روزنامه صاحب قلم شماره 4002 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 4002

روزنامه صاحب قلم شماره 4002

روزنامه صاحب قلم شماره 4002

‫از ‪ ۵۴‬هزار زندانی که به‬ ‫مرخصیرفتندتامجازات‬ ‫سنگینبرایمحتکرانماسک‬ ‫نحوه توزیع اقالم اساسی پس از‬ ‫شیوع ویروس کرونا‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬در مرخصی‬ ‫که اعطا شد‪ ،‬بیش از ‪ ۵۴‬هزار نفر از زندانیان به‬ ‫مرخصی رفتند‪ .‬از ســوی دیگــر در رابطه با‬ ‫بهداشت و تامین امنیت و ‪.....‬‬ ‫شــیوع یک بیماری که نام کرونا را به خود‬ ‫اختصاص داده و گســتره ان در سراسر دنیا‪،‬‬ ‫اعمال محدودیت های جدی را در سیســتم‬ ‫مدیریت توزیع مواد غذایی به ‪....‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫تغییرلیستمشموالن«بسته‬ ‫معیشتی» در خرداد‪۹۹‬‬ ‫ســخنگوی شناسایی مشــموالن طرح‬ ‫حمایتمعیشتیبااشارهبهبررسیدومرحله ای‬ ‫وضعیت مشموالن طرح حمایت معیشتی در‬ ‫خرداد و اذر هر ســال‪ ،‬تاکید کرد که لیســت‬ ‫مشموالناین طرحخرداد‪ ۹۹‬دستخوش تغییر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حسین میرزایی با اشاره به پیشنهاد مجلس‬ ‫مبنی بر تلفیــق یارانه نقدی و معیشــتی و‬ ‫پرداخت ادغامی ان به مشــموالن اظهار کرد‪:‬‬ ‫این بحث در مجلس مطرح و ادله مختلفی نیز‬ ‫مورد توجه قرار گرفت اما بعد از منتفی شدن‬ ‫ان‪ ،‬قرار شد سال اینده ‪ ۷۸‬میلیون ایرانی یارانه‬ ‫‪ ۴۵۵۰۰‬هزار تومانی را دریافت و ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫ایرانی طرح حمایت معیشتی را بگیرند‪.‬‬ ‫وی در خصوص ادله دولت در راســتای رد‬ ‫طــرح ادغام این دو یارانه گفــت‪ :‬ما در وزارت‬ ‫تعاون ‪ ۶۰‬میلیون نفری که اولویت باالتر برای‬ ‫دریافت یارانه حمایت معیشــتی را داشتند‪،‬‬ ‫شناسایی کرده بودیم و اگر سهم این افراد کم‬ ‫می شــد و مبلغ ‪ ۱۰۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان برای‬ ‫خانــوار یک نفره به ‪ ۷۲‬هزار تومان تقلیل پیدا‬ ‫می کرد‪ ،‬افراد ضرر می کردند‪.‬‬ ‫میرزایی ادامه داد‪ :‬بسیاری افراد مشمول در‬ ‫استانهای محروم و مناطق روستایی و حاشیه‬ ‫شــهرها بودند و ما ان ها را در زندگی روزمره‬ ‫رصد نکردیم‪ .‬این افراد ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫خانوادهازمجموع‪ ۱۹‬میلیونخانوارهستندکه‬ ‫حتیخودروهمندارندوقطعابنزینسوبسیدی‬ ‫را هم دریافت نمی کنند که از هر جهت ادغام‬ ‫برای این افراد ضررهایی به همراه داشت‪.‬‬ ‫میرزایی خاطرنشــان کرد‪ :‬بنا شــد بر‬ ‫اساس مصوبه هیئت وزیران خرداد و اذر هر‬ ‫ســال یکبار کل جامعه هدف که متقاضی‬ ‫طرح حمایت معیشــتی هســتند‪ ،‬بررسی‬ ‫شوند که تا امروز حدود ‪ ۱۹‬میلیون خانوار‬ ‫حمایت این طرح را دریافت می کنند و افراد‬ ‫دیگری که متقاضی هســتند و در لیســت‬ ‫یارانه بگیران نبودند‪ ،‬یکبار دیگر در خرداد‬ ‫بررسی شوند‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه‪ ۱۴‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 4002‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫توصیه های مهم رهبر انقالب به مردم و‬ ‫مسئوالن در خصوص بیماری کرونا‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫پنجره‬ ‫حقوق بازنشستگان در سال‪ ۹۹‬چقدر خواهد بود؟‬ ‫رئیس کانون بازنشســتگان و کارگران تامین اجتماعی‬ ‫درباره افزایش حقوق کارگران در سال ‪ ۹۹‬توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشســتگان و کارگران‬ ‫تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران در ســال‬ ‫‪ ،۹۹‬اظهار کرد‪ :‬ســبد هزینه خانوار در شــورای عالی کار‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشســتگان و کارگران تامین اجتماعی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬سبد هزینه خانوار ‪ ۳‬میلیون و ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار تومان بود و برای ســال ‪ ۹۸‬نیز ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان ســبد هزینه خانوار مشــخص شــده بــود که مابه‬ ‫التفاوت این ســبد هزینه در سال ‪ ۹۷‬و ‪ ،۹۸‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تومان به توافق دولت‪ ،‬کارگر و کارفرما رســیده‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای ســال ‪ ۹۸‬حداقل حقوق کارگران‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۲۰‬هزار تومان بود که اگر رقم یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۸۰‬هــزار تومان (مابه التفاوت ســبد هزینه خانوار در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬و ‪ )۹۸‬تصویب شــود‪ ،‬به حداقل حقوق کارگران‬ ‫که برای ســال ‪ ۹۸‬مشخص شده بود‪ ،‬افزوده می شود‪.‬‬ ‫دهقان کیان ادامه داد‪ :‬هنوز دقیقا مشــخص نیست که‬ ‫حقوق کارگران برای ســال جدید چه رقمی می شود‪ ،‬لذا‬ ‫در هفتــه اینده شــورای عالی کار میــزان حداقل حقوق‬ ‫کارگران را برای سال ‪ ۹۹‬مشخص می کند‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشســتگان و کارگران تامین اجتماعی‬ ‫درباره حقوق بازنشســته ها‪ ،‬گفت‪ :‬حقوق بازنشسته ها نیز‬ ‫بعد از تصویب حداقل حقوق کارگران مشــخص می شود و‬ ‫بــه احتمال زیــاد همان حداقل حقــوق کارگران‪ ،‬حقوق‬ ‫بازنشسته ها برای سال جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره همســان ســازی حقــوق بازنشســته ها‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬طرح همسان سازی حقوق بازنشسته ها‬ ‫بعــد از پرداخت بدهــی دولت به تامیــن اجتماعی‪ ،‬اجرا‬ ‫خواهد شــد‪ .‬رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین‬ ‫اجتماعــی بیان کرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۷‬ســبد هزینه خانوار ‪۳‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۵۰‬هــزار تومان بود و برای ســال ‪ ۹۸‬نیز ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان ســبد هزینه خانوار مشــخص‬ ‫شــده بود که مابه التفاوت این ســبد هزینه در سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ،۹۸‬یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار تومان به توافق دولت‪ ،‬کارگر‬ ‫و کارفرما رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای ســال ‪ ۹۸‬حداقل حقوق کارگران یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۲۰‬هــزار تومان بود که اگر رقم یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تومان (مابه التفاوت سبد هزینه خانوار در سال‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ )۹۸‬تصویب شود‪ ،‬به حداقل حقوق کارگران که برای‬ ‫سال ‪ ۹۸‬مشخص شده بود‪ ،‬افزوده می شود‪.‬‬ ‫دهقان کیان ادامه داد‪ :‬هنوز دقیقا مشــخص نیست که‬ ‫حقوق کارگران برای ســال جدید چه رقمی می شود‪ ،‬لذا‬ ‫در هفتــه اینده شــورای عالی کار میــزان حداقل حقوق‬ ‫کارگران را برای سال ‪ ۹۹‬مشخص می کند‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشســتگان و کارگران تامین اجتماعی‬ ‫درباره حقوق بازنشســته ها‪ ،‬گفت‪ :‬حقوق بازنشسته ها نیز‬ ‫بعد از تصویب حداقل حقوق کارگران مشــخص می شود و‬ ‫بــه احتمال زیــاد همان حداقل حقــوق کارگران‪ ،‬حقوق‬ ‫بازنشسته ها برای سال جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره همســان ســازی حقــوق بازنشســته ها‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬طرح همسان سازی حقوق بازنشسته ها‬ ‫بعــد از پرداخت بدهــی دولت به تامیــن اجتماعی‪ ،‬اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اطالعات عراق در‬ ‫جنایت ترور سردار سلیمانی‬ ‫متهماست‬ ‫یک مقام حــزب اهلل عراق‪ ،‬رئیس اطالعات‬ ‫این کشور را به همکاری با امریکا در ترور شهید‬ ‫سلیمانی متهم کرد‪.‬‬ ‫ابــو علی العســکری‪ ،‬یکی از مســئوالن‬ ‫گردان های حزب اهلل عراق در پی انصراف محمد‬ ‫توفیق عالوی از نخست وزیری عراق در صفحه‬ ‫توییتر خود نوشت‪ :‬اقای محمد توفیق عالوی‬ ‫تصمیم خوبی گرفت زیرا بار این مسئولیت در‬ ‫این مرحله زمانی بسیار سنگین است و بهترین‬ ‫کارایناستکهمردمعراقازعادلعبدالمهدی‬ ‫حمایت کنند و او را بــه جایگاه طبیعی خود‬ ‫برگردانند تا از مشکالت عبور کنیم‪.‬‬ ‫این مسئول امنیتی حزب اهلل عراق معتقد‬ ‫است که تنها مانع پیش روی عادل عبدالمهدی‬ ‫نظر مرجعیت است و اگر این مانع رفع شود او‬ ‫به ماموریت خود ادامه خواهــد داد و ان را به‬ ‫پایان خواهد رساند‪ .‬ابو علی العسکری در ادامه‬ ‫مدعی شــد‪ :‬برخی اعالم کردند که مصطفی‬ ‫الکاظمی ‪،‬رئیس سازمان اطالعات ملی عراق‬ ‫یکی از گزینه های پیشــنهادی برای تصدی‬ ‫منصب نخست وزیری عراق است درحالی که‬ ‫او یکی از متهمان همکاری با دشمن امریکایی‬ ‫در جنایت ترور فرماندهان پیروزی؛ حاج قاسم‬ ‫سلیمانی و رفیق او ابومهدی المهندس است‪.‬‬ ‫بنابراین نامزدی او چیزی جز اعالم جنگ علیه‬ ‫ملت عراق نیست و امنیت باقی مانده عراق را‬ ‫نیز از بین خواهد برد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬سردار قاسم‬ ‫سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمان ان‬ ‫ها اخیرا توسط نیروهای امریکایی در فرودگاه‬ ‫بغداد به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫این مسئول امنیتی حزب اهلل عراق معتقد‬ ‫است که تنها مانع پیش روی عادل عبدالمهدی‬ ‫نظر مرجعیت است و اگر این مانع رفع شود او‬ ‫به ماموریت خود ادامه خواهد داد و ان را به پایان‬ ‫خواهد رســاند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬ســردار قاسم‬ ‫سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمان ان‬ ‫ها اخیرا توسط نیروهای امریکایی در فرودگاه‬ ‫بغداد به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫حقوق بازنشستگان در سال ‪ ۹۹‬چقدر خواهد بود؟‬ ‫رئیــس کانون بازنشســتگان و کارگــران تامین‬ ‫اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران در ســال ‪۹۹‬‬ ‫توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫علــی دهقان کیا رئیــس کانون بازنشســتگان و‬ ‫کارگــران تامیــن اجتماعی دربــاره افزایش حقوق‬ ‫کارگران در ســال ‪ ،۹۹‬اظهار کرد‪ :‬سبد هزینه خانوار‬ ‫در شورای عالی کار مشخص شده است‪.‬‬ ‫رئیــس کانون بازنشســتگان و کارگــران تامین‬ ‫اجتماعی بیان کرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۷‬سبد هزینه خانوار ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان بود و برای ســال ‪ ۹۸‬نیز ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان سبد هزینه خانوار مشخص‬ ‫شــده بود که مابه التفاوت این سبد هزینه در سال ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ،۹۸‬یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار تومان به توافق دولت‪،‬‬ ‫کارگر و کارفرما رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای ســال ‪ ۹۸‬حداقل حقوق کارگران‬ ‫یــک میلیون و ‪ ۵۲۰‬هزار تومــان بود که اگر رقم یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار تومان (مابه التفاوت ســبد هزینه‬ ‫خانوار در ســال ‪ ۹۷‬و ‪ )۹۸‬تصویب شــود‪ ،‬به حداقل‬ ‫حقوق کارگران که برای ســال ‪ ۹۸‬مشخص شده بود‪،‬‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫دهقان کیان ادامه داد‪ :‬هنوز دقیقا مشخص نیست‬ ‫که حقوق کارگران برای سال جدید چه رقمی می شود‪،‬‬ ‫لذا در هفته اینده شــورای عالــی کار میزان حداقل‬ ‫حقوق کارگران را برای سال ‪ ۹۹‬مشخص می کند‪.‬‬ ‫رئیــس کانون بازنشســتگان و کارگــران تامین‬ ‫اجتماعــی درباره حقوق بازنشســته ها‪ ،‬گفت‪ :‬حقوق‬ ‫بازنشسته ها نیز بعد از تصویب حداقل حقوق کارگران‬ ‫مشــخص می شــود و به احتمال زیاد همان حداقل‬ ‫حقوق کارگران‪ ،‬حقوق بازنشسته ها برای سال جدید‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬وی درباره همســان ســازی حقوق‬ ‫بازنشسته ها‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬طرح همسان سازی‬ ‫حقوق بازنشســته ها بعد از پرداخــت بدهی دولت به‬ ‫تامیــن اجتماعی‪ ،‬اجرا خواهد شــد‪ .‬علی دهقان کیا‬ ‫رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی‬ ‫درباره افزایش حقوق کارگران در سال ‪ ،۹۹‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ســبد هزینه خانوار در شورای عالی کار مشخص شده‬ ‫حقوق کارگران که برای ســال ‪ ۹۸‬مشخص شده بود‪،‬‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫دهقان کیان ادامه داد‪ :‬هنوز دقیقا مشخص نیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیــس کانون بازنشســتگان و کارگــران تامین‬ ‫اجتماعی بیان کرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۷‬سبد هزینه خانوار ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان بود و برای ســال ‪ ۹۸‬نیز ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان سبد هزینه خانوار مشخص‬ ‫شــده بود که مابه التفاوت این سبد هزینه در سال ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ،۹۸‬یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار تومان به توافق دولت‪،‬‬ ‫کارگر و کارفرما رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای ســال ‪ ۹۸‬حداقل حقوق کارگران‬ ‫یــک میلیون و ‪ ۵۲۰‬هزار تومــان بود که اگر رقم یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار تومان (مابه التفاوت ســبد هزینه‬ ‫خانوار در ســال ‪ ۹۷‬و ‪ )۹۸‬تصویب شــود‪ ،‬به حداقل‬ ‫که حقوق کارگران برای سال جدید چه رقمی می شود‪،‬‬ ‫لذا در هفته اینده شــورای عالــی کار میزان حداقل‬ ‫حقوق کارگران را برای سال ‪ ۹۹‬مشخص می کند‪.‬‬ ‫رئیــس کانون بازنشســتگان و کارگــران تامین‬ ‫اجتماعــی درباره حقوق بازنشســته ها‪ ،‬گفت‪ :‬حقوق‬ ‫بازنشسته ها نیز بعد از تصویب حداقل حقوق کارگران‬ ‫مشــخص می شــود و به احتمال زیاد همان حداقل‬ ‫حقوق کارگران‪ ،‬حقوق بازنشسته ها برای سال جدید‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬وی درباره همســان ســازی حقوق‬ ‫بازنشسته ها‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬طرح همسان سازی‬ ‫حقوق بازنشســته ها بعد از پرداخــت بدهی دولت به‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت ماسک وارداتی و سایر انواع ماسک اعالم شد‬ ‫ت ماسک وارداتی و ماسک سه الیه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت قیم ‬ ‫باس تابش با بیان اینکه طرح ویژه بازرسی سازمان اغاز شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجموع‬ ‫بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر است که اگر بخواهیم اکیپ های‬ ‫دونفره برای بازرسی ها در نظر بگیریم‪ ۲۱۰۰‬گشت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت افزود‪ :‬امسال برای نخستین بار از ظرفیت بسیج اصناف استفاده‬ ‫شد و تعداد اکیپ های بازرسی به ‪ ۲‬برابر و به رقم ‪ ۴۲۰۰‬اکیپ افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در شهر تهران عالوه بر سازمان صمت استان تهران‪ ۳۰،‬اکیپ دو نفره از سوی‬ ‫سازمان حمایت بازار را رصد می کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت بیان کرد‪ :‬عالوه بر تیم های بازرسی‪ ،‬سامانه انبار و قیمت را نیز در این‬ ‫بخش فعال کردیم و به صورت الکترونیکی کاالها را از مبدا تا رســیدن به کف بازار رصد‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫تابش درباره وضعیت ماسک و مواد شوینده نیز تصریح کرد‪ :‬پنج قلم کاالی مواد ضد‬ ‫عفونی کننده‪ ،‬شوینده‪ ،‬دستکش‪ ،‬الکل و ماسک مشمول اعالم موجودی انبار هستند و‬ ‫دارندگان باید ان را در سامانه اعالم موجودی ثبت کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت ادامه داد‪ :‬در تمام واحدهای تولیدی این اقالم‪ ،‬بازرس مستقر‬ ‫شدهوبراساستعریفقرارگاهمقابلهباکرونادرمبادیتولیدنظارتمی کنیمتابههرمیزان‬ ‫تولید که صورت گرفت با حواله اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تحویل شبکه‬ ‫توزیعی که این وزارتخانه تعریف کرده داده شود تا در سطح بازار پخش شود‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهشیبتولیدماسکروبهافزایشاستافزود‪:‬تولیدبهصورتسهشیفته‬ ‫و چهار شیفته در حال انجام است برای واردات ماسک های سه الیه و ان‪ ۹۵‬هم اقدام شده‬ ‫و به لحاظ تامین مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت تاکید کرد‪ :‬قیمت ها اعالم شده و هر فردی ماسک ان‪ ۹۵‬را بیشتر‬ ‫از ‪ ۱۵‬هزار تومان و ماسک سه الیه را بیشتر از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان عرضه کند گرانفروشی‬ ‫است و با ان برخورد می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫جزئیات نامه‪ ۳‬صفحه ای الریجانی به رهبر انقالب‬ ‫نایب رئیس مجلس از ارسال نامه ‪ ۳‬صفحه ای رئیس مجلس به رهبر معظم انقالب خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در این نامه تمام اقدامات مجلس برای برگزاری جلسات پارلمان تشریح شد‪.‬‬ ‫عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ظهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران‬ ‫در تشریح روند بررسی الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور‪ ،‬گفت‪ :‬براساس مصوبه شورای عالی‬ ‫امنیت ملی‪ ،‬ستاد مبارزه با کرونا به ریاست وزیر بهداشت در کشور تشکیل شد اما پیش و بعد از‬ ‫این مسئله‪ ،‬مجلس جلسات علنی خود را به صورت منظم برگزار کرد‪.‬‬ ‫اهم اظهارات نایب رئیس مجلس را به نقل از مهر و باشگاه خبرنگاران بخوانید؛‬ ‫*در چند وقت اخیر از طرف رئیس ستاد مبارزه با کرونا چندین بار و به طور مکرر با مجلس‬ ‫تماس گرفته شد تا برگزاری جلسات علنی پارلمان متوقف شود زیرا نمایندگان محترم مجلس که‬ ‫از حوزه های انتخابیه خود به مجلس برگشته اند‪ ،‬حامل یک سری ویروس های مختلف از سراسر‬ ‫کشور هستند و ارتباط مستمر نمایندگان با مردم ممکن است به مردم اسیب وارد کند؛ لذا ستاد‬ ‫مذکور اجازه برگزاری و تشکیل جلسات علنی را به مجلس نداد و معتقد بود اجتماع نمایندگان‬ ‫زیر یک سقف برای سالمت مردم و مراجعه کنندگان خطر دارد‪.‬‬ ‫*پس از این موضوع‪ ،‬ســتاد مبارزه با کرونا به صورت مکتوب و رســمی درخواست خود برای‬ ‫متوقف کردن جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫*از طرف دیگر پس از ازمایشات صورت گرفته بر روی تعدادی از نمایندگان مشخص شد که‬ ‫نسبت به میانگین جامعه‪ ،‬تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند‪ .‬از این رو برای‬ ‫اینکه به مردم عزیز کشور اسیبی وارد نشود جلسات علنی پارلمان متوقف شد‪.‬‬ ‫*تاکنون تســت کرونای ‪ ۲۳‬نفر از نمایندگان مثبت بوده چراکه این افراد ارتباط تنگاتنگی با‬ ‫مردم دارند و از طرفی ناقل ویروس های مختلفی از نقاط مختلف کشــور هستند که ممکن است‬ ‫ویروس جدیدی خلق شود‪ ،‬بنابراین به نمایندگان و منتخبان توصیه می کنیم که فع ً‬ ‫ال ارتباط خود‬ ‫را با مردم قطع کنند تا اسیبی متوجه انها نباشد‪.‬‬ ‫*در هفته های اخیر جلســات متعددی در هیئت رئیســه مجلس برگزار شد تا موضوع نحوه‬ ‫بررسی الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬و بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تعیین‬ ‫تکلیف شده و راهکاری برای برگزاری جلسات علنی ایجاد شود‪ ،‬از طرف دیگر ستاد مقابله با کرونا‬ ‫با برگزاری جلسات مجلس در مکانی دیگر نیز مخالفت می کرد‪.‬‬ ‫*در چند وقت اخیر استحضار دارید که نماز های جمعه و جماعات‪ ،‬همایش ها و حتی کالس‬ ‫های اموزش در مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه در بسیاری از شهرها برگزار نشد و در این‬ ‫راستا ستاد مقابله با کرونا نیز اجازه برگزاری جلسات علنی مجلس را به ما نداد‪ ،‬از طرفی دیگر رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز برای برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدیو کنفرانس بسیار تالش‬ ‫کرد که این مسئله اقدامی بسیار زمان بر و مغایر با ائین نامه داخلی مجلس بود‪.‬‬ ‫* این موضوع واضح بود که اگر ما الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬را در شرایط کنونی به تصویب نرسانیم‪،‬‬ ‫دولت در ســال اینده اجازه افزایش حقوق کارمندان را ندارد‪ ،‬همچنین تمام دخل و خرج دولت‬ ‫غیرقانونی خواهد شــد‪ ،‬از طرفی دیگر در چند وقت اخیر پیشــنهاد تصویب دو دوازدهم و ســه‬ ‫دوازدهمی الیحه بودجه مطرح شد که باز هم این پیشنهاد همان تبعات را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫*اگر می خواستیم الیحه بودجه را به صورت دو دوازدهمی و سه دوازدهمی تصویب کنیم این‬ ‫مسئله هم مستلزم برگزاری جلسه علنی بود که ستاد مقابله با کرونا اجازه برگزاری این جلسه را‬ ‫نیز نمی داد‪ ،‬از طرفی دیگر اگر الیحه بودجه به صورت سه دوازدهمی مورد تصویب قرار می گرفت‪،‬‬ ‫نهایتا مجلس یازدهم پس از انجام تشریفات برگزاری پارلمان و تشکیل کمیسیون های تخصصی‪،‬‬ ‫باید بار دیگر این الیحه را از ابتدا مورد بررسی و تصویب قرار می داد که با این روند احتماال الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۹‬در شهریورماه سال اینده تصویب می شد‪.‬‬ ‫*{با اشاره به ارسال نامه ‪ ۳‬صفحه ای رئیس مجلس شورای اسالمی به رهبر معظم انقالب}‪:‬‬ ‫در این نامه تمام اقدامات و تالش های مجلس برای برگزاری جلسات پارلمان تشریح شد‪.‬‬ ‫*همچنین در این نامه از معظم له اجازه خواستیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در مورد‬ ‫الیحه بودجه سال‪ ۹۹‬به عنوان مصوبه مجلس تقدیم شورای نگهبان شود و همان مصوبه در صورت‬ ‫تائید شورا به عنوان قانون به دولت ابالغ شود تا از ابتدای سال جدید قانون بودجه اجرایی شود‪.