روزنامه صاحب قلم شماره 4004 - مگ لند
0

روزنامه صاحب قلم شماره 4004

روزنامه صاحب قلم شماره 4004

روزنامه صاحب قلم شماره 4004

‫قدردانی عمران خان از موضع‬ ‫رهبرانقالبدرمحکومیت‬ ‫کشتارمسلمانانهند‬ ‫کاهش دامنه نوسان در بورس و‬ ‫فرابورس به‪ ۲‬درصد منتفی شد‬ ‫عمران خان‪ ،‬نخســت وزیر پاکســتان در‬ ‫پیامی به زبان فارســی از موضع رهبر معظم‬ ‫انقالبدر محکومیتکشتار مسلماناندرهند‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد مصوبه هیات مدیره سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار در خصوص کاهش دامنه‬ ‫نوســان به دو درصد به دلیل لزوم مدیریت و‬ ‫تعادل بازارهای مالی را لغو کرد‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫صاحب قلم ‪ -‬سمیه روح بخش‪:‬‬ ‫روز گذشته به رغم توصیه های اکیدی که کلیه‬ ‫مقامات و مسئوالن دولتی و بهداشتی درخصوص‬ ‫عدم انجام ســفرهای غیرضروری داشتند‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا‪،‬‬ ‫از ترافیک سنگین در محور کرج‪ -‬چالوس خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ نادر رحمانی گفت‪ :‬در استان مازندران‬ ‫جنوب به شــمال محور کرج‪-‬چالوس (محدوده‬ ‫دهانه شــمالی تونل کندوان تا ولی اباد) ترافیک‬ ‫سنگین گزارش شده است‪.‬‬ ‫کرونا به عنوان بزرگترین بحران ســامتی در‬ ‫ایران در یکصد سال اخیر است‪ .‬بارها و بارها از مردم‬ ‫درخواست شده که از حضور در تجمعات خوداری‬ ‫کنند‪ ،‬تردد خود را به حداقل برسانند و از سفرهای‬ ‫غیرضروری خودداری کنند‪ .‬در حال حاضر تقریبا‬ ‫تمام کشــور ما درگیــر بیماری کرونــا ویروس‬ ‫جدید(کووید ‪ )۱۹‬اســت و به دو دلیل هیچ گونه‬ ‫مسافرتزیارتیوسیاحتینداشتهباشند‪.‬دلیلاول‬ ‫این است که خودشان در معرض الودگی و بیماری‬ ‫قرار نگیرنــد و دلیل دوم این اســت که امکانات‬ ‫شهرهای زیارتی و سیاحتی در حال حاضر شاید به‬ ‫ســختی برای مردم همان شهر و منطقه و استان‬ ‫کفایت داشته باشد و قطعا افزایش تعداد مراجعان‬ ‫و افراد درگیر باعث بروز اسیب و مشکالت فراوان‬ ‫برای مراکز درمانی ان مناطق خواهد شد‪.‬‬ ‫با تعطیلی مدارس در تهران‪ ،‬سفر به شمال ایران‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬این بدترین خبری است که‬ ‫می شود در شرایط بحرانی کرونا شنید‪.‬‬ ‫با توجه به این که پــس از قم تهران بزرگترین‬ ‫کانون ابتال به کروناست‪ ،‬هیچ شهروند تهرانی نباید‬ ‫به سفر غیرضروری برود‪ .‬هر سفر به معنای انتقال‬ ‫ویروس از پایتخت به شهرهاییست که هنوز الوده‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که معاون وزیر بهداشــت‬ ‫می گوید که سفر به شــهرهای شمالی ایران ‪۲۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬بهتر است در شرایطی که‬ ‫شهروندان تهرانی قادر به کنترل بیماری نیستند‪،‬‬ ‫پلیسواردعملشودوهرچهزودترشهرهایتهران‬ ‫و قم به صورت قرنطینه در بیایند‪ .‬در غیر اینصورت‬ ‫بــا توجه به بی دقتی برخی شــهروندان تهرانی و‬ ‫سواستفادهازوضعیتتعطیلیمدارسودانشگاه ها‪،‬‬ ‫شــاهده هجوم بیماری به دیگر شــهرهای ایران‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫مسافرت به رغم توصیه ها!‬ ‫نگاه‬ ‫با تمدید دوباره مهلت ثبت نام؛‬ ‫امروز اخرین فرصت شرکت در کنکور ‪۹۹‬‬ ‫با توجه به تمدید دوباره فرصت ثبت نام در کنکور سال ‪،۹۹‬‬ ‫داوطلبان کنکور تا ساعت ‪۲۴‬امروز شنبه ‪ ۱۷‬اسفند ‪ ۹۸‬فرصت‬ ‫دارند تا در ازمون سراسری ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ثبت نام در کنکور سراسری برای بار دوم تمدید شد‪.‬‬ ‫ثبت نام کنکور سراســری ســال ‪ ۱۳۹۹‬برای پذیرش در‬ ‫رشــته های با ازمون دوره هــای روزانه‪ ،‬نوبت دوم (شــبانه )‪،‬‬ ‫نیمه حضــوری‪ ،‬مجــازی‪ ،‬پردیس خودگردان دانشــگاه ها و‬ ‫موسســات اموزش عالی‪ ،‬دانشگاه پیام نور‪ ،‬موسسات اموزش‬ ‫عالــی غیرانتفاعی و همچنین رشــته های تحصیلی با ازمون‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ان دسته از داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور سراسری‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬رشته های با ازمون دانشگاه ها و موسسات اموزش‬ ‫عالی که در مهلت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۷‬بهمن ‪ ۹۸‬موفق به ثبت نام نشدند‬ ‫و همچنیــن متقاضیانی که در این مهلت موفق به دریافت کد‬ ‫سوابق تحصیلی نشده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت به‬ ‫ثبت نام در ازمون مذکور اقدام کنند‪ ،‬می توانستند در مهلت ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬اسفند در این ازمون ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫مهلت مجدد ثبت نام در ‪ ۱۵‬اســفندماه دوباره تمدید شد و‬ ‫داوطلبان امکان ثبت نام تا ساعت ‪ ۲۴‬امشب شنبه ‪ ۱۷‬اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬را یافته اند‪.‬‬ ‫به این ترتیب تمامی متقاضیان کنکور ‪ ۹۹‬که موفق به ثبت‬ ‫نام نشده اند و همچنین سایر متقاضیان کنکور سراسری سال‬ ‫‪ ۹۹‬که در مهلت های تعیین شده در کنکور ‪ ۹۹‬ثبت نام کرده اند‬ ‫می توانند تا ســاعت ‪ ۲۴‬شنبه ‪ ۱۷‬اســفند ‪ ۹۸‬از طریق سایت‬ ‫سازمان سنجش نسبت به ویرایش اطالعات خود در صورت نیاز‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫کنکور سراسری ســال ‪ ۱۳۹۹‬در روزهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬تیرماه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬برگزار می شود و بر اســاس امار اولیه تعداد یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۵۳۰‬نفر در ایــن دوره از ازمون ثبت نام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫اقداماتی که داوطلبان الزم است انجام دهند‪:‬‬ ‫مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شــماره ‪ )۱‬در‬ ‫ازمون سراسری ســال ‪ ۱۳۹۹‬و اطالعیه مربوط به اصالحات‬ ‫دفترچه راهنمای ثبت نام در ‪ ۲۴‬بهمن ‪( ۹۸‬اطالعیه و دفترچه‬ ‫از طریق پایگاه اطالع رســانی سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫قابل دریافت است)‪.‬‬ ‫شنبه‪ ۱۷‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 4004‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫چین خواستار لغو فوری‬ ‫تحریم های ایران شد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید‬ ‫کــرد که تحریم های یکجانبــه علیه ایران در‬ ‫شرایط شیوع کرونا تنها به وخامت اوضاع منجر‬ ‫می شود و خواستار لغو فوری این تحریم ها شد‪.‬‬ ‫ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫چین روز پنجشــنبه خواســتار لغــو فوری‬ ‫تحریم های ایران در بحبوحه شــیوع ویروس‬ ‫کرونا شد‪.‬‬ ‫بنــا به گزارش پایگاه ســی جــی تی ان‪،‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از‬ ‫تحریم ها علیــه ایران تصریح کرد که اقدامات‬ ‫یکجانبه علیه ایران‪ ،‬در مسیر تهران و جامعه‬ ‫بین الملل برای مقابله بــا ویروس کووید ‪۱۹‬‬ ‫مانع تراشی می کند و وخامت اوضاع را تشدید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران‬ ‫روز دوشــنبه هفته جاری ضمــن قدردانی از‬ ‫همبســتگی ســازمان جهانی بهداشــت و‬ ‫کشــورهای دوســت با ایران جهت مبارزه با‬ ‫ویــروس کرونا‪ ،‬علیرغم تروریســم اقتصادی‬ ‫امریکا تصریح کرد که نیازهای مبرمی در ایران‬ ‫به اقالمی برای پیشگیری از ابتال به کرونا وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در این پیام توییتری نوشت که در ایران‬ ‫برای این اقالم نیاز مبرم وجود دارد‪ :‬وزیر خارجه‬ ‫ایران در بخش دیگری از این توئیت نوشته در‬ ‫ایران بــرای اقالم زیر نیاز مبــرم وجود دارد‪:‬‬ ‫ماســک ‪ N۹۵‬صورت و ماسک های سه الیه‪،‬‬ ‫دســتگاه تنفس مصنوعی‪ ،‬روپوش جراحی‪،‬‬ ‫کیت تست کرونا‪ ،‬کاورهای محافظتی بی رنگ‬ ‫و محافظ صورت‪/‬بدن‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجه چیــن که روز‬ ‫چهارشــنبه از تداوم کمک رســانی به ایران و‬ ‫کشورهای دیگر برای مقابله با شیوع ویروس‬ ‫کرونا و مهار ان خبر داده بود‪ ،‬تصریح کرد پکن‬ ‫مخالف تحریم های اقتصادی علیه ایران است و‬ ‫شــیوع کرونا‪ ،‬چالش مشترک تمامی بشریت‬ ‫اســت که نیازمند تالش های مشترک جامعه‬ ‫بین الملل برای مقابله با ان است‪.‬‬ ‫الکل و ماسک‪ ،‬کاالی اساسی شدند‬ ‫یک مقام مســئول در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس مصوبه این وزارتخانه‪ ،‬الکل و ماسک جزو‬ ‫کاالهای اساسی مردم محسوب شده اند‪.‬‬ ‫بهنقلازوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت‪،‬فریبرزحسامی‬ ‫بــا بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه تولید الکل و مواد ضد‬ ‫عفونی در استان لرستان مشکلی نداریم اما متاسفانه در‬ ‫مرحله توزیع شاهد نابسامانی های زیادی هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از امروز به بعد ناظران ســازمان های‬ ‫استانی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کارخانه های مواد ضد‬ ‫عفونی به صورت مســتمر حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫توافقات صورت گرفته از امروز به بعد تمامی محصولی که‬ ‫از کارخانه های الکل سازی خارج می شود بایستی مجوز‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی را دارا باشد‪.‬‬ ‫معاون نظارت و بازرســی سازمان صمت لرستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬فروش هر گونه الکل بدون مجوز و در درب کارخانه ها‬ ‫ممنوع بوده و به شدت با متخلفان برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫حسامیبااشارهبهاینکهبراساسمصوبهوزارتصنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬الکل و ماسک جز کاالهای اساسی مردم‬ ‫محسوب شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته طی چند روز اینده مشــکل کمبود این مواد رفع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قیمــت هر لیتر الــکل‪ ۷۰‬درصد‪ ۳۴‬هزار تومان اســت‬ ‫همچنیــن الکل ‪ ۹۶‬درصد نیز با قیمــت ‪ ۳۶‬هزار تومان‬ ‫بایستیبهفروشبرسد‪.‬یکمقاممسئولدروزارتصنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬بر اساس مصوبه این وزارتخانه‪ ،‬الکل‬ ‫و ماسک جزو کاالهای اساسی مردم محسوب شده اند‪.‬‬ ‫بهنقلازوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت‪،‬فریبرزحسامی‬ ‫بــا بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه تولید الکل و مواد ضد‬ ‫عفونی در استان لرستان مشکلی نداریم اما متاسفانه در‬ ‫مرحله توزیع شاهد نابسامانی های زیادی هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از امروز به بعد ناظران ســازمان های‬ ‫استانی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کارخانه های مواد ضد‬ ‫عفونی به صورت مســتمر حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫توافقات صورت گرفته از امروز به بعد تمامی محصولی که‬ ‫از کارخانه های الکل سازی خارج می شود بایستی مجوز‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی را دارا باشد‪.‬‬ ‫معاون نظارت و بازرســی سازمان صمت لرستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬فروش هر گونه الکل بدون مجوز و در درب کارخانه ها‬ ‫ممنوع بوده و به شدت با متخلفان برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۱۷‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫هشدار محسن رضایی به دولت هند در پی نسل کشی مسلمانان‪:‬‬ ‫دست صهیونیست ها را کوتاه نکنید‪ ،‬روزهای سیاهی‬ ‫خواهید داشت‬ ‫دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام نوشت‪ :‬دولت هند اگر هشیار نشود و دست های مرموز‬ ‫رژی م صهیونیستی را در کشور خود کوتاه نکند روزهای سیاهی در پیش خواهد داشت‪.‬‬ ‫محسنرضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامباانتشارپستیدراینستاگرامخودبهجنایت‬ ‫علیه مسلمانان در هند واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫وی در این پست اینستاگرامی نوشت‪:‬‬ ‫شکنجه و زنده به گور کردن زنان و کودکان مسلمان در هند فاجعه انسانی تمام عیار است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬همزمانی نسل کشی در میانمار با سفر هیالری کلینتون و وقوع جنایات انسانی‬ ‫در هندوستان همزمان با سفر ترامپ اثبات می کند که جنایات هماهنگ شده با سران امریکایی‬ ‫مورد چشم پوشی غربی ها قرار می گیرد و از بررسی های حقوق بشری مستثنا می شود!‬ ‫همچنین رخداد پدیده های تروریســتی از جمله داعش و نسل کشی در میانمار نشانگر بروز‬ ‫اعتقادات افراطی و خطرناکی است که علیه مسلمانان در دستگاه های اطالعاتی و امنیتی غرب‪،‬‬ ‫به ویژه رژیم صهیونیستی طراحی و برنامه ریزی می شود‪.‬‬ ‫برهمیناساس‪،‬سازمانجاسوسیرژیمصهیونیستیدرهندمدت هاستبرایوقوعایناتفاقات‬ ‫افراط گرایانه ســرمایه گذاری وسیعی انجام داده و دولت هند اگر هشیار نشود و دست های مرموز‬ ‫رژیم صهیونیستی را در کشور خود کوتاه نکند روزهای سیاهی در پیش خواهد داشت‪.‬‬ ‫فالحت پیشه‪ :‬کرونا حمله بیوتروریسمی امریکا به ایران و چین‬ ‫است نه بیماری‬ ‫یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این که شیوع‬ ‫کرونا حمله بیوتروریســتی در ایران و چین است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر تحریم ها نبود ایران می توانست‬ ‫راحت تر با کرونا بجنگد‪.‬‬ ‫حشمت اهلل فالحت پیشه در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا مبنی‬ ‫بر کمک به ایران برای مقابله با کرونا گفت‪ :‬ترامپ و پامپئو درباره کرونا دروغ می گویند کرونا عامل‬ ‫بیماری عادی نیست بلکه بیوتروریسمی است که در کشورهای ایران و چین توزیع شده است که‬ ‫در قبال کشورهای ایران و چین ترویج شد و نباید این موضوع را نادیده گرفت‪ .‬الزم است مقابله با‬ ‫بیوتروریسم از حوزه پدافند غیرعامل خارج شود و به صورت جداگانه باشد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬از امروز تا سال ‪ ۲۰۳۰‬دنیا با انواع مختلف بیوتروریسم مواجه خواهد شد باید‬ ‫سازمانی مستقل با اختیارات ویژه شکل بگیرد و ما همچون پدافند موشکی‪ ،‬پدافند بیوتروریسم‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این که دونالد‬ ‫ترامپ و پامپئو از انچه که بر سر مردم ایران امده است خوشحال هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امریکایی ها‬ ‫نه تنها کمکی به ما نمی کنند که بیشترین تالش را برای تحریم ها در حوزه دارویی به کار گرفتند‪.‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران برای تامین سه درصد از داروهای کشــور به واردات نیاز دارد که بعد از‬ ‫تحریم های اخیر کشــور دچار گرفتاری شد‪ .‬اگر دونالد ترامپ و پامپئو راست می گویند و نگران‬ ‫گسترش کرونا در ایران هستند تحریم ها را بردارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ایران کشوری بود که در بیماری های اپیدمی مختلف در پاکستان‪ ،‬افغانستان و‬ ‫عراق کمک کرد؛ به نظر می رسد موج اینده گسترش کرونا از این کشورها باشد که اگر دونالد ترامپ‬ ‫و پامپئو راست می گویند تحریم ها را بردارند تا از شیوع کرونا در منطقه جلوگیری شود‪ .‬البته که‬ ‫ترامپ تنها به دنبال گرفتن یکسری ژست های سیاسی است وگرنه نمی گفت اگر ایران درخواست‬ ‫کمک کند امریکا امادگی کمک دارد‪.‬‬ ‫فالحت پیشه در پایان گفت که درخواست ما از جامعه جهانی پایان تحریم های ظالمانه علیه‬ ‫ایران است که اگر این تحریم ها نبود ایران راحت تر می توانست با کرونا بجنگد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫عربستان به انتقادهای نامزدهای دموکرات پاسخ داد‬ ‫عربستان به انتقادهایی که جو بایدن و برنی سندرز‪ ،‬دو رقیب کاندیداتوری در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری امریکا از حزب دموکرات مطرح کرده اند‪ ،‬پاسخ داد‪.‬‬ ‫ریما بنت بندر بن سلطان‪ ،‬سفیر عربستان در امریکا در مصاحبه ای با اسوشیتدپرس داشت‪،‬‬ ‫مخالفت خود را با درخواست های بایدن و سندرز برای بازنگری در روابط میان امریکا و ریاض ابراز‬ ‫کرده و گفت که نامزدهای ریاست جمهوری زمانی که برای تصدی پست ریاست جمهوری انتخاب‬ ‫شوند‪ ،‬بسیار موضع خود را تغییر می دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بسیاری از موارد دیده ام زمانی که رئیس جمهور جدیدی وارد کاخ سفید می شود‪،‬‬ ‫مواضع اش به صورت ‪ ۳۶۰‬درجه تغییر می کند و ممکن اســت نظراتش را تغییر بدهد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬در مورد انتخابات اظهارنظر نمی کنم چراکه این کار ما نیست‪ ،‬اما من به همکاری با هر کسی‬ ‫که وارد کاخ سفید شود‪ ،‬امید دارم‪.‬‬ ‫سفیر عربستان همچنین به اصالحات اجتماعی مربوط به نقش حقوق زنان در جامعه سعودی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬اگر یک کشــوری بخواهد که شکوفا شود‪ ،‬باید مسائل مشخ ‪ ۱۶‬اسفند ‪- ۱۳۹۸‬‬ ‫‪۱۴:۴۵‬‬ ‫انفجار انتحاری در نزدیکی سفارت امریکا‬ ‫رسانه های تونسی اعالم کردند که یک شخصی که سوار بر موتور سیکلت بود‪ ،‬اقدام به انفجار‬ ‫خود با استفاده از یک کمربند انفجاری کرد‪.‬‬ ‫طبق گزارش رســانه های تونسی‪ ،‬این عامل انتحاری خودروی گشت زنی امنیتی را در مسیر‬ ‫مجاور با سفارت امریکا در پایتخت تونس هدف قرار داد‪.‬‬ ‫شاهدان عینی اعالم کردند که صدای انفجار شدیدی در نزدیکی این مکان شنیده اند‪.‬‬ ‫منابع خبری گزارش دادند که در پی این انفجار‪ ،‬پنج تن از نیروهای امنیتی زخمی شده اند‪.‬‬ ‫روسیه نسبت به اوضاع امنیتی تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی در تنگه هرمز اعالم کرد که‬ ‫حضور ناوهای خارجی در این تنگه به امنیت منطقه کمک نمی کند‪.‬‬ ‫ماریازاخاروواروزجمعهدرنشستهفتگیدروزارتامورخارجهروسیهگفتکهروسیهوضعیت‬ ‫خلیج فارس و تنگه هرمز را ناارام می داند و معتقد است که نظارت مشترک کشورهای اروپایی که‬ ‫با حضور ناوهای خارجی در این ابراه همراه است‪ ،‬به کاهش تنش ها در منطقه کمک نمی کند‪.‬‬ ‫اواخر ماه ژانویه گذشــته‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬یونان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هلند و پرتغال اعالم‬ ‫کردند که از ایجاد گروه اروپایی برای نظارت دریایی بر تنگه هرمز موسوم به حمایت می کنند‪.‬‬ ‫زاخارووا گفت‪ :‬ما وضعیت این منطقه (خلیج فارس و تنگه هرمز) را ناارام می دانیم‪ .‬در همین‬ ‫حال حضور اضافی ناوهای خارجی در این پهنه ابی به کاهش تنش ها کمک نمی کند و برعکس‬ ‫عامل تنش افرین اضافی بوجود می اورد‪.‬‬ ‫مقام روس ادامه داد‪ :‬ما بر این باوریم که وضعیت پیش امده بر اثر تشدید برخی مسائل بوجود‬ ‫امده است‪ .‬ما خواهان ان هستیم که همه کشورهای عالقه مند به کاهش تنش ها و تحکیم ثبات‬ ‫منطقه ایپیشنهاد روسیه رابررسیکنندکه شاملبرقراریگفت وگوهابرای ایجاد سیستم امنیت‬ ‫جمعی در منطقه خلیج فارس می شــود‪ .‬ماریا زاخارووا روز جمعه در نشست هفتگی در وزارت‬ ‫امور خارجه روســیه گفت که روسیه وضعیت خلیج فارس و تنگه هرمز را ناارام می داند و معتقد‬ ‫است که نظارت مشترک کشورهای اروپایی که با حضور ناوهای خارجی در این ابراه همراه است‪،‬‬ ‫به کاهش تنش ها در منطقه کمک نمی کند‪.‬‬ ‫اواخر ماه ژانویه گذشــته‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬یونان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هلند و پرتغال اعالم‬ ‫کردند که از ایجاد گروه اروپایی برای نظارت دریایی بر تنگه هرمز موسوم به حمایت می کنند‪.‬‬ ‫مقام روس ادامه داد‪ :‬ما بر این باوریم که وضعیت پیش امده بر اثر تشدید برخی مسائل بوجود‬ ‫امده است‪ .‬ما خواهان ان هستیم که همه کشورهای عالقه مند به کاهش تنش ها و تحکیم ثبات‬ ‫منطقه ایپیشنهاد روسیه رابررسیکنندکه شاملبرقراریگفت وگوهابرای ایجاد سیستم امنیت‬ ‫جمعی در منطقه خلیج فارس می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪4004‬‬ ‫سیاسی‬ ‫قدردانیعمرانخانازموضعرهبرانقالبدر‬ ‫محکومیتکشتارمسلمانانهند‬ ‫عمران خان‪ ،‬نخست وزیر پاکستان در پیامی به‬ ‫زبــان فارســی از موضع رهبر معظــم انقالب در‬ ‫محکومیت کشــتار مســلمانان در هند قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عمران خان‪ ،‬نخســت وزیر پاکستان در پیامی‬ ‫بــه زبان فارســی از موضع رهبــر معظم انقالب‬ ‫اســامی در قبال جنایت علیه مســلمانان هند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫پیش از این دفتر ریاســت جمهوری پاکستان‬ ‫نیز نسبت به پیام توئیتری حساب منتسب به دفتر‬ ‫رهبــر معظــم انقالب واکنــش نشــان داد و از‬ ‫حمایت های ایشان تشکر کرد‪.‬‬ ‫حســاب توئیتری منتسب به دفتر حفظ و نشر‬ ‫اثار حضرت ایت اهلل خامنه ای روز پنجشنبه ضمن‬ ‫محکومیت کشتار مســلمانان هند‪ ،‬از دولت این‬ ‫کشــور خواســتند تا در مقابل هندو های افراطی‬ ‫بایستد و مانع از جنایات ان ها شود‪.‬‬ ‫طی هفته گذشــته افراط گرایان هندو ضمن‬ ‫حمله به مســاجد‪ ،‬به طرز وحشــیانه ای اقدام به‬ ‫ضرب و شتم و بعضا سوزاندن مسلمانان کرده اند‪.‬‬ ‫این خشــونت ها که ده ها مسلمان را به کام مرگ‬ ‫کشانده همزمان با سفر ترامپ به هند اغاز شد‪.‬‬ ‫جزئیات دیدار الریجانی و وزیر بهداشت درباره کرونا‬ ‫تسنیم نوشــت‪:‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬نیــاز مردم به اقالم بهداشــتی باید هر چه‬ ‫ســریعتر رفع و عالوه بر تجهیز مراکز درمانی‪ ،‬به‬ ‫تمهیدات پیشــگیرانه و مقابله ای در استان های‬ ‫درگیر و شهر قم که بیشترین میزان شیوع بیماری‬ ‫کرونا را داراست‪ ،‬سرعت داده شود‪.‬‬ ‫علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی‬ ‫صبح روزجمعه ‪ ۱۶‬اســفند در دیدا ِر سعید نمکی‬ ‫رئیس ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا ضمن‬ ‫دریافت گــزارش اخرین تحوالت‪ ،‬نیازمندی ها و‬ ‫تدابیر انجام شده برای مقابله با این بیماری در سطح‬ ‫کشور‪ ،‬بر اســتقرار برخی اعضای ستاد مذکور در‬ ‫استان های درگیر به ویژه سرکشی مداوم از مراکز‬ ‫درمانی قم و گیالن که بیشترین مراجعات را شاهد‬ ‫هستند‪ ،‬تاکید کرد و با اشاره به اقدامات بین المللی‬ ‫و تماس های خود با روسای مجالس برخی کشورها‪،‬‬ ‫خواســتار پیگیری وزیــر بهداشــت از همتایان‬ ‫خارجی اش برای ارسال اقالم بهداشتی مورد نیاز به‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫وی در این دیدار‪ ،‬شرایط مدیریت بیماری کرونا‬ ‫را در مجموع و تا این لحظه مناسب توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نیــاز مردم به اقالم بهداشــتی باید هر چه‬ ‫ســریعتر رفع و عالوه بر تجهیز مراکز درمانی‪ ،‬به‬ ‫تمهیدات پیشــگیرانه و مقابله ای در استان های‬ ‫درگیر و شهر قم که بیشترین میزان شیوع بیماری‬ ‫کرونا را داراست‪ ،‬سرعت داده شود‪.‬‬ ‫رئیس نهــاد قانونگذاری کشــور با اشــاره به‬ ‫تماس های خود با روسای مجالس برخی کشورها و‬ ‫دیگر اقدامات در حوزه بین الملل افزود‪ :‬ارسال اقالم‬ ‫مورد نیاز به ایران از سوی برخی کشورها در جریان‬ ‫و پیگیری وزیر بهداشت از همتایان خارجی خود‬ ‫در ان کشورها مفید است‪.