روزنامه صاحب قلم شماره 3979 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 3979

روزنامه صاحب قلم شماره 3979

روزنامه صاحب قلم شماره 3979

‫رئیسی‪ :‬باید برای مردم در فرایند‬ ‫دادرسیوپیگیریاسیب های‬ ‫اجتماعینقشتعریفکرد‬ ‫تنها‪ ۳‬درصد امالک تهران‬ ‫مشمولمالیاتخانه های‬ ‫لوکسمی شوند‬ ‫رئیــس قوه قضائیــه گفت‪ :‬بســیاری از‬ ‫ناهنجاریها و اســیب های اجتماعی و حتی‬ ‫مسائل و مشکالت مربوط به محیط زیست و‬ ‫موضوع حفظ حقوق عامه با حضور مردم قابل‬ ‫حل است‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اغاز ضبط برنامه جدید مجری‬ ‫“حاال خورشید”‬ ‫رضارشیدپور‪:‬این“اتفاق”‬ ‫درتلویزیونبی سابقهاست‬ ‫ضبــط برنامه جدیــد رضا رشــیدپور در‬ ‫استودیویی در لویزان اغاز شده است‪.‬‬ ‫رضا رشیدپور پس از یک سال دوری از انتن‬ ‫تلویزیون حاال قرار اســت با برنامه جدیدی بار‬ ‫دیگر روی انتن شبکه سه بیاید‪ .‬برنامه “اتفاق”‬ ‫که ضبــط ان چند روزی اســت بــا حضور‬ ‫تماشــاگران متعدد در استودیو و بخش های‬ ‫مختلف و متفاوت اغاز شــده اســت و به نظر‬ ‫می رسد به زودی روی انتن برود‪.‬‬ ‫رشــیدپور که باکس صبحگاهی را با “حاال‬ ‫خورشید” در دست داشت‪ ،‬اخرین بار اسفند‬ ‫ســال گذشــته از انتن تلویزیــون و به قصد‬ ‫اســتراحت خداحافظی کرد اما این باکس به‬ ‫گروه برنامه ساز دیگری سپرده شد که هنوز هم‬ ‫ان را در دست دارند‪.‬‬ ‫پس از ان شایعاتی درباره ممنوع التصویری‬ ‫ایــن مجری مطرح تلویزیون شــنیده شــد‪.‬‬ ‫شایعاتی که ماجرای دوری رشیدپور از انتن را‬ ‫ماجرایی مشابه با انچه عادل فردوسی پور را از‬ ‫انتــن دور کرده می دانســتند و چندباری با‬ ‫شایعات دیگری که خبر از بازگشت این مجری‬ ‫با برنامه های مختلف شامگاهی و صبحگاهی‬ ‫می داد تکذیب شدند اما در نهایت قرعه به نام‬ ‫شب یلدا افتاد و ویژه برنامه این شبکه برای این‬ ‫شب باستانی که رشــیدپور را دوباره به انتن‬ ‫بازگرداند و خط بطالنی شــد بر همه شایعات‬ ‫ممنوع التصویری‪.‬‬ ‫در این مدت رضا رشــیدپور سرکی هم به‬ ‫سینما کشــید و قصد تهیه کنندگی فیلمی با‬ ‫عنوان “در رادار بمانید” را داشــت‪ .‬فیلمی که‬ ‫خودش می گوید محاســنی که مدت هاست‬ ‫صورتش را پوشانده از تست گریم همان فیلم‬ ‫باقی مانــده اما از سرنوشــت نهایی اش چیز‬ ‫دیگری نمی گوید‪ .‬از سوی دیگر رضا رشیدپور‬ ‫در ایــن ماههــای دوری از انتــن بیشــتر با‬ ‫توئیت هایش خبرساز شد‪.‬‬ ‫پنجره‬ ‫‪ 14‬میلیارد دالر‬ ‫برای واردات‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫تامینشد‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی گفت‪:‬‬ ‫علیرغم فشار حداکثری دولت امریکا و‬ ‫اقداماتی که برای ایجاد محدودیت در‬ ‫نقل و انتقاالت پولی و تجاری کشــور‬ ‫انجام شــده‪ ،‬مــا در ‪ ۱۱‬ماهه امســال‬ ‫خوشبختانه موفق شدیم ‪ ۳۵.۵‬میلیارد‬ ‫دالر تامین ارز بــرای واردات کاالهای‬ ‫اساســی و ضروری و مــواد اولیه انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫به نقــل از روابــط عمومــی بانک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬عبدالناصر همتی رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی در پیامی ویدئویی گفت‪:‬‬ ‫خوشــحالم خدمت مــردم عرض کنم‬ ‫علیرغم فشار حداکثری دولت امریکا و‬ ‫اقداماتی که برای ایجاد محدودیت در‬ ‫نقل و انتقاالت پولی و تجاری کشــور‬ ‫انجام شــده‪ ،‬مــا در ‪ ۱۱‬ماهه امســال‬ ‫خوشبختانه موفق شدیم ‪ ۳۵.۵‬میلیارد‬ ‫دالر تامین ارز بــرای واردات کاالهای‬ ‫اساســی و ضروری و مــواد اولیه انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬از ایــن ‪ ۳۵.۵‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ۱۴ ،‬میلیــارد دالر تامین ارز برای‬ ‫واردات کاالهــای اساســی‪ ،‬دارو‪،‬‬ ‫تجهیزات پزشــکی و نهاده های دامی‬ ‫بوده اســت و از این نظر فراوانی خوبی‬ ‫در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خوشحالم عرض کنم که‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه امســال حدود ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫دالر ارز حاصــل از صــادرات به چرخه‬ ‫اقتصاد کشور بازگشته است و حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد ان بصــورت واردات در برابر‬ ‫صــادرات بوده کــه با راهبــری بانک‬ ‫مرکــزی و توســط فعــاالن اقتصادی‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫همتی ادامــه داد‪ :‬بنابراین می توانم‬ ‫عرض کنم که با کمک فعاالن اقتصادی و‬ ‫همکارانم در بانــک مرکزی و همچنین‬ ‫تالش هایی که در وزارت نفت انجام می‬ ‫شود‪ ،‬ما امسال با قدرت توانستیم منابع‬ ‫مورد نیاز کشــور را تامین کنیم و انشاهلل‬ ‫این روند را در اینده هم ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫کارشــناس اقتصادی با اشــاره به برخی‬ ‫ایرادات مالیات بر خانه های لوکس گفت‪ :‬دامنه‬ ‫شمول این مالیات کم بوده و تنها ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد‬ ‫کل امالک تهران شامل ان می شوند‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سه شنبه‪ ۲۹‬بهمن‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 3979‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫روحانی‪ :‬دموکراسی‪ ،‬پارلمان و انتخابات‬ ‫را ما در منطقه پایه گذاری کردیم‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫ثبت نام کنکور‪ ۹۹‬باز‬ ‫مهلت دارد؛‬ ‫از ‪ ۱۲‬اسفند‬ ‫ش کشور‬ ‫ش اموز ‬ ‫ن سنج ‬ ‫مشاور عالی سازما ‬ ‫گفت‪ :‬مهلت مجدد ثبت نــام برای داوطلبان‬ ‫کنکور ‪ ۹۹‬از ‪ ۱۲‬اسفندماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫حسین توکلی افزود‪ :‬به منظور همراهی با‬ ‫ان دســته از داوطلبان متقاضی شــرکت در‬ ‫ل ‪ ۱۳۹۹‬رشته های با‬ ‫ی ســا ‬ ‫کنکور سراســر ‬ ‫ش عالی که‬ ‫ت اموز ‬ ‫ازمون دانشگاه ها و موسسا ‬ ‫در مهلت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۷‬بهمن ‪ ۹۸‬موفق به ثبت نام‬ ‫نشــدند‪ ،‬مهلت مجدد برای ثبــت نام در نظر‬ ‫گرفته شد‪.‬وی افزود‪ :‬ثبت نام کنکور سراسری ‬ ‫ی پذیرش در رشته های با ازمون‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬برا ‬ ‫ی روزانــه‪ ،‬نوبــت دوم (شــبانه )‪،‬‬ ‫دوره هــا ‬ ‫نیمه حضوری‪ ،‬مجــازی‪ ،‬پردیس خودگردان‬ ‫ش عالی‪ ،‬دانشگاه ‬ ‫ت اموز ‬ ‫دانشگاه ها و موسسا ‬ ‫یو‬ ‫ی غیرانتفاع ‬ ‫ش عال ‬ ‫ت اموز ‬ ‫پیا م نور‪ ،‬موسسا ‬ ‫همچنینرشته هایتحصیلیباازموندانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫توکلی خاطرنشــان کرد‪ :‬متقاضیان کنکور‬ ‫سراسری سال ‪ ۹۹‬که در مهلت تعیین شده (از‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۷‬بهمن مــاه ‪ )۹۸‬موفق به دریافت کد‬ ‫ســوابق تحصیلی نشــده یا به هر دلیل دیگر‬ ‫نتوانسته اند نسبت به ثبت نام در ازمون مذکور‬ ‫اقدام کنند می توانند در مهلت مجدد ثبت نا م از‬ ‫روزدوشنبه‪ ۱۲‬اسفندتاروزپنجشنبه‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬از طریق سایت سازمان سنجش در ازمون‬ ‫ثبت نام کنند‪ .‬مشــاور عالی سازمان سنجش‬ ‫یاداور شد‪ :‬متقاضیان کنکور سراسری سال ‪۹۹‬‬ ‫که در مهلت تعیین شده (از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۷‬بهمن ماه‬ ‫‪)۹۸‬همدرکنکور‪ ۹۹‬ثبت نامکردهاندمیتوانند‬ ‫درمهلتمجددثبت نا مازروزدوشنبه‪ ۱۲‬اسفند‬ ‫تا روز پنجشــنبه‪ ۱۵‬اسفند‪ ۹۸‬از طریق سایت‬ ‫سازمانسنجشنسبتبهویرایشاطالعاتخود‬ ‫در صورت نیاز اقدام کنند‪ .‬کنکور سراسری سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در روزهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬تیرماه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫برگزار می شــود و در مهلت‪ ۱۶‬تا‪ ۲۷‬بهمن ماه‬ ‫سال‪ ۹۸‬تعداد یک میلیون و‪ ۵۱‬هزار نفر در این‬ ‫ازمون ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫کدخدایی‪:‬‬ ‫انتخابات در امریکا نمایش دموکراسی است‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اعتراف جان کری به حکومت یک درصدی دالرکراسی در‬ ‫امریکا‪ ،‬گفت‪ :‬انتخابات در امریکا نمایش دموکراســی است‪ .‬عباســعلی کدخدایی قائم مقام و‬ ‫ســخنگوی شورای نگهبان در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت‪ :‬در حالی که ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫امریکایی ها به انتخابات در کشورشان بی اعتماد هستند‪ ،‬مقامات رژیم متقلب و رو به افول امریکا‪،‬‬ ‫با خیال سلطه و دخالت در امور دیگر ملت ها شب و روز می گذرانند!وی تاکید کرد‪ :‬وقتی جان کری‬ ‫نیز به حکومت یک درصدی دالرکراسی در امریکا اعتراف می کند‪ ،‬انتخابات در امریکا یعنی نمایش‬ ‫دموکراسی‪.‬گفتنی است‪ ،‬کدخدایی در ادامه عکسی از یک نمودار را منتشر کرد که در ان میزان‬ ‫اعتماد مردم کشورهای مختلف به روند انتخاب در ان کشور را نشان داده است‪.‬بر اساس این نمودار‪،‬‬ ‫امریکا در جایگاه بیست و هفتمین کشور در میان کشورهای جهان با تنها‪ ۴۰‬درصد اعتماد عمومی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫موسوی‪ :‬مردم ایران به تناقض گویی مقامات امریکا‬ ‫عادت کرده اند‬ ‫سخنگویوزارتامورخارجهگفت‪:‬مردمعزتمندایراننسبتبهتناقض گویی هایطیفیمعلوم‬ ‫الحال از مقامات امریکایی در خصوص کشورمان عادت کرده اند‪.‬‬ ‫سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص‬ ‫بی ربط گویی برخی مقامات امریکایی پیرامون انتخابات در کشــورمان‪ ،‬گفت‪ :‬اهتمام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به موضوع انتخابات در تراز باالیی در سطح جهانی و خصوصاً در منطقه قرار داشته و‬ ‫مردم عزتمند ایران نسبت به تناقض گویی های طیفی معلوم الحال از مقامات امریکایی در خصوص‬ ‫کشورمان عادت کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقامات امریکایی بهتر است به جای زیر سوال بردن انتخابات در ایران به سئواالت و‬ ‫ابهامات طیف وسیعی از مردم و نخبگان امریکا و جهان درباره سازوکارهای غیرشفاف و پیچیده‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری در امریکا که رای اکثریت مردم در ان نادیده انگاشته می شود و نیز‬ ‫روابط گسترده رژیم امریکا با کشورهایی که حتی با ساده ترین اشکال انتخابات هم بیگانه هستند‪،‬‬ ‫پاسخ دهند‪.‬گفتنی است‪“ ،‬برایان هوک” مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا با انتشار‬ ‫ویدیویی‪ ،‬تشکیکاتی در مورد انتخابات ایران اعمال کرده بود‪ .‬مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا نیز‬ ‫چندبار انتخابات در ایران را غیرشفاف اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫تقوی‪ :‬مجلس یازدهم مالحظات مجلس دهم را‬ ‫برای نظارت بر دولت نخواهد داشت‬ ‫کاندیدای فهرست شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت‪ :‬شورای ائتالف عزم دارد که برای نظارت‬ ‫بر دولت رودربایستی نداشته باشد و از ابزارهای نظارتی در حد اعال استفاده کند و در نظارت نیز‬ ‫جدی خواهد بود‪.‬‬ ‫حجت االسالم “سیدرضا تقوی” نامزد لیست شورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران می گوید‪:‬‬ ‫“باید نظارت استصوابی شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان از بررسی صالحیت ها اغاز شده و تا‬ ‫پایان دوره نمایندگی افراد ادامه داشته باشد”‬ ‫سید رضا تقوی معتقد است “مجلس دهم از انجایی که نظارت را به مزاحمت تعریف می کرد‪،‬‬ ‫بر دولت نظارت نداشت و اهل مالحظه کاری و رودربایستی بود”‪ ،‬او می گوید‪“ :‬شورای ائتالف در‬ ‫مجلس یازدهم عزم جدی دارد که برای نظارت بر دولت رودربایستی را کنار گذاشته و از ابزارهای‬ ‫نظارتی در حد اعال استفاده کند و در نظارت نیز جدی خواهد بود”‬ ‫تاکید او بر این است که “مجلس یازدهم مالحظات مجلس دهم را برای نظارت بر دولت نخواهد‬ ‫داشت”‬ ‫کاندیدای لیست شورای ائتالف نیروهای انقالب به انتقادات برخی اصالح طلبان از برخی نهادها‬ ‫و شوراها از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی نیز اشاره می کند و در‬ ‫پاسخ به ادعای انها که معتقدند وجود چنین شوراهایی مجلس را هیچ کاره کرده است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫“افراد با طرح این ادعاها به دنبال پوشاندن کم کاری های خود هستند؛ این افراد در نهایت به والیت‬ ‫و رهبری ایراد دارند‪ .‬بخشی از اظهارات این افراد با ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬واسطه به دشمنان خارج نشین می رسد”‬ ‫عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز توصیه های هم به مردم دارد‪ ،‬او تاکید می کند‪“ :‬مردم‬ ‫نباید به کسانی که پول توزیع می کنند تا رای جمع کنند‪ ،‬کسانی که کیسه دوخته اند تا به مجلس‬ ‫بروند و به االف و اولوف خود برسند و کسانی که مردم را در ستادهای انتخاباتی شان جمع می کنند‬ ‫و به انها وعده پست و مقام می دهند‪ ،‬رای بدهند”‬ ‫تقوی یکی از شاخصه های مجلس انقالبی را شجاعت در عرصه بین المللی می داند و می گوید‪:‬‬ ‫“مجلس باید در سیاســت های بین المللی شــجاعانه عمل کند‪ .‬نماینده ای که شجاعت ندارد و‬ ‫نمی تواند نطقی علیه استکبار کند به درد مجلس انقالبی نمی خورد‪”.‬‬ ‫سیاست‬ ‫حماس‪ :‬خواسته ملت فلسطین‪ ،‬قطع کامل روابط با امریکاست‬ ‫سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین تاکید کرد رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین‬ ‫و برخی نیروهای اطالعاتی این کشــور‪ ،‬هم چنان بر روی امریکا حســاب باز کرده اند‪ ،‬حال انکه‬ ‫خواسته ملت فلسطین‪ ،‬قطع رابطه با این کشور است‪.‬‬ ‫“فوزی برهوم” سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) از تشکیالت خودگران‬ ‫فلسطین انتقاد کرد‪.‬‬ ‫برهوم در یک نشست خبری گفت که تداوم دیدارهای سرویس اطالعات تشکیالت خودگردان‬ ‫فلسطین در کرانه باختری با عناصر سازمان جاسوسی امریکا (سیا) بیانگر این است که تشکیالت‬ ‫خودگردانوسرویسهایامنیتیان‪،‬همچنانبررویامریکاحساببازمی کنند‪.‬پایگاهاطالع رسانی‬ ‫حماس به نقل از برهوم گزارش داد که این نشستها در حالی صورت می گیرد که نقش امریکا در‬ ‫صلح تحمیلی امریکایی موســوم به “معامله قرن” و نقش این کشور در نابودی ارمان فلسطین‪،‬‬ ‫کامال مشخص است‪.‬‬ ‫تاکید چاووش اوغلو بر لزوم توقف حمالت در ادلب در استانه‬ ‫دیدار هیئت های ترکیه و روسیه‬ ‫وزیر امور خارجه ترکیه گفت‪ :‬در دیدار با وزیر خارجه روسیه تاکید کردیم باید تجاوزها به ادلب‬ ‫متوقف شده و اتش بس پایدار برقرار شود‪ .‬به نقل از اناتولی‪ ،‬مولود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ترکیه طی نشست خبری در حاشیه پنجاه و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ درباره دیدار خود با‬ ‫سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر خارجه روسیه اظهار داشت‪ :‬در دیدار با الوروف تاکید کردیم باید تجاوزها‬ ‫به ادلب متوقف شده و اتش بس پایدار برقرار شود‪.‬‬ ‫چاووش اوغلــو درباره دیدارهای خود در حاشــیه این کنفرانس همچنین گفت‪ :‬همانطور که‬ ‫می دانید روز دوشــنبه هیات های ترکیه و روســیه در مسکو دیدار خواهند کرد‪ .‬پیش از ان نیز با‬ ‫سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه دیدار و بر لزوم توقف تجاوزها به ادلب و برقراری اتش بس‬ ‫پایدار و غیر قابل نقض تاکید کردیم‪ .‬این موضوعات از سوی هیات های دو کشور هم بررسی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ترکیه همچنین درباره دیدار با وانگ یی‪ ،‬همتای چینی خود اظهار داشت‬ ‫که در این دیدار ضمن عرض تســلیت به مناسبت جان باختن جمعی از شهروندان این کشور‬ ‫در اثر ابتال به ویروس کرونا گفتم که ترکیه می تواند تجهیزات پزشکی بیشتری به چین ارسال‬ ‫کند‪.‬چاووش اوغلــو همچنین درباره این دیدار گفت‪ :‬به ویژه وضعیت تٌرک های اویغور را بطور‬ ‫مفصل مورد بحث قرار دادیم‪ .‬اینکه تٌرک های اویغور از حقوق برابر با شــهروندان چینی بهره‬ ‫مند بوده و در صلح و ارامش زندگی کنند به اولویت ترکیه تبدیل شــده است‪.‬وی همچنین با‬ ‫اشاره به اینکه در نشست کمیته بین المللی نظارت بر اتش بس لیبی به میزبانی هایکو ماس‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه المان نیز شــرکت کرده اســت‪ ،‬افزود ترکیه در این نشست بر لزوم برقراری‬ ‫اتش بس الزام اور در لیبی تاکید کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪3979‬‬ ‫سیاسی‬ ‫روحانی‪:‬دموکراسی‪،‬پارلمانوانتخاباترامادر‬ ‫منطقهپایه گذاریکردیم‬ ‫رئیس جمهور تعلیمو تعلمرااساسپیشرفتبشرو‬ ‫حرکتبه سمتکمالدانستوگفت‪:‬ازدوقطبیکردن‬ ‫فضادرهمهموضوعاتبایدفاصلهگرفتتاایراناسالمی‬ ‫در دانــش و علم بیش از پیش پیشــرفت کند‪.‬حجت‬ ‫االسالم حســن روحانی رئیس جمهور امروز در ایین‬ ‫پایانی سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی و‬ ‫تقدیرازبرگزیدگاناینجشنواره‪،‬بابیاناینکهدانشگاه ها‬ ‫بایدفضایعلمباشندوانهاراهمدوقطبینکنند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫علمودانشرانبایدبینجناح هاتقسیمکنیم‪.‬هرچیزی‬ ‫را در جامعه دوقطبی نکنید‪ ،‬قطب بندی‪ ،‬حزب و جناح‬ ‫جای خودش را دارد‪.‬‬ ‫متنسخنانروحانیدراینمراسمبهاینشرحاست‪:‬‬ ‫بسماهللالرحمنالرحیم‬ ‫رب العالمین و صلّی ّ‬ ‫نبینا‬ ‫الحمد ّلل ّ‬ ‫سیدنا و ّ‬ ‫الل علی ّ‬ ‫محمدوالهالطاهرینوصحبهالمنتجبین‬ ‫ّ‬ ‫بسیارخوشحالمکهدراینایامبسیارفرخندهسالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اســامی و فضای امادگی مردم برای‬ ‫حضور پای صندوق ارا شاهد این جشنواره مهم علمی‬ ‫هستیم‪.‬برایماافتخاراستکهدرجامعهامروزعالمان‪،‬‬ ‫اندیشمندانوفرهیختگانمسیرعلمودانشرابه پیش‬ ‫می برند‪ .‬همه ارزش انسان این است که در نقطه ای که‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬حرکت و تالش و شرایط نو را به نسل‬ ‫بعدواگذارمی کند‪.‬انچهگذشتگانبرایماانجامدادند‪،‬‬ ‫حاصل تالش و کوشش قرن ها یا هزاران سال در طول‬ ‫تاریخ بشر بوده است و انچه امروز به عنوان علم و دانش‪،‬‬ ‫علومپایهوعلوممختلفشاهدانهستیم‪،‬حاصلتالش‬ ‫وکوششقرن هاوسالیانمتمادیازسویاندیشمندان‬ ‫و دانشمندان است‪.‬در واقع در هر نسلی چند اجری را بر‬ ‫ایــن بنای رفیع می گذاریم‪ ،‬نســل های بعد دو مرتبه‬ ‫اقداماتجدیدراانجاممی دهند‪.