‬‬ ‫*{ با اشاره به موضوع بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی}‪ :‬در نامه رئیس‬ ‫مجلس به رهبر معظم انقالب این موضوع نیز مطرح شــد که معظم له اجازه دهند سرپرســتی‬ ‫سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد‪،‬‬ ‫خوشــبختانه از ان جایی که قانون اساسی ما‪ ،‬قانونی بسیار مترقی بوده و ما هیچ بن بستی برای‬ ‫مسائل کشور نداریم‪ ،‬رهبر معظم انقالب با هر دو پیشنهاد مجلس موافقت فرمودند و ما از طرف‬ ‫مجلس و ملت ایران از محضر مبارک معظم له به خاطر گره گشایی و روشن شدن تکلیف دولت‪،‬‬ ‫مجلس و کشور تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫*براساس مجوز رهبر معظم انقالب اگر شورای نگهبان به برخی از مواد الیحه بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫ایراد بگیرد‪ ،‬این موارد در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه مورد بررسی و اصالح قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫کرملین نشست سه جانبه را تایید نکرد‪ :‬بررسی می کنیم‬ ‫سخنگوی کاخ کرملین ابراز امیدواری کرد که خطر درگیری مستقیم میان روسیه و ترکیه در‬ ‫سوریه کاهش یابد‪.‬‬ ‫سخنگوی کاخ کرملین با بیان احتمال برگزاری نشست سه جانبه میان روسای جمهور روسیه‪،‬‬ ‫ایران و ترکیه اعالم کرد که برگزاری این نشست در حال بررسی است و مذاکرات برای تعیین زمان‬ ‫ان در جریان است‪.‬‬ ‫روز سه شنبه «کاظم جاللی» سفیر ایران در مسکو در دیدار با «کنستانتین کاساچف» رئیس‬ ‫شورای روابط خارجی فدراسیون روسیه گفته بود که «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران به‬ ‫«والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روســیه پیشنهاد داده است که نشست بعدی در چارچوب‬ ‫مذاکرات استانه در تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫«دیمیتری پسکوف» در بخش دیگری از سخنان خود اتهامات ترکیه و سازمان ملل در زمینه‬ ‫حمله هواپیماهای جنگی روسیه به غیرنظامیان در ادلب را قویا رد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تماسهای میان ارتش ترکیه و روسیه در سوریه همچنان پابرجاست تاکید‬ ‫کرد که مسکو امیدوار به کالهش خطر درگیری مستقیم میان روسیه و ترکیه در سوریه است‪.‬‬ ‫به دنبال تجاوزات ارتش ترکیه در منطقه ادلب علیه نیروهای ارتش سوریه که در حال جنگ با‬ ‫تروریستها در این منطقه است تنشها میان انکارا و مسکو در سوریه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دولت ترکیه امروز ســه شنبه ادعای تازه ای درباره عملیات نظامی این کشور در ادلب و میزان‬ ‫تلفات و خسارات ارتش سوریه مطرح کرده است‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش شبکه «تی ارتی»‪ ،‬وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که یک جنگنده سوری و چندین‬ ‫تانک و خودروی زرهی نیروهای سوری را منهدم کرده است و شماری از نیروهای سوری را کشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اشرف غنی برای طالبان شرط گذاشت‬ ‫رییس جمهور افغانستان گفت‪ :‬اگر طالبان ازادی زندانیان خود را می خواهند‪ ،‬باید بگویند که‬ ‫چه وقت از پاکستان بیرون می روند‪ .‬در مورد مذاکره طوری که طالبان شرط دارند‪ ،‬دولت افغانستان‬ ‫نیز شروطی دارد که باید براورده شوند‪.‬‬ ‫اشرف غنی رییس جمهور افغانستان روز سه شنبه (‪ 13‬حوت) در جمع مردم ننگرهار گفت‪ :‬اگر‬ ‫طالبان برای اغاز مذاکرات بین االفغانی خواستار ازادی ‪ 5‬هزار زندانی خود است‪ ،‬دولت افغانستان‬ ‫نیز شروطی را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر طالبان ازادی زندانیان خود را می خواهند‪ ،‬باید بگویند که چه وقت از پاکستان‬ ‫بیرون می روند‪ .‬در مورد مذاکره طوری که طالبان شرط دارند‪ ،‬دولت افغانستان نیز شروطی دارد‬ ‫که باید براورده شوند‪.‬‬ ‫غنی از طالبان خواست تا درباره کشت مواد مخدر نیز توضیح بدهند‪ .‬غنی تاکید کرد که او صلح‬ ‫باعزت و طوالنی مدت می خواهد و این صلح باید از طریق جرگه میان خود افغان ها به دست اید‪.‬‬ ‫رییس جمهور افغانستان تاکید کرد‪ :‬تنها قطع ارتباط طالبان با القاعده کافی نیست‪ ،‬بلکه این‬ ‫گروه روابط خود را با دیگر گروه های تروریستی نیز باید قطع کند‪.‬‬ ‫غنی ادامه داد‪ :‬هنگامی که طالبان با خارجی ها صلح می کنند‪ .‬پس معنای جهاد چیست؟ کشتار‬ ‫افغان ها جرم اســت و بیچارگی را در کشــور افزایش می دهد‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬اگر طالبان صلح‬ ‫می خواهند‪ ،‬باید از طریق جرگه با حکومت افغانستان به نتیجه برسند‪.‬‬ ‫شماره ‪4002‬‬ ‫سیاسی‬ ‫توصیه هایمهمرهبرانقالببهمردمومسئوالن‬ ‫درخصوصبیماریکرونا‬ ‫به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی‪،‬‬ ‫رهبرمعظمانقالباسالمیصبحروزسه شنبه دواصله‬ ‫نهال میوه غرس کردند‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای سپس در سخنانی‪،‬‬ ‫کاشــت درخــت را حرکتی با برکــت خواندند و در‬ ‫خصوص بیماری شــایع شــده در کشــور‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫همچنانکه قب ً‬ ‫ال از پزشکان‪ ،‬پرستاران و مجموعه های‬ ‫درمانی صمیمانه تشکر کردم‪ ،‬الزم می دانم بار دیگر‬ ‫از این عزیزان که با کار بســیار با ارزش خود در حال‬ ‫جهاد در راه خدا هستند‪ ،‬تشکر کنم‪.‬‬ ‫رهبرانقالباسالمیمشاهدهنمونه هایدرس اموز‬ ‫از تالش و فداکاری کادرهای درمانی در رسیدگی به‬ ‫بیمارانرانشان دهندهمسئولیت پذیریوتعهدانسانی‬ ‫انان دانســتند و افزودند‪ :‬همچنیــن الزم می دانم از‬ ‫خانواده های پزشکان‪ ،‬پرستاران و همه عوامل درمانی‬ ‫که با صبر و تحمل خود در کنار تالش شــبانه روزی‬ ‫عزیزانشان هستند‪ ،‬سپاسگزاری کنم‪.‬‬ ‫ایشان با دعا برای عافیت بیماران و همچنین طلب‬ ‫رحمت و مغفــرت الهی برای درگذشــتگان از این‬ ‫بیماری و صبــر و ارامش برای بازماندگان انها‪ ،‬چند‬ ‫توصیه خطاب به مردم بیان کردند‪.‬‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنه ای با تاکیــد بر رعایت‬ ‫توصیه ها و دستورالعمل های مسئوالن در خصوص‬ ‫پیشــگیری و جلوگیری از الودگــی‪ ،‬افزودند‪ :‬از این‬ ‫دستورهانبایدتخطیشود‪،‬چراکهخداوندماراموظف‬ ‫کرده اســت در قبال سالمت خود و دیگران احساس‬ ‫مسئولیت کنیم‪ ،‬بنابراین هر چه به سالمت جامعه و‬ ‫جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند‪ ،‬حسنه و‬ ‫هر چه به شیوع ان کمک کند‪ ،‬سیئه است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در توصیه ای دیگر همگان را‬ ‫به توسل و توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند‪ :‬البته‬ ‫این بال انچنان بزرگ نیست و بزرگ تر از ان نیز وجود‬ ‫داشــته است اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و‬ ‫صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بالهای بزرگ‬ ‫بسیار امیدوارم‪ ،‬چرا که توسل به درگاه خداوند و طلب‬ ‫شفاعت از نبی مکرم اســام و ائمه بزرگوار می تواند‬ ‫بسیاری از مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای‬ ‫بسیار خوب و خوش مضمونی است که می توان با این‬ ‫الفاظ زیبا و با توجه به معانی ان با پروردگار ســخن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای همچنین همه‬ ‫دستگاههای کشور را به همکاری و در اختیار قرار دادن‬ ‫امکانات مورد نیاز وزارت بهداشت که در صف مقدم‬ ‫مقابله با بیماری قــرار دارد‪ ،‬توصیه کردند و گفتند‪:‬‬ ‫نیروهای مسلح و دستگاههای مرتبط با دفتر رهبری‬ ‫نیز به انجام این کار موظف شده اند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی با اشــاره به درگیر شدن‬ ‫کشــورهای زیادی در دنیا با ایــن بیماری‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫مســئوالن ما از روز اول با صفا‪ ،‬صداقت و شــفافیت‬ ‫خبررســانی کردند و مردم را در جریان قرار دادند اما‬ ‫برخی کشورهای دیگر که این بیماری در انها شدیدتر‬ ‫و همه گیرتر است‪ ،‬پنهان کاری می کنند البته ما برای‬ ‫ان بیماران نیز از خداوند طلب عافیت می کنیم‪.‬‬ ‫ایشــان حادثه پدیدامده را مســئله ای گذرا و نه‬ ‫فوق العاده دانســتند و گفتند‪ :‬البته من نمی خواهم‬ ‫مســئله را خیلی کوچک فرض کنم اما ان را خیلی‬ ‫بزرگ هم نکنیم‪ ،‬این مسئله مدتی نه چندان طوالنی‬ ‫برای کشــور وجود خواهد داشــت و ســپس رخت‬ ‫برمی بندد اما تجربیات حاصل از ان و فعالیت مردم و‬ ‫دســتگاهها که به مثابه یک رزمایش عمومی است‪،‬‬ ‫می تواند به عنوان یک دستاورد باقی بماند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنه ای با اشــاره به اقدامات‬ ‫پســندیده و نوع دوســتانه برخی هموطنان مانند‬ ‫کمکهای مالی و توزیع اقالم بهداشــتی افزودند‪ :‬این‬ ‫کارها بسیار خوب است و با حفظ این دستاوردها‪ ،‬بال‬ ‫بهنعمتو تهدیدبه فرصتتبدیل می شودوامیدواریم‬ ‫روزگار عافیت کامل برای ملــت عزیز ایران نزدیک‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در بیستمیننشست خبری سخنگویقوهقضاییه مطرحشد‬ ‫از‪ ۵۴‬هزار زندانی که به مرخصی رفتند تا مجازات سنگین برای محتکران ماسک‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬در مرخصی که اعطا‬ ‫شــد‪ ،‬بیش از ‪ ۵۴‬هزار نفر از زندانیان به مرخصی‬ ‫رفتند‪ .‬از ســوی دیگر در رابطه با بهداشت و تامین‬ ‫امنیت و ســامت زندانیان اقدامات بسیار خوبی با‬ ‫همکاری وزارت بهداشت انجام شده است‪ .‬می توانم‬ ‫ادعا کنم که شــرایط نگهداری زندانیان امنیتی به‬ ‫مراتب مناسب تر از شرایط نگهداری سایر زندانیان‬ ‫اســت؛ اما وظیفه خود می دانیم که همه زندانیان‬ ‫حداکثر استفاده از تسهیالت زندان را بویژه در این‬ ‫شرایط ببرند‪.‬‬ ‫غالمحسین اسماعیلی در نشستی خبری که به‬ ‫صورت زنده از شبکه خبر سیما پخش شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه امروز جامعه ما شاهد شیوع ویروس کرونا‬ ‫و ابتــای جمعی از شــهروندان بــه این ویروس‬ ‫منحوس است‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬تالش جامعه پزشــکی و‬ ‫پرســتاری به عنوان مدافعان سالمت کشور جای‬ ‫تقدیر و تشکر دارد‪ ،‬کار این عزیزان امروز نمونه بارز‬ ‫جهاد در راه خدا اســت‪ .‬امروز به پاس این خدمات‬ ‫ارزشــمند‪ ،‬عزت جامعه پزشــکی و پرستاری ما‬ ‫روزافزون و اعتماد مردم ما به این قشــرزحمتکش‬ ‫تقویت شــده و قطعا لطف و عنایت خدای متعال‬ ‫شامل حال ان ها بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫اســماعیلی افزود‪ :‬در همین جا الزم است برای‬ ‫همه هموطنان اعم از کســانی که مبتالی به این‬ ‫بیمــاری شــده اند و همچنین ســایر هموطنان‬ ‫عزیزمــان ارزوی صحــت و ســامت و عافیت و‬ ‫تندرستی داشته باشم‪.‬‬ ‫اســماعیلی در این گفت وگوی خبری از صدور‬ ‫بخشنامه مرخصی به زندانیان از سوی ریاست قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬برخورد قوه قضاییه با محتکرین‪ ،‬وضعیت‬ ‫سالمت نازنین زاغری و بازداشت ‪ ۳۷‬نفر در ارتباط‬ ‫با اخالل در نظام ارزی گفت‪.‬‬ ‫بخش هایی از اظهارات اســماعیلی را به نقل از‬ ‫خبرگزاری ها در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫*اقدامی که در دســتور کار قــوه قضاییه قرار‬ ‫گرفته اســت اهتمام جدی‪ ،‬برخورد صریح و قاطع‬ ‫برخورد بازدارنده و مناســب نسبت به پرونده های‬ ‫احتکار و کسانی است که در این ایام با سودجویی‬ ‫اقالم دارویی و درمانی مورد نیاز شهروندان را احتکار‬ ‫کردند‪ ،‬لذا ابالغ شــد که بدون اغماض و در اسرع‬ ‫وقت به پرونده های تشــکیل شــده در این حوزه‬ ‫رسیدگی شود‪ ،‬ان شااهلل این اقدام انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫*{در پاســخ به ســوالی در خصوص سالمت‬ ‫زندانیان بویــژه زندانیان امنیتی از جمله در مورد‬ ‫خانم نازنین زاغری هنگامه شــهیدی و ندا ناجی و‬ ‫ضیا نبوی}‪ :‬در مرخصی که اعطا شد‪ ،‬بیش از ‪۵۴‬‬ ‫هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در رابطه با بهداشــت و تامین امنیت و ســامت‬ ‫زندانیان اقدامات بســیار خوبی با همکاری وزارت‬ ‫بهداشت انجام شده است‪ .‬در مورد افرادی که اسم‬ ‫هند سفیر ایران را به دلیل توئیت ظریف‬ ‫احضار کرد‬ ‫وزارت خارجه هند روز سه شنبه سفیر ایران‬ ‫در دهلــی نو را به خاطر توئیت وزیر خارجه ایران‬ ‫درباره «خشونتهای سازمان یافته علیه مسلمانان‬ ‫در هند» فراخواند‪.‬‬ ‫خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داده که وزارت‬ ‫خارجه هند ســفیر تهران در دهلی نو را به خاطر‬ ‫اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که‬ ‫خشونتها علیه مسلمانان در هند را محکوم کرده‬ ‫وانراسازمانیافتهخواندهبود‪،‬احضارکردهاست‪.‬‬ ‫وزیــر امور خارجه جمهوری اســامی ایران‬ ‫دوشنبهدرتوئیتیدرواکنشبهاقداماتخشونت‬ ‫امیز علیه مســلمانان در هند نوشت‪ :‬ایران موج‬ ‫خشونت ســازمان یافته علیه مسلمانان هند را‬ ‫محکوم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران برای قرن ها دوست هند بوده‬ ‫است‪ .‬از مقامات هندی می خواهیم که رفاه همه‬ ‫هندی هــا را تضمین کنند و اجــازه ندهند این‬ ‫ادمکشی بی معنا ادامه یابد‪.‬‬ ‫وزیر خارجــه ایران در این توئیت تاکید کرد‪:‬‬ ‫مسیر پیش رو باید براساس گفتگوی مسالمت‬ ‫امیز و حاکمیت قانون باشد‪.‬‬ ‫خشونتعلیهمسلمانانهندیاززمانتصویب‬ ‫قانوناعطایشهروندیکهضدمسلمانانبهشمار‬ ‫می رود و اعتراضات مــردم هند علیه این قانون‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫طیروزهایاخیرانتشارتصاویرحملههندوها‬ ‫بهمسلمانانواکنشهایزیادیرابرانگیختهاست‪.‬‬ ‫روزنامه گاردین گزارش داد که در خشونتهای‬ ‫‪ 4‬روزه در شمال شرق دهلی نو تعدادی از مساجد‬ ‫به اتش کشیده و مســلمانان زنده زنده در خانه‬ ‫هایشان سوزانده شــده اند و یا انها را به خیابانها‬ ‫کشانده و مورد ضرب و شتم شدید قرار داده اند‪.‬‬ ‫بردید باید اشاره کنم که خانم نازنین زاغری بررسی‬ ‫کردیم که در سالمت کامل بسر می برد‪ .‬فضا سازی‬ ‫شد و دیروز نیز او با خانواده تماس داشت و سالمتی‬ ‫خود را به خانــواده اعالم کرد‪ ،‬امــا فضایی ایجاد‬ ‫می شــود و وقتی این فضا تکذیب می شود و خبر‬ ‫ســامتی اعالم می شــود دیگر کســی این خبر‬ ‫سالمتی را منتشر نمی کند‪.‬‬ ‫*برخــی دیگر از زندانیان هم در حال حاضر در‬ ‫بیرون هستند و داخل زندان نیستند‪ .‬در مورد یک‬ ‫نفر دیگر نیز ضمن اینکه بررسی کردیم و در سالمت‬ ‫کامل بسر می برد‪ ،‬مقدمات اعطای مرخصی به او هم‬ ‫فراهم شــده است و ظرف امروز و فردا به مرخصی‬ ‫خواهد امد‪ .‬سالمت همه زندانیان برای قوه قضاییه‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬می توانم ادعا کنم که شرایط نگهداری‬ ‫زندانیان امنیتی به مراتب مناســب تر از شــرایط‬ ‫نگهداری ســایر زندانیان اســت؛ اما وظیفه خود‬ ‫می دانیم کــه همه زندانیان حداکثر اســتفاده از‬ ‫تسهیالت زندان را بویژه در این شرایط ببرند‪.‬‬ ‫* {درپاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه‬ ‫مرخصــی این ‪ ۵۴‬هزار زندانــی مربوط به چه بازه‬ ‫زمانی اســت}‪ :‬از روز صدور بخشنامه ریاست قوه‬ ‫قضاییه یعنی از هفته گذشته تا امروز‪ ،‬بیش از ‪۵۴‬‬ ‫هزار نفر از زندانیان به مرخصی اعزام شدند‪.‬‬ ‫*{در پاسخ به سوالی مبنی برخورد قوه قضائیه‬ ‫بــا برخی افراد که در بقاع متبرکه اقدام به حرکات‬ ‫غیرمتعارف می کنند}‪ :‬متاســفانه شاهد کسانی‬ ‫هستیم که در این روزها به انحای مختلف احساسات‬ ‫مردم را جریحه دار می کنند‪ ،‬برخی شایعه سازان با‬ ‫بزرگنمایی‪ ،‬برخی با ساختن اخبار کذب و جعلی و‬ ‫برخی با اقداماتی که موجب تشویش اذهان عمومی‬ ‫و وهن مقدســات اســت‪ .‬در همه ایــن زمینه ها‬ ‫دســتورات قضایی موکدی صادر شــده اســت و‬ ‫برخوردهای قضایی در دست انجام است‪ .‬در مورد‬ ‫افرادی که کلیپ هایــی از ان ها در فضای مجازی‬ ‫منتشر شده بود که به نوعی اقدامات نامتعارف در‬ ‫مسیر زیارت اهل بیت (ع) انجام می دادند که اص ً‬ ‫ال‬ ‫این قبیل از امور در فرایند زیارتی ما تعریف نشده‬ ‫است و پخش این مطالب در فضای مجازی موجب‬ ‫مشوش شــدن افکار عمومی بود که یک مورد در‬ ‫مشهد و یک مورد در قم شناسایی و تحت تعقیب‬ ‫قضایی قرار گرفتند و حتماً متناسب با اعمال و رفتار‬ ‫ان ها اقدام می شود‪ .‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫تقاضای وکالی دادگســتری در خصوص کاهش‬ ‫تردد به اماکن قضایی جهت کاهش شیوع ویروس‬ ‫کرونا تصریح کرد‪ :‬قبل از اینکه وکال تقاضایی داشته‬ ‫باشند در بخشنامه هفته قبل ریاست قوه قضاییه به‬ ‫ان اشاراتی شده بود و در بخشنامه دیروز نیز تصریح‬ ‫شــده است که ما ضمن اینکه امر دادرسی را انجام‬ ‫می دهیــم اغلب دادرســی ها را بــا بهره گیری از‬ ‫مستندات پرونده و لوایح اصحاب پرونده به صورت‬ ‫غیر حضوری برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫گزارش سی ان ان از مقابله ایران‬ ‫با کرونا‬ ‫شــبکه تلویزیونی سی ان ان با پرداختن به‬ ‫کشــورهای مبتال به ویــروس کرونا‪ ،‬درباره‬ ‫ایران گــزارش داد‪ ،‬در حالی که واشــنگتن‬ ‫تحریم های مختلفــی بر تهران تحمیل کرده‬ ‫اســت اما این کشور به تالش خود برای غلبه‬ ‫بر ویروس کرونا ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ایــن رســانه تصویــری امریکایــی روز‬ ‫سه شــنبه در گزارشــی بــا اذعان بــه تاثیر‬ ‫تحریم های امریکا بر بخش بهداشــت ایران‬ ‫که ناقض حقوق و قوانین بین الملل اســت و‬ ‫در شــرایط بحــران جهانی‪ ،‬ویــروس کرونا‬ ‫امریــکا را نیز فرا گرفته‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪،‬‬ ‫ایران بیشــترین قربانیان این بیماری را در‬ ‫خــارج از چین دارد‪ .‬در حالی این رســانه از‬ ‫تاثیر تحریم های امریکا بر بخش بهداشــت و‬ ‫درمــان ایران خبر می دهد که ایران نیز بارها‬ ‫اعالم کرده مدعیان دموکراسی و حقوق بشر‪،‬‬ ‫در تهیه اقالم دارویی و بهداشتی سنگ اندازی‬ ‫می کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬رسانه های امریکایی‬ ‫در گزارش هــای مختلف‪ ،‬از نایاب شــدن و‬ ‫قحطی وسایل بهداشــتی در این کشور خبر‬ ‫می دهند‪ .‬شــدت یافتن شیوع ویروس کرونا‬ ‫در امریکا کــه اکنون ‪ ۶‬قربانی گرفته و بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬تن را مبتال کرده اســت‪ ،‬جامعه این‬ ‫کشور را به هراس افکنده و به نوشته تارنمای‬ ‫خبــری « یو‪.‬اس‪.‬ای تودی »‪ ،‬در پی شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در امریــکا اکنون قفســه‬ ‫فروشــگاه در این کشــور خالی از دستمال‬ ‫توالــت شــده و حتی در انبارهــا نیز کاالیی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬همچنین اعالم شده فروشگاه ها‬ ‫با کمبــود بطری های اب بهداشــتی مواجه‬ ‫شد ه اند‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫اینده قیمت طال و انچه سرمایه گذاران باید‬ ‫بدانند‬ ‫قیمت جهانی طال در ماه های اخیر افزایش یافته و نشــان داده است که‬ ‫خریداران واقعی و سفته باز؛ این فلز گرانبها را به عنوان مرجع نهایی تعادل‬ ‫و قیمت گذاری پذیرفته اند‪.‬‬ ‫قیمت جهانی طال در ماه های اخیر صعودی شده و به فراتر از ‪ 1600‬دالر‬ ‫رســیده است‪ .‬این قیمت در ‪ 7‬سال گذشته بی سابقه است و نشان می دهد‬ ‫که ارزشگذاری مقاصد سرمایه گذاری در بازارهای سفته بازانه به روز شده و‬ ‫مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫منطق بازارهای معروف به ســفته بازانه این اســت که با خلق نقدینگی‬ ‫جهانی در معرض ارزشــگذاری های مکرر هستند‪ .‬میزان نرخ بهره؛ توالی‬ ‫زمانی انها را تعیین می کند که به دلیل وجود واحدهای پول متعدد (‪ 5‬واحد‬ ‫پول برتر جهانی شامل دالر‪ ،‬یورو‪ ،‬ین‪ ،‬یوان و فرانک سوئیس) و ضریب خلق‬ ‫متفاوت؛ در ســاختار دالر محور کنونی؛ تعداد متغیرها را زیاد و پیش بینی‬ ‫زمان بازار ارزشگذاری ها را تقریبا غیرممکن کرده است‪.‬‬ ‫بعد از بحران اقتصادی ســال ‪ 2008‬فــدرال رزرو روند خلق نقدینگی‬ ‫شــدیدی را در پیش گرفت که تا ســال ‪ 2015‬بیش از ‪ 1100‬میلیارد دالر‬ ‫خلق دالر اتفاق افتاده بود‪ .‬این دالرها در نظام بانکی امریکا صرف اولویت های‬ ‫سیاسی‪-‬اقتصادی ایاالت متحده شده و بسته ای از مخارج داخلی‪ ،‬افزودن‬ ‫بر بدهی دولت‪ ،‬وام دهی از طریق بانک ها به کشــورهایی مانند ترکیه و ‪ ...‬را‬ ‫شامل می شد که در نهایت باید با میزان دارایی هایی موجود رابطه حسابداری‬ ‫متعادلی را شکل دهند‪.‬‬ ‫سقوط بازار ســهام که در دوره ترامپ به لطف نرخ بهره پایین تا اخرین‬ ‫حد ممکن باد شده است؛ چه با بهانه کرونا و چه بدون بهانه کرونا‪ ،‬چون بهانه‬ ‫سقوط مهم نیست؛ اغاز شده و طبیعی است که دارندگان دالرهایی که موفق‬ ‫به فرار از بازار سهام شده و یا انها که هنوز بدان وارد نشده اند‪ ،‬راهی بازارهای‬ ‫امن جایگزین شوند‪.‬‬ ‫طال از هزاران سال پیش در صدر حفظ کنندگان دارایی های مردم عمل‬ ‫کرده و بار دیگر به صحنه بازگشــته است‪ .‬اگرچه طال هم بی نوسان نیست و‬ ‫انتخاب طال در اواخر ســال ‪ 2011‬می توانســت باعث سقوط ‪ 45‬درصدی‬ ‫دارایی سرمایه گذاران(بیش از ‪ 1900‬دالر در هر اونس) و رکود ان تا ‪ 9‬سال‬ ‫شود که هنوز به ان قله بازنگشته است شود‪ .‬با این حال این ریسک در مقابل‬ ‫ورشکستی و ســقوط های حیرت اور سهام شرکت ها که پس انداز یک عمر‬ ‫مردم را بر باد می دهند ناچیز است‪.‬‬ ‫نقدینگی خلق شــده زمانی در تعادل های حسابداری که ماهیت شکلی‬ ‫نظام بانکی اســت؛ تعریف می شود که در سمت مقابل با دارایی های مشابه‬ ‫یکسان سازی شود‪ .‬باال بودن سهم طال در سبد ارزی بانک های مرکزی باعث‬ ‫می شــود که این فلز گرانبها نقش تعادل بخش مهم را داشته باشد و در هر‬ ‫بحرانی به ان پناه برده شود‪.‬‬ ‫در دروه رکود سال ‪ 2008‬هم بالفاصله پس از سقوط بازارهای سهام بود‬ ‫که قیمت طال پرکشید و دو نقش تعادل بخشی در برابر دالرهای خلق شده‬ ‫و جانشینی شدن با ســهام های فروریخته را ایفا کرد‪ .‬دوره فعلی هم تکرار‬ ‫بحران مالی سال ‪ 2008‬است‪.‬‬ ‫سفته بازانی که به موقع وارد این بازار شوند؛ مانند سال ‪ 2015‬که قیمت‬ ‫طال به حدود ‪ 1050‬دالر در هر اونس رسید؛ برندگان چکش تعادل طالیی‬ ‫اقتصادهای مبتنی بر پول اعتباری هستند‪ .‬برندگانی که می توانند یک تجربه‬ ‫موفق را به لطف ثابت بودن مکانیزم موجود‪ ،‬بارها تکرار کنند‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی نشــان می دهد که قیمت طال در ‪ 2‬سال اینده از ‪2100‬‬ ‫دالر فراتر رفته و بر تصمیمات سرمایه گذاران اثر قابل توجهی خواهد داشت‪.