روزنامه صاحب قلم شماره 3997 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 3997

روزنامه صاحب قلم شماره 3997

روزنامه صاحب قلم شماره 3997

‫مردم برای حفظ سالمتی ‪ ،‬امور‬ ‫بانکیخودراغیرحضوری‬ ‫انجامدهند‬ ‫هلگااشمید‪:‬حفظبرجام‬ ‫مسئولیتیجمعیاست‬ ‫معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک‬ ‫برجــام حفظ توافق هســته ای ایران را یک‬ ‫مسئولیت جمعی توصیف کرد‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا حسین زاده رئیس شورای‬ ‫هماهنگــی بانک ها بر انجام امــور بانکی به‬ ‫صورت غیرحضوری و با استفاده از سامانه های‬ ‫بانکداری الکترونیک و ‪.....‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫بیانیهمهمدولتدرخصوصتصمیم‬ ‫‪ FATF‬درباره ایران‬ ‫پنجره‬ ‫تیر اخر به گردشگری با کرونا‬ ‫ویروس کرونا تیر اخر بر پیکر صنعت گردشگری ایران بود‬ ‫حاال دیگر گران شدن نرخ ارز و تهدید امریکا و تحریم ها و سقوط‬ ‫هواپیما و لغو تورها به اندازه ویروس کرونا اهمیت ندارند‪.‬‬ ‫اوایل سال سیل موجب شد تا خیلی از ایرانی ها به سفر نروند‪.‬‬ ‫بعد از ان اژانس های مســافرتی و مسافران از باال و پایین شدن‬ ‫نــرخ ارز اظهــار نگرانی می کردند و از اینکه ارز مســافرتی در‬ ‫اختیارشان قرار نمی گرفت ناراضی بودند و می گفتند که عوارض‬ ‫خروج از کشــور خیلی زیاد است و چرا به ان مالیات هم اضافه‬ ‫شده است ان هم با وجود تهدیدهای امریکا و تحریم های ان و‬ ‫لغو پروازهایی که به واسطه سقوط هواپیمای اوکراینی به وجود‬ ‫امد‪.‬‬ ‫اما حاال همه این مسائل فراموش شده و انچه که در اغاز سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬و پایان سال ‪ ۹۸‬رخ داد‪ ،‬ورود مهمان ناخوانده ای به نام‬ ‫کرونا به ایران بود‪ .‬همان ایرانی که شــعار زنده باد چین موفق‬ ‫باش ووهان را ســر می داد حاال گرفتار همین ویروسی شده که‬ ‫معلوم نیست کی از کشورمان خارج شود‪.‬‬ ‫این ویروس که در حال ســفر به استان های مختلف کشور‬ ‫است باعث شده تا بسیاری از ایرالین های خارجی سفرهای خود‬ ‫را به مقصد ایران یک بار دیگر کنسل کنند‪ .‬ترکیه که در زمان‬ ‫حمالت تروریســتی همچنان مســافر از ایــران می گرفت‪،‬‬ ‫گرجستانی که به واســطه حضور ایرانی ها در چند سال اخیر‬ ‫شاهد رشدی در صنعت گردشگری بود؛ همگی به همراه ایرالین‬ ‫هایی مانند امارات و لغو پرواز کردند و کشورهای دیگر نیز مانند‬ ‫عراق‪ ،‬کویت‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬تاجیکستان و عمان هم‬ ‫برای سفر ایرانی ها محدودیت ایجاد کردند‪.‬‬ ‫پس از شیوع ویروس کرونا توسط مسافران استان قم به سایر‬ ‫شهرها و قرنطینه نبودن شهر‪ ،‬هشدار «از سفرهای غیر ضرور‬ ‫پرهیز کنید» به هشدار جدی «به سفر نروید» تبدیل شد‪.‬‬ ‫به مردم گفته شــد که سفر نکنید از طرفی عده ای دیگر راه‬ ‫شمال کشــور را در پیش گرفتند به نحوی که استاندار گیالن‬ ‫اعالم کرد که در مدت یکی دو روز اخیر ‪ ۲۰‬درصد از بار ورودی‬ ‫به استان گیالن بیشتر شده اســت‪ .‬این درحالی بود که طبق‬ ‫بررسی های انجام شده‪ ،‬استان گیالن بعد از استان قم از لحاظ‬ ‫درگیری بیماری‪ ،‬در مقام دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر برخی از استان ها مانند ایالم با پدیده گرد و غبار‬ ‫رو به رو شد و برخی دیگر از استان ها باز هم درگیر سیل شدند‬ ‫مانند لرستان‪ .‬حاال همه فعاالن گردشگری چه انها که به خارج‬ ‫از کشور مسافر می بردند و چه انها که در داخل تور می گذاشتند‬ ‫مستاصل از وضعیت کنونی شده اند‪.‬‬ ‫بحث کنســلی تورهای گردشگری داخلی و خارجی پس از‬ ‫اعالم پرهیز از سفر به وجود امد که در این باره محمد اسالمی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با صدور ابالغیه ای اعالم کرد‪ :‬اگر مسافران‬ ‫از ترس ابتالء به ویروس کرونا‪ ،‬بلیت قطار یا هواپیما را لغو کنند‪،‬‬ ‫شــرکت های ریلی و هواپیمایی حق دریافت خسارت کنسلی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگرچه مــردم به راحتــی می توانند بلیت های‬ ‫خریداری شده را بدون پرداخت هزینه‪ ،‬کنسل کنند‪ ،‬اما کسی‬ ‫نباید از این موضوع نگرانی داشــته باشــد؛ به این معنا که اگر‬ ‫مسافران نمی خواهند بلیت خود را کنسل کند‪ ،‬می توانند ان را‬ ‫به بلیت اوپن تبدیل کرده و هر زمانی که بخواهند‪ ،‬با همان بلیت‬ ‫به سفر بروند‪.‬‬ ‫این وسط هتلداران گفتند که تا وقتی دولت و شورای تامین‬ ‫امنیت اعالم شرایط ویژه نکند‪ ،‬همچنان جریمه کنسلی از مردم‬ ‫گرفته می شــود‪ .‬این در حالی بود که معاون گردشگری وزارت‬ ‫میراث فرهنگی پس از چند روز سکوت درباره شرایط به وجود‬ ‫امده اعالم کرد‪ :‬چنان چه از تاریخ اول اسفندماه امسال تا اطالع‬ ‫ثانوی‪ ،‬گردشگری درخواست انصراف از سفر داشته باشد‪ ،‬کلیه‬ ‫تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری‬ ‫بدون هیچ گونه جریمه ای نســبت به استرداد وجوه دریافتی از‬ ‫گردشگران اقدام می کنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‪ ۸‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 4 3997‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫دولت جمهوری اســامی ایران در جلســه‬ ‫روزچهارشنبه خود درخصوص تصمیم کارگروه‬ ‫اقــدام مالــی (‪ )FATF‬در مورد کشــورمان‪،‬‬ ‫بیانیه ای صادر کرد‪.‬‬ ‫به نقل از «پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت‬ ‫دولت» متن این بیانیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬سیاســت ضد تروریسم ایران‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫ماهیــت عدالت خواهانه و صلــح طلبانه نظام‬ ‫جمهوری اســامی ایران است و در همه حوزه‬ ‫ها‪ ،‬از جمله مقابله با تامین مالی تروریســم‪ ،‬به‬ ‫طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری‬ ‫همه اقدامــات علیه پولشــویی و تامین مالی‬ ‫تروریسم‪ ،‬خواست مردم ما و قوانین و مقررات‬ ‫داخلی ماســت کــه در ادوار مختلف مجلس و‬ ‫دولت تصویب شده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بر همین اساس‪ ،‬از همکاری با کشورهای‬ ‫دیگر در این زمینه نیز اســتقبال کرده ایم و با‬ ‫اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و‬ ‫استانداردهای بین المللی در این زمینه که در‬ ‫راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت‬ ‫کشور بوده است‪ ،‬موافقت کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بی تردید‪ ،‬قــرار دادن نام ایران در گروه‬ ‫کشــورهای غیر همکار (لیست سیاه)‪ ،‬چه در‬ ‫دوره دولت دهم و چه در این دوره‪ ،‬با تحریکات‬ ‫و انگیزه های سیاســی برخی بدخواهان ایران‬ ‫بوده اســت؛ لیکن برخورد فنی و کارشناســی‬ ‫ایران‪ ،‬در دولت یازدهم که به تایید برنامه اقدام‬ ‫ایــران انجامید‪ ،‬این تحریکات را در ان مرحله‪،‬‬ ‫بی اثر نمود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از انجــا کــه ایران همواره بــه مبارزه با‬ ‫پولشــویی و تامین مالی تروریسم معتقد بوده‬ ‫است‪ ،‬از زمان دولت دهم‪ ،‬با پیگیری شورای عالی‬ ‫امنیت ملی و وزارت امــور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫جهت گیری همکاری با ‪ FATF‬و توافق برای‬ ‫اجرای برنامه کاری به تایید رسیده و در دستور‬ ‫کار دولت قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬با تغییر دولت و فعال شــدن دیپلماسی‬ ‫خروج از تحریم ها‪ ،‬دولــت در این مرجع بین‬ ‫المللی هم فعاالنه حضــور پیدا کرد و اقدامات‬ ‫خــود را در مقابله با پولشــویی و تامین مالی‬ ‫تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و‬ ‫کســب یک فرصت دوســاله برای تعامل بین‬ ‫المللی منجر شد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬در این فاصله‪ ،‬دولت‪ ،‬انچه از برنامه اقدام‬ ‫که در حیطه اختیار قوه مجریه بود‪ ،‬در مســیر‬ ‫اجرا قــرار داد و چهار الیحه قانونی را نیز که از‬ ‫موارد بســیار مهم «برنامه اقــدام» بود‪ ،‬تهیه و‬ ‫تصویب و به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمود‪.‬‬ ‫مجلس هم‪ ،‬این لوایح را با اصالحاتی به تصویب‬ ‫رساند‪ .