هفته نامه صدای خاک شماره 41 - مگ لند
0

هفته نامه صدای خاک شماره 41

هفته نامه صدای خاک شماره 41

هفته نامه صدای خاک شماره 41

‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫ﺳﺎل ﺳﻮم‪ -‬ﺷـﻤـﺎره ‪ 41‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اذر ﻣـﺎه‪1400‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‪ 30000:‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫‪ 3‬ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺻﺪاى ﺧﺎک ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش را داد‬ ‫ﮐﻢ اﺑﻰ ﺑﻼى ﺟﺎن‬ ‫ﮐﺸﺎورزان‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫به نام او‬ ‫مریم حضرتی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫در سومین شماره از هفته نامه صدای خاک زمانی که این نشریه‬ ‫ماهنامه بود یعنی سال ‪ ۱۳۹۷‬به کمبود اب در کشور پرداختیم‪.‬‬ ‫گزارشها و گفتگوهای متفاوتی از افراد مختلف و مسئوالن و نمایندگان‬ ‫مجلس درخصوص کمبود اب تهیه و منتشر شد‪ .‬همه ما می دانیم اب‬ ‫که حیات همه موجودات زنده به ان وابسته است‪ ،‬اساسی ترین عامل‬ ‫توسعه کشاورزی به شمار می رود و کمبود ان در بخش کشاورزی‬ ‫منجر به پیامدهایی می شود‪ .‬امروزه کمبود اب‪ ،‬کشور را به خصوص‬ ‫کشاورزان را دچار چالشهایی کرده‪ ،‬زیرا کشاورزی بیش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫از کل اب مصرفی کشور را به خود اختصاص می دهد و امروزه این‬ ‫کشاورزان براساس کم ابی اعتراض هایی دارند‪ .‬مسئوالن نهادها و‬ ‫سازمانها اگر‪۳‬سال پیش با خواندن گزارشها و گفتگوهای این نشریه‬ ‫به فکر می افتادند تا از پیشروی این معضل جلوگیری کنند و سعی می‬ ‫کردند تا سفرههای زیرزمینی را برای این روزها ذخیره کنند دیگر با‬ ‫اعتراض افراد مختلف به خصوص کشاورزان روبرو نمی شدند‪ .‬شاید‬ ‫با نگارش این متن‪ ،‬نگارنده را به جریانهای مختلف ربط دهید اما‬ ‫همه می دانیم اب ضروری ترین نیاز هر جاندار‪ ،‬انسان و به خصوص‬ ‫گیاهان است‪ .‬در حقیقت زمانی که بحران اب لمس شد‪ ،‬شهروندان‬ ‫استانهای مختلف به دلیل تنگناهای اقتصادی ازجمله بیکاری دست‬ ‫به اعتراض زدهاند‪ ،‬یعنی کمبود اب بسیاری از مسائل اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاسی را ایجاد کرده که تبدیل به یک بحران شده است‪.‬‬ ‫درباره این بحران (کمبود اب) بارها صحبت شده و راهکارهایی از سوی‬ ‫کارشناسان ارائه میشود اما هنوز اتفاق خوشایندی که با تکیه بر ان‬ ‫بتوان بسیاری از مشکالت کشاورزان را حل کرد یافت نشده است‪.‬‬ ‫‪SEDAYEKHAK.IR‬‬ ‫اﺧﺒﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪاى ﺧﺎک را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮى ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫‪4‬‬ ‫خیریههابصورتقارچگونهوبیهدفرشدمیکنند‬ ‫‪6‬‬ ‫نئوبانک چیست و چه تفاوتی با دیجیتال بانکها دارد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫توسعه و کارامدسازی شبکه کنشگران مردمی در محالت‬ ‫‪7‬‬ ‫براورد حضور ‪۲‬هزار کودک کار در مترو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۵00‬جلد کتاب میان دانش اموزان و دانشجویان پردیسی توزیع شد‬ ‫‪8‬‬ ‫تدریس باید به شکل پژوهشمحور باشد‬ ‫‪10‬‬ ‫در برنامه هفتم توسعه به بحﺚ هوش مصنوعی توجه ویژه شده است‬ ‫‪10‬‬ ‫اختالﻻت اضطرابی‬ ‫‪11‬‬ ‫اموزش پیوند شکمی (‪ )T‬برای درختان‬ ‫‪1۲‬‬ ‫امیرکبیر و ابله کوبی(واکسیناسیون‪ ،‬داستانی قابل تامل)‬ ‫‪1۲‬‬ ‫امکانات زیر بنای خط انتقال اب شیرین خلیج فارس قابل گسترش است‬ ‫اجرای طرح امداد هوشمند و کارامد به صورت پایلوت در ‪ ۳‬اداره استان تهران ‪1۲‬‬ ‫فرهنگ مقاومت برامده از دفاع مقدس باید به نسلهای اینده منتقل شود ‪1۳‬‬ ‫‪14‬‬ ‫زمستان سختی در پیش داریم!‬ ‫‪1۵‬‬ ‫اجرای طرح مشاوره تخصصی «خانوادهیار» در قلب طهران‬ ‫‪1۵‬‬ ‫خاطرات یک المانی در‪ ۲1‬روزسفر به ایران‬ ‫‪1۵‬‬ ‫بیمه زنان خانه دار در راستای حمایت از شان خانه داری است‬ ‫‪16‬‬ ‫«قاتل خاموش» در کمین است‬ ‫‪17‬‬ ‫بخش خصوصی نجاتدهنده بخش کشاورزی کشور است‬ ‫‪18‬‬ ‫حال خوب‬ ‫‪19‬‬ ‫کتاب وکتابخانه ها در محاق فراموشی‬ ‫‪۲0‬‬ ‫عالمان و عارفان مرفه خداپرست! ‪ -‬اطالعات عمومی‬ ‫درباره موزه رحمی کوچ‪ -‬امنیت پایدار ملی در پرتو راهبرد توسعه بسیج ‪۲1‬‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫چطور مشکالت نرمافزاری بادزهای سامسونگ را برطرف کنیم‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫شاتل موبایل؛ فناوری را در ‪7‬استان دیگر پیادهسازی کرد‬ ‫وام مددجویان درطرح جهش تولیدمسکن با نرخ‪۵‬درصدارائهمیشود‪۲۳‬‬ ‫‪۲4‬‬ ‫فراغت و فالگیری!!‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫واحد خاکدان؛ نقاش هایپررئالیست‬ ‫‪۲6‬‬ ‫نوعروسی که حامی ‪ ۲۳0‬کودک یتیم شد‬ ‫‪۲7‬‬ ‫صادرات مواد غذایی نصف واردات است‬ ‫‪۲8‬‬ ‫ترس(داستان)‬ ‫‪۲9‬‬ ‫سهم کارخانههای اسفالت در الودگی هوای تهران‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮﺗﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻣﯿﺮى‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﺳﻮﺳﻦ ﺻﻔﺎوردى‪ ،‬دﮐﺘﺮ‬ ‫ﺳﺎﺳﺎن ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﻰ‪،‬ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﮐﯿﺎن ‪ ،‬ﮐﺎﻣﺮان ﺣﺪادى‪ ،‬ﺳﻌﯿﺪاﻣﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺷﯿﻮا‬ ‫دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﮐﺸﻮر‪ :‬اﻣﻨﻪ ﺟﻌﻔﺮى‬ ‫زﻧﺪى‪ ،‬ﻣﺒﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮى‪ ،‬ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻋﺎدﻟﺨﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ دﻫﻘﺎن‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﯾﺮى‪،‬‬ ‫دﺑﯿﺮاﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪى ﻧﯿﺎ‬ ‫ﺳﻤﯿﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻗﺪ‪ ،‬ارزو ﻗﺎﺳﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺴﻌﻮد رﺣﯿﻤﻰ‪،‬ﺳﺎرا ﺻﺎدﻗﻰ‪ ،‬ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ‬ ‫ﮔﻤﺮﮐﻰ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺪه ذاﮐﺮى‪ ،‬ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻣﺤﻤﺪى‪ ،‬وﻟﻰ اﷲ ﻧﯿﺴﺮﯾﺎن‪ ،‬اﮐﺮم‬ ‫ﻋﮑﺎس‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﻰ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪى ﻣﻤﺘﺎز‪ ،‬ﺟﺒﺎر اذﯾﻦ‪ ،‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﻰ‪ ،‬اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ رﺣﯿﻤﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺸﺎور ﭘﺰﺷﮑﻰ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﺎ ﻓﺮﻫﻰ‬ ‫ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﯿﺪرﺿﺎ اورﻧﮓ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺠﻮز )‪ (83579‬از وزارت ارﺷﺎد‬ ‫ﺳﺎل ﺳﻮم‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪، 41‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 6‬اذر ﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮى‪ :‬ﻧﺮﮔﺲ ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎرى‪ :‬ﺷﯿﻮا زﻧﺪى‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ‪ :‬ﻣﺎﺋﺪه ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﭘﻮر‪ -‬ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎل‬ ‫ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻋﺎدﻟﺨﺎﻧﻰ و ﻟﯿﻼ اﻟﯿﺎﺳﻰ‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬اﯾﺮان ﮐﻬﻦ‬ ‫ادرس‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﺎﻟﺰاده‪ -‬ﻧﺼﺮت ‪ -‬ﭘﻼک ‪ 40‬ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ‪1419873495:‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﭘﯿﺎم ﺑﮕﺬارﯾﺪ(‪ 09371952793 :‬ﻓﮑﺲ‪88942253‬‬ ‫‪S E D A Y E K H A K . I R‬‬ ‫‪_ s e d a y _ k h a k‬‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک در ﺗﻠﮕﺮام‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ صفحه 3 ‫گزارش‬ ‫خیریه ها به صورت قارچ گونه و بی هدف رشد می کنند‬ ‫نام خیریه در ذهن‬ ‫افراد کمکرسانی‬ ‫را منعکس میکند‬ ‫بخصــوص کــه‬ ‫خیریه در خصوص‬ ‫ایتــام باشــد و‬ ‫سارا صادقی‬ ‫خیر یه « لبخنــد‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬ ‫ایتام» مجموعهای‬ ‫اســت که عالوه بر‬ ‫اینکه هنرمندان بزرگــی در ﺛواب ان‬ ‫سهیم هســتند بلکه خیرین بسیاری‬ ‫را در بر دارد که بســیاری از مشکالت و‬ ‫دغدغههای افراد نیازمند را برطرف می‬ ‫کنند‪ .‬مدیریت این خیریه مجید رحمانی‬ ‫است که به گفته خودش حدود ‪ 18‬سال‬ ‫به عنوان کارمند رســمی ایران خودرو‬ ‫سابقه فعالیت دارد‪ .‬این روزها رحمانی‬ ‫توانســته لبخند بر روی لبهای ایتام را‬ ‫گســترش دهد که به همین مناسبت‬ ‫با وی گفتگویی کــرده ایم و میخوانید‪:‬‬ ‫درمورد اهداف و چگونگــی به وجود‬ ‫امدن مجموعه لبخنــد ایتام بگویید؟‬ ‫همانطور که میدانید خیلــی از خیریه ها به‬ ‫صورت قارچ گونه و بی هدف رشــد می کنند‬ ‫که این اتفاق ناگواری اســت‪ .‬از لبخند ایتام‬ ‫تقریبا حدود ‪ ۴۰‬هنرمند و بازیگر و ورزشکاران‬ ‫مختلــف امدند وحمایت مــی کنند‪،‬چراکه‬ ‫خیریه لبخند ایتام بجز کمک مالی به خانواده‬ ‫های تحت پوشــش‪ ،‬خیلی ریزبینانه زندگی‬ ‫انها را کنکاش می کنــد و نقاط ضعف و قوت‬ ‫انها را بررســی می کند و تخصــص هایی را‬ ‫داخل خانواده ایجاد می کند که بازار هدفش‬ ‫در واقع خود ان کودک اســت و از ان شروع‬ ‫میشود ‪ .‬برنامه هایی که برای کودکان داریم‬ ‫و در حال اجراست شــامل اموزش موسیقی‪،‬‬ ‫منبت کاری و‪ ...‬است‪ .‬ما اعتقاد داریم که این‬ ‫کودکان باید تخصص داشته باشند‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫تخصصی در کودک ایجــاد کنیم‪ ،‬او در اینده‬ ‫می تواند با حداقل درامد‪ ،‬ان حالت نیازمندی‬ ‫را نداشــته بلکه خودکفا باشد؛ البته ما کمک‬ ‫مالی هم به این خانــواده ها می کنیم چراکه‬ ‫در ماه حدود ‪ ۹۰۰‬ســبد کاال در اختیارشان‬ ‫قرار می دهیم که این کمکها مردمی اســت ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫به بحﺚ امــوزش اشــاره کردید‪ ،‬در‬ ‫اینباره هم توضیح مــی دهید که قرار‬ ‫اســت چه برنامه ای داشــته باشید؟‬ ‫طرح اموزشی ما ‪ ۵‬ســاله است که اگر کسی‬ ‫بخواهد در زمینه موسیقی وارد شود از صفر‬ ‫اموزش ببیند و بخواهــد برود جایی اموزش‬ ‫دهد تقریبا یک چشــم انداز ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬ساله می‬ ‫خواهد‪ .‬ما ‪ ۲‬سال اســت که این کار را شروع‬ ‫کرده ایم و انتظار داریم برای ‪ ۵‬ســال اینده‬ ‫کودکانمــان بروند اموزشــگاهها و اموزش‬ ‫دهند‪ .‬رشته هایی که ما برای اموزش داریم‬ ‫شامل زبان انگلیســی‪،‬منبت کاری و‪ ...‬است‬ ‫که اگر این بچه در یکسال اول تکنیک های‬ ‫تند خوانی و تقویت حافظه را فرا گیرد قطعا‬ ‫تا فــارغ التحصیلی ایــن تکنیک همراهش‬ ‫اســت و یک هدیه خیلی جامع از طرف ما به‬ ‫او خواهد بود‪ .‬تا ‪ ۲‬سال اول نباید توقع داشته‬ ‫باشــید که ان بچه بیاید و شــروع به زدن‬ ‫سازهای حرفه ای کند‪ .‬پسر من بعد از ‪ ۴‬سال‬ ‫تازه شروع کرد و توانست کارهای قشنگتری‬ ‫اجرا کند‪ .‬پیش بینی مــن برای همه بچه ها‬ ‫همین است‪ ،‬چون با انها داریم کار می کنیم‪.‬‬ ‫مــا در بحث موســیقی از اســاتید مختلف‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫اســتفاده می کنیم که هزینه هایی هم دارد‬ ‫اما برخی حرفه ای ها مثــل اقای چراغی که‬ ‫‪ ۲‬بــار مقام اول ضــرب های کوبــه ای ایران‬ ‫شدند‪ ،‬افتخاری و به صورت رایگان به بچه ها‬ ‫انگیزه و اموزش دادند اما کالسهای دیگر مثل‬ ‫زبان‪،‬منبت کاری‪ ،‬تقویت حافظه و تند خوانی‬ ‫همه به صــورت رایگان برگزار می شــود‪ .‬به‬ ‫هیچ عنوان اجازه نمی دهیــم هیچ بچه ای از‬ ‫تحصیل عقب بماند یعنی با مدارس هم برای‬ ‫بچه های تحت پوششمان هماهنگ هستیم‬ ‫امسال بیش از ‪ ۱۰۰‬تبلت تهیه کردیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه حدود ‪ ۸‬هزار نفر تحت پوشــش داریم‬ ‫که ‪ ۲‬هزار نفر انها کودک هســتند که برخی‬ ‫از انها تحت پوشش کمیته امداد هم هستند‪.‬‬ ‫با کدام سازمانها و ارگانها تعامل دارید؟‬ ‫مــا در حال حاضــر بیشــتر بــا فرمانداری‬ ‫و اســتانداری همــکاری داریم؛البتــه در‬ ‫حــال مذاکره با کمیتــه امداد و بهزیســتی‬ ‫هستیم‪ ،‬یکسری لیســت دادیم خدمتشان‬ ‫تا اعضــای اصلی مشــخص شــود و بعد از‬ ‫مشخص شــدن نتیجه گیری کنیم که ایا به‬ ‫خانواده هــا بخواهیم خدمات بیشــتر دهیم‬ صفحه 4 ‫یا قطع کنیــم و مســیر قبلی را ادامــه دهیم‪.‬‬ ‫اندازه ای که برای خدمــات هر خانواده‬ ‫ایتــام در نﻈر گرفته اید چقدر اســت؟