‬همبرایماافتخاراست‬ ‫کهدانشمندانجامعهامروزوجامعهبشریدرتالش اند‬ ‫وهمبرایعزیزانیکهامروزبرندهاینجایزهشدند‪،‬افتخار‬ ‫است که توانستند در رقابت علم و دانش‪ ،‬گامی را فراتر‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫برایاینکهمادریکجامعه ایبتوانیمدرمسیررشد‬ ‫علمی قرار بگیریم که شــاید تعبیر کنیم اگر اخالق و‬ ‫معنویتراهمبهیکمعناییداخلعلمودانشبگذاریم‪،‬‬ ‫همهچیزازعلمودانشسرچشمهمی گیرد‪.‬علمودانش‬ ‫اســت که رفاه‪ ،‬زندگی و سبک زندگی انسان را عوض‬ ‫می کند‪ .‬اگر هنــر را به یک معنا در داخل علم و دانش‬ ‫تعریف کنیم و مادر فناوری را هم علم و دانش و پژوهش‬ ‫بدانیم در واقع بزرگترین امتیاز انســان ان اســت که‬ ‫می فهمد‪،‬عالممی شودومی تواندعالمیراتربیتکند؛‬ ‫یعنیتعلممی گیردوتعلیممی دهد‪.‬‬ ‫لبتهخداوندبهماایرانی هافرهنگبلنددادهکهجای‬ ‫افتخار برای ماست‪ ،‬تاریخی بسیار بلندی را به ما داده‬ ‫است ما بیش از انچه به جغرافیای مان افتخار کنیم به‬ ‫تاریخ مــان افتخار می کنیم؛ خداوند اندیشــمندان و‬ ‫دانشمندان و استعداد خوبی را به ما داده است؛ در این‬ ‫منطقه ما دمکراســی را در خاورمیانه در مشروطیت‬ ‫پایه گذاری کردیم؛ قبل از اینکه کســی در این منطقه‬ ‫پارلمانداشتهباشد‪،‬ماپارلمانبوجوداوردیموانتخابات‬ ‫درست کردیم و مردم را پای صندوق اراء اوردیم؛ یک‬ ‫ملت بزرگی هستیم؛ ملت اندیشمندی هستیم؛ البته‬ ‫نخوت و غرور هم نداریم و علم مان را در اختیار همه قرار‬ ‫می دهیم و از علم دیگران هم اســتفاده و بهره برداری‬ ‫می کنیم‪ .‬اگر اینچنین شد‪ ،‬مسیر ما مسیری است که‬ ‫امروزمی توانیمبرایرفاهمردموبرایزندگیبهترمردم‬ ‫تالشکنیمومشکالتجامعه مانراحلوفصلکنیم‪.‬‬ ‫در این چند ماه اخیر‪ 3، 2‬مرکز رفتم با اینکه به طور‬ ‫مداوم امار و اطالعات روزانه را می گیرم؛ برای من بسیار‬ ‫جالب توجه بود؛ در یــک مرکزی رفتم که کامیون را‬ ‫می ساختند و اخیرا ً تکمیل کردند با نام جدید ایرانی؛‬ ‫تمام این کامیون ایرانی اســت؛ یعنی موتورش‪ ،‬تمام‬ ‫قسمت ها‪ ،‬اتاقش‪ ،‬تمام این کامیون ایرانی از اول تا اخر‬ ‫اســت؛ یک جاهایی از یک شــرکت هایی استفاده و‬ ‫بهره برداریکردند‪.‬اینجایافتخارداردکهمادرشرایط‬ ‫تحریموفشارتوانستیمرویپایخودمانیکخودروی‬ ‫سنگینرادرستکنیم‪.‬‬ ‫دربخشتوربوفن‪،‬مرکزیرادرجنوببازدیدکردیم‬ ‫که امروز تامین کننده فن های بزرگ مورد نیاز بخش‬ ‫نفت و گاز است و در داخل به طور کامل تولید می شود‬ ‫کهایندرسال هایپیشنبودهاستوماامروزرسیدیم‪.‬‬ ‫اتفاقاًوزیر نفت که در این زمینه وسواس دارد همراه من‬ ‫بود و من از او سوال کردم و گفتم اینها در ایستگاه های‬ ‫پمپاژ فشارکه استفاده می شود‪،‬بانوع خارجی متفاوت‬ ‫استکهگفتنهوهمانکارکردراداردوباهمانکیفیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیسی‪:‬بایدبرایمردمدرفراینددادرسیوپیگیریاسیب هایاجتماعینقشتعریفکرد‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬بسیاری از ناهنجاریها‬ ‫و اسیب های اجتماعی و حتی مسائل و مشکالت‬ ‫مربوط به محیط زیســت و موضوع حفظ حقوق‬ ‫عامه با حضور مردم قابل حل است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی‬ ‫صبح امروز در جلسه مسئوالن عالی قضائی که با‬ ‫حضور جمعی از اســاتید حقوق‪ ،‬علوم اجتماعی و‬ ‫مسئوالن سازمانهای مردم نهاد با موضوع “رونمایی‬ ‫از دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای‬ ‫مردمی با قوه قضائیه” برگزار شد اظهار کرد‪ :‬انقالب‬ ‫اســامی ما و نهادهای اساســی برخاسته از این‬ ‫انقالب مبتنی بر جلوه خــاص‪ ،‬اراده و رای مردم‬ ‫اســت و تمام نهادهای اساسی کشور با رای مردم‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه “هرجا حضور مــردم را‬ ‫داشته ایم کار پیش رفته است” گفت‪ :‬حضور مردم‬ ‫در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن حضوری اســت پشتوانه‬ ‫بعدی حرکت نظام و مســئوالن‪ ،‬و جلوه خاص از‬ ‫تداوم نظام و انقالب است‪.‬‬ ‫پیش روی مجلس‬ ‫رئیس قوه قضائیه انتخابات ِ‬ ‫شورای اســامی را جلوه دیگری از حضور مردم‬ ‫خواند و گفت‪ :‬ســوال این است که؛ ایا نقش مردم‬ ‫بعد از حضور پای صندوقهای رای تمام می شود؟‬ ‫مــا باید چگونگی نقش مردم بعــد از حضور پای‬ ‫صندوقهــای رای را تعریف کنیــم‪ ،‬زیرا هر جا در‬ ‫مسائل سیاسی و اجتماعی به مردم نقش داده ایم‬ ‫موفــق بودیم و مهمترین جلــوه ان دفاع مقدس‬ ‫اســت که امام خمینی(ره) به مردم نقش دادند و‬ ‫پیروزی ها و موفقیت ها در دفاع مقدس ثمره نقش‬ ‫مردم بود‪.‬‬ ‫رئیسی با تاکید بر اینکه عرصه های حضور مردم‬ ‫عرصه های موفقیت امیز بوده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬طبق‬ ‫قانون اساســی مکلف هستیم در مسائل سیاسی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی به مردم نقش بدهیم‪ .‬بسیاری‬ ‫و مشــخص کنیم مردم چگونــه می توانند با قوه‬ ‫قضائیه همکاری کنند‪.‬‬ ‫از ناهنجاریها و اسیب های اجتماعی و حتی مسائل‬ ‫و مشکالت مربوط به محیط زیست و موضوع حفظ‬ ‫حقوق عامه با حضور مردم قابل حل است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا ادامه داد‪ :‬فقط در قانون های‬ ‫مجازات اســامی‪ ،‬ایین دادرسی کیفری و قانون‬ ‫امر به معــروف و نهی از منکر صراحتاً بیش از ‪30‬‬ ‫مورد به مردم نقش داده شده و فقط طبق همین‬ ‫‪ 3‬قانون دستگاه قضائی مکلف است به مردم نقش‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حکمی کــه رهبر معظم انقالب‬ ‫برای بنده حقیر صادر کردند یکی از بندها “مردمی‬ ‫بودن قوه قضائیه” و نگاه به مردم اســت و بنابراین‬ ‫یکی از تکالیف ما همین مسئله محسوب می شود‪.‬‬ ‫مردمی بودن با ســخن محقق نمی شود بلکه باید‬ ‫در حوزه اقدام و عمل برای مردم نقش فراهم کرد‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ما بیش از انکه به قوه قضائیه‬ ‫بــزرگ از نظر حجم و وســعت نیروی انســانی و‬ ‫گستردگی ان نیاز داشته باشیم به قوه قضائیه قوی‬ ‫نیاز داریم؛ قوه قضائیه قوی قوه ای اســت که نگاه‬ ‫مردم را در فرایند دادرســی و پیگیری مســائل‬ ‫اجتماعی همراه خود داشــته باشد و اجرای حق و‬ ‫عدالت کنیم و طبیعتاً این کار یک حرکت دوسویه‬ ‫است‪ ،‬یعنی هم قوه قضائیه باید به مشارکت مردم‬ ‫توجه داشته باشد و هم مردم باور‪ ،‬اراده و اقدام در‬ ‫حوزه عمل و اجرا را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود به نقش مردم در بحث‬ ‫زندانیان اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر توسط‬ ‫نهادهایــی همچون ســتاد دیه‪ ،‬بــرای زندانیان‬ ‫نیازمند و زندانیانی کــه جرائم غیرعمد مرتکب‬ ‫شــده اند کمکهای مالی جمع اوری می شود تا از‬ ‫هشدار الوروف به امریکا درباره استقرار‬ ‫ک در اروپا و اسیا‬ ‫موش ‬ ‫وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در یک نشست‬ ‫خبریدربارهتدارکامریکابرایاستقرارموشک های‬ ‫میانبرددراروپاواسیاهشدارداد‪“.‬سرگئیالوروف”‬ ‫وزیرخارجهروسیهبعدازحضوردرکنفرانسامنیتی‬ ‫مونیخ‪،‬نشسشتیخبریترتیبدادهودربارهمسائل‬ ‫مختلفبهویژهتحرکاتامریکایی هابرایاستقرار‬ ‫موشک هایشاندراروپاواسیامواضعمسکورابازگو‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫به نوشته “اســپوتنیک”‪ ،‬در ادامه هشدارهای‬ ‫مقام هایمسکودربارهاقداماتتحریک امیزموشکی‬ ‫واشنگتن‪،‬وزیرخارجهروسیهبهامریکادربارهعواقب‬ ‫استقرارموشک هایشدراروپاواسیاهشداردادهاست‪.‬‬ ‫سرگئیالوروفگفت‪“:‬البتهمادربارهاینموضوعبا‬ ‫فرانسهصحبتخواهیمکردامابهمنظورانکهبهیک‬ ‫توافق مفصل (در حوزه موشک ها) برسیم‪ ،‬ما باید‬ ‫مذاکراتچندجانبهومشورت هایچندجانبهداشته‬ ‫باشیمکهشاملایاالتمتحدههممی شود”‪.‬‬ ‫این مقام ارشد روس با انتقاد از مواضع امریکا در‬ ‫خروجازپیمانمنعموشک هایهسته ایمیا نبُرد‬ ‫تصریحکرد‪(“:‬ایاالتمتحده)اینپیمانرانابودکرد‬ ‫وفعاالنهدرحالهموارکردنزمینهبرایاســتقرار‬ ‫تسلیحاتیدراروپاوهمچنیناسیااستکهزمانی‬ ‫تسلیحاتممنوعهمحسوبمی شدندوانها(حاال)‬ ‫اینموضوعرامخفینمی کنند”‪.‬اشــارهالوروفبه‬ ‫تسلیحاتممنوعه‪،‬همانتسلیحاتوموشک هایی‬ ‫اســت که مفاد پیمان منع موشک های هسته ای‬ ‫میا نبُرداستقرارانهارامنعکردهبودپیمانیکهبعداز‬ ‫اقدام واشنگتن در خروج از ان‪ ،‬واکنش مسکو را به‬ ‫دنبالداشتومسکوهمازانخارجشد‪.‬کشورهای‬ ‫امریکاوروسیه بعدازماه هامتهمکردنیکدیگربه‬ ‫نقضمفادپیمانمنعموشک هایهسته ایمیان برد‪،‬‬ ‫مردادماهسالجاریرسماازانخارجشدند‪.‬‬ ‫زنــدان ازاد شــوند و مردم نیــز محبت و کمک‬ ‫می کنند اما باید ببینیم نقش مردم در “بازاجتماعی‬ ‫کردن” زندانی کجاست‪.‬‬ ‫رئیسی ادامه داد‪ :‬گاهی اوقات زندانیانی وجود‬ ‫دارنــد که بدون مالقات هســتند و در این موارد‬ ‫می توان با کمک گرفتن از سازمانهای مردم نهاد به‬ ‫مالقات این دسته از افراد رفت و طی چندین جلسه‬ ‫مالقات انها را متحول کرد‪ .‬قرار ما این اســت که‬ ‫وقتی کســی به زندان مــی رود در انجا متحول و‬ ‫بازاجتماعی شود و در همین راستا امام خمینی(ره)‬ ‫فرمودند که زندانها باید دانشگاه شود و این شعار‬ ‫دســت نیافتنی نیست و این سوال را امام به عنوان‬ ‫یک مسئله تحقق نیافتنی عنوان نکردند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه با تصریح به اینکه قوه قضائیه‬ ‫فقط وظیفه سزادهی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه قضائی‬ ‫هم نقش سزادهی و هم بازاجتماعی دارد تا زندانی‬ ‫و مجرم دوباره گرفتار اســیب اجتماعی نشود‪ .‬در‬ ‫فرایند دادرسی باید نقش مردم و میدان عمل انها‬ ‫تعریف شود و مردم در بازاجتماعی کردن زندانیان‬ ‫می توانند نقش موثری داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیسی ادامه داد‪ :‬از ابتدا که به امر رهبر معظم‬ ‫انقالب به عنوان رئیس دســتگاه قضا وارد این قوه‬ ‫شــدم همواره در ذهنم بود که چطور به مردم در‬ ‫دســتگاه قضائی نقش بدهیم و در همین راستا به‬ ‫برخی دوســتان و متخصصین اعــام کردیم که‬ ‫موضوع را بررســی کنند و در نهایت برخی از افراد‬ ‫این جلســه بیش از ‪ 30‬جلسه برای تهیه سازوکار‬ ‫الزم به منظــور نقش دهی به مردم برگزار کردند و‬ ‫در نهایت گام نخست یعنی تعریف سازوکار نقش‬ ‫مردم در دستگاه قضائی اماده شد و مردم می توانند‬ ‫از حوزه پیشــگیری گرفته تا حوزه دادرســی و‬ ‫بازاجتماعی کردن زندانی نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫ک به تروریسم‬ ‫الریجانی‪ :‬امریکا پشت صحنه کم ‬ ‫در منطقه است‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مبارزه با‬ ‫تروریســم را مسئله ای مهم می دانیم‪ ،‬هرچند که‬ ‫امریکا و بعضی کشــورهای منطقه پشت صحنه‬ ‫ک به تروریســم بوده اند‪.‬علی الریجانی رئیس‬ ‫کم ‬ ‫مجلس شورای اسالمی در کنفرانس خبری خود‬ ‫که در دمشــق برگزار شــد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از بدو‬ ‫پیروزی انقالب اســامی ملت و دولت ســوریه‬ ‫همیشــه کنار ملت و دولت ایران بوده اند و ما هیچ‬ ‫وقتاینحمایت هابه خصوصحمایت هایمرحوم‬ ‫حافظ اسد را در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه‬ ‫ایران فراموش نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که در طول ‪ 41‬ســال پس از‬ ‫انقالب اســامی‪ ،‬همــواره روابطــی راهبردی با‬ ‫جمهوری سوریه داشــته ایم ادامه داد‪ :‬سوریه از‬ ‫محورهای مهم مقاومت است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس افزود‪ :‬در شــرایطی که امریکا‬ ‫طرح معامله قرن را مطرح می کند‪ ،‬مواضع برخی‬ ‫کشورهای عربی را که چراغ سبز نشان داده اند‪ ،‬با‬ ‫موضع سوریه در مقابل رژیم صهیونیستی مقایسه‬ ‫کنید تا موضع مترقی سوریه روشن تر شود‪.‬‬ ‫الریجانــی گفت‪ :‬در مبارزه ای که ملت و دولت‬ ‫سوریه علیه تروریســم داشته اند‪ ،‬همواره از مردم‬ ‫ســوریه حمایت کرده ایم و مبارزه با تروریســم را‬ ‫مسئله ایمهممی دانیم‪،‬هرچندکهامریکاوبعضی‬ ‫کبهتروریسم‬ ‫کشورهایمنطقه‪،‬پشتصحنهکم ‬ ‫بوده اند‪.‬ویبااشارهبه سیاستمنطقه ایجمهوری‬ ‫اسالمی‪،‬عنوانکرد‪:‬جمهوریاسالمیخواستاران‬ ‫است که کشــورهای منطقه روابطی دوستانه با‬ ‫یکدیگر داشته باشند و اگر اختالفی بین انهاست‪،‬‬ ‫از طریق گفت وگو حل شــود که برای این منظور‬ ‫ل‪‎‬هایی را دنبال کردیم تا مشــکالت از طریق‬ ‫مد ‬ ‫گفت وگو رفع گردد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫صادرات‪ ۵۷۰‬میلیون دالری گیاهان دارویی‬ ‫مشاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته‪ ۵۷۰‬میلیوندالرصادراتگیاهانداروییداشته ایمکهتنها‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ان متعلق به یک استان بوده است‪.‬‬ ‫حسین زینلی دیروز در ستاد توسعه گیاهان دارویی لرستان که درمحل سالن‬ ‫جلسات استانداری برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نگاه بشریت به سالمت است و باید از‬ ‫طبیعت حفاظت کنیم و از ان بهره برداری مناسب داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زنجیره ارزشی در جهاد کشاورزی تعریف شده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬زنجیره ارزش یعنی از زمین کشــاورزی تا ســفره مردم باید پیش بینی و‬ ‫ارزش گذاری شود‪.‬‬ ‫مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم برای استان برنامه‬ ‫موفقیت امیزداشتهباشیمبایدزنجیرهارزشتعریفشود‪،‬اظهارکرد‪:‬قطب بندی‬ ‫در محصوالت گیاهان دارویی ضروری است به عنوان نمونه محصوالت ارزشمند‬ ‫استان نظیر موسیر‪ ،‬باریجه‪ ،‬شیرین بیان و … مشخص شود‪.‬‬ ‫زینلی با اشاره به اینکه سال گذشته‪ ۵۷۰‬میلیون دالر صادرات گیاهان دارویی‬ ‫داشــته ایم که تنها ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر ان متعلق به یک استان بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه هاومراکزتحقیقاتیبایدرویمحصوالتارزشمندهرمنطقهتمرکزکنند‬ ‫تا تحول ایجاد شود‪ ،‬اگر انواع داروها و مواد غذایی را تولید می کردیم ایا به اندازه‬ ‫زعفران ارزشــمند نبود؟ و این درحالیســت گیاه زعفران با مشــقت ب ه دست‬ ‫می اید‪ .‬مشاوروزیرجهادکشاورزیبااشارهبهاینکهبرایرقابتبادنیابایدفرایندها‬ ‫را جاری کنیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در سال های گذشته ارزش های دالری از صادرات موسیر‬ ‫کمنداشتیمامایکیازچالش هاییکهدرمورداینگیاهداشتیمنبودبذربودوگرنه‬ ‫سیاست ما کشت موسیر در کل زاگرس بود‪.‬‬ ‫وی بر ایجاد تولید بذر اســتاندارد موسیر در استان تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬در‬ ‫لرستان گیاهانی نظیر کرفس و موسیر ارزش اوری زیادی خواهد داشت و یکی از‬ ‫سیاست های ما این است که طرح های توجیهی این محصوالت را انجام دادیم‪.‬‬ ‫زینلی با بیان اینکه یکی از سیاست های ما برندسازی محصوالت است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪:‬برایهرمحصولیبایدحداکثراستانداردهاراانجامدهیموبذرهایاستاندارد‬ ‫تولید و نقطه جغرافیایی محصول را مشخص کنیم تا ارزش افزوده ان ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫اینمسئولبابیاناینکهامادگیداریمتشکلموسیررابرایلرستانراه اندازی‬ ‫وکلاختیاراتخودرابهاینتشکلواگذارکنیم‪،‬گفت‪:‬شرکتهلدینگدرلرستان‬ ‫نداریموچنانچهایجادشودبااستانداردسازیو…می تواندارزشوبهرهوریباالیی‬ ‫را ایجاد کند‪.‬‬ ‫ مشــاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کشور محصول استاندارد با بار‬ ‫میکروبــی کم داریم‪ ،‬عنوان کرد‪ ۱۸۰ :‬میلیون دالر محصول گیاهان دارویی به‬ ‫کشور وارد کردیم؛ محصوالت ما را خام می خرند و بار میکروبی ان کم و سپس به‬ ‫مابرمی گرداند‪.‬‬ ‫ساماندهی بازار محصوالت کشاورزی‬ ‫از جمله خرما‬ ‫عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس گفت‪ :‬برای ساماندهی بازار محصوالت‬ ‫کشــاورزی از جمله خرما راهکارهای مناسبی وجود دارد‪ .‬برای مثال ما هر سال‬ ‫می دانیم که در ماه رمضان قیمت خرما افزایش می یابد اما از راهکاری همچون‬ ‫معامالت اتی بورس کاال استفاده نمی کنیم‪.‬‬ ‫درخت نخل و خرما جزو الینفک اقلیم جنوب است از این رو هزاران هکتار از‬ ‫اراضی استان های جنوبی کشور به کشت این محصول استراتژیک و منحصر به‬ ‫فرد اختصاص یافته است‪ .‬طی سال های گذشته خرما هم از نوسانات قیمتی در‬ ‫امان نبوده و مردم در مواقع مختلف به خصوص ماه مبارک رمضان با رشد عجیب‬ ‫قیمتخرماروبهرومیشوندکهالبتهسودناشیازرشدقیمتهابهجیبکشاورز‬ ‫نمی رود‪ .‬در واقع وقتی نخلداران در فصل برداشــت به همراه خانواده هایشــان‬ ‫مشغول جمع اوری محصول هستند تا روزی یکسال خود را بدست اورند عده ای‬ ‫فارغ از هرگونه زحمت و مشقت با ایجاد بازار سیاه و شکستن قیمت ها به داللی‬ ‫در این عرصه می پردازند‪ .‬عضو کمیســیون کشاورزی مجلس در همین زمینه‬ ‫عرضه خرما در بورس را یکی از راهکارها برای رفع مشــکالت بازار این محصول‬ ‫عنوان کرد وگفت‪ :‬کشاورزان در ایران هر محصولی که تولید کنند‪ ،‬سود زیادی از‬ ‫فروش ان نمی برند و بخش عمده ســود محصوالت کشاورزی به جیب دالالن‬ ‫می رود‪.‬خرماهمازجملهمحصوالتیاستکهبینقیمتفروشانبهمصرف کننده‬ ‫نهاییوقیمتخریدازکشاورزان‪،‬فاصلهبسیاریاست‪،‬چراکه قیمتاینمحصول‬ ‫با توافق دالالن تعیین می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم دشتستان در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد‪ :‬برای بهبود‬ ‫فرایندها‪ ،‬موضوع عرضه خرما در بورس مکاال مطرح شده که این اتفاق عالوه بر‬ ‫انکه امکان عرضه مستقیم کشاورزان در بورس‪ ،‬کشف عادالنه قیمت و کنار رفتن‬ ‫دالالن را فراهم می کند‪ ،‬به مرور بر رشد انگیزه در زمینه تولید بهتر و باکیفیت تر‬ ‫نیز اثر گذار خواهد بود‪ .‬وی با بیان اینکه عرضه خرما در بورس می تواند به اقتصاد‬ ‫استانهایخرماخیزکشورکمککند‪،‬افزود‪:‬بایدتوجهداشتعرضهمحصوالت‬ ‫کشــاورزی در بورس کاال مسیری اســت که می تواند پتانسیل کشور در تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی را نشان دهد تا اقتصاد استان ها در مسیر رشد و شکوفایی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به طور حتم استان های تولید خرما نیز می توانند با تولید این محصول‬ ‫پر سود و صادراتی در رشد و رونق اقتصادی استان و کشور تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫قرارداد اتی به کار بازار خرما می اید‬ ‫محمدباقرسعادتدرادامهبهموضوعرشد قیمتخرمادرزمانهایمشخص‬ ‫اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در بورس کاال ابزارهای مالی وجود دارد که ریسک در‬ ‫اینده را مدیریت می کند برای مثال در قرارداد اتی‪ ،‬معامله گران یک محصول را‬ ‫برای تحویل اینده معامله می کنند و از ریســک نوسانات قیمت در طول زمان‬ ‫قرارداد مصون می مانند که این اتفاق برای بسیاری از بازارهای کاالیی کشور از‬ ‫جملهبخشکشاورزیراهگشاست‪.