روزنامه صاحب قلم شماره 4007 - مگ لند
0

روزنامه صاحب قلم شماره 4007

روزنامه صاحب قلم شماره 4007

روزنامه صاحب قلم شماره 4007

‫روحانی‪:‬پروتکل های‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا با‬ ‫قاطعیتاجراشود‬ ‫کرونا؛ظرفیت هایخاک‬ ‫خورده را فعال کرد‬ ‫رییسجمهوردرتماستلفنیبااستانداران‬ ‫اســتان های قم‪ ،‬گیــان و مازندران ضمن‬ ‫دریافت گزارش اخرین وضعیت این استان ها‬ ‫در مقابله با ویروس کرونا و درمان ‪.....‬‬ ‫هم اکنون کارگاه هــای تولیدی در حوزه‬ ‫تولید ماسک فعال شده و شیوع ویروس کرونا‬ ‫جبهه های جهادی بسیاری را تشکیل داده تا‬ ‫در هر سنگر‪ ،‬بخشی از نیازهای ‪.....‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫رهبر معظــم انقالب با پیشــنهاد وزیر‬ ‫بهداشــت مبنی بر شهید خدمت محسوب‬ ‫شدن کادر پزشکی‪ ،‬پرستاری ‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫خدماتی که در جبهه خدمت رسانی به بیماران‬ ‫مبتال به کرونا جان خود را از دســت دادند‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫رهبر معظــم انقالب با پیشــنهاد وزیر‬ ‫بهداشــت مبنی بر شهید خدمت محسوب‬ ‫شدن کادر پزشــکی‪ ،‬پرستاری‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫خدماتی که در جبهه خدمت رسانی به بیماران‬ ‫مبتال به کرونا جان خود را از دســت دادند‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫متن نامه قدردانی وزیر بهداشت از مقام‬ ‫معظم رهبری برای موافقت با این پیشنهاد به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫«چند روز قبل با داغی که د ­ر از دست دادن‬ ‫عزیزان پزشک­‪ ،‬پرســتار­‪ ،‬کادر بهداشتی و‬ ‫خدماتی که در مراکز درمان بیماران مبتال به‬ ‫ویروس کرونا ( ‪ )۱۹-COVID‬جانشا­ن را نثار‬ ‫خدمت بــه بیماران کرده بودند در ســینه‬ ‫داشتم‪ ،‬عریضه ­ای تقدیم مقام معظم رهبری‬ ‫نمودم که موافقت فرمایند این برباد رفتگان‬ ‫دریادماندهبه عنوانشهدایخدمتمحسوب‬ ‫شوند گرچه سوز جانگداز شهادت این عزیزان‬ ‫همواره مغز اســتخوانم را خواهد گداخت‪،‬‬ ‫مع­الوصف موافقت محبت امیز ایشــان که‬ ‫مدافعان ســامت همچون مدافعان حریم‬ ‫مرزهایمان در دفاع مقدس و مدافعان حرم‬ ‫ستارگان تابناک اسمان و شهادت می­ مانند و‬ ‫می­ درخشــند­‪ ،‬افتخاری است برای جامعه‬ ‫بهداشت و درمان کشور که شبانه روز در دفاع‬ ‫ازحریمسالمتمردمسرزمینشانجانفشانی‬ ‫می­ کنند‪.‬‬ ‫امید است روح بلند این عزیزان همنشین‬ ‫ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین‬ ‫(ع) باشد‪.‬‬ ‫اینابرازلطفوقدرشناسیمحبتامیزرهبر‬ ‫فرزانهانقالب‪،‬خدمتگزارانصدیقنظامسالمت‬ ‫رابیشازپیشودلسوزانهدرعرصهخدمتنگاه‬ ‫خواهد داشت­‪ .‬برای این عزیزان علو درجات و‬ ‫برای همکاران ارجمندم در سراســر کشور‬ ‫تندرستیوبهروزیمسئلتدارم‪».‬‬ ‫دکتر سعید نمکی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه‪ ۲۱‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 4007‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫مدافعانسالمت؛«شهیدخدمت»‬ ‫محسوبمی شوند‬ ‫پنجره‬ ‫اعالمجزئیاتزمانبندیثبت ناممسکنملیدرکشور‬ ‫معاون امور مســکن و ســاختمان وزارت راه وشهرســازی‬ ‫زمانبندیمرحلهدومثبتنامدرطرحاقدامملیمسکندرسراسر‬ ‫کشــور را اعالم کرد‪ .‬محمود محمودزاده معاون امور مســکن‬ ‫وساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعالم اغاز فاز دوم از دومین‬ ‫مرحله ثبت نام متقاضیان در طرح اقدام ملی مســکن گفت‪:‬فاز‬ ‫اول مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از روز شنبه ‪۱۷‬‬ ‫اسفندماه و فاز دوم مرحله دوم این ثبت نام ها از ‪ ۱۹‬اسفندماه در‬ ‫‪ ۲۲‬استان کشــور اغاز شده است‪ .‬بنا بر اعالم وی تا پایان هفته‬ ‫جاری مرحله دوم ثبت نام در طرح اقدام ملی مســکن در همه‬ ‫استان های کشور انجام خواهد شد‪.‬وی در این باره اعالم کرد‪:‬از‬ ‫روز گذشته‪ ۱۹،‬اسفندماه‪،‬مرحله جدید ثبت نام طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن در ‪ ۱۷‬اســتان کشور اغاز شد‪.‬در این مرحله متقاضیان‬ ‫طرح اقدام ملی مســکن در اســتان هــای ایالم‪،‬چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪،‬خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬زنجان‪،‬قزوین‪،‬کرما‬ ‫ن‪،‬کرمانشاه‪،‬کردستان‪،‬یزد‪،‬لرستان‪،‬هرمزگان‪،‬همدان‪،‬مازندران‪،‬‬ ‫گیالن‪،‬گلستان از طریق سامانه اقدام ملی مسکن به ثبت نام در‬ ‫این طرح ملی دسترسی پیدا کردند‪.‬‬ ‫محمودزاده خاطرنشان کرد‪:‬در مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام‬ ‫ملیمسکنکهازشنبهگذشته‪۱۷‬اسفندماهشروعشد‪،‬متقاضیان‬ ‫طرح اقدام ملی مســکن در پنج اســتان از جمله اســتان های‬ ‫اذربایجان شرقی‪،‬غربی‪،‬اصفهان‪،‬اردبیل و البرز از روز شنبه ‪۱۷‬‬ ‫اســفند اقدام به ثبت نام در این طرح کردند‪.‬از روز دوشنبه ‪۱۹‬‬ ‫اســفند ماه نیز ثبت نام در ‪ ۱۷‬اســتان دیگر اغاز شد‪.‬وی اعالم‬ ‫کرد‪:‬ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی در شــهرهای جدید‬ ‫کشــور نیز از روز چهارشــنیه هفته جاری اغاز خواهد شــد و‬ ‫متقاضیان واحدهای مسکونی در این شهرها نیز می توانند مانند‬ ‫متقاضیان ســایر شهرها و استان ها از طریق سامانه طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن به نشانی نسبت به ثبت نام در این طرح و قرار گرفتن‬ ‫در صف متقاضیان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬تا پایان هفته یعنی ساعت ‪ ۲۴‬روز پنج شنبه هفته‬ ‫جاری تمام استان های کشور در مرحله دوم ثبت نامشان به اتمام‬ ‫خواهد رسید‪ .‬وی همچنین در خصوص زمان نهایی اعالم اسامی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط ورود به این طرح گفت‪:‬براساس تجربه‬ ‫ثبــت نام و پاالیش متقاضیان در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن‪ ،‬پاالیش و اعالم اسامی متقاضیان واجد شرایط طرح‬ ‫اقدام ملی نزدیــک به ‪ ۴۵‬روز کاری به طول می انجامد‪.‬در واقع‬ ‫حدودا ‪ ۴۵‬روز کاری به طول می انجامد که ثبت نام کنندگان از‬ ‫حیث موارد و ضوابط تعیین شــده در طرح اقدام ملی مســکن‬ ‫همچون ســبز بودن فرم ج‪،‬متاهل بودن یا سرپرســت خانوار‬ ‫بودن‪،‬بومی بودن‪،‬عدم مالکیت مســکن و ‪ ...‬پاالیش و مشخص‬ ‫شــوند‪.‬با توجه به تعطیالت ســال نو پیش رو‪،‬اگر چه احتمال‬ ‫طوالنی تر شدن این فرایند وجود دارد اما امیدواریم در همان ‪۴۵‬‬ ‫روز کاری بتوانیم عملیات وفرایند پاالیش متقاضیان را به انجام‬ ‫برسانیم‪.‬با توجه به اینکه در مرحله دوم حجم ثبت نام کننده ها‬ ‫بسیار بیشتر از مرحله اول خواهد بود بنابراین کار قدری دشوارتر‬ ‫خواهد بود اما تالش ما در وزارت راه وشهرسازی بر این است که‬ ‫ظرف همان ‪ ۴۵‬روز کاری نسبت به پاالیش ثبت نام کنندگان و‬ ‫اعالم اسامی ثبت کنندگان واجد شرایط برای ورود به طرح اقدام‬ ‫ملی اقدام کنیم‪ .‬محمودزاده همچنین در خصوص میزان اورده‬ ‫متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن توضیح داد‪:‬براساس اعالم‬ ‫صورت گرفته پس از ثبت نام‪،‬افرادی که واجد شــرایط شناخته‬ ‫می شــوند باید رقمی بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان اورده اولیه‬ ‫داشته باشند که به حسابی به نام خودشان واریز خواهد شد‪.‬در‬ ‫این حساب هم تسهیالت بانکی واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫خدمتیجدیدبهبازنشستگان‬ ‫سازمانتامیناجتماعی‬ ‫با همکاری بین بخشــی خدمتی جدید به‬ ‫بازنشســتگان ســازمان تامین اجتماعی ارائه‬ ‫می شود‪ .‬محمد شریعتمداری در مراسم شروع به‬ ‫کار باشگاه مشــتریان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬امروز یکی از ارزوهای ما در حال‬ ‫تحقق است و با همکاری بین بخشی توانستیم‬ ‫شرایط مناســبی را برای ارائه خدمتی جدید به‬ ‫بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه در اینده بیش از‪ ۳‬میلیون‬ ‫بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از مزایای این‬ ‫طرح برخوردار می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از تکالیف‬ ‫مهم ما توجه به بازنشســتگان است و این اقدام‬ ‫عالوهبرکمکبهافزایشقدرتخریدبازنشستگان‬ ‫بر بهبود شرایط اقتصادی بنگاه های اقتصادی نیز‬ ‫اثرگذار است و تقاضای تضمین شده ای را برای‬ ‫ی‪‎‬کند‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫کاالهای تولیدی ایجاد م ‬ ‫رفاه اجتماعی افزود‪ :‬مجموعه وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی دارای ظرفیت های گســترده ای‬ ‫است و می تواند منشاخیر و اثرمثبت برای جامعه‬ ‫شریف کارگران و بازنشستگان باشد‪ .‬وجود بانک‬ ‫رفاهکارگراندرکنارسازمانتامیناجتماعییکی‬ ‫ازمهمتریننهادسازی هاییاستکهدراینکشور‬ ‫صورت گرفته و می تواند اثار مثبت زیادی داشته‬ ‫باشــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با هم افزایی و همکاری بین‬ ‫بخشی در این وزارت خانه می توان گام های بزرگ‬ ‫و اثرگذاری برای ارتقا خدمات به مخاطبان متنوع‬ ‫تحت پوشــش برداریم و امیدواریم با استفاده از‬ ‫تجربیاتگذشتهوهمکاریبیشترازاینظرفیت‬ ‫بزرگ استفاده مناسب صورت گیرد‪ .‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعی در ادامه ســخنان خود از‬ ‫زحماتوتالش هایتمامیکارکنانسازمان های‬ ‫تابعه این وزارتخانه به ویژه کادر درمانی سازمان‬ ‫تامیناجتماعیدرخدمترسانیبهجامعهتحت‬ ‫پوششبویژهبیمارانمبتالبهویروسکروناتقدیر‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در شــرایطی که دچار محدودیت و‬ ‫مشکالت مربوط به ویروس کرونا هستیم‪ ،‬جبهه‬ ‫مواجه با این ویروس مجموعه الیق و خدمت گذار‬ ‫مدیران و همــکاران وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی کار بزرگی را انجام می دهند‪.‬‬ ‫نیاز کشور به ‪ ۱۰۰‬هزار عدد ماسک ‪ N۹۵‬در روز‬ ‫معاون وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی از‬ ‫برگزاری جلسات روزانه با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای تامین اقالم مورد نیاز بهداشــتی از جمله ماسک و‬ ‫ضدعفونی کننده ها خبر داد و گفت‪ :‬اکنون تولید اقالم‬ ‫بهداشــتی مورد نیاز کشــور ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬برابر شــده است‪.‬‬ ‫محمدرضا شان ه ساز روز سه شنبه در نشست مشترک با‬ ‫قائ م مقام وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونین این‬ ‫وزارتخانه برای تامین اقالم بهداشــتی و پزشکی با بیان‬ ‫اینکه در روزهای اینده بخش عمده ای از نیازهای مراکز‬ ‫درمانی و داروخانه ها را پاسخ خواهیم داد‪ ،‬گفت‪ :‬تقریبا‬ ‫از ابتدای هفته گذشته‪ ،‬به صورت روزانه و مرتب جلساتی‬ ‫با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شده تا هماهنگی‬ ‫ل تری در توزیع اقالم ضدعفونی کننده‪ ،‬ماســک و‬ ‫کام ‬ ‫لباس های پزشکی انجام داده و مایحتاج کادر درمانی و‬ ‫مردم را تامین کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬شــیوع کرونا با ســایر‬ ‫بحران هایی همچون ســیل و زلزله که در کشــور رخ‬ ‫می دهد متفاوت است زیرا که در حوادث طبیعی‪ ،‬ممکن‬ ‫است چند استان را درگیر کند در حالیکه ویروس کرونا‬ ‫همه کشور را درگیر کرده و حتی بخش عمده ای از جهان‬ ‫نیز درگیر شــده است؛ بنابراین اقالمی که هم اکنون در‬ ‫کشور به لحاظ دارویی و پزشکی‪ ،‬مورد نیاز است‪ ،‬از خارج‬ ‫از کشور نیز به راحتی قابل تامین نیست‪.‬‬ ‫شانه ساز تصریح کرد‪ :‬وزارت بهداشت و وارد کنندگان‪،‬‬ ‫در هفت ه های گذشته تالش بسیاری برای خرید ماسک‬ ‫از سایر بازارهای جهانی داشتند‪ ،‬در حالیکه حتی حاضر‬ ‫بودیم قیمت باال هم بپردازیم‪ ،‬اما در لحظه های اخری‬ ‫که محموله ها در حال حرکت به سمت کشور بود‪ ،‬توسط‬ ‫دولت کشورهای صادرکننده متوقف می شد‪ ،‬زیرا خود‬ ‫انها نیز به این اقالم نیاز دارند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برخی اســتانها و دانشگاههای کشور‪،‬‬ ‫بیشــتر درگیر ویروس کرونا شده اند؛ بنابراین از ابتدا به‬ ‫صورت ویژ ه تر بر روی تامین اقالم بهداشــتی مورد نیاز‬ ‫انها تمرکز کردیم‪ ،‬ضمــن اینکه اکنون نیز تولید اقالم‬ ‫مورد نیاز در کشــور ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬برابر شده است‪ ،‬در حالیکه به‬ ‫تناســب نیاز کشور ‪ ۲۰‬برابر است‪ .‬رییس سازمان غذا و‬ ‫دارو اظهار داشــت‪ :‬هنوز گپ عمده ای در ماسک های‬ ‫‪ N۹۵‬داریم؛ این در حالی است که در ابتدای شیوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬یک واحد تولیدی در کشور داشتیم که ده هزار‬ ‫رسمی پخش دارو در داروخانه ها شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫شانه ساز ادامه داد‪ :‬اکنون با زیر بار بردن ظرفیت های‬ ‫تولید مردمی و دستگاه های جهادی از جمله صنایع‬ ‫عدد در روز تولید می کرد‪ ،‬اما اکنون با کمک صنایع دفاع‪،‬‬ ‫به ‪ ۴۰‬هزار عدد در روز رسیده ایم در حالیکه نیاز کشور‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬هزار عدد ماسک ‪ N۹۵‬در روز است‪.‬‬ ‫شانه ساز ادامه داد‪ :‬اکنون با زیر بار بردن ظرفیت های‬ ‫تولید مردمی و دســتگاه های جهادی از جمله صنایع‬ ‫دفاع‪ ،‬بسیج‪ ،‬بسیج اصناف و واحدهای تولیدی‪ -‬صنفی‬ ‫به مرور در حال تکمیل ظرفیت مورد نیاز هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اولویت در توزیع این اقالم با مراکز بهداشتی‬ ‫است که تعداد پذیرش بیشتری از بیماران دارند‪ ،‬اما‬ ‫با راهکارهایی که در نظر گرفته شده‪ ،‬ظرف چند روز‬ ‫اینــده به داروخانه ها نیز که محل مطمئن عرضه این‬ ‫محصوالت هستند‪ ،‬اقالم را ارایه خواهیم کرد؛ ضمن‬ ‫اینکه توزیع نیز به صورت متمرکز از طریق شرکتهای‬ ‫دفاع‪ ،‬بســیج‪ ،‬بســیج اصناف و واحدهای تولیدی‪-‬‬ ‫صنفی به مــرور در حال تکمیــل ظرفیت مورد نیاز‬ ‫هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وزارت بهداشت فیلم های اموزشی‬ ‫را برای تولید ماسک های خانگی منتظر کرده که بر این‬ ‫اســاس امیدواریم ظرف هفته جــاری‪ ،‬بخش مهمی از‬ ‫خواسته های مراکز درمانی را پاسخ دهیم‪ .‬معاون وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ادامه داد‪ :‬اولویت‬ ‫در توزیع این اقالم با مراکز بهداشــتی است که تعداد‬ ‫پذیرش بیشــتری از بیماران دارند‪ ،‬اما با راهکارهایی‬ ‫کــه در نظر گرفته شــده‪ ،‬ظرف چنــد روز اینده به‬ ‫داروخانه ها نیز که محل مطمئن عرضه این محصوالت‬ ‫هستند‪ ،‬اقالم را ارایه خواهیم کرد؛ ضمن اینکه توزیع‬ ‫نیز به صورت متمرکز از طریق شــرکتهای رســمی‬ ‫پخش دارو در داروخانه ها شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫بسته حمایتی از صنعت سینما‬ ‫در برابر ویروس کرونا‬ ‫شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی در جلسه روز سه شنبه ‪ ۲۰‬اسفند خود‪،‬‬ ‫پیشنهاداتی از جمله تشکیل کارگروه کرونا‪ ،‬توقف صدور پروانه ساخت‪ ،‬توقف پروژه های‬ ‫درحال تولید و ‪ ...‬را مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خبرانالین‪ ،‬در تازه ترین جلســه شــورای معاونان و مدیران‬ ‫سازمان سینمایی درباره جبران ضرر و زیان صنعت سینما در پی شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫در این جلســه بعد از بحث و بررسی بسته حمایتی از صنعت سینما پس از کرونا‪،‬‬ ‫مدیران بخش های مختلف گزارشی را از روند اقدامات انجام شده ارائه دادند و به بیان‬ ‫پیشنهادات خود پرداختند‪.‬‬ ‫از جمله موارد مطرح شــده در این جلســه می توان به پیشنهاداتی چون تشکیل‬ ‫کارگروه کرونا‪ ،‬توقف صدور پروانه ساخت‪ ،‬توقف پروژه های درحال تولید‪ ،‬تقویت حوزه‬ ‫نمایش خانگی و عرضه فیلم های اکران نشده در این حوزه و همچنین افزایش مهلت‬ ‫دریافت مطالبات موسسات از پروژه ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫در این جلســه حســین انتظامی‪ ،‬رئیس سازمان سینمایی بر ســرعت در انجام‬ ‫کارشناسی های الزم روی بسته حمایتی از صنعت سینما در پی شیوع ویروس کرونا‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۱‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫درخواست‪ 4‬نماینده از نمکی برای رایزنی جهت اعطای‬ ‫مرخصی به مادران زندانی و زندانیان محیط زیستی‬ ‫چهار نماینده عضو فراکسیون امید در نامه ای به نمکی وزیر بهداشت و درمان مجلس درخواست‬ ‫کردند که با قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان زن‪ ،‬مادران و محیط زیستی رایزنی کند‪.‬‬ ‫طیبه سیاوشی و فاطمه سعیدی نمایندگان تهران‪ ،‬حمیده زرابادی نماینده قزوین و عبدالکریم‬ ‫حسین زاده نماینده نقده در نامه ای به سعید نمکی رئیس ستاد مقابله با کرونا خواستار مذاکره او‬ ‫با قوه قضاییه برای زندانیان شدند که متن این نامه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«جناب اقای نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫پیرو تصمیمات ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در خصوص‬ ‫امکان مرخصی زندانیان‪ ،‬ریاست محترم قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای بر ضرورت اقدام مجدانه‬ ‫و عاجل در خصوص زندانیان جهت مقابله با ویروس کرونا تاکید کردند‪ .‬همچنین همان طور که‬ ‫مستحضرید زندانیان‪ ،‬زندگی نزدیک به یکدیگر دارند و به نسبت از امکانات بهداشتی و درمانی‬ ‫الزم بی بهره اند که ظن به شــیوع انان به بیماری های واگیردار را افزایش می دهد و نیز بر میزان‬ ‫دغدغه مندیومطالباتاجتماعیدرخصوصسالمتزندانیانافزودهاست‪.‬ایننگرانی هامطالبات‬ ‫به حق اجتماعی‪ ،‬انسانی‪ ،‬اخالقی و قانونی است که می بایست توسط مقامات ذی صالح پیگیری‬ ‫شده و در خصوص اقدامات شفاف سازی صورت گیرد تا سالمت جسمی و خصوصا امنیت روانی‬ ‫زندانیان و خانواده شان در معرض خطر قرار نگیرد‪ .‬لذا از محضر جنابعالی مساعدت ویژه و انجام‬ ‫مکاتبات با ریاست محترم قوه قضاییه به منظور اعطای ازادی یا حتی االمکان مرخصی به زندانیان‬ ‫و تجهیز وسایل و کادر درمانی زندان تا پایان دوره بحران مربوط به شیوع ویروس کرونا با محوریت‬ ‫زندانیان زن‪ ،‬مادران و زندانیان محیط زیستی مورد استدعاست‪ ».‬همچنین در ابتدای این نامه ذکر‬ ‫شده که به پیوست نامه خانواده های زندانیان محیط زیست به استحضار می رسد‪ .‬پیش از این این‬ ‫چهار نماینده مجلس خواستار دستور شــورای عالی امنیت ملی برای قرنطینه صددرصد نقاط‬ ‫بحرانی شده بودند‪.‬‬ ‫انتقال اولین گروه شهروندان بحرینی به کشورشان‬ ‫با همکاری عمان‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از انتقال اولین گروه شهروندان بحرینی به کشورشان‬ ‫با همکاری دولت عمان خبر داد‪.‬‬ ‫ســید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان با اشاره به انتقال اولین گروه‬ ‫شهروندانبحرینیبهکشورشاناظهارداشت‪:‬وزارتامورخارجهدرراستایاقداماتانساندوستانه‬ ‫برای انتقال شهروندان خارجی به کشــورهای متبوع خود تالش هایی را صورت داد و در نتیجه‬ ‫اقدامات و هماهنگی های مکرر با وزارت خارجه سلطنت عمان‪ ،‬صبح امروز (سه شنبه ‪ ۲۰‬اسفند)‬ ‫نخستین گروه از شهروندان بحرینی عازم کشورشان شدند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران با تقدیر ویژه از دولت‬ ‫عمان و ارج نهادن به رویکرد انسانی ان کشور برای همکاری و اهتمام در این اقدام بشر دوستانه‪،‬‬ ‫امیدوار است با تعامل مثبت از سوی دولت بحرین و استمرار این روند‪ ،‬سایر شهروندان بحرینی در‬ ‫ایران نیز طبق برنامه تنظیم شده به میهن خود‪.‬بازگردند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین با اشاره به اظهارات وزیر امورخارجه امریکا درباره‬ ‫منشــا ویروس کرونا تاکید کرد‪ :‬اکنون بشریت سه سال است که از سندروم گسترش خشونت‪،‬‬ ‫نفرت و دروغ رنج می برد‪.‬‬ ‫ســید عباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در پیامی در حساب کاربری خود در‬ ‫توئیتر با اشاره به اظهارات وزیر امورخارجه امریکا در پاسخ به سوالی درباره نحوه عملکرد دولت این‬ ‫کشور در واکنش به شیوع ویروس کرونا تاکید کرد که کوید‪ ١٩-‬یه چالش جهانی است‪ .‬وی نوشت‪:‬‬ ‫کوید‪ ١٩-‬یهچالشجهانیاستومنحصربهیکمنطقهیاکشورخاصنیست‪.‬هرچند‪،‬کلبشریت‬ ‫سه سال است که از سندروم (گسترش خشونت‪ ،‬نفرت و دروغ) رنج می برد‪ .‬اکنون بهترین زمان‬ ‫است که جهان در برابر این عفونت بدخیم ایستادگی کند‪ .‬موسوی در توئیت خود اظهارات وزیر‬ ‫امورخارجه امریکا را نیز اورده که در پاسخ به سوالی درباره نگرانی امریکایی ها نسبت به عملکرد‬ ‫دولت در واکنش به گسترش ویروس کرونا (کوید‪ )١٩-‬در این کشور از این بیماری به عنوان ویروس‬ ‫ووهان یاد کرده و ان را یک مشــکل پیچیده توصیف کرده است‪ .‬ویروس کرونا اولین بار در شهر‬ ‫ووهان چین مشاهده شد و در واقع خاستگاه این ویروس به شمار می اید‪.‬در حالی که شمار مبتالیان‬ ‫به این ویروس خطرناک در امریکا رو به افزایش است‪ ،‬مردم این کشور معتقدند که دولت به اندازه‬ ‫کافی ان را جدی نگرفته است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫بروجردی‪ :‬اجازه ادامه سرکوب مسلمانان هند را ندهیم‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت‪ :‬مقامات کشور باید نسبت به وضعیت مسلمانان هند‬ ‫حساس باشند و اقداماتی فراتر از احضار سفیر هند انجام دهند‪ .‬عالءالدین بروجردی در واکنش به‬ ‫خشــونت هایی که در هند علیه مســلمانان صورت می گیرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه هند‬ ‫جامعه ای توام با تعدد مذاهب و اقوام است‪ ،‬مدیریت این کشور از حساسیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه حداقل ‪ ۲۰۰‬میلیون از جمعیت هند مسلمان هستند‪ ،‬قانون اساسی‬ ‫این کشور‪ ،‬رعایت حقوق مسلمانان و تساوی حقوق احاد ملت را به عنوان مبنای مدیریت جامعه‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬البته دولت‬ ‫فعلی هند که دولتی تندرو و وابسته به هندوهاست‪ ،‬تالش کرد که از طریق مجلس تغییراتی را در‬ ‫قانون اساسی این کشور به وجود اورد و ساختار چند ده ساله توام با ثبات در این جامعه را بر هم‬ ‫زند که این اقدام قطعاً به ضرر امنیت ملی این کشور است‪.‬‬ ‫بروجردی تاکید کرد‪ :‬باید ساختار سنتی مبتنی بر قانون اساسی در هند همچنان ادامه داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬چراکه در غیر این صورت‪ ،‬مسلمانان هند اقدامات مشابهی نسبت به برخوردهای خشن‬ ‫انجام خواهند داد که این مسئله به نفع جامعه هند نیست‪.‬‬ ‫وی درباره نقش امریکا در خشونت هایی که علیه مسلمانان هند اعمال می شود‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست‬ ‫امریکا در منطقه و به خصوص درباره کشــورهای در حال توســعه ای چون هند‪ ،‬عدم موفقیت و‬ ‫پیشرفت است و هر اقدامی انجام می دهند تا این کشورها به موفقیت دست نیابند‪.‬بروجردی افزود‪:‬‬ ‫علی رغم اینکه مقامات امریکایی همواره ادعای حقوق بشری دارند‪ ،‬اما نظاره گر برخورد وحشیانه‬ ‫با مسلمانان هند هستند و سکوت کرده اند‪ ،‬در حالی که باید با توجه به ادعاهایشان‪ ،‬پاسخگوی‬ ‫این جنایت ها باشند‪.‬‬ ‫انگلیس اعالم کرد‪ :‬اماده کار با دولت جدید اشرف غنی و‬ ‫نگران دولت موازی هستیم‬ ‫سفارتانگلیسدرکابلازامادگیلندنبرایهمکاریبادولتجدیدافغانستانخبرداد‪.