‬ ‫تقریبــا ماهیانــه ‪ ۵۰۰‬یــا ‪ ۶۰۰‬هــزار تومان‬ ‫اســت و اینکه ما چند رکورد داریــم در واحد‬ ‫مددجویی بررســی می شــود؛خانواده ای که‬ ‫به این واحد مراجعه می کنــد نهایت در ظرف‬ ‫‪ ۳‬روز تحقیقاتش انجام شــده و کارشناســان‬ ‫بازدیــد می کننــد و نتیجه را به مــا اعالم می‬ ‫کنند‪ .‬واحد مددجویی هــم تصمیم می گیرد‬ ‫که ایا می شــود به این خانواده در ظرف‪ ۳‬روز‬ ‫کمک شــود یا نه! ما نمی گذاریم بیشــتر از ان‬ ‫پروسه کمک رســانی طول بکشــد و خانواده‬ ‫مــردد بماند کــه ایا کمــک می کننــد یا نه!‬ ‫چطــور متوجــه می شــوید کــه ایا‬ ‫این خانــوده نیازمند اســت یــا نه؟‬ ‫در حال حاضر عمده خانواده هایی که در سطح‬ ‫ایران هســتند نیازمندند و درخواست حمایت‬ ‫دارنــد‪ .‬خانواده هایی هســتند که متاســفانه‬ ‫همسرشان اعتیاد داشته و مرحله بعد خانواده را‬ ‫رها کرده یا خانواده های طالق یا خانواده های‬ ‫بیمار هستند و در مرحله اخر هم خانواده های‬ ‫ایتام هستند‪ .‬این بحثها با اســناد و مستندات‬ ‫کامال برای ما شفاف سازی می شود‪ ،‬یعنی طرف‬ ‫میاد پرونده بیماریشــو جلوی ما می گذارد و ما‬ ‫رویت می کنیم‪ .‬بحث بازدید از منزل بطوریکه‬ ‫همسایگان به هیچوجه متوجه نشوند چون برای‬ ‫ما خیلی مهم است که مشــخص شود خانواده‬ ‫ای در بیمارســتان پرونده دارد یا سرپرســت‬ ‫خانــوار اینقدر درامــد دارد که با ایــن کرایه و‬ ‫خرج خوراک جور نیســت؛ برنامه ریزی انجام‬ ‫می شــود و جوری خدمات داده می شود که به‬ ‫کودک بیشتر خدمات برسد؛ هدف ما این است ‪.‬‬ ‫برابر حس خوب از این مسئله می گرفتم برای‬ ‫همین دوســت دارم بیشــتر کار افرینی کنم‪.‬‬ ‫چه بهتر که این کارافرینی برای خانواده هایی‬ ‫انجام بگیرد که طرف برای کاری که انجام می‬ ‫دهد پول می گیرد و دستش تو جیب خودش‬ ‫است و نیاز نیست که از من رحمانی درخواست‬ ‫پول و تقاضای خدمات کنــد‪ .‬افتخار می کنم‬ ‫که باعث شــدم تا چند خانواده بتوانند سربلند‬ ‫زندگی کنند و این بســیار برای من لذتبخش‬ ‫اســت‪ .‬تقریبا ‪ ۲۵۰‬خانواده اینجا کار می کنند‬ ‫که قشر عمده انها زنان بی سرپرست هستند‪.‬‬ ‫خدا رو شــکر که اســتانداری در شهرســتان‬ ‫اسالم شهر بسیار از عملکرد ما راضی هستند‪،‬‬ ‫چندین بار تقدیرنامه از طرفشــان بــه ما داده‬ ‫شد ‪،‬خوشحالم کارمان برای مردم ومسئولین‬ ‫شفاف و روشن بوده و هیچ چیز پنهانی نداریم‪،‬‬ ‫برای همیــن هنرمندان می اینــد و اعالم می‬ ‫کنند که دوســت دارند که بین ما باشــند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر خانم نیوشا ضیغمی‪ ،‬سفیر لبخند‬ ‫ایتام هستند و به طور رســمی اعالم کردند و‬ ‫در پیج خودشان هم گذاشــتند‪ .‬مرحوم علی‬ ‫سلیمانی هم از حامیان خوب ما بودند‪ ،‬خیلی‬ ‫مراجعه مــی کردند‪ .‬بازیگــران دیگری چون‬ ‫هومن حاجی عبدالهی‪ ،‬بنفشه خواه‪ ،‬سید جواد‬ ‫هاشمی‪،‬امیر ارسالن قاسمی و دیگران امدند و‬ ‫گفتند لبخند ایتام یک چیز دیگر است که ویدیو‬ ‫ان هم داخل پیج موجود اســت و باعث افتخار‬ ‫ماســت که حامیان خوب ما هنرمندان و مردم‬ ‫باعث شدند که ما خدماتی برای این خانوادهها‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬دیروز هم عزیزی از خارج از‬ ‫کشــور برای من پیام صوتی گذاشــتند و از‬ ‫پرسنللبخندایتامتشکرکردند‪.‬خوشحالمکه‬ ‫عملکرد لبخند ایتام به نحوی است که حتی‬ ‫از خارج هــم برای ما تقدیر و تشــکر می اید‪.‬‬ ‫یکــی از اتفاقــات خــاص و‬ ‫خوشــایند در این ‪ 4‬ســال چه بود؟‬ ‫به همت خانم ضیغمی و علی مردانی اولین‬ ‫شعبه اموزشی و تخصص کده لبخند ایتام را‬ ‫در یکی از شهرستانهای اسالم شهر راه اندازی‬ ‫کردیم‪ ،‬این شعبه می تواند بسیار مفید باشد‬ ‫برای بچه هایی که نمی توانند در کالسهای‬ ‫تخصصی شرکت کنند‪ ،‬این اتفاق برای من‬ ‫خیلیخوشایندبود‪.‬‬ ‫ازبعددیگرچطور؟‬ ‫جان زن و بچه ام را مدیون لبخند ایتام هستم‪،‬‬ ‫قرار بود اتفاقی بیفتد؛ به طور اتفاقی کتری سر‬ ‫می رود ‪ ،‬گاز خاموش می شــود و فضای خانه‬ ‫پر از گاز می شود ‪ ۱۰‬دقیقه قبل از انکه انفجار‬ ‫صورت گیرد من از همسرم خواهش کردم که‬ ‫برود و برای لبخند ایتــام یک کار بانکی انجام‬ ‫دهد او همراه فرزندم از منزل خارج شــد که‬ ‫این کار اصراری را انجــام دهد ‪ ۱۰‬دقیقه بعد‬ ‫از خروجشــان منزل ما به طــور کل تخریب‬ ‫شــد‪ ،‬اگر انها منزل بودند قطعــا زنده نمی‬ ‫ماندند و این را من مدیون لبخند ایتام هستم‪.‬‬ ‫چــرا بــرای موسســه از بانــوان‬ ‫بیسرپرســت اســتفاده کردیــد ایا‬ ‫می خواهید گســترش دهیــد یا خیر؟‬ ‫قطعــا همینطور اســت‪ ،‬هر چقــدر که کمک‬ ‫کردن به خانواده های ایتــام وخدمات دادن به‬ ‫هر طریقی که شــما فرض کنید مثل درمانی‪،‬‬ ‫ســبد کاال و‪ ...‬که به انها تقدیم می شد چندین‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪۵‬‬ صفحه 5 ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫گزارش‬ ‫نئوبانکچیستوچهتفاوتیبادیجیتالبانکهادارد؟‬ ‫امروزه وقتی از افراد ‪ ،‬تاریخ اخرین مراجعه به بانک را می پرســیم‪،‬اغلب‬ ‫انها برای پیدا کردن جواب نیــاز به زمان زیادی دارند و یا شــاید اصال‬ ‫به یاد نیاورند‪ .‬این اتفاقی اســت که بانکداری انالین رقم زده است‪ .‬در‬ ‫بانکداری انالین‪ ،‬خدماتی مثل مدیریت حساب‪ ،‬انتقال پول و‪ ...‬به راحتی‬ ‫و از طریق وبسایت یا اپلیکیشن گوشــی های هوشمند انجام می شود‪.‬‬ ‫موبایل بانکها در واقع پنجره ای دیجیتال برای ارائه خدمات بانک اصلی‬ ‫هستند و پیش فرض این پارادایم این بود که مشتری‪ ،‬اولین مراجعه را‬ ‫به بانک داشته و باید برای نیازهای بعدی او‪ ،‬راهکار دیجیتالی خلق کرد‬ ‫با وجود پیشــرفت زیــاد در این حوزه ‪ -‬کــه در واقع نتیجه توســعه‬ ‫موبایل بانکهــا بود ‪ -‬امــا هنوز برای بســیاری از خدمــات بانکی مثل‬ ‫احــراز هویت‪ ،‬باز کــردن حســاب‪ ،‬گرفتــن وام و اعتبــار و‪ ...‬باید به‬ ‫شــعبه بانکها مراجعه کــرد‪ .‬بنابراین بانکهــا به این فکــر افتادند که‬ ‫ابزار پیشــرفته تری داشــته باشــند تا نیازهای اولیه و ثانویه را یکجا‬ ‫پوشــش دهد‪ ،‬این تفکر مقدمــه دیجیتال بانکها بود‪ .‬شــیوع بیماری‬ ‫کرونا و ضرورت حفــظ فاصله اجتماعی بیشــتر از قبــل ایجاب کرد‬ ‫که نیاز اســت تا افراد بتوانند تمامی خدمات بانکی را به شکل انالین و‬ ‫غیرحضوری دریافت کنند‪ .‬اینجا جایی اســت که«دیجیتال بانک »ها‬ ‫و «نئوبانک »هــا فرصــت و توجــه جدی تــری بدســت اوردنــد‪.