‬عضوکمیسیونکشاورزی‪،‬اب‪،‬منابعطبیعی‬ ‫و محیط زیست مجلس عنوان کرد که عرضه محصوالت کشاورزی در بورس و‬ ‫معامالت اتی و گواهی سپرده کاالیی امکان فروش محصول با قیمت مناسب را‬ ‫فراهم می کند و باعث می شود کشاورزان با خیال راحت تر‪ ،‬اطمینان بیشتر و به‬ ‫شرط تضمین به تولید بپردازند‪ .‬با بیان اینکه مهم ترین چالش بازار خرما‪ ،‬عدم‬ ‫ثباتدرمقرراتمربوطبهصادراتاست‪،‬گفت‪:‬ایرانبهسببوضعیتجغرافیایی‪،‬‬ ‫پتانسیلکشتانواعخرماراداراستوباتوجهبهمرغوبیتوکیفیتباالیخرمای‬ ‫کشور‪ ،‬این محصول در بازارهای صادراتی طرفداران بی شمار دارد‪.‬نماینده مردم‬ ‫در مجلس ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه تنوع تولید خرما در کشور را شاهد هستیم‬ ‫به طور یقین می توان با برنامه ریزی برای عرضه خرما در بورس کاال که در واقع‬ ‫انتخاب شفافیت برای فعاالن این بازار است‪ ،‬زمین ه را برای رونق تولید و صادرات‬ ‫خرمای در کشور فراهم کرد‪.‬محمدباقر سعادت در ادامه به موضوع رشد قیمت‬ ‫خرما در زمان های مشــخص اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در بورس کاال ابزارهای‬ ‫مالی وجود دارد که ریسک در اینده را مدیریت می کند برای مثال در قرارداد اتی‪،‬‬ ‫معاملــه گران یک محصول را برای تحویل اینده معامله می کنند و از ریســک‬ ‫نوسانات قیمت در طول زمان قرارداد مصون می مانند که این اتفاق برای بسیاری‬ ‫از بازارهای کاالیی کشور از جمله بخش کشاورزی راهگشاست‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس عنوان کرد که عرضه‬ ‫محصوالت کشــاورزی در بورس و معامالت اتی و گواهی سپرده کاالیی امکان‬ ‫فروش محصول با قیمت مناسب را فراهم می کند و باعث می شود کشاورزان با‬ ‫خیال راحت تر‪ ،‬اطمینان بیشتر و به شرط تضمین به تولید بپردازند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3979‬‬ ‫تنها‪ ۳‬درصد امالک تهران مشمول‬ ‫مالیاتخانه هایلوکسمی شوند‬ ‫کارشناس اقتصادی با اشــاره به برخی ایرادات‬ ‫مالیات بر خانه های لوکس گفت‪ :‬دامنه شمول این‬ ‫مالیات کم بوده و تنها ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد کل امالک تهران‬ ‫شامل ان می شوند‪.‬‬ ‫نرگس رزبان‪ ،‬کارشناس برنامه ریزی مالیات های‬ ‫بخش مســکن با بیان اینکه این پایــه مالیاتی در‬ ‫خصوص امالک لوکس و گران قیمت در دنیا تجربه‬ ‫شده و پایه مالیاتی مناسبی است گفت‪ :‬از انجایی که‬ ‫در ایران مالیات بر درامد به صورت کامل و شــفاف‬ ‫وجود نــدارد‪ ،‬ایجاد ایــن پایه مالیاتــی می تواند‬ ‫ضعف های موجود در بخش مالیات بر مجموع درامد‬ ‫اشخاص را پوشش دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی ایرادات به این پایه مالیاتی‬ ‫وارد است‪ ،‬افزود‪ :‬از جمله ایرادات این است که دامنه‬ ‫شــمول این مالیات کم بوده و تنها ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد کل‬ ‫امالک تهران شامل مالیات بر خانه های گران قیمت‬ ‫(مالیات بر خانه هــای باالی ‪ ۱۰‬میلیــارد تومان)‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رزبان ادامه داد‪ :‬از دیگر ایرادات ان این است که بر‬ ‫پایهسامانهشناساییسامانهامالکاست(سامانملی‬ ‫امالک و اسکان) که قرار است وزارت راه و شهرسازی‬ ‫ان را تکمیــل و راه اندازی کرده و به ســازمان امور‬ ‫مالیاتی برای شناسایی خانه های خالی و اجرای قانون‬ ‫مالیات بر خانه های خالی اختصاص دهد‪ ،‬بنا شــده‬ ‫اســت در حالی که وزارت راه و شهرســازی چنین‬ ‫سامانه ای ندارد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشــناس اقتصادی‪ ،‬نحوه قیمت‬ ‫گذاری امالک مشمول این پایه مالیاتی نیز مشخص‬ ‫نیست که چه نوع امالکی شامل ان شده و چگونه‬ ‫قرار اســت این امالک قیمت گذاری شوند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه دوره زمانی اجرای ان در صورت تصویب در‬ ‫مجلس‪ ،‬یک ساله است که با توجه به طوالنی بودن‬ ‫زمان تهیه ائین نامه ان‪ ،‬ممکن اســت به اجرا در‬ ‫سال اینده نرسد‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد‪ :‬مهمترین‬ ‫ُحسن این پایه مالیاتی این است که در زمینه عدالت‬ ‫اجتماعی می تواند اتفاق مناسبی باشد؛ به خصوص‬ ‫که این احتمال وجود دارد که در الیحه جامع و کاملی‬ ‫که برای اصالح قانون مالیات های مســتقیم توسط‬ ‫سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد تهیه و به دولت‬ ‫ارائه شــده‪ ،‬این پایه مالیاتی نیز درج شده باشد و در‬ ‫کنار مالیات مجموع درامد‪ ،‬به شفاف و کارامدسازی‬ ‫مالیات ها کمک کند‪.‬‬ ‫تولید تخم مرغ به مرز یک میلیون تن رسید‬ ‫رئیسسازماندامپزشکیبااشارهبهاینکهدرتولیدتخممرغبهمرزیکمیلیون‬ ‫تن رسیده ایم‪،‬گفت‪:‬بیش از‪ ۱۶۰۰‬واحد مرغ تخم گذاردرکشور فعالیت میکند‪.‬‬ ‫علیرضا رفیعی پور در مراسم رونمایی از سند برنامه ملی ارتقا کیفیت بهداشتی و‬ ‫تضمین سالمت تخم مرغ که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حالحاضرازطرحیرونماییمی شودکهتبلورهمکاریبخشخصوصیوبخش‬ ‫دولتی در خصوص امنیت غذایی مردم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید تخم مرغ و تخم ماکیان در کشور به یک قدرت منطقه ای‬ ‫تبدیل شده و حفظ این قدرت در گرو تفکر تولید کننده ای است که به امنیت‬ ‫غذایی و بهداشــت توجه دارد که همین توجه باعث به وجود امدن طرح ملی‬ ‫ارتقای کیفیت بهداشتی تخم مرغ شده است‪.‬رفیعی پور با اشاره به اینکه در‬ ‫بخش کشــاورزی ضایعات وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه دامپزشکی این است که‬ ‫ان بخش از محصول که در گروه ضایعات قرار می گیرد‪ ،‬به دست مصرف کننده‬ ‫نرسد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه در تولید تخم مرغ به مرز‬ ‫یکمیلیونتنرسیده ایم‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬ضمانتکیفیتوبهداشتیبودناین‬ ‫تخم مرغ باید توسط دامپزشکی‪ ،‬معاونت امور دام و بخش خصوصی تامین شود‬ ‫تا مصرف کننده با ارامش و بدون نگرانی ان را مصرف کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۶۳۲‬واحد مرغ تخم گذار و ‪ ۱۴۰‬واحد بسته بندی‬ ‫مرغ در کشور فعالیت می کنند و از سال‪ ۸۰‬تاکنون‪ ،‬اجرای الگویی با عنوان بسته‬ ‫بندی تخم مرغ در حال انجام است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات سیگا ر قاچاق مهمترین عامل‬ ‫ضربه به تولید داخلی‬ ‫مدیر عامل دخانیات ایران گفت‪ :‬واردات سیگار های‬ ‫قاچــاق مهمترین عامل ضربــه زدن به تولید داخلی و‬ ‫اشتغال است‪.‬‬ ‫در بازدید چند ســاعته سیاوش افضلی‪ ،‬فعالین بازار‬ ‫محصوالت دخانی ضمن بیان مشکالت و دغدغه های‬ ‫خود در این صنف‪ ،‬فضای کسب و کار این حوزه از اقتصاد‬ ‫کشور را به علت ورود محصوالت قاچاق ارزان قیمت با‬ ‫حاشیه سود باال و عرضه نامناسب محصوالت داخلی و‬ ‫نبود حاشیه سود مناسب در این محصوالت‪ ،‬نابسامان و‬ ‫با معضالت جدی توصیف کردند‪.‬‬ ‫در ادامه بازدیــد‪ ،‬فعاالن بازار از توزیع فراوان و انبوه‬ ‫سیگار های قاچاق در بازار مصرف کشور و گسترش تولید‬ ‫و فروش برند های جعلی با نام شــرکت دخانیات ایران‬ ‫هشدار دادند و خواهان جلوگیری و ممانعت از تولید و‬ ‫توزیع غیر قانونی این نوع از محصوالت و برخورد جدی‬ ‫و قانونی با این پدیده در بازار شدند که موجبات افت در‬ ‫فروش محصوالت تولید داخل را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫فروشــندگان نیز خواهان توجه جدی مســئولین‬ ‫فروش به نظرات این صنف شــدند و اعالم داشتند که‬ ‫شــرکت دخانیات ایران به لحاظ قدمت تاریخی حدود‬ ‫یکصد سال و جایگاه مهمی که بعنوان یک شرکت ایرانی‬ ‫در تامین نیاز مصرف بازار کشور دارد‪ ،‬شایسته سهمی‬ ‫به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی بوده و تاکید داشته که‬ ‫کیفیت محصوالت و ثبات قیمت در کم شــدن قاچاق‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫همچنین فروشندگان ضمن قدردانی و استقبال از‬ ‫حضور بی ســابقه مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در‬ ‫بازار‪ ،‬با توجه به وضع موجود صنعت دخانیات درخواست‬ ‫داشــتند تا ســاز و کاری جهت افزایش تمایل قاچاق‬ ‫فروشان به فعالیت های اقتصادی و قانونی و همکاری با‬ ‫شرکت دخانیات ایران ایجاد شود‪.‬‬ ‫فعالین بازار فروش محصوالت دخانی و فروشندگان‬ ‫رسمی در بازار‪ ،‬خواهان برگزاری جلسه هم اندیشی با‬ ‫حضور مدیر عامل شرکت و مدیران و مسئولین بخش‬ ‫فروش شــرکت دخانیات ایران شدند که با استقبال و‬ ‫موافقت افضلی همراه و مقرر شد در اسرع وقت این جلسه‬ ‫در محل شرکت دخانیات ایران برگزار و راه کار ها برای‬ ‫بهبود شرایط جهت همکاری های بلند مدت و حمایت‬ ‫از اشتغال و تولید داخلی مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫تالش امریکایی ها برای دست‬ ‫اندازی به اموال ایران در ایتالیا‬ ‫ناکامماند‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد با تالش های حوزه حقوقی این‬ ‫بانــک‪ ،‬درخواســت خواهان های امریکایــی در مورد‬ ‫شناسایی و اجرای رای دادگاه نیویورک در ایتالیا‪ ،‬رد شد‪.‬‬ ‫پس از انکه ورثه برخی از قربانیان حادثه‪ 11‬سپتامبر(‬ ‫هاولیش و دیگران) با تحریک دولت امریکا در سال‪2011‬‬ ‫موفق به اخذ رای از دادگاهی در نیویورک به محکومیت‬ ‫دولــت ج‪.‬ا‪.‬ایــران و بانک مرکزی شــدند‪ ،‬در تاریخ ‪24‬‬ ‫ژانویه‪ 2018‬دادخواستی را به خواسته شناسایی و اجرای‬ ‫رای دادگاه امریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی‬ ‫بــه میــزان ‪ 5.990.876.696‬دالر امریکا‪ ،‬نزد محاکم‬ ‫کشور ایتالیا مطرح کردند‪.‬‬ ‫دادگاه ایتالیایــی در ابتدا در تاریخ ‪ 14‬ژوئن‪ 2018‬با‬ ‫صدور قراری‪ ،‬دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان‬ ‫مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد‪.‬‬ ‫سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکالی‬ ‫خبره محلی نسبت به تجدید نظرخواهی از رای مذکور‬ ‫اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رایی در تاریخ‬ ‫‪ 10‬اکتبــر ‪ ،2018‬ضمن پذیرش اعتراض این بانک ‪ ،‬از‬ ‫قرار مذکور رفع اثر کرد‪.‬‬ ‫خواهان ها مجــددا برای توقیف امــوال این بانک‪،‬‬ ‫دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی‬ ‫کننده به دعوی با صدور رای در تاریخ ‪ 17‬اوریل ‪،2019‬‬ ‫خواسته خواهان ها را رد کرد‪.‬‬ ‫این رای مورد اعتراض خواهان های پرونده هاولیش‬ ‫قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ‬ ‫جمعه دهم ژانویــه ‪ ،2020‬بدون ورود در ماهیت دعوا‪،‬‬ ‫اعتراض خواهان ها را مــورد پذیرش قرار نداد و به این‬ ‫ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران حاصل شد‪.‬‬ ‫هزینه ساخت ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫‪ ۱۰‬ساله بازمی گردد‬ ‫معاون وزیر راه گفت‪ :‬طبق مصوبه دولت در سال ‪،۸۲‬‬ ‫هزینه احداث ازادراه تهران‪-‬شــمال باید طی ‪ ۱۰‬سال‬ ‫مســتهلک شــود‪ .‬امیرمحمود غفاری گفت‪ :‬با تکمیل‬ ‫عملیــات اجرایی قطعه یــک ازاد راه تهران ‪ -‬شــمال‬ ‫پیشرفته ترین ازادراه کشور با باالترین سطوح استاندارد‬ ‫جهانی زیر بار ترافیک ازمایشی رفت و بزودی بهره برداری‬ ‫رسمی ان اغاز می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬طول قطعه یک ازادراه‬ ‫تهران ‪ -‬شمال ‪ ۳۲‬کیلومتر است که با افتتاح این قطعه‬ ‫مسافت بین شهر تهران تا چالوس ‪ ۶۰‬کیلومتر کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی در توضیح چرایی این هزینه سرسام اور‬ ‫برای این طرح افزود‪ :‬با توجه به کوهستانی و صعب العبور‬ ‫بودن واریانت مســیر اتصال تهران به جاده چالوس در‬ ‫منطقه شهرستانک‪ ،‬احداث این ازادراه ناگزیر از ساخت‬ ‫و احداث ‪ ۴۰‬رشــته تونل مجهز به طــول مجموع ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتر (رفت و برگشت) که ‪ ۴۵‬درصد از کل طول این‬ ‫مسیر را شامل می شود‪.‬معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین در این مسیر ‪ ۲۵‬دستگاه پل به طول در‬ ‫مجمــوع ‪ ۳‬کیلومتــر و ‪ ۱۰۰‬متر وجــود دارد‪.‬معاون‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬طوالنی ترین تونل کشور به نام تالون به طول ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۵۰‬متر در این قطعه احداث شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫‪ 885‬هزار بشکه بنزین اکتان ‪ 87‬صادر شد‬ ‫‪ 885‬هزار بشکه بنزین اکتان ‪ ۸۷‬معادل ‪ ۱۰۲٫۲۳۵‬تن از این فراورده با کیفیت ایرانی به ارزش‬ ‫‪ ۵۶‬میلیون و ‪ ۹۸۱‬هزار و ‪ ۸۶۹‬دالر به مقاصد دریایی خارجی صادر شد‪.‬‬ ‫روز سه شنبه ‪ ۲۴‬دی ماه ‪ ۱۳۹۸‬از رینگ دریایی بین الملل بورس انرژی ایران ‪ ۸۸۵‬هزار بشکه‬ ‫بنزین اکتان ‪ ۸۷‬معادل ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۲۳۵‬تن از این فراورده با کیفیت ایرانی به ارزش ‪ ۵۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۸۱‬هزار و ‪ ۸۶۹‬دالر به مقاصد دریایی خارجی صادر شد‪.‬‬ ‫قیمت پایه هر بشکه از این محموله که از طریق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی عرضه شد‬ ‫برابر با منهای ‪ ۵‬پریمیوم دالری و بر مبنای قیمت ‪ ۴۵/۶۹‬دالر به ازای هر بشکه بنزین اکتان ‪ ۸۷‬بود‬ ‫که با همان قیمت پایه و ارزشی بالغ بر ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۰۷‬میلیارد و ‪ ۶۴۳‬میلیون و ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۸۷۵‬ریال‬ ‫معامله شده است‪.‬‬ ‫روس ها به هک کردن شرکت گاز اوکراین متهم شدند‬ ‫در شرایطی که رابطه میان جو بایدن‪ ،‬پسرش و شرکت گاز اوکراین به موضوعی مهم در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری اوکراین مبدل شده‪ ،‬اخباری در مورد هک این شرکت توسط روس ها هم مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫روابط مذکور موضوع اصلی جلسات استیضاح دونالد ترامپ نیز هست و به نظر می رسد سایه این‬ ‫موضوع بر سر انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز باقی باشد‪ .‬حال نیویورک تایمز گزارش داده که‬ ‫یک شــرکت امنیتی موفق به کشــف فعالیت هکری روس ها بر علیه شرکت گاز اوکراین موسم به‬ ‫بوریسما شده است‪.‬‬ ‫این حمالت از طریق ارسال پیام های فیشینگ انجام شده و در سال‪ ۲۰۱۶‬رخ داده است‪ .‬بر اساس‬ ‫بررســی های شرکت ‪ ،۱ Area‬هکرهای روس در ان سال عالوه بر هک کردن ایمیل های هیالری‬ ‫کلینتون و سیستم ایمیل حزب دموکرات‪ ،‬شبکه ای از وب سایت های جعلی را راه اندازی کردند تا‬ ‫بتوانند شعب مختلف بوریسما را هدف قرار دهند‪.‬‬ ‫این کار با همکاری ‪ G.R.U‬صورت گرفته که یک واحد اطالعاتی نظامی ارتش روســیه است‪.‬‬ ‫برخی دامنه های مرتبط با این فعالیت های مخرب برای اولین بار در دسامبر گذشته شناسایی شدند‪.‬‬ ‫از همین وب سایت ها برای ارسال ایمیل هایی الوده و فریبنده برای کارکنان شرکت های مرتبط با‬ ‫شرکت گاز روسیه استفاده شده و در نهایت از این طریق اطالعات خصوصی انها جمع اوری شده و‬ ‫امکان دستبرد به سرورهای بوریسما به وجود امده است‪.‬‬ ‫متخصصان امنیتی می گویند هدف هکرهای روس از سرقت این اطالعات‪ ،‬حمله به جو بایدن و‬ ‫تخریب وی بوده که نامزد بالقوه حزب دموکرات امریکا در سال ‪ ۲۰۲۰‬تلقی می شود‪ .‬روسیه در مورد‬ ‫این خبر هنوز واکنشی از خود نشان نداده است‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۵۰۰‬هزار تن نفت کوره کم گوگرد تا نیمه اول سال ‪۹۹‬‬ ‫مدیرعاملیکهلدینگدانش بنیانایرانیازساختوبهره برداریاولینپاالیشگاهتولیدنفت کوره‬ ‫کم گوگرد ایران تا نیمه اول سال ‪ ۹۹‬خبر داد و اعالم کرد‪ :‬با بهره برداری این پاالیشگاه در فاز اول ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن سوخت کم گوگرد کشتی ها و نفتکش های ایرانی تامین خواهد شد‪“ .‬جلیل سبحانی” در‬ ‫جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید با هدف تولید محصول‬ ‫مهم “پلی بوتادین رابر” و تامین نیاز صنایع پایین دستی تولیدکننده الستیک و تایر در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با بهره برداری از این طرح‪ ،‬پتروشیمی کشور از واردات محصول “پلی بوتادین رابر” بی نیاز شد و حتی‬ ‫امکان صادرات این محصول خاص پلیمری فراهم شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت مهندسی‪ ،‬تامین‬ ‫قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد شیمیایی ایران با اعالم اینکه فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید از ظرفیت‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۵۵‬هزار تن ماده اولیه الستیک و تایر (پلی بوتادین رابر)‪ ۲۰ ،‬هزار تن التکس‪ ۵ ،‬هزار‬ ‫تن اس‪ .‬تی‪ .‬پی و ‪ ۱۸‬هزار تن وی‪ .‬بی‪ .‬ار گرید اچ‪ .‬ای‪ .‬پی‪ .‬اس برخوردار است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این طرح‬ ‫پتروشیمی با سرمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬درصدی بخش خصوصی بدون برداشت یک ریال از اعتبارات و‬ ‫تسهیالت دولتی با دانش فنی کامال ایرانی و بومی طراحی‪ ،‬ساخت و بهره برداری رسیده است‪.‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه محصوالت این طرح برای سه ماه اینده پیش فروش شده است‪ ،‬افزود‪ :‬همه کارخانه های‬ ‫الستیک سازی کشور با افتتاح این طرح به طور کامل با محصول باکیفیت و بهترین قیمت پوشش‬ ‫داده می شوند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در ادامه با اعالم اینکه فعالیت های این شرکت دانش بنیان صرفا طراحی و تولید‬ ‫انواع کاتالیست های پرمصرف و یا دانش فنی تولید محصوالت پتروشیمی و پلیمری در کشور نیست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۹‬قرارداد کاتالیســتی با شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به تولید رسیده و‬ ‫امادهتحویلبهمجموعهپاالیشگاهیوپتروشیمیکشوربودهوکاتالیست هایاتیلناکساید‪،‬پلیمری‪،‬‬ ‫بنزین سازی و گازوئیل ســازی از جمله انهاست‪.‬سبحانی از تولیدی شدن واحد ‪ ۱۰‬هزارتنی کک‬ ‫سوزنی به منظور رفع مشکل اصلی صنعت فوالد تا پایان تابستان با همکاری صندوق بازنشستگی‪،‬‬ ‫پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خبر داد و یاداور شد‪ :‬سال اینده واحد ‪ ۴۰‬هزارتنی هگزان‪۱۰ ،‬‬ ‫هزار تنی پنتان و ‪ ۷‬هزار تنی هپتان برای واحدهای پلیمری به بهره برداری می رسد که تمامی این‬ ‫امور با دانش ایرانی انجام می شود‪.