‬‬ ‫الریجانی با توجــه به وضعیت ویژه قم از حیث‬ ‫شیوع و ابتال به کرونا‪ ،‬خواستار اعزام یکی از معاونان‬ ‫وزیر بهداشت به نمایندگی از خود و وزیر بهداشت‬ ‫در این استان و سرکشی مستمر به مراکز بهداشتی‬ ‫و درمانی ان شد‪.‬‬ ‫وی در ایــن دیدار همچنین لــزوم همدردی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پرشکی‪ ،‬حضور‬ ‫مســئوالن با خانواده های قربانیان را یاداور شد و‬ ‫گفت‪ :‬باید به گونه ای رفتار شود که رنج مبتالیان‬ ‫کاهش و روحیــه امید و توان مقاومت در برابر این‬ ‫ویروس در جامعه افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس‪ ،‬چاره جویی بــرای جبران افت‬ ‫شــماری از کسب و کارها در کشور به دلیل شیوع‬ ‫کرونــا را ضــروری توصیف و تاکید کرد‪ :‬ســتاد‬ ‫اقتصــادی دولت باید در زمینه پشــتیبانی از این‬ ‫کسب و کارها فعال تر شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با توجه به احتمال سفر برخی از‬ ‫شــهروندان در این ایام از ســتاد مدیریت بیماری‬ ‫کرونا خواست تا با همکاری صداوسیما هشدارهای‬ ‫الزم را در این خصوص به مردم ارائه دهد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ســعید نمکی رئیس ســتاد ملی‬ ‫مدیریت بیماری کرونا نیــز در ابتدای این دیدار‪،‬‬ ‫گزارش مشــروحی از اخرین تحــوالت در مورد‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬تدابیر انجام شــده در سطح کشور‪،‬‬ ‫چگونگــی پایــش و رفع نیازهای مــردم به اقالم‬ ‫بهداشتی و تجهیز و پشتیبانی مراکز درمانی ارائه‬ ‫الریجانی در نخستین روزهای شیوع این بیماری‬ ‫در قم و تدابیر وی در شورای تامین این استان را در‬ ‫مدیریت بیماری کرونا موثر توصیف کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به حساســیت شیوع کرونا در قم‪ ،‬تمهیدات‬ ‫ویژه ای در این استان به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫نمکی در پایــان‪ ،‬تماس های بین المللی رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی و پیگیری های روزانه وی‬ ‫از ستاد مدیریت بیماری کرونا و وزارت بهداشت را‬ ‫کارگشا و مایه دلگرمی خواند‪.‬تسنیم نوشت‪:‬رئیس‬ ‫مجلس شورای اســامی گفت‪ :‬نیاز مردم به اقالم‬ ‫بهداشتی باید هر چه سریعتر رفع و عالوه بر تجهیز‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬به تمهیدات پیشگیرانه و مقابله ای‬ ‫در استان های درگیر و شهر قم که بیشترین میزان‬ ‫شیوع بیماری کرونا را داراست‪ ،‬سرعت داده شود‪.‬‬ ‫علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی‬ ‫صبح روزجمعه ‪ ۱۶‬اســفند در دیدا ِر سعید نمکی‬ ‫رئیس ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا ضمن‬ ‫دریافت گــزارش اخرین تحوالت‪ ،‬نیازمندی ها و‬ ‫تدابیر انجام شده برای مقابله با این بیماری در سطح‬ ‫ظریف خواستار همکاری جهانی و منطقه ای برای‬ ‫مقابله با کرونا شد‬ ‫وزیر امور خارجه ایران بامداد جمعه با انتشار‬ ‫پیامیدرتوئیترخواستارهمکاری هایمنطقه ای‬ ‫و جهانی برای مقابله با ویروس کرونا شد‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در‬ ‫حســاب کاربری خــود در توئیتر خواســتار‬ ‫همکاری های جهانی و منطقه ای برای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا شد‪.‬‬ ‫ظریف در توئیتر نوشت‪ :‬ما تعامل نزدیکی با‬ ‫سازمانجهانیبهداشتبرایمقابلهباکووید‪۱۹-‬‬ ‫در ایران و تضمین مراقبت های مناسب از افراد‬ ‫مبتال [به این بیماری] داریم‪.‬‬ ‫اقــای ظریف به همراه این پیــام‪ ،‬فیلمی را‬ ‫منتشر کرده که اقدامات پیشگیرانه ایران جهت‬ ‫جلوگیری از گســترش ویروس کرونا را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬وزیر خارجه ایران در ادامه پیام توئیتری‬ ‫خود نوشته است‪ :‬تدابیر پیشگیرانه شدیدی‪-‬از‬ ‫جمله غربالگری مســافران هوایــی در مبادی‬ ‫خروجــی‪ -‬در حال اجرا اســت‪ ..‬همکاری های‬ ‫جهانی و منطقه ای ضروری هستند‪ .‬یا همه با هم‬ ‫برنده می شویم و یا با هم شکست می خوریم‪.‬‬ ‫ویروس هــای کرونــا (یــا کروناویروس ها)‬ ‫خانواده ای از ویروس ها هســتند که باعث ایجاد‬ ‫بیماری هایی در پستانداران و پرندگان می شود‪.‬‬ ‫این بیماری در انسان‪ ،‬باعث ایجاد عفونت های‬ ‫تنفسیمی شودکهعموماًخفیفهستند‪.‬اشکال‬ ‫نادرترابتالبهاینویروسباعثایجادبیماری هایی‬ ‫نظیر نشــانگان تنفسی حاد (سارس)‪ ،‬نشانگان‬ ‫تنفسی خاورمیانه (مرس) و کووید‪ ۱۹-‬می شوند‬ ‫که می توانند مرگبار باشــند‪.‬ظریف در توئیتر‬ ‫نوشــت‪ :‬ما تعامل نزدیکی با ســازمان جهانی‬ ‫بهداشــت برای مقابله با کووید‪ ۱۹-‬در ایران و‬ ‫تضمینمراقبت هایمناسبازافرادمبتال[بهاین‬ ‫بیماری] داریم‪.‬‬ ‫اقــای ظریف به همراه این پیــام‪ ،‬فیلمی را‬ ‫منتشر کرده که اقدامات پیشگیرانه ایران جهت‬ ‫جلوگیری از گســترش ویروس کرونا را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ایران در ادامه پیام توئیتری خود‬ ‫نوشته است‪ :‬تدابیر پیشگیرانه شدیدی‪-‬از جمله‬ ‫غربالگری مسافران هوایی در مبادی خروجی‪ -‬در‬ ‫حال اجرا است‪ ..‬همکاری های جهانی و منطقه ای‬ ‫ضروری هستند‪ .‬یا همه با هم برنده می شویم و یا‬ ‫با هم شکست می خوریم‪.‬‬ ‫ویروس هــای کرونــا (یــا کروناویروس ها)‬ ‫خانواده ای از ویروس ها هســتند که باعث ایجاد‬ ‫بیماری هایی در پستانداران و پرندگان می شود‪.‬‬ ‫این بیماری در انسان‪ ،‬باعث ایجاد عفونت های‬ ‫تنفسیمی شودکهعموماًخفیفهستند‪.‬اشکال‬ ‫نادرترابتالبهاینویروسباعثایجادبیماری هایی‬ ‫نظیر نشــانگان تنفسی حاد (سارس)‪ ،‬نشانگان‬ ‫تنفسی خاورمیانه (مرس) و کووید‪ ۱۹-‬می شوند‬ ‫که می توانند مرگبار باشند‪.‬‬ ‫کشور‪ ،‬بر اســتقرار برخی اعضای ستاد مذکور در‬ ‫استان های درگیر به ویژه سرکشی مداوم از مراکز‬ ‫درمانی قم و گیالن که بیشترین مراجعات را شاهد‬ ‫هستند‪ ،‬تاکید کرد و با اشاره به اقدامات بین المللی‬ ‫و تماس های خود با روسای مجالس برخی کشورها‪،‬‬ ‫خواســتار پیگیری وزیــر بهداشــت از همتایان‬ ‫خارجی اش برای ارسال اقالم بهداشتی مورد نیاز به‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫وی در این دیدار‪ ،‬شرایط مدیریت بیماری کرونا‬ ‫را در مجموع و تا این لحظه مناسب توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نیــاز مردم به اقالم بهداشــتی باید هر چه‬ ‫ســریعتر رفع و عالوه بر تجهیز مراکز درمانی‪ ،‬به‬ ‫تمهیدات پیشــگیرانه و مقابله ای در استان های‬ ‫درگیر و شهر قم که بیشترین میزان شیوع بیماری‬ ‫کرونا را داراست‪ ،‬سرعت داده شود‪.‬‬ ‫رئیس نهــاد قانونگذاری کشــور با اشــاره به‬ ‫تماس های خود با روسای مجالس برخی کشورها و‬ ‫دیگر اقدامات در حوزه بین الملل افزود‪ :‬ارسال اقالم‬ ‫مورد نیاز به ایران از سوی برخی کشورها در جریان‬ ‫و پیگیری وزیر بهداشت از همتایان خارجی خود‬ ‫در ان کشورها مفید است‪.‬‬ ‫الریجانی با توجــه به وضعیت ویژه قم از حیث‬ ‫شیوع و ابتال به کرونا‪ ،‬خواستار اعزام یکی از معاونان‬ ‫وزیر بهداشت به نمایندگی از خود و وزیر بهداشت‬ ‫در این استان و سرکشی مستمر به مراکز بهداشتی‬ ‫و درمانی ان شد‪.‬‬ ‫وی در ایــن دیدار همچنین لــزوم همدردی‬ ‫مســئوالن با خانواده های قربانیان را یاداور شد و‬ ‫گفت‪ :‬باید به گونه ای رفتار شود که رنج مبتالیان‬ ‫کاهش و روحیــه امید و توان مقاومت در برابر این‬ ‫ویروس در جامعه افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس‪ ،‬چاره جویی بــرای جبران افت‬ ‫شــماری از کسب و کارها در کشور به دلیل شیوع‬ ‫کرونــا را ضــروری توصیف و تاکید کرد‪ :‬ســتاد‬ ‫اقتصــادی دولت باید در زمینه پشــتیبانی از این‬ ‫کسب و کارها فعال تر شود‪.‬‬ ‫روسیه به امریکا‪:‬سیاسی کردن گزارش اژانس‬ ‫اتمی درباره ایران به جایی نمی رسد‬ ‫گروه سیاسی الف‪ ۱۶ ،‬اسفند ‪۱۰:۵۱ ،۱۳۹۸‬‬ ‫‪ 3981216013۰‬نظــر‪ ۱ ،‬در صف انتشــار و ‪۰‬‬ ‫تکراری یا غیرقابل انتشار‬ ‫یک دیپلمات ارشــد روســیه بــه مقام های‬ ‫امریکایی توصیه کرده از سیاسی کردن گزارش‬ ‫اژانس بین المللــی انرژی اتمی دربــاره برنامه‬ ‫هسته ای ایران خودداری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬میخائیل اولیانوف‪ ،‬نماینده‬ ‫دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در‬ ‫وین به امریکا توصیه کرده از تالش برای سیاسی‬ ‫کردن گــزارش اژانس بین المللــی انرژی اتمی‬ ‫درباره برنامه هسته ای ایران خودداری کند‪.‬‬ ‫اولیانوف در حســاب کاربــری اش در توئیتر‬ ‫نوشــت‪ :‬با احترام تمام به مقام های امریکایی که‬ ‫جایگاهشــان بســیار باالتر از جایگاه من است‬ ‫می گویم بیایید رو راســت باشیم‪ :‬تالش ها برای‬ ‫ســاختن یک پرونده سیاســی بزرگ از گزارش‬ ‫غیرســنتی اژانس بین المللی انــرژی اتمی در‬ ‫خصوص دسترسی به برخی سایت ها در ایران به‬ ‫هیچ جایی نخواهد رسید‪[ .‬در این گزارش] عم ً‬ ‫ال‬ ‫چیزی برای گمانه زنی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایــن دیپلمات روســیه پیش از ایــن هم در‬ ‫توضیحاتی کــه در توئیتر ارائه کرده بود‪ ،‬گزارش‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی را به جهت انکه در‬ ‫ان نگرانی های اشــاعه ای مطرح نشــده بودند را‬ ‫حاوی مسائلی کم اهمیت دانسته بود‪.‬‬ ‫اولیانوف بامداد چهارم اســفند در پاســخ به‬ ‫خبرنگار روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال که‬ ‫مدعی شده بود مدیر کل اژانس از ایران به دلیل‬ ‫منع دسترسی به سه سایت و امتناع از پاسخگویی‬ ‫به ســواالت ایــن نهاد بین المللــی در خصوص‬ ‫فعالیت های هسته ای در گذشــته انتقاد کرده‪،‬‬ ‫نوشته است‪ :‬مســئله دسترسی [به سایت ها در‬ ‫ایران] در بردارنده هیچ معنای عملیاتی نیست‪ .‬در‬ ‫واقع‪[ ،‬در اینجا] هیچ نگرانی از مســائل مرتبط با‬ ‫اشاعه [هسته ای] مطرح نشده است‪ .‬مسئله صرفاً‬ ‫درباره اجرای مناسب رویه های پیش بینی شده در‬ ‫پروتکل الحاقی است‪.‬‬ ‫او در پیامی دیگر نوشــته است‪ :‬مسئله هیچ‬ ‫ربطی به خطرات اشاعه ای ندارد زیرا سایت های‬ ‫مورد اشاره ‪ ۲۰‬سال اســت که ارتباطی با برنامه‬ ‫هسته ای ایران نداشته اند‪ .‬این یک واقعیت است‪.‬‬ ‫برای اینکه بتوانیــم وضعیت را به همان گونه که‬ ‫هست ارزیابی کنیم باید این را بدانیم و درک کنیم‪.‬‬ ‫دیپلمات روسیه ای در پیامی دیگر از الورنس‬ ‫نورمن خواســته یک بار دیگر گــزارش اژانس را‬ ‫بخواند‪ .‬او نوشته است‪ ... :‬من ماهیت واقعی مسئله‬ ‫را برای شــما بازگو کردم‪ .‬متــن گزارش را دقیق‬ ‫بخوانید‪ .‬مسئله این است که دبیرخانه‪ ،‬مسئله را از‬ ‫نگاه پروتکل الحاقی چطور می بینید‪ .‬من اطمینان‬ ‫دارم که مشکل به گونه ای که مورد رضایت طرفین‬ ‫باشد حل و فصل می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫کسب وکارهای خرد زیر فشار کرونا!‬ ‫طی چند روز گذشته شــیوع بیماری کرونا کشور را به شدت درگیر خود‬ ‫کرده است و با وجود اینکه بسیاری از مشاغل را به حالت نیمه تعطیل در اورده‪،‬‬ ‫اما به نظر می رسد کســب و کارهای خرد بیش از دیگر مشاغل زیر فشار این‬ ‫تعطیلی اجباری قرار دارند‪.‬‬ ‫شیوع کرونا ویروس عالوه بر خسارات و تلفات جانی‪ ،‬در بخشهای مختلف‬ ‫اقتصادی همچون کالن‪ ،‬صنایع‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬کشورها را با چالشهای بسیاری‬ ‫روبه رو کرده است؛ به طوری که بسیاری از شرکتهای تجاری و برندهای معروف‬ ‫دنیا تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند و به نسبت قدرت و نفوذشان متضرر‬ ‫شده اند‪ .‬خبرهای بین المللی نیز حاکی از ان است که حتی دو برند قدرتمند‬ ‫و شناخته شده هواوی و ال جی نیز نتواستند در مقابل این ویروس تاب بیاورند‬ ‫و شیوع ویروس کرونا انها را متحمل ضرر و زیان کرده است‪.‬‬ ‫کشــور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود و با ورود این ویروس بخش های‬ ‫زیادی تحت تاثیر قرار گرفتند و اصطالحا کمرشان زیر بار بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫خم شده اســت‪ .‬بیماری ای که اگرچه در ابتدا تصور می شد فقط با انسان ها‬ ‫ســروکار دارد ولی حاال دامنه نفوذش را گســترده کرده و در حال سرایت به‬ ‫اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫اگرچه مشــاغل دولتی و کسب وکارهای کالن همانند غولهای اقتصادی‬ ‫جهان از گزند این ویروس در امان نیستند‪ ،‬اما به نظر می رسد کرونا این روزها‬ ‫بیشتر کسب و کارهای خرد را هدف گرفته و این مشاغل را در استانه تعطیلی‬ ‫قرار داده اســت؛ به طوری که صاحبان ان معتقدند اگر شرایط به همین روال‬ ‫پیش برود تا چند هفته اینده چیزی به نام کسب و کارخرد در کشور نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در همین راستا بسیاری از فعاالن در این عرصه تصاویر و فیلمهایی از کسب‬ ‫و کارشان را در فضای مجازی منتشر کرده اند و با اشاره به رکورد بازار خواستار‬ ‫توجه و حمایتهای دولتی شده اند‪.‬‬ ‫یک فروشنده البسه در یکی از این ویدیوها می گوید‪ :‬دو هفته ای می شود‬ ‫که فروش نداریم‪ .‬مردم از ترس به خطر افتادن سالمتی خود تمایلی به بیرون‬ ‫امدن از خانه و خرید لباس ندارند؛ در حالی که هرسال اسفندماه اوج فروشمان‬ ‫بود‪ ،‬ولی کرونا کارمان را از رونق انداخته است‪.‬‬ ‫او معتقد است که اوضاع خرید و فروش پیش از این نیز بخاطر تغییرات نرخ‬ ‫ارز خیلی خوب نبود ولی حداقل اب باریکه ای وجود داشت اما حاال فروشندگان‬ ‫مانده اند و اجاره مغازه و مالیات و عوارض و شب عیدی که بازار خوابیده است‪.‬‬ ‫در ویدیوی دیگری یک کافه دار می گوید‪ :‬قبل از شیوع کرونا‪ ،‬هر روز کافه‬ ‫ما پر و خالی از جمعیت می شد و بعضی روزها انقدر سرمان شلوغ می شد که‬ ‫نمی توانستیم به موقع به همه سرویس دهیم‪ .‬خدا را شکر کار و کاسبی خوب‬ ‫بود‪ ،‬اما وقتی اعالم شد که این بیماری همه گیر شده‪ ،‬مراجعه کم و کمتر شد‬ ‫و االن هم که تقریبا به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫یک کارگر نیز که در رستوران کار می کند با گالیه از وضعیت این روزهای‬ ‫کشــور می گوید‪ :‬اوضاع کاری بد نبود‪ ،‬اما چند روزی است که با شیوع کرونا‬ ‫خیلی مشتری کم شده و همه از ترس اینکه ممکن است به کرونا مبتال شوند‪،‬‬ ‫بیرون غذا نمی خورند‪ .‬همین باعث شده فروشمان کم شود و صاحب رستوران‬ ‫گفته حتی ممکن است نتواند حقوق اسفندمان را هم بدهد‪ .‬اگر حقوقی نگیرم‬ ‫شب عیدی باید دستم را جلوی چه کسی دراز کنم؟‬ ‫اجازه تعطیلی جلسه شورای عالی کار را‬ ‫نمی دهیم‬ ‫نماینده کارگران در شــورای عالی کار با اشــاره به اینکه امکان برگزاری‬ ‫جلســه غیرحضوری و مجازی برای تعیین دستمزد نیست گفت‪ :‬کارگران‬ ‫مدتهاســت که بابت عقب نگه داشته شــدن مزدشان بستانکارند و در زمان‬ ‫حاضر زمان ترمیم درامد رسیده است‪.‬‬ ‫علی خدایی‪ ،‬نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه‬ ‫شورای عالی کار گفت‪ :‬تا کنون خبری به ما داده نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه به اعتقاد نمایندگان کارگران بحث کرونا ویروس‬ ‫نمی تواند مانع برگزاری جلسه شــورای عالی کار شود افزود‪ :‬تعداد اعضای‬ ‫اصلی شــورای عالی کار ‪ 9‬نفر اســت که با افزودن افــراد متفرقه به ‪ 15‬نفر‬ ‫می رسد‪ .‬در صورت برگزاری جلسه اعضا هم با رعایت کامل مسائل بهداشتی‬ ‫حاضر خواهند شــد‪ .‬کمیته پیشگیری از کرونا هم برگزاری جلسات بیشتر‬ ‫از ‪ 50‬نفر را ممنوع کرده است‪ .‬مگر جلسات هیات دولت تعطیل است؟ مگر‬ ‫کارگران تعطیل هستند که جلسه شورای عالی کار برگزار نشود؟‬ ‫خدایی بیان کرد‪ :‬اصرار داریم که جلسات برگزار شود‪ ،‬به هیچ عنوان هم‬ ‫هیچ خطری درباره انتشار ویروس کرونا در این جلسه نمی بینیم‪ .‬درخواست‬ ‫گروه کارگری برگزاری این جلســه اســت‪ .‬به هیچ عنوان مایل نیستیم که‬ ‫به خاطر پیشگیری از کرونا جلسه برگزار نشود‪ ،‬چرا که ما نماینده جامعه ای‬ ‫هستیم که تمام کارگران در زمان حاضر مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫نماینده کارگران در شــورای عالی کار بیان کرد‪ :‬متولیان امور کارگران‬ ‫نمی توانند در حالی که کارگران در جمع های ‪200‬نفره مشغول کار هستند‪،‬‬ ‫جلسه شــورای عالی کار را که برای تصمیم گیری امورات انهاست تعطیل‬ ‫کنند‪ .‬ما گروه کارگری اصرار بر تعیین تکلیف جلســه شــورای عالی کار و‬ ‫دستمزد کارگران داریم‪.‬‬ ‫وی با ابراز اینکه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بهانه خوبی برای عدم‬ ‫برگزاری جلســه نیست گفت‪ :‬کشور در شرایط قرنطینه نیست‪ ،‬مادامی که‬ ‫جلسات هیات دولت و مجلس برگزار می شود و کارگران صنایع تعطیل نشدنی‬ ‫مانند خودروســازی ها‪ ،‬پاالیشگاه ها و بیمارستانی در محل کارشان حضور‬ ‫دارند‪ ،‬دلیلی برای تشکیل مجازی جلسات شورای عالی کار و یا موکول کردن‬ ‫به زمان دیگر وجود ندارد‪ .‬وزارت کار به بهانه این ویروس در برگزاری جلسه‬ ‫شورای عالی کار وقت کشی می کند‪ .‬عضو کارگری شورای عالی کار بیان کرد‪:‬‬ ‫احتمال برگزاری جلسات به صورت مجازی و موکول شدن به زمان دیگری‬ ‫اص ً‬ ‫ال وجود ندارد‪ .‬پرونده مزد سال ‪ 99‬باید بسته شود؛ حتی خیال لغو جلسات‬ ‫و یا موکول کردن ان به زمان دیگر نباید از ذهن کســی عبور کند؛ کارگران‬ ‫مدت ها است که بابت عقب ماندگی دستمزدشان بستانکارند‪ ،‬با هزار مشقت‬ ‫ثابت کردیم که ارزش ســبد هزینه های زندگــی یک خانوار به ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪ 940‬هزار تومان در ماه رسیده است؛ حاال زمان ترمیم درامد کنونی است‪.‬‬ ‫منتظــر اعالم زمان برگزاری جلســات شــورای عالی کار هســتیم‪ .‬طبق‬ ‫پیگیری هایی که داشــتیم‪ ،‬قول برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته‬ ‫اینده را به ما داده اند‪.‬علی خدایی‪ ،‬نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره‬ ‫برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت‪ :‬تا کنون خبری به ما داده نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه به اعتقاد نمایندگان کارگران بحث کرونا ویروس‬ ‫نمی تواند مانع برگزاری جلسه شــورای عالی کار شود افزود‪ :‬تعداد اعضای‬ ‫اصلی شــورای عالی کار ‪ 9‬نفر اســت که با افزودن افــراد متفرقه به ‪ 15‬نفر‬ ‫می رسد‪ .‬در صورت برگزاری جلسه اعضا هم با رعایت کامل مسائل بهداشتی‬ ‫حاضر خواهند شــد‪ .‬کمیته پیشگیری از کرونا هم برگزاری جلسات بیشتر‬ ‫از ‪ 50‬نفر را ممنوع کرده است‪ .‬مگر جلسات هیات دولت تعطیل است؟ مگر‬ ‫کارگران تعطیل هستند که جلسه شورای عالی کار برگزار نشود؟‬ ‫خدایی بیان کرد‪ :‬اصرار داریم که جلسات برگزار شود‪ ،‬به هیچ عنوان هم‬ ‫هیچ خطری درباره انتشار ویروس کرونا در این جلسه نمی بینیم‪ .‬درخواست‬ ‫گروه کارگری برگزاری این جلســه اســت‪ .‬به هیچ عنوان مایل نیستیم که‬ ‫به خاطر پیشگیری از کرونا جلسه برگزار نشود‪ ،‬چرا که ما نماینده جامعه ای‬ ‫هستیم که تمام کارگران در زمان حاضر مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۱۷‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4004‬‬ ‫کاهش دامنه نوسان در بورس و‬ ‫فرابورس به‪ ۲‬درصد منتفی شد‬ ‫وزیر اقتصاد مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار در خصوص کاهش دامنه نوســان به دو‬ ‫درصد به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازارهای مالی‬ ‫را لغو کرد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬با دستور‬ ‫فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‬ ‫شورای عالی بورس به رئیس سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار کاهش دامنه نوسان در بورس و فرابورس به ‪۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬فع ً‬ ‫ال منتفی شــد و دامنه نوسان طبق روال‬ ‫گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند بر اساس مشورت به عمل امده با‬ ‫اکثریت اعضای شورای عالی بورس به رئیس سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار دستور داد‪ ،‬کاهش دامنه نوسان‬ ‫به دو درصد‪ ،‬را به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازارهای‬ ‫مالی در حوزه های اقتصادی کشور‪ ،‬فع ً‬ ‫ال منتفی کرده‬ ‫و تاکید کرد از روز شنبه (‪ ۱۷‬اسفندماه جاری)‪ ،‬دامنه‬ ‫نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد‪.‬‬ ‫کارشناســان بســیاری به مصوبه هیات مدیره‬ ‫سازمان بورس انتقاد کرده بودند که خبرگزاری مهر‬ ‫امروز در گزارشــی با عنوان له یاعلیه بازار سرمایه؟ ‪/‬‬ ‫تصمیم شبانه بورس صدای کارشناسان را دراورد به‬ ‫این انتقادات پرداخته بود‪ .‬وزیر اقتصاد مصوبه هیات‬ ‫مدیره ســازمان بورس و اوراق بهــادار در خصوص‬ ‫کاهــش دامنه نوســان به دو درصد بــه دلیل لزوم‬ ‫مدیریت و تعادل بازارهای مالی را لغو کرد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬با دستور‬ ‫فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‬ ‫شورای عالی بورس به رئیس سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار کاهش دامنه نوسان در بورس و فرابورس به ‪۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬فع ً‬ ‫ال منتفی شــد و دامنه نوسان طبق روال‬ ‫گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند بر اساس مشورت به عمل امده با‬ ‫اکثریت اعضای شورای عالی بورس به رئیس سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار دستور داد‪ ،‬کاهش دامنه نوسان‬ ‫به دو درصد‪ ،‬را به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازارهای‬ ‫مالی در حوزه های اقتصادی کشور‪ ،‬فع ً‬ ‫ال منتفی کرده‬ ‫و تاکید کرد از روز شنبه (‪ ۱۷‬اسفندماه جاری)‪ ،‬دامنه‬ ‫نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد‪.‬‬ ‫کارشناســان بســیاری به مصوبه هیات مدیره‬ ‫سازمان بورس انتقاد کرده بودند که خبرگزاری مهر‬ ‫امروز در گزارشــی با عنوان له یاعلیه بازار سرمایه؟ ‪/‬‬ ‫تصمیم شبانه بورس صدای کارشناسان را دراورد به‬ ‫این انتقادات پرداخته بود‪.‬‬ ‫وقتی دام از دست دامدار بیرون می اید‪،‬‬ ‫مدیریتش با دالالن است!‬ ‫با شــیوع ویروس کرونا در کشــور تقاضا برای مصرف مــواد غذایی و بعضا‬ ‫ذخیره سازی ان بیشتر شد و گوشت قرمز نیز که از این قاعده مستثنی نبود‪ ،‬با‬ ‫افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مواجه شد که در این راستا مدیرعامل‬ ‫اتحادیه دامداران توضیحانی را درباره بازار گوشت قرمز ارائه کرد‪.‬‬ ‫سعید سلطانی با بیان این که افزایش ناگهانی قیمت گوشت فقط مختص به‬ ‫تهران است و این موضوع در استانهای دیگر که شیوع کرونا در انها کمتر است‪،‬‬ ‫به چشم نمیخورد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور معمول روزانه مقداری گوشت به بازار عرضه‬ ‫می شوداماوقتیشایعهشدکهتهراناحتمالقرنطینهشدندارد‪،‬برخیازمردم‬ ‫به بازار هجوم اورند و هر چیزی که میتوانستند خریداری کردند و همین باعث‬ ‫شد که تقاضا در این چند روز باال برود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دام گران نشــده است و قیمت گوشت توسط دامدار تعیین‬ ‫نمیشود‪ ،‬بلکه دامدار‪ ،‬دامش را به دالل و واسطه گران تحویل میدهد و انها نیز‬ ‫ایندامراتحویلکشتارگاهها‪،‬مراکزبستهبندیوقصابیهامیدهند‪.