‬سفارت‬ ‫انگلیس در کابل امروز ســه شنبه با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به عنوان‬ ‫رئیس جمهوری افغانستان گفته که با استفاده از فرصت به وجود امده به خاطر منافع تمام مردم‬ ‫افغانستان و جهت حمایت از تالش ها برای پایان دادن جنگ طوالنی در این کشور‪ ،‬اماده است تا‬ ‫با غنی و دولت جدیدش کار کند‪ .‬در بیانیه این ســفارت که امروز منتشر شد امده است‪ :‬از ایجاد‬ ‫دولت موازی ابراز نگرانی شده و از تمام طرف ها خواسته می شود که با هم کنار امده و تمام اختالف ها‬ ‫را با روش های سازنده حل کنند‪ .‬در این بیانیه امده که رهبران سیاسی افغانستان با یک انتخاب‬ ‫بحرانی روبه رو هستند‪ .‬بیانیه افزوده که حمالتی همانند حمله به مراسم گرامی داشت از سالروز‬ ‫کشته شدن عبدالعلی مزاری‪ ،‬در ششم مارس که شمار زیادی از افراد بی گناه کشته یا زخمی شدند‪،‬‬ ‫انفجار در هنگام مراســم تحلیف ریاست جمهوری یاداوری هولناکی از نیاز برای به دست یابی به‬ ‫صلح است‪ .‬سفارت انگلیس اضافه کرده که از تعهد محمد اشرف غنی برای ایجاد یک دولت فراگیر‬ ‫که به اتحاد و صلح اولویت داده شده‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬سفارت انگلیس تاکید کرده این کشورش‬ ‫متعهد به حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان است و همچنین این که بریتانیا به تالش هایش‬ ‫برای یک توافق سیاسی فراگیر‪ ،‬دفاع از حقوق اساسی مردم‪ ،‬ازادی بیان و مبارزه با تروریسم ادامه‬ ‫خواهد داد که این ســفارتخانه ان را مســیری برای ایجاد فرصت به خاطر اینده روشن که مردم‬ ‫افغانستان شایسته ان است خوانده است‪.‬‬ ‫شماره ‪4007‬‬ ‫سیاسی‬ ‫روحانی‪:‬پروتکل هایستادملیمقابلهباکرونابا‬ ‫قاطعیتاجراشود‬ ‫رییس جمهور در تماس تلفنی با استانداران استان‬ ‫هــای قم‪ ،‬گیالن و مازندران ضمــن دریافت گزارش‬ ‫اخرین وضعیت این استان ها در مقابله با ویروس کرونا‬ ‫و درمان مبتالیــان‪ ،‬بر ضرورت اجرای جدی‪ ،‬دقیق و‬ ‫همراهباقاطعیتهمهپروتکل هاوتصمیماتستادملی‬ ‫مقابله با کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیروزسهشنبه‬ ‫درتماس هایتلفنیبهاستاندارانقم‪،‬گیالنومازندران‬ ‫دستورداد‪،‬پیش بینی هایالزم درموردوضعیتاستان‬ ‫خوددرایامعیدرابهصورتدقیقانجامدادهودرصورت‬ ‫لزوم از ورزشگاه ها و اماکن مسقف به عنوان نقاهتگاه‬ ‫برای بیماران استفاده کنند‪.‬‬ ‫روحانی با قدردانی از تالش ها و اقدامات انجام شده‬ ‫از سوی کادر درمانی و بیمارستانی در مداوای بیماران‬ ‫مبتال به کرونا‪ ،‬ضرورت استفاده از همکاری نیروهای‬ ‫مسلح برای ایجاد امکانات بیمارستانی و احداث مراکز‬ ‫درمانی ســیار و همچنین استفاده از پرسنل درمانی‬ ‫نیروهای مسلح برای درمان بیماران را مورد تاکید قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اشاره به اهمیت رعایت اجتناب‬ ‫از جابجایی و سفرهای غیر ضروری و ضرورت ماندن در‬ ‫خانه برای کمک به جلوگیری از انتقال ویروس از سوی‬ ‫هموطنان‪ ،‬از استانداران قم گیالن و مازندران خواست‬ ‫مردم استان های خود را به رعایت کامل این موضوع‬ ‫دعوت کرده و به مشارکت بطلبند‪.‬‬ ‫اقایان بهرام سرمست‪ ،‬ارسالن زارع و احمد حسین‬ ‫زادگان استانداران قم‪ ،‬گیالن و مازندران دراین گفت‬ ‫و گو اخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا و مبتالیان به‬ ‫اینبیماریدراستانهایخودرا بهرئیسجمهورارائه‬ ‫کــرده و نیازها و کمبودهای خود را برای مقابله با این‬ ‫بیماری و درمان سریع مبتالیان را ارائه کردند‪.‬روحانی‬ ‫با قدردانی از تالش ها و اقدامات انجام شده از سوی کادر‬ ‫درمانیوبیمارستانیدرمداوایبیمارانمبتالبهکرونا‪،‬‬ ‫ضرورتاستفادهازهمکارینیروهایمسلحبرایایجاد‬ ‫امکانات بیمارســتانی و احداث مراکز درمانی سیار و‬ ‫همچنین استفاده از پرسنل درمانی نیروهای مسلح‬ ‫برای درمان بیماران را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اشاره به اهمیت رعایت اجتناب‬ ‫از جابجایی و سفرهای غیر ضروری و ضرورت ماندن در‬ ‫خانه برای کمک به جلوگیری از انتقال ویروس از سوی‬ ‫هموطنان‪ ،‬از استانداران قم گیالن و مازندران خواست‬ ‫مردم استان های خود را به رعایت کامل این موضوع‬ ‫دعوت کرده و به مشارکت بطلبند‪.‬‬ ‫اقایان بهرام سرمست‪ ،‬ارسالن زارع و احمد حسین‬ ‫زادگان استانداران قم‪ ،‬گیالن و مازندران دراین گفت‬ ‫و گو اخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا و مبتالیان به‬ ‫اینبیماریدراستانهایخودرا بهرئیسجمهورارائه‬ ‫کــرده و نیازها و کمبودهای خود را برای مقابله با این‬ ‫بیماری و درمان سریع مبتالیان را ارائه کردند‪.‬‬ ‫الریجانی در نامه به اتحادیه بین المجالس و روسای مجالس کشورهای مختلف خواستار شد؛‬ ‫مداخله جهانی برای لغو تحریم های ضدانسانی در بحران کرونا‬ ‫رییس مجلس در نامه های جداگانه خطاب به‬ ‫رئیس اتحادیه جهانی بیــن المجالس‪ ،‬دبیرکل‬ ‫اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‬ ‫اسالمی‪ ،‬دبیرکل اتحادیه مجالس پارلمانی اسیا‬ ‫و نیز روســای مجالس کشــورهای اســامی و‬ ‫اسیایی ضمن ابراز تاسف از تحریم های ضدانسانی‬ ‫امریــکا علیه کشــورمان‪ ،‬این اقدامــات ایاالت‬ ‫متحده از جمله تحریم های پزشــکی‪ ،‬دارویی و‬ ‫وســایل ازمایشــگاهی را موانعی در مسیر مهار‬ ‫شیوع کرونا توصیف کرد‪.‬‬ ‫متن نامه رییس مجلس شــورای اســامی‬ ‫خطــاب به رییــس اتحادیه بیــن المجالس که‬ ‫رونوشت ان به روسای دیگر اتحادیه ها و مجالس‬ ‫کشورهای مختلف جهان ارسال شده‪ ،‬بدین شرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫سرکار خانم گابریال کوئباس بارون‬ ‫رئیس اتحادیه جهانی بین المجالس‬ ‫همانگونه که استحضار دارید سازمان بهداشت‬ ‫جهانی به دلیل شــیوع روزافــزون و وخامت بار‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬وضعیت اضطــراری در برخی‬ ‫کشــورها و مناطق جهان اعالم کرده است‪ .‬امروز‬ ‫جهان و بشــریت شاهد تهدید بی سابقه و نگرانی‬ ‫روزافزون بین المللی اســت که بــه رغم تدابیر‬ ‫بهداشتی و درمانی الزم هر روز بر تعداد کشورهای‬ ‫گرفتار با این ویــروس و قربانیان ان افزوده می‬ ‫شود‪ .‬این ویروس هر روز مرزها را نوردیده‪ ،‬تمام‬ ‫مناطق دنیا را بطــور جدی مورد تهدید قرار می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫شرایط بین المللی امروز بیش از هر زمان دیگر‬ ‫لزوم تالش و همکاری های ملی‪ ،‬منطقه ای و بین‬ ‫المللی را برای بسیج همه امکانات فنی و لجستیک‬ ‫جهت کمک به کشــورهای الوده به این ویروس‬ ‫برجسته کرده‪ ،‬ضرورت اقدام عاجل‪ ،‬موثر وجامع‬ ‫را برای مهار این ویروس خطرناک نمایان ساخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫باعث تاســف است که در این شــرایط بسیار‬ ‫حساس که جمهوری اسالمی ایران بشدت در صف‬ ‫اول مبارزه گسترده برای محو این ویروس باهدف‬ ‫کاهش االم انسانی ناشی از شیوع این بیماری می‬ ‫تکرار ادعاهای پمپئو علیه ایران در ارتباط با‬ ‫ناپدید شدن رابرت لوینسون‬ ‫وزیر امور خارجه امریکا با انتشــار بیانیه ای‬ ‫ادعاهای پیشــین دولت این کشور علیه ایران را‬ ‫درباره ناپدید شدن یکی از کارکنان پیشین اف‪.‬‬ ‫بی‪.‬ایمطرحکردهوگفتکهایرانبایدبهتعهدش‬ ‫در زمینه همکاری با امریکا برای بازگرداندن این‬ ‫فردپایبندباشد‪.‬‬ ‫به نقــل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا‪ ،‬مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا در‬ ‫بیانیه ای با تکرار ادعاهای پیشین علیه ایران در‬ ‫سیزدهمینسالگردناپدیدشدنرابرتلوینسون‪،‬‬ ‫یکی از کارکنان ســابق اف‪.‬بــی‪.‬ای مطرح کرد‪:‬‬ ‫ســیزده ســال پیش در چنین روزی در تاریخ‪۹‬‬ ‫مارس‪ ،‬رابرت ای‪ .‬باب لوینسون در جزیره کیش‬ ‫ایران ربوده شد‪ .‬دولت ایران داشتن اطالعاتی از‬ ‫محل تقریبی او یا شرایطش را منکر شده است‪،‬‬ ‫ادعایی که اعتباری ندارد‪ .‬پمپئو همچنین در این‬ ‫بیانیه مطرح کرد‪ :‬خانواده اقای لوینسون از جمله‬ ‫نوه هایــش که هیچ گاه ان هــا را ندید‪ ،‬متحمل‬ ‫سختی های زیادی در این مدت شده اند‪ .‬ایران باید‬ ‫به تعهــدش مبنی بر همکاری بــا امریکا برای‬ ‫بازگشت اقای لوینسون پایبند باشد‪ .‬هنجارهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬احترام به حقوق بشــر و اصول اولیه‬ ‫انسانی بیانگر چیزی کمتر از این نیست‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بازگردانــدن تمام امریکایی هایی که در خارج از‬ ‫کشور گروگان گرفته شد ه یا به طور غیرقانونی در‬ ‫بازداشتبهسرمی برنداولویتبرتررئیسجمهور‬ ‫ترامپ است‪ .‬ما تا زمانی که باب لوینسون و تمام‬ ‫امریکایی هایی که گروگان گرفته شده و یا به طور‬ ‫غیرقانونی در بازداشت هستند به خانه برگردند‪،‬‬ ‫به فعالیت مان ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫ادعاهای پمپئو در حالی مطرح می شــود که‬ ‫سیدعبای موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫ن ماه سال جاری در‬ ‫کشورمان پیش از این در ابا ‬ ‫این باره گفته بود‪ :‬براساس درخواستی که از ایران‬ ‫شــده بود ایران با حســن نیت و برخی مسائل‬ ‫انسان دوستانه موضوع اقای لوینسون را پیگیری‬ ‫کرد و تاکنون چندین بار در این ارتباط پاسخ داده‬ ‫است که در مورد وضعیت وی اطالعی ندارد ولی‬ ‫اگر کاری از دست ما بربیاید ایران این کار را انجام‬ ‫می دهد البته همان طور که گفتم این به معنای‬ ‫داشتن پرونده برای این فرد نیست‪ .‬اسم ایشان در‬ ‫لیستمفقودیناستواگرکمکیازدستمابراید‬ ‫در مورد تعیین سرنوشت وی انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫موسوی گفت‪ :‬براساس اخرین اطالعاتی که از‬ ‫قوه قضاییه کســب کردیم رابرت لوینسون هیچ‬ ‫پرونده قضایی و کیفری در محاکم قضایی ایران‬ ‫ندارد و اگر بحثی مطرح بوده اســت بحث مفقود‬ ‫شدن ایشان است‪ .‬وقتی از ایران خواسته شد که‬ ‫در مورد تعیین وضعیت وی کمک کند ایران به‬ ‫عنوان یک مساله ی انسانی پرونده ای را برای وی‬ ‫به عنوان یک پرونده مفقودی باز کرد و همان طور‬ ‫که اشاره کردم او دارای پرونده کیفری و قضایی‬ ‫در ایران نیست و اگر پرونده ای برای وی تشکیل‬ ‫شده پرونده مربوط به مفقود شدن ایشان است‪.‬‬ ‫باشــد‪ ،‬بطور سیستماتیک در معرض تحریم های‬ ‫یکجانبه مستقیم و غیر مستقیم غیرانسانی ایاالت‬ ‫متحده امریکا قرار گرفته است‪ .‬این رویکرد ایاالت‬ ‫متحده که در تعارض بارز با منشــور ملل متحد و‬ ‫اساسنامه سازمان بهداشت جهانی است‪ ،‬نه تنها در‬ ‫تالش های فشرده ایران برای کمک به مردم اسیب‬ ‫دیده و مهار شیوع ویروس کرونا مانع جدی ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬بلکه اثار منفی و غیــر قابل انکاری بر تمام‬ ‫تالش های ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی برای مهار‬ ‫این ویروس از خود بجا گذاشته است‪.‬‬ ‫در عین حال ما بســیار خشــنودیم که اخیرا ً‬ ‫مقامات برخی کشورها و سازمانهای بین المللی‬ ‫با درک این شرایط حســاس و ویژه بین المللی‪،‬‬ ‫خواستار لغو فوری و جدی همه تحریم ها از جمله‬ ‫تحریــم های اقالم پزشــکی‪ ،‬دارویی و وســایل‬ ‫ازمایشگاهی و سایر ملزومات پزشکی مورد نیاز‬ ‫جمهوری اسالمی ایران شده اند‪.‬‬ ‫با امعان نظــر به مراتب فوق‪ ،‬بــر این باوریم‬ ‫اتحادیه بین المجالس مطابق با اساسنامه خود به‬ ‫عنوان یک نهاد بین المللی شــناخته شده و موثر‬ ‫جهانی که بازتاب دهنده دیدگاهها و ارمان های‬ ‫واقعی مردم و نمایندگان ملت ها می باشــد‪ ،‬می‬ ‫تواند نقش بسزایی را در این برهه ایفا کرده و بنوبه‬ ‫خود در فرایند مهار بین المللی این بیماری مهلک‬ ‫مشــارکت کند‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬این انتظار عالی‬ ‫اکنون وجــود دارد که اتحادیه هم صدا با جامعه‬ ‫بین المللی‪ ،‬بدون هیچ ابهامی و مبتنی بر مواضع‬ ‫اصولی خود‪ ،‬بطور یکپارچه خواستار رفع سریع‬ ‫همه تحریم های مستقیم و غیرمستقیم از جمله‬ ‫تحریم های پزشــکی ایاالت متحده امریکا علیه‬ ‫مردم جمهوری اسالمی ایران شود‪.‬‬ ‫رجا واثق دارم که ســرکار عالی از هیچ تالشی‬ ‫برای ارتقــا تالش های بین المللی بمنظور چیره‬ ‫شدن بر این چالش جدی که جان انسان ها‪ .‬را به‬ ‫مخاطــره افکنده‪ ،‬دریغ نکرده و از تالش های بی‬ ‫وقفه کشورم در این مبارزه سهمگین برای مقابله‬ ‫با کرونا حمایت الزم را بعمل خواهید اورد‪.‬‬ ‫علی الریجانی‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی ایران‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خواستار شد؛‬ ‫لغو تحریم های ایران به دلیل شیوع کرونا‬ ‫ســید حســین نقوی حســینی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫بااشارهبهنامهعلیالریجانی‪،‬رئیسمجلسشورای‬ ‫اسالمی به اتحادیه بین المجالس و روسای مجالس‬ ‫کشورهای مختلف برای مداخله جهانی در زمینه‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران گفت‪ :‬در این شرایط‬ ‫انتظــار می رود کشــورهای جهانــی یک طرفه‬ ‫تحریم های ظالمانه علیه ایــران را لغو کنند تا ما‬ ‫بتوانیمباتامیندارووتجهیزاتباکرونامبارزهکنیم‪.‬‬ ‫سیدحسیننقوی حسینی‪ ،‬سخنگویکمیسیون‬ ‫امنیتملیوسیاستخارجیبااشارهبهنامهرئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی به اتحادیه بین المجالس و‬ ‫روسای مجالس کشورهای مختلف برای مداخله‬ ‫جهانی جهت لغو تحریم های ضد انسانی امریکا‬ ‫علیه کشورمان گفت‪ :‬خسارات کرونا ضایعه بزرگ‬ ‫انسانی محسوب می شود که برایش ملیت‪ ،‬کشور‪،‬‬ ‫حزب ‪ ،‬گروه و جناح خاصی تفاوتی ندارد‪ ،‬خسارتی‬ ‫کهمربوطبههمهدنیابودهوبایدهمهجوامعجوامع‬ ‫انسانی برای مقابله با ان به کمک هم ایند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این بین یکسری کشورها تحت تحریم های‬ ‫ظالمانهقراردارندکهاینمانعیبرایمقابلهبابحران‬ ‫کرونا است‪ .‬از جمله این کشورها جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران بوده که حتی در صورت داشــتن پول هم‬ ‫نمی تواند از همه ظرفیت هایش اســتفاده کرده و‬ ‫امکان تامین امکانات مورد نیاز از جمله دارو و مواد‬ ‫شــوینده و ضدعفونی کننده را ندارد حال اینکه‬ ‫بخشیازتحریمهامانعمیشودتاکشورپولداشته‬ ‫باشد‪ .‬سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس تاکید کرد‪ :‬در شرایطی که کرونا‬ ‫به عنوان یک فاجعه انســانی نسل بشر را تهدید‬ ‫می کند باید تحریم های ظالمانه برداشته شود تا‬ ‫کشورها بتوانند با ان مقابله کنند‪.‬‬ ‫نقوی حسینی همچنین با بیان اینکه مسائل‬ ‫انسانی برای مقامات امریکایی اهمیتی ندارد افزود‪:‬‬ ‫این روزها درباره کرونا صحبت هایی مبنی بر جنگ‬ ‫بیولوژیک مطرح می شود که هنوز استناداتی برای‬ ‫ان ارائه نشــده اما واقعیت ان است که امریکا در‬ ‫همین شــرایط به دنبال فشارهای بیشتر و ایجاد‬ ‫شرایط سخت علیه ایران است پس ادامه شرایط‬ ‫تحریمیوافزایشفشارهاازسویمقاماتامریکایی‬ ‫مشخص است ‪ .‬وی در پایان و در جمع بندی گفت‪:‬‬ ‫با توجه به چنین شرایطی ما از کشورهای جهانی‬ ‫می خواهیم که یــک طرف تحریم های ظالمانه و‬ ‫غیرانسانی علیه ایران را لغو کنند تا بتوانیم با تامین‬ ‫دارو امکانات با کرونا مبارزه کنیم‪ .‬رییس مجلس‬ ‫شورای اســامی امروز در نامه های جداگانه ای به‬ ‫رئیس اتحادیه جهانی بیــن المجالس‪ ،‬دبیرکل‬ ‫اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‬ ‫اسالمی‪ ،‬دبیرکل اتحادیه مجالس پارلمانی اسیا و‬ ‫نیز روسای مجالس کشورهای اسالمی و اسیایی‬ ‫ضمن ابراز تاسف از تحریم های ضدانسانی امریکا‬ ‫علیه کشورمان‪ ،‬این اقدامات ایاالت متحده از جمله‬ ‫تحریم های پزشکی‪ ،‬دارویی و وسایل ازمایشگاهی‬ ‫را موانعی در مسیر مهار شیوع کرونا عنوان کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫پروازهای اروپایی ایران ایر از سر گرفته شد‬ ‫مشاور رسانه ای مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از برقراری‬ ‫دوباره پروازهای این شرکت به مقاضد اروپایی خبر داد‪.‬‬ ‫حسین جهانی در توئیتی نوشت‪ « :‬در پی اعمال محدودیت اتحادیه اروپا و‬ ‫پس از سه روز وقفه‪ ،‬با پیگیری کاپیتان زنگنه مدیرعامل هما پروازهای ایران‬ ‫ایر به اروپا مجددا برقرار شد‪ ».‬سه روز پیش روابط عمومی هواپیمایی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد‪« :‬به اگاهی مسافرین گرامی هواپیمایی‬ ‫جمهــوری اســامی ایران “هما” به مقاصــد اروپایی می رســاند با توجه به‬ ‫محدودیت هایــی که به دالیل نامعلوم از طرف اروپا بر پروازهای “هما” اعمال‬ ‫گردیده‪ ،‬تمامی پروازهای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به مقاصد اروپایی‬ ‫تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق درامده است‪ ».‬به گزارش تسنیم‪ ،‬البته دالیل‬ ‫ایــن محدودیت معلوم و مربوط به مجوزهای ‪TCO (Third Countries‬‬ ‫‪ )Operators‬چند هواپیمای ایرباس ایران ایر بود‪.‬‬ ‫پروازهای اروپایی ایران ایر از سر گرفته شد‬ ‫مشاور رسانه ای مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از برقراری‬ ‫دوباره پروازهای این شرکت به مقاضد اروپایی خبر داد‪.‬‬ ‫حسین جهانی در توئیتی نوشت‪ « :‬در پی اعمال محدودیت اتحادیه اروپا و‬ ‫پس از سه روز وقفه‪ ،‬با پیگیری کاپیتان زنگنه مدیرعامل هما پروازهای ایران‬ ‫ایر به اروپا مجددا برقرار شد‪».‬‬ ‫سه روز پیش روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه‬ ‫ای اعالم کرد‪« :‬به اگاهی مسافرین گرامی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫“هما” به مقاصد اروپایی می رســاند با توجه به محدودیت هایی که به دالیل‬ ‫نامعلــوم از طرف اروپا بر پروازهای “هما” اعمــال گردیده‪ ،‬تمامی پروازهای‬ ‫هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به مقاصد اروپایی تا اطالع ثانوی به حالت‬ ‫تعلیق درامده است‪».‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬البته دالیل این محدودیت معلوم و مربوط به مجوزهای‬ ‫‪ )TCO (Third Countries Operators‬چند هواپیمای ایرباس ایران‬ ‫ایر بود‪.‬‬ ‫سفیر ایران در ترکیه خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز تردد کامیون های ترانزیتی از مرز بازرگان‬ ‫سفیر ایران در ترکیه‪ ،‬از اغاز تردد کامیون های ترانزیتی از مرز بازرگان خبر‬ ‫داد‪ .‬محمد فرازمند‪ ،‬ســفیر ایران در ترکیه در صفحه شخصی خود در فضای‬ ‫مجازی نوشت‪ :‬در حال حاضر تردد کامیون های ترانزیت ایران و ترکیه با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد؛ ضمن اینکه کامیون های ترانزیت دو‬ ‫کشور از مقصدهای ثالث در حال تردد هستند‪.‬‬ ‫از ابتدای سال انجام شد؛‬ ‫پرداخت تسهیالت‪ ۸۳۰۰‬میلیارد ریالی برای توسعه‬ ‫شهرک های کشاورزی‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های کشاورزی از پرداخت تسهیالت ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی برای توسعه شهرک های کشاورزی از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون‪ ،‬خبر داد‪ .‬به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬علی اشــرف منصوری از‬ ‫پرداخت تســهیالت ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی برای توســعه شهرک های‬ ‫کشــاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬این تسهیالت برای‬ ‫ساخت شهرک های کشاورزی اعم از گلخانه ای‪ ،‬شیالت و ابزیان و دام و طیور‬ ‫پرداخت شده و سهم موثری در کاهش اثرات تحریم ها داشته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪ ۱۵۰‬پرونده در بانک های عامل با اعتباری بالغ بر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال نیز در دســت اقدام است‪ .‬منصوری گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬ایجاد اشتغال پایدار‪،‬‬ ‫بهره وری از منابع اب و خاک‪ ،‬توسعه صادرات و ارزاوری با بهره گیری از منابع‬ ‫و امکانات کشــور و جذب سرمایه های بخش کشاورزی تالش می کند‪.‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه بیشترین واگذاری شهرک های گلخانه ای مربوط به ‪ ۲‬سال اخیر‬ ‫بوده است‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬از ابتدای اجرای طرح توسعه شهرک های کشاورزی‬ ‫تاکنون‪ ۷ ،‬هزار هکتار از شهرک های کشاورزی به متقاضیان واگذار شده است‪.‬‬ ‫منصوری تعداد مجوزهای صادرشده برای شرکت های دولتی و خصوصی‬ ‫را ‪ ۵۶۸‬فقره اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬مستندســازی امالک نیز ‪ ۱۸۱‬مورد انجام‬ ‫شده است‪.‬وی به ساخت ‪ ۸۷‬شهرک کشاورزی در کشور اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫این شــهرک ها در سطحی بالغ بر ‪ ۱۵۰۰‬هکتار در حال اجرا است که تاکنون‬ ‫‪ ۴۶۰‬هکتار از این شهرک ها با تولیدی بالغ بر ‪ ۸۰‬هزار تن به بهره برداری رسیده‬ ‫است‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی خاطرنشان کرد‪ :‬ارزش ریالی‬ ‫تولیدات شهرک های کشاورزی در سال جاری ‪ ۴‬هزار میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫وی موانع توسعه شــهرک های کشاورزی را برخی مشکالت اجرایی از جمله‬ ‫تسهیالت بانکی‪ ،‬کمبود اعتبار جهت تکمیل زیرساخت ها عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای تحقق کامل اهداف تعیین شده و دستیابی به برنامه های مصوب‪ ،‬نیازمند‬ ‫حمایت و همراهی مســئولین‪ ،‬ســازمان های جهاد کشــاورزی استان ها و‬ ‫دستگاه های ذیربط هستیم‪ .‬منصوری شهرک گلخانه ای مغان استان اردبیل با‬ ‫سطح ‪ ۱۶۰۰‬هکتار را از شهرک های موفق در حال اجرا عنوان کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۵۰‬هکتار این شهرک واگذار شده و ‪ ۱۶۰‬هکتار ان نیز در حال احداث‬ ‫سازه است و پیش بینی می شود که با بهره برداری کامل از این شهرک‪ ،‬ساالنه‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تن سبزی و صیفی تولید و ‪ ۱۶‬هزار نفر اشتغال زایی شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شهرک های کشاورزی در ادامه با اشــاره به شهرک شیالتی استان‬ ‫هرمزگان با سطح‪ ۱۹‬هزار هکتار که‪ ۱۴۰۰‬هکتار ان در حال اجرای زیرساخت‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با بهره برداری کامل از این شــهرک‪ ،‬تولید ‪ ۵۵‬هزار تن‬ ‫محصوالت شــیالتی با ظرفیت اشــتغال زایی ‪ ۱۲‬هزار نفر برای این شهرک‬ ‫شیالتی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گفته منصوری در شهرک شیالتی‪ ۲۶۰۰‬هکتاری رود شور استان بوشهر‬ ‫که در ســطح ‪ ۲۳۰۰‬هکتار زیرســاخت ان انجام شــده‪ ،‬تولید ‪ ۱۶‬هزار تن و‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۲۵۰۰‬نفر پیش بینی شده است‪ .‬وی با اشاره به شهرک گلخانه ای‬ ‫‪ ۱۹۰‬هکتاری حصار گلی در اســتان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت سازه و بهره برداری‬ ‫‪ ۵۴‬هکتار از این شهرک انجام و تولید ‪ ۲۲‬هزار تن سبزی و صیفی و ‪ ۷‬میلیون‬ ‫گل شــاخه بریده در سال با ظرفیت اشتغال زایی ‪ ۱۹۰۰‬نفر برای این شهرک‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬منصوری تعداد مجوزهای صادرشده برای شرکت های‬ ‫دولتی و خصوصی را ‪ ۵۶۸‬فقره اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬مستندسازی امالک نیز‬ ‫‪ ۱۸۱‬مورد انجام شده است‪.