روزنامه صاحب قلم شماره 3977 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 3977

روزنامه صاحب قلم شماره 3977

روزنامه صاحب قلم شماره 3977

‫لزوم حضور فعاالنه زنان در‬ ‫عرصه هایمختلف‬ ‫ادامه روند صعودی‬ ‫کرایهمسکن‬ ‫رئیس جمهور بر ارتقاء پست های مدیریتی‬ ‫در دولت یازدهم در مقایســه بــا دوره های‬ ‫گذشته تاکید کرد و گفت‪ :‬شاهد حضور فعال‬ ‫زنان در عرصه های مختلف در کشور ‪....‬‬ ‫در حالی که برخی مالکان در سکوت خبری‬ ‫در حال افزایش اجاره هســتند‪ ،‬کارشــناس‬ ‫مسکن پیشنهاد ایجاد صندوق ودیعه مسکن‬ ‫با سودی متفاوت از نرخ ‪.....‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫تایید واردات بیش از‬ ‫‪ ۷۸‬میلیون دالر کاغذ‬ ‫یکشنبه‪ ۲۷‬بهمن‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 3977‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫رهبر انقالب در دیدار مداحان‪:‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی گزارش‬ ‫اماری واردات و ترخیص کاغذ دولتی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬را تا پایان ماه بهمن منتشر کرد‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی جداول‬ ‫مرتبط بــا واردات کاغذ تحریر و مطبوعات تا‬ ‫پایان ماه بهمن سال جاری را منتشر کرد‪.‬‬ ‫تا پایان ‪ ۲۶‬بهمن ماه ســال جاری بیش از‬ ‫‪ ۸۶۴۰۰‬تن کاغــذ مطبوعات و کاغذ با ارزش‬ ‫بالغ بر ‪ ۷۸‬میلیون ‪ ۶۰۰‬هزار دالر در قالب ‪۱۷۲‬‬ ‫پرونده در این وزارتخانه برای واردات مورد تایید‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬از این حجم پرونده و تناژ تایید‬ ‫شده کمی بیش از ‪ ۶۳‬هزار تن با ارزش بالغ بر‬ ‫‪ ۵۷‬میلیون و‪ ۸۰۰‬هزار دالر تخصیص ارز شده‬ ‫است و کمی بیش از ‪ ۵۹۵۰۰‬تن از ان تامین و‬ ‫خرید ارز شده اســت‪ .‬با این همه میزان کاغذ‬ ‫ترخیص شــده از گمرک تا پایان سال جاری‬ ‫کمی بیش از ‪ ۲۷‬هزار تن بوده و ارزش دالری‬ ‫ان نیز کمی بیش از ‪ ۲۴‬میلیون و پانصد هزار‬ ‫دالر بوده اســت‪ .‬جداول منتشر شده از سوی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین‬ ‫حاکی از ان است بیشترین تناژ کاغذ ترخیص‬ ‫تا پایان بهمن ماه مرتبط با بخش مطبوعات با‬ ‫تناژ بیش از ‪ ۱۳۸۰۰‬تن بوده است و پس از ان‬ ‫کاغذ بالک و چاپ و تحریر با حجم بالغ بر ‪۱۲‬‬ ‫هزار تن در رتبه دوم قــرار دارند‪ .‬این گزارش‬ ‫می افزاید با تایید هیــات وزیران و معاون اول‬ ‫رئیس جمهور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در ســال جاری به میزان ‪ ۸۰‬میلیون دالر ارز‬ ‫دولتی برای واردات کاغذ مطبوعات و فرهنگی‬ ‫اعتبار دریافت کرده اســت که بر اســاس این‬ ‫جداول تا پایان بهمن ماه سال جاری نزدیک به‬ ‫‪ ۷۹‬میلیون دالر از ان مورد تایید این وزارتخانه‬ ‫برای واردات قرار گرفته اســت‪.‬جداول منتشر‬ ‫شــده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫همچنین حاکی از ان است بیشترین تناژ کاغذ‬ ‫ترخیص تا پایان بهمن مــاه مرتبط با بخش‬ ‫مطبوعات با تناژ بیش از ‪ ۱۳۸۰۰‬تن بوده است‬ ‫و پس از ان کاغذ بالک و چاپ و تحریر با حجم‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۲‬هزار تن در رتبه دوم قرار دارند‪.‬‬ ‫تاب اوری ملت ایران برای ناظران‬ ‫جهانیحیرتانگیزاست‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫پنجره‬ ‫خروج گیالن از بحران‬ ‫رییس سازمان مدیریت بحران کشور از خروج استان گیالن‬ ‫از وضعیت بحرانی خبر داد‪.‬‬ ‫اسماعیل نجاردرباره اخرین وضعیت استان گیالن که برخی‬ ‫مناطقش درپی بارش برف هفته گذشته دچار وضعیت بحرانی‬ ‫شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان مدیریت بحران کشور در اغاز سال ابی‬ ‫طی بخشــنامه ای به تمامــی مدیران کل بحران اســتان ها و‬ ‫اســتانداری ها در سراسر کشــور بر ضرورت اماده باش تمامی‬ ‫دستگاه ها اعم از خدماتی‪ ،‬امدادی‪ ،‬انتظامی و ‪ ...‬تاکید کرده بود‪.‬‬ ‫با اخطاریه اخیر سازمان هواشناسی در مورد بارش برف در استان‬ ‫گیالن و چند استان دیگر نیز بار دیگر به تمامی استان هایی که‬ ‫در این اخطاریه نامشان اورده شده بود‪ ،‬هشدارها و دستورات الزم‬ ‫را دادیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین هشــدارهای الزم نیز به وســیله‬ ‫رســانه ها به شهروندان داده شــد و از چند روز قبل به شکل‬ ‫گسترده از مردم خواسته شد که از سفر به استان گیالن پرهیز‬ ‫کنند‪ ،‬اما متاسفانه شــاهد ان بودیم که بازهم عده ای بدون‬ ‫توجه به هشــدارها وارد جاده شــده و در راه ماندند که البته‬ ‫امدادرســانی به این افراد انجام شد‪ ،‬اما برخی انتظار داشتند‬ ‫که در لحظه دستگاه های امدادی همه چیز را به حالت اولیه‬ ‫برگردانند و راه را برایشــان بازکنند که خب طبیعی است که‬ ‫این اقدام ممکن نبود‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت بحران کشور در مورد وضعیت شهرها‬ ‫و روستاهای استان گیالن گفت‪ :‬با اقدامات انجام شده‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر عمده راه ها اعم از اصلی و روستایی باز شده و در محورهای‬ ‫اصلی نیز ســرعت تردد افزایش یافته است‪ .‬تعدادی از راه های‬ ‫روستایی در ارتفاعات و مناطق پربارش همچنان دچار مشکل‬ ‫است که اقدامات برای بازگشایی ان ادامه دارد‪.‬‬ ‫نجار درمورد وضعیت اب‪ ،‬برق و گاز در گیالن نیز افزود ‪ :‬برابر‬ ‫گزارش های واصله جریان اب و گاز وصل بوده و مشکلی در شبکه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬در مورد برق نیز جریان برقرار شــده و تنها حدود ‪2‬‬ ‫درصد از قطع شدگی برق باقی مانده که به زودی این مشکل نیز‬ ‫رفع خواهد شد‪ .‬در بحث جایگاه های سوخت نیز مشکلی وجود‬ ‫ی انها ادامه دارد‪.‬‬ ‫ندارد و خدمات رسان ‬ ‫ویدربارهشمارجانباختگانبرفبهایسناگفت ‪:‬ششنفرجان‬ ‫خود را از دست دادند‪ ،‬سه نفر به دلیل ریزش بهمن‪ ،‬دو نفر به دلیل‬ ‫سقوط از ارتفاع و یک نفر هم به دلیل ریزش برف روی سرش که‬ ‫اجساد این افراد به پزشکی قانونی منتقل شده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت بحران کشور درباره اینکه چرا پیش‬ ‫از این تعداد کشته شدگان هفت نفر اعالم شده بود؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫چهارنفر زیر بهمن گرفتار شده بودند که پیش بینی می شد که‬ ‫این تمام این افراد جان باخته باشند‪ ،‬اما یک نفر زنده از زیربهمن‬ ‫خارج شد‪ .‬البته مدیریت بحران امار هفت کشته را اعالم نکرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نجار با اشــاره به دستورات رییس جمهور‪ ،‬معاون اول رییس‬ ‫جمهور و وزیر کشور گفت‪ :‬دربازدیدی که به همراه اقای نوبخت‬ ‫از استان گیالن داشتیم‪ ،‬دستورات الزم ابالغ شده و اقدامات در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی درباره میزان خسارات ناشی از برف نیز اظهارکرد ‪ :‬خسارات‬ ‫خیلی زیاده نبوده است‪ ،‬اما بررسی میزان و رقم دقیق ان در حال‬ ‫بررسی است و پس از مشخص شدن ان نسبت به جبران خسارات‬ ‫نیز اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه گیالن از‬ ‫وضعیت بحرانی خارج شده است‪ ،‬گفت‪ :‬طی یکی دو روز اینده‬ ‫تمامی مشــکالت رفع خواهد شد‪ ،‬اما شــهروندان و همچنین‬ ‫رسانه ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که وقتی وضعیت‬ ‫بحرانی در یک منطقه رخ می دهد‪ ،‬بازگشت ان به شرایط قبل از‬ ‫بحران زمان بر است‪ ،‬و اگر بنا بود بالفاصله همه چیز عادی شود‬ ‫که دیگر نامش بحران نبود‪.‬‬ ‫اغازفعالیتساختمانشمالی‬ ‫«پالسکو» از سال ‪99‬‬ ‫شــهردار منطقه ‪ 12‬تهران بــا اعالم اتمام‬ ‫ن سازی ساختمان‬ ‫عملیات مقاوم سازی و ایم ‬ ‫شمالی پالســکو تا پایان اسفندماه‪ ،‬از فعالیت‬ ‫مجدد این ساختمان در سال جدید خبر داد‪.‬‬ ‫علی محمد ســعادتی با بیان این که بعد از‬ ‫حادثه پالسکو ســاختمان شمالی نیز تحت‬ ‫تاثیر قرار گرفت و در ان زمان مســئوالن امر‬ ‫توصیه به تخریب این ساختمان داشتند تا به‬ ‫صورت یکپارچه با برج جنوبی ساخته شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اما از انجایی که کســبه و هیات مدیره‬ ‫ایــن ســاختمان راضی به این امــر نبودند‪،‬‬ ‫شهرداری منطقه بررسی شرایط ساختمان‬ ‫از نظــر ایمنی را در دســتور کار قــرار داد و‬ ‫مشخص شــد ســاختمان قابلیت مقاوم و‬ ‫ایمن سازی را دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که از‪ 20‬شهریور سال گذشته‬ ‫پروژه مقاوم ســازی و ایمن سازی ساختمان‬ ‫شــمالی پالسکو اغاز شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کسبه و‬ ‫هیــات مدیره با اخذ مشــاوران در این زمینه‬ ‫نســبت به ایمن سازی ســاختمان در مقابل‬ ‫حریق‪ ،‬ایجاد دسترسی های خروجی بیشتر‪،‬‬ ‫افزایش تعداد اسانســور‪ ،‬نصــب درهای ضد‬ ‫حریق‪،‬سبک سازیساختمان‪،‬تقویتستون ها‬ ‫و ‪ ...‬اقدام کرده اند که خوشبختانه این پروسه به‬ ‫نقطه مطلوبی رسیده است‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه ‪ 12‬بــا بیــان این که با‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده تا پایان اسفندماه‬ ‫فعالیت عمومی ایمن ســازی و مقاوم سازی‬ ‫ساختمان شمالی پالسکو به اتمام می رسد و‬ ‫مغازه ها در اختیار کســبه قرار داده می شود‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬از ابتدای ســال ‪ 1399‬فعالیت‬ ‫کسبه اغاز می شود‪.‬‬ ‫ســعادتی با بیان این که امیدواریم حادثه‬ ‫پالســکو درس عبرتی برای شــهر باشــد تا‬ ‫ساختمان های ناایمن مقاوم سازی شوند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تمامی هزینه های مقاوم ســازی را کسبه‬ ‫پرداخــت کرد ه و ما نیز در شــهرداری تهران‬ ‫نسبت به تسهیل در مجوزهای مربوطه اقدام‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫احتمال تخصیص سهمیه بنزین نوروزی قوت گرفت‬ ‫وزیرنفتگفت‪:‬منتظریمبرایتخصیصسهمیهبنزین‬ ‫نوروزی به ما اطالع دهند‪ .‬بیژن زنگنه در حاشیه همایش‬ ‫توســعه نظام مالی در صنعت نفت گفت‪ :‬منتظریم برای‬ ‫تخصیص سهمیه بنزین نوروزی به ما اطالع دهند‪ .‬اما این‬ ‫موضوع را در دولت مطرح کردم اقای رئیس جمهور دستور‬ ‫داد که پیشنهادها در این زمینه مطرح شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحثی مطرح اســت که اگر مثال ‪ ۱۰۰‬لیتر‬ ‫بنزین سهمیه اضافه به ‪ ۱۸‬میلیون خودرو تحصیص یابد‬ ‫رقمی حدود‪ ۳۰۰۰‬میلیارد تومان از درامد های طرح یارانه‬ ‫معیشتی کم می شــود که این مسئله باعث شده برخی‬ ‫دردولتبااینموضوعهمراهینکننداماهنوزهیچتصمیم‬ ‫قطعی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬تولید‬ ‫نفت از میادین غرب کارون از سال ‪ ۹۲‬تاکنون ‪ ۵‬برابر شده‬ ‫است و با تمام قدرت کار می کنیم‪ .‬عمده اتکای منابع مالی‬ ‫توسعه این میادین‪ ،‬صندوق توسعه ملی بوده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪ :‬در بخش پتروشیمی ‪ ۳۰‬میلیارد دالر طرح‬ ‫نیمــه کاره وجــود دارد که بخش خصوصــی می تواند‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ .‬اگر طرح های نفت و پتروشیمی فعال‬ ‫شود بخش های دیگر صنعتی در کشور هم فعال خواهد‬ ‫شد از جمله شرکت هپکو‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صندوق توسعه ملی‪ ،‬فاینانس‪ ،‬منابع بانکی‪،‬‬ ‫اوراق مشــارکت‪ ،‬انواع اوراق مالی اسالمی و فروش سهام‬ ‫شرکت ها منابعی هســتند که از ان ها استفاده کردیم و‬ ‫استفاده خواهیم کرد و مدیران ما ان را خوب بلدند‪.‬‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نفت افزود‪ :‬هم اکنون در بخش پتروشــیمی ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد دالر طرح نیمه کاره وجود دارد و باید تالش کنیم‬ ‫زنگنه ادامــه داد‪ :‬ما باید افزون بر موارد فوق از راه های‬ ‫دیگریهمبرایتامینمالیطرح هایصنعتنفتاستفاده‬ ‫از ســرمایه مردمی استفاده کنیم؛ اگرچه معتقدم بخش‬ ‫خصوصی می تواند سرمایه گذاری را انجام دهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۷‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3977‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار مداحان‪:‬‬ ‫میز خبر‬ ‫باسرلیستیمجیدانصاری؛‬ ‫دومین فهرست انتخاباتی اصالح طلبان در تهران اعالم شد‬ ‫لیســت انتخاباتی ائتالف احزاب اصالح طلب برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی در تهران منتشر شد‪.‬‬ ‫پس از فهرست انتخاباتی کارگزاران‪ ،‬فهرست انتخاباتی ائتالف احزاب اصالح طلب در تهران نیز‬ ‫به سرلیستی مجید انصاری منتشر شد‪.‬‬ ‫اعضای این فهرست ‪ ۳۰‬نفره عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز‬ ‫‪ .۲‬مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری‬ ‫‪ .۳‬علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر‬ ‫‪ .۴‬داوود محمدی دبیرکل انجمن اسالمی معلمان‬ ‫‪ .۵‬محمدحسین مقیمی از مدیران باسابقه دوران اصالحات‬ ‫‪ .۶‬محمدرضا راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی‬ ‫‪ .۷‬علی داستانی عضو شورای مرکزی حزب همبستگی‬ ‫‪ .۸‬سهیال جلودارزاده عضو شورای مرکزی خانه کارگر‬ ‫‪ .۹‬امیر عسگری عضو مجمع فرهنگیان ایران اسالمی‬ ‫‪ .۱۰‬افشین اعال از فعالن فرهنگی اصالح طلب‬ ‫‪ .۱۱‬پروانه مافی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران‬ ‫‪ .۱۲‬اعظم صمصامی عضو مجمع فرهنگیان ایران اسالمی‬ ‫‪ .۱۳‬سعید باقری حقوق دان‬ ‫‪ .۱۴‬محمدرضا بادامچی عضو شورای مرکزی حزب اسالمی کار‬ ‫‪ .۱۵‬محمدهای انتشاری از جوانان فعال اصالح طلب‬ ‫‪ .۱۶‬فریده اوالدقباد نماینده فعلی مجلس‬ ‫‪ .۱۷‬فخرالدین صابری از نمایندگان اصالح طلب ادوار مجلس‬ ‫‪ .۱۸‬محمدرضا شریفی اقتصاددان و از اساتید دانشگاه تهران‬ ‫‪ .۱۹‬زهرا ساعی از اعضای خانه کارگر‬ ‫‪ .۲۰‬محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار‬ ‫‪ .۲۱‬سید فرید موسوی عضو حزب اتحاد ملت‬ ‫‪ .۲۲‬محسن علیجانی پزشک و نماینده فعلی مجلس‬ ‫‪ .۲۳‬محمدرضا نجفی نماینده فعلی مجلس‬ ‫‪ .۲۴‬محمدحسین شیخ محمدی معاون سیاسی حزب ندا‬ ‫‪ .۲۵‬وحید توتون چی عضو حزب ندا‬ ‫‪ .۲۶‬حسن انصاری فعالین سیاسی اصالح طلب و عضو حزب ازادی‬ ‫‪ .۲۷‬علی حسین رضائیان عضو شورای مرکزی انجمن مدرسین دانشگاه ها‬ ‫‪ .۲۸‬ابوالفضل سروش نماینده فعلی مجلس‬ ‫‪ .۲۹‬حبیب سهرابی پارسا از فعاالن اصالح طلب‬ ‫‪ .۳۰‬مهدی شیخ فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫میرسلیمدرنشستخبری‪:‬‬ ‫دولتتخلفکند‪،‬افشاگریمی کنم‬ ‫عضو فهرســت شورای ائتالف نیروهای انقالب با بیان اینکه رئیس جمهور باید جایگاه مردم را‬ ‫حفظ کند و سوءاســتفاده نکند‪،‬گفت‪ :‬اگر ببینم دولت در جریان انتخابات خالف عمل می کند‪،‬‬ ‫تخلفاتراافشامی کنم‪.‬مصطفیمیرسلیمعضوفهرستشورایائتالفنیروهایاسالمیدرنشست‬ ‫خبری که امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد‪ ،‬با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬ما در‬ ‫شرایط ویژه ای قرار داریم و چشم امید به انتخابات ‪ ۲‬اسفند دوخته ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از نظر بنده هیچ بن بســتی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬درســت است که مشکالت و‬ ‫مسائلی وجود دارد اما این مسائل و مشکالت در بن بست نیست و راه برون رفت از این مشکالت را‬ ‫می دانیم و امید داریم بتوانیم دست به دست مردم چاره گشای مسائل و مشکالت باشیم‪ .‬رئیس‬ ‫شــورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه بیشتر مشکالت کشور در زمینه اقتصادی خودش را‬ ‫نشان داده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به ویژه انکه در ‪ ۶‬سال گذشته فرصت های گران قدری از دست رفته‬ ‫اســت که می توان این فرصت ها را بازیافت‪ .‬میرسلیم بیان کرد‪ :‬یک نکته اساسی دیگر این است‬ ‫که اگر بخواهیم در زمینه های مختلف به ویژه معیشــتی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی موفق‬ ‫شویم‪ ،‬یک شرط الزم وجود دارد و ان اعتماد است‪.‬وی افزود‪ :‬اعتماد مردم به امام (ره) بود که انقالب‬ ‫را پیروز کرد و همین اعتماد ملت به رزمندگان بود که ما را در جنگ تحمیلی پیروز کرد و بر این‬ ‫اســاس اعتماد مسئله ای بسیار مهم است‪.‬عضو فهرست شورای ائتالف نیروهای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫بنده اعتقاد ندارم که ما امروز در شرایط بحران قرار داریم اما روزهایی در ایران وجود داشت که با‬ ‫اعتمادی که مردم به مسئوالنشــان نشان دادند توانستیم موفق شویم که البته در حال حاضر تا‬ ‫حدودی به سرمایه اعتماد‪ ،‬لطمه وارد شده که دلیل ان کمبود صداقت است‪.‬میرسلیم تاکید کرد‪:‬‬ ‫مردم شیفته این هستند که مسئوالنشان با انان صادقانه رفتار کنند و واقعیت ها را با انان در میان‬ ‫بگذارند و از خود مردم کمک بخواهند تا مشکالت حل و فصل شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم باید در فکر چاره جویی مشکالت بود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر کشور با مشکالتی چون تورم‪ ،‬رکورد و سقوط ارزش پول ملی مواجه است و مردم با گرانی‬ ‫دست و پنجه نرم می کنند اما برای حل این مشکالت ضرورت دارد که بین مردم و مسئوالن و به‬ ‫ویژه ملت با نمایندگان مجلس‪ ،‬اعتماد برقرار شود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫مکرون‪ :‬غرب ضعیف شده؛ با مسکو گفتگو می کنیم‬ ‫رئیس جمهور فرانسه می گوید غرب در حال ضعیف شدن است و همچنین امنیت اروپا نیازمند‬ ‫ناتو است‪.‬‬ ‫امانوئل مکرون‪ ،‬رئیس جمهور فرانسه بر خالف مایک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا که در کنفرانس‬ ‫امنیتی مونیخ گفته بود غرب قوی تر از گذشته است‪ ،‬تاکید کرد که بلوک غرب تضعیف شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور فرانسه شرایط اوکراین را نشانه ضعف غرب برشمرد و تاکید کرد که تحریم های‬ ‫غرب علیه روسیه فایده ای نداشته اند‪.‬‬ ‫وی که روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت تاکید کرد که امنیت اروپا‬ ‫نیازمند ناتو است‪ .‬وی قبال ناتو را دچار مرگ مغزی توصیف کرده بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور فرانسه گفت که او نه ضدروسی است نه طرفدار روسیه‪ ،‬بلکه طرفدار اروپاست و‬ ‫از همین رو به دنبال گفت وگوهای راهبردی با مسکو است‪.‬‬ ‫پمپئودرکنفرانسمونیخ‪:‬‬ ‫حمالت سایبری ایران‪ ،‬شبکه های رایانه ای خاورمیانه را به ستوه‬ ‫در اورده است‬ ‫وزیر خارجه امریکا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ انچه که «مداخالت ایران در‬ ‫عراق و لبنان» خوانده است را محکوم کرد‪« .‬مایک پمپئو» وزیر خارجه امریکا در ادامه مواضع ضد‬ ‫ایرانی دولت این کشور‪ ،‬امروز شنبه از تریبون «کنفرانس امنیتی مونیخ» به اتهام زنی علیه ایران‬ ‫پرداخت‪ .‬وزیر خارجه دولت «دونالد ترامپ» پیش از سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ با وزیر‬ ‫خارجه المان در این شهر دیدار و علیه ایران رایزنی کرده بود‪ .‬او در ابتدای سخنرانی خود در کنفرانس‬ ‫امنیتی مونیخ ادعا کرد‪« ،‬درباره مرگ اتحاد فرا اتالنتیک بیش از حد مبالغه شده و غرب در حال‬ ‫پیروزی است»‪ .‬این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام های برخی کشورهای اروپایی از قبیل‬ ‫فرانسه و المان پیش از این با اشاره به مواضع یکجانبه دولت ترامپ در قبال مسائل بین المللی از‬ ‫قبیل برجام‪ ،‬از شکاف در مواضع دو سوی اتالنتیک ابراز نگرانی کرده اند‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد سخنان پمپئو درباره مبالغه در خصوص «مرگ اتحاد فرا اتالنتیک» پاسخی به حرف های‬ ‫«فرانک والتر اشتاینمایر» رئیس جمهور المان بود که در ان او از مواضع دولت ترامپ انتقاد کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه امریکا گفت‪« :‬غرب در حال پیروز شدن است اما اکنون و با گذشت بیش از ‪ ۳۰‬سال‬ ‫از فروپاشی دیوار (برلین)‪ ،‬کشورهایی که به حاکمیت ها احترام نمی گذارند‪ ،‬هنوز هم ما را تهدید‬ ‫می کنند»‪.‬‬ ‫تاب اوریملتایرانبرایناظرانجهانی‬ ‫حیرتانگیزاست‬ ‫رهبرانقالباسالمیفرمودند‪:‬اگربخواهیمدرمقابل‬ ‫موج تهاجم فرهنگی دشمن‪ ،‬سبک زندگی را به مسیر‬ ‫صحیح و اســامی ان بازگردانیم‪ ،‬تنها چاره‪ ،‬فرهنگ‬ ‫سازی است‪.‬‬ ‫درخجستهسالروزمیالدحضرتفاطمهزهراسالم‬ ‫اهللعلیهافضایحسینیهامامخمینی(ره)معطربهیاد‬ ‫و نام دخت گرامی پیامبر اعظم (ص) شد و مداحان و‬ ‫شــاعران اهل بیت علیهم السالم به قرائت اشعاری در‬ ‫وصف ان بانوی بزرگ اسالم پرداختند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در این دیدار‪ ،‬مهمترین و اصلی‬ ‫ترین وظیفه جامعه مداحان را فرهنگ سازی و تعمیق‬ ‫معارف دینــی در جامعه از جملــه در میان جوانان‬ ‫برشمردند و گفتند‪ :‬فرهنگ سازی درخصوص سبک‬ ‫زندگی اسالمی به ویژه همبستگی اجتماعی و کمک‬ ‫احادمردمبهیکدیگروهمچنینعمقبخشیبهروحیه‬ ‫حماســی و ایســتادگی و بصیــرت در جامعــه از‬ ‫مسئولیت های خطیر جامعه اثرگذار و تعیین کننده‬ ‫مداح است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به وظیفه جامعه مداحان در‬ ‫مدیریت و هدایت شادی های معنوی و عزاهای اساسی‬ ‫وعمیقجامعهگفتند‪:‬برخالفانچهبرخیروشنفکرنما‬ ‫در برهه ای تالش داشــتند القا کنند‪ ،‬گریه و تضرع در‬ ‫مجالس اهل بیت و در مراسم شهدا‪ ،‬گریه ضعف نیست‬ ‫انسانوسطمیدانووسیله ای‬ ‫بلکهاحساساتعالییک ِ‬ ‫برایاحساسعزتوقدرتوشجاعتاستوائمهاطهار‬ ‫پایه گذار این سنت و ترویج کننده این مجالس بوده اند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای مراسم تشییع با شکوه‬ ‫شهیدحاجقاسمسلیمانیوهمرزمانشرانمونهبارزی‬ ‫از چنین مجالسی دانستند و خاطر نشان کردند‪ :‬امروز‬ ‫یکی از نیازهای اساسی کشور مجهز شدن جوانان به‬ ‫سالح های جنگ نرم است که عبارتند از ارتقا و تعمیق‬ ‫قدرتروحی‪،‬فکریومعنویجوانانوشناختصحیح‬ ‫از معارف فاطمی و معارف اهل بیت علیهم السالم‪.‬‬ ‫ایشانباتاکیدبراینکهمجهزشدنبهچنینسالحی‬ ‫موجب مصونیت جامعه و نظام اســامی خواهد شد‪،‬‬ ‫گفتند‪:‬اینوظیفهومسئولیت‪،‬برعهدهجامعهمداحان‬ ‫استواگربهاینوظیفهسنگینبه درستیعملنشود‪،‬‬ ‫بازخواست و مواخذه الهی سنگین خواهد بود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب به یک نمونه از اثار معارف اهل بیت و‬ ‫مجالسامامحسینویادونامحضرتزهرااشارهکردند‬ ‫و افزودند‪ :‬تاب اوری ملت ایران در برابر فشارهای غول‬ ‫وحشی امریکا که ناظران جهانی را به حیرت واداشته‬ ‫است به برکت همین معارف است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای گفتند‪ :‬در چنین شرایط‬ ‫سختی‪ ،‬همه‪ ،‬حضور ملت مقاوم ایران را در راهپیمایی‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن و قبل از ان در تشییع سردار سلیمانی دیدند‬ ‫و این تاب اوری واقعاً حیرت انگیز است‪.