‬درحقیقت‬ ‫بازیگردان اصلی این میدان دالالن و واسطه گران هستند که هم برای گوشت و‬ ‫هم برای االیش گوشت قیمت تعیین میکنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت‪ :‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫وتولیدکنندگانبرقیمتگذاریوعرضهباقیمتمصوبکاالهایتعزیراتینظارت‬ ‫میکند ولی در گوشت و االیش گوشت‪ ،‬این نظارتها صورت نمیگیرد و وقتی دام‬ ‫از دست دامدار بیرون می اید‪ ،‬مدیریتش با دالالن است‪.‬‬ ‫سلطانی تصریح کرد‪ :‬االیش گوشت با شیوع کرونا و احتیاط کشورها‪ ،‬صادر‬ ‫و وارد نمی شود‪ .‬از طرفی تقاضای این اقالم در بازارها داخلی نیز کم شده است‬ ‫و همین امر باعث می شود که به قیمت گوشت اضافه شود‪ .‬به عبارت دیگر چون‬ ‫اکثرا مردم کله پاچه و جگر را در رستوران ها مصرف می کردند‪ ،‬طبیعتا با کمتر‬ ‫شدن مراجعات به رستورانها مصرف این اقالم نیز کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قیمت گوساله زنده با وزن ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬کیلوگرم ‪ ۲۷‬الی‬ ‫‪ ۲۸‬هزار تومان و قیمت گوسفند زنده کیلویی حدود‪ ۳۶‬هزار تومان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گوشت گوسفند نهایتا کیلویی ‪ ۸۰‬هزار تومان و گوشت گاو بدون استخوان هم‬ ‫کیلویی‪ ۶۰‬تا‪ ۶۵‬هزارتومان درخرده فروشیها باید به فروش برسد‪.‬‬ ‫او همچنین به وضعیت تولید و صادرات شــیر در کشور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه شیر تولیدی در کشور با وضعیت نامناسبی روبهرو است‪ ،‬زیرا عراق به‬ ‫عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده لبنیات کشور ما‪ ،‬از ورود لبنیات به داخل‬ ‫عراق جلوگیری کرده و همین امر باعث شده که به این محصول لطمه وارد شود‬ ‫و چون شــیر فسادپذیر است‪ ،‬اگر روی ان فراوری نشود و به بازار عرضه نشود‪،‬‬ ‫خراب خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیه دامداران اضافه کرد‪ :‬از طرفی زایش دامهای ســبک و‬ ‫سنگین با اغاز فصل بهار شروع می شود و همین امر منجر به افزایش شیر انها و‬ ‫عرضه ان شــیر به بازار خواهد شد‪ .‬اما با توجه به شرایط پیش امده‪ ،‬یعنی کم‬ ‫شدن صادرات لبنیات و کاهش تقاضای داخلی‪ ،‬شیر در دست تولید کننده باقی‬ ‫خواهدماندوبنابراینبایدبرایخروجازاینوضعیتوجلوگیریازضرردامداران‬ ‫خریدتضمینیانجامشودوضعیتصادراتنیزبهبودیابد‪ .‬باشیوعویروسکرونا‬ ‫در کشــور تقاضا برای مصرف مواد غذایی و بعضا ذخیره سازی ان بیشتر شد و‬ ‫گوشتقرمزنیزکهازاینقاعدهمستثنینبود‪،‬باافزایشتقاضاودرنتیجهافزایش‬ ‫قیمت مواجه شــد که در این راستا مدیرعامل اتحادیه دامداران توضیحانی را‬ ‫درباره بازار گوشت قرمز ارائه کرد‪.‬‬ ‫سعید سلطانی با بیان این که افزایش ناگهانی قیمت گوشت فقط مختص به‬ ‫تهران است و این موضوع در استانهای دیگر که شیوع کرونا در انها کمتر است‪،‬‬ ‫به چشم نمیخورد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور معمول روزانه مقداری گوشت به بازار عرضه‬ ‫می شوداماوقتیشایعهشدکهتهراناحتمالقرنطینهشدندارد‪،‬برخیازمردم‬ ‫به بازار هجوم اورند و هر چیزی که میتوانستند خریداری کردند و همین باعث‬ ‫شد که تقاضا در این چند روز باال برود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دام گران نشــده است و قیمت گوشت توسط دامدار تعیین‬ ‫نمیشود‪ ،‬بلکه دامدار‪ ،‬دامش را به دالل و واسطه گران تحویل میدهد و انها نیز‬ ‫ایندامراتحویلکشتارگاهها‪،‬مراکزبستهبندیوقصابیهامیدهند‪.‬درحقیقت‬ ‫بازیگردان اصلی این میدان دالالن و واسطه گران هستند که هم برای گوشت و‬ ‫هم برای االیش گوشت قیمت تعیین میکنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت‪ :‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫وتولیدکنندگانبرقیمتگذاریوعرضهباقیمتمصوبکاالهایتعزیراتینظارت‬ ‫میکند ولی در گوشت و االیش گوشت‪ ،‬این نظارتها صورت نمیگیرد و وقتی دام‬ ‫از دست دامدار بیرون می اید‪ ،‬مدیریتش با دالالن است‪.‬‬ ‫سلطانی تصریح کرد‪ :‬االیش گوشت با شیوع کرونا و احتیاط کشورها‪ ،‬صادر‬ ‫و وارد نمی شود‪ .‬از طرفی تقاضای این اقالم در بازارها داخلی نیز کم شده است‬ ‫و همین امر باعث می شود که به قیمت گوشت اضافه شود‪ .‬به عبارت دیگر چون‬ ‫اکثرا مردم کله پاچه و جگر را در رستوران ها مصرف می کردند‪ ،‬طبیعتا با کمتر‬ ‫شدن مراجعات به رستورانها مصرف این اقالم نیز کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قیمت گوساله زنده با وزن ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬کیلوگرم ‪ ۲۷‬الی‬ ‫‪ ۲۸‬هزار تومان و قیمت گوسفند زنده کیلویی حدود‪ ۳۶‬هزار تومان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گوشت گوسفند نهایتا کیلویی ‪ ۸۰‬هزار تومان و گوشت گاو بدون استخوان هم‬ ‫کیلویی‪ ۶۰‬تا‪ ۶۵‬هزارتومان درخرده فروشیها باید به فروش برسد‪.‬‬ ‫او همچنین به وضعیت تولید و صادرات شــیر در کشور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه شیر تولیدی در کشور با وضعیت نامناسبی روبهرو است‪ ،‬زیرا عراق به‬ ‫عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده لبنیات کشور ما‪ ،‬از ورود لبنیات به داخل‬ ‫عراق جلوگیری کرده و همین امر باعث شده که به این محصول لطمه وارد شود‬ ‫و چون شــیر فسادپذیر است‪ ،‬اگر روی ان فراوری نشود و به بازار عرضه نشود‪،‬‬ ‫خراب خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیه دامداران اضافه کرد‪ :‬از طرفی زایش دامهای ســبک و‬ ‫سنگین با اغاز فصل بهار شروع می شود و همین امر منجر به افزایش شیر انها و‬ ‫عرضه ان شــیر به بازار خواهد شد‪ .‬اما با توجه به شرایط پیش امده‪ ،‬یعنی کم‬ ‫شدن صادرات لبنیات و کاهش تقاضای داخلی‪ ،‬شیر در دست تولید کننده باقی‬ ‫خواهدماندوبنابراینبایدبرایخروجازاینوضعیتوجلوگیریازضرردامداران‬ ‫خرید تضمینی انجام شود وضعیت صادرات نیز بهبود یابد‪.‬‬ ‫یک سوم ایرانیان با اختالالت خواب مواجه اند‬ ‫وزیر صمت‪ :‬تولید مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی افزایش‪ ۲‬برابری یافت‬ ‫وزیر صنعــت‪ ،‬معدن وتجارت اعالم کرد‪ :‬تولید مــواد ضدعفونی کننده و‬ ‫بهداشتی از ابتدای اسفند ماه جاری افزایش دو برابری یافته و برای واحد هایی‬ ‫که امکان فعالیت داشتند‪ ،‬مجوز صادر شد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی افزود‪ :‬براساس اعالم نیاز ‪ ۸۰‬میلیونی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی برای ماسک‪ ،‬باوجود اینکه تولید این محصول دو تا سه برابر‬ ‫شرایط معمول شده است؛ در این زمینه با مساعدت دولت و تخصیص ارز دولتی‬ ‫ازسویبانکمرکزی‪،‬وارداتدرسریعترینزمانممکندردستورکارقرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتخاطرنشانساخت‪:‬بیشتریندغدغههادرمورد‬ ‫تامینماسکتنفسیاستکهظرفیتتولیدکشوربهنسبتتقاضایچندبرابری‬ ‫روزهای اخیر و با توجه به تولید پایین‪ ،‬کمبودهایی به وجود امد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرایند توزیع اقالم بهداشتی‪ ،‬ضد عفونی کننده و ماسک ‪ ،‬نیازمند‬ ‫اصالح و بازبینی جدی اســت و این وزارتخانه امادگی دارد تجربیات خود را در‬ ‫اختیار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی قرار دهد‪.‬‬ ‫همزمان با اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در زمینه‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬ستادی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حضور همه عوامل‬ ‫مرتبط‪،‬تشکلهایبخشخصوصی‪،‬انجمنهاوتولیدکنندگانتشکیلواقالم‬ ‫کاالییموردنیازجهتتولیدوتامینبهمیزانکافیموردتوجهورصدقرارگرفته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫رحمانی یاداور شــد‪ :‬پیش از این شــرکت های تولید کننده محصوالت‬ ‫بهداشتی‪ ،‬ضد عفونی کننده و ماسک‪ ،‬فعالیت خود را زیر نظر وزارت بهداشت و‬ ‫درمان و سازمان غذا و دارو انجام داده و وزارت صنعت بر اساس مسوولیت خود‪،‬‬ ‫برای حفظ فرایند تولید این واحدها وارد عمل شدو افزایش تولید در این بخش‬ ‫را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تعداد واحدهای صنعتی فعال در حوزه شوینده بهداشتی‪،‬‬ ‫هیچمشکلیدرسطحکشورندارندوبهمیزانکافیتولیداتدرسطحبازارعرضه‬ ‫می شود‪ .‬وزیر صنعت اعالم کرد‪ :‬روند تامین اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده‬ ‫ها تداوم دارد و در این مدت با هماهنگی سازمان غذا و دارو‪ ۱۰۷ ،‬مجوز نیز برای‬ ‫تغییر محصول از ارایشی به مواد شوینده و بهداشتی و ضد عفونی کننده صادر‬ ‫شده و به قید فوریت نیز پروانه فعالیت انها اعطا شده تا نیاز مصرف کنندگان در‬ ‫کشور با مشکلی روبرو نشود‪.‬‬ ‫ویروس کرونا از اوایل دی ماه در ووهان واقع در استان هوبی چین پدیدار شد‬ ‫وتاکنونعالوهبرکشورهایجنوبشرقاسیا‪،‬خاورمیانه‪،‬اروپا‪،‬قارههایافریقا‪،‬‬ ‫اروپا و اقیانوسیه را هم تحت تاثیر قرار داده است‪.‬تاکنون حدود سه هزار نفر بر اثر‬ ‫ابتال به این بیماری ویروسی جانباخته اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تغییر ماهیت چهار بازار ایران‬ ‫پس از کرونا‬ ‫بررســی بازارهای مختلف نشــان می دهد در میان‬ ‫بازارهای اصلی ایران هر بــازار رفتار منحصر به فردی‬ ‫داشــته‪ :‬از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش‬ ‫قیمت روزهای خود را سپری می کند و در سویی دیگر‬ ‫نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اســفندماه شتاب‬ ‫فزاینده ای را تجربه می کردند حاال روند کاهشــی را از‬ ‫سرگرفتند‪.‬‬ ‫از ‪ ۳۰‬بهمن که کشور درگیر شیوع ویروس کرونا شده‬ ‫تا امروز‪ ،‬بازارها از جمله بخش هایی بودند که بیشترین‬ ‫نوســان را دیدنــد‪ .‬در برخی بخش ها شــتاب فزاینده‬ ‫افزایشی قیمت ها تجربه شد و در برخی دیگر رکود برقرار‬ ‫شــد‪ .‬درواقع و به بیان ساده تر وقتی مسئوالن از مردم‬ ‫خواستند که خانه نشــینی را در پیش بگیرند جز چند‬ ‫بخش خــاص‪ ،‬بازارهای دیگر التهاب و تالطم را تجربه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫چرایی این مساله باز می گردد به زمان و پیچیدگی‬ ‫مقابله با این ویروس‪ .‬شــیوع این ویروس حتی اقتصاد‬ ‫ابرقدرتی چون چین را هم دچار سکته کرد‪ .‬با این حال‬ ‫و گرچه در ایران اتفاق نیافتاد و مســئوالن استفاده از‬ ‫قرنطینــه را روشــی ناکارامد ارزیابــی کردند ولی به‬ ‫درخواست مســئوالن و همراهی مردم از هر خروج بی‬ ‫دلیلی از خانه ها جلوگیری به عمل امده است‪ .‬این مهم‬ ‫همزمان شــده با اســفندماه که برای برخی از اصناف‬ ‫مهم ترین ماه درامدی کشور است‪ .‬در اسفند ماه بیش‬ ‫از هر ماه دیگر مبادالت ریالی در اقتصاد شکل می گیرد‬ ‫و بازار این مــاه را در هیچ زمان دیگری نمی توان تکرار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در همین رابطه چندی پیش وحید شقاقی شهری‪،‬‬ ‫کارشناس امور اقتصادی به خبرانالین گفته بود بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد از تقاضای موثر داخلــی مصرفی در ایران‬ ‫کاسته می شــود‪ .‬این در حالی است که گزارشات اخیر‬ ‫نشان می دهد در ‪ ۹‬ماهه نخست امسال رشد اقتصادی‬ ‫کشــور حدود منفی ‪ ۷.۵‬درصد بوده است این کاهش‬ ‫می تواند تا پایان ســال رکود اقتصادی کشور تعمیق و‬ ‫حتی رشد منفی را دو رقمی کند‪ .‬با این حال چنان شیوع‬ ‫این ویروس برای دولتمردان کشورها ناخوشایند است‬ ‫که از چین تا دیگر کشــورهای دچار شده به ان حداقل‬ ‫در مرحله برخورد و کنترل ان چندان ذهن خود را درگیر‬ ‫رشد اقتصادی نمی کنند‪.‬‬ ‫این وضعیت بر رشد اقتصادی جهان هم سایه انداخته‬ ‫اســت به نحوی که ســازمان جهانــی همکاری های‬ ‫توسعه ای در خوش بینانه ترین حالت معتقد است نیم‬ ‫درصد از رشــد اقتصادی جهان در سال ‪ ۲۰۲۰‬کاسته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سورپرایز شب عیدی‬ ‫شــب عید بازار خاص خود را دارد البته اگر شرایط‬ ‫اقتصادی عادی باشد‪ .‬به طور سنتی تقاضا برای ارزهای‬ ‫خارجی‪ ،‬اتومبیل‪ ،‬پوشاک‪ ،‬شیرینی و‪ ...‬افزایش می یابد‬ ‫ولی شیوع کرونا عمال این بازارها را به حال خود واداشت‪.‬‬ ‫در مقابــل بــه نظر می رســد میوه فروشــی ها‪ ،‬لوازم‬ ‫بهداشــتی ها‪ ،‬داروخانه ها و سوپرمارکتی ها با تقاضایی‬ ‫بیش از هر زمان دیگری مواجه هستند‪.‬‬ ‫بازار ارز و طال در میان این بازارها شــرایط ویژه ای را‬ ‫تجربه کردند‪ .‬از زمان شیوع کرونا در چین قیمت جهانی‬ ‫طال رشــد داشــت که البته اثر خود را بر بازار ایران هم‬ ‫گذاشت‪ .‬صد البته با شیوع کرونا در ایران این نوسانات‬ ‫تبدیل به التهاب شدند‪ .‬گرچه باید در مورد بازار ارز و طال‬ ‫مدنظر داشت که رفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه‬ ‫اف ای تی اف نیز اثرات روانی خود را به همراه داشت‪.‬‬ ‫طال زیر فشار قیمت جهانی طال و دالر‬ ‫در روز ‪ ۳۰‬بهمن که اعالم رسمی شیوع کرونا در ایران‬ ‫است و یک روز پیش از ان نرخ هر دالر امریکا در سامانه‬ ‫سنا ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۵۰‬تومان بود ولی این رقم در بازار ازاد‬ ‫روز ‪ ۳۰‬بهمن به ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان رســید‪ .‬در روز‬ ‫سوم اســفند قیمت هر دالر امریکا وارد کانال ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومانی شد‪ .‬در روزهای اخیر نیز قیمت هر دالر امریکا‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬تومان ارزش گذاری می شود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر یک روز قبل از اعالم شیوع کرونا در‬ ‫ایــران هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار ‪ ۵۴۰‬هزار تومان بود ولی‬ ‫تنها پنج روز بعد رکورد ‪ ۶۲۰‬هزار تومانی را هم شکست‪.‬‬ ‫پس از ان حتی قیمت هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار باالتر هم‬ ‫رفت ولی در پایان هفته قیمت طال در بازار تهران ‪۵۹۷‬‬ ‫هزار تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫بازار مسکن منتظر بهار‬ ‫سوی دیگر بازار مسکن که در بهمن ماه اندک اندک‬ ‫داشت رکود بازار را کنار را می زد دوباره ورق برگشت و‬ ‫از سطح معامالت و قیمتها کاسته شد‪ .‬امارها حاکی از‬ ‫ان اســت که معامالت مســکن در بهمن ماه رشد ‪۲۰‬‬ ‫درصدی را تجربه کرد ولی پس از اغاز شیوع کرونا خرید‬ ‫و فروش متوقف شــد‪ .‬به نظر برخــی از اگاهان اگر هم‬ ‫معامالتی در این مدت صورت گرفت تنها برای واحدهای‬ ‫کمتــر از ‪ ۷۰۰‬میلیون بوده و برای واحدهای گران تر از‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان تغییرات خاصی دیده نمی شــود‪.‬‬ ‫البته بازار مســکن به دلیل اینکه به عنــوان بازاری با‬ ‫نقدینگی باال محســوب می شــود و می تواند حتی در‬ ‫شــرایط رکودی ارزش دارایی ها را حفظ کند در میان‬ ‫مدت تاثیری از ویروس کرونا نخواهد گرفت‪ .‬البته باید‬ ‫توجه داشــت پیک رونق معامالت مسکن در کشور در‬ ‫بهار است که معلوم نیست با شیوع کرونا چقدر به تاخیر‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫جهش اولیه و سقوط‬ ‫بازار خودرو وضعیت دیگــری را تجربه می کند؛ در‬ ‫حالی که پیش از شیوع کرونا هر روز بر قیمت خودروها‬ ‫افزوده می شود‪ ،‬پس از شیوع ان قیمت ها روند نزولی به‬ ‫خــود گرفتند‪ .‬به گفته یکی از نمایشــگاه داران تهران‬ ‫بسیاری از خریداران خودرو به دلیل کرونا ترجیح دادند‬ ‫فعال در خانه ها بمانند و خرید خود را به روزهای دیگری‬ ‫موکول کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۱۷‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫نتیجه بازگشت به لیست سیاه ‪ FATF‬چیست؟‬ ‫رییس کمیســیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاوررزی‬ ‫تهران گفت‪ :‬بازگشت به لیست سیاه ‪ FATF‬هزینه تجارت را بیش از پیش افزایش می دهد‪.‬‬ ‫تاخیرها و تعللها برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (‪ )FATF‬نهایتا ایران را به همان نقطه‬ ‫پیشین‪ ،‬یعنی لیست سیاه بازگرداند و بیم ها و امیدهای فعاالن اقتصادی را نقش بر اب کرد‪ .‬حاال چه‬ ‫می شود سوالی است که بعد از بازگشت ایران به این لیست برای بسیاری از فعاالن اقتصادی بوجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫حســن فروزان فر‪ ،‬رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت‪:‬‬ ‫باتوجهبه مجموعگرفتاری هاباپیوستنایرانبه لیست سیاه‪ FATF‬اتفاقبزرگ و جدیدینمی افتد‪،‬‬ ‫چرا که پیشتر هم در شرایطی قرار داشتیم که زمینه های ارتباط بانکی به دلیل تحریم های امریکا و‬ ‫عدم همکاری رسمی بانکها با ما فراهم بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در همین وضعیت تحریم های سخت گیرانه‪ ،‬کونلون بانک چین و چندجای دیگر‬ ‫هم تعامالت را با ما متوقف کرده بودند‪ .‬بنابراین انقدر در تنگنا هستیم که عمال ورود به لیست سیاه‬ ‫‪ FATF‬تغییرات عمده ای در تعامالت با دنیا فراهم نمی کند‪ .‬پیشتر نیز نه شرکت ها اماده بودند به‬ ‫صورت مستقیم با ما در تعامل باشند و نه بانک های کشورهای مختلف تعامالت رسمی با ما داشتند‪.‬‬ ‫فروزان فر با بیان اینکه ورود به این لیست یعنی بازگشت به این مسیر دشوارتر از پیش خواهد بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یک بار زمان برجام و پس از اینکه در لیست سیاه بودیم تالش کردیم با ارائه توضیحات و در‬ ‫نظر گرفتن اصالحات در نظام پولی و بانکی‪ ،‬خودمان را از این ورطه بیرون اوریم اما متاســفانه در‬ ‫نهایت موفق نشدیم و به این لیست بازگشتیم و اکنون خروج مجدد از لیست سیاه کاری سخت تر از‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشــان کرد‪ :‬کشــورهایی که در این مذاکرات موفق بودند تائید‬ ‫کرده اند که باد از فرصت های مناسب برای این گفتگوهای فنی‪ -‬سیاسی باید استفاده شود‪ ،‬مانند‬ ‫کوبا که از ظرفیت مذاکرات در زمان اوباما با دقت باال استفاده کرد تا از لیست سیاه خارج شود‪.‬‬ ‫فروزان فر مذاکرات پیش رو برای خروج از لیست سیاه را دشوار خواند و گفت‪ :‬با اتفاقی که رخ داد‪،‬‬ ‫تعامالت کامل متوقف است و هیچ رفت و امد رسمی به سادگی در تعامالت تجاری نخواهیم داشت‬ ‫و نهایتا مجبوریم با هزینه های بیشتر و صرف زمان بیشتر فعالیتهای تجاری محدود را انجام دهیم‪.‬‬ ‫به گفته وی این هزینه ها شامل استفاده از شرکت های واسطه غیر ایرانی و یا یا جابجا کردن پول‬ ‫می شود که در نهایت هزینه های مبادالت را باال می برد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران با اعتقاد به اینکه بازگشت به لیست سیاه روند تجاری کشور را متوقف‬ ‫نمی کند‪،‬افزود‪:‬اینلیستتوصیه ایاستبهکشورهایدیگرمبنیبراینکهدرمراواتشانباکشورهای‬ ‫عضو لیســت سیاه دقت داشته باشند و از این نظر مسوولیت سنگینی برای تعامل با ایران به دوش‬ ‫کشــورها می گذارد؛ اما ممنوعیت یا قطعنامه نیست که کشورهای دیگر را از برقراری تعامل با ان‬ ‫کشور منع کند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد‪ :‬ورود به‬ ‫لیست سیاه تفاوت عمده ای در کوتاه مدت ایجاد نمی کند و تنها تعامالت را دشوارتر و پر هزینه تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فروزان فر معتقد است اگر روزی شرایط تحریم اصالح شود‪ ،‬ان زمان اولین موضوع قطعا پیوستن‬ ‫به ‪ FATF‬خواهد بود‪.‬‬ ‫وی راه حل کنونی را تالش برای اصالح نظام پولی عنوان کرد و گفت‪ :‬در این شرایط نباید با بهانه‬ ‫قرار گرفتن در لیســت سیاه ‪ FATF‬خودمان را متوقف کنیم‪ ،‬بلکه با تمام توان متمرکز باشیم بر‬ ‫اینکه نظام بانکی و پولی خود را از وضعیت عدم شفافیت و خطاها نجات دهیم و سعی کنیم تا جای‬ ‫ممکن از این وضعیت خارج شویم‪.‬‬ ‫احمد صادقیان عضو دیگر اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت‪:‬‬ ‫وقتی روابط عادی بانکی و مبادالت با ســایر کشورها نداشته باشیم مشخص است به مشکالتمان‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫صادقیان تصریح کرد‪ :‬با این اتفاق روابط بانکی که پیشتر به دلیل تحریم ها محدود بود‪ ،‬محدودتر‬ ‫و همه مســائلی که ارتباط با تجارت و تولید دارد دچار مشکل می شود‪ ،‬چرا که حتی معدود نقل و‬ ‫انتقاالت سابق به راحتی نمی تواند انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اعتقاد به اینکه بازگشت به لیست سیاه در کوتاه مدت اثر خود را نشان می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬شاید‬ ‫عموم مردم در بلند مدت متوجه تبعات منفی ان شوند اما فعاالن اقتصادی که تجارت در راس امور‬ ‫انان قرار دارد به وضوح ان را لمس خواهند کرد‪.‬‬ ‫صادقیان با بیان اینکه باید مشکل هایمان را با دنیا حل کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬روابط با دنیا باید عادی تر شود‬ ‫چرا که عدم ارتباط باعث بروز مشکالت متعدد بخصوص برای تجارت می شود‪.‬‬ ‫طرح عربستان برای کاهش ‪ ۱‬میلیون بشکه ای تولید نفت در‬ ‫پی شیوع کرونا‬ ‫تسنیمبهنقلازفایننشالتایمزنوشت‪:‬عربستانازتولیدکنندگاننفتازجملهروسیهمیخواهد‬ ‫با کاهش روزانه یک میلیون بشکه دیگر از تولید نفت موافقت کنند‪.‬‬ ‫عربستان سعودی قصد دارد در اجالس هفته اینده اوپک و متحدانش‪ ،‬کاهش بزرگی در تولید‬ ‫نفت ایجاد کند‪ .‬تولیدکنندگان جهانی انرژی به دنبال پاسخی در برابر شیوع ویروس کرونا و کاهش‬ ‫تقاضای نفت هستند‪.‬‬ ‫عربستان از تولیدکنندگان نفت از جمله روسیه می خواهد با کاهش روزانه یک میلیون بشکه‬ ‫دیگر از تولید نفت موافقت کنند‪ .‬این مقدار بسیار بیشتر از ان چیزی است که قب ً‬ ‫ال در مورد ان صحبت‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫هدف از این طرح که در دیدار محمد بارکیندو‪ ،‬دبیرکل اوپک از ریاض در روزهای اخیر مورد بحث‬ ‫قرار گرفت این است که نشان دهد تولیدکنندگان نفت می توانند در برابر کاهش تقاضا در اثر شیوع‬ ‫ویروس کرونا پاسخ مناسبی بدهند‪ .‬شیوع این ویروس زنجیره های جهانی عرضه را فلج و سفرهای‬ ‫بین المللی را مختل کرده است‪.‬‬ ‫عربســتان سعودی پیشنهاد داده یک میلیون بشکه کاهش تولید جدید را بر عهده می گیرد و‬ ‫کویت‪ ،‬امارات و روسیه مسئول بقیه ان هستند‪ .‬هنوز با این قرارداد موافقت نشده و مسکو در مورد‬ ‫کاهش تولید تردید دارد چون عقیده دارد هنوز مشخص نیست ویروس کرونا چقدر بر تقاضای نفت‬ ‫تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫یک کمیته فنی از تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک در اوایل همین ماه پیشنهاد ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز کاهش تولید را با هدف متعادل کردن بازار داد ولی این پیشنهاد مربوط به زمانی می شد که‬ ‫ویروس کرونا هنوز از مرزهای چین خارج نشده بود‪.‬‬ ‫قیمت شاخص نفت برنت به ‪ ۵۰‬دالر در هر بشکه و پایین ترین حد خود طی یک سال گذشته‬ ‫رسیده است یعنی بیش از ‪ ۱۰‬درصد کاهش‪ .