‬وی به ساخت ‪ ۸۷‬شهرک کشاورزی در کشور اشاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬این شــهرک ها در سطحی بالغ بر ‪ ۱۵۰۰‬هکتار در حال اجرا‬ ‫است که تاکنون ‪ ۴۶۰‬هکتار از این شهرک ها با تولیدی بالغ بر ‪ ۸۰‬هزار تن به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ارزش ریالی تولیدات شهرک های کشاورزی در سال جاری ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده اســت‪.‬وی موانع توسعه شهرک های کشاورزی را برخی مشکالت‬ ‫اجرایی از جمله تســهیالت بانکی‪ ،‬کمبود اعتبار جهت تکمیل زیرساخت ها‬ ‫عنوانکردوگفت‪:‬برایتحققکاملاهدافتعیینشدهودستیابیبهبرنامه های‬ ‫مصوب‪ ،‬نیازمند حمایت و همراهی مسئولین‪ ،‬سازمان های جهاد کشاورزی‬ ‫استان هاودستگاه هایذیربطهستیم‪.‬منصوریشهرکگلخانه ایمغاناستان‬ ‫اردبیل با سطح ‪ ۱۶۰۰‬هکتار را از شهرک های موفق در حال اجرا عنوان کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۵۵۰‬هکتار این شهرک واگذار شده و ‪ ۱۶۰‬هکتار ان نیز در‬ ‫حال احداث سازه است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۱‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4007‬‬ ‫کرونا؛ ظرفیت های خاک خورده را‬ ‫فعالکرد‬ ‫*طال هاشمی‬ ‫هم اکنون کارگاه های تولیــدی در حوزه تولید‬ ‫ماسک فعال شده و شیوع ویروس کرونا جبهه های‬ ‫جهادیبسیاریراتشکیلدادهتادرهرسنگر‪،‬بخشی‬ ‫از نیازهای استراتژیک کشور را فراهم کند‪ .‬پزشکان و‬ ‫پرســتاران در جبهه مبارزه با ویروس کرونا و درمان‬ ‫بیماران فعال شــده اند و تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫پزشکی و کارخانه داران مواد شوینده و بهداشتی‪ ،‬در‬ ‫سنگر دیگر‪ .‬همه در حال تالشند تا بلکه در این جنگ‬ ‫تمــام عیار با یک ویروس خطرنــاک‪ ،‬باری از دوش‬ ‫کشور بردارند‪.‬‬ ‫روزهای اول همچون هر نبرد دیگری‪ ،‬سردرگمی‬ ‫در برخی از بخش ها دیده می شد و برخی از تجهیزات‬ ‫مورد نیاز کشور با کمبودهای جدی مواجه شده بود؛‬ ‫اما اکنون با گذشــت بالغ بر دو هفته از شــیوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬تقریباً بسیاری از بخش های اقتصادی خود‬ ‫را پیدا کرده اند و با هم افزایی‪ ،‬در حال تالش هستند‬ ‫تا عالوه بر اینکه نیازهای مورد نظر جامعه پزشکی و‬ ‫مردم جامعه را فراهم کنند؛ کسب و کار خود را هم به‬ ‫حرکت دراورند و ظرفیت های خالی که مدتها خاک‬ ‫می خــورده را به این بهانه فعال نماینــد‪ .‬این را در‬ ‫بخش های مختلف تولید می توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫برخی تولیدکنندگان از فعال شدن پتانسیل هایی‬ ‫می گویند که تا همین چند ماه پیش‪ ،‬هیچکس در‬ ‫کشور انها را نمی دید و اکنون شرایط به گونه ای پیش‬ ‫رفته تا در کنار همه ســختی هایی که ویروس کرونا‬ ‫برای ســامت مردم و جامعه پزشکی کشور ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬اما این ظرفیت ها دیده شوند و هم اکنون بعد‬ ‫از سال ها خاک خوری‪ ،‬فعال شوند‪.‬‬ ‫یکیازتولیدکنندگانماسکولباس هایپزشکی‬ ‫می گوید‪ :‬دستگاهی خریداری شده بود که به دلیل‬ ‫عدم اقبال بازارهای داخلی و خارجی به ماسک های‬ ‫طبیوپزشکییکبارمصرف‪،‬تولیدازسویانمقرون‬ ‫به صرفه نبود و سه سال بود که این دستگاه علیرغم‬ ‫توانایی بسیار‪ ،‬در گوشــه ای از یک سوله در یکی از‬ ‫شهرک های صنعتی کشور خاک می خورد‪ ،‬اما اکنون‬ ‫به سرعت فعال شده و هم اکنون درحال تولید است‬ ‫تا باری از نیازهای کنونی کشور بردارد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬اکنون بــا حمایت وزارتخانه های‬ ‫بهداشت و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این ظرفیت فعال‬ ‫شده و مشغول تولیدکردن ماسک و لباس پزشکی‬ ‫مطابق با استانداردهای مدنظر وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫در حقیقت این بخش از تولید‪ ،‬با همت بسیج اصناف‬ ‫کشور فعال شده است؛ چراکه فراخوان داده شده تا‬ ‫بتوان هر بخشــی که توانایی تولید ماسک و لباس‬ ‫پزشکی دارد‪ ،‬فعال شده و از تمام ظرفیت خود برای‬ ‫این موضوع استفاده نماید‪.‬‬ ‫یکی دیگــر از تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه‬ ‫پوشــاک بیان کرد‪ :‬شــیوع ویروس کرونا به شدت‬ ‫فروش پوشاک و لباس مورد نیاز مردم در شب عید‬ ‫را کاهش داده است‪ ،‬اما هم اکنون ظرفیت های خالی‬ ‫کارگاه هــای تولیدی برای تولید ماســک و لباس‬ ‫پزشکی فعال شده و با توافقات صورت گرفته با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬پارچه نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار داده‬ ‫شده تا با اســتانداردهای وزارت بهداشت‪ ،‬اقدام به‬ ‫تولید نمایند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اســاس‪ ،‬اتحادیه پوشاک کشور‬ ‫توانایی تولید روزانه حداقل ‪ ۲.۵‬میلیون ماســک را‬ ‫داردکه بر این اســاس این ماسک ها چندبار مصرف‬ ‫بوده و قرار بر این اســت که هر روز به ظرفیت اضافه‬ ‫شــود؛ چراکه هم اکنون قرار بر این شده که تولید با‬ ‫روزانه ‪ ۵۰۰‬هزار ماسک اغاز شود و در ادامه به روزانه‬ ‫دو میلیون تا دو و نیم میلیون ماسک هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده می افزاید‪ :‬وزارت بهداشت قول‬ ‫داده تــا این ماســک را بــه صــورت تضمینی از‬ ‫تولیدکنندگان خریداری نماید که این خود نقطه ای‬ ‫دلگرم کننده برای تولیدکنندگان است؛ این در حالی‬ ‫است که قرار است که معاونت صنایع وزارت صنعت‬ ‫نیز پارچه های استاندارد برای این کار را که از سوی‬ ‫واحدهای نســاجی داخل کشور تامین می شود‪ ،‬در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان قــرار دهد‪ ،‬اما خود ما نیز به‬ ‫موازات پارچه از بازار تهیه کرده ایم و مشکلی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد و تولید در حال انجام است‪.‬‬ ‫رکود بازار میوه در استانه شب عید‬ ‫بازارمیوهطیروزهایاخیرتحتتاثیرشیوعویروسکروناقرارگرفتهوفعاالن‬ ‫صنعت نگران عدم وجود تقاضای کافی و زیان باغداران در شب عید هستند‪ .‬بازار‬ ‫میوه در استانه شب عید‪ ،‬روزهای نسبتاً ارامی را پشت سر می گذارد و جز برخی‬ ‫اقالم‪ ،‬قیمت سایر میوه ها و صیفی جات با نوسانات جزئی همراه است‪.‬‬ ‫طی روزهای اخیر به دلیل شیوع کرونا در کشور و شایعه شدن تاثیر ویتامین‬ ‫ث بــر جلوگیری از این بیماری تقاضا برای مرکبات افزایش یافته ضمن اینکه‬ ‫شیوع ویروس کرونا مصرف زنجبیل را نیز باال برده و قیمت این محصول را حتی‬ ‫به بیش از ‪ ١٠٠‬هزارتومان در هرکیلوگرم رسانده است‪.‬با این حال مسئوالن و‬ ‫فعاالن اتحادیه های میوه و تره بار معتقدند بازار میوه طی روزهای اخیر در رکود‬ ‫بسر می برد و با وجود انکه طبق اعالم مسئوالن دولتی حدود‪ ٣٥‬هزارتن پرتقال‬ ‫و حدود ‪ ٢٥‬هزارتن سیب درختی برای شب عید ذخیره شده‪ ،‬فعاالن صنعت‬ ‫میوه معتقدند امسال با توجه به فراوانی تولید و عرضه میوه و همچنین شرایط‬ ‫ایجاد شــده به دلیل شیوع کرونا نیازی به تنظیم بازار میوه شب عید نیست و‬ ‫نگرانی هابهجایکمبودمیوه‪،‬بهسمتنگرانیازفاسدشدنتولیداتکشاورزان‬ ‫و باغداران معطوف شده است‪.‬در همین زمینه‪ ،‬اکبر یاوری‪ ،‬عضو هیات رئیسه‬ ‫اتحادیهبارفروشاندرگفتگوباخبرنگارمهربابیاناینکهتغییرخاصیدرقیمت‬ ‫میوه طی روزهای اخیر اتفاق نیفتاده است‪ ،‬گفت‪ :‬امسال تولید و عرضه سیب‬ ‫درختی و پرتقال به وفور صورت گرفته و مشکلی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تقاضا برای مرکبات به دلیل شــیوع ویروس کرونا و مطرح‬ ‫شدن بحث تاثیر ویتامین ث در جلوگیری از این بیماری‪ ،‬افزایش یافته است و‬ ‫اینمسالهباعثنوساناتیدرنرخاینمحصوالتشدکهایننوساناتبسیارجزئی‬ ‫بوده است‪ .‬یاوری قیمت هرکیلوگرم پرتقال شمال را در میدان مرکزی میوه و‬ ‫تــره بار بین ‪ ٣‬تا ‪ ٥.٥‬هزارتومان عنوان کرد و افزود‪ :‬قیمت هرکیلوگرم پرتقال‬ ‫جنوب نیز بین ‪ ٧‬تا ‪ ١٠‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی با اشــاره به ذخیره سازی میوه شب عید از سوی‬ ‫وزارت صمت گفت‪ :‬باتوجه به شرایط موجود نیازی به ذخیره سازی در این حوزه‬ ‫نبود اما دولت این کار را انجام داده و برای استان تهران حدود ‪ ٤‬هزارتن پرتقال‬ ‫و حدود ‪ ٣‬هزارتن سیب درختی ذخیره شده است‪.‬‬ ‫یاوری با اشاره به ایجاد رکود در بازار میوه طی روزهای اخیر افزود‪ :‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬برخی ماشین های حمل میوه حدود دو الی سه روز زمان می برد تا بارشان‬ ‫تخلیهشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر قیمت پیاز به دلیل صادرات افزایش یافته‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت این محصول نیز طی دو روز گذشته از ‪ ١٠‬هزارتومان به ‪٦‬‬ ‫هزارتومان کاهش یافته است و دلیل این افزایش قیمت نیز صادرات به عراق بود‬ ‫چون مرز بین ترکیه و عراق بسته شده و عراقی ها پیاز مورد نیازشان را از کشور‬ ‫ماتامینمی کنند‪.‬‬ ‫یاوری ادامه داد‪ :‬اگر این صادرات انجام نمی شد قیمت پیاز با توجه به شرایط‬ ‫تولید ان باید در حدود ‪ ٣‬هزارتومان بود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به افزایش قیمت موز به ‪ ۱۸‬هزارتومان گفت‪ :‬موز‪،‬‬ ‫اناناس‪ ،‬انبه و نارگیل ‪ ٤‬محصول وارداتی هستند که قیمت انها تابع نرخ دالر و‬ ‫شرایط واردات است ضمن اینکه موزهای وارداتی به کشور اکوادوری هستند که‬ ‫از انجا وارد ترکیه و از ترکیه وارد ایران می شوند به دلیل بسته شدن مرز ایران و‬ ‫ترکیه قیمت این میوه به کیلویی‪ ١٨‬هزارتومان رسیده است‪.‬‬ ‫یاوری با بیان اینکه زنجبیل نیز محصولی وارداتی است که در برخی فصول‬ ‫وارد می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این محصول قب ً‬ ‫ال از چین وارد می شد اخیرا ًاز هندوستان‬ ‫نیز وارد می شــود با شیوع کرونا قیمت این محصول افزایش زیادی پیدا کرد‬ ‫که در پی این مساله برای ان در میدان مرکزی نرخ مصوب ‪ ٥٠‬هزارتومان و‬ ‫در مراکز خرده فروشــی سطح شهر هرکیلوگرم ‪ ٦٠‬هزارتومان تعیین شد و‬ ‫اگر کسی در سطح شهر زنجبیل را گران تر از این نرخ عرضه کند دچار تخلف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به شرایط موجود بازار ارامی را برای شب عید پیش‬ ‫بینیمی کنیموبسیارنگرانباغدارانوکشاورزانهستیمکهمبادامحصولروی‬ ‫دستشان بماند و خیلی از بارها در سردخانه ها فاسد و دور ریز شود‪.‬همچنین در‬ ‫این زمینه‪ ،‬جواد باقری‪ ،‬عضو اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی در گفتگو با‬ ‫خبرنگارمهربااشارهبهتاثیرشیوعویروسکرونابربازارمیوهوترهباراظهارداشت‪:‬‬ ‫شیوع کرونا منجر به ایجاد رکود در بازار میوه و تره بار شده و قیمت میوه هایی‬ ‫مانند پرتقال‪ ،‬سیب درختی‪ ،‬کیوی و خیار که هر سال در چنین فصلی افزایش‬ ‫پیدا می کرد‪ ،‬هم اکنون ثابت مانده است‪.‬‬ ‫توزیع اسکناس نو منتفی شد‬ ‫بانک مرکزی از ممنوعیت توزیع اســکناس نو در شعب بانکی خبرداد و‬ ‫اعالم کرد‪:‬بانک ها باید ازدریافت وپرداخت هرگونه وجه نقد اعم از اسکناس‪،‬‬ ‫ایران چک و مسکوک اجتناب نموده و چنانچه ضرورتی به دریافت وجوه از‬ ‫مشتریان وجود داشت با رعایت کامل اصول بهداشتی انجام شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در بخشــنامه ای مهم به نظام بانکی ابالغ کرد‪ :‬در روزهای‬ ‫پایانی سال اسکناس نو‪ ،‬توزیع نمی شود‪ .‬ضمن انکه دریافت و پرداخت وجه‬ ‫نقد در بانک ها محدود شده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به بانک ها دستور داده است که همچنین تعدادی از دستگاه‬ ‫های خودپرداز فقط برای خدمات الکترونیکی اختصاص یابد ضمن انکه این‬ ‫دستگاه ها نیز ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫در این بخشــنامه امده اســت‪ :‬واحدهای روابط عمومی بانک ها موظف‬ ‫هستند مخاطرات ناشی از مبادله ی وجوه نقد را در احتمال ابتال به بیماری‬ ‫کویید‪ ، 19‬به مشــتریان خود از طرق مختلف مانند اطالعات داخل شعب‪،‬‬ ‫فایل های صوتی و تصویری و نیز بهره برداری از امکانات رسانه ملی‪ ،‬مطبوعات‬ ‫و فضای مجازی اطالع رسانی نمایند‪.‬‬ ‫همه ساله به مناسبت ایام نوروز و سنت استفاده از اسکناس بعنوان عیدی‬ ‫در بین خانوارهای ایرانی‪ ،‬بانک ها اقدام به توزیع اســکناس نو در بین عموم‬ ‫مردم می نمایند که باتوجه به شرایط حال حاضر و با هدف جلوگیری از انتقال‬ ‫بیماری‪ ،‬در تجمعات ایجاد شده برای دریافت اسکناس نو و همچنین خطر‬ ‫گسترش بیماری از طریق رد و بدل شدن اسکناس بین افراد خانواده‪ ،‬دوستان‬ ‫و اشــنایان‪ ،‬توزیع اسکناس نو در روزهای پایانی سال به هر نحو در شعب و‬ ‫خزانه بانک ها ممنوع بوده و الزم است این موضوع از طرق مقتضی به عموم‬ ‫مردم اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫شــعب بانک ها می بایست از دریافت و پرداخت هر گونه وجه نقد اعم از‬ ‫اسکناس‪ ،‬ایران چک و مسکوک اجتناب نموده و چنانچه ضرورتی به دریافت‬ ‫وجوه از مشــتریان وجود داشت با رعایت کامل اصول تاکید شده بهداشتی‬ ‫اقدام گردد‪.‬‬ ‫انتقال وجوه دریافتی به خزانه بانک ها باید با رعایت تمام جوانب احتیاطی‬ ‫صورت گیرد و از دوبار شمار کردن ان توسط کارکنان خزانه ها جدا خودداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کارکنان تمام بانک ها باید نسبت به راهنمایی و ارائه ابزارهای جایگزین‬ ‫وجه نقد به مشتریان خود در شعب اهتمام ویژه ای داشته و واحدهای ذیربط‬ ‫نیز مکلف هستند تمام شــرایط و امکانات الزم را برای این منظور در شعب‬ ‫مهیا نمایند‪.‬‬ ‫بانک ها موظف هستند‪ ،‬تعداد مشخصی از دستگاه های خودپرداز خود را‬ ‫به صورت غیرنقد و فقط برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک اعم از کارت‬ ‫به کارت‪ ،‬دریافت موجودی‪ ،‬پرداخت قبوض و ‪ ...‬تنظیم نمایند‪ .‬تعداد و محل‬ ‫استقرار دستگاه های مذکور می بایست به نحو مقتضی اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق تماس فرد با صفحه‬ ‫کلید‪ ،‬دریچه دریافت پول و ‪ ...‬مقتضی است تمام دستگاه های خودپرداز به‬ ‫ویژه انهایی که عملیات پرداخت وجه نقد را انجام میدهند توسط عوامل پول‬ ‫گذاری و نگه داری در فواصل زمانی مشخص ضدعفونی شود‪.‬‬ ‫به منظور اطمینان از ارائه مطلوب خدمات بانکداری الکترونیک مقتضی‬ ‫اســت واحدهای انفورماتیک بانک ها به صورت ‪ 24‬ساعته وضعیت سامانه‬ ‫های پرداخت الکترونیک خود را رصد و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکالت‬ ‫احتمالی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع اسکناس نو منتفی شد‬ ‫بانک مرکزی از ممنوعیت توزیع اسکناس نو در شعب‬ ‫بانکیخبردادواعالمکرد‪:‬بانک هابایدازدریافتوپرداخت‬ ‫هرگونه وجه نقد اعم از اسکناس‪ ،‬ایران چک و مسکوک‬ ‫اجتناب نموده و چنانچه ضرورتــی به دریافت وجوه از‬ ‫مشــتریان وجود داشت با رعایت کامل اصول بهداشتی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه ای مهم به نظام بانکی ابالغ‬ ‫کرد‪ :‬در روزهای پایانی سال اسکناس نو‪ ،‬توزیع نمی شود‪.‬‬ ‫ضمن انکه دریافت و پرداخت وجه نقد در بانک ها محدود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بانکمرکزیبهبانکهادستوردادهاستکههمچنین‬ ‫تعدادی از دســتگاه های خودپرداز فقط برای خدمات‬ ‫الکترونیکی اختصاص یابد ضمن انکه این دستگاه ها نیز‬ ‫ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫در این بخشنامه امده است‪ :‬واحدهای روابط عمومی‬ ‫بانک ها موظف هستند مخاطرات ناشی از مبادله ی وجوه‬ ‫نقد را در احتمال ابتال به بیماری کویید‪ ، 19‬به مشتریان‬ ‫خود از طرق مختلف مانند اطالعات داخل شعب‪ ،‬فایل‬ ‫های صوتی و تصویری و نیز بهره برداری از امکانات رسانه‬ ‫ملی‪ ،‬مطبوعات و فضای مجازی اطالع رسانی نمایند‪.‬‬ ‫همه ساله به مناســبت ایام نوروز و سنت استفاده از‬ ‫اسکناس بعنوان عیدی در بین خانوارهای ایرانی‪ ،‬بانک ها‬ ‫اقدام به توزیع اسکناس نو در بین عموم مردم می نمایند‬ ‫که باتوجه به شــرایط حال حاضر و با هدف جلوگیری از‬ ‫انتقال بیماری‪ ،‬در تجمعات ایجاد شــده برای دریافت‬ ‫اسکناس نو و همچنین خطر گسترش بیماری از طریق‬ ‫رد و بدل شدن اســکناس بین افراد خانواده‪ ،‬دوستان و‬ ‫اشنایان‪ ،‬توزیع اسکناس نو در روزهای پایانی سال به هر‬ ‫نحو در شعب و خزانه بانک ها ممنوع بوده و الزم است این‬ ‫موضوع از طرق مقتضی به عموم مردم اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫شعب بانک ها می بایست از دریافت و پرداخت هر گونه‬ ‫وجه نقد اعم از اسکناس‪ ،‬ایران چک و مسکوک اجتناب‬ ‫نموده و چنانچه ضرورتی به دریافت وجوه از مشــتریان‬ ‫وجود داشت با رعایت کامل اصول تاکید شده بهداشتی‬ ‫اقدام گردد‪.‬‬ ‫انتقال وجوه دریافتی به خزانه بانک ها باید با رعایت‬ ‫تمام جوانب احتیاطی صورت گیرد و از دوبار شمار کردن‬ ‫ان توسط کارکنان خزانه ها جدا خودداری شود‪.‬‬ ‫کارکنان تمام بانک ها باید نسبت به راهنمایی و ارائه‬ ‫ابزارهای جایگزین وجه نقد به مشتریان خود در شعب‬ ‫اهتمام ویژه ای داشــته و واحدهــای ذیربط نیز مکلف‬ ‫هستند تمام شرایط و امکانات الزم را برای این منظور در‬ ‫شعب مهیا نمایند‪.‬‬ ‫بانک ها موظف هســتند‪ ،‬تعداد مشخصی از دستگاه‬ ‫های خودپرداز خود را به صورت غیرنقد و فقط برای ارائه‬ ‫خدمــات بانکداری الکترونیک اعــم از کارت به کارت‪،‬‬ ‫دریافت موجــودی‪ ،‬پرداخت قبوض و ‪ ...‬تنظیم نمایند‪.‬‬ ‫تعداد و محل استقرار دستگاه های مذکور می بایست به‬ ‫نحو مقتضی اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق‬ ‫تماس فرد با صفحه کلید‪ ،‬دریچه دریافت پول و ‪ ...‬مقتضی‬ ‫اســت تمام دســتگاه های خودپرداز به ویژه انهایی که‬ ‫عملیات پرداخت وجه نقد را انجام میدهند توسط عوامل‬ ‫پــول گذاری و نگــه داری در فواصل زمانی مشــخص‬ ‫ضدعفونی شود‪.‬‬ ‫به منظور اطمینان از ارائه مطلوب خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیک مقتضی است واحدهای انفورماتیک بانک ها‬ ‫به صورت ‪ 24‬ســاعته وضعیت ســامانه های پرداخت‬ ‫الکترونیک خود را رصد و در اســرع وقت نسبت به رفع‬ ‫مشکالت احتمالی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫رکود بازار میوه در استانه شب عید‬ ‫بازار میوه طی روزهای اخیر تحت تاثیر شیوع ویروس‬ ‫کرونا قــرار گرفته و فعاالن صنعت نگــران عدم وجود‬ ‫تقاضای کافی و زیان باغداران در شب عید هستند‪ .‬بازار‬ ‫میوه در استانه شب عید‪ ،‬روزهای نسبتاً ارامی را پشت‬ ‫ســر می گذارد و جز برخی اقالم‪ ،‬قیمت سایر میوه ها و‬ ‫صیفی جات با نوسانات جزئی همراه است‪.‬‬ ‫طی روزهای اخیر به دلیل شــیوع کرونا در کشور و‬ ‫شــایعه شــدن تاثیر ویتامین ث بر جلوگیری از این‬ ‫بیماری تقاضا برای مرکبات افزایش یافته ضمن اینکه‬ ‫شــیوع ویروس کرونا مصرف زنجبیل را نیز باال برده و‬ ‫قیمت این محصول را حتی به بیش از ‪ ١٠٠‬هزارتومان‬ ‫در هرکیلوگرم رسانده اســت‪.‬با این حال مسئوالن و‬ ‫فعــاالن اتحادیه های میوه و تره بار معتقدند بازار میوه‬ ‫طی روزهای اخیر در رکود بســر می برد و با وجود انکه‬ ‫طبق اعالم مسئوالن دولتی حدود ‪ ٣٥‬هزارتن پرتقال‬ ‫و حدود ‪ ٢٥‬هزارتن سیب درختی برای شب عید ذخیره‬ ‫شــده‪ ،‬فعاالن صنعت میوه معتقدند امسال با توجه به‬ ‫فراوانی تولید و عرضه میوه و همچنین شــرایط ایجاد‬ ‫شده به دلیل شــیوع کرونا نیازی به تنظیم بازار میوه‬ ‫شب عید نیســت و نگرانی ها به جای کمبود میوه‪ ،‬به‬ ‫ســمت نگرانی از فاسد شــدن تولیدات کشاورزان و‬ ‫باغداران معطوف شــده اســت‪.‬در همین زمینه‪ ،‬اکبر‬ ‫یاوری‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتحادیه بارفروشان در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر با بیان اینکه تغییر خاصی در قیمت میوه‬ ‫طی روزهای اخیر اتفاق نیفتاده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫تولید و عرضه ســیب درختی و پرتقال به وفور صورت‬ ‫گرفته و مشکلی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تقاضا برای مرکبات به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا و مطرح شــدن بحث تاثیر ویتامین ث در‬ ‫جلوگیری از این بیماری‪ ،‬افزایش یافته است و این مساله‬ ‫باعث نوساناتی در نرخ این محصوالت شد که این نوسانات‬ ‫بسیار جزئی بوده است‪.‬‬ ‫یاوری قیمت هرکیلوگرم پرتقال شمال را در میدان‬ ‫مرکزی میوه و تره بار بین ‪ ٣‬تا ‪ ٥.٥‬هزارتومان عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬قیمت هرکیلوگرم پرتقال جنوب نیز بین ‪ ٧‬تا ‪١٠‬‬ ‫هزارتومان است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۱‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور به ‪ ۸۳‬هزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫مگاوات رسید‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه “ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور به‪ ۸۳‬هزار‬ ‫و‪ ۳۵۰‬مگاواترسید”گفت‪:‬تمامتالشصنعتبرقکشوربرایارائهکارمطلوبدرجهتکسبرضایت‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫همایون حائری‪ ،‬معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مراســم افتتاح همزمان ‪ 25‬طرح بزرگ‬ ‫صنعت برق اظهار داشت‪ :‬در کنار این پروژه ها و اقدام های سخت افزاری و نرم افزاری‪ ،‬ارتقای دانش کار‬ ‫و اســتفاده از فناوری های پیشرفته بومی هم در ذات پروژه ها بوده که در قالب اجرای انها انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از جمله این فناوری ها به نسل جدید توربین ها و ژنراتورها و سیستم های کنترل پیشرفته اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬برای پیاده سازی پویش هر هفته الف ب ایران‪ ،‬سه منبع بزرگ انرژی بزرگ هم در کنار‬ ‫خود داشــتیم که در انجام پروژه ها حرف اول و اخر را می زد‪.‬حائری تصریح کرد‪ :‬منبع انرژی نخست‬ ‫کسبرضایتمردمبودکهبزرگترینسرمایهماستوتمامتالشمابرایارائهکاردرجهترضایتمندی‬ ‫انان است‪.‬‬ ‫وی همکاران صنعت اب و برق‪ ،‬پیمانکاران و دیگر دست اندرکاران این صنعت و تامین کنندگان‬ ‫تجهیزات و صنایع پشتیبان را دیگر منابع انرژی صنعت برق در اجرای پروژه ها دانست و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با بهره برداری از پروژه های نیروگاهی جدید‪ ،‬ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور به ‪ 83‬هزار و‬ ‫‪ 350‬مگاوات رسید‪.‬‬ ‫قبض های برق تا اردیبهشت ‪ ۹۹‬فرصت پرداخت دارند‬ ‫شرکت توانیر با ارسال ابالغیه ای خطاب به مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی‬ ‫برق سراسر کشور‪ ،‬مواردی را برای همکاری با مشترکان در خصوص دریافت هزینه برق مصرفی انان‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫در متن ابالغیه شرکت توانیر که با امضای محمد حسن متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت توانیر ارسال شده‪ ،‬امده است‪“ :‬با توجه به شرایط به وجود امده و لزوم ایجاد تسهیالت برای ان‬ ‫دسته از متقاضیان و مشترکان محترم برق که درگیر مسائل جانبی مربوط به کرونا هستند‪ ،‬ترتیبی‬ ‫اتخاذ شود تا ضمن امادگی و پایداری شبکه برق‪ ،‬اقدامات زیر به عمل اورند‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرکت ها مکلفند نسبت به ارائه خدمات غیرحضوری و فروش و خدمات پس از فروش اقدام و‬ ‫ضمن اطالع رسانی عمومی‪ ،‬تسهیالت الزم در این زمینه را در اختیار متقاضیان قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -2‬به ان دسته از مشترکان خانگی و یا سایر مصارف امپری که در خواست استمهال هزینه های‬ ‫برق مصرفی را دارند‪ ،‬تا پایان اردیبهشت ماه سال ‪ 99‬مهلت پرداخت داده شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه انشعاب درخواستی متقاضیان برق در اقساط سه ماهه دریافت شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از اولین واحد کالس ‪ F‬نیروگاهی قرارداد‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬مگاواتی‬ ‫گامیمهمدرراستایاجرایقرارداد‪ ۵۰۰۰‬مگاواتیخرید‪،‬طراحی‪،‬تولیدوانتقالدانشتوربین های‬ ‫کالس ‪ F‬با به مدار امدن اولین واحد از این قرارداد در بخش گازی نیروگاه هنگام‪ ،‬برداشته شد‪.