‬رئیس هیات مدیره هلدینگ دانش بنیان ایرانی ‪ HNT‬با اشاره به‬ ‫اینکه این مجموعه از دو سال پیش کار روی سوخت کم گوگرد برای کشتی ها را با همکاری صندوق‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اغاز کرده و به دانش فنی ان دست یافته است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این واحد با ظرفیت ســاالنه ‪ ۵۰۰‬هزار تن در بوشــهر احداث شده است که امیدواریم‬ ‫امسال به پایان برسد‪ .‬این واحد قابلیت افزایش تولید تا یک میلیون تن در سال را نیز دارد و نیاز کامل‬ ‫کشور را پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی همچنین از راه اندازی واحد ‪ ۴۰‬هزارتنی هگزان‪ ۱۰ ،‬هزار تنی پنتان و ‪ ۷‬هزار تنی هپتان برای‬ ‫پتروشیمی های کشور با دانش ایرانی در سال اینده خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬به زودی کشور هم‬ ‫از واردات این سه محصول کمیاب و ارزشمند پتروشیمی هم خودکفا خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران در میان چهار کشور سازنده توربین های گازی جهان‬ ‫مدیرعامل شــرکت ساتکاب با اشاره به راه اندازی دفاتر ثابت صادرات خدمات فنی و مهندسی و‬ ‫کاالی اب و برق در خارج از کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش متخصصان داخلی‪ ،‬ایران توانسته است در میان‬ ‫ن ژنراتورهای گازی جهان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫چهار کشور سازنده توربی ‬ ‫محمدولی عالءالدینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ساتکاب با تاکید بر اینکه صنعت اب و برق در گذشته‬ ‫وابســتگی زیادی به واردات داشته اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پس از تشکیل این شرکت در سال ‪1347‬‬ ‫دفاتری در خارج از کشــور به منظور واردات تکنولوژی و کاالهای مورد نیاز صنعت اب و برق ایجاد‬ ‫شده بود ولی توانمندی متخصصان داخلی و دستاوردهای این صنعت در طی سالیان اخیر موجب‬ ‫شده است تا ساتکاب ماموریت پیدا کند که دفاتری در خارج از کشور طبق مصوبه مجمع عمومی‬ ‫برای صادرات دانش فنی و تجهیزات تولیدی حوزه اب و برق ایران ایجاد کند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتساتکابمادرتخصصیمدیریتساختوتهیهکاالیابوبرق(ساتکاب)تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به تعبیری صنعت اب و برق کشــورمان که پیش از این براســاس نیازهای خود وارد کننده‬ ‫محصوالت بود‪ ،‬امروز توانسته است با تالش متخصصان داخلی توان صادرات نیز پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از تجهیزات مورد نیاز شرکت های اب و برق‬ ‫توسط متخصصان داخلی تامین می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فعالیت صورت گرفته در این زمینه موجب شده‬ ‫است تا کشور ما در عرصه های مختلف از جمله تولید توربین ژنراتورهای گازی به خودکفایی رسیده‬ ‫و در میان چهار شرکت سازنده توربین گاز جهان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫عالءالدینی با اشاره به توان کامل ایران برای ساخت تمامی بخش های نیروگاه های گازی و صادرات‬ ‫ان به دیگر کشورها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همین توانایی فنی و مهندسی متخصصان صنعت اب و برق ایران‬ ‫موجب شده اســت تا در کشورهای منطقه شاهد ساخت تاسیسات مورد نیاز این مناطق از جمله‬ ‫نیروگاه های برق از سوی شرکت های ایرانی باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ساتکاب با تاکید بر ماموریت ابالغی توسعه در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی‬ ‫به خارج از کشور‪ ،‬گفت‪ :‬ساتکاب با راه اندازی دفاتر ثابت در خارج از کشور در تالش برای ساماندهی‬ ‫و فعالیت هر چه بیشتر شرکت های ایرانی در بازار کشورهای هدف است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این دفاتر واسطه ای برای کمک به افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی و‬ ‫هدایت کاالی بخش خصوصی و دولتی به بازار کشورهای هدف است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حضور ثابت و مستمر‬ ‫در این کشورها برای فروش محصوالت ایرانی بسیار مهم است؛ از این رو راه اندازی این دفاتر به منظور‬ ‫رصد دائم بازار و شناسایی نیازهای کشورهای هدف نقش مهمی در توسعه صادرات کاال و خدمات‬ ‫فنی و مهندسی صنعت اب و برق خواهد داشت‪.‬‬ ‫عالءالدینی با اشاره به اینکه اب و برق در صدر صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان قرار‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ایران در بسیاری از کاالهای صنعت اب و برق دارای استاندارهای جهانی‬ ‫است و قابلیت رقابت با معروف ترین نشان های تجاری دنیا را داراست‪.‬‬ ‫شماره ‪3979‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫رجزخوانیگازپرومروسیهبرایامریکا‬ ‫سخنگوی شــرکت گازپروم روسیه به وزیر انرژی‬ ‫امریکااعالمکردهنوزبراینتیجهگرفتنازتحریم های‬ ‫اعمال شــده علیه خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا‬ ‫موسوم به نورد استریم ‪ ۲‬زود است‪.‬‬ ‫ســرگئی کوپریانوف‪ ،‬سخنگوی شرکت گازپروم‬ ‫روسیه‪ ،‬به دان برویلت‪ ،‬وزیر انرژی امریکا‪ ،‬توصیه کرد‬ ‫که خیلی نســبت به نتیجه بخش بودن تحریم های‬ ‫امریکا علیه خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم‬ ‫به نورد استریم‪ ۲‬خوشبین نباشد‪.‬‬ ‫خیرا برویلت در سخنرانی خود در نشست امنیتی‬ ‫مونیخ گفتــه بود که شــرکت گازپــروم نمی تواند‬ ‫تحریم های امریکا علیه نورد استریم‪ ۲‬را دور زده و این‬ ‫خط لوله را به تنهایی به پایان برساند‪.‬‬ ‫این وزیر امریکایی در سخنرانی خود گفت‪ :‬اجرای‬ ‫این خط لوله با تاخیر بسیار طوالنی مواجه خواهد شد‬ ‫چرا که روسیه تکنولوژی تکمیل ان را ندارد‪ .‬من فکر‬ ‫نمی کنمکهبههمینسادگی هاروس هابتوانندانگونه‬ ‫که می گویند این خط لوله را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ ۱۲۳۰‬کیلومتر طول این خط لوله که از‬ ‫روسیه و با عبور از دریای بالتیک به المان می رسد تنها‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلومتر باقی مانده است‪.‬اقدام امریکا در تهدید و‬ ‫تحریم شرکت های فعال در این خط لوله باعث شده‬ ‫اســت مقامات روسی و المانی به شدت نسبت به ان‬ ‫واکنش منفی داشته باشند‪.‬تهدید این تحریم ها باعث‬ ‫شد تا شرکت السیز سوئیس تعهدات خود در قرارداد‬ ‫اجرای خط لوله نورد اســتریم را رها کرده و اجرای ان‬ ‫در حالی که حدود ‪ ۹۵‬درصد پیشــرفت داشته است‬ ‫متوقفشود‪.‬‬ ‫خط لوله نورد استریم ‪ ۲‬پروزژه مشترک گاز پروم‬ ‫روسیه و ‪ ۵‬شــرکت بزرگ اروپایی شــامل یونیپر و‬ ‫وینترشیلالمان‪،‬انجیفرانسه‪،‬اتریشورویالداچشل‬ ‫هلندی‪-‬انگلیسی است و قرار است پس از بهره برداری‬ ‫ســاالنه‪ ۵۵‬میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به المان‬ ‫منتقل شــود‪.‬در واقع تکمیل این خط لوله ظرفیت‬ ‫صادرات گاز روسیه به اروپا را دو برابر کرده و المان هم‬ ‫بــه هــاب گازی اروپا تبدیــل می شــود‪ .‬مجموع‬ ‫ســرمایه گذاری برای پروژه نورد استریم ‪ ۲‬حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر براورد شده است‪.‬مسکو اعالم کرده که به‬ ‫هر شــکل ممکن این پروژه را با توان داخلی به پایان‬ ‫خواهد رساند‪ .‬بزرگترین چالش روسیه در برابر تکمیل‬ ‫این خط لوله استفاده از یک کشتی لوله گذار است که‬ ‫بنا به اعالم مقامات کرملین این کشور یک فروند از این‬ ‫نوع کشتی که هم اکنون در شرق دور سیبری قرار دارد‬ ‫مامور حضور در دریای بالتیک و تکمیل این خط لوله‬ ‫کرده است‪ .‬اما با توجه به انکه کشتی مذکور تاکنون در‬ ‫سیبری قرار داشته برای عزیمت به دریای بالتیک باید‬ ‫برخی تغییرات در تجهیزات ان ایجاد شــود که این‬ ‫مسئله در کنار مدت زمانی که کشتی برای رسیدن به‬ ‫دریایبالتیکومحللولهگذاریبهاننیازداردبهچند‬ ‫ماه تاخیر در از ســر گیری لوله گذاری منجر خواهد‬ ‫شد‪.‬اخیرا رینر سیل‪ ،‬مدیرعامل شرکت اتریش گفته‬ ‫بود که معتقد اســت روســیه می تواند به تنهایی و با‬ ‫استفاده از یک کشتی مناسب این خط لوله را تکمیل‬ ‫کنــد چرا که لوله گذاری در دریاهای کم عمق نیاز به‬ ‫فناوریباالییندارد‪.‬الکساندرنواک‪،‬وزیرانرژیروسیه‪،‬‬ ‫اواخر سال گذشــته گفته بود که کشتی لوله گذاری‬ ‫اکادمیک کرسکی برای این ماموریت به بالتیک اعزام‬ ‫خواهد شد‪.‬این کشتی چند روز پیش بندر ناخدکای‬ ‫روسیه را ترک کرده و در حال رفتن به دریای بالتیک‬ ‫استوهماکنوندرحالعبورازنزدیکیسواحلتایوان‬ ‫است‪.‬پیش بینی می شــود کرسکی تا ‪ ۶۳‬روز دیگر از‬ ‫کانال سوئز عبور کند‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪ :‬سطح باالی تولیدات دانش بنیان در حوزهای نفتی‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان‬ ‫تولیــدات خوبی داشــته اند‪،‬گفت‪ :‬برخــی از این‬ ‫شرکت ها توانسته اند به حوزه بهینه سازی مصرف‬ ‫انرژی وارد شوند‪.‬‬ ‫بیــژن نامدار زنگنــه دیــروز در “گردهمایی‬ ‫شرکت ها و استارت اپ های فعال حوزه نفت” که در‬ ‫محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬طی‬ ‫بازدیدی که از بیشتر شــرکت های دانش بنیان و‬ ‫فناور در این نمایشگاه داشتم‪ ،‬متوجه سطح باالی‬ ‫فناوری تولیدات انها شدم‪.‬وی افزود‪ :‬این شرکت ها‬ ‫تاکنــون با شــرکت های بزرگ دیگــری قرارداد‬ ‫داشــته اند یا میزان فروش و تولیدات انها باال بوده‬ ‫است که این نشــان از سطح باالی فناوری انها در‬ ‫حوزه نفت است‪.‬‬ ‫وزیر نفت بــا بیان اینکه در ایــن رویداد ‪۲۵۰‬‬ ‫اســتارت اپ و شــرکت فناور فعال در حوزه نفتی‬ ‫حضور داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار می رود که انها بتوانند‬ ‫قراردادهایی را با صنایع مختلف منعقد کنند؛ البته‬ ‫هدف‪ ،‬تنها انعقاد قرارداد نیست بلکه هدف ان است‬ ‫که شــرکت ها با نیازهای صنعت نفت اشنا شوند و‬ ‫یکدیگر را بشناسند‪.‬‬ ‫نامدار زنگنه با بیان اینکه قرار اســت در ابتدای‬ ‫کار در پارک علم و فناوری ری ‪۱۰۰‬اســتارت اپ‬ ‫مستقر شوند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سعی می کنیم جلسات‬ ‫هفتگی با این اســتارت اپ ها داشــته باشــیم و‬ ‫شرکت های مستقر در این پارک‪ ،‬تولیدات خود را‬ ‫ارائه کنند ولی این به ان معنا نیســت که ســایر‬ ‫کارهایشان را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پیگیری کارهای شــرکت های‬ ‫مســتقر در پارک علم و فنــاوری ری‪ ،‬تنها انعقاد‬ ‫قرارداد نیســت‪ ،‬بلکه ما همواره در صدد هستیم‬ ‫کسب و کارشان را در جریان بیندازیم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت گفت‪ :‬مــا در صدد هســتیم که‬ ‫شرکت ها را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫نامدار زنگنه با تاکید بر اینکه این صنعت با جان‬ ‫انسان ها‪ ،‬محیط زیســت و کشور در ارتباط است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مواد سوزاننده‪ ،‬مواد سمی و فشار باال در این‬ ‫صنعت به تولید می رســد که نیاز اســت با دقت‪،‬‬ ‫کیفیت و استاندارد باالیی باشند‪.‬‬ ‫عربستان‪ :‬نفت ارزان به اقتصاد ما‬ ‫ضربه می زند‬ ‫وزیر نفت عربستان گفت‪ :‬ما می خواهیم‬ ‫یــک بازار نفت باثبات‪ ،‬رشــد پایدار تقاضا و‬ ‫رشــد پایدار عرضه را شاهد باشیم‪ ...‬بدترین‬ ‫چیز پاییــن امدن قیمت نفت اســت که به‬ ‫صورت دائمی به اقتصاد ما لطمه می زند‪.‬‬ ‫وزیر انرژی عربســتان گفت‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که تنش ها بین ایــران و امریکا باال گرفته‪،‬‬ ‫کشــورش برای برقراری ثبات در بازار نفت‬ ‫تالش خواهد کرد و تمایل دارد شــاهد ثبات‬ ‫قیمت ها و رشد تقاضا باشد‪.‬‬ ‫عبدالعزیــز بن ســلمان گفت‪ ،‬خیلی زود‬ ‫اســت بخواهیم دربــاره اینکه ایــا اوپک و‬ ‫متحدانش توافــق کاهش تولید خود را پس‬ ‫از ماه مارس نیز ادامه خواهند داد یا نه سخن‬ ‫بگوییم‪.‬‬ ‫این مقام ســعودی که در یک کنفرانس‬ ‫انرژی ســخن می گفت اظهار داشــت‪“ :‬در‬ ‫حالــی که تنــش هــا همچنان باالســت‪،‬‬ ‫عربســتان بــه تمام تالش هــای خود برای‬ ‫تضمیــن ثبات در بازارهــای نفت ادامه می‬ ‫دهد‪”.‬‬ ‫وی افزود‪“ :‬ما می خواهیم یک بازار نفت‬ ‫باثبات‪ ،‬رشــد پایــدار تقاضا و رشــد پایدار‬ ‫عرضه را شاهد باشــیم‪ ...‬بدترین چیز پایین‬ ‫امدن قیمت نفت اســت که به صورت دائمی‬ ‫به اقتصاد ما لطمه می زند‪”.‬‬ ‫وزیر انرژی عربســتان گفت‪ ،‬امریکا یک‬ ‫شریک تجاری با نقشی پررنگ در امنیت بین‬ ‫المللی است‪“ .‬ما این مسئله را به دوستانمان‬ ‫در امریکا واگذار می کنیم که خودشــان به‬ ‫نحوی که مناسب می دانند عمل کنند‪”.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫پس از حمالت اخیر امریکا و ایران در عراق‪،‬‬ ‫عربستان تدابیر امنیتی را افزایش داده است‬ ‫گفــت‪“ :‬ما هر اقــدام احتیاطی ای را که می‬ ‫توانست صورت گیرد انجام داده ایم‪”.‬‬ ‫به گفته عبدالعزیز بن سلمان‪ ،‬تولید نفت‬ ‫عربستان در ماه ژانویه ‪ 9.744‬میلیون بشکه‬ ‫در روز است و این رقم در ماه فوریه نیز ثابت‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما برای ایمنی و اســتانداردها در‬ ‫این زمینه از ســایر کشــورها باالتر هســتیم‪ ،‬اما‬ ‫استاندارد در صنعت نفت سخت است که باید این‬ ‫مشکل را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکــه چندی پیش اقدام به‬ ‫راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت‬ ‫کردیــم‪ ،‬گفت‪ :‬دو روز گذشــته ایــن صندوق در‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی ثبت شده که می تواند‬ ‫به شرکت های دانش بنیان ضمانت نامه اعطا کند و‬ ‫از نظر منابع مالی‪ ،‬حامی شرکت ها باشد‪.‬‬ ‫نامــدار زنگنه با تاکید بر بهینه ســازی مصرف‬ ‫انرژی خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر شرکت هایی‬ ‫وجود دارنــد که روی این موضوع کار می کنند؛ ما‬ ‫ناچار هســتیم که به موضوع بهینه سازی مصرف‬ ‫انرژی اهمیت دهیم و ان را جدی بگیریم‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیان می تواننــد راهکارها و‬ ‫خدماتــی در این حوزه ارائه کنند‪.‬وزیر نفت با بیان‬ ‫اینکه در این رویداد ‪ ۲۵۰‬استارت اپ و شرکت فناور‬ ‫فعال در حوزه نفتی حضور داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫مــی رود که انها بتواننــد قراردادهایی را با صنایع‬ ‫مختلف منعقد کنند؛ البته هدف‪ ،‬تنها انعقاد قرارداد‬ ‫نیست بلکه هدف ان است که شرکت ها با نیازهای‬ ‫صنعت نفت اشنا شوند و یکدیگر را بشناسند‪.‬‬ ‫اولین شتابدهنده معدن تا پایان امسال راه‬ ‫اندازی می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین‬ ‫(تاصیکو) گفت‪ :‬اولین شتابدهنده بخش معدن با‬ ‫همکاری و مشارکت شــرکتهای دانش بنیان تا‬ ‫پایان امسال راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬نهضت بومی سازی قطعات‬ ‫را یکی از اولویت های کلیدی در تاصیکو برشمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بومی ســازی قطعات در دســتور کار‬ ‫همکاران ما در شرکت های تابعه قرار گرفته است‬ ‫و تا به امروز اقدامات قابل قبولی را در زمینه بومی‬ ‫سازی شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به گستردگی فعالیت‬ ‫هایبرخیازشرکتهایتابعه‪،‬سیاستپیادهسازی‬ ‫ایده های نوین و برقراری ارتباط مستقیم دانشگاه‬ ‫با صنعت در برنامه کاری شرکتها قرار گرفته است‬ ‫و خوشبختانه گزارشهای قابل قبولی در راستای‬ ‫همکاری دانشگاه و صنعت دریافت کرده ایم که در‬ ‫روز افتتاحیه شتابدهنده اعالم و رونمایی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬به گفته وی هم اکنون شرکتهای تابعه با تکیه‬ ‫به دانش جوانان ایرانی مانع از خروج ارز از کشور‬ ‫شده اند و براساس اعالم صاحبنظران و متخصصان‬ ‫قطعات بومی سازی شده کیفیتی مشابه قطعات‬ ‫وارداتی دارند‪.‬‬ ‫بنا به گفته سلیمانی‪ ،‬پس از برگزاری جلسات‬ ‫متعدد و کاربردی با هیات مدیره و مدیران تاصیکو‬ ‫تصمیم به راه اندازی شتابدهنده بخش معدن با‬ ‫مشــارکت شرکت های دانش بنیان گرفته شد و‬ ‫اولین شتاب دهنده تا پایان امسال راه اندازی می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درباره عملکرد ‪ ۹‬ماهه شــرکتهای تابعه‬ ‫تاصیکو نیز اظهار کرد‪ :‬بررسی عملکرد شرکتهای‬ ‫تابعه به پایان رســیده است و گزارش ان طی روز‬ ‫های اینده از ســوی روابط عمومی صدرتامین به‬ ‫رسانه ها اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در مورد اخرین وضعیت سهام تاصیکو نیز‬ ‫گفت‪ :‬سود هر سهم در پایان سال دو برابر خواهد‬ ‫بود و ما به وعده ای که به سهامداران داده بوده ایم‬ ‫عمل کرده و خواهیم کرد‪ .‬تمامی مدیران تاصیکو‬ ‫براساس برنامه اقدامات را در دستور کار خود قرار‬ ‫داده اند و سهامداران با خیال اسوده از سهم خود‬ ‫نگهداری کنند‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران‪ :‬در جنگ اقتصادی‬ ‫باید به خودمان در داخل کشور متکی باشیم‬ ‫مدیرعامل و فرمانده حوزه مقاومت بســیج بانک ملی ایران در همایش‬ ‫شــورای فرماندهی و فرماندهان حوزه ها و پایگاه های تابعه مرکز مقاومت‬ ‫بســیج وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی در‬ ‫کشور گفت‪ :‬امروز ضمن تالش برای حفظ ارتباطات بین المللی و مبادالت‬ ‫در دنیا باید به فرمایشات مقام معظم رهبری که همان اتکای به خود در داخل‬ ‫کشور است‪ ،‬توجه ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬دکتر محمدرضا حسین زاده در‬ ‫این همایش که به میزبانی حوزه مقاومت بسیج بانک ملی ایران و با حضور‪ ‬‬ ‫دکتر علیرضا زمانی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت اقتصاد‪ ،‬نادر اکبری‬ ‫وند جانشــین حوزه مقاومت بســیج بانک ملی ایران‪ ،‬فرماندهان حوزه ها و‬ ‫اعضای شــورای مرکز برگزار شــد‪ ،‬با تاکید بر اینکه اقدامات بسیج سخت و‬ ‫گمنامانه اســت‪ ،‬افزود‪ :‬امروز دشمن هرچه در چنته داشته رو کرده و حتی‬ ‫سردار عزیز ما حاج قاسم سلیمانی را نیز ترور کرده است‪ .‬به عبارتی استین‬ ‫را برای یک جنگ تمام عیار باال زده اما ما باید سعی کنیم با تکیه بر اقتصاد‬ ‫مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری پیش رویم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬زمانی که در عرصه علــم و تکنولوژی با اتکا به جوانان‬ ‫برومند کشــور پیشتاز هستیم‪ ،‬قطعا می توانیم در سایر عرصه ها نیز چنین‬ ‫باشیم‪ .‬امروز با تحریم ها بسیاری از واحدهای تولیدی که شاید فعالیت انها‬ ‫متوقف شده بود‪ ،‬به صورت سه شیفت کار می کنند و در حال تولید هستند‬ ‫بنابراین می توانیم روی پای خودمان بایستیم‪.