‬‬ ‫ایشانیکیدیگرازوظایفمهمجامعهمداحراترویج‬ ‫و تعمیق سبک زندگی اســامی برشمردند و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬اگر بخواهیــم در مقابل موج تهاجم فرهنگی‬ ‫دشمن‪ ،‬سبک زندگی را به مسیر صحیح و اسالمی ان‬ ‫بازگردانیم‪ ،‬تنها چاره‪ ،‬فرهنگ سازی است و مداحان‬ ‫برای چنین کار مهمی بسیار تاثیرگذار هستند‪.‬رهبر‬ ‫انقالب اســامی یکی از معارف عالی دینی و ســبک‬ ‫زندگی اسالمی را فرهنگ نهراسیدن از دشمن و توکل‬ ‫به خدا دانستند و افزودند‪ :‬اگر در روزهای اول انقالب‬ ‫گفته می شد که ایران از لحاظ رتبه علمی و فناوری و‬ ‫جایگاه سیاســی و نفوذ منطقه ای به مرحله کنونی‬ ‫می رسد‪ ،‬کسی باور نمی کرد اما ملت ایران به خدا توکل‬ ‫کرد و از هیچ قدرتی نهراسید و توانست به این مرحله از‬ ‫پیشــرفت ها دســت یابد‪.‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫همچنینبااشارهبهدرس هایفاطمیازجملهدرعرصه‬ ‫مسائلفرهنگیوموضوعحجابوایستادگیدرمقابل‬ ‫باطــل و دفاع از والیت‪ ،‬گفتند‪ :‬یکــی از معارف مهم‬ ‫فاطمــی‪ ،‬موضوع همبســتگی اجتماعی و کمک به‬ ‫دیگران اســت که در سخنان ان حضرت و رفتارهای‬ ‫اجتماعی ایشان به وضوح دیده می شود‪.‬‬ ‫ایشان یکی از نیازهای امروز جامعه به ویژه برای حل‬ ‫موضوعاتی همچون اشتغال و ازدواج جوانان را ترویج‬ ‫روحیه همبستگی اجتماعی دانستند و افزودند‪ :‬برای‬ ‫مقابله با تبلیغات همه جانبه ای که جوانان را به فرزند‬ ‫اوری کمتر تشویق می کند و نتیجه ان هم پیر شدن‬ ‫جامعه و تسلط اسان دشمنان بر یک جامعه خالی از‬ ‫جوان اســت‪ ،‬باید در زمینه ازدواج اسان و فرزنداوری‬ ‫بیشــتر فرهنگ سازی شــود‪.‬رهبر انقالب اسالمی‬ ‫همچنینبااشارهبهبرنامهریزیاندیشکدههاوتبلیغات‬ ‫گسترده رسانه های غربی برای قانع کردن ملت ایران‬ ‫به منظورکوتاهامدندرمقابلامریکاتاکیدکردند‪:‬ملت‬ ‫ایران به لطف خدا تاکنون ایستاده است و از این پس هم‬ ‫خواهدایستادامااینایستادگینیازمندتزریقمستمر‬ ‫نیــروی معنوی بــه جامعه اســت‪.‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای با تاکید براینکه روح حماســی در کشــور‬ ‫همچنان زنده اســت‪ ،‬افزودند‪ :‬ملت ایــران در همه‬ ‫قضایایی که نیازمند حضور پرشور و حماسی بوده‪ ،‬در‬ ‫میدان حاضر بوده اند اما استمرار این روحیه نیازمند‬ ‫تعمیق معارف دینی و فرهنگ سازی است‪.‬ایشان این‬ ‫وظایفخطیرراازجملهمسئولیت هایجامعهمداحان‬ ‫برشمردندوخاطرنشانکردند‪:‬بهلطفخداوندجنس‬ ‫جمهوری اســامی از همه نظر جور اســت زیرا نظام‬ ‫اسالمی‪ ،‬ســردار نظامی خوب‪ ،‬مردان علمی جوان و‬ ‫پرانگیزه‪ ،‬فرهنگ سازان پرهمت و باغیرت و هنرمندِ‪،‬‬ ‫و مــردم اماده به کار در همه عرصه ها دارد‪ ،‬بنابراین با‬ ‫چنیــن ظرفیت هایی به فضل الهی‪ ،‬پیروزی قطعی و‬ ‫نهایی بر جبهه وسیع دشــمن متعلق به ملت ایران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در این دیدار هشــت تن از مداحان و شــاعران از‬ ‫استان های مختلف کشور به قرائت اشعار و مدایحی در‬ ‫فضائلحضرتفاطمه زهراسالم اهلل علیهاپرداختند‪.‬‬ ‫روحانی در نشست زنان ایرانی به مناسبت والدت حضرت زهرا (س)؛‬ ‫لزوم حضور فعاالنه زنان در عرصه های مختلف‬ ‫رئیس جمهور بر ارتقاء پست های مدیریتی در‬ ‫دولت یازدهم در مقایسه با دوره های گذشته تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬شاهد حضور فعال زنان در عرصه های‬ ‫مختلف در کشور هستیم‪ .‬حسن روحانی در نشست‬ ‫ملی زنان به مناســبت والدت باســعادت حضرت‬ ‫فاطمه زهرا (س) با اشــاره به اینکه امام (ره) راه را‬ ‫گشود تا زنان بتوانند در زمینه های مختلف فعالیت‬ ‫کنند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬امروز شاهد هستیم زنان در‬ ‫عرصه های مختلف از جمله فناوری های نانو و ای‬ ‫تی حضور فعالی دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬حضور زنان نشان‬ ‫می دهد خداوند لیاقت دو جنس مرد و زن را لیاقت‬ ‫برابــر و قدرت برابری برای ان ها قرار داده اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه برخی از کار ها و امورات‬ ‫توسط زنان و حتی برخی از کار ها نیز توسط مردان‬ ‫بهتر انجام می شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر کدام از ان ها‬ ‫در خلقت ویژگی هایی به لحاظ جســمی و روحی‬ ‫دارند که در کنار هم قرار بگیرند تا اینده بشریت را‬ ‫تضمین کنند‪.‬‬ ‫روحانی در بخش دیگری از سخنانش اشاره ای‬ ‫به بخشــی از ایات و روایات خداوند در قران کریم‬ ‫کرد و گفت​‪ :‬این تفاوت میان زن و مرد نشان دهنده‬ ‫برتری بر یکدیگر نیســت و این تفاوت ها الزم بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اماری در خصــوص فعالیت و‬ ‫حضور زنان در عرصه های مختلف در کشور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بر اســاس امار امور اســتخدامی کشور‪ ،‬در‬ ‫پست های مدیریت ‪ ۵۳‬نفر در این دولت به تفکیک‬ ‫معاون وزیر و هم تراز ‪ ۲۰‬نفر مشــاور وزیر‪ ۲۵ ،‬نفر‬ ‫دستیار وزیر و چهار نفر سفیر جزء موارد مدیریت‬ ‫ارتقایی است که تا امروز حاصل شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬امروز می خواهم به شما قول‬ ‫دهم دولت تدبیر و امید همچنان بر وعده خود مبنی‬ ‫بر حضور فعال زنان‪ ،‬جوانان‪ ،‬اقوام و مذاهب تاکید‬ ‫داشــته و تا اخرین روز دولت بر ان تاکید خواهد‬ ‫داشت‪ .‬روحانی در ادامه با اشاره به تالش دولت برای‬ ‫شــرایط زندگی بهتر در روســتاها‪ ،‬افزود‪ :‬افراد و‬ ‫ان هایی که اهل مطالعه و امار هستند بدانند وضع‬ ‫روستا ها از سال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۸‬در بخش های اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬راه و اموزش‪ ،‬بهداشــت و ارتباطات و حتی در‬ ‫بخش کشاورزی و صنایع دستی و اشتغال وضعیت‬ ‫بهتری را نسبت به گذشته دارند‪.‬‬ ‫امیر سیاری‪ :‬قدرت نظامی ایران رشد جهشی‬ ‫داشته است‬ ‫معاونهماهنگ کنندهارتشبابیاناینکهباید‬ ‫ان قدر قوی باشیم که دشمن فکر تعرض به کشور‬ ‫مــا به ذهنش خطور نکند‪ ،‬گفــت‪ :‬امروز قدرت‬ ‫نظامی ما رشد جهشی داشته است‪.‬‬ ‫امیردریادارحبیب اهللسیاریمعاونهماهنگ‬ ‫کننده ارتش‪ ،‬در مراســم اختتامیه مســابقات‬ ‫سراسری دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش‬ ‫که در دانشکده افسری امام علی (ع) برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برگزاری مســابقات دانشجویان‬ ‫دانشگاه های افسری ارتش اقدام بسیار مناسبی‬ ‫بود و امیدواریم هر سال بر کیفیت این مسابقات‬ ‫افزوده شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بیانات اخیر فرمانده معظم کل‬ ‫قوا در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش در‬ ‫روز نوزدهم بهمن‪ ،‬گفت‪ :‬الزمه قوی شدن کشور‬ ‫ایناستکهکشورمادرهمهحوزه هایاقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬نظامی و قدرتمند شود‪.‬‬ ‫امیرسیاریبابیاناینکهماقصدتعرضبههیچ‬ ‫کشوری را نداشــته و نخواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫تهدیدیبرای سایرکشورهانیستیم‪.‬‬ ‫معاونهماهنگ کنندهارتشبابیاناینکهامروز‬ ‫قدرت نظامی ما رشد جهشی داشته است‪ ،‬اما این‬ ‫قدرت برای حفظ امنیت کشور است نه به منزله‬ ‫تهدیدی برای سایر کشورها‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید انقدر‬ ‫قوی باشیم که دشمن فکر تعرض به کشور ما به‬ ‫ذهنشخطورنکند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در پوشش اب سالم اشامیدنی پایدار‬ ‫کل روستا ها در کشــور تا سال ‪ ۹۰۰ ،۹۲‬هزار نفر‬ ‫جمعیت را شامل می شــود این در حالی است که‬ ‫امروز این رقم به هفت میلیون نفر و تا پایان دولت‬ ‫یازدهم این رقم به ‪ ۱۰‬میلیون نفر جمعیت خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬افرادی که درباره کارامدی‬ ‫دولت به دلیل مسائل حزبی گاهی تردید می کنند‬ ‫به من بگویند در روستا ها چه دولتی بوده قبل و بعد‬ ‫از انقالب که به اندازه این دولت در این ششــمین‬ ‫سال تالش کرده است‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد​‪ ۱۴ :‬هزار روستا از زمان رژیم‬ ‫گذشته تا اول دولت ما دارای گاز بوده اند امروز ‪۳۰‬‬ ‫هزار روستا گاز دارند یعنی بیش از دو برابر می باشد‬ ‫و این شــش ســال بیش از کل تاریخ ایران برای‬ ‫روستا ها از لحاظ گاز رسانی تالش و کار شده است‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور گفت‪ :‬در میــان زنان بزرگ تاریخ‬ ‫بهترین ان الگوی فاطمی است و از ان الگو باالتر ما‬ ‫نداریم‪ .‬حسن روحانی امروز در نشست زنان ایرانی‬ ‫که به مناسبت میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا‬ ‫(س) در محل سالن اجالس تهران برگزار شده است‬ ‫در ســخنانی به تجلیل از این بانوی گرانقدر جهان‬ ‫اسالم پرداخت و با تبریک سالروز والدت حضرت‬ ‫فاطمــه زهــرا (س) و روز زن گفت‪ :‬زن این مظهر‬ ‫عواطف‪ ،‬هنــر و زیبایی به خداوند اســت‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور همچنین با تبریــک روز مادر و روز میالد‬ ‫فرزند حضرت فاطمه زهرا (س)‪ ،‬امام راحل‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حضرت فاطمه (س) به عنوان بهترین الگو و نمونه‬ ‫برای مشی زندگی و سلوک ما است و نیز برای خلق‬ ‫و خوی و سبک زندگی ما می تواند الگو و معیار بسیار‬ ‫خوبی باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش زنان در‬ ‫عرصه سیاســت اظهار داشت‪ :‬زنان اگر بدانند یک‬ ‫کاندیدا بهتر است قادرند او را پیروز انتخابات کنند‪.‬‬ ‫روحانی رئیس جمهورگفت‪ :‬حضور زنان در سیاست‬ ‫می تواند سرنوشت یک انتخابات را عوض کند؛ ولو‬ ‫اینکه عده ای سال ها تالش کرده‪ ،‬پول خرج کرده‬ ‫و​رسانه داشته باشــند‪ ،‬اگر زنان تصمیم بگیرند و‬ ‫ببینند یک کاندیدا بهتر اســت قادر هســتند ان‬ ‫کاندیدای مورد نظر خودشان را در انتخابات پیروز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سردار فدوی‪ :‬اطالعات فراوانی در مورد حمله‬ ‫ایران به پایگاه عین االسد داریم‬ ‫جانشین فرمانده کل ســپاه گفت‪ :‬اطالعات‬ ‫فراوانی در مورد حمله ایران به پایگاه عین االسد‬ ‫داریم اما ترجیــح می دهیم امریکایی ها خود‪ ،‬به‬ ‫میزان خســارات وارده اعتراف کنند‪ .‬سردار علی‬ ‫فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران درباره‬ ‫قدرت جبهــه مقاومت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬انقالب‬ ‫اســامی ایران در محدوده جغرافیــای ایران به‬ ‫پیروزی رســید اما اکنون جبهه مقاومت در یک‬ ‫جغرافیای بسیار وسیعی گسترده شده است و نه‬ ‫تنها شــعار‪ ،‬بلکه هر اقدامی که الزم باشد را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مســلماً جبهه مقاومت روال‬ ‫فعلی خود را ادامه می دهد‪ ،‬افزود‪ ۲ :‬ویژگی جبهه‬ ‫مقاومت را هر روز شاهد خواهیم بود و ان ‪ ۲‬ویژگی‬ ‫این اســت که جبهه مقاومت هر روز وســیع تر و‬ ‫قدرتمندتر می شود‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده کل ســپاه درباره قایقی که‬ ‫اخیــرا ً امریکایی ها در خلیج عدن به بهانه کمک‬ ‫تســلیحاتی به یمــن توقیف کرده انــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها هر از گاهی برای اینکه شکست های‬ ‫خود در یمن را توجیه کنند‪ ،‬از این مسائل مطرح‬ ‫می کنند؛ امکان دارد یمنی ها ســاح هایی را از‬ ‫خارج خریداری کنند و به کشورشان ببرند و این‬ ‫مسئله مربوط به یمنی ها است اما تهمت هایی که‬ ‫امریکایی ها به سایر کشورها می زنند‪ ،‬مایه حقارت‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫اغاز پیش فروش‪ ۷‬محصول ایران خودرو‬ ‫شــرکت ایران خودرو هفت محصول خود را از ســاعت ‪ ۱۱‬روز شنبه ‪۲۶‬‬ ‫بهمن ماه به طور پیش فروش با موعد تحویل یک سال عرضه می کند‪ .‬به نقل‬ ‫از ایران خودرو‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ،۲‬پژو ‪ ۴۰۵‬اس‪.‬ال‪.‬ایکس‪ ،‬پژو پارس بنزینی ‪ ،‬پژو‬ ‫پارس دوگانه سوز‪ ،‬سمند ای‪.‬اف‪ ۷.‬بنزینی‪ ،‬دنا و پژو‪ ۲۰۷‬دستی با موعد تحویل‬ ‫بهمن‪ ،۹۹‬محصوالت عرضه شــده در این طرح است‪ .‬متقاضیان می توانند در‬ ‫ساعت و روز مقرر با مراجعه به تارنمای فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو‬ ‫به نشانی ‪ esale.ikco.ir‬نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫امریکامحصوالتتراریخته‬ ‫خود را مصرف نمی کند‬ ‫امریکا بخش زیادی از محصوالت تراریخته خود را به کشورهای دیگر صادر‬ ‫می کند و نیاز داخل را از محصوالت ارگانیک کشــورهای دیگر از جمله هند‬ ‫تامین می کند‪ .‬بر اساس امارهای جاکوبسون‪ ،‬امریکا ‪ 70‬درصد ذرت خوراکی‬ ‫مورد نیاز را از محصوالت ارگانیک کشور های دیگر وارد می کند و محصوالت‬ ‫تراریخته خود را به کشورهای دیگر صادر می کند‪.‬‬ ‫به باور بسیاری این جای سوال است که چرا امریکا که خود بزرگترین تولید‬ ‫کننده ذرت در جهان اســت ‪ 70‬درصد نیاز کشور خود را از ذرت ارگانیک که‬ ‫عمدتا تولید هند است وارد می کند و چرا از محصوالت داخلی خودش استفاده‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از تولید ذرت کشور امریکا تراریخته است و هنوز خود این‬ ‫کشــور به سالمت اینگونه محصوالت شــک دارد‪ ،‬ازمایش ها و بررسی های‬ ‫مختلفی که در دانشــگاههای امریکا انجام شده موید این مطلب است که به‬ ‫محصوالت تراریخته نباید به عنوان یک غذای سالم نگاه کرد‪ .‬در این ازمایش‬ ‫ها اثرات مخرب محصوالت‪ GMO‬در تخریب کبد‪ ،‬نازایی‪ ،‬سرطانزایی و برخی‬ ‫بیماری های دیگر تایید شــده بود‪ .‬همــواره در مقابل منتقدان محصوالت‬ ‫‪،GMO‬طیفهاییمطرحکردندکهامریکاخودبزرگترینکشورتولیدکننده‬ ‫محصوالت تراریخته است اما امارهای جاکوبسون نشان می دهد که این کشور‬ ‫محصوالت تراریخته را خود مصرف نمی کند بلکه یا به مصرف دام می رساند‬ ‫یا به کشــورهای دیگــر صادر می کند‪ .‬امریکا با تولید ســاالنه ‪ 385‬میلیون‬ ‫تن‪،‬بزرگترین کشــور تولید کننده ذرت در دنیا است و پس از ان کشورهای‬ ‫چیــن(‪ 232‬میلیون تن)‪ ،‬برزیل(‪ 64‬میلیون تن)‪ ،‬ارژانتین(‪ 40‬میلیون تن)‪،‬‬ ‫مکزیــک(‪ 28.3‬میلیون تن)‪ ،‬اوکرایــن ‪ 28‬میلیون تن‪ ،‬هند ‪ 26‬میلیون تن‪،‬‬ ‫اندونزی ‪ 20.3‬میلیون تن‪ ،‬روسیه ‪ 15.3‬میلیون تن و کانادا ‪ 12.3‬میلیون تن‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫مجوز پرواز شرکت های هواپیمایی امریکایی بر‬ ‫فراز خلیج فارس صادر شد‬ ‫سازمان هوانوردی فدرال امریکا امروز اعالم کرد که شرکت های هواپیمایی‬ ‫این کشور می توانند پروازهای خود بر فراز خلیج فارس و دریای عمان را از سر‬ ‫گیرند‪ .‬سازمان هوانوردی فدرال امریکا امروز به طور رسمی به محدودیت پرواز‬ ‫شرکت های هواپیمایی این کشور بر فراز خلیج فارس و دریای عمان پایان داد‪.‬‬ ‫بر اساس بیانیه این سازمان شرکت های هواپیمایی امریکایی می توانند از امروز‬ ‫پرواز بر خلیج فارس و دریای عمان را از ســر گیرند‪ .‬سازمان هوانوردی فدرال‬ ‫امریــکا ‪ 5‬هفته پیش و با باال گرفتن تنش نظامی بین ایران و امریکا با حمله‬ ‫موشکی ایران به پایگاه عین االسد امریکا در عراق در پاسخ به ترور سردار شهید‬ ‫قاسم سلیمانی توسط ارتش تروریســت امریکا پرواز هواپیماهای مسافری‬ ‫شرکت های امریکایی بر خلیج فارس و دریای عمان را ممنوع کرده بود‪.‬‬ ‫این مرکز امریکا گفت‪ :‬تصمیم لغو محدودیت به دلیل اقدام ایران در کاهش‬ ‫دادن تنش در منطقه و در نتیجه پایین امدن خطر پرواز هواپیماهای امریکایی‬ ‫اتخاذ شده است‪.‬بر اساس تصمیم چند هفته پیش سازمان هوانوردی فدرال‬ ‫امریکا‪ ،‬هواپیماهای امریکایی از پرواز بر بخش هایی از عراق ‪ ،‬ایران و خلیج فارس‬ ‫برحذر داشته شــده بودند‪.‬البته این سازمان هنوز به شرکت های هواپیمایی‬ ‫توصیه می کند که در پرواز بر منطقه پروازی تهران و همچنین بر فراز ایران با‬ ‫احتیاط بیشتری عمل کنند‪.‬این سازمان می گوید شرایط در منطقه همچنان‬ ‫پرتنش است و ممکن است هر لحظه شاهد باال گرفتن تنش در منطقه باشیم‪.‬‬ ‫طرح سهامی عام شدن کارگزاری ها در دستور‬ ‫کار هیات مدیره سازمان بورس‬ ‫دبیرکلکانونکارگزارانبورسواوراقبهادارتهرانگفت‪:‬طرحتبدیلکردن‬ ‫شرکت های کارگزاری بورس به سهامی عام در دستورکار هیات مدیره سازمان‬ ‫بــورس قرار دارد‪.‬روح اهلل میرصانعی در پاســخ به این پرســش که چه زمانی‬ ‫شرکت های کارگزاری بورس و اوراق بهادار تهران به صورت سهامی عام سهام‬ ‫خود را در بورس عرضه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح در صف تصویب هیات مدیره‬ ‫سازمان بورس قرار دارد‪ ،‬اما هنوز به تصویب نرسیده و فکر می کنم تا اخر سال‬ ‫این طرح در هیات مدیره سازمان بورس به تصویب برسد و شرایط عرضه سهام‬ ‫کارگزاری های سهامی عام شده در بورس فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اول باید مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در مورد سهامی عام‬ ‫شــدن کارگزاری ها تصویب شود‪ ،‬بعد در مورد فرایند پذیرش کارگزاری ها در‬ ‫بورس صحبت کنیم که احتماالً این فرایند چند ماه طول می کشد و به نظر من‬ ‫ی سهامی عام شده از طریق بورس به مردم‬ ‫سال اینده ســهام اولین کارگزار ‬ ‫عرضه می شــود‪ .‬میرصانعی در مورد اینکه ایا باید حتماً مصوبه هیات مدیره‬ ‫سازمان بورس وجود داشته باشد که کارگزاری ها در بورس عرضه شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بلههمینطوراست‪.‬هیاتمدیرهسازمانبورسبایداساسنامهتیپشرکت های‬ ‫ســهامی عام کارگزاری را تصویب کند و چند مورد از شرایط عرضه را تعیین‬ ‫تکلیف کند و بعد از ان شــرکت های کارگزاری در فرایند عرضه در بورس قرار‬ ‫گیرند‪.‬دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران در مورد اینکه خرید‬ ‫ســهام کارگزاری ها با محدودیت روبه رو خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬محدودیت خرید‬ ‫سهام از مواردی است که باید هیات مدیره سازمان بورس تصویب کند که البته‬ ‫تا درصد محدودی خرید سهام ازاد خواهد بود‪ ،‬اما مازاد از حد معینی از سهام‪،‬‬ ‫باید خریدار از سازمان بورس مجوز دریافت کند‪ .‬میرصانعی در مورد اینکه برخی‬ ‫گفته اند مجوز کارگزاری ها ‪ 25‬میلیارد تومان خرید و فروش می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجوزی خرید و فروش نمی شود و ان چیزی که خرید و فروش می شود‪ ،‬خود‬ ‫شــرکت کارگزاری به همراه دارایی هــای متعددی که دارد و از جمله مجوز و‬ ‫ســاختمان و موارد دیگر به فروش می رســد و کلــی دارایی های دیگری در‬ ‫کارگزاری ها وجود دارد که در ارزشگذاری کارگزاری دخیل است و یکی از این‬ ‫دارایی ها‪ ،‬مجوز کارگزاری اســت‪ ،‬همان گونه کــه وقتی یک بانک به فروش‬ ‫می رسد‪ ،‬تنها مجوز بانکداری نیست‪ ،‬بلکه دارایی و موارد مختلف دیگر هم به‬ ‫فروش می رسد که البته باید با نظارت نهاد باالدست یعنی بانک مرکزی باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اول باید مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در مورد سهامی عام شدن‬ ‫کارگزاری ها تصویب شود‪ ،‬بعد در مورد فرایند پذیرش کارگزاری ها در بورس‬ ‫صحبت کنیم که احتماالً این فرایند چند ماه طول می کشد و به نظر من سال‬ ‫ی سهامی عام شده از طریق بورس به مردم عرضه‬ ‫اینده ســهام اولین کارگزار ‬ ‫می شود‪ .‬میرصانعی در مورد اینکه ایا باید حتماً مصوبه هیات مدیره سازمان‬ ‫بورس وجود داشته باشد که کارگزاری ها در بورس عرضه شوند‪ ،‬گفت‪ :‬بله همین‬ ‫طور است‪ .‬هیات مدیره سازمان بورس باید اساسنامه تیپ شرکت های سهامی‬ ‫عام کارگزاری را تصویب کند و چند مورد از شرایط عرضه را تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۷‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3977‬‬ ‫ادامه روند صعودی کرایه مسکن‬ ‫در حالی که برخی مالکان در ســکوت خبری در‬ ‫حال افزایش اجاره هســتند‪ ،‬کارشــناس مسکن‬ ‫پیشــنهاد ایجاد صندوق ودیعه مســکن با سودی‬ ‫متفاوت از نرخ بانک مرکزی‪ ،‬برای موجران را با هدف‬ ‫کاهش اجاره بها ارائه داد‪.‬‬ ‫اگرچــه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت‬ ‫بازار مسکن تهران در ماه گذشــته (دی ماه ‪ )۹۸‬از‬ ‫افزایش حدودا ً‪ ۵‬درصدی اجاره بها نسبت به ماه قبل‬ ‫از ان (اذر ‪ )۹۸‬خبر داده است‪ ،‬اما کنشگران‪ ،‬فعاالن‬ ‫و واسطه های ملکی بازار مسکن در تهران از افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬درصدی متوســط اجاره بها در پایتخت‬ ‫طی روزهای گذشته خبر می دهند‪.‬‬ ‫یک مشاور امالک در منطقه تهرانسر به خبرنگار‬ ‫مهر گفت‪ :‬طی چند روز اخیر که بازار مسکن با کاهش‬ ‫نسبی قیمت به دلیل عدم استقبال خریداران در پی‬ ‫کاهش شدید قدرت خرید انها و بی اثر بودن افزایش‬ ‫سقف تسهیالت مسکن از این بازار و نیز ورود سفته‬ ‫بــازان از بازارهای موازی از جمله مســکن به بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬مواجه شده‪ ،‬اما بازار اجاره مسکن به دلیل باال‬ ‫بودن قیمت ها در بخش خرید و فروش با اســتقبال‬ ‫مستاجران روبه رو شده اما موجران نیز رفتاری تالفی‬ ‫جویانه در پیش گرفته و کرایه ها را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش مالکانی که به دلیل سودده‬ ‫بودن بازار سرمایه‪ ،‬می خواهند واحدهای خود را رهن‬ ‫کامل بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬به عنــوان مثال یک واحد ‪۵۲‬‬ ‫متری ‪ ۱۳‬ساله در بلوار اصلی تهرانسر به قیمت ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان رهن کامل داده می شود در حالی که‬ ‫در تابستان واحد مشابه تا ‪ ۷۰‬و پاییز امسال حداکثر‬ ‫تا ‪ ۸۰‬میلیون تومان رهن کامل داده می شد‪.‬‬ ‫مشاور امالک دیگری در منطقه ستارخان (برق‬ ‫الستوم) گفت‪ :‬یک واحد اپارتمان با متراژ ‪ ۱۰۰‬متر‬ ‫‪ ۲۰‬سال ساخت بدون اسانسور و پارکینگ واقع در‬ ‫طبقه ســوم به ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان رهن کامل داده‬ ‫می شود که واحد مشابه در ماه گذشته ‪ ۲۶۰‬تا ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بود‪.‬‬ ‫این مشاور امالک از وجود فایل دیگری برای رهن‬ ‫کامل در بلوار فردوس غربی به متراژ ‪ ۶۵‬متر با رهن‬ ‫کامل ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان خبر داد و گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫مشــابه در این منطقه از تهران در ماه های گذشته‬ ‫حداکثر تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان برای رهن کامل فایل‬ ‫شده بودند؛ با این حال به دلیل دور بودن از مرکز شهر‪،‬‬ ‫با مشــتریان کمتری مواجه و مستاجران خواهان‬ ‫خبر‬ ‫ماجرایافالتوکسین‪،‬مصرفلبنیات‬ ‫را ‪ ۲۰‬درصد کاهش داد‬ ‫تخفیف تا ‪ ۱۰‬میلیون تومانی از سوی موجران بودند؛‬ ‫اما در حال حاضر مســتاجران از اجاره کردن چنین‬ ‫واحدهایی استقبال خوبی می کنند‪.