روزنامه صاحب قلم شماره 4008 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 4008

روزنامه صاحب قلم شماره 4008

روزنامه صاحب قلم شماره 4008

‫کرونا‪ ۵۰‬میلیون شغل را در‬ ‫خطر نابودی قرار می دهد‬ ‫شواهدیازحملهبیولوژیکی‬ ‫بودن ویروس کرونا‬ ‫شورای جهانی سفر و جهانگردی یش بینی‬ ‫کرد‪ :‬شــیوع ویروس کرونا بالغ بر ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫شــغل را در جهــان در بخش مســافرت و‬ ‫گردشگری در معرض نابودی قرار می دهد‪.‬‬ ‫شــاید انچه که این روزها در قالب گمانه‪،‬‬ ‫احتمال و ادعا مطرح می شود‪ ،‬سالها بعد رنگ‬ ‫واقعیت به خود گیرد و افشــا شود که کرونا‬ ‫ویروس جنگ بیولوژیک ‪.....‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫نامه ظریف به گوترش؛‬ ‫ضرورت رفع تحریم های‬ ‫یکجانبه امریکا علیه ایران برای‬ ‫مقابلهباکرونا‬ ‫وزیــر خارجه ایران در نامــه ای به دبیرکل‬ ‫ســازمان ملل که رونوشــت ان برای روسای‬ ‫سازمان های بین المللی و وزرای خارجه همه‬ ‫کشورها ارسال شد‪ ،‬نوشت‪ :‬چگونه ممکن است‬ ‫محرومیت مردم ایران از دارو و دسترســی به‬ ‫اطالعــات مربوط به درمان کرونا به نفع دنیا و‬ ‫دیگر ملت ها تمام شود؟‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران روز پنجشنبه ‪ ۲۲‬اسفند ماه در‬ ‫نامه ای به «انتونیو گوترش» دبیرکل سازمان‬ ‫ملل که رونوشت ان برای روسای سازمان های‬ ‫بین المللی و وزرای خارجه همه کشورها ارسال‬ ‫شد‪ ،‬بر ضرورت رفع تحریم های یکجانبه امریکا‬ ‫علیه ایران برای مقابله با کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫در بخشی از متن این نامه امده است‪:‬‬ ‫این نامه را درباره موضوعی بسیار اضطراری‬ ‫برای شما می نویسم‪ .‬همانگونه که مع االسف‬ ‫جنابعالی‪-‬وتمامیهمتایاناینجانبدرسراسر‬ ‫دنیا ‪ -‬مستحضرید‪ ،‬همگی از شب گذشته به‬ ‫طور رسمی گرفتار یک همه گیری جهانی شده‬ ‫ایم‪ .‬اکثر ما تحت تاثیر شیوع بیماری ویروسی‬ ‫به شدت واگیردار کویوید‪ ۱۹-‬قرار گرفته ایم و‬ ‫کشور من جزو کشــورهایی است که تاکنون‬ ‫بیشــترین ابتالی کرونا در انها گزارش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگرچــه تجهیزات پزشــکی‪ ،‬پزشــکان‪،‬‬ ‫پرســتاران‪ ،‬بهیاران و دیگر دست اندرکاران‬ ‫بهداشتی ما جزو بهترین ها در دنیا هستند‪ ،‬اما‬ ‫تالش های ما در تشخیص و درمان بیماران و‬ ‫مبارزه با شیوع کرونا و در نهایت شکست این‬ ‫ویروس با مانع تروریسم اقتصادی دولت ایاالت‬ ‫متحده مواجه شده است‪ .‬کامال واضح است که‬ ‫دولت ایاالت متحده سیاســت تنبیه دســته‬ ‫جمعــی مردم ایــران را ‪-‬از جملــه از طریق‬ ‫محرومیت انها از خرید اقالم بشردوســتانه بر‬ ‫خالف شعارهایی که مکررا توسط دولتمردان‬ ‫امریکایی اعالم می شود‪-‬در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه‪ ۲۴‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 4008‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫تصمیماتمهمقرارگاهستادکلنیروهای‬ ‫مسلح برای مبارزه با کرونا‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نگاه‬ ‫چه کسانی بسته حمایتی جبران اسیب کرونا را‬ ‫دریافتمی کنند؟‬ ‫طبق براوردهای اولیه حدود ‪ ۴.۵‬میلیون خانوار مشــمول‬ ‫دریافت بسته حمایتی جبران اسیب کرونا شده اند؛ سه میلیون‬ ‫از خانوارهایی هســتند که شــغل موقت داشته و ان را از دست‬ ‫داده اند و ‪ ۱.۵‬میلیون خانوار نیز از بین یارانه بگیرانی هستند که‬ ‫از قبل هم هیچ شغلی نداشته اند‪ .‬با فراگیر شدن ویروس کرونا که‬ ‫روال عادی زندگی و کسب و کار مردم را تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬الزم‬ ‫بود صاحبان کســب و کار و خانوارها به نوعی مورد حمایت قرار‬ ‫گیرند‪ .‬به هر صورت در این جریان بخشــی کار خود را هر چند‬ ‫برای مدتی از دست دادند و دچار اسیب شدند‪.‬‬ ‫بر این اساس پیشنهاد حمایت مالی دولت از خانوارها مطرح‬ ‫بودتااینکهاخیرااعالمشدبستههایحمایتیبرایجبراناسیب‬ ‫ناشی از کرونا پیش بینی شده که شامل افراد بدون درامد ثابت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در حالی نوع پرداخت ها یا نحوه شناسایی و مشمولیت افراد‬ ‫مورد توجه بود که در تازه ترین توضیح رئیس عوض پور ‪-‬رئیس‬ ‫امور ســامت و راه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ‪ -‬در حال‬ ‫حاضر دو گروه مشمول دریافت این بسته حمایتی شده اند‪.‬‬ ‫طبق برنامه تعیین شده‪ ،‬گروه اول کسانی هستند که شغل‬ ‫موقت داشته و ان را از دست داده اند؛ از جمله کارگران ساختمانی‪،‬‬ ‫کارگران روزمزد‪ ،‬کارگران رســتوران ها‪ ،‬دستفروش ها یا حتی‬ ‫رانندگان تاکسی که قرار شده برای ان ها طرح خرید اعتباری و‬ ‫به تناسب افراد خانوار در نظر گرفته شود؛ به نحوی که برای خانوار‬ ‫یک نفره یک میلیون و دو نفر به باال تا دو میلیون تومان پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اما ظاهرا خرید اعتباری که برای این گروه پیش بینی شده در‬ ‫قالب تســهیالت چهار درصد خواهد بود‪ .‬بــرای پرداخت این‬ ‫تسهیالت باید در ابتدا وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اصناف‬ ‫و اتحادیه ها افراد مشمول را شناسایی کند؛ از این رو از یکشنبه‬ ‫‪ ۲۵‬اســفند سامانه ثبت نام متقاضیان اغاز به کار خواهد کرد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه باید در ابتدا این افراد ثبت نام و شناســایی شوند‪،‬‬ ‫مســئوالن سازمان برنامه و بودجه می گویند تا انتهای اسفند یا‬ ‫هفته ابتدایی فروردین بســته های حمایتی این گروه پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اما گروه دیگری که برای ان ها بســته حمایتی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬حدود ‪ ۱.۵‬میلیون خانوار از جمعیت یارانه بگیران را‬ ‫شامل می شوند که هیچ شغلی ندارند؛ یعنی حتی شغل موقت‬ ‫هم نداشته اند‪ .‬قرار نیست که برای این گروه تسهیالت اعتباری‬ ‫در نظر گرفته شود‪ ،‬بلکه به تناسب اعضای خانوار مبلغی پرداخت‬ ‫خواهد شد؛ به طوری که برای خانوار تک نفره ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫دو نفره ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ســه نفره ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‪ ،‬چهار نفره‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار و پنج نفره و باالتر ‪ ۶۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫با توجه به گروه هایی که تا کنون سازمان برنامه و بودجه برای‬ ‫مشمولیتبستهحمایتیکرونامعرفیکردهاست‪،‬بهنظرمی رسد‬ ‫در مرحلــه اول برنامه ای برای پرداخت به کارکنان و به عبارتی‬ ‫افراد با دریافت ثابت نیســت و اگر قرار بر حمایت از کارکنان نیز‬ ‫باشد احتماال بسته ای جداگانه در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار محکوم افغان‬ ‫اماده انتقال به کشورشان‬ ‫رئیس کمیته انتقــال محکومان وزارت‬ ‫دادگســتری‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲‬هزار محکوم‬ ‫افغان اماده انتقال به کشــور متبوعشــان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به نقــل از وزارت دادگســتری‪ ،‬محمود‬ ‫عباســی معاون حقوق بشر و امور بین الملل‬ ‫وزیر دادگســتری و رئیس کمیتــه انتقال‬ ‫محکومان وزارت دادگســتری در حاشــیه‬ ‫برگزاری کمیته انتقال محکومان با اشاره به‬ ‫شیوع کرونا تاکید کرد‪ :‬پرونده بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫نفر از محکومان افغانســتانی در دستور کار‬ ‫کمیته اســت که با توجه بــه اعالم رضایت‬ ‫محکومان به انتقال‪ ،‬در چارچوب موافقتنامه‬ ‫انتقال محکومان بین دو کشــور‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران امادگی دارد انان را به کشور‬ ‫متبوعشــان منتقــل نمایــد تــا ادامــه‬ ‫محکومیتشــان را در زندان های افغانستان‬ ‫بگذرانند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حال رایزنی بــا مقامات‬ ‫سیاسی و قضائی افغانستان هستیم تا هر چه‬ ‫سریع تر این محکومان را به کشور متبوعشان‬ ‫منتقل کنیم‪.‬به نقل از وزارت دادگســتری‪،‬‬ ‫محمود عباســی معاون حقوق بشــر و امور‬ ‫بین الملل وزیر دادگســتری و رئیس کمیته‬ ‫انتقــال محکومان وزارت دادگســتری در‬ ‫حاشیه برگزاری کمیته انتقال محکومان با‬ ‫اشاره به شیوع کرونا تاکید کرد‪ :‬پرونده بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هــزار نفر از محکومان افغانســتانی در‬ ‫دستور کار کمیته است که با توجه به اعالم‬ ‫رضایت محکومان بــه انتقال‪ ،‬در چارچوب‬ ‫موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران امادگی دارد انان را‬ ‫به کشور متبوعشــان منتقل نماید تا ادامه‬ ‫محکومیتشــان را در زندان های افغانستان‬ ‫بگذرانند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حال رایزنی بــا مقامات‬ ‫سیاسی و قضائی افغانستان هستیم تا هر چه‬ ‫سریع تر این محکومان را به کشور متبوعشان‬ ‫منتقل کنیم‪.‬‬ ‫جلسات مجلس «انالین» می شود‬ ‫سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از رایزنی قوه مقننه با‬ ‫وزارت ارتباطات برای برگزاری جلسات مجلس به صورت‬ ‫ویدئو کنفرانس خبر داد‪.‬اسداهلل عباسی سخنگوی هیئت‬ ‫رئیسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه هیئت‬ ‫رئیسه قوه مقننه در روز شنبه(‪ 24‬اسفند) خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در این جلسه موضوعات مختلف از جمله مسائل جاری‬ ‫کشور و همچنین اخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در‬ ‫استان ها بررسی می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای جلسه روز‬ ‫شنبه نحوه برگزاری جلســات علنی پارلمان به صورت‬ ‫مجازی (ویدئوکنفرانس) اســت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫ممکن است مقابل با شیوع ویروس کرونا زمانبر باشد و در‬ ‫سال اینده نیز کشور را درگیر کند بنابراین ضروری است‬ ‫تا درباره نحوه برگزاری جلسات علنی تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در‬ ‫ایین نامه داخلی مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات‬ ‫علنی به صورت مجازی (دیجیتال و دوســویه) راهکار‬ ‫قانونی وجود ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در جلســه هیئت رئیســه‬ ‫درباره راهکارهای موجود برای برگزاری جلســات علنی‬ ‫بحث و گفتگو می شود‪.‬‬ ‫عباســی با بیان اینکه به دلیل شــیوع ویروس کرونا‬ ‫جلســات علنی مجلس برگزار نمی شــود و نمی توان از‬ ‫ظرفیت های نهــاد قانونگذاری و نظرات کارشناســی‬ ‫نمایندگان برای حل این مشــکل و سایر مسائل جاری‬ ‫کشور بهره مند شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬البته هیئت رئیسه تاکنون‬ ‫جلســاتی را در رابطه با مسائل مختلف برگزار کرده و در‬ ‫هفتهگذشتهنیزاعضایکمیسیونبهداشتوبرخیدیگر‬ ‫از نمایندگان با حضور وزیر بهداشــت جلســه ای درباره‬ ‫ویروس کرونا برگزار کرده اند اما امکان اینکه فراخوان داده‬ ‫شود و نمایندگان در جلسات حضور یابند به دلیل شیوع‬ ‫ویروس وجود ندارد‪.‬‬ ‫سخنگوی هیئت رئیســه مجلس با ابراز این که تنها‬ ‫راهی که برای برگزاری جلسات علنی وجود دارد این است‬ ‫که جلســات به صورت مجازی برگزار شود گفت‪ :‬در این‬ ‫باره با اقای محمد جــواد اذری جهرمی وزیر ارتباطات‬ ‫مذاکراتی شده است و راهکارها و زیرساخت ها نیز فراهم‬ ‫شده اســت و در این باره با اپراتورهای مختلف مباحثی‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم رودسر در مجلس بیان داشت‪ :‬درجلسه‬ ‫روز شــنبه درباره نتیجه مذاکرات با وزیر ارتباطات‪،‬کم و‬ ‫کیف برگزاری جلســات علنی به صورت مجازی و اینکه‬ ‫امکان برگزاری این جلسات پیش از اغاز سال جدید وجود‬ ‫دارد و همچنیــن یافتن راهکار قانونی بــرای برگزاری‬ ‫جلسات مجازی بحث و گفتگو می شود‪.‬سخنگوی هیئت‬ ‫رئیسهمجلسباتاکیدبراینکهدراییننامهداخلیمجلس‬ ‫درباره نحوه برگزاری جلســات علنی به صورت مجازی‬ ‫(دیجیتال و دوسویه) راهکار قانونی وجود ندارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در جلســه هیئت رئیسه درباره راهکارهای موجود برای‬ ‫برگزاری جلسات علنی بحث و گفتگو می شود‪.‬‬ ‫عباســی با بیان اینکه به دلیل شــیوع ویروس کرونا‬ ‫جلســات علنی مجلس برگزار نمی شــود و نمی توان از‬ ‫ظرفیت های نهــاد قانونگذاری و نظرات کارشناســی‬ ‫نمایندگان برای حل این مشــکل و سایر مسائل جاری‬ ‫کشور بهره مند شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬البته هیئت رئیسه تاکنون‬ ‫جلســاتی را در رابطه با مسائل مختلف برگزار کرده و در‬ ‫هفتهگذشتهنیزاعضایکمیسیونبهداشتوبرخیدیگر‬ ‫از نمایندگان با حضور وزیر بهداشــت جلســه ای درباره‬ ‫ویروس کرونا برگزار کرده اند اما امکان اینکه فراخوان داده‬ ‫شود و نمایندگان در جلسات حضور یابند به دلیل شیوع‬ ‫ویروس وجود ندارد‪.‬‬ ‫برای تعویق ‪ ۳‬ماهه اقساط به بانکها مراجعه نکنید‬ ‫رئیسکلبانکمرکزیازصاحبانکسبوکارهاییکه‬ ‫بهتشخیصخودمشمولتعویقاقساطوامهایشانبهمدت‬ ‫ســه ماه می شوند خواســت از مراجعه به شعب بانک ها‬ ‫خودداری کنند و تاکید کرد بانک ها اطالع رسانی ضروری‬ ‫را خواهند داشت‪.‬‬ ‫عبدالناصــر همتــی رئیس کل بانــک مرکزی طی‬ ‫یادداشتیدرصفحهشخصیخوددرفضایمجازینوشت‪:‬‬ ‫از دغدغه های مهم اینجانب و مدیران محترم بانک ها‬ ‫خدمت رســانی به مردم با کمترین اســیب به همکاران‬ ‫تالشگر شــعب و مردم عزیز است‪ .‬ضمن تقدیر مجدد از‬ ‫همکاران عزیز بانکی که در هر شرایطی در خدمت مردم‬ ‫هســتند با توجه به تصمیم شواری پول و اعتبار‪ ،‬حمایت‬ ‫دولت محترم و تعیین مصادیق فعالیت های اسیب دیده از‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬از صاحبان کسب و کارهایی که به تشخیص‬ ‫خودمشمولتعویقاقساطوامهایشانبهمدتسهماهمی‬ ‫شوند تقاضا می کنم از مراجعه به شعب بانک ها خودداری‬ ‫کنند‪ .‬با توجه به هماهنگی به عمل امده‪ ،‬مدیران محترم‬ ‫بانک ها نیز اقدام الزم انجام داده و اطالع رسانی ضروری را‬ ‫خواهندداشت‪.‬همهباهمکمککنیمشیوعویروسکنترل‬ ‫و با یاری خداوند متعال و همت مردم متوقف شود‪.‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکــزی از صاحبان کســب و کارهایی که به‬ ‫تشخیص خود مشمول تعویق اقساط وام هایشان به مدت‬ ‫ســه ماه می شوند خواســت از مراجعه به شعب بانک ها‬ ‫خودداری کنند و تاکید کرد بانک ها اطالع رسانی ضروری‬ ‫راخواهندداشت‪.‬عبدالناصرهمتیرئیسکلبانکمرکزی‬ ‫طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی‬ ‫نوشت‪ :‬از دغدغه های مهم اینجانب و مدیران محترم بانک‬ ‫ها خدمت رسانی به مردم با کمترین اسیب به همکاران‬ ‫تالشگر شــعب و مردم عزیز است‪ .‬ضمن تقدیر مجدد از‬ ‫همکاران عزیز بانکی که در هر شرایطی در خدمت مردم‬ ‫هســتند با توجه به تصمیم شواری پول و اعتبار‪ ،‬حمایت‬ ‫دولت محترم و تعیین مصادیق فعالیت های اسیب دیده از‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬از صاحبان کسب و کارهایی که به تشخیص‬ ‫خودمشمولتعویقاقساطوامهایشانبهمدتسهماهمی‬ ‫شوند تقاضا می کنم از مراجعه به شعب بانک ها خودداری‬ ‫کنند‪ .‬با توجه به هماهنگی به عمل امده‪ ،‬مدیران محترم‬ ‫بانک ها نیز اقدام الزم انجام داده و اطالع رسانی ضروری را‬ ‫خواهند داشــت‪ .‬همه با هم کمک کنیم شیوع ویروس‬ ‫کنترل و با یاری خداوند متعال و همت مردم متوقف شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۲۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫حاجیدلیگانی‪:‬‬ ‫دولت بودجه را در قالب بودجه ‪ ۵۰‬سال گذشته ارائه کرد‬ ‫ عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت‪ :‬دولت الیحه بودجه را در قالب ظرفی ریخت که از‪ ۵۰‬سال‬ ‫گذشته تا کنون‪ ،‬بودجه در همین قالب ریخته می شود در صورتی که این به امکانات امروز جامعه‬ ‫نمی خورد‪.‬‬ ‫حســینعلی حاجی دلیگانی‪ ،‬نماینده مردم شاهین شهر در دهمین مجلس شورای اسالمی و‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬درباره جزئیات الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬و نحوه تصویب ان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مقام معظم رهبری همواره بر اصالح ساختار بودجه تاکید داشتند‪ ،‬ایشان در ‪ ۲۴‬اردیبهشت‬ ‫‪ ،۹۸‬در جمع کارگزاران نیز بار دیگر تاکید فرمودند که در قانون بودجه‪ ،‬باید اصالحی ساختاری‬ ‫صورت گیرد‪ .‬بنابراین این اصالحات یک ضرورت بود اما در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬دولت ان را انجام نداد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به جهت الیحه بودن بودجه‪ ،‬اصالحات ساختاری باید در دولت صورت بگیرد و مجلس‬ ‫نمی تواند با طرح ان را اصالح کند بنابراین در این شــرایط بودجه ‪ ،۹۹‬در درجه اول دولت مقصر‬ ‫است‪ ،‬دولت این الیحه را در قالب ظرفی ریخت که از ‪ ۵۰‬سال گذشته تا کنون‪ ،‬بودجه در همین‬ ‫قالب ریخته می شود در صورتی که این به امکانات امروز جامعه نمی خورد اگر اتفاق بنزین رخ داد‬ ‫علت ان‪ ،‬عدم اصالح ساختاری بودجه بود‪.‬‬ ‫حاجی دلیگانی در زمینه فرایند تصویب این الیحه در کمیسیون تلفیق‪ ،‬گفت‪ :‬ما در کمیسیون‬ ‫تلفیق با کلیات این الیحه مخالفت کردیم و چیزی تا رد شــدن کلیات این الیحه نمانده بود اما‬ ‫متاسفانه حدود ‪ ۴‬نفر از دوستانی که نظر مخالفی داشتند در شبی که رای گیری در کمیسیون‬ ‫تلفیق انجام می شد‪ ،‬به دلیل تعطیلی فردای ان روز‪ ،‬در جلسه حضور نداشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در حالی بود که درباره این الیحه ‪ ۱۹‬نظر مخالف و ‪ ۲۱‬نظر موافق وجود داشت‬ ‫و اگر ان دوســتان حضور داشتند‪ ،‬از همان شب مسئله حل می شد‪ .‬در ان صورت دولت یک ماه‬ ‫فرصت داشت که بودجه را اصالح کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت کمیسیون تلفیق برای اعمال تغییرات در الیحه بودجه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمانی که جلسات کمیسیون برگزار شد تالش بر این بود که ایرادات حل شود اما میزان‬ ‫تغییراتی که کمیسیون می توانست انجام دهد زیاد نبود‪ .‬همچنین نصف اعضا موافق این تغییرات‬ ‫نبودند و در تصمیمات توازنات به هم می خورد‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی‪:‬مجلس بُعد نظارتی خود را تقویت کند‬ ‫عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت‪ :‬عالوه بر قوه قضائیه‪ ،‬مجلس هم باید از ابزارهای‬ ‫نظارتی خود برای مبارزه با مفســدان اقتصادی استفاده کند‪ .‬حجت االسالم سید ناصر موسوی‬ ‫الرگانی با اشاره به اینکه مردم در این دوره از انتخابات اغلب به نیروهای انقالبی رای داده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مردم از عملکرد مجلس دهم و دولت فعلی راضی نیستند و به همین دلیل به نیروهای انقالبی رای‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مردم اصول گرا و اصالح طلب اهمیت چندانی ندارد و کسانی که اولویت اصلی‬ ‫شان دفاع از ارزش های انقالب اسالمی و والیت باشد‪ ،‬همواره مورد توجه مردم قرار می گیرند که‬ ‫در این دوره هم شاهد این مسئله بودیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس یازدهم باید در عملکرد‬ ‫خود دقت کنند و پیگیری مطالبات مردم را مورد توجه قرار دهند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مردم در زمینه‬ ‫معیشتیواقتصادیدچارمشکالتعدیدهایهستندکهنمایندگانمجلسیازدهمبایدطرح هایی‬ ‫را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت اصلی کشور بیکاری جوانان است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مجلس اینده باید برنامه های اصلی برای ریشه کن کردن بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال‬ ‫جوانان داشته باشد‪.‬وی با انتقاد از وجود فساد اداری و اقتصادی در برخی از بخش های کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مردم از فساد اداری و اقتصادی عاصی و خسته شده اند و یکی از مطالبات اصلی انان این است که‬ ‫با مفســدان اقتصادی که هزاران میلیارد اختالس می کنند برخــورد جدی صورت گیرد‪.‬عضو‬ ‫فراکســیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه قطعاً با برخورد قوه قضائیه دســت مفسدان‬ ‫اقتصادی در دست درازی به بیت المال کوتاه می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬البته عالوه بر قوه قضائیه‪ ،‬مجلس‬ ‫شــورای اسالمی باید از ابزارهای نظارتی خود بیش از گذشته استفاده کند و نباید اجازه دهد که‬ ‫مسئوالن به سمت فساد اقتصادی بروند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قبای ریاست جمهوری بر تن اردوغان نیست!‬ ‫گروه های کردی در ادلب حضور ندارند با این وصف اردوغان در این منطقه چه می خواهد و به‬ ‫دنبال چیست؟‬ ‫روزنامه سوزجوی ترکیه با انتشار گزارشی با عنوان در ادلب چه کار داریم به قلم زینب گورجاعلی‬ ‫روزنامه نگار معروف این کشور‪ ،‬در خصوص حضور ترکیه در سوریه وکشته شدن بی دلیل سربازان‬ ‫این کشور در ادلب نوشت‪ :‬ترکیه خبر جان باختن ‪ 33‬تن از سربازان کشور را در یک حمله از سوی‬ ‫نیروهای ارتش ســوریه در ادلب را نه از زبان شخص رئیس جمهور ترکیه و یا یکی از وزرا‪ ،‬بلکه از‬ ‫زبان استاندار حاتای شنید‪ !...‬اردوغان چند ساعت پس از اعالم این خبر پدیدار شد‪...‬‬ ‫درپی انتشار این خبر همه از اردوغان انتظار داشتند که قبای ریاست جمهوری را بر تن نموده‬ ‫و با این صفت در راستای اتحاد و همبستگی کشور پیام هایی را ارائه دهد‪.‬اما اردوغان قبای رئیس‬ ‫حزب عدالت و توســعه را برتن نمود و خطاب به نمایندگان این حزب با استفاده از ادبیات حزب‬ ‫عدالت و توسعه سخنرانی کرد‪ .‬او طی سخنانی در گردهمایی با نمایندگان حزب عدالت و توسعه‬ ‫از جان باختن ‪ 36‬تن از نظامیان ترکیه درجریان حمله ای که در شب ‪ 27‬فوریه در ادلب صورت‬ ‫گرفته خبر داد‪ .‬لیکن جالب این جاســت که در متن سخنرانی اردوغان که در وب سایت رسمی‬ ‫ریاست جمهوری منتشر شد‪ ،‬تعداد نظامیان ترک که در این حمله جان باختند‪ ،‬از زبان اردوغان‬ ‫به ‪ 34‬نفر تقلیل یافت‪ .‬اردوغان در این سخنرانی نیز مثل همیشه سیب و گالبی را در یک سبد قرار‬ ‫داد و به دلخواه ســیب و یا گالبی را از ســبد بیرون اورد‪ .‬عرصه های مبارزه نظامیان ترک‪ ،‬رقبا و‬ ‫دشمنان را با یکدیگر قاطی کرده و دم از قهرمانی زد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از گفتمان‪":‬در سوریه چکار دارید به ملت ترکیه تشر زد و در باره‬ ‫دو عملیات جداگانه ای که در ســوریه ادامه دارد‪ ،‬مبارزه با تروریسم و حمایت از تروریست های‬ ‫اخوانی را نیز با یکدیگر مخلوط نمود ‪ ...‬بیایید به شکلی که گویا برای دیگران تعریف می کنیم‪ ،‬به‬ ‫تشریح این وضعیت بپردازیم‪...‬‬ ‫عملیات های سپر فرات‪ ،‬شاخه زیتون و چشمه صلح در چارچوب عملیات های ضد تروریستی‬ ‫علیه شاخه گروه تروریستی پ‪.‬ک‪.‬ک در سوریه انجام گرفت‪ .‬این امر درحالی است که در ادلب نه‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک و نه پ‪.‬ی‪.‬د هیچ کدام حضور ندارند‪.‬این را نیز نه ما بلکه وزاری اردوغان می گویند‪.