‬‬ ‫دکترحســین زاده ادامه داد‪ :‬تصور دشمن از اعمال تحریم ها علیه ایران‬ ‫ایجاد یک قحطی در کشــور بود در حالی که ما امروز کشور صادر کننده در‬ ‫بسیاری از زمینه ها هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه باید مدیران را در تصمیم گیری‬ ‫ها حمایت کنیم‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬یکی از برنامه های دشمن ایجاد نارضایتی‬ ‫در داخل و بی اعتمادی میان مردم‪ ،‬مدیران و دستگاه هاست که در این زمینه‬ ‫باید برادران بسیجی دقت الزم را داشته و کاری کنند که عالقه مندی مردم‬ ‫به نظام ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫همچنین فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز‬ ‫با اشــاره به نزدیک بودن حماســه انتخابات و بیــان اینکه امروز مجاهدت‬ ‫فرماندهان بسیج درست کردن خط کش درست در انتخابات است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به قرارگیری در هفته منتهی به انتخابات‪ ،‬مسیر حرکت ما باید کامال‬ ‫مشخص و با برنامه ریزی اصولی باشد‪.‬‬ ‫علیرضا زمانی با بیان اینکه از دیدگاه مقام معظم رهبری انتخابات شامل‬ ‫وظیفه مردم نسبت به انتخاب کاندید اصلح و معیارهای صحیح برای انتخاب‬ ‫کاندید دارای صالحیت اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در شــرایط جنگ اقتصادی امروز به‬ ‫کاندیدایی نیاز داریم که دارای ویژگی های مورد نظر مقام معظم رهبری از‬ ‫جمله تدین نظری و عملی به اســام و انقالب‪ ،‬داشتن صداقت و صمیمت و‬ ‫دلسوزی با مردم‪ ،‬طرفداری از مستضعفین‪ ،‬بهره مندی از درک و فهم سیاسی‪،‬‬ ‫بهره مندی از تخصص و تجربه و کارامدی‪ ،‬برخورداری از روحیه شجاعت و‬ ‫داشتن قصد خدمت به جای قصد کسب قدرت و ثروت باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نماینده مجلس باید ایینه تمام نمای مردم باشد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بنا بر فرمایشــات مقــام معظم رهبری‪ ،‬مجلس اینــده باید مجلس‬ ‫نمایندگان مردم باشد و کسانی که وارد انتخابات می شوند تعهداتی داشته‬ ‫باشند و مردم این تعهدات را تفحس کنند‪.‬‬ ‫زمانی با تاکید بر اینکه باید به وظیفه شرعی خود در انتخابات عمل کنیم‪،‬‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬همه ما باید بتوانیم در برابر خون حاج قاســم سلیمانی‬ ‫پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫نادر اکبری وند جانشین حوزه مقاومت بسیج بانک ملی ایران نیز در این‬ ‫همایش ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام والدت حضرت فاطمه زهرا (س)‬ ‫و اغاز گام دوم انقالب اسالمی‪ ،‬گزارش عملکردی از اقدامات این حوزه ارایه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ت و گو با مسئوالن‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه در گف ‬ ‫خانه کارگر‪ :‬کمک به جامعه کارگری و حمایت از‬ ‫بخش تولید در اولویت بانک است‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه گفت‪ :‬حمایت همه جانبه از جامعه معزز و‪ ‬زحمتکش‬ ‫کارگری و‪ ‬رونق بخشیدن به بخش تولید و‪ ‬حمایت از اشتغالزایی در اولویت‬ ‫برنامه ریزی های بانک است‪ .‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬اسماعیل للـــه گانی مدیر‬ ‫عامل بانک رفاه در گفت وگو با رئیس هیات مدیره خانه کارگر و‪ ‬سایر مسئوالن‬ ‫این ســندیکا که صبح روز چهارشنبه بیست و‪ ‬سوم بهمن ماه سال جاری‪ ،‬با‬ ‫بیان این مطلب تصریح کرد‪ :‬بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک اجتماعی‬ ‫و‪ ‬قدیمی کشــور خود را متعلق به جامعه تالشگر کارگری می داند و‪ ‬در این‬ ‫مسیر و‪ ‬برای ارائه خدمات مطلوب به این جامعه از تمامی ظرفیت ها و‪ ‬امکانات‬ ‫خود استفاده می کند‪ .‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه با تاکید بر اینکه رســیدگی به مسائل و‪ ‬مشکالت‬ ‫جامعه کارگری جزو برنامه ها و‪ ‬اولویت های بانک است‪ ،‬خاطر نشان ساخت‪:‬‬ ‫بانک رفاه با حمایت و‪ ‬همراهی وزارت تعاون‪ ،‬کار و‪ ‬رفاه اجتماعی و‪ ‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی به دنبال استقرار طرح ها و‪ ‬خدمات موثر و‪ ‬کارامد جهت ارائه‬ ‫به جامعه گرانقدر کارگری است‪ .‬‬ ‫در ادامه این نشست حسن صادقی رئیس هیات مدیره خانه کارگر نیز با‬ ‫قدردانی از حمایت های بانک رفاه بر تعمیق تعامالت فی مابین تاکید کرد‪ .‬‬ ‫وی حمایت از جامعه کارگری و‪ ‬رســیدگی به مسائل و‪ ‬مشکالت انها را‬ ‫بســیار مهم و‪ ‬حیاتی دانســت و‪ ‬گفــت‪ :‬بانک رفاه با توجه بــه توانمندی‬ ‫و‪ ‬زیرساخت های در اختیار می تواند منشاء اثرات خیر بیشمار برای جامعه‬ ‫معزز و‪ ‬پر تالش کارگری باشد‪.‬‬ ‫تشکیل‪ 2000‬پرونده خسارت بارش سنگین‬ ‫برف در گیالن‬ ‫درپی بارش ســنگین برف در اســتان گیالن‪ ،‬به دســتور دکتر رضایی‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران‪ ،‬اداره کل بیمه ایران استان گیالن خدمت رسانی ویژه‬ ‫به بیمه گذاران اسیب دیده از برف را با فوریت اغاز کرد‪.‬‬ ‫براساس اعالم روابط عمومی بیمه ایران استان گیالن‪ ،‬بارش شدید برف‬ ‫که از شامگاه بیستم بهمن در استان گیالن اغاز شد و چندروزی ادامه داشت‪،‬‬ ‫خسارت های سنگینی به برخی مردم گیالن وارد کرد‪.‬‬ ‫براین اساس از ســاعات اولیه چهارشنبه بیست و سوم بهمن همزمان با‬ ‫بازگشایی معابر اصلی‪ ،‬زیاندیدگان با مراجعه به واحدهای پرداخت خسارت‬ ‫اداره کل بیمه ایران اســتان گیالن و شعب الهیجان‪ ،‬رودسر‪ ،‬صومعه سرا‪،‬‬ ‫بندرانزلی‪ ،‬تالش و استارا نسبت به اعالم خسارت و تشکیل پرونده اقدام کردند‬ ‫که با دستور فلکیان‪،‬مدیرکل بیمه ایران استان گیالن‪ ،‬از همان ساعات اولیه‪،‬‬ ‫کارشناسان خسارت استان به محل های مورد نظر اعزام شدند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3979‬‬ ‫مدیر شعب همدان در جمع اصحاب رسانه عنوان کرد ‪:‬‬ ‫پرداخت‪ ۵۳۰۰‬میلیاردریالتسهیالت‬ ‫توسطبانکمسکناستانهمدان‬ ‫رسول مالمیر – مدیر شعب استان همدان در‬ ‫نشست خبری با اصحاب رسانه استان از پرداخت‬ ‫قریــب به ‪ ۵۳۰۰‬میلیــارد ریال تســهیالت در‬ ‫بخشهای مختلف خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا‪،‬مالمیر مدیر شعب استان همدان‬ ‫که به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقالب‬ ‫اســامی در این نشست خبری شرکت کرده بود‬ ‫‪،‬در گفتگــو با خبرنگاران از رســانه های مختلف‬ ‫همــدان از پرداخت مبلــغ ‪ 5270‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت در بخشهای مختلف خبر داد‪.‬‬ ‫مدیر شــعب اســتان با بیان گزارش عملکرد‬ ‫استان در ده ماه ســپری شده از سالجاری گفت‪:‬‬ ‫بانک مسکن همدان در راستای رسالت اصلی خود‬ ‫که کمک به تامین مسکن احاد جامعه بویژه اقشار‬ ‫متوسط و میان درامدی می باشد ‪،‬از ابتدای سال‬ ‫‪ 1398‬تا پایان دیماه در قالب ‪ 13815‬قرارداد به‬ ‫شــهروندان ‪ 5270‬میلیارد ریال تســهیالت در‬ ‫بخش عرضه و تقاضای مســکن و سایر بخشهای‬ ‫تجاری پرداخت کرده است‪.‬رشــد ‪ 171‬درصدی‬ ‫امار پرداخت تســهیالت نسبت به مدت مشابه از‬ ‫حیث مبلغ و ‪ 153‬درصدی از حیث تعداد پروندها‬ ‫در ســال قبل از تالش بانک مسکن استان برای‬ ‫ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مســکن و‬ ‫پیشــگیری از رکود این بازار از یک ســو و انجام‬ ‫مســئولیت اجتماعی از طرف دیگر حکایت می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رســول مالمیر با قدردانی از زحمات پرسنل‬ ‫تالشگر استان و نیز تشکر از سپرده گذاران بانک‬ ‫مسکن که اصلی ترین ســرمایه بانک می باشند‬ ‫‪،‬بیان داشــت ‪:‬همچنان اصلی ترین چالش بانک‬ ‫مســکن در حال حاضــر ‪ 3200‬میلیــارد ریال‬ ‫مطالبات معوق می باشــد و ایــن حجم باالی از‬ ‫مطالبات مانع از پیشروی استان شده و در برخی‬ ‫حــوزه های خدمت رســانی به شــهروندان را با‬ ‫مشکل مواجه کرده است‪.‬که امیدواریم تسهیالت‬ ‫گیرندگان با انجام بهنگام تعهدات خود و پرداخت‬ ‫به موقع اقســاط ‪ ،‬بانک مسکن را در ارائه خدمات‬ ‫مطلوبتر یاری کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مسوولیت اجتماعی بانک اشاره‬ ‫کــرد و اظهار داشــت ‪:‬توجه ویژه به تســریع در‬ ‫پرداخت تســهیالت اقشار اسیب دیده از سیل و‬ ‫نیز پرداخت تسهیالت ازدواج در دستور کار همه‬ ‫کارکنان اســتان قرار دارد به گونه ای که تا کنون‬ ‫به ‪ 748‬نفر به مبلغ ‪ 239‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫قرض الحســنه ازدواج ‪،‬به ‪ 3369‬نفر از اســیب‬ ‫دیدگان از ســیل نیز ‪ 853‬میلیارد ریال تسهالت‬ ‫قرض الحســنه به انان و به ‪ 154‬نفر از افراد تحت‬ ‫پوشش ســازمان های حمایتی مبلغ ‪ 50‬میلیارد‬ ‫ریــال تســهیالت پرداخت کرده اســت‪.‬مالمیر‬ ‫همچنین به پیشــرو بودن بانک مسکن در حوزه‬ ‫اعطای تســهیالت به شــهروندان اسیب دیده از‬ ‫سیل پرداخت و بیان داشت ‪ :‬بانک مسکن بواسطه‬ ‫تســهیل در پرداخت و قبول انواع وثائق همواره‬ ‫ســعی نموده است‪ ،‬تســهیالت این عزیزان را در‬ ‫اسرع وقت تخصیص دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین ایجاد تعادل در بازار مسکن را از‬ ‫اهداف اصلی بانک مسکن برشمرد و خاطر نشان‬ ‫کرد ‪:‬تا کنون ‪ 1431‬میلیارد ریال تســهیالت در‬ ‫قالب مشــارکت بــرای احــداث ‪ 1809‬واحد به‬ ‫مجتمع سازان و ‪ 273‬فقره تسهیالت برای خرید‬ ‫به مبلغ ‪1236‬میلیارد ریال به شهروندان پرداخت‬ ‫شده اســت که امیدواریم این روند در ایام پایانی‬ ‫سال از شتاب بیشتری برخوردار شود‪.‬‬ ‫مالمیر در پایان به اهمیت احیای بافت فرسوده‬ ‫و ناکارامد شهری اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬بانک‬ ‫مســکن در این حــوزه نیز تا کنــون ‪ 328‬فقره‬ ‫تســهیالت به مبلغ ‪ 153‬میلیارد ریال پرداخت‬ ‫نموده اســت کــه امیدواریم با همکاری ســایر‬ ‫ســازمان ها و ارگان های مربوطه در اینده شاهد‬ ‫جهش چشمگیر در نوسازی بافت فرسوده شهری‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رســول مالمیر با قدردانی از زحمات پرسنل‬ ‫تالشگر استان و نیز تشکر از سپرده گذاران بانک‬ ‫مسکن که اصلی ترین ســرمایه بانک می باشند‬ ‫‪،‬بیان داشــت ‪:‬همچنان اصلی ترین چالش بانک‬ ‫مســکن در حال حاضــر ‪ 3200‬میلیــارد ریال‬ ‫مطالبات معوق می باشــد و ایــن حجم باالی از‬ ‫مطالبات مانع از پیشروی استان شده و در برخی‬ ‫حــوزه های خدمت رســانی به شــهروندان را با‬ ‫مشکل مواجه کرده است‪.‬که امیدواریم تسهیالت‬ ‫گیرندگان با انجام بهنگام تعهدات خود و پرداخت‬ ‫به موقع اقســاط ‪ ،‬بانک مسکن را در ارائه خدمات‬ ‫مطلوبتر یاری کنند‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫درصد رشد پرداخت تسهیالت بانک‬ ‫توسعه تعاون در سال جاری‬ ‫حجت اله مهدیان رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک توسعه تعاون رشد پرداخت تسهیالت این بانک را‬ ‫در مقایسه با سال گذشته ‪ ۳۵‬درصد اعالم نمود‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک توسعه تعاون صبح امروز در نشست رسانه ای که‬ ‫بهمنظورتبیینعملکردبانکدرانجامتکالیفتوسعه ای‬ ‫و بانکداری توســعه ای و برنامه های اتی بانک با حضور‬ ‫خبرنگاران و اصحاب رســانه در محل مرکز اموزش و‬ ‫پژوهش این بانک برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تعاونی ها در‬ ‫انواع فعالیت های اقتصــادی نقش افرینی می کنند و‬ ‫رسالت و ماموریت بانک توســعه تعاون در حمایت از‬ ‫تعاونگران بسیار گسترده و حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اندازه و حجم فعالیت توسعه ای و عملیات‬ ‫بانکــداری توســعه ای طی چهار ســال اخیر رشــد‬ ‫چشمگیری داشته است‪ ،‬به گونه ای که دو سوم حجم‬ ‫مانده منابع سپرده ای و حجم مانده تسهیالت اعطایی‪،‬‬ ‫حاصل فعالیت بانک در چهار سال اخیر می باشد‪.‬‬ ‫مهدیان تسهیالت پرداختی بانک در سال جاری را‬ ‫‪ ۱۱۵‬هزار میلیارد ریال اعالم نمود و افزود‪ :‬مطابق برنامه‬ ‫هدف گذاری گردیده ماهانه بیش از ده هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت پرداخت گردد و تا پایان سال به رکورد ‪۱۳۵‬‬ ‫هزار میلیارد ریال برســیم که تا پایان سال این هدف را‬ ‫محقق خواهد گردید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حالی تسهیالت ماهیانه پرداختی‬ ‫امسال بالغ بر ده هزار میلیارد ریال می باشد‪ ،‬که در سال‬ ‫‪ ،۹۴‬رقم تســهیالت پرداختی ماهیانه بانک سه هزار‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫با اشاره به حضور بانک در طرح اشتغال پایدار روستایی‬ ‫و عشــایری گفت‪ :‬این بانک مطابق ســهمیه مکلف به‬ ‫پرداخت ‪ ۲۴۷۶۰‬میلیارد ریال تســهیالت به فعالین‬ ‫اقتصاد روستایی بوده است و با عملکرد متوازن و جامع‬ ‫در سراسر کشور تا کنون ‪ ۲۰۷۵۰‬میلیارد ریال پرداخت‬ ‫گردیده و با توجه به اینکه پرونده هایی در مرحله انعقاد‬ ‫قــرارداد و یا تکمیل پرونده می باشــند‪ ،‬به زودی کل‬ ‫سهمیه ابالغی محقق خواهد گردید‪.‬‬ ‫مهدیان به قراردادهای تفاهــم و همکاری بانک با‬ ‫دستگاه های اجرایی جهت پرداخت تسهیالت موضوع‬ ‫بند الف تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه سال جاری اشاره نمود‬ ‫و گفت‪ :‬تفاهم نامه های مهمی با وزارت نیرو‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت‪ ،‬وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی منعقد‬ ‫گردیده که مجموعا ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫پرداخت گردیده است‪.‬‬ ‫مهدیــان حجم قرارداد بــا وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی را ســه هزار میلیارد ریال‬ ‫عنوان نمود که با توجه به اینکه تاکنون امور هماهنگی‬ ‫و معرفی نامه ها در حال پیگیری بوده‪ ،‬ده درصد سهمیه‬ ‫پرداخت گردیده و‪  ‬در ماه های اتی با شتاب بیشتر قابل‬ ‫پرداخت خواهد بود‪.‬‬ ‫بانک صادرات ایران از تامین مالی‬ ‫صنعت پتروشیمی به طور ویژه‬ ‫حمایت خواهد کرد‬ ‫عضــو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت‪ :‬بانک‬ ‫صادرات ایران در تالش اســت تا بــه صورت خاص از‬ ‫صنعت پتروشیمی‪ ،‬که برای بهبود وضعیت اقتصادی و‬ ‫افزایش درامدهای ارزی کشور موثر است‪ ،‬حمایت کند‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬امیر‬ ‫یوســفیان در حاشیه نمایشــگاه و همایش تخصصی‬ ‫“حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی” که با‬ ‫حمایــت بانک صــادرات ایران برگزار شــد‪ ،‬در پنلی‬ ‫تخصصی با عنوان “ارائه ظرفیت های بانک صادرات ایران‬ ‫در حوزه تامین مالی”‪ ،‬به تشریح توانمندی های بانک‬ ‫در حمایت از بخش تولید کشــور با رویکرد استفاده از‬ ‫ظرفیت طرح “طراوت”‪  ‬پرداخت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری بانک صادرات ایران‬ ‫به دلیل محدودیت شدید در اقتصاد کشور‪ ،‬بررسی های‬ ‫مختلفی انجام داد تا با تدوین یک طرح‪ ،‬مجددا اعتبار‬ ‫را به بازار برگردانــد‪ .‬پیش بینی افزایش قابل مالحظه‬ ‫قیمت مواد اولیه در سال ‪ 98‬و افزایش دو برابری نیاز به‬ ‫منابع مالی و همچنین تداوم خریدهای نقدی در بازار و‬ ‫افزایش بهای تمام شده در تمامی بخش های اقتصادی‬ ‫کشور اصلی ترین مشکل موجود در ابتدای سال بود که‬ ‫استمرار تولید را در بنگاه ها تهدید می کرد‪.‬‬ ‫یوسفیان افزود‪ :‬در نظام بانکی افزایش ‪ ١٣٠‬تا ‪١٥٠‬‬ ‫درصدی “قیمت تمام شده” در بنگاه ها مورد توجه بوده‬ ‫و از این منظر برای استمرار تولید‪ ،‬نظام بانکی باید این‬ ‫کمبــود را جبران کند‪ .‬از انجایی که نظام بانکی نیز در‬ ‫ایــن میان بیش از ‪ ٣٠‬درصد رشــد منابع ثبت نکرده‪،‬‬ ‫می توان با اســتفاده از ظرفیت اعتبارات اسنادی ریالی‬ ‫بانک صادرات ایران در قالب طرح “طراوت” و توســعه‬ ‫فروش اعتباری در زنجیره تولید تا مصرف این مشکل‬ ‫را برطرف کرد‪ .‬یوسفیان خاطرنشان کرد‪ :‬بانک صادرات‬ ‫ایران با هدف توسعه فرهنگ فروش اعتباری‪ ‬و نسیه در‬ ‫واحدهای تولیدی طرح “طــراوت” را عملیاتی کرد و‬ ‫همزمان امکان تنزیل اعتبار اسنادی ریالی صادر شده‬ ‫به نفع فروشــنده را نیز فراهم کرد‪ .‬عضو هیئت مدیره‬ ‫بانک صــادرات ایران افزایش فروش و افزایش ظرفیت‬ ‫تولیــد را از ابتدایی ترین مزیت های اســتفاده از طرح‬ ‫“طراوت” توسط بنگاه های تولیدی عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در این مدل مشکل اعتبارسنجی مشتریان بنگاه های‬ ‫تولیدی نیز توسط بانک صادرات ایران حل شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫همایش توانمندی های اجتماعی اقتصادی‪ ۳۰۰‬گروه خودیار‬ ‫برنامه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی‬ ‫دکتر نحوی نژاد ضمن تبریک ایام والدت حضرت زهرا (س) بیان داشت ‪ :‬حال دل ما گیالنی‬ ‫ها بر اثر وضعیت برخی از مددجویان درگیر برف اخیر ‪ ،‬خیلی خوب نیست بسیاری از هم استانی‬ ‫های ما همچنان درگیر اثار ناشی از بارش برف اخیر هستند و افراد تحت پوشش بهزیستی دارای‬ ‫مشکالتی بیشتر ‪..‬وی در ادامه با تاکید بر فرهنگ سازی عمومی برای مواقع بحرانی افزود باید در‬ ‫مردم ما این فرهنگ نهادینه تر گردد که هکاری و همدلی ‪ ،‬کمک و یاری رساندن به مسئولین نیز‬ ‫خود به نوعی امداد و کمک جهت رفع بحران هاســت ‪.‬مدیر کل بهزیستی گیالن ضمن پوزش از‬ ‫حضار گفت ‪ :‬چون این اولین تریبونی است که بعد از بحران برف در اختیار داشتم خواستم به نوعی‬ ‫دغدغه های خود و برخی از مسئولین را بیان نموده باشم ‪ .‬دکتر نحوی نژاد ضمن تقدیر از بانیان‬ ‫همایش به نقل از استاندار گیالن گفت ‪ :‬اقای دکتر زارع از روند فعالیتی موسسه بین المللی تاک‬ ‫اظهار رضایت داشته و خواستار پوشش بیشتر مناطق غرب گیالن بوده و اظهار امیدواری نمودند‬ ‫تا تعداد این گروه ها از ‪ 300‬به ‪ 500‬گروه در سال ‪ 99‬افزایش پیدا نماید ‪ .‬دکتر نحوی نژاد در ادامه‬ ‫گفــت ایجاد این چنین فرایندهایی برای همه ی گروه های اجتماعی بخصوص افراد در معرض‬ ‫خطربسیار مفید بوده و حتی برای افراد دارای معلولیت نیز بسیار ارزنده‪  ‬و مفید و جوابگو می باشد‬ ‫و امید واریم گیالن به جایی برسد که استحقاقش را دارد‪.