روزنامه صاحب قلم شماره 4010 - مگ لند
0

روزنامه صاحب قلم شماره 4010

روزنامه صاحب قلم شماره 4010

روزنامه صاحب قلم شماره 4010

‫رئیس جمهور‪:‬چیزیبهنام‬ ‫«قرنطینه»نداریم‬ ‫رشد‪ 40‬درصدی منابع‬ ‫در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‬ ‫العاده که با حضور ‪ 80.47‬درصد سهامداران‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬صورت های مالی منتهی به ‪29‬‬ ‫اســفند ‪ 1397‬بانک گردشگری به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫حســن روحانی گفت‪ :‬ما چیــزی به نام‬ ‫قرنطینه نداریم و اینکه شــایع شــده برخی‬ ‫فروشگاه هاومشاغلقرنطینهمی شوند‪،‬چنین‬ ‫چیزی نداریم‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫زمان پرداخت اولین مرحله کمک حمایتی برای‬ ‫خانوارهای کم درامد اســیب دیده از کرونا اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اســاس تصمیمات اتخاذ شده دولت با شیوه‬ ‫های متعددی در صدد حمایت زا اقشار اسیب دیده‬ ‫و خانوارهــای کــم درامد برامده اســت‪ .‬اعطای‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه به برخی از صاحبان‬ ‫مشاغل‪ ،‬اعطای کمک بالعوض به خانوارهای کم‬ ‫درامد‪ ،‬اعطای تسهیالت خرید به کارگران فصلی‪،‬‬ ‫تعویق زمان پرداخت اقساط برای برخی مشاغل و‬ ‫تمدید مهلت پرداخت اقساط تمامی وام های قرض‬ ‫الحسنه از جمله کمک هایی است که در این راستا‬ ‫تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش مرحله اول کمک های‬ ‫بالعوض از روز سه شنبه به حساب خانوارهای کم‬ ‫درامد واریز خواهد شــد‪ .‬مبلغ در نظر گرفته شده‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان برای خانوارهای تک نفره تا ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تومان برای خانوارهای ‪ ۵‬نفره اســت‪ .‬مبالغ‬ ‫پرداختــی در این قالب برای خانوار یک نفره ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬خانوار دو نفره ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‪ ،‬خانوار‬ ‫ســه نفره ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‪ ،‬چهار نفره ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان و خانوار پنج نفره یا بیشــتر رقم ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است‪:‬‬ ‫این کمک ها در چهار مرحله انجام می شــود و به‬ ‫حدود سه میلیون نفر تعلق می گیرد و تصمیم بر‬ ‫ان شد که بســته به تعداد افراد خانوار‪ ،‬از ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان تحت عنوان بسته حمایتی ویژه‬ ‫پرداخت شود و نخستین ان سه شنبه همین هفته‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫در پی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص‬ ‫کمک به صاحبان کســب و کارهایی که به دلیل‬ ‫شرایط ناشــی از شیوع ویروس کرونا با مشکالتی‬ ‫مواجه شده اند‪ ،‬مصادیق کسب و کارهای مشمول‬ ‫که به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫اقســاط وام های قرض الحسنه کلیه اشخاص‬ ‫بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق خواهد‬ ‫افتــاد و بانک ها موظف به اجرای این بخشــنامه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر است بین‬ ‫یــک تا دو میلیون تومان در کارت یارانه و حمایت‬ ‫معیشتی کارگران فصلی شارژ شود‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫زمان پرداخت یارانه کرونا‬ ‫اعالم شد‬ ‫پنجره‬ ‫امادگی ایران مال برای پذیرش‬ ‫‪۳‬هزار بیمار کرونایی‬ ‫بازار بزرگ ایران اماده اســت تا مرکز نمایشگاهی خود را‬ ‫برای تجهیز و میزبانی بیش از ‪۳‬هزار بیمار کرونایی در اختیار‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا قرار دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بازار بزرگ ایران‪ ،‬بازار بزرگ ایران‬ ‫اعالم کرد با توجه به شــرایط ویژه کشور برای مقابله با شیوع‬ ‫بیماری کرونا ‪،‬امادگی دارد تا داوطلبانه مرکز نمایشــگاهی‬ ‫خود را همراه با تجهیزات و تخت بیمارســتانی برای درمان‬ ‫بیماران کرونایی در اختیار شــبکه بهداشت و درمان کشور‬ ‫قــرار دهد‪ .‬این مرکز با مســاحت مفید ‪45‬هــزار متر مربع‪،‬‬ ‫ظرفیت تبدیل شدن به بیمارستان موقت ‪3‬هزار تخت خوابی‬ ‫را دارد‪ .‬ایــران مال با قرارگرفتن در حد فاصل دو کالنشــهر‬ ‫تهــران و کرج و در اختیار داشــتن امکانات ویژه ای همچون‬ ‫دسترســی ســریع به بزرگراه های تهران و کرج‪ ،‬مسیر های‬ ‫مستقل اختصاصی و نیز برخورداری از پد هلی کوپتر می تواند‬ ‫نقش مهمی در تسریع درمان بیماران کرونایی داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ،‬ایران مال در ســال گذشــته میزبان خوبی برای‬ ‫ســفرهای نوروزی مردم بود و خاطره های خوبی را برای انها‬ ‫ســاخت اما امروز شرایط کشــور و جهان تغییر کرده است؛‬ ‫اکنون حفظ جان و ســامت مردم قطعــا مهم ترین اولویت‬ ‫کشور و مقدم بر هرگونه مصلحت اندیشی اقتصادی و سیاسی‬ ‫اســت‪ .‬امیدواریم بزودی در شــرایطی امن‪ ،‬ارام و سرشار از‬ ‫ســامتی میزبان خوبی برای شادی های هموطنان عزیزمان‬ ‫باشیم‪ .‬به گزارش روابط عمومی بازار بزرگ ایران‪ ،‬بازار بزرگ‬ ‫ایران اعالم کرد با توجه به شــرایط ویژه کشور برای مقابله با‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونا ‪،‬امادگــی دارد تــا داوطلبانه مرکز‬ ‫نمایشــگاهی خود را همراه با تجهیزات و تخت بیمارستانی‬ ‫برای درمان بیماران کرونایی در اختیار شــبکه بهداشــت و‬ ‫درمان کشــور قرار دهد‪ .‬این مرکز با مساحت مفید ‪45‬هزار‬ ‫متر مربع‪ ،‬ظرفیت تبدیل شــدن به بیمارستان موقت ‪3‬هزار‬ ‫تخت خوابی را دارد‪ .‬ایران مال با قرارگرفتن در حد فاصل دو‬ ‫کالنشــهر تهران و کرج و در اختیار داشتن امکانات ویژه ای‬ ‫همچون دسترســی ســریع به بزرگراه های تهــران و کرج‪،‬‬ ‫مســیر های مســتقل اختصاصــی و نیز برخــورداری از پد‬ ‫هلی کوپتر می تواند نقش مهمی در تســریع درمان بیماران‬ ‫کرونایی داشته باشــد‪ .‬همچنین ‪ ،‬ایران مال در سال گذشته‬ ‫میزبان خوبی برای سفرهای نوروزی مردم بود و خاطره های‬ ‫خوبی را برای انها ســاخت اما امروز شــرایط کشور و جهان‬ ‫تغییر کرده اســت؛ اکنون حفظ جان و ســامت مردم قطعا‬ ‫مهم ترین اولویت کشــور و مقدم بر هرگونه مصلحت اندیشی‬ ‫اقتصادی و سیاسی است‪ .‬امیدواریم بزودی در شرایطی امن‪،‬‬ ‫ارام و سرشــار از ســامتی میزبان خوبی برای شادی های‬ ‫هموطنان عزیزمان باشیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 26‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 4 4010‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫حناچی‪ :‬شهروندان کار را در‬ ‫چهارشنبهاخرسالچندین‬ ‫برابرنکنند‬ ‫شــهردار تهــران گفت‪ :‬از شــهروندان‬ ‫تهرانی درخواست دارم همکاری الزم را با‬ ‫مدیران شهری در خصوص چهارشنبه اخر‬ ‫سال داشته باشــند و با حضور در شهر کار‬ ‫مســووالن شهری در این حوزه را دشوارتر‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه‬ ‫جلســه علنی روز یکشنبه شــورای شهر‬ ‫تهران در جمع خبرنگاران از شــهروندان‬ ‫تهرانی درخواســت کرد همکاری الزم را با‬ ‫مسئولین شــهری در خصوص چهارشنبه‬ ‫اخر ســال داشته باشند و با حضور در شهر‬ ‫کار مســئوالن شــهری در ایــن حوزه را‬ ‫دشــوارتر نکنند زیــرا برگزاری مراســم‬ ‫چهارشــنبه اخر سال باعث تردد بی مورد‬ ‫در ســطح شــهر می شــود و این برخالف‬ ‫قرارهایی اســت که برای عدم حضور مردم‬ ‫در سطح شهر گذاشته شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به باز بودن میادین‬ ‫میوه و تره بار و بخش ســوپر فروشگاه های‬ ‫شهروند اظهار داشت‪ :‬این مراکز به عنوان‬ ‫مراکــز توزیع اقالم مورد نیاز شــهروندان‬ ‫پذیرفته شــده و تعطیل نخواهند شــد و‬ ‫ماننــد هر ســال بــه شــهروندان در ایام‬ ‫تعطیالت نوروز خدمات رسانی می کنند‪.‬‬ ‫حناچی با اشــاره به بازدیدی که از چند‬ ‫میدان تره بار و فروشــگاه شهروند داشته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬سرویس رسانی در این مراکز‬ ‫به خوبی انجام می شد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به پرسش خبرنگاری در‬ ‫خصوص احتمــال تعطیلی مترو گفت‪ :‬در‬ ‫ایــن خصوص شــهرداری نمــی تواند به‬ ‫تنهایی تصمیم بگیرد و ســتاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا راجع به ان تصمیم نگرفته اســت‪.‬‬ ‫در حال حاضر مسافران به یک سوم تعداد‬ ‫همیشــگی رسیده اند و این بدان معناست‬ ‫که مــردم از ماندن در خانه ها اســتقبال‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه کمک تنفسی‬ ‫برای بیماران کرونایی‬ ‫گمرک ایران از ترخیص‪ ۱۰۰۰‬دستگاه کمک تنفسی‬ ‫برای بیماران کرونایی خبر داد‪.‬‬ ‫معاون فنی گمرک با اشاره به تالش بی وقفه گمرک و‬ ‫دستگاههایذیربطبرایترخیصشبانهروزیاقالممورد‬ ‫نیاز بهداشتی و پزشکی مقابله با کرونا از گمرکات اجرایی‬ ‫سراسر کشــور اظهارداشت‪ :‬روز گذشــته بالغ بر ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دســتگاه کمک تنفسی‪ ۳۰۰۰ ،‬دســتگاه ماسک های‬ ‫مخصوصمربوطبهایندستگاههابهمرحلهترخیصرسید‬ ‫که این دستگاههای تنفسی کاربرد موثری برای بیماران‬ ‫کرونایی خصوصاً در راستای جبران کاهش اکسیژن دارند‪.‬‬ ‫معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه صادرکننده مجوز‬ ‫ایناقالمادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرمان‬ ‫و اموزش پزشــکی اســت‪ ،‬افزود‪ ۱۳۶۰۰:‬کیلوگرم مواد‬ ‫ضدعفونی کننده بیمارستان ها نیز از دیگر اقالم ترخیص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گمرک قزوین حدود ‪ ۹۵۴‬دستگاه اظهار‬ ‫و ظرف کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت‪ ،‬متعاقب پیگیری های بعمل‬ ‫امده‪ ،‬مجوز قانونی ترخیص از سوی وزارت بهداشت صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ارونقی با تاکید به پیگیری مستمر سازمان اطالعات‬ ‫سپاه و وزارت بهداشــت برای شناسایی و ترخیص اقالم‬ ‫ضروری این روزهای کشور‪ ،‬بیان داشت‪ :‬گمرکات اجرایی‬ ‫باستناد بخشنامه اخیر در اسرع وقت تشریفات گمرکی را‬ ‫انجام دادند و توزیع و اســتفاده با نظارت وزارت بهداشت‬ ‫درمان و اموزش پزشکی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاونگمرکگفت‪ ۱۰۰۰:‬دستگاهدیگرازایندستگاه‬ ‫ها در گمرک بندرانزلی منتظر اظهار بوده که امروز برای‬ ‫اظهار و ترخیص انها اقدام می شود‪.