‬‬ ‫بخش گازی نیروگاه هنگام به ظرفیت‪ 307‬مگاوات امروز در قالب افتتاح همزمان‪ 25‬پروژه بزرگ‬ ‫صنعت برق کشور‪ ،‬راه اندازی شد‪ .‬پروژه ای مهم‪ ،‬که اگر شرایط شیوع ویروس کرونا حادث نمی شد‪،‬‬ ‫قرار بود با حضور مسئوالن ارشد کشور بهره برداری شود‪.‬‬ ‫اسفند ماه سال‪ 94‬بود که در دیدار «حمید چیت چیان»‪ ،‬وزیر وقت نیروی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و «زیگمار گابریل» وزیر وقت اقتصاد و انرژی المان ‪ ،‬قرارداد همکاری بین شرکت های گروه مپنای‬ ‫ایران و زیمنس المان برای ساخت توربین های کالس‪ F‬به امضای مدیران ارش ِد این دو شرکت رسید‪.‬‬ ‫با امضای این قرارداد پنج ساله ‪ ،‬نخستین گام برای بومی سازی توربین های کالس ‪ F‬با نام تجاری‬ ‫‪ 4000F-SGT5‬برداشــته شــد‪ .‬توربین ‪ 4000F-SGT5‬از پیشــرفته ترین و مطمئن ترین‬ ‫توربین های گازی کالس ‪ F‬در دنیا است که در شرایط ایزو توان تولی ِد‪ 307‬مگاوات با بازدهی حرارتی‬ ‫‪ 40.1‬درصد را دارد‪ .‬میزان ‪ NOX‬و ‪ CO‬حاصل از کارکرد این توربین با سوخت گاز به ترتیب ‪ 25‬و‬ ‫‪ PPM 80‬است که با الزامات زیست محیطی بین المللی سازگاری دارد‪.‬‬ ‫در قرارداد ‪ 5000‬مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی کالس ‪ F‬قرار بر انتقال تکنولوژی است و در این‬ ‫قرارداد باید ‪ 11‬توربین کالس ‪ F‬گازی در داخل کشور نصب شود که امروز شاهد راه اندازی نخستین‬ ‫توربیــن کالس ‪ F‬از این قرارداد ‪ 5000‬مگاواتی به ظرفیت ‪ 307‬مگاوات در نیروگاه هنگام اســتان‬ ‫هرمزگانبودیم‪.‬‬ ‫عباسعلیابادی‪،‬مدیرعاملگروهمپنادراینخصوصبهخبرنگارتسنیمگفت‪:‬گروهمپناظرفیت‬ ‫علمی‪ ،‬فنی و زیرساختی بسیار خوبی برای انتقال دانش توربین های کالس‪ F‬و بومی سازی این دانش‬ ‫دارد و به طور حتم‪ ،‬تا تکمیل اجرای این قرارداد و دســتیابی کامل کشور به دانش فنی توربین های‬ ‫کالس ‪ ، F‬راه را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫همچنین علیرضا نصرالهی‪ ،‬مجری طرح نیروگاه های ســیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق‬ ‫حرارتی در این خصوص اظهار داشت‪ 5 :‬هزار مگاوات نیروگاه کالس ‪ F‬در کشور احداث خواهد شد‬ ‫که قرارداد ان با گروه مپنا به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید راندمان نیروگاه های حرارتی به‪ 40‬درصد برسد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر راندمان نیروگاه ها اندکی پایین تر از این است اما قطعاً با احداث نیروگاه های‬ ‫کالس‪ F‬که قرار است در‪ 8‬ساختگاه کشور نصب شود‪ ،‬راندمان نیروگاه ها افزایش می یابد‪ .‬مجری طرح‬ ‫نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه توربین های کالس‪ F‬پیشرفته ترین‬ ‫توربین هایتجاری سازیشدهدرجهانهستند‪،‬گفت‪:‬نیروگاههنگامبندرعباساولیننیروگاهسیکل‬ ‫ترکیبی کالس ‪ F‬بخش دولتی است که راندمان ان ‪ 58‬درصد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای احداث ‪ 5‬هزار مگاوات نیروگاه کالس ‪ F‬هشت ساختگاه در نظر گرفته شده که‬ ‫‪ 4‬ساخت گاه بندرعباس‪ ،‬اندیمشک‪ ،‬سهند بناب و رامین اهواز در اولویت این برنامه قرار دارند و اقدامات‬ ‫اجرایی انها در حال انجام است‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫توسعه بخش اول فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی با توان داخلی‬ ‫وزیر نفت درباره برنامه فشارافزایی گاز در پارس جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬سناریوهای فشارافزایی گاز در‬ ‫دریا و خشــکی در حال مطالعه و بررســی بوده و برای اجرای طرح های فشــارافزایی از نظرات‬ ‫مشاوران استفاده می شود‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در تشریح روند توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬مرحله اول توسعه‬ ‫این فاز مشترک توسط یک شرکت ایرانی با هدف تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت با اعالم اینکه برای توســعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی صرفاً ساخت و توسعه تاسیسات‬ ‫فراســاحلی و حفاری چاه های دریایی پیش بینی شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گاز تولیدی چاه های‬ ‫دریایی فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی روانه پاالیشگاه های موجود در عسلویه و کنگان می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسوول با تاکید بر اینکه به زودی پایه سکوی فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی در خلیج فارس‬ ‫نصب می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدواریم تا پایان دولت تولید اولیه ای از فاز ‪۱۱‬پ ارس جنوبی اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در خصوص برنامه فشارافزایی گاز در مرحله دوم توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬برای اجرای طرح های فشارافزایی طرح های مختلفی مطالعه شده و سناریوهای‬ ‫متعددی تعریف و در دست مطالعه است‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه ســناریوهای فشارافزایی گاز در دریا و خشکی در حال مطالعه و بررسی‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای اجرای طرح های فشارافزایی از نظرات مشاوران داخلی و خارجی هم استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هم اکنون ظرفیت تولید گاز غنی ایران مرز ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب در روز را رد می کند که‬ ‫در صورت ساخت و بهره برداری از طرح های نیمه تمام فراساحلی و پاالیشگاهی در دست اجرای‬ ‫پارس جنوبی شامل راه اندازی سکوهای جدید فاز ‪ ۱۳‬و پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید گاز کشــور به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز افزایش می یابد‪.‬این مقام مســوول با‬ ‫تاکید بر اینکه به زودی پایه سکوی فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی در خلیج فارس نصب می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم تا پایان دولت تولید اولیه ای از فاز ‪۱۱‬پ ارس جنوبی اغاز شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در خصوص برنامه فشارافزایی گاز در مرحله دوم توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬برای اجرای طرح های فشارافزایی طرح های مختلفی مطالعه شده و سناریوهای‬ ‫متعددی تعریف و در دست مطالعه است‪.‬‬ ‫شماره ‪4007‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫بحراندراقتصادنفتیعراق!‬ ‫کارشناسان اقتصادی عراق نسبت به تبعات ریزش‬ ‫قیمت جهانی نفت که بخشی از ان به شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشورهای مصرف کننده مانند چین ارتباط‬ ‫دارد‪ ،‬بر اقتصاد کشورشان هشدار دادند‪.‬‬ ‫تاخیــر در پرداخت حقوق ماه دســامبر برخی از‬ ‫وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی و اداری عراق به‬ ‫اعتقاد کارشناسان اقتصادی‪ ،‬نشانه های اشکار از سر‬ ‫براوردن تدریجی وجود بحران اقتصادی در این کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناســان اقتصادی و مالی‪ ،‬بحران پیش روی‬ ‫اقتصادی این کشــور را در ارتباط با مشکالت بودجه‬ ‫بندی ســال ‪ ۲۰۲۰‬و کسری ‪ ۳۰‬درصدی ناشی از ان‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫طبق گزارش ها‪ ،‬برنامه بودجه سال ‪ ۲۰۲۰‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬بار بین هیات دولت و پارلمان (کمیسیون‬ ‫مالی پارلمان) مورد بحث و جدل و مناقشه قرار گرفته‬ ‫و هنوز این بودجه به سبب مشکالتی که دارد در هیات‬ ‫دولت عراق باقی مانده و به پارلمان ارسال نشده است‪.‬‬ ‫حقوق بگیران دولت کــه بیش از چهار میلیون از‬ ‫جمعیت‪ ۳۹‬میلیونی عراق را تشکیل می دهند‪ ،‬پیش‬ ‫بینی می شود که سال اینده از این بحران اقتصادی به‬ ‫علت تاخیر یا عدم پرداخت کامل حقوق هایشــان در‬ ‫شرایط سخت اقتصادی معیشتی قرار گیرند‪.‬‬ ‫براساسگزارشهاییکهدربارهبودجه‪ ۲۰۲۰‬عراق‬ ‫منتشر شده‪ ،‬حجم بودجه کشور معادل تقریبی ‪۱۲۵‬‬ ‫میلیارد دالر است که در تاریخ نظام بودجه ریزی عراق‬ ‫این رقم‪ ،‬کالن ترین بودجه به شمار می رود‪.‬‬ ‫کسری این بودجه نیز یکی از بزرگ ترین کسری ها‬ ‫در تاریخ عراق اســت که به گفته کارشناسان‪ ،‬با رقم‬ ‫تقریبی ‪ ۶۰‬میلیارد دالر رقم بی سابقه ای به شمار می‬ ‫رود‪ .‬کمیســیون مالی پارلمان عراق از دولت خواسته‬ ‫است از حجم کسری بکاهد و در نهایت دولت توانست‬ ‫کسری را به حدود ‪ ۴۱‬میلیارد دالر برساند‪ ،‬این به ان‬ ‫معنا است که کسری بیش از ‪ ۳۰‬درصد کل بودجه را‬ ‫تشــکیل می دهد‪ .‬در حال حاضر کاهش شــدید و‬ ‫غیرمنتظــره قیمــت جهانی نفت‪ ،‬عــراق متکی بر‬ ‫درامدهای نفتی را در مرحله ورشکستگی اقتصادی‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون مالی پارلمان عراق در اظهاراتی‬ ‫که بازتاب گسترده ای در این کشور داشته گفته است‬ ‫که عراق به احتمال در یک و حداکثر دو سال اینده با‬ ‫ورشکستگی اقتصادی مواجه شود‪.‬‬ ‫«هیثم الجبوری» هشــدار داده که صندوق بین‬ ‫المللی پول به تمامی بانک های جهانی ابالغ کرده که‬ ‫از وام دادن به عراق به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی گفته است که خطر فروریختن قیمت جهانی‬ ‫نفت‪ ،‬جدی است و برای مقابله با تبعات این تهدید بر‬ ‫اقتصادعراقبایدازحجمهزینههابهشدتکاستهشود‪.‬‬ ‫الجبوریکسریبودجه‪ ۲۰۲۰‬رابالغبر‪ ۷۴‬تریلیون‬ ‫دینار عراقی (معادل تقریبی ‪ ۵۱‬میلیارد دالر) عنوان‬ ‫کرده که تاکنون در این کشور سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫عراقبهدلیلاتکابراقتصادتکمحصولینفت‪،‬یکی‬ ‫از شکننده ترین اقتصادها را در منطقه دارد که اغلب‬ ‫درامدهــای حاصل از نفت صرف حقــوق کارکنان‬ ‫سازمان ها و ادارات این کشور می شود‪.‬‬ ‫بیش از‪ ۴‬میلیون کارمند و‪ ۴‬میلیون بازنشسته‪ ،‬به‬ ‫گفته رییس کمیســیون مالی پارلمان عراق‪ ،‬شمار‬ ‫حقوق بگیران عراق (با جمعیت ‪ ۳۹‬میلیون نفری) را‬ ‫تشــکیل می دهند که با بحــران اقتصادی پیش رو‪،‬‬ ‫پرداخت حقوق انها در اینده دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫بســیاری از ســرمایه داران به دلیل تهدیدهای‬ ‫اقتصادی که عراق با ان مواجه است از سرمایه گذاری‬ ‫در این کشور خودداری می کنند و این درحالی است‬ ‫که حجم سرمایه گذاری های عراق در خارج نیز مبالغ‬ ‫ناچیزی است که به گفته الجبوری از ‪ ۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫تجاوز نمی کند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرده که عراق بــرای در امان ماندن از‬ ‫فروپاشی اقتصادی نیازمند حداقل بیش از‪ ۶۸‬میلیارد‬ ‫دالر اســت‪ .‬در همین راســتا «ســام سمیسم» از‬ ‫کارشناسان برجسته اقتصادی عراق از تبعات سقوط‬ ‫قیمتجهانینفتتا‪ ۳۲‬دالربراقتصادکشورشهشدار‬ ‫داد و اعالم کرد که بودجه‪ ۲۰۲۰‬عراق بر اساس قیمت‬ ‫هر بشکه نفت‪ ۵۶‬دالر طراحی شده در حالی که قیمت‬ ‫ها امروز به ‪ ۳۲‬دالر رسیده است‪ .‬وی با اشاره به کسری‬ ‫‪ ۵۱‬میلیارد دالری بودجه‪ ،‬کاهش غیر منتظره قیمت‬ ‫نفت را مزید بر علت دانست‪.‬‬ ‫سمیسم تاکید کرده که عراق در استانه یک فاجعه‬ ‫اقتصادی می باشد که فقط خدا از ابعاد ان اگاه است‪،‬‬ ‫زیراکاهشقیمتهاتامرز‪ ۳۲‬دالربرخالفپیشبینی‬ ‫بودجه ریزان عراق است‪.‬‬ ‫بهباورکارشناسانعراقی‪،‬بهدلیلشکستتوافقات‬ ‫ســازمان اوپک در هفته گذشته در خصوص کاهش‬ ‫تولید در نتیجه کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬قمیت جهانی نفت سقوط کرده است‪.‬‬ ‫برخی کارشناســان اقتصادی‪ ،‬عراق را بیشترین‬ ‫متضرر از فرو ریختن قیمت جهانی نفت می دانند‪.‬‬ ‫وزارت نفت عراق توانست در ماه فوریه گذشته (‪۹‬‬ ‫روز قبل) بیش از سه میلیون و‪ ۳۹۰‬هزار بشکه نفت در‬ ‫روز با میانگین قیمت ‪ ۵۱‬دالر و ‪ ۳۷۴‬سنت بفروشد و‬ ‫کل درامد حاصل از فروش نفت در این ماه برای عراق‬ ‫بیش از پنج میلیارد و ‪ ۵۲‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫رییسکمیسیونمالیپارلمانعراقگفتهاستکه‬ ‫میزان درامدهای مطلوب ســاالنه حاصل از نفت در‬ ‫بحران اقتصادی فعلی و با توجه به کسری بودجه باید‬ ‫از‪ ۳۳‬میلیارد دالر کمتر نباشد‪.‬‬ ‫بحراناقتصادیناشیازریزشقیمتنفتدرحالی‬ ‫عراق را نگران کرده که این کشور اکنون با چند بحران‬ ‫از جمله شیوع ویروس کرونا‪ ،‬اعتراض های خیابانی که‬ ‫از بیش از پنج ماه است ارامش سیاسی این کشور را به‬ ‫هم ریخته و باالخره بحران تشکیل دولت جدید مواجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اماده باش چین به فوالدسازان؛ تاثیر کرونا بر بازار سنگ اهن و فوالد جهان‬ ‫در پی اغاز شیوع ویروس کرونا در کشور چین‪ ،‬این‬ ‫کشور به عنوان تامین کننده نیمی از مصرف جهانی‬ ‫فوالد‪ ،‬موجب کاهش قیمت فوالد شد‪ .‬قیمت فوالد به‬ ‫پایین ترین میزان خود در چند ماه اخیر رسید و قیمت‬ ‫اهن نیز بر خالف افزایش ان در سال‪ ۲۰۱۹‬کاهش و‬ ‫سپس در ماه مارس افزایش یافت‪.‬‬ ‫در گــزارش برونیــت‪ ،‬بــه نقل از متــال بولتن‬ ‫ســفارش های فوالد شرکت ‪ Baowu Steel‬از ماه‬ ‫فوریه تاکنون ‪ 5‬درصد کاهش یافته است‪ .‬این میزان‬ ‫کاهش تقاضا به دلیل تاخیر در شروع کار صنایع پایین‬ ‫دستی مانند ساختمان و ساخت و ساز‪ ،‬ماشین االت‪،‬‬ ‫اتومبیل سازی‪ ،‬کشتی سازی و لوازم خانگی است و‬ ‫نتیج ه ان کاهش شدید تقاضای فوالد است‪.‬‬ ‫بســیاری از کارخانه هــای تولید فــوالد هنوز‬ ‫دفترچه های ســفارش خود را برای میزان تولید در‬ ‫ماه های مارس و اوریل تکمیل نکرده اند‪.‬‬ ‫همانگونه که از نمودارهای فوق برداشت می شود‬ ‫در پی کاهش تقاضای فوالد تحت تاثیر ویروس کرونا‪،‬‬ ‫قیمتفوالدبهپایینترینمیزانخوددرچندماهاخیر‬ ‫رســیده است‪ .‬این کاهش قیمت برای میلگرد و ورق‬ ‫فــوالدی در ماه ژانویه به میزان تقریبا‪ 3250‬یوان به‬ ‫ازای هر تن رسیده است‪ .‬به گزارش بیرونیت به نقل‬ ‫از بلومبرگ‪ ،‬اتحادیه اهن و فوالد چین گفت‪" :‬شرکت‬ ‫ها در تدارکات و حمل و نقل با محدودیت هایی روبرو‬ ‫هستند‪ ،‬معامالت متوقف شده اند‪ ،‬قیمت مواد اولیه و‬ ‫فوالد کاهش یافته اســت و این باعث می شود ارزش‬ ‫بازار کاهش یابد‪ ".‬ایــن گروه که نماینده بزرگترین‬ ‫تامین کننده ها است‪ ،‬چراغ سبز را برای میزان تولید‬ ‫پایین تر نشان داد‪.‬‬ ‫بحران بهداشت چین‪ ،‬صنعت فوالد را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده است‪ .‬بحرانی که صدها نفر را کشته‪ ،‬موجب‬ ‫بیماری هزاران فرد شده است و باعث خلل در چشم‬ ‫انداز تقاضای مواد اولیــه به دلیل توقف فعالیت ها و‬ ‫ممنوعیت های حمل و نقل شــده است‪ .‬کشور چین‬ ‫بهترین خریدار سنگ اهن از ‪BHP Group ، Rio‬‬ ‫‪ Tinto Group‬و ‪ Vale SA‬است‪ .‬شرایط موجود‬ ‫منتهی به دسامبر ‪ 2019‬به دلیل باالتر رفتن قیمت‬ ‫سنگ اهن و تقاضای بیشتر برای محصوالت خبر داد‪،‬‬ ‫در صنعــت فوالد چین ‪ -‬که بیــش از نیمی از تولید‬ ‫جهانی را به خود اختصاص می دهد – زنگ هشداری‬ ‫را برای مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان جهانی‬ ‫فوالد در سراسر جهان به صدا در اورده است‪.‬‬ ‫اتحادیه سنگ اهن و فوالد چین در بیانیه ای گفت‪:‬‬ ‫تاثیر ویروس کرونا بر صنعت فوالد در ســه ماهه اول‬ ‫متمرکز خواهد شــد و فوالد سازان باید برنامه های‬ ‫تولید را به طور مناسب بر اساس سفارشات‪ ،‬امور مالی‬ ‫و توانایی حمل و نقل مواد تنظیم کنند‪ .‬این بخش باید‬ ‫از رقابت زیان اور جلوگیری کند‪ ،‬تجار را مدیریت کند‬ ‫و نباید با فــروش فوالد با قیمت پایین بازار را مختل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش بیرونیت به نقل از فین ‪ ،24‬سنگ اهن‬ ‫کومبا نیز در مورد اختالل احتمالی قیمت کاالها به‬ ‫دلیل شیوع ویروس کرونا هشدار داد‪ .‬این غول معدن‬ ‫که از جهش ‪ 69‬درصدی در ســود خالص برای سال‬ ‫گفت‪ :‬این ویروس موســوم به کووید‪ 19-‬شروع به‬ ‫تاثیرگذاری بر قیمت کاالها کرده اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2019‬قیمت سنگ اهن به طور متوسط ‪ 93‬دالر در‬ ‫هر تن( باالترین ســطح از ســال ‪ 2015‬از نظر دالر‬ ‫امریکا) بوده اســت‪ .‬افزایش تقاضا از جانب چین به‬ ‫جهت مسئولیتش در راســتای افزایش ‪ 5‬درصدی‬ ‫تولید اهن و افزایــش ‪ 7‬درصدی تولید فوالد خام و‬ ‫همچنین اختالل در عرضه در اســترالیا و برزیل‪ ،‬از‬ ‫جمله عواملی بود که موجب افزایش قیمت ها شد‪ .‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬پس از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬عدم اطمینان‬ ‫در مورد چگونگی تاثیر ان بر تقاضا از چین در قیمت‬ ‫کاالها تاثیر می گذارد‪ .‬در ســال جاری در ماه فوریه‪،‬‬ ‫قیمت سنگ اهن حدود ‪ 80‬دالر در هر تن بوده است‪،‬‬ ‫اما در ماه مارس این قیمت به حدود ‪90‬دالر نزدیک‬ ‫شدهاست‪.‬بحرانبهداشتچین‪،‬صنعتفوالدراتحت‬ ‫تاثیر قرار داده اســت‪ .‬بحرانی که صدها نفر را کشته‪،‬‬ ‫عمده چاه های جدید شیل در امریکا‬ ‫زیان ده شد‬ ‫تولیدکنندگان نفت شیل در امریکا مدت ها‬ ‫است که با مشکل سوددهی روبه رو هستند و اغاز‬ ‫جنگ قیمتی جدید‪ ،‬اوضاع را برای انها بدتر کرده‬ ‫اســت‪ .‬به نقل از بلومبرگ‪ ،‬عربستان و روسیه و‬ ‫جنگ انها برای افزایش سهم از بازار سبب شده‬ ‫است به طور ناگهانی‪ ،‬تقریباً همه عملیات حفاری‬ ‫شیل در امریکا زیان ده شود‪.‬‬ ‫طبق اعالم موسسه مشاوره ریستاد انرژی در‬ ‫نــروژ‪ ،‬تنها پنــج شــرکت در دو منطقه امریکا‬ ‫می توانند هزینه تولید را پایین تر از قیمت کنونی‬ ‫نفت نگه دارند‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬داده های ریســتاد نشان می دهد‬ ‫شرکت های اکسون موبیل‪ ،‬اکسیدنتال‪ ،‬شورون و‬ ‫کرونکوئست در منطقه پرمین امریکا می توانند با‬ ‫قیمت نفت‪ ۳۱‬دالر نیز سوددهی داشته باشند‪.‬‬ ‫بااینهمهبرایبیشاز‪ ۱۰۰‬شرکتفعالدیگر‬ ‫درصنعتشیلامریکااوضاعاین طورنیست؛برای‬ ‫این شرکت ها حفر چاه های جدید به معنای اغاز‬ ‫زیان دهی است‪.‬‬ ‫بهدلیلافتسریعتولیدمیدان هاینفتشیل‬ ‫در مقایسه با میدان های متعارف‪ ،‬شرکت ها برای‬ ‫حفظتولیدخودناچارندبه سرعتچاه هایجدید‬ ‫حفر کنند و این به معنای تاخیر در پرداخت سود‬ ‫به سرمایه گذاران بوده است‪.‬‬ ‫موجب بیماری هزاران فرد شده است و باعث خلل در‬ ‫چشم انداز تقاضای مواد اولیه به دلیل توقف فعالیت ها‬ ‫و ممنوعیت های حمل و نقل شده است‪ .‬کشور چین‬ ‫بهترین خریدار سنگ اهن از ‪BHP Group ، Rio‬‬ ‫‪ Tinto Group‬و ‪ Vale SA‬است‪ .‬شرایط موجود‬ ‫در صنعــت فوالد چین ‪ -‬که بیــش از نیمی از تولید‬ ‫جهانی را به خود اختصاص می دهد – زنگ هشداری‬ ‫را برای مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان جهانی‬ ‫فوالد در سراسر جهان به صدا در اورده است‪.‬‬ ‫اتحادیه سنگ اهن و فوالد چین در بیانیه ای گفت‪:‬‬ ‫تاثیر ویروس کرونا بر صنعت فوالد در ســه ماهه اول‬ ‫متمرکز خواهد شــد و فوالد سازان باید برنامه های‬ ‫تولید را به طور مناسب بر اساس سفارشات‪ ،‬امور مالی‬ ‫و توانایی حمل و نقل مواد تنظیم کنند‪ .‬این بخش باید‬ ‫از رقابت زیان اور جلوگیری کند‪ ،‬تجار را مدیریت کند‬ ‫و نباید با فــروش فوالد با قیمت پایین بازار را مختل‬ ‫کند‪ .‬به گزارش بیرونیت به نقل از فین‪ ،24‬سنگ اهن‬ ‫کومبا نیز در مورد اختالل احتمالی قیمت کاالها به‬ ‫دلیل شیوع ویروس کرونا هشدار داد‪ .‬این غول معدن‬ ‫که از جهش ‪ 69‬درصدی در ســود خالص برای سال‬ ‫منتهی به دسامبر ‪ 2019‬به دلیل باالتر رفتن قیمت‬ ‫سنگ اهن و تقاضای بیشتر برای محصوالت خبر داد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این ویروس موســوم به کووید‪ 19-‬شروع به‬ ‫تاثیرگذاری بر قیمت کاالها کرده اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2019‬قیمت سنگ اهن به طور متوسط ‪ 93‬دالر در‬ ‫هر تن( باالترین ســطح از ســال ‪ 2015‬از نظر دالر‬ ‫امریکا) بوده اســت‪ .‬افزایش تقاضا از جانب چین به‬ ‫جهت مسئولیتش در راســتای افزایش ‪ 5‬درصدی‬ ‫تولید اهن و افزایــش ‪ 7‬درصدی تولید فوالد خام و‬ ‫همچنین اختالل در عرضه در اســترالیا و برزیل‪ ،‬از‬ ‫جمله عواملی بود که موجب افزایش قیمت ها شد‪ .‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬پس از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬عدم اطمینان‬ ‫در مورد چگونگی تاثیر ان بر تقاضا از چین در قیمت‬ ‫کاالها تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫تعطیلی تعدادی از معادن‬ ‫تا ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه مبادی‬ ‫ورود مواد اولیه به معادن هم بازرســی و رعایت‬ ‫بهداشت انها بررسی خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬قرار شده‬ ‫ان تعداد از معادن که امکان تعطیلی فعالیت خود‬ ‫را دارند موقتاً تا ‪ ۱۵‬فرودین ماه توقف تولید داشته‬ ‫باشند‬ ‫محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه در شرایط‬ ‫فعلی برخی معادن برای ایمنی کارگران تعطیل‬ ‫شــده اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬عالوه بر این برای ایمنی‬ ‫معادن بزرگ و استراتژیک هم پیشنهاداتی مطرح‬ ‫شده اســت به نحوی که ضمن رعایت بهداشت‬ ‫نباید اختاللی در روند تولید به وجود اید چراکه‬ ‫زنجیره مواد معدنی و فلزات مختل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تعطیلی مقطعی چند روزه معادن‬ ‫اثرات مخرب تری خواهد داشــت چراکه ممکن‬ ‫اســت کارگران در رفت و امد شهرهای خود به‬ ‫معادن اســیب پذیر شــده و بیماری را به سایر‬ ‫کارگران انتقال دهند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه مبادی‬ ‫ورود مواد اولیه به معادن هم بازرســی و رعایت‬ ‫بهداشــت انها نیز بررسی خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬قرار‬ ‫شده ان تعداد از معادن که امکان تعطیلی فعالیت‬ ‫خود را دارند موقتاً تا ‪ 15‬فرودین ماه توقف تولید‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫دستگاه های «خودگردان»‪ ،‬جایگزین شعب‬ ‫بانک ملی ایران برای دریافت وجه نقد شدند‬ ‫به منظور مقابله با شــیوع ویروس کرونــا‪ ،‬دریافت و واریز وجه نقد در‬ ‫شعب بانک ملی ایران محدود شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬در پی اقدامات انجام شــده‬ ‫توســط نظام بانکی برای جلوگیری از شیوع این ویروس‪ ،‬بانک ملی ایران‬ ‫اعالم کرد که از این پس دریافت و پرداخت وجه نقد در شــعب این بانک‬ ‫به صورت بسیار محدود انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫دســتگاه های «خودگردان» بانک ملی ایران کــه عملیات دریافت و‬ ‫پرداخت وجه نقد را انجام می دهد به این منظور جایگزین شــعب شــده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫این دســتگاه ها عالوه بر این که همــه خدمات معمول خودپردازها را‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬در هر تراکنش حداکثر ‪ 150‬برگه اســکناس یا چک‬ ‫مسافرتی را دریافت کرده و در همان لحظه به حساب مورد نظر واریز می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران از همه مشــتریان خود خواسته است حداکثر اقدامات‬ ‫الزم برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا را انجام داده و تا حد امکان‬ ‫از مراجعه به شــعب خودداری کنند‪ .