روزنامه صاحب قلم شماره 4009 - مگ لند
0

روزنامه صاحب قلم شماره 4009

روزنامه صاحب قلم شماره 4009

روزنامه صاحب قلم شماره 4009

‫روحانی‪:‬نگذاریمموضوعکرونا‬ ‫به سمت دو قطبی سیاسی‬ ‫کشیدهشود‬ ‫رشد‪ 40‬درصدی منابع‬ ‫در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‬ ‫العاده که با حضور ‪ 80.47‬درصد سهامداران‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬صورت های مالی منتهی به ‪29‬‬ ‫اســفند ‪ 1397‬بانک گردشگری به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬رسانه ها اجازه ندهند‬ ‫در موضــوع کرونا فضا به ســمت دو قطبی و‬ ‫جناح بندی های سیاسی کشیده شود‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران‬ ‫گفت‪ :‬نانوایی ها‪ ،‬سوپر مارکت ها و فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای این اســتان به هیچ عنوان تعطیل نمی‬ ‫شــوند و به فعالیت خود با رعایت نکات بهداشتی‬ ‫ادامه خواهند داد‪ .‬محمــد امامی امین افزود‪ :‬این‬ ‫واحدهایصنفیمسئولیتتامینمایحتاجضروری‬ ‫مردم را به عهده دارند و بنا نیست تعطیل شوند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬صاحبان این واحدهای صنفی باید با‬ ‫رعایت نکات بهداشتی خدمات مورد نیاز مردم را‬ ‫عرضه کنند‪ .‬به گفته امامی امین‪ ،‬در خصوص سایر‬ ‫واحدهای صنفی که در تامین اقالم ضروری و مورد‬ ‫نیاز مردم چندان نقشــی ندارنــد‪ ،‬روزهای اینده‬ ‫تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫این درحالی اســت عضو شورای شهر تهران از‬ ‫پیشنهاد بررسی طرح دو فوریت قرنطینه پایتخت‬ ‫در جلسه امروز(یکشــنبه) شورای شهر خبر داد‪.‬‬ ‫شهربانو امانی در صفحه شخصی خود نوشت‪ :‬هنوز‬ ‫یک بیمــاری کرونا را رد نکرده ایم و بســیاری از‬ ‫متخصصان معتقدند در هفته های اینده شــرایط‬ ‫دشواری را پشت سر خواهیم گذاشت‪ ،‬من پیشنهاد‬ ‫مــی کنم برای عبوری مطمئن تر از این دوران‪ ،‬در‬ ‫جلسه اینده شورای شهر‪ ،‬قرنطینه تهران با قید دو‬ ‫فوریت به تصویب برسد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که مدیرکل روابط عمومی‬ ‫استانداری تهران گفت‪ :‬انتشار هر خبری مبنی بر‬ ‫قرنطینه تهران کذب محض است و هیچ شخصی‬ ‫به غیر از مسئوالن ستاد ملی و استانی کرونا در این‬ ‫زمینه حق اظهارنظر ندارد‪.‬‬ ‫بابایی افــزود‪ :‬با توجه به مصوبات و تاکیدهای‬ ‫مکرر شــورای اطالع رسانی دولت و پیگیری های‬ ‫موثر وزارت کشــور‪ ،‬وظیفه اطالع رسانی صرفا و‬ ‫قطعا از کانال مسئوالن ستاد مقابله با کرونا امکان‬ ‫پذیر است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به هیچ وجه‪ ،‬دبیر شورای اطالع‬ ‫رسانی استان تهران حق اظهارنظر در این زمینه را‬ ‫ندارد و ایشــان هم تاکنون در این زمینه صحبتی‬ ‫نکرده اســت‪ .‬در نتیجه انتشــار خبری با موضوع‬ ‫قرنطینه تهران کذب محض است‪.‬‬ ‫بابایی یاداور شد‪ :‬حسب پیگیریهای انجام شده‬ ‫در جلسات و کارگروههای تخصصی‪ ،‬تا پایان وقت‬ ‫امروز تمهیدات وتصمیمات الزم از طریق ســتاد‬ ‫ملی مبــارزه با ویروس کرونا اندیشــیده و اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه‪ ۲۵‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 4 4009‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫نانوایی ها‪ ،‬سوپرمارکت و فروشگاه های‬ ‫زنجیره ایتهرانتعطیلنمیشوند‬ ‫توزیع سیب و پرتقال تنظیم‬ ‫بازاری از امروز‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از‬ ‫توزیع سیب و پرتقال تنظیم بازاری از امروز (‪۲۵‬‬ ‫اسفندماه) خبر داد‪.‬‬ ‫اســداهلل کارگر با بیان اینکه معموال مردم‬ ‫خرید میوه شب عیدشان را به روزهای پایانی‬ ‫سال موکول می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میادین میوه‬ ‫و تره بار مرکزی به اندازه شــب عید میوه دپو‬ ‫کرده ودر بخش دولتی نیز این ذخیره ســازی‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســتاد تنظیم بــازار توزیع‬ ‫مقادیری ســیب و پرتقال تنظیم بازاری را بر‬ ‫عهده اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی‬ ‫گذاشته است‪ .‬به همین دلیل این توزیع از امروز‬ ‫(‪ ۲۵‬اسفند) در برخی خرده فروشی ها انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬قیمت برخی اقــام مانند موز‪،‬‬ ‫نارگیــل و اناناس نیز به دلیــل اینکه وارداتی‬ ‫هستند با نوســاناتی مواجه شد که به زودی‬ ‫قیمت این اقالم نیز به تعادل می رسد‪.‬‬ ‫کارگر همچنین به نوسانات قیمت پیاز در‬ ‫هفته گذشته اشاره کرد وگفت‪:‬برخی کشورها‬ ‫به دلیل شــیوع کرونا مرزهای وارداتی خود را‬ ‫بسته بودند که اخیرا با باز شدن مرزها صادرات‬ ‫نیز از سر گرفته شده و همین امر منجر شد تا‬ ‫در قیمت پیاز نوساناتی ایجاد شود و پیاز گران‬ ‫شــود‪ .‬اما اخیرا با ترزیق پیــاز از جنوب این‬ ‫محصول با کاهش قیمت مواجه شده است‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ســتاد تنظیم بازار توزیع مقادیری‬ ‫سیب و پرتقال تنظیم بازاری را بر عهده اتحادیه‬ ‫فروشــندگان میوه و سبزی گذاشته است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل این توزیع از امروز (‪ ۲۵‬اسفند) در‬ ‫برخی خرده فروشی ها انجام می شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیــه فروشــندگان میوه و‬ ‫ســبزی تصریح کرد‪ :‬قیمــت برخی اقالم‬ ‫ماننــد موز‪ ،‬نارگیل و انانــاس نیز به دلیل‬ ‫اینکه وارداتی هســتند با نوساناتی مواجه‬ ‫شــد که به زودی قیمت ایــن اقالم نیز به‬ ‫تعادل می رسد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫پنجره‬ ‫تفاوت ما با ایتالیایی ها‬ ‫جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا‪ ،‬اعالم کرده است که تمامی‬ ‫محدودیت هایی که برای جلوگیری از شــیوع کرونا ویروس در‬ ‫شــمال این کشور اتخاذ شده بود‪ ،‬اکنون در تمامی این کشور به‬ ‫اجرا گذاشته می شود‪.‬‬ ‫بنابراین ایتالیا در این روز ها تحت اتخاذ چنین راهبردی در‬ ‫مهار و شکست کرونا نباید از همه رنگ های هشدار دهنده عبور‬ ‫کند‪ ،‬بلکه تمام مردم ایتالیا برای شکست کرونا باید در منزل باقی‬ ‫بمانــد و با خود قرنطینگی به کارکرد مرگبار کرونا پایان دهند‪.‬‬ ‫محققاًانچهکهدرایتالیایامروزبابتشکستومهارکروناویروس‬ ‫می گذرد‪ ،‬هم ناشی از دغدغه ها و نگرانی های سالمتی است و‬ ‫همناشیازفهمودرکفرهنگمشارکتیدرسالمساختنجامعه‬ ‫ای است که قرار است اینده زندگی انها را از تهدیدات و مخاطرات‬ ‫مرگبار‪ ،‬مصونیت و ایمنی دهد‪.‬‬ ‫انگونه که پیداست بخش بزرگی از این مشارکت در کشوری‬ ‫چونایتالیامحصولفرهنگمسئولیتپذیریدرایمنیساختن‬ ‫جامعه تحت بیماری های مرگبار و مخاطرات بهداشتی است و‬ ‫بخش دیگر ان مربوط به مســئولیتی است که به نظر می رسد‬ ‫جنبهبینالمللیدارد‪،‬بهاینمعنیکهایتالیانیزخواستاراناست‬ ‫که به سهم خود همراه با سایر کشور های دیگر و البته با مشارکت‬ ‫فعال با سازمان بهداشت جهانی در شکست کرونا ویروس نقش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫نکته ای که بیش از هر مسئله پر اهمیت دیگر در برنامه ها و‬ ‫تصمیمات مسئوالن و مقامات ایتالیا قابل توجه است‪ ،‬این است‬ ‫که دعوت مسئوالن و مقامات ایتالیایی در دعوت مردم خود به‬ ‫ماندن خانه ها و قرنطینگی بدون خدمات رفاهی‪ ،‬اقتصادی و در‬ ‫نتیجه خدمات بهداشتی نبوده است‪ .‬در واقع مقامات و مسئوالن‬ ‫ایتالیا با تمهید و فراهم ســازی امکانات یعنی‪ :‬خدمات رفاهی و‬ ‫اقتصادیوخدماتبهداشتیبهدغدغههایمعیشتیمردمایتالیا‬ ‫پایان دادند و تحت این تمهیدات طبیعی اســت که مردم ایتالیا‬ ‫بخواهند همگام با دولت در مهار و شکست کرونا مشارکت داشته‬ ‫باشند و به سایر الزامات و دعوت های دیگر دولت پاسخ دهند‪ .‬در‬ ‫واقع سطح خروجی ها و نتایج اقدمات مقامات و مسئوالن ایتالیا‬ ‫منطبق با انتظارات انها از مردمشان است‪.‬‬ ‫اما این داستان و رفتاری که در ایتالیا برای مهار و شکست کرونا‬ ‫ویروس رقم می خورد‪ ،‬کمی متفاوت تر و متمایز از رفتاری است‬ ‫که در ایران برای مهار و شکست کرونا ویروس در حال رقم خوردن‬ ‫است‪.‬شایدایتالیادرقیاسباسایرکشورهایتوسعهیافتهاروپایی‬ ‫و کشور های صنعتی جهان مانند‪ :‬امریکا‪ ،‬انگلستان و المان نمونه‬ ‫و انتخاب مناســبی برای الگو برداری در توسعه یافتگی به ویژه‬ ‫توسعه یافته شدن ایرانیان یا کشور های در حال توسعه نباشد‪،‬‬ ‫اما ما چه خوشمان و چه بدمان بیاید‪ ،‬از منظر مسئولیت پذیری‬ ‫و همکاری گرایی و هم از منظر فرهنگ توســعه یافتگی دچار‬ ‫عقب ماندگی هایی هستیم ‪.‬‬ ‫و شاید تنها چیزی که برخی از انها به ارث برده اند‪ ،‬دیدن و‬ ‫تماشــای دربی های ایتالیا یا مسابقات فوتبال سری اول ان و یا‬ ‫مقایســه ان با دربی ال کالسیکو در کشور همسایه اش اسپانیا‬ ‫اســت و در این زمینه هم چنان متعصبانه و دو اتشه تر از خود‬ ‫ایتالیاییهابرایهنرنماییبازیکنانموردعالقهماندرمستطیل‬ ‫سبز رفتار می کنند که گویی انها برای تیم ملی فوتبال ما بازی‬ ‫می کنند و با پیروزی شــان در اســمانها به پــرواز در می اییم‬ ‫وکبکمانخروسمیخواندویااینکهدربهترینوضعیتوشرایط‬ ‫دلمان را خوش می کنیم که رنگ لباس تیم ملی فوتبال ایتالیا‬ ‫زیبا و دلربا و مانند رنگ اسمان‪ ،‬ابی و الجوردی است‪.‬‬ ‫در ایران نه انکه اراده ای از سوی مسئوالن و نه انکه مسئولیتی‬ ‫بینالمللیدرراستایپروتکلهایبهداشتیبرایمهاروشکست‬ ‫کرونا ویروس یا ویروس های مرگبار دیگری وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫بلکه مشکل اصلی در ایران ضعف فرهنگ مسئولیت پذیری در‬ ‫خود قرنطینگی و سپس وضعیت اجرا و انجام است‪ .‬در ایران به‬ ‫رغم انکه دولت به کرات مردم را به قرنطینگی و ماندن در خانه‬ ‫های برای مهار و شکست کرونا ویروس دعوت کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۵۴‬سال؛ میانگین سنی مبتالیان به کرونا‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشــت نمودار متوسط میزان‬ ‫رشد روزانه مبتالیان به کروناویروس جدید در ایران را‬ ‫مشــابه کره جنوبی خواند و میانگین سنی مبتالیان را‬ ‫‪ ۵۴‬سال و فوت شدگان این بیماری را ‪ ۶۷‬سال گزارش‬ ‫کــرد‪ .