‬‬ ‫پوتین در قدرت می ماند؛ ولی از انتخابات خبری نیست‬ ‫والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه شنبه در سخنانی در پارلمان گفت که نیازی‬ ‫به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس دوما نیست‪ .‬وب سایت روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی‬ ‫به نقل از رسانه های روسی نوشت‪ :‬والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی در دومای‬ ‫این کشور گفت‪ :‬اگر پارلمان در این زمینه به اجماع نرسد‪ ،‬والبته ویاچسالو والودین رئیس پارلمان‬ ‫به من گفته که چنین اجماعی وجود ندارد‪ ،‬در این صورت نیازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام‬ ‫مجلس دوما وجود ندارد‪ .‬پوتین گفت‪ :‬ثبات باید اولویت باشد‪ ،‬اما باید به جامعه در مورد نظم داشتن‬ ‫تغییر قدرت تضمین داد‪ .‬وی افزود‪ :‬من حذف تعداد دوره های ریاست جمهوری از محدودیت های‬ ‫قانون اساسی را نامناسب می دانم‪.‬‬ ‫بر مبنای این خبر روزنامه گاردین گزارش داد والدیمیر پوتین از طرح تغییر قانون اساسی برای‬ ‫تمدید دوره ریاست جمهوری در این کشور حمایت کرد؛ طرحی که می تواند به ادامه حضور او در‬ ‫مقام ریاست جمهوری بعد از سال ‪ ۲۰۲۴‬منجر شود‪.‬‬ ‫گاردین نوشت؛ بر اساس قانون اساسی روسیه‪ ،‬والدیمیر پوتین پس از پایان دومین دوره ریاست‬ ‫جمهوری اش در ســال ‪ ۲۰۲۴‬باید از قدرت کناره گیری کند‪ .‬با این حال یک سیاستمدار روس‬ ‫پیشنهاد کرد قانون اساسی این کشور به گونه ای اصالح شود که دوره ریاست جمهوری پوتین از‬ ‫نو اغاز شود‪.‬وی افزود‪ :‬در واقع این گزینه به شرطی ممکن خواهد بود که دادگاه قانون اساسی حکم‬ ‫کند این تغییر با اصول قانون اساسی کشور مغایرت نداشته باشد‪ .‬او همچنین گفت که این مساله‬ ‫می تواند در یک همه پرسی ماه اینده به رای گذاشته شود‪.‬‬ ‫شماره ‪4008‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شواهدیازحملهبیولوژیکیبودن‬ ‫ویروسکرونا‬ ‫شاید انچه که این روزها در قالب گمانه‪ ،‬احتمال و‬ ‫ادعا مطرح می شــود‪ ،‬سالها بعد رنگ واقعیت به خود‬ ‫گیرد و افشا شــود که کرونا ویروس جنگ بیولوژیک‬ ‫امریکایادیگرقدرتهایاستکباریعلیهرقبایبزرگ‬ ‫جهانی شان بوده است‪.‬‬ ‫«قرائنی احتمــال حمل ه بیولوژیکی بودن کرونا را‬ ‫مطرح کرده است‪ ».‬این بخشی از پیام مهم رهبر معظم‬ ‫انقالب بود که روز گذشته خطاب به رئیس ستاد کل‬ ‫نیروهایمسلحبرایتشکیلقرارگاهبهداشتیودرمانی‬ ‫برای ســازماندهی خدمات به مــردم مطرح کردند‪.‬‬ ‫احتمالی که این روزها نه فقط در ایران بلکه در سطح‬ ‫بین الملی نیز به شــکلی پررنگ درحال مطرح شدن‬ ‫اســت‪ .‬طرفداران این نظریه به شــواهدی از حضور‬ ‫نیروهایامریکاییچندهفتهقبلازشروعاینبیماری‬ ‫در شهر ووهان چین اشاره می کنند‪ ،‬موضوعی که روز‬ ‫گذشته رسما مورد تایید مقامات پکن هم قرار گرفت و‬ ‫رســما مدعی نقش داشــتن ارتش امریکا در شیوع‬ ‫ویروس کرونا در ووهان چین شدند‪.‬‬ ‫شاید انچه که این روزها در قالب گمانه‪ ،‬احتمال و‬ ‫ادعا مطرح می شــود‪ ،‬سالها بعد رنگ واقعیت به خود‬ ‫گیرد و روشــن و افشا شــود که کرونا ویروس جنگ‬ ‫بیولوژیک کاخ ســفید علیه رقبای بزرگ جهانی اش‬ ‫همچون چین بوده است‪ .‬سالحی برای حفظ برتری‬ ‫سیاسی و اقتصادی در عرصه بین المللی‪.‬‬ ‫اما حمله بیوتروریســمی بــودن کرونا ویروس‪ ،‬از‬ ‫نخستینروزهایشیوعانمطرحبود‪،‬وروداینمهمان‬ ‫ناخوانده به ایران بحث بر سر این موضوع را داغ تر کرد‬ ‫و چهره های سیاسی و نظامی در اظهارنظرهای خود‬ ‫طی چند هفته اخیر بارها و بارها درباره این احتماالت‬ ‫سخن گفته اند‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان دســتیار ویــژه رئیس مجلس از‬ ‫نخستین چهره هایی بود که این احتمال را مطرح کرد‪،‬‬ ‫او در توئیتی مدعی شد«شاید بعدا مشخص شود کرونا‬ ‫جنگ بیولوژیک امریکا علیه رقبایش بوده است‪».‬‬ ‫ادعایی که غالمعلی جعفرزاده‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫مستقلینمجلسکهازقضاحوزهانتخابیهاشبهشدت‬ ‫درگیر بحران کرونا شده است‪ ،‬هم بر ان مهر تایید زد و‬ ‫گفت؛«روند همه گیر شــدن ویروس کرونا در سایه‬ ‫تحریم ظالمانــه عادی نیســت و ان را نوعی حمله‬ ‫بیولوژیک از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی می دانم‪.‬‬ ‫» دامنــه تکرار این ادعا اما فراتر از ســاختمان هرمی‬ ‫پارلمان که خود بخاطر شیوع این ویروس به تعطیلی‬ ‫ناخواسته کشیده شده و حتی برخی از نمایندگان را‬ ‫هممبتالکردهبود‪،‬رسید‪.‬اینباررئیسپدافندغیرعامل‬ ‫خطابسواالتیدربارهحملهبیوتروریسمیکرونابرای‬ ‫تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد چین و ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫سردار جاللی گرچه احتماالت را رد نکرد اما این را هم‬ ‫گفتکه؛«منشاءتوسعهکروناباشواهدوقرائنتحلیلی‬ ‫و راهبردی و بعضی نکات خبری به دشمن ارجاع می‬ ‫شــود‪ ،‬اما اثبات تخصصی ان نیاز به بررســی های‬ ‫ازمایشگاهیومقایسهبینژنومویروساولیهثبتشده‬ ‫و نتایــج مطالعه بر روی ژنوم هــای جدید از نظر نوع‬ ‫تغییرات عامدانه روی ان دارد‪».‬‬ ‫اوچندروزبعددراظهاراتیکاملترعنوانکرد«برای‬ ‫این ویروس گمانی اولیه وجود داشته که یک طغیان‬ ‫طبیعیوبدوندخالتانسانویایکنشتازمایشگاهی‬ ‫از ازمایشگاه ووهان چین بوده است و گمانه زنی سوم‬ ‫این است که این ویروس یک مدلی از جنگ بیولوژیک‬ ‫باشد؛ در این خصوص گمانه زنی های متفاوتی وجود‬ ‫دارد که ایا این جنگ برای کشــتن اتخاذ شده‪ ،‬یعنی‬ ‫دستکاریشدهوبرایکشتناستمانندانچهدرجنگ‬ ‫جهانی دوم بود و مسئله دیگری که این ویروس برای‬ ‫بحثاقتصادیوتاثیراقتصادیبرکشورهدفطراحی‬ ‫شــده است و درصد کشتار ان کم اما فراگیری فراوان‬ ‫دارد که شاید بخواهند از ان طریق کشور هدف را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهند‪».‬سردار جاللی با اشاره به ازمایشگاه‬ ‫بیولوژیک امریکا در اطراف ایران‪ ،‬چین و روسیه‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد«ایــن ویروس بخش زیادی از ویژگی های جنگ‬ ‫بیولوژیک را دارد اما می توان با بررســی بیشتر توسط‬ ‫متخصصین ویروس شناسی مشخص شود که ایا این‬ ‫یک جنگ بیولوژیک است یا خیر‪».‬‬ ‫ســردار سالمی فرمانده کل ســپاه هم با کنایه به‬ ‫امریکایی ها که ســابقه بهره گرفتن از ســاح های‬ ‫بیولوژیک را دارند گفت«این ویروس ممکن اســت‬ ‫محصول تهاجم بیولوژیکی امریکا باشد که در ابتدا به‬ ‫چین و ســپس به ایران و ســایر نقاط دنیا شیوع پیدا‬ ‫کرده‪،‬امریکا بداند که اگر این کار را انجام داده به اهلش‬ ‫بر خواهد گشت‪.‬‬ ‫سومین نامه کرونایی نماینده تهران به دولت‬ ‫نماینده مردم تهران برای سومین بار در روزهای‬ ‫اخیربهرئیسجمهورنامهنوشتونسبتبهوضعیت‬ ‫شیوع بیماری کرونا هشدار داد‪ .‬محمد رضا نجفی‬ ‫نمایندهتهراندرسومیننامهاشبهرئیسجمهوردر‬ ‫انتقاد از سبک و چگونگی مدیریت بحران کرونا در‬ ‫ســه هفته اخیر ‪،‬با اعتقاد به اینکه به مرحله کنترل‬ ‫ساعتیبحراننزدیکمیشویم‪،‬سبکاطالعرسانی‬ ‫ستاد مقابله با کرونا و مراجع رسمی را زیر سوال برده‬ ‫و پرسیده است ‪ «:‬رویکرد مدیریتی ما در فاجعه اخیر‬ ‫چیست؟ چرا به مردم صریحا نمی گویید که خود را‬ ‫برای روزهای سخت مهیا کنند؟ ایا به اماری که در‬ ‫اختیار عموم قرار می گیرد اعتماد دارید؟اماری که‬ ‫بیرون می اید امار تســت مثبت هاست ‪.‬این عضو‬ ‫فراکسیونامیددرلوایانتقاداتشبهمدیریتبحران‬ ‫کرونا همچنین پیشنهاد داده است که سازمانهای‬ ‫بزرگ داوطلبی مانند هالل احمر‪ ،‬شــورایاری ها‪،‬‬ ‫بســیج و ســازمان بازنشســتگان حوزه سالمت(‬ ‫کشوری و لشکری) را جهت انجام حفاظت از بیش‬ ‫از ‪ 10‬میلیون ایرانی پرخطر( ســالمندان و بیماران‬ ‫زمینه ای) و مراقبت از بیماران قرنطینه در منزل‪ ،‬به‬ ‫ویژه در اقشار اســیب پذیر و محروم‪ ،‬سازماندهی‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهــران این نامه را در اختیار خبر‬ ‫فوری قرار داده اســت‪ :‬متــن نامه نجفی خطاب به‬ ‫رئیس جمهور که همزمان برای رئیس مجلس و وزیر‬ ‫بهداشت ارسال شده به شرح زیر است‪:‬‬ ‫جناب اقای دکتر روحانی‬ ‫ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با سالم واحترام؛‬ ‫مجدداوموکدابهاستحضارجنابعالیمیرسانمکه‬ ‫علی رغم سیاست عادی نمایی در پیش گرفته شده‪،‬‬ ‫زبانه های بحران شعله ورتر می شود و ساعات طالیی‬ ‫مهار ان از کف میرود‪ ،‬اینجانب به هر کارشناسی که‬ ‫رجوع کــرده ام‪ ،‬از توضیح چارچــوب مدیریتی و‬ ‫رویکرد اصلــی ما در کنترل این فاجعه عاجز مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر پیش فرض این است که در بازه زمانی یک‬ ‫تا دو ماه اینده به اوج بحران میرســیم و باید جهت‬ ‫حفظ منابع وتوانمان شــیوع را مهار و پرریسکها را‬ ‫حفظ کنیم‪ ،‬یعنی چیزی شــبیه انچه چند کشور‬ ‫اروپایی مانند انگلستان و المان در پیش گرفته اند‪،‬‬ ‫چرا بــه مردم صریحا نمیگویید کــه خود را برای‬ ‫روزهای سخت مهیا کنند؟ و از ان مهمتر چرا نشانه‬ ‫نتانیاهو از احتمال ابتالی ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫صهیونیست ها به کرونا گفت‬ ‫نخست وزیررژیمصهیونیستیاحتمالداد‪۶۰‬تا‬ ‫‪۷۰‬درصدساکنانفلسطیناشغالیبهویروسجدید‬ ‫کرونامبتالشوند‪.‬‬ ‫در ادامه ناتوانی صهیونیست ها از کنترل شیوع‬ ‫ویروس«کووید‪»۱۹‬درفلسطیناشغالیعلی رغم‬ ‫تمام خودستایی های چند هفته پیش‪« ،‬بنیامین‬ ‫نتانیاهو» نخســت وزیر رژیم صهیونیستی درباره‬ ‫احتمالابتالیمیلیون هانفرهشدارداد‪.‬‬ ‫به نوشته وبگاه «تایمز اســرائیل»‪ ،‬نتانیاهو در‬ ‫اظهاراتی هراس الود‪ ،‬با شبیه کردن این ویروس به‬ ‫پاندمیانفلوانزادرسال‪- ۱۹۱۸‬کهمیلیون هانفررا‬ ‫بهکاممرگکشاند‪-‬گفتهیچکشورینمی توانداز‬ ‫کرونادرامانبماند‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاظهارات«انگالمرکل»صدراعظم‬ ‫المانکهگفتهبود‪۶۰‬تا‪۷۰‬درصدجمعیتاینکشور‬ ‫(حدود‪۵۰‬میلیوننفر)احتماالبهویروسکرونامبتال‬ ‫خواهندشد‪،‬همینواقعهرابرایفلسطیناشغالینیز‬ ‫محتملدانست‪.‬نخست وزیررژیمصهیونیستیبا‬ ‫بیاناینکهنرخ ُکشندگیاینبیماریدرحالحاضر‬ ‫حدود‪ ۴‬درصد است‪ ،‬اظهار داشت با در نظر گرفتن‬ ‫ایننرخوابتالیمیلیون هانفردرفلسطیناشغالی‪،‬‬ ‫«تعدادبسیارزیادیمردهخواهیمداشت»‪.‬‬ ‫نتانیاهو همچنین بعد از عبور تعداد مبتالیان‬ ‫ویروس کرونا در فلسطین اشغالی از مرز صد نفر‪،‬‬ ‫دستورتعطیلیمراکزاموزشیبهمدتحداقلیک‬ ‫ماهراصادرکرد‪.‬وزارتبهداشترژیمصهیونیستی‬ ‫همچنین روز جمعه اعالم کرد با افزایش‪ ۲۶‬نفری‬ ‫مبتالیان به کرونا‪ ،‬تعداد کل افراد بیمار به‪ ۱۲۶‬نفر‬ ‫رسیده است‪.‬وزارت بهداشت این رژیم همچنین‬ ‫گفت که‪ ۲۵۰۰‬نفر از اعضای کادر درمانی به دلیل‬ ‫اینکهدرمعرضویروسکروناقرارگرفته اند‪،‬قرنطینه‬ ‫شدند که از این میان‪ ۱۰۰۰‬نفر پزشک هستند‪.‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬دو نفر از مبتالیان به کرونا در فلسطین‬ ‫اشــغالی‪ ،‬کودکان‪ ۱۰‬و‪ ۱۱‬ساله هستند‪«.‬ایتامار‬ ‫گروتو» معاون وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی‬ ‫چندروزپیشهشداردادهبوداحتمالداردکهتعداد‬ ‫مبتالیانبهاینویروسدرفلسطیناشغالیبهده ها‬ ‫هزارنفربرسد‪.‬‬ ‫ای از اقدامات کنترلی و اماده ســازی برای اینده‬ ‫مشهود نیســت و نظام مظلوم ســامت ایران‪ ،‬با‬ ‫چندین برابر ظرفیت خود مشــغول جانفشانی و‬ ‫جانفرسایی است؟ اگر هم بنا به اظهار کارشناسان‬ ‫معتبر از جمله مدیران منطقه ای سازمان بهداشت‬ ‫جهانی‪ ،‬ما هم اکنون در اوج بحرانیم‪ ،‬پس این عادی‬ ‫نمایی و دوگانه گویی ناکارامد برای چیست؟ به چه‬ ‫دلیلی چون نمونــه های دیگر به جای قرنطینه یا‬ ‫دســت کم تعطیلی و ممنوعیت تردد‪ ،‬به باز بودن‬ ‫ادارات و محاکم اصــرار دارید؟ چرا برخالف تمام‬ ‫ممالک بحران زده‪ ،‬وضعیت واقعی و برنامه خود را‬ ‫برای مدیریت بحران با مردم به طور شفاف در میان‬ ‫نمی گذارید؟ ایا شما خود به جامعیت اماری که از‬ ‫مراجع رسمی در اختیار عموم قرار می گیرد اعتماد‬ ‫دارید؟ این امار مبتالیان که سخنگوی محترم ستاد‬ ‫هر روز اعالم میکند امار تســتهای مثبت اســت‪،‬‬ ‫چندین برابر این امار درگیر بیماری اند و به درستی‬ ‫در خانه مانده اند‪.‬‬ ‫جناب اقای رئیس جمهور‬ ‫با چنین رویکــردی در پیشــگیری از ابتالء و‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬نظام سالمت ایران هر روز خسته تر‬ ‫و خمیده تر می شــود‪ .‬هم اکنون به عنوان نماینده‬ ‫مردمهشدارمیدهم‪،‬چنانچهعاجالبهبهسازیستاد‬ ‫بحران‪،‬تقویتنظامسالمتوانتقالوظایفغیرذاتی‬ ‫ان به ســازمانهای یاریگر به ویژه نهادهای مردمی‬ ‫نپردازید‪ ،‬به نقطه برگشت ناپذیر نزدیک می شویم‪.‬‬ ‫از شما عاجزانه خواهشمندم بحران را متناسب با‬ ‫واقعیات مدیریت کنید و در اسرع وقت همه چیز را‬ ‫بامردمدرمیانبگذارید‪.‬ازشماعاجزانهخواهشمندم‬ ‫حداقلسازمانهایبزرگداوطلبیمانندهاللاحمر‪،‬‬ ‫شــورایاری ها‪ ،‬بسیج و سازمان بازنشستگان حوزه‬ ‫سالمت( کشوری و لشکری) را جهت انجام حفاظت‬ ‫از بیش از ‪ 10‬میلیون ایرانی پرخطر( ســالمندان و‬ ‫بیماران زمینه ای) و مراقبت از بیماران قرنطینه در‬ ‫منزل‪ ،‬به ویژه در اقشــار اســیب پذیــر و محروم‪،‬‬ ‫سازماندهی کنید‪ .‬از شــما عاجزانه خواهشمندم‬ ‫تعطیلی را ابالغ و ترددهــا را با همکاری نهادهای‬ ‫مردمی ‪ ،‬و افراد و گروههای واجد سرمایه اجتماعی‬ ‫و نیروهای نظامی و انتظامی کنترل کنید‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهور به مرحله کنترل ســاعتی‬ ‫کردن با ِر نظام‬ ‫بحران نزدیک می شویم‪ ،‬تنها با سبک ِ‬ ‫سالمت و بقا و کارامدی ان در روزهای سخت اینده‬ ‫می توانیم از فاجعه گذر کنیم‪.‬‬ ‫تصمیمات مهم قرارگاه ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫برای مبارزه با کرونا‬ ‫رئیس ســتاد کل نیروزهای مسلح تاکید کرد‪:‬‬ ‫کمیته انتظامی امنیتی قرارگاه بهداشتی درمانی‬ ‫نیروهای مسلح به همراه وزارت کشور و استانداران‬ ‫روال خلوت کردن فروشگاه ها‪ ،‬خیابان ها و جاده ها‬ ‫را با تصمیم ملی که اتخاذ می شود‪ ،‬انجام خواهد داد‬ ‫که این کار هم ظرف ‪ ۲۴‬اینده انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقــاب در فرمانی مهم به رئیس‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح خواستار تشکیل قرارگاه‬ ‫بهداشــتی و درمانی برای سازماندهی خدمات به‬ ‫مردم برای مقابله با کرونا و شیوع ان شدند‪.‬‬ ‫رهبری در این حکم تاکید کردند؛ «این اقدام با‬ ‫توجه به قرائنی که احتمال «حمله ی بیولوژیکی»‬ ‫بودن این رویداد را مطرح کرده می تواند جنبه ی‬ ‫رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان‬ ‫ملّیبیفزاید‪».‬‬ ‫درپی دستور فرمانده کل قوا به رئیس ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬نخستین جلسه قرارگاه بهداشتی‬ ‫و درمانی امام رضا علیه الســام نیروهای مسلح‬ ‫(پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا) به ریاست‬ ‫سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای‬ ‫مسلح برگزار شد‪.‬‬ ‫سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سرلشکر حسین‬ ‫سالمی فرمانده کل سپاه‪ ،‬سردار حسین اشتری‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی‪ ،‬ســردار علی عبداللهی‬ ‫معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫سردار غالمرضا محرابی معاون اطالعات ستاد کل‬ ‫نیروهای مســلح از جمله حاضرین در این جلسه‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫سردارسرلشکرسیدمحمدحسینباقریبعداز‬ ‫پایان نخستین جلسه قرارگاه بهداشتی و درمانی‬ ‫امــام رضــا (ع) نیروهای مســلح در مصاحبه با‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬سامانه نرم افزاری قدرتمندی در‬ ‫وزارت بهداشت طراحی شده است که با همکاری با‬ ‫سازمان بسیج اجرایی می شود و ظرف یک هفته تا‬ ‫ده روز اینــده تمام مردم ایــران از طریق فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬تمــاس تلفنی و در صــورت ضرورت با‬ ‫مراجعه مورد رصد قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫به دنبال شیوع ویروس کرونا صورت گرفت؛‬ ‫اعالم امادگی وزارت اقتصاد برای دریافت کمک‬ ‫بانک های توسعه ای‬ ‫کمیته اطالع رسانی ســتاد مقابله با ویروس کرونای وزارت اقتصاد‪ ،‬از اعالم‬ ‫امادگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای دریافت‬ ‫کمک های بانک های توسعه ای خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬کمیته اطالع رســانی ستاد مقابله با‬ ‫ویــروس کرونای وزارت اقتصاد‪ ،‬از اعالم امادگی ســازمان ســرمایه گذاری و‬ ‫کمک های اقتصادی و فنی ایران برای دریافت کمک های بانک های توسعه ای‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم کمیته مذکور‪ ،‬با توجه به گستردگی و شدت شیوع کرونا در سطح‬ ‫جهان‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی‬ ‫و فنی ایران با ارسال نامه های جداگانه ای ضمن اعالم اقالم ضروری و فوری مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬برای دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی از بانک های توســعه ای اعالم‬ ‫امادگی کرد‪.‬‬ ‫در این نامه ها ضمن اشاره به طراحی برنامه های کمک فوری به کشورها برای‬ ‫مقابله با ویروس کرونا از سوی بانک های توسعه ای بویژه بانک جهانی‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫مسئولیت اجتماعی‪-‬بین المللی انها و عضویت ایران در این نهادها‪ ،‬تصریح شده‬ ‫است‪ :‬انتظار می رود نهادهای فوق از کمک های خود‪ ،‬ایران را که در منطقه غرب‬ ‫اسیا بیش از سایر کشورها تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته است‪ ،‬با فوریت بهره‬ ‫مندسازند‪.‬‬ ‫کمیته اطالع رسانی ســتاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی در این اطالعیه اورده است‪ :‬این اقدام دولت جمهوری اسالمی در راستای‬ ‫سلســله اقدامات جامع و همه جانبه برای تجهیز منابع داخلی و خارجی برای‬ ‫شکست کرونا صورت گرفته است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬مخاطب نامه های سازمان سرمایه گذاری و کمک های‬ ‫اقتصادی و فنی ایران به روسا ی بانک جهانی‪ ،‬بانک توسعه اسالمی‪ ،‬بانک توسعه‬ ‫زیر بنایی اســیایی و مدیرکل صندوق اوپک (افید)‪ ،‬در تاریخ چهارده اسفند ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در این گزارش امده است‪ :‬وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان از‬ ‫کلیه ابزارهای در اختیار در راستای حمایت و پشتیبانی از مردم عزیز در مقابله با‬ ‫شیوع ویروس کرونا استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫توقف صادرات به امارات با لنج های قدیمی‬ ‫ی امارات‪ ،‬اکثر‬ ‫یک مقام مســئول در گمرک گفت‪ :‬به دنبال ســخت گیر ‬ ‫شــناورهای ایرانی حامل اقالم صادراتی‪ ،‬به صورت خالی به کشور بازگردانده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫بهروز قره بیگی اظهار داشت‪ :‬با ایجاد محدودیت در کشور کویت همچنان‬ ‫صادرات کاال به این کشــور انجام نمی شود‪ .‬صادرات شناورهای یخچال دار به‬ ‫قطردرحالانجاماستامابامحدودیتایجادشدهتوسطامارات‪،‬امکانصادرات‬ ‫کاالهای ایرانی با شناورهای چوبی قدیمی وجود ندارد و شناورهای حامل کاال‪،‬‬ ‫برگشت داده می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرک بوشهر افزود‪ :‬به دنبال سختگیری های کشور امارات اکثر‬ ‫شــناورهای ایرانی به صورت خالی به کشور باز گردانده می شوند و یا در حال‬ ‫برگشتهستند‪.‬‬ ‫قره بیگی تصریح کرد‪ :‬علی رغم درخواست صاحبان کاال و الزام قانونی امکان‬ ‫مرجوع کردن و صادرات کاال به این مقاصد متاسفانه در این شرایط امکان اجرای‬ ‫این موضوع وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬پیرو گزارش گمرک استان بوشهر و مدیران دستگاه های‬ ‫مرتبط مبتی بر عدم پذیرش کشورهای مقصد در ستاد کرونای استان مقرر شد‬ ‫تا اطالع ثانوی از خروج شناورهای ایرانی به مقاصد کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫فارس جلوگیری و برای شــناورهای ورودی زمانی اجازه تخلیه صادر شود که‬ ‫حداقل ده روز از تاریخ بارگیری در مبدا گذشته باشد‪.‬‬ ‫قره بیگی در خصوص استفاده کارگران فعال تخلیه بار از ملزومات بهداشتی‬ ‫گفت‪ :‬با وجود پیگیری های زیاد و اقدام به ضدعفونی کردن مبادی ورود و خروج‬ ‫کاال و حتی کاالهای وارداتی‪ ،‬در روز سه شنبه ابتدا فعالیت اتحادیه کارگری در‬ ‫یکی از گمرکات به دلیل کمبود اقالم بهداشتی فردی جهت حفاظت در برابر‬ ‫شــیوع ویروس کرونا متوقف شد که با همکاری مسئولین ذیربط در حال رفع‬ ‫ان هستیم‪ ،‬از طرفی با درخواست تعاونی لنجداران‪ ،‬تقاضای صنف حمل و نقل‬ ‫و شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی (کارگری) بندردیلم مبنی بر پرهیز‬ ‫از تجمیع نیرو وپرسنل در یک محل‪ ،‬این شرکتها فع ً‬ ‫ال فعالیت خود را تا زمان‬ ‫بهبود شرایط معلق اعالم کردند و تخلیه بار در گمرک دیلم را علی رغم حضور‬ ‫کارکنان گمرک و ارائه خدمات در همه رویه های مجاز فع ً‬ ‫ال متوقف کردند که‬ ‫با توجه به شرایط خاص فعلی این اقدام شایسته ای بود‪.‬‬ ‫مدیر کل گمرک بوشــهر گفت‪ :‬فعالیت در گمرک دیر برای محموله های‬ ‫صادراتی به صورت یخچالی همانند گذشــته در حال انجام است و گمرکات‬ ‫تجاری بوشــهر نیز همچنان در حال فعالیــت در رویه های مختلف گمرکی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مراجعه خدمت گیرندگان‪ ،‬رانندگان و تجمع در گمرکات از نقاط‬ ‫مختلف کشور یکی از مشکالتی است که باید برای کاهش نگرانی ها و به جهت‬ ‫جلوگیری از انتقال ویروس کرنادر اولویت مسئولین امر قرار گرفته و از مراجعات‬ ‫به گمرکات کاسته شود‪.‬‬ ‫تولید‪ 8.6‬میلیون ماسک از ابتدای اسفند‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬مجلس و استان های وزارت صنعت با بیان تولید‪ 8.6‬میلیون‬ ‫ماســک از اول اسفند تا کنون ‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی اقالم شاهد رشد ‪ ۷‬تا ‪ 8‬برابری‬ ‫تولیداتهستیم‪.‬‬ ‫افشارفتحالهیدرجلسهستادمقابلهباکرونادرحوزهصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫که با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬هم زمان با شیوع این بیماری و اعالم نیاز وزارت بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫وزارتصنعت‪،‬معدنوتجارتبهصورتجدیوبابسیجتمامتوانوظرفیت های‬ ‫تولیدی کشور پای کار امده و در بسیاری از بخش ها تولیدات افزایش یافته و‬ ‫فعالیت واحدها سه شیفته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته وجود برخی کمبودها در اقالمی چون ماسک به سبب‬ ‫ظرفیت پایین تولیدات کشــور مشــهود بوده‪ ،‬ولی تمامی توان موجود اعم از‬ ‫تولیدات صنعتی‪ ،‬واردات و حتی تولیدات صنفی نیز فعال شده و با توجه به امار‬ ‫ارائه شده از سوی بازرسان مقیم در واحدهای تولید کننده این اقالم از دوازده‬ ‫اسفند ماه تا روز گذشته‪ ،‬در این بخش ‪ 79‬درصد رشد تولید داشتیم‪.‬‬ ‫فتح اللهی تصریح کرد‪ :‬ظرفیت تولید برخی بخش ها کامال اشباع شده ولی‬ ‫با توجه به افزایش تقاضا‪ ،‬برخی کمبودها بروز کرده که با تالش همه همکاران‬ ‫سعی در رفع ان داریم‪.