روزنامه صمت شماره 451 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 451

روزنامه صمت شماره 451

روزنامه صمت شماره 451

‫ایجاد موسسه مشترک پژوهشی برای اجرای مگاپروژه ها‬ ‫هر ایرانی‪ ،‬یک درخت‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 451‬پیاپی ‪ 32 1769‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫هر سال یک شهرک فناوری‬ ‫در برنامه ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫ایمنی؛ قربانی عملکرد‬ ‫جزیره ای‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫قاچاق‪ ،‬گمرک را هم وارد میدان کرد‬ ‫در ایام پایانی سال بازار میوه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار‬ ‫می ش��ود زیرا از یک س��و باید به حقوق مصرف کنندگان در این‬ ‫بازار توجه ش��ود و از سوی دیگر به حقوق باغداران و کشاورزان‪.‬‬ ‫ام��ا این روزها‪ ،‬بحث قاچاق میوه و تاکید رهبر معظم انقالب به‬ ‫اسالمی ایران نیز در روز پایانی هفته گذشته بخشنامه ای مبنی‬ ‫بر ممنوعیت ارسال میوه به مناطق ازاد تجاری صادر کرد‪.‬‬ ‫مقابل��ه با پدیده قاچاق موجب ش��ده تا ن��گاه جدی تری به این‬ ‫بازار شود و در این زمینه اقداماتی انجام شود‪ .‬گمرک جمهوری‬ ‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫حمایت دولت‪ ،‬الزمه انبوه سازی‬ ‫سلول های خورشیدی‬ ‫تعیین مسیر حرکت‬ ‫دالرهای ازاد شده‬ ‫انتقاد «خصوصی» ها‬ ‫از تامین اجتماعی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مدیریت تاوان شکست‬ ‫کاهش مصرف انرژی صنایع‬ ‫تمرکز بر «مزیت نسبی»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تقویت زیرساخت های صنعت داروسازی‬ ‫‪29‬‬ ‫جناب اقای مهندس‬ ‫سید مرتضی نیرومند اسکویی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫پذیرش مسئولیت جدید را صمیمانه تبریک می گویم و‬ ‫از خداوند متعال توفیق حضرتعالی را خواستارم ‪.‬‬ ‫کریم رحیمی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد ناب تبریز‬ ‫جناب اقای مهندس‬ ‫سید مرتضی نیرومند اسکویی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫از اینک��ه برای این مجموعه ارزش��مند مدیری توانمند‬ ‫انتخ��اب گردید خوش��حالیم‪ .‬ضم��ن تبری��ک برای تان‬ ‫توفیق در راه خدمت به نظام جمهوری اس�لامی ایران را‬ ‫خواستاریم‪.‬‬ ‫کرمانی زاده ـ سرپرستی روزنامه گسترش‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫جناب اقای مهندس‬ ‫سید مرتضی نیرومند اسکویی‬ ‫انتصاب شایسته ان مدیر توانمند را به سمت مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی تبریک گفته‬ ‫و توفیق روزافزون برای جنابعالی را خواستارم‪.‬‬ ‫حبیب ماهوتی‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز‬ ‫جناب اقای مهندس‬ ‫سید مرتضی نیرومند اسکویی‬ ‫انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اذربایجان ش��رقی تبری��ک عرض‬ ‫می نمایم‪.‬‬ ‫اسماعیل اکبرپور پایدار‬ ‫مدیرعامل شرکت خودروسازی اذهایتکس‬ ‫‪2‬‬ ‫امنیت لبنان را هدف گرفته اند‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون عربی افریقایی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬کسانی که حزب اهلل را تروریسم‬ ‫می خوانند خواسته و ناخواس��ته وحدت و امنیت لبنان را هدف قرار داده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حسین امیرعبداللهیان گفت‪ :‬تروریسم خواندن حزب اهلل‬ ‫ـ موثرترین جریان مقاومت ـ و بی توجهی به جنایات رژیم صهیونیستی‪ ،‬خطای‬ ‫جدیدی است که به نفع ثبات و امنیت منطقه نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یادداشت شنبه ها‬ ‫مدیریت تاوان شکست‬ ‫درگذشت عالم مجاهد و یار صادق انقالب‬ ‫رهبر معظ��م انقالب اس�لامی در پی درگذش��ت عالم‬ ‫مجاهد و یار صادق انقالب‪ ،‬ایت اهلل حاج شیخ عباس واعظ‬ ‫طبسی رحمه اهلل علیه‪ ،‬پیام تسلیتی صادر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫با تاسف و اندوه خبر درگذشت عالم مجاهد و یار صادق‬ ‫انقالب جناب حجه االس�لام و المسلمین اقای حاج شیخ‬ ‫عباس واعظ طبسی رحمه اهلل علیه را دریافت کردم‪ .‬ایشان‬ ‫برادری همدل و همزب��ان برای اینجانب و مریدی َصدیق‬ ‫ب��رای امام راحل و خدمتگزاری پایدار و س��ختکوش برای‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫«یک رهبر واقعی باید نحوه مدیریت شکست ها و ناکامی ها را بلد باشد‪».‬‬ ‫این جمله از عبدالکالم‪ ،‬رییس جمهوری کش��ور هند اس��ت که ‪ ۲۲‬مارس‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬در یک کنفرانس اقتصادی در فیالدلفیا بیان کرد‪.‬‬ ‫از او پرسیده شد‪ :‬ایا می توانید از بین تجربیات خودتان‪ ،‬مثالی بزنید درباره‬ ‫اینکه رهبران چگونه باید شکست ها را مدیریت کنند؟‬ ‫پاسخ عبدالکالم چنین بود‪:‬‬ ‫در س��ال ‪۱۹۷۳‬م من به عنوان مدیر پروژه پرتاب نخس��تین ماهواره هند‬ ‫برگزیده شدم‪ .‬هدف ما قرار دادن نخستین ماهواره هند به نام «روهینی» در‬ ‫جو زمین تا سال ‪۱۹۸۰‬م بود‪ .‬بودجه و نیروی انسانی کافی در اختیار من قرار‬ ‫داده شد و در عین حال‪ ،‬به طور شفاف و صریح به من گفته شد که باید حتما ‬ ‫تا س��ال ‪۱۹۸۰‬م ماهواره به فضا ارسال شود‪ .‬هزاران نفر در قالب سیستم های‬ ‫علمی و فنی برای رسیدن به این هدف همکاری می کردند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۹۷۹‬م‪ -‬فکر می کنم ماه اوت ‪ -‬بودکه ما فکر کردیم برای انجام‬ ‫کار اماده ش��ده ایم‪ .‬من به عنوان مدیر پ��روژه به مرکز کنترل پرتاب ماهواره‬ ‫رفتم‪ 4 .‬دقیقه قبل از پرتاب ماهواره‪ ،‬رایانه ش��روع به کنترل تمام مواردی که‬ ‫پیش بینی شده بود کرد‪ .‬یک دقیقه بعد‪ ،‬کامپیوتر برنامه پرتاب را متوقف کرد‬ ‫و اعالم کرد که بعضی از مولفه های کنترلی درست کار نمی کنند‪ .‬کارشناسان‬ ‫و خبرگان فن به من گفتند نگران نباشم‪ .‬انها همه محاسبات الزم را کرده اند‬ ‫و مشکلی نیست‪.‬‬ ‫م��ن با توجه به حرف انه��ا‪ ،‬کنترل سیس��تم را از «کامپیوتری» به حالت‬ ‫«دس��تی» تغییر دادم و دکمه پرتاب موشک را فشار دادم‪ .‬در مرحله نخست‪،‬‬ ‫همه چیز رو به راه بو د اما در مرحله دوم‪ ،‬مش��کلی پیش امد و به جای ان که‬ ‫ماهواره در ج و زمین قرار گیرد تمام سیستم موشکی در خلیج بنگال سقوط‬ ‫کرد‪ .‬این یک شکست بزرگ بود‪.‬‬ ‫ان روز‪ ،‬پروفس��ور داوان‪ ،‬رییس س��ازمان فضایی هن‪ ،‬از پیش ترتیب یک‬ ‫کنفران��س مطبوعات��ی را داده بود‪ .‬پرتاب در س��اعت ‪ ۷‬صبح بود و کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی که روزنامه نگارانی از سراسر جهان در ان حضور داشتند در ساعت‬ ‫‪ ۷‬و ‪ ۴۵‬دقیقه برگزار ش��د‪ .‬پروفس��ور داوان‪ ،‬خودش در کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫ش��رکت کرد و مسئولیت شکست را به عهده گرفت‪ .‬او گفت تیم پروژه بسیار‬ ‫سخت کار کرده اند اما هنوز از نظر فناوری به پشتیبانی بیشتری نیاز دارند‪ .‬او‬ ‫به نماینده های رسانه های گروهی اطمینان داد که سال بعد‪ ،‬تیم پروژه حتما‬ ‫موفق خواهد شد‪ .‬در واقع‪ ،‬من مدیر پروژه بودم و این شکست‪ ،‬تقصیر من بود‬ ‫اما او به عنوان رییس سازمان مسئولیتش را به عهده گرفت‪.‬‬ ‫سال بعد‪ ،‬در ژوئیه ‪ ،۱۹۸۰‬دوباره برنامه پرتاب ماهواره را ازمایش کردیم‪.‬‬ ‫ای��ن بار هم��ه چیز موفقیت امیز بود و تمام ملت هند غرق در افتخار ش��دند‪.‬‬ ‫دوباره‪ ،‬کنفرانس مطبوعاتی ترتیب یافته بود‪ .‬پروفسور داوان مرا کنار کشید‬ ‫و گفت‪« :‬امروز تو باید کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کنی‪».‬‬ ‫ان روز من درس بزرگی اموختم‪ .‬هنگامی که شکس��ت پیش امد‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان مس��ئولیت شکست را بر عهده گرفت و هنگامی که موفقیت حاصل‬ ‫شد‪ ،‬او افتخار ان را به تیم پروژه بخشید‪.‬‬ ‫بهترین درس مدیریتی که من فرا گرفتم از البه الی کتاب ها بیرون نیامده‬ ‫بلکه از این تجربه حاصل شده است‪.‬‬ ‫به ظاهر مقایسه کردن بدترین کار عالم و در عین حال بهترین راهی است‬ ‫که انس��ان در پیش روی ذهن دارد‪ .‬من همیش��ه مقایسه کردن را کار عبثی‬ ‫می دانم‪ ،‬اما در هر لحظه زندگی‪ ،‬ش��ما همه چیز را با هم مقایس��ه می کنید‪.‬‬ ‫هرجای عالم که باشید و هر چیزی را که ببینید با جهان ذهنی خود مقایسه‬ ‫می کنید‪.‬‬ ‫وقت��ی جم�لات رییس جمهور هن��د را می خوانم‪ ،‬شکس��ت و پیروزی در‬ ‫اتفاقات گوناگون را با مدیران خودی مقایسه می کنم و اه از نهادم برمی خیزد‪.‬‬ ‫هر وقت در س��رزمین اداری م��ن‪ ،‬اتفاق ناخوش��ایندی رخ می دهد همه‬ ‫مدیران روی در نقاب می کش��ند‪ ،‬به پستوها می روند و من کارمند را مسئول‬ ‫خرابکاری انجام ش��ده و پروژه شکست خورده می دانند و هر وقت به پیروزی‬ ‫دس��ت پی��دا می کنیم‪ ،‬ان را در عقل و دانش خود تص��ور می کنند‪ ،‬در مقابل‬ ‫دوربین ها و میکروفن ها خودستایی می کنند‪ ،‬از تصمیمات مدیریتی خویش‬ ‫ح��رف می زنن��د وگاهی هم برای خال��ی نبودن عریضه به ت�لاش همکاران‬ ‫اشاره ای گذرا می کنند‪.‬‬ ‫همیشه در هر سقوطی خلبان مقصر است و جعبه سیاه هم یا گم می شود یا‬ ‫رمز گشایی نمی شود‪ ،‬هرگز برج مراقبت و مدیریت های کالن و هواپیماهای‬ ‫فرس��وده مقصر نیستند‪ .‬در هر تصادفی فقط راننده است که خواب الود بوده‬ ‫و س��رعت غیرمجاز داشته است و عواملی مانند نداشتن جاده مناسب‪ ،‬عالئم‬ ‫راهنمایی‪ ،‬اتومبیل غیراس��تاندارد‪ ،‬معاینه فن��ی غیراصولی‪ ،‬نبودن پلیس و‬ ‫ده ها عامل دیگر دیده نمی شود‪.‬‬ ‫در حوادث ش��هری‪ ،‬کمبود ماش��ین اتش نشانی‪ ،‬دیر رس��یدن اورژانس‪،‬‬ ‫نب��ودن پلکان اضط��راری و ده ها موض��وع دیگر هرگز مورد کن��دوکاو قرار‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫وقتی پلی می ش��کند‪ ،‬تونلی فرو می ریزد‪ ،‬پاالیش��گاهی منفجر می شود‪،‬‬ ‫خیابانی را س��یل می برد‪ ،‬قطاری از ریل خارج می ش��ود‪ ،‬هواپیمایی سقوط‬ ‫می کند‪ ،‬بچه هایی در اس��تخر غرق می ش��وند‪ ،‬در بانکی اختالس می ش��ود‪،‬‬ ‫پروژه ای کالهبرداری می کند‪ ،‬س��اختمانی خراب می شود و صدها اتفاق ریز‬ ‫و درش��تی که در این سال ها رخ داده است‪ ،‬هرگز مسئولی را به یاد نمی اوریم‬ ‫که عذرخواهی کرده باش��د‪ ،‬استعفا داده باشد و مسئولیت شکست و ناکامی‬ ‫را قبول کرده باشد‪.‬‬ ‫همه می خواهند گن��اه را به گردن ضعیف ترین فرد پروژه بیندازند و مدال‬ ‫لیاقت‪ ،‬شجاعت و مدیریت را بر سینه خود نصب کنند‪.‬‬ ‫در حال��ی که شکس��ت و پیروزی‪ ،‬برادران تنی یکدیگر هس��تند‪ .‬موفقیت‬ ‫یک کار جمعی اس��ت‪ ،‬اما مسئولیت پذیرفتن شکست به طور قطع به گردن‬ ‫س��رمربی اس��ت‪ .‬از جهان بیاموزیم و تلخی شکس��ت ها را نیز مانند شیرینی‬ ‫پی��روزی قبول کنیم و مدیریت تاوان شکس��ت را از یک جایی و یک کس��ی‬ ‫اغاز کنیم‪.‬‬ ‫انق�لاب بودند‪ .‬از نخس��تین طلیعه های مب��ارزات نهضت‬ ‫اسالمی‪ ،‬مشهد مقدس شاهد حضور شجاعانه و اثرگذار این‬ ‫روحانی محترم در عرصه های پرخطر و قبول دشواری های‬ ‫ان ب��ود و این حضور صری��ح و صادقانه تا اخرین روزهای‬ ‫مبارزات ملت ایران ادامه یافت‪ .‬پس از انقالب‪ ،‬اعتماد امام‬ ‫بزرگوار به ایش��ان منشا کسب افتخار تولیت و خدمت به‬ ‫اس��تان مبارک رضوی علیه االف التحیه والس�لام شد و‬ ‫خدمات بی س��ابقه به این اس��تان مقدس با همت و عزم‬ ‫راسخ ایش��ان شکل گرفت و امید اس��ت که توجهات ان‬ ‫حضرت شامل حال این خدمتگزار با اخالص گردد‪ .‬موضع‬ ‫انقالبی و وفاداری به ارمان های نظام اس�لامی و مجاهدت‬ ‫تعرض به سفارت‪ ،‬ماجراجویی بود‬ ‫نه انقالبی گری‬ ‫دبی��ر ش��ورای عال��ی امنیت ملی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫«انقالبی گ��ری به معنای ماجراجویی نیس��ت» گفت‪:‬‬ ‫تس��خیر س��فارت امریکا اقدامی انقالبی بود اما تعرض‬ ‫به س��فارت عربستان‪ ،‬یک ماجراجویی بود و تشخیص‬ ‫مرز بین انقالبی گری و ماجراجویی‪ ،‬در بینش و بصیرت‬ ‫صحیح و نگاه به فرمایشات رهبری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دریابان علی شمخانی در یادواره‬ ‫گرامیداش��ت ش��هیدان باکری‪ ،‬با اش��اره به وصیتنامه‬ ‫ش��هید باکری که در ان یاداوری شده «اگر شبانه روز‬ ‫ش��کرگزار خدا باشیم که نعمت اس�لام و امام را به ما‬ ‫عنایت فرموده باز کم است و بایستی محتوای فرامین‬ ‫ام��ام را درک و عمل نماییم تا بلک��ه قدری از تکلیف‬ ‫خود را در ش��کرگزاری بجا اورده باشیم»‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با ترجیح منافع ملی بر خواس��ته های شخصی و‬ ‫جناحی‪ ،‬باید مطالبه رهبر معظم انقالب در شکل گیری‬ ‫مجل��س اینده با هدف پیش��رفت همه جانبه و درون زا‬ ‫پیگیری ش��ود‪ .‬نماینده رهبر معظم انقالب در شورای‬ ‫عالی امنی��ت ملی‪ ،‬مهم ترین رمز موفقی��ت و عبور از‬ ‫گردنه های دش��وار پیش روی نظ��ام را توجه به مقوله‬ ‫پیش��رفت درون زا دانس��ت و در ادام��ه ب��ا تجلیل از‬ ‫مش��ارکت گس��ترده مردم در انتخابات‪ ،‬این حضور را‬ ‫پش��توانه ق��درت و امنیت ملی کش��ور توصیف کرد و‬ ‫افزود‪ :‬مسئولیت پذیری و تعهد نمایندگان منتخب نیز‬ ‫مکمل و تقویت کننده امنیت و منافع ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس پیش��ین مرکز تحقیق��ات راهبردی نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬مهم ترین معضل جامعه امروز را تامین معیشت‬ ‫مردم دانست و تاکید کرد‪ :‬همه فارغ از هر نوع گرایش‬ ‫باید به فکر حل این مس��ئله باشند و بدین منظور باید‬ ‫با اجرای اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬ای��ران را در جایگاه عالی‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫در این مس��یر دش��وار که غالبا بدون تظاهر انجام گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬خود فصل دیگری از زندگ��ی این روحانی عالیقدر‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون با فقدان ایش��ان‪ ،‬اینجانب ب��رادر مهربان و‬ ‫همس��نگر دوران غربت و ش��دت پیش از انقالب و همکار‬ ‫س��ختکوش س��ال های پس از انقالب را از دست داده و از‬ ‫خداون��د رحیم پاداش شایس��ته و غفران و رضوان الهی را‬ ‫برای ایشان مسالت می کنم‪.‬‬ ‫مکرم و بازماندگان ایشان به ویژه همسر صبور‬ ‫به خاندان ّ‬ ‫و نیک اندیش و فرزندان محترم صمیمانه تس��لیت عرض‬ ‫می کنم و صبر و اجر برای انان مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫سید علی خامنه ای»‬ ‫حزب اهلل لبنان‬ ‫نماد مقاومت در برابر اشغال است‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن‬ ‫بیانیه ش��ورای همکاری خلیج فارس درباره تروریستی‬ ‫خواندن حزب اهلل لبنان گفت‪ :‬حزب اهلل لبنان با پایداری‬ ‫و استقامت در برابر رژیم صهیونیستی به نماد برجسته‬ ‫مقاومت در برابر اش��غال و نژادپرس��تی صهیونیس��م‬ ‫تبدیل شد‪ .‬به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه ای‬ ‫وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬حس��ین جابری انص��اری افزود‪:‬‬ ‫ح��زب اهلل لبنان؛ با پایداری و اس��تقامت در برابر رژیم‬ ‫صهیونیس��تی و همراهی همه جانبه ب��ا ملت مظلوم و‬ ‫جنبش مقاومت فلس��طین‪ ،‬به دهه ها رخوت و سستی‬ ‫در رویاروی��ی ب��ا اش��غالگران فلس��طین خاتم��ه داد‪،‬‬ ‫نخس��تین پیروزی بزرگ اعراب و مسلمانان در تاریخ‬ ‫منازعه ضد صهیونیس��تی را رقم زد و برای همیشه به‬ ‫نماد برجس��ته مقاومت در برابر اش��غال و نژادپرستی‬ ‫صهیونیسم تبدیل ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مخالفت برخی‬ ‫دولت های عرب با جنبش حزب اهلل که نماینده زنده و‬ ‫پرتالش ارمان های ماندگار امت اسالمی در زمینه نیل‬ ‫به استقالل‪ ،‬ازادی و عدالت‪ ،‬عزت‪ ،‬کرامت و رویارویی‬ ‫با ظلم و س��تم‪ ،‬اشغال‪ ،‬نژادپرستی و تروریسم نهادینه‬ ‫دولتی رژیم صهیونیستی و افراط گرایی و تروریسم کور‬ ‫تکفیری است‪ ،‬توجیه کننده هم صدایی و همنوایی این‬ ‫دولت ها با اش��غالگران فلسطین در تروریستی خواندن‬ ‫جنبش مقاومت لبنان نیس��ت‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬دولتمردانی که با فضاس��ازی‬ ‫و دروغ پراکنی و اعمال فش��ار ب��ه دولت های دیگر در‬ ‫پی صدور چنین موضع گیری هایی هس��تند‪ ،‬دانسته یا‬ ‫ندانسته علیه منافع کشورهای اسالمی عمل می کنند‪.‬‬ ‫ش��ورای همکاری خلیج فارس چهارش��نبه همه ارکان‬ ‫حزب اهلل را «س��ازمانی تروریستی» خواند و اعالم کرد‬ ‫که در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫حزب اهلل لبنان بیانیه اخیر ش��ورای هم��کاری خلیج فارس درباره قرار‬ ‫دادن نام این حزب در فهرس��ت «س��ازمان های تروریستی» را خصمانه‬ ‫خواند و ان را در زمینه خط مشی اسرائیل دانست‪.‬‬ ‫خمیس الجهیناوی‪ ،‬وزیر امور خارجه تونس تاکید کرد که کش��ورش‬ ‫حزب اهلل لبنان را سازمان تروریستی نمی داند‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغان‪ ،‬رییس جمهور ترکیه در استانه سفر نخست وزیر‬ ‫این کش��ور به تهران گفت‪ :‬امیدوارم جناب نخست وزیر با نتایج خیری از‬ ‫این سفر بازگردد‪.‬‬ ‫شورای امنیت در نشستی که پشت درهای بسته انجام شد ضمن ابراز‬ ‫نگرانی ش��دید نسبت به اوضاع وخیم انسانی در یمن از طرف های درگیر‬ ‫خواس��ت تا به قانون بین المللی بشر دوس��تانه پایبند بوده و از هدف قرار‬ ‫دادن غیرنظامیان اجتناب کنند‪.‬‬ ‫کیم جونگ اون ‪ ،‬دس��تور اماده باش کامل س�لاح های هس��ته ای این‬ ‫کشور را صادر کرد‪.‬‬ ‫پ��ارک گئون هی‪ ،‬رییس جمهوری کره جنوبی وعده داد که کش��ورش‬ ‫به هرگونه اقدام نظامی تحریک امیز از س��وی کره شمالی پاسخی کوبنده‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫به دنبال مخالفت شهروندان اوکیناوا با ساخت یک پایگاه هوایی جدید‬ ‫برای نظامیان امریکایی در این منطقه‪« ،‬ش��ینزو ابه» نخست وزیر ژاپن‪،‬‬ ‫دول��ت طرح یادش��ده را درحال حاضر متوقف کرده و ام��اده رایزنی های‬ ‫بیشتر در این باره است‪.‬‬ ‫انفجار خودروی بمب گذاری ش��ده و حمله راکتی در جنوب ش��رقی‬ ‫ترکیه دست کم ‪ 2‬کشته و ‪ 35‬زخمی بر جا گذاشت‪.‬‬ ‫نشس��ت وزیران خارجه گروه چهار نورماندی شامل روسیه‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫فرانس��ه و المان که در پاریس و برای حل و فصل مس��ائل شرق اوکراین‬ ‫برگزار شد‪ ،‬بدون نتیجه پایان یافت‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه امریکا از دیدار و گفت وگوی جان کری‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫این کشور با مارتین کوبلر‪ ،‬نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی و‬ ‫حمایت واشنگتن از نخست وزیر این کشور خبر داد‪.‬‬ ‫دو مقام امریکایی از لغو سفر جان کری‪ ،‬وزیر خارجه این کشور به کوبا‬ ‫عکس روز‬ ‫طرح «نذر و اهدای کتاب» به یاری گروهی از جوانان در تهران‬ ‫به منظور گفت وگو درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور خبر دادند‪.‬‬ ‫وزارت دف��اع امریکا(پنتاگون) خطر ناش��ی از فرم��ان اماده باش رهبر‬ ‫کره ش��مالی به ارتش این کش��ور را برای اس��تفاده بازدارنده از زرادخانه‬ ‫هسته ای بی اهمیت شمرد‪.‬‬ ‫وزارت کش��ور مغرب اعالم کرد‪ :‬س��رویس امنیت ویژه این کشور مواد‬ ‫مهلک س��می را از اعضای ش��بکه تروریس��تی که ‪ 18‬فوریه (‪ 29‬بهمن)‬ ‫دستگیر شدند‪ ،‬یافته است‪.‬‬ ‫باراک اوباما با اس��تفاده از اختیارات ریاس��ت جمهوری خود‪ ،‬تحریم های‬ ‫مرتبط به دخالت های روسیه در اوکراین را برای یک سال دیگر تمدید کرد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬نامزد پیش��روی جمهوریخواه��ان بار دیگر تهدید کرد‪،‬‬ ‫در صورتی که فشارها و تبلیغات سوء رهبران حزب جمهوریخواه علیه او‬ ‫متوقف نشود به طور مستقل به رقابت های انتخاباتی خود ادامه خواهد داد‬ ‫و میلیون ها حامی و طرفدار خود را با خود خواهد برد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه امریکا اعالم کرد‪ ،‬در ‪ 24‬ساعت گذشته تخلفات مهم و‬ ‫چشمگیری درباره توافقنامه اتش بس در سوریه نشد‪.‬‬ ‫مطهری‪ :‬مجلس دهم مردمی تر خواهد بود‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات و اسالمشهر‬ ‫گف��ت‪ :‬همه اقش��ار جامع��ه در مجلس ده��م دارای‬ ‫نماینده هستند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬علی مطهری‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری ‪ ،‬ش��میرانات و اسالمش��هر‬ ‫درب��اره نتایج انتخابات مجل��س دهم و در واکنش به‬ ‫مقایسه این مجلس با مجلس ششم اظهار کرد‪ :‬هنوز‬ ‫ترکیب مجلس دهم مشخص نیست و باید تا مشخص‬ ‫شدن نتایج دور دوم انتخابات صبر کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گمان نمی کنم مجلس دهم ش��بیه‬ ‫مجلس شش��م باش��د زی��را در مجلس این��ده همه‬ ‫گرایش های سیاسی حضور داشته و مجلسی متنوع و‬ ‫مردمی تر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مطهری تاکید کرد‪ :‬تمامی اقشار جامعه در مجلس‬ ‫دهم نماینده خواهند داشت‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران ‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات و اسالمشهر‬ ‫ی ب��ر اینک��ه نمایندگان‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی مبن ‬ ‫مستقل در مجلس دهم بیشتر جذب کدام یک از دو‬ ‫طیف اصالح طلب یا اصولگرا خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫صبر کرد و دید چه افرادی از چه طیفی وارد مجلس‬ ‫دهم می ش��وند البته بنده هنوز بررسی کاملی در این‬ ‫زمینه انجام نداده ام‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با بیان اینکه اصالح طلبان می توانند‬ ‫فراکس��یون قاب��ل توجهی در مجلس دهم تش��کیل‬ ‫دهند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مطمئنا در اینده مجلسی متفاوت از‬ ‫مجلس هشتم و نهم خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ش به بحث ها درباره تصدی ریاست‬ ‫مطهری در واکن ‬ ‫مجلس دهم از س��وی الریجان��ی یا عارف نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صحبت درباره ریاست مجلس بسیار زود است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬کنترل شاخص های حیاتی بدن با کمک حسگرهای پیشرفته‬ ‫‪ 29‬صنعت برای تولید و اشتغال تور پهن کرده است‬ ‫‪ 30‬تقویت زیرساخت های صنعت داروسازی با توانمندسازی بخش خصوصی‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫معاون گسترش پروژه های کالن انرژی و زیربنایی ایدرو به‬ ‫خبر داد‬ ‫کاهش مصرف انرژی صنایع با همکاری المان و فرانسه‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‬ ‫با هم��کاری موسس��ات المانی و فرانس��وی طرح‬ ‫نوس��ازی صنایع در جهت کاه��ش مصرف انرژی‬ ‫صنایع را اغاز کرد‪ .‬درحال حاضر بیش از ‪۷۰‬درصد‬ ‫صنای��ع کش��ور از نظ��ر مصرف انرژی در ش��رایط‬ ‫نامناس��بی قرار دارند و تحریم ها در سال های اخیر‬ ‫باعث ش��د تا فرسودگی ماشین االت مصرف انرژی‬ ‫در صنایع را به شدت افزایش دهد‪.‬‬ ‫بر اساس شاخص شدت انرژی‪ ،‬ایران در عملکرد‬ ‫مصرف انرژی بین کش��ورهای در حال توس��عه و‬ ‫توس��عه یافته جایگاه مناس��بی ندارد‪ .‬امارهای این‬ ‫ش��اخص حاکی از این اس��ت که ایران برای تولید‬ ‫ثروت ناخالص داخلی انرژی بیش��تری نس��بت به‬ ‫س��ایر کشور ها مصرف کرده اس��ت‪ .‬به گفته بهزاد‬ ‫موس��وی‪ ،‬مدیر بخش انرژی و تحقیقات ش��رکت‬ ‫ایدرو ایران در سال ‪۲۰۰۸‬م به ازای هر هزار دالری‬ ‫که تولید ثروت کرد ه ‪ ۴/۲‬بشکه نفت مصرف کرده‬ ‫و این در حالی اس��ت ک��ه میانگین جهانی در این‬ ‫زمینه ‪ ۱/۴‬بش��که گزارش شده اس��ت‪ .‬این میزان‬ ‫ب��رای چین ‪ ،۳/۴‬اتحادیه اروپ��ا ‪ ،۰/۰۷‬ترکیه ‪ ۱‬و‬ ‫امریکا ‪ ۱/۲‬بش��که نفت به ازای هر هزار دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به همین دلیل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران در بخش پاالیش��گاه ها با یک شرکت‬ ‫فرانسوی و برای سایر صنایع نیز با اتحادیه بازرسی‬ ‫و پای��ش فنی المان (توف) وارد همکاری ش��ده تا‬ ‫براس��اس براورد این ش��رکت ها اقدام به نوس��ازی‬ ‫صنای��ع در جه��ت کاهش مصرف ان��رژی کند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا‬ ‫در گفت وگو با فرداد دلیری‪،‬‬ ‫معاون گسترش پروژه های کالن انرژی و زیربنایی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به بررسی‬ ‫وضعی��ت مصرف انرژی صنای��ع و فعالیت های این‬ ‫سازمان در جهت نوسازی صنایع پرداخته است‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت ماش�ین االت و ب�روز ب�ودن‬ ‫فناوری ه�ای ب�ه کار رفته در صنایع کش�ور‬ ‫چگونه است؟‬ ‫یکی از شاخص های توسعه صنعتی هر کشوری‬ ‫این اس��ت ک��ه به چه می��زان می توان��د صنایع را‬ ‫نوس��ازی و نگهداری کند‪ .‬ش��اخص توس��عه این‬ ‫اس��ت که صنای��ع موجود را نوس��ازی ک��رده و با‬ ‫پیش��رفت های فناوری صنای��ع را رقابت پذیر نگه‬ ‫داریم‪ .‬در س��ال های گذش��ته به این موضوع کمتر‬ ‫بها داده شده و به دلیل سرعت تغییرات روش های‬ ‫تولید ش��رکت های ایران��ی از رقابت پذیری خارج‬ ‫ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر به دلیل انک��ه نگهداری و‬ ‫نوسازی مناسبی از دستگاه ها و ماشین االت انجام‬ ‫نش��ده دقت و سرعت تولیدات کاهش پیدا کرده و‬ ‫ب��ا وجود انکه هزینه ان��رژی و نیروی کار در ایران‬ ‫پایین اس��ت اما قیمت تمام شده محصوالت بیش‬ ‫از کش��ور های دیگر است و این امر بر رقابت پذیری‬ ‫تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫€ €مص�رف ان�رژی صنای�ع ب�ا نوس�ازی‬ ‫ماش�ین االت و تجهیزات صنایع چه ارتباطی‬ ‫دارد و صنایع کش�ور در چ�ه وضعیتی از نظر‬ ‫مصرف انرژی قرار دارند؟‬ ‫یکی از مس��ائل مه��م که در کارخانه ه��ا نیاز به‬ ‫نوس��ازی دارد بحث بهروری مصرف انرژی اس��ت‪.‬‬ ‫دستگاه ها پس از مدتی که فرسوده می شوند مصرف‬ ‫ان��رژی انها افرای��ش پیدا می کن��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بی��ش از ‪۷۰‬درص��د صنایع کش��ور ازجمله صنایع‬ ‫فرایندی‪ ،‬صنایع س��بک‪ ،‬صنایع ماشین س��ازی از‬ ‫نظر مصرف انرژی در وضعیت بس��یار نامناس��بی‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬مصرف باالی انرژی ع�لاوه بر افزایش‬ ‫قیمت تمام ش��ده محیط زیس��ت را الوده می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید یک توان اجرایی و علمی در کش��ور‬ ‫ایجاد شود تا به این امر بپردازد‪ .‬سال گذشته یکی‬ ‫از کارخانه ها از ایدرو برای نوس��ازی و مدرن سازی‬ ‫سیستم گرمایش درخواست سرمایه گذاری و مجوز‬ ‫کرد که براس��اس اطالعات به دست امده در مدت‬ ‫یک س��ال این شرکت توانست از محل صرفه جویی‬ ‫گاز تمام هزینه های خود را بازگرداند‪.‬‬ ‫€ €سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫(ایدرو) برای بازسازی صنایع در جهت کاهش‬ ‫مصرف انرژی چه برنامه ای دارد؟‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع (ایدرو) به‬ ‫دنبال این است که با کمک شرکت های متخصص‬ ‫بین المللی مصرف ان��رژی را در واحد های صنعتی‬ ‫مختلف ممیزی کند تا نارس��ایی ها و مشکالت هر‬ ‫صنعت مش��خص شود تا بتوانیم براوردی از میزان‬ ‫اصالح��ات الزم‪ ،‬صرفه جویی در مص��رف انرژی و‬ ‫توجیه اقتصادی ان به دست بیاوریم و با کمک ان‬ ‫کش��ور ها اقدام به اصالح مص��رف انرژی در صنایع‬ ‫مختلف کنیم‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر ای�درو با چه کش�ور هایی‬ ‫مذاکره ک�رده و این مذاکرات در چه مراحلی‬ ‫قرار دارد؟‬ ‫درحال حاض��ر ایدرو با چندین ش��رکت المانی‬ ‫و فرانس��وی وارد مذاکره ش��ده است که در بخش‬ ‫پاالیشگاه ها تیم مشترکی از ایران و فرانسه تشکیل‬ ‫ش��ده ت��ا اقدامات در یک پاالیش��گاه ب��ه صورت‬ ‫ازمایش��ی اغاز و پس از به دس��ت ام��دن گزارش‬ ‫اولیه در صورت توافق دوطرف این طرح برای سایر‬ ‫درخواست افغانستان برای استفاده از تجارب تولیدی و صنعتی ایران‬ ‫رییس اداره حمایت از س��رمایه گذاری افغانس��تان (ایس��ا) گفت‪ :‬از ایرانی ها‬ ‫انتظ��ار داریم ک��ه تجارب تولیدی و صنعتی خ��ود را در بخش های مختلف به‬ ‫افغانستان بیاورند و در کشور ما سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬قربان حقجو در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ایران در افغانس��تان گفت‪ :‬ایرانی ها در بخش ه��ای مختلف مانند فراوری مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬تولیدات غذایی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنایع پالس��تیکی‪ ،‬اهن االت و همچنین‬ ‫بخش حمل ونقل‪ ،‬س�لامت و بیمارستان سازی پیشرفت های بسیاری داشته اند‪،‬‬ ‫ما از همه ایرانی ها می خواهیم که با سرمایه گذاری در کشور ما تجارب خود را‬ ‫به افغانستان بیاورند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری موفق نمایشگاه های اختصاصی ایران در افغانستان‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه فرصت بس��یار خوب��ی را برای معرف��ی زمینه های‬ ‫سرمایه گذاری مشترک و توسعه مناسبات اقتصادی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان خاطرنشان کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫گفتمان جدید بین دولتمردان دو کشور است که باعث می شود مشکالت را از‬ ‫نزدیک شناس��ایی و برای رفع انها چاره اندیشی کنند‪ ،‬به همین دلیل پیشنهاد‬ ‫ما این اس��ت که غیراز کابل در شهرهای دیگر افغانستان مانند مزارشریف نیز‬ ‫این نوع نمایشگاه ها برگزار شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در دولت افغانس��تان ادامه داد‪ :‬با توجه به مناسبات خوب‬ ‫ی و همچنین اراده خوبی‬ ‫ایران و افغانستان و تشابهات فرهنگی و زبانی و مذهب ‬ ‫که بین دو دولت و ملت برای توسعه روابط وجود دارد اما هنوز سطح مناسبات‬ ‫تجاری با ایران به حد مطلوب نرسیده است‪.‬‬ ‫حقجو درباره دستاوردهای نمایش��گاه های پیشین ایران در افغانستان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چالش ها و مش��کالتی برای افزایش مناسبات تجاری دوجانبه وجود دارد‬ ‫که مانع جذب س��رمایه گذاران ایرانی در افغانس��تان می ش��ود؛ اما نمایش��گاه‬ ‫تولیدات ایران که اکنون برای س��ومین س��ال پیاپی برگزار شده‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫دستاوردهای سرمایه گذاری و تولیدی است‪.‬‬ ‫جذب سرمایه گذار در سمنان با همایش سرمایه گذاری پسابرجام‬ ‫سرپرس��ت معاونت اقتصادی استانداری سمنان‬ ‫با اش��اره ب��ه اینک��ه ح��دود ‪ ۸۰‬ط��رح و فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای ارائه در ای��ن همایش اماده‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬همایش سرمایه گذاری پسابرجام‬ ‫فرصت خوبی برای جلب س��رمایه گذار در اس��تان‬ ‫سمنان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی اس��تانداری س��منان‬ ‫منوچهر صادقی در س��ومین جلس��ه کمیته روابط‬ ‫عمومی های همایش ملی س��رمایه گذاری اس��تان‬ ‫سمنان از برگزاری نخستین همایش سرمایه گذاری‬ ‫استان سمنان در ‪ ۱۶‬اسفند خبر داد و گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۸۰‬ط��رح و فرصت س��رمایه گذاری ب��رای ارائه در‬ ‫این همایش اماده ش��ده و همایش سرمایه گذاری‬ ‫پس��ابرجام فرصت خوبی برای جلب س��رمایه گذار‬ ‫در س��منان اس��ت و باید در این همایش از فرصت‬ ‫سرمایه گذاری در استان استفاده شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه یک��ی از دغدغه های مهم‬ ‫استان جذب و جلب سرمایه گذاری است افزود‪ :‬باید‬ ‫در این زمینه تالش شود تا اگر سرمایه گذاری وارد‬ ‫استان ش��د همه امکانات و بسترها برای جذب ان‬ ‫مهیا باشد‪ .‬وی در این راستا بر ضرورت برنامه ریزی‬ ‫مناس��ب برای برگزاری همایش سرمایه گذاری در‬ ‫اس��تان سمنان و توجه به دس��تاوردهای ان تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صادقی با بیان اینکه انتقال اطالعات این همایش‬ ‫ب��ه مردم ب��ر عهده رواب��ط عمومی ادارات اس��ت‪،‬‬ ‫خواس��تار فرهنگ سازی س��رمایه گذاری در استان‬ ‫س��منان ش��د و اظهار کرد‪ :‬جذب س��رمایه گذاری‬ ‫کاری دائمی اس��ت و باید به طور جدی به ان توجه‬ ‫شود و استان نیز به این منظور ‪ 4‬نشست و همایش‬ ‫تخصصی در سال اینده برگزار می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��عی ش��ده ت��ا در این همایش‬ ‫توانمندی ها‪ ،‬ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫اس��تان س��منان در ‪ 4‬بخ��ش تخصص��ی می��راث‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫فرهنگی و گردشگری‪ ،‬خدمات شهری و زیرساخت‪،‬‬ ‫کشاورزی و صنعت و معدن ارائه شود‪ .‬خلیلی خواه‪،‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اس��تان سمنان و‬ ‫دبیر همایش سرمایه گذاری در این نشست با بیان‬ ‫اینکه سرمایه گذاری مبحثی بسیار مهم‪ ،‬اساسی و‬ ‫حس��اس است‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۵۰‬مدعو و مهمان‬ ‫برای ش��رکت در این همایش دعوت شده اند که از‬ ‫این تعداد حدود ‪ ۷۰‬مهمان از شرکت ها و نهادهای‬ ‫غیردولتی و نهادهای توس��عه ای و س��رمایه گذاران‬ ‫خ��اص هس��تند‪ .‬وی همچنین اعطای تس��هیالت‬ ‫تش��ویقی و حمایتی به س��رمایه گذاران‪ ،‬واگذاری‬ ‫زمی��ن ب��ه س��رمایه گذاران در کمتری��ن زمان با‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت ها و معافیت های مالیاتی‬ ‫را ازجمله مش��وق های در نظر گرفته ش��ده عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رایط استان سمنان در زمان حاضر‬ ‫برای س��رمایه گذاری مناسب و تمام زیرساخت ها و‬ ‫مقدمات برای سرمایه گذاران فراهم شده است‪.‬‬ ‫پاالیش��گاه ها اجرایی ش��ود‪ .‬مطابق برنامه ریزی ها‬ ‫باید در اواخر امس��ال این تیم در پاالیش��گاه مورد‬ ‫نظر مس��تقر می ش د اما به احتمال زیاد سال اینده‬ ‫این تیم کار خود را در این پاالیش��گاه اغاز خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €برای سایر صنایع چه برنامه هایی دارید؟‬ ‫برای سایر صنایع نیز با موسسه المانی «توف»‬ ‫واقع در ایالت باواریا که متخصص در زمینه انرژی‬ ‫اس��ت‪ ،‬وارد همکاری ش��ده ایم و به زودی اقدامات‬ ‫عملیات��ی اغ��از خواهد ش��د‪ .‬با این اق��دام بخش‬ ‫خصوصی داخلی از این کار بس��یار اس��تقبال کرده‬ ‫اس��ت چراک��ه این امر نیاز به تخص��ص باال دارد و‬ ‫در گذش��ته واحد هایی که با شرکت های مهندسی‬ ‫داخلی وارد همکاری شدند نتیجه چندان مطلوبی‬ ‫دریاف��ت نکردند به همین دلیل گش��ایش های به‬ ‫وج��ود امده در فضای بین الملل��ی بهترین فرصت‬ ‫برای ایران است تا با استفاده از ان اقدام به اصالح‬ ‫الگوی مصرف انرژی در صنایع کند‪.‬‬ ‫€ €شرکت های فنی مهندسی داخلی چگونه‬ ‫می توانن�د از ای�ن فرص�ت ب�ه وج�ود امده‬ ‫استفاده کنند؟‬ ‫شرکت های مهندسی داخلی می توانند با انتخاب‬ ‫ش��رکای خارجی براس��اس همکاری مشترک این‬ ‫اقدام��ات را در بخش ه��ای مختل��ف صنایع اغاز‬ ‫کنند‪ .‬قوانین کشور نیز باید در جهت پشتیبانی از‬ ‫این موضوع وارد عمل شود تا دولت بتواند از محل‬ ‫هدفمند س��ازی یارانه ها یا مناب��ع اختصاص یافته‬ ‫ب��رای حفظ محیط زیس��ت در جه��ت حمایت از‬ ‫صنایع‪ ،‬س��رمایه اولیه را تامین و اقدام به نوسازی‬ ‫تجهیزات کند؛ با این کار هم کشور منافع بسیاری‬ ‫خواه��د برد و هم صاحب��ان صنایع از این موضوع‬ ‫سود می برند‪.‬‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین ‪۹۵‬درصدی تولیدات‬ ‫نساجی از سوی بخش خصوصی‬ ‫مدی��رکل صنای��ع نس��اجی‪،‬‬ ‫پوش��اک و چرم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬ایران‬ ‫از نظر صادرات فرش ماش��ینی‬ ‫پنجمی��ن کش��ور دنی��ا پس از‬ ‫چی��ن‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬هندوس��تان و‬ ‫بلژیک اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫گلناز نصراللهی‬ ‫گلناز نصراللهی چهارشنبه شب‬ ‫در س��ومین همایش ملی صنعت فرش ماش��ینی ایران در‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی کاشان اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪۹۵‬درصد‬ ‫از تولیدات نس��اجی ما توس��ط بخ��ش خصوصی ازجمله‬ ‫فرش ماش��ینی‪ ،‬الیاف‪ ،‬پارچه‪ ،‬رنگ��رزی‪ ،‬موکت و‪ ...‬انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ازجمله مس��ائلی که در رونق صنعت‬ ‫فرش ماش��ینی کشور موثر اس��ت‪ ،‬پایه گذاری این صنعت‬ ‫توس��ط بخش خصوصی توانمند‪ ،‬پیش��رفت براساس یک‬ ‫برنامه مش��خص و شبکه توزیع است‪ ،‬به گونه ای که فرش‬ ‫ماش��ینی ما از قوی ترین ش��بکه توزیع برخوردار است‪ .‬به‬ ‫گفته نصراللهی‪ ،‬درحال حاضر یک هزار واحد فرش ماشینی‬ ‫در کش��ور وجود دارد و صادرات س��االنه ما در این بخش‬ ‫‪۳۵۰‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به حضور ‪ ۲۷‬واحد‬ ‫صنعت فرش ماش��ینی و کفپوش در نمایش��گاه دموتکس‬ ‫المان در سال جاری افزود‪ :‬کمک گرفتن از پیشینه فرش‬ ‫دس��تباف و قاچاق پذیر نبودن این عرصه از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که به رونق و توسعه فرش ماشینی کشور در جهان‬ ‫کمک کرده اس��ت‪ .‬مدیرکل صنایع نس��اجی‪ ،‬پوش��اک و‬ ‫چرم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اس��یبی‬ ‫ی به‬ ‫که قاچاق کاال و واردات غیررس��می تولیدات نس��اج ‬ ‫این صنع��ت در کش��ور وارد می کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬انجمن ها و‬ ‫تش��کل های ما باید یکصدا و یکدست خواستار جلوگیری‬ ‫از واردات غیررس��می صنعت نس��اجی ش��وند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫افزون بر ‪۶۰‬درصد تولید پوش��اک ما به صورت مستقیم یا‬ ‫غیرمس��تقیم پس از ورود پارچه به کش��و ر داخلی است و‬ ‫واردات ما در این بخش حدود ‪۳۰‬درصد است که این رقم‬ ‫نیز با توجه به قابلیت های صنعت نس��اجی ما زیاد اس��ت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شناسایی نشانه سرطان با کمک «جنگل نانولوله ها»‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫پژوهش��گران موسسه فناوری ماساچوس��ت (‪ )MIT‬روش جدیدی ارائه کردند که با‬ ‫اس��تفاده از ان می توان مولکول های وی��ژه ای را روی نانولوله های کربنی به دام انداخت‪.‬‬ ‫برای این کار کانال های میکروس��یالی ساخته شده که نانولوله ها به صورت عمودی روی‬ ‫سطح ان رش��د کرده اند‪ .‬این پژوهشگران سطح نانولوله ها را با انتی بادی ویژه ای پوشش‬ ‫دادند که این انتی بادی قادر است به انتی ژن های سرطان پروستات متصل شود‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫نانوذرات طال در خدمت دستگاه‬ ‫رصد ضربان قلب‬ ‫پژوهش��گران کره ای موفق به طراحی و س��اخت ابزاری‬ ‫ش��دند که بسیار نازک و قابل پوش��یدن بوده و می توان از‬ ‫ان برای رصد ضربان قلب اس��تفاده کرد‪ .‬این ابزار اطالعات‬ ‫بیشتری نسبت به ادوات رایج‪ ،‬ذخیر ه می کند‪ .‬این دستگاه‬ ‫برای بیمارانی که نیاز به نظارت دائمی دارند بسیار مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬این حس��گر عالوه بر انعطاف پذیری‪ ،‬قابل کشیدن‬ ‫ب��وده و مقاومت مکانیک��ی باالیی نیز دارد‪ .‬برای س��اخت‬ ‫این ابزار از نانوذرات طال روی س��طح غش��ای س��یلیکونی‬ ‫استفاده شده اس��ت‪ .‬این قطعه می تواند اطالعات بیشتری‬ ‫نس��بت به حافظه های رایج در خ��ود ذخیره کند‪ .‬نانوذرات‬ ‫طال می توانن��د عملکرد حافظه را بهبود داده و نس��بت به‬ ‫حافظه های نانولوله کربنی و فیلم های رسانا عملکرد بهتری‬ ‫داشته باشند‪ .‬این ابزار دارای حسگر الکتروکاردیوگرام بوده‬ ‫و از چن��د امپلی فایر برخوردار هس��تند‪ .‬ای��ن قطعات کنار‬ ‫هم امکان اندازه گی��ری نرخ ضربان قلب را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن این دس��تگاه می تواند اطالع��ات ضربان قلب را‬ ‫کدگ��ذاری کرده و به صورت کدهای دوتایی در اورد‪ ،‬با این‬ ‫کار اطالعات تبدیل به شماره های دوتایی شده که به راحتی‬ ‫قابل خواندن اس��ت‪ .‬پژوهش��گران این ابزار را روی بیماران‬ ‫م��ورد ازمایش ق��رار داده و عملکرد ان را تایید کردند‪ .‬این‬ ‫دس��تگاه می تواند توسط بیماران پوش��یده شده و به مدت‬ ‫چند سال مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬از این ابزار می توان برای‬ ‫جاهایی که نیاز به یک ابزار زیست س��ازگار اس��ت استفاده‬ ‫کرد‪ .‬این قطعه همانند یک دماسنج روی پوست قرار گرفته‬ ‫و با اندام های داخلی ارتباط برقرار می کند‪ .‬این دس��تگاه بر‬ ‫تمام مش��کالت موجود در مسیر س��اخت چنین ابزارهایی‬ ‫فائق امده است‪.‬‬ ‫ساخت نمونه ازمایشگاهی‬ ‫پوست مصنوعی‬ ‫حس المس��ه‪ ،‬ما را به دنیای اطراف پیوند می زند‪ .‬پوست‬ ‫انس��ان مجهز به شناساگر بسیار حساسی است که می تواند‬ ‫دما و فش��ار را حس کند‪ .‬پژوهش��گران به دنبال س��اخت‬ ‫حس��گری هس��تند که بتواند این کار را تقلید کند‪ .‬زمانی‬ ‫که پوس��ت انسان توس��ط عامل خارجی تحریک می شود‪،‬‬ ‫یک س��یگنال از طریق نرون ها به مغز ارس��ال می ش��ود‪ .‬با‬ ‫این کار ما می توانیم منش��ا محرک خارج��ی را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫تجربه لمس اجسام مختلف منجر به تشکیل حافظه لمسی‬ ‫در انس��ان می ش��ود در حال��ی که حس��گرهای فعلی تنها‬ ‫ن یک شکاف‬ ‫می توانند عمل حسگری را انجام دهند‪ .‬بنابرای ‬ ‫فناوری میان حس��گرهای الکترونیکی و سیس��تم المس��ه‬ ‫انس��ان وجود دارد‪ .‬پژوهشگران س��نگاپوری با استفاده از‬ ‫نانوسیم در پلیمر‪ ،‬حسگری ساختند که قادر است همانند‬ ‫پوس��ت عمل کند‪ .‬مزیت این حس��گر نسبت به نمونه های‬ ‫قبلی این اس��ت که نوعی حافظه لمس��ی در این سیس��تم‬ ‫وجود دارد که به یاداوری حس المسه کمک می کند‪ .‬برای‬ ‫ساخت این حسگر‪ ،‬پژوهشگران از نانوسیم های نقره که در‬ ‫پلیمر ‪ PDMS‬قرار دارد استفاده کرده اند‪ .‬حافظه سوئیچی‬ ‫مقاومتی این نانوس��یم ها به عنوان مزیت در مهندس��ی این‬ ‫حافظه اس��تفاده شد ه است‪ .‬با اعمال فشار روی این پوست‬ ‫مصنوعی‪ ،‬اطالعات فشاری روی ان به مدت طوالنی ثبت و‬ ‫ضبط می شود‪ .‬وجود سلول های حافظه غیرفرار عامل اصلی‬ ‫حفظ اطالعات اس��ت‪ .‬اطالعات در حافظه سوئیچی ذخیره‬ ‫ش��ده و مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬س��لول مورد استفاده‬ ‫می توان��د به صورت الکتریک��ی بین حال��ت مقاومت باال و‬ ‫مقاومت پایین سوئیچ کند‪.‬‬ ‫ساخت صفحه لمسی حساس‬ ‫با شبکه ای از نانوسیم ها‬ ‫پژوهش��گران سوئیس��ی ‪ ETH‬زوریخ الکترود ش��فافی‬ ‫برای اس��تفاده در صفحات لمسی ساختند‪ .‬انها این کار را با‬ ‫اس��تفاده از فرایند نانوچاپ انجام دادند‪ .‬این الکترود شفاف‪،‬‬ ‫رسانایی باالیی دارد‪ .‬امروزه بیشتر ابزار الکترونیکی پیرامون‬ ‫ما مجهز به صفحات لمس��ی هس��تند‪ .‬تمامی این صفحات‬ ‫لمس��ی نیاز به الکترود ش��فاف دارند؛ ورقه ای شیشه ای که‬ ‫روکش ش��ده‬ ‫ ‬ ‫با یک پوش��ش الگودار از جنس مواد رس��انا‬ ‫اس��ت‪ .‬این پوشش امکان شناس��ایی اثر برخورد انگشت ما‬ ‫را با شیش��ه فراهم می کند‪ .‬به تازگی پژوهشگران با استفاده‬ ‫از فناوری چاپ س��ه بعدی موفق به ساخت الکترود شفافی‬ ‫شدند که در ان شبکه هایی از جنس نقره و طال وجود دارد‪.‬‬ ‫این شبکه روی سطح شیشه قرار گرفته است‪ .‬نانودیواره های‬ ‫این ش��بکه به قدری نازک هس��تند که با چشم غیرمسلح‬ ‫دیده نمی شوند‪ .‬این نخستین با ر است که پژوهشگران موفق‬ ‫به س��اخت نانودیواره هایی این چنینی با اس��تفاده از چاپ‬ ‫س��ه بعدی ش��دند‪ .‬برای ساخت این ش��بکه‪ ،‬پژوهشگران از‬ ‫روش چاپی استفاده کردند که ‪ 3‬سال قبل توسط خود انها‬ ‫ابداع شده بود‪ .‬این روش جوهرافشان الکتروهیدرودینامیکی‬ ‫می توان��د نانوذرات موجود در جوهر را برای ایجاد الگو مورد‬ ‫اس��تفاده قرار دهد‪ .‬قطره خارج ش��ده از نوک سوزن به طور‬ ‫تقریب��ی ‪ 10‬برابر کوچکتر از حفره س��وزن اس��ت بنابراین‬ ‫می توان ساختارهای بسیار کوچکی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫کنترل شاخص های حیاتی بدن با کمک حسگرهای پیشرفته‬ ‫محسن معصومی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫بیو سنسور ها‬ ‫یا حسگرهای‬ ‫زیستی‪ ،‬در‬ ‫سال های‬ ‫گذشته مورد‬ ‫توجه بسیاری از‬ ‫مراکز پژوهشی‬ ‫قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬در‬ ‫طراحی‬ ‫حسگرهای‬ ‫جدید‪ ،‬ترکیبی‬ ‫از حوزه های‬ ‫متنوع دانش‬ ‫و فناوری های‬ ‫پیشرفته به کار‬ ‫گرفته می شوند‬ ‫ام��روزه کاربرد حس��گرها در زمینه پزش��کی‬ ‫و س�لامت بس��یار گس��ترده و متنوع شده اند‪.‬‬ ‫حس��گر‪ ،‬ابزار یا ماده ای است که می توان با ان‬ ‫یک یا چند پدیده فیزیکی یا ش��یمیایی ویژه را‬ ‫بر اساس ایجاد یک سیگنال ویژه تشخیص داد‪.‬‬ ‫بخش زیادی از حس��گر های پزشکی مربوط به‬ ‫حسگرهای تشخیص پارامتر های خون از قبیل‬ ‫قند خون‪ ،‬هورمون ها و تش��خیص بیماری های‬ ‫میکروب��ی اس��ت‪ .‬همچنی��ن بخ��ش دیگ��ر از‬ ‫حسگر ها نقشی اساس��ی در تعیین و تشخیص‬ ‫س��رطان و بررس��ی ژن ه��ا و ناهنجاری ه��ای‬ ‫ژنتیکی در ازمایش��گاه ها را ایفا می کنند‪ .‬گروه‬ ‫دیگ��ری از حس��گرها که اهمیت به س��زایی در‬ ‫کنترل س�لامت دارند‪ ،‬حسگرهای پایش کننده‬ ‫شاخص های حیاتی بدن مثل ضربان قلب‪ ،‬فشار‬ ‫خون‪ ،‬وزن می باش��ند‪ .‬این حس��گر ها می توانند‬ ‫عملک��رد و توانایی ب��دن را در انج��ام حرکات‬ ‫فیزیک��ی مورد ارزیابی ق��رار دهند و نقش قابل‬ ‫توجهی در پیش��گیری و مراقبت از بیماران ایفا‬ ‫کنند‪ .‬از این حس��گرها بیشتر برای افراد مسن‪،‬‬ ‫ورزشکاران و افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه‬ ‫دارند‪ ،‬استفاده می ش��ود‪ .‬مهم ترین حسگر های‬ ‫پایش کننده شاخص های حیاتی بدن عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬حس�گر نوار قلب‪ :‬حس��گری است که‬ ‫تغیی��رات ظرفیت الکتریکی ناش��ی از تحریک‬ ‫عضل��ه قلب را ثب��ت می کند‪ .‬این نوع حس��گر‬ ‫برای کنترل ش��رایط بیماران قلبی‪ ،‬افراد مسن‬ ‫و همچنین ورزشکاران اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬حس�گر ن�وار مغزی‪ :‬این نوع حس��گر‪،‬‬ ‫فعالی��ت الکتریکی مغز را ثبت می کند‪ .‬این نوع‬ ‫حس��گر ها می توانند در جهت تش��خیص محل‬ ‫اسیب مغزی‪ ،‬بررسی و پژوهش بر روی بیماران‬ ‫روانی‪ ،‬مطالعه خواب و رفتار انس��ان ها و کمک‬ ‫ب��ه افراد قطع نخاعی و بیم��اران مبتال به صرع‬ ‫اهمیت بسزایی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -3‬حس�گر نوار عضله‪ :‬این نوع حس��گر‪،‬‬ ‫پالس های تولید ش��ده از سلول های ماهیچه ای‬ ‫را در حاالت انبساط و انقباض دریافت می کند‪.‬‬ ‫برای بررس��ی ضعف عضله‪ ،‬درد و اس��یب های‬ ‫عص��ب و همچنین کنترل فعالیت ورزش��کاران‬ ‫بسیار مورد استفاده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬حس�گر فش�ار خون‪ :‬این نوع حسگر‪،‬‬ ‫میزان فش��اری که خون به دی��واره رگ ها وارد‬ ‫می کن��د را اندازه گیری می کن��د‪ .‬کنترل مداوم‬ ‫فشار خون در بیش��تر افراد ازجمله افراد مسن‬ ‫و زنان باردار از اهمیت بسزایی برخوردار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬حسگر اکس�یژن سنج خون‪ :‬این نوع‬ ‫حس��گر‪ ،‬میزان درصد اش��باع اکس��یژن خون‬ ‫سرخرگ انس��ان را اندازه گیری می کند‪ .‬حسگر‬ ‫اکس��یژن س��نج خ��ون ب��رای کنترل ش��رایط‬ ‫جس��مانی افرادی ک��ه دچار تنگ��ی نفس و یا‬ ‫کم خونی هس��تند و یا در حالت بیهوش��ی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬بسیار کاربرد دارد‪.‬‬ ‫‪ -6‬حس�گر اندازه گی�ری وزن‪ :‬ای��ن نوع‬ ‫حسگر‪ ،‬وزن انسان را اندازه می گیرد‪ .‬این حسگر‬ ‫ب��رای کنترل و رویت افرادی که به دنبال تغییر‬ ‫وزن خود هستند‪ ،‬مناسب است‪.‬‬ ‫‪ -7‬حس�گر حرکت سنج‪ :‬این نوع حسگر‪،‬‬ ‫س��کون‪ ،‬س��رعت و چگونگی حرکت بدن را در‬ ‫یک مسافت اندازه می گیرد‪ .‬حسگر های حرکت‬ ‫سنج برای ورزشکاران حرفه ای و مبتدی بسیار‬ ‫سودمند می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬حس�گر دما‪ :‬این نوع از حسگرها‪ ،‬دمای‬ ‫بدن انسان را اندازه گیری می کند‪.‬‬ ‫‪ -9‬حس�گر تنفسی‪ :‬این نوع حسگر‪ ،‬شدت‬ ‫جریان خروج و ورود هوا به سیس��تم تنفسی را‬ ‫اندازه می گیرد‪ .‬این حسگر برای کنترل بیماران‬ ‫در بیمارس��تان ها و افرادی که مش��کل تنفسی‬ ‫دارند‪ ،‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حس�گر های زیس�تی و فناوری های‬ ‫پیشرفته‬ ‫بی��و سنس��ور ها یا حس��گرهای زیس��تی‪ ،‬در‬ ‫سال های گذش��ته مورد توجه بسیاری از مراکز‬ ‫پژوهشی قرارگرفته است‪ .‬در طراحی حسگرهای‬ ‫جدی��د‪ ،‬ترکیب��ی از حوزه های متن��وع دانش و‬ ‫فناوری های پیش��رفته به کار گرفته می ش��وند‪.‬‬ ‫امروزه چنین حس��گرهایی توس��ط شرکت های‬ ‫مختل��ف تولید و ب��ه فروش می رس��ند؛ اما هر‬ ‫ش��رکت تالش می کند محصوالت خ��ود را در‬ ‫بازار رقابتی بهبود بخشد‪ .‬به نظر می رسد بحث‬ ‫مراقبت های پزشکی در خانه بسیار مورد توجه‬ ‫بازار محصوالت پزش��کی ق��رار گرفته به طوری‬ ‫که میزان س��رمایه گذاری در زمینه حسگرهای‬ ‫قابل پوش��ش و قابل حمل از می��زان ‪3‬میلیون‬ ‫واحد در س��ال ‪2011‬م ب��ه ‪36‬میلیون واحد در‬ ‫س��ال ‪2017‬م خواهد رسید‪ .‬این میزان یکی از‬ ‫س��ریعترین رشدهای س��رمایه گذاری در زمینه‬ ‫فناوری های نوین است‪ .‬شرکت های تولید کننده‬ ‫محصوالت مراقبت های پزشکی در جهان برای‬ ‫بهب��ود محصوالت خ��ود از فناوری ه��ای نوین‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫پژوهشگران‪ ،‬با استفاده از فناوری های پیشرفته‬ ‫به دنب��ال افزایش کارایی حس��گرهای زیس��تی‬ ‫هس��تند‪ .‬برخی از اهدافی که در این زمینه مورد‬ ‫توجه قرار گرفته ان��د عبارتند از‪ -1 :‬امکان اتصال‬ ‫حس��گر از طریق بی س��یم به کامپیوتر پزش��ک‪،‬‬ ‫فوریت های پزشکی و تلفن همراه‪ -2 .‬کوچک سازی‬ ‫اندازه حس��گر به نحوی که افراد اس��تفاده کننده‬ ‫احس��اس راحتی داشته باش��ند‪ -3 .‬حسگر ها در‬ ‫مقابل ش��رایط متفاوت مثل گرما‪ ،‬رطوبت و فشار‬ ‫مقاوم باشند و افراد استفاده کننده بتوانند در همه‬ ‫حال برای مثال حتی در اس��تخر نیز‪ ،‬حسگرها را‬ ‫به همراه داشته باشند‪ -4 .‬حساسیت حسگرها به‬ ‫صورت انتخابی افزایش یابد‪ -5 .‬حسگرها باتوجه‬ ‫به ش��رایط جسمانی افراد مختلف و براساس نیاز‪،‬‬ ‫سیگنال های الزم را دریافت کند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫نانو فناوری با توجه به توانمندی که در تولید مواد‬ ‫و ابزار و سیس��تم های جدی��د دارد می تواند نقش‬ ‫بس��یار مهمی در تولید حسگرهای مورد نظر ایفا‬ ‫کند‪ .‬فناوری نانو می تواند حساس��یت یک حسگر‬ ‫را ت��ا حد زیادی ب��اال ببرد و دق��ت و کارایی ان‬ ‫را در مقایس��ه با حسگرهای معمول بهبود بخشد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از نانوساختارها در س��اختمان حسگر‪،‬‬ ‫به ص��ورت ویژه با افزایش س��طح فع��ال و با دارا‬ ‫بودن مهندس��ی مولکول��ی‪ ،‬به پاس��خ های قابل‬ ‫اطمینان تری منجر می شود‪ .‬استفاده از نانوفناوری‬ ‫در ساخت چنین حس��گرهایی نه تنها به کوچک‪،‬‬ ‫قابل حمل ب��ودن و گاه حتی نامحس��وس بودن‬ ‫چنین حسگرهایی منتهی می ش��ود‪ ،‬بلکه امکان‬ ‫قراردادن این تجهیزات در داخل بدن را نیز فراهم‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر نوار قلب‬ ‫حس��گرهای نوار قلب یکی از مورد توجه ترین‬ ‫حس��گرها ب��رای ش��رکت های تولید کنن��ده‬ ‫محصوالت پزشکی می باشد‪ .‬امروز پژوهش های‬ ‫بس��یاری بر روی نانو حسگر های نوار قلب انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬برخی از این حسگرها‪ ،‬از سیستم‬ ‫خمشی و یا سیستم فش��اری تبعیت می کنند‪.‬‬ ‫ش��کل و محل قرارگیری حس��گر بر روی بدن‬ ‫متفاوت می باش��د‪ .‬برخی از حس��گر های تولید‬ ‫ش��ده بر روی س��ینه افراد قرار می گیرد‪ .‬برخی‬ ‫دیگر مانند وس��یله ای تزئینی بر روی مچ دست‬ ‫ق��رار می گیرن��د و بعضی از موارد تولید ش��ده‪،‬‬ ‫م بر روی ماهیچه قلب اش��خاص بیمار‬ ‫مس��تقی ‬ ‫قرار داده می ش��وند تا کمترین سیگنال ها را نیز‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر های حرکت سنج‬ ‫این ن��وع حس��گرها را می توان ب��ه دو گروه‬ ‫تقس��یم کرد‪ :‬الف) حس��گرهایی که مس��افت‬ ‫طی ش��ده توس��ط فرد را اندازه گی��ری می کند‬ ‫و ب) حس��گرهایی که چگونگ��ی حرکات بدن‬ ‫را ارزیابی می کند‪ .‬حس��گرهای ن��وع «الف» به‬ ‫س��اق و یا مچ پا متصل ش��ده و میزان گام های‬ ‫برداشته شده و مس��افت طی شده توسط افراد‬ ‫را محاس��به می کند‪ .‬این حسگرها این امکان را‬ ‫می دهد که میزان کالری س��وخت شده توسط‬ ‫بدن و خستگی افراد را بتوان تخمین زد‪ .‬ارزیابی‬ ‫خستگی سربازان در ُبعد نظامی می تواند بسیار‬ ‫پر اهمیت باشد‪ .‬همچنین نمایش میزان مسافت‬ ‫طی ش��ده بر روی تلفن همراه برای افرادی که‬ ‫پیاده روی روزانه دارند‪ ،‬می تواند بس��یار جذاب‬ ‫باشد‪ .‬در حس��گر های نوع «ب» از چند حسگر‬ ‫اس��تفاده می ش��ود که به طور همزمان به چند‬ ‫نقط��ه از بدن متصل ش��ده و با مقایس��ه همه‬ ‫داده ها‪ ،‬صحیح بودن حرکات ورزش��ی توس��ط‬ ‫اف��راد حرفه ای و مبت��دی را ارزیاب��ی می کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه می توان به حسگر حرکت سنج‪،‬‬ ‫خمش��ی س��اخته ش��ده از نانو لوله های کربنی‬ ‫اش��اره کردکه با قرار گرفت��ن در محل مفاصل‪،‬‬ ‫حرکات مفاصل را اندازه می گیرد‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫ورزش��کار می توان��د با اصالح ح��رکات صحیح‬ ‫ورزشی‪ ،‬از اسیب های پیشرو جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر های نوار مغز‬ ‫این نوع حس��گرها می توانند بر روی س��طح‬ ‫پوس��ت و ی��ا ب��ر روی عصب های مغ��ز و نخاع‬ ‫اف��راد قرار بگیرند‪ .‬قرار دادن حس��گرها بر روی‬ ‫س��لول های عصب��ی‪ ،‬ب��رای کمک ب��ه بیماران‬ ‫معلول انجام می شود‪ .‬با این هدف که حسگرها‬ ‫بتوانند سیگنال ها را به طور مشخص از مغز افراد‬ ‫بیمار دریافت کرده و به دس��تگاه و روبات های‬ ‫عامل حرکتی انتقال دهند‪ .‬در اینده حس��گر ها‬ ‫می توانن��د س��یگنال های مغز حاص��ل از افکار‬ ‫بیماران ضایعات نخاعی را به صورت گزینش��ی‬ ‫تش��خیص داده و اطالعات را برای فرمان بعدی‬ ‫به کامپیوتر انتقال دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر کنترل دما‬ ‫حسگر های کنترل دما نسبت به دیگر حسگرها‬ ‫ساده تر می باشد؛ اما در برخی از بیماری ها به ویژه‬ ‫بیماری های عفونی‪ ،‬نیاز به تزریق کنترل ش��ده‬ ‫دارو در زمان تب و وضعیت بحرانی می باشد‪ .‬نانو‬ ‫حسگرهای کنترل دما عالوه بر انتقال اطالعات‬ ‫از طریق بی س��یم به کامپیوتر‪ ،‬به یک سیس��تم‬ ‫میکرو تزریق دارو متصل خواهند شد‪ .‬همچنین‬ ‫این نوع حس��گر ها می توانند برای کنترل مداوم‬ ‫دمای بدن کودک اس��تفاده ش��وند‪ .‬ب��ه عنوان‬ ‫مثال می توان نانو حس��گر های کنترل دما را در‬ ‫پستانک کودک قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر تنفسی‬ ‫اگر چه بس��یاری از حس��گرهای تنفس��ی با‬ ‫هدف تش��خیص قند خون و یا سرطان ساخته‬ ‫می شوند‪ ،‬برخی از حسگرهای تنفسی می توانند‬ ‫شدت جریان خروج و ورود هوا و یا میزان مونو‬ ‫اکسید کربن باز دم را اندازه بگیرند که می توان‬ ‫این حس��گر ها را زیرمجموعه حسگرهای پایش‬ ‫شاخص حیاتی بدن دانست‪ .‬این حسگرها نسبت‬ ‫به سرعت جریان عبوری هوا بسیار حساس بوده‬ ‫و کمترین عالئم تنفس��ی را تشخیص می دهند‪.‬‬ ‫در این زمینه نانو حسگرهایی از نانو میله نیکل‬ ‫و نانو لوله کربنی ساخته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر کنترل فشار خون‬ ‫افزای��ش و کاه��ش ناگهان��ی فش��ار خ��ون‬ ‫می توان��د عام��ل خطرناک��ی برای بس��یاری از‬ ‫بیماری ها ازجمله نارس��ایی های قلبی و مغزی‬ ‫باش��د‪ .‬کنترل فش��ار خون در افراد مس��ن و یا‬ ‫افرادی ک��ه دارای بیماری های خاص هس��تند‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬امروزه تالش‬ ‫می شود که حسگرهای فش��ار خون‪ ،‬کوچک و‬ ‫ساده شوند‪ .‬حس��گرهای فشار خون را به جای‬ ‫اینک��ه ب��ه دور بازو و یا مچ فرد بس��ته ش��ود‪،‬‬ ‫می توان با کوچک ش��دن‪ ،‬به دور یک انگش��ت‬ ‫دست بس��ت‪ .‬در مواردی نیز این نانو حسگرها‬ ‫را می توان در ش��ریان خونی قرار داد‪ .‬کوچک و‬ ‫مینیاتوری شدن حسگرهای معمول‪ ،‬با استفاده‬ ‫از نانوفناوری میس��ر می ش��ود‪ .‬در ای��ن روند با‬ ‫کوچک ش��دن اندازه حسگر‪ ،‬کارایی نیز در حد‬ ‫بسیار چشم گیری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر کنترل وزن‬ ‫این حسگرها از نوع حسگرهای فشاری است‬ ‫و می توانن��د در کف پا و کف کفش چس��بانده‬ ‫شوند‪ ،‬تا وزن افراد را به صورت بی سیم و مداوم‬ ‫بر روی گوش��ی همراه نش��ان دهن��د‪ .‬این نوع‬ ‫حس��گر ها به شکل حسگر ورقه ای یا چاپ شده‬ ‫بر روی کاغذ تولید می شوند تا افراد هنگام پیاده‬ ‫روی‪ ،‬احساس ناراحتی در کف پای خود نداشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در برخی موارد حسگرهای فشاری در‬ ‫بخ��ش داخلی کمربند قرار می گی��رد تا اخطار‬ ‫الزم در هن��گام غذاخوردن و یا تجمع چربی به‬ ‫دور شکم را به استفاده کننده بدهد‪ .‬می توان این‬ ‫حس��گر ها را از ائروژل های کربنی رس��انا تولید‬ ‫کرد که عالوه بر هدایت باال‪ ،‬از نظر وزنی بسیار‬ ‫سبک و قابل حمل باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر نوار عضله‬ ‫این نوع حسگرها می توانند پالس های انقباض‬ ‫و انبساط ماهیچه را اندازه گیری کنند‪ .‬استفاده‬ ‫از نانو حس��گرهای نوار عضله ای��ن امکان را به‬ ‫ورزشکاران می دهد که بدون مزاحمت‪ ،‬در تمام‬ ‫طول تمرینات‪ ،‬عملکرد ماهیچه ها مورد ارزیابی‬ ‫پزش��ک ورزش��ی قرار گیرد‪.‬در همی��ن زمینه‬ ‫حس��گر نوار عضله بی سیم از نانو میله های نقره‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حسگر اکسیژن سنج خون‬ ‫این نوع حس��گر‪ ،‬از طریق عبور دو نور مادون‬ ‫قرمز و نور قرمز در انگشت سبابه و یا نرمه گوش‬ ‫و دریافت نور توس��ط اشکارساز در سمت دیگر‬ ‫بافت‪ ،‬میزان درصد اشباع اکسیژن خون را اندازه‬ ‫می گیرد‪ .‬امروزه با پیش��رفت فناوری نانو و تاثیر‬ ‫ان در تولید المپ های (او ال ای دی)‪ ،‬حسگر های‬ ‫اکسیژن سنج خون بس��یار سبک تر و کوچکتر‬ ‫شده و در تمام لحظه ها می توانند همراه بیمار و‬ ‫یا ورزشکارانی مانند کوهنوردان باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ه�ای داخل�ی در زمین�ه‬ ‫نانوحسگرها برای پایش های پزشکی‬ ‫پژوهش های بس��یار ارزشمندی تاکنون برای‬ ‫تولید گستره وس��یعی از نانوحسگرها در ایران‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬بسیاری از حس��گرهای ارائه‬ ‫ش��ده می توانند در مقدار بس��یار پایین میزان‬ ‫ترکیب��ات بیوش��یمیایی خ��ون را اندازه گیری‬ ‫کنند‪ .‬با این حال پژوهشگران داخلی نیازمندند‬ ‫تا ب��ا همراهی موسس��ه های تولی��د تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬حسگرهایی مطابق با نیازهای اساسی‬ ‫مصرف کنن��دگان تولید کنند‪ .‬با توجه به رش��د‬ ‫روزافزون چنین تجهیزاتی در سطح بین الملل‪،‬‬ ‫اهتم��ام تولید کنندگان داخل��ی در این زمینه‬ ‫امری اجتناب ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫موفقیت در اجرای پروژه لجستیک‬ ‫جمشید انصاری‪ ،‬اس��تاندار زنجان به همراه مسئوالن استان از شهرک صنعتی شماره‬ ‫یک زنجان (اش��راق) و ‪3‬واحد صنعتی مس��تقر در این شهرک بازدید کرد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به وضعیت اب و هوای اس��تان زنجان که جزو مناطق سردسیری است خوشبختانه پروژه‬ ‫لجستیک بار با این حجم سرمایه گذاری موفقیت بزرگی محسوب می شود‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫هر سال یک شهرک فناوری در برنامه ششم‬ ‫بهره برداری از یک شهرک فناوری در هر سال‬ ‫از اجرای قانون برنامه شش��م توس��عه پیشنهاد‬ ‫ش��ده که به اعتقاد کارشناس��ان با هدف ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار و توس��عه خدم��ات فناوری در‬ ‫ح��وزه صنایع کوچک پایه ریزی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ 4‬شهرک از مجموعه ‪ 7‬شهرک فناوری‬ ‫دارای مصوبه دولتی در کش��ور به بهره برداری‬ ‫رس��یده و یک شهرک دیگر نیز در سال ‪ 95‬به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ش��هرک فناوری پل ارتباط��ی بین صنعت با‬ ‫دانش��گاه اس��ت و می تواند حلقه گمش��د ه این‬ ‫ارتباط باش��د‪ .‬به طوری که جذب ش��رکت های‬ ‫بین المللی به توس��عه فعالیت های جدید‪ ،‬ایجاد‬ ‫شرکت های جدید فناوری اطالعات و ارتباطات‪،‬‬ ‫تسهیل انتقال فناوری و تجاری سازی پژوهش ها‬ ‫و‪ ...‬از اهداف احداث شهرک های فناوری است‪.‬‬ ‫این شهرک ها به عنوان یکی از نهادهای موثر‬ ‫در تجاری س��ازی و توس��عه فن��اوری و به تبع‬ ‫ان‪ ،‬توس��عه اقتصاد دانش محور و اش��تغالزایی‬ ‫تخصصی اس��ت که با ایجاد یک محیط مناسب‬ ‫زمینه استقرار و حضور حرفه ای کسب وکارهای‬ ‫فناوران��ه‪ ،‬واحدهای تحقیق و توس��عه صنایع‪،‬‬ ‫مش��اوران خب��ره و موسس��ات پژوهش��ی و‬ ‫اموزش��ی را فراه��م ک��رده اس��ت‪ .‬همچنی��ن‬ ‫ای��ن واحدها در تعامل س��ازنده ب��ا یکدیگر به‬ ‫فعالیت های مرتبط با حوزه تخصصی ش��هرک‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹انجام مطالعات امکان س�نجی برای‬ ‫احداث ‪2‬شهرک فناوری‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از ‪ 7‬مصوبه‬ ‫دولتی که ب��رای احداث ش��هرک های فناوری‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد تاکنون ‪ 4‬ش��هرک به‬ ‫بهره برداری رس��یده و یک شهرک دیگر نیز در‬ ‫اس��تان فارس در حال تکمیل است که تا سال‬ ‫اینده به بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬دو شهرک‬ ‫فناوری دیگر نیز در حال راه اندازی است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به هدف گ��ذاری برنامه شش��م‬ ‫توسعه برای احداث شهرک های فناوری گفت‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ششم توسعه باید هر سال یک‬ ‫ش��هرک فناوری دارای مصوبه دولتی در کشور‬ ‫به بهره برداری برسد‪ .‬البته برای دریافت مصوبه‬ ‫احداث دو ش��هرک فناوری جدی��د که اکنون‬ ‫در ح��ال مطالعه اس��ت نی��ز اقدامات��ی انجام‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین در صورت تایید دولت‪ ،‬تعداد‬ ‫شهرک های فناوری کشور به ‪ 9‬شهرک خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫س��لیمانی در تفاوت بین شهرک های فناوری‬ ‫و مراکز توس��عه کس��ب و کار تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ش��هرک های فناوری مراکز ارائه کننده خدمات‬ ‫سازمان منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫انرژی پارس‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نرم افزاری ازجمله مرکز خدمات کسب وکار‪ ،‬فن‬ ‫بازار‪ ،‬مرکز فناوری‪ ،‬اموزش��گاه‪ ،‬اجزای متفاوت‬ ‫فناوری و‪ ...‬احداث شده است و این شهرک ها با‬ ‫هدف توسعه همکاری ها بین واحدهای فناوری‬ ‫و انتقال واحده��ای «ار اند دی» صنایع بزرگ و‬ ‫همچنین همکاری مراکز فناوری ایجاد شده تا‬ ‫بتوان فناوری مورد نیاز صنایع کوچک را کشف‬ ‫و بومی س��ازی ک��رده و با هزین��ه کمتری این‬ ‫فناوری ها را در اختیار صنایع کوچک و متوسط‬ ‫قرار دا د در حالی که مراکز کسب وکار جزئی از‬ ‫هر شهرک صنعتی است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک ای��ران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ابت��دای فعالیت ش��هرک های فناوری‪،‬‬ ‫نیازمندی صنایع به فناوری شناس��ایی ش��ده‬ ‫و مبتن��ی بر نیاز انها اکتش��اف و بومی س��ازی‬ ‫می شود و بخشی که در داخل نمی توان تامین‬ ‫ک��رد از خارج حمایت و با مهندس��ی معکوس‬ ‫داخلی سازی می شود‪.‬‬ ‫سلیمانی با بیان اینکه این شهرک ها در برابر‬ ‫ش��هرک های صنعتی عمومی به دلیل داش��تن‬ ‫واحدهای فناوری و تولید انبوه فناوری متفاوت‬ ‫است اما در ش��هرک صنعتی تولید با تیراژ باال‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬زمین این ش��هرک ها‬ ‫مانند سایر شهرک های صنعتی عمومی تامین‬ ‫می شود و در مواردی که تامین زیرساخت های‬ ‫مناسب با فعالیت های فناوری امکان پذیر نباشد‬ ‫وارد عم��ل ش��ده و از طریق س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک این زیرساخت ها تامین می شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬ش��هرک های فناوری نس��بت به‬ ‫ن��وع ماموریت خ��ود عملکرد متفاوت��ی دارند‬ ‫به طوری که یک ش��هرک در زمینه مواد غذایی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫و شهرکی دیگر در زمینه کانی غیرفلزی احداث‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه خدمات فن�اوری در حوزه‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫با وجود انکه احتمال م��ی رود اجرای برنامه‬ ‫شش��م توسعه یک سال به تاخیر افتاده و برنامه‬ ‫پنجم توس��عه برای یک سال دیگر تمدید شود‬ ‫اما برخی معتقدند بهره برداری از یک ش��هرک‬ ‫فناوری در هر س��ال از برنامه شش��م توس��عه‬ ‫به دلیل ه��دف دولت در ایجاد اش��تغال پایدار‬ ‫برای دانش اموختگان و توسعه خدمات فناوری‬ ‫در حوزه صنایع کوچک اقدامی مناسب است‪.‬‬ ‫کیوان گردان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی همدان در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��هرک های فن��اوری بر مبن��ای تولید‬ ‫ایج��اد نش��ده بلکه ش��هرکی با ارائ��ه خدمات‬ ‫نرم اف��زاری اس��ت و کارگاه ه��ای در مقی��اس‬ ‫ازمایش��گاهی و واحدهای تحقیق و توس��عه و‬ ‫مرکز توس��عه کسب وکار در این شهرک مستقر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪ 7‬شهرک صنعتی‬ ‫فناوری مصوبه دولت در کش��ور وجود دارد که‬ ‫تاکنون ‪4‬مورد ان به بهره برداری رسیده و یک‬ ‫مورد ان در همدان احداث شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫هم��دان ب��ا بیان اینک��ه در ‪ 13‬یا ‪ 14‬اس��تان‬ ‫مرکز توسعه کسب وکار در شهرک های صنعتی‬ ‫مستقر ش��ده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در شهرک های فناوری‬ ‫مرکز توس��عه کس��ب وکار جزئ��ی از مجموعه‬ ‫شهرک اس��ت‪ .‬همچنین تولید در این شهرک‬ ‫مربوط به خدم��ات ازمایش��گاهی‪ ،‬تحقیقی و‬ ‫تجدید مناقصه عمومی شماره ‪94/20‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید صندلی هواپیما به منظور برقراری پروازهای هفتگی در فرودگاه خلیج فارس‪ -‬عس��لویه مطابق ش��رایط مندرج‬ ‫در اسناد مناقصه‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ -‬استان بوشهر‪ ،‬عسلویه‪ ،‬ساختمان همایش های خلیج فارس‬ ‫‪ -3‬ش��رح مختصری از کار‪ :‬خرید صندلی هواپیما به منظور برقراری پروازهای هفتگی در مس��یرهای پروازی عسلویه – شیراز و بالعکس‪،‬‬ ‫عسلوی ه ـ اصفهان و بالعکس‪ ،‬عسلویه – رشت و بالعکس‪ ،‬عسلویه‪ -‬اهواز و بالعکس مطابق جدول منضم به اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -4‬براورد تقریبی ساالنه‪ :‬حدود ‪ 106/967/120/000‬ریال‬ ‫‪ -5‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانت نامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ ‪10/696/712/000‬ریال مطابق شرح مندرج در‬ ‫اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت زمان خرید خدمات‪ :‬یک سال‬ ‫‪ -7‬ش��رایط ش��رکت در مناقصه‪ -1 :‬دارا بودن مجوز از سازمان هواپیمایی کش��وری ‪ -2‬اژانس های مسافرتی که دارای نمایندگی رسمی‬ ‫از شرکت های هواپیمایی (ایرالین ها) می باشند ‪ -3‬ارائه صورت های مالی حسابرسی شده (ارائه در زمان خرید اسناد و انعقاد قرارداد)‬ ‫‪ -8‬برای دریافت اطالعات بیشتر و اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫الف) نشانی اینترنتی‪ WWW.PSEEZ.IR‬ب) ‪HTPP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫ج) دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫‪ -9‬محل تحویل اسناد و مدارک‪ :‬استان بوشهر‪ ،‬عسلویه‪ ،‬سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬ساختمان همایش های خلیج فارس‪،‬‬ ‫طبقه اول‪ ،‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات تلفن ‪. 7731372152‬‬ ‫‪ -10‬جلسه توجیهی‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 94/12/17‬طبقه اول ساختمان همایش های خلیج فارس‪ -‬امور قراردادها‬ ‫‪ -11‬اخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک‪ :‬حداکثر ساعت ‪ 14:00‬روز دوشنبه مورخ ‪95/01/16‬‬ ‫‪ -12‬تاریخ گش��ایش پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز سه ش��نبه مورخ ‪ 95/01/17‬منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬ساختمان همایش های‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬سالن جلسات سازمان‬ ‫تلفن کمیسیون مناقصات‪ ،07731372150-4 :‬نمابر ‪07731372155‬‬ ‫روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫فناوری اس��ت و این اطالعات به دست امده در‬ ‫اختیار صنعتگ��ران قرار می گی��ر د به طوری که‬ ‫تولید محصوالت صنعتی به صورت انبوه انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫گ��ردان با تاکی��د بر اینک��ه بهره ب��رداری از‬ ‫ی��ک ش��هرک صنعتی در ه��ر س��ال از برنامه‬ ‫شش��م توس��عه به دلیل هدف دولت در اشتغال‬ ‫دانش اموخت��گان و توس��عه خدم��ات فناوری‬ ‫در ح��وزه صنای��ع کوچک اس��ت‪ .‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با اح��داث و راه اندازی ش��هرک های فناوری از‬ ‫پراکندگی ها و موازی کاری ها پرهیز ش��ده و با‬ ‫تجمیع این واحدهای فعال در حوزه فناوری در‬ ‫شهرک ها می توان به مشارکت ها توسعه داده و‬ ‫با احراز هویت واحدها زمینه گسترش ارتباطات‬ ‫را فراهم کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬جدا از زیرس��اخت های اولیه ای‬ ‫که در هر ش��هرک صنعتی تامین می ش��ود در‬ ‫ش��هرک های فن��اوری‪ ،‬معافیت ه��ای مالیاتی‬ ‫ویژه ای نیز در نظر گرفته شده تا مشوقی برای‬ ‫انتقال پارک های علم و فناوری به این شهرک ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ش��هرک فناوری‪ ،‬جری��ان دانش و‬ ‫فناوری را در میان دانش��گاه ها‪ ،‬موسس��ه های‬ ‫تحقیق و توس��عه‪ ،‬بنگاه ه��ای خصوصی و بازار ‬ ‫ب��ه حرکت انداخته و مدیریت می کند و رش��د‬ ‫ش��رکت های متک��ی ب��ر ن��واوری را از طریق‬ ‫مراک��ز خدم��ات فن��اوری و کس��ب و کار و‬ ‫فرایند های زایشی تس��هیل می کند‪ .‬شهرک ها‬ ‫همچنین خدمات مناس��ب دیگری را به همراه‬ ‫فضاهای کاری و تس��هیالت با کیفیت باال ارائه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫کیوان گردان‬ ‫توسعه شهرک صنعتی سفیدرود رشت ‬ ‫با مشارکت صنایع غیراالینده‬ ‫ اس��تاندار گیالن گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی س��فیدرود باید با صنای��ع غیراالینده و‬ ‫فناوری های دانش بنیان توس��عه یابد‪ .‬محمدعلی نجفی در نشس��ت توسعه شهرک‬ ‫صنعتی س��فیدرود رش��ت با اشاره به اینکه فاز اول توس��عه شهرک صنعتی با ‪200‬‬ ‫هکتار عملیاتی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این شهرک صنعتی در فاز دوم که در مرحله اخذ‬ ‫مجوزهای الزم اس��ت با ‪ 500‬هکتار توسعه می یابد‪ .‬نماینده عالی دولت در گیالن با‬ ‫بیان اینکه این ش��هرک به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی شمال کشور محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به جانمای��ی و تخصیص این عرصه به عنوان س��ند‬ ‫چشم انداز استقرار واحدهای صنعتی برای ‪ 20‬تا ‪ 25‬سال اینده در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت ش��هرک های صنعتی گیالن با هدف ایجاد زیرساخت های‬ ‫مناس��ب و تهیه امکانات مورد نیاز برای اس��تقرار واحدهای صنعت��ی و کارافرینان‬ ‫و همچنی��ن ارائه خدمات ضروری به متقاضیان س��رمایه گذاری تاس��یس ش��ده و‬ ‫سرمایه گذاران می توانند از مشوق ها و مزایای ان بهره مند شوند‪ .‬نجفی با بیان اینکه‬ ‫این ش��هرک می تواند اش��تغالزایی فراوانی برای جوانان داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬شهرک‬ ‫صنعتی س��فیدرود رشت باید با صنایع غیراالینده همچون شرکت های توزیع کاال و‬ ‫تولید فناوری های دانش بنیان توسعه یابد‪ .‬وی با بیان اینکه تهیه زیرساخت های الزم‬ ‫برای توس��عه این شهرک در حال انجام اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬احداث تصفیه خانه‬ ‫فاضالب برای شهرک صنعتی سفیدرود یکی از زیرساخت های ضروری است که باید‬ ‫هرچه سریع تر اغاز شود ‪ .‬استاندار گیالن بر ضرورت برنامه ریزی برای انتقال مشاغل‬ ‫خرد از بافت ش��هری به این ش��هرک تاکید کرد و گفت‪ :‬ساماندهی این مشاغل در‬ ‫جوار این شهرک با همکاری اصناف استان از برنامه های اینده توسعه شهرک صنعتی‬ ‫سفیدرود رشت است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن در ادامه‬ ‫این نشست با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در گیالن از روند‬ ‫رو به رشد احداث تصفیه خانه های فاضالب صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی در‬ ‫س��طح استان خبر داد و افزود‪ :‬از ابتدای تاسیس شرکت شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫تا پایان سال ‪ 7 ،92‬تصفیه خانه به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری ‪ 209‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی به شرکت های خدماتی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از واگذاری ‪ 209‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی به شرکت های‬ ‫خدماتی خب��ر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫‪ 255‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫کش��ور سیس��تم تصفیه خان��ه‬ ‫فاضالب اجرا شده یا در دست‬ ‫علی یزدانی‬ ‫س��اخت و طراحی قرار دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی و بین الملل‪ ،‬علی یزدانی در مراسم‬ ‫افتتاحیه طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی‬ ‫بوعل��ی همدان با اش��اره به اینکه ‪ 960‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در کل کشور وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این تعداد‬ ‫بیش از‪ 750‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری‬ ‫زمین به س��رمایه گذاران ق��رار دارد‪.‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با بیان اینکه‬ ‫‪ 209‬شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت های خدماتی‬ ‫اداره می ش��ود‪ ،‬خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬در اس��تان همدان ‪7‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی توسط این شرکت ها و با مدیریت‬ ‫بخش خصوصی اداره می ش��ود‪ .‬یزدانی به فعالیت بیش از‬ ‫‪ 87‬هزار واحد صنعتی در کل کش��ور اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این واحده��ای صنعتی برای بیش از ‪2‬میلیون و‬ ‫‪ 460‬هزار نفر اشتغال ایجاد شده است‪ .‬وی ضمن تاکید‬ ‫بر پیگیری دو رس��الت اصلی در سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد‪ :‬استقرار واحدهای‬ ‫االین��ده و انتق��ال انها از ش��هر ب��ه ش��هرک ها و انتقال‬ ‫واحدهای صنفی بزرگ که در قانون نظام صنفی می گنجد‬ ‫به ش��هرک ها از وظایف سازمان محسوب می شود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪ :‬س��ال اینده در راه‬ ‫تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی به ویژه مناطق‬ ‫تقاضامحور با اس��تفاده از منابع خارج از سازمان در قالب‬ ‫تعامل ب��ا فرابورس و صندوق هایی که می توانند همکاری‬ ‫کنند با سرعت مطلوب حرکت خواهیم کرد‪ .‬یزدانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تحقق این امر باعث می ش��ود منابع داخلی س��ازمان‬ ‫و شرکت ش��هرک های صنعتی را به سمت مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته س��وق دهیم تا با تامین زیرساخت ها در این‬ ‫مناطق عدالت اقتصادی محقق شود‪ .‬وی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه در ‪ 255‬شهرک و ناحیه صنعتی کشور تصفیه خانه‬ ‫فاضالب اجرا ش��ده یا در دست س��اخت و طراحی است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در اس��تان همدان ‪ 10‬ناحیه و شهرک صنعتی‬ ‫دارای تصفیه خانه فاضالب هس��تند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران با اشاره به طرح‬ ‫توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی بوعلی همدان‬ ‫اف��زود‪ :‬این طرح با اعتباری افزون ب��ر ‪ 2/5‬میلیارد تومان‬ ‫وارد مدار شد و ظرفیت تصفیه خانه از ‪ 800‬مترمکعب به‬ ‫‪ 1200‬مترمکعب ارتقا یافت‪ .‬یزدانی همچنین سال اینده‬ ‫را برای ش��هرک های صنعتی ایران از لحاظ جذابیت برای‬ ‫س��رمایه گذاران پر بار توصیف کرد و گف��ت‪ :‬تدابیری در‬ ‫سازمان نظیر حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬سرعت بخشیدن‬ ‫به خوش��ه های صنعتی درجهت کاهش هزینه ها‪ ،‬توسعه‬ ‫ب��ازار و حضور در بازارهای صادراتی درنظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه ‪ 5‬صندوق حمایتی در مجموعه‬ ‫وزارتخانه داریم‪ ،‬افزود‪ :‬صندوق حمایت از صنایع کوچک‪،‬‬ ‫صن��دوق تحقیقات الکترونیک‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات‪،‬‬ ‫صندوق حمای��ت از معدن و صن��دوق حمایت از صنایع‬ ‫دریایی این مجموعه را تش��کیل می ده��د‪ .