‬‬ ‫مشاور امالک دیگری در منطقه سعادت با اشاره‬ ‫به افزایش حدودا ً‪ ۲۰‬درصدی اجاره بها در این منطقه‬ ‫گفــت‪ :‬یک واحد ‪ ۱۵۰‬متری ‪ ۳‬ســال ســاخت در‬ ‫ســعادت اباد با ‪ ۳۰۰‬میلیون تومــان ودیعه و اجاره‬ ‫ماهانه ‪ ۱۰‬میلیون تومان فایل شده است که چنین‬ ‫ارقامی در این منطقه ســابقه نداشته است‪ .‬حتی در‬ ‫ماه های گذشته نیز حداکثر اجاره بها برای واحدهای‬ ‫مشابهبین‪ ۵‬تا‪ ۷‬میلیونتومانبودکهناگهاندراواخر‬ ‫بهمن ماه و اوایل اســفند ماه که میزان جابه جایی‬ ‫مســتاجران به طور سنتی به دلیل نزدیک شدن به‬ ‫سال نو‪ ،‬افزایش می یابد‪ ،‬اجاره بها تا‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫هم افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این افزایش بی سروصدای اجاره بها در حالی است‬ ‫که دولت و معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و‬ ‫شهرسازی به عنوان متولیان ساماندهی بازار مسکن‪،‬‬ ‫به جز اعطای تســهیالت ودیعه مسکن که ان هم از‬ ‫سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانک‬ ‫مرکزی بارها با ان مخالفت کــرده اند‪ ،‬هیچ برنامه‬ ‫دیگری ندارد‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر‬ ‫اقتصاد نیز دی ماه امسال از موافقت بانک مرکزی‬ ‫با اعطای تسهیالت ودیعه مسکن با سود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫خبر داده بود‪.‬وی گفته بود‪ :‬ســود ‪ ۱۸‬درصد برای‬ ‫تسهیالت ودیعه مسکن از سود فعلی ودیعه مسکن‬ ‫که موجران ان را ‪ ۳۰‬درصد محاسبه می کنند‪ ،‬برای‬ ‫مستاجران به صرفه تر است‪.‬این در حالی است که‬ ‫ابوالقاســم رحیمی انارکی‪ ،‬مدیرعامل بانک عامل‬ ‫بخش مسکن نیز در نشست خبری اذر ماه خود از‬ ‫مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن برای‬ ‫اعطای تسهیالت ودیعه مسکن با سود یارانه ای خبر‬ ‫داده و علت ان را داشــتن شبهه ربوی و مشکالت‬ ‫فقهی برای این پیشــنهاد بانک مســکن از سوی‬ ‫شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرده بود‪.‬اگرچه‬ ‫حســین عبده تبریزی مشــاور وزیر ســابق راه و‬ ‫شهرســازی در سال های گذشــته از پیشنهاد راه‬ ‫اندازی صندوق ودیعه مســکن در بانک مسکن و‬ ‫اعطای سود به سپرده های موجران در این صندوق‬ ‫با هــدف کاهش اجاره بها خبــر داده بود‪ ،‬اما این‬ ‫پیشنهاد عملی نشد‪ .‬این مشــاور امالک از وجود‬ ‫فایل دیگری برای رهن کامل در بلوار فردوس غربی‬ ‫به متراژ ‪ ۶۵‬متر با رهن کامل ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬واحدهای مشابه در این منطقه از‬ ‫تهران در ماه های گذشته حداکثر تا ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان برای رهن کامل فایل شده بودند؛ با این حال‬ ‫به دلیل دور بودن از مرکز شهر‪ ،‬با مشتریان کمتری‬ ‫مواجه و مستاجران خواهان تخفیف تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومانی از ســوی موجران بودند؛ اما در حال حاضر‬ ‫مســتاجران از اجــاره کردن چنیــن واحدهایی‬ ‫استقبال خوبی می کنند‪.‬‬ ‫نامه اتحادیه کشاورزی به جهانگیری‪:‬‬ ‫اجازه صادرات مازاد تولید سیب و پرتقال را‬ ‫صادر کنید‬ ‫اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در نامه ای خطاب به اسحق جهانگیری‬ ‫خواستار رفع ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال با توجه به مازاد تولید انها در‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫در نامه این اتحادیه امده است‪:‬‬ ‫«جناب اقای دکتر اسحاق جهانگیری‬ ‫سال‪ 1398‬سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری‬ ‫گردید و با الطاف بیکران حضرت حق نزوالت اســمانی خوبی بر کشور بارید‪.‬‬ ‫خوشبختانه وضعیت تولید نسبت به سال گذشته دو چندان گردید و با تشدید‬ ‫تحریم هایظالمانهصادراتمویرگیانجامشدکهقابلقبولبرایصاحبانتولید‬ ‫و صادرات نبود‪ .‬به هر صورت دو قلم از کاالهای مهم صادراتی در شش ماه دوم‬ ‫سیب و پرتقال بوده که تولید سیب درختی و پرتقال بسیار عالی بوده و وزارت‬ ‫جهادکشاورزیووزارتصنعتاندراندیشهتوسعهصادراتبهاوراسیاوتصویب‬ ‫مشوق ها و یارانه های صادراتی بودند‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی که در تالش بود که سیب درختی حدود‪ 1.5‬میلیون‬ ‫تن مازاد داریم و باید حتما صادر شــود و جلسات زیادی با این اتحادیه جهت‬ ‫افزایشصادراتداشتندمتاسفانهتصمیماتخلق الساعهبعضیمسئولینمسیر‬ ‫صادرات را کند نموده است و در اتاق های دربسته تصمیم ممنوعیت محدودیت‬ ‫صادراتی را وضع می نماید و در یک اقدام ناصواب تصمیم به محدودیت صادرات‬ ‫و وضع عوارض صادراتی برای سیب و پرتقال از اول اسفند به بهانه تنظیم بازار‬ ‫نمودند که این امر عالوه بر اینکه صادرات را تهدید می کند موجب بی اعتباری و‬ ‫بی مسئولیتی صادر کننده در بازارهای جهانی می گردد‪.‬‬ ‫سه ماه است که مسئولین در تدارک ذخیره سازی سیب و پرتقال هستند و‬ ‫باتوجهبهاینکهسیاستذخیرهسازیچندسالیاستکهباعدمموفقیتمواجه‬ ‫بوده لیکن کماکان این سیاســت ادامه دارد چرا مسئولیت ذخیره سازی را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار نمی کنند که هزینه ای برای دولت نداشته باشد و دولت‬ ‫بر توزیع نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫چه کسانی در این دوره زمانی که انتخابات مجلس را در پیش داریم نارضایتی‬ ‫برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ایجاد می کند؟ چه کسانی در این برهه‬ ‫که صادرات مویرگی انجام می شود این مویرگ صادراتی را قطع می کنند؟‬ ‫جناباقایدکترجهانگیریامیدوارمیکبارندایمظلومیتتولیدکنندگان‬ ‫و صادر کنندگان سیب و پرتقال را بشنوید و کسانی که ناخوداگاه اب به اسیاب‬ ‫دشمن می ریزند شناسایی شوند‪».‬‬ ‫رشد اقتصادی صفر ایران در سال ‪۹۹‬‬ ‫رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار پیش بینی کرد که نرخ رشد‬ ‫اقتصاد ایران در ســال ‪ ،۹۹‬صفر باشــد و گفت‪ :‬رکود تورمی همچنان در‬ ‫ایران وجود خواهد داشــت‪ .‬حسین عبده تبریزی روز شنبه ‪ ۲۶‬بهمن در‬ ‫«ســومین همایش تامین مالی با تشریح چشم انداز اقتصاد ایران در سال‬ ‫‪ »۹۹‬گفت‪ :‬توضیح در مورد مدل ســازی برای پیش بینی شرایط اقتصاد‬ ‫ایران در ســال ‪ ۹۹‬به دلیل وضعیت کنونی کشور امکان پذیر نیست این‬ ‫در حالی اســت که در گذشته قرار بود در رابطه با چشم انداز‪ ،‬نرخ تورم و‬ ‫بیکاری پیش بینی هایی صورت گیرد چرا که مدل هایی که در این رابطه‬ ‫با حضور متغیرها شــکل می گرفت‪ ،‬مشــخص بود اما اکنون با توجه به‬ ‫شــرایط تحریم‪ ،‬خیلی نمی توان از این مدل ها استفاده کرد‪.‬رئیس اسبق‬ ‫ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود‪ :‬شــرایط سیاست داخلی و خارجی‬ ‫کشور‪ ،‬عرصه سیاستگذاری اقتصادی را تعیین خواهد کرد بر این اساس‬ ‫به نظر می رســد دوره تحریم طوالنی تر از دوره های گذشته پیش خواهد‬ ‫رفت و برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی‪ ،‬الزم است که رابطه خارجی‬ ‫ایــران با دنیا را مورد بررســی قرار داده و در مــورد تحریم نیز وضعیت‬ ‫دقیق تری را داشــته باشــیم‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬رشد اقتصادی کشورهای‬ ‫بزرگ دنیا برای سال ‪ ۲۰۲۰‬رشدهای باالیی نیست و اروپا با ورود المان‬ ‫به دوره رکود در ســال جاری میالدی‪ ،‬چند فصل رکودی را پشــت سر‬ ‫گذاشــته اســت ضمن اینکه با توجه به کاهش اهمیــت نفت در منطقه‬ ‫خاورمیانــه حتماً با ضعف مالی در این منطقه مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گفته عبده تبریزی‪ ،‬تصمیم گیری در ایران پیچیده و چند الیه بوده‬ ‫و به نظر می رســد دولت بدون نظریه خاص اقتصادی همچون سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬ســال ‪ ۹۹‬را نیز سپری کند‪.‬رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار گفت‪ :‬تمرکز دولت در سال اینده بر روی کاالهای خصوصی خواهد‬ ‫بود و به نظر نمی رســد که بر روی کاالهای عمومی مانور خاصی داشــته‬ ‫باشد ضمن اینکه حوزه دولت در ســال های گذشته خیلی بر تغییر نرخ‬ ‫کاالهای عمومی تمرکز نکرده اســت‪.‬وی با اشاره به اینکه دولت در مانده‬ ‫عمر خــود اصالحات اقتصادی نخواهد داشــت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اصالحات‬ ‫اقتصادی زمانی انجام می شود که وضعیت کشور مساعد باشد به این معنا‬ ‫که درامدهای دولت نقش اثربخشــی در اصالحــات اقتصادی به جای‬ ‫خواهد گذاشــت اگرچه با افزایش این درامدهــا‪ ،‬لزوماً اصالحات بهینه‬ ‫اقتصادی انجام نخواهد شــد‪.‬رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با‬ ‫بیان اینکه نظردهی در مورد تورم بســیار سخت خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکــزی با توجه به امکاناتی که داشــته‪ ،‬عملکرد خوبی را بر روی قیمت‬ ‫برخی دارایی ها حاکم کرده اما مشــکل نقدینگی و ضرورت تامین مالی‬ ‫ســر جای خود خواهد بود‪.‬رئیس اســبق ســازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ‪ ،۹۹‬صفر باشد و گفت‪:‬‬ ‫رکود تورمی همچنان در ایران وجود خواهد داشت‪ .‬حسین عبده تبریزی‬ ‫روز شنبه ‪ ۲۶‬بهمن در «سومین همایش تامین مالی با تشریح چشم انداز‬ ‫اقتصــاد ایران در ســال ‪ »۹۹‬گفت‪ :‬توضیح در مورد مدل ســازی برای‬ ‫پیش بینی شرایط اقتصاد ایران در سال ‪ ۹۹‬به دلیل وضعیت کنونی کشور‬ ‫امکان پذیر نیســت این در حالی است که در گذشته قرار بود در رابطه با‬ ‫چشــم انداز‪ ،‬نرخ تورم و بیکاری پیش بینی هایی صــورت گیرد چرا که‬ ‫مدل هایی که در این رابطه با حضور متغیرها شــکل می گرفت‪ ،‬مشخص‬ ‫بود اما اکنون با توجه به شــرایط تحریــم‪ ،‬خیلی نمی توان از این مدل ها‬ ‫اســتفاده کرد‪.‬رئیس اسبق ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود‪ :‬شرایط‬ ‫سیاست داخلی و خارجی کشور‪ ،‬عرصه سیاستگذاری اقتصادی را تعیین‬ ‫خواهد کرد بر این اســاس به نظر می رســد دوره تحریــم طوالنی تر از‬ ‫دوره هــای گذشــته پیش خواهد رفــت و برای پیش بینــی متغیرهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬الزم اســت که رابطه خارجی ایران با دنیا را مورد بررسی قرار‬ ‫داده و در مورد تحریم نیز وضعیت دقیق تری را داشته باشیم‪.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رشــد اقتصادی کشــورهای بزرگ دنیا برای سال ‪ ۲۰۲۰‬رشدهای‬ ‫باالیی نیســت و اروپا با ورود المان به دوره رکود در سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫چند فصل رکودی را پشــت ســر گذاشته اســت ضمن اینکه با توجه به‬ ‫کاهش اهمیت نفــت در منطقه خاورمیانه حتماً بــا ضعف مالی در این‬ ‫منطقه مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه‬ ‫مطرح شدن مباحثی مبنی بر وجود سم افالتوکسین از‬ ‫صدا و سیما موجب کاهش ‪ ۲۰‬درصدی مصرف لبنیات‬ ‫شده ‪ ،‬از شکایت انجمن از عوامل این اقدام خبر داد‪.‬‬ ‫میراسالم تیموری‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنایع‬ ‫لبنی ایران با بیان اینکه یکروز بعد از مطرح شدن بحث‬ ‫افالتوکســین در شیر در کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ان جلسه مسئوالن صدا و سیما پذیرفتند برای جبران‪،‬‬ ‫برنامه هایی را در زمینــه ترویج مصرف لبنیات پخش‬ ‫کنند که البته این کار به شــکل محدودی انجام شد اما‬ ‫کافی نبوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به دلیل خســارتی که این موضوع به‬ ‫صنعت لبنیات و شیر کشور وارد کرده ما از شبکه ‪ ۳‬سیما‬ ‫و کارشناس و مجری برنامه شکایتی را تنظیم و تقدیم‬ ‫مراجع قضائی کردیم که در نوبت رسیدگی قرار دارد و‬ ‫امیدوار هستیم تسریع پیدا کند‪.‬‬ ‫تیموری تصریح کرد‪ :‬پخش این برنامه از صدا و سیما‬ ‫و انعکاس گســترده ان در شبکه های اجتماعی باعث‬ ‫کاهش ‪ ٢٠‬درصدی مصرف لبنیات در کشور شده و به‬ ‫ویژه این مساله درباره شیر پاستوریزه به عنوان مهم ترین‬ ‫محصول سبد لبنیات‪ ،‬بســیار نگران کننده است‪ .‬این‬ ‫نگرانی وقتی دوچندان می شود که بدانیم سرانه مصرف‬ ‫شیر در خانوارهای ایرانی با استانداردهای جهانی بسیار‬ ‫فاصله دارد‪.‬وی با بیان اینکه کاهش مصرف سرانه لبنیات‬ ‫هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بنده به مردم اطمینان می دهم که تردیدی در سالمت‬ ‫محصوالت لبنی صنعتی نداشته باشند و با خیال اسوده‬ ‫از انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫تیموری درباره ضرورت توجه به سرانه مصرف شیر‬ ‫توسط نهادهای سیاستگذار کشور‪ ،‬به موضوع سالمت‬ ‫خانوار و هزینه های درمان اشاره کرد و گفت‪ :‬نباید از یاد‬ ‫برد که کاهش مصرف لبنیات برای سالمت خانوارهای‬ ‫ایرانی یک تهدید اســت و در اینده هزینه های سنگین‬ ‫درمان را به ســبد خانوار تحمیل خواهد کرد که بودجه‬ ‫کشور هم از تبعات ان مصون نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به‬ ‫گسترش عرضه لبنیات سنتی (غیرکارخانه ای) گفت‪:‬‬ ‫استفاده از واژه سنتی برای این نوع محصوالت‪ ،‬مغلطه‬ ‫امیز و بهتر است از کلمه صنفی برای انها استفاده شود‪.‬‬ ‫تیمــوری با بیان اینکه بر عرضه لبنیات صنفی هیچ‬ ‫نظارتی صورت نمی گیــرد‪ ،‬افزود‪ :‬این محصوالت فاقد‬ ‫برچســب های ضروری از جمله تاریــخ تولید‪ ،‬انقضا و‬ ‫هستند و در صورتی که مشکلی رخ دهد پیگیری و اثبات‬ ‫اینکــه محصول به کدام واحد تعلــق دارد‪ ،‬کار راحتی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬بنابراین تدوین طرحی جامع برای ممانعت‬ ‫از چنین مسائلی ضروری است‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی با اشاره به ضرورت توجه‬ ‫به فرایندهای بهداشــتی در کنار توجه به ذائقه و طعم‬ ‫مورد پسند جامعه‪ ،‬گفت‪ :‬تولید محصوالت لبنی سنتی‬ ‫بدین مفهوم که محصول لبنی با طعم هایی که با ذائقه و‬ ‫سلیقه مردم همخوانی بیشتری دارد و در عین حال در‬ ‫یک بســتر کام ً‬ ‫ال بهداشتی و مطمئن تولید شده باشد‪،‬‬ ‫کار بســیار مناســبی اســت کــه همــواره در برنامه‬ ‫تولیدکنندگان قرار دارد‪.‬‬ ‫تیمــوری ادامــه داد‪ :‬برای مثال در ســالهای اخیر‬ ‫محصوالتی مانند بستنی سنتی (زعفرانی) فالوده ماست‬ ‫رویه دار‪ ،‬سر شیر‪ ،‬پنیر گوسفندی‪ ،‬شیر گاومیش‪ ،‬پنیر‬ ‫الکتیکی با این ایده ولی با اطمینان بسیار باال از سالمت‬ ‫محصول تولید و توســط شرکت های لبنی به بازار ارائه‬ ‫شده است که مورد استقبال واقع شده است‪ .‬و امیدواریم‬ ‫صاحبان صنایع لبنی با جدیت تنوع بیشتر محصوالت‬ ‫لبنی را دنبال کنند‪.‬تیمــوری تصریح کرد‪ :‬پخش این‬ ‫برنامه از صدا و سیما و انعکاس گسترده ان در شبکه های‬ ‫اجتماعی باعث کاهش ‪ ٢٠‬درصدی مصرف لبنیات در‬ ‫کشور شده و به ویژه این مساله درباره شیر پاستوریزه به‬ ‫عنوان مهم ترین محصول ســبد لبنیات‪ ،‬بسیار نگران‬ ‫کننده اســت‪ .‬این نگرانی وقتی دوچندان می شود که‬ ‫بدانیم ســرانه مصرف شــیر در خانوارهــای ایرانی با‬ ‫استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫کاهش مصرف سرانه لبنیات هزینه های سنگینی را بر‬ ‫جامعه تحمیــل می کند‪ ،‬افزود‪ :‬بنده به مردم اطمینان‬ ‫می دهم که تردیدی در سالمت محصوالت لبنی صنعتی‬ ‫نداشته باشند و با خیال اسوده از انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫تیموری درباره ضرورت توجه به ســرانه مصرف شیر‬ ‫توسط نهادهای سیاستگذار کشور‪ ،‬به موضوع سالمت‬ ‫خانوار و هزینه های درمان اشاره کرد و گفت‪ :‬نباید از یاد‬ ‫برد که کاهش مصرف لبنیات برای سالمت خانوارهای‬ ‫ایرانی یک تهدید اســت و در اینده هزینه های سنگین‬ ‫درمان را به ســبد خانوار تحمیل خواهد کرد که بودجه‬ ‫کشور هم از تبعات ان مصون نخواهد بود‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش عرضه لبنیات‬ ‫سنتی (غیرکارخانه ای) گفت‪ :‬استفاده از واژه سنتی برای‬ ‫ایننوعمحصوالت‪،‬مغلطهامیزوبهتراستازکلمهصنفی‬ ‫برای انها اســتفاده شود‪ .‬تیموری با بیان اینکه بر عرضه‬ ‫لبنیات صنفی هیچ نظارتی صورت نمی گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫محصوالت فاقد برچســب های ضروری از جمله تاریخ‬ ‫تولید‪ ،‬انقضا و هستند و در صورتی که مشکلی رخ دهد‬ ‫پیگیری و اثبات اینکه محصول به کدام واحد تعلق دارد‪،‬‬ ‫کار راحتی نخواهد بود‪ .‬بنابراین تدوین طرحی جامع برای‬ ‫ممانعت از چنین مسائلی ضروری است‪ .‬تیموری ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای مثال در سالهای اخیر محصوالتی مانند بستنی‬ ‫ســنتی (زعفرانی) فالوده ماست رویه دار‪ ،‬سر شیر‪ ،‬پنیر‬ ‫گوسفندی‪ ،‬شیر گاومیش‪ ،‬پنیر الکتیکی با این ایده ولی‬ ‫با اطمینان بسیار باال از سالمت محصول تولید و توسط‬ ‫شرکت های لبنی به بازار ارائه شده است که مورد استقبال‬ ‫واقع شــده اســت‪ .‬و امیدواریم صاحبان صنایع لبنی با‬ ‫جدیت تنوع بیشتر محصوالت لبنی را دنبال کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۷‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫رشد‪ 3‬درصدی تولید کنسانتره اهن شرکت های بزرگ‬ ‫میزان تولید کنسانتره اهن شــرکت های بزرگ سنگ اهن طی ‪ 10‬ماهه سال ‪ ،98‬حدود ‪3‬‬ ‫درصد رشد یافت و از ‪ 39‬میلیون تن عبور کرد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ سنگ اهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان دی‪ 39 ،‬میلیون و ‪ 341‬هزار‬ ‫و ‪ 873‬تن کنسانتره سنگ اهن تولید کردند‪ .‬میزان تولید مدت مشابه سال گذشته‪ 38 ،‬میلیون‬ ‫و ‪ 162‬هزار و ‪ 114‬تن بود‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ،‬شرکت های «گل گهر» ‪ 13‬میلیون و ‪ 386‬هزار و ‪ 441‬تن‪« ،‬چادرملو» ‪ 7‬میلیون‬ ‫و ‪ 970‬هزار و ‪ 14‬تن‪« ،‬ســنگ اهن مرکزی» ‪ 3‬میلیون و ‪ 954‬هزار و ‪ 862‬تن‪« ،‬توسعه معادن و‬ ‫صنایع معدنی خاورمیانه» ‪ 4‬میلیون و ‪ 339‬هزار و ‪ 651‬تن‪« ،‬گهر زمین» ‪ 3‬میلیون و ‪ 801‬هزار‬ ‫و ‪ 25‬تن‪« ،‬اپال پارســیان ســنگان» ‪ 2‬میلیون و ‪ 564‬هزار و ‪ 529‬تن‪« ،‬صنعتی و معدنی توسعه‬ ‫ملــی» یک میلیــون و ‪ 982‬هزار و ‪ 296‬تن‪« ،‬صبا نور» ‪ 930‬هزار و ‪ 252‬تن و «جالل اباد» ‪412‬‬ ‫هزار و ‪ 803‬تن کنسانتره سنگ اهن تولید کردند‪.‬‬ ‫‪ 6‬شرکت بزرگ گندله ساز (چادرملو‪ ،‬گل گهر‪ ،‬توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‪ ،‬اپال‬ ‫پارسیان سنگان‪ ،‬صنایع معدنی فوالد سنگان و صبانور) از ابتدای فروردین تا پایان دی ‪ ،98‬حدود‬ ‫‪ 22‬میلیون و ‪ 512‬هزار و ‪ 946‬تن گندله سنگ اهن تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه‬ ‫سال ‪ 22( 97‬میلیون و ‪ 928‬هزار و ‪ 587‬تن)‪ 2 ،‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ 5 ،‬شرکت بزرگ معدنی طی ‪ 10‬ماهه سال ‪ 98‬حدود ‪ 3‬میلیون و ‪ 459‬هزار‬ ‫و ‪ 999‬تن سنگ اهن دانه بندی تولید کردند‪ .‬این رقم نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته‬ ‫(‪ 5‬میلیون و ‪ 662‬هزار و ‪ 475‬تن)‪ 39 ،‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ،‬شرکت سنگ اهن سنگان «‪ 247‬هزار و ‪ 477‬تن»‪ ،‬صبانور «یک میلیون و ‪772‬‬ ‫هزار و ‪ 283‬تن»‪ ،‬ســنگ اهن مرکزی «‪ 386‬هزار و ‪ 375‬تن»‪ ،‬فالت مرکزی «‪ 663‬هزار و ‪564‬‬ ‫تن» و چادرملو «‪ 390‬هزار و ‪ 300‬تن» تولید کردند‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت ذوب اهن به کشورهای هدف متوقف‬ ‫نشده است‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬برای واحد های کنسانتره سازی مقرون به صرفه نبوده که‬ ‫این ماده را به ذوب بفروشند زیرا این کارخانه ها می توانند یکسری جوایز را برای باال بردن عیار به‬ ‫دست بیاورند تا سودشان نسبت فروش به ذوب اهن بیشتر شود‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن در خصوص نوار صادراتی این کارخانه تاکید کرد‪ :‬اغلب‬ ‫محصوالتی تولیدی این کارخانه‪ ،‬استاندارد جهانی داشته و محدودیتی نسبت به تولید محصوالت‬ ‫صادرات گرا وجود ندارد؛ تحریم ها شــاید بتوانند برخی محدودیت ها و موانعی را سر راه صادرات‬ ‫کشورایجادکننداما؛هیچگاهصادراتیکهبامقیاسواستانداردجهانیتولیدشدهباشدراغیرممکن‬ ‫نمی کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬صادرات محصوالت "ذوب" به کشــورهای هدف صادراتی این مجموعه‬ ‫ادامه داشته و این روند‪ ،‬متوقف نشده اســت‪.‬یزدی زاده با اشاره به این که سهامداران به "ذوب"‬ ‫اعتماد دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وظایف تولیدی "ذوب" هیچگاه با کاستی ظرفیت مواجه نخواهد شد‬ ‫و حق سهامداران درخصوص بازار سرمایه‪ ،‬تکلیفی بوده که بر گردن متولیان این کارخانه قرار دارد؛‬ ‫سهامداران ما به خصوص "حقوقی ها" باتوجه به شناختی که از شرکت داشته و با اطالعاتی که‬ ‫شرکت منتشر می کند‪ ،‬نقش مهمی را ایفا می کنند و سهامداران خرد به پشتوانه اعتماد سهامداران‬ ‫حقوقی بزرگ دلگرم هستند‪.‬‬ ‫وی درباره افزایش تولید این شرکت تاکید کرد‪ :‬در اخرین گزارش ارائه شده که امارهای ‪ 9‬ماهه‬ ‫بود‪ ،‬به طور میانگین بین ‪ 5‬تا ‪ 7‬درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید در این کارخانه به ثبت‬ ‫رسیده و مطابق بودجه‪ ،‬را پوشش دادیم اما؛ باتوجه به محدودیتی که در تامین سنگ اهن وجود‬ ‫دارد و ذوب اهن تنها شرکتی بوده که از سنگ اهن دانه بندی استفاده می کند تمامی درخواست‬ ‫ما از وزارت صمت ان است که به این نکته بیش از گذشته توجه کند و ذوب اهن در تامین سنگ‬ ‫اهن دانه بندی دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن افزود‪ :‬متناسب با نیاز کارخانه ذوب اهن‪ ،‬نیاز تامین سنگ اهن دانه بندی‬ ‫شده امکان پذیر نبوده چراکه برای واحدهای کنسانتره سازی مقرون به صرفه نبوده که این ماده‬ ‫را به ذوب بفروشــند زیرا این کارخانه ها می توانند یکسری جوایز را برای باال بردن عیار به دست‬ ‫بیاورند تا سودشان به نسبت فروش به ذوب اهن بیشتر شود‪.‬‬ ‫یزدی زاده در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬باید وزارت صمت دســت به کار شود تا نرخ ها و برخی‬ ‫تشویق ها برای تامین نیاز کارخانه عملیاتی شود چراکه اگر تنها ذوب بخواهد با نرخ هایی که تعریف‬ ‫شده به عنوان مضربی از قیمت شمش خوزستان اقدام به خرید کند‪ ،‬شاید ترجیح کارخانه ها نباشد‪.‬‬ ‫ونزوئال با وجود تحریم‪ ۴‬برابر ایران نفت صادر می کند‬ ‫ونزوئال در شرایط تحریم ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه نفت صادر می کند و به اذعان کارشناسان‪ ،‬ایران نیز‬ ‫می تواند با اصالح قیمت گذاری نفت در بورس‪ ،‬صادرات نفت را به مقدار قابل قبولی برساند‪.