‬شورای نگهبان‪ ،‬یکی از این لوایح‪ ،‬یعنی‬ ‫الیحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم‬ ‫(‪ )CFT‬را با طرح ایراداتی‪ ،‬به مجلس بازگرداند‬ ‫و نهایتا به ســبب قانع نشدن مجلس نسبت به‬ ‫توقــف این الیحه مهــم‪ ،‬موضوع بــه مجمع‬ ‫تشــخیص مصلحت‪ ،‬ارجاع شــد و در انجا با‬ ‫گذشت یک سال از طرح موضوع‪ ،‬به دلیل عدم‬ ‫تصمیم گیری توســط مجمع‪ ،‬ایــن امر مهم‪،‬‬ ‫مسکوت گذاشته شد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬متاسفانه الیحه مهم دیگر‪ ،‬یعنی الیحه‬ ‫الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع‬ ‫ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬عمال نهایی شــده بود‪ ،‬بدون وجود‬ ‫اختالف بیــن مجلس و شــورای نگهبان‪ ،‬در‬ ‫دستور کار مجمع قرار گرفت و این الیحه هم‪،‬‬ ‫با گذشــت یک ســال‪ ،‬بــدون تصمیم گیری‪،‬‬ ‫مسکوت ماند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬دولت بر این اعتقاد بوده و هســت که در‬ ‫شــرایطی که بدخواهان ایــران و در راس انها‬ ‫دولت امریکا‪ ،‬نقشــه یارگیری برای تشــکیل‬ ‫مجدد جبهه ضد ایــران را دارد‪ ،‬ما باید تالش‬ ‫مضاعف برای نشــان دادن چهــره قانون گرا‪،‬‬ ‫منضبط و ضد تروریســم ایران داشته باشیم و‬ ‫دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان‬ ‫ایران‪ ،‬کمک به نقشه های ضد ایرانی انهاست‪.‬‬ ‫‪ -۹‬دولت‪ ،‬قویاً بر این باور است که باید موانع‬ ‫موجود بر سر راه تصویب این دو الیحه رفع گردد‬ ‫و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود‪ .‬ما‬ ‫اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد‬ ‫و تمام توان خود را بــرای حل موضوع‪ ،‬بهبود‬ ‫شــرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به‬ ‫منافع ملی و تشــدید هزینه هــای تحریم بر‬ ‫زندگی مردم به کار خواهیم بست‪.‬‬ ‫روحانی‪ :‬تصمیمی برای قرنطینه محله و شهر بخاطر‬ ‫کرونا نداریم‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬هیچ تصمیمی برای قرنطینه‬ ‫محل یا شــهری مطرح نیســت‪ ،‬تصمیم گیری در مورد‬ ‫تعطیلیویاایجادهرگونهمحدودیتبهخاطرکروناباستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬حجت‬ ‫االسالم و المسلمین حسن روحانی با تاکید بر اینکه هیچ‬ ‫تصمیمی برای قرنطینه محل یا شــهری مطرح نیست و‬ ‫مردمبهشایعاتتوجهنکنند‪،‬گفت‪:‬تصمیمگیریدرمورد‬ ‫تعطیلیویاایجادهرگونهمحدودیتبهخاطرکروناباستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا است‪.‬‬ ‫روحانی اظهارداشت‪ :‬مثل همه حوادثی که گاه و بی گاه‬ ‫کشــور با ان مواجه شــده و ملت و دولت در کنار هم و با‬ ‫همکاری و برخورد هماهنگ از ان عبور کردند‪ ،‬مســاله‬ ‫مواجه شــدن با ویروس کرونا هــم از همین روال پیروی‬ ‫می کند‪ .‬خوشــبختانه در عرض یک الی دو هفته اخیر‪،‬‬ ‫تالش های بسیار خوبی در کشور هم در بخش پیشگیری‬ ‫و هم در بخش تشخیص و هم در بخش قرنطینه افراد و هم‬ ‫در بخش درمان‪ ،‬انجام گرفته است‪.‬‬ ‫رییسجمهوریاضافهکرد‪:‬نیازمندیکبرخوردعالمانه‬ ‫با این مسئله هستیم و باید رفتار تخصصی و جدی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬به همین دلیل هم مسوولیت امر به ستادی واگذار‬ ‫شده که رئیس این ستاد وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکیاست‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬بنابراین در همه امور‪ ،‬هم از لحاظ امار و‬ ‫ارقامی که باید به مردم منتقل شود و هم توصیه هایی که‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬امروز هم گزارشی دریافت کردم‬ ‫که کیت های تشــخیص را که از خارج و از طریق سازمان‬ ‫بهداشت جهانی وارد می کردیم که البته همچنان به روند‬ ‫مردم باید گوش کنند و هم مراکزی که برای تشخیص و‬ ‫درمان وجــود دارد باید به صورت متمرکز بدون توجه به‬ ‫شایعات به سخنان این مرکز توجه شود‪ .‬البته برای عبور از‬ ‫این مساله ممکن است به یک‪ ،‬دو و یا سه هفته زمان نیاز‬ ‫داشته باشیم‪ .‬گزارش هایی که تا دیشب وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمانواموزشپزشکیدرجلسهستادملیمبارزهباکرونا‬ ‫داد‪ ،‬امیدوارکننده بودند‪.‬‬ ‫ان ادامه می دهیم توسط متخصصین داخلی ما هم این‬ ‫کیت تولید شده و درحال ازمایش است‪ ،‬همه مراحل اولیه‬ ‫ان مثبت و قابل قبول بوده است و در نهایت ظرف امروز و‬ ‫فردا که به تایید نهایی رســید می توانیم در ظرف مدت‬ ‫کوتاهی صدها هزار کیت‪ ،‬حتی میلیون ها از این کیت را‬ ‫تولید کنیم و در اختیار همه بیمارســتان های کشور قرار‬ ‫دهیم که مردم خیالشان راحت باشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ ۸‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫موسوی‪ :‬از انفعال مجامع در قبال جنایت های‬ ‫رژیماسرائیلمتاسفیم‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه از انفعال و بی تحرکی مجامع بین المللی در قبال جنایت های مکرر‬ ‫رژیم اســرائیل در فلسطین اشغالی و نقض حاکمیت و حمله به کشورهای همسایه اظهار تاسف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی رژیم اشغالگر قدس در حمله‬ ‫به غزه و هدف قرار دادن مردم و مراکز مقاومت در غزه و دمشق را به شدت محکوم کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اقدام غیر انسانی نظامیان صهیونیست در اهانت به پیکر‬ ‫شــهید مسلمان فلسطینی‪ ،‬این اقدام وحشیانه و غیر انسانی صهیونیست ها را نشانه خوی گرگ‬ ‫صفتانه اشغالگران فلسطین و پایبند نبودن انها به حداقل اصول انسانی و اخالقی در رفتار با مردم‬ ‫بی دفاع فلســطین دانســت و بر ضرورت محکومیت ان و تعقیب و مجازات اشغالگران قدس در‬ ‫دادگاه های بین المللی به عنوان جنایتکاران جنگی تاکید کرد‪.‬‬ ‫موسوی ضمن تجلیل از مبارزات مشروع و مقاومت قهرمانانه مردم فلسطین‪ ،‬مقاومت و وحدت‬ ‫ملی را تنها گزینه های مردم فلسطین در مبارزه با غاصبان فلسطین توصیف کرد و از انفعال و بی‬ ‫تحرکی مجامع بین المللی در قبال جنایت های مکرر رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی و نقض‬ ‫حاکمیت و حمله به کشورهای همسایه اظهار تاسف کرد‪.‬‬ ‫ربیعی خبر داد؛‬ ‫تعیین تکلیف تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه چند دیدگاه درباره تعطیل شدن یا نشدن مدارس و دانشگاه ها در‬ ‫کشــور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امروز عصر در ســتاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست اقای نمکی تصمیم‬ ‫گیری می شود‪.‬‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت و رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا با بیان اینکه‬ ‫چند دیدگاه درباره تعطیل شــدن یا نشدن مدارس و دانشگاه ها در کشور وجود دارد گفت‪ :‬امروز‬ ‫عصر در ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست سعید نمکی تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫ربیعی افزود‪ :‬یک دیدگاه این است که تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در کنترل بیماری موثر است‬ ‫در حالی که دیدگاه دیگر معتقد اســت تعطیلی مراکز اموزشی مقدمات و زمینه مساعدی برای‬ ‫جابجایی خانواده ها و مسافرت را پدید می اورد و این موضوع باعث شیوع بیماری در سراسر کشور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ربیعی همچنین با اشاره به برگزاری نشست های متعدد در قالب چندین کمیته در ذیل ستاد‬ ‫ملیمبارزهباکروناگفت‪:‬امروزهمعالوهبرجلسهاصلیستادملی‪،‬کارگروهپیشبینیوبرنامه ریزی‬ ‫اقتصادی مرتبط با کرونا نیز با حضور دستگاه های ذیربط برگزار می شود‪ .‬روز گذشته هم کارگروه‬ ‫تدارکات و تامین نیازمندی های بهداشتی مورد نیاز مردم در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت افزود‪ :‬امروز شخصاً پیگیر جلسات تدارکات برای تامین ماسک و ضدعفونی‬ ‫کننده ها بودم و خبردار شدم چند کارخانه به صورت چند شیفت در حال تولید هستند و به زودی‬ ‫محصوالت انها در مقیاس وسیع توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫اردوغان تکلیف ادلب را یکسره کرد‬ ‫رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که محل برگزاری مذاکرات ادلب در تاریخ ‪ 5‬مارس سال جاری‬ ‫به احتمال قوی اســتانبول خواهد بود‪ .‬مساله دوجانبه یا چهارجانبه بودن این مذاکرات در حال‬ ‫رایزنی و بررسی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه افزود‪ :‬محتوای توافق ســوچی به هر چیزی که اشاره می کند‪ ،‬ما ان را‬ ‫می خواهیم‪ .‬باید اقدامات الزم در این باره انجام شود‪ .‬ما در این زمینه مصمم هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬موضوع حمایت امریکا (در ادلب) در تماس با ترامپ مطرح شد اما هنوز چیزی‬ ‫در میان نیست‪ ،‬به نظر می رسد که باید بار دیگر در این خصوص صحبت کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر امریکا سامانه پاتریوت برای تحویل به ما ندارد‪ ،‬ما پیشنهادمان را مطرح‬ ‫و اعالم کردیم که اگر برایمان ارسال کنید ما حاضریم بخریم‪.