‬یزدانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این صندوق ها در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی و‬ ‫حمایت های همه جانبه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫توسعه فضای سبز‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫ش��مالی گفت‪ :‬در راس��تای حفظ فضای س��بز و مسائل‬ ‫زیس��ت محیطی از ابت��دا تاکن��ون ‪94‬ه��زار اصل��ه نهال‬ ‫ان��واع درخت و درختچه در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان خراسان ش��مالی کاشته ش��د‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫شمالی‪ ،‬محمدعلی یوس��فی افزود‪ 30 :‬هکتار از مساحت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان ش��مالی به فضای‬ ‫س��بز اختصاص داده ش��ده و میزان فضای سبزی که به‬ ‫مناس��بت بزرگداش��ت هفته درختکاری در ش��هرک ها و‬ ‫ک هکتار اس��ت‪.‬‬ ‫نواحی صنعتی ایجاد می ش��ود بیش از ی ‬ ‫وی گفت‪ :‬در جهت توس��عه پایدار و ایجاد زیرساخت های‬ ‫مناس��ب و کاهش االینده های صنعتی‪ ،‬ایجاد و توس��عه‬ ‫فضای س��بز با جدیت دنبال می شود‪ .‬رییس هیات مدیره‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان ش��مالی گفت‪:‬‬ ‫زیباس��ازی شهرک های صنعتی خراس��ان شمالی با تکیه‬ ‫ب��ر معماری منظر و فضای س��بز مطلوب انجام می ش��ود‬ ‫همچنین زیباسازی ورودی شهرک های صنعتی استان از‬ ‫اولویت های کاری این شرکت است‪ .‬یوسفی اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫عنایت به صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬اجرای پروژه ابیاری‬ ‫قطره ای در ‪ 8‬شهرک و ناحیه صنعتی استان به طول ‪55‬‬ ‫کیلومتر اجرا شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ تولید خمیردندانی‬ ‫برای ترمیم دندان‬ ‫یک پژوهشگر ژاپنی موفق به اختراع خمیردندانی شد‬ ‫که حفره ها و ش��یارهای دندان را پ��ر و مینای دندان را‬ ‫بازس��ازی می کند‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫پژوهشگر ژاپنی موفق به اختراع خمیردندانی شده است‬ ‫که فواید بس��یاری دارد و نیاز مراجعه به دندانپزش��ک را‬ ‫به ش��دت کاهش می دهد‪ .‬این خمیردن��دان عملکردی‬ ‫مشابه مینای دندان دارد با این تفاوت که مایع است و به‬ ‫اس��انی می توان به کمک مسواک به قسمت های مختلف‬ ‫مشکل دار دندان زد‪ .‬عملکرد این خمیردندان مشابه سایر‬ ‫خمیردندان هاست با این تفاوت که نسبت به انها مزایا و‬ ‫خ��واص دیگری نیز دارد‪ .‬به گفته این پژوهش��گر ژاپنی‪،‬‬ ‫این اخت��راع می تواند امکان مراجعه به دندانپزش��کان را‬ ‫کاهش دهد و سبب شود افراد در خانه مشکالت دهان و‬ ‫دندان خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫در س��اخت این خمیردندان از اجزای اصلی و طبیعی‬ ‫مواد سازنده دندان کمک گرفته شده است‪ .‬برای ساخت‬ ‫ان از هیدروکس��ی اپاتیت یا همان کلس��یم کریستالی‬ ‫اس��تفاده ش��ده و به محض انکه به دندان ها زده می شود‬ ‫ماده ای را بر س��طح دندان منتش��ر می کند که بعد از ‪۳‬‬ ‫دقیقه به س��اختار طبیع��ی مینای دندان می چس��بد و‬ ‫ش��یارها و حفره ه��ا را پر می کند‪ .‬این ف��رد اختراع خود‬ ‫را نوع��ی انقالب در حفظ و نگهداری از بهداش��ت فردی‬ ‫به وی��ژه دندان ه��ا تلقی می کند که می تواند بس��یاری از‬ ‫دندانپزش��کان را از کار بیکار کن��د‪ .‬این فرد ادعا می کند‬ ‫که با وارد شدن این خمیردندان به بازار دیگر الزم نیست‬ ‫دندانپزش��کان مش��کالت دندانی را برطرف کنند و خود‬ ‫فرد می تواند به سادگی این کار را انجام دهد‪ .‬البته هنوز‬ ‫ادع��ای این فرد اثبات نش��ده و پژوهش ها و ازمایش��ات‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ توافق فرانسه و انگلیس‬ ‫برای ساخت نسل جدید پهپاد‬ ‫فرانس��ه و انگلیس بر سر سرمایه گذاری برای ساخت‬ ‫نس��ل جدید هواپیماهای بدون سرنش��ین ب��ه توافق‬ ‫رسیده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پ��رس ت��ی وی‪ ،‬فرانس��ه و انگلیس بر‬ ‫ک ‪2‬میلیارد یورویی برای‬ ‫س��ر س��رمایه گذاری مش��تر ‬ ‫س��اخت نس��ل جدید هواپیماهای بدون سرنش��ین به‬ ‫توافق رس��یده اند‪ .‬مقامات این دو کشور روز پنجشنبه‬ ‫(‪ 13‬اس��فند) با انتش��ار بیانی��ه ای اع�لام کردند این‬ ‫توافق با هدف عملیاتی کردن نس��ل جدید پهپادهای‬ ‫چندمنظوره تا سال ‪2030‬م انجام شده است‪ .‬براساس‬ ‫این بیانیه‪ ،‬این برنامه در راس��تای راه اندازی خط تولید‬ ‫پهپ��اد چندمنظ��وره ای خواهد بود ک��ه ظرفیت های‬ ‫عملیاتی را گسترش می دهد‪ .‬در بیانیه پاریس با اشاره‬ ‫به اینکه دو سال مطالعه برای امکان سنجی طرح انجام‬ ‫شده‪ ،‬امده است‪ « :‬امیدواریم که در سال ‪2017‬م وارد‬ ‫مرحله بعدی برای س��اخت پهپادهای جنگنده تا سال‬ ‫‪2025‬م ش��ویم و این پهپاد تا س��ال ‪2030‬م عملیاتی‬ ‫شود‪».‬‬ ‫بی‪.‬ای‪.‬ئ��ی سیس��تم ز به عنوان یک ش��رکت صنایع‬ ‫دفاع��ی و هوافضای��ی بریتانیایی در هم��کاری با گروه‬ ‫هوانوردی داسو‪ ،‬شرکت هواپیماسازی فرانسوی مطالعه‬ ‫برای س��اخت این پهپادهای چندمنظوره را در س��ال‬ ‫‪2014‬م اغاز کردند‪ .‬براساس اعالم وزارت دفاع بریتانیا‬ ‫هدف نهایی این طرح‪ ،‬س��اخت پهپادهای جنگنده ای‬ ‫اس��ت که قادر به اجرای عملیات شناسایی‪ ،‬تشخیص‬ ‫اهداف در خاک دشمن و در نهایت حمله باشند‪.‬‬ ‫تولید انبوه اسکلت خارجی‬ ‫روباتیک‬ ‫پژوهش��گران چین��ی به تازگ��ی یک اس��کلت خارجی‬ ‫روباتیک س��اخته اند که به معل��والن کمک می کند تا بار‬ ‫دیگر بتوانند راه رفتن را تجربه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش انا به نقل از ش��ینهوا‪ ،‬س��اخت این اسکلت‬ ‫خارجی روباتیک قرار اس��ت امس��ال به تولید انبوه برسد‪.‬‬ ‫مرکز روباتیک «چنگدو» که در دانشگاه علوم الکترونیک‬ ‫و فناوری چین واقع ش��د ه از سال ‪2010‬م اقدام به تولید‬ ‫اس��کلت خارجی روباتیک کرده که در واقع‪ ،‬نوعی روبات‬ ‫پوشیدنی است که روی کمر و پاهای بیمار سوار می شود‬ ‫و حرک��ت و راه رفت��ن را تس��هیل می کند‪ .‬این اس��کلت‬ ‫خارجی روباتیک برای نخس��تین بار س��ال گذش��ته در‬ ‫شش��مین المپیک ویژه ملی که در «چنگدو» برگزار شد‬ ‫روی یک نمونه انسانی مورد ازمایش قرار گرفت‪ .‬به گفته‬ ‫یکی از پژوهش��گران مرکز روباتیک‪ ،‬این نسخه جدید به‬ ‫ت به‬ ‫لطف حس��گرهای حرکتی تعبیه ش��ده داخل اسکل ‬ ‫دس��تورالعمل ها حس��اس تر عمل می کند‪ .‬این روبات به‬ ‫افرادی که به فلج اندام های بدن یا فلج نیمه اندام ها مبتال‬ ‫هستند‪ ،‬کمک می کند تا بتوانند بار دیگر راه بروند‪ .‬از این‬ ‫دستگاه روباتیک برای بازتوانی پزشکی و درمانی استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ساخت بزرگترین حافظه «اس اس دی» جهان‬ ‫سامس��ونگ بزرگترین حافظه «اس اس دی» جهان را ساخته است که این حافظه ‪16‬‬ ‫ترابایتی حدود ‪ 480‬تا ‪ 500‬بخش از قطعه های ‪ 256‬گیگابیتی را در خود جای داده و انها‬ ‫را به یک «اس اس دی» ‪ 2/5‬اینچی تبدیل کرده است‪ .‬به ادعای سامسونگ این حافظه ‪2/5‬‬ ‫اینچی حجیم ترین «اس اس دی» جهان بوده و برای سرورها ایده ال است‪.‬‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫صنایع سنگین‪ ،‬موتور محرک اقتصاد چین‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی دولت‬ ‫چین از ‪۱۰‬‬ ‫صنعت بزرگ‬ ‫نام برد که‬ ‫توانسته است‬ ‫به موتور محرکی‬ ‫در اقتصاد‬ ‫این کشور‬ ‫تبدیل شود‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی دولت چین از ‪ ۱۰‬صنعت‬ ‫ن��ام برد که توانس��ته اس��ت به موت��ور محرکی در‬ ‫اقتصاد این کشور تبدیل شود‪ .‬در میان این صنایع‬ ‫نام صنایع س��نگینی از جمله صنایع خودروسازی‪،‬‬ ‫اهن و فوالد‪ ،‬تولید کشتی س��ازی و پتروشیمی به‬ ‫چشم می خورد‪.‬‬ ‫صنایع س��نگین ب��ه صنایعی گفته می ش��ود که‬ ‫محص��ول نهایی ان س��نگین وزن ب��وده یا مراحل‬ ‫تولی��دش پیچیده باش��د‪ .‬ب��ه طور کل��ی صنایعی‬ ‫همچون خودروسازی‪ ،‬کشتی سازی‪ ،‬هواپیماسازی‪،‬‬ ‫صنای��ع ش��یمیایی‪ ،‬گاز‪ ،‬نفت و ف��والد که نیازمند‬ ‫س��رمایه گذاری زیاد‪ ،‬ماشین االت سنگین و فضای‬ ‫وس��یع برای تولید هس��تند در رده صنایع سنگین‬ ‫به ش��مار می ایند‪ .‬البته پس از پایان جنگ جهانی‬ ‫دوم‪ ،‬صنایع ساختمان س��ازی‪ ،‬سد س��ازی و صنایع‬ ‫نیروگاه��ی نیز در رده صنایع س��نگین جهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬درحال حاضر اقتصاد بس��یاری از کشورهای‬ ‫شرق اسیا به صنایع سنگین وابسته شده و با تکیه‬ ‫بر درامد حاصل از تولیدات این صنایع توانس��ته اند‬ ‫تولید ناخال��ص داخلی خود را افزایش دهند‪ .‬چین‬ ‫نیز یکی از کشورهایی است که بخشی از درامدهای‬ ‫خود را به صنایع سنگین وابسته کرده است‪.‬‬ ‫مقامات چین در اس��تانه سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی از‬ ‫سهم ‪ ۷۳‬درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی‬ ‫این کش��ور خبر دادند اما با گذر از بحران اقتصادی‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی و کاهش تقاضاهای برون مرزی‪،‬‬ ‫ای��ن رقم به کمتر از ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافت‪ .‬با این‬ ‫ح��ال صنعت همچنان س��هم باالی��ی را در ایجاد‬ ‫اشتغال برای نیروی انسانی چین به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬نام این کش��ور به عنوان دومین کشور‬ ‫جهان در زمینه تولید صنعتی و یکی از پیش��گامان‬ ‫صنایع س��نگین همچون صنایع شیمیایی‪ ،‬سیمان‬ ‫و فوالد مطرح ش��ده است‪ .‬درحال حاضر ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از تولی��دات صنعتی چین در کارخانه های دولتی و‬ ‫با حمایت های دولتی انجام می ش��ود و بخش دیگر‬ ‫در حمایت س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬از منظر تقسیم بندی های جغرافیایی‬ ‫نی ز می توان «شانگهای» را مرکز سنتی فعالیت های‬ ‫صنعت��ی چین دانس��ت‪ ،‬ب��ا این حال اس��تان های‬ ‫جنوبی این کشور ازجمله جیانگ سو‪ ،‬گوانگژونگ‪،‬‬ ‫ش��اندونگ و ژجیانگ نی��ز توانس��ته اند نزدیک به‬ ‫‪ ۳۳‬درص��د از تولید صنعتی این کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص دهند و بخش عمده ای از تولیدات صنایع‬ ‫این اس��تان ها به خارج از مرزهای این کشور صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سود هنگفت صنایع سنگین چینی‬ ‫صنایع س��نگین چین در طول سال های گذشته‬ ‫توانسته اند بخش گسترده ای از درامدهای اقتصادی‬ ‫این کش��ور را تامین کنند ام��ا افزایش فعالیت های‬ ‫ای��ن بخش از صنعت در کنار درامد باال مش��کالت‬ ‫زیست محیطی بسیاری را برای این کشور به همراه‬ ‫داشت‪ .‬در حال حاضر شهرهای چین و به ویژه پکن‬ ‫در رده الوده ترین شهرهای جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2012‬میالدی اداره مل��ی امار چین در‬ ‫گزارشی اعالم کرد سود موسسه های بزرگ صنعتی‬ ‫چی��ن به ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۵۵۷‬میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫یوان رس��ید که در مقایس��ه با سال ‪۲۰۱۱‬میالدی‬ ‫با افزایش رش��د ‪ 3/5‬درصدی همراه بود‪ .‬سود این‬ ‫موسسه های صنعتی بزرگ در دسامبر ‪۸۹۵ ،۲۰۱۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون یوان بود که در مقایس��ه‬ ‫با دوران مشابه س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی ‪ 3/17‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫یکی از صنایع س��نگین چین را می توان صنعت‬ ‫ساخت ماشین االت دانست که در قالب مجموعه ای‬ ‫کام��ل از تجهی��زات پیش��رفته ب��زرگ از جمل��ه‬ ‫توربین های بزرگ گاز و تجهیزات انرژی هسته ای‪،‬‬ ‫تجهیزات صنایع ش��یمیایی‪ ،‬تجهیزات حمل ونقل‬ ‫ریل��ی و واگن س��ازی‪ ،‬تولید ماش��ین االت کاغذ و‬ ‫پارچه بافی و‪ ...‬فعالیت می کند‪ .‬چین در سال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫می�لادی از راه صادرات ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫حمل ونقل به کش��ورهای مختلف جهان به درامد ‬ ‫‪ ۴۲۵‬میلیارد دالری دست یافت و به تولیدات خود‬ ‫سرعت بیشتری بخشید‪.‬‬ ‫در صنایع انرژی نیز چین بیشتر تمرکز خود را بر‬ ‫صنعت تولید برق حرارتی‪ ،‬برق ابی و برق هسته ای‬ ‫گذاش��ت و به این ترتیب در این صنعت با سرعت‬ ‫بیش��تری نسبت به سایر صنایع رشد کرد‪ .‬تا پایان‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی ظرفیت نصب ژنراتورهای این‬ ‫کش��ور از مرز ‪ ۸۷۴‬میلیون کیلو وات گذشت و کل‬ ‫می��زان برق تولیدی در چین ب��ه رقم‪ ۳/۲‬تریلیون‬ ‫کیلووات بر س��اعت رسید‪ .‬اما با ظهور نیروگاه های‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬صنعت برق این کش��ور نیز وارد مرحله‬ ‫تازه ای شد و با کمک اتوماسیون سازی‪ ،‬شبکه های‬ ‫ق��درت توانس��تند میزان ولت��اژ تولی��دی خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬با این حال این کش��ور نیز با هدف‬ ‫کاهش الودگی هوا و بهبود وضعیت تولید گازهای‬ ‫گلخان��ه ای بخش عظیمی از س��رمایه های خود را‬ ‫بر صنایع انرژی های تجدیدپذیر متمرکز س��اخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی نیز یکی دیگ��ر از صنایع‬ ‫ساخت گردن بند طبی برای محافظت مغز‬ ‫یک گروه به رهبری دکتر گرگوری میر‪ ،‬از بیمارس��تان‬ ‫کودکان سینس��یناتی با همکاری شرکت نواوری ‪،Q۳۰‬‬ ‫ی��ک گردن بند جدید را توس��عه دادند ک��ه از ضربات و‬ ‫اسیب های مغزی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هم ه ما برای اجتن��اب از تکان های‬ ‫مغزی تمایل به استفاده از کاله های ایمنی داریم‪ .‬مشکل‬ ‫این اس��ت که تکان مغزی معموال با گردش ناگهانی مغز‬ ‫در درون جمجم��ه و ضربه خوردن ان در داخل جمجمه‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬کاله های ایمنی ب��ه کاهش جذب انرژی‬ ‫ضرب��ات کمک می کن��د‪ ،‬اما صد درصد موثر نیس��ت به‬ ‫همی��ن دلیل تکان مغ��زی می تواند گاه��ی حتی بدون‬ ‫یک ضربه که به طور مس��تقیم به سر وارد شود رخ دهد‪.‬‬ ‫ل جمجمه ‬ ‫ی در داخ ‬ ‫ت مختصر ‬ ‫مغ ز می تواند ازادان ه حرک ‬ ‫ن‬ ‫ن در اثر ضرب ه ب ه سر‪ ،‬مغز ممک ‬ ‫داش��ت ه باش��د و بنابرای ‬ ‫ن مغزی » می نامند‪.‬‬ ‫ت را «تکا ‬ ‫ن حال ‬ ‫ن بخورد؛ ای ‬ ‫ت تکا ‬ ‫اس ‬ ‫ط و ضرباتی ‬ ‫ی ورزشی ‪ ،‬سقو ‬ ‫ث رانندگی ‪ ،‬اس��یب ها ‬ ‫حواد ‬ ‫ن‬ ‫ت می کند از ش��ایع تری ‬ ‫ک�� ه در زد و خ��ورد ب ه فرد اصاب ‬ ‫ب بروز اختالالت‬ ‫ن مغز سب ‬ ‫ی هستند‪ .‬تکا ‬ ‫ن مغز ‬ ‫ل تکا ‬ ‫عل ‬ ‫ن‬ ‫ن حال ‪ ،‬تکا ‬ ‫ی مغز می شود‪ .‬با ای ‬ ‫ت طبیع ‬ ‫ت در فعالی ‬ ‫موق ‬ ‫ی همرا ه نیس��ت‪.‬‬ ‫چ صدم ه پایدار مغز ‬ ‫ی معموال با هی ‬ ‫مغز ‬ ‫ی شود اما‬ ‫ل هوشیار ‬ ‫ت دچار اختال ‬ ‫ن اس ‬ ‫فرد مصدو م ممک ‬ ‫ل‬ ‫ط چند دقیقه ) طو ‬ ‫ی (فق ‬ ‫ت کوتاه�� ‬ ‫ط مد ‬ ‫ت فق ‬ ‫ن حال ‬ ‫ای�� ‬ ‫ل وجود دارد‪.‬‬ ‫ن بهبود کام ‬ ‫لا ‬ ‫می کشد و ب ه دنبا ‬ ‫ی تنها‬ ‫ن مغ��ز ‬ ‫ص تکا ‬ ‫س ای��ن تعریف ‪ ،‬تش��خی ‬ ‫بر اس��ا ‬ ‫ل بهبود‬ ‫ص می ش��ود ک ه مصدو م به طور کام ‬ ‫ی مشخ ‬ ‫زمان ‬ ‫ی دید در‬ ‫ی مانند س��ردرد ی��ا تار ‬ ‫یافت ه باش��د‪ .‬اگر عالئم ‬ ‫ی ش��د ه بعدها ظاهر ش��ود‬ ‫ن مغز ‬ ‫ی ک ه دچار تکا ‬ ‫مصدوم ‬ ‫ل ق��رار داد و ب ه او توصی ه کرد ک ه‬ ‫ت کنتر ‬ ‫ی را تح ‬ ‫بای��د و ‬ ‫ک مراجع ه کند‪ .‬به همین دالیل‪ ،‬پژوهشگران به‬ ‫ب ه پزش�� ‬ ‫دنبال توس��عه یک فناوری پوش��یدنی برای جلوگیری از‬ ‫اس��یب های مغزی بودند حتی اگ��ر این فناوری در قالب‬ ‫یک گردن بند س��اده باشد‪ .‬این اختراع به طور مداوم فشار‬ ‫کمی ب��ه گردن اعم��ال می کند که به نوب��ه خود باعث‬ ‫افزایش حجم خون در س��اختار رگ های مغز می ش��ود‪.‬‬ ‫یکی از مزایای این گردن بند جدید راحتی ان اس��ت که‬ ‫سبب ش��ده تا کاربران احساس رضایت کامل داشته و از‬ ‫ان خس��ته نشوند‪ .‬از همه مهم تر‪ ،‬افزایش حجم خون در‬ ‫رگ های مغز باعث می شود که مغز فضای بیشتری را در‬ ‫درون جمجمه اش��غال کند‪ .‬به این معنی که مغز فضای‬ ‫کمتری در اطراف برای تکان خوردن دارد‪.‬‬ ‫س��نگین چین اس��ت‪ .‬این کشور س��االنه تولیدات‬ ‫خ��ود را در این بخش افزای��ش می دهد‪ ،‬به طوری‬ ‫که از تولی��د ‪ ۱۴۰‬هزار خ��ودرو در میانه دهه ‪۷۰‬‬ ‫میالدی ب��ه رتب��ه چهارمین تولید کنن��ده خودرو‬ ‫جهان در سال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی دست یافت‪ .‬صنعت‬ ‫خودروس��ازی در طول ‪ 50‬س��ال گذشته بیشترین‬ ‫تمرکز خود را بر تولید خودروهای سنگین گذاشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در طول ‪ 10‬س��ال گذشته سیاست های‬ ‫تولیدی خود را به س��وی خطوط خودروهای برقی‬ ‫تغییر داده اس��ت‪ .‬جهت گیری خودروسازان چینی‬ ‫به س��مت تولید محصوالت برقی در شرایطی بوده‬ ‫که جهان به س��مت اس��تفاده از انرژی های پاک و‬ ‫کاهش االینده های زیس��ت محیطی پیش می رود‪.‬‬ ‫در واق��ع توج��ه به توس��عه خودروه��ای مبتنی بر‬ ‫انرژی های نو‪ ،‬موج جدیدی در صنعت خودر و چین‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬همزمان با رشد صنعت خودرو‪،‬‬ ‫صنایع فوالد این کشور نیز تولیدات خود را افزایش‬ ‫داد و به س��رعت از م��رز تولید ‪ ۴۲۰‬میلیون تن در‬ ‫سال گذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹راه نجات از شرایط بحران‬ ‫عبور از بحران ‪ ۲۰۰۸‬میالدی و وقوع مش��کالت‬ ‫ن باعث شد تا میزان‬ ‫اقتصادی در کش��ورهای جها ‬ ‫س��فارش های برون م��رزی صنای��ع چی��ن به طور‬ ‫چش��مگیری کاهش یابد‪ .‬این موضوع شرکت های‬ ‫چینی را نیز در مرز فروپاش��ی و بح��ران قرار داد‬ ‫چرا ک��ه همرمان با کاهش تقاضا‪ ،‬قیمت مواد اولیه‬ ‫و هزین��ه نی��روی کار افزای��ش یاف��ت و در نتیجه‬ ‫هزینه های تولید در این کشور باال رفت‪.‬‬ ‫چین برای خروج از ای��ن بحران و حفظ جایگاه‬ ‫خ��ود در تولیدات صنعتی‪ ،‬چند صنعت س��نگین‬ ‫و س��بک را به عنوان صنای��ع کلیدی خود انتخاب‬ ‫کرد و به حمایت از انها پرداخت‪ .‬در س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫می�لادی دولت چی��ن از ‪ ۱۰‬صنعت بزرگ نام برد‬ ‫که توانس��ته است به موتور محرکی در اقتصاد این‬ ‫کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫این صنایع ش��امل صنایع خودروسازی‪ ،‬اهن و‬ ‫فوالد‪ ،‬منس��وجات‪ ،‬تولید تجهیزات‪ ،‬کشتی سازی‪،‬‬ ‫الکترونیک و فناوری اطالعات‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬صنایع‬ ‫سبک‪ ،‬تولید فلزات غیراهنی و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫ان است‪ .‬یکی از مهم ترین ویژگی های این صنایع‬ ‫تاثیر فوق العاده انها در توس��عه اقتصادی و افزایش‬ ‫درامدهای ارزی چین بود‪ .‬از س��وی دیگر این ‪۱۰‬‬ ‫صنعت زمینه ایجاد اش��تغال و رشد تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی بس��یار باالی��ی دارند و تمامی مش��کالت‬ ‫درون زا و ب��رون زا از جمل��ه ظرفیت ه��ای تولیدی‪،‬‬ ‫می��زان تقاضا‪ ،‬زیرس��اخت های مورد نی��از و مواد‬ ‫اولیه شان شناخته ش��ده و می توان به راحتی انها‬ ‫را کنترل کرد‪.‬‬ ‫اج��رای سیاس��ت های الزم برای حل مش��کالت‬ ‫این صنایع به عنوان بخش��ی از برنامه های محرک‬ ‫رش��د اقتصادی چین مطرح ش��د‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در صنعت فوالد‪ ،‬خط��وط تولید االینده و انرژی بر‬ ‫تعطیل و پروژه هایی که با حداقل االیندگی توانایی‬ ‫افزای��ش ظرفیت تولید را دارند تصویب ش��دند‪ .‬در‬ ‫صنایع الکترونیک و فن��اوری اطالعات نیز ‪ ۶‬پروژه‬ ‫بزرگ مورد تایید و تشویق سرمایه گذاران خصوصی‬ ‫قرار گرفت و پیش��رفت های عمده ای در پروژه های‬ ‫علمی و فناوری چین به وجود امد‪.‬‬ ‫تغییر سیاست های دولت چین از صنایع سنگین‬ ‫ب��ه صنایع س��بک و تولی��د محصوالت س��ازگار با‬ ‫محیط زیست را می توان نتیجه الودگی بیش از حد‬ ‫این کشور و نیاز به بهبود سالمت محیطی دانست‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بسیاری از مشتریان صنایع چین در‬ ‫خارج از مرزهای این کشور قرار دارند و تمایل انان‬ ‫به محصوالت س��ازگار با محیط زیست و انرژی های‬ ‫تجدید پذیر‪ ،‬این کش��ور را بی��ش از پیش به فاصله‬ ‫گرفتن از صنایع االینده تشویق می کند‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Business Dictionary‬‬ ‫‪Daily People‬‬ ‫پهپادی برای کنترل حرکات افراد‬ ‫یک کمپانی فناوری چینی به نام «دی‪.‬جی‪.‬ای» نوعی‬ ‫پهپ��اد جدید ابداع کرده که قادر به شناس��ایی و ردیابی‬ ‫انس��ان اس��ت‪ .‬به گزارش انا به نقل از تای��م‪ ،‬از پهپادها‬ ‫می توان برای ردیابی و پیگیری اسنوبوردسوارن حرفه ای‬ ‫اس��تفاده کرد که در سراش��یبی های کوهستان و از میان‬ ‫صخره ها حرکت می کنند‪.‬‬ ‫اما ورزشکارانی که مجهز به پهپاد می شون د باید گوشی ‬ ‫همراه خود را نزدیک به پهپاد نگه دارند تا پهپاد بتواند از‬ ‫ل «جی‪.‬پی‪.‬اس» برای تعیین موقعیت مکانی فرد‬ ‫س��یگنا ‬ ‫استفاده کند‪ .‬اما مهندسان شرکت «دی‪.‬جی‪.‬ای» مدعی‬ ‫ش��ده اند نوع جدیدی از پهپاد اب��داع کرده اند که نیازی‬ ‫به استفاده از سیگنال «جی‪.‬پی‪.‬اس» گوشی کاربر ندارد‪.‬‬ ‫این پهپاد ‪ 4‬پنتوم از ویژگی اکتیو تراک برخوردار اس��ت؛‬ ‫به طوری که از حسگرهای جلویی برای مشاهده و ردیابی‬ ‫هدف استفاده و همزمان با چرخش و حرکت اطالعاتی را‬ ‫درباره هدف مورد نظر کسب می کند‪.‬‬ ‫ش��ما وقتی به سمت چیزی حرکت می کنید در لحظه‬ ‫تصمی��م می گیرید که از روی ان پرش کنید‪ ،‬از کنار ان‬ ‫بگذرید یا متوقف ش��وید‪ .‬با استفاده از این پهپاد می توان‬ ‫عملکردهای مختل��ف را در مواجهه با چالش های بزرگ‬ ‫ب��ه ان اموخ��ت‪ .‬قدرتمند کردن سیس��تم ردیابی پهپاد‬ ‫جدید ‪ 4‬پنتوم مستلزم استفاده از دو فناوری اصلی است‪:‬‬ ‫یادگیری ماش��ینی و دید رایانه ای‪ .‬یادگیری ماشینی این‬ ‫ام��کان را به رایانه ها می دهد ک��ه مفاهیم جدید را بدون‬ ‫اموزش دقیق انس��ان فرا بگیرند‪ .‬در فناوری دید رایانه ای‬ ‫نیز از حس��گرها و دوربین هایی استفاده می شود که دید‬ ‫دیجیتال به رایانه ها می دهد‪.‬‬ ‫مهندسان سازنده پهپاد ‪ 4‬پنتوم به ان اموزش داده اند‬ ‫ک��ه ویژگی ه��ای ظاهری یک ف��رد را شناس��ایی کنند‪.‬‬ ‫سیس��تم ردی��اب این پهپاد نی��ز به طور خ��ودکار موانع‬ ‫موجود را مش��اهده و از برخورد با ان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫این قابلیت ها در س��نجش دقیق تر و راحت تر به خلبانان‬ ‫کمک می کند تا از ای��ن طریق بدون ترس از برخورد در‬ ‫مسیر حرکت کنند‪ .‬سایر شرکت های سازنده پهپاد مانند‬ ‫ش کرده اند تا‬ ‫اینتل و اس��کای دو نیز روش های��ی را ازمای ‬ ‫پهپاده��ا بتوانند مس��یر خود را شناس��ایی کنند‪ .‬ولی ‪4‬‬ ‫پنتوم جزو نخس��تین پهپادها با چنین قابلیتی اس��ت‪ .‬با‬ ‫کمک این نوع سیس��تم ردیابی‪ ،‬کنترل پهپاد ‪ 4‬پنتوم از‬ ‫انتخاب مقصد مش��خص روی یک نرم افزار گوشی موبایل‬ ‫نیز راحت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تبلیغات بخش بین‪‎‬الملل باید فرا ارتباطی باشد‬ ‫‪25‬‬ ‫فراخوان قرن‬ ‫‪ 26‬ایمنی؛ قربانی عملکرد جزیره ای‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از ‪ 4‬روز برپایی نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو ایران‬ ‫سلفی بازی با خودرو ایرانی‬ ‫‹ ‹رونمای�ی ایران خ�ودرو از ‪ 2‬موتور‬ ‫خودرو‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در سالن ‪ 38‬نمایشگاه‬ ‫مس��تقر بود و طراحان ان با تمام ذوق و س��لیقه‪،‬‬ ‫غرفه ه��ا را به گونه ای در کنار ه��م چید ه بودند که‬ ‫بازدیدکنن��ده به راحتی می توانس��ت ب��ا این غول‬ ‫خودروسازی کش��ور در قطعی کوچکتر اشنا شود‪.‬‬ ‫نمای��ش خودروهایی ک��ه قرار اس��ت ایران خودرو‬ ‫با پ��ژو به تولید مش��ترک برس��اند (‪ 207 ،301‬و‬ ‫‪ )2008‬بازدیدکنن��دگان را بیش��تر مجذوب خود‬ ‫می ک��رد‪ .‬عالوه بر خودروهای جدید‪ ،‬این ش��رکت ‬ ‫خودروس��ازی برنامه ه��ای متن��وع دیگ��ری نظیر‬ ‫رونمایی‪ ،‬س��رگرمی و کارگاهی در نظر گرفته بود‬ ‫که س��خنگوی این ش��رکت در گفت وگو با‬ ‫به تش��ریح ان پرداخ��ت‪ .‬به گفته عل��ی مصریان‬ ‫ایران خودرو در این نمایشگاه امکان بازدید مجازی‬ ‫و س��ه بعدی از ‪ 4‬س��الن بدنه‪ ،‬موتورسازی‪ ،‬رنگ و‬ ‫مونت��اژ ای��ن ش��رکت را فراهم کرد‪ .‬ع�لاوه بر ان‬ ‫کارگاه های اموزش��ی با موض��وع کیفیت‪،CRM ،‬‬ ‫ارتباط با مش��تریان‪ ،‬ربات ه��ای صنعتی‪ ،‬طراحی‬ ‫صنعتی و طراح��ی خودرو در س��الن ایران خودرو‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروسازی کش��ور به درخواست‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در قال��ب تورهای‬ ‫صنعت��ی قابلیت ه��ای خ��ود را ب��ه عالقه من��دان‬ ‫خاص و عام نش��ان می دهند‪ .‬ش��رکت ایران خودرو‬ ‫در ای��ن ش��رایط ثبت نام برای حض��ور در تورهای‬ ‫صنعت��ی و بازدید از خطوط تولی��د خود را در این‬ ‫نمایش��گاه انجام داد‪ .‬رونمایی از ‪ 2‬کتاب ب ه نام های‬ ‫«مس��ئولیت های اجتماعی ایران خودرو» در زمینه‬ ‫فعالیت های این ش��رکت در حوزه محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫نی�ره دوخائی‪ -‬گ�روه خ�ودرو‪ :‬خودروهای‬ ‫س��واری و تج��اری به وی��ژه از ن��وع خارج��ی در‬ ‫نمایش��گاه های خودرویی بیشتر رخ نمایی می کنند‬ ‫اما در نخس��تین نمایش��گا ه توانمندی های صنعت‬ ‫خ��ودرو که در تهران برگزار ش��د‪ ،‬این خودروهای‬ ‫ایرانی بودند که مش��تریان را با ذوق و شوق فراوان‬ ‫به س��مت خود می کشاندند تا پیش از ورودشان به‬ ‫ب��ازار‪ ،‬خارج از فضای تبلیغات��ی در فضایی واقعی‪،‬‬ ‫ملموس باشند و پرخریدار‪.‬‬ ‫ی گرفتن یا عک��س خانوادگی در این‬ ‫بازار س��لف ‬ ‫نمایشگاه داغ داغ بود و ازدحام مردم برای تماشای‬ ‫خودروها مانع نمی ش��د تا دوربین های خود را کنار‬ ‫بگذارن��د و تنها نظاره گر خودروها باش��ند! س��لفی‬ ‫گرفتن از داخ��ل برخی خودروها نیز در جای خود‬ ‫جالب توجه بود‪.‬‬ ‫بعد از گذشت ‪ 12‬سال‪ ،‬نمایشگاهی خودرویی و‬ ‫البته قطعه ای در تهران برگزار شد و حضور گسترده‬ ‫بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی از نمایشگاه نشان‬ ‫داد که پایتخت ایران تش��نه نمایش��گاهی اس��ت‬ ‫که مردم ان به جای تماش��ای خودروها از پش��ت‬ ‫ق و برق‪ ،‬نگاه شان تنها‬ ‫ویترین نمایش��گاه های پرزر ‬ ‫به پشت ویترین خیره به خودرو نماند و تمام تالش‬ ‫خودروسازان را یکجا ببینند‪.‬‬ ‫‪ 12‬ش��رکت خودروساز و ‪ 183‬شرکت قطعه ساز‬ ‫داخلی به همراه برخی ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫همچنین شرکت های فعال در زمینه ماشین االت‪،‬‬ ‫ت و ازمون‪ 18 ،‬هزار متر‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬تس ‬ ‫مربع فضای سرپوشیده و ‪ 10‬هزار متر مربع فضای‬ ‫باز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران‬ ‫را ق��رق کردند تا در م��دت ‪ 4‬روز (نهم تا دوازدهم‬ ‫اس��فند) هر انچه در چنته داش��تند‪ ،‬ب��ه نمایش‬ ‫بگذارند‪ .‬اما در این میان ‪ 2‬خودروساز بزرگ کشور‬ ‫(ایران خودرو و سایپا) به دلیل نام اشنایی و وسعت‬ ‫سالن های ش��ان‪ ،‬نخس��تین گزینه مخاطبان برای‬ ‫بازدید بودند‪.‬‬ ‫مدیریت پس��ماند و‪ ...‬و همچنین کتاب «کودک»‬ ‫با موضوع ام��وزش نحوه فعالیت در صنعت خودرو‬ ‫به سنین پایین از دیگر برنامه های ایران خودرو بود‪.‬‬ ‫از این م��وارد که بگذریم‪ ،‬مصریان به رونمایی از‬ ‫موتورهای درون سوز «توربوشارژ پیشرفته» و «دیزل‬ ‫سواری» به عنوان نسل جدید موتورهای طراحی و‬ ‫تولید شده ایران خودرو توسط رییس جمهور و وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��خن گف��ت‪ .‬راه اندازی‬ ‫سامانه جدید تاکسی هوشمند (الفا تاکسی) برنامه‬ ‫دیگر از این گروه صنعتی در نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساینای سایپا به بازار می اید‬ ‫از س��الن ایران خ��ودرو خارج ش��ده و س��ری به‬ ‫سالن خلیج فارس که جایگاه س��ایپا بود‪ ،‬می زنیم‪.‬‬ ‫این گروه خودوس��ازی در طرحی ابتکاری موزه ای‬ ‫از محص��والت قدیمی خود در ‪ 50‬س��ال گذش��ته‬ ‫را ب��ه نمایش گذاش��ت و عالوه ب��ر خاطره بازی با‬ ‫قدیمی تر ها‪ ،‬فضای جالبی را برای عکاسی نسل های‬ ‫جدی��د فراهم کرده بود‪ .‬ش��رکت س��ایپا نیز مانند‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬فعالی��ت تمام ش��رکت های زنجیره‬ ‫ارزش‪ ،‬خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان‬ ‫خود را به نمایش گذاش��ت و در کنار ان کارگاهی‬ ‫اموزش��ی با عنوان «تعمیرکار خود باشید» برگزار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ساینا به عنوان محصولی کامال ایرانی‪ ،‬ورود خود‬ ‫به بازار را توسط رییس جمهور و وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت جشن گرفت؛ محصولی که به زودی روانه‬ ‫بازار می ش��ود‪ .‬کارت طالیی سایپا یدک با خدمات‬ ‫جدید هم در این نمایشگاه رونمایی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی سامانه جامع اطالعات خودرو‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (‪)ISQI‬‬ ‫نیز در این نمایشگاه تالش کرد تا خدمات مهندسی‬ ‫اطراف این صنعت را به تصویر بکشد‪ .‬مدیرعامل این‬ ‫شرکت در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به تاکید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر نش��ان دادن تمام‬ ‫توانمندی ه��ای صنعت خودرو در این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران درصدد‬ ‫برامد تا خدمات مهندس��ی اط��راف این صنعت را‬ ‫به تصویر بکش��د و تمام خروجی های عامه پس��ند‬ ‫این ش��رکت در زمین��ه خ��ودرو را در معرض دید‬ ‫عالقه مندان قرار دهد‪ .‬ب��رای مثال نمودارهایی در‬ ‫اختی��ار بازدیدکنندگان قرار گرفت که گویای روند‬ ‫کیفیت محصول و نظرسنجی از مشتریان در زمینه‬ ‫خدمات فروش‪ ،‬خدمات پ��س از فروش و‪ . ...‬در ‪3‬‬ ‫سال گذشته بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه اش��کان گلپایگانی‪ ،‬مراحل��ی که یک‬ ‫واردکنن��ده برای تولید ی��ا واردات خودرو باید طی‬ ‫کند نیز توس��ط این شرکت به تصویر کشیده شد‪.‬‬ ‫همچنین نتایج ارزیابی شرکت های مختلف خدمات‬ ‫پس از فروش خودروس��ازان‪ ،‬مط��رح و در کنار ان‬ ‫روش تحقیق ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران در زمینه ارزیابی رضایت مشتریان ارائه شد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در اقدامی جدید با تکی��ه بر توان‬ ‫متخصصان خود س��امانه جامع اطالعات خودرو را‬ ‫طراح��ی کرده که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫این نمایشگاه از ان پرده برداری کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اج��رای نظرس��نجی حض��وری در‬ ‫نمایش��گاه توانمندی صنعت خودرو ایران توس��ط‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه روابط عمومی‪ ،ISQI‬اق��دام به برگزاری‬ ‫این نظرس��نجی از بازدیدکنندگان و ثبت دیدگاه و‬ ‫انتظارات عموم م��ردم در رابطه با تغییرات صنعت‬ ‫خودرو در ش��رایط کنونی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این راس��تا ‪ 12‬نفر از کارکنان مرکز تماس شرکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران در قالب ‪ 6‬گروه‬ ‫در س��طح نمایش��گاه طی ‪ 3‬روز نخس��ت اقدام به‬ ‫تکمی��ل بیش از ‪ 1000‬پرسش��نامه الکترونیکی با‬ ‫همکاری بازدیدکنندگان نمایش��گاه کردند که این‬ ‫اطالعات به همت واحد فناوری اطالعات ش��رکت‬ ‫بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت انالین‬ ‫در غرف��ه ‪ ISQI‬ب��رای اط�لاع عموم ب��ه نمایش‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاهی ب�ا ادغ�ام محص�والت‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫ ‬ ‫از انجایی که در کنار‬ ‫صنعت خودرو ایران‪ ،‬س��ومین همایش بین المللی‬ ‫صنعت خ��ودرو نیز با حضور بیش از ‪ 500‬میهمان‬ ‫خارجی برگزار ش��د‪ ،‬در تمام سالن های نمایشگاه‬ ‫حضور نمایندگانی از شرکت های خارجی محسوس‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در این میان‬ ‫نظ��ر رالف دولنبرگ‪ ،‬مدیر‬ ‫بخش توس��عه جهانی ش��رکت ‪NORD TÜV‬‬ ‫درباره نمایشگاه توانمدی های صنعت خودرو ایران‬ ‫را جویا ش��د و این پاسخ را شنید ‪ :‬در این نمایشگاه ‬ ‫به خوبی قابلیت ه��ا و توانمندی های صنعت خودرو‬ ‫ایران به تصویر کش��یده ش��د اما الزم است صنعت‬ ‫خودرو ایران بیش��تر به میدان بیاید؛ اینکه ادغام و‬ ‫مخلوطی از محصوالت داخلی و خارجی به نمایش‬ ‫گذاشته شود می تواند شروع خوبی باشد اما صنعت‬ ‫خودرو این کش��ور و انچه به عنوان نش��ان (برند)‬ ‫ایرانی معرفی می شود‪ ،‬کم است و این نشان (برند)‬ ‫ها کمتر دیده می شود‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو‬ ‫ایران به کار خود پایان داد و خودروس��ازان داخلی‬ ‫ت�لاش کردند با تمام توان خود در این گردهمایی‪،‬‬ ‫قدرت نمایی کنند‪ .‬امی د اس��ت دس��تاوردهای این‬ ‫نمایش��گاه و س��ومین همایش بین اللملی صنعت‬ ‫خودرو که همزمان با یکدیگر برگزار ش��د‪ ،‬افق های‬ ‫روشنی را پیش روی این صنعت قرار دهد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تعیین تعرفه واردات بر مبنای برنامه پنجم‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نخستین نمایشگاه توانمندی‪‎‬های صنعت خودرو زیر ذره بین‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تبلیغات بخش بین‪‎‬الملل باید فرا ارتباطی باشد‬ ‫اغاز فروش محصوالت جدید‬ ‫ایران خودرو‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از عرضه محصوالت‬ ‫جدید از ش��نبه در سایت اینترنتی این شرکت خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطفی خان کرمی با اشاره به استقبال‬ ‫کم نظیر بازدیدکنندگان نمایش��گاه از سالن ایران خودرو و‬ ‫محصوالت جدید نمایش داده شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعداد بسیار‬ ‫زیادی از هموطنان و بازدیدکنندگان درخواس��ت داش��تند‬ ‫شرایطی ایجاد شود تا برای ثبت نام و خرید این محصوالت‬ ‫اق��دام کنند‪ ،‬از این رو امکان عرضه دو محصول پ‍‍ژو ‪ ۲۰۷‬و‬ ‫اس ‪ ۷‬از ش��نبه ‪ 15‬اسفند در سایت اینترنتی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو فراهم شده است‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫تعرفه‪ ،‬ابزار کنترل بازار‬ ‫علی‪‎‬محمد گودرزی‬ ‫‹ ‹یافتن مشتریان جدید‪ ،‬انگیزه حضور در‬ ‫نمایشگاه‬ ‫جواد بوذری‬ ‫سیدجالل موسوی‬ ‫استقبال سایپا از استقرار‬ ‫بازرسان سازمان بازرسی‬ ‫در پی اس��تقرار تیمی از بازرس��ان س��ازمان بازرسی کل‬ ‫کش��ور در شرکت س��ایپا و بررس��ی ایفای تعهدات شرکت‬ ‫خودروسازی سایپا در نحوه فروش محصوالت موضوع طرح‬ ‫ویژه دهه مبارک فجر‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا از حضور و‬ ‫استقرار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در این شرکت‬ ‫اس��تقبال کرد‪.‬در این گ��زارش تاکید ش��ده ایجاد فرصت‬ ‫بازرس��ی توسط نیروهای زبده س��ازمان بازرسی کل کشور‬ ‫در نهای��ت منجر به رف��ع هرگونه ش��ائبه و اطمینان خاطر‬ ‫درباره ط��رح فروش ویژه دهه فجر خواهد ش��د‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس به صورت شفاف و سریع در این فرصت ‪ ۴‬روزه همه‬ ‫اطالعات موردنظر در اختیار بازرسان مستقر در شرکت قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رتبه ‪ ۱۶‬ایران‬ ‫در تولید خودروهای سواری‬ ‫سازمان بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید خودرو ایران در س��ال ‪۲۰۱۵‬م به ‪ ۹۸۲‬هزار و‬ ‫‪ ۳۳۷‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬بر اساس این گزارش تولید خودروی‬ ‫ایران در این س��ال با افت ‪9/9‬درصدی نسبت به سال قبل‬ ‫مواجه ش��ده و به ‪ ۹۸۲‬هزار و ‪ ۳۳۷‬دس��تگاه رسیده است‪.‬‬ ‫ایران در سال پیش از ان‪ ،‬بیش از یک میلیون خودرو تولید‬ ‫کرده بود‪ .‬تولید خودروی س��واری ایران در س��ال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫افزون بر ‪ ۸۸۴‬هزار و ‪ ۸۶۶‬دس��تگاه بوده است‪ .‬ایران در این‬ ‫سال همچنین‪ ۹۷‬هزار و ‪ ۴۷۱‬خودروی تجاری تولید کرده‬ ‫اس��ت‪.‬در میان کشورهای خودروساز جهان‪ ،‬ایران رتبه ‪۲۰‬‬ ‫را در سال ‪۲۰۱۵‬م به خود اختصاص داده که بر این اساس‬ ‫نس��بت به سال قبل ‪ ۲‬پله نزول داشته است‪ .‬ایران در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬در میان کش��ورهای خودروس��از جهان در رتبه ‪۱۸‬‬ ‫قرار گرفته بود‪.‬بر اس��اس این گزارش ‪ ۱۷‬کش��ور جهان در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۵‬م با افت تولید خودرو مواجه شده اند که ایران‬ ‫نیز با افت ‪9/9‬درصدی در بین انها قرار دارد‪ .‬کش��ور از نظر‬ ‫تولید خودروهای س��واری در رتب��ه ‪ ۱۶‬جهان جای گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫استقبال گسترده‬ ‫از دستاوردهای گروه سایپا‬ ‫س��ومین نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنعت خ��ودرو با‬ ‫اس��تقبال گس��ترده هموطنان و مهمانان خارجی روبه رو‬ ‫شد‪.‬گروه خودروس��ازی س��ایپا همزمان با حضور فعال در‬ ‫همای��ش بین الملل��ی در نمایش��گاه توانمندی های صنعت‬ ‫خودرو نیز حضور چشمگیری داشته و محصوالت خودرویی‬ ‫و قطعات وابسته ش��رکت های زیرمجموعه این گروه بزرگ‬ ‫در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های تهران در مع��رض دید‬ ‫شهروندان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار گرفت و‬ ‫با استقبال گسترده و کم نظیر روبه رو شده است‪.‬‬ ‫سفری کوتاه به نمایشگاه بین المللی که قرار است‬ ‫توانمندهای کشور را در صنعت خودرو و قطعه سازی‬ ‫نش��ان دهد‪ .‬روز پایانی اس��ت اما همچنان از س��وی‬ ‫بازدیدکنندگان استقبال می شود‪ .‬بیشتر از غرفه های‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی‪ ،‬غرفه های خودرو با حضور خودروهای‬ ‫م��دل جدید‪ ،‬تازگ��ی دارد و بازدیدکنندگان را برای‬ ‫امتحان به خود جذب می کنند‪ .‬هرچه قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫ارام روی صندلی ه��ای خ��ود قرار دارن��د غرفه‪‎‬داران‬ ‫خودرویی س��ر پا ایس��تاده در حال توضی��ح درباره‬ ‫محصوالت خود به بازدیدکنندگان هستند‪ .‬بوق های‬ ‫گاه به گاه گوش خراش در فضای بسته نمایشگاهی این‬ ‫تصور را به وجود می اورد که مگر این جا هم ترافیک‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما پاس��خ این اس��ت که خیر‪ ،‬برای امتحان‬ ‫گوش ها نوازش می شوند‪ .‬این فضای سنگین از نظر‬ ‫خودرویی و س��بک و از نظر قطع��ه ای بازخوردهای‬ ‫گوناگون و پیش��نهادهایی در جهت ارتقای نمایشگاه‬ ‫اینده دارد که در ادامه می اید‪.‬‬ ‫عکس‪ ::‬تینا رحیمیان‬ ‫در حالی که برخی کارشناسان از تصمیم گرفته شده مبنی‬ ‫بر تثبیت تعرفه واردات خودرو در س��ال اینده انتقاد کرده‬ ‫و خواس��تار کاهش تعرفه هس��تند‪ ،‬مدیرکل صنایع خودرو‬ ‫و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت‬ ‫تعرفه فعلی مناس��ب است‪.‬امیرحسین قناتی در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر تعرفه ‪ 40‬درصد اس��ت و‬ ‫در ح��وزه خودروهای ارزان قیمت مش��کلی وجود ندارد‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر در دنیا خودروی ‪ 7‬هزار دالری (ارزان قیمت)‬ ‫تولید نمی شود که بخواهد وارد ایران شود‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫تعرفه تنها برای حمایت از تولید داخل نیس��ت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تعرفه ابزار کنترل بازار اس��ت‪ .‬نباید بازار را به راحتی‬ ‫در اختی��ار دیگ��ران قرار داد و اگر ب��ازار در اختیار دیگران‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬در قبال ان باید س��ود و ارزش افزوده ای برای‬ ‫کش��ور ایجاد ش��ود‪.‬مدیرکل صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ :‬تعرفه برای کنترل‬ ‫بازار است‪ ،‬برای انکه بازار به سادگی در اختیار دیگران قرار‬ ‫نگیرد و اگر قرار می گیرد انها وادار به سرمایه گذاری شده و‬ ‫ارزش افزوده ایجاد کنند‪.‬‬ ‫بهروز نعمتی‪ ،‬سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه براساس‬ ‫برنامه ‪ 5‬س��اله پنجم توس��عه‪ ،‬تعرفه واردات خودرو باید به تدریج تا پایان این برنامه‬ ‫کاهش و به ‪ ۳۰‬درصد برسد‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچه صنعت خودرو ایران بخواهد صنعتی قابل‬ ‫رقابت با دنیا باشد‪ ،‬باید به مرور تعرفه واردات حذف شود تا بتوان با دنیا رقابت کرد‪.‬‬ ‫علی خوشبخت‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫سیدجالل موسوی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی یک شرکت‬ ‫خودروس��از در گفت وگ��و با‬ ‫درب��اره کیفیت‬ ‫نهمی��ن نمایش��گاه صنعت خ��ودرو و قطع��ه گفت‪:‬‬ ‫قطعه‪‎‬سازان برای شرکت در بازارهای بین المللی نیاز‬ ‫به انگیزه دارند و این انگیزه‪ ،‬مشتریان جدیدی است‬ ‫که در این فضا پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر قطعه‪‎‬س��از داخلی محص��والت با‬ ‫کیفیتی داش��ته باش��د‪ ،‬به طور قط��ع در طول این‬ ‫مدت‪ ،‬مش��تریان داخلی خ��ود را پیدا کرده و حضور‬ ‫در نمایشگاه برای یافتن مشتریان بین‪‎‬المللی خواهد‬ ‫بود اما حضور مش��تریان خارجی در این نمایش��گاه‬ ‫ضعی��ف بود‪ .‬این فعال صنعت قطعه س��ازی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬دس��ت‪‎‬اندرکاران برگزاری نمایش��گاه فرصت‬ ‫کافی برای تبلیغات نداش��تند و اطالع‪‎‬رس��انی قوی‬ ‫نبود و ش��اید بتوان گفت برگزاری این نمایشگاه بعد‬ ‫از برج��ام کمی زود بود و بای��د اجازه می دادیم زمان‬ ‫بیش��تری بگذرد تا تجزیه و تحلیل‪‎‬های نهایی انجام‬ ‫و سپس این نمایشگاه برگزار می‪‎‬شد‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫صنعت در ادامه به زمان تقویمی این برگزاری اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اس��فند زمان مناس��بی ب��رای برگزاری‬ ‫نمایشگاه نیس��ت زیرا بیشتر شرکت ها درگیری های‬ ‫خود را دارند‪ .‬بنابراین برای بازخورد بهتر مناس��ب‪‎‬تر‬ ‫است این نمایشگاه اخر فصل بهار یا اوایل فصل پاییز‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬موس��وی در نهایت گفت‪ :‬به طور کلی‬ ‫نمایش��گاه امسال نسبت به سال گذشته بهتر بود اما‬ ‫هنوز تا رسیدن به کیفیت ایده ال فاصله زیادی دارد‬ ‫زیرا «زمان» و «اطالع‪‎‬رس��انی در سطح بین المللی»‬ ‫دو مشخصه ضروری برای برگزاری یک نمایشگاه در‬ ‫چنین سطحی است‪.‬‬ ‫چند ماه پیش را نداشته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اما با توجه به حضور کارشناسان قطعه‪‎‬ساز‬ ‫از س��ایر کش��ورها و صحبت‪‎‬هایی که با قطعه‪‎‬سازان‬ ‫داخل انجام ش��د‪ ،‬امیدواری��م در اینده‪‎‬ای نه چندان‬ ‫دور نتای��ج خوبی در این زمینه به دس��ت اوریم‪ .‬این‬ ‫فعال ح��وزه صنعت قطع ‪‎‬ه به ش��کل‪‎‬گیری دیدهای‬ ‫جدید در حوزه خ��ودرو و قطعه در بخش بین الملل‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه حضور ب��زرگان‬ ‫کشوری در همایش و سخنرانی‪‎‬های انجام شده‪ ،‬دید‬ ‫مناس��بی ش��کل گرفته و امیدوارم اهداف بیان شده‬ ‫نیز ش��کل اجرای��ی بگیرند و تنه��ا در قالب صحبت‬ ‫باقی نمانن��د‪ .‬این مدیر بازرگانی درباره کش��ورهای‬ ‫مذاکره کننده با این ش��رکت قطعه‪‎‬س��از اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��ورهای ترکیه‪ ،‬اسلواکی و کمپانی فولکس واگن‬ ‫و رنو مذاکرات ابتدایی انج��ام داده اند زیرا هنوز انها‬ ‫در ح��ال بازارس��نجی در ایران ب��وده و به دنبال این‬ ‫هس��تند تا ببینند صنعت قطعه‪‎‬سازی کشور در چه‬ ‫جایگاهی ق��رار دارد و می‪‎‬تواند چ��ه توانمندی‪‎‬هایی‬ ‫برای تامین قطعه داش��ته باشد‪ .‬این فعال در صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی افزود‪ :‬در این راستا سیاست های کالن‬ ‫کش��وری و حمایت‪‎‬های دولتی از س��وی دولتمردان‬ ‫ب��رای ارتباط دادن ش��رکت‪‎‬های داخلی و خارجی از‬ ‫اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا شرایط به گونه‪‎‬ای‬ ‫است که قطعه‪‎‬سازان به سختی درحال تالش هستند‪.‬‬ ‫بوذری در پایان سخنان خود اظهار کرد‪ :‬قطعه‪‎‬سازان‬ ‫موظف به کارافرینی هس��تند و برای این امر نیاز به‬ ‫تزریق س��رمایه اس��ت‪ ،‬در غیر این صورت ناگزیر به‬ ‫تعدیل نیرو خواهند بود‪.‬‬ ‫جواد بوذری‪ ،‬عضو هی��ات مدیره و مدیر بازرگانی‬ ‫یکی از ش��رکت‪‎‬های قطعه س��از حاضر در نمایشگاه‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫نیز گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫هدف اصلی نمایشگاه‪ ،‬صنعت خودرو بود و نمایشگاه‬ ‫صنعت قطعه سازی چند ماه پیش برگزار شده بود‪ ،‬به‬ ‫تبع این نمایشگاه برای قطعه‪‎‬سازان بازخورد نمایشگاه‬ ‫در همین حال دکتر علی‪‎‬محمد گودرزی‪ ،‬مش��اور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫مش��ارکت و همکاری ش��رکت های خارج��ی در این‬ ‫نمایش��گاه را مناس��ب ارزیابی کرد و گف��ت‪ :‬در این‬ ‫نمایش��گاه و به دنبال ان سومین همایش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو ایران بیش از یکصد ش��رکت خارجی‬ ‫‹ ‹مشارکت بین‪‎‬المللی زمان می‪‎‬طلبد‬ ‫حسن باقری‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۱۶۹‬هیات تجاری در ایران‬ ‫حض��ور داش��تند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با نظرس��نجی که در‬ ‫نمایشگاه انجام ش��د باالی ‪ ۸۰‬درصد از پاسخگویان‬ ‫از برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه راضی بودن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫نهمین نمایشگاه صنعت خودرو‪ ،‬نمایشگاه قابل قبولی‬ ‫بود اما تا رس��یدن به نقطه کمال هنوز فاصله داریم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مش��ارکت و همکاری های بین المللی‬ ‫درحال گس��ترش اس��ت و تا امروز یکصد و شصت و‬ ‫نهمین هیات تجاری وارد ایران شده است‪.‬‬ ‫گودرزی گفت‪ :‬حض��ور پررنگ نش��ان(برند)های‬ ‫معتب��ر بین‪‎‬الملل��ی در این نمایش��گاه از نقاط قوت‬ ‫نهمین نمایش��گاه صنعت خودرو و نخس��تین جلوه‬ ‫از توانمندی های صادقان��ه و ظرفیت موجود صنعت‬ ‫خودروسازی و قطعه‪‎‬سازی داخلی بود‪.‬‬ ‫(مشروح گفتگو با دکتر گودرزی فردا چاپ خواهد‬ ‫شد)‬ ‫‹ ‹انتظارها از نمایشگاه براورده شد‬ ‫عل��ی خوش��بخت‪ ،‬مدی��ر بازرگان��ی یک��ی از‬ ‫ش��رکت کنندگان تامین کننده قطعه در نمایش��گاه‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫به تخصصی بودن نمایش��گاه‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این نمایش��گاه‪ ،‬نمایشگاه خوبی‬ ‫بود زیرا ش��رکت های بازرگانی وارد نمایشگاه نشده و‬ ‫تنها س��ازنده خودرو و قطعه حضور داشتند‪ ،‬بنابراین‬ ‫بازدیدکنندگان تخصصی بودن��د که این نقطه قوت‬ ‫نمایشگاه بود‪ .‬احمدرضا رعنایی‪ ،‬نایب رییس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‪‎‬س��ازی‬ ‫کش��ور نیز درباره نمایش��گاه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬نمایش��گاهی تخصصی و کامال تولیدی‬ ‫ب��وده و به ص��ورت تجاری برگزار نش��ده بود زیرا در‬ ‫نمایشگاه های گذشته معموال واسطه ها و فروشندگان‬ ‫حضور داشتند‪ .‬او افزود‪ :‬در این نمایشگاه فرصت های‬ ‫الزم برای قطعه‪‎‬س��ازان و مخاطبان انها که به دنبال‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان بهتری بودند‪ ،‬فراهم شد‪ .‬همچنین این‬ ‫نمایشگاه بستری برای براورد کیفی محصوالت بود‪.‬‬ ‫رعنایی به یکی از اش��کاالت نمایش��گاه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اش��کالی که به این نمایش��گاه وارد اس��ت‪ ،‬‬ ‫زم��ان برگ��زاری ان بود زی��را با توجه ب��ه اینکه در‬ ‫اسفند تولیدکنندگان‪ ،‬مردم و به طور کلی مخاطبان‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬درگیری‪‎‬های پایان س��ال خ��ود را دارند‬ ‫انگون��ه که بای��د نتوانس��تند از نمایش��گاه بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬او با تاکید بر اینکه خوشبختانه انتظاری که از‬ ‫ت براورده شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫نمایشگاه می رف ‬ ‫بس��تر الزم برای همکاری‪‎‬ه��ای بین‪‎‬المللی را فراهم‬ ‫ک��رد‪ ،‬بنابراین همایش و مکمل ان نمایش��گاه برای‬ ‫دو طرف شرکت‪‎‬کننده مفید بود‪ .‬او گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫سال به س��ال برگزاری این نمایش��گاه پربارتر باشد‬ ‫و بتوانی��م به رش��د اقتصادی مطلوبی که در س��طح‬ ‫ملی انتظار داریم‪ ،‬برس��یم زی��را در داخل در صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬سازی اولویت‪‎‬هایی نسبت به کشورهای همسایه‬ ‫داری��م که اگر به بهترین نحو مدیریت ش��ود به طور‬ ‫قطع به نتیجه مطلوب دس��ت می‪‎‬یابیم‪ .‬نایب رییس‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نی��رو محرکه و‬ ‫قطعه‪‎‬سازی کشور درباره بخش بین‪‎‬الملل نمایشگاه و‬ ‫همکاری‪‎‬های قطعه‪‎‬سازان داخل و خارجی نیز گفت‪:‬‬ ‫قطعه سازی کش��ور راه بسیاری دارد تا به عنوان یک‬ ‫قطعه‪‎‬س��از بین الملل در دنیا معرفی شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫تمام پیش نیازها از نظر م��واد اولیه در داخل موجود‬ ‫است و از نظر ذخایر انرژی نیز جزو کشورهای ارزان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬همچنین از نظر نیروی تحصیلکرده‪ ،‬ایران‬ ‫با جمعیت ‪ ۸۰‬میلیونی خود جزو کش��ورهایی است‬ ‫که تعداد مهندس��ان ان به طور تقریبی با مهندسان‬ ‫امریکا با تع��داد ‪ ۳۵۰‬میلیون نف��ر‪ ،‬برابری می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫احمدرض��ا رعنای��ی در پایان گفت‪ :‬خوش��بختانه با‬ ‫برداش��تن تحریم ها‪ ،‬اعتماد مل��ی در درون جامعه و‬ ‫اعتماد بین المللی در کشورهای صاحب فناوری و بنام‬ ‫در این صنایع ایجاد ش��ده و همه تمایل به همکاری‬ ‫سازنده با یکدیگر دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تغییر در زمان برگزاری‬ ‫همچنین حسن باقری‪ ،‬مدیر صادرات یک شرکت‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی حاضر در نمایش��گاه به زمان نامناسب‬ ‫نمایش��گاه اش��اره کرد و به‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫خوب بود اگر چه زمان ان مناس��ب نبود و بس��یاری‬ ‫نتوانس��تند در نمایشگاه شرکت کنند اما باید چنین‬ ‫اتفاقی می افتاد زیرا سیاست ها تغییر کرده و بهتر این‬ ‫بود که طرف های خارجی ظرفیت های این صنایع را‬ ‫از نزدیک می دیدند و متناس��ب با ان سرمایه گذاری‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫این فع��ال در عرصه قطعه‪‎‬س��ازی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ورود شرکت‪‎‬های خارجی به کشور باعث ارتقای فنی‬ ‫و دانشی قطعه‪‎‬سازی داخل شده و کمک بسیاری در‬ ‫بحث اشتغالزایی به اقتصاد کل کشور می کند‪ .‬باقری‬ ‫درباره مذاکرات این ش��رکت قطعه‪‎‬س��از با طرف‪‎‬های‬ ‫خارجی نیز گفت‪ :‬مذاکراتی با صنعتگران کشورهای‬ ‫المان‪ ،‬نروژ‪ ،‬هلند‪ ،‬ژاپن و بلژیک انجام و صحبت های‬ ‫اولیه ش��د اما رس��یدن به نتیجه نیاز ب��ه زمان دارد‪.‬‬ ‫وی درباره ارتقای این نمایش��گاه نیز پیش��نهاد کرد‪:‬‬ ‫بهتر اس��ت برای نمایشگاه س��ال اینده تبلیغات در‬ ‫س��طح بین المللی گسترده‪‎‬تر ش��ود تا مقامات باالتر‬ ‫ش��رکت‪‎‬های سازنده حضور داشته باشند و همچنین‬ ‫اطالع‪‎‬رس��انی قوی‪‎‬تری انجام ش��ود زیرا بس��یاری از‬ ‫مردم از برگزاری نمایشگاه خبر نداشتند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪33,900,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.600.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪53,000,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,500,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪183.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.500.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪227.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.900.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪163.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪69.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪44.400.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪128.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.400.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪149.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪103.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪109.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پارادوکس کمبود منابع مالی و تعهدات زیست محیطی‬ ‫‪23‬‬ ‫برای سرمایه گذاری در ایران تعلل نکنید‬ ‫‪ 24‬کمک فناوری های نو به واحدهای «اچ اس ای» معادن و صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در دیدار رییس دانشگاه تهران و کرباسیان توافق شده‬ ‫ایجاد موسسه مشترک پژوهشی برای اجرای مگاپروژه ها‬ ‫رییس دانش��گاه تهران در دیدار با رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو‪ ،‬پیش��نهاد ایجاد موسسه مشترک‬ ‫پژوهش��ی در بخش مع��دن و صنای��ع معدنی را‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬محمود‬ ‫نیل��ی احمدابادی در این دیدار با اش��اره به اینکه‬ ‫تاکنون به دلیل تجاری س��ازی نب��ودن طرح های‬ ‫پژوهش��ی‪ ،‬موفقی��ت چندان��ی در توس��عه عل��م‬ ‫نداش��ته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بودجه دانشگاه ها پایین است و‬ ‫در عین حال‪ ،‬بخش��ی از مشکالت بخش صنعت و‬ ‫معدن از سوی دانشگاه قابل حل است و درنتیجه‬ ‫با ارتقای همکاری دانشگاه و بخش صنعت و معدن‬ ‫می توان مشکالت هر دو حوزه را مرتفع کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با راه اندازی موسس��ه پژوهش��ی‪،‬‬ ‫می توانی��م پروژه ه��ای بزرگ (مگاپ��روژه) را اجرا‬ ‫کنیم و این موسس��ه می تواند به صورت خودکفا‬ ‫و پژوهش محور فعالیت کند و در هر موضوعی که‬ ‫ایمیدرو عالقمند باش��د‪ ،‬اماده همکاری مشترک‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ریی��س دانش��گاه ته��ران «بین الملل��ی کردن‬ ‫دانش��گاه ب��رای ایجاد هم��کاری با کش��ور های‬ ‫خارج��ی» و «کارافری��ن کردن دانش��گاه» را دو‬ ‫هدف این دانشگاه برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬اماده‬ ‫همکاری با ایمیدرو در حوزه های مختلف ازجمله‬ ‫علوم اجتماعی‪ ،‬فناوری‪ ،‬منابع انس��انی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬مالی و‪ ...‬هستیم‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو در این نشست ضمن‬ ‫موافقت با پیشنهاد تشکیل موسسه مشترک بین‬ ‫دانشگاه تهران و ایمیدرو خاطرنشان کرد‪ :‬ایمیدرو‬ ‫ب��ا وجود دولتی ب��ودن‪ ،‬همچون بخش خصوصی‬ ‫اداره می شود و براس��اس ماده ‪ 17‬اساسنامه این‬ ‫س��ازمان‪25 ،‬درصد س��ودخالص ایمیدرو باید در‬ ‫بخش اموزش و پژوهش هزینه ش��ود‪ .‬این بودجه‬ ‫در س��ال ‪ 92‬کمت��ر از ‪ 2‬میلیارد توم��ان بود اما‬ ‫براساس پیش بینی‪ ،‬این عدد در سال جاری به ‪12‬‬ ‫میلیارد تومان می رسد و درنتیجه‪ ،‬محدودیتی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫کرباسیان با بیان اینکه با پیوند صحیح دانشگاه‬ ‫و صنعت این��ده علم و دانش در کش��ور نهادینه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایمیدرو در حوزه های مرتبط‬ ‫ب��ا بخش معدن و صنایع معدن��ی نیازمند اجرای‬ ‫طرح های پژوهش��ی اس��ت‪ .‬ازجمله این بخش ها‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت اس��ت که یکی از چالش های ان‪،‬‬ ‫نبود ارتباط دو س��ویه است‪ .‬مس��ائل اجتماعی و‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل دفتر ‪ HSE‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪:‬‬ ‫پیگیری جدی موضوع‬ ‫محیط زیست‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫توسعه پایدار نیز از دیگر مسائل دارای اهمیت به‬ ‫شمار می رود‪ .‬به گفته کرباسیان‪ ،‬دانشگاه تهران با‬ ‫مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران می تواند‬ ‫در قالب همکاری مش��ترک فعالیت های پژوهشی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دانشگاه ها بازوی ارزشمند‬ ‫کمتر از یک ماه پیش‪ ،‬مهدی کرباسیان رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو در نشس��ت خبری خود و با‬ ‫اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در حوزه پژوهش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از وظایف سازمان های توسعه ای‬ ‫کار پژوهشی است‪ .‬یکی از اقدامات انجام شده در‬ ‫این بخش ارتباط خوب با دانش��گاه ها اس��ت زیرا‬ ‫دانشگاه ها بازوی ارزش��مند ما هستند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل با دانش��گاه های مختلف ارتباط داش��ته و از‬ ‫پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا که مرتبط‬ ‫با بخش معدن باش��د حمایت ه��ای الزم را انجام‬ ‫می دهیم به طوری که از ابتدای سال تا به امروز در‬ ‫این زمینه چندین میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن اق��دام دیگر تقویت‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات م��واد معدنی کرج ب��ود که در‬ ‫زمینه عناصر نادرخاکی اقدامات بس��یاری در این‬ ‫مرکز انجام شده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دومین اقدام‬ ‫ایمیدرو در حوزه ام��وزش و پژوهش همکاری با‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای است‪ .‬ایمیدرو با همکاری‬ ‫مدیرعامل شرکت فرانسوز یزد معتقد است‪ :‬بازار نسوز ها‬ ‫در سال اینده رقابتی تر از س��ال جاری خواهد بود اما شاید‬ ‫اصلی ترین مش��کل این حوزه پ��س از پایین بودن تعرفه ها‪،‬‬ ‫موض��وع واردات محصول نهایی به عنوان ماده اولیه به بازار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬داوود عظیمی با اش��اره به وضعیت‬ ‫موجود در بازار نس��وز ها اظهار کرد‪ :‬راهکار اصلی برای ادامه‬ ‫حیات نسوزها این است که کیفیت محصوالت تولیدی خود‬ ‫ای��ن س��ازمان تالش می کن��د تا در اس��تان های‬ ‫معدنی و اس��تان هایی که ظرفی��ت معدنی دارند‬ ‫ام��وزش کارگ��ران ازجمله زغال س��نگ مس و‪...‬‬ ‫در بخ��ش خصوصی را انجام ده��د‪ .‬این کار برای‬ ‫افزایش س��طح علمی و افزایش امنیت و کیفیت‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت؛ توسعه فعالیت های پژوهشی‬ ‫هم��کاری هرچه بیش��تر میان بخ��ش صنعت‬ ‫و معدن با حوزه پژوهش و دانش��گاه ها بی ش��ک‬ ‫توس��عه هر چه بیش��تر کش��ور را به همراه دارد‪.‬‬ ‫فعاالن بخش مع��دن بارها از خال ارتباط معدن و‬ ‫دانش��گاه صحبت کرده اند و این موضوع را مرتبط‬ ‫ب��ا بح��ث ایمنی و افزای��ش به��ره وری در بخش‬ ‫معدن می دانند‪ .‬با ارتقای س��طح دانش در معادن‬ ‫و اس��تفاده از کارشناس��ان تحصیلکرده خطرات‬ ‫موجود در این فعالیت را کاهش داده و از س��وی‬ ‫دیگر با افزایش بهره وری می��زان ارزش افزوده را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به��روز برن��ا‪ ،‬مع��اون اکتش��افات س��ازمان‬ ‫زمین شناسی کشور در گفت و گو با‬ ‫بر این‬ ‫باور اس��ت‪ ،‬که در کشور دانشگاه های بسیاری در‬ ‫زمینه معدن و زمین شناسی فعالیت می کنند که‬ ‫نتیج��ه فعالیت انها پرورش تع��داد زیادی نیروی‬ ‫تحصیلکرده در این حوزه خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬یکی از بخش های فعال در حوزه‬ ‫معدن‪ ،‬بخش خصوصی ایران اس��ت که توانس��ت‬ ‫در س��ال های اخیر اس��تفاده خوب��ی از نیروهای‬ ‫تحصیلکرده داش��ته و فعالیت مع��ادن خود را با‬ ‫حضور این نیرو ها پیش ببرد‪ .‬یکی از دالیل مغفول‬ ‫ماندن افراد متخصص معدنی‪ ،‬کم شدن پذیرش و‬ ‫محدود شدن استخدام اس��ت‪ .‬در حوزه اکتشاف‬ ‫براس��اس امار در چند سال گذشته بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫نفر از نیروه��ا که همگی جزو نیروهای متخصص‬ ‫معدن��ی بودند ب��ه همکاری خود پای��ان داده و از‬ ‫سازمان زمین شناسی جدا شدند‪.‬‬ ‫جهانگی��ر یداللهی فارس��ی‪ ،‬عضو هی��ات علمی‬ ‫دانش��گاه تهران نی��ز درباره راهکاره��ای پرورش‬ ‫نیروه��ای متخصص معدنی ب��ه‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫پ��رورش نیرو و جانش��ین پروری در تمامی صنایع‬ ‫ای��ران عملکرد ضعیفی داش��ته و تنها ویژه معدن‬ ‫نیس��ت‪ .‬پرورش مدی��ران و نیروه��ای متخصص‬ ‫برای صنایع کشور ازجمله معدن و صنایع معدنی‬ ‫نیازمند برخورداری از چند ویژگی دانش اکادمیک‬ ‫و تجربه عملیاتی در فعالیت های معدنی است‪.‬‬ ‫بی تردید اهمیت فراوان اس��تفاده از دانشگاه ها‬ ‫در بخش معدن باعث ش��د تا ایمی��درو به عنوان‬ ‫یک س��ازمان توسعه ای توسعه مباحث اموزشی و‬ ‫پژوهشی را در اولویت اصلی برنامه های خود قرار‬ ‫ده��د تا بتواند جایگاه معدن را ان طور که باید‪ ،‬به‬ ‫تصویر بکشد‪.‬‬ ‫سال اینده بازار محصوالت نسوز رقابتی تر می شود‬ ‫را افزایش دهند اما متاس��فانه ام��روز عکس این موضوع را‬ ‫ش��اهد هستیم و بیش��تر واحد های تولیدی برای رقابت در‬ ‫ب��ازار قیمت خود را کاهش داده اند که در نتیجه ان کیفیت‬ ‫نی��ز کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به موض��وع افزایش‬ ‫کیفی��ت در محصوالت نس��وز اظهار ک��رد‪ :‬در واقع افزایش‬ ‫کیفیت مواد نسوز باعث می شود در کنار افزایش بهره وری‪،‬‬ ‫هزین��ه انرژی را کاهش داده و منجر ب��ه افزایش تولید نیز‬ ‫ش��ود‪ .‬به طور کلی کیفیت باالی مواد نسوز در صنعت فوالد‬ ‫منج��ر به افزایش بهره وری و کاه��ش هزینه در بخش های‬ ‫دیگر خواهد ش��د‪ ،‬حتی اگر قیمت ان باالتر از نس��وزهایی‬ ‫با کیفیت پایین باش��د‪ .‬عظیمی درباره بازار نس��وز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معتق��دم ابتدا باید کیفیت را افزای��ش داد و همزمان‬ ‫ب��ا ان قیمت را کاهش دهیم‪ .‬نمی توان بی توجه به کیفیت‪،‬‬ ‫قیم��ت را کاهش دهیم‪ .‬این موضوع ه��م تولیدکنندگان و‬ ‫هم مصرف کنندگان نس��وز را نابود خواهد کرد‪ .‬قیمت باید‬ ‫با افزایش بهره وری کاه��ش یابد و در کنار ان کیفیت باید‬ ‫محمود نیلی احمدابادی‬ ‫با راه اندازی‬ ‫موسسه‬ ‫پژوهشی‪،‬‬ ‫می توانیم‬ ‫پروژه های‬ ‫بزرگ را اجرا‬ ‫کنیم‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬در گردهمایی که برگزار شد‪ ،‬کارشناسان‬ ‫خارجی حضور داشته و درباره این موضوع صحبت کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همانطور که در س��ال ‪ 1393‬اعالم کردم‬ ‫بازار نسوز در س��ال ‪ 1394‬رقابتی می شود‪ ،‬این اتفاق افتاد‬ ‫و ام��روز پیش بین��ی ما این اس��ت که بازار در س��ال اینده‬ ‫رقابتی ت��ر از س��ال ‪ 1394‬باش��د‪ .‬در ح��ال حاضر وضعیت‬ ‫نس��بت به سال قبل نس��یمی بود اما باید در انتظار توفانی‬ ‫باشیم که در راه است‪.‬‬ ‫ارزوی سنگ اهن برای ماندن در محدوده ‪ 55‬دالری‬ ‫در حال��ی قیم��ت س��نگ اهن ای��ران پ��س از عید‬ ‫ش��کوفه های چین چند هفته متوالی با افزایش مواجه‬ ‫ش��د که نسیم کاهش قیمت س��نگ اهن در بازارهای‬ ‫جهانی شروع به وزیدن کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬در ‪3‬هفت��ه اخیر قیمت‬ ‫س��نگ اهن ایران از ‪ 42/34‬به ‪ 47/17‬دالر رس��ید و‬ ‫در محدوده ‪ 50‬دالر ق��رار گرفت‪ .‬اما در حالی قیمت‬ ‫س��نگ اهن ایران روند رش��د را تجرب��ه کرد که پیش‬ ‫از این پیش بینی می ش��د عید شکوفه های چین مانند‬ ‫س��ال های گذشته سرنوش��ت قیمتی س��نگ اهن را‬ ‫متحول کند‪ .‬کارشناسان معتقد بودند روزهای پایانی‬ ‫عید ش��کوفه های چین قیمت سنگ اهن ایران به مرز‬ ‫‪ 50‬دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ا فرض اینکه حال قیمت س��نگ اهن ایران به ‪50‬‬ ‫دالر نزدیک ش��ده این سوال حائز اهمیت است که تا‬ ‫چ��ه زمانی امیدواری به صعود قیمت این مواد معدنی‬ ‫تداوم می یابد؟‬ ‫در عین حال که اهنگ رشد قیمت سنگ اهن ایران‬ ‫جریان گرفته در بازارهای جهانی قیمت ها از باالترین‬ ‫سطح خود عقب نشینی کرده اند‪.‬‬ ‫برخ��ی گزارش های حاکی از ان اس��ت که در عین‬ ‫حال ک��ه کمک بهبود قیمت فوالد چین و تالش های‬ ‫پکن ب��رای تقوی��ت ب��ازار امالک چین‪ ،‬س��نگ اهن‬ ‫بزرگترین صعود خود را از س��ال ‪2012‬م تجربه کرده‬ ‫و با پش��ت س��ر گذاش��تن طال‪ ،‬بهترین عملکرد را در‬ ‫میان کاالهای اساسی در سال جاری به نام خود ثبت‬ ‫ک��رده اما پس از رش��د بزرگ قیمتی س��نگ اهن در‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬پس از پایان یافتن تعطیالت س��ال‬ ‫جدید چی��ن‪ ،‬قیمت ها دوباره اف��ت کردند‪ .‬به طوری‬ ‫که هر تن سنگ اهن برای تحویل در ماه مه در بورس‬ ‫کاالی سنگاپور با افتی ‪4‬درصدی ‪ 44‬دالر و ‪ 60‬سنت‬ ‫معامله شده است‪.‬‬ ‫با توجه به مس��یر حرکت سنگ اهن در بازار جهانی‬ ‫می بینیم که قیمت س��نگ اهن ایران سومین هفته ای‬ ‫اس��ت که پس از ماه ها نزول قیم��ت‪ ،‬صعود را تجربه‬ ‫می کند و حال با رسیدن به قیمت ‪ 47‬دالر در استانه‬ ‫‪ 50‬دالر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫با وجود این همزمان با رشد قیمت سنگ اهن ایران‬ ‫ب��ه دلیل لغزش قیمت فوالد چین رش��د س��نگ اهن‬ ‫جهانی هم در حال متوقف شدن است‪.‬‬ ‫در چنین اوضاعی بس��یاری از کارشناس��ان ایرانی‬ ‫پیش بینی می کنند ش��رکت های بزرگ سنگ اهن در‬ ‫ب��ازار جهانی ب��ا بهبود قیمت ها‪ ،‬ش��رکت های معدنی‬ ‫کوچکی که با س��قوط قیمت سنگ اهن تعطیل شده‬ ‫بودند از این به بعد می توانند بار دیگر وارد مدار تولید‬ ‫ش��وند و به کس��ب وکار خود حیات بخشند در حالی‬ ‫که برخ��ی تولیدکنندگان س��نگ اهن چین همچنان‬ ‫در انتظ��ار قیمت ه��ای ‪ 55‬تا ‪ 60‬دالری س��نگ اهن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد تولیدکنندگان سنگ اهن ایران این‬ ‫صعود قیمتی را زمانی ب��اور خواهند کرد و به چرخه‬ ‫تولی��د بازمی گردند که قیمت س��نگ اهن به ‪ 55‬دالر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫چرا که هزینه تولید س��نگ اهن در کش��ور بس��یار‬ ‫باال اس��ت و هزینه حمل و نقل بخش عمده ای از این‬ ‫هزینه هاس��ت که به دلیل ضعف و کمبود در حمل و‬ ‫نقل ریلی معادن سنگ اهن ایران با افزایش هزینه های‬ ‫تولید مواجه هستند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن این موضوع و تغییر مس��یر قیمت‬ ‫سنگ اهن در بازارهای جهانی باید روزهای اینده نیز‬ ‫باز سنگ اهن ایران به صعود قیمت روی خوش نشان‬ ‫خواهد داد؟‬ ‫مدی��رکل دفتر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫انرژی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬فعاالنه در‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی محیط زیست شرکت‬ ‫ک��رده و جدیدتری��ن دس��تاوردهای این بخ��ش را به‬ ‫نمایش گذاشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رس��ول یاراحمدی اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫ویژگی های اصلی این نمایش��گاه نس��بت به سال های‬ ‫گذش��ته این اس��ت که به ط��ور همزم��ان انرژی های‬ ‫خورشیدی و فناوری انرژی های نوین به معرض نمایش‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه یاراحمدی؛ در این نمایش��گاه ب��ا عنوان‬ ‫«اچ اس ای ای » وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ه‬ ‫ص��ورت یکپارچه و در قالب ‪ ۵۰‬درصد محیط زیس��ت‬ ‫و انرژی و ‪ ۵۰‬درصد سایر حوزه های بهداشت و ایمنی‬ ‫حضور فعاالنه داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دارای دومین الگوی سیس��تم مدیریت «اچ اس ای ای »‪،‬‬ ‫در س��طح دس��تگاه های اجرایی کشور اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن وزارتخانه نخس��تین الگوی سیس��تم‬ ‫یکپارچه س�لامت‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی با‬ ‫عن��وان « ‪ » Hsee-Ims‬را دارا اس��ت ب��ه طوری که‬ ‫در دنیا این سیس��تم تنها در یک ش��رکت و موسس��ه‬ ‫خصوصی امریکایی فعال بوده و مش��ابه ان را در کشور‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه از یکی از ش��رکت های ش��اخص حاضر‬ ‫در این نمایش��گاه یاد کرد و افزود‪ :‬در این شرکت برای‬ ‫نخستین بار فیلترهای تصفیه کننده دیزلی که قابلیت‬ ‫نص��ب در اتوبوس ها و خودروهای دیزلی را داش��ته و‬ ‫ن را‬ ‫صاحب فناوری کاهش الودگی هوا به حداقل ممک ‬ ‫داراست به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫یاراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬در‬ ‫این نمایشگاه جمع شاخص های محیط زیست و انرژی‬ ‫را به ش��کل س��ناریوهای مش��ارکت در کاهش انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای « ‪ » Indc‬را برای نخس��تین بار به‬ ‫کمی��ت در اورده و روند کاهش این ش��اخص ها را در‬ ‫بخش صنعت و تولید کشور محاسبه کرده و به معرض‬ ‫نمایش گذاشته ایم‪.‬‬ ‫یاراحمدی تصریح ک��رد‪ :‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت این توانمندی وج��ود دارد که حداقل در افق‬ ‫ل اینده (‪۲۰۲۰‬م) میزان کاهش ش��اخص های‬ ‫‪ ۵‬س��ا ‬ ‫مص��رف اب‪ ،‬انرژی و کاهش الودگ��ی را پیش بینی و‬ ‫محاسبه کرده و با محاسبات نزدیک به یقین این اقدام‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫ان��رژی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬در کنار‬ ‫این نمایش��گاه روزانه ‪ ۴‬دوره صبح و عصر کالس های‬ ‫س�لامت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی برگ��زار و به‬ ‫ش��رکت کنندگان در پایان ان گواهینامه معتبر علمی‬ ‫اعطا می شود‪.‬‬ ‫یاراحم��دی در ادام��ه گف��ت‪ :‬ب��ه دنب��ال تدوی��ن‬ ‫دس��تورالعمل های الزم و ابالغ به واحدهای صنعتی و‬ ‫معدنی کشور در سال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬توانستیم به میزان‬ ‫‪ ۲۰‬درصد میزان ح��وادث صنعتی و معدنی را کاهش‬ ‫دهی��م‪.‬وی گفت‪ :‬در این نمایش��گاه دس��تگاه پاالیش‬ ‫انالین که ‪ 50‬پارامتر فیزیکی و ش��یمیایی را به صورت‬ ‫انالین اندازه گیری می کند به معرض نمایش گذاش��ته‬ ‫ش��ده که برای ارزیابی دوباره انتشار الودگی در محیط‬ ‫بسته و باز‪ ،‬همچنین سنجش پرتوها و شاخص های اب‬ ‫و فاضالب و در نهایت انرژی و س�لامت فواید بسیاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫ان��رژی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یاداور ش��د‪:‬‬ ‫ش��رکت های حاضر در این نمایش��گاه که زیر پوش��ش‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت حض��ور فعاالنه دارند‬ ‫مانند ش��رکت ایران خودرو‪ ،‬صنای��ع ملی مس‪ ،‬صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی همچنین شرکت های خصوصی‬ ‫که فعالیت های مطالعاتی درباره اثرات زیس��ت محیطی‬ ‫و ارزیاب��ی ریس��ک می کنن��د در قال��ب ‪ ۳۶‬غرف��ه و‬ ‫شرکت های تولیدی در قالب ‪ ۲۰‬غرفه در این نمایشگاه‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نخستین طرح ایرانی احیای مستقیم‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫واکنش ایرالکو در مقابل هشدار سازمان محیط زیست استان مرکزی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پارادوکس کمبود منابع مالی و تعهدات زیست محیطی‬ ‫افزایش تعرفه فوالد‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‹ ‹هشدار محیط زیستی ها به ایرالکو‬ ‫مجید پورعطار‬ ‫فضای راه اندازی طرح های‬ ‫فوالدی ایجاد شده است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد ایران در نشست تخصصی‬ ‫کارشناس��ان ارائ��ه برنامه راهبردی و راه ان��دازی طرح های‬ ‫استانی با فناوری «‪ »PERED‬گفت‪ :‬طرح «پرد» نخستین‬ ‫طرح ایرانی احیای مستقیم است که باید به صورت اساسی‬ ‫و زیربنای��ی مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬به گزارش پرتال خبری‬ ‫ش��رکت ملی فوالد ایران عبدالمجید ش��ریفی خاطر نشان‬ ‫ط باید دستورالعمل ها‬ ‫کرد‪ :‬مجریان طرح وکارشناسان مربو ‬ ‫و موارد فنی طرح را درجلس��ات کارشناس��ی به دقت مورد‬ ‫بررس��ی و بازبینی قرار دهند و تا رس��یدن به نتیجه نهایی‬ ‫پیگیر ان باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیران طرح ها و مشاوران باید‬ ‫ام��وزش کارکنان طرح ه��ا را به طور ج��دی دنبال کنند و‬ ‫اموزش های ضمن خدمت را ادامه دهند‪.‬در این نشست که‬ ‫به منظور ایجاد هماهنگی بین کارشناسان ‪ 4‬طرح فوالدی‬ ‫که براساس طرح «پرد» راه اندازی خواهند شد‪ ،‬برگزار شده‪،‬‬ ‫برخی از مدیران ش��رکت «ام ام ای» به طور تفصیلی به بیان‬ ‫و چگونگی اجرایی شدن و راه اندازی طرح «پرد» پرداختند‬ ‫و به سواالت کارشناسان و متخصصان ذی ربط از ‪ 4‬طرحی‬ ‫که با روش «پرد» در حال اجرا هستند‪ ،‬پاسخ دادند‪.‬‬ ‫شرط تکمیل کارخانه‬ ‫سیمان سمنگان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬کارخانه سیمان سمنگان از جمله طرح هایی در استان‬ ‫است که باید تسهیالت مورد نیاز ان از طریق دو بانک ملی‬ ‫و صنعت و معدن تامین ش��ود‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬یحیی‬ ‫نیکدل افزود‪ :‬باید تسهیالت ریالی این طرح از طریق بانک‬ ‫مل��ی و تس��هیالت ارزی ان از طریق بانک صنعت و معدن‬ ‫تامین شود‪ .‬وی با بیان اینکه در سال جاری قرار بر این بود‬ ‫تا اعتبار ارزی این طرح از طریق صندوق توسعه ملی تامین‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اختصاص تسهیالت از این صندوق منوط‬ ‫به صادرات محور بودن این کارخانه بوده که با پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬بانک صنعت و معدن به صورت ش��فاهی این‬ ‫موضوع را تایید کرده است‪.‬‬ ‫نیک��دل ادام��ه داد‪ :‬این ط��رح باید به ص��ورت کتبی به‬ ‫صندوق توس��عه ملی اعالم می ش د اما بانک صنعت و معدن‬ ‫از ارس��ال نامه کتبی به این صندوق ب��ه دلیل اینکه بانک‬ ‫عامل اجرای این طرح‪ ،‬بانک ملی است و باید بانک ملی ان‬ ‫را اعالم کند‪ ،‬خودداری کرد‪.‬‬ ‫در اخبار غیررس��می‪ ،‬ش��نیده ش��ده که بانک ملی این‬ ‫موضوع را تایید کرده اما با توجه به اینکه به روزهای پایانی‬ ‫س��ال نزدیک می شویم‪ ،‬بعید است اختصاص این تسهیالت‬ ‫در س��ال جاری اجرایی ش��ود‪ .‬این مقام مسئول در ادامه از‬ ‫مسئوالن این کارخانه نس��بت به نبود پیگیری های جدی‪،‬‬ ‫گالیه کرد و گفت‪ :‬بیش��تر پیگیری های انجام شده از سوی‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی بوده و الزم اس��ت تا انها نیز نسبت به‬ ‫تکمی��ل ای��ن کارخان��ه پیگیری ه��ای جدی تری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫چن��د روز اخی��ر مس��ئوالن محیط زیس��ت به‬ ‫ش��رکت «ایرالکو» هشدار دادند که هر چه زودتر‬ ‫به تعهدات زیست محیطی خود عمل کند‪ .‬خروج‬ ‫خط چهارم این ش��رکت از م��دار تولید در حالی‬ ‫از س��وی مس��ئوالن محیط زیس��ت مطرح شده‬ ‫ک��ه مدیرعامل ایرالک��و کمبود مناب��ع مالی در‬ ‫این ش��رکت را به دلیل رک��ود حاکم بر صنعت‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬اصلی ترین دلیل ب��ه تعویق افتادن‬ ‫تعهدات زیس��ت محیطی از س��وی این ش��رکت‬ ‫می داند‪« .‬ایرالکو» از باس��ابقه ترین صنایع استان‬ ‫مرکزی و ش��هر صنعتی اراک با قدمت ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫اس��ت و هم اکنون چند سالی است در زمینه نیاز‬ ‫به بازسازی خطوط تولید مورد انتقاد است‪.‬‬ ‫حسینعلی ابراهیمی کارنامی‬ ‫مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان مرکزی گفته‬ ‫براس��اس مصوبه کارگروه کاهش الودگی هوای‬ ‫اراک‪ ،‬ش��رکت الومینیوم س��ازی اراک باید تا ‪6‬‬ ‫اسفند ‪ ۵۶ ،۹۴‬دیگ خط ‪ 4‬این شرکت را از مدار‬ ‫تولید خارج کند‪.‬‬ ‫حس��ینعلی ابراهیم��ی کارنامی اظه��ار کرده‬ ‫تاکنون ‪ ۱۷‬دیگ این خط تولید غیرفعال ش��ده‬ ‫و ب��ا خروج ‪ ۵۶‬دیگ دیگ��ر در روزهای اینده از‬ ‫م��دار تولید‪ ،‬نیمی از خط تولید ‪ 4‬این ش��رکت‬ ‫از مدار خارج می ش��ود و سایر دیگ های االینده‬ ‫این خط نیز براس��اس مصوبات کارگروه کاهش‬ ‫الودگ��ی هوای اراک‪ ،‬تا پایان تیر ‪ ۹۵‬باید به طور‬ ‫کامل تعطیل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی مقرر اس��ت تا پایان س��ال ‪،۹۵‬‬ ‫خ��ط تولید پنجم این ش��رکت نیز از مدار خارج‬ ‫شده و تا پایان سال ‪ ۹۶‬باید واحد اندسازی این‬ ‫ش��رکت به طور کامل به منطقه ای دور از ش��هر‬ ‫اراک منتقل شود‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست اس��تان مرکزی معتقد‬ ‫است به گفته مس��ئوالن ایرالکو خط سوم تولید‬ ‫این شرکت بهسازی شده اما از نظر محیط زیست‬ ‫فرایند بهس��ازی هیچ ارتباطی به االینده نبودن‬ ‫این خ��ط تولید ن��دارد و با انجام بهس��ازی نیز‬ ‫ممکن است االیندگی ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابراظه��ارات ابراهیم��ی‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫محیط زیس��ت براس��اس زمان بن��دی مصوب��ات‬ ‫کارگروه کاهش الودگی هوای اراک در روز مقرر‬ ‫از فرایند انجام دادن یا ندادن این مصوبه گزارش‬ ‫تهیه می کنند و در صورت عمل نکردن به مصوبه‬ ‫کارگروه و تعطیل نشدن دیگ های االینده‪ ،‬برابر‬ ‫قانون و مصوبات کارگروه برخورد می شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل محیط زیس��ت استان مرکزی‬ ‫در بند ‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬قانون شهرداری ها به روشنی‬ ‫مش��خص ش��ده صنایع االینده باید به خارج از‬ ‫ش��هر هدایت شوند و با مرکز ش��هر حداقل ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتر فاصله داشته باشند‪ .