‬‬ ‫توسط بهزیستی گیالن و به مناسبت دهه مبارک فجر صورت گرفت‪:‬‬ ‫افتتاح پایگاه خدمات اجتماعی در شهرستان لنگرود‬ ‫در این مراسم دکتر نحوی نژاد مدیر کل بهزیستی گیالن ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر‪  ‬بیان‬ ‫کرد ؛ این پایگاه اولین پایگاه خدمات اجتماعی خارج از مرکز استان می باشد وی در ادامه عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬ما در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهرها شاهد اسیب های اجتماعی گسترده تری‬ ‫هستیم چرا که همبستگی اجتماعی در این مناطق پایین تر و رشد اسیب های اجتماعی بیشتر‬ ‫است و ما از طریق بهزیستی به تنهایی قادر به انجام رفع تمام اسیب های اجتماعی نیستیم ما تالش‬ ‫می کنیم تا افراد را شناسایی نموده و انگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬کمیته امداد امام ‪،‬اداره کار‬ ‫‪،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬شهرداری ها و سایر نهادهای مرتبط با کمک همدیگر قادر به ایفای نقش خود‬ ‫به بهترین شــکل باشــیم ‪.‬ما عالوه بر اینکه تالش می کنیم تا ظاهر شهر خود را از ناپاکی ها پاک‬ ‫نماییم می بایست تالش نماییم‪  ‬افرادی را که از نظر ظاهر اجتماعی به شهر ما اسیب می زنند و ان‬ ‫را نازیبا می کنند نیز از طریق این پایگاه های اجتماعی ‪ ،‬توجه الزم را به این امر مبذول داریم‪ .‬امید‬ ‫اینکه پایگاه های خدمات اجتماعی در اهداف خود که همانا شناسایی و مداخله به هنگام و ارجاع‬ ‫مناسب می باشد فعالیت خوب و ارزنده خود را نشان دهداین مرکز در ساختمانی به مساحت ‪۱۲۰‬‬ ‫متر و با اعتباری‪  ‬بالغ بر‪۱۰۰‬میلیون تومان راه اندازی شد‪.‬خدمات ارائه شده در پایگاه های خدمات‬ ‫اجتماعیاجتماعمحوربودهوگروههایهدفبهویژهافراددرمعرضاسیبیااسیبدیدهاجتماعی‬ ‫شامل زنان و دختران در معرض اسیب ‪ ،‬و افراد فاقد مهارت های زندگی ‪ ،‬کودکان خیابانی ‪ ،‬کودکان‬ ‫در معرض ازار و کودکان بدسرپرست ‪ ،‬کودکان بی سرپرست ‪ ،‬بازمانده از تحصیل ‪ ،‬بچه های طالق‬ ‫‪ ،‬کودکان دارای والدین معتاد از خدمات این پایگاه بهره مند می شوند‬ ‫پروژه ابرسانی سد چم گردالن به ملکشاهی‪ ۷۴‬درصد‬ ‫پیشرفت دارد‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب شهری اســتان ایالم گفت‪ :‬طرح پروژه ابرسانی از سد چم‬ ‫گردالن ایالم با هدف تامین اب شرب بلندمدت شهر ملکشاهی با پیشرفت ‪ ۷۴‬درصدی در حال‬ ‫اجراست و پایان سال ‪ ۹۹‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫افشین مظاهری اظهار داشت‪ :‬طرح ابرسانی به شهر ملکشاهی و اجرای پروژه تصفیه خانه اب‬ ‫تحول بزرگی در تامین اب شهر ملکشاهی ایجاد می کند و با بهره برداری از این پروژه دیگر مشکلی‬ ‫در خصوص تامین اب این شهر و روستاهای اطراف وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح شــامل سه واحد ایستگاه پمپاژ‪ ،‬یک واحد تصفیه خانه‪ ۳۰ ،‬کیلومتر خط‬ ‫انتقال برق فشــار قوی ‪ ۲۰‬کیلوولت‪ ۹ ،‬هزار متر مکعب مخزن ذخیره اب و ‪ ۲۴٫۵‬کیلومتر خط‬ ‫انتقال اب فوالدی به قطر ‪ ۵۰۰‬میلی متر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ابفای ایالم یاداور شد‪ :‬ایستگاه پمپاژ شماره یک بطور کامل اجرا شده و‬ ‫ایستگاه های پمپاژ ‪ ۲‬و سه و تصفیه خانه اب با پیشرفت جشمگیری در حال اجرا هستند‪.‬‬ ‫مظاهری تاکید کرد‪ :‬همچنین خط انتقال برق فشار قوی بطول ‪ ۳۰‬کیلومتر بطور کامل اجرا و‬ ‫از ‪ ۲۴‬کیلومتــر خط انتقال اب ‪ ۱۸‬کیلومتر تکمیل و از ‪ ۹‬هزار متر مکعب مخزن‪ ،‬هفت هزار متر‬ ‫مکعب به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫از بهره برداری فاز اول اب شیرین کن شهر ملکشاهی در ایام دهه مبارک فجر خبر داد و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این پروژه با اعتبار ‪ ۷۰‬میلیارد ریال و با ظرفیت یک هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمکعب در مدار ابرسانی‬ ‫شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب شهری ایالم ضمن بیان اینکه با بهره برداری از این طرح مشکل‬ ‫شوری اب شهرستان برطرف می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این طرح با اعتبار ‪ ۶۴‬میلیارد ریال در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۷۵۰‬متر مربع بیش از ‪ ۱۶‬هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫مظاهری اظهار کرد‪ :‬با راه اندازی تصفیه خانه اب شهر ملکشاهی و ایستگاه های پمپاژ بیش از‬ ‫‪ ۱۵۵‬لیتر در ثانیه اب سد ایالم تصفیه و به مخازن ذخیره بین راهی منتقل و از انجا وارد مدار توزیع‬ ‫شهر ملکشاهی و روستا های اطراف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فاز دوم اجرای این طرح یاداور شد‪ :‬با رایزنی های انجام شده تالش خواهیم کرد‬ ‫بزودی و با تامین اعتبار فاز دوم این پروژه را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫مظاهری گفت‪ :‬شــرکت ابفای استان با توجه به شرایط ویژه شهر ملکشاهی علیرغم اینکه با‬ ‫تنگناهای مالی رو به رو است تالش و جدیت دارد هرچه سریعتر ‪ ،‬طرح ابرسانی به شهر ملکشاهی‬ ‫از سد ایالم را به بهره برداری برساند‬ ‫رئیس کل دادگستری استان ایالم خبر داد‪:‬برخورد فوری با‬ ‫جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان ایالم‬ ‫ایالم‪-‬رئیس کل دادگستری استان ایالم از برخورد فوری با جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان‬ ‫ایالم خبر داد‪.‬‬ ‫علی دهقان در هفتمین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان ضمن تقدیر‬ ‫و تشکر از تالش و پیگیری اعضای ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان در جهت‬ ‫برگزاری انتخاباتی امن‪ ،‬سالم و با حضور حداکثری اظهار کرد‪ :‬رویکرد ما پیشگیرانه است ولی در‬ ‫راستای برخورد فوری با جرائم و تخلفات انتخاباتی‪ ،‬کلیه قضات شعب ویژه رسیدگی به جرائم و‬ ‫تخلفات انتخاباتی‪ ،‬دادستان ها و روسای دادگستری های حوزه های قضایی استان باید در روز اخذ‬ ‫رای تا پایان مهلت رای گیری در محل کار خود حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در حوزه های انتخابیه ای که حساسیت خاصی وجود دارد باید با حضور نیروهای‬ ‫انتظامی و امنیتی و اتخاذ تدابیر الزم در روز اخذ رای‪ ،‬امنیت انتخابات به طور کامل تامین شود‪.‬‬ ‫گفتنی است درابتدای جلسه‪ ،‬بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‬ ‫استان و دبیر ستاد‪ ،‬گزارشی از اقدامات‬ ‫رئیس پلیس راه ایالم‪ ۹:‬هزار دانش اموز روستایی ایالم‬ ‫اموزش های ترافیکی را فرا گرفتند‬ ‫رئیس پلیس راه ایالم گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ‪ ۹‬هزار دانش اموز در مدارس‬ ‫روستایی حاشیه جاده ها مورد تعلیم و تربیت ترافیکی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫سرهنگ رضا همتی زاده اظهار کرد‪ :‬مهمترین ماموریت پلیس راه استان سنگر پیشگیری از‬ ‫تصادفات و تلفات جاده ای اســت که باید با استفاده از ظرفیت های در اختیار در راستای اصالح و‬ ‫بهسازی نقاط حادثه خیز‪ ،‬برخورد با تخلفات حادثه ساز و اموزش های همگانی در این راستا اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری با پیگیری پلیس راه استان‪ ،‬اقدامات موثری در زمینه زیرساخت‬ ‫راههای استان صورت گرفته که می توان به حذف نقاط حادثه خیز‪ ،‬جداسازی جاده با نیوجرسی‪،‬‬ ‫چهارخطه کردن جاده و ایجاد تونل در مسیر جاده ایالم به مهران اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راه استان ایالم یاداور شد‪ :‬در بحث اموزش های همگانی و فرهنگ سازی ترافیکی‬ ‫از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ‪ ۹‬هزار دانش اموز در مدارس روستایی حاشیه جاده ها مورد‬ ‫تعلیم و تربیت ترافیکی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫شماره ‪3979‬‬ ‫در جشنوارهباشگاه کتابخوانی‬ ‫دخترانمرکزفرهنگیهنریشهرری‬ ‫افتخارافرینشدند‬ ‫شهرری‪ -‬فاطمه ممیوند(میری)‬ ‫دختراناعضایباشگاهکتابخوانی“گنجمن‪،‬کتاب‬ ‫من” مرکز فرهنگی هنری شــماره ‪ ۲۴‬کانون استان‬ ‫تهراندرجشنوارهباشگاهکتابخوانیشهرریبرگزیده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫دختراناعضایباشگاهکتابخوانی“گنجمن‪،‬کتاب‬ ‫من” مرکز فرنگی هنری شــماره ‪ ۲۴‬فراگیر کانون‬ ‫پرورش فکری اســتان تهران با مدیریت لیال مکانی‬ ‫مربی مسئول سابق این مرکز در چهارمین جشنواره‬ ‫جام باشــگاه های کتابخوانی که توســط اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد برگزار می شود؛ در بخش منطقه شهر‬ ‫ری‪ ،‬از بین ‪ ۱۵۰۰‬باشگاه کتابخوانی برگزیده شدند‪.‬‬ ‫باشــگاه کتابخوانی شهر ری ‪ ۳‬ســال به صورت‬ ‫مستمر در مرکز دایر بوده و اعضا در حوزه کتابخوانی‬ ‫و معرفی کتاب مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫همچنین طی این چند سالی که اعضای مرکز ‪۲۴‬‬ ‫حضوریفعالدرجشنوارهجامباشگاه هایکتابخوانی‬ ‫داشته اند؛ امســال برای دومین سال توانستند جزو‬ ‫برگزیدگان این جشنواره باشند‪.‬‬ ‫برگزیدگان عبارتند از‪ :‬مونا مقدســی ‪ ۱۰‬ساله در‬ ‫ش نامه به نویســنده‪  ،‬پریا حیدری ‪ ۱۲‬ساله در‬ ‫بخ ‬ ‫بخش نامه به نویسنده‪ ،‬نازنین فاطمه رمضان شاهی‬ ‫‪ ۱۰‬ساله در بخش فیلم معرفی کتاب‪ ،‬بهناز وصالی‪۱۳‬‬ ‫ساله در بخش فیلم معرفی کتابی که دوستش دارم‬ ‫و‪ ‬اناهیتا جمالی‪ ۱۰‬ساله در بخش فیلم معرفی کتابی‬ ‫که دوستش دارم‪.‬‬ ‫ایین پایانی این جشــنواره با حضور سیدحسن‬ ‫صفوی رییس فرهنگ و ارشــاد شهر ری‪ ،‬معاونان و‬ ‫مدیران مدارس و کتابخانه های شهر ری و لیال مکانی‬ ‫از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شد‪.‬‬ ‫سیدحســن صفوی با اشــاره به این که این طرح‬ ‫چهارمیــن دوره خود را ســپری می کنــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شهرستان ری چندین دوره به عنوان پنج کاندید برتر‬ ‫نامزدی پایتخت کتاب انتخاب می شود و هر ساله این‬ ‫طرح رو به گسترش است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۲۴۰‬باشگاه کتابخوانی در این‬ ‫دوره به شهرستان ری افزوده شده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪۲‬هزار و‪ ۴۰۰‬نفر در ســطح شهرســتان در این جام‬ ‫شرکت کردند که این امار نسبت به مشابه سال قبل‬ ‫با تعداد ‪ ۸۰۰‬نفر‪ ،‬رشد چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬کتاب ها بین حلقه های ‪۱۰‬‬ ‫نفره توزیع و بعد از مطالعه‪ ،‬مطالب خالصه نویســی‬ ‫شده به دبیرخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صفوی فراهــم اوردن زمینه مشــارکت کتاب‬ ‫فروشــان‪ ،‬گروه های غیردولتی ترویج کتابخوانی‪،‬‬ ‫مهدکودک ها و مدارس در برگزاری جام باشگاه های‬ ‫کتابخوانی را از وظایف ستاد اجرایی این طرح عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این راســتا ضمن داوری اثار و معرفی‬ ‫برگزیده های جام باشگاه های کتابخوانی شهرستان‪،‬‬ ‫مراسم اختتامیه برای تقدیر از برگزیدگان برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬کتاب و کتابخوانی در بین دانش‬ ‫امــوزان مــدارس‪ ،‬انها را از خطرات و اســیب های‬ ‫اجتماعــی دور می کنــد و بایــد در ایــن زمینــه‬ ‫سرمایه گذاری بیشتری انجام گیرد‪.‬‬ ‫معرفی باشگاه کتابخوانی‪:‬‬ ‫باشگاه هایکتابخوانیکودکونوجوانهسته های‬ ‫کوچکی هســتند که کتاب هایی را تهیه و به صورت‬ ‫گروهی مطالعه کرده و به بحث می گذارند‪.‬‬ ‫ماده ‪ :۱‬اهداف این باشگاه ها به شرح زیر است ‪:‬‬ ‫کمک به افزایش ســرانه مطالعه میان کودکان و‬ ‫نوجوانان‬ ‫تقویــت فرهنگ گفت وگو و تقویت اســتدالل و‬ ‫مهارت در بحث و قــدرت تحلیل و تفکر انتقادی در‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫اشــنایی بچه ها با محیط هــای مرتبط با کتاب‬ ‫همچون کتابفروشــی‪ ،‬کتابخانه و تبدیل فضاهای‬ ‫عمومی موجود به فضاهایی مناســب برای مطالعه‬ ‫فردی و گروهی‬ ‫گســترش فرهنگ همکاری و مشارکت در انجام‬ ‫یک کار گروهی‬ ‫پیشرفت تحصیلی از راه برنامه ای سرگرم کننده‬ ‫میان کودکان و نوجوانان‬ ‫کمک به تاسیس و تقویت کتابخانه های کوچک‬ ‫کالســی‪ ،‬مهدکودکی‪ ،‬کانونی‪ ،‬اپارتمانی‪ ،‬محله ای‪،‬‬ ‫مسجدی و‪...‬‬ ‫ارتباط بین اهل قلم با کودکان و نوجوانان‬ ‫کمک به گسترش تبلیغ و معرفی کتاب‬ ‫ماده ‪ :۲‬باشــگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان‬ ‫گروه های کتابخوانی هستند که با حضور دست کم‪۱۲‬‬ ‫کــودک یا نوجوان بــرای مبادله کتــاب و خواندن‬ ‫کتاب های مبادله شده و دیگر کتاب ها‪ ،‬زیر نظر یک‬ ‫مربی بزرگسال تشــکیل و پس از ثبت در دبیرخانه‬ ‫مرکزی جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان‬ ‫فعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری کرج تاکید کرد‬ ‫پایبندی به اصول محیط زیست یک الزام است‬ ‫البرز ‪ -‬محمد رضا خمســه ‪ -‬رییس سازمان‬ ‫مدیریت ارامستان های شــهرداری کرج پس از‬ ‫کســب عنوان واحد خدماتی ســبز برگزیده ی‬ ‫کشــوری توسط سازمان مدیریت ارامستان های‬ ‫شهرداری کشور‪ ،‬پایبندی به اصول محیط زیست‬ ‫را یک الزام دانست‪.‬‬ ‫حمیدرضا عســگری گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫نگران کننده وضعیــت اکولوژیکی حال حاضر و‬ ‫همچنین کمبــود منابع انرژی و افزایش الودگی‬ ‫های محیطی‪ ،‬پایبندی به اصول محیط زیست در‬ ‫سیاستگذاری های سازمان از انتخاب به یک الزام‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر سازمان و ارگانی باید صرف نظر‬ ‫از الزامات قانونی به صورت داوطلبانه در مســائل‬ ‫مرتبــط با محیط زیســت تا دســتیابی به زبان‬ ‫مشترک محیط زیستی به صورت خالق مشارکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این مســئول ادامــه داد‪ :‬ســازمان مدیریت‬ ‫ارامســتان های شهرداری کرج نیز به عنوان یک‬ ‫واحد خدماتی از این امر مستثنی نیست به طوری‬ ‫کــه فراتــر از وظایــف قانونی خــود در بخش‬ ‫مسئولیتهای اجتماعی نسبت به انجام پروزه های‬ ‫زیست محیطی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریت ارامســتان های‬ ‫شهرداری کرج خاطرنشان کرد‪ :‬مبتنی بر این تفکر‬ ‫در اواســط مهر ماه سال جاری با تایید پروژه های‬ ‫زیست محیطی ســازمان توسط اداره کل محیط‬ ‫زیســت اســتان البــرز و انطباق شــاخص ها و‬ ‫اســتانداردهای الزم در ســطح ملی‪ ،‬ثبت نام در‬ ‫همایش انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز‬ ‫وی در بخشی دیگری در خصوص پروژه های‬ ‫معرفی شده در این همایش افزود‪ :‬از میان اقدامات‬ ‫محیط زیستی ســازمان‪ ،‬پروژه هایی مانند جمع‬ ‫ثبت نام انجام و مستندات بصورت الکترونیک در‬ ‫سایت سازمان محیط زیست کشور بارگذاری شد‬ ‫که پس از بررســی هیئت داوران‪ ،‬این سازمان از‬ ‫میان ‪ ۲۸۸‬واحد صنعتی و خدماتی ثبت نام شده‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬واحد را به عنوان واحدهای برتر خدمات سبز‬ ‫انتخاب که گلزار شهدای بهشت سکینه (س) کرج‪،‬‬ ‫تنها ارامســتان شــرکت کننده در این همایش‪،‬‬ ‫موفق به کسب امتیازات الزم جهت دریافت عنوان‬ ‫تنها ارامستان سبز کشور شد‪.‬‬ ‫اوری روان اب های ســطحی و فصلی‪ ،‬استفاده از‬ ‫انرژی های پاک‪ ،‬استقرار حمل و نقل سبز‪ ،‬توسعه‬ ‫فضای سبز و مدیریت استفاده گونه های مناسب‬ ‫و همچنیــن مدیریــت پســماندهای عفونی و‬ ‫خطرناک و ‪ ...‬از شــاخص های مورد توجه هیئت‬ ‫داوران این همایش قرار گرفت‪ .‬این مسئول ادامه‬ ‫داد‪ :‬ســازمان مدیریت ارامستان های شهرداری‬ ‫کرج نیز به عنوان یک واحــد خدماتی از این امر‬ ‫مستثنی نیست به طوری که فراتر از وظایف قانونی‬ ‫ضریب برخورداری قوچان از گاز طبیعی به ‪99.5‬‬ ‫درصد می رسد‬ ‫رئیس بهره برداری شهرستانهای شرکت گاز‬ ‫خراسانرضویگفت‪:‬بااتمامپروژههایگازرسانی‬ ‫روستاییدرقوچان‪،‬ضریببرخورداریخانواراین‬ ‫بخش به ‪ 99.5‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مشهد‪ ،‬نظرپور ‪ ،‬خبرنگار ‪ ،‬سیدرضا غفاریان با‬ ‫اعــام این مطلــب اظهار کرد‪ 157:‬روســتای‬ ‫واجدشــرایط بهره مندی از نعمــت خدادادی‬ ‫گازطبیعی‪  ‬با جمعیت ‪ 21‬هزار و ‪ 566‬خانوار در‬ ‫قوچان وجود دارد که با تالش های انجام شــده‬ ‫تاکنون ‪ 146‬روســتا با جمعیت ‪ 20‬هزار و ‪209‬‬ ‫خانوار و ضریب نفوذ ‪ 93‬درصد گازدار شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملیات اجرایی گازرسانی در هشت‬ ‫روســتای دیگر این شهرســتان نیز با گســتره‬ ‫جمعیتی ‪ 1256‬خانوار و پیشرفتی در حدود ‪50‬‬ ‫درصددرحال اجرااست‪.‬بابهرهبرداری ازاین طرح‬ ‫ها شاهد ارتقای ضریب نفوذ گاز روستایی قوچان‬ ‫به ‪ 99.5‬درصد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ ‬رئیس بهره برداری شهرستانهای شرکت گاز‬ ‫خراسان رضوی ادامه داد‪ 61:‬هزار و‪ 320‬مشترک‬ ‫شهریوروستاییدرشهرستانقوچانازخدمات‬ ‫شرکت گاز اســتفاده می کنند که از این تعداد‬ ‫‪ 19501‬مشترک روستایی و ‪ 41819‬مشترک‬ ‫شهری هســتند‪ .‬همچنین از مجموع ‪31145‬‬ ‫انشعاب واگذار شــده ‪ 16598‬انشعاب شهری و‬ ‫‪ 14547‬سهم روستایی است‪.‬‬ ‫غفاریان تصریح کرد‪ :‬برای گازرسانی به شهر‬ ‫قوچان و روستاهای این شهرستان یکهزار و ‪561‬‬ ‫کیلومتر شبکه گازرسانی احداث شده که بیش‬ ‫از‪ 90‬درصد این امار ســهم بخش روستایی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خود در بخش مســئولیتهای اجتماعی نسبت به‬ ‫انجام پروزه های زیست محیطی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریت ارامســتان های‬ ‫شهرداری کرج خاطرنشان کرد‪ :‬مبتنی بر این تفکر‬ ‫در اواســط مهر ماه سال جاری با تایید پروژه های‬ ‫زیست محیطی ســازمان توسط اداره کل محیط‬ ‫زیســت اســتان البــرز و انطباق شــاخص ها و‬ ‫اســتانداردهای الزم در ســطح ملی‪ ،‬ثبت نام در‬ ‫همایش انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز‬ ‫ثبت نام انجام و مستندات بصورت الکترونیک در‬ ‫سایت سازمان محیط زیست کشور بارگذاری شد‬ ‫که پس از بررســی هیئت داوران‪ ،‬این سازمان از‬ ‫میان ‪ ۲۸۸‬واحد صنعتی و خدماتی ثبت نام شده‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬واحد را به عنوان واحدهای برتر خدمات سبز‬ ‫انتخاب که گلزار شهدای بهشت سکینه (س) کرج‪،‬‬ ‫تنها ارامســتان شــرکت کننده در این همایش‪،‬‬ ‫موفق به کسب امتیازات الزم جهت دریافت عنوان‬ ‫تنها ارامستان سبز کشور شد‪.‬‬ ‫وی در بخشی دیگری در خصوص پروژه های‬ ‫معرفی شده در این همایش افزود‪ :‬از میان اقدامات‬ ‫محیط زیستی ســازمان‪ ،‬پروژه هایی مانند جمع‬ ‫اوری روان اب های ســطحی و فصلی‪ ،‬استفاده از‬ ‫انرژی های پاک‪ ،‬استقرار حمل و نقل سبز‪ ،‬توسعه‬ ‫فضای سبز و مدیریت استفاده گونه های مناسب‬ ‫و همچنیــن مدیریــت پســماندهای عفونی و‬ ‫خطرناک و ‪ ...‬از شــاخص های مورد توجه هیئت‬ ‫داوران این همایش قرار گرفت‪.