‬دکتر کیانوش جهانپــور در صفحه توئیتر خود‬ ‫نمــودار مقایســه ای فراوانی تجمعی مــوارد بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشورهای مختلف را منتشر کرد و نوشت‪:‬‬ ‫نمــودار مقایســه ای فراوانی تجمعی مــوارد بیماری ‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشورهای مختلف ‪ ...‬خود حدیث مفصل‬ ‫بخوان ازین مجمــل ‪ ...‬در توضیح نموداری که وی در‬ ‫توییت خود منتشــر کرده‪ ،‬امده است‪ :‬متوسط میزان‬ ‫رشد روزانه مبتالیان در کشورهای مختلف ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫بوده است‪ .‬مدل نمودار استخراج شده برای ایران شبیه‬ ‫کره جنوبی اســت‪ .‬نمودار چند کشور غیرعادی به نظر‬ ‫می رسد‪:‬‬ ‫*امریکا که احتمــاال به دلیل پنهان کردن کرونا تا‬ ‫روز ششم بوده است‪.‬‬ ‫*ژاپن یا بدلیل اقدامات ســخت و ســریع یا عدم‬ ‫گرفتن تست از مبتالیان و لذا گزارش کم تر‪ ،‬بوده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬شهر کشورهای کوچکی نظیر هنگ‬ ‫کنگ و سنگاپور هم که در کنترل بیماری موفق بوده اند‪،‬‬ ‫بیش تر به دلیل اقدامات ســخت گیرانه اســت که در‬ ‫کشورهای بزرگ قابل اجرا نیست؛ مثل مجازات زندان‬ ‫یا پرداخت ‪ ۱۰‬هزار دالر برای عدم قرنطینه خانگی و ‪...‬‬ ‫و البته تعطیلی سریع مدارس هم موثر بوده است‪ .‬دکتر‬ ‫کیانوش جهانپور در صفحه توئیتر خود نمودار مقایسه‬ ‫ای فراوانــی تجمعی مــوارد بیمــاری کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــورهای مختلف را منتشــر کرد و نوشت‪ :‬نمودار‬ ‫مقایسه ای فراوانی تجمعی موارد بیماری کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــورهای مختلف ‪ ...‬خود حدیث مفصل بخوان ازین‬ ‫مجمل ‪...‬‬ ‫در توضیح نموداری که وی در توییت خود منتشــر‬ ‫کرده‪ ،‬امده است‪ :‬متوسط میزان رشد روزانه مبتالیان‬ ‫در کشورهای مختلف ‪ ۳۳‬درصد بوده است‪ .‬مدل نمودار‬ ‫استخراج شــده برای ایران شــبیه کره جنوبی است‪.‬‬ ‫نمودار چند کشور غیرعادی به نظر می رسد‪:‬‬ ‫*امریکا که احتمــاال به دلیل پنهان کردن کرونا تا‬ ‫روز ششم بوده است‪.‬‬ ‫*ژاپن یا بدلیل اقدامات ســخت و ســریع یا عدم‬ ‫گرفتن تست از مبتالیان و لذا گزارش کم تر‪ ،‬بوده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬شهر کشورهای کوچکی نظیر هنگ‬ ‫کنگ و سنگاپور هم که در کنترل بیماری موفق بوده اند‪،‬‬ ‫بیش تر به دلیل اقدامات ســخت گیرانه اســت که در‬ ‫کشورهای بزرگ قابل اجرا نیست؛ مثل مجازات زندان‬ ‫یا پرداخت ‪ ۱۰‬هزار دالر برای عدم قرنطینه خانگی و ‪...‬‬ ‫و البته تعطیلی سریع مدارس هم موثر بوده است‪ .‬دکتر‬ ‫کیانوش جهانپور در صفحه توئیتر خود نمودار مقایسه‬ ‫ای فراوانــی تجمعی مــوارد بیمــاری کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــورهای مختلف را منتشــر کرد و نوشت‪ :‬نمودار‬ ‫مقایسه ای فراوانی تجمعی موارد بیماری کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــورهای مختلف ‪ ...‬خود حدیث مفصل بخوان ازین‬ ‫مجمل ‪ ...‬در توضیح نمــوداری که وی در توییت خود‬ ‫منتشر کرده‪ ،‬امده اســت‪ :‬متوسط میزان رشد روزانه‬ ‫مبتالیان در کشــورهای مختلف ‪ ۳۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مدل نمودار استخراج شده برای ایران شبیه کره جنوبی‬ ‫است‪ .‬نمودار چند کشور غیرعادی به نظر می رسد‪:‬‬ ‫*امریکا که احتمــاال به دلیل پنهان کردن کرونا تا‬ ‫روز ششم بوده است‪.‬‬ ‫*ژاپن یا بدلیل اقدامات ســخت و ســریع یا عدم‬ ‫گرفتن تست از مبتالیان و لذا گزارش کم تر‪ ،‬بوده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬شهر کشورهای کوچکی نظیر هنگ‬ ‫کنگ و سنگاپور هم که در کنترل بیماری موفق بوده اند‪،‬‬ ‫بیش تر به دلیل اقدامات ســخت گیرانه اســت که در‬ ‫کشورهای بزرگ قابل اجرا نیست؛ مثل مجازات زندان‬ ‫یا پرداخت ‪ ۱۰‬هزار دالر برای عدم قرنطینه خانگی و ‪...‬‬ ‫و البته تعطیلی سریع مدارس هم موثر بوده است‪.‬‬ ‫احتمال تعطیلی مترو تهران به دلیل شیوع‬ ‫کروناویروس‬ ‫سرپرســت معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با اشاره به اینکه از‬ ‫تعطیلــی مترو به دلیل شــیوع بیماری کرونا اســتقبال می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬حذف و یا‬ ‫گسترش طرح ترافیک به صالح نیست‪.‬‬ ‫یوسف حجت سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ‬ ‫به این پرســش که مترو شیراز و اصفهان به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده‬ ‫است و ایا شهرداری تهران برنامه ای مشابه دارد؟ اظهار داشت‪ :‬فع ً‬ ‫ال شهرداری تهران‬ ‫برنامه ای برای تعطیلی مترو ندارد مگر اینکه ســتاد مقابله با کرونا این موضوع را به‬ ‫ما ابالغ کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه البته شهرداری هم از تعطیلی مترو تهران استقبال می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اماکــن عمومی و حمل و نقل عمومی از جمله مکان هایی اســت که انتقال‬ ‫ویروس کرونا در ان بیشــتر اســت و هر چند در حال حاضر تعداد مسافران مترو به‬ ‫یک سوم حالت عادی رسیده ولی باز هم ممکن است مترو عاملی برای انتقال ویروس‬ ‫باشد‪ .‬سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش‬ ‫دیگری مبنی بر اینکه ایا طرح ترافیک به دلیل شیوع ویروس کرونا حذف می شود‬ ‫یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬حذف طرح را صالح نمی دانیم چرا که اگر طرح را برداریم اســتقبال‬ ‫برای استفاده از خودروهای شخصی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫حجت خاطرنشــان کرد‪ :‬برخی معتقد هستند که وسعت اجرای طرح ترافیک را‬ ‫باید بیشــتر کنیم و در تمام نقاط تهران اجرا شود تا شهروندان نتوانند با خودروی‬ ‫شــخصی تردد کنند ولی ما معتقدیم اجرای طرح در شرایط کنونی کفایت می کند‬ ‫و نیازی به تغییر ان نیست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حذف طرح ترافیک مردم را تشویق به امدن در خیابان ها می کند‬ ‫و افزایش ســاعات طرح هم ســبب ترغیب مردم جهت استفاده از تاکسی‪ ،‬اسنپ و‬ ‫مترو خواهد کرد‪ .‬لذا به نظرم تغییر ان به صالح نیســت‪ .‬وی با اشاره به اینکه البته‬ ‫شهرداری هم از تعطیلی مترو تهران استقبال می کند‪ ،‬افزود‪ :‬اماکن عمومی و حمل‬ ‫و نقل عمومی از جمله مکان هایی اســت که انتقال ویروس کرونا در ان بیشتر است‬ ‫و هر چند در حال حاضر تعداد مســافران مترو به یک سوم حالت عادی رسیده ولی‬ ‫باز هم ممکن است مترو عاملی برای انتقال ویروس باشد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران در پاسخ به پرسش‬ ‫دیگری مبنی بر اینکه ایا طرح ترافیک به دلیل شیوع ویروس کرونا حذف می شود‬ ‫یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬حذف طرح را صالح نمی دانیم چرا که اگر طرح را برداریم اســتقبال‬ ‫برای استفاده از خودروهای شخصی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫حجت خاطرنشــان کرد‪ :‬برخی معتقد هستند که وسعت اجرای طرح ترافیک را‬ ‫باید بیشــتر کنیم و در تمام نقاط تهران اجرا شود تا شهروندان نتوانند با خودروی‬ ‫شــخصی تردد کنند ولی ما معتقدیم اجرای طرح در شرایط کنونی کفایت می کند‬ ‫و نیازی به تغییر ان نیست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حذف طرح ترافیک مردم را تشویق به امدن در خیابان ها می کند‬ ‫و افزایش ســاعات طرح هم ســبب ترغیب مردم جهت استفاده از تاکسی‪ ،‬اسنپ و‬ ‫مترو خواهد کرد‪ .‬لذا به نظرم تغییر ان به صالح نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۵‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق درباره حمله به پایگاه‬ ‫التاجی‬ ‫فرماندهی عملیات مشترک عراق اعالم کرد‪ ،‬در پی اصابت‪ 33‬موشک به پایگاه التاجی تعدادی‬ ‫از نیروهای پدافند هوایی زخمی شده اند و حال انها وخیم است‪ .‬فرماندهی عملیات مشترک عراق‬ ‫روز شنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد‪ ۳۳،‬موشک علیه مواضع یگان های پدافند هوایی و در نزدیکی‬ ‫تیم ائتالف بین المللی در داخل پایگاه التاجی شلیک شده که بر اثر ان تعدادی از نیروهای پدافند‬ ‫هوایی زخمی شده اند و حال انها وخیم است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش سومریه‪ ،‬در این بیانیه امده است‪ :‬در ساعت یازده صبح (به وقت محلی) روز‬ ‫شنبه ‪ ۱۴‬مارس ‪ ۲۰۲۰‬پایگاه التاجی هدف حمله اشکار دیگری قرار گرفت و ‪ ۳۳‬موشک کاتیوشا‬ ‫علیه مواضع پدافند هوایی و نزدیک تیم ائتالف بین المللی به زمین امد‪ .‬نیروهای ما هفت سکوی‬ ‫شلیک موشک در منطقه ابوعظام در نزدیکی التاجی در شمال بغداد را پیدا کردند که در انها ‪۲۴‬‬ ‫موشک اماده شلیک بود و در راستای خنثی سازی ان وارد عمل شدند د؛ این حمله منجر به زخمی‬ ‫شدن تعدادی از نیروهای پدافند هوایی شد و حال انها وخیم است‪.‬فرماندهی عملیات مشترک‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬تمام اقدامات الزم برای پیگیری افراد پشت ‍پرده این اقدام و بازداشت انها انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این بیانیه تاکید شده‪ ،‬هیچ کسی نمی توند به امنیت عراق ضربه بزند و سرنوشت هر طرفی‬ ‫بخواهد جایگزینی برای دولت عراق با سیاست ها و حاکمیت ان باشد شکست و زندان و محاکمه‬ ‫است پس بهتر است طرف پشت پرده این موضوع مسوولیت کار را قبول کند‪ .‬فرماندهی عملیات‬ ‫مشــترک ضمن اعالم اینکه هر طرفی را که از اینگونه اقدامات حمایت کند‪ ،‬شریک احتمالی ان‬ ‫می داند‪ ،‬افزود‪ :‬اقدامات نیروهای امریکایی یا امثال ان بدون موافقت با دولت عراق و فرماندهی کل‬ ‫نیروهای مسلح را نیز مردود می دانیم مانند اتفاقی که در صبح سیزدهم مارس ‪( ۲۰۲۰‬دیروز) رخ‬ ‫داد؛ زیرا با این کار‪ ،‬اقدامات مذکور محدود نمی‪‎‬شود بلکه تقویت نیز خواهد شد‪ ،‬قدرت دولت عراق‬ ‫تضعیف می شــود و خسارت های بیشتری برای عراقی ها و غیره به بار می اورد بنابراین تسریع در‬ ‫اجرا کردن تصمیم پارلمان درباره خروج (نیروهای امریکایی از عراق) الزامی است‪.