‬‬ ‫‹ ‹خ�روج دیگ های االین�ده از مدار‬ ‫تولید‬ ‫عباس رجایی‬ ‫رییس کمیسیون کش��اورزی و محیط زیست‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی نیز در نشست کارگروه‬ ‫کاهش الودگ��ی هوای اراک درب��اره االیندگی‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫در حالی س��ال ‪ ۹۴‬فوالدس��ازان داخلی بارها بر افزایش‬ ‫تعرفه واردات فوالد به دلیل تش��دید جریان دامپینگ تاکید‬ ‫کردند که قطعی ش��دن افزایش این تعرفه ها به س��ال ‪۹۵‬‬ ‫موکول ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬وض��ع تعرفه ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪۴۰‬درص��دی واردات محصوالت ف��والدی بحث داغ صنعت‬ ‫فوالد کش��ور ش��ده و بس��یاری از تولیدکنن��دگان در رقم‬ ‫تعیین ش��ده این نرخ اختالف نظرهایی دارند‪ .‬در سالی که‬ ‫گذش��ت تولیدکنندگان فوالد خواس��تار وضع تعرفه ای باال‬ ‫برای عقب نش��ینی محصوالت وارداتی فوالد ش��دند‪ .‬گرچه‬ ‫برای محصوالت فوالدی تخت‪ ،‬میلگرد و ش��مش به ترتیب‬ ‫تعرفه ‪ ۳۰ ،۴۰‬و ‪۲۵‬درصدی در نظر گرفته ش��د اما چنین‬ ‫تعرفه گ��ذاری برخی تولیدکنندگان محصول نهایی فوالد را‬ ‫راضی نک��رد‪ .‬تعرفه واردات محص��والت تخت که محصول‬ ‫میانی اس��ت از تعرفه میلگ��رد و تیراهن به عنوان محصول‬ ‫نهای��ی‪ ،‬باالتر بود و همین باعث ش��د انتقاد تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه جریان بیفت��د‪ .‬انها براین باورن��د از انجایی که تولید و‬ ‫ص��ادرات میلگرد در دنیا بیش��تر از ورق اس��ت‪ ،‬باید تعرفه‬ ‫واردات محص��والت نهای��ی ف��والد باالت��ر از ورق باش��د‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان معتقدند درحال حاضر بس��یاری از کشورهای‬ ‫اروپای��ی و ترکیه تعرفه واردات خود را به باالتر از ‪۴۰‬درصد‬ ‫رس��انده اند در صورتی که ایران تعرف��ه بیلت را ‪۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫تعرفه ورق ‪۱۵‬درصد و تعرفه میلگرد و تیراهن را ‪۲۰‬درصد‬ ‫افزای��ش داده و این ارقام اص�لا کفایت نمی کند‪ .‬زیرا وضع‬ ‫تعرفه برای جلوگیری از واردات فوالد تنها در مقطع زمانی‬ ‫می تواند موثر واقع شود‪ .‬با این حال به نظر می رسد افزایش‬ ‫تعرفه واردات فوالد سناریویی خواهد بود که دولت یازدهم‬ ‫قرار است در سال ‪ ۹۵‬ان را عملیاتی کند‪ .‬براساس اظهارات‬ ‫اخیر مهدی کرباسیان‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت با‬ ‫برخی خبرگزاری ها‪ ،‬قرار است افزایش تعرفه واردات فوالد‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬اعمال شود زیرا پیشنهاد افزایش تعرفه واردات‬ ‫ف��والد به دولت ارائه ش��ده و در دو هفته اینده به تصویب‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫عبدالمجید ش��ریفی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی ف��والد ایران گف��ت‪ :‬طرح «پرد»‬ ‫نخس��تین طرح ایرانی احیای مستقیم اس��ت که باید به صورت اساسی و زیربنایی‬ ‫ط باید‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬مجریان طرح وکارشناسان مربو ‬ ‫دس��تورالعمل ها و موارد فنی طرح را درجلس��ات کارشناسی به دقت مورد بررسی و‬ ‫بازبینی قرار دهند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیر ان باشند‪.‬‬ ‫شرکت ایرالکو اظهار کرده در جریان افتتاح خط‬ ‫جدی��د ‪۱۱۰‬هزارتنی ایرالکو‪ ،‬مقرر ش��د تمامی‬ ‫دیگ های قبلی ایرالکو از رده خارج ش��ود و این‬ ‫شرط افتتاح خط جدید بود‪ ،‬ولی تاکنون به این‬ ‫تعهدات عمل نشده است‪.‬‬ ‫عباس رجایی با اش��اره به تاریخچه نشست ها‬ ‫و کارگروه های برگزار ش��ده در ارتباط با مسئله‬ ‫االیندگی ایرالکو گفته سهامداران کارخانه باید‬ ‫مسئولیت های خود را در مقابل مردم در ارتباط‬ ‫با انتقال واحد اندسازی به منطقه جدید و خارج‬ ‫کردن دیگ های االینده از مدار تولید اجرا کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬کمیجان و خنداب تصریح‬ ‫ک��رده‪ ،‬قرار بود ‪ ۵۰۰‬دیگ االینده این ش��رکت‬ ‫برچیده ش��ود اما برخی مدعی می شوند که این‬ ‫کارخانه با حداقل ‪40‬س��ال قدم��ت‪ ،‬االیندگی‬ ‫ندارد در حالی که محیط زیست به عنوان مرجع‬ ‫رس��یدگی به ای��ن موضوع‪ ،‬االیندگ��ی کارخانه‬ ‫ایرالکو را تایید کرده است‪.‬‬ ‫رجای��ی گفت��ه اس��ت حاض��ر نیس��تیم یک‬ ‫کارگ��ر در این کارخان��ه از کار بیکار ش��ود اما‬ ‫الومینیوم س��ازی باید به تعه��دات خود در رفع‬ ‫االیندگی پایبند باشد‪.‬‬ ‫انط��ور ک��ه رییس کمیس��یون کش��اورزی و‬ ‫محیط زیست مجلس ش��ورای اسالمی گفته در‬ ‫کمیس��یون ماده «‪ »۲۰‬به تازگی ‪ 3‬جلسه برای‬ ‫اس��تان مرکزی تشکیل شده که در این جلسات‬ ‫مدیران ایرالکو تعهد کردند برای رفع االیندگی‬ ‫اق��دام کنند‪ ،‬ول��ی تاکنون اقدامی انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رجایی گفته است به عنوان رییس کمیسیون‬ ‫کش��اورزی و محیط زیس��ت مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬اگ��ر تصمیم گی��ری اس��تان درب��اره‬ ‫االیندگی ایرالکو ش��تاب الزم را نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫براس��اس ایین نامه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یک‬ ‫گ��زارش نظارتی ب��رای الومینیوم س��ازی تهیه‬ ‫تسریع در احداث زیر ساخت های الومینیوم جنوب کشور‬ ‫مدیر عام��ل مناطق وی��ژه صنایع انرژی ب��ر المرد و‬ ‫پارسیان‪ ،‬گفت‪ :‬روند احداث زیر ساخت های الومینیوم‬ ‫جنوب کش��ور از سرعت عمل بیشتری برخوردار شده‬ ‫و این امر افق روش��نی برای صنای��ع انرژی بر منطقه‬ ‫ترسیم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��ید ابوالحس��ن حقایق��ی افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت چین��ی «ان اف س��ی» ب��ه عن��وان پیمانکار‬ ‫اصل��ی احداث این مجتمع‪ ،‬عملی��ات مربوط به ایجاد‬ ‫زیر س��اخت ها را به دو ش��رکت ایرانی واگذار کرده که‬ ‫به صورت همزمان احداث راه های دسترسی و تجهیز‬ ‫بخش ه��ای اداری و مس��کونی برای دوران س��اخت‬ ‫براساس برنامه زمان بندی شده‪ ،‬پیش می رود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برخی تجهیزات مورد نیاز برای این‬ ‫مرحله نی��ز از خارج خری��داری و در چند نوبت وارد‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد شده و در‬ ‫این زمینه همکاری بین بخش��ی دستگاه های مختلف‬ ‫بسیار راهگشا بوده است‪.‬‬ ‫حقایق��ی همچنین تصری��ح کرد‪ :‬با گش��ایش های‬ ‫انجام ش��ده در مناس��بات بین الملل��ی کش��ور و‬ ‫پیگیری های مدیران ارشد‪ ،‬تمایل برای سرمایه گذاری‬ ‫در این منطقه رش��د چشمگیری نشان می دهد و این‬ ‫امادگی وجود دارد تا تعامل س��ازنده ای با متقاضیان‬ ‫فعالیت در این منطقه برقرار شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول الومینی��وم و صنایع‬ ‫پایین دستی ان‪ ،‬سیمان‪ ،‬منیزیم‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬نیروگاه‬ ‫س��یکل ترکیبی و صنایع پایین دس��ت فوالد در زمره‬ ‫صنایع پیش بینی ش��ده برای استقرار در منطقه ویژه‬ ‫صنایع انرژی بر المرد قرار دارند‪.‬‬ ‫با توجه به وجود مع��ادن مرتبط‪ ،‬الومینیوم جنوب‬ ‫در منطقه ویژه المرد طراحی ش��ده که دارای ظرفیت‬ ‫‪ 300‬هزار تن تولید در سال است‪.‬‬ ‫خواهیم کرد و در صحن علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی مط��رح می کنیم و درنهایت براس��اس‬ ‫ماده «‪ »206‬قانون ایین نامه داخلی مجلس‪ ،‬به‬ ‫رای مجلس گذاش��ته می شود و چنانچه مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی رای دهد برای رسیدگی به قوه‬ ‫قضاییه ارجاع خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل تاخیر در اجرای تعهدات‬ ‫با توجه به اظهارنظرهای مطرح ش��ده از سوی‬ ‫کارشناسان درباره انجام تعهدات زیست محیطی‬ ‫ایرالکو‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫کارخانه قدیمی ایرالکو در دهه ‪ 40‬ساخته شده‬ ‫و ب��ه دلی��ل الودگی بی��ش از حدی ک��ه ایجاد‬ ‫می کرده در سال ‪ ۸۶‬به تدریج روند خارج کردن‬ ‫دیگ ها از مدار تولیداغاز شد‪.‬‬ ‫مجی��د پورعطار اظهار کرد‪ :‬با س��رمایه گذاری‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران (ایمیدرو) خطی م��وازی با خط‬ ‫قدیمی راه اندازی ش��ده و این امر باعث ش��د تا‬ ‫اعتراض های��ی ک��ه درباره محیط زیس��ت وجود‬ ‫داشت‪ ،‬فروکش کند‪.‬‬ ‫پورعط��ار تصریح ک��رد‪ :‬در حقیق��ت با خارج‬ ‫کردن بخش��ی از دیگ های خط تولید قدیمی و‬ ‫بهره برداری از خط تولید جدید‪ ،‬فناوری جدیدی‬ ‫وارد صنعت الومینیوم به ویژه شرکت الومینیوم‬ ‫ایران اراک ش��د و این امر باعث ش��د بهره وری‬ ‫ش��رکت الومینیوم ایران افزای��ش پیدا کند و با‬ ‫هزینه تمام شده کمتری شمش الومینیوم تولید‬ ‫شود عالوه بر ان هزینه برق نیز کاهش پیدا کرد‬ ‫و از میزان االیندگی این شرکت کاسته شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اراک ش��هری صنعت��ی اس��ت و‬ ‫یکی از متهمان الودگی این ش��هر نیز ش��رکت‬ ‫الومینیوم ایران اس��ت اما به نظر می رسد برخی‬ ‫حساس��یت ها بی��ش از اندازه اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ایرالکو تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر شرکت‬ ‫الومینیوم ایران با توجه به رکودی که در بخش‬ ‫صنایع معدنی وجود دارد با محدودیت های مالی‬ ‫روبه رو ش��ده و پیش بینی می ش��ود این کمبود‬ ‫نقدینگ��ی تا زمانی که روند رکود حاکم اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫پورعطار معتقد اس��ت رک��ود حاکم بر صنعت‬ ‫الومینیوم ‪2‬دلیل عمده دارد‪ ،‬دلیل نخس��ت ان‬ ‫بازار جهانی است زیرا قیمت جهانی نفت کاهش‬ ‫پیدا کرده و عالوه بر ان بازار ساخت وس��از نیز با‬ ‫رکود مواجه اس��ت که سرمنشا ان کاهش رشد‬ ‫اقتصادی در کشورهای چین و هند است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دلیل دیگر نیز ریشه در مسائل‬ ‫داخلی دارد زیرا بخش مس��کن با کمبود تقاضا‬ ‫مواجه شده و میزان عرضه نیز کاهش پیدا کرده‬ ‫و ای��ن امر باعث ش��ده صنایعی مانن��د فوالد و‬ ‫الومینیوم با رکود مواجه شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایرالکو عنوان کرد‪ :‬تمامی‬ ‫ای��ن عوام��ل باعث ش��ده ش��رکت های بزرگی‬ ‫مانن��د الومینی��وم اراک در وضعی��ت نامطلوبی‬ ‫ق��رار گیرند و باوجود اینکه یک س��ری تعهدات‬ ‫زیس��ت محیطی و برنام��ه در راس��تای افزایش‬ ‫ضریب س�لامت درنظ��ر گرفته بودن��د به دلیل‬ ‫کمب��ود منابع مال��ی تمامی ای��ن برنامه ها باید‬ ‫در ش��رایط فعلی متوقف شود‪ .‬حال باید منتظر‬ ‫ماند و دید که در سال جدید این برنامه ریزی ها‬ ‫چگونه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه االیندگی مربوط به تمامی‬ ‫صنای��ع معدن��ی اس��ت و در تمامی ش��هرهایی‬ ‫ک��ه صنایع الومینیوم‪ ،‬س��یمان و ف��والد دارند‬ ‫االیندگ��ی نیز وجود دارد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬صنایع‬ ‫معدن��ی با درصدی از االیندگی مواجه هس��تند‬ ‫و این امر به سیاس��ت های اقتصادی هر اس��تان‬ ‫مرب��وط می ش��ود؛ اگ��ر خواهان رش��د صنعت‬ ‫الومینیوم اس��تان هس��تند دیگر نباید به سمت‬ ‫اح��داث صنای��ع دیگ��ری حرک��ت کنن��د که‬ ‫االیندگی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫پاسخ به منتقدان ایجاد زنجیره فوالد در کردستان‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت کردس��تان‬ ‫خطاب ب��ه منتقدان ایجاد زنجیره فوالد در این اس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬برای بکر ماندن محیط زیس��ت و همزمان با رفع‬ ‫یا کاهش بیکاری‪ ،‬باید روی چه صنعتی س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬محمد دره وزمی‪ ،‬پیرامون نظر‬ ‫برخی کارشناس��ان درباره الودگی های زیس��ت محیطی‬ ‫ایجاد زنجیره فوالد در استان کردستان مطالبی را مطرح‬ ‫ک��رد‪ .‬وی با بیان اینک��ه نظرهای انها را ب��ه طور کامل‬ ‫رد نمی کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به هر حال فعالیت توس��عه ای‬ ‫و اح��داث هر کارخان��ه بر محیط اثرگ��ذار خواهد بود و‬ ‫باید اث��رات این واحدها را کنترل کنیم‪ .‬این مس��ئول با‬ ‫بی��ان اینکه فوالد‪ ،‬امروز در دنیا یک صنعت اس��ت‪ ،‬این‬ ‫سوال را از کارشناسان منتقد پرسید که برای بکر ماندن‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان و همزمان رفع یا کاهش بیکاری‪،‬‬ ‫باید روی چه صنعتی س��رمایه گذاری ش��ود‪ .‬دره وزمی‪،‬‬ ‫خواس��تار ارائه راهکار از س��وی این کارشناسان در این‬ ‫زمینه ش��د و در عین حال افزود‪ :‬ه��ر صنعتی می تواند‬ ‫ال��وده یا پاک باش��د و باید از فناوری ه��ای روز دنیا که‬ ‫با محیط س��ازگار هستند‪ ،‬استفاده کنیم‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردس��تان با ی��اداوری فعالیت‬ ‫کارخانه ذوب اهن اس��تان کردس��تان به سرمایه گذاری‬ ‫‪ 15‬میلیارد تومانی ان در ‪ 8‬س��ال برای تنها بخش کوره‬ ‫ان اش��اره کرد و گفت‪ :‬همین یک مورد‪ ،‬موجب اموزش‬ ‫صنعت��ی ب��رای ‪ 300‬تا ‪ 400‬نفر ش��د و اگر می خواهیم‬ ‫استانی صنعتی داشته باش��یم‪ ،‬جوانان ما باید این قبیل‬ ‫اموزش ه��ا را یاد بگیرند و صنعت ف��والد و مادر بهترین‬ ‫راه��کار برای این موضوع اس��ت‪ .‬وی ب��ا گالیه از برخی‬ ‫اظهارنظره��ا که صنع��ت را موجب مصرف ف��راوان اب‬ ‫می دانند‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده کنونی از اب اقتصادی نیست و‬ ‫‪ 93‬درصد مصرف اب استان در بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول اف��زود‪ :‬اعتقاد م��ا بر تعطیل��ی بخش‬ ‫کشاورزی نیست اما باید بخش صنعت را هم دریابیم‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬انتقاد صریح «خصوصی» ها از رفتار سلیقه ای «تامین اجتماعی»‬ ‫‪ 21‬وام «‪ 160‬میلیون تومانی»؛ پوششی برای گرانی مسکن‬ ‫‪ 6 22‬استان ‪ 2/5‬میلیارد دالر ارز غیرنفتی اوردند‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سیاست های متناقضی که دردسر افرین است‬ ‫گمرک برای مبارزه با قاچاق وارد میدان شد‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمد بهشتیان‬ ‫در ای��ام پایانی س��ال بازار میوه از اهمیت بس��یار‬ ‫باالی��ی برخوردار می ش��ود زیرا از یک س��و باید به‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان در این بازار توجه ش��ود و‬ ‫از س��وی دیگر به حق��وق باغداران و کش��اورزان‪.‬اما‬ ‫ای��ن روزها‪ ،‬بحث قاچاق می��وه و تاکید رهبر معظم‬ ‫انق�لاب به مقابله ب��ا پدیده قاچاق موجب ش��ده تا‬ ‫ن��گاه جدی تری ب��ه این بازار ش��ود و در این زمینه‬ ‫اقداماتی انجام شود‪ .‬گمرک جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نیز در روز پایانی هفته گذشته بخشنامه ای مبنی بر‬ ‫ممنوعیت ارس��ال میوه به مناطق ازاد تجاری صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گمرک ایران با صدور بخشنامه ای با الزامی کردن‬ ‫اخذ مج��وز قبلی ترانزیت محموله های گیاهی اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬تا اطالع ثانوی عب��ور خارجی انواع میوه فقط‬ ‫با تودیع ضمانتنامه بانکی معتبر میس��ر اس��ت و از‬ ‫ارسال محموله های یادش��ده به مناطق ازاد تجاری‬ ‫ صنعتی و ویژه اقتصادی جلوگیری خواهد شد‪.‬‬‫در مت��ن این بخش��نامه که به گمرکات سراس��ر‬ ‫کش��ور ابالغ شده‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬با توجه به بخشنامه‬ ‫چهاردهم دی ماه امس��ال س��ازمان حف��ظ نباتات‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی مبنی بر «ل��زوم کنترل و‬ ‫نظارت بیش��تر ب��ر ترانزیت خارج��ی محموله های‬ ‫گیاهی با ریس��ک زیاد و نیاز ب��ه اخذ مجوز قبلی از‬ ‫س��ازمان متبوعه»‪ ،‬برای حصول اطمینان بیش��تر از‬ ‫عدم رسوب احتمالی اینگونه محموله ها‪ ،‬مقرر است‬ ‫ماموران قرنطینه گیاهی مس��تقر در گمرکات ضمن‬ ‫بازدید دقیق همه محموله های عبوری شامل ورودی‬ ‫و خروجی‪ ،‬نسبت به ثبت موارد ورود و خروج مربوط‬ ‫به هر مجوز اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن بخش��نامه با ی��اداوری اینکه ‬ ‫صدور مجوزهای بعدی برای شرکت های حمل ونقل‬ ‫بین الملل��ی منوط ب��ه ارائه جداول تکمیل ش��ده از‬ ‫س��وی ماموران قرنطینه خواهد بود‪ ،‬امده است‪ :‬لذا‬ ‫ضمن توجه به نکات مطر ح ش��ده‪ ،‬همکاری الزم را‬ ‫با متصدیان مربوطه قرنطینه نباتی نسبت به بازدید‬ ‫و کنترل همه محموله های یاش��ده در مبدا و مقصد‬ ‫از نظ��ر احراز مجوز قرنطینه و انطباق کاال با اس��ناد‬ ‫براب��ر مقررات و باهدف نظارت بر عبور خارجی انواع‬ ‫میوه و محصوالت کش��اورزی و باغی اعمال مقتضی‬ ‫را معمول کنند‪.‬‬ ‫گمرک در این بخش��نامه یاداورش��ده است‪ :‬پیرو‬ ‫بخش��نامه پنجم بهمن امس��ال و تاکی��د مقام های‬ ‫عالی کش��وری با هدف جلوگیری از رسوب و قاچاق‬ ‫کاالهای عب��ور خارجی می��وه و تره بار‪ ،‬خش��کبار‪،‬‬ ‫تنقالت و ش��کالت و کاالهای همانند‪ ،‬ضروری است‬ ‫همه ای��ن کاالها عینا در مبدا و مقصد فک پلمب و‬ ‫ارزیابی ش��ده و در صورت انطباق کاال با اسناد و دارا‬ ‫بودن مجوزهای قانونی نسبت به عبور انها اقدام و تا‬ ‫اطالع ثان��وی عبور خارجی انواع میوه فقط با تودیع‬ ‫ضمانتنامه بانکی معتبر موضوع ماده ‪ ۱۰‬قانون امور‬ ‫گمرکی میس��ر و از ارس��ال محموله های یادش��ده‬ ‫ب��ه مناطق ازاد تج��اری صنعتی و وی��ژه اقتصادی‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫بخشنامه گمرک در زمینه ارسال میوه به مناطق‬ ‫ازاد ب��ا ه��دف جلوگیری از رس��وب و قاچاق کاالی‬ ‫عبور خارجی در این مناطق صادر شد‪.‬‬ ‫حال مهم ترین سوال این است که ایا این اقدامات‬ ‫می توان��د راهکاری برای مقابله با پدیده قاچاق میوه‬ ‫باشد یا خیر؟‬ ‫سید محمود بهشتیان‪ ،‬مش��اور گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره تاثیر‬ ‫صدور این بخش��نامه بر مقابله با پدیده قاچاق اظهار‬ ‫می کن��د‪ :‬مناطق ازاد خارج از قلمرو گمرک اس��ت‬ ‫و ش��امل مقررات گمرکی نمی ش��ود و در ایران تنها‬ ‫جایی اس��ت که مناط��ق ازاد ان دو گمرک دارد؛ از‬ ‫یک سو شاهد حضور گمرک جمهوری اسالمی ایران‬ ‫هس��تیم و از سوی دیگر گمرک مناطق ازاد در انجا‬ ‫فعال است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در تمام��ی دنیا فق��ط ؛ گمرک به‬ ‫صورت کلی بر عملکرد واردات و صادرات از سرزمین‬ ‫اصلی و مناطق ازاد و ویژه اقتصادی نظارت دارد اما‬ ‫در ایران اگر کاالیی قرار باش��د از مناطق ازاد صادر‬ ‫شود زیر نظر گمرک ان مناطق است و اگر قرار باشد‬ ‫کاالیی به کشور تحت وارد و یا از ان خارج شود زیر‬ ‫نظر گمرک جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫مش��اور گمرک جمهوری اس�لامی ایران تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬مناطق ازاد خارج از قلمرو گمرکی اس��ت‬ ‫و نباید چنین بخشنامه ای صادر می شد‪ .‬باید تمامی‬ ‫مسائل از سوی گمرکات مناطق ازاد رعایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور بخشنامه ای ضروری‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‪ ،‬قائم مقام دبیرکل خانه کش��اورز‬ ‫ک��ه دیدگاه��ی مغایر با مش��اور گم��رک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران دارد‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫می کند‪ :‬صدور این بخش��نامه امری ض��روری بوده‬ ‫اس��ت زیرا ص��ادرات میوه براس��اس مج��وز وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی و با کنت��رل و نظارت گمرک انجام‬ ‫می شود و باید ارزیابی های الزم برای دریافت عوارض‬ ‫گمرکی انجام شود‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬بیشتر بازارهای هدف برای صادرات‬ ‫میوه ه��ا از ای��ران اقدام ب��ه اخذ ع��وارض گمرکی‬ ‫می کنند بنابراین ای��ران نیز این حق را دارد تا برای‬ ‫واردات می��وه که به صورت رس��می و با مجوز انجام‬ ‫می ش��ود اقدام به دریافت عوارض و حقوق گمرکی‬ ‫کند‪ .‬بیابانی می افزاید‪ :‬صدور این بخش��نامه بس��یار‬ ‫ض��روری بوده اس��ت زیرا هر نوع اعمال سیاس��ت و‬ ‫نف��وذی با عن��وان قانون مناط��ق ازاد تجاری انجام‬ ‫می ش��ود تا جایی ک��ه راه ورود ان��واع کاالی قاچاق‬ ‫به این مناطق و از انجا به س��رزمین اصلی باز است‬ ‫اما به طور قطع صدور این بخشنامه می تواند شرایط‬ ‫کنترل و نظارت بر روند ورود کاال به مناطق ازاد و از‬ ‫انجا به سرزمین اصلی را مهیا کند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام دبیرکل خانه کش��اورز تصریح می کند‪:‬‬ ‫ البته صادرات میوه هم باید براس��اس دریافت مجوز‬ ‫و نظارت موسسه استاندارد و گمرک باشد زیرا نبود‬ ‫نظ��ارت منجر به ص��ادرات محص��والت بی کیفیت‬ ‫ذخیره سازی ‪ ۶۵‬هزار تن میوه شب عید‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی امس��ال ‪۶۵‬هزار تن س��یب و‬ ‫پرتق��ال را برای تنظیم بازار ش��ب عید خری��داری و در‬ ‫استان های مختلف ذخیره س��ازی کرده است که قیمتی‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬تومان دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی هر سال پیش‬ ‫از شروع سال جدید مقداری از میوه تولید داخل را برای‬ ‫تنظیم بازار ش��ب عید و ایام ن��وروز خریداری و ان را به‬ ‫قیمت دولتی و مصوب س��تاد تنظیم بازار عرضه می کند‬ ‫که البته این قانون به طور عمده ش��امل س��یب و پرتقال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات به دس��ت امده از مسئوالن تنظیم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬امس��ال نیز وزارت جهاد کش��اورزی با مش��ارکت‬ ‫س��ازمان تعاون روستایی ‪۶۵‬هزار تن میوه شامل ‪۲۰‬هزار‬ ‫تن سیب و ‪۴۵‬هزار تن پرتقال را خریداری کرده که نیمی‬ ‫از سیب خریداری شده قرمز و ما بقی زرد است‪.‬‬ ‫البته سیب های خریداری ش��ده از استان های مختلف‬ ‫خریداری و ذخیره سازی شده است که می توان به خرید‬ ‫س��یب دماوند ب��رای تنظیم بازار پایتخ��ت و حومه ان و‬ ‫خرید سیب از ارومیه برای تنظیم بازار استان های شمال‬ ‫شرقی کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫قیم��ت هر کیلوگرم س��یب خریداری ش��ده ‪ ۲۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬تومان و پرتقال حدود ‪۲۰۰۰‬هزار تومان بوده است‬ ‫که به نظر می رس��د قیمت فروش و عرضه ان در بازار نیز‬ ‫مانند سال گذشته با این نرخ ها تفاوتی نداشته باشد‪.‬‬ ‫امسال یکی از تغییر رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در این زمینه خرید و ذخیره س��ازی میوه ش��ب عید در‬ ‫مراکز اس��تان های کش��ور بوده تا مش��کالتی مانند سال‬ ‫گذشته در تنظیم بازار و بازاررسانی میوه در ایام نوروز به‬ ‫بهانه هایی مانند نبود امکان توزیع مناسب به وجود نیاید‬ ‫و باعث گرانی میوه نشود‪.‬‬ ‫می ش��ود که این امر بستر از دس��ت دادن بازارهای‬ ‫هدف را برای ما مهیا می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری‬ ‫و نیمه گرمس��یری وزارت جهادکش��اورزی از کنترل‬ ‫عرض��ه میوه های خارجی در میادی��ن میوه و تره بار‬ ‫ش��هرداری ته��ران خب��ر داده و می گوید‪ :‬س��ازمان‬ ‫میادین‪ ،‬گش��ت هایی را در این اماکن قرار داده است‬ ‫تا شرایط را کنترل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل افرینی مناطق ازاد‬ ‫در همین حال ابوالقاسم حسن پور در گفت وگو با‬ ‫مهر بخش��نامه جدید گمرک درباره شرایط ترخیص‬ ‫میوه های وارداتی از گمرکات و ارسال میوه به مناطق‬ ‫ازاد را مورد اش��اره قرار داده و اظه��ار می کند‪ :‬این‬ ‫پیش��نهادی بود که خود م��ا ان را ارائه کرده بودیم‪،‬‬ ‫چون بس��یاری از محموله هایی که قرار بود از اینجا‬ ‫به جای دیگر برود‪ ،‬وسط راه برمی گشت و مشکالت‬ ‫زیادی را به وجود می اورد‪ ،‬بنابراین بخش��نامه جدید‬ ‫گمرک می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اقدام فوق کنترل ها را بیش��تر‬ ‫و تاثیرگذارت��ر خواهد کرد‪ ،‬می افزای��د‪ :‬با این اقدام‪،‬‬ ‫ریسک قاچاق افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر میوه ه��ای گرمس��یری و‬ ‫نیمه گرمس��یری وزارت جهادکشاورزی همچنین از‬ ‫کنترل عرضه میوه های خارجی در س��ازمان میادین‬ ‫می��وه و تره بار خبر داده و تصریح می کند‪ :‬س��ازمان‬ ‫میادین گش��ت هایی را در این اماکن قرار داده است‬ ‫تا شرایط را کنترل کنند‪ .‬حسن پور اضافه کرد‪ :‬براین‬ ‫اس��اس اگر میوه ممنوع خارجی در میادین مشاهده‬ ‫شود‪ ،‬امحا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کند‪ :‬اگر یک سازمان مستقل‬ ‫و براس��اس سیاست هایی از پیش تدوین شده اقدام‬ ‫به نظارت بر فرایند صادرات و واردات میوه به کشور‬ ‫می کرد دیگر نه بازارهای هدف صادراتی را از دست‬ ‫می دادیم و نه با حجم وسیعی از میوه های قاچاق در‬ ‫بازار مواجه بودیم‪.‬‬ ‫در ایران‬ ‫برخالف‬ ‫تمام دنیا‪،‬‬ ‫نظارت‬ ‫بر تجارت مناطق‬ ‫اصلی و ازاد‬ ‫به عهده گمرک‬ ‫نیست‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‬ ‫صادرات‬ ‫میوه نیز‬ ‫باید با مجوز‬ ‫انجام شود‬ ‫تا تخلفی‬ ‫در این زمینه‬ ‫صورت‬ ‫نگیرد‬ ‫عرضه میوه شب عید پایتخت در ‪ 305‬مرکز‬ ‫کمیته تنظیم بازار اعالم کرد‪ :‬میوه شب عید امسال استان‬ ‫تهران از ‪ ۲۰‬اس��فن د با افزایش تع��داد جایگاه های عرضه در‬ ‫‪ ۳۰۵‬مکان توزیع می شود که ‪ ۱۵۵‬جایگاه در شهر تهران و‬ ‫‪ ۱۵۰‬جایگاه در شهرس��تان های استان تهران خواهد بود‪ .‬به‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬کمیته تنظیم بازار با موضوع تعیین مباشر‪،‬‬ ‫قیمت و زمان توزیع با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان تهران و نمایندگان دستگاه های اجرایی‪ ،‬اتحادیه ها و‬ ‫ط عصر روز یکشنبه تشکیل جلسه داد و‬ ‫س��ازمان های مربو ‬ ‫مقرر شد تا در شهر تهران ‪ ۵‬میدان عمده توزیع کننده میوه‬ ‫برای س��ایر میادین میوه و ‪ ۴۰‬جایگاه بزرگ و ‪ ۱۱۰‬جایگاه‬ ‫کوچک به عن��وان مراکز عرضه کننده می��وه مورد نیاز مردم‬ ‫در ایام پایانی س��ال فعال باش��ند‪ .‬بنابر این گزارش از نکات‬ ‫مهم عرضه میوه در س��ال جاری افزایش تعداد جایگاه عرضه‬ ‫میوه شب عید است به طوری که در سال گذشته حدود ‪۳۸‬‬ ‫جایگاه برای عرضه میوه مورد نیاز مردم در ش��هر تهران در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ده و فعال بود که در س��ال جاری تعداد انها‬ ‫افزایش قابل قبولی داش��ته است‪ .‬گفتنی است ؛ علی اشرف‬ ‫منصوری‪ ،‬رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران‪ ،‬روند‬ ‫ذخیره س��ازی را مطابق و مناس��ب با برنامه پیش بینی شده‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬ت��ا امروز در ‪ ۷‬س��ردخانه میوه مورد‬ ‫نیاز استان تهران ذخیره سازی شده و ‪ ۳۰۵‬جایگاه در سطح‬ ‫اس��تان ته��ران برای توزیع متناس��ب ب��ا پراکنش جمعیت‬ ‫مناطق مختلف در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از روز‬ ‫‪ ۲۰‬اس��فند توزیع سیب و پرتقال به تدریج در جایگاه ها اغاز‬ ‫می ش��ود و این روند تا روزهای اخر س��ال با میزان بیش��تر‬ ‫ادامه می یابد‪ .‬س��همیه و سردخانه توزیع برای هر شهرستان‬ ‫مش��خص و به مدیران جهاد کش��اورزی شهرستان ها اطالع‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬در روز ‪ ۱۹‬اسفند تابلوها و بنرهای جایگاه ها‬ ‫نصب و ترتیبی اتخاذ می ش��ود تا همگ��ی در این روز اماده‬ ‫توزیع باشند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کنیا‬ ‫میزبان تاجران ایرانی‬ ‫تقویم تجارت ایران نشان می دهد که نزدیک ترین اعزام‬ ‫هیات تج��اری و بازاریابی ایرانی به مقص��د کنیا در قاره‬ ‫افریقا خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس فراخوان نهایی ثبت ش��ده در سایت سازمان‬ ‫توسعه تجارت‪ ،‬قرار اس��ت یک هیات تجاری ‪ -‬بازاریابی‪،‬‬ ‫در زمینه ه��ای مختل��ف کاالیی‪ ،‬کش��ت فراس��رزمینی‪،‬‬ ‫مصالح س��اختمانی‪ ،‬خدم��ات فنی و مهندس��ی (انرژی‪،‬‬ ‫راه و س��اختمان)‪ ،‬معدن و پتروشیمی در راستای توسعه‬ ‫روابط اقتص��ادی ‪ -‬بازرگانی با قاره افریقا‪16 ،‬اس��فند به‬ ‫کنیا اعزام ش��وند‪ .‬در اهداف این س��فر مواردی همچون‬ ‫بررس��ی میدانی بازار و شناخت ویژگی های بازار مصرفی‬ ‫کشور هدف‪ ،‬اشنایی و برقراری ارتباط با فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫ش��ناخت قوانین و مقررات و دیگر الزام��ات قانونی ورود‬ ‫به بازار هدف و ش��ناخت فرصت ها و زمینه های همکاری‬ ‫مشترک ذکر ش��ده است‪ .‬گفتنی است ؛ برنامه پیش بینی‬ ‫شده برای این اعزام نیز شامل حضور در مالقات های مقام‬ ‫عال��ی وزارت با طرف های ذی ربط‪ ،‬مالقات با مس��ئوالن‬ ‫اقتص��ادی و تجاری دولت��ی‪ ،‬بازدید از مراک��ز تولیدی و‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬برگزاری نشس��ت رودررو و مذاکره با تاجران و‬ ‫شرکت ها و فعاالن اقتصادی کشور هدف‪ ،‬بازدید و بررسی‬ ‫میدان��ی از بازار‪ ،‬مالق��ات با مس��ئوالن نمایندگی ایران‪،‬‬ ‫بازدید از رویداد تج��اری همزمان با اعزام هیات و بازدید‬ ‫از نمایشگاه ساخت وس��از و انرژی در نایروبی خواهد بود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش؛ در حالی که میزان تبادالت تجاری‬ ‫با دیگر کش��ورهای جهان حدود ‪21‬میلیارد دالر اس��ت‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪15/9‬میلیارد دالر ان را واردات به کنیا تشکیل‬ ‫می دهد که در این میان س��هم ای��ران از کل مبادالت در‬ ‫سال گذشته ‪57‬میلیون دالر بوده که ‪50‬میلیون دالر ان‬ ‫را صادرات شامل می شود‪.‬‬ ‫حربه مرزنشینی‬ ‫برای قاچاق میوه ‬ ‫در شرایطی که طی هفته های اخیر بازار پر از میوه های‬ ‫قاچاق ش��ده است‪ ،‬ازجمله راه های متخلفان برای واردات‬ ‫این محص��والت‪ ،‬اس��تفاده از حرب��ه ترانزیت��ی و امتیاز‬ ‫مرزنش��ینان ب��رای ورود کاالهاس��ت و ب��ه گفته رییس‬ ‫کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کاال و ارز استان تهران‬ ‫نگران��ی موج��ود در زمینه میوه های قاچ��اق ورودی های‬ ‫ق بودنش تا زمان وقوع‬ ‫کالنی اس��ت که شناس��ایی قاچا ‬ ‫جرم‪ ،‬ممکن نیست‪.‬‬ ‫علی اکب��ر پوراحمدن��ژاد در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از مباحثی که باید مدیریتش ویژه ش��ود و در‬ ‫س��اختار نظام نیز در نظر گرفته شده‪ ،‬امتیازاتی است که‬ ‫برای مرزنش��ینان در نظر گرفته اند؛ به عنوان مثال به انها‬ ‫اجازه داده ش��ده برای ارتزاق خود میزان مش��خصی کاال‬ ‫وارد کنند ولی موضوع اینجاس��ت ک��ه یک نفر به عنوان‬ ‫قاچاقچی امتیازی که برای تک تک افراد مرزنش��ین قرار‬ ‫داده ش��ده را برای خودش تجمی��ع می کند و ماحصلش‬ ‫بهره برداری یک فرد به عنوان قاچاقچی از این حربه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمی توانیم برای حل بسیاری از مسائل‬ ‫صورت مس��ئله را پ��اک کنیم‪ ،‬بلکه بای��د روند را اصالح‬ ‫کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت کش��ور با تمام حساس��یت هایش‪ ،‬در‬ ‫بحث امنیت نش��ان داده که مراقبت ه��ای جدی را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬پوراحمدن��ژاد با بیان اینکه معضلی که در بحث‬ ‫ورود میوه قاچاق داریم در برخی مواقع مربوط به مباحث‬ ‫ترانزیتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬میوه کاالیی فساد پذیر است و نیاز‬ ‫ب��ه حمل خاص خود را دارد و در بعضی مواقع ش��اهدیم‬ ‫با پوشش ترانزیتی‪ ،‬میوه به راحتی به صورت قاچاق وارد‬ ‫می شود‪ .‬رییس کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کاال و‬ ‫ارز اس��تان تهران ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مثال محموله ای به‬ ‫اس��م ترانزیت به کشور وارد می شود‪ ،‬اما در مسیر حمل و‬ ‫در مکانی از قبل مش��خص شده توقف کرده و محموله را‬ ‫جابه جا می کنند و تغییر می دهند؛ بنابراین یکی از موارد‬ ‫مهمی ک��ه باید به ان توجه کنیم بح��ث توجه و نظارت‬ ‫بیشتر بر انبارها و سردخانه های خارج از تهران است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به ط��ور عمده نارنگی پاکس��تان به‬ ‫صورت قاچاق به کش��ور وارد می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فضای‬ ‫ب��ازار تهران میل به میوه های فصلی دارد و به نقلی گفته‬ ‫می ش��ود میوه های قاچاق به صورت سفارشی به مغازه ها‬ ‫برده می ش��ود‪ .‬ولی باز این سوال مطرح می شود که چند‬ ‫درصد از م��ردم می توانند انگور کیلوی��ی ‪۴۰‬هزار تومان‬ ‫بخرند؟!‬ ‫پوراحمدن��ژاد با بیان اینکه در کن��ار کنترل قاچاق در‬ ‫حوزه کالن مراقب خرده فروش ها نیز هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫ما قاچاق از نظر حجم و نوع فرقی نمی کند؛ چندی پیش‬ ‫‪ ۳۲‬کیلوگ��رم انگور ش��یلی از یک واح��د صنفی گرفتیم‬ ‫و ش��اید در نگاه اول گفته ش��ود که ایا معضل کش��ور با‬ ‫کش��ف ‪ ۳۲‬کیلوگرم میوه قاچاق حل می ش��ود؟ اما باید‬ ‫گف��ت همین که س��طح عرضه نیز ح��س کند حتی یک‬ ‫کیلوگرم قاچاق حکمش همانی اس��ت که در قانون امده؛‬ ‫عقل س��لیم حکم می کند که در ای��ن زمینه کنترل های‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫زعفران ایرانی در استانه ثبت جهانی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مسئول اداره کل حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫زعفران ایرانی که بخش اعظم ان در خراسان رضوی تولید می شود‪ ،‬در استانه ثبت‬ ‫جهانی قرار دارد‪ .‬س��یدمهدی میرصالحی افزود‪ :‬نشان(برند)س��ازی‪ ،‬از ارکان حوزه‬ ‫تجارت به شمار می رود و اداره کل حمایت از مالکیت معنوی نیز با هدف حمایت از‬ ‫نشان(برند)سازی و ثبت جهانی کاالهای ایرانی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تنظیم بازار به تولیدکنندگان زیان می رساند؟‬ ‫دومین صادر کننده شاه میگو‬ ‫ریی��س اداره قرنطین��ه و امنیت‬ ‫زیس��تی دامپزشکی اس��تان البرز‬ ‫گف��ت‪ :‬دوری از دری��ا نتوانس��ته‬ ‫البرزی ه��ا را از پ��رورش ابزی��ان‬ ‫دریای��ی دور کن��د و ای��ن اس��تان‬ ‫هم اکن��ون دومی��ن صادر کنن��ده‬ ‫شاه میگو در کشور است‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬حس��ین طرق اظهار کرد‪ :‬البرز هم اکنون اصلی ترین‬ ‫استان کشور در صادرات این محصول مغذی به کشورهای‬ ‫مختلف اروپایی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه البرز نیمی از‬ ‫صادرات ش��اه میگو کشور را در دس��ت دارد‪ ،‬افزود‪ ۱۰ :‬تن‬ ‫ش��اه میگو در سال از البرز به خارج از کشور صادر می شود‬ ‫که این امار در س��طح کش��ور به ‪ ۲۰‬تن می رس��د‪ .‬طرق‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��اه میگوهای تولیدی این اس��تان به شکل‬ ‫بس��ته بندی و بهداش��تی به کش��ورهایی همچون فرانسه‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ایتالیا و بلژیک صادر می شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫البرز استانی س��احلی به ش��مار نمی رود گفت‪ :‬این تولید‬ ‫محصول باال نش��ان از توانمندی های این اس��تان در حوزه‬ ‫پ��رورش ابزی��ان دارد‪ .‬طرق در پایان گف��ت‪ :‬ظرفیت های‬ ‫خوب��ی در اس��تان برای تولید متنوع ابزی��ان وجود دارد و‬ ‫در س��ال های اخیر سرمایه گذاری مناس��بی در این بخش‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫پرورش ماهی با همکاری نروژ‬ ‫رییس س��ازمان ش��یالت ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬با هم��کاری ش��رکت های‬ ‫نروژی تا ‪5‬س��ال این��ده ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫تن ماهی به روش پرورش در قفس‬ ‫تولی��د خواهی��م کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬حس��ن‬ ‫صالحی با اش��اره ب��ه اینکه نروژ در‬ ‫طرح های پرورش ماهی به ویژه در قفس در اقیانوس‪ ،‬کشور‬ ‫پیش��رو در جهان است افزود‪ :‬سرانه مصرف ماهی در ایران‬ ‫کمتر از نصف متوس��ط جهانی اس��ت ک��ه تولید ماهی به‬ ‫روش پ��رورش در قفس گام بلندی برای ارتقای این میزان‬ ‫مص��رف خواهد بود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه محدویت منابع ابی‬ ‫در کشور گفت‪ :‬براس��اس مطالعات شرکت های نروژی در‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال پیش‪ ،‬ظرفیت پرورش ماه��ی در دریای جنوب‬ ‫و ش��مال ایران یک میلیون تن بوده که در طول سال های‬ ‫گذشته توجه چندانی به این ظرفیت نشد‪ .‬صالحی با اشاره‬ ‫به ش��دت گرفتن اجرای این طرح در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته با‬ ‫حمای��ت دولت ادام��ه داد‪ :‬همکاری ای��ران و نروژ با هدف‬ ‫اش��نایی س��رمایه گذاران ایران��ی با این صنع��ت و انتقال‬ ‫فناوری این صنعت به کشور انجام می شود‪ .‬رییس سازمان‬ ‫ش��یالت ایران گفت‪ :‬ش��رکت های نروژی امادگی خود را‬ ‫برای انجام س��رمایه گذاری مشترک با ایران اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مذاکرات ش��رکت های نروژی با موسسات‬ ‫بانکی برای پش��تیبانی این موسس��ات ب��رای تامین منابع‬ ‫مالی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های نروژی برای تامین تجهیزات‬ ‫و زنجیره نیازمندی ها ازجمله تور‪ ،‬ش��ناور و قفس در ایران‬ ‫س��رمایه گذاری و کارخانه های مورد نی��از این تجهیزات را‬ ‫راه ان��دازی خواهند کرد‪ .‬صالحی گفت‪ :‬پرورش هر یک تن‬ ‫ماهی در قفس نیازمند ‪۳۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫ایران‪-‬ارمنستان‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردش��گری اذربایجان‬ ‫ شرقی با استقبال از پیشنهاد مشاور‬ ‫نخس��ت وزیر ارمنس��تان در حوزه‬ ‫گردشگری‪ ،‬مبنی بر توسعه روابط‬ ‫گردشگری بین اذربایجان شرقی و‬ ‫ارمنس��تان بر امادگی کامل استان‬ ‫برای گسترش روابط در این حوزه با ارمنستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرزین حق پرس��ت گفت‪ :‬بستر مناسب‬ ‫برای توس��عه گردشگری بین ارمنستان و اذربایجان شرقی‬ ‫فراهم است‪ .‬وی در این زمینه بر بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫بخش خصوصی درباره افزایش تعامالت فرهنگی و معرفی‬ ‫ظرفیت ه��ای گردش��گری اذربایجان ش��رقی تاکی��د کرد‪.‬‬ ‫حق پرس��ت با اشاره به پیش��ینه تاریخی زندگی هموطنان‬ ‫ارامنه در تبریز‪ ،‬نخس��تین قدم در حوزه تبادل گردشگر را‬ ‫توسعه زیرساخت های گردش��گری به ویژه در بخش حمل‬ ‫و نق��ل عنوان کرد‪ .‬همچنی��ن تیگران کاراپتیان‪ ،‬مش��اور‬ ‫نخس��ت وزیر ارمنستان در حوزه گردش��گری با تاکید بر‬ ‫لزوم س��رمایه گذاری های مشترک در دو بخش خصوصی و‬ ‫دولتی‪ ،‬تبادل اطالعات را نخستین گام برای توسعه روابط‬ ‫گردشگری دانست‪ .‬تیگران کاراپتیان گفت‪ :‬تهیه بسته های‬ ‫گردش��گری و ارائه اطالعات جامع گردش��گری اس��تان و‬ ‫برگزاری کنفرانس های تب��ادل اطالعات در تقویت ارتباط‬ ‫موثر خواهد ب��ود‪ .‬وی همچنین از پیش��رفت ‪60‬درصدی‬ ‫اس��فالت جاده مرزی ای��روان به مرز ای��ران و اتمام ان تا‬ ‫سال ‪2018‬م به منظور بهبود وضع زیرساخت های الزم در‬ ‫زمینه توسعه گردشگری خبر داد‪.‬‬ ‫از نوسان قیمت مرغ در روز های پایانی سال‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫عظیم حجت‬ ‫نرخی که از سوی‬ ‫وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی از‬ ‫ابتدای امسال‬ ‫برای مرغ اعالم‬ ‫شد بین ‪۶‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومان تا ‪۷‬‬ ‫هزار تومان است‬ ‫مهدی یوسف خانی‬ ‫در روزهای نوروز‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کشتارگاه ها‬ ‫و مراکز عرضه‬ ‫تعطیلهستند‪،‬‬ ‫بنابراین تاحدی‬ ‫کمبود در بازار‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫افزایش قیمت مرغ از ماه گذش��ته اغاز شده‬ ‫و با نزدیک ش��دن به ایام پایانی سال همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬البته گرانی قیمت مرغ با رس��یدن‬ ‫به لحظه س��ال تحویل تمام نمی ش��ود زیرا با‬ ‫فرارس��یدن ایام تعطیالت و افزایش تقاضا‪ ،‬این‬ ‫روند ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه افزای��ش تقاضا و رش��د بی رویه‬ ‫قیمت مرغ در نوروز‪ ،‬ش��رکت پش��تیبانی امور‬ ‫دام نی��ز ب��ا عرضه م��رغ منجم��د وارد میدان‬ ‫ش��ده و کنترل بازار را به دس��ت می گیرد تا از‬ ‫یک س��و مانع برخی سوء اس��تفاده ها شود و از‬ ‫س��وی دیگر در ح��ق مصرف کنندگان اجحاف‬ ‫نش��ود؛ البته ممکن اس��ت برخی این اقدامات‬ ‫را ب��ه زیان تولیدکنن��دگان بدانند‪ ،‬زیرا بر این‬ ‫باور هس��تند که افزایش ن��رخ مرغ تا حدودی‬ ‫طبیعی اس��ت و قیمت این محصول در برخی‬ ‫از ماه های س��ال پایین تر از نرخ مصوب بوده و‬ ‫حتی تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان شده اند‪.‬‬ ‫ح��ال با توجه به این مس��ائل بای��د دید که‬ ‫تنظیم بازار مرغ به چه نحوی باید انجام ش��ود‬ ‫تا از یک س��و تولیدکنندگان متضرر نش��وند و‬ ‫از سوی دیگر در حق مصرف کنندگان اجحاف‬ ‫نش��ود و اصال شرکت امور پشتیبانی دام از چه‬ ‫زمانی باید برای تنظیم بازار اقدام کند‪.‬‬ ‫عظیم حجت‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادیه مرغداران‬ ‫گوش��تی کش��ور در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه انتظار طبیعی بازار این اس��ت که قیمت‬ ‫مرغ به س��مت قیمت تمام ش��ده حرکت کند‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬قیم��ت مرغ باید کیلوی��ی ‪۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬تومان برای فروش در ‬ ‫مرغداری و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۷‬هزار تومان برای‬ ‫مصرف کننده باش��د و این انتظار طبیعی است‬ ‫که از بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫حج��ت قیمت کنونی مرغ زنده را بین ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تومان تا ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان دانس��ته‬ ‫و در ادامه با اش��اره به اعالم خبر توزیع مرغ از‬ ‫سوی شرکت پشتیبانی امور دام اظهار می کند‪:‬‬ ‫این اقدام مانع رس��یدن ب��ه این قیمت خواهد‬ ‫شد و زیان تولید کننده را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه ایا‬ ‫تجربه س��ال های گذش��ته مبنی بر کمبود مرغ‬ ‫و افزای��ش قیمت ان در روزه��ای عید به ویژه‬ ‫در شهرستان های مسافرپذیر تکرار خواهد شد‬ ‫یا خیر‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪ :‬در بازار با کمبود‬ ‫مرغ مواجه نیس��تیم‪ ،‬میزان جوجه ریزی برای‬ ‫این ایام مناسب بوده و عالوه بر ان خوشبختانه‬ ‫واحده��ای تولی��دی درگی��ر بیم��اری خاصی‬ ‫نبوده ان��د‪ ،‬بنابرای��ن وضعی��ت تولی��د مطلوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور‬ ‫در ادامه می افزاید‪ :‬ش��رکت پشتیبانی امور دام‬ ‫در مقاطعی از س��ال که میزان تولید بیشتر از‬ ‫مصرف بوده هم��کاری خوبی با تولید کنندگان‬ ‫داش��ته و می��زان مناس��بی از م��رغ م��ازاد را‬ ‫خریداری و ذخیره کرده تا هر زمانی که نیاز به‬ ‫وجود مرغ منجمد در بازار احساس شد با توجه‬ ‫به ذخایر موجود‪ ،‬ان را عرضه کند‪ ،‬بنابراین به‬ ‫هیچ عنوان شهرس��تان ها با کمبود مرغ مواجه‬ ‫نخواهند شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به اینکه ش��رکت‬ ‫پش��تیبانی امور دام اغلب از ‪ ۱۵‬یا ‪ ۲۰‬اس��فند‬ ‫توزی��ع م��رغ را اغ��از ک��رده و به خری��داران‬ ‫عم��ده می فروش��د و این محص��ول در تمامی‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای و بزرگ در س��طح‬ ‫کشور موجود است‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬مردم‬ ‫به طور معمول می��زان مصرف ایام عید خود را‬ ‫به طور گس��ترده در روز های پایانی سال خرید‬ ‫می کنند و مش��کلی در ایام تعطیالت به وجود‬ ‫نخواهد امد‪.‬‬ ‫حجت ب��ا بیان اینکه هزینه های تولید مرغی‬ ‫ک��ه در این ایام وارد بازار می ش��ود نس��بت به‬ ‫دو هفت��ه قب��ل حداقل کیلوی��ی ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان افزایش داش��ته‪ ،‬بیان می کند‪ :‬دلیل این‬ ‫امر افزایش‪ ۱۰۰۰‬تومانی قیمت جوجه یکروزه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کند‪ :‬بای��د افزایش قیمتی که‬ ‫پیش از این رخ داده اما اعمال نشده در قیمت‬ ‫فروش مرغ در روزهای پایانی سال برای مرغدار‬ ‫جبران شود تا انها را دچار ضرر و زیان نکند‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬اگر قرار بر کنترل قیمت ها‬ ‫و تنظیم بازار است‪ ،‬این امر باید در یک فرایند‬ ‫زمان��ی انجام ش��ود تا قیمت کاالی��ی باالتر از‬ ‫هزینه تمام شده ان باشد‪.‬‬ ‫نرخی که از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫از ابت��دای امس��ال ب��رای مرغ اعالم ش��د بین‬ ‫‪۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان تا ‪ ۷‬هزار تومان اس��ت اما‬ ‫تولیدکنندگان در طول س��ال محصول خود را‬ ‫به قیمت پایین تر عرض��ه کردند و تاکنون نیز‬ ‫قیمت مرغ به این نرخ نرسیده و به طبع نیازی‬ ‫به تنظیم بازار وجود نداشته است‪.‬‬ ‫احیای طب سنتی‪ ،‬تکمیل زنجیره اشتغال‬ ‫مدی��رکل دفتر تعالیم طب س��نتی وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی گفت‪ :‬نش��ان(برند) (نش��ان‬ ‫تجاری) برخی کاالهای ما به نام کش��ور دیگر ثبت شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور مثال اکن��ون در همه کش��ورهای دنیا‪،‬‬ ‫زعفران ما به نام کشور اسپانیا شناخته شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علیرضا عباس��یان اف��زود‪ :‬در زمان‬ ‫حاضر ش��اهد فعالیت تع��دادی از کارافرینان در حوزه‬ ‫طب سنتی ایران هس��تیم اما انچه اهمیت دارد حضور‬ ‫در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬حضور در بازاره��ای جهانی نه تنها‬ ‫در رابط��ه با گیاهان داروی��ی و درمان های حاصل از ان‬ ‫نادیده گرفته ش��ده بلکه درباره کاالهای دیگر هم شاهد‬ ‫این اتفاق هس��تیم که نشان(برند) ما به نام کشور دیگر‬ ‫ثبت ش��ده اس��ت که از نمونه های می ت��وان به زعفران‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر تعالیم طب س��نتی وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و ام��وزش پزش��کی گف��ت‪ :‬طب س��نتی فقط‬ ‫حجامت یا ماس��اژ نیس��ت‪ .‬این دانش طیف وس��یعی از‬ ‫کاربرده��ای مختلف را دربر می گیرد ک��ه با بهره‪‎‬گیری‬ ‫از انها می توان صنعت گردش��گری کش��ور را رونق داد‪.‬‬ ‫به طور مثال «حم��ام ترکیه» که امروز به یکی از نقاط‬ ‫گردش��گری این کشور تبدیل ش��ده‪ ،‬نمونه مشابهی از‬ ‫حمام ایرانی با کاربردهای مختلف ان در زمان گذش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬عباسیان خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود سابقه طوالنی‬ ‫طب س��نتی از گذشته تاکنون‪ ،‬این طب و درمان ان به‬ ‫ش��یوه مدرن‪ ،‬به تازگی در کش��ور ما مطرح شده است و‬ ‫این دانش هنوز مراحل ابتدایی پیش��رفت خود را پشت‬ ‫س��ر می گذارد‪ .‬این در حالی است که کشور های دیگر با‬ ‫درک اهمیت این دانش در رش��د و توس��عه‪ ،‬هم اکنون‬ ‫پیشتاز جذب گردشگر هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ایران با توجه به ش��رایط جغرافیایی‬ ‫مناسب‪ ،‬بس��تر خوبی برای رش��د انواع گیاهان دارویی‬ ‫فراهم کرده است‪ ،‬اما این ظرفیت ها شناخته شده نیست‪.‬‬ ‫اگرچه ایران پرداختن به طب س��نتی را دیر اغاز کرده‪،‬‬ ‫اما باز هم درخور توجه اس��ت و باید سیاست گذاری های‬ ‫خوبی در این زمینه شود تا بتوانیم طب سنتی را دوباره‬ ‫در کشور احیا کنیم‪.‬‬ ‫عباس��یان تاکید ک��رد‪ :‬با احیای طب س��نتی زنجیره‬ ‫اش��تغالزایی مس��تقیم برای س��اخت‪ ،‬ترکیب‪ ،‬فراوری‪،‬‬ ‫کاشت و بسته بندی گیاهان دارویی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به نظر مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی‬ ‫کشور؛ در ش��رایط کنونی که کمبود مرغ گرم‬ ‫در بازار حس نمی ش��ود عرضه مرغ منجمد از‬ ‫سوی شرکت پش��تیبانی اموردام می توانست با‬ ‫فاصله زمانی بیشتری انجام شود تا مشکلی نیز‬ ‫برای تولیدکنندگان پیش نیاید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه یک م��رغ زنده تا‬ ‫زمانی ک��ه اماده طب��خ می ش��ود‪ ۲۸ ،‬درصد‬ ‫افت وزن دارد‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪ :‬با توجه به‬ ‫سیاس��ت های دولت و ابالغیه ها از ابتدای سال‬ ‫با در نظر گرفتن هزینه های کشتار‪ ،‬بسته بندی‬ ‫و توزی��ع‪ ،‬نرخ مصوب برای م��رغ مورد تایید و‬ ‫تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود عرضه‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫مه��دی یوس��ف خانی‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان م��رغ و ماهی با بی��ان اینکه در‬ ‫روزه��ای پایان��ی س��ال قیمت م��رغ افزایش‬ ‫چندانی نخواهد داش��ت ب��ه‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫تولی��د برای این ماه باال بوده و میزان زیادی از‬ ‫مرغ های ذخیره ش��ده نیز از ‪ ۱۵‬اسفند به بعد‬ ‫وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬به طورقطع زمانی که مشکلی‬ ‫در عرض��ه نباش��د افزایش��ی قیمت��ی نیز رخ‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫یوس��ف خانی در ادامه با بی��ان اینکه از هفته‬ ‫گذش��ته تاکن��ون قیمت م��رغ کیلویی حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان افزایش داش��ته و از ‪ ۶‬هزار تومان‬ ‫به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان رس��یده‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫می کن��د‪ :‬دلی��ل ان نی��ز عرضه کمت��ر مرغ از‬ ‫سوی تولیدکنندگان به کش��تارگاه است‪ ،‬زیرا‬ ‫ن��رخ مرغ از ن��رخ مصوب ان پایین تر اس��ت و‬ ‫تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان می شوند‪.‬‬ ‫یوس��ف خانی با بیان اینک��ه تولیدکنندگان‬ ‫برای جبران ض��رر و زیان خود زمان هایی که‬ ‫قادر باش��ند مرغ زنده را نگه می دارند و به بازار‬ ‫عرضه نمی کنند‪ ،‬اظه��ار می کند‪ :‬این اقدام به‬ ‫منظور افزایش قیمت انجام می ش��ود چراکه از‬ ‫اردیبهشت امسال تاکنون قیمت مرغ پایین تر‬ ‫از نرخ مصوب ان بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه در روزهای پایانی‬ ‫س��ال قیمت مرغ بین کیلوی��ی ‪ ۶‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان در نوس��ان خواهد‬ ‫بود‪ ،‬می افزاید‪ :‬به دلی��ل تولید و عرضه باال در‬ ‫ای��ن ماه‪ ،‬باز هم قیمت ف��روش به نرخ مصوب‬ ‫نخواهد رسید‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه فروش��ندگان م��رغ و ماهی‬ ‫درب��اره نوع عرضه و قیمت م��رغ در تعطیالت‬ ‫ن��وروز در ته��ران و شهرس��تان ها می گوید‪ :‬به‬ ‫دلی��ل زیاد ب��ودن روز های تعطی��ل در نوروز؛‬ ‫در تهران و شهرس��تان ها‪ ،‬اس��تان های شمالی‬ ‫و استان های مس��افرپذیر شاهد یک جهش در‬ ‫تقاض��ا خواهیم بود و این افزایش تقاضا‪ ،‬عرضه‬ ‫را دچ��ار اختالل ک��رده و افزای��ش قیمت رخ‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه در روزهای نوروز‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬درصد کش��تارگاه ها و مراکز عرضه‬ ‫تعطیل هستند‪ ،‬بنابراین تاحدی کمبود در بازار‬ ‫ایجاد می شود‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬این کمبود‬ ‫نی��ز در کنار افزایش تقاضا ب��ه افزایش قیمت‬ ‫مرغ منجر می شود‪.‬‬ ‫یوسف خانی با اش��اره به اینکه برای روزهای‬ ‫تعطیل ذخیره س��ازی مرغ تازه ممکن نیس��ت‬ ‫زیرا این محصول در نهایت تا ‪ ۷۲‬س��اعت تاریخ‬ ‫مصرف دارد‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬مرغ منجمد امکان‬ ‫ذخیره س��ازی دارد اما مصرف این نوع مرغ در‬ ‫بین مردم زیاد نیس��ت و ‪ ۱۰‬درصد کل تقاضا‬ ‫را ش��امل می ش��ود‪ ،‬دلیل ان نیز این است که‬ ‫این مرغ ها نس��بت به مرغ ت��ازه تمامی ضوابط‬ ‫بهداش��تی و اس��تاندارد کش��تارگاه را سپری‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی کشور افزایش می یابد‬ ‫مدیرکل طبیعت گردی کشور گفت‪ :‬اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی در کش��ور افزای��ش می یابد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬محمدعلی فیاضی با اع�لام این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سابقه طرح اقامتگاه های بوم گردی در ایران‬ ‫به س��ال های ‪ ۸۲‬و ‪ ۸۳‬و ایجاد اقامتگاه اتشوونی‬ ‫در روستای گرمه بازمی گردد‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫معروف تری��ن اقامتگاه های بوم گردی کش��ور در‬ ‫اس��تان های فارس‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬مازندران‪ ،‬گیالن و گلس��تان وجود دارد که به جز‬ ‫بوم کلبه ترکمن در گلستان‪ ،‬خدمات بقیه انها برای رقابت‬ ‫در عرصه بین المللی مش��هود نیس��ت‪ .‬فیاضی تصریح کرد‪:‬‬ ‫پراکن��ش جغرافیای��ی واحدهای اقامتی بوم گ��ردی از بین‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬واحد نشان می دهد که سهم اصفهان با بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬اقامتگاه‪ ،‬بیش از سایر استان های کشور است‪ .‬مدیرکل‬ ‫طبیعت گردی کش��ور همچنین اش��اره ای ب��ه ویژگی های‬ ‫اقامتگاه ه��ای بوم گردی کرد و ادامه داد‪ :‬این اقامتگاه ها در‬ ‫محیط های طبیعی با رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط‬ ‫زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای‬ ‫طبیعی منطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه‬ ‫محل��ی‪ ،‬زمینه حضور و اقام��ت طبیعت گردان را باکیفیتی‬ ‫قابل قب��ول و تعریف ش��ده در محیط های طبیعی‬ ‫فراه��م می کنند‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬این اقامتگاه ها‬ ‫ضمن ارائه خدماتی باکیفیت مشخص و قابل قبول‬ ‫ب��ه مهمانان در محیط های طبیعی‪ ،‬باید کمترین‬ ‫اسیب را به محیط زیس��ت اطراف اعم از طبیعی‬ ‫و فرهنگ��ی وارد کنن��د و کمترین تاثیر ممکن را‬ ‫هنگام ساخت وس��از ب��ر محیط طبیع��ی اطراف‬ ‫بگذارند‪ .‬فیاضی یاداور ش��د‪ :‬این اقامتگاه ها باید متناس��ب‬ ‫و هماهن��گ با بافت فیزیک��ی و فرهنگی منطقه و با توجه‬ ‫به ش��کل‪ ،‬ظاهر‪ ،‬رنگ و معماری محلی ساخت ه شده باشند‬ ‫و از روش ه��ای پایدار برای به دس��ت اوردن اب مصرفی و‬ ‫کاهش مصرف ان استفاده کنند‪ .‬به گفته وی اقامتگاه های‬ ‫بوم گ��ردی همچنین بای��د دارای دس��تگاهی کارامد برای‬ ‫دفع پس��ماندها و پس��اب ها بوده و در ح��د امکان از منابع‬ ‫ان��رژی جایگزین با رعای��ت اصول پایدار بهره مند باش��ند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اقامتگاه های بوم گردی همچنین باید‬ ‫درباره محیط های فرهنگی طبیعی و‬ ‫ ‬ ‫برنامه های اموزش��ی‬ ‫فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند‬ ‫توسعه پایدار منطقه‬ ‫ ‬ ‫و با شرکت در برنامه های پژوهشی ‪ ،‬به‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫صدای پای بحران اب‬ ‫محمدحسین ش��ریعتمدار‪ ،‬رییس مرکز ملی مطالعات راهبردی اب و کشاورزی اتاق‬ ‫ن با اش��اره به رویکردهای دولت دهم درباره بحران اب گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۲‬با‬ ‫بازرگانی ایرا ‬ ‫تغییر مدیریت کشور‪ ،‬صدای بحران اب شنیده شد‪ .‬تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های‬ ‫غیرمجاز در سال ‪ ۸۴‬و همچنین طرح فدک در سال ‪ ۹۰‬نیز در راستای مصالح ابی کشور‬ ‫نبودند و اتاق بازرگانی ایران توانست با تالش های خو د اجرای این قوانین را متوقف کند‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫فعاالن اقتصادی برای کمیته ماده ‪ ۷۶‬اتاق بازرگانی ایران نامه می نویسند‬ ‫انتقاد صریح «خصوصی» ها از رفتار سلیقه ای «تامین اجتماعی »‬ ‫فع��االن اقتص��ادی به عملک��رد س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی هنوز هم نقد و اعتراض دارند و معتقدند‬ ‫برخ��ی اقدامات مانعی ب��رای فعالی��ت اقتصادی و‬ ‫تجاری انهاس��ت‪ .‬این بار هم به تازگی در هفدهمین‬ ‫کمیسیون تسهیل کس��ب وکار اتاق بازرگانی تهران‬ ‫درباره موضوع کسر حق بیمه توسط سازمان تامین‬ ‫اجتماعی از قراردهای خرید کاال در حضور نماینده‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی بح��ث و تاکید کردند که‬ ‫ای��ن امر وجاهت قانونی ندارد‪ .‬اعضای حاضر در این‬ ‫نشس��ت حتی بعد از صحبت های نماینده س��ازمان‬ ‫هم قانع نش��دند و در نهایت مقرر ش��د با توجه به‬ ‫رفع نش��دن ابهامات در نحوه تفس��یر قراردادها به‬ ‫منظور شناس��ایی قراردادهای پیمان‪ ،‬مقاطعه کاری‬ ‫و خرید کاال‪ ،‬موضوع طی نامه ای به کمیته ماده ‪۷۶‬‬ ‫اتاق بازرگانی ایران برای بررس��ی ارجاع شود‪ .‬ضمن‬ ‫انکه مقرر شد این جلسات برای دستیابی به تعاریف‬ ‫مشترک ادامه یابد و البته مطالبه فعاالن اقتصادی از‬ ‫مراجع ذی صالح نیز مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رییس کمیسیون تسهیل‬ ‫کس��ب وکار ات��اق بازرگانی تهران نیز معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫اکن��ون از مواض��ع و اظه��ارات مس��ئوالن اینگونه‬ ‫اس��تنباط می ش��ود که انان در پی حل مش��کالت‬ ‫بخش خصوصی هس��تند‪ .‬بر این اساس تالش مان را‬ ‫می کنیم تا با گفت وگو و تعامل بیش��تر با س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی به نتیجه برسیم؛ در غیراین صورت‪،‬‬ ‫خواس��ته خود را طی نامه ای ب��ه مراجع باالتر حتی‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری ارائ��ه خواهی��م کرد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬قراردادهای خرید مش��مول کس��ر‬ ‫ح��ق بیمه نیس��ت و البته نی��ازی هم ب��ه دریافت‬ ‫مفاصاحساب ندارد‪.‬‬ ‫محم��د محمدی‪ ،‬مع��اون فنی و درامد س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی هم گفته ک��ه قراردادهای خرید و‬ ‫فروش مش��مول کسر بیمه نیس��ت و در عین حال‬ ‫پذیرفت ک��ه در برخی موارد در اجرای قانون اعمال‬ ‫سلیقه هم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدافعان شفاف سازی‬ ‫مه��دی پورقاض��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون تس��هیل‬ ‫کس��ب وکار اتاق بازرگانی تهران یک��ی از منتقدانی‬ ‫است که می گوید‪ :‬نحوه دریافت بیمه از قراردادهای‬ ‫پیمان مش��کالتی را برای بنده ایجاد کرده اس��ت به‬ ‫نحوی که ضریب ‪۱۶/۷‬درصدی بیمه فقط مش��مول‬ ‫قرارداده��ای خدمات می ش��ود اما س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی این ضری��ب را روی قراردادهای خرید و‬ ‫خدمات نیز اعمال می کند‪ ،‬بنابراین ما این دو قرارداد‬ ‫را از یکدیگر تفکیک کردیم و اکنون حق بیمه‪ ،‬فقط‬ ‫از قراردادهایی که موضوع ان خدمات اس��ت‪ ،‬کسر‬ ‫می شود‪.‬ممکن است توس��ط تعدادی از واحدها‪ ،‬ان‬ ‫هم بنگاه ه��ای کوچک‪ ،‬فهرس��ت های غیرواقعی به‬ ‫سازمان ارائه ش��ود اما واحدهای بزرگ فهرست های‬ ‫واقعی ارائه می کنند‪ .‬ما مدافع شفاف س��ازی هستیم‬ ‫ام��ا ایا س��ازمان تامین اجتماعی از مش��تریان خود‬ ‫نظرس��نجی کرده اس��ت که ببیند انها تا چه حد از‬ ‫خدمات این سازمان رضایت دارند؟‬ ‫‹ ‹خبری از تعامل و انعطاف پذیری نیست‬ ‫نایب رییس کمیس��یون تسهیل کسب وکار اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران با بی��ان اینکه س��ازمان تامین‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫اجتماعی از توانمندی بیش��تری نسبت به بخش‬ ‫خصوصی برخوردار است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫نظرات بخش خصوصی را نمی پذیرد و روی حرف‬ ‫خود پافشاری دارد‪.‬‬ ‫احم��د کیمیایی اس��دی در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬به عن��وان نمونه پی��ش از این نیز‬ ‫بازرس��ی ها از دفاتر بیمه ‪۱۰‬س��اله ب��ود که باید‬ ‫براس��اس قانون به حداقل ‪ ۶‬م��اه یا حداکثر یک‬ ‫سال می رس��ید و در نهایت هم با مذاکرات انجام‬ ‫شده مقرر شد از سال ‪ ۹۵‬به یک سال تقلیل یابد‬ ‫اما باز هم این شائبه وجود دارد که در سال اینده‬ ‫نیز این اتفاق رخ نمی دهد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫سازمان تامین اجتماعی انعطاف پذیر نیست‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬حداقل در جلس��اتی که در اتاق برگزار شده‬ ‫موردی ندیدم که نشان از تعامل داشته باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫فقط به جلسه می ایند که حرف خود را به کرسی‬ ‫بنش��انند و هیچ انعطافی از خود نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫به گفته نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬این در حالی اس��ت که سال‬ ‫‪ ۹۴‬س��ال سختی برای تولید و اقتصاد کشور بوده‬ ‫و باید س��ازمان هایی مانند تامین اجتماعی و امور‬ ‫مالیاتی در س��ال اینده با بخش خصوصی بیشتر‬ ‫م��دارا کنند و حت��ی در برخی مواق��ع نیز با دید‬ ‫اغماض ن��گاه کنند و فع��االن اقتص��ادی را وارد‬ ‫بحران نکنند‪.‬‬ ‫کیمیایی اس��دی گفت‪ :‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫تعامل��ی با بخش خصوصی ن��دارد‪ ،‬حداقل این را‬ ‫ه��م نمی گویند که روی موضوع بحث ش��ده فکر‬ ‫می کنی��م و در جلس��ه اتی نتیج��ه را می گوییم‪.‬‬ ‫قانون را همان گونه که خودش��ان تفسیر می کنند‬ ‫به مرحله اجرا می رسانند‪.‬‬ ‫وی درباره ارجاع نامه مش��کل اخیر با س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی به کمیته ماده ‪ ۷۶‬گفت‪ :‬ارس��ال‬ ‫نامه و اینکه دولت وارد میدان ش��ود به س��رعت‬ ‫عملیاتی نمی ش��ود بلک��ه می خواهیم جلس��ات‬ ‫دیگری هم برای رایزنی داشته باشیم تا مشکالتی‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫‹ ‹تفسیر به رای قانون داریم‬ ‫رییس کنفدراس��یون صادرات ایران نیز معتقد‬ ‫اس��ت انچه در یکی دو دهه گذش��ته در اقتصاد‬ ‫رخنه کرد و جلو امد‪ ،‬تفس��یر ب��ه رای قوانین از‬ ‫س��وی مجریان دولتی بود و سازمانی که حضور و‬ ‫دخالت بیشتری در فعالیت های اقتصادی داشت‪،‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی بود‪.‬‬ ‫با اش��اره‬ ‫محمد الهوتی در گفت وگو با‬ ‫به بازرس��ی دفاتر بیم��ه ‪۱۰‬س��اله تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی حتی بیم��ه کارگر‬ ‫س��اختمانی که دریک پروژه فعال بوده و مربوط‬ ‫به ق��رارداد پیمانکاری اس��ت را از صاحب واحد‬ ‫طلب می کند‪ .‬در برخی مواقع ش��اهد هستیم در‬ ‫بازرسی ها از واحدهای تولیدی ‪-‬فارغ از عملکرد‬ ‫مس��ئوالن س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی و اینکه‬ ‫س��رزده و بدون اجازه وارد می شوند‪ -‬از کارگران‬ ‫غیرقانون��ی هم طلب بیمه می کنند جدا از اینکه‬ ‫واحد هم متخلف اس��ت و باید به مراجع قانونی‬ ‫معرفی شود‪.‬‬ ‫این امر در عمل درامدزایی برای سازمان تامین‬ ‫اجتماعی اس��ت؛ نه کارگر به حق بیمه می رسد و‬ ‫نه کارفرم��ا که حق بیم��ه ای را پراخت می کند‪،‬‬ ‫منفعت��ی می ب��رد‪.‬وی اف��زود‪ :‬ای��ن عملکرده��ا‪،‬‬ ‫محیط کس��ب وکار را خدشه دار می کند و امنیت‬ ‫سرمایه گذاری را از بین می برد و همچنان شاهد‬ ‫این رفتارها از س��وی س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫و س��ازمان امور مالیاتی هس��تیم و این در حالی‬ ‫است که حتی برای واحدهایی که تعیین تکلیف‬ ‫مالیاتی ش��ده اند هم تا ‪ ۵‬س��ال گذشته را دوباره‬ ‫رسیدگی می کنند‪.‬‬ ‫صحنه اقتصاد به نفع بخش خصوصی تغییر نمی کند‬ ‫رییس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران گفت‪ :‬دولت با توجه به رفع تحریم ها به بخش��ی از‬ ‫منابع و امکاناتش دسترس��ی پیدا می کند و برای جبران‬ ‫دو س��ال اخیر که حضور کمی در اقتصاد داشته‪ ،‬فعال تر‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که بخ��ش خصوصی‬ ‫نمی تواند در طول یک سال‪ ،‬ظرفیت های بالقوه را بالفعل‬ ‫و از امکاناتی که به واسطه رفع تحریم ها در اختیارش قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬اس��تفاده کند‪ .‬علی س��نگینیان در گفت وگو با‬ ‫سایت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه امسال یکی از‬ ‫بو کار بود‪ ،‬تصریح‬ ‫سخت ترین سال ها برای صاحبان کس ‬ ‫بو کار و کنشگران بخش‬ ‫کرد‪ :‬فکر نمی کنم صاحبان کس ‬ ‫خصوصی در اقتصاد بتوانند سطح فعالیت شان را از چیزی‬ ‫که امروز هس��ت بیش��تر کنند‪ .‬در سال اینده بعید است‬ ‫ک��ه صحنه اقتصاد به نفع بخ��ش خصوصی تغییر کند یا‬ ‫سیاستی به اجرا در بیاید که منجر به کاهش نقش دولت‬ ‫در اقتصاد ش��ود‪ .‬عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫بو کار در‬ ‫تهران با اشاره به اینکه به طور حتم شرایط کس ‬ ‫س��ال های اینده بهتر خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال اینده‪،‬‬ ‫س��ال حرکت رو به بهبود با ش��یب مالیم است‪ .‬برخی از‬ ‫موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور در سال های ‪۹۳‬‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫که بر سر تفس��یر قانون وجود دارد را حل کنیم‪.‬‬ ‫تفسیر بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی‬ ‫متفاوت است و هنوز به تعریف جامع و مشترکی‬ ‫نرس��یده ایم‪ .‬به عنوان نمونه قراردادی که براساس‬ ‫قانون‪ ،‬قرارداد فروش است‪ ،‬از نگاه سازمان تامین‬ ‫اجتماعی قرارداد مضارب ه تلقی می شود‪.‬‬ ‫و ‪ ۹۴‬اسیب دیده و به زمان بیشتری برای ترمیم ان نیاز‬ ‫داریم تا بتوانیم به رش��د اقتصادی باال برسیم‪ .‬به احتمال‬ ‫زیاد س��ال اینده بیشتر مشغول ترمیم موتورهای محرک‬ ‫اقتصاد هستیم تا در سال های بعد شاهد اثرگذاری مثبت‬ ‫ان باشیم‪ .‬به طور کلی نباید به سرعت توقع رشد و بهبود‬ ‫را داشت و شرایط باید به تدریج بهبود یابد چون مشکالت‬ ‫را یک ش��به ش��اهد نبودیم که حاال انتظار رفع یک شبه‬ ‫انها را هم داش��ته باشیم‪ .‬بخش خصوصی می تواند موتور‬ ‫محرک اقتصاد باشد اما به زمان بیشتری نیاز است تا این‬ ‫امر نهادینه شود‪.‬‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫عض��و کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه‬ ‫ص��ادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینک ه برخی‬ ‫سازمان ها اختیاراتی برای خود قائل شدند که هر‬ ‫تش��خیصی را اجرایی می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دلیل‬ ‫ان هم تفسیر به رای قانون است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته الهوتی‪ ،‬ات��اق بازرگانی ب��ا وظایف و‬ ‫اختیارات��ی ک��ه دارد به طور قطع درخواس��ت و‬ ‫مش��کل اش را بررس��ی می کنند اما این در حالی‬ ‫اس��ت ک��ه نماین��دگان دول��ت در جم��ع بخش‬ ‫خصوص��ی هم��ان قوانین��ی که از س��وی بخش‬ ‫خصوصی غیرقانونی و غیرمنطقی است را توجیه‬ ‫می کنند و تفسیر متفاوت و شخصی دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به عن��وان نمون��ه زمانی که از‬ ‫سازمان دولتی برگ مفاصا حساب می گیرید‪ ،‬بعد‬ ‫از ان دیگر بازرس��ی انجام نمی ش��ود و این عرف‬ ‫تمام دنیاس��ت اما اینجا اینگونه نیست‪ .‬البته این‬ ‫ب��ه معن��ای نگرانی فع��االن اقتصادی از افش��ای‬ ‫حقیقت نیس��ت بلکه برای هر ب��ار مراجعه و حل‬ ‫این مشکالت باید زمان بگذارند و بروکراسی تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫به نظر می رس��د بروز این مش��کالت ناش��ی از‬ ‫تفس��یر به رای قوانین اس��ت و برهمین اس��اس‬ ‫باید این اختالف س��لیقه در تفس��یر قانون میان‬ ‫فعاالن بخش خصوصی و مسئوالن سازمان تامین‬ ‫اجتماعی از سوی مرجعی باالتر حل و فصل شود‬ ‫چراک��ه در این صورت هری��ک از طرفین فقط بر‬ ‫نظرات خود پافش��اری دارند و به تعاملی که باید‬ ‫نمی رسند‪ .‬کاش هر قانون تفسیر هم داشت تا هر‬ ‫کس��ی براساس سلیقه ش��خصی یا گروهی با ان‬ ‫برخورد نکند‪ .‬در این میان اتاق بازرگانی مقرراتی‬ ‫را که به صورت سلیقه ای اعمال می شود شناسایی‬ ‫کند تا برای رفع مشکل به مراجع ذی صالح ارجاع‬ ‫شود‪ .‬ضمن اینکه بیمه ش��دگان در هر سازمان و‬ ‫نهاد دولتی و خصوصی نیز الزم اس��ت به قوانین‬ ‫اشراف کامل داشته باشند‪.‬‬ ‫محمد الهوتی‪:‬‬ ‫انچه در یکی دو‬ ‫دهه گذشته‬ ‫در اقتصاد‬ ‫رخنه کرد و جلو‬ ‫امد‪ ،‬تفسیر به‬ ‫رای قوانین از‬ ‫سوی مجریان‬ ‫دولتی بود که‬ ‫اسیب جدی‬ ‫برای محیط‬ ‫کسب وکار‬ ‫ایجاد کرد‬ ‫مذاکرات دارویی سوئیسی ها موفقیت امیز نبود‬ ‫عضو کار گروه داروی اتاق مش��ترک ایران و سوئیس از پشت‬ ‫پرده سفر شرکت های دارویی سوئیسی به ایران می گوید‪ .‬ناصر‬ ‫ریاح��ی که رییس هیات مدیره اتحادی��ه واردکنندگان دارو هم‬ ‫اس��ت‪ ،‬در گفتگو با س��ایت اتاق بازرگانی ته��ران اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫ص��ورت کلی ‪ ۱۰‬درصد صادرات س��االنه کش��ور سوئیس��ی را‬ ‫دارو تش��کیل می دهد و در اقتصاد این کش��ور دارو نقش بسیار‬ ‫مهمی دارد‪ .‬در سفر هیات سوئیس که به همراه رییس جمهوری‬ ‫این کش��ور به ایران امدند و اتفاق مهمی بود دو ش��رکت بزرگ‬ ‫داروس��ازی سوئیسی که جزو بزرگترین شرکت های داروسازی‬ ‫جهان هس��تند به اضافه چندین شرکت کوچک حضور داشتند‬ ‫و م��ن هم به عنوان عض��و کارگروه داروی اتاق مش��ترک ایران‬ ‫و س��وئیس در برخی از جلس��ات حضور داش��تم‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫مذاکراتی برای حضور این ش��رکت ها در ایران انجام ش��د و این‬ ‫ش��رکت ها عالقه بس��یاری برای ورود به ایران و سرمایه گذاری‬ ‫دارند و حتی جلس��ه و نشس��تی هم با رییس سازمان غذا و دارو‬ ‫(دیناروند) داش��تند اما به نظر می رس��د زمینه سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در بخش دارو در کش��ور ما وجود ندارد‪ .‬ریاحی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬چالش اصلی محدود بودن بازار اس��ت که از س��وی وزارت‬ ‫بهداش��ت انجام می شود و از طرف دیگر مقررات دست و پا گیر و‬ ‫محدود کننده بسیاری وجود دارد که برنامه ریزی در حوزه دارو‬ ‫و صنایع داروس��ازی را ممکن نمی سازد‪ .‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫اقتصاد س�لامت اتاق بازرگانی تهران ادام��ه داد‪ :‬مذاکرات این‬ ‫ش��رکت ها برای حض��ور در ایران و س��رمایه گذاری و راه اندازی‬ ‫واحده��ای تولید مثبت نبود و نتیجه ای به همراه نداش��ت‪ .‬بعد‬ ‫از جلس��اتی که این شرکت ها با مس��ئوالن داشتند وقتی با انها‬ ‫گفت وگو کردیم از ش��رایط راضی نبودند و هیچ کدام برداش��ت‬ ‫مثبتی نداش��تند‪ .‬وی گفت‪ :‬واردات هم اتفاق تازه ای نیست زیرا‬ ‫همین حاال هم ش��اهد واردات دارو از این ش��رکت ها و کش��ور‬ ‫س��وئیس به ایران هس��تیم و ای��ن نکته جدیدی نیس��ت؛ مهم‬ ‫سرمایه گذاری است که زمینه ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫سفر هیات اقتصادی ترکیه‬ ‫به ایران‬ ‫محسن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه‬ ‫تلگرام خود نوش��ت‪ :‬هفته گذشته «رفعت حصار جیکلی‬ ‫اوغلو» رییس فدراسیون اتاق ها و بورس های ترکیه سفر‬ ‫کوتاهی به تهران داش��ت و س��اعاتی مهم��ان ما در اتاق‬ ‫بازرگانی ایران بود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬برادر عزیزم بهنام پیرموذن و جمعی‬ ‫از مدی��ران اتاق هم حضور داش��تند و ناهار را با ایش��ان‬ ‫صرف کردی��م و گپ وگفتی هم در باره مس��ائل منطقه‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫حص��ار جیکلی اوغلو ک��ه یک��ی ازمتنفذترین تاجران‬ ‫ترکیه اس��ت‪ ،‬از اوضاع منطقه اب��راز نگرانی جدی کرد و‬ ‫در عی��ن حال از اینکه ایران توانس��ته از مهلکه احتمالی‬ ‫پیش رو به س�لامتی خارج ش��ود‪ ،‬خوش��حال ب��ود‪ .‬این‬ ‫بازرگان سرش��ناس ترکیه گفت‪ :‬اص�لا تصور نمی کردم‬ ‫که در ش��رایط خاص خاورمیانه‪ ،‬ایران بتواند مش��کالت‬ ‫و ناپایداری احتمالی پی��ش روی خود را به جای دیگری‬ ‫پاس دهد‪.‬‬ ‫وقت��ی از تحریم روس��یه و اث��ارش بر اقتص��اد ترکیه‬ ‫پرس��ش کردم‪ ،‬ب��ا اعتماد ب��ه نفس گف��ت‪ :‬تنها بخش‬ ‫گردش��گری ترکیه از تحریم روس��یه زیان دیده‪ ،‬چراکه‬ ‫از حضور ‪4‬میلیون گردش��گر روس��ی محروم شده است‪.‬‬ ‫حصار جیکلی اوغلو بارها به من گفت مسئولیت سنگینی‬ ‫بر عهده دارم تا از منافع بخش خصوصی در دوران طالیی‬ ‫پیش روی ایران دفاع کنم‪.‬‬ ‫در گ��پ و گف��ت خصوصی هم با بی��ان بعضی حقایق‬ ‫منطقه‪ ،‬تاکید جدی داش��ت که باید روابط بین دوکشور‬ ‫ایران و ترکیه از هر نظر مستحکم و پایدار بماند‪ .‬هر دوی‬ ‫ما امیدواریم که س��فر داوود اوغلو نخس��ت وزیر ترکیه و‬ ‫هی��ات همراه که از ‪ ٢٠٠‬بازرگان و صنعتگر این کش��ور‬ ‫تش��کیل ش��ده‪ ،‬اغاز یک دوره جدید در استحکام روابط‬ ‫اقتصادی دوکشور باشد‪.‬‬ ‫درباره س�فر هیات ترکیه به تهران و نحوه تعامل بخش‬ ‫خصوصی دو کشور گفت وگو کردم‪.‬‬ ‫‹ ‹روزی خوب برای کرمانی ها‬ ‫پنجش��نبه‪ ،‬روزی مفی��د و امیدوار کننده برای مردمان‬ ‫خوب کرمان بود‪ .‬سیزدهمین نشست شورای گفت وگوی‬ ‫اس��تان کرم��ان با حض��ور برخ��ی مدیران و مس��ئوالن‬ ‫اقتصادی کشور در فضایی بسیار خوب برگزار شد‪.‬‬ ‫هماهنگی های الزم برای حض��ور دکتر محمد خزاعی‬ ‫رییس سازمان سرمایه گذاری‪ ،‬دکتر سید قاسم حسینی‬ ‫قائم مق��ام صندوق توس��عه مل��ی‪ ،‬دکتر قنب��ری و دکتر‬ ‫فالحت چی��ان مدیران اداره بررس��ی های حقوقی و اداره‬ ‫تامی��ن اعتب��ارات ارزی بان��ک مرکزی‪ ،‬دکتر حس��ینی‬ ‫قائم مقام سازمان سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذاری‬ ‫و فاینانس سازمان سرمایه گذاری فراهم شده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن تمام��ی مدیران اس��تانی و اعض��ای بخش‬ ‫خصوص��ی نی��ز در نشس��ت ام��روز حضور داش��تند‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت که به ریاس��ت اس��تاندار کرمان و با حضور‬ ‫نماین��دگان مجل��س نمایندگان عضو ش��ورای گفت وگو‬ ‫تشکیل شد‪ ،‬ابتدا پروژه ها تبیین شد‪.‬‬ ‫‪ ١٩٧‬پروژه که حدود ‪١٤٠‬هزار میلیارد تومان سرمایه‬ ‫نیاز دارد و بخش عمده ای از ان‪ ،‬نیازهای ارزی است‪ .‬این‬ ‫پروژه ها بین صفر تا‪٩٠‬درصد عملیات اجرایی داشته اند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن حاضر در نشست به تحلیل چگونگی تامین‬ ‫مالی پروژه ها پرداختند‪.‬‬ ‫در پای��ان ضم��ن جمع بن��دی گزارش ه��ای مربوط‪،‬‬ ‫تصویب ش��د که کمیت��ه تامین مالی پروژه ها تش��کیل‬ ‫ش��ود تا پیشنهادهای طرح شده را پیگیری کند‪ .‬دیدگاه‬ ‫مهمانان اقتصادی ما درباره کارهای انجام ش��ده بس��یار‬ ‫مثبت بود و معتقد بودند‪ :‬برای نخستین بار است استانی‬ ‫به ص��ورت کامل پروژه های مطلوب خود را احصا و طرح‬ ‫توجیهی انها را تکمیل و اماده عرضه کرده است و اکنون‬ ‫پیگیر تامین مالی انها هستند‪.‬‬ ‫اس�تان کرمان تنها استانی است که به شیوه ای درست‬ ‫طرح های اقتصادی خود را احصا و طبقه بندی کرده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تداوم توزیع میوه های قاچاق‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کنترل قاچاق‬ ‫با کنترل بازارچه های رسمی‬ ‫رییس اتحادیه میوه و س��بزی تهران خواس��تار توقف‬ ‫قاچاق میوه و اقدام س��ریع مسئوالن شد و گفت‪ :‬ورود‬ ‫سیب امریکایی به کشور جای شرمندگی دارد‪ .‬حسین‬ ‫مهاج��ران در رادیو گفت وگو ب��ا اعالم این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کاالی قاچاق از س��ال های دور وجود داش��ت؛ ولی‬ ‫نه با این تنوع! حرفه ای های این بازار به خوبی می دانند‬ ‫ک��ه در چه فصل��ی باید چه میوه های��ی را وارد کنند تا‬ ‫س��ود ببرند و موفق نیز بوده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫بعد از پیام رهبر معظم انقالب همه بس��یج ش��ده اند تا‬ ‫جل��وی قاچاق را بگیرند و دس��تورالعمل های ش��دید و‬ ‫نظارت های بس��یاری از سوی اتاق اصناف‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت انجام می شود‪ .‬مهاجران با اشاره به تناژ‬ ‫باالی تولید سیب در کشور اظهار کرد‪ :‬جای شرمندگی‬ ‫است که س��یب امریکایی وارد کشور و جایگزین سیب‬ ‫دماوند شود در حالی که سیب امریکایی به شکل قاچاق‬ ‫وارد ای��ران می ش��ود‪ .‬وی س��راغاز ای��ن کار را ناظر بر‬ ‫بازارچه های مرزی دانس��ت و اف��زود‪ :‬این اقدامات برای‬ ‫صنف میوه و بارفروش��ان بدنامی می اورد؛ عده ای از این‬ ‫کار سود می برند و بدنامی ان متوجه کل صنف است‪.‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫وام «‪ 160‬میلیون تومانی»؛ پوششی برای گرانی مسکن‬ ‫گروه تجارت‬ ‫جوالن کفش قاچاق در بازار‬ ‫رییس اتحادیه کفش دس��ت دوز گفت‪ :‬سال گذشته‪،‬‬ ‫‪6‬میلیون و ‪۷۴۰‬هزار دالر معادل ‪۲۰۰‬هزار جفت کفش‬ ‫از گمرک ترخیص ش��ده اما اکنون ح��دود ‪۲۰‬میلیون‬ ‫جف��ت کفش در بازار وجود دارد‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫صداوسیما‪ ،‬رس��ول شجری افزود‪ :‬براساس سالنامه امار‬ ‫تجارت خارجی ایران در سال ‪ ۹۳‬نیم میلیارد دالر کفش‬ ‫به کش��ور قاچاق شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬برای ساخت هر‬ ‫هزار جفت کفش ‪ ۴۰۰‬نفر مش��غول به کار هس��تند اما‬ ‫با واردات بی رویه کفش به کش��ور روزانه ‪6‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫کارگر بیکار می شوند‪ .‬شجری با بیان اینکه بیش از نیاز‬ ‫کش��ور تولید کفش داریم و در پی بازارهای بین المللی‬ ‫هس��تیم افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪۱۱۶‬میلیون دالر کفش‬ ‫صادر کردیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در مواد اولیه و بخ��ش کارگاهی‪ ،‬صنعت‬ ‫کفش با مشکل روبه رو است‪.‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار در اق��دام اخیر خود به‬ ‫منظ��ور ایجاد تحرک بازار و افزایش تقاضا برای‬ ‫خرید مس��کن‪ ،‬وام مس��کن زوجین را از طریق‬ ‫پس انداز به ‪۱۶۰‬میلیون تومان و از طریق اوراق‬ ‫ب��ه ‪۱۰۰‬میلی��ون توم��ان افزای��ش داد؛ اقدامی‬ ‫ک��ه به اعتق��اد مس��ئوالن دولت��ی می تواند در‬ ‫راستای رونق ساخت وس��از‪ ،‬کاهش نقدینگی و‬ ‫سیاست های کلی خروج از رکود موثر واقع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ق�درت خرید ب�ا تحریک‬ ‫تقاضا‬ ‫سود تخفیف در جیب دالالن‬ ‫عض��و اتحادی��ه بنک��داران‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ود کالن تخفیف های‬ ‫کارخانه ای در جیب واسطه گران‬ ‫می رود‪ ،‬ن��ه مصرف کنن��دگان و‬ ‫س��ازمان حمای��ت بای��د جلوی‬ ‫تخلف��ات کارخان��ه ای را بگی��رد‪.‬‬ ‫قاسمعلی حس��نی‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با نس��یم انالین عنوان کرد‪ :‬هیچ گونه خرید و فروش��ی‬ ‫در بازار انجام نمی ش��ود و بازار در س��کوت کامل به سر‬ ‫می برد‪ .‬به طوری که از ان ش��ور و ش��وق همیشگی که‬ ‫در چنی��ن زمانی در بازار م��وج می زد هیچ گونه خبری‬ ‫نیس��ت و مردم ذوقی برای خرید ندارند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دلیل خرید نکردن مردم باال رفتن قیمت ها نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫مردم پول و قدرت خرید نداشته و انهایی هم که به بازار‬ ‫می ایند تنها نظاره گر هستند‪ .‬در بازار خریداری نیست‬ ‫و م��ردم فقط به خریدهای بس��یار ض��روری خود اکتفا‬ ‫می کنند‪ ،‬زیرا توان خرید مردم بس��یار کم ش��ده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬یک��ی از کاالهایی ک��ه میزانش از حد‬ ‫مورد نیاز و تقاضای ان فراتر رفته برنج خارجی اس��ت و‬ ‫این را به جد می گویم که ادامه روند واردات به نفع بازار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بنابراین از وزیر جهاد کش��اورزی تقاضا دارم و‬ ‫خواهش می کنم که جلوی واردات برنج را بگیرد‪ ،‬انبارها‬ ‫تا دو س��ال دیگر پر اس��ت‪ .‬این عضو اتحادیه بنکداران‬ ‫در رابطه با قیمت کاالها تصریح کرد‪ :‬فعال قیمتی تغییر‬ ‫نک��رده و قیمت کاالهایی مانند حبوب��ات ثابت و بدون‬ ‫تغییر است‪ ،‬اما در کل متاسفانه قیمت واقعی کاال با ان‬ ‫چیزی که توس��ط خرده فروش خریداری شده و سپس‬ ‫به دست مشتری داده می شود بسیار تفاوت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به طور مثال روی قوطی رب گوجه فرنگی‬ ‫‪ ۸۰۰‬گرمی قیمت ان برای مصرف کننده ‪ ۴۸۰۰‬تومان‬ ‫درج ش��ده اس��ت‪ ،‬اما همکاران بنده در صنف بنکداران‬ ‫ای��ن کاال را ‪ ۲۴۰۰‬توم��ان ب��ه خرده فروش��ان تحویل‬ ‫می دهن��د‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬بنابرای��ن در این میان تنها‬ ‫مغازه دار و واس��طه گران هس��تند که س��ود کالنی برابر‬ ‫‪۵۰‬درصد به دس��ت می اورند در صورتی که نباید بیشتر‬ ‫از ‪۱۲‬درصد س��ود کنند‪ ،‬این موض��وع بیش از هر کس‬ ‫مصرف کننده را متضرر خواهد کرد‪.‬‬ ‫حس��نی تاکید ک��رد‪ :‬کارخانه دار ح��ق دارد قیمت‬ ‫کاالی خ��ود را درنهایت ‪۲۴‬درصد باالتر روی کاال بزند‪،‬‬ ‫‪۳‬درص��د از این ‪۲۴‬درصد ب��رای بنکدار‪۱۲ ،‬درصد برای‬ ‫خرده ف��روش و ‪۹‬درصد نیز مالیات ارزش افزوده اس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن اینک��ه کارخان��ه ای کاالی خ��ود را ‪۵۰‬درصد‬ ‫پایین تر می دهد خالف قانون است‪.‬‬ ‫مجتبی ش��ادلو‪ ،‬نایب رییس اتحادیه باغداران گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه توزیع‬ ‫میوه های قاچاق از سوی مسئوالن پیگیری می شود و تعدادی از متخلفان در این‬ ‫زمینه دستگیر شده اند اما هنوز شاهد توزیع ان در میدان مرکزی میوه و تره بار‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم است مس��ئوالن بیش از پیش این موضوع را پیگیری‬ ‫کرده و به گلوگاه اصلی قاچاق دست یابند‪.‬‬ ‫بهرامی ارض اقدس‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫موضوع��ی که محس��ن بهرام��ی ارض اقدس‪،‬‬ ‫رییس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق‬ ‫بازرگان��ی از ان حمای��ت می کند و در گفت وگو‬ ‫با برخی از رس��انه ها از جمله خبرگزاری ایس��نا‬ ‫می گوید‪ :‬یک��ی از کارهایی ک��ه دولت می تواند‬ ‫برای رونق بخش مس��کن انج��ام دهد‪ ،‬افزایش‬ ‫قدرت خری��د از طریق تحریک تقاضاس��ت‪ .‬در‬ ‫دوران رکود‪ ،‬خانه هایی که س��ازندگان مس��کن‬ ‫س��اختند‪ ،‬به دلیل اینکه ب��ازار در حالت انتظار‬ ‫به س��ر می برد‪ ،‬روی دست ش��ان ماند‪ .‬این رکود‬ ‫موجب شده سازندگان مسکن اسیب ببینند و با‬ ‫مشکالت بانکی مواجه شوند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وی اگ��ر دول��ت بتوان��د تقاضا را‬ ‫تحریک کند‪ ،‬رونق به بخش مسکن باز می گردد‬ ‫و س��ازندگان مس��کن با روحیه بهتر و ظرفیت‬ ‫باالتری به ساخت وساز مشغول می شوند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬یکی از راهکار های تحریک تقاضا‬ ‫این اس��ت که قدرت خری��د متقاضیان افزایش‬ ‫پیدا کند و از مجموع متقاضیان مسکن‪ ،‬افرادی‬ ‫که برای نخس��تین بار می خواهن��د صاحب خانه‬ ‫شوند و سندی به نام شان نبوده و ملکی نداشتند‬ ‫در اولویت قرار گیرند‪ .‬خوشبختانه دولت با نگاه‬ ‫ویژه به افرادی که می خواهند برای نخستین بار‬ ‫خانه بخرند وام و تس��هیالت بیشتری اختصاص‬ ‫داده است؛ به گونه ای که سهم به نسبت مناسبی‬ ‫از کل نقدینگی موردنیاز را در قالب تسهیالت به‬ ‫خریداران مسکن پرداخت می کند‪.‬‬ ‫بهرامی ارض اق��دس اضافه می کن��د‪ :‬افزایش‬ ‫سقف وام برای خرید مسکن به ویژه برای افرادی‬ ‫که برای بار اول قصد خرید مس��کن دارند‪ ،‬اقدام‬ ‫بس��یار مثبتی است که امیدواریم بانک ها نیز در‬ ‫راستای این سیاست به صنعت ساختمان‪ ،‬رونق‬ ‫ساخت وس��از و همچنین سیاست های خروج از‬ ‫رکود دولت کمک کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون تس��هیل تجارت و صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی در ادامه با اش��اره ب��ه تاثیر رونق‬ ‫بخش مس��کن در کاهش بیکاری تاکید می کند‪:‬‬ ‫یکی از مسائل مهم این دولت که از دولت قبلی‬ ‫به ارث برده نرخ باالی بیکاری است‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��غل هایی که در مدت ‪8‬سال دولت های نهم و‬ ‫دهم از دست رفته است‪ ،‬باید فرصت های شغلی‬ ‫‪ 2‬براب��ر روال معمول ش��ود‪ ،‬از این منظر بخش‬ ‫مس��کن می تواند به ایجاد تعادل و ظرفیت های‬ ‫جدید اش��تغال کمک کرده و بازار کار را متحول‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره بازپرداخ��ت وام خری��د مس��کن‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬پیش��نهاد من برای بازپرداخت‬ ‫وام جدید مس��کن‪ ،‬ش��یوه پلکانی است‪ .‬افرادی‬ ‫که در کش��ور مس��تاجر هس��تند عمال برخالف‬ ‫اس��تانداردهای معمول دنیا که حدود یک سوم‬ ‫درامدش��ان صرف تامین اجاره مسکن می شود‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪۱۰۰‬درص��د درامدش��ان را باید صرف‬ ‫پرداخت اج��اره کنند و برای س��ایر هزینه های‬ ‫خ��ود هیچ درام��دی باقی نمی مان��د‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در ارتباط با بازپرداخت وام مسکن باید به‬ ‫گونه ای برنامه ریزی شود که افراد همان اجاره ای‬ ‫را ک��ه قبال پرداخت می کردن��د‪ ،‬اکنون با قدری‬ ‫بیشتر برای قس��ط خرید مسکن پرداخت کنند‬ ‫یعنی در واقع خودشان مستاجر خودشان شوند‪.‬‬ ‫گفته های رییس کمیسیون تسهیل تجارت و‬ ‫ص��ادرات اتاق بازرگانی در حالی بیان می ش��ود‬ ‫ک��ه فعاالن بازار مس��کن از ابت��کار عمل جدید‬ ‫دولت چندان راضی به نظر نمی رس��ند و هشدار‬ ‫می دهن��د‪ :‬افزایش تس��هیالت خرید مس��کن با‬ ‫توجه به ناتوانی مردم در پرداخت؛ راه مناس��بی‬ ‫برای برون رفت از رکود به حساب نمی اید‪.‬‬ ‫‹ ‹به نفع دالالن‬ ‫در این زمینه فرهاد بیضایی‪ ،‬کارش��ناس بازار‬ ‫مس��کن در گفت وگو با‬ ‫توضیح می دهد‪:‬‬ ‫مکانیزم��ی که اکنون از س��وی دولت برای ارائه‬ ‫تس��هیالت مسکن عنوان می ش��ود‪ ،‬ابزاری برای‬ ‫توانمند س��ازی قش��ر ضعیف جامع��ه و خانه دار‬ ‫شدن انها نیست‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬مهم ترین هدف دولت از افزایش‬ ‫تسهیالت مس��کن‪ ،‬ایجاد گرانی در این حوزه و‬ ‫خروج بازار ان از رکود است؛ هدفی که متاسفانه‬ ‫با مکانیزم دولت در مسیر نادرست پیش می رود‪،‬‬ ‫به همین دلیل تاکنون اثر گذار نبوده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار مس��کن اضاف��ه می کند‪:‬‬ ‫ت��ا وقتی م��ردم توانای��ی پرداخت وام ه��ا را در‬ ‫حضور نوبتی تولید کنندگان در نمایشگاه های بهاره‬ ‫اس��تاندار تهران گفت‪ :‬نوبتی شدن متقاضیان غرفه در‬ ‫نمایش��گاه های بهاره موجب جلوگی��ری از تضییع حقوق‬ ‫اصناف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش صداوس��یما‪ ،‬سید حسین هاشمی در بازدید‬ ‫از نمایش��گاه بهاره ارم با اشاره به رضایت مندی و راحتی‬ ‫مردم و قیمت های مناسب تعیین شده در این نمایشگاه ها‬ ‫افزود‪ :‬برگزاری نمایشگاه های بهاره باید تکرار شود‪.‬‬ ‫وی پاس��خگویی به هم��ه متقاضیان دریاف��ت غرفه را‬ ‫ممکن ندانس��ت و تصریح کرد‪ :‬برگزاری این نمایشگاه ها‬ ‫در فصل های مختلف مانند ماه رمضان می تواند ش��رایط‬ ‫حضور همه متقاضیان را فراهم کند‪.‬‬ ‫اس��تاندار تهران با اشاره به برگزاری این نمایشگاه ها در‬ ‫دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای پیشرفته غربی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اتاق اصناف برای پاسخگویی به این درخواست‬ ‫باید برنامه ریزی فصلی انجام دهد‪.‬‬ ‫هاشمی برگزار نشدن این نمایشگاه ها را به دلیل وجود‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای غیرقابل توجیه دانست و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در همه جای جهان در کنار فروش��گاه زنجیره ای‪،‬‬ ‫سوپرمارکت و فروشگاه کوچک این نمایشگاه ها نیز برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نیز‬ ‫در حاش��یه این بازدید گفت‪ :‬از ‪ ۱۱‬هزار متقاضی تحویل‬ ‫غرفه در نمایش��گاه های بهاره ته��ران ‪ ۴‬هزار تولید کننده‬ ‫مجوز حضور دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ه حضور بهترین تولیدکنن��دگان اصناف مختلف‬ ‫در نمایش��گاه های بهاره امس��ال اش��اره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه ها در ‪ ۲۱‬استان کشور برپا شده است‪.‬‬ ‫وی داش��تن پروانه کس��ب تولیدی را مهم ترین شرط‬ ‫حض��ور در این نمایش��گاه دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬ارائه‬ ‫کاال ب��ا ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد تخفیف‪ ،‬کیفی��ت باال و رقابتی‬ ‫ب��ودن فضای کار از دیگر ش��اخص های مهم در برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بهاره است‪.‬‬ ‫اختیار نداش��ته باشند‪ ،‬اس��تفاده از راهکارهایی‬ ‫مانند افزایش میزان وام های مس��کن موثر واقع‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬راهکار فعلی دولت تنها‬ ‫پاسخی است به انتظارات و تقاضاهای سرمایه ای‬ ‫دالالن و واسطه هایی که در حوزه مسکن فعاالن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بیضایی یاداور می شود‪ :‬منابعی هم که اکنون‬ ‫از سوی دولت صرف افزایش وام مسکن می شود‪،‬‬ ‫متعل��ق به مس��کن مه��ر و یک میلی��ون واحد‬ ‫ناتمامی است که متاس��فانه دولت برای تکمیل‬ ‫ان برنام��ه ای ن��دارد‪ ،‬ح��ال انکه اگ��ر این یک‬ ‫میلیون واحد ناتمام توس��ط دولت تکمیل شود‪،‬‬ ‫می توان��د به اندازه یک میلیون نفر اش��تغالزایی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارقام وسوسه کننده راهکار نیست‬ ‫گفته ه��ای این فع��ال بازار مس��کن در حالی‬ ‫بیان می ش��ود که حسام عقبایی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫صنف مشاوران امالک تهران نیز با انتقاد از تعدد‬ ‫تسهیالت مس��کن می گوید‪ :‬ارقام وسوسه کننده‬ ‫نمی تواند راهکار معضل مس��کن باشد زیرا هنوز‬ ‫هم نرخ باز پرداخت ان برای مردم باالست‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وی ن��رخ س��ود باز پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت فعلی برای متقاضیان مس��کن زیاد‬ ‫اس��ت و م��ردم همچن��ان ت��وان خری��د ملک‬ ‫ندارند و بهتر اس��ت دولت به ج��ای اعالم ارقام‬ ‫جدی��د وسوس��ه کننده برای وام مس��کن‪ ،‬میان‬ ‫عرض��ه و تقاضا در بازار مس��کن تع��ادل برقرار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او توضی��ح می ده��د‪ :‬اینک��ه دول��ت ب��ا ارائه‬ ‫تسهیالت بیشتر به تحریک تقاضا اقدام می کند‪،‬‬ ‫حاص��ل چندان��ی در حرکت رو به جل��وی بازار‬ ‫مسکن ندارد‪.‬‬ ‫عقبایی اضافه می کند‪ :‬تعدد تسهیالت مسکن‬ ‫با ارقام وسوس��ه کننده نمی تواند راهکار معضل‬ ‫مسکن باشد زیرا هنوز هم نرخ باز پرداخت برای‬ ‫مردم باالست‪.‬‬ ‫در ادامه رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک‬ ‫تهران یاداور می ش��ود‪ :‬ارائه نش��دن تس��هیالت‬ ‫واقع��ی دلیلی بر نب��ود نظارت بر ت��ورم قیمت‬ ‫مسکن نیست‪.‬‬ ‫اظه��ارات ریی��س اتحادی��ه صنف مش��اوران‬ ‫امالک تهران در حالی بیان می شوند که افشین‬ ‫پروین پور‪ ،‬کارش��ناس سیاس��ت گذاری زمین و‬ ‫مس��کن ه��م در این باره می گوید‪ :‬بازار مس��کن‬ ‫به تحلی��ل روانی نیاز دارد و تزریق تس��هیالت‬ ‫بی برنامه نمی تواند پاس��خگوی معضل این بازار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تقویت ابزار های جنبی مس��کن‬ ‫مانند ب��ازار مصال��ح و فلزات می توان��د به بازار‬ ‫مس��کن کم��ک کن��د و فق��ط ارائ��ه وام ه��ای‬ ‫وسوس��ه کننده انهم در حرف‪ ،‬نمی تواند راهکار‬ ‫معضل مسکن باشد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬دولت بهتر اس��ت به جای‬ ‫اینکه با ارقام وسوسه کننده ای که تاکنون کسی‬ ‫دریافت نکرده اس��ت در بازار تحرک ایجاد کند‪،‬‬ ‫میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی مسکن‪،‬میراث به جا مانده‬ ‫با ای��ن همه به��روز ملکی‪ ،‬مع��اون اداره کل‬ ‫برنامه ری��زی و اقتص��اد مس��کن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در پاسخ به اظهارات منتقدان افزایش‬ ‫تس��هیالت مس��کن توضیح می دهد‪ :‬سیاس��ت‬ ‫تعادل عرضه و تقاضا مدت هاست که شروع شده‬ ‫اما به خاطر باال رفتن بی رویه قیمت مس��کن در‬ ‫دولت قبل‪ ،‬متقاضیان نتوانستند صاحب مسکن‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹در پایان‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬افزایش مکرر وام های مسکن‬ ‫با توجه به ناتوانی مردم دربازپرداخت اقساط این‬ ‫وام ها این بار هم نتوان��د دردی از بازار به خواب‬ ‫رفته مسکن دوا کند‪.‬‬ ‫ثبات قیمت هتل ها برای ایام نوروز‬ ‫ریی��س اتحادیه هتل��داران تهران از ثب��ات قیمت هتل ها‬ ‫ب��رای ایام نوروز خبر داد و اعالم ک��رد که برخی هتل ها در‬ ‫اس��تان هایی که با گردش��گر زیاد مواجه هستند‪ ،‬در استانه‬ ‫عی��د نوروز همچنان با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت خود کار می کنند‬ ‫و درحال حاضر ‪ ۵۰‬درصد ظرفی��ت هتل ها برای نوروز رزرو‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬محمدعلی فرخ مهر در گفت وگو با ایسن ا اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در دول��ت جدید بنا بود امور قیمت گ��ذاری به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود ام��ا در حال حاضر س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی در قیمت گ��ذاری هتل ها تصمیم گی��ری می کند‪،‬‬ ‫در صورت��ی که اتحادی��ه باید در این زمینه وارد ش��ود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬نرخ ها به صورت تکلیفی از س��وی س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی و گردش��گری اعالم می ش��ود و این درحالی است‬ ‫که تش��کل ها باید به این موضوع وارد شوند‪ .‬فرخ مهر با بیان‬ ‫اینکه در همه جای دنیا نرخ گذاری بر اس��اس عرضه و تقاضا‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان های افزای��ش تقاضا و غیراز‬ ‫ان‪ ،‬نرخ گذاری باید متفاوت باش��د‪ .‬رییس اتحادیه هتلداران‬ ‫تهران همچنین درباره قیمت هتل ها در ایام عید نیز گفت‪ :‬تا‬ ‫جایی که اطالع دارم امسال در قیمت هتل ها در استان های‬ ‫پرتقاضا مانند خراس��ان رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬گیالن و مازندران‬ ‫تغییری نخواهیم داشت و برخی هتل ها در استان هایی که با‬ ‫گردش��گر زیاد مواجه هستند در استانه عید نوروز همچنان‬ ‫با ‪ ۵۰‬درصد ظرفی��ت خود کار می کنند و درحال حاضر ‪۵۰‬‬ ‫درصد ظرفیت هتل ها برای نوروز رزرو نش��ده است‪ .‬وی در‬ ‫عی��ن حال با بیان اینکه اموزش و پ��رورش در ایام نوروز با‬ ‫توجه ب��ه باالرفتن میزان تقاضا اقدام ب��ه اجاره کالس های‬ ‫مدارس به فرهنگیان می کند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬اموزش و پرورش در‬ ‫سال جاری کالس ها را عالوه بر فرهنگیان به دیگر مشاغل و‬ ‫حتی مشاغل ازاد نیز بر اساس نرخ گذاری های متفاوت اجاره‬ ‫می دهن��د‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬از یکم تا ‪ ۱۵‬فرودین بر‬ ‫اس��اس ابالغیه اتحادیه به هتل ها برای گردشگران داخلی و‬ ‫خارجی ‪ ۴۰‬درصد تخفیف درنظر گرفته می شود که هتل ها‬ ‫می توانند این میزان را بنا به اختیار خود افزایش دهند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫هدف اصلی تولید باشد‬ ‫‪17‬‬ ‫بورس تهران استراحت می کند‬ ‫‪ 18‬رشد ‪89‬درصدی تولید نفت امریکا‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با حمیدرضا برادران شرکا‪ ،‬نقشه راه اقتصادی دولت در پسابرجام را بررسی کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تمرکز بر «مزیت نسبی»‬ ‫سال های تحریم‪ ،‬اقتصاد کشور را با بحران های‬ ‫شدیدی روبه رو کرد‪ ،‬از این رو پساتحریم نیازمند‬ ‫برنامه ری��زی و اس��تراتژی خواهد بود ت��ا بتواند‬ ‫اقتصاد را در مس��یر رش��د همه جانب��ه قرار دهد‬ ‫که حمیدرضا برادران شرکا تحلیلگر اقتصادی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫این پیش نیازهای اقتصادی را‬ ‫برمی شمرد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ‪ ،‬در پس��اتحریم نیازمن��د‬ ‫برنامه ری��زی و تمرک��ز بر صنایع خاص هس��تیم‬ ‫ت��ا بتوانی��م صاح��ب تخص��ص ش��ویم ک��ه با‬ ‫تخصص گرایی می توان زمینه های رشد اقتصادی‬ ‫بیشتر را در کشور فراهم اورد‪.‬‬ ‫مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €مهمتری�ن برنام�ه اقتص�اد ای�ران در‬ ‫پس�اتحریم باید با تمرکز بر چه حوزه هایی‬ ‫باشد؟‬ ‫ت بس��یار‬ ‫به نظر می رس��د م��ا در بخش صنع ‬ ‫گسترد ه عمل کردیم‪ ،‬هر محصولی در دنیا تولید‬ ‫می شود به نحوی ما نیز تولید می کنیم‪ .‬برای مثال‬ ‫حتی به صنایع بزرگی همانند هواپیماس��ازی نیز‬ ‫ورود پیدا کرده ایم‪ .‬در حالی که در دنیا کشورهای‬ ‫در حال توس��عه ای مانند ما بیشتر تالش می کنند‬ ‫که روی صنایع خاصی تمرکز داش��ته باشند‪ .‬در‬ ‫کش��ور ما برای مثال روی ‪ 5‬صنعت که به عنوان‬ ‫مزیت های مطلق‪ ،‬نس��بی و رقابتی در کشورشان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬می توان تمرکز بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در بخش صنعت به نظر می رس��د باید‬ ‫به دنبال چنین تمرکزی باشیم‪ .‬در بخش صنعت‬ ‫نی��ز باید در صنایعی که اولوی��ت داریم‪ ،‬متمرکز‬ ‫ش��ویم‪ .‬با این اقبالی که از س��وی سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی وج��ود دارد‪ ،‬می توان زمینه های رش��د‬ ‫را پیش بین��ی کرد‪ .‬ما هم بای��د از این فرصت ها‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬صنایع را نی��ز باتوجه به مزیت ها‬ ‫و مزیت ه��ا را ب��ا توجه ب��ه مواد اولی��ه‪ ،‬انرژی و‬ ‫نیاز داخل��ی‪ ،‬نیروی انس��انی و تجرب��ه می توان‬ ‫اولویت بندی کرد‪ .‬برای مثال صنعت پتروش��یمی‬ ‫در کش��ور ما یک مزیت به شمار می رود‪ ،‬از این رو‬ ‫در ای��ن زمینه باید بیش��تر تمرکز کنیم‪ .‬صنعت‬ ‫فوالد نیز می تواند زمینه رش��د خوبی باشد‪ .‬یا در‬ ‫زمینه صنعت داروس��ازی با توجه به تجربه ای که‬ ‫هم اکنون به دس��ت اورده ایم‪ ،‬جای تمرکز بیشتر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €واحدهای تولیدی را باید به چه س�متی‬ ‫هدایت کنیم؟‬ ‫باید تصمیم اساس��ی ب��رای بازنگری در صنایع‬ ‫مختلف گرفته ش��ود و برخ��ی صنایع که دارای‬ ‫مزیت‪ ،‬فناوری جدید و بازار نیستند حذف شوند‪،‬‬ ‫از ای��ن رو صنای��ع ما نیازمند بررس��ی و بازنگری‬ ‫هس��تند‪ .‬ش��اید برخی از این صنای��ع که توجیه‬ ‫اقتصادی ندارند را بت��وان تعطیل کرد و به دنبال‬ ‫صنایعی رفت که دارای مزیت بیش��تری هستند‪.‬‬ ‫برای مث��ال در حال حاضر که انرژی در کش��ور‬ ‫ما بس��یار ارزان و در دس��ترس است‪ ،‬می توان بر‬ ‫برخ��ی از صنای��ع انرژی بر تمرکز ک��رد‪ .‬می توان‬ ‫ب��رای صنایع مزی��ت دار فن��اوری روز وارد کرد و‬ ‫افزایش مبادالت اقتصادی‬ ‫تهران و بخارست‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با‬ ‫وزی��ر امورخارجه رومانی با اش��اره به‬ ‫ظرفیت های بسیار باالی اقتصادی دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬هدف گذاری ‪3‬میلیارد دالری‬ ‫ب��رای روابط تجاری و اقتصادی را قابل‬ ‫تحقق دانس��ت‪ .‬به گزارش شادا‪ ،‬علی‬ ‫طیب نیا در ابتدای این نشست با اشاره‬ ‫به موفقیت های اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم از رقم باالی‬ ‫‪۴۰‬درصد ب��ه زیر ‪۱۰‬درص��د و همچنین ثبت رش��د اقتصادی‬ ‫‪3‬درصدی در س��ال گذش��ته‪ ،‬ب��ا وجود ت��داوم تحریم ها گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت ه��ای اقتص��ادی ای��ران بس��یار باالس��ت و بر اس��اس‬ ‫گزارش های س��ازمان های معتبر بین الملل��ی ازجمله صندوق‬ ‫بین المللی پول و بانک جهانی‪ ،‬اقتصاد ایران در س��ال های اینده‬ ‫باالترین نرخ رش��د اقتصادی را در میان کشورهای منطقه ثبت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موقعیت بی نظی��ر جغرافیایی ایران در منطقه‬ ‫به ویژه دسترس��ی به بازارهای بزرگ منطق��ه ای و برخورداری‬ ‫از نی��روی ج��وان و تحصیلک��رده گف��ت‪ :‬باوج��ود قابلیت ها و‬ ‫ظرفیت های قابل توجه ایران و همچنین موقعیت مناسب کشور‬ ‫رومانی در اتحادیه اروپا‪ ،‬س��طح روابط اقتص��ادی و بازرگانی به‬ ‫هیچ وجه شایس��ته و متناس��ب با ظرفیت ها نیست و باید از این‬ ‫امکانات و ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کرد‪.‬‬ ‫الزار کانس��کو‪ ،‬وزی��ر امور خارجه رومانی نی��ز در این دیدار با‬ ‫اش��اره به پیش��ینه طوالنی و تاریخی روابط سیاسی و اقتصادی‬ ‫بین دو کش��ور ای��ران و رومانی گفت‪ :‬من در این س��فر عالوه بر‬ ‫دیداره��ای سیاس��ی که ب��ا مقام��ات عالیرتبه ایران داش��تم‪،‬‬ ‫فرصت ه��ای همکاری اقتصادی و تجاری ب��ا ایران را نیز مد نظر‬ ‫ق��رار دادم و به همین دلیل هیات بزرگی از تاجران و اعضای اتاق‬ ‫بازرگان��ی و اصناف رومانی نیز در این س��فر هم��راه من به ایران‬ ‫امده اند‪ .‬وی صنایع کش��اورزی‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫انرژی را از حوزه های دارای ظرفیت برای توس��عه روابط بین دو‬ ‫کشور برشمرد و افزود‪ :‬خط راه اهن ایران‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫گرجستان که سرمایه گذاری مناسبی برای ایجاد ان انجام شده‪،‬‬ ‫زمینه مناس��ب برای انتقال محصوالت و کاالهای ایرانی به بازار‬ ‫اروپا از طریق دریای سیاه را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫حمیدرضا برادران شرکا‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترک ایجاد کرد‪ .‬اینکه هرچه‬ ‫در داخل داشتیم را‪ ،‬حفظ کنیم‪ ،‬شاید استراتژی‬ ‫معقول و مناس��بی نباش��د‪ .‬در دنیا همواره سعی‬ ‫می کنند صنایع شان را براساس شرایط روز تغییر‬ ‫دهن��د‪ .‬در اقتصاد اصلی به نام «مزیت نس��بی»‬ ‫وج��ود دارد که بیان می کند م��واردی که در ان‬ ‫دارای مزیت هستید را تولید کنید و انچه در ان‬ ‫مزیت ندارید را وارد کنید‪ ،‬چون از این قضیه نفع‬ ‫خواهید برد‪ .‬ما هم در صنایع باید با توجه به این‬ ‫اصل صنایع را مورد بازنگری قرار دهیم‪.‬‬ ‫€ €ب�رای دس�تیابی ب�ه رش�د اقتص�ادی‬ ‫‪8‬درص�دی ب�ه چ�ه پیش زمینه های�ی نیاز‬ ‫داریم؟‬ ‫رش��د اقتصادی مس��تلزم س��رمایه گذاری های‬ ‫جدید اس��ت‪ .‬س��رمایه گذاری جدید هم نیازمند‬ ‫منابع داخلی و خارجی اس��ت‪ .‬مناب��ع داخلی با‬ ‫توجه به وابس��تگی به درامده��ای نفتی چندان‬ ‫مطلوب ب��ه نظر نمی رس��د‪ .‬از این رو م��ا ناگزیر‬ ‫به ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی هس��تیم‪ .‬در‬ ‫جذب س��رمایه گذاری چن��د عامل وج��ود دارد‬ ‫که بای��د به انها توجه کنی��م‪ ،‬یکی بهبود فضای‬ ‫کسب وکار اس��ت‪ ،‬یکی نش��ان دادن این امر که‬ ‫س��رمایه گذاری های جدی��د می توانند س��وداور‬ ‫باش��ند‪ .‬یعنی ما باید پیش��نهادهایی ارائه کنیم‬ ‫که طرف خارجی مطمئن ش��ود‪ ،‬پیشنهادهای ما‬ ‫س��وداور است و اینده مطلوبی داریم‪ ،‬بنابراین ما‬ ‫باید تمام ظرفیت هایی را که در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫شناس��ایی و اطالع رسانی کنیم‪ .‬باید به سایت هر‬ ‫وزارتخانه ای که مراجعه می کنیم فهرستی از تمام‬ ‫پروژه هایی که سوداوری دارند را مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫کاری که کشورهای پیش��رفته انجام می دهند و‬ ‫ارائه چنین فهرس��تی از پروژه های س��وداور باید‬ ‫به زبان های بین المللی از جمله زبان انگلیس��ی‬ ‫هم ترجمه ش��ود‪ .‬ما خودمان بای��د تالش کنیم‬ ‫تا مزیت های کش��ورمان را برای س��رمایه گذاری‬ ‫بشناس��انیم و اطالع رس��انی کنیم‪ ،‬چ��ون زمانی‬ ‫ک��ه خارجی ه��ا برای س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫وارد کش��ور می ش��وند‪ ،‬باید این اطالع رس��انی ها‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬این درحالی است که بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های ما به زبان انگلیسی س��ایت ندارند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر این است که باید شرایطی را فراهم‬ ‫کنیم تا سرمایه گذار رغبت کند به کشور ما بیاید‬ ‫و س��رمایه گذاری مشترک انجام دهد‪ .‬از این نظر‬ ‫باید ظرفیت های مختلف در بخش های مختلف را‬ ‫اطالع رس��انی کنیم‪ .‬برای مثال در بخش نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬در بخش فرصت های بازار و محصوالت‬ ‫و ‪ ...‬باید مطالعه ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬از مشاوران‬ ‫برای ش��رکت های بزرگ اس��تفاده کنیم‪ ،‬چراکه‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی نخس��تین مطلبی که‬ ‫عنوان می کند این اس��ت که شما چه پیشنهادی‬ ‫ب��رای م��ا دارید‪ .‬متاس��فانه م��ا در مذاکرات مان‬ ‫در وهله نخس��ت‪ ،‬عنوان می کنیم که ش��ما چه‬ ‫پیش��نهادی برای م��ا دارید‪ .‬زمانی که کش��وری‬ ‫خارجی در کش��ور م��ا س��رمایه گذاری می کند‬ ‫باید پیش��نهاد جذاب برای انها داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫بنابراین از طریق سرمایه گذاری مشترک خارجی‬ ‫می توان امیدوار بود که به رش��د باالی اقتصادی‬ ‫برس��یم‪ .‬پس ظرفیت ها وج��ود دارد باید زمینه‬ ‫به فعل رساندش��ان را فراه��م کنیم و این وظیفه‬ ‫خارجی ها نیست‪ ،‬بلکه وظیفه ما است‪ .‬نهادسازی‬ ‫باید انجام ش��ود و مقررات خوبی را فراهم کنیم‬ ‫ت��ا س��رمایه گذاری خارجی درباره اصل و س��ود‬ ‫سرمایه اش مطمئن شود‪ .‬اینها قدم هایی است که‬ ‫باید برداریم‪ .‬با این اقبال س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫رسیدن به رشد ‪8‬درصد کار دشواری نیست‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از بزرگترین مش�کالت اقتصادی‬ ‫بدهی های دولت اس�ت که البته بخش قابل‬ ‫توج�ه ان از دول�ت قب�ل به ارث رس�یده؛‬ ‫چ�ه راهکارهایی را ب�رای بدهی های دولت‬ ‫می توان پیشنهاد داد؟‬ ‫دولت باید به دنب��ال منابعی برای پرداخت های‬ ‫بدهی های خود باش��د‪ ،‬از این رو یا باید منابعی را‬ ‫در اختیار داش��ته باش��د یا باید ان را به طریقی‬ ‫ایجاد کن��د‪ .‬اگر بتوانیم س��رمایه گذار خارجی را‬ ‫جذب کنی��م و فعالیت های س��رمایه گذاری زیاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬این فعالیت ها می تواند منبعی برای کسب‬ ‫درامدهای دولت ش��ود‪ .‬از سوی دیگر درامدهای‬ ‫مالیات��ی نی��ز یک درام��د پای��دار می تواند برای‬ ‫دولت به ش��مار رود‪ .‬یک راه دیگر اینکه پرداخت‬ ‫بدهی های دولت می تواند از طریق اوراق قرضه و‬ ‫مشارکت مردمی باشد‪.‬‬ ‫ام��ا مس��ئله قابل توج��ه این اس��ت ک��ه هنوز‬ ‫زمینه کس��ب درامد سال اینده به طور مشخص‪،‬‬ ‫معلوم نش��ده اس��ت و چاپ اوراق قرضه می تواند‬ ‫بدهی ه��ای دولت را افزایش دهد‪ ،‬چون در اینده‬ ‫هم بای��د اصل بدهی و هم س��ود ان را پرداخت‬ ‫کن��د‪ .‬البت��ه اگر کس��ب درامد جدی��د از طریق‬ ‫ایجاد س��رمایه گذاری و منابع جدید برای دولت‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬فش��ار اوراق قرضه ایرادی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬نکت��ه دیگر اینک��ه دولت بای��د به فکر‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ای خود باش��د‪ .‬دولت ها خیلی‬ ‫تالش��ی در جه��ت کاهش هزینه هایش��ان انجام‬ ‫نمی دهند‪ .‬یکی از راه ه��ای کم کردن هزینه های‬ ‫دول��ت‪ ،‬واگذاری تم��ام فعالیت ه��ای تصدیگری‬ ‫دولت به بخش خصوصی است‪ .‬دولت باید بسیار‬ ‫کوچک ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه تورم وجود دارد‪،‬‬ ‫دولت هزینه هایش نیز بیش��تر خواهد شد‪ .‬تمام‬ ‫تصدیگری باید به بخش خصوصی واگذار شود و‬ ‫دولت تنها باید به امور حاکمیتی خود بپردازد‪ .‬در‬ ‫برنامه ششم توسعه نیز باید به این قضایا به طور‬ ‫جدی بپردازیم‪ ،‬وگرن��ه راهکارهای موقت خیلی‬ ‫کارساز نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫باید تصمیم‬ ‫اساسی برای‬ ‫بازنگری در‬ ‫صنایع مختلف‬ ‫گرفته شود‬ ‫و برخی صنایع‬ ‫که دارای مزیت‪،‬‬ ‫فناوری جدید‬ ‫و بازار نیستند‬ ‫حذف شوند‪ ،‬از‬ ‫این رو صنایع ما‬ ‫نیازمند بررسی‬ ‫و بازنگری‬ ‫هستند‬ ‫تصویب نفت ‪ ۴۰‬دالری‬ ‫در بودجه ‪۹۵‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت‪ :‬در نشست این کمیسیون‬ ‫پیش��نهاد دولت برای درامد نفتی س��ال ‪ ۹۵‬براس��اس نفت ‪۴۰‬‬ ‫دالری تصویب ش��د و همچنین میزان صادرات نفت ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار بش��که تعیین شد‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امش��ب شبکه خبر که به‬ ‫ش خود‬ ‫موضوع بودجه ‪ ۹۵‬اختصاص داش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمام تال ‬ ‫ب��رای نهایی کردن کار بررس��ی الیحه بودجه تا پایان اس��فند را‬ ‫انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وی درباره سهم نفت در بودجه ‪ ۹۵‬افزود‪ :‬در سال های اخیر به‬ ‫علت اینکه مجموعه منابع از بخش نفت در بودجه های س��نواتی‬ ‫هم به واس��طه کاهش میزان فروش ان و هم به واسطه تغییرات‬ ‫در قیمت نفت در س��ال جاری کاهش یافته‪ ،‬اکنون سهم نفت به‬ ‫کمترین میزان خود در بودجه رسیده است‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز عدد‬ ‫‪۶۸‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال از محل فروش نفت با عدد ‪ ۴۰‬دالر‬ ‫که پیش��نهاد دولت بود را همانگونه تصویب کردیم که براساس‬ ‫ای��ن ارقام این میزان کمترین عدد در بین بودجه های س��نواتی‬ ‫س��هم نفت را در منابع عمومی کش��ور به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫افت اهسته و پیوسته نرخ دالر‬ ‫صرافان بازار ارز و س��که در معامالت روز پنجشنبه بازار ازاد‪ ،‬نرخ هر‬ ‫دالر امری��کا را ب��ا ‪14‬تومان افت ‪3‬هزار و ‪ 461‬تومان و هر قطعه س��که‬ ‫تم��ام بهار ازادی ط��رح جدید را یک میلیون و ‪ 9‬هزار تومان دادوس��تد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز پنجش��نبه با ‪ 16‬تومان‬ ‫اف��ت‪3 ،‬هزار و ‪780‬تومان و هرپوند نیز با ‪ 7‬تومان افت ‪4‬هزار و ‪9007‬‬ ‫تومان معامله شد‪.‬‬ ‫در معامالت روز پنجش��نبه هر قطعه سکه تمام بهار ازادی یک میلیون‬ ‫و ‪9‬ه��زار توم��ان و یک قطعه س��که طرح قدیم در قیم��ت یک میلیون‬ ‫و ‪14‬ه��زار توم��ان معامل��ه ش��د‪ .‬همچنی��ن ه��ر قطعه نیم س��که بهار‬ ‫ازادی ‪522‬ه��زار تومان قیمت خ��ورد و هر ربع س��که ‪282‬هزار تومان‬ ‫معامله ش��د‪ .‬س��که یک گرم��ی نیز ‪189‬ه��زار تومان خری��د و فروش‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین هرگرم ط�لای ‪18‬عیار ‪102‬ه��زار و ‪ 750‬تومان قیمت‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در هفته اخیر‪ ،‬نرخ دالر روندی نزولی داشت و از ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 505‬تومان به ‪3‬هزار و ‪ 461‬تومان رسید‪.‬‬ ‫نرخ دالر در ش��نبه‪ ،‬هشتم اسفند‪ ،‬معادل ‪3‬هزار و ‪ 505‬تومان گزارش‬ ‫ش��د که تا اخر هفته با افت قیمت همراه بود و در پنجشنبه‪ 13 ،‬اسفند‬ ‫با نرخی معادل ‪3‬هزار و ‪ 461‬تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫در مجموع نرخ دالر از هش��تم اسفند تا ‪ 13‬اسفند ‪1/3‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی نی��ز ب��ه دنب��ال انتش��ار گ��زارش مرب��وط به‬ ‫وضعی��ت اش��تغال بخ��ش خصوص��ی امری��کا در فوری��ه‪ ،‬ش��اخص‬ ‫س��هام در بازاره��ای بین الملل��ی ب��ا افزای��ش روب��ه رو ش��د و ای��ن‬ ‫مس��ئله ب��ار دیگ��ر قیم��ت جهانی ط�لا را ب��ا نوس��ان هم��راه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته ادامه روند صعودی ذخایر طالی صندوق های بزرگ سرمایه گذاری‬ ‫جهان مانع از افت بیشتر قیمت طال شده و قیمت این فلز زرد همچنان‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۲۴۰‬دالر در هر اونس باقی مانده است‪.‬‬ ‫قیمت طال از ابتدای امس��ال تاکنون بیش از ‪۱۷‬درصد رش��د داشته و‬ ‫بهتری��ن عملکرد را در بین س��ایر دارایی ها ثبت کرده اس��ت‪ .‬قیمت هر‬ ‫اون��س طال روز پنجش��نبه با ‪0/2‬درصد کاهش ب��ه کمتر از ‪ ۱۲۳۸‬دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫قیمت طال روز چهارشنبه با رشد ‪0/7‬درصدی روبه رو شده بود‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪1,890,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37720‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,150,000‬‬ ‫‪5,220,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪48800‬‬ ‫‪49000‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,140,000‬‬ ‫‪10,160,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9420‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪10,050,000‬‬ ‫‪10,090,000‬‬ ‫‪34880‬‬ ‫‪35170‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11880‬‬ ‫‪11960‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪4960‬‬ ‫‪5070‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪10,050,000‬‬ ‫‪10,090,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,018,200‬‬ ‫‪1,027,500‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪8520‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34510‬‬ ‫‪34610‬‬ ‫‪37800‬‬ ‫‪16‬‬ ‫از سرگیری فعالیت بانک اروپا و ایران‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ش��بکه تلویزیونی ان تی وی المان خبر داد که نخستین بانک این‬ ‫کش��ور فعالیت خود با ایران را از سر گرفت‪ .‬این شبکه تلویزیونی گزارش داد‪ :‬بانک‬ ‫تج��اری اروپا و ای��ران واقع در هامبورگ در پی اجرای برجام و عادی ش��دن روابط‬ ‫ایران با کشورهای اروپایی فعالیت های خود ازجمله نقل و انتقال پولی و پرداخت با‬ ‫ایران را از سر گرفته است‪.‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫پیشنهاد کارشناسان برای تعیین مسیر حرکت دالرهای ازاد شده‬ ‫باجه خبر‬ ‫هدف اصلی تولید باشد‬ ‫وزش سفته و برات‬ ‫در سال جاری‬ ‫در دی س��ال ‪ 94‬بیش��تر از ‪14/4‬میلیارد تومان سفته و برات‬ ‫در ش��هر تهران فروخته شد که در مقایس��ــه بــا مــاه قبــل‬ ‫‪14/4‬درصـد و نس��ــبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل ‪7/8‬‬ ‫درصـ��د افزایش یافته اس��ت‪ .‬به گ��زارش اقتصادنیوز در ‪10‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ 94‬حـدود ‪123‬میلیـارد تومان سـفته و بـرات در‬ ‫ش��ـهر تهـران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ‪93‬‬ ‫معادل ‪6/3‬درصـد افـزایش داشته است‪ .‬امارهای بانک مرکزی‬ ‫نش��ان می دهد مبلغ س��فته و برات فروش رفته در ش��هر تهران‬ ‫در فروردین س��ال ‪ 94‬نس��بت به دوره قبل ‪54/6‬درصد کاهش‬ ‫داشته که باالترین میزان کاهش فروش سفته و برات در ‪10‬ماهه‬ ‫س��ال جاری است‪ .‬این در حالی اس��ت که میزان فروش سفته و‬ ‫برات در فروردین نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل ‪93/8‬درصد‬ ‫افزایش داشته که باالترین افزایش در مدت مورد بررسی است‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫قائم مقام صندوق توسعه ملی‪:‬‬ ‫بانک های ما بروز نیستند‬ ‫قائم مقام صندوق توس��عه ملی معتقد است یکی از مشکالت‬ ‫این است که بانک های ما به لحاظ منابع انسانی و نرم افزاری بروز‬ ‫نیس��تند و باید با مذاکره و پیگیری‪ ،‬سیس��تم بانکی را رو به جلو‬ ‫هل بدهید در حالی که بانک ایرانی باید قبراق و اماده کار باش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سیدمحمدقاسم حس��ینی در جلسه شورای‬ ‫اس��تانی گفت وگوی دولت و بخش خصوص��ی در کرمان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬منابع صندوق توسعه ملی در حوزه های مختلف توانسته به‬ ‫کش��ور کمک کند و با اعطای حدود ‪80‬میلیارد دالر به تعدادی‬ ‫از طرح ه��ای بخش خصوصی‪ ،‬منابع در خدمت اقتصاد قرار داده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تیم کنونی صندوق‪ ،‬صاحب تجربه است‬ ‫که اولویت های کش��ور را خوب تشخیص داده‪ ،‬مشکالت بخش‬ ‫خصوصی را به خوبی دانس��ته و در بسیاری بخش ها مدعی بانک‬ ‫مرکزی و ش��عب مختلف هستیم که به سرعت مسائل حل شود‪.‬‬ ‫حس��ینی تصریح کرد‪ :‬اعتق��اد داریم قدرت و اقت��دار ما در دنیا‬ ‫به توس��عه اقتصادی‪ ،‬رفاه مردم و رش��د اقتصادی کشور است و‬ ‫منابعی که داریم‪ ،‬متعلق به مردم و کش��ور اس��ت و باید در جهت‬ ‫توسعه کشور به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬بای��د این منابع ب��ه پروژه هایی ب��رود که به‬ ‫نفع کش��ور و مردم اس��ت و برگشت داده ش��ود تا به جای دیگر‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬قائم مقام صندوق توس��عه مل��ی اظهار کرد‪ :‬دارا‬ ‫بودن توجیه فن��ی‪ ،‬مالی‪ ،‬اقتصادی و اهلیت مالی برای ما مالک‬ ‫اس��ت و برخی اس��تان ها ازجمله کرمان به دلیل نیروی انسانی‬ ‫باتجربه‪ ،‬بخش خصوصی قوی و ارتباطات خارجی توانس��ته اند‬ ‫پروژه ه��ا را با اطالعات خوب و دسته بندی ش��ده ارائه کنند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اهمیت پروژه های زیربنایی و تامین مالی انها گفت‪:‬‬ ‫در س��ال جاری حدود یک هزار و ‪600‬میلیون دالر فقط در حوزه‬ ‫تامین مالی نیروگاه ها به عنوان زیرس��اخت کشور اعطا کرده ایم‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬منابع ارزی خوبی در صندوق توس��عه ملی وجود‬ ‫دارد و تقاضا داریم طرح ها از مس��یر خود یعنی توجیه و پذیرش‬ ‫بانک دنبال شود‪.‬‬ ‫سود ‪ ۱۷۱‬میلیونی‬ ‫وام جدید مسکن‬ ‫در دو س��ال و چند ماه اخیر دولت یازدهم سیاس��ت تحریک‬ ‫تقاضا برای خروج مس��کن از رکود و اش��تی دوب��اره مردم با این‬ ‫بخش را در دس��تور کار قرار داده اس��ت‪ ،‬در ای��ن رابطه نیز چند‬ ‫بار اقدام به افزایش س��قف تس��هیالت خرید مسکن کرده که در‬ ‫اخری��ن مورد ان ش��ورای پول و اعتبار با افزای��ش وام زوج های‬ ‫جوان در ش��هر تهران ‪ ،‬مراکز اس��تان ها و مناطق شهری موافقت‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه گ��زارش اقتصاد نیوز‪ ،‬حام��د مظاهریان مع��اون امور‬ ‫ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی دراین باره گفت‪ :‬ابالغیه‬ ‫مصوبه ش��ورای پول و اعتبار ب��ه زودی از طریق بانک مرکزی به‬ ‫بانک ها ارسال می شود ‪ ،‬ایین نامه های وام جدید به زودی تدوین‬ ‫و اجرایی خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براس��اس ای��ن برنامه باید‬ ‫نخست س��پرده گذاری ش��ود ‪ ،‬بنابراین کس��انی که در گذشته‬ ‫سپرده گذاری کرده اند یا اقدام به سپرده گذاری می کنند از سال‬ ‫اینده (نیمه دوم سال ‪ )95‬می توانند از این وام بهره مند شود‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش که ایا زوج های جوان می توانند اقساط‬ ‫ماهان��ه بیش از ‪2‬میلیون تومانی این وام را پرداخت کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیاس��ت وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است‪،‬‬ ‫این مبتنی بر ان اس��ت که ما حداقل بتوانیم ‪ 50‬درصد از قیمت‬ ‫یک واحد مس��کونی را تس��هیالت پرداخت کنی��م‪ ،‬بتوانیم نرخ‬ ‫بهره ه��ا را کاهش دهی��م تا مدت بازپرداخ��ت افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬خوشبختانه با مصوبه شورای پول و اعتبار گام نخست‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫با کاهش نرخ س��ود س��پرده ها انتظار می رود س��ال اینده با‬ ‫کاهش ن��رخ بهر ه بتوانی��م گام دوم را برداریم و میزان اقس��اط‬ ‫کاهش یابد‪ .‬قرار اس��ت وام های جدید با نرخ س��ود ‪14‬درصد به‬ ‫زوج های جوان پرداخت ش��ود‪ ،‬به عبارت دیگ��ر در بازپرداخت‬ ‫‪12‬س��اله وام ‪160‬میلیون تومانی مس��کن زوج های جوان باید‬ ‫ماهان��ه حدود ‪2/3‬میلیون تومان قس��ط پرداخت کنند‪ .‬درواقع‬ ‫در ماه دوازدهم س��ال ‪ 12‬زوج های ج��وان ‪171‬میلیون تومان‬ ‫س��ود برای وام ‪160‬میلیون تومانی مس��کن پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫این مس��ئله انتقاد عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران را‬ ‫به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫حسینی هاشمی‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫بحث ازاد س��ازی دارایی های بلوکه ش��ده ایران در‬ ‫دوره پساتحریم و اینکه این منابع باید در کجا صرف‬ ‫ش��ود و در کدام بخش به کار اید‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫در این مدت‪ ،‬اظهارنظرها و پیشنهاد های بسیاری را‬ ‫با خود همراه کرده اس��ت‪ .‬کارشناسان بر این باورند‬ ‫درصورت��ی که کنترلی بر این منابع نش��ود و تبدیل‬ ‫به نقدینگی سرگردانی ش��وند که در نهایت منجربه‬ ‫افزایش پایه پولی و توس��عه بخش غیرمولد شود به‬ ‫طور حتم اثار منفی ورود این منابع بیشتر از مزایای‬ ‫ان برای اقتصاد کش��ور خواهد بود‪ .‬در همین زمینه‬ ‫برخی بر این باورند که منابع بلوکه شده ارزی باید در‬ ‫سیس��تم بانکی به کار اید و از این طریق وارد بخش‬ ‫تولید و صنعت کشور شود؛ برخی معتقدند این منابع‬ ‫باید به ش��کل مس��تقیم صرف س��رمایه گذاری های‬ ‫بلند م��دت در بخش های مولد ش��ود تا در بلند مدت‬ ‫اث��ار مثبت ان در اقتصاد نمایان ش��ود‪ .‬به هر حال‬ ‫این ط��ور به نظر می رس��د که مس��یرهایی که برای‬ ‫حرک��ت منابع بلوکه ش��ده از س��وی کارشناس��ان‬ ‫پیشنهاد می شود در نهایت بخش تولید را هدف قرار‬ ‫داده و این بخش اس��ت که در ش��رایط فعلی نیاز به‬ ‫حمایت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه بخش های تولیدی و صنعتی‬ ‫در اولویت‬ ‫مهدی تق��وی کارش��ناس اقتص��ادی در این باره‬ ‫درگفت وگو با‬ ‫ازاد شده‬ ‫معتقد اس��ت منابع ‬ ‫از این بخش باید صرف حمایت از تولید ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر این موضوع که بدون تردید‪ ،‬ازاد س��ازی‬ ‫دارایی های بلوکه شده ایران‪ ،‬می تواند اثار مثبتی در‬ ‫اقتصاد داش��ته باش��د و به دلیل افزایش درامدهای‬ ‫ارزی در این بازه زمانی‪ ،‬باعث ثبات در اقتصاد شود‪،‬‬ ‫در ادامه گفت ‪ :‬اما به طور حتم دستیابی به این هدف‪،‬‬ ‫منوط به این اس��ت که این منابع به شکل هدفمند‬ ‫و مدیریت شده صرف بخش هایی شود که از بازدهی‬ ‫مناسبی برای اقتصاد کشور برخوردار هستند ‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه در این شرایط دولت باید در گام نخست‪،‬‬ ‫ترتیبی اتخاذ کند که این منابع صرف زیرس��اخت ها‬ ‫و توس��عه بخش های تولیدی و صنعتی کشور شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از انجایی ک��ه تولید و صنعت از قدیمی بودن‬ ‫ماش��ین االت و دس��تگاه ها که باعث کاهش بازدهی‬ ‫فعالیتش��ان شده اس��ت‪ ،‬رنج می برند‪ ،‬از این رو این‬ ‫مناب��ع می توان��د صرف اصالح س��اختار قدیمی این‬ ‫بخش ها و نوسازی ماشین االت بنگاه ها و کارخانه ها‬ ‫شود‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی بر این باور است که‬ ‫این منابع که در این س��ال ها در سایر کشورها بلوکه‬ ‫ش��ده است‪ ،‬می تواند با ازاد س��ازی کامل ان‪ ،‬بخش‬ ‫تولید و صنعت کشور رونق بگیرد و این منوط به این‬ ‫است که این شرایط از سوی سیاستگذاران اقتصادی‬ ‫فراهم شود ‪ .‬به گفته تقوی‪ ،‬در عین حال‪ ،‬این منابع‬ ‫می تواند به ش��کل س��رمایه گذاری های مناس��ب و‬ ‫صحی��ح‪ ،‬در بخش هایی ورود کند که باعث تحریک‬ ‫تقاضا و رفع مشکالت مالی ان بخش شود‪ ،‬اما تمامی‬ ‫این اقدامات باید به گونه ای باشد که در نهایت ایجاد‬ ‫تورم نکند‪ .‬البته تقوی به جز حمایت از بخش تولید‬ ‫و صنعت کشور از محل ازادسازی منابع بلوکه شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد که دولت می تواند بخشی از بدهی خود‬ ‫را به بانک ها و پیمانکاران از این محل پرداخت کند‬ ‫تا بانک ه��ا بتوانند با تقویت توان اعتباردهی ش��ان‪،‬‬ ‫ب��ه تعهدات ش��ان در مقاب��ل فع��االن اقتص��ادی‬ ‫برایند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس این را هم گفت ک��ه دولت نباید‬ ‫ب��ه هیچ وجه دالرهای ازاد ش��ده را در جهت کنترل‬ ‫ب��ازار ارز‪ ،‬وارد ای��ن بازار کند‪ .‬بدیهی اس��ت با ورود‬ ‫این دالرها‪ ،‬بان��ک مرکزی می تواند با تزریق دالر به‬ ‫بازار‪ ،‬نرخ دالر را کنترل کند اما نکته اینجاس��ت که‬ ‫این اقدام می تواند اثار مثبت کوتاه در اقتصاد داشته‬ ‫باشد و این به هیچ وجه خوب نیست ‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫ی ش��ود‬ ‫حمای��ت از این طریق باید صرف بخش های ‬ ‫که در بلند مدت باعث س��وددهی و پیشرفت اقتصاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی برای بدهی دولت‬ ‫حسینی هاش��می یکی دیگر از کارشناسان حوزه‬ ‫بانک��ی و اقتصادی نیز در ای��ن رابطه در گفت وگو با‬ ‫با تاکی��د بر این موضوع ک��ه ارزهایی که از‬ ‫ازاد می شود‪ ،‬می تواند برای‬ ‫محل منابع بلوکه ش��ده ‬ ‫اقتصاد کشور بس��یار کارامد باشد‪ ،‬گفت‪ :‬موضوعی‬ ‫که وجود دارد این اس��ت که دولت در این مدت که‬ ‫با کاهش درامدهای ارزی مواجه بود‪ ،‬تالش کرده تا‬ ‫از راه های مختلف همچون استقراض از بانک مرکزی‬ ‫و سیس��تم بانکی‪ ،‬هزینه های خ��ود را جبران کند و‬ ‫همی��ن امر عاملی ش��د برای افزای��ش بدهی دولت‬ ‫ب��ه بانک ها که به نظر می رس��د این منابع جایگزین‬ ‫همین بدهی ها ش��ود یا اینکه در قالب ذخایر ارزی‬ ‫کش��ور به کار اید که البته اگر ای��ن اتفاق هم بیفتد‬ ‫این ام��ر می توان تواند اعتباردهی بانک ها را افزایش‬ ‫داده و گامی باشد برای تامین مالی بخش های مولد‬ ‫کشور ‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬این منابع را می توان از طریق سیستم‬ ‫بانکی که با پرداخت بدهی های دولت باعث افزایش‬ ‫توان اعتباردهی شان می شود‪ ،‬با یک برنامه هدفمند‬ ‫به س��مت بخش مولد کشور سوق داد‪ .‬او بر این باور‬ ‫اس��ت که دولت باید ش��رایطی را ایجاد کند که در‬ ‫تدوی��ن برنامه ه��ای اقتصادی��ش ‪ ،‬ش��رایط را برای‬ ‫اش��تغالزایی و رونق تولی��د فراهم کند و بخش هایی‬ ‫که ارزش افزوده برای کش��ور ایجاد می کنند را مورد‬ ‫حمایت قرار دهد که بخش��ی از تحقق این هدف از‬ ‫هدایت این منابع به این سمت محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی معتق��د اس��ت‬ ‫سیاس��ت گذاری ها باید به نحوی باشد که این ارزها‬ ‫ازاد می ش��ود فقط‬ ‫ک��ه از مح��ل منابع بلوکه ش��ده ‬ ‫به س��مت تولید و صنعت ن��رود و بخش خدمات و‬ ‫کش��اورزی هم از این بابت منتفع شوند ‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫تحقق تمامی این اهداف‪ ،‬نیازمند مدیریت درس��ت‬ ‫این منابع است تا در جایی به کار اید که بتواند برای‬ ‫کشور مفید واقع شود و ارزش افزوده ایجاد کند ‪.‬‬ ‫بانک بد نداریم‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرک��زی از مذاک��ره ب��ا ‪ 3‬بانک‬ ‫متقاض��ی برای دریافت تس��هیالت بلندم��دت از بازار‬ ‫بین بانکی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬ولی اهلل س��یف با بی��ان اینکه‪ ،‬بازار‬ ‫بین بانکی‪ ،‬مکانی است که می تواند نیازهای کوتاه مدت‬ ‫و کمت��ر از یک هفته ای بانک ه��ا را تامین کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دریافت تس��هیالت بلندمدت در این بازار اخالل ایجاد‬ ‫می کند زیرا تقاضا در این بازار باال است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ب��ا توجه به اقداماتی که بانک‬ ‫مرکزی در بازار بین بانک��ی انجام داده نرخ این بازار از‬ ‫بی��ش از ‪۲۹‬درص��د به ‪۱۹‬درصد کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نرخ بای��د به حوالی نرخ تورم (‪12/6‬درصد)‬ ‫کاه��ش یابد بنابراین باید اقدام��ات الزم برای کاهش‬ ‫نرخ بازار بین بانکی تا نزدیک ش��دن به نرخ تورم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی با تاکید ب��ر اینکه تقاضای‬ ‫بلندمدت باعث می شود کاهش نرخ این بازار با کندی‬ ‫مواجه ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪3 :‬بانک تقاض��ای دریافت‬ ‫تس��هیالت بلندمدت از این بازار دارند و بانک مرکزی‬ ‫برای رفع این مش��کل مذاکراتی را با این بانک ها انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انتشار برخی اخبار به نقل از رییس‬ ‫کل بانک مرکزی مبنی بر وجود ‪ 3‬بانک بد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫‪ 3‬بانک کار خالف قانون انجام نمی دهند بلکه تقاضای‬ ‫دریافت تس��هیالت بلندمدت از بازار بین بانکی دارند و‬ ‫ای��ن امر روند کاهش نرخ ای��ن بازار را با کندی مواجه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی درباره وضعیت فعالیت س��وئیفت نیز گفت‪:‬‬ ‫تمامی بانک ها مجهز به دریافت س��وئیفت هس��تند و‬ ‫پیام رسانی انجام می شود‪.‬‬ ‫س��یف در واکن��ش به اف��رادی که اع�لام می کنند‬ ‫سوئیفت فعال نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این افراد اطالعات‬ ‫را به روابط عمومی بانک مرکزی ارائه کنند تا سوئیفت‬ ‫این بانک با هماهنگ��ی روابط عمومی و بانک مرکزی‬ ‫به وسیله انها رصد شود‪.‬‬ ‫بانکداران مصوبات بانک مرکزی را دور می زنند‬ ‫فرمول های عجیب و غریب برای افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی‬ ‫برخ��ی بانکداران با اعمال فرمول ه��ای عجیب و غریب‪،‬‬ ‫نرخ های س��ود تس��هیالت بانکی را چندین درصد افزایش‬ ‫می دهن��د و مصوب��ات اخیر ش��ورای پول و اعتب��ار را دور‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬دو هفته پیش بان��ک مرکزی مصوبه‬ ‫ش��ورای پول و اعتب��ار برای کاهش نرخ س��ود بانکی را به‬ ‫تمامی بانک های کش��ور اب�لاغ کرد که براس��اس ان قرار‬ ‫بود از ابتدای اس��فند جاری نرخ جدید س��ود بانکی در پی‬ ‫توافق مدیران بانکی و مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار برای‬ ‫سپرده های یکساله به ‪۱۸‬درصد‪ ،‬نرخ سود تسهیالت عقود‬ ‫مبادل��ه ای ب��ه ‪۲۰‬درصد و عقود مش��ارکتی ب��ه ‪۲۲‬درصد‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫ولی اهلل س��یف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ‬ ‫سود بانکی این بار به صورت دستوری کم نشد بلکه با میل‬ ‫و اراده خود بانک ها انجام ش��د‪ ،‬تاکید کرده که با بانک های‬ ‫متخلفی که نرخ س��ود مصوب ابالغ ش��ده را رعایت نکنند‪،‬‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫ح��ال با گذش��ت دو هفت��ه از مصوبه کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی‪ ،‬جدا از اینکه اغلب در اسفند هر سال میزان وام های‬ ‫پرداختی بانک ها به کمترین میزان خود می رسد و حتی در‬ ‫برخی از بانک ها و ش��عب قطع می شود اما در همان اندک‬ ‫شعبی که تعدادی وام پرداخت می شود‪ ،‬این نرخ ها به اجرا‬ ‫در نیامده است‪.‬‬ ‫در اصل ش��عبی که وام های خ��رد مانند وام خرید کاال و‬ ‫غیره می پردازند‪ ،‬توجهی به اخرین مصوبه نرخ سود بانکی‬ ‫ندارن��د و همچنان با نرخ ه��ای قبلی به پرداخت وام جدید‬ ‫اقدام می کنند‪ ،‬این در حالی است که اجرای نرخ های سود‬ ‫بانکی به عنوان یک الزام از سوی بانک مرکزی مطرح شده‬ ‫و در عین حال بانک ها خود خواستار کاهش نرخ شدند‪.‬‬ ‫نکته جالب تر اینک��ه برخی بانک ها همچنان فرمول های‬ ‫عجی��ب و غری��ب خود برای محاس��بات نرخ س��ود بانکی‬ ‫را ب��ه کار می برن��د و با ای��ن فرمول ها ناگه��ان میزان رقم‬ ‫بازپرداخت��ی وام گیرن��ده با افزایش چن��د درصدی مواجه‬ ‫می ش��ود؛ در اصل اگر فردی به اصطالح ‪۱۰‬میلیون تومان‬ ‫وام خری��د کاال بگیرد‪ ،‬باید ‪۱۵‬میلی��ون تومان بازپرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫البته فرمول های نرخ س��ودی ک��ه برخی از بانک ها برای‬ ‫تس��هیالت دهی به کار می گیرند‪ ،‬سال هاس��ت ک��ه در انها‬ ‫اجرایی می شود و اعمال نرخ های مصوب در برخی از وام ها‬ ‫مثل کش��اورزی و موارد اینچنینی اعمال می ش��ود‪ .‬حتی‬ ‫ش��یوه اخذ سپرده به شرط پرداخت وام هم یکی از شروط‬ ‫در پرداخت برخی از وام ها به ویژه وام های خرد است‪.‬‬ ‫گزارش از برخی از شعب بانک ها و گفت وگو با مشتریان‬ ‫و متقاضیان وام های بانکی نش��ان می دهد هنوز هم برخی‬ ‫از شعب بدون توجه به ابالغیه دو هفته پیش بانک مرکزی‬ ‫عم��ل می کنند‪ .‬یکی از مش��تریان بانکی می گوید‪ :‬بانک ها‬ ‫حت��ی اگر وام��ی هم بپردازند اما س��ودی که از مش��تری‬ ‫می گیرند‪ ،‬چند برابر نرخ س��ودی اس��ت که اعالم می کنند‬ ‫و برای این کار از ش��یوه ها و فرمول های خاصی اس��تفاده‬ ‫می کنند که تنها خودشان از ان سر درمی اورند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ریی��س کل بانک مرکزی تاکید‬ ‫کرده اس��ت‪ :‬کاهش نرخ س��ود بانکی یک تصمیم جمعی‬ ‫بی��ن بانک های دولتی و خصوصی ب��ود‪ .‬با توجه به کاهش‬ ‫تورم و رس��یدن به نرخ ‪13/2‬درصد‪ ،‬بانک ها نمی توانستند‬ ‫به سپرده گذارها نرخ س��ود باالی ‪۲۰‬درصد پرداخت کنند‬ ‫و از تس��هیالت گیرندگان نرخ سود باالی ‪۲۵‬درصد دریافت‬ ‫کنن��د؛ به همین دلیل با یک نشس��ت دس��ته جمعی بین‬ ‫مدیران بانک ها تصمیم گرفتند نرخ سودها را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار در جلسه تعیین نرخ سود دو هفته‬ ‫پیش خ��ود تصمیم اخیر بانک ها و موسس��ه های اعتباری‬ ‫در زمینه تعدیل نرخ های س��ود علی الحساب سپرده بانکی‬ ‫به حداکثر ‪۱۸‬درصد برای س��پرده های یکس��اله و حداکثر‬ ‫‪۱۰‬درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از ‪3‬ماه را تایید‬ ‫و تصویب کرد‪ .‬در همین حال‪ ،‬اعضای این شورا ساماندهی‬ ‫نرخ های سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات‬ ‫بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حس��ن اجرای ان‬ ‫را خواستار شدند‪.‬‬ ‫همچنین در جزئیات مصوبه ش��ورا امده اس��ت‪ :‬حداکثر‬ ‫ن��رخ س��ود تس��هیالت عق��ود غیرمش��ارکتی بانک ه��ا و‬ ‫موسس��ه های اعتباری معادل ‪۲۰‬درصد و س��قف نرخ سود‬ ‫مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها‬ ‫و موسسه های اعتباری و مشتری‪ ،‬معادل ‪۲۲‬درصد تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬اعطای تسهیالت در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ‬ ‫س��ود باالتر از س��قف تعیین ش��ده نیز منوط به ارائه طرح‬ ‫توجیهی الزم به وس��یله بانک ها و موسس��ه های اعتباری و‬ ‫تایید ان از سوی بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫رونق صنایع در سال ‪95‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫شاخص ‪ 50‬شرکت برتر‬ ‫دبیرکلکانوننهادهایسرمایه گذاریگفت‪:‬وضعیتسوداوریشرکت هایک شبهمتحول‬ ‫تحت‪3300‬‬ ‫شماره‬ ‫‪۱۲‬ماهه‪1394‬‬ ‫ های‪ 8‬اسفند‬ ‫گزارششنبه‬ ‫دوازدهم‬ ‫تاثیر این اتفاق قرار‬ ‫شرکت ها‬ ‫سالداشت‬ ‫نخواهد شد و نمی توان انتظار‬ ‫بگیرد‪ .‬بهروز خدارحمی با اشاره به اینکه اثار برجام می تواند در پیش بینی بودجه شرکت ها در‬ ‫س��ال اینده موثر باشد‪ ،‬بیان کرد‪:‬چشم انداز صنایع در سال اینده تحت تاثیر رفع تحریم های‬ ‫بین المللی قرار می گیرد و باید این تحول اقتصادی در این گزارش ها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫معامالت بورس کاال ‪92/6/3‬‬ ‫اموزش سرمایهگذاری در بورس‬ ‫خبر‬ ‫بورس تهران استراحت می کند‬ ‫???‬ ‫???‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹اصالح قیمتی‬ ‫در این باره مدیر صندوق س��رمایه گذاری تدبیرگران‬ ‫فردا معتقد اس��ت‪ ،‬بازار سرمایه در روزهای اخیر اصالح‬ ‫قیمتی انجام داد و گروه خودروس��ازان که در هفته های‬ ‫اخیر به عنوان لیدر بازار س��رمایه به ش��مار می امدند‪،‬‬ ‫قیمت های ش��ان را اصالح کردند‪ .‬علیرضا مس��تقل در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به اینک��ه صنعت خودرو‬ ‫در س��ال های اخیر از تحریم ها اس��یب بس��یار زیادی‬ ‫دی��ده و عالوه بر ان در دولت گذش��ته نی��ز اتفاق هایی‬ ‫نامطل��وب درون صنع��ت روی داده بود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی انتظار می رفت پس از رفع تحریم ها و‬ ‫تغییر استراتژی ها در صنعت خودروسازی‪ ،‬این صنعت‬ ‫م��ورد توجه ق��رار گیرد‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه عوامل‬ ‫دیگری نی��ز در رونق این صنعت پ��س از برجام دخیل‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امض��ای قراردادهای خارجی‪،‬‬ ‫امید به تولید خودروی بیش��تر و همچنین خودروهای‬ ‫جدید با مشارکت خودروس��ازان خارجی در سال های‬ ‫پیش رو موجب ش��د س��هامداران بازار س��رمایه به این‬ ‫صنعت اقبال زیادی داش��ته باشند‪ .‬مستقل به رشد ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪۱۲۰‬درصدی خودروس��ازان در بازار س��رمایه اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬به ط��ور معمول بعد از رش��دهای یکباره‬ ‫در بازار س��رمایه‪ ،‬استراحت قیمتی و زمانی برای صنایع‬ ‫موضوع��ی طبیعی قلم��داد می ش��ود‪ .‬بنابراین اصالح‬ ‫قیمتی گروه خودروس��ازان نیز دور از ذهن نبوده است‪.‬‬ ‫مدیر صندوق س��رمایه گذاری تدبیرگران فردا در پاسخ‬ ‫به پرسش��ی مبنی بر انکه بازار س��رمایه در این هفته را‬ ‫چگون��ه ارزیابی می کنی��د‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور کلی به نظر‬ ‫می رس��د بازار سرمایه در یکی دو هفته اینده استراحت‬ ‫زمانی داش��ته باشد و تا ان زمان سهم ها دست به دست‬ ‫ش��وند و روند قیمتی خود را پیدا کنند اما نمی توان ادعا‬ ‫کرد اصالح قیمتی به چه میزانی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود نقدینگی های جدید‬ ‫یک فعال بازار سرمایه نیز معتقد است‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫بازار تا چند روز اس��تراحت داش��ته باش��د و نوساناتی‬ ‫هرچند کوچک را تجربه کند اما با نزدیک ش��دن به ایام‬ ‫نوروز یک روند صعودی را دوباره شروع خواهد کرد‪.‬‬ ‫الهام خلیل��ی نیز در گفت وگو با‬ ‫به پیش بینی‬ ‫وضعیت بازار س��رمایه در س��ال اینده پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫اتفاقات بسیاری باعث می شود سال اینده بازار سرمایه‬ ‫ب��ا رونق مواجه ش��ود و اگر حجم��ی از نقدینگی به این‬ ‫بازار وارد ش��ود‪ ،‬به طور قطع می توان نشانه هایی از این‬ ‫رونق را در بازار دید‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در دو س��الی‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اصالح قیمتی در بازار سرمایه‬ ‫ب��ورس اوراق بهادار تهران که در بهمن شگفتی س��از‬ ‫ش��ده و بازدهی های بس��یار زیادی را نصیب همراهان‬ ‫خود کرده بود‪ ،‬در اخرین ماه س��ال روند هیجانی خود‬ ‫را کاه��ش داده و به فاز اس��تراحت و اص�لاح قیمت ها‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬به این ترتیب با اص�لاح قیمت ها و کاهش‬ ‫هیجان��ات اولیه‪ ،‬بازار س��هام با عقب نش��ینی نس��بی‬ ‫و موق��ت س��هامداران مواجه ش��د و رون��د متعادلی را‬ ‫پشت س��ر گذاش��ت و دومین هفته منفی خود را با افت‬ ‫ناچی��ز ‪0/18‬درصدی بعد از اج��رای برجام تجربه کرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند به دلیل نزدیک شدن به روزهای‬ ‫پایانی سال و نیاز سهامداران به تامین نقدینگی‪ ،‬امکان‬ ‫اصالح کوتاه مدت قیمت ها تا پایان سال وجود دارد زیرا‬ ‫در یک ماه و نیم گذش��ته س��هامداران سودهای خوبی‬ ‫کس��ب کردند و برخی به ذخیره کردن این س��ود اقدام‬ ‫می کنند‪ ،‬اما ای��ن روند ادامه دار نب��وده و بورس تهران‬ ‫روند مثبتی را در سال اینده پشت سر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫تقویت نسل دوم ابزارهای مالی‬ ‫در بورس کاال‬ ‫که بازار س��رمایه در رکود به س��ر ب��رد‪ ،‬نقدینگی های‬ ‫بس��یاری از بازار س��رمایه خارج ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این‬ ‫م��دت عمده نقدینگی ها در بازار پ��ول و بانک ها بوده و‬ ‫درحال حاضر با کاهش نرخ س��ود بانکی به نظر می رسد‬ ‫این رونق مهیا ش��ود و نقدینگی به س��مت بازار سرمایه‬ ‫جریان پیدا کند‪ .‬این کارش��ناس بازار سهام عنوان کرد‪:‬‬ ‫همچنین برداشته ش��دن تحریم های اقتصادی و ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به واسطه برجامی که به فرجام‬ ‫رسید نیز در این زمینه موثر است‪ .‬اما به طور کل ممکن‬ ‫است این مس��ائل اقتصادی حدود یک سال تا یک سال‬ ‫و نی��م زمان ببرد اما به هرحال مقدمات ش��روع ان را از‬ ‫سال بعد مشاهده خواهیم کرد‪ .‬خلیلی به همکاری های‬ ‫بورس ه��ای خارجی نیز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬همکاری‬ ‫بورس ه��ای خارج��ی مانند بورس اس��تانبول با بورس‬ ‫کش��ور از دیگ��ر روزنه های امید برای س��ال اینده بازار‬ ‫سرمایه کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران از‬ ‫پذیره نویس��ی ‪۱۵۰‬میلی��ارد تومانی‬ ‫اوراق س��لف موازی شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان در دوش��نبه هفت��ه اینده‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬تامی��ن مالی ‪۳۰۰‬‬ ‫و ‪۴۰۰‬میلی��ارد تومان��ی دو مجتم��ع‬ ‫پتروشیمی نیز در دستورکار قرار دارد‬ ‫و به زودی انجام خواهد شد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بورس کاالی‬ ‫ایران‪ ،‬حامدسلطانی نژاد افزود‪ :‬کل تامین مالی شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان ‪۲۵۰‬میلیارد تومان بوده که پذیره نویسی ‪۱۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان ان در بخش نخست‪ ۱۷ ،‬اسفند با سود ‪ ۲۴‬تا ‪۲۷‬درصدی‬ ‫در بورس کاال و با بازارگردانی تامین سرمایه امین انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن تامین مالی ‪۱۰۰‬میلیارد توم��ان دیگر ذوب اهن نیز‬ ‫پ��س از افزایش س��رمایه این ش��رکت از محل تجدی��د ارزیابی‬ ‫دارایی ها انجام خواهد ش��د‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬تامین مالی از طریق‬ ‫اوراق س��لف موازی با نرخی کمتر از نرخ های رایج انجام می شود‬ ‫و در همین رابطه تامین س��رمایه ‪ ۳۰۰‬و ‪۴۰۰‬میلیارد تومانی دو‬ ‫مجتمع پتروش��یمی نیز در دستورکار اس��ت که به زودی انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی ایران انتش��ار اوراق سلف‬ ‫م��وازی را عالوه بر س��لف عادی برای ش��رکت ذوب اهن عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬انتش��ار اوراق سلف موازی کمک شایانی به افزایش‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫معام�لات اوراق در بورس کاالی ای��ران می کند‪ ،‬همچنین این‬ ‫اوراق به شرکت ها یاری می رساند تا محصوالت خود را به فروش‬ ‫برس��انند‪ .‬در این بین با توجه به معام�لات ثانویه‪ ،‬عرضه کننده‬ ‫کاال تنها ذوب اهن نیست و پس از عرضه اولیه‪ ،‬تمامی دارندگان‬ ‫اوراق می توانند اقدام به خرید و فروش محصول ذوب اهن کنند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬شرکت تامین سرمایه امین به عنوان‬ ‫مشاور پذیرش‪ ،‬متعهد خرید و بازارگردانی این اوراق است و برای‬ ‫فرابورس‬ ‫نگار‬ ‫وقایع‬ ‫نوع تامین مالی در ذوب اهن انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫ن بار این‬ ‫نخس��تی‬ ‫س��لطانی نژاد با بیان اینکه انتش��ار گواهی س��پرده کاالیی برای‬ ‫ذوب اهن نیز در دس��تور کار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اوراق سلف موازی و‬ ‫گواهی کاالیی جزو ابزار نسل دوم بورس کاال هستند که با اجرای‬ ‫نس��ل دوم این ابزار‪ ،‬بورس کاالی ایران سراغ نسل سوم این ابزار‬ ‫همچون فیوچرز و اپشن خواهد رفت‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹یک هفته‪ ،‬یک نگاه‬ ‫در پای��ان معامالت هفته گذش��ته‪ ،‬ش��اخص کل با‬ ‫‪۱۴۲‬واحد کاهش نس��بت به هفته قبل روبه رو شد و به‬ ‫‪ ۷۷۶۹۸‬واحد رسید‪ .‬شاخص بازار اول نیز با ‪ ۳۲۲‬واحد‬ ‫کاهش به ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۶۸۶‬واحد رسید و شاخص بازار دوم‬ ‫ب��ا ‪ ۱۰۱۶‬واحد افزایش ‪ ۱۷۴‬ه��زار و ‪ ۳۳‬واحد را تجربه‬ ‫ک��رد و به ترتیب با ‪ ۰/ ۶۰‬درص��د کاهش و ‪۰/ ۵۹‬درصد‬ ‫افزایش نس��بت ب��ه هفته قبل مواجه ش��دند‪ .‬در ‪ ۵‬روز‬ ‫کاری این هفته ارزش کل معامالت س��هام و حق تقدم‬ ‫به ‪ ۲۱‬هزار و ‪۱۰۲‬میلیارد ریال رسید که نسبت به هفته‬ ‫قبل ‪ ۳۲‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬در ضمن ‪ ۷۰‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷‬میلیون س��هم و حق تقدم در ‪ ۵۳۰‬هزار دفعه مورد‬ ‫معامله قرار گرفت و به ترتیب ‪ ۴۱ / ۴‬درصد و ‪ ۸/ ۲‬درصد‬ ‫کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد‪.‬‬ ‫همچنین ارزش معامالت نرم��ال به ‪ ۲۱‬هزار و ‪۱۰۲‬‬ ‫میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫کویرتایر شرکتی با کیفیت تولید باال و سوداوری مطمئن با گارانتی ‪ 4‬سال به اطمینان مشتریان‬ ‫‪ 40‬سال سابقه درخشان کاری مدیریت پشتوانه کویرتایر‬ ‫ افق روشن از فعالیت شبانه روزی هیات مدیره‬ ‫سهراب دمشقی‪-‬مجمع عمومی عادی ساالنه کویرتایر ساعت‪ 10‬صبح یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 94/12/9‬به ریاس��ت بهزادیپور با حضور بیش از ‪ 85‬درصد س��هامداران برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫مجمع شهرام بابالویان و دکتر جمالی بهعنوان ناظرین مجمع و اقای محمدحسین زینلی‬ ‫مدیرعامل بهعنوان دبیر مجمع در سالن پیامبر اعظم انتخاب شدند‪ .‬همچنین در این مجمع‬ ‫صورتهای مالی تصویب گردید‪ .‬گفتنی است‪ ،‬سود تقسیمی ‪ 2750‬ریال تعیین و بازرس‬ ‫اصلی شرکت موسسه حسابرسی فاطر و بازرس علیالبدل رایمند و همکاران و روزنامه رسمی‬ ‫اطالعات انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫محمد زینلی‪ ،‬مدیریت عامل کویرتایر در سخنان خود ضمن تغییر سیاستهای سهمیه‬ ‫���� ���� ���� )����� ���(‬ ‫���� ��� � ����‬ ‫��� ���� ����� �� ‪1394 ������ 30‬‬ ‫‬ ‫)����� ����� ���(‬ ‫���‬ ‫���‬ ‫‪1394‬‬ ‫���� ����‬ ‫����‬ ‫���� ���� ��� ���� ���� ����‬ ‫)‪(161775146369‬‬ ‫���� ���� ������� � �������� �������‬ ‫‪427456917‬‬ ‫�������� ����‬ ‫)‪(1419189119‬‬ ‫��� �������‬ ‫���� ���� ������� � �������� ����������‬ ‫��� ��� �� ������‬ ‫����‬ ‫‪2745569468944‬‬ ‫)‪(1872662987716‬‬ ‫��� ������‬ ‫�������� ����� ����� � �����‬ ‫‪872906481228‬‬ ‫)‪(161347689452‬‬ ‫‪711558791776‬‬ ‫‬ ‫������‬ ‫‪56956056391‬‬ ‫‪768514848167‬‬ ‫��� ����‬ ‫������ ������‬ ‫��� ������� �� ������ ���‪��� ����� -‬‬ ‫��� ���� �����‬ ‫����� ���‪:‬‬ ‫��� ���� ����‬ ‫‬ ‫��� ������� �� ����� ���‬ ‫‪953321548521‬‬ ‫‪133336128942‬‬ ‫‪121487933066‬‬ ‫‪1074809481587‬‬ ‫‪2757‬‬ ‫‪836020122112‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪608443699284‬‬ ‫‪836020122112‬‬ ‫‪704048787111‬‬ ‫‪1312492486395‬‬ ‫)‪(700000000000‬‬ ‫)‪(130292522739‬‬ ‫‪4180‬‬ ‫���� ���� ��� �������‬ ‫)‪(16482690000‬‬ ‫)‪(2012381522‬‬ ‫‪3560‬‬ ‫��� �� ���‪���������� -‬‬ ‫��� ������� �� ������ ���‬ ‫)‪(128280141217‬‬ ‫)‪(160071148883‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪720531477111‬‬ ‫‪1083614071260‬‬ ‫)‪(238789359475‬‬ ‫‪608443699284‬‬ ‫��� �� ��� ‪������� -‬‬ ‫����‬ ‫‪3313701528936‬‬ ‫)‪(2230087457676‬‬ ‫)‪(11848195876‬‬ ‫‪58375245510‬‬ ‫��� ����‬ ‫��� �� �� ���‬ ‫‪1393‬‬ ‫)‪(700000000000‬‬ ‫‪612492486395‬‬ ‫‪723877643508‬‬ ‫)‪(205848978509‬‬ ‫‪518028664999‬‬ ‫‪1354048787111‬‬ ‫)‪(650000000000‬‬ ‫‪704048787111‬‬ ‫فروش از خودروساز به بازار گفت‪ :‬در سالجاری سهم خودروساز ‪ 40‬درصد و سهم بازار ‪60‬‬ ‫درصد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به رکود حاکم ب��ر بازار تایر کش��ور و ورود بیرویه تایرهای چینی در س��ال‬ ‫گذش��ته و همچنی��ن دسترس��ی ب��ه ‪ EPS‬موردنظر س��هامداران با توجه ب��ه موقعیت‬ ‫ذکر ش��ده جهت صرف صالح ش��رکت و سهامداران سیاس��ت افزایش سهمیه فروش به‬ ‫خودروسازان مدنظر قرار گرفت که ضمن نایل امدن به سود موردنظر در دو ماه اخیر موفق به‬ ‫دریافت مبلغ قابل توجهی از مطالبات خود از خودروسازان شدهایم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری نیز درخصوص حرکت پویایی و نواوری در شرکت کویرتایر و اموزش‬ ‫مستمر کارکنان به ساخت یک دستگاه پرس با صرفهجویی سه میلیارد ریالی اشاره و اعالم‬ ‫کرد دستگاه دوم پرس نیز در جریان ساخت این کارخانه قرار گرفته و سفارش انجامشده از‬ ‫خارج را نیز متوقف نموده است‪ .‬همچنین درخصوص کاهش وزن تایرهای تولیدی کارخانه‬ ‫کویرتایر و ازمایشهای مستمر این تایرها طبق اخرین استانداردهای موجود نیز مورد توجه‬ ‫قرار گرفته و تولید انبوه و صنعتی این نوع از محصول شروع و مورد توجه مشتریان شرکت‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬درخصوص بهینهسازی و بهروزاوری ماشیناالت قدیمی با مشاور برجسته‬ ‫چینی قرارداد منعقد گردیده و عملیات بهینهس��ازی تولید در جریان میباش��د‪ .‬ش��رکت‬ ‫کویر تایر در س��الجاری در بین ش��رکتهای فعال از لحاظ کیفیت اول و از نظر فروش در‬ ‫ردیف سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫و اعضای هیاتمدیره به شرح ذیل به مدت ‪ 2‬سال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫ شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید‬‫ شرکت سرمایهگذاری اعتضاد غدیر‬‫ شرکت خدمات ایندهاندیشنگر‬‫ شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه‬‫ مدیریت توسعه گوهران امید‬‫„ تاریخچه‬ ‫ش��رکت کویرتایر در تاریخ ‪ 1366/12/22‬با نام ش��رکت الستیکسازی بیرجند‬ ‫(س��هامی خاص) با س��رمایه اولیه یک میلیون ریال تاسیس و تحت شماره ‪69300‬‬ ‫در اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری تهران به ثبت رسید‪ .‬برابر تصمیم‬ ‫مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ‪ ،1367/6/5‬نام شرکت به شرکت کویرتایر (سهامی‬ ‫خ��اص) تغیی��ر یافت و در تاریخ ‪ 1369/4/3‬نیز بنا به تصمیم مجمع عمومی عادی‪،‬‬ ‫مرکز اصلی شرکت در شهرستان «بیرجند» تعیین شد و تحت شماره ‪ 307‬نزد اداره‬ ‫ثبت ش��رکتهای شهرستان بیرجند به ثبت رسید‪ .‬برابر صورتجلسه مجمع عمومی‬ ‫فوقالعاده مورخ ‪ ،1381/7/21‬مرکز اصلی ش��رکت به تهران منتقل و در اداره ثبت‬ ‫ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری تهران مجددا به ش��ماره ‪ 69300‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫براس��اس مجمع عموم��ی فوقالعاده مورخ ‪ ،1382/3/31‬اغاز س��ال مالی از ابتدای‬ ‫فروردینم��اه به ابتدای دیماه تغییر یافت‪ .‬به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی‬ ‫فوقالعاده مورخ ‪ 1383/1/25‬صاحبان س��هام‪ ،‬نوع ش��رکت از «س��هامی خاص» به‬ ‫«سهامی عام» تغییر یافت و اساسنامه جدیدی جایگزین اساسنامه قبلی شد‪.‬‬ ‫هدف از تاسیس شرکت کویرتایر‪ ،‬احداث کارخانه تولید انواع تایر خودرو و فراوردههای‬ ‫وابسته به صنعت تایر میباشد‪ .‬عملیات اجرایی احداث کارخانه براساس موافقت اصولی شماره‬ ‫‪ 639332‬صادره از وزارت صنایع وقت‪ ،‬از نیمه دوم سال ‪ 1370‬در زمینی به مساحت ‪112‬‬ ‫هکتار در شهرستان بیرجند اغاز گردید و در نهایت پروژه تولید تایر‪ ،‬تیوب‪ ،‬فلپ با ظرفیت‬ ‫‪ 25/500‬تن در نوزدهم مهرماه‪ 1377‬با تولید تایرهای (بایاس) افتتاح شد و خط تولید تایرهای‬ ‫رادیال سواری استیلبلت نیز در سال ‪ 1379‬به بهرهبرداری رسید‪ .‬ظرفیت پروانه بهرهبرداری‬ ‫شرکت در حال حاضر برابر ‪ 27/900‬تن انواع تایر و فلپ در سال میباشد که با تالش و همت‬ ‫مدیران‪ ،‬کارشناسان و کارکنان سختکوش این مجموعه تولید سالهای اخیر ان با راندمان‬ ‫حدود ‪ 96‬درصد ظرفیت پروانه بهرهبرداری صورت گرفته است‪.‬‬ ‫هماکنون پروژه توسعه کارخانه با هدف تولید تایرهای (‪ )All Steel‬سنگین باری و اتوبوسی‬ ‫تمام سیمی و تایرهای با نسبت منظر پایین و سری سرعتی باال (‪ )SUV‬در دست اقدام قرار‬ ‫دارد‪ .‬انشاءاهلل با اجرای این طرح توسعه‪ ،‬ظرفیت تولیدی شرکت کویرتایر به حدود ‪70/000‬‬ ‫تن در سال بالغ خواهد گردید‪.‬‬ ‫موفقیتها‪ :‬با وجود معضالت و چالشهای فوق‪ ،‬تالش حداکثری کارکنان و مدیریت‬ ‫شرکت باعث گردید تا چرخه تامین‪ ،‬تولید و توزیع با رکود مواجه نشود و در این خصوص‬ ‫کویرتایر توانست با حداکثر ظرفیت تولید و با اقتدار به حیات اقتصادی خود ادامه دهد‪ .