‬‬ ‫کچیست؟‬ ‫نئوبان ‬ ‫نئوبانک (‪ )Neo-bank‬به زبان ســاده در لغت به معنای «بانک جدید»‬ ‫اســت‪ .‬اصطالح نئوبانک برای نسل جدید موسســات مالی و بانکی به‬ ‫کار برده می شود که سعی دارد مدل کســب و کار بانک را از پایه‪ ،‬مورد‬ ‫بازنگری و خلق مجدد قرار دهد‪ .‬در این نوع بانکها شعبه فیزیکی‪ ،‬معنا‬ ‫و کارکرد ســابق خود را از دســت می دهد و هر انچه کاربران نیاز دارند‬ ‫از باز کردن حســاب و برداشــت و پرداخت پول گرفته تا گرفتن وام و‬ ‫اعتبارسنجی همگی با مراجعه به اپلیکیشن نئوبانک ها انجام می شود‪.‬‬ ‫پیشرفت فناوری و توسعه ســرعت اینترنت‪ ،‬گوشــیهای هوشمند و‬ ‫دستگاه های دیجیتال کمک کرده تا در چند ســال اخیر نئوبانکها در‬ ‫سرتاسر جهان رشد کنند و حتی بانکهای ســنتی را به چالش بکشند‪.‬‬ ‫شــرکتها و اســتارتاپ هایی مثل ‪( Chime‬امریکا)‪( NuBank ،‬برزیل)‪،‬‬ ‫‪ Monzo‬و ‪(Revolut‬انگلســتان)‪(N26،‬المان)‪( Tinkoff ،‬روســیه) بــه‬ ‫عنوان یکی از ارزشــمندترین و محبوب تریــن نئوبانکهای حال حاضر‬ ‫جهان شــناخته می شــوند‪ .‬این نئوبانکها با تکیه بر فناوری های هوش‬ ‫مصنوعی‪ ،‬خدمــات رایانش ابری‪ ،‬رابــط کاربری مناســب و روان و‪...‬‬ ‫موفق شدند نســل جدید مشــتریان بانکها را به ســمت خود جذب‬ ‫کنند‪ .‬نســل جدیدی که با اینترنــت و شــبکه های اجتماعی بزرگ‬ ‫شــده و می خواهد تمامی خدمات بانکی را با چنــد کلیک انجام دهد‪.‬‬ ‫تفاوتنئوبانکباشعبدیجیتالبانکچیست؟‬ ‫در چند ســال اخیر با توســعه بیشــتر خدمات دیجیتال‪ ،‬بانک های‬ ‫ســنتی به فکر ایجاد شــعبه های دیجیتــال افتادند‪ .‬این شــعبه ها‬ ‫مثل نئوبانکهــا خدمات بانکــی را به شــکل انالین ارائــه می دهند‪.‬‬ ‫بــا این تفــاوت که شــعب دیجیتــال توســط بانکهایــی راه اندازی‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫می شــود که دارای شــعب فیزیکــی هســتند‪ .‬نئوبانکهــا در دنیــا اما در‬ ‫پ اغلــب مســتقل‪ ،‬کار خــود را شــروع می کنند‪.‬‬ ‫قالــب یــک اســتارتا ‬ ‫تفاوت دیگر به رویکــرد کلی نئوبانکهــا برمی گردد که بــر روی ارائه تجربه‬ ‫لذت بخش به مشــتریان متمرکز است‪ .‬بانکهای ســنتی که شعب دیجیتال‬ ‫را تاســیس می کنند‪ ،‬پس از انتقال خدمــات بر روی یک اپلیکیشــن کار را‬ ‫ن داده ها و استفاده از‬ ‫تمام شــده می دانند‪ .‬در حالی که نئوبانکها با تحلیل کال ‬ ‫هوش مصنوعی‪ ،‬خدمات شخصی سازی شده به هر مشــتری ارائه می دهند‪.‬‬ ‫مثال مشــتریانی که حجم خاصی از تراکنش ماهانه را دارند‪ ،‬می توانند وامها‬ ‫و اعتبارات ویــژه ای را دریافت کنند‪ .‬نئوبانکها معموال به ســاخت صفر تا صد‬ ‫پلتفرم دست نمی زنند و با استفاده از رابط برنامه نویسی کاربردی یا ‪ API‬ضمن‬ ‫کاهش هزینه ها‪ ،‬میزان بهره وری و ســرعت ارائه خدمات را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫کدرایران‬ ‫نئوبان ‬ ‫اســتارت اپ های نئوبانک در ایران طی یکی دو ســال اخیر فعالیتهای خود‬ ‫را شروع کرده اند‪ .‬یکی از اســتارت اپ های پیشــرو در این حوزه «بلوبانک»‬ ‫است‪ .‬بلو‪ ،‬استارت اپی است که از اواســط سال ‪ ۹۸‬توسعه ان با سرمایه گذاری‬ ‫بانک سامان سرعت پیدا کرد‪ .‬در بهمن‪ ۹۹‬نســخه پایه یا اولیه بلو عرضه شد‬ ‫و برای گذراندن ازمون های مربوطه در دســترس کاربران واقعی قرار گرفت‪.‬‬ ‫روش معرفــی فــرد بــه فــرد بلوبانــک‪ ،‬مــورد توجــه بســیاری از‬ ‫کاربــران قــرار گرفــت و در همیــن مــدت کوتــاه‪ ،‬انجــام تراکنش های‬ ‫بانکــی و ســپرده گذاری در پلتفــرم بلــو رشــد زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫حفاظت از ســرمایه مشــتریان یکی از مهمترین اصول برای بلوبانک است‪.‬‬ ‫بلوبانک براساس قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی‪ ،‬شورای پول و اعتبار‬ ‫و مجوزهای قانونی فعالیت می کند و در مورد حفظ ســپرده مشتریان‪ ،‬به انان‬ ‫متعهد می شود که ســپرده ها‪ ،‬در چارچوب ضوابط و قوانین و تا سقف قانونی‬ ‫تعیین شده مورد تضمین صندوق ضمانت ســپرده های بانک مرکزی باشند‪.‬‬ ‫اتصال بلوبانک به شبکه های سراســری بانکی و پرداختی (شتاب و شاپرک)‪،‬‬ ‫نیز از مسیر ســوئیچ های بانک ســامان و با نظارت این بانک صورت می گیرد‪.‬‬ ‫بلوبانک در یک تیم جوان‪ ،‬استارت اپی و دانش بنیان متولد شده است که هدف‬ ‫خود را بر روی ارائه تجربه ای متفاوت و لذت بخش از خدمات بانکی به مشتریان‬ ‫متمرکز کرد ه است و در این راه با رعایت قوانین و استفاده از اخرین راهکارها و‬ ‫فناوری ها‪ ،‬سطح باالیی از امنیت را برای حفظ حریم خصوصی مشتریان خود‬ ‫بکار گرفت ه است‪ .‬وقوع انواع تخلفات ناشی از عملیات دستی‪ ،‬دخالت انسانی و‬ ‫فرایندهای قابل مسامحه‪ ،‬در بلو امکان پذیر نبوده و نظارت و انجام ماموریتها‬ ‫به فناوری واگذار شده است‪ .‬این ویژگی موجب شفافیت حداکثری شده است‪.‬‬ ‫نســخه پایه بلوبانک در حال حاضر قابلیتهایی مثل باز کردن حســاب بدون‬ ‫کارمزد و بدون نیــاز به حداقــل موجودی‪ ،‬صــدور کارت بــدون کارمزد با‬ ‫امکان انتخاب رنــگ کارت‪ ،‬انتقال وجــه به انواع روشــهای بانکی به صورت‬ ‫هوشمند‪ ،‬انتقال کارت به کارت با یک کلیک‪ ،‬امکان پرداخت خودکار قبوض‬ ‫خدماتی‪ ،‬پرداخت سود به ســپرده‪ ،‬امکان خرید با ‪ ،QR‬فعالسازی‪ ،‬مسدودی‬ ‫موقت (فریز) و ابطــال کارت به صورت انالین و‪ ...‬را به کاربــران ارائه می دهد‪.‬‬ ‫پیوســتن به مجموعه مشــتریان بلو و انجام همه مراحل مورد نیــاز تنها از‬ ‫طریق اپلیکیشن بلوبانک انجام می شــود‪ .‬برای این کار الزم است تا افراد یک‬ ‫خط تلفن همراه به نام خود داشــته باشــند‪ ،‬پس از ان با نصب برنامه و ارائه‬ ‫مدارک هویتی کارهای ثبت نــام در زمانی کمتر از ‪ ۷‬دقیقه انجام می شــود‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 6 ‫توسعه وکارامدسازیشبکهکنشگران‬ ‫مردمیدرمحالت‬ ‫شــهردار منطقــه ‪ ۱۲‬از برگزاری نشســت صمیمانــه مدیرکل‬ ‫سالمت شهرداری تهران با مســئوالن خانه های سالمت و دبیران‬ ‫منطقه ای کانونهای اجتماع محور ســامت قلب طهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابــط عمومی شــهرداری منطقــه ‪ ،۱۲‬امیر یزدی‬ ‫شــهردار منطقه ضمن اعالم این خبر و با یــاداوری این نکته که‬ ‫منطقه ‪ ۱۲‬از حساســترین و مهمترین مناطق شــهری اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایــن منطقه با وجود محــات کم برخوردار و پراســیب به‬ ‫توجه همه جانبه بــرای خدمت به مردم محالت محــروم‪ ،‬به ویژه‬ ‫در حــوزه اقدامات ســامت محور نیازمند اســت و شــهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۱۲‬برای این مهم از هیچ کوششــی فروگذار نخواهد بود‪.