‬دســتگاه های «خودگردان» بانک‬ ‫ملــی ایران که عملیات دریافت و پرداخــت وجه نقد را انجام می دهد به‬ ‫این منظور جایگزین شعب شده اند‪.‬‬ ‫این دســتگاه ها عالوه بر این که همــه خدمات معمول خودپردازها را‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬در هر تراکنش حداکثر ‪ 150‬برگه اســکناس یا چک‬ ‫مسافرتی را دریافت کرده و در همان لحظه به حساب مورد نظر واریز می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫توزیع اسکناس نو در شعب بانک صادرات ایران‬ ‫ممنوع شد‬ ‫توزیع پول نو از طریق شــعب بانک صادرات ایران در راستای پیشگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا ممنوع شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬توزیع پول اسکناس نو‪ ،‬ایران‬ ‫چک و مسکوک توسط شعب این بانک به منظور جلوگیری از گسترش ویروس‬ ‫کرونا در ایام پایانی سال صورت نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫گســترش ویروس کرونا از طریق مبادله اســکناس و وجوه نقد‪ ،‬از جمله‬ ‫هشدارهای مسئوالن از زمان اپیدمی ویروس کرونا بوده و در همین راستا بانک‬ ‫صادرات ایران برای کمک به کاهش شــیوع این بیماری‪ ،‬در ایام پایانی سال از‬ ‫توزیع اسکناس نو از طریق شعب خودداری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ابزارهای بانکــداری الکترونیک از جمله نرم افزارهای موبایلی و درگاه های‬ ‫مختلف اینترنتی مانند اپلیکیشن «صاپ»‪« ،‬همراه بانک»‪« ،‬اینترنت بانک»‪« ،‬‬ ‫همبانک»‪« ،‬خودپرداز»‪« ،‬تلفن بانک»‪« ،‬پایانه های فروش» و ‪ ...‬بانک صادرات‬ ‫ایران شرایط استفاده و بهره مندی از انواع خدمات بانکی غیرحضوری را برای‬ ‫مشــتریان و هموطنان فراهم کرده که نیاز به مراجعه حضوری به شعب را به‬ ‫حداقل رسانده است‪.‬‬ ‫در همین راستا افزایش سقف انتقال وجه تا ‪ ١٠٠‬میلیون ریال از طریق این‬ ‫ابزار و تمدید مهلت اســتفاده از سپهرکارت های منقضی شده بانک صادرات‬ ‫ایران در اسفند ‪ ٩٨‬و فروردین ‪ ٩٩‬به مدت سه ماه بدون نیاز حضوری در شعب‬ ‫نیز از جمله اقدامات بانک در این زمینه است‪.‬‬ ‫تمامی ســپهرکارت های این بانک که در اسفندماه سال جاری و فروردین‬ ‫ســال ‪ ٩٩‬تاریخ انقضای انها به پایان می رسد‪ ،‬بدون نیاز به حضور مشتری در‬ ‫شعب بانک‪ ،‬به ترتیب تا پایان خرداد و پایان تیر ‪ ٩٩‬تمدید می شود‪.‬‬ ‫همچنین سقف برداشت نقدی از خودپردازهای بانک در این ایام تا ‪ ٥‬میلیون‬ ‫ریال افزایش یافته اســت‪ .‬توزیع پول نو از طریق شعب بانک صادرات ایران در‬ ‫راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ممنوع شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬توزیع پول اسکناس نو‪ ،‬ایران‬ ‫چک و مسکوک توسط شعب این بانک به منظور جلوگیری از گسترش ویروس‬ ‫کرونا در ایام پایانی سال صورت نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫گســترش ویروس کرونا از طریق مبادله اســکناس و وجوه نقد‪ ،‬از جمله‬ ‫هشدارهای مسئوالن از زمان اپیدمی ویروس کرونا بوده و در همین راستا بانک‬ ‫صادرات ایران برای کمک به کاهش شــیوع این بیماری‪ ،‬در ایام پایانی سال از‬ ‫توزیع اسکناس نو از طریق شعب خودداری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ابزارهای بانکــداری الکترونیک از جمله نرم افزارهای موبایلی و درگاه های‬ ‫مختلف اینترنتی مانند اپلیکیشن «صاپ»‪« ،‬همراه بانک»‪« ،‬اینترنت بانک»‪« ،‬‬ ‫همبانک»‪« ،‬خودپرداز»‪« ،‬تلفن بانک»‪« ،‬پایانه های فروش» و ‪ ...‬بانک صادرات‬ ‫ایران شرایط استفاده و بهره مندی از انواع خدمات بانکی غیرحضوری را برای‬ ‫مشــتریان و هموطنان فراهم کرده که نیاز به مراجعه حضوری به شعب را به‬ ‫حداقل رسانده است‪.‬‬ ‫در همین راستا افزایش سقف انتقال وجه تا ‪ ١٠٠‬میلیون ریال از طریق این‬ ‫ابزار و تمدید مهلت اســتفاده از سپهرکارت های منقضی شده بانک صادرات‬ ‫ایران در اسفند ‪ ٩٨‬و فروردین ‪ ٩٩‬به مدت سه ماه بدون نیاز حضوری در شعب‬ ‫نیز از جمله اقدامات بانک در این زمینه است‪.‬‬ ‫تمامی ســپهرکارت های این بانک که در اسفندماه سال جاری و فروردین‬ ‫ســال ‪ ٩٩‬تاریخ انقضای انها به پایان می رسد‪ ،‬بدون نیاز به حضور مشتری در‬ ‫شعب بانک‪ ،‬به ترتیب تا پایان خرداد و پایان تیر ‪ ٩٩‬تمدید می شود‪.‬‬ ‫همچنین سقف برداشت نقدی از خودپردازهای بانک در این ایام تا ‪ ٥‬میلیون‬ ‫ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫توزیع پول نو از طریق شــعب بانک صادرات ایران در راستای پیشگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا ممنوع شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬توزیع پول اسکناس نو‪ ،‬ایران‬ ‫چک و مسکوک توسط شعب این بانک به منظور جلوگیری از گسترش ویروس‬ ‫کرونا در ایام پایانی سال صورت نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫گســترش ویروس کرونا از طریق مبادله اســکناس و وجوه نقد‪ ،‬از جمله‬ ‫هشدارهای مسئوالن از زمان اپیدمی ویروس کرونا بوده و در همین راستا بانک‬ ‫صادرات ایران برای کمک به کاهش شــیوع این بیماری‪ ،‬در ایام پایانی سال از‬ ‫توزیع اسکناس نو از طریق شعب خودداری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ابزارهای بانکــداری الکترونیک از جمله نرم افزارهای موبایلی و درگاه های‬ ‫مختلف اینترنتی مانند اپلیکیشن «صاپ»‪« ،‬همراه بانک»‪« ،‬اینترنت بانک»‪« ،‬‬ ‫همبانک»‪« ،‬خودپرداز»‪« ،‬تلفن بانک»‪« ،‬پایانه های فروش» و ‪ ...‬بانک صادرات‬ ‫ایران شرایط استفاده و بهره مندی از انواع خدمات بانکی غیرحضوری را برای‬ ‫مشــتریان و هموطنان فراهم کرده که نیاز به مراجعه حضوری به شعب را به‬ ‫حداقل رسانده است‪.‬‬ ‫در همین راستا افزایش سقف انتقال وجه تا ‪ ١٠٠‬میلیون ریال از طریق این‬ ‫ابزار و تمدید مهلت اســتفاده از سپهرکارت های منقضی شده بانک صادرات‬ ‫ایران در اسفند ‪ ٩٨‬و فروردین ‪ ٩٩‬به مدت سه ماه بدون نیاز حضوری در شعب‬ ‫نیز از جمله اقدامات بانک در این زمینه است‪.‬‬ ‫تمامی ســپهرکارت های این بانک که در اسفندماه سال جاری و فروردین‬ ‫ســال ‪ ٩٩‬تاریخ انقضای انها به پایان می رسد‪ ،‬بدون نیاز به حضور مشتری در‬ ‫شعب بانک‪ ،‬به ترتیب تا پایان خرداد و پایان تیر ‪ ٩٩‬تمدید می شود‪.‬‬ ‫همچنین سقف برداشت نقدی از خودپردازهای بانک در این ایام تا ‪ ٥‬میلیون‬ ‫ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۱‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4007‬‬ ‫فازنخستپروژهمجموعهگردشگریوهتل‬ ‫بافت‪،‬تابستانایندهبهبهرهبرداریمیرسد‬ ‫فاز نخست پروژه مجموعه گردشگری و هتل بافت‬ ‫شامل احداث ویالها و فودکورت در نیمه نخست سال‬ ‫اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری‪،‬‬ ‫میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مجموعه گردشگری‬ ‫و هتل بافت اکنون بیش از ‪ 35‬درصد است و فاز اول‬ ‫ان تا پایان تابستان اینده به بهره برداری می رسد‪ .‬‬ ‫پروژه “مجموعه گردشگری و هتل‪ 4‬ستاره بافت”‬ ‫در راستای تقویت گردشگری و ارج نهادن به تعامالت‬ ‫فرهنگی در حدود ‪ 11‬هزار مترمربع در ‪ 2‬فاز شامل‬ ‫هتل و ویالهای اقامتی و فودکورت طراحی شده و در‬ ‫دست اجراست‪.‬‬ ‫ســاخت این هتل در راستای تقویت گردشگری‬ ‫کمک شــایانی به اقتصاد منطقه‪ ،‬به وی‍ژه شهر بافت‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬در حال حاضر حدود ‪ 50‬نفر نیروی‬ ‫پیمانــکاری و کارفرما در این پروژه مشــغول به کار‬ ‫هستند و با راه اندازی ان برای بیش از ‪ 30‬نفر اشتغال‬ ‫مستقیم و حدود ‪ 200‬نفر فرصت شغلی غیرمستقیم‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ :‬راه اندازی هتل بافت نقش‬ ‫مهمی در توسعه گردشگری استان کرمان و استان‬ ‫های همجوار و همچنین ابادانی شهرســتان بافت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬‬ ‫با توجه به نقش صنعت گردشگری در درامدزایی‪،‬‬ ‫توســعه زیرســاخت ها‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬اشتغال زایی و‬ ‫فقرزدایــی و با عنایت به سیاســت های گروه مالی‬ ‫گردشــگری مبنی بر توسعه و فعالیت درنقاط کمتر‬ ‫توسعه یافته به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫و همچنیــن ارائه خدمات اقامتی‪ ،‬نمایشــگاهی و‬ ‫جشنواره ای به واحدهای صنعتی شهر بافت به ویژه‬ ‫کارخانه فوالد بافت‪ ،‬تصمیم به طراحی و ساخت هتل‬ ‫و مجموعه گردشگری شهرســتان بافت در استان‬ ‫کرمان گرفته شد‪.‬‬ ‫پروژه “مجموعه گردشگری و هتل‪ 4‬ستاره بافت”‬ ‫در راستای تقویت گردشگری و ارج نهادن به تعامالت‬ ‫فرهنگی در حدود ‪ 11‬هزار مترمربع در ‪ 2‬فاز شامل‬ ‫هتل و ویالهای اقامتی و فودکورت طراحی شده و در‬ ‫دست اجراست‪.‬‬ ‫ســاخت این هتل در راستای تقویت گردشگری‬ ‫کمک شــایانی به اقتصاد منطقه‪ ،‬به وی‍ژه شهر بافت‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬در حال حاضر حدود ‪ 50‬نفر نیروی‬ ‫پیمانــکاری و کارفرما در این پروژه مشــغول به کار‬ ‫هستند و با راه اندازی ان برای بیش از ‪ 30‬نفر اشتغال‬ ‫مستقیم و حدود ‪ 200‬نفر فرصت شغلی غیرمستقیم‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ :‬راه اندازی هتل بافت نقش‬ ‫مهمی در توسعه گردشگری استان کرمان و استان‬ ‫های همجوار و همچنین ابادانی شهرســتان بافت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬‬ ‫بــا توجه بــه نقش صنعــت گردشــگری در‬ ‫درامدزایی‪ ،‬توســعه زیرســاخت ها‪ ،‬کارافرینی‪،‬‬ ‫اشتغال زایی و فقرزدایی و با عنایت به سیاست های‬ ‫گروه مالی گردشــگری مبنی بر توسعه و فعالیت‬ ‫درنقاط کمتر توسعه یافته به منظور تحقق اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه خدمات اقامتی‪،‬‬ ‫نمایشگاهی و جشــنواره ای به واحدهای صنعتی‬ ‫شــهر بافت به ویژه کارخانه فوالد بافت‪ ،‬تصمیم به‬ ‫طراحی و ســاخت هتل و مجموعه گردشــگری‬ ‫شهرستان بافت در استان کرمان گرفته شد‪ .‬ساخت‬ ‫این هتل در راســتای تقویت گردشــگری کمک‬ ‫شایانی به اقتصاد منطقه‪ ،‬به وی‍ژه شهر بافت خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬در حــال حاضر حــدود ‪ 50‬نفــر نیروی‬ ‫پیمانکاری و کارفرما در این پروژه مشــغول به کار‬ ‫هســتند و بــا راه اندازی ان برای بیــش از ‪ 30‬نفر‬ ‫اشتغال مســتقیم و حدود ‪ 200‬نفر فرصت شغلی‬ ‫غیرمستقیم ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ :‬راه اندازی هتل بافت نقش‬ ‫مهمی در توسعه گردشگری استان کرمان و استان‬ ‫های همجوار و همچنین ابادانی شهرســتان بافت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬‬ ‫با توجه به نقش صنعت گردشگری در درامدزایی‪،‬‬ ‫توســعه زیرســاخت ها‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬اشتغال زایی و‬ ‫فقرزدایــی و با عنایت به سیاســت های گروه مالی‬ ‫گردشــگری مبنی بر توسعه و فعالیت درنقاط کمتر‬ ‫توسعه یافته به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫و همچنیــن ارائه خدمات اقامتی‪ ،‬نمایشــگاهی و‬ ‫جشنواره ای به واحدهای صنعتی شهر بافت به ویژه‬ ‫کارخانه فوالد بافت‪ ،‬تصمیم به طراحی و ساخت هتل‬ ‫و مجموعه گردشگری شهرســتان بافت در استان‬ ‫کرمان گرفته شد‪.‬‬ ‫پروژه “مجموعه گردشگری و هتل‪ 4‬ستاره بافت”‬ ‫در راستای تقویت گردشگری و ارج نهادن به تعامالت‬ ‫فرهنگی در حدود ‪ 11‬هزار مترمربع در ‪ 2‬فاز شامل‬ ‫هتل و ویالهای اقامتی و فودکورت طراحی شده و در‬ ‫دست اجراست‪.‬‬ ‫ســاخت این هتل در راستای تقویت گردشگری‬ ‫کمک شــایانی به اقتصاد منطقه‪ ،‬به وی‍ژه شهر بافت‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬در حال حاضر حدود ‪ 50‬نفر نیروی‬ ‫پیمانــکاری و کارفرما در این پروژه مشــغول به کار‬ ‫هستند و با راه اندازی ان برای بیش از ‪ 30‬نفر اشتغال‬ ‫مستقیم و حدود ‪ 200‬نفر فرصت شغلی غیرمستقیم‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ :‬راه اندازی هتل بافت نقش‬ ‫مهمی در توسعه گردشگری استان کرمان و استان‬ ‫های همجوار و همچنین ابادانی شهرســتان بافت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬‬ ‫با توجه به نقش صنعت گردشگری در درامدزایی‪،‬‬ ‫توسعه زیرســاخت ها‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬اشتغال زایی و‬ ‫فقرزدایــی و با عنایت به سیاســت های گروه مالی‬ ‫گردشگری مبنی بر توسعه و فعالیت درنقاط کمتر‬ ‫توسعه یافته به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫و همچنیــن ارائه خدمات اقامتی‪ ،‬نمایشــگاهی و‬ ‫جشنواره ای به واحدهای صنعتی شهر بافت به ویژه‬ ‫کارخانه فوالد بافت‪ ،‬تصمیم به طراحی و ســاخت‬ ‫هتل و مجموعه گردشــگری شهرســتان بافت در‬ ‫استان کرمان گرفته شد‪v.‬‬ ‫معاون فنی بیمه ایران خبر داد‪:‬‬ ‫تسهیالت و تدابیر جدید بیمه ایران برای‬ ‫گسترش ارائه خدمات غیرحضوری‬ ‫بیمــه ایران با هدف حمایت هر چه بیشــتر از‬ ‫جامعه بیمــه گذاران و زیاندیــدگان در مقابله و‬ ‫پیشــگیری از تهدید ویروس کرونا‪ ،‬تسهیالتی را‬ ‫برای گسترش ارائه خدمات غیرحضوری ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪    ‬به گزارش روابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬محمد‬ ‫زاهدنیــا معاون فنی بیمه ایــران از امکان خرید‬ ‫غیرحضوری انواع پوشش های بیمه ای از طریق‬ ‫ســامانه فــروش الکترونیکــی بیمــه‬ ‫‪ my.iraninsurance.ir‬توسط مشتریان خبر‬ ‫داد و اعالم کرد‪ :‬بیمه گذاران این شرکت می توانند‬ ‫انواع بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل خود را‬ ‫از این طریق تمدید و سایر انواع بیمه نامه ها از جمله‬ ‫بیمه زندگی مان و بیمه های اتش سوزی را نیز با‬ ‫سرمایه ها و پوشش های متنوع از طریق این سامانه‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪    ‬معاون فنی بیمه ایران‪ ،‬تمهیدات این شرکت‬ ‫را در مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬رویکردی پیشگیرانه‬ ‫دانســت و با تاکید بر رعایت اصول بهداشــتی و‬ ‫مراقبتی کارکنان و نمایندگان بیمه که دارای ارباب‬ ‫رجوع هستند‪ ،‬ازتفویض اختیارات الزم در زمینه‬ ‫صدور بیمه نامه و رسیدگی و پرداخت خسارت به‬ ‫‪ ۲۰۶‬شعبه بیمه ایران در سراسر کشور خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬به منظور حذف سیاست های تمرکزگرایانه‬ ‫در این مقطع مهم‪ ،‬عالوه بر پوشــش هزینه های‬ ‫پزشکی ناشی از ویروس کرونا در برخی بیمه نامه‬ ‫هایمرتبطوتداومسرویسخدماتخسارتسیار‬ ‫اتومبیلدرجهتکاهشتجمعدرشعبخسارتی‪،‬‬ ‫پرهیز از فرایندهای دیوان ساالرانه و تغییر رویکرد‬ ‫به سمت خدمات هوشمند الکترونیکی‪ ،‬از جمله‬ ‫تغییرات بنیادین در بیمه ایران بوده است‪ .‬حذف‬ ‫اخذ اثر انگشــت در تمامی تبادالت و اسناد فنی‪،‬‬ ‫مالی و حقوقی بیمه ایران و جایگزینی روش احراز‬ ‫هویت با کارت ملی نیز از دیگر مصوبات اخیر بیمه‬ ‫ایران اســت‪     .‬زاهدنیا همچنین رشد تولید حق‬ ‫بیمه این شــرکت را در ‪ ۱۱‬ماهه ‪ ۹۸‬به میزان ‪۳۶‬‬ ‫درصد و مبلغ ان را حدود ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫دانست و خسارت پرداختی در این دوره را ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان و نسبت کل خسارت مجموع رشته‬ ‫ها را ‪ ۵۹‬درصد اعالم کرد‪     .‬معاون فنی بیمه ایران‬ ‫سهم این شرکت را در بازار بیمه در سال ‪ ۹۶‬معادل‬ ‫‪ 33/۳‬درصد‪ ،‬در سال ‪ ۹۷‬معادل ‪ 34/5  ‬درصد و‬ ‫پیش بینی در ســال ‪ ۹۸‬را با رشــد ‪ ۳۶‬درصدی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬سیاست بیمه ایران برای بازار سال‬ ‫اینده صنعت بیمه حفظ ســهم فعلی یا افزایش‬ ‫نسبی ان است‪.‬‬ ‫‪    ‬زاهدنیــا بیمه ایــران را منضبــط ترین‪،‬‬ ‫استانداردترین و اخالق محورترین شرکت بیمه‬ ‫کشور دانســت و راهبرد اساسی و باور کارکنان و‬ ‫نمایندگان فروش را حفظ شخصیت و برند متمایز‬ ‫این شرکت در مقام بنیانگذار صنعت بیمه کشور‬ ‫خوانــد و اضافه کرد‪ :‬بیمه ایران باوجود توانکندی‬ ‫کافی و اقتدار الزم ‪ ،‬معتقد به مدیریت شــرکت بر‬ ‫مبنای اصول اقتصاد بیمه گری و بهره وری از یک‬ ‫سو و تقویت و حمایت از بخش خصوصی به طریق‬ ‫همکاریهای مشــترک اتکایی و کنسرسیومی از‬ ‫سوی دیگر است‪.‬‬ ‫‪    ‬وی در خاتمه مجموعه صنعت بیمه کشور را‬ ‫در اجرای اصول مدیریت ریسک‪ ،‬به تشویق وکمک‬ ‫به ارامش روانی جامعه‪ ،‬کاهش استرس ها با اگاهی‬ ‫رسانیواطمینانبخشی‪،‬رعایتاصولپیشگیرانه‪،‬‬ ‫کاهشوحذفسفرهایغیرضرور‪،‬قرنطینهخانگی‬ ‫خانواده ها و ارائه خدمات غیرحضوری الکترونیکی‬ ‫دعوت کرد و رمز گذر موفق از این بحران ویروسی‬ ‫جهــان را جدیت در همکاری موثــر بین مردم‪،‬‬ ‫سازمانها و کشورها دانست‪.‬‬ ‫‪   ‬معاون فنی بیمه ایران‪ ،‬تمهیدات این شرکت‬ ‫را در مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬رویکردی پیشگیرانه‬ ‫دانســت و با تاکید بر رعایت اصول بهداشــتی و‬ ‫مراقبتی کارکنان و نمایندگان بیمه که دارای ارباب‬ ‫رجوع هستند‪ ،‬ازتفویض اختیارات الزم در زمینه‬ ‫صدور بیمه نامه و رسیدگی و پرداخت خسارت به‬ ‫‪ ۲۰۶‬شعبه بیمه ایران در سراسر کشور خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬به منظور حذف سیاست های تمرکزگرایانه‬ ‫در این مقطع مهم‪ ،‬عالوه بر پوشــش هزینه های‬ ‫پزشکی ناشی از ویروس کرونا در برخی بیمه نامه‬ ‫هایمرتبطوتداومسرویسخدماتخسارتسیار‬ ‫اتومبیلدرجهتکاهشتجمعدرشعبخسارتی‪،‬‬ ‫پرهیز از فرایندهای دیوان ساالرانه و تغییر رویکرد‬ ‫به سمت خدمات هوشمند الکترونیکی‪ ،‬از جمله‬ ‫تغییرات بنیادین در بیمه ایران بوده است‪ .‬حذف‬ ‫اخذ اثر انگشــت در تمامی تبادالت و اسناد فنی‪،‬‬ ‫مالی و حقوقی بیمه ایران و جایگزینی روش احراز‬ ‫هویت با کارت ملی نیز از دیگر مصوبات اخیر بیمه‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫‪    ‬زاهدنیا همچنین رشد تولید حق بیمه این‬ ‫شــرکت را در ‪ ۱۱‬ماهه ‪ ۹۸‬به میزان ‪ ۳۶‬درصد و‬ ‫مبلغ ان را حدود ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان دانست و‬ ‫خسارت پرداختی در این دوره را ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و نسبت کل خسارت مجموع رشته ها را ‪۵۹‬‬ ‫درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪    ‬معاون فنی بیمه ایران سهم این شرکت را در‬ ‫بازار بیمه در سال ‪ ۹۶‬معادل ‪ 33/۳‬درصد‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۹۷‬معادل ‪ 34/5  ‬درصد و پیش بینی در سال ‪۹۸‬‬ ‫را با رشد‪ ۳۶‬درصدی دانست و افزود‪ :‬سیاست بیمه‬ ‫ایران برای بازار سال اینده صنعت بیمه حفظ سهم‬ ‫فعلی یا افزایش نسبی ان است‪.‬‬ ‫‪    ‬زاهدنیــا بیمه ایــران را منضبــط ترین‪،‬‬ ‫استانداردترین و اخالق محورترین شرکت بیمه‬ ‫کشور دانســت و راهبرد اساسی و باور کارکنان و‬ ‫نمایندگان فروش را حفظ شخصیت و برند متمایز‬ ‫این شرکت در مقام بنیانگذار صنعت بیمه کشور‬ ‫خوانــد و اضافه کرد‪ :‬بیمه ایران باوجود توانکندی‬ ‫کافی و اقتدار الزم ‪ ،‬معتقد به مدیریت شــرکت بر‬ ‫مبنای اصول اقتصاد بیمه گری و بهره وری از یک‬ ‫سو و تقویت و حمایت از بخش خصوصی به طریق‬ ‫همکاریهای مشــترک اتکایی و کنسرسیومی از‬ ‫سوی دیگر است‪     .‬وی در خاتمه مجموعه صنعت‬ ‫بیمه کشور را در اجرای اصول مدیریت ریسک‪ ،‬به‬ ‫تشــویق وکمک به ارامش روانی جامعه‪ ،‬کاهش‬ ‫استرس ها با اگاهی رســانی و اطمینان بخشی‪،‬‬ ‫رعایت اصول پیشگیرانه‪ ،‬کاهش و حذف سفرهای‬ ‫غیرضرور‪ ،‬قرنطینــه خانگی خانواده هــا و ارائه‬ ‫خدمات غیرحضوری الکترونیکی دعوت کرد و رمز‬ ‫گذر موفق از این بحران ویروسی جهان را جدیت‬ ‫در همکاری موثر بین مردم‪ ،‬ســازمانها و کشورها‬ ‫دانســت‪    .‬وی در خاتمه مجموعه صنعت بیمه‬ ‫کشوررادراجرایاصولمدیریتریسک‪،‬بهتشویق‬ ‫وکمک به ارامش روانی جامعه‪ ،‬کاهش استرس ها‬ ‫با اگاهی رسانی و اطمینان بخشی‪ ،‬رعایت اصول‬ ‫پیشــگیرانه‪ ،‬کاهش و حذف سفرهای غیرضرور‪،‬‬ ‫قرنطینــه خانگی خانــواده ها و ارائــه خدمات‬ ‫غیرحضوری الکترونیکــی دعوت کرد و رمز گذر‬ ‫موفق از این بحران ویروســی جهان را جدیت در‬ ‫همکاری موثر بین مردم‪ ،‬ســازمانها و کشــورها‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫زمانبندی ثبت نام مسکن ملی‬ ‫در کشور‬ ‫معاون امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی‬ ‫زمانبندی مرحله دوم ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫در سراسر کشور را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنــگار پایگاه خبری بانک مســکن‪-‬‬ ‫هیبنا‪،‬محمود محمودزاده معاون امور مسکن وساختمان‬ ‫وزارت راه و شهرســازی با اعالم اغــاز فاز دوم از دومین‬ ‫مرحلــه ثبت نام متقاضیان در طرح اقدام ملی مســکن‬ ‫گفت‪:‬فاز اول مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫از روز شنبه ‪ 17‬اسفندماه و فاز دوم مرحله دوم این ثبت‬ ‫نام ها از ‪ 19‬اسفندماه در ‪ 22‬استان کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫بنــا بر اعالم وی تا پایان هفته جاری مرحله دوم ثبت‬ ‫نام در طرح اقدام ملی مسکن در همه استان های کشور‬ ‫انجام خواهد شــد‪.‬وی در ایــن باره اعالم کــرد‪:‬از روز‬ ‫گذشته‪ 19،‬اسفندماه‪،‬مرحله جدید ثبت نام طرح اقدام‬ ‫ملی مســکن در ‪ 17‬استان کشور اغاز شد‪.‬در این مرحله‬ ‫متقاضیــان طرح اقدام ملی مســکن در اســتان های‬ ‫ایالم‪،‬چهارمحال و بختیاری‪،‬خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان‬ ‫شمالی‪،‬زنجان‪،‬قزوین‪،‬کرمان‪،‬کرمانشاه‪،‬کردستان‪،‬یزد‪،‬لر‬ ‫ستان‪،‬هرمزگان‪،‬همدان‪،‬مازندران‪،‬گیالن‪،‬گلســتان از‬ ‫طریق ســامانه اقدام ملی مسکن به ثبت نام در این طرح‬ ‫ملی دسترسی پیدا کردند‪.‬‬ ‫محمودزاده خاطرنشــان کرد‪:‬در مرحله دوم ثبت نام‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن که از شنبه گذشته ‪ 17‬اسفندماه‬ ‫شــروع شــد‪،‬متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در پنج‬ ‫اســتان از جملــه اســتان هــای اذربایجــان‬ ‫شــرقی‪،‬غربی‪،‬اصفهان‪،‬اردبیل و البرز از روز شــنبه ‪17‬‬ ‫اسفند اقدام به ثبت نام در این طرح کردند‪.‬از روز دوشنبه‬ ‫‪ 19‬اســفند ماه نیز ثبت نام در ‪ 17‬استان دیگر اغاز شد‪.