‬‬ ‫سقوط وال استریت و دالرهای چاپ شده دلیل اصلی پر کشیدن مجدد فلز‬ ‫زرد اســت که می تواند برای بانک مرکزی ایران هم تولید فرصت کرده و به‬ ‫ان این امکان را بدهد تا با افزودن بر میزان طال در ســبد ذخایر خود‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 20‬درصد عایدی بی دردسر کسب کند‪.‬‬ ‫اعالم شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی‬ ‫بانک مرکزی مصوبه ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید که توسط شورای‬ ‫پول و اعتبار اصالح شده بود‪ ،‬را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری اعالم‬ ‫کرد‪ :‬این بانک با هدف مســاعدت به بنگاه های تولیدی و تســهیل وصول‬ ‫مطالبات غیرجاری بانک ها‪ ،‬پیشــنهادی را مبنی بر اساس مصوبه هشتاد و‬ ‫پنجمین جلسه مورخ ‪ ۱۳۹۸.۶.۵‬ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای‬ ‫محترم پول و اعتبار ارائه نمود که متعاقباً مراتب در یک هزار و دویســت و‬ ‫هشتاد و نهمین جلسه مورخ ‪ ۱۳۹۸.۱۱.۲۹‬این شورا مطرح و به شرح ذیل‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‪:‬‬ ‫«بند الف» مصوبه هشــتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید به شرح ذیل اصالح و بند «ب» نیز حذف می گردد‪:‬‬ ‫بند الف ‪ -‬موسســه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در‬ ‫چارچوب ضوابط و مقررات موجود‪ ،‬مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام‬ ‫یا بخشــی از ان غیرجاری شده اســت‪ ،‬برای یک بار و حداکثر به مدت پنج‬ ‫سال‪ ،‬با اخذ میزان ‪ ۷.۵‬درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس ‪ ۶‬ماهه امهال‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱-‬ســازوکار اجرایی امهال موضوع ایــن مصوبه‪ ،‬در چارچوب‬ ‫روش های امهال مقرر در دســتورالعمل نحوه امهال مطالبات موسســات‬ ‫اعتباری است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۲-‬مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۳-‬چنانچه مشــتری وفق مفاد قــرارداد امهال‪ ،‬در موعد ‪ /‬مواعد‬ ‫مقرر‪ ،‬طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط ‪ /‬اقساط مطالبات امهالی‬ ‫اقدام نماید‪ ،‬در استعالم اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای‬ ‫تســهیالت و یا ایجاد تعهدات‪ ،‬مطالبات مزبور بــه عنوان مطالبات امهالی‬ ‫گزارش می شــود‪ ،‬لیکن مشتری یادشــده بابت مطالبات امهالی مشمول‬ ‫ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۴-‬امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری صرفاً برای مشتریانی‬ ‫امکان پذیر است که به تشخیص موسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی‬ ‫انجام شده‪ ،‬مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید ‪ /‬سررسیدهای مقرر‬ ‫قابل وصول باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۵-‬واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشــاورزی یا‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معرفی شــده از سوی ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید مشمول این مصوبه است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4002‬‬ ‫نحوه توزیع اقالم اساسی پس از‬ ‫شیوع ویروس کرونا‬ ‫شیوع یک بیماری که نام کرونا را به خود اختصاص‬ ‫داده و گســتره ان در سراسر دنیا‪ ،‬اعمال محدودیت‬ ‫های جدی را در سیستم مدیریت توزیع مواد غذایی‬ ‫به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫شیوع این بیماری در ایران نیز با ایام پایانی سال‬ ‫همراه شده و توزیع اقالم اساسی به ویژه این روزها را‬ ‫با تغییراتی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫لغو نمایشگاه های بهاره و همچنین منع حضور در‬ ‫اماکن شلوغ تا حدودی این سوال را برای عموم ایجاد‬ ‫می کند که حال چطور میوه و حتی اقالم اساسی خود‬ ‫در استانه سال نو را تهیه کنند‪.‬‬ ‫مســئوالن این روزهــا با توجه به منــع برپایی‬ ‫نمایشــگاه های بهاره‪ ،‬هنوز میادین میوه و تره بار را‬ ‫برای توزیع اقالم اساسی توصیه می کنند‪.‬‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای محل توزیع اقالم اساسی‬ ‫شب عید‬ ‫روز گذشــته عباس قبادی معاون وزیر صمت در‬ ‫امور بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار در‬ ‫بازدید ســرزده از یکی از فروشگاه های سطح شهر‬ ‫تهران‪ ،‬به نحوه توزیع اقالم اساسی مورد نیاز شب عید‬ ‫اشاره کرده و گفت‪ :‬در اغلب فروشگاه های کشور مثل‬ ‫همین فروشگاه مورد بازرسی تمامی اقالم مورد نیاز‬ ‫مردم به وفور یافت می شود؛ مشکلی در تامین هیچ‬ ‫یک از اقالم اساسی از جمله ماکارونی و روغن که در‬ ‫چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر کمبود ان ها وجود‬ ‫داشت‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬با توجه به شــایعات منتشر شده در‬ ‫فضای مجازی و افزایش میزان تقاضا اقالم خوراکی‬ ‫در چند روز گذشته‪ ،‬نگرانی هایی مبنی بر کمبود ان‬ ‫ها وجود داشت‪ ،‬اما حتی با ورود سرزده شاهد هستیم‬ ‫که تمام قفســه ها مملو از کاالهای اساســی بوده و‬ ‫مشکلی در تامین هیچ کاالیی وجود ندارد‪.‬‬ ‫قبادی در ادامه با بازدید از یکی از میادین میوه و‬ ‫تره بار با اشاره به ثبات قیمت ها از مشتری ها جویای‬ ‫کیفیت و قیمت اقالم موجود شد و در این خصوص‬ ‫گفت‪ :‬اغلب اقالم موجود در بخش میوه و تره بار هم‬ ‫ازثباتقیمتیمناسبیبرخوردارهستند؛علتاصلی‬ ‫اختالل کوتاه مدتی که در تامین لیموترش بوجود‬ ‫امد‪ ،‬اظهارات برخی از پزشــکان کشورمان مبنی بر‬ ‫تاثیر لیمو ترش برای مقابله با ویروس کرونا بود‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه تنظیم بازار با اشاره به اقدامات انجام‬ ‫شــده برای کنترل افزایش قیمت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی ثبات مناسبی در بازار این محصول به‬ ‫وجود امده است؛ لیمو ترش جزو اقالم پر مصرف در‬ ‫سفره های مردم محسوب نشده و مشکلی برای مردم‬ ‫ایجاد نمی شود‪ .‬همچنین در سایر اقالم خوراکی هم‬ ‫تغییری در قیمت ها به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫او ضمن بازدید از غرفه های فروش گوشت و مرغ‬ ‫تصریحکرد‪:‬نگرانی هایینسبتبهعرضهگوشتقرمز‬ ‫و سفید وجود داشت‪ ،‬اما همانطور که شاهد هستید‬ ‫این محصوالت با قیمت مصوب عرضه می شود‪ ،‬حتی‬ ‫عرضه در میادین میوه و تره بار باعث شده تا تخفیف‬ ‫روی کار بیاید و با قیمت پایین تر از نرخ مصوب عرضه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬عرضه گوشت و مرغ یخی‬ ‫برایتنظیمبازارهماغازشدهکهفروشمطلوبیدارد‪.‬‬ ‫گوشت ها و مرغ های یخی تولیدات ساالنه کشور و از‬ ‫برند های مناسب هستند که به صورت یخی نگه داری‬ ‫شده و در زمان مناسب‪ ،‬روانه بازار می شوند‪.‬‬ ‫قبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت‬ ‫احتمالی اقالم اساسی در شب عید گفت‪ :‬اتفاقی ویژه‬ ‫ای رخ نداده که بخواهیم افزایش قیمتی در این حوزه‬ ‫شاهد باشیم؛ ثبات قیمت و عرضه کاال به بازار ادامه‬ ‫خواهد داشــت و ذخیره مناسب برای بیشتر از نیاز‬ ‫کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫خرید با تخفیف فوق العاده از ‪ ۱۵‬اســفند تا ‪۱۵‬‬ ‫فروردین‬ ‫قاســم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫درباره فروش فوق العاده تمام اصناف در ایام پیش از‬ ‫عید اظهار کرد‪ :‬فروش فوق العاده اصناف از ‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫ماه اغاز و تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۹۹‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬امســال هم‬ ‫همانند سال های گذشته فروش فوق العاده اصناف‬ ‫مختلف بر قرار بوده و برای هر کاالیی به وضعیت بازار‬ ‫و تشخیص اتحادیه ها‪ ،‬تخفیف هایی در نظر گرفته‬ ‫می شود که این اقالم شامل پوشاک‪ ،‬کیف و کفش‪،‬‬ ‫شیرینی و شکالت‪ ،‬اجیل‪ ،‬خشکبار‪ ،‬بنکداران مواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج و گوشــت قرمز با قیمت های‬ ‫مصوب عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ محصوالت شوینده در فروشگاه ها و‬ ‫مغازه ها به وفور یافت می شود و بیشتر مشکل مردم‬ ‫در محصوالت ضد عفونی کننده است که در چند روز‬ ‫گذشته تولید این واحدهای تولیدی افزایش یافته و‬ ‫به تازگی این تولیدات وارد بازار شده است‪ ،‬به نحوی‬ ‫که امروز وضعیت موجــودی این اقالم در بازار بهتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫توزیع اجیل در مغازه های اجیل فروشی معتبر‬ ‫مصطفی احمدی رئیس اتحادیه اجیل و خشکبار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از زمانی که نمایشــگاه ها به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا تعطیل شــد فروش مغازه های اجیل‬ ‫فروشی قوت گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫خرد زیر فشار کرونا!‬ ‫طی چند روز گذشته شیوع بیماری کرونا کشور را به‬ ‫شدت درگیر خود کرده است و با وجود اینکه بسیاری از‬ ‫مشــاغل را به حالت نیمه تعطیــل در اورده‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رسد کسب و کارهای خرد بیش از دیگر مشاغل زیر‬ ‫فشار این تعطیلی اجباری قرار دارند‪.‬‬ ‫شیوع کرونا ویروس عالوه بر خسارات و تلفات جانی‪،‬‬ ‫در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کالن‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫کشاورزی و‪ ...‬کشــورها را با چالشهای بسیاری روبه رو‬ ‫کرده است؛ به طوری که بسیاری از شرکتهای تجاری و‬ ‫برندهــای معــروف دنیا تحت تاثیر ایــن ویروس قرار‬ ‫گرفته اند و به نسبت قدرت و نفوذشان متضرر شده اند‪.‬‬ ‫خبرهای بین المللی نیز حاکی از ان اســت که حتی دو‬ ‫برند قدرتمند و شــناخته شــده هواوی و ال جی نیز‬ ‫نتواســتند در مقابل این ویروس تاب بیاورند و شیوع‬ ‫ویروس کرونا انها را متحمل ضرر و زیان کرده است‪.‬‬ ‫کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود و با ورود این‬ ‫ویــروس بخش های زیادی تحت تاثیــر قرار گرفتند و‬ ‫اصطالحا کمرشان زیر بار بیماری کووید ‪ ۱۹‬خم شده‬ ‫است‪ .‬بیماری ای که اگرچه در ابتدا تصور می شد فقط با‬ ‫انسان ها سروکار دارد ولی حاال دامنه نفوذش را گسترده‬ ‫کرده و در حال سرایت به اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫اگرچه مشاغل دولتی و کسب وکارهای کالن همانند‬ ‫غولهای اقتصادی جهان از گزنــد این ویروس در امان‬ ‫نیستند‪ ،‬اما به نظر می رسد کرونا این روزها بیشتر کسب‬ ‫و کارهای خرد را هدف گرفته و این مشاغل را در استانه‬ ‫تعطیلــی قرار داده اســت؛ به طوری کــه صاحبان ان‬ ‫معتقدند اگر شــرایط به همین روال پیش برود تا چند‬ ‫هفته اینده چیزی به نام کســب و کارخرد در کشــور‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫در همین راســتا بســیاری از فعاالن در این عرصه‬ ‫تصاویر و فیلمهایی از کســب و کارشــان را در فضای‬ ‫مجازی منتشر کرده اند و با اشاره به رکورد بازار خواستار‬ ‫توجه و حمایتهای دولتی شده اند‪.‬‬ ‫یک فروشنده البسه در یکی از این ویدیوها می گوید‪:‬‬ ‫دو هفته ای می شود که فروش نداریم‪ .‬مردم از ترس به‬ ‫خطر افتادن سالمتی خود تمایلی به بیرون امدن از خانه‬ ‫و خرید لباس ندارند؛ در حالی که هرسال اسفندماه اوج‬ ‫فروشمان بود‪ ،‬ولی کرونا کارمان را از رونق انداخته است‪.‬‬ ‫او معتقد است که اوضاع خرید و فروش پیش از این‬ ‫نیز بخاطر تغییرات نرخ ارز خیلی خوب نبود ولی حداقل‬ ‫اب باریکه ای وجود داشت اما حاال فروشندگان مانده اند‬ ‫و اجاره مغازه و مالیات و عوارض و شــب عیدی که بازار‬ ‫خوابیده است‪.‬‬ ‫در ویدیوی دیگری یک کافــه دار می گوید‪ :‬قبل از‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬هر روز کافه ما پر و خالی از جمعیت می شد‬ ‫و بعضــی روزها انقدر ســرمان شــلوغ می شــد که‬ ‫نمی توانســتیم به موقع به همه سرویس دهیم‪ .‬خدا را‬ ‫شکر کار و کاسبی خوب بود‪ ،‬اما وقتی اعالم شد که این‬ ‫بیماری همه گیر شده‪ ،‬مراجعه کم و کمتر شد و االن هم‬ ‫که تقریبا به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫یک کارگر نیز که در رستوران کار می کند با گالیه از‬ ‫وضعیت این روزهای کشــور می گوید‪ :‬اوضاع کاری بد‬ ‫نبود‪ ،‬اما چند روزی است که با شیوع کرونا خیلی مشتری‬ ‫کم شده و همه از ترس اینکه ممکن است به کرونا مبتال‬ ‫شوند‪ ،‬بیرون غذا نمی خورند‪ .‬همین باعث شده فروشمان‬ ‫کم شــود و صاحب رســتوران گفته حتی ممکن است‬ ‫نتواند حقوق اسفندمان را هم بدهد‪ .‬اگر حقوقی نگیرم‬ ‫شب عیدی باید دستم را جلوی چه کسی دراز کنم؟‬ ‫وزیر صمت‪ :‬تولید‬ ‫مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی‬ ‫افزایش‪ ۲‬برابری یافت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجــارت اعالم کرد‪ :‬تولید مواد‬ ‫ضدعفونی کننده و بهداشتی از ابتدای اسفند ماه جاری‬ ‫افزایــش دو برابری یافته و بــرای واحد هایی که امکان‬ ‫فعالیت داشتند‪ ،‬مجوز صادر شد‪.‬‬ ‫رضارحمانیافزود‪:‬براساساعالمنیاز‪ ۸۰‬میلیونیوزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی برای ماسک‪ ،‬باوجود‬ ‫اینکه تولید این محصول دو تا ســه برابر شرایط معمول‬ ‫شــده است؛ در این زمینه با مساعدت دولت و تخصیص‬ ‫ارز دولتی از ســوی بانک مرکزی‪ ،‬واردات در سریعترین‬ ‫زمان ممکن در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشــان ساخت‪:‬‬ ‫بیشترین دغدغه ها در مورد تامین ماسک تنفسی است‬ ‫که ظرفیت تولید کشــور به نسبت تقاضای چند برابری‬ ‫روزهای اخیــر و با توجه به تولید پایین‪ ،‬کمبودهایی به‬ ‫وجود امد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرایند توزیع اقالم بهداشــتی‪ ،‬ضد عفونی‬ ‫کننده و ماسک ‪ ،‬نیازمند اصالح و بازبینی جدی است و‬ ‫این وزارتخانــه امادگی دارد تجربیات خود را در اختیار‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی قرار دهد‪.‬‬ ‫همزمان با اطالع رســانی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی در زمینه بیماری کرونا‪ ،‬ستادی در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بــا حضور همه عوامل مرتبط‪،‬‬ ‫تشکل های بخش خصوصی‪ ،‬انجمن ها و تولیدکنندگان‬ ‫تشکیل و اقالم کاالیی مورد نیاز جهت تولید و تامین به‬ ‫میزان کافی مورد توجه و رصد قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫رحمانی یاداور شــد‪ :‬پیش از این شرکت های تولید‬ ‫کننده محصوالت بهداشتی‪ ،‬ضد عفونی کننده و ماسک‪،‬‬ ‫فعالیت خود را زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و سازمان‬ ‫غذا و دارو انجام داده و وزارت صنعت بر اساس مسوولیت‬ ‫خود‪ ،‬برای حفظ فرایند تولید این واحدها وارد عمل شدو‬ ‫افزایش تولید در این بخش را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تعــداد واحدهای صنعتی فعال در‬ ‫حوزه شــوینده بهداشتی‪ ،‬هیچ مشکلی درسطح کشور‬ ‫ندارند و به میزان کافی تولیدات در سطح بازار عرضه می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫کرونا یکی از بزرگترین کنفرانس های مس جهان را لغو کرد‬ ‫کنفرانس بزرگ مس به همایشهایی پیوســت که در اثر نگرانیهای ناشی از ویروس کورونای‬ ‫جدید لغو شده اند‪.‬‬ ‫یکی از بزرگترین کنفرانسهای مس جهانی به فهرست رو به رشدی از رویدادهایی پیوست که‬ ‫به علت اینکه شیوع کورونا ویروس جدید که مسافرتها را متوقف کرده و مانع از برگزاری همایشها‬ ‫شده‪ ،‬لغو شد‪.‬‬ ‫مرکز مطالعات مس و معدنکاری به عنوان سازماندهنده این کنفرانس روز دوشنبه طی بیانیه‬ ‫ای گفت هفته سسکو در سانتیاگو و مهمانی شام مالزم با ان‪ ،‬که قرار بود ‪ 23‬مارس اغاز شود‪ ،‬به‬ ‫علت عدم اطمینان ناشی از گسترش ویروس کورونای جدید برگزار نخواهند شد‪.‬‬ ‫بعضی از بزرگترین نامها در صنعت مس هر ساله برای کنفرانس سسکو در سانتیاگو گرد هم‬ ‫می ایند تا در مورد چشم انداز بازار این فلز به بحث و تبادل نظر بپردازند‪ .‬سخنرانانی که قرار بود‬ ‫در این کنفرانس ســخنرانی کنند شامل َدنی مالچاک‪ ،‬رئیس عملیاتهای معدنکاری کشورهای‬ ‫امریکایــی گروه بی اچ پی بیلیتون‪ ،‬هــری رد کونگر‪ ،‬رئیس و مدیر عملیاتی عملیاتهای معدنی‬ ‫کشورهای امریکایی شرکت فریپورت مک موران‪ ،‬و مدیر عامل کودلکو‪ ،‬اکتاویو ارانه دا‪ ،‬می شدند‪.‬‬ ‫مس‪ ،‬که به عنوان یک پیش‪-‬نمای وضعیت اقتصادی قلمداد می شــود‪ ،‬در سال جاری تا کنون‬ ‫حدود ‪ 8‬درصد افت قیمت داشــته چون سرمایه گذاران نگران جهانگیر شدن ویروس یاد شده و‬ ‫تاثیرات اقتصادی ان هستند‪ .‬قیمت این فلز در بورس تجاری نیویورکدر طول پنج روز متوالی تا‬ ‫جمعه تنزل یافت و روز دوشــنبه با گمانه زنی هایی در مورد اتخاذ تصمیماتی از ســوی بانکهای‬ ‫مرکزی برای برانگیختن رشــد اقتصادی رو به افزایش نهاد‪ .‬به گفته او ای سی دی‪ ،‬رشد اقتصاد‬ ‫جهانی به ســطوحی فرو خواهد کشــید که در طول یک دهه گذشته بی سابقه بوده چون شیوع‬ ‫ویروس کورونای جدید عرضه و تقاضا را مختل می کند و در نتیجه بانکهای مرکزی و دولتها را به‬ ‫چالش می کشــد تا نسبت به یک وضعیت سریعاً در حال تغییر واکنش نشان دهند‪ .‬در پی الغاء‬ ‫کنفرانس مس یاد شده‪ ،‬یکی دیگر از مهمترین همایشهای انرژی‪-‬صنعتی که قرار بود هفته اینده‬ ‫شروع شود نیز روز یکشنبه لغو شــد‪ .‬تلفات انسانی ناشی از گسترش کورونای جدید در سراسر‬ ‫جهان از ‪ 3‬هزار نفر گذشته است‪ .‬این ویروس همچنان رو به گسترش است چنانکه نخستین موارد‬ ‫ابتالء به ان در نیویورک‪ ،‬مسکو‪ ،‬بروکسل و برلین نیز گزارش شده‪ ،‬در حالیکه شیوع ان در نقاط‬ ‫گرمی مانند ایتالیا‪ ،‬ایران و کره جنوبی جهشی بوده است‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل گل گهر از پروژهاى حذف غبار و ریکالیمر‬ ‫سنگاهنکارخانهتغلیظ‬ ‫صبح دیروز جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به همراه جمعى‬ ‫از معاونین و مدیران شرکت از پروژهاى حذف غبار و ریکالیمر سنگ اهن کارخانه تغلیظ که بوسیله‬ ‫معاونت فنى و مهندسى مجتمع در حال انجام است‪ ،‬بازدید و در جریان اخرین فعالیت هاى انجام‬ ‫شده انها قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانى از راه اندازى فاز نخست پروژه حذف غبار کارخانه تغلیظ که یکى از بزرگ‬ ‫ترین پروژ های حذف غبار کارخانه های فراوری خشــک سنگ اهن کشور به شمار مى رود و از‬ ‫سوی انجمن متخصصان محیط زیست ایران مورد تجلیل قرار گرفته است و پروژه اى کامال زیست‬ ‫محیطى در راستاى ارتقای سالمت نیروى انسانی مى باشد‪ ،‬بر اهمیت ویژه این شرکت در خصوص‬ ‫حفظ و ارتقاى سالمت پرسنل به تسریع در اتمام پروژه و بهره برداری تا پایان اردیبهشت ماه تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است این پروژه عالوه بر افزایش سالمت نیروى انسانى فعال در کارخانه‪ ،‬بر افزایش‬ ‫اماده به کارى تجهیزات و نیز بهبود شاخص هاى مرتبط با نگهدارى و تعمیرات کارخانه تاثیر به‬ ‫سزایى خواهد گذاشت و کنسانتره موجود در غبار جمع اورى شده توسط این مجموعه غبارگیر‪،‬‬ ‫بازیافت خواهد شد که منفعت مادى شرکت را نیز در پى خواهد داشت‪.‬‬ ‫جمشــید مالرحمان همچنین از روند انجام پروژه ریکالیمر سنگ اهن کارخانه تغلیظ که به‬ ‫دلیل شرایط تحریمى و قطع همکارى شرکت سازنده در راه اندازى این تجهیز با مشکالت عدیده‬ ‫اى مواجه شده بود اما بوسیله مدیریت اصالح خطوط تولید و با همکارى شرکت هاى توانمند داخلى‬ ‫و با هدف حمایت از توان ملى و بومى سازى این نوع تجهیزات در مراحل نهایى انجام پروژه و پیش‬ ‫راه اندازى قرار دارد بازدید و از عوامل این طرح تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫پروژه ریکالیمر مذکور که با هدف همگن سازى خوراک کارخانه تغلیظ و جلوگیرى از نوسانات‬ ‫کیفى و کمى محصوالت تولیدى این کارخانه تعریف شده است‪ ،‬تاثیر مستقیم ان بر ارتقاى کمى‬ ‫و کیفیت کل تولیدات زنجیره فوالد منطقه گل گهر شامل گندله سازى‪ ،‬احیا و فوالد سازى خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عرضه زودهنگام نفت خام سبک در بورس انرژی‬ ‫رینگ بین الملل بورس انرژی ایران‪ ،‬امروز شاهد عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران‬ ‫خواهد بود‪ .‬این در حالی است که بر اساس برنامه ‪ ،‬عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی‬ ‫همواره هفته اخر هر ماه انجام می شود اما به دلیل نزدیکی به تعطیالت عید ‪ ،‬عرضه این ماه زودتر‬ ‫از برنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫رینگ داخلی این بورس‪ ،‬روز سه شــنبه شــاهد عرضه کاالهای ایزوریسایکل پاالیش نفت‬ ‫بندرعباس‪ ،‬برش سبک و رافینت شرکت پتروشیمی نوری‪ ،‬برش سنگین‪ ،‬سوخت کوره سبک و‬ ‫نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز‪ ،‬حالل ‪ ۴۰۲‬و حالل ‪ ۴۰۴‬شرکت نفت ستاره خلیج فارس‪ ،‬متانول‬ ‫پتروشیمی زاگرس‪ ،‬متانول پتروشیمی شیراز‪ ،‬متانول شرکت متانول کاوه و میعانات گازی پاالیش‬ ‫گاز خانگیران است‪.‬‬ ‫بنزین اکتان‪ ،۸۷‬بنزین اکتان‪( ۸۷‬محموله دریایی)‪ ،‬بنزین اکتان‪ ،۹۱‬بنزین اکتان‪( ۹۱‬دریایی)‬ ‫و ســوخت هوایی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬گاز مایع پاالیشگاه الوان‪ ،‬میعانات‬ ‫گازی مجتمع گاز پارس جنوبی و نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بازار‬ ‫فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه می شود‪.‬‬ ‫روز دوشنبه (‪ ۱۲‬اسفندماه) کاالهای حالل ‪ ۴۰۲‬پاالیش نفت تبریز در رینگ داخلی و ته مانده‬ ‫برج تقطیر پاالیشگاه کرمانشاه و نفتای سبک پاالیشگاه ابادان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی‬ ‫بورس انرژی ایران معامله شد‪.‬‬ ‫در ایــن روز بیش از ‪ ۴۹‬هزار ‪ ۵۲۸‬تن فــراورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۲۸‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۶۴‬میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد‪.