‬‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬مجلس و استانهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در‬ ‫بخش واردات‪ ،‬با توجه به شیوع جهانی کرونا و اعمال ممنوعیت های صادراتی‬ ‫ماسک از سوی سایر کشورها‪ ،‬در حال مذاکره برای تامین بخشی از نیاز از محل‬ ‫واردات نیز هستیم‪.‬‬ ‫فتح الهی افزود‪ :‬یکی از تمهیدات ویژه وزارت صمت این بوده که در ‪ ۹‬ردیف‬ ‫کاالیی همچون ماسک‪ ،‬لباس‪ ،‬دستکش‪ ،‬الکل و‪ ،...‬ممنوعیت صادرات اعمال‬ ‫شده و برای واردات انها نیز حقوق ورودی تا ‪ ۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۲۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4008‬‬ ‫کرونا‪ ۵۰‬میلیون شغل را در خطر‬ ‫نابودی قرار می دهد‬ ‫شورای جهانی سفر و جهانگردی یش بینی کرد‪:‬‬ ‫شــیوع ویروس کرونا بالغ بر ‪ ۵۰‬میلیون شغل را در‬ ‫جهان در بخش مســافرت و گردشگری در معرض‬ ‫نابودی قرار می دهد‪.‬‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬این شورای جهانی در بیانیه ای‬ ‫ضمن اشــاره به اینکه کرونا احتماالً مسافرت های‬ ‫بین المللی را در سال جاری به یک سوم تقلیل خواهد‬ ‫داد‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬شیوع کرونا به وضوح تهدیدی بزرگ‬ ‫برای کل صنعت گردشگری است؛ چه برای انانی که‬ ‫در این حیطه فعالیت می کنند و چه برای ان دسته‬ ‫افرادی که مشتاق ادامه جهانگردی هستند‪ .‬خسارتی‬ ‫که کرونا ظرف مدت سه ماه در سال ‪ ۲۰۲۰‬به صنعت‬ ‫مسافرت جهانی وارد می کند معادل نابودی‪ ۱۲‬تا‪۱۴‬‬ ‫درصدی مشاغل این بخش است‪.‬‬ ‫در ادامه این بیانیه از دولت ها درخواست شده است‬ ‫تا به محض تحت کنترل درامدن این اپیدمی جهانی‪،‬‬ ‫تا حد امکان روادید را حذف یا اعطای ان را تسهیل‬ ‫کرده‪ ،‬مالیات ســفر را کاهــش داده و برای احیای‬ ‫صنعت گردشــگری محرک هایی در نظر گرفته و‬ ‫معرفیکنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬صنعت گردشگری ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از تولید ناخالص و مشاغل جهان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫پیش بینی نیاز به ‪ ۸۴‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای مبارزه با ملخ صحرایی‬ ‫سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ‪۲۴‬‬ ‫هزار هکتار مبارزه با افت ملخ صحرایی انجام شده است‪ ،‬از احتمال درگیری ‪۴‬‬ ‫استان درگیر با این افت خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضامیربابیاناینکههماکنون‪۵‬استانکشوردرگیرافتملخصحرایی‬ ‫هستند‪،‬گفت‪:‬ایناستان هابهترتیبشاملهرمزگان‪،‬بوشهر‪،‬خوزستان‪،‬فارس‬ ‫و سیستان و بلوچســتان است که در استان هرمزگان تاکنون ‪ ۱۳‬هزار و ‪۳۶۳‬‬ ‫هکتار‪ ،‬بوشــهر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۵۵‬هکتار‪ ،‬خوزستان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۳۰‬هکتار‪ ،‬فارس ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۵۴‬هکتار و سیستان و بلوچستان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۳‬هکتار مبارزه انجام شده‬ ‫است بنابراین تاکنون در مجموع ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۶۵‬هکتار مبارزه با ملخ صحرایی در‬ ‫استان های جنوبی کشور انجام شده است‪.‬وی با اشاره به اینکه از حدود ‪ ۶‬شش‬ ‫ماهقبلپیشبینی هاوبررسی هایالزمدراینزمینهتوسطکارشناسانسازمان‬ ‫حفظ نباتات و همچنین فائو انجام شده بود‪ ،‬افزود‪ :‬ما کام ً‬ ‫ال این هجمه را پیش‬ ‫بینی می کردیم و اتفاقی دور از ذهن نبود‪.‬‬ ‫سخنگویسازمانحفظنباتاتکشوربابیاناینکهماازسالگذشتهباهجوم‬ ‫افت ملخ صحرایی به کشور مواجه هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته حدود‪ ۷۶۰‬هزار‬ ‫هکتار مبارزه در این حوزه انجام شد و امسال بر اساس پیش بینی های صورت‬ ‫گرفته این عدد به حدود یک میلیون هکتار خواهد رسید و تا تیرماه ‪ ۱۳۹۹‬نیز‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارسال افت کش ها و ادوات الزم به استان های درگیر انجام‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۵‬استان درگیر علی رغم اینکه هنوز وارد مرحله سمپاشی‬ ‫هوایینشدیم‪،‬هواپیماهایسمپاشمستقرشدندودرحالتامادهباشهستند‪.‬‬ ‫میر در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اینکه ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای مبارزه با ملخ صحرایی در فاز اول تخصیص داده شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر این از اعتبارات اســتانی نیز برای مبارزه با این افت استفاده خواهد‬ ‫شــد و هر استان بسته به شــرایط خود بودجه ای را برای این کار اختصاص‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین پیرو مذاکرات انجام شده‪ ،‬این امادگی در دولت‬ ‫وجود دارد که در صورت نیاز بودجه ای جدید را برای مبارزه با این افت اختصاص‬ ‫دهد ضمن اینکه پیش بینی ما برای مبارزه حدود یک میلیون هکتاری با این‬ ‫افت نیاز به‪ ۸۴‬میلیارد تومان اعتبار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ 69‬درصدی واردات تلفن‬ ‫همراهمسافری‬ ‫در حالی که در ‪ 10‬ماه امســال تولید گوشی همراه‬ ‫مســافری نسبت به مدت مشابه سال ‪ ،97‬کاهش رشد‬ ‫‪ 19‬درصدی داشته‪ ،‬اما واردات گوشی همراه مسافری‬ ‫‪ 69‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬ماه امسال ‪ 3‬میلیون و ‪ 661‬هزار و ‪ 646‬گوشی‬ ‫تلفن همراه مسافری به کشور وارد شده که در مقایسه‬ ‫با رقم ‪ 2‬میلیون و ‪ 163‬هزار و ‪ 351‬واردات گوشــی در‬ ‫‪ 10‬ماهه سال ‪ 1397‬واردات این کاال در مجموع ‪69.3‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد گوشی وارداتی در ‪ 10‬ماهه ابتدای‬ ‫امسال ‪ 8‬میلیون و ‪ 309‬هزار و ‪ 907‬بوده که در مقایسه‬ ‫با واردات ‪ 2‬میلیون و ‪ 333‬هزار و ‪ 871‬گوشــی در ‪10‬‬ ‫ماهه سال گذشــته واردات این کاال ‪ 256‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ایــن خبر می افزایــد‪ ،‬در ‪ 10‬ماهه ابتدای امســال‬ ‫‪ 27.810‬گوشــی همراه در کشــور تولید شده که در‬ ‫مقایســه با ‪ 344.318‬گوشــی همراه تولیدی در سال‬ ‫گذشته تولید این کاال ‪ 19‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کرونا مهم ترین رویداد ساالنه اپل را‬ ‫لغو کرد‬ ‫کنفرانس ساالنه جهانی توســعه دهندگان اپل که‬ ‫مهم ترین رویداد ساالنه این شرکت است و قرار بود پایان‬ ‫ماه جاری برگزاری شــود‪ ،‬به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫لغو شد‪.‬‬ ‫به نقــل از گیزموچاینا‪ ،‬کنفرانس ســاالنه جهانی‬ ‫توســعه دهندگان اپل که مهم ترین رویداد ساالنه این‬ ‫شــرکت است و قرار بود پایان ماه جاری برگزاری شود‪،‬‬ ‫به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد‪.‬‬ ‫این کنفرانس در مرکز همایش های ســن خوزه در‬ ‫شهر سانتاکالرا برگزار می شــود‪ ،‬اما این شهر به دلیل‬ ‫نگرانی در مورد شیوع ویروس کرونا‪ ،‬ممنوعیت موقت‬ ‫همه اجتماعات عمومی و خصوصی را اعمال کرده است‪.‬‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬در حالی که این رویداد لغو شده ‪،‬‬ ‫این شرکت به تازگی اعالم و تاریخ انتشار ایفون اتی را‬ ‫به تعویق انداخته است‪.‬‬ ‫اپل همچنین گزارش داد که برگزاری این رویداد و‬ ‫اعالم محصوالت جدید ممکن اســت به صورت انالین‬ ‫برگزار شــود‪.‬گزارش شده اســت که رونمایی از مدل ‬ ‫پرچمدار ایفون ‪ ۱۲‬نیز از ماه سپتامبر تا اکتبر یا نوامبر‬ ‫امسال به تاخیر می افتد‪.‬‬ ‫سایت های فروش لوازم خانگی‬ ‫قاچاق مسدود شدند‬ ‫علیرغم توقف واردات رســمی لوازم خانگی کره ای‪،‬‬ ‫عرضه قاچاق این اقالم در برخی وبســایت های داخلی‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ ،‬در همین راســتا طی هفته جاری‬ ‫برخی از این وبسایت ها مسدود شدند‪.‬‬ ‫با پایان مهلت عرضه لــوازم خانگی فاقد اصالت در‬ ‫مرداد ماه ‪ ۱۳۹۸‬و اتمام مهلت های تمدید شــده برای‬ ‫اخذ و نصب شناسه کاالی لوازم خانگی در ‪ ۱۵‬بهمن ماه‬ ‫سال جاری‪ ،‬عملیات برخورد و جمع اوری لوازم خانگی‬ ‫قاچاق از سطح عرضه اغاز شد‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬برخورد با وب سایت های عرضه این‬ ‫اقالم نیز در دســتور کار قرار گرفته اســت و در همین‬ ‫ارتباط مرتضی میــری‪ ،‬رئیس اتحادیه لوازم خانگی در‬ ‫گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬با اشاره به برخورد ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز با سایت هایی که اقدام به عرضه کاالی‬ ‫قاچاق می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬از اوایل هفته جاری‪ ،‬با تعدادی‬ ‫از ســایت متخلفی که پیشتر شناســایی شده بودند‪،‬‬ ‫برخورد شــد و در حال حاضر این سایت ها از دسترس‬ ‫خارج شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه این حرکت‪ ،‬تصمیم بر ان شد که‬ ‫اگر این مجموعه های مجازی‪ ،‬قصد ادامه فعالیت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می بایست مانند سایر سایت های قانونی‪ ،‬اقدام‬ ‫به دریافت مجوز و شناسه کاال کنند‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫فیلتر خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که‬ ‫با توجه به شــیوع ویروس کرونا ایا ســایت های دارای‬ ‫مجوز‪ ،‬اقدام به فروش کاال می کنند یا خیر‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ســایت های زیادی اقدام به عرضه لوازم‬ ‫خانگی با شناسه کاال می نمایند‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان نهایی‬ ‫از تهیه کاالهای فاقد شناسه امتناع کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫رابطه بــا تهیه لوازم خانگی از ســایت ها باید گفت که‬ ‫مصرف کنندگان دقت داشته باشند تا کاالی شناسه دار‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه لوازم خانگی افزود‪ :‬در صورتیکه هر‬ ‫کدام از این سایت ها کاالی فاقد شناسه به مصرف کننده‬ ‫نهایی ارائه کرد‪ ،‬مصرف کنندگان می توانند با ســامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬ارتبــاط برقرار کرده یا اینکه به نهادهایی از جمله‬ ‫سازمان صمت اســتان یا اتحادیه لوازم خانگی مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫میری با اشــاره به اخرین وضعیــت جمع اوری‬ ‫تابلوهای دو برند معروف کره ای گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫برند ال جی به شکل کامل تابلوهای خود را جمع اوری‬ ‫کرده‪ ،‬این در حالی است که یک برند کره ای تنها ‪۲۰‬‬ ‫درصد از تابلوهای خود را برداشــته و عم ً‬ ‫ال هنوز ‪۸۰‬‬ ‫درصد تابلوهــای ان در بازار موجود اســت که این‬ ‫شرکت متعهد شــده ان ها را نیز از سطح شهر جمع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬در حال حاضر این شرکت کره ای‬ ‫صرفاً تعدادی المپ تصویر دارد که قرار شد تا پایان سال‬ ‫بــه تولیــد تلویزیون ادامــه دهد اما در ســال جدید‪،‬‬ ‫محصوالت این شرکت با نام دو برند ایرانی تولید خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۲۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫شهردارفردیسخبرداد‬ ‫راه اندازی کمپ های نوروزی در ورودی های فردیس‬ ‫البرز ولی ابراهیمی ‪ -‬شهردار فردیس از راه اندازی کمپ های نوروزی در ورودی های شهر خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این اقدام به منظور نظارت بیشتر بر ورودی های شهر انجام می شود‪.‬‬ ‫محمد خسرو زاده در سومین جلسه مدیریت بحران شهرداری فردیس‪ ،‬با اشاره به اینکه اطالع‬ ‫رسانی‪،‬پیشگیریوفرهنگسازیسهمقولهایاستکهتاکنونبهطورویژهبهانهاپرداختهایم‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فرهنگ ماندن در خانه و پیشگیری از ابتالء به ویروس کرونا باید در جامعه ترویج داده شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به انتشار باالی ویروس کرونا‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به این موضوع مدیران مناطق‬ ‫باید اقدامات الزم را برای ضد عفونی پیاپی مبلمان شهری و هرانچه که شهروندان با ان در تماس‬ ‫اند‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫خسرو زاده با بیان اینکه مدیریت شهری فردیس از ابتدای موضوع شیوع ویروس کرونا به طور‬ ‫جدی در راستای پیشگیری و مقابله با ان از تمامی ظرفیت ها بهره برده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان البرز مبنی بر اینکه ویروس کرونا از طریق نازل های جایگاه‬ ‫سوخت نیز انتقال داده می شود‪ ،‬در نظر داریم در هر جایگاه سوخت فردیس‪ ،‬یک نیروی خدمات‬ ‫رسان به همراه کوله سم پاش حاوی مواد ضد عفونی مستقر کنیم تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهروزانه‪ ۱۵۰‬هزارلیترموادضدعفونیبرایگندزدایینقاطدردسترسشهروندان‬ ‫فردیسی استفاده می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این رابطه تفاهم نامه ای با سپاه ناحیه امام رضا (ع) مبنی بر‬ ‫ضد عفونی و گند زدایی محله های مختلف فردیس منعقد کرده ایم تا همه نقاط شــهر را پوشش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫شهردار فردیسبابیاناینکهدرصددهستیمباهمکاریجمعیتهاللاحمر شهرستان فردیس‬ ‫نسبت به راه اندازی کمپ های نوروزی در ورودی های شهر اقدام کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این مهم‬ ‫به منظور نظارت بیشتر بر ورودی های شهر انجام می شود‪.‬‬ ‫شمش فوالد در طول دو سال اینده در محدوده‪ 350‬تا‪450‬‬ ‫دالر در نوسان خواهد بود‬ ‫بهمن تجلی زاده معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزســتان در مصاحبه تصویری با معدن نیوز‬ ‫درخصوص وضعیت فوالد در بازارهای جهانی گفت‪ :‬رقیب اصلی دنیا در تولید فوالد همسایه ایران‬ ‫یعنی ترکیه است که این نکته بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر بتوانیم روند و میزان تولید‪ ،‬شکل صادرات و واردات را در و ترکیه پیش بینی نماییم‬ ‫عمال توانسته ایم در حوزه فوالد به ویژه شمش بخش اعظمی از پیش بینی ها را انجام داده و داشته‬ ‫باشیم‪ .‬برای نمونه نزدیک به ‪ 40‬میلیون تن ظرفیت تولید فوالد ترکیه است که عمدتا دوگانه سوز‬ ‫هستند و قابلیت تبدیل فرایند از کوره قوس به کوره بلند و بالعکس را دارا می باشند‪ .‬البته فراموش‬ ‫نکنیم که عمده تولید فوالد ترکیه به عنوان اصلی ترین رقیب فوالد ایران‪ ،‬به روش کوره قوس است‬ ‫که در قیمت شمش تولیدی به روش کوره قوس الکتریکی‪ ،‬قراضه تعیین کننده اصلی نرخ می باشد‬ ‫که این نرخ نیز برمبنای قراضه وارداتی از امریکا و اروپا است‪ .‬لذا روابط سیاسی امریکا و ترکیه از یک‬ ‫سو با توجه به تامین مواد اولیه تولید فوالد ترکیه و از سوی دیگر روابط تجاری امریکا و چین به جهت‬ ‫انکه چین تعیین کننده مصرف می باشد‪ ،‬دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫تجلی زاده ادامه داد‪ :‬از اینرو این دو پارامتر در تعیین قیمت و پیش بینی نرخ ها و نیز مدل قیمت‬ ‫گذاری شمش‪ ،‬تعیین کننده بوده و سپس بر مبنای ان نرخ میلگرد و بر بستر ان ورق تعیین می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این دو پارامتر در شرایط حال حاضر در ضعف قرار دارند یعنی هم روابط چین و امریکا‬ ‫علیرغم اینکه به سمت حل و فصل حرکت می کند اما هنوز روشن نشده چراکه دولت امریکا بسیار‬ ‫کنترل شده معادالت و معامالت خود را با چین جلو می برد‪ .‬از سمت دیگر اگرچه در فصل زمستان‬ ‫هستیم و جمع اوری قراضه کم است اما قیمت قراضه در موضع ضعف قرار دارد و این امر بیانگر این‬ ‫است که مصرف در سطح دنیا باال نیست‪ .‬از این جهت قیمت شمش در محدوده‪ 400‬دالر باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجلی زاده اظهار داشت‪ :‬بنابراین می توان گفت با توجه به این دو مسئله مهم و نیز رونق اقتصادی‬ ‫که پیش بینی ان برای کل دنیا ناچیز است و حتی بانک جهانی به تازگی رشد ناخالص داخلی دنیا‬ ‫را از ‪ 3.4‬به ‪ 3.3‬درصد تقلیل داده‪ ،‬می توان مدعی بود که رکود کماکان در سطح دنیا حاکم است‪ .‬با‬ ‫این حال چون از طرفی کف قیمتی و قیمت تمام شده بسیاری از تولیدکنندگان در همین محدوده‬ ‫‪ 400‬دالر است ما انتظار کاهش زیادی را در قیمت فروش رقبای خود در دنیا نخواهیم داشت‪ .‬پیش‬ ‫بینی می شود که در سال ‪ 2020‬و تا دو سال اینده نرخ های شمش در محدوده و دامنه ‪ 350‬تا ‪450‬‬ ‫دالر در نوسان باشد و در بستر ان قیمت محصوالت فوالدی نیز شکل خواهد گرفت و قیمت گذاری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاونتطرحوبرنامهوزارتصمتطیبخشنامهایابالغکرد؛‬ ‫جوازهایتاسیسبدوننیازبهدرخواستتمدیدتاخرداد‪99‬‬ ‫معتبراست‬ ‫معاونتطرحوبرنامهوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارتدربخشنامهایباسازمانهایصنعت‪،‬معدن‬ ‫و تجارت استانها اعالم کرد‪ :‬تمامی جوازهای تاسیس صادره معتبر‪ ،‬بدون نیاز به درخواست و حضور‬ ‫متقاضیان‪،‬تاپایانخردادماه‪ 1399‬دارایاعتباراست‪.‬دراینبخشنامهامدهاست‪:‬باعنایت بهشرایط‬ ‫موجود و ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری در سطح کشور به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬کلیه جوازهای تاســیس صادره معتبر‪ ،‬بدون نیاز به درخواست و حضور متقاضیان‪ ،‬تا پایان‬ ‫خردادماه ‪ 1399‬دارای اعتبار اســت‪ .‬معاونت طرح و برنامه از سازمان های استانی خواسته است‪،‬‬ ‫موضوع به نحو شایســته‪ ،‬به دارندگان مجوزهای صدراالشاره اطالع رسانی شود تا نیاز به حضور در‬ ‫سازمان های صنعت‪،‬معدن و تجارت نداشته باشند‪.‬‬ ‫کاهش‪ 27‬درصدی صادرات محصوالت نهایی فوالد چین در‪2‬‬ ‫ماههنخستسال‬ ‫استیل مینت براساس اخرین داده های گمرکی چین گزارش داد که صادرات محصوالت نهایی‬ ‫فوالد این کشور در بین ماه های ژانویه تا فوریه افت ‪ 27‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫استیل مینت میزان این صادرات را در مجموع ماه های مذکور ‪ 7.8‬میلیون تن گزارش داده که‬ ‫نسبت به میزان ‪ 10‬میلیون و ‪ 698‬هزار تنی دو ماهه نخست پارسال افت ‪ 27‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫سهعاملکاهشصادراتمحصوالتنهاییفوالدچینتعطیالتسالنوچین‪،‬شیوعکروناویروس‬ ‫و اقدامات ســختگیرانه دولت چین برای مهار ویروس عنوان شده است‪ .‬فوالدسازان چینی شاهد‬ ‫تعطیالت طوالنی مدت سال نو چین بودند که بر فعالیت های تجاری و کاهش صادرات تاثیر قابل‬ ‫توجهی گذاشته بود‪ .‬شیوع کروناویروس سبب شد فوالدسازان تعطیالت را تمدید کنند و درنتیجه‬ ‫بازگشــت فوالدسازان چینی به بازار را به تاخیر انداخت و درنتیجه بخش حمل و نقل و لجستیک‬ ‫تحتتاثیرقرارگرفت‪.‬اقداماتسختگیرانهوپیشگیرانهدولتچینبرایجلوگیریازشیوعویروس‬ ‫کرونا منجر به تعطیلی کارخانه ها‪ ،‬فعالیت های ساختمانی و درنتیجه کاهش تقاضا و محدود شدن‬ ‫معامالت در بازار چین و سایر بازارهای جهانی شده است‪.‬سه عامل کاهش صادرات محصوالت نهایی‬ ‫فوالد چین تعطیالت سال نو چین‪ ،‬شیوع کروناویروس و اقدامات سختگیرانه دولت چین برای مهار‬ ‫ویروس عنوان شده است‪ .‬فوالدسازان چینی شاهد تعطیالت طوالنی مدت سال نو چین بودند که‬ ‫بر فعالیت های تجاری و کاهش صادرات تاثیر قابل توجهی گذاشته بود‪ .‬شیوع کروناویروس سبب‬ ‫شد فوالدسازان تعطیالت را تمدید کنند و درنتیجه بازگشت فوالدسازان چینی به بازار را به تاخیر‬ ‫انداخت و درنتیجه بخش حمل و نقل و لجستیک تحت تاثیر قرار گرفت‪ .‬اقدامات سخت گیرانه و‬ ‫پیشگیرانه دولت چین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی کارخانه ها‪ ،‬فعالیت‬ ‫های ســاختمانی و درنتیجه کاهش تقاضا و محدود شدن معامالت در بازار چین و سایر بازارهای‬ ‫جهانی شده است‪.‬سه عامل کاهش صادرات محصوالت نهایی فوالد چین تعطیالت سال نو چین‪،‬‬ ‫شیوعکروناویروسواقداماتسختگیرانهدولتچینبرایمهارویروسعنوانشدهاست‪.‬فوالدسازان‬ ‫چینی شاهد تعطیالت طوالنی مدت سال نو چین بودند که بر فعالیت های تجاری و کاهش صادرات‬ ‫تاثیر قابل توجهی گذاشته بود‪ .‬شیوع کروناویروس سبب شد فوالدسازان تعطیالت را تمدید کنند و‬ ‫درنتیجه بازگشت فوالدســازان چینی به بازار را به تاخیر انداخت و درنتیجه بخش حمل و نقل و‬ ‫لجستیک تحت تاثیر قرار گرفت‪ .‬اقدامات سخت گیرانه و پیشگیرانه دولت چین برای جلوگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی کارخانه ها‪ ،‬فعالیت های ساختمانی و درنتیجه کاهش تقاضا‬ ‫و محدود شدن معامالت در بازار چین و سایر بازارهای جهانی شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪4008‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫افزایش‪ ۲۸‬درصدیصادراتفوالدسازانبزرگ‬ ‫در‪ 11‬ماههامسال‬ ‫میزانصادراتفوالدسازانبزرگکشوردر‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫امسال‪،‬بهرغموضعتحریمهایپیچیدهومکررامریکا‬ ‫‪ ۲۸‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫بهنقلازایمیدرو‪ ۱۰،‬شرکتبزرگفوالدسازکشور‬ ‫از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‪ ۶،‬میلیون و‪ ۵۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۳‬تن انواع شــمش و محصوالت فوالدی صادر‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این ‪ ۱۰‬شرکت شامل ذوب اهن‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه‪،‬فوالدخوزستان‪،‬فوالداکسین‪،‬فوالدهرمزگان‪،‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‪ ،‬فوالد خراســان‪ ،‬کاوه جنوب‪ ،‬صبا‬ ‫فــوالد و فوالد بناب در ماه بهمن ‪ ۶۲۸‬هزار و ‪ ۹۹۳‬تن‬ ‫فوالدصادرکردندکهدرمقایسهبامیزانصادراتبهمن‬ ‫ســال قبل ‪ ۶۸‬درصد رشد داشــت‪.‬میزان صادرات‬ ‫فوالدســازان بزرگ کشور در ‪ ۱۱‬ماهه امسال‪ ،‬به رغم‬ ‫وضعتحریمهایپیچیدهومکررامریکا‪ ۲۸‬درصدرشد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بهنقلازایمیدرو‪ ۱۰،‬شرکتبزرگفوالدسازکشور‬ ‫از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‪ ۶،‬میلیون و‪ ۵۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۳‬تن انواع شــمش و محصوالت فوالدی صادر‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این ‪ ۱۰‬شرکت شامل ذوب اهن‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه‪،‬فوالدخوزستان‪،‬فوالداکسین‪،‬فوالدهرمزگان‪،‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‪ ،‬فوالد خراســان‪ ،‬کاوه جنوب‪ ،‬صبا‬ ‫فــوالد و فوالد بناب در ماه بهمن ‪ ۶۲۸‬هزار و ‪ ۹۹۳‬تن‬ ‫فوالدصادرکردندکهدرمقایسهبامیزانصادراتبهمن‬ ‫ســال قبل ‪ ۶۸‬درصد رشد داشــت‪.‬میزان صادرات‬ ‫فوالدســازان بزرگ کشور در ‪ ۱۱‬ماهه امسال‪ ،‬به رغم‬ ‫وضعتحریمهایپیچیدهومکررامریکا‪ ۲۸‬درصدرشد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بهنقلازایمیدرو‪ ۱۰،‬شرکتبزرگفوالدسازکشور‬ ‫از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‪ ۶،‬میلیون و‪ ۵۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۳‬تن انواع شــمش و محصوالت فوالدی صادر‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این ‪ ۱۰‬شرکت شامل ذوب اهن‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه‪،‬فوالدخوزستان‪،‬فوالداکسین‪،‬فوالدهرمزگان‪،‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‪ ،‬فوالد خراســان‪ ،‬کاوه جنوب‪ ،‬صبا‬ ‫فــوالد و فوالد بناب در ماه بهمن ‪ ۶۲۸‬هزار و ‪ ۹۹۳‬تن‬ ‫فوالدصادرکردندکهدرمقایسهبامیزانصادراتبهمن‬ ‫سال قبل ‪ ۶۸‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪:‬‬ ‫استفاده از ال پی جی برای سوخت خودرو خطرناک است‪ ،‬نا ایمن است‬ ‫مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فراورده‬ ‫های نفتی ایران گفت‪ :‬استفاده از ال پی جی برای‬ ‫ســوخت خودرو خطرناک است‪ ،‬نا ایمن است؛ هر‬ ‫لحظه مــی تواند برای صاحب خــودرو و دیگران‬ ‫حادثه ای پیش اید‪.