‬‬ ‫یزدی برگزاری نشســت هایی از این دســت را فرصتی برای توجه‬ ‫ویژه به امر ســامت در ســطح منطقه خواند و افــزود‪ :‬اکنون که‬ ‫بیماری کوویــد‪ ۱۹‬به یــاری اجــرای طرح هایی نظیــر پویش‬ ‫تزریق ‪ ۳۰۰‬هزار دوز واکســن و مشــارکت بهینه شــهروندان از‬ ‫حالت بحرانی خارج شــده‪ ،‬می توان امیدوار بود رعایت بهداشــت‬ ‫عمومــی و پیشــگیری از ابتال بــه بیماریها بــه فرهنگ عمومی‬ ‫میان مردم تبدیل شــده باشــد که این مســاله بســتر مناسبی‬ ‫بــرای برنامه ریزیهــای اتــی در این زمینــه مهیا خواهــد کرد‪.‬‬ ‫نشست صمیمانه مسئوالن خانه های سالمت و دبیران منطقه ای‬ ‫کانونهــای اجتماع محــور ســامت بــا حضور حمیــد صاحب‬ ‫مدیرکل ســامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬عباسعلی عباســی معاون پیشــگیری اداره کل سالمت‪،‬‬ ‫ســعید شــاهمیر معاون امور اجتماعی و فرهنگــی منطقه‪ ۱۲‬و‬ ‫مســئوالن اداره ســامت شــهرداری منطقه ‪ ۱۲‬برگزار شــد‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬صاحب ضمن تشکر از خدمات مسئوالن خانه های‬ ‫سالمت در دوران کرونا در مورد برنامه ها و رویکردهای جدید اداره‬ ‫کل سالمت توضیحاتی ارائه داد و گفت‪ :‬جلب رضایت مردم به ویژه‬ ‫نیازمندان و افزایش نشاط عمومی از اهداف اصلی این اداره کل است‬ ‫و در این حوزه کانونهای اجتماع محور سالمت از سرمایه های مهم‬ ‫اداره سالمت مناطق به شمار می روند که به واسطه این کنشگران‬ ‫اجتماعی می توان به وسیله مردم به خود مردم خدمت رسانی کرد‪.‬‬ ‫وی از خانه های ســامت و کانونهــای اجتماع محــور به عنوان‬ ‫بــازوان اداره ســامت مناطق نــام برد و افــزود‪ :‬با مشــارکت‬ ‫و همــکاری ایــن دو می تــوان ضمــن شناســایی نیازمنــدان‬ ‫و احصــای مشــکالت انــان به ویــژه در حــوزه ســامت‪ ،‬بــا‬ ‫کمــک خیریــن اقدامــات موثــری در این حــوزه انجــام داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســامت شــهرداری تهــران با تاکیــد بر توســعه و‬ ‫کارامدســازی شــبکه کنشــگران مردمی ادامه داد‪ :‬خدمت به‬ ‫نیازمندان و افراد در معرض اســیب از اولویت های خدمت رسانی‬ ‫در اداره کل ســامت شــهرداری تهــران بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬هــر یــک از مســئوالن خانه هــای‬ ‫ســامت و دبیــران کانونهــا در مــورد برنامه هــا و مشــکالت‬ ‫خــود مطالبــی بیــان کردنــد و حمیــد صاحب ضمــن قول‬ ‫حمایــت همه جانبه از ایشــان از ‪ ۳‬نفــر از اعضای فعــال و نخبه‬ ‫کانونهــای اجتماع محور ســامت با اهــدای هدیــه تقدیر کرد‪.‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیاستانتهرانمطرحکرد؛‬ ‫براورد حضور‪۲‬هزار کودک کار در مترو‬ ‫مدیرکل بهزیستی اســتان تهران با بیان اینکه در فصل زمستان حدود ‪۲‬هزار‬ ‫کودک در مترو کار می کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ســازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی‬ ‫کودکان کار در مترو اســت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران‪،‬‬ ‫امین شــاهرخی درخصوص ســاماندهی کودکان کار زیرزمینی و همچنین‬ ‫کودکانی که در مترو کار می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســاماندهی کودکان کار و زباله‬ ‫گرد مســئله قانونگذار اســت و می طلبد قانونگذار و مجری قانــون با یگدیگر‬ ‫به طور هماهنگ این مســئله را برطرف کنند‪ ،‬البته که قانونگذار در این زمینه‬ ‫زحمات خود را کشیده اســت اما در زمینه اجرا با مشکل مواجه می شویم‪ ،‬زیرا‬ ‫قانونگذار گفته اســت که بحث کار کودکان زیر ‪ ۱۸‬سال منتفی است و شامل‬ ‫جرائم سنگینی است‪ .‬باید این موضوع در نظر گرفته شــود که واقعا قانونگذار‬ ‫کار خود را کرده اســت و مجری قانون باید وظیفه خود را انجام دهد‪ .‬مدیرکل‬ ‫بهزیستی استان تهران با اشاره به روند شروع طرح ساماندهی کودکان خیابانی‬ ‫توسط سازمان بهزیســتی ادامه داد‪ :‬زمانی که ســازمان بهزیستی وارد فرایند‬ ‫کودکان خیابانی شــد‪ ،‬بسیار سفت و ســخت پای کار بوده اســت اما در این‬ ‫زمان این کودکان به بازارچه ها‪ ،‬مترو و‪ ...‬تغییر مکان دادند؛ در این راســتا ما نیز‬ ‫برنامه ریزی کردیم تا شــهرداری در این زمینه پای کار بیاید‪ .‬شاهرخی با بیان‬ ‫اینکه شــهرداری هم برای ســاماندهی کودکان در مترو‪ ،‬در جلسات متعددی‬ ‫شرکت کرده است‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از شــهرداری می خواهیم کودکانی که در‬ ‫مترو کار می کنند نیز در فرایند ساماندهی کودکان خیابانی قرار گیرند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه براورد می شود در فصل زمستان حدود ‪۲‬هزار کودک در مترو کار‬ ‫کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکان کار در مترو است‪.‬‬ ‫بهمناسبتهفتهکتابوکتابخوانی‬ ‫‪ ۵۰۰‬جلد کتاب میان دانش اموزان و‬ ‫دانشجویانپردیسیتوزیعشد‬ ‫رئیس کمیته امداد شهرستان پردیس از توزیع ‪ ۵۰۰‬جلد کتاب اهدایی یکی‬ ‫خیران‪ ،‬میان دانش اموزان و دانشجویان تحت حمایت این اداره خبر داد‪.‬‬ ‫از ّ‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد‪ ،‬ابوالقاســم ولی زاده با اشاره‬ ‫به همکاری یکی از فرهنگیان بازنشســته در راســتای توزیــع کتاب میان‬ ‫جامعه هدف تحت حمایت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اهمیت و گســترش فرهنگ‬ ‫مطالعه و کتابخوانــی در بین احاد جامعه و افزایــش دانش عمومی جامعه‬ ‫خیران‪،‬‬ ‫هدف تحت حمایت ایــن اداره‪ ،‬تعــداد‪ ۵۰۰‬جلد کتاب اهدایــی ّ‬ ‫میان ‪ ۲۵۰‬دانش اموز و دانشــجوی تحــت حمایت این اداره توزیع شــد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکــه این تعــداد کتــاب در موضوعــات مختلــف دینی‪،‬‬ ‫تاریخــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬اموزشــی‪،‬فرهنگی و ‪ ...‬اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ارزش‬ ‫کتابهــای توزیــع شــده ‪ ۱۲‬میلیــون تومــان بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ولی زاده بیان کــرد‪ :‬توزیع کتــاب در بین جامعه هدف تحــت حمایت با‬ ‫اســتقبال خوبی مواجه شــد و در همین جهت با رایزنی های انجام شــده‬ ‫بــه زودی نیز ‪ ۴۰۰‬جلــد کتاب دیگر میــان جامعه هــدف تحت حمایت‬ ‫ایــن اداره توزیع خواهد شــد‪ .