‬‬ ‫ونزوئال از چند ماه گذشــته به دلیل کشمکش های سیاســی علیه نیکوالس مادورو‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهوری این کشــور‪ ،‬از ســوی امریکا با تحریم های نفتی شبیه ایران روبرو شده است‪ .‬اما طبق‬ ‫گزارش رویترز در دو ماه (سپتامبر و اکتبر) این کشور باوجود تحریم های سنگین امریکا و اوضاع‬ ‫نابسامان داخلی توانست بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه نفت به فروش برساند‪.‬‬ ‫حال جای ســوال است که ونزوئال چگونه توانسته در شرایط تحریم این میزان نفت بفروشد؟‬ ‫ونزوئال قبل از تحریم وام های میلیاردی از روسیه برای اصالح شرایط اقتصادی خود دریافت کرده‬ ‫بود و پس از تحریم‪ ،‬به جای تســویه نقدی‪ ،‬به روسیه و دیگر کشورها نفت صادر می کند‪ .‬در واقع‬ ‫ونزوئال کام ً‬ ‫ال هوشــمندانه نفت خود را پیش فروش کرده است تا در شرایط تحریم مشکلی برای‬ ‫فروش نفت نداشته باشد‪ .‬ونزوئال روزانه ‪ ۵۰۳‬هزار بشکه از نفت خود را به روسیه‪ ۲۹۲ ،‬هزار بشکه‬ ‫به چین و ‪ ۱۱۴‬هزار بشکه به کوبا صادر می کند‪ .‬این موضوع در حالی است که کشور ایران از لحاظ‬ ‫موقعیت جغرافیایی برای صادرات نفت به روسیه و چین وضعیت بهتری را نسبت به ونزوئال دارد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناســان به نظر می رسد ونزوئال با پیش فروش کردن نفت خود‪ ،‬در شرایط فعلی‬ ‫جای ایران را در بازار این کشورها گرفته است‪ .‬ایران در شرایط تحریمی سال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬با توجه‬ ‫معافیت های نفتی امریکا‪ ،‬به صورت میانگین یک میلیون بشکه نفت می فروخت‪ .‬با تغییر دولت و‬ ‫پس از توافق برجام‪ ،‬به جای اصالح زیرساخت ها‪ ،‬کشور در باد توافق فرو رفت‪ .‬هر چند ایران توانست‬ ‫در ماه هایی حتی دو میلیون تا ‪ ۲‬میلیون ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه در روز نفت بفروشد‪ .‬اما این روند ادامه‬ ‫دار نبــود و تحریم های نفتی دوباره میزان فروش نفت را به هم ریخت؛ تا جایی که طبق امارهای‬ ‫رسمی اوپک فروش نفت ایران تقریباً به ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه در روز رسیده است‪.‬اگرچه مسئوالن ایران‬ ‫دیرهنگام و همزمان با تحریم های نفتی در ابان ماه ‪ ۹۷‬برای مقابله با این تحریم ها‪ ،‬بورس نفت را‬ ‫راه اندازی کردند و در سال ‪ ۹۸‬طرح عرضه نفت در بورس با تصویب مجلس شورای اسالمی شکل‬ ‫منظمی را به خود گرفت‪ .‬اما طرح عرضه نفت در بورس یک حرکت رو به جلو برای مقابله با تحریم ها‬ ‫بود‪ .‬زیرا فروش نفت ایران را از بخش دولتی شرکت ملی نفت خارج‪ ،‬و پای بخش خصوصی را به‬ ‫این تجارت باز کرده است‪ .‬باید به این نکته توجه کرد که رونق یافتن تجارت نفت در بورس نیازمند‬ ‫اجرای اصالحاتی در مسیر بورس نفت است؛ به هر حال در شرایط تحریم خرید نفت برای خریداران‬ ‫هزینه بسیار زیادی دارد‪.‬بخش خصوصی به راحتی حاضر به ورود به تجارت پرریسکی مثل نفت‬ ‫ایران نخواهد بود‪ .‬این ریسک ها تجارت با نفت ایران را به قدری خطرناک کرده است که بخش های‬ ‫خصوصی خرده پا شاید کل سرمایه خود را در خطر ببیند‪ .‬ریسک هایی که از ان به عنوان هزینه های‬ ‫تحریم یاد می شود‪.‬‬ ‫اسداهلل قره خانی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نبود تخفیف های مناسب را‬ ‫معضل بورس نفت دانســته و گفته اســت‪ :‬دولت باید با اعطای تخفیفات مناسب شرایط را برای‬ ‫سرمایه گذاران در بورس مهیا کند‪ .‬اگر قیمت نفت از شرایط فعلی ارزان تر شود بخش خصوصی‬ ‫رغبت بیشتری برای خرید نفت از بورس نشان می دهد و می توان به موفقیت بورس نفت امیدوار‬ ‫بود‪.‬حال جای ســوال است که ونزوئال چگونه توانسته در شرایط تحریم این میزان نفت بفروشد؟‬ ‫ونزوئال قبل از تحریم وام های میلیاردی از روسیه برای اصالح شرایط اقتصادی خود دریافت کرده‬ ‫بود و پس از تحریم‪ ،‬به جای تســویه نقدی‪ ،‬به روسیه و دیگر کشورها نفت صادر می کند‪ .‬در واقع‬ ‫ونزوئال کام ً‬ ‫ال هوشــمندانه نفت خود را پیش فروش کرده است تا در شرایط تحریم مشکلی برای‬ ‫فروش نفت نداشته باشد‪ .‬ونزوئال روزانه ‪ ۵۰۳‬هزار بشکه از نفت خود را به روسیه‪ ۲۹۲ ،‬هزار بشکه‬ ‫به چین و ‪ ۱۱۴‬هزار بشکه به کوبا صادر می کند‪ .‬این موضوع در حالی است که کشور ایران از لحاظ‬ ‫موقعیت جغرافیایی برای صادرات نفت به روسیه و چین وضعیت بهتری را نسبت به ونزوئال دارد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناســان به نظر می رسد ونزوئال با پیش فروش کردن نفت خود‪ ،‬در شرایط فعلی‬ ‫جای ایران را در بازار این کشورها گرفته است‪ .‬ایران در شرایط تحریمی سال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬با توجه‬ ‫معافیت های نفتی امریکا‪ ،‬به صورت میانگین یک میلیون بشکه نفت می فروخت‪ .‬با تغییر دولت و‬ ‫پس از توافق برجام‪ ،‬به جای اصالح زیرساخت ها‪ ،‬کشور در باد توافق فرو رفت‪.‬‬ ‫شماره ‪3977‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫‪ ۵۴‬درصدسد هایکشورپراست‬ ‫معاون وزیر نیرو گفت‪ :‬هــم اکنون ‪ ۵۴‬درصد از‬ ‫ظرفیت سد های کشور پر و مابقی حجم سد ها نیز به‬ ‫منظور مدیریت سیالب خالی نگه داشته شده است‪.‬‬ ‫قاسم تقی زاده خامسی دیروز در نشست خبری در‬ ‫نمایشگاه گردشگری و میراث فرهنگی در پاسخ به‬ ‫سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به بارش برف‬ ‫در زمســتان امســال ایا باز هم در فصل تابستان با‬ ‫بحران اب روبه رو خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون ‪۵۴‬‬ ‫درصد از ظرفیت ســد های کشور پر و مابقی حجم‬ ‫سد ها نیز به منظور مدیریت سیالب خالی نگه داشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو افزود‪ :‬امیدواری ما این است که‬ ‫با این حجم برف وضعیت نرمال باشد‪ ،‬اما باید گفت‬ ‫قبل از این که برف های اخیر نیز ببارد‪ ،‬در ‪ ۲۰‬استان‬ ‫کشور بین پنج تا ‪ ۵۰‬درصد کسری اب نسبت به سال‬ ‫قبل داشته ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میــزان بارندگی ها بین پنج تا ‪۵۰‬‬ ‫درصــد منفی بــود و این بارندگــی در برخی نقاط‬ ‫همچون اذربایجان غربی بــه منفی ‪ ۴۲‬درصد نیز‬ ‫رسیده بود که بارندگی های اخیر توانست شرایط را‬ ‫بهبود بخشد‪ ،‬اما با این وجود همچنان در برخی نقاط‬ ‫با بحران مواجه هستیم‪.‬‬ ‫معــاون امــور اب و ابفای وزیر نیرو با اشــاره به‬ ‫وضعیت سد های کشور اظهار کرد‪ :‬بارندگی های اخیر‬ ‫بــه صورت برف بوده و تا ایــن بارندگی ها تبدیل به‬ ‫سیالب شود‪ ،‬زمان بیشتری نسبت به باران خواهد‬ ‫برد و به همین دلیل کنترل برف راحت تر از باران است‬ ‫و برای فصل تابســتان نیز به دلیل ماندگاری بیشتر‬ ‫برف و توزیع تدریجی ان به مخازن‪ ،‬وضعیت منابع‬ ‫ابی در زمان اوج مصرف بهبود می یابد‪.‬‬ ‫معــاون امــور اب و ابفای وزیر نیرو با اشــاره به‬ ‫پیش بینی ســازمان هواشناســی درباره باران های‬ ‫سیل اســا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش بینی هایی که در ‪۴۸‬‬ ‫ســاعت اخیر و نهایتا ســه روز انجام می شود‪ ،‬قابل‬ ‫اطمینان اســت‪ ،‬چرا کــه پیش بینی هایی که برای‬ ‫بهمن ماه و اســفندماه صورت گرفت چندان مطابق‬ ‫نبود و استان گیالن را تحت تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫تقی زاده خامســی در خصوص اقدامات صورت‬ ‫گرفته برای توســعه گردشگری در حوزه اب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با چند اژانس گردشــگری برای ایجاد تور های‬ ‫ابی مذاکره کرده ایم و به نظر می رسد که مردم تمایل‬ ‫زیادی برای اشنایی با نحوه ی تامین اب اشامیدنی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون امور اب و ابفای وزیر نیرو با بیان این که در‬ ‫کشــور ‪ ۱۸۲‬سد ملی و بزرگ وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫منظور از ســد ملی‪ ،‬ســد های بزرگ است و تعداد‬ ‫سد های موجود در کشور بسیار بیشتر از این تعداد‬ ‫می شــود که غالبا این ســد ها ظرفیت اســتفاده‬ ‫گردشــگری را دارند‪ .‬وی با تاکید بر این مســاله که‬ ‫تاکنون اســتفاده بهینه از فضا و مخازن سد ها برای‬ ‫گردشگری صورت نگرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اخیرا‬ ‫که رییس جمهور به این مساله تاکید داشت استفاده‬ ‫از ظرفیت گردشــگری ســد ها را مورد توجه قرار‬ ‫داده ایم و این در شرایطی است که برای احداث یک‬ ‫سد بیش از چند هزار میلیارد تومان هزینه باید صرف‬ ‫شــود که می توان با انجام دادن چنیــن اقداماتی‬ ‫ســرمایه موجود را تامین کرد‪ .‬بــه گفته تقی زاده‬ ‫خامسی ایران به لحاظ اب و هوا و اقلیم در شرایطی‬ ‫قرار دارد که در تمام فصول می توان از ســد های ان‬ ‫استفاده کرد و در تمام استان ها سد هایی وجود دارد‬ ‫که قابلیت گردشگری را دارند‪ .‬معاون امور اب و ابفای‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر این مساله که اکنون مطالعه روی‬ ‫سد ها را اغاز کرده ایم و امیدواریم نهایتا تا پایان سال‬ ‫چند ســد را در اختیار بخش خصوصی برای توسعه‬ ‫گردشــگری قرار دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سد سردشت‬ ‫اولین سدی است که در این حوزه تمام کار ان انجام‬ ‫شده و نهایتا تا پایان سال در اختیار بخش خصوصی‬ ‫قرار می گیرد و تاکنون نیز ‪ ۲۵‬شــرکت از این طرح‬ ‫اســتقبال کرده اند که به زودی کار های مناقصه ان‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گفته تقی زاده خامســی تنهــا درخصوص‬ ‫ســد هایی که اب شــرب از ان ها تامین می شــود‪،‬‬ ‫ســخت گیری خواهیم داشت‪ ،‬اما برای مابقی سد ها‬ ‫وزارت نیــرو به جز لزوم توجه به مســائل زیســت‬ ‫محیطی ســخت گیری چندانی به بخش خصوصی‬ ‫نمی کند‪ .‬وی با بیان این که دریاچه سد کرخه دو برابر‬ ‫دریاچه ارومیه اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مساله نشان‬ ‫می دهد که حتــی می توانیم در جذب گردشــگر‬ ‫خارجی نیز فعال باشــیم‪ .‬ان چیزی که ما دنبال ان‬ ‫هســتیم این اســت که از این فضا هــا و ظرفیت ها‬ ‫استفاده شود و مردم شناخت بیشتری نسبت به نحوه‬ ‫تامین اب پیدا کنند‪.‬‬ ‫اجرای طرح سیراف تا نیمه نخست‪۹۹‬‬ ‫معاون وزیــر نفت نفت در امــور برنامه ریزی‬ ‫گفت‪:‬پیش بینی می کنیم بخش اجرایی کل طرح‬ ‫سیرافحداکثرتانیمهنخستسالایندهاغازشود‪.‬‬ ‫هوشنگ فالحتیان‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور برنامه‬ ‫ریزی درباره اخرین وضعیت طرح ســیراف گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی هایی که برای مجموعه سیراف انجام‬ ‫شده بر اساس این است که حداقل ‪ ۴۲۰‬هزار بشکه‬ ‫میعانات گازی تبدیل به فراورده های دیگری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اساس ما تاکنون برای ‪۴۲۰‬‬ ‫هزار بشــکه مجوزهــای الزم را صــادر کردیم؛‬ ‫خوشــبختانه مقدمات کار خوب پیــش رفته و‬ ‫زمین های مورد نیاز تخصیص داده شــده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران تفاهمنامه هایی را با بانک ها مبادله‬ ‫کرده اند تا بتوانند با مشارکت بانک ها و نقدینگی‬ ‫خود کار را شروع کنند‪ .‬به گفته این مقام مسوول‬ ‫در مجموعه ســیراف در دو پاالیشگاه ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫بشکه ای و سه پاالیشگاه ‪ ۶۰‬هزار بشکه ای طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فالحتیان بــا اعالم اینکــه در جانمایی طرح‬ ‫ســیراف بازنگری کرده ایم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این طرح‬ ‫بر اساس خوراک دریافتی میعانات گازی و تولید‬ ‫محصولی که از پیش برای ان در نظر گرفته شده‬ ‫بود انجام می شود‪ .‬طرح سیراف می تواند از مزایای‬ ‫قانون تنفس خوراکی که به تازگی برای توســعه‬ ‫ظرفیت پاالیشی و پتروپاالیشی کشور تدوین شده‬ ‫است‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر ‪ ۲۰‬از‬ ‫پاالیشــگاه ‪ ۶۰‬هزار بشکه ای ان در حال پیشرفت‬ ‫است و قرار است طی ‪ ۲۴‬ماه اینده به تولید برسد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬پیش بینی می کنیم در بهار سال‬ ‫ایندهعملیاتاجراییپاالیشگاه‪ ۱۲۰‬هزاربشکه ای‬ ‫سیراف کلید بخورد‪ .‬به طور کلی نیز ارزیابی ها نشان‬ ‫می دهد بخش اجرایی کل طرح سیراف حداکثر تا‬ ‫نیمه نخست سال اینده اغاز شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬بر‬ ‫همین اســاس ما تاکنون برای ‪ ۴۲۰‬هزار بشــکه‬ ‫مجوزهــای الزم را صادر کردیم؛ خوشــبختانه‬ ‫مقدمات کار خوب پیش رفته و زمین های مورد نیاز‬ ‫تخصیصدادهشدهاست‪.‬سرمایهگذارانتفاهمنامه‬ ‫هایی را بــا بانک ها مبادله کرده انــد تا بتوانند با‬ ‫مشارکتبانک هاونقدینگیخودکارراشروعکنند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسوول در مجموعه سیراف در دو‬ ‫پاالیشگاه ‪ ۱۲۰‬هزار بشکه ای و سه پاالیشگاه ‪۶۰‬‬ ‫هزار بشکه ای طراحی شده است‪ .‬معاون وزیر نفت‬ ‫سخنگوی صنعت برق‪:‬‬ ‫‪۱۰‬درصد در برق صرفه جویی شود‪،‬همه کشور‬ ‫گرما و روشنایی خواهند داشت‬ ‫ســخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬پایــداری در‬ ‫گرمایش و روشــنایی کل کشور با فقط‪۱۰‬درصد‬ ‫صرفه جوییدرمصرفامکانپذیرخواهدبود‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنونبهدلیلانکهاولویتکشورتامینگازبخش‬ ‫خانگیاستتامشکلیدرگرمایشمنازلهموطنان‬ ‫ایجادنشود‪،‬میزانگازتحویلیبهنیروگاه هامتناسب‬ ‫بااینشرایطکاهشیافتهاست‪.‬سخنگویصنعت‬ ‫برق با بیان اینکه در این شــرایط نیروگاه ها باید از‬ ‫سوخت مایع اســتفاده کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫مشکالتتامینسوختدرمناطقسردسیروبرفی‬ ‫کشور‪،‬ازهموطناندرخواستمی کنیمبادرکاین‬ ‫شرایط‪،‬نسبتبهکاهشمصرفخوداقداموکارکنان‬ ‫صنعت برق و گاز را در تداوم خدمت رســانی یاری‬ ‫کنند‪ .‬ســخنگوی صنعت برق با اشاره به ضرورت‬ ‫کاهشمصرفبرقوگازتاکیدکرد‪:‬استفادهبیشتر‬ ‫از نور طبیعی و خاموش کردن المپ های اضافی‪،‬‬ ‫تنظیموسایلگرمایشیدردمایاسایش‪،‬پوشیدن‬ ‫لباس گرم در منزل و جلوگیری از هدررفت انرژی‬ ‫نســبت به کاهش مصــرف انرژی در زمســتان‬ ‫راهکارهای ســاده و بدون هزینه برای عبور از این‬ ‫شرایط است‪.‬مصطفی رجبی مشهدی‪ ،‬در این باره‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون به دلیل انکه اولویتکشور تامین‬ ‫گازبخشخانگیاستتامشکلیدرگرمایشمنازل‬ ‫هموطنانایجادنشود‪،‬میزانگازتحویلیبهنیروگاه ها‬ ‫متناسببااینشرایطکاهشیافتهاست‪.‬سخنگوی‬ ‫صنعتبرقبابیاناینکهدراینشرایطنیروگاه هاباید‬ ‫از سوخت مایع استفاده کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫مشکالتتامینسوختدرمناطقسردسیروبرفی‬ ‫کشور‪،‬ازهموطناندرخواستمی کنیمبادرکاین‬ ‫شرایط‪،‬نسبتبهکاهشمصرفخوداقداموکارکنان‬ ‫صنعت برق و گاز را در تداوم خدمت رســانی یاری‬ ‫کنند‪ .‬ســخنگوی صنعت برق با اشاره به ضرورت‬ ‫کاهشمصرفبرقوگازتاکیدکرد‪:‬استفادهبیشتر‬ ‫از نور طبیعی و خاموش کردن المپ های اضافی‪،‬‬ ‫تنظیموسایلگرمایشیدردمایاسایش‪،‬پوشیدن‬ ‫لباس گرم در منزل و جلوگیری از هدررفت انرژی‬ ‫نســبت به کاهش مصــرف انرژی در زمســتان‬ ‫راهکارهای ســاده و بدون هزینه برای عبور از این‬ ‫شرایطاست‪.‬‬ ‫نفت در امور برنامه ریزی گفت‪:‬پیش بینی می کنیم‬ ‫بخش اجرایی کل طرح ســیراف حداکثر تا نیمه‬ ‫نخست سال اینده اغاز شود‪ .‬هوشنگ فالحتیان‪،‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی درباره اخرین‬ ‫وضعیت طرح سیراف گفت‪ :‬برنامه ریزی هایی که‬ ‫برای مجموعه سیراف انجام شده بر اساس این است‬ ‫که حداقل ‪ ۴۲۰‬هزار بشکه میعانات گازی تبدیل‬ ‫به فراورده های دیگری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اساس ما تاکنون برای ‪۴۲۰‬‬ ‫هزار بشــکه مجوزهــای الزم را صــادر کردیم؛‬ ‫خوشــبختانه مقدمات کار خوب پیــش رفته و‬ ‫زمین های مورد نیاز تخصیص داده شــده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران تفاهمنامه هایی را با بانک ها مبادله‬ ‫کرده اند تا بتوانند با مشارکت بانک ها و نقدینگی‬ ‫خود کار را شروع کنند‪ .‬به گفته این مقام مسوول‬ ‫در مجموعه ســیراف در دو پاالیشگاه ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫بشکه ای و سه پاالیشگاه ‪ ۶۰‬هزار بشکه ای طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فالحتیان بــا اعالم اینکــه در جانمایی طرح‬ ‫ســیراف بازنگری کرده ایم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این طرح‬ ‫بر اساس خوراک دریافتی میعانات گازی و تولید‬ ‫محصولی که از پیش برای ان در نظر گرفته شده‬ ‫بود انجام می شود‪ .‬طرح سیراف می تواند از مزایای‬ ‫قانون تنفس خوراکی که به تازگی برای توســعه‬ ‫ظرفیت پاالیشی و پتروپاالیشی کشور تدوین شده‬ ‫است‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر ‪ ۲۰‬از‬ ‫پاالیشــگاه ‪ ۶۰‬هزار بشکه ای ان در حال پیشرفت‬ ‫است و قرار است طی ‪ ۲۴‬ماه اینده به تولید برسد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬پیش بینی می کنیم در بهار سال‬ ‫ایندهعملیاتاجراییپاالیشگاه‪ ۱۲۰‬هزاربشکه ای‬ ‫سیراف کلید بخورد‪ .‬به طور کلی نیز ارزیابی ها نشان‬ ‫می دهد بخش اجرایی کل طرح سیراف حداکثر تا‬ ‫نیمه نخست سال اینده اغاز شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬بر‬ ‫همین اســاس ما تاکنون برای ‪ ۴۲۰‬هزار بشــکه‬ ‫مجوزهــای الزم را صادر کردیم؛ خوشــبختانه‬ ‫مقدمات کار خوب پیش رفته و زمین های مورد نیاز‬ ‫تخصیصدادهشدهاست‪.‬سرمایهگذارانتفاهمنامه‬ ‫هایی را بــا بانک ها مبادله کرده انــد تا بتوانند با‬ ‫مشارکتبانک هاونقدینگیخودکارراشروعکنند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسوول در مجموعه سیراف در دو‬ ‫پاالیشگاه ‪ ۱۲۰‬هزار بشکه ای و سه پاالیشگاه ‪۶۰‬‬ ‫هزار بشکه ای طراحی شده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان بورس‪:‬‬ ‫اماده ایم برای تامین مالی پروژه های صنعت‬ ‫نفت همکاری کنیم‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ،۹۴‬پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت‬ ‫برای وزارت نفت منتشــر شد که البته معتقدم‬ ‫تعداد ابزارها و روش های تامین مالی بیش از این‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت نفت‪ ،‬شــاپور محمدی‪ ،‬روز‬ ‫شنبه‪ ۲۶ ،‬بهمن ماه در ائین گشایش کنفرانس‬ ‫توسعه نظام مالی در صنعت نفت‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫ثروت اصلی کشــور ما نفت و گاز اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه تاکنون برای تامین مالی این ثروت‬ ‫ملی فعالیت های بسیاری انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ،۹۴‬پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت‬ ‫برای وزارت نفت منتشــر شد که البته معتقدم‬ ‫تعداد ابزارها و روش های تامین مالی بیش از این‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشــور مــا در میان دیگر‬ ‫کشــورهای اســامی در تنوع اوراق مشارکت‬ ‫پیشتاز اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون در بحث‬ ‫بورس انرژی با همکاری های مثبت وزارت نفت‪،‬‬ ‫شاهد فروش مطلوب فراورده ها هستیم‪.‬‬ ‫محمــدی با بیان اینکه وزیــر نفت در حوزه‬ ‫بورس انرژی کمک های بسیاری به سازمان بورس‬ ‫داشته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اماده ایم برای تامین مالی‬ ‫پروژه های صنعت نفت همکاری کنیم‪.‬به نقل از‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬شــاپور محمدی‪ ،‬روز شــنبه‪۲۶ ،‬‬ ‫بهمن ماه در ائین گشایش کنفرانس توسعه نظام‬ ‫مالی در صنعت نفت‪ ،‬با تاکید بر اینکه ثروت اصلی‬ ‫کشــور ما نفت و گاز اســت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تاکنــون بــرای تامیــن مالی این ثــروت ملی‬ ‫فعالیت های بسیاری انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ،۹۴‬پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت‬ ‫برای وزارت نفت منتشــر شد که البته معتقدم‬ ‫تعداد ابزارها و روش های تامین مالی بیش از این‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان اینکه کشور ما در میان دیگر‬ ‫کشــورهای اســامی در تنوع اوراق مشارکت‬ ‫پیشتاز اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون در بحث‬ ‫بورس انرژی با همکاری های مثبت وزارت نفت‪،‬‬ ‫شاهد فروش مطلوب فراورده ها هستیم‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫باحضوررئیسکلبانکمرکزی؛‬ ‫‪ ٢٥‬رئیسشعبهموفقبانکصادراتایرانمورد‬ ‫قدردانیقرارگرفتند‬ ‫​دهمینگردهماییروسایموفقشعببرتربانک هایکشور‪،‬باحضوررئیس‬ ‫کلبانکمرکزی‪،‬رئیسموسسهعالیاموزشبانکداریایرانومدیرانعالینظام‬ ‫بانکیکشوردرسالناجتماعاتبانکمرکزیبرگزارو‪٢٥‬رئیسشعبهبانکصادرات‬ ‫ایرانبهعنوانروسایشعبموفقانتخابومعرفیشدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬در این مراسم که معاون شعب و‬ ‫بانکداریجامع‪،‬مدیرامورشعبمناطقتهرانواستانالبرزو‪ ٢٥‬رئیسشعبهبرتر‬ ‫درســطحشبکهبهنمایندگیازســویبانکصادراتایراننیزحضورداشتند‪،‬‬ ‫عبدالناصرهمتی‪،‬رئیسکلبانکمرکزیبااشارهبهاهمیتکنترلریسکاعتباری‬ ‫دربانک هاوتاکیدبراهتمامروسایشعببراعتبارسنجیدقیقمشتریان‪،‬گفت‪:‬‬ ‫شعبمحوراصلیکنترلریسکاعتباریمحسوبشدهومحورهایکلیدیدر‬ ‫زمینههویتمشتری‪،‬وضعیتاقتصادیمشتریوذینفعانیکهمشتریباان هادر‬ ‫ارتباطاست‪،‬هستند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بانکمرکزیدرراستایکنترلحرکت هایسفته بازانهوکژمنشی هایی‬ ‫کهموجبتخریباقتصادکشورشدهاست‪،‬اصالحسیستمبانکیواصالحگردش‬ ‫پولدرشرایطاقتصادیکنونیرادردستورکاردارد‪.‬‬ ‫فرشادحیدری‪،‬رئیسموسسهعالیاموزشبانکداریایراننیزضمنتشریح‬ ‫نتایجحاصلازنظرسنجیازروسایموفقشبکهبانکیکشور‪،‬اظهارکرد‪:‬براساس‬ ‫نتایجحاصلهازنظرسنجی‪،‬بزرگ تریندلیلریسکاعتباریبانک هاعدمرعایت‬ ‫بهداشتاعتباریوعدماقدامبهموقعقانونیبرایوصولمطالباتاست‪.‬‬ ‫مصطفیرحیمی شهواری‪،‬معاونشعبوبانکداریجامعبانکصادراتایران‬ ‫همدرحاشیهاینمراسم‪،‬درخصوصمعیارهایانتخابروسایشعبموفقبانک‬ ‫صادرات‪،‬گفت‪:‬ارزیابیروسایشعبموفقدربانکصادراتایرانبراساسارزیابی‬ ‫عملکرد و شاخص های پنج گانه منابع‪ ،‬مصارف‪ ،‬مطالبات‪ ،‬سود و زیان و خدمات‬ ‫بانکی صورت گرفته و‪ ٧٠‬شاخص برای انتخاب ان ها مورد نظر بوده است‪ .