‬ویروس کرونا تا شمال ایتالیا‪ ،‬کره جنوبی و بخش هایی‬ ‫از کالیفرنیا راه یافته است‪.‬‬ ‫تاجران نفت می ترسند با تصمیم دولت های غربی مبنی بر قرنطینه کردن بیشتر شهرها به خاطر‬ ‫شیوع ویروس‪ ،‬تقاضای سوخت به شدت پایین بیاید‪ .‬مصرف سوخت چین در این ماه که اوج قرنطینه‬ ‫شدن شهرها و محدودیتهای سفر بود‪ ۲۵ ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫اوپک که از ‪ ۲۰۱۶‬با روسیه همکاری می کند‪ ،‬سعی کرده پاسخ کاهش ناگهانی تقاضای نفت را‬ ‫بدهد‪ .‬قیمت نفت در اوایل ژانویه ‪ ۷۰‬دالر در هر بشکه بود‪.‬‬ ‫تحلیلگران نسبت به رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی به بسیار بدبین هستند‪.‬‬ ‫پیش بینی های اولیه یک درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اضافه کردن یک میلیون بشــکه در روز دیگر به کاهش تولید اوپک و متحدانش‪ ،‬مقدار کاهش‬ ‫تولید این گروه را به ‪ ۳.۱‬میلیون بشکه در روز می رساند که بیشترین محدودیت تولید از ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫پایان بحران مالی است‪ .‬قیمت شاخص نفت برنت به ‪ ۵۰‬دالر در هر بشکه و پایین ترین حد خود طی‬ ‫یک ســال گذشته رسیده است یعنی بیش از ‪ ۱۰‬درصد کاهش‪ .‬ویروس کرونا تا شمال ایتالیا‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی و بخش هایی از کالیفرنیا راه یافته است‪.‬‬ ‫تاجران نفت می ترسند با تصمیم دولت های غربی مبنی بر قرنطینه کردن بیشتر شهرها به خاطر‬ ‫شیوع ویروس‪ ،‬تقاضای سوخت به شدت پایین بیاید‪ .‬مصرف سوخت چین در این ماه که اوج قرنطینه‬ ‫شدن شهرها و محدودیتهای سفر بود‪ ۲۵ ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫اوپک که از ‪ ۲۰۱۶‬با روسیه همکاری می کند‪ ،‬سعی کرده پاسخ کاهش ناگهانی تقاضای نفت را‬ ‫بدهد‪ .‬قیمت نفت در اوایل ژانویه ‪ ۷۰‬دالر در هر بشکه بود‪.‬‬ ‫تحلیلگران نسبت به رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی به بسیار بدبین هستند‪.‬‬ ‫پیش بینی های اولیه یک درصد رشد را نشان می دهد‪ .‬اضافه کردن یک میلیون بشکه در روز دیگر‬ ‫به کاهش تولید اوپک و متحدانش‪ ،‬مقدار کاهش تولید این گروه را به ‪ ۳.۱‬میلیون بشکه در روز می‬ ‫رساند که بیشترین محدودیت تولید از ‪ ۲۰۰۸‬و پایان بحران مالی است‪.‬‬ ‫شماره ‪4004‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫درامد نفتی ایران درسال‪ ۹۹‬چقدر است؟‬ ‫*رزا هاشمی‬ ‫بر اساس بودجه سال ‪ ۹۹‬ایران در سال اینده بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬هزار میلیارد تومان درامد از محل صادرات نفت‪،‬‬ ‫میعانــات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫صادرات نفت برای ایران همواره یکی از مهمترین‬ ‫راه ها برای کسب درامد ارزی به شمار می رفته است‪.‬‬ ‫برایناساسرقمپیشبینیشدهبرایدرامدهاینفتی‬ ‫از محل صادرات در بودجه مورد توجه است‪.‬‬ ‫با این حال به دلیل تحریم های یک جانبه امریکا‬ ‫علیه صادرات نفت ایران درامدهای نفتی کشورمان با‬ ‫کاهش رو به رو است‪.‬‬ ‫با این حال ایران با دور زدن تحریم ها صادرات نفت‬ ‫خود را ادامه می دهد و بر این اساس پیش بینی شده‬ ‫که ســال ‪ ۹۹‬درامد ایران از محل صادرات نفت خام‪،‬‬ ‫میعانات گازی و صادرات گاز به‪ ۴۵‬هزار و‪ ۴۹۸‬میلیارد‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫بــا این حال اگر منابع دولت از محل صادرات نفت‬ ‫خام‪ ،‬میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬کمتر از سقف تعیین شده باشد‪ ،‬به دولت این‬ ‫اجازهدادهشدهتابارعایتقانون‪،‬مابهالتفاوتراازمنابع‬ ‫حساب ذخیره ارزی تامین کند‪.‬‬ ‫الیحه بودجه سال‪ ۹۹‬پس از تصویب در کمیسیون‬ ‫تلفیق به صحن مجلس فرســتاده شد اما نمایندگان‬ ‫مجلس به کلیــت ان رای منفــی داده و الیحه را به‬ ‫کمیسیونبازگرداندند‪.‬‬ ‫در این حال رییس مجلس شــورای اســامی با‬ ‫استفادهازاصل‪ ۸۵‬قانوناساسیوحکمحکومتیرهبر‬ ‫معظمانقالب‪،‬بودجهتصویبشدهدرکمیسیونتلفیق‬ ‫را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به‬ ‫دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل است‪.‬‬ ‫با این حال به دلیل تحریم های یک جانبه امریکا علیه‬ ‫صادراتنفتایراندرامدهاینفتیکشورمانباکاهش‬ ‫رو به رو است‪.‬‬ ‫با این حال ایران با دور زدن تحریم ها صادرات نفت‬ ‫خود را ادامه می دهد و بر این اساس پیش بینی شده‬ ‫که ســال ‪ ۹۹‬درامد ایران از محل صادرات نفت خام‪،‬‬ ‫میعانات گازی و صادرات گاز به‪ ۴۵‬هزار و‪ ۴۹۸‬میلیارد‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫بــا این حال اگر منابع دولت از محل صادرات نفت‬ ‫خام‪ ،‬میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬کمتر از سقف تعیین شده باشد‪ ،‬به دولت این‬ ‫اجازهدادهشدهتابارعایتقانون‪،‬مابهالتفاوتراازمنابع‬ ‫حساب ذخیره ارزی تامین کند‪.‬‬ ‫الیحه بودجه سال‪ ۹۹‬پس از تصویب در کمیسیون‬ ‫تلفیق به صحن مجلس فرســتاده شد اما نمایندگان‬ ‫مجلس به کلیــت ان رای منفــی داده و الیحه را به‬ ‫کمیسیونبازگرداندند‪.‬‬ ‫در این حال رییس مجلس شــورای اســامی با‬ ‫استفادهازاصل‪ ۸۵‬قانوناساسیوحکمحکومتیرهبر‬ ‫معظمانقالب‪،‬بودجهتصویبشدهدرکمیسیونتلفیق‬ ‫را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به‬ ‫دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل است‪.‬‬ ‫با این حال به دلیل تحریم های یک جانبه امریکا علیه‬ ‫صادراتنفتایراندرامدهاینفتیکشورمانباکاهش‬ ‫رو به رو اســت‪ .‬با این حال ایران با دور زدن تحریم ها‬ ‫صادرات نفت خود را ادامه می دهد و بر این اساس پیش‬ ‫بینی شــده که سال ‪ ۹۹‬درامد ایران از محل صادرات‬ ‫نفــت خام‪ ،‬میعانات گازی و صادرات گاز به ‪ ۴۵‬هزار و‬ ‫‪ ۴۹۸‬میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫تامین مالی نیروگاه ها با اوراق گواهی ظرفیت‬ ‫مدیر عامل بورس انرژی گفت‪ :‬گشایش نماد و‬ ‫اغاز معامالت اوراق گواهی ظرفیت‪ ،‬نقطه عطفی‬ ‫در صنعت برق کشــور به شمار می رود و این اوراق‬ ‫می تواند نیازهای مالی نیروگاه ها را تامین کند‪.‬‬ ‫سیدعلی حسینی در خصوص دلیل راه اندازی‬ ‫بازار گواهی ظرفیــت نیروگاه های برق در بورس‬ ‫انرژی گفت‪ :‬شرایط حاکم بر صنعت برق کشور که‬ ‫موجب ایجاد دغدغه هایــی در زمینه اطمینان از‬ ‫تامین ظرفیت تولید برق در کشور در بلند مدت و‬ ‫از ســوی دیگــر هدف گذاری سیاســتگذاران در‬ ‫راســتای مشــارکت بخــش خصوصــی برای‬ ‫سرمایه‪‎‬گذاری جهت توسعه ظرفیت تولید برق در‬ ‫کشور شــد‪ ،‬زمینه شــکل گیری ایده خلق اوراق‬ ‫بهاداری تحت عنوان گواهی ظرفیت را فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اوراق گواهی ظرفیت به عنوان‬ ‫جایگزین هزینه عمومی برقراری انشعاب در وزارت‬ ‫نیرو شــد که در نهایت این موضوع در پیش‪‎‬نویس‬ ‫پیشنهادی دستورالعمل بند (و) ماده (‪ )۱۳۳‬قانون‬ ‫برنامه پنج ساله پنجم به شورای اقتصاد گنجانده و‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬بنا به تعریف اوراق گواهی ظرفیت‬ ‫و طراحی‏ های انجام شده‪ ،‬نیروگا ‪‎‬ه ها می توانند پس‬ ‫از تائید وزارت نیرو‪ ،‬با انتشار اوراق گواهی ظرفیت‬ ‫اقدام به تامین مالی کننــد و متقاضیان اتصال به‬ ‫شــبکه نیز قادر خواهند بود به سهولت و سرعت از‬ ‫طریق سیســتم عرضه و تقاضا در بورس انرژی به‬ ‫صورت شفاف نسبت به تهیه اوراق گواهی ظرفیت‬ ‫و ارائه ان به شــرکت های برق منطقه‪‎‬ای یا توزیع‬ ‫نیروی بــرق به عنوان پیش نیاز اتصال به شــبکه‬ ‫سراسری برق کشور اقدام کنند‬ ‫این مقام مســوول با بیان اینکه کشف صحیح‬ ‫قیمت این اوراق یا به عبارتی ارزش این اوراق برای‬ ‫متقاضیان اتصال به شــبکه برق مزیت اقتصادی‬ ‫باالیی برای ذی نفعان صنعت برق کشور به دنبال‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬در گفت و گو با ایرنا‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫عرضه و تقاضای این اوراق ضمن ارســال سیگنال‬ ‫اقتصادی به سرمایه‪‎‬گذاران بخش خصوصی‪ ،‬چشم‬ ‫انداز مناسبی را نیز در برابر تصمیم‪‎‬گیران دولتی و‬ ‫سیاست‪‎‬گذاران توسعه شبکه سراسری برق کشور‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بازار اوراق گواهی ظرفیت که پس‬ ‫از تصویب شــورای عالی بورس به عنوان یک ابزار‬ ‫نوین مالی و به منظــور ایجاد اطمینان از ظرفیت‬ ‫میزبانی از مشارکت کنندگان بیشتر‪ ،‬شاهد توسعه‬ ‫و تعمیــق معامالت ایــن اوراق باشدســیدعلی‬ ‫تولید شــبکه برق کشور و با استناد به قانون برنامه‬ ‫پنج ساله پنجم کشــور و سایر مقررات و مصوبات‬ ‫مربوطه از ‪ ۲۸‬بهمن ماه سال جاری شروع به فعالیت‬ ‫کرده اســت‪ ،‬بــازاری اســت جهــت حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری در احداث نیروگاه و حصول اطمینان‬ ‫از تناسب افزایش ظرفیت تولید برق با رشد مصرف‬ ‫در کشــور که در ان متقاضیان برقراری انشعاب یا‬ ‫افزایش قدرت درخواستی از شبکه موظف به ارائه‬ ‫این اوراق به شرکت مالک شبکه برق (شرکت برق‬ ‫منطقه ای یا شرکت توزیع نیروی برق) هستند که‬ ‫میزان گواهی ظرفیت مورد نیاز با توجه به ســطح‬ ‫ولتاژ و مصرف بر اساس مقررات وزارت نیرو تعیین‬ ‫می شود‬ ‫حسینی اظهار داشت‪ :‬تاکنون تعداد ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰‬عدد ورقه گواهی ظرفیت به ارزش نزدیک به‬ ‫‪ ۷۷۸‬میلیارد ریال معامله شده که هر ورقه معرف‬ ‫یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت‬ ‫نامحدود است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بورس انــرژی افــزود‪ :‬اکنون با‬ ‫هماهنگی مناســب بین مجموعــه وزارت نیرو و‬ ‫بورس انرژی ایران‪ ،‬متقاضیان جدید این اوراق در‬ ‫حال معرفی و طــی رویه های الزم جهت اخذ کد‬ ‫معامالتی بوده و پیش بینی می شــود بازار اوراق‬ ‫گواهــی ظرفیت نقدی طــی روزهای اتی ضمن‬ ‫حسینی در خصوص دلیل راه اندازی بازار گواهی‬ ‫ظرفیت نیروگاه هــای برق در بورس انرژی گفت‪:‬‬ ‫شرایط حاکم بر صنعت برق کشور که موجب ایجاد‬ ‫دغدغه هایی در زمینه اطمینان از تامین ظرفیت‬ ‫تولید برق در کشــور در بلند مدت و از سوی دیگر‬ ‫هدف گذاری سیاستگذاران در راستای مشارکت‬ ‫بخش خصوصی برای سرمایه‪‎‬گذاری جهت توسعه‬ ‫ظرفیت تولید برق در کشور شد‪ ،‬زمینه شکل گیری‬ ‫ایده خلــق اوراق بهاداری تحــت عنوان گواهی‬ ‫ظرفیت را فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اوراق گواهی ظرفیت به عنوان‬ ‫جایگزین هزینه عمومی برقراری انشعاب در وزارت‬ ‫نیرو شــد که در نهایت این موضوع در پیش‪‎‬نویس‬ ‫پیشنهادی دستورالعمل بند (و) ماده (‪ )۱۳۳‬قانون‬ ‫برنامه پنج ساله پنجم به شورای اقتصاد گنجانده و‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬بنا به تعریف اوراق گواهی ظرفیت‬ ‫و طراحی‏ های انجام شده‪ ،‬نیروگا ‪‎‬ه ها می توانند پس‬ ‫از تائید وزارت نیرو‪ ،‬با انتشار اوراق گواهی ظرفیت‬ ‫اقدام به تامین مالی کننــد و متقاضیان اتصال به‬ ‫شــبکه نیز قادر خواهند بود به سهولت و سرعت از‬ ‫طریق سیســتم عرضه و تقاضا در بورس انرژی به‬ ‫صورت شفاف نسبت به تهیه اوراق گواهی ظرفیت‬ ‫و ارائه ان به شــرکت های برق منطقه‪‎‬ای یا توزیع‬ ‫نیروی بــرق به عنوان پیش نیاز اتصال به شــبکه‬ ‫سراسری برق کشور اقدام کنند‬ ‫این مقام مســوول با بیان اینکه کشف صحیح‬ ‫قیمت این اوراق یا به عبارتی ارزش این اوراق برای‬ ‫متقاضیان اتصال به شــبکه برق مزیت اقتصادی‬ ‫باالیی برای ذی نفعان صنعت برق کشور به دنبال‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬در گفت و گو با ایرنا‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫عرضه و تقاضای این اوراق ضمن ارســال سیگنال‬ ‫اقتصادی به سرمایه‪‎‬گذاران بخش خصوصی‪ ،‬چشم‬ ‫انداز مناسبی را نیز در برابر تصمیم‪‎‬گیران دولتی و‬ ‫سیاست‪‎‬گذاران توسعه شبکه سراسری برق کشور‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بازار اوراق گواهی ظرفیت که پس‬ ‫از تصویب شــورای عالی بورس به عنوان یک ابزار‬ ‫نوین مالی و به منظــور ایجاد اطمینان از ظرفیت‬ ‫تولید شــبکه برق کشور و با استناد به قانون برنامه‬ ‫پنج ساله پنجم کشــور و سایر مقررات و مصوبات‬ ‫مربوطه از ‪ ۲۸‬بهمن ماه سال جاری شروع به فعالیت‬ ‫کرده اســت‪ ،‬بــازاری اســت جهــت حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری در احداث نیروگاه و حصول اطمینان‬ ‫از تناسب افزایش ظرفیت تولید برق با رشد مصرف‬ ‫در کشــور که در ان متقاضیان برقراری انشعاب یا‬ ‫افزایش قدرت درخواستی از شبکه موظف به ارائه‬ ‫این اوراق به شرکت مالک شبکه برق (شرکت برق‬ ‫منطقه ای یا شرکت توزیع نیروی برق) هستند که‬ ‫میزان گواهی ظرفیت مورد نیاز با توجه به ســطح‬ ‫ولتاژ و مصرف بر اساس مقررات وزارت نیرو تعیین‬ ‫می شود‬ ‫حسینی اظهار داشت‪ :‬تاکنون تعداد ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰‬عدد ورقه گواهی ظرفیت به ارزش نزدیک به‬ ‫‪ ۷۷۸‬میلیارد ریال معامله شده که هر ورقه معرف‬ ‫یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت‬ ‫نامحدود است‪.‬‬ ‫مدیرعاملبورسانرژیافزود‪:‬اکنونباهماهنگی‬ ‫مناســب بین مجموعه وزارت نیرو و بورس انرژی‬ ‫ایران‪ ،‬متقاضیان جدید این اوراق در حال معرفی و‬ ‫طی رویه های الزم جهت اخذ کد معامالتی بوده و‬ ‫پیش بینی می شود بازار اوراق گواهی ظرفیت نقدی‬ ‫طیروزهایاتیضمنمیزبانیازمشارکت کنندگان‬ ‫بیشتر‪ ،‬شاهد توسعه و تعمیق معامالت این اوراق‬ ‫باشد‬ ‫با همکاری نفت و شرکت های دانش بنیان؛‬ ‫انحصار ساخت‪ ۲‬تجهیز کاربردی صنعت نفت شکسته شد‬ ‫مدیرعاملشرکتپایانه هاینفتیایرانازساختعملگربرقیوکنترلر‬ ‫دســتگاه نمونه گیر خودکار با صرفه جویی بالغ بــر ‪ ۸۰‬میلیارد ریال با‬ ‫همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه نقل از وزارت نفت‪ ،‬عباس اســدروز اظهار کرد‪ :‬متخصصان فنی‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه میعانات گازی عسلویه‪ ،‬با استفاده‬ ‫از دانــش نظری و مهارت هــای عملی خود و با همکاری دو شــرکت‬ ‫دانش بنیانموفقبهطراحیوساختاولینعملگربرقی)وکنترلردستگاه‬ ‫نمونه گیرخودکارشدند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دستگاه نمونه گیر خودکار برای اندازه گیری مقدار‬ ‫محصوالت ارسالی فازهای پاالیشگاهی به کار می رود و نقش اساسی در‬ ‫سنجشکیفیتمحموله هایارسالیدارد‪.‬عملگربرقینیزبرایبازوبسته‬ ‫کردن شیرهای صنعتی دارای کاربرد گسترده ای در صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشــیمی اســت و انحصار ســاخت این تجهیزات فقط در اختیار‬ ‫شرکت های انگلیسی و امریکایی بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران یاداور شد‪ :‬طراحی و ساخت‬ ‫این تجهیزات از ســوی متخصصان داخلی ســبب حذف وابستگی به‬ ‫شرکت هایخارجیوهمچنینجلوگیریازصرفهزینه هایگزافخرید‬ ‫دستگاه های خارجی شده است‪.‬مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران‬ ‫از ساخت عملگر برقی و کنترلر دستگاه نمونه گیر خودکار با صرفه جویی‬ ‫بالغ بر ‪ ۸۰‬میلیارد ریال با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه نقل از وزارت نفت‪ ،‬عباس اســدروز اظهار کرد‪ :‬متخصصان فنی‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه میعانات گازی عسلویه‪ ،‬با استفاده‬ ‫از دانــش نظری و مهارت هــای عملی خود و با همکاری دو شــرکت‬ ‫دانش بنیانموفقبهطراحیوساختاولینعملگربرقی)وکنترلردستگاه‬ ‫نمونه گیرخودکارشدند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دستگاه نمونه گیر خودکار برای اندازه گیری مقدار‬ ‫محصوالت ارسالی فازهای پاالیشگاهی به کار می رود و نقش اساسی در‬ ‫سنجشکیفیتمحموله هایارسالیدارد‪.‬عملگربرقینیزبرایبازوبسته‬ ‫کردن شیرهای صنعتی دارای کاربرد گسترده ای در صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمیاستوانحصارساختاینتجهیزاتفقطدراختیارشرکت های‬ ‫انگلیسی و امریکایی بوده است‪ .‬مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران‬ ‫یاداور شد‪ :‬طراحی و ساخت این تجهیزات از سوی متخصصان داخلی‬ ‫سبب حذف وابستگی به شرکت های خارجی و همچنین جلوگیری از‬ ‫صرفهزینه هایگزافخریددستگاه هایخارجیشدهاست‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت پایانه های نفتی ایران از ساخت عملگر برقی و کنترلر دستگاه‬ ‫نمونه گیر خودکار با صرفه جویی بالغ بــر ‪ ۸۰‬میلیارد ریال با همکاری‬ ‫شرکت های دانش بنیان داخلی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه نقل از وزارت نفت‪ ،‬عباس اســدروز اظهار کرد‪ :‬متخصصان فنی‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه میعانات گازی عسلویه‪ ،‬با استفاده‬ ‫ازدانشنظریومهارت هایعملیخودوباهمکاریدوشرکتدانش بنیان‬ ‫موفق به طراحی و ساخت اولین عملگر برقی) و کنترلر دستگاه نمونه گیر‬ ‫خودکارشدند‪.‬ویتصریحکرد‪:‬دستگاهنمونه گیرخودکاربرایاندازه گیری‬ ‫مقدارمحصوالتارسالیفازهایپاالیشگاهیبه کارمی رودونقشاساسی‬ ‫در سنجش کیفیت محموله های ارسالی دارد‪ .‬عملگر برقی نیز برای باز و‬ ‫بسته کردن شیرهای صنعتی دارای کاربرد گسترده ای در صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشــیمی است و انحصار ساخت این تجهیزات فقط در اختیار‬ ‫شرکت های انگلیسی و امریکایی بوده است‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫مجتمع فوالد صنعت بناب پتانسیل تولید‪ 50‬درصد‬ ‫فوالد استان اذربایجان شرقی را دارد‬ ‫مدیرعامل گســترش صنایع و معادن ماهان گفت‪ :‬مجتمع فوالد صنعت‬ ‫بناب طبق پروانه بهره برداری های اخذ شده و توان تولید دو واحد فوالدسازی‬ ‫و ‪ 7‬خط نورد‪ ،‬پتانسیل تولید ‪ 50‬درصد فوالد استان اذربایجان شرقی را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری‪ ،‬صادق جاهد خطیبی‪،‬‬ ‫توان تولیدی مجتمع فوالد صنعت بناب را بیش از یک میلیون تن در ســال‬ ‫ذکر کرد و افزود‪ :‬با برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬میزان تولید امسال بیش از ‪800‬‬ ‫هزار تن خواهد بود که این میزان با توجه به امکانات موجود و تامین نیازها‪،‬‬ ‫توان تولیدی مجتمع را به باالی یک میلیون تن در سال خواهد رساند‪ .‬‬ ‫وی در جلسه شورای مدیران مجتمع که به منظور بررسی عملکرد شرکت‬ ‫در ســال جاری برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ 98‬اقدامات فنی و تولیدی در این‬ ‫مجتمع روند خوبی را طی کــرده و اقدامات اصالحی و زیربنایی الزم انجام‬ ‫شده که از جمله می توان به راه اندازی خطوط ذوب و نورد اشاره کرد ‪.‬‬ ‫مدیرعامل گسترش صنایع و معادن ماهان با اشاره به برنامه های توسعه‬ ‫ای و فناورانه شــرکت های زیرمجموعه این هلدینگ گفت‪ :‬با تکیه بر توان‬ ‫دانش فنی و مهندسی کارکنان مجموعه در سال جاری ست پنج کوره های‬ ‫القائی واحد ‪ 520‬ذوب مجتمع فوالد صنعت بناب طراحی‪ ،‬ساخت و به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫همچنین همزمان برای نخســتین بار در منطقه‪ ،‬شارژ ‪ 50‬درصدی اهن‬ ‫اســفنجی در کوره های القائی را در این شرکت شاهد بودیم‪ .‬در بخش نورد‬ ‫نیز استندهای نوردی به صورت کامل طراحی و ساخته شد که چهار دستگاه‬ ‫در حال حاضر در خطوط نورد مورد بهره برداری قرار گرفته و با بومی سازی‬ ‫انجام شــده‪ ،‬عالوه بر صرفه جویی ارزی به لحــاظ زمانی و کاربردی بودن‬ ‫استندها مطابق با خطوط تولید نیز بهینه سازی الزم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 50‬درصدی تولید در واحدهای فوالدسازی نسبت به سال گذشته‬ ‫و ارتقاء رکورد تولید از زمان تاسیس در واحدهای مذکور به میزان ‪ 270‬هزار‬ ‫تن محقق شــده و تولید ‪ 210‬هزارتن انواع مقاطع نوردی از دیگر موفقیت‬ ‫های این مجتمع است‪ .‬همچنین همزمان برای نخستین بار در منطقه‪ ،‬شارژ‬ ‫‪ 50‬درصدی اهن اسفنجی در کوره های القائی را در این شرکت شاهد بودیم‪.‬‬ ‫در بخش نورد نیز اســتندهای نوردی به صورت کامل طراحی و ساخته شد‬ ‫که چهار دستگاه در حال حاضر در خطوط نورد مورد بهره برداری قرار گرفته‬ ‫و با بومی ســازی انجام شــده‪ ،‬عالوه بر صرفه جویی ارزی به لحاظ زمانی و‬ ‫کاربردی بودن استندها مطابق با خطوط تولید نیز بهینه سازی الزم صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 50‬درصدی تولید در واحدهای فوالدسازی نسبت به سال گذشته‬ ‫و ارتقاء رکورد تولید از زمان تاسیس در واحدهای مذکور به میزان ‪ 270‬هزار‬ ‫تن محقق شــده و تولید ‪ 210‬هزارتن انواع مقاطع نوردی از دیگر موفقیت‬ ‫های این مجتمع است‪.‬‬ ‫سرپرست مجتمع فوالد صنعت بناب همچنین از افزایش صادرات نسبت‬ ‫به ســال قبل خبــر داد و افزود‪ :‬محصوالت تولیدی ایــن مجتمع در حوزه‬ ‫فوالدســازی و نورد در بازارهای داخلی و خارجی از اعتبار ویژه ای برخوردار‬ ‫اســت و در سال ‪ 98‬افزایش ‪ 16‬برابری صادرات را داشتیم که در کل کشور‬ ‫باالترین میزان افزایش صادرات در بین شــرکت های فوالدی است ضمن‬ ‫اینکه برای سال ‪ 99‬نیز در زمینه صادرات فعال تر خواهیم شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬در حال حاضر ‪ 1200‬نفر به صورت مستقیم در این‬ ‫مجتمع مشغول به کار هستند‪ .‬همچنین‪  ‬در راستای سالمتی و ارتقای دانش‬ ‫فنی و جایگاه شغلی همکاران برنامه های متعددی در دست اجرا است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ :‬همزمان با مشکالت ایجاد شده در کشور با شیوع‬ ‫بیماری کرونا تمام امکانات و تمهیدات الزم برای حفظ سالمتی و بهداشت‬ ‫کارکنان اعم از تست(اســتفاده از ترنومتر) و پایش ســامتی و ارائه گواهی‬ ‫سالمت‪ ،‬تهیه و ارائه ماسک‪ ،‬دســتکش‪ ،‬ضدعفونی کننده ها‪ ،‬اصالح روند‬ ‫تغذیه‪ ،‬سرویس های حمل و نقل و اطالع رسانی و اگاه سازی الزم انجام می‬ ‫شــود‪ .‬افزایش ‪ 50‬درصدی تولید در واحدهای فوالدسازی نسبت به سال‬ ‫گذشــته و ارتقاء رکورد تولید از زمان تاسیس در واحدهای مذکور به میزان‬ ‫‪ 270‬هزار تن محقق شــده و تولید ‪ 210‬هزارتن انواع مقاطع نوردی از دیگر‬ ‫موفقیت های این مجتمع است‪.‬‬ ‫سرپرست مجتمع فوالد صنعت بناب همچنین از افزایش صادرات نسبت‬ ‫به ســال قبل خبــر داد و افزود‪ :‬محصوالت تولیدی ایــن مجتمع در حوزه‬ ‫فوالدســازی و نورد در بازارهای داخلی و خارجی از اعتبار ویژه ای برخوردار‬ ‫اســت و در سال ‪ 98‬افزایش ‪ 16‬برابری صادرات را داشتیم که در کل کشور‬ ‫باالترین میزان افزایش صادرات در بین شــرکت های فوالدی است ضمن‬ ‫اینکه برای سال ‪ 99‬نیز در زمینه صادرات فعال تر خواهیم شد‪.