‬‬ ‫کرامت ویس کرمی دربــاره چگونگی توزیع و‬ ‫پخش کپســول گاز مایع در بین مصرف کنندگان‬ ‫گفت‪ :‬گاز مایع برای رفع نیاز مصرف کنندگان مجاز‬ ‫است‪ .‬اما مصرف کنندگان مجاز گاز مایع چه کسانی‬ ‫هستند؟ خانوارهایی چه شهری‪ ،‬چه روستایی‪ ،‬چه‬ ‫عشایری که از نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستند‬ ‫وبهنوعیمشترکنفت سفیدماهستندو تعدادشان‬ ‫به تفکیک شهرســتان ها و اســتان ها مشخص و‬ ‫شناسایی شده است و اینها مشترکین مجاز استفاده‬ ‫از ال پی جی برای مصارف پخت و پز هستند‪ .‬عالوه‬ ‫بر اینها صنوفی که به نوعی به شــبکه گاز طبیعی‬ ‫دسترسی ندارند‪ ،‬مغازه و رستورانی که به شبکه گاز‬ ‫طبیعی دسترســی ندارد اینها از مصرف کنندگان‬ ‫مجاز استفاده از گازمایع کپسولی خواهند بود‪ .‬غیر‬ ‫از این هر مصرف کننده ای که از ال پی جی به عنوان‬ ‫سوخت خودرو اســتفاده می کند غیرمجاز‪ ،‬غیر‬ ‫استاندارد‪ ،‬غیر ایمن و بسیار خطرناک و پرمخاطره‬ ‫اســت بنابراین ما بــر مبنای نیــازی که مصرف‬ ‫کنندگان مجاز دارند وبیش از نیازشــان‪ ،‬واقعا گاز‬ ‫مایع روزانه تامین و تحویل تامین کنندگان یعنی‬ ‫شرکت های توزیع گاز مایع می دهیم‪.‬‬ ‫کرمی اضافه کــرد‪ :‬مصرف کنندگان مجاز گاز‬ ‫مایع مشخص اند؛ خانواده هایی که از نفت سفید به‬ ‫عنوان گرمایش استفاده می کنند که ممکن است‬ ‫شهری‪ ،‬روستایی و عشــایری باشند که هنوز گاز‬ ‫طبیعی ندارند و مشترک نفت سفید هستند برای‬ ‫گرمایش‪ .‬ما به این خانواده ها گاز مایع می دهیم‪،‬‬ ‫تعداد و سهمیه مشــخص است و این یک گروه از‬ ‫مصرف کنندگان هســتند و یک گــروه صنوف و‬ ‫خدمات و ایزوگام وکارگاهی که دسترسی به شبکه‬ ‫گاز طبیعی ندارد‪ ،‬اینها هم مجاز تلقی می شــوند‪.‬‬ ‫حاال ما گاز مایع چقدر توزیع می کنیم؟ واقعا فراتر‬ ‫مشخص است و سهمیه ای که ما داریم توزیع می‬ ‫کنیم مشخص است و بیش از نیاز ال پی جی را وارد‬ ‫از نیاز اینها داریم توزیع می کنیم‪ .‬اگر قرار باشد این‬ ‫گازها عرضه خارج از شــبکه بشود و برای خودرو‬ ‫استفاده شود باید جلوی ان گرفته شود‪ .‬گاز مایع‬ ‫قرار نیست به عنوان ســوخت در خودرو استفاده‬ ‫شــود‪ .‬جاهایی که صف وجود دارد تعداد زیادی از‬ ‫مالکان خودرومتاســفانه مراجعه می کنند برای‬ ‫دریافت کپسول و بعد هم به عنوان شارژ خودروکه‬ ‫اینکار خطرناک است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد استفاده از ال پی جی برای‬ ‫ســوخت خودرو خطرناک است‪ ،‬نا ایمن است‪ .‬هر‬ ‫لحظه می تواند برای صاحب حودرو و دیگران حادثه‬ ‫ای پیــش اید‪ .‬مدیر تامین و توزیع شــرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی ایران در مورد صف های‬ ‫طوالنی ال پی جی توضیح داد؛ برخی روستاها هنوز‬ ‫گازرسانی نشده اند و در مرحله گازرسانی هستند‪.‬‬ ‫در سیســتان و بلوچستان دارد انجام می شود ولی‬ ‫انجا کسانی که نمی توانند از گاز استفاده کنند ما‬ ‫برایشان ال پی جی در نظر گرفته ایم که تعدادشان‬ ‫بــازار کردیم و به توزیع کننــدگان داریم تحویل‬ ‫میدیم‪ .‬ااگر صفی وجود دارد مطمئن باشید برای‬ ‫عرضه خارج از شبکه که به عنوان سوخت خودرو‬ ‫مصرف بکنند‪ .‬اگر ال پی جی برود به دست مصرف‬ ‫کننده مجاز نبایــد این اتفاقات بیافتد نباید صفی‬ ‫وجود داشته باشد چرا که ما بیش از نیاز توزیع می‬ ‫کنیم تحویل شرکت ها می دهیم که توزیع کنند‬ ‫در واقع باید جلوی مصرف خودرویی اش را بگیرند‬ ‫که صف ها شکسته شود‪ .‬کرامت ویس کرمی درباره‬ ‫چگونگی توزیع و پخش کپســول گاز مایع در بین‬ ‫مصــرف کنندگان گفت‪ :‬گاز مایــع برای رفع نیاز‬ ‫مصرف کنندگان مجاز است‪ .‬اما مصرف کنندگان‬ ‫مجاز گاز مایع چه کسانی هستند؟ خانوارهایی چه‬ ‫شهری‪ ،‬چه روستایی‪ ،‬چه عشایری که از نعمت گاز‬ ‫طبیعی برخوردار نیستند و به نوعی مشترک نفت‬ ‫سفید ما هستند و تعدادشان به تفکیک شهرستان‬ ‫ها و استان ها مشخص و شناسایی شده است و اینها‬ ‫مشترکین مجاز استفاده از ال پی جی برای مصارف‬ ‫پوتین صنعت نفت شیل امریکا را به زمین‬ ‫خواهد زد؟‬ ‫رسانه های امریکایی معتقدند پوتین روندی را‬ ‫اغاز کرده که می تواند به یکی از ناخوشایندترین‬ ‫جنگ قیمت نفت در تاریخ مدرن منجر شــود و‬ ‫شرکت های نفت و گاز امریکا می توانند این وسط‬ ‫قربانیشوند‪.‬‬ ‫بهنقلازسی ان بی سی‪،‬والدیمیرپوتینروندی‬ ‫را اغاز کرد که می تواند به یکی از ناخوشایندترین‬ ‫جنگ قیمت نفت در تاریخ مدرن منجر شــود و‬ ‫شرکت های نفت و گاز امریکا می توانند این وسط‬ ‫قربانیشوند‪.‬‬ ‫روزیکشنبهعربستانسعودیبمبنفتیخود‬ ‫رامنفجرکردواعالمکردنهتنهاقیمتپیش فروش‬ ‫نفت خود به مشتریان چینی را ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬دالر در هر‬ ‫بشکه پایین می اورد‪ ،‬بلکه تولید روزانه خود را هم‬ ‫‪ ۲‬میلیون بشکه باال خواهد برد‪ .‬این در شرایطی‬ ‫است که بازار نفت همین حاال با عرضه بیش از حد‬ ‫مواجه است‪.‬‬ ‫این اقدام عربســتان هم جهش بزرگی برای‬ ‫قاپیدن ســهم بازار از رقبا بــود و هم پیام بلند و‬ ‫واضحی برای مسکو داشت؛ عربستان از بازی های‬ ‫سیاسیخستهشدهاست‪.‬اقدامعربستانواکنشی‬ ‫به شکست در مذاکرات روز جمعه اوپک پالس در‬ ‫وین اتریش بود‪.‬‬ ‫اعضای اوپک روی طرحی برای کاهش تولید‬ ‫روزانه‪ ۱.۵‬میلیون بشکه ای توافق کرده بودند‪ ،‬اما‬ ‫این طرح با مخالفت روسیه رد شد‪ .‬یک منبع اگاه‬ ‫از داخل مذاکرات به سی ان بی ســی خبر داد در‬ ‫حالی که دو طرف (اوپک از یک طرف و کشورهای‬ ‫غیر اوپکی به رهبری روســیه از یک طرف) روی‬ ‫کاهــش تولیدات اتفاق نظر داشــتند‪ ،‬در پایان‬ ‫خطوط قرمز انها حتی به هم نزدیک هم نبود‪ .‬این‬ ‫منبعاگاهگفت‪:‬روس هاقاطعانهاعالمکردنددیگر‬ ‫نمی خواهند از صنعت نفت شیل حمایت کنند‪.‬‬ ‫یکی از عواملی که به این تصمیم روسیه منجر شد‬ ‫این بود که هنوز مهر تحریم های امریکایی ضد‬ ‫روس نفت خشک نشده است‪.‬‬ ‫این نقاط را به هم وصل کنید‪ .‬پوتین به ترامپ‬ ‫واکنش نشان می دهد‪ .‬سعودی ها به رهبری وزیر‬ ‫انرژیوپسرپادشاهسلمانبهپوتینواکنشنشان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫پخت و پز هستند‪ .‬عالوه بر اینها صنوفی که به نوعی‬ ‫به شــبکه گاز طبیعی دسترســی ندارند‪ ،‬مغازه و‬ ‫رستورانی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارد‬ ‫اینها از مصرف کنندگان مجاز استفاده از گازمایع‬ ‫کپسولی خواهند بود‪ .‬غیر از این هر مصرف کننده‬ ‫ای که از ال پی جی به عنوان سوخت خودرو استفاده‬ ‫می کند غیرمجاز‪ ،‬غیر استاندارد‪ ،‬غیر ایمن و بسیار‬ ‫خطرناک و پرمخاطره اســت بنابراین ما بر مبنای‬ ‫نیازی که مصرف کننــدگان مجاز دارند وبیش از‬ ‫نیازشان‪ ،‬واقعا گاز مایع روزانه تامین و تحویل تامین‬ ‫کنندگان یعنی شــرکت های توزیع گاز مایع می‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫کرمی اضافه کــرد‪ :‬مصرف کنندگان مجاز گاز‬ ‫مایع مشخص اند؛ خانواده هایی که از نفت سفید به‬ ‫عنوان گرمایش استفاده می کنند که ممکن است‬ ‫شهری‪ ،‬روستایی و عشــایری باشند که هنوز گاز‬ ‫طبیعی ندارند و مشترک نفت سفید هستند برای‬ ‫گرمایش‪ .‬ما به این خانواده ها گاز مایع می دهیم‪،‬‬ ‫تعداد و سهمیه مشــخص است و این یک گروه از‬ ‫مصرف کنندگان هســتند و یک گــروه صنوف و‬ ‫خدمات و ایزوگام وکارگاهی که دسترسی به شبکه‬ ‫گاز طبیعی ندارد‪ ،‬اینها هم مجاز تلقی می شــوند‪.‬‬ ‫حاال ما گاز مایع چقدر توزیع می کنیم؟ واقعا فراتر‬ ‫از نیاز اینها داریم توزیع می کنیم‪ .‬اگر قرار باشد این‬ ‫گازها عرضه خارج از شــبکه بشود و برای خودرو‬ ‫استفاده شود باید جلوی ان گرفته شود‪ .‬گاز مایع‬ ‫قرار نیست به عنوان ســوخت در خودرو استفاده‬ ‫شــود‪ .‬جاهایی که صف وجود دارد تعداد زیادی از‬ ‫مالکان خودرومتاســفانه مراجعه می کنند برای‬ ‫دریافت کپسول و بعد هم به عنوان شارژ خودروکه‬ ‫اینکار خطرناک است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد استفاده از ال پی جی برای‬ ‫ســوخت خودرو خطرناک است‪ ،‬نا ایمن است‪ .‬هر‬ ‫لحظه مــی تواند برای صاحب حــودرو و دیگران‬ ‫حادثه ای پیش اید‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۱۳۰۰‬تن اب ژاول‬ ‫در کشور‬ ‫یک مقام مسئول در صنعت پتروشیمی گفت‪:‬‬ ‫تولید اب ژاول در ایام ‪ ۱۳‬روزه پیک شیوع ویروس‬ ‫کرونا از ‪ ۲۰‬تن به ‪ ۱۰۰‬تن به صورت غلیظ شــده‬ ‫در روز رسیده است‪.‬‬ ‫علیرضا صدیقی زاده در نشست خبری با بیان‬ ‫اینکه تولید اب ژاول در ایام ‪ ۱۳‬روزه پیک شیوع‬ ‫ویروس کرونا از ‪ ۲۰‬تن به ‪ ۱۰۰‬تن به صورت غلیظ‬ ‫شده در روز رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۳۰۰‬تن‬ ‫اب ژاول غلیظ که معادل ‪ ۱۳‬میلیون لیتر اب ژاول‬ ‫رقیق شده‪ ،‬تولید کرده ایم که این محصول تاکنون‬ ‫به ‪ ۷‬استان ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه افزایش تولید این محصول‬ ‫تاثیری بر سایر تولیدات این شرکت ندارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از این میزان تولیدات ‪ ۱۰‬میلیون لیتر در‬ ‫استان خوزســتان و باقی تولید در سایر استان ها‬ ‫توزیع شده درحالی که هیچ گونه محدودیتی برای‬ ‫تحویل محصول نداریم و هر مجموعه یا شخصی‬ ‫که نیاز به این محصول داشته باشد‪ ،‬قادر به تامین‬ ‫و سفارش ان هستیم‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬یکی از چالش هایی‬ ‫که در حال حاضر وجود دارد‪ ،‬ناوگان حمل و نقل‬ ‫این محصول اســت چرا که به دلیل تقاضای باال‪،‬‬ ‫ناوگان حمل و نقل مجموعه ما امکان پوشش صد‬ ‫درصدی حمل و نقل در کشور را ندارد بنابراین هر‬ ‫متقاضی باید خود اقدام به تامین ناوگان حمل و‬ ‫نقل محصول سفارشی خود کند‪.‬‬ ‫صدیقــی زاده تصریح کرد‪ :‬هیچ اولویتی برای‬ ‫تخصیص اب ژاول نداریــم و تاکنون حدود ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون لیتر اب ژاول رقیق شــده برای زندان ها‬ ‫فرســتاده ایم و ‪ ۱۲‬هزار تن نیز در روستاها توزیع‬ ‫شــده که برخی از این توزیع ها رایگان بوده است‬ ‫البته این رایگان بودن به معنای هزینه صفر نیست‬ ‫بلکه هزینه محصول را شــورای راهبردی که در‬ ‫ماهشهر تشکیل شده‪ ،‬تقبل می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از ‪ ۱۳‬میلیون اب ژاول تولیدی‬ ‫که در هر اســتان توزیع شده‪ ،‬حدود نصف ان را‬ ‫تهران استفاده کرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این محصول‬ ‫برای مصارف خانگی نیز قابل اســتفاده است که‬ ‫دستورالعمل استفاده خانگی ان همراه محصول‬ ‫به دست مصرف کننده می رسد‪.‬‬ ‫هنر‬ ‫بانک‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۲۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4008‬‬ ‫تمهیدات مراقبتی بانک اینده جهت مقابله با ویروس کرونا‪:‬‬ ‫پنجره‬ ‫گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در یازده ماهه‬ ‫نخست سال ‪ 98‬اعالم شد‬ ‫گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در یازده ماهه نخست سال جاری در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬بنگاه های کوچک و‪ ‬متوسط‪ ،‬ضمانتنامه های‬ ‫صادره ریالی‪ ،‬قرض الحســنه اعطایی ازدواج و‪ ‬تهیه جهیزیه‪ ،‬اشــتغالزایی‬ ‫و‪ ‬مشاغل خانگی مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور‪ ،‬کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) و‪ ‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‪ ‬رفاه اجتماعی‪ ،‬صندوق توسعه ملی و‪ ‬طرح‬ ‫های حوزه اعتباری اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬این بانک در سال های ‪،96‬‬ ‫‪ 97‬و‪ ‬یازده ماهه نخســت سال ‪ ،98‬بالغ بر ‪ 28.252‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و‪ ‬متوسط پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫همچنین بانک رفاه در یازده ماهه نخست سال جاری‪ ،‬در بخش های اب‬ ‫و‪ ‬کشــاورزی‪ ،‬صنعت و‪ ‬تولید‪ ،‬مســکن و‪ ‬ســاختمان‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬خدمات‬ ‫و‪ ‬متفرقه بیش از ‪ 448.229‬میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است‪.‬‬ ‫این بانک در سال ‪ 97‬و‪ ‬یازده ماهه نخست سال ‪ ،98‬تعداد ‪ 25.465‬فقره‬ ‫تسهیالت قرض الحســنه مشاغل خانگی‪ ،‬اشتغال زایی و‪ ‬کارفرمایان طرح‬ ‫های مدد جویی به مبلغ بیش از‪ 4.189‬میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سازمان بهزیستی و‪ ‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‪ ‬رفاه اجتماعی‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫بانــک رفاه همچنین در مقطع یازده ماهه نخســت ســال جاری‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ 1,458,560‬میلیون ریال تسهیالت از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری‬ ‫صندوق توسعه ملی اعطا کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬بانک رفاه طی یازده ماهه نخست سال جاری‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 59.016‬میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد ‪ 110.712‬فقره‬ ‫صادر کرده است‪.‬‬ ‫همچنین شعب این بانک از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و‪ ‬در‬ ‫یازده ماهه نخست سال جاری‪ ،‬تعداد ‪ 56.322‬فقره تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج و‪ ‬تهیه جهیزیه بیش از ‪ 17.488‬میلیارد ریال پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اســت‪ ،‬بانک رفاه در یازده ماهه نخست سال ‪ ،98‬بالغ‬ ‫بر ‪ 20.349‬میلیارد ریال تسهیالت بابت طرح های حوزه اعتباری اعطا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ری‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان از تسهیالت معوق گروه سرمایه‬ ‫گذاری به بانک مسکن پرداخت شد‬ ‫معاون مالی و منابع انسانی گروه سرمایه گذاری مسکن با تشریح عملکرد‬ ‫مالی گروه و کاهش نرخ تامین مالی‪ ،‬از تسویه ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان از تسهیالت‬ ‫معوق این شرکت به بانک مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫حنظله فندرسکی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن با اشاره به عملکرد‬ ‫مالی شرکت گروه ســرمایه گذاری مسکن اظهار داشت‪ :‬نگاهی به عملکرد‬ ‫شــرکت نشان می دهد که سود تلفیقی گروه از منفی ‪ 44‬میلیارد تومان در‬ ‫سال مالی ‪ 96‬به سود ‪ 41‬میلیارد تومانی در سال مالی ‪ 97‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســود تلفیقی گروه همچنین در سال مالی ‪ 98‬به حدود‬ ‫‪ 97‬میلیارد تومان رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس سود گروه در سال مالی‬ ‫‪ 98‬نسبت به سال مالی گذشته ‪ 2.4‬برابر شده است‪.‬‬ ‫معاون مالی و منابع انسانی گروه سرمایه گذاری مسکن همچنین به رشد‬ ‫ارزش سهام گروه اشاره کرد و افزود‪ :‬از نظر افزایش سود اوری نیز قیمت هر‬ ‫ســهم از ‪ 98‬تومان در سال گذشته به ‪ 495‬تومان به ازای هر سهم افزایش‬ ‫یافته است و این نشان می دهد قیمت هر سهم ‪ 5‬برابر شده است‪.‬‬ ‫فندرســکی ادامه داد‪ :‬در حوزه تامین مالی ســه اقدام مهم توسط گروه‬ ‫سرمایه گذاری مسکن صورت گرفته است به طوری که توانستیم از ظرفیت‬ ‫های بازار سرمایه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول افزود‪ :‬عالوه بر استفاده از ظرفیت های صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری زمین و ســاختمان که در چندین پروژه به کار گرفته شده‬ ‫اســت‪ ،‬از ظرفیت های انتشار خرید اوراق خرید دین و اوراق استهالکی نیز‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫معاون مالی و منابع انسانی گروه ســرمایه گذاری مسکن‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ضامن هر دو اوراق مذکور بانک مســکن است‪ ،‬گفت‪ :‬گروه سرمایه گذاری‬ ‫مســکن هم به دلیل اســتفاده از ظرفیت های اوراق‪ ،‬گزارشــات بدون بند‬ ‫حسابرسی شده و انضباط مالی‪ ،‬موفق به دریافت جایزه دو ستاره ملی مدیریت‬ ‫مالی شده است که اخیرا با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از اقدامات مهم دیگری در حوزه انضباط مالی‬ ‫صورت گرفته این است که ‪ 180‬میلیارد تومان از بازپرداخت تسهیالت معوق‬ ‫گروه سرمایه گذاری مسکن به بانک مسکن تسویه شده است و این حجم از‬ ‫وصول مطالبات در حالی اســت که میزان تسهیالت دریافتی افزایش پیدا‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫فندرســکی از کاهش نرخ تامین مالی خبر داد و گفت‪ :‬در حوزه اقدامات‬ ‫صورت گرفته در راستای کاهش نرخ تامین مالی‪ ،‬میانگین نرخ تسهیالت از‬ ‫‪ 23‬درصد به ‪ 19.2‬درصد کاهش یافته است که یکی از اهداف مهم شرکت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫سقف مبلغ کارت به کارت بانک ایران زمین به ‪10‬‬ ‫میلیون تومان افزایش یافت‬ ‫همزمان با شیوع ویروس کرونا و با هدف کاهش مراجعات مردم به شعب‬ ‫بانک ســقف انتقال کارت به کارت در کلیه درگاه های بانک ایران زمین ‪10‬‬ ‫میلیون تومان شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ :‬برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش‬ ‫حضور مشــتریان در شعب بانک‪ ،‬ســقف کارت به کارت درکلیه ابزارهای‬ ‫الکترونیکی(خودپرداز‪،‬کیوسک‪ ،‬اینترنت بانک و همراه بانک) به ‪ 10‬میلیون‬ ‫تومان در روز افزایش یافت‪.‬‬ ‫این اقدامات با توجه به شیوع ویروس کرونا که نیاز به مراقبت های فردی‬ ‫را افزایش داده‪ ،‬اتخاذ شده تا مردم برای دریافت پول یا کارت به کارت کمتر‬ ‫به خارج از خانه مراجعه کنند‪ .‬بر همین اســاس‪ ،‬توصیه می شــود مردم نیز‬ ‫کارهای بانکی خارج خانه خود را تا حد امکان محدود نمایند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬تعداد تالش های متوالی ناموفق رمز دوم درهر شبانه‬ ‫روز به پنج بار افزایش یافت‪ .‬همزمان با شیوع ویروس کرونا و با هدف کاهش‬ ‫مراجعات مردم به شعب بانک سقف انتقال کارت به کارت در کلیه درگاه های‬ ‫بانک ایران زمین ‪ 10‬میلیون تومان شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ :‬برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش‬ ‫حضور مشــتریان در شعب بانک‪ ،‬ســقف کارت به کارت درکلیه ابزارهای‬ ‫الکترونیکی(خودپرداز‪،‬کیوسک‪ ،‬اینترنت بانک و همراه بانک) به ‪ 10‬میلیون‬ ‫تومان در روز افزایش یافت‪.‬‬ ‫این اقدامات با توجه به شیوع ویروس کرونا که نیاز به مراقبت های فردی‬ ‫را افزایش داده‪ ،‬اتخاذ شده تا مردم برای دریافت پول یا کارت به کارت کمتر‬ ‫به خارج از خانه مراجعه کنند‪ .‬بر همین اســاس‪ ،‬توصیه می شــود مردم نیز‬ ‫کارهای بانکی خارج خانه خود را تا حد امکان محدود نمایند‪.‬‬ ‫انجامغیرحضوریعملیاتبانکیتا‬ ‫سقف‪ ۱۰۰‬میلیونریال‬ ‫بانک اینده با هدف کاهش مراجعه هم وطنان‬ ‫به شــعب بانک و صیانت از ســامتی مشتریان ‪،‬‬ ‫خدمات ویژه ای را انجام داده است‪.‬‬ ‫‪ ‬به گزارش روابط عمومی بانک اینده این بانک‬ ‫در راســتای جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا و‬ ‫مراقبت ســامت هم وطنان گرامــی و کارکنان‬ ‫زحمت کش خود‪ ،‬عالوه بر کاهش ســاعات کاری‬ ‫واحدهای خود در ســتاد مرکزی و شــعب بانک‪،‬‬ ‫ســقف برداشت از تمام دســتگاه های خوپرداز و‬ ‫ابزارهای غیرحضوری (سامانه پیشخوان مجازی‪،‬‬ ‫همراه کارت و دیگر درگاه های اینترنتی) را در هر‬ ‫شــبانه روز بــه ‪ 100‬میلیون ریــال (‪ 10‬میلیون‬ ‫تومان)‪ ،‬افزایش داد‪  .‬این بانک هم چنین در اقدامی‬ ‫دیگر‪ ،‬تمامی کارت هایی کــه تاریخ اعتبار ان ها‪،‬‬ ‫اسفندماه امسال و فروردین ماه سال ‪ 1399‬به پایان‬ ‫می رسد را بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان‬ ‫به شعب و به طور خودکار به مدت یک سال‪ ،‬تمدید‬ ‫کرده اســت‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬از ان جا که بانک ها‬ ‫به علــت مراجعات مســتمر و تمــاس بیش تر با‬ ‫اســکناس‪ ،‬در شــرایط ویژه کنونی‪ ،‬از حساسیت‬ ‫بیش تری برخوردارند؛ اقدامات پیش گیرانه ای در‬ ‫این خصوص در دستورکار بانک اینده قرار گرفته‬ ‫کــه از ان جمله می توان به اجرای روزانه عملیات‬ ‫ضدعفونی شعب‪ ،‬بررسی مداوم سالمت کارکنان‪،‬‬ ‫توزیع تجهیزات و بســته های بهداشــتی‪ ،‬شامل‪:‬‬ ‫دســت کش‪ ،‬ژل و مــواد ضدعفونی کننــده ویژه‬ ‫بانکداران شعب و نیز طراحی و پخش بروشورها و‬ ‫کلیپ های اموزشــی‪ -‬بهداشــتی در کانال های‬ ‫ارتباطی (تارنمای رســمی و شبکه های اجتماعی‬ ‫بانک)‪ ،‬با هدف اطالع رســانی بهینه به ســرمایه‬ ‫انســانی فعــال در بانــک و نیــز مشــتریان و‬ ‫مراجعه کنندگان اشاره کرد‪ .‬‬ ‫این خدمات و تمهیدات‪ ،‬تنها بخشی از اقدامات‬ ‫و فرایندهای پیش بینی شده از سوی بانک اینده‪،‬‬ ‫با هدف کاهش مراجعه حضوری هم وطنان و حفظ‬ ‫و ارتقای سالمت عموم جامعه است؛ بدیهی است‬ ‫که همکاری مشــتریان گرامی و بهره گیری از این‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬نقش موثری در مواجهه و جلوگیری از‬ ‫توسعه بیماری کرونا خواهد داشت‪ .‬بانک اینده با‬ ‫هدف کاهش مراجعه هم وطنان به شــعب بانک و‬ ‫صیانت از سالمتی مشــتریان ‪ ،‬خدمات ویژه ای را‬ ‫انجام داده اســت‪  .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫اینده این بانک در راســتای جلوگیری از شــیوع‬ ‫بیماری کرونا و مراقبت سالمت هم وطنان گرامی‬ ‫و کارکنــان زحمت کش خود‪ ،‬عــاوه بر کاهش‬ ‫ســاعات کاری واحدهای خود در ستاد مرکزی و‬ ‫شعب بانک‪ ،‬ســقف برداشت از تمام دستگاه های‬ ‫خوپرداز و ابزارهای غیرحضوری (سامانه پیشخوان‬ ‫مجازی‪ ،‬همراه کارت و دیگر درگاه های اینترنتی)‬ ‫را در هــر شــبانه روز به ‪ 100‬میلیــون ریال (‪10‬‬ ‫میلیون تومان)‪ ،‬افزایش داد‪ .‬‬ ‫این بانک هم چنیــن در اقدامی دیگر‪ ،‬تمامی‬ ‫کارت هایی که تاریخ اعتبار ان ها‪ ،‬اسفندماه امسال‬ ‫و فروردین ماه سال ‪ 1399‬به پایان می رسد را بدون‬ ‫نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب و به طور‬ ‫خودکار به مدت یک سال‪ ،‬تمدید کرده است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬از ان جا کــه بانک ها به علت‬ ‫مراجعات مستمر و تماس بیش تر با اسکناس‪ ،‬در‬ ‫شــرایط ویژه کنونــی‪ ،‬از حساســیت بیش تری‬ ‫برخوردارنــد؛ اقدامــات پیش گیرانــه ای در این‬ ‫خصوص در دستورکار بانک اینده قرار گرفته که‬ ‫از ان جملــه می توان به اجــرای روزانه عملیات‬ ‫ضدعفونی شعب‪ ،‬بررسی مداوم سالمت کارکنان‪،‬‬ ‫توزیع تجهیزات و بســته های بهداشــتی‪ ،‬شامل‪:‬‬ ‫دســت کش‪ ،‬ژل و مــواد ضدعفونی کننــده ویژه‬ ‫بانکداران شعب و نیز طراحی و پخش بروشورها و‬ ‫کلیپ های اموزشــی‪ -‬بهداشــتی در کانال های‬ ‫ارتباطی (تارنمای رســمی و شبکه های اجتماعی‬ ‫بانک)‪ ،‬با هدف اطالع رســانی بهینه به ســرمایه‬ ‫انســانی فعــال در بانــک و نیــز مشــتریان و‬ ‫مراجعه کننــدگان اشــاره کرد‪  .