‬در این‬ ‫مراسم که توسط موسسه عالی اموزش بانکداری ایران برگزار شد‪ ،‬مجید برجی‬ ‫یزاده(کرمان)وعبدالستارمحمدزهی(سیستانوبلوچستان)‬ ‫(البرز)‪،‬احمدموس ‬ ‫بهترتیبرتبهاولتاسوموعبدالواحددهانیسورانی(سیستانوبلوچستان)‪،‬مهدی‬ ‫ساالریسردری(هرمزگان)‪،‬احسانملکی(غربتهران)‪،‬اراماخگر(شمالتهران)‪،‬‬ ‫معصومه قرهی قهی (غرب تهران)‪ ،‬رضا دلقندی (مرکز تهران)‪ ،‬محمود وکیلی‬ ‫(گیالن)‪،‬محمدعلی اقائی(شرقتهران)‪،‬حسینمرادی(هرمزگان)‪،‬غالمحسین‬ ‫شزاده(جنوبتهران)‪،‬‬ ‫سلطانیرنانی(اصفهان)‪،‬محمدرکابدار(بوشهر)‪،‬اکبردادا ‬ ‫مرادعلییوسفی(گلستان)‪،‬حسنکیومرثی(مازندران)‪،‬محمودپرویزی(البرز)‪،‬‬ ‫محمدمحمدی(کردستان)‪،‬مجتبیکلهر(قم)‪،‬علی اصغرمداحی(زنجان)‪،‬کامران‬ ‫نیک نژاد(خوزستان)‪،‬مسعودمحمدی خواه(کردستان)‪،‬مهرانعظیمییانچشمه‬ ‫(چهارمحال وبختیاری)وسلمانفرهادی(اذربایجا ن‪‎‬شرقی)درجایگاه هایبعدی‬ ‫قرارگرفتهوبااهداءلوحیادبودوجوایزیازانانقدردانیشد‪.‬‬ ‫مصطفیرحیمی شهواری‪،‬معاونشعبوبانکداریجامعبانکصادراتایران‬ ‫همدرحاشیهاینمراسم‪،‬درخصوصمعیارهایانتخابروسایشعبموفقبانک‬ ‫صادرات‪،‬گفت‪:‬ارزیابیروسایشعبموفقدربانکصادراتایرانبراساسارزیابی‬ ‫عملکرد و شاخص های پنج گانه منابع‪ ،‬مصارف‪ ،‬مطالبات‪ ،‬سود و زیان و خدمات‬ ‫بانکی صورت گرفته و‪ ٧٠‬شاخص برای انتخاب ان ها مورد نظر بوده است‪ .‬در این‬ ‫مراسم که توسط موسسه عالی اموزش بانکداری ایران برگزار شد‪ ،‬مجید برجی‬ ‫یزاده(کرمان)وعبدالستارمحمدزهی(سیستانوبلوچستان)‬ ‫(البرز)‪،‬احمدموس ‬ ‫بهترتیبرتبهاولتاسوموعبدالواحددهانیسورانی(سیستانوبلوچستان)‪،‬مهدی‬ ‫ساالریسردری(هرمزگان)‪،‬احسانملکی(غربتهران)‪،‬اراماخگر(شمالتهران)‪،‬‬ ‫معصومه قرهی قهی (غرب تهران)‪ ،‬رضا دلقندی (مرکز تهران)‪ ،‬محمود وکیلی‬ ‫(گیالن)‪،‬محمدعلی اقائی(شرقتهران)‪،‬حسینمرادی(هرمزگان)‪،‬غالمحسین‬ ‫شزاده(جنوبتهران)‪،‬‬ ‫سلطانیرنانی(اصفهان)‪،‬محمدرکابدار(بوشهر)‪،‬اکبردادا ‬ ‫مرادعلییوسفی(گلستان)‪،‬حسنکیومرثی(مازندران)‪،‬محمودپرویزی(البرز)‪،‬‬ ‫محمدمحمدی(کردستان)‪،‬مجتبیکلهر(قم)‪،‬علی اصغرمداحی(زنجان)‪،‬کامران‬ ‫نیک نژاد(خوزستان)‪،‬مسعودمحمدی خواه(کردستان)‪،‬مهرانعظیمییانچشمه‬ ‫(چهارمحال وبختیاری)وسلمانفرهادی(اذربایجا ن‪‎‬شرقی)درجایگاه هایبعدی‬ ‫قرارگرفتهوبااهداءلوحیادبودوجوایزیازانانقدردانیشد‪.‬‬ ‫تقدیرازروسایموفقشعببانکپارسیان‬ ‫دراینمراسمکهازبانکپارسیان‪،‬خسرویراد‪،‬مدیرامورشعبواقبالیرییس‬ ‫اداره حوزه مدیریت حضور داشتند؛ از جمشید رجبی اق مسجد‪ ،‬رییس شعبه‬ ‫میدانارژانتینتهران؛مهدیمفتخرشمرانیفر‪،‬رییسشعبهحافظشمالیتهران؛‬ ‫محمد نجفی کهکی‪ ،‬رییس شــعبه هروی تهران؛ عباس داروغه‪ ،‬رییس شعبه‬ ‫میردامادغربی تهران؛ باقرحسین زاده جوان‪ ،‬رییس شعبه شریعتی تبریز؛ فتانه‬ ‫اقایی‪ ،‬رییس شعبه عباس اباد اصفهان؛ فرناز ولی زاده فرید‪ ،‬رییس شعبه پارک‬ ‫ملتتهران؛سیدصادقمحمدی‪،‬رییسشعبهکازرون؛مریمترابیسرشت‪،‬رییس‬ ‫شعبهدروازهدولتتهران؛مهدیلطفیسیاهکلرودی‪،‬رییسشعبهسعادتاباد‬ ‫تهران؛ معصومه اسماعیلی‪ ،‬رییس شعبه بلوار جمهوری اسالمی یزد؛ علیرضا‬ ‫میدانی‪،‬رییسشعبهتهرانسر؛کیمیاساداتکریمیان‪،‬رییسشعبهبلوارمیرداماد‬ ‫تهران؛ هادی کافی‪ ،‬رییس شعبه احمداباد مشهد و رضا محمد زاده ثانی‪ ،‬رییس‬ ‫شعبه بلوار معلم مشهد به عنوان روسای موفق شعب بانک پارسیان تجلیل شد‪.‬‬ ‫در دهمین گردهمایی روســای موفق شعب بانک های کشورکه پنج شنبه‪17‬‬ ‫بهمن ماه سال جاری با حضور دکتر همتی‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی و مدیران‬ ‫ارشد نظام بانکی با محوریت نقش روسای شعب درمدیریت ریسک اعتباری و‬ ‫درسالن همایش های بانک مرکزی برگزار شد‪ ،‬از ‪ ۱۵‬رییس شعبه موفق بانک‬ ‫پارسیانتقدیرشد‪.‬دراینمراسمکهازبانکپارسیان‪،‬خسرویراد‪،‬مدیرامورشعب‬ ‫و اقبالی رییس اداره حوزه مدیریت حضور داشتند؛ از جمشید رجبی اق مسجد‪،‬‬ ‫رییسشعبهمیدانارژانتینتهران؛مهدیمفتخرشمرانیفر‪،‬رییسشعبهحافظ‬ ‫شمالی تهران؛ محمد نجفی کهکی‪ ،‬رییس شعبه هروی تهران؛ عباس داروغه‪،‬‬ ‫رییسشعبهمیردامادغربیتهران؛باقرحسینزادهجوان‪،‬رییسشعبهشریعتی‬ ‫تبریز؛ فتانه اقایی‪ ،‬رییس شعبه عباس اباد اصفهان؛ فرناز ولی زاده فرید‪ ،‬رییس‬ ‫شعبه پارک ملت تهران؛ سیدصادق محمدی‪ ،‬رییس شعبه کازرون؛ مریم ترابی‬ ‫سرشت‪ ،‬رییس شعبه دروازه دولت تهران؛ مهدی لطفی سیاهکلرودی‪ ،‬رییس‬ ‫شعبهسعادتابادتهران؛معصومهاسماعیلی‪،‬رییسشعبهبلوارجمهوریاسالمی‬ ‫یزد؛علیرضامیدانی‪،‬رییسشعبهتهرانسر؛کیمیاساداتکریمیان‪،‬رییسشعبه‬ ‫بلوارمیردامادتهران؛هادیکافی‪،‬رییسشعبهاحمدابادمشهدورضامحمدزاده‬ ‫ثانی‪ ،‬رییس شعبه بلوار معلم مشهد به عنوان روسای موفق شعب بانک پارسیان‬ ‫تجلیلشد‪.‬‬ ‫جلسهشورایاداریپستبانکاستانیزدباحضور‬ ‫دکتربهزادشیریبرگزارشد‬ ‫جلسه شــورای اداری پست بانک اســتان یزد با حضور دکتر بهزاد شیری‬ ‫مدیر عامل‪،‬مجیدرضاییرییسادارهکلروابطعمومیوعلیقاسمیمدیرشعب‬ ‫استان‪ ،‬معاون وی و روسای شعب و دوایر ستادی و کارشناسان استان‪ ۲۴‬بهمن‬ ‫ماهبرگزاروعملکردشعباستانموردبررسیقرارگرفت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۷‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3977‬‬ ‫صدورکارتهدیهبرایچهکسانی‬ ‫ممنوعاست؟‬ ‫دبیر حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫خصوصیبااشارهبهوجهتمایزکارتهدیهوبنکارت‪،‬‬ ‫‪ ۵‬موردازمواردیراکهمنجربهممنوعیتصدورکارت‬ ‫هدیه می شود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشپایگاهخبریبانکمسکن‪-‬هیبنابهنقل‬ ‫ازایبنا‪،‬طیبخشنامهمورخ‪ ۶‬بهمنماه‪ ۱۳۹۸‬اخرین‬ ‫تغییرات مربوط به مقررات درباره صدور کارت هدیه و‬ ‫بنکارتتحتعنوان“دستورالعملشیوهصدورکارت‬ ‫هدیه و بن کارت ریالی “ را به سیستم بانکی کشور از‬ ‫سوی بانک مرکزی ابالغ شد‪.‬‬ ‫حال ســوالی که در این زمینه مطرح می شود این‬ ‫است که کارت هدیه چیست و چه تفاوت هایی با بن‬ ‫کارت دارد؟ بدون نیاز به ورود به بحث های تخصصی‬ ‫حقوقی می توان پاسخ این پرسش را به اینگونه داد که‬ ‫کارت هدیه نوعی کارت بانکی به مبلغ مشخص است‬ ‫کهبنابهتقاضایمشتریحداکثرتامبلغپنجمیلیون‬ ‫توسط بانک ها صادر می شــود و دارنده ان می تواند‬ ‫حداکثرظرفمدتیکسالبخشییاتمامموجودیان‬ ‫را خرید کند یا مبلغ ان را از دســتگاه های خود پرداز‬ ‫دریافت کند‪ .‬بن کارت نیز کارتی اســت که مبلغ ان‬ ‫توسطکارفرمایانتامینمی شودولیبهنامکارمندان‬ ‫و کارگران صادر می شود‪.‬‬ ‫برایبررسیبیشترمهمترینمقرراتابالغیبانک‬ ‫مرکزی درباره کارت هدیه و بن کارت‪ ،‬علی نظافتیان‪،‬‬ ‫دبیر حقوقــی کانون بانک ها و موسســات اعتباری‬ ‫خصوصی در گفتگو با ایبِنا دراین باره اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫مهمترین موارد دراین باره می توان به لزوم شناسایی‬ ‫هویتیمتقاضیصدورکارتهدیهتوسطبانکمطابق‬ ‫بامقرراتمبارزهباپولشویی‪،‬اخذتعهدنامهلزومرعایت‬ ‫مقرراتمبازهپولشوییازمشتریدستگاه هایاجرایی‬ ‫باتوجهبهبخشنامهاخیربانکمرکزیومعافازشمول‬ ‫مقرراتماده‪ ۱۰‬دستورالعملمعافاشارهکرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین مبلغ کارت هدیه حداکثر تا مبلغ‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰۰۰‬ریال توســط مشتری بصورت نقدی یا‬ ‫برداشتازحسابکهنشانمی دهدکارتهدیهکارت‬ ‫اعتباری نیست و همچنین ممنوعیت صدور کارت‬ ‫هدیه برای اشــخاصی که از ارائه اطالعات مورد نیاز‬ ‫خودداری می کنند‪ ،‬اشخاصی که برابر حکم مراجع‬ ‫قضایی حســاب انهادر بانک مسدود شده یا مجاز به‬ ‫برداشتازحسابخودنیستند‪،‬اشخاصحقیقیایرانی‬ ‫فاقدکدملیواشخاصحقوقیایرانفاقدشناسهملی‬ ‫واشخاصخارجیحقیقییاحقوقیفاقدشمارهفراگیر‬ ‫اشخاصخارجی‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه‬ ‫الزمهصدورکارتهدیهتوسطبانک هاتامینوپرداخت‬ ‫مبلغ کارت توســط متقاضی و احراز شرایط قانونی‬ ‫متقاضی توســط بانک ذیربط است‪ ،‬گفت‪ :‬اما از نظر‬ ‫حقوقیکارتهدیهبدوننیازبههیچگونهاقدامخاص‬ ‫قابلنقلوانتقالاست‪.‬بدینترتیبدارندهکارتهدیه‬ ‫هر شخص که باشد می تواند با در اختیار داشتن رمز‬ ‫کارت با ان خرید انجام دهد‪.‬‬ ‫به گفته نظافتیان‪ ،‬دارنده با حسن نیت را می توان‬ ‫مالککارتهدیهتلقیکرد‪.‬درحالیکهبنکارتبنام‬ ‫شخص کارمند صادر می شود‪ .‬پس متعلق به اوست و‬ ‫استفاده از بن کارت توسط غیر دارنده حساب از نظر‬ ‫بانکیفاقدمجوزاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین در صورت مفقود شــدن بن‬ ‫کارت فقط کسی که بن کارت بنام وی صادر شده حق‬ ‫درخواســت صدور مجدد بن کارت خواهد داشــت‪.‬‬ ‫بنابراین تفاوت های اصلــی کارت هدیه با بن کارت‬ ‫عبارت از اینکه کارت هدیه بدون نیاز به اقدام خاصی‬ ‫قابل نقل و انتقال و هدیه دادن است‪ .‬بنابراین دارنده با‬ ‫حسن نیت کارت هدیه مالک ان محسوب می شود‪.‬‬ ‫درحالی که بن کارت از نظر قانونی قابل نقل و انتقال‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دبیر حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫خصوصی‪ ،‬در ادامه تصریح کرد‪ :‬مالک بن کارت فردی‬ ‫است که بن کارت به نام وی صادر می شود و رمز ان در‬ ‫اختیار وی گذاشته می شود‪ .‬اینکه دارنده بن کارت ان‬ ‫را در اختیار نزدیکان خود می گذارد تا خرید کنند به‬ ‫مفهومنقلوانتقالقانونیبنکارتنیست‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد حقوق بانکی کارت هدیه به‬ ‫منظوراستفادهاشخاصیغیرازمتقاضیصادرمیشود‪.‬‬ ‫پس جامعه و عرف بانکی در عمل پذیرفته اســت که‬ ‫ردیابی استفاده کننده از کارت هدیه چندان اساسی‬ ‫نیست‪.‬بنابرایندارندهکارتهدیهمی تواندبدونانکه‬ ‫نیازیبهشناساییویباشدتامبلغکارتراخریدکند‪،‬‬ ‫هیچفروشنده اینامومشخصاتدارندهکارتهدیهرا‬ ‫مطالبهنمی کند‪.‬‬ ‫نظافتیانیکیدیگرازتفاوت هایکارتهدیهبابن‬ ‫کارتمحدودیتمبلغومهلتبرداشتاستکهکارت‬ ‫هدیهحداکثرتامبلغپنجمیلیونریالقابلصدوراست‪.‬‬ ‫دارنده کارت هدیه حداکثر به مدت یکســال از تاریخ‬ ‫یکسال قابل استفاده اســت و بعد از ان کارتی بدون‬ ‫مصرفخواهدبودونمی توانانرامجددشارژکرد‪.‬به‬ ‫هرحالمحدودیتمبلغونحوهاستفادهازکارتهدیه‬ ‫به منظور جلوگیری از پولشویی به وسیله کارت هدیه‬ ‫می باشد‪ .‬در حالی که استفاده از بن کارت بدون قید‬ ‫مدت است و شارژ ان نیز فاقد منع قانونی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین بن کارت با کارت های معمولی‬ ‫عابــر بانک چندان تفاوتی ندارد جز انکه تامین مبلغ‬ ‫کارت و شارژ مجدد ان توسط کارفرمایان صورت می‬ ‫گیرد‪.‬بنابراینکلیهموجودیحساببنکارتمتعلق‬ ‫بهکارمندیاکارگرمربوطهاست‪.‬‬ ‫به گفته دبیر حقوقی کانون بانک ها و موسســات‬ ‫اعتباریخصوصی‪،‬درمجموعبهنظرمی رسدبخشنامه‬ ‫بانک مرکزی درباره کارت هدیه در مورد نحوه مطالبه‬ ‫ماندهمصرفنشدهکارتهدیهازبانکصادرکنندهان‬ ‫نیازبهشفاف سازیدارد‪.‬بههرحالصرفنظرازمباحث‬ ‫حقوقیکارتهدیهوبنکارتازجمله ابزارهاینوین‬ ‫بانکی است که خرید را بسیار اسان خواهد کرد‪ .‬بدون‬ ‫انکهنیازبهمبادلهپولنقدباشد‪.‬‬ ‫بهگزارشپایگاهخبریبانکمسکن‪-‬هیبنابهنقل‬ ‫ازایبنا‪،‬طیبخشنامهمورخ‪ ۶‬بهمنماه‪ ۱۳۹۸‬اخرین‬ ‫تغییرات مربوط به مقررات درباره صدور کارت هدیه و‬ ‫بنکارتتحتعنوان“دستورالعملشیوهصدورکارت‬ ‫هدیه و بن کارت ریالی “ را به سیستم بانکی کشور از‬ ‫سوی بانک مرکزی ابالغ شد‪.‬‬ ‫حال ســوالی که در این زمینه مطرح می شود این‬ ‫است که کارت هدیه چیست و چه تفاوت هایی با بن‬ ‫کارت دارد؟ بدون نیاز به ورود به بحث های تخصصی‬ ‫حقوقی می توان پاسخ این پرسش را به اینگونه داد که‬ ‫کارت هدیه نوعی کارت بانکی به مبلغ مشخص است‬ ‫کهبنابهتقاضایمشتریحداکثرتامبلغپنجمیلیون‬ ‫توسط بانک ها صادر می شــود و دارنده ان می تواند‬ ‫حداکثرظرفمدتیکسالبخشییاتمامموجودیان‬ ‫را خرید کند یا مبلغ ان را از دســتگاه های خود پرداز‬ ‫دریافت کند‪ .‬بن کارت نیز کارتی اســت که مبلغ ان‬ ‫توسطکارفرمایانتامینمی شودولیبهنامکارمندان‬ ‫و کارگران صادر می شود‪.‬‬ ‫برایبررسیبیشترمهمترینمقرراتابالغیبانک‬ ‫مرکزی درباره کارت هدیه و بن کارت‪ ،‬علی نظافتیان‪،‬‬ ‫دبیر حقوقــی کانون بانک ها و موسســات اعتباری‬ ‫خصوصی در گفتگو با ایبِنا دراین باره اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫مهمترین موارد دراین باره می توان به لزوم شناسایی‬ ‫هویتیمتقاضیصدورکارتهدیهتوسطبانکمطابق‬ ‫بامقرراتمبارزهباپولشویی‪،‬اخذتعهدنامهلزومرعایت‬ ‫مقرراتمبازهپولشوییازمشتریدستگاه هایاجرایی‬ ‫باتوجهبهبخشنامهاخیربانکمرکزیومعافازشمول‬ ‫مقرراتماده‪ ۱۰‬دستورالعملمعافاشارهکرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین مبلغ کارت هدیه حداکثر تا مبلغ‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰۰۰‬ریال توســط مشتری بصورت نقدی یا‬ ‫برداشتازحسابکهنشانمی دهدکارتهدیهکارت‬ ‫اعتباری نیست و همچنین ممنوعیت صدور کارت‬ ‫هدیه برای اشــخاصی که از ارائه اطالعات مورد نیاز‬ ‫خودداری می کنند‪ ،‬اشخاصی که برابر حکم مراجع‬ ‫قضایی حســاب انهادر بانک مسدود شده یا مجاز به‬ ‫برداشتازحسابخودنیستند‪،‬اشخاصحقیقیایرانی‬ ‫فاقدکدملیواشخاصحقوقیایرانفاقدشناسهملی‬ ‫واشخاصخارجیحقیقییاحقوقیفاقدشمارهفراگیر‬ ‫اشخاصخارجی‪.‬‬ ‫مراسم تکریم و معارفه رییس شعبه‬ ‫مرکزی بانک دی برگزار شد‬ ‫بــه گزارش اداره روابط عمومی بانک دی‪ ،‬در‬ ‫این مراسم که با حضور مجتبی حیدری‪ ،‬معاون‬ ‫سرمایه انسانی‪ ،‬ناصر شــریعتی‪ ،‬مدیرکل امور‬ ‫شعب و بازاریابی و کارکنان شعبه مرکزی بانک‬ ‫دی برگزار شــد از تالش های حمید صادقیان‬ ‫تقدیر بعمل امد و سید محمد حسینی به عنوان‬ ‫رییس جدید شعبه مرکزی معرفی شد‪.‬‬ ‫مجتبی حیدری‪ ،‬معاون سرمایه انسانی بانک‬ ‫دی در این مراسم ضمن قدردانی از تالش های‪ ‬‬ ‫حمید صادقیان برای تحقق اهداف بانک‪ ،‬شعبه‬ ‫مرکــزی را از لحاظ عملکرد بســیار تاثیرگذار‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬امیــدوارم با بهــره گیری از‬ ‫تجربیات رییــس جدید و همراهــی کارکنان‬ ‫تالشــگر شعبه مرکزی‪ ،‬شــاهد پیشرفت های‬ ‫چشمگیری در این شعبه باشیم‪.‬‬ ‫ناصر شریعتی‪ ،‬مدیرکل امور شعب و بازاریابی‬ ‫بانک دی نیز در این مراســم با اشاره به این که‬ ‫خدمات ارزنده حمید صادقیان منشاء تحوالت‬ ‫مطلوبی در شعبه مرکزی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬شعبه‬ ‫مرکزی یکی از مهم ترین شعب بانک محسوب‬ ‫می شود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است که‬ ‫انتظار می رود با تالش اثربخش مدیریت جدید‬ ‫به موفقیت های بیشتری در تحقق اهداف دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سید محمد حسینی ‪ 30‬سال‬ ‫ســابقه درخشان فعالیت در حوزه های مختلف‬ ‫نظام بانکی را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫بــه گزارش اداره روابط عمومی بانک دی‪ ،‬در‬ ‫این مراسم که با حضور مجتبی حیدری‪ ،‬معاون‬ ‫سرمایه انسانی‪ ،‬ناصر شــریعتی‪ ،‬مدیرکل امور‬ ‫شعب و بازاریابی و کارکنان شعبه مرکزی بانک‬ ‫دی برگزار شــد از تالش های حمید صادقیان‬ ‫تقدیر بعمل امد و سید محمد حسینی به عنوان‬ ‫رییس جدید شعبه مرکزی معرفی شد‪.‬‬ ‫مجتبی حیدری‪ ،‬معاون سرمایه انسانی بانک‬ ‫دی در این مراسم ضمن قدردانی از تالش های‪ ‬‬ ‫حمید صادقیان برای تحقق اهداف بانک‪ ،‬شعبه‬ ‫مرکــزی را از لحاظ عملکرد بســیار تاثیرگذار‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬امیــدوارم با بهــره گیری از‬ ‫تجربیات رییــس جدید و همراهــی کارکنان‬ ‫تالشــگر شعبه مرکزی‪ ،‬شــاهد پیشرفت های‬ ‫چشمگیری در این شعبه باشیم‪.‬‬ ‫ناصر شریعتی‪ ،‬مدیرکل امور شعب و بازاریابی‬ ‫بانک دی نیز در این مراســم با اشاره به این که‬ ‫خدمات ارزنده حمید صادقیان منشاء تحوالت‬ ‫مطلوبی در شعبه مرکزی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬شعبه‬ ‫مرکزی یکی از مهم ترین شعب بانک محسوب‬ ‫می شود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است که‬ ‫انتظار می رود با تالش اثربخش مدیریت جدید‬ ‫به موفقیت های بیشتری در تحقق اهداف دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سید محمد حسینی ‪ 30‬سال‬ ‫ســابقه درخشان فعالیت در حوزه های مختلف‬ ‫نظام بانکی را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی منتشر شد‬ ‫به منظور پاســداری از حقوق شهروندان در نظام اداری و‪ ‬نظارت ان ها‬ ‫بر سیاست ها‪ ،‬فرایندها‪ ،‬تصمیمات و‪ ‬اقدامات دستگاه های اجرایی بیانیه‬ ‫راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون‪ ،‬کار و‪ ‬رفاه اجتماعی منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬متن این بیانیه به این شرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‪ ‬رفاه اجتماعی کلیه مقــررات صادره خود اعم از‬ ‫بخشنامه ها‪ ،‬ایین نامه ها‪ ،‬دستورالعمل ها و‪ ‬ضوابط اجرایی و‪ ... ‬را پیش از‬ ‫ابالغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم‬ ‫قرار داده و‪ ‬پس از دریافت نظرات و‪ ‬انتقادات ســازنده مردمی‪ ،‬نســبت به‬ ‫اصالح و‪ ‬سپس ابالغ‪ ،‬اقدام می نماید‪.‬‬ ‫این وزارتخانه در رابطه با تهیه و‪ ‬تدوین لوایح و‪ ‬تعرفه های قانونی‬ ‫که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس شــورای اسالمی یا مراجع ذی‬ ‫صــاح اســت‪ ،‬پیش از ارســال‪ ،‬به مدت یــک مــاه از طریق درگاه‬ ‫الکترونیــک خــود در معرض نقد عموم قــرار داده و‪ ‬پس از دریافت‬ ‫نظرات و‪ ‬انتقادات ســازنده مردمی‪ ،‬نسبت به اصالح و‪ ‬سپس ارسال‬ ‫ان اقدام می کند‪ .‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‪ ‬رفــاه اجتماعی کلیه مقررات‬ ‫صــادره خود اعم از بخشــنامه ها‪ ،‬اییــن نامه ها‪ ،‬دســتورالعمل ها‬ ‫و‪ ‬ضوابــط اجرایــی و‪ ... ‬را پیش از ابالغ به مــدت دو هفته از طریق‬ ‫درگاه الکترونیــک خود در معــرض نقد عموم قــرار داده و‪ ‬پس از‬ ‫دریافت نظرات و‪ ‬انتقادات سازنده مردمی‪ ،‬نسبت به اصالح و‪ ‬سپس‬ ‫ابالغ‪ ،‬اقدام می نماید‪.‬‬ ‫ایــن وزارتخانه در رابطه با تهیه و‪ ‬تدوین لوایح و‪ ‬تعرفه های قانونی که‬ ‫نیازمند تصویب نمایندگان مجلس شــورای اسالمی یا مراجع ذی صالح‬ ‫اســت‪ ،‬پیش از ارسال‪ ،‬به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در‬ ‫معــرض نقد عموم قرار داده و‪ ‬پس از دریافت نظرات و‪ ‬انتقادات ســازنده‬ ‫مردمی‪ ،‬نسبت به اصالح و‪ ‬سپس ارسال ان اقدام می کند‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫چهاردهمینجشنوارهبین المللی‬ ‫تئاترعروسکیدانشجویانباحمایت‬ ‫بانک صادرات ایران اغاز به کار کرد‬ ‫چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی‬ ‫دانشجویان با حمایت بانک صادرات ایران‪ ۲۵ ،‬بهمن ‬ ‫لغایت ‪ 3‬اســفندماه ســال جاری در خانه هنرمندان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در مراســم اغاز به کار جشنواره با حضور جمعی از‬ ‫اساتید تئاتر عروسکی‪ ،‬یداله کریمی بنیانگذار ان با ابراز‬ ‫خرسندی از برپایی دوباره جشنواره پس از گذشت پنج‬ ‫سال گفت‪ :‬شروع دوباره جشــنواره پس از یک وقفه‬ ‫طوالنی چیزی همانند شروع و اغازی دوباره است‪.‬‬ ‫چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی‪،‬‬ ‫ل ‪ ،98‬با بیش از ‪۲۰‬‬ ‫بهمن لغایت ‪ 3‬اسفندماه سا ‬ ‫از ‪ ۲۵‬‬ ‫اثر در بخش های صحنه ای‪ ،‬کودک و نوجوان‪ ،‬خیابانی‬ ‫و محیطی و پایان نامه برگزار می شود‪.‬‬ ‫در روز نخســت این جشنواره‪ ،‬مراســم با اجرای‬ ‫موســیقی و خیمه شــب بازی اغاز و بــا اتش بازی و‬ ‫پذیرایی از مهمان ها به پایان رسید‬ ‫همراهی بانک ملی ایران با‬ ‫برنامه های اشتغال زایی دولت‬ ‫بانک ملی ایران در راستای همراهی با برنامه های‬ ‫اشــتغال زایی دولت بیش از یک هــزار و ‪ 300‬فقره‬ ‫تســهیالت در برنامه اشــتغال فراگیر پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این بانک‬ ‫در راستای حمایت از ایجاد فرصت های شغلی پایدار‬ ‫و سیاســت های اشتغال زایی دولت‪ ،‬یک هزار و ‪350‬‬ ‫فقره تسهیالت بالغ بر هفت هزار و ‪ 890‬میلیارد ریال‬ ‫در برنامه اشــتغال فراگیر (تبصــره ‪ 18‬قانون بودجه‬ ‫کشور) ‪ ‬از ابتدای سال ‪ 96‬تاکنون پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 28‬فقره تســهیالت ریالی از محل منابع‬ ‫داخلی به ارزش ‪ 10‬هزار و ‪ 443‬میلیارد ریال در حوزه ‬ ‫احداث مجموعه خدماتــی و درمانی‪ ،‬نیروگاه‪ ،‬پارک‬ ‫ابی‪ ،‬صنایع نســاجی‪ ،‬کویل الیاژهــای الومینیومی‪،‬‬ ‫احداث نیروگاه برق مقیــاس کوچک گازی‪ ،‬احداث‬ ‫مجتمع اقامتی توریستی و خدمات بانکرینگ (سوخت‬ ‫رسانی دریایی)‪ ،‬تولید انواع مکمل های دارویی‪ ،‬تولید‬ ‫کابل برق و‪ ...‬مصوب شده است‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ 283‬هزار و ‪ 675‬میلیارد ریال اسناد خزانه‬ ‫اسالمی از محل قانون بودجه سال ‪ 96‬طرح های ملی‬ ‫و اســتانی برای ‪ 168‬هزار و ‪ 870‬پیمانکار‪ ،‬واگذاری‬ ‫‪ 404‬هزار و ‪ 611‬میلیارد ریال از این اســناد از محل‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 97‬برای ‪ 179‬هزار و ‪ 139‬پیمانکار‬ ‫و واگذاری ‪ 76‬هزار و ‪ 556‬میلیارد ریال از اسناد خزانه‬ ‫اسالمی برای ‪ 18‬هزار و ‪ 436‬پیمانکار از دیگر اقدامات‬ ‫بانک ملی ایران بوده است‪.‬‬ ‫اغاز جشنواره میالد باشگاه‬ ‫مشتریان بانک ایران زمین‪ ،‬از امشب‬ ‫ساعت‪۲۰‬‬ ‫گزارش امروز‪ :‬جشــنواره میالد از بیست و پنجم‬ ‫بهمن ساعت ‪ ۲۰‬همزمان با روز مادر تا هجدهم اسفند‬ ‫ماه مصادف بــا روز پدر همراه با جوایــز ارزنده ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬جشنواره‬ ‫میالد از بیست و پنجم بهمن ساعت ‪ ۲۰‬همزمان با روز‬ ‫مادر تا هجدهم اسفند ماه مصادف با روز پدر همراه با‬ ‫جوایز ارزنده ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫جوایز این جشنواره در قالب شش سبد‪:‬‬ ‫سبد ویژه عیدانه‪:‬‬ ‫شامل یک کمک هزینه‪ ۳۰۰  ‬میلیون ریالی خرید‬ ‫یک ســبد کاالهای دیجیتال (یک لپ تاپ حرفه ای‪،‬‬ ‫یک تبلت و یک دوربین دیجیتال)‬ ‫سبد بهارانه‪:‬‬ ‫شامل ‪ ۲‬کمک هزینه ‪ ۲۰۰‬میلیون ریالی خرید لپ‬ ‫تاپ حرفه ای‬ ‫سبد نوروزانه‪:‬‬ ‫شــامل ‪ ۵‬کمک هزینه ‪ ۱۰۰‬میلیون ریالی خرید‬ ‫تلفن همراه‬ ‫سبد سرورانه‪:‬‬ ‫شامل ‪ ۵‬کمک هزینه ‪۵۰‬میلیون ریالی خرید تبلت‬ ‫سبد شکوفانه‪:‬‬ ‫شــامل ‪ ۵‬کمک هزینه ‪۵۰‬میلیــون ریالی خرید‬ ‫دوربین دیجیتال‬ ‫سبد شادمانه‪:‬‬ ‫شــامل ‪ ۱۰۰‬کمک هزینه ‪۱۰‬میلیون ریالی خرید‬ ‫کاالهای دیجیتال‬ ‫باشگاه مشتریان بانک ایران زمین‬ ‫همراه همیشگی شما در لحظات شاد و دلپذیر‬ ‫اعضاء باشگاه مشتریان بانک ایران زمین می توانند‬ ‫عالوه بر جوایــز فوق امتیازهای خــود را برای چرخ‬ ‫گردون و دریافت شارژ تلفن همراه نیز هزینه کنند‪.‬‬ ‫برای شرکت در قرعه کشی ها باید امتیاز های خود‬ ‫را تبدیل به فرصت های شــانس‪  ‬کنید‪ .