‬‬ ‫تمهیدات بانک رفاه برای کاهش مراجعات‬ ‫حضوری مشتریان به شعب‬ ‫بانک رفاه با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و‪ ‬در راستای مدیریت‪،‬‬ ‫کنترل و‪ ‬پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬اقدامــات الزم برای کاهش‬ ‫مراجعات حضوری مشتریان به شعب و‪ ‬دستگاه های خودپرداز را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران‪ ،‬در این بانک به منظور‬ ‫تسهیل استفاده مشتریان از درگاه های غیر حضوری و‪ ‬کاهش مراجعات‬ ‫حضوری مردم به شــعب و‪ ‬دستگاه های خودپرداز‪ ،‬اقداماتی به شرح زیر‬ ‫صورت پذیرفت‪:‬‬ ‫‪ -1‬سقف مجاز مجموع تراکنش های انتقال وجه کارت به کارت (شتابی‬ ‫و‪ ‬درون بانکی) از طریق درگاه های اینترنتی و‪ ‬دســتگاه های خودپرداز از‬ ‫مبلغ ‪ 30‬میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به مبلغ ‪ 50‬میلیون‬ ‫ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ -2‬سقف برداشت نقدی درون بانکی از ‪ 2‬میلیون ریال به ‪ 5‬میلیون ریال‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعداد تالش های متوالی ناموفق رمز دوم کارت در هر شبانه روز به پنج‬ ‫بار افزایش یافت‪ .‬بانک رفاه با توجه به شــرایط خاص بهداشتی کشور و‪ ‬در‬ ‫راستای مدیریت‪ ،‬کنترل و‪ ‬پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫برای کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب و‪ ‬دستگاه های خودپرداز‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در این بانک به منظور تسهیل‬ ‫اســتفاده مشتریان از درگاه های غیر حضوری و‪ ‬کاهش مراجعات حضوری‬ ‫مردم به شعب و‪ ‬دستگاه های خودپرداز‪ ،‬اقداماتی به شرح زیر صورت پذیرفت‪:‬‬ ‫‪ -1‬سقف مجاز مجموع تراکنش های انتقال وجه کارت به کارت (شتابی‬ ‫و‪ ‬درون بانکی) از طریق درگاه های اینترنتی و‪ ‬دســتگاه های خودپرداز از‬ ‫مبلغ ‪ 30‬میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به مبلغ ‪ 50‬میلیون‬ ‫ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ -2‬سقف برداشت نقدی درون بانکی از ‪ 2‬میلیون ریال به ‪ 5‬میلیون ریال‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعداد تالش های متوالی ناموفق رمز دوم کارت در هر شــبانه روز به‬ ‫پنج بار افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۱۷‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4004‬‬ ‫سرپرستمعاونتحقوقیووصول‬ ‫مطالباتبانکپارسیانخبرداد‬ ‫سامانهثبتناممتقاضیانتسویهبدهیبدهکاران‬ ‫در تارنمای بانک راه اندازی شــد‪ /‬بهترین راه حل‬ ‫تسویه بدهی بدهکاران در فضای صلح و تعامل دو‬ ‫طرفه و متکی بر اعتماد طرفین صورت می گیرد‬ ‫با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫و ابالغ قانون تســویه بدهکاران شبکه بانکی کشور‬ ‫مصاحبه ای با سرپرست معاونت حقوقی و وصول‬ ‫مطالبات بانک اقای بهزاد خواجه نصیــری انجام‬ ‫شد که مشروح ان در ذیل امده است‪:‬‬ ‫با عنایت به ابالغ قانون تسویه بدهکاران شبکه‬ ‫بانکی کشور(مصوبه تشخیص مصلحت نظام)چه‬ ‫تدابیری در بانک پارسیــان اندیشیده شده است؟‬ ‫مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‪،‬به‬ ‫منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی‬ ‫ریالی غیر جاری تولید کنندگان چنانچه تسهیالت‬ ‫گیرندگان بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال‬ ‫‪ 1397‬پرداخت نکرده اند و قصد تســویه بدهی را‬ ‫بصورت نقدی داشــته باشــند با لحاظ و مبنا قرار‬ ‫گرفتن نزدیک ترین قرارداد به تاریخ ‪( 93/1/1‬قبل‬ ‫و یا بعد از این تاریخ) با پرداخت اصل و ســود قبل و‬ ‫بعد از سررســید (تا زمان تســویه)و با حذف کلیه‬ ‫جرایم می توانند بدهی خود را تسویه نمایند‪.‬‬ ‫سقف مجاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی در‬ ‫کل شبکه بانکی به ترتیب ‪ 5‬و ‪ 20‬میلیارد ریال(اصل‬ ‫قرارداد مالک محاسبه) تعیین شده است‪.‬‬ ‫فارغ از مقدمــات الزم در ابالغیه مذکور ‪،‬بانک‬ ‫پارسیان با عزم و اراده و اعتقاد به ضرورت حمایت‬ ‫از ارزش افرینــان عرصه تولیــد‪ ،‬اقدام به پذیرش‬ ‫درخواســتها نموده و می نماید‪ .‬با توجه به شرایط‬ ‫خاص محیطی ناشی از بروز بیماری واگیر و از سویی‬ ‫محدودیت زمانی جهت ثبت نام متقاضیان‪،‬که طبق‬ ‫قانون پایان اسفند ‪ 98‬تعیین شده است به فوریت‬ ‫سامانه ایی در تارنمای بانک راه اندازی گردیده که‬ ‫بدهکاران مشــمول قانون مذکور می توانند بدون‬ ‫دغدغه نســبت به ثبت نام اقدام تا متعاقبا اقدامات‬ ‫الزم صورت پذیرد‪.‬‬ ‫همانطور که اطالع دارید مردادماه ســالجاری‬ ‫دســتورالعمل نحوه امهال مطالبات موسســات‬ ‫اعتباری توسط بانک مرکزی ابالغ گردیده است در‬ ‫مورد این دستورالعمل چه توضیحی دارید؟‬ ‫دســتورالعمل مذکور حاوی روشــهای تعیین‬ ‫تکلیــف در قالب رویه های متحد برای کلیه بانکها‬ ‫می باشــدکه با اتکاء به ظرفیت های عقود اسالمی‬ ‫مسیرهایی را برای تسویه از طریق ساز و کارهایی‬ ‫مشــخص بیان می نماید‪ .‬بدهــکاران در صورت‬ ‫پرداخت ‪ 20‬از بدهی امهال شده و به ازای هر ‪ 6‬ماه‪،‬‬ ‫سرفصل بدهی ایشان تغییر می نماید بطور نمونه‬ ‫از معوق به سررسید گذشته منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫بخوبی می دانیم با توجه به ســاختار اقتصادی‪،‬‬ ‫بخش اعظمی از اشتغال جامعه در کسب و کارهای‬ ‫خرد‪ ،‬کوچک و متوسط و همچنین اصناف متمرکز‬ ‫شده است برای این دست از بدهکاران هم برنامه ایی‬ ‫وجود دارد؟ این بخش به دلیل کوچک بودن مبلغ‬ ‫بدهی و تعددشان قطعا دارای برنامه ایی مشخص‬ ‫برای بهره مندی از مزایای انواع روشــهای تعیین‬ ‫تکلیف از قبیل تمدید‪ ،‬تقسیط و تجدید در صورت‬ ‫احراز هر یک از روشها را دارند‪ .‬معتقدم بدلیل اینکه‬ ‫در این بخش ‪،‬عموما با اشخاص حقیقی و یا حقوقی‬ ‫هایی که متاثر از یک شخص حقیقی هستند روبرو‬ ‫هستیم تعیین تکلیف پرونده ها با اندکی تسهیل و‬ ‫البته اراده از طرف بدهکار قطعا قابل حل خواهد بود‪.‬‬ ‫در این خصوص طرح ویژه ایی در بانک پارسیان با‬ ‫عنوان پیمان در حال اجراست که توصیه می کنم‬ ‫تمامی بدهکاران از این فرصت ویژه استفاده نموده‬ ‫و بــه بانک مراجعه نمایند‪ .‬بدهکارانی که تســویه‬ ‫نقدی می نمایند از بخشودگی جرایم در کنار سایر‬ ‫امکانات طرح بهره مند می گردند‪.‬‬ ‫در جمــع بندی باید عرض کنم بهترین راه حل‬ ‫تسویه بدهی بدهکاران در فضای صلح و تعامل دو‬ ‫طرفــه و متکی بر اعتماد طرفین صورت می گیرد‪.‬‬ ‫فعال اقتصــادی در تمامی گروه هــای اقتصادی‬ ‫نیازمند شریک و حامی مالی در برهه های مختلف‬ ‫کسب و کار خواهد بود چه بسا فرصت ویژه ایی برای‬ ‫توسعه کسب و کارشان فراهم شود ولی به دلیل یک‬ ‫بدهی کوچک‪ ،‬این فرصت را از دست بدهد‬ ‫با پایبندی به قراردادهای فیمابین حل و فصل و‬ ‫اســتفاده از ظرفیتهــای قانونــی و مقرراتی علی‬ ‫الخصوص قانون تســهیل تسویه بدهی بدهکاران‪،‬‬ ‫امهال مطالبــات و طرحهای داخلی بانک از جمله‬ ‫پیمان عمال تمامی بدهــکاران چه از حیث طبقه‬ ‫بندی اقتصادی(صنعت‪،‬معدن؛کشاورزی‪،‬ساختما‬ ‫ن‪،‬بازرگانی)چه از حیث مبلغ بدهی و یا مدت زمان‬ ‫ســپری شده از بدهی‪ ،‬دارای امکان بررسی و حل و‬ ‫فصل بدهی در بانک پارسیــان می باشند‬ ‫چرا با وجود کرونا‬ ‫به شعبه بانک برویم؟!‬ ‫شــیوع ویروس کرونا و احتمال ابتال به ان در‬ ‫مراکز پر تردد و پر ازدحام باالســت؟ به نظرتان‬ ‫توصیه های وزارت بهداشــت و مسئوالن بدون‬ ‫همراهی مردم مثمر ثمــر خواهد بود؟ تعطیلی‬ ‫مدارس و تقلیل ســاعات کاری ادارات و بانک ها‬ ‫چطــور؟ چرا با وجود ســرویس هــای متنوع و‬ ‫گســترده بانکــداری الکترونیــک و بانکداری‬ ‫دیجیتال همچنان شــاهد حضور مشتریان در‬ ‫بانک هستیم؟ سواالتی که باید هر یک از ما با تامل‬ ‫بیشتر به ان پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬با‬ ‫وجود تاکیدات بسیار برای حذف رفت و امدهای‬ ‫غیرضروری هموطنان و حضور در مراکز پر ازدحام‬ ‫و همچنیــن تدابیر بانک ها بــرای مقابله با این‬ ‫بحران با ارایه سرویس های بانکی غیرحضوری‪،‬‬ ‫همچنان شاهد حضور برخی از مشتریان در شعب‬ ‫بانک ها بدون در نظــر گرفتن احتمال به خطر‬ ‫افتادن سالمتی خود و دیگران هستیم‪.‬‬ ‫این در حالی است که طی سال های گذشته‬ ‫بانک هــا قدم های بزرگی در مســیر بانکداری‬ ‫الکترونیک و فراتر‪ ،‬بانکداری دیجیتال برداشته‬ ‫اند و امروز شــاهد خدمات ارزشمندی در نظام‬ ‫بانکی کشور برای بی نیاز کردن مشتری از مراجعه‬ ‫به شعب بانکی هستیم‪.‬‬ ‫بانکملیایرانهمبهعنوانیکیازسرامدترین‬ ‫بانک های کشــور در همراهی با تکنولوژی های‬ ‫روز دنیا و ارایه اخرین دســتاوردهای نواورانه به‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬انواع سامانه ها و اپلیکیشن ها مانند‬ ‫بام و بله را در اختیار مشتریان خود قرار داده است‬ ‫که هر یک می توانند به مثابه یک شعبه تمام عیار‬ ‫بانکی باشد و البته این روزها راه گشا!‬ ‫باید توجه داشت در شــرایط حساس امروز‪،‬‬ ‫شعب بانک ها یکی از مهم ترین مراکز برای انتقال‬ ‫ویروس کرونا محسوب می شوند چرا که هم تردد‬ ‫در این مراکز باالست و هم اینکه اسکناس‪ ،‬بروات‬ ‫اسنادی و‪ ...‬بسیاری دست به دست می شوند‪.‬‬ ‫به همین علت هم بانــک مرکزی با توجه به‬ ‫شرایط خاص بهداشتی کشور و برای محافظت از‬ ‫کارمندان و مشــتریان بانکی‪ ،‬اقداماتی را برای‬ ‫تسهیل استفاده مردم از درگاه های غیر حضوری‬ ‫و کاهــش مراجعــات حضــوری به شــعب و‬ ‫دســتگاه های خودپرداز به صورت موقت پیش‬ ‫بینی کرده و ســاعت کاری شــعب نیز بر اساس‬ ‫مصوبه استانداری ها کاهش یافته است که البته‬ ‫ایــن اقدامات بدون همراهی مردم بی اثر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ضمناینکهدرکنار تمامیاین تدابیراندیشیده‬ ‫شده و همچنین خدمات غیرحضوری بانکداری‪،‬‬ ‫واحدهای ارتباط مردمی بانک ها هم این روزها با‬ ‫عزم بیشتری برای پاسخگویی به سواالت و مسائل‬ ‫مشتریانشــان حضور دارند تا مشــتری دغدغه‬ ‫حضور در بانک را در کنار دلواپسی های امروز به‬ ‫دوش نکشد‪.‬‬ ‫با این وجود متاسفانه همچنان شاهد ازدحام‬ ‫و باال بودن مراجعات مردم به شــعب بانک ملی‬ ‫ایران و بانک کارگشــایی از واحدهای تابعه این‬ ‫بانک هســتیم که می تواند سالمت مشتریان و‬ ‫کارمندان بانک را در معرض خطر قرار دهد‪.‬‬ ‫بیایید با استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی‬ ‫و ظرفیت های بانکداری الکترونیک و بانکداری‬ ‫دیجیتال در چنین روزهایی‪ ،‬مسئولیت پذیری‬ ‫بیشــتری برای حفظ سالمتی خود و دیگران در‬ ‫مقابــل بیماری کرونا داشــته باشــیم؛ مهمان‬ ‫ناخوانده ای کــه با کمی مراقبت و البته همدلی‬ ‫بیشتر بار سفر خواهد بست‪.‬‬ ‫باید توجه داشت در شــرایط حساس امروز‪،‬‬ ‫شعب بانک ها یکی از مهم ترین مراکز برای انتقال‬ ‫ویروس کرونا محسوب می شوند چرا که هم تردد‬ ‫در این مراکز باالست و هم اینکه اسکناس‪ ،‬بروات‬ ‫اسنادی و‪ ...‬بسیاری دست به دست می شوند‪.‬‬ ‫به همین علت هم بانــک مرکزی با توجه به‬ ‫شرایط خاص بهداشتی کشور و برای محافظت از‬ ‫کارمندان و مشــتریان بانکی‪ ،‬اقداماتی را برای‬ ‫تسهیل استفاده مردم از درگاه های غیر حضوری‬ ‫و کاهــش مراجعــات حضــوری به شــعب و‬ ‫دســتگاه های خودپرداز به صورت موقت پیش‬ ‫بینی کرده و ســاعت کاری شــعب نیز بر اساس‬ ‫مصوبه استانداری ها کاهش یافته است که البته‬ ‫ایــن اقدامات بدون همراهی مردم بی اثر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ضمناینکهدرکنار تمامیاین تدابیراندیشیده‬ ‫شده و همچنین خدمات غیرحضوری بانکداری‪،‬‬ ‫واحدهای ارتباط مردمی بانک ها هم این روزها با‬ ‫عزم بیشتری برای پاسخگویی به سواالت و مسائل‬ ‫مشتریانشــان حضور دارند تا مشــتری دغدغه‬ ‫حضور در بانک را در کنار دلواپسی های امروز به‬ ‫دوش نکشد‪.‬‬ ‫چهارصدوپنجاهمین شعبه بانک توسعه تعاون در‬ ‫محدوده امامزاده حسن تهران گشایش یافت‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون شعبه جدید این بانک‬ ‫در محدوده امامزاده حسن را افتتاح نمود‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون‬ ‫صبح امروز در مراسم اغاز بکار شعبه امامزاده حسن اظهار داشت‪ :‬این شعبه‬ ‫به عنوان چهارصدوپنجاهمین شــعبه این بانک در سطح کشور اماده ارائه‬ ‫خدمــات بانکی و تخصصی به تعاونگران‪ ،‬فعــاالن اقتصادی و عموم مردم‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مکان یابی این شــعبه با درنظر گرفتن شرایط خاص منطقه و‬ ‫همجواری با بازار و با هدف امکان خدمات رســانی به تعداد زیادی از کسبه‬ ‫مغازه دار و اهالی این محدوده صورت گرفته تا این گروه بتوانند به نحو مناسب‬ ‫و شایسته از خدمات و امکانات بانک در حوزه عملیات بانکی و اعتباری بهره‬ ‫مند شوند‪.‬‬ ‫مهدیان با اشــاره به این که بانک توســعه تعاون به دلیل مشــارکت در‬ ‫طرح های ملی‪ ،‬همواره به عنوان بانک عامل دولت در تسهیالت توسعه ای و‬ ‫اشتغال زایی مطرح می باشد‪ ،‬از تعاونگران‪ ،‬اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت‬ ‫نمود به منظور بهره مندی از مزایای تسهیالت ویژه دولتی‪ ،‬رابطه دوسویه ای‬ ‫با بانک توســعه تعاون برقــرار نمایند تا ضمن دریافــت خدمات متعارف‬ ‫بانکداری‪ ،‬در اولویت تسهیالت توسعه ای نیز قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ‪ 450‬واحد بانک توسعه تعاون اعم از‬ ‫شعبه و باجه در سراسر کشور مشغول به خدمت رسانی به عموم جامعه به ویژه‬ ‫تعاونگران می باشند افزود‪ :‬تسهیالت پرداختی این بانک در سال ‪ ،98‬به بیش‬ ‫از ‪ 130‬هزار میلیارد ریال بالغ خواهد گردید که رشــد ‪ 35‬درصدی در این‬ ‫زمینه محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت مناسب‬ ‫تجاری شــعبه امامزاده حسن‪ ،‬سهمیه مناسبی از سوی ستاد بانک‪ ،‬جهت‬ ‫اعطای تسهیالت عمومی مضاربه و مرابحه‪ ،‬برای این شعبه اختصاص می یابد‬ ‫و نهایت همکاری و مســاعدت برای مشتریان شعبه و متقاضیان تسهیالت‬ ‫اعمال خواهد شد‪.‬وی یکی از اهداف بانک را نیازسنجی از تسهیالت خرد و‬ ‫تسهیالت عمومی یادکرد و دراین باره گفت با توجه به شرایط بازار و نیاز روزانه‬ ‫ایــن جامعه هدف امکان یک تعامل مناســب و منطقی که بتوان در جهت‬ ‫تجهیز منابع و تشخیص تسهیالت اعتباری از اثربخشی الزم برخوردار باشد‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ســید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون نیز با اشاره به‬ ‫بهره منــدی بانک از نیروهای متخصص و باتجربه و تنوع ســبد گســترده‬ ‫محصوالت بانکی برای اقشــار و مشاغل گوناگون گفت‪ :‬این بانک همچنین‬ ‫اماده انعقاد تفاهم با شــرکت ها و سازمان ها جهت ارائه خدمات تخصصی‬ ‫می باشد و درصورتی که مشتریان به سطح باالیی از تعامل برسند‪ ،‬خدمات‬ ‫بانکداری شرکتی نیز قابل ارائه است‪.‬‬ ‫در این جلســه که احمد محمدی مدیر امور استان ها و شعب نیز حضور‬ ‫داشت‪ ،‬محمد شیخ حسینی مدیر شعب استان تهران گفت‪ :‬حجم خدمات‬ ‫بانک توسعه تعاون در استان تهران بسیار گسترده است و با افتتاح این شعبه‪،‬‬ ‫تعاونگران و شــهروندان این منطقه با ســهولت بیشــتر به خدمات بانک‬ ‫دسترسی خواهند داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت این شعبه در خیابان امین الملک بعد از سجاد شمالی‬ ‫واقع شــده است و اسماعیل احمدی سرپرســتی این شعبه را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫تسهیل خدمات پرداخت در بانک‬ ‫مسکن برای پیشگیری از ابتال به کرونا‬ ‫بانــک مســکن جزییــات خدمات تازه تســهیل‬ ‫تراکنش های روزمره بانکی به منظور صیانت از سالمت‬ ‫مشتریان خود را تشریح کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایگاه خبری بانک مســکن ‪ -‬هیبنا‪ ،‬با‬ ‫تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬با توجه‬ ‫به شرایط خاص بهداشتی کشور به منظور پیشگیری از‬ ‫شــیوع بیماری کرونا اقداماتی با هدف تســهیل رفع‬ ‫بخشی از نیازهای مشتریان بانکی انجام شده است‪.‬‬ ‫تمدید تاریخ انقضــای کارت های بانکی به صورت‬ ‫خــودکار یکی از این اقدامات اســت‪ .‬بر این اســاس‬ ‫مشتریان بانک مسکن همچون دیگر مشتریان بانکی‬ ‫کشــور‪ ،‬در صورتی که زمان انقضای کارت بانکی انها‬ ‫اسفند ‪ ۹۸‬باشــد‪ ،‬نیازی به مراجعه به شعب به منظور‬ ‫تمدیــد این زمان ندارند؛ بلکه انقضای کارت به صورت‬ ‫خودکار به خرداد ‪ ۹۹‬تغییر کرده و کارت های فعلی نزد‬ ‫انها همچنان قابل استفاده است‪ .‬همچنین مشتریانی‬ ‫که از کارت خود برای انجام تراکنش های غیر حضوری‬ ‫و الکترونیکی اســتفاده می کنند‪ ،‬بایــد تاریخ انقضا را‬ ‫‪ ۰۳/۹۹‬درج کنند‪.‬‬ ‫ازدیگرتصمیماتبانکمرکزیبهمنظورپاسخگویی‬ ‫به نیازهای روزمره تراکنش بانکی مشتریان در شرایط‬ ‫ل وجه کارت به کارت‬ ‫خاص کنونی‪ ،‬افزایش سقف انتقا ‬ ‫از درگاه اینترنتی و خودپردازهاست‪ .‬سقف انتقال وجه‬ ‫از این دو طریق از ‪ ۳‬میلیون تومان به ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافته است؛ در حالی که پیش از این انتقال وجه‬ ‫کارت به کارت بیش از ‪ ۳‬و تا ‪ ۱۵‬میلیون تومان صرفاً از‬ ‫طریق مراجعه به شعب میسر بود‪ .‬همچنین با تصمیم‬ ‫بانــک مرکزی میزان کارمزد نیــز بر مبنای ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تومان محاسبه و کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫افزون بر این سقف برداشت از خودپردازهای بانک‬ ‫مسکن و دیگر بانک های کشور از ‪ ۲۰۰‬هزار به ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش هیبنا‪ ،‬با دستور بانک مرکزی‪ ،‬تعداد تالش‬ ‫های متوالی ناموفق رمز دوم در هر شبانه روز نیز به پنج‬ ‫بار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مجموعه ایــن اقدامات نیاز بــه مراجعه حضوری‬ ‫شــهروندان به شعب بانک های کشــور از جمله بانک‬ ‫مسکن را به حداقل رســانده تا از سالمت انها بیش از‬ ‫پیش صیانــت و از ابتالی احتمالی بــه ویروس کرونا‬ ‫پیشگیری شود‪ .‬همچنین روی اوردن به تراکنش های‬ ‫الکترونیکی و استفاده حداقلی از اسکناس با تسهیالتی‬ ‫که برای پرداخت های خــرد غیرحضوری پیش بینی‬ ‫شده‪ ،‬نقش قابل توجهی در پیشگیری از ابتال به کرونا‬ ‫دارد‪ .‬بر اساس بخشنامه بانک مرکزی‪ ،‬این موارد برای‬ ‫همه بانک ها تا اطالع ثانوی الزم الجراست‪ .‬مجموعه این‬ ‫اقدامات نیاز به مراجعه حضوری شــهروندان به شعب‬ ‫بانک های کشــور از جمله بانک مســکن را به حداقل‬ ‫رسانده تا از سالمت انها بیش از پیش صیانت و از ابتالی‬ ‫احتمالیبهویروسکروناپیشگیریشود‪.‬همچنینروی‬ ‫اوردن به تراکنش های الکترونیکی و استفاده حداقلی‬ ‫از اسکناس با تســهیالتی که برای پرداخت های خرد‬ ‫غیرحضوری پیش بینی شــده‪ ،‬نقش قابل توجهی در‬ ‫پیشگیری از ابتال به کرونا دارد‪ .‬بر اساس بخشنامه بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬این موارد برای همــه بانک ها تا اطالع ثانوی‬ ‫الزم الجراست‪.‬‬ ‫اطالعیه‪:‬‬ ‫تعطیلی دو روزه شعبه مشهد بانک‬ ‫توسعه صادرات ایران‬ ‫در راستای پیشگیری از شــیوع و مقابله با ویروس‬ ‫کرونا شعب بانک های استان خراسان رضوی در تاریخ‬ ‫های پنجشــنبه ‪ 15‬و شنبه ‪ 17‬اسفندماه تعطیل می‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫و بنا به اعالم دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های‬ ‫استان خراسان رضوی‪ ،‬ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬در راستای اقدامات پیشگیرانه به منظور‬ ‫حفظ ســامت کارمندان و کاهــش ترددهای درون‬ ‫شهری‪ ،‬ادارات‪ ،‬بانکها و دســتگاه های اجرایی استان‬ ‫ن رضوی را در روزهای پنجشنبه ‪ 15‬و شنبه ‪17‬‬ ‫خراسا ‬ ‫اسفندماه تعطیل کرد‪.‬‬ ‫بر همین اساس شعبه بانک توسعه صادرات ایران در‬ ‫شهر مشهد نیز در تاریخ های یاد شده تعطیل می باشد‪.‬‬ ‫این تصمیم بنا به پیشــنهاد دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مشهد به عنوان متولی حوزه بهداشت و سالمت استان‬ ‫و با تایید استاندار خراسان رضوی اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫در راستای پیشگیری از شــیوع و مقابله با ویروس‬ ‫کرونا شعب بانک های استان خراسان رضوی در تاریخ‬ ‫های پنجشــنبه ‪ 15‬و شنبه ‪ 17‬اسفندماه تعطیل می‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫و بنا به اعالم دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های‬ ‫استان خراسان رضوی‪ ،‬ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬در راستای اقدامات پیشگیرانه به منظور‬ ‫حفظ ســامت کارمندان و کاهــش ترددهای درون‬ ‫شهری‪ ،‬ادارات‪ ،‬بانکها و دســتگاه های اجرایی استان‬ ‫ن رضوی را در روزهای پنجشنبه ‪ 15‬و شنبه ‪17‬‬ ‫خراسا ‬ ‫اسفندماه تعطیل کرد‪.‬‬ ‫بر همین اساس شعبه بانک توسعه صادرات ایران در‬ ‫شهر مشهد نیز در تاریخ های یاد شده تعطیل می باشد‪.‬‬ ‫این تصمیم بنا به پیشــنهاد دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مشهد به عنوان متولی حوزه بهداشت و سالمت استان‬ ‫و با تایید استاندار خراسان رضوی اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫دانش‬ ‫تکنولوژی‬ ‫اخبار‬ ‫اخبار‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شهرستان‬ ‫پنجره‬ ‫سالن‬ ‫درمانی و‬ ‫کردن اماکن‬ ‫ارائهعفونی‬ ‫کار‪،‬و ضد‬ ‫گندزدایی‬ ‫نیاز از‬ ‫خدمات مورد‬ ‫دهنده کلیه‬ ‫پاب‬ ‫کارخانهگاز مسجدسلیمان‬ ‫شرکت نفت و‬ ‫های ورزشی در خانه تا‬ ‫درمانی‬ ‫ویروسکرونا‬ ‫شیوعو‬ ‫پیشگیریاز‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫اماکنکه در‬ ‫بیزینس‪ ،‬است‬ ‫گسترشتوسعه‬ ‫کسبوکار و‬ ‫اطالعات‬ ‫تخصصی‬ ‫سامانه‬ ‫ادامهکار‬ ‫درپاب‬ ‫گندزدایی و‬ ‫خدماتنفت و گاز‬ ‫بهرهبهبرداری‬ ‫ورزشی شرکت‬ ‫ســالن های‬ ‫مسجدسلیمانمردم یعنی‬ ‫تخصصی را برای عموم‬ ‫دسترســی‬ ‫انالین امکان‬ ‫و فضای‬ ‫ضدعفونی شدند ‪.‬‬ ‫کنندگان‪ ‬خدمات تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫دریافت‬ ‫درمانی‬ ‫بیناماکن‬ ‫کرونا‪،‬‬ ‫ویروس‬ ‫گسترش‬ ‫شیوعو‬ ‫پیشگیری‬ ‫درادامه‬ ‫مشتریان و‬ ‫ارتباط‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫کارازبستر‬ ‫عملیاتجامع پاب‬ ‫انجامانالین و‬ ‫ســامانه‬ ‫گندزدایی و‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫وسعتنفت و‬ ‫جهتبرداری‬ ‫به بهره‬ ‫شرکت‬ ‫نیروهایهای‬ ‫و ســالن‬ ‫سطحدسرسی‬ ‫گازفراگیربودن‬ ‫خدماتو‬ ‫ورزشیبودهکه‬ ‫متخصص‬ ‫شدند ‪  .‬‬ ‫ضدعفونی‬ ‫خانه تا کارخانه کاربران را به خوبی پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫عملکرد‪ ،‬نیاز‬ ‫و‬ ‫متخصصدر‬ ‫مسجدسلیمان ‪،‬‬ ‫مشتری‪،‬گاز‬ ‫برداری نفت و‬ ‫بهره‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫گزارش‬ ‫افرادماهرو‬ ‫فیمابین‬ ‫شــرکتموثر‬ ‫برقراریارتباط‬ ‫هدف‬ ‫سامانهبا‬ ‫بهاین‬ ‫مبارزه‬ ‫مختلف که‬ ‫جلسات‬ ‫شرکت در‬ ‫مدیرعامل‬ ‫دستورات‬ ‫محوریتشده‬ ‫سطحباملی ایجاد‬ ‫صنعتی و در‬ ‫صنعتی و‬ ‫خانگی‪،‬ایننیمه‬ ‫حوزههای‬ ‫اجرایتمامی‬ ‫در‬ ‫رعایت‬ ‫بهداشتی کارکنان و‬ ‫رایگانحفظ‬ ‫صورتبر لزوم‬ ‫که بابهتاکید‬ ‫کرونا‬ ‫ویروس‬ ‫متخصصان قابل‬ ‫امنیتکاربران و‬ ‫جهت کلیه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫شیوعکه در‬ ‫با است‬ ‫است‪.‬همراه بود ؛ با همت پرسنل مدیریت خدمات و اداره ایمنی ‪ ،‬بهداشت‬ ‫پیشگیری‬ ‫اصل‬ ‫دسرسی‬ ‫اداری‬ ‫اماکن‬ ‫ساختمان ها و‬ ‫ضدعفونی کردن‬ ‫زدایی و‬ ‫گند‬ ‫عملیات‬ ‫و محیط زیست‬ ‫افراد و‬ ‫نزدیکتریــن و‬ ‫توانســت به‬ ‫کار خواهند‬ ‫در پاب‬ ‫خدمات‬ ‫جوینــدگان‬ ‫ادامه یافت ‪.