‬در‬ ‫این سال کویرتایر موفق شد چندین پروژه ارتقای بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده را‬ ‫با موفقیت اجرا و عملیاتی نماید که شاید اگر هر کدام از انها استقرار نمییافت سرنوشت‬ ‫کویرتایر بهگونهای دیگر رقم میخورد و مانند سایر شرکتهای تایرسازی با کاهش تولید‬ ‫و رکود مواجه میگردید و لیکن نهتنها چنین اتفاق ش��ومی رخ نداد بلکه موفقیتهای‬ ‫تحسینبرانگیز ذیل نیز حاصل گردید که جا دارد به خاطر انها از زحمات بیدریغ احاد‬ ‫پرسنل کویرتایر تشکر و قدردانی نماییم‪:‬‬ ‫ انتخاب و دریافت لوح واحد نمونه استانی از سوی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬‫اعطای لوح تقدیر به اقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت به مناسبت هفته کار و کارگر‬ ‫در اردیبهشتماه ‪94‬‬ ‫ دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی در سطح ملی از سوی وزیر صنعت‪،‬‬‫معدن و تجارت به مناسبت دهه تولید ملی در تیرماه ‪94‬‬ ‫ اعطای تندیس نقرهای واحد نمونه ملی در مدیریت مصرف انرژی از سازمان بهینهسازی‬‫مصرف سوخت کشور به اقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت در تیرماه ‪94‬‬ ‫‪ -‬اعط��ای لوح و تندی��س همایش تکریم کارفرمایان نمونه س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫خراسانجنوبی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی استان به اقای مهندس زینلی مدیرعامل‬ ‫شرکت در شهریورماه ‪94‬‬ ‫ اعطای لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه کیفی در سطح ملی از سوی رییس سازمان‬‫ملی استاندارد ایران به مناسبت هفته استاندارد به اقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت‬ ‫در مهرماه ‪94‬‬ ‫���� �������� )����� ���(‬ ‫��������‬ ‫�� ����� ‪1394 ������ 30‬‬ ‫‬ ‫)����� ����� ��� (‬ ‫��������‬ ‫��������� ����‪ :‬‬ ‫������ ��� � ���� ‬ ‫����������� �������� ‬ ‫������ � ����� �������� ����� ‬ ‫���� ������ � ����� �������� ‬ ‫������ ���� � ��� ‬ ‫������� � ����������� ‬ ‫��� ��������� ���� ‬ ‫‬ ‫��������� �������‪ :‬‬ ‫��������� ���� ����� ‬ ‫��������� ������� ‬ ‫�������������� ������� ‬ ‫���� �������� ‬ ‫��� ��������� ������� ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫��� �������� ‬ ‫������� �������‬ ‫‪1394/09/30‬‬ ‫‪1393/09/30‬‬ ‫‪33333500559‬‬ ‫‪590608282858‬‬ ‫) ����� ����� ���(‬ ‫������ � ���� ������ ����‬ ‫‪1394/09/30‬‬ ‫‪1393/09/30‬‬ ‫������ � ����� �������� �����‬ ‫‪296006069934‬‬ ‫‪64512112998‬‬ ‫‪125370807268‬‬ ‫‪64000000000‬‬ ‫���� ������ � ����� ��������‬ ‫‪584621523661‬‬ ‫‪264240555482‬‬ ‫‪1802164635202‬‬ ‫‪444169366561‬‬ ‫��� ��������‬ ‫‪24653835586‬‬ ‫‪32204607075‬‬ ‫‪20328366725‬‬ ‫‪11838458237‬‬ ‫����� ������‬ ‫‪177058305672‬‬ ‫‪414456343368‬‬ ‫‪352863804373‬‬ ‫‪559919749926‬‬ ‫��� ���� ��������‬ ‫‪14936575122‬‬ ‫‪203375365472‬‬ ‫‪108714465029‬‬ ‫‪172929088254‬‬ ‫������ ���� �������‬ ‫‪43285939116‬‬ ‫‪14119272456‬‬ ‫‪2442775579156‬‬ ‫‪1843464945836‬‬ ‫��� ������� ����‬ ‫‪1140562249091‬‬ ‫‪992908256851‬‬ ‫����‬ ‫����‬ ‫������� ����‪:‬‬ ‫������� �������‪:‬‬ ‫����‬ ‫����‬ ‫����� ������ ����� ���� �������‬ ‫‪211510290466‬‬ ‫‪155635788710‬‬ ‫‪268072566310‬‬ ‫‪212476065404‬‬ ‫����� �������� �������‬ ‫‪62165000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6269596962‬‬ ‫‪6940496523‬‬ ‫��� ������� �������‬ ‫‪273675290466‬‬ ‫‪155635788710‬‬ ‫‪19240983885‬‬ ‫‪17812983885‬‬ ‫��� ������‬ ‫‪1414237539557‬‬ ‫‪1148544045561‬‬ ‫‪19642913182‬‬ ‫‪26169954567‬‬ ‫‪313226060339‬‬ ‫‪263399500379‬‬ ‫���� ������ ����‪:‬‬ ‫������ )‪(��� ������ ���� ����� 1000 ��� ������ 200‬‬ ‫��������� ������ ������‬ ‫������� ������‬ ‫������� �������‬ ‫��� �������‬ ‫‪2756001639495‬‬ ‫‪2106864446215‬‬ ‫‪5346371761353‬‬ ‫‪5691583213453‬‬ ‫��� ���� ������ ����‬ ‫‬ ‫‪200000000000‬‬ ‫‪200000000000‬‬ ‫‪475000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29271613543‬‬ ‫‪25000000000‬‬ ‫‪612492486395‬‬ ‫‪1341764099938‬‬ ‫��� ������ � ���� ������ ����‬ ‫‪2756001639495‬‬ ‫��� ������� �������‬ ‫‪5346371761353‬‬ ‫‪29271613543‬‬ ‫‪25000000000‬‬ ‫‪704048787111‬‬ ‫‪958320400654‬‬ ‫‪2106864446215‬‬ ‫‪5691583213453‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نرخ تورم حوزه یورو دوباره منفی شد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫نرخ تورم در حوزه پولی یورو در فوریه س��ال جاری در مقایسه با یک سال گذشته‬ ‫به ش��دت کاهش یافته و به منفی ‪0/2‬درصد رس��یده است‪ .‬نرخ تورم در حوزه پولی‬ ‫یورو در فوریه س��ال جاری در مقایس��ه با یک سال گذشته به شدت کاهش یافته و‬ ‫به منفی ‪0/2‬درصد رس��یده است‪ .‬این نرخ در ژانویه مثبت ‪0/3‬درصد بوده است‪ .‬از‬ ‫سپتامبر گذشته نرخ تورم در این منطقه هیچ گاه منفی نشده بود‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شیل امریکا‪ ،‬اوپک را به دردسر انداخت‬ ‫دریچه‬ ‫رشد ‪89‬درصدی تولید نفت امریکا‬ ‫رشد اقتصاد یونان‬ ‫اداره خدمات امار یونان اعالم کرد‪ :‬اقتصاد این کش��ور‬ ‫در سه ماه پایانی سال ‪ 2015‬میالدی اندکی رشد داشته‪،‬‬ ‫اما روی هم رفته در کل س��ال گذشته میالدی ‪0/3‬درصد‬ ‫اب رفته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬به نقل از خبرگ��زاری رویترز‪،‬‬ ‫داده ه��ای اعالم��ی ازس��وی اداره امار یونان (الس��تات)‬ ‫نش��ان می دهد اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال‬ ‫‪2015‬م اندکی رشد داشته و بدین ترتیب براوردهای اولیه‬ ‫نس��بت به افت ‪0/6‬درصدی اقتصاد یونان اصالح ش��ده و‬ ‫شاهد انقباض ساالنه کمتری نسبت به براوردهای گذشته‬ ‫از اقتصاد یونان هستیم‪.‬‬ ‫این امارها نش��ان می دهد از اکتبر تا دس��امبر گذشته‪،‬‬ ‫اقتصاد یونان شاهد افزایش ‪0/1‬درصدی در تولید ناخالص‬ ‫داخلی خود نس��بت به س��ه ماهه قبلی بوده است‪ .‬در این‬ ‫راه‪ ،‬رش��د مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری‪ ،‬عامل‬ ‫پیشرانه اصلی بوده است‪.‬‬ ‫بنا بر ای��ن امارها همچنین اقتصاد ‪173‬میلیارد دالری‬ ‫یونان در ‪ 3‬ماهه چهارم با نرخ س��االنه ‪0/8‬درصد اب رفته‬ ‫که این نرخ کندتر از براوردهای پیش��ین است که در انها‬ ‫این نرخ منفی ‪1/9‬درصد تخمین زده شده بود‪.‬‬ ‫«نیک��وس ماگین��اس»‪ ،‬اقتص��اددان بانک مل��ی یونان‬ ‫می گوید‪ :‬امارهای اصالح ش��ده‪ ،‬انقباض ساالنه اقتصادی‬ ‫یون��ان را ‪0/3‬درصد براورد می کند که نس��بت به براورد‬ ‫منفی ‪0/7‬درصدی پیشین‪ ،‬به تخمین های بازار و رسمی‬ ‫نزدیک تر است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬می��زان مصرف فصل��ی در س��ه ماهه قبل‪،‬‬ ‫‪0/4‬درصد رش��د داشته ضمن اینکه میزان سرمایه گذاری‬ ‫نیز ‪20/4‬درصد افزایش یافته است‪ .‬امارها نشان می دهد‬ ‫حجم واردات یونان در س��ال گذش��ته ‪ 11‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته در حالی که میزان صادرات این کشور ‪0/4‬درصد‬ ‫افت داشته است‪.‬‬ ‫ماگین��اس می گوید‪ :‬با وجود کاهش حمایت های بخش‬ ‫گردشگری از اقتصاد در ‪ 3‬ماهه چهارم‪ ،‬وضعیت اقتصادی‬ ‫یونان ش��اهد بهبود نس��بی بوده که بخ��ش اعظم ان از‬ ‫افزایش میزان تقاضای داخلی‪ ،‬ش��امل س��رمایه گذاری و‬ ‫مصرف بخش خصوصی ناشی شده است‪.‬‬ ‫کاهش ثروتمندان جهان‬ ‫در پی س��قوط قیمت کاالهای اساسی‪ ،‬نوس��انات بازار‬ ‫سهام و کندی رشد اقتصادی‪ ،‬تعداد افراد با دارایی خالص‬ ‫«‪ 30‬میلیون دالر یا بیش��تر» در س��ال گذش��ته ‪3‬درصد‬ ‫کاهش داشته که بیشترین افت تعداد ثروتمندان از زمان‬ ‫بحران مالی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش بلومبرگ ‪ ،‬بر اس��اس امار ارائه ش��ده از سوی‬ ‫پژوهش��گران نی و ورلد ولث‪ ،‬در پایان سال ‪2015‬م تعداد‬ ‫‪ 187‬هزار و ‪ 500‬نفر در دنیا با دارایی خالص بس��یار زیاد‬ ‫(‪ )UNHWI‬وجود داش��ته که در مقایسه با ‪ 193‬هزار‬ ‫و ‪ 100‬نفر س��ال قب��ل از ان‪ ،‬افت ‪ 3‬درصدی را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در سال ‪2015‬م در برزیل ‪ ،‬واحد پولی این کشور (رئال)‬ ‫بیش از ‪ 30‬درصد در برابر دالر سقوط کرده و تعداد افراد‬ ‫بس��یار ثروتمند از ‪ 4440‬نفر در سال ‪2014‬م به ‪3908‬‬ ‫نفر سقوط کرده است‪ .‬در امریکا نیز تعداد این افراد از ‪67‬‬ ‫هزار نفر به ‪ 65‬هزار و ‪ 713‬نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ثروتمندان دنی��ا‪ 35 ،‬درصد از ثروت خود را در بخش‬ ‫امالک (شامل امالک دست دوم) سرمایه گذاری می کنند ‬ ‫و این در حالی است که سرمایه گذاران روسی و کشورهای‬ ‫مس��تقل مش��ترک المنافع بر این عقیده اند که امالک و‬ ‫مستغالت بیشترین امنیت را در سرمایه گذاری انها دارد‪ .‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫با وجود افت‬ ‫قیمت ها‪،‬‬ ‫تولید داخلی‬ ‫نفت امریکا‬ ‫سال گذشته‬ ‫‪ 8‬درصد رشد‬ ‫داشت و اکنون‬ ‫‪ 45‬درصد‬ ‫بیشتر از سال‬ ‫‪ 2012‬میالدی‬ ‫است‬ ‫درحالی که اس��تراتژی اصلی اوپک برای حفظ‬ ‫سقف تولید‪ ،‬خارج کردن تولیدکنندگان پرهزینه ‬ ‫نظیر نفت شیل امریکا از بازار بود‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫این راهکار اوپک موفق نبوده چراکه رش��د تولید‬ ‫نفت امریکا متوقف نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ص��دای اقتصاد به نقل از بخش مالی‬ ‫س��ی ان ان‪ ،‬بنابر امارهای رس��می دولتی‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده سال گذشته‪ ،‬روزانه ‪ 9‬میلیون و ‪ 430‬هزار‬ ‫بشکه نفت تولید کرده که این رقم از سال ‪1972‬‬ ‫میالدی تاکنون‪ ،‬باالترین میزان تولید نفت امریکا‬ ‫به شمار می رود و از سال ‪ 2008‬میالدی تاکنون‪،‬‬ ‫رشد قابل توجه ‪ 89‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫س��قوط قیمت جهانی نفت سبب کندی جزئی‬ ‫تولی��د در ماه ه��ای اخیر ش��د اما امارها نش��ان‬ ‫می ده��د تولیدکنن��دگان نفت ش��یل هم اکنون‬ ‫برخالف نگرانی های بسیار‪ ،‬شرایط خوبی دارند‪.‬‬ ‫«جیس��ون بردوف » اس��تاد دانش��گاه کلمبیا و‬ ‫مشاور پیشین انرژی دولت اوباما می گوید‪ :‬صنعت‬ ‫نف��ت امریکا ثبات و انبس��اط قابل توجهی از خود‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫انقالب نفتی ش��یل دس��ت کم به لحاظ کاهش‬ ‫قیمت بنزی��ن که هم اکنون قیم��ت ان به کمتر‬ ‫از ‪ 2‬دالر در ه��ر گالن رس��یده‪ ،‬از یک س��و برای‬ ‫مصرف کنندگان س��ود بسیاری داشته و از طرفی‬ ‫امریکا را به یکی از بزرگترین بازیگران نفتی جهان‬ ‫پس از عربس��تان و روسیه تبدیل کرده است‪ .‬این‬ ‫مس��ئله همچنین سبب اش��باع تاریخی بازارها از‬ ‫نفت نیز شد‪.‬‬ ‫ک به میدان داری عربس��تان‬ ‫در ای��ن بین‪ ،‬اوپ�� ‬ ‫س��عودی در نوامب��ر ‪ ،2014‬با افزایش بی س��ابقه‬ ‫س��قف تولی�� د و با وجود اش��باع بازاره��ا از نفت‪،‬‬ ‫تصمیم گرفت به جنگ تولیدکنندگان پرهزینه ای‬ ‫چون امریکا ب��رود تا انها را وادار به خروج از بازار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تصور اولیه این بود ک��ه تولید قابل توجه اوپک‬ ‫نزول چشم انداز اعتباری چین‬ ‫موسس��ه اعتبارسنجی مودیز‪ ،‬چش��م انداز بدهی دولت‬ ‫چین را از قلمرو «باثبات» به قلمرو «منفی» تنزل داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬موسس��ه اعتبارس��نجی‬ ‫مودیز‪ ،‬روز گذش��ته با اش��اره به قطعیت نداشتن توانایی‬ ‫ی که س��بب‬ ‫دول��ت چی��ن در اج��رای اصالحات اقتصاد ‬ ‫افزایش بدهی ها و کاهش ذخایر پولی ان شده‪ ،‬چشم انداز‬ ‫خ��ود از بدهی ه��ای دول��ت ای��ن کش��ور را از محدوده‬ ‫«باثبات»‪ ،‬به محدوده «منفی» تنزل داد‪.‬‬ ‫موسس��ه مودیز با انتشار یادداش��تی اعالم کرد‪ :‬بدون‬ ‫اجرای اصالحات کافی و قابل اعتماد‪ ،‬رشد تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی چین با افزای��ش بار بدهی ها که س��بب کاهش‬ ‫سرمایه گذاری می شود‪ ،‬بیش از پیش کند خواهد شد‪.‬‬ ‫کمیته سنجش اعتبار این موسسه در نشست نهم فوریه‬ ‫خود درباره شرایط اقتصادی چین بحث و تبادل نظر کرده‬ ‫و در ان می��زان قدرت مال��ی و قانونی و همینطور میزان‬ ‫اس��یب پذیری این کش��ور در برابر ریسک های مختلف را‬ ‫مورد بازبینی قرار داد‪.‬‬ ‫تن��زل چش��م انداز بده��ی دول��ت چین تح��ت تاثیر‬ ‫پیش بینی ه��ا نس��بت به کاه��ش قدرت مال��ی چین و‬ ‫همینطور کاهش ‪ 762‬میلیارد دالری حجم ذخایر منابع‬ ‫ارزی خارج��ی این کش��ور در ‪ 18‬ماه گذش��ته رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��بب افت قیمت ها به س��طحی خواهد شد که‬ ‫تولیدکنندگان نفت شیل یارای رقابت را نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬با این اقدام‪ ،‬قیمت ها حتی از سطحی که‬ ‫اعضای اوپک امادگی ان را داش��تند هم بیش��تر‬ ‫افت کرد‪ .‬ماه گذشته قیمت هر بشکه نفت خام به‬ ‫‪ 26‬دالر س��قوط کرد که ‪ 75‬درصد ارزان تر از اوج‬ ‫ان در اواسط سال ‪ 2014‬میالدی بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬استراتژی اوپک برای متوقف کردن‬ ‫رونق تولید نفت امریکا‪ ،‬دس��ت کم تا اینجای کار‬ ‫ناموفق بوده اس��ت‪ .‬با وجود افت قیمت ها‪ ،‬تولید‬ ‫داخلی نفت امریکا س��ال گذش��ته ‪ 8‬درصد رشد‬ ‫داش��ت و اکنون ‪ 45‬درصد بیشتر از سال ‪2012‬‬ ‫میالدی است‪.‬‬ ‫اما رش��د قابل توجه تولید نفت امریکا متاثر از‬ ‫موج نواوری بوده که تولید و بازدهی شرکت های‬ ‫نفتی را ارتقا داده است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬کمپانی های‬ ‫نفتی نیز از کاهش هزینه خدمات به دنبال کاهش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬منتفع شده اند‪.‬‬ ‫«برای��ان یانگ برگ»‪ ،‬تحلیلگر ارش��د انرژی در‬ ‫موسس��ه ادوارد جونز می گوید‪ :‬تولید نفت ش��یل‬ ‫با ثبات تر از چیزی است که تاکنون تصور می شد‪.‬‬ ‫ش��رکت ها هم اکنون در دارایی ه��ای اصلی خود‬ ‫سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند بهترین بازدهی‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫البت��ه این بدان معنا نیس��ت ک��ه کمپانی های‬ ‫امریکایی فش��ار ناش��ی از اق��دام اخی��ر اوپک را‬ ‫احس��اس نکرده اند؛ انها مجبور شده اند به شدت‬ ‫هزینه های خود را با حذف هزاران فرصت ش��غلی‬ ‫کاهش دهند‪ .‬همچنین ش��رکت های کوچکتر نیز‬ ‫هم اکن��ون زیر بدهی هایی قرار دارند که در دوران‬ ‫ت خود به انها تحمیل شده است‪ .‬این‬ ‫رونق فعالی ‬ ‫فشار مالی که با ارزانی نفت همراه شد‪ ،‬باعث شده‬ ‫روند تولید امریکا از اوریل ‪ 2015‬م تاکنون اندکی‬ ‫کند ش��ود‪ .‬ای��االت متحده در دس��امبر‪ ،‬روزانه ‪9‬‬ ‫میلیون و ‪ 260‬هزار بش��که نف��ت تولید کرده که‬ ‫این میزان نسبت به س��ال قبل ‪ 2‬درصد و نسبت‬ ‫به اوج ان یعنی در اوریل ‪ 4/5‬درصد کمتر است‪.‬‬ ‫همچنین بسیاری از شرکت های نفتی همچنان‬ ‫هزینه ه��ای خود را کاه��ش می دهند و هم اکنون‬ ‫پیش بینی می ش��ود تولید انها در س��ال ‪2016‬م‬ ‫ثابت یا منفی باشد‪.‬‬ ‫یانگ برگ نیز پیش بین��ی می کند میزان تولید‬ ‫نف��ت امریکا باز هم از ای��ن میزان پایین تر رفته و‬ ‫به احتمال به ‪ 8‬میلیون و ‪ 500‬هزار بشکه در روز‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام صنعت شیل به اوپک‬ ‫افت قیمت نفت در حالی برای صنعت نفت شیل‬ ‫امریکا همچون س��ایر کشورهای نفتی دردسر ساز‬ ‫ش��ده که به گزارش رویترز‪ ،‬برای تولیدکنندگان‬ ‫پیش روی نفت شیل امریکا‪ ،‬قیمت نفت بشکه ای‬ ‫‪ 40‬دالر به معنی قیمت نفت بش��که ای ‪ 70‬دالر‬ ‫در گذشته است‪.‬‬ ‫کمتر از یک س��ال پیش‪ ،‬شرکت های فعال در‬ ‫حوزه نفت ش��یل می گفتند که الزم است قیمت‬ ‫نفت به باالی بش��که ای ‪ 60‬دالر برس��د تا تولید‬ ‫بیشتر نفت برای انها صرفه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫اکن��ون برخ��ی می گویند که انها ب��ا قیمت های‬ ‫بس��یار کمتر نی��ز می توانند تصمی��م بگیرند که‬ ‫تولی��د خ��ود را افزای��ش دهن��د؛ در زمانه ای که‬ ‫قیمت ه��ای نفت به بدترین وضعیت خود در یک‬ ‫نسل رسیده است‪.‬‬ ‫اخری��ن توضیح انها تاکید دارد که صنایع نفت‬ ‫شیل نه تنها توانسته اند به لطف پیشرفت فناوری‬ ‫به راه ه��ای ارزان تر تولید نفت دس��ت پیدا کنند‬ ‫بلکه به هش��داری ب��رای رقبا و تاج��ران نفت در‬ ‫خاورمیانه تبدیل شده اند‪ .‬اینطور به نظر می رسد‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان نف��ت امریکایی دوباره به یک‬ ‫خطر برای صنعت نفت س��نتی تبدیل ش��ده اند و‬ ‫می توانند با قیمت های خیلی کمتر نیز به افزایش‬ ‫م��ازاد تولی��د نفت در جه��ان و ب��اال رفتن تولید‬ ‫نفت در س��ال ‪ 2017‬میالدی به ان��دازه بیش از‬ ‫‪ 10‬درصد کمک کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت کنتیننتال ریسورس��ز بنا دارد که اگر‬ ‫نف��ت خام امریکا به حدود ‪ 40‬دالر در هر بش��که‬ ‫رس��ید‪ ،‬خرج کردن س��رمایه های خ��ود را برای‬ ‫صنعت نفت ش��یل افزای��ش دهد‪ .‬ج��ان هارت‪،‬‬ ‫رییس امور دارایی این ش��رکت‪ ،‬می گوید که این‬ ‫کار باع��ث به وجود امدن رونق��ی در تولید نفت‬ ‫سال ‪2017‬م خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت نفتی امریکایی دیگری ب��ه نام رایوال‬ ‫ویتین��گ پترولیوم ک��ه بزرگتری��ن تولیدکننده‬ ‫نفت در داکوتای ش��مالی اس��ت‪ ،‬از انتهای مارس‬ ‫حفاری چاه ه��ای جدید را متوقف خواهد کرد اما‬ ‫جی��م ولکر‪ ،‬رییس هیات مدیره و مدیر عامل این‬ ‫شرکت‪ ،‬گفته است که اگر نفت به قیمت بشکه ای‬ ‫‪ 40‬تا ‪ 45‬دالر برس��د‪ ،‬کام��ل کردن این چاه ها را‬ ‫مورد ارزیابی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫در کمتر از یک سال پیش‪ ،‬وقتی که این شرکت‬ ‫هنوز روی خط خرج کردن سرمایه های خود بود‪،‬‬ ‫ولکر اعالم کرده بود که اگر نفت خام به بشکه ای‬ ‫‪ 70‬دالر برس��د افزایش تعداد چاه های بیش��تر را‬ ‫بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ام��ا از ان موق��ع تاکن��ون ‪ ،‬ش��رکت های نفتی‬ ‫فعال در حوزه نفت ش��یل خود را بیش��تر تجهیز‬ ‫کرده اند و یاد گرفته اند که چطور هزینه های خود‬ ‫را کاهش دهند و کارایی را به حدی باال ببرند که‬ ‫بتوانند با قیمت های کمتر نفت نیز کنار بیایند‪.‬‬ ‫بخت خوب برای صنایع نفت ش��یل این بود که‬ ‫در کنار پیش��رفت انها‪ ،‬رقبای س��نتی نفتی خود‬ ‫به ط��ور عم��ده در خاورمیانه و امری��کای التین‬ ‫نتوانس��ته اند به خوبی خود را با قیمت های پایین‬ ‫س��ازگار کنند و همچنان با حاش��یه سود کمتر و‬ ‫هزینه ه��ای باالت��ر‪ ،‬از قیمت های پایین اس��یب‬ ‫ببینن��د‪ .‬این وضعیت اوضاع انها را در بازار رقابتی‬ ‫جهانی نفت بهتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ناامیدی هندی ها از رفع موانع کسب وکار‬ ‫گرچه در ش��رایط کنونی اقتص��اد جهان‪ ،‬هند نقطه‬ ‫درخشانی محسوب می شود‪ ،‬اما شواهد نشان می دهد‬ ‫وعده ه��ای انتخابات��ی «نارندرا م��ودی» مبنی بر رفع‬ ‫موانع اداری پیش روی مش��اغل و کسب وکارهای این‬ ‫کشور محقق نش��ده که این امر محبوبیت او را نیز به‬ ‫خطر انداخته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتص��اد نی��وز ب��ه نق��ل از روزنام��ه‬ ‫یو اس ای تودی‪ ،‬هرچند هند به عنوان یکی از نقاط نادر‬ ‫درخش��ان در اقتصاد رو به کندی جهان مطرح است‪،‬‬ ‫بو کار این‬ ‫بازهم محبوبیت نخس��ت وزیر اگاه به کس�� ‬ ‫کشور در خطر کاهش است‪.‬‬ ‫نارن��درا مودی‪ ،‬نخس��ت وزیر هند در م��ی ‪ 2014‬به‬ ‫لطف داشتن شخصیت کاریزماتیک و با وعده برچیدن‬ ‫بو کار هند‪،‬‬ ‫بروکراسی های دست وپا گیر در بخش کس ‬ ‫به سمت نخست وزیری رسید‪ .‬اما امروز رهبران تجاری‬ ‫هند دیگر اعتماد خود به توانایی مودی در برچیدن این‬ ‫موانع را از دست داده اند‪ .‬همچنین‪ ،‬میزان حمایت های‬ ‫عمومی از نارندرا مودی نیز کاهش یافته اس��ت‪ .‬بنابر‬ ‫نظرسنجی های انجام شده ازس��وی مرکز افکارسنجی‬ ‫«کاروی اینس��ایتس» اگر انتخابات نخست وزیری هند‬ ‫امروز برگزار می ش��د‪ ،‬حزب حاکم مودی یعنی حزب‬ ‫«بهاراتیا جاناتا»‪ ،‬اکثریت را از دست داده بود‪.‬‬ ‫«دارماکرتی جوش��ی»‪ ،‬اقتصاددان ارش��د موسس��ه‬ ‫کریس��یل که ش��اخه هندی موسس��ه اعتبارس��نجی‬ ‫اس��تاندارد اند پ��ورز محس��وب می ش��ود‪ ،‬اع�لام کرد‪:‬‬ ‫انتظارات مردم زیاد بود و اکنون منتظرند ش��اهد تغییر‬ ‫سریع اقتصاد باشند‪ .‬اما برگ برنده نارندرا مودی یعنی‬ ‫«اصالحات» هم ضعیف شده و هم به تاخیر افتاده است‪.‬‬ ‫البته برخی امارها حاکی از درخش��ش مودی است؛‬ ‫ب��ه عنوان مثال به رغم کندی رش��د اقتصاد جهان‪ ،‬از‬ ‫اقتصاد هند انتظار می رود در پایان س��ال مالی منتهی‬ ‫به مارس‪ ،‬ش��اهد رش��د ‪ 7‬تا ‪7/5‬درصدی باش��د‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که این کش��ور یک س��ال قبل از انکه‬ ‫مودی وارد دفتر نخس��ت وزیری ش��ود‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫اندکی باالتر از ‪6/9‬درصدی را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬حجم س��رمایه گذاری مستقیم خارجی از‬ ‫اکتب��ر ‪ 2014‬تا ژوئن ‪ 2015‬میالدی و در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل تر‪ 40 ،‬درصد رشد داشته که‬ ‫این به لطف برنامه های هند برای کاهش یا رفع موانع‬ ‫و محدودیت ها بر س��ر راه سرمایه گذاری های مستقیم‬ ‫خارجی در بس��یاری از بخش های تولید این کشور رخ‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگ��ر‪ ،‬حج��م ذخای��ر ارزی خارجی هند‬ ‫هم اکنون ‪ 350‬میلیارد دالر اس��ت که باالترین سطح‬ ‫خود در تاریخ این کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫ «روو جیتل��ی» وزی��ر دارایی هن��د می گوید‪ :‬امید و‬ ‫اعتماد بسیاری درباره هند وجود دارد‪ .‬وی در سخنان‬ ‫خ��ود همچنین به اجرای برنام��ه هزین ه ‪ 288‬میلیارد‬ ‫دالر در طول سال مالی منتهی به سال ‪ 2017‬میالدی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��ا تم��ام این اتفاق��ات مثب��ت‪ ،‬اقداماتی ک��ه برای‬ ‫برداشتن محدودیت ها به منظور سهم مالکیت زمین یا‬ ‫پیاده سازی مجدد مالیات ازسوی شرکت های تجاری و‬ ‫بو کار به شدت دنبال‬ ‫با هدف رونق فعالیت های کس�� ‬ ‫می ش��د‪ ،‬هنوز مدت زیادی اس��ت که اجرایی نش��ده‬ ‫است‪ .‬علت این مسئله ان است که احزاب اپوزیسیونی‬ ‫ک��ه مجلس اع�لا را در کنترل خود دارند‪ ،‬در مس��یر‬ ‫اصلی ترین سیاس��ت های مودی سنگ اندازی می کنند‬ ‫ت��ا حمایت حداکث��ری از مودی ک��ه اکثریت مجلس‬ ‫ع��وام را در اختیار دارند را خنث��ی کند‪ .‬هرچند هند‬ ‫در طول نخستین سالی که مودی دفتر نخست وزیری‬ ‫بو کار‬ ‫را در اختیار گرفت‪ ،‬در ش��اخص س��هولت کس ‬ ‫که ازس��وی بانک جهانی اعالم می شود‪ 12 ،‬پله صعود‬ ‫ک��رد و از رتب��ه ‪ 142‬جهان به رتب��ه ‪ 130‬ارتقا یافت‬ ‫اما همچنان مقررات پیچیده بس��یار و کاغذبازی های‬ ‫غیرضروری رفع نشده اند‪.‬‬ ‫رهبران شرکت های تجاری هند همچنین به کمبود‬ ‫کارگران مهارت اموخته اش��اره کرده که این مس��ئله‬ ‫مودی را از محقق کردن اهدافش بازداشته است‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬سایر رهبران شرکت های تجاری هند‪ ،‬موفقیت‬ ‫مودی در کش��وری که اتخاذ تصمیم های مهم و ایجاد‬ ‫تغییرات در ان مس��تلزم گذر از مراحل بس��یار دشوار‬ ‫است را می ستایند‪.‬‬ ‫با توج��ه به ش��رایط کنون��ی اقتصاد جه��ان‪ ،‬هند‬ ‫نمی توان��د تنه��ا متکی به ص��ادرات باش��د بلکه این‬ ‫کش��ور باید روی تحری��ک تقاضای داخل��ی متمرکز‬ ‫ش��ود‪ .‬درحالی ک��ه مصرف کنندگان ش��هری در هند‬ ‫درح��ال حاضر خوب هزینه می کنند اما ظرفیت اصلی‬ ‫در جمعیت حاش��یه ش��هر و روستانش��ین هند نهفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهبود حال بازار مسکن‬ ‫عبدالکریم حس��ین زاده‪ ،‬عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه افزایش وام مس��کن می تواند منج��ر به بهبود وضعیت بازار ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورت��ی می توان به موفقیت امیز بودن افزایش وام مس��کن امیدوار بود که با برنامه‬ ‫و مدیریت دقیق همراه باش��د‪ .‬چنانچه کشور المان نیز با پرداخت مابه تفاوت قیمت‬ ‫تمام شده مسکن؛ زمینه خانه دار شدن بسیاری جوانان را در این کشور فراهم کرد‪.‬‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫قدم زدن در بازار رضای مشهد‬ ‫‹ ‹بازاری برای همه‬ ‫ب��ازار رضای مش��هد؛ از ان دس��ت بازار های‬ ‫ایران اس��ت که پای کمتر ایرانی به گستره ان‬ ‫باز نشده است‪ .‬این بازار؛ با توجه به جغرافیای‬ ‫ق��رار گرفتن ان؛ یعن��ی در همس��ایگی حرم‬ ‫رض��وی و همچنین بهره مند بودن از پیش��ینه‬ ‫و س��رمایه باورهای معنوی و مذهبی مخاطبان‬ ‫و مش��تریان هفتاد و دو ملتش؛ از جایگاه ویژه‬ ‫و شناس��نامه داری در ذهن و احس��اس مردم‬ ‫برخ��وردار و بهره مند اس��ت‪ .‬انچنان که مقوله‬ ‫تجارت و خرید و ف��روش در این بازار؛ حرمت‬ ‫تعریف ش��ده ای برای مردم دارد‪ .‬شاید با کمتر‬ ‫ب��ازاری در گس��تره تجارت برخ��ورد کنیم که‬ ‫پشتوانه رونق و گسترش ان؛ نه مقوله سرمایه‬ ‫و گ��ردش مال��ی و از ای��ن دس��ت مفاهی��م و‬ ‫مصادیق اقتصادی؛ بلکه باورهای معنوی مردم‬ ‫نس��بت به خری��د کردن در ان و از ان باش��د‪.‬‬ ‫بازار رضای مش��هد؛ بازاری است که از دیر باز؛‬ ‫روی ستون اعتماد و باورهای عاشقانه مذهبی‬ ‫مردم بنا بوده اس��ت و اکنون نیز؛ بازاری برای‬ ‫همه گروه ها و طبقه ها و اقش��ار مردم به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی بازار‬ ‫یک��ی از ویژگی های بازار رضای مش��هد؛ رونق‬ ‫همیش��گی ان در تمامی فصل های س��ال است‪.‬‬ ‫جغرافی��ای مذهبی این ب��ازار و پی��روی نکردن‬ ‫عش��ق ورزی مردم از مقوله ای به نام زمان؛ موجب‬ ‫ش��ده است که جریان رودخانه حضور مشتری در‬ ‫این ب��ازار؛ در هیچ کدام از فصل های س��ال قطع‬ ‫نش��ود و س��نگفرش این بازار پر از شور؛ همیشه‬ ‫زیر قدم های مس��افران و زائران قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫هر چند که رود حضور مردم و مش��تریان؛ گاهی‬ ‫با خروش بیشتری گس��تره این محیط معنوی و‬ ‫اقتصادی را در می نوردد‪ .‬فصل تابستان و روزهای‬ ‫تعطیل نوروز؛ از هنگامه های پر ش��ور و خروش تر‬ ‫بازار رضای مشهد است‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه عشق و اقتصاد!‬ ‫برخی از معادله های افرینش؛ با هیچ میزان و‬ ‫معیاری قابل تعریف و طبقه بندی نیست‪ .‬مانند‬ ‫معادله ای که در ان؛ عش��ق و اقتصاد‪ ،‬شانه به‬ ‫ش��انه همدیگر حضور دارن��د و نقش هر کدام‬ ‫از انها؛ ب��ه اندازه دیگری پررن��گ و تاثیر گذار‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار رضای مشهد به طور ویژه؛ و شاکله‬ ‫بازار مشهد؛ یکی از اوردگاه های حضور و رابطه‬ ‫عش��ق و اقتصاد است‪ .‬انطور که خشت نخست‬ ‫رونق اقتصادی این بازار؛ روی ش��انه های عشق‬ ‫بنا ش��ده اس��ت‪ .‬دلیل این ادعا نیز روشن تر از‬ ‫افتاب اس��ت‪ .‬افتابی که نام دیگر ان؛ خورشید‬ ‫خورش��ید ها اس��ت و ضام��ن رش��د و رون��ق‬ ‫اقتصادی این بازار؛ عش��ق مسافران و زائران و‬ ‫ش��هروندان ایران زمین و البته شهروندان دیگر‬ ‫کشورها؛ به نام و یاد امام رضا(ع) است‪ .‬گستره‬ ‫ب��ازار معنوی ایران؛ فرمول تازه ای را به ادبیات‬ ‫اقتصادی افزوده است‪.‬‬ ‫فرمول��ی ک��ه ش��اید در نگاه نخس��ت؛ هیچ‬ ‫سنخیت و خویشاوندی با اقتصاد نداشته باشد‪.‬‬ ‫این فرمول و گزاره جدید؛ براساس قدیمی ترین‬ ‫باور انس��ان رقم خورده و به وجود امده است‪.‬‬ ‫گزاره ای به نام عشق که اگر نبود و نباشد؛ بازار‬ ‫اقتصاد مش��هد و استان خراسان رضوی نیز؛ پر‬ ‫از خالی می شد‪ .‬و چه خوب است اگر که عشق؛‬ ‫ضامن بقا و ثبات اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاری برای همه سوغات ها‬ ‫هر جا سخن از رونق اقتصادی و گردش مالی‬ ‫باال و کس��ب و کار خوب و درامد مناس��ب در‬ ‫میان باش��د؛ بی تردید نام اهالی فرصت؛ یعنی‬ ‫فرصت طلبان نیز؛ می درخش��د‪ .‬بازار مشهد نیز‬ ‫یکی از ظرفیت ها و بس��ترهای مناس��ب برای‬ ‫ظهور و بروز کس��انی اس��ت که گاهی حتی با‬ ‫مقوله و مفهوم بازار نیز بیگانه هس��تند و فقط‬ ‫به پشتوانه رونقی که در بازار هدف؛ یعنی شهر‬ ‫رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت پشتیبانی امور دام به منظور جلوگیری از افزایش‬ ‫بی رویه قیمت مرغ‪ ،‬در چند روز اخیر مرغ های ذخیره خود‬ ‫را وارد بازار کرده است‪.‬‬ ‫محمد یوسفی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه در اوایل‬ ‫هر ماه قیم��ت مرغ به طور معمول مق��داری افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬روز گذشته قیمت این کاال در میادین‬ ‫میوه و تره بار ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان‪ ،‬در مراکز عمده فروشی‬ ‫و می��دان بهمن بی��ن ‪ ۵۶۰۰‬تا ‪ ۵۷۰۰‬توم��ان و نرخ مرغ‬ ‫زن��ده به صورت نقدی ‪ ۴‬هزار توم��ان و مدت دار ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه درحال حاضر شرکت پشتیبانی‬ ‫امور دام مرغ های ذخیره خود را وارد بازار کرده اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حدود ‪ ۴‬روز اس��ت که ش��رکت ذکر ش��ده اعالم‬ ‫کرده هر کسی که مایل است می تواند به انجا مراجعه و‬ ‫مرغ منجمد را به قیمت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا این اقدام شرکت پشتیبانی منجر به‬ ‫کاهش قیمت مرغ در بازار می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طبع‬ ‫با کمال تاس��ف باید بگوییم که امروز؛ کمتر‬ ‫اثری از س��وغات منحصر به جغرافیای معنوی‬ ‫شهر مشهد در بازار این شهر به چشم می خورد‬ ‫و ل��وازم برقی و الکتریکی و چوبی و حتی مهر‬ ‫و تس��بیح و جانماز! ساخت کش��ورهای چین‬ ‫و تای��وان و اندون��زی و هندوس��تان؛ جای این‬ ‫سوغات را به خود اختصاص داده اند‪ .‬بسیاری از‬ ‫نمادهای جور واجور فرقه ها و مناسک نوظهور‬ ‫دین��ی و ایینی؛ در کنار حرم ام��ام رضا(ع) و‬ ‫در جای ج��ای بازار های کوچ��ک و بزرگ این‬ ‫شهر همیش��ه نورانی؛ به عنوان سوغات مشهد‬ ‫به فروش می رس��د‪ .‬در این میان؛ نبود نظارت‬ ‫از سوی بازرس��ان عرصه بازار و حتی ماموران‬ ‫اماکن نیروی انتظامی؛ فرصت و زمینه مناسبی‬ ‫را برای ترکتازی س��ودجویان و سوداگران این‬ ‫بازار فراهم کرده است‪ .‬البته نباید چشم را روی‬ ‫مدیریت باز و بدون مرز مس��ئوالن ش��هرداری‬ ‫مش��هد فرو بس��ت‪ .‬مدیریتی ک��ه گویا اولویت‬ ‫نخس��ت در برنامه ریزی ان؛ به دست اوردن و‬ ‫رسیدن به درامد های کالن شهری است‪ .‬فارغ‬ ‫از ای��ن نگرانی که با رواج و گس��ترش این نوع‬ ‫از مدیری��ت ش��هری؛ کیان و هوی��ت فرهنگی‬ ‫و معنوی یک ش��هر؛ ان هم ش��هری با هویت‬ ‫ریش��ه دار مش��هد؛ می تواند در گستره بازار ان‬ ‫به تاراج برود‪.‬‬ ‫یک��ی از تفاوت های ویژه ای ک��ه بازار رضای‬ ‫مش��هد ب��ا دیگر بازار ه��ای کش��ورمان دارد و‬ ‫اهالی بازار؛ این تف��اوت را به عنوان یک تفاوت‬ ‫شناس��نامه دار می شناس��ند؛ این است که هر‬ ‫بازاری در پایان س��ال؛ حال و هوای عیدانه به‬ ‫خودش می گیرد و کااله��ای نو و جدید‪ ،‬روانه‬ ‫دکان ها و مغازه ها و فروشگاه های ان می شود‪.‬‬ ‫اما در بازار مش��هد؛ این اتفاق به شکل دیگری‬ ‫رق��م می خورد و از بازار عیدان��ه؛ به عنوان بازار‬ ‫پایان س��ال یاد و تعبیر می شود‪ .‬در بازار پایان‬ ‫س��ال مش��هد؛ کمتر پیش می اید که قفس��ه‬ ‫فروشگاه ها؛ از اجناس جدید و تازه تولید شده‬ ‫پر ش��ود‪ .‬برای اینکه تمام کردن تولیدات سال‬ ‫گذشته و فروش تمامی تولیدات کیف و کفش‬ ‫و لب��اس در پایان س��ال؛ تبدی��ل به یک عرف‬ ‫اقتصادی ش��ده است‪ .‬به همین دلیل است که‬ ‫برخی از شهروندان مشهدی؛ ترجیح می دهند‬ ‫خریدار پایان س��الی فروش��گاه های شهر خود‬ ‫نباشند!‬ ‫انچه تا دیروز در گس��تره بازار رضای مشهد‬ ‫به عن��وان مهم ترین ویژگی این بازار به ش��مار‬ ‫می رفته؛ چی��زی نبوده جز منحصر به فرد بودن‬ ‫س��وغات شناس��نامه دار موجود در ای��ن بازار‪.‬‬ ‫س��وغاتی که تمام ویژگی های مش��هدی بودن‬ ‫را دارا ب��ود و نامگذاری انها به عنوان س��وغات‬ ‫مش��هد نیز؛ نه تنه��ا دور از واقعیت نبود‪ ،‬بلکه‬ ‫یک نامگذاری درست و منطبق با واقعیت بازار‬ ‫این شهر معنوی و زیارتی به شمار می امد‪.‬‬ ‫انچ��ه خواندید؛ ب��رش و نمایی ب��ود از بازار‬ ‫مش��هد‪ .‬نمایی که برجس��ته بودن��ش؛ بیش از‬ ‫دیگر نماهای این بازار بود‪ .‬بر کس��ی پوش��یده‬ ‫نیس��ت که ب��ازار؛ مانند منش��وری اس��ت که‬ ‫رنگ ها و طیف های گوناگونی دارد‪ .‬این نوشته‬ ‫یا گزارش یا سفرنامه بازاری؛ نمایشگر یکی دو‬ ‫طیف از رنگ های بازار مش��هد بود که در نگاه‬ ‫خبرن��گار صفحه تجارت ب��ازار و مردم روزنامه‬ ‫؛ جلوه بیشتری داشت‪.‬‬ ‫نهاده های ارزان‪ ،‬سد راه گرانی مرغ‬ ‫نبای��د این اتفاق رخ دهد‪ ،‬ضمن اینکه این اقدام ش��رکت‬ ‫پشتیبانی از باال رفتن بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫به گفته یوسفی‪ ،‬درحال حاضر که نرخ مرغ زنده ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان است‪ ،‬س��ودی نصیب تولیدکنندگان نمی شود‪ ،‬چرا‬ ‫که قیمت تمام شده این کاال برای مرغداران ‪ ۴‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیش از این قیمت تمام شده مرغ برای‬ ‫تولیدکنندگان ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫کاهش قیمت نهاده ها در بازار‪ ،‬قیمت تمام ش��ده ما نیز به‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان افت کرده است‪.‬‬ ‫یوسفی درباره شرایط صادرات گفت‪ :‬صادرات کم و بیش‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه اگر قیمت مرغ در داخل‬ ‫کشور افزایش پیدا کند‪ ،‬صادرات ان کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تاکنون حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تن مرغ‬ ‫از کشور صادر ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر صادرات این کاال‬ ‫به کش��ورهای عراق و افغانس��تان انجام شده است‪ .‬ممکن‬ ‫است برای سال اینده مسئوالن تصمیم بگیرند تولید مرغ‬ ‫را کاهش دهند چرا که با تمام اقدامات انجام ش��ده توسط‬ ‫دولت‪ ،‬قیمت این کاال هنوز در بازار متعادل و واقعی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار عیدانه یا بازار پایان سال؟‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫جغرافیای‬ ‫مذهبی‬ ‫این بازار و‬ ‫پیروی نکردن‬ ‫عشق ورزی‬ ‫مردم از‬ ‫مقوله ای به نام‬ ‫زمان؛ موجب‬ ‫شده است که‬ ‫جریان رودخانه‬ ‫حضور مشتری‬ ‫در این بازار؛‬ ‫در هیچ کدام‬ ‫از فصل های‬ ‫سال قطع نشود‬ ‫‹ ‹این سفرنامه بازاری‬ ‫خانه های متری یک میلیون تومان در پایتخت‬ ‫در برخی نقاط شهر تهران می توان خانه هایی با ارزش‬ ‫یک میلیون تومان در هر متر مربع پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بیش��تر این خانه ها که قرارداد انها‬ ‫در س��ایت های رس��می ثبت ش��ده در مناطق ‪،۱۵ ،۱۱‬‬ ‫‪ ۱۷ ،۱۶‬و ‪ ۱۸‬ق��رار دارند و بررس��ی ها نش��ان می دهد‬ ‫تمایل به س��کونت در برخی از این خانه ها پایین اس��ت‬ ‫و از س��ویی به دلیل جدا افتادن و محصور شدن انها در‬ ‫بین مجتمع های اپارتمانی؛ ش��رایط تجمیع پالک برای‬ ‫نوسازی این امالک وجود ندارد‪.‬‬ ‫قیمت برخی خانه های یک میلیون تومانی در هر متر‬ ‫مربع؛ به این شرح است‪:‬‬ ‫در امامزاده حس��ن؛ ی��ک بنای ‪ ۵۰‬متری ‪ ۲۵‬س��ال‬ ‫ساخت؛‪ ۵۰‬میلیون تومان به فروش می رسد‪ .‬قیمت یک‬ ‫بنای ‪ ۱۸۹‬متری در خیابان هفده ش��هریور؛ با ‪ ۳۹‬سال‬ ‫قدمت س��اخت‪ ۱۸۹ ،‬میلیون تومان است‪ .‬در محله باغ‬ ‫اذری؛ یک بنای ‪ ۵۰‬متری ‪ ۵۴‬دساله؛ ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫قیمت دارد‪ .‬قیمت یک بنای ‪ ۲۲‬سال ساخت ‪ ۵۵‬متری‬ ‫در خیاب��ان ش��یوا؛ ‪ ۵۵‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬یک بنای‬ ‫‪ ۵۰‬متری در جوادیه؛ با ‪ ۲۹‬س��ال قدمت س��اخت؛ ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان به فروش می رس��د‪ .‬قیمت بنای ‪ ۲۱‬ساله‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نرخ مصوب شیرینی عید‬ ‫مش��هد جریان دارد؛ مهاجر و مس��افر دائمی و‬ ‫فصلی این ش��هر شده اند‪ .‬بیش��تر این افراد که‬ ‫توانای��ی رهن و اجاره زیر پل��ه کوچکی در بازار‬ ‫مش��هد را هم ندارند (ره��ن و اجاره زیر پله در‬ ‫بازار رض��ا(ع)؛ ‪۵۰‬میلیون توم��ان پول رهن و‬ ‫‪۳‬میلیون تومان اجاره ماهانه اس��ت)؛ زیر سایه‬ ‫سوغات شهر خودش��ان؛ توانسته اند در حاشیه‬ ‫و پیاده روه��ای اطراف بازار رضا(ع) و همچنین‬ ‫دوره گ��ردی در راس��ته ای��ن بازار؛ س��همی از‬ ‫درامد فروش س��وغات مش��هد! را روانه جیب‬ ‫خود کنن��د‪ .‬ش��گفت انگیز اینکه یک مس��افر‬ ‫و زائ��ر کرمانی در بازار رضای مش��هد؛ از یک‬ ‫فروش��نده دوره گرد کرمانی؛ زی��ره می خرد و‬ ‫به عنوان س��وغات ش��هر امام رضا(ع)؛ زیره به‬ ‫کرمان می برد! بازار مش��هد؛ پر است از سوغات‬ ‫شهرهای ایران و سایر نقاط جهان! از فیل های‬ ‫چوبی تراش��یده ش��ده در کلکته هندوس��تان‬ ‫گرفته تا عسل خوانسار و صنایع دستی یوش و‬ ‫بلده مازندران‪ .‬این همان رویداد و اتفاقی است‬ ‫ک��ه فقط و فقط؛ زیر س��ایه باورهای معنوی و‬ ‫مذهبی به وق��وع می پیوندد‪ .‬اینکه هر کاالیی؛‬ ‫در جغرافیای بازار مشهد؛ دارای مهر استاندارد‬ ‫معنویت اس��ت و دیگر فرقی نمی کند که بازار؛‬ ‫در تس��خیر محصوالت بومی باش��د یا بیگانه‪.‬‬ ‫فقط امام رضا(ع) را عشق است‪...‬‬ ‫‹ ‹مدیریت یا نظارت یا‪...‬‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازاری برای همه فصل ها‬ ‫بازار هر ش��هر و دی��ار و مملکت��ی؛ اوردگاه‬ ‫اقتص��اد خ��رد و کالن ان جغرافی��ا اس��ت‪.‬‬ ‫بی تردی��د؛ هر ش��هر و دیاری نیز؛ ب��ا توجه به‬ ‫پارامتره��ای گوناگون��ی از قبی��ل مح��ل واقع‬ ‫ش��دن؛ دوری یا نزدیکی به قطب های مختلف‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬اقتصادی و‪ ...‬و پش��توانه ها‬ ‫و جایگاه ه��ای فرهنگ��ی و معنوی که در ذهن‬ ‫ش��هروندان و هموطنان دارد؛ دارای بازارهایی‬ ‫با شرایط و مشخصه های گوناگونی است‪ .‬یکی‬ ‫از این بازار ها که ش��اید بت��وان از ان به عنوان‬ ‫یک نمونه بارز برای ب��روز و ظهور ویژگی های‬ ‫اجتماعی؛ اقتصادی و معنوی یاد کرد و نام برد؛‬ ‫بازار رضای ش��هر مشهد است‪ .‬مگر می شود که‬ ‫به هر دلیلی زائر حرم امام رضا ش��د و سری به‬ ‫بازار معنوی ایران نزد؟ ان هم بازاری که به نام‬ ‫نامی اقا امام رضا مزین اس��ت و از تمام خشت‬ ‫و گلش؛ بوی حرمت حرم؛ به مش��ام مشتاقان‬ ‫ان امام مهربان می رس��د‪ .‬السالم علیک یا امام‬ ‫رضا( ع)‪...‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪ ۶۵‬مت��ری در محله امامزاده معصوم؛ ‪ ۶۵‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬در محله ش��وش ش��بیر؛ قیمت یک بنای ‪۱۳۰‬‬ ‫متری با ‪ ۵۸‬س��ال قدمت س��اخت؛ ‪۱۳۰‬میلیون است‪.‬‬ ‫در مهراب��اد جنوبی نیز؛ یک بنای ‪ ۵۰‬متری ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫س��اخت؛ ‪ ۵۰‬میلیون تومان به فروش می رس��د‪ .‬قیمت‬ ‫یک بنای نوساز ‪ ۸۰‬متری در محله خاک سفید نیز ؛ ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این گزارش از بین ‪۳۵‬‬ ‫مورد خانه ارزان قیمت که برای فروش به دفاتر مش��اور‬ ‫امالک سپرده شده اند انتخاب شده که موقعیت‪ ،‬امکانات‬ ‫و محله در پایین بودن قیمت این خانه ها تاثیرگذار است‬ ‫و بررس��ی ها از وضعیت این خانه ها نشان می دهد بیشتر‬ ‫انها کلنگی و پش��ت قواره هس��تند‪ .‬اما تمایل سازندگان‬ ‫به خرید خانه های کلنگی در منطقه مناس��ب‪ ،‬متراژ باال‬ ‫و با بر زیاد بس��یار بیش��تر اس��ت‪ .‬و اگر مالک یک خانه‬ ‫کلنگی توان مالی زیادی برای ساخت خانه کلنگی خود‬ ‫نداش��ته باشد‪ ،‬بنابراین س��ازنده ای را برای مشارکت در‬ ‫ساخت انتخاب می کند که به طور معمول هم در اینگونه‬ ‫معامالت ‪ ۶۰‬درصد به مالک و ‪ ۴۰‬درصد به سازنده تعلق‬ ‫می یابد که در س��ال های اخیر‪ ،‬این نس��بت به ‪۵۰- ۵۰‬‬ ‫تغییر یافته است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه قن��ادان با بیان اینک��ه قیمت انواع‬ ‫ش��یرینی نس��بت به اردیبهشت امس��ال هیچ تغییری‬ ‫نخواهد داش��ت و انواع ش��رینی شب عید نیز با قیمت‬ ‫ثابت طول س��ال به مشتریان عرضه خواهد شد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد که با گران فروشان برخورد می شود‪.‬‬ ‫عل��ی بهره مند در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون همه‬ ‫قنادی ها و شیرینی فروش��ی های کشور امادگی عرضه‬ ‫شیرینی با کیفیت برای مصرف شب عید را دارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از انجایی که به طور معمول در ایام‬ ‫نوروز از ش��یرینی های ریز همچون شیرینی نخودچی‪،‬‬ ‫برنج��ی‪ ،‬گردویی‪ ،‬نارگیل��ی‪ ،‬ش��یرینی های خانگی و‬ ‫سوهان عسلی استفاده می شود نرخ این نوع محصوالت‬ ‫نیز همچون دیگر کاالها ثابت و تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫وی به نرخ مصوب ‪ 5‬قلم ش��یرینی پرمصرف اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬براس��اس قیم��ت مص��وب‪ ،‬هرکیلوگرم‬ ‫ش��یرینی برنجی معمول��ی ‪۱۲۵‬هزار ریال‪ ،‬ش��یرینی‬ ‫ت��ر و خام��ه ای درجه ی��ک ‪۱۵۰‬هزار ریال‪ ،‬ش��یرینی‬ ‫گل محمدی ‪۱۲۰‬هزار ریال‪ ،‬ش��یرینی زبان و پاپیونی‬ ‫‪۱۲۵‬هزار ریال و کیک یزدی ‪۹۰‬هزار ریال است‪.‬رییس‬ ‫اتحادیه کش��وری قن��ادان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به ط��ور قطع تا‬ ‫اردیبهشت سال ‪ ۹۵‬تغییری در نرخ شیرینی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بهره من��د‪ ،‬درب��اره نظارت ب��ر عملک��رد قنادی ها و‬ ‫شیرینی فروشی های کش��ور نیز گفت‪ :‬همه قنادی ها و‬ ‫شیرینی فروش��ی های تهران و سراسر کشور در نظارت‬ ‫و بازرس��ی بهداشتی و قیمتی مستمر وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬اصناف کش��ور و‬ ‫اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان کشور قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رضایت مردم در اولویت برنامه های‬ ‫ما ق��رار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی که مردم درباره قیمت‬ ‫ی��ا کیفیت محص��والت عرض��ه ش��ده در قنادی ها و‬ ‫شیرینی فروش��ی های تهران ش��کایتی داش��ته باشند‪،‬‬ ‫می توانند با شماره تلفن ‪ ۶۶۹۴۴۴۱۱‬و ‪ ۶۶۹۴۴۴۹۹‬و‬ ‫ط تماس بگیرند‪.‬‬ ‫در شهرستان ها با اتحادیه مربو ‬ ‫بهره مند افزود‪ :‬هم اکنون در مجموع بیش از ‪۳۰‬هزار‬ ‫واحد قنادی و شیرینی فروش��ی در سراسر کشور فعال‬ ‫ت که از این تعداد ‪2‬هزار واح��د در تهران فعالیت‬ ‫اس�� ‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه قنادان اضافه کرد‪ :‬از تعداد واحدهای‬ ‫فع��ال در ته��ران‪ ،‬یک هزار و ‪ ۲۵۰‬واح��د دارای پروانه‬ ‫کسب و بقیه در حال اخذ پروانه کسب هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ سال گذشته نرخ مصوب هر کیلوگرم‬ ‫ش��یرینی ت��ر و خامه ای درج��ه یک ‪۱۲۵‬ه��زار ریال‪،‬‬ ‫ش��یرینی دانمارک��ی ‪۹۶۰‬هزار ریال‪ ،‬ش��یرینی زبان و‬ ‫پاپیونی ‪۱۰۵‬ه��زار ریال‪ ،‬ش��یرینی برنجی درجه یک‬ ‫‪۱۰۵‬هزار ریال و کیک یزدی ‪ ۸۰‬هزار ریال بود‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ؛ س��ال ‪ ۱۳۹۲‬نی��ز قیمت هر‬ ‫کیلوگرم ش��یرینی تر و خام��ه ای درجه یک ‪۱۰۵‬هزار‬ ‫ی زبان‬ ‫ریال‪ ،‬ش��یرینی دانمارکی ‪۸۰‬هزار ریال‪ ،‬شیرین ‬ ‫و پاپیون��ی ‪۹۰‬هزار ریال‪ ،‬ش��یرینی برنجی درجه یک‬ ‫‪۹۰‬هزار ریال و کیک یزدی ‪۷۰‬هزار ریال بوده است‪.‬‬ ‫فروش ماهی با تخفیف‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود کیفیت ابزیان ش��یالت گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به عرضه نامحدود ابزی��ان در ایام عید‪ ،‬به هیچ‬ ‫عنوان افزایش قیمت نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫عیس��ی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت ابزیان‬ ‫ش��یالت در گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫درباره وضعیت ذخیره س��ازی ابزیان برای بازار ش��ب‬ ‫عید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به هماهنگی های انجام ش��ده‬ ‫ب��ا اتحادیه صادرکنن��دگان و تولیدکنن��دگان ابزیان‪،‬‬ ‫عرضه ماهی بس��ته بندی با حداقل ‪ ۲۰‬درصد تخفیف‬ ‫در فروش��گاه های زنجیره ای انجام خواهد ش��د‪.‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه عرضه مس��تقیم ابزیان تنه��ا معطوف به‬ ‫نمایش��گاه عرضه مستقیم نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته به محض تعطیلی نمایشگاه ‪ ،‬قیمت ها افزایش‬ ‫پیدا می کرد‪ ،‬اما با عرضه محصوالت شیالتی تا بیستم‬ ‫فروردین در فروشگاه های زنجیره ای از افزایش بی رویه‬ ‫قیمت ها جلوگیری خواهد شد‪.‬گلشاهی درباره افزایش‬ ‫قیمت ماهی قزل اال تصری��ح کرد‪ :‬بنده به هیچ عنوان‬ ‫افزای��ش بی رویه قیمت ها را تایید نمی کنم‪ ،‬چرا که در‬ ‫ی��ک ماه اخیر نه تنها افزایش قیمت نداش��ته ایم‪ ،‬بلکه‬ ‫قیمت ماهی قزل اال ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد و تمامی ابزیان تا‬ ‫‪ ۸‬درصد کاهش داشته اند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود کیفی��ت ابزیان تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه عرضه نامحدود ابزی��ان در ایام عید به هیچ‬ ‫عن��وان افزایش قیمت نخواهیم داش��ت و مردم نگران‬ ‫گرانی ناشی از کمبود عرضه نداشته باشند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬اخرین قیمت ان��واع ماهی‬ ‫و محصوالت ابزیان بس��ته بندی ب��رای عرضه در بازار‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬براس��اس این گزارش؛ قیمت ماهی سوف‬ ‫در بسته بندی باالی ‪۸۰۰‬گرم‪ ۲۲ ،‬هزار تومان و ماهی‬ ‫سوف در بسته بندی بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪۸۰۰‬گرم نیز ‪۱۸‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صادرات شیرین بیان از کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گندم استان لرستان «طالیی»‬ ‫شد‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور‬ ‫اقتص��ادی و توس��عه مناب��ع‬ ‫انسانی اس��تاندار لرستان گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪۸۰‬درصد کش��ت دیم‬ ‫و ابی گندم در استان به صورت‬ ‫مکانیزه انجام می ش��ود و برای‬ ‫امس��ال تولی��د ‪۵۰۰‬ه��زار تن‬ ‫گندم دور از دسترس نیست‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬مهرداد غضنفری در مراس��م تودیع و معارفه‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان لرس��تان گفت‪ :‬با‬ ‫بکارگیری کش��اورزی دانش بنی��ان و ورود مراکز تحقیقاتی‬ ‫و اس��تفاده از فرصت ها می توان به تولیدات بیشتری دست‬ ‫یافت‪ .‬وی با اش��اره به ظرفیت اس��تان در تولید گندم ادامه‬ ‫داد‪ :‬میزان تولید گندم اس��تان در سال ‪ ۹۲‬حدود ‪۲۲۰‬هزار‬ ‫تن بود که این رقم در سال ‪ ۹۳‬با جذب حداکثری اعتبارات‬ ‫مکانیزاس��یون که ‪2‬هزار و ‪ ۷۰۰‬ماش��ین االت مختلف وارد‬ ‫اس��تان شد به ‪۳۲۷‬هزار تن افزایش یافت‪ .‬غضنفری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این میزان در س��ال زراعی ‪ ۹۴‬به ‪۳۴۵‬هزار تن رس��ید‬ ‫که نش��ان می دهد با استفاده بهینه از منابع در هر شرایطی‬ ‫می ت��وان تولی��د مطمئنی داش��ت‪ .‬مع��اون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار لرستان اظهار کرد‪:‬‬ ‫از دیگر اقدامات ش��اخص جهاد کش��اورزی لرس��تان در دو‬ ‫سال اخیر اس��تخدام ‪ ۷۰۰‬نفر از فارغ التحصیالن کشاورزی‬ ‫بود در حالی که س��همیه اس��تان ‪ ۲۴۰‬نفر ب��ود‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬عالوه بر این تعداد س��همیه ‪ ۱۰۰‬نفری دیگری برای‬ ‫جذب در سازمان جهاد کشاورزی استان در نظر گرفته شده‬ ‫که اعتبارت ان تامین ش��ده و ب��ه زودی اقدامات جذب انها‬ ‫انجام می شود‪ .‬غضنفری بیان کرد‪ :‬لرستان در تمام زمینه ها‬ ‫مستعد توسعه و پیشرفت اس��ت اما در بخش کشاورزی به‬ ‫دلیل مواد اولیه در دس��ترس‪ ،‬ش��رایط زود بازده و داش��تن‬ ‫نیروی انس��انی فعال و کارامد از زمینه و قابلیت بیش��تری‬ ‫برای توسعه برخوردار است‪.‬‬ ‫تحقق وعده رییس جمهوری‬ ‫در همدان‬ ‫ریی��س جه��اد کش��اورزی‬ ‫اس��تان هم��دان بابی��ان اینکه‬ ‫در س��فر رییس جمه��وری ب��ه‬ ‫همدان‪۴۰‬میلی��ارد توم��ان به‬ ‫توس��عه ابی��اری تحت فش��ار‬ ‫در اس��تان هم��دان تخصیص‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪۱۲ :‬میلیارد تومان‬ ‫از ای��ن اعتب��ار دریافت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬منصور‬ ‫رضوانی جالل در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫اس��تان هم��دان بابی��ان اینکه ات��اق بازرگان��ی در یکی از‬ ‫بخش های مهم اقتصاد وارد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫کمک حال بخش کشاورزی در جذب سرمایه گذاری خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی بابی��ان اینکه در این مجموعه بیش از ‪۱۶۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان توس��ط کمیس��یون های مختلف تصویب ش��ده که‬ ‫مش��مول تبصره ‪ ۱۱‬هس��تند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تنها ‪۱۲‬میلیارد‬ ‫توم��ان از ‪۴۰‬میلیارد تومان اختصاص داده ش��ده به بخش‬ ‫ابیاری تحت فش��ار در اس��تان همدان دریافت شده است‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان نیز بابیان‬ ‫اینکه وام هایی که برای کشاورزی لحاظ شده ربوی هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مقرر ش��ده بانک ها ‪۲۰‬درصد از اعتبارات جاری‬ ‫خود را در اختیار کش��اورزان قرار دهن��د اما این امر تحقق‬ ‫نیافت و تنها بانکی که این کار را انجام داد‪ ،‬بانک کشاورزی‬ ‫بود‪ .‬ابوالقاس��م سوزنچی به بخش گلخانه اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫توس��عه بخش گلخانه هدف دولت بوده و به خاطر مشکالت‬ ‫اب نیازمند توجه بیشتر است‪.‬‬ ‫«دشت قزوین» را دریابیم‬ ‫ریی��س س��ازمان جه��اد‬ ‫کش��اورزی استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫در اقتص��اد مقاومت��ی بای��د‬ ‫ضری��ب امنیت غذایی و ضریب‬ ‫تولی��د محصوالت کش��اورزی‬ ‫را افزای��ش دهیم‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬نیازعلی ابراهیمی پاک‬ ‫افزود‪ :‬اهمیت دش��ت قزوین و‬ ‫لزوم استفاده بهینه از منابع اب‬ ‫و خاک اس��تان الزم و ضروری است و باید به خوبی صیانت‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در اهمیت دش��ت قزوین تصریح کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫منابع دشت قزوین و تعارض بین مسکن و صنعت در داخل‬ ‫دشت و اراضی کشاورزی مباحثی جدی است که باید توجه‬ ‫ویژه به انها ش��ود‪ .‬ابراهیمی پاک اظه��ار کرد‪ :‬در ‪ ۵۰‬یا ‪۶۰‬‬ ‫س��ال گذشته در کشور با گسترش چاه های عمیق به منابع‬ ‫اب های زیرزمینی فشار زیادی وارد شده است‪ .‬منابع اب در‬ ‫اختیار کشاورزان ‪۱۵۰۰‬میلیون مترمکعب است که اگر قرار‬ ‫باشد تعادل حفظ شود باید ‪۹۰۰‬میلیون مترمکعب برداشت‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون مترمکعب ذخیره شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪۷‬میلیون دالر کاال از این استان به کشورهای جهان صادر شد‪ .‬داریوش دیودیده‬ ‫افزود‪ :‬مجموع صادرات استان از گمرک استان ‪7‬میلیون و ‪513‬هزار و ‪ 958‬دالر‬ ‫و به صورت حجمی به میزان ‪ 2‬هزار و ‪ 478‬تن است‪ .‬عمده محصوالت صادراتی‬ ‫استان پودر و عصاره شیرین بیان است‪.‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫‪ 6‬استان ‪ 2/5‬میلیارد دالر ارز غیرنفتی اوردند‬ ‫فهیمه ملک محمدی ـ گروه تجارت‪ :‬با توجه به فضای جدید سیاسی و فراهم‬ ‫امدن فضای جدید اقتصادی مناس�ب در کش�ور الزم اس�ت برای افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی برنامه ریزی های دقیقی انجام ش�ود‪ .‬باید در این مس�یر‪،‬‬ ‫ امکان افزایش صادرات اس�تان ها را ب�ا توجه به ظرفیت انها مهیا کرد‪ .‬گام‬ ‫برداشتن در مسیر اقتصاد غیرنفتی امری ضروری است که در سیاست های‬ ‫کالن اقتص�ادی نس�بت به ان تاکید ش�ده اس�ت‪.‬‬ ‫در ای�ن گزارش‬ ‫‪ ۶۵‬میلیون دالر صادرات اردبیل‬ ‫نایب ریی��س ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫استان اردبیل می گوید‪ :‬استان اردبیل در ‪ ۱۰‬ماه سال جاری‬ ‫حدود ‪ ۶۵‬میلیون دالر صادرات داش��ته که نسبت به مدت‬ ‫ارزش ‪۱۰‬درصد افزایش و از‬ ‫ ‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته از لحاظ‬ ‫ن ‪ ۱۴‬درصد ( ‪۷۸‬هزار تن) کاهش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫لح��اظ وز ‬ ‫پیش بینی می کنیم س��ال اینده صادرات استان حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزای��ش پیدا کند‪ .‬بهروز پور س��لیمان در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫می افزای��د‪ :‬در س��ال جاری مش��کالتی ک��ه در‬ ‫زمینه صادرات چمدانی در اس��تان وجود داش��ت با اجرای‬ ‫برنامه ها و برگزاری جلس��اتی با مسئوالن گمرک جمهوری‬ ‫اذربایجان برطرف ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه دولت اذربایجان‬ ‫ب��ا توجه به قرارداد تعرفه های ترجیحی که با روس��یه دارد‪،‬‬ ‫از کاالهای ورودی روس��یه ‪ ۱۸‬درصد اما از کاالهای ایرانی‬ ‫حدود ‪۳۸‬درصد عوارض گمرک��ی دریافت می کند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در تالش هس��تیم بتوانیم با اج��رای برنامه هایی که با‬ ‫هم��کاری جمه��وری اذربایجان درنظ��ر گرفته ایم‪ ،‬عوارض‬ ‫دریافتی کاالهای ایرانی را از ‪ ۳۸‬درصد به ‪ ۱۸‬درصد برسانیم‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان‬ ‫اردبیل اظهار می کند‪ :‬همین مشکل باعث شده توان رقابت‬ ‫در کش��ورهای اسیای میانه و اذربایجان را از دست بدهیم و‬ ‫نتوانیم تثبیت بازار داش��ته باش��یم‪ ،‬بنابراین یکی از مسائل‬ ‫مهم؛ تالش ب��رای کاهش دریافت تعرفه از کاالهای ورودی‬ ‫به جمهوری اذربایجان است‪.‬‬ ‫پورس��لیمان با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالتی که باید‬ ‫برطرف شود‪ ،‬تس��هیل در صدور ویزا برای فعاالن اقتصادی‬ ‫و تاجران اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به پروتکل های گذشته و‬ ‫قول رییس جمهوری اذربایجان‪ ،‬مقرر شده تسهیالتی را در‬ ‫این زمینه ارائه دهند زیرا ارائه این تسهیالت باعث می شود‬ ‫در گم��رکات خروجی کش��ور‪ ،‬ویزا برای فع��االن اقتصادی‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه عمده ترین کاالی استراتژیک‬ ‫و صادراتی اردبیل س��یب زمینی اس��ت‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬بعد‬ ‫از س��یب زمینی‪ ،‬از کااله��ای صادراتی اس��تان می توان به‬ ‫مصنوع��ات پالس��تیکی‪ ،‬س��نگ های س��اختمانی‪ ،‬مصالح‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬خشکبار و مواد غذایی اش��اره کرد‪ .‬این کاالها‬ ‫به جمهوری اذربایجان‪ ،‬روسیه‪ ،‬گرجستان‪ ،‬مسکو و اوکراین‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬نایب رییس اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی استان اردبیل خاطرنش��ان می کند‪ :‬در تالش‬ ‫هس��تیم سال اینده به اهداف توس��عه تجارت استان جامه‬ ‫عمل بپوش��انیم تا بتوانیم در کش��ورهای هدف و بازارهای‬ ‫صادراتی حضور پر رنگ تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وضعیت صادرات غیرنفتی اس�تان های اردبیل‪ ،‬کرمان‪ ،‬اذربایجان ش�رقی‪،‬‬ ‫اصفه�ان‪ ،‬مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد را بررس�ی می کند‪ .‬پیش از این‬ ‫مبادالت تجاری ‪ 19‬استان بررسی و در این صفحه منتشر شده بود‪.‬‬ ‫‪ ۷۹۵‬میلیون دالر صادرات کرمان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمان می گوید‪ :‬در ‪۹‬ماه س��ال جاری استان کرمان‬ ‫حدود ‪ ۲۵۶‬هزار تن صادرات داش��ت که این میزان‬ ‫ص��ادرات ب��ه ارزش ‪ ۷۹۵‬میلیون دالر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش بینی می کنیم این میزان صادرات س��ال اینده‬ ‫افزایش چش��مگیری داش��ته باش��د‪ .‬همچنین این‬ ‫میزان صادرات مربوط به اقالمی مانند پس��ته و مغز‬ ‫پس��ته‪ ،‬کاشی و س��رامیک‪ ،‬خرما (خش��ک و تازه)‪،‬‬ ‫روغن خوراکی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫محم��ود س��لطانی زاده در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬به ط��ور حتم لغو تحریم ه��ا‪ ،‬فضا را برای‬ ‫صادرکنن��دگان مناس��ب تر خواهد ک��رد‪ .‬امیدواریم‬ ‫مشوق های صادراتی را که دولت قول داده‪ ،‬در سال‬ ‫اینده پرداخت کند زیرا اگر بتوانیم مش��وق ها را در‬ ‫زمینه صادرات اعمال کنیم می تواند حدود ‪ ۶‬درصد‬ ‫هزینه های مربوط به اقالم صادراتی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا دریافت مش��وق های صادراتی‬ ‫می توانی��م ب��ه ص��ورت رقابت��ی در بازارهای هدف‬ ‫ظاهر ش��ویم بنابراین این امر می توان��د در افزایش‬ ‫صادرات اس��تان بس��یار تاثیرگذار باش��د‪ .‬امیدواریم‬ ‫دولت در س��ال ‪ ۹۵‬مش��وق های صادراتی پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرم��ان تصری��ح می کند‪ :‬عمده کاالهای اس��تان به‬ ‫کشورهای اس��یای میانه‪ ،‬عراق‪ ،‬چین و ترکیه صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ وی با اش��اره به ارائ��ه تس��هیالت ارزان قیمت به‬ ‫صادرکنن��دگان‪ ،‬بیان می کند‪ :‬یک��ی از مواردی که‬ ‫می تواند در امر افزایش صادرات بس��یار موثر باشد‪،‬‬ ‫ارائه تس��هیالت ارزان قیمت به صادرکنندگان است‬ ‫که امیدواریم این اقدام حمایتی نیز در س��ال اینده‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمان خاطرنشان می کند‪ :‬همچنین تالش می کنیم‬ ‫که س��ال این��ده تمامی اق�لام صادرات��ی کرمان از‬ ‫گمرکات اس��تان صادر ش��ود‪ ،‬چون خوشبختانه در‬ ‫گمرک کرمان انقدر ظرفیت ایجاد ش��ده (راه اندازی‬ ‫سیس��تم مکانیزه در گمرک) که مجبور نباش��یم از‬ ‫گمرکات سایر استان ها‪ ،‬به ویژه تهران صادرات انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‪ ۷۶۰‬میلیون دالر صادرات اذربایجان شرقی‬ ‫عض��و هی��ات نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی می گوید‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماه س��ال جاری حدود‬ ‫‪ ۷۶۰‬میلی��ون دالر از گمرکات اس��تان اذربایجان ش��رقی‬ ‫ص��ادرات انجام ش��ده که این میزان صادرات در مقایس��ه‬ ‫ب��ا صادرات ‪ ۶۹۰‬میلیون دالری اس��تان در مدت مش��ابه‬ ‫ش چندانی نداش��ته است‪ .‬بنابراین امار‬ ‫سال گذشته کاه ‬ ‫صادراتی اس��تان با توجه به وض��ع اقتصادی و رکودی که‬ ‫کل ایران داشته‪ ،‬امار قابل قبولی می تواند باشد‪.‬‬ ‫رض��ا کام��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫می افزای��د‪ :‬عمده‬ ‫کاالهای صادراتی اس��تان‪ ،‬مواد پالستیکی‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫قطعات یدکی‪ ،‬مواد س��وختنی‪ ،‬مواد نفت��ی‪ ،‬فراورده های‬ ‫غالت‪ ،‬م��واد لبنی‪ ،‬مصنوعات شیش��ه‪ ،‬محصوالت میوه و‬ ‫تره بار‪ ،‬محصوالت شیمیایی و پتروشیمی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬ای��ن کاالها به کش��ورهای ترکیه‪،‬‬ ‫گرجس��تان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ترکمنستان و بعضی از کشورهای‬ ‫ی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬کامی ب��ا بیان اینکه‬ ‫عربی و اروپای ‬ ‫صادرکنن��دگان اس��تان ب��ا مش��کل تعرفه ه��ای مالیاتی‬ ‫مواجه هس��تند‪ ،‬اظه��ار می کند‪ :‬در س��ال های ‪ ۹۱ ،۹۰‬و‬ ‫‪ ۹۲‬صادرکنن��دگان از مالی��ات مع��اف بوده ان��د‪ ،‬بعضی از‬ ‫صادرکنن��دگان ب��ه دلیل اینکه از مالیات معاف هس��تند‪،‬‬ ‫ب��رای گرفت��ن اظهار نامه مالیاتی اق��دام نکردند اما همین‬ ‫امر موجب ش��د تا برای انان به دلیل نداش��تن اظهارنامه‪،‬‬ ‫‪ ۶۳‬میلیون دالر صادرات استان مرکزی‬ ‫رییس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی استان مرکزی‬ ‫می گوید‪ :‬خوشبختانه استان مرکزی امسال در زمینه صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی رشد چشمگیری داشته است‪ .‬صادرات‬ ‫اس��تان در س��ال ‪ ۹۲‬حدود ‪۹‬میلیون دالر بود که این رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۶۸‬میلیون دالر افزایش پیدا کرد‪ .‬ناصر بیگی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬اما در س��ال ‪ ۹۴‬میزان صادرات‬ ‫استان در ‪۶‬ماهه امسال حدود ‪۳۸‬میلیارد دالر بوده که حدود‬ ‫‪ ۵/۸‬درص د نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد داشته‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه عمده ترین تولیدات محصوالت زراعی‬ ‫اس��تان ش��امل گندم‪ ،‬جو‪ ،‬ذرت علوف��ه ای‪ ،‬س��یب زمینی‪ ،‬لوبیا‪ ،‬یونجه و‬ ‫چغندر است‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬همچنین استان مرکزی ‪۳‬درصد محصوالت‬ ‫کش��اورزی کل کشور را به کش��ورهای هدف صادر می کند و عمده ترین‬ ‫صادرات این اس��تان گل و گیاه شهرس��تان محالت اس��ت‪ .‬بیگی با بیان‬ ‫اینکه استان مرکزی در ‪۸‬ماهه سال جاری حدود ‪ ۶۳‬میلیون دالر صادرات‬ ‫داش��ته است‪ ،‬بیان می کند‪ :‬خوشبختانه امس��ال در زمینه صادرات دام و‬ ‫طیور وضعیت بس��یار مطلوبی داشتیم به طوری که در ‪۸‬ماهه سال جاری‬ ‫ح��دود ‪ ۳۵‬میلیون دالر محصوالت دامی و حدود ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫دالر محصوالت کشاورزی از استان صادر شده است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی استان مرکزی‬ ‫عم��ده کااله��ای صادراتی اس��تان در ‪۸‬ماهه س��ال جاری را‬ ‫عس��ل‪ ،‬پای م��رغ‪ ،‬مرغ و خ��وراک مکمل طی��ور عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬همچنی��ن بیش از ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۱۴۰‬راس گوس��فند‪،‬‬ ‫گاو و گوس��اله و ‪ ۳۴۰‬ه��زار جوج��ه یک روزه از اس��تان به‬ ‫کشورهای مالزی‪ ،‬عراق و ازبکستان و پشم گوسفند به عمان‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬هنگ هنگ‪ ،‬ویتام‪ ،‬تایلند و امارات صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کند‪ :‬افزایش صادرات‪ ،‬حمای��ت بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی را می طلبد‪ .‬امیدواریم س��ال اینده بتوانیم با حمایت مسئوالن‬ ‫و بهبود ش��رایط کشور وارد بازار روسیه شویم‪ .‬پروتکل های بهداشی برای‬ ‫صادرات محصوالت دام و طیور با روس��یه امض ا ش��ده اما منتظر هستیم‬ ‫ببینیم در بازار روس��یه چه اتفاقی خواهد افتاد‪ .‬اگر بتوانیم روس��یه را به‬ ‫عنوان کش��ور هدف صادراتی به دست اوریم‪ ،‬پیش بینی می شود در سال‬ ‫‪ ۹۵‬استان مرکزی حدود ‪ ۱۵‬درصد افزایش صادرات داشته باشد‪.‬‬ ‫بیش از ‪۳‬میلیون دالر صادرات کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدی��ر کل گمرک اس��تان کهگیلویه و بویر احم��د می افزاید‪:‬‬ ‫متاس��فانه اس��تان کهگیلویه و بویر احمد در سال جاری شاهد‬ ‫کاهش صادرات بوده اس��ت‪ .‬این اس��تان در ‪ ۱۱‬ماهه سال ‪۹۴‬‬ ‫به میزان ‪ ۸۳۷‬تن کاال (ش��امل عصاره پودر شیرین بیان و لوازم‬ ‫ارایش��ی بهداشتی) به ارزش ‪۳‬میلیون و ‪ ۸۹۶‬هزار و ‪ ۲۵۳‬دالر‬ ‫صادرات داش��ته اس��ت‪ .‬بهنام احم��دی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬عمده کش��ورهای ه��دف صادراتی اس��تان؛ المان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬امارات و عراق بوده و صادرات کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماهه س��ال جاری از لحاظ وزنی حدود ‪ ۸۶‬درصد و از لحاظ ارزش��ی‬ ‫‪ ۱۴‬درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است‪.‬وی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬بیشترین صادرات استان به عراق انجام می شود اما این‬ ‫کش��ور هم دچار رکود و بحران ش��د که این امر زمینه کاهش‬ ‫صادرات از اس��تان کهگیلویه و بویراحمد را مهیا کرد‪.‬مدیر کل‬ ‫گمرک استان کهگیلویه و بویر احمد تصریح کرد‪ :‬در سال جاری‬ ‫س��امانه جامع امور گمرکی را در استان راه اندازی کرده ایم تا از‬ ‫هر شرکت تولیدی که بخواهد به صورت شبانه روزی محصوالت‬ ‫خ��ود را تولید و صادر کند‪ ،‬حمایت کنیم‪ .‬احمدی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به لغو تحریم ها‪ ،‬اگر بحران و رکود اقتصادی که در عراق‬ ‫حاکم اس��ت برطرف شود‪ ،‬پیش بینی می ش��ود سال ‪ ۹۵‬در زمینه صادرات‬ ‫حدود ‪۴۰‬درصد افزایش داشته باشیم‪.‬‬ ‫مالیات های س��نگینی درنظر گرفته ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫وض��ع مالیات س��نگین ب��رای صادرکنن��دگان مهم ترین‬ ‫مش��کل انها شده است‪ .‬امیدواریم با توجه به لغو تحریم ها‬ ‫و حمایت دولت‪ ،‬مش��کل صادرکنندگان هر چه س��ریع تر‬ ‫برطرف شود‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان‬ ‫اذربایجان شرقی تاکید می کند‪ :‬مشکل دیگر صادرکنندگان‬ ‫در زمینه حمل ونقل است‪ ،‬متاسفانه ناوگان حمل ونقل در‬ ‫ایران بس��یار فرسوده اس��ت و نمی تواند پاس��خگوی نیاز‬ ‫صادرکنندگان باش��د‪ .‬به هرحال ص��ادرات باید از هرگونه‬ ‫موانع و عوارض تعرفه ای و قانونی رها شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیون دالر صادرات اصفهان‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق استان‬ ‫اصفه��ان با بیان اینک��ه در ‪ 10‬ماهه‬ ‫امس��ال‪ ،‬از گمرکات اس��تان اصفهان‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلی��ون دالر کاال به وزن بیش‬ ‫از ی��ک هزار و ‪ 149‬تن صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬این امار نس��بت به‬ ‫مدت مشابه س��ال قبل از لحاظ وزن‬ ‫‪ ۳‬درصد افزایش و از لحاظ ارزش ‪۱۰‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫جعف��ر ذره بین��ی در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه عمده تری��ن کاالهای صادراتی‬ ‫اصفه��ان اهن و فوالد اس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬لوازم خانگی‪ ،‬کاالهای مواد پتروش��یمی‪ ،‬فرش‪،‬‬ ‫محصوالت سرامیکی و مصنوعات اهن مهم ترین اقالم صادراتی استان بوده است‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق استان اصفهان بیان کرد‪ :‬امیدواریم پایانه فرودگاه اصفهان‬ ‫که چندین س��ال اس��ت تولید کنندگان و صادرکنندگان منتظر راه اندازی ان هستند در‬ ‫سال ‪ ۹۵‬به بهره برداری برسد‪ ،‬تا انواع محصوالت کشاورزی‪ ،‬گل و گیاه و سایر کاالها به‬ ‫طور مس��تقیم از پایانه فرودگاه اصفهان به کش��ورهای هدف صادر شود‪ .‬ذره بینی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید تالش کنیم قیمت تمام شده محصوالت کاهش پیدا کند تا بتوانیم در بازارهای‬ ‫هدف به ویژه کش��ورهای همسایه رقابت چشمگیری داش��ته باشیم‪ .‬این فعال اقتصادی‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬عواملی که باعث افزایش هزینه تولید می شود‪ ،‬بهره بانکی و جرایم مالیات ‬ ‫ارزش افزوده در مالیات های تبدیلی و تکلیفی اس��ت‪ .‬امیدواریم مس��ئوالن برای رفع این‬ ‫مشکل تمهیداتی درنظر بگیرند تا بتوانیم شاهد افزایش صادرات در سطح استان باشیم‪.‬‬ ‫نکته پایانی‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬اگر مسئوالن اقتصادی کشور تا پایان سال تحولی در برنامه های‬ ‫افزای��ش صادرات ایج��اد نکنند‪ ،‬رش��د منفی صادرات ب��اال می رود‪ .‬بزرگترین مش��کل‬ ‫صادرکنن��دگان‪ ،‬مش��کل مالیاتی‪ ،‬بانکی‪ ،‬اعتباری‪ ،‬و مصوباتی اس��ت ک��ه در راه تولید و‬ ‫صادرات وجود دارد که امیدواریم این مشکل با توجه به لغو تحریم ها با کمک و حمایت‬ ‫مسئوالن برطرف شود‪.‬‬ ‫تقویت حضور ایرباس در چین‬ ‫ش��رکت ایرباس در شهر تیانجین چین با سرمایه گذاری معادل ‪۱۵۰‬میلیون دالر‬ ‫کارخانه س��اخت ت��ا مدل های «ا ‪ »۳3۰‬خود را گس��ترش دهد‪ .‬با توس��عه کارخانه‬ ‫تیانجین که در سال ‪ ۲۰۱۷‬م به پایان خواهد رسید‪ ،‬مراحل نهایی ساخت مدل های‬ ‫ا‪ ۳۳۰‬ب��ه ان منتقل خواهد ش��د‪ .‬ایرب��اس ‪۶۰‬درصد ب��ازار هواپیماهای مخصوص‬ ‫مسافت های طوالنی را در چین در اختیار دارد‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫یک میلیون و ‪174‬هزار شغل و ‪264/9‬میلیارد دالر درامد حاصل فعالیت شبانه روزی این بندر خصوصی است‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫کار ماه��ر موجب افزایش و تن��وع جمعیتی در این‬ ‫بندر ش��ده اس��ت‪ .‬اداره بندر هیوستون مدعی است‬ ‫که ظرفیت زیاد و ش��رایط مطلوب به منظور توسعه‬ ‫صنعتی به همراه مدیریت مناس��ب حمل ونقل کاال؛‬ ‫بندر هیوس��تون را ب��ه یک موقعیت مناس��ب برای‬ ‫س��رمایه گذاری و احداث واحده��ای صنعتی تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫راه های ابی و حمل ونقل کاال و مس��افر است‪ .‬عمده‬ ‫محصوالت��ی ک��ه در بن��در هیوس��تون حمل ونقل‬ ‫می شوند در حوزه واردات شامل نفت و فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬اهن و اس��تیل‪ ،‬کود خام و مواد معدنی‪ ،‬مواد‬ ‫ش��یمیایی الی‪ ،‬چوب و فراورده های چوبی‪ ،‬غالت و‬ ‫حبوبات و فراورده های انها‪ ،‬محصوالت پالس��تیکی‪،‬‬ ‫حیوانات و انواع روغن های گیاهی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هیوس��تون پرجمعیت ترین ش��هر‬ ‫ایالت تگزاس به ش��مار می رود که بیش از ‪6‬میلیون‬ ‫و ‪300‬هزار نفر جمعیت دارد‪ .‬همچنین هیوس��تون‬ ‫به عنوان بزرگترین شهر ایاالت متحده امریکا به شمار‬ ‫می رود‪ .‬از امتیازات عمده ش��هر هیوستون موقعیت‬ ‫بندری‪ ،‬توس��عه راه اهن و کشف نفت بوده که منجر‬ ‫به افزایش جمعیت نیز شده است‪.‬‬ ‫هیوس��تون مرکز توزیع امریکاس��ت و بزرگترین‬ ‫دروازه حمل ونق��ل فله ای دریای��ی در ایاالت متحده‬ ‫امریکا به به شمار می رود‪.‬‬ ‫بندر هیوستون از دروازه ساحل خلیج تا شمال‬ ‫امری��کا را در کنترل داش��ته و اختیار حمل ونقل‬ ‫دریایی را در این مس��یر داراست‪ .‬همچنین یکی‬ ‫از بزرگترین بازارهای در حال رش��د بین رودخانه‬ ‫می سی س��ی پی و کوه های راکی به شمار می رود‪.‬‬ ‫پایانه کانتینری مدرن و امکانات چند منظوره هر‬ ‫اندازه و هر نوعی از کاال را می توانند اداره کنند‪.‬‬ ‫این بن��در امریکا را با بازار جهان��ی به طور موثر و‬ ‫سریعی متصل می کند‪.‬‬ ‫مدی��ران بندر هیوس��تون یک نقش��ه جهانی از‬ ‫تمام��ی خدمات دریای��ی برای حمل ونق��ل دریایی‬ ‫و عمومی محص��والت ابداع کرده اند‪ .‬این فهرس��ت‬ ‫همچنین ش��امل حمل ونقل ج��اده ای و ریلی میان‬ ‫هیوستون و مراکز درون مرزی ایاالت متحده امریکا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ماموری��ت اداره بن��در هیوس��تون فراه��م کردن‬ ‫امکان��ات م��ورد نی��از به منظ��ور اقدام��ات و حفظ‬ ‫به نظر کارشناسان مهم ترین الگویی که می توان‬ ‫از بندر هیوس��تون در تگزاس گرفت ان است که‬ ‫این بندر به طور خصوصی اداره می شود‪ .‬همچنین‬ ‫بندر هیوس��تون در حوزه مسیرهای پس کرانه ای‬ ‫بس��یار مناسب وارد عمل ش��ده و زیرساخت های‬ ‫ضروری را برای حمل ونقل ریلی و جاده ای فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مس��عود دانشمند‪ ،‬عضو پیشین هیات رییسه اتاق‬ ‫بازرگانی ایران به‬ ‫می گوید‪ :‬بندر هیوس��تون‬ ‫را نمی توان با بنادر ایران مقایس��ه کرد چراکه به طور‬ ‫کلی ش��رایط تجاری و اقتصادی بنادر ایران و امریکا‬ ‫با یکدیگر بسیار متفاوت هستند‪.‬‬ ‫بندر هیوس��تون را می توان ب��ا بنادر موفقی مانند‬ ‫شانگهای مقایس��ه کرد چراکه حجم تجارت چین و‬ ‫امریکا نیز مش��ابه یکدیگر اس��ت و این دو بندر نیز‬ ‫هر س��ال در ح��وزه حمل ونقل کاال و تجارت رش��د‬ ‫روز افزون��ی دارند‪ .‬چین و امریکا هر دو کش��ورهای‬ ‫بسیار وسیعی هستند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬حمل ونقل و ترانشیپمنت در امریکا با‬ ‫ایران بسیار متفاوت است‪ .‬کارکرد بندرعباس اینگونه‬ ‫اس��ت که فقط محصوالت وارداتی و صادراتی کشور‬ ‫حمل ونق��ل می ش��وند‪ .‬اما بندری مانند هیوس��تون‬ ‫تگزاس برای دیگر کشورها نیز حمل ونقل کاال انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫دانش��مند عنوان می کند‪ :‬یکی از دالیلی که بندر‬ ‫هیوستون به رشد و توسعه خود ادامه داده‪ ،‬ان است‬ ‫که این بندر به طور خصوصی اداره می شود‪ .‬اقتصادی‬ ‫‹ ‹حمل ونقل در بندر هیوستون‬ ‫‹ ‹مسیر های پس کرانه ای مناسب‬ ‫مالزی‪ ،‬صدرنشین جدول بدهکاران اسیا‬ ‫سرمایه گذاران مالزیایی از نظر بدهکاری رتبه نخست اسیا‬ ‫را به خود اختصاص داده اند و بیش از دوسوم سرمایه گذاران‬ ‫این کشور بدهکارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬روزنامه «استار» براساس شاخص تمایالت‬ ‫سرمایه گذار «مانیوالیف»‪ ،‬نوشت‪« :‬اگرچه این سرمایه گذاران‬ ‫از نظ��ر پس ان��داز برای بازنشس��تگی از رتب��ه قابل توجهی‬ ‫برخوردار هس��تند‪ ،‬اما نبود برنامه مالی‪ ،‬به ویژه هنگامی که‬ ‫میزان بدهی انها باال باش��د‪ ،‬امنیت مالی درازمدت را از بین‬ ‫می برد‪ .‬تحقیقات نش��ان می دهد که ‪۶۸‬درصد از مالزیایی ها‬ ‫درحال حاضر بدهکار هس��تند که این میزان در مقایسه با ‪8‬‬ ‫بازاری که مورد تحقیق قرار گرفته‪ ،‬بسیار باالتر است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت ؛ بدهی س��رمایه گذاران مالزیایی نس��بت به میانگین‬ ‫‪۳۳‬درصدی منطقه ای‪ ،‬بیش از دو برابر اس��ت‪ .‬میانگین این‬ ‫بدهکاری ها ‪۵۶‬هزار رینگیت (حدود ‪۱۴‬هزار دالر) است که‬ ‫این رقم به طور تقریبی ‪ ۱۰‬برابر درامد شخصی ماهانه افراد‬ ‫در مالزی است‪.‬‬ ‫افزای��ش هزینه زندگی (‪۶۰‬درص��د)‪ ،‬اجاره بها (‪۴۴‬درصد)‬ ‫و ام��وزش فرزن��دان (‪۳۷‬درصد) از جمله عواملی اس��ت که‬ ‫باعث بدهی س��رمایه گذاران مالزیایی ش��ده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫شرایط اقتصادی مالزی‪ ،‬عوامل دیگری نیز در افزایش بدهی‬ ‫سرمایه گذاران این کشور نقش داشته که نبود مدیریت مالی‬ ‫موثر ازجمله این عوامل معرفی شده است‪».‬‬ ‫در حالی که دهلی نو تالش دارد بعد از لغو تحریم ها روابط تجاری خود با تهران‬ ‫را گس��ترش دهد‪ ،‬دولت این کش��ور اعالم کرد قصد دارد بعد از وقفه ای ‪ 5‬س��اله‬ ‫پرداخت های تجاری با ایران را از طریق یک سیس��تم تس��ویه حساب منطقه ای از‬ ‫س��ر بگیرد‪ .‬به گزارش تسنیم به نقل از رویترز‪ ،‬اتحادیه پایاپای اسیایی دربردارنده‬ ‫ایران‪ ،‬هند‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬مالدیو‪ ،‬میانمار‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬بوتان‪ ،‬نپال و سریالنکا است که‬ ‫پرداخت ها در بین این کشورها را تسهیل می کند‪ ،‬استفاده از ذخایر ارزی خارجی‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫بندر هیوستون‬ ‫در مسیرهای‬ ‫پس کرانه ای خود‬ ‫مانند راه اهن‬ ‫و حمل ونقل‬ ‫جاده ای بسیار‬ ‫خوب عمل کرده‬ ‫و زیرساخت های‬ ‫مسیرهای‬ ‫پس کرانه ای خود‬ ‫را توسعه داده و‬ ‫کامل کرده است‬ ‫‹ ‹در پایان‬ ‫‪portofhouston.com‬‬ ‫‪www.texasports.org‬‬ ‫افزایش صادرات المان به ایران‬ ‫روزنامه اتریش��ی «اپا» چاپ وین نوش��ت‪ :‬پ��س از لغو‬ ‫تحریم های هس��ته ای علیه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬المان‬ ‫در انتظار روابط حس��نه با این کشور است تا صادرات خود‬ ‫را به این کشور تا ‪ 5‬برابر افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا این روزنام��ه در ادامه مطلب خود اورده‬ ‫اس��ت‪ :‬منابع طبیع��ی ایران به قدری فراوان اس��ت که در‬ ‫مرحله نخس��ت‪ ،‬برلین به دنبال صادرات خود به ارزش ‪10‬‬ ‫میلیارد یورو در سال است‪.‬‬ ‫اپ�� ا همزمان با س��فر «حمید چیت چی��ان» وزیر نیروی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به المان و امض��ای قراردادهایی‬ ‫با ش��رکت های بزرگ این کش��ور افزود‪ :‬برلین از چند ماه‬ ‫ازسر گیری مبادالت هند با ایران‬ ‫را کاه��ش می دهد و ضمن نق��ل و انتقال قیمت کاالهای خریداری ش��ده‪ ،‬روابط‬ ‫تجاری و بانکی در میان کش��ورهای عضو را گس��ترش می دهد‪ .‬رزرو بانک هند در‬ ‫دس��امبر ‪ 2010‬تصمیم گرفت تجارت نفتی را از طریق سیس��تم اتحادیه پایاپای‬ ‫اسیایی تسهیل کند‪ .‬این امر موجب شد تا هند و ایران‪ ،‬به عنوان تنها تولید کننده‬ ‫نفت عضو این اتحادیه‪ ،‬یک مکانیزم پرداخت ثابت برای تس��ویه حس��اب معامالت‬ ‫تجاری دایر کنند‪ .‬اما به دلیل فش��ارهای کش��ورهای غربی ایجاد یک کانال بانکی‬ ‫بانک مرکزی روس��یه اعالم کرد‪ :‬پیمان پولی دوجانبه‬ ‫بین دو کشور وارد فاز جدیدی شده است‪ ،‬سازوکار پیمان‬ ‫پولی همه ازمون ها را با موفقیت پش��ت س��ر گذاشته تا‬ ‫سطح همکاری های مالی را بین دو کشور افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس به نقل از خبرگزاری دولتی ایتارتاس‬ ‫روس��یه‪ ،‬دو کشور چین و روسیه در اکتبر ‪ 2014‬پیمانی‬ ‫را امضا کردند که به موجب ان نقش دالر در پرداخت های‬ ‫صادراتی دو کشور کاهش یابد‪ .‬این پیمان پولی دوجانبه تا‬ ‫سقف ‪ 815‬میلیارد روبل یا ‪ 150‬میلیارد یوان امضا شده‬ ‫بود‪ .‬به تازگی بانک مرکزی روس��یه اعالم کرده که پیمان‬ ‫پولی دوجانبه بین دو کش��ور وارد فاز جدیدی شده است‪.‬‬ ‫این بانک اعالم کرد‪ :‬این س��ازوکار پیمان پولی که هدف‬ ‫ان ارتقای شراکت بین بانک مرکزی دو کشور است‪ ،‬همه‬ ‫ازمون ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و از اکتبر ‪2015‬‬ ‫منابع مالی را بین ش��رکای چینی و روسی مدیریت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیمان پولی دوجانبه با هدف توس��عه و تجارت و‬ ‫س��رمایه گذاری مستقیم بین روسیه و چین ایجاد شده تا‬ ‫س��طح همکاری های مالی را بین دو کشور افزایش دهد‪.‬‬ ‫تاکن��ون نزدیک به ‪ 60‬پیم��ان پولی دوجانبه برای حذف‬ ‫دالر از مبادالت تجاری بین المللی امضا ش��ده است‪98 .‬‬ ‫روز از درخواست رسمی پوتین برای حذف دالر به عنوان‬ ‫ارز واسط از مبادالت تجاری ایران و روسیه می گذرد و در‬ ‫این مدت اقدام خاصی از س��وی بانک مرکزی ایران برای‬ ‫کاهش وابس��تگی تجارت ایران و روسیه به ارزهای غربی‬ ‫مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫توافقی جدید برای افزایش‬ ‫امنیت فرودگاه ها‬ ‫به گفته کارشناس��ان بندر هیوستون به دلیل دارا‬ ‫بودن مس��یرهای پس کرانه ای مناس��ب و خصوصی‬ ‫بودن موفق شده به توسعه چشمگیری دست یابد و‬ ‫تبدیل به یکی از بزرگترین بنادر دنیا شود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫اجرای فاز جدید‬ ‫پیمان پولی روسیه و چین‬ ‫هیوستون دروازه توزیع امریکا‬ ‫که متکی به این بندر است نیز خصوصی بوده و این‬ ‫امتی��از بزرگی به ش��مار م��ی رود‪ .