‬روز کتــاب‪ ،‬کتابــدار و کتابخوانی مصادف‬ ‫با ‪ ۲۴‬ابان بود‪ .‬بــا توجه به تصمیم گیری مســئوالن از ســال ‪ ،۱۳۷۲‬روز‬ ‫‪ ۲۴‬ابان به عنــوان روز کتــاب و کتابخوانی تعیین شــد‪ .‬در ایــران از ‪۲۴‬‬ ‫ابان تــا ‪ ۲‬اذر به عنوان هفتــه کتاب مراســ م مختلفی برگزار می شــود‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫گفتگو‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫تدریسبایدبهشکلپژوهش محورباشد‬ ‫برخالف گذشــته که اطالعات نادر بود و دســتیابی به انها نیز کار راحتی‬ ‫نبود‪ ،‬در قــرن ‪ ۲۱‬در معرض میــزان عظیمی از اطالعات هســتیم و همه ‬ ‫ما با یک کلیک از اخرین اخبار در هر حوزه ای باخبر می شــویم‪ .‬گاهی هم‬ ‫میزان اخبار متناقض به قدری زیاد است که نمی دانیم کدام را باور کنیم‪ .‬در‬ ‫نتیجه به خاطر فرار از پیچیدگی و سردرگمی ناشــی از اخبار ضد و نقیض‬ ‫که تمرکز را هم ســخت می کند‪ ،‬ممکن است به ســرگرمی های دم دستی‬ ‫در این فضا روی بیاوریم‪ .‬خالصه با توجه به انقالب های بی ســابقه ای که در‬ ‫دنیای اطالعات‪ ،‬فضای دیجیتال و رســانه رخ می دهد‪ ،‬ایا تا به حال با خود‬ ‫اندیشــیده اید که چگونه می توانیم خود و کودکانمان را برای دنیایی اکنده‬ ‫از تغییرات بی سابقه اماده کنیم؟ سرعت به روز شدن اطالعات و نیز محیط‬ ‫دیجیتال چنان باالست که بیشتر چیزهایی که کودکان امروز یاد می گیرند‬ ‫احتماال در ســالهای اینده محلی از اعراب نخواهند داشت؛ بنابراین با توجه‬ ‫به اینکه تصمیماتی که امروز می گیریم ایند ه زندگی را شکل می دهند و اگر‬ ‫تصمیمات ما فاقد بینشی وسیع باشد‪ ،‬ایند ه زندگی به طور تصادفی تعیین‬ ‫خواهد شد؛ بنابراین باید به این پرسش پاســخ بدهیم که کودکان ما به چه شــود‪ .‬شــیو ه متکلم وحده بودن معلــم یعنی امــوزش معلم محور‬ ‫مهارتهایی در این فضاها نیاز دارند تا بتوانند در دنیای نو شــغلی پیدا کنند‪ ،‬در فضــای مجــازی و اســکایپ امکان پذیــر نیســت و تدریــس‬ ‫پیرامونشان را درک کنند و راه خود را در میان پیچ و خم های زندگی بیابند؟ باید به شــکل پژوهش محور باشــد تا با اســتفاد ه بهینــه از فضای‬ ‫پرســش بزرگتر این اســت که راه حل ما برای این دنیای جدید چیست؟ مجــازی‪ ،‬پــل ارتباطی بیــن دانش امــوز و مدرســه برقرار شــود‪.‬‬ ‫به این منظور موسس ه خیریه داراالکرام‪ ،‬حامی تحصیلی کودکان مستعد فاقد بــه نظــر شــما تمرکــز معلمــان و والدیــن روی بیــان داده ها با‬ ‫سرپرست موثر که دغدغ ه ارائ ه اموزش مناسب و خدمات فرهنگی و بهداشتی وجــود در دســترس بــودن تمــام اطالعــات در اینترنــت چقدر‬ ‫و ورزشــی به این کودکان را نیز دارد‪ ،‬فراخوان سومین جایز ه ساالن ه خود را می تواند بــه خلــق جهانی معنــادار برای کــودکان کمــک کند؟‬ ‫به موضوع فضای دیجیتال و کودکان اختصاص داده است تا در این روزهای برخی واقعیتها را به رغم دشــواری پذیرش انها‪ ،‬بایــد قبول کرد‪،‬در‬ ‫کرونایی با انچه در توان دارد‪ ،‬به واکاوی این پرسشهای چالش برانگیز بپردازد‪ .‬غیر این صورت جبر زمانه انها را به ما تحمیل خواهد کرد‪ .‬بســیاری از‬ ‫انچه می خوانید مصاحبــه با دکتر حیدر ســمیرکرم‪ ،‬فعــال اجتماعی و اموزشهای رسمی که در مدارس به کودکان ارائه می شود هیچ تاثیری‬ ‫دبیر مــدارس تیزهوشــان‪ ،‬در ارتباط بــا تاثیر فضای دیجیتــال بر دنیای در زندگی واقعی انها ندارد‪ .‬نســل فعلی در برابر خیلی از درســها این‬ ‫امــوزش و طــرز مواجهه بــا این پدیــده در دوران پســاکرونایی اســت‪ .‬پرســش را مطرح می کند که این درس به چه کارمان می اید؛ بنابراین‬ ‫ با توجه به اینکــه در فضای دیجیتــال‪ ،‬کودکان به گنجین ه وســیعی از اگر ما با این نوع ســوال و نگاه خود را تطبیق ندهیم‪ ،‬عمال شاهد ‪ ۲‬نوع‬‫اطالعات در تمــام حوزه ها دسترســی دارند‪ ،‬ایــن امر چــه تاثیری روی اموزش هستیم‪ :‬یکی اموزش رسمی که ســرفصل ها و دروسی را ارائه‬ ‫نحو ه تعلیــم و تربیت انها چه در مدرســه و چــه در خانــواده می گذارد؟ می دهد که کودکان صرفا جهت دریافت مدرک رســمی اموزشــی‬ ‫باید با واقعیتی به نام فضای مجازی در اموزش روبرو شویم و با ان کنار بیاییم و می گذرانند و دیگری نوعی اموزش غیررسمی که دانش اموزان از طریق‬ ‫البته شرایط فعلی در دوران کرونا حرکت به سوی این فضا را سرعت بخشیده منابع گوناگون و در دسترس دریافت می کنند‪ .‬این اموزش غیررسمی‬ ‫است؛ در نتیجه منع یا پرهیز از این فضا غیرممکن است‪ ،‬به گونه ای که حتی که هدایت شده و نظارت شــده نیست برایشــان معنادارتر می شود و‬ ‫اگر کرونا مدیریت شود و بتوانیم به صورت حضوری در کنار دانش اموزان قرار ســبک زندگی انها را شــکل می دهد‪ ،‬برای همین ما شاهد گسست‬ ‫ی هستیم‪ ،‬گرچه تفاوت نسلی‬ ‫بگیریم دیگر به جریان اموزشــی پیش از کرونا برنمی گردیم و حتما فضا به بین اموزش رسمی و اموزش غیررسم ‬ ‫صورت ترکیبی خواهد بود؛ یعنی تلفیقی از فضــای مجازی و فضای واقعی‪ .‬موضوعی مبرهن است اما اگر نوع نگاه نســلهای دهه های ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬را‬ ‫در دســترس بودن گنجین ه وســیعی از اطالعــات در فضــای دیجیتال در هر یک از چارچوب های فرهنگی‪ ،‬اجتماعــی و حتی اقتصادی در‬ ‫یک واقعیت اســت امــا موضوع مهمتر این اســت کــه جامعــه و مراکز مقایسه با نسلهای قبلی ببینیم شاهد گسست نسلی از لحاظ تاریخی‬ ‫فرهنگی و اموزشــی ما چقدر متناســب با نیازهای دانش امــوزان تولید و معرفتی خواهیم بود که انتقال تاریخ و فرهنگ از نســلی به نســل‬ ‫محتوا دارند و ما چقــدر می توانیم گنجینــ ه ادبیات و معــارف دینی مان دیگر دچار انقطاع شده است‪ .‬بسیاری از سرفصل هایی که به کودکان‬ ‫را بــه زبــان روز و با امکانــات تصویــری و تکنولــوژی روز ارائــه بدهیم‪ .‬اموزش داده می شــود یا با نوع نگاه کودکان در تضاد است و یا با سبک‬ ‫اطالعات کودکان و توانایی انها در اســتفاده از این ابزارها بســیار پیشتر از زندگی و نگرش انها فرق دارد‪ .‬امیرالمومنین در نهج البالغه می فرماید‪:‬‬ ‫ماست و حجم وســیعی از اطالعات از فضاهای گوناگون به سمت کودکان کودکان فرزندان زمان ه خود هستند؛ یعنی بهترین کسانی که می توانند‬ ‫ارائه می شود؛ بنابراین اگر تولید محتوا نداشته باشیم یا تولید محتوا ضعیف خود را با زمانه هماهنگ ‪‎‬کنند‪ .