‬‬ ‫هایشرکت‬ ‫سازماناین‬ ‫و درمانی‬ ‫دسترسیداشتهودرصورتتمایلنسبتبهثبتسفارش‬ ‫متخصص‬ ‫تجهیزات‬ ‫هایبهاداری ‪-‬‬ ‫ساختمان‬ ‫اینتعداد‬ ‫عملیات‬ ‫طی این‬ ‫ساختمانووبراساس‬ ‫صورت هوشمند‬ ‫درخواست‪،‬‬ ‫دیگریازازثبت‬ ‫سامانه پس‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫خود‬ ‫محلول‬ ‫شرکت‬ ‫خودرویی این‬ ‫همچنین ناوگان‬ ‫نفتون و‬ ‫موقعیتپایگاه‬ ‫درمانگاه و‬ ‫درباصورت‬ ‫خواهدکرد‬ ‫متخصصمتصل‬ ‫نزدیکترین‬ ‫بهداشتیرابه‬ ‫مکانی‪،‬نیازشما‬ ‫شدند ‪.‬‬ ‫گندزدایی‬ ‫های ضد‬ ‫پذیرنده خواهند توانســت با هم در مورد‬ ‫خدمات‬ ‫کننده ‪،‬گیرنده و‬ ‫عفونیخدمات‬ ‫پذیرش انها‪،‬‬ ‫بنشینند‪.‬این شرکت بصورت خودجوش‬ ‫امور ورزش‬ ‫کارکنان‬ ‫همچنین‬ ‫انالین‬ ‫دیگریو؛تعامل‬ ‫اقدامگفتگو‬ ‫مورددرنیاز به‬ ‫خدمات‬ ‫کردن‬ ‫گندزدایی و‬ ‫کننده به‬ ‫ضدعفونی‬ ‫پابکارمحلول‬ ‫سامانهتهیه‬ ‫ســاخت و‬ ‫ضدعفونیشده‬ ‫گیرنده فراهم‬ ‫برای خدمت‬ ‫قیمت نیز‬ ‫هایاستعالم‬ ‫امکان اخذ‬ ‫با در‬ ‫نمودند ‪.‬‬ ‫موجود‬ ‫سالن ها و‬ ‫اداری و‬ ‫دریافتخدمات‬ ‫اقدامبرای‬ ‫قیمترا‬ ‫ورزشیترین‬ ‫تجهیزاتمنصفانه‬ ‫خدمات‪،‬بتواند‬ ‫مشتری‬ ‫ساختمانطریق‬ ‫تاازاین‬ ‫خود دریافت کند‪.‬‬ ‫شغلی ونفت و‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫مدیر‬ ‫معارفه‬ ‫تودیع‬ ‫جلسه‬ ‫خدماتی‬ ‫موقعیت‬ ‫بیش از‪ ۳‬هزار‬ ‫تاکنون‬ ‫هوشمندوپاب کار‪،‬‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫جملهخدماتپیمان‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫گازمسجدسلیمانبرگزارشد‬ ‫کاری پروژههای تخصصی‪ ،‬تعمیرات و نگهداری‪ ،‬انواع خدمات منزل و محل کار‪،‬‬ ‫​​​​​​​جلسه تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید خدمات شرکت بهره برداری نفت‬ ‫خدمات طراحی‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬خدمات نظافتی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬هنری و ‪...‬‬ ‫و گاز مسجدسلیمان برگزار شد ‪.‬‬ ‫در کنار هم اماده ارائه خدمات به درخواستکنندگان هستند‪.‬‬ ‫جلسه تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید خدمات شرکت بهره برداری نفت‬ ‫با ثبت نام و ورود به این سامانه میتوان ضمن اخذ خدمات در تمام حوزههای‬ ‫و گاز مسجدسلیمان برگزار شد ‪.‬‬ ‫رسمی مشاغل کشوری توانمندیهای خود را به عنوان یک فرد صاحب نظر در‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ‪ ،‬جلسه‬ ‫حوزهکسبوکارویا یکسازمانحرفهایبهسامانهودرنهایتخدماتگیرندگان‬ ‫تودیعاقایمحمودخدادادیمدیرقدیمومعارفهاقایعلیرضاکرطالییمدیرجدید‬ ‫کشوریمعرفیکرد‪.‬جویندگانخدماتدرپابکارخواهندتوانستبهنزدیکترین‬ ‫خدمات صبح امروز با حضور مدیران و روسای ستادی در دفتر مدیرعامل این شرکت‬ ‫و افراد و سازمانهای متخصص دسترسی داشته و در صورت تمایل نسبت به ثبت‬ ‫برگزار شد ‪.‬‬ ‫سفارش خود اقدام کنند‪ .‬این سامانه پس از ثبت درخواست‪ ،‬به صورت هوشمند و‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی سخنانی با اشاره‬ ‫براساس موقعیت مکانی‪ ،‬نیاز شما را به نزدیکترین متخصص متصل خواهد کرد‬ ‫به نقش و جایگاه مدیریت خدمات در پشتیبانی از تولید و عملیات اظهار داشت ‪:‬‬ ‫در صورت پذیرش انها‪ ،‬خدمات گیرنده و خدمات پذیرنده خواهند توانست با هم‬ ‫مدیریت خدمات یکی از بخش های پرچالش در شرکت های بهره بردار نفت و گاز‬ ‫در مورد خدمات مورد نیاز به گفتگو و تعامل انالین بنشینند‪.‬‬ ‫است که هم با عملیات و تولید و هم با ستاد و ادارات درون سازمانی و البته با دوایر‬ ‫در سامانه پابکار امکان اخذ استعالم قیمت نیز برای خدمت گیرنده فراهم شده‬ ‫دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی برون سازمانی ارتباط مستقیم دارد ‪.‬‬ ‫تاازاینطریقمشتریخدمات‪،‬بتواندمنصفانهترینقیمترابرایدریافتخدمات‬ ‫مهندس قباد ناصری با اشاره به وظایف و ماموریت های متنوع مدیریت خدمات‬ ‫خود دریافت کند‪.‬‬ ‫از زحمات محمود خدادادی در مدت تصدی مسئولیت مدیریت خدمات قدردانی‬ ‫کرد و وی را انسانی کوشا ‪ ،‬خالق ‪ ،‬پاک و متواضع با اخالقی سرشار از متانتتوصیف‬ ‫مزایای استفاده از پابکار‪:‬‬ ‫کرد ‪.‬‬ ‫دسترسی به دیتابیس بزرگ خدمت دهندگان کشوری‬ ‫وی همچنین با توصیف‪  ‬علیرضا کرطالیی بعنوان یک انسان شریف و توانمند‬ ‫دریافت خدمات در سریعترین زمان‬ ‫که با دانش و درایت امورات و وظایفش را انجام داده است از وی درخواست کرد تا‬ ‫دریافت خدمات مقرون به صرفه و اقتصادی‬ ‫مساوات و برابری در براورده کردن خواسته های بحق و منطقی پرسنل با اولویت‬ ‫انتخاببهترینویانزدیکترینمتخصصبراساسبازخوردنظراتکارشناسی‬ ‫پرســنل عملیاتی خصوصاً پرسنل واحدهای اقماری را در راس امور و برنامه های‬ ‫خدمتگیرندگان‬ ‫خود قرار دهد ‪.‬‬ ‫هوشمندی در ارائه خدمات‬ ‫مهندس ناصری ادامه داد ‪ :‬رســیدگی ویژه به کمپ های عملیاتی و اقماری و‬ ‫مشارکت در راهبری هدفمند سامانه و اعالم نظر کارشناسی‬ ‫کاهش مشکالت و گالیه مندی های پرسنل این بخش از دیگر توقعات و انتظارات‬ ‫دریافت استعالم قیمت از خدمات مورد نیاز‬ ‫من از جنابعالی می باشد که امیدوارم با برنامه ریزی صحیح و استفاده از منابع موجود‬ ‫استفاده از مرجع کامل خدمات همراه‬ ‫بتوانید در این زمینه اقدامات موثر را بعمل اورید ‪.‬‬ ‫عالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت این شرکت به‬ ‫محمود خدادادی مدیر پیشــین خدمات شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز‬ ‫ادرس‪ pubkar.net‬مراجعه کنند و اپلیکیشــنهای ان را جهت استفاده بهتر‬ ‫مسجدســلیمان نیز طی سخنانی اظهار داشــت ‪ :‬در مدت نزدیک به ‪ 3‬سال که‬ ‫دانلودکنند‪.‬‬ ‫مســئولیت مدیریت خدمات را بر عهده داشتم علیرغم همه چالش ها و مشکالت‬ ‫پیش رو توانستم با همکاری صمیمانه و خالصانه کلیه ی پرسنل این مدیریت ‪ ،‬پروژه‬ ‫های بسیار خوب و ارزنده ای را به سرانجام برسانیم هرچند که در این اواخر کمبود‬ ‫خبرداد‬ ‫شهردار‬ ‫فردیسمان گردید ‪.‬‬ ‫خدمت رسانی‬ ‫منابع مالی موجب توقف روند‬ ‫افتتاح چند پروژه عمرانی فردیس در اسفند ماه‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق مازندران برای پیشگیری و‬ ‫های عمرانی سطح شهر‬ ‫کردهپروژه‬ ‫فردیس گفت‪:‬‬ ‫مقابله‪-‬باشهردار‬ ‫البرز – محمد رضا خمسه‬ ‫است؛‬ ‫کرونا چه‬ ‫فردیس در اسفند ماه افتتاح می شود‪.‬‬ ‫مناطق‬ ‫مدیرعامل‬ ‫حاشــیهویژه‬ ‫قرارگاه‬ ‫منوچهرایجاد‬ ‫از‬ ‫پیشرفت‬ ‫در روند‬ ‫فردیس از‬ ‫حضورشهرستان‬ ‫بازدیدتاامام جمعه‬ ‫غفاری در‬ ‫دوردستاجرایی پروژه بهسازی زیر‬ ‫کوهستانیبهواینکه عملیات‬ ‫پروژه های عمرانی ســطح شهر‪ ،‬با اشــاره‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫اعتباری‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫رسیده‬ ‫تقریبا به‬ ‫اگرچهاباد‬ ‫پل ســرحد‬ ‫چند صباحیاستکهموجباضطرابودلواپسی‬ ‫اتمامکرونا‬ ‫ناشناخته‬ ‫ویروس‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫تومانی‬ ‫میلیون‬ ‫ایرانیان را فراهم اورده و مردم شریف مازندران نیز بعنوان یکی از استان های پرخطر‬ ‫که با‬ ‫بود‬ ‫شهری‬ ‫بالاســتفاده‬ ‫و‬ ‫مرده‬ ‫فضای‬ ‫اباد‬ ‫ســرحد‬ ‫پل‬ ‫زیر‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ویکشــور در برابر این اسیب همگانی قرار گرفته اســت‪ ،‬اما تالش های شبانه روزی‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫ســبز و‬ ‫فضای‬ ‫این اقدام به‬ ‫همگان زنده نگه داشته‬ ‫شهرونداندر دل‬ ‫برایاین امید را‬ ‫استفادهمردم‬ ‫قابلهمراهی‬ ‫همدلی و‬ ‫اجرایی و‬ ‫مسئوالن‬ ‫سبز‪،‬‬ ‫فضای‬ ‫احداث‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فردیس‬ ‫شهری‬ ‫مدیریت‬ ‫اینکه‬ ‫اعالم‬ ‫با‬ ‫فردیس‬ ‫شهردارکه با بسیج عمومی و اتحاد مردم و مسئوالن کرونا را نیز شکست خواهیم داد‬ ‫است‬ ‫برای‬ ‫فضایی‬ ‫همچنین‬ ‫کودکان‬ ‫فضای‬ ‫ورزشی‪،‬‬ ‫سواری‪،‬‬ ‫دوچرخه‬ ‫توزیع‬ ‫‪ ‬شرکت‬ ‫خواهدورسید‪.‬‬ ‫بازیراه‬ ‫نشاط از‬ ‫سالمتی و‬ ‫لوازمبهار‬ ‫دشوار‪،‬‬ ‫زمستان‬ ‫پیســتپس این‬ ‫و از‬ ‫نیازمند‬ ‫سرحداباد نیز‬ ‫نهادهای کرد‪:‬‬ ‫است‪ ،‬تاکید‬ ‫هم اقدام‬ ‫سرحداباد‬ ‫نیرویدربرقزیر پل‬ ‫پیاده روی‬ ‫منظور رفاه‬ ‫دولتیپلاستان و به‬ ‫کردهدیگر‬ ‫راســتا با‬ ‫مازندران نیز‬ ‫انجام‬ ‫تاسیس‬ ‫ابتدای‬ ‫ویژهپل از‬ ‫شرایط این‬ ‫اعالمبهسازی‬ ‫روزهایبرای‬ ‫نخستیناقدامی‬ ‫متاسفانه هیچ‬ ‫حالاســت و‬ ‫بهسازی‬ ‫خود را‬ ‫پدافندی‬ ‫اقدامات‬ ‫شــهروندان‪ ،‬از‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشدهبرای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس اغاز نمود و با برقراری شرایط خاص‪ ،‬اقدامات‬ ‫مطالعه‬ ‫فردیس در‬ ‫مشاوران‪ ‬باعمرانی‬ ‫اینکه‬ ‫اشــاره به‬ ‫غفاری با‬ ‫انجامغفاری‬ ‫حالرضا‬ ‫مهندس‬ ‫شهرداریمستقیم‬ ‫دستور و نظارت‬ ‫کار قرار داد‪.‬‬ ‫دستور‬ ‫مختلفی را در‬ ‫مطالعات‪،‬‬ ‫این‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تصریح‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫اباد‬ ‫ســرحد‬ ‫پل‬ ‫وضعیت‬ ‫ساختار و‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قرارگاه ویژه کرونا در شرکت ایجاد گردید و در‬ ‫کند‪.‬‬ ‫می‬ ‫اقدام‬ ‫پل‬ ‫بهسازی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فردیس‬ ‫شهری‬ ‫مدیریت‬ ‫نخستین قدم با تشکیل تیم اطالع رسانی راه های پیشگیری به سمع و نظر تمامی‬ ‫حال اماده سازی‬ ‫در‬ ‫فردیس‬ ‫بوستان‬ ‫پروژه‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫اشــاره‬ ‫با‬ ‫دیگری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ویهمکاران ستادی و میدانی شرکت و همچنین مراجعین محترم رسید‪.‬‬ ‫برای بهره برداری اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این پارک بیش از یک هکتار اســت و به یکی از‬ ‫جغرافیایی ان‪ ،‬پیش‬ ‫عنوانموقعیت‬ ‫صفریانکهبهبا توجه به‬ ‫عبداهلل می شــود‬ ‫شــهر تبدیل‬ ‫پارک های بزرگ‬ ‫جانشین اول‬ ‫اقای‬ ‫بینی می کنیم شهروندان استقبال بسیاری از این پارک داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیریت منابع اب شهرستان های قائمشهر و‬ ‫شــهردار فردیس با اعالم اینکه بیش از ‪ ۹۵‬درصد عملیات عمرانی بوستان فردیس‬ ‫تعیین‬ ‫شدشهری اکنون در حال تجهیز‬ ‫خدمات‬ ‫سوادکوهحوزه‬ ‫انجام شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نیروهای‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫غیره‬ ‫فضای سبز‬ ‫لوازم ورزشی‪،‬‬ ‫این پارک به‬ ‫یخکشیورئیسهیئتمدیرهومدیرعاملابمنطقه ای‬ ‫محمدابراهیم‬ ‫اقایدکتر‬ ‫مجزا‪،‬‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫همچون‬ ‫امکاناتی‬ ‫دارای‬ ‫فردیس‬ ‫بوستان‬ ‫وی‬ ‫به گفته‬ ‫مازندران طی ابالغی اقای عبداهلل صفریان را به عنوان جانشین اقای علی حبیب زاده‬ ‫همچنین در نظر داریم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تندرستی‬ ‫لوازم‬ ‫سازی‪،‬‬ ‫راه‬ ‫پیاده‬ ‫ســبز‪،‬‬ ‫فضایمدیر منابع اب شهرستان های قائمشهر و سوادکوه منصوب کرد‪ .‬‬ ‫محلهبهدر این‬ ‫سرای‬ ‫ابالغیک‬ ‫احداث‬ ‫کنیم‪.‬بر انجام وظایف محوله با‬ ‫اقدامنامبرده‬ ‫پارکتجربه‬ ‫ســوابق و‬ ‫اشــاره‬ ‫ضمن‬ ‫نسبت بهدر این‬ ‫گفت‪ :‬عملیات‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫فردیس‬ ‫بهشت‬ ‫سازی‬ ‫راه‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫غفاری‬ ‫رعایت ضوابط و مقررات ذیربط در غیاب مدیر منابع اب مذکور تاکید شد‪.‬‬ ‫عمرانی این پارک به اتمام رسیده است و نیروهای خدمات شهری شهرداری فردیس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تندرستی‬ ‫ســبز‪ ،‬لوازم‬ ‫خدماتفضای‬ ‫معاوناین پارک به‬ ‫در حال تجهیز‬ ‫همدان‪:‬‬ ‫وغیرهیک‬ ‫منطقه‬ ‫شهرداری‬ ‫شهری‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مدیریت شهری فردیس با احداث پیست دوچرخه سواری در بهشت‬ ‫پاکسازی منطقه یک شهر همدان جهت مقابله با‬ ‫فردیس فضایی برای ورزش شهروندان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫بیماری‬ ‫دوچرخه محوری یکی از مهمترین‬ ‫محوری و‬ ‫شهردار فردیس با اشاره به اینکه پیاده‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫بیان‬ ‫است‪،‬‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫احداث‬ ‫در‬ ‫شــهری فردیس‬ ‫مدیریت‬ ‫رویکرد های‬ ‫شــهری شــهرداری منطقه یک گفت‪ :‬پاکســازی و‬ ‫معاون خدمات‬ ‫همدان‪-‬‬ ‫فردیس‬ ‫شهری‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شهرداری‬ ‫وظیفه‬ ‫شهروندان‬ ‫اسایش‬ ‫برای‬ ‫فضایی‬ ‫ایجادضدعفونی اماکن و نقاط شهری سطح منطقه یک با استفاده از دستگاه های مکانیزه‬ ‫دیگری با اشــاره به اینکه پروژه بوســتان‬ ‫بخش‬ ‫بیماریکند‪.‬‬ ‫تالش می‬ ‫راســتا‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫کروناویدردرحال‬ ‫مقابله با‬ ‫در اینجهت‬ ‫بیش از‬ ‫پارک‬ ‫این‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تاکید‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫ســازی‬ ‫اماده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فردیسپیمان صادقی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک همدان اظهار کرد‬ ‫توجه به‬ ‫دلیلشــود‬ ‫تبدیل می‬ ‫شــهر‬ ‫معاونتبزرگ‬ ‫پارک های‬ ‫یکی از‬ ‫هکتارپیاســت و‬ ‫که وباشیوع‬ ‫گسترش‬ ‫شهری به‬ ‫خدمات‬ ‫در دفتر‬ ‫جلســهبهای که‬ ‫یک ‪ :‬در‬ ‫پارک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫استقبال‬ ‫شهروندان‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫ان‪،‬‬ ‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫بیماری کرونا برگزار گردید تصمیم بر ان شد تا تمامی معابر شهر همدان به صورت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پاکسازی و ضد عفونی شوند‪ .‬صادقی با اشاره به اینکه تمامی معابر‪ ،‬تاسیسات‪،‬‬ ‫داشتهروزانه‬ ‫فردیس‬ ‫بوستان‬ ‫عمرانی‬ ‫عملیات‬ ‫درصد‬ ‫‪۹۵‬‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اینکه‬ ‫اعالم‬ ‫با‬ ‫فردیس‬ ‫شــهردار‬ ‫ایستگاه های اتوبوس‪ ،‬مبلمان شهری و‪ ...‬به صورت روزانه و در دو نوبت صبح و عصر‬ ‫تجهیز‬ ‫نمودحال‬ ‫اکنون در‬ ‫خدمات‬ ‫خاطرنشان‬ ‫توسطاست‪،‬‬ ‫انجام شده‬ ‫هدف از‬ ‫شهریعنوان‬ ‫می شوند‬ ‫حوزهعفونی‬ ‫نیروهایو ضد‬ ‫کرد‪:‬پاکسازی‬ ‫مکانیزه‬ ‫دستگاه های‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫فضای‬ ‫ورزشی‪،‬‬ ‫لوازم‬ ‫به‬ ‫پارککار افزایش ایمنی و سالمت شهروندان عزیز همدانی می باشد‪.‬‬ ‫این این‬ ‫ایران‬ ‫صبحایران‬ ‫سراسریصبح‬ ‫روزنامهسراسری‬ ‫روزنامه‬ ‫‪3719‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫اسفند‬ ‫‪4۱۷‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪4004‬‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫‪3630‬‬ ‫شمارهشماره‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ابان‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪3654‬‬ ‫شماره‬ ‫‪1397‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫گستردهترینمطالعهبررویقلببا‬ ‫ساعتاپل‬ ‫دانشگاه استنفورد اعالم کرد با همکاری شرکت اپل‬ ‫مطالعه ای گسترده و بی سابقه را بر روی قلب انسان با‬ ‫مشارکت حدود ‪ ۴۰۰‬هزار داوطلب کاربر ساعت های‬ ‫هوشمند این شرکت اغاز می کند‪.‬‬ ‫به نقل از فایومک‪ ،‬دو طرف در اگوســت گذشته از‬ ‫برنامه های خود برای اجرای طرحی مشترک در این‬ ‫زمینه خبر داده بودند و حاال جزئیات بیشتری در این‬ ‫زمینه منتشر شده است‪.‬‬ ‫قرار است در مرحله اول برخی اطالعات مبنایی در‬ ‫مورد‪ ۴۰۰‬هزار مشارکت کننده در طرح یادشده جمع‬ ‫اوری شود که این کار تا اوائل سال ‪ ۲۰۱۹‬به طول می‬ ‫انجامد‪.‬‬ ‫هدف از انجام این بررسی ان است که مشخص شود‬ ‫تاچهحدمیتوانازدستگاههایالکترونیکپوشیدنی‬ ‫مانند ساعت های هوشمند برای اطالع رسانی دقیق در‬ ‫مورد وضعیت سالمت انسان استفاده کرد‪ .‬اگر دقت این‬ ‫دستگاه ها ثابت شود می توان از انها برای پیش بینی‪،‬‬ ‫مهار و مدیریت بیماری های خطرناک استفاده کرد‪.‬‬ ‫ساعت های اپل از قابلیت کنترل ضربان قلب انسان‬ ‫و ارسال اطالعاتی در این زمینه برخوردارند و در جریان‬ ‫این مطالعه اطالعات ارزشــمندی در مورد وضعیت‬ ‫سالمتقلب‪ ۴۰۰‬هزارداوطلبجمعاوریخواهدشد‪.‬‬ ‫‪۱۰‬گوشی اندرویدی برتر در ماه سپتامبر‬ ‫دنیای موبایل روزانه با معرفی دستگاههای جدید‬ ‫از جدیدترین تلفنهای هوشمند عرضه شده در بازار‬ ‫گرفته تا تجهیزات جانبی موبایل خبرســاز است‪.‬‬ ‫تاکنون‪ ۴۲‬هفته از سال‪ ۲۰۱۸‬میالدی سپری شده‬ ‫اســت و در بررسی مهمترین رویدادهای موبایل در‬ ‫هفتهایکهگذشتبااخبارجدیدیمواجهمیشویم‪.‬‬ ‫در این هفته‪ ،‬ســخت افزار جدیــدی را دیدیم که‬ ‫پیگیــری ان زمانی تقریبا غیرممکن بود‪ .‬هواوی با‬ ‫معرفی دو فبلت خبرساز شد و خط تولید‪۲۰ Mate‬‬ ‫این کمپانی در ســرتیترها قــرار گرفت‪ .‬نوکیا یک‬ ‫محصولمیانهقیمتبانام‪ X۷‬معرفیکرد‪،‬محصول‬ ‫میــان ردهای در قد و باالی یک پرچمدار با قیمتی‬ ‫عالی‪ Pro S۵.‬و‪ Pro K۵‬لنوو نیز توجهات بسیاری‬ ‫به خود جلب کردند‪ .‬درخبری دیگر‪ ،‬شیائومی قطار‬ ‫‪ ۳ Mi Mix‬را بــا دقت کامل معرفی کرد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫این برخی مشخصات کلیدی گوشی‪ ۶T‬وان پالس‬ ‫تایید شد‪ .‬سامسونگ نیز با معرفی گوشی تاشو خود‬ ‫خبرساز بود‪ .‬اگر به اخبار موبایل عالقهمندید در ادامه‬ ‫با همراه باشید تا با تازهترین اخبار موبایل در هفتهای‬ ‫که گذشت باخبر شوید‪.‬‬ ‫دو فبلت جدید هواوی معرفی شد‬ ‫هواوی از دو فبلت با نامهای میت ‪ ۲۰‬و میت ‪۲۰‬‬ ‫پروباویژگیهاییهمچوندوربین سهگانه‪،‬پردازنده‬ ‫هفت نانومتری کرین ‪ ۹۸۰‬و شــارژ سریع ‪ ۴۰‬واتی‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬محصوالت جدید این شرکت‪ ،‬به مدد‬ ‫پردازندههفتنانومتریکرین‪،۹۸۰‬دوربینسهگانه‬ ‫وباتریهایحجیمخود‪،‬میتوانندتجربهبینظیری‬ ‫را برای کاربران به ارمغان اورند‪ .‬هواوی ادعا میکند‬ ‫که خانواده میت ‪ ۲۰‬نخســتین گوشــیهای دنیا‬ ‫بهشــمار میروند که از عکاسی ماکرو با فاصله ‪۲.۵‬‬ ‫سانتیمتریتاسوژهپشتیبانیمیکنند‪.‬بهمددواحد‬ ‫پردازش عصبی دوگانه کرین‪ ۹۸۰‬یا‪،Dual NPU‬‬ ‫دوربین گوشــیهای سری میت ‪ ۲۰‬از قابلیتهای‬ ‫بهبودیافته هوش مصنوعی موسوم به‪Master AI‬‬ ‫جهت بهبود خروجی خود بهره میبرد؛ بدین ترتیب‬ ‫که گوشــی میتواند با شناســایی‪ ۱۵۰۰‬سناریو و‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬ســوژه از ‪ ۲۵‬دســته‪ ،‬پارامترهای عکاسی‬ ‫بهصورت خودکار تنظیم کند‪.‬‬ ‫نوکیا‪ X7‬رسم ًا معرفی شد‬ ‫گوشی هوشــمند نوکیا ‪ X۷‬به صورت رسمی‬ ‫معرفی شد؛ اسمارت فونی که در چین با نام‪Nokia‬‬ ‫‪ Plus ۷.۱‬عرضه میشــود‪ .‬در این گوشی از یک‬ ‫نمایشــگر بزرگ ‪ ۶.۱۸‬اینچی با بریدگی در باال و‬ ‫رزولوشن ‪ FullHD+‬استفاده شده است؛ نور زمینه‬ ‫‪ ۵۰۰‬نیت‪ ،‬کنتراست ‪ ،۱۵۰۰:۱‬پوشش رنگ وسیع‬ ‫‪ ۹۶‬درصــدی ‪ NTSC‬و همچنین پشــتیبانی از‬ ‫اســتاندارد ‪ .DCI-P۳‬ارائه شده است‪ .‬در بخش‬ ‫پردازنده نیز از یک چیپست ‪۷۱۰ Snapdragon‬‬ ‫با سه ترکیب حافظه‪ ۶۴/۶،۶۴/۴‬و همچنین‪۱۲۸/۶‬‬ ‫استفاده شده است‪ .‬دوربین پشت این گوشی از نوع‬ ‫دوگانه و در ان از یک سنســور ‪ ۱۲‬مگاپیکســلی‬ ‫ســاخت سونی از مدل ‪ IMX۳۶۳‬با پیکسل های‬ ‫‪ ۱.۴‬میکرونی و دیافراگم به گشودگی ‪ ۱.۸/f‬در کنار‬ ‫لرزشگیر اپتیکال و همچنین لرزشگیر الکترونیکی‬ ‫یا همان ‪ EIS‬استفاده شده است‪ .‬سنسور دوم ‪۱۳‬‬ ‫مگاپیکسلی این گوشــی نیز لنزهای ویژه ساخت‬ ‫شرکت خوش نام ‪ Zeiss‬المان استفاده میکند و‬ ‫دیافراگمی به گشــودگی ‪ ۲.۴/f‬در جلوی ان قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در جلوی گوشی نیز یک دوربین سلفی‬ ‫با سنســور ‪ ۲۰‬مگاپیکســلی در بــاالی بریدگی‬ ‫نمایشگر قرار گرفته که پیکسل هایی به اندازه ‪۰.۹‬‬ ‫میکرون خواهد داشــت و میتواند عملکرد نور کم‬ ‫بسیار مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫شیائومی‪ 3 Mi Mix‬با قابلیت اتصال‪5G‬‬ ‫سری‪ Mi Mix‬گوشیهای شیائومی طرفداران‬ ‫خاص خود را دارد و شیائومی برای راضی نگه داشتن‬ ‫انها‪ ،‬این گوشیها را با بهروزترین فناوریها را راهی‬ ‫بازارمیکند‪.‬اینگوشیتواناییپشتیبانیازاتصاالت‬ ‫‪ ۵G‬را خواهد داشــت و در برخــی از مدلها به ‪۱۰‬‬ ‫گیگابایت از حافظه رم تجهیز خواهد شــد‪ .‬از این‬ ‫گوشی در تاریخ ‪ ۲۵‬اکتبر در پکن رونمایی شد‪.‬‬ ‫دستبند هوشمند هواوی بند‪ 3‬پرو‬ ‫دستبند هواوی بند ‪ ۳‬پرو (‪۳ Huawei Band‬‬ ‫‪ ،)Pro‬یک نمایشــگر مستطیلی کشــیده از نوع‬ ‫‪ AMOLED‬با انداره کمتــر از یک اینچ (‪۰.۹۵‬‬ ‫اینچ) که لمسی است جلوی این دستبند قرار گرفته‬ ‫و دلیل اصلی قیمت ‪ ۱۰۰‬یورویی ان است‪.‬‬ ‫هر چند این یک دســتبند است اما هواوی برای‬ ‫بند ‪ ۳‬پرو ‪ GPS‬و حسگر ضربان قلب را از یاد نبرده‬ ‫اســت و دستبند ورزشی جدید هواوی را تبدیل به‬ ‫یکی از پر امکانات ترین ها در دسته بندی خود می‬ ‫کند‪.‬همانندهواویواچ‪ GT‬شمامیتوانیدباهواوی‬ ‫بند ‪ ۳‬پرو تا عمق ‪ ۵۰‬متری یا فشــار ‪ ۵‬اتمسفر شنا‬ ‫کنید‪ .‬با توجه به رده قیمتی که در ان قرار می گیرد‬ ‫به نظر دستگاه جذابی است‪.‬‬ ‫فهرست ‪ ۱۰‬گوشی اندرویدی برتر سایت انتوتو‬ ‫در ماه سپتامبر‪ ۲۰۱۸‬منتشر شد‪ROG Phone.‬‬ ‫ایسوس به لطف تراشه اورکالک شده اسنپدراگون‬ ‫‪ ۸۴۵‬به رده نخست جدول رسیده است‪ .‬این گوشی‬ ‫به جای چهار هستهی ‪ ۲.۸‬گیگاهرتزی‪ ،‬از سرعت‬ ‫کالک باالتر ‪ ۲.۹۶‬گیگاهرتزی بهره میبرد‪ .‬دومین‬ ‫جایگاه مربوط به صدرنشــین ماه اگوست‪ ،‬یعنی‬ ‫گوشی شیائومی بلک شارک است‪ .‬به دنبال ان وان‬ ‫پالس‪ ۶‬همراهباتجربهکاربرینزدیکبهاندرویدخام‬ ‫و بهینه سازی نرم افزاریش در جایگاه سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫فهرست‪ ۱۰‬گوشی اندویدی برتر سایت انتوتو در‬ ‫ســپتامبر ‪ ۲۰۱۸‬با گوشــیهای ویوو نکس اس‪،‬‬ ‫شــیائومی می ‪ ،۸‬اوپو فایند ایکس‪ ،‬سامســونگ‬ ‫گلکسی اس‪ ۹‬و ایسوس زنفون‪ ۵‬زد اداه پیدا میکند‪.‬‬ ‫شــیائومی می میکس ‪ ۲‬اس و ارزانترین پرچمدار‬ ‫قدرت گرفته از تراشه اســنپدراگون ‪ ،۸۴۵‬گوشی‬ ‫‪ Pocophone F۱‬نیز ردههای نهم و دهم را از ان‬ ‫خود کردهاند‪.‬‬ ‫شــرکت ارتباطات ‪ Verizon‬قصد دارد پالم‪،‬‬ ‫دستگاه هوشــمند بســیار کوچک ‪ ۳.۳‬اینچی با‬ ‫رزولوشن‪ ۷۲۰‬پیکسلیرابهعنوانهمراهگوشیهای‬ ‫هوشــمند تولید کنــد‪ .‬این محصــول جدید پالم‬ ‫(‪ )Palm‬نامیده میشــود که به معنی کف دست‬ ‫است‪.‬مانندبرندکمپانیمطرحکنندهان‪،Verizon،‬‬ ‫این محصول هم تحت لیسانس ‪ TCL‬است‪ .‬این‬ ‫دستگاه یک گجت ‪ ۳۴۹‬دالری است که اتصال ان‬ ‫‪ LTE‬استیعنیبااینترنتنسلچهارمکارمیکند‪،‬‬ ‫امانمیتوانبهصورتمستقلباانتماسگرفت‪.‬این‬ ‫دستگاه باید با یک گوشی هوشمند هماهنگ شود و‬ ‫به عنوان یک وسیله جانبی برای گوشی به حساب‬ ‫میاید‪ .‬تنها در صورت هماهنگی با گوشی هوشمند‬ ‫است که میتوان با ان تماس تلفنی برقرار کرد‪.‬‬ ‫دوربین اصلی روی این دستگاه ‪ ۱۲‬مگاپیکسل و‬ ‫دوربینسلفیاننیز‪ ۸‬مگاپیکسلاست‪.