‬‬ ‫در این بیانیه از تمام عراقی ها خواسته شده هر خبری درباره عناصری که خارج از قانون عمل‬ ‫می کنند به اطالع نیروهای اطالعات این کشور برسانند و در پایان تاکید شده ملت عراق و نیروهای‬ ‫امنیتی ان در تمام تشکیالت از ارتش‪ ،‬پلیس‪ ،‬حشد شعبی‪ ،‬عشایری و پیشمرگه در نهایت اراده‬ ‫دولت را بر کسی خواهند نشاند و امنیت و صلح را محقق خواهند کرد‪.‬‬ ‫شهرستان التاجی که پایگاه نظامی التاجی در ان قرار دارد‪ ،‬در شمال بغداد‪ ،‬پایتخت عراق واقع‬ ‫شده است‪ .‬پایگاه نظامی در فاصله ‪ ۸۵‬کیلومتری شمال بغداد است که شامل یک فرودگاه و یک‬ ‫پایگاه بزرگ است که در زمان رژیم صدام‪ ،‬وابسته به گارد ریاست جمهوری بود‪.‬‬ ‫پایگاه التاجی چهارشــنبه گذشــته هدف اصابت حداقل ده موشــک (کاتیوشا) قرار گرفت‪.‬‬ ‫جنگنده های امریکایی یک روز بعد‪ ،‬بامداد روز جمعه (‪ ۲۳‬اســفند) فرودگاه غیرنظامی در حال‬ ‫احداث در کربال و چندین مقر الحشد الشعبی در این استان و صالح الدین و االنبار را بمباران کردند‪.‬‬ ‫نتانیاهو برای ماسک از هند تقاضای کمک کرد‬ ‫در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با شیوع کرونا‪ ،‬با خودستایی بارها مدعی‬ ‫وفور اقالم پزشکی در فلسطین اشغالی شد‪ ،‬اینک برای تامین ماسک و مواد اولیه دارو از هند تقاضای‬ ‫کمک کرده است‪.‬‬ ‫در حالی که نخســت وزیر رژیم صهیونیستی بارها در روزهای اخیر مدعی وفور کاالها و اقالم‬ ‫پزشکی در فلسطین اشغالی شد‪ ،‬اینک از هند تقاضای ماسک و مواد اولیه دارو کرده است‪.‬‬ ‫به نوشته وبگاه وان ایندیا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از نارندرا مودی همتای هندی‬ ‫خود خواسته تا با صادرات ماسک و موارد اولیه ساخت دارو موافقت کند‪.‬‬ ‫بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی از مودی خواست به قطع صادرات ماسک و مواد اولیه دارو به‬ ‫اسرائیل خاتمه دهد‪ .‬هند در روزهای گذشته به خاطر شیوع کرونا و نیازهای داخلی‪ ،‬توقف اقالم‬ ‫دارویی به فلسطین اشغالی را صادر کرد‪ .‬نتانیاهودر سخنانی خود به وابستگی به کشورهای مختلف‬ ‫از جمله هند در زمینه تامین مواد اولیه دارو تاکید کرد و گفت‪ :‬من با نخست وزیر هند گفت وگو‬ ‫کردم‪.‬ما در زمینه خط تولید به کشورهای مختلف وابسته هستیم‪.‬‬ ‫گفته می شود که نارندرا مودی با صادرات مواد اولیه دارویی به فلسطین اشغالی موافقت کرده‪،‬‬ ‫اما در زمینه صادرات ماسک تصمیمی نگرفته است‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی روز جمعه اعالم کرد با افزایش ‪ ۲۶‬نفری مبتالیان به کرونا‪،‬‬ ‫تعداد کل افراد بیمار به ‪ ۱۲۶‬نفر رسیده است‪.‬وزارت بهداشت این رژیم همچنین گفت که ‪۲۵۰۰‬‬ ‫نفر از اعضای کادر درمانی به دلیل اینکه در معرض ویروس کرونا قرار گرفته اند‪ ،‬قرنطینه شدند که‬ ‫از این میان ‪ ۱۰۰۰‬نفر پزشک هستند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫یک عضو کمیسیون تلفیق خبر داد؛‬ ‫بودجه در تلفیق رفع ایراد می شود‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت‪ :‬ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬درکمیسیونتلفیقرفعمی شودونیازیبهتشکیلجلسهمجازیمجلسنیست‪.‬بهروزبنیادی‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس توافقی که پیش از این صورت گرفته بود‪ ،‬این ایرادات نیز در‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه رفع خواهد شد و نیازی به تشکیل جلسه مجازی مجلس نیست‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫بر اساس توافق انجام شده‪ ،‬بودجه سال ‪ ۹۹‬به دلیل مشکالت ناشی از بیماری کرونا‪ ،‬در کمیسیون‬ ‫تلفیق تصویب شد و ایرادات ان نیز در این کمیسیون رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫در ابالغیه ای صورت گرفت؛‬ ‫اعالم اماده باش چهارشنبه اخر سال به استانداران‬ ‫سخنگوی وزارت کشور از اعالم اماده باش چهارشنبه اخرسال به استانداران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اکیپ های عملیاتی اتش نشانی و خدمات ایمنی در مراکز تجمع مستقر شوند‪ .‬سید سلمان سامانی‬ ‫سخنگوی وزارت کشور در ابالغیه ای خطاب به استانداران سراسر کشور‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬استانداران با‬ ‫درنظرگرفتنمحدودیت هاومصوباتمدنظرستاداستانیمدیریتبیماریکرونا‪،‬ضمنپیش بینی‬ ‫تمهیدات الزم برای فراهم سازی اسایش و رفاه شهروندان‪ ،‬برنامه ریزی و اقدام برای پیشگیری و‬ ‫کنترل حوادث مربوط به چهارشنبه اخر سال را انجام دهند‪.‬در این ابالغیه امده است‪ :‬با توجه به‬ ‫درپیشبودنچهارشنبهاخرسالوبهمنظورایجادامادگی‪،‬هماهنگیوانسجاممیاندستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬امدادی و عملیاتی برای پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی مربوط به این روز در سطح‬ ‫کشوردستورفرمائیدبادرنظرگرفتنمحدودیت هاومصوباتمدنظرستاداستانیمدیریتبیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬ضمن پیش بینی تمهیدات الزم برای فراهم سازی اسایش و رفاه شهروندان‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫اقدام برای پیشگیری و کنترل حوادث مربوط به شب چهارشنبه اخر سال با محوریت سازمان ها‬ ‫و واحدهای اتش نشانی و خدمات ایمنی و همکاری همه متولیان امر صورت پذیرد‪.‬‬ ‫احضار حافظ منافع امریکا به وزارت امور خارجه‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر سوئیس و حافظ منافع امریکا به وزارت امور خارجه‬ ‫خبر داد‪.‬ســید عباس موســوی ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود‪ :‬به دنبال اظهارات بی اساس‬ ‫رئیس جمهورامریکامبنیبرمسئولدانستنجمهوریاسالمیایراندرحملهبهپایگاهنیروهایائتالف‬ ‫درالتاجیعراق‪،‬سفیرسوئیسدرتهرانبهعنوانحافظمنافعامریکا‪،‬بعدازظهرروزجمعه‪ ۲۳‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬از سوی مدیرکل امریکا وزارت امور خارجه به محل این وزارت فراخوانده شد و مراتب اعتراض‬ ‫شدید کشورمان به این اظهارات به وی ابالغ شد‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت‪ :‬در این‬ ‫مالقاتبهحافظمنافعایاالتمتحدهگفتهشدرئیسجمهورامریکابهجایمتهمکردندیگرانباید‬ ‫سیاست هایغلطامریکادرحضورغیرقانونیدرعراقوکشتنفرماندهانوسربازانعراقی‪،‬کهعامل‬ ‫اصلینفرتمردمعراقازامریکاشدهاسترابهعنوانواقعیتبپذیردوتاکیدشددرواقعسیاست های‬ ‫غلط امریکا در عراق باعث ایجاد تنشهای کنونی است و مقامات امریکا و بخصوص اقای ترامپ نمی‬ ‫توانندبااظهاراتبی پایهواساسوخطرناکاززیرباراینمسئولیتشانهخالیکنند‪.‬همچنینبهسفیر‬ ‫سوئیس نسبت به هرگونه اقدام نسنجیده از سوی طرف امریکایی و عواقب ان هشدار داده شد‪.‬‬ ‫شماره ‪4009‬‬ ‫سیاسی‬ ‫روحانی‪:‬نگذاریمموضوعکرونابهسمت‬ ‫دوقطبیسیاسیکشیدهشود‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬رســانه ها اجــازه ندهند در‬ ‫موضوعکرونافضابهسمتدوقطبیوجناح بندی های‬ ‫سیاسی کشیده شود‪.‬‬ ‫جلسه حجت االسالم و الملسمین حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهور با اعضا‪ ،‬مشاورین و معاونین دفتر رئیس‬ ‫جمهور برای پیگیری‪ ،‬هماهنگی و پشتیبانی اقدامات‬ ‫ملی در مقابله بــا کرونا و اقدامــات و پیگیری های‬ ‫اجتماعی و رسانه ای امروز برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلســه که با حضور رئیــس دفتر رئیس‬ ‫جمهور‪ ،‬مشاوران و معاونان دفتر رئیس جمهور برگزار‬ ‫شد‪ ،‬موضوعات مختلف بویژه در خصوص موضوعات‬ ‫تبلیغاتی و رسانه ای مقابله کرونا مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫روحانــی در ایــن جلســه با تاکید بــر ضرورت‬ ‫اطالع رسانی دقیق‪ ،‬صریح و شفاف در زمینه مقابله با‬ ‫کرونا گفت‪ :‬نیــاز اصلی امروز جامعه ایجاد ارامش با‬ ‫محوریت اگاه سازی دقیق و افزایش مشارکت عمومی‬ ‫در همراهی با توصیه ها و اقدامات صورت گرفته برای‬ ‫مقابله با کروناست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه جریاناتی امروز به دنبال‬ ‫برهم زدن ارامش روانی جامعه هستند‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬ما موظف هستیم تالش های خالصانه و فداکارانه‬ ‫کادر درمانی کشور را که تاکنون جان بسیاری را نجات‬ ‫داده اند و مانع از شیوع بیشتر بیماری شده است نیز‬ ‫در کنار انتقادات و بیان کاستی ها نشان دهیم‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به ایجاد ابهامات و شبهات و تولید‬ ‫شــایعات بی اســاس برای ایجاد فضای دوقطبی و‬ ‫اختالف در میان مردم تاکید کرد‪ :‬منصفانه این است‬ ‫که همه اصحاب رســانه و شخصیت های سیاسی و‬ ‫مســئولین ذیربط در این حوزه ضمن اطالع رسانی‬ ‫دقیق و انتشار به هنگام اخبار به صورت دقیق و شفاف‬ ‫به جامعه‪ ،‬با شبهات و شایعات ایجاد شده مقابله کنند‬ ‫و این حقایق را نیز تبیین کنند که اقدامات زیربنایی‬ ‫دولت در حوزه ســامت در سال های گذشته امروز‬ ‫راهگشــا بوده و کمک حال کادر درمانی در مبارزه با‬ ‫این بیماری شده است‪.‬‬ ‫رئیسجمهورهمچنینباقدردانیازاصحابرسانه‬ ‫و خبرنگاران بخاطر تالش ها و اقدامات انجام شده در‬ ‫رسانه های مختلف اعم از دیداری‪ ،‬شنیداری و مکتوب‬ ‫تاکید کرد‪ :‬رسانه ها در این رابطه نقش مهمی بر عهده‬ ‫دارند و باید تالش کنند که فضا به سمت دو قطبی و‬ ‫جناح بندی های سیاسی کشیده نشود‪ .‬درست است‬ ‫که مرجعیت اصلی اطالع رســانی با صدا و سیماست‬ ‫چون مخاطب چند ده میلیونــی دارد‪ ،‬اما این نافی‬ ‫تالش ها و زحمات سایر رسانه ها نیست‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا با شرایط‬ ‫تحریمی و فشار حداکثری که روی ان وجود دارد توان‬ ‫مقابله با این شــیوع گسترده را که االن همه جهان را‬ ‫در برگرفته نداشت‪ ،‬گفت‪ :‬ایا اطالع رسانی منصفانه و‬ ‫حرفه ای در شــرایط بحران این است که افراد از هر‬ ‫فرصتی حتی به قیمت موج سواری روی جان انسان ها‬ ‫برای تخریب دولت اســتفاده کنند؟ اطالع رســانی‬ ‫منصفانه و حرفه ای در این شرایط به خدمت گرفتن‬ ‫همه تکنیک ها و ظرفیت های رسانه ای برای باال بردن‬ ‫مشارکت مردم با دولت در مقابله با این بیماری‪ ،‬تقویت‬ ‫و باال بردن روحیه خادمان ملت در این شرایط خصوصاً‬ ‫کادر درمانی و بهداشتی کشور و تبیین شرایط کشور‬ ‫در موقعیت فعلی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬چه اشــکالی دارد رسانه ها‬ ‫برای مردم تبیین کنند که توانمندی ها و اقدامات این‬ ‫دولت در مقابله با کرونا با وجود فشارهای حداکثری‬ ‫امریکا و تاثیرات ضدانسانی تحریم ها تا همین حاال‬ ‫هم نسبت به دیگر کشورها افتخارافرین بوده است‪.‬‬ ‫اینها مردم را نســبت به دولت و نظام شان دلگرم و‬ ‫امیدوار می کند‪.‬‬ ‫روحانی با اشــاره به اینکه همه کشــورهای دنیا‬ ‫هم اکنون در حال دســت و پنجه نــرم کردن با این‬ ‫بیماری هســتند‪ ،‬اما شــرایط ما با همه شرایط انها‬ ‫متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬با این همه تفاوت حقیقت این‬ ‫است که اقدامات انجام شده قابل قبول بوده است‪.‬‬ ‫جزئیاتی مهم از اقدامات وزارت دفاع و نیروی دریایی سپاه‬ ‫برای مقابله با کرونا و کمک به جامعه پزشکی‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مسلح گفت‪ :‬بیش از یک میلیون لیتر مواد‬ ‫ضدعفونی کننده تحویل وزارت بهداشت و درمان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع‪ ،‬سرتیپ‬ ‫سعید شــعبانیان درباره اقدامات صورت گرفته از‬ ‫سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬وزارت دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مسلح به عنوان وزارتخانه راهبردی با اغاز‬ ‫طرح ویروس کرونا و با دستور وزیر محترم دفاع به‬ ‫کمک جامعه بهداشت و درمان کشور امد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با بیان اینکه‬ ‫با اعالم شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا و کشور‬ ‫ما‪ ،‬وزارت دفاع اقدامات گسترده ای را در این راستا‬ ‫انجام داده اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬وزارت دفاع از همان‬ ‫ابتدای شــیوع ویروس کرونا در چین مطالعاتی را‬ ‫انجام داده و براساس ان پیش بینی های الزم صورت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬تولید مــواد ضدعفونی کننده برای‬ ‫شست وشوی دســت و ضدعفونی کردن سطوح‬ ‫تهیه و طراحی ماسک های بهداشتی ‪ N۷۵۰‬و ‪۶‬الیه‬ ‫که معروف به ‪ N۹۵‬است که قابل شست وشو است‬ ‫و از کربن اکتیو ساخته شده در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید روزانه ‪ ۱۰۰‬هزار لیتر مواد ضدعفونی‬ ‫کننده و بیش از ‪ ۳۰‬هزار قطعه ماسک ‪ N۹۵‬در حال‬ ‫حاضر وجود دارد و تا به امروز بیش از یک میلیون‬ ‫لیتر مواد ضدعفونی کننده تحویل وزارت بهداشت‬ ‫و درمان شده و عالوه بر ان ‪ ۲۸۰‬هزار قطعه ماسک‬ ‫به این وزارتخانه داده شده است و این روند همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی هماهنگ کننــده وزارت دفاع درخصوص‬ ‫تولید کیت های تشخیص ویروس کرونا در وزارت‬ ‫دفاع‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به مطالعات قبلی که در سنوات‬ ‫گذشــته در وزارت دفاع داشتیم‪ ،‬کیت هایی برای‬ ‫تشخیص این بیماری در وزارت دفاع تولید شد‪ .‬این‬ ‫کیت ها با اســتفاده از سرریز دانش دفاعی ساخته‬ ‫شده و توســط وزارت بهداشت‪ ،‬انستیتو پاستور و‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تست و پروتکل های الزم را‬ ‫گذرانده اند و با موفقیت در حال حاضر در ســطح‬ ‫بیمارستان های نیروهای مسلح و تعدادی دیگر از‬ ‫کدخدایی‪ :‬ایرادات جدید شورای نگهبان‬ ‫به بودجه ‪99‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات جدید این‬ ‫شورا نسبت به الیحه بودجه سال ‪ 99‬کل کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫عباسعلیکدخداییسخنگویشوراینگهبان‬ ‫درتشریحنشستامروزاینشورااظهارداشت‪:‬این‬ ‫جلسه با دستور بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق‬ ‫الیحهبودجهسال‪ 99‬کشوردربارهبودجهتشکیل‬ ‫شد که همچنان ادامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬یک جلسه‬ ‫در نوبت صبح برگزار شد و جلسه نوبت عصر نیز در‬ ‫حال برگــزاری اســت‪.‬کدخدایی در خصوص‬ ‫جزئیاتبررسی هایصورتگرفتهازسویاعضای‬ ‫شورای نگهبان در خصوص الیحه بودجه سال‪99‬‬ ‫کل کشور گفت‪ :‬تا تبصره ‪ 10‬الیحه بودجه ‪ 99‬را‬ ‫رسیدگی کردیم و مابقی ان بعدازظهر امروز و فردا‬ ‫نیز ادامه خواهد داشت‪ .‬وی در پاسخ به این سوال‬ ‫که ایا شــورای نگهبــان ایــرادات جدیدی با‬ ‫بررس ی های صورت گرفته در جلسات اخیر این‬ ‫شورا به الیحه بودجه ‪ 99‬وارد کرده است یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بله ایراداتی هست‪ ،‬اما اکنون جزئیات ان در‬ ‫خاطرم نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما تا تبصره‪ 10‬الیحه‬ ‫را رســیدگی کردیم و ایراداتی هم داشتیم که به‬ ‫مجلسارسالخواهدشدوبهصورتکلیبانهایی‬ ‫شدن بررسی ها مجموع ایرادات اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگویشوراینگهبانبابیاناینکهتاکنون‬ ‫چند جلسه برای بررسی الیحه بودجه در شورای‬ ‫نگهبان تشکیل شده اســت‪ ،‬اظهار داشت ‪ :‬این‬ ‫جلساتهمچنانتداومخواهدداشتتابررسی ها‬ ‫به اتمام برسد و بتوانیم در پایان هفته نتیجه را به‬ ‫مجلس شورای اسالمی اعالم کنیم‪ .‬کدخدایی با‬ ‫بیان اینکه کسی برای ما در بررسی الیحه بودجه‬ ‫ضرب االجلی تعیین نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما طبق‬ ‫قانون زمان مشخصی برای بررسی بودجه داشته‬ ‫و براســاس ان‪ ،‬بررسی ها را اعالم خواهیم کرد و‬ ‫فوریتی برای این موضوع تعیین نشده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه‬ ‫مجلس تــاش دارد تا پایان مجلس دهم الیحه‬ ‫بودجه سال‪ 99‬کل کشور را نهایی کند‪ ،‬ایا نتیجه‬ ‫بررسی های شــورای نگهبان لحظه به لحظه به‬ ‫مجلسارسالمی شودیاخیر‪،‬گفت‪:‬خیر‪،‬ماهنوز‬ ‫چیزی برای مجلس نفرستاده ایم و تا پایان هفته‬ ‫بابررسی هاینهایی‪،‬مجموعایراداتوارزیابی های‬ ‫صورت گرفته را به مجلس ارسال می کنیم‪.‬‬ ‫بیمارستان ها در حال استفاده است‪.‬‬ ‫شعبانیان با بیان اینکه وزارت دفاع برای مقابله‬ ‫با اقدامات بیوتروریســتی و بیولوژیکی دشــمن‪،‬‬ ‫فعالیت هایی را در دست اقدام و بهره برداری داشته‬ ‫است‪،‬اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن مــا توانســتیم‬ ‫لباس های فشــار مثبت را برای انتقال و نگهداری‬ ‫بیماران و همچنین لباس های فشار منفی را برای‬ ‫کادر درمانی اعم از پرســتاران و پزشــکان فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان خدمات‬ ‫درمانی نیروهای مســلح در شرایط شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬ما اقدامات گسترده ای در‬ ‫زمینه جامعه هدف خودمان که بازنشســتگان و‬ ‫شاغالن نیروهای مسلح هستند‪ ،‬انجام دادیم و تمام‬ ‫اقداماتمان معطوف به این هدف بود که از مراجعات‬ ‫این افراد به مراکز درمانی و مراکز مختلف سازمان‬ ‫تامین خدمات درمانی کشور جلوگیری شود و در‬ ‫همین راستا‪ ،‬مهلت انقضای دفترچه های بیمه را تا‬ ‫پایان خرداد به تعویق انداختیم‪.‬‬ ‫شعبانیان با اشــاره به اینکه مردم می توانند از‬ ‫طریق فروشگاه های اتکا‪ ،‬اقالم ضروری خود را تهیه‬ ‫کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما در حال حاضر با‪ ۵۰۰‬فروشگاه‬ ‫در سطح کشور اماده خدمت رسانی به جامعه هدف‬ ‫خودمان و همچنیــن در عرصه ملی به همه مردم‬ ‫برای تامین مایحتاج ضروری شان را داریم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬وزارت دفاع بــا برخورداری از‬ ‫دانشمندان بسیار پرتالش و جهادگر در زمینه های‬ ‫مختلف تالش های گســترده ای در زمینه تولید‬ ‫کیت های تشخیصی بیماری ها از گذشته تا به امروز‬ ‫انجام داده است و به همین دلیل در شرایط فعلی با‬ ‫تغییر رویکردها توانســت به ســرعت کیت های‬ ‫تشخیص کرونا را تولید کنیم‪.‬‬ ‫شــعبانیان با اشــاره بــه تولیــد دوربین های‬ ‫حرارت سنج برای مراکز عمومی و فرودگاه ها توسط‬ ‫وزارت دفاع‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از اینکه نیاز به دوربین های‬ ‫حرارت ســنج احســاس شــد با تغییــر کاربری‬ ‫دوربین های حرارتی که کاربرد نظامی دارند از انها‬ ‫بــرای غربالگری بیماران کرونایی و افرادی که تب‬ ‫باال دارند استفاده شد‪.‬‬ ‫انتقادات صریح ‪ ۲‬نماینده مجلس از بی توجهی‬ ‫مردم به خطر کرونا‬ ‫نماینده مــردم تنکابن در مجلس دهم با بیان‬ ‫اینکه شــرایط ما خاص و خطرناک اســت گفت‪:‬‬ ‫ترددهای غیر ضروری و غیر اورژانسی باید لغو شود‪.‬‬ ‫می توان برای منع ترددهای غیر ضروری از ارتش‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫شمس اهلل شــریعت نژاد‪ ،‬در خصوص وضعیت‬ ‫شمال کشــور در مواجهه با کرونا ویروس گفت‪:‬‬ ‫تالش هایی در حال شکل گیری است که مبادی‬ ‫ورودی شــهرهای مهم و مخصوصا تنکابن بسته‬ ‫شــود‪ .‬نکته اینجاســت که در کنار اقدامات باید‬ ‫فرهنگسازی الزم صورت گیرد تا مردم به اهمیت‬ ‫سفر نرفتن در شرایط فعلی پی ببرند‪.‬‬ ‫نمایندهمردمتنکابندرمجلسافزود‪:‬درهمین‬ ‫راستا مسئولین باید متوجه باشند که شمال کشور‬ ‫یک منطقه مهاجر پذیر است و افراد از قومیت های‬ ‫مختلف به شمال کشور می ایند‪ .‬در واقع مسئوالن‬ ‫باید از مهاجرپذیر بودن این منطقه هراس داشته و‬ ‫بیخیال نباشند‪ .‬انها می توانند برای جلوگیری از‬ ‫ترددهای غیر ضروری از ارتش استفاده کنند‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون کشــاورزی‪ ،‬اب و منابع‬ ‫طبیعی مجلس با بیان اینکه ترددهای غیر ضروری‬ ‫باید لغو شــود تاکید کرد‪ :‬شرایط ما عادی نیست‬ ‫خطرات زیادی را ما را تهدید می کند مثال در زمینه‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬تجهیزات مربوط به بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫کمبود زیادی احساس می شود‪ .