‬او اضافه می کند‪:‬‬ ‫همچنین بندر هیوستون در مسیرهای پس کرانه ای‬ ‫خ��ود مانن��د راه اه��ن و حمل ونقل جاده ای بس��یار‬ ‫خوب وارد عمل ش��ده و زیرس��اخت های مسیرهای‬ ‫پس کران��ه ای خ��ود را توس��عه داده و کام��ل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این توسعه و س��رمایه گذاری روی مسیرهای‬ ‫پس کران��ه ای تنها در صورت خصوصی اداره ش��دن‬ ‫بندر هیوستون می توانست اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫عضو پیش��ین هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران اظهار می کند‪ :‬متاس��فانه در حوزه مس��یرهای‬ ‫پس کرانه ای بنادر کش��ور ما فعالی��ت چندانی انجام‬ ‫نشده است‪ .‬این در حالی است که حمل ونقل دریایی‬ ‫نیازمند جاده و خط اهن مناس��ب برای حمل ونقل‬ ‫کاالی تخلیه شده از کشتی های پهلو گرفته در بندر‬ ‫است‪.‬‬ ‫او درب��اره عملکرد بندر هیوس��تون در میان بنادر‬ ‫ایاالت متحده امریکا عنوان می کند‪ :‬بندر هیوستون‬ ‫بس��یار خوب عم��ل می کند‪ .‬ای��ن بن��در در حوزه‬ ‫حمل ونق��ل کانتینری‪ ،‬کااله��ای مایع و محصوالت‬ ‫فله ای بس��یار خوب عمل می کن��د و در حال ایجاد‬ ‫و توسعه تاسیس��ات مورد نیاز است‪ .‬بندر هیوستون‬ ‫تالش می کند تا رقیبی برای بندر لس انجلس باشد‪.‬‬ ‫دانشمند می افزاید‪ :‬بندر هیوستون تگزاس به جز‬ ‫اینکه بس��یاری از ایاالت امریکا مانن��د اریزونا را در‬ ‫همس��ایگی خود دارد‪ ،‬به بخش هایی از مکزیک نیز‬ ‫خدمات رسانی می کند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫نمایی از بندر هیوستون‬ ‫بندر هیوس��تون تگ��زاس یک��ی از معروف ترین و‬ ‫بزرگترین بنادر ایاالت متحده امریکا به شمار می رود‬ ‫که مرکز تجاری این کشور نیز محسوب می شود‪ .‬این‬ ‫بندر که با بنادر بزرگی همچون بندر شانگهای قابل‬ ‫مقایس��ه اس��ت؛ تالش می کند تا از رقیب سرسخت‬ ‫خ��ود یعنی بندر لس انجلس پیش��ی بگی��رد‪ .‬بندر‬ ‫هیوس��تون به دلیل مسیرهای پس کرانه ای مناسب و‬ ‫توسعه زیرساخت ها رش��د روزافزونی را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هیوس��تون یک کالنش��هر بزرگ در ایالت تگزاس‬ ‫اس��ت‪ .‬هیوستون چهارمین شهر بزرگ امریکا است‪.‬‬ ‫بندر هیوس��تون ایالت تگزاس یک��ی از پرترددترین‬ ‫بنادر جهان اس��ت‪ .‬بندر هیوس��تون ‪ 40/2‬کیلومتر‬ ‫طول دارد و دارای امکانات عمومی و متنوعی اس��ت‬ ‫که مسافت کوتاهی تا محل استقرار کشتی ها دارند‪.‬‬ ‫بندر هیوس��تون برترین بندر ای��االت متحده امریکا‬ ‫در ح��وزه وزن کاالهای حمل ونقل ش��ده در حوزه‬ ‫واردات و ص��ادرات بوده و رتبه دوم را در حوزه وزن‬ ‫محصوالت حمل ونقل ش��ده به ط��ور کلی در ایاالت‬ ‫متحده امریکا کسب کرده است‪.‬‬ ‫بندر هیوس��تون تگزاس ‪41‬درص��د از حمل ونقل‬ ‫محصوالت در خلیج تگزاس را انجام می دهد‪.‬‬ ‫مالکی��ت و مدیری��ت پایانه ه��ای عموم��ی بندر‬ ‫هیوس��تون برعه��ده اداره بندر هیوس��تون اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 150‬ش��رکت صنعتی خصوصی در امتداد‬ ‫کانال کشتی هیوستون واقع شده اند‪.‬‬ ‫به عن��وان یک��ی از بزرگترین بن��ادر در دنیا‪ ،‬بندر‬ ‫هیوس��تون یک��ی از بنادر فعال و ب��زرگ در اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی است ؛ ساالنه بیش از ‪200‬میلیون تن‬ ‫کاال در بندر هیوستون توسط بیش از ‪8‬هزار کشتی‬ ‫و ‪200‬هزار قایق حمل ونقل می شود‪.‬‬ ‫مطالع��ات انجام ش��ده در س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫نش��ان دهنده ان اس��ت ک��ه کان��ال کش��تی و‬ ‫کس��ب وکارهای مرب��وط یک میلی��ون و ‪174‬هزار و‬ ‫‪ 567‬شغل در تگزاس ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫این فعالیت ها منجر به کسب ‪264/9‬میلیارد دالر‬ ‫در سطح ایالت تگزاس ش��ده است‪ .‬بندر هیوستون‬ ‫مرک��ز تجارت جهان��ی در ایاالت متح��ده امریکا به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬مجتمع پتروش��یمی ای��ن بندر نیز‬ ‫س��االنه ‪15‬میلی��ارد دالر درامدزای��ی می کند‪ .‬این‬ ‫مجتمع بزرگتری��ن مجتمع پتروش��یمی در امریکا‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫خدم��ات حمل ونق��ل در تم��ام خط��وط تجاری‪،‬‬ ‫هیوس��تون را به تمامی بازارهای جهانی در سراس��ر‬ ‫جهان متصل می کنند‪.‬‬ ‫کانال کش��تی هیوس��تون نی��ز در راه ابی خلیج‬ ‫تگ��زاس ترافی��ک بس��یاری را به دلی��ل رفت وام��د‬ ‫قایق های باری داراست‪.‬‬ ‫بن��در هیوس��تون ح��دود ‪2‬میلی��ون تی ای ی��و‬ ‫حمل ونقل کاال در س��ال ‪2015‬می�لادی انجام داده‬ ‫و رک��ورد ‪1/96‬میلیون تی ای یو در س��ال ‪2014‬م را‬ ‫شکسته است‪.‬‬ ‫ش��رکت های تج��اری بین الملل��ی نی��ز به دلی��ل‬ ‫زیرس��اخت های پیش��رفته این بندر به ویژه در حوزه‬ ‫ام��ور مالی جذب بندر هیوس��تون ش��ده اند‪ .‬نیروی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫گذش��ته در حال سازماندهی ش��رکت های خود برای ورود‬ ‫ب��ه ایران اس��ت تا بتواند پ��س از لغو تحریم ها و س��هولت‬ ‫دسترس��ی بانک ها ب��رای انتقال پول‪ ،‬با ی��ک برنامه ریزی‬ ‫دقیق بازار ایران را تصاحب کند‪.‬‬ ‫این روزنامه یاداوری کرد‪ :‬ایران دومین ش��ریک تجاری‬ ‫الم��ان در جم��ع کش��ورهای اروپایی اس��ت ک��ه حاال با‬ ‫تواف��ق برجام و تمام ش��دن انتخابات در ای��ران‪ ،‬امید دارد‬ ‫همکاری های خود را دوباره با شرکت های ایرانی احیا کند‪.‬‬ ‫ای��ران چهارمین ذخایر نف��ت و دومین ذخایر گاز جهان را‬ ‫داراست که این به منزله سرمایه گذاری المان ها به ارزشی‬ ‫حدود ‪ 170‬میلیارد یورو است‪.‬‬ ‫دائم��ی بی��ن دو کش��ور امکان پذیر نبود‪ ،‬از ای��ن رو واردات نفت هن��د از ایران به‬ ‫ش��دت کاهش یافت‪ .‬به گفته وی کی سینگ‪ ،‬وزیر امور خارجه هند‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫این کش��ور اکنون به دنبال کس��ب رضایت وزارت دارایی برای برگرداندن ایران به‬ ‫سیس��تم اتحادیه پایاپای اسیایی است‪ .‬وی افزود‪ ،‬دولت همچنین در حال بررسی‬ ‫درخواست بانک های ایرانی برای گشایش شعب این بانک ها در هند و فعال کردن‬ ‫دوباره حساب های انهاست‪.‬‬ ‫ایکائو و ش��ورای بین المللی فرودگاه اعالم کردند که به‬ ‫توافق جدیدی برای همکاری بیش��تر در راستای تقویت‬ ‫امنیت فرودگاه ها دست یافته اند‪.‬‬ ‫به گزارش تین نی��وز‪ ،‬این تفاهمنام��ه جدید در جهت‬ ‫اه��داف ‪ ACI‬و هم��کاری نزدیک تر اژان��س بین المللی‬ ‫لو نقل هوایی سازمان ملل برای دستیابی به فرودگاه‬ ‫حم ‬ ‫برت��ر در برنامه های امنیتی اس��ت‪ .‬این همکاری ش��امل‬ ‫بررس��ی های امنیتی‪ ،‬کمک های فن��ی‪ ،‬اموزش کارکنان‬ ‫فرودگاه و افزایش مشارکت منطقه ای است‪.‬‬ ‫فن��گ لیو‪ ،‬دبی��رکل ایکائو‪ ،‬ضم��ن قدردانی از رهبری‬ ‫و مدیریت فعال ش��ورای بین الملل��ی فرودگاه ها در تمام‬ ‫جنبه ه��ای عملیاتی موث��ر فرودگاه‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬بهبود‬ ‫همکاری ها برای جهانیان این اطمینان را حاصل می کند‬ ‫ک��ه ف��رودگاه بین المللی ی��ک راه ام��ن و کارامد برای‬ ‫اتصال جهانی در راس��تای افزایش توسعه اقتصادی باقی‬ ‫خواهد ماند‪ .‬برنامه ‪ ،APEX‬برنامه ای امنیتی اس��ت که‬ ‫با بررس��ی دقیق اطالعات به شناسایی فرودگاه و میزان‬ ‫اس��یب پذیری امنیت��ی ان کمک خواهد ک��رد و قابلیت‬ ‫اس��تفاده به عنوان یک مرجع را در زمینه بهترین شیوه‬ ‫شناسایی مناطقی که نیازمند بهبود هستند‪ ،‬دارد‪ .‬هدف‬ ‫نهایی این برنامه ایجاد فرودگاه امن تر در سراس��ر جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫انج�لا گیتنس‪ ،‬مدیرکل ‪ ،ACI‬ضمن تش��کر از لیو و‬ ‫ایکائ��و برای حمایت های تزلزل ناپذی��ر از برنامه ‪APEX‬‬ ‫گفت‪ :‬شورای بین المللی فرودگاه ها و ایکائو باور دارند که‬ ‫صنعت هوانوردی پایدار و موفق بر پایه های امنیتی قوی و‬ ‫ایمنی باال ساخته می شود که از مفاد این قرارداد همکاری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امضای این تفاهمنامه ش��الوده ای برای‬ ‫تقویت بیشتر امنیت در صنعت هوانوردی است‪.‬‬ ‫تحریم های سخت‬ ‫شامل حال کره شمالی شد‬ ‫براس��اس قانون جدید مصوب از س��وی س��ازمان ملل‬ ‫تمامی محموالت ورودی و خروجی به کش��ور کره شمالی‬ ‫مورد بازرسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مانا‪ ،‬در پی انجام ازمایش��ات هس��ته ای و‬ ‫موش��ک های دوربرد در این کشور سازمان ملل قطعنامه‬ ‫اعمال تحریم های جدید از س��وی امریکا علیه س��ازمان‬ ‫مل��ل را پذیرف��ت که طب��ق ان تمامی کش��ورهای عضو‬ ‫سازمان ملل موظف به بازرسی کاالهای ورودی به مقصد‬ ‫کره ش��مالی و خروجی از این کشور را مورد بازرسی قرار‬ ‫می دهند‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬این قانون پیش از این‬ ‫تنها کانتینرها را ش��امل می شد و هم اکنون تمامی کاالها‬ ‫مورد بازرسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫طی قطعنامه ذکر شده صادرات اهن‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫س��نگ تیتانیوم‪ ،‬س��نگ وانادیوم و دیگر فلزات گرانبها و‬ ‫واردات س��وخت هواپیما و موش��ک در این کشور ممنوع‬ ‫اعالم شد‪ .‬همچنین ورود هواپیما یا کشتی های مشکوک‬ ‫به حمل این کاالها از س��وی کره ش��مالی ب��ه بنادر دنیا‬ ‫ممنوع اعالم می ش��ود‪ .‬در همین راستا اموال و دارایی ها‬ ‫به همراه حس��اب های بانکی این کشور در دیگر کشورها‬ ‫مسدود می شود‪ .‬این کشور همچنین قادر به افتتاح دفتر‬ ‫در دیگر کشورها نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫افزایش امار گردشگری با ارتقای استانداردها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه نور و صدا گوانگجو گزارش می دهد‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫محل عرضه مواد اولیه کنسرت‬ ‫تقدیر از غرفه های برتر‬ ‫در نمایشگاه محیط زیست‬ ‫پانزدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی محیط زیس��ت‬ ‫ته��ران با تقدی��ر از غرفه های برت��ر در بخش صنایع‬ ‫شرکت ها‪ ،‬سازمان های مردم نهاد‪ ،‬ادارات کل استانی‬ ‫و حامیان نمایشگاه به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ایین پایانی این نمایش��گاه که با‬ ‫س��خنان مع��اون رییس جمهوری و رییس س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت اغاز شد‪ ،‬با معرفی غرفه های‬ ‫برتر به کار خود پایان داد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫بخش صنایع و ش��رکت ها به ترتیب از شرکت توسعه‬ ‫منابع و انرژی‪ ،‬مجید هدایتی‪ ،‬از شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬مرضیه شاه دایی‪ ،‬در بخش دستگاه های‬ ‫اجرایی اداره سالمت و تندرستی اداره کل اموزش و‬ ‫پرورش شهر تهران‪ ،‬کامیاب صدری به عنوان رئیس‬ ‫س��ازمان و روح اهلل خوش��بخت مدیرعامل س��ازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری شیراز‪ ،‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫در بخ��ش تش��کل های مردم نهاد محیط زیس��تی‬ ‫انجمن پایش��گران محیط زیس��ت پاما‪ ،‬میترا البرزی‬ ‫من��ش‪ ،‬رفتگ��ران طبیعت ای��ران‪ ،‬کاظ��م نجاریون‪،‬‬ ‫ش��بکه مردم نهاد محیط زیستی استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬لیال اخالصی‪ ،‬بنیاد ملت بانک ملت‪ ،‬مسعود‬ ‫غالم پور و موسس��ه خیریه روزب��ه‪ ،‬فرح جمالی مورد‬ ‫تقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در بخش ادارات کل محیط زیس��ت استانی از اداره‬ ‫کل محیط زیس��ت اس��تان چهارمح��ال و بختیاری‪،‬‬ ‫شهرام احمدی‪ ،‬اداره کل محیط زیست استان‪ ،‬حمید‬ ‫ظهراب��ی به عنوان مدیر کل این س��ازمان‪ ،‬اداره کل‬ ‫محیط زیست استان البرز‪ ،‬حسین محمدی‪ ،‬اداره کل‬ ‫محیط زیست استان بوشهر‪ ،‬حسین دلشب‪ ،‬اداره کل‬ ‫محیط زیست استان خراسان شمالی‪ ،‬اصغر مطهری‪،‬‬ ‫اداره کل محیط زیس��ت اس��تان س��منان‪ ،‬عباسعلی‬ ‫دامنگیر‪ ،‬اداره کل محیط زیس��ت اس��تان هرمزگان‪،‬‬ ‫مجید وفادار و اداره کل محیط زیست استان همدان‪،‬‬ ‫محمدرضا محمدی تقدیر شد‪.‬‬ ‫در بخش فن بازار س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو‬ ‫معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سعید سرکار‪،‬‬ ‫ش��رکت ره افرین ماش��ین تک بابک مومنی و مشاور‬ ‫ریی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و مدیرکل‬ ‫دفتر پژوهش و فن��اوری صدرالدین علیپور‪ ،‬به پاس‬ ‫تالش های ارزنده و پیگیری های مجدانه برای برپایی‬ ‫بخش فن بازار نمایشگاه تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی محیط زیس��ت با‬ ‫شعار «اقتصاد سبز دوران پساتحریم» با حضور ‪271‬‬ ‫ش��رکت داخلی و ‪ 33‬ش��رکت خارجی از ‪ 20‬کشور‬ ‫جهان ش��امل انگلیس‪ ،‬المان‪ ،‬سوئد‪ ،‬فرانسه‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫ایرلند‪ ،‬کانادا‪ ،‬تایوان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فنالند‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫چک‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش‪ ،‬برزیل‪ ،‬نیوزلند‪ ،‬دانمارک‪ ،‬ترکیه‬ ‫و سوئیس به مدت ‪ 4‬روز برگزار شد‪.‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫نمایشگاه نور و‬ ‫صدای گوانگجو‬ ‫همانطور که‬ ‫از اسمش‬ ‫پیداست در‬ ‫زمینه موسیقی‬ ‫و نورپردازی‬ ‫است‪ .‬این‬ ‫دقیقا همان‬ ‫چیزی است که‬ ‫برای برپایی‬ ‫یک کنسرت به‬ ‫یاد ماندنی نیاز‬ ‫دارید‬ ‫پاویون ایران در نمایشگاه‬ ‫بین المللی نفت و گاز عمان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬دهمین نمایشگاه و کنفرانس‬ ‫بین المللی نفت و گاز عمان از ‪ 2‬تا ‪ 4‬فروردین ‪1395‬‬ ‫در مسقط برگزار خواهد شد و شرکت نمایشگاه های‬ ‫اصفهان‪ ،‬مج��ری برپایی پاویون جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در این رویداد است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫از اصفهان‪ ،‬رس��ول‬ ‫محققیان با اعالم ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت های موجود در کشور عمان و توانمندی های‬ ‫ایران در صنعت نفت و گاز‪ ،‬حضور شرکت های ایرانی‬ ‫در دهمین نمایش��گاه و کنفرانس بین المللی نفت و‬ ‫گاز عمان برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به حضور برترین شرکت های‬ ‫فعال در صنعت نفت و گاز جهان در این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫ش��رکت های ایران��ی بای��د ت�لاش کنند ب��ار دیگر‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی های داخلی را به بهترین شکل‬ ‫ممکن و در این بازار هدف در معرض دید متخصصان‬ ‫و کارشناسان جهانی قرار دهند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با توجه به ش��رایط و ارتباطات‬ ‫مساعد سیاس��ی‪ -‬اقتصادی عمان با ایران و موقعیت‬ ‫ویژه و استراتژیک‪ ،‬حضور در بازار این کشور بهترین‬ ‫انتخاب ب��رای ایران خواهد بود تا با ورود به بازار این‬ ‫کش��ور‪ ،‬گاز ایران به مسافت های دوردست در اروپا و‬ ‫شرق اسیا صادر شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت عملکرد موفق ش��رکت نمایش��گاه‬ ‫اصفهان در برگزاری پاویون جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی غذا و هتلداری و نمایشگاه‬ ‫بین المللی تجهیزات و خدمات پزش��کی عمان سبب‬ ‫ش��د برگزاری پاویون ایران در نمایش��گاه نفت و گاز‬ ‫عمان نیز به این شرکت واگذار شود‪.‬‬ ‫اریا حمیدیان‪ ،‬دبیر اجرایی «نهمین نمایش��گاه گردش��گری کیش» گفت‪ :‬سازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش تالش می کند امار گردش��گری را از یک میلیون و ‪700‬هزار گردشگر‬ ‫به ‪2‬میلیون و ‪500‬هزار تن برس��اند‪ .‬در نمایش��گاه گردش��گری کیش نی��ز بروزترین‬ ‫استانداردهای خدمات گردشگری از ‪ 11‬اسفند تا روز گذشته (چهاردهم) معرفی شدند ‬ ‫زیرا ارتقای استانداردها نقش پررنگی در نشان(برند)سازی گردشگری دارد‪.‬‬ ‫هرقدر درباره رویدادهای ویژه و جوان پس��ند‬ ‫صحب��ت کنیم ب��از هم عنوان ه��ای مهمی در‬ ‫جهان وجود دارند که ما را غافلگیر کنند‪ .‬یکی‬ ‫از ای��ن رویداده ا مربوط به دنیای موس��یقی با‬ ‫تمام جذابیت های س��معی و بصری ان اس��ت‪.‬‬ ‫اگر به یاد داشته باشید‪ ،‬سال گذشته گزارشی‬ ‫در زمینه نمایش��گاه های موسیقی و ابزاراالت‬ ‫مرب��وط ب��ه ان منتش��ر کردیم ک��ه اطالعات‬ ‫خوب��ی درب��اره رویدادهای مرتب��ط با صنعت‬ ‫موس��یقی در جهان از نمایش��گاه بزرگ المان‬ ‫گرفته تا برخی عنوان های دس��ت و پا شکسته‬ ‫در ایران به مخاطب��ان ارائه کرد‪ .‬این روزها به‬ ‫واس��طه برپایی نمایش��گاه نور و صدا در چین‬ ‫دوباره گری��زی زدیم به تجارت نوا و موس��یقی‬ ‫و اس��تقبالی که از این اتفاق تجاری– فرهنگی‬ ‫شد‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫«مرک��ز بین الملل��ی نمایش��گاه و همای��ش‬ ‫گوانگجو» که به اختص��ار «‪ »CIEFC‬نامیده‬ ‫می ش��ود یک��ی از مدرن تری��ن س��ایت های‬ ‫نمایشگاهی در اسیاست که کارشناسان ان را‬ ‫هم ردی��ف کانتون فیر (مهم ترین و قدیمی‪ ‎‬ترین‬ ‫س��ایت چین) می دانند‪ .‬این سایت هر سال در‬ ‫اواخر فوریه میزبان رویدادی بزرگ و تاثیرگذار‬ ‫به نام نور و صداست که اگر بخواهیم بخش های‬ ‫مختل��ف ان را از ه��م تفکی��ک کنیم ش��اید‬ ‫نمونه های بس��یاری در جهان داش��ته باشد اما‬ ‫همه این بخش ها در کنار هم در یک نمایشگاه‬ ‫باعث می شود «پروساندالیت گوانگجو» تبدیل‬ ‫به یک نمایش ویژه برای بازدیدکنندگان شود‪.‬‬ ‫مخاطبان در این رویداد قادر هستند از اخرین‬ ‫فناوری ه��ا در زمینه سیس��تم های نور و البته‬ ‫دستگاه های مدرن موزیک استفاده کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نور و صدای گوانگج��و همانطور‬ ‫که از اس��مش پیداس��ت در زمینه موس��یقی‬ ‫و نورپ��ردازی اس��ت‪ .‬این دقیق��ا همان چیزی‬ ‫اس��ت که ب��رای برپای��ی یک کنس��رت به یاد‬ ‫ماندنی نیاز دارید! چند س��ال قبل‪ ،‬این رویداد‬ ‫به پیش��نهاد و پیگیری کارشناسان جلوه های‬ ‫س��معی و بصری چین شکل گرفت تا به دلیل‬ ‫جذابیت های عموم��ی و ویژگی های تخصصی‬ ‫خیلی زود به بزرگترین نمایش��گاه این کش��ور‬ ‫در حوزه موس��یقی تبدیل ش��ود‪ .‬ای��ن رویداد‬ ‫نمایش��ی منحصر ب��ه ف��رد از تقویت کننده ها‪،‬‬ ‫سیم و کابل و لوازم جانبی‪ ،‬بلندگو‪ ،‬میکروفن‪،‬‬ ‫تجهیزات و افکت های دی جی‪ ،‬جعبه های صدا‬ ‫و سیس��تم های موسیقی‪ ،‬محصوالت روشنایی‪،‬‬ ‫فناوری های لی��زر ی‪ ،‬محص��والت و تجهیزات‬ ‫نورپ��ردازی لی��زری‪ ،‬تجهی��زات روش��نایی‪،‬‬ ‫تجهیزات روش��نایی در فضای باز و محصوالت‬ ‫بیشتری ارائه می دهد‪.‬‬ ‫نمایشگاه نور و صدای چین با نام « ‪Sound‬‬ ‫‪ » Light Guangzhou‬از زم��ان افتتاح در‬ ‫س��ال ‪2003‬م با کار روی تج��ارت اختصاصی‬ ‫موس��یقی و نور به عنوان تنها رویداد صنعتی‪،‬‬ ‫در چین و احتماال جهان ش��ناخته ش��د‪ .‬چند‬ ‫س��ال بعد یک پیش��وند حرفه ای (‪ )pro‬به ان‬ ‫اضافه ش��د تا مخاطبان بدانند با یک رویداد ب‬ ‫تخصصی روبه رو هستند‪ .‬این نمایشگاه اخرین‬ ‫مناب��ع تولی��د و فرصت های ارتباط��ی را برای‬ ‫بازدید کنن��دگان فراهم می کند و همزمان پایه‬ ‫خوبی برای توسعه جهانی به وجود اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دسته بندی محصوالت نمایشگاه‬ ‫در ط��ول ‪ 13‬دوره برگزاری‪ ،‬همه بخش های‬ ‫نمایش��گاه پروس��اندالیت «گوانگجو» یکسان‬ ‫ب��وده و این رویداد هم��واره روندی ثابت را در‬ ‫دس��ته بندی بخش های نمایشگاهی طی کرده‬ ‫است‪ .‬غرفه داران در چهاردهمین نمایشگاه نور‬ ‫و صدای چین در چند گروه بندی خاص شامل‬ ‫تامین کنندگان و تصمیم گیرندگان نورپردازی‬ ‫حرفه ای‪ ،‬صدا و سیس��تم های صوتی حرفه ای‬ ‫صنعتی فعال خواهند بود‪ .‬محصوالت قابل ارائه‬ ‫نی��ز در دو قالب اصلی یعنی بخش صداپردازی‬ ‫حرفه ای ش��امل تقویت کننده ها‪ ،‬کابل و لوازم‬ ‫جانب��ی‪ ،‬کنس��ول‪ ،‬تجهیزات دی ج��ی‪ ،‬افکت‪،‬‬ ‫بلندگ��و‪ ،‬میکروفن‪ ،‬سیس��تم صوت��ی عمومی‪،‬‬ ‫سیس��تم های «وی او دی»‪ ،‬س��ایر تجهی��زات‬ ‫صوتی مرتبط و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫بخ��ش نورپ��ردازی حرف��ه ای نی��ز ش��امل‬ ‫نورپ��ردازی معماری‪ ،‬فن��اوری لیزر‪ ،‬ال ای دی‪،‬‬ ‫مناب��ع ن��ور و ل��وازم جانب��ی‪ ،‬کنس��ول های‬ ‫نورپردازی‪ ،‬نورپردازی در فضای باز‪ ،‬روش��نایی‬ ‫صحنه‪ ،‬س��ایر تجهیزات مربوط به روش��نایی‪،‬‬ ‫تجهی��زات صحنه‪ ،‬کی��ف و چمدان ویژه حمل‬ ‫تجهیزات‪ ،‬باالبر‪ ،‬صحنه های متحرک و س��کو‪،‬‬ ‫طرح ریزی و فن��اوری نمایش‪ ،‬جلوه های ویژه‪،‬‬ ‫پ��رده و لوازم دکوراس��یون صحنه‪ ،‬وس��ایل و‬ ‫تجهیزات داربس��ت برای صحن��ه فضای باز و‬ ‫سایر تجهیزات مرتبط با صحنه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مخاطبان چه کسانی هستند‬ ‫هزین��ه بازدید از یک رویداد تخصصی در هر‬ ‫کش��وری غیر از ایران بسیار باالتر از ان چیزی‬ ‫اس��ت که بتوان فقط برای تفری��ح در ان قدم‬ ‫گذاش��ت؛ بنابراین تعداد مخاطبان عام بس��یار‬ ‫کمتر از مخاطبان تخصصی اس��ت‪ .‬حدود ‪70‬‬ ‫درصد کل بازدیدکنندگان «پروس��اندالیت» را‬ ‫پیمانکاران و دالالن‪ ،‬خانه سازان و شرکت های‬ ‫اجاره دهنده محیط های تفریحی‪ ،‬مراکز برپایی‬ ‫جشن‪ ،‬فروش��ندگان سیس��تم‪ ،‬واردکنندگان‪،‬‬ ‫صادر کنندگان و نماین��دگان‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫سالن های اجرا‪ ،‬باشگاه ها‪ ،‬سالن های کارائوکه‪،‬‬ ‫هتل ها‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬ادارات دولتی‪ ،‬مش��اوران‬ ‫ام�لاک و مس��تغالت‪ ،‬رادی��و‪ ،‬ایس��تگاه های‬ ‫تلویزیون‪ ،‬گروه های اجرا‪ ،‬موسس��ات‪ ،‬رسانه ها‬ ‫و انجمن های تجاری تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه تخصصی بی��ش از ‪700‬‬ ‫غرفه گذار از ‪30‬کشور در فضایی به وسعت ‪45‬‬ ‫هزار مترمربع پذیرای ‪ 35‬هزار بازرگان‪ ،‬هنرمند‬ ‫و بازدیدکننده متخصص هستند‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫نس��بت به دوره گذشته حدود ‪ 10‬درصد رشد‬ ‫کمی و کیفی داش��ته اس��ت‪ .‬همزم��ان با این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬گردهمایی بین المللی سیستم های‬ ‫نورپ��ردازی‪ ،‬صدابرداری و تصویرب��رداری نیز‬ ‫در س��الن هایی مجزا برگزار می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫همایش ها بزرگان صنعت س��اخت دستگاه ها و‬ ‫ماشین االت مرتبط با صنعت نورپردازی و صدا‬ ‫درباره ابع��اد مختلف این صنایع به گفت وگو و‬ ‫مباحثه می نش��ینند‪ .‬حضور در این نشس��ت ها‬ ‫ب��رای مخاطبان دارای محدودیت هایی اس��ت؛‬ ‫ب��رای مثال نیاز به تهیه بلی��ت جداگانه و دارا‬ ‫بودن س��وابق تحصیل��ی در زمینه موس��یقی‪،‬‬ ‫صداپردازی و نورپردازی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما یک رویداد مشابه‬ ‫چینی ه��ا رویداده��ای دیگ��ری ه��م برای‬ ‫خودشان دارند که اتفاقا یکی از مهم ترین های‬ ‫ان در همین ش��انگهای کلی��د می خورد‪ .‬این‬ ‫کشور از س��ال ‪۲۰۰۰‬م با راه اندازی بزرگترین‬ ‫نمایشگاه هنر موسیقی در اسیا گام تازه ای در‬ ‫حوزه گردش��گری هنری برداشته است‪ .‬رویداد‬ ‫«موزیک شانگهای» یکی از همین فعالیت های‬ ‫هنری است که سود سرشاری را هم برای چین‬ ‫به ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه معتبرتری��ن ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی در ح��وزه تج��ارت و صنع��ت‬ ‫ابزاراالت موس��یقی همانند ب��اخ‪ ،‬بلوثنر‪ ،‬بافه‬ ‫داداری��و‪ ،‬فن��در‪ ،‬فازیول��ی‪ ،‬لودیگ مارش��ال‪،‬‬ ‫اورنج‪ ،‬رولند‪ ،‬س��لمر‪ ،‬س��امیک‪ ،‬اس��تین وی‪،‬‬ ‫تاما‪ ،‬یاماها و تیلور و بس��یاری دیگر را گردهم‬ ‫می اورد و بهتری��ن راه برای تامین فرصت های‬ ‫کس��ب وکار در چی��ن و بازاره��ای اس��یایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫‪ 5‬راز موفقیت کارافرینان در نمایشگاه‬ ‫حضور در یک نمایش��گاه درس��ت و حسابی‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در کسب وکار‬ ‫اس��ت‪« .‬اقای رویداد» در گزارش های روزانه‬ ‫هزار و یک راهکار نمایشگاهی برای مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬راهکارهای��ی ک��ه البته به تایید‬ ‫بزرگترین تاجران و کارشناسان جهان رسیده‬ ‫و ش��اید تا پیش از این جای ش��ان در صفحه‬ ‫نمایشگاه خالی بوده باشد!‬ ‫نمایش��گاه های صنعتی بهترین فرصت برای مخترع��ان و کارافرینان خرده پا‬ ‫اس��ت تا بتوانند کار خود را گسترش دهند‪ .‬زمانی که شما یک کار جدید را در‬ ‫هر زمینه ای اغاز می کنید‪ ،‬مش��تری چندانی ندارید‪ ،‬به همین دلیل نمی توانید‬ ‫پیشرفت زیادی داشته باشید اما شرکت در نمایشگاه می تواند بهترین زمان برای‬ ‫گسترش دادن کار باشد‪ .‬البته دقت داشته باشید که شرکت در نمایشگاه از نظر‬ ‫ما داش��تن غرفه نیست زیرا به عنوان یک کارافرین یا مخترع کوچک شما توان‬ ‫مالی برای حضور گس��ترده در یک نمایش��گاه را نخواهید داشت بلکه می توانید‬ ‫به عنوان یک بازدید کننده وارد ان شده و به اهداف خود برسید‪ .‬در این گزارش‬ ‫‪ ۵‬راز مهم برای انکه یک بازدید کننده موفق باشید اورده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی بزرگان حوزه‬ ‫زمانی که به دنبال ایجاد یک بازار جدید یا برپا کردن کارگاه یا واحد تولیدی‬ ‫هستید بهتر اس��ت بزرگان رشته خود را بشناسید‪ .‬با حضور در نمایشگاه های‬ ‫تخصصی بزرگان حوزه خود را شناس��ایی کنی��د و به اطالعات اینترنتی اکتفا‬ ‫نکنید‪ .‬ممکن اس��ت یک شرکت سایت فروش بس��یار ضعیفی داشته باشد و‬ ‫اطالعات خاصی از ان در فضای مجازی یافت نشود اما در اصل شرکتی بزرگ‬ ‫با مخاطبان بی شمار به شمار اید‪.‬‬ ‫‹ ‹مالقات با مدیران شرکت های بزرگ‬ ‫برای انکه بتوانید کار خود را گسترش دهید نیازمند همکاری با شرکت های‬ ‫بزرگتر هس��تید و این همکاری با تلفن‪ ،‬ایمیل یا فکس ایجاد نمی ش��ود بلکه‬ ‫باید مدیران شرکت ها را مالقات کنید‪ .‬از انجایی که مدیران شرکت های بزرگ‬ ‫سخت تن به مالقات های حضوری می دهند بهترین فرصت برای ارتباط گرفتن‬ ‫می تواند زمان برپایی نمایش��گاه باشد‪ .‬مدیران شرکت های بزرگ برای ارتباط‬ ‫مس��تقیم با مشتریان همیش��ه در نزدیکی غرفه خود حضور دارند و نمایشگاه‬ ‫بهتری��ن زم��ان برای مالقات با انهاس��ت‪ .‬در این مواقع انها به زیبایی پاس��خ‬ ‫مخاطبان خود را می دهند و می توانید خیلی راحت با انها ارتباط برقرار کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹رقیبان کاری خود را بشناسید‬ ‫به طور قطع ش��رکت های مختلفی هس��تند که در حوزه شما کار می کنند و‬ ‫محصوالتی دارند که در حال حاضر در بازار موجود اس��ت‪ .‬نمایش��گاه فرصتی‬ ‫مناسب است تا تمام رقیبان خود را دیده و کار انها را بررسی کنید‪ .‬با پژوهش‬ ‫درباره وضعیت هر شرکت شما قادرید یک محصول جدید و مناسب وارد بازار‬ ‫کنید‪ .‬در نمایشگاه های صنعتی همه رقیبان شغلی شما دور هم جمع شده اند‬ ‫و در یک نصفه روز می توانید وضعیت انها در بازار را بررسی کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹جلسه های کاری تشکیل دهید‬ ‫اگر یک مخترع جوان هس��تید و به دنبال سرمایه گذار می گردید‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫بهترین فرصت برای ارتباط گرفتن و نشس��ت های خبری است‪ .‬شما می توانید‬ ‫به همراه همکاران خود به سراغ شرکت های کوچک رفته‪ ،‬از انها وقت مالقات‬ ‫حضوری گرفته یا در غرفه انها ش��روع به معرفی کاالی خود کنید‪ .‬بسیاری از‬ ‫غرفه داران در طول دوره نمایش��گاه به دنب��ال مخترعانی می گردند که نیازمند‬ ‫س��رمایه اولیه هستند چرا که کاالی جدید شما هم می تواند نقطه عطفی برای‬ ‫ان ش��رکت باشد‪ .‬همچنین در نمایشگاه ممکن اس��ت در یک جلسه حداقل‬ ‫با ‪ ۴‬نفر از اعضای هیات مدیره یک ش��رکت مالقات کنید که چنین شانس��ی‬ ‫هیچ وقت دیگر سراغ شما نخواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های زیر مجموعه را فراموش نکنید‬ ‫به عنوان یک کارافرین کوچک ش��ما می توانید به دنبال شرکت های زیر مجموعه‬ ‫ی که در نمایش��گاه ها حضور می یابند ش��رکت های‬ ‫هم بروید‪ .‬برخی از ش��رکت های ‬ ‫کوچک و زیرمجموعه تجارت های بزرگتر و گسترده تر هستند‪ ،‬به همین دلیل ارتباط‬ ‫گرفتن با انها می تواند شما را به بازار های بزرگتر متصل کند‪ .‬گاهی اوقات شرکت های‬ ‫کوچک هیچ ارتباطی با کس��ب و کار شما ندارند اما می توانند دوستان خوبی در بازار‬ ‫برای شما باشند پس با انها ارتباط گرفته و حوزه کاری خود را گسترش دهید‪.‬‬ ‫شرکت های معتبر ایرانی در نمایشگاه سنگ چین‬ ‫مدیر بازرگانی ش��رکت ش��هاب سنگ با اعالم اغاز به کار نمایش��گاه سنگ چین از (‪ 16‬تا‬ ‫‪ 19‬اس��فند)‪ ،‬گفت‪ :‬تنها چند ش��رکت ایرانی در این نمایش��گاه غرفه دارند‪ .‬به گزارش معدن‬ ‫‪،24‬اس��ماعیل عسگری افزود‪ :‬ش��رکت های افاق فاطر و احرار سپاهان ازجمله شرکت های‬ ‫حاضر در این نمایش��گاه هس��تند‪ .‬مدیر بازرگانی ش��هاب س��نگ خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬شرکت صنایع سنگ صلصالی‪ ،‬اسکوسنگ و صنایع سنگ مروارید نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫توصیه نماینده ایران در کنفرانس سنگ اهن پکن‪ ،‬به سرمایه گذاران خارجی‬ ‫‹ ‹برنامه های فوالدی در مناطق ویژه‬ ‫ریی��س امور بین المل��ل انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان س��نگ اهن ای��ران میزان مصرف‬ ‫ظاهری ف��والد ای��ران را در س��ال ‪2014‬م حدود‬ ‫‪19‬میلیون و ‪167‬هزار تن اعالم کرد و گفت‪ :‬برنامه‬ ‫ای��ران در حوزه فوالد تولید گندله‪ ،‬اهن اس��فنجی‪،‬‬ ‫ف��والد خام و محصوالت نهای��ی در دو منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی خلیج فارس و منطقه ازاد چابهار اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای مثال در ط��رح جامع ای��ن ‪ 2‬منطقه تولید‬ ‫‪16‬میلی��ون تن گندله در چابه��ار و ‪15‬میلیون تن‬ ‫در خلیج فارس در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنین‬ ‫تولید فوالدخام این مناطق (چابهار و خلیج فارس)‬ ‫هر یک حدود ‪١٠‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی ذخای��ر قطعی س��نگ اهن ای��ران را با توجه‬ ‫ب��ه اکتش��افات ‪٤٠٠‬میلیون تنی جدی��د ایمیدرو‪،‬‬ ‫‪3/7‬میلی��ارد ت��ن اع�لام ک��رد و ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به تولی��د ‪55‬میلیون تن ف��والد افزون بر‬ ‫‪159‬میلیون تن س��نگ اهن مورد نیاز اس��ت و در‬ ‫س��ال ‪2012‬م حدود ‪56‬میلیون تن س��نگ اهن از‬ ‫معادن م ا استخراج شده که ‪٤٥‬میلیون تن از سوی‬ ‫معادن دولتی و ‪١١‬میلیون تن ان به وس��یله معادن‬ ‫خصوصی تولید شده است‪.‬‬ ‫جعفری طهران��ی همچنین این را نی��ز افزود که‬ ‫تولید س��نگ اهن ایران در سال ‪٢٠١٥‬م با کاهش‬ ‫قابل مالحظه ای همراه بوده و در مجموع ‪٣٦‬میلیون‬ ‫تن داشته که ‪٣٣‬میلیون ان به وسیله معادن دولتی‬ ‫و ‪٣‬میلیون تن معادن خصوصی تولید ش��ده است‪.‬‬ ‫وی علت کاه��ش قابل مالحظه تولید س��نگ اهن‬ ‫ایران را کاهش ش��دید قیمت این محصول در سال‬ ‫گذش��ته عنوان کرد که باعث شد معادن خصوصی‬ ‫نتوانند مقاومت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضامن دس�تیابی به تولی�د ‪ 55‬میلیونی‬ ‫فوالد‬ ‫جعفری طهران��ی در ای��ن بخ��ش از س��خنرانی‬ ‫اش��اره ای به س��فر اخیر محمدرضا نعمت زاده وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مهدی کرباس��یان رییس‬ ‫هیات عام��ل ایمیدرو و معاون وزیر به افغانس��تان‬ ‫برای عق��د قرارداد هم��کاری در ح��وزه معدنی با‬ ‫وزی��ر معادن و پترولیوم افغانس��تان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫براس��اس این قرارداد قرار است ‪ 2‬کشور در توسعه‬ ‫فعالیت ه��ای اکتش��افی در محدوده ه��ای م��رزی‬ ‫مشترک اقدام کنند‪.‬‬ ‫رییس امور بین الملل انجمن سنگ اهن به معدن‬ ‫سنگ اهن «حاجی گک» و مس «عینک» افغانستان‬ ‫نیز اشاره ای کرد و افزود‪ :‬بعد از لغو قرارداد همکاری‬ ‫طرف های افغانی با شرکت های «سیل» هندوستان‬ ‫و ش��رکت س��اختمانی چین‪ ،‬زمینه سرمایه گذاری‬ ‫ایران در معادن افغانس��تان وجود خواهد داش��ت و‬ ‫ایران به معادن افغانستان به عنوان جایگزینی برای‬ ‫تامین ‪١٥٩‬میلیون تن س��نگ اهن مورد نیاز برای‬ ‫تولید ‪٥٥‬میلی��ون تن فوالد در اف��ق ‪٢٠٢٥‬م نگاه‬ ‫گ��زارش جدی��د گ��روه بین الملل��ی مطالع��ات م��س‬ ‫«ای س��ی اس جی» که امارهای ژانویه تا نوامبر ‪ ۲۰۱۵‬را‬ ‫مورد بررس��ی قرار داده‪ ،‬نشان می دهد تولید مس تصفیه‬ ‫شده جهان به استثنای ذخایر تضمین شده چین‪ ،‬در ماه‬ ‫نوامبر با کسری ‪۲۵‬هزار تنی مواجه شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ب��ورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫بررس��ی امارهای تولید و مص��رف همراه با تعدیل فصلی‬ ‫از مازاد ‪۲۰‬هزار تنی تولید در نوامبر ‪ ۲۰۱۵‬حکایت دارد‪.‬‬ ‫البته تعادل مس تصفیه ش��ده از ابتدای ‪۲۰۱۵‬م تا پایان‬ ‫نوامبر شامل بازبینی امارهای منتشر شده قبلی‪ ،‬نشان داد‬ ‫که مازاد تولید مس تصفیه شده در این مدت ‪ ۵۰‬هزار تن‬ ‫و مازاد براساس تعدیالت فصلی ‪۱۷۰‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫میزان تولید درمدت مشابه سال ‪۲۰۱۴‬میالدی ‪۵۴۵‬هزار‬ ‫تن کس��ری داش��ت‪ .‬بر پایه میانگین ذخایر که از سوی‬ ‫مش��اوران مستقل براورد می شود‪ ،‬ذخایر قطعی چین در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه سال گذشته ‪۱۵۵‬هزار تن کاهش یافت‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه این کاهش در مدت مش��ابه ‪۲۰۱۴‬م حدود ‪۲۵‬هزار‬ ‫تن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف مس جهان‬ ‫مصرف ظاهری جهان نیز در ‪۱۱‬ماه ‪۲۰۱۵‬م در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال ‪۲۰۱۴‬م با افت یک درصدی(‪۲۶۰‬هزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جذابی�ت ب�رای س�رمایه گذاران‬ ‫خارجی‬ ‫جعفری طهرانی با بی��ان اینکه برنامه های زیادی‬ ‫برای جذب س��رمایه گذار خارج��ی به ویژه در حال‬ ‫حاض��ر که در دوران پس��اتحریم به س��ر می بریم‪،‬‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از جمله تمرکز بر اکتش��افات‬ ‫ژئوفیزیکی و ژئوش��یمیایی و حفاری های اکتشافی‬ ‫و نیز در حوزه اس��تخراج‪ ،‬بازگشایی معادن تعطیل‬ ‫ش��ده و معدنکاری بهینه اس��ت‪ .‬برنامه ریزی روی‬ ‫فراوری سنگ اهن های کم عیار نیز یکی از مباحث‬ ‫قابل تعریف برای جذب س��رمایه گذار خارجی است‪.‬‬ ‫دربخش گندله و اهن اس��فنجی نیز استقبال خوبی‬ ‫برای سرمایه گذار خارجی از سوی بخش خصوصی‬ ‫و دولتی ای��ران انجام می ش��ود‪ .‬همچنین می توان‬ ‫از حضور خارجی ها در بخش توس��عه زیرساخت ها‬ ‫مانند راه اهن و بنادر کشور استفاده کرد‪.‬‬ ‫ریی��س ام��ور بین المل��ل انجم��ن س��نگ اهن‬ ‫چش��م انداز ایران را برای اف��ق ‪2025‬م مصرف ‪34‬‬ ‫تا ‪36‬میلیون تن سنگ اهن در بازار داخلی و ‪ 14‬تا‬ ‫‪20‬میلیون تن برای صادرات دانس��ت و عنوان کرد‬ ‫تمامی کارخانه های فوالد و معادن س��نگ اهن در‬ ‫حال برنامه ریزی برای رسیدن به برنامه جامع فوالد‬ ‫در افق ‪2025‬م هستند‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی عمده مقصد صادرات سنگ اهن‬ ‫و کنس��انتره ایران را در س��ال ‪2015‬م کشور چین‬ ‫عن��وان کرد و گفت افزون ب��ر ‪٩٥‬درصد صادرات به‬ ‫چین و مابقی به ‪ ١٥‬کشور دیگر به مقدار کم انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه امکان صادرات س��نگ اهن و محصوالت‬ ‫چرخ��ه کامل فوالدی ایران به کش��ورهای اروپایی‬ ‫و ترکی��ه اش��اره و اظهار کرد‪ :‬حت��ی می توان روی‬ ‫صادرات سنگ اهن به عربستان نیز اندیشید چراکه‬ ‫این کش��ور اکن��ون وارداتی مع��ادل ‪8‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن از کش��ورهای برزیل‪ ،‬سوئد و در برخی‬ ‫‹ ‹فرصتی تکرار نشدنی‬ ‫جعفری طهرانی در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خ��ود ب��ه گش��ایش های حاص��ل ش��ده در عرصه‬ ‫بین الملل و رفع تحریم ها و برقراری شبکه سوئیفت‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با توجه به توافق هس��ته ای و‬ ‫تمایل بس��یاری از کش��ورها در سراسر جهان برای‬ ‫هم��کاری با ایران ش��اهد افزایش تولی��د ناخالص‬ ‫داخل��ی ای��ران تا س��ال ‪2020‬م و رس��یدن ان به‬ ‫‪4/38‬درصد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال های اینده ش��اهد افزایش‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور خواهیم بود و سنگ اهن و‬ ‫ف��والد جزو بخش های مهم در اقتصاد ایران اس��ت‬ ‫و بنابراین س��رمایه گذاران خارج��ی می توانند برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بس��یاری از ای��ن پروژه ها اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬جعف��ری طهرانی در بخش��ی از‬ ‫س��خنرانی خود ب��ه قراردادهای جدی��د چند روز‬ ‫گذشته که شامل قرارداد شرکت فوالدسازی پوسکو‬ ‫کره جنوبی با س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران (ایمی��درو) و نیز نیروگاه برق‬ ‫در منطقه ازاد چابهار می ش��ود‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای س��رمایه گذاری در ایران تعلل نکنید تا شانس‬ ‫بیشتری برای حضور در بازار ایران داشته باشید‪.‬‬ ‫جزئیات تولید و مصرف مس در سال ‪۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫تن) مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬به جز چین‪ ،‬مص��رف جهانی با‬ ‫کاه��ش ‪4‬درصدی مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند تقاضای‬ ‫ظاهری چین ‪ 2‬درصد رش��د داش��ته اما مصرف در ناحیه‬ ‫ی��ورو و ژاپن به ترتیب با افت ‪ 4‬و ‪ 7‬درصدی همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر پای��ه امارهای منطقه ای‪ ،‬مصرف م��س در ماه های‬ ‫ژانویه تا نوامبر ‪ ۲۰۱۵‬در افریقا و اسیا ‪1/5‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬در حالی که در امریکا ‪1/5‬درصد‪ ،‬اروپا ‪۱۰‬درصد و‬ ‫اقیانوسیه ‪ ۵۵‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید معدنی مس‬ ‫براس��اس گزارش «ای س��ی اس جی»‪ ،‬تولید معدنی در‬ ‫این مدت با ‪3/5‬درصدی (‪۵۸۰‬هزار تن) و تولید کنسانتره‬ ‫با ‪ 4‬درصد افزایش مواجه شد‪.‬‬ ‫افزایش تولید معادن به طور عمده به دلیل بهبود تولید‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫لزوم تقویت شاخص جذابیت‬ ‫سرمایه گذاری بخش معدن‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫موارد اس��ترالیا دارد درحالی که با برقراری ارتباط‬ ‫سیاس��ی می توانیم به این کش��ور به عنوان مقصد‬ ‫صادراتی سنگ اهن نگاه کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس و فعال بازار فلزات به سرمایه گذاری‬ ‫نواز شریف‪ ،‬نخس��ت وزیر وقت پاکستان در جده و‬ ‫دمام در کارخانه «الطوارقی» اشاره ای کرد و گفت‪:‬‬ ‫ش��اید در امارات و قطر شانس صادرات سنگ اهن‬ ‫ایران به علت اس��تفاده از اهن قراضه به عنوان ماده‬ ‫اولیه کم باش��د اما عربستان مقصد خوبی به شمار‬ ‫م��ی رود و امکان تعامل دو کش��ور ب��ه جای رقابت‬ ‫ناسالم برای حضور در بازار فوالد خاورمیانه و شمال‬ ‫افریقا (منا) وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫برای سرمایه گذاری در ایران تعلل نکنید‬ ‫اکنون و در پسابرجام امکان حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی در بخش های اقتص��ادی ایران که یکی از‬ ‫اصلی ترین حوزه ها سنگ اهن و فوالد است‪ ،‬فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کیوان جعفری طهران��ی‪ ،‬رییس امور‬ ‫بین الملل انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن ایران در کنفرانس سنگ اهن چین در‬ ‫سخنرانی خود به موضوعاتی پیرامون معرفی صنعت‬ ‫فوالد ایران‪ ،‬تولید فعل��ی و برنامه های اینده تولید‬ ‫فوالد‪ ،‬تولید و عرضه س��نگ اهن به همراه بررسی‬ ‫مص��رف داخلی و طرح های صادراتی و چش��م انداز‬ ‫صنعت س��نگ اهن ایران پرداخ��ت‪ .‬این کنفرانس‬ ‫چهارشنبه (‪ 12‬اسفند) اغاز شد و در روز پنجشنبه‬ ‫پایان یافت‪ .‬به گ��زارش معدن‪ ،24‬جعفری طهرانی‬ ‫در ابتدا به س��هم فلزات اساسی و به ویژه سنگ اهن‬ ‫و فوالد در اقتصاد ایران‪ ،‬و نیز سهم تولیدات معدنی‬ ‫در تولید ناخالص داخلی پرداخت و سپس اماری از‬ ‫تولید فوالد کل جهان تا سال ‪2015‬م و پیش بینی‬ ‫سال ‪2020‬م ارائه کرد و گفت‪ :‬تولید فوالد تا سال‬ ‫‪2014‬م روندی صعودی داش��ته و در سال ‪2015‬م‬ ‫افت��ی در تولید این صنعت اتف��اق افتاد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫براس��اس اطالع��ات انجم��ن جهانی ف��والد تولید‬ ‫ف��والد به یکباره به یک میلی��ارد و ‪647‬میلیون تن‬ ‫رس��ید اما پیش بینی می ش��ود روند افزایشی تولید‬ ‫ت��ا س��ال ‪2020‬م ادامه یابد و با ش��یب کند و نرخ‬ ‫رشد ‪2/5‬درصدی در س��ال ‪2020‬م به یک میلیارد‬ ‫و ‪ 866‬تن برس��د‪ .‬جعفری طهرانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس امار انجمن جهانی فوالد‪ ،‬ایران در س��ال‬ ‫‪2015‬م افزون بر ‪16‬میلی��ون و ‪330‬هزار تن فوالد‬ ‫تولید کرده که در مقایس��ه با سال قبل افت داشته‬ ‫اما پیش بینی می شود با طرح های توسعه ای در این‬ ‫صنعت با نرخ رش��د ‪4‬درصدی در سال ‪2020‬م به‬ ‫تولید ‪22‬میلیون و ‪ 700‬هزار تن دست یابد‪.‬‬ ‫وی می��زان ص��ادرات محصوالت نهای��ی و نیمه‬ ‫نهای��ی فوالد ای��ران را در بین س��ال های ‪ 2000‬تا‬ ‫‪2014‬م پرنوس��ان دانست و گفت‪ :‬برای مثال سال‬ ‫‪2014‬م بی��ش از ‪772‬هزار تن ای��ن محصوالت از‬ ‫کشور صادر شده درحالی که در همین مدت شاهد‬ ‫واردات ‪4‬میلیون و ‪449‬ه��زار تن انواع محصوالت‬ ‫نهایی و نیمه نهایی بودیم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫ایران به معادن‬ ‫افغانستان‬ ‫به عنوان‬ ‫جایگزینی‬ ‫برای تامین‬ ‫‪١٥٩‬میلیون تن‬ ‫سنگ اهن مورد‬ ‫نیاز برای تولید‬ ‫‪٥٥‬میلیون تن‬ ‫فوالد در افق‬ ‫‪٢٠٢٥‬م نگاه‬ ‫می کند‬ ‫در فعالیت های معدنی اندونزی (رش��د ‪۵۶‬درصدی تولید‬ ‫معدنی در این کشور) و افزایش ‪۱۹‬درصدی تولیدات پرو‬ ‫بود‪ .‬تولید معدنی مس در ش��یلی و امری��کا به ترتیب با‬ ‫رش��د ‪ 0/8‬و ‪ 2‬درصدی همراه بود‪ .‬میانگین اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت معدنی جهان از ژانویه تا نوامبر ‪ ۲۰۱۵‬با کاهش‬ ‫یک درصدی نس��بت به دوره مشابه ‪۲۰۱۴‬م به ‪۸۴‬درصد‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین تولید مس تصفیه ش��ده جهان در این‬ ‫مدت با افزایش ‪1/6‬درصدی(‪۳۳۰‬هزار تن) مواجه ش��د‪.‬‬ ‫تولی��دات اولیه در ای��ن مدت با رش��د ‪ 2‬درصدی همراه‬ ‫ب��ود و تولید ثانویه م��س (از قراضه) ب��دون تغییر باقی‬ ‫مان��د‪ ،‬چی��ن مهم ترین نقش را در ای��ن افزایش بر عهده‬ ‫داش��ت‪ .‬تولید مس تصفیه شده ش��یلی و ژاپن ‪ -‬دومین‬ ‫و س��ومین تولید کننده مس تصفیه جه��ان‪ -‬از ژانویه تا‬ ‫نوامب��ر ‪ ۲۰۱۵‬به ترتیب ‪ 1/5‬و ‪4‬درصد افت داش��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که در امری��کا‪ -‬چهارمین تولیدکننده مس تصفیه‬ ‫شده ‪1/5 -‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر پایه امارهای منطقه ای‪ ،‬تولید مس تصفیه ش��ده در‬ ‫افریقا و اس��یا ‪3‬درصد افزایش و در اقیانوس��یه ‪5‬درصد‬ ‫کاهش یاف��ت‪ .‬میانگین اس��تفاده از ظرفیت تولید مس‬ ‫تصفیه شده در این مدت در سراسر جهان ‪۸۳‬درصد باقی‬ ‫ماند که مانند سال ‪۲۰۱۴‬میالدی بود‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدن��ی‪ ،‬حضور‬ ‫فعال ایران در گزارش ها و محافل‬ ‫بین الملل��ی و کس��ب رتبه ه��ای‬ ‫مطل��وب در ای��ن زمین��ه اس��ت‪.‬‬ ‫بیش��تر س��رمایه گذاران و فعاالن‬ ‫بخش معدن دنیا هنگام تصمیم گیری در س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫به این گزارش ه��ا توجه ویژه می کنند‪ .‬در گذش��ته درباره‬ ‫ش��رکت های رتبه بندی دنی��ا مانند فیچ‪ ،‬اس��تاندارد پور و‬ ‫مودی صحبت های زیادی ش��ده است‪ .‬اما الزم است در این‬ ‫زمین��ه‪ ،‬اقدامی عملی انجام ش��ده و رتبه اعتباری ایران در‬ ‫این موسسات تقویت شده و مشابه سایر کشورهای همسایه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ایمیدرو در گزارشی که به قلم مجید‬ ‫داودی‪ ،‬متخص��ص ایران��ی بخش معدن فع��ال در کانادا و‬ ‫اس��ترالیا نگاشته ش��ده بود‪ ،‬با بیان این مطالب‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫تقوی��ت ش��اخص جذابیت س��رمایه گذاری بخ��ش معدن‬ ‫می تواند یکی از مهم ترین ابزارها برای جذب س��رمایه های‬ ‫خارجی باشد‪ .‬براساس این گزارش یک موسسه کانادایی به‬ ‫نام فراستر وجود دارد که هر سال به وسیله تهیه پرسشنامه‬ ‫و ارس��ال به ‪ 3800‬شرکت فعال در زنجیره معدن و صنایع‬ ‫معدنی در جهان‪ ،‬نس��بت به رتبه بندی کش��ورها در بخش‬ ‫معدن اقدام می کند‪ .‬نتایج س��ال ‪2015‬م نشان می دهد که‬ ‫استرالیا دارای رتبه نخس��ت دنیا‪ ،‬کانادا دوم و امریکا سوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرچه در سرمایه گذاری‪ ،‬توجه به کیفیت و میزان ذخیره‬ ‫معدنی مهم اس��ت‪ ،‬اما نتایج نش��ان می دهد که سیاس��ت‬ ‫و قوانی��ن و مقررات گاهی تا ‪ 40‬درص��د در تصمیم گیری‬ ‫سرمایه گذاران موثر است‪ .‬به عنوان مثال کشورهایی مانند‬ ‫گین��ه‪ ،‬کنگو و ونزوئ�لا دارای ذخایر معدن��ی قابل توجهی‬ ‫هستند‪ ،‬ولی از نظر میزان سرمایه گذاری در رتبه نامطلوب‬ ‫قرار دارند!‬ ‫شاخص جذابیت سرمایه گذاری بخش معدن از ترکیب ‪2‬‬ ‫شاخص زیر محاسبه می شود‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ش��اخص ظرفیت معدنی‪ :‬از مقایس��ه با برترین ناحیه‬ ‫دارای ظرفیت زمین شناسی معدنی سنجیده می شود‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ش��اخص درک سیاس��ت گذار ک��ه از اثربخش��ی‬ ‫سیاس��ت های حاکمیت در توس��عه فعالیت ه��ای معدنی و‬ ‫اکتشاف محاسبه می شود‪.‬‬ ‫ش��اخص دوم بس��یار مهم اس��ت و به م��واردی از قبیل‬ ‫می��زان اجرا ش��دن قوانی��ن موجود بخش مع��دن‪ ،‬قوانین‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬وضعیت تداخل قوانی��ن در برخی موارد‪،‬‬ ‫نظ��ام مالیات‪ ،‬زیرس��اخت ها‪ ،‬مق��ررات مربوط به توس��عه‬ ‫منطقه ای و اجتماعی ناحیه معدنی‪ ،‬مقررات محدود کننده‬ ‫تجارت‪ ،‬قوانین کار‪ ،‬کیفیت داده های زمین شناسی‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫کیفی��ت و موجود ب��ودن کارکن��ان بخش مع��دن و ‪ ...‬بر‬ ‫می گردد‪ ،‬به دولت ها می گوید که سیاست های معدنی انها‬ ‫در مقایسه با سایر کشورها و نواحی چقدر مفید بوده و چه‬ ‫میزان ظرفیت بهبود دارد‪.‬‬ ‫مس در مسیر صعود‬ ‫متوسط قیمت مس در بورس فلزات لندن هفته قبل‬ ‫‪ 4656‬دالر ب��ود درحالی که در هفت��ه منتهی به ‪19‬‬ ‫فوریه متوسط قیمت این فلز به ‪ 4575‬دالر رسیده بود‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬دلیل این رش��د نرخ ها افزایش‬ ‫امی��دواری به بهبود تقاضای چی��ن برای فلزات‪ ،‬بهبود‬ ‫فضای روانی در بازار بیش��تر کاالها و فلزات‪ ،‬نوس��انات‬ ‫مثبت قیم��ت نفت‪ ،‬منفی ش��دن ارزش دالر و مثبت‬ ‫ش��دن ارزش س��هام برخی بورس های ب��زرگ دنیا و‬ ‫تداوم کاه��ش موجودی مس در ب��ورس فلزات لندن‬ ‫است‪ .‬البته نگرانی تاجران از چشم انداز نامطلوب رشد‬ ‫اقتصادی جهانی‪ ،‬نوس��انات منف��ی قیمت نفت و افت‬ ‫ارزش برابری یورو در نیز سبب افت در برخی روزهای‬ ‫هفته بوده است‪.‬‬ ‫به��ای فلزات پای��ه به دلی��ل اخب��اری از چین که‬ ‫اصلی ترین مصرف کننده بازار فلزات اس��ت‪ ،‬کاهش��ی‬ ‫ش��ده‪ ،‬چون نرخ س��پرده های بانکی به منظور احیای‬ ‫رش��د اقتصادی در این کش��ور کاهش��ی بود البته این‬ ‫کاه��ش ب��ه دلیل مثب��ت ب��ودن برخی اخب��ار دیگر‬ ‫تاحدودی موثر واقع نشده است‪.‬‬ ‫نی��کالس اس��نودون‪ ،‬تحلیلگ��ر فلزات «اس��تاندارد‬ ‫چارتر» در لندن معتقد اس��ت هرگونه سیاس��تگذاری‬ ‫فعاالن��ه چی��ن در زمینه ایجاد ثب��ات اقتصادی و نرخ‬ ‫تب��ادالت تج��اری به منظ��ور مثبت ش��دن بازارهای‬ ‫کاالیی انجام شده است‪ .‬در بین فلزات اساسی «روی»‬ ‫بهترین عملکرد را در س��ال جدید میالدی داش��ته و‬ ‫بهبود ‪ 11‬درصدی در قیمت های ان به چش��م خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل کمبود ناشی‬ ‫از کاه��ش تولید و تعطیلی برخ��ی معادن و تنگناهای‬ ‫موجود در بازار کنسانتره روی به بازار این فلز خوشبین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کاهش بهره برداری از معادن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫در پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست مطرح شد‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫رنج «فیروزه» از قاچاق چمدانی‬ ‫مع��دن فیروزه نیش��ابور در حالی س��االنه حدود ‪ 45‬تن‬ ‫اس��تخراج دارد که به دلیل اینکه برای استخراج این سنگ‬ ‫ش س��نتی استفاده می شود‪ ،‬عملیات اتشباری‬ ‫قیمتی از رو ‬ ‫در ان باعث می ش��ود فیروزه ها خرد شوند و ظرفیت واقعی‬ ‫تولید این معدن که ‪ 50‬تن اس��ت‪ ،‬محقق نشود‪ .‬به گزارش‬ ‫اقتصادنیوز‪ ،‬در حالی که س��نگ های قیمتی ایران با معضل‬ ‫قاچاق چمدانی مواجه شدند‪ ،‬در بسیاری از کشورها درامد‬ ‫س��االنه صادرات این سنگ ها بس��یار باالست به طوری که‬ ‫بررسی ها نش��ان می دهد گردش مالی تجارت این سنگ ها‬ ‫در دنیا س��االنه ‪ 930‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬فیروزه ایرانی به‬ ‫عن��وان یک کانی کمیاب و ارزش��مند ب��ه رنگ های طیف‬ ‫فیروزه ای‪ ،‬ابی روش��ن تا س��بز همچنان به دلیل بازاریابی‬ ‫ضعیف و محدودیت های تجاری طی این س��ال ها نتوانسته‬ ‫در بازارهای جهانی به خوبی بدرخشد و توان رقابت داشته‬ ‫باشد‪ .‬برخی می گویند معدن فیروزه نیشابور مدت هاست به‬ ‫دنبال روش و فناوری جدیدی برای استخراج سنگ هاست‬ ‫زیرا به دلیل اس��تفاده از روشی س��نتی نتوانسته در تولید‬ ‫رکورد بزند‪ .‬روش س��نتی اس��تخراج فیروزه در این معدن‬ ‫باعث می ش��ود به دلیل انفجار بخش عمده ای از س��نگ ها‬ ‫خرد ش��وند و از بین بروند‪ .‬در ادامه این گزارش ‪ 13‬ویژگی‬ ‫معدن فیروزه نیشابور را می خوانید‪:‬‬ ‫ن ب�� ه حدود‬ ‫ن فی��روزه در ایرا ‬ ‫ف مع��اد ‬ ‫تاریخچ�� ه کش�� ‬ ‫ش می رس��د‪ .‬فیروز ه را در دنیا ب ه نا م ایران ‬ ‫ل پی ‬ ‫‪ 7‬هزار س��ا ‬ ‫گ را‬ ‫ن س��ن ‬ ‫ی جواهر نیز ای ‬ ‫می شناس��ند و در نمایش��گاه ها ‬ ‫نماد کش��ور ما می دانند‪ .‬فیروزه نیشابور ایران بهترین نوع‬ ‫و گران ترین است و فیروزه دامغان کیفیت پایین تری دارد‪.‬‬ ‫مراحل حفاری معدن و استفاده از اتشباری برای استخراج‬ ‫س��نگ فیروزه باعث می ش��ود این س��نگ ابی خرد شود و‬ ‫ارزش خود را از دس��ت دهد‪ .‬بهره بردار معدن نیشابور یک‬ ‫ش��رکت تعاونی بوده و این ش��رکت از مردم همان منطقه‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬فیروزه چیان در معدن نیشابور از ‪2‬‬ ‫روس��تای اولیا و سفلی این منطقه هس��تند‪ .‬چندین سال‬ ‫است معدن نیش��ابور به دنبال روشی جدید برای استخراج‬ ‫اس��ت و طرح��ی ب��ه ان معرفی نش��ده اس��ت‪ 30 .‬درصد‬ ‫کارکن��ان این معدن خانم هس��تند و نزدیک به ‪ 12‬س��ال‬ ‫اس��ت بهره برداری از این معدن برعهده این شرکت تعاونی‬ ‫است‪ .‬ظرفیت س��االنه این معدن ‪ 50‬تن است که به دلیل‬ ‫رکود اقتصادی س��ال های اخیر و کشش بازار نزدیک به ‪45‬‬ ‫تن ان محقق ش��ده است‪ .‬همچنین فیروزه ایرانی به دلیل‬ ‫بازاریابی ناموفق و کیفیت نه چندان باال در بازارهای جهانی‬ ‫توان رقابت را با دیگر کش��ورهای صادرکننده ندارد‪ .‬عمده‬ ‫صادرات فیروزه از طریق صادرات چمدانی انجام می ش��ود‬ ‫و گمرک ایران ام��ار دقیقی از صادرات فیروزه ایران ندارد‪.‬‬ ‫معدن فیروزه نیشابور برعکس معادن دیگر ایران که نیاز به‬ ‫توسعه اکشتافات دارند‪ ،‬نیازمند تحول در روش استخراجی‬ ‫است‪ .‬بهره بردار معدن نیشابور درصدد برگزاری همایش ‪2‬‬ ‫ساالنه فیروزه در ایران است تا در این گردهمایی اطالعات‬ ‫جامع تری از ویژگی های فیروزه ایرانی به مردم و متخصصان‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫کمک فناوری های نو به واحدهای «اچ اس ای» معادن و صنایع معدنی‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫مجید مکاری‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه محیط زیس��ت با شعار‬ ‫«اقتصاد سبز دوران پس��اتحریم» با حضور ‪٣٣‬‬ ‫ش��رکت خارجی از ‪ ٢٠‬کش��ور جهان در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران اوخر‬ ‫هفته گذش��ته برگزار ش��د و روز ‪ 13‬اسفند به‬ ‫کار خود پایان داد‪ .‬حضور ش��رکت های مختلف‬ ‫صنعتی و معدن و صنایع معدنی و ارائه اخرین‬ ‫دس��تاوردهای خ��ود در جه��ت فعالیت ه��ای‬ ‫هم راس��تا با محیط زیس��ت ا زجمله ن��کات این‬ ‫نمایش��گاه ب��ود‪ .‬چرا که ب��ا توس��عه فعالیت ها‬ ‫در صنای��ع مختلف از خودرو گرفت��ه تا صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬الزام رعایت مس��ائل زیست محیطی در‬ ‫دس��تور کار فعاالن این حوزه ها قرار دارد و الزم‬ ‫است تا با بکارگیری فناوری و دانش روز میزان‬ ‫الودگی های حاصل از تولید را به کمترین مقدار‬ ‫ممکن رسانده و به س��مت صنایع سبز حرکت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمود صفرزاده‬ ‫‹ ‹واحد اچ اس ای ذوب اهن‬ ‫بیکاری ‪ 2700‬معدنکار‬ ‫در سال گذشته‬ ‫مرکز امار ایران در گزارش��ی به وضعیت معادن در حال‬ ‫بهره برداری کش��ور پرداخته است‪ .‬به گزارش فارس به نقل‬ ‫از رواب��ط عمومی مرک��ز امار ایران‪ ،‬مرکز ام��ار ایران همه‬ ‫س��ال ‪ ،‬طرح امارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور‬ ‫را ب��ا هدف تهیه ام��ار و اطالعات مربوط ب��ه عملکرد این‬ ‫بخش و محاس��به سهم ان در تولید ناخالص داخلی کشور‪،‬‬ ‫مقدار و ارزش تولیدات و فروش مواد معدنی‪ ،‬مقدار و ارزش‬ ‫صادرات مس��تقیم‪ ،‬ارزش اف��زوده‪ ،‬ترکیب نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫مقدار اس��تخراج مواد معدنی و ارزش س��رمایه گذاری اجرا‬ ‫می کن��د‪ .‬در ط��رح امارگی��ری از معادن س��ال ‪ 1394‬که‬ ‫عملکرد س��ال ‪ 1393‬مورد س��وال قرار گرفته‪ 170 ،‬نفر از‬ ‫ماموران امارگیری به حدود ‪ 6400‬معدن در سراسر کشور‬ ‫مراجعه کرده‪ ،‬و جم��ع اوری اطالعات این طرح را به انجام‬ ‫رس��انیده اند‪ .‬همچنین در این طرح ‪ 125‬نفر در بخش های‬ ‫بازبینی‪ ،‬داده ازمایی و کارشناسی طرح مشارکت داشته اند‪.‬‬ ‫بررسی عملکرد معادن در حال به ره برداری سال ‪ 1393‬در‬ ‫مقایس��ه با سال ‪ 1392‬نش��ان می دهد که تعداد معادن در‬ ‫حال بهره برداری کش��ور در س��ال ‪ 90 ،1393‬مورد یعنی‪،‬‬ ‫‪ 1/7‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬به عالوه تعداد شاغالن‬ ‫‪ 2771‬نف��ر یعن��ی‪ ،‬ح��دود ‪ 2/9‬درصد کاه��ش و جبران‬ ‫خدمات ش��اغالن ‪ 3733‬میلیارد ری��ال یعنی حدود‪30/9 ،‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بهره وری نیروی انس��انی در سال ‪ 1393‬معادل ‪1062/3‬‬ ‫میلیون ریال و در سال ‪ 1392‬معادل ‪ 987/2‬میلیون ریال‬ ‫بوده و به این ترتیب‪ 7/6‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1393‬اس��تان های کرم��ان‪ ،‬ی��زد و اصفه��ان‬ ‫ب��ه ترتی��ب ب��ا ‪ 11760 ،19017‬و ‪ 6166‬نف��ر باالتری��ن‬ ‫تعداد ش��اغالن بخش معدن را به خ��ود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫اس��تان های کرم��ان‪ ،‬یزد و خراس��ان رضوی ب��ه ترتیب با‬ ‫‪ 26240 ،35404‬و ‪ 6003‬میلی��ارد ریال بیش��ترین ارزش‬ ‫افزوده را در این بخش داشته اند‪.‬‬ ‫مرک��ز امار ایران در گزارش��ی به وضعیت معادن در حال بهره برداری کش��ور‬ ‫پرداخته است‪ .‬بررسی عملکرد معادن در حال به ره برداری سال ‪ 1393‬در مقایسه‬ ‫با سال ‪ 1392‬نشان می دهد که تعداد معادن در حال بهره برداری کشور در سال‬ ‫‪ 90 ،1393‬مورد یعنی‪ 1/7 ،‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫علیرضا بهمن ابادی‬ ‫مع��اون مدی��ر ارش��د «اچ اس ای» کارخان��ه‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان در پانزدهمین نمایش��گاه‬ ‫محیط زیس��ت در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره‬ ‫فعالیت های انجام ش��ده این شرکت در راستای‬ ‫س��ازگاری ب��ا محیط زیس��ت ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تعریف یک واحد مش��خص ب��رای فعالیت های‬ ‫زیس��ت محیطی ای��ن کارخان��ه ک��ه متش��کل‬ ‫از بخش ه��ای مختل��ف اس��ت از جمل��ه اقدام‬ ‫ذوب اهن اصفه��ان برای کاه��ش الودگی های‬ ‫زیست محیطی است‪.‬‬ ‫به گفته مجی��د ُمکاری‪ ،‬این واحد به ش��کل‬ ‫س��ازمانی االینده ه��ای ش��رکت ذوب اه��ن را‬ ‫بررس��ی و پروژه ها را کنترل می کند تا عالوه بر‬ ‫کاهش میزان االیندگی ها و به حداقل رساندن‬ ‫ان‪ ،‬مق��دار االینده ه��ا را به س��طح اس��تاندارد‬ ‫نزدیک کند‪ .‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬االینده های موجود شامل گاز‪،‬‬ ‫غبار پس��اب و‪ ...‬اس��ت که روی انه��ا نظارت و‬ ‫کنترل کافی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ه دیگ��ر فعالیت ه��ای انج��ام ش��ده از‬ ‫سوی این سازمان اش��اره کرد و گفت‪ :‬از جمله‬ ‫ش��اخص ترین اقدام��ات انجام ش��ده از س��وی‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان‪ ،‬کاهش مص��رف اب برای‬ ‫تولید فوالد اس��ت ‪ .‬چرا که به ازای تولید هر تن‬ ‫فوالد ‪۲۲‬مترمکعب مصرف می ش��ود اما در ‪۱۵‬‬ ‫س��ال گذشته با توجه به توسعه های انجام شده‬ ‫در این ش��رکت‪ ،‬میزان مص��رف اب ‪۵۰‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرده و حاال حدود ‪۷‬مترمکعب اب‬ ‫برای هر تن فوالد مصرف می شود‪.‬‬ ‫ُم��کاری استانداردس��ازی دودکش ه��ای‬ ‫کوره ه��ای کنورت��ور را از دیگ��ر اقدام��ات‬ ‫زیس��ت محیطی ذوب اه��ن اصفهان دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬یکی از اقدامات انجام ش��ده‪ ،‬تبدیل ‪۵۴‬‬ ‫درصد گازهای حاصل از فرایند تولید به انرژی‬ ‫برق است که نشان از توسعه فناوری و پیشرفت ‬ ‫این شرکت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگترین جنگل مصنوعی ایران‬ ‫مع��اون مدی��ر ارش��د «اچ اس ای» کارخان��ه‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان یک��ی دیگ��ر از اقدام��ات‬ ‫انجام ش��ده از س��وی این ش��رکت در راستای‬ ‫فعالیت های زیس��ت محیطی ایج��اد بزرگترین‬ ‫جن��گل مصنوع��ی کش��ور اعالم ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫مساحت این جنگل ‪۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار است‬ ‫و ب��ه ازای هر کارکنان یک هکتار یا ‪ 10‬جریب‬ ‫اس��ت که ‪۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکت��ار از این فضای‬ ‫س��بز به شکل دیمی ابیاری می شود و نیازی به‬ ‫نگه��داری ندارد و تنها ‪۲‬هزار هکتار ان نیازمند‬ ‫نگهداری مستمر و ابیاری است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه ایا برنامه ای برای استفاده‬ ‫از غبارهای تولید ش��ده از کوره ه��ای بلند این‬ ‫بازنشستگان فوالد‪ ،‬زمستان را بی حقوق سپری کردند‬ ‫درپی پرداخت نشدن مستمری بازنشستگان صنعت‬ ‫و مع��دن ف��والد در ‪ 2‬ما ه زمس��تان امس��ال‪ ،‬نماینده‬ ‫کانون ه��ای بازنشس��تگان ای��ن بخ��ش تصری��ح کرد‬ ‫بازنشس��تگان فوالد س��ال ها در این ش��غل سخت کار‬ ‫کرده ان��د و در دریافت به موقع حق��وق‪ ،‬مزایا و عیدی‬ ‫هیچ تفاوتی با مدیران دولتی ندارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مجتب��ی احم��دی در اصفهان‪،‬‬ ‫درب��اره علت اعتراض بازنشس��تگان ذوب اهن در برابر‬ ‫اس��تانداری اصفه��ان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حق��وق دی و بهمن‬ ‫این قشر تا این لحظه پرداخت نشده؛ هرچند در هفته‬ ‫گذشته عیدی انها از سوی صندوق بازنشستگی فوالد‬ ‫واریز شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس پیگی��ری از ریی��س صندوق‬ ‫بازنشس��تگی فوالد‪ ،‬قرار بر این شد حقوق دی و بهمن‬ ‫از س��وی دولت و حقوق اس��فند نیز به وسیله صندوق‬ ‫پرداخت شود‪ ،‬البته در ماه های اخیر مدام قول پرداخت‬ ‫در هفته بعد را از مس��ئوالن ش��نیده ایم که امیدواریم‬ ‫باالخره عملی شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل صندوق بازنشس��تگان ذوب اهن اصفهان‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه برای‬ ‫پرداخت حقوق دی و بهمن باید نامه ای به خزانه کشور‬ ‫ارسال کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬سوال این است که چرا‬ ‫مس��ئوالن و مدیران دولتی باید پاداش‪ ،‬عیدی‪ ،‬حقوق‬ ‫و‪ ...‬خ��ود را به موقع و کامل دریافت کنند اما کس��انی‬ ‫که س��ال ها در کارخانه های فوالدی به کارهای سخت‬ ‫مش��غول بودند و باید در دوران بازنشس��تگی اسایش‬ ‫داشته باشند از دریافت به موقع مستمری خود محروم‬ ‫مانده اند؟‬ ‫احمدی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این مجتمع صنعتی کارگرانی‬ ‫از اس��تان های مختلف کشور مش��غول به کار بودند که‬ ‫پس از بازنشس��ته ش��دن به زادگاه خود بازگش��تند و‬ ‫براس��اس قانون به هر مرکز درمانی در هر ش��هری که‬ ‫مراجع��ه کنند بای��د این کارخانه بیم��ه درمانی انها را‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬ولی این امر اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که گفته می ش��ود بازنشستگان‬ ‫باید فقط در بیمارس��تان فوالد شهر ویزیت شوند‪ ،‬این‬ ‫سخن کامال خالف قانون است و معنایی ندارد که یک‬ ‫بازنشس��ته ای��ن کارخانه که در زابل یا ارومیه س��اکن‬ ‫اس��ت مس��افت طوالنی برای مراجعه به مرکز درمانی‬ ‫یاد شده‪ ،‬طی کند‪.‬‬ ‫کارخان��ه و بازگردان��دن ان به چرخ��ه تولید‪،‬‬ ‫تدوین ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بازس��ازی و تقویت‬ ‫باتری هایی که برای تبدیل زغال س��نگ به کک‬ ‫اس��تفاده می ش��ود از جمله اقدامات انجام شده‬ ‫در کاهش میزان غبار و گازهای تولیدی اس��ت‪ .‬‬ ‫تولی��د باتری جدید و بروز که االیندگی کمتر و‬ ‫قدرت بیش��تری برای جمع اوری گازها داشته و‬ ‫دارای سیستم پاالیش جدیدی هستند از دیگر‬ ‫اقدامات انجام ش��ده از سوی ذوب اهن اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای دستیابی به صنعتی پاک‬ ‫مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان کرم��ان نیز‬ ‫از تالش ش��رکت ملی صنایع م��س ایران برای‬ ‫دستیابی به صنعت پاک خبر داد‪ .‬‬ ‫محم��ود صف��رزاده‪ ،‬مدیرکل محیط زیس��ت‬ ‫اس��تان کرمان ب��ا بیان این مطل��ب اظهار کرد‪:‬‬ ‫رویکرد ش��رکت مس این است که صنعت مس‬ ‫به یک صنعت پاک تبدیل شده و مسائل کنونی‬ ‫زیست محیطی شرکت مس برطرف شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه شرکت مس در چند‬ ‫سال اخیر در سرچش��مه و شهربابک در بخش‬ ‫بازچرخانی اب‪ ،‬پوشش گیاهی و کاشت گیاهان‬ ‫بومی و مدیریت پسماند موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫صفر زاده با تاکید بر اینکه شرکت مس یکی از‬ ‫شرکت های مهم در استان است و سهم بسزایی‬ ‫در اش��تغال و س��رمایه گذاری دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی تنها دغدغه محیط زیست کرمان‬ ‫درباره شرکت مس موضوع الودگی هواست که‬ ‫در ای��ن حوزه هم این ش��رکت در ح��ال انجام‬ ‫اقدامات جدی و اصالحی است‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست اس��تان کرمان درباره‬ ‫فعالیت های انجام ش��ده از س��وی شرکت مس‬ ‫برای ایجاد هوای پاک در سرچشمه و شهربابک‬ ‫گفت‪ :‬در ای��ن زمینه هم با مجوزهایی که برای‬ ‫احداث کارخانه اس��ید سولفوریک در سرچشمه‬ ‫و خاتون اب��اد صادر ش��ده و اقدامات��ی که برای‬ ‫ساخت ان در حال انجام است در اینده نزدیک‬ ‫شاهد کنترل و بازیابی گاز ‪ so ۲‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت م��س عالوه ب��ر احداث‬ ‫کارخانه اسید‪ ،‬س��اخت کارخا نه های اکسیژن و‬ ‫اصالح و مدرنیزه کردن کارخانه ذوب سرچشمه‬ ‫و خاتون اباد را نیز در دست اقدام دارد‪.‬‬ ‫صفرزاده در پای��ان تاکید کرد‪ :‬این اقدامات و‬ ‫اصالحات در مجتمع مس سرچشمه و شهربابک‬ ‫از یک س��و نقش مهم��ی در ایجاد هوای پاک و‬ ‫سوق دادن صنعت مس به سمت صنعتی کامال‬ ‫پاک دارد و از سوی دیگر منجر به رفع نگرانی از‬ ‫مردم سرچشمه و شهربابک در اینده ای نزدیک‬ ‫خواهد شد‪ .‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی برای محیط زیست‬ ‫مدیر «اچ اس ای» ش��رکت مل��ی صنایع مس‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬مس��ئله فرهنگ س��ازی در حوزه‬ ‫محیط زیست‪ ،‬از اهمیت بسیار زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت و یک��ی از موثرتری��ن و بنیادی تری��ن‬ ‫فعالیت های زیس��ت محیطی در ح��وزه اهداف‬ ‫بلندمدت انتقال اهمیت حفاظت از محیط زیست‬ ‫به کودکان به شمار می رود‪.‬‬ ‫علیرض��ا بهمن اب��ادی افزود‪ :‬در ای��ن دوره از‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬سعی شده بخش��ی از فعالیت ها در‬ ‫غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران به کودکان‬ ‫و نوجوانان اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه همه نهاده��ا باید به‬ ‫وظایف خود برای دس��تیابی به محیط زیس��تی‬ ‫پاک عم��ل کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران در سال های اخیر تالش کرده‬ ‫تا کیفیت و کمیت فعالیت های زیس��ت محیطی‬ ‫خ��ود را ارتقا بخش��د تا به صنعت��ی کامال پاک‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫دانش فنی معدن در استان اذربایجان غربی وجود ندارد‬ ‫رییس خانه معدن ش��مال استان اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه دانش فنی الزم در بخش معدن وجود نداشته و‬ ‫به همین خاطر از وجود ‪ 2‬هزار معدنکار اس��تان اس��تفاده‬ ‫بهینه نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬جمال کسیانی در مراسم بزرگداشت‬ ‫خواج��ه نصیرالدین طوس��ی و روز مهن��دس اظهار کرد‪:‬‬ ‫بی تردید اس��اس تمدن بش��ری مرهون تالش مهندس��ان‬ ‫بوده و هس��ت تا جایی که بسیاری از عجایب جهان مانند‬ ‫اهرام ثالثه نتیجه تالش و خالقیت مهندس��ان بوده است‪.‬‬ ‫رییس خانه معدن ش��مال استان اذربایجان غربی با تاکید‬ ‫بر اینکه توسعه تمامی کشورها بستگی به تالش مهندسان‬ ‫داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی کشورهای پیش��رفته دنیا برخوردار‬ ‫از مهندس��ان قدرتمند هس��تند و در این باره اگر کشوری‬ ‫بسترهای الزم برای رشد مهندسان خود را فراهم نکند به‬ ‫عنوان کش��وری عقب افتاده شناخته می شود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر س��رمایه گذاری در بخش معادن تصریح کرد‪ :‬ایتالیا در‬ ‫زمینه سنگ های تزئینی یا کش��ورهای اروپایی در زمینه‬ ‫معادن زیرزمینی س��رمایه گذاری کرده و بنابراین باید در‬ ‫ایران نیز فناوری اس��تخراج معادن زیرزمینی و تولید اهن‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫کسیانی بیان کرد‪ :‬هم اینک تمامی فناوری های مربوط‬ ‫به استخراج معادن فلزی دنیا در کشورهایی مانند شیلی و‬ ‫افریقای جنوبی متمرکز شده است‪.‬‬ ‫رییس خانه معدن ش��مال استان اذربایجان غربی افزود‪:‬‬ ‫پس از تحریم های ظالمانه دشمنان‪ ،‬مسئوالن امر متوجه‬ ‫شده اند که اقتصاد تک محصولی همانند نفت ضربه بسیار‬ ‫مهلکی به بدنه اقتصادی کشورمان وارد کرده برای همین‬ ‫توجه خود را به بخش معدن معطوف داشته اند‪.‬‬ ‫کس��یانی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ب��ا ش��عار دادن کار به‬ ‫جای��ی نمی رس��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬بای��د در بخ��ش معدن‬ ‫س��رمایه گذاری های الزم انج��ام ش��ود‪ .‬با وج��ود معادن‬ ‫شناخته شده استان‪ ،‬اما به دلیل نداشتن دانش فنی الزم‪،‬‬ ‫از وجود ‪ 2‬هزار معدنکار اس��تان استفاده بهینه نمی شود و‬ ‫برای همین دولت باید به فکر سیاست گذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫دانش فنی و تجهیزات خارجی و نیز اموزش معدنکار باشد‪.‬‬ ‫رییس خانه معدن شمال استان اذربایجان غربی با بیان‬ ‫اینکه در استفاده از مهندسان معدنی یک مشکل فرهنگی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بنابرای��ن برای رفع این مش��کل باید‬ ‫بس��ترهای الزم فراهم شده و در بخش دولتی و خصوصی‬ ‫فرهنگ سازی الزم انجام شود‪.‬‬ ‫المبورگینی و دوکاتی فروشی نیستند‬ ‫مدیرعام��ل ائودی گفت‪ :‬المبورگین��ی و دوکاتی دو نش��ان(برند) لوکس ایتالیایی‬ ‫با مالکیت ائودی‪ ،‬فروش��ی نیستند‪ .‬رو برت اس��تادلر فروش نشان(برند)های ایتالیایی‬ ‫این ش��رکت ازجمله المبورگینی و دوکاتی برای کمک به جبران هزینه های رسوایی‬ ‫االیندگ��ی فولکس واگ��ن را رد کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬این دو متعلق به ائودی هس��تند و به‬ ‫همراه ما یک اینده درخشان خواهند داشت‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫ب «تاکاتا»است‬ ‫براساس امار از هر ‪ 10‬خودرو در امریکا یک خودرو گرفتار ایربگ های معیو ‬ ‫یکی از بزرگترین و پیچیده ترین فراخوان هایی که‬ ‫تا امروز در کل تاریخچه صنعت خودروس��ازی جهان‬ ‫به اجرا درامده و در حال حاضر هر چه زمان می گذرد‬ ‫ابعاد این فراخوان پیوسته بزرگتر و پیچیده تر می شود‬ ‫ایربگ های «تاکاتا»ست‪.‬‬ ‫فراخ��وان ایربگ ه��ای تاکاتا که ابت��دا در ابعادی‬ ‫کوچک اغاز ش��ده بود با گذش��ت زم��ان‪ ،‬همچون‬ ‫ویروس��ی که ش��یوع ان بیش��تر و بیش��تر می شود‬ ‫دامنه بروز اش��کاالت ان وسیع و وسیع تر و بر تعداد‬ ‫خودروسازانی که به دلیل استفاده از این ایربگ ها به‬ ‫این ویروس مشکل افرین الوده شدند بی وقفه افزوده‬ ‫شد‪ ،‬چنانکه اخرین امار و گزارش های مرتبط با این‬ ‫معضل بیانگر ان اس��ت که تا امروز ‪ 12‬خودروس��از‬ ‫مطرح و ش��ناخته ش��ده جهان به دلی��ل بکارگیری‬ ‫تجهیزات کیس��ه هوای ایمنی ش��رکت ژاپنی تاکاتا‬ ‫و ای��راد فن��ی فراگیری که در بیش��تر این تجهیزات‬ ‫وج��ود داش��ته و دارد‪ ،‬گرفتار چال��ش ویروس گونه‬ ‫ایربگ های معیوب تاکاتا ش��ده اند‪ .‬بر همین اساس تا‬ ‫به حال بس��یاری از ‪ 25‬میلیون خودروی در حرکت‬ ‫در سراس��ر امریکا که به کیس��ه های ه��وای ایمنی‬ ‫اشاره ش��ده مجهز ش��ده اند‪ ،‬با حمایت قانون گذاران‬ ‫این کش��ور برای تعمیر و اص�لاح بخش معیوب این‬ ‫ایربگ ها فراخوانده شده اند‪ .‬گرچه اقدامات جدی در‬ ‫زمینه انجام این فراخوان و تعمیر ایربگ های معیوب‬ ‫بیش��تر از یک سال است که اغاز ش��ده‪ ،‬با این حال‬ ‫هنوز میلیون ها دستگاه ایربگ مشکل دار وجود دارد‬ ‫که هیچ تعمیر و اصالحی روی انها انجام نشده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراهی‬ ‫امری��کا‪ ،‬حدود ‪ 31‬درص��د از اتومبیل های فراخوانده‬ ‫ش��ده تا ‪ 12‬فوریه جاری (‪ )2016‬تعمیر و ایراد انها‬ ‫رفع شده است در حالی که تا اواسط اوت گذشته این‬ ‫شاخص به ‪ 18‬درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫چالش ها و هزینه های (تلفات) انسانی اما همچنان‬ ‫سیر صعودی را طی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست موارد الزم االجرا‬ ‫فراخوان دستگاه های ایربگ تاکاتا از سال ‪2008‬م‬ ‫که نخستین مورد ان بود تا امروز ذره ذره اضافه شده‬ ‫است و در حال حاضر ش��امل ‪29‬میلیون دستگاه از‬ ‫این تجهیزات معیوب می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه مروری بر امار تعداد خودروهای تولیدی‬ ‫خودروس��ازانی می کنیم که این فراخوان ها ش��امل‬ ‫انها ش��ده است‪ .‬این امار براس��اس اطالعات موجود‬ ‫در گزارش های اداره مل��ی ایمنی ترافیک بزرگراهی‬ ‫امریکا تهیه و ارائه ش��ده و مرب��وط به فراخوان هایی‬ ‫است که تا پایان سال ‪2015‬م به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫ ‪ -‬شرکت ب ام و (‪ 9‬درصد)‪ :‬تعداد ایربگ های سمت‬ ‫راننده یک میلی��ون و ‪ 260‬هزار و ایربگ های مقابل‬ ‫سرنش��ین کنار راننده ‪ 574‬هزار و ‪ 7‬دستگاه بوده و‬ ‫بیشتر در مدل های سری ‪ ،3‬سری ‪ 5‬و مدل ایکس ‪5‬‬ ‫ب ام و نصب شده اند‪.‬‬ ‫ ‪ -‬فیات کرایس��لر (‪ 13‬درصد)‪ :‬شامل ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪ 160‬هزار ایربگ س��مت رانن��ده و ‪ 689‬هزار ایربگ‬ ‫سمت سرنش��ین نصب ش��ده در مدل های کرایسلر‬ ‫‪ ،300‬دوج چلنج��ر‪ ،‬دوج ش��ارژر و پیک اپ ه��ای‬ ‫(وانت های) َرم است‪.‬‬ ‫ ف��ورد موت��ور (‪ 5‬درصد)‪ :‬ش��امل ‪ 1/38‬میلیون‬‫ایربگ سمت راننده و ‪ 361‬هزار و ‪ 692‬ایربگ سمت‬ ‫سرنشین نصب ش��ده در مدل های فورد موستانگ و‬ ‫رنجر است‪.‬‬ ‫ ‪ -‬امریکن هوندا (‪ 39‬درصد)‪ :‬شامل ‪ 8/51‬میلیون‬ ‫ایربگ س��مت راننده و ‪ 4/09‬میلیون ایربگ س��مت‬ ‫سرنش��ین اس��ت که در خودروهای س��واری هوندا‬ ‫با مدل ه��ای اکورد‪ ،‬س��یویک‪ ،CR-V ،‬اکورا ‪TL،‬‬ ‫‪ MDX‬و ‪ RDX‬نصب شده است‪.‬‬ ‫(هون��دا اعالم کرده تم��ام خودروهای تولیدی اش‬ ‫در امری��کا نیازمند تعویض ایربگ ها در هر ‪ 2‬س��مت‬ ‫راننده و سرنش��ین کنار راننده است زیرا همه انها به‬ ‫ایربگ های تاکاتا مجهز شده اند‪).‬‬ ‫ ‪-‬م��زدا (‪ 4‬درصد)‪ :‬ش��امل ‪ 462‬هزار و ‪ 47‬ایربگ‬ ‫س��مت رانن��ده و ‪ 406‬ه��زار و ‪ 882‬ایربگ س��مت‬ ‫سرنش��ین جلو است که در مدل های مزدا‪ ،6‬پیک اپ‬ ‫س��ری ‪ B‬و مدل ‪ 8-RX‬نصب ش��ده اند(مزدا اعالم‬ ‫کرده است که حدود ‪ 90‬درصد خودروهایش نیاز به‬ ‫تعویض هر ‪ 2‬ایربگ راننده و سرنشین دارند)‬ ‫ میتسوبیش��ی (‪ 13‬درصد)‪ :‬که شامل ‪ 82‬هزار و‬‫‪ 784‬ایربگ سمت سرنش��ین کنار راننده شده و در‬ ‫مدل های لنسر و لنسر ‪ Evoltuion‬نصب شده اند‪.‬‬ ‫ ‪ -‬نیس��ان (‪ 24‬درصد)‪ :‬شامل یک میلیون و ‪110‬‬ ‫هزار ایربگ س��مت سرنشین اس��ت که در مدل های‬ ‫نیس��ان س��نترا‪ ،PathFinder ،‬اینفینت��ی ‪ 135‬و‬ ‫‪ FX35‬به کار برده شده اند‪.‬‬ ‫فراخوان قرن‬ ‫ س��وبارو (‪ 4‬درص��د)‪ :‬این خودروس��از نیز ‪436‬‬‫هزار و ‪ 191‬ایربگ تاکاتا در س��مت سرنشین جلوی‬ ‫خودرو دارد ک��ه در مدل های ایمپ��رزا‪ Legacy ،‬و‬ ‫‪ Outback‬نصب شده اند‪.‬‬ ‫ ‪ -‬تویوت��ا (‪ 18‬درصد)‪ :‬ش��امل ‪ 159‬ه��زار و ‪700‬‬ ‫ایربگ س��مت راننده و ‪ 3‬میلی��ون و ‪ 40‬هزار ایربگ‬ ‫س��مت سرنش��ین اس��ت ک��ه در مدل ه��ای کروال‪،‬‬ ‫ماتریکس‪ RAV4 ،‬و ‪ Sequoia‬نصب شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات انفجار ایربگ‬ ‫تا ام��روز انفجار ایربگ های تاکتا منجر به کش��ته‬ ‫ش��دن ‪ 10‬نفر در سراس��ر جهان ش��ده است که ‪9‬‬ ‫نف��ر از انها در امریکا بوده ان��د و بر اثر پارگی مرگبار‬ ‫کیس��ه های ایمنی هوا در تصادفاتی به ظاهر ساده و‬ ‫معمولی ـ براس��اس گزارش های موجود در دستگاه‬ ‫قضایی امریکا ـ کشته شده اند اما جراحت های برخی‬ ‫از انها به قدری ش��دید بوده است که در نگاه نخست‬ ‫به نظر می رسید بر اثر زخم خنجر یا به دلیل شلیک‬ ‫گلوله تفنگ کشته شده باشند‪.‬‬ ‫انگون��ه که گزارش ه��ای اداره ملی ایمنی ترافیک‬ ‫بزرگراه��ی و گزارش ه��ای پلیس ف��درال درباره ‪10‬‬ ‫س��انحه منجر به فوت ناشی از ایراد کیسه های هوای‬ ‫ایمنی تاکاتا نش��ان می دهند برخی نکات قابل تامل‬ ‫و مش��ترک در بیش��تر این حوادث مرگبار مشاهده‬ ‫می ش��وند که بر عجیب بودن انها می افزاید‪ .‬جزئیات‬ ‫این ‪ 10‬تصادف مرگبار به این صورت بوده است‪:‬‬ ‫ماه می ‪ :2009‬اش��لی پره��ام‪ ،‬نوع خودرو‪ :‬هوندا‬‫اک��ورد م��دل ‪« 2001‬پره��ام ‪ 18‬س��اله و محصل‬ ‫دبیرس��تان ساکن شهر میدوست در ایالت اوکالهاما‪،‬‬ ‫بر اثر یک تصادف جزئی در پارکینگ دبیرستان محل‬ ‫تحصیلش که منجر به ترکیدن و پاره ش��دن کیسه‬ ‫ه��وای ایمنی اتومبیل او ش��د و در حال��ی که برادر‬ ‫کوچکترش نیز همراه وی بود جان خود را از دس��ت‬ ‫داد‪ .‬ش��رکت هوندا با پرداخت ‪ 5‬هزار دالر به خانواده‬ ‫اش��لی‪ ،‬قضیه را فیصله داد ولی این سانحه به عنوان‬ ‫نخستین مورد رسمی از سوانح منجر به فوت به دلیل‬ ‫ایربگ های معیوب تاکاتا ثبت شد‪».‬‬ ‫دس��امبر ‪ :2009‬گورجیت راتور‪ ،‬خ��ودرو‪ :‬هوندا‬‫اکورد ‪« 2001‬یک دمنده هوای پرفش��ار در اتومبیل‬ ‫راتور باز هم در پی وقوع یک تصادف جزئی و بس��یار‬ ‫معمول��ی در ایالت ویرجینیا منفجر ش��د و تکه های‬ ‫کوچک فلز از دس��تگاه ایربگ به س��ر و صورت وی‬ ‫با شتابی ش��دید پرتاب ش��د و درنهایت باعث قطع‬ ‫ش��دن رگ های اصلی خون رس��ان در گردن این زن‬ ‫‪ 33‬ساله شد‪».‬‬ ‫س��پتامبر ‪ :2013‬های مین��گ ژو‪ ،‬خ��ودرو‪ :‬مزدا‬‫اک��ورا ‪ TL‬مدل ‪« 2002‬های مینگ ‪ 47‬س��اله پس‬ ‫از انکه در یک پارکینگ واقع در منطقه الحمرا ایالت‬ ‫کالیفرنیا اتومبیلش برخوردی مختصر با دیوار مقابل‬ ‫در پارکینگ کرد‪ ،‬ایربگ روب��ه روی او (روی فرمان)‬ ‫عمل ک��رده و متعاقب ان منفجر ش��د و بار دیگر با‬ ‫پاشیده شدن شدید ذرات و قطعات کوچک فلز پس‬ ‫از خون ری��زی طوالنی جان خود را از دس��ت داد‪ .