‬ایندستگاه‬ ‫که دارای ‪ ،۴۳۵ Snapdragon‬رم ‪ ۳‬گیگابایتی‪،‬‬ ‫حافظهغیرقابلگسترش‪ ۳۲‬گیگابایتیوباتری‪۸۰۰‬‬ ‫میلیامپر ســاعتی اســت‪ ،‬از ماه نوامبر توســط‬ ‫‪ Verizon‬در بازار جهانی ارائه خواهد شد‪ .‬دارندگان‬ ‫ســرویس ارتباطی ‪ Verizon‬برای داشــتن این‬ ‫دستگاه باید ماهانه‪ ۱۰‬دالر پرداخت کنند‪.‬‬ ‫گوشیهای میان رده لنوو اس ‪ ۵‬پرو (‪Lenovo‬‬ ‫‪ )Pro S۵‬و لنوو کی ‪ ۵‬پرو (‪ )Pro Lenovo K۵‬با‬ ‫دوربین دوگانه‪ ،‬باتری خوب و بلندگوی اســتریو به‬ ‫همراهساعتهایهوشمندلنووواچاس(‪Lenovo‬‬ ‫‪ )Watch S‬و لنوو واچ ســی (‪Lenovo Watch‬‬ ‫‪ )C‬معرفی شدند‪ .‬براســاس گزارش جیاسامارنا‪،‬‬ ‫لنــوو در روز‪ ۱۸‬اکتبر‪ ۲۶( ۲۰۱۸‬مهر‪ )۱۳۹۷‬از دو‬ ‫گوشی میان رده خود با نامهای‪ Pro S۵‬و‪Pro K۵‬‬ ‫با ویژگیهای نســبتا مشابه رونمایی کرد‪ .‬در هر دو‬ ‫گوشیلنوواس‪ ۵‬پروولنووکی‪ ۵‬پروبررویعکاسی‪،‬‬ ‫بلندگوهای استریو و باتریهای بزرگ با شارژ سریع‬ ‫تمرکز شده است‪.‬‬ ‫رنگ های نانویی به صرفه تولید شد‬ ‫محققانکشورموفقبهتولیدرنگهاینانوییباخاصیتابگریزشدندکهرنگ‬ ‫امیزیسطوحراتکمرحلهایکردهوباعثجلوگیریازتخریبسطوحمیشود‪.‬‬ ‫حسیننجفخانیمجریطرحرنگهاینانوکامپوزیتابگریزاظهارکرد‪:‬وجود‬ ‫رطوبتونشتاببهزیرساختهایمختلفقطعاتساختمانیوصنعتیمساله‬ ‫ایشناختهشدهاست‪.‬ابورطوبتدرصنایعمختلفیمانندصنعتساختمان‪،‬‬ ‫صنایع دریایی‪ ،‬سطوح فلزی و غیره مشکالت بسیاری ایجاد می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درصنایعمختلف‪،‬رسوخابدرمصالحساختمانیمنجربهترکخوردنوپوسته‬ ‫شدن سطوح رنگ و گچ و ایجاد کپک و قارچ می شود؛ خوردگی سطوح فلزی و‬ ‫فوالدی به ویژه در نواحی ســاحلی‪ ،‬تضعیف مقاومت مصالح ساختمانی بتنی و‬ ‫همچنین هزینه های باالی نگهداری و نظافت تجهیزات از جمله مشکالت رایج‬ ‫در صنایع است‪ .‬مجری طرح رنگ های نانو کامپوزیت ابگریز با اشاره به این طرح‬ ‫گفت‪ :‬با استفاده از فناوری نانو و دستیابی به یک راه حل عملیاتی برای حل این‬ ‫مشــکالت‪ ،‬رنگ های فوق ابگریز با استفاده از افزودنی های نانوساختار را تولید‬ ‫کردیم‪ .‬وی با بیان اینکه عموما در رنگ های فوق ابگریز نانویی از نانوکامپوزیت‬ ‫های الی‪-‬معدنی استفاده می شود که استفاده از نانوذرات با خاصیت ابگریز در‬ ‫رنگبهمنظورمسالهایشناختهشدهاست‪،‬گفت‪:‬ابورطوبتدرصنایعمختلفی‬ ‫مانند صنعت ساختمان‪ ،‬صنایع دریایی‪ ،‬سطوح فلزی و غیره مشکالت بسیاری‬ ‫ایجاد می کند؛ در صنایع مختلف‪ ،‬رسوخ اب در مصالح ساختمانی منجر به ترک‬ ‫خوردن‪،‬پوستهشدنسطوحرنگوگچوایجادکپکوقارچمیشود‪.‬بهگفتهوی‪،‬‬ ‫خوردگیسطوحفلزیوفوالدیبهویژهدرنواحیساحلی‪،‬تضعیفمقاومتمصالح‬ ‫ساختمانیبتنیوهمچنینهزینههایباالینگهداریونظافتتجهیزاتازجمله‬ ‫مشکالترایجدرصنایعاست‪.‬نجفخانیخاطرنشانکرد‪:‬دراینطرحبااستفاده‬ ‫از فناوری نانو و دستیابی به یک راه حل عملیاتی برای حل این مشکالت‪ ،‬رنگ‬ ‫هایفوقابگریزبااستفادهازافزودنیهاینانوساختارتولیدشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫میز خبر‬ ‫مشخصات رایانه های جدید اپل‬ ‫مدلــی جدید از تبلت ای پد پرو‪ ،‬مک بوک ایر جدید و‬ ‫مک مینی به روز شده‪ ،‬تنها برخی محصوالتی است که قرار‬ ‫است توسط اپل در نشست بروکلین رونمایی شوند‪.‬‬ ‫اپل در شهریور گذشته ایفون ایکس‪ ،‬ایفون ایکس اس‬ ‫مکس‪،‬ایکس ار و ساعت اپل واچ ‪ ۴‬را عرضه کرده بود‪ .‬این‬ ‫شرکت مطابق معمول در مورد شایعات جدید منتشر شده‬ ‫سکوت کرده است‪.‬‬ ‫ظاهرا تبلت جدید ای پدپرو همراه با یک قلم هوشمند‬ ‫با پردازنده سریع تر عرضه می شود‪ .‬تبلت مذکور در دو مدل‬ ‫با نمایشــگرهای ‪ ۱۰.۵‬و ‪ ۱۲.۹‬اینچی توزیع می شود که‬ ‫قیمت های انها با تجهیزات جانبی بــه ‪ ۶۴۹‬و ‪ ۷۹۹‬دالر‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ای پدپروهای جدید از نمایشگر فراگیرتر بدون دکمه‬ ‫‪ ،Home‬دوربین هوشمندتر‪،TrueDepth، Face ID‬‬ ‫قابلیت شارژ سریع‪ ،‬پورت یو اس بی – سی و پردازنده های‬ ‫تازهترهمبرخوردارند‪.‬ایپدمینیدیگرتبلتتازهاپلاست‬ ‫که با پردازنده ‪ A۱۱‬و نمایشگر ‪ ۹.۷‬اینچی به قیمت تنها‬ ‫‪ ۳۲۹‬دالردردسترسقرارخواهدگرفت‪.‬همچنینخبرمی‬ ‫رسد مک بوک ایر تازه ارزان قیمت تر بوده و برای استفاده‬ ‫دانشجویان و دانش اموزان عرضه می شود‪ .‬طراحی جدید‬ ‫‪ ۱۳‬اینچــی‪ ،‬پردازنــده های تازه‪ ،‬نمایشــگر فوق دقیق‪،‬‬ ‫پشتیبانی از تاچ ای دی‪ ،‬پورت یو اس بی – سی و حداقل‬ ‫قیمت زیر ‪ ۱۰۰۰‬دالر از ویژگی های ان اســت‪.‬اپل تولید‬ ‫هدفون های بی سیم جدید ایرپاد را هم در دستور کار خود‬ ‫قرار داده کــه از فناوری جدیدی بــرای حذف صداهای‬ ‫محیطی مزاحم برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫ممکن است این شرکت در نشست بروکلین اطالعاتی‬ ‫را هم در مورد خدمات تلویزیونی تازه خود منتشر کند‪ .‬اپل‬ ‫ارائه این خدمات را از سال اینده میالدی اغاز می کند و تا‬ ‫به حال یک میلیارد دالر در این زمینه سرمایه گذاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عقد قرارداد با برخی چهره های مشهور تلویزیونی اعم از‬ ‫کارگردان های هالیــوود و مجریان برنامه های پرطرفدار‬ ‫توسط اپل به همین منظور صورت گرفته است‪.‬‬ ‫تولید اسپری نانویی برای جلوگیری‬ ‫از عفونی شدن زخمها‬ ‫محققان در یک شرکت دانش بنیان با فناوری نانو موفق‬ ‫به تولید اسپری های ضد عفونی کننده انواع زخم ها شدند‬ ‫که روند ترمیم زخم را سرعت می بخشد‪ .‬مهدی قهرمان‪،‬‬ ‫مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده اسپری های‬ ‫ضد عفونی کننده زخم که با فناوری نانو به تولید رســیده‬ ‫است‪ ،‬به خبرنگار مهر گفت‪ :‬در این شرکت موفق شدیم که‬ ‫این اسپری را با نوعی صمغ درخت تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این اسپری نانوذرات نقره به کار رفته‬ ‫است تا سرعت بهبودی زخم را افزایش دهد گفت‪ :‬در حدی‬ ‫از نانوذرات نقره در این اسپری استفاده شده که به بدن نفوذ‬ ‫نمی کند و می تواند زخم را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫قهرمان با تاکید بر اینکــه ذرات نانو نقره ای که در این‬ ‫اسپری به کار بردیم مورد تایید ستاد نانو است‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬اکنون این اســپری در حال تولید بوده و در داروخانه‬ ‫موجود است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه عدم سمیت سلولی این‬ ‫اسپری ثابت شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬درختی که از صمغ ان‬ ‫در تولید این دارو بهره می بریم در میناب بندر عباس کشت‬ ‫می شود‪ .‬مدیر این شرکت دانش بنیان گفت‪ :‬این اسپری از‬ ‫عفونی شدن زخم ها پیشگیری کرده و حتی عفونت های‬ ‫گرم مثبت و گرم منفی موضع زخم را درمان می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این اسپری با افزایش ویسکوزیته مایع‬ ‫زخم از رشــد باکتری ها نیز جلوگیری می کند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین این اسپری نانویی روند التیام زخم و شکل گیری‬ ‫بافتجدیدراتسریعمیکندوچرکوعفونتمحلزخمرا‬ ‫از بین می برد‪ .‬قهرمان با بیان اینکه این اســپری هیچ گونه‬ ‫مشابه داخلی و خارجی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این اسپری به منظور‬ ‫درماناسیبهایپوستیوتامیناثاربهجایماندهازجوش‪،‬‬ ‫ضربه‪،‬جراحی‪،‬تغییررنگموضعیپوستناشیازسوختگی‪،‬‬ ‫تماس با مواد اسیب رسان پوستی و بیماری های مختلف‬ ‫پوستیوهمچنینبهمنظورپانسمانموضعزخمبعدازعمل‬ ‫های جراحی زیبایی کاربرد دارد‪ .‬به گفته مدیر این شرکت‬ ‫دانشبنیان‪،‬یکیازمزایایایناسپریافزایشجریانخون‬ ‫موضع زخم است که این عمل باعث افزایش سرعت تولید‬ ‫بافتگرانولهودرنتیجهافزایشسرعتبهبودیزخممیشود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬باافزایشجریانخونموضعسیستمایمنیزخم‬ ‫تقویتشدهواینعملباعثجلوگیریازعفونیشدنزخم‬ ‫خصوصازخمپایدیابتیمیشود‪.‬قهرمانخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫استفاده از این اسپری منجر به کاهش طول مدت درمان و‬ ‫کاهش زمان بستری بیمار در بیمارستان و در نتیجه هزینه‬ ‫های درمان خواهد شد‪.‬‬ ‫پس از کپلر؛‬ ‫فضاپیمای دان برای همیشه خاموش‬ ‫شد‬ ‫پس از تلسکوپ کپلر‪ ،‬فضاپیمای دان دومین ابزار ناسا‬ ‫است که طی یک هفته برای همیشه خاموش می شود‪ .‬این‬ ‫فضاپیما ‪ ۱۱‬سال مشــغول انجام ماموریت بود‪ .‬به نقل از‬ ‫اسوشیتدپرس‪ ،‬دومین ابزار فضایی ناسا طی یک هفته از‬ ‫مدار فعالیت خارج شد‪ .‬پس از خاموش شدن کپلر‪ ،‬ارتباط‬ ‫فضاپیمای‪ Dawn‬با مرکز کنترل کننده ان قطع شد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که به گفته ناسا سوخت فضاپیمای‪Dawn‬‬ ‫نیز در حال اتمام بود‪ .‬ســکوت طوالنی مدت ان سبب شد‬ ‫ناسا اعالم کند این ابزار فضایی از فعالیت خارج شده است‪.‬‬ ‫‪ Dawn‬نخستین فضاپیمایی بود که در کمربند سیارکی‬ ‫میان مریخ و مشــتری دور یک شــی فضایی مدار می زد‪.‬‬ ‫همچنینداننخستینفضاپیماییبودکهدوردوشیخارج‬ ‫از زمین مدار زد‪ .‬این فضاپیمای‪ ۱۱‬ساله دور سیارکی به نام‬ ‫‪ Vesta‬مدار می زد و عالوه بر ان دور سیاره کوتوله‪Ceres‬‬ ‫نیزمدارزد‪ Ceres.‬بعداز‪ Vesta‬دومینشیفضاییبزرگ‬ ‫در کمربند سیارکی است‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫طرح استقبال از نوروز ‪ 99‬در حال انجام است؛‬ ‫اجرای فرش های گل بهاری در بزرگراه های‬ ‫منطقه‪15‬‬ ‫بزرگراه های منطقه‪ 15‬با اجرای بیش از‪ 90‬فرش گل به مناسبت فرارسیدن‬ ‫نوروز‪ 99‬رنگ بهاری بخود گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،15‬علی اکبر کریمی پور معاون‬ ‫خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره به اینکه این طرح از اول اسفند‬ ‫اغاز شده و تا ‪ 15‬فرودین ادامه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این فرش ها با گلهایی از بنفشه‪ ،‬شب‬ ‫بو‪ ،‬سینه رر و سایر گلهای فصلی در بزرگراه ها و فضاهای سبز منطقه اجرا می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حاشیه بزرگراه های امام علی (ع)‪ ،‬امام رضا (ع)‪ ،‬ازادگان و بعثت‬ ‫با المان هایی از اســامی معصومین علیهما سالم‪ ،‬یا علی (ع)‪ ،‬یا امام رضا (ع) و‬ ‫اشکال هندسی با فرش هایی از گل اراسته می شود‪.‬‬ ‫کریمی پور اضافه کرد‪ :‬ارایش گونه های گیاهی شامل هرس فرمی درختچه‬ ‫ها به اشکال سبد گل و حیوانات‪ ،‬اجرای سبد گل و کلبه با استفاده از شاخه های‬ ‫هرس شده و دورریز گیاهان دیگر‪ ،‬رنگ امیزی مبلمان‪ ،‬سطل زباله‪ ،‬پایه های‬ ‫چراغ‪ ،‬ســرویس های بهداشتی‪ ،‬فضای مسقف و کانکس نگهداری بوستانهای‬ ‫منطقه از دیگر اقدامات انجام شده اداره فضای سبز در طرح استقبال از نوروز‪99‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقدامات فروشگاههای شهروند اقدام علیه کرونا‬ ‫‪ 8‬فروشگاه شهروند شبانه روزی شد‬ ‫شهروند اقدامات خود را در مقابله با کرونا تشریح کرد‪.‬‬ ‫فروشگاه زنجیره ای شهروند در اقدامات پیشگیری از کرونا ویروس اقداماتی‬ ‫را در دستور کار قرار داد که به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ )۱‬افزایش فروشــگاه های شبانه روزی از دو فروشگاه به هشت فروشگاه در‬ ‫سطحتهرانکهشاملفروشگاههایبیهقی‪،‬بوستان‪،‬بهاران‪،‬بهرود‪،‬صادقیه‪،‬ازادگ‬ ‫ان‪،‬شهرری و المپیک می شود‪.‬‬ ‫‪)۲‬ضدعفونی کردن وسایل و اماکنی که در ارتباط با پرسنل و مشتریان بوده‬ ‫که در چهار نوبت صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪)۳‬در اختیار قرار دادن دستکش به صورت رایگان به مشتریان و پرسنل که‬ ‫روزانه انجام می شود‪.‬‬ ‫‪)۴‬اطالع رســانی و اموزش در ســطح فروشگاه ها به شکل پوستر‪ ،‬استند و‬ ‫همچنین از طریق سیستم های صوتی مستقر در فروشگاه ها به صورت منظم‬ ‫که به مداوم است‪.‬‬ ‫‪)۵‬تامین کاال های مورد نیاز بویژه مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی که در‬ ‫اختیار مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در راستای استقبال از نوروز ‪:99‬‬ ‫اجرای طرح های مشارکتی رنگ در شهر در‬ ‫نواحی چهارگانه منطقه‪13‬‬ ‫با توجه به منویات شــهردار تهران مبنی بر لحاظ رنگ در شهر و همزمان با‬ ‫اغازطرحاستقبالازنوروزوحسبتدابیرشهردارمنطقه‪ 13‬وبرنامهریزیصورت‬ ‫گرفته در ادوار گذشته و دورکاری ایشان ‪،‬اجرای این طرح در نواحی چهارگانه‬ ‫منطقه ‪ 13‬در دست اقدام است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ، 13‬مرتضی رحمان زاده‪ ،‬شهردار‬ ‫منطقه ‪ 13‬در خصوص اجرای طرح های رنگ در شــهر در نواحی چهارگانه با‬ ‫مشارکت صد در صدی شهروندان گفت‪ :‬در راستای طرح استقبال از نوروز ‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 10‬مورد طرح مشارکتی با هدف ایجاد نشاط و شادابی فضای عمومی شهر و‬ ‫شــهروندان در محدوده نواحی چهارگانه در مرحله اجراست که بخشی از انها‬ ‫انجام شده و بخشی دیگر نیز در دست اجراست‪.‬‬ ‫بهگفتهاواینطرحهادرخیابانصفا‪،‬ضلعشمالغربیوجنوبغربیبزرگراه‬ ‫امام علی (ع) در ناحیه یک ‪ ،‬خیابان پیروزی در ناحیه ‪ 2‬در دست اجراست و در‬ ‫بوستانشورا‪،‬خیابانهایخشی‪،‬امیریومحسنیدرمحدودهشهرداریناحیه‬ ‫‪ 3‬انجام شده است ‪ .‬در محدوده شهرداری ناحیه چهار نیز این طرح در خیابان‬ ‫خاقانی ‪ ،‬مهربار و میادین اصلی نیز به اجرا درامد‪.‬‬ ‫شهردار منطقه‪ 13‬خاطر نشان کرد ‪ :‬از نواحی ‪ ،‬شورایاری‪ ،‬سرای محالت و‬ ‫شهروندان دعوت شده تا به زیبایی شهر توجه ویژه داشته باشند و بر این اساس‬ ‫بیش از ‪ 300‬متر مربع به صورت مشارکتی به اجرا در امده است ‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت بحران شهر تهران‬ ‫تشکیل‪ 5‬کارگروه برای مقابله با کرونا‬ ‫تشــکیل پنج کارگروه‪ ،‬افزایش تعداد شعبه های شبانه روزی فروشگاه های‬ ‫شــهروند و راه اندازی خرید انالین از میادین میــوه و تره بار برخی از اقدامات‬ ‫شهرداری تهران برای مقابله یا ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫رضاکرمیمحمدی‪،‬مدیرعاملسازمانمدیریتبحرانشهرتهراندرنشست‬ ‫مشترک با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی که بعداز ظهر امرو ز برگزار شد‪،‬‬ ‫گزارشیازاقداماتشهرداریتهرانبرایمقابلهباکروناخبردادوگفت‪:‬اززمانی که‬ ‫شــهردار تهران این وظیفه را به عهده سازمان گذاشتند پنج کارگروه بهداشت‬ ‫محیط و دفن پسماند‪ ،‬اموزش‪ ،‬مشارکت مردم‪ ،‬تامین و توزیع اقالم و پشتیبانی‬ ‫بودجه و منابع انسانی تشکیل شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هر هفته یک نشست غیر حضوری برگزار می شود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫کارگروهبهداشتمحیطمتشکلازشرکتاتوبوسرانی‪،‬سازمانمدیریتونظارت‬ ‫بر تاکسیرانی‪ ،‬بهره برداری مترو و سازمان اتش نشانی است که موارد بهداشتی‬ ‫ک تا‬ ‫را به کارکنان انجا اموزش می دهند‪ .‬واگنهای مترو و اتوبوسها هم روزانه ی ‬ ‫دوبار ضدعفونی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران‪ ،‬افزود‪ :‬در تالش‬ ‫هستیم فروش انالین در میادین میوه و تره بار راه اندازی کنیم‪ .‬در فروشگاههای‬ ‫شــهروند هم ضدعفونی کاالها صورت می گیرد‪ .‬مســئوالن همچنین تعداد‬ ‫فروشگاههای شبانه روزی را افزایش دادند‪ .‬قول دادند که فروش انالین هم ظرف‬ ‫این هفته راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫او یکی از سازمانهای مهم را سازمانی بهشت زهرا عنوان کرد و گفت‪ :‬تدفین‬ ‫با روشهای بهداشــتی صورت می گیرد‪ .‬همچنین ســازمان اتش نشانی هم‬ ‫ضدعفونیمعابرعمومیرااغازکردهاست‪.‬بهگفتهکرمی محمدی‪ 10،‬تا‪ ۱۲‬هزار‬ ‫پرسنل شهرداری درباره ویروس کرونا و مقابله با ان اموزش داده شدند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه هر هفته یک نشست غیر حضوری برگزار می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کارگروه‬ ‫بهداشت محیط متشکل از شــرکت اتوبوسرانی‪ ،‬سازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسیرانی‪ ،‬بهره برداری مترو و سازمان اتش نشانی است که موارد بهداشتی را‬ ‫ک تا‬ ‫به کارکنان انجا اموزش می دهند‪ .‬واگنهای مترو و اتوبوســها هم روزانه ی ‬ ‫دوبار ضدعفونی می شوند‪ .‬مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر‬ ‫تهران‪ ،‬افزود‪ :‬در تالش هستیم فروش انالین در میادین میوه و تره بار راه اندازی‬ ‫کنیم‪.‬درفروشگاههایشهروندهمضدعفونیکاالهاصورتمی گیرد‪.‬مسئوالن‬ ‫همچنین تعداد فروشگاههای شبانه روزی را افزایش دادند‪ .‬قول دادند که فروش‬ ‫انالین هم ظرف این هفته راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫او یکی از سازمانهای مهم را سازمانی بهشت زهرا عنوان کرد و گفت‪ :‬تدفین‬ ‫با روشهای بهداشــتی صورت می گیرد‪ .‬همچنین ســازمان اتش نشانی هم‬ ‫ضدعفونیمعابرعمومیرااغازکردهاست‪.‬بهگفتهکرمی محمدی‪ 10،‬تا‪ ۱۲‬هزار‬ ‫پرسنل شهرداری درباره ویروس کرونا و مقابله با ان اموزش داده شدند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۱۷‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4004‬‬ ‫زباله گردیممنوع!‬ ‫پیمانکاران شهرداری در صورت استفاده از کودکان‬ ‫زباله گــرد اظهار کــرد‪ :‬درخصــوص پیمانکاران‬ ‫شــهرداری دچار مشکل نیســتیم‪ .‬مشکل اصلی‬ ‫پیمانکاران غیررسمی هستند‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫این افراد غیرایرانی بوده‪ ،‬وضعیت هویتی مشخصی‬ ‫ندارند و مهاجر غیر قانونی هســتند‪ .‬همچنین در‬ ‫بیشــتر موارد سکونت گاه شــان متغیر بوده و این‬ ‫که من و شما نمی بینیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص شرایط فعلی کودکان زباله گرد با‬ ‫توجه به شــیوع ویروس کرونا عنوان کرد‪ :‬از هفته‬ ‫گذشته با پیگیری سازمان های مردم نهاد‪ ،‬موضوع‬ ‫زباله گردی و تفکیک از مخزن را در تهران ممنوع و‬ ‫غیرقانونیاعالمکردیم‪.‬همچنیندکترجوادی یگانه‪،‬‬ ‫معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران در‬ ‫دادستانی تهران در پی شیوع ویروس کرونا طی‬ ‫نامه ای از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خواست‬ ‫با همکاری شــهرداری تهران مانع زباله گردی در‬ ‫سطح شهر شوند‪.‬‬ ‫غالم محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‬ ‫الملل شــهرداری تهران در صفحه شخصی اش در‬ ‫توئیتر نوشت دادستانی تهران در پی شیوع ویروس‬ ‫کرونا طی نامه ای از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ‬ ‫خواست با همکاری شهرداری تهران مانع زباله گردی‬ ‫در سطح شهر شوند‪.‬شهروندان از طریق سامانه ‪۱۳۷‬‬ ‫کد ‪ ۶‬می توانند در این خصوص مشــاهدات خود را‬ ‫گزارش کنند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های‬ ‫اجتماعی نیز با اشاره به اینکه از هفته گذشته تفکیک‬ ‫پسماند از مخازن شهری در تهران ممنوع شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از هفته اینده با تیم پزشکی وارد گودهای زباله گردی‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫سیدمالک حسینی در گفتگو با برنامه پارک شهر‬ ‫رادیو تهران ضمن اشاره به دغدغه همگانی مردم در‬ ‫خصوص کودکان کار‪ ،‬به ویژه کودکان زباله گرد پس‬ ‫از شیوع ویروس کرونا گفت‪ :‬اسیب های اجتماعی‬ ‫مربوط به کودکان در حیطه وظیفه و اختیار سازمان‬ ‫بهزیستی است و به دلیل حساسیت موضوع‪ ،‬دیگر‬ ‫سازمان ها به طور قانونی اجازه مداخالت جدی در‬ ‫این زمینه را ندارند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه به طور ویژه پیگیر موضوعات‬ ‫مربوط به کودکان کار و کودکان زباله گرد هســتم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شهرداری تهران از جنبه مسئولیت اجتماعی‬ ‫خود و نه تکلیف قانونی سال هاست که در سازمان‬ ‫رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های اجتماعی این موضوع‬ ‫را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های‬ ‫اجتماعــی از اغاز یک پــروژه جدیــد مربوط به‬ ‫کودکان کار با سازمان های مردم نهاد خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫طبق بررسی ها و به دلیل شرایط خاص کنونی به طور‬ ‫جدی به بحث کودکان زباله گرد ورود می کنیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر می توان با برخی اقدامات قضائی حضور‬ ‫کودکان کار در ســطح شهر را محدود کرد‪ ،‬اما این‬ ‫زنجیره قطع نمی شود‪ .‬کودکی که مورد بهره کشی‬ ‫قرار گرفته یا بنا بر شرایط خانوادگی مجبور به کار‬ ‫شده باشــد‪ ،‬کارش را تعطیل نمی کند؛ فقط تغییر‬ ‫شــغل می دهد‪ .‬این یعنی شــاید به کار سیاه تری‬ ‫بپردازد که من و شما نمی بینیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص شرایط فعلی کودکان زباله گرد با‬ ‫توجه به شــیوع ویروس کرونا عنوان کرد‪ :‬از هفته‬ ‫گذشته با پیگیری سازمان های مردم نهاد‪ ،‬موضوع‬ ‫زباله گردی و تفکیک از مخزن را در تهران ممنوع و‬ ‫غیرقانونیاعالمکردیم‪.‬همچنیندکترجوادی یگانه‪،‬‬ ‫معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران در‬ ‫مکاتبه ای با استاندار تهران درخواست ورود نیروی‬ ‫انتظامی به این موضوع را مطرح کرد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های‬ ‫اجتماعی ضمن اشــاره به جریمه های ســنگین‬ ‫موضوعات سبب می شــود که نظام کنترلی ان ها‬ ‫بسیار دشوار باشد‪.‬‬ ‫حســینی تاکید کــرد‪ :‬در حال حاضــر برای‬ ‫زباله گردی کودکان ممنوعیت کامل اعالم کرده و‬ ‫پیگیریم که نیروی انتظامی نیز در این امر مهم ما را‬ ‫یاری کند‪ .‬همچنین به سازمان بهزیستی پیشنهاد‬ ‫می دهیم برای یک دوره خــاص‪ ،‬این افراد به ویژه‬ ‫کودکانــی که ایرانــی نبوده و با خانــواده زندگی‬ ‫نمی کنند را در مراکــزی با همه امکاناتی که ما در‬ ‫اختیارشان قرار داده ایم؛ قرنطینه کنند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در شــرایط کنونی در صورت‬ ‫لزوم می توانیم فضای بیشتری در اختیار سازمان‬ ‫بهزیستی قرار دهیم‪ .‬از هفته اینده با تیم پزشکی‬ ‫و برنامه اموزشی وارد گودهای زباله گردی و مراکز‬ ‫تجمع کودکان کار می شــویم‪ .‬امیــدوارم با اراده‬ ‫جدی بتوانیم این عزیــزان را از ابتالء به ویروس‬ ‫کرونا دور نگه داریم‪.‬سرپرســت ســازمان رفاه‪،‬‬ ‫خدمات و مشــارکت های اجتماعــی از اغاز یک‬ ‫پروژه جدید مربوط به کودکان کار با سازمان های‬ ‫مردم نهاد خبر داد و افزود‪ :‬طبق بررســی ها و به‬ ‫دلیل شــرایط خاص کنونی به طور جدی به بحث‬ ‫کودکان زباله گــرد ورود می کنیم‪ .‬در حال حاضر‬ ‫می تــوان با برخی اقدامات قضائی حضور کودکان‬ ‫کار در ســطح شهر را محدود کرد‪ ،‬اما این زنجیره‬ ‫قطع نمی شــود‪ .‬کودکی که مورد بهره کشی قرار‬ ‫گرفته یا بنا بر شرایط خانوادگی مجبور به کار شده‬ ‫باشد‪ ،‬کارش را تعطیل نمی کند؛ فقط تغییر شغل‬ ‫می دهد‪ .‬این یعنی شاید به کار سیاه تری بپردازد‬ ‫مکاتبه ای با استاندار تهران درخواست ورود نیروی‬ ‫انتظامی به این موضوع را مطرح کرد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های‬ ‫اجتماعی ضمن اشــاره به جریمه های ســنگین‬ ‫پیمانکاران شهرداری در صورت استفاده از کودکان‬ ‫زباله گــرد اظهار کــرد‪ :‬درخصــوص پیمانکاران‬ ‫شــهرداری دچار مشکل نیســتیم‪ .