‬اخبار از یک طرف‬ ‫به ما می گوید که تولید داخلی چند برابر شده و در‬ ‫زمینه اقالم بهداشتی مشکلی نداریم از طرف دیگر‬ ‫داروخانه ها و مردم مشکل تامین اقالم دارند‪.‬‬ ‫نماینده مــردم تنکابن در مجلس ادامه داد‪ :‬به‬ ‫مردمشمالکشورتوصیهمی کنمدرخانه هابمانند‬ ‫و حتی مایحتاج خود را از طریق پیک های مغازه ها‬ ‫دریافت کنند‪ .‬تردد حداقل به مدت دو هفته باید‬ ‫کمشودتاتکلیفماباقرنطینهکردنشهرمشخص‬ ‫شود‪.‬شــهرهایی که بیشــتر درگیر شیوع کرونا‬ ‫هستندبایدقرنطینهشوند‪.‬‬ ‫محمدقمی‪،‬نمایندهپاکدشتوعضوکمیسیون‬ ‫اموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمی‪،‬بااشاره‬ ‫به شیوع کرونا در کشور به اعتمادانالین گفت‪ :‬در‬ ‫برخی از شــهرها شــدت بیماری باالست و مردم‬ ‫توصیه و خواهش را گوش نمی کنند و باز هم سفر‬ ‫می کنند‪ .‬این در حالی اســت که سفر هم برای ان‬ ‫افراد و هم برای دیگران خطر دارد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت بانک ایران‬ ‫زمین مطرح کرد‪:‬‬ ‫کاهش مخاطرات پول نقد در شعب بانک ها با‬ ‫استفاده از دستگاه های‪ATMR‬‬ ‫در روزهای اخیر شاهد همه گیری ویروس کرونا در جهان هستیم؛ و این‬ ‫موضوع چالش های بسیاری را در شبکه بانکی ایجاد کرده است‪ ،‬به نحوی که‬ ‫شــاهد پیام هایی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین‬ ‫بانک ها هستیم که از مشتریان خود می خواهند برای کارهای غیر ضروری‬ ‫به بانک مراجعه نکنند‪ .‬در واقع مخاطرات تجمع در محیط های سربســته و‬ ‫انتقال پول نقد به عنوان یکی از راه های عمده انتقال ویروس کرونا باعث شده‬ ‫است رویکرد مشتریان و بانک ها تغییر کند‪.‬‬ ‫محمود ساوسی رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت بانک ایران زمین در‬ ‫گفتگویی اســتفاده از دســتگاه های ‪ ATMR‬را راهی بــرای کاهش این‬ ‫مخاطرات عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬ساوســی در رابطه با مزایای‬ ‫ماشین های ‪ ATMR‬در شرایط کنونی اظهار داشت‪ :‬ماشین های ‪ATMR‬‬ ‫اسکناس ها را دریافت می کند و ان ها را مجددا به صورت خودکار در چرخه‬ ‫پرداخــت قرار می دهند‪ .‬در واقع این موضوع‪ ،‬برخورد کارکنان بانک ها را با‬ ‫پول نقد‪ ،‬که یکی از عوامل مهم انتقال بیماری کرونا شــناخته شده است را‬ ‫کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر واریز وجه بین بانکی اجرایی شود‪ ،‬در واقع مردم با مشاهده‬ ‫این دستگاه ها در نقاط مختلف بدون در نظر گرفتن اینکه این دستگاه متعلق‬ ‫به کدام بانک است می توانند پول نقد را به بانک خود منتقل کنند و در واقع‬ ‫حضور در شعب کاهش داده می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بانکی در خصوص استفاده از بانکداری الکترونیک و کنار‬ ‫رفتن پول نقد به عنوان انتقال دهنده بیماری و ویروس‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما نقیصه‬ ‫هایی داریم که باعث می شــود این امر در شرایط کنونی بسیار سخت باشد‪.‬‬ ‫برای نمونه در دنیا کیف پول الکترونیک یک امر رایج است‪ .‬اما در ایران‪ ،‬علی‬ ‫رغم اینکه بانک ها و شرکت های ‪ PSP‬سال هاست تالش می کنند این امر‬ ‫را اجرایی کنند‪ ،‬اما به دالیل مختلف کسب و کاری‪ ،‬سیاسی و فنی نتیجه ای‬ ‫حاصل نشــده است‪ .‬به نظر می رسد همراهی بانک مرکزی در این خصوص‬ ‫می تواند این امر را تســریع و به مرور چرخه پول نقد را از میان مردم حذف‬ ‫کند‪.‬ساوســی در خصوص بکارگیری دستگاه های ‪ ATMR‬در بانک ایران‬ ‫زمیــن گفت‪ :‬بانک ایران زمین تا کنون برای ‪ 50‬ماشــین ‪ ATMR‬قرار داد‬ ‫منعقد کرده اســت که ‪ 20‬مورد ان عملیاتی شده و مابقی در طول چند ماه‬ ‫اینده نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫این ماشین ها در استان های مختلف توزیع شده است‪ .‬استقبال مردم از‬ ‫این ماشین ها مناسب بوده است‪ .‬یکی از شعب دیجیتال بانک ایران زمین در‬ ‫مرکز تجاری مگامال شهرک اکباتان تهران قرار دارد‪ .‬در ان شعبه مجموعه‬ ‫ای از ماشــین های بانکی مختلف فعال هستند‪ .‬ان شعبه بدون کاربر‪ ،‬اغلب‬ ‫خدماتی را ارائه می دهد که در شعب سنتی ارائه می شود؛ به این صورت که‬ ‫نحوه ارائه خدمات و سرویس ها روی پلتفرم های دیجیتال است‪.‬‬ ‫رئیس اداره کارت و شــبکه بانک ایران زمین در خصوص استفاده از این‬ ‫ماشین ها ‪ ATMR‬در مراکز شلوغ و پر تردد افزود‪ :‬با عنایت به اینکه شعبه‬ ‫دیجیتال بانک ایران زمین در مرکز تجاری مگامال واقع شــده است و حجم‬ ‫نقدینگی قابل مالحظه ای در انجا وجود دارد‪ ،‬که در شرایط کنونی اگر قرار‬ ‫بود دریافت و پرداخت این نقدینگی توسط پرسنل دریافت و پرداخت شود‪،‬‬ ‫مخاطرات بسیاری را ایجاد می کرد‪ ،‬اما این ماشین ها بدون برخورد انسانی‬ ‫قادر به دریافت پول نقد و کاهش خطرات ناشی از انتقال ویروس هستند‪.‬‬ ‫وی در خصوص سایر خدمات دیجیتال بانک ایران زمین که می تواند در‬ ‫پیشــگیری از انتشار ویروس کرونا موثر باشــد گفت‪ :‬در حال حاضر شعبه‬ ‫دیجیتال ونک بانک ایران زمین که در منطقه پر تردد میدان ونک واقع شده‬ ‫است اماده خدمات رســانی به صورت دیجیتال به مشتریان است و در این‬ ‫شعبه ها مشتری کمترین برخورد را به صورت انسانی دارد‪.‬‬ ‫رئیس اداره کارت و شــبکه بانک ایران زمین ادامــه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫دســتگاه های ‪ VTM‬با قابلیت بازگشایی حساب‪ ،‬دستگاه های کیوسک با‬ ‫قابلیت صدور کارت هدیه و ســایر خدمات بانــک ایران زمین جزو مواردی‬ ‫هستند که می توانند در کاهش شیوع بیماری های ویروسی موثر باشند‪.‬‬ ‫ساوسی در انتها اظهار داشت‪ :‬برنامه ریزی برای توسعه بانکداری دیجیتال‬ ‫و کاهش استفاده از پول نقد در مراودات مردم با سرعت از سمت بانک ایران‬ ‫زمین در حال پیگیری و توســعه است و امیدوارم بتوانیم در زمانی کوتاه به‬ ‫این مهم دست یابیم‪ .‬این کارشناس بانکی در خصوص استفاده از بانکداری‬ ‫الکترونیــک و کنار رفتن پول نقد به عنوان انتقال دهنده بیماری و ویروس‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما نقیصه هایی داریم که باعث می شود این امر در شرایط کنونی‬ ‫بســیار سخت باشــد‪ .‬برای نمونه در دنیا کیف پول الکترونیک یک امر رایج‬ ‫است‪ .‬اما در ایران‪ ،‬علی رغم اینکه بانک ها و شرکت های ‪ PSP‬سال هاست‬ ‫تالش می کنند این امر را اجرایی کنند‪ ،‬اما به دالیل مختلف کسب و کاری‪،‬‬ ‫سیاسی و فنی نتیجه ای حاصل نشده است‪ .‬به نظر می رسد همراهی بانک‬ ‫مرکزی در این خصوص می تواند این امر را تسریع و به مرور چرخه پول نقد‬ ‫را از میان مردم حذف کند‪.‬ساوســی در خصوص بکارگیری دســتگاه های‬ ‫‪ ATMR‬در بانک ایران زمین گفت‪ :‬بانک ایران زمین تا کنون برای ‪ 50‬ماشین‬ ‫‪ ATMR‬قرار داد منعقد کرده اســت که ‪ 20‬مورد ان عملیاتی شده و مابقی‬ ‫در طول چند ماه اینده نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫این ماشین ها در استان های مختلف توزیع شده است‪ .‬استقبال مردم از‬ ‫این ماشین ها مناسب بوده است‪ .‬یکی از شعب دیجیتال بانک ایران زمین در‬ ‫مرکز تجاری مگامال شهرک اکباتان تهران قرار دارد‪ .‬در ان شعبه مجموعه‬ ‫ای از ماشــین های بانکی مختلف فعال هستند‪ .‬ان شعبه بدون کاربر‪ ،‬اغلب‬ ‫خدماتی را ارائه می دهد که در شعب سنتی ارائه می شود؛ به این صورت که‬ ‫نحوه ارائه خدمات و سرویس ها روی پلتفرم های دیجیتال است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۵‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4009‬‬ ‫صورت های مالی سال‪ 97‬بانک گردشگری تصویب شد‬ ‫رشد‪ 40‬درصدی منابع‬ ‫در جلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق‬ ‫العاده که با حضور ‪ 80.47‬درصد سهامداران برگزار‬ ‫شد‪ ،‬صورت های مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫بانک گردشگری به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری‪ ،‬در‬ ‫جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده بانک که‬ ‫روز شــنبه با حضور نمایندگان قانونی برگزار شد‪،‬‬ ‫مرتضــی خامــی مدیرعامل بانک گردشــگری‬ ‫گزارشــی از عملکرد ســال ‪ 1397‬ایــن بانک به‬ ‫سهامداران ارائه کرد‪.‬‬ ‫پس از ارائه گزارش مدیرعامل بانک گردشگری‪،‬‬ ‫گزارش حسابرس مســتقل و قانونی درخصوص‬ ‫عملکرد ســال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫قرائت شد و سهامداران در جریان عملکرد بانک و‬ ‫برنامه های اینده قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مرتضی خامی در این مجمع که اعضای هیات‬ ‫مدیره بانک گردشــگری حضور داشتند‪ ،‬گزارش‬ ‫کاملی از عملکرد بانک در سال ‪ 1397‬و همچنین‬ ‫برنامه های اتی ارائه کرد و گفت‪ :‬در سال مالی ‪97‬‬ ‫موفق شــدیم در بخش منابع رشــد ‪ 40‬درصدی‬ ‫داشته باشــیم که دلیل ان اصالح ترکیب منابع و‬ ‫افزایش منابع دیداری بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فعالیت های بانک گردشگری‬ ‫در ســال ‪ 97‬روند مطلوبی را طی کرد و در بخش‬ ‫هــای مختلف از جمله حوزه بین الملل‪ ،‬بانکداری‬ ‫نوین و حوزه دیجیتــال ‪ ،‬خدمات خوبی به مردم‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫خامی با بیان اینکه امانتدار ســهامداران بوده‪،‬‬ ‫هســتیم و خواهیم بود‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال قبل ‪77‬‬ ‫درصد ســهامداران ‪ ،‬ســهامداران حقوقی و بقیه‬ ‫حقیقی بودند‪.‬‬ ‫در این مجمع در مورد انتخاب روزنامه رسمی‬ ‫بانک گردشــگری‪ ،‬تصمیم گیری و روزنامه های‬ ‫اطالعــات و دنیای اقتصاد برای این منظور تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بانک گردشگری ‪ 100‬شعبه در سراسر کشور‬ ‫دارد‪ .