‬در‬ ‫شرایطی که در بدو امر چنین به نظر می رسید که بر‬ ‫اثر شلیک گلوله کشته شده باشد‪».‬‬ ‫ژوئیه ‪ :2014‬الوس��وک له‪ ،‬خودرو‪ :‬هونداس��یتی‬‫‪« :2003‬سوک له ‪ 42‬ساله در اواخر دوره بارداری اش‬ ‫ب��ود که یک تکه فلز کوچک حدود یک اینچی (‪2/5‬‬ ‫س��انتی متری) ب��ر اثر انفجار کیس��ه ه��وای ایمنی‬ ‫اتومبی��ل او که ب��ه دنبال یک تصادف ب��ا خودروی‬ ‫دیگر در س��رعت بس��یار پایین در مالزی عمل کرده‬ ‫نحوه اولویت بندی فراخوان خودرو ها‬ ‫با توجه به عوامل اشاره شده باال‪ ،‬اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراهی «‪ »NHTSA‬خودرو هایی که‬ ‫در انها ایربگ های معیوب تاکاتا نصب شده را در قالب ‪ 4‬گروه مجزا اولویت بندی کرده است‪.‬‬ ‫گروه ‪ :1‬خودرو هایی که باالترین میزان ریس��ک را برای بروز ایراد در سیس��تم ایربگ خود دارند و‬ ‫شامل خودرو های ساخت سال های ‪ 2008‬میالدی و پیش از ان‪ ،‬خودرو هایی که در مناطق شرجی و‬ ‫مناطق دارای باالترین میزان رطوبت هوا بوده و در عین حال مجهز به سیستم ایربگ سمت راننده و یا‬ ‫هر دو سمت راننده و سرنشین جلو باشند‪ .‬این گروه از خودرو ها در نخستین ردیف اولویت های درنظر‬ ‫گرفته ش��ده برای فراخوان قرار دارند و هم اکنون نیز درحال رفع عیب سیس��تم ایربگ خود هستند‪.‬‬ ‫اخری��ن مهلت برای تعویض قطعات در این گروه ‪ 31‬مارس ‪ 2016‬و مهلت پایانی برای تعویض کامل‬ ‫سیستم ایربگ ‪ 31‬دسمابر ‪( 2017‬پایان سال اینده میالدی) است‪.‬‬ ‫گروه ‪ :2‬تمامی وس��ایل نقلیه ای که مجهز به ایربگ های تاکاتا در س��مت رانن��ده بوده اما در گروه‬ ‫خودرو های با بیش��ترین میزان ریس��ک (گروه ‪ )1‬قرار نگرفته اند؛ همچنین خودرو هایی که مجهز به‬ ‫گونه های مشخصی از دمنده های پرفشار هوا در سمت روبه روی سرنشین جلو خودرو بوده و نرخ پارگی‬ ‫کیسه هوای انها در مناطق رطوبت باال بیشتر از انواع مشابه انها باشد‪.‬‬ ‫مهلت نهایی خودرو های این گروه که نیاز به تعویض قطعات داشته باشند ‪ 30‬سپتامبر ‪ 2016‬و برای‬ ‫خودرو هایی که تعویض کامل سیستم ایربگ نیاز دارند ‪ 31‬دسامبر ‪ 2017‬است‪.‬‬ ‫گ��روه ‪ :3‬خودرو های خارج از محدوده مناطق دارای رطوبت ه��وای باال که فراخوان انها تنها برای‬ ‫دس��تگاه دمنده پرفش��ار هوا در سمت سرنشین کنار راننده باشد و یا وسایل نقلیه ای که در مناطق با‬ ‫رطوبت نسبی هوای باال باشند اما ریسک تشخیص داده شده برای دمنده هوای سمت سرنشین کنار‬ ‫راننده در سطح پایین باشد‪ .‬مهلت پایانی برای تعویض قطعه و یا تعویض کامل سیستم انها به ترتیب‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪ 2016‬و ‪ 2017‬است‪.‬‬ ‫گروه ‪ :4‬خودرو هایی که در فراخوان های قبلی حضور داش��ته و سیس��تم دمنده هوای تاکاتای انها‬ ‫تعویض ش��ده باش��د اما ممکن اس��ت این بخش تعویض شده نیز همان ایراد دس��تگاه اولیه را داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬خودرو های این گروه نیاز به مراجعه دوب��اره برای تعویض نهایی قطعات را در نوبت های بعدی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫برای تعویض قطعه مهلتی وجود ندارد‪ .‬اما برای تعویض و جایگزینی کامل دس��تگا ه تا ‪ 31‬دس��امبر‬ ‫‪ 2019‬مهلت تعیین شده است‪.‬‬ ‫ب��ود به گ��ردن وی اصابت کرده و باعث قطع ش��دن‬ ‫ش��ریان اصلی خون او شد‪ .‬سوک در مسیر انتقال به‬ ‫ن سپرد اما توانستند نوزادش را نجات‬ ‫بیمارستان جا ‬ ‫دهن��د‪ .‬ولی متاس��فانه نوزاد او نیز پ��س از ‪ 3‬روز در‬ ‫بیمارستان جان خود را از دست داد‪».‬‬ ‫س��پتامبر ‪ :2014‬جول برانگ من‪ ،‬خودرو‪ :‬هوندا‬‫س��یویک مدل‪« 2001‬این زن ‪ 26‬س��اله هم پس از‬ ‫انفجار کیس�� ه هوای ایمنی اتومبی��ل کرایه ای اش به‬ ‫دلی��ل یک تصادف کوچ��ک در لس انجلس و پرتاب‬ ‫قطعات کوچک فلزی به سروصورتش که یکی از انها‬ ‫به سمت چپ گردنش اصابت کرد دچار اسیب شدید‬ ‫مغزی شد و به سادگی جانش را از دست داد‪».‬‬ ‫س��پتامبر ‪ :2014‬هی ین تی تران‪ ،‬خ��ودرو‪ :‬هوندا‬‫اکورد مدل ‪« 2001‬دمنده پرفش��ار باد در سیس��تم‬ ‫ایربگ تران ‪ 51‬ساله هم درپی یک برخورد معمولی‬ ‫خ��ودروی او با اتومبیلی دیگر در ش��هر اورنج کانتی‬ ‫ایالت فلوریدا با شدت منفجر شده و توده ای از فلزات‬ ‫خرد ش��ده به قس��مت های صورت‪ ،‬گردن و قسمت‬ ‫باالی س��ینه اش اصابت کرد‪ .‬ناظ��ران اولیه که پیکر‬ ‫نیمه ج��ان او را دیده بودند گم��ان می کردند بدن او‬ ‫با ضربات پی درپی چاقو مجروح ش��ده است و حتی‬ ‫ماموران پلیس هم در بدو امر اقدام به تشکیل پرونده‬ ‫قتل عمد کرده و با این تصور‪ ،‬تحقیقات ش��ان را اغاز‬ ‫کردند‪ .‬تران ‪ 3‬روز پس از این س��انحه در بیمارستان‬ ‫درگذشت‪».‬‬ ‫ژانویه ‪ :2015‬کارلوس س��ولیس چهارم (‪،)TV‬‬‫خودرو‪ :‬هوندا اکورد مدل ‪« 2002‬کارلوس س��ولیس‬ ‫‪ 35‬ساله در شهر هیوستون مرکز ایالت تگزاس پس‬ ‫از ی��ک تصادف جزئی با خ��ودروی خودش و باز هم‬ ‫به دلیل انفجار کیس��ه هوای ایمنی و پرتاب قطعات‬ ‫کوچک فلزی به سروگردنش در همان صحنه تصادف‬ ‫کشته شد‪ .‬خودروی هوندا اکورد سولیس هنگام بروز‬ ‫این سانحه در نوبت فراخوان تعویض سیستم ایربگ‬ ‫قرار داشت‪».‬‬ ‫اوری��ل ‪ :2015‬کیالن را ا النگ لی نایس‪ ،‬خودرو‪:‬‬‫هوندا س��یویک مدل ‪« 2005‬کیالن با ‪ 22‬سال سن‬ ‫‪ 4‬روز پس از وقوع س��انحه مش��ابه دیگ��ر خودرو ها‬ ‫یعنی ترکیدن کیس��ه هوای ایمن��ی خودرو به دلیل‬ ‫یک برخورد مختصر و س��اده ب��ا خودرویی دیگر در‬ ‫پارکینگ یک مرکز خدمات رفاهی عمومی در الفایت‬ ‫لس انجلس و پاش��یده ش��دن توده ای از ذرات فلزی‬ ‫که منجر به قطع شدن شریان کاروتید گردنش شد‪،‬‬ ‫جان خود را از دست داد‪ .‬کیالن ‪ 2‬روز پس از تصادف‬ ‫و در ش��رایطی که در بیمارستان و درحالت اغما بود‬ ‫نامه ابالغیه فراخوان را برای اتومبیل هوندا سیویکش‬ ‫دریافت کرد‪».‬‬ ‫ژوئیه ‪ :2015‬راننده ناشناس‪ ،‬خودرو‪ :‬هوندا اکورد‬‫کوپه مدل ‪« 2001‬راننده این خودروی هوندا اکورد‬ ‫کوپه یک پسر ‪ 13‬س��اله بود که هنوز هم شناسایی‬ ‫نش��ده و در پی ی��ک تصادف معمول��ی اتومبیل در‬ ‫نزدیک��ی پیتس بورگ به دلیل انفجار کیس��ه هوای‬ ‫ایمنی کش��ته ش��د‪ .‬ش��رکت هوندا تایی��د کرد که‬ ‫کیس��ه هوای ایمنی این خودرو یک بار در دس��امبر‬ ‫‪2014‬دچار پارگی ش��ده بود و یک نامه الکترونیکی‬ ‫فراخوان برای مالک خودرو به فاصله یک روز قبل از‬ ‫تصادف ارسال شده بود‪».‬‬ ‫ دس��امبر ‪ :2015‬جوئل نایت‪ ،‬خودرو‪ :‬فوردرنجر‬‫‪« 2006‬جوئ��ل نایت ‪ 52‬س��اله تا ام��روز دهمین و‬ ‫اخرین نفری اس��ت که بر اثر منفجر ش��دن کیس��ه‬ ‫هوای ایمنی خ��ودرو جان خود را از دس��ت داد که‬ ‫در اوایل گزارش به ان اش��اره ش��د‪ .‬این سانحه (که‬ ‫تصادف با یک گاو ایس��تاده در وس��ط جاده بود) در‬ ‫ش��هر النکاس��ترکانتی در ایال��ت کارولینای جنوبی‬ ‫امریکا بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین عوامل خطرافرین‬ ‫اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگ راهی امریکا عوامل‬ ‫اصل��ی و موثری که باعث باالتر رفتن احتمال انفجار‬ ‫کیس��ه های هوای ایمنی و ب��روز جراحات و صدمات‬ ‫جان��ی مربوط به ایربگ ه��ای تاکاتا ش��ده را به این‬ ‫صورت معرفی کرده است‪:‬‬ ‫ـ سال ساخت دمنده پرفشار هوا‪ :‬هرچه قدیمی تر‪،‬‬ ‫خطرافرینی ان بیشتر‬ ‫ـ موقعیت جغرافیایی‪ :‬گرما و رطوبت بیش��تر هوا‬ ‫موجب باالتر رفتن ریسک های احتمالی می شود‬ ‫ب دمنده هوای پرفش��ار‪ :‬دمنده های‬ ‫ـ موقعیت نص ‬ ‫هوایی که در س��مت راننده قرار داشته اند بیشترین‬ ‫میزان جراحت های کشنده را موجب شده اند‪.‬‬ ‫ـ تع��داد دمنده ه��ای هوا‪ :‬خودرو های��ی که دارای‬ ‫دودمنده در هر دو سمت راننده و سرنشین کناری او‬ ‫بوده اند در اولویت فراخوان ها قرار داشته اند‪.‬‬ ‫منبع‪Automotivenews :‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫ابرخودرو های فولکس واگن‬ ‫در ژنو‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال خودروی ژنو نشان(برند)های لوکس‬ ‫بوگات��ی و المبورگینی با رونمای��ی جدیدترین ابرخودروهای‬ ‫خ��ود به خودنمای��ی پرداختند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بوگاتی در‬ ‫نمایش��گاه این هفته خودرو ژنو سریع ترین خودروی جاده ای‬ ‫جه��ان را رونمای��ی کرد ک��ه یک چیرون با برچس��ب قیمت‬ ‫‪۲/۴‬میلیون یورو است‪ .‬این ابرخودرو موتوری به قدرت ‪۱۵۰۰‬‬ ‫اس��ب بخار دارد و می تواند به حداکثر س��رعت ‪ ۴۲۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت برسد‪ ،‬همچنین در این نمایشگاه المبورگینی مدل‬ ‫سنتناریو را رونمایی کرد که در مقایسه با مدل بوگاتی اندکی‬ ‫ضعیف تر اس��ت‪ .‬این مدل موتوری با قدرت ‪ ۷۷۰‬اسب بخار و‬ ‫‪1/75‬میلیون یورو برچسب قیمت دارد و حداکثر سرعتش به‬ ‫‪ ۳۵۰‬کیلومتر در ساعت می رسد‪.‬‬ ‫قدرت باورنکردنی‬ ‫هیبریدی «ارش»‬ ‫فراخوان‬ ‫دستگاه های‬ ‫ایربگ تاکاتا از‬ ‫سال ‪2008‬م‬ ‫که نخستین‬ ‫مورد ان بود تا‬ ‫امروز ذره ذره‬ ‫اضافه شده‬ ‫است و در حال‬ ‫حاضر شامل‬ ‫‪29‬میلیون‬ ‫دستگاه از‬ ‫این تجهیزات‬ ‫معیوب می شود‬ ‫شرکت «ارش» سازنده سوپراسپرت های میلیون دالری با‬ ‫جدیدترین محصول خود که یک ابرخودرو هیبریدی است‪ ،‬در‬ ‫نمایش��گاه خودرویی ژنو حاضر شده است‪ .‬به گزارش اتوگاید‪،‬‬ ‫اخری��ن س��اخته کمپان��ی «ارش» که در ژنو ب��ه نمایش در‬ ‫امده ابرپیش��رانه هیبریدی دارد که نیروی باورنکردنی ‪۲۰۸۰‬‬ ‫اس��ب بخار تولید می کند و ش��تاب صفر تا ‪ ۱۰۰‬ان را به تنها‬ ‫‪ ۲/۸‬ثانیه و نهایت س��رعت ان را به ‪ ۳۲۱‬کیلومتر بر س��اعت‬ ‫می رس��اند‪ AF10 .‬که از فیبرکربن س��اخته شده این نیروی‬ ‫عظیم را به وس��یله یک موتور سوپرش��ارژ ‪ ۶/۲‬لیتری با ‪۹۰۰‬‬ ‫اسب بخار قدرت و ‪ 4‬موتور الکتریکی که روی هم ‪ ۱۱۸۰‬اسب‬ ‫بخار قدرت دارند‪ ،‬تولید می کند‪.‬‬ ‫هیوندای‬ ‫رقیب «پریوس» را اورد‬ ‫ش��رکت کره ای هیوندای در نمایش��گاه ژنو مدل هیبریدی‬ ‫یونی��ک را که قرار اس��ت رقیب��ی برای تویوتا پریوس باش��د‪،‬‬ ‫رونمای��ی کرد‪.‬ب��ه گ��زارش عصر خ��ودرو‪ ،‬هیون��دای یونیک‬ ‫با یک س��بک بدنه و ب��ا ‪ 3‬نوع موتور برقی ش��امل هیبریدی‬ ‫س��نتی‪ ،‬هیبریدی ‪ plug-in‬و الکتریکی کامل عرضه خواهد‬ ‫ش��د‪.‬هیوندای یونیک برخالف پریوس ک��ه ‪ 2‬موتور دارد یک‬ ‫موت��ور و یک سیس��تم کالچ دارد‪ .‬موتورهایی ک��ه روی این‬ ‫خودرو نصب خواهند ش��د ش��امل موتور بنزین��ی جدید ‪۱/۶‬‬ ‫لیتری اتکینس��ون با بازده حرارتی ‪۴۰‬درص��د به همراه یک‬ ‫موتور الکتریکی با بازده ‪۹۵‬درصد هس��تند‪ .‬این ‪ 2‬موتور روی‬ ‫هم نیرویی معادل ‪ ۱۳۹‬اس��ب بخار و گشتاور ‪ ۱۹۵‬نیوتن متر‬ ‫تولید خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ابرخودرو سبز!‬ ‫ت��ا همین چند وقت پی��ش اینکه یک ابرخودرو دوس��تدار‬ ‫محیط زیس��ت باش��د‪ ،‬به ط��ور تقریب��ی ام��ری غیرممکن و‬ ‫منحصربه فرد بود اما اکنون با پیش��رفت فناوری بس��یاری از‬ ‫خودروهای اسپرت قدرتمند در پیشرانه خود مجهز به سیستم‬ ‫هیبریدی هس��تند و حتی برخی از انها بنزین را کنار گذاشته‬ ‫و فقط از موتور الکتریکی استفاده می کنند‪ .‬به گزارش اتوگاید‪،‬‬ ‫فناوری خودروهای سبز در یک دوره به نسبت کوتاه پیشرفت‬ ‫قابل توجهی داشته و این فناوری مدام در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫ابرخودروهای دوستدار محیط زیس��ت حضور چشمگیری در‬ ‫نمایش��گاه امسال خودرویی ژنو داشته اند‪ .‬این ‪ 5‬خودرو شامل‬ ‫رینسپید ایتوس‪ ،‬ریماک کانس��پت وان‪ ،‬دی اس ‪E-Tense‬‬ ‫کانسپت‪ ،‬تکرولز کانسپت و ارش ‪ AF10‬هستند‪.‬‬ ‫اپتیما استیشن به اروپا می رود‬ ‫شرکت کیا در نمایشگاه ژنو نسخه استیشن اپتیما ‪ ۲۰۱۷‬را‬ ‫معرف��ی کرد‪ .‬به گزارش لفتلین نیوز‪ ،‬کیا موتورز در تالش برای‬ ‫افزایش س��هم بازار خود در اروپا اع�لام کرده که قصد دارد با‬ ‫اپتیما استیش��ن ‪ ۲۰۱۷‬به نبرد رقبایی همچون فولکس واگن‪،‬‬ ‫رن��و و مزدا برود‪ .‬اپتیما استیش��ن از نمای جلو تا س��تون ‪B‬‬ ‫به طور تقریبی همان اپتیما سدان است اما از انجا به بعد سقف‬ ‫کشیده تر‪ ،‬ستون ‪ D‬نه چندان زیبا و چراغ های عقب افقی پیدا‬ ‫می کند‪ .‬اپتیما استیش��ن هم عرض‪ ،‬طول و ه��م ارتفاع برادر‬ ‫س��دان خود اس��ت‪ .‬این خودرو از یک موتور ‪۱/۷‬لیتری توربو‬ ‫دیزل ‪ 4‬س��یلندر با ‪ ۱۴۱‬اس��ب بخار نی��رو و ‪ ۲۵۱‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور برخوردار است که گیربکس ‪6‬دنده نیروی موتور را به‬ ‫چرخ ها منتقل می کند‪.‬‬ ‫شاهکارهایمنصوری‬ ‫ش��رکت «منصوری» که در تیونینگ خودروهای اس��پرت‬ ‫و لوک��س تبح��ر دارد‪ ،‬تع��دادی از به اصطالح وحش��ی ترین‬ ‫خودروهای خود را به نمایش��گاه خودرویی ژنو اورده است‪.‬به‬ ‫گزارش اتوگاید‪ ،‬شرکت منصوری که یک تیونینگ کار حرفه ای‬ ‫مس��تقر در المان و مورد توجه افراد ثروتمند اس��ت‪ ،‬به دلیل‬ ‫اس��تفاده س��خاوتمندانه از فیبر کربن در تیونینگ های خود‬ ‫ش��هره عام و خاص است‪ .‬این شرکت در سال ‪۱۹۸۹‬م توسط‬ ‫یک ایرانی موفق به نام کوروش منصوری تاسیس شده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫رتبه ‪ 44‬ایران در سفرهای ریلی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی در استانه اجرا‪ ،‬ابطال شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایمنی؛ قربانی عملکرد جزیره ای‬ ‫خسارت ساختارهای غلط‬ ‫به صنعت هوانوردی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬به دلیل استفاده‬ ‫از س��اختارهای غلط ‪۲۳۰‬هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری‬ ‫در بخش زیرس��اخت های صنعت هوانوردی مورد استفاده‬ ‫بهینه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪،‬‬ ‫علی عابدزاده افزود‪ ۹۰ :‬درصد مس��افران هوایی کش��ور در‬ ‫‪ ۱۴‬ف��رودگاه جابه جا می ش��وند در حالی ک��ه ‪ ۶۸‬فرودگاه‬ ‫اس��تاندارد و تجاری داریم و علت این امر ناشی از استفاده‬ ‫از س��اختارهای غلط نرخ گذاری در این بخش بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بیش از ‪۵۰‬درصد گردش��گران با خطوط‬ ‫بین المللی جابه جا می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬مسئولیت سنگینی بر‬ ‫دوش ما اس��ت ت��ا بتوانیم نقاط ضع��ف صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی کش��ور را برط��رف کنیم‪ .‬عابدزاده رف��ع تحریم ها و‬ ‫ازادس��ازی ن��رخ خدمات هوایی را دو روی��داد مهم صنعت‬ ‫حمل ونقل هوایی در ‪ 3‬ماه اخیر دانست و افزود‪ :‬در ‪۳۰‬سال‬ ‫اخی��ر این دو عامل باعث ش��د که ایران نتواند س��هم خود‬ ‫از بازار خاورمیانه را به دس��ت اورد‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز س��هم‬ ‫عظیمی از حمل ونقل هوایی ایران توس��ط کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس متصرف شده و اقتصاد حمل ونقل هوایی کشور‬ ‫را ش��کننده کرده است‪ .‬عابدزاده یاداور ش��د‪ :‬با وجود لغو‬ ‫تحریم‪ ،‬اگر نرخ های تکلیف��ی به عنوان یک عامل بازدارنده‬ ‫همچنان برای صنعت باقی می ماند موفقیتی نداشتیم‪.‬‬ ‫جواد هدایتی‬ ‫ابطال مصوبه‬ ‫افزایش جرایم‬ ‫می تواند به‬ ‫معنی حمایت‬ ‫از متخلفان‬ ‫تعبیر شود‬ ‫رونمایی از جدیدترین نقشه‬ ‫جامع ترافیک‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کنت��رل ترافیک تهران با اش��اره به‬ ‫رونمایی از جدیدترین نقش��ه جامع ترافیک پایتخت گفت‪:‬‬ ‫نقش�� ه جامع حمل ونقل و ترافیک هوشمند تهران با هدف‬ ‫راهنمایی ش��هروندان‪ ،‬مس��افران و گردش��گران در مسیر‬ ‫س��فر های درون ش��هری و اطالع رس��انی پیرامون وضعیت‬ ‫جاری ترافیک پایتخت توسعه یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ایلوش وزیری اف��زود‪ :‬این نرم افزار که‬ ‫برای محیط وب و اندروید تهیه ش��ده است‪ ،‬امکان نمایش‬ ‫وضعی��ت بهن��گام ترافیکی‪ ،‬نق��اط و اماکن مهم ش��هری‪،‬‬ ‫مس��یریابی حمل ونق��ل همگان��ی و ش��خصی و همچنین‬ ‫جس��ت وجوی مکان های ش��هر و قابلی��ت نمایش موقعیت‬ ‫کاربر روی نقش��ه و همچنین تش��خیص موقعیت و فاصله‬ ‫اماک��ن نزدیک به ان کاربر را تا ش��عاع مح��دودی دارد‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی نس��خه وب ای��ن نرم اف��زار در نش��انی ‪http://‬‬ ‫‪ tehrantrafficmap.ir‬در دس��ترس قرار دارد‪ .‬نس��خه‬ ‫وی��ژ ه گوش��ی های اندروید هم از ای��ن ادرس و هم از کافه‬ ‫بازار قابل دریافت است‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ 4‬ایرالین جدید‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی‪ ،‬مدیرعامل راه اهن ایران با بیان اینکه ‪ 23‬استان به شبک ه‬ ‫ریلی متصل هستند‪ ،‬افزود‪ :‬ایران رتبه‪ 44‬را از نظر کیفیت سفرهای ریلی در دنیا دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اهد استفاده خارجی ها از قطار در این صنعت هستیم‪ ،‬به طوری که تمام‬ ‫تورهای لوکس ریلی به مقصد ایران در سال ‪ 95‬فروخته شده است‪.‬‬ ‫سعید منتظرالمهدی‬ ‫نظر قانون گذار و‬ ‫دولت این است‬ ‫که افزایش‬ ‫نرخ جریمه ها‬ ‫بازدارندگی دارد‬ ‫تنها دو هفت��ه مانده به زمان اجرای نرخ جدید‬ ‫جرایم رانندگی‪ ،‬دیوان عدالت اداری مصوبه هیات‬ ‫دولت درباره این افزای��ش نرخ را ابطال کرد؛ این‬ ‫خبر در روزهای اخیر و در حالی منتش��ر شد که‬ ‫قرار بود نرخ جدید از ‪ 25‬اسفند اجرایی شود‪.‬‬ ‫«نرخ ه��ای فعل��ی جرای��م رانندگ��ی بازدارنده‬ ‫نیس��تند» این مفهوم نه تنها بارها و بارها از سوی‬ ‫مسئوالن نظامی و انتظامی‪ ،‬مسئوالن راهداری و‬ ‫متولی��ان ایمنی ترافیک بیان ش��ده بلکه برخورد‬ ‫برخ��ی رانندگان متخلف با مام��وران راهنمایی و‬ ‫رانندگ��ی نیز این مس��ئله را تایید می کند‪ ،‬وقتی‬ ‫ف��رد متخلف به ماموری که قص��د جریمه کردن‬ ‫او را دارد می گوی��د‪« :‬جریمه را زود بنویس‪ ،‬عجله‬ ‫دارم‪»...‬‬ ‫جریم��ه رانند گان یکی از مهم ترین و موثرترین‬ ‫راه های بازدارنده از تخلف در کش��ور اس��ت اما با‬ ‫توجه ب��ه ثبات نرخ جرایم رانندگی از س��ال ‪90‬‬ ‫تاکنون به نظر می رس��د نرخ ه��ای فعلی تا اندازه‬ ‫زی��ادی‪ ،‬بازدارندگی خود را از دس��ت داده اند‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس چند سالی اس��ت نیروی انتظامی‬ ‫و س��ازمان راهداری‪ ،‬از لزوم افزای��ش این نرخ ها‬ ‫سخن گفته و تالش کردند هزینه تخلف رانندگی‬ ‫را متناس��ب با افزایش نرخ ت��ورم افزایش دهند‪.‬‬ ‫این تالش ها بر اس��اس قانونی که به دولت اختیار‬ ‫بازنگری در نرخ جرایم‪ ،‬هر ‪ 3‬س��ال یک بار را داده‬ ‫است‪ ،‬منجر به تصویب مصوبه افزایش نرخ جرایم‬ ‫رانندگی در ‪ 6‬دی امسال شد که بر اساس ان‪ ،‬نرخ‬ ‫جرایم افزایش متوسط ‪15‬درصدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این مصوبه از ‪ 171‬تخلف راهنمایی و رانندگی‪،‬‬ ‫‪ 11‬تخل��ف از جمله عبور از چراغ قرمز و رانندگی‬ ‫در حالت مس��تی‪ ،‬افزای��ش ‪ 100‬درصدی و ‪30‬‬ ‫تخلف افزایش ‪ 50‬درصدی داش��ته و بقیه جرایم‬ ‫بدون تغییر باقی مانده است‪.‬‬ ‫س��االنه ‪ 7‬درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور‬ ‫صرف هزین��ه تصادفات رانندگی می ش��ود و ‪30‬‬ ‫درصد تخت های بیمارستانی در اشغال مجروحان‬ ‫و مصدومان رانندگی اس��ت‪ .‬نگاه��ی به این امار‪،‬‬ ‫ابط��ال مصوب��ه افزایش نرخ جرای��م را قابل تامل‬ ‫می کند؛ انهم در ش��رایطی که ای��ن افزایش نرخ‬ ‫با پیش��نهاد فرمانده نیروی انتظامی بوده و تایید‬ ‫‪ 3‬وزیر کش��ور‪ ،‬دادگس��تری و راه و شهرسازی را‬ ‫دارد‪ .‬مصوب��ه این افزایش نرخ ‪ 21‬دی امس��ال با‬ ‫امضای معاون اول رییس جمهوری ابالغ شد و قرار‬ ‫بود از ‪ 25‬اسفند اجرایی شود‪.‬‬ ‫جواد هدایتی‪ ،‬مدی��رکل امار‪ ،‬ایمنی و ترافیک‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ‬ ‫به‬ ‫‪ ،‬به این امار اش��اره ک��رده و با انتقاد از‬ ‫ابطال مصوبه دولت درباره نرخ جرایم می گوید‪ :‬این‬ ‫عملکرد نش��ان می دهد در حوزه ایمنی در کشور‬ ‫عملکرد جزیره ای داریم و نهادهای تصمیم ساز در‬ ‫این حوزه همراس��تا حرکت نمی کنند‪ .‬به گفته او‬ ‫این اتف��اق‪ ،‬تاکیدی بر لزوم ایجاد یک نهاد راهبر‬ ‫ایمنی در کش��ور اس��ت؛ نهادی که در این حوزه‬ ‫تصمیم کارشناس��انه بگیرد و حرف اول و اخر را‬ ‫بزند‪ .‬به گفته هدایتی‪ ،‬اماده کردن مصوبه افزایش‬ ‫نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی و دفاع از تصویب‬ ‫ان در دولت‪ ،‬بیش از یک س��ال زمان برده و زمان‬ ‫و ان��رژی زیادی صرف ایجاد ان ش��ده اما حاال و‬ ‫با حک��م دیوان عدال��ت اداری‪ ،‬همه این تالش ها‬ ‫بی نتیجه مانده اس��ت‪ ،‬انهم در شرایطی که قانون‬ ‫بر لزوم بازنگری در نرخ جرایم تاکید کرده اس��ت‪.‬‬ ‫او معتقد است بهتر ان بود که دیوان عدالت اداری‬ ‫پی��ش از ص��دور رای در این زمینه‪ ،‬ب��ا برگزاری‬ ‫جلس��ه کارشناس��ی‪ ،‬توضیح و دفاع دولت از این‬ ‫مصوبه را می شنید و بعد از ان حکم صادر می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از متخلفان‬ ‫هدایتی معتقد اس��ت جلوگیری از افزایش نرخ‬ ‫جرایم رانندگی را می توان به چش��م باز گذاشتن‬ ‫دس��ت متخلفان دانس��ت‪ ،‬مدیرکل امار‪ ،‬ایمنی و‬ ‫ترافیک س��ازمان راهداری معتقد اس��ت با توجه‬ ‫ب��ه اینکه جریم��ه‪ ،‬متخلفان و خالف��کاران حوزه‬ ‫راهنمای��ی و رانندگ��ی را هدف قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫ابطال مصوب��ه افزایش جرای��م می تواند به معنی‬ ‫حمایت از متخلفان تعبیر ش��ود؛ یعنی کسانی که‬ ‫ب��ا رفتار ناهنجار جان خ��ود و دیگران را به خطر‬ ‫می اندازند‪.‬‬ ‫اگرچه اص�لاح رفتار یکی از راهکارهای کاهش‬ ‫تخلف در جامعه است اما در کنار این کار‪ ،‬نیاز به‬ ‫استفاده از سیستم هشدار و تنبیه نیز گریزناپذیر‬ ‫به نظر می رس��د و ب��ه گفته هدایتی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬اگاهی سازی و اصالح رفتار ترافیکی‬ ‫مردم‪ ،‬در اعمال جریمه محقق خواهد ش��د‪ .‬او با‬ ‫اشاره به هزینه کرد ‪ 7‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور در تصادف��ات ی��اداوری می کن��د‪ :‬هزینه‬ ‫تصمیم غلط مبنی بر ابط��ال مصوبه افزایش نرخ‬ ‫جرای��م رانندگ��ی را در جای دیگ��ر خواهیم داد‪.‬‬ ‫عالوه بر این اسیب های روانی و اجتماعی دارد که‬ ‫هزینه های انها قابل محاسبه نیست‪.‬‬ ‫او تاکید می کند در اس��تانه س��فرهای نوروزی‬ ‫افزای��ش ن��رخ جرایم رانن��دی نویدبخش کاهش‬ ‫تلف��ات در زم��ان پیک س��فرها ب��ود‪ .‬او یاداوری‬ ‫می کند‪ :‬کش��ورهایی که رون��د تلفات و تصادفات‬ ‫را کاهش داده اند یک شبه به موفقیت نرسیده اند‬ ‫و در اجرای قانون به طور جدی عمل کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت مصوبه افزایش نرخ جرایم‬ ‫با توج��ه به اینکه از س��ال ‪ 90‬تاکن��ون‪ ،‬تورم‬ ‫افزایش ‪ 100‬درصدی داش��ته‪ ،‬پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگ��ی اعتقاد دارد افزایش نرخ جریمه ها بیش‬ ‫از نرخ تورم نبوده است‪.‬‬ ‫سردار س��عید منتظرالمهدی‪ ،‬سخنگوی نیروی‬ ‫انتظامی با بیان این س��خن‪ ،‬درباره ابطال مصوبه‬ ‫افزایش ن��رخ جرای��م رانندگی گف��ت‪ :‬معتقدیم‬ ‫تصمیم دولت درس��ت بوده است اما در عین حال‬ ‫تابع اراده قانون گذار هستیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬نظر قانون گذار و دولت این اس��ت که‬ ‫افزایش نرخ جریمه ها بازدارندگی دارد‪ ،‬همچنین‬ ‫جامعه شناس��ان و روانشناس��ان ‪ 3‬مولفه اموزش‬ ‫و فرهنگس��ازی‪ ،‬مهندس��ی ترافی��ک و افزای��ش‬ ‫جریمه ه��ا را در کاه��ش تخلف��ات رانندگی موثر‬ ‫می دانند‪ .‬س��ردار منتظرالمهدی با اشاره به اینکه‬ ‫افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی بر اساس‬ ‫تورم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تورم در این ‪ 5‬س��ال افزایش‬ ‫‪ 100‬درصدی داش��ته در حالی که از میان ‪171‬‬ ‫تخل��ف‪ ،‬تنه��ا ‪ 12‬تخلف افزای��ش ‪ 100‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬سخنگوی نیروی انتظامی با تاکید بر‬ ‫اینکه نرخ جرایم باید به اندازه ای باش��د که قدرت‬ ‫بازدارندگی داش��ته باشد‪ ،‬درباره سرنوشت جرایم‬ ‫رانندگی یاداوری کرد‪ :‬تا زمانی که مصوبه جدید‬ ‫ابالغ نش��ود همان مصوبه دولت معتبر اس��ت‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد که تا ‪ 25‬اسفند باید تکلیف جریمه ها‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫راه اندازی قطار بین المللی نخجوان ـ مشهد‬ ‫مس��ئوالن راه اهن ایران و جمه��وری اذربایجان در یک‬ ‫شست مش��ترک در نخجوان‪ ،‬بر راه اندازی قطار بین المللی‬ ‫نخجوان ـ مشهد تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در نشس��ت مس��ئوالن راه اه��ن ایران و‬ ‫اذربایجان پنجشنبه با حضور هیات ایرانی به ریاست عباس‬ ‫حاجی فتحعلی ها‪ ،‬عضو هیات مدی��ره راه اهن ایران و هیات‬ ‫اذری به ریاست «جاوید قربان اف» رییس راه اهن جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬توافق انجام ش��ده درباره توسعه همکاری ها در‬ ‫حوزه حمل ونقل ریلی با امضای صورتجلس��ه ای مورد تایید‬ ‫قرار گرفت‪.‬یدر این صورتجلس��ه‪ ،‬هم��کاری در زمینه حل‬ ‫مس��ائل اداری و فنی‪ ،‬راه اندازی قطار بین المللی نخجوان ـ‬ ‫مشهد‪ ،‬اجاره و استفاده مشترک از واگن های باری جمهوری‬ ‫اذربایجان توسط دو کشور‪ ،‬تسریع در اجرای راه اهن رشت‬ ‫ـ استارا و مسائل مرتبط با تامین مالی این پروژه موردتاکید‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬همچنین دو ط��رف توافق کردن��د‪ ،‬گزارش‬ ‫اقدام��ات انجام ش��ده در راس��تای محورهای مورد اش��اره‬ ‫در صورتجلس��ه را با ادامه جلس��ات کارشناسی در ماه های‬ ‫اس��فند امسال و فروردین س��ال اینده در ایران و جمهوری‬ ‫اذربایج��ان موردبررس��ی قرار داده و ب��رای اجرای توافق ها‬ ‫تالش کنند‪ .‬در این جلس��ه جاوید قربان اف‪ ،‬رییس راه اهن‬ ‫جمهوری اذربایجان با اش��اره به سفر اخیر رییس جمهوری‬ ‫این کشور به ایران گفت‪ :‬در این سفر توافق خوبی در سطح‬ ‫روس��ای جمهوری دو کشور انجام و در دیدار رییس جمهور‬ ‫اذربایجان با رهبر ایران بر دوستی دو کشور تاکید شد‪.‬‬ ‫بوئینگ به ایران دعوت شد‬ ‫معاون عملیات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫ب��ا بیان اینکه در یک س��ال گذش��ته با انب��وه تقاضا برای‬ ‫راه اندازی شرکت هواپیمایی مواجه شدیم‪ ،‬گفت‪ 4 :‬شرکت‬ ‫هواپیمایی جدید در ماه های ابتدایی س��ال ‪ 95‬وارد ناوگان‬ ‫هوای��ی خواهد ش��د‪ .‬محمدخداکرم��ی در گفت وگو با ایلنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از میان درخواس��ت ها برای تاس��یس ش��رکت‬ ‫هواپیمایی جدید‪ 4 ،‬درخواس��ت جدی است که به احتمال‬ ‫زی��اد در ماه های ابتدایی س��ال اینده راه اندازی می ش��وند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قوانین‪ ،‬اجازه تاس��یس شرکت هواپیمایی‬ ‫ایرانی ـ خارجی را می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با ‪ 2‬شرط امکان تاسیس‬ ‫ش��رکت هواپیمایی با مالکیت ایرانی و خارجی وجود دارد؛‬ ‫نخس��ت اینکه بیش از ‪50‬درصد س��هام ان ایرانی باش��د و‬ ‫دوم اینکه این ش��رکت در ایران به ثبت برس��د‪ .‬وی درباره‬ ‫تاس��یس یک ش��رکت هواپیمایی ایرانی ـ چینی گفت‪ :‬به‬ ‫طور قطع سازمان منطقه ازاد قشم تا وقتی به ‪2‬شرط گفته‬ ‫شده عمل نکند‪ ،‬اجازه راه اندازی این شرکت را با مشارکت‬ ‫چینی ها نخواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬هنوز درخواست رسمی‬ ‫به سازمان هواپیمایی برای راه اندازی این شرکت هواپیمایی‬ ‫ارسال نشده است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکی��د بر لزوم احی��ای جاده‬ ‫ابریش��م هوایی گفت‪ :‬باید برای تحقق رقابتی شدن فضای‬ ‫کش��ور در اندیشه برد ـ برد باشیم و تنها به منافع خود فکر‬ ‫نکنیم زیرا ایران در برابر موقعیتی که دارد‪ ،‬باید نس��بت به‬ ‫مسئولیت های خود در قبال کشورهای همسایه واقف باشد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عباس‬ ‫اخوندی در مراس��م افتتاح فاز نخس��ت طرح ملی مدیریت‬ ‫اسمان ایران ش��هر با عنوان «نمای ایرانشهر» که پنجشنبه‬ ‫ک هوایی کشور برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫در مرکز کنترل ترافی ‬ ‫سهولت و دسترسی به کریدورها و داالن های هوایی ایران را‬ ‫برای دنیا‪ ،‬همراه با امنیت و کوتاه کردن مسیرهای پروازی‬ ‫و کاهش قیمت فراهم کنیم‪.‬‬ ‫اخوندی با تاکید بر اینکه ایران به دنبال تبدیل ش��دن به‬ ‫هاب هوایی منطقه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ام��روز ‪۷‬هزار کیلومتر راه‬ ‫جدید هوایی به صورت مستقیم و یک طرفه بهره برداری شد‬ ‫تا امنیت در فضای اسمان ایران بیش از پیش گسترش یابد‪.‬‬ ‫همچنین در کنار این اقدامات‪ ،‬توسعه سیستم های ناوبری‬ ‫ماهواره ای فرودگاه های کشور در حال توسعه است تا بتوانیم‬ ‫در حوزه تجهیزات ناوبری در سطوح بین المللی رقابت کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در ادامه توسعه فضای هوایی کشور‬ ‫به سمت احیای جاده ابریشم هوایی و اسمان منعطف ایران‬ ‫حرکت خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬انچه در تحول مدیریت اسمان‬ ‫ایران انجام می ش��ود‪ ،‬در بخش زیر ساخت های فرودگاهی‪،‬‬ ‫توسعه پایانه های مسافربری و ایجاد حمل ونقل چندوجهی‬ ‫و ترکیب در جهت اتصال ان به دریا و ریل نیز باید پیگیری‬ ‫شود تا همگام با توس��عه صنعت هوایی صنایع پشتیبان را‬ ‫نیز فعال کنیم‪.‬‬ ‫اخون��دی افتتاح منطقه وی��ژه اقتص��ادی و منطقه ازاد‬ ‫تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در روزهای گذشته‬ ‫را گامی در جهت تبدیل ایران به عنوان هاب منطقه عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬در ماه ه��ای اینده با افتتاح پایانه مس��افری‬ ‫جدی��د ف��رودگاه امام(ره) ب��ا عنوان «پایانه س�لام» و اغاز‬ ‫ساخت پایانه مسافری ایران شهر در این فرودگاه زنجیره ای‬ ‫از اقدامات دیگر برای تبدیل ش��دن ای��ران به هاب منطقه‬ ‫اجرا خواهد شد که البته اجرای این پروژه ها صدها میلیارد‬ ‫تومان سرمایه گذاری نیاز دارد‪ .‬اخوندی همچنین در حاشیه‬ ‫ای��ن همایش در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬قرارداد با ش��رکت‬ ‫ایرباس به امضا رسیده و اکنون در مرحله دریافت مجوزهای‬ ‫الزم ب��رای خرید هواپیماهای موردنیاز از ایرباس هس��تیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن با توجه به چراغ س��بز دولت امریکا به ش��رکت‬ ‫بوئینگ‪ ،‬از این ش��رکت برای انجام مذاکره با ش��رکت های‬ ‫ایرانی دعوت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی ‪۴۰‬میلیارد تومانی در سوخت‬ ‫در بخش دیگری از مراسم بهره برداری از فاز نخست طرح‬ ‫ملی مدیریت اس��مان ایران‪ ،‬رحمت اله مه ابادی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران گف��ت‪ :‬ایران از‬ ‫یک س��و در منطقه اسیاپاس��فیک قرار دارد که پیش بینی‬ ‫می ش��ود ترافیک این منطقه تا ده��ه ‪۲۰۳۰‬م به ‪۴۲‬درصد‬ ‫افزایش یابد؛ از سوی دیگر ایران واسط ارتباطی با اروپا است‬ ‫که پیش بینی می ش��ود تا سال ‪۲۰۳۰‬م‪ ،‬به اندازه ‪2‬میلیارد‬ ‫مسافر در سال در این منطقه افزایش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در س��ال های اخیر ایران مقام نخس��ت را در رشد ترافیک‬ ‫هوایی در منطقه به خود اختصاص داده است‪ ،‬گفت‪ :‬در فاز‬ ‫نخست مدیریت اسمان ایران شهر‪ 3 ،‬بخش راه های هوایی‪،‬‬ ‫دستورالعمل ها و توسعه تجهیزات تعریف شده است که در‬ ‫بخش راه های هوایی ‪ ۶‬مسیر بین المللی بر مبنای‪RNAD ۱‬‬ ‫و ‪ ۹‬مسیر داخلی و بین المللی بر مبنای‪ RNAD ۵‬افتتاح‬ ‫شد‪ .‬همچنین سکتورهای مرکز کنترل ترافیک هوایی کشور‬ ‫از ‪ 7‬ب��ه ‪ ۱۱‬س��کتور افزایش یافت‪ .‬مه اب��ادی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بخش دس��تورالعمل ها نیز توافقنامه های تبادل هوایی با ‪۸‬‬ ‫کشور از ‪ ۱۱‬کشور همجوار اصالح شد‪ .‬ضمن اینکه جدایی‬ ‫طولی پروازهای مس��یر اسیاپاس��فیک‪ -‬اروپ��ا و برعکس با‬ ‫ه��دف افزایش ظرفی��ت کاهش یافت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فرودگاه های کش��ور اعتبارات الزم ب��رای طرح های عمرانی‬ ‫و زیرس��اختی پروژه های فرودگاهی را ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬از این میزان حدود ‪۳۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫در حوزه تجهیزات ناوبری و فرودگاهی و ‪۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای بهسازی سطوح پروازی و پایانه ها اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی ‪ 5‬مسیر جدید هوایی مستقیم یک طرفه به‬ ‫طول ‪۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫طول راه های هوایی ایران ‪۷۰‬هزار کیلومتر است که با ایجاد‬ ‫این مس��یرها طول راه های هوایی کشور به ‪۷۷‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر افزایش می یابد که ساالنه حداقل ‪۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫«بیوفتونیک» ضروری برای اینده صنعت‬ ‫حبیب اهلل تجلی‪ ،‬رییس س��تاد ملی س��ال جهانی نور گفت‪ :‬کش��ورهای پیش��رفته‪،‬‬ ‫پیش��رفت زیادی در حوزه بیوفتونیک داش��ته اند که اگر همگام با انها پیش نرویم‪ ،‬در‬ ‫اینده قدرت رقابت پذیری صنعتی نخواهیم داشت‪ .‬وی با اشاره به اینکه فتونیک تمام‬ ‫فناوری ه��ای مبتنی بر ن��ور را دربرمی گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش بازار جهانی فتونیک افزون بر‬ ‫‪ 150‬میلیارد دالر است و این بازار ‪ 2‬هزار و ‪ 750‬شرکت در ‪ 45‬کشور جهان را در بر دارد‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫از هشتمین نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر و افزایش بهره وری و صرفه جویی انرژی گزارش می دهد‬ ‫خورش��یدی نیز اطالع��ات گس��ترده ای باید وجود‬ ‫داشته باشد تا توجیه پذیری پروژه ثابت شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در زمینه نیروگاه های خورشیدی انچه اهمیت دارد‬ ‫این اس��ت که چه نوع پنلی باید در پروژه اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه یکی از چالش های کنونی ایران‬ ‫در زمینه نیروگاه های خورشیدی وجود گرد و غباری‬ ‫است که در سال گذشته مشکالتی را در کشور ایجاد‬ ‫ک��رد‪ ،‬در این ب��اره توضیح داد‪ :‬برخ��ی پنل ها بر اثر‬ ‫اصاب��ت با گرد و غبار بازده کمی خواهند داش��ت و‬ ‫این موضوعی اس��ت که در ساخت و احداث نیروگاه‬ ‫باید لحاظ شود‪ .‬همچنین اکنون در کشور پنل هایی‬ ‫وجود دارد که به راحتی قابلیت شست وش��و دارند و‬ ‫در این مناط��ق می توان از این دس��ته از نیروگاه ها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫انرژی در ایران انقالبی در حال ش��کل گیری اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین برنامه ای��ران افزایش ظرفیت نیروگاه های‬ ‫ان��رژی تجدید پذیر با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬مگابایت‬ ‫حاضر‪ ،‬به ‪۵‬هزار مگابایت در طول برنامه ‪۵‬ساله است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی اطلس بادی کش�ور را‬ ‫تهیه کند‬ ‫ای��ران از نظ��ر جغرافیایی‪ ،‬یکی از مناس��ب ترین‬ ‫کشوره ا برای بهره برداری از منابع تجدیدپذیر انرژی‬ ‫خورشیدی اس��ت‪ .‬ش��هرام طالبی‪ ،‬مدیرعامل یکی‬ ‫از ش��رکت های حاض��ر در نمایش��گاه در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به طول ساعت افتابی در ایران‬ ‫به دلیل موقعیت جغرافیایی که ایران در ان قرار دارد‬ ‫اس��تفاده از انرژی خورشیدی و بادی می تواند بازده‬ ‫مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره مشکالتی که در زمینه انرژی های بادی‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از بزرگترین‬ ‫مش��کالت ایران در زمینه اس��تفاده از انرژی باد‪ ،‬به‬ ‫اطلس بادی کش��ور مربوط می ش��ود‪ .‬این اطلس در‬ ‫حالی تهیه ش��ده ک��ه اطالعات ان دقیق نیس��ت و‬ ‫نمی توان به ان اتکا کرد‪.‬‬ ‫طالبی با اش��اره به اینکه باد در یک منطقه به طور‬ ‫ناگهان��ی جوش��ش نمی کن��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این در‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫س��یروس رنجب��ر‪ ،‬مدی��ر پروژه ه��ای نی��روگاه‬ ‫خورش��یدی در یک��ی از ش��رکت های حاض��ر در‬ ‫هشتمین نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر بهره وری‬ ‫و صرفه جویی به‬ ‫گفت‪ :‬نسل جدید پنل های‬ ‫انرژی خورش��یدی در کشور نس��بت به گرد و غبار‬ ‫حساس��یتی ندارند و می توان انها را با اب شس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه این دلیل وجود گرد و غبار حتی اگر تا حد قابل‬ ‫توجهی هم باش��د‪ ،‬نمی تواند به بازده نیروگاه اسیب‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هر پنل به طور متوسط ‪250‬‬ ‫وات ب��رق تولید می کن��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ب��رای اینکه‬ ‫ش��بکه به مقدار برق مورد نیاز برسد باید این پنل ها‬ ‫را به ط��ور متصل در کنار هم قرار داد می توان میزان‬ ‫برق م��ورد نیاز را تولید کرد‪ .‬موضوعی که در زمینه‬ ‫ساخت س��لول های خورشیدی وجود دارد این است‬ ‫که ایران هنوز در ساخت این پنل ها به فناوری کامل‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنایع خورشیدی با اشاره به اینکه‬ ‫تولید پنل های خورش��یدی به طور ازمایشی اکنون‬ ‫در کش��ور ش��روع ش��ده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اکنون به طور‬ ‫ازمایش��گاهی این تولیدات ش��روع ش��ده است اما‬ ‫اکنون عمده انها وارداتی هستند‪ .‬ایده های بسیاری‬ ‫در داخل کشور برای ساخت این نوع از پنل ها وجود‬ ‫دارد و اگر حمایت های مناس��بی وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫می توان ای��ن تولیدات را به طور صنعتی در کش��ور‬ ‫ادامه داد‪.‬‬ ‫تامین اعتبار برای خرید لوله های فوالدی‬ ‫مدیرعامل ابفای کشور در نشست تخصصی مدیران عامل اب و فاضالب شهری‬ ‫و روس��تایی‪ ،‬ب��ا بیان اینکه صنعت ابفا با وجود چالش ها و مش��کالت س��ال ‪،94‬‬ ‫اقدامات موثری در گذر از بحران کم ابی تابس��تان امسال داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬سال‬ ‫این��ده نیز با توجه به اینکه به لحاظ ابی وضعیت مطلوبی نداریم‪ ،‬س��ال س��ختی‬ ‫خواهد بود و باید امادگی الزم برای گذر از بحران در تابس��تان ‪ 95‬را نیز داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا جانباز‪ :‬افزای��ش میزان تخصی��ص اعتبارات در بخش روس��تاها به‬ ‫‪ 200‬میلیارد تومان در س��ال ‪ 93‬و ‪ 400‬میلیارد تومان در س��ال ‪ 94‬را از جمله‬ ‫موفقیت ه��ای ای��ن صنعت عنوان ک��رد و در این باره توضی��ح داد‪ 2 :‬هزار و ‪500‬‬ ‫میلیارد تومان نیز بابت خرید لوله های فوالدی خطوط انتقال اب از محل فاینانس‬ ‫ماده ‪ 56‬به این صنعت اختصاص داده شده است‪ .‬همچنین تالش داریم در رایزنی‬ ‫با نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اعتبار ‪ 500‬میلی��ون دالری مجتمع های‬ ‫ابرسانی روستایی نیز در قانون بودجه سال ‪ 95‬دیده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای کش��ور به س��هم ‪ 29‬درصدی صنعت ابف��ا از اعتبارات تملک‬ ‫دارایی س��رمایه ای در بودجه ‪ 95‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��رکت های ابفا بدون این‬ ‫اعتبارات نیز قادر به تامین اعتبارات الزم برای اجرای طرح های خود خواهند بود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در ادامه س��خنان خود به ضرورت مستند س��ازی چالش های‬ ‫ابرس��انی در مناطق مختلف کشور بدون سیاه نمایی و با هدف تاثیرگذاری انها در‬ ‫تخصیص اعتبارات تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره بر اهمیت شرایط پسابرجا م تاکید کرد‪ :‬باید در راستای سیاست های‬ ‫وزارت نیرو و ش��رکت اب و فاضالب کشور از فرصت ارتباط با تیم های بین المللی‬ ‫برای بالندگی بخش خصوصی داخلی استفاده کرد چرا که بضاعت فنی و مهندسی‬ ‫و ت��وان اجرایی صنع��ت ابفا در حد انجام مذاکرات در رده های بین المللی اس��ت‪.‬‬ ‫مهندس جانباز در پایان‪ ،‬خواس��تار احصاء ش��اخص های اقتصاد مقاومتی در قالب‬ ‫گ��زارش و ب��ه عنوان س��رفصل در ش��اخص های بودجه و رصد س��طح مذاکرات‬ ‫هیات مدیره ش��رکت های ابفا از سوی معاونت هماهنگی و پشتیبانی ابفای کشور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مپنا به فناوری پیشرفته توربین های گازی زیمنس دست می یابد‬ ‫قرارداد بین زیمنس و مپنا با برگزاری ایینی‬ ‫در محل س��فارت جمهوری اس�لامی ایران و با‬ ‫حض��ور حمید چیت چیان‪ ،‬وزی��ر نیرو و عباس‬ ‫علی اب��ادی‪ ،‬مدیر عام��ل ش��رکت مپن��ا و نی��ز‬ ‫نمایندگان ‪ 70‬شرکت ایرانی امضا شد‪.‬‬ ‫حمید چیت چی��ان‪ ،‬وزیر نی��روی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬امضای قرارداد بین شرکت های‬ ‫«مپن��ا» و «زیمن��س» المان را بس��یار خوب‬ ‫توصیف کرد و ان را در راس��تای انتقال فناوری‬ ‫پیشرفته توربین های گازی به ایران مهم دانست‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو در ای��ن ایین گفت‪ :‬ق��راردادی که بین مپنا و‬ ‫زیمنس امضا ش��د یکی از قراردادهای بس��یار خوب و مفید‬ ‫برای کش��ورمان به شمار می رود‪ .‬ما در حال گذاشتن سنگ‬ ‫بنای همکاری های بیش از پیش میان دو کشور هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هم��کاری بین زیمنس و مپنا قرار اس��ت‬ ‫فناوری پیش��رفته س��اخت توربین های گازی کالس اف به‬ ‫کش��ور منتقل شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دو شرکت نه تنها در ایران‬ ‫بلکه در بخشی از بازارهای همجواری که می توانند هدف این‬ ‫پروژه باش��ند‪ ،‬به طور مشترک حضور پیدا می کنند‪ .‬امضای‬ ‫قرارداد یادشده موفقیت بسیار خوبی برای همکاری های بین‬ ‫دو کشور فراهم می سازد‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��روی کش��ورمان همچنین گفت‪:‬‬ ‫امض��ای این ق��رارداد مص��ادف ب��ا برگزاری‬ ‫نخس��تین مجمع اقتص��ادی ای��ران و المان‬ ‫که از س��وی اتاق های بازرگانی دو کش��ور به‬ ‫صورت مشترک برگزار می شود نیز شده است‬ ‫و برای من جای بسی خوشحالی است که در‬ ‫ان شرکت کنم‪ .‬در این مراسم علی ماجدی‪،‬‬ ‫سفیر جمهوری اس�لامی ایران در المان نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هدف از برگزاری نخستین مجمع اقتصادی ایران‬ ‫و المان‪ ،‬تعمیق همکاری های اقتصادی بین دو کشور است‪.‬‬ ‫ماجدی افزود‪ :‬پیش��ینه فعالیت زیمنس در ایران به ‪150‬‬ ‫س��ال می رس��د و امضای قرارداد همکاری بین این شرکت‬ ‫المانی با ش��رکت مپنا‪ ،‬نشانه خوبی برای تعمیق همکاری ها‬ ‫بین دو کشور به شمار می رود‪ .‬وی با ابراز امیدواری از اینکه‬ ‫همکاری های اقتصادی موجب تقویت روابط دوجانبه ایران و‬ ‫المان ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬المان در گذشته همواره شریک نخست‬ ‫یا دوم تجاری ایران بود که متاس��فانه به دلیل تحریم ها در‬ ‫س��ال های اخیر به رده هش��تم س��قوط کرد‪ .‬اکنون بعد از‬ ‫رفع تحریم ها ما باید از تمامی امکانات خود اس��تفاده کرده‬ ‫و همکاری ه��ای خود را بار دیگ��ر ارتقا داده و‬ ‫احیا کنیم‪ .‬س��فیر ایران در المان با اش��اره به‬ ‫اینکه هدف نخس��ت وی به عنوان سفیر ایران‬ ‫در المان گس��ترش همکاری ه��ای اقتصادی‬ ‫و تج��اری بی��ن دو کش��ور اس��ت‪ ،‬خطاب به‬ ‫نمایندگان ش��رکت های ایران��ی حاضر در این‬ ‫ایین گفت‪ :‬من در این راس��تا دس��ت یکایک‬ ‫شما را می فش��ارم و از شما استمداد می طلبم‬ ‫ت��ا با فعالیت خودتان به توس��عه همکاری ها و‬ ‫روابط دو کشور کمک کنید‪.‬‬ ‫در این ایین عباس علی ابادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت مپنا نیز‬ ‫در سخنانی گفت‪ :‬مپنا در گذشته همکاری های گسترده ای‬ ‫با زیمنس داش��ت‪ .‬مپنا به عنوان یک صنعتگر مهم در ایران‬ ‫نقش اساس��ی در تولید ب��رق دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬مپنا ش��روع‬ ‫همکاری خ��ودش را با ش��رکت های بزرگ��ی مثل زیمنس‬ ‫داشت اما در ادامه براساس دانش بومی‪ ،‬توسعه را رقم زد؛ به‬ ‫طوری که امروز ما به عنوان یکی از بزرگترین یا تنها سازنده‬ ‫تجهیزات نیروگاهی در خاورمیانه و ش��مال افریقا ش��ناخته‬ ‫ش��دیم و به انچه اکنون به عن��وان ظرفیت بومی در اختیار‬ ‫ماست‪ ،‬افتخار می کنیم‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فرهنگ و قدرت‬ ‫« مهندسی شورورزی»‬ ‫‹ ‹ساخت پنل های سازگار با گرد و غبار‬ ‫حالی اس��ت که براساس اطالعات اطلس بادی ایران‬ ‫این طور برداش��ت می ش��ود که ب��اد در برخی نقاط‬ ‫به طور ناگهان��ی به وجود می ای��د و این موضوع در‬ ‫واقعیت امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس انرژی ه��ای نو با اش��اره به اینکه‬ ‫اطلس بادی ایران باید دوباره تهیه ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫این کار به بخش خصوصی سپرده شود به طور قطع‬ ‫نتیجه بهتر و واقعی خواهد بود‪ .‬اگر مش��کالت فنی‬ ‫در اطلس بادی ایران وجود داشته باشد بخش دولتی‬ ‫متضرر نمی شود و این بخش خصوصی است که باید‬ ‫دوباره تمام ان پروژه را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از ملزوم��ات احداث‬ ‫نیروگاه های بادی دریافت اطالعات یک سال منطقه‬ ‫مورد نظر است‪ ،‬افزود‪ :‬بادسنجی در مناطق مختلفی‬ ‫که قصد احداث نیروگاه در انجا وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین شاخص های توجیه پذیری احداث‬ ‫نیروگاه است‪ .‬در این زمینه باید پایگاه های بادسنجی‬ ‫در منطقه نصب ش��ود و براساس اطالعاتی که از ان‬ ‫پای��گاه در یک س��ال به دس��ت می ای��د می توان به‬ ‫این نتیجه رس��ید که ایا نقطه مورد نظر مناس��ب و‬ ‫توجیه پذیر برای احداث نیروگاه هست یا خیر؟‬ ‫طالبی با تاکی��د بر اینکه در زمین��ه نیروگاه های‬ ‫‪27‬‬ ‫دریچه‬ ‫حمایت دولت‪ ،‬الزمه انبوه سازی سلول های خورشیدی‬ ‫در هشتمین نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر ‪۵۲‬‬ ‫شرکت ایرانی و ‪ ۹‬شرکت خارجی به نمایندگی از ‪۹‬‬ ‫کشور خارجی در حوزه تجهیزات نیروگاهی شرکت‬ ‫کردند‪ .‬مش��ارکت کنندگان در این بخش جدیدترین‬ ‫محص��والت و کااله��ای خود در زمین��ه تولید انواع‬ ‫پنل های خورشیدی‪ ،‬نیروگاه های بادی‪ ،‬سیستم های‬ ‫اتوماس��یون و کنتوره��ای هوش��مند را ب��ه معرض‬ ‫نمایش گذاش��تند‪ .‬کارشناس��ان ح��وزه انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر درباره این نمایش��گاه معتقدند‪ ،‬دولت‬ ‫یازدهم برای انرژی های تجدیدپذیر اهمیت بسیاری‬ ‫قائل اس��ت و عملک��رد دولت نیز در ای��ن باره مهر‬ ‫تاییدی بر ان است‪.‬‬ ‫کشورهای ش��رکت کننده در این نمایشگاه شامل‬ ‫الم��ان‪ ،‬امریکا‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬کره جنوبی و یونان می ش��ود ک��ه در فضایی‬ ‫به مس��احت ‪ ۶‬هزار مترمربع حضور داش��تند‪ .‬انچه‬ ‫در این نمایش��گاه اهمیت بس��یاری داشت این بود‬ ‫ک��ه نمایش��گاه انرژی ه��ای تجدیدپذیر نخس��تین‬ ‫نمایشگاه بین المللی در این زمینه بود که در شرایط‬ ‫پساتحریم افتتاح ش��ده بود‪ .‬این نمایشگاه عالوه بر‬ ‫اینکه توانمندی های ای��ران در این زمینه را معرفی‬ ‫ب بود برای گفت وگوهایی که‬ ‫کرد‪ ،‬بس��تری مناس�� ‬ ‫بین فعاالن این حوزه با دیگر ش��رکت های خارجی‪،‬‬ ‫به وجود امد‪.‬‬ ‫در زمین��ه حمایت دول��ت از انرژی های نو‪ ،‬الیحه‬ ‫اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری‬ ‫انرژی (س��اتبا) که بن��ا به پیش��نهاد وزارت نیرو به‬ ‫تصویب هیات وزیران رس��یده اس��ت از سوی دکتر‬ ‫حس��ن روحان��ی رییس جمه��وری تقدی��م مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ش��د و به گفته کارشناسان این‬ ‫یک��ی از مهم ترین حمایت های دول��ت از انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن دولت یازده��م برنامه ه��ای بزرگی در‬ ‫مقیاس گس��ترده برای استفاده از انرژی خورشیدی‬ ‫و رهایی از نیاز به س��وخت فسیلی و انرژی هسته ای‬ ‫به اجرا دراورده است‪ .‬یکی از این برنامه ها اختصاص‬ ‫‪۶۰‬میلیون دالر به گس��ترش برنامه های اس��تفاده از‬ ‫س��لول های فتوولتایی ب��رای بهره گی��ری از انرژی‬ ‫خورش��ید از س��وی دولت بود‪ .‬ای��ن در حالی اتفاق‬ ‫افتاد که س��ال گذشته کل بودجه انرژی خورشیدی‬ ‫‪۱۲‬میلی��ون دالر بوده اس��ت‪ .‬برخی کارشناس��ان و‬ ‫مس��ئوالن در این زمینه معتقدند‪ ،‬در صنعت تولید‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫علی ابادی ادامه داد‪ :‬مپنا در رقابتی بس��یار‬ ‫فش��رده در عراق موف��ق به انعقاد ق��راردادی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 3‬ه��زار مگاوات ب��ا تجهیزات بومی‬ ‫ش��د‪ .‬در برخی کشورهای همس��ایه نیز موفق‬ ‫به انعق��اد قراردادهای��ی برای ایج��اد نیروگاه‬ ‫ب��رای تولید بیش از ‪ 5‬هزار مگاوات ش��ده ایم‪.‬‬ ‫علی ابادی گفت‪ :‬با زیمن��س عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫زمینه ساخت لکوموتیو نیز همکاری های بسیار‬ ‫خوبی داش��تیم‪ .‬ما لکوموتیوهای مس��افربری‬ ‫را ب��ا همکاری زیمنس در همین دوره تحریم س��اخته و به‬ ‫پای��ان رس��اندیم و زیمنس به عنوان یک ش��ریک و همکار‬ ‫مطمئ��ن در این دوره ما را تنها نگذاش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون‬ ‫هم��کاری به ش��کل متف��اوت از گذش��ته بین دو ش��رکت‬ ‫ادامه پی��دا خواهد کرد‪ ،‬فناوری س��اخت توربین های گازی‬ ‫کالس اف را وارد ای��ران خواهیم ک��رد و صد درصد قادر به‬ ‫تولید انه��ا خواهیم بود‪ .‬علی ابادی همچنین گفت‪ :‬زیمنس‬ ‫نی��ز همزم��ان از ظرفیت های مپنا برای انج��ام فعالیت های‬ ‫خودش اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬همکاری زیمنس در راستای‬ ‫سیاست های اقتصادی دولت مبنی بر تولید مشترک صنعتی‬ ‫و صدور ان به کشورهای دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫به «مهندس��ی شورورزی» فقط به مثابه یک دانش در‬ ‫حوزه اس��تفاده از اب ها و زمین های شور نباید نگریسته‬ ‫شود‪ ،‬بلکه به مثابه یک فرهنگ و گفتمان ملی در رهایی‬ ‫کش��ور از محدودیت ه��ای جغرافیایی‪ ،‬زیس��ت بیابانی و‬ ‫نیمه بیابانی باید نگریس��ته شود‪« .‬مهندسی شورورزی»‬ ‫باید در فرهنگ عمومی بیش��تر مناط��ق ایران گنجانده‬ ‫و پذیرفته ش��ود‪ .‬می توان انتظار داش��ت ک��ه این تغییر‬ ‫در نگ��رش فرهنگ��ی ایران و بکارگی��ری توانمندی های‬ ‫«مهندس��ی ش��ورورزی» به افزایش تولی��د و در نهایت‬ ‫افزای��ش قدرت ملی ای��ران و حتی فرامل��ی در منطقه‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬اسیای مرکزی و شمال افریقا منتهی شود‪.‬‬ ‫ایرانی ه��ا ب��ه عن��وان ابداع کنن��ده قنات و گس��ترش‬ ‫کشاورزی در مناطق کم باران و خشک شناخته می شوند‪،‬‬ ‫این ابداع در گذشته‪ ،‬قدرت ملی ایران را در محیط زیست‬ ‫خ��ود چن��ان افزای��ش داد ک��ه توانس��ت در مقابل��ه با‬ ‫حکومت ه��ای یونان��ی‪ ،‬رومی و‪ ...‬موازن��ه نظامی یا حتی‬ ‫برتری های نظامی خود را حفظ کند زیرا گسترش قنات ها‬ ‫به گس��ترش ابادی ها و در نهایت به گسترش جمعیت و‬ ‫توانمندی ه��ای اجتماعی ایران منتهی می ش��ود‪ .‬اما در‬ ‫زمان کنونی به دلیل خشکس��الی و همچنین بی مباالتی‬ ‫در اس��تفاده از قنات ها و اب ه��ای زیرزمینی‪ ،‬این ذخایر‬ ‫با ارزش به سرعت در حال خشک شدن و نابودی هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل در عصر حاضر بشر درصدد است تا بتواند‬ ‫دس��ت در اب های بی پایان اقیانوس ها و دریاها نهد و از‬ ‫انها بهره های بس فراوان ببرد‪.‬‬ ‫با اجرای پروژه ملی و نوین «مهندس��ی ش��ورورزی»‪،‬‬ ‫ایران قدرتی ملی و فراملی به دست خواهد اورد تا مانند‬ ‫اجداد گذش��ت ه خود با گس��ترش ابادانی‪ ،‬اشتغالزایی و‬ ‫افزایش جمعیت و در نتیجه بهبود وضعیت معیش��تی و‬ ‫اجتماعی یکایک اف��راد جامعه‪ ،‬در مقابله با هر تهدیدی‬ ‫(طبیعی و غیرطبیعی) برتری خود را نسبت به منطقه و‬ ‫حتی فرامنطقه حفظ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایا و ویژگی های مهندسی شورورزی‬ ‫بکارگی��ری فناوری ها و انرژی های پ��اک مانند انرژی‬ ‫بادی‪ ،‬خورش��یدی و هیدروژنی‪ ،‬کاهش فرسایش خاک‬ ‫و ثب��ات مناط��ق‪ ،‬جلوگی��ری از به وجود ام��دن پدیده‬ ‫ریزگردها‪ ،‬بهبود حاصلخی��زی و کیفیت خاک‪ ،‬بهبود و‬ ‫احیای مراتع و اراضی ش��ور‪ ،‬به صرف��ه و اقتصادی بودن‬ ‫کشاورزی‪ ،‬کاهش مهاجرت به ویژه از ده و روستا و حتی‬ ‫ایجاد مهاجرت معکوس (مهاجرت از ش��هر به روس��تا)‪،‬‬ ‫ایج��اد درام��د و پیش��رفت اقتصادی و بهب��ود وضعیت‬ ‫معیش��تی و اجتماع��ی کش��ور‪ ،‬پایداری و به��ره وری از‬ ‫منابع اب و خاک ش��ور در کش��ور‪ ،‬ایجاد فضاهای سبز‬ ‫و تفریحگاه های گردش��گری در دل مناطق شور و حتی‬ ‫کویرها‪ ،‬باعث رونق صنعت گردشگری در کشور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در مجموع مکمل کشاورزی مرس��وم‪ ،‬تنها و تنها‬ ‫برخ��ی از مزایا و ویژگی های خ��اص پروژ ه کالن‪ ،‬ملی و‬ ‫نوین مهندسی شورورزی به شمار می روند‪.‬‬ ‫کلید خوردن پروژه ملی و نوین مهندس��ی شورورزی‬ ‫پس از س��ال های جهاد اقتصادی‪ ،‬تولی��د ملی و اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬روند ش��کوفایی اقتصادی کش��ور به ویژه در‬ ‫زمینه انرژی‪ ،‬اب‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬تولید و کشاورزی را تسریع‬ ‫می بخش��د‪ ،‬زیرا ظرفیت عملی ایجاد حداقل ‪ 5‬میلیون‬ ‫فرصت ش��غلی پایدار برای جوانان در سراس��ر کشور را‬ ‫داراس��ت و این امر به معنی اج��رای اقتصاد مقاومتی و‬ ‫اتکا به درون است‪.‬‬ ‫رفع تحریم ها هرچند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق‬ ‫ملت ایران الزم اس��ت‪ ،‬اما گش��ایش اقتص��ادی و بهبود‬ ‫معیش��ت و رفع معضالت کنونی ج��ز با جدی گرفتن و‬ ‫پیگیری همه جانب ه اقتصاد مقاومتی میس��ر نخواهد شد‪.‬‬ ‫امید است مراقبت ش��ود که این مقصود با جدیت تمام‬ ‫دنبال شود به ویژه به تقویت تولید ملی توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب می ت��وان با اس��تفاده از انرژی های پاک‬ ‫و ارزان‪ ،‬اب ش��ور و زمین ه��ای بای��ر کویری که همگی‬ ‫به وفور در کش��ور در دسترس هس��تند‪ ،‬عالوه بر تولید‬ ‫محصوالت کش��اورزی با رونق صنایع و مهندس��ی های‬ ‫مرتبط با ان‪ ،‬به تهیه انبوه اب ش��یرین و لب شور دست‬ ‫یافت و به درامدزایی و اشتغالزایی کالن در سطح کشور‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫بدین س��ان ادعا می ش��ود ک��ه با بکارگی��ری و اجرای‬ ‫مهندس��ی ش��ورورزی؛ توسعه و ابادانی کش��ور و رفاه و‬ ‫ارامش برای یکایک ملت عزیزمان به ارمغان خواهد امد‪.‬‬ ‫نویسندگان‪ :‬سیدمرتضی واعظ‬ ‫سیدمحمد حسین سیادتی‬ ‫‪28‬‬ ‫ظرفیت های گیالن فراتر از انتظار چک‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫پیتر اش��تپانیک‪ ،‬کاردار جمهوری چک در دیدار با رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گیالن با اش��اره به اینکه ظرفیت های این اس��تان فراتر از انتظار اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در اینده ای نزدیک ش��اهد حضور هیات های تجاری و سرمایه گذاران چک در‬ ‫منتظری نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬گیالن برای اس��تقبال از‬ ‫ ‬ ‫ایران خواهیم بود‪ .‬علی‬ ‫سرمایه گذاران چک در حوزه طرح های صنعتی مختلف امادگی الزم را دارد‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی صنعت توربافی در سیستان و بلوچستان نشان داد‬ ‫خبر‬ ‫صنعت برای تولید و اشتغال تور پهن کرده است‬ ‫فعالیت دوباره کارخانه‬ ‫واکسن سازی اذربایجان غربی‬ ‫ریی��س اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مهاب��اد گف��ت‪ :‬بزرگترین‬ ‫کارخانه واکسن س��ازی تب برفکی‬ ‫خاورمیانه و سومین کارخانه جهان‬ ‫در ن��وع خود پس از ی��ک وقفه ‪۴‬‬ ‫س��اله فعالی��ت دوباره خ��ود را در‬ ‫شهرستان مهاباد از سر گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان‪ ،‬ص��ادق قادری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این کارخانه قادر اس��ت ساالنه بیش از ‪ ۵۰‬میلیون دز‬ ‫واکس��ن تب برفکی تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن واحد تولیدی که در فضای��ی به زیربنای‬ ‫‪۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مترمربع احداث شده‪ ،‬نخستین شرکت بخش‬ ‫خصوصی در کشور است که یکی از محصوالت موسسه رازی‬ ‫را ب��ا هدف ص��ادرات و رفع نیازهای داخل��ی تولید می کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برای راه اندازی این واحد که کیفیت‬ ‫تولید ان در حد استانداردهای جهانی است‪ ،‬در مجموع ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال س��رمایه گذاری ش��ده که ‪ ۳۳‬میلیارد ریال ان‬ ‫از س��وی بخش خصوصی و بقیه به ش��کل تسهیالت بانکی‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫ق��ادری ارزش تولید س��االنه این ش��رکت را بیش از هزار‬ ‫میلیارد ریال اعالم کرد و گفت‪ :‬این شرکت قادر است میزان‬ ‫تولید خود را در صورت نیاز بازار مصرف به میزان ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با افتتاح ای��ن کارخانه‪ ،‬ای��ران از نظر‬ ‫ظرفیت تولید‪ ،‬سومین تولیدکننده واکسن تب برفکی جهان‬ ‫به ش��مار می رود که تولیدات ان نیاز کشور را در این زمینه‬ ‫تامی��ن می کند و مازاد تولید ان نیز امکان صادرات به خارج‬ ‫از کشور را فراهم می کند‪.‬‬ ‫بسیاری از صنایع فارس‬ ‫نظام کنترل کیفیت ندارند‬ ‫اس��تاندار ف��ارس ب��ا تاکی��د بر‬ ‫ض��رورت اس��تقرار نظ��ام تضمین‬ ‫کیفی��ت در واحده��ای صنف��ی و‬ ‫تولیدی این اس��تان گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از صنایع و واحده��ای تولیدی در‬ ‫فارس نظام کنترل کیفیت ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یدمحمدعلی‬ ‫افش��انی با بیان اینکه نباید در چنی��ن وضعیتی انتظار نظام‬ ‫تضمین کیفیت را از این صنایع داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت های‬ ‫کاذبی که از برخی صنایع وجود دارد و این دیدگاه که چون‬ ‫محصول داخلی اس��ت می توان کاال را با هر کیفیت و قیمت‬ ‫تولید و عرضه کرد‪ ،‬وضعیت امروز را موجب شده است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود‪ ،‬رسانه های جمعی‬ ‫را ب��ه تبیین حقوق مصرف کنندگان فراخواند و گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که افراد با حقوق خود اش��نا ش��وند‪ ،‬حق خویش را مطالبه‬ ‫می کنن��د و هیج کس را یارای ان نیس��ت ک��ه برای مدت‬ ‫طوالنی در برابر حقوق مصرف کنندگان مقاومت کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه همگان از حاکمیت قان��ون در جامعه‬ ‫س��ود می برند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر محصولی که عرضه می شود با‬ ‫کیفیت مطلوب باش��د و اس��تانداردهای الزم را رعایت کند‪،‬‬ ‫ت��وان رقابت در دنیای کنونی که بازار رقابتی اس��ت خواهد‬ ‫داشت و تولیدکنندگان بیشترین سود را می برند‪.‬‬ ‫افش��انی اظهار کرد‪ :‬برخی می پندارند اگر اس��تانداردها و‬ ‫کیفیت کاال و محصول را رعایت نکنند سود بیشتری می برند‬ ‫در صورتی که این گونه نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همواره افرادی هس��تند ک��ه دنبال وجود‬ ‫انحصار هس��تند تا از محصول بدون کیفی��ت به بهانه اینکه‬ ‫تولی��د داخل اس��ت حمایت ش��ود که ای��ن وضعیت عامل‬ ‫عقب ماندگی صنعت ایران در بازارهای بین المللی است‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس گفت‪ :‬در دنیای کنونی‪ ،‬حفاظت از سهم‬ ‫ب��ازار کم اهمیت ت��ر از حفاظت از مرزهای زمینی کش��ورها‬ ‫نیس��ت و فردی می تواند در بازار خارج کش��ور وارد شود که‬ ‫محصول با کیفیت مناسب تر و قیمت کمتر ارائه کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نیاز است به موضوع کنترل و تضمین کیفیت و‬ ‫استقرار نظام مدیریت کیفیت اهتمام داشته باشیم‪.‬‬ ‫افش��انی اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط پس از تحریم‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی را نیازمند بازس��ازی می دانیم چ��ون فناوری عامل‬ ‫مهمی در قیمت تمام ش��ده یک محصول اس��ت و از این رو‬ ‫بای��د از فناوری جدید برای رقاب��ت در بازار بین المللی بهره‬ ‫گیریم‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس با بیان اینکه دولت به طور جدی اجرای‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی را دنبال می کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس این سیاست ها‪ ،‬اقتصاد باید درونزا و برون گرا باشد‬ ‫ک��ه الزم��ه ان تکیه بر ت��وان داخلی و اس��تفاده از دانش و‬ ‫فناوری روز جهان اس��ت تا یک محصول بتواند در بازارهای‬ ‫بین المللی رقابت کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید این رویکرد که از محصول داخلی با‬ ‫هر قیمت و هر ش��کل و کیفیتی حمایت کنیم کنار گذاشته‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کسی محصولی تولید کند که جنبه صادراتی‬ ‫داشته باشد با تمام توان از ان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫جواد میر‬ ‫برنامه نوسازی‬ ‫ماشین االت‬ ‫و تجهیزات‬ ‫واحدهای‬ ‫توربافی در‬ ‫دستور کار‬ ‫سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫استان قرار‬ ‫گرفته است‬ ‫سید علی میرحسینی‬ ‫بانوان‪،‬‬ ‫ بیشترین‬ ‫افرادی هستند‬ ‫که در واحدهای‬ ‫توربافی استان‬ ‫مشغول به کارند‬ ‫وج��ود ‪ ۲‬واح��د تورباف��ی در سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان ب��ه عن��وان بزرگتری��ن واحدهای‬ ‫توربافی کشور‪ ،‬باعث شده این واحدها برای ‪۸۰‬‬ ‫نفر که بیشتر انها بانوان هستند فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬واحدهایی که اگر از سد مشکالتی‬ ‫چون کمبود س��رمایه در گردش‪ ،‬فرس��ودگی‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات‪ ،‬مالیات و بیمه بگذرد‬ ‫به طور حتم می تواند روند تولید خود را افزایش‬ ‫داده و به مانند گذشته صادرات محور شود‪.‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا ج��واد می��ر‪ ،‬معاون‬ ‫صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سید‬ ‫علی میرحس��ینی‪ ،‬رییس خانه صنعت و معدن‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان چگونگ��ی روند تولید‬ ‫محصول در واحدهای توربافی را مورد بررس��ی‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سیستان و بلوچس��تان با بیان اینکه از‬ ‫‪ ۴‬واحد بافت تور ماهیگیری موجود در کش��ور‬ ‫‪ ۲‬واحد ان در سیس��تان و بلوچستان استقرار‬ ‫دارن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این واحدها توانس��ته اند با‬ ‫‪ ۲‬ده��ه فعالیت و تولید محص��والت مورد نیاز‬ ‫ماهیگیران استان و سایر استان ها برای ‪ ۸۰‬نفر‬ ‫به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫جواد میر با اش��اره به اینک��ه این ‪ ۲‬واحد به‬ ‫عنوان بزرگترین واحدهای بافنده تور ماهیگیری‬ ‫در کش��ور مطرح هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این‬ ‫واحدها‪ ۲ ،‬واحد دیگر در شهرستان های بابلسر‬ ‫(اس��تان مازندران) و بوش��هر (اس��تان بوشهر)‬ ‫فعالیت دارند که حجم تولید انها به اندازه تولید‬ ‫این ‪ ۲‬واحد مستقر در استان نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنعت توربافی به عنوان یکی از‬ ‫صنایع پیشرو و اشتغالزا در سطح استان مطرح‬ ‫است که با توجه به حضور ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬شناور‬ ‫و لنج صیادی در نوار س��احل جنوبی کش��ور و‬ ‫صید انواع ماهی ب��ه ویژه حدود ‪ ۸۰‬درصد تن‬ ‫ماهی��ان در این نواحی می تواند عالوه بر جذب‬ ‫اف��راد بیش��تر در این صنعت‪ ،‬رون��ق اقتصادی‬ ‫مناسبی برای استان به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫میر با تاکید بر اینکه واحدهای توربافی استان‬ ‫در زمینه تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه‬ ‫با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬س��عی شده با مطرح کردن مشکالت‬ ‫ای��ن واحدها در کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید اس��تان تا حدود زیادی برای تامین منابع‬ ‫مالی مورد نیاز این واحدها تصمیم های اساسی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برنامه‬ ‫نوس��ازی ماش��ین االت و تجهی��زات واحدهای‬ ‫توربافی در دس��تور کار سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان قرار گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی ها برخی ماش��ین االت و‬ ‫تجهی��زات و فناوری م��ورد اس��تفاده در خط‬ ‫تولید این واحدها روزامد ش��ده و درصددیم با‬ ‫پرداخت تسهیالت الزم از منابع مشخص بانکی‬ ‫سایر ماش��ین االت را تعویض کنیم یا عملیات‬ ‫نوسازی را روی انها انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در اختیار قرار دادن س��رمایه در‬ ‫گ��ردش مورد نی��از واحدهای توربافی اس��تان‬ ‫با مش��کالت فراوان��ی روبه رو اس��ت و با توجه‬ ‫ب��ه محدودیت های��ی که بانک ها ب��رای اعطای‬ ‫تس��هیالت ایجاد کرده اند متاسفانه تامین این‬ ‫مناب��ع با س��ختی در ح��ال انجام اس��ت‪ .‬البته‬ ‫امیدواریم با بخش��نامه هایی که از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تس��هیل در امور‬ ‫واحده��ای تولیدی در دس��تور کار ق��رار داده‬ ‫ش��ده و به تایید بانک مرکزی نیز رسیده است‪،‬‬ ‫بانک ها نیز با تمکین از ان تا حدودی مش��کل‬ ‫تامین نقدینگی واحده��ای تولیدی را برطرف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫میر اظهار کرد‪ :‬متاسفانه برخی قوانین داخلی‬ ‫دس��ت و پاگیر بانکی باعث شده تامین سرمایه‬ ‫در گ��ردش واحدهای تولیدی اس��تان به ویژه‬ ‫واحدهای توربافی با مشکل روبه رو شود که این‬ ‫ام��ر تا حدود زیادی باعث کندی تولید در خط‬ ‫تولید این واحدها شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توج��ه به نیازه��ای داخلی به‬ ‫مصرف تور ماهیگیری‪ ،‬محصوالت تولیدی این‬ ‫واحدها در س��بد صادرات قرار نگرفته که امید‬ ‫است در اینده ای نزدیک با افزایش توان تولید‪،‬‬ ‫این واحدها به این مهم دست پیدا کنند‪ .‬البته‬ ‫وجود محصوالت مش��ابه واردات��ی این صنعت‬ ‫در اس��تان های همج��وار ک��ه در زمین��ه صید‬ ‫ابزی��ان فعالیت می کنند تا ح��دودی بر میزان‬ ‫تولید این واحدها تاثیر منفی گذاش��ته که باید‬ ‫ب��رای جلوگیری از واردات محصوالت مش��ابه‪،‬‬ ‫تصمیم های اساسی در نظر گرفته شود تا چرخ‬ ‫این صنعت در استان همچنان در حال حرکت‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع س��ازمان‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫صنعت کرمانشاه نیازمند تحول و نواوری‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع استانداری کرمانشاه در دومین جلسه‬ ‫کارگروه تخصصی اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬فناوری‬ ‫ن گفت‪ :‬نواوری بنیان صنعت‬ ‫و نواوری استا ‬ ‫اس��ت و تا هنگامی که ای��ن رویکرد نهادینه‬ ‫نشود کرمانشاه توسعه پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کرمانش��اه رضا رحیمی در‬ ‫این نشس��ت وج��ود یک ارتب��اط پویا میان‬ ‫صنعت و دانش��گاه را یک��ی از ضرورت های‬ ‫جدی استان دانست و اظهار کرد‪ :‬فعاالن حوزه های مختلفی‬ ‫همچ��ون صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خدمات باید یک تعامل‬ ‫جدی با دانش��گاه ها برقرار کنند تا به تدریج ش��اهد توس��عه‬ ‫کیفی منابع و نیروی انسانی در حوزه های مختلف باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنین ابراز کرد‪ :‬باید چاره ای اندیش��ید تا ایده های‬ ‫خالقان��ه ای که در دانش��گاه ها پیرامون انها بحث می ش��ود‬ ‫تبدیل ب��ه کاال‪ ،‬فناوری و خدمات ش��وند زیرا فراهم کردن‬ ‫این بس��ترها عالوه بر کمک به افزایش رفاه و بهبود معیشت‬ ‫جامعه موجب رونق کسب وکار‪ ،‬افزایش درامد و اشتغالزایی‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع اس��تانداری کرمانشاه با تاکید بر لزوم‬ ‫توجه به مهارت اموزی گفت‪ :‬باید متناسب با‬ ‫نیازهای استان در حوزه های مختلف‪ ،‬برنامه‬ ‫مهارت اموزی به جوانان با جدیت دنبال شود‬ ‫تا این قشر مهم و اینده ساز بتوانند به سرعت‬ ‫جذب بازارهای کار شوند‪.‬‬ ‫رحیمی همچنین ل��زوم توجه به نواوری‬ ‫و ایده پ��ردازی در حوزه صنع��ت‪ ،‬تجارت و‬ ‫خدمات را یکی از نیازهای اس��تان دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬نواوری بنیان صنعت اس��ت و ت��ا هنگامی که این‬ ‫رویکرد نهادینه نشود کرمانشاه توسعه پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در استانداری کرمانش��اه تصریح کرد‪:‬‬ ‫اولویت ه��ای پژوهش��ی‪ ،‬فن��اوری و نواوری اس��تان باید در‬ ‫چارچوب مصوبات ش��ورای علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری تعیین‬ ‫ش��وند و اهداف و سیاست های اس��تانی در فناوری‪ ،‬نواوری‬ ‫همسو با اهداف و سیاست های ملی تعریف شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بای��د از فعالیت ه��ای پژوهش��ی‪ ،‬کارب��ردی‪،‬‬ ‫توسعه ای و فناوری که به وسیله بخش خصوصی یا به شکل‬ ‫مشارکتی انجام می شود به شکل جدی حمایت کرد‪.‬‬ ‫تجارت سیستان و بلوچستان مهم ترین مشکل‬ ‫واحده��ای تورباف��ی اس��تان را قدیم��ی بودن‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات مورد استفاده در انها‬ ‫ارزیاب��ی کرد و گفت‪ :‬بازس��ازی خ��ط تولید و‬ ‫ماشین االت این واحدها با استفاده از کمک های‬ ‫فن��ی و اعتباری‪ ،‬تامین س��رمایه در گردش از‬ ‫صندوق توسعه ملی و همکاری بانک ها از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که می تواند بار دیگر رونق را به‬ ‫این واحدها بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تقاضای توربافی‬ ‫رییس خانه صنعت و مع��دن زاهدان با بیان‬ ‫اینک��ه وج��ود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر س��واحل دریایی‬ ‫ایجاد انواع صنایع دریایی در استان را ضرورت‬ ‫بخش��یده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬راه اندازی صنعت‬ ‫توربافی از ‪ ۲‬دهه گذشته در استان باعث شده‬ ‫به مرور زمان و بر اساس تقاضا این واحدها در ‪۳‬‬ ‫شیفت کاری مشغول به تولید شود تا به عنوان‬ ‫یکی از واحدهای موفق تولیدی استان به شمار‬ ‫ روند‪.‬‬ ‫س��ید علی میرحس��ینی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫در س��ال های گذش��ته ای��ن ‪ ۲‬واح��د م��ازاد‬ ‫محصول تولیدی خود را به کش��ورهای حاشیه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬پاکستان و هند صادر می کرده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این صنعت فعال استان با توجه به فراز و‬ ‫نش��یب هایی که صنایع و تولیدی های کشور به‬ ‫دلیل برخی مش��کالت جهانی و داخلی پش��ت‬ ‫سر گذاشتند با رکود در تولید مواجه نشد‪ .‬البته‬ ‫شاید تعداد شیفت های کاری ان کم شده باشد‬ ‫ولی هرگز خط تولید ان از حرکت بازنماند که‬ ‫نش��ان از عزم راس��خ برای تولید و ادامه کار در‬ ‫این واحدهاست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بان��وان‪ ،‬بیش��ترین اف��رادی‬ ‫هس��تند ک��ه در واحدهای توربافی اس��تان به‬ ‫کار گرفت��ه ش��ده اند که ب��ا توجه ب��ه کمبود‬ ‫موقعی��ت کاری ب��رای این قش��ر جامعه‪ ،‬نقطه‬ ‫قوت��ی در زمین��ه اش��تغال اس��تان به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫میرحس��ینی ق��رار گرفت��ن ای��ن صنعت در‬ ‫فهرس��ت کارهای س��خت و زیان اور س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی را به عنوان یکی از مش��کالت‬ ‫اصل��ی این واحدها عن��وان ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫امر باعث ش��ده افراد ش��اغل در این واحدها از‬ ‫صاحبان صنایع توربافی اس��تان‪ ،‬احقاق حقوق‬ ‫کنند و همین امر مش��کالت فراوان��ی را برای‬ ‫ادامه رون��د تولید در این واحده��ا ایجاد کرده‬ ‫اس��ت؛ به همی��ن منظور مس��ئوالن باید برای‬ ‫برطرف کردن این معضل چاره اندیشی کنند تا‬ ‫خط تولید این واحد به دلیل مشکالت بیمه ای‬ ‫تعطیل نشود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در خان��ه صنعت و معدن‬ ‫زاه��دان ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه هزینه س��ربار‬ ‫سرمایه گذاری در استان‪ ،‬باالی ‪ ۳۵‬درصد است‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬قیمت ب��االی محصول تولیدی‪ ،‬نبود‬ ‫نش��ان(برند) در محصول تولیدی‪ ،‬ایجاد نشدن‬ ‫صنای��ع مختل��ف و کمبود نقدینگ��ی از جمله‬ ‫مشکالتی است که گریبانگیر صنعت استان به‬ ‫ویژه صنعت توربافی شده است‪.‬‬ ‫وی بهتری��ن راهکار مقابله ب��ا این معضالت‬ ‫را ک��م کردن ضریب مالیات دریافتی از س��وی‬ ‫دولت عن��وان کرد و گفت‪ :‬مس��ئوالن امر باید‬ ‫ب��ا برنامه ریزی های دقی��ق در یک دوره زمانی‪،‬‬ ‫مالی��ات دریافت نکنن��د تا با رون��ق صنعت و‬ ‫تولید در سیس��تان و بلوچس��تان این استان از‬ ‫صف اس��تان های کمتر برخوردار خارج شود و‬ ‫بعد از ش��کوفایی‪ ،‬بار دیگ��ر دریافت مالیات ها‬ ‫از س��ر گرفته ش��ود‪ .‬اما در ش��رایط کنونی که‬ ‫واحدها بازدهی مفیدی در تولید ندارند گرفتن‬ ‫مالی��ات‪ ،‬حق بیم��ه تامین اجتماع��ی و‪ ...‬جز‬ ‫تعطیلی این واحدها چی��زی به همراه نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حل مشکالت با برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت کهگیلوی��ه و بویراحم��د در‬ ‫سی امین کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید استان گفت‪ :‬مشکالت ‪ ۱۰۰‬طرح‬ ‫تولیدی اس��تان در نشست های کارگروه‬ ‫تس��هیل و رف��ع موانع تولید رفع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د‪ ،‬داری��وش دیودی��ده در‬ ‫سی امین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با‬ ‫اشاره به اینکه از خرداد سال جاری تاکنون ‪ ۳۰‬نشست‬ ‫کارگروه تشکیل و مشکالت ‪ ۱۵۰‬واحد صنعتی در این‬ ‫جلسات بررسی ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۲۰۰‬مصوبه‬ ‫در این جلسات داشتیم که ‪ ۷۰‬درصد مصوبات اجرایی‬ ‫ش��د‪ ،‬همچنین مشکالت ‪ ۱۰۰‬طرح و واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی در این نشست ها حل شد‪.‬‬ ‫وی عمده مش��کالت واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫را مس��ائل بانکی‪ ،‬تقس��یط بدهی‪ ،‬تامین منابع مالی‪،‬‬ ‫مش��کالت مدیریت��ی و رکود ب��ازار دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬واح��د راک��د ش��امل واحدهای اب‬ ‫معدن��ی‪ ،‬گیاه��ان دارویی‪ ،‬لوله س��ازی‪،‬‬ ‫کارخانه نشاس��ته و گلوگز‪ ،‬کارخانه های‬ ‫ن و چن��د واح��د دیگر به‬ ‫تصفی��ه روغ ‬ ‫چرخه تولید بازگشتند که برخی از این‬ ‫واحده��ا ‪ 3‬تا ‪ ۱۰‬س��ال غیرفعال و راکد‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫میزان سرمایه واحدهای تولیدی راکد در‬ ‫اس��تان را ‪ ۵۰‬میلیارد تومان ارزیابی کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫برای رفع مشکالت مالی واحدهای تولیدی از اعتبارات‬ ‫صندوق توس��عه ملی‪ ،‬منابع داخی بانک ها و یارانه های‬ ‫بخش تولید استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دیودی��ده افزود‪ :‬در جلس��ات برگزار ش��ده به برخی‬ ‫واحده��ای تولیدی دوره مهلت داده ش��د و با افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولید برخی واحدها موافق��ت و زمین‪ ،‬اب و‬ ‫ب��رق برخی واحده��ای دیگر نیز تامین ش��د و تالش‬ ‫کارگروه رفع موانع تسهیل برگزاری جلسات به صورت‬ ‫هفتگی بود که این امر محقق شد‪.‬‬ ‫تبدیل ضایعات پالستیکی به قارچ خوراکی‬ ‫پژوهش��گران با استفاده از دو میکروارگانیس��م موجود در یک گونه قارچ که‬ ‫توانایی هضم ترکیبات پالستیک و تبدیل ان به مواد غیرسمی را دارد‪ ،‬توانستند‬ ‫دستگاهی بسازند که ضایعات پالستیکی را به قارچ خوراکی تبدیل می کند‪ .‬این‬ ‫دستگاه هنوز مراحل اولیه تولید را سپری می کند و پژوهشگران بر این باورند که‬ ‫قارچ های به دست امده از این فرایند فاقد ترکیبات سمی هستند‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫تقویت زیرساخت های صنعت داروسازی با توانمندسازی بخش خصوصی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت تقویت بازار‬ ‫صنایع داخلی‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫کش��ور ما در صنعت داروسازی پیشتاز است اما‬ ‫برای کیفی س��ازی برخی داروها و رش��د و توسعه‬ ‫بیش��تر در ای��ن صنع��ت‪ ،‬مولفه های��ی همچ��ون‬ ‫توانمندسازی بخش خصوصی‪ ،‬بازنگری در قیمت‬ ‫دارو‪ ،‬تزری��ق مناب��ع ارزی و ریال��ی و‪ ...‬را باید در‬ ‫دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬دارو جزو ‪۱۲‬‬ ‫کاالی منتخب صنعتی است که سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ت��ا ‪ ۱۳۹۹‬برای ان‬ ‫هدف گذاری کرده اس��ت‪ .