‬معاون فنی گمرک با‬ ‫اشارهبهتالشبیوقفهگمرکودستگاههایذیربطبرای‬ ‫ترخیص شبانه روزی اقالم مورد نیاز بهداشتی و پزشکی‬ ‫مقابلهباکروناازگمرکاتاجراییسراسرکشوراظهارداشت‪:‬‬ ‫روز گذشته بالغ بر ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه کمک تنفسی‪۳۰۰۰ ،‬‬ ‫دستگاه ماسک های مخصوص مربوط به این دستگاهها به‬ ‫مرحله ترخیص رسید که این دستگاههای تنفسی کاربرد‬ ‫موثری برای بیماران کرونایی خصوصاً در راستای جبران‬ ‫کاهش اکسیژن دارند‪.‬‬ ‫باستناد بخشنامه اخیر در اسرع وقت تشریفات گمرکی را‬ ‫انجام دادند و توزیع و اســتفاده با نظارت وزارت بهداشت‬ ‫درمان و اموزش پزشکی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه صادرکننده مجوز‬ ‫ایناقالمادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرمان‬ ‫و اموزش پزشــکی اســت‪ ،‬افزود‪ ۱۳۶۰۰:‬کیلوگرم مواد‬ ‫ضدعفونی کننده بیمارستان ها نیز از دیگر اقالم ترخیص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گمرک قزوین حدود ‪ ۹۵۴‬دستگاه اظهار‬ ‫و ظرف کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت‪ ،‬متعاقب پیگیری های بعمل‬ ‫امده‪ ،‬مجوز قانونی ترخیص از سوی وزارت بهداشت صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ارونقی با تاکید به پیگیری مستمر سازمان اطالعات‬ ‫سپاه و وزارت بهداشــت برای شناسایی و ترخیص اقالم‬ ‫ضروری این روزهای کشور‪ ،‬بیان داشت‪ :‬گمرکات اجرایی‬ ‫معــاون گمرک گفت‪ ۱۰۰۰ :‬دســتگاه دیگر از این‬ ‫دســتگاه ها در گمرک بندرانزلی منتظر اظهار بوده که‬ ‫امروز برای اظهار و ترخیص انها اقدام می شــود‪.‬معاون‬ ‫فنی گمرک با اشاره به تالش بی وقفه گمرک و دستگاه‬ ‫های ذی ربط برای ترخیص شبانه روزی اقالم مورد نیاز‬ ‫بهداشتی و پزشــکی مقابله با کرونا از گمرکات اجرایی‬ ‫سراسر کشور اظهارداشــت‪ :‬روز گذشته بالغ بر ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دستگاه کمک تنفســی‪ ۳۰۰۰ ،‬دستگاه ماسک های‬ ‫مخصوص مربوط به این دســتگاهها به مرحله ترخیص‬ ‫رسید که این دستگاههای تنفسی کاربرد موثری برای‬ ‫بیمــاران کرونایی خصوصاً در راســتای جبران کاهش‬ ‫اکسیژن دارند‪.‬‬ ‫استقبال از طرح ملی مسکن‬ ‫در حالی که برای طرح مســکن ملی تنها ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی در نظر گرفته‬ ‫شــده ازاد کردن روش پیامکی باعث شد ســیل ثبت نامی ها از مرز یک میلیون نفر‬ ‫عبور کند و نشان دهد که متقاضیان مسکن تا چه حد نیازمند کمک دولت برای خانه‬ ‫دار شــدن هستند‪ .‬بر اساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن در مجموع تعداد ‪ ۴۳۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۱۷‬نفر از طریق سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی ‪tem.mrud.ir‬‬ ‫ثبــت نام کردند‪ .‬همچنین تعداد پیامک دریافتی طبق اخرین امار‪ ۶۲۵ ،‬هزار و ‪۴۸‬‬ ‫نفر است که متقاضیان کدملی سرپرست خانوار را به سرشماره ‪ ۳۰۰۰۷۳۶۴۰‬ارسال‬ ‫کردند‪ .‬شــاید حتی خود دولت نیز تصور نمی کرد که میزان اســتقبال از طرح ملی‬ ‫مســکن تا این حد باال برود‪ .‬طرحی که کامال با طرح مسکن مهر تفاوت داشت و قرار‬ ‫بود ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن در مرحله نخست ان تا سال ‪ ۱۴۰۰‬ساخته شود‪.‬‬ ‫اگر چه دولت قرار نیست برای تمام این ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن اقدام به ثبت نام کند و‬ ‫در قالب این طرح پروژه مشارکتی نیز طراحی شده است اما استقبال متقاضیان مسکن‬ ‫از طرح ملی مســکن نشان می دهد که رشد قیمت مسکن در دو سال گذشته تا چه‬ ‫حد این طرح را از مقبولیت باالیی برخوردار کرده است‪.‬‬ ‫در طرح اقدام ملی مســکن که شرایط متقاضیان را شــامل تاهل‪ ،‬فاقد مالکیت‬ ‫مســکونی از اول فرودین ‪ ،۸۴‬عدم استفاده از امکانات دولتی و تسهیالت یارانه دار در‬ ‫موضوع مسکن و همچنین سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا دانسته اینطور‬ ‫وانمود شــد که این طرح مشابه و کپی شده طرح مسکن مهر خواهد بود و اقشار کم‬ ‫درامد جامعه می توانند پس از ثبت نام و اورده ناچیز به صاحب خانه شــدن در سال‬ ‫های اینده امیدوار شوند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫جهانگیری از قرنطینه خارج شد‬ ‫دفتر اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬جهانگیری با‬ ‫بهبودی کامل در محل کار حضور یافته است‪ .‬دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور‬ ‫در اطالعیه ای ضمن قدردانی از الطاف محبت امیز قشر های مختلف مردم که در طول دو هفته‬ ‫اخیر پیگیر وضعیت سالمتی ایشان بودند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬به فضل الهی‪ ،‬دکتر جهانگیری با بهبودی‬ ‫کامل در محل کار حضور یافته است‪.‬‬ ‫متن کامل اطالعیه دفتر معاون اول رییس جمهور به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫با قدردانی از الطاف محبت امیز قشــرهای مختلف مردم و عالقه مندان جناب اقای دکتر‬ ‫جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور که در طول دو هفته اخیر پیگیر وضعیت سالمتی‬ ‫ایشــان بودند‪ ،‬به اطالع ملت شریف ایران می رساند‪ ،‬از روز شنبه مورخ ‪ ١٠/١٢/٩٨‬با مشاهده‬ ‫اثار سرماخوردگی و با معاینه پزشک به استراحت و درمان در منزل توصیه شدند‪.‬‬ ‫از انجایی که رعایت دســتورات پزشــکی به ویژه در این روزها برای همه الزم االجراست و‬ ‫ایشان نیز خود را ملزم به رعایت توصیه های پزشکی می دانند اما کارهای مرتبط با هماهنگی‬ ‫وزراتخانه ها‪ ،‬دستگاه های مسئول و استانداری ها به ویژه امور مربوط به مقابله با ویروس کرونا‬ ‫را انجام داده اند که به تناســب اخبار ان از طریق رســانه ها منتشر گردید‪ .‬به فضل الهی امروز‬ ‫پس از دوهفته با انجام تست کرونا و منفی شدن ان با بهبودی کامل به محل کارشان برگشتند‬ ‫و کار خود را سر گرفتند‪.‬‬ ‫کدخدایی خبر داد؛‬ ‫پایان بررسی بودجه در شورای نگهبان‬ ‫ســخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد‪ :‬کار بررســی الیحه بودجه در مرحله اول در شورای‬ ‫نگهبان به پایان رسیده است و سعی می کنیم امروز ایرادات را به مجلس ارسال کنیم‪ .‬عباسعلی‬ ‫کدخدایی در مورد زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬جلســه ای با وزیر کشور‬ ‫برگزار کردیم‪ ،‬با توجه به مشــکالت کشور‪ ،‬نظر وی این بود که برگزاری انتخابات مرحله دوم‬ ‫مجلس شــورای اســامی از فروردین ماه به شــهریورماه موکول شــود و دو تاریخ ‪ ۲۱‬و ‪۲۸‬‬ ‫شهریورماه را پیشنهاد داده بود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این شورا در جلسه شب گذشته با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۱‬شهریورماه موافقت کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کار بررسی الیحه بودجه در مرحله اول در شورای نگهبان به پایان رسیده است اما هنوز‬ ‫ایرادات شورا به مجلس ارسال نشده اما سعی می کنیم امروز ایرادات شورای نگهبان به الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۹‬را به مجلس ارسال کنیم‪.‬‬ ‫کدخدایی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اذنی که از مقام معظم رهبری گرفته شــده بود‪ ،‬بررسی‬ ‫ایرادات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق و رفع انها کفایت می کند و نیازی به تشکیل جلسه‬ ‫صحن علنی نیست‪.‬‬ ‫دهمین سال جنگ علیه سوریه‬ ‫سوریه طی ‪ ۱۰‬سال جنگ علیه تروریسم و توطئه های خارجی با چالش ها و دستاوردهایی‬ ‫مواجه بوده است‪.‬‬ ‫از ماه مارس ‪ ۲۰۱۱‬تاکنون ‪ ۹‬سال از بحران و جنگ در سوریه می گذرد‪ .‬بحرانی که در اغاز‬ ‫به نظر می رسید یک مطالبه سیاسی تحت تاثیر انقالب های عربی در منطقه خاورمیانه و شمال‬ ‫افریقــا انجام می گیرد‪ .‬از این رو برخی از جریان های مخالف سیاســی دولت ســوریه به این‬ ‫اعتراضات پیوستند‪.‬‬ ‫بحران در این کشور از اعتراض تظاهرات کنندگان در ماه مارس ‪ ۲۰۱۱‬در برخی از مناطق‬ ‫سوریه اغاز شد‪ .‬جریان های داخلی و برخی که به دنبال تغییرات سیاسی انقالب بودند تا حلقه‬ ‫انقالب های عربی در ســوریه تکمیل شــود اما دیــری نپایید که ایــن اعتراض ها و مخالفت‬ ‫جریان های سیاسی با دولت بشار اسد به درگیریهای نظامی انجامید‪.‬‬ ‫رویدادهای بعدی که در ســوریه اتفاق افتاد نشان داد نه تنها انچه که در این کشور رخ داد‬ ‫هیچ گونه از شاخصه های انقالب های عربی را نداشت بلکه تماماً در راستای شبیه سازی و وقایع‬ ‫انقالب های عربی منطقه شمال افریقا بود‪ .‬در حقیقت بهره برداری سیاسی اتاق فکر مشترک‬ ‫امریکا‪ ،‬اسرائیل و عربســتان از رویدادهایی بود که انها تالش می کردند ان را انقالب عربی یا‬ ‫بهار عربی توصیف کنند‪.‬‬ ‫حمالت انقالب های عربی فرصت مناســبی برای اســیب رساندن به یکی از ارکان و محور‬ ‫مقاومت در منطقه و ایجــاد درگیریهای طایفه ای به منظور کاهش توان ایران و ایجاد امنیت‬ ‫برای محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی قرار گرفت‪ .‬ارزیابی های امریکا و سازمان های امنیتی‬ ‫و اطالعاتی غرب نیز بر این نکته تمرکز داشــت که در ماه های اغازین تکلیف ســوریه یکسره‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این همان دستورالعملی بود که پیشتر بر اساس ان قرار شد تا بازوهای مقاومت اسالمی در‬ ‫منطقه هدف قرار گیرند تا زمینه برای شکست ایران فراهم شود‪ .‬به جز بازیگران سیاسی مانند‬ ‫ترکیه و برخی کشــورهای عربی مانند قطری ها که تالش کردند از این فرصت برای بازیگری‬ ‫فعال در منطقه و به دنبال ان امتیاز گیری سیاســی اســتفاده کنند‪ ،‬عربســتان ســعودی با‬ ‫حمایت های مالی و تســلیحاتی سیاسی بیشترین نقش را در افزایش بحران و تنش در سوریه‬ ‫داشت‪ .‬به ویژه اینکه سعودی ها احســاس می کردند از توانایی تاثیرگذاری تغییر قواعد بازی‬ ‫برخوردار نیســتند و از طرفی برای جابجایی قدرت در ساختار داخلی نیز به این موضوع یعنی‬ ‫تاثیرگذاری در تحوالت سوریه به شدت نیاز داشتند‪.‬‬ ‫ترکیه نیز در این میان عقب نماند و تالش کرد تا از این شرایط دست به امتیاز گیری سیاسی‬ ‫بزند‪ .‬البته باید گفت ترکیه در زمان اقای اردوغان بر اساس یک سیاست راهبردی ثابت رفتار‬ ‫نمی کند و بیشــتر بر اساس منافع جریان سیاســی حزب او رفتارهای خود را تغییر می دهد‪.