‬‬ ‫روسیه از اغاز به کار سازوکار مالی اینستکس خبر داد‬ ‫معاون وزارت خارجه روسیه از راه اندازی و شروع بکار سازوکار مالی مشترک ایران و اروپا موسوم‬ ‫به اینستکس خبر داده است‪.‬‬ ‫به نقل از ریانووستی‪« ،‬سرگئی ریابکوف»‪ ،‬معاون وزیرخارجه روسیه در سخنانی اعالم کرده که‬ ‫کانال مالی مشترک ایران و اروپا موسوم به «اینستکس» اجرایی و عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫این مقام روسی همچنین افزود که در حال حاضر برخی عملیات های تجاری و مالی نیز با این‬ ‫کانال مشترک ایران و اروپا در حال انجام است‪.‬‬ ‫ریابکوف عالوه بر این از دیگر کشورهای عضو برجام خواسته است تا به تقویت سازوکار مشترک‬ ‫مالی ایران و اروپا کمک کنند‪.‬‬ ‫پس از خروج امریکا از برجام‪ ،‬اروپایی ها همواره مدعی بودند که قصد حمایت از برجام را داشته‬ ‫و تمام تالش خود را در به حداقل رساندن اثار تحریم های امریکا علیه ایران خواهند کرد و پس از‬ ‫گذشــت ماه ها و دادن وعده های تکراری در راه اندازی ســاز و کار مالی اروپایی با ایران برای ادامه‬ ‫مبادالت تجاری‪ ،‬نهایتاً بهمن ماه سال گذشته این کانال مالی با نام اینستکس در فرانسه ثبت و‬ ‫مدیریت ان را «پر شیفر» المانی با سابقه طوالنی مدیریت در کامرز بانک بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫در حال حاضر یک ســال پس از ثبت سازوکار مالی مشــترک ایرانی و اروپا‪ ،‬ان گونه که مقام‬ ‫بلندپایه وزارت خارجه روسیه اعالم کرده است این کانال مالی عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫«ماهاتیر محمد» خواستار تشکیل دولت وحدت ملی‬ ‫در مالزی شد‬ ‫نخســت وزیر مســتعفی مالزی در تازه ترین موضع گیری خود درباره دولت اینده این کشور‬ ‫خواستار تشکیل دولت فراگیر و متحد شد‪.‬‬ ‫به نقل از رویترز‪« ،‬ماهاتیر محمد»‪ ،‬نخست وزیر مالزی که به تازگی در نامه ای استعفای خود را‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬حال خواستار تشکیل دولت وحدت ملی بدون وابستگی به احزاب سیاسی شد‪.‬‬ ‫ماهاتیر محمد ‪ ۹۴‬ساله به عنوان پیرترین رئیس دولت در جهان روز دوشنبه استعفای خود را‬ ‫تقدیم پادشاه مالزی کرد و با وجود پذیرش این استعفا اما پادشاه مالزی از او خواسته است تا زمان‬ ‫شکل گیری دولت جدید در مقام خود به عنوان نخست وزیر موقت باقی بماند‪.‬‬ ‫نخست وزیر موقت مالزی حال در یک پیام تلویزیونی اعالم کرده است که پیشنهاد او در حال‬ ‫حاضر تشکیل دولتی است که به یک حزب وابسته نیست‪ ،‬بلکه دولتی فراگیر و ملی است که منافع‬ ‫ملی را فقط در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫هنوز مشخص نیست که پیشنهاد مطرح شده از سوی ماهاتیر محمد اجرایی خواهد شد یا خیر‪،‬‬ ‫اما رقابت میان احزاب سیاســی در مالزی باعث شده تا این کشور مطرح در جنوب شرق اسیا در‬ ‫حال حاضر با بن بست بر سر تشکیل دولت مواجه شود‪.‬نخست وزیر مستعفی مالزی در تازه ترین‬ ‫موضع گیری خود درباره دولت اینده این کشور خواستار تشکیل دولت فراگیر و متحد شد‪.‬‬ ‫به نقل از رویترز‪« ،‬ماهاتیر محمد»‪ ،‬نخست وزیر مالزی که به تازگی در نامه ای استعفای خود را‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬حال خواستار تشکیل دولت وحدت ملی بدون وابستگی به احزاب سیاسی شد‪.‬‬ ‫ماهاتیر محمد ‪ ۹۴‬ساله به عنوان پیرترین رئیس دولت در جهان روز دوشنبه استعفای خود را‬ ‫تقدیم پادشاه مالزی کرد و با وجود پذیرش این استعفا اما پادشاه مالزی از او خواسته است تا زمان‬ ‫شکل گیری دولت جدید در مقام خود به عنوان نخست وزیر موقت باقی بماند‪.‬‬ ‫نخست وزیر موقت مالزی حال در یک پیام تلویزیونی اعالم کرده است که پیشنهاد او در حال‬ ‫حاضر تشکیل دولتی است که به یک حزب وابسته نیست‪ ،‬بلکه دولتی فراگیر و ملی است که منافع‬ ‫ملی را فقط در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫هنوز مشخص نیست که پیشنهاد مطرح شده از سوی ماهاتیر محمد اجرایی خواهد شد یا خیر‪،‬‬ ‫اما رقابت میان احزاب سیاســی در مالزی باعث شده تا این کشور مطرح در جنوب شرق اسیا در‬ ‫حال حاضر با بن بست بر سر تشکیل دولت مواجه شود‪.‬نخست وزیر مستعفی مالزی در تازه ترین‬ ‫موضع گیری خود درباره دولت اینده این کشور خواستار تشکیل دولت فراگیر و متحد شد‪.‬‬ ‫به نقل از رویترز‪« ،‬ماهاتیر محمد»‪ ،‬نخست وزیر مالزی که به تازگی در نامه ای استعفای خود را‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬حال خواستار تشکیل دولت وحدت ملی بدون وابستگی به احزاب سیاسی شد‪.‬‬ ‫شماره ‪3997‬‬ ‫سیاسی‬ ‫هلگااشمید‪:‬حفظبرجاممسئولیتی‬ ‫جمعیاست‬ ‫معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به برگزاری کمیسیون مشترک برجام حفظ‬ ‫توافق هسته ای ایران را یک مسئولیت جمعی توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«هلگا اشــمید» معاون مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬با انتشار پیام هایی در توئیتر به توضیح‬ ‫درباره جلسه کمیته مشترک برجام که در وین در حال‬ ‫برگزاری است پرداخت‪.‬‬ ‫اشمید در پیام های خود می نویسد‪ :‬در وین هستیم‬ ‫تا نخستین جلسه کمیسیون مشترک برجام در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬را برگزار کرده و بر اجرای برجام نظارت داشته‬ ‫باشیم‪.‬مایکمسئولیتجمعیبرایحفظتوافقایران‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی در پیام دیگری می نویسد‪ :‬هم اکنون رایزنی ها‬ ‫درکمیسیونمشترکبرجامجریاندارد‪.‬گفتگوهایی‬ ‫حیاتی با اعضای کمیسیون در خصوص حفظ برجام‬ ‫در جریان است‪.‬‬ ‫معاون سیاســی وزیر خارجه نیز بــا بیان اینکه‬ ‫اینستکس تقریبا به مراحل عملیاتی رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫جلسهامروزکمیسیونمشترکتاکیدکردیمکهبدون‬ ‫براورده شــدن انتظاراتمــان در حوزه های اقتصادی‬ ‫بازگشت کامل ایران به برجام مقدور نیست‪.‬‬ ‫ســید عباس عراقچی معاون سیاســی وزیر امور‬ ‫خارجه ایران که برای شــرکت در نشست کمیسیون‬ ‫مشــترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی‬ ‫ایــران و گروه‪ 4+1‬در وین حضــور دارد‪ ،‬در پایان این‬ ‫نشستدرجمعخبرنگارانبهتشریحگفتگوهایانجام‬ ‫شــده پرداخت و گفت‪ :‬نشست کمیسیون مشترک‬ ‫برجام هر ســه ماه یک بار برگزار می شــود و اخرین‬ ‫وضعیت اجرای برجام هم در حوزه هسته ای و هم در‬ ‫حوزه رفع تحریم ها را بررسی می کند و این روال از قبل‬ ‫از اجرایی شدن برجام تا االن در جریان بوده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضوع اصلی در جلســه امروز بحث‬ ‫تاثیراتخروجامریکاوبازگشتتحریم هایامریکاعلیه‬ ‫ایران بود که در این جلسه بررسی شد و اینکه چگونه‬ ‫می توانبهنوعیمنافعاقتصادیایرانازبرجامراتامین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون سیاسی وزیر خارجه ایران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همه اعضای باقیمانده در برجام در این جلسه مجددا بر‬ ‫اهمیت برجام تاکید کردنــد و اینکه این توافق مهم‬ ‫بین المللی است و جنبه های امنیتی و اقتصادی دارد و‬ ‫باید حفظ شود و حمایت خود را مجددا اعالم کردند و‬ ‫به ویژه حمایت خود را از ابتکاراتی که منجر شود ایران‬ ‫از منافع اقتصادی ناشی از برجام بهره مند شود‪ ،‬اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عراقچی افزود‪ :‬در این جلســه ایده های جدی تر و‬ ‫متمرکزتریکهازسویکشورهایاروپاییبرایتقویت‬ ‫سازوکار اینستکس ارائه شــد‪ .‬اینستکس تقریبا به‬ ‫مراحل عملیاتی رسیده است و اینکه چگونه می توان‬ ‫ان را تقویت کرد‪ ،‬مورد بحث قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایــن دیپلمات ارشــد کشــورمان در عین حال‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬انتظارات ما از برجام محدود به این‬ ‫موارد نیست و انتظارات گسترده ای طبق خود برجام‬ ‫اســت‪ .‬به دلیل براورده نشــدن ان انتظــارات ایران‬ ‫تعهداتش در برجام را در پنج قدم کاهش داد و تعهدات‬ ‫جدی خود در حوزه غنی سازی و هسته ای را کاهش‬ ‫داده ولــی اعالم کردیم که حاضریم تعهدات خود را از‬ ‫سر بگیریم‪ ،‬به شرط اینکه انتظارات ما از برجام محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به نوعی برجام از نوعی تعادلی برخوردار‬ ‫شده که متاسفانه تعادلی که در سطح پایین است‪ .‬با‬ ‫بازگشت تحریم ها‪ ،‬انتظارات اقتصادی ایران براورده‬ ‫نشد و در مقابل ایران تعهداتش را کاهش داد‪.‬‬ ‫بااینحالتالشکشورهایباقیماندهدربرجامبرای‬ ‫حفظ برجام ادامه دارد و جمهوری اسالمی ایران هم در‬ ‫هر جلســه و از جمله این جلسه تاکید کرده که بدون‬ ‫براورده شــدن انتظارات مــا در حوزه های اقتصادی‬ ‫بازگشت کامل ایران به برجام مقدور نیست‪.