‬مرتضی خامی در این مجمع که اعضای هیات‬ ‫مدیره بانک گردشــگری حضور داشتند‪ ،‬گزارش‬ ‫کاملی از عملکرد بانک در سال ‪ 1397‬و همچنین‬ ‫برنامه های اتی ارائه کرد و گفت‪ :‬در سال مالی ‪97‬‬ ‫موفق شــدیم در بخش منابع رشــد ‪ 40‬درصدی‬ ‫داشته باشــیم که دلیل ان اصالح ترکیب منابع و‬ ‫افزایش منابع دیداری بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فعالیت های بانک گردشگری‬ ‫در ســال ‪ 97‬روند مطلوبی را طی کرد و در بخش‬ ‫هــای مختلف از جمله حوزه بین الملل‪ ،‬بانکداری‬ ‫نوین و حوزه دیجیتــال ‪ ،‬خدمات خوبی به مردم‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫خامی با بیان اینکه امانتدار ســهامداران بوده‪،‬‬ ‫هســتیم و خواهیم بود‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال قبل ‪77‬‬ ‫درصد ســهامداران ‪ ،‬ســهامداران حقوقی و بقیه‬ ‫حقیقی بودند‪.‬‬ ‫در این مجمع در مورد انتخاب روزنامه رسمی‬ ‫بانک گردشــگری‪ ،‬تصمیم گیری و روزنامه های‬ ‫اطالعــات و دنیای اقتصاد برای این منظور تعیین‬ ‫شد‪ .‬بانک گردشگری ‪ 100‬شعبه در سراسر کشور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن در استانه سال جدید تشریح کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم هدف سال ‪ ۱۴۰۰‬در پایان سال‬ ‫‪۱۳۹۸‬محقق شود‬ ‫چهاردستاورد بزرگ بانک مسکن در سال ‪۹۸‬‬ ‫از زبان مدیرعامل بانک معرفی و تشریح شد‪.‬‬ ‫گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪ ،‬این بانک‬ ‫با توجه به ماموریت استثنایی در اقتصاد همواره‬ ‫به لحاظ بنیه مالی و اعتباری از درجه حساسیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫ماموریت اصلی بانک مســکن‪ ،‬تامین مالی‬ ‫بخش مســکن و ساختمان به حداقل سه شکل‬ ‫ممکن اســت‪ .‬در شــکل اول این بانک خود را‬ ‫مسوول و متعهد برای حمایت تسهیالتی از خانه‬ ‫اولــی ها بخصوص خانوارهای فاقد مســکن در‬ ‫دهک های متوســط و البته متوسط رو به پایین‬ ‫می داند‪ .‬در حال حاضر مهمترین محصوالت در‬ ‫سبد تسهیالت بانک مسکن از جمله تسهیالت‬ ‫صندوق یکم با نرخ ســود ‪ 6‬و ‪ 8‬درصد مختص‬ ‫خانــه اولی های جوان اســت بــه گونه ای که‬ ‫تســهیالت ‪ 6‬درصدی به ان دسته از افرادی که‬ ‫قصد صاحب خانه شــدن در بافت های فرسوده‬ ‫شهرها را دارند تعلق می گیرد‪ .‬این نوع تسهیالت‬ ‫به خوبی شــکل اول ماموریت بانک مســکن را‬ ‫محقق می کند‪.‬‬ ‫در شکل دوم‪ ،‬بانک مسکن خود را متعهد به‬ ‫تنظیم بازار مسکن برای عدم مواجهه با نوسانات‬ ‫شــدید قیمتی و همچنین فازهای رکود و رونق‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫در این مسیر بانک مسکن در مواقعی همچون‬ ‫ســال جاری که رکود معامالت خرید و فروش‬ ‫مسکن به سمت تشــدید شدن در حرکت بوده‬ ‫تالش کرده محصول جدید در ســبد تسهیالت‬ ‫خرید مسکن تعریف‪ ،‬طراحی و به میدان بیاورد‪.‬‬ ‫اخرین نمونه از این اقدام ابتدای زمستان امسال‬ ‫صورت گرفت که ســقف تسهیالت اوراق خرید‬ ‫مسکن در تهران‪ ،‬شهرهای بزرگ و سایر شهرها‬ ‫از ‪ 50‬درصد تا ‪ 100‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬ماه‬ ‫گذشته اثر این افزایش در سقف تسهیالت خرید‬ ‫مســکن به شکل افزایش معامالت خرید خانه و‬ ‫اپارتمان در همه شهرها بروز کرد و در عمل مانع‬ ‫از سنگین تر شدن رکود در بازار مسکن شد‪.‬‬ ‫در شکل سوم نیز بانک مسکن همواره حامی‬ ‫مالی سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمانی برای‬ ‫افزایش عرضه بوده است‪ .‬طی دو سال اخیر بانک‬ ‫مســکن با تعریف ســبد متنوعی از تسهیالت‬ ‫ساخت مسکن ان هم از نوع بدون نیاز به سپرده‬ ‫گذاری به شکل هوشمندانه باعث هدایت سازنده‬ ‫هــا و تولیدکنندگان مســکن به ســمت بافت‬ ‫فرسوده و همچنین اســتفاده بیشتر از فناوری‬ ‫های نوین در ساخت مسکن شد‪.‬‬ ‫بانک مسکن تنها بانک تامین کننده اعتبارات‬ ‫و منابع مالی و تسهیالتی مورد نیاز بخش مسکن‬ ‫است و لذا هر نوع اتفاق مثبت در متغیرهای مالی‬ ‫و پولــی این بانک باعث توانمندتر شــدن بانک‬ ‫مســکن برای حمایت بیشتر از بخش مسکن و‬ ‫ساختمان می شود‪.‬‬ ‫اکنون در اســتانه سال جدید کارنامه مالی و‬ ‫پولی بانک مســکن مربوط به ســال ‪ 98‬بیانگر‬ ‫اتفاقات مثبت در این حوزه است‪.‬‬ ‫ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک‬ ‫مســکن در گفت و گو با هیبنا اعالم کرد‪ :‬بانک‬ ‫مسکن در سال ‪ 98‬چهار دستاورد بزرگ را کسب‬ ‫کرد که یکی از انها هدف ســال ‪ 1400‬تعریف‬ ‫شــده بود اما بســیار امیدواریم دو سال زودتر‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫رحیمــی انارکی با تشــریح جزییــات این‬ ‫دستاوردها افزود‪ :‬بطور قطع همکاری و مساعدت‬ ‫تک تک همکاران من در بانک مسکن به عنوان‬ ‫اعضــای خانــواده بزرگ بانک مســکن چه در‬ ‫مجموعه صف و چه در ســتاد مرکزی طی سال‬ ‫‪ 98‬نقش اساسی در تحقق این دستاوردها داشته‬ ‫اســت ان هم در شــرایطی که انبوه مشکالت و‬ ‫مسایل اقتصادی و غیراقتصادی در جامعه طی‬ ‫سال جاری وجود داشت‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه انضباط‬ ‫مالی در بانک طی ســال ‪ 98‬بسیار پررنگ بود‬ ‫گفت‪ :‬امسال به احتمال بسیار زیاد صورت های‬ ‫مالی سال ‪ 98‬بانک مسکن بدون زیان و با رشد‬ ‫مثبــت‪ ،‬نهایی و تدوین خواهد شــد‪ .‬این اولین‬ ‫دستاورد بزرگ بانک مسکن است که در شرایط‬ ‫رکود و با محدودیت های شدید اعتباری محقق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی درباره جزییات این دستاورد‬ ‫گفت‪ :‬از سال ‪ 96‬با قطع یارانه های مسکن مهر‬ ‫و همچنین ســایر اقداماتی کــه بانک در حوزه‬ ‫های مربوط به مالیات ‪،‬تســعیر نرخ ارز و ثبت‬ ‫ذخایر جدید و ‪ ...‬مکلف به انجام شــدمجموعاً‬ ‫حدود ‪ 100‬هزار میلیارد ریال زیان طی ســال‬ ‫های ‪ 1396‬و ‪ 1397‬شناسایی کرد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫با انجام اقدامات الزم از جمله عدم شــرکت در‬ ‫رقابت نرخ سود سپرده و همچنین افزایش بهره‬ ‫وری ( افزایش سایر درامدها و کاهش هزینه ها‬ ‫و ‪ )...‬موفق شــدیم سال ‪ 96‬را با زیان حدود ‪29‬‬ ‫هزار میلیارد ریال و ســال ‪ 97‬را با زیان حدود‬ ‫‪ 20‬هــزار میلیارد ریال به اتمام برســانیم ‪ .‬اما‬ ‫تالش همکاران ما در بانک مســکن و کارهای‬ ‫ریاضتی در مجموعه بانک در کنار نواوری های‬ ‫مالی و اعتباری که در سال ‪ 98‬در بانک مسکن‬ ‫صورت گرفت باعث شد مطابق اخرین اطالعاتی‬ ‫که از صورت های مالی امســال کســب کردم‪،‬‬ ‫زیان بانک به حداقل رقم ممکن رسیده است و‬ ‫با تمهیداتی که صورت داده ایم امیدوار هستم‬ ‫در پایان سال مالی ‪ 98‬بتوانیم صورت های مالی‬ ‫ســال را بدون زیان و حتی با رشد مثبت نهایی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیــر عامل بانک مســکن تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫دستاورد به عنوان یک هدف برای تحقق در سال‬ ‫‪ 1400‬طراحی شده بود اما انشاا‪ ...‬دو سال زودتر‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی درباره دومین دستاورد بانک‬ ‫مسکن در سال ‪ 98‬گفت‪ :‬امسال برای اولین بار‬ ‫بانک مســکن به درامد حاصل از حق الوکاله ‪3‬‬ ‫درصدی درامد بانک دست پیدا می کند که در‬ ‫طی ســال ها ی گذشته بی سابقه بوده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر که هنوز ســال ‪ 98‬به پایان نرسیده‬ ‫است حدود ‪ 2.97‬درصد از این درامد ‪ 3‬درصدی‬ ‫محقق شــده اســت‪ .‬این وضعیــت مثبت در‬ ‫شرایطی است که بانک مســکن سال ‪ 98‬را به‬ ‫لحاظ نقدینگی بــه صورت منفی (عدم تعادل)‬ ‫اغــاز کرد و تالش کرد از طریق بازار بین بانکی‪،‬‬ ‫تراز نقدینگی خود را متعادل کند اما خوشبختانه‬ ‫در حال حاضر که ســال رو به پایان است‪ ،‬تعادل‬ ‫مثبت برقرار شده است که این هم با تالش تک‬ ‫تک اعضای خانواده بانک مســکن در سراســر‬ ‫کشور تحقق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی سومین دستاورد بزرگ بانک‬ ‫مسکن در سال ‪ 98‬را رشد در پرداخت تسهیالت‬ ‫در سال جاری علیرغم محدودیت های شدید در‬ ‫رقابت با شبکه بانکی در جذب سپرده عنوان کرد‬ ‫و گفت‪:‬در حوزه پرداخت تسهیالت در سال ‪98‬‬ ‫حداقل ‪ 10‬درصد رشد نسبت به سال ‪ 97‬داشته‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫چهارمین دستاورد سال ‪ 98‬بانک مسکن نیز‬ ‫اقدامات اساســی برای بهبود ساختار کلی بانک‬ ‫در جهت چابک تر شدن و افزایش بهره وری بوده‬ ‫است که این موضوع خود عاملی برای تحقق سه‬ ‫دستاورد اول است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن در ادامه گفت و گو با‬ ‫هیبنا با اشاره به مشــکالتی که شیوع ویروس‬ ‫کرونا هم برای مردم ایــران و هم برای خانواده‬ ‫بانــک مســکن در مســیر خدمت رســانی به‬ ‫شهروندان ایجاد کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬طی روزهای‬ ‫اخیر با شــیوع این ویروس مرگبار‪ ،‬در مجموعه‬ ‫بانک مسکن اقدامات تقابلی برای افزایش ضریب‬ ‫ایمنی و ســامت پرســنل صورت گرفت که از‬ ‫جمله انها دورکاری پرســنل‪ ،‬شــیفت بندی‪،‬‬ ‫مرخصی بیماران خــاص و همچنین مرخصی‬ ‫پرسنل خانم دارای فرزند زیر ‪ 8‬سال است‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی تاکید کرد‪ :‬حدود ‪ 50‬درصد‬ ‫از نیروها و پرســنل بانک مسکن مشمول تغییر‬ ‫ســبک کار در دوره کرونا شده اند‪ .‬همچنین با‬ ‫اختصاص مبالغی کمکی به پرسنل بانک مسکن‬ ‫بخشی از بودجه خرید تجهیزات ضدعفونی برای‬ ‫خانواده ها را متقبل شدیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن در پایان ضمن تشکر‬ ‫و بیان خدا قوت به پرســنل بانک مسکن در این‬ ‫دوره گفت‪ :‬پرسنل بانک مسکن و سایر بانک ها‬ ‫در خط مقدم ارایه سرویس و خدمات رسانی به‬ ‫شهروندان هستند و در این روزها که کرونا باعث‬ ‫شده بخشی از مردم برای حفظ سالمت خود در‬ ‫خانه بمانند‪ ،‬پرســنل بانک همواره با حضور در‬ ‫شعب از هیچ خدمتی به مردم فروگذار نکردند و‬ ‫کارنامه درخشانی از ایثار و خدمت به مردم برای‬ ‫خود و بانک مسکن ارایه کردند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬همیشــه در شــرایط ســخت و‬ ‫بحرانهاست که همه کارکنان ‪ ،‬مدیران و خدمت‬ ‫گزاران به مردم مشــخص می شود که به لطف‬ ‫خداوند کارکنان صف و ستاد بانک مسکن و نظام‬ ‫بانکی بانک کشور در این وحله به خوبی با عزت‬ ‫نفس ظاهر و با درخششی وصف ناشدنی سال را‬ ‫به پایان رسانیدند‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫​کمک های نقدی خود برای‬ ‫پیشگیری از کرونا را به حساب هالل‬ ‫احمر نزد بانک صادرات ایران‬ ‫واریز کنید‬ ‫کمک های نقدی خود را برای کمک پیشــگیری از‬ ‫شوع بیماری کرونا در مناطق محروم به شماره حساب‬ ‫‪ ٩٩٩٩٩‬جمعیت هالل احمر نزد بانک صادرات ایران‬ ‫واریز کنید‪.