‬‬ ‫وی اعــام کرد‪:‬ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی در‬ ‫شهرهای جدید کشور نیز از روز چهارشنیه هفته جاری‬ ‫اغاز خواهد شد و متقاضیان واحدهای مسکونی در این‬ ‫شــهرها نیز می توانند مانند متقاضیان ســایر شهرها و‬ ‫استان ها از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی‬ ‫‪ tem.mrud.ir‬نســبت به ثبت نام در این طرح و قرار‬ ‫گرفتن در صف متقاضیان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬تا پایان هفته یعنی ساعت ‪ 24‬روز پنج شنبه‬ ‫هفته جاری تمام استان های کشور در مرحله دوم ثبت‬ ‫نامشان به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی همچنین در خصوص زمان نهایی اعالم اســامی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط ورود به این طرح گفت‪:‬براساس‬ ‫تجربــه ثبت نام و پاالیش متقاضیان در مرحله اول ثبت‬ ‫نــام طرح اقدام ملی مســکن‪ ،‬پاالیش و اعالم اســامی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملی نزدیک به ‪ 45‬روز‬ ‫کاری به طول می انجامد‪.‬در واقع حدودا ‪ 45‬روز کاری به‬ ‫طول می انجامــد که ثبت نام کنندگان از حیث موارد و‬ ‫ضوابط تعیین شــده در طرح اقدام ملی مسکن همچون‬ ‫ســبز بودن فرم ج‪،‬متاهــل بودن یا سرپرســت خانوار‬ ‫بودن‪،‬بومــی بودن‪،‬عدم مالکیت مســکن و ‪ ...‬پاالیش و‬ ‫مشخص شوند‪.‬با توجه به تعطیالت سال نو پیش رو‪،‬اگر‬ ‫چه احتمال طوالنی تر شــدن این فرایند وجود دارد اما‬ ‫امیدواریم در همان ‪ 45‬روز کاری بتوانیم عملیات وفرایند‬ ‫پاالیش متقاضیان را به انجام برسانیم‪.‬با توجه به اینکه در‬ ‫مرحله دوم حجم ثبت نام کننده ها بسیار بیشتر از مرحله‬ ‫اول خواهد بود بنابراین کار قدری دشوارتر خواهد بود اما‬ ‫تالش ما در وزارت راه وشهرسازی بر این است که ظرف‬ ‫همان ‪ 45‬روز کاری نسبت به پاالیش ثبت نام کنندگان‬ ‫و اعالم اسامی ثبت کنندگان واجد شرایط برای ورود به‬ ‫طرح اقدام ملی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫محمــودزاده همچنیــن در خصوص میــزان اورده‬ ‫متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن توضیح داد‪:‬براساس‬ ‫اعالم صورت گرفته پس از ثبت نام‪،‬افرادی که واجد شرایط‬ ‫شناخته می شوند باید رقمی بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬میلیون تومان‬ ‫اورده اولیه داشته باشند که به حسابی به نام خودشان واریز‬ ‫خواهد شد‪.‬در این حساب هم تسهیالت بانکی واریز خواهد‬ ‫شــد و هم اورده متقاضی براساس برنامه زمانبندی مورد‬ ‫توافق که به امضای متقاضی و دســتگاه مجری می رسد‬ ‫متناســب با پیشرفت پروژه تکمیل می شود تا در زمان و‬ ‫موعد مقرر بتوانند واحدهای خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین در خصوص زمان نهایی اعالم اســامی‬ ‫متقاضیان واجد شــرایط ورود به این طرح گفت‪:‬براساس‬ ‫تجربه ثبت نام و پاالیش متقاضیان در مرحله اول ثبت نام‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن‪ ،‬پاالیش و اعالم اسامی متقاضیان‬ ‫واجدشرایططرحاقدامملینزدیکبه‪ 45‬روزکاریبهطول‬ ‫می انجامد‪.‬در واقع حدودا‪ 45‬روز کاری به طول می انجامد‬ ‫که ثبت نام کنندگان از حیث موارد و ضوابط تعیین شده در‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن همچون سبز بودن فرم ج‪،‬متاهل‬ ‫بودن یا سرپرســت خانوار بودن‪،‬بومی بودن‪،‬عدم مالکیت‬ ‫مسکن و ‪ ...‬پاالیش و مشخص شوند‪.‬با توجه به تعطیالت‬ ‫سال نو پیش رو‪،‬اگر چه احتمال طوالنی تر شدن این فرایند‬ ‫وجود دارد اما امیدواریم در همــان ‪ 45‬روز کاری بتوانیم‬ ‫عملیات وفرایند پاالیش متقاضیان را به انجام برسانیم‪.‬با‬ ‫توجه به اینکه در مرحله دوم حجم ثبت نام کننده ها بسیار‬ ‫بیشتر از مرحله اول خواهد بود بنابراین کار قدری دشوارتر‬ ‫خواهد بود اما تالش ما در وزارت راه وشهرسازی بر این است‬ ‫که ظرف همان ‪ 45‬روز کاری نســبت به پاالیش ثبت نام‬ ‫کنندگان و اعالم اسامی ثبت کنندگان واجد شرایط برای‬ ‫ورود به طرح اقدام ملی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫محمودزاده همچنیــن در خصوص میــزان اورده‬ ‫متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن توضیح داد‪:‬براساس‬ ‫اعالم صــورت گرفته پس از ثبــت نام‪،‬افرادی که واجد‬ ‫شرایط شناخته می شوند باید رقمی بین‪ 30‬تا‪ 40‬میلیون‬ ‫تومان اورده اولیه داشــته باشــند که به حسابی به نام‬ ‫خودشان واریز خواهد شد‪.‬در این حساب هم تسهیالت‬ ‫بانکی واریز خواهد شد و هم اورده متقاضی براساس برنامه‬ ‫زمانبندی مورد توافق که به امضای متقاضی و دســتگاه‬ ‫مجری می رســد متناسب با پیشرفت پروژه تکمیل می‬ ‫شــود تا در زمان و موعد مقرر بتوانند واحدهای خود را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۱‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫شهردار فردیس خبرداد‬ ‫خرید ماسک و دستکش یکبار مصرف برای توزیع در سطح‬ ‫شهرفردیس‬ ‫البرز ‪ -‬ولی ابراهیمی ‪ -‬شــهردار فردیس از تصویب الیحه هدیه ‪ ۷۰۰‬هزار تومانی به مناسبت‬ ‫گرامیداشــت روز زن و مرد به کارکنان شهرداری در صحن علنی شورای اسالمی شهر خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این الیحه پس از سیر مراحل قانونی و ابالغ‪ ،‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫محمد خسرو زاده در صحن علنی شورای اسالمی شهر فردیس ‪ ،‬با اشاره به برگزاری نشستی‬ ‫با ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با همراهی همکارانم در شهرداری‬ ‫درصدد هســتیم انتزاع سازمان حمل و نقل شهرداری فردیس از کرج را هرچه سریعتر به نتیجه‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه در نظر داریم پس از انتزاع سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری‬ ‫فردیس‪ ،‬نسبت به خصوصی سازی ناوگان حمل و نقل این سازمان اقدام کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با این‬ ‫راهکار‪ ،‬برای همیشه اتوبوس و تاکسی هایی بروز رسانی شده خواهیم داشت؛ عالوه بر ان‪ ،‬در هزینه‬ ‫های شهرداری نیز صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫شهردار فردیس همچنین از دریافت پارکینگ مکانیزه فلکه سوم از شهرداری کرج خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬این پارکینگ پس از تعمیر و بروز رسانی‪ ،‬راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به احتمال شیوع ویروس کرونا در استان البرز و‬ ‫لزوم پیشگیری از ان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه ادارات از جمله مکان های عمومی هستند‪ ،‬ادارات‬ ‫فردیس ضد عفونی خواهند شد‪.‬‬ ‫خســرو زاده ادامه داد‪ :‬اقدامات خرید ماسک و دستکش یکبار مصرف برای توزیع میان مردم‬ ‫درحال انجام است و در این راستا از شهروندان می خواهیم تا از حضور در اماکن پرتردد خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین از تصویب الیحه هدیه ‪ ۷۰۰‬هزار تومانی به مناسبت گرامیداشت روز زن و مرد به‬ ‫کارکنان شهرداری در صحن علنی شورای اسالمی شهر خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬این الیحه پس‬ ‫از سیر مراحل قانونی و ابالغ‪ ،‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۹۱۹۵‬واحد مسکن در استان ایالم احداث می شود‬ ‫“علی اصغر کاظمی” در ایالم‪ ،‬گفت‪ :‬با برنامه ریزی صورت گرفته ‪ ۹۱۹۵‬واحد مسکن در طرح‬ ‫اقدام ملی در سطح شهرهای استان ایالم احداث می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به شناسایی زمین های محل احداث طرح اقدام ملی زمین و مسکن و انعقاد‬ ‫تفاهمنامه هایی با نیروهای مســلح‪ ،‬بنیاد شهید‪ ،‬بنیاد مسکن و… و در دست اقدام بودن مناقصه‬ ‫احداث و هم زمان تشکیل پرونده متقاضیان این طرح‪ ،‬در اینده نزدیک شاهد احداث این منازل‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این راستا تفاهم نامه های وزارت راه و شهرسازی‬ ‫با وزارت کشــور در موضوع تخفیف و تســهیل در صدور پروانه ساخت‪ ،‬سازمان نظام مهندسی‬ ‫ساختمان برای ارائه خدمات مهندسی و شرکت تهاتر ایرانیان برای تامین مصالح انعقاد شده است‪.‬‬ ‫کاظمی ابــراز امیدواری کرد‪ :‬این تفاهم نامه ها در مجموع موجب کاهش ‪ ۲۵‬درصدی قیمت‬ ‫تمام شده مسکن برای متقاضیان طرح اقدام ملی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متقاضیان واجد شرایط‪ ،‬مطابق زمانبندی تعیین شده می توانند مدارک مورد‬ ‫نیاز اعالم شده را به این اداره کل تحویل کنند‪.‬‬ ‫کاظمی گفت‪ :‬طبق توافقات به عمل امده بین اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی اســتان ادامه مراحل تشکیل پرونده و در شهر ایالم نیز به بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫استان منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫پیشرفت‪ ۹۰‬درصدی شبکه ابرسانی به بدره‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب شهری استان ایالم گفت‪ :‬طرح ابرسانی به شهر بدره با پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪ ۹۰‬درصدی در مراحل پایانی کار قرار دارد‪.‬‬ ‫افشــین مظاهری اظهار داشت‪ :‬با بهره برداری از این طرح مشکل تامین اب میان مدت مردم‬ ‫شهرستان بدره و همچنین تامین اب بخش صنعت و روستاهای اطراف رفع می شود‪.‬‬ ‫وی در رابطه با مشخصات فنی این طرح افزود‪ :‬طرح ابرسانی به شهر بدره شامل یک حلقه چاه‪،‬‬ ‫یک باب مخزن ‪ ۲۰۰‬متر مکعبی سر چاهی و حدود هشت کیلومتر خط انتقال با لوله فوالدی به‬ ‫قطر ‪ ۲۰۰‬میلی متر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای استان ایالم یاداور شد‪ :‬در این طرح با حفر و تجهیز چاه در روستای‬ ‫جابر (که حدود ‪ ۴۰‬لیتر در ثانیه ابدهی دارد) اب استحصالی با خط انتقالی به طول هفت کیلومتر‬ ‫با لوله با قطر ‪ ۲۰۰‬میلی متر‪ ،‬به ایستگاه پمپاژ کلم و از انجا نیز با خط انتقالی بطول یک هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫متر به مخزن شهرک ولیعصر منتقل می شود‪.‬‬ ‫مظاهری تاکید کرد‪ :‬هم اکنون مخزن‪ ،‬ایســتگاه پمپاژ و ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬متر از خط انتقال و‬ ‫همچنین یک هزار و ‪ ۱۰۰‬متر حد فاصل ایستگاه کلم تا مخزن شهرک ولیعصر تکمیل و عملیات‬ ‫سه هزار و ‪ ۵۰۰‬متر خط انتقال باقیمانده نیز با حدود ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۷۰‬میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده و بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای تکمیل پروژه نیاز است‪.‬‬ ‫پیام مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران به‬ ‫مناسبتروزمهندس‬ ‫​به نام یگانه بی همتا‬ ‫برای مهندسین بن بستی وجود ندارد ‪ ،‬انان یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت‪.‬‬ ‫پنجم‪  ‬اســفندماه ‪،‬خجسته زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی و مهندس برجسته تاریخ علم این‬ ‫ســرزمین‪ ،‬خواجه نصیرالدین طوسی و روز ملی مهندس را به همه فعاالن عرصه مهندسی علی‬ ‫الخصوص مهندسین گرامی خانواده بزرگ راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران تبریک عرض‬ ‫می نمایم‪.‬‬ ‫بهیقینروزمهندس‪،‬روزگرامیداشتپیشگامانعرصهعمرانوابادانی‪،‬پیشرفتوسازندگی‪  ‬در‬ ‫کشور است‪ ، ‬چرا که انان در اندیشه ساختن ایرانی اباد بوده وتاریخ پرافتخار این کشور مفتخر به‬ ‫داشتن‪ ‬دانشمندان و مهندسان فرهیخته ای است که پایه گذار تمدن این مرز و بوم بوده اندو امروز‬ ‫هم با تقویت اخالق حرفه ای و روحیه خودباوری در جامعه مهندسی برای ساختن این مرز و بوم‬ ‫تالشی مضاعف دارند‪.‬‬ ‫از این رو امیدوارم بتوانیم در سایه الطاف ایزدی و بهره گیری از دانش نوین و تجربیات ارزشمند‬ ‫مهندسین عزیز و دیگر همکاران خدوم این اداره کل ‪ ،‬در جهت حفظ و حراست از راه های ارتباطی‬ ‫بهشت ایران زمین ‪ ،‬مازندران والیت مدار موفق و موید باشیم‪ .‬پنجم‪  ‬اسفندماه ‪،‬خجسته زاد روز‬ ‫دانشمند بزرگ ایرانی و مهندس برجسته تاریخ علم این سرزمین‪ ،‬خواجه نصیرالدین طوسی و روز‬ ‫ملی مهندس را به همه فعاالن عرصه مهندسی علی الخصوص مهندسین گرامی خانواده بزرگ‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران تبریک عرض می نمایم‪.‬‬ ‫بهیقینروزمهندس‪،‬روزگرامیداشتپیشگامانعرصهعمرانوابادانی‪،‬پیشرفتوسازندگی‪  ‬در‬ ‫کشور است‪ ، ‬چرا که انان در اندیشه ساختن ایرانی اباد بوده وتاریخ پرافتخار این کشور مفتخر به‬ ‫داشتن‪ ‬دانشمندان و مهندسان فرهیخته ای است که پایه گذار تمدن این مرز و بوم بوده اندو امروز‬ ‫هم با تقویت اخالق حرفه ای و روحیه خودباوری در جامعه مهندسی برای ساختن این مرز و بوم‬ ‫تالشی مضاعف دارند‪.‬‬ ‫از این رو امیدوارم بتوانیم در سایه الطاف ایزدی و بهره گیری از دانش نوین و تجربیات ارزشمند‬ ‫مهندسین عزیز و دیگر همکاران خدوم این اداره کل ‪ ،‬در جهت حفظ و حراست از راه های ارتباطی‬ ‫بهشت ایران زمین ‪ ،‬مازندران والیت مدار موفق و موید باشیم‪ .‬به یقین روز مهندس ‪ ،‬روز گرامیداشت‬ ‫پیشگامان عرصه عمران و ابادانی‪ ،‬پیشرفت و سازندگی‪  ‬در کشور است‪ ، ‬چرا که انان در اندیشه‬ ‫ســاختن ایرانی اباد بوده وتاریخ پرافتخار این کشــور مفتخر به داشتن‪ ‬دانشمندان و مهندسان‬ ‫فرهیخته ای است که پایه گذار تمدن این مرز و بوم بوده اندو امروز هم با تقویت اخالق حرفه ای و‬ ‫روحیه خودباوری در جامعه مهندسی برای ساختن این مرز و بوم تالشی مضاعف دارند‪.‬‬ ‫از این رو امیدوارم بتوانیم در سایه الطاف ایزدی و بهره گیری از دانش نوین و تجربیات ارزشمند‬ ‫مهندسین عزیز و دیگر همکاران خدوم این اداره کل ‪ ،‬در جهت حفظ و حراست از راه های ارتباطی‬ ‫بهشت ایران زمین ‪ ،‬مازندران والیت مدار موفق و موید باشیم‪.‬‬ ‫عباسعلینجفی‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران‬ ‫شماره ‪4007‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫رئیس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری کرج خبرداد‬ ‫محدودیتترددبهارمستان هایالبرزدر‬ ‫روزهایاخرسال‬ ‫البرز‪ -‬محمدرضاخمسه‪-‬رئیسسازمانمدیریت‬ ‫ارامستان های شــهرداری کرج گفت‪ :‬پنج شنبه و‬ ‫جمعه هفته جاری و هفته اتی به منظور جلوگیری از‬ ‫شیوع کرونا ویروس در اجتماع تردد به ارامستان ها‬ ‫ممنوع است ‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری‬ ‫کرج‪ ،‬با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا و پیش بینی حضور جمعیت در روزهای پایانی‬ ‫سال در ارامستان ها این محدودیت در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عســگری با بیان اینکه همه به نوعی‬ ‫درگیرموضوعانتشارکروناویروسهستند‪،‬اضافهکرد‪:‬‬ ‫هرکسیبهاندازه ایمسوولیتداردتاازشیوعگسترده‬ ‫ایــن ویروس جلوگیری کند و از شــهروندان تقاضا‬ ‫می شود تا حد امکان در منازل خود بمانند‪.‬‬ ‫عسگری ضمن ادای احترام به عقاید مردم و سنت‬ ‫حضور در ارامستان ها در پنج شنبه پایانی سال‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شرایط امروز جامعه بحرانی و حساس است و ادامه این‬ ‫روند توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از همین رو تصمیم بر این شد تا‬ ‫پنج شنبه و جمعه هفته جاری و هفته اتی به منظور‬ ‫جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در اجتماع تردد به‬ ‫ارامستان ها ممنوع شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری‬ ‫کرج با بیان اینکه روزانه سه هزار نفر در ارامستان ها‬ ‫تردد دارنــد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در این چهــار روز تعطیلی‬ ‫ارامســتان ها تنها ارائه خدمات به خانواده متوفیان‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با کفــن و دفن جان باختگان کرونا‬ ‫ویروس‪ ،‬گفت‪ :‬طبق دستورالعمل بهداشت و با حضور‬ ‫نماینده علوم پزشکی دفن انجام می شود؛ همچنین‬ ‫ســعی داریم خانواده این افــراد را کنترل کنیم که‬ ‫خوشبختانه همراهی و همکاری به اندازه کافی وجود‬ ‫دارد‪ .‬عســگری با اشاره به اینکه محدودیتی از جانب‬ ‫ارامستان ها برای کفن و دفن جان باختن کرونا وجود‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تنها سعی داریم با رعایت‬ ‫نکات بهداشتی مانع از انتشار ویروس در محیط شویم‪.‬‬ ‫رئیسسازمانمدیریتارامستانهایشهرداریکرج‬ ‫با بیان اینکه روزانه سه هزار نفر در ارامستان ها تردد‬ ‫دارند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در این چهار روز تعطیلی ارامستان ها‬ ‫تنها ارائه خدمات به خانواده متوفیان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با کفــن و دفن جان باختگان کرونا‬ ‫ویروس‪ ،‬گفت‪ :‬طبق دستورالعمل بهداشت و با حضور‬ ‫نماینده علوم پزشکی دفن انجام می شود؛ همچنین‬ ‫ســعی داریم خانواده این افــراد را کنترل کنیم که‬ ‫خوشبختانه همراهی و همکاری به اندازه کافی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور ‪:‬‬ ‫مراسم معارفه مدیرعامل اب و فاضالب استان گیالن انجام شد‬ ‫بــه گزارش دفتــر روابط عمومــی و اموزش‬ ‫همگانی شرکت اب و فاضالب استان گیالن‪ ،‬در‬ ‫راســتای طرح یکپارچه سازی شرکت های اب و‬ ‫فاضالب شــهری و روستایی با حضور مدیرعامل‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضالب کشور مراسم‬ ‫معارفه مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان‬ ‫گیالن انجام شد‪.‬در این مراسم حمیدرضا جانباز‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور‬ ‫گفت در ســاختار جدید یکپارچه نه شهر است و‬ ‫نه روستا‪ ،‬بلکه شرح وظایف در الیه های مختلف‬ ‫تفکیک و تعریف شــده است و با توجه به سختی‬ ‫کار ابرسانی به روســتاهای گیالن ‪ ،‬پروژه های‬ ‫بسیار خوبی برای ابرسانی تعریف شده است‪ .‬وی‬ ‫همچنین از تصفیه خانه بزرگ اب گیالن بعنوان‬ ‫بزرگترین تصفیه خانه اب کشــور با اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت بخش خصوصی یاد کــرد و گفت‪ :‬این‬ ‫تصفیه خانه از افتخارات صنعت اب کشــور است‬ ‫و بهره برداری از مــدول دوم این تصفیه خانه ‪3‬‬ ‫مترمکعــب بر ظرفیت تولید اب اســتان خواهد‬ ‫افزود‪.‬ســپس سید محسن حسینی رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫گیالن گفت‪ :‬در استان گیالن بیش از یک میلیون‬ ‫مشــترک در بخش شهری و روستایی است و در‬ ‫این راســتا برای ارائه خدمات بهتر‪ ،‬تبادل اب در‬ ‫حــوزه شــهری و روســتایی انجام مــی گیرد ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫همچنین تصریح کرد‪ :‬یکپارچه شــدن شرکتها‬ ‫باعث خواهد شد خدمات رسانی بهبود یابد و این‬ ‫طرح با هــدف یکپارچگی تاسیســات‪ ،‬کوچک‬ ‫ســازی دولــت و مدیریت صحیح تاسیســات و‬ ‫تجهیــزات انجام شــده که هیچ وقفــه ای برای‬ ‫خدمات رســانی مطلوب نخواهد بود‪.‬حسینی با‬ ‫تاکید بر اینکه تقویت واحدهای ارتباط مردمی به‬ ‫منظور پاسخ مناســب و به موقع به خواسته های‬ ‫مردم در اولویت قــرار دارد تصریح کرد‪ :‬افزایش‬ ‫نقش روابــط عمومی هــا و ارتباط دوســویه با‬ ‫مشترکین از مهمترین برنامه های این شرکت می‬ ‫باشد ‪.‬در پایان مراسم با اهداء حکم مهندس جانباز‬ ‫رئیس مجمع عمومی شــرکت مهندســی اب و‬ ‫فاضالب کشــور‪ ،‬سید محســن حسینی سالکده‬ ‫بعنوان مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان‬ ‫گیالن منصوب شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫همچنین تصریح کرد‪ :‬یکپارچه شــدن شرکتها‬ ‫باعث خواهد شد خدمات رسانی بهبود یابد و این‬ ‫طرح با هدف یکپارچگی تاسیسات‪ ،‬کوچک سازی‬ ‫دولت و مدیریت صحیح تاسیســات و تجهیزات‬ ‫انجام شده که هیچ وقفه ای برای خدمات رسانی‬ ‫مطلوب نخواهد بود‪.‬حســینی بــا تاکید بر اینکه‬ ‫تقویت واحدهای ارتباط مردمی به منظور پاســخ‬ ‫مناسب و به موقع به خواسته های مردم در اولویت‬ ‫قرار دارد تصریح کرد‪ :‬افزایش نقش روابط عمومی‬ ‫ها و ارتباط دوسویه با مشترکین از مهمترین برنامه‬ ‫های این شرکت می باشد ‪.‬در پایان مراسم با اهداء‬ ‫حکم مهندس جانباز رئیس مجمع عمومی شرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضالب کشــور‪ ،‬سید محسن‬ ‫حسینی سالکده بعنوان مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان گیالن منصوب شد‪.‬‬ ‫ایین تکریم و معارفه مدیرعامل قبلی و جدید شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن برگزار شد‬ ‫در این مراســم مهندس همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور‬ ‫برق و انرژی اظهار داشــت اســتان گیالن با دارا بودن نیروی انسانی‬ ‫متبحر و متخصص جایگاه ویژه ای در صنعت برق کشور دارد ‪.‬معاون‬ ‫وزیــر نیرو در امور برق و انرژی گفت ‪ :‬با تالش های صورت گرفته در‬ ‫مجموعه صنعت برق کشور در بخش کاهش پیک طی دوسال اخیر‬ ‫دستاوردهای بزرگی داشتیم و ضروری است با برنامه ریزی صحیح و‬ ‫اجرای دقیق برنامه های مدیریت مصرف ‪ 098‬برای تابســتان اینده‬ ‫شاهد کمترین مشکل ممکن باشیم ‪.‬وی ضمن اشاره به بحران اخیر‬ ‫بارش برف شدید در استان و خاموشی های ناشی از ان افزود‪ :‬استان‬ ‫گیالن طی سالیان اخیر دچار بحران های زیادی شده است که اسیب‬ ‫های جدی به شــبکه های توزیع و فوق توزیع استان وارد اورده است‬ ‫و باید با تخصیــص منابع الزم و برنامه ریزی صحیح ‪ ،‬پایداری و تاب‬ ‫اوری شــبکه های توزیع برق گیالن افزایش یابد ‪  .‬همایون حائری‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬مهندس طالبی در دوران مدیریت خود توانست با‬ ‫پشتکار و تالش وافر خدمات ماندگاری از خود در صنعت برق استان‬ ‫به یادگار بگذارد ‪ ،‬همچنین دکتر هنرمند نیز جز افراد محقق‪ ،‬باتجربه‬ ‫و متخصص صنعت برق استان است که امید است به پشتوانه مجموعه‬ ‫پرتالش توزیع برق گیالن و برنامه ریزی صحیح خدمات شایسته ای‬ ‫به مردم شــریف اســتان ارائه کند ‪.‬در پایان این مراسم و در راستای‬ ‫دستورالعملهای شایســته گزینی وزارت نیرو برای خدمت به مردم‬ ‫شریف ایران اسالمی و با توجه به فراخوان مدیران ارشد شرکت توانیر‪،‬‬ ‫ضمن تکریم و تجلیل از زحمات مهندس جمشید طالبی ‪ ،‬دکتر محمد‬ ‫اسماعیل هنرمند بعنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان گیالن منصوب شد ‪.‬‬ ‫در این مراســم مهندس همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور‬ ‫برق و انرژی اظهار داشــت اســتان گیالن با دارا بودن نیروی انسانی‬ ‫متبحر و متخصص جایگاه ویژه ای در صنعت برق کشور دارد ‪.‬معاون‬ ‫وزیــر نیرو در امور برق و انرژی گفت ‪ :‬با تالش های صورت گرفته در‬ ‫مجموعه صنعت برق کشور در بخش کاهش پیک طی دوسال اخیر‬ ‫دستاوردهای بزرگی داشتیم و ضروری است با برنامه ریزی صحیح و‬ ‫اجرای دقیق برنامه های مدیریت مصرف ‪ 098‬برای تابســتان اینده‬ ‫شاهد کمترین مشکل ممکن باشیم ‪.‬وی ضمن اشاره به بحران اخیر‬ ‫بارش برف شدید در استان و خاموشی های ناشی از ان افزود‪ :‬استان‬ ‫گیالن طی سالیان اخیر دچار بحران های زیادی شده است که اسیب‬ ‫های جدی به شــبکه های توزیع و فوق توزیع استان وارد اورده است‬ ‫و باید با تخصیــص منابع الزم و برنامه ریزی صحیح ‪ ،‬پایداری و تاب‬ ‫اوری شــبکه های توزیع برق گیالن افزایش یابد ‪  .‬همایون حائری‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬مهندس طالبی در دوران مدیریت خود توانست با‬ ‫پشتکار و تالش وافر خدمات ماندگاری از خود در صنعت برق استان‬ ‫به یادگار بگذارد ‪ ،‬همچنین دکتر هنرمند نیز جز افراد محقق‪ ،‬باتجربه‬ ‫و متخصص صنعت برق استان است که امید است به پشتوانه مجموعه‬ ‫پرتالش توزیع برق گیالن و برنامه ریزی صحیح خدمات شایسته ای‬ ‫به مردم شــریف اســتان ارائه کند ‪.