‬‬ ‫عراقچی افزود‪ :‬بــا این حال ما نیت حفظ برجام را‬ ‫کماکان داریم و در این جهت تالش می کنیم‪.‬‬ ‫چرا اصالح طلبان نتوانستند کرسی هایبهارستان رافتح کنند؟‬ ‫تجربــه انتخابات هایی که اصالح طلبان در ان‬ ‫پیروز شــدند نشــان می دهد یکی از شرایط این‬ ‫پیروزی‪ ،‬توانایی انها برای به میدان اوردن قشــر‬ ‫خاکستری جامعه پای صندق های رای بوده است‪.‬‬ ‫انتخابــات یازدهمین دوره مجلس شــورای‬ ‫اســامی با رقابت پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬داوطلب‬ ‫نمایندگی و مشــارکت ‪ ۴۲,۵۷‬درصد از واجدان‬ ‫شــرایط روز جمعه دوم اسفند برگزار شد‪ .‬پس از‬ ‫شــمارش ار که ابتدا به صورت غیر رسمی فضای‬ ‫مجازی را پرتعببر خودشــان کرد و بعد از ســوی‬ ‫وزارت کشور اعالم شد اصولگرایان موفق شدند با‬ ‫‪ ۷۶،۲‬درصد‪ ۲۲۱ ،‬کرســی پارلمان را به دســت‬ ‫اورنــد و نیز ســهم اصالح طلبان‪ ۱۸ ،‬کرســی و‬ ‫مســتقلین و اقلیت های دینی‪ ۵۳ ،‬کرسی بود‪ .‬اما‬ ‫ســوال اینجاســت که چرا اصالح طلبان علیرغم‬ ‫اینکه با لیست وارد عرصه انتخابات شدند ‪ ،‬چنین‬ ‫نتایج ضعیفی را گرفتند‪.‬‬ ‫پــس از انکه اصالح طلبان در روزهای ثبت نام‬ ‫برای انتخابات مجلس یازدهم در این عرصه اعالم‬ ‫امادگی کردند و چهره های انها مدارکشان را برای‬ ‫شرکت در انتخابات به وزارت کشور و استانداری ها‬ ‫تحویــل دادند‪ ،‬هنوز امید داشــتند کــه با تایید‬ ‫صالحیت از سوی شــورای نگهبان و هیات های‬ ‫نظــارت بتوانند وارد رقابت با رقیبان قدیمی خود‬ ‫یعنی اصولگرایان شوند ‪ ،‬ولی با اعالم نتایج از سوی‬ ‫هیات های نظارت و ردصالحیت بســیاری از انها‬ ‫این امیدواری کمرنگ شد تا بتوانند به بهارستان‬ ‫راه یابند‪ .‬این مسئله به بدنه اصالح طلبان و به تبع‬ ‫ان طرفداران این جریان سیاسی نیز منتقل شد و‬ ‫نشــانه این موضوع بی تفاوتی و شاید به عبارتی‬ ‫حاجی زاده‪ :‬مجموعه های مختلف سپاه برای‬ ‫مقابله با کرونا به دولت کمک می کنند‬ ‫فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه در خصوص‬ ‫اقدامات سپاه برای مقابله با بیماری کرونا گفت ‪:‬‬ ‫مجموعه های مختلف سپاه هر جا نیاز باشد‪ ،‬کنار‬ ‫دولت هستند و کمک می کنند‪.‬‬ ‫سردار سرتیپ پاســدارامیرعلی حاجی زاده‬ ‫فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید‬ ‫از نمایشگاه "رونق تولید" که در مصالی تهران‬ ‫برپا شده اســت‪ ،‬در جمع خبرنگاران با اشاره به‬ ‫اینکه مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء‬ ‫تالش کرده با حضور شرکت های دانش بنیان و با‬ ‫استفاده از توان و دانش داخلی و نیز همکاری با‬ ‫چنین شــرکت هایی ‪،‬این نمایشگاه را برپا کند‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬قــرارگاه با همــکاری و حضور‬ ‫شــرکت های دانش بنیان و شرکت هایی که به‬ ‫نوعی با ان همکاری دارند‪ ،‬نمایشگاه خیلی خوبی‬ ‫را در بخش هــای مختلف ترتیب داده اســت و‬ ‫مواردی که در این نمایشــگاه مشاهده می شود‬ ‫انسان را به وجد می اورد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهنمایشگاهیکهتوسطقرارگاه‬ ‫خاتم االنبیاء برپا شــده‪ ،‬بســیار جالب و جذاب‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء توانسته‬ ‫قرارگاه را در نقش نخ تســبیح و مجموعه بخش‬ ‫خصوصی را به عنوان دانه های تسبیح دور خود‬ ‫جمع کند تا همه با هم اشنا شده و از توانمندی‬ ‫همدیگر مطلع شــوند تا در جهت رفع نیازهای‬ ‫کشور قدم بردارند‪.‬‬ ‫حاجی زاده ادامه داد‪ :‬البته به نظر می رســد‬ ‫کارهای بزرگتری هم پیش روی شــرکت های‬ ‫دانش بنیان و شرکت هایی که به نوعی با قرارگاه‬ ‫خاتم االنبیاء همکاری دارند‪ ،‬وجود دارد؛ بدین‬ ‫ترتیب باید گفت که نمایشگاه خیلی خوبی را در‬ ‫بخش های مختلف ترتیب دادند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز در بخش تولید دارو و‬ ‫قطعات خودرو و بســیاری از موضوعات پیش پا‬ ‫افتاده تحریم هستیم؛ اما این الگو نشان می دهد‬ ‫که اگر از این جنس کارها انجام داده و توســعه‬ ‫دهیم ؛عمــ ً‬ ‫ا تحریم ها را بی خاصیت می کنیم؛‬ ‫امــروز در عرصه هایی کــه ورود کرده ایم کامال‬ ‫تحریم ها بی خاصیت و بی ارزش شده است‪.‬‬ ‫حاجی زاده با تاکید بر اینکه کارهای بزرگی تا‬ ‫کنون انجام شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬این کارها خیره‬ ‫کننده اســت و ما امروز با دیدن این نمایشــگاه‬ ‫خیلی خوشحال شــدیم و از زحمات همه این‬ ‫عزیزان تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫اعالم نارضایتی در روز ‪ 2‬اســفند خود را نشان داد‬ ‫و نتیجه ان شد که اصولگرایان در میدان کم رقیب‬ ‫وارد بازی انتخابات شدند‪.‬‬ ‫در ادامه بررســی این موضوع باید به کارنامه‬ ‫نسبتا ضعیف فراکســیون امید در مجلس اشاره‬ ‫کــرد‪ .‬کارنامه ای که بدنــه اصالح طلبان جامعه‬ ‫انتقادات بســیاری را نسبت به ان داشتند و بارها‬ ‫در مواضع خود صراحتا به ان موضوع اشاره کردند‬ ‫‪ .‬از ســوی دیگر عملکرد شــورای سیاستگذاری‬ ‫اصالح طلبان نیز منتقدان زیادی داشت‪ .‬عملکرد‬ ‫شــخص محمد رضا عارف از مواردی بود که در‬ ‫بســیاری از مواقع مورد گالیــه خصوصا اعضای‬ ‫حزب کارگزاران ســازندگی و اتحــاد ملت قرار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تجربــه انتخابات هایی که اصالح طلبان در ان‬ ‫پیروز شــدند نشــان می دهد یکی از شرایط این‬ ‫پیروزی‪ ،‬توانایی انها برای به میدان اوردن قشــر‬ ‫خاکستری جامعه پای صندق های رای بوده است‬ ‫‪ .‬قشــری که الزاما با دستور یا تکلیف پای صندق‬ ‫نمی ایند بلکــه فقط زمانی حاضرند پای صندوق‬ ‫بیایند که واقعا احســاس کنند که با رای انها قرار‬ ‫است تغییر جدی رخ دهد در این شرایط است که‬ ‫برای نوشتن رای خود وقت میگذارند ‪.‬‬ ‫عملکرد سرشــار از انتقــاد دولت برای اصالح‬ ‫طلبان بسیار گران تمام شده است و نتیجه ان نیز‬ ‫از دســت دادن اعتماد جامعه است ‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫تاکتیک ائتــاف اصالح طلبان در مجلس دهم با‬ ‫اصولگرایان معتدل این ناامیدی در سطح جامعه‬ ‫دامن زده است که شاید اصالح طلبان دیگر نتوانند‬ ‫اصالحات مدنظر بدنه جامعه را دنبال کنند ‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬دستگاه ها موظف به تامین فوری‬ ‫کاالهای اساسی مردم هستند‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که‬ ‫همه دستگاه ها موظفند کاالهای اساسی مورد نیاز‬ ‫مردم را فوری تامین کنند گفت‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫تنظیم بازار پایان سال همه دستگاه ها موظفند با‬ ‫برنامه ریزی دقیق کاالهای اساسی مورد نیاز مردم‬ ‫را به فور تامین کنند‪ .‬اسحاق جهانگیری ظهر روز‬ ‫چهارشــنبه در جلســه اخرین وضعیت تامین‬ ‫کاالهای اساسی‪ ،‬به فضای روانی ایجاد شده در پی‬ ‫شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا در بازار اشاره‬ ‫کرد و از دست اندرکاران و دستگاه های مختلف‬ ‫خواست تا با عرضه فراوان و سریع کاالهای مورد‬ ‫نیــاز مردم در فروشــگاه هــای و مراکز فروش‪،‬‬ ‫اطمینان الزم را در خصوص نبود مشکل در تامین‬ ‫مایحتاج به جامعه بدهند‪ .‬وی با بیان اینکه تامین‬ ‫کاالهای اساسی و دارو اولویت اصلی دولت است‪ ،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه ظرفیت های فراوانی در‬ ‫بخش هــای مختلف بویژه کارخانه های تولیدی‬ ‫مواد شوینده و بهداشتی در کشور وجود دارد که‬ ‫مــی تواند همه نیازهای کشــور را برطرف کند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت تامین‬ ‫کالهای مورد نیازهای مردم در شــب عید و ماه‬ ‫مبارک رمضان و رصد مستمر وضعیت بازار‪ ،‬از همه‬ ‫دســتگاه ها خواســت تا با برنامه ریزی و تالش‬ ‫گسترده شرایطی فراهم کنند تا در تامین تقاضا و‬ ‫نیاز بازار مشکلی بوجود نیاید‪.‬‬ ‫در این جلســه کــه وزیر راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫سرپرست وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬رییس سازمان برنامه و بودجه و شهردار‬ ‫تهران نیز حضور داشــتند‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گزارشی از تعداد کشتی ها و میزان اقالم وارداتی‬ ‫نظیر گندم‪ ،‬ذرت‪ ،‬برنج و سویا در بنادر کشور ارایه‬ ‫داد‪ .