‬‬ ‫روابط عمومــی بانک صادرات ایــران اعالم کرد‪:‬‬ ‫هموطنان خیرخواه و نوع دوست کشور می توانند وجوه‬ ‫نقدی خود را برای کمک به پیشگیری از بیماری کرونا‬ ‫برای هموطنان مناطق پرخطر و حاشیه نشین کشور‪،‬‬ ‫به شماره حساب ‪ ٩٩٩٩٩‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫نزد این بانک واریز کنند‪.‬‬ ‫ســازمان هالل احمر به منظــور بهره مندی هرچه‬ ‫بیشتر از خدمات و مشارکت های داوطلبانه و نیکوکارانه‬ ‫مردم برای تهیه اقالم بهداشــتی– درمانی (ماسک‪،‬‬ ‫دســتکش‪ ،‬مــواد ضدعفونی کننــده و ‪ )...‬اقــدام به‬ ‫جمع اوری کمک های نقدی مردم از طریق شــماره‬ ‫حساب اختصاصی ‪ ٩٩٩٩٩‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫نزد بانک صادرات ایران می کند‪.‬‬ ‫همچنین هموطنــان عزیز می تواننــد به منظور‬ ‫صرفه جویی در وقت و عدم مراجعه به شعب‪ ،‬کمک های‬ ‫خــود را از طریــق حســاب ســپهری به شــماره‬ ‫‪ ٠٢٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠٤‬و ی ـ ـ ا ش ـ ـ م ا ر ه کارت‬ ‫‪ ٦٠٣٧٦٩١٩٩٠٣١١٠٧٨‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫جمهوری اسالمی نزد بانک صادرات ایران واریز کنند‪.‬‬ ‫روابط عمومی بانک صادرات ایران اعالم کرد‪ :‬هموطنان‬ ‫خیرخواه و نوع دوست کشــور می توانند وجوه نقدی‬ ‫خود را برای کمک به پیشگیری از بیماری کرونا برای‬ ‫هموطنان مناطق پرخطر و حاشیه نشــین کشور‪ ،‬به‬ ‫شماره حساب ‪ ٩٩٩٩٩‬به نام جمعیت هالل احمر نزد‬ ‫این بانک واریز کنند‪.‬‬ ‫ســازمان هالل احمر به منظــور بهره مندی هرچه‬ ‫بیشتر از خدمات و مشارکت های داوطلبانه و نیکوکارانه‬ ‫مردم برای تهیه اقالم بهداشــتی– درمانی (ماسک‪،‬‬ ‫دســتکش‪ ،‬مــواد ضدعفونی کننــده و ‪ )...‬اقــدام به‬ ‫جمع اوری کمک های نقدی مردم از طریق شــماره‬ ‫حساب اختصاصی ‪ ٩٩٩٩٩‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫نزد بانک صادرات ایران می کند‪.‬‬ ‫همچنین هموطنــان عزیز می تواننــد به منظور‬ ‫صرفه جویی در وقت و عدم مراجعه به شعب‪ ،‬کمک های‬ ‫خــود را از طریــق حســاب ســپهری به شــماره‬ ‫‪ ٠٢٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠٤‬و ی ـ ـ ا ش ـ ـ م ا ر ه ک ا ر ت‬ ‫‪ ٦٠٣٧٦٩١٩٩٠٣١١٠٧٨‬به نام جمعیت هالل احمر‬ ‫جمهوری اسالمی نزد بانک صادرات ایران واریز کنند‪.‬‬ ‫اسکناس نو درشعب بانک پارسیان‬ ‫توزیع نمی شود‬ ‫جایگزین های اسکناس نو برای‬ ‫عیدی درشعب بانک پارسیان‬ ‫به منظور پیش گیری از شــیوع گسترده ویروس‬ ‫کرونا و حفظ ســامتی هم میهنان و مشــتریان و در‬ ‫راســتای بخشــنامه اخیر بانک مرکــزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کارت هــای هدیه عطــری با قابلیتهــای گوناگون و‬ ‫همچنین کارتهای هدیــه الکترونیک از محصوالتی‬ ‫هســتند که امکان جایگزینی پول واسکناس نو را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬به منظور پیش گیری از شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا و حفظ سالمتی هم میهنان و مشتریان‬ ‫و در راســتای بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کارت هــای هدیه عطــری با قابلیتهــای گوناگون و‬ ‫همچنین کارتهای هدیــه الکترونیک از محصوالتی‬ ‫هســتند که امکان جایگزینی پول واسکناس نو را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬به منظور پیش گیری از شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا و حفظ سالمتی هم میهنان و مشتریان‬ ‫و در راســتای بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کارت هــای هدیه عطــری با قابلیتهــای گوناگون و‬ ‫همچنین کارتهای هدیــه الکترونیک از محصوالتی‬ ‫هســتند که امکان جایگزینی پول واسکناس نو را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬به منظور پیش گیری از شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا و حفظ سالمتی هم میهنان و مشتریان‬ ‫و در راســتای بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کارت هــای هدیه عطــری با قابلیتهــای گوناگون و‬ ‫همچنین کارتهای هدیــه الکترونیک از محصوالتی‬ ‫هســتند که امکان جایگزینی پول واسکناس نو را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬به منظور پیش گیری از شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا و حفظ سالمتی هم میهنان و مشتریان‬ ‫و در راســتای بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬بانک‬ ‫پارسیان امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و از‬ ‫مشتریان گرامی در خواست دارد برای حفظ سالمتی‬ ‫خود برای دریافت اسکناس نو به شعب مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه‪ ۲۵‬اسفند‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره‪4009‬‬ ‫نگاه‬ ‫دبیر کل سازمان جهانی گردشگری گفت‪:‬‬ ‫گردشگریدوبارهبازخواهدگشت‬ ‫کرونا لوور و ایفل‬ ‫را هم به تعطیلی کشاند‬ ‫در پی افزایش شیوع ویروس کرونا در فرانسه‪ ،‬موزه لوور و‬ ‫برجایفلازمهم ترینجاذبه هایفرهنگیوگردشگریپاریس‬ ‫تااطالعثانویتعطیلخواهندبود‪.‬بهنقلازخبرگزاریرویترز‪،‬‬ ‫بر اساس دستور دولت فرانسه و ممنوعیت تجمعات بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفربرایجلوگیریازگسترشویروسکرونا‪،‬موزهلوورو‬ ‫برج ایفل نیز درهای خود را بســتند و تا زمان برقراری شرایط‬ ‫عادی‪ ،‬پذیرای گردشــگران نخواهند بود‪ .‬موزه لوور چند روز‬ ‫پیشبهسببشیوعویروسکرونابرایسهروزتعطیلومجددا‬ ‫بازگشایی شده بود‪ .‬تاکنون‪ ۲۸۷۶‬مورد ابتال به ویروس کرونا‬ ‫در فرانسه گزارش شده و‪ ۶۱‬نیز جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫تعطیالت عید فطر و قربان؛ فرصت خوب سفرکردن‬ ‫دیزنی لند تعطیل شد‬ ‫کمپانی والت دیزنی اعالم کرد‪ ،‬پارک موضوعی دیزنی لند‬ ‫در کالیفرنیا از روز شنبه درهایش را به دلیل گسترش ویروس‬ ‫کرونا می بندد‪ .‬به نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬همزمان با اعالم خبر‬ ‫تعطیل شدن دیزنی لند‪ ،‬پارک موضوعی استودیو یونیورسال‬ ‫هالیوود نیز اعالم کرد درهایش را به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫خواهدبست‪.‬کمپانیوالتدیزنیدربیانیه ایبااشارهبهتعطیل‬ ‫ماندندیزنی لندتاپایانماهجاریاعالمکرد‪:‬هتل هایتفرجگاه‬ ‫دیزنی لندتاروزدوشنبهبازخواهندماندتابهمسافراناینامکان‬ ‫رابدهندکهبتوانندمسائلضروریسفرشانرامدیریتکنند‪.‬‬ ‫بهاینترتیب‪،‬دنیایوالتدیزنیدرفلوریداودیزنی لندپاریس‬ ‫نیزازیکشنبهتعطیلخواهندشد‪.‬اینتصمیم هادرحالیاتخاذ‬ ‫شدهکهشمارقطعیمبتالیانبهویروسکرونادرایاالتمتحده‬ ‫به ‪ ۱۳۲۳‬نفر رسیده است‪ .‬پارک موضوعی دیزنی لند از زمان‬ ‫تاسیسش در جوالی ســال‪ ،۱۹۹۵‬یک بار در سال‪ ۱۹۹۴‬به‬ ‫دلیل زمین لرزه نورثریج‪ ،‬یک بار پس از حمله یازده سپتامبر و‬ ‫یک باردرسال‪ ۱۹۶۳‬درجریانسوگواریملیپسازترورجان‬ ‫اف کندی بســته شــده بود‪ .‬پیش تر‪ ،‬پارک های موضوعی‬ ‫دیزنی لند توکیو‪ ،‬دیزنی لند شانگهای و دیزنی لند هنگ کنگ‬ ‫تعطیلشدهبودند‪.‬‬ ‫خطر نابودی میلیون ها شغل‬ ‫گردشگری در پی شیوع کرونا‬ ‫شورای جهانی سفر و گردشگری (‪ )WTTC‬اعالم کرد‬ ‫شیوعویروسکرونامی تواندحدود‪ ۵۰‬میلیونشغلمرتبطبا‬ ‫حوزهگردشگریراازبینببرد‪.‬گلوریاگوئورامدیراینشورابیان‬ ‫کرد‪ :‬شــیوع این ویــروس یک تهدید جــدی برای صنعت‬ ‫گردشگریمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫دبیرکلسازمانجهانیگردشگریگفت‪:‬در‬ ‫مواجهه بــا کووید ‪ ،۱۹‬بر اهمیــت رفتارهای‬ ‫مســئوالنه و همکاری های بین المللی تاکید‬ ‫می کنیم‪،‬اینیکچالشهمگانیاستوهمهما‬ ‫بخشیازراه حلهستیم‪.‬‬ ‫در متن پیام زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل‬ ‫سازمانجهانیگردشگریامدهاست‪:‬‬ ‫دوستانعزیز‪،‬همه گیریجهانیویروسکرونا‬ ‫چالشیاستکهبایدهمگیدرکنارهمباانمواجه‬ ‫شویم‪ .‬ویروس نه مرز می شناسد و نه برای کسی‬ ‫تبعیضقائلمی شود‪.‬همهمابهیکاندازهدربرابر‬ ‫اناسیب پذیریم‪.‬دراینشرایطمسئولیت پذیری‬ ‫اهمیتباالییدارد‪،‬واکنشمابایدتوامباارامش‪،‬‬ ‫استواروجمعیباشد‪.‬‬ ‫حاالزمانمهربانیودرکمتقابلوهمچنین‬ ‫زمانهمکاریوهمبستگیبین المللیفرارسیده‬ ‫است‪.‬این هاارزش هاییهستندکههستهاصلی‬ ‫گردشگری را تشــکیل می دهند‪ ،‬به این دلیل‬ ‫گردشگریبازهمبهکمکمردموجوامعخواهد‬ ‫شتافتتاازاینمشکلعبورکنند‪.‬‬ ‫اگرسفرمی کنید‪،‬ایمنومسئوالنهسفرکنید‪.‬‬ ‫ازانجامهرکاریبرایمحافظتازخودودیگران‬ ‫دریغنکنید‪.‬راه حلدردستانماست‪.‬تنهابارعایت‬ ‫مسئولیتمانبه عنوانیکجامعهجهانی‪،‬به عنوان‬ ‫یک نهاد و به عنوان یک فرد در جامعه اســت که‬ ‫می توانیــم اثر این همه گیــری جهانی بر روی‬ ‫زندگ ی مان را محدود کنیم‪ .‬گردشگری دوباره‬ ‫بازخواهد گشــت؛ ما قب ً‬ ‫ال هم بــر فاجعه های‬ ‫این چنینی پیروز شــده ایم‪ ،‬و دوباره هم پیروز‬ ‫خواهیمشد‪.‬دبیرکلسازمانجهانیگردشگری‬ ‫گفت‪:‬درمواجههباکووید‪،۱۹‬براهمیترفتارهای‬ ‫مســئوالنه و همکاری های بین المللی تاکید‬ ‫می کنیم‪،‬اینیکچالشهمگانیاستوهمهما‬ ‫بخشیازراه حلهستیم‪.‬‬ ‫در متن پیام زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل‬ ‫سازمانجهانیگردشگریامدهاست‪:‬‬ ‫دوستانعزیز‪،‬همه گیریجهانیویروسکرونا‬ ‫چالشیاستکهبایدهمگیدرکنارهمباانمواجه‬ ‫شویم‪ .‬ویروس نه مرز می شناسد و نه برای کسی‬ ‫تبعیضقائلمی شود‪.‬همهمابهیکاندازهدربرابر‬ ‫اناسیب پذیریم‪.