‬در پایان این مراسم و در راستای‬ ‫دستورالعملهای شایســته گزینی وزارت نیرو برای خدمت به مردم‬ ‫شریف ایران اسالمی و با توجه به فراخوان مدیران ارشد شرکت توانیر‪،‬‬ ‫ضمن تکریم و تجلیل از زحمات مهندس جمشید طالبی ‪ ،‬دکتر محمد‬ ‫اسماعیل هنرمند بعنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان گیالن منصوب شد ‪.‬‬ ‫بازسازی فلنج های مستعمل در واحد تدارکات کاال و انبار‬ ‫منطقهمرکزی‬ ‫فلنج های از رده خارج و مســتعمل‪ ،‬در واحد‬ ‫تدارکات کاال و انبار منطقه مرکزی بازسازی و به‬ ‫چرخه مصرف بازگردانده شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله‬ ‫و مخابــرات نفت ایران‪-‬منطقه مرکزی‪ ،‬حســن‬ ‫اســدی رییس واحد تدارکات کاال و انبار منطقه‬ ‫در تشریح این عملیات گفت‪ :‬حدود ‪ 63‬مورد فلنج‬ ‫از رده خــارج و مســتعمل مراکــز انتقال نفت و‬ ‫تاسیســات سطح منطقه در اقدامی اصالح‪ ،‬رنگ‬ ‫امیزی و مجدد به انبار بازگردانده شد‪.‬‬ ‫اسدی گفت‪ :‬این فلنج ها در سایزهای مختلف‬ ‫بودند که توســط واحد تعمیــرات خط از روی‬ ‫خطوط تعویضی در ســطح منطقــه بریده و به‬ ‫سلویج فرستاده شده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فلنج ها پس از اصالح و برگشت‬ ‫به انبار در سیســتم متریال کاال بصورت انالین‬ ‫برای کلیه مناطق قابل رویت و استفاده می باشد‪.‬‬ ‫رییس واحد تدارکات کاال و انبار منطقه ضمن‬ ‫اشاره به شــرایط اقتصادی کنونی و در راستای‬ ‫کاهش خریدهای غیر ضروری ‪ ،‬از بازسازی اموال‬ ‫وکاالهای از رده خارج بعنوان یکی از فعالیتهای‬ ‫مهم این واحد نام برد که توانســته است کاهش‬ ‫چشــمگیر هزینه ها را در منطقه به دنبال داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫در روزهای پایانی سال‬ ‫کنترل در حریم شمالی تهران افزایش می یابد‬ ‫با هدف جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیر مجاز در ارتفاعات‪ ،‬کمیته‬ ‫صیانت از حریم شــهرداری منطقه یک در روزهای پایانی سال و تعطیالت‬ ‫نوروز ‪ ،‬کنترل و نظارت بر حریم شمالی تهران را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار‬ ‫منطقه یک در جلسه حریم که با حضور جواد قربانی سرپرست اداره حریم و‬ ‫شــهرداران نواحی حریم برگزار شد با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬باتوجه به‬ ‫روزهای پایانی سال و حضور بیشتر افراد سودجو و فرصت طلب برای ساخت‬ ‫و ســاز هــای غیر مجاز در ارتفاعــات حریم منطقه یک الزم اســت از همه‬ ‫ظرفیتهای موجود اســتفاده و بهره ببریم تا جلوی هر گونه حرکت این افراد‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه یک خاطر نشان ساخت‪ :‬در این ایام کنترل همه جانبه با‬ ‫حضور نیرو های حریم بان‪ ،‬نواحی و‪ ...‬در حریم شــمال تهران بیش از پیش‬ ‫اجرا می شــود و هر گونه عملیات غیر مجاز توســط افراد ســودجو رصد و‬ ‫جلوگیری می شود ‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬صیانت از حریم با اجرای طرح جامع حریم و جلو گیری‬ ‫از ساخت و ســازهای غیر مجاز و تخریب انها‪ ،‬شناسایی نقاط مستعد برای‬ ‫توسعه فضای سبز و سرمایه گذاری متناسب با طرح جامع حریم‪ ،‬شناسایی‬ ‫همه امالک در محدوه حریم و تکمیل اطالعات الزم در خصوص تعداد پالک‬ ‫های خالف ‪ ،‬امالک دارای رای تخریب و بدون رای‪ ،‬روند مکاتبات انجام شده‬ ‫با نهادها را در دستور کار شــهرداران نواحی حریم قرار داد و از انها خواست‬ ‫امالک متخلف اماده تخریب را اعالم و اقدامات الزم جهت جمع اوری انها را‬ ‫تا پایان سال به انجام برسانند‪.‬‬ ‫به مناسبت هفته منابع طبیعی و به درخواست‬ ‫شهروندان انجام شد؛‬ ‫کاشت نهال در حیاط منازل شهروندان منطقه ‪15‬‬ ‫‪ 500‬اصله نهال به درخواســت شهروندان همزمان با هفته منابع طبیعی‬ ‫در حیاط منازل شهروندان منطقه ‪ 15‬کاشته شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،15‬علی اکبرکریمی پور معاون‬ ‫خدمات شــهری و محیط زیست منطقه با اعالم مطلب فوق افزود‪ :‬این اقدام‬ ‫به همت کلینیک گل و گیاه منطقه و طی درخواســت شهروندان در سامانه‬ ‫‪ 137‬انجام شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنین‪ 4‬هزار و ‪ 500‬اصله نهال از ابتدای هفته در بوستان‬ ‫های وفا‪،‬گلچین‪ ،‬بنفشــه‪ ،‬فجر‪ ،‬والفجر‪ ،‬شــهید بابایی و میدان امام رضا(ع)‬ ‫رایگان بین شهروندان توزیع شد‪.‬‬ ‫کریمی پور در ادامه به برنامه های هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کاشــت درخت سالمت توسط شــهردار منطقه در بوستان ازادگان به نیت‬ ‫ســامتی همه مردم با مشــارکت ‪ NGO‬های منطقه و معاونین‪ ،‬مدیران‬ ‫ستادی و ناحیه برگزار و ‪ 30‬اصله چنار کاشته شد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫شــیوع ویروس کرونا و مبتال شــدن جمعی از هموطنان و مردم دنیا به این‬ ‫بیماری‪ ،‬مراسم با حضور جمع محدودی از فعاالن اجتماعی و با رعایت موازین‬ ‫بهداشتی برگزار و حاضرین ضمن کاشت نهال ؛ شکست دادن کرونا و سالمتی‬ ‫برای همه مردم را ارزو کردند‪.‬‬ ‫کریمی پور گفت‪ :‬در حاشــیه این مراسم غرفه اموزش کاشت گل و گیاه‬ ‫نیز دایر و اموزشهای الزم توسط اموزشگران منطقه به شهروندان ارائه شد‪.‬‬ ‫کریمی پور در ادامه به برنامه های هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت‪ :‬کاشت‬ ‫درخت ســامت توسط شهردار منطقه در بوستان ازادگان به نیت سالمتی‬ ‫همه مردم با مشارکت ‪ NGO‬های منطقه و معاونین‪ ،‬مدیران ستادی و ناحیه‬ ‫برگزار و ‪ 30‬اصله چنار کاشــته شد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا و مبتال شدن جمعی از هموطنان و مردم دنیا به این بیماری‪ ،‬مراسم با‬ ‫حضور جمع محدودی از فعاالن اجتماعی و با رعایت موازین بهداشتی برگزار‬ ‫و حاضرین ضمن کاشت نهال ؛ شکست دادن کرونا و سالمتی برای همه مردم‬ ‫را ارزو کردند‪.‬‬ ‫شهرداری تهران خدمات غیرحضوری به‬ ‫شهروندان ارائه کند‬ ‫نظری پیشــنهاد داد‪ :‬ارائه خدمات غیرحضوری شهرداری تهران افزایش‬ ‫یابد و فعالیت برخی مراکز تا اطالع ثانوی متوقف شود‪.‬‬ ‫«حجت نظری» در جلســه روز سه شنبه ‪ ۲۰‬اسفند شورای شهر تهران با‬ ‫اشاره به اپیدمی کرونا ویروس‪ ،‬چند پیشنهاد در حوزه مدیریت شهری و برای‬ ‫مقابله با شیوع ویروس کرونا ارائه کرد‪.‬عضو شورای اسالمی شهر تهران افزود‪:‬‬ ‫تهران یکی از استان های با بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا است و این موضوع‬ ‫شــهروندان را نگران کرده اســت‪ .‬وی در ادامه پیشنهاد داد‪ :‬مهلت پرداخت‬ ‫عوارض تمدید شود و مراکزی از جمله مراکز معاینه فنی برای مدتی تعطیل‬ ‫شود و در کنار ان خدمات غیرحضوری شهرداری تهران افزایش یابد‪.‬‬ ‫نظری با اشاره به زباله گردی و کودکان کار‪ ،‬گفت‪ :‬به رغم اعالم شهرداری‬ ‫تهــران مبنی بر عدم تفکیک زباله تا اطالع ثانــوی‪ ،‬همچنان زباله گردها و‬ ‫کودکان زباله گرد در سطح شهر دیده می شوند و باید به این موضوع رسیدگی‬ ‫شود‪« .‬حجت نظری» در جلسه روز سه شنبه ‪ ۲۰‬اسفند شورای شهر تهران‬ ‫با اشــاره به اپیدمی کرونا ویروس‪ ،‬چند پیشنهاد در حوزه مدیریت شهری و‬ ‫برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ارائه کرد‪.‬عضو شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫افزود‪ :‬تهران یکی از اســتان های با بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا است و‬ ‫این موضوع شهروندان را نگران کرده است‪ .‬وی در ادامه پیشنهاد داد‪ :‬مهلت‬ ‫پرداخت عوارض تمدید شود و مراکزی از جمله مراکز معاینه فنی برای مدتی‬ ‫تعطیل شود و در کنار ان خدمات غیرحضوری شهرداری تهران افزایش یابد‪.‬‬ ‫نظری با اشاره به زباله گردی و کودکان کار‪ ،‬گفت‪ :‬به رغم اعالم شهرداری‬ ‫تهــران مبنی بر عدم تفکیک زباله تا اطالع ثانــوی‪ ،‬همچنان زباله گردها و‬ ‫کودکان زباله گرد در سطح شهر دیده می شوند و باید به این موضوع رسیدگی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬درصدی کرایه تاکسی در تهران‬ ‫با مصوبه اعضای شورای شهر تهران‪ ،‬و براساس تصمیم دولت‪ ،‬کرایه تاکسی‬ ‫های پایتخت تا پایان ســال جاری ‪ ۱۱‬درصد افزایش یافت‪ .‬با مصوبه اعضای‬ ‫شــورای شهر تهران‪ ،‬و براساس تصمیم دولت‪ ،‬کرایه تاکسی های پایتخت تا‬ ‫پایان سال جاری ‪ ۱۱‬درصد افزایش یافت‪.‬علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫نظارت و مدیریت بر تاکســیرانی تهران در بررسی افزایش نرخ کرایه تاکسی‬ ‫ها‪ ،‬گفت‪ :‬پس از افزایش قیمت بنزین و با توجه به سهمیه بنزین‪ ،‬حامل های‬ ‫انرژی ‪ ۵۰‬درصد افزایش قیمت داشــتند‪ .‬بنابراین پیشنهاد دادیم که کرایه‬ ‫تاکســی ها ‪ ۱۱‬درصد افزایش یابد‪ .‬با مصوبه اعضای شــورای شهر تهران‪ ،‬و‬ ‫براســاس تصمیم دولت‪ ،‬کرایه تاکسی های پایتخت تا پایان سال جاری ‪۱۱‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ .‬با مصوبه اعضای شورای شهر تهران‪ ،‬و براساس تصمیم‬ ‫دولت‪ ،‬کرایه تاکسی های پایتخت تا پایان سال جاری ‪ ۱۱‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی تهران در‬ ‫بررســی افزایش نرخ کرایه تاکسی ها‪ ،‬گفت‪ :‬پس از افزایش قیمت بنزین و با‬ ‫توجه به سهمیه بنزین‪ ،‬حامل های انرژی ‪ ۵۰‬درصد افزایش قیمت داشتند‪.‬‬ ‫بنابراین پیشنهاد دادیم که کرایه تاکسی ها ‪ ۱۱‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۱‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4007‬‬ ‫بدونتعارف؛‬ ‫درخانهماندنراجدیبگیریم!‬ ‫*صاحب قلم ‪ -‬سمیه روح بخش‬ ‫بدون تعارف این لپ کالم است‪ :‬اگر در خانه ماندن‬ ‫را جدی نگیریم تعداد بیماران همینطور خوشه ای‬ ‫زیاد می شود و در دو هفته اینده تعداد کشته شدگان‬ ‫متاسفانه حتما ده ها برابر خواهد شد و تمام کسانی‬ ‫که این خطر را هنوز جدی نگرفته اند و یا با ســهل ‬ ‫انگاری و بی معرفتی نسبت به ان بی تفاوت هستند‪،‬‬ ‫خود و خانواده هایشــان را گرفتار می کنند و هم در‬ ‫کشتار هموطنانشان مشارکت کرده اند‪.‬‬ ‫این روزها به هر جایی که پایت می رسد رد پایی‬ ‫از خود برجای گذاشــته اســت و به تبــع ان امار‬ ‫مبتالیان کشوری‪ ،‬مبتالیان در استان های مختلف‪،‬‬ ‫فوت شدگان‪ ،‬استان هایی در شرایط بحرانی‪ ،‬اقالم‬ ‫بهداشتی‪ ،‬ماسک‪ ،‬وایتکس و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫از جمله موضوعاتی شده که تمام حواس مردم را به‬ ‫خود جلب کرده و زندگی ها را تحت تاثیر شدید خود‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫استرس و اضطراب ناشی از احتمال ابتال به این‬ ‫بیماری و رعایت بهداشــت فردی و اجتماعی برای‬ ‫پیشگیری از ابتال به ان سبب شده تا اسفند امسال‬ ‫متفاوت تر از ســال های قبل باشــد‪ .‬اسفند به ماه‬ ‫خریدهای عید و امادگی برای نوروز معروف است اما‬ ‫امسال به دلیل شیوع کرونا خبری از هیجان معمول‬ ‫این روزها در خرید و تدارک مردم برای نوروز نیست‪.‬‬ ‫پس به جای تدارک برای ســفر‪ ،‬میهمانی و دید و‬ ‫بازدیدهای نوروزی‪ ،‬شعار دوری و دوستی را انتخاب‬ ‫کرده و مصمم به اجرای ان باشیم‪.‬‬ ‫عموم جامعه به عنوان مسافران یک کشتی تلقی‬ ‫می شوند و در این میان درصد زیادی از مردم جامعه‬ ‫نکات و اطالعیه های بهداشتی را رعایت می کنند اما‬ ‫کنترل و یا مهار این بیماری به عزم ملی و همگانی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫هر چند اغلب مردم‪ ،‬موارد پیشــگیرانه ابتال به‬ ‫بیماری کرونــا را رعایت می کننــد اما عدم توجه‬ ‫حداقل ها نیز می تواند دیگران و به طور کلی عموم را‬ ‫با مشــکل جدی مواجه کند و بر این مبنا همچنان‬ ‫توجه به این موضوع مهم در شــرایط کنونی بسیار‬ ‫ضروری است‪ .‬این ویروسی است که شیوع‪ ،‬سرایت‬ ‫و انتقال بیشتری از انفلوانزا و سایر بیماری ها دارد‪.‬‬ ‫در این بین ممکن است کسانی ناقل باشند که حتی‬ ‫خودشان هم اطالع ندارند‪ ،‬اما با حضور در اجتماع‬ ‫این ویروس را به دیگران سرایت دهند‪.‬‬ ‫تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی‬ ‫به دلیل ابتال به کرونا بستری شدند‪ .‬این کادر درمانی‬ ‫که به یکباره ســه شیفت و با کمترین امکانات دارد‬ ‫جور سهل انگاری ما را می کشد‪ ،‬کم کم از پا می افتد‪.‬‬ ‫بیمارستان ها و مراکز کمکی هم پر خواهد شود‪ .‬اگر‬ ‫این روزها تازه شــروع بحران است‪ ،‬ده ها تخت ای‬ ‫سی یو کمبود داریم و کم و بیش می توان هنوز ان‬ ‫را مدیریت کرد‪ .‬این بیماری مانند دومینو تا ‪ 10‬روز‬ ‫دیگر کمبودهایش به هزاران می رسد؛ بله ده روزه‬ ‫هزاران هــزاران نفر دیگر را مبتال خواهد کرد‪ .‬پس‬ ‫لطفا لطفا لطفا! در خانه بمانید و بکوشید که سبب‬ ‫مرگ هموطنان خود نشوید‪ .‬این ویروس همه گیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعال باید بی خیال کم کاری دولت و مسئول و وزیر‬ ‫خاصی بود‪ .‬ان باشــد برای بعد‪ .‬استرس و اضطراب‬ ‫ناشی از احتمال ابتال به این بیماری و رعایت بهداشت‬ ‫فردی و اجتماعی برای پیشگیری از ابتال به ان سبب‬ ‫شده تا اسفند امســال متفاوت تر از سال های قبل‬ ‫باشــد‪ .‬اسفند به ماه خریدهای عید و امادگی برای‬ ‫نوروز معروف اســت اما امسال به دلیل شیوع کرونا‬ ‫خبری از هیجان معمول این روزها در خرید و تدارک‬ ‫مردم برای نوروز نیســت‪ .‬پس به جای تدارک برای‬ ‫ســفر‪ ،‬میهمانی و دید و بازدیدهای نوروزی‪ ،‬شعار‬ ‫دوری و دوستی را انتخاب کرده و مصمم به اجرای‬ ‫ان باشیم‪.‬‬ ‫عموم جامعه به عنوان مسافران یک کشتی تلقی‬ ‫می شوند و در این میان درصد زیادی از مردم جامعه‬ ‫نکات و اطالعیه های بهداشتی را رعایت می کنند اما‬ ‫کنترل و یا مهار این بیماری به عزم ملی و همگانی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫هر چند اغلب مردم‪ ،‬موارد پیشــگیرانه ابتال به‬ ‫بیماری کرونــا را رعایت می کننــد اما عدم توجه‬ ‫حداقل ها نیز می تواند دیگران و به طور کلی عموم را‬ ‫با مشــکل جدی مواجه کند و بر این مبنا همچنان‬ ‫توجه به این موضوع مهم در شــرایط کنونی بسیار‬ ‫ضروری است‪ .‬این ویروسی است که شیوع‪ ،‬سرایت‬ ‫و انتقال بیشتری از انفلوانزا و سایر بیماری ها دارد‪.‬‬ ‫در این بین ممکن است کسانی ناقل باشند که حتی‬ ‫خودشان هم اطالع ندارند‪ ،‬اما با حضور در اجتماع‬ ‫این ویروس را به دیگران سرایت دهند‪.‬‬ ‫تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی‬ ‫به دلیل ابتال به کرونا بستری شدند‪ .‬این کادر درمانی‬ ‫که به یکباره ســه شیفت و با کمترین امکانات دارد‬ ‫جور سهل انگاری ما را می کشد‪ ،‬کم کم از پا می افتد‪.‬‬ ‫بیمارستان ها و مراکز کمکی هم پر خواهد شود‪ .‬اگر‬ ‫این روزها تازه شــروع بحران است‪ ،‬ده ها تخت ای‬ ‫سی یو کمبود داریم و کم و بیش می توان هنوز ان‬ ‫را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫اگر این‪ ۳‬عالمت را همزمان داشتید‬ ‫کرونامثبتهستید!‬ ‫رئیس سابق اورژانس بیمارســتان بقیه اهلل (عج) با‬ ‫تشریح ‪ ۳‬عالمت بیماران کرونا گفت‪ :‬این احتمال وجود‬ ‫دارد که نتیجه کیت کرونا‪ ،‬مثبت باشد اما فرد مبتال به‬ ‫ویروس کرونا نباشد!‬ ‫دکتر صدراهلل محمودی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫بقیه اهلل (عج) و متخصص طب اورژانس درباره ســابقه‬ ‫شــیوع ویروس ها در کشورهای مختلف اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫دنیا تعداد بسیاری ویروس وجود دارد که کروناویروس‬ ‫یک نوع از انهاست؛ هر ویروس یک بیماری زایی خاص‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ویروس های انفلوانزا و سرماخوردگی‬ ‫با نامهای مختلف در فصل سرما عمدتاً شایع می شوند و‬ ‫ایجــاد بیماری می کنند؛ در گذشــته نیز اپیدمی های‬ ‫اســتانی به صورت اندمیک داشــته ایم که با درمان و‬ ‫پیشگیری رفع شده اند همچنین امسال در فصل پاییز‬ ‫شاهد اپیدمی انفلوانزا تحت عنوان ‪ N1H1‬بودیم که‬ ‫خوشبختانه مهار شد‪.‬‬ ‫این متخصص طب اورژانس تصریح کرد‪ :‬کروناویروس‬ ‫نیز طی این سالها بوده است؛ در سال ‪ 2003‬تحت عنوان‬ ‫بیماری “سارس” و در سال ‪ 2012‬با نام “مرس” در اسیا‬ ‫گسترش یافت و سپس کنترل شد؛ کروناویروس جدید‪،‬‬ ‫اواخر سال ‪ 2019‬از چین گسترش یافت و در بسیاری‬ ‫از کشورها منتشر شده است‪.‬‬ ‫دکتر محمودی درباره ترس ایجاد شــده نسبت به‬ ‫ویــروس کرونا تصریح کرد‪ :‬از لحاظ علمی اصال نباید از‬ ‫کرونا ترســید زیرا بیماری کرونا مشابه انفلوانزاست؛‬ ‫مراحل انتقال ویروس ها و روند درمان نیز مشابه است و‬ ‫حتــی میزان انتشــار مرگ ومیر و انتشــار انفلوانزای‬ ‫‪ H1N1‬بیشــتر از کرونا است اما با این وجود‪ ،‬انفلوانزا‬ ‫در کشورمان کنترل شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انفلوانزا تمام سنین را درگیر می کند‬ ‫در حالیکه ویروس کرونا به ندرت کودکان زیر ‪ 9‬سال را‬ ‫درگیر می کند؛ بنابراین ترســی که از کروناویروس ها‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬دلیل علمی و پزشکی ندارد‪.‬‬ ‫این متخصــص طب اورژانــس با اشــاره به اینکه‬ ‫کروناویروس در بین مردم سالم نباید ترسی ایجاد کند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بیشترین نگرانی درباره ویروس هایی‬ ‫مانند انفلوانزا و کرونا‪ ،‬درباره افرادی است که مشکالت‬ ‫زمینه ای مانند نقص سیســتم ایمنــی‪ ،‬دیابت کنترل‬ ‫نشده‪ ،‬پیوند اعضا‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیماری زمینه ای ریوی و‬ ‫سن باال دارند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افــرادی که کرونا مثبت شــده اند‬ ‫به خصوص افرادی که ســالم و بدون بیماری زمینه ای‬ ‫هســتند نباید به هیچ وجه بترســند؛ بخشی از عوامل‬ ‫سرماخوردگی‪ ،‬ویروس ها هستند که کروناویروس یکی‬ ‫از انهاســت بنابرایــن جــو روانی ایجاد شــده درباره‬ ‫کروناویروس ها باید کاهش یابد زیرا اســترس یکی از‬ ‫عوامل تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن است‪.‬‬ ‫دکتــر محمــودی با بیــان اینکه ســرایت پذیری‬ ‫کروناویروس بر اســاس اخرین نظر سازمان بهداشت‬ ‫جهانی مساوی انفلوانزا است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬فضایی که در‬ ‫جهان درباره کروناویروس ایجاد شده است ممکن است‬ ‫پشت پرده سیاســی و اقتصادی نیز داشته باشد زیرا به ‬ ‫وجود امدن جوهای روانی و اجتماعی همیشه منتج به‬ ‫کشف واکسن و یک سری مسائل اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫دکتر محمــودی درباره تفاوت هــای بین ویروس‬ ‫انفلوانزا و کرونا تصریح کرد‪ :‬ذات بیماری های ویروسی‬ ‫این است که از طریق ترشحات دهان (‪ )droplet‬یا از‬ ‫طریق هوا منتقل می شوند؛ درباره کروناویروس این راه‬ ‫انتقال بیشــتر از طریق ترشــحات اســت در حالیکه‬ ‫انفلوانزای ‪ H1N1‬عالوه بر انتقال از طریق ترشحات‪،‬‬ ‫از طریق هوا نیز منتقل می شود‪.‬‬ ‫وی درباره عالئم کرونا خاطرنشان کرد‪ :‬عالئم عمومی‬ ‫شــامل تب‪ ،‬درد عمومی بدن‪ ،‬ســردرد‪ ،‬درد مفاصل‪،‬‬ ‫بی اشــتهایی‪ ،‬ابریزش بینی‪ ،‬بی حالی و در برخی موارد‬ ‫اســهال و اســتفراغ از جمله عالئم کرونا است؛ عالئم‬ ‫اختصاصی که توسط پزشــک تشخیص داده می شود‬ ‫شــامل تب باالی ‪ ،37.3‬ســطح اکسیژن خون زیر ‪93‬‬ ‫درصد و تظاهراتی در سی تی اسکن ریه به همراه سرفه‬ ‫است‪ .‬دکتر محمودی ادامه داد‪ :‬در صورت درگیری ریه‬ ‫بیمار با کروناویروس بر اســاس تشــخیص پزشک و‬ ‫وضعیت جسمی فرد‪ ،‬ممکن است بیمار بستری شود و‬ ‫اگر ریه خیلی درگیر نشــده باشد بیمار نیاز به بستری‬ ‫ندارد؛ ‪ 80‬درصد بیماران مبتال به کرونا به هیچ اقدامی‬ ‫نیــاز ندارند و فقط باید در خانه بمانند و از خود مراقبت‬ ‫کنند‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬رعایت بهداشــت فردی‪،‬‬ ‫استحمام روزانه‪ ،‬مصرف دمنوش های گرم‪ ،‬استراحت‬ ‫در خانه و مصرف میوه های فصل برای افرادی که نیاز به‬ ‫بستری در بیمارستان ندارند‪ ،‬کفایت می کند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬شرکت ایرانی در تالش برای‬ ‫تولید داروی گیاهی کرونا‬ ‫عضو کمیته علمی کووید‪ ۱۹‬گفت‪ ۲ :‬شرکت ایرانی‬ ‫تولید ‪ ۲‬داروی گیاهی درمان کرونا را در پیش گرفته اند‬ ‫و ‪ ۲‬شرکت دیگر در زمینه تولید دو داروی دیگر فعالیت‬ ‫می کنند که برای افراد دارای عالئم کرونا مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬دکتر مصطفی قانعی ضمن اعالم اینکه دو‬ ‫شرکت ایرانی تولید دو داروی گیاهی درمان کرونا را در‬ ‫پیش گرفته اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دو شــرکت دیگر در زمینه‬ ‫تولید دو داروی دیگر فعالیــت می کنند که برای افراد‬ ‫دارای عالئم کرونا مورد استفاده قرار می گیرد تا حلق و‬ ‫بینی را عاری از هر گونه ویروس کند؛ قرار شد این داروها‬ ‫پس از موفقیت در ازمون های بالینی و تایید سازمان غذا‬ ‫و دارو به سمت تولید انبوه بروند‪ .‬وی با بیان این که این‬ ‫داروها اکنون تاییدیه کمیته اخالق وزارت بهداشت را‬ ‫دریافت کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬شــروع تســت های بالینی از‬ ‫پنجشــنبه پانزدهم اسفند اغاز شده است و تا دو هفته‬ ‫دیگر ادامه دارد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ثبت ملی ‪ ۹‬میراث معنوی تهران‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫استانتهرانگفت‪:‬درسال‪ ۹۸‬تعداد‪ ۹‬میراثناملموساستان‬ ‫تهران در فهرســت اثار ملی کشور ثبت شده است‪ .‬به نقل از‬ ‫روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی تهران‪ ،‬پرهام جانفشان با بیان اینکه برگزاری بسیاری‬ ‫از مراسم های ائینی در محالت و مناطق تهران ریشه در تاریخ‬ ‫و فرهنگ مردم استان دارد گفت‪ :‬کار شناسایی و تهیه پرونده‬ ‫ثبتی در حوزه میراث معنوی نیازمند یک مشارکت گروهی‬ ‫استکهانتظارداریمباکمکدهیاری هاوانجمن هایمردمی‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬تعداد قابل توجهی از میراث معنوی را شناسایی‬ ‫و در فهرست اثار ملی ثبت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ائین ســقاداری محله امام زاده یحیی‪ ،‬مهارت‬ ‫برداشت خرمالو محله کن‪ ،‬ائین و مراسم مذهبی سنگ زنون‬ ‫محله کن‪ ،‬مراســم ائینی مذهبی مسلمیه شهرری‪ ،‬مهارت‬ ‫پخــت نان جوز محلــه حصارک‪ ،‬گویش کنــی‪ ،‬فن اوری‬ ‫همجوشی شیشه و فناوری تراش سنگ های قیمتی و نیمه‬ ‫قیمتی از میراث ناملموس استان تهران بوده است که پرونده‬ ‫انها در سال ‪ ۹۸‬در فهرست میراث ملی ثبت شده است‪.‬‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫عتیقه های بهارستان به دست میراث‬ ‫فرهنگیرسید‬ ‫عتقیقه هاییکهسمسارفروشمحدودهبهارستانتهران‪،‬‬ ‫بهصورتغیرقانونیدرمغازه اشمی فروخت‪،‬توسطپلیسبه‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی اســتان تهران تحویل شد‪ .‬یازدهم‬ ‫اسفند خبر رسید که ماموران کالنتری بهارستان ده ها قطعه‬ ‫اشیای عتیقه مربوط به دوره اشکانیان را از یک سمساری در‬ ‫این محدوده کشــف کردند‪ .‬در جریان بازرسی از ان مغازه‪،‬‬ ‫‪۲۶‬عدد کاسه و بشقاب شکســته‪۹ ،‬عدد سرامیک کاسه و‬ ‫بشــقاب‪ ،‬دوعدد بت گلی‪ ،‬هشت عدد مجسمه طرح تیران‬ ‫سفالی‪ ،‬پنج عدد اب خوری سفالی‪ ،‬پنج عدد بشقاب مفرق‪،‬‬ ‫نیم تنه مجسمه نقره‪ ،‬سرمه دادن مفرقی با پایه‪ ،‬دو عددقاب‬ ‫کوچه (جای دعا)‪ ،‬دســته ظــرف مفرقی‪ ،‬هفت عددموبند‬ ‫مفرقی‪ ،‬سه عدد دست بند مفرق‪ ،‬کته ظرف مفرقی‪ ،‬تلسم‬ ‫مفرق خط دار را کشف و ضبط شدند‪ .