‬‬ ‫براساس این خبر‪ ،‬عرضه نفت خام از سوی شرکت ملی نفت اغلب در اواخر ماه انجام می شد اما‬ ‫با توجه به نزدیک شــدن ماه های پایانی ســال این عرضه زودتر از موعد مقرر و در معامالت امروز‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫قدرت نمایی اوپک در بازار نفت‬ ‫قدرت نمایی اوپک در بازار نفت و اعالم تصمیم این سازمان درباره کاهش بیشتر تولید نفت برای‬ ‫جلوگیری از سقوط قیمت ها‪ ،‬باعث شد تا نفت برای دومین روز متوالی با رشد قیمت همراه شود‬ ‫و حدود یک درصد باال رود‪.‬‬ ‫کرونا همچنان کلید واژه کاهش قیمت در بازارهای مختلف مالی جهان و بازار نفت است‪ .‬این‬ ‫موضوع باعث شــده تا بانک مرکزی کشورهای مختلف به فکر اعطای مشوق هایی به بخش های‬ ‫اقتصادی خود باشــند تا حدی از تاثیر کرونا بر اقتصاد خــود را کاهش دهند‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫امیدواری در بین سرمایه گذاران و بهبود پیش بینی ها برای رشد اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫در کنار این موضوع برگزاری نشست فوق العاده اوپک که صد و هفتاد و هشتمین نشست اعضای‬ ‫این سازمان است نیز زمینه تقویت قیمت طالی سیاه را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫نشستی که قرار است درباره تعمیق توافق کاهش تولید تصمیم بگیرد و اگرچه با اما و اگرهایی‬ ‫از ســوی روسیه همراه شده اما عزم عربستان برای افزایش قیمت ها‪ ،‬امید را برای رسیدن به یک‬ ‫توافق بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫با این حال افزایش دکل های حفاری در امریکا و همچنین ازاد کردن‪ 12‬میلیون بشکه از ذخایر‬ ‫استراتژیک این کشور باعث شد تا رشد قیمت ها در بازار نفت محدود باشد‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬نفت برنت با رشــدی ‪ 0.8‬درصدی به ‪ 52‬دالر و ‪ 32‬سنت رسید‪ .‬نفت شاخص‬ ‫امریکا اما بیش از یک درصد باال رفت و ‪ 47‬دالر و ‪ 36‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫اگرچه تصمیم اوپک می تواند بازار نفت را به ثبات نســبی برساند اما تا زمانی که سایه ویروس‬ ‫کرونا بر اقتصادهای جهان وجود دارد نمی توان انتظار بازگشت قیمت نفت به پیش از ان را داشت‪.‬‬ ‫قدرت نمایی اوپک در بازار نفت و اعالم تصمیم این سازمان درباره کاهش بیشتر تولید نفت برای‬ ‫جلوگیری از سقوط قیمت ها‪ ،‬باعث شد تا نفت برای دومین روز متوالی با رشد قیمت همراه شود‬ ‫و حدود یک درصد باال رود‪.‬‬ ‫شماره ‪4002‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫ظرفیتنصبشدهنیروگاهیکشوربه‬ ‫‪ ۸۳‬مگاواترسید‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫نصبشدهنیروگاهیکشوربابهرهبرداریازنیروگاهخرم‬ ‫اباد به‪ ۸۳‬مگاوات افزایش یافت‪.‬‬ ‫«همایونحائری»روزسه شنبهدرایینبهره برداری‬ ‫همزمان از‪ ۴۱‬پروژه صنعتاب وبرق در‪ ۶‬استانکشور‬ ‫کهبهصورتویدئوکنفرانسبرگزارشد‪،‬مجموعسرمایه‬ ‫گذاری این پروژه ها را ســه هزار و هفت میلیارد تومان‬ ‫اعالم و خاطرنشان کرد‪ ۱۹ :‬پروژه صنعت برق کشور با‬ ‫سرمایهگذارییکهزارو‪ ۹۰۰‬میلیاردتومانامادهافتتاح‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی این پروژه ها را شــامل پســت های فشار قوی‪،‬‬ ‫نیروگاه خورشیدی‪ ،‬خطوط برق‪ ،‬شبکه های توزیع و‬ ‫نیروگاه خرم اباد برشــمرد و گفت‪ :‬نیروگاه خرم اباد با‬ ‫سرمایه گذاری یکهزار و ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان شامل دو‬ ‫واحد گازی است که با بهره برداری از ان ظرفیت نصب‬ ‫شدهنیروگاهیکشوربه‪ ۸۳‬مگاواتمی رسد‪.‬‬ ‫حائری‪ ،‬سرانه هر ایرانی از این ظرفیت نصب شده را‬ ‫یک کیلووات ذکرکرد و افزود‪ :‬این‪ ،‬رقم خوبی اســت و‬ ‫تامین انرژی و رفاه مردم در محاســبات و برنامه های‬ ‫صنعتبرقکشورلحاظشدهاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پویش هرهفته الف ب ایران گفت‪ :‬این‬ ‫پویش ضمن اطالع رسانی بســیار خوب از اقدام های‬ ‫صنعت برق کشور‪ ،‬تاب اوری سیستم را هم در مقابل توسعهبیشتر‪،‬کارامدی‪،‬اثربخشیوبهینه سازیبودهکه‬ ‫نتیجه ان به اطالع خواهد رسید‪ .‬وی با اشاره به پویش‬ ‫تحریم هابهنحوشایسته ایافزایشداد‪.‬‬ ‫حائری افزود‪ :‬تحلیل نتایج پویش‪ ،‬خدمات رسانی و هرهفتهالفبایرانگفت‪:‬اینپویشضمناطالع رسانی‬ ‫بسیار خوب از اقدام های صنعت برق کشور‪ ،‬تاب اوری‬ ‫حائری افزود‪ :‬تحلیل نتایج پویش‪ ،‬خدمات رسانی و‬ ‫سیســتم را هم در مقابل تحریم ها به نحو شایسته ای توسعه بیشتر‪ ،‬کارامدی‪ ،‬اثربخشی و بهینه سازی بوده‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫کهنتیجهانبهاطالع خواهدرسید‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان به دنبال صادرات ورق های خاص است‬ ‫علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان معتقد‬ ‫است تامین مواد‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬ارزاوری و تامین مالی‪،‬‬ ‫اولویت های اساسی فوالدسازان کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان در این خصوص که در‬ ‫حالحاضرتامینمواداولیهبرایشرکت هایفوالدی‬ ‫تحتتاثیرچهعواملداخلیوخارجیقرارداردگفت‪:‬‬ ‫تامین مواد اولیه نقش انکارناپذیری در تداوم تولید‬ ‫دارد و اگــر به هر دلیلی در تامین مواد اولیه وقفه ای‬ ‫ایجاد شــود‪ ،‬در کوتاه مدت تولید با مشــکل روبرو‬ ‫می شــود‪ .‬تامین پایدار در اقالم استراتژیک شامل‪:‬‬ ‫کنسانتره‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬الکترود و قراضه نقش موثری‬ ‫درپایداریتولیدایفامی کنند‪.‬سیاستشرکتفوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬تامین مواد اولیه از داخل کشور است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر هشــتاد درصد مواد مورد نیاز شرکت از‬ ‫داخلکشورتامینمی شود‪.‬ازطرفیکمیته یمقابله‬ ‫باتحریمیکیازفعالیت هایبنیادیبودکهدرشرکت‬ ‫فوالد خوزستان انجام شــد‪ .‬در این کمیته اقدام به‬ ‫شناسایی اقالم استراتژیک وارداتی شد و با نگاه اینده ‬ ‫نگریاقدامبهخریدنمودیم‪.‬برایاینکهکمترینتاثیر‬ ‫ازخروجشرکت هایخارجیوتاثیراتتحریممتوجه‬ ‫تامینمواداولیهشرکتشود‪،‬بایدبهسمتتامینمواد‬ ‫اولیه داخلی حرکت کنیم و شرایطی فراهم کنیم که‬ ‫اقالم وارداتی نیز در داخل تولید شوند‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این سوال که موضوع صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫از لحــاظ تقاضای بازار خارجی‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬بیمه و‬ ‫مواردی نظیر ان با چه چالش هایی مواجه است؟ نیز‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬مهمترین تاثیر محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫ارزاوری است‪ .‬شرکت فوالد خوزستان در چند سال‬ ‫اخیر با نگاه اولویت تامیــن داخل‪ ،‬اقدام به صادرات‬ ‫محصوالت خود کرده اســت‪ .‬بــرای حضور در بازار‬ ‫بین المللی‪ ،‬تولید محصوالت با کیفیت و رقابت پذیر‪،‬‬ ‫شناسایی بازار هدف تحلیل بازار و رقبا فاکتورهایی‬ ‫هســتند که باید مد نظر قرار گیرند‪ .‬شرکت فوالد‬ ‫خوزستان دومین قطب تولید فوالد خام و بزرگترین‬ ‫عرضه کننده ی شمش فوالد کشور است‪ .‬بدون شک‬ ‫تحریم ها بر صادرات محصوالت فوالدی تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪ .‬اما توانسته ایم با بکارگیری توان ایرانی و‬ ‫خودباوری در بازار صادرات موفق باشیم و در حضور‬ ‫کشــورهای قدرتمند صادرکننده ی فــوالد‪ ،‬نظر‬ ‫خریداران بین المللی را به سوی خود جلب کنیم‪ .‬این‬ ‫نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت جغرافیایی‬ ‫شرکت فوالد خوزســتان و دسترسی به ابهای ازاد‬ ‫باعث شــده کــه در حوزه حمل و نقــل و صادرات‬ ‫محصوالت نسبت به دیگر شرکت ها شرایط مطلوب‬ ‫تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمدی ازجمله چالش های حوزه حمل و نقل‬ ‫(جاده ای‪ ،‬ریلی و دریایــی) مواد اولیه و محصوالت‬ ‫صنایع باالدســتی فوالد را چنین تشــریح کرد‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیر شرکت های معدنی به سمت تولید‬ ‫محصــوالت نیم ه نهایی و نهایی حرکت کرده اند‪ .‬به‬ ‫طوری که در نزدیکی معادن اقدام به احداث کارخانه‬ ‫می کنند‪ ،‬با این توجیه که هزینه های انتقال را کمتر‬ ‫کرده و از سویی دیگر محصوالت نهایی را تولید کنند‪.‬‬ ‫این حرکت شــاید در نگاه اول مورد قبول باشد‪ ،‬ولی‬ ‫گ ترین مشــکل پیش رو دسترسی به اب برای‬ ‫بزر ‬ ‫تولید فوالد و دسترسی به اب های ازاد و حمل و نقل‬ ‫ریلی اســت‪ .‬دسترســی به اب های ازاد‪ ،‬جاده های‬ ‫ترانزیتی و خط اهن سه فاکتور مهم برای راه اندازی و‬ ‫تداوم فعالیت کارخانه های فوالدسازی است‪ .‬یکی از‬ ‫مزیت های مهمی که فوالد خوزستان نسبت به سایر‬ ‫فوالدسازاندارد‪،‬دسترسیبههرسهفاکتوراست‪.‬این‬ ‫شرکت در سال های اخیر چندین قرارداد همکاری با‬ ‫راه اهن در بحث حمل و نقل مواد اولیه و محصوالت‬ ‫صادراتی به امضا رسانده است‪ .‬در سال های اخیر ‪95‬‬ ‫درصد محموله های صادراتی از طریق خطوط ریلی‬ ‫بهبندرامام(ره)ارسالمیشود‪.‬درحملونقلدریایی‬ ‫نیز صادرات محصوالت از طریف اسکله ی بندر امام‬ ‫(ره) انجام می شــود‪ .‬فوالد خوزستان همچنین در‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴۱‬طرح بزرگ بخش‬ ‫اب و برق کشور‬ ‫بهره برداریاز‪ ۴۱‬طرحبزرگابوبرقبااعتبار‬ ‫سه هزار و هفت میلیارد تومان در قالب پویش هر‬ ‫هفته الــف ب ایران با حضور وزیر نیرو ب ه صورت‬ ‫هم زمان افتتاح و عملیات اجرایی انها اغاز شد‪.‬‬ ‫«رضااردکانیان»روزسه شنبهدرهفتهنوزدهم‬ ‫پویش سراسری هر هفته الف ب ایران‪ ،‬به صورت‬ ‫هم زمان در‪ ۶‬استان کشور چندین طرح شامل دو‬ ‫واحد نیروگاهی‪ ،‬خطوط انتقال برق‪ ،‬ابرســانی‬ ‫روســتایی‪ ،‬پســت های توزیع و فــوق توزیع و‬ ‫تصفیه خانه را به صورت ویدئو کنفرانس از محل‬ ‫ستاد وزارت نیرو افتتاح کرد‪.‬‬ ‫این طرح ها در اســتان های اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫اصفهان‪،‬زنجان‪،‬کرمان‪،‬قزوینولرستانقراردارند‬ ‫و طبق برنامه مقرر بود در طول اسفندماه جاری‬ ‫افتتاح شــوند‪ ،‬اما به دلیل مالحظات بهداشتی و‬ ‫ایمنیناشیازشیوعویروسکرونا‪،‬امروزبهصورت‬ ‫غیرحضوریوویدئوکنفرانسیافتتاحشدند‪.‬‬ ‫طرح های تصفیه خانه فاضالب خوی‪ ،‬توسعه‬ ‫پست‪ ۱۳۲.۲۰‬کیلوولت اشنویه و احداث سی بی‬ ‫خطدرپشتزرینه روددراستاناذربایجانغربی‪،‬‬ ‫ارتقایواحداولتصفیه خانهفاضالبزنجانواغاز‬ ‫عملیات اجرایی واحد دوم تاسیسات تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شهر زنجان در استان زنجان و پروژه های‬ ‫استان کرمان شــامل واحد دوم تصفیه خانه اب‬ ‫شرب و ابرسانی به شهرهای بافت بزنجان‪ ،‬شروع‬ ‫عملیات اجرایی ابرسانی به ‪ ۷۱‬روستا و ابرسانی‬ ‫به ‪ ۱۲‬روستا به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫استان اصفهان نیز ‪ ۱۶‬پروژه شامل بازسازی‬ ‫شبکه فرســوده فاضالب شهر اصفهان از طریق‬ ‫فاینانس چیــن‪ ،‬تصفیه خانه فاضــاب داران‬ ‫واحدهای دو و ســه‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب اژیه‪،‬‬ ‫ابرســانی روســتایی به مجتمع ‪ ۱۹‬روستای‬ ‫فالورجان‪ ،‬ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب‬ ‫شرق اصفهان‪ ،‬شبکه جمع اوری و تصفیه خانه‬ ‫فاضالب هاشــم اباد‪ ،‬احداث پســت ‪۲۳۰.۶۳‬‬ ‫کیلوولت کهندژ‪ ،‬ورود و خروج خط ‪ ۶۳‬کیلوولت‬ ‫نشاط ‪ -‬زاینده رود‪ ،‬احداث خط ‪ ۶۳‬کیلوولت از‬ ‫پست ‪ ۶۳‬اشترجان‪ ،‬احداث و نصب پست سیار‬ ‫علویجه‪ ،‬نیروگاه خورشــیدی یــک مگاواتی‬ ‫شــهرضا‪ ،‬نیــروگاه خورشــیدی ‪ ۰.۲‬مگاواتی‬ ‫جرقویــه‪ ،‬نیروگاه خورشــیدی ‪ ۰.۴۷‬مگاواتی‬ ‫شهرضا‪ ،‬برق رسانی به ‪ ۲۸‬هزار مشترک جدید‬ ‫شهری و روستایی‪ ،‬اصالح و بهینه سازی شبکه‬ ‫توزیع و ارتقــای توان عملی نیروگاه ســیکل‬ ‫ترکیبی کاشــان بــه ظرفیت ‪ ۳۰‬مــگاوات به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫حوزه تخصصی حمل و نقل یک شرکت تابعه به نام‬ ‫چند وجهی فوالد لجستیک را داراست و این نشان از‬ ‫نگاه ویژه این شرکت به موضوع حمل و نقل مواد اولیه‬ ‫و محصوالت دارد‪.‬‬ ‫وی دربخش دیگــری از صحبت های خود و در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از تداوم احتمالی‬ ‫این مشکالت و اثر ان بر صنعت فوالد کشور در سال‬ ‫اینده چیست؟ اظهار داشت‪ :‬از مهمترین مشکالتی‬ ‫که ممکن اســت‪ ،‬تداوم این حرکت به دنبال داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی فوالد‬ ‫اســت‪ .‬البته با شروع حرکت شرکت های معدنی به‬ ‫ســمت احداث کارخانه ی فوالدی‪ ،‬شــرکت فوالد‬ ‫خوزستان طرح تکمیل زنجیره ارزش‪ ،‬از سنگ اهن‬ ‫تا نــورد را پیاده کــرد‪ .‬البته تعامل شــرکت های‬ ‫تامین کننده مــواد اولیه با تولید کننــدگان در هر‬ ‫شرایطیبایدادامه دارباشدواینرمزبقایفوالدسازان‬ ‫بزرگ کشــور و پایداری تولید در این صنایع عظیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان با بیان اینکه یکی از‬ ‫بزرگتریننیازهایصنایعمادرکشورتامینمالیبرای‬ ‫سرعتبخشیدنبهفرایندهایتوسعهاستادامهداد‪:‬‬ ‫توسعه رمز بقای بنگاه اقتصادی است‪ .‬شرکت فوالد‬ ‫خوزستان نیز از این قاعده پیروی می کند‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی که ســایه تحریم بر کشور افتاده است‪ ،‬باید به‬ ‫ســمت تقویت اقتصاد و تامین ارز مورد نیاز صنایع‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬بدون شــک یکی از راه های مطمئن‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت است‪ .‬البته تقویت بازار بورس و‬ ‫جذبسرمای هنیزبهتامینمالیکمکمی کند‪.‬دراغاز‬ ‫تحریم هاکشورهایخارجیثابتکردند‪،‬اراده ایبرای‬ ‫تداوم حضور و سرمایه گذاری در کشورمان ندارد‪ ،‬با‬ ‫این حساب نمی توان بر روی سرمای ه گذاران خارجی‬ ‫حساب باز کرد‪.‬محمدی ازجمله چالش های حوزه‬ ‫حمل و نقل (جــاده ای‪ ،‬ریلی و دریایی) مواد اولیه و‬ ‫محصوالت صنایع باالدستی فوالد را چنین تشریح‬ ‫کرد‪ :‬در سال های اخیر شرکت های معدنی به سمت‬ ‫تولیدمحصوالتنیم هنهاییونهاییحرکتکرده اند‪.‬‬ ‫بهطوریکهدرنزدیکیمعادناقدامبهاحداثکارخانه‬ ‫می کنند‪ ،‬با این توجیه که هزینه های انتقال را کمتر‬ ‫کرده و از سویی دیگر محصوالت نهایی را تولید کنند‪.‬‬ ‫این حرکت شــاید در نگاه اول مورد قبول باشد‪ ،‬ولی‬ ‫گ ترین مشــکل پیش رو دسترسی به اب برای‬ ‫بزر ‬ ‫تولید فوالد و دسترسی به اب های ازاد و حمل و نقل‬ ‫ریلی اســت‪ .‬دسترســی به اب های ازاد‪ ،‬جاده های‬ ‫ترانزیتی و خط اهن سه فاکتور مهم برای راه اندازی و‬ ‫تداوم فعالیت کارخانه های فوالدسازی است‪ .‬یکی از‬ ‫مزیت های مهمی که فوالد خوزستان نسبت به سایر‬ ‫فوالدسازاندارد‪،‬دسترسیبههرسهفاکتوراست‪.‬این‬ ‫شرکت در سال های اخیر چندین قرارداد همکاری با‬ ‫راه اهن در بحث حمل و نقل مواد اولیه و محصوالت‬ ‫صادراتی به امضا رسانده است‪ .‬در سال های اخیر ‪95‬‬ ‫درصد محموله های صادراتی از طریق خطوط ریلی‬ ‫بهبندرامام(ره)ارسالمیشود‪.‬درحملونقلدریایی‬ ‫نیز صادرات محصوالت از طریف اسکله ی بندر امام‬ ‫(ره) انجام می شــود‪ .‬فوالد خوزستان همچنین در‬ ‫حوزه تخصصی حمل و نقل یک شرکت تابعه به نام‬ ‫چند وجهی فوالد لجستیک را داراست و این نشان از‬ ‫نگاه ویژه این شرکت به موضوع حمل و نقل مواد اولیه‬ ‫و محصوالت دارد‪.‬‬ ‫وی دربخش دیگــری از صحبت های خود و در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از تداوم احتمالی‬ ‫این مشکالت و اثر ان بر صنعت فوالد کشور در سال‬ ‫اینده چیست؟ اظهار داشت‪ :‬از مهمترین مشکالتی‬ ‫که ممکن اســت‪ ،‬تداوم این حرکت به دنبال داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی فوالد‬ ‫اســت‪ .‬البته با شروع حرکت شرکت های معدنی به‬ ‫ســمت احداث کارخانه ی فوالدی‪ ،‬شــرکت فوالد‬ ‫خوزستان طرح تکمیل زنجیره ارزش‪ ،‬از سنگ اهن‬ ‫تا نورد را پیاده کرد‪.‬‬ ‫زمان واریز بنزین نوروزی‬ ‫مشخص نیست‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به تصویب اختصــاص ‪ ۶۰‬لیتر بنزین‬ ‫نوروزی در کمیسیون تلفیق گفت ‪ :‬زمان واریز این‬ ‫سهمیه به کارت های سوخت به دولت واگذار شده‬ ‫و اکنون مشخص نیست‪.‬‬ ‫جالل میرزایی با بیان اینکه پیشنهاد اختصاص‬ ‫ســهمیه بنزین نوروزی از سوی برخی از اعضای‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه ســال ‪ ۹۹‬مطرح شد‪ ،‬‬ ‫افزود‪ :‬پیشــنهاد اولیه اختصاص بیش از ‪ ۶۰‬لیتر‬ ‫بنزین نوروزی برای هر دستگاه خودرو بود‪ ،‬اما در‬ ‫نهایت ‪ ۶۰‬لیتر به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط کشور بعد از شیوع کرونا‬ ‫و لزوم کاهش سفرهای بین شهری ‪ ،‬افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس به دولت این اجازه داده شده تا زمان واریز‬ ‫سهمیه نوروزی را بعد از اعالم به مجلس شورای‬ ‫اســامی تغییر دهد‪ ،‬بنابراین ممکن اســت این‬ ‫سهمیه در بهار و یا تابستان در کارت های سوخت‬ ‫شارژ شود‪.‬‬ ‫بــه گفته میرزایی ‪ ،‬دولت باید از منابعی که در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬این ‪ ۶۰‬لیتر را به خودروها اختصاص‬ ‫دهد‪ ،‬اما در مورد زمان ان دست دولت باز گذاشته‬ ‫شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬چنانچه شرایط از نظر‬ ‫شیوع کرونا عادی شود‪ ،‬دولت می تواند این سهمیه‬ ‫را در نوروز به کارت های سوخت واریز کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اختصاص‬ ‫سهمیهبنزیننوروزیفشارمضاعفیبرمنابعیارانه‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حــال راجع به این‬ ‫موضوع نیز بررسی انجام شد و نماینده دولت در‬ ‫ارتباط با بودجه در این زمینه صحبت کرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکید بر اینکه دولت با محدودیت‬ ‫منابع مالی روبروست ‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بعد از توضیحات‬ ‫مجلس و دولت‪ ،‬تصمیم براین شــد تا ‪ ۶۰‬لیتر به‬ ‫عنوان بنزین نوروزی اختصاص پیدا کند‪ .‬جالل‬ ‫میرزایی با بیان اینکه پیشنهاد اختصاص سهمیه‬ ‫بنزین نوروزی از سوی برخی از اعضای کمیسیون‬ ‫تلفیق بودجه سال ‪ ۹۹‬مطرح شد ‪ ،‬افزود‪ :‬پیشنهاد‬ ‫اولیه اختصاص بیــش از ‪ ۶۰‬لیتر بنزین نوروزی‬ ‫برای هر دستگاه خودرو بود‪ ،‬اما در نهایت ‪ ۶۰‬لیتر‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط کشور بعد از شیوع کرونا‬ ‫و لزوم کاهش سفرهای بین شهری ‪ ،‬افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس به دولت این اجازه داده شده تا زمان واریز‬ ‫سهمیه نوروزی را بعد از اعالم به مجلس شورای‬ ‫اســامی تغییر دهد‪ ،‬بنابراین ممکن اســت این‬ ‫سهمیه در بهار و یا تابستان در کارت های سوخت‬ ‫شارژ شود‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫تقدیر مدیرعامل از کارکنان شعب در همکاری‬ ‫برای پیشگیری از بیماری شایع در کشور‬ ‫دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران طی پیامی‬ ‫از همکاران گرانقدر و تالشگر شعب سراسر کشور در همکاری برای پیشگیری‬ ‫از بیماری شایع کرونا تقدیر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬در متن این پیام‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫باسالم و ارزوی سالمتی‬ ‫نیک واقفم‪ ،‬در شرایطی که همه مردم در تکاپوی اقدام برای سالمتی خود‬ ‫و پیشــگیری از بیماری هستند و در این مسیر حتی کسب و کار خود را هم‬ ‫تعطیل کرده اند‪ ،‬کارکنان بانکها و از جمله همکاران ایثارگر و ســاعی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران در شعب سراسر کشور‪ ،‬بی دریغ در پی خدمت رسانی‬ ‫و انجام وظیفه به هموطنان خود هســتند؛ خدمتی که اگر چندثانیه دچار‬ ‫اختالل شود بسیاری از امور در کشور با مشکل جدی مواجه می شود‪.‬‬ ‫اگرچه شاید خدمات شما همکاران گرامی در ویترین اقدامات پیشگیرانه‬ ‫و درمانی بیماری شایع در کشور گذاشته نمیشود و کسی یاداور این خدمات‬ ‫در این شــرایط سخت نیست‪ ،‬اما به خوبی اگاهم تالش همکارانم به عنوان‬ ‫یکی از خدمات پشتیبان در این شرایط و ایثار و گذشت شما در پاسخگویی‬ ‫توام با تکریم به مشتریان کاری بس بزرگ و ارزشمند است و در جریان نیکی‬ ‫و مهرورزی انسان دوستانه ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫از همیــن رو الزم می دانم از همکاری‪ ،‬صبوری‪ ،‬همدلی و تالش بی وقفه‬ ‫همه همکاران عزیزم در شعب سراسر کشور تقدیر و تشکر نمایم؛ در این راستا‬ ‫در کنار پیش بینی تمهیدات بهداشتی در شعب‪ ،‬اقداماتی برای کاهش حجم‬ ‫کاری شعب بانک درنظر گرفته شد‪.‬‬ ‫هماهنگی برای کاهش معرفی تسهیالت گیرندگان در تفاهم نامه های‬ ‫سراسری‪ ،‬کاهش ساعت کاری شعب براساس مصوبه استانداری ها‪ ،‬اطالع‬ ‫رسانی به مشتریان برای استفاده از خدمات غیر حضوری بانک و همچنین‬ ‫تمهیدات بهداشتی در استفاده از خدمات بانکی و حضور در شعب بانک و ‪...‬‬ ‫در راس این اقدامات بوده است‪.‬‬ ‫در این مدت از مدیران شــعب استان ها نیز انتظار می رود تا با سرکشی‬ ‫بیشتر از شعب با همکاران همدلی و وفاق بیش از پیش داشته باشند‪.‬‬ ‫بی شک‪ ،‬در سایه عنایت خداوند متعال و با بردباری و صبری که همیشه‬ ‫ایام در وجود همکاران گرانقدرم نهادینه بوده است‪ ،‬در این برهه از زمان هم‬ ‫مشــکالت احتمالی را پشت ســرمی گذاریم و مهربانی و مودت پشتیبان‬ ‫سالمتی شما و خانواده های محترمتان خواهد بود‪.‬‬ ‫از درگاه خداوند ســبحان سالمتی‪ ،‬سربلندی و امید را برای یکایک شما‬ ‫همــکاران محترم و خانواده های گرامی تان ارزومندم‪ .‬از همین رو الزم می‬ ‫دانم از همکاری‪ ،‬صبوری‪ ،‬همدلی و تالش بی وقفه همه همکاران عزیزم در‬ ‫شعب سراسر کشــور تقدیر و تشکر نمایم؛ در این راستا در کنار پیش بینی‬ ‫تمهیدات بهداشتی در شعب‪ ،‬اقداماتی برای کاهش حجم کاری شعب بانک‬ ‫درنظر گرفته شد‪.‬‬ ‫هماهنگی برای کاهش معرفی تسهیالت گیرندگان در تفاهم نامه های‬ ‫سراسری‪ ،‬کاهش ساعت کاری شعب براساس مصوبه استانداری ها‪ ،‬اطالع‬ ‫رسانی به مشتریان برای استفاده از خدمات غیر حضوری بانک و همچنین‬ ‫تمهیدات بهداشتی در استفاده از خدمات بانکی و حضور در شعب بانک و ‪...