‬‬ ‫چرخش رفتارهای سیاسی اقای اردوغان در تحوالت سوریه و بسیاری از تحوالت منطقه غرب‬ ‫اسیا را می توان از این نمونه رفتارهای متغیر و بی ثبات دانست‪.‬بیش از ‪ ۲۵۰‬گروه تروریستی‬ ‫در ســوریه علیه دولت بشار اسد مشــغول فعالیت بود‪ .‬این در حالی است که در اغاز بحران و‬ ‫حمله‪ ،‬گروه های تروریستی تا نزدیکی کاخ های بشار اسد در دمشق هم رسیدند‪.‬‬ ‫تعداد مبتالیان به کرونا در افغانستان به ‪ ۱۶‬نفر رسید‬ ‫وزارت بهداشــت افغانســتان اعالم کرد که امار مبتالیان به کرونا در این کشور به ‪ ۱۶‬نفر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وحیداهلل مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان روز یکشنبه در بیانیه ای اعالم کرد‪۴ :‬‬ ‫مورد مثبت جدید ویروس کرونا در والیت هرات و یک مورد مثبت در دایکندی به ثبت رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در این خصوص افرود‪ :‬با ثبت این ‪ ۵‬مورد‪ ،‬شمار افراد‬ ‫مبتال به ویروس کرونا در افغانستان به ‪ ۱۶‬نفر رسیده است‪ ۱۰ .‬نفر در هرات‪ ۳ ،‬نفر در سمنگان‪،‬‬ ‫‪ ۱‬نفر در کاپیسا‪ ۱ ،‬نفر در بلخ و ‪ ۱‬نفر دیگر در والیت دایکندی به کرونا مبتال شده اند‪.‬‬ ‫مایار خاطرنشان کرد‪ ۲۰۶ :‬مورد مشکوک به ویروس کرونا تاکنون در ازمایشگاه های مرکزی‬ ‫در کابل تســت شــده و نتایج ‪ ۱۹۰‬مورد ان منفی بوده اســت‪ ۵۶ .‬مشکوک به کرونا در حال‬ ‫ازمایش هستند که نتایج ان به زودی اعالم می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬روز شنبه اعالم شد که تمامی مدارس‪ ،‬مراکز اموزشی و دانشگاه های افغانستان‬ ‫به دلیل مقابله با انتشار ویروس کرونا تا ‪ ۱۸‬اوریل سال جاری میالدی تعطیل شدند‪.‬‬ ‫صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان عصر دیروز با انتشار بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬کلیه مدارس‪ ،‬مراکز اموزشــی و دانشگاه های افغانستان به علت مقابله با انتشار ویروس‬ ‫کرونا تا ‪ ۱۸‬اوریل سال جاری تعطیل هستند‪ .‬این تصمیم بنا بر مصوبه مشترک وزارتخانه های‬ ‫بهداشت‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬تحصیالت عالی و اطالعات و فرهنگ و دستور محمد اشرف غنی‬ ‫رئیس جمهوری افغانســتان صورت گرفته است‪.‬وحیداهلل مایار ســخنگوی وزارت بهداشت‬ ‫افغانستان روز یکشــنبه در بیانیه ای اعالم کرد‪ ۴ :‬مورد مثبت جدید ویروس کرونا در والیت‬ ‫هرات و یک مورد مثبت در دایکندی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در این خصوص افرود‪ :‬با ثبت این ‪ ۵‬مورد‪ ،‬شمار افراد‬ ‫مبتال به ویروس کرونا در افغانستان به ‪ ۱۶‬نفر رسیده است‪ ۱۰ .‬نفر در هرات‪ ۳ ،‬نفر در سمنگان‪،‬‬ ‫‪ ۱‬نفر در کاپیسا‪ ۱ ،‬نفر در بلخ و ‪ ۱‬نفر دیگر در والیت دایکندی به کرونا مبتال شده اند‪.‬‬ ‫شماره ‪4010‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس جمهور‪:‬چیزیبهنام«قرنطینه»نداریم‬ ‫حســن روحانی گفت‪ :‬ما چیزی به نام قرنطینه‬ ‫نداریم و اینکه شایع شده برخی فروشگاه ها و مشاغل‬ ‫قرنطینه می شوند‪ ،‬چنین چیزی نداریم‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح‬ ‫دیروز در جلســه مشترک ســتاد اقتصادی دولت و‬ ‫نمایندگان فعاالن اقتصادی گفت‪ :‬تصمیم بر این بود‬ ‫و بر این تاکید کردیم که باید شرایط اقتصادی‪ ،‬روند‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تعامل مردم و فعالیت اقتصادی علیرغم‬ ‫اینکه ما با کرونا مواجه هســتیم و پروتکل هایی را از‬ ‫نظر بهداشــتی باید مورد توجه قرار دهیم‪ ،‬اما باید‬ ‫فعالیت اقتصادی عادی باشــد و نگذاریم در زمینه‬ ‫فعالیت اقتصادی مشکلی ایجاد شود‪.‬‬ ‫روحانی بیان داشت‪ :‬البته در بعضی کسب و کارها‬ ‫به طور طبیعی شرایط مشــکالتی برا ی انها ایجاد‬ ‫کرده و ما در جلسه دنبال این بودیم بتوانیم به انهایی‬ ‫که در این شرایط دچار مشکل هستند‪ ،‬کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصال‬ ‫اینکه شایع شــده در تهران یا بعضی شهرها برخی‬ ‫فروشــگاه ها و برخی مشاغل قرنطینه هستند‪ ،‬اصال‬ ‫چنین چیزی وجود ندارد‪ .‬نه امروز قرنطینه است‪ ،‬نه‬ ‫ایــام نوروز‪ ،‬نه بعد و قبلش و همه در کســب و کار و‬ ‫فعالیت خود ازادند‪.‬خدمات دولت هم به طور معمول‬ ‫به مردم خواهد رسید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اضافه کرد‪ :‬همه تالش ما این است‬ ‫فعالیت اقتصادی وخدمات دولت به گونه ای باشــد‬ ‫مردم بیشتر در خانه بمانند و یا اگر اقدامی انجام می‬ ‫شود در چهارچوب پروتکل بهداشتی باشد‪ .‬نسبت به‬ ‫اینکه کاری تعطیل شود‪ ،‬روز و ساعتی تعطیل شود‪،‬‬ ‫کسب خاصی مورد محدودیت قرار بگیرد‪ ،‬مرجع ان‬ ‫فقط ستاد ملی در تهران است‪.‬‬ ‫وی در این باره تاکید کرد‪ :‬استان ها به هیچ عنوان‬ ‫حق تصمیم گیری ندارند نه استانداران نه بخشهای‬ ‫بهداشتی‪ .‬هرگونه محدودیت در ستاد ملی در تهران‬ ‫تصمیم گیری می شــود بنابراین در استانها در این‬ ‫زمینه نباید اقدامی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬مردم مطمئن باشند کاالی‬ ‫مــورد نیاز انهــا اعم از کاالهای مربوط به مســائل‬ ‫بهداشــتی و درمانی یا کاالهــای مصرفی و روزمره‬ ‫تامین خواهد شــد و ذخایر ما به اندازه کافی وجود‬ ‫دارد و هم خریدهای الزم انجام شده و بنادر ما پر از‬ ‫کاال است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه اگر نیاز به ثبت‬ ‫ســفارش جدیدباشــد‪ ،‬بانک مرکزی ارز الزم ان را‬ ‫تامین کرده و بعد هم تامین خواهد کرد‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫ما با کشــورهای همســایه برای رفت و امد در حال‬ ‫مذاکره هستیم‪ ،‬مخصوصا برای نقل و انتقال کاال در‬ ‫مرزها که با پروتکل های بهداشتی که مورد توافق ما‬ ‫قــرار می گیــرد و در چارچوب و مدنظر ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانی در حال انجام است وزارت خارجه‬ ‫هم در این زمینه فعال است‪.‬‬ ‫رییس جمهور گفت‪ :‬در جلســه امروز دو نوع‬ ‫تصمیم اتخاد شــد؛ یک نوع به کسب و کارهایی‬ ‫که در این ایام بیشتر تحت فشار قرار گرفتند اعم‬ ‫از اینکه در شــرایطی تعطیل شــدند یــا اینکه‬ ‫فعالیت انها عمال خیلی زیاد نیســت؛ حمایت از‬ ‫این کسب و کارها ضروری بود‪ .‬در بخش مالیات‬ ‫هم تصمیات خوبی اتخاذ شده که برای پرداخت‬ ‫مالیــات فرصت ســه ماهه به انها داده شــود و‬ ‫مقرراتی که راجع به مالیات است‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫شد که شاید فردا اعالم کنیم‪ ،‬چون برخی موارد‬ ‫را باید فردا در ســتاد ملــی مطرح و در مورد ان‬ ‫تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫تمهیدات گمرک برای تسریع در عودت اقالم بهداشتی صادراتی‬ ‫به کشور‬ ‫معاون فنی گمرک ایــران در نامه ای به قائم‬ ‫مقام وزیر صمت‪ ،‬مســائل مربــوط به صادرات و‬ ‫واردات را اعالم کرد‪.‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران‬ ‫در نامــه ای به قائم مقام وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬تمهیدات گمرک برای اجرای هرچه بهتر‬ ‫مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت صادرات‬ ‫اقالم بهداشتی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که اخیرا ً مســئولیت رفع‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬اعمال محدودیت و ممنوعیت‬ ‫صــادرات‪ ،‬تغییر در ســود بازرگانــی و عوارض‬ ‫صادراتی اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی به منظور تامیــن نیاز مراکز‬ ‫درمانــی و مردم برای مقابله و مهار ویروس کرونا‬ ‫به وزارت صنعت واگذار شده است‪.‬‬ ‫متن کامل نامه ارونقی به قائم مقام وزیر صمت‬ ‫به این شرح است‪:‬‬ ‫وفق مفاد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره‬ ‫‪ /۱۵۹۷۹۴‬ت ‪ ۵۷۵۰۹‬ه مــورخ ‪،۱۳۸۹.۱۲.۱۴‬‬ ‫رفــع ممنوعیــت واردات‪ ،‬اعمــال محدودیت و‬ ‫ممنوعیــت صادرات‪ ،‬تغییر در ســود بازرگانی و‬ ‫عوارض صادراتی اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی بــه منظور تامین نیاز‬ ‫مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس‬ ‫کرونا به وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار‬ ‫گردیده است‪ .‬گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز‬ ‫در این راستا نســبت به صدور بخشنامه شماره‬ ‫‪ ۹۸.۱۵۹۳۲۱۴‬مــورخ ‪ ۱۳۹۸.۱۲.۱۰‬و‬ ‫بخشنامه های تاکیدی بعدی اقدامات الزم را در‬ ‫‪ ۴‬حوزه صــادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬معافیت از پرداخت‬ ‫حقــوق ورودی و انتقال و عبور به کلیه گمرکات‬ ‫اجرایی کشــور ابالغ نموده اســت‪ .‬لذا با توجه به‬ ‫اهمیت و فوریت موضوع‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در حــوزه صادرات‪ ،‬گمــرکات اجرایی‪ ،‬از‬ ‫صدور کاالهایی که صــادرات انها در این زمینه‬ ‫ممنوع اعالم گردیده اســت جلوگیری و متعاقب‬ ‫درخواســت صاحبان مبنی بر ابطال اظهارنامه و‬ ‫اقالم مرتبط با بحث کنتــرل و مقابله با ویروس‬ ‫کرونا در بنــادر‪ ،‬مناطق ویــژه‪ ،‬مناطق ازاد و یا‬ ‫عودت مذکور به داخل کشــور‪ ،‬لیست این اقالم‪،‬‬ ‫روزانــه به صــورت مکتوب بــه ان مرجع اعالم‬ ‫می گردد (از جمله نامه های شماره ‪۹۸.۱۶۳۲۱۶۷‬‬ ‫مــورخ ‪ ۱۳۹۸.۱۲.۱۹‬و ‪ ۹۸.۱۶۳۹۸۹۸‬مــورخ‬ ‫‪ )۱۳۹۸.۱۲.۲۰‬که الزم است دستور مقتضی در‬ ‫خصوص نظارت بر اقالم برگشتی به داخل کشور‬ ‫صادر و به مراجع ذیربط ابالغ گردد؛‬ ‫‪ -۲‬در حوزه واردات‪ ،‬وفق مفاد مواد ‪ ۳۸‬و ‪۳۹‬‬ ‫قانــون امور گمرکی‪ ،‬اقدامــات گمرک به همراه‬ ‫تســریع و تســهیل در انجام امور و تشریفات‪ ،‬از‬ ‫لحظــه اظهار کاال بــه گمــرک اجرایی صورت‬ ‫می پذیرد و به کلیه گمرکات اجرایی کشور تاکید‬ ‫شــده اســت ضمن رصد روزانه اظهارنامه های‬ ‫موجــود در این زمینه‪ ،‬تدابیــری اتخاذ گردد تا‬ ‫کوچک ترین ایســتایی در ترخیص این اقالم به‬ ‫وجود نیامده و انجام تشریفات مربوطه به صورت‬ ‫شبانه روزی در دســتور کار کلیه گمرکات قرار‬ ‫گرفته است؛ مع الوصف با عنایت به احتمال دپوی‬ ‫انبارهای عمومی و اماکن مربوطه‪ -‬که برای ورود‬ ‫به کشــور و اظهار تحت رویه واردات قطعی وارد‬ ‫این اماکن شــده اند لیکن صاحبان کاال به دالیل‬ ‫مختلف‪ ،‬هنوز نتوانســته اند نسبت به اظهار این‬ ‫اقالم اقدام نمایند‪ -‬صدور دستور بررسی فوری و‬ ‫مطالبــه اخرین امار این کاالها از مراجع تحویل‬ ‫گیرنده کاال‪ ،‬جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص‪،‬‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬جا دارد از همکاری های‬ ‫صورت پذیرفته توسط دستگاه های ذیربط فوق‬ ‫با این سازمان نیز مراتب سپاس این حوزه معاونت‬ ‫اعالم گردد‪.