‬همچنیــن قائم مقــام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در امور بازرگانی در گزارشــی با اشاره به‬ ‫امادگی و برنامه ریزیهای انجام شده برای تامین‬ ‫کاالهای اساســی بیش از نیاز کشور بویژه در ایام‬ ‫پایانی ســال‪ ،‬از اتخاذ تمهیدات الزم برای عرضه‬ ‫فراوان و مناســب پوشاک‪ ،‬کیف و کفش‪ ،‬اجیل‪،‬‬ ‫شیرینی و شکالت‪ ،‬خدمات نظیر قالیشویی و نیز‬ ‫فروش فوق العاده اصناف و فروشگاه های زنجیره‬ ‫ای‪ ،‬تشدید طرح نظارت خبر داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به فضای روانی ایجاد شــده در خصوص بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬در همه اســتان ها به میــزان کافی اقالم‬ ‫شــوینده و کاالهای مرتبط به بهداشت فردی و‬ ‫جمعی در حال عرضه است‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫حجت اله صیدی ‪:‬‬ ‫عملکرد ‪ 98‬بانک صادرات ایران را با سود می‬ ‫بندیم‪ /‬اموال مازاد را فروختیم باز هم می فروشیم‬ ‫مدیر عامل بانک صادرات ایران در گفت و گویی اطمینان داد که این بانک‬ ‫صورت های مالی سال ‪ 98‬را با سود به پایان خواهد رساند‪ ،‬فروش اموال مازاد‬ ‫با جدیت ادامه خواهد یافت و در اینده نزدیک شاهد عرضه سهام گروه مالی‬ ‫سپهر صادرات در بورس خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از بورس ‪ ،24‬حجت اله‬ ‫صیدی درباره اخرین اقدامات صورت گرفته در بانک صادرات ایران در راستای‬ ‫خروج از زیان و بهبود عملکرد گفت‪ :‬بر اساس چشم انداز و نقشه راهی که در‬ ‫ابتدا اعالم کردیم‪ ،‬اولین گام ما برای بهبود شرایط در بانک کاهش زیان و ورود‬ ‫به سوداوری بود‪ .‬این اقدام را با اصالح ساختار مالی بانک شروع کردیم که شامل‬ ‫بهینه سازی ترکیب سپرده ها بود‪ .‬سعی کردیم منابع گران قیمت را کاهش‬ ‫دهیم و به سمت سپرده های ارزان قیمت حرکت کنیم‪ ،‬با اقداماتی که صورت‬ ‫دادیم تالش شد تا وزن سپرده های ارزان قیمت افزایش پیدا کرده و با جذب‬ ‫سپرده های بیشتر سهم از بازار بانک را افزایش دادیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک صادرات ایران اظهار کرد‪ :‬از موارد دیگری که در راستای‬ ‫بهبود ان اقدام شد این‪  ‬بود که هزینه های مالی را کاهش دادیم‪  .‬گاهی برای‬ ‫تامین وجه از بازار بین بانکی به طور شــبانه اقدام می شد و همین طور گاهی‬ ‫اضافه برداشت بانکی در‪  ‬سال های ‪ 95‬و ‪ 96‬داشتیم که این موارد به طور کامل‬ ‫متوقف شد و این امر منجر به کاهش هزینه های مالی بانک شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرفی سمت دارایی های ترازنامه اقالم مهم ما مطالبات بود که‬ ‫تالش شــد برای اولین بار در سال ‪ 98‬مطالبات معوق ما سیر کاهشی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬این امر منجر می شود که از ذخیره گیری بیشتر در حساب ها کاسته شود‬ ‫و با کاهش حجم مطالبات‪ ،‬بخشــی از ذخائری که مابه ازای وصول مطالبات‬ ‫گرفته بودیم‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫صیدی گفت‪ :‬از دیگر اقدامات که در راستای بهبود عملیات در بانک صورت‬ ‫گرفــت بحث افزایش درامدهای کارمزدی بود و خوشــبختانه در دو بخش‬ ‫درامدهای حاصل از فعالیت های ارزی و درامد های کارمزدی همانطور که در‬ ‫صورت های ‪ 9‬ماهه دیده می شــود‪ ،‬نســبت به ‪ 6‬ماهه و همچنین سه ماهه‬ ‫وضعیت درامدها بهبود داشته است‪ .‬انتظار داریم این روند تا پایان دوره مالی‬ ‫‪ 12‬ماهه سال جاری ادامه دار باشد و امسال را با سود به پایان ببریم‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک صادرات ابراز‪  ‬کرد‪  :‬البته این سود رقم قابل مالحظه ای‬ ‫نخواهد بــود چرا که اهتمام ما در این مرحله تماما بر کاهش زیان و خروج از‬ ‫زیان دهی بود که این مهم در حال عملیاتی شــدن است و امیدواریم با تداوم‬ ‫مدیریت هزینه ها و افزایش درامدها بتوانیم سال اینده سود مناسب تری را‬ ‫به نسبت سال جاری محقق کنیم‪.‬‬ ‫صیدی درباره مطالبات این بانک از شــرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز‬ ‫گفت‪:‬در مورد طلب از شرکتخوارزمیبا این شرکتبه توافق رسیدیموبخشی‬ ‫از مطالبات را به صورت دارایی وصول کردیم و در جدول اقســاط تجدید نظر‬ ‫کردیم‪ .‬از طرفی با توجه به این که نیروگاه ها در دریافت وجوه حاصل از برق با‬ ‫تاخیر مواجه اند‪ ،‬بخشی از مطالبات را نیز در غالب اوراق بدهی تهاتر کردیم‪.‬‬ ‫مقام ارشد مدیریتی بانک صادرات درباره برنامه بانک در خصوص فروش‬ ‫اموال مازاد هم گفت‪ :‬در سال جاری فروش های خوبی داشتیم و در برنامه داریم‬ ‫تا در اسفندماه اگهی سراسری فروش ویژه برای امالک مازاد داشته باشیم و‬ ‫در ســال جاری رقم خوبی را از بابت فروش اموال مازاد در صورت های مالی‬ ‫شناساییکنیم‪.‬‬ ‫برگزاری نشست دوره ای بانک مرکزی با‬ ‫اقتصاددانان‬ ‫نهمین نشست دوره ای رییس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان با محوریت‬ ‫ثبــات بازار ارز‪،‬کنترل نقدینگی وتامین مالی تولید‪ ،‬مهار تورم‪ ،‬عملیات بازار‬ ‫باز‪،‬صادرات غیرنفتی و تصمیم اخیر ‪ FATF‬برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬دکتر عبدالناصر همتی در این نشســت با اشــاره به شرایط خاص و‬ ‫حساس کشور گفت‪ :‬بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط کشور‪ ،‬بیشتر تالش‬ ‫خود را بر تامین ثبات و ارامش بازارهای پول و ارز داشته است ‪.‬‬ ‫رییس کلبانکمرکزیضمنقدردانیازپیشنهاداتوایده هاییکهازطرف‬ ‫اقتصاددانان و ســایر کارشناسان مطرح می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به مرجعیت‬ ‫گفته ها و نظرات صاحب نظران در جامعه از انان دعوت می شود برای تقویت‬ ‫تولید ملی و خنثی سازی تحریم های ظالمانه و تداوم ثبات بازارها‪ ،‬با مسئولین‬ ‫همراهی و امید را در جامعه تقویت کنند‪.‬‬ ‫رییس شورای پول و اعتبار درباره حجم نقدینگی عنوان کرد‪ :‬هر چند نرخ‬ ‫‪ ۲۸‬درصد برای نقدینگی باال اســت؛ اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ‪ ۵۰‬ساله نقدینگی‪،‬‬ ‫نشــان از کنترل شــرایط دارد و برای کنترل ان از ابزارهای مختلف استفاده‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیش بینی ها و فرضیات مطرح‬ ‫شده توسط حوزه معاونت اقتصادی این بانک برای نرخ تورم در سال اتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به پیش بینی های به عمل امده‪ ،‬تورم زیر ‪ ۲۰‬درصد دور از ذهن‬ ‫نیســت‪ ،‬هر چند باید این امر را در نظر داشت که سال ‪ ،۹۹‬سالی دشوار است‬ ‫که تنها با انســجام و همدلی می توانیم از شرایط خاص ان عبور کنیم‪ .‬دکتر‬ ‫همتی افزود‪ :‬بر اســاس مصوبه اخیر شورای پول واعتبار‪ ،‬حساب های بانکی‬ ‫اشــخاص حقیقی بر اساس تجاری و غیرتجاری از یکدیگر تفکیک می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این جلسه سه ساعته در خصوص بازار ارز‪ ،‬عملیات بازار باز‪،‬‬ ‫شرایط صادرات غیرنفتی‪ ،‬تصمیم اخیر ‪ ،FATF‬وضعیت اصالح نظام بانکی‪،‬‬ ‫روش های کنترل حجم نقدینگی‪ ،‬چگونگی کنترل و مهار نرخ تورم و حمایت‬ ‫از تولید‪ ،‬از جمله موضوعات مطرح شده از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران‬ ‫این حوزه بود‪.‬‬ ‫مدیرروابطعمومیبانکپارسیان‪:‬مردمتاحد‬ ‫امکانازمراجعهحضوریبهشعبخودداریکنند‬ ‫مدیر روابط عمومی بانک پارسیان از مشتریان و مراجعه کنندگان به بانک‬ ‫ها خواست تا حد امکان امور بانکی خود را غیر حضوری انجام دهند و از مراجعه‬ ‫حضوری به شعب خودداری کنند‪.‬‬ ‫مریم وحیدنیا با اشــاره به لزوم پیشگیری از خطرات ناشی از همه گیری‬ ‫ویروس کرونا ‪ ،‬بر ضرورت رعایت نکات بهداشت فردی و نظافت و ضدعفونی‬ ‫کردن بانک ها تاکید کرد و از مشتریان بانک ها خواست تا برای حفظ سالمتی‬ ‫خود از اپلیکیشــن ها و سامانه های بانکداری الکترونیک که از امنیت باالیی‬ ‫برخوردارنــد‪ ،‬برای انجام امور بانکی خود اســتفاده و تا حد امکان از مراجعه‬ ‫حضوری به شــعب خودداری کننــد‪ .‬مدیر روابط عمومی بانک پارســیان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬خوشبختانه در برهه کنونی سرعت رشد و توسعه فناوری‬ ‫اطالعات در بانک ها بویژه بانک پارسیان بسیار باالست و قابلیت و ظرفیت های‬ ‫قابل توجهی در حوزه بانکداری الکترونیک و دیجیتال داشــته که افراد را از‬ ‫مراجعه حضوری به شعب بی نیاز می سازد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ ۸‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3997‬‬ ‫رییس شورای هماهنگی بانک ها ‪:‬‬ ‫مردمبرایحفظسالمتی‪،‬اموربانکیخودرا‬ ‫غیرحضوریانجامدهند‬ ‫دکتر محمدرضا حســین زاده رئیس شورای‬ ‫هماهنگــی بانک ها بر انجام امور بانکی به صورت‬ ‫غیرحضوری و با استفاده از سامانه های بانکداری‬ ‫الکترونیک و بانکداری دیجیتال تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها‬ ‫‪ ،‬دکتر حســین زاده ضمن تاکید بر رعایت نکات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬نظافت فــردی و ضدعفونی کردن و‬ ‫نظافت محیط بانک ها‪ ،‬افزود ‪ :‬با توجه به شــیوع‬ ‫بیماری کرونا ‪ ،‬از مشتریان گرامی بانک ها استدعا‬ ‫داریم برای حفظ سالمتی خود ‪ ،‬تا انجا که ممکن‬ ‫است امور بانکی شان را با استفاده از انواع سامانه‬ ‫ها و اپلیکیشن های بانکی انجام دهند و از مراجعه‬ ‫حضوری به شعب خودداری نمایند‪.