‬‬ ‫در راس این اقدامات بوده است‪.‬‬ ‫در این مدت از مدیران شــعب استان ها نیز انتظار می رود تا با سرکشی‬ ‫بیشتر از شعب با همکاران همدلی و وفاق بیش از پیش داشته باشند‪.‬‬ ‫بی شک‪ ،‬در سایه عنایت خداوند متعال و با بردباری و صبری که همیشه‬ ‫ایام در وجود همکاران گرانقدرم نهادینه بوده است‪ ،‬در این برهه از زمان هم‬ ‫مشــکالت احتمالی را پشت ســرمی گذاریم و مهربانی و مودت پشتیبان‬ ‫سالمتی شما و خانواده های محترمتان خواهد بود‪.‬‬ ‫از درگاه خداوند ســبحان سالمتی‪ ،‬سربلندی و امید را برای یکایک شما‬ ‫همکاران محترم و خانواده های گرامی تان ارزومندم‪.‬‬ ‫پرداخت اقساط اسفندماه مشتریان بانک‬ ‫گردشگری به پایان دوره موکول شد‬ ‫هیات مدیره بانک گردشــگری‪  ‬مصوب کرد با توجه به شرایط حاکم بر‬ ‫اقتصاد کشور و کاهش درامد صنوف ومشتریان به دلیل شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫اقساط اسفندماه تسهیالت این بانک به انتهای دوره ‪ ،‬موکول شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک گردشــگری در این زمینه گفت‪ :‬مشتریانی که از‬ ‫این بانک تسهیالت دریافت کرده اند‪ ،‬می توانند قسط اسفند ماه ‪ 98‬خود را‬ ‫بعد از پایان یافتن دوره ‪ ،‬بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری‪ ،‬سعید جمشیدی افزود‪ :‬به‬ ‫عنوان مثال کسی که تسهیالت ‪ 24‬ماهه از این بانک دریافت کرده باشد‪ ،‬می‬ ‫تواند قســط اسفندماه امسال خود را به ماه بیست و پنجم یعنی بعد از اتمام‬ ‫دوره‪ ،‬پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی در عین حال تصریح کرد‪ :‬مصوبه مذکور تنها شــامل حال مشتریانی‬ ‫می شود که از تسهیالت فروش اقساطی و مرابحه استفاده کرده باشند‪.‬‬ ‫بانک گردشگری ‪ 100‬شــعبه در سراسر کشور دارد‪ .‬هیات مدیره بانک‬ ‫گردشــگری‪  ‬مصوب کرد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش‬ ‫درامد صنوف ومشــتریان به دلیل شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬اقساط اسفندماه‬ ‫تسهیالت این بانک به انتهای دوره ‪ ،‬موکول شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک گردشــگری در این زمینه گفت‪ :‬مشتریانی که از‬ ‫این بانک تسهیالت دریافت کرده اند‪ ،‬می توانند قسط اسفند ماه ‪ 98‬خود را‬ ‫بعد از پایان یافتن دوره ‪ ،‬بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری‪ ،‬سعید جمشیدی افزود‪ :‬به‬ ‫عنوان مثال کسی که تسهیالت ‪ 24‬ماهه از این بانک دریافت کرده باشد‪ ،‬می‬ ‫تواند قســط اسفندماه امسال خود را به ماه بیست و پنجم یعنی بعد از اتمام‬ ‫دوره‪ ،‬پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی در عین حال تصریح کرد‪ :‬مصوبه مذکور تنها شــامل حال مشتریانی‬ ‫می شود که از تسهیالت فروش اقساطی و مرابحه استفاده کرده باشند‪.‬‬ ‫بانک گردشگری ‪ 100‬شــعبه در سراسر کشور دارد‪ .‬هیات مدیره بانک‬ ‫گردشــگری‪  ‬مصوب کرد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش‬ ‫درامد صنوف ومشــتریان به دلیل شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬اقساط اسفندماه‬ ‫تسهیالت این بانک به انتهای دوره ‪ ،‬موکول شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک گردشــگری در این زمینه گفت‪ :‬مشتریانی که از‬ ‫این بانک تسهیالت دریافت کرده اند‪ ،‬می توانند قسط اسفند ماه ‪ 98‬خود را‬ ‫بعد از پایان یافتن دوره ‪ ،‬بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری‪ ،‬سعید جمشیدی افزود‪ :‬به‬ ‫عنوان مثال کسی که تسهیالت ‪ 24‬ماهه از این بانک دریافت کرده باشد‪ ،‬می‬ ‫تواند قســط اسفندماه امسال خود را به ماه بیست و پنجم یعنی بعد از اتمام‬ ‫دوره‪ ،‬پرداخت کند‪ .‬وی در عین حال تصریح کرد‪ :‬مصوبه مذکور تنها شامل‬ ‫حال مشــتریانی می شود که از تسهیالت فروش اقساطی و مرابحه استفاده‬ ‫کرده باشند‪ .‬بانک گردشگری ‪ 100‬شعبه در سراسر کشور دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4002‬‬ ‫مدیر امور سرمایه انسانی و اموزش بانک ایران زمین مطرح کرد‬ ‫اثربخشیبیشترباایجادمرکزمستقلاموزش‬ ‫توسعهسرمایهانسانیبانکایرانزمین‬ ‫مدیر امور سرمایه انســانی و اموزش بانک ایران‬ ‫زمیــن گفت‪ :‬با توجه به اهمیت نیروی انســانی در‬ ‫ســازمان ها و اهمیت اموزش این نیروها در رشد و‬ ‫توســعه فعالیت ها‪ ،‬بانک ایران زمین در صدد ایجاد‬ ‫مرکزی مستقل جهت اموزش توسعه سرمایه انسانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش تهران پرس‪،‬علــی فتاحی مدیر امور‬ ‫سرمایه انسانی و اموزش بانک ایران زمین با بیان این‬ ‫که مهمترین ثروت ها در سطح جهانی شامل منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬فیزیکی و انسانی اســت که در هزاره سوم‬ ‫سرمایه انســانی مهمترین این منابع مشخص شده‬ ‫است اظهار داشت‪ :‬در بانک ایران زمین نیز با توجه به‬ ‫اهمیت این منبع به اموزش و تحصیالت کارمندان‬ ‫تاکید می شود‪ .‬به طوری که ‪۷۰‬درصد از کارمندان‬ ‫این بانک از تحصیالت باالی لیسانس برخوردار بوده‬ ‫و ما بقی برای کســب مدارج باالتر در حال تحصیل‬ ‫حین کار هستند‪.‬‬ ‫‪ ‬فتاحی در مورد برنامه هــای اینده بانک ایران‬ ‫زمین برای اموزش کارمندان گفت‪ :‬ائین نامه جامع‬ ‫اموزشی بانک تدوین و تصویب شده است اما با این‬ ‫حال با توجه به اینکه اموزش صرف کفایت نمی تواند‬ ‫محقق کننده اهداف باشــد‪ ،‬بانک ایران زمین برای‬ ‫رسیدن به اثربخشی بیشتر و یادگیری بهتر کارمندان‬ ‫در صدد ایجاد مرکز مســقل اموزش توسعه سرمایه‬ ‫انســانی بانک اســت‪   .‬وی در خصوص روش های‬ ‫امــوزش در بانک ایران زمین گفت‪ :‬در عصر دانش و‬ ‫اگاهی‪ ،‬ســازمان های پیشرو و موفق‪ ،‬از روش های‬ ‫ترکیبی اموزشــی به دور از محدودیت های زمان و‬ ‫مکان اســتفاده می کنند‪ .‬بانک ایــران زمین هم با‬ ‫استفاده از اخرین دســتاوردهای فناوری‪ ،‬در حال‬ ‫حرکت از سوی روش های ان سنتی به سمت روش‬ ‫های مدرن است‪   .‬مدیر امور سرمایه انسانی و اموزش‬ ‫بانک ایــران زمین افزود‪ :‬در حال حاضر تمامی دوره‬ ‫هــای بدو خدمت و اولیه مورد نیاز برای همکاران به‬ ‫صورت غیر متمرکز برگزار می شــود و نیازسنجی‬ ‫اموزشی براساس نیازهای واقعی و کاربردی‪،‬مهارتی‬ ‫برای سال اینده در دست اجرا است‪.‬‬ ‫رییس اداره کل امور مدیریت شعب بانک مسکن تشریح کرد‬ ‫اتخاذ تدابیر الزم در شعب‬ ‫برای مقابله با کرونا‬ ‫رییس اداره کل امور مدیریت شعب با تشریح‬ ‫جزییات تغییر ســاعت کاری بانک مســکن‪،‬‬ ‫تدابیر الزم در شــعب برای مقابلــه با کرونا را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫در هفته جاری با توجه به دستورالعمل شورای‬ ‫هماهنگی بانک های کشور و دبیر کمیته بحران‬ ‫استانداری‪ ،‬ساعات کاری ادارات مرکزی‪ ،‬ستاد‬ ‫مدیریت های شــعب استان ها و مناطق‪ ،‬حوزه‬ ‫ها و شعب تحت پوشش‪ ،‬شعبه مستقل مرکزی‬ ‫تهران و شعب بانک های استان ها از روز شنبه‬ ‫مورخ ‪ 10‬اســفند ماه تا پنجشــنبه تاریخ ‪15‬‬ ‫اسفند ســال جاری تغییر یافت‪ .‬در این شرایط‬ ‫ساعات کاری به ‪ 8‬تا ‪ 13‬و ساعت ارائه خدمات‬ ‫از ‪ 8:30‬الی ‪ 12:30‬تعیین شــد و به مدت یک‬ ‫هفته‪ ،‬باجه عصر بانک های کل کشــور تعطیل‬ ‫اعالم می شــود‪ .‬رضا صادقی اقدم‪ ،‬رییس اداره‬ ‫کل امور مدیریت های شــعب بانک مسکن در‬ ‫گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬این دســتورالعمل به دلیل شیوع‬ ‫بیماری کرونا در استان تهران به بانک ها ابالغ‬ ‫شــده و بانک مســکن نیز با ابالغ ان به تمامی‬ ‫شعب‪ ،‬همکاری الزم را به عمل اورده است‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر این که در تمام شــعب طی ساعات‬ ‫کاری‪ ،‬تمــام خدمات بانکی ارائه خواهد شــد‬ ‫گفت‪ :‬همچنین بانک مسکن در تمامی شعب‪،‬‬ ‫تمامی موارد بهداشــتی الزم‪ ،‬جهت رفاه حال‬ ‫کارکنان و مشتریان را رعایت می کند‪.‬‬ ‫صادقی اقدم درباره ســاعات کاری ســایر‬ ‫اســتان ها نیــز تاکید کرد‪ :‬در اکثر اســتان ها‬ ‫کاهش ســاعت کاری منوط به تصمیم شورای‬ ‫هماهنگی بانک های اســتان است‪ ،‬که البته با‬ ‫توجه به درگیر شــدن این بیماری اکثر استان‬ ‫ها‪ ،‬این کاهش ساعت کاری ابالغ شده است‪.‬‬ ‫رییس اداره کل امور مدیریت های شــعب‬ ‫بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که ایا این‬ ‫رونــد در هفته های اتی ادامه خواهد داشــت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امکان وجود دارد‪ ،‬البته بانک مسکن‬ ‫در این زمینه تابع ضوابط وضع شــده از سوی‬ ‫شورای هماهنگی بانک های کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنیــن تمامی هماهنگی در‬ ‫بانک مســکن میان مدیریت ها صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به مدیریت شعب ابالغ شده‬ ‫در صورتی که هر یک از کارکنان‪ ،‬هر گونه عالئم‬ ‫بیماری داشته باشــد‪ ،‬با مرخصی ان موافقت‬ ‫شــود و ســخت گیری در این خصوص وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫صادقی اقدم با تشکر از کارکنان شعب برای‬ ‫ارائه خدمات مالی در این شــرایط تاکید کرد‪:‬‬ ‫الزم اســت که در وضعیت کنونی‪ ،‬بدون ایجاد‬ ‫نگرانی و رعایت بهداشت عمومی در مقابل این‬ ‫بیماری ایســتادگی کنیم‪ ،‬در این شرایط بانک‬ ‫مســکن از تمام ظرفیت های خــود برای ارائه‬ ‫خدمت به شهروندان استفاده خواهد کرد‪ .‬اتخاذ‬ ‫تدابیر الزم در شعب برای مقابله با کرونا‬ ‫رییس اداره کل امور مدیریت شعب با تشریح‬ ‫جزییات تغییر ساعت کاری بانک مسکن‪ ،‬تدابیر‬ ‫الزم در شعب برای مقابله با کرونا را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬در‬ ‫هفته جاری با توجه به دســتورالعمل شورای‬ ‫هماهنگی بانک های کشور و دبیر کمیته بحران‬ ‫استانداری‪ ،‬ساعات کاری ادارات مرکزی‪ ،‬ستاد‬ ‫مدیریت های شــعب استان ها و مناطق‪ ،‬حوزه‬ ‫ها و شعب تحت پوشش‪ ،‬شعبه مستقل مرکزی‬ ‫تهران و شعب بانک های استان ها از روز شنبه‬ ‫مورخ ‪ 10‬اســفند ماه تا پنجشــنبه تاریخ ‪15‬‬ ‫اسفند ســال جاری تغییر یافت‪ .‬در این شرایط‬ ‫ساعات کاری به ‪ 8‬تا ‪ 13‬و ساعت ارائه خدمات‬ ‫از ‪ 8:30‬الی ‪ 12:30‬تعیین شــد و به مدت یک‬ ‫هفته‪ ،‬باجه عصر بانک های کل کشــور تعطیل‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫رضا صادقــی اقدم‪ ،‬رییــس اداره کل امور‬ ‫مدیریت های شعب بانک مسکن در گفت و گو‬ ‫با پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫این دستورالعمل به دلیل شیوع بیماری کرونا‬ ‫در اســتان تهران به بانک ها ابالغ شده و بانک‬ ‫مسکن نیز با ابالغ ان به تمامی شعب‪ ،‬همکاری‬ ‫الزم را به عمل اورده است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر این که در تمام شــعب طی‬ ‫ساعات کاری‪ ،‬تمام خدمات بانکی ارائه خواهد‬ ‫شــد گفت‪ :‬همچنین بانک مســکن در تمامی‬ ‫شعب‪ ،‬تمامی موارد بهداشتی الزم‪ ،‬جهت رفاه‬ ‫حال کارکنان و مشتریان را رعایت می کند‪.‬‬ ‫صادقی اقدم درباره ســاعات کاری ســایر‬ ‫اســتان ها نیــز تاکید کرد‪ :‬در اکثر اســتان ها‬ ‫کاهش ســاعت کاری منوط به تصمیم شورای‬ ‫هماهنگی بانک های اســتان است‪ ،‬که البته با‬ ‫توجه به درگیر شــدن این بیماری اکثر استان‬ ‫ها‪ ،‬این کاهش ساعت کاری ابالغ شده است‪.‬‬ ‫رییس اداره کل امور مدیریت های شــعب‬ ‫بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که ایا این‬ ‫رونــد در هفته های اتی ادامه خواهد داشــت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امکان وجود دارد‪ ،‬البته بانک مسکن‬ ‫در این زمینه تابع ضوابط وضع شــده از سوی‬ ‫شورای هماهنگی بانک های کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنیــن تمامی هماهنگی در‬ ‫بانک مســکن میان مدیریت ها صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به مدیریت شعب ابالغ شده‬ ‫در صورتی که هر یک از کارکنان‪ ،‬هر گونه عالئم‬ ‫بیماری داشته باشــد‪ ،‬با مرخصی ان موافقت‬ ‫شود و سخت گیری در این خصوص وجود ندارد‪.‬‬ ‫صادقی اقدم با تشکر از کارکنان شعب برای ارائه‬ ‫خدمات مالی در این شــرایط تاکید کرد‪ :‬الزم‬ ‫است که در وضعیت کنونی‪ ،‬بدون ایجاد نگرانی‬ ‫و رعایت بهداشت عمومی در مقابل این بیماری‬ ‫ایستادگی کنیم‪ ،‬در این شرایط بانک مسکن از‬ ‫تمام ظرفیت های خود بــرای ارائه خدمت به‬ ‫شهروندان استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب های قرض‬ ‫الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران در سال ‪1398‬‬ ‫سی و‪ ‬چهارمین جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز بانک رفاه کارگران با اعالم جوایز بزرگ این دوره اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ 15 ،‬قطعه ســکه تمام بهار‬ ‫ازادی به ‪ 159‬برنده خوش شانس‪ 159 ،‬کمک هزینه خرید واحد مسکونی‬ ‫‪ 800‬میلیــون ریالی‪ 259 ،‬کمک هزینه خرید خــودرو تولید داخل ‪400‬‬ ‫میلیون ریالی و‪ 1059 ‬کمک هزینه خرید صنایع دستی ‪ 10‬میلیون ریالی‬ ‫از جمله جوایز بزرگ این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس‬ ‫انداز بانک رفاه کارگران است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اخرین مهلت افتتاح حساب و‪ ‬یا تکمیل موجودی‬ ‫‪ 98.12.28‬می باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شرکت در قرعه کشی جوایز قرض الحسنه پس انداز منوط‬ ‫به حفظ حداقل موجودی ‪ 500‬هزار ریال طی ‪ 90‬روز متوالی از تاریخ ‪98.1.1‬‬ ‫تا پایان وقت اداری ‪ 90( 99.3.27‬روز بعد از تاریخ اخرین مهلت برای افتتاح‬ ‫حساب یا تکمیل موجودی)‪ ،‬مفتوح بودن حساب و‪ ‬داشتن حداقل موجودی‬ ‫(‪ 500‬هزار ریال )‪ ‬در روز برگزاری قرعه کشی و‪ ‬دارا بودن حساب های با کد‬ ‫ملی معتبر است‪ .‬سی و‪ ‬چهارمین جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب های‬ ‫قرض الحســنه پس انداز بانک رفاه کارگران با اعالم جوایز بزرگ این دوره‬ ‫اغاز شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ 15 ،‬قطعه سکه تمام‬ ‫بهار ازادی به ‪ 159‬برنده خوش شــانس‪ 159 ،‬کمــک هزینه خرید واحد‬ ‫مسکونی ‪ 800‬میلیون ریالی‪ 259 ،‬کمک هزینه خرید خودرو تولید داخل‬ ‫‪ 400‬میلیون ریالی و‪ 1059 ‬کمک هزینه خرید صنایع دستی ‪ 10‬میلیون‬ ‫ریالی از جمله جوایز بزرگ این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز بانک رفاه کارگران است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اخرین مهلت افتتاح حساب و‪ ‬یا تکمیل موجودی‬ ‫‪ 98.12.28‬می باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شرکت در قرعه کشی جوایز قرض الحسنه پس انداز منوط‬ ‫به حفظ حداقل موجودی ‪ 500‬هزار ریال طی ‪ 90‬روز متوالی از تاریخ ‪98.1.1‬‬ ‫تا پایان وقت اداری ‪ 90( 99.3.27‬روز بعد از تاریخ اخرین مهلت برای افتتاح‬ ‫حساب یا تکمیل موجودی)‪ ،‬مفتوح بودن حساب و‪ ‬داشتن حداقل موجودی‬ ‫(‪ 500‬هزار ریال )‪ ‬در روز برگزاری قرعه کشی و‪ ‬دارا بودن حساب های با کد‬ ‫ملی معتبر است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شرکت در قرعه کشی جوایز قرض الحسنه‬ ‫پس انداز منوط به حفظ حداقل موجودی ‪ 500‬هزار ریال طی ‪ 90‬روز متوالی‬ ‫از تاریخ ‪ 98.1.1‬تا پایان وقت اداری ‪ 90( 99.3.27‬روز بعد از تاریخ اخرین‬ ‫مهلت برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی)‪ ،‬مفتوح بودن حساب و‪ ‬داشتن‬ ‫حداقل موجودی (‪ 500‬هزار ریال )‪ ‬در روز برگزاری قرعه کشی و‪ ‬دارا بودن‬ ‫حســاب های با کد ملی معتبر اســت‪ .‬ســی و‪ ‬چهارمین جشنواره بزرگ‬ ‫قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران با اعالم‬ ‫جوایز بزرگ این دوره اغاز شد‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫خدمات بانک گردشگری برای‬ ‫کاهش مراجعه مشتریان به شعب‬ ‫اعالم شد‬ ‫به منظور مدیریت‪ ،‬کنترل و پیشــگیری از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونا‪ ،‬بانک گردشــگری در شــرایط خاص‬ ‫بهداشتی کشور‪ ،‬تمهیدات جدیدی را طبق تصمیمات‬ ‫بانک مرکزی برای استفاده مشتریان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری‪ ،‬طبق‬ ‫بخشنامه بانک مرکزی‪ ،‬میزان مجاز انتقال وجه کارت‬ ‫به کارت (شــتابی و درون بانکی) از طریق درگاه های‬ ‫اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر‬ ‫شبانه روز به پنجاه میلیون ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫هزینه کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال‬ ‫برابر کارمزد همان سی میلیون ریال است‪.‬‬ ‫از دیگر تصمیمات اتخاذ شده‪ ،‬بالمانع بودن امکان‬ ‫تمدیــد تاریخ انقضاء کارت های بانکــی بدون نیاز به‬ ‫مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس بخشنامه بانک مرکزی‪ ،‬طبق روال سال های‬ ‫گذشــته و به منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و‬ ‫دســتگاه های خودپرداز‪ ،‬میزان برداشت نقدی درون‬ ‫بانکــی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫همچنیــن تعداد تالش های ناموفق رمز دوم در هر‬ ‫شــبانه روز با رعایت دســتورالعمل مربوطه به پنج بار‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫رعایت مفاد این بخشنامه تا اطالع ثانوی الزم االجرا‬ ‫بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابالغ بانک مرکزی‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مهر ایران خواستار شد؛‬ ‫استفاده از خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیکبانکقرضالحسنه‬ ‫مهرایران در مقابله با ویروس کرونا‬ ‫دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه‬ ‫مهرایران به منظور مقابله و جلوگیری از شیوع بیماری‬ ‫کرونا طی پیامی از مشــتریان‪ ،‬مراجعین و متقاضیان‬ ‫خدمات بانک ها خواســت تا عملیات بانکی خود را با‬ ‫استفاده از سرویس های بانکداری الکترونیک و بدون‬ ‫مراجعه به شعب انجام دهند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬دکتر اکبری در این پیام خواستار شد تا مشتریان‬ ‫و مراجعین به منظور جلوگیری از شــیوع این بیماری‬ ‫بیشتر فعالیت های بانکی خود را با استفاده از خدمات‬ ‫و سامانه های الکترونیکی بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫در متن این پیام امده است‪:‬‬ ‫با توجه به احتمال باالی انتقال ویروس کرونا از طریق‬ ‫تماس دست با محل های الوده‪ ،‬کارشناسان نسبت به‬ ‫حضور در مجامع عمومی و مکان های شلوغ مانند شعب‬ ‫بانک ها هشدار می دهند‪.‬‬ ‫در این دوران و باهدف کاهش انتقال ویروس کرونا و‬ ‫جلوگیری از سرایت این بیماری‪ ،‬هموطنان می توانند‬ ‫با استفاده از خدمات و سامانه های بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران صفر تا صد عملیات بانکی را بدون مراجعه به‬ ‫شعب و از داخل منزل و محل کار خود انجام دهند‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬مشــتریان‪ ،‬مراجعین و متقاضیان‬ ‫خدمات بانک مهر ایران با اســتفاده از ســرویس های‬ ‫متنوع طراحی شده در همراه بانک‪ ،‬اینترنت بانک و تلفن‬ ‫بانــک و همچنین بهره مندی از ســامانه های افتتاح‬ ‫حساب و درخواست تســهیالت به صورت انالین می‬ ‫توانند به منظور مقابله و جلوگیری از شــیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬بدون مراجعه حضوری به شعب‪ ،‬تمامی عملیات‬ ‫بانکی خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهرایران استفاده از همه ظرفیت‬ ‫های موجود برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در‬ ‫واحدهای صف و ســتاد را در دستور کار دارد و عالوه بر‬ ‫توزیع مدیریت شده اقالم بهداشتی و ضدعفونی کردن‬ ‫سطوح شــعب و واحدها‪ ،‬با تقویت خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیک خود در بســتر موبایل و اینترنت تالش می‬ ‫کند تا مشتریان خود را از مراجعه حضوری به شعب بی‬ ‫نیاز کند‪.‬‬ ‫در ادامه این پیام دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض‬ ‫الحســنه مهرایران از مشتریان‪ ،‬مراجعین و متقاضیان‬ ‫عزیز خواست تا به منظور حفظ سالمتی و ایمنی بیشتر‬ ‫خود در مقابل این بیماری‪ ،‬چنانچه کار ضروری ندارند‬ ‫به شــعب بانک مراجعه نکــرده و در صورت مراجعات‬ ‫حضوری‪ ،‬همکاری های الزم با کارکنان بانک را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫دکتر اکبری تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود در این روزگار‬ ‫ســخت که به همدلی تک تک افراد جامعه نیاز است‪،‬‬ ‫همگان درجهت کمک و مســاعدت به یک دیگر گام‬ ‫بردارنــد و ضمن درک متقابل کارکنان شــعب که در‬ ‫مواجه با مراجعین مختلف در معرض الودگی قرار دارند‬ ‫با رعایت نکات بهداشــتی‪ ،‬به ارتقای ســامت خود و‬ ‫دیگران کمک کنند‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهرایران استفاده از همه ظرفیت‬ ‫های موجود برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در‬ ‫واحدهای صف و ســتاد را در دستور کار دارد و عالوه بر‬ ‫توزیع مدیریت شده اقالم بهداشتی و ضدعفونی کردن‬ ‫سطوح شــعب و واحدها‪ ،‬با تقویت خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیک خود در بســتر موبایل و اینترنت تالش می‬ ‫کند تا مشتریان خود را از مراجعه حضوری به شعب بی‬ ‫نیاز کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫توسط شهردار مشهد و به دلیل سهل انگاری در اجرای پایش‬ ‫کرونا انجام شد؛‬ ‫برکناری معاون اجرایی پایانه های مسافربری شهرداری مشهد‬ ‫شهردار مشهد‪ ،‬در توئیتی از برکناری معاون اجرایی پایانه های مسافربری شهرداری مشهد‪ ،‬به‬ ‫دلیل سهل انگاری در اجرای پایش کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش قلم نیوز‪ ،‬متن توئیت محمدرضا کالئی‪ ،‬شهردار مشهد به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫ن جایی که در حفظ سالمتی شهروندان و زائران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارم‪ ،‬معاون‬ ‫«از ا ‬ ‫اجرایی ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد را که در اجرای پایش کرونادر پایانه های‬ ‫مسافربری سهل انگاری کرده بود‪ ،‬از سمت خود برکنار کردم‪.