‬‬ ‫اجرای زیر ساخت حفاظت الکترونیک در مرکز‬ ‫انتقال نفت رازان‬ ‫عملیات اجرای زیر ساخت حفاظت الکترونیک‬ ‫در مرکز انتقال نفت رازان پایان یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و‬ ‫مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی‪ ،‬داوود اعظم‬ ‫زاده رئیس نگهداری و تعمیرات انتقال و دیتای این‬ ‫منطقهگفت‪:‬باهدفمانیتورینگوکنترلاتفاقات‬ ‫و فعالیت های پیرامون و داخل محوطه صنعتی‬ ‫مراکــز نفتــی‪ ،‬راه انــدازی سیســتم حفاظت‬ ‫الکترونیکی در اولویت برنامه ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مرکز انتقال نفت رازان‪ ،‬به دلیل‬ ‫حساســیت بیش تر جزو اولین مراکزی است که‬ ‫طراحی و براورد سیستم حفاظت الکترونیک در‬ ‫دستور کار مدیریت مخابرات شرکت قرار گرفت و‬ ‫پس از صدور پروانه کار ان‪ ،‬به مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬عملیات اجرای زیر ســاخت‬ ‫سیســتم حفاظــت الکترونیک رازان بــا انجام‬ ‫گودبرداری‪ ،‬لوله گذاری و کابل اندازی اجرایی شد‬ ‫و پس از ســاخت منهل نصــب دکل‪ ،‬همچنین‬ ‫ســاخت و تجهیز ســاختمان کنترل‪ ،‬با نظارت‬ ‫کارشناسان مخابرات منطقه انجام شد‪.‬‬ ‫اعظم زاده با اشــاره به بیــش از ‪ 3‬ماه فعالیت‬ ‫مســتمر گروه های مختلف گفــت‪ :‬بیش از ‪70‬‬ ‫دوربیــن ثابت و گردان با تکنولوژی جدید‪ ،‬طبق‬ ‫نقشه و جانمایی طراحی شده‪ ،‬در این مرکز نصب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر همکاری واحــد تعمیرات‬ ‫ساختمان‪ ،‬حراست و ترابری منطقه مرکزی گفت‪:‬‬ ‫مانیتورینگ دوربین های فوق با ‪ 7‬مانیتور بزرگ‬ ‫توسط همکاران حراست به صورت شبانه روزی‬ ‫در حال کنترل است‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫در راستای اجرای طرح کاپ‬ ‫مخازن تفکیک پسماند در شمال تهران‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫طرح کاپ (کاهش پســماند) با توزیع بیش از ‪ 500‬مخزن جدید تفکیک‬ ‫پسماند در شمال تهران و توســعه اموزش های همگانی اجرایی می شود‪.‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک مانی جعفریان سرپرست امور‬ ‫شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک با بیان این مطلب اظهار داشت‪:‬‬ ‫طرح کاپ با هدف کاهش تولید پســماند و تفکیک از مبداء در شهر تهران در‬ ‫حال اجراســت که اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک نیز در همین‬ ‫راستا‪ 2‬هزار مخزن تفکیک داخل مجتمع ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬ادارات و‪ ...‬جانمایی کرده‬ ‫و عــاوه بر ان اقدام بــه تهیه و توزیع بیش از ‪ 500‬مخزن کارتن پالســت و‬ ‫پالستیکی دیگر در ادارات تابعه و غیر تابعه این منطقه نموده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر برای تشویق و فرهنگ سازی نیروهای خدماتی در‬ ‫ادارات تابعه و غیر تابعه شــهرداری منطقه یک ‪ ،‬انها در ازای تحویل پسماند‬ ‫خشک جمع اوری شده به پیمانکار تفکیک پسماند مبلغی را دریافت می کنند‬ ‫‪ .‬جعفریان تصریح کرد‪ :‬نصب ‪ 3‬دستگاه تغذیه حیوانات شهری در بوستان های‬ ‫قیطریه‪ ،‬نیاوران و جمشــیدیه از دیگر اقدامات مدیریت پسماند منطقه یک‬ ‫است که بر اساس ان با انداختن هر بطری خالی اب و مایعات به محل مشخص‬ ‫شده روی دستگاه از طریق سنسور مقداری غذا برای حیوانات ازاد و حیوانات‬ ‫شهری می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬با توجه به روزهای پایانی سال و اجرای سنت خانه‬ ‫تکانی با هماهنگی انجام شده قرار است غرفه های بازیافت اقدام به جمع اوری‬ ‫دور ریز های حجیم منازل و تحویل اقالم مناسب ‪ ،‬به خیریه ها نماید‬ ‫وی بخش اموزش را از مهمترین بخش اجرای طرح کاپ دانســت و گفت‪:‬‬ ‫‪ 10‬کلبه بازیافت در مدارس مستقر است که عالوه بر جمع اوری پسماند خشک‬ ‫مدارس ‪ ،‬اقدامات اموزش و فرهنگ ســازی را در خصوص روش های کاهش‬ ‫تولید پســماند ‪ ،‬روش های کم حجم ســازی و نهادینه شدن فرهنگ زیست‬ ‫محیطی بین شهروندان با حضور کارشناسان و اموزشگران بازیافت ارائه می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫برپایی جشن کاپ و رونمایی از طرح “نقال شهر ما‬ ‫“ در منطقه ‪15‬‬ ‫جشن کاپ(کاهش پسماند) شهرداری منطقه‪ 15‬برگزار و در این مراسم از‬ ‫طرح “نقال شهر ما” رونمایی شد‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیشهرداریمنطقه‪،15‬مهدیاسترابیشهردارناحیه‬ ‫یک منطقه با اعالم این خبر گفت‪ :‬این طرح به ابتکار ناحیه یک برای نخستین‬ ‫بار برگزار شد که در ان مباحث زیست محیطی و بازیافت در پرده ای ترسیم و‬ ‫توسط نقال برای شهروندان توضیح داده می شود‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه چرا از طرح “نقال شهر ما” استفاده شده است افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫استقبالشهروندانمحله هایناحیهیکازنمایش هایمیدانیوقصهگویی های‬ ‫قدیمیبرانشدیممانیزبااجرایطرح“نقالشهرمن”مفاهیممدیریتشهری‬ ‫را به شهروندان محله ها انتقال و مشارکتشان را جلب کنیم‪.‬شهردار ناحیه یک‬ ‫منطقه گفت‪ :‬این طرح در مدارس‪ ،‬معابر پرتردد و مراکز محله شیرین دخت و‬ ‫خاتون به اجرا در می اید‪.‬‬ ‫اســترابی در ادامه به اجرای طرح کاپ در ناحیه یک اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫برنامه در جهت حمایت از کمپین”پس ‪ -‬از ‪ -‬این “ و در راستای طرح تفکیک‬ ‫پسماند از مبدا از اذر ماه اغاز شده که طی برنامه های پیش بینی شده تا ‪ 6‬ماه‬ ‫نخســت سال اینده در ‪ 33‬مدرسه مقطع دبســتان و ‪ 4‬مدرسه مجری طرح‬ ‫شهردار مدرسه ناحیه برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این طرح هر هفته در ‪ 6‬مدرسه سطح محله های ناحیه برگزار‬ ‫می شــود که طی ان اموزشگران اداره مدیریت پسماند در ابتدای هر هفته با‬ ‫حضور در مدارس مباحث زیست محیطی و مدیریت پسماند را به دانش اموزان‬ ‫اموزش داده و کیسه هایی به منظور جمع اوری پسماند خشک به انان تحویل‬ ‫می شود‪ .‬دانش اموزان روزهای چهارشنبه پسماند خشک منزلشان را که در‬ ‫طی هفته جمع اوری شده به مدرسه اورده و تحویل ماشین ملودی می دهند‪.‬‬ ‫شایان ذکر اســت؛ جشن کاپ(کاهش پسماند) با حضور محمدی معاون‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش اســتان تهران‪ ،‬دانشــور مدیــر کل اموزش های‬ ‫شــهروندی‪ ،‬کالنتری مشاور مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تهران در‬ ‫طرح کاپ‪ ،‬حسینی رئیس اموزش و پرورش منطقه و محمدی شهردار منطقه‬ ‫برپا شد‪.‬‬ ‫بزرگراه های منطقه‪ 2‬به پد بالگرد مجهز می شوند‬ ‫شهردار منطقه‪ 2‬گفت‪ :‬با هدف امادگی بیشتر در مواقع بحران و امدادرسانی‬ ‫ســریع هوایی‪ 3،‬پد بالگرد در بزرگراه های منطقه دو احداث می شود‪ .‬به نقل‬ ‫روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،2‬رسول کشت پور‪ ،‬شهردار منطقه ‪ 2‬با اعالم‬ ‫این خبرگفت‪:‬در پی تحوالت شهری و افزایش جمعیت‪،‬امدادرسانی مناسب‬ ‫درمواقع بحران و ایجاد زیرســاخت های مناســب برای رفع این مساله ‪،‬یکی‬ ‫ازاقدامات ضروری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درپی توافق شــهرداری تهران با اورژانس هوایی مبنی بر تجهیز‬ ‫بزرگراه ها به پد بالگرد‪ ،‬شــهرداری منطقه ‪ 2‬نســبت به جانمایی این فضا در‬ ‫بزرگراه های منطقه اقدام کرد‪ .‬کشت پور افزود ‪ :‬در حال حاضر‪ 3‬نقطه در بزرگراه‬ ‫های ایت اله هاشمی رفسنجانی ‪ ،‬تقاطع بزرگراه های یادگارامام (ره) شهید‬ ‫همــت و بزرگراه یادگار امام (ره)‪ -‬حبیب اله جهت احداث پد بالگرد جانمایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته شهردار منطفه‪،2‬پد بالگردها با هماهنگی معاونت خدمات خدمات‬ ‫شهری و تحت نظارت کارشناسان اورژانس هوایی مطابق با استانداردهای الزم‬ ‫طراحی شــده است ‪ .‬وی تسریع در امدادرسانی در مواقع بحران و سوانح را از‬ ‫اهداف احداث پدهای بالگرد برشمرد و خاطر نشان کرد‪ :‬اسیب پذیری در برابر‬ ‫انواع بحران ها و مخاطرات یکی از مهم ترین معضالت شــهری است وتوسعه‬ ‫زیرســاخت هایی همچون پدهای بالگرد امدادرسانی می تواند راه حلی برای‬ ‫کاهش اسیب پذیری وبهبود خدمات رسانی باشد‪.‬شهردار منطقه‪ 2‬گفت‪ :‬با‬ ‫هدف امادگی بیشتر در مواقع بحران و امدادرسانی سریع هوایی‪ 3،‬پد بالگرد‬ ‫در بزرگراه های منطقه دو احداث می شــود‪ .‬به نقل روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ،2‬رسول کشت پور‪ ،‬شــهردار منطقه ‪ 2‬با اعالم این خبرگفت‪:‬در پی‬ ‫تحوالت شهری و افزایش جمعیت‪،‬امدادرسانی مناسب درمواقع بحران و ایجاد‬ ‫زیرساخت های مناسب برای رفع این مساله ‪،‬یکی ازاقدامات ضروری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درپی توافق شــهرداری تهران با اورژانس هوایی مبنی بر تجهیز‬ ‫بزرگراه ها به پد بالگرد‪ ،‬شــهرداری منطقه ‪ 2‬نســبت به جانمایی این فضا در‬ ‫بزرگراه های منطقه اقدام کرد‪ .‬کشت پور افزود ‪ :‬در حال حاضر‪ 3‬نقطه در بزرگراه‬ ‫های ایت اله هاشمی رفسنجانی ‪ ،‬تقاطع بزرگراه های یادگارامام (ره) شهید‬ ‫همــت و بزرگراه یادگار امام (ره)‪ -‬حبیب اله جهت احداث پد بالگرد جانمایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته شهردار منطفه‪،2‬پد بالگردها با هماهنگی معاونت خدمات خدمات‬ ‫شهری و تحت نظارت کارشناسان اورژانس هوایی مطابق با استانداردهای الزم‬ ‫طراحی شــده است ‪ .‬وی تسریع در امدادرسانی در مواقع بحران و سوانح را از‬ ‫اهداف احداث پدهای بالگرد برشمرد و خاطر نشان کرد‪ :‬اسیب پذیری در برابر‬ ‫انواع بحران ها و مخاطرات یکی از مهم ترین معضالت شــهری است وتوسعه‬ ‫زیرســاخت هایی همچون پدهای بالگرد امدادرسانی می تواند راه حلی برای‬ ‫کاهش اسیب پذیری وبهبود خدمات رسانی باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3979‬‬ ‫صرفه جویی‪ ۶۰۰‬میلیونیوروییدر‬ ‫واردات دارو‬ ‫وزیر بهداشت با بیان اینکه امسال سخت ترین سال‬ ‫اقتصادی پس از انقالب بود‪ ،‬در عین حال با اشــاره به‬ ‫تولیدات علمی در حوزه دارو‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫واردات دارو را کاهــش دادیم که منجر به صرفه جویی‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون یورویی شد‪.‬‬ ‫دکتر سعید نمکی در مراسم تقدیر از توانمندی های‬ ‫تولیدیصنایعداروییوتجهیزاتپزشکیکشورضمن‬ ‫تبریک میالد حضرت زهرا (س)‪ ،‬گفت‪ :‬امســال سال‬ ‫بسیار سختی از نظر اقتصادی پیش روی ما بود؛ یعنی‬ ‫سخت ترینسالاقتصادیپسازانقالب‪.‬بندهزمانیکه‬ ‫به وزارت بهداشت امدم به مردم قول دادم که نخواهم‬ ‫گذاشت مشکلی برای تامین دارو برای انها به وجود اید‬ ‫و امسال علی رغم سختی های موجود توانستیم اوضاع‬ ‫تقریباقابلقبولیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت ادامه داد‪ :‬اوضاع مان در حال حاضر‬ ‫نســبت به مدت مشابه در سال قبل بسیار بهبود یافته‬ ‫اســت؛ به شکلی که بیشترین بها را به تولیدات علمی‬ ‫دادیم و‪ ۲۵‬درصد واردات دارو را کاهش دادیم که منجر‬ ‫به صرفه جویی‪ ۶۰۰‬میلیون یورویی شد‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬ســال گذشته سه میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون یورو ارزبری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫داشتیم که امسال این عدد به سه میلیارد یورو خواهد‬ ‫رســید که نمایانگر صرفه جویی های ارزی ما است‪ .‬در‬ ‫همین زمینه‪ ۲۰‬درصد حاشیه امن بیشتر برای ذخیره‬ ‫دارو ایجاد کردیم و هزینه های قیمت تمام شده نسبت‬ ‫به سال گذشته با افزایش روبه رو بود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که توانمندی های کشــور در‬ ‫زمینه ی تولید دارو و تجهیــزات به باالترین حد خود‬ ‫رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این توانمندی ها را متوجه تمام‬ ‫نقاط کشور حتی محروم ترین نقاط می بینم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت افزود‪ :‬امسال در سازمان غذا و دارو که‬ ‫یکی از تشکیالت منسجم کشور است کاری کردیم که‬ ‫تولید کنندگان کمترین مشکل را داشته باشند‪ .‬گرچه‬ ‫که همواره گالیه هایی وجود دارد‪ ،‬اما تالشمان نسبت به‬ ‫گذشــته دو چندان شــد‪ .‬در گذشــته ماننــد امروز‬ ‫بروکراسی های قوی وجود داشت اما نه برای همه‪ ،‬من‬ ‫پرونده هایی را می دیدیم که برخی داروی تولیدی شان‬ ‫بدون گذران کارازمایی بالینی به بازار وارد کرده بودند‪.‬‬ ‫نمکی با اشاره به این که حتی به یک مورد تبعیض و‬ ‫تخلفدرحوزهتولیددارووتجهیزاترسیدگیمی کند‪،‬‬ ‫در عین حال بر لزوم حمایت از تولیدات شــرکت های‬ ‫دانش بنیان تاکید کرد و گفت‪ :‬در هیچ دوره ای وزیری‬ ‫نبودهکهبهدانشگاه هایعلومپزشکیبگویدحقندارید‬ ‫اگر محصولی ایرانی تولید می شود‪ ،‬مشابه خارجی ان را‬ ‫وارد کنید‪ .‬در همین زمینه برای این که حمایت خود را‬ ‫ازاینعزیزاننشاندهیم‪ ۱۰‬دستگاهرادیوتراپیراپیش‬ ‫خریدکردیم‪.‬همچنینحدود‪ ۱۱۰۰‬دستگاهدیالیزنیز‬ ‫پیشخریدشد‪.‬اینهاازسیاست هایجدیدمااست‪.‬وزیر‬ ‫ازعملکردناقصسامانهاطالعرسانیتی تکگفت‪:‬حتی‬ ‫منبهعنوانوزیربهداشتنیزتواناییدسترسیبهبرخی‬ ‫از امار و اطالعات بسیار ریز را نداشتم‪ .‬اما امروز با اقدامات‬ ‫گسترده ای که بر روی این سامانه انجام شده است تمام‬ ‫خطاهای سیستم را یافته ایم‪.‬وی افزود‪ :‬در گذشته های‬ ‫دور و پیش از انقالب توانایی تولید ‪ ۲۵‬درصد از داروها‬ ‫راداخلکشورداشتیم‪.‬اینتواناییامروزبهمرز‪ ۹۷‬درصد‬ ‫بهداشت تاکید کرد‪ :‬من اجازه نمی دهم توانمندی های‬ ‫کشور لگدمال بولدوزر واردات شو‪.‬د البته این سخن به‬ ‫انمعنانیستکهحاضریمحتیبهقیمتجانبیماران‬ ‫درب های واردات را ببندیم‪ .‬بلکه در مواردی که سالمت‬ ‫مردم در میان باشد واردات نیز صورت خواهد گرفت‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال در دوره اوج انفلوانزای‪ H۱N۱‬اجازه واردات‬ ‫دارو را دادم تا مردم در رنج نباشند‪ .‬وی با تاکید بر لزوم‬ ‫یاری کردن تولید کنندگان گفت‪ :‬امسال انحصار را در‬ ‫تولیــد دارو و تجهیزات شکســتیم و اجازه ندادیم که‬ ‫سازمان غذا و دارو تحت تاثیر جریانی خاص قرار گیرد‪.‬‬ ‫کسانی که توانمندی الزم برای تولیدات را داشتند باید‬ ‫بتواند به عرصه تولید ورود کند‪.‬نمکی اظهار کرد‪ :‬هنگام‬ ‫ورود من به وزارت بهداشت موضوع کمبود مواد اولیه در‬ ‫کارخانه های دارویی یک مشکل حاد بود‪ ،‬اما امروزه بین‬ ‫‪ ۳‬تــا‪ ۸‬ماه حداقل زمانی اســت که کارخانه ها ذخیره‬ ‫مناسب دارند‪ .‬وی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد‬ ‫رسیده اســت‪ .‬البته هنگامی که شروع به خودکفایی‬ ‫کردیم خود صنعت داروسازی جور خودش را کشید تا‬ ‫به مراحل باالتــر صعود کنند‪.‬وی همچنین به یکی از‬ ‫گالیه های دســت اندرکاران تولید تجهیزات پزشکی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬مدتی پیش از ان جایی که به دنبال‬ ‫ورود داروی تاریخ مصرف گذشته به اتاق عمل‪ ،‬بیماری‬ ‫دچار مشکل شده بود‪ ،‬ایین نامه ای را تصویب کردیم که‬ ‫داروساز داروخانه بیمارستان باید تایید کننده اصالت‬ ‫ملزومات و داروهای مصرفی بیمارستانی به ویژه در اتاق‬ ‫عمل باشــد تا خدای نکرده بیماری به علت استفاده از‬ ‫داروی تاریخ مصرف گذشته دچار مشکل نشود‪ .‬پس از‬ ‫این ایین نامه این برداشت به وجود امد که داروسازان‬ ‫حقدخالتدرامورتجهیزاتفنیرادارندکهاینموضوع‬ ‫سوءتفاهمی بیش نیست و این نوید را به شما می دهم‬ ‫که بــه دنبال تعریف مرزبندی های دقیقی برای حوزه‬ ‫تجهیزاتپزشکیهستیم‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫ده هزار قدم تا جلوگیری از بی‬ ‫تحرکی‬ ‫تحقیق تازه ای نشــان می دهد توصیه پیاده روی به‬ ‫میزان ده هزار قدم در روز ممکن است برای جلوگیری‬ ‫از افزایش وزن کافی نباشــد‪ .‬با این حال این اقدام می‬ ‫تواند فواید مثبت روانی و جسمی دیگری داشته باشد‪.‬‬ ‫محققان برخالف باور عمومی که ده هزار قدم در روز‬ ‫می تواند مانع از اضافه شــدن وزن شود ‪ ،‬دریافته اند که‬ ‫در واقع این امر مانع از اضافه وزن نمی شــود بلکه می‬ ‫تواند زمان بی تحرکی شما را کم کند‪.‬‬ ‫یک تیم تحقیقاتی برای انجام این تحقیق که در مجله‬ ‫چاقی (‪ )Journal of Obesity‬چاپ شده است‪120 ،‬‬ ‫دانشــجوی جدید الورود امریکایی را در ‪ 6‬ماه اول ورود‬ ‫به دانشگاه در یک ازمایش گام شماری مورد بررسی قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫“بروس بیلی” نویسنده ارشــد این تحقیق و استاد‬ ‫دانشــگاه بریگــم یانــگ (‪Brigham Young‬‬ ‫‪ )University‬در امریکا می گوید‪ :‬ورزش همیشــه‬ ‫موثرترین راه برای کاهش وزن نیست؛ اگر شما قدم بزنید‬ ‫ممکن است در افزایش تحرک فیزیکی تان مفید باشد‬ ‫اما تحقیق ما نشان داد این اقدام به معنای حفظ وزن یا‬ ‫جلوگیری از افزایش وزن نیست‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان روزانه به میزان ده هزار‪ 12 ،‬هزار و‬ ‫پانصد یا ‪ 15‬هزار قدم در شــش روز هفته و در مدت ‪24‬‬ ‫هفته برداشتند و محققان میزان کالری دریافتی و وزن‬ ‫انها را اندازه گیری کردند‪.‬هدف از این مطالعه این بود که‬ ‫ارزیابی کنند ایا افزایش میزان توصیه شده ده هزار گام‬ ‫در روز می تواند باعث کاهش وزن و چاقی در دانشجویان‬ ‫سال اول شود‪.‬‬ ‫در پایان مشخص شد این که دانشجویان حتی بیش‬ ‫از ‪ 15‬هزار قدم برداشتند تاثیری نداشت؛ انها هنوز هم‬ ‫اضافه وزن پیدا می کردند‪ .‬دانشــجویان حاضر در این‬ ‫مطالعه به طور متوسط حدود ‪ 1.5‬کیلوگرم در طی دوره‬ ‫این مطالعه اضافه کردند‪ .‬طبق مطالعات قبلی‪ ،‬افزایش‬ ‫وزن متوســط یک تــا چهار کیلوگرم در اولین ســال‬ ‫تحصیلی دانشگاه مشاهده شده است‪.‬‬ ‫اگرچه وزن افراد‪ ،‬تحت تاثیر تعداد گام های بیشتر‬ ‫تغییری نکرد‪ ،‬اما تاثیــرات مثبتی بر الگوهای فعالیت‬ ‫بدنی مشــاهده شد و محققان می گویند قدم زدن می‬ ‫تواند مزایای روانی و سالمتی دیگری داشته باشد‪ .‬یک‬ ‫نتیجه مثبت از مطالعه این بود که زمان کم تحرکی در‬ ‫هر دو گروهی که ‪ 12‬هزار و پانصد و ‪ 15‬هزار قدم در روز‬ ‫برداشــتند‪ ،‬به شدت کاهش می یابد‪.‬به گفته محققان‪،‬‬ ‫در گروهی که ‪ 15‬هزار گام در روز برداشــتند‪ ،‬زمان بی‬ ‫تحرکی به میــزان ‪ 77‬دقیقه در روز کاهش یافت‪.‬بیلی‬ ‫افزود‪ :‬بزرگترین فایده توصیه به قدم زدن‪ ،‬رهایی مردم‬ ‫از ســبک زندگی بی تحرک است‪ .‬حتی اگر این امر به‬ ‫خودی خود مانع از افزایش وزن نشود‪ ،‬گام های بیشتر‬ ‫همیشه برای شما بهتر است‪.‬‬ ‫روش هایی موثر برای کنترل سطح‬ ‫قند خون‬ ‫گلوکز یا قند خون به طور طبیعی در تولید ســلول‬ ‫نقش دارد و همچون سوخت برای سلول ها عمل می کند‬ ‫هرچند وجود میزان مازادی از ان اســیب زننده است‪.‬‬ ‫وجود سطح باالیی از گلوکز با گذشت زمان و به تدریج‬ ‫به بدن اسیب وارد کرده و به بروز بیماری هایی از قبیل‬ ‫دیابت منجر می شود‪ .