‬ایــن خدمات و‬ ‫تمهیدات‪ ،‬تنها بخشــی از اقدامات و فرایندهای‬ ‫پیش بینی شده از سوی بانک اینده‪ ،‬با هدف کاهش‬ ‫مراجعه حضــوری هم وطنان و حفــظ و ارتقای‬ ‫ســامت عموم جامعه اســت؛ بدیهی اســت که‬ ‫همکاری مشــتریان گرامــی و بهره گیری از این‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬نقش موثری در مواجهه و جلوگیری از‬ ‫توسعه بیماری کرونا خواهد داشت‪.‬‬ ‫توکلی‪ ،‬عضو هیئت مدیره بانک‪:‬‬ ‫بانک مهر ایران در برخی ایتم ها فراتر از‬ ‫ُنرم جهانی عمل کرده‬ ‫سلیمان توکلی‪ ،‬عضو هیئت مدیره بانک قرض‬ ‫الحسنهمهرایراندررابطهبادستاوردهایبین المللی‬ ‫اینبانکگفت‪«:‬بانکقرض الحســنهمهرایراندر‬ ‫ایتم های مختلف از ن ُرم جهانی هم فراتر عمل کرده‬ ‫استوبایدبههمکارانبانکتبریکگفت‪».‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیبانکقرض الحسنهمهر‬ ‫ایران‪،‬توکلیبااشارهبهافزایشسرمایهبانکاز‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان بــه‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«برایافق‪ ۱۴۰۰‬نیزرقم‪ ۵۰۰۰‬میلیاردتوماندرنظر‬ ‫گرفتهشدهاست‪.‬یکیازرویکردهایهیئتمدیرهو‬ ‫مدیرعاملایناستکهسقفکارمزدتسهیالترانیز‬ ‫به سه درصد برسانیم‪ ».‬در ادامه مشروح گفت وگو با‬ ‫ویرامی خوانید‪.‬‬ ‫درطولسهسالاخیرشاهدرشدچشمگیرمنابع‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران بوده ایم‪ .‬هیئت مدیره‬ ‫چه سیاســت هایی را دنبال کرده که منتج به این‬ ‫دستاوردشدهاست؟‬ ‫ازصفتاستادبانک‪،‬همگیکناریکدیگربوده اند‪.‬‬ ‫انچهکهدرطولاینسهسالمنتجبهرشدمنابعبانک‬ ‫شد‪،‬انگیزه ایبودکههمکارانداشتند‪.‬کلمجموعه‬ ‫بانکبهاینباوررسیدکهمی تواندبهاهدافتعیینشده‬ ‫دستیابد‪.‬شاهدبودیمهمکاراندربدنهبانکبهبلوغ‬ ‫رســیدند و انگیزه پیدا کردند تا به اهدافی که بانک‬ ‫مشخص می کند‪ ،‬برسند‪ .‬در طول سه سال گذشته‬ ‫رشدخوبیرادرمنابعبانکتجربهکرده ایمودرسال‬ ‫جارینیزتاکنونمنابعبانکبه میزان‪ ۶۵‬درصدرشد‬ ‫پیداکردهاست‪.‬امیدواریماینعددرابه‪ ۷۰‬درصدنیز‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫هــر جا که همکاران کنار بانک باشــند‪ ،‬هر کار‬ ‫غیرممکنینیزقابلانجاماست‪.‬انگیزه ایکههمکاران‬ ‫درحالحاضرپیداکرده اند‪،‬ناشیازتعصبیاستکه‬ ‫نسبتبهسازمانخوددارند‪.‬اینموضوعمی تواندبه‬ ‫رشدوبالندگیبانکدرسال هایاتینیزکمککند‪.‬‬ ‫مطالبات معوق بانک قرض الحسنه مهر ایران در‬ ‫طولسال هایاخیربسیارکمبودهواخیرا ًبهزیریک‬ ‫درصدهمرسیدهکهدربینبانک هایایرانی‪،‬بینظیر‬ ‫است‪.‬چهسیاست هاییباعثدستیابیبهموفقیتدر‬ ‫اینحوزهشدهاست؟‬ ‫بانکیمی تواندموفقباشدکهمنابعمنجمدنداشته‬ ‫باشد‪ .‬در بانک قرض الحسنه دو ایتم مهم وجود دارد‬ ‫که در صورت شکست در ان ها‪ ،‬بانک با مشکل روبرو‬ ‫می شود‪.‬نخستاینکهرشدمنابعبانکبایدبه صورت‬ ‫مداومباشد‪.‬دیگراینکهمطالباتمعوقبیشترازیک‬ ‫درصد نباشد‪ .‬به علت نظارت هایی که هیئت مدیره‬ ‫بانک قرض الحســنه مهر ایران داشته‪ ،‬منابع بانک‬ ‫منجمدنشدهاست‪.‬هیئتمدیرهمدامنظارتمی کند‬ ‫وازطریقهمکاران‪،‬اقداماتیراانجاممی دهدکهموفق‬ ‫شدهبهایندستاوردبرسد‪.‬‬ ‫مشتریان بانک قرض الحســنه مهر ایران افراد‬ ‫متوسط جامعه هستند که تقید دینی و اعتقادات‬ ‫مذهبی شانقویاست‪.‬ازانجاییکهوام هایمامبالغ‬ ‫خرددارند‪،‬برگشتمناسبیهمدارند‪.‬‬ ‫بانک های مختلف باید به کفایت سرمایه توجه‬ ‫کننــد‪ ،‬زیرا برای پاســخگویی به مشــتریان در‬ ‫زمان هایی که بانک به مشــکل برمی خورد‪ ،‬این‬ ‫شاخص اهمیت باالیی دارد‪ .‬خوشبختانه کفایت‬ ‫ســرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران باالی ‪۱۸‬‬ ‫درصد اســت‪ .‬مــورد دیگر نســبت مطالبات به‬ ‫تسهیالت است که برای بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران کمتر از ‪ ۰.۷۵‬درصد است‪ .‬افزون بر این‪ ،‬رشد‬ ‫منابعبانکمتوازنبودهاست‪،‬نههیجانی‪.‬همچنین‬ ‫جمعیتی که از بانک قرض الحسنه مهر ایران وام‬ ‫دریافتکرده اند‪،‬امسالبهدومیلیوننفرمی رسند‪.‬‬ ‫پرداخت دو میلیون فقره وام در یک ســال برای‬ ‫برخیازبانک هااص ً‬ ‫الامکان پذیرنیست‪.‬بااینهمه‪،‬‬ ‫نسبت مطالبات بانک زیر یک درصد است و علتش‬ ‫همنظارتمستمراعضایهیئتمدیرهبانکاست‪.‬‬ ‫جایی که هیئت مدیره احساس کند‪ ،‬مطالبات در‬ ‫حال افزایش اســت‪ ،‬به طور جدی وارد می شود و‬ ‫کارهای اجرایی را انجام می دهد‪.‬‬ ‫ایادربزرگترینبانکقرض الحسنهکشورالگوی‬ ‫خاصی داشــته اید برای تعریف طیــف خاصی از‬ ‫مشتریانکهبیشازدیگرانبهوام هایقرض الحسنه‬ ‫نیازمندهستند؟‬ ‫کار تمــام افــرادی که در هیئــت مدیره بانک‬ ‫قرض الحسنهمهرایرانحضوردارند‪،‬بانکداریاست‪.‬‬ ‫پیشینههریکازاعضایهیئتمدیرهنشانمی دهد‬ ‫که پیش از این در بانک های دیگر صاحب کرســی‬ ‫بوده اند‪ .‬رشد منابع بانک عمدتاً از سال های‪ ۱۳۹۴‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫یکیازکارهاییکهاکنونانجاممی شودکمکبه‬ ‫شرکت هایدانش بنیاناستکه می توانندبه تولید‬ ‫کشــور کمک کنند‪ .‬برخی از وام ها را نیز به کسانی‬ ‫تخصیصداده ایمکهبهاننیازواقعیداشته اندو‪.‬این‬ ‫کارها همه در راســتای مسئولیت اجتماعی بانک‬ ‫قرض الحسنهمهرایرانبودهاست‪.‬‬ ‫امروزه طرحی را به عنوان حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫دربانکقرض الحســنهمهرایراناجرامی کنیمکه‬ ‫می تواندبرفعالیتکسبهخرداثرگذارباشد‪.‬باخیلیاز‬ ‫شرکت های داخلی قرارداد همکاری داریم و تامین‬ ‫مایحتاج افراد می تواند از طریق این شرکت ها انجام‬ ‫شود؛به طوریکهبانکنیزتسهیالتیرابهمشتریان‬ ‫کاالیایرانیپرداختکند‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان از تسهیالت معوق گروه‬ ‫سرمایه گذاری به بانک مسکن پرداخت شد‬ ‫معاون مالی و منابع انســانی گروه ســرمایه گذاری مسکن با تشریح‬ ‫عملکرد مالی گروه و کاهش نرخ تامین مالی‪ ،‬از تسویه ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫از تسهیالت معوق این شرکت به بانک مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫حنظله فندرســکی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن با اشاره به‬ ‫عملکرد مالی شرکت گروه ســرمایه گذاری مسکن اظهار داشت‪ :‬نگاهی‬ ‫به عملکرد شــرکت نشــان می دهد که ســود تلفیقی گروه از منفی ‪44‬‬ ‫میلیارد تومان در ســال مالی ‪ 96‬به سود ‪ 41‬میلیارد تومانی در سال مالی‬ ‫‪ 97‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سود تلفیقی گروه همچنین در سال مالی ‪ 98‬به حدود‬ ‫‪ 97‬میلیارد تومان رسیده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس سود گروه در سال‬ ‫مالی ‪ 98‬نسبت به سال مالی گذشته ‪ 2.4‬برابر شده است‪.‬‬ ‫معاون مالی و منابع انســانی گروه سرمایه گذاری مسکن همچنین به‬ ‫رشد ارزش ســهام گروه اشاره کرد و افزود‪ :‬از نظر افزایش سود اوری نیز‬ ‫قیمت هر ســهم از ‪ 98‬تومان در ســال گذشته به ‪ 495‬تومان به ازای هر‬ ‫سهم افزایش یافته است و این نشان می دهد قیمت هر سهم ‪ 5‬برابر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فندرســکی ادامه داد‪ :‬در حوزه تامین مالی سه اقدام مهم توسط گروه‬ ‫ســرمایه گذاری مســکن صورت گرفته اســت به طوری که توانستیم از‬ ‫ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬عالوه بر استفاده از ظرفیت های صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری زمین و ساختمان که در چندین پروژه به کار گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬از ظرفیت های انتشــار خرید اوراق خرید دین و اوراق استهالکی‬ ‫نیز استفاده شده است‪.‬‬ ‫معاون مالی و منابع انسانی گروه سرمایه گذاری مسکن‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ضامن هر دو اوراق مذکور بانک مسکن است‪ ،‬گفت‪ :‬گروه سرمایه گذاری‬ ‫مســکن هم به دلیل اســتفاده از ظرفیت های اوراق‪ ،‬گزارشات بدون بند‬ ‫حسابرســی شــده و انضباط مالی‪ ،‬موفق به دریافت جایزه دو ستاره ملی‬ ‫مدیریت مالی شــده اســت که اخیرا با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬یکی دیگر از اقدامــات مهم دیگری در حوزه انضباط‬ ‫مالی صورت گرفته این اســت کــه ‪ 180‬میلیارد تومــان از بازپرداخت‬ ‫تسهیالت معوق گروه سرمایه گذاری مسکن به بانک مسکن تسویه شده‬ ‫اســت و این حجم از وصول مطالبات در حالی است که میزان تسهیالت‬ ‫دریافتی افزایش پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫فندرسکی از کاهش نرخ تامین مالی خبر داد و گفت‪ :‬در حوزه اقدامات‬ ‫صورت گرفته در راستای کاهش نرخ تامین مالی‪ ،‬میانگین نرخ تسهیالت‬ ‫از ‪ 23‬درصــد به ‪ 19.2‬درصد کاهش یافته اســت که یکی از اهداف مهم‬ ‫شرکت بوده است‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی‬ ‫ایران از روند اقدامات مقابله با‬ ‫کرونا‬ ‫عضو هیات مدیره و رییس ســتاد پدافند غیرعامل‬ ‫بانــک ملی ایران از انبار کل و شــعب بانک به منظور‬ ‫پیگیری امور مربوط به پیشــگیری از شیوع و مقابله با‬ ‫ویروس کرونا ویروس بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬عباس‬ ‫شفیعی در جریان این بازدید از تالش های مسئوالن‬ ‫انبار کل در کنار کارکنان زحمت کش جهت توزیع به‬ ‫موقع محموله های بهداشــتی میان کارکنان بانک در‬ ‫تهران و استانها قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در بازدید از شعبه فدک‪ ،‬ضمن تقدیر‬ ‫از زحمات بی دریغ همکاران در مسیر خدمت رسانی‬ ‫به مشتریان‪ ،‬در جریان روند اجرای اقدامات پیشگیرانه‬ ‫اداره امور شعب جنوب تهران قرار گرفت‪.‬‬ ‫شفیعی در این بازدید اظهار کرد‪ :‬بنا به توصیه مدیر‬ ‫عامل بانک‪ ،‬اولویت اقدامات همه مسئوالن و روسای‬ ‫شعب‪ ،‬حفظ سالمت کارکنان است‪.‬‬ ‫در این بازدید‪ ،‬جمعی از مسئوالن و روابط عمومی‬ ‫اداره امور شعب جنوب تهران‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک‬ ‫را همراهی می کردند‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون به‬ ‫تولیدکنندگان لوازم بهداشتی و‬ ‫دارویی تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫اعطا می کند‬ ‫به منظور جلوگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫بانک توسعه تعاون به تولیدکنندگان لوازم بهداشتی‬ ‫و دارویی تسهیالت سرمایه در گردش اعطا می کند‪.‬‬ ‫در راستای صیانت از سالمت هم وطنان و جلوگیری‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونا بانک توســعه تعــاون به‬ ‫تولیدکنندگان لوازم بهداشــتی و دارویی تسهیالت‬ ‫سرمایه در گردش اعطا می کند‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون بنا به رسالت اجتماعی اقتصادی‬ ‫خود مبنی بر حمایــت از واحدهای تولیدی به منظور‬ ‫حمایت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی در شرایط‬ ‫بحرانی و کاهش االم هم وطنان‪ ،‬شــرایط و بسترهای‬ ‫موردنیاز جهت اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به‬ ‫تولیدکنندگان لوازم بهداشتی و دارویی را فراهم اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫واحدهــای تولیدکننده لوازم بهداشــتی ضروری‬ ‫موردنیاز کنونی ازجمله محصوالت ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫الکل‪ ،‬ژل‪ ،‬شوینده ها و همچنین تولیدکنندگان انواع‬ ‫ماسک‪ ،‬دستکش و لباس محافظتی پزشکی در صورت‬ ‫تایید ســازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫مشمول دریافت تسهیالت ســرمایه در گردش واقع‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنیــن با توجه به لــزوم افزایش کمی و کیفی‬ ‫محصوالت شــرکت های تولیدکننده لــوازم و اقالم‬ ‫بهداشتی در اســتان ها درصورتی که این شرکت ها از‬ ‫سوی استانداری ها حائز شرایط برای دریافت تسهیالت‬ ‫تشــخیص داده شوند و معرفی نامه از این نهاد رسمی‬ ‫ارائه گردد‪ ،‬بانک توسعه تعاون امادگی بررسی پرونده‬ ‫و ارائه تسهیالت در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل‬ ‫طرح های توسعه ای دولت‪ ،‬برنامه اعطای تسهیالت را‬ ‫مطابق باسیاســت های دولــت در راســتای تامین‬ ‫حداکثری اهداف اجتماعی تنظیم و اجرا نموده است‬ ‫و در شــرایط کنونی نیز با بهره گیری از منابع داخلی و‬ ‫ســهمیه های موجود در تســهیالت موضوع بند الف‬ ‫تبصره ‪ 18‬و سایر ظرفیت های موجود‪ ،‬حمایت خود را‬ ‫از تولیدکنندگان و کارافرینان اعالم می دارد‪.‬‬ ‫واحدهــای تولیدکننده لوازم بهداشــتی ضروری‬ ‫موردنیاز کنونی ازجمله محصوالت ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫الکل‪ ،‬ژل‪ ،‬شوینده ها و همچنین تولیدکنندگان انواع‬ ‫ماسک‪ ،‬دستکش و لباس محافظتی پزشکی در صورت‬ ‫تایید ســازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫مشمول دریافت تسهیالت ســرمایه در گردش واقع‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنیــن با توجه به لــزوم افزایش کمی و کیفی‬ ‫محصوالت شــرکت های تولیدکننده لــوازم و اقالم‬ ‫بهداشتی در اســتان ها درصورتی که این شرکت ها از‬ ‫سوی استانداری ها حائز شرایط برای دریافت تسهیالت‬ ‫تشــخیص داده شوند و معرفی نامه از این نهاد رسمی‬ ‫ارائه گردد‪ ،‬بانک توسعه تعاون امادگی بررسی پرونده‬ ‫و ارائه تسهیالت در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل‬ ‫طرح های توسعه ای دولت‪ ،‬برنامه اعطای تسهیالت را‬ ‫مطابق باسیاســت های دولــت در راســتای تامین‬ ‫حداکثری اهداف اجتماعی تنظیم و اجرا نموده است‬ ‫و در شــرایط کنونی نیز با بهره گیری از منابع داخلی و‬ ‫ســهمیه های موجود در تســهیالت موضوع بند الف‬ ‫تبصره ‪ 18‬و سایر ظرفیت های موجود‪ ،‬حمایت خود را‬ ‫از تولیدکنندگان و کارافرینان اعالم می دارد‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به لــزوم افزایش کمی و کیفی‬ ‫محصوالت شــرکت های تولیدکننده لــوازم و اقالم‬ ‫بهداشــتی در استان ها درصورتی که این شرکت ها از‬ ‫ســوی اســتانداری ها حائز شــرایط برای دریافت‬ ‫تسهیالت تشخیص داده شــوند و معرفی نامه از این‬ ‫نهاد رســمی ارائه گردد‪ ،‬بانک توسعه تعاون امادگی‬ ‫بررســی پرونده و ارائه تسهیالت در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن را دارد‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫دانش‬ ‫تکنولوژی‬ ‫اخبار‬ ‫اخبار‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شهرستان‬ ‫پنجره‬ ‫سالن‬ ‫درمانی و‬ ‫کردن اماکن‬ ‫ارائهعفونی‬ ‫کار‪،‬و ضد‬ ‫گندزدایی‬ ‫نیاز از‬ ‫خدمات مورد‬ ‫دهنده کلیه‬ ‫پاب‬ ‫کارخانهگاز مسجدسلیمان‬ ‫شرکت نفت و‬ ‫های ورزشی در خانه تا‬ ‫درمانی‬ ‫ویروسکرونا‬ ‫شیوعو‬ ‫پیشگیریاز‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫اماکنکه در‬ ‫بیزینس‪ ،‬است‬ ‫گسترشتوسعه‬ ‫کسبوکار و‬ ‫اطالعات‬ ‫تخصصی‬ ‫سامانه‬ ‫ادامهکار‬ ‫درپاب‬ ‫گندزدایی و‬ ‫خدماتنفت و گاز‬ ‫بهرهبهبرداری‬ ‫ورزشی شرکت‬ ‫ســالن های‬ ‫مسجدسلیمانمردم یعنی‬ ‫تخصصی را برای عموم‬ ‫دسترســی‬ ‫انالین امکان‬ ‫و فضای‬ ‫ضدعفونی شدند ‪.‬‬ ‫کنندگان‪ ‬خدمات تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫دریافت‬ ‫درمانی‬ ‫بیناماکن‬ ‫کرونا‪،‬‬ ‫ویروس‬ ‫گسترش‬ ‫شیوعو‬ ‫پیشگیری‬ ‫درادامه‬ ‫مشتریان و‬ ‫ارتباط‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫کارازبستر‬ ‫عملیاتجامع پاب‬ ‫انجامانالین و‬ ‫ســامانه‬ ‫گندزدایی و‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫وسعتنفت و‬ ‫جهتبرداری‬ ‫به بهره‬ ‫شرکت‬ ‫نیروهایهای‬ ‫و ســالن‬ ‫سطحدسرسی‬ ‫گازفراگیربودن‬ ‫خدماتو‬ ‫ورزشیبودهکه‬ ‫متخصص‬ ‫شدند ‪  .‬‬ ‫ضدعفونی‬ ‫خانه تا کارخانه کاربران را به خوبی پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫عملکرد‪ ،‬نیاز‬ ‫و‬ ‫متخصصدر‬ ‫مسجدسلیمان ‪،‬‬ ‫مشتری‪،‬گاز‬ ‫برداری نفت و‬ ‫بهره‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫گزارش‬ ‫افرادماهرو‬ ‫فیمابین‬ ‫شــرکتموثر‬ ‫برقراریارتباط‬ ‫هدف‬ ‫سامانهبا‬ ‫بهاین‬ ‫مبارزه‬ ‫مختلف که‬ ‫جلسات‬ ‫شرکت در‬ ‫مدیرعامل‬ ‫دستورات‬ ‫محوریتشده‬ ‫سطحباملی ایجاد‬ ‫صنعتی و در‬ ‫صنعتی و‬ ‫خانگی‪،‬ایننیمه‬ ‫حوزههای‬ ‫اجرایتمامی‬ ‫در‬ ‫رعایت‬ ‫بهداشتی کارکنان و‬ ‫رایگانحفظ‬ ‫صورتبر لزوم‬ ‫که بابهتاکید‬ ‫کرونا‬ ‫ویروس‬ ‫متخصصان قابل‬ ‫امنیتکاربران و‬ ‫جهت کلیه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫شیوعکه در‬ ‫با است‬ ‫است‪.‬همراه بود ؛ با همت پرسنل مدیریت خدمات و اداره ایمنی ‪ ،‬بهداشت‬ ‫پیشگیری‬ ‫اصل‬ ‫دسرسی‬ ‫اداری‬ ‫اماکن‬ ‫ساختمان ها و‬ ‫ضدعفونی کردن‬ ‫زدایی و‬ ‫گند‬ ‫عملیات‬ ‫و محیط زیست‬ ‫افراد و‬ ‫نزدیکتریــن و‬ ‫توانســت به‬ ‫کار خواهند‬ ‫در پاب‬ ‫خدمات‬ ‫جوینــدگان‬ ‫ادامه یافت ‪.‬‬ ‫هایشرکت‬ ‫سازماناین‬ ‫و درمانی‬ ‫دسترسیداشتهودرصورتتمایلنسبتبهثبتسفارش‬ ‫متخصص‬ ‫تجهیزات‬ ‫هایبهاداری ‪-‬‬ ‫ساختمان‬ ‫اینتعداد‬ ‫عملیات‬ ‫طی این‬ ‫ساختمانووبراساس‬ ‫صورت هوشمند‬ ‫درخواست‪،‬‬ ‫دیگریازازثبت‬ ‫سامانه پس‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫خود‬ ‫محلول‬ ‫شرکت‬ ‫خودرویی این‬ ‫همچنین ناوگان‬ ‫نفتون و‬ ‫موقعیتپایگاه‬ ‫درمانگاه و‬ ‫درباصورت‬ ‫خواهدکرد‬ ‫متخصصمتصل‬ ‫نزدیکترین‬ ‫بهداشتیرابه‬ ‫مکانی‪،‬نیازشما‬ ‫شدند ‪.‬‬ ‫گندزدایی‬ ‫های ضد‬ ‫پذیرنده خواهند توانســت با هم در مورد‬ ‫خدمات‬ ‫کننده ‪،‬گیرنده و‬ ‫عفونیخدمات‬ ‫پذیرش انها‪،‬‬ ‫بنشینند‪.‬این شرکت بصورت خودجوش‬ ‫امور ورزش‬ ‫کارکنان‬ ‫همچنین‬ ‫انالین‬ ‫دیگریو؛تعامل‬ ‫اقدامگفتگو‬ ‫مورددرنیاز به‬ ‫خدمات‬ ‫کردن‬ ‫گندزدایی و‬ ‫کننده به‬ ‫ضدعفونی‬ ‫پابکارمحلول‬ ‫سامانهتهیه‬ ‫ســاخت و‬ ‫ضدعفونیشده‬ ‫گیرنده فراهم‬ ‫برای خدمت‬ ‫قیمت نیز‬ ‫هایاستعالم‬ ‫امکان اخذ‬ ‫با در‬ ‫نمودند ‪.‬‬ ‫موجود‬ ‫سالن ها و‬ ‫اداری و‬ ‫دریافتخدمات‬ ‫اقدامبرای‬ ‫قیمترا‬ ‫ورزشیترین‬ ‫تجهیزاتمنصفانه‬ ‫خدمات‪،‬بتواند‬ ‫مشتری‬ ‫ساختمانطریق‬ ‫تاازاین‬ ‫خود دریافت کند‪.‬‬ ‫شغلی ونفت و‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫مدیر‬ ‫معارفه‬ ‫تودیع‬ ‫جلسه‬ ‫خدماتی‬ ‫موقعیت‬ ‫بیش از‪ ۳‬هزار‬ ‫تاکنون‬ ‫هوشمندوپاب کار‪،‬‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫جملهخدماتپیمان‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫گازمسجدسلیمانبرگزارشد‬ ‫کاری پروژههای تخصصی‪ ،‬تعمیرات و نگهداری‪ ،‬انواع خدمات منزل و محل کار‪،‬‬ ‫​​​​​​​جلسه تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید خدمات شرکت بهره برداری نفت‬ ‫خدمات طراحی‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬خدمات نظافتی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬هنری و ‪...‬‬ ‫و گاز مسجدسلیمان برگزار شد ‪.‬‬ ‫در کنار هم اماده ارائه خدمات به درخواستکنندگان هستند‪.‬‬ ‫جلسه تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید خدمات شرکت بهره برداری نفت‬ ‫با ثبت نام و ورود به این سامانه میتوان ضمن اخذ خدمات در تمام حوزههای‬ ‫و گاز مسجدسلیمان برگزار شد ‪.‬‬ ‫رسمی مشاغل کشوری توانمندیهای خود را به عنوان یک فرد صاحب نظر در‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ‪ ،‬جلسه‬ ‫حوزهکسبوکارویا یکسازمانحرفهایبهسامانهودرنهایتخدماتگیرندگان‬ ‫تودیعاقایمحمودخدادادیمدیرقدیمومعارفهاقایعلیرضاکرطالییمدیرجدید‬ ‫کشوریمعرفیکرد‪.‬جویندگانخدماتدرپابکارخواهندتوانستبهنزدیکترین‬ ‫خدمات صبح امروز با حضور مدیران و روسای ستادی در دفتر مدیرعامل این شرکت‬ ‫و افراد و سازمانهای متخصص دسترسی داشته و در صورت تمایل نسبت به ثبت‬ ‫برگزار شد ‪.‬‬ ‫سفارش خود اقدام کنند‪ .‬این سامانه پس از ثبت درخواست‪ ،‬به صورت هوشمند و‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی سخنانی با اشاره‬ ‫براساس موقعیت مکانی‪ ،‬نیاز شما را به نزدیکترین متخصص متصل خواهد کرد‬ ‫به نقش و جایگاه مدیریت خدمات در پشتیبانی از تولید و عملیات اظهار داشت ‪:‬‬ ‫در صورت پذیرش انها‪ ،‬خدمات گیرنده و خدمات پذیرنده خواهند توانست با هم‬ ‫مدیریت خدمات یکی از بخش های پرچالش در شرکت های بهره بردار نفت و گاز‬ ‫در مورد خدمات مورد نیاز به گفتگو و تعامل انالین بنشینند‪.‬‬ ‫است که هم با عملیات و تولید و هم با ستاد و ادارات درون سازمانی و البته با دوایر‬ ‫در سامانه پابکار امکان اخذ استعالم قیمت نیز برای خدمت گیرنده فراهم شده‬ ‫دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی برون سازمانی ارتباط مستقیم دارد ‪.‬‬ ‫تاازاینطریقمشتریخدمات‪،‬بتواندمنصفانهترینقیمترابرایدریافتخدمات‬ ‫مهندس قباد ناصری با اشاره به وظایف و ماموریت های متنوع مدیریت خدمات‬ ‫خود دریافت کند‪.‬‬ ‫از زحمات محمود خدادادی در مدت تصدی مسئولیت مدیریت خدمات قدردانی‬ ‫کرد و وی را انسانی کوشا ‪ ،‬خالق ‪ ،‬پاک و متواضع با اخالقی سرشار از متانتتوصیف‬ ‫مزایای استفاده از پابکار‪:‬‬ ‫کرد ‪.‬‬ ‫دسترسی به دیتابیس بزرگ خدمت دهندگان کشوری‬ ‫وی همچنین با توصیف‪  ‬علیرضا کرطالیی بعنوان یک انسان شریف و توانمند‬ ‫دریافت خدمات در سریعترین زمان‬ ‫که با دانش و درایت امورات و وظایفش را انجام داده است از وی درخواست کرد تا‬ ‫دریافت خدمات مقرون به صرفه و اقتصادی‬ ‫مساوات و برابری در براورده کردن خواسته های بحق و منطقی پرسنل با اولویت‬ ‫انتخاببهترینویانزدیکترینمتخصصبراساسبازخوردنظراتکارشناسی‬ ‫پرســنل عملیاتی خصوصاً پرسنل واحدهای اقماری را در راس امور و برنامه های‬ ‫خدمتگیرندگان‬ ‫خود قرار دهد ‪.‬‬ ‫هوشمندی در ارائه خدمات‬ ‫مهندس ناصری ادامه داد ‪ :‬رســیدگی ویژه به کمپ های عملیاتی و اقماری و‬ ‫مشارکت در راهبری هدفمند سامانه و اعالم نظر کارشناسی‬ ‫کاهش مشکالت و گالیه مندی های پرسنل این بخش از دیگر توقعات و انتظارات‬ ‫دریافت استعالم قیمت از خدمات مورد نیاز‬ ‫من از جنابعالی می باشد که امیدوارم با برنامه ریزی صحیح و استفاده از منابع موجود‬ ‫استفاده از مرجع کامل خدمات همراه‬ ‫بتوانید در این زمینه اقدامات موثر را بعمل اورید ‪.‬‬ ‫عالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت این شرکت به‬ ‫محمود خدادادی مدیر پیشــین خدمات شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز‬ ‫ادرس‪ pubkar.net‬مراجعه کنند و اپلیکیشــنهای ان را جهت استفاده بهتر‬ ‫مسجدســلیمان نیز طی سخنانی اظهار داشــت ‪ :‬در مدت نزدیک به ‪ 3‬سال که‬ ‫دانلودکنند‪.‬‬ ‫مســئولیت مدیریت خدمات را بر عهده داشتم علیرغم همه چالش ها و مشکالت‬ ‫پیش رو توانستم با همکاری صمیمانه و خالصانه کلیه ی پرسنل این مدیریت ‪ ،‬پروژه‬ ‫های بسیار خوب و ارزنده ای را به سرانجام برسانیم هرچند که در این اواخر کمبود‬ ‫خبرداد‬ ‫شهردار‬ ‫فردیسمان گردید ‪.‬‬ ‫خدمت رسانی‬ ‫منابع مالی موجب توقف روند‬ ‫افتتاح چند پروژه عمرانی فردیس در اسفند ماه‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق مازندران برای پیشگیری و‬ ‫های عمرانی سطح شهر‬ ‫کردهپروژه‬ ‫فردیس گفت‪:‬‬ ‫مقابله‪-‬باشهردار‬ ‫البرز – محمد رضا خمسه‬ ‫است؛‬ ‫کرونا چه‬ ‫فردیس در اسفند ماه افتتاح می شود‪.