‬‬ ‫اقدامات اصالحی فورا توسط همکاران پرتالشم اجرا خواهد شد‪».‬‬ ‫خدمات مشترکان گاز ایالم از طریق میز الکترونیک‬ ‫انجام می شود‬ ‫ت گاز ایالم گفت‪ :‬به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و در راستای حفظ‬ ‫مدیرعامل شرک ‬ ‫سالمت مردم‪ ،‬انجام تمام خدمات مرتبط با مشترکان این شرکت از طریق میز الکترونیک فراهم‬ ‫است و نیازی به مراجعه حضوری مشترکان نیست‪.‬‬ ‫شمس اللهی گفت‪ :‬شماره تلفن های امور مشترکین اداره گاز شهرستان ایالم در ساعات اداری‬ ‫‪ ۳۳۳۷۱۰۴۸‬امــور مشــترکین‪ ۳۳۳۷۱۰۵۰ .‬میــز خدمت‪ ۳۳۳۷۱۰۵۱ ،‬اشــتراک پذیری‪،‬‬ ‫‪ ۳۳۳۷۱۰۵۶‬وصول مطالبات پیگیری کنند‪.‬‬ ‫ب ه گفته وی شــماره تلفن های امور مشــترکین در اداره گاز سایر شهرستان ها از مرکز ‪۱۱۸‬‬ ‫مخابرات شهرستان قابل دریافت است‬ ‫شمس اللهی ادامه داد‪ :‬شماره تلفن ‪ ۱۹۴‬امداد و تعمیرات گاز در کلیه شهرستان ها نیز بصورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته جهت موارد اضطراری در دسترس مشترکین گرامی می باشد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم وزارت بهداشت و نتایج حاصل از بیماران مشکوک به تست ابتال به کرونا و نتیجه‬ ‫مثبت ازمایش یک بیمار به این ویروس‪ ،‬اســتان ایالم به جمع اســتان های الوده به این ویروس‬ ‫ت گاز ایالم گفت‪ :‬به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و در راستای‬ ‫پیوست‪ .‬مدیرعامل شرک ‬ ‫حفظ سالمت مردم‪ ،‬انجام تمام خدمات مرتبط با مشترکان این شرکت از طریق میز الکترونیک‬ ‫فراهم است و نیازی به مراجعه حضوری مشترکان نیست‪.‬‬ ‫شمس اللهی گفت‪ :‬شماره تلفن های امور مشترکین اداره گاز شهرستان ایالم در ساعات اداری‬ ‫‪ ۳۳۳۷۱۰۴۸‬امــور مشــترکین‪ ۳۳۳۷۱۰۵۰ .‬میــز خدمت‪ ۳۳۳۷۱۰۵۱ ،‬اشــتراک پذیری‪،‬‬ ‫‪ ۳۳۳۷۱۰۵۶‬وصول مطالبات پیگیری کنند‪.‬‬ ‫ب ه گفته وی شــماره تلفن های امور مشــترکین در اداره گاز سایر شهرستان ها از مرکز ‪۱۱۸‬‬ ‫مخابرات شهرستان قابل دریافت است‬ ‫شمس اللهی ادامه داد‪ :‬شماره تلفن ‪ ۱۹۴‬امداد و تعمیرات گاز در کلیه شهرستان ها نیز بصورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته جهت موارد اضطراری در دسترس مشترکین گرامی می باشد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم وزارت بهداشت و نتایج حاصل از بیماران مشکوک به تست ابتال به کرونا و نتیجه‬ ‫مثبت ازمایش یک بیمار به این ویروس‪ ،‬اســتان ایالم به جمع اســتان های الوده به این ویروس‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫وضعیت کمبود اب شرب مشترکین بابلسر درحال بهبود و‬ ‫رسیدن به شرایط عادی است‬ ‫مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اب و فاضالب استان مازندران با اشاره به وضعیت‬ ‫افت فشار و یا قطع اب بعضی ازنقاط شهر بابلسر طی روزهای گذشته اظهار داشت‪ :‬با اقدامات انجام‬ ‫شده وضعیت کمبود اب شرب مشترکین این شهر‪  ‬درحال بهبود و رسیدن به شرایط عادی است‪.‬‬ ‫مهندس خدابخش پور‪  ‬با اشــاره به افزایش میزان کدورت اب سد البرز در پی بارندگی های‬ ‫اخیر گفت‪  :‬با افزایش میزان کدورت اب سد البرز تصفیه خانه اضطراری شهرهای گروه الف شامل‬ ‫(بابل‪ ،‬امیرکال‪ ،‬هادی شهر و بابلسر) در طلوت بابلکنار از مدار خارج و در پی ان‪  ‬شهرهای مذکور‬ ‫با کمبود ‪ ۵۰۰‬لیتر در ثانیه اب مواجه شدند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به جابجایی خطوط انتقال برداشت اب از الیه زیرین سد به الیه باالیی سد برای‬ ‫تامین اب شرب ساکنان این شهرها به ویژه بابل و بابلسر افزود‪ :‬در بیشتر مناطق بابل مشکل کمبود‬ ‫اب برطرف شد و در شهر بابلسر نیز با افزایش تامین‪ ۸۰-۷۰‬لیتر در ثانیه اب‪  ‬درصدد رفع کمبود‬ ‫اب هستیم‪.‬‬ ‫مهندس خدابخش پور از پمپاژ و تقویت فشار شبکه توزیع‪  ‬شهر بابلسر خبر داد و‪  ‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شبکه توزیع و مخازن ذخیره اب به دلیل وقفه بوجودامده ناشی از جابجایی خطوط برداشت اب‬ ‫از زیرســدبه الیه باالیی سد‪ ،‬تخلیه شد لذا برای ابگیری این تاسیسات به زمان نیاز است که هم‬ ‫اکنون وضعیت درحال بهبود و رسیدن به شرایط عادی می باشد‪.‬‬ ‫مدیردفترمدیریتبحرانوپدافندغیرعاملابفامازندرانازمشترکینبابلسرخواستتاابگیری‬ ‫کامل خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و مخازن ذخیره در مصرف اب مدیریت و از مصارف غیرضروری‬ ‫اجتناب ورزند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ ۸ :‬دستگاه تانکر سیار ابرسان در نقاط مختلف بابلسر مستقر هستند و‬ ‫عملیات ابرسانی به مردم این شهر‪  ‬تا ایجاد وضعیت عادی ادامه دارد‪ .‬مدیر دفتر مدیریت بحران‬ ‫و پدافند غیر عامل اب و فاضالب استان مازندران با اشاره به وضعیت افت فشار و یا قطع اب بعضی‬ ‫ازنقاط شــهر بابلسر طی روزهای گذشته اظهار داشت‪ :‬با اقدامات انجام شده وضعیت کمبود اب‬ ‫شرب مشترکین این شهر‪  ‬درحال بهبود و رسیدن به شرایط عادی است‪.‬‬ ‫مهندس خدابخش پور‪  ‬با اشــاره به افزایش میزان کدورت اب سد البرز در پی بارندگی های‬ ‫اخیر گفت‪  :‬با افزایش میزان کدورت اب سد البرز تصفیه خانه اضطراری شهرهای گروه الف شامل‬ ‫(بابل‪ ،‬امیرکال‪ ،‬هادی شهر و بابلسر) در طلوت بابلکنار از مدار خارج و در پی ان‪  ‬شهرهای مذکور‬ ‫با کمبود ‪ ۵۰۰‬لیتر در ثانیه اب مواجه شدند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به جابجایی خطوط انتقال برداشت اب از الیه زیرین سد به الیه باالیی سد برای‬ ‫تامین اب شرب ساکنان این شهرها به ویژه بابل و بابلسر افزود‪ :‬در بیشتر مناطق بابل مشکل کمبود‬ ‫اب برطرف شد و در شهر بابلسر نیز با افزایش تامین‪ ۸۰-۷۰‬لیتر در ثانیه اب‪  ‬درصدد رفع کمبود‬ ‫اب هستیم‪.‬‬ ‫مهندس خدابخش پور از پمپاژ و تقویت فشار شبکه توزیع‪  ‬شهر بابلسر خبر داد و‪  ‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شبکه توزیع و مخازن ذخیره اب به دلیل وقفه بوجودامده ناشی از جابجایی خطوط برداشت اب‬ ‫از زیرســدبه الیه باالیی سد‪ ،‬تخلیه شد لذا برای ابگیری این تاسیسات به زمان نیاز است که هم‬ ‫اکنون وضعیت درحال بهبود و رسیدن به شرایط عادی می باشد‪.‬‬ ‫مدیردفترمدیریتبحرانوپدافندغیرعاملابفامازندرانازمشترکینبابلسرخواستتاابگیری‬ ‫کامل خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و مخازن ذخیره در مصرف اب مدیریت و از مصارف غیرضروری‬ ‫اجتناب ورزند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ ۸ :‬دستگاه تانکر سیار ابرسان در نقاط مختلف بابلسر مستقر‬ ‫هستند و عملیات ابرسانی به مردم این شهر‪  ‬تا ایجاد وضعیت عادی ادامه دارد‪ .‬مدیر دفتر مدیریت‬ ‫بحران و پدافندغیرعامل ابفا مازندران از مشترکین بابلسر خواست تا ابگیری کامل خطوط انتقال‪،‬‬ ‫شبکه توزیع و مخازن ذخیره در مصرف اب مدیریت و از مصارف غیرضروری اجتناب ورزند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ ۸ :‬دستگاه تانکر سیار ابرسان در نقاط مختلف بابلسر مستقر هستند و‬ ‫عملیات ابرسانی به مردم این شهر‪  ‬تا ایجاد وضعیت عادی ادامه دارد‪ .‬مدیر دفتر مدیریت بحران‬ ‫و پدافند غیر عامل اب و فاضالب استان مازندران با اشاره به وضعیت افت فشار و یا قطع اب بعضی‬ ‫ازنقاط شــهر بابلسر طی روزهای گذشته اظهار داشت‪ :‬با اقدامات انجام شده وضعیت کمبود اب‬ ‫شرب مشترکین این شهر‪  ‬درحال بهبود و رسیدن به شرایط عادی است‪.‬‬ ‫مهندس خدابخش پور‪  ‬با اشــاره به افزایش میزان کدورت اب سد البرز در پی بارندگی های‬ ‫اخیر گفت‪  :‬با افزایش میزان کدورت اب سد البرز تصفیه خانه اضطراری شهرهای گروه الف شامل‬ ‫(بابل‪ ،‬امیرکال‪ ،‬هادی شهر و بابلسر) در طلوت بابلکنار از مدار خارج و در پی ان‪  ‬شهرهای مذکور‬ ‫با کمبود ‪ ۵۰۰‬لیتر در ثانیه اب مواجه شدند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به جابجایی خطوط انتقال برداشت اب از الیه زیرین سد به الیه باالیی سد برای‬ ‫تامین اب شرب ساکنان این شهرها به ویژه بابل و بابلسر افزود‪ :‬در بیشتر مناطق بابل مشکل کمبود‬ ‫اب برطرف شد و در شهر بابلسر نیز با افزایش تامین‪ ۸۰-۷۰‬لیتر در ثانیه اب‪  ‬درصدد رفع کمبود‬ ‫اب هســتیم‪ .‬مهندس خدابخش پور از پمپاژ و تقویت فشار شبکه توزیع‪  ‬شهر بابلسر خبر داد و‪ ‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شبکه توزیع و مخازن ذخیره اب به دلیل وقفه بوجودامده ناشی از جابجایی خطوط‬ ‫برداشت اب از زیرسدبه الیه باالیی سد‪ ،‬تخلیه شد لذا برای ابگیری این تاسیسات به زمان نیاز است‬ ‫که هم اکنون وضعیت درحال بهبود و رسیدن به شرایط عادی می باشد‪.‬‬ ‫شماره ‪4002‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج خبرداد‬ ‫جمع اوری بیش از‪ ۲۰۰۰‬چرخ زباله‬ ‫گردیازسطحشهرکرج‬ ‫البرز ‪ -‬ولی ابراهیمی ‪ -‬رئیس سازمان مدیریت‬ ‫پســماند شــهرداری کرج بر ضــرورت تعامل و‬ ‫مشارکت شهروندان برای ســاماندهی سگ های‬ ‫بالصاحب شهر تاکید کرد‪.‬‬ ‫احمد خیری اظهار داشت‪ :‬از انجایی که فعالیت‬ ‫کســانی که با چرخ دستی اقدام به جداسازی زباله ‬ ‫از سطل های زباله مناطق مختلف می کنند‪ ،‬تحت‬ ‫نظــارت و کنتــرل هیچ نظام صنفی ای نیســت‪،‬‬ ‫ساماندهی انها با دشواری های خاصی مواجه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا در‬ ‫استان‪ ،‬حساســیت عمومی نسبت به فعالیت این‬ ‫افراد در ســطح شــهر باال رفته به همین دلیل با‬ ‫همکاری دســتگاه قضا و پلیس بنا شــده تا اطالع‬ ‫ثانوی از فعالیت این چرخ دستی های زباله گرد در‬ ‫کرج جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این مسئول گفت‪ :‬بر این اساس طی هفته قبل‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰۰‬چرخ دستی زباله گرد از سطح شهر‬ ‫جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫خیری اضافه کرد‪ :‬ســازمان مدیریت پسماند‬ ‫هیچ قراردادی با صاحبان این چرخ دستی ها ندارد‬ ‫و به شدت با فعالیت افرادی که با زباله گردی ضمن‬ ‫نازیباکردن سطح شــهر باعث پراکندگی الودگی‬ ‫می شوند مخالف است‪.‬‬ ‫برای جمع اوری ســگ های بالصاحب با‬ ‫‪ ۱۳۷‬تماس بگیرید‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج‬ ‫در ادامه با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته برای‬ ‫ساماندهی ســگ های بالصاحب شهر اضافه کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه مقاومت برخی از شهروندان در خصوص‬ ‫جمع اوری این حیوانات روند کار را ســخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی شهروندان به واسطه حس‬ ‫حیوان دوســتی‪ ،‬تــا خودروی حمل ســگ های‬ ‫بالصاحــب را می بینند دورش جمع می شــوند و‬ ‫اجــازه نمی دهند همکاران ما عملیات زنده گیری‬ ‫و انتقال سگ ها را انجام دهند‪.‬‬ ‫این مســئول تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه کرج‬ ‫محیط های بی دفاع شــهری و مناطق حاشیه ای‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬طی ســال های اخیر شــاهد افزایش‬ ‫جمعیت سگهای بالصاحب در این شهر بوده ایم‪.‬‬ ‫خیــری تاکید کرد‪ :‬البته پرســه ســگ های‬ ‫بالصاحب درگوشــه و کنار شهر صرفا مشکل کرج‬ ‫نیست و به معضلی برای اغلب شهرها تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از شهروندان درخواست می شود در‬ ‫صورت مشاهده سگ های بالصاحب در محله خود‬ ‫بــا ‪ ۱۳۷‬تماس بگیرند تا اکیــپ های زنده گیری‬ ‫ســازمان بتوانند با مراجعه به مکان عنوان شــده‬ ‫حیوانــات را زنده گیری و پس از عقیم ســازی به‬ ‫پناهگاه های شهر منتقل کنند‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته مقابله و پیشگیری از بروز ویروس کرونا در شرکت خطوط لوله و‬ ‫مخابراتنفتمنطقهمرکزی‬ ‫کمیته ای با عنوان « اقدامات مرتبط با مقابله‬ ‫و پیشــگیری از بروز ویروس کرونــا» در منطقه‬ ‫مرکزی تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و‬ ‫مخابرات نفت ایران‪ -‬منطقه مرکزی‪ ،‬شمس الدین‬ ‫متشابهی‪ ،‬رئیس بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‬ ‫منطقــه گفت‪ :‬با توجه به شــیوع بیماری کرونا و‬ ‫حساسیت و ضرورت اموزش نکات و رعایت موازین‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬کمیته شــرایط اضطراری با عنوان»‬ ‫اقدامــات مرتبط بــا مقابله و پیشــگیری از بروز‬ ‫ویروس کرونا» به دستور مدیر منطقه و با محوریت‬ ‫واحد و حضور معاونین و روسای واحدهای‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬امــور اداری و انبار‪ ،‬بصورت روزانه از اول‬ ‫ایــن هفته برگزار و تا اطــاع ثانوی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫متشابهی گفت‪ :‬در این کمیته اقدامات در دست‬ ‫انجام پیگیری و تصمیمات متناسب با دستورالعمل‬ ‫هــای ابالغی از مراجع ذیصــاح گرفته و تمامی‬ ‫دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی از طریق‬ ‫سامانه برید برای تمامی کاربران ارسال می شود‪.‬‬ ‫رئیس بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست منطقه‬ ‫از جمله فعالیت های انجام شده در این منطقه را‬ ‫غیرفعال نمودن سیســتم انگشت نگار ورودی و‬ ‫خروجی و فعال نمودن ثبت ورود و خروج با کارت‬ ‫شناسایی‪ ،‬ضدعفونی نمودن مرتب اتاقها با ترکیب‬ ‫اب و الــکل‪ ،‬توزیــع محلــول ضدعفونی کننده‬ ‫ودســتکش یکبار مصرف به تمامــی مراکز فنی‪،‬‬ ‫عملیاتی و ستادی‪ ،‬ممنوع نمودن تردد افراد غیر‬ ‫مســئول به ابدارخانه ها‪ ،‬اســتفاده از دستمال و‬ ‫غیرضروری جلوگیری می شود و همچنین جهت‬ ‫واحد ترابــری و مراکز عملیاتی قم دســتگاهی‬ ‫وسایل تنظیف بصورت اختصاصی برای هر اتاق‪،‬‬ ‫جایگزیــن نمودن لیوانهای کاغــذی با لیوانهای‬ ‫شیشه ای در توزیع چای‪ ،‬استفاده از ظروف یکبار‬ ‫مصرف در رستوران های منطقه وجایگزین نمودن‬ ‫جامایع سنسور دار در ســرویس های بهداشتی‬ ‫عنوان نمود و گفت‪ :‬تهیه ماسک نیز در دست اقدام‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا از ترددهای‬ ‫ضدعفونی کننده تهیه شده است وکلیه خودرو ها‬ ‫قبل و بعــد از ماموریت ضدعفونی می شــوند و‬ ‫رعایت موازین بهداشتی به نفرات مامور نیز توصیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متشابهی در پایان صحبتهایش تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫شرط همدلی و همراهی همکاران و با استعانت از‬ ‫خداوند متعال مانند گذشــته‪ ،‬مطمئنا در کنترل‬ ‫این ویروس هیچ مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫رئیس بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست منطقه‬ ‫از جمله فعالیت های انجام شده در این منطقه را‬ ‫غیرفعال نمودن سیســتم انگشت نگار ورودی و‬ ‫خروجی و فعال نمودن ثبت ورود و خروج با کارت‬ ‫شناسایی‪ ،‬ضدعفونی نمودن مرتب اتاقها با ترکیب‬ ‫اب و الــکل‪ ،‬توزیــع محلــول ضدعفونی کننده‬ ‫ودســتکش یکبار مصرف به تمامــی مراکز فنی‪،‬‬ ‫عملیاتی و ستادی‪ ،‬ممنوع نمودن تردد افراد غیر‬ ‫مســئول به ابدارخانه ها‪ ،‬اســتفاده از دستمال و‬ ‫وسایل تنظیف بصورت اختصاصی برای هر اتاق‪،‬‬ ‫جایگزیــن نمودن لیوانهای کاغــذی با لیوانهای‬ ‫شیشه ای در توزیع چای‪ ،‬استفاده از ظروف یکبار‬ ‫مصرف در رستوران های منطقه وجایگزین نمودن‬ ‫جامایع سنسور دار در ســرویس های بهداشتی‬ ‫عنوان نمود و گفت‪ :‬تهیه ماسک نیز در دست اقدام‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا از ترددهای‬ ‫غیرضروری جلوگیری می شود و همچنین جهت‬ ‫واحد ترابــری و مراکز عملیاتی قم دســتگاهی‬ ‫ضدعفونی کننده تهیه شده است وکلیه خودرو ها‬ ‫قبل و بعــد از ماموریت ضدعفونی می شــوند و‬ ‫رعایت موازین بهداشتی به نفرات مامور نیز توصیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متشابهی در پایان صحبتهایش تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫شرط همدلی و همراهی همکاران و با استعانت از‬ ‫خداوند متعال مانند گذشــته‪ ،‬مطمئنا در کنترل‬ ‫این ویروس هیچ مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران‬ ‫اجرای عملیات روکش اسفالت محورساری‪ -‬خزر اباد اغاز شد‪ ‬‬ ‫​معاون راهداری اداره‪ ‬کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای اســتان مازندران اظهار داشت ‪:‬در راستای‬ ‫ایمن سازی محورهای ارتباطی ‪ ،‬اجرای عملیات لکه‬ ‫گیری و ‪ ‬روکش اســفالت ساری‪-‬خزر اباد‪ ‬به طول‬ ‫‪15‬کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ‪60‬میلیارد ریال‪ ‬اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهگزارش روابطعمومی ادارهکل راهداری و حمل‬ ‫ونقلجادهایاستانمازندران‪ ‬حسنجهانیانعنوان‬ ‫نمود ‪ :‬موثرترین شرایط برای حمل و نقل ارام و ایمن‬ ‫‪ ،‬داشتن یک رویه سالم راه همراه با نصب عالئم ایمنی‬ ‫الزم بوده تا بتوان با خیالی اسوده تردد کرد و از جمله‬ ‫اهدافی که این اداره برای دستیابی به ان تالش می‬ ‫کندمطالعهوفراهمنمودنطرحهایالزمبرایانجام‬ ‫و اجرای رویه های اسفالتی مناسب و اقتصادی بودن‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان مازندران با بیان اینکه فعالیت ما در‬ ‫هیچ فصل و ایامی محدود و متوقف نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در طول ســال به شکل مرتب برنامه های ما در‬ ‫بخش های مختلف به ویژه راهداری اعم از راهداری‬ ‫زمستانی‪،‬ایامتعطیالتنوروزی‪،‬ایامتابستانو‪...‬انجام‬ ‫می شود‪ .‬وی خاطر نشان ساخت‪ :‬هدف نگهداری راه‬ ‫‪ ،‬تقلیــل میزان خرابی راه و افزایش عمر ان ‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های استهالک وسایل نقلیه با تامین سطوح‬ ‫عمومیاستکهقانونگذارحفظ‪،‬حراستنگهداری‬ ‫‪ ،‬تعریض و هرگونه فعالیتهای مرتبط با ان را به این‬ ‫عبور مناســب و مطلوب و همچنین ایجاد شرایط‬ ‫مناسب جهت رســیدن به موقع به مقصد با تامین‬ ‫ایمنی اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جاده ها از جمله اموال‬ ‫اداره کل محول نموده ‪ ،‬بدیهی اســت ایمن نمودن‬ ‫محورها برای سالمت عبور و مرور و توسعه اتی راهها‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ​.‬‬ ‫​معاون راهداری اداره‪ ‬کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای اســتان مازندران اظهار داشت ‪:‬در راستای‬ ‫ایمن سازی محورهای ارتباطی ‪ ،‬اجرای عملیات لکه‬ ‫گیری و ‪ ‬روکش اســفالت ساری‪-‬خزر اباد‪ ‬به طول‬ ‫‪15‬کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ‪60‬میلیارد ریال‪ ‬اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهگزارش روابطعمومی ادارهکل راهداری و حمل‬ ‫ونقلجادهایاستانمازندران‪ ‬حسنجهانیانعنوان‬ ‫نمود ‪ :‬موثرترین شرایط برای حمل و نقل ارام و ایمن‬ ‫‪ ،‬داشتن یک رویه سالم راه همراه با نصب عالئم ایمنی‬ ‫الزم بوده تا بتوان با خیالی اسوده تردد کرد و از جمله‬ ‫اهدافی که این اداره برای دستیابی به ان تالش می‬ ‫کندمطالعهوفراهمنمودنطرحهایالزمبرایانجام‬ ‫و اجرای رویه های اسفالتی مناسب و اقتصادی بودن‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان مازندران با بیان اینکه فعالیت ما در‬ ‫هیچ فصل و ایامی محدود و متوقف نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در طول ســال به شکل مرتب برنامه های ما در‬ ‫بخش های مختلف به ویژه راهداری اعم از راهداری‬ ‫زمســتانی‪ ،‬ایام تعطیالت نوروزی‪ ،‬ایام تابستان و ‪...‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫شهردار منطقه یک در ویدئو کنفرانس شورای مدیران ‪:‬‬ ‫دروازه های ورودی‪ ،‬مسیرهای گردشگری و‬ ‫کوهنوردی شمال تهران اماده فصل بهار می شود‬ ‫دروازه های ورود به منطقه یک و مسیرهای گردشگری و کوهنوردی شمال‬ ‫تهران در استانه سال جدید با اهتمام و تالش مدیریت شهری اماده استقبال‬ ‫از فصل بهار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک‪ ،‬سید حمید موسوی شهردار‬ ‫منطقه یک در ویدئو کنفرانس شورای مدیران با بیان مطلب فوق از همه معاونان‬ ‫‪ ،‬مدیران و شهرداران نواحی مربوطه خواست ایمن سازی ‪ ،‬زیباسازی ‪ ،‬تامین‬ ‫نور و روشــنایی‪ ،‬فضاهای ســبز‪ ،‬تابلو گذاری‪ ،‬امداد رسانی و‪ ...‬در مسیر های‬ ‫گردشــگری و کوهســتانی منطقه یک را در اولویت قرار دهند تا جاذبه های‬ ‫گردشگری این منطقه برای فصل جدید نمایان و ملموس شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر زیباسازی دروازه های ورودی منطقه یک ساماندهی رفیوژها‬ ‫‪ ،‬فضاهای سبز ‪ ،‬جمع اوری کارگاه ها ‪ ،‬حذف زواید فیزیکی ‪ ،‬ترمیم جداول و‬ ‫جمع اوری خاک ونخاله در تقاطع بزرگراه ارتش‪ -‬امام علی (ع) ‪ ،‬اجرای فرش‬ ‫گل و‪ ...‬در بزرگراه ارتش و رفع نقص دیوار صوتی پل صدر و‪ ...‬را در دستور کار‬ ‫شهرداران نواحی و معاونین مربوطه قرار داد ‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬گودهای پر خطر رها شده و ساختمان های نا ایمن شناسایی‬ ‫شده ‪ ،‬مستمر رصد و دستورالعمل ایمنی الزم به انها ابالغ شود تا با اغاز بارش‬ ‫های بهاری شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم ‪.‬‬ ‫شهردار منطقه یک با اشاره به امادگی برای چهارشنبه اخر سال گفت‪ :‬با‬ ‫تمهیداتالزمماشینهایامدادیواتشنشانیدرمعابراصلیمستقرومخازن‬ ‫قابل اشتعال جمع اوری شوند‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به وضعیت پیش امده در مقابله با ویروس کرونا گفت‪ :‬هنر‬ ‫مدیران تبدیل تهدید ها به فرصت هاست در این شرایط نیز شورای مدیران با‬ ‫کمترین اتالف وقت ‪ ،‬زمان ‪ ،‬سوخت و‪ ...‬برگزار و همه مسئولین گزارش های‬ ‫الزم را ارایه دادند و توانستیم از امکانات موجود به نحو مناسبتری استفاده کنیم‬ ‫‪.‬گفتنی اســت لکه گیری اسفالت ناشی از برف روبی معابر‪ ،‬توقف حفاری ها و‬ ‫کارگاه های ســا ختمانی در اســتانه فصل بهار ‪ ،‬الیروبی انهار و مســیل ها ‪،‬‬ ‫ســاماندهی اسکان های کارگری ‪ ،‬کاشت درخت و گونه های جدید و اجرای‬ ‫فرش گل ‪ ،‬اماده سازی المان های بهاری میدان تجریش ‪ ،‬ساماندهی حصارهای‬ ‫کارگاهی و دیواره های قدیمی با کمک دانشجویان ‪ ،‬جانمایی مخازن جدید‪،‬‬ ‫ترمیم خط کشی های معابر ‪ ،‬ساماندهی پایانه ها و‪ ...