‬دراینشرایطمسئولیت پذیری‬ ‫اهمیتباالییدارد‪،‬واکنشمابایدتوامباارامش‪،‬‬ ‫استواروجمعیباشد‪.‬‬ ‫حاالزمانمهربانیودرکمتقابلوهمچنین‬ ‫زمانهمکاریوهمبستگیبین المللیفرارسیده‬ ‫است‪.‬این هاارزش هاییهستندکههستهاصلی‬ ‫گردشگری را تشــکیل می دهند‪ ،‬به این دلیل‬ ‫گردشگریبازهمبهکمکمردموجوامعخواهد‬ ‫شتافتتاازاینمشکلعبورکنند‪.‬‬ ‫اگرسفرمی کنید‪،‬ایمنومسئوالنهسفرکنید‪.‬‬ ‫ازانجامهرکاریبرایمحافظتازخودودیگران‬ ‫دریغنکنید‪.‬راه حلدردستانماست‪.‬تنهابارعایت‬ ‫مسئولیتمانبه عنوانیکجامعهجهانی‪،‬به عنوان‬ ‫یک نهاد و به عنوان یک فرد در جامعه اســت که‬ ‫می توانیــم اثر این همه گیــری جهانی بر روی‬ ‫زندگ ی مان را محدود کنیم‪ .‬گردشگری دوباره‬ ‫بازخواهد گشــت؛ ما قب ً‬ ‫ال هم بــر فاجعه های‬ ‫این چنینی پیروز شــده ایم‪ ،‬و دوباره هم پیروز‬ ‫خواهیمشد‪.‬دبیرکلسازمانجهانیگردشگری‬ ‫گفت‪:‬درمواجههباکووید‪،۱۹‬براهمیترفتارهای‬ ‫مســئوالنه و همکاری های بین المللی تاکید‬ ‫می کنیم‪،‬اینیکچالشهمگانیاستوهمهما‬ ‫بخشیازراه حلهستیم‪.‬‬ ‫در متن پیام زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل‬ ‫سازمانجهانیگردشگریامدهاست‪:‬‬ ‫دوستانعزیز‪،‬همه گیریجهانیویروسکرونا‬ ‫چالشیاستکهبایدهمگیدرکنارهمباانمواجه‬ ‫شویم‪ .‬ویروس نه مرز می شناسد و نه برای کسی‬ ‫تبعیضقائلمی شود‪.‬همهمابهیکاندازهدربرابر‬ ‫اناسیب پذیریم‪.‬دراینشرایطمسئولیت پذیری‬ ‫اهمیتباالییدارد‪،‬واکنشمابایدتوامباارامش‪،‬‬ ‫استواروجمعیباشد‪.‬‬ ‫حاالزمانمهربانیودرکمتقابلوهمچنین‬ ‫زمانهمکاریوهمبستگیبین المللیفرارسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی پیشنهاد ایجاد فرصت سفر همگانی بعد از بحران کرونا‬ ‫و تشویق مردم به سفر در اعیاد فطر و قربان با ملحوظ کردن بنزین سفر را به هیات دولت ارائه داد‪.‬‬ ‫در دومین نشست کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی در خصوص پیشگیری و مقابله با بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬اعضای این کمیته در خصوص ایجاد فرصت ســفر همگانی و تخفیف هتل ها و تاسیسات‬ ‫گردشگری در سراسر کشور به توافق رسیدند و این پیشنهاد برای تصویب به همراه دیگر مصوبات‬ ‫کمیته از سوی علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی به سعید نمکی‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مدیریت کرونا ارسال شد‪.‬در این نشست‬ ‫کهبهمیزبانیوزارتمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیوباحضورنمایندگانوزارتخانه های‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬ورزش و جوانان‪ ،‬راه و شهرسازی‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (سازمان حج و زیارت) و پلیس اطالعات و امنیت عمومی‬ ‫ناجا و معاونت های این وزارتخانه برگزار شــد‪ ،‬موضوعات مختلف مرتبط با حوزه گردشگری در‬ ‫شرایط شیوع بیماری کرونا مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست ولی تیموری معاون گردشگری کشور و دبیر کمیته با اشاره به ضرورت‬ ‫اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل و کاهش اسیب های بیماری کرونا با همکاری دستگاه های مسئول‬ ‫بر ضرورت هوشــیاری دســتگاه ها برای جلوگیری از سو اســتفاده برخی کشورها برای تشدید‬ ‫ایران هراسی به بهانه بیماری کرونا و خدشه دار کردن خصلت مهمان نوازی ایرانیان تاکید کرد و‬ ‫رعایت اصول اخالقی و اخــاق حرفه ای را در مواجهه با هموطنان و حتی مبتالیان احتمالی به‬ ‫بیماری کرونا الزم و ضروری دانست‪.‬‬ ‫او همچنیــن اعالم کرد که پیشــنهادهای اقتصادی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی برای جبران خســارات واحدهای و اماکن عمومی که به معاونت اقتصادی ریاست‬ ‫جمهوری ارسال شده‪ ،‬در ان نهاد در دست بررسی قرار گرفته که امیدواریم منتج به تصمیم های‬ ‫خوبی شود‪.‬‬ ‫در ادامه این جلســه‪ ،‬اعضای کمیته مصوب کردند که به دنبــال ابالغ پروتکل های مربوط به‬ ‫پیشــگیری و کنترل بیماری کرونا نظارت های الزم برای اجرایی شدن انها در واحدهای تابعه و‬ ‫تحت پوشش دستگاه های عضو کمیته انجام پذیرد‪ ،‬همچنین ایجاد فرصت سفر همگانی بعد از‬ ‫دوره بحران بیماری کرونا و تشویق مردم به سفر در اعیاد فطر و قربان با ملحوظ کردن بنزین سفر‬ ‫و تخفیف در هزینه های سفر مانند تور‪ ،‬اقامت‪ ،‬پذیرایی و… به عنوان پیشنهاد این کمیته به هیئت‬ ‫دولت ارائه شود‪.‬‬ ‫ضمــن این که با توجه به اعالم امادگی پلیس اماکن عمومــی ناجا برای انجام امور مربوط به‬ ‫ضدعفونی‪ ،‬تاسیســات گردشگری‪ ،‬مقرر شد جزئیات کار سریعاً بررسی و برای اجرا به دبیرخانه‬ ‫کمیته اعالم شود‪.‬‬ ‫توقف فعالیت تاسیسات گردشــگری که به دلیل کمبود اقالم بهداشتی و ضدعفونی‪ ،‬امکان‬ ‫رعایت پروتکل های پیشگیری و کنترل کرونا را ندارند‪ ،‬تا عادی شدن شرایط‪ ،‬اقدامات الزم برای‬ ‫جبران اسیب های مربوط به شیوع بیماری کرونا در تاسیسات گردشگری و ورزشی و حمل ونقل‬ ‫و اماکن زیارتی تا حصول نتیجه و لغو مراسم نوروزگاه ها با توجه به ضرورت اتخاذ تدابیر احتیاطی‬ ‫الزم برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از دیگر مصوبات این کمیته است‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه مصوب شد‪ ،‬دستگاه های عضو برنامه هایی را برای پر کردن اوقات فراغت‬ ‫مردم‪ ،‬برنامه ریزی و به اجرا دراورند که از ان جمله می توان به گردشــگری مجازی و ورزش های‬ ‫خانگی در محیط منازل و همچنین لیگ بازی های رایانه ای و ادعیه و زیارت های مجازی و… اشاره‬ ‫کرد‪ .‬اعضای این کمیته تصویب کردند که دستگاه های عضو‪ ،‬با اتخاذ تدابیر الزم مراجعات حضوری‬ ‫مردم را به حداقل ممکن کاهش دهند‪ .‬در همین راســتا مقرر شــد تمدید مجوزها و پروانه های‬ ‫فعالیت ذی نفعان به پایان اردیبهشــت ماه موکول شــود و تا ان تاریخ مجوزهای موجود‪ ،‬معتبر‬ ‫قلمداد شود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست همچنین گزارش اقدامات دستگاه ها در زمینه پیشگیری و کنترل شیوع‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬همکاری پژوهشکده های وزارتخانه های علوم و بهداشت برای سرعت بخشی به تولید‬ ‫مواد‪ ،‬اقالم و ملزومات ضدعفونی کننده محیط های عمومی و اهتمام به اموزش از طریق فضاهای‬ ‫مجازی و نیز همکاری صدا و سیما در برگزاری گردشگری مجازی در موزه ها و جاذبه های تاریخی‬ ‫با همکاری معاونت میراث فرهنگی کشور مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫اعضای کمیته مصوب کردند که به دنبال ابالغ پروتکل های مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری‬ ‫کرونا نظارت های الزم برای اجرایی شدن انها در واحدهای تابعه و تحت پوشش دستگاه های عضو‬ ‫کمیته انجام پذیرد‪ ،‬همچنین ایجاد فرصت سفر همگانی بعد از دوره بحران بیماری کرونا و تشویق‬ ‫مردم به سفر در اعیاد فطر و قربان با ملحوظ کردن بنزین سفر و تخفیف در هزینه های سفر مانند‬ ‫تور‪ ،‬اقامت‪ ،‬پذیرایی و… به عنوان پیشنهاد این کمیته به هیئت دولت ارائه شود‪.‬‬ ‫برپا کردن کمپ در جزیره خارکو ممنوع است‬ ‫نماینده میراث فرهنگی در جزیره خارگ خبر از جمع اوری یک کمپ غیرمجاز برپا شده در جزیزه‬ ‫خارکو داد‪.‬‬ ‫علیجوکاربااعالماینخبرکهبرپاییکمپهایگردشگریوتورمسافرتیدرجزیرهخارکوممنوع‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬روز گذشته با گزارشات مردمی متوجه برپایی یک کمپ گردشگری در جزیره خارکو در‬ ‫نزدیکی جزیره خارگ شدیم که با اقدامات صورت گرفته و همکاری دستگاه های قضایی و انتظامی‬ ‫نسبت به جمع اوری ان اقدام شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جزیره خارکو یکی از جزایر خالی از سکنه و نزدیک به جزیره خارگ و بستر مناسبی‬ ‫برای تبدیل شدن به منطقه گردشگری است اما در شرایط کنونی و موقعیت استراتژیک و همچنین‬ ‫ممنوعیتایننوعکمپهادرجزیرهبدونهماهنگیدستگاههایذیربط‪،‬نسبتبهجمعاوریاناقدام‬ ‫میشودوازهموطنانخواهشمیکنیمکهبرایسفربهاینجزیرهبرنامهریزینکنند‪.‬نمایندهمیراث‬ ‫فرهنگی جزیره خارگ همچنین از مردم جزیره خارگ برای عدم پذیرش مهمان در ایام نوروز و اسکان‬ ‫انان در هتل‪ ،‬بومگردی و مهمانســراها درخواست کرد و اظهار کرد‪ :‬زیرساخت های بهداشتی در این‬ ‫جزیره در حدی نیست که بتوانیم ویروس کرونا را کنترل کنیم و بهترین حالت در خانه ماندن و عدم‬ ‫مسافرتوهمچنینکمترشدندیدوبازدیدهامیباشد‪.‬‬ ‫نماینده میراث فرهنگی خارگ در پایان از بررسی روزانه مسافران ورودی در جزیره خارگ گفت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به موقعیت این جزیره و مهاجر پذیر بودن ان که بیشتر قشر کارگر و کارمندی را دارد‬ ‫برخی مسافران به اجبار باید به این جزیره مسافرت کنند و ما نیز تدابیری برای جلوگیری از شیوع این‬ ‫ویروس در جزیره با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی انجام می دهیم‪ ،‬اما باز هم از مردم درخواست‬ ‫داریم برای کارهای غیر ضروری به این جزیره سفر نکنند و برای زدن کمپ در جزیره خارکو نیز اقدامی‬ ‫صورتنپذیرد‪ .‬ویادامهداد‪:‬جزیرهخارکویکیازجزایرخالیازسکنهونزدیکبهجزیرهخارگوبستر‬ ‫مناســبی برای تبدیل شدن به منطقه گردشگری است اما در شرایط کنونی و موقعیت استراتژیک و‬ ‫همچنین ممنوعیت این نوع کمپ ها در جزیره بدون هماهنگی دستگاههای ذیربط‪ ،‬نسبت به جمع‬ ‫اوری ان اقدام می شود و از هموطنان خواهش می کنیم که برای سفر به این جزیره برنامه ریزی نکنند‪.‬‬ ‫نمایندهمیراثفرهنگیجزیرهخارگهمچنینازمردمجزیرهخارگبرایعدمپذیرشمهماندرایام‬ ‫نوروزواسکاناناندرهتل‪،‬بومگردیومهمانسراهادرخواستکردواظهارکرد‪:‬زیرساختهایبهداشتی‬ ‫در این جزیره در حدی نیست که بتوانیم ویروس کرونا را کنترل کنیم و بهترین حالت در خانه ماندن و‬ ‫عدممسافرتوهمچنینکمترشدندیدوبازدیدهامیباشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه صاحب قلم 4004

روزنامه صاحب قلم 4004

شماره : 4004
تاریخ : 1398/12/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!