‬‬ ‫مناطق‬ ‫مدیرعامل‬ ‫حاشــیهویژه‬ ‫قرارگاه‬ ‫منوچهرایجاد‬ ‫از‬ ‫پیشرفت‬ ‫در روند‬ ‫فردیس از‬ ‫حضورشهرستان‬ ‫بازدیدتاامام جمعه‬ ‫غفاری در‬ ‫دوردستاجرایی پروژه بهسازی زیر‬ ‫کوهستانیبهواینکه عملیات‬ ‫پروژه های عمرانی ســطح شهر‪ ،‬با اشــاره‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫اعتباری‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫رسیده‬ ‫تقریبا به‬ ‫اگرچهاباد‬ ‫پل ســرحد‬ ‫چند صباحیاستکهموجباضطرابودلواپسی‬ ‫اتمامکرونا‬ ‫ناشناخته‬ ‫ویروس‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫تومانی‬ ‫میلیون‬ ‫ایرانیان را فراهم اورده و مردم شریف مازندران نیز بعنوان یکی از استان های پرخطر‬ ‫که با‬ ‫بود‬ ‫شهری‬ ‫بالاســتفاده‬ ‫و‬ ‫مرده‬ ‫فضای‬ ‫اباد‬ ‫ســرحد‬ ‫پل‬ ‫زیر‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ویکشــور در برابر این اسیب همگانی قرار گرفته اســت‪ ،‬اما تالش های شبانه روزی‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫ســبز و‬ ‫فضای‬ ‫این اقدام به‬ ‫همگان زنده نگه داشته‬ ‫شهرونداندر دل‬ ‫برایاین امید را‬ ‫استفادهمردم‬ ‫قابلهمراهی‬ ‫همدلی و‬ ‫اجرایی و‬ ‫مسئوالن‬ ‫سبز‪،‬‬ ‫فضای‬ ‫احداث‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فردیس‬ ‫شهری‬ ‫مدیریت‬ ‫اینکه‬ ‫اعالم‬ ‫با‬ ‫فردیس‬ ‫شهردارکه با بسیج عمومی و اتحاد مردم و مسئوالن کرونا را نیز شکست خواهیم داد‬ ‫است‬ ‫برای‬ ‫فضایی‬ ‫همچنین‬ ‫کودکان‬ ‫فضای‬ ‫ورزشی‪،‬‬ ‫سواری‪،‬‬ ‫دوچرخه‬ ‫توزیع‬ ‫‪ ‬شرکت‬ ‫خواهدورسید‪.‬‬ ‫بازیراه‬ ‫نشاط از‬ ‫سالمتی و‬ ‫لوازمبهار‬ ‫دشوار‪،‬‬ ‫زمستان‬ ‫پیســتپس این‬ ‫و از‬ ‫نیازمند‬ ‫سرحداباد نیز‬ ‫نهادهای کرد‪:‬‬ ‫است‪ ،‬تاکید‬ ‫هم اقدام‬ ‫سرحداباد‬ ‫نیرویدربرقزیر پل‬ ‫پیاده روی‬ ‫منظور رفاه‬ ‫دولتیپلاستان و به‬ ‫کردهدیگر‬ ‫راســتا با‬ ‫مازندران نیز‬ ‫انجام‬ ‫تاسیس‬ ‫ابتدای‬ ‫ویژهپل از‬ ‫شرایط این‬ ‫اعالمبهسازی‬ ‫روزهایبرای‬ ‫نخستیناقدامی‬ ‫متاسفانه هیچ‬ ‫حالاســت و‬ ‫بهسازی‬ ‫خود را‬ ‫پدافندی‬ ‫اقدامات‬ ‫شــهروندان‪ ،‬از‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشدهبرای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس اغاز نمود و با برقراری شرایط خاص‪ ،‬اقدامات‬ ‫مطالعه‬ ‫فردیس در‬ ‫مشاوران‪ ‬باعمرانی‬ ‫اینکه‬ ‫اشــاره به‬ ‫غفاری با‬ ‫انجامغفاری‬ ‫حالرضا‬ ‫مهندس‬ ‫شهرداریمستقیم‬ ‫دستور و نظارت‬ ‫کار قرار داد‪.‬‬ ‫دستور‬ ‫مختلفی را در‬ ‫مطالعات‪،‬‬ ‫این‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تصریح‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫اباد‬ ‫ســرحد‬ ‫پل‬ ‫وضعیت‬ ‫ساختار و‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قرارگاه ویژه کرونا در شرکت ایجاد گردید و در‬ ‫کند‪.‬‬ ‫می‬ ‫اقدام‬ ‫پل‬ ‫بهسازی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فردیس‬ ‫شهری‬ ‫مدیریت‬ ‫نخستین قدم با تشکیل تیم اطالع رسانی راه های پیشگیری به سمع و نظر تمامی‬ ‫حال اماده سازی‬ ‫در‬ ‫فردیس‬ ‫بوستان‬ ‫پروژه‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫اشــاره‬ ‫با‬ ‫دیگری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ویهمکاران ستادی و میدانی شرکت و همچنین مراجعین محترم رسید‪.‬‬ ‫برای بهره برداری اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این پارک بیش از یک هکتار اســت و به یکی از‬ ‫جغرافیایی ان‪ ،‬پیش‬ ‫عنوانموقعیت‬ ‫صفریانکهبهبا توجه به‬ ‫عبداهلل می شــود‬ ‫شــهر تبدیل‬ ‫پارک های بزرگ‬ ‫جانشین اول‬ ‫اقای‬ ‫بینی می کنیم شهروندان استقبال بسیاری از این پارک داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیریت منابع اب شهرستان های قائمشهر و‬ ‫شــهردار فردیس با اعالم اینکه بیش از ‪ ۹۵‬درصد عملیات عمرانی بوستان فردیس‬ ‫تعیین‬ ‫شدشهری اکنون در حال تجهیز‬ ‫خدمات‬ ‫سوادکوهحوزه‬ ‫انجام شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نیروهای‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫غیره‬ ‫فضای سبز‬ ‫لوازم ورزشی‪،‬‬ ‫این پارک به‬ ‫یخکشیورئیسهیئتمدیرهومدیرعاملابمنطقه ای‬ ‫محمدابراهیم‬ ‫اقایدکتر‬ ‫مجزا‪،‬‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫همچون‬ ‫امکاناتی‬ ‫دارای‬ ‫فردیس‬ ‫بوستان‬ ‫وی‬ ‫به گفته‬ ‫مازندران طی ابالغی اقای عبداهلل صفریان را به عنوان جانشین اقای علی حبیب زاده‬ ‫همچنین در نظر داریم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تندرستی‬ ‫لوازم‬ ‫سازی‪،‬‬ ‫راه‬ ‫پیاده‬ ‫ســبز‪،‬‬ ‫فضایمدیر منابع اب شهرستان های قائمشهر و سوادکوه منصوب کرد‪ .‬‬ ‫محلهبهدر این‬ ‫سرای‬ ‫ابالغیک‬ ‫احداث‬ ‫کنیم‪.‬بر انجام وظایف محوله با‬ ‫اقدامنامبرده‬ ‫پارکتجربه‬ ‫ســوابق و‬ ‫اشــاره‬ ‫ضمن‬ ‫نسبت بهدر این‬ ‫گفت‪ :‬عملیات‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫فردیس‬ ‫بهشت‬ ‫سازی‬ ‫راه‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫غفاری‬ ‫رعایت ضوابط و مقررات ذیربط در غیاب مدیر منابع اب مذکور تاکید شد‪.‬‬ ‫عمرانی این پارک به اتمام رسیده است و نیروهای خدمات شهری شهرداری فردیس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تندرستی‬ ‫ســبز‪ ،‬لوازم‬ ‫خدماتفضای‬ ‫معاوناین پارک به‬ ‫در حال تجهیز‬ ‫همدان‪:‬‬ ‫وغیرهیک‬ ‫منطقه‬ ‫شهرداری‬ ‫شهری‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مدیریت شهری فردیس با احداث پیست دوچرخه سواری در بهشت‬ ‫پاکسازی منطقه یک شهر همدان جهت مقابله با‬ ‫فردیس فضایی برای ورزش شهروندان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫بیماری‬ ‫دوچرخه محوری یکی از مهمترین‬ ‫محوری و‬ ‫شهردار فردیس با اشاره به اینکه پیاده‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫بیان‬ ‫است‪،‬‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫احداث‬ ‫در‬ ‫شــهری فردیس‬ ‫مدیریت‬ ‫رویکرد های‬ ‫شــهری شــهرداری منطقه یک گفت‪ :‬پاکســازی و‬ ‫معاون خدمات‬ ‫همدان‪-‬‬ ‫فردیس‬ ‫شهری‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شهرداری‬ ‫وظیفه‬ ‫شهروندان‬ ‫اسایش‬ ‫برای‬ ‫فضایی‬ ‫ایجادضدعفونی اماکن و نقاط شهری سطح منطقه یک با استفاده از دستگاه های مکانیزه‬ ‫دیگری با اشــاره به اینکه پروژه بوســتان‬ ‫بخش‬ ‫بیماریکند‪.‬‬ ‫تالش می‬ ‫راســتا‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫کروناویدردرحال‬ ‫مقابله با‬ ‫در اینجهت‬ ‫بیش از‬ ‫پارک‬ ‫این‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تاکید‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫ســازی‬ ‫اماده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فردیسپیمان صادقی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک همدان اظهار کرد‬ ‫توجه به‬ ‫دلیلشــود‬ ‫تبدیل می‬ ‫شــهر‬ ‫معاونتبزرگ‬ ‫پارک های‬ ‫یکی از‬ ‫هکتارپیاســت و‬ ‫که وباشیوع‬ ‫گسترش‬ ‫شهری به‬ ‫خدمات‬ ‫در دفتر‬ ‫جلســهبهای که‬ ‫یک ‪ :‬در‬ ‫پارک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫استقبال‬ ‫شهروندان‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫ان‪،‬‬ ‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫بیماری کرونا برگزار گردید تصمیم بر ان شد تا تمامی معابر شهر همدان به صورت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پاکسازی و ضد عفونی شوند‪ .‬صادقی با اشاره به اینکه تمامی معابر‪ ،‬تاسیسات‪،‬‬ ‫داشتهروزانه‬ ‫فردیس‬ ‫بوستان‬ ‫عمرانی‬ ‫عملیات‬ ‫درصد‬ ‫‪۹۵‬‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اینکه‬ ‫اعالم‬ ‫با‬ ‫فردیس‬ ‫شــهردار‬ ‫ایستگاه های اتوبوس‪ ،‬مبلمان شهری و‪ ...‬به صورت روزانه و در دو نوبت صبح و عصر‬ ‫تجهیز‬ ‫نمودحال‬ ‫اکنون در‬ ‫خدمات‬ ‫خاطرنشان‬ ‫توسطاست‪،‬‬ ‫انجام شده‬ ‫هدف از‬ ‫شهریعنوان‬ ‫می شوند‬ ‫حوزهعفونی‬ ‫نیروهایو ضد‬ ‫کرد‪:‬پاکسازی‬ ‫مکانیزه‬ ‫دستگاه های‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫فضای‬ ‫ورزشی‪،‬‬ ‫لوازم‬ ‫به‬ ‫پارککار افزایش ایمنی و سالمت شهروندان عزیز همدانی می باشد‪.‬‬ ‫این این‬ ‫ایران‬ ‫صبحایران‬ ‫سراسریصبح‬ ‫روزنامهسراسری‬ ‫روزنامه‬ ‫‪3719‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫اسفند‬ ‫‪4۲۴‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪4008‬‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫‪3630‬‬ ‫شمارهشماره‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ابان‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪3654‬‬ ‫شماره‬ ‫‪1397‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫گستردهترینمطالعهبررویقلببا‬ ‫ساعتاپل‬ ‫دانشگاه استنفورد اعالم کرد با همکاری شرکت اپل‬ ‫مطالعه ای گسترده و بی سابقه را بر روی قلب انسان با‬ ‫مشارکت حدود ‪ ۴۰۰‬هزار داوطلب کاربر ساعت های‬ ‫هوشمند این شرکت اغاز می کند‪.‬‬ ‫به نقل از فایومک‪ ،‬دو طرف در اگوســت گذشته از‬ ‫برنامه های خود برای اجرای طرحی مشترک در این‬ ‫زمینه خبر داده بودند و حاال جزئیات بیشتری در این‬ ‫زمینه منتشر شده است‪.‬‬ ‫قرار است در مرحله اول برخی اطالعات مبنایی در‬ ‫مورد‪ ۴۰۰‬هزار مشارکت کننده در طرح یادشده جمع‬ ‫اوری شود که این کار تا اوائل سال ‪ ۲۰۱۹‬به طول می‬ ‫انجامد‪.‬‬ ‫هدف از انجام این بررسی ان است که مشخص شود‬ ‫تاچهحدمیتوانازدستگاههایالکترونیکپوشیدنی‬ ‫مانند ساعت های هوشمند برای اطالع رسانی دقیق در‬ ‫مورد وضعیت سالمت انسان استفاده کرد‪ .‬اگر دقت این‬ ‫دستگاه ها ثابت شود می توان از انها برای پیش بینی‪،‬‬ ‫مهار و مدیریت بیماری های خطرناک استفاده کرد‪.‬‬ ‫ساعت های اپل از قابلیت کنترل ضربان قلب انسان‬ ‫و ارسال اطالعاتی در این زمینه برخوردارند و در جریان‬ ‫این مطالعه اطالعات ارزشــمندی در مورد وضعیت‬ ‫سالمتقلب‪ ۴۰۰‬هزارداوطلبجمعاوریخواهدشد‪.‬‬ ‫‪۱۰‬گوشی اندرویدی برتر در ماه سپتامبر‬ ‫دنیای موبایل روزانه با معرفی دستگاههای جدید‬ ‫از جدیدترین تلفنهای هوشمند عرضه شده در بازار‬ ‫گرفته تا تجهیزات جانبی موبایل خبرســاز است‪.‬‬ ‫تاکنون‪ ۴۲‬هفته از سال‪ ۲۰۱۸‬میالدی سپری شده‬ ‫اســت و در بررسی مهمترین رویدادهای موبایل در‬ ‫هفتهایکهگذشتبااخبارجدیدیمواجهمیشویم‪.‬‬ ‫در این هفته‪ ،‬ســخت افزار جدیــدی را دیدیم که‬ ‫پیگیــری ان زمانی تقریبا غیرممکن بود‪ .‬هواوی با‬ ‫معرفی دو فبلت خبرساز شد و خط تولید‪۲۰ Mate‬‬ ‫این کمپانی در ســرتیترها قــرار گرفت‪ .‬نوکیا یک‬ ‫محصولمیانهقیمتبانام‪ X۷‬معرفیکرد‪،‬محصول‬ ‫میــان ردهای در قد و باالی یک پرچمدار با قیمتی‬ ‫عالی‪ Pro S۵.‬و‪ Pro K۵‬لنوو نیز توجهات بسیاری‬ ‫به خود جلب کردند‪ .‬درخبری دیگر‪ ،‬شیائومی قطار‬ ‫‪ ۳ Mi Mix‬را بــا دقت کامل معرفی کرد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫این برخی مشخصات کلیدی گوشی‪ ۶T‬وان پالس‬ ‫تایید شد‪ .‬سامسونگ نیز با معرفی گوشی تاشو خود‬ ‫خبرساز بود‪ .‬اگر به اخبار موبایل عالقهمندید در ادامه‬ ‫با همراه باشید تا با تازهترین اخبار موبایل در هفتهای‬ ‫که گذشت باخبر شوید‪.‬‬ ‫دو فبلت جدید هواوی معرفی شد‬ ‫هواوی از دو فبلت با نامهای میت ‪ ۲۰‬و میت ‪۲۰‬‬ ‫پروباویژگیهاییهمچوندوربین سهگانه‪،‬پردازنده‬ ‫هفت نانومتری کرین ‪ ۹۸۰‬و شــارژ سریع ‪ ۴۰‬واتی‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬محصوالت جدید این شرکت‪ ،‬به مدد‬ ‫پردازندههفتنانومتریکرین‪،۹۸۰‬دوربینسهگانه‬ ‫وباتریهایحجیمخود‪،‬میتوانندتجربهبینظیری‬ ‫را برای کاربران به ارمغان اورند‪ .‬هواوی ادعا میکند‬ ‫که خانواده میت ‪ ۲۰‬نخســتین گوشــیهای دنیا‬ ‫بهشــمار میروند که از عکاسی ماکرو با فاصله ‪۲.۵‬‬ ‫سانتیمتریتاسوژهپشتیبانیمیکنند‪.‬بهمددواحد‬ ‫پردازش عصبی دوگانه کرین‪ ۹۸۰‬یا‪،Dual NPU‬‬ ‫دوربین گوشــیهای سری میت ‪ ۲۰‬از قابلیتهای‬ ‫بهبودیافته هوش مصنوعی موسوم به‪Master AI‬‬ ‫جهت بهبود خروجی خود بهره میبرد؛ بدین ترتیب‬ ‫که گوشــی میتواند با شناســایی‪ ۱۵۰۰‬سناریو و‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬ســوژه از ‪ ۲۵‬دســته‪ ،‬پارامترهای عکاسی‬ ‫بهصورت خودکار تنظیم کند‪.‬‬ ‫نوکیا‪ X7‬رسم ًا معرفی شد‬ ‫گوشی هوشــمند نوکیا ‪ X۷‬به صورت رسمی‬ ‫معرفی شد؛ اسمارت فونی که در چین با نام‪Nokia‬‬ ‫‪ Plus ۷.۱‬عرضه میشــود‪ .‬در این گوشی از یک‬ ‫نمایشــگر بزرگ ‪ ۶.۱۸‬اینچی با بریدگی در باال و‬ ‫رزولوشن ‪ FullHD+‬استفاده شده است؛ نور زمینه‬ ‫‪ ۵۰۰‬نیت‪ ،‬کنتراست ‪ ،۱۵۰۰:۱‬پوشش رنگ وسیع‬ ‫‪ ۹۶‬درصــدی ‪ NTSC‬و همچنین پشــتیبانی از‬ ‫اســتاندارد ‪ .DCI-P۳‬ارائه شده است‪ .‬در بخش‬ ‫پردازنده نیز از یک چیپست ‪۷۱۰ Snapdragon‬‬ ‫با سه ترکیب حافظه‪ ۶۴/۶،۶۴/۴‬و همچنین‪۱۲۸/۶‬‬ ‫استفاده شده است‪ .‬دوربین پشت این گوشی از نوع‬ ‫دوگانه و در ان از یک سنســور ‪ ۱۲‬مگاپیکســلی‬ ‫ســاخت سونی از مدل ‪ IMX۳۶۳‬با پیکسل های‬ ‫‪ ۱.۴‬میکرونی و دیافراگم به گشودگی ‪ ۱.۸/f‬در کنار‬ ‫لرزشگیر اپتیکال و همچنین لرزشگیر الکترونیکی‬ ‫یا همان ‪ EIS‬استفاده شده است‪ .‬سنسور دوم ‪۱۳‬‬ ‫مگاپیکسلی این گوشــی نیز لنزهای ویژه ساخت‬ ‫شرکت خوش نام ‪ Zeiss‬المان استفاده میکند و‬ ‫دیافراگمی به گشــودگی ‪ ۲.۴/f‬در جلوی ان قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در جلوی گوشی نیز یک دوربین سلفی‬ ‫با سنســور ‪ ۲۰‬مگاپیکســلی در بــاالی بریدگی‬ ‫نمایشگر قرار گرفته که پیکسل هایی به اندازه ‪۰.۹‬‬ ‫میکرون خواهد داشــت و میتواند عملکرد نور کم‬ ‫بسیار مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫شیائومی‪ 3 Mi Mix‬با قابلیت اتصال‪5G‬‬ ‫سری‪ Mi Mix‬گوشیهای شیائومی طرفداران‬ ‫خاص خود را دارد و شیائومی برای راضی نگه داشتن‬ ‫انها‪ ،‬این گوشیها را با بهروزترین فناوریها را راهی‬ ‫بازارمیکند‪.‬اینگوشیتواناییپشتیبانیازاتصاالت‬ ‫‪ ۵G‬را خواهد داشــت و در برخــی از مدلها به ‪۱۰‬‬ ‫گیگابایت از حافظه رم تجهیز خواهد شــد‪ .‬از این‬ ‫گوشی در تاریخ ‪ ۲۵‬اکتبر در پکن رونمایی شد‪.‬‬ ‫دستبند هوشمند هواوی بند‪ 3‬پرو‬ ‫دستبند هواوی بند ‪ ۳‬پرو (‪۳ Huawei Band‬‬ ‫‪ ،)Pro‬یک نمایشــگر مستطیلی کشــیده از نوع‬ ‫‪ AMOLED‬با انداره کمتــر از یک اینچ (‪۰.۹۵‬‬ ‫اینچ) که لمسی است جلوی این دستبند قرار گرفته‬ ‫و دلیل اصلی قیمت ‪ ۱۰۰‬یورویی ان است‪.‬‬ ‫هر چند این یک دســتبند است اما هواوی برای‬ ‫بند ‪ ۳‬پرو ‪ GPS‬و حسگر ضربان قلب را از یاد نبرده‬ ‫اســت و دستبند ورزشی جدید هواوی را تبدیل به‬ ‫یکی از پر امکانات ترین ها در دسته بندی خود می‬ ‫کند‪.‬همانندهواویواچ‪ GT‬شمامیتوانیدباهواوی‬ ‫بند ‪ ۳‬پرو تا عمق ‪ ۵۰‬متری یا فشــار ‪ ۵‬اتمسفر شنا‬ ‫کنید‪ .‬با توجه به رده قیمتی که در ان قرار می گیرد‬ ‫به نظر دستگاه جذابی است‪.‬‬ ‫فهرست ‪ ۱۰‬گوشی اندرویدی برتر سایت انتوتو‬ ‫در ماه سپتامبر‪ ۲۰۱۸‬منتشر شد‪ROG Phone.‬‬ ‫ایسوس به لطف تراشه اورکالک شده اسنپدراگون‬ ‫‪ ۸۴۵‬به رده نخست جدول رسیده است‪ .‬این گوشی‬ ‫به جای چهار هستهی ‪ ۲.۸‬گیگاهرتزی‪ ،‬از سرعت‬ ‫کالک باالتر ‪ ۲.۹۶‬گیگاهرتزی بهره میبرد‪ .‬دومین‬ ‫جایگاه مربوط به صدرنشــین ماه اگوست‪ ،‬یعنی‬ ‫گوشی شیائومی بلک شارک است‪ .‬به دنبال ان وان‬ ‫پالس‪ ۶‬همراهباتجربهکاربرینزدیکبهاندرویدخام‬ ‫و بهینه سازی نرم افزاریش در جایگاه سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫فهرست‪ ۱۰‬گوشی اندویدی برتر سایت انتوتو در‬ ‫ســپتامبر ‪ ۲۰۱۸‬با گوشــیهای ویوو نکس اس‪،‬‬ ‫شــیائومی می ‪ ،۸‬اوپو فایند ایکس‪ ،‬سامســونگ‬ ‫گلکسی اس‪ ۹‬و ایسوس زنفون‪ ۵‬زد اداه پیدا میکند‪.‬‬ ‫شــیائومی می میکس ‪ ۲‬اس و ارزانترین پرچمدار‬ ‫قدرت گرفته از تراشه اســنپدراگون ‪ ،۸۴۵‬گوشی‬ ‫‪ Pocophone F۱‬نیز ردههای نهم و دهم را از ان‬ ‫خود کردهاند‪.‬‬ ‫شــرکت ارتباطات ‪ Verizon‬قصد دارد پالم‪،‬‬ ‫دستگاه هوشــمند بســیار کوچک ‪ ۳.۳‬اینچی با‬ ‫رزولوشن‪ ۷۲۰‬پیکسلیرابهعنوانهمراهگوشیهای‬ ‫هوشــمند تولید کنــد‪ .‬این محصــول جدید پالم‬ ‫(‪ )Palm‬نامیده میشــود که به معنی کف دست‬ ‫است‪.‬مانندبرندکمپانیمطرحکنندهان‪،Verizon،‬‬ ‫این محصول هم تحت لیسانس ‪ TCL‬است‪ .‬این‬ ‫دستگاه یک گجت ‪ ۳۴۹‬دالری است که اتصال ان‬ ‫‪ LTE‬استیعنیبااینترنتنسلچهارمکارمیکند‪،‬‬ ‫امانمیتوانبهصورتمستقلباانتماسگرفت‪.‬این‬ ‫دستگاه باید با یک گوشی هوشمند هماهنگ شود و‬ ‫به عنوان یک وسیله جانبی برای گوشی به حساب‬ ‫میاید‪ .‬تنها در صورت هماهنگی با گوشی هوشمند‬ ‫است که میتوان با ان تماس تلفنی برقرار کرد‪.‬‬ ‫دوربین اصلی روی این دستگاه ‪ ۱۲‬مگاپیکسل و‬ ‫دوربینسلفیاننیز‪ ۸‬مگاپیکسلاست‪.‬ایندستگاه‬ ‫که دارای ‪ ،۴۳۵ Snapdragon‬رم ‪ ۳‬گیگابایتی‪،‬‬ ‫حافظهغیرقابلگسترش‪ ۳۲‬گیگابایتیوباتری‪۸۰۰‬‬ ‫میلیامپر ســاعتی اســت‪ ،‬از ماه نوامبر توســط‬ ‫‪ Verizon‬در بازار جهانی ارائه خواهد شد‪ .‬دارندگان‬ ‫ســرویس ارتباطی ‪ Verizon‬برای داشــتن این‬ ‫دستگاه باید ماهانه‪ ۱۰‬دالر پرداخت کنند‪.‬‬ ‫گوشیهای میان رده لنوو اس ‪ ۵‬پرو (‪Lenovo‬‬ ‫‪ )Pro S۵‬و لنوو کی ‪ ۵‬پرو (‪ )Pro Lenovo K۵‬با‬ ‫دوربین دوگانه‪ ،‬باتری خوب و بلندگوی اســتریو به‬ ‫همراهساعتهایهوشمندلنووواچاس(‪Lenovo‬‬ ‫‪ )Watch S‬و لنوو واچ ســی (‪Lenovo Watch‬‬ ‫‪ )C‬معرفی شدند‪ .‬براســاس گزارش جیاسامارنا‪،‬‬ ‫لنــوو در روز‪ ۱۸‬اکتبر‪ ۲۶( ۲۰۱۸‬مهر‪ )۱۳۹۷‬از دو‬ ‫گوشی میان رده خود با نامهای‪ Pro S۵‬و‪Pro K۵‬‬ ‫با ویژگیهای نســبتا مشابه رونمایی کرد‪ .‬در هر دو‬ ‫گوشیلنوواس‪ ۵‬پروولنووکی‪ ۵‬پروبررویعکاسی‪،‬‬ ‫بلندگوهای استریو و باتریهای بزرگ با شارژ سریع‬ ‫تمرکز شده است‪.‬‬ ‫رنگ های نانویی به صرفه تولید شد‬ ‫محققانکشورموفقبهتولیدرنگهاینانوییباخاصیتابگریزشدندکهرنگ‬ ‫امیزیسطوحراتکمرحلهایکردهوباعثجلوگیریازتخریبسطوحمیشود‪.‬‬ ‫حسیننجفخانیمجریطرحرنگهاینانوکامپوزیتابگریزاظهارکرد‪:‬وجود‬ ‫رطوبتونشتاببهزیرساختهایمختلفقطعاتساختمانیوصنعتیمساله‬ ‫ایشناختهشدهاست‪.‬ابورطوبتدرصنایعمختلفیمانندصنعتساختمان‪،‬‬ ‫صنایع دریایی‪ ،‬سطوح فلزی و غیره مشکالت بسیاری ایجاد می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درصنایعمختلف‪،‬رسوخابدرمصالحساختمانیمنجربهترکخوردنوپوسته‬ ‫شدن سطوح رنگ و گچ و ایجاد کپک و قارچ می شود؛ خوردگی سطوح فلزی و‬ ‫فوالدی به ویژه در نواحی ســاحلی‪ ،‬تضعیف مقاومت مصالح ساختمانی بتنی و‬ ‫همچنین هزینه های باالی نگهداری و نظافت تجهیزات از جمله مشکالت رایج‬ ‫در صنایع است‪ .‬مجری طرح رنگ های نانو کامپوزیت ابگریز با اشاره به این طرح‬ ‫گفت‪ :‬با استفاده از فناوری نانو و دستیابی به یک راه حل عملیاتی برای حل این‬ ‫مشــکالت‪ ،‬رنگ های فوق ابگریز با استفاده از افزودنی های نانوساختار را تولید‬ ‫کردیم‪ .‬وی با بیان اینکه عموما در رنگ های فوق ابگریز نانویی از نانوکامپوزیت‬ ‫های الی‪-‬معدنی استفاده می شود که استفاده از نانوذرات با خاصیت ابگریز در‬ ‫رنگبهمنظورمسالهایشناختهشدهاست‪،‬گفت‪:‬ابورطوبتدرصنایعمختلفی‬ ‫مانند صنعت ساختمان‪ ،‬صنایع دریایی‪ ،‬سطوح فلزی و غیره مشکالت بسیاری‬ ‫ایجاد می کند؛ در صنایع مختلف‪ ،‬رسوخ اب در مصالح ساختمانی منجر به ترک‬ ‫خوردن‪،‬پوستهشدنسطوحرنگوگچوایجادکپکوقارچمیشود‪.‬بهگفتهوی‪،‬‬ ‫خوردگیسطوحفلزیوفوالدیبهویژهدرنواحیساحلی‪،‬تضعیفمقاومتمصالح‬ ‫ساختمانیبتنیوهمچنینهزینههایباالینگهداریونظافتتجهیزاتازجمله‬ ‫مشکالترایجدرصنایعاست‪.‬نجفخانیخاطرنشانکرد‪:‬دراینطرحبااستفاده‬ ‫از فناوری نانو و دستیابی به یک راه حل عملیاتی برای حل این مشکالت‪ ،‬رنگ‬ ‫هایفوقابگریزبااستفادهازافزودنیهاینانوساختارتولیدشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫میز خبر‬ ‫مشخصات رایانه های جدید اپل‬ ‫مدلــی جدید از تبلت ای پد پرو‪ ،‬مک بوک ایر جدید و‬ ‫مک مینی به روز شده‪ ،‬تنها برخی محصوالتی است که قرار‬ ‫است توسط اپل در نشست بروکلین رونمایی شوند‪.‬‬ ‫اپل در شهریور گذشته ایفون ایکس‪ ،‬ایفون ایکس اس‬ ‫مکس‪،‬ایکس ار و ساعت اپل واچ ‪ ۴‬را عرضه کرده بود‪ .‬این‬ ‫شرکت مطابق معمول در مورد شایعات جدید منتشر شده‬ ‫سکوت کرده است‪.‬‬ ‫ظاهرا تبلت جدید ای پدپرو همراه با یک قلم هوشمند‬ ‫با پردازنده سریع تر عرضه می شود‪ .‬تبلت مذکور در دو مدل‬ ‫با نمایشــگرهای ‪ ۱۰.۵‬و ‪ ۱۲.۹‬اینچی توزیع می شود که‬ ‫قیمت های انها با تجهیزات جانبی بــه ‪ ۶۴۹‬و ‪ ۷۹۹‬دالر‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ای پدپروهای جدید از نمایشگر فراگیرتر بدون دکمه‬ ‫‪ ،Home‬دوربین هوشمندتر‪،TrueDepth، Face ID‬‬ ‫قابلیت شارژ سریع‪ ،‬پورت یو اس بی – سی و پردازنده های‬ ‫تازهترهمبرخوردارند‪.‬ایپدمینیدیگرتبلتتازهاپلاست‬ ‫که با پردازنده ‪ A۱۱‬و نمایشگر ‪ ۹.۷‬اینچی به قیمت تنها‬ ‫‪ ۳۲۹‬دالردردسترسقرارخواهدگرفت‪.‬همچنینخبرمی‬ ‫رسد مک بوک ایر تازه ارزان قیمت تر بوده و برای استفاده‬ ‫دانشجویان و دانش اموزان عرضه می شود‪ .‬طراحی جدید‬ ‫‪ ۱۳‬اینچــی‪ ،‬پردازنــده های تازه‪ ،‬نمایشــگر فوق دقیق‪،‬‬ ‫پشتیبانی از تاچ ای دی‪ ،‬پورت یو اس بی – سی و حداقل‬ ‫قیمت زیر ‪ ۱۰۰۰‬دالر از ویژگی های ان اســت‪.‬اپل تولید‬ ‫هدفون های بی سیم جدید ایرپاد را هم در دستور کار خود‬ ‫قرار داده کــه از فناوری جدیدی بــرای حذف صداهای‬ ‫محیطی مزاحم برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫ممکن است این شرکت در نشست بروکلین اطالعاتی‬ ‫را هم در مورد خدمات تلویزیونی تازه خود منتشر کند‪ .‬اپل‬ ‫ارائه این خدمات را از سال اینده میالدی اغاز می کند و تا‬ ‫به حال یک میلیارد دالر در این زمینه سرمایه گذاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عقد قرارداد با برخی چهره های مشهور تلویزیونی اعم از‬ ‫کارگردان های هالیــوود و مجریان برنامه های پرطرفدار‬ ‫توسط اپل به همین منظور صورت گرفته است‪.‬‬ ‫تولید اسپری نانویی برای جلوگیری‬ ‫از عفونی شدن زخمها‬ ‫محققان در یک شرکت دانش بنیان با فناوری نانو موفق‬ ‫به تولید اسپری های ضد عفونی کننده انواع زخم ها شدند‬ ‫که روند ترمیم زخم را سرعت می بخشد‪ .‬مهدی قهرمان‪،‬‬ ‫مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده اسپری های‬ ‫ضد عفونی کننده زخم که با فناوری نانو به تولید رســیده‬ ‫است‪ ،‬به خبرنگار مهر گفت‪ :‬در این شرکت موفق شدیم که‬ ‫این اسپری را با نوعی صمغ درخت تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این اسپری نانوذرات نقره به کار رفته‬ ‫است تا سرعت بهبودی زخم را افزایش دهد گفت‪ :‬در حدی‬ ‫از نانوذرات نقره در این اسپری استفاده شده که به بدن نفوذ‬ ‫نمی کند و می تواند زخم را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫قهرمان با تاکید بر اینکــه ذرات نانو نقره ای که در این‬ ‫اسپری به کار بردیم مورد تایید ستاد نانو است‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬اکنون این اســپری در حال تولید بوده و در داروخانه‬ ‫موجود است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه عدم سمیت سلولی این‬ ‫اسپری ثابت شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬درختی که از صمغ ان‬ ‫در تولید این دارو بهره می بریم در میناب بندر عباس کشت‬ ‫می شود‪ .