‬از جمله موارد اعالمی به‬ ‫معاونان ‪ ،‬شهرداران نواحی و مدیران این منطقه بود‬ ‫بسیج همگانی شهرداری منطقه‪ 15‬برای شکست‬ ‫بیماریکرونا‬ ‫شهردار منطقه‪ 15‬از بسیج تمامی امکانات در انجام اقدامات پیشگیرانه به‬ ‫منظور مقابله با بیماری کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،15‬وحید رضا محمدی با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬اداره ســامت با برگزاری دوره های اموزشی برای اگاه سازی‬ ‫عموم شــهروندان در پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا‪10 ،‬گروه مخاطب‬ ‫متفاوت از صنوف و شهروندان را اموزش داده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه محتوای اموزشی متناسب با گروه مخاطبان ارائه می‬ ‫شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا پرسنل شــهرداری منطقه‪ ،‬نواحی‪،‬اتش نشانی‪،‬‬ ‫کالنتری‪،‬کارگران اسکان خدمات شهری‪ ،‬کارکنان سراهای محله‪ ،‬شهروندان‪،‬‬ ‫کسبه‪ ،‬نمازگزاران‪ ،‬کارکنان میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫به صورت مجازی و چهره به چهره اموزش دیدند‪.‬‬ ‫محمدی در ادامه به اقدامات انجام شــده توسط معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست منطقه اشاره کرد و گفت‪ :‬شست و شو و گند زدایی مستمر اماکن‬ ‫عمومی منطقه شامل سرویسهای بهداشتی‪ ،‬اسکانهای کارگری‪ ،‬مکان های‬ ‫خدماتی زیر مجموعه شــهرداری و میدان و بازار میوه و تره بار‪ ،‬اموزش ‪900‬‬ ‫کارگر خدمات شهری و تحویل تجهیزات بهداشتی شامل ماسک و دستکش‬ ‫بهکارگرانازجملهاقداماتانجامشدهاینمعاونتدرمقابلهباشیوعاینبیماری‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهردار منطقه با تاکید بر اینکه پیشگیری همواره ارزان ترین و راحت ترین‬ ‫اقدام در مقابل بیماری ها است افزود‪ :‬معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه نیز‬ ‫در این راســتا تمامی اتوبوس های فعــال در منطقه ‪ 15‬را برای حفظ ایمنی‬ ‫شهروندان‪ ،‬ارتقای وضعیت بهداشت ناوگان اتوبوسرانی و پیشگیری از ابتالی‬ ‫شهروندان به بیماری کرونا‪ ،‬عالوه بر شستشوی روزانه که در برنامه های مستمر‬ ‫این سازمان بود ضدعفونی نیز می کند‪ .‬وی در ادامه به تشریح تمهیدات معاونت‬ ‫توسعه منابع انسانی منطقه در مقابله با ویروس کرونا برای پرسنل و شهروندان‬ ‫مراجعه کننده پرداخت و افزود‪ :‬تب سنجی پرسنل و شهروندان مراجعه کننده‬ ‫در بدو ورود به ساختمان منطقه‪ ،‬اطالع رسانی های روزانه از طریق اتوماسیون‬ ‫و برگزاری کالس های اموزشی پیشگیری از این بیماری ویژه کارکنان‪ ،‬الزامی‬ ‫شــدن استفاده از سیستم ثبت چهره به جای سیستم انگشت زنی برای ثبت‬ ‫کارت در زمان ورود و خروج کارکنان از نخستین روز خبر شیوع این ویروس‪،‬‬ ‫گندزایی محیط اداری ســتاد و نواحی در طول شــبانه روز و قرار دادن مواد‬ ‫ضدعفونی کننده دست در ساختمان های تابعه منطقه از دیگر تمهیدات انجام‬ ‫شده در مقابله با این بیماری است‪.‬‬ ‫امادگی بیمارستان ناجا برای خدمات رسانی به‬ ‫بیماران مبتال به کرونا‬ ‫رئیــس بیمارســتان فوق تخصصی ولــی عصر (عج) ناجا بــا بیان اینکه‬ ‫بیمارســتان های ناجا در همه حال در کنار کارکنان و عموم مردم هستند از‬ ‫امادگی این مرکز درمانی برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبادی اظهار کرد‪ :‬در جریان گزارش موارد اولیه شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشور‪ ،‬جلسات متعدد مدیریت و هماهنگی مقابله با ویروس کرونا با‬ ‫تدابیر معاون بهداد ناجا در بیمارســتان تشــکیل شد و تمهیدات مراقبتی و‬ ‫پیشگیرانه در برابر شــیوع ویروس کرونا اعم از اموزش های چهره به چهره و‬ ‫مســتمر به مراجعین‪ ،‬بیمــاران و کارکنان‪ ،‬تامین امکانــات‪ ،‬مواد مصرفی و‬ ‫تجهیزات مراقبتی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در همین راســتا دستگاه چهره نگاری جایگزین دستگاه‬ ‫انگشــت نگاری حضور و غیاب کارکنان شد و گندزدایی و ضدعفونی مستمر‬ ‫اماکن عمومی‪ ،‬تشدید نظارت ها و تمهیدات بهداشتی در خصوص روند تهیه‪،‬‬ ‫پخت و توزیع غذا در اشــپزخانه بیمارســتان و توزیع ماسک ودستکش بین‬ ‫کارکنان خدماتی و درمانی به اجرا درامد‪.‬‬ ‫رئیس بیمارســتان فوق تخصصی ولی عصر (عج) ناجا با اشاره به کمبود و‬ ‫افزایش قیمت ماسک درنتیجه افزایش تقاضا در بازار و سو استفاده دالالن بیان‬ ‫کرد‪ :‬با همت و ابتکار همکارانم در این مرکز درمانی‪ ،‬یک نمونه ماســک طبی‬ ‫ســه الیه با ایمنی الزم و قابلیت اتوکالو طراحی شــده است که روزانه به طور‬ ‫متوسط‪ ۲۰۰‬الی‪ ۲۵۰‬عدد از این نمونه ماسک در خیاط خانه بیمارستان تولید‬ ‫و در اختیار کارکنان درمانی و خدماتی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبادی با اشــاره به هم زمانی شــیوع بیماری کرونا با شــیوع‬ ‫ســرماخوردگی و انفلوانزای فصلی در کشور و افزایش مراجعات به اورژانس‬ ‫بیمارســتان گفت‪ :‬به منظور کنترل ترددها به اورژانس و در راســتای تدابیر‬ ‫مراقبتی و پیشــگیرانه از شیوع بیماری‪ ،‬چادر تریاژ (سطح بندی بیماران) در‬ ‫محوطه بیمارستان برپا شده است و بیماران با عالئم سرماخوردگی و انفلوانزا‬ ‫به صورت سرپایی در این چادر تحت غربالگری و پایش قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4002‬‬ ‫افزایش‪ ۲۵‬درصدیکرایهحملونقلعمومی‬ ‫‪ ۹۹‬درصورتتصویبفرمانداریتهران‬ ‫اعضای شورای شــهر تهران در جریان بررسی‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۹‬شهر تهران به افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در ســال اینده رای‬ ‫مثبت دادند؛ این درحالیســت که این افزایش در‬ ‫صورت تصویب فرمانداری تهران برای ســال اینده‬ ‫اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫در جلسه صبح دیروز اعضای شورای شهر بررسی‬ ‫الیحه بودجه ســال ‪ ۹۹‬شهرداری تهران در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و اعضای شــورای شــهر به بررسی‬ ‫تبصــره ‪ ۲۶‬الیحه که در خصــوص بهای خدمات‬ ‫شــهرداری بود‪ ،‬پرداختند و حسن رسولی در ابتدا‬ ‫افزود‪ :‬پیش از این بهای خدمات شهرداری تهران به‬ ‫صورت یک الیحه جداگانه به شورای شهر می امد‬ ‫اما در برنامه سوم شهر تهران و همچنین ایین نامه ای‬ ‫که در صحن شورا به تصویب رسید مقرر شد که لوایح‬ ‫خدماتی شهرداری به صورت جداگانه به شورا نیاید‬ ‫و شــهرداری موظف شد در قالب الیحه بودجه و در‬ ‫قالب یک تبصره‪ ،‬بهای خدمات را به صحن شــورا‬ ‫بیاورد که این فرایند به تصویب رسید و بررسی بهای‬ ‫خدمات در الیحه بودجه به تصویب اعضا رسیده و‬ ‫ایراد شکلی ندارد‪.‬‬ ‫محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل در‬ ‫خصــوص تصمیم این کمیســیون در مورد بهای‬ ‫خدمات حمل و نقل گفت‪ :‬کارشناسان کمیسیون‬ ‫حمــل و نقل پس از بررســی های تخصصی به این‬ ‫نتیجه رســیدند که حدود ‪ ۲۵‬درصد افزایش بهای‬ ‫خدمات در حوزه حمل و نقل داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه بر این اســاس بلیت ‪۱۲۰۰‬‬ ‫تومانی مترو داخل شهر مصوب سال ‪ ۹۸‬به ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تومان در سال ‪ ۹۹‬می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬در این حوزه شاهد‬ ‫افزایش ‪ ۳۰۰‬تومانی نرخ بلیت هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بلیت تک ســفره مترو حومه به‬ ‫تهران ‪ ۲۰۰‬تومان افزایش می یابد ‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین‬ ‫اساس بلیت ‪ ۱۲۰۰‬تومانی سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۷۰۰‬تومان‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬تغییر می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بلیت تک سفره هشتگرد که ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتر است ‪ ۵۰۰۰‬تومان تعیین شده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بلیت مترو فــرودگاه امام خمینی (ره) به دلیل کم‬ ‫بودن تعداد مســافرانش همان ‪ ۹۰۰۰‬تومان باقی‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این افزایش ‪ ۲۵‬درصدی برای‬ ‫نرخ اتوبوس و مینی بوس نیز در نظر گرفته شــده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین اساس نرخ اتوبوس و مینی بوس‬ ‫نیز ‪ ۲۵‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کرایه انواع تاکسی و سرویس مدرسه‬ ‫نیز تا ســقف ‪ ۲۵‬درصد افزایــش می یابد و در این‬ ‫قسمت کلمه «تا ســقف» مد نظر قرار دادیم تا در‬ ‫نکردیم و حاال جالب است که شورای شهر می خواهد‬ ‫بــرای یک خط ناایمن نرخ بلیــت تعیین کند و ما‬ ‫غیرمستقیم مسئولیت اش را قبول کردیم و اگر هر‬ ‫اتفاقی در این خط بیفتد مسئولیت اش با ما است که‬ ‫بلیت اش را گرفتیم‪.‬‬ ‫در ادامه علیخانی افزود‪ :‬سال قبل ما براساس نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را تعیین کردیم‬ ‫حیــن اجرا بــرای تعیین کرایه خطــوط مختلف‬ ‫دست شان باز باشد‪.‬‬ ‫در ادامه بهــاره اروین با انتقــاد از افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصدی نرخ کرایه گفت‪ :‬در قانون امده اســت که‬ ‫شــهرداری ها می توانند افزایش نرخ شان براساس‬ ‫تورم اعالمی از ســوی دستگاه های مسئول باشد و‬ ‫اینکه ما یک عددی را ثابت انتخاب کنیم درســت‬ ‫نیست‪ .‬شاید سال اینده قیمت ها افزایش یابد و این‬ ‫قیمت های جدید صرف نکند و اگر بر اســاس نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬نرخ را تعیین کنیم‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬من پیش از ایــن در مورد وضعیت‬ ‫ناایمنی متروی هشتگرد به شهردار تذکر دادم و او‬ ‫هم در پاسخ به من نوشت که مسئولیت سفر با مترو‬ ‫هشتگرد را شهرداری تهران قبول نکرده و اعالم کرد‬ ‫که نشان به ان نشانی که نرخ بلیت اش را ما مشخص‬ ‫و دیدید که رفت و برگشت الیحه زیاد شد و در کار‬ ‫اجرایــی به مشــکل برخوردیم و نهایتــا دولت و‬ ‫فرمانداری سقف ‪ ۲۵‬درصد را تعیین کردند و ما هم‬ ‫برای عدم برخورد با مشکل این عدد را تعیین کردیم‪.‬‬ ‫محسن هاشمی نیز در واکنش به صحبت های اروین‬ ‫گفت‪ :‬مشکل مترو هشتگرد در حال رفع شدن است‬ ‫و سینگنالینگ ان درست خواهد شد‪.‬‬ ‫نهایتا اعضای شــورای شــهر تهران به گزارش‬ ‫کمیسیون حمل و نقل شــورای شهر در خصوص‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی نرخ کرایه انواع وسایل حمل و‬ ‫نقل عمومی برای سال اینده رای مثبت دادند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی پایتخت‬ ‫پس از تصویب در شورای شهر تهران در فرمانداری‬ ‫تهران بررسی شده و در صورت تصویب فرمانداری‬ ‫برای سال اینده اجرایی می شود‪.‬‬ ‫ایجادمسیرطبیعتدرپایتخت‬ ‫اعضای شورای شهر تهران به ایجاد یک مسیر‬ ‫طبیعت در تهران رای مثبت دادند‪.‬‬ ‫اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح امروز‬ ‫شــورای شهر تهران به بررســی ادامه تبصره های‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۹‬شــهرداری تهران پرداختند که‬ ‫پس از تصویب کلیه تبصره ها‪ ،‬محمد ساالری با ارائه‬ ‫یک تبصره الحاقی پیشــنهاد کرد که شــهرداری‬ ‫تهران مکلف است نسبت به ایجاد پیاده راه هوایی‬ ‫موســوم به مســیر طبیعت از اراضی عباس اباد تا‬ ‫رسالت و امتداد ان تا برج میالد و بوستان پردیسان‬ ‫از محل درامدهای مجتمع های ایستگاهی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫برخی از اعضای شــورای شــهر تهــران با این‬ ‫پیشنهاد مخالفت کردند؛ اما محسن هاشمی اجازه‬ ‫گفت وگو بــه ان ها را نداد و گفت‪ :‬در جلســه در‬ ‫خصوص این موضوعات صحبت کردیم و نمی شود‬ ‫که مجددا بخواهید صحبت هایتان را تکرار کنید‪.‬‬ ‫ســاالری در واکنش به مخالفت برخی از اعضا‬ ‫مجددا پیشنهاد داد که این مسیر طبیعت از محل‬ ‫جذب مشارکت عمومی و خصوصی و نه درامدهای‬ ‫حاصله از مجتمع های ایستگاهی ساخته شود‪.‬‬ ‫نهایتا اعضای شــورای شــهر تهران با تبصره‬ ‫الحاقی مورد پیشنهاد ساالری مبنی بر ایجاد یک‬ ‫مسیر طبیعت با اتکا به جذب مشارکت رای مثبت‬ ‫دادنــد‪ .‬در ادامه ناهید خداکرمــی رئیس کمیته‬ ‫ســامت نیز با ارائه یک پیشنهاد گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه از ســال اینده تمامی برنامه های شهرداری‬ ‫معطوف به پروژه تهران ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫می شــود که شهرداری مکلف اســت ردیف های‬ ‫اعتباری کمک به ‪NGO‬هــا و‪ ...‬را در چارچوب‬ ‫رویداد تهران ‪ ۱۴۰۰‬هزینه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان مثال اگر شهرداری به خانه‬ ‫موسیقی‪ ،‬خانه هنرمندان و سایر ‪NGO‬ها و سایر‬ ‫نهادهای دولتی و غیردولتی کمک می کند باید این‬ ‫کمک در راستای پروژه تهران ‪ ۱۴۰۰‬باشد‪.‬‬ ‫در ادامه حســن رسولی با بیان اینکه در الیحه‬ ‫شهرداری تهران ‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای کمک به‬ ‫اقشار مختلف در نظر گرفته شده بود اما با پیگیری‬ ‫و تالش های حق شــناس این ردیــف صددرصد‬ ‫افزایش یافت و به عدد ‪ ۴۰‬میلیارد تومان رســید‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اینکه ما صرفا به نهادهایی کمک کنیم که‬ ‫در راستای اهداف ما هستند‪ ،‬شهر را قفل می کند‬ ‫چرا که کمک بــه برخی نهادها همچون کمک به‬ ‫مساجد جزو تعهدات شهرداری است‪.‬‬ ‫در ادامــه محمدجــواد حق شــناس رئیــس‬ ‫کمیســیون فرهنگی نیز با انتقاد از این پیشنهاد‬ ‫گفت‪ :‬مگر می شــود تنها بــه ‪NGO‬هایی کمک‬ ‫کنیم که در راستای اهداف ما باشند؟ اصال جنس‬ ‫فعالیت برخی از این نهادها با شهرداری سنخیتی‬ ‫ندارد‪ .‬در ادامه بهاره ارویــن نیز با تاکید بر اینکه‬ ‫کمک های شــهرداری به نهادهــای مختلف باید‬ ‫هدفمند شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته گاها دیده شده که‬ ‫یک نهاد غیردولتی در حــال فعالیت بوده و اتفاقا‬ ‫مســیر خوبی را هم طــی می کرده اما بــه ناگاه‬ ‫بودجه های این چنینی در قالب کمک موجب بروز‬ ‫اختالف بین ان ها شده است و کل سیستم را بهم‬ ‫می ریزد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما می خواهیم یک رویداد بزرگ تحت‬ ‫عنــوان تهــران ‪ ۱۴۰۰‬برگــزار کنیم پــس باید‬ ‫کمک هایمان نیز هدفمند باشد و این خواسته ای‬ ‫معقول است‪.‬‬ ‫پیشــنهاد خداکرمی در خصــوص تکلیف به‬ ‫شهرداری مبنی بر صرف ردیف های اعتباری کمک‬ ‫به نهادها در چارچــوب رویداد تهران ‪ ۱۴۰۰‬رای‬ ‫نیاورد‪.‬در ادامه حسن رسولی با بیان اینکه در الیحه‬ ‫شهرداری تهران ‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای کمک به‬ ‫اقشار مختلف در نظر گرفته شده بود اما با پیگیری‬ ‫و تالش های حق شــناس این ردیــف صددرصد‬ ‫افزایش یافت و به عدد ‪ ۴۰‬میلیارد تومان رســید‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اینکه ما صرفا به نهادهایی کمک کنیم که‬ ‫در راستای اهداف ما هستند‪ ،‬شهر را قفل می کند‬ ‫چرا که کمک بــه برخی نهادها همچون کمک به‬ ‫مساجد جزو تعهدات شهرداری است‪.‬‬ ‫در ادامــه محمدجــواد حق شــناس رئیــس‬ ‫کمیســیون فرهنگی نیز با انتقاد از این پیشنهاد‬ ‫گفت‪ :‬مگر می شــود تنها بــه ‪NGO‬هایی کمک‬ ‫کنیم که در راستای اهداف ما باشند؟ اصال جنس‬ ‫فعالیت برخی از این نهادها با شهرداری سنخیتی‬ ‫نــدارد‪ .‬در ادامه محمدجواد حق شــناس رئیس‬ ‫کمیســیون فرهنگی نیز با انتقاد از این پیشنهاد‬ ‫گفت‪ :‬مگر می شــود تنها بــه ‪NGO‬هایی کمک‬ ‫کنیم که در راستای اهداف ما باشند؟ اصال جنس‬ ‫فعالیت برخی از این نهادها با شهرداری سنخیتی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران‪:‬‬ ‫پاکبان ها هم در معرض خطرند‪ ،‬پسماندهای بهداشتی را در شهر رها نکنید‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫تهران با تاکید بر لزوم همکاری شهروندان برای عدم‬ ‫رهاسازی پسماند اقالم بهداشتی در سطح شهر در‬ ‫عین حال از انها خواست که اقالم بهداشتی مصرفی‬ ‫همانند دستکش و ماسک را در خیابان ها رها نکنند‪.‬‬ ‫صدرالدین علیپور در تشــریح روند جمع اوری‬ ‫زباله های سطح شهر‪ ،‬بیمارستان ها و اقالم بهداشتی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با شــیوع ویروس کرونا در کشــور در بخش‬ ‫پسماند خشک وتفکیک هایی که در سطح مناطق‬ ‫انجام می دادیم به دنبال پروتکل های وزارت بهداشت‬ ‫بودیم‪ ،‬اما دستورالعمل جدیدی به ما ارائه نشد‪ ،‬لذا‬ ‫خودمان جســت و جو و مکاتباتی انجــام دادیم و‬ ‫مشــاهده کردیم در چین و در شرایط فعلی بحث‬ ‫تفکیــک خانگی را متوقف کردنــد؛ چرا که امکان‬ ‫مخلوط شــدن پســماند عفونی خانه ها با ســایر‬ ‫پسماندها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این ترتیب تفکیک را متوقف کردیم؛‬ ‫تمامی پســماندهای جمع اوری شده برای دفن به‬ ‫مجموعه ارادکوه می روند‪ ،‬در حال حاضر باید بیش‬ ‫از ‪ 6‬هزار تن زباله همگی دفن شوند که برای ماشین‬ ‫االت و پشتیبانی کار سنگینی محسوب می شود‪ ،‬اما‬ ‫خواستیم ریسک نکنیم و کم خطرترین کاری که در‬ ‫این شرایط می توان انجام داد را محقق کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای پسماندهای پزشکی نیز تالش‬ ‫کردیم ناوگان را در این حوزه افزایش دهیم و در زمان‬ ‫کمتری این پسماندها را جمع اوری کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫برایبیمارستان هایایزولهومخصوصبیمارانکرونا‬ ‫ماشین االت جداگانه قرار دادیم و در مرکز دفن اراد‬ ‫کوه نیــز محل جداگانه ای را پیش بینی کردیم تا با‬ ‫عمق و اهک پاشی بیشتر و در شرایط ایزوله بهتر دفن‬ ‫این زباله ها انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫تهران تاکیــد کرد‪ :‬در برخی کشــورهای درگیر‬ ‫ویروس کرونا پســماندهای پزشــکی برای مدتی‬ ‫قرنطینه می شوند و در برخی بیمارستان ها از طریق‬ ‫زباله سوز این پسماندها امحا می شود تا از جابجایی‬ ‫انها جلوگیری شــود‪ ،‬اما با توجه به این که ما این‬ ‫شرایط را نداریم تاکید کرده ایم که این پسماندها‬ ‫در بســته بندی های با پوشش کامل تر و بهتر قرار‬ ‫گیرنــد و کارگــران ما نیــز بــرای جابجایی این‬ ‫پســماندها پوشش کاملی داشــته باشند ناوگان‬ ‫خودرویی را افزایش دادیم و برای بیمارستان های‬ ‫ایزوله نیز از جمع اوری تا دفن شــیوه متفاوتی را‬ ‫مدنظر قرار دادیم‪.‬‬ ‫وی خطاب به شــهروندان درخواست کرد‪ :‬افراد‬ ‫اقالم بهداشتی مصرفی همانند دستکش و ماسک را‬ ‫در خیابان ها رها نکنند؛ چرا که پاک بانها به صورت‬ ‫مســتقیم با این موارد مواجهه دارند و این موضوع‬ ‫تبدیل به فضایی برای انتقال بیماری به این کارگران‬ ‫و افزایش مبتالیان به ویروس کرونا خواهد شد‪.‬‬ ‫علیپور تاکید کرد‪ :‬ما پیگیر هستیم که از طریق‬ ‫شــهرداران مناطق تمامی کارگرانــی که در حوزه‬ ‫خدمات شهری کار می کنند تجهیزات بهداشتی در‬ ‫اختیار انها قرار گیرد و مجهز باشند و به طور روزانه‬ ‫حداقل دو بار محل اسکان کارگری انها ضدعفونی‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین باهماهنگی دادستانی و نیروی‬ ‫انتظامی افرادی که احیانا ممکن است جدا از حوزه‬ ‫پیمانکاری نسبت به تفکیک زباله ها در مخازن اقدام‬ ‫کنند از این کار انها جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شواهد و اطالعات حاکی از ان است که‬ ‫واگیری این بیماری چندین برابر بیماری هایی شبیه‬ ‫ســارس‪ ،‬ابوال و انفلوانزای است و ‪ ١۴‬هزار پاکبان و‬ ‫حدود ‪ ٢‬تا‪ ٣‬هزار نیروی تفکیک پســماند خشک با‬ ‫توجه به حجم ماسک و دستکش های رها سازی شده‬ ‫در سطح خیابان بیش از همه در معرض خطر هستند‬ ‫و از انجا که ماندگاری ویروس در سطوح الوده تا یک‬ ‫هفته ادامه دار است‪ ،‬در گام اول به پیمانکاران ابالغ‬ ‫شــده تا دستکش و ماســک و تجهیزات الزم را در‬ ‫اختیار نیروهای پاکبان قرار دهند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫مهارکرونابارعایت‪ ۵‬اصلساده‬ ‫عضوکمیتهکشوریبیماری هایعفونیوزارتبهداشت‪،‬‬ ‫درمانواموزشپزشکیگفت‪:‬مهمتریناقدامبرایمهارکرونا‬ ‫رعایت این پنج اصل اســت‪ ،‬دست دادن و روبوسی را کنار‬ ‫بگذاریم‪ ،‬هنگام بیماری در خانه بمانیم‪ ،‬اصول بهداشــتی‬ ‫عطسه و ســرفه را رعایت کنیم‪ ،‬در مترو و اتوبوس و مراکز‬ ‫درمانیماسکبزنیموبیمارانمشکوکبهکروناراجداسازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مینو محرز افزود‪ :‬بر اساس گزارش های موجود انتقال‬ ‫ویروس کرونا از قم شروع شده و با توجه به تردد و سفر مردم‬ ‫اکنونبهبسیاریازشهرهایکشورازجملهتهران‪،‬بابل‪،‬اراک‪،‬‬ ‫اصفهان‪،‬رشتوشهرهایدیگررسیدهوممکناستدرهمه‬ ‫شهرهایایرانوجودداشتهباشد‪.‬بنابراینمراقبتواموزش‬ ‫عمومیبرایکنترلاینبیمارییکضرورتجدیاستو‬ ‫باید کمپین اموزش همگانی در رسانه های کشور به طور‬ ‫جدیشکلبگیرد‪.‬‬ ‫مردمروشعطسهوسرفهرایادبگیرند‬ ‫ویگفت‪:‬همهمردمبایداتیکت(روش)درستعطسهو‬ ‫سرفهرایادبگیرندازجملهاینکههنگامعطسهوسرفهحتما‬ ‫ازدستمالاستفادهکنندودستمالمصرفشدهرادرسطل‬ ‫درداربیندازند‪،‬اگردستمالندارندازارنجاستفادهکنندوبه‬ ‫هیچ وجه عطسه و سرفه را در صورت دیگران انجام ندهند‪.‬‬ ‫انجاماتیکتسرفهوعطسهازماسکزدنبسیارمهمتراست‪.‬‬ ‫اســتفاده از ماسک برای همه مردم ضروری نیست و فقط‬ ‫افرادیکهازمتروواتوبوساستفادهمیکنندچونفاصلهانها‬ ‫نزدیکاستبایدماسکبزنند‪.‬ماسکمعمولیجراحیهم‬ ‫کافیاستونیازیبهماسکهایتخصصیان‪ ۹۵‬نیست‪.‬‬ ‫عضوکمیتهکشوریمبارزهبابیماریهایعفونیادامه‬ ‫داد‪ :‬اســتفاده از ماسک فقط برای پرســتاران و کارکنان‬ ‫بیمارستانی که با بیماران سر و کار دارند ضروری است و در‬ ‫شرایطیکهدرکشورباکمبودماسکمواجههستیم‪.‬نیازی‬ ‫به استفاده عمومی از ماسک وجود ندارد و چندان هم موثر‬ ‫نیست‪.‬مهمترازماسکرعایتعمومیاصولصحیحعطسه‬ ‫وسرفه‪،‬شستنمداومدستهاباابوصابونوپرهیزجدی‬ ‫همگانازدستدادنوروبوسیکردناستبهخصوصاینکه‬ ‫ایامعیدرادرپیشروداریموبایدبههمهمردماموزشدهیم‬ ‫که از دســت دادن و روبوسی کردن در دید و بازدیدها جدا‬ ‫خودداریکنند‪.