‬‬ ‫حســین زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تمامی بانک های کشور سامانه ها و نرم افزارهایی‬ ‫را به مشتریان خود ارائه نموده اند که قابلیت های‬ ‫فراوانی دارد و افراد را از مراجعه حضوری به شعب‬ ‫بانک ها بی نیاز می سازد ‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ضرورت پیشگیری از بیماری‬ ‫کرونــا در جامعه تاکید کــرد‪ :‬همه ما باید کمک‬ ‫کنیم تا این بیماری از کشــورمان ریشه کن شود‬ ‫و شــبکه بانکی کشور و مشتریان گرانقدر انها در‬ ‫این مســیر می توانند کمک شــایان توجهی به‬ ‫کشور نمایند‪.‬‬ ‫برای انجام امور بانکی به بانک مراجعه نکنید‬ ‫خبرایران‪:‬درروزهایاخیرباشیوعبیماریکرونا‪،‬‬ ‫در شــعب بانکها پوسترهایی نصب شده است که از‬ ‫مشتریان خود می خواهند برای انجام امور بانکی به‬ ‫بانکمراجعهنکنیدوازابزارهایالکترونیکوراهدور‬ ‫جهتامورخودبهرهببرند‪.‬امااینکهاینامرچقدرامکان‬ ‫داردویااینکهامروزمشتریانچقدرنسبتبهاینامر‬ ‫اگاهی دارند موضوعی اســت که در گفتگو با فرهاد‬ ‫اینالوئیبررسیکردیم‪.‬‬ ‫فرهاداینالوئیمعاونفناوریاطالعاتبانکایران‬ ‫زمین‪،‬بااشارهبهاینکهدرحالحاضرمردمبسیاریاز‬ ‫امــور بانکی خود را می توانند از راه دور انجام دهند و‬ ‫نیازیبهحضوردربانکندارنداظهارداشت‪:‬مدتیاست‬ ‫کهباشیوعویروسکرونانگرانیهاییدرسطحجامعه‬ ‫ایجادشدهاست‪،‬شعببانکهابخاطرارتباطمستقیم‬ ‫بامشتریانوتماسباپولبیشتردرمعرضخطرقرار‬ ‫دارند‪.‬بههمینخاطراستفادهازفناوریهایروزمی‬ ‫توانددرکاهشمخاطراتکمکشایانینماید‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬امروز‪ 97‬درصدازتراکنشهایمالیدر‬ ‫خارجازشعباتفاقمیافتد‪،‬امااینبهاینمعنینیست‬ ‫که مردم به هیچ عنوان به شعب مراجعه نمی کنند‪.‬‬ ‫بانکهاجزوســازمانهایحساسجامعههستند‪،‬در‬ ‫بسیاریازبحرانهاکهبهجهتنیازمردمهموارهسعی‬ ‫شدهازتعطیلیبانکهاجلوگیریشوداماشایدبتوانبا‬ ‫اندکیتغییردرفرایندهایبانکیحضورمردمدربانکها‬ ‫رابسیارمحدودکرد‪.‬‬ ‫معاونفناوریاطالعاتبانکایرانزمین‪،‬باتاکید‬ ‫براینکهبانکهابهسرعتبایدفرایندهایخودراتغییر‬ ‫دهند و اماده شــرایط جدید شوند گفت‪ :‬اگر بانک‬ ‫مرکزیهمراهینمایدواجازهاحرازهویتالکترونیکی‬ ‫را به بانک ها بدهد امکان ارائه بسیاری از خدمات به‬ ‫صورتغیرحضوریوجوددارد‪.‬‬ ‫بانک ایران زمین در راستای استراتژی بانکداری‬ ‫دیجیتال خود ضمن استفاده از فناوری احراز هویت‬ ‫الکترونیکی‪،‬فرایندهایغیرحضوریبسیاریرااماده‬ ‫نموده اســت که در صورت ارائه مجوزتوسط بانک‬ ‫مرکزیمیتوانددراینبانکعملیاتیگردد‪.‬‬ ‫اینالوئیدربرابراینسوالکهبرایسرعتبخشیدن‬ ‫بهاینامربایدچهکردبهخبرنگاربانکداریایرانیگفت‪:‬‬ ‫پیشنهادصریحاینجانباناستکهبانکایرانزمین‬ ‫کهپیشرودربانکداریدیجیتالاستبهعنوانپایلوت‬ ‫ارائه خدمات بانکداری دیجیتال را با همراهی بانک‬ ‫مرکزیانجامدهدوچنانچهبازخوردیمناسبازاین‬ ‫فعالیتهاگرفتهشدسایربانکهانیزبهانبپیوندند‪.‬‬ ‫وقت ان است که با اســتفاده صحیح از فناوری روز‬ ‫ارامشوسالمترابهمشتریانوکارکنانخودهدیه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫درپایانبایدگفتسرعتتغییراتتکنولوژیبسیار‬ ‫باالســت و اگر امروز برای این موضوع فکری نکنیم‬ ‫شایددر اینده نزدیک مجبور شویم در زمانی کوتاه‬ ‫تغییراتبزرگیایجادکنیم‬ ‫میز خبر‬ ‫دکتر کیومرث یزدان پناه‪ :‬محیط‬ ‫الوده‪ ،‬ابزار الوده‪ ،‬کارمند بی دفاع‬ ‫برغم تالش ســتودنی وزارت بهداشت در مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬ترس ایجاد شده از این اژدهای هفت سر‬ ‫چینی تمام ایران را درنوردیده و اقدامات گسترده رسانه‬ ‫ای نتوانسته در کاهش مقطعی اثار منفی ان اثر چندانی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اما انچه اســباب نگرانی مضاعف جامعه است‪ ،‬عدم‬ ‫اموزش کافی در اقدامات پیشگیرانه و راه های مراقبت‬ ‫فــردی در بیرون از منزل بویژه در مناطق پر جمعیت و‬ ‫پر تردد شهری و اماکن عمومی است‪.‬‬ ‫در این میان برخی اماکن به مانند شــعب بانکی به‬ ‫دلیل تعدد و تراکم مراجعات و جابجایی مکرر شــیئی‬ ‫بنام اسکناس و اسناد براتی و کاغذی در معرض سریع‬ ‫انتقال ویروس قرار دارند‪.‬‬ ‫زیرا در کشورهای درگیر با این ویروس بویژه چین و‬ ‫کره جنوبی ثابت شد که اسکناس ها در کنار ساختمان‬ ‫های عمومی‪ ،‬اسانسورها و وسایل نقلیه جزو اصلی ترین‬ ‫راه هــای انتقــال ویــروس کرونا هســتند و به دلیل‬ ‫گســتردگی تماس مردم با ان ها‪ ،‬باید پاکیزه بمانند و‬ ‫کارکنان بی دفاع به پیشــرفته ترین ابزار بهداشتی در‬ ‫محیط کاری خود مجهز شوند‪.‬‬ ‫از ســویی دیگر حجم اسکناس های کهنه و از رمق‬ ‫افتاده در بازار مــراوادات پولی و چرخه نظام بانکی به‬ ‫حدی زیاد است که خطر انتقال بیماری را به کارکنان‬ ‫شعب بانکی چندبرابر می کند‪.‬‬ ‫این پدیــده فراگیر در چرخه مبادالت بانکی نیاز به‬ ‫دستورالعمل جدید و جسورانه‪  ‬بانک مرکزی ایران دارد‬ ‫تا در این مقطع حساس همه بانک ها بتوانند موضوع را‬ ‫مدیریت نموده و انتقال ویروس کرونا از این طریق را به‬ ‫حداقل ممکن برسانند‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر این اســت که هر چه سریعتر شبکه‬ ‫بانکی کشور مجهز به مکانیزم پاالیش اسکناس شده و‪ ‬‬ ‫باید پیش از تحویل‪  ‬وجه نقد به مشتریان ان ها را ضد‬ ‫عفونی کرده و دســت کم یــک هفته قبل از تحویل به‬ ‫مشتریان خود با استفاده از حرارت و اشعه ماورا بنفش‪،‬‬ ‫ویروس های ان را از بین ببرند‪ .‬همچنین اسکناس های‬ ‫بســیار الوده باید ســوزانده و نابود شــوند‪ .‬کاری که‬ ‫کشورهای درگیر ویروس کرونا در شرق اسیا به سرعت‬ ‫ان را انجام داده اند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از راهکارهای فوری‪ ،‬کاهش ساعات کار‬ ‫شعب بانکی در شهرها و استان های درگیر و سوق دادن‬ ‫مردم به عملیات بانکداری الکترونیکی و غیر حضوری‬ ‫می باشــد که در ایــن زمینه باید تمهیــدات فوری‬ ‫بیاندیشند‪.‬‬ ‫و اما موثرترین اقدام در استانه سال نو این است که‬ ‫بانک مرکزی ایران به منظور کاســتن از سرعت تکثیر‬ ‫ویروس کرونا از طریق شبکه بانکی باید چاپ اسکناس‬ ‫های جدید را در دســتور کار قرار داده و حجم گردش‬ ‫اســکناس های مندرس و کهنه را به مرز صفر برساند‪،‬‬ ‫مشابه اقدام بانک مرکزی چین و کره جنوبی‪  ‬و ژاپن که‬ ‫از مردم کشور خود خواسته اند تا حد امکان از ابزارهای‬ ‫پرداخت الکترونیکی استفاده کنند و فعال وجه نقد را در‬ ‫راستای عمل به تعهدات نظام مالی و بانکی برای مهار‬ ‫بیماری ویروسی جدید کنار بگذارند‪.‬‬ ‫انچه مسلم است اینکه اکنون در ‪ ۳۹‬کشور از هر پنج‬ ‫قاره جهان ابتال به ویروس کرونا بطور قطعی مشــاهده‬ ‫شــده است‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬هزار نفر به این ویروس مبتال و‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰۰‬نفر نیز جان خود را از دست داده اند‪ .‬که‬ ‫متاسفانه سرعت انتشار ان در ایران بسیار باال بوده است‪.‬‬ ‫درراستایمسئولیتاجتماعی؛‬ ‫خدمت جدید بانک توسعه تعاون‬ ‫براینابینایان‬ ‫‪ ‬بانک توسعه تعاون در راستای مسئولیت اجتماعی‬ ‫خدمــت جدید برای نابینایان ارائه می دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬بر اساس مصوبه اخیر‬ ‫مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسســات اعتباری بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬مشتریان نابینا می توانند در خصوص استفاده‬ ‫از خدمات حساب جاری درصورتی که با ارائه تعهدنامه‬ ‫داخلی (بانکی) مســئولیت های ناشی از صدور چک را‬ ‫بپذیرند‪ ،‬بدون نیاز به معرفی امین یا معتمد از خدمات‬ ‫حســاب جاری بانک توســعه تعاون بهره مند شــوند‪.