‬مدیر این شرکت دانش بنیان گفت‪ :‬این اسپری از‬ ‫عفونی شدن زخم ها پیشگیری کرده و حتی عفونت های‬ ‫گرم مثبت و گرم منفی موضع زخم را درمان می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این اسپری با افزایش ویسکوزیته مایع‬ ‫زخم از رشــد باکتری ها نیز جلوگیری می کند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین این اسپری نانویی روند التیام زخم و شکل گیری‬ ‫بافتجدیدراتسریعمیکندوچرکوعفونتمحلزخمرا‬ ‫از بین می برد‪ .‬قهرمان با بیان اینکه این اســپری هیچ گونه‬ ‫مشابه داخلی و خارجی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این اسپری به منظور‬ ‫درماناسیبهایپوستیوتامیناثاربهجایماندهازجوش‪،‬‬ ‫ضربه‪،‬جراحی‪،‬تغییررنگموضعیپوستناشیازسوختگی‪،‬‬ ‫تماس با مواد اسیب رسان پوستی و بیماری های مختلف‬ ‫پوستیوهمچنینبهمنظورپانسمانموضعزخمبعدازعمل‬ ‫های جراحی زیبایی کاربرد دارد‪ .‬به گفته مدیر این شرکت‬ ‫دانشبنیان‪،‬یکیازمزایایایناسپریافزایشجریانخون‬ ‫موضع زخم است که این عمل باعث افزایش سرعت تولید‬ ‫بافتگرانولهودرنتیجهافزایشسرعتبهبودیزخممیشود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬باافزایشجریانخونموضعسیستمایمنیزخم‬ ‫تقویتشدهواینعملباعثجلوگیریازعفونیشدنزخم‬ ‫خصوصازخمپایدیابتیمیشود‪.‬قهرمانخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫استفاده از این اسپری منجر به کاهش طول مدت درمان و‬ ‫کاهش زمان بستری بیمار در بیمارستان و در نتیجه هزینه‬ ‫های درمان خواهد شد‪.‬‬ ‫پس از کپلر؛‬ ‫فضاپیمای دان برای همیشه خاموش‬ ‫شد‬ ‫پس از تلسکوپ کپلر‪ ،‬فضاپیمای دان دومین ابزار ناسا‬ ‫است که طی یک هفته برای همیشه خاموش می شود‪ .‬این‬ ‫فضاپیما ‪ ۱۱‬سال مشــغول انجام ماموریت بود‪ .‬به نقل از‬ ‫اسوشیتدپرس‪ ،‬دومین ابزار فضایی ناسا طی یک هفته از‬ ‫مدار فعالیت خارج شد‪ .‬پس از خاموش شدن کپلر‪ ،‬ارتباط‬ ‫فضاپیمای‪ Dawn‬با مرکز کنترل کننده ان قطع شد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که به گفته ناسا سوخت فضاپیمای‪Dawn‬‬ ‫نیز در حال اتمام بود‪ .‬ســکوت طوالنی مدت ان سبب شد‬ ‫ناسا اعالم کند این ابزار فضایی از فعالیت خارج شده است‪.‬‬ ‫‪ Dawn‬نخستین فضاپیمایی بود که در کمربند سیارکی‬ ‫میان مریخ و مشــتری دور یک شــی فضایی مدار می زد‪.‬‬ ‫همچنینداننخستینفضاپیماییبودکهدوردوشیخارج‬ ‫از زمین مدار زد‪ .‬این فضاپیمای‪ ۱۱‬ساله دور سیارکی به نام‬ ‫‪ Vesta‬مدار می زد و عالوه بر ان دور سیاره کوتوله‪Ceres‬‬ ‫نیزمدارزد‪ Ceres.‬بعداز‪ Vesta‬دومینشیفضاییبزرگ‬ ‫در کمربند سیارکی است‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫تعطیلی بازار روزهای منطقه‪ 15‬به منظور مقابله با‬ ‫شیوعکرونا‬ ‫بازار روز های منطقه ‪15‬به منظور کاهش تردد شهروندان و مقابله با شیوع‬ ‫ویروس کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقــه ‪ ،15‬علی یزدانی دبیر و مســئول هماهنگی ســتاد مدیریت بحران‬ ‫شــهرداری منطقه با اعالم این خبر گفت‪ :‬در این راستا شنبه بازار مشیریه و‬ ‫یکشنبه و چهارشنبه بازار شاهد براساس سیاست های ابالغی وزارت بهداشت‬ ‫مبنی بر عدم تجمع شهروندان به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا تا اطالع‬ ‫ثانوی تعطیل است‪ .‬وی با اشاره به اینکه پیشگیری همواره ارزان ترین و راحت‬ ‫ترین اقدام در مقابل بیماری ها است افزود‪ :‬این اقدام به درخواست شهروندان‬ ‫و با همکاری اورژانس‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬ســتاد مدیریت بحران و‬ ‫معاونت خدمات شهری منطقه انجام شد‪ .‬یزدانی در ادامه اضافه کرد‪ :‬امروز صبح‬ ‫ضد عفونی‪ ،‬سم پاشــی و اهک پاشی این بازار روزها انجام شد و نیروی های‬ ‫معبربان به صورت مستمر در این محدوده مستقر هستند و با اب پاشی از ایجاد‬ ‫بساط گستران احتمالی ممناعت می کنند‪ .‬ستاد مدیریت بحران شهرداری‬ ‫منطقه افزود‪ :‬بحث ســامت موضوعی مهم است و تمام احاد جامعه را در بر‬ ‫می گیرد و شهروندان با رعایت بهداشت فردی و محیطی این بیماری را شکست‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫منطقه‪ 6‬فرش گل پهن می کند‬ ‫شهردار منطقه ‪ 6‬از اجرای انواع فرش گل های بهاری در قلب پایتخت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در استانه فرا رسیدن فصل بهار و نوروز‪ ،‬کاشت گل های بهاری در‬ ‫منطقه اغاز و یک هزار و ‪ 450‬متر مربع فرش گل در منطقه تا اغاز نوروز پهن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهنقلازروابطعمومیشهرداریمنطقه‪،6‬تورجفرهادیشهرداراینمنطقه‬ ‫گفت‪ :‬این فرش گل ها در ضلع شمال و جنوب دو طرف تونل رسالت‪ ،‬بزرگراه‬ ‫مدرس ‪ ،‬بزرگراه کردستان‪ ،‬بزرگراه حکیم ظلع شمال و جنوب نرسیده به پل‬ ‫امیراباد‪ ،‬بزرگراه همت‪-‬کردســتان‪ ،‬میدان فاطمی‪ ،‬میدان فردوسی‪ ،‬میدان‬ ‫ارژانتین‪ ،‬میدان انقالب‪ ،‬میدان ولیعصر(عج) و میدان هفتم تیر اجرا می شود‪.‬‬ ‫بــه گفته فرهادی عملیات گل کاری در میادین و نصب گلدانهای رنگی در‬ ‫بلوارها‪ ،‬بوستان های سطح منطقه با انواع گل بنفشه‪ ،‬شب بو‪ ،‬همیشه بهار و انواع‬ ‫دیگر گل های بهاری نیز صورت می گیرد‪ .‬فرهادی ادامه داد‪ :‬رفع نقص ابنماها‪،‬‬ ‫شستشوورنگ امیزیمبلمانشهری‪،‬ساماندهینمازخانه ها‪،‬بهسازیسرویس‬ ‫های بهداشــتی و رنگ امیزی جداول سطح شهر در راستای طرح استقبال از‬ ‫بهار در دســتور کار اســت‪ .‬فرهادی همچنین از نصب بیش از پانصد گلدان‬ ‫خورجینــی کوچک در پل های کریم خان‪ ،‬حافظ و ‪ ۶۴‬اســد ابادی‪ ،‬میدان‬ ‫ولیعصر‪ ،‬نرده های میانی کریم خان و زیر پل مکانیزه میدان هفت تیر خبر داد‪.‬‬ ‫کاشت ‪ 3‬هزار درخت در ‪ 3‬سال گذشته در خیابان‬ ‫ولیعصر‬ ‫شهردار تهران با حضور در خیابان ولی عصر (پایین تر از میدان منیریه) در‬ ‫مراسم کاشــت درخت شرکت کرد و یک درخت چنار هم در حاشیه خیابان‬ ‫کاشت‪ .‬پیروز حناچی‪ ،‬شهردار تهران در حاشیه این مراسم که با حضور تعدادی‬ ‫از مقامات شهرداری تهران از جمله علی محمد مختاری رییس سازمان بوستان‬ ‫ها و فضای سبز تهران و شهردار منطقه ‪ 11‬برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬هفته درختکاری‬ ‫است و باوجود شرایط سخت تالش کردیم با رعایت جوانب این ایین قدیمی و‬ ‫صحیح را در اسفند پاس بداریم در خیابان ولیعصر ظرف سه سال گذشته هر‬ ‫ســال بیش از هزار اصله درخت چنار با بن ‪ 13‬ســال به باال کاشــته شــده و‬ ‫خوشبختانه از این تعداد تنها سه درصد خشک شده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امســال همزمان با هفته درختکاری‪ ،‬درختان را پایین تر از میدان‬ ‫منیریه در جایی از خیابان ولیعصر که تراکم فضای ســبز ان قدری تنک تر‬ ‫هست‪ ،‬کاشتیم و امیدوارم این درختان که کاشته می شود سبز و ریشه دار شده‬ ‫و یادگاری برای این دوره شود‪.‬‬ ‫حناچی درباره اقدامات شهرداری برای مقابله با کرونا گفت‪ :‬اقداماتی که قبال‬ ‫تعهد کرده ایم مثل ضدعفونی ســازی معابر شهری و ایستگاه های مترو و بی‬ ‫ارتی و ناوگان حمل و نقل شــهری کماکان انجام می شــود جلسات کاری‬ ‫شهرداری را هم به صور غیر حضوری برگزار می کنیم اگر مردم همراهی الزم‬ ‫را داشته باشند قطعا با کمترین اسیب از قله اپیدمی عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬اپیدمی های بیماری ها از قاعده ای علمی تبعیت می کنند و اگر‬ ‫مردم رعایت کنند زودتر از این قله عبور می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۴۳۰۰‬بسته بهداشتی در گرمخانه های پایتخت‬ ‫توزیعشدند‬ ‫‪ 4300‬بسته بهداشتی شامل ماسک‪ ،‬صابون و اسپری ضدعفونی کننده بین‬ ‫مددجویان ‪ 21‬گرمخانه شهرداری تهران توزیع شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی‪ ،‬از‬ ‫زمان شیوع ویروس کرونا عالوه بر اینکه گرمخانه ها سه بار در روز ضدعفونی‬ ‫می شوند‪ ،‬به افراد حاضر در این اماکن درباره پیشگیری از ابتال به این ویروس‬ ‫اموزش های فردی و گروهی داده شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۲۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4008‬‬ ‫‪ ۵۶۰‬میلیاردتوماناعتباربیمهسالمت‬ ‫برایمقابلهباکرونا‬ ‫کمیته اطالع رسانی ســتاد مقابله با ویروس‬ ‫کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت‬ ‫‪ ۵۶۰‬میلیــارد تومــان برای تامیــن مالی بیمه‬ ‫ســامت به وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی طی هفته جاری خبر داد‪.‬‬ ‫کمیته اطالع رسانی ســتاد مقابله با ویروس‬ ‫کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت‬ ‫‪ ۵۶۰‬میلیارد تومان توســط معاونت نظارت مالی‬ ‫و خزانــه داری کل کشــور وزارت اقتصاد برای‬ ‫تامین مالی بیمه ســامت به وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی طی هفته جاری خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در هفتــه جاری‪ ،‬همچنین ‪ ۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیز از ســوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری‬ ‫کل کشور وزارت اقتصاد بابت خرید دارو در وجه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ایــن گزارش همچنیــن از پرداخت یک هزار‬ ‫میلیارد تومان از ســوی بابــت یک درصد طرح‬ ‫سالمت در وجه وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی بابت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر‬ ‫کشور واریز شد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در ادامــه این اقدامات‪ ،‬به‬ ‫میزان ‪ ۱۵‬میلیارد تومان در وجه اورژانس کشور‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان هم از محل منابع هدفمندی‬ ‫یارانه ها بابت سختی کار پرستاران در وجه وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی واریز شده‬ ‫است‪.‬کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با ویروس‬ ‫کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت‬ ‫‪ ۵۶۰‬میلیارد تومان توســط معاونت نظارت مالی‬ ‫و خزانــه داری کل کشــور وزارت اقتصاد برای‬ ‫تامین مالی بیمه ســامت به وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی طی هفته جاری خبر‬ ‫داد‪ .‬در هفته جاری‪ ،‬همچنین ‪ ۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیز از ســوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری‬ ‫کل کشور وزارت اقتصاد بابت خرید دارو در وجه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ایــن گزارش همچنیــن از پرداخت یک هزار‬ ‫میلیارد تومان از ســوی بابــت یک درصد طرح‬ ‫سالمت در وجه وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی بابت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر‬ ‫کشور واریز شد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در ادامــه این اقدامات‪ ،‬به‬ ‫میزان ‪ ۱۵‬میلیارد تومان در وجه اورژانس کشور‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان هم از محل منابع هدفمندی‬ ‫یارانــه ها بابت ســختی کار پرســتاران در وجه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی واریز‬ ‫شــده اســت‪.‬بنا بر این گــزارش‪ ،‬در ادامه این‬ ‫اقدامــات‪ ،‬به میزان ‪ ۱۵‬میلیــارد تومان در وجه‬ ‫اورژانس کشور و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان هم از محل‬ ‫منابــع هدفمنــدی یارانه ها بابت ســختی کار‬ ‫پرســتاران در وجه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی واریز شــده است‪.‬کمیته اطالع‬ ‫رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی از پرداخت ‪ ۵۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫جمع اوری بساط گســتران تجریش‪ ،‬با هدف‬ ‫برقراری امنیت و انضباط اجتماعی و مقابله با شیوع‬ ‫بیماری کرونا با جدیت در خیابان شــهرداری اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک‬ ‫ســید حمید موسوی شــهردار این منطقه با بیان‬ ‫مطلب فوق اظهار داشت ‪ :‬طرح ضربتی جمع اوری‬ ‫بساط گستران از ابتدای تیرماه سالجاری با همکاری‬ ‫نیروهای شهربان و انضباط شهری ‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫و اجراییات این منطقه بدون وقفه و بصورت مستمر‬ ‫تاکنون اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬استقرار مســتمر نیروهای انتظامی‬ ‫حدفاصل این دو میــدان‪ ،‬افزایش تعداد نیروهای‬ ‫شــهربان ‪ ،‬رصد انبار کاالهای بســاط گستران در‬ ‫محدوده بازار تجریش و پلمپ انها و‪ ...‬از مهمترین‬ ‫اقدامات اجرایی در راســتای ســاماندهی بساط‬ ‫گســتران از ابتدای اجرای این طرح تا کنون بوده‬ ‫اســت که به صورت یک فرایند مستمر اعمال می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موســوی خاطر نشــان کرد ‪ :‬در همین راستا‬ ‫خودروهای اغذیه فروشان سیار نیز در این محدوده‬ ‫بعلت عدم رعایت بهداشــت و توزیع نامناسب مواد‬ ‫غذایی و شیوع بیماری کرونا جمع اوری شدند‪.‬‬ ‫توســط معاونت نظارت مالــی و خزانه داری کل‬ ‫کشــور وزارت اقتصــاد برای تامیــن مالی بیمه‬ ‫ســامت به وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی طی هفته جاری خبر داد‪.‬‬ ‫در هفتــه جاری‪ ،‬همچنین ‪ ۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیز از ســوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری‬ ‫کل کشور وزارت اقتصاد بابت خرید دارو در وجه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ایــن گزارش همچنیــن از پرداخت یک هزار‬ ‫میلیارد تومان از ســوی بابــت یک درصد طرح‬ ‫سالمت در وجه وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی بابت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر‬ ‫کشــور واریز شد‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬در ادامه این‬ ‫اقدامــات‪ ،‬به میزان ‪ ۱۵‬میلیــارد تومان در وجه‬ ‫اورژانس کشور و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان هم از محل‬ ‫منابــع هدفمنــدی یارانه ها بابت ســختی کار‬ ‫پرســتاران در وجه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی واریز شده است‪.‬‬ ‫مردم از مصرف خودسرانه مکمل ها‬ ‫در روزهای کرونایی پرهیز کنند‬ ‫اســت که به صورت یک فرایند مستمر اعمال می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موســوی خاطر نشــان کرد ‪ :‬در همین راستا‬ ‫خودروهای اغذیه فروشان سیار نیز در این محدوده‬ ‫بعلت عدم رعایت بهداشــت و توزیع نامناسب مواد‬ ‫غذایی و شیوع بیماری کرونا جمع اوری شدند‪.‬‬ ‫شهردار منطقه یک افزود ‪ :‬برای حفظ و ارامش‬ ‫شهر در روزهای پایانی سال با جدیت عمل خواهیم‬ ‫کرد و در کنار سایر ارگان ها هر تدبیر الزمی را اتخاذ‬ ‫و اجــرا می کنیم تا از وقوع مشــکالت و معضالت‬ ‫شهری به واسطه ی این بی انضباطی ها جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جمع اوری بساط گســتران تجریش‪ ،‬با هدف‬ ‫برقراری امنیت و انضباط اجتماعی و مقابله با شیوع‬ ‫بیماری کرونا با جدیت در خیابان شــهرداری اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک‬ ‫ســید حمید موسوی شــهردار این منطقه با بیان‬ ‫مطلب فوق اظهار داشت ‪ :‬طرح ضربتی جمع اوری‬ ‫بساط گستران از ابتدای تیرماه سالجاری با همکاری‬ ‫نیروهای شهربان و انضباط شهری ‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫و اجراییات این منطقه بدون وقفه و بصورت مستمر‬ ‫تاکنون اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بهشت زهرا‪:‬‬ ‫متوفیان ویروس کرونا شرعی دفن می شوند‬ ‫متوفیان ویروس کرونا همانند ســایر متوفیان با‬ ‫رعایت همه مسائل شرعی به خاک سپرده می شوند‪.‬‬ ‫سعید خال‪ ،‬مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫تهران با توجه به شیوه دفن متوفیان ناشی از ویروس‬ ‫کرونا گفت‪ :‬همه مســائل شرعی درباره متوفیان با‬ ‫ویروس کرونا در بهشت زهرا رعایت میشود و برای‬ ‫همه متوفیان موارد شــرعی با نظارت کامل انجام‬ ‫میشــود و در این باره با توجه به نظر مراجع و با دقت‬ ‫انجام می شــود و متوفیــان در هر قطعــه ای که‬ ‫ربازماندگان بخواهند دفن می شوند‪.‬‬ ‫خالباتاکیدبراینکهتماماماکنعمومیوامکانات‬ ‫بهشــت زهرا به صورت روزانــه و در چندین نوبت‬ ‫ضدعفونی می شود‪ ،‬افزود‪ :‬ناوگان حمل و نقل بهشت‬ ‫زهرا‪ ،‬پرسنل و همه لوازم مصرفی هر روز و پس از هر‬ ‫ماموریت مورد گندزدایی و ضدعفونی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین لوازم و تجهیزات فردی مورد نیاز پرسنل‬ ‫سازمان بهشت زهرا در اختیارشــان قرار گرفته تا‬ ‫بتواننــد از خــود در برابر بیماری هــای احتمالی‬ ‫محافظت دقیقی داشته باشند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه سازمان بهشت زهرا یکی از سازمان‬ ‫های زیر مجموعه شــهرداری تهران است که بدون‬ ‫توقف در کنار خانواده های متالم و دردمند قرار دارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این ســازمان از همان ســاعات اولیه با‬ ‫تشکیل ستاد بحران و تدوین دستورالعمل های الزم‬ ‫و همچنین هماهنگی با دستگاههای ذیربط بویژه‬ ‫وزارت بهداشــت بــا امادگی کامل در کنار ســایر‬ ‫نهادهای خدماتی کنار شهروندان بوده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بهشت زهرا درباره ایین عزاداری مردم‬ ‫در پنج شنبه و جمعه پایانی سال نیز گفت‪ :‬سازمان‬ ‫بهشــت زهرا از ماهها پیش برای این مراسم و ایین‬ ‫ایرانی اسالمی خود را اماده کرد ولی در این شرایط و‬ ‫با توجه به اهمیت رعایت نکات بهداشتی‪ ،‬توصیه ها‬ ‫و اقدامات الزم جهت پیشگیری از بیماری کرونا به‬ ‫شهروندانتوصیهمی کنیمکهبعدازسپریشدناین‬ ‫بحران و فروکش کــردن ویروس کرونا در ماههای‬ ‫اردیبهشــت و بعد از ان به بهشــت زهــرا و برای‬ ‫گرامیداشت درگذشتگان خود بیایند ‪.‬‬ ‫خال تاکید کرد‪ :‬توصیه همیشگی ما در این ایام‬ ‫رعایت نکات بهداشــتی و ماندن در منزل و کاهش‬ ‫عملی سفرهای درون و برون شهری است‪ .‬متوفیان‬ ‫ویروس کرونا همانند ســایر متوفیان با رعایت همه‬ ‫مسائل شرعی به خاک سپرده می شوند‪.‬‬ ‫سعید خال‪ ،‬مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫تهران با توجه به شیوه دفن متوفیان ناشی از ویروس‬ ‫کرونا گفت‪ :‬همه مســائل شرعی درباره متوفیان با‬ ‫ویروس کرونا در بهشت زهرا رعایت میشود و برای‬ ‫همه متوفیان موارد شــرعی با نظارت کامل انجام‬ ‫میشــود و در این باره با توجه به نظر مراجع و با دقت‬ ‫انجام می شــود و متوفیــان در هر قطعــه ای که‬ ‫بازماندگان بخواهند دفن می شوند‪.‬‬ ‫خالباتاکیدبراینکهتماماماکنعمومیوامکانات‬ ‫بهشــت زهرا به صورت روزانــه و در چندین نوبت‬ ‫ضدعفونی می شود‪ ،‬افزود‪ :‬ناوگان حمل و نقل بهشت‬ ‫زهرا‪ ،‬پرسنل و همه لوازم مصرفی هر روز و پس از هر‬ ‫روش های مراقبت از بیماران کرونا‬ ‫پس از ترخیص از بیمارستان‬ ‫روابــط عمومی اورژانس گیالن روش های مراقبت از‬ ‫بیماران کرونا پس از ترخیص از بیمارستان را منتشر کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومــی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های‬ ‫پزشکی گیالن به بهبودیافتگان از بیماری کرونا توصیه‬ ‫کرد پس از ترخیص از بیمارستان برای مراقبت از خود و‬ ‫جلوگیری از شیوع ویروس روش های زیر را به کار ببرند‪:‬‬ ‫مصرف داروهای تجویز شــده به صــورت منظم در‬ ‫زمان های مقرر الزامی است‪.‬‬ ‫پس از ترخیص از بیمارستان باید در یک اتاق مجزا از‬ ‫سایر اعضای خانواده استراحت کنید‪.‬‬ ‫تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانید‪.‬‬ ‫سعی کنید از ســایر اعضای خانواده یک متر فاصله‬ ‫بگیرید‪.‬‬ ‫محل خواب خود را با فاصله انتخاب کنید‪.‬‬ ‫ظرف غذا‪ ،‬قاشــق و چنگال شما باید از سایرین مجزا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به هیچ عنوان تا‪ ۱۴‬روز به کسی اجازه ندهید به عیادت‬ ‫شما اید‪.‬‬ ‫لباس ها‪ ،‬ملحفه ها و حوله های حمام و دستشــویی‬ ‫بیمــار را به طور مجزا از ســایر لباس ها بــا مایع یا پودر‬ ‫لباسشویی و با اب ‪ ۹۵-۶۵‬درجه سانتیگراد بشویید و به‬ ‫طور کامل خشک کنید‪.‬‬ ‫لباس های کثیف فرد بیمار را داخل کیسه بگذارید و‬ ‫در ان را ببندید‪.‬‬ ‫ شهردار منطقه یک تهران‪:‬‬ ‫جمع اوری بساط گستران تجریش با جدیت انجام می شود‬ ‫شهردار منطقه یک افزود ‪ :‬برای حفظ و ارامش‬ ‫شهر در روزهای پایانی سال با جدیت عمل خواهیم‬ ‫کرد و در کنار سایر ارگان ها هر تدبیر الزمی را اتخاذ‬ ‫و اجــرا می کنیم تا از وقوع مشــکالت و معضالت‬ ‫شهری به واسطه ی این بی انضباطی ها جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جمع اوری بساط گســتران تجریش‪ ،‬با هدف‬ ‫برقراری امنیت و انضباط اجتماعی و مقابله با شیوع‬ ‫بیماری کرونا با جدیت در خیابان شــهرداری اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک‬ ‫ســید حمید موسوی شــهردار این منطقه با بیان‬ ‫مطلب فوق اظهار داشت ‪ :‬طرح ضربتی جمع اوری‬ ‫بساط گستران از ابتدای تیرماه سالجاری با همکاری‬ ‫نیروهای شهربان و انضباط شهری ‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫و اجراییات این منطقه بدون وقفه و بصورت مستمر‬ ‫تاکنون اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬استقرار مســتمر نیروهای انتظامی‬ ‫حدفاصل این دو میــدان‪ ،‬افزایش تعداد نیروهای‬ ‫شــهربان ‪ ،‬رصد انبار کاالهای بســاط گستران در‬ ‫محدوده بازار تجریش و پلمپ انها و‪ ...‬از مهمترین‬ ‫اقدامات اجرایی در راســتای ســاماندهی بساط‬ ‫گســتران از ابتدای اجرای این طرح تا کنون بوده‬ ‫سالمت‬ ‫ماموریت مورد گندزدایی و ضدعفونی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین لوازم و تجهیزات فردی مورد نیاز پرسنل‬ ‫سازمان بهشت زهرا در اختیارشــان قرار گرفته تا‬ ‫بتواننــد از خــود در برابر بیماری هــای احتمالی‬ ‫محافظت دقیقی داشته باشند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه سازمان بهشت زهرا یکی از سازمان‬ ‫های زیر مجموعه شــهرداری تهران است که بدون‬ ‫توقف در کنار خانواده های متالم و دردمند قرار دارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این ســازمان از همان ســاعات اولیه با‬ ‫تشکیل ستاد بحران و تدوین دستورالعمل های الزم‬ ‫و همچنین هماهنگی با دستگاههای ذیربط بویژه‬ ‫وزارت بهداشــت بــا امادگی کامل در کنار ســایر‬ ‫نهادهای خدماتی کنار شهروندان بوده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بهشــت زهرا درباره ایین عزاداری‬ ‫مردم در پنج شنبه و جمعه پایانی سال نیز گفت‪:‬‬ ‫ســازمان بهشــت زهرا از ماهها پیــش برای این‬ ‫مراســم و ایین ایرانی اسالمی خود را اماده کرد‬ ‫ولی در این شــرایط و با توجــه به اهمیت رعایت‬ ‫نکات بهداشــتی‪ ،‬توصیه ها و اقدامات الزم جهت‬ ‫پیشــگیری از بیماری کرونا به شهروندان توصیه‬ ‫می کنیم که بعد از ســپری شــدن این بحران و‬ ‫فروکــش کــردن ویــروس کرونــا در ماههای‬ ‫اردیبهشــت و بعد از ان به بهشــت زهرا و برای‬ ‫گرامیداشت درگذشتگان خود بیایند ‪.