‬‬ ‫شستندستهافراموشنشود‬ ‫محرز گفت‪ :‬توصیه اکید این است که حتما مردم از هر‬ ‫فرصتیبرایشستندستهاباابوصابوناستفادهکنندو‬ ‫انجــام این کار به خصوص قبل از غذا خوردن یک ضرورت‬ ‫بسیار مهم است و رسانه ها باید مدام این ضرورت را به مردم‬ ‫یاداوریکنند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬نکتهبسیارمهمدیگرایناستکهافرادبیمار‬ ‫هرنوعابتالبهبیماریتنفسیراجدیبگیرند‪.‬هنگامبیماری‬ ‫درخانهبمانندوازرفتنبهمدرسهوسرکارخودداریکنند‬ ‫ودرخانهنیزازماسکاستفادهکنند‪.‬‬ ‫احتمالابتالیکارگرانچینیدرقم‬ ‫محرزادامهداد‪:‬بههرحالاپیدمیویروسکرونادرکشور‬ ‫شروع شده و با توجه به ابتال چند نفر در قم که با چینی ها‬ ‫ارتباطنداشتهاند‪،‬معلوماستکهویروسکرونایجدیددر‬ ‫کشور چرخیده است و احتماال منشا این بیماری کارگران‬ ‫چینی بوده اند که در شهر قم کار می کنند و به چین تردد‬ ‫داشته اند وبهنظر می رسد ویروس چرخیده وبه افرادیکه‬ ‫اکنونشناساییشدهاندرسیدهاستوچوناینافرادضعیف‬ ‫تربودهاندبهعلتشدتبیماریبهبیمارستانامدهاند‪.‬‬ ‫بازارسیاهماسک‬ ‫ویگفت‪:‬نبایدمردمراوحشتزدهکرد‪.‬بایداموزشهای‬ ‫علمی و درست از طریق رسانه ها به مردم داده شود تا توجه‬ ‫بهشایعاتدرفضایمجازیفاصلهبگیرند‪.‬ازجملهاینکهمردم‬ ‫بایدبدانندکهنیازهمگانیبرایماسکوجودنداردودرصورت‬ ‫نیازنیزماسکمعمولیکفایتمیکند‪.‬اینتوصیهسازمان‬ ‫بهداشت جهانی هم هست اما متاسفانه بی توجهی به این‬ ‫مسالهبههجوممردمبرایخریدماسکوبازارسیاهانمنجر‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫وزارتبهداشتدرموردکروناکوتاهینکردهاست‬ ‫عضو کمیته کشــوری مبارزه با بیماری های عفونی‬ ‫وزارت بهداشت ادامه داد‪ :‬وزارت بهداشت در مورد بیماری‬ ‫کرونا کوتاهی نکرده است‪ .‬این دستگاه به صورت علمی‬ ‫کار خود را انجام می دهد و کار خود را بلد است از جمله‬ ‫اینکه اکنون اعــام کرده اند که تجمع و تردد در اماکن‬ ‫مذهبــی قم مدیریت شــود‪ .‬به هر حال ممکن اســت‬ ‫محدودیت هایی برای شناســایی یا اطالع رسانی زودتر‬ ‫بیماری وجود داشته باشد که در اختیار وزارت بهداشت‬ ‫نباشد اما اگر ارگانهای دیگر اجازه دهند و همکاری کنند‬ ‫وزارت بهداشت می تواند اپیدمی کرونا را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی در مــورد احتمال محدودیت در تردد ایرانیان به‬ ‫خارج از کشــور گفت‪ :‬فکر نمی کنم کشــورهای دیگر‬ ‫محدودیتی برای تردد ایرانیان ایجاد کنند‪ .‬در خبری که‬ ‫در فضای مجازی خواندم‪ ،‬امده بود که در کانادا یک ایرانی‬ ‫را که مشکوک به کرونا بود‪ ،‬قرنطینه کرده اند‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که در صورت شناسایی ایرانیان مشکوک به کرونا و‬ ‫بیمار حداکثر مدتی انان را قرنطینه می کنند و امیدوارم‬ ‫محدودیت تردد سفر به خارج برای ایرانیان به وجود نیاید‬ ‫زیرا اکثر کشــورها نیــز این محدودیت را بــرای اتباع‬ ‫کشورهایی که درگیر این بیماری هستند ایجاد نکرده اند‬ ‫و فقط محدودیت هایی برای اتباع کشور چین برقرار شده‬ ‫است‪.‬وی در مورد احتمال محدودیت در تردد ایرانیان به‬ ‫خارج از کشــور گفت‪ :‬فکر نمی کنم کشــورهای دیگر‬ ‫محدودیتی برای تردد ایرانیان ایجاد کنند‪ .‬در خبری که‬ ‫در فضای مجازی خواندم‪ ،‬امده بود که در کانادا یک ایرانی‬ ‫را که مشکوک به کرونا بود‪ ،‬قرنطینه کرده اند‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که در صورت شناسایی ایرانیان مشکوک به کرونا و‬ ‫بیمار حداکثر مدتی انان را قرنطینه می کنند و امیدوارم‬ ‫محدودیت تردد سفر به خارج برای ایرانیان به وجود نیاید‬ ‫زیرا اکثر کشــورها نیــز این محدودیت را بــرای اتباع‬ ‫کشورهایی که درگیر این بیماری هستند ایجاد نکرده اند‬ ‫و فقط محدودیت هایی برای اتباع کشور چین برقرار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه‪ ۱۴‬اسفند‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره‪4002‬‬ ‫نگاه‬ ‫مسکو به حسین روحانی اجازه ورود نداد‬ ‫درخواست ایران از فیفا برای تعویق‬ ‫در بازی های تیم ملی‬ ‫قرنطینه در فرودگاه بدون‬ ‫اب و غذا!‬ ‫فدراسیونفوتبالایرانوهشتکشوردیگراسیاییبهدلیل‬ ‫شیوعکروناخواهانبهتعویقافتادندیدارهایملیدرمرحله‬ ‫انتخابیجامجهانیشده اند‪.‬‬ ‫روزنامه «االتحاد امارات» امروز در خبر ویژه ای عنوان کرد‬ ‫که ‪ ۹‬کشور از این قاره در نامه ای به فدراسیون جهانی فوتبال‪،‬‬ ‫خواهانبهتعویقافتادنمرحلهانتخابیجامجهانیشدهاند‪.‬‬ ‫طبق اعالم این روزنامه‪ ،‬عالوه بر مالزی‪ ،‬کشورهای ایران‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬تایلند‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬گوام‪ ،‬سریالنکا و مغولستان‬ ‫خواهان تعویق در مسابقات ملی خود به خاطر شیوع ویروس‬ ‫کروناشدهاند‪.‬‬ ‫روزپنجشنبهاینهفتهوبعدازتشکیلکمیتهاضطرار‪،‬فیفا‬ ‫دربارهایندرخواستهاتصمیمگیریمیکند‪.‬‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران روزهای هفتم و دوازدهم فروردین‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بایــد در مرحله دوم انتخابی جام جهانی به ترتیب به‬ ‫مصافهنگکنگوکامبوجبرود؛ایندرحالیاستکههنگ‬ ‫کنگ اعالم کرده به ایران سفر نمی کند و رسانه های کامبوج‬ ‫هم شرایط سفر ایران به این کشور را دشوار دانسته اند‪.‬‬ ‫در جلسه دادگاه مهاجم پرسپولیس‬ ‫چه گذشت؟‬ ‫یکیازوکالیحاضردردادگاهمهاجمپرسپولیسخواهان‬ ‫دربازداشتماندن«انتونیاستوکس»شد‪.‬‬ ‫دادگاهانتونیاستوکسمهاجمتیمفوتبالپرسپولیسروز‬ ‫گذشته برگزار شد‪ .‬این بازیکن که بعد از ورود به لندن توسط‬ ‫پلیسبازداشتشدهبود‪،‬متهمبهنقضاحکامقبلیدادگاهخود‬ ‫و توهین به نامزدش است‪.‬‬ ‫استوکس فع ً‬ ‫ال با قید وثیقه ازاد شده و طبق ادعای سایت‬ ‫«دیلی میل» در تاریخ‪ ۲۸‬اوریل (‪ ۹‬اردیبهشت‪ )۹۹‬محاکمه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫درایندادگاه‪«،‬موراگمک لینتوک»وکیلمالیدرخواست‬ ‫کهاستوکسدربازداشتبماند‪.‬اوگفت‪:‬باتوجهبهادعاینقض‬ ‫مکررحکمدادگاه‪،‬قانونباتعیینوثیقهمخالفاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بهشاهدان(دادگاه)انامنیتیکهانتظارمیرود‪،‬‬ ‫دادهنشدهاستوبرایهمیناستوکسبایددربازداشتبماند‪.‬‬ ‫در ایــن دادگاه همچنین «مایکل گالن» (احتماالً وکیل‬ ‫استوکس»ازاینبازیکندفاعکردوگفتکهاینبازیکنقوانین‬ ‫را نقــض نکرده و ماجرا باید در دادگاه حل شــود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫استوکسیکفوتبالیستحرفهایاستوبههروثیقهایپایبند‬ ‫است‪.‬‬ ‫قانونی که در هیاهوی کرونا گم شد‬ ‫در چند روز اخیر اتفاقات عجیبی در ورزش کشورمان رخ‬ ‫دادهکهقانونمنعحضورپیشکسوتانراکامالنقضمی کند‪.‬‬ ‫درروزهاییکهبهدلیلشیوعویروسکروناوضعیتکشور‬ ‫کمی پیچیده شده و مجلس و سازمان بازرسی نیمه تعطیل‬ ‫هستند‪،‬اتفاقاتجالبیرخمی دهدکهخالفقانونمنعحضور‬ ‫پیشکسوتاناست‪.‬‬ ‫در چند روز اخیر علی فتح اهلل زاده که قبال گفته می شــد‬ ‫مشکلبازنشستگیداردسرپرستاستقاللشده‪،‬حمیدرضا‬ ‫گرشاسبیکهپارسالبهدلیلمشکلمشابهازپرسپولیسکنار‬ ‫گذاشته شده بود‪ ،‬مدیرعامل پیکان شده و قراخانلو در کمیته‬ ‫ملیالمپیکپستگرفتهاست‪.‬‬ ‫این تمام ماجرا نیست و ساکت هم کماکان در فدرسیون‬ ‫حاضر است و بهاروند هم می خواهد رییس فدراسیون فوتبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بــا ادامه وضع موجود باید شــاهد ادامــه حضور مدیران‬ ‫بازنشستهدرورزشکشورباشیم!‬ ‫کریم باقری‪ :‬هرکسی از مهندسی‬ ‫لیگ حرف می زند‪ ،‬سند ارائه کند‬ ‫مربیتیمفوتبالپرسپولیسمی گویدبرایمربی گریتیم‬ ‫ملیبااوصحبتشدهامادربارهاینموضوعباشگاهپرسپولیس‬ ‫بایدتصمیمبگیرد‪.‬‬ ‫کریم باقری درباره وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس اظهار‬ ‫کرد‪:‬نیمفصلدومبازی هایسختیداشتیمچونبایدبهمصاف‬ ‫تیم هایباالیجدولمی رفتیماماسعیکردیمبازی هایخوبی‬ ‫بهنمایشبگذاریمونتایجالزمراکسبکنیم‪.‬اززمانیکهاقای‬ ‫گل محمدیامدند‪،‬شرایطبهترشدهوتوانستیممقابلتیم های‬ ‫رقیب نتایج الزم را بگیریم‪ .‬االن هم در جدول فاصله خوبی با‬ ‫تیــم دوم داریم اما این دلیل نمی شــود که از االن خودمان را‬ ‫قهرمان بدانیم‪ .‬از االن نباید ساز قهرمانی بنوازیم چون‪٩‬بازی‬ ‫دیگر باقی مانده است و باید در ان ها هم نتایج الزم را بگیریم تا‬ ‫قهرمانشویم‪.‬‬ ‫وی درباره عملکرد خط دفاع پرسپولیس و اینکه انتقاداتی‬ ‫بهعملکردبرخیبازیکناندرکاردفاعیمطرحمی شد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫در همه تیم ها گاهی بازیکنان اشتباه می کنند و یا روز خوبی را‬ ‫پشــت ســر نمی گذارند‪ .‬گاهی تیم روز خوبی را پشت سر‬ ‫نمی گذارداماایندلیلنمی شودکهبگوییمانتیمکالضعیف‬ ‫کار می کنــد‪ .‬با این حال تمام بازیکنان پرســپولیس تالش‬ ‫می کنندبازیبهبازیپیشبروندونتایجخوبیکسبکنند‪.‬‬ ‫باقــری در بخش دیگری از صحبت هــای خود به نتایج‬ ‫پرسپولیس در لیگ قهرمانان اسیا اشاره کرد و گفت‪ :‬در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا همه تیم ها با قدرت ظاهر می شوند و کار واقعا‬ ‫سخت است‪ .‬ما شروع خوبی در این رقابت ها نداشتیم اما قطعا‬ ‫تالشمی کنیمتانتایجخوبیبگیریموازگروهصعودکنیم‪.‬باید‬ ‫بازی به بازی پیش برویم‪ .‬البته فعال که بازی ها لغو شده و اصال‬ ‫معلومنیستایابرگزارمی شودیاخیر‪.‬‬ ‫اهدای ‪ ۵‬تن ژل ضدعفونی به چین از طرف اللیگا‬ ‫اللیگایاسپانیا‪ ۵‬تنژلضدعفونیکنندهرابهشهرچینیووهاناهداخواهدکرد‪.‬‬ ‫بهگزارش‪، ESPN‬اللیگایاسپانیاپنجتنژلضدعفونیکنندهرابهشهرچینیووهاناهداخواهد‬ ‫کردتاعلیهویروسکرونامبارزهکند‪.‬ووهانشهریاستکهاینویروسازانجاشروعشدهاست‪.‬‬ ‫نمایندگانلیگاسپانیاهمچنینازتیمووهانچینبهعنواننشانههمبستگیبهمادریددعوتکردند‪.‬‬ ‫‪ FC‬ووهاندرژانویهوارداردوگاهتمریندراسپانیاشدامابهدلیلقرنطینهنتوانستبهوطنخودبازگردد‪.‬‬ ‫پیشازایناسپانیولتیماسپانیاییکهیکبازیکنچینیدرترکیبخوددارد‪،‬تعدادزیادیماسک‬ ‫پیشگیریرابرایشهروندانبهاینکشوراهداکردهبود‪.‬‬ ‫زیدان جدید هشت می پوشد‬ ‫سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه که به‬ ‫همراه تیمش عــازم رقابت های لیگ جهانی‬ ‫اتریش شده بود‪ ،‬علی رغم اینکه ‪ ۳‬ماه است به‬ ‫ایران نیامده‪ ،‬به بهانه مبارزه با کرونا اجازه ورود‬ ‫بهمسکورادریافتنکردوساعت هاستدراتاقی‬ ‫در فرودگاه مسکو بسر می برد‪.‬‬ ‫حسین روحانی در اینباره اظهار کرد‪ :‬با پایان‬ ‫رقابت های لیگ جهانی در اتریش عازم مسکو‬ ‫شــدیم اما ماموران فرودگاه مسکو از ورود من‬ ‫جلوگیــری کردند و در حال حاضر بیش از‪۱۰‬‬ ‫ساعت اســت که در یک محیط ‪ ۳۰‬متری در‬ ‫فرودگاه بدون هیچ اب و غذایی قرنطینه شده‬ ‫ام‪ .‬سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه افزود‪:‬‬ ‫من‪ ۳‬ماه اســت که اصال به ایران نیامده ام و ان‬ ‫موقع که ایران بودم هیچ بحثی درباره ویروس‬ ‫کرونا نبود‪ .‬در این ‪ ۳‬ماه در روســیه بودم اما هر‬ ‫چه به ان ها می گویم قبول نمی کنند‪.‬‬ ‫مربی سابق تیم ملی ایران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫روس ها می گویند به ما گفته اند به هیچ ایرانی‬ ‫از هر کجای دنیا اجازه ورود به خاک روسیه را‬ ‫ندهید‪ .‬برای ان ها جان شهروندانشان بیش از‬ ‫هــر چیز دیگری اهمیت دارد و اصال با اینگونه‬ ‫موارد شوخی ندارند و توصیه پذیر هم نیستند‪.‬‬ ‫شانس اوردم من را به ایران دیپورت نکردند و به‬ ‫منگفتندمیتوانیازهماناتریشکهبهمسکو‬ ‫امدی به همانجا یا هــر کجای دیگه بروی اما‬ ‫اجازه ورود به روسیه را نداری‪.‬‬ ‫وی درباره شرایطش در فرودگاه مسکو نیز‬ ‫گفت‪ :‬االن بیش از ‪ ۱۰‬ساعت است که در یک‬ ‫فضای حدودا ‪ ۳۰‬متری من را نگه داشته اند‪ .‬به‬ ‫انهاگفتم‪ ۱۲‬ساعتاستهیچچیزینخورده‬ ‫ام و خیلی گرسنه هستم اما اصال توجهی نمی‬ ‫کنندوهیچگونهخدماتیارائهنمیکنند‪.‬اینجا‬ ‫هیچ چیز در دسترس نیست‪ .‬در حقیقت بدون‬ ‫اب و غذا گیر افتاده ام و فعال بالتکلیف هستم‪.‬‬ ‫روحانیافزود‪:‬شرایطبگونهایاستکهحتی‬ ‫وقتی می خواهم از ســرویس بهداشــتی هم‬ ‫استفاده کنم یک مامور من را همراهی می کند‪.‬‬ ‫یک ایرانی دیگر نیز مثل من اجازه ورود نداشت‬ ‫و ‪ ۳‬شبانه روز در فرودگاه مسکو گیر افتاده بود‬ ‫تا اینکه دقایقی قبل مجبور شد به قرقیزستان‬ ‫برود‪ .‬روحانی در پاســخ به این ســوال که ایا‬ ‫مسئوالن فدراسیون کاراته روسیه اقدامی برای‬ ‫حل این مشــکل انجام داده اند یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رییس فدراسیون کاراته روسیه فردی بسیار با‬ ‫نفوذ در این کشور محسوب می شود تا جاییکه‬ ‫رابطه بسیار نزدیکی نیز با والدیمیر پوتین دارد‬ ‫اما اینجا قانون باالتر از هر چیزی اســت و نمی‬ ‫توان با پارتی بــازی کاری را پیش برد‪ .‬رییس‬ ‫فدراسیون شخصا با من تماس گرفت و از اتفاق‬ ‫پیش امده اظهار تاســف و عذرخواهی کرد و‬ ‫گفت چاره ای برای حل این مشکل پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کاراته روسیه در پاسخ به‬ ‫این سوال که با این اوصاف چه برنامه ای دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بــه احتمال زیاد به اســتونی می روم و‬ ‫فدراسیون روسیه در تالش است تا بلیط سفر به‬ ‫استونیرابرایمبگیرد‪،‬چراکهقصدداریمازچند‬ ‫روزدیگردراینکشوراردویخودرابرگزارکنیم‬ ‫و از انجــا عازم رقابت هــای قهرمانی اروپا در‬ ‫اذربایجان شویم‪ .‬اگر بلیط برای سفر به استونی‬ ‫مهیا نشــود به اتریش بازمی گردم‪ .‬از انجا که‬ ‫شانسی برای کسب سهمیه المپیک از طریق‬ ‫رنکینگ نداریم به اخرین مرحله رقابت های‬ ‫کســب ســهمیه در مراکش حضور نخواهیم‬ ‫داشــت و خود را برای حضــور در رقابت های‬ ‫قهرمانی اروپا اماده می کنیم‪ .‬هدف ما کسب‬ ‫سهمیه از رقابت های پاریس در اردیبهشت ماه‬ ‫سال اینده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫وزارتبهبرادرمجیدیمجوزنداد!‬ ‫هنوز بحث سرپرستی تیم استقالل تمام نشده است‪ .‬سعید رمضانی‬ ‫بعدازیکبارقهرواستعفابادرخواستمجیدیدوبارهماندوبهفعالیتش‬ ‫در این تیم ادامه داد‪ ،‬اما به نظر می رسد حضور او همچنان قطعی نیست‪.‬‬ ‫فرهادباسعیدرمضانیراحتاستودوستدارداوکارشراادامهدهد‬ ‫ولی باشگاه به عملکردش در همین ابتدای کار انتقاداتی دارد‪ .‬مجیدی‬ ‫ترجیح می دهد در صورت قطع همکاری با ســعید‪ ،‬فرزاد مجیدی را به‬ ‫عنوان سرپرست کنار دست خود ببیند‪ ،‬اما به نظر می رسد شرایط برای‬ ‫حضوراواص ً‬ ‫المهیانیست‪.‬‬ ‫یک منبع اگاه در استقالل فاش کرد وزارت ورزش موافق حضور برادر‬ ‫فرهاد روی نیمکت نیست و حتی این پیام را به سرمربی تیم هم داده اند‪.‬‬ ‫اینکه چرا وزارتخانه موافق نیست‪ ،‬سوالی است که خود ان ها باید پاسخ‬ ‫دهند‪.‬فرزادهمتمایلزیادیداردبهاستقاللبازگرددومخصوصاًدراین‬ ‫شرایطبهبرادرشکمککندولیباتوجهبهسدوزارتخانهبعیداستاین‬ ‫اتفاقرخدهد‪.‬استقاللی هابرایاینکههرتصمیمیبگیرندوزارتخانهرادر‬ ‫جریانمی گذارندوحداقلتااینلحظهحضوراحتمالیفرزادمنتفیشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موسویعضوسابقهیئتمدیرههمتاکیدداشتمظلومیسرپرست‬ ‫استقاللشودوحتیباسرمربیسابقاستقاللجلسه ایبرگزارکردهبود‪.‬‬ ‫در ان جلسه به مشکالت مجیدی و مظلومی هم اشاره شد‪ ،‬اما موسوی‬ ‫گفته بود این مسئله را خودش حل و فصل خواهد کرد‪ .‬او رابطه خوبی با‬ ‫فرهاد داشت‪ ،‬اما در چشم به هم زدنی این رابطه هم بد شد تا ک ً‬ ‫ال حضور‬ ‫پرویزمظلومیروینیمکتابی هامنتفیشود‪.‬‬ ‫سرمربیوالیبالبانوانکاشان‪:‬موافقاعالمتیمقهرماننبودم‬ ‫سرمربی تیم والیبال بانوان باریج اسانس کاشان می گوید با تصمیم‬ ‫فدراسیونمبنیبراعالمتیمقهرمانموافقنبودهاست‪.‬‬ ‫فدراسیون والیبال پس از انکه مسابقات لیگ بانوان را به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا لغو کرد‪ ،‬روز گذشــته رده بندی تیم ها را اعالم کرد‪ .‬بر این‬ ‫اساسسایپادرجایگاهنخستوبهعنوانقهرمانمعرفیشد‪.‬علیفتاحی‪،‬‬ ‫دبیر فدراسیون والیبال در مورد اعالم رده بندی تیم ها به ایسنا گفت که‬ ‫سایرتیم هامخالفتواعتراضینداشتند‪.‬‬ ‫الکالسیکوباتمامجذابیت هایشبهپایانرسیدوقابماندگارازایندیداردستهایباالرفتهبازیکن‬ ‫المانیرئاللحظهارسالپاسگلاولاست‪.‬‬ ‫یوهانکرایفاورااین چنینتوصیفکردهاست‪«:‬اوهمهکارهاراعالیانجاممی دهد‪،‬سرعتپاس های‬ ‫اوعالیاستوهمیشههمه چیزرازیرنظردارد‪.‬اوتقریباًبازیکنکاملیاست‪».‬‬ ‫صحبتازنهمینالمانیتاریخباشگاهرئالمادریداستکهشایدبه اندازهتمامیان هادراینتیمافتخار‬ ‫به دست اورده است‪ .‬اگر می خواهید تفاوت روند حرکتی کهکشانی ها را در حضور و یا عدم حضورش را‬ ‫متوجهشویدالزمنیستجایدوریبرویم‪.‬کافیاستبهدوبازیاخررئالیکیدربرابرمنسیتیودیگری‬ ‫درنبردیبهنامالکالسیکوتوجهکنید‪.‬‬ ‫باید بپذیریم که کروس شبیه هیچ کسی نیست‪ ،‬این بدان معنی است که برای یافتن جانشینی در‬ ‫قواره هایاوبایدمدت هاصبرکنید‪.‬‬ ‫واکنش هالند به حضورش در رئال‬ ‫مهاجمجدیدبوروسیادورتموندبهاحتمالحضورشدررئالمادریدواکنشنشانداد‪.‬اوهمچنیناز‬ ‫زالتانابراهیموویچبهعنوانالگویبزرگخودیادکرد‪.‬‬ ‫ارلینگهالندخریدزمستانیبوروسیادورتموندبودکهعملکردیخیرهکنندهدراینتیمداشتهاست‪.‬‬ ‫این مهاجم نروژی در همان دیدار نخست حضورش در دورتموند که به عنوان بازیکن جایگزین در‬ ‫دقیقه‪ ۵۷‬بهمیدانرفتموفقبههتتریکشد‪.‬اورکوردهایزیادیرابهنامخودبهثبترساندهوعملکرد‬ ‫درخشانشباعثشدهتاحتیخبرهاییدربارهعالقهباشگاهرئالمادریدبهجذباوبهگوشبرسد‪.‬‬ ‫رسانههایاسپانیاییاخیرانوشتندکهرئالبا‪۷۵‬میلیونیوروبهدنبالجذبمهاجم‪۱۹‬سالهدورتموند‬ ‫است‪.‬‬ ‫هالنددربارهاحتمالحضوردررئالمادریدگفت‪:‬اینبسیارخوباستکهباشگاههایبزرگبهدنبال‬ ‫جذبمنهستندچراکهنشانمی دهدکهمنخوبکارمیکنم‪.‬‬ ‫او درباره الگوی بزرگ خود گفت‪ :‬از دوران کودکی به زالتان عالقه زیادی داشتم و او الگوی من است‪.‬‬ ‫اینکهزالتاننگاهیمتفاوتداردبرایمنزیبااست‪.‬تفکراتاورادوستدارم‪.‬براینباورهستمکههمواره‬ ‫بهاعتمادبهنفسیکهزالتانداردنیازدارم‪.‬‬ ‫ستاره جوان سیتی در رویای دعوت به تیم ملی انگلیس‬ ‫فیلفودنامیدواراستبتواندباعملکردخوبدرادامهفصلبهتیمملیفوتبالانگلیسدعوتشود‪.‬‬ ‫فیل فودن‪ ،‬یکی از ستاره های سیتی بوده است که فراز و نشیب کمی داشته است و در طول یکی دو‬ ‫سالاخیرخودرابهعنوانبازیکنثابتسیتیمطرحکردهاست‪.‬‬ ‫اودربازیدرفینالجاماتحادیهبهعنوانبهترینبازیکنزمینانتخابشدواکنوندررویایدعوتبه‬ ‫تیمملیانگلیساست‪.‬اوتوانستپاسگلسرخیواگوئرورادرایندیداربرایاوفراهمکندودرطولبازی‬ ‫نیزنمایشخوبیازخودارائهداد‪.‬‬ ‫اواخرهمینماهگرتساوتگیتفهرستتیمملیانگلیسرابرایبازی هایدوستانهمقابلایتالیاو‬ ‫یداندکهدراینفهرستحضورداشته‬ ‫دانمارکاعالمخواهدکردوفودنخودشرابهطورجدیمحتملم ‬ ‫باشد‪ .‬البته ساوت گیت کار اسانی برای دعوت از ستاره های خط میانی انگلیس ندارد‪ .‬این مربی جوان‬ ‫بازیکنانزیادیدرخطمیانیداردکهتواناییباالییبرایبازیدرتیمملیانگلیسدارندکهازانجمله‬ ‫می توانبهجکگرلیش‪،‬جیمزمادیسون‪،‬میسونمونت‪،‬جیدونسانچووکالومهادسون‪-‬اودویاشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فودندربارهشانیخودبرایحضوردرتیمملیانگلیسگفت‪:‬خیلیدوستدارمبهتیمملیکشورم‬ ‫برایاینبازی هادعوتشوم‪،‬امابازیکنانخوبزیادیهستندومی دانمکاراسانیندارمواگردعوتنشوم‬ ‫ناراحتنمی شوم‪.‬امیدوارمگرتبازیمنراپسندیدهباشدومنرابهتیمملیدعوتکند‪.‬‬ ‫اودرادامهگفت‪:‬بازیدرفینالجاماتحادیهبهترینتجربهبرایمنبود‪،‬بازیدرفینالمهماست‪.‬این‬ ‫یکرویابرایمنبودکهبهواقعیتپیوستوتوانستمدرومبلینیزبازیکنم‪.‬وقتیبزرگمی شوید‪،‬رویای‬ ‫بازیدرومبلیداریدومنبهانرسیدم‪.‬‬ ‫استوکس‪١۵٠‬هزار یورو گرفت و پرسپولیس را قال گذاشت‬ ‫مهاجمایرلندیپرسپولیسدرزمانامضایقراردادخود‪ ۶٠،‬درصددستمزدشرادریافتکردهاست‪.‬‬ ‫لوانتقاالتنیمفصل‪،‬انتونیاستوکسایرانیباسروصدایزیادیبهپرسپولیسپیوستتابلکه‬ ‫در نق ‬ ‫سبهگوش‬ ‫بتواندمشکالتاینتیمرادرخطحملهبرطرفکند‪.‬درروزهاییکهخبرتوافقاوباپرسپولی ‬ ‫می رسید‪،‬اینمهاجمحدود‪ ١٠‬روزدردوبیمنتظرماندتامبلغپیشقرارداددرخواستی اشتامینشود‬ ‫و سپس قرارداد خود را به امضا برساند‪ .‬اما مبلغ درخواستی استوکس در زمان عقد قرارداد چقدر بود که‬ ‫تامینانبهچندروزیزماننیازداشت؟‬ ‫منابعاگاهدرباشگاهپرسپولیسبهایسنااطالعدادند‪،‬انتونیاستوکسقراردادحدود‪٢۵٠‬هزاریورویی‬ ‫برایششماهباپرسپولیسمنعقدکردهکهودرزمانامضایاینقرارداد‪ ١۵٠‬هزاریورومعادل‪ ۶٠‬درصد‬ ‫قراردادشرادریافتمی کند‪.‬البتهمانندسایرقراردادها‪،‬برایاستوکسهماپشن هایجالبیایجادمی شود‬ ‫کهدرصورتمحققشدنان ها‪،‬مبلغقراردادبهحدود‪ ٣۵٠‬هزاریورومی رسد‪.‬‬ ‫با وجود این که پرسپولیسی ها به تعهدات خود در قبال استکوس عمل و حتی بیش تر از عرف‪،‬‬ ‫پیش قرارداد به او پرداخت کردند اما این مهاجم ایرلندی که همراه تیم به دوبی سفر کرده بود‪ ،‬دیگر‬ ‫به ایران بازنگشت و بعد از چند روز هم خبر بازداشت او در لندن منتشر شد‪ .‬با این حال پرسپولیسی ها‬ ‫مدعی هستند قرارداد بسیار حرفه ای با او منعقد کرده اند و بر اساس ان می توانند برای غیبت در هر‬ ‫بازی ‪ ۵۰‬هزار یورو و غیبت در هر جلسه تمرین‪ ۳ ،‬هزار یورو استوکس را جریمه کنند‪.‬‬ ‫با این حال باید دید اگر استوکس دیگر به ایران بازنگردد‪ ،‬پرسپولیسی ها چطور می توانند جرایم‬ ‫ذکر شده را اعمال کنند و البته با توجه به پیش قرارداد سنگینی که پرداخت کرده اند‪ ،‬از چه طریقی‬ ‫ل و انتقاالت نیم فصل‪ ،‬انتونی استوکس ایرانی با‬ ‫می خواهند ضرر و زیان باشگاه را‪ ،‬جبران کنند‪ .‬در نق ‬ ‫سرو صدای زیادی به پرسپولیس پیوست تا بلکه بتواند مشکالت این تیم را در خط حمله برطرف کند‪.‬‬ ‫سبهگوشمی رسید‪،‬اینمهاجمحدود‪ ١٠‬روزدردوبیمنتظر‬ ‫درروزهاییکهخبرتوافقاوباپرسپولی ‬ ‫ماند تا مبلغ پیش قرارداد درخواستی اش تامین شود و سپس قرارداد خود را به امضا برساند‪ .‬اما مبلغ‬ ‫درخواستی استوکس در زمان عقد قرارداد چقدر بود که تامین ان به چند روزی زمان نیاز داشت؟‬ ‫منابع اگاه در باشگاه پرسپولیس به ایسنا اطالع دادند‪ ،‬انتونی استوکس قرارداد حدود ‪٢۵٠‬هزار‬ ‫یورویی برای شش ماه با پرسپولیس منعقد کرده که و در زمان امضای این قرارداد ‪ ١۵٠‬هزار یورو‬ ‫معادل ‪ ۶٠‬درصد قراردادش را دریافت می کند‪ .‬البته مانند ســایر قراردادها‪ ،‬برای اســتوکس هم‬ ‫اپشن های جالبی ایجاد می شود که در صورت محقق شدن ان ها‪ ،‬مبلغ قرارداد به حدود ‪ ٣۵٠‬هزار‬ ‫یورو می رسد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!