‬‬ ‫همچنین مشــتریان نابینا بدون نیاز به حضور همراه‬ ‫می توانند فرم های درخواست انواع عملیات بانکی مانند‬ ‫افتتاح حساب‪ ،‬دریافت وجه‪ ،‬واریز وجه‪ ،‬خدمات کارت‬ ‫و غیره را با اســتفاده از ورودی و خروجی های صوتی و‬ ‫بریل تکمیل نموده‪ ،‬سپس فرم های تکمیل شده توسط‬ ‫چاپگر باجه پرینت گرفته شده و برای انجام عملیات در‬ ‫اختیار مســئول مربوطه قرارمی گیرد‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫نابینایان می توانند جهت دریافــت خدمات مذکور در‬ ‫سراسر کشور به شعب ذیل مراجعه نمایند‪:‬‬ ‫تهران شعبه ایت اهلل کاشانی‪ :‬خیابان ایت اهلل کاشانی‬ ‫نرسیده به اتوبان ستاری نبش خیابان عقیل‬ ‫‪ ‬شیراز شــعبه استقالل‪ :‬خیابان استقالل نرسیده به‬ ‫بهشت‬ ‫مشهدشعبهممتاز‪:‬بلوارمدرسجنبسازمانتبلیغات‬ ‫اسالمی‬ ‫اهواز شعبه کیانپارس‪ :‬خیابان چمران فلکه ‪ 3‬و نبش‬ ‫خیابانمیهنغربی‬ ‫گرگان شــعبه شهید بهشتی‪ :‬خیابان شهید بهشتی‬ ‫جنب کوچه نوبخت بهشت‪16‬‬ ‫تبریزشعبهاستادشهریار‪:‬خیابانامامخمینیچهارراه‬ ‫ابوریحان نبش قطران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‪ ۸‬اسفند‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره‪3997‬‬ ‫نگاه‬ ‫اخرینوضعیتتغییرات‬ ‫در باشگاه استقالل‬ ‫بازی پرسپولیس – التعاون رسم ًا‬ ‫لغو شد‬ ‫سایتباشگاهپرسپولیسنوشت‪:‬کنفدراسیونفوتبالاسیا‬ ‫به صورت رسمی اعالم کرد که دیدار پرسپولیس ‪ -‬التعاون لغو‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫بنابراعالمامیرعلیحسینی‪،‬مدیرروابطیین المللباشگاه‬ ‫پرسپولیسطبقایمیلونامه ایکهکنفدراسیونفوتبالاسیا‬ ‫به فدراسیون فوتبال ارسال کرده دیدار پرسپولیس ‪ -‬التعاون‬ ‫عربستانکهقراربودهفتهاتیدردبیبرگزارشود‪،‬لغوشد‪.‬‬ ‫مومنیازکمیتهروابطبین المللفدراسیونفوتبالدقایقی‬ ‫قبلنامهارسالیکنفدراسیونفوتبالاسیارابهاطالعحسینی‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ترس ستاره استقالل از کرونا؛ می خواهم از ایران بروم!‬ ‫بالتکلیفی نمایندگان ایران ادامه دارد؛‬ ‫اخبار ضد و نقیض رسانه های اسیایی‬ ‫از لیگ قهرمانان‬ ‫در حالی که نمایندگان ایران برای شــرکت در هفته سوم‬ ‫مسابقات لیگ قهرمانان اسیا با مشکل بلیت مواجه شده اند‪،‬‬ ‫‪ AFC‬هنوزبهاخبارضدونقیضلغویابرگزاریبازی هایاین‬ ‫هفتهواکنشنشانندادهاست‪.‬‬ ‫با شیوع و گســترش ویروس کرونا در کشورهای مختلف‬ ‫اســیایی از جمله چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬ایران و بعضی از‬ ‫کشورهای حاشــیه خلیج فارس بحث برای برگزاری یا عدم‬ ‫برگزاریلیگقهرماناناسیاباالگرفتهاست‪.‬‬ ‫طبقادعایرسانههایعربستانقراربودکنفدراسیونفوتبال‬ ‫اسیا روز گذشته در این ارتباط تصمیم الزم را بگیرد‪ .‬بعضی از‬ ‫همین رسانه ها به نقل از «ویندزور جان» دبیر کنفدراسیون‬ ‫فوتبالاسیامدعیشدندکهمسابقاتلیگقهرمانانلغونمی‬ ‫شودوممکناستتاریخچندمسابقهجابجاشود‪.‬‬ ‫بااینحالکنفدراسیونفوتبالاسیاهنوزبهصورترسمی‬ ‫چیزیرااعالمنکردهتاشائباتنسبتبهتصمیمنهاییایننهاد‬ ‫باقیبماند‪.‬‬ ‫شبکه«الشارجهالریاضیه»بهنقلازیکمنبعاگاهاعالمکرد‬ ‫که مسئوالن کنفدراسیون فوتبال اسیا از طریق ایمیل به این‬ ‫توافق دست یافته اند که لیگ قهرمانان اسیا به خاطر ویروس‬ ‫کرونابرگزارنخواهدشد‪«:‬مقاماتکنفدراسیونفوتبالاسیادر‬ ‫رایزنیهایایمیلیخود‪،‬برعدمبرگزاریمسابقاتلیگقهرمانان‬ ‫اسیاتازمانریشهکنشدنویروسکرونا‪،‬توافقکردند‪.‬‬ ‫طبقتوافقمقاماتکنفدراسیونفوتبالاسیااحتمالتعویق‬ ‫بازیهاییکیادوهفتهازلیگقهرماناناسیاوجودداردواگر‬ ‫وضعیتازشرایطکنونیخطرناکترشود‪،‬ایناحتمالنیزوجود‬ ‫داردکهلیگقهرماناناسیادرسال‪ ۲۰۲۰‬لغوشود‪».‬‬ ‫سن ایچ از انصراف پشیمان شد؛‬ ‫اصغریمقدم‪:‬مقابلگیتی پسندبازی‬ ‫می کنیم!‬ ‫سرمربی تیم فوتسال سن ایچ ساوه گفت‪ :‬امروز جلسه ای‬ ‫خواهیمداشتودربازیبرگشتنیمه نهاییلیگبرترفوتسال‬ ‫مقابلگیتی پسندشرکتمی کنیم‪.‬‬ ‫باشگاهگیتیپسندروزچهارشنبهدرخبریازانصرافتیم‬ ‫فوتسالسنایچبرایبازیبرگشتنیمهنهاییلیگبرترفوتسال‬ ‫دراصفهانخبرداد‪.‬‬ ‫بااینحالجواداصغریمقدمسرمربیتیمفوتسالسنایچ‬ ‫درگفتگوباخبرنگارمهر‪،‬گفت‪:‬تالشمانایناستکهبازیلغو‬ ‫نشود‪.‬عصرامروزجلسهایرابااقایباقری(مسئولباشگاهسن‬ ‫ایچ)خواهیمداشتتابهترینتصمیمرابگیریم‪.‬بهنظرمانصراف‬ ‫ازیکمسابقهوجههخوبینداردوماهمدنبالبازیجوانمردانه‬ ‫هستی ‪.‬م‬ ‫اصغریمقدمدربارهاینکهایانامهانصرافازبازیبرگشتبا‬ ‫هماهنگیاوبهسازمانلیگفوتسالفرستادهشدهاست؟تاکید‬ ‫کرد‪:‬ماهموارهبااقایباقریهماهنگیالزمراداشتهایم‪.‬همانطور‬ ‫کهگفتمدراینزمینهقرارشدجلسهایداشتهباشیموبهترین‬ ‫تصمیمرابگیریم‪.‬‬ ‫«ایا سن ایچ باوجود نامه رسمی به سازمان لیگ می تواند از‬ ‫انصرافخودپشیمانشود؟»سرمربیتیمفوتسالسنایچدر‬ ‫پاسخبهاینسئوالگفت‪:‬فکرمیکنممشکلینباشدواگرماروز‬ ‫مسابقهدرسالنباشیم‪،‬بازیانجامشود‪.‬امروزسعیمیکنیمبه‬ ‫این جمعبندی برسیم که بازی لغو نشود‪ .‬در صورت نیاز نامه‬ ‫مجددی را برای سازمان لیگ ارسال می کنیم‪ .‬هرچند ما روی‬ ‫کاغذشانسکمتریمقابلحریفداریمولیفوتسالاستوهر‬ ‫احتمالی وجود دارد‪ .‬تمام تالشمان را می کنیم حداقل تجربه‬ ‫خوبی کسب کنیم‪ .‬شاید حضور در جمع چهار تیم برتر لیگ‬ ‫همیشهقسمتنشود‪.‬‬ ‫تکواندوقهرمانیاسیا؛‬ ‫میزبانی لبنان با دو ماه تاخیر تائید شد‬ ‫اتحادیهتکواندواسیامیزبانیلبنانبرایبرگزاریرقابتهای‬ ‫تکواندوقهرمانیاسیارابامنظورنمودندوماهتعویقتائیدکرد‪.‬‬ ‫درحالیاتحادیهتکواندواسیارقابتهایتکواندوقهرمانیاسیا‬ ‫رابانامهلبنانمبنیبرشیوعبیماریکرونابهتعویقانداختهبود‪،‬‬ ‫کشور میزبان امروز با ارسال نامه ای به کشورهای عضو تاریخ‬ ‫جدیدرااعالمکرد‪.‬‬ ‫بر همین اســاس رقابت های قهرمانی اسیا در بخش های‬ ‫پاراتکواندو‪،‬پومسهوکیوروگی(انفرادیوتیمی)ودرگروهمردان‬ ‫وزناناز‪ ۲۲‬تا‪ ۲۶‬اردیبهشتماهسالایندهبهمیزبانیاینکشور‬ ‫ودرشهربیروتبرگزارمیشود‪.‬اینخبرتاکنونازسویاتحادیه‬ ‫تکواندواسیابهصورترسمیاعالمنشدهاست‪.‬‬ ‫باشگاه استقالل که از ابتدای فصل نوزدهم‬ ‫لیگ برتر یکی از پرحاشــیه ترین باشگاه های‬ ‫فوتبال ایران بوده در اســتانه فرار رسیدن سال‬ ‫جدید دستخوش تغییرات تازه ای قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫برگزاریمجمععمومیساالنهومتعاقبان‬ ‫جلســه هیات مدیره ای که با حضور همه اعضا‬ ‫برگزار نشد و خروجی ان‪ ،‬اتفاقاتی بود که یکبار‬ ‫دیگراستقاللرادرروزهایگذشتهبهصدراخبار‬ ‫برد‪.‬‬ ‫باگذشت‪۳‬ماهازاستعفایامیرحسینفتحی‬ ‫ازمدیرعاملیاستقالل‪،‬اینباشگاهفاقدمدیرعامل‬ ‫قانونی بود و اسماعیل خلیل زاده رییس هیات‬ ‫مدیرهبهعنوانسرپرستمدیرعاملیاموراجرایی‬ ‫انرابرعهدهداشت‪.‬خلیلزادهبارهادراینمدت‬ ‫اعــام کرده بود بنا به مشــکالت خانوادگی و‬ ‫بیماری همسرش و همچنین به دلیل مشاغل‬ ‫دیگریکهدارد‪،‬وقتکافیبرایمدیریتباشگاه‬ ‫رانداشتهوخواستارحضورمدیریکاربلدوتمام‬ ‫وقتبرایاستقاللبود‪.‬‬ ‫علی فتح اهلل زاده در سه ماه اخیر جدی ترین‬ ‫گزینه مدیرعاملی استقالل بود که بارها تا یک‬ ‫قدمی کرسی ریاست این باشگاه رفت‪ ،‬اما هر بار‬ ‫به دلیلی بازگشت وی به مدیریت این باشگاه به‬ ‫تعویقافتاد‪.‬‬ ‫فتحاهللزادهکهچندیپیشبهعضویتهیات‬ ‫مدیره باشگاه هم در امده بود‪ ،‬یکبار دیگر و این‬ ‫بار جدی تر از همیشــه سه شــنبه شب برای‬ ‫مدیرعاملی مطرح شد‪ .‬وی بعد از دیداری که با‬ ‫عبدالرضاموسویداشت‪،‬درجلسه(غیررسمی)‬ ‫هیات مدیره که در دفتر شــخصی خلیل زاده‬ ‫برگزارشدحضورپیداکرد‪.‬‬ ‫در این جلسه که به جز خود فتح اهلل زاده دو‬ ‫تندیگرازاعضاحضورداشتند‪،‬رویمدیریتوی‬ ‫بحثوتبادلنظرشدوباتوجهبهرایزنیهاییکه‬ ‫باموسویدیگرعضوهیاتمدیرهصورتگرفته‬ ‫بود‪ ،‬بنا بر مدیریت وی شد‪.‬‬ ‫در حالی صورتجلسه مربوط به مدیریت فتح‬ ‫اهلل زاده از سوی سه عضو هیات مدیره امضا شد و‬ ‫به نظر می رسید کار وی برای این منظور تمام‬ ‫باشد‪،‬انتشاریکپستاینستاگرامیازسویتنها‬ ‫عضو غایب در نشست غیر رسمی هیات مدیره‬ ‫باعث انصراف فتح اهلل زاده شد‪.‬‬ ‫فتح اهلل زاده با این که رای اکثریت اعضا را در‬ ‫اختیار داشــت‪ ،‬با بیان این که رای همه را می‬ ‫خواهــد نه اکثریت را‪ ،‬از بازگشــتش در زمانی‬ ‫صحبت کرد که برای مدیریتش در اســتقالل‬ ‫اتفاق نظر وجود داشــته باشد نه صرفا موافقت‬ ‫اکثریتاعضایهیاتمدیره‪.‬‬ ‫اسماعیل خلیل زاده در اخرین واکنش خود‬ ‫درخصوصمسائلمدیریتیباشگاهاستقاللبه‬ ‫صراحت از تنظیم صورتجلسه هیات مدیره با‬ ‫هدف معرفی فتح اهلل زاده به وزارت ورزش برای‬ ‫تصدی پســت مدیرعاملی خبر داد و از معرفی‬ ‫قریب الوقوع وی به عنــوان مدیرعامل جدید‬ ‫باشگاهصحبتکرد‪.‬‬ ‫جمعبندیمطالبفوقمویدایناستکهاگر‬ ‫اتفاقخاصیرویندهد‪،‬بایدانتظارداشتتافتح‬ ‫اهللزادهبرایچهارمینباربهعنوانمدیرعاملبه‬ ‫باشگاهاستقاللبازگردد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫صدورگواهیسالمتبرایملی پوشانبوکسباتاکید‪IOC‬‬ ‫اعضای تیم ملی بوکس در حالی امروز عازم محل برگزاری مسابقات‬ ‫کسبسهمیهالمپیکدراردنشدندکهبرایهریکازانهاگواهیسالمت‬ ‫و پاک بودن از ویروس کرونا صادر شده بود‪.‬‬ ‫سفرتیمملیبوکسبهاردنمحلبرگزاریرقابتهایگزینشیالمپیک‬ ‫بامدادامروزسهشنبهانجامشد‪.‬‬ ‫پیشازانجاماینسفرباهماهنگیفدراسیونپزشکیورزشیوهمکاری‬ ‫وزارتبهداشت‪،‬درمانواموزشپزشکیبرایهریکازاعضایتیمگواهی‬ ‫سالمتوپاکبودنازویروسکروناصادرشد‪.