‬مشکل اصلی‬ ‫پیمانکاران غیررسمی هستند‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫این افراد غیرایرانی بوده‪ ،‬وضعیت هویتی مشخصی‬ ‫ندارند و مهاجر غیر قانونی هســتند‪ .‬همچنین در‬ ‫بیشــتر موارد سکونت گاه شــان متغیر بوده و این‬ ‫موضوعات سبب می شــود که نظام کنترلی ان ها‬ ‫بسیار دشوار باشد‪.‬‬ ‫حســینی تاکید کــرد‪ :‬در حال حاضــر برای‬ ‫زباله گردی کودکان ممنوعیت کامل اعالم کرده و‬ ‫پیگیریم که نیروی انتظامی نیز در این امر مهم ما را‬ ‫یاری کند‪ .‬همچنین به سازمان بهزیستی پیشنهاد‬ ‫می دهیم برای یک دوره خــاص‪ ،‬این افراد به ویژه‬ ‫کودکانــی که ایرانــی نبوده و با خانــواده زندگی‬ ‫نمی کنند را در مراکــزی با همه امکاناتی که ما در‬ ‫اختیارشان قرار داده ایم؛ قرنطینه کنند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در شرایط کنونی در صورت لزوم‬ ‫می توانیــم فضای بیشــتری در اختیار ســازمان‬ ‫بهزیستی قرار دهیم‪ .‬از هفته اینده با تیم پزشکی و‬ ‫برنامه اموزشــی وارد گودهای زباله گردی و مراکز‬ ‫تجمع کودکان کار می شویم‪ .‬امیدوارم با اراده جدی‬ ‫بتوانیــم این عزیزان را از ابتالء به ویروس کرونا دور‬ ‫نگه داریم‪.‬‬ ‫بهسازی‪ 7‬هزارو ‪ 549‬مترمربع از معابر نواحی‬ ‫هفتگانه به منظور رفع چاله های خطرافرین‪ ،‬لکه‬ ‫گیری و روکش دستی اسفالت شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪،15‬‬ ‫علیرضا حالجیــان معاون فنی و عمران منطقه با‬ ‫اعالم مطلب فوق افزود‪ :‬این عملیات در راســتای‬ ‫تسهیل در تردد وســایل نقلیه‪ ،‬افزایش مقاومت‬ ‫الیه های زیرین معابر در مقابل نفوذ باران و ابهای‬ ‫سطحی روان و نیز بهبود منظر شهری در نواحی‬ ‫منطقه انجام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تشریح حجم فعالیت به تفکیک‬ ‫نواحــی پرداخت و گفــت‪ :‬در این راســتا ‪480‬‬ ‫مترمربع از معابر ناحیه یک‪ ،‬هزار و ‪ 100‬متر مربع‬ ‫ناحیه دو‪ ،‬هزار و ‪ 526‬مترمربع ناحیه سه‪ 2 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 231‬مترمربع ناحیه چهار‪ ،‬دو هزار ‪ 62‬مترمربع‬ ‫ناحیه پنــج و ‪ 150‬متر مربع در ناحیه شــش با‬ ‫اجرای اسفالت بهسازی و مرمت شد‪.‬‬ ‫حالجیان با اشــاره به اینکه شناســایی معابر‬ ‫اسیب دیده توسط بازدید های مستمرکارشناشان‬ ‫نواحی رصد و در اســرع وقت در رفع ان اقدام می‬ ‫شود افزود‪ :‬شهروندان می توانند با تماس با سامانه‬ ‫‪137‬معابر و خیابان های اســیب دیده را به این‬ ‫سامانه گزارش کنند تا در اسرع وقت اقدامات الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫لکه گیری و مرمت معابر خطرافرین منطقه‪15‬‬ ‫ بهمناسبتهفتهمنابع طبیعیودرختکاری‬ ‫توزیع و غرس ‪ 12‬هزار نهال در شمال تهران اغاز شد‬ ‫توزیع ‪ 12‬هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر از ‪15‬‬ ‫اسفندماه اغاز و تا ‪ 21‬اسفند ماه در ‪ 6‬بوستان ‪،‬معابر‬ ‫و منازل شهروندان و مدارس شمال تهران در طرح‬ ‫نهضت درختکاری غرس می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک‪،‬‬ ‫مانی جعفریان سرپرست معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست شهرداری این منطقه با بیان مطلب‬ ‫فوق اظهار داشــت‪ :‬اداره فضای ســبز منطقه یک‬ ‫درهفتــه منابع طبیعی و در راســتای اجرای طرح‬ ‫نهضــت درختکاری ‪ 7‬هزار اصلــه نهال مثمر را در‬ ‫بوستان های نیاوران‪ ،‬گلریزان‪ ،‬جمشیدیه‪ ،‬قیطریه‪،‬‬ ‫پردیس و ازگل در میان شهروندان توزیع می کند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪:‬تعداد ‪ 5‬هزار اصله نهال غیرمثمر چنار‪،‬‬ ‫سرو شیراز‪ ،‬زبان گنجشــک‪ ،‬اقاقیا و ‪...‬نیز در معابر‬ ‫منطقه کاشــته شــده که تعــداد ‪ 184‬اصله ان به‬ ‫خواست شهروندان در منازل کاشته شده است‪.‬‬ ‫جعفریان تصریح کرد‪ :‬با هدف جلوگیری از شیوع‬ ‫بیماری کرونا توزیع نهال ها در همه مراکز و نواحی با‬ ‫رعایــت موازیــن بهداشــتی ‪ ،‬فاصلــه الزم از‬ ‫یکدیگر‪،‬ضدعفونی محل ها و تجهیز کارشناسان و‬ ‫توزیع کنندگان نهال ها به ماسک و دستکش انجام‬ ‫و طی ان در اولین روز از این هفته ‪ 150‬نهال در هر‬ ‫یک از بوستان های فوق توزیع شد که در کل هفته‪6‬‬ ‫هزار و ‪ 300‬نهال توزیع می شود‪ .‬وی افزود ‪:‬تعداد ‪5‬‬ ‫هزار اصله نهال غیرمثمر چنار‪ ،‬ســرو شــیراز‪ ،‬زبان‬ ‫گنجشک‪ ،‬اقاقیا و ‪...‬نیز در معابر منطقه کاشته شده‬ ‫که تعداد ‪ 184‬اصله ان به خواســت شهروندان در‬ ‫منازل کاشته شده است‪.‬‬ ‫جعفریان تصریح کرد‪ :‬با هدف جلوگیری از شیوع‬ ‫بیماری کرونا توزیع نهال ها در همه مراکز و نواحی با‬ ‫رعایــت موازیــن بهداشــتی ‪ ،‬فاصلــه الزم از‬ ‫یکدیگر‪،‬ضدعفونی محل ها و تجهیز کارشناسان و‬ ‫توزیع کنندگان نهال ها به ماسک و دستکش انجام‬ ‫و طی ان در اولین روز از این هفته ‪ 150‬نهال در هر‬ ‫یک از بوستان های فوق توزیع شد که در کل هفته‪6‬‬ ‫هزار و ‪ 300‬نهال توزیع می شود‪.‬‬ ‫کشف یک میلیارد تومان اقالم بهداشتی از‪ ۴‬انبار‬ ‫رئیس کالنتری ‪ ۱۱۲‬ابوســعید از کشــف یک‬ ‫میلیون جفت دستکش‪ ،‬هزار ژل ضدعفونی کننده و‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬لیتر محلول ضدعفونی کننده احتکار‬ ‫شده در ‪ ۴‬انبار در محدوده بزرگراه نواب خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ چنگیز ایدون اظهار داشت‪ :‬در رصدهای‬ ‫اطالعاتیمشخصشدفردیباهمکاریهمدستانش‬ ‫در ‪ ۴‬انباری در محدوده اتوبان نواب مقدار فراوانی ژل‬ ‫های ضــد عفونی کننده و دســتکش های یک بار‬ ‫مصرف و دپو و جمع اوری کرده است‪.‬‬ ‫کالنتر محله نواب با اشــاره بــه اینکه مالک این‬ ‫انباری ها شناسایی شــد‪ ،‬گفت‪ :‬مراقبت های ویژه‬ ‫پلیسی اغاز و ماموران موفق شدند هر ‪ ۴‬انباری که‬ ‫اقالم بهداشــتی و پزشــکی در ان پنهان شده بود‪،‬‬ ‫شناسایی کنند‪.‬وی افزود‪ :‬ماموران پس از هماهنگی‬ ‫با مقام قضائی و اداره تعزیرات به انبارهای اعالم شده‬ ‫اعزام و در مجموع یک میلیون جفت دستکش‪ ،‬هزار‬ ‫ژل ضدعفونی کننده و‪ ۱۵۰۰‬لیتر محلول ضدعفونی‬ ‫کننده در کنار تجهیزات پزشــکی که در این انبارها‬ ‫وجود داشت به دست اوردند‪.‬‬ ‫کالنتر محله ابوســعید عنوان کرد‪ :‬کارشناسان‬ ‫ارزش ریالی اموال کشــف شده را ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫براورد کرده اند‪.‬‬ ‫این مقام پلیسی با اشاره به اینکه در این رابطه ‪۲‬‬ ‫متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار‬ ‫مرجعقضائیقرارگرفتندکشفسایرجزئیاتپرونده‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬رئیس کالنتری‪ ۱۱۲‬ابوسعید‬ ‫از کشــف یک میلیون جفت دســتکش‪ ،‬هزار ژل‬ ‫ضدعفونــی کننده و هــزار و ‪ ۵۰۰‬لیتــر محلول‬ ‫ضدعفونی کننده احتکار شده در ‪ ۴‬انبار در محدوده‬ ‫بزرگراه نواب خبر داد‪ .‬سرهنگ چنگیز ایدون اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در رصدهای اطالعاتی مشخص شد فردی با‬ ‫همکاری همدستانش در ‪ ۴‬انباری در محدوده اتوبان‬ ‫نــواب مقدار فراوانی ژل هــای ضد عفونی کننده و‬ ‫دســتکش های یک بار مصرف و دپو و جمع اوری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کالنتر محله نواب با اشــاره بــه اینکه مالک این‬ ‫انباری ها شناسایی شــد‪ ،‬گفت‪ :‬مراقبت های ویژه‬ ‫پلیسی اغاز و ماموران موفق شدند هر ‪ ۴‬انباری که‬ ‫اقالم بهداشــتی و پزشــکی در ان پنهان شده بود‪،‬‬ ‫شناسایی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ماموران پس از هماهنگی‬ ‫با مقام قضائی و اداره تعزیرات به انبارهای اعالم شده‬ ‫اعزام و در مجموع یک میلیون جفت دستکش‪ ،‬هزار‬ ‫ژل ضدعفونی کننده و‪ ۱۵۰۰‬لیتر محلول ضدعفونی‬ ‫کننده در کنار تجهیزات پزشــکی که در این انبارها‬ ‫وجود داشت به دست اوردند‪ .‬کالنتر محله ابوسعید‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کارشناســان ارزش ریالی اموال کشف‬ ‫شده را ‪ ۱۰‬میلیارد ریال براورد کرده اند‪.‬‬ ‫این مقام پلیسی با اشاره به اینکه در این رابطه ‪۲‬‬ ‫متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار‬ ‫مرجعقضائیقرارگرفتندکشفسایرجزئیاتپرونده‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫سه روش کنترل و مراقبت از‬ ‫خانواده ها در برابر کرونا‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬به تشریح سه راهکار‬ ‫و برنامه این وزارتخانه برای خانواده ها در مقابله با کرونا‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫علیرضا رئیسی‪ ،‬با بیان اینکه طرح بسیج ملی شکست‬ ‫کرونا از یکشــنبه اینده در همه استان های کشور اجرا‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬از سه طریق طرح بسیج ملی شکست‬ ‫کرونا در سراسر کشور اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه ماموران بهداشت به درب منازل‬ ‫مردم مراجعــه کنند اقدام به امــوزش و یا گندزدایی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئیسی با بی نظیر خواندن توانایی و زیر ساخت های‬ ‫وزارت بهداشت در سطح کشور‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت بهداشت‬ ‫با داشــتن ‪ ۳۰‬هزار مرکز بهداشتی و درمانی در اقصی‬ ‫نقاط کشور می تواند در پوشش طرح بسیج ملی شکست‬ ‫کرونا اقدام کند‪.‬‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح دو‬ ‫هدف را دنبال می کند‪ .‬مراقبت غیر حضوری از خانوارها‬ ‫با توجه به پرونده الکترونیک و دیگر بهداشــت عمومی‬ ‫محیطی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به کمک ارگان های‬ ‫دیگر می تواند تا ‪ ۵۰۰‬هــزار نفر نیرو در اختیار بگیرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مدیریت اجرای طرح بسیج ملی شکست کرونا به‬ ‫عهده وزارت بهداشت است و تا پایان هفته اینده در تمام‬ ‫کشور فراگیر می شود‪.‬‬ ‫رئیسی‪ ،‬سه روش کنترل و مراقبت از سالمت افراد و‬ ‫خانوارهــا را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬ســامانه خود‬ ‫ارزیابی الکترونیکی کرونا ‪ ،salamat.gov.ir‬سامانه‬ ‫تلفنی ‪ ۴۰۳۰‬و ارتباط تصویری و اینترنتی با کارشناسان‬ ‫وزارت بهداشت از جمله راه های کنترل سالمت خانوارها‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوشابه های شیرین قندی برای قلب‬ ‫مضرهستند‬ ‫مطالعه جدید نشــان می دهد نوشابه های قندی با‬ ‫ایجاد اختالل در میزان کلســترول و تری گلیسیریدها‬ ‫موجب افزایش ریسک بیماری قلبی و سکته می شوند‪.‬‬ ‫به گفته محققان دانشــگاه تافتس بوستون امریکا‪،‬‬ ‫نوشــیدن بیش از یک قوطی نوشابه قندی یا ابمیوه در‬ ‫روز برای سالمت قلب و عروق خوب نیست‪.‬‬ ‫نیکوال مک کئون‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬شــواهد زیادی نشان می دهد که بین مصرف‬ ‫نوشــابه های قندی و تاثیرات مضر بر ســامت ارتباط‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬نوشــیدنی های نظیر نوشابه های‬ ‫گازدار‪ ،‬نوشابه های ورزشی و نوشیدنی های با طعم میوه‬ ‫بزرگ ترین منبع مواد قندی افزودنی هستند‪.‬‬ ‫تیــم تحقیق دریافت نوشــیدن بیش از یک قوطی‬ ‫نوشــابه قندی در روز بــا ‪ ۵۳‬درصد احتمال بیشــتر‬ ‫تری گلیســیرید باال و ‪ ۹۸‬درصد احتمال بیشتر پایین‬ ‫بودن کلسترول خوب ‪ HDL‬مرتبط است‪.‬‬ ‫یافته های این مطالعه مربوط به حدود ‪ ۶۰۰۰‬شرکت‬ ‫کننده اســت که به طورمیانگین بیش از ‪ ۱۲‬سال بین‬ ‫سال های ‪ ۱۹۹۱‬تا ‪ ۲۰۱۴‬تحت نظر بودند‪.‬‬ ‫مک کئــون در ادامه می افزایــد‪ :‬نتایج ما بیانگر این‬ ‫مطلب است که محدودکردن و حتی حذف نوشابه های‬ ‫قندی ممکن اســت ایده خوبی برای افرادی باشد که‬ ‫خواهــان حفــظ میــزان نرمــالکلســترولو‬ ‫تری گلیسیریدشان هستند‪.‬‬ ‫تجهیز‪ ۵۰‬سوله برای قرنطینه افراد‬ ‫مشکوک به کرونا در تهران‬ ‫فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونــا در دیدار با‬ ‫نمایندگان سازمان بهداشت جهانی گزارشی از اقدامات‬ ‫پیشگیرانه در کالنشهر تهران و استفاده از ظرفیت های‬ ‫بین بخشی برای مقابله با کرونا ارائه داد‪.‬‬ ‫علیرضا زالی‪ ،‬روز پنج شنبه در دیدار با دکتر کریستف‬ ‫هلمن نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران و دکتر‬ ‫ریچارد برنان مدیر برنامه های اورژانس منطقه مدیترانه‬ ‫شرقی و کارشناســان سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬ضمن‬ ‫تشکر از این تیم به علت سفر به ایران در راستای مقابله‬ ‫با ویروس کرونا و اقدامات قابل تامل در جهت پیشرفت‬ ‫نظام ســامت جهانی‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران نظام اموزشی و‬ ‫درمانی ادغام شــده و این مهم از خانه های ســامت تا‬ ‫بیمارستان ها و دانشگاه ها قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کشــور به دلیل کمبود اطالعات و‬ ‫اگاهی هــای کافی در این زمینه با مشــکالت چالش‬ ‫برانگیز اقتصادی و اجتماعی مواجهیم‪ ،‬بنابراین نیاز است‬ ‫برنامه دقیقی طراحی شود‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‪ ،‬ضمن‬ ‫اعالم مشــارکت جامعه‪ ،‬دولت و دانشــگاه های علوم‬ ‫پزشکی تهران و ایران با ستاد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تمامی مردم‬ ‫و دولت مــداران را مطلع کردیم و اموزش های الزم در‬ ‫خصــوص ضدعفونی کردن و رعایت بهداشــت فردی‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫زالیدرخصوصجمعیتساکنوجمعیتسیار‪،‬کاهش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدیحملونقل‪،‬فعالیت‪ ۵۰۰‬هزارتاکسیمجازی‬ ‫و وظایف هر سه دانشــگاه علوم پزشکی کالنشهر تهران‬ ‫توضیحاتیارائهداد‪.‬ویازایجادظرفیتپذیرشبیماربرای‬ ‫گذراندن دوران نقاهت و قرنطینه افراد مشکوک خارج از‬ ‫بیمارستانبهمنظورکاهشفشاریکاریدربیمارستان ها‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬درهمینراستادرحالتجهیز‪ ۵۰‬سولهدر‬ ‫نزدیکیمراکزهستیم‪.‬فرماندهستادمقابلهبابیماریکرونادر‬ ‫کالنشهر تهران‪ ،‬در خصوص اقدامات جاری در مراکز برای‬ ‫اطرافیان بیمار مبتال‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر تست کرونای فردی‬ ‫مثبت باشد‪ ،‬افراد خانواده او ایزوله و قرنطینه می شوند‪ .‬این‬ ‫استراتژیفعلیدانشگاهبرایکاهشریسکابتالءاست‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویساقتصادی‪:‬طالمومنهاشمی| بخشاجتماعی‪:‬سمیهروح بخش| چندرسانه ای‪:‬رزامومنهاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-42694916 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907072 - 66127065 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪www. :‬‬ ‫‪ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫لژیونرفوتبالایرانباپشتسرگذاشتندوراننقاهتبهتمریناتتیمفوتبالزنیتروسیهبازگشت‪.‬‬ ‫سردارازمونمهاجمایرانیتیمفوتبالزنیتمصدومبودودربازیبرابرلوکوموتیودرچارچوبمسابقات‬ ‫لیگبرترفوتبالروسیهنیزنتوانستحاضرشود‪.‬‬ ‫سردارازمونباپشتسرگذاشتندوراننقاهتبهشرایطبازیرسیدهاستومی تواندازاینهفتهبرای‬ ‫تیمزنیتدرلیگبرترفوتبالروسیهبهمیدانبرود‪.‬‬ ‫رسانهالریاضیهعربستانازبهتعویقافتادنرقابت هایانتخابیجامجهانی‪ ۲۰۲۲‬خبرداد‪.‬‬ ‫نقلازرسانهالریاضیهعربستان‪،‬یکمنبعاگاهدرگفتوگوباالریاضیهفاشکردهکهرقابت هایانتخابی‬ ‫جامجهانی‪ ۲۰۲۲‬قطردرقارهاسیابهدلیلشیوعویروسکرونالغوشدهاست‪.‬‬ ‫بههمیندلیلاردویتیمملیفوتبالعربستانکهقراربود‪ ۲۳‬مارسبرگزارشودبهتعویقخواهدافتاد‪.‬‬ ‫کنفدراسیونفوتبالاسیایکشنبههفتهجاریبهتعویقافتادناینرقابت هاوتاریخبرگزاریانرااعالم‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫رقابت های وزنه برداری قهرمانی اســیا که قرار بود اواخر‬ ‫فروردین سال‪ ۹۹‬برگزار شود‪ ،‬به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬رقابت های وزنه برداری قهرمانی اســیا را لغو کردبه‬ ‫گزارشخبرنگارگروهورزشیباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬بهنقل‬ ‫از ‪ ،weightliftinghouse‬بر اســاس تصمیم فدراسیون‬ ‫جهانی وزنه برداری‪ ،‬رقابت های وزنه برداری قهرمانی اسیا لغو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایندورهازبازی هاابتداقراربوددرکشورقزاقستانبرگزارشود‪،‬‬ ‫امابهدلیلشیوعویروسکرونابهکشورازبکستانمنتقلشدو‬ ‫حاالبرگزاریاینبازی هادرکشورازبکستانهملغوشدهاست‪.‬‬ ‫محرومیت سنگین بازیکن معروف فوتبال به دلیل هُ ل دادن داور‬ ‫جلسه اضطراری‪ AFC‬به تعویق افتاد‬ ‫پیشکسوت فوتبال ایران گفت‪ :‬اصلی ترین فلسفه ورزش‬ ‫سالمتی است و سئوال من این است که ایا امروز ورزش عامل‬ ‫سالمتیاستیاخطریبرایسالمتی؟‬ ‫محمدخرمگاهکهسابقهبازیومربیگریدرتیماستقاللرا‬ ‫دارد‪ ،‬ابتدا درباره شــرایط این تیم اظهار داشــت‪ :‬در خصوص‬ ‫اســتقالل صحبت خاصی ندارم جز این که برای مجموعه ان‬ ‫ارزویموفقیتکنم‪.‬مهمنیستچهکسیدراینباشگاهباشدو‬ ‫سکانهدایتدردستکدامعزیزباشد‪.‬مهمایناستکهبتوانند‬ ‫معضالترایکییکیبرطرفکردهوموانعراازسرراهبردارند‪.‬‬ ‫بازگشت سردار ایرانی به تمرینات تیم فوتبال روسی‬ ‫رقابت های انتخابی جام جهانی‪ ۲۰۲۲‬به تعویق افتاد‬ ‫کرونا‪ ،‬رقابت های وزنه برداری‬ ‫قهرمانی اسیا را لغو کرد‬ ‫یک فصل لیگ را تعطیل کنید‬ ‫شنبه ‪ ۱۷‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4004‬‬ ‫نگاه‬ ‫واکنش به سفر مهدی تاج به اروپا‬ ‫طبق اعالم شــبکه تلویزیونی ابوظبی‪ ،‬نشست اضطراری‬ ‫کنفدراسیونفوتبالاسیابرایبررسیمسابقاتاسیایییکروز‬ ‫بهتعویقافتادهاست‪.‬‬ ‫شبکهتلویزیونیابوظبیاماراتبهنقلازمنابعاگاهاعالمکرد‬ ‫که نشست اضطراری کنفدراسیون فوتبال اسیا برای بررسی‬ ‫وضعیتبازی هایملیوباشگاهیدرسطحقارهاسیاوبهتعویق‬ ‫انداختناینبازی ها‪،‬یکروزعقبافتادهاست‪.‬‬ ‫طبقاعالماینشبکه‪،‬ایننشستبهجایشنبه‪،‬روزیکشنبه‬ ‫هفتهبعدبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رئیس پیشــین فدراسیون فوتبال با بیان‬ ‫اینکــه نامه های اخیر فیفــا نمی تواند مانع‬ ‫برگزاری انتخابات فوتبال ایران شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ویروس کرونا تنها چیزی است که می تواند‬ ‫مجمع انتخاباتی را لغو کند‪.‬‬ ‫علی کفاشیان درباره نامه های اخیر فیفا‬ ‫به فدراسیون فوتبال ایران و اینکه گفته می‬ ‫شــود پیش از برگــزاری انتخابــات‪ ،‬باید‬ ‫اساسنامه فدراسیون اصالح شود گفت‪ :‬این‬ ‫نامه های فیفا نمی تواند خطرناک باشد و به‬ ‫نظر مشکلی برای برگزاری انتخابات ریاست‬ ‫فدراسیون فوتبال وجود ندارد‪ .‬در این شرایط‬ ‫فقط ویــروس کرونا می تواند مانع انتخابات‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر قرار به اصالح اساسنامه‬ ‫باشد‪ ،‬باید یک مجمع خاص تشکیل بشود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬سال است که فدراسیون فوتبال با همین‬ ‫اساسنامه کار را جلو برده و انتخابات را برگزار‬ ‫کرده اســت‪ .‬ســه دوره انتخابات با همین‬ ‫اساســنامه برگزار شده و همانطور که گفتم‬ ‫نامه های اخیر فیفا حداقل تا ان بخشــی که‬ ‫رسانه ای شده‪ ،‬مانع انتخابات نیست‪.‬‬ ‫رئیــس پیشــین فدراســیون فوتبــال‬ ‫درخصوص تالش بعضــی از اعضای مجمع‬ ‫برای اصالح اساســنامه پیــش از برگزاری‬ ‫انتخابات‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این افــراد احتماالً‬ ‫اطالعات کاملــی ندارند! اساســنامه قبلی‬ ‫مشکلی برای برگزاری انتخابات ندارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اینکــه چــرا در زمان‬ ‫ریاســتش در فدراســیون فوتبال نسبت به‬ ‫اصالح اساسنامه و ثبت ان اقدام نکرد‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬ان موقع می گفتند مصوبه دولت کافی‬ ‫است ولی بعد از ان اعالم شد مصوبه مجلس‬ ‫را هــم نیاز دارد‪ .‬هیچکس هم پیگیری نکرد‬ ‫و دنبالــش را نگرفت‪ .‬ما مرتب پیگیر بودیم‪.‬‬ ‫ایــن مصوبه باید از طریــق وزارت ورزش و‬ ‫دولت به مجلس می رفت که نشد‪.‬‬ ‫کفاشیان در پاســخ به این سئوال که ایا‬ ‫وزارت ورزش برای تایید اساســنامه فوتبال‬ ‫لجبازی می کرد؟ گفت‪ :‬بله؛ حاال یا لجبازی‬ ‫بود و یا اعتقادی به این اساسنامه نداشت ولی‬ ‫ما تا حد ممکن پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫رئیس پیشــین فدراسیون فوتبال درباره‬ ‫ســفر مهــدی تــاج رئیس مســتعفی این‬ ‫فدراسیون به اروپا و احتمال برگزاری جلسه‬ ‫با نماینــدگان فیفا‪ ،‬گفت‪ :‬مــن در جریان‬ ‫نیستم‪ .‬به هر حال فدراسیون سرپرست دارد‬ ‫و در این شــرایط‪ ،‬سرپرســت است که باید‬ ‫تصمیم بگیرد و جلسه بگذارد‪.‬‬ ‫کفاشــیان که سابقه ریاســت بر کمیته‬ ‫فوتسال کنفدراسیون فوتبال اسیا را هم در‬ ‫کارنامه دارد‪ ،‬در پایان با اشاره به بالتکلیفی‬ ‫جام ملت های فوتسال اسیا اظهار کرد‪ :‬به هر‬ ‫حال سالمت بازیکنان و ورزشکاران اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪ .‬مسابقات هم تحت تاثیر ویروس‬ ‫کرونا قرار گرفت و ممکن اســت حتی جام‬ ‫جهانی هم به تعویق بیافتد‪.‬‬ ‫کمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالفرانسه‪،‬بازیکنتیمفوتبالرابهدلیلاعتراضبهداور‪ ۶‬ماهمحروم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تیم هایفوتبالموناکوونیمالمپیکدرچارچوبرقابت هایهفتهبیستودوملیگبرترفرانسهشنبه‬ ‫دوازدهمبهمنماهبهمصافهمرفتند‪.‬درنهایتایندیداربانتیجه‪ ۳‬بریکبهسودنیمالمپیکبهپایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫دقیقه‪ ۳۲‬اینمسابقهمارتینزهافبکتیمموناکوبهدلیل ُهلدادنداورباکارتقرمزجریمهواززمین‬ ‫بازیاخراجشد‪.‬‬ ‫کمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالفرانسههممارتینز‪،‬هافبکتیمموناکورابهدلیلرفتارغیرورزشی‬ ‫‪ ۶‬ماهازهمراهیتیمشمحرومکرد‪.‬بااینحکماینبازیکنپرتغالیتمامبازی هایباقیماندهاینفصلرا‬ ‫از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫روزهای خانه نشینی هری کین با طعم رفتن به اولدترافورد‬ ‫مهاجمتیمملیانگلیساحتمالمیرودکهتاتنهامرابهمقصدمنچستریونایتدترککند‪.‬‬ ‫بهنقلازاسکایاسپورت‪،‬هریکینکهعملکردقابلقبولیدرتاتنهامداشتهاستبامصدومیتروبرو‬ ‫استونتوانستهتیمشرادربازیهایگذشتههمراهیکند‪.‬‬ ‫اسیبدیدگیمهاجمتیمملیفوتبالانگلیسباعثشدهتاژوزهمورینیوسرمربیتاتنهامهمبهدلیل‬ ‫نبودجانشینمناسببرایاینبازیکنناراحتباشد‪.‬‬ ‫منچستریونایتدکهمدتهاستدنبالهریکینبرایحضوردراولدترافورداستهنوزموفقبهجلب‬ ‫نظراینمهاجم‪ ۲۶‬سالهنشدهامابعیدنیستکینبرایتحققرویاهایخودتصمیمخارقالعادهایبگیرد‪.‬‬ ‫قول‪AFC‬به فدراسیون فوتبال کویت برای لغو مسابقات‬ ‫انتخابیجامجهانی‬ ‫یکیازاعضایفدراسیونفوتبالکویتازلغوبازی هایتیمملیاینکشورمقابلاسترالیاواردنخبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫درشرایطیکهکنفدراسیونفوتبالاسیاامروزوفرداباکشورهایغرباسیابرایبررسیشرایطشان‬ ‫وبررسیلغومسابقاتمقدماتیجامجهانیوتعویقجامملتهایاسیاجلسهدارد‪،‬یکسایتکویتیاز‬ ‫لغوبازیهایتیمملیاینکشورمقابلاردنواسترالیاخبرداد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!