‬تا زمانی کــه نتوانیم دنیای کودکان را‬ ‫باشــد و نتواند مخاطبی را از بین کودکانمان جذب کنــد‪ ،‬اضالع ارتباطی بشناسیم و درک کنیم در انتقال فرهنگ و تولید محتوا در موضوعات‬ ‫مثلث «دانش اموز‪ ،‬معلم و مدرسه یا خانواده» از هم گسسته می شود‪ .‬مراکز فرهنگی دچار ضعف خواهیم بود؛ این موضــوع می تواند در بدن ه کلی‬ ‫اموزشی و فرهنگی باید با تدوین اســتراتژی پیش بروند تا بتوانند عالوه بر اموزش و پرورش و حتی بــرای خود معلمان و والدیــن اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫فعالیت مستقیم‪ ،‬تولید محتوایی متناسب با نیازهای مدارس داشته باشند‪ .‬معلمانی که توانســته اند ســرفصلهای رســمی را تدریس کنند و در‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوران منع‪ ،‬دیگر گذشــته اســت؛ هم خانواده هــا و هم مــدارس باید به کنار ان فعالیتهایی متناســب با نوع نگاه بچه ها انجام دهند موفق تر‬ ‫ســمت هدایت و نظارت بروند تا از بســتر فراهم شــده به خوبی اســتفاده بوده اند؛ چراکه توانســته اند با کــودکان پیوند بخورند‪ .‬مــا باید خود‬ صفحه 8 ‫را با شــرایط و نوع نگاه کودکان تطبیــق بدهیم تا از فضــای اطالعات چنان بزرگترها را مشغول کرده اســت که در مقایسه با نسل گذشته‪ ،‬زمان‬ ‫دنیای مجــازی در جهت خلق جهانی معنــادار کمک بگیریــم‪ .‬اگر ما بســیار کمی را به کودکان اختصاص می دهند و تمــام وظایفی که پدران و‬ ‫این کار را نکنیم دیگران از منظر خودشــان ایــن کار را می کنند و در ان مادران گذشــته در ارتباط با بچه ها انجام می دادند به نهادهای رسمی مثل‬ ‫صورت شــاهد نتایجی خواهیم بود که شــاید برایمان قابل باور نباشد‪ .‬مدارس‪ ،‬مهدکودک ها و پیش دبســتانی ها و غیررســمی مثل موسســات‬ ‫به نظر شــما‬ ‫ِ‬ ‫اموزش چه مهارتهــای خاصی برای کــودکان ما ضروری و اموزشگاه ها واگذار شده اســت و با ثبت نام بچه ها در کالسهای گوناگون‪،‬‬ ‫تر اســت؟ ایا ارائ ه یکســری مهارتهای اجباری خواهد توانست فرزندان انها را به استهالک می کشانند؛ بطوریکه وقتی که یک دانش اموز به نوجوانی‬ ‫ما را برای بازار کار اینده اماده کند؟ با توجه بــه اینکه زمانی که فرزندان می رسد‪ ،‬چرخ ه و روند برنامه ریزی شــده توسط پدرها و مادرها قطع و تمام‬ ‫ما همســن و ســال ما شــوند ممکن اســت هوش مصنوعی‪ ،‬بسیاری سرمایه گذاری ها عبث می شــود‪ .‬گرچه پدر و مادرهای امروزی تحصیالت‬ ‫از مشــاغل و حتی خالقیتهــای هنــری را از چنــگ انهــا در بیاورد‪ .‬تکمیلی دارند امــا دنیای علم و فضــای علم به خصوص در علوم انســانی‬ ‫نگاه غالب این است چگونه می توان در کمترین زمان ممکن یک مهارت بسیار در حال گستردگی اســت و علوم در هم تنیده می شوند‪ .‬شاید پیامها‬ ‫را تبدیل به محصول یا پدیده ای کاربردی کــرد‪ .‬با فرض قبول حاکمیت و اطالعاتی در همین فضای مجازی به دســت والدین برســد که اصطالحا‬ ‫هوش مصنوعی در عصر پیش رو اما در برخی کشــورها و حتی در کشور فست فودی اســت و توهم دانســتن می دهد اما اگر نتوانیم با فضای جدید‬ ‫خودمان نیز شــاهد نوعی بازگشت به ســوی هویتهای سنتی و کارهای هماهنگ شــویم‪ ،‬نمی توانیم ارتباط خوب و متعادلی بــا فرزندانمان برقرار‬ ‫فرهنگی هستیم؛ مثال صنعت گردشــگری با رویکرد بومگردی که بین کنیم‪ .‬انجام وظایف یا مســئولیت پذیری والدین و تطبیق دادن خودشــان‬ ‫نسلهای جوان محبوبیت دارد با خلق یک فضای کامال سنتی در دورترین با شرایط می تواند انها را به نقطه ای برساند که فضای گفتگو ایجاد شود؛ در‬ ‫مناطق روستایی کشور توریست هایی داخلی و خارجی را جذب کرده اند غیر این صورت والدین در نقط ه ضعف قرار خواهند گرفت و بچه ها خود را در‬ ‫و با احیای صنایع از دســت رفته مثل صنایع دستی‪ ،‬مهارت افرینی و بازار موضع برتر خواهند دید و این در شکل گیری روابط دوسویه تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫خوبی را خلق کرده اند‪ .‬باید به این باور برســیم که الزاما خوشبختی همه ‪-‬در گذشــته حرف شــنوی از بزرگســاالن کار امنــی بــود کــه بچه ها‬ ‫ادمها در ورود به دانشگاه نیست؛ تاثیر بســیار ماندگاری خواهد داشت‪ ،‬عموما انجــام می دادند امــا االن دنیــا تغییر کرده اســت و کــودکان ما‬ ‫خصوصا ســمن هایی که در بخش اموزش فعال هســتند و روی نســل دیگر انچــه را بزرگترهــا می گویند حکمــت جاودانه تلقــی نمی کنند‬ ‫اینده ســرمایه گذاری می کنند باید بتوانند عالوه بــر حمایت از اموزش و بــه جــای ان بــه تکنولــوژی اعتمــاد می کنند‪ .‬راهــکار شــما برای‬ ‫رســمی کودکان بســترهایی فراهم کنند تا در ایام تابستان‪ ،‬مهارتهایی اعتمادســازی بیــن والدیــن و امــوزگاران بــا کــودکان چیســت؟‬ ‫را اموزش دهند که برای کودکان دارای دســتاورد باشــد تا در پایان یک باید به کودکان و دانش اموزان اموخت که ما دانای کل نیستیم و وقتی چیزی‬ ‫دور ه تابســتانی بازارچه ای برای فروش دست سازه هایشــان ایجاد شود‪ .‬را نمی دانیم باید بگوییم مطالعه می کنیم و پاسخ می دهیم‪ .‬باید به سواالت‬ ‫با توجه به اینکه ما و معلمان فرزندان ما محصول سیستم اموزشی قدیمی کودکان متناسب با ســن انها پاســخ داد چون در غیر این صورت از منبع‬ ‫هستیم و نیز با توجه به ســرعت وقوع تغییرات و منسوخ شدن الگوهای دیگری پاسخ را دریافت می کنند‪ .‬البته اگر پاسخی که می دهیم درست باشد‬ ‫ســنتی کار در دنیای جدید‪ ،‬چه مهارتهــای رفتاری را بــه کودکانمان به حفظ اعتماد او کمک می کند اما اگر پاســخی بدون پای ه علمی و واقعی‬ ‫بیاموزیم تا بتوانند توانایی کنار امدن با تغییرات‪ ،‬یاد گرفتن سریع مطالب بدهیم‪ ،‬اعتبارمان زیر ســوال می رود و دیگر ما مرجع ســواالت او نخواهیم‬ ‫جدید و حفظ تعادل روانی در موقعیت های ناشــناخته را داشته باشند؟ بود؛ بنابراین اول باید به کودک یا دانش اموز گفت که ما دانای کل نیستیم‪.‬‬ ‫همانطور که گفتم اموزش رســمی و حتی مهارتهای اموزشی ما با تمام تکنولوژی هرگــز بد نیســت‪ .‬اگــر بدانیــد از زندگی چــه می خواهید‪،‬‬ ‫تغییرات مثبــت با واقعیتهــای زندگی تطبیق ندارد مثــا کتاب عربی تکنولــوژی کمــک می کند تــا ان را به دســت اورید امــا اگــر ندانید از‬ ‫دبیرســتان دوره اول و دوم از دیدگاه نویســندگان با این هدف نوشــته زندگی چه می خواهید تکنولــوژی خیلی راحت برای شــما هدف تعیین‬ ‫شده که دانش اموز بتواند بخواند‪ ،‬بنویســد و ترجمه کند اما وقتی هنوز می کند و کنترل زندگی شــما را به دســت می گیرد‪ .