‬این درحالیست که با کنترل سطح‬ ‫قند خون می توان از بروز بیماری هایی همچون دیابت‬ ‫پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫سایت مدیکال دیلی در مطلبی به برخی راهکارهای‬ ‫موثر در کنترل سطح قند خون پرداخته است‪:‬‬ ‫به حداقل رساندن مصرف مواد غذایی فراوری شده‪:‬‬ ‫یکی از گام های اساســی در کنترل ســطح قند خون‬ ‫کاهش میــزان مصرف خوراکی های فراوری شــده و‬ ‫تمرکز بر مصرف سبزیجات‪ ،‬غالت‪ ،‬خشکبار‪ ،‬حبوبات و‬ ‫گوشت ماهی و گوشت قرمز است‪.‬‬ ‫مصرف فیبر خوراکی‪ ،‬پروتئین و چربی های سالم‪ :‬از‬ ‫انجایی که فیبر خوراکی روند هضم کربوهیدرات و جذب‬ ‫مواد قندی را کند می ســازد مصرف مواد غذایی حاوی‬ ‫فیبر گزینه مناسبی به حساب می اید‪ .‬همچنین وعده‬ ‫غذایی صبحانه که حاوی مواد پروتئینی باشــد گزینه‬ ‫مناسبی برای شروع روز است‪ .‬پروتئین نیز همچون فیبر‬ ‫ترشح انسولین را تعدیل کرده و روند افزایش سطح قند‬ ‫خون پس از وعده غذایی را کند می ســازد‪ .‬چربی های‬ ‫سالم نیز نه تنها روند باال رفتن قند خون را کند می سازد‬ ‫بلکه طبق نتایج یک بررسی‪ ،‬در بهبود مقاومت انسولین‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫مصرف مواد غذایی سرشار از منیزیم‪ :‬این ترکیب در‬ ‫حفظ سطح قند خون‪ ،‬بهبود حساسیت به انسولین موثر‬ ‫اســت و در بیش از ‪ ۳۰۰‬واکنش زیست شیمیایی بدن‬ ‫نقش دارد‪.‬‬ ‫سرکه سیب‪ :‬ترکیب اب و سرکه سیب و مصرف ان‬ ‫پیــش از غذا خوردن به کنترل نگه داشــتن قند خون‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫نوشیدن اب کافی‪ :‬نوشــیدن اب به کلیه ها کمک‬ ‫می کند تا میزان قند مازاد در خون را از طریق ادرار دفع‬ ‫کند‪ .‬نتایج یک بررسی نشان داد افرادی که میزان کافی‬ ‫اب مصرف می کنند کمتر در معرض قند خون باال قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫خواب‪ :‬کمبود خواب و اســترس سطح کورتیزول و‬ ‫قند خون را افزایش می دهد‪ .‬برای کاهش ســطح قند‬ ‫خــون ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬ســاعت خــواب در شــبانه روز و انجام‬ ‫فعالیت های کاهنده استرس از قبیل ورزش و مدیتیشن‬ ‫توصیه می شــود‪ .‬نوشــیدن اب کافی‪ :‬نوشیدن اب به‬ ‫کلیه ها کمــک می کند تا میزان قند مازاد در خون را از‬ ‫طریق ادرار دفع کند‪ .‬نتایج یک بررسی نشان داد افرادی‬ ‫که میزان کافــی اب مصرف می کنند کمتر در معرض‬ ‫قند خون باال قرار دارند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3979‬‬ ‫نگاه‬ ‫گل محمدی‪:‬تغییراتیدرترکیب مان‬ ‫خواهیم داشت اما به صورت متعادل‬ ‫شهنازی‪ :‬سپاهان مستحق پیروزی‬ ‫بود‬ ‫سرمربیتیموالیبالسایپاتهرانپسازشکستمقابلتیم‬ ‫سپاهان گفت‪ :‬انها در سرویس و دفاع عملکرد بهتری داشتند‬ ‫ومستحقپیروزیبودند‪.‬تیموالیبالسایپاتهراندردیدارهای‬ ‫هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال با نتیجه ‪ ۳‬بر یک‬ ‫مغلوبتیمسپاهانشد‪.‬سایپادرپایاناینهفتهبا‪ ۱۲‬پیروزی‬ ‫و‪ ۳۵‬امتیاز پس از تیم شهرداری ورامین در جایگاه دوم جدول‬ ‫رده بندی قرار دارد‪.‬‬ ‫ناصرشهنازیسرمربیسایپادربارهشکستتیمشمقابل‬ ‫تیمسپاهانگفت‪:‬هردوبازیگذشتهمابهستپنجمکشیده‬ ‫شد بود که این شــرایط را برای تیم سخت کرد‪ .‬سپاهان به‬ ‫پیروزیمقابلمانیازداشتتاهمچناندربینتیم هایمدعی‬ ‫باقی بماند‪ .‬بازی خوبی انجام دادیم؛ به غیر از ست چهارم که‬ ‫شرایط تیم ما بسیار بد شد‪ .‬تیم والیبال سپاهان مستحق این‬ ‫برد بود‪ ،‬انها در دفاع و ســرویس عملکــرد بهتری از تیم ما‬ ‫داشتند‪.‬ســرمربی تیم والیبال سایپا در ادامه افزود‪ :‬پس از ‪۹‬‬ ‫پیروزی متوالی این شکست یک هشدار برای تیم ما بود که‬ ‫نســبت به بازی های اینده خود بهتر عمل کنیم‪ .‬این باخت‬ ‫ممکن است برای هر تیمی پیش بیاید ما سعی می کنیم که‬ ‫از این شکســت عبرت بگیریم تــا در بازی های اینده خود‬ ‫عملکردبهتریداشتهباشیم‪.‬‬ ‫شهنازی درباره بازی روز چهارشنبه با تیم شهروند اراک‬ ‫نیزگفت‪:‬سعیمی کنیمکهباتمامقوادراینبازیحاضرشویم‬ ‫و این تیم را دست کم نخواهیم گرفت‪ .‬تالش می کنیم تا تیم‬ ‫را از نظــر ذهنی ریکاوری کنیم و هدف مان این اســت که‬ ‫جایگاهمان را در جدول حفظ کنیم‪ .‬بنابراین با تمام قوا برای‬ ‫این بازی حاضر می شویم و برای پیروزی تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وعده عجیب انتخاباتی در‬ ‫فدراسیون تنیس‬ ‫یکی از کاندیداهای فدراسیون تنیس برای نشستن روی‬ ‫صندلی ریاست وعده ای را به برخی اعضای مجمع داده که‬ ‫کمی دور از ذهن اســت‪ .‬با توجه به نزدیک شدن انتخابات‬ ‫فدراســیون تنیس یکی از کاندیدا که شــانس زیادی برای‬ ‫ریاست خود قائل است با تشکیل ستاد انتخاباتی و سپردن‬ ‫سکان ستاد به یکی از روسای پیشین فدراسیون (که وی هم‬ ‫عالقه زیادی به حضور در راس امور فدراسیون دارد) به تعداد‬ ‫زیادی از روسای هیات های استانی وعده داده که اگر به فرد‬ ‫مورد نظرش رای بدهند عضو هیات ریسه خواهند شد!‬ ‫این وعده در حالی داده می شود که اعضای هیات رئیسه‬ ‫فدراسیون محدود هستند(‪ ۷‬نفر) و مشخص نیست این فرد‬ ‫قرار اســت چند نفر را عضو هیات رئیسه کند که این وعده‬ ‫عجیب را می دهد! فردی که چنین وعده هایی را داده قطعا از‬ ‫قوانین اطالع دارد امــا برای جلب نظر اعضای مجمع وعده‬ ‫غیرواقعی می دهد و حتی در برخــی موارد از اعتبار وزارت‬ ‫ورزشهمبرایگرفتننظرموافقاعضایمجمعسوءاستفاده‬ ‫کرده است‪ .‬وزارت ورزش باید مراقبت بیشتری از انتخابات‬ ‫فدراسیون تنیس و حواشی اطراف ان داشته باشد تا کسی به‬ ‫خوداجازهندهدچنینوعدههاییبدهدودربیناعضاخودش‬ ‫را فرد منتسب به وزیر ورزش معرفی کند تا ارای الزم را کسب‬ ‫کند!‬ ‫رحمانرضاییسرمربیرایکایبابلشد‬ ‫سرمربی پیشین تیم فوتبال برق جدید شیراز به عنوان‬ ‫سرمربیجدیدرایکایبابلانتخابشد‪.‬بهنقلازروابطعمومی‬ ‫باشگاه رایکای بابل‪ ،‬رحمان رضایی با عقد قراردادی تا پایان‬ ‫فصل‪ ،‬رسماً هدایت رایکای بابل را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫رضایی سابقه هدایت تیم برق جدید شیراز را در کارنامه‬ ‫دارد و دســتیار اول امیر قلعه نویی در تراکتور تبریز بود‪ .‬وی‬ ‫همچنین سابقه‪ 10‬سال بازی در سری‪ A‬ایتالیا را در کارنامه‬ ‫دارد‪.‬رایکاباکسب‪ 20‬امتیازدرجایگاههفدهممسابقاتلیگ‬ ‫دسته اول فوتبال قرار دارد‪.‬‬ ‫انچلوتی‪ :‬با رونالدو یک گل از حریف پیش هستید‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بازی‬ ‫امروز تیمش مقابل الشــارجه امارات را یک‬ ‫فینال برای هر دو تیم دانست‪.‬‬ ‫یحیی گل محمدی‪ ،‬سرمربی تیم فوتبال‬ ‫پرســپولیس در کنفرانس خبــری پیش از‬ ‫دیدار برابر الشارجه امارات از مرحله گروهی‬ ‫رقابت های لیگ قهرمانان ‪ 2020‬اســیا در‬ ‫جمــع خبرنــگاران اظهار داشــت‪ :‬خیلی‬ ‫خوشحالم که در خدمت شما هستم‪ .‬تشکر‬ ‫می کنم از میهمان نوازی باشــگاه الشارجه‬ ‫امارات‪ .‬می دانیم که بازی مهمی داریم‪ .‬هر دو‬ ‫تیم بازی اول شــان را باخته اند و دیدار فردا‬ ‫برای شــان اهمیت باالیی دارد‪ .‬بازیکنان ما‬ ‫نشان داده اند که در روزهای سخت همیشه‬ ‫خوب بوده اند و مرد روزهای سخت هستند‪.‬‬ ‫امیدوارم فردا نتیجه خوبی بگیریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬بازی فردا برای ما مثل‬ ‫یک فینــال می ماند‪ .‬هیچ تیمی نمی خواهد‬ ‫ببــازد‪ .‬هر چند می دانیم که بازی ســختی‬ ‫خواهد بود‪ .‬از کیفیت بازیکنان حریف اطالع‬ ‫داریم‪ .‬فکر می کنم بازی خوبی خواهد شد و‬ ‫هواداران لــذت می برند‪ .‬امیدوارم در نهایت‬ ‫تیم ما بتواند ســه امتیاز بازی فردا را کسب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گل محمدی در پاســخ به سوالی درباره‬ ‫احتمال تغییر در ترکیب تیمش خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬خوشــبختانه بازیکنان ما در تمرینات‬ ‫همه در یک سطح هستند و اختالفی به لحاظ‬ ‫کیفی بین انها وجود ندارد و هر کســی وارد‬ ‫زمین می شود هم با تمام وجود بازی می کند‪.‬‬ ‫ما هم بســته به سیستم حریف در هر بازی‪،‬‬ ‫بازیکنان را انتخاب می کنیم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بیان کرد‪:‬‬ ‫تغییرات زیادی هم نخواهیم داشــت‪ ،‬چون‬ ‫کمکی نمی کند‪ .‬تغییراتی در ترکیب خواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬اما به صورت متعادل‪ .‬مهمترین هدف‬ ‫ما بردن این بازی است و برای بازیکنان مان‬ ‫این سه امتیاز خیلی اهمیت دارد و در جدول‬ ‫هم برای ما خیلی مهم است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به ســوال خبرنگار اماراتی‬ ‫درباره انالیــزش از تیم حریــف هم گفت‪:‬‬ ‫همان طور که گفتم بازی فردا شــبیه به یک‬ ‫فینال است و برای هر دو تیم خیلی مهم‪ .‬اگر‬ ‫تیمی بتوانــد امتیاز کامل بازی را بگیرد کار‬ ‫راحت تری خواهد داشت‪ .‬موضوعی که وجود‬ ‫دارد این است که ما باید دومین بازی متوالی‬ ‫را خــارج از خانه انجام دهیم و این مســئله‬ ‫انرژی زیادی از بازیکنان ما می گیرد‪ .‬در حالت‬ ‫طبیعی تیم الشارجه باید به تهران می امد و‬ ‫ما در مقابل هواداران خودمان بازی می کردیم‬ ‫که شانس خوبی برای برد داشتیم‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫رقابتهای وزنه برداری نوجوانان اسیا؛‬ ‫یکنقرهودوبرنزبهنمایندهدسته‪ ۸۹‬کیلوگرمایرانرسید‬ ‫محمد حسن پور ملی پوش تیم وزنه برداری نوجوانان کشورمان در‬ ‫مســابقات قهرمانی اســیا به یک مدال نقره و دو نشان برنز دسته‪۸۹‬‬ ‫کیلوگرمرسید‪.‬درچهارمینروزازمسابقاتقهرمانینوجوانانوجوانان‬ ‫سال‪ ۲۰۲۰‬قاره اسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان‪ ،‬محمد پورحسن‬ ‫ملی پوشدسته‪ ۸۹‬کیلوگرمنوجوانانکشورمانصبحامروزرویتخته‬ ‫رفت و در نهایت با مجموع ‪ ۲۸۴‬کیلوگرم به یک مدال نقره و دو نشان‬ ‫برنز دست یافت‪ .‬محمد پورحسن در اولین حرکت یکضرب‪ ،‬وزنه‪۱۲۳‬‬ ‫کیلوگرمرامهارکرد‪.‬دردومینوسومینحرکتیکضربموفقبهمهار‬ ‫وزنه‪ ۱۲۹‬کیلویی نشد‪.‬در حرکت یکضرب‪ ،‬با ثبت وزنه‪ ۱۲۳‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫صاحب مدال نقره شد‪ .‬در حرکت دوضرب نیز وزنه های ‪ ۱۵۲‬و ‪ ۱۶۱‬را‬ ‫باالی ســر برد ولی در حرکت سوم پشت وزنه ‪ ۱۶۶‬کیلویی رفت و در‬ ‫حالی که می توانست با مهار این وزنه به مدال نقره دوضرب و مجموع‬ ‫دست یابد ناموفق عمل کرد و دو برنز دیگر را کسب کرد‪.‬‬ ‫رده بندینهاییدسته‪ ۸۹‬کیلوگرمردهسنینوجوانانقهرمانیاسیا‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نمازوف از ازبکستان با ثبت وزنه های ‪ ۱۳۳‬کیلوگرم یکضرب ‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۶‬کیلوگرم دوضرب و مجموع ‪ ۲۹۹‬کیلوگرم سه مدال طال گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چنگ از تایپه بــا ‪ ۱۲۰‬کیلوگرم در حرکت یکضرب(برنز)‪ ،‬در‬ ‫حرکت دوضرب‪ ۱۶۵‬کیلوگرم(نقره) و مجموع‪ ۲۸۵‬کیلوگرم(نقره)‬ ‫‪ -۳‬محمد حســن پور از ایران با ثبــت وزنه های ‪ ۱۲۳‬کیلوگرم در‬ ‫حرکت یکضرب (مدال نقره)‪ ،‬در حرکت دوضرب‪ ۱۶۱‬کیلوگرم (مدال‬ ‫برنز) با مجموع‪ ۲۸۴‬کیلوگرم (برنز)‬ ‫کریستیچویچ‪ :‬اســکوچیچ کارهای مثبت سایر مربیان‬ ‫کروات را در تیم ملی ادامه می دهد‬ ‫میشوکریستیچویچ‪،‬سرمربیتیمفوتبالشاهینشهرداریبوشهر‬ ‫اعتقاد دارد دراگان اسکوچیچ سطح باالتری را از تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫نشانخواهدداد‪.‬میشوکریستیچویچدربارهشرایطتیمفوتبالشاهین‬ ‫شــهرداری بوشهر اظهار داشت‪ :‬پس از سه بردی که در نیم فصل دوم‬ ‫کسب کردیم‪ ،‬جو بسیار خوبی در بوشهر و باشگاه شاهین حاکم است‪.‬‬ ‫تمرینات را از امروز (سه شنبه) اغاز می کنیم و امیدواریم روند تیم ادامه‬ ‫داشته باشد‪ .‬هواداران از ما راضی هستند و خودمان را برای بازی های‬ ‫سختی که از این هفته شروع می شود‪ ،‬اماده می کنیم‪ .‬تالش می کنیم‬ ‫تیم را در شرایط خوب خود حفظ کنیم‪.‬وی با اشاره به دیدارهای سخت‬ ‫شاگردانشدرهفته هایاتیلیگبرترفوتبالتصریحکرد‪:‬قطعاًدربازی‬ ‫باتیم هایصدرجدول‪،‬مشکالتبیشتریخواهیمداشت‪.‬امیدوارمخدا‬ ‫بهماکمککندونتایجخوبیبگیریم‪.‬ازاالننمی تواندربارهاینبازی ها‬ ‫صحبتکرد‪.‬چوننتایجبهشرایطبسیاریازجملهتیمحریفوقضاوت‬ ‫داوران وابسته اســت‪ .‬تداوم نتایج فعلی شاهین کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫سرمربی کروات تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر درباره انتقادات‬ ‫خود از برخی شاگردانش در مورد عملکرد انها در تمرینات به تسنیم‬ ‫گفت‪ :‬من گفتم بازیکنان ایرانی عادات بدی دارند که تغییر ان سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال اورتون معتقد است؛ وقتی تیمی با کریستیانو رونالدو به زمین می رود‪ ،‬یک‬ ‫بر صفر از حریفش پیش است‪.‬‬ ‫کارلو انچلوتی که پس از قطع همکاری اش با ناپولی در اواســط فصل جاری‪ ،‬هدایت اورتون را‬ ‫برعهده گرفت و روند خوبی را با این تیم انگلیسی طی می کند‪ ،‬در گفت وگو با “رادیو انکیو” ایتالیا‬ ‫گفت‪ :‬همه چیز در اورتون به خوبی پیش می رود و نیازی به بازسازی و احیای این تیم نداشتم‪ .‬در‬ ‫ناپل هم مشکلی نداشتم‪ .‬در فوتبال بر اساس نتایج قضاوت می شوید و جدایی من از ناپولی بر اساس‬ ‫توافقی دوجانبه بود که به نظرم تصمیم درستی بود‪ .‬من حاال وضعیت بهتری دارم و ناپولی هم حاال‬ ‫بهتر شده است‪ .‬نمی خواهم بیشتر از این درباره دوره حضورم در ناپولی صحبت کنم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که “چرا سری ‪ A‬ایتالیا برخالف لیگ برتر انگلیس متعادل تر است؟”‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬به نظرم لیورپول که تاکنون فصل فوق العاده ای داشته و تمامی بازی هایش را به غیر از‬ ‫یک بازی‪ ،‬برده اســت‪ ،‬در لیگ برتر رقیبی ندارد اما خوشحالم که در ایتالیا درباره هر احتمالی در‬ ‫سری ‪ A‬صحبت می شود‪ .‬هنوز نبردهای بزرگی باقی مانده و چند تیم برای قهرمانی می جنگند‪ .‬به‬ ‫نظرم یوونتوس کاستی هایی دارد‪ ،‬این در حالی است که اینتر سرمایه گذاری زیادی کرده و التزیو‬ ‫هم عالی کار می کند‪.‬‬ ‫سرمربی اورتون درباره خرید جدید اینتر نیز خاطرنشان کرد‪ :‬اریکسن بازیکن خیلی خوبی است‪.‬‬ ‫او اخیرا ًدر تاتنهام زیاد بازی نمی کرد اما بازیکن مهمی برای اینتر خواهد شد‪ .‬کریستین تازه به این‬ ‫تیم ملحق شده و نیاز به زمان برای سازگاری دارد‪.‬‬ ‫کارلتو همچنین در مواجهه با این پرســش که “درباره سبک بازی اتاالنتا چه نظری دارید؟ ایا‬ ‫گاسپرینی بهتر از گواردیوال و ساری است؟”‪ ،‬گفت‪ :‬فوتبال از سبک ها ساخته شده است‪ .‬نمی دانم‬ ‫از بین سبک بازی گاسپرینی و جوریچ که هر دو بسیار جذاب هستند‪ ،‬چه چیزی را بیشتر دوست‬ ‫دارم و این موضوع درباره گواردیوال و ساری هم صدق می کند‪ .‬سبک های زیادی برای بازی کردن‬ ‫در فوتبال وجود دارند و تنها یک روش درست یا یک روش غلط وجود ندارد‪.‬‬ ‫“از دید شما مسیر مائوریتزیو ساری با یوونتوس به کجا ختم می شود؟”‪ ،‬انچلوتی در پاسخ با این‬ ‫پرسش هم یاداورد شد‪ :‬ساری دارد کارش را انجام می دهد و تیمش در صدر جدول رده بندی سری‬ ‫‪ A‬است و کارشان را در لیگ قهرمانان اروپا هم از سر خواهند گرفت که البته کار سختی برای مدعی‬ ‫اصلی قهرمانی بودن دارند‪ .‬به نظرم سخت است که درخواست بیشتری از مائوریتزیو داشت‪.‬‬ ‫وی همچنین درخصوص تیم تحت هدایت سیمونه اینزاگی که این فصل روی فرم است و تیم های‬ ‫بزرگ را شکســت داده‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬وقتی من هدایت یوونتوس را برعهده داشتم و این تیم را به‬ ‫قهرمانی رساندم‪ ،‬التزیو تیم فوق العاده ای بود‪ .‬به نظرم التزیوی کنونی نسبت به ان التزیو از کیفیت‬ ‫پایین تری برخوردار اســت اما تیم خیلی مستحکمی اســت‪ .‬انها فوتبال خیلی روانی از خود ارائه‬ ‫می دهند و دقیقاً می دانند که دارند چه کار می کنند‪ .‬ایموبیله هم در وضعیت خیلی خوبی قرار دارد‬ ‫و ممکن است هر اتفاقی در خانه التزیو رخ دهد‪.‬انچلوتی در پاسخ به این پرسش که “ایا یوونتوس‬ ‫بدون کریستیانو رونالدو بهتر بازی می کند؟”‪ ،‬گفت‪ :‬ما در مورد پدیده ای صحبت می کنیم که در هر‬ ‫بازی گلزنی می کند‪ .‬رونالدو برای تیم و برای سرمربی‪ ،‬بازیکنی مهم و حیاتی است‪ .‬وقتی بازی را با‬ ‫کریستیانو شروع می کنید یک گل از حریف پیش هستید‪.‬سرمربی تیم فوتبال اورتون در پایان درباره‬ ‫احتمال بازگشتش به ناپل پس از اتفاقاتی که برایش در باشگاه ناپولی افتاد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬حضور در‬ ‫شهر ناپل تجربه شگفت انگیزی برایم بود و قطعاً در تعطیالت به این شهر خواهم رفت‪.‬‬ ‫ماروتا‪ :‬انتقال الئوتارو؟‬ ‫او فقط در یک صورت می تواند برود‬ ‫مدیراجرایی باشگاه اینتر تنها شرط موافقت این باشگاه با فروش مهاجم ارژانتینی که بارسلونا‬ ‫مشــتری پروپاقرص اوســت را اعالم کرد‪ .‬جوزپه ماروتا مدیر اجرایی باشگاه اینتر در واکنش به‬ ‫شایعاتی که طی روزهای اخیر درباره انتقال الئوتارو مارتینس از نراتزوری و پیوستن او به تیم هایی‬ ‫مانند بارســلونا و رئال مادرید منتشر شــده است‪ ،‬به شبکه اسکای اسپورت ایتالیا گفت‪ :‬الئوتارو‬ ‫بازیکنی در حال رشــد و بسیار جوان است که به نظر من اشتیاق و انگیزه فراوانی برای پوشیدن‬ ‫پیراهن باپرستیژ اینتر دارد و می خواهد با این تیم سیر پیشرفتش را ادامه دهد‪ .‬همانطور که همیشه‬ ‫می گویم‪ ،‬بازیکنان اینتر تنها در صورتی این تیم را ترک می کنند که خودشــان بخواهند بروند‪.‬‬ ‫نباید فراموش کنیم که اینتر با تاریخچه و قدمتی که دارد‪ ،‬به هیچ عنوان دلیلی برای غبطه خوردن‬ ‫به سایر تیم ها ندارد‪.‬ادعای ماروتا درباره مختار بودن بازیکنان این تیم به ترک اینتر در حالی است‬ ‫که در تابســتان سال جاری سه بازیکن این تیم‪ ،‬راجا ناینگوالن‪ ،‬ایوان پریشیچ و مائورو ایکاردی‬ ‫برای ترک نراتزوری تحت فشار قرار گرفتند و به نوعی مجبور شدند که به صورت قرضی به تیم های‬ ‫کالیاری و پاری سن ژرمن ملحق شوند‪.‬‬ ‫ماروتا در ادامه درباره خودداری انتونیو کونته‪ ،‬سرمربی اینتر از قرار دادن بازیکن جدید این تیم‪،‬‬ ‫کریستین اریکسن در ترکیب اصلی هم اظهار داشت‪ :‬اریکسن هنوز با تیم ما هماهنگ نشده است‬ ‫اما این روزها بازی ها ‪ 95‬دقیقه به طول می انجامند و همه بازیکنان باید اماده باشند که در هر مقطع‬ ‫از بازی به میدان بروند و ایفای نقش کنند‪ .‬این کونته است که انتخاب می کند کدام بازیکنان باید در‬ ‫ترکیب قرار بگیرند و این را هم بر اساس امادگی جسمانی بازیکنان تعیین می کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!