‬‬ ‫مراتب فوق جهت اســتحضار و صدور دستور‬ ‫مقتضی ایفاد می گردد‪ .‬خواهشمند است دستور‬ ‫فرمائید از نتیجه اقدامات صورت پذیرفته در این‬ ‫خصوص‪ ،‬این حوزه معاونت را نیز مطلع فرمایند‪.‬‬ ‫معاون فنی گمرک ایران در نامه ای به قائم مقام‬ ‫وزیر صمت‪ ،‬مســائل مربوط به صادرات و واردات‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ممنوعیت صادرات به عراق تا اطالع ثانوی‬ ‫تمدید شد‬ ‫یک مقام مسئول گفت‪ :‬ممنوعیت صادرات به‬ ‫عراق به جز اقلیم کردستان‪ ،‬تا اطالع ثانوی تمدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روح اهلل لطیفی اظهار داشت‪ :‬اگرچه مطابق با‬ ‫برنامه هایقبلی‪،‬قراربودمرزعراقازفردابازگشایی‬ ‫شود با این حال ممنوعیت پذیرش محموله های‬ ‫صادراتی در مرزهای عراق به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک ایران افزود‪ :‬مطابق با اعالم‬ ‫دولتعراقمرزهایکشورمانباعراق(بهجزاقلیم‬ ‫کردستان) تا اطالع ثانوی بسته خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ پیش از این اعالم شده بود که‬ ‫فعالیت ترخیص کاالهای وارداتی به عراق از روز‬ ‫یکشنبه ‪ ۸‬مارس (‪ ۱۸‬اسفند) تنها به مدت یک‬ ‫هفته تا ‪ ۱۵‬مارس (‪ ۲۵‬اسفند)‬ ‫از تمامی مرزهای خســروی‪ ،‬سومار‪ ،‬مهران‪،‬‬ ‫چذابه و شــلمچه برای پیشگیری و ضد عفونی‬ ‫کردن محوطه های گمرکی و افزایش تجهیزات و‬ ‫امکانات مرزی برای مقابله با کرونا متوقف خواهد‬ ‫بود‪.‬روح اهلل لطیفی اظهار داشت‪ :‬اگرچه مطابق با‬ ‫برنامه هایقبلی‪،‬قراربودمرزعراقازفردابازگشایی‬ ‫شود با این حال ممنوعیت پذیرش محموله های‬ ‫صادراتی در مرزهای عراق به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک ایران افزود‪ :‬مطابق با اعالم‬ ‫دولتعراقمرزهایکشورمانباعراق(بهجزاقلیم‬ ‫کردستان) تا اطالع ثانوی بسته خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ پیش از این اعالم شده بود که‬ ‫فعالیت ترخیص کاالهای وارداتی به عراق از روز‬ ‫یکشنبه ‪ ۸‬مارس (‪ ۱۸‬اسفند) تنها به مدت یک‬ ‫هفته تا ‪ ۱۵‬مارس (‪ ۲۵‬اسفند)‬ ‫از تمامی مرزهای خســروی‪ ،‬سومار‪ ،‬مهران‪،‬‬ ‫چذابه و شــلمچه برای پیشگیری و ضد عفونی‬ ‫کردن محوطه های گمرکی و افزایش تجهیزات و‬ ‫امکانات مرزی برای مقابله با کرونا متوقف خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران‬ ‫در نامــه ای به قائم مقام وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬تمهیدات گمرک برای اجرای هرچه بهتر‬ ‫مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت صادرات‬ ‫اقالم بهداشتی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که اخیرا ً مســئولیت رفع‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬اعمال محدودیت و ممنوعیت‬ ‫صــادرات‪ ،‬تغییر در ســود بازرگانــی و عوارض‬ ‫صادراتی اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی به منظور تامیــن نیاز مراکز‬ ‫درمانــی و مردم برای مقابله و مهار ویروس کرونا‬ ‫به وزارت صنعت واگذار شده است‪.‬‬ ‫متن کامل نامه ارونقی به قائم مقام وزیر صمت‬ ‫به این شرح است‪:‬‬ ‫وفق مفاد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره‬ ‫‪ /۱۵۹۷۹۴‬ت ‪ ۵۷۵۰۹‬ه مــورخ ‪،۱۳۸۹.۱۲.۱۴‬‬ ‫رفــع ممنوعیــت واردات‪ ،‬اعمــال محدودیت و‬ ‫ممنوعیــت صادرات‪ ،‬تغییر در ســود بازرگانی و‬ ‫عوارض صادراتی اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی بــه منظور تامین نیاز‬ ‫مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس‬ ‫کرونا به وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار‬ ‫گردیده است‪ .‬گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز‬ ‫در این راستا نســبت به صدور بخشنامه شماره‬ ‫‪ ۹۸.۱۵۹۳۲۱۴‬مــورخ ‪ ۱۳۹۸.۱۲.۱۰‬و‬ ‫بخشنامه های تاکیدی بعدی اقدامات الزم را در‬ ‫‪ ۴‬حوزه صــادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬معافیت از پرداخت‬ ‫حقــوق ورودی و انتقال و عبور به کلیه گمرکات‬ ‫اجرایی کشــور ابالغ نموده اســت‪ .‬لذا با توجه به‬ ‫اهمیت و فوریت موضوع‪:‬‬ ‫مراتب فوق جهت اســتحضار و صدور دستور‬ ‫مقتضــی ایفاد می گردد‪ .‬خواهشــمند اســت‬ ‫دســتور فرمائیــد از نتیجه اقدامــات صورت‬ ‫پذیرفتــه در این خصوص‪ ،‬این حوزه معاونت را‬ ‫نیز مطلع فرمایند‪.‬‬ ‫کرونا قیمت مسکن‬ ‫را کاهش داد‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬وقتی‬ ‫مراجعهوتقاضابرایخریدمسکنکاهشیابد‪،‬بازار‬ ‫دریکوضعیترکودیقرارمی گیرد‪،‬دراینشرایط‬ ‫قیمتمسکنکاهشمی یابد‪.‬شهابنادریبااشاره‬ ‫به تاثیر منفی شــیوع بیماری کرونا در تعطیلی‬ ‫بازارهای اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی فعالیت‬ ‫بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن‬ ‫به دلیل شیوع این بیماری عم ً‬ ‫ال متوقف شده و این‬ ‫مسئله اثار گسترده ای را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان کردستان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی ادامه داد‪ :‬در شــرایط کنونی‬ ‫دستگاه ها به مردم توصیه می کنند که برای مهار‬ ‫شیوعبیماریکرونادرخانهبمانند‪،‬اینمسئلهتاثیر‬ ‫مســتقیمی در کاهش مراجعه مردم به مشاوران‬ ‫امالک و کاهش معامالت مسکن داشته است‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این موضوع واضح و مبرهن است که‬ ‫وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬بازار در یک وضعیت رکودی قرار می گیرد‪ ،‬در‬ ‫این شرایط قیمت مســکن کاهش می یابد‪ ،‬زیرا‬ ‫فروشــندگان برای تبدیــل خانه به ســرمایه‪،‬‬ ‫مشوق های مالی را ایجاد می کنند‪ ،‬از جمله اینکه‬ ‫در چنیــن وضعیتی قیمت ها را پایین می اورند تا‬ ‫خریداران برای خرید ترغیب شوند‪.‬نادری گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور‪ ،‬به‬ ‫نظرمی رسدکهاینبیماریدرماه هایابتداییسال‬ ‫جدید نیز در کشور وجود داشته باشد‪ ،‬حال با روند‬ ‫نزولی قیمت مسکن‪ ،‬پیش بینی می شود که روند‬ ‫کاهش قیمت مســکن در ســال اینده سرعت‬ ‫بیشتری بگیرد‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‬ ‫ادامه داد‪ :‬شرایط کنونی بهترین زمان است تا دولت‬ ‫با طراحی و تولید مسکن‪ ،‬بازار ملک و امالک را به‬ ‫سمت متعادل شدن هدایت کند‪ ،‬قطعاً تحقق این‬ ‫شرایطهمبهنفعخریدارانوهمبهنفعفروشندگان‬ ‫و سازندگان است‪ ،‬زیرا با منطقی شدن قیمت ها در‬ ‫بازار مسکن می توان به خروج این بخش از رکود و‬ ‫رونق گرفتن ان امید داشت‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫رئیسادارهکارتوشبکهپرداختبانکایران‬ ‫زمینمطرحکرد‪:‬‬ ‫کاهشمخاطراتپولنقددرشعببانکهابا‬ ‫استفادهازدستگاههای‪ATMR‬‬ ‫در روزهای اخیر شــاهد همه گیری ویروس کرونا در جهان هستیم؛ و این‬ ‫موضوع چالش های بسیاری را در شبکه بانکی ایجاد کرده است‪ ،‬به نحوی که‬ ‫شاهد پیام هایی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بانک‬ ‫ها هستیم که از مشتریان خود می خواهند برای کارهای غیر ضروری به بانک‬ ‫مراجعه نکنند‪ .‬در واقع مخاطرات تجمع در محیط های سربسته و انتقال پول‬ ‫نقد به عنوان یکی از راه های عمده انتقال ویروس کرونا باعث شده است رویکرد‬ ‫مشتریان و بانک ها تغییر کند‪.‬‬ ‫محمود ساوســی رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت بانک ایران زمین در‬ ‫گفتگویی استفاده از دستگاه های‪ ATMR‬را راهی برای کاهش این مخاطرات‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬ساوسی در رابطه با مزایای ماشین‬ ‫های ‪ ATMR‬در شرایط کنونی اظهار داشت‪ :‬ماشین های ‪ ATMR‬اسکناس‬ ‫ها را دریافت می کند و ان ها را مجددا به صورت خودکار در چرخه پرداخت قرار‬ ‫می دهند‪ .‬در واقع این موضوع‪ ،‬برخورد کارکنان بانک ها را با پول نقد‪ ،‬که یکی‬ ‫از عوامل مهم انتقال بیماری کرونا شناخته شده است را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر واریز وجه بین بانکی اجرایی شود‪ ،‬در واقع مردم با مشاهده این‬ ‫دستگاههادرنقاطمختلفبدوندرنظرگرفتناینکهایندستگاهمتعلقبهکدام‬ ‫بانک است می توانند پول نقد را به بانک خود منتقل کنند و در واقع حضور در‬ ‫شعب کاهش داده می شود‪.‬‬ ‫اینکارشناسبانکیدرخصوصاستفادهازبانکداریالکترونیکوکناررفتن‬ ‫پول نقد به عنوان انتقال دهنده بیماری و ویروس‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما نقیصه هایی‬ ‫داریم که باعث می شود این امر در شرایط کنونی بسیار سخت باشد‪ .‬برای نمونه‬ ‫در دنیا کیف پول الکترونیک یک امر رایج است‪ .‬اما در ایران‪ ،‬علی رغم اینکه بانک‬ ‫ها و شرکت های ‪ PSP‬سال هاست تالش می کنند این امر را اجرایی کنند‪ ،‬اما‬ ‫به دالیل مختلف کسب و کاری‪ ،‬سیاسی و فنی نتیجه ای حاصل نشده است‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد همراهی بانک مرکزی در این خصوص می تواند این امر را تسریع‬ ‫و بــه مرور چرخه پــول نقد را از میان مردم حذف کند‪.‬ساوســی در خصوص‬ ‫بکارگیری دستگاه های ‪ ATMR‬در بانک ایران زمین گفت‪ :‬بانک ایران زمین‬ ‫تا کنون برای ‪ 50‬ماشــین ‪ ATMR‬قرار داد منعقد کرده است که ‪ 20‬مورد ان‬ ‫عملیاتی شده و مابقی در طول چند ماه اینده نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫این ماشین ها در استان های مختلف توزیع شده است‪ .‬استقبال مردم از این‬ ‫ماشین ها مناسب بوده است‪ .‬یکی از شعب دیجیتال بانک ایران زمین در مرکز‬ ‫تجاریمگامالشهرکاکباتانتهرانقراردارد‪.‬درانشعبهمجموعهایازماشین‬ ‫هایبانکیمختلففعالهستند‪.‬انشعبهبدونکاربر‪،‬اغلبخدماتیراارائهمی‬ ‫دهد که در شــعب سنتی ارائه می شود؛ به این صورت که نحوه ارائه خدمات و‬ ‫سرویس ها روی پلتفرم های دیجیتال است‪.‬‬ ‫رئیسادارهکارتوشبکهبانکایرانزمیندرخصوصاستفادهازاینماشین‬ ‫ها‪ ATMR‬در مراکز شــلوغ و پر تردد افزود‪ :‬با عنایت به اینکه شعبه دیجیتال‬ ‫بانک ایران زمین در مرکز تجاری مگامال واقع شده است و حجم نقدینگی قابل‬ ‫مالحظــه ای در انجا وجود دارد‪ ،‬که در شــرایط کنونی اگر قرار بود دریافت و‬ ‫پرداختایننقدینگیتوسطپرسنلدریافتوپرداختشود‪،‬مخاطراتبسیاری‬ ‫را ایجاد می کرد‪ ،‬اما این ماشین ها بدون برخورد انسانی قادر به دریافت پول نقد‬ ‫و کاهش خطرات ناشی از انتقال ویروس هستند‪.