‬امتیازهزینه‬ ‫کنید‬ ‫وارد پنل کاربری شــوید‪ ،‬ربات هوشــمند شما را‬ ‫راهنمایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫اعضاء باشــگاه مشــتریان بانک ایران زمین می‬ ‫تواننــد عالوه بر جوایز فوق امتیازهای خود را برای‬ ‫چرخ گردون و دریافت شارژ تلفن همراه نیز هزینه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۷‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫یادواره مرحوم ایت اهلل حیدری ایالمی‪ ،‬شهدای روحانی و‬ ‫شهدای انقالب برگزار شد‬ ‫یادواره مرحوم ایت اهلل حیدری ایالمی و یادواره شهدای روحانی و شهدای انقالب با همت بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران استان ایالم برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایثار از ایالم؛ یادواره مرحوم ایت اهلل حیدری ایالمی‪ ،‬شهدای روحانی و شهدای انقالب‬ ‫یادواره شهدای با حضور اسداهلل تولیده مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم و خانواده‬ ‫های معظم شهدا و ایثارگران در مسجد جامع شهر ایالم برگزار شد‪.‬‬ ‫اســداهلل تولیده مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم در این مراسم ضمن گرامی‬ ‫داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای روحانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فعالیت های تبلیغی و مبارزاتی پیش‬ ‫از انقالب‪ ،‬حول علما و روحانیون برنامه ریزی و اجرا می شد‪ ،‬از این رو باز خورد ان نیز اشنائی مردم‬ ‫ایران با روحیه جهاد و ایثار بود‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهشیوهفعالیتمردمتوسطروحانیتترسیممیشد‪،‬تصریحکرد‪:‬جامعهروحانیت‬ ‫معزز در دوران انقالب به پیروی از حضرت امام خمینی (ره) پیشــاپیش مردم بود و نقش زعامت‬ ‫مردم را برعهده داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد ایالم نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس را نیز برجسته توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫ضرورتدفاعازکشور‪،‬ایستاوگیومقاومتدربرابردشمنمتجاوزوهمچنینایثاروازخودگذشتگی‬ ‫اموزه هایی است که مردم ایران در دوران دفاع مقدس از روحانیت بر گفته اند‪.‬‬ ‫وی از روحانیون برجسته ی استان ایالم در دوران انقالب و پس از ان در دفاع از کشور یاد کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬مرحوم ایت اهلل عبدالرحمن حیدری ایالمی یکی از علمایی بود که همه زندگی خود را‬ ‫وقف انقالب کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از برگزاری یادواره مرحوم ایت اهلل حیدری ایالمی‬ ‫و یادواره شــهدای روحانی بصورت همزمان خبر داد و افزود‪ :‬برگزاری یادواره و گرامی داشت نام‬ ‫شهدا کمترین کاری است که می توان در جهت پاس داشت مقام واالی انان انجام داد‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد برگزاری یادواره شهدای روحانی استان ایالم تشویق و ترغیب مردم به حضور در‬ ‫میدان های نبرد را نیز از دیگر فعالیت های روحانیت در دوران دفاع مقدس برشــمرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫این قشر عزیز عالوه بر حضور پر رنگ خود در میدان نبرد‪ ،‬با ایجاد روحیه ایستادگی‪ ،‬امید و اطمینان‬ ‫به تحقق وعده های الهی در میان رزمندگان‪ ،‬نقش ارزنده و روحیه بخشی را در دوران دفاع مقدس‬ ‫ایفا کرد‪.‬‬ ‫وی تعداد شهدای روحانی استان را ‪ ۱۱‬نفر و امار شهدای انقالب را ‪ ۱۰‬نفر اعالم کرد و با تقدیر‬ ‫از دستگاه ها و ارگان هایی که در برگزاری این مراسم همکاری داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از برگزاری‬ ‫یادواره مرحوم ایت اهلل حیدری ایالمی و یادواره شهدای روحانی‪ ،‬تجلیل از فعالیت های تربیتی‬ ‫علمای برجسته استان به ویژه ایت اهلل حیدری ایالمی و همچنین اشنایی نسل جوان با رشادت‬ ‫های شهدای روحانی در دوران دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫برگزاری نشست علمی تخصصی اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان ایالم با بسیج اساتید‬ ‫اهتمام به منابع طبیعی طی زمان حاضر در جوامع بشری از چنان اهمیتی برخوردار است که‬ ‫از ان به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار یاد می شود‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیادارهکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستانایالمنشستعلمیتخصصی‬ ‫بسیج اساتید دانشگاه های ایالم با اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم با عنوان نقش‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری در توسعه استان به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫دراین نشست دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم ضمن خیرمقدم‬ ‫خدمت حاضرین‪ ،‬هدف از برگزاری این نشست را کشف پتانسیل ها و توسعه منابع طبیعی عنوان‬ ‫نمود و گفت‪ :‬منابع طبیعی به عنوان بســتر اصلی همه فعالیت های زیستی و اقتصادی از تنوع و‬ ‫گستردگی زیادی برخوردار بوده و این منابع از دیدگاه های متفاوت حائز اهمیت هستند که بنابر‬ ‫مقتضیات اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی قابل بحث و بررسی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت های منابع طبیعی استان ایالم گفت‪ ۱۰:‬میلیون اصله نهال در سال ‪۹۸‬‬ ‫در نهالستان های منابع طبیعی استان تولید شده است و سه و نیم میلیون چاله یک متر مکعبی‬ ‫در استان برای نهالکاری احداث شده که نقش مهمی در ذخیره اب و تغذیه سفره های زیر زمینی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست دکتر شریفی راد‪ ،‬دکتر رستمی‪ ،‬دکترکریمی‪ ،‬دکتر توکلی‪ ،‬دکتر حسین‬ ‫زاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه ایالم و دکترصیادی عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‬ ‫ای و دکتر ناصری عضو هیت علمی دانشــگاه ازاد به ایراد سخنرانی در رابطه با در رابطه با بیابان‬ ‫زدایی‪ ،‬منابع اب‪ ،‬ابخیزدای و ابخوانداری حفاظت خاک‪ ،‬رسوب‪ ،‬فرسایش خاک‪ ،‬جنگل کاری و‬ ‫مرتع داری و حفاظت پرداختند‪.‬‬ ‫ویژه برنامه دهه فجر در اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان ایالم‬ ‫به مناســبت ایام اهلل دهه فجر ویژه برنامه ای با حضور مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در‬ ‫ســازمان جهادکشاورزی‪ ،‬مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در اداره کل‪ ،‬مدیرکل‪ ،‬معاونین و‬ ‫کارکنان در محل نمازخانه این اداره کل برگزار گردید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان ایالم حاج اقا ولدبیگی‬ ‫مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن‬ ‫ایام اهلل دهه فجر و والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت‪ :‬انقالب اسالمی نظامی عدالت‬ ‫محور و اجتماعی و موهبتی از طرف پروردگار بوده و نتیجه زحمت مجاهدانی است که از دیرباز‬ ‫برعلیه ظلم و ستم ستمگران قیام کردند‪.‬‬ ‫شهردار فردیس تاکید کرد‬ ‫لزوم تدوین طرح استقبال از بهار شهرداری فردیس تا پایان‬ ‫بهمنماه‬ ‫البرز ‪ -‬شهردار فردیس بر لزوم تدوین طرح استقبال از بهار شهرداری فردیس تا پایان بهمن ماه‬ ‫تاکید کرد‪ .‬محمد خسرو زاده در دومین جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری فردیس که در دفتر‬ ‫شهردار برگزار شد‪ ،‬ضمن تقدیر از مدیران و معاونین شهرداری فردیس در برگزاری و حضور پرشور‬ ‫مراسم باشکوه راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جلسات اتی شورای برنامه ریزی سیاست های‬ ‫کالن شــهرداری و برنامه های در دست اقدام با همفکری طراحی و اجرا می شود که این مهم در‬ ‫افزایش راندمان کاری واحدهای مختلف تاثیرگذار است ‪ .‬شهردار فردیس در بخش دیگری با بیان‬ ‫اینکه مراحل اداری اســتقرار شهردار شب درحال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران شهرداری از ابتدای‬ ‫اســفند ماه به صورت نوبه ای به عنوان شهردار شب پس از ساعت اداری تا صبح روز بعد در محل‬ ‫کشیک حاضر و انجام وظیفه می کنند‪.‬‬ ‫میز خدمت با هدف بررسی مشکالت و پاسخگویی مسئوالن در‬ ‫محل نماز جمعه استان برپا شد‪.‬‬ ‫امام جمعه استان به همراه استاندارو جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان روز جمعه‬ ‫با حضور در مصلی استان پاسخگوی سئواالت و درخواست های مردم استان بودند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم دکتر احمدی مدیرکل‬ ‫منابع طبیعی استان نیز به همراه معاونین و روسای ادارات در محل میزخدمت حضور به هم رسانده‬ ‫و پیگیر مطالبات مراجعین شــدند‪ .‬ایشــان گفت‪ :‬افزایش رضایتمندی مردم و ایجاد همدلی و‬ ‫همبستگی بیش از پیش مردم و مسئولین از اهداف برپایی میزخدمت است‪.‬‬ ‫اغاز پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن در مرکز‬ ‫علمیکاربردیجهاددانشگاهیایالم‬ ‫رئیسمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیایالمازاغازپذیرشدانشجودرمرحلهتکمیلظرفیت‬ ‫بهمن ماه خبرداد‪ .‬شهریار رستمی» با اعالم این خبر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل‬ ‫ظرفیت بهمن ‪ ،‬در رشته های روابط عمومی‪ ،‬نرم افزار‪ -‬برنامه سازی کامپیوتری‪ ،‬تجهیزات پزشکی‬ ‫– تجهیزات ازمایشگاه تشخیص پزشکی و دوخت و تکنولوژی لباس ‪ ،‬طراحی و الگوسازی پوشاک‬ ‫و مهندسی فناوری اطالعات و گرافیک از ‪ 20‬بهمن اغاز شده و تا ‪ 27‬این ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫شماره ‪3977‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫اغازساختهزارواحدمسکنبرای‬ ‫محروماندراستانمرکزی‬ ‫مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت‪ :‬اغاز‬ ‫ســاخت هــزار واحد مســکن بــرای محرومان از‬ ‫برنامه های شــاخص و ارزشــمند دهه مبارک فجر‬ ‫کمیته امداد استان مرکزی است‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری کمیته امداد‪ ،‬قنبر موسی‬ ‫نژاد ‪ ،‬مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی و مسئول‬ ‫کمیته همیاری و خدمت رسانی دهه مبارک فجر در‬ ‫مراسم واگذاری ‪ ۱۰‬واحد مسکونی مددجویی که با‬ ‫حضــور فرمانده ســپاه روح اهلل اســتان‪،‬فرماندار‬ ‫شهرستان ســاوه و جمعی از مســئوالن استانی و‬ ‫شهرســتانی در شهرستان ســاوه انجام شد‪،‬از اغاز‬ ‫ساخت هزار واحد مسکونی برای مددجویان تحت‬ ‫حمایت خبر داد و گفت‪ :‬زمین مورد نیاز برای ساخت‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد از این تعداد مســکن از طریق اداره کل‬ ‫مسکن و شهرسازی واگذار شده و زمین ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫دیگر نیز تا پایان امسال واگذار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال ‪ ۷۵۰‬مسکن مددجویی اسیب‬ ‫دیده از سیل سال جاری ساخته شده است که از این‬ ‫تعداد ‪ ۱۵۰‬مورد با مشارکت سپاه و مابقی بامشارکت‬ ‫کمیته امداد و بنیاد مسکن ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تا امروز بیش از ‪ ۱۰۵۷‬خانواده‬ ‫از خانواده های تحت حمایت توانمند شده و از چرخه‬ ‫حمایتــی خارج شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬توانمندســازی‬ ‫مددجویان زمانی اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬که ســه ضلع‬ ‫مثلث ایجاد اشتغال‪ ،‬ساخت مسکن و تقویت فرهنگ‬ ‫و اعتقادات تشکیل شود و با انجام اقدامات حمایتی‬ ‫مددجویــان‪ ،‬می توان این افراد را از چرخه حمایتی‬ ‫خارج کرد‪.‬‬ ‫مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی همچنین به‬ ‫برنامه های مشترک دســتگاه های عضو در کمیته‬ ‫همیاری و خدمت رســانی ســتاد بزرگداشت دهه‬ ‫مبارک فجر اشاره کرد و گفت‪ :‬طرح های قابل افتتاح‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬بنیاد مسکن‪ ،‬سازمان بهزیستی و سایر‬ ‫اعضای کمیته همیاری و خدمت رســانی به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬میلیــارد تومان در ایام دهه فجر افتتاح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین وی در بخش دیگری از اظهارات خود‬ ‫گفــت ‪ :‬همزمان با ایام دهه مبــارک فجر ‪ ۲۵‬مرکز‬ ‫نیکوکاری در سطح استان مرکزی افتتاح می شود‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری کمیته امداد‪ ،‬قنبر موسی‬ ‫نژاد‪ ،‬مدیر کل کمیته امداد و مسئول کمیته همیاری‬ ‫و خدمت رســانی دهه مبارک فجر استان مرکزی با‬ ‫بیان اینکه مراکز نیکوکاری خط مقدم انجام امور خیر‬ ‫و رســیدگی به فقرا و نیازمندان است‪ ،‬گفت‪ :‬کمیته‬ ‫امداد با هدف واگــذاری امور خیریه به عموم مردم‪،‬‬ ‫تســریع در رســیدگی به امور فقــرا‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های موجود در درون محله ها‪،‬تنوع بخشی‬ ‫به فعالیت ها و خدمات قابل ارائه به فقرا و نیازمندان‬ ‫اقدام به ایجاد و راه انــدازی مراکز نیکوکاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از افتتاح ‪ ۲۵‬مرکز نیکوکاری در دهه مبارک‬ ‫فجر خبــر داد و تصریح کرد‪ :‬با اغاز فعالیت این ‪۲۵‬‬ ‫مرکز نیکوکاری در مجموع ‪ ۹۹‬مرکز نیکوکاری در‬ ‫سطح استان فعال هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم استان در‬ ‫سال جاری تاکنون ‪ ۳۴‬میلیاردو ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان‬ ‫به مراکز به منظور کمک به نیازمندان در قالب نقدی‬ ‫و غیر نقدی کمک کردند که به مدت مشابه سال قبل‬ ‫رشــد قابل توجهی داشته است‪ .‬وی در ادامه یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در مدت مشابه ســال قبل ‪۱۲‬میلیاردو ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان در مراکز نیکوکاری جمع اوری و به نیازمندان‬ ‫کمک شده اســت‪ .‬مدیر کل کمیته امداد استان با‬ ‫اشاره به اینکه مراکز نیکوکاری با مسئولیت پذیری و‬ ‫مشــارکت هیات عامل با شناســایی نیازمندان و‬ ‫بهره گیری از ظرفیت خیران ‪،‬نیکوکاران‪ ،‬هیات امنای‬ ‫مســاجد‪ ،‬معتمدیــن محلی به منظــور رفع فقر و‬ ‫ت می کنند اضافه کرد‪:‬نیکوکاران و‬ ‫محرومیت فعالی ‬ ‫خیران هر محله و منطقه می توانند با ارائه کمک های‬ ‫نقدی و غیر نقدی در رفع محرومیت نیازمندان همان‬ ‫مناطــق کمک کننــد‪ .‬وی در پایــان گفت‪ :‬مراکز‬ ‫نیکوکاری برای ایجاد بستر مشارکت و حضور مردم‬ ‫در این عرصه مهم ایجاد شده اند وبرای ارائه خدمت‬ ‫به نیازمندان فارغ از برخی بروکراســی های اداری‬ ‫عمل می کنند‪ ،‬در نتیجه سرعت کارها در این مراکز‬ ‫برای خدمت رسانی به محرومان بیشتر است‪.‬‬ ‫افتتاح‪ 14500‬میلیون ریال پروژه های اب وفاضالب شهرستان‬ ‫سیاهکل با حضور استاندار گیالن‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن‪ ،‬باحضور استاندار‬ ‫گیالن و مدیرعامل ابفای گیــان پروژه های امور‬ ‫ابفای ســیاهکل ‪ 14500‬میلیون ریال در دهه ی‬ ‫مبارک فجر افتتاح گردیددهــدار مدیر امور ابفای‬ ‫سیاهکل با اعالم این خبر گفت‪ :‬پروژه های امور ابفای‬ ‫ســیاهکل از قبیل پروژه خرید و نصب و راه اندازی‬ ‫پکیج فاضالب مســکن مهر ‪ 76‬واحدی سیاهکل‬ ‫بااعتبــاری بالغ بر ‪ 6500‬میلیــون ریال و بصورت‬ ‫نمادین فاز اول پروژه اصالح خط انتقال و بهسازی و‬ ‫بازســازی چشمه های دیلمان و اسپیلی با اعتباری‬ ‫بالغ بر ‪5000‬میلیون ریال و پروژه محصورســازی‬ ‫چاهها و مخازن ذخیره شــهر دیلمان و اســپیلی با‬ ‫اعتباری بالغ بر‪ 3000‬میلیون ریال و جمعا به مبلغ‬ ‫‪ 14500‬میلیــون ریال باحضور اســتاندار گیالن و‬ ‫مدیرعامل ابفای گیالن در دهه ی مبارک فجر افتتاح ظرفیتی برابر ‪ 50‬متر مکعب دارد‪ ،‬مشــکل زیست‬ ‫گردید وی در گزارش خود اورده است‪ :‬سید محسن محیطی منطقه بر طرف می شود که با افزایش توان‬ ‫حســینی رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل ابفای تجزیه ان‪ ،‬مجتمع ‪ 56‬واحدی سیمرغ را نیز پس از‬ ‫گیالن در این افتتاحیه اظهار داشــت با راه اندازی اجرای سیستم لوله گذاری فاضالب داخل محوطه‬ ‫پکیج فاضالبِ مسکن مهر ‪ 76‬واحدی سیاهکل که توسط ساکنین ‪ ‬تحت پوشــش قرار خواهد داد‪ .‬به‬ ‫گزارشدفترروابطعمومیواموزشهمگانیشرکت‬ ‫اب و فاضالب استان گیالن‪ ،‬باحضور استاندار گیالن‬ ‫و مدیرعامــل ابفای گیالن پــروژه های امور ابفای‬ ‫سیاهکل‪ 14500‬میلیونریالدردههیمبارکفجر‬ ‫افتتاح گردیددهدار مدیر امور ابفای سیاهکل با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬پروژه های امور ابفای ســیاهکل از‬ ‫قبیل پروژه خرید و نصب و راه اندازی پکیج فاضالب‬ ‫مســکن مهر ‪ 76‬واحدی سیاهکل بااعتباری بالغ بر‬ ‫‪ 6500‬میلیون ریال و بصورت نمادین فاز اول پروژه‬ ‫اصالح خط انتقال و بهسازی و بازسازی چشمه های‬ ‫دیلمان و اســپیلی با اعتباری بالغ بر ‪5000‬میلیون‬ ‫ریال و پروژه محصورسازی چاهها و مخازن ذخیره‬ ‫شــهر دیلمان و اســپیلی با اعتباری بالغ بر‪3000‬‬ ‫میلیون ریال و جمعا به مبلغ ‪ 14500‬میلیون ریال‬ ‫باحضور استاندار گیالن و مدیرعامل ابفای گیالن در‬ ‫دهه ی مبارک فجر افتتاح گردید وی در گزارش خود‬ ‫اورده اســت‪ :‬سید محسن حســینی رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل ابفــای گیالن در این افتتاحیه‬ ‫اظهار داشت با راه اندازی پکیج فاضالبِ مسکن مهر‬ ‫‪ 76‬واحدی سیاهکل که ظرفیتی برابر‪ 50‬متر مکعب‬ ‫دارد‪،‬مشکلزیستمحیطیمنطقهبرطرفمیشود‬ ‫که با افزایش تــوان تجزیه ان‪ ،‬مجتمع ‪ 56‬واحدی‬ ‫ســیمرغ را نیز پس از اجرای سیســتم لوله گذاری‬ ‫فاضالب داخل محوطه توســط ســاکنین ‪ ‬تحت‬ ‫پوشش قرار خواهد داد‬ ‫در جهت یاری رساندن به هموطنان گیالنی ‪:‬‬ ‫اکیپ های راهداری مازندران به گیالن اعزام شدند‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای ‪ ‬اســتان مازندران عنوان نمود‬ ‫‪ :‬با توجه به ورود توده هوای ســرد به کشور و شدت بارش سنگین‬ ‫برف در اســتان گیالن و انســداد راه های ارتباطی این اســتان ‪،‬‬ ‫راهداران پرتالش مازندران جهت یاری رساندن به هموطنان خود‬ ‫در قالــب ‪ 3‬اکیپ راهداری و بــا بکارگیری از امکانات و تجهیزات‬ ‫سازمانی و بخش خصوصی به استان گیالن اعزام شدند‪.‬‬ ‫مهندس عباســعلی نجفی ضمن اعالم این مطلب گفت ‪ :‬شدت‬ ‫بارش سنگین برف در گیالن به قدری بود که سبب شد تا بحرانی‬ ‫جدی در جاده های پر نقش و نگار این اســتان رقم بخورد ‪ ،‬از این‬ ‫رو‪  ‬این اداره کل عالوه بر اجرای عملیات راهداری زمســتانی در‬ ‫ســطح محورهای تحت پوشش ‪ ،‬بالفاصله ‪ 3‬اکیپ راهداری با ‪20‬‬ ‫دســتگاه از انواع ماشــین االت راهــداری و بکارگیری از بخش‬ ‫خصوصی را در محورهای اســتان گیالن مستقر نموده و اقدامات‬ ‫بهنگامی درخصوص بازگشــایی راه ها اعــم از راه اصلی ‪ ،‬فرعی ‪،‬‬ ‫همزمان با دهه فجر؛‬ ‫کارخانه بزرگ نساجی مازندران گازرسانی شد‬ ‫کارخانهبزرگنساجیمازندرانگازرسانیشد‬ ‫ایین گازرسانی بزرگترین کارخانه نساجی در‬ ‫مازندران همزمان با دهه فجر به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫طرح گازرســانی به کارخانه بزرگ نساجی‬ ‫مازندران با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی‬ ‫عصر دوشنبه در قائمشهر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫جعفــر احمدپور» مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫مازندران در این مراسم‪ ،‬گازرسانی به واحدهای‬ ‫صنعتی و صنایــع را برای رونق و احیای تولید از‬ ‫جمله پروژه های در دست اقدام برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫اینطرحرونقتولیدواشتغالزاییرامنجرخواهد‬ ‫شد‪ .‬وی هزینه گازرسانی به کارخانه نساجی را با‬ ‫توجــه بــه نصــب و ایجــاد ایســتگاه تقویت‬ ‫فشار‪ 3 ‬میلیارد ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫یحیییوسفپور»فرماندارقائمشهرنیزبااشاره‬ ‫به تالش های بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام راحل برای احیای کارخانه نساجی‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪:‬اجرایطرحگازرسانیمنجربهرونق‬ ‫تولید در کارخانه خواهد شــد و اکنون کارخانه‬ ‫نساجیدرمسیرتولیدقرارگرفتهاست‪ .‬ویشمار‬ ‫کارگرانفعالدرکارخانهنساجیرا‪ ۳۶۰‬نفراعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فاز اول احیای کارخانه نساجی مازندران دو ماه‬ ‫قبل با سرمایه گذاری‪ ۱۷ ‬میلیارد تومانی ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام راحل به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫روستایی و محورهای شــهری و کمک به اسیب دیدگان به اجرا‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬محورهای ارتباطی شهرســتان الهیجان ‪،‬‬ ‫لنگرود ‪ ،‬رودســر و همچنین محــور ارتباطــی بازکیاگوراب به‬ ‫ســیاهکل و محور سیاهکل به سنگر و سراوان از جمله محورهای‬ ‫بوده که توســط راهداران مازندران در حال بازگشایی و پاکسازی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رویکرد مجموعه شهرستان ری تحقق مشارکت‬ ‫حداکثری در انتخابات است‬ ‫شهرری‪-‬فاطمه ممیوند(میری)‬ ‫فرماندار ری گفت‪ :‬مجموعه فرمانداری ویژه‬ ‫شهرســتان ری بــا رویکرد تحقق مشــارکت‬ ‫حداکثری و برگزاری انتخابات پرشــور همراه با‬ ‫ســامت و امنیت کامل‪ ،‬اقدامــات خوبی را در‬ ‫حوزه های مختلف انجام داده اســت‪.‬به گزارش‬ ‫رابط اطالع رسانی و تبلیغات انتخابات شهرستان‬ ‫ری‪ ،‬حســین توکلی کجانــی فرماندار و رئیس‬ ‫هیات اجرایی انتخابات شهرستان ری گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه شهرســتان ری حــوزه انتخابیه‬ ‫فرعی تهران است هیات های اجرایی انتخابات‬ ‫در شهرری و ‪ 4‬بخش کهریزک‪ ،‬خاوران‪ ،‬قلعه نو‬ ‫و فشافویه تشکیل شد و نگاه هیات های اجرایی‬ ‫شهرستان ری برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور‬ ‫اســت‪ .‬معاون اســتاندار تهران افزود‪ :‬مجموعه‬ ‫فرمانداری ویژه شهرستان ری با رویکرد تحقق‬ ‫مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات پرشور‬ ‫همراه با سالمت و امنیت کامل‪ ،‬اقدامات خوبی‬ ‫را در حوزه های مختلف انجام داده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرســتان‬ ‫ری بیان داشت‪ :‬با تعامل و همدلی هیات های‬ ‫اجرایــی تمامــی شــعب اخــذ رای بهمراه‬ ‫نمایندگان فرماندار و اعضای شــعب مشخص‬ ‫شــده و اموزش های الزم کــه از اولویت های‬ ‫امور اجرایی انتخابات شهرستان ری می باشد‬ ‫را فرا گرفته اند‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫بوستان نیاوران هوشمند می شود‬ ‫در راستای مدیریت نوین شهری و هوشمندسازی با محوریت گردشگری‬ ‫در منطقه یک‪ ،‬بوستان نیاوران هوشمند می شود‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی شــهرداری منطقه ‪ : 1‬مژگان قنبری معاون برنامه‬ ‫ریزی و توســعه شــهری منطقه یک ضمن اعالم این خبر افــزود‪ :‬باتوجه به‬ ‫ظرفیت های بالقوه ی گردشگری و دارا بودن مراکز خاص به ویژه بوستانهای‬ ‫شاخص درمنطقه یک‪ ،‬مدیریت ارشد شهری در شمیران‪،‬هوشمندسازی را با‬ ‫تمرکز بر گردشگری پیش خواهد برد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انجام مطالعات اولیه در حوزه ی هوشمندسازی در منطقه در‬ ‫ماه های گذشــته‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬براســاس مطالعات انجام شده بر روی مراکز‬ ‫گردشگری شمیران‪ ،‬بوستان نیاوران به عنوان یکی از بوستان های فرا منطقه‬ ‫ای گزینه ی مناسبی برای انجام پروژه های هوشمندسازی به عنوان پایلوت‬ ‫در گام نخست‪ ،‬شناسایی و به ستاد هوشمندسازی تهران معرفی شده است‪.