‬‬ ‫فدراسیون پزشکی ورزشی در خبری که ‪/‬در این زمینه منتشر کرده‪،‬‬ ‫اینگونه اعالم کرده که این مهم بر اساس دستور وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی در خصوص مسافرت های برون مرزی و احتیاط های‬ ‫بهداشتیبیماریکروناویروسانجامشدهاست‪.‬ایندرحالیاستکهکمیته‬ ‫بینالمللیالمپیکبهصورتمکتوببهکمیتهملیالمپیکایراناعالم‬ ‫کردهکهحضورنمایندگانایرانیدرمیادینگزینشیالمپیکبهشرطهمراه‬ ‫داشتنگواهیسالمتپذیرفتهخواهدشدودرواقعصدوراینگواهیبرای‬ ‫اعضایتیمملیبوکسنیزبرایناساسانجامشدهاست‪.‬‬ ‫پیشازانجاماینسفرباهماهنگیفدراسیونپزشکیورزشیوهمکاری‬ ‫وزارتبهداشت‪،‬درمانواموزشپزشکیبرایهریکازاعضایتیمگواهی‬ ‫سالمتوپاکبودنازویروسکروناصادرشد‪.‬‬ ‫​تایید طالی المپیک کمیل قاسمی در انتظار تصویب هیات‬ ‫اجرایی‪IOC‬‬ ‫ســایت کمیته ملی المپیک نوشــت‪ :‬مدال طــا و گواهینامه‬ ‫قهرمانی کمیل قاسمی در المپیک‪ 2012‬لندن پس از تصویب هیات‬ ‫اجرایی کمیته بین المللی المپیک (‪ ) IOC‬نهایی و ارســال خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫به دنبال مثبت شدن تســت دوپینگ نفرات اول و دوم مسابقات‬ ‫کشتی ازاد در وزن ‪ 120‬کیلوگرم بازیهای المپیک‪ 2012‬لندن‪،‬عنوان‬ ‫نخســت بازیها به کمیل قاســمی نماینده کشــورمان رسید که با‬ ‫پیگیریهای کمیته ملــی المپیک ایران در خصوص جابجایی در رده‬ ‫بندی‪ IOC ،‬با تاکید بر انجام ازمایشــات مجــدد از نمونه ازمایش‬ ‫بازیهای المپیک لندن‪ 2012‬و زمان بر بودن اعالم نتایج این ازمایشات‬ ‫‪ ،‬تصویب این مهم را منوط به تایید هیات اجرایی‪ IOC‬در ســال اتی‬ ‫اعالم کرد ‪.‬‬ ‫کمیل قاسمی در رقابتهای کشتی ازاد وزن ‪120‬کیلوگرم موفق به‬ ‫کسب مدال برنز شده بود که با مثبت اعالم شدن تست دوپینگ نفرات‬ ‫اول و دوم‪ ،‬رنگ مدال وی به طال تغییر خواهد یافت‪.‬سایت کمیته ملی‬ ‫المپیک نوشــت‪ :‬مدال طال و گواهینامه قهرمانی کمیل قاسمی در‬ ‫المپیک ‪ 2012‬لندن پس از تصویب هیات اجرایی کمیته بین المللی‬ ‫المپیک (‪ ) IOC‬نهایی و ارسال خواهد شد ‪.‬‬ ‫بازیکنکرواتاستقاللکهباشیوعویروسکرونادرایرانهمسروخانواده اشبهشدتنگرانسالمتی‬ ‫او هستند از باشگاه استقالل در خواست مرخصی کرده تا به کشورش برگردد و پس از پایان اپیدمی این‬ ‫ویروسدرایراندوبارهبرگردد‪.‬‬ ‫هرویهمیلیچبازیکنکرواتاستقاللکهچندوقتپیشصاحبدومینفرزندخودششدهاست‪،‬این‬ ‫روزهاحسابینگراناپیدمیویروسکرونادرایراناست‪.‬‬ ‫گفتهمی شودهمسراینبازیکنکهبعدازماجرایهدفقرارگرفتنهواپیمایمسافربریاوکراینیو‬ ‫باالگرفتنتنش هاینظامیبینایرانوامریکامخالفبازگشتاوبهتهرانبود‪،‬اینروزهاحسابینگران‬ ‫استوازهمسرشخواستهتافروکشکردنکرونابهکرواسیبرگردد‪.‬بهخصوصکهچندروزپیشخبر‬ ‫سرماخوردگیناگهانیاودرکویتوغیبتاشمقابلاالهلیهممنتشرشد‪.‬باتوجهبهاینکهاستقاللدر‬ ‫کورانرقابت هایلیگبرترولیگقهرماناناسیاقراردارد‪،‬باشگاهاستقاللاجازهترککردناردویتیمو‬ ‫بازگشتاوبهکرواسیرانمی دهد‪.‬ازباشگاهاستقاللخبرمی رسدمیلیچبااشارهبهنگرانیخانواده اشاز‬ ‫باشگاهدرخواستمرخصیکردهکهفعالباانموافقتنشدهاستواینبازیکنازشرایطموجودنگرانو‬ ‫ناراضیاست‪.‬بهویژهاینکهمی بیندلیگایتالیابههمیندلیلودرشرایطمشابهتعطیلشدهاست‪.‬‬ ‫گفتنی است که انتونی استوکس مهاجم ایرلندی پرسپولیس هم به همین دلیل و بهانه حاضر به‬ ‫بازگشتازمرخصییکروزه اشدردوبینیست!‬ ‫گریژمان‪ :‬بارسلونایی متفاوت در بازی برگشت می بینید‬ ‫گلزنفرانسویبارسلوناوعدهکردکاتاالنهادربازیبرگشتباناپولیمتفاوتظاهرخواهندشد‪.‬‬ ‫انتوانگریژماندرمصافشبگذشتهباناپولیاجازهندادکاتاالنهابازندهشوند‪.‬بعدازانکهمرتنس‬ ‫دردقیقه‪ 30‬بازیرفتمرحلهیکهشتمنهاییلیگقهرماناناروپا‪،‬تیمایتالیاییراپیشانداخت‪،‬گلزن‬ ‫فرانسویدردقیقه‪ 57‬گلمساویرازد‪.‬‬ ‫او بعد از تساوی یک بر یک تیمش اظهار داشت‪ :‬وارد بازی شدیم که گل بزنیم و برنده شویم اما تصور‬ ‫نمیکردیمبازیتااینحدسختباشد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬ابتدایبازیبرایبازیکنانبارسلونا‪،‬پیداکردنفضایخالیمشکلبود‪.‬ناپولیچنینامکانی‬ ‫رامیگرفت‪.‬هرچهبازیبهپایاننزدیکترشد‪،‬میزبانخستهترشدوماتوانستیمموقعیتسازیکنیم‪.‬‬ ‫گریژمانافزود‪:‬بایدرویبازیامبیشترکارکنم‪.‬تیمبهمننیازداردکهفضاخلقکنموکیفیتبازیرا‬ ‫بهبودببخشم‪.‬بایدبهتردنبالفضاهایخالیباشم‪.‬‬ ‫فورواردفصلقبلاتلتیکومادریدتصریحکرد‪:‬بعدازاینبازیمیرویمکهامادهبازیبرگشتشویم‪.‬با‬ ‫اطمینانمیگویمدربازیبرگشتبارسلوناکامالمتفاوتبازیخواهدکرد‪.‬تالشمیکنیمبهترفضاایجاد‬ ‫کنیمومقابلهوادارانبهبردیخوببرسیم‪.‬‬ ‫بازگرداندن کوتینیو‪ ،‬خواسته ستین از مدیریت بارسلونا‬ ‫یکرسانهمعتبراسپانیاییعنوانکردکیکهستینخواستاربازگشتفیلیپهکوتینیوازبایرنمونیخ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سایتاودیاروعنوانکرداحتمالاینکهستارهبرزیلیاسبقلیورپولدرپایانفصلجاریازتیمبایرن‬ ‫مونیخالمانبهبارسلونابازگرداندهشود‪،‬بسیاراست‪.‬‬ ‫این رسانه افزود در تابستان سال جاری وینگر‪ 27‬ساله برزیلی توسط کاتاالن ها به تیم ژرمنی قرض‬ ‫دادهشد‪.‬درمتنقراردادشباباواریاییهااینبندقیدشدکهبایرنمیتوانددرپایانفصلویرابهصورت‬ ‫بازیکنقطعیدراختیارگیرد‪.‬‬ ‫امااکنونازبارسلوناخبرمیرسدکهکیکهستین‪،‬سرمربیچندهفتهاخیرابیواناریخواهانهمکاری‬ ‫با وی شده است‪.‬‬ ‫این مربی که چندی قبل جانشین ارنستو والورده شد‪ ،‬به این نتیجه رسیده که کوتینیو می تواند به‬ ‫تیمشکمککند‪.‬‬ ‫ازاینروازمدیریتباشگاهخواستهدرپایانفصل‪،‬بازیکنبرزیلیرابهبارسلونابازگرداندودرفکرفروش‬ ‫ویبهمونیخیهایاهرتیمدیگرینباشد‪.‬‬ ‫کوتینیودرفصلجاریدر‪ 20‬بازیدربوندسلیگاحضورداشتهکه‪ 6‬گلزدهاست‪.‬‬ ‫تیم ملی والیبال بانوان چین تمرینات خود را اغاز کرد!‬ ‫تیمملیوالیبالبانوانچینبرایحضوردررقابتهایالمپیک‪ 2020‬تمریناتخودرااغازکرد‪.‬‬ ‫بازیکنانتیمملیبانوانچینبراساسپروتکلهایبهداشتیورعایتمواردحفاظتیتمریناتخود‬ ‫رابرایحضوردررقابتهایالمپیک‪ 2020‬توکیواغازکردند‪.‬‬ ‫چینکهمرکزشیوعویروسکرونااستتصمیمگرفتتمریناتتیمملیوالیبالبانوانشرااستارت‬ ‫بزند‪.‬چینیهابرایدفاعازعنوانقهرمانیخود‪ 16‬بازیکنرادرپکندورهمجمعکردندوباکنترلانها‬ ‫کارشانرابرایحضوردرالمپیکاغازکردند‪.‬‬ ‫کادرپزشکیاینتیموضعیتجسمیهربازیکنرابهصورتجداگانهموردازمایشقراردادوسپس‬ ‫باضدعفونیکردنکاملمحلتمرینانهاشرایطرابرایاغازاردویچشمبادامی هافراهمکرد‪.‬همچنین‬ ‫مقررشدتابازیکنانبرایحفظایمنیبیشتردرتغذیهخودبیشترازمیوهوسبزیجاتاستفادهکنند‪.‬‬ ‫النگپینگ‪،‬سرمربیاینتیمبهبازیکناندستوردادتاازاینزمانوباحضوردرقرنطینهوضعیتجسمی‬ ‫خودراتقویتکنند‪.‬بازیکنانتیمملیبانوانچینبراساسپروتکلهایبهداشتیورعایتمواردحفاظتی‬ ‫تمریناتخودرابرایحضوردررقابتهایالمپیک‪ 2020‬توکیواغازکردند‪.‬‬ ‫چینکهمرکزشیوعویروسکرونااستتصمیمگرفتتمریناتتیمملیوالیبالبانوانشرااستارت‬ ‫بزند‪.‬چینیهابرایدفاعازعنوانقهرمانیخود‪ 16‬بازیکنرادرپکندورهمجمعکردندوباکنترلانها‬ ‫کارشانرابرایحضوردرالمپیکاغازکردند‪.‬‬ ‫کادرپزشکیاینتیموضعیتجسمیهربازیکنرابهصورتجداگانهموردازمایشقراردادوسپس‬ ‫باضدعفونیکردنکاملمحلتمرینانهاشرایطرابرایاغازاردویچشمبادامی هافراهمکرد‪.‬همچنین‬ ‫مقررشدتابازیکنانبرایحفظایمنیبیشتردرتغذیهخودبیشترازمیوهوسبزیجاتاستفادهکنند‪.‬‬ ‫النگ پینگ‪ ،‬سرمربی این تیم به بازیکنان دستور داد تا از این زمان و با حضور در قرنطینه وضعیت‬ ‫جسمیخودراتقویتکنند‪.‬‬ ‫جواد سلیمی عضو شورای داوران کاراته اسیا باقی ماند‬ ‫با حکم ژنرال ناصر الرزوقی رئیس جدید فدراسیون کاراته اسیا‪ ،‬جواد سلیمی به عنوان عضو شورای‬ ‫داوراناسیاباقیماند‪.‬‬ ‫بهنقلازروابطعمومیفدراسیونکاراته‪،‬باتاییدمنصورالسلطانرئیسشورایداوراناسیا‪،‬ژنرالناصر‬ ‫الرزوقیرئیسجدیدفدراسیونکاراتهاسیاامروزطیحکمیجوادسلیمیرئیسکمیتهداورانفدراسیون‬ ‫کاراتهکشورمانوعضوشورایداورانفدراسیونجهانیرامجددا ًبرایعضویتدرشورایداورانفدراسیون‬ ‫کاراتهاسیامنصوبکرد‪.‬‬ ‫جواد سلیمی به عنوان عضو شورای داوران قاره اسیا برای مدت‪ ۴‬سال دیگر (تا سال‪ )۲۰۲۴‬در این‬ ‫سمتحضورخواهدداشت‪.‬باحکمژنرالناصرالرزوقیرئیسجدیدفدراسیونکاراتهاسیا‪،‬جوادسلیمی‬ ‫بهعنوانعضوشورایداوراناسیاباقیماند‪.‬بهنقلازروابطعمومیفدراسیونکاراته‪،‬باتاییدمنصورالسلطان‬ ‫رئیسشورایداوراناسیا‪،‬ژنرالناصرالرزوقیرئیسجدیدفدراسیونکاراتهاسیاامروزطیحکمیجواد‬ ‫سلیمیرئیسکمیتهداورانفدراسیونکاراتهکشورمانوعضوشورایداورانفدراسیونجهانیرامجددا ً‬ ‫برایعضویتدرشورایداورانفدراسیونکاراتهاسیامنصوبکرد‪.‬جوادسلیمیبهعنوانعضوشورای‬ ‫داورانقارهاسیابرایمدت‪ ۴‬سالدیگر(تاسال‪)۲۰۲۴‬دراینسمتحضورخواهدداشت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!