‬و حتی‬ ‫فروشــنده ان اشیا در جریان بازجویی هایش مدعی شد‬ ‫اجناس را از فردی ناشناس خریداری کرده است‪.‬‬ ‫تاسرانجامبعدازگذشتاینمدت‪،‬معاونمیراثفرهنگی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی استان تهران از تحویل اثار کشف‬ ‫شــده توسط کالنتری ‪ ۱۰۹‬بهارســتان به اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی استان تهران خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی ادیب زاده با بیان این که در این کشف‪ ۸۳‬قلم شی‬ ‫به دست امده است‪ ،‬از تحویل همه ی اثار به امین اموال اداره‬ ‫کلمیراثفرهنگیاستانتهرانخبردادوگفت‪:‬دراینکشف‬ ‫بیشتراشیایبهدستامدهراسفالینه هایخاکستریازعصر‬ ‫اهن تا ظروف دوره ایلخانی شامل شده اند‪ ،‬همچنین برخی از‬ ‫اشیانیزتقلبیهستندکهاکنونکارشناسان‪،‬کاربررسیروی‬ ‫ان ها را در دستور کار خود دارند‪.‬وی با اشاره به این که در بین‬ ‫اثار به دســت امده‪ ،‬اثار تاریخی از عصر اهن تا دوره ایلخانی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به وجود چند ریتون متعلق به دوره ی اشکانی در‬ ‫بین این اثار اشاره کرد‪.‬‬ ‫اوهمچنینبهشکایتمیراثفرهنگیاستانتهرانازمتهم‬ ‫پرونده و مکاتبه این اداره کل با دستگاه قضایی تا رسیدن به‬ ‫جوابی درست خبر داد و افزود‪ :‬اثار تحویل داده شده به مخزن‬ ‫اموال توقیفی منتقل می شــود و بعد از این که حکم تحویل‬ ‫قطعی اثار به میراث فرهنگی رسید‪ ،‬نمونه های اصیل با توجه‬ ‫به محتوای موزه ها برای موزه های مختلف فرستاده می شود‪.‬‬ ‫به گفته ی ادیب زاده در ادامه نیز این اثار همراه با دیگر اثار‬ ‫توقیفی از ماموریت های دیگر یگان حفاظت در گذشته‪ ،‬به‬ ‫نمایش در می ایند‪ .‬عتقیقه هایی که سمسار فروش محدوده‬ ‫بهارستانتهران‪،‬بهصورتغیرقانونیدرمغازه اشمی فروخت‪،‬‬ ‫توسطپلیسبهادارهکلمیراثفرهنگیاستانتهرانتحویل‬ ‫شد‪.‬یازدهماسفندخبررسیدکهمامورانکالنتریبهارستان‬ ‫ده ها قطعه اشــیای عتیقه مربوط به دوره اشکانیان را از یک‬ ‫سمساری در این محدوده کشف کردند‪ .‬در جریان بازرسی از‬ ‫ان مغازه‪۲۶ ،‬عدد کاسه و بشقاب شکسته‪۹ ،‬عدد سرامیک‬ ‫کاسه و بشقاب‪ ،‬دوعدد بت گلی‪ ،‬هشت عدد مجسمه طرح‬ ‫تیران سفالی‪ ،‬پنج عدد اب خوری سفالی‪ ،‬پنج عدد بشقاب‬ ‫مفرق‪ ،‬نیم تنه مجســمه نقره‪ ،‬سرمه دادن مفرقی با پایه‪ ،‬دو‬ ‫عددقاب کوچه (جای دعا)‪ ،‬دســته ظــرف مفرقی‪ ،‬هفت‬ ‫عددموبندمفرقی‪،‬سهعدددستبندمفرق‪،‬کتهظرفمفرقی‪،‬‬ ‫تلسم مفرق خط دار را کشف و ضبط شدند‪ .‬و حتی‬ ‫فروشــنده ان اشیا در جریان بازجویی هایش مدعی شد‬ ‫اجناس را از فردی ناشناس خریداری کرده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ ۲۱‬اسفند‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره‪4007‬‬ ‫نگاه‬ ‫موزه ها و نوروزگاهها هم در نوروز‬ ‫‪ ۹۹‬تعطیلشدند‬ ‫نسخه نادر دیوان حافظ در حراجی ساتبیز‬ ‫صدور مجوز امضای موافقت نامه ایران‬ ‫و یونسکو به وزارت میراث فرهنگی‬ ‫وزارتمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستی‪،‬مسئول‬ ‫امضای موقت موافقت نامه میان ایران و یونسکو در خصوص‬ ‫ادامهفعالیتمرکزمطالعاتیمنطقه ایحفظمیراث فرهنگی‬ ‫ناملموس در تهران از سوی هیئت دولت شد‪.‬‬ ‫بــه نقل از پایــگاه اطالع رســانی دفتر هیئــت دولت‪،‬‬ ‫هیئت وزیران در جلسه چهاردهم اسفند ‪ ۱۳۹۸‬به پیشنهاد‬ ‫وزارتمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیودراجرای‬ ‫ائین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی_‬ ‫مصوب ‪ ،۱۳۷۱‬با انجام مذاکره‪ ،‬پیش امضا (پاراف) و امضای‬ ‫موقت موافقت نامه میان دولت جمهوری اســامی ایران و‬ ‫ســازمان اموزشی‪ ،‬علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد‬ ‫(یونسکو)درخصوصادامهفعالیتمرکزمطالعاتیمنطقه ای‬ ‫حفظ میراث فرهنگی ناملموس در اسیای میانه و غربی تحت‬ ‫نظارت یونسکو (گروه ‪ )۲‬در تهران موافقت کرد‪ .‬مطابق این‬ ‫تصمیم‪ ،‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مجاز است نسبت به انجام اقدامات الزم‪ ،‬اقدام و مراحل قانونی‬ ‫را تا تصویب نهایی پیگیری کند‪.‬قانون موافقت نامه بین دولت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و سازمان اموزشی‪ ،‬علمی و فرهنگی‬ ‫سازمانمللمتحد(یونسکو)راجعبهتاسیسمرکزمطالعاتی‬ ‫منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در اسیای میانه و‬ ‫غربیتحتنظارتیونسکو(گروه‪)۲‬درسال‪ ۱۳۹۰‬بهتصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫*رزاهاشمی‬ ‫درنامه ایکه‪۱۷‬اسفندمحمدحسنطالبیان‬ ‫_ معــاون میراث فرهنگــی وزارتخانه میراث‪،‬‬ ‫گردشگریوصنایعدستی_بخشنامهکردهوبه‬ ‫عنوان تقویم کاری ایام نوروزی موزه ها و اماکن‬ ‫فرهنگی – تاریخی تحت پوشش وزارتخانه در‬ ‫سطح کشور ابالغ کرده است‪ ،‬فعالیت موزه های‬ ‫“ملی ایران”‪ “ ،‬نیاوران”‪“ ،‬سعداباد”‪“ ،‬موزه ملی‬ ‫قران کریم” از ‪ ۲۷‬اسفند امسال تا ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬رادرخواستکردهوبدونهیچاشاره ایبه‬ ‫وضعیت فوق العاده کشــور و در شــرایطی که‬ ‫مسووالن وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا‬ ‫درخواستماندنمردمدرخانه هایخودرادارند‬ ‫وحتیمردمبرخیاستان هادرخواستقرنطینه‬ ‫کردنخودرادارند‪،‬خواهشکردهتا“ترتیبیاتخاذ‬ ‫شود تا نسبت به اجرای برنامه های اعالمی اقدام‬ ‫الزمصورتگیرد‪”.‬‬ ‫در برخــی از‪ ۲۴‬بن ِد این بخشــنامه ان قدر‬ ‫امیدوارینسبتبهحضورزیادگردشگرانومردم‬ ‫وجود دارد که عالوه بر اعالم برگزاری مسابقات‬ ‫مختلفبرایمخاطبانموزه ایتاکیدشدهاست‬ ‫تا“روزپنجشنبه‪ ۲۹‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬کلیهموزه هاو‬ ‫اماکن وابسته فعال و روز جمعه اول فروردین‪۹۹‬‬ ‫کلیهموزه هاواماکنتحتپوششازساعت‪۹‬صبح‬ ‫امادهپذیراییازبازدیدکنندگانباشند‪“،”.‬ساعت‬ ‫کار موزه ها و اماکن وابسته در ایام نوروز از ساعت‬ ‫‪۹‬صبحتاحداقل‪۲۰‬اعالممی شودولیکنافزایش‬ ‫ســاعت کاری کاخ موزه ها و اماکن فرهنگی –‬ ‫تاریخیکهتقاضایبازدیدبیشتریراداراهستند‬ ‫براساسصالحدیدمدیرانکلمحترماستان ها‪،‬‬ ‫مدیران محترم کاخ موزه های تهران و موزه ملی‬ ‫ایرانبالمانعاست‪“،”.‬نرخووردیموزه هاواماکن‬ ‫فرهنگی – تاریخی تحت پوشش در ایام نوروز‬ ‫تغییرنخواهدداشت‪.‬کلیهموزه هاواماکنفرهنگی‬ ‫تاریخیموظفندنسبتبهنصبتابلونرخوروددر‬ ‫محلمناسبدرمعرضدیدبازدیدکنندگاناقدام‬ ‫کنند”‪“،‬کلیهموزه هاواماکنفرهنگی–تاریخی‬ ‫تحت پوشش روز ‪ ۱۴‬فروردین باز و ضروریست‬ ‫مدیرانمحترممجموعه هایدارایباغتاریخیو‬ ‫محوطهسبزتصمیمیبگیرندتاازبرگزاریمراسم‬ ‫سنتیروزسیزدهمدراینمحوطه هاجلوگیری‬ ‫بهعملاید”‪“،‬نسبتبهانجامامورنظافتموزهاعم‬ ‫از فضاهای نمایشــی‪ ،‬ویترین ها‪ ،‬بخش اداری‪،‬‬ ‫بخش هایخدماتی‪،‬سرویسهایبهداشتیورفع‬ ‫نواقص فنی در تمامی قســمت های موزه اقدام‬ ‫شود”‪“،‬نسبتبهبرپایینمایشگاه هایمرتبطبا‬ ‫موزه هاومیراثفرهنگی( متناسبباامکاناتواثار‬ ‫موجــود در حوزه ها و همایش و ســمینارهای‬ ‫مختلفبرایمعرفیموز هومیراثفرهنگی)اقدام‬ ‫شــود”‪“ ،‬جشــن های نــوروزی در محوطه و‬ ‫مکان هایمناسبدرموزه هاواماکنفرهنگی–‬ ‫تاریخیمتناسبباموضوعدوره‪ ۱۰‬سالچیدن‬ ‫سفره هفت سین‪ ،‬اجرای موسیقی و سنتی در‬ ‫صورت امکان برگزار شود”‪“ ،‬راه اندازی باجه های‬ ‫بلیتفروشیدرنقاطمختلفشهرهایپربازدید‬ ‫کنندهبهمنظورتسهیلوتسریعدرصدوربلیت‬ ‫توسطبازدیدکنندگاندردستورکارقرارگیرد”‪،‬‬ ‫“برگزاری مســابقات فرهنگی هنری از جمله‬ ‫مسابقهنقاشی‪،‬طراحی‪،‬عکاسی‪،‬وخاطرهنویسی‬ ‫در زمینه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‬ ‫دستیدرموزه هایسطحاستانصورتپذیرد”‪،‬‬ ‫“باتوجهبهتجربهخوبومناسببرخیازموزه ها‬ ‫ومجموعه هادرسال هایگذشتهمبنیبربرگزاری‬ ‫شــبی با موزه برنامه ریزی به منظــور اجرای‬ ‫برنامه های فرهنگی در هنگام شب‪ ،‬در صورت‬ ‫امکان و داشتن شرایط مناسب موزه ها می تواند‬ ‫نســبتا به برنامه ریزی الزم به منظــور اعالم و‬ ‫اختصاصشیبرایاینموضوعاقدامکنند‪”.‬‬ ‫اما روز گذشــته وزیر میراث فرهنگی بعد از‬ ‫انتقــادات وارده به وزارتش‪ ،‬در نامه ای به معاون‬ ‫توســعه مدیریت و مدیران میراث فرهنگی‪۳۱‬‬ ‫استان ‪،‬مراتب لغو مراسم نوروزگاه ها و تعطیلی‬ ‫موزه ها در نوروز‪ ۹۹‬را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫درنامهعلی اصغرمونسانوزیرمیراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی به محمد خیاطیان‬ ‫معاونتوسعهمدیریتاینوزارتخانهامدهاست‪:‬‬ ‫«تا تصمیم گیری دولت محترم و ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا در خصوص اماکن دولتی‪ ،‬ساعت‬ ‫کاری موزه هــا‪ ،‬کاخ موزه ها و اماکن فرهنگی ‪-‬‬ ‫تاریخیبهحداقلساعتکارقانونیکاهشیابد‪.‬‬ ‫ضمناًموزه ها‪،‬کاخ موزه هاواماکنفرهنگی–‬ ‫تاریخیدرایامتعطیالترسمینوروزیتعطیل‬ ‫اعالممی شوند‪».‬‬ ‫مونسان هم چنین در نامه دیگری به مدیران‬ ‫کلمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریو صنایع دستی‬ ‫‪ ۳۱‬استانکشورباابالغلغومراسمنوروزگاهاورده‬ ‫است‪:‬‬ ‫«پیروبخشنامه هاودستورالعمل هایابالغی‬ ‫برایپیشگیریوکنترلبیماریکرونا‪،‬باتوجهبه‬ ‫لزومانجاماقداماتتمهیدیواحتیاطیبه منظور‬ ‫کاهششیوعاینویروسخطرناک‪،‬مراسمویژه‬ ‫نوروزگاهی امسال در ایام تعطیالت نوروز برگزار‬ ‫نخواهدشد‪.‬‬ ‫مقتضی است ضمن لغو تمامی برنامه های‬ ‫پیش بینیشدهدراینخصوصازهرگونهاقدامی‬ ‫که منجر به تجمع افراد در مراکز گردشــگری‪،‬‬ ‫تفریحیوفرهنگیمی شود‪،‬اجتنابشود‪».‬‬ ‫پیش از نوشتن این نامه‪ ،‬انتقادات بسیاری به‬ ‫وزارت میراث فرهنگی درباره بخشنامه افزایش‬ ‫ســاعت کاری موزه ها و عــدم تعطیلی مراکز‬ ‫گردشگریوتاریخیوموزه هاشدهبود‪.‬دراینباره‬ ‫معاونت گردشــگری و میراث فرهنگی و ستاد‬ ‫هماهنگی خدمات سفر گفته بودند که منتظر‬ ‫اعالم وزارت بهداشــت و ستاد کرونا در این باره‬ ‫هستن ‪.‬د‬ ‫اخبار‬ ‫راه هایورودوخروجکشورقفلاست‬ ‫رییسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتیوهواییایرانبااشارهبه‬ ‫ســرگردانیشهروندانایرانیدرخارجازکشوربهدلیلتعلیقپروازهای‬ ‫بین المللیوبالتکلیفیایرانی هاییکهدرخارجازکشورساکنویاشاغل‬ ‫هستند و قصد خروج از ایران را دارند اما با در بسته مرزها مواجه شده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تقریبا تمام راه های ورودی و خروجی کشور قفل شده و فقط یک‬ ‫پروازخارجیباقیمتیناجوانمردانهباقیماندهاست‪.‬سرایتویروسکرونا‬ ‫بهایرانتماممرزهایهوایی‪،‬زمینیودریاییکشورراتحتتاثیرقرارداده‬ ‫اســت‪ .‬کشورهای همسایه از جمله عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪،‬ترکمنستان‪،‬افغانستان‪،‬پاکستان‪،‬عمان‪،‬اماراتوکویتمرزهای‬ ‫مشترکباایرانرامسدودکرده اندوبرنامهپروازیشرکت هایخارجیبه‬ ‫ایراننیزتعلیقشدهاست‪.‬شرکت هایهواپیماییداخلیهماجازهپروازبه‬ ‫سایرکشورهاراندارند‪.‬‬ ‫گزارش هایتاییدشده ایازسرگردانیشهروندانایرانیدرفرودگاه های‬ ‫کشورهای ترکیه‪ ،‬امارات و هندوســتان وجود دارد که وزارت خارجه در‬ ‫روزهایگذشتهبرایبازگرداندنان هابهکشوراقداماتیانجامدادهاست‪.‬‬ ‫اما تعدادی از شهروندان ایرانی در سایر کشورها هستند که پیش از تایید‬ ‫شــیوع کرونا در ایران‪ ،‬از کشور خارج شده و اینک قصد بازگشت دارند و‬ ‫درحالی که اعتبار ویزا و پول شــان رو به پایان است‪ ،‬این روزها را در سالن‬ ‫ترانزیتفرودگاه هایبین المللیسپریمی کنند‪.‬‬ ‫مسدودشدنمرزهایهواییوزمینی‪،‬خروجاتباعخارجیوایرانی هایی‬ ‫راکهدرخارجازکشورشاغلوساکنبوده اندهمدچارمشکلکردهاست‪.‬‬ ‫حرمت اهلل رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمان صنفی دفاتر خدمات‬ ‫مسافرتی و هوایی ایران ـ در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به وضع پیش امده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تقریبا همه راه های ورودی و خروجی کشور قفل شده است و‬ ‫پرواز بین المللی انجام نمی شود‪ .‬پروازهای محدود هواپیمایی جمهوری‬ ‫اسالمیایراننیزبهتازگیتعلیقشدهواخرینپروازانهفتهایندهانجام‬ ‫می شود‪.‬فقطهواپیماییقطریکپروازبینتهرانودوحهداردکهقیمت‬ ‫اندراینشرایطوحشتناکوناجوانمردانهباالاستوجایخالیهمندارد‪.‬‬ ‫ضرورتداردمتولیاندراین بارهرایزنیکنند‪.‬‬ ‫اوباانتقادازعملکردسازمانهواپیماییوبرخیسفارتخانه هادرشرایط‬ ‫موجود‪،‬گفت‪:‬ایندرستنیستکهدرمواقعبحرانیوچالشی‪،‬توپرابه‬ ‫زمیندیگرانبیاندازیموبگوییمکشورهایدیگرباماهمکارینمی کنندو‬ ‫خودرادرحاشیهامنقراردهیم‪.‬پسوظیفهدستگاهدیپلماسیوسازمان‬ ‫هواپیماییچیست؟چراایرانی هابایددرشرایطنامناسبدرفرودگاه های‬ ‫کشورهایدیگرسرگردانبمانندوهیچامکاناتیدراختیارشانقرارداده‬ ‫نشود؟‬ ‫رفیعیافزود‪:‬براساسکنوانسیون هایبین المللی‪،‬ایرالینیکههنگام‬ ‫رفتبهمسافرخدماتدادهبایددربرگشتسرویسدهد‪،‬اماایرالین هایی‬ ‫کهمسافرانایرانیازان هابلیتتهیهکرده اند‪،‬نهتنهااینکارراانجامنداده اند‬ ‫که مسافر را بدون جا و غذا در فرودگاه رها کرده اند‪ .‬در این مواقع چنان چه‬ ‫سازمانهواپیماییبههردلیلنمی تواندمجوزپروازبگیرد‪،‬سفارتخانه هاباید‬ ‫فعال ترعملوبهوضعیتمردمرسیدگیکنند‪،‬برایان هااقامتگاهیدرنظر‬ ‫بگیرندوازسرگردانیدرفرودگاه هانجات شاندهند‪.‬البتهوزارتخارجه‬ ‫اقداماتیبرایبازگرداندنبرخیمسافرانازهند‪،‬ترکیهواماراتانجامداد‪،‬‬ ‫اماسرنوشتشهروندانماندهدرکشورهایدیگرچهمی شود؟‬ ‫تعطیلی‪۲‬منطقهتفریحیدرریاضازترسکرونا‬ ‫سازمانکلتفریحوسرگرمیعربستانازتعطیلیدومنطقهگردشگری‬ ‫وتفریحیریاض‪،‬پایتختاینکشوردرچارچوبتدابیرمربوطبهمقابلهبا‬ ‫شیوعویروسکروناخبرداد‪.‬بهنقلازسایتارمنیوز‪،‬سازمانکلتفریحو‬ ‫سرگرمیعربستاندربیانیه ایاعالمکرد‪،‬براساستاکیدیکهبرسالمت‬ ‫افرادبازدیدکنندهداردتصمیمگرفتهدومنطقهتفریحی“بولیوارد”و“وینتر‬ ‫ویندرلند”درریاضراببند‪.‬بهموجباینبیانیه‪،‬اینسازمانطبقسازوکار‬ ‫کمیتهاجراییبهبررسیتمامیفعالیت هایتفریحیمی پردازدتامحدودیت‬ ‫وکاهشتجمعاتراطبقاصولکمیتهوزارتیویژهمقابلهباویروسکرونای‬ ‫جدیداجراییکند‪.‬بهگفتهاینسازمان‪،‬اینتصمیمدرحمایتازگام های‬ ‫پیشگیرانهعربستانبرایکاهششیوعویروسکرونایجدیدونیزتوجه‬ ‫این نهاد بــه رقم زدن تجریه تفریحی در فضایی از صحت و امنیت برای‬ ‫بازدیدکنندگانوعالقه منداناست‪.‬‬ ‫یکی از نسخه های قدیمی دیوان حافظ که سال ها پیش به سرقت رفته بود‪ ،‬ماه مارس در ساتبیز‬ ‫به حراج گذاشته می شود‪.‬‬ ‫قدمت این نسخه از دیوان حافظ که طالکاری شده است به سال‪ ۱۴۶۲‬میالدی (‪ ۵۵۸‬سال پیش)‬ ‫بازمی گردد و یکی از اولین نســخه های اثر این شاعر پراوازه ایرانی است که در سال ‪ ۱۳۹۰‬میالدی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫این نسخه از دیوان حافظ توسط هنرمند خوشنویس شیخ محمد پیر بداقی تزئین شده و یکی از‬ ‫مجموعه اثار متعلق به جعفر قاضی‪ ،‬مجموعه دار هنرهای اسالمی است که در سال ‪ ۲۰۰۷‬در المان‬ ‫درگذشت‪ ،‬اما پس از ان وارثانش متوجه شدند بسیاری از کتاب های قدیمی او به سرقت رفته است‪.‬‬ ‫در سال‪ ۲۰۱۱‬پلیس المان‪ ۱۷۵‬اثر سرقت شده از این مجموعه را کشف کرد‪ ،‬اما از نسخه قدیمی‬ ‫دیوان حافظ همچنان اثری نبود‪ .‬پس از ان پلیس المان جایزه ‪ ۵۰‬هزار یورویی برای پیدا کردن این‬ ‫کتابپیشنهاددادوسرانجامدرسال‪« ۲۰۱۹‬ارتوربرند»کاراگاهالمانیاثارهنریتوانستایننسخه‬ ‫خطینفیسراردیابیکند‪.‬اوپیش ترنیزتوانستهبودیکجفتاسببرنزیمتعلقبه«ادولفهیتلر»‬ ‫و همچنین یکی از اثار به سرقت رفته «پیکاسو» را کشف کند‪.‬‬ ‫«ارتور برند» در گفت وگویی با خبر فرانسه گفته است که در اواخر سال‪ ۲۰۱۸‬تماسی از یک دالل‬ ‫ایرانی اثار هنری دریافت کرده که مدعی بوده ایران از او خواسته تا این نسخه قدیمی از دیوان حافظ‬ ‫را ردیابی کند‪.‬‬ ‫ســرانجام جست وجوهای «ارتور برند» به مردی در لندن رسید که این نسخه از دیوان حافظ را‬ ‫نگهداری می کرد‪ ،‬اما از ماجرای ســرقتی بودن ان و این که بســیاری از جمله دولت ایران در پی ان‬ ‫هستند خبر نداشت‪ .‬مرد خریدار که بسیار عصبانی بود برای پس گرفتن پولش به پاریس رفت‪ ،‬اما‬ ‫«ارتور»برنداورامتقاعدمی کندکهکتابرابهمقام هایالمانیتحویلبدهد‪،‬چوندرغیراینصورت‪،‬‬ ‫این نسخه ارزشمند مجددا و این بار شاید برای همیشه ناپدید می شد‪.‬‬ ‫حاال وارثان جعفر قاضی (صاحب اصلی نسخه دیوان حافظ) که پیش تر نیز بسیاری از نسخه های‬ ‫خطی او را به حراج گذاشته بودند قرار است دیوان حافظ را در تاریخ اول اوریل در حراجی ساتبیز به‬ ‫حراج بگذارند و قیمت اولیه‪ ۸۰‬هزار تا‪ ۱۲۰‬هزار یورو برای ان درنظر گرفته شده است‪ .‬حراجی ساتبیز‬ ‫پیش تر ‪ ۶۰‬اثر از مجموعه متعلق به جعفر قاضی را به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫«بندیکت کارتر» متخصص حراجی ساتبیز در این باره می گوید که در ایران و جهان احترام بسیار‬ ‫فراوانیبرایحافظقائلهستند‪.‬پیداکردننسخه ایباکیفیتازدیوانحافظبهاندازهکافینادراست‪،‬‬ ‫به خصوص این که این نســخه توسط یک خوشنویس معروف و با تذهیب های باکیفیت مزین شده‬ ‫است‪ .‬او همچنین اظهار می کند در حالی که از عالقه ایران به داشتن این نسخه چیزهایی خوانده است‬ ‫اما حراجی ساتبیز تاکنون هیچ تماسی در این باره دریافت نکرده است و این نسخه به صاحبان اصلی‬ ‫ان یعنی خانواده قاضی برگردانده شد و ان ها تصمیم گرفتند ان را به حراج بگذارند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ممنوعیت ورود به سایت های جهانی خوزستان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان‬ ‫خبرداد‪:‬ورودبهسایت هایجهانی«شوش»و«چغازنبیل»ممنوعاعالمشدهوبازدیدازاکثرمحوطه ها‬ ‫تاریخی ملی و جهانی استان خوزستان و موزه های ان ممنوع است‪ .‬حکمت اهلل موسوی‬ ‫و سایت های‬ ‫ِ‬ ‫با بیان این که هم ه سایت های تاریخی و مجموع ه موزه ها در شوش‪ ،‬ابادان‪ ،‬ایذه و برخی مناطق دیگر‬ ‫با دســتور شورای تامین ان شهرستان ها تعطیل شده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا پیش از این و بر اساس دستور‬ ‫ِ‬ ‫نخستوزیرمیراثفرهنگیمبنیبرجلوگیریازبازدیدهایگروهیدرموزه هاومجموعه هایتاریخی‬ ‫کشور از این کار جلوگیری می شد‪ ،‬هرچند باردی ِد گروهی در طول این مدت درخواست نشده بود و‬ ‫حتی مردم نیز مراجع ه چندانی برای بازدید از این محوطه های تاریخی نداشتند‪.‬‬ ‫اوبابیاناین کهخوشبختانهمردمدراینمناطقبهخوداگاهیرسید هودراینمدتکمتربهبازدید‬ ‫از بناهای تاریخی استان پرداخته اند‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین مجموعه های خصوصی‪ ،‬هتل ها و مهمانسراها‬ ‫نیز نیمه تعطیل شده اند و عمال کسی برای استفاده از این مکان ها درخواست نمی دهد‪.‬‬ ‫موسوی گفت‪ :‬براساس جلسات برگزارشده توسط ستاد اجرایی خدمات سفر‪ ،‬رویکرد کلی بر ان‬ ‫بود که هم ه دستگاه ها امادگی نسبی داشته باشند تا در صورت برطرف شدن مشکالت کنونی کشور‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ظرفیتروبه رویی‬ ‫شرایطبهگونه ایباشدکهاگرمردمومسافرانبهسمتخوزستانامدند‪،‬پتانسیلو‬ ‫با این حجم از گردشگران را داشته باشیم‪ ،‬اما متاسفانه روند به گون ه دیگری پیش رفت و اکنون دستور‬ ‫برای تعطیلی بناهای تاریخی و موزه ها در نوروز ‪ ۹۹‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫ازسویدیگرنیز‪ ۱۶‬اسفندماه‪،‬جمعیازتشکل هاوانجمن هایمردم نهادفرهنگیومیراثفرهنگی‬ ‫خوزستاندرنامه ایبهغالمرضاشریعتی‪-‬استاندارخوزستان‪-‬باعنوان«لطفاخوزستانراممنوع الورود‬ ‫و بناهای تاریخی را تعطیل کنید» نوشتند‪« :‬کشور ما هم اکنون درگیر بحران وسیع و همه گیری شده‬ ‫است تحت عنوان «شیوع ویروس کرونا»‪ .‬از ان جا که در استانه تعطیالت نوروز و سال نو قرار داریم‪،‬‬ ‫استان خوزستان از مناطق میزبان گردشگران نوروزی و راهیان نور در سطح کشور است‪ .‬باتوجه به‬ ‫بحران شیوع ویروس کرونا‪ ،‬به منظور جلوگیری از فاجعه ای که می تواند جان مهمانان و شهروندان‬ ‫خوزستانیراباخطرجدیمواجهکردهوباتوجهبهکمبودامکاناتوزیرساخت هایبهداشتیدرمانی‪،‬‬ ‫همچنین گستردگی و پهناور بودن استان‪ ،‬پراکندگی و تعدد مناطق و روستاهای هدف گردشگری‬ ‫در این استان‪ ،‬لطفا دستور فرمایید تا از ورود میهمانان نوروزی و راهیان نور و استقرار انان در مدارس‬ ‫و مهمانســراهای ادارات دولتی و خصوصی‪ ،‬کمپ های گردشگری‪ ،‬پارک ها و مکان های عمومی‪،‬‬ ‫تورهای گردشگری داخل و خارج استان جلوگیری شود و با صدور منع بازدید از همه ی اماکن تاریخی‬ ‫باستانی و موزه ها و کنترل تمامی مسیرهای ورودی به استان از قبیل ریلی‪ ،‬زمینی‪ ،‬هوایی و دریایی با‬ ‫اســتقرار اکیپ های نظارت و کنترل بهداشتی مسافران ورودی‪ ،‬از به وجود امدن مشکالت بعدی و‬ ‫فاجعه انسانی در خوزســتان جلوگیری شود‪».‬مدیرکل میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگریوصنایعدستیاستانخوزستانخبرداد‪:‬ورودبهسایت هایجهانی«شوش»و«چغازنبیل»‬ ‫تاریخی ملی و جهانی استان خوزستان و‬ ‫ممنوع اعالم شده و بازدید از اکثر محوطه ها و سایت های‬ ‫ِ‬ ‫موزه هایانممنوعاست‪.‬حکمت اهللموسویبابیاناین کههم هسایت هایتاریخیومجموع هموزه ها‬ ‫در شوش‪ ،‬ابادان‪ ،‬ایذه و برخی مناطق دیگر با دستور شورای تامین ان شهرستان ها تعطیل شده اند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫نخستوزیرمیراثفرهنگیمبنیبرجلوگیریازبازدیدهای‬ ‫ادامهداد‪:‬تاپیشازاینوبراساسدستور‬ ‫گروهی در موزه ها و مجموعه های تاریخی کشور از این کار جلوگیری می شد‪ ،‬هرچند باردی ِد گروهی‬ ‫درطولاینمدتدرخواستنشدهبودوحتیمردمنیزمراجع هچندانیبرایبازدیدازاینمحوطه های‬ ‫تاریخی نداشتند‪ .‬از سوی دیگر نیز‪ ۱۶‬اسفندماه‪ ،‬جمعی از تشکل ها و انجمن های مردم نهاد فرهنگی‬ ‫و میراث فرهنگی خوزســتان در نامه ای به غالمرضا شریعتی ‪ -‬استاندار خوزستان ‪ -‬با عنوان «لطفا‬ ‫خوزستانراممنوع الورودوبناهایتاریخیراتعطیلکنید»نوشتند‪«:‬کشورماهم اکنوندرگیربحران‬ ‫وسیع و همه گیری شده است تحت عنوان «شیوع ویروس کرونا»‪ .‬از ان جا که در استانه تعطیالت‬ ‫نوروز و سال نو قرار داریم‪ ،‬استان خوزستان از مناطق میزبان گردشگران نوروزی و راهیان نور در سطح‬ ‫کشور است‪ .‬باتوجه به بحران شیوع ویروس کرونا‪ ،‬به منظور جلوگیری از فاجعه ای که می تواند جان‬ ‫مهمانانوشهروندانخوزستانیراباخطرجدیمواجهکردهوباتوجهبهکمبودامکاناتوزیرساخت های‬ ‫بهداشتی درمانی‪ ،‬همچنین گستردگی و پهناور بودن استان‪ ،‬پراکندگی و تعدد مناطق و روستاهای‬ ‫هدف گردشگری در این استان‪ ،‬لطفا دستور فرمایید تا از ورود میهمانان نوروزی و راهیان نور و استقرار‬ ‫اناندرمدارسومهمانسراهایاداراتدولتیو خصوصی‪،‬کمپ هایگردشگری‪ ،‬پارک هاومکان های‬ ‫عمومی‪،‬تورهایگردشگریداخلوخارجاستانجلوگیریشودوباصدورمنعبازدیدازهمه یاماکن‬ ‫تاریخی باستانی و موزه ها و کنترل تمامی مسیرهای ورودی به استان از قبیل ریلی‪ ،‬زمینی‪ ،‬هوایی و‬ ‫دریایی با استقرار اکیپ های نظارت و کنترل بهداشتی مسافران ورودی‪ ،‬از به وجود امدن مشکالت‬ ‫بعدی و فاجعه انسانی در خوزستان جلوگیری شود‪».‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه صاحب قلم 4004

روزنامه صاحب قلم 4004

شماره : 4004
تاریخ : 1398/12/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!