‬‬ ‫خال تاکید کرد‪ :‬توصیه همیشگی ما در این ایام‬ ‫رعایت نکات بهداشــتی و ماندن در منزل و کاهش‬ ‫عملی سفرهای درون و برون شهری است‪.‬‬ ‫رئیس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی‬ ‫کشور از مردم خواست با توجه به شیوع بیماری کرونا قبل‬ ‫از مصــرف مکمل ها و مولتی ویتامین ها با مشــاورین و‬ ‫متخصصان علوم تغذیه مشورت کنند‪.‬‬ ‫میرزای رزاز با بیان مطلب فوق افزود‪ :‬مصرف بیش از‬ ‫حد مکمل ها باعث عارضه اشباع بیش از حد ویتامین ها‬ ‫می شود که خود کبد چرب به همراه سردرد و تهوع را به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬وی به مردم توصیه کرد قبل از استفاده از هر‬ ‫مکملی با مشــاوران و متخصصان علوم تغذیه مشورت‬ ‫کنند‪ .‬میرزای رزاز با اشاره به اینکه ویتامین ها و مکمل ها‬ ‫در طبقه بندی داروهای بدون نسخه قرار می گیرند و این‬ ‫داروها بدون نسخه در همه جا دنیا رایج است و می توانند‬ ‫در تمام داروخانه ها به راحتی در اختیار مردم قرار گیرند‬ ‫گفت‪ :‬اگر ما برای سالمتی خودمان ارزش قائل هستیم‬ ‫حتماًباید از متخصصین علوم تغذیه در این زمینه مشاوره‬ ‫بگیریم و دانش انها را برای ارتقا سطح سالمت در زندگی‬ ‫خودمان به کار ببریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر ما شاهد بیماری کرونا‬ ‫در کشور هستیم و ضرورت دارد مراقب سالمندان که در‬ ‫معــرض ویروس کرونا هســتند باشــیم تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســالمندان در واقع یکی از گروه های هستند که اسیب‬ ‫پذیریشان در ارتباط با این بیماری نسبت به سایر گروه ها‬ ‫بیشتراستولذابهترینواصلیترینکارپیشگیریاست‬ ‫که انها مبتال به این ویروس نشوند و توصیه موکد ما این‬ ‫است که این عزیزان و کسانیکه بیماری زمینه ای دارند‬ ‫حتماً رعایت کنند و در خانه بمانند البته ناگفته نماند این‬ ‫قشر نیازمند تغذیه سالم تری هستند و این توصیه ما برای‬ ‫گروه های خاص اســت و این نگرانی وجود دارد که همه‬ ‫مردم بخواهند از این توصیه ها که برای گروه های خاص‬ ‫تجویز کنیم تبعیت کنند‪.‬‬ ‫این متخصص علوم تغذیه در ارتباط با ســایر اقشار‬ ‫جامعه مورد نیاز دریافت مکمل ها گفت‪ :‬خانم های باردار‬ ‫بخشی دیگر از افراد جامعه هستند که به لحاظ تغذیه ای‬ ‫در دوران بارداری مشاوران تغذیه یک برنامه غذایی خاص‬ ‫برای مــادران بــاردار در نظر می گیرنــد و یک تعداد‬ ‫ویتامین ها و مکمل ها به صورت معمول برای انها تجویز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بحث هایی که در جامعه مطرح شده و‬ ‫اعالممی کنندمصرفزنجبیلولیموباعثدرمانویروس‬ ‫کرونا می شود گفت‪ :‬ما باور داریم که هیچ منبع و ماخذ‬ ‫که اشــاره کند که لیمو تــرش و زنجبیل راهکار درمان‬ ‫ویروسکرونااستنداریم‪،‬بنابراینمردمواقعاًبایدهوشیار‬ ‫باشند این ترکیب غذایی به همراه نکات بهداشتی که به‬ ‫مردم اموزش داده می شود سیستم ایمنی بدن را افزایش‬ ‫می دهد این به ان معنی نیست که ما زنجبیل بخوریم و‬ ‫نکات بهداشــتی را رعایت نکنیم سیســتم ما در مقابل‬ ‫بیماری ها مقاوم باشد‪.‬‬ ‫میرزای رزاز در خصوص فعالیت های علمی انستیتو در‬ ‫خصوصبیماریکروناگفت‪:‬مابهعنوانانستیتوتحقیقات‬ ‫تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و انجمن تغذیه به عنوان‬ ‫رسالتوجایگاهسازمانیخوددراینشرایطاقدامبهتشکیل‬ ‫‪ ۳‬کارگروه کرده ایم‪ -۱‬کارگروه پیشگیری از ویروس کرونا‬ ‫‪ -۲‬کارگروه تهیه بسته های حمایتی تغذیه ای راهنمای‬ ‫جامع حمایتی تغذیه ای در بیماران بســتری خصوصاً در‬ ‫بیمــاران بســتری در تخت های ویــژه ‪ ICU‬و ‪ -۳‬یک‬ ‫دستورالعمل برای شــرایطی که بیمار بعد از کرونا دوران‬ ‫بازتوانیخودراطیمی کند‪.‬ویتصریحکرد‪:‬اینسهکارگروه‬ ‫بابهرهگیریازدانشاکثرهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫سراسرکشورتهیهشدوانستیتوتحقیقاتتغذیهوصنایع‬ ‫غذایی کشــور پایگاه همکار سازمانی جهانی بهداشت در‬ ‫منطقه‪ emro‬استکهماایندستورالعمل هارایکبهیک‬ ‫داریمترجمهمی کنیموایندستورالعملبرایبیمارانیکه‬ ‫مخصوصاًدرتختهایویژههستندبهزبانانگلیسیترجمه‬ ‫شد چون طی بررسی های که ما به عمل اوردیم‪ .‬این برای‬ ‫اولین بار است که در ایران این دستور العمل است و نوشته‬ ‫شده این بسته دستورالعمل جامع حمایتی تغذیه ای ان را‬ ‫به نماینــده ‪ WHO‬در ایران داده ایم و بعد از ان به مصر‬ ‫فرستادیم چون نماینده جامع حمایتی تغذیه ای در مصر‬ ‫مســتقر اســت‪ .‬و بعد به ژنو رفت و ما در ادامه این رسالت‬ ‫سازمانیخودمانراانجاممی دهیم‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویساقتصادی‪:‬طالمومنهاشمی| بخشاجتماعی‪:‬سمیهروح بخش| چندرسانه ای‪:‬رزامومنهاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-42694916 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907072 - 66127065 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪www. :‬‬ ‫‪ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۲۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4008‬‬ ‫نگاه‬ ‫علی نژاد‪:‬بازنشسته هاحقحضوردرانتخابات‬ ‫فدراسیونفوتبالرانخواهندداشت‬ ‫«کیخا» به فینال جام جهانی‬ ‫ژیمناستیکراهیافت‬ ‫ملیپوشژیمناستیکایرانموفقشدبهفینالخرکحلقه‬ ‫جامجهانیژیمناستیکبهمیزبانیباکوراهپیداکند‪.‬‬ ‫درادامهرقابتهایجامجهانیژیمناستیککهبهمیزبانیباکو‬ ‫اذربایجاندرحالپیگیریاستسعیدرضاکیخاباکسبنمره‬ ‫‪ ۱۴.۵۰۰‬دردورهمقدماتیوکسبجایگاهسومدراینبخشبه‬ ‫فینالوسیلهخرکحلقهرفت‪.‬‬ ‫نمایندگانیازچینوژاپندررتبه هایاولودوماینوسیله‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬فینال مسابقات در این وسیله روز یکشنبه برگزار‬ ‫خواهد شــد‪.‬همچنین مهدی احمد کهنی دیگر ملی پوش‬ ‫کشورماندرمرحلهمقدماتیدارحلقهبانمره‪۱۳.۴۶۶‬درجایگاه‬ ‫چهاردهم قرار گرفت و نتوانست به فینال این رقابت ها راه پیدا‬ ‫کند‪.‬رقابتهایجامجهانیژیمناستیکیکیازچندمسابقه ای‬ ‫استکهکسبامتیازدراندربهدستاوردنسهمیهالمپیک‬ ‫تاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫مسعودسلطانیفر‪:‬‬ ‫برای ادامه فعالیت های ورزشی باید‬ ‫منتظروضعیتکروناباشیم‬ ‫وزیر ورزش گفت ‪ :‬باید منتظر بمانیم و ببینیم که وضعیت‬ ‫شیوعویروسکروناونحوهمقابلهکشورهاونحوهغلبهانهابراین‬ ‫ویروسچگونهخواهدبود‪.‬مسعودسلطانیفراظهارداشت‪:‬تاانجا‬ ‫کهامکانشراداشتهباشیماردوهایمانرابارعایتپروتکل های‬ ‫بهداشتیبرگزارخواهیمکرد‪.‬مسابقاتکسبسهمیهیکیپس‬ ‫از دیگری در حال لغو شدن است‪ .‬بطور مثال مسابقات کسب‬ ‫سهمیهکشتیکهقراربرد‪٨‬فروردیندرقرقیزستانبرگزارشود‪،‬‬ ‫لغو شده و مسابقات انتخابی در وزنه برداری هم که قرار بود در‬ ‫ازبکستانبرگزارشود‪،‬لغوشدهاست‪.‬بسیاریازرشته هاهمکه‬ ‫قراربوددرموعدخودبرگزارشود‪،‬فع ً‬ ‫اللغوشدهاست‪.‬‬ ‫وزیر ورزش و جوانان ادامه داد‪ :‬با تدابیری که اتخاذ شده و با‬ ‫هماهنگیفدراسیونجهانیرشته هاوکمیتهبینالمللیالمپیک‬ ‫وسایرکنفدراسیون هایاسیایی‪،‬مسابقاتانتخابیاینرشته ها‬ ‫قراراستبهزماندیگریموکولشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما این زمان ها را فع ً‬ ‫ال نمی دانیم و اینکه ایا قبل از‬ ‫مردادسالایندهمسابقاتانتخابیبرگزارمی شودیاباموضوعی‬ ‫دیگرروبروخواهیمبود؟سلطانیفرگفت‪:‬بایدمنتظربمانیمو‬ ‫ببینیمکهوضعیتشیوعویروسکروناونحوهمقابلهکشورهاو‬ ‫نحوه غلبه انها بر این ویروس چگونه خواهد بود و قطعاً شرایط‬ ‫مقابلهوکنترلاینویروسبررویتصمیماتبعدیماموثراست‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬ماامیدواریماینبالیجهانیهرچهزودترخاتمه‬ ‫پیداکندوجریانعمومیزندگیدرکشورهایمختلفجاری‬ ‫شــودوورزشهممثلگذشتهبتواندموجباتشوروشادیو‬ ‫شعفمردمرافراهمکند‪.‬‬ ‫پس از برگزاری دو روز مسابقه؛‬ ‫تورجهانی تنیسروی میزلهستان‬ ‫تعطیلشد‬ ‫فدراسیون جهانی تا‪ ۱۱‬اردیبهشت تمام مسابقات تنیس‬ ‫رویمیزجهانرابهحالت تعلیقدراورد‪.‬بهنقلازپایگاهاطالع‬ ‫رسانیفدراسیونتنیسرویمیز‪،‬مسابقاتتورجهانیلهستان‬ ‫که از روز چهارشنبه در این کشور اغاز شده بود پس از برگزاری‬ ‫دو روز مسابقه تعطیل شد‪ .‬این تصمیم در پی اعالم فدراسیون‬ ‫لهستانبدلیلشیوعبیماریکروناوتاییدفدراسیونجهانیانجام‬ ‫شد و اعالم گردید بازیکنان به کشــورهای خود برگردند‪.‬در‬ ‫تصمیمی دیگر فدراســیون جهانی تنیــس روی میز تا‪۱۱‬‬ ‫اردیبهشت کلیه مسابقات جهان از جمله رقابت های انتخابی‬ ‫المپیکدراسیارابهحالتتعلیقدراورد‪.‬هیئتمدیرهفدراسیون‬ ‫جهانیدوشنبههفتهایندهنیزجلسهاضطراریدراینخصوص‬ ‫وتصمیمگیرینهاییبرگزارمی کند‪.‬‬ ‫اردوی تیم ملی تکواندو مردان‬ ‫کشورمان به پایان رسید‬ ‫مرحلهپایانیاردویتی مملیتکواندومردانکشورماندرسال‬ ‫جاری‪،‬امروزجمعهپایانرسید‪.‬بهنقلازروابطعمومیفدراسیون‬ ‫تکواندو‪ ،‬با اعالم سازمان تیم های ملی اردوی مردان ملی پوش‬ ‫تکواندوکشورماندرسال‪،۹۸‬روزجمعه‪ ۲۳-‬اسفندماهبهپایان‬ ‫رسیدوشروعمرحلهجدیددرسالایندهنیزمتعاقباًاعالممی‬ ‫شود‪.‬اخرینمرحلهتمریناتتیمملیتکواندومردانکشورمان‬ ‫بهمنظورحضوردرمسابقاتقهرمانیاسیاباحضور‪ ۶‬نفراصلی‬ ‫اعزامی به این رویداد از روز‪ ۵‬اسفندماه در مرکز جهانی تکواندو‬ ‫اغاز شده بود که امروز به پایان رسید‪.‬ارمین هادی پور‪ ،‬سروش‬ ‫احمدی‪ ،‬میرهاشــم حســینی‪ ،‬امیرمحمد بخشی‪ ،‬مهران‬ ‫برخورداریوسجادمردانینفراتحاضردرایناردوبودند‪.‬هدایت‬ ‫تیمملیبرعهدهفریبرزعسکریبهعنوانسرمربیوعلیمحمد‬ ‫بسحاق و وحید عبداللهی به عنوان مربیان است‪ .‬هادی ساعی‬ ‫نیزبهعنوانمدیرفنیدرکنارملیپوشانحضوردارد‪.‬تیم ملی‬ ‫تکواندو ایران در گروه مردان نیز موفق به کســب‪ ۲‬ســهمیه‬ ‫بازی های المپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو توســط ارمین هادی پور و‬ ‫میرهاشمحسینیشــدهاست‪.‬مرحلهپایانیاردویتی مملی‬ ‫تکواندومردانکشورماندرسالجاری‪،‬امروزجمعهپایانرسید‪.‬‬ ‫بهنقلازروابطعمومیفدراسیونتکواندو‪،‬بااعالمسازمانتیم‬ ‫هایملیاردویمردانملیپوشتکواندوکشورماندرسال‪،۹۸‬‬ ‫روز جمعه ‪ ۲۳-‬اسفندماه به پایان رسید و شروع مرحله جدید‬ ‫درسالایندهنیزمتعاقباًاعالممیشود‪.‬اخرینمرحلهتمرینات‬ ‫تیمملیتکواندومردانکشورمانبهمنظورحضوردرمسابقات‬ ‫قهرمانیاسیاباحضور‪ ۶‬نفراصلیاعزامیبهاینرویدادازروز‪۵‬‬ ‫اسفندماهدرمرکزجهانیتکواندواغازشدهبود‪.‬‬ ‫منچسترسیتیمندیرابهقرنطینهفرستاد‬ ‫مهدیعلی نژاد‪،‬معاونتوسعهورزشقهرمانی‬ ‫و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان تصمیم هیئت‬ ‫رئیسهفدراسیونفوتبالدرلغوبرگزاریمجمع‬ ‫انتخاباتیاینفدراسیونرادارایشکوشبهاتی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫مهــدیعلی نژادکهمیهمانبرنامهورزشو‬ ‫مردمبود‪،‬دربارهاخرینوضعیتستادپیشگیری‬ ‫از ویروس کرونا در ورزش اظهار داشــت‪ :‬سی ام‬ ‫بهمن ماه اعالم ویروس کرونا در ایران بود‪ .‬ما دوم‬ ‫اسفندستادپیشگیریازاینبیماریدرورزشرا‬ ‫تشکیلدادیم‪.‬شرایطانموقعبااالنمتفاوتبود‬ ‫وتیم هاییراکهدرکورانمسابقاتکسبسهمیه‬ ‫بودند‪ ،‬از ایران خــارج کردیم‪ ،‬چون پیش بینی‬ ‫می کردیمکهایرانی هامشکلخروجپیداکنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ملی پوشــان رشته های‬ ‫بوکس‪ ،‬شمشیربازی و کاراته در خارج از کشور‬ ‫بودندوازانهاخواســتیمکهبهایراننیایندتادر‬ ‫مراحل بعدی مسابقات شان شرکت کنند‪ .‬این‬ ‫مسئله اولین تدبیر برای شرایط کسب سهمیه‬ ‫رشته هایمابود‪.‬ورزشکارانمادرشمشیربازی‪،‬‬ ‫کاراته و دو نفر در بوکس ســهمیه گرفتند که‬ ‫ماحصلتدبیریبودکهاندیشیدهشد‪.‬‬ ‫معاونتوسعهورزشقهرمانیوحرفه ایوزارت‬ ‫ورزش و جوانان تصریح کرد‪ :‬ستاد پیشگیری از‬ ‫ویــروس کرونــا در ورزش اماکــن عمومی را‬ ‫ضدعفونیکردهاســت‪.‬همچنین مسابقاتدو‬ ‫هفته بدون تماشاگر برگزار و در ادامه لغو شد‪ .‬ما‬ ‫‪ 28‬هزار باشگاه داریم که تعطیل شده اند‪ .‬اگر دو‬ ‫هفتهمسابقاتبدونتماشاگربرگزارشدباتصمیم‬ ‫ستادملیمبارزهباویروسکرونابود‪،‬اماهفتهقبل‬ ‫تصمیمگرفتندکهتااطالعثانویتعطیلشود‪.‬‬ ‫علی نژاددرپاسخبهاینسوالکهاگرمسابقات‬ ‫بهخاطرشیوعویروسکرونلتعطیلشدهاست‪،‬‬ ‫چرادوهفتهازلیگبرتربدونتماشاگربرگزارشد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬انموقعستادملیتصمیمگرفتکهبازی ها‬ ‫بدون تماشاگر برگزار شود‪ ،‬چون ویروس کرونا‬ ‫گسترشپیدانکردهبود‪،‬اماباگسترشاینبیماری‬ ‫لیگ های مختلف تعطیل شــدند‪ .‬ایــن کار را‬ ‫لیگ هایمختلفجهانپیادهکرده اند‪.‬اردوهای‬ ‫تدارکاتی رشــته های مختلف لغو شــد‪ ،‬چون‬ ‫مسابقاتکسبسهمیهرالغوکرده اند‪.‬‬ ‫ویادامهداد ‪:‬مسابقاترشتهژیمناستیکبرای‬ ‫کسبسهمیهدرباکوبرگزارشدکهتیممابهشکل‬ ‫عجیبی راهی این کشور شد‪ .‬جا دارد از سفارت‬ ‫ایران در باکو و ترکیه تشکر کنم‪ ،‬چون تیم ما از‬ ‫ترکیــه راهی باکو شــد‪ .‬بنابرایــن رفتن تیم‬ ‫ژیمناستیکبهباکوکارخیلیسختیبود‪.‬بااین‬ ‫حال‪،‬تااخرسالمسابقاتکسبسهمیهنداریم‬ ‫و تنها شــش نفر در رشته قایقرانی در مجموعه‬ ‫ازادی به صــورت قرنطینه کارشــان را انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫علی نژاد‪ :‬شــان وزارت ورزش و شخص وزیر‬ ‫دخالتدرامورداخلیپرسپولیسنیست‪/‬اگرفیفا‬ ‫موافقت کند‪ ،‬انتخابات فدراسیون فوتبال انجام‬ ‫می شودعلی نژاددرمورداحتماللغوبازیالمپیک‬ ‫‪2020‬توکیوتصریحکرد‪:‬صداهایمختلفیازدنیا‬ ‫شنیده می شوند ‪ .‬کمیته برگزارکننده المپیک‬ ‫اعالم کرده است که این بازی ها باید راس زمان‬ ‫اغاز شود و تعویق امکان پذیر نیست‪ ،‬اما ویروس‬ ‫کرونا پس از اسیا در اروپا نیز گسترش پیدا کرده‬ ‫است که در نهایت ممکن است مجبور به اتخاذ‬ ‫تصمیم مناسبی شوند‪ ،‬چون مسابقات کسب‬ ‫سهمیهبرگزارنمی شوند‪.‬‬ ‫معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای‬ ‫وزارت ورزش و جوانان درباره برگزاری مسابقات‬ ‫کسبسهمیهدررشته هایباقیماندهوامادگی‬ ‫برای شرکت در المپیک گفت‪ :‬چون تا المپیک‬ ‫زمانباقیماندهاست‪،‬نگرانینداریم‪.‬پیش بینی‬ ‫ما این است که تا اواسط اردیبهشت ماه کشور‬ ‫از این شرایط اضطرار خارج شود و فرصت چند‬ ‫ماهه خوبی برای تا المپیک خواهیم داشت‪ .‬تا‬ ‫االن‪ 50‬سهمیهالمپیکیعنیدومسومظرفیت‬ ‫را به دســت اوردی م و هنوز شــش سهمیه در‬ ‫کشتی‪ ،‬دو سهمیه در وزنه برداری‪ ،‬دو تا چهار‬ ‫نفر در کاراته‪ ،‬تنیس روی میز و ژیمناســتیک‬ ‫باقی مانده اســت‪ .‬در المپیک قبلی رکورد بعد‬ ‫انقالب را داشــتیم که ‪ 61‬نفر کسب سهمیه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گل محمدی‪ :‬استعفای انصاری فرد برای من شوک اور بود‬ ‫یحیی گل محمدی‪ ،‬ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس استعفای‬ ‫محمدحسنانصاری فرد‪،‬مدیرعاملپیشیناینباشگاهرابرایخودبهیک‬ ‫شوک تشبیه کرد‪.‬یحیی گل محمدی درباره شرایط سرخپوشان اظهار‬ ‫داشت‪:‬شرایطخیلیخوبیداشتیموازلحاظبدنیوتیمیبهوضعیتخوبی‬ ‫رسیدهبودیم‪.‬بانتایجخوبیکهگرفتهبودیمازلحاظروحیوروانیهمروند‬ ‫رو به رشدی داشتیم و دوست داشتیم مسابقات ادامه داشت‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫شــیوع بیماری کرونا لغو شد و ما هم موظفیم که از قانون تبعیت کنیم‪.‬‬ ‫امیدوارم هر چه زودتر این بیماری ریشه کن شود و مردم ایران به زندگی‬ ‫عادیبازگردندوشیوعاینبیماریهمروزبهروزکمترشود‪.‬‬ ‫وییاداورشد‪:‬خوشبختانهدراغازنیم فصلدومشروعخوبیداشتیم‪.‬‬ ‫مابامدعیانبازیداشتیموقرعه مانسختبودضمناینکهدوبازیلیگ‬ ‫قهرماناناسیاهمبودوخستگیناشیازچندسفروبازیباتیم هایقدرتمند‬ ‫کارمانراسختکردهبود‪،‬اماباتالشبازیکنانتوانستیمنتایجخوبیبگیریم‬ ‫و امتیازات مهمی را به دست بیاوریم‪ .‬مهمترین دلیل این نتایج خوب هم‬ ‫همینبازیکنانهستندکهدرهربازیباقدرتوانگیزهباالواردبازیشدند‪.‬‬ ‫تالش انها واقعاًجای تشــکر دارد و اینکه باز هم نشان دادند مرد روزهای‬ ‫سختهستندوچقدرحرفه ایوباانگیزهکارمی کنند‪.‬‬ ‫گل محمدیگفت‪:‬بعدازتعطیلیلیگچندروزاستراحتکردیمواز‬ ‫چهارشنبهمجددا ًبهتمریناتبرگشتیم‪.‬دوبارهچندروزتمرینمی کنیمو‬ ‫سپسیکهفتهاستراحتخواهیمداشت‪.‬تالشمی کنیمبابرنامه ریزی‬ ‫مناسببدنبازیکنانراامادهنگهداریموهمچنینتمریناترابهگونه ای‬ ‫طراحیمی کنیمکهبازیکنیمصدومنشود‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره تهمت هایی که بعضی افراد‬ ‫بعد از فاصله گرفتن سرخ ها در صدر به این تیم زدند‪ ،‬گفت‪ :‬این حرف ها‬ ‫همیشه به ما انگیزه بیشتر می دهد و باعث می شود بیشتر و متحدتر از‬ ‫قبل تالش کنیم‪ .‬این دوستان به خاطر فشاری که از سوی هواداران خود‬ ‫حس می کنند و همین طور هزینه هــای زیادی که انجام داده اند‪ ،‬این‬ ‫حرف هارامی زنند‪.‬مانبایدزیادبهاینحرف هااهمیتبدهیمومثلقبل‬ ‫فقطکارخودمانراباقدرتانجاممی دهیم‪.‬بااینحالازکمیتهانضباطی‬ ‫فدراسیون می خواهم با افرادی که حرف های نامربوط و تهمت می زنند‬ ‫وروحفوتبالوهمین طورخودلیگرازیرسوالمی برندقانونیوقاطعانه‬ ‫برخورد کند‪.‬‬ ‫باشگاهمنچسترسیتیمدافعاینتیمراازشرکتدرتمریناتمعافکردوبهخانهفرستاد‪.‬‬ ‫باشگاهمنچسترسیتیاعالمکردکهبهمنظوررعایتمسائلامنیتیوبهداشتیازورودبنامینمندی‬ ‫بهتمریناتتیمجلوگیریکردهواوخودشراقرنطینهکردهاست‪.‬‬ ‫ظاهرا ًیکی از اعضای خانواده مندی دارای عالئم بیماری کرونا بوده و بستری شده و به همین دلیل‬ ‫باشگاههمازبیماینکهبازیکنشنیزدچاراینبیماریشدهباشداوراازتمریناتمعافکردهواینبازیکن‬ ‫فرانسویهم اکنوندرقرنطینهخانگیبهسرمی برد‪.‬‬ ‫طبق گزارش نشریه سان انگلیس‪ ،‬یکی از اعضای خانواده مندی به مشکالت تنفسی (یکی از عالئم‬ ‫کرونا)دچاروهمینموضوعباعثانتقالاورژانسیاوبهبیمارستانشدهاست‪.‬اینموضوعتیمابی پوش‬ ‫شهرمنچستررانگرانکردهکهمبادابازیکناینتیمهمبهکرونامبتالباشد‪.‬‬ ‫باشگاهمنچسترسیتیدراینخصوصبیانیه ایمنتشرکردکهدرانامدهاست‪:‬باشگاهمنچسترسیتی‬ ‫مطلع شده که یکی از اعضای خانواده بنیامین مندی به دنبال ابتال به مشکالت تنفسی در بیمارستان‬ ‫بستریشدهاست‪.‬دربیمارستانازاوتستکروناگرفتهشدهاستوتازمانیکهنتایجاینتستمشخص‬ ‫نشود‪،‬مندیدرقرنطینهخواهدماند‪.‬‬ ‫بازیکن چلسی هم به جمع مبتالیان به کرونا پیوست‬ ‫درهمینحالباشگاهمنچسترسیتیانگلیسهماعالمکردهاستکهسهتنازبازیکناناینتیمدارای‬ ‫عالئمابتالبهکروناهستند‪.‬‬ ‫درانگلیستاکنونمیکلارتتا‪،‬سرمربیارسنالوکالومهادسوناودی‪،‬بازیکنچلسیبهکرونامبتال‬ ‫شده اندوهمینوضعیتسببشدهکهمسئوالنفوتبالجزیرهبهفکربرگزارییکجلسهاضطراریبیفتند‬ ‫واحتمالداردکهبازی هایدوسههفتهاتیلیگبرترانگلیسلغوشوند‪.‬‬ ‫سولسشایر‪ :‬فصل بعد هم پوگبا را در منچستریونایتد خواهید دید‬ ‫سرمربیتیمفوتبالمنچستریونایتدبههواداراناینتیماطمینانخاطردادکههافبکفرانسویشیاطین‬ ‫سرخفصلایندههمدراولدترافوردبازیخواهدکرد‪.‬اولگنارسولسشایرمطمئناستکههافبکفرانسوی‬ ‫تیمشپلپوگبافصلایندههمدرمنچستریونایتدبازیخواهدکرد‪.‬دریکسالاخیربارهاخبرهاییمبنی‬ ‫برتمایلپوگبابرایترکشیاطینسرخوپیوستنبهتیم هاییمانندرئالمادریدویوونتوسمنتشرشده‬ ‫است‪.‬حتیمدیربرنامه هایاومینورایوالهماحتمالخروجاوازاولدترافوردراردنکردوهمینمسئلهسبب‬ ‫بروزجنگیلفظیمیانرایوالوسولسشایرشد‪.‬سولسشایرپسازپیروزی‪5‬برصفرمنچستریونایتدمقابل‬ ‫تیمالسکاتریشدردوررفتازمرحلهیکهشتمنهاییلیگاروپاراجعبهایندهبازیکن‪ 26‬سالهتیمش‬ ‫گفت‪:‬پلبازیکنماست‪.‬اودوسالدیگرقراردادداردضمناینکهامکانتمدیدانبرایسالسومهموجود‬ ‫دارد‪.‬ایااومی ماند؟بله‪.‬شماسالایندههماورادرتیمماخواهیددید‪.‬‬ ‫منچستریونایتد با برتری قاطعانه در استانه صعود قرار گرفت‬ ‫سولسشایردربارهوضعیتفعلیپوگباوزمانبازگشتاوبهترکیبشیاطینسرخهمتاکیدکرد‪:‬پلبه‬ ‫تمرین بازگشته است‪ ،‬اما هنوز انقدر تمرین نکرده و اماده نیست که بتواند شانسی برای حضور در بازی‬ ‫بعدی مان(یکشنبهمقابلتاتنهام)داشتهباشد‪.‬‬ ‫فدراسیون جهانی فوتبال بیانیه مشترکی را با سازمان بهداشت جهانی در خصوص مبارزه با شیوع‬ ‫ویروسکرونامنتشرکرد‪.‬‬ ‫جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال روز گذشته جلسه ای را در ژنو سوئیس با تدروس‬ ‫ادهانومدبیرکلسازمانبهداشتجهانیبرگزارکردتاباعثانتشاربیانیهمشترکبیندوسازمانبرای‬ ‫مبارزهباشیوعویروسکروناشود‪.‬‬ ‫در این بیانیه مشترک عنوان شده است‪« :‬الزامی است تمام کمیته های حاکم بر ورزش و نظارتی که‬ ‫صاحب تصمیمات الزم برای ورزش هســتند‪ ،‬سالمتی را در اولویت قرار دهند‪ .‬باید تمام سازمان های‬ ‫بین المللیورزشدرجریانمشورتاعضایخوددرکشورهاباشند‪,‬حفظایناصلبهدلیلاناستکه‬ ‫در شــرایط فعلی موجود‪ ،‬بهترین تصمیم را برای چگونگی برگزاری مسابقات سالم که خطری را برای‬ ‫بازیکنان‪،‬مربیانوهواداراننداشتهباشد‪،‬بگیرند»‪.‬‬ ‫تمام رویدادهای تنیس جهان لغو شد‬ ‫فدراسیونجهانیتنیسدرراستایجلوگیریازشیوعبیشترکروناتصمیمبهلغوتمامیرویدادهای‬ ‫اینرشتهگرفت‪.‬‬ ‫درحالیکهاکثررشته هایورزشیدرکشورهایمختلفدنیاتحتتاثیرویروسکروناقرارگرفته اند‬ ‫وبخشعمدهمسابقاتورویدادهاتعطیلشدهاست‪،‬فدراسیونجهانیتنیسنیزبهمنظورجلوگیریاز‬ ‫شیوعویروسکروناکلیهمسابقاتزیرمجموعهخوداعمازرقابت هایفیوچرزومسابقاترده هایسنی‬ ‫پایهراتاتاریخ‪ ۲۰‬اوریللغوکرد‪.‬‬ ‫اسبقیان عنوان کرد‪:‬‬ ‫چهار سیاست کالن برای ریاست در ورزش جانبازان دارم‬ ‫رئیسجدیدفدراسیونجانبازانومعلوالنتاکیدکردکهبرایریاستدراینفدراسیونچهارسیاست‬ ‫کالن دارد‪.‬‬ ‫سیدمحمدشرویناسبقیاندیروزدرمجمعانتخاباتیفدراسیونورزشهایجانبازانومعلوالنبا‬ ‫کسبارایالزمبرایمدتچهارسالبهعنوانرئیساینفدراسیونانتخابشد‪.‬‬ ‫وی در پایان این مجمع انتخاباتی و در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬از همه روسای هیات ها و دیگر اعضای‬ ‫مجمعکهباوجودشرایطحادکروناییدرانتخاباتشرکتکردندتابهثباتمدیریتدرفدراسیونکمک‬ ‫کنندتشکرمیکنم‪.‬اینافرادایثارواقعیداشتهونشاندادندسربازاینعرصههستند‪.‬‬ ‫اسبقیانبابیاناینکهبرایبرایدورهریاستشبرنامهچهارسالهدارد‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬اینبرنامههادر‬ ‫سهبخشکوتاهمدت‪،‬میانمدتوبلندمدتدنبالمیشود‪.‬دربخشکوتاهمدتحضورموفقدرپارالمپیک‬ ‫توکیو و بعد از ان حضور در بازی های پاراســیایی برای مان اهمیت دارد‪ .‬اینها رویدادهایی هستند که‬ ‫فدراسیوننمیتواندازاهمیتانهاغافلباشد‪.‬‬ ‫سعیدی‪:‬تعویقالمپیکبعیدنیست‬ ‫دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشــاره به پیش‪‎‬بینی وزیــر ورزش در مورد تعویق بازی های‬ ‫المپیک توکیو گفت‪ :‬کمیته بین المللی المپیک در این زمینه هیچ گونه اطالع رســانی نداشته‬ ‫اســت‪ .‬برگزاری ســی و دومین دوره بازی های المپیک در موعد از پیش تعیین شده (‪ ۳‬تا ‪۱۹‬‬ ‫مردادماه ‪ )۹۹‬از چند هفته پیش به خاطر شــیوع ویروس کرونا و گستردگی ان در کشورهای‬ ‫مختلف با ابهامات زیادی همراه شد‪.‬در همین زمینه کمیته بین المللی المپیک (‪ )IOC‬اعالم‬ ‫کرد که ماه مِی در مورد برگزاری س ِروقت المپیک ‪ ۲۰۲۰‬یا تاخی ِر ان تصمیم نهایی اتخاذ خواهد‬ ‫شــد‪.‬با این حال امروز وزیر ورزش امروز اینگونه پیش بینی کرد که این دوره بازی های المپیک‬ ‫به خاطر معضلی که تقریباً جهان را در بر گرفته با تاخیر چندماهه برگزار خواهد شد‪ .‬موضوعی‬ ‫که دبیرکل کمیته ملی المپیک هم ان را دور از ذهن نمی داند اما تاکید دارد که تصمیم ‪IOC‬‬ ‫و اطالع رسانی ان مالک خواهد بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه صاحب قلم 4004

روزنامه صاحب قلم 4004

شماره : 4004
تاریخ : 1398/12/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!