‬به این صورت که میزان‬ ‫تولید در س��ال ‪۴۵ ،۱۳۹۵‬میلیارد عدد‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪۵۰ ،۱۳۹۶‬میلیارد عدد‪ ،‬در سال ‪۵۲ ،۱۳۹۷‬میلیارد‬ ‫عدد‪ ،‬در سال ‪۵۴ ،۱۳۹۸‬میلیارد عدد و برای سال‬ ‫‪۵۵ ،۱۳۹۹‬میلیارد عدد براورد ش��ده است‪ .‬جلیل‬ ‫سعیدلو‪ ،‬رییس انجمن داروس��ازان در این زمینه‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬در ح��ال حاضرکارخانه های دارو‬ ‫ب��ا یک چهارم ظرفیت واقعی خ��ود کار می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین رس��یدن به امار تعیین شده چندان دور‬ ‫از دس��ترس نیس��ت و ظرفیت تولید نیز در حال‬ ‫حاضر وجود دارد‪ .‬تنها مشکل ما در کیفیت تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در ح��ال حاضر ‪ ۹۷‬درص��د داروها را در‬ ‫داخل کش��ور تولید می کنیم و ‪ ۳‬درصد باقی مانده‬ ‫عدد بزرگ��ی در ح��دود ‪۱۲‬میلیارد توم��ان را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬به عبارتی ما ‪ ۳‬درصد‬ ‫ی تک و با ارز ب��اال وارد می کنیم که عدد‬ ‫داروه��ا ‬ ‫بزرگی اس��ت و س��ازمان غ��ذا و دارو و مجموعه‬ ‫دارویی کشور باید هدف گذاری کنند تا این داروها‬ ‫را نیز بتوانند در داخل کش��ور تولید کنند؛ چرا که‬ ‫این دسته از داروها ارزبری زیادی دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه خودکفای��ی در زمینه دارو‬ ‫برای هیچ کش��وری متصور نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫داروها تنها برای نیاز داخل کش��ور تولید می شوند‬ ‫و توجیه اقتصادی ندارند‪ .‬البته اگر در اثر گشایش‬ ‫فضای اقتصادی و سیاس��ی کش��ور بتوانیم ارتباط‬ ‫خود را با دنیا برقرار کنیم و صادرات داشته باشیم‬ ‫ان موقع مش��کلی نیست که بخش��ی از داروها را‬ ‫نی��ز وارد کنیم‪ .‬به عالوه اینک��ه اگر بتوانیم برخی‬ ‫داروه��ای تولیدی را صادر کنی��م و به یک موازنه‬ ‫اقتص��ادی برس��یم مطلوب اس��ت‪ .‬ای��ن ظرفیت‬ ‫در صنع��ت دارویی کش��ور وجود دارد‪ .‬به ش��رط‬ ‫اینکه خط های تولید ما بروزتر ش��وند و ش��رایط‬ ‫و اس��تانداردهای بهت��ری را با تولی��د محصوالت‬ ‫مشترک با ش��رکت های بزرگ دنیا داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ان صورت می توانیم به اهداف صادراتی دس��ت‬ ‫یابیم و در نهایت ب��ه موازنه بین تولید و صادرات‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫سعیدلو درباره زیرساخت های مهم برای افزایش‬ ‫تولید صادرات گرای دارو گفت‪ :‬چند سالی است که‬ ‫تحریم ها مشکالت عدیده ای را برای کشور داشته‬ ‫و حق انتخاب برای صنایع دارویی در بس��یاری از‬ ‫موارد گرفته شده است‪ .‬بنابراین اگر در تامین مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات و ماشین االت تولید شرایط مهیا‬ ‫شود می توان امیدوار بود که داروسازی با مدیریتی‬ ‫صحیح به بالندگی برس��د‪ .‬دول��ت نیز باید نظارت‬ ‫داشته باشد و بستر رقابتی را فراهم کند‪.‬‬ ‫پژوهشگر صنعتی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫جلیل سعیدلو‬ ‫ریی��س انجمن داروس��ازان با اش��اره به قیمت‬ ‫دارو گف��ت‪ :‬قیمت دارو در کش��ور ما به نس��بت‬ ‫سایر کش��ورهای جهان پایین اس��ت و این باعث‬ ‫می ش��ود کارخانه های داروی کش��ور با مش��کل‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬از این رو باید در قیمت دارو بازنگری‬ ‫ش��ود و در قیمت گذاری دارو پژوهش انجام شود‪.‬‬ ‫اگر ما می خواهیم که نواوری داش��ته باش��یم باید‬ ‫به موضوع پژوهش توجه کنیم‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫محص��والت جدیدی را به دنی��ا ارائه دهیم‪ .‬اگر به‬ ‫این هدف برس��یم ما یک صنعت داروسازی بالنده‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫س��عیدلو درب��اره ماش��ین االت و تجهی��زات‬ ‫داروس��ازی نیز اف��زود‪ :‬برخ��ی کارخانه های دارو‬ ‫نی��از به نوس��ازی تجهی��زات دارن��د و برخی نیز‬ ‫ماش��ین االت روزام��د دارند‪ .‬نه تنها بروز ش��دن و‬ ‫اس��تفاده از دانش فنی جدید تعطیل نمی ش��ود و‬ ‫پدیده ای دائمی اس��ت‪ ،‬بلکه همیشه در صنعت و‬ ‫به ویژه صنعت داروسازی اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امار بس��یار خوبی از مصرف دارو در‬ ‫س��ازمان غذا و دارو موجود اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫ب��ا جایگزینی کارت های س�لامت ب��ا دفترچه ها‬ ‫می توانی��م ام��ار دقیق ت��ری از مص��رف داروه��ا‬ ‫داش��ته باشیم و کمک موثری به س��ازمان غذا و‬ ‫دارو خواه��د کرد‪ .‬همچنین بر مبنای این مصرف‬ ‫می توان برای تولید برنامه ریزی کرد و روند ان را‬ ‫توسعه داد‪.‬‬ ‫س��عیدلو درباره ص��ادرات دارو نی��ز گفت‪ :‬دارو‬ ‫به طور سنتی به کشورهای اطراف و همسایه صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬داروه��ای تولید ایران به دلیل مناس��ب‬ ‫بودن قیمت ها متقاضی بیش��تری در این کشورها‬ ‫دارند‪ .‬با این حال این مقدار صادرات کافی نیست‬ ‫و باید تالش ش��ود که به کش��ورهای مختلف دنیا‬ ‫صادرات انجام شود‪ .‬البته این هدف محتمل است؛‬ ‫به شرط اینکه در شرایط تولید تغییراتی به وجود‬ ‫اید‪ .‬به عالوه اینکه باید اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫را اخذ کنیم تا بتوانیم صادرات بیش��تری داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت های افزایش تولید دارو‬ ‫توسعه صنایع داروسازی کشور به سال های دهه‬ ‫‪ ۷۰‬شمس��ی برمی گردد‪ .‬هر چند که در ان زمان‬ ‫بخش دولتی دس��ت اندرکار بوده با این حال بستر‬ ‫رشد و توس��عه در این صنعت می طلبد که بخش‬ ‫خصوص��ی بیش از پیش وارد میدان تولید ش��ود‪.‬‬ ‫محمود نجفی عرب‪ ،‬مس��ئول سندیکای صاحبان‬ ‫داروهای انس��انی در ای��ن زمینه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫رش��د صنع��ت دارو در اجرای برنامه های توس��عه‬ ‫پیش��ین متناس��ب بوده اس��ت و به طور قطع این‬ ‫رش��د تداوم خواهد داشت‪ .‬اما یکی از مشکالت در‬ ‫این زمینه‪ ،‬س��هم اندک بخ��ش خصوصی در این‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬از این رو باید در س��ال های اجرای‬ ‫برنامه شش��م توس��عه این ش��رایط تغییر کند تا‬ ‫س��هم بخش خصوصی در صنعت دارو توسعه پیدا‬ ‫کند و بخش های ش��به دولتی از این صنعت خارج‬ ‫شوند چون مش��کالت جدی برای توسعه صنعت‬ ‫داروسازی کشور به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخش خصوصی در فض��ای رقابتی‬ ‫دوران پس��ابرجام و پیوستن به س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی ( ‪ ) WTO‬ممکن اس��ت که اس��یب پذیر‬ ‫شود‪ .‬بنابراین توانمند س��ازی بخش خصوصی در‬ ‫سال های اجرای برنامه ششم باید با جدیت دنبال‬ ‫شود و سهم تولید در بخش های شبه دولتی کاهش‬ ‫پی��دا کند‪ .‬در حقیقت این بخش ها باید حوزه های‬ ‫مدیریت��ی خود را واگذار کنن��د‪ .‬دولت نیز در این‬ ‫سال ها ثابت کرده که نمی تواند تولیدکننده خوبی‬ ‫باش��د‪ .‬هر چند دولت باید از بخش خصوصی برای‬ ‫تولید باکیفیت حمایت کند‪.‬‬ ‫نجفی عرب تاکید کرد‪ :‬زیرس��اخت مش��ارکت با‬ ‫ش��رکت های خارجی و توس��عه صنعت داروسازی‬ ‫این اس��ت ک��ه بخش خصوصی قوی تری داش��ته‬ ‫باش��ی م چون بخش دولتی یا ش��به دولتی تمایل‬ ‫چندانی برای تولید مشترک ندارند‪.‬‬ ‫وی در زمینه توس��عه صادرات نیز بیان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر در بسیاری از بخش های دارویی کشور‬ ‫م��ازاد ظرفی��ت داریم‪ .‬از این رو بای��د این ظرفیت‬ ‫را ب��ه بی��رون از مرزها انتقال دهی��م‪ .‬دارو یکی از‬ ‫محصوالتی است که مزیت باالیی برای کشور دارد‬ ‫و از ارزش فزوده باالیی برخوردار است‪ .‬کشور ما در‬ ‫این صنعت پیشرفت خوبی داشته و به فناوری های‬ ‫نوین دست یافته است‪ .‬از این رو باید نگاه به بیرون‬ ‫برای توس��عه صادرات تقویت ش��ود‪ .‬برای این کار‬ ‫بخش های دولتی و ش��به دولتی چندان امادگی و‬ ‫توان سرمایه گذاری و ریسک پذیری زیادی ندارند‪.‬‬ ‫نجفی ع��رب درب��اره ماش��ین االت تولیدی در‬ ‫این بخ��ش نیز گفت‪ :‬صنعت داروس��ازی صنعتی‬ ‫داینامیک اس��ت و به ش��دت در س��ال های اینده‬ ‫روزام��د خواهد ش��د‪ .‬با ای��ن حال م��ا از صنعت‬ ‫داروس��ازی که در کش��ورهای جهان است اندکی‬ ‫فاصل��ه پی��دا کردیم و ض��رورت ج��دی دارد که‬ ‫ای��ن صنع��ت را روزامد کنیم ت��ا رقابت جدی در‬ ‫بازارهای بین المللی داش��ته باشیم‪ .‬با این حال در‬ ‫حوزه نرم افزاری بسیار پیشرفته هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫دانشگاه های زیادی در زمینه داروسازی داریم که‬ ‫نیروی متخصص و جوان تربیت می کنند‪ .‬از این رو‬ ‫مشکل خاصی نداریم‪ .‬هر چند بیشترین مشکل ما‬ ‫در زمینه سرمایه گذاری برای روزامد کردن صنعت‬ ‫داروس��ازی در تامین منابع ارزی و ریالی است که‬ ‫دولت باید در این زمینه حمایت داشته باشد‪ .‬چون‬ ‫نزدیک ‪۲‬میلیارد دالر باید به این صنعت ارز تزریق‬ ‫شود و حدود ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان نیز منابع ریالی‬ ‫الزم دارد تا بتواند این صنعت روزامد شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬صنعت داروس��ازی برای ما‬ ‫دارای مزیت است‪ ،‬ارزش افزوده نیروی کار ان باال‬ ‫است و نسبت به صنایع دیگری جایگاه خوبی دارد‬ ‫بنابراین باید زیرساخت های سرمایه گذاری و منابع‬ ‫ان تامین شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر‬ ‫‪ ۹۷‬درصد‬ ‫داروها را در‬ ‫داخل کشور‬ ‫تولید می کنیم‬ ‫محمود نجفی عرب‬ ‫رشد صنعت‬ ‫دارو در اجرای‬ ‫برنامه های‬ ‫توسعه پیشین‬ ‫متناسب بوده‬ ‫و به طور قطع‬ ‫این رشد تداوم‬ ‫خواهد داشت‬ ‫اشنایی با داروسازان ایرانی‬ ‫در معرفی چند کارخانه بزرگ داروسازی به موارد زیر می توان اشاره کرد‪:‬‬ ‫مهردارو‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬ش��روع به کار کرد‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۵۲‬با نام‬ ‫«س��اوافارم» (‪ )Savapharm‬تولی��د تج��اری محصوالت خ��ود را اغاز کرد و‬ ‫بعد از کارخانه داروس��ازی دکتر عبیدی دومین تولید کنن��ده دارو در ایران بود‪.‬‬ ‫«مهردارو» نخس��تین شرکتی است که اس��تفاده از اسم ‪ Generic‬برای داروها‬ ‫را در سیاس��ت تولید خود قرار داد‪ .‬بعدها اس��تفاده از اس��امی ‪ Generic‬برای‬ ‫تمامی تولید کنندگان دارو اجباری ش��د‪ .‬درحال حاضر شرکت تولیدی مهردارو با‬ ‫‪ ۷‬متخصص داروس��از‪ ۵۰ ،‬نفر کارمند خط تولید و ‪ ۱۰‬نفر کارمند اداری قابلیت‬ ‫تولی��د ‪۱۰۰۰‬میلیون عدد ق��رص‪۱۵۰ ،‬میلی��ون دراژه‪۲۰۰ ،‬میلیون فیلم کت و‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون کپسول در سال را داراست و از این نظر از بزرگترین تولید کنندگان‬ ‫دارو در ای��ران به ش��مار می رود‪ .‬دانش و فناوری تولی��د ‪ ۵۱‬نوع داروی مختلف‪،‬‬ ‫دستاورد ‪ 35‬ساله شرکت مهردارو است‪.‬‬ ‫سبحان دارو‪ :‬این شرکت در سال ‪ ۱۳۵۵‬با نام «سوئیران» و با مشارکت و دانش‬ ‫فنی ‪( Ciba Geigy‬نوارتیس فعلی) طراحی و س��اخته ش��د‪ .‬در خرداد ‪۱۳۶۴‬‬ ‫نام ان به ش��رکت داروسازی «سبحان» تغییر یافت‪ .‬شرکت سبحان دارو یکی از‬ ‫موفق ترین شرکت های گروه دارویی سبحان است و با داشتن بیش از ‪ ۱۰۰‬پروانه‬ ‫تولید‪ ،‬درحال حاضر رتبه دوم کش��وری از لحاظ حجم تولید و رتبه نهم کشوری‬ ‫از لحاظ فروش را داراست‪.‬‬ ‫داروسازی حکیم‪ :‬این شرکت که در گذشته با نام «ایران لپتی» شناخته می شد‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۱‬در تهران تاسیس ش��د‪ .‬درحال حاضر حکیم‪ ،‬توانایی تولید انواع‬ ‫داروها مانند قرص‪ ،‬قرص روکش دار‪ ،‬کپس��ول های ژالتینی سخت‪ ،‬کپسول های‬ ‫سافت ژل‪ ،‬قطره خوراکی‪ ،‬ش��ربت‪ ،‬سوسپانسیون خوراکی‪ ،‬محلول موضعی‪ ،‬ژل‬ ‫موضعی‪ ،‬کرم موضعی و پماد را دارد‪.‬‬ ‫خوارزمی‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۴۲‬فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬واحد تولیدی‬ ‫ای��ن ش��رکت در فضایی به وس��عت ‪ ۷۰۰۰‬مترمرب��ع تمامی خط��وط تولیدی‬ ‫مش��تمل بر تولید انواع قرص‪ ،‬کپس��ول‪ ،‬ش��ربت‪ ،‬قطره خوراکی‪ ،‬پماد‪ ،‬اسپری و‬ ‫انتی بیوتیک های خوراکی را مطابق با قوانین « ‪ » GMP‬در برمی گیرد‪.‬‬ ‫ابوریحان‪ :‬این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان داروهای انسانی‬ ‫و دام��ی در ای��ران با نیم قرن س��ابقه تولید دارو‪ ،‬نقش مهم��ی در اعتالی صنعت‬ ‫داروسازی کش��ور ایفا می کند‪ .‬تعداد محصوالت داروسازی ابوریحان درحال حاضر‬ ‫‪ ۲۳۸‬قلم دارو است که ‪ ۲۰۵‬قلم ان دارو های انسانی و ‪ ۳۳‬قلم دامی است‪.‬‬ ‫اس�وه (سهامی عام)‪ :‬این ش��رکت ده ها نوع دارو به سبد دارویی کشور عرضه‬ ‫ک��رده که از این میان می توان به دفراس��یروکس‪ ،‬نیتیزینون‪ ،‬گالتیرامراس��تات‪،‬‬ ‫ایماتینیب‪ ،‬کپسیتابین‪ ،‬اگزمستان‪ ،‬اریتروپوئتین‪ ،‬بوسنتان و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫داروسـازی دانـا‪ :‬این شرکت در سال ‪ ۱۳۷۷‬به بهره برداری رسید‪ .‬فعالیت های‬ ‫تولی��دی این ش��رکت ب��ه دو بخش تولی��د مواد موث��ر داروی��ی انتی بیوتیک ها‬ ‫و بخ��ش تولید داروه��ا و مکمل های غذایی‪ -‬دارویی تقس��یم می ش��ود‪ .‬بخش‬ ‫تولی��د مواد موثر دارویی این ش��رکت‪ ،‬دارای بزرگتری��ن ظرفیت های تولید مواد‬ ‫اولی��ه انتی بیوتیک های خوراکی اس��ت و همزمان تنها تولید کنن��ده مواد اولیه‬ ‫انتی بیوتیک ه��ای تزریق��ی در منطق��ه اس��ت‪ .‬فراورده های این بخش ش��امل‬ ‫پنی س��یلین ها و سفالوس��پورین های خوراکی و تزریقی‪ ،‬در ‪ 5‬واحد مس��تقل و‬ ‫مدرن‪ ،‬تولید می شوند‪ .‬در بخش تولید دارو‪ ،‬این شرکت با داشتن ‪ ۱۶‬خط تولید‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در اشکال ویال تزریقی‪ ،‬سافت‬ ‫ژل‪ ،‬قرص‪ ،‬کپسول‪ ،‬سوسپانسیون خوراکی و ساشه در کشور است‪.‬‬ ‫لقمان‪ :‬این شرکت با سابقه نزدیک به نیم قرن‪ ،‬یکی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫انواع محصوالت دارویی در ایران (تهران) اس��ت‪ .‬محصوالت این ش��رکت شامل‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳۰‬مورد در اش��کال مختل��ف دارویی از قبیل قرص‪ ،‬کپس��ول‪ ،‬ویال‪،‬‬ ‫ش��ربت‪ ،‬سوسپانسیون‪ ،‬ساشه و‪ ...‬در گروه های انتی بیوتیک (گروه های ماکرولید‪،‬‬ ‫سفالوسپورین‪ ،‬بتاالکتام‪ ،‬پنم ها) و غیرانتی بیوتیک است‪.‬‬ ‫اکس�یر‪ :‬این کارخانه از بزرگترین واحد های صنعتی کش��ور‪ ،‬در عرصه تولید‬ ‫داروهای انس��انی اس��ت‪ .‬محصوالت این شرکت ش��امل فراورده های دارویی به‬ ‫ش��کل قرص‪ ،‬کپسول‪ ،‬امپول‪ ،‬کاتریج‪ ،‬شربت‪ ،‬ویال تزریقی و شربت و پودر برای‬ ‫سوسپانس��یون خوراکی است و در کنار این حجم از تولیدات تخصصی‪ ،‬واردات و‬ ‫تولید داروهای انحصاری‪ ،‬تحت لیس��انس و فراورده های بیوفناوریک نیز از دیگر‬ ‫فعالیت های شرکت است‪.‬‬ ‫تولیددارو(س�هامی خاص)‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬تاسیس شد‪ .‬دراین‬ ‫ش��رکت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۶‬داروی مختلف در اش��کال داروی��ی گوناگون نظیر قرص‪،‬‬ ‫کپس��ول‪ ،‬شیاف‪ ،‬ش��ربت‪ ،‬سوسپانس��یون‪ ،‬ژل‪ ،‬پماد‪ ،‬امپول‪ ،‬قطره و محلول های‬ ‫ضدعفونی کننده دارای پروانه س��اخت دارو از وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی (معاونت غذا و دارو) بوده‪ ،‬تولید و عرضه می شوند‪.‬‬ ‫صنعت داخلی نقش مهمی در اشتغال‪ ،‬رشد اقتصادی و‬ ‫توس��عه کشورها دارد‪ .‬رکود نسبی در بازار که چندی پیش‬ ‫اغاز ش��ده بود‪ ،‬کماکان ادامه دارد و در حال حاضر عرضه و‬ ‫تقاضا در بازار هماهنگ نیس��تند‪ .‬کارشناسان عقیده دارند‬ ‫ک��ه مردم هنوز در انتظار کاهش قیمت ها بوده و امیدوارند‬ ‫با برداش��ته ش��دن کامل تحریم ها‪ ،‬منابع مالی زیادی وارد‬ ‫کشور می شود و منجر به کاهش قیمت برخی کاالها خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬البته عده ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی مالی انها‪ ،‬رکود بازارها را‬ ‫درپی داشته است‪ .‬در چنین شرایطی نباید تولیدکنندگان‬ ‫را مقصر اصلی رکود بازار دانست؛ زیرا هرچند تولید صنایع‬ ‫داخلی در س��ال های اخیر اندکی افزایش داشته‪ ،‬اما از این‬ ‫جه��ت که قدرت خرید مردم به موازات ان تقویت نش��ده ‪،‬‬ ‫موجب کاهش نس��بی تقاضا در بازار ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫اگر تحقیقی در زمینه کسب و کار داشته باشیم درمی یابیم‬ ‫که این رکود در همه بخش های بازار وجود دارد ولی از انجا‬ ‫که صنعت داخلی بخش مهمی از اش��تغال را دربر می گیرد‬ ‫باید برای توسعه فروش کاالهای داخلی کم دوام و بادوام در‬ ‫مقاطع و ش��رایط مختلف برنامه ای جامع تدوین ش��ود‪ .‬در‬ ‫حقیقت برای خروج از رکود فعلی بازار باید رویه و سیاست‬ ‫جدیدی در حوزه صنایع داخلی دنبال شود‪ .‬از این رو توجه‬ ‫بیش��تر به تحقیقات بازار‪ ،‬توسعه محصول و توسعه کیفیت‬ ‫برای توسعه بازار بسیار با اهمیت است‪ .‬محصوالت جدید از‬ ‫جمل��ه کاالهای مدرن و با کیفیت باید در اولویت تولید قرار‬ ‫گیرند‪ .‬همین طور توس��عه روش های فروش به ویژه فروش‬ ‫اقساطی نیازمند تغییر نگرش است که مهم ترین ان افزایش‬ ‫قدرت خرید مشتری و اعطای تسهیالت اسان به خریداران‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش��تر تولید کنندگان خارجی و نش��ان(برند)های‬ ‫معتبر هر س��ال چند محصول جدید روانه بازار می کنند تا‬ ‫ضمن احترام به سلیقه مشتریان با تغییراتی که در محصول‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬سهم بازارشان را حفظ کنند‪ ،‬اتفاقی که به‬ ‫دالیل گوناگون در کش��ور ما کمت��ر رخ می دهد که ممکن‬ ‫اس��ت هزینه بر ب��ودن طراحی یکی از این دالیل باش��د‪ .‬به‬ ‫هرح��ال این روش ک��ه مدل برخی کااله��ای تولید داخل‬ ‫تا س��ال های س��ال تغییر نمی کند‪ ،‬به طور قطع در مس��یر‬ ‫رکود در صنعت داخلی بی تاثیر نیست و در این زمینه باید‬ ‫تولیدکنندگان اس��تراتژی توسعه محصوالت شان را تقویت‬ ‫کنند‪ .‬واقعیت این اس��ت که سبد فعلی محصوالت داخلی‬ ‫ضعیف اس��ت و تنوع زیادی ندارد و همین موضوع موجب‬ ‫می ش��ود خریدار برای انتخاب قدرت مانور نداش��ته باشد‪.‬‬ ‫بازاریاب��ی محصوالت و خدمات‪ ،‬عامل ماندگاری و بالندگی‬ ‫موسس��ات و بنگاه های اقتصادی اس��ت‪ ،‬بدی��ن جهت این‬ ‫ام��ر از اهمیتی وی��ژه برخوردار ب��وده و در چرخه تولید تا‬ ‫مصرف نقطه ای کلیدی تلقی می شود‪ .‬حال اگر این فرایند‬ ‫با پشتوانه تحقیقات بازار همراه شود‪ ،‬خود می تواند بخشی‬ ‫از علم بازاریابی باشد به طور قطع اثربخشی بیشتری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برای تحریک تقاضای خرید از س��وی مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫چند اهرم وج��ود دارد؛ تزریق نقدینگی به صنایع داخلی و‬ ‫انجام مصوبه ش��ورای پول و اعتبار از سوی بانک ها مبنی بر‬ ‫ارائه تس��هیالت برای خرید محص��والت داخلی‪ ،‬یکی از این‬ ‫اهرم هاس��ت‪ .‬در حال حاضر تولیدکنندگان بزرگ کشور به‬ ‫بازار های سنتی خود صادرات دارند در حالی که باید توسعه‬ ‫بازارهای صادراتی را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن پیش نیازهای��ی که موجب توس��عه‬ ‫صنعتی کشورها و بقا و دوام حضور بنگاه های اقتصادی شده‬ ‫و رقابت پذیری را در ب��ازار جهانی تضمین می کند‪ ،‬کیفیت‬ ‫کاالهای تولیدی اس��ت‪ .‬مهم ترین دلیل��ی که باعث حضور‬ ‫نداشتن بسیاری از ش��رکت های صنعتی و کشورها در بازار‬ ‫جهانی شده و رقابت انها در این بازارها میسر نشده‪ ،‬فقدان‬ ‫ویژگی های کیفی در محصوالت تولیدی ش��ان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫تولید ما باید بر اساس استاندارد های خارجی باشد تا بتواند‬ ‫در بازاره��ای بین المللی حضور پیدا کند‪ .‬برای این کار باید‬ ‫ابتدا کیفیت محصوالت داخلی بهتر شود و قیمت ان کاهش‬ ‫یابد‪ .‬همین طور موانع موجود در مس��یر تولید باید برداشته‬ ‫شود تا درنهایت کاالی ایرانی با داشتن شرایطی رقابت پذیر‬ ‫بتوان��د عالوه بر فروش موفق در داخل کش��ور در بازار های‬ ‫خارجی حضور یابد‪ .‬در واقع صنایع داخلی برای دستیابی به‬ ‫فناوری های روز هم��واره به دنبال جذب نیروهای متخصص‬ ‫هستند تا بتوانند در بازار رقابتی سهم باالیی را کسب کنند‪.‬‬ ‫بهب��ود نق��ش صنع��ت داخلی کش��ور تاثیر وس��یعی در‬ ‫س��طوح مختل��ف اجتماع به ج��ای می گذارد‪ .‬بس��یاری از‬ ‫دگرگونی های س��ودمند اجتماعی که با سرمایه گذاری های‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬کش��اورزی و صنعتی در طوالنی مدت‬ ‫به دست می ایند‪ ،‬با سرمایه گذاری در صنعت ملی به اسانی‬ ‫حاصل می ش��ود‪ .‬صنعت داخلی سهم باالیی در اشتغالزایی‬ ‫و رش��د اقتصادی کش��ورها ایفا می کند‪ .‬ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫زیرس��اخت هایی که به همراه صنعت داخلی در کشورها به‬ ‫وجود می اید‪ ،‬توسعه صنعتی سرعت می گیرد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫عالقه مندی رومانی برای دریافت گاز از ایران‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز ‪ 20‬ساله‬ ‫بازارهای جهانی نفت‬ ‫و گاز‬ ‫در گفت وگو با مجری طرح های استراتژیک در صنعت نفت جهانی مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید خارج از برنامه های جزیره ای‬ ‫سعید نصیری‬ ‫تحلیلگر انرژی‬ ‫با پیش��ی گرفتن عرضه بر تقاضا در بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫صنایع نفت امروزه در نقطه ضعف خود به س��ر می برند‬ ‫ولی نش��انه هایی مبنی بر ایجاد ت��وازن تدریجی در این‬ ‫صنع��ت اس��ت اما ایج��اد این ت��وازن و رس��یدن به ان‬ ‫برای این صنایع هزینه ب��ر خواهد بود و نیازمند این امر‬ ‫است که این ش��رکت ها و صنایع خود را با این وضعیت‬ ‫همراه و س��ازگار کنن د اما برای خروج از بحران و مقابله‬ ‫ب��ا بحران های احتمالی بعدی ضروری اس��ت که بدانیم‬ ‫مسیر به کدام سمت می رود؟ در طول این مدت بسیاری‬ ‫از شرکت های نفتی ضعیف شده اند و برخی توانایی های‬ ‫مالی و انس��انی خود و حتی در بعضی موارد توانایی های‬ ‫فنی خود را از دست داده اند‪ .‬برای پیش بینی چشم انداز‬ ‫اینده صنعت نفت الزم اس��ت ‪ 3‬ویژگی را در نظر داشته‬ ‫باشیم‪:‬‬ ‫نخس��ت‪ ،‬تقاضا ب��رای انرژی ادامه خواهد داش��ت‪ .‬به‬ ‫عب��ارت س��اده تر اقتصاد جهان درح��ال حاضر کندتر از‬ ‫ت ولی در هر حال جوامع نیاز‬ ‫گذش��ته در حال رشد اس ‬ ‫ب��ه انرژی و رف��اه دارند و این رش��د در مصرف انرژی را‬ ‫به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬هرچن��د که در این میان تالش‬ ‫برای افزایش بهره وری نیز به موازات افزایش تقاضا برای‬ ‫انرژی نیز افزون خواهد شد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬تغیی��ر در ترکی��ب س��بد س��وخت مصرفی در‬ ‫بازاره��ای عم��ده جهانی اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر برخی‬ ‫کش��ورهای بزرگ مصرف کننده ان��رژی در جهان مانند‬ ‫امریکا بیشترین انرژی خود را از نفت خام تامین می کنند‬ ‫و در این میان چین نیز به عنوان یکی از مصرف کنندگان‬ ‫عمده انرژی در جهان قس��مت قاب��ل توجه انرژی خود‬ ‫را از زغال س��نگ تامین می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫با توجه به تعهدات کش��ورها در نشس��ت پاریس درباره‬ ‫مسائل زیست محیطی‪ ،‬س��بد سوخت کشورها به سمت‬ ‫اس��تفاده از گاز به عنوان سوخت فسیلی جایگزین پیش‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫س��وم‪ ،‬با توجه به اینکه نرخ انتش��ار کربن در‪20‬سال‬ ‫این��ده به کاهش��ی برابر با نصف نرخ انتش��ار‪ 20‬س��اله‬ ‫گذشته هدف گذاری شده است‪ ،‬ولی در این صورت میزان‬ ‫االینده های کربنی نیز افزایش خواهد داش��ت و این امر‬ ‫توجه بیشتر به بهره وری را در اولویت قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪2016‬میالدی س��الی سخت برای صنایع نفت خواهد‬ ‫بود و این سختی هرچند کوتاه مدت و میان مدت خواهد‬ ‫بود‪ ،‬نباید ش��رکت های نفت��ی را از اقدامات بلندمدت و‬ ‫پیش بینی های اینده غافل س��ازد‪ .‬صنعت نفت نیاز دارد‬ ‫ت��ا به این چالش های کوتاه مدت پاس��خ داده و خود را با‬ ‫ان منطبق س��ازد ولی این چالش ها نباید صنعت نفت را‬ ‫از برنامه ریزی های بلندمدت و با دورنمایی رو به رش��د و‬ ‫امن و پایدار غافل سازد‪.‬‬ ‫با توجه به مس��ائل مطرح ش��ده توجه ب��ه این نکات‬ ‫ضروری است‪:‬‬ ‫‪ -1‬ب��ا توجه به تالش ب��رای افزایش بهره وری در کنار‬ ‫رش��د تقاضای ان��رژی‪ ،‬پیش بینی می ش��ود تقاضا برای‬ ‫سوخت های فسیلی در ‪20‬س��ال اینده حدود ‪30‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ -2‬با توجه به سیاس��ت های زیس��ت محیطی‪ ،‬در بین‬ ‫سوخت های فس��یلی تقاضا برای گاز سریع ترین رشد را‬ ‫خواهد داشت‪ .‬به ویژه در امریکا گاز حاصل از منابع نفت‬ ‫شیل و گاز مایع بیشترین رشد را خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ب��ازار نفت به دلیل افزایش تقاضا به ویژه در اس��یا‬ ‫برای صنعت حمل ونقل و صنایع دیگر و کاهش عرضه به‬ ‫تدریج و با شیب مالیم تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬جایگاه انرژی های نو به س��رعت رشد خواهد کرد‬ ‫و پیش بینی می ش��ود تا ‪20‬سال اینده این رشد ‪ 4‬برابر‬ ‫شده و یک سوم از رشد مصرف برق را تامین کنند‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪34/64‬‬ ‫‪0/07‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪37/23‬‬ ‫‪0/16‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪30/13‬‬ ‫‪0/61‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫امیرحس��ین زمانی نیا‪ ،‬معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از اعالم امادگی‬ ‫ش��رکت های رومانیایی در بخش های دریایی و خشکی و همچنین ساخت تجهیزات‬ ‫خب��ر داد و در درب��اره محور مذاکره با ش��رکت های رومانی که ب��ه همراه وزیر امور‬ ‫خارج��ه این کش��ور به تهران امده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬رومان��ی به دنبال ان بوده که منابع‬ ‫دریافت گاز خود را متنوع کند از این رو عالقه مند به دریافت گاز از ایران است‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫کارلوس گیوارا‬ ‫جهان به س��وی طبیعت باز می گردد؛ طبیعتی‬ ‫که بشر برای توس��عه صنعت ان را با مشکالتی‬ ‫بس��یار مواجه کرده اس��ت؛ در س��ال های اخیر‬ ‫دوب��اره م��ورد توجه دولت ها قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ه محی��ط زیس��ت تولید کنن��دگان‬ ‫س��وخت های فسیلی از نفت و گاز تا زغال سنگ‬ ‫را ب��ه کاهش می��زان تولید کرب��ن متعهد کرده‬ ‫اس��ت چراکه با ادامه وضعیت کنونی و افزایش‬ ‫کربن و گرم شدن زمین بسیاری از مناطقی که‬ ‫اکنون جزو خش��کی ها و سواحل جهان به شمار‬ ‫می ایند تا کیلومترها با ذوب شدن یخچال های‬ ‫عظیم زی��ر اب خواهند رف��ت‪ .‬از طرفی کاهش‬ ‫قیم��ت نفت در دو س��ال اخیر نیز س��هامداران‬ ‫نفتی را بر ان داش��ته تا با برنامه های بلندمدت‬ ‫و استراتژیک برای دستیابی به در امد های کالن‬ ‫در سایر حوزه های انرژی سرمایه گذاری کرده و‬ ‫با توس��عه صنایع تکمیلی پتروش��یمی عالوه بر‬ ‫کاهش تولی��د کربن‪ ،‬به ارزش افزوده و توس��عه‬ ‫زنجیره ه��ای تکمیلی ان بپردازن��د‪ .‬اما این امر‬ ‫نیازمند بازارهای هدف گسترده ای است و یافتن‬ ‫بازار ه��ای جدید نیازمند اس��تراتژی های نوینی‬ ‫اس��ت که مجریان مشاور و استراتژیک در سطح‬ ‫جهانی راهکار هایی را برای س��رعت بخش��یدن‬ ‫ب��ه ان اختیار کش��ور های در حال توس��عه قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫کارلوس گیوارا از مدیران «استراتژیک سیال»‬ ‫در جهان و از ش��رکای تجاری شرکت «شیفت‬ ‫ای��ن»؛ ارائه دهن��ده برنامه های اس��تراتژیک به‬ ‫ش��رکت های نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی که مج��ری طرح های اس��تراتژیک‬ ‫برخ��ی واحد های پتروش��یمی در ایران اس��ت‬ ‫جبران عقب ماندگی را در گرو مدیریت یکپارچه‬ ‫می داند‪ .‬برای بررسی این موضوع و عملکرد ایران‬ ‫در پساتحریم راهکار های حضور در دایره اقتصاد‬ ‫و تج��ارت جهانی به ویژه در ح��وزه نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی را از کارلوس گیوارا جویا شدیم‪.‬‬ ‫€ €ای�ران ب�رای اس�تفاده از فرص�ت‬ ‫پس�اتحریم و حضور در عرص�ه بین المللی‬ ‫به ویژه در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی چه‬ ‫برنامه هایی باید در پیش بگیرد؟‬ ‫جهان در ‪ 10‬س��ال اخیر تغیی��رات زیادی را‬ ‫در ح��وزه تجارت و اقتص��اد جهانی تجربه کرده‬ ‫از ای��ن رو چالش ه��ای جدی��د صنعت ای��ران را‬ ‫برای توس��عه می توان در جهانی شدن و سرعت‬ ‫تطبیق با سیر جهانی و نحوه تعامالت بین المللی‬ ‫دانست‪ .‬به نظر می رسد در این بازار رقابت‪ ،‬ایران‬ ‫چ��اره ای جز جبران دوران گذش��ته ن��دارد و با‬ ‫دراختیار داشتن منابع و انرژی های در دسترس‪،‬‬ ‫جغرافی��ای ویژه با اقلیم ه��ای متفاوت و نیروی‬ ‫کار بااس��تعداد و تحصیلکرده خواهد توانس��ت‬ ‫خ��ود را به س��رعت بازس��ازی کند‪ .‬ب��رای این‬ ‫تغییر ابتدا بای��د مدیران از ارمان گرایی اجتناب‬ ‫کنن��د و بیاموزند به جای اختصاص وقت زیادی‬ ‫برای طراحی پ��روژه وارد فاز عملیاتی و اجرایی‬ ‫پروژه ش��وند‪ .‬همچنین مدیران به صورت دائمی‬ ‫به دریافت اطالعات پیرامون خود بپردازند؛ این‬ ‫اطالعات کمک خواهد کرد تعامالت درستی بین‬ ‫مش��تری‪ ،‬فروش��نده و نیز بازار جهانی و حضور‬ ‫در دای��ره رقابت ان فراهم ش��ود‪ .‬پس تغییر از‬ ‫مدیریت تئوریک به مدیری��ت عملیاتی‪ ،‬الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ساده س�ازی از ارکان پروژه هایی است‬ ‫ک�ه نیازمن�د اس�تراتژی فع�ال اس�ت اما‬ ‫پروژه ه�ای نفت�ی و گازی ج�زو پروژه های‬ ‫پیچی�ده هس�تند؛ چگون�ه می ت�وان ب�ه‬ ‫ساده سازی این پروژه ها پرداخت؟‬ ‫اگر بیاموزیم که برنامه های خود را به گونه ای‬ ‫طراحی کنی��م که در قالب اجرایی بگنجد دیگر‬ ‫نگران نوع پ��روژه نخواهیم بود ساده س��ازی در‬ ‫اینج��ا ب��ه معنی ت�لاش و نواوری مدی��ران در‬ ‫عرص��ه اجرایی اس��ت بنابراین مدی��ران باید از‬ ‫پیچیده س��ازی برنامه های اجرای��ی بپرهیزن د و‬ ‫ت�لاش کنند این مقوله را ب��ه مدیران میانی نیز‬ ‫اموزش دهند‪.‬‬ ‫€ €ساده س�ازی یک برنامه استراتژیک به‬ ‫چه شکلی انجام می شود؟‬ ‫اموزش مدیران میانی و قدرتمندس��ازی انها‬ ‫ب��رای اجرای پروژه ه��ا از مهم ترین عملکرد های‬ ‫مدیران ارش��د اجرایی اس��ت که قص��د ارتقای‬ ‫ش��رکت را دارن��د‪ .‬بنابرای��ن ب��ا اجتن��اب از‬ ‫کمال گرایی که مانع اصلی انجام پروژه هاست در‬ ‫مدت زمان کوتاه تری پروژه ها را می توان اجرایی‬ ‫کرد و ب��ا مطالعه نقاط ضعف و قوت به ازمایش‬ ‫عمل��ی ان دس��ت زد‪ .‬ب��رای این منظ��ور باید‬ ‫مدیران ارش��د و میانی ام��وزش ببینند‪ .‬نکته با‬ ‫اهمیت دیگر اجتناب از عملکرد ها و تصمیم های‬ ‫جزیره ای است‪ .‬برای پیشبرد پروژه ها الزم است‬ ‫ب��ه تصمیم ها و عملکرد های فرایندی تکیه کرد‬ ‫ب��ه این معنی که تصمیم یک قس��مت در حوزه‬ ‫مدیریتی‪ ،‬عامل نقض قس��مت دیگر نباشد و در‬ ‫راستای تکمیل ان قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €چ�ه پروژه هایی در ایران س�ابقه انجام‬ ‫دارن�د و چ�ه پ�روژه ای را دردس�ت اقدام‬ ‫دارند؟‬ ‫این نخس��تین تجربه ما در ایران اس��ت ما در‬ ‫حال ش��روع فعالیت خود در حوزه پتروش��یمی‬ ‫هس��تیم‪ .‬پتروش��یمی اریاساس��ول‪ ،‬بندر امام‪،‬‬ ‫هلدین��گ خلیج ف��ارس‪ ،‬رهاوران فن��ون دانش‬ ‫ازجمله واحد هایی است که شرکت «شیف این»‬ ‫شروع به همکاری با این شرکت ها کرده است‪.‬‬ ‫€ €ایج�اد بازار ه�ای ه�دف و یافت�ن انها‬ ‫چگونه از طریق «اس�تراتژی فعال» به ویژه‬ ‫با افزایش میزان تولید نفت در دوران پس�ا‬ ‫تحریم برای ایران محقق خواهد شد؟‬ ‫ابتدا باید بیاموزیم که با بازار های جهانی ارتباط‬ ‫برقرار کنیم و در جریان تعامالت بین المللی قرار‬ ‫بگیریم و با مش��تری و ش��ریک تجاری خود به‬ ‫درس��تی ارتباط برقرار کنیم‪ .‬برای اینکه ش��ما‬ ‫بتوانی��د در مناط��ق مختلف جهان ب��ازار هدف‬ ‫داشته باش��ید باید شریک های تجاری مطمئنی‬ ‫برای خود ایجاد کنید‪ .‬اشنایی این شرکت ها در‬ ‫بازار های هدف منجر به بازاریابی های گس��ترده‬ ‫برای کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €از مهم تری�ن معضلات مدیریت حوزه‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی نحوه ایجاد تبادالت‬ ‫مدیریت�ی بی�ن مدیران داخلی و ش�رکای‬ ‫تج�اری انه�ا در خ�ارج از ای�ران اس�ت‪.‬‬ ‫چگونه می توان بر این مش�کل و نیز وجود‬ ‫گپ دان�ش فنی بین ش�رکت های ایرانی و‬ ‫بین المللی این فائق امد؟‬ ‫در ابت��دا مدی��ران بای��د بیاموزند ک��ه نحوه‬ ‫مدیریت��ی خود را با ش��رکای خارجی هماهنگ‬ ‫کنن��د‪ .‬از طرف��ی ب��ه نظ��ر می رس��د حض��ور‬ ‫کمپانی های حرفه ای در ایران خواهد توانس��ت‬ ‫ش��رکت های ایرانی را به حرفه ای تر شدن سوق‬ ‫دهد‪ .‬در ضمن مدیران ارش��د‪ ،‬نقش عمده ای در‬ ‫پیش��برد برنامه های فرایندی یک شرکت دارند‪.‬‬ ‫اگ��ر مدیران با انعط��اف پذیری برای پیش��برد‬ ‫اهداف س��ازمان گام بردارند‪ ،‬خواهند توانس��ت‬ ‫با تغییر ع��ادات س��ازمانی به ارتقای س��ازمان‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫€ €پیش�ینه همکاری ه�ای ش�ما در چ�ه‬ ‫کشور هایی بوده است و چگونه توانسته اید‬ ‫به بهبود وضعیت این کشور ها کمک کنید؟‬ ‫تجرب��ه فعالی��ت در کش��ور های خاورمیان��ه‬ ‫نش��ان داده ک��ه چگون��ه کش��ور هایی که هیچ‬ ‫فناوری نداش��تند بعد از باز کردن اغوش خود به‬ ‫س��وی اقتصاد جهانی با جذب فناوری جدید به‬ ‫سرعت توسعه یافته اند‪ .‬تفاوت عمده کشور های‬ ‫پیشرفته با غیرپیشرفته در این است که اقتصاد‬ ‫این کش��ور ها مبتنی بر نواوری اس��ت در حالی‬ ‫که تالش کش��ور های درحال توس��عه این است‬ ‫که خ��ود را به مرز توس��عه یافتگی کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته برسانند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ما برای ای�ن منظور بای�د دنباله رو‬ ‫باش�یم یا برنامه ای برای توسعه برنامه های‬ ‫اینده تدوین کنیم ؟‬ ‫تطبیق و نه تقلید بهترین راهکاری اس��ت که‬ ‫این کش��ور ها از جمله ایران باید ب��ه کار بندند‪.‬‬ ‫برای پاس��خ به این سوال باید بگویم که بی شک‬ ‫بای��د به دنبال برنامه ای باش��یم ک��ه ویژه همان‬ ‫کشور است و از تقلید بپرهیزیم چراکه ورود هر‬ ‫فناوری برای اینکه با سرعت جهانی تطبیق داده‬ ‫شود باید براساس نیاز های ان کشور باشد‪ .‬برای‬ ‫این منظور دریافت نقاط ضعف و بررس��ی ان و‬ ‫نیز شناخت اس��تعدادها و سرمایه گذاری بر انها‬ ‫از مهم ترین کار هایی اس��ت که باید انجام شود‪.‬‬ ‫از طرف��ی لزومی ن��دارد چرخ را از ابتدا کش��ف‬ ‫کنیم‪ .‬برای توضیح بیش��تر می توان به عملکرد‬ ‫«سابیک» عربستان در ‪10‬سال اخیر اشاره کرد‬ ‫که توانس��ت در مدت کوتاه��ی از واحد تولیدی‬ ‫منطق��ه ای به تولید کننده جهانی تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫این ش��رکت با ایجاد بازار ه��ای هدف در امریکا‬ ‫و اروپا عالوه بر حض��ور فعال در بازار های هدف‬ ‫با نیازس��نجی بازار به توسعه شبکه ای بازار خود‬ ‫پرداخته که البته این نیازسنجی بازار را از طریق‬ ‫شرکای تجاری در امریکا و اروپا انجام داده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د حرک��ت در جه��ت اقتصاد‬ ‫جه��ان باید برپای��ه فناو ری ه��ای منطبق با هر‬ ‫کش��وری انجام ش��ود که با توجه به قیمت نفت‬ ‫و حرکت جهانی به س��وی ایج��اد ارزش افزوده‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری های این��ده انرژی ب��ه احتمال‬ ‫زیاد به س��وی صنایع پایین دستی پتروشیمی و‬ ‫همچنین انرژی های تجدیدپذیر در حال حرکت‬ ‫است‪ .‬از این رو حضور مدیران توسعه و اجتناب‬ ‫از مدی��ران تحریمی که با اقتص��اد نرمال بعد از‬ ‫تحریم اشنایی ندارند‪ ،‬می تواند راهگشای ایران‬ ‫در پس��اتحریم باش��د‪ .‬همچنی��ن اموزش نقش‬ ‫اصل��ی را در امنیت انرژی جه��ان بازی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایران و المان تفاهم نامه تولید انرژی های تجدید پذیر امضا کردند‬ ‫مراس��م امض��ای تفاهمنام��ه ش��رکت «‪ »MDWind‬لوکزامب��ورگ و‬ ‫ماداوا(ایرانی) در س��ازمان مدیریت صنعتی با حض��ور مدیران المانی و ایرانی‬ ‫و جمعی از فعاالن حوزه انرژی های تجدیدپذیر روز پنجش��نبه برگزار و تفاهم‬ ‫نامه ای به امضای دوطرف رسید‪.‬‬ ‫میرزایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ماداوا (شریک ایرانی) شرکت «ام دی ویند» در‬ ‫ای��ران با اظهار این نکته ک��ه ایران از ظرفیت های قاب��ل مالحظه ای در حوزه‬ ‫انرژی های بادی به ویژه در قس��مت شرقی ایران برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به وضعیت االیندگی انرژی های فس��یلی با ش��رکت های صاحب نام اروپایی در‬ ‫این حوزه وارد مذاکره ش��ده ایم و با توجه به پیش��ینه شرکت «ام دی ویند» و‬ ‫خوش��نامی این شرکت که مورد تایید شرکت «نوردکس» بود و این شرکت را‬ ‫به عن��وان امین خ��ود در نصب‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬تامین و نگهداری به ش��رکت ماداوا‬ ‫معرفی کرد‪ ،‬خوشحالیم که در پسا تحریم با ورود شرکت های خوش نامی چون‬ ‫«ام دی وین��د» خواهیم توانس��ت با امضای این تفاهمنام��ه گام هایی در جهت‬ ‫توسعه انرژی های بادی در ایران برداریم‪.‬‬ ‫همچنین متیو دس��لی‪ ،‬مدیرعامل شرکت «ام دی ویند» در ادامه این جلسه‬ ‫توضیح داد‪ :‬روند موفقیت امیز توس��عه مجموعه خدمات مهندسی نیروگاه های‬ ‫بادی در ش��رک(‪ )MDWind‬و گسترش روزافزون عرصه جغرافیایی حضور‬ ‫شرکت در پروژه های بین المللی‪ ،‬ما را برای ان مجاب کرد که گستره خدمات‬ ‫و محص��والت خود را به بازارهایی فراتر از مح��دوده صنایع بادی اروپا افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬بعد از مطالعه عمیق و دقیق بازارهای نوظهور بادی در دنیا‪« ،‬ام دی ونید»‬ ‫مصمم به ورود همه جانبه به بازار رو به گسترش و امیدبخش انرژی بادی ایران‬ ‫شده است‪ .‬این مقام مسئول همچنین اظهار کرد‪ :‬ایران‪ ،‬کشوری با ظرفیت های‬ ‫بس��یار باالی منابع طبیعی اس��ت‪ ،‬که در حوزه فناوری های مدرن صنعت باد‬ ‫هنوز بازاری دس��ت نخورده به ش��مار می رود‪ .‬درهای باز ایران امروزه به س��وی‬ ‫جامعه بین المللی باز شده است و حمایت های جدی این کشور از توسعه منابع‬ ‫تجدیدپذیر انرژی‪ ،‬زمینه مناس��ب را برای حضور«ام دی ویند» و ارائه نقش��ی‬ ‫سازنده در ایران نوین پدیدار کرده است‪ .‬این شرکت با همکاری شریک بومی‬ ‫خود در ایران(ش��رکت م��اداوا) برترین و روزامدتری��ن فناوری های اروپا را در‬ ‫عرصه توربین های بادی به سرزمین تاریخی پارسیان تقدیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫حامد بهش��تی‪ ،‬مدیرعامل بین المللی این ش��رکت نیز درباره چشم انداز این‬ ‫هلدینگ در اینده گفت‪ :‬با ایجاد پایگاه اجرایی در مش��هد به دلیل نزدیکی به‬ ‫واحد «هوا خورشید» مش��هد و نیز همجواری با افغانستان به عنوان مهم ترین‬ ‫ب��ازار هدف ای��ران در زمینه تولید برق از طریق بادی و نیز پایگاه مدیریتی در‬ ‫تهران با رویکرد اس��تفاده از باد و کاهش االینده های زیست محیطی‪ ،‬با ایجاد‬ ‫ظرفیت افزایش فروش در همسایگان شرقی و شمالی قصد توسعه هاب انرژی‬ ‫تجدیدپذیر به ویژه در زمینه بادی ایران را داریم‪ .‬وی با اش��اره به این نکته که‬ ‫رویکرد جهانی در سال های اخیر به سمت انرژی های تجدیدپذیر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کش��ور هایی چون اذربایجان نیز در تالش برای گسترش بازار های هدف خود‬ ‫در این حوزه هستند و سعی دارند در افغانستان رقیب ایران شوند‪.‬‬ ‫الکس‪ ،‬مدیر اجرایی «ام دی ویند» نیز در زمینه اموزش مدیران ایرانی گفت‪:‬‬ ‫مدیران ایران برای مدت ‪ 6‬ماه تا یک سال در حوزه های تکنیکی و استراتژیک‬ ‫اموزش خواهند دید‪ .‬وی همچنین درباره بازار های خاورمیانه ای این ش��رکت‬ ‫گفت‪ :‬ما با بررسی اینده اقتصادی و سیاسی کشورهایی چون ترکیه و ایران به‬ ‫این نتیجه رس��یدیم که ایران بازار مطمئنی برای ما به نسبت کشور های دیگر‬ ‫خواهد بود‪.‬گفتنی اس��ت این ش��رکت همکاری با کشور های برزیل و ترکیه را‬ ‫در پیشینه خود دارد‪.‬‬ ‫انتشار بخشی از خاطرات ایت اهلل هاشمی‬ ‫«صالبت س��ازندگی» عنوان تازه ترین مجل��د از مجموعه کتاب های خاطرات‬ ‫ایت اهلل هاش��می رفس��نجانی اس��ت که به زودی از سوی نش��ر معارف انقالب‬ ‫منتشر می ‏ش��ود‪ .‬کتاب «هاشمی رفسنجانی؛ کارنامه و خاطرات ‪ :۱۳۷۲‬صالبت‬ ‫س��ازندگی» در ‪ ۸۰۰‬صفحه در قطع وزیری و با اس��تفاده از ده‏ ها عکس و سند‬ ‫تاریخی به همراه برخی اسناد برای نخستین بار منتشر می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫رضا عطاران پرفروش ترین بازیگر سینمای ایران‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫کمدی مبتذل نسازید‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫مس��عود کیمیای��ی‪ ،‬مدی��ر کارگاه ازاد فیلم در مراس��م‬ ‫پایانی هفتمین جش��نواره کارگاه ازاد فیلمسازی از جوانان‬ ‫خواس��ت س��راغ موضوعات کمدی مبتذل نروند و به جای‬ ‫ان فیلم های اجتماعی بس��ازند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این‬ ‫مراسم مس��عود کیمیایی مدیر کارگاه ازاد فیلم گفت‪ :‬تنها‬ ‫چیزی که ارزو و اینده من است ـ اینده ای که چیزی از ان‬ ‫نمانده ـ این است که کارگاه ازاد فیلم با هنرجویان خوبش‬ ‫فیلم خوب و اجتماعی بسازد‪.‬‬ ‫این فیلمس��از خطاب به حاضران گف��ت‪ :‬فیلم اجتماعی‬ ‫بس��ازید‪ .‬فیلم کمدی نس��ازید‪ .‬برای خندیدن وقت بسیار‬ ‫است‪ .‬کارگاه ازاد فیلم تا جایی که دستش می رسد‪ ،‬به شما‬ ‫کمک می کند‪ .‬وی در ادامه با اشاره به حرف های قبلی خود‬ ‫گفت‪ :‬گفته خودم را تصحی��ح می کنم؛ گفتم فیلم کمدی‬ ‫نس��ازید ام��ا وقتی فیلم داری��وش مهرجوی��ی را یادم امد‬ ‫فهمیدم می ش��ود فیلم کمدی خوب س��اخت‪ ،‬پس کمدی‬ ‫بسازید اما کمدی مبتذل نسازید‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت رسمی‬ ‫رادیو بهاران‬ ‫‹ ‹رضا عطاران و ارزوی دیده شدن‬ ‫چه کس��ی فکرش را می کرد که جوان الغر اندام‬ ‫مشهدی از محله های فقیرنشین این شهر به عشق‬ ‫تئات��ر بار و بندیل خ��ود را جمع کن��د و از محله‬ ‫گاراژداران مشهد به تهران بیاید و سودای شهرت و‬ ‫ثروت را در سر بپروراند؟‬ ‫بازیگ��ر ‪ 45‬س��اله ایران که اصلیت��ش به گناباد‬ ‫بر می گ��ردد از نخس��تین تئات��ری که در مش��هد‬ ‫روی صحن��ه برد و با فروش خوبی روبه رو بود ـ به‬ ‫نام فیلم‬ ‫تاریخ اکران‬ ‫افتتاحیه‬ ‫نحوی که برای اجرای دوباره مجبور به اجاره سالن‬ ‫تئاتر شد ـ تا زمانی که اخرین ساخته اش را در کن‬ ‫فرانس��ه جلوی دوربین برد راهی طوالنی و پر فراز‬ ‫و نشیبی را پشت سر گذاشت‪ .‬او که کار اصلی خود‬ ‫را در دهه ‪۶۰‬در تئاتر مشهد با مرحوم حسن حامد‬ ‫ش��روع کرد‪ ،‬در ای��ن دوران نقش های غیرکمیک‬ ‫بازی کرد و این همکاری تا زمان در گذشت حسن‬ ‫حامد در سال ‪ ۱۳۷۱‬ادامه داشت‪.‬‬ ‫دیپلمش را در رش��ته اقتصاد در مشهد گرفت و‬ ‫هفته‬ ‫نمایش‬ ‫روز‬ ‫نمایش‬ ‫فروش کل(تومان)‬ ‫تعداد‬ ‫بیننده های‬ ‫تهران‬ ‫توفیق اجباری‬ ‫ابان ‪86‬‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1,064,000,000‬‬ ‫‪886,667‬‬ ‫کالهی برای باران‬ ‫مرداد‪86‬‬ ‫‪32,900,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪377,000,000‬‬ ‫‪314,167‬‬ ‫تیغ زن‬ ‫خرداد ‪87‬‬ ‫‪46,700,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪294,000,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫نیش و زنبور‬ ‫ابان ‪88‬‬ ‫‪89,000,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪905,000,000‬‬ ‫‪502,778‬‬ ‫خروس جنگی‬ ‫خرداد ‪88‬‬ ‫‪27,200,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪891,000,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫اقای هفت رنگ‬ ‫مهر ‪88‬‬ ‫‪28,600,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪327,000,000‬‬ ‫‪181,667‬‬ ‫هرچی خدا بخواد‬ ‫مهر ‪89‬‬ ‫‪24,600,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪256,500,000‬‬ ‫‪116,591‬‬ ‫ورود اقایان ممنوع‬ ‫خرداد ‪90‬‬ ‫‪132,600,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪3,041,000,000‬‬ ‫‪1,013,667‬‬ ‫اخالقتو خوب کن‬ ‫اذر ‪90‬‬ ‫‪80,400,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪865,000,000‬‬ ‫‪288,333‬‬ ‫اسب حیوان نجیبی است‬ ‫اذر ‪90‬‬ ‫‪44,800,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪283,333‬‬ ‫خوابم می اد‬ ‫خرداد ‪91‬‬ ‫‪145,000,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫‪533,333‬‬ ‫بی خود و بی جهت‬ ‫اذر ‪91‬‬ ‫‪68,300,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪762,000,000‬‬ ‫‪203,200‬‬ ‫دهلیز‬ ‫مرداد ‪92‬‬ ‫‪26,700,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪945,000,000‬‬ ‫‪222,353‬‬ ‫طبقه حساس‬ ‫اسفند ‪92‬‬ ‫‪143,000,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪3,394,200,000‬‬ ‫‪754,267‬‬ ‫رد کارپت‬ ‫تیر ‪93‬‬ ‫‪114,400,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1,875,000,000‬‬ ‫‪416,667‬‬ ‫کالشینکف‬ ‫مرداد ‪93‬‬ ‫‪102,800,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1,238,000,000‬‬ ‫‪275,111‬‬ ‫گینس‬ ‫تیر ‪94‬‬ ‫‪336,000,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪2,092,700,000‬‬ ‫‪418,540‬‬ ‫استراحت مطلق‬ ‫فروردین ‪93‬‬ ‫‪80,000,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1,215,000,000‬‬ ‫‪220,909‬‬ ‫‹ ‹«بزنگاه» دردسرساز‬ ‫‪cinetmag.com‬‬ ‫بعدازظهر سگی سگی‬ ‫مهر ‪89‬‬ ‫‪25,600,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪326,000,000‬‬ ‫‪148,182‬‬ ‫ب��رای ادامه تحصیل در رش��ته طراحی صنعتی در‬ ‫دانش��کده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تهران‬ ‫ام��د‪ .‬ب��ا وجود عالقه به رش��ته تحصیل��ی اش‪ ،‬به‬ ‫بازیگری‪ ،‬فیلمنامه نویسی و کارگردانی روی اورد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۳‬ب��ا مجموعه س��اعت خوش به‬ ‫کارگردان��ی مهران مدیری در کنار بازیگرانی چون‬ ‫رضا شفیعی جم‪ ،‬نصراهلل رادش‪ ،‬ارژنگ امیرفضلی‬ ‫و نادر سلیمانی کارهای کمدی خود را در تلویزیون‬ ‫اغ��از کرد؛ مجموعه ای ک��ه خیلی زود او را یکی از‬ ‫محبوب های کمدی در تلویزیون کرد‪.‬‬ ‫عطاران که برای س��اخت اثار طنز در تلویزیون‬ ‫در ماه مب��ارک رمضان به محبوبیتی باال رس��یده‬ ‫بود در س��ال ‪ 85‬با ساخت مجموعه طنز «بزنگاه»‬ ‫دوران ت��ازه ای را در زندگی حرف��ه ای خود تجربه‬ ‫ک��رد‪« .‬بزنگاه» طنز موفقی بود ام��ا به مذاق نگاه‬ ‫رس��می تلویزیون خوش نیام��د‪« .‬بزنگاه» به دلیل‬ ‫انچه توهین به نگاه رسمی به مراسم عزاداری برای‬ ‫مردگان بود از س��وی نماین��دگان مجلس با تذکر‬ ‫جدی روبه رو ش��د تا جایی که عطاران مجبور شد‬ ‫بخش هایی از مجموعه را کمی تلطیف کند‪.‬‬ ‫با وجود همه اتفاقاتی که درباره زندگی خصوصی‬ ‫و حرف��ه ای رضا عط��اران افتاده‪ ،‬او االن پیش��تاز‬ ‫بازیگران گیشه است‪ .‬بازیگری که مخاطبان سینما‬ ‫به خاطر دیدنش حاضرن��د پول خرج کنند‪ ،‬بلیت‬ ‫سینما را بخرند و پای اثارش بنشینند و بخندند‪.‬‬ ‫به عبارت ساده تر می توان عطاران را سوداورترین‬ ‫در گیش��ه سینما در ‪ 4‬س��ال اخیر دانست که این‬ ‫س��وداوری را با بازی های متف��اوت کمیک و نه به‬ ‫واس��طه چهره و این مسائل به دست اورده و حفظ‬ ‫کرده است‪ .‬کاراکتر عطاران و فیلم هایی که در انها‬ ‫در این چند س��ال حضور داشته و تنها یکی از انها‬ ‫مضم��ون ملودرام و غیرکمیک داش��ته‪ ،‬یک پیغام‬ ‫روشن را برای س��ینمای ایران در پی دارد؛ چیزی‬ ‫که اصالت دارد از بین نمی رود‪.‬‬ ‫«رضا عطاران»‬ ‫مرد کمدی‬ ‫سینمای ایران‬ ‫در سال های ‪،90‬‬ ‫‪ 93 ،92 ،91‬و‬ ‫‪ 94‬توانست با‬ ‫فروش اثاری‬ ‫که در انها در‬ ‫مقام بازیگر‬ ‫و کارگردان‬ ‫حضور داشت‬ ‫‪20‬میلیارد‬ ‫تومان به اقتصاد‬ ‫سینمای ایران‬ ‫کمک کند‬ ‫فیلم کوتاه‬ ‫س��اخت فیلم و انیمیش��ن کوتاه در ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫پیشرفت های بس��یاری کرده و با ورود فناوری روز به عالم‬ ‫سینما‪ ،‬شاهد پیشرفت های روز افزونی در این عرصه بوده ایم‬ ‫تا جایی که امروزه بیش از ده ها جشنواره بین المللی فیلم و‬ ‫انیمیشن کوتاه در سراسر جهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬دهمین جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫‪ ۱۰۰‬ثانی��ه ای امروز در تاالر اندیش��ه ح��وزه هنری به کار‬ ‫خود پایان می دهد‪ .‬به همین بهانه بر ان شده ایم تا نگاهی‬ ‫داش��ته باش��یم به برخی از مهم ترین جش��نواره های فیلم‬ ‫کوتاهی که در سراسر جهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫این جش��نواره رقابتی اس��ت که هر سال در مدت ‪ ۴‬روز‬ ‫در اواخر اوریل برگزار شده و امسال نیز پنجمین دوره ان‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬این جشنواره یک جشنواره غیردولتی‬ ‫است که با هدف ایجاد فرصتی برای عالقه مندان به سینما‬ ‫برای ظهور خالقیت ها‪ ،‬احساس ها و استعدادهای شان ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در این جشنواره فیلم های کوتاه بدون محدودیت موضوع‬ ‫و س��وژه به نمایش در خواهد امد‪ ،‬حضور برای عموم ازاد‬ ‫ب��وده و عالقه من��دان ب��دون پرداخت هرگون��ه وجهی تا‬ ‫‪ ۲۸‬فوریه هر س��ال می توانند اثار خ��ود را برای دبیرخانه‬ ‫جشنواره ارسال کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ جش�نواره بین الملل�ی فیل�م کوت�اه ازمی�ر‬ ‫(ترکیه)‪:‬‬ ‫این جشنواره رقابتی فیلم ها و انیمیشن های ‪ ۱۰۰‬ثانیه ای‬ ‫است که نخس��تین بار به صورت محدود در سال ‪۱۹۹۸‬م‬ ‫تاس��یس ش��ده و ه��دف اصلی ان کش��ف اس��تعدادهای‬ ‫فیلمس��ازی در س��طح جهان و ترغیب این اس��تعدادها به‬ ‫ادامه کار بوده اس��ت‪ .‬این جش��نواره هر س��ال در جوالی‬ ‫برگزار ش��ده و عالقه مندان بدون پرداخت هزینه می توانند‬ ‫اثار خود را به دبیرخانه جش��نواره بفرستند‪ .‬جایزه نخست‬ ‫این جشنواره چکی به مبلغ ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬پوند است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره بین المللی ‪ CPM‬بالروس‪:‬‬ ‫ل در اوری��ل‬ ‫ای��ن جش��نواره رقابت��ی ه��ر س��ا ‬ ‫در ب�لاروس برگ��زار می ش��ود و ن��ام ان مخف��ف‬ ‫(‪)CINEMA PERPETUUM MOBILE‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن جش��نواره نی��ز از ش��رکت کنندگان در رقابت ه��ا‬ ‫پولی دریاف��ت نمی کند و عالقه مندان تا پایان س��ال قبل‬ ‫از برگزاری جش��نواره وقت خواهند داش��ت تا اثار خود را‬ ‫به دبیرخانه جش��نواره بفرس��تند‪ .‬این جشنواره که یکی از‬ ‫طوالنی ترین جش��نواره های فیلم کوتاه است‪ ،‬امسال نیز از‬ ‫یکم تا سی ام اوریل ‪ ۲۰۱۶‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ جشنواره بین المللی فیلم کوتاه اینده باکو‪:‬‬ ‫این جشنواره بزرگترین جشنواره فیلم کوتاه جهان است‬ ‫ل بیش از ‪۹۰‬‬ ‫که تاکنون در ‪ ۱۲‬دوره برگزار شده و هر سا ‬ ‫کشور جهان در ان شرکت می کنند‪ .‬این جشنواره اواخر مه‬ ‫به مدت ‪ 3‬روز برگزار می ش��ود که در این ‪ 3‬روز فیلم هایی‬ ‫ب��ا مدت زمان ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬دقیقه در س��بک های مختلف به‬ ‫نمایش درمی اید‪ .‬بلیت ورود به جش��نواره فیلم کوتاه باکو‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬منات اذربایجان است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره بین المللی فیلم کوتاه درام‪:‬‬ ‫این جش��نواره هر س��ال در مدت‪ 6‬روز در س��پتامبر در‬ ‫یونان برگزار ش��ده و یکی از جش��نواره های مهم سینمایی‬ ‫به منظور رس��یدن به جوایز مهم دیگر جشنواره های کوتاه‬ ‫سینمایی و همچنین جوایز فیلم اروپاست‪.‬‬ ‫«جش��نواره فیلم کوت��اه درام» نخس��تین بار در س��ال‬ ‫‪۱۹۷۸‬م پایه گذاری و پس از ان از سال ‪۱۹۹۵‬م به صورت‬ ‫ل بیش از ‪ ۲‬ه��زار فیلم از‬ ‫بین المللی برگزار ش��د‪ .‬هر س��ا ‬ ‫سراس��ر جهان به دبیرخانه این جشنواره فرستاده می شود‬ ‫با حضور رییس س��تاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬معاون صدای‬ ‫رس��انه ملی‪ ،‬رییس بنیاد حفظ اثار و نش��ر ارزش های دفاع‬ ‫مقدس و جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری رادیو بهاران‬ ‫افتتاح شد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬رادیو بهاران به منظور پوشش هر‬ ‫چه بهتر اخبار‪ ،‬اطالعات و حضور گس��ترده میلیون ها نفر در‬ ‫اجتماع عظیم کاروان های راهیان نور راه اندازی شد‪ .‬فعالیت‬ ‫این شبکه تا ‪ ۱۵‬فروردین به مدیریت علی سیفی ادامه دارد‬ ‫و ش��نوندگان می توانن��د از طریق م��وج اف ام ردیف ‪۹۵/۵‬‬ ‫مگاهرتز این شبکه رادیویی را ‪ ۲۴‬ساعته دریافت کنند‪.‬‬ ‫تدارک جواد انصافی برای نوروز‬ ‫جواد انصافی از اجرای ‪3‬روز ه نمایشی روحوضی با موضوع‬ ‫نوروز در روزهای پایانی اسفن د خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا این هنرمند درباره اجراه��ای ویژه ایام‬ ‫ن��وروز گف��ت‪ :‬در روزه��ای ‪ 27 ،26‬و ‪ 28‬اس��فن د در خانه‬ ‫هنرمن��دان اجراهایی با عنوان «جش��ن ن��وروز و پیام اوران‬ ‫ن��وروزی» داریم‪ .‬این نمایش ه��ا در محوطه خانه هنرمندان‬ ‫و روی حوضی که در حیاطش وجود دارد در قالب نمایش��ی‬ ‫روحوضی و سنتی اجرا می شود‪ .‬این نمایش ها که حال و هوا‬ ‫و فضای نوروز را نش��ان می دهند‪ ،‬حاصل پژوهش هایی است‬ ‫که من پیش از این درباره نوروز و رس م ویژه ان انجام داده ام‬ ‫و این پژوهش ها را در قالب نمایشی به دید عموم می رسانم‪.‬‬ ‫فروش فیلم ها در گیشه‬ ‫باز ه��م فیلمی کمدی با بازی رضا عط��اران صدر جدول‬ ‫فروش سینماها را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬من سالوادور نیستم» پنجمین ساخته ‬ ‫سینمایی منوچهر هادی است که با حضور چهره هایی چون‬ ‫رضا عطاران‪ ،‬یکتا ناصر و ریوالدو ‪-‬فوتبالیست مشهور برزیلی‪-‬‬ ‫پ��س از ‪ 9‬روز اکران به فروش��ی افزون بر ‪700‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪« .‬نقش نگار» به کارگردانی علی عطشانی که از‬ ‫چهره هایی چون بهرام رادان‪ ،‬اتیال پسیانی‪ ،‬گوهر خیراندیش‬ ‫و ناصر ملک مطیعی بهر ه می برد‪ ،‬فیلم دیگر سینماهاست که‬ ‫تاکن��ون پس از ‪ 31‬روز نمایش در تهران و ش��هرهای دیگر‪،‬‬ ‫تنها ‪387‬میلیون تومان فروش داش��ته اس��ت‪« .‬خبر خاصی‬ ‫نیس��ت» نیز دومین فیلمی است که مصطفی شایسته پس‬ ‫از «من همس��رش هستم» کارگردانی و روان ه سینماها کرده‬ ‫که تاکنون به مجموع فروش��ی در حدود ‪605‬میلیون تومان‬ ‫رسید ه است‪.‬‬ ‫نمایشگاه نوروزی «الجوردین»‬ ‫مهم ترین جشنواره های کوتاه سینمای جهان کدامند؟‬ ‫‹ ‹جشنواره فیلم ویدئو میکر (ایتالیا)‪ :‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫عطاران مرد ‪ 20‬میلیاردی سینمای ایران‬ ‫در میان چهره های مطرح س��ینمای ایران و در‬ ‫زمان��ه ای که دیگر چش��م ابی ها فروش فیلم ها در‬ ‫گیش��ه را تضمین نمی کنند‪ ،‬درست در سال هایی‬ ‫ک��ه پیش بینی می ش��د مردم س��ینما رو میلی به‬ ‫تماشای اثار کمدی نداشته باشند‪« ،‬رضا عطاران»‬ ‫مرد کمدی س��ینمای ایران در سال های ‪،91 ،90‬‬ ‫‪ 93 ،92‬و ‪ 94‬توانس��ت ب��ا فروش اث��اری که در‬ ‫انه��ا در مق��ام بازیگر و کارگردان حضور داش��ت‬ ‫‪20‬میلیارد تومان به اقتصاد سینمای ایران کمک‬ ‫کند‪ .‬به بهانه اکران فیلم سینمایی «من سالوادور‬ ‫نیستم» س��اخته منوچهر هادی مروری داریم بر‬ ‫گیشه موفق رضا عطاران در یک دهه اخیر‪.‬‬ ‫عطاران در حالی به این رکورد دس��ت یافت که‬ ‫پیش از این و در بهترین حالت اکران و با حساب‬ ‫ضریب تورم در میزان فروش اثار محمدرضا گلزار‬ ‫در س��ال ‪ 83‬با فروش اثارش همانند «بوتیک» و‬ ‫«کما» توانس��ت به رقمی حدود ‪ 4‬میلیارد تومان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫امین حیایی نیز در س��ال ‪ 85‬و با اکران ‪ 2‬فیلم‬ ‫«میهم��ان» و «اخراجی ها ‪ »1‬ب��ه رقمی معادل‬ ‫‪ 3‬میلی��ارد تومان دس��ت پیدا کرد ک��ه با فروش‬ ‫رویایی اث��ار عط��اران فاصله زی��ادی دارد‪ .‬نکته‬ ‫مهم ت��ر درب��اره عط��اران اینک��ه او در هیچ کدام‬ ‫از پروژه ه��ای پرفروش س��ال های اخی��ر از جمله‬ ‫مجموعه س��ه گان��ه اخراجی ها‪ ،‬ش��هرموش ها و‬ ‫محمد(ص) حضور نداش��ته و ف��روش این فیلم ها‬ ‫فق��ط به خاطر حضور او در مقام بازیگر نقش اول‬ ‫رقم خورده است؛ اتفاقی که در سال ‪ 95‬می تواند‬ ‫با ‪ 2‬فیلم «من سالوادور نیستم» ساخته منوچهر‬ ‫هادی و «دراکوال» که خودش در مقام کارگردان‬ ‫هم حضور داش��ته است تکرار شود و او را بیش از‬ ‫پیش دست نیافتنی کند‪.‬‬ ‫رض��ا عطاران البته این موفقی��ت را در کمتر از‬ ‫‪ 10‬س��ال در سینمای ایران به دست اورد‪ .‬اگر چه‬ ‫حضورش در س��ینما ب��ه میانه های ده��ه هفتاد‬ ‫ب��از می گردد اما اس��تقبال عمومی از ب��ازی او و‬ ‫پوست اندازی در بازیگری‪ ،‬او را در گیشه سینمای‬ ‫ایران یگانه کرده است‪.‬‬ ‫البته چند اس��تثنا ه��م در کارنام��ه کاری اش‬ ‫دارد‪ .‬حض��ور در فیلم تراژیک «دهلیز» س��اخته‬ ‫بهروز ش��عیبی نش��ان می دهد عطاران به غیر از‬ ‫نقش کم��دی در فیلم های مل��ودرام و خانوادگی‬ ‫ه��م می تواند موفق ظاهر ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ 88‬و‬ ‫درس��ت زمانی که فیلم های کمدی س��طح پایین‬ ‫دیگر جایی در گیش��ه نداشتند عطاران با حضور‬ ‫در فیلم «اقای هفت رنگ» به کارگردانی ش��هرام‬ ‫شاه حسینی و محصول موسسه پویا فیلم شکست‬ ‫س��ختی را در گیش��ه تجربه کرد و تا رونمایی از‬ ‫محص��ول جدید رامب��د جوان با بازی درخش��ان‬ ‫او دیگ��ر روی پرده س��ینما نرف��ت‪« .‬ورود اقایان‬ ‫ممنوع» را می ت��وان نقطه عطف بازی عطاران در‬ ‫سینما دانس��ت‪ .‬کمدی خوش ساخت و منسجم‬ ‫رامب��د ج��وان محب��وب منتقدان و مردم ش��د و‬ ‫عط��اران را در س��بقت از رقیبانش در گیش��ه با‬ ‫سرعت بیشتری روبه رو کرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫که حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬فیلم به بخش رقابتی راه می یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره بین المللی فیلم کوتاه لس انجلس‪:‬‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه لس انجلس که س��ال‬ ‫‪۱۹۹۷‬م افتت��اح ش��ده‪ ،‬یک��ی از بزرگتری��ن و معتبرترین‬ ‫جش��نواره های بین المللی فیلم کوتاه جهان است‪ .‬هر ساله‬ ‫در ای��ن جش��نواره بیش از ‪ ۲۸۰‬فیلم از سراس��ر جهان به‬ ‫نمایش درمی اید که همگی توسط اکادمی علوم و هنرهای‬ ‫تصویری باید مجاز به ش��رکت در این رقابت ها تش��خیص‬ ‫داده شوند‪ .‬جشنواره فیلم کوتاه لس انجلس تنها جشنواره‬ ‫با ‪ ۷‬بخش از جوایز اس��ت که همگی توسط اکادمی اسکار‬ ‫اعط ا می شود‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۴۴‬فیلم برنده این جشنواره‬ ‫در نهایت نامزد جایزه اسکار فیلم کوتاه شده و ‪ ۱۴‬فیلمساز‬ ‫نیز در نهایت برنده جایزه اسکار فیلم کوتاه شده اند‪.‬‬ ‫نمایشگاه نوروزی محصوالت گروه هنری «الجوردین» از‬ ‫‪ 14‬تا ‪ 20‬اسفن د در گالری «ایده» برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در این نمایش��گاه اث��ار هنرمندانی‬ ‫ازجمله منیژه نوری‪ ،‬غزل قاس��می‪ ،‬س��یده مریم حسینی‪،‬‬ ‫الدن اکبری‪ ،‬مهرنوش مهدی خانی و نس��رین محمدزاد در‬ ‫زمینه های پتینه‪ ،‬نقاش��ی‪ ،‬سفال و چاپ روی پارچه عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬ایین اغازین این نمایش��گاه از ساعت ‪ 16‬تا ‪19‬‬ ‫جمعه ـ ‪ 14‬اس��فند ـ برگزار ش��د‪ .‬عالقه مندان برای دیدن‬ ‫ای��ن اث��ار می توانند از س��اعت ‪ 10‬تا ‪ 17‬روزه��ای ‪ 14‬تا‬ ‫‪ 20‬اس��فند به گالری ایده‪ ،‬واق��ع در کریمخان زند‪ ،‬خیابان‬ ‫خردمن��د ش��مالی‪ ،‬خیاب��ان هجدهم‪ ،‬ش��ماره ‪ 26‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پوزش و تصحیح‬ ‫روز پنجش��نبه م��ورخ ‪ 94/12/13‬در مطل��ب گفت وگو با‬ ‫جناب اقای حسین مختاری نام علی نصیریان به جای داوود‬ ‫رش��یدی به عنوان مدیر واحد نمایش تلویزیون و تحصیالت‬ ‫اقای��ان صالح ع�لا و معارفی در فرانس��ه عنوان ش��د که در‬ ‫دانشکده هنرهای دراماتیک بوده و بدینوسیله ضمن پوزش‬ ‫از این بزرگواران و خوانندگان؛ تصحیح می شود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 15‬اسفند ‪ 25 - 1394‬جمادی االول‪ 5 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -451‬پیاپی ‪1769‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امام صادق(ع) فرمودند‪ :‬کشت کنید و درخت بنشانید؛ به خدا قسم ادمیان کاری برتر و پاک‏تر از این نکرده‏اند‪.‬‬ ‫برگ درختان سبز از نظر هوشیار‪...‬‬ ‫خبر فرهنگی‬ ‫ایت اهلل واعظ طبسی‬ ‫دارفانی را وداع گفت‬ ‫ایرنا‪ :‬ایت اهلل عباس واعظ طبس��ی؛ تولیت استان قدس‬ ‫رضوی و نماینده ولی فقیه در خراس��ان رضوی‪ ،‬خراسان‬ ‫شمالی و خراسان جنوبی بامداد جمعه در بیمارستان امام‬ ‫رضا(ع) دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫ایت اهلل واعظ طبس��ی عصر روز ‪ 7‬اسفند‪ ،‬بر اثر مشکل‬ ‫تنفس��ی به بیمارس��تان امام رضا(ع) در مش��هد مقدس‬ ‫منتقل ش��د و تحت درمان قرار گرفت و پس از یک هفته‬ ‫دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫ایت اهلل عباس واعظ طبس��ی در س��ال ‪ 1314‬در مشهد‬ ‫مقدس و در خانواده ای مذهبی و روحانی متولد شد‪.‬‬ ‫وی در یک س��الگی پ��درش را که از نواب��غ گویندگان‬ ‫اسالمی در ایراد سخنرانی های مذهبی و خطابه و از لحاظ‬ ‫اخالق‪ ،‬تقوا و پرهیزگاری زبانزد خاص و عام‪ ،‬ش��هره بود‬ ‫از دس��ت داد و دوران کودکی را با سرپرستی مادر پشت‬ ‫سر گذاشت‪.‬‬ ‫وی از هم��ان کودک��ی و نوجوان��ی بس��یار عاطف��ی و‬ ‫عالقه من��د به حوزه ه��ای علمیه‪ ،‬عالم��ان دینی و حضور‬ ‫در جلس��ات مذهبی بود‪ ،‬بنابراین با وجود عالقه شدیدی‬ ‫که به فراگیری علوم اس�لامی داش��ت به خاطر شرایط و‬ ‫اقتضای زمان به تحصیل در دبستان و دبیرستان پرداخت‬ ‫که در این دوران به دلیل استعداد سرشار و انضباط عالی‬ ‫همواره مورد توجه و احترام دوستان و معلمان بود‪.‬‬ ‫ایت اهلل واعظ طبس��ی در ‪16‬سالگی به حوزه علمیه وارد‬ ‫ش��د و دروس مقدماتی‪ ،‬سطوح متوسطه و عالیه و خارج‬ ‫را به طور جدی دنبال کرد و از محضر اس��تادان و عالمان‬ ‫برجس��ته ای مانند ایات عظام و حجج االسالم والمسلمین‬ ‫خالقی‪ ،‬جاویدی‪ ،‬ادیب نیشابوری‪ ،‬حاج سید احمد مدرس‬ ‫یزدی‪ ،‬حاج شیخ مجتبی قزوینی و میالنی بهره مند شد‪.‬‬ ‫وی همراه با حدود ‪ 30‬س��ال کار علمی دقیق و پیگیر‪،‬‬ ‫چن��د دوره دروس منطق‪ ،‬اصول‪ ،‬معالم‪ ،‬قوانین‪ ،‬رس��ائل‬ ‫و کفای��ه را تدری��س کرد که کالس های درس ایش��ان با‬ ‫استقبال گرم طالب مواجه بود‪.‬‬ ‫ایت اهلل واعظ طبسی از ‪ 13 ،12‬سالگی با سیاست اشنا‬ ‫بود و در ‪ 15‬یا ‪16‬سالگی در دبیرستان و یا حوزه علمیه و‬ ‫منزل مسائل سیاسی را دنبال و مطرح می کرد‪.‬‬ ‫وی در دی��داری که با امام راحل (ره) داش��ت‪ ،‬معظم له‬ ‫درب��اره ایش��ان فرمود‪« :‬م��ن به ش��ما از دو حیث ارادت‬ ‫دارم؛ به خاط��ر خودتان و به خاطر مرحوم والدتان»‪ .‬افراد‬ ‫غیرمسلمان بس��یاری بودند که تحت تاثیر منطق و کالم‬ ‫موثر و پرجاذبه او به اسالم مشرف شدند‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫پیامبر گرامی‬ ‫اسالم (ص)‪:‬‬ ‫اگر شخصی‬ ‫درختی بکارد یا‬ ‫مزرعه ای را به‬ ‫زیر کشت ببرد‬ ‫و انسان ها‪،‬‬ ‫حیوانات یا‬ ‫پرندگان از ان‬ ‫بخورند‪ ،‬این‬ ‫کار صدقه ای از‬ ‫طرف ان شخص‬ ‫شمرده می شود‬ ‫برگ درختان سبز از نظر هوشیار‬ ‫هر ورقش دفتری است معرفت کردگار‬ ‫برگ های شاخسارانش بوی بهار را می پراکند‪.‬‬ ‫ش��کوفه هایش از ام��دن نوروز خب��ر می دهد‪ .‬در‬ ‫هرم گرما‪ ،‬لختی می توان در زیرش��اخه های سبز‬ ‫برافراش��ته اش اسود‪ .‬هر جا که درختی است انگار‬ ‫ب��وی هوا می اید و بوی اکس��یژن‪ .‬اخر اس��فند از‬ ‫خواب زمستانی بیدار می شود تا برگ ها‪ ،‬ساقه ها‪،‬‬ ‫ش��اخه های بلندش و تنه افراشته اش‪ ،‬نفسی تازه‬ ‫کنند و این نفس را به جس��م زمین بدمند‪ .‬درخت‬ ‫مظهر ش��کفتگی‪ ،‬زیبایی و صالبت اس��ت‪ .‬امروز‪،‬‬ ‫روز درخت��کاری اس��ت‪ .‬بیایید هر ک��دام ما برای‬ ‫شکفتگی هرچه بیشتر بهاران ‪ ،95‬هرجا که زمین‬ ‫خش��کی را دیدیم و تا انجا که وس��ع مان می رسد‬ ‫درختی را بکاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تو قامت بلند تمنایی ای درخت‬ ‫همواره خفته اس��ت در اغوشت اسمان باالیی‬ ‫ای درخت‬ ‫دس��تت پر از س��تاره و جانت پر از بهار زیبایی‬ ‫ای درخت‬ ‫وقت��ی ک��ه باد ه��ا در برگ های در ه��م تو النه‬ ‫می کنند‬ ‫وقتی که باد ها گیس��وی س��بز فام تو را ش��انه‬ ‫می کنند‬ ‫غوغایی ای درخت‬ ‫سال هاس��ت که ما ایرانی ها فرا گرفته ایم که هر‬ ‫س��ال با کاشت درخت به استقبال سال نو برویم و‬ ‫در واقع با این کار نمادین در اس��تانه بهار‪ ،‬زندگی‬ ‫و حی��ات دوباره را به زمی��ن بازگردانیم‪ .‬امروز و به‬ ‫مدت یک هفته در برابر پارک ها و فضاهای س��بز‬ ‫ش��هر تهران‪ ،‬نهال هایی به شکل رایگان در اختیار‬ ‫م��ردم قرار می گیرد‪ .‬هم اکنون با توجه به الودگی‬ ‫هوا در بس��یاری از ش��هرها و وج��ود ریزگردها و‬ ‫گردوغبار و‪ ...‬کاشت درخت در همه مناطق ایران‬ ‫یک وظیفه ملی است‪.‬‬ ‫‹ ‹درختکاری در اسالم‬ ‫دی��ن اس�لام‪ ،‬هم��ه ابنای بش��ر را به کاش��ت‬ ‫درخ��ت تش��ویق و ترغی��ب کرده اس��ت‪ .‬پیامبر‬ ‫گرامی اس�لام حضرت محم��د مصطفی(ص) در‬ ‫این باره می فرماید‪« :‬اگر شخصی درختی بکارد یا‬ ‫مزرعه ای را به زیر کشت ببرد و انسان ها‪ ،‬حیوانات‬ ‫یا پرندگان از ان بخورند‪ ،‬این کار صدقه ای از طرف‬ ‫ان شخص شمرده می شود‪».‬‬ ‫بس��یاری از ائمه معصومین و ب��زرگان دین به‬ ‫کاش��ت درخت اش��تغال داش��ته اند ازجمله امیر‬ ‫مومن��ان حض��رت عل��ی(ع) در مدین��ه باغ های‬ ‫خرمای فراوانی را ب��ه وجود اوردند و انها را در راه‬ ‫خدا وقف کردند‪.‬‬ ‫همه ادیان الهی که فراتر از باور زمینیان به نقش‬ ‫و اهمی��ت درخت در حفظ محیط زیس��ت تاکید‬ ‫داش��ته اند از درختان به عن��وان موجوداتی قابل‬ ‫ارزش بسیار نام برده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹درختکاری در ایران باستان‬ ‫در ایران از دیرباز کاشتن درخت و گیاه اهمیت‬ ‫ویژه داشته و مورد توجه بوده؛ چنانچه در نگاره ها‬ ‫و اثار باستانی مانند حجاری های دوره هخامنشی‬ ‫در تخت جمشید نماد درخت زندگی یا سرو دیده‬ ‫می شود‪ .‬سرو به دلیل اینکه درختی همیشه سبز‬ ‫است همواره در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫بوده است‪ .‬سرو ‪4000‬ساله در نزدیکی ابرقو (یزد)‬ ‫وجود دارد که ان را س��رو زرتش��ت هم می نامند‪.‬‬ ‫غی��ر از نگاره ها و حجاری ه��ا در پارچه بافی ها هم‬ ‫به گون��ه ای نماد گیاه یا درخت س��رو خمیده که‬ ‫بعدها (ترمه) نامیده ش��د دیده می شود‪ .‬در سایر‬ ‫هنرهای ایرانی مانند مینیاتور هم درخت جایگاه‬ ‫ویژه ای دارد‪ .‬در اوستا یکی از ‪ 6‬مرحله افرینش را‬ ‫افرینش گیاه می دانند‪ .‬کاشتن گیاه و درخت هم‬ ‫از قدیم در ایران رواج داشته است؛ چنانکه هر فرد‬ ‫زرتشتی به هنگام زایش و تولد فرزند خود موظف‬ ‫بود یک نهال (غالبا درخت سرو) را بکارد و درخت‬ ‫را ب��ه نام فرزند خود بنامد‪ .‬همراه با بزرگ ش��دن‬ ‫نهال و درخت؛ فرزند هم بزرگ و برومند می ش��د‪.‬‬ ‫این اندیشه هنوز هم بین زرتشتیان رایج است‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسارگاد‪ ،‬کهن ترین باغ ایرانی‬ ‫تاریخ نگاران نوش��ته اند که پاسارگاد کهن ترین‬ ‫باغ ایرانی اس��ت و در عین حال نام ش��هری بوده‬ ‫که پایتخت کوروش‪ ،‬ش��اه هخامنش��ی به شمار‬ ‫می رفت��ه اس��ت‪ .‬درکاوش های باستان شناس��ی‬ ‫در پاس��ارگاد سیس��تمی از ابیاری ب��ا جوی ها و‬ ‫حوضچه ها مربوط تش��خیص داده شده از این رو‬ ‫اس��ت ک��ه پاس��ارگاد را کهن تری��ن ب��اغ ایرانی‬ ‫می دانن��د‪ .‬مورخان نوش��ته اند این ب��اغ ‪ 4‬کرت‬ ‫دارد ک��ه با فض��ای موجود س��اختار یکپارچه ای‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬اب گذرهای مستقیمی باغ را‬ ‫تقس��یم کرده اند و در واقع یک��ی از بنیادی ترین‬ ‫عوام��ل باغ های ایرانی یعنی «چه��ار باغ» در این‬ ‫باغ دیده می ش��ود‪ .‬الگوی چهارب��اغ اصفهان هم‬ ‫ی اس��ت‬ ‫از ماندگارترین اندیش��ه های هخامنش�� ‬ ‫که هم چون چهار نهر بهش��ت در باغ س��ازی ها و‬ ‫اندیشه های پس از خود تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫فردوس��ی در ش��اهنامه از باغ ها و مرغزارهایی‬ ‫سخن می گوید که در پیرامون اتشکد ه فیروزاباد‬ ‫وجود داشته و وابسته به این معبد بوده اند‪.‬‬ ‫برگزیدگان گرافیک معاصر ایران‬ ‫مهر‪ :‬برگزیدگان نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫تخصصی ارزش افرین��ی گرافیک معاصر‬ ‫ای��ران که همزمان با نخس��تین همایش‬ ‫ملی اقتصاد هن��ر و فرهنگ ایران برگزار‬ ‫شد‪ ،‬معرفی ش��دند‪ .‬نخستین نمایشگاه‬ ‫تخصصی ارزش افرین��ی گرافیک معاصر‬ ‫ای��ران با ه��دف معرف��ی توانمندی ها و‬ ‫عملکرد هنر گرافی��ک در زمینه صنایع‬ ‫فرهنگ��ی و اقتصاد هنر و نی��ز تاکید بر‬ ‫نق��ش ارزش افری��ن این هن��ر در دوران‬ ‫معاصر از سوی انجمن علمی پژوهش های‬ ‫هنری ایران برگزار شد‪ .‬اثار اعضای هیات‬ ‫علمی و دانشجویان دانشگاه های هنر در‬ ‫‪ ۴‬بخش طراحی نش��انه‪ ،‬طراحی پوستر‪،‬‬ ‫کتاب ارایی و طراحی بسته بندی دریافت‬ ‫ش��ده و در نهای��ت ‪ ۳۰۰‬اثر در ‪ ۳‬بخش‬ ‫کارتون روز‬ ‫طراحی نش��انه‪ ،‬پوستر و کتاب به بخش‬ ‫مس��ابقه راه پی��دا کردن��د‪ .‬برگزیدگان‬ ‫نهای��ی نخس��تین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫ارزش افرینی گرافیک معاصر ایران به این‬ ‫شرح معرفی شدند‪:‬‬ ‫ بخ��ش طراحی نش��انه‪ :‬بهنام زنگی‬‫مقام نخست‪ ،‬اشرف الس��ادات موسوی لر‬ ‫مقام دوم‪ ،‬شیما اقایی مقام سوم‬ ‫ بخش طراحی پوستر‪ :‬مطهره سراج‬‫مق��ام نخس��ت‪ ،‬ش��بنم لیلی��ان و دکتر‬ ‫اشرف السادات موسوی لر مقام دوم‪ ،‬الهه‬ ‫مروج مقام سوم‬ ‫ بخ��ش کتاب ارایی‪ :‬بهن��ام زنگی اثر‬‫برتر‪ ،‬فاطم��ه هنری مهر مقام نخس��ت‪،‬‬ ‫گیس��و الماس��ی راد مق��ام دوم‪ ،‬فاطمه‬ ‫مرسلی مقام سوم‪.‬‬ ‫افزایش اعتبارات اموزش وپرورش‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مع��اون اموزش ابتدای��ی وزارت ام��وزش و پرورش گف��ت‪ :‬با وجود‬ ‫محدودیت های اعتباری کش��ور‪ ،‬میزان اعتبارات تخصیصی اموزش و پرورش‬ ‫از سال ‪ 92‬تاکنون‪2/2 ،‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫محمد دیمه بیان کرد‪ :‬امیدواریم توافقات هسته ای و لغو تحریم ها‪ ،‬موجب‬ ‫رشد اقتصادی و به تبع ان افزایش میزان فعالیت های اموزش و پرورش شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه به نهادینه ش��دن ش��وق تحصیل در دوره‬ ‫پیش دبس��تانی‪ ،‬گام نخس��ت برای تحقق عدالت اموزشی‪ ،‬توسعه دوره پیش‬ ‫دبستانی است‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬به منظور افزایش‬ ‫ارتباط خانواده و مدرسه‪ ،‬یک دوره اموزشی برای اولیای دانش اموزان درباره‬ ‫فرایند اموزش��ی و پرورشی مدرسه‪ ،‬قبل از اغاز سال تحصیلی اینده در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫رشد نشریات و توسعه فرهنگی‬ ‫مطبوعات‪ :‬فروش جانوران دیگر در کنار ماهی قرمز تخلف است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به استقبال کم نظیر از نهمین‬ ‫جش��نواره سراسری نشریات دانشجویی‪ ،‬گفت‪ :‬نش��ریات باعث توسعه فرهنگی در‬ ‫جامعه می شوند‪ .‬سیدضیاء هاشمی افزود‪ :‬میزان مشارکت در این دوره از جشنواره‬ ‫نشریات دانشجویی نسبت به دوره های قبلی رشد قابل توجهی داشته و امار و ارقام‬ ‫اثار و نش��ریات ثبت و ارس��الی به دبیرخانه این جشنواره گویای این رشد و پویایی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این میزان مش��ارکت به ترتیب در ‪ 4‬بخش اثار ثبت نامی‪ ،‬اثار‬ ‫رس��یده به دبیرخانه‪ ،‬ارسال شده به مرحله داوری مقدماتی‪ ،‬اثار و نشریات راه یافته‬ ‫به مرحله داوری نهایی و مقایسه ای در قالب جدول و نمودار نشان داده شده است‪.‬‬ ‫مشاهیر ایران‬ ‫مصدق‪ ،‬قهرمان راه استقالل‬ ‫«از دوره کودکی تا ‪ 14‬اس��فند سال ‪ ،57‬انگار تصویری‬ ‫از یک رویای مخدوش بود؛ رویایی که با یک البوم قدیمی‬ ‫اغاز می ش��د و به مس��افتی بلن��د و طوالن��ی از تهران تا‬ ‫احمداباد ان هم پای پیاده در کنار هزاران نفر که به سوی‬ ‫ارامگاه دکترمحمد مصدق می رفتند‪ ،‬ختم می شد‪ .‬در دوره‬ ‫کودکی‪ ،‬عکس��ی پر صالبت و امضا ش��ده از دکتر محمد‬ ‫مصدق در الب��وم پدر بود؛ تصویری که انگش��تان خود را‬ ‫انگار برای مردم ایران بلند کرده و برای انان نطقی اتشین‬ ‫ایراد می کرد‪ .‬زیر این عکس متنی این چنین نوش��ته شده‬ ‫بود‪ :‬به همه هموطنان عزیزم ‪...‬‬ ‫ان روز که پای پیاده با هزاران تهرانی به سوی احمداباد‪،‬‬ ‫ارام��گاه ابدی دکتر محمد مصدق می رفتیم یاد عکس در‬ ‫البوم پدر افتادم زیرا چند س��ال از پرکشیدن او به دنیایی‬ ‫دیگر می گذشت‪ .‬اری ان روز ـ ‪14‬اسفند ـ روز وفات دکتر‬ ‫محمد مصدق بود که ارام��گاه او به برکت انقالب به روی‬ ‫میلیون ها ایرانی بازش��ده ب��ود و ان روز به خود گفتی‪ :‬ای ‬ ‫کاش پدر زنده بود‪».‬‬ ‫از س��ال ‪1357‬تا حدود س��ال ‪ 1384‬در قلعه احمداباد‬ ‫ب��از بود ام��ا از ان زمان تا کنون در قلعه احمداباد بس��ته ‬ ‫است و اینک همزمان با سالگرد درگذشت مصدق‪ ،‬قهرمان‬ ‫راه اس��تقالل و پیشوای ملی شدن صنعت نفت‪ ،‬عده ای از‬ ‫ی‪ -‬مذهبی خواهان بازگشایی ارامگاه او شده اند‪.‬‬ ‫فعاالن مل ‬ ‫دکتر مصدق در خاطراتش با اش��اره به تبعید ش��دنش به‬ ‫احمداباد اش��اره می کن��د‪« :‬دادگاه نظامی مرا به ‪3‬س��ال‬ ‫حبس مجرد محکوم کرد که در زندان لش��کر ‪ ۲‬زرهی ان‬ ‫را تحم��ل کردم‪ .‬روز ‪ ۱۲‬مرداد ‪ ۱۳۳۵‬که مدت ان خاتمه‬ ‫یافت به جای اینکه ازاد ش��وم به احمداباد تبعید ش��دم و‬ ‫عده ای سرباز و گروهبان مامور حفاظت من شدند‪».‬‬ ‫دکت��ر محمد مصدق یکی از سیاس��تمداران بزرگ قرن‬ ‫بیستم است که بسیاری از رهبران تراز اول جهان ازجمله‬ ‫عبدالناصر‪ ،‬رهبر فقید مصر از او سرمشق گرفته اند‪ .‬او چه‬ ‫در دوره پهل��وی اول و چه پهل��وی دوم نه تنها در لباس و‬ ‫کسوت نخس��ت وزیر بلکه در جامه نماینده مجلس و یک‬ ‫حقوقدان‪ ،‬تالش های بس��یاری را برای ازادی و اس��تقالل‬ ‫کش��ورش کرد‪ .‬به بخش کوتاهی از گفته او در هنگام ارائه‬ ‫الیحه دفاعیه در دادگاه الهه بابت ملی شدن صنعت نفت‬ ‫اشاره می کنیم که گفته است‪« :‬موجودیت من و امثال من‬ ‫در برابر حیات و استقالل و عظمت و سرافرازی میلیون ها‬ ‫ایرانی و نس��ل های متوالی این ملت کوچک ترین ارزش��ی‬ ‫ندارد و از انچه برایم پیش امد‪ ،‬هیچ تاسفی ندارم و یقین‬ ‫دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام داده ام‪.‬‬ ‫محمد مصدق در ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 1261‬در تهران به دنیا‬ ‫امد‪ .‬او سیاس��تمدار‪ ،‬حقوقدان‪ ،‬نماینده چند دوره مجلس‬ ‫ش��ورای مل��ی و ‪ 2‬دوره نخس��ت وزیر ایران ب��ود‪ .‬مصدق‬ ‫نخستین ایرانی بود که دکترای خود را در رشته حقوق در‬ ‫سوئیس گرفت‪ .‬او در زمان انتقال سلطنت قاجار به پهلوی‬ ‫یکی از مخالفان سرس��خت پهلوی اول بود زیرا می دانست‬ ‫که رضاخان حکومتی مبتنی بر دیکتاتوری ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مصدق از طرفدارا ن نظام مشروطه بود ‪ .‬او به دلیل مخالفت‬ ‫با رضاخان از عرصه سیاس��ت کش��ور رانده شد و به تبعید‬ ‫رفت‪ .‬بعد از س��قوط رضا پهلوی در ‪ 20‬شهریور ‪ 1320‬به‬ ‫عرصه سیاس��ت در ایران بازگشت و با همکاری شخصیتی‬ ‫نظیر حس��ین فاطمی که ب��ه دس��تور محمدرضا پهلوی‬ ‫تیرباران ش��د‪ ،‬مبادرت به تاس��یس جبهه ملی ایران کرد‪.‬‬ ‫جبه��ه ملی ای��ران و در راس انها دکتر مصدق ش��روع به‬ ‫استعمار ستیزی و مسئله ملی شدن صنعت نفت را مطرح‬ ‫کردند‪ .‬مصدق در سال ‪ 1330‬به نخست وزیری رسید و با‬ ‫تالش های بس��یار و در نخستین قدم‪ ،‬صنعت نفت ایران را‬ ‫ملی اعالم کرد‪ .‬صاحب نظران امور سیاس��ی می گویند که‬ ‫بعد از این اقدام ملی دکتر مصدق‪ ،‬طرح س��قوط دولت او‬ ‫از س��وی س��ازمان های امنیتی بریتانیا (که تا قبل از ملی‬ ‫ش��دن نفت‪ ،‬صاحب عمده نفت در ایران بود) ریخته شده‬ ‫بود‪ .‬او بعد از ملی ش��دن صنعت نفت‪ ،‬تالش های بسیاری‬ ‫ب��رای دموکراتیزه کردن ایران و حرکت در جهت پی ریزی‬ ‫اقتصاد و س��رمایه داری ملی انج��ام داد اما تالش هایش به‬ ‫نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫س��رانجام دولت ملی دکتر مص��دق در کودتای ننگین‬ ‫امریکایی‪ -‬انگلیس��ی ‪ 28‬مرداد ‪ 1332‬س��اقط ش��د‪60 .‬‬ ‫س��ال پ��س از کودت��ای ‪28‬مرداد‪ ،‬س��ازمان س��یا به طور‬ ‫رس��می با انتشار اس��ناد مربوط ‪ ،‬به دخالت مستقیم خود‬ ‫در ایران اعتراف کرد‪ .‬سقوط دولت محمد مصدق‪ ،‬به عنوان‬ ‫نخستین عملیات قهری براندازی برون مرزی سازمان سیا‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!