‬‬ ‫قنبری اظهار کرد‪ :‬ابیاری هوشمند فضای سبز‪ ،‬هوشمندسازی چاه های‬ ‫اب‪ ،‬تصفیه پســاب و بازچرخانی اب بوســتان ها و پارک ها‪ ،‬هوشمندسازی‬ ‫روشنایی بوستان ها و پارک ها‪ ،‬اجرای ابنمای هوشمند تعاملی‪ ،‬سیستم پیش‬ ‫بینی وقوع سیل و ‪ ...‬از جمله پروژه های پیشنهادی در حوزه ی هوشمندسازی‬ ‫منطقه یک است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در همین راستا بازدیدی از بوستان نیاوران به همراه گروه‬ ‫متخصص و فنی در حوزه ی هوشمندسازی به منظور شرایط موجود و طراحی‬ ‫های الزم در انجام پروژه ها انجام شــد که بعد از براوردهای زمانی و ریالی‪ ،‬فاز‬ ‫عملیاتی ان اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫توسعه فضای اموزشی بوستان ترافیک منطقه‪15‬‬ ‫فضای اموزشی بوستان ترافیک منطقه‪ 15‬با احداث ساختمان جدید اداری‬ ‫و اموزشی به ‪ 400‬مترمربع توسعه پیدا کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشصاحبقلموبهنقلازروابطعمومیشهرداریمنطقه‪ ،15‬مسعود‬ ‫لواف زاده معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با بیان مطلب فوق افزود‪ :‬با احداث‬ ‫ســاختمان اداری و انباری جدید به مســاحت ‪ 230‬مترمربع و نیز عملیات‬ ‫بازسازی فضای اموزشی به مساحت ‪ 140‬مترمربع بوستان ترافیک در مجموع‬ ‫توسعه این بوستان به ‪ 400‬مترمربع رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با اتمام عملیات اجرایی توسعه بوستان ترافیک ‪ ،‬فضای‬ ‫اموزشی بوستان ترافیک بالغ بر ‪ 6‬هزار و ‪ 500‬متر مربع شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اعتبار‬ ‫این عملیات از محل صرفه جویی در حوزه نگهداشت پروژه ها تامین شد‪.‬‬ ‫لواف زاده اضافه کرد‪ :‬دوره های متنوع اموزشی توسط کارشناسان ترافیک‪،‬‬ ‫اموزشگر سازمان اتش نشانی‪ ،‬مربی فدراسیون دوچرخه سواری و ‪ ...‬برای گروه‬ ‫های ســنی مختلف شهروندان با هدف ارتقای فرهنگ ترافیکی همه روزه در‬ ‫بوستان ترافیک منطقه ‪ 15‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت اموزش و نهادینه کردن رفتارهای ترافیکی از سنین‬ ‫پایین درکاهش تخلفات ترافیکی در بزرگسالی افزود‪ :‬دانش اموزان و نونهال‬ ‫مهدهای کودک از طریق اجرای نمایش عروســکی‪ ،‬اموزش چهره به چهره و‬ ‫حضور در بوســتان با مباحث ترافیکی اشــنا شدند‪.‬شایان ذکر است بوستان‬ ‫ترافیک منطقه ‪ 15‬در ناحیه ســه به ادرس خیابان شهید ابراهیمی‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید اسماعیلی واقع است‪.‬‬ ‫با حضور نماینده انجمن نابینایان برگزار شد؛‬ ‫سنجش استاندارد پروژه های مناسب سازی معابر‬ ‫برای معلوالن در بخش مرکزی پایتخت‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه‪ 11‬تهران از روند پروژه های مناسب‬ ‫سازی این منطقه و حضور نمایندگان انجمن نابینایان برای سنجش استاندارد‬ ‫های این پروژه ها در محالت مرکزی پایتخت خبر داد‪.‬به نقل از روابط عمومی‬ ‫شهرداری منطقه‪ ، 11‬محمد علی شاه حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری‬ ‫منطقه‪ 11‬از اتمام بیش از ‪ 30‬طرح مناسب سازی در محالت مرکزی پایتخت‬ ‫و دعوت از نمایندگان انجمن های معلولین به خصوص نابینایان برای سنجش‬ ‫استاندارد های این پروژه ها در محله های مرکزی پایتخت خبر داد‪.‬شاه حسینی‬ ‫با بیان این که تهران شهری برای همه است؛ عنوان داشت‪ :‬معلولین و افراد کم‬ ‫توان نیز به مثابه سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار هستند و باید‬ ‫شرایط رفاه و حضورشان در جامعه را مهیا کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به این نکات‪ ،‬اجرای طرح های مناســب سازی با در نظر‬ ‫گرفتن وضعیت معلولین شامل نابینایان و افراد کم توان که با ویلچر در سطح‬ ‫شهر تردد دارند؛ اجرا شد و‪ 2‬پروژه مناسب سازی سرای محله سالمت و بوستان‬ ‫مهر درحال تکمیل است که پیشرفت ‪80‬درصدی داشته و تا پایان سال جاری‬ ‫به پایان می رسد‪.‬‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه‪ 11‬در ادامه با اشاره به اهمیت مناسب‬ ‫سازی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر گفت‪ 26 :‬ایستگاه اتوبوس در سطح‬ ‫منطقه مناسب سازی شده است که از این تعداد‪ 18 ،‬ایستگاه در خط ‪ 7‬شامل‬ ‫ایستگاههایانقالباسالمی‪،‬مختاری‪،‬جمهوریاسالمی‪،‬جامیو‪...‬و‪7‬ایستگاه‬ ‫در خط‪ 2‬شامل ایستگاه های وحدت اسالمی در خطوط رفت و برگشت‪ ،‬تقاطع‬ ‫ولی عصر(عج) و مولوی در مسیر رفت و برگشت‪ ،‬هالل احمر و عباسی در مسیر‬ ‫رفت و برگشت و‪ ...‬و یک ایستگاه در خط‪ 4‬در مسیر رباط کریم است‪.‬‬ ‫اودرتشریحاقداماتانجامشدهتوسطدرزمینهمناسبسازیپروژههایپایلوت‬ ‫ویژه معلولین و افراد کم توان در محله های مرکزی پایتخت خاطر نشان کرد‪ :‬در‬ ‫طرحمناسبسازیمیتوانبهمناسبسازیکلیدراهنمایاسانسورساختمان‬ ‫های اداری منطقه و برخی سراهای محالت‪17‬گانه به صورت نوشته های بریل‪،‬‬ ‫نصب باالبر‪ ،‬نصب رمپ معلولین‪ ،‬مناسب سازی سرویس های بهداشتی‪ ،‬نصب‬ ‫میله های دستگرد و تایل های سکه ای در ایستگاه های اتوبوس اشاره کرد‪ .‬شاه‬ ‫حسینی گفت‪ :‬در حال حاضر طرح مناسب سازی بوستان مهر به نشانی خیابان‬ ‫ژیان پناه نبش کوچه فرتاش در حال اجرا است که پیشرفت‪ 80‬درصدی داشته‬ ‫استودرپروژهپایلوتمناسبسازیسرایمحلهنیزپیشرفت‪20‬درصدیداشته‬ ‫ایم که این دو طرح نیز تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید و شهروندان کم‬ ‫توان و معلول می توانند به راحتی از این خدمات بهره مند شــوند‪ .‬معاون فنی و‬ ‫عمرانی شهرداری منطقه‪ 11‬در ادامه با اشاره به اهمیت مناسب سازی ایستگاه‬ ‫های اتوبوس در سطح شهر گفت‪ 26 :‬ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه مناسب‬ ‫سازیشدهاستکهازاینتعداد‪ 18،‬ایستگاهدرخط‪ 7‬شاملایستگاههایانقالب‬ ‫اسالمی‪،‬مختاری‪،‬جمهوریاسالمی‪،‬جامیو‪...‬و‪7‬ایستگاهدرخط‪2‬شاملایستگاه‬ ‫هایوحدتاسالمیدرخطوطرفتوبرگشت‪،‬تقاطعولیعصر(عج)ومولویدر‬ ‫مسیر رفت و برگشــت‪ ،‬هالل احمر و عباسی در مسیر رفت و برگشت و‪ ...‬و یک‬ ‫ایستگاهدرخط‪ 4‬درمسیررباطکریماست‪.‬اودرتشریحاقداماتانجامشدهتوسط‬ ‫در زمینه مناسب سازی پروژه های پایلوت ویژه معلولین و افراد کم توان در محله‬ ‫هایمرکزیپایتختخاطرنشانکرد‪:‬درطرحمناسبسازیمیتوانبهمناسب‬ ‫ســازی کلید راهنمای اسانسور ساختمان های اداری منطقه و برخی سراهای‬ ‫محالت‪17‬گانه به صورت نوشــته های بریل‪ ،‬نصب باالبر‪ ،‬نصب رمپ معلولین‪،‬‬ ‫مناسبسازیسرویسهایبهداشتی‪،‬نصبمیلههایدستگردوتایلهایسکه‬ ‫ای در ایســتگاه های اتوبوس اشاره کرد‪ .‬شاه حسینی گفت‪ :‬در حال حاضر طرح‬ ‫مناسبسازیبوستانمهربهنشانیخیابانژیانپناهنبشکوچهفرتاشدرحال‬ ‫اجرا است که پیشرفت‪ 80‬درصدی داشته است و در پروژه پایلوت مناسب سازی‬ ‫سرای محله نیز پیشرفت‪20‬درصدی داشته ایم که این دو طرح نیز تا پایان سال‬ ‫جاری به اتمام خواهد رسید و شهروندان کم توان و معلول می توانند به راحتی از‬ ‫اینخدماتبهرهمندشوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۷‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3977‬‬ ‫حذفپیکنوروزیوبرگزاریازمون‬ ‫استخدامیاموزشیاراننهضت‬ ‫وزیــر اموزش و پرورش دربــاره زمان پرداخت‬ ‫معوقات حق التدریس ها گفت‪ :‬همه تالشمان این‬ ‫اســت که معوقات را قبل از پایان ســال بپردازیم‪.‬‬ ‫همکاران فرهنگی ما حقوقشــان را در ماه دریافت‬ ‫کرده اند‪ ،‬امــا برخی به علت کمبــود معلم اضافه‬ ‫تدریس داشته اند و ساعاتی بیشتر تدریس کرده اند‬ ‫که متاسفانه در سال جاری هنوز پرداخت نشده و از‬ ‫سازمان برنامه قول گرفتیم که به سرعت منابع الزم‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫محســن حاجی میرزایــی در حاشــیه ایین‬ ‫بازگشایی مدرسه دخترانه خیرساز مولود اسالمیه‬ ‫در منطقــه ‪ ۸‬اموزش و پرورش تهران با بیان اینکه‬ ‫امدیم اینجا تجلی عشــق و محبت را ببینیم گفت‪:‬‬ ‫انســان تحت تاثیر قرار می گیــرد که فرزندان این‬ ‫سرزمین چه نیروهای خوش فکر‪ ،‬خالق و مسئولیت‬ ‫پذیری هســتند‪ .‬این مدرسه توسط جوانان متعهد‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کار مدرســه سازی جزو باارزش ترین‬ ‫اقدامات اســت و نیازمند مشارکت همه دلسوزانی‬ ‫هســتیم که می توانند در این کار خیر به ما کمک‬ ‫کنند‪ .‬این کار از یک سو فضای مورد نیاز ما را تامین‬ ‫می کند و از ســوی دیگر فرهنگی را ترویج می کند‬ ‫که جامعه ما نیازمند ان اســت‪ ،‬فرهنگ مسئولیت‬ ‫پذیری و مشــارکت در ســاختن جامعه؛ نیازمند‬ ‫توسعه و شکل گیری این فرهنگ هستیم‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه وضع تهران‬ ‫در فضای اموزشــی نســبت به اســتان های دیگر‬ ‫نامطلوبتر اســت و رشــد جمعیــت دانش اموزی‬ ‫باالست گفت‪ :‬اخیرا از مدرسه ای در فشافویه بازدید‬ ‫داشــتم در انجا رشــد جمعیت دانش اموزی ‪۹.۲‬‬ ‫درصد بود‪ .‬تهران نیازمند اهتمام ویژه است‪ .‬دولت‬ ‫و خیرین باید کمک کنند‪.‬‬ ‫به گفته حاجی میرزایی مهر ماه امسال ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫کالس درس و بهمن ماه ‪ ۴۶۰۰‬کالس را افتتاح شده‬ ‫اما همچنان نیازمند ســاخت فضاهای اموزشــی‬ ‫هســتیم‪ .‬وی درباره زمــان پرداخت معوقات حق‬ ‫التدریس ها گفت‪ :‬همه تالشمان پرداخت معوقات‬ ‫قبل از پایان ســال اســت‪ .‬همــکاران فرهنگی ما‬ ‫حقوقشــان را در ماه دریافت کرده اند‪ ،‬اما برخی به‬ ‫علت کمبود معلم اضافه تدریس داشته اند و ساعاتی‬ ‫بیشتر تدریس کرده اند که متاسفانه در سال جاری‬ ‫هنوز پرداخت نشده و از سازمان برنامه قول گرفتیم‬ ‫که به سرعت منابع الزم تامین شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی خریدخدمتی هســتند که از‬ ‫طریــق ارتباط با مجموعه و شــرکت هایی که این‬ ‫مدارس را اداره می کنند حقوقشــان به طور کامل‬ ‫پرداخت نشــده و مــا باید تعهداتمــان را در قبال‬ ‫شرکت ها و انها باید تعهداتشان را در قبال معلمان‬ ‫ایفا کنند‪ .‬امیدواریم همه این تعهدات و بخشــی از‬ ‫مطالبات اداری کارکنان را تا اخر سال تسویه کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر اموزش و پرورش دربــاره تعیین تکلیف‬ ‫استخدامی اموزشــیاران نهضت سواد اموزی نیز‬ ‫گفت‪ :‬در مورد اموزشــیاران مشــکل جدی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بخش عمــده ای می توانند در ازمون درنظر‬ ‫گرفته شده شرکت کنند و اگر موفق شدند یک دوره‬ ‫یکســاله اموزش می بینند‪ .‬این ازمون هفته اینده‬ ‫برگزار خواهد شــد‪ .‬اخیرا پرونده ها تکمیل شده و‬ ‫زمانبندی تعیین شده است‪ .‬اما درباره مربیان پیش‬ ‫دبســتانی انها که حقوقشان را از اموزش و پرورش‬ ‫دریافــت کرده اند و از قبل ســال‪ ۹۱‬با ما همکاری‬ ‫کرده اند مشــمول می شــوند اما انها که از ما ابالغ‬ ‫نداشــته و یا حقوقشــان را از ما دریافت نکرده اند‬ ‫مشمول نیستند‪ .‬اینها باید در ازمونهای استخدامی‬ ‫عمومی شرکت کنند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش درباره اطالعیه ســازمان‬ ‫ســنجش و عدم برگزاری کنکور در برخی کشورها‬ ‫گفت‪ :‬از اقدام ســازمان سنجش اطالعی ندارم چه‬ ‫کرده است‪ .‬انها استانداردهای خاص خود دارند اما‬ ‫اگر مشــکلی بــرای دانش اموزان ایجاد شــود ما‬ ‫پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه شرط افزایش سقف‬ ‫سنی برای دانشگاه فرهنگیان تغییری نکرده و باال‬ ‫بردن سن‪ ،‬محدودیت قانونی دارد اعالم کرد که عید‬ ‫‪ ۹۹‬هم پیک نوروزی نداریم‪ .‬چندسالی است تکالیف‬ ‫مهارتی امده و به شکل پیک نیست‪.‬‬ ‫اجرای طرح «شنبه های بدون پسماند» در پایتخت‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اجرای طرح «شنبه‬ ‫بدون پسماند» در پایتخت خبر داد‪.‬صدرالدین علیپور با بیان اینکه یکی از مهم‬ ‫ترین چالش های کالنشهرهای جهان از جمله تهران‪ ،‬بحث مدیریت پسماند و‬ ‫کاهش تولید زباله اســت‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این اســت که طبق امارهای موجود‪،‬‬ ‫تهرانی ها دو برابر میانگین جهانی زباله تولید می کنند‪ ،‬این بدان معناست که‬ ‫در دهه های گذشته فرهنگ سازی مناسب در خصوص کاهش تولید و تفکیک‬ ‫پسماند از مبدا صورت نگرفته است و نتیجه این امر چیزی جز صرف هزینه های‬ ‫گزاف برای جمع اوری و دفع و ایجاد پدیده زباله گردی و تخریب محیط زیست‬ ‫نیست‪.‬وی با بیان اینکه برای حل مساله پسماند‪ ،‬مدیریت شهری پایتخت طی‬ ‫ماه های گذشته اجرای طرحی با عنوان کاپ (کاهش پسماند) را اغاز کرده است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این دوره از مدیریت شــهری شــاهد کاهش تولید پسماند در‬ ‫پایتخت از روزانه ‪ 7‬هزار و ‪ 500‬تن به ‪ 5‬هزار و ‪ 300‬تن بودیم که بخشی از این‬ ‫کاهش نتیجه اقداماتی اســت که در قالب طرح کاپ انجام می شود؛ اقداماتی‬ ‫همچون ساماندهی پسماندهای حجیم مانند شیشه‪ ،‬الستیک و سرشاخه در‬ ‫مبدا و تفکیک پسماند در مخازن مجزا که در ساختمان های اداری‪ ،‬اموزشی و‬ ‫شهرک های مسکونی صورت می گیرد‪.‬علیپور به نتایج اجرای طرح کاپ اشاره‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬واقعیت این است که با اجرای گسترده این طرح روند کاهشی تولید‬ ‫پســماند در تهران ادامه پیدا می کند‪ .‬ضمن اینکه پسماند تر یا الی باقیمانده‬ ‫خلوص بهتری خواهد داشت و کمپوست بهتری حاصل می شود‪ .‬اگرچه در حال‬ ‫حاضر نیز کیفیت کمپوست تولیدی ما بسیار مطلوب است و در مناطق مختلف‬ ‫شــهرداری استفاده می شود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬نکته حائز اهمیت در اجرای طرح‬ ‫کاپ این است که در قالب این طرح پسماندهای باقی مانده که مناسب تفکیک‬ ‫و کمپوست نیست هم تحت عنوان «ریجکت» با افزایش ظرفیت زباله سوز تبدیل‬ ‫به انرژی خواهد شــد‪.‬به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫تهران؛ با ادامه این روند در نهایت می توانیم دفن را به حداقل و در شــکل ایده‬ ‫ال به صفر برسانیم‪.‬‬ ‫علیپور در بخش دیگری از اظهارات خود به یکی از ابعاد جدید طرح کاپ که‬ ‫برای نخستین بار انجام می شود‪ ،‬پرداخت و تصریح کرد‪ :‬یکی از تجربیات جهانی‬ ‫در بحث کاهش تولید پســماند اجرای طرح هایی چون یک روز بدون پسماند‬ ‫است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد تا‬ ‫طرح «شنبه های بدون پســماند» را در پایتخت اجرا کند‪ .‬در قالب این طرح‪،‬‬ ‫شهروندان این فرصت را دارند که در طول هفته پسماندهای خشک خود را به‬ ‫روش های علمی که به ان ها اموزش می دهیم فشرده سازی و تفکیک کنند و‬ ‫در ابتدای هفته در اختیار نیروهای ســازمان پســماند قرار دهند و در ازای ان‬ ‫مبلغی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی در توضیح دالیل اجرای طرح شنبه های بدون پسماند گفت‪ :‬بر این باور‬ ‫هســتیم که اجرای طرح کاپ زمانی نتیجه بخش خواهد بود که بتوانیم احاد‬ ‫شهروندان را با ان همراه کنیم و فرهنگ درست پسماند را در ذهن مردم نهادینه‬ ‫ســازیم‪ .‬به طور قطع‪ ،‬یکی از بازوهای اجرایی مــا در این زمینه دانش اموزان‬ ‫هستند‪ .‬اموزش به این گروه نه تنها به کاهش تولید پسماند در سال های اینده‬ ‫کمک می کند بلکه موجب می شود هر یک از ان ها مروج و مبلغ این فرهنگ‬ ‫در خانواده خود باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران این را هم گفت که با‬ ‫همین رویکرد‪ ،‬طرح شــنبه های بدون پسماند در گام اول در مدارس اجرایی‬ ‫خواهد شد و دانش اموزان این فرصت را دارند تا در ابتدای هفته پسماند خشک‬ ‫را تحویل دهند و در مقابل شهرداری تهران مبلغی را برای ترویج فرهنگ کاهش‬ ‫تولید زباله و تفکیک پسماند از مبدا در اختیار مسئوالن مدارس قرار دهد‪.‬‬ ‫علیپور با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز طرح تفکیک پســماند از مبدا و‬ ‫جمع اوری ان‪ ،‬با جدیت در بیش از ‪ 50‬درصد از ساختمان های اداری و شهرک‬ ‫های مســکونی پیگیری می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در نظر داریم تا در گام بعدی این‬ ‫طرح را در تمامی مجتمع های مسکونی اجرا کنیم‪.‬‬ ‫شهردار تهران در ایین افتتاح پروژه های مدیریت شهری در منطقه‪:22‬‬ ‫اتصال مترو به منطقه‪ 22‬در اولویت اقدامات شهرداری است‬ ‫پیروز حناچی شهردار تهران در ایین افتتاح و بهره‬ ‫برداری از پروژه های مدیریت شهری در منطقه ‪22‬‬ ‫با تبریک میالد حضرت زهرا(س) و روز زن گفت‪ :‬این‬ ‫روز‪ ،‬روز بانوان کشــور و گرامیداشت مقام زن و مادر‬ ‫است‪ .‬مادرانی که اگر در این مملکت افتخاری هست‬ ‫به واسطه دامن پربرکت و پر مهر انهاست‪ .‬همچنین‬ ‫یاد امام راحل و شهیدان به خصوص شهید سلیمانی‬ ‫و هموطنانی کــه در حادثه هواپیما به رحمت خدا‬ ‫رفتند گرامی می داریم‪.‬‬ ‫شهردار تهران با اشاره به حضور محمدرضا عارف‬ ‫در اییــن افتتاح‪ ،‬گفت‪ :‬به اقــای عارف خوش امد‬ ‫میگویم؛ حضور ایشــان در جمع همکاران ما مایه‬ ‫دلگرمی است‪.‬‬ ‫حناچی اضافه کرد‪ :‬منطقه های ‪ 22‬و ‪ 21‬اخرین‬ ‫مناطقی هستند که طبق طرح جامع به پهنه شهر‬ ‫تهران پیوســتند؛ منطقه ‪ 21‬حدود سال ‪ 82‬و این‬ ‫منطقه هم بعد از ‪ 86‬عمال به شــکل سنگین زیر بار‬ ‫رفت‪ .‬ولی هر دو در طرح جامع اول و دوم تهران دیده‬ ‫شده بودند ولی این اتصال و واگذاری به تعویق افتاده‬ ‫بود‪ .‬بعد از‪ 86‬اتفاقی که در این منطقه افتاد موضوعی‬ ‫است که بعدها باید درباره ان بنویسیم و تحلیل کنیم‬ ‫که چرا این اتفاق برای اخرین فرصت های تهران افتاد‬ ‫و این منطقه به این شکل در امد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بخش ها اخرین فرصت های باقی‬ ‫مانده برای تهران هســتند و قبــا در این منطقه‬ ‫استادیوم ازادی‪ ،‬باغ گیاه شناسی ازادی و خرگوش‬ ‫دره و دو پروژه عظیم ایران مال و هزار و یک شب اجرا‬ ‫شده بود‪ ،‬به هر صورت طرح تفصیلی در توسعه این‬ ‫منطقه مورد بی مهری قرار گرفت‪.‬‬ ‫حناچی به افتتاح قطعه یک بزرگراه تهران شمال‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬قبل از اغاز ســال جدید افتتاح‬ ‫بزرگراه تهران شــمال را داریم که ما هم تالش می‬ ‫کنیم این پروژه افتتاح شود؛ با افتتاح این قطعه فاصله‬ ‫منطقه ‪ 22‬تهران با شهرستانک به ‪ 30‬دقیقه کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫شــهردار تهران در ادامه به دریاچه خلیج فارس‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از ویژگی های طرح تفصیلی‬ ‫برای منطقه ‪ 22‬همین دریاچه است‪ .‬ما ساالنه ما در‬ ‫همینفصلابگیریدریاچهرااغازمیکنیموتصفیه‬ ‫خانــه عظیمی این اب را با کیفیــت نگاه می دارد؛‬ ‫همکاران من تــاش می کنند ایــن اب از طریق‬ ‫رودخانه کن جریان بیابد و ایستا نشود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬منطقه ‪ 22‬اخرین ذخایر طبیعی‬ ‫را به خود اختصاص داده اســت‪ ،‬دلیلش به مسائل‬ ‫زمین شناســی بر می گردد‪ .‬جالب است که بدانید‬ ‫منطقه ‪ 22‬کم اب ترین منطقه تهران است و سطح‬ ‫اب های زیرزمینی ان به شدت پایین است‪.‬‬ ‫شهردار تهران با بیان این که «تالش می کنیم از‬ ‫ظرفیت ها برای حل مشکالت این منطقه استفاده‬ ‫کنیم» گفت‪ :‬یکی از مشــکالت این منطقه ایجاد‬ ‫بارگذاری بیش از حد در ســطوح مســکونی است‬ ‫مطمئنا اگر شــهروندان در همه برج های در حال‬ ‫ساخت در این منطقه ساکن شوند مشکالت‪ ،‬بیشتر‬ ‫خود را نشان می دهد‪ ،‬چون خدمات محلی به اندازه‬ ‫ساختمان ها توســعه نیافته است و پروژه هایی که‬ ‫امروز افتتاح شد برای افزایش خدمات در این منطقه‬ ‫است تا این منطقه از اشفتگی رها شود‪.‬‬ ‫حناچی به پروژه های نیمه کار شهر تهران اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تا پایان سال اکثر پروژه های بزرگ باقی‬ ‫مانده افتتاح می شــود‪ ،‬پروژه زیرگذر گیشا‪ ،‬مرکز‬ ‫همایش های رازی در کنار برج طغرل‪ ،‬خانه اتحادیه‬ ‫و کمربندی شهید رستگار هم به مراحل اخر رسیده‬ ‫اســت و فرصت فراهم می شود که نسل جدیدی از‬ ‫پروژه ها با هدف توســعه قلمروی عمومی طراحی‬ ‫شود و امیدوارم پروژه های جدید مورد رضایت مردم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫توصیه هایی برای خار پاشنه‬ ‫و درد زانو‬ ‫تجویز داروها‪ ،‬تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال‬ ‫امکان پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی‬ ‫توصیه می شود‪ ،‬پس از مشورت با متخصص مصرف شود‪.‬‬ ‫درمان خار پاشنه هرچند کمی سخت است ولی امکان‬ ‫درمان ان غیر از جراحی خار پاشنه وجود دارد ‪ .‬برای درمان‬ ‫خانگی خار پاشنه استفاده از ماساژ یخ و سرکه سیب موثر‬ ‫است ‪.‬بهترین روش درمان خار پاشنه استفاده همزمان از‬ ‫طب ســوزنی الکتریکی و لیزرپرتوان است‪.‬ممکن است‬ ‫امپول خارپاشنه سه بار تمدید شود ‪.‬‬ ‫البتهتزریقامپولبدونکفیودرمانهایتوانبخشی‬ ‫چندان پایدار نخواهد بود ‪.‬گاهی سندروم تونل تارسال که‬ ‫گیر افتادگی عصب در مچ پاســت عامل درد مقاوم خار‬ ‫پاشــنه می شــود و باید در ازمایش نوار عصب و عضله‬ ‫تشخیص داده شود ‪.‬‬ ‫زانــوی پای چپم به صورت یک نیم دایره در ســمت‬ ‫داخلی موقع راه رفتن دردمی کند‪ ،‬بعضی اوقات دردش‬ ‫شدید می شود‪.‬‬ ‫دردسمتداخلیزانویچپیاراستبسیارشایعاست‬ ‫‪ .‬یکی از شایع ترین علل درد داخلی زانو بورسیت زانو است‪.‬‬ ‫ارتروز زانو هم موجب درد سمت داخلی زانو می شود ولی‬ ‫حالتنیمدایرهدردزانومرتبطبابیماریپنجهغازیاست‪.‬‬ ‫اشتباهاتیکهبه موهایتان اسیب‬ ‫می زند!‬ ‫موهانقشمهمیدرزیباییوظاهرافراددارند‪،‬درنتیجه‬ ‫مراقبت از انها بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫برخی اشــتباهات رایج در مراقبت از مو‪ ،‬سبب اسیب‬ ‫رساندن به ان می شود‪ .‬برخی عادت ها هنگام خوابیدن‬ ‫باعث افزایش ریزش مو و اسیب های مخرب دیگری می‬ ‫شــود‪ .‬با در نظر گرفتن این توصیه ها‪ ،‬می توانید موهای‬ ‫سالم تر و زیباتری داشته باشید‪.‬‬ ‫با موهای خیس نخوابید‬ ‫مو در حالت خیســی ضعیف تر است به همین دلیل‬ ‫هنگامی که موها خیس هستند نباید ان ها را بچالنید و‬ ‫شــانه کنید‪ ،‬چرا که این کار باعث شــکنندگی و اسیب‬ ‫دیدگی مو و ایجاد مو خوره می شود‪ .‬زمانی که با موهای‬ ‫خیسمیخوابید‪،‬مالیدهشدنموبهبالشتباعثخشکی‬ ‫و وز شدن ان ها می شود‪ .‬بنابراین قبل از خواب از خشک‬ ‫بودن موهایتان مطمئن شــوید‪ .‬هم چنین خوابیدن با‬ ‫موهایخیسباعثخیسشدنبالشتمیشودومرطوب‬ ‫بودن سر عفونت های قارچی و شوره را در پی دارد‪.