‬‬ ‫وی در خصوص ســایر خدمات دیجیتال بانک ایران زمین که می تواند در‬ ‫پیشگیریازانتشارویروسکروناموثرباشدگفت‪:‬درحالحاضرشعبهدیجیتال‬ ‫ونک بانک ایران زمین که در منطقه پر تردد میدان ونک واقع شده است اماده‬ ‫خدمات رسانی به صورت دیجیتال به مشتریان است و در این شعبه ها مشتری‬ ‫کمترین برخورد را به صورت انسانی دارد‪.‬‬ ‫رئیس اداره کارت و شبکه بانک ایران زمین ادامه داد‪ :‬در حال حاضر دستگاه‬ ‫های‪ VTM‬با قابلیت بازگشایی حساب‪ ،‬دستگاه های کیوسک با قابلیت صدور‬ ‫کارت هدیه و سایر خدمات بانک ایران زمین جزو مواردی هستند که می توانند‬ ‫در کاهش شیوع بیماری های ویروسی موثر باشند‪.‬‬ ‫ساوسی در انتها اظهار داشت‪ :‬برنامه ریزی برای توسعه بانکداری دیجیتال و‬ ‫کاهش استفاده از پول نقد در مراودات مردم با سرعت از سمت بانک ایران زمین‬ ‫در حال پیگیری و توســعه است و امیدوارم بتوانیم در زمانی کوتاه به این مهم‬ ‫دست یابیم‪ .‬این کارشناس بانکی در خصوص استفاده از بانکداری الکترونیک و‬ ‫کناررفتنپولنقدبهعنوانانتقالدهندهبیماریوویروس‪،‬عنوانکرد‪:‬مانقیصه‬ ‫هایی داریم که باعث می شود این امر در شرایط کنونی بسیار سخت باشد‪ .‬برای‬ ‫نمونهدردنیاکیفپولالکترونیکیکامررایجاست‪.‬امادرایران‪،‬علیرغماینکه‬ ‫بانکهاوشرکتهای‪ PSP‬سالهاستتالشمیکننداینامررااجراییکنند‪،‬‬ ‫اما به دالیل مختلف کسب و کاری‪ ،‬سیاسی و فنی نتیجه ای حاصل نشده است‪.‬‬ ‫بهنظرمیرسدهمراهیبانکمرکزیدراینخصوصمیتوانداینامرراتسریع‬ ‫و بــه مرور چرخه پــول نقد را از میان مردم حذف کند‪.‬ساوســی در خصوص‬ ‫بکارگیری دستگاه های ‪ ATMR‬در بانک ایران زمین گفت‪ :‬بانک ایران زمین‬ ‫تا کنون برای ‪ 50‬ماشــین ‪ ATMR‬قرار داد منعقد کرده است که ‪ 20‬مورد ان‬ ‫عملیاتی شده و مابقی در طول چند ماه اینده نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫این ماشین ها در استان های مختلف توزیع شده است‪ .‬استقبال مردم از‬ ‫این ماشین ها مناسب بوده است‪ .‬یکی از شعب دیجیتال بانک ایران زمین در‬ ‫مرکز تجاری مگامال شهرک اکباتان تهران قرار دارد‪ .‬در ان شعبه مجموعه‬ ‫ای از ماشــین های بانکی مختلف فعال هستند‪ .‬ان شعبه بدون کاربر‪ ،‬اغلب‬ ‫خدماتی را ارائه می دهد که در شعب سنتی ارائه می شود؛ به این صورت که‬ ‫نحــوه ارائه خدمات و ســرویس ها روی پلتفرم های دیجیتال اســت‪ .‬این‬ ‫کارشــناس بانکی در خصوص استفاده از بانکداری الکترونیک و کنار رفتن‬ ‫پول نقد به عنوان انتقال دهنده بیماری و ویروس‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما نقیصه هایی‬ ‫داریم که باعث می شــود این امر در شرایط کنونی بسیار سخت باشد‪ .‬برای‬ ‫نمونه در دنیا کیف پول الکترونیک یک امر رایج است‪ .‬اما در ایران‪ ،‬علی رغم‬ ‫اینکه بانک ها و شــرکت های ‪ PSP‬سال هاست تالش می کنند این امر را‬ ‫اجرایی کنند‪ ،‬اما به دالیل مختلف کســب و کاری‪ ،‬سیاسی و فنی نتیجه ای‬ ‫حاصل نشــده است‪ .‬به نظر می رسد همراهی بانک مرکزی در این خصوص‬ ‫می تواند این امر را تســریع و به مرور چرخه پول نقد را از میان مردم حذف‬ ‫کند‪.‬ساوســی در خصوص بکارگیری دستگاه های ‪ ATMR‬در بانک ایران‬ ‫زمیــن گفت‪ :‬بانک ایران زمین تا کنون برای ‪ 50‬ماشــین ‪ ATMR‬قرار داد‬ ‫منعقد کرده اســت که ‪ 20‬مورد ان عملیاتی شده و مابقی در طول چند ماه‬ ‫اینده نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫این ماشین ها در استان های مختلف توزیع شده است‪ .‬استقبال مردم از این‬ ‫ماشین ها مناسب بوده است‪ .‬یکی از شعب دیجیتال بانک ایران زمین در مرکز‬ ‫تجاریمگامالشهرکاکباتانتهرانقراردارد‪.‬درانشعبهمجموعهایازماشین‬ ‫هایبانکیمختلففعالهستند‪.‬انشعبهبدونکاربر‪،‬اغلبخدماتیراارائهمی‬ ‫دهد که در شــعب سنتی ارائه می شود؛ به این صورت که نحوه ارائه خدمات و‬ ‫سرویس ها روی پلتفرم های دیجیتال است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4010‬‬ ‫صورت های مالی سال‪ 97‬بانک گردشگری تصویب شد‬ ‫رشد‪ 40‬درصدی منابع‬ ‫در جلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق‬ ‫العاده که با حضور ‪ 80.47‬درصد سهامداران برگزار‬ ‫شد‪ ،‬صورت های مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫بانک گردشگری به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری‪ ،‬در‬ ‫جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده بانک که‬ ‫روز شــنبه با حضور نمایندگان قانونی برگزار شد‪،‬‬ ‫مرتضــی خامــی مدیرعامل بانک گردشــگری‬ ‫گزارشــی از عملکرد ســال ‪ 1397‬ایــن بانک به‬ ‫سهامداران ارائه کرد‪.‬‬ ‫پس از ارائه گزارش مدیرعامل بانک گردشگری‪،‬‬ ‫گزارش حسابرس مســتقل و قانونی درخصوص‬ ‫عملکرد ســال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫قرائت شد و سهامداران در جریان عملکرد بانک و‬ ‫برنامه های اینده قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مرتضی خامی در این مجمع که اعضای هیات‬ ‫مدیره بانک گردشــگری حضور داشتند‪ ،‬گزارش‬ ‫کاملی از عملکرد بانک در سال ‪ 1397‬و همچنین‬ ‫برنامه های اتی ارائه کرد و گفت‪ :‬در سال مالی ‪97‬‬ ‫موفق شــدیم در بخش منابع رشــد ‪ 40‬درصدی‬ ‫داشته باشــیم که دلیل ان اصالح ترکیب منابع و‬ ‫افزایش منابع دیداری بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فعالیت های بانک گردشگری‬ ‫در ســال ‪ 97‬روند مطلوبی را طی کرد و در بخش‬ ‫هــای مختلف از جمله حوزه بین الملل‪ ،‬بانکداری‬ ‫نوین و حوزه دیجیتــال ‪ ،‬خدمات خوبی به مردم‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫خامی با بیان اینکه امانتدار ســهامداران بوده‪،‬‬ ‫هســتیم و خواهیم بود‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال قبل ‪77‬‬ ‫درصد ســهامداران ‪ ،‬ســهامداران حقوقی و بقیه‬ ‫حقیقی بودند‪.‬‬ ‫در این مجمع در مورد انتخاب روزنامه رسمی‬ ‫بانک گردشــگری‪ ،‬تصمیم گیری و روزنامه های‬ ‫اطالعــات و دنیای اقتصاد برای این منظور تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بانک گردشگری ‪ 100‬شعبه در سراسر کشور‬ ‫دارد‪ .‬مرتضی خامی در این مجمع که اعضای هیات‬ ‫مدیره بانک گردشــگری حضور داشتند‪ ،‬گزارش‬ ‫کاملی از عملکرد بانک در سال ‪ 1397‬و همچنین‬ ‫برنامه های اتی ارائه کرد و گفت‪ :‬در سال مالی ‪97‬‬ ‫موفق شــدیم در بخش منابع رشــد ‪ 40‬درصدی‬ ‫داشته باشــیم که دلیل ان اصالح ترکیب منابع و‬ ‫افزایش منابع دیداری بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فعالیت های بانک گردشگری‬ ‫در ســال ‪ 97‬روند مطلوبی را طی کرد و در بخش‬ ‫هــای مختلف از جمله حوزه بین الملل‪ ،‬بانکداری‬ ‫نوین و حوزه دیجیتــال ‪ ،‬خدمات خوبی به مردم‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫خامی با بیان اینکه امانتدار ســهامداران بوده‪،‬‬ ‫هســتیم و خواهیم بود‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال قبل ‪77‬‬ ‫درصد ســهامداران ‪ ،‬ســهامداران حقوقی و بقیه‬ ‫حقیقی بودند‪.‬‬ ‫در این مجمع در مورد انتخاب روزنامه رسمی‬ ‫بانک گردشــگری‪ ،‬تصمیم گیری و روزنامه های‬ ‫اطالعــات و دنیای اقتصاد برای این منظور تعیین‬ ‫شد‪ .‬بانک گردشگری ‪ 100‬شعبه در سراسر کشور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن در استانه سال جدید تشریح کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم هدف سال ‪ ۱۴۰۰‬در پایان سال‬ ‫‪۱۳۹۸‬محقق شود‬ ‫چهاردستاورد بزرگ بانک مسکن در سال ‪۹۸‬‬ ‫از زبان مدیرعامل بانک معرفی و تشریح شد‪.‬‬ ‫گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪ ،‬این بانک با‬ ‫توجه به ماموریت استثنایی در اقتصاد همواره به‬ ‫لحاظ بنیه مالی و اعتباری از درجه حساســیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫ماموریتاصلیبانکمسکن‪،‬تامینمالیبخش‬ ‫مسکن و ســاختمان به حداقل سه شکل ممکن‬ ‫اســت‪ .‬در شــکل اول این بانک خود را مسوول و‬ ‫متعهد برای حمایت تســهیالتی از خانه اولی ها‬ ‫بخصوص خانوارهای فاقد مسکن در دهک های‬ ‫متوســط و البته متوسط رو به پایین می داند‪ .‬در‬ ‫حال حاضــر مهمتریــن محصوالت در ســبد‬ ‫تسهیالتبانکمسکنازجملهتسهیالتصندوق‬ ‫یکم با نرخ ســود ‪ 6‬و ‪ 8‬درصد مختص خانه اولی‬ ‫هــای جوان اســت به گونه ای که تســهیالت ‪6‬‬ ‫درصدی به ان دســته از افرادی که قصد صاحب‬ ‫خانه شدن در بافت های فرسوده شهرها را دارند‬ ‫تعلق می گیرد‪ .‬این نوع تسهیالت به خوبی شکل‬ ‫اول ماموریت بانک مسکن را محقق می کند‪.‬‬ ‫در شــکل دوم‪ ،‬بانک مسکن خود را متعهد به‬ ‫تنظیم بازار مسکن برای عدم مواجهه با نوسانات‬ ‫شدید قیمتی و همچنین فازهای رکود و رونق می‬ ‫داند‪.‬‬ ‫در این مسیر بانک مسکن در مواقعی همچون‬ ‫ســال جاری که رکود معامــات خرید و فروش‬ ‫مسکن به سمت تشدید شــدن در حرکت بوده‬ ‫تالش کرده محصول جدید در ســبد تسهیالت‬ ‫خرید مسکن تعریف‪ ،‬طراحی و به میدان بیاورد‪.‬‬ ‫اخرین نمونه از این اقدام ابتدای زمستان امسال‬ ‫صورت گرفت که سقف تســهیالت اوراق خرید‬ ‫مسکن در تهران‪ ،‬شهرهای بزرگ و سایر شهرها از‬ ‫‪ 50‬درصد تا ‪ 100‬درصــد افزایش پیدا کرد‪ .‬ماه‬ ‫گذشته اثر این افزایش در سقف تسهیالت خرید‬ ‫مسکن به شــکل افزایش معامالت خرید خانه و‬ ‫اپارتمان در همه شهرها بروز کرد و در عمل مانع‬ ‫از سنگین تر شدن رکود در بازار مسکن شد‪.‬‬ ‫در شکل سوم نیز بانک مسکن همواره حامی‬ ‫مالی سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمانی برای‬ ‫افزایش عرضه بوده است‪ .‬طی دو سال اخیر بانک‬ ‫مسکن با تعریف سبد متنوعی از تسهیالت ساخت‬ ‫مسکن ان هم از نوع بدون نیاز به سپرده گذاری به‬ ‫شکل هوشــمندانه باعث هدایت ســازنده ها و‬ ‫تولیدکنندگان مسکن به سمت بافت فرسوده و‬ ‫همچنین استفاده بیشتر از فناوری های نوین در‬ ‫ساخت مسکن شد‪.‬‬ ‫بانک مسکن تنها بانک تامین کننده اعتبارات‬ ‫و منابع مالی و تسهیالتی مورد نیاز بخش مسکن‬ ‫است و لذا هر نوع اتفاق مثبت در متغیرهای مالی‬ ‫وپولیاینبانکباعثتوانمندترشدنبانکمسکن‬ ‫برای حمایت بیشتر از بخش مسکن و ساختمان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اکنون در استانه ســال جدید کارنامه مالی و‬ ‫پولیبانکمسکنمربوطبهسال‪ 98‬بیانگراتفاقات‬ ‫مثبت در این حوزه است‪.