‬پس خودشناســی‬ ‫نگرش معلم و حتی خانواده همان ســبک قدیمی را می پسندد باز همان قدیمی ترین پند تمام پیامبران و فالســفه شــاید بهترین راهــکار برای‬ ‫شیو ه قدیم اجرا می شود و اهداف نویسندگان محقق نمی شود؛ بنابراین ما و کودکان ما باشد‪ .‬به نظر شــما ایا می توانیم این اموزه ها را از طریق این‬ ‫باید در اموزش و پــرورش برخی مباحث جای خــود را به صورت واقعی فضاها کــه مصرف گرایــی را تزریق می کنند بــه کودکانمــان بیاموزیم؟‬ ‫باز کند مثال کتاب تفکر و ســبک زندگی‪ ،‬با تمام نقدهایی که به ان وارد موضوع مهم این اســت که اگاهی بدهیم‪ .‬اگر هر کسی با اگاهی وارد فضای‬ ‫است‪ ،‬چون بر پایه یکسری موضوعات روانشناســی و موضوعات انسانی مجازی بشود‪ ،‬می تواند انتخابگر خوبی باشــد اما اگر اگاهی ندهیم و بنا را بر‬ ‫نوشته شــده‪ ،‬به نوع زندگی امروز نزدیکتر است ولی در سیستم اموزش منع بگذاریم با کودک مثل یک فنر فشــرده رفتار کرده ایم؛ لطمه ای که بعد‬ ‫و پرورش با ساعاتی که به این درس اختصاص می یابد و نیز نوع سنجش از رها شدن دیده می شود فراتر از حد تصور است؛ لذا اگاهی دادن شرط اول‬ ‫و ارزیاب ‬ ‫ی کــه برای این درس انجام می شــود تمام اهداف شــکل گیری است و بعد اعتماد کردن دوسویه و ســوم نظارت ؛ البته نه نظارت مستقیم‪.‬‬ ‫این کتاب شــهید می شــود‪ .‬بچه ها باید مهارتهای ارتباطی و مهارتهای در مهارتهای ارتباطی باید انســان اول با خودش ارتباط پیدا کند‪ .‬اگر انسان‬ ‫دهگانه ای را که خیلی از ســازمانهای بین المللی تاکید دارند یاد بگیرند و خود را بشناسد و اگاه به وجود خودش باشد‪ ،‬در ارتباط با دیگران هم اگاهانه‬ ‫نباید یادگیری این موضوعات با مبحثی به نام ســند ‪ ۲۰۳۰‬شهید شود‪ .‬رفتار می کند‪ .‬اگر ما کودکانمان را بــا اگاهی و افزایش بینش‪ ،‬توانمند کنیم‬ ‫اگر ســند تحول اموزش و پرورش را نگاه کنید‪ ،‬خیلی از این مهارت های وقتی وارد فضای مجازی و اطالعات می شوند انتخابگرانی اگاه خواهند بود‪.‬‬ ‫کاربردی را می شود در قالب سند تحول یا اسناد باالدستی وزارت اموزش برخی از والدیــن هم بچه هــا را کامــا ازاد می گذارند تا خــودش به این‬ ‫و پرورش تطبیق داد و اجرایی کرد‪ .‬مشارکت‪ ،‬استقبال و ذوق و عالقه ای نقطه برســد که چه چیز را انتخاب کنــد و چه چیز را کنار بگــذارد‪ .‬نه رها‬ ‫هم که بچه ها نشان می دهند شاید در درســهای دیگر نشان داده نشود‪ .‬کردن درســت اســت و نه منع کــردن‪ .‬اگاه کردن و اموختــن مهارتهای‬ ‫وقتــی مــا یــا کودکانمــان بــا رگبــاری از اطالعــات ارتباطی که بــرای خود ما هــم کاربــرد دارد باعث می شــود کودکانمان‬ ‫مواجــه می شــویم چــه واکنشــی بایــد نشــان بدهیــم؟‬ ‫هســتند؛‬ ‫انتخابگر‬ ‫مصرف‬ ‫مصــرف گرا نباشــند؛ اگــر‬ ‫باشــند‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫گــرا هم سال سوم‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫‪9‬‬ ‫طبقه بندی دوران زندگی به کودکــی‪ ،‬نوجوانی و جوانی و تولید محتوای یعنی مدیریت نمی شــوند بلکه بــا انتخــاب اگاهان ه خود چیــزی را که‬ ‫متناســب با ان در تمام دنیا رایج است اما شــرایط اقتصادی و اجتماعی می خواهند دریافــت می کنند نــه هر چیزی که بــه انها داده می شــود‪.‬‬ صفحه 9 ‫اختالﻻتاضطرابی‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫گوناگون‬ ‫احمدحسینفالحی‪:‬‬ ‫دربرنامههفتمتوسعهبهبحﺚ‬ ‫هوشمصنوعیتوجهویژه‬ ‫شدهاست‬ ‫عضو کمیسیون اموزش‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری مجلس‬ ‫گفت‪ :‬اگــر تاکیــد مقام‬ ‫معظم رهبری نبود‪ ،‬شاید‬ ‫بحــث هــوش مصنوعی‬ ‫اناهیتا ر حیمی‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬ ‫همچنــان مغفــول باقی‬ ‫می ماند‪ .‬احمد حســین‬ ‫فالحی عضو کمیســیون‬ ‫اموزش‪ ،‬تحقیقات و فنــاوری مجلس در برنامه‬ ‫ایران امروز به بحث هوش مصنوعی پرداخت و در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا در سند توسعه کشور‬ ‫به هوش مصنوعی پرداخته شــده است یا خیر؟‬ ‫گفت‪ :‬موضوع هوش مصنوعی در سالهای اخیر‬ ‫اهمیت پیدا کرده و در سیاستهای کالن نظام که‬ ‫قبلترها نوشته شــده تاکیدی به ان نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگــر تاکید مقام معظم رهبری‬ ‫بر این موضوع نبود‪ ،‬شاید بحث هوش مصنوعی‬ ‫همچنان مغفــول باقی می ماند‪ ،‬افــزود‪ :‬برنامه‬ ‫هفتم توســعه امســال به شــکل ویژه و خاص‬ ‫بــه بحث هــوش مصنوعــی پرداخته اســت‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مجلــس اضافه کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫انکه مقام معظم رهبری در سیاســتهای کلی‬ ‫نظــام به ایــن موضــوع پرداخته انــد و تاکید‬ ‫دارند که ایران می بایســت در ایــن حوزه جزو‬ ‫‪ ۱۰‬کشــور دنیا باشــد‪ ،‬مجلس در برنامه هفتم‬ ‫توســعه توجه ویژه ای بــه این موضــوع دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون اموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫مجلس‪ ،‬بخش دیگر صحبتهایــش را به دیدار‬ ‫مقام معظــم رهبری با نخبــگان اختصاص داد‬ ‫و گفت‪ :‬مقــام معظم رهبــری در ایــن دیدار‪،‬‬ ‫خط مشــی و سیاســتهای کلــی را در بحث‬ ‫هوش مصنوعی دســتور فرمودنــد و طبق این‬ ‫دســتور همه مکلف بــه اجرای ان هســتیم‪.‬‬ ‫احمد حســین فالحــی گفت‪ :‬بحــث هوش‬ ‫مصنوعی که هنوز در دســتور کار کمیســیون‬ ‫اموزش و تحقیقات مجلس قــرار نگرفته‪ ،‬نیاز‬ ‫اســت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در‬ ‫اولویت کار کمیســیون قرار گیرد و جلســات‬ ‫ویژه ای نیــز به ان اختصاص داده شــود‪ .‬برنامه‬ ‫«ایران امروز» شــنبه تا ســه شــنبه هر هفته‬ ‫ســاعت ‪ ۱۲:۴۰‬از رادیو ایران پخش می شــود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫این هفته به اختالالت اضطرابی می پردازیم که با ترس بیش از حد و مداوم‪،‬‬ ‫نگرانی‪ ،‬اضطراب و اختالالت رفتاری مرتبط با ان تشخیص داده می شوند‪.‬‬ ‫ترس‪ ،‬واکنش احساسی به یک تهدید است‪ ،‬چه ان تهدید واقعی باشد و چه‬ ‫تصور شود‪ .‬اضطراب‪ ،‬پیش بینی تهدیدی است که ممکن است در اینده‬ ‫روی دهد‪ .‬انواع اختالالت اضطرابی عبارتند از‪:‬‬ ‫اختاللاضطرابفراگیر(‪)GAD‬‬ ‫این اختالل با نگرانی بیش از حد در مورد وقایع روزمره مشخص می شود‪ .