‬‬ ‫هنگام خواب موهایتان را باالی سر‪ ،‬نبندید‬ ‫سفتبستنمودرهنگامخوابباعثشکستگیمومی‬ ‫شــود‪ .‬هم چنین باز نگه داشتن و رها کردن موهای بلند‬ ‫باعث اســیب رســیدن به ان ها می شود‪ .‬هنگام خواب‬ ‫موهایتان را به صورت شل ببافید تا فشار کمتری به ان ها‬ ‫وارد شود‪ .‬بافتن مو هم چنین باعث خوش حالت شدن و‬ ‫تمیز ماندن مو می شود‪.‬‬ ‫از کِش استفاده نکنید‬ ‫کش های تنگ و پالستیکی خصوصا هنگامی که مو‬ ‫خیس است‪ ،‬باعث شکستن تارهای مو می شود‪ .‬استفاده‬ ‫از کش های پارچه ایی یا گیره سر اسیب کمتری به مو می‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫قبل از خواب موهایتان را شانه کنید‬ ‫پوستکفسرچربیطبیعیتولیدمی کند‪.‬باشانهزدن‬ ‫مو‪ ،‬چربی کف سر را به تارهای مو منتقل می کنید و این‬ ‫کار مخصوصا برای ســامت موهای خشک بسیار مفید‬ ‫است‪.‬باشانهکردنموقبلازخواببهتحریکشدنپوست‬ ‫سر و رشــد موها کمک می کنید‪ .‬شانه کردن مو‪ ،‬باعث‬ ‫ارامش می شــود و خواب راحتی را برایتان به ارمغان می‬ ‫اورد‪ .‬به این نکته توجه داشــته باشــید که شانه کردن‬ ‫نامناســب و خشن و هم چنین شــانه کردن موهایتان‬ ‫هنگامی که خیس است‪ ،‬به موهایتان اسیب می رساند‪.‬‬ ‫به جای بالشــت نخی روی بالشت ابریشمی‬ ‫بخوابید‬ ‫ابریشم به دلیل ظرافت و لطافتی که دارد از اصطکاک‬ ‫مو با بالشت و زبر شدن ان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫هر چند وقت یکبار رو بالشی خود را عوض کنیدرعایت‬ ‫بهداشــت برای سالمت موها مهم است‪ .‬رو بالشی پس از‬ ‫مدتی باکتری ها‪ ،‬روغن و چربی را به خود جذب می کند‬ ‫که در نتیجه منافذ مو بسته شده و مو ریزش پیدا می کند‪.‬‬ ‫از مرطوب کننده مو استفاده کنید‬ ‫قبلازخوابازمرطوبکنندههااستفادهکنید‪.‬باانجام‬ ‫این کار‪ ،‬موهایتان نرم تر می شود‪ .‬یکی از روغن هایی که‬ ‫برایاینکارتوصیهمیشودروغننارگیلاست‪.‬اینروغن‬ ‫در طول چند ساعتی که خواب هستید به رطوب مو کمک‬ ‫می کند‪ .‬اســتفاده از مرطوب کننده ها به خصوص برای‬ ‫کسانی که موی خشــک دارند بسیار مهم است‪ .‬یکی از‬ ‫ماســک موهای بســیار مفید برای ابرسانی و تغذیه مو‪،‬‬ ‫ترکیب سس مایونز‪ ،‬اووکادو‪ ،‬روغن زیتون و عسل است‪.‬‬ ‫ایــن ترکیــب را روی موهای خود بگذاریــد‪ ،‬روی ان را‬ ‫بپوشانید و هنگامی که بیدار شدید‪ ،‬ان را بشورید‪.‬‬ ‫با انواع اسپری و حالت دهنده مو نخوابید‬ ‫اگر در طول روز از این اسپری ها استفاده کرده اید‪ ،‬به‬ ‫جای اینکه قبل از خواب موهایتان را بشــویید و با موی‬ ‫خیسبخوابید‪،‬موهایتانرابامرطوبکنندههاونرمکننده‬ ‫ها پاک کنید‪ ،‬سپس بخوابید‪.‬‬ ‫دوش اب گرم نگیرید‬ ‫ابگرمچربیطبیعیسرراازبینمیبردوباعثاسیب‬ ‫دیدنریشهموهامیشود‪.‬باازبینرفتنچربیطبیعیمو‪،‬‬ ‫موها خشک و شکننده می شوند؛ این امر منجر به مو خوره‬ ‫و ریزش مو می شود‪ .‬بهتر است به جای اب گرم با اب ولرم‬ ‫دوش بگیرید‪.‬‬ ‫با موهای خود بازی نکنید!‬ ‫عادت بازی با موها اثرات مخربی بر ان ها می گذارد‪ .‬این‬ ‫کار موجب فشار امدن و کشیدگی مو و در نهایت مو خوره‬ ‫و ریزش مو می شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه‪ ۲۷‬بهمن‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره‪3977‬‬ ‫نگاه‬ ‫اسکوچیچ‪:‬بهخاطردانشم‬ ‫انتخابشده ام‬ ‫رضایی‪ :‬کاروان اعزامی به پارالمپیک‬ ‫توکیو در‪ ۸‬رشته نهایی می شود‬ ‫دبیرکلکمیتهملیپارالمپیکازاعزامقطعیورزشکاران‪۸‬‬ ‫رشتهبهبازی هایپارالمپیکتوکیوخبردادواینکهدررابطهبا‬ ‫هریکازاینرشته هانیزسیاستموردنظرمبنیبراعزامیکیفی‪،‬‬ ‫اعمالخواهدشد‪.‬‬ ‫حذف‪ ۳۴‬سهمیه کسب شده ورزش ایران برای حضور در‬ ‫بازی هایپارالمپیککهتوسطگروهورزشخبرگزاریمهراطالع‬ ‫رسانی شد واکنش های تندی از سوی اهالی ورزش جانبازان و‬ ‫معلوالن و به خصوص ان دسته ورزشکاران و مربیانی که مورد‬ ‫هدفبودند‪،‬درپیداشتتاجاییکهکمیتهملیپارالمپیکدر‬ ‫دونشستیکهنمایندگانوزارتورزشهمدرانحضورداشتند‪،‬‬ ‫سیاستازپیشتعیینشدهخوددراینزمینهرامجددبررسی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نتیجهایندونشستتاکیدبراجرایسیاستموردنظرمبنی‬ ‫براعزامکام ً‬ ‫الکیفیکاروانایرانبهبازی هایپارالمپیکتوکیو‬ ‫بودواینکهاعضایهیاترئیسهکمیتهملیپارالمپیکازتصمیم‬ ‫خودبرایحذفبرخیسهمیه هایبهدستامدهکوتاهنیامدند‪.‬‬ ‫بر همین اساس کمیته ملی پارالمپیک از دو هفته پیش و‬ ‫طبقمهلتتعیینشدهازسویکمیتهبینالمللیالمپیک‪،‬اطالع‬ ‫رسانی برای اعالم حضور یا عدم حضور در هر یک از رشته ها را‬ ‫اغاز کرده است و تا به امروز پرونده برخی رشته ها مانند فوتبال‬ ‫پنجنفرهوبسکتبالباویلچررابهطورکاملبستهاست‪.‬‬ ‫بازی هــایپارالمپیک‪ ۲۰۲۰‬توکیودر‪ ۲۲‬رشــتهبرگزار‬ ‫می شوداماورزشجانبازانومعلوالنایرانطبقسیاستازپیش‬ ‫تعیینشدهواجرایانتنهادر‪ ۸‬رشتهاینبازی هاحضورخواهد‬ ‫داشت‪.‬دوومیدانی‪،‬وزنهبرداری‪،‬جودو‪،‬تکواندو‪،‬والیبالنشسته‪،‬‬ ‫قایقرانی‪ ،‬تیراندازی و تیروکمان رشــته هایی هســتند که‬ ‫ورزشکاران شاندرترکیبکارواناعزامیبهایندورهبازی هاقرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫هادی رضایی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با‬ ‫خبرنگارمهربابیاناینکهعملبهسیاستیکهسالگذشتهبرای‬ ‫کاروان پارالمپیک تدوین و تصویب شد به نتیجه گیری برای‬ ‫اعزام تنها‪ ۸‬رشته به توکیو منجر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬به سیاست‬ ‫خود برای اعزام کاروان کیفی اعتقاد صد درصدی داریم‪ .‬با این‬ ‫حال و برای احترام به تمام معترضان‪ ،‬موضوع را در دو نشست‬ ‫جداگانه بررسی کردیم اما در نهایت نظر جمع مبنی بر اجرای‬ ‫همانسیاستبود‪.‬‬ ‫ناراحتی شدید مجیدی از شرایط‬ ‫باشگاهاستقالل‬ ‫سرمربیتیمفوتبالاستقاللکههمراهتیمشدرکویتبه‬ ‫سرمی برد‪،‬ازشرایطاینباشگاهومشکالتیکهدربحثمدیریت‬ ‫وجوددارد‪،‬ناراحتاست‪.‬ظاهراقرارنیستتیمفوتبالاستقالل‬ ‫ارامشداشتهباشدوهربارباحواشیروبه رومی شود‪.‬تازه ترین‬ ‫اتفاق‪ ،‬نرفتن ســعید رمضانی سرپرست تیم استقالل همراه‬ ‫ابی پوشانبهکویتاست‪.‬رمضانیکهدراینمدتتالشمی کرد‬ ‫باارامشوبدونحاشیهکارهاراپیشببرد‪،‬وقتیمتوجهشددر‬ ‫فرودگاه امام خمینی (ره)‪ ،‬پول کافی برای حضور اعضای تیم‬ ‫اســتقاللدرقسمت‪ CIP‬وجودندارد‪،‬تصمیمگرفتهمراه‬ ‫استقالل به کویت سفر نکند‪ .‬این مسئله‪ ،‬بخشی از مشکالت‬ ‫استقاللاست‪.‬اوبهتقسیمپاداشبینبازیکنانوهمچنینالبسه‬ ‫استقاللدرگمرکاشارهکردهواینکهتااالنبهدستتیمنرسیده‬ ‫است‪.‬رمضانیهمچنینازاینکهباشگاهنتوانستهزمینتمرین‬ ‫تهیه کند‪ ،‬انتقاد کرده و گفته که با ادامه این روند‪ ،‬چاره ای جز‬ ‫کناره گیریندارد‪.‬درکناراینمشکالت‪،‬بایدبهاظهاراتعبدالرضا‬ ‫موسوی عضو هیئت مدیره باشــگاه استقالل اشاره کرد‪ .‬فرد‬ ‫متمولیکهباپرداختبخشیازقراردادبازیکنان‪،‬دادنپاداش ها‬ ‫وفراهمکردنپروازاختصاصیبرایسفرهایبرونمرزیکمک‬ ‫زیادی کرد‪ ،‬اما او در صفحه شــخصی اش اشاره کرده که اگر تا‬ ‫همینهفتهتکلیفمدیرعاملیاستقاللمشخصنشود‪،‬ازسمت‬ ‫خوداستعفامی کند‪.‬موسویکهاخیرافعالیتزیادیدرصفحه‬ ‫شخصی اشداردواطالعاتتیمراازاینطریقدراختیارهواداران‬ ‫استقاللقرارمی دهد‪،‬مدعیشدهکهبهعنوانکمکبهباشگاه‬ ‫اینکارهاراانجاممی دهد‪.‬همهاینمسائل‪،‬باعثناراحتیشدید‬ ‫فرهاد مجیدی سرمربی جوان استقالل شده است‪ .‬مجیدی‬ ‫معتقداستکهتیمشدراستان هبازی هایحساسیقرارداردو‬ ‫نبایدباشگاهیمثلاستقاللدچارمشکالتپیشوپاافتاده ای‬ ‫باشــد‪.‬اوکهحدودیکماهپیشدراظهاراتیبهشــدتعلیه‬ ‫مسئوالن استقالل موضع گرفت‪ ،‬فعال سکوت کرده و منتظر‬ ‫است تکلیف مدیریت باشگاه استقالل مشخص شود و سپس‬ ‫صحبتکند‪.‬اوسعیمی کندبازیکنانشازحواشیدورباشندو‬ ‫تمرکزخودرابرایمسابقاتپیش روبگذارند‪.‬‬ ‫بادامکی‪ :‬تیم های اسیایی با انگیزه‬ ‫باالییمقابلپرسپولیسقرارمی گیرند‬ ‫پیشکسوتفوتبالایرانگفت‪:‬پرسپولیسدرمالکیتتوپ‬ ‫موفقاستامامالکیتیکههمراهباایجادموقعیتنباشدثمره ای‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫حسینبادامکیدرخصوصشکست‪ 2‬برصفرپرسپولیس‬ ‫مقابل الدحیل و بازی نه چندان خوبی که سرخپوشان در این‬ ‫مسابقه ارائه کردند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هواداران پرسپولیس نباید با‬ ‫یک باخت نسبت به اینده تیم شان ناامید باشند‪ .‬یک تیم روز‬ ‫خوبوبدداردکهالبتهپرسپولیسدردیدارباالدحیلخیلیبد‬ ‫بازینکرد‪.‬شایدبهترباشدبگوییمپرسپولیساینبازیرابدو‬ ‫بدونتمرکزشروعکرد‪.‬الدحیلهمتیمینیستکهشماجلوی‬ ‫اندچاراشتباهشدهوتنبیهنشوید‪.‬اینتیمدر‪15‬دقیقهنخست‬ ‫کام ً‬ ‫البربازیتسلطپیداکردوتوانستدوگلبهپرسپولیسبزند‬ ‫تابازیکنانغافلگیرشوند‪.‬‬ ‫دلیل منتفی شدن انتقال طارمی به باشگاه بوردو‬ ‫دلیل منتفی شدن حضور مهدی طارمی در تیم بوردو فرانسه اعالم شد‪ .‬یکی از پیشنهادات‬ ‫جدی مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم ریواوه پرتغال در نقل و انتقاالت زمســتانی از تیم بوردو‬ ‫فرانسه بود اما در نهایت باشگاه ریواوه با این انتقال مخالفت کرد‪«.‬ادواردو ماکیا» مدیر ورزشی‬ ‫باشگاه بوردو چند روز پس از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت زمستانی فرانسه‪ ،‬درباره پیشنهاد‬ ‫به مهاجم ایرانی توضیحاتی داد‪.‬ادواردو گفت‪ :‬من تالش کردم تا مهدی طارمی را به بوردو بیاورم‬ ‫اما او یکی از مهمترین بازیکنان تیم ریواوه بود و انها هم نتوانســتند جایگزینی برای وی پیدا‬ ‫کنند‪.‬این مدیر باشگاه بوردو تصریح کرد‪ :‬من روی انتقال قرضی بازیکن هم کار کردم ولی فکر‬ ‫نمی کنم این ایده خوبی باشد‪.‬‬ ‫هوای تازه لیگ قهرمانان اروپا‬ ‫دراگاناسکوچیچ‪،‬سرمربیتیمملیفوتبال‬ ‫کشورمانگفت‪:‬ابتدامی خواهمدربارهتیمملی‪،‬‬ ‫برنامه های ان و اماده سازی تیم بگویم‪.‬‬ ‫دراگاناسکوچیچ‪،‬سرمربیتیمملیفوتبال‬ ‫کشورمان در اولین نشست خبری رسمی خود‬ ‫در این سمت اظهار داشت‪ :‬پیش از هر چیز روز‬ ‫مادر را تبریک می گویــم‪ .‬بدون وجود مادران‬ ‫هیچ کدامازمانبودیم‪.‬ابتدامی خواهمدربارهتیم‬ ‫ملی‪ ،‬برنامه های ان و اماده سازی تیم بگویم‪ .‬در‬ ‫ابتــدا می خواهم بگویم که انتخاب من افتخار‬ ‫بزرگی برای ماست فکر می کنم که این اولین بار‬ ‫اســت که یک مربی خارجی پس از پنج سال‬ ‫حضور در ایران به عنوان مربی تیم ملی انتخاب‬ ‫می شود‪ .‬این موضوع بار مسئولیت را بر دوش‬ ‫من ســنگین تر می کند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫مــورد موقعیت فعلی تیم ملــی در بازی های‬ ‫انتخابی جام جهانی ‪ 2022‬قطر هم باید بگویم‬ ‫شــاید تا االن تیم ملی در مسیر درستی قرار‬ ‫نداشته است‪ ،‬اما بنده اینجا هستم تا با دانشم در‬ ‫راستای موفقیت تیم ملی قدم بردارم‪ .‬دوست‬ ‫دارم به طور شفاف در مورد اهدافم صحبت کنم‪.‬‬ ‫هدف ما این است که هر بازی را با پیروزی پشت‬ ‫سربگذاریموانرژیمثبتبهفوتبالایرانتزریق‬ ‫کنیم که این هم به امید خدا منجر به صعود تیم‬ ‫ملی به جام جهانی خواهد شد‪.‬‬ ‫سرمربیتیمملیفوتبالکشورمانهمچنین‬ ‫تصریحکرد‪:‬درموردارتباطمباباشگاه هاهمباید‬ ‫بگویماغوشمابرایتمامپیشنهاداتباشگاه ها‬ ‫باز است و ارتباط دوجانبه با انها خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در هر زمینه ای نیاز به پیشنهاد باشگاه ها باشد‬ ‫من‪ 24‬ساعتهدراختیارپیشنهاداتانهاهستم‪.‬‬ ‫یکی از فواید حضور من در تیم ملی این است که‬ ‫بــا فوتبال ایران و ذهنیت بازیکنان ان اشــنا‬ ‫هستم‪ .‬این می تواند برای پیشبرد اهداف تیم‬ ‫ملی یک نکته مثبت باشد‪.‬‬ ‫اینمربیکرواتخاطرنشانکرد‪:‬مناکنون‬ ‫کارم را در تیم ملی شروع کرده ام و مرحله اول‬ ‫ان هم به پایان رسیده است‪ .‬باشگاه ها و عملکرد‬ ‫انها در مسابقاتی که حضور دارند از لیگ گرفته‬ ‫تا لیگ قهرمانان اســیا را زیر نظر گرفتم‪ .‬باید‬ ‫بگویم تمام نقاط مثبــت و منفی تیم ملی در‬ ‫گذشتهراهماستخراجکرده ایم‪.‬اکنونبایدروی‬ ‫بازیکنان لژیونرهای ایران در خارج از کشــور‬ ‫تمرکزکنیم‪.‬ازهمیناالنهمیکپیغامبهتمام‬ ‫بازیکنان فوتبال ایران می دهم‪ ،‬از نظر من تمام‬ ‫بازیکنان از شانس مساوی برای حضور در تیم‬ ‫ملی برخوردارند و بحث حضور انها در تیم ملی‬ ‫فقط بستگی به سطح امادگی شان دارد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬در چنــد روز اینده‬ ‫تمرکزمان روی لژیونرها خواهد بود و با توجه به‬ ‫پراکندگی حضور انها در تیم های باشــگاهی‬ ‫میسر نیست که همه انها را نزدیک ببینم‪ ،‬اما در‬ ‫تالش هســتیم تا حی االمکان بازیکنان را از‬ ‫نزدیک مالقــات کنیم و انهایی که شــرایط‬ ‫دیدارشــان نیســت با تماس تلفنی و تماس‬ ‫تصویــری ارتباط خواهیم داشــت تا بتوانیم‬ ‫انرژی مان را با انها به اشتراک بگذاریم و درباره‬ ‫برنامه های تیــم ملی با هــم صحبت کنیم‪.‬‬ ‫همان طور که گفتم برای ادامه رقابت های تیم‬ ‫ملیزمانکمیداریمونمی توانانتظارتغییرات‬ ‫زیادی را داشت‪ ،‬اما رفته رفته تغییر رفتار در تیم‬ ‫و اثر شــخصیتی بنده را در تیم ملی مشاهده‬ ‫خواهید کرد‪.‬‬ ‫کشتی گیر ایرانی پس از تغییر دادن قوانین «رستم» هند‪:‬‬ ‫فکر نمی کردند اول شوم‬ ‫دارنده مدال طالی کشتی ساحلی ‪ ۲۰۱۹‬جهان گفت‪ :‬من اولین و‬ ‫اخرین خارجی هستم که در هند توانستم عنوان «رستم» را به خود‬ ‫اختصاص دهم و هندی ها فکر نمی کردند اول شوم‪ .‬پویا رحمانی درباره‬ ‫حضورش در هند برای کشتی گرفتن اظهار داشت‪ :‬هندی ها مسابقات‬ ‫زیادی برگزار می کنند‪ .‬یکی از انها کشتی سنتی شان است که به اسم‬ ‫«گاما» روی خاک و به مدت ‪ 30‬دقیقه برگزار می شود‪« .‬گاما» پهلوان‬ ‫انهاست که الگوی ورزشی بروسلی هم بود‪ .‬او در‪ 70‬سالگی بدون باخت‬ ‫بوده و کسی دیگر با او کشتی نمی گرفت و فردی مقدس برای هندی ها‬ ‫محسوب می شود‪ .‬مجسمه های گاما در نقاط مختلف هندوستان دیده‬ ‫می شــود‪ .‬هندی ها فضای خالی زیادی در هر شهرشان دارند و هر ان‬ ‫ممکن اســت در نقطه ای از شهر و در این فضاهای خالی‪ ،‬حصارکشی‬ ‫کنندتابازدیدکنندگانازکشتی گیرانجداشوندوکشتیگامابرپاشود‪.‬‬ ‫وی در خصوص اینکه برنده و بازنده هر کشتی جایزه یکسانی دریافت‬ ‫می کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این قانون کشــتی روی خاک هندی هاست که‬ ‫برنده و بازنده به یک اندازه پول می گیرند‪ 6،7.‬ماه قبل یک بار اینجا امده‬ ‫بودم و این بار هم از دو ماه پیش امده ام‪ .‬از طریق یک مربی هندی دعوت‬ ‫شدم‪ .‬سال‪ 2017‬بعد از اینکه در مسابقات ساحلی جهان اول شدم‪ ،‬من‬ ‫را به همراه یکی از دوستانم برای کشتی گرفتن به هندوستان دعوت‬ ‫کردند‪.‬انزمانفقطدونفربودیم‪،‬امابعدازمن‪ 10،12‬کشتی گیرایرانی‬ ‫دیگر هم به هند امدند‪ ،‬چون با توجه به تعدد مسابقات در این کشور‪،‬‬ ‫درامد کشتی گیران خوب است‪.‬‬ ‫این کشــتی گیر افزود‪ :‬درامد هر مبارزه گاما بین یک تا ‪ 5‬میلیون‬ ‫است و در بعضی فصل ها رقابت خیلی زیاد می شود‪ ،‬اما در هوای سرد‬ ‫شاید در هفته دو مبارزه باشد‪ .‬این کشتی سنتی هندی ها روی خاک‬ ‫برگزار می شود و برای هر مسابقه حداقل‪ 20‬هزار نفر تماشاگر می ایند‪،‬‬ ‫چون عکس قهرمانان بنر می شود‪ .‬رحمانی که در اولین دوره بازی های‬ ‫ساحلی جهان مقام اول را به دست اورد‪ ،‬در خصوص اول شدنش در‬ ‫مسابقات رستم هند گفت‪ :‬این مسابقات تا امروز سه دوره برگزار شده‪،‬‬ ‫هندی ها دو «رســتم» داشتند که سومین دوره را برگزار کردند‪ .‬این‬ ‫مسابقات محدودیتی به لحاظ وزن و شرکت کننده ندارد‪ .‬انها هرگز‬ ‫فکر نمی کردند که بتوانم اول شــوم و به همین دلیل بعد از رقابت ها‬ ‫بحث های زیادی اینجا ایجاد شد که قوانین شان را تغییر دادند و مقرر‬ ‫شد در سال های اینده دیگر خارجی ها نتوانند در این رقابت ها حضور‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا در حالی از این هفته اغاز می شود که شرایط تیم ها تغییرات‬ ‫زیادی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫سه شنبه دوباره لیگ قهرمانان اروپا از سر گرفته می شود اما شرایط نسبت به شانزدهم دسامبر‬ ‫که مرحله یک هشتم نهایی قرعه کشی شد کامال متفاوت است‪ .‬در این دو ماه چشم انداز فوتبالی‬ ‫تغییرات قابل توجهی داشته اســت که تاثیر مستقیمی روی برترین رقابت های باشگاهی قاره‬ ‫داشته است‪ .‬رکوردهای خوب تیم ها در لیگ هایشان‪ ،‬امضای قرارداد با بازیکنان که ‪ ۱۶۶‬میلیون‬ ‫یورو هزینه شد یا تغییر سرمربی در این مدت دیده شد‪.‬‬ ‫رئال مادرید و بایرن مونیخ یک روی سکه هستند‪ .‬صدرنشینان کنونی اللیگا و بوندسلیگا در‬ ‫زمانی که لیگ قهرمانان متوقف شــده بود شرایط خود را بهتر کردند‪ .‬بارسلونا و یوونتوس خط‬ ‫هستند‪ .‬تغییر سرمربی روی عملکرد ابی اناری ها تاثیر گذاشت و هنوز شیوه بازی این تیم راضی‬ ‫کننده نیســت‪ .‬از طرفی بانوی پیر با وجود رکورد فوق العاده کریستیانو رونالدو (گلزنی در ‪۱۰‬‬ ‫بازی پیاپی) و در اوج قرار گرفتن ســتاره پرتغالی اش نتوانســت صدرنشینی اش را حفظ کند و‬ ‫اینتر اکنون در جایگاه نخست قرار دارد‪.‬‬ ‫دیگر تیمی که در این مدت ســرمربی اش تغییر کرده حریف بارسلوناست‪ .‬جنارو گتوزو پس‬ ‫از پایان مرحله گروهی هدایت ناپولی را بر عهده گرفت‪ .‬شــرایط تیم ایتالیایی بهتر شــده و سه‬ ‫پیروزی پیاپی به دست اورد که در این میان یوونتوس را هم شکست داد‪.‬‬ ‫اخرین نقل و انتقاالت زمســتانی می تواند مرحله یک هشتم نهایی را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫ناپولی و تاتنهام تیم هایی بودند که بیشترین هزینه را کردند و هر یک ‪ ۳۴.۵‬میلیون یورو خرج‬ ‫کردند‪ .‬اســیب دیدگی هری کین‪ ،‬تیم انگلیسی را مجبور به امضای قرارداد با برگوین کرد که‬ ‫گرانترین انتقال تیم های حاضر در یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان بود و تاتنهام ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫یورو به ایندهوون پرداخت‪.‬شــاگردان مورینیو در حالی به مصاف الیپزیگ خواهند رفت که در‬ ‫ژانویه دنی اولمو را به خدمت گرفتند‪ .‬بازیکن جوان اسپانیایی در مرحله گروهی با پیراهن دینامو‬ ‫زاگرب بازی های درخشــانی را به نمایش گذاشــت‪ .‬با این حال انتقالی که بیش از همه اروپا را‬ ‫تحت تاثیر قرارداد ارلینگ هالند بود‪ .‬دورتموند با ‪ ۲۰‬میلیون یورو مهاجم نروژی را خرید‪ .‬او در‬ ‫مرحله گروهی درخشــید و توانست با پیراهن سالزبورگ هشت گل به ثمر برساند‪ .‬شروعش با‬ ‫تیم المانی مانند یک فیلم بود تا واقعیت‪ .‬او در ‪ ۲۷۰‬دقیقه هشــت بار گلزنی کرد‪ ،‬یعنی به طور‬ ‫متوسط هر ‪ ۳۳‬دقیقه یک گل را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫پس از مرحله گروهی‪ ،‬منچسترسیتی و لیورپول همچنان بخت های اول قهرمانی محسوب‬ ‫می شــوند‪ .‬قرمزها شرایط را به نفع خود کرده اند‪ .‬این در حالی است که سیتیزن ها بدتر شدند‪.‬‬ ‫حریفان این دو تیم در یک هشــتم نهایی‪ ،‬رئال مادرید و اتلتیکو مادرید هستند‪ .‬اکنون شانس‬ ‫سفیدپوشان مادریدی بیشتر از قبل است چون شاگردان زین الدین زیدان بهتر شده اند‪ .‬از طرفی‬ ‫شــانس تیم دیگو پابلو سیمئونه برای عبور کردن از لیورپول کمتر شده است‪ .‬بارسلونا سومین‬ ‫بخت قهرمانی محسوب می شود‪.‬‬ ‫واکنش زیدان به محرومیت منچسترسیتی‬ ‫ســرمربی رئال مادرید نسبت به محرومیت ‪ ۲‬ســاله منچسترسیتی از حضور در رقابت های‬ ‫اروپایی واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫رئال مادرید یکشــنبه در هفته بیست و چهارم اللیگا به مصاف سلتاویگو می رود‪ .‬زین الدین‬ ‫زیدان در نشست خبری پیش از بازی گفت‪ :‬کلید موفقیت ادامه دادن روندی است که داشتیم‪.‬‬ ‫فردا حریفمان را می شناسیم‪ .‬سلتاویگو شایسته این جایگاه نیست و این تیم از همه جهت خوب‬ ‫اســت‪ .‬می دانیم بازی ســختی خواهد بود مانند همه بازی ها‪ .‬با این حال باید به روندمان ادامه‬ ‫دهیم و با تمرکز و هماهنگ بازی کنیم‪.‬ســرمربی رئال مادرید در ادامه اظهار کرد‪ :‬همه چیز به‬ ‫دفاع بستگی ندارد‪ .‬در فوتبال باید تعادل وجود داشته باشد‪ .‬دی ان ای رئال مادرید حمله و فوتبال‬ ‫بازی کردن است‪ .‬من برای این تیم بازی کرده ام و مسائل را دیده ام‪ .‬با این حال همیشه باید یک‬ ‫تعادل وجود داشته باشد‪ .‬باید در بخش دفاع خود را قدرتمند کرد و ما این کار را همیشه انجام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫یوفا‪ ،‬منچسترســیتی را به دلیل رعایت نکردن فیرپلی مالی دو سال از حضور در رقابت های‬ ‫اروپایی محروم کرد‪ .‬تیم انگلیســی می تواند در این فصل به رقابت خود در لیگ قهرمانان اروپا‬ ‫ادامه دهد و در مرحله یک هشتم نهایی باید به مصاف رئال مادرید برود‪ .‬زیدان درباره این اتفاق‬ ‫گفــت‪ :‬نمی دانم این محرومیت تغییر خواهد کرد یــا نه‪ .‬من تنها درباره فوتبال حرف می زنم و‬ ‫بازی هایی که برابر این تیم پیش رو داریم‪ .‬ســیتی تیمی جنگنده و قوی است و این محرومیت‬ ‫تغییری در انها ایجاد نخواهد کرد‪ .‬مشکل من بازی فرداست‪.‬‬ ‫گروه نخست کاروان وزنه برداری کشورمان‬ ‫به تاشکند اعزام شدند‬ ‫گروه نخست کاروان وزنه برداری نوجوانان و جوانان کشورمان‪ ،‬بامداد روز شنبه‪ ۲۷‬بهمن ماه‬ ‫به تاشکند محل برگزاری رقابت های قهرمانی ‪ ۲۰۲۰‬اسیا اعزام شدند‪ .‬به نقل از روابط عمومی‬ ‫فدراسین وزنه برداری‪ ،‬رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان ‪ 2020‬قاره اسیا‪ ،‬از روز جمعه ‪25‬‬ ‫بهمن ماه با رقابت وزنه برداران گروه دسته ‪ 40‬کیلوگرم دختران رده سنی نوجوان در شهر تاشکند‬ ‫ازبکســتان اغاز شد‪ 197 .‬وزنه بردار دختر و پسر نوجوان و جوان در این دوره از مسابقات حاضر‬ ‫هستند‪ 117 .‬پسر شرکت کننده که ‪ 48‬نفر در بخش نوجوانان و ‪ 85‬نفر هم در بخش جوانان با‬ ‫یکدیگــر به رقابت می پردازند‪ .‬تیم هــای ملی نوجوانان و جوانان به ترتیب با ‪ 4‬و ‪ 8‬ملی پوش در‬ ‫این دوره از رقابتهای شرکت کرده است که حسن عمادی در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به‬ ‫روی تخته خواهد رفت‪ .‬با انتشار استارت لیست رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان ‪2020‬‬ ‫اسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان‪ ،‬شریفی‪ ،‬حسن پور در دسته ‪ +109‬کیلوگرم رده سنی جوانان‬ ‫و محمدنیا و اســفندیاری در دسته ‪ +102‬کیلوگرم رده سنی نوجوانان در صدر گروه خود قرار‬ ‫دارند‪ .‬همچنین‪ ،‬گروه نخســت کاروان وزنه برداری نوجوانان و جوانان کشــورمان متشکل از‬ ‫(حسین پاکار‪ ،‬روح اهلل بیرانوند‪ ،‬میرمصطفی جوادی‪ ،‬محمد پورحسن و محمدرضا کاظمی نژاد‬ ‫مدیــر فنی تیم های ملی پایه) بامداد امروز (شــنبه‪ 27‬بهمن ماه) به تاشــکند محل برگزاری‬ ‫رقابت های قهرمانی ‪ 2020‬اســیا اعزام شدند‪ .‬برهمین اساس؛ حسین پاکار نخستین نماینده‬ ‫کشــورمان در این رقابت ها است که امروز (یکشنبه ‪ 27‬بهمن ماه) از ساعت ‪ 11‬صبح در دسته‬ ‫‪ 67‬کیلوگرم رده سنی جوانان به روی نخته می رود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!