‬‬ ‫ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک‬ ‫مســکن در گفت و گو با هیبنا اعالم کرد‪ :‬بانک‬ ‫مسکن در سال ‪ 98‬چهار دستاورد بزرگ را کسب‬ ‫کرد که یکی از انها هدف ســال ‪ 1400‬تعریف‬ ‫شــده بود اما بســیار امیدواریم دو سال زودتر‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫رحیمــی انارکی با تشــریح جزییــات این‬ ‫دستاوردها افزود‪ :‬بطور قطع همکاری و مساعدت‬ ‫تک تک همکاران من در بانک مســکن به عنوان‬ ‫اعضای خانواده بزرگ بانک مسکن چه در مجموعه‬ ‫صف و چه در ســتاد مرکزی طی سال ‪ 98‬نقش‬ ‫اساسی در تحقق این دستاوردها داشته است ان‬ ‫هم در شــرایطی که انبوه مشــکالت و مســایل‬ ‫اقتصادی و غیراقتصادی در جامعه طی سال جاری‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه انضباط‬ ‫مالی در بانک طی سال ‪ 98‬بسیار پررنگ بود گفت‪:‬‬ ‫امسال به احتمال بسیار زیاد صورت های مالی سال‬ ‫‪ 98‬بانک مسکن بدون زیان و با رشد مثبت‪ ،‬نهایی‬ ‫و تدوین خواهد شــد‪ .‬این اولین دستاورد بزرگ‬ ‫بانک مســکن اســت که در شــرایط رکود و با‬ ‫محدودیت های شدید اعتباری محقق می شود‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی درباره جزییات این دستاورد‬ ‫گفت‪ :‬از سال ‪ 96‬با قطع یارانه های مسکن مهر و‬ ‫همچنین ســایر اقداماتی که بانک در حوزه های‬ ‫مربوط به مالیات ‪،‬تســعیر نرخ ارز و ثبت ذخایر‬ ‫جدید و ‪ ...‬مکلف به انجام شدمجموعاً حدود ‪100‬‬ ‫هزار میلیارد ریال زیان طی ســال های ‪ 1396‬و‬ ‫‪ 1397‬شناســایی کرد‪ .‬خوشــبختانه با انجام‬ ‫اقدامات الزم از جمله عدم شرکت در رقابت نرخ‬ ‫ســود ســپرده و همچنین افزایش بهره وری (‬ ‫افزایش ســایر درامدها و کاهش هزینه ها و ‪)...‬‬ ‫موفق شدیم ســال ‪ 96‬را با زیان حدود ‪ 29‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و سال ‪ 97‬را با زیان حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫میلیارد ریال به اتمام برسانیم ‪ .‬اما تالش همکاران‬ ‫ما در بانک مسکن و کارهای ریاضتی در مجموعه‬ ‫بانک در کنار نواوری های مالی و اعتباری که در‬ ‫سال ‪ 98‬در بانک مسکن صورت گرفت باعث شد‬ ‫مطابق اخرین اطالعاتی که از صورت های مالی‬ ‫امسال کســب کردم‪ ،‬زیان بانک به حداقل رقم‬ ‫ممکن رسیده است و با تمهیداتی که صورت داده‬ ‫ایم امیدوار هستم در پایان سال مالی ‪ 98‬بتوانیم‬ ‫صورت های مالی سال را بدون زیان و حتی با رشد‬ ‫مثبت نهایی کنیم‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫​کمک های نقدی خود برای‬ ‫پیشگیری از کرونا را به حساب هالل‬ ‫احمر نزد بانک صادرات ایران‬ ‫واریز کنید‬ ‫کمک های نقدی خود را برای کمک پیشــگیری از‬ ‫شوع بیماری کرونا در مناطق محروم به شماره حساب‬ ‫‪ ٩٩٩٩٩‬جمعیت هالل احمر نزد بانک صادرات ایران‬ ‫واریز کنید‪.‬‬ ‫روابط عمومــی بانک صادرات ایــران اعالم کرد‪:‬‬ ‫هموطنان خیرخواه و نوع دوست کشور می توانند وجوه‬ ‫نقدی خود را برای کمک به پیشگیری از بیماری کرونا‬ ‫برای هموطنان مناطق پرخطر و حاشیه نشین کشور‪،‬‬ ‫به شماره حساب ‪ ٩٩٩٩٩‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫نزد این بانک واریز کنند‪.‬‬ ‫ســازمان هالل احمر به منظــور بهره مندی هرچه‬ ‫بیشتر از خدمات و مشارکت های داوطلبانه و نیکوکارانه‬ ‫مردم برای تهیه اقالم بهداشــتی– درمانی (ماسک‪،‬‬ ‫دســتکش‪ ،‬مــواد ضدعفونی کننــده و ‪ )...‬اقــدام به‬ ‫جمع اوری کمک های نقدی مردم از طریق شــماره‬ ‫حساب اختصاصی ‪ ٩٩٩٩٩‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫نزد بانک صادرات ایران می کند‪.‬‬ ‫همچنین هموطنــان عزیز می تواننــد به منظور‬ ‫صرفه جویی در وقت و عدم مراجعه به شعب‪ ،‬کمک های‬ ‫خــود را از طریــق حســاب ســپهری به شــماره‬ ‫‪ ٠٢٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠٤‬و ی ـ ـ ا ش ـ ـ م ا ر ه کارت‬ ‫‪ ٦٠٣٧٦٩١٩٩٠٣١١٠٧٨‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫جمهوری اسالمی نزد بانک صادرات ایران واریز کنند‪.‬‬ ‫روابط عمومی بانک صادرات ایران اعالم کرد‪ :‬هموطنان‬ ‫خیرخواه و نوع دوست کشــور می توانند وجوه نقدی‬ ‫خود را برای کمک به پیشگیری از بیماری کرونا برای‬ ‫هموطنان مناطق پرخطر و حاشیه نشــین کشور‪ ،‬به‬ ‫شماره حساب ‪ ٩٩٩٩٩‬به نام جمعیت هالل احمر نزد‬ ‫این بانک واریز کنند‪.‬‬ ‫ســازمان هالل احمر به منظــور بهره مندی هرچه‬ ‫بیشتر از خدمات و مشارکت های داوطلبانه و نیکوکارانه‬ ‫مردم برای تهیه اقالم بهداشــتی– درمانی (ماسک‪،‬‬ ‫دســتکش‪ ،‬مــواد ضدعفونی کننــده و ‪ )...‬اقــدام به‬ ‫جمع اوری کمک های نقدی مردم از طریق شــماره‬ ‫حساب اختصاصی ‪ ٩٩٩٩٩‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫نزد بانک صادرات ایران می کند‪.‬‬ ‫همچنین هموطنــان عزیز می تواننــد به منظور‬ ‫صرفه جویی در وقت و عدم مراجعه به شعب‪ ،‬کمک های‬ ‫خــود را از طریــق حســاب ســپهری به شــماره‬ ‫‪ ٠٢٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠٤‬و ی ـ ـ ا ش ـ ـ م ا ر ه ک ا ر ت‬ ‫‪ ٦٠٣٧٦٩١٩٩٠٣١١٠٧٨‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫جمهوری اسالمی نزد بانک صادرات ایران واریز کنند‪.‬‬ ‫اسکناس نو درشعب بانک پارسیان‬ ‫توزیع نمی شود‬ ‫جایگزین های اسکناس نو برای‬ ‫عیدی درشعب بانک پارسیان‬ ‫به منظور پیش گیری از شــیوع گسترده ویروس‬ ‫کرونا و حفظ ســامتی هم میهنان و مشــتریان و در‬ ‫راســتای بخشــنامه اخیر بانک مرکــزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کارت هــای هدیه عطــری با قابلیتهــای گوناگون و‬ ‫همچنین کارتهای هدیــه الکترونیک از محصوالتی‬ ‫هســتند که امکان جایگزینی پول واسکناس نو را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬به منظور پیش گیری از شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا و حفظ سالمتی هم میهنان و مشتریان‬ ‫و در راســتای بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کارت هــای هدیه عطــری با قابلیتهــای گوناگون و‬ ‫همچنین کارتهای هدیــه الکترونیک از محصوالتی‬ ‫هســتند که امکان جایگزینی پول واسکناس نو را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬به منظور پیش گیری از شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا و حفظ سالمتی هم میهنان و مشتریان‬ ‫و در راســتای بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کارت هــای هدیه عطــری با قابلیتهــای گوناگون و‬ ‫همچنین کارتهای هدیــه الکترونیک از محصوالتی‬ ‫هســتند که امکان جایگزینی پول واسکناس نو را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬به منظور پیش گیری از شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا و حفظ سالمتی هم میهنان و مشتریان‬ ‫و در راســتای بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کارت هــای هدیه عطــری با قابلیتهــای گوناگون و‬ ‫همچنین کارتهای هدیــه الکترونیک از محصوالتی‬ ‫هســتند که امکان جایگزینی پول واسکناس نو را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬به منظور پیش گیری از شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا و حفظ سالمتی هم میهنان و مشتریان‬ ‫و در راســتای بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫شهرما‬ ‫حسینی مدیر اموزش و پرورش منطقه‬ ‫‪ 15‬شهر تهران ‪:‬‬ ‫استمرار و تداوم جریان تربیت و برنامه‬ ‫های پرورشی‪ ،‬فرهنگی و مشاوره ای‬ ‫از طریق پیام رسان های داخلی‬ ‫درشبکه های اجتماعی فضای مجازی‬ ‫به گزارش کارشناســی اطالع رسانی و روابط عمومی‬ ‫امــوزش و پرورش منطقه ‪ ،15‬جلســه رصد برنامه های‬ ‫اموزشی و پرورشی و مشاوره ای روز چهارشنبه ‪ 21‬اسفند‬ ‫ماه با حضور سیدولی حســینی مدیر اموزش و پرورش و‬ ‫اعضای شــورای معاونین و مسئولین مقاطع تحصیلی در‬ ‫سالن شورا تشکیل شد‪.‬‬ ‫حسینی مدیر اموزش و پرورش ضمن ارزوی صحت و‬ ‫سالمتی و تاکید بر رعایت اصول بهداشتی ‪ ،‬استمرار و تداوم‬ ‫جریان تربیت و برنامه های پرورشی و مشاوره ای از طریق‬ ‫پیام رســان های داخلی فضای مجازی را دردســتور کار‬ ‫مربیان و معاونین پرورشی و مشاوران مدارس منطقه قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬با توجه به برنامه های پیشگیری‬ ‫از شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس‪ ،‬حوزه معاونت‬ ‫پرورشی و فرهنگی این منطقه با رویکرد مدرسه محوری و‬ ‫تمرکز بر توانمندی های مربیان تربیتی ‪،‬معاونین پرورشی‬ ‫و مشــاوران مدارس‪ ،‬مراکز و هســته های مشاوره‪ ،‬برنامه‬ ‫ریزی های خوبی انجام شده است تا از طریق ارتباط تلفنی‬ ‫و استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی موجود‪،‬‬ ‫فعالیت های پرورشــی‪ ،‬فرهنگی و مشاوره ای را در جامعه‬ ‫دانش اموزی اطالع رسانی شود و همچنین به منظور اگاهی‬ ‫بخشی به نسل اینده ساز‪،‬ارتقای مهارت های خود مراقبتی‬ ‫در جهت پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا‪،‬مربیان‬ ‫تربیتی‪ ،‬معاونین پرورشــی و مشــاوران مدارس اقدام به‬ ‫تشــکیل گروه هــا و کانال های ارتباطی درشــبکه های‬ ‫اجتماعی فضای مجازی(پیام رسان های داخلی ) نموده اند‬ ‫و به صورت روزانه و هدفمند محتواهای تربیتی و مشاوره‬ ‫ای مناســب را برای دانش اموزان و خانواده ها ارسال می‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫شایان دکر است ‪ :‬در این جلسه حسینی تاکید کرد می‬ ‫بایســت مدیران مدارس وضعیت سالمت پرسنل خود را‬ ‫روزانه پی گیری نمایند و درصورت مبتال بودن به بیماری‬ ‫کرونا ‪ ،‬وضعیت را به کارشناسی پیشگیری و سالمت منطقه‬ ‫اعــام نمایند و هر روز گزارشــی از رصد وضعیت مدارس‬ ‫توسط طبائی کارشناس پیشگیری و سالمت این منطقه‬ ‫به اداره کل گزارش می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ارائه خدمات مشاوره تلفنی به دانش اموزان‬ ‫و اولیا در زمینه های کاهش اضطراب‪ ،‬ارامش دهی‪ ،‬مشاوره‬ ‫تحصیلی و رفتارهای سازشی همچنان ادامه دارد تا بتوانیم‬ ‫با ارامش‪ ،‬بیماری کرونا را مدیریت کنیم و سعی می کنیم‬ ‫خدمات مشــاوره در ایام نوروز و بعــد از این ایام هم ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫حسینی مدیر اموزش وپرورش منطقه‬ ‫‪ 15‬شهرتهران در جلسه شورای‬ ‫معاونین‪:‬‬ ‫ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای‬ ‫اموزشی و پرورشی از اولویت های‬ ‫مهم اموزش وپرورش است‬ ‫به گزارش کارشناســی اطالع رسانی و روابط عمومی‬ ‫اموزش و پرورش منطقه ‪ ،15‬جلســه ساماندهی نیروی‬ ‫انســانی و فضاهای اموزشی و پرورشی روز چهارشنبه ‪21‬‬ ‫اسفندماه با حضور سیدولی حسینی مدیر اموزش و پرورش‬ ‫منطقه و اعضای شورای معاونین در سالن شورا برگزار شد‪.‬‬ ‫سیدولی حسینی مدیر اموزش و پرورش منطقه ضمن‬ ‫ارزوی صحت وســامتی برای همکاران ‪،‬در این نشست‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای اموزشی‬ ‫و پرورشی از اولویت های مهم اموزش وپرورش می باشد ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هماهنگی و وحدت رویه و همدلی‬ ‫و عدم موازی کاری و برنامه ریزی دقیق و اشتراک مساعی‬ ‫از اصول اساسی در امر ساماندهی نیروی انسانی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ساماندهی پایه و اســاس امور اموزشی و پرورشی است ‪،‬‬ ‫لیکن توجه به مســائل پرورشی و اموزشی ارجحیت دارد‪،‬‬ ‫چرا که تربیت زمینه ساز اموزش است ‪.‬‬ ‫وی در ادامه درخصوص شــیوع بیماری ویروس کرونا‬ ‫اذعان داشت ‪ :‬الودگی به ویروس کرونا با تب باالی ‪ 39‬درجه‬ ‫شروع می شود و با سرفه خشک و پس از یک هفته با تنگی‬ ‫نفس ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬این ویروس همچنین در معمولی ترین‬ ‫حالت باعث سرماخوردگی می شود‪ .‬لذا به کارمندان تاکید‬ ‫می شود که در صورت داشتن هریک از این عالئم ذکر شده‬ ‫‪ ،‬یا سرماخوردگی از حاضر شدن در محل کار پرهیز کرده‬ ‫و تا بهبودی کامل‪ ،‬از طریــق دورکاری و در خانه کارها را‬ ‫انجام دهنــد‪ .‬مدیر اموزش و پرورش در ادامه در خصوص‬ ‫سرویس مدارس ‪ ،‬اعم از معلمان و دانش اموزی‪ ،‬فوق برنامه‬ ‫و امتحانات پایان سال تحصیلی توضیحاتی بیان نمود‪.‬‬ ‫در این جلسه طاهری معاون پشتیبانی واداری نیز ضمن‬ ‫تاکید بر رعایت الگوی مصرف‪ ،‬از واریزسرانه برای هر دانش‬ ‫اموز به میزان ‪ 5000‬تومان خبر داد ‪.‬‬ ‫شایان ذکر است ‪:‬در ادامه اعضاء حاضر در جلسه‪ ،‬نکات‬ ‫و پیشنهادات خود را در زمینه فضا و نیروی انسانی مدارس‬ ‫در سال تحصیلی جدید ‪ ،‬ارائه نمودند‪ .‬حسینی افزود‪ :‬این‬ ‫ویــروس همچنیــن در معمولی تریــن حالــت باعــث‬ ‫سرماخوردگی می شود‪ .‬لذا به کارمندان تاکید می شود که‬ ‫در صــورت داشــتن هریــک از این عالئم ذکر شــده ‪ ،‬یا‬ ‫سرماخوردگی از حاضر شدن در محل کار پرهیز کرده و تا‬ ‫بهبودی کامل‪ ،‬از طریق دورکاری و در خانه کارها را انجام‬ ‫دهند‪ .‬مدیر اموزش و پرورش در ادامه در خصوص سرویس‬ ‫مــدارس ‪ ،‬اعــم از معلمان و دانش امــوزی‪ ،‬فوق برنامه و‬ ‫امتحانات پایان سال تحصیلی توضیحاتی بیان نمود‪.‬‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4010‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬پرستار جدید جذب مراکز‬ ‫درمانی میشوند‬ ‫کروناویروس جدید طول عمر بیشتری‬ ‫در هوا و بر روی سطوح دارد‬ ‫طبق گزارش جدید محققان‪ ،‬کروناویروس جدید می تواند مدت زمان طوالنی تری بر روی سطوح‬ ‫و در هوا زنده بماند‪.‬‬ ‫تیمی از دانشمندان دریافتند کورنا ویروس می تواند بالغ بر ‪ ۳‬ساعت در هوا‪ ،‬بالغ بر ‪ ۴‬ساعت بر‬ ‫روی مس‪ ،‬بالغ بر ‪ ۲۴‬ســاعت بر روی سطح مقوایی‪ ،‬و بالغ بر ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز بر روی پالستیک و سطوح‬ ‫اهنی زنده بماند‪.‬‬ ‫محققان تاکید می کنند که در یافته ها هنوز اثبات نشده است که افراد با تنفس کورنا ویروس از‬ ‫طریق هوا یا لمس سطوح الوده‪ ،‬به این عفونت مبتال می شوند‪.‬‬ ‫«نلتج ون دورمالن»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از انستیتوی ملی الرژی و بیماری های عفونی‪ ،‬در این‬ ‫بــاره عنوان می کند‪« :‬ما به هیچ وجه نمی گوییم که انتقال ویروس از طریق هوا وجود دارد‪ ،‬اما این‬ ‫نتایج نشان می دهد که ویروس برای مدت طوالنی در این شرایط زنده مانده است‪ ،‬بنابراین از نظر‬ ‫تئوری امکان پذیر است‪».‬‬ ‫ارتباط مصرف شیر و ریسک ابتال به سرطان سینه‬ ‫وزیر بهداشــت از جذب‪ 3‬هــزار نفر نیروی‬ ‫پرستاریجدیدبرایمقابلهباکروناخبرداد‪.‬‬ ‫سعید نمکی‪ ،‬در نشست ویدئو کنفرانس با‬ ‫روسایدانشگاه هایعلومپزشکیکشور‪،‬گفت‪:‬‬ ‫بهزودی‪ ۳‬هزارنفرپرستاربهصورتدائمیجذب‬ ‫مراکزدرمانیکشورمی شوند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬جذبایننیروهابراساسنیازهای‬ ‫هرمنطقهواستانصورتخواهدگرفت‪.‬‬ ‫نمکــی‪ ،‬همچنین از بکارگیــری نیروهای‬ ‫بازنشستهوزارتبهداشتبرایکمکبهمقابلهبا‬ ‫کرونا خبر داد و گفت‪ :‬برای همکاری این نیروها‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪.‬وزیر بهداشت‪ ،‬از رصد کرونا‬ ‫دربین‪ ۶.۵‬میلیونخانوارکشورخبرداد‪.‬‬ ‫ســعید نمکی گفت‪ :‬اقدامات جدیدی برای‬ ‫کنترلبیماریکرونادرکشوردردستورکارقرار‬ ‫گرفتهاستکهازجملهافزایشمراکزدرمانیبرای‬ ‫پذیرشافرادمشکوکبهکرونااست‪.‬‬ ‫وی با اظهار تاسف از اینکه همچنان برخی‬ ‫از هموطنان نسبت به توصیه های بهداشتی بی‬ ‫اعتنا هستند‪ ،‬افزود‪ :‬راه کنترل و قطع زنجیره‬ ‫انتقال این ویروس‪ ،‬در خانه ماندن هموطنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمکی با اشاره به رصد ‪ ۶.۵‬میلیون خانوار به‬ ‫لحاظبررسیبیماریکرونادرکشور‪،‬گفت‪:‬تاروز‬ ‫گذشته این تعداد خانوار از طریق سامانه پرونده‬ ‫الکترونیکسالمت‪،‬غربالگریشدهاند‪.‬‬ ‫وی تشــدید کنترل ترددهــا در خروجی‬ ‫استان ها‪،‬بهعنوانیکیدیگرازتصمیماتستاد‬ ‫برایجلوگیریازانتقالاینبیمارینامبردوافزود‪:‬‬ ‫تشدید نظارت ها برای افراد مبتال بیشتر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬حدود‪ ۳۱‬هزار مرکز‬ ‫درسراسرکشوردرگیراینپروژههستند‪۱۲۰۰،‬‬ ‫مرکز ارجاع بیماران به صورت سرپایی داریم که‬ ‫مقررشدهاستباکمکنیروهایمسلحاین‪۱۲۰۰‬‬ ‫مرکزبه‪ ۲۲۰۰‬تا‪ ۲۵۰۰‬مرکزبرسد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫تامین مایحتاج و ارزاق عمومی مردم تعطیل بردار نیست‬ ‫قائم مقام وزیر صمت از برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬در استانه ایام نوروز‪ ،۹۹‬به هیچ عنوان تامین‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل و توزیع کاالهای اساسی ومواد شوینده متوقف نخواهد شد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حسین مدرس خیابانی‪،‬‬ ‫قائم مقاموزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتدراموربازرگانیازبرگزاریجلسه‬ ‫فوق العاده صبح امروز ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس مصوبه‬ ‫امروز ستاد تنظیم بازار‪ ،‬در استانه ایام نوروز سال ‪ ،۹۹‬فعالیت تامین و‬ ‫توزیع مایحتاج مورد نیاز مردم به شکل گسترده ادامه خواهد یافت و‬ ‫عرضه کاالهای اساسی متوقف نخواهد شد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬براساسمصوبهامروزاینستاد‪،‬هیچ گونهتوقفیدرارتباط‬ ‫با فعالیت های مرتبط با تامین اقالم‪ ،‬توزیع‪ ،‬لجســتیک و حمل و نقل‬ ‫کاالهایاساسی‪،‬ارزاقعمومی‪،‬موادشویندهوبهداشتیموردنیازمردم‬ ‫صورت نخواهد گرفت و کار با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬عملیات تامین و توزیع کاالهای اساسی مورد‬ ‫نیاز مردم تعطیل بردار نیست و تولیدکنندگان و جامعه صنفی کشور‬ ‫در کنــار کادر درمانی ایثارگر‪ ،‬به بهترین شــکل امر تولید و توزیع و‬ ‫لجستیک کاالهای مورد نیاز مردم را پیش خواهند برد؛ بنابراین انتشار‬ ‫شایعاتی مبنی بر قرنطینه تهران به شدت تکذیب شده و ستاد تنظیم‬ ‫بازار نیز‪ ،‬در ابالغیه ای سراسری به تمامی استانداران کشور‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫که هیچ فعالیتی از جنس تامین اقالم مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم‪،‬‬ ‫متوقفنخواهدشد؛بلکهانچهکهدستخوشتعطیلیاست‪،‬فعالیت های‬ ‫غیرضروریوتفریحیمردماستکهدرشرایطکنونیبایدمتوقفشود؛‬ ‫در غیر این صورت به هیچ عنوان‪ ،‬اصل کار و تولید کشور تحت الشعاع‬ ‫قرار نخواهد گرفت و در تمامی ساعات شبانه روز و به خصوص ایام نوروز‬ ‫سال ‪ ،۹۹‬با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ایمن سازی گودهای پر خطر در بودجه ‪ 99‬ردیف اعتباری‬ ‫گرفت‬ ‫ایمن سازی و رفع خطر گودهای رها شده در سطح منطقه یک در‬ ‫جلسه بررسی الیحه بودجه سال‪ 99‬شورای شهر تهران مطرح و اعتبار‬ ‫الزم برای ان تخصیص یافت‪.‬‬ ‫به گزارش صاحب قلم و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه‬ ‫یک‪،‬سید حمید موسوی شهردار این منطقه با اعالم این خبر افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به وجود ‪ 45‬گود عمیق رها شده در منطقه که منجر به نا ایمنی‬ ‫امالک اطراف خود شــده اند با برپایی جلسه با مجید فراهانی رییس‬ ‫کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران مقرر شد اعتبار الزم برای‬ ‫ایمن سازی و رفع خطر این گودها در ردیف اعتباری بودجه سال ‪99‬‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫موسویتصریحکرد‪:‬بابرگزاریجلساتمتعددمعاونتبرنامهریزی‬ ‫و توسعه شــهری منطقه یک با معاونت های فنی وعمران‪ ،‬ترافیک‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬خدمات شــهری و محیط زیســت‪ ،‬اداره امالک و بررسی‬ ‫پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ناتمام و برگزاری جلسه با حضور‬ ‫رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران و شورایاران محالت‬ ‫و همچنین نظرخواهی از انها ‪ ،‬اجرای پروژه های محلی و توسعه زیر‬ ‫ساختها به خصوص در حوزه گردشگری در منطقه و ایمن سازی رود‬ ‫دره ها و اتمام پروژه های نا تمام‪ ،‬در بودجه پیشــنهادی ســال اتی‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت ‪ :‬در جلسه ای که در شورای شهر اسالمی تهران‬ ‫برگزار شد در خصوص ساماندهی و ایمن سازی رود دره های منطقه‬ ‫یک با تاکید بر رود دره های داراباد ‪ ،‬درکه و دربند مجدد اعتبار مناسب‬ ‫پایدار شــد و همچنین پروژه های مســئولیت اجتماعی با تاکید بر‬ ‫مشارکت پروژه های کوچک مقیاس محله محور در سطح منطقه یک‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫پایان سیطره بازیافتی های غیرمجاز در ناحیه یک منطقه‬ ‫‪15‬‬ ‫شــهردار ناحیه یک منطقه ‪ 15‬ازرفع مزاحمت های بهداشتی و‬ ‫الودگی های زیست محیطی ‪ 91‬گاراژ و مرکز تفکیک زباله غیرمجاز‬ ‫در ناحیه یک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،15‬مهدی استرابی با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬این اقدام در راســتای رفع الودگی های زیست‬ ‫محیطی‪ ،‬بصری‪ ،‬رضایتمندی شهروندان و ایجاد محیطی امن برای‬ ‫شهروندان انجام شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته این مشاغل پس از اعمال‬ ‫مــاده ‪ 20‬اقدام به فک پلمپ می کردند و این ماده قانونی بازدارندگی‬ ‫کافی را نداشت‪ ،‬افزود‪ :‬به همین منظور کارگروه ساماندهی مشاغل از‬ ‫ابتــدای بهمن به منظور رفع مزاحمت مشــاغل و اصناف مزاحم در‬ ‫معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه تشکیل و محور های‬ ‫استقرار انان شناسایی شد‪.‬‬ ‫اســترابی ادامه داد‪ :‬با مکاتبات انجام شده با مرکز و قوه قضاییه و‬ ‫مســاعدت های معاون دادستان تهران‪ ،‬رای جمع اوری این مشاغل‬ ‫صادر شــد که با همکاری نیــروی انتظامی‪ ،‬یــگان حفاظت و اداره‬ ‫ساماندهی اقدام به اعمال قانون کردیم‪.‬‬ ‫شــهردار ناحیه یک خاطر نشان کرد‪ :‬این کارگروه از ادامه فعالیت‬ ‫مشــاغل و اصناف مزاحم شهری بر حسب نوع فعالیت ان با اخذ ماده‬ ‫قانونی های بازدارنده چون ماده ‪ 16‬مدیریت پسماند‪ ،‬بند ‪ 20‬ماده ‪55‬‬ ‫ساماندهی و ماده ‪ 100‬اداره اجرای احکام جلوگیری می کند‪.‬وی در‬ ‫پایان از شهروندان خواست درصورت مشاهده فعالیت مراکز غیرمجاز‬ ‫پسماند در اسرع وقت با سامانه ‪ 137‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۵‬درصدی مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی‬ ‫مدیرعامل شرکت ســتاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران‬ ‫گفت‪ :‬مراجعه به مراکز معاینه فنی حدود ‪ ۶۵‬درصد کاهش داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسین مقدم در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اعالم پلیس‬ ‫مبنی بر عدم جریمه خودروها به دلیل معاینه فنی هنوز مراکز معاینه‬ ‫فنی در تهران فعال هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت یک شرکت خدماتی‬ ‫است و سیاست های اجرایی فعالیت های ان از سوی وزارت کشور ابالغ‬ ‫می شــود‪ .‬پلیس نیز یکی از بازوهای اجرایی حمل و نقل است که از‬ ‫زیرمجموعه های وزارت کشــور محسوب می شود بنابراین ما مجری‬ ‫دستورالعمل های کالن معاینه فنی هستیم که از سوی وزارت کشور‬ ‫ابالغ می شــود و تا زمانی که تقاضا وجود داشــته باشــد مکلفیم به‬ ‫شهروندان خدمات دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتستادمرکزیمعاینهفنیخودروهایتهرانادامه‬ ‫داد‪ :‬اتحادیه حمل و نقل کشور که سالهاست مسئولیت امور اجرایی‬ ‫معاینــه فنی را بر عهــده دارد اعالم کرده کلیــه مراکز معاینه فنی‬ ‫خودروهای ســبک با رعایت شرایط بهداشتی مکلف به ارائه خدمات‬ ‫هستندوتازمانیکهسیاست هایکلیتغییرینکند‪،‬ماامکانتعطیلی‬ ‫نداریم اما ساعت کاری مراکز به حداقل رسیده است و تنها یک شیفت‬ ‫فعالیت می کنیم در حالی که در ســالهای گذشته در روزهای پایانی‬ ‫سال مراکز ‪ ۲۴‬ساعته و سه شیفته کار می کردند اما در حال حاضر به‬ ‫دلیل انکه تقاضا بسیار کاهش پیدا کرده‪ ،‬مراکز معاینه فنی از ساعت‬ ‫‪ ۷:۳۰‬تا ‪ ۴‬بعدازظهر باز هستند‪ .‬همچنین حضور پرسنل را به حداقل‬ ‫رسانده ایم و برای ســامت همکاران و شهروندان روزانه چندین بار‬ ‫مراکز را ضدعفونی می کنیم‪.‬‬ ‫محققان دریافتند حتی مصرف نسبتا متعادل شیر می تواند ریسک سرطان سینه را در زنان تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫«گری فریسر» سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لومالیندا امریکا‪ ،‬در این باره می گوید‪ :‬شواهد‬ ‫نسبتاً قوی ای نشان می دهد که شیر لبنی علت ابتالء زنان به سرطان سینه است‪ .‬مصرف مقدار کم‬ ‫یک چهارم تا یک سوم فنجان شیر لبنی در روز با افزایش ریسک سرطان سینه تا ‪ ۳۰‬درصد مرتبط‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه می افزاید‪ :‬نوشیدن روزانه یک فنجان شیر با افزایش ‪ ۵۰‬درصدی ریسک ابتالء‬ ‫به سرطان سینه مرتبط است‪ .‬همچنین نوشیدن ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬فنجان شیر در روز‪ ،‬این خطر را ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد افزایش می دهد‪.‬‬ ‫محققان در این مطالعه‪ ،‬رژیم غذایی حدود ‪ ۵۳‬هزار زن امریکای شمالی را تا حدود ‪ ۸‬سال تحت‬ ‫بررسی داشتند‪ .‬تمامی زنان در ابتدای مطالعه فاقد ابتالء به سرطان بودند‪ .‬در انتهای مطالعه‪۱۰۵۷ ،‬‬ ‫مورد جدید سرطان سینه تشــخیص داده شده بود‪ .‬هیچ ارتباطی بین مصرف محصوالت سویا و‬ ‫سرطان سینه یافت نشد‪ .‬اما در مقایسه با مصرف کم شیر یا عدم مصرف شیر‪ ،‬مشخص شد که مصرف‬ ‫باال کالری های لبنی و شیر لبنی با افزایش ریسک ابتالء به سرطان سینه مرتبط است‪ .‬محققان تاکید‬ ‫می کنند هیچ ارتباط قابل توجهی در مورد پنیر و ماست مشاهده نشد‪ .‬محققان ارتباط بین افزایش‬ ‫ریســک سرطان و شیر لبنی را ناشی از وجود هورمون جنسی در شیر لبنی می دانند‪ ،‬چراکه غالباً‬ ‫حدود ‪ ۷۵‬درصد گاوها در زمان شــیردهی‪ ،‬باردار هستند‪ .‬سرطان سینه در زنان یک نوع سرطان‬ ‫واکنشی به هورمون است‪« .‬گری فریسر» سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لومالیندا امریکا‪ ،‬در این‬ ‫باره می گوید‪ :‬شواهد نسبتاً قوی ای نشان می دهد که شیر لبنی علت ابتالء زنان به سرطان سینه‬ ‫است‪ .‬مصرف مقدار کم یک چهارم تا یک سوم فنجان شیر لبنی در روز با افزایش ریسک سرطان‬ ‫ســینه تا ‪ ۳۰‬درصد مرتبط است‪ .‬وی در ادامه می افزاید‪ :‬نوشیدن روزانه یک فنجان شیر با افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی ریسک ابتالء به سرطان سینه مرتبط است‪ .‬همچنین نوشیدن ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬فنجان شیر در‬ ‫روز‪ ،‬این خطر را ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد افزایش می دهد‪.‬‬ ‫روغن ماهی از بیماری قلبی پیشگیری می کند‬ ‫نتایج اخیر مطالعات نشان می دهد مکمل روغن ماهی تا حدودی موجب کاهش ریسک بیماری‬ ‫قلبی می شــود اما تاثیری در کاهش خطر ابتال به سرطان ندارد‪ .‬دکتر «لی هوپر»‪ ،‬سرپرست تیم‬ ‫تحقیقازدانشگاهایستانجلیاانگلستان‪،‬دراینبارهمی گوید‪«:‬درحقیقت مردانیکه مکملدارویی‬ ‫مصرف کرده بودند با افزایش خیلی کم خطر ابتالء به سرطان پروستات مواجه شدند‪ ».‬وی در ادامه‬ ‫می افزاید‪« :‬در مجموع اگر ما چندین سال مکمل اُمگا ‪ ۳‬مصرف کنیم‪ ،‬ریسک ابتالء مان به بیماری‬ ‫قلبی بســیار کم کاهش می یابد‪ ،‬اما ریسک ابتالء به برخی سرطان ها تا میزان بسیار کمی افزایش‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در حقیقت میزان تاثیر کلی ان بر سالمت حداقل است‪».‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬حفظ سبک زندگی سالم با رژیم غذایی مناسب‪ ،‬انجام منظم ورزش های هوازی‬ ‫و الگوی خواب خوب می تواند تاثر بیشتری در مقایسه با روغن ماهی در پیشگیری از سرطان داشته‬ ‫باشد‪ .‬طبق گزارش تیم تحقیقاتی هوپر‪ ،‬مقادیر بسیار کم اُمگا‪ ۳‬برای داشتن سالمت خوب موردنیاز‬ ‫است و ان مقدار هم در مواد خوراکی نظیر مغزیجات اجیلی‪ ،‬دانه ها و ماهی های چرب نظیر سالمون‬ ‫یافت می شود‪ .‬محققان این مطالعه‪ ،‬داده های مربوط به ‪ ۴۷‬ازمایش در مورد تاثیر مصرف امگا ‪ ۳‬بر‬ ‫سرطان و همچنین داده های مربوط به ‪ ۸۶‬مطالعه متمرکز بر وقایع مرتبط با بیماری قلبی را بررسی‬ ‫کردند‪ .‬در مجموع این مطالعه شامل بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بود‪ .‬تیم تحقیق دریافت مصرف مکمل‬ ‫اُمگا ‪ ۳‬تا حدودی موجب کاهش خطر مرگ ناشــی از بیماری قلبی می شــود اما ریسک سرطان‬ ‫پروستات را هم تا حدی افزایش می دهد‪ .‬محققان همچنین تاکید می کنند هم فواید و هم مضرات‬ ‫مکمل روغن ماهی بسیار کوچک است‪.‬روغن ماهی یک ماده غذایی بسیار مغذی است که سرشار‬ ‫از پروتئین و انرژی و همچنین ریزمغذی های نظیر سلنیوم‪ ،‬ید‪ ،‬ویتامین و کلسیم است‪.‬نتایج اخیر‬ ‫مطالعات نشان می دهد مکمل روغن ماهی تا حدودی موجب کاهش ریسک بیماری قلبی می شود‬ ‫اما تاثیری در کاهش خطر ابتال به سرطان ندارد‪ .‬دکتر «لی هوپر»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه‬ ‫ایست انجلیا انگلستان‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬در حقیقت مردانی که مکمل دارویی مصرف کرده‬ ‫بودند با افزایش خیلی کم خطر ابتالء به ســرطان پروستات مواجه شدند‪ ».‬وی در ادامه می افزاید‪:‬‬ ‫«در مجموع اگر ما چندین سال مکمل اُمگا‪ ۳‬مصرف کنیم‪ ،‬ریسک ابتالء مان به بیماری قلبی بسیار‬ ‫کم کاهش می یابد‪ ،‬اما ریسک ابتالء به برخی سرطان ها تا میزان بسیار کمی افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫در حقیقت میزان تاثیر کلی ان بر سالمت حداقل است‪».‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬حفظ ســبک زندگی سالم با رژیم غذایی مناسب‪ ،‬انجام منظم ورزش های‬ ‫هوازی و الگوی خواب خوب می تواند تاثر بیشــتری در مقایســه با روغن ماهی در پیشگیری از‬ ‫ســرطان داشته باشــد‪ .‬طبق گزارش تیم تحقیقاتی هوپر‪ ،‬مقادیر بسیار کم اُمگا ‪ ۳‬برای داشتن‬ ‫ســامت خوب موردنیاز اســت و ان مقدار هم در مواد خوراکی نظیر مغزیجات اجیلی‪ ،‬دانه ها و‬ ‫ماهی های چرب نظیر سالمون یافت می شود‪ .‬محققان این مطالعه‪ ،‬داده های مربوط به ‪ ۴۷‬ازمایش‬ ‫در مورد تاثیر مصرف امگا ‪ ۳‬بر سرطان و همچنین داده های مربوط به ‪ ۸۶‬مطالعه متمرکز بر وقایع‬ ‫مرتبط با بیماری قلبی را بررسی کردند‪ .‬در مجموع این مطالعه شامل بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بود‪.‬‬ ‫تیم تحقیق دریافت مصرف مکمل اُمگا ‪ ۳‬تا حدودی موجب کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‬ ‫قلبی می شود اما ریسک سرطان پروستات را هم تا حدی افزایش می دهد‪ .‬محققان همچنین تاکید‬ ‫می کنند هم فواید و هم مضرات مکمل روغن ماهی بســیار کوچک اســت‪.‬روغن ماهی یک ماده‬ ‫غذایی بسیار مغذی است که سرشار از پروتئین و انرژی و همچنین ریزمغذی های نظیر سلنیوم‪،‬‬ ‫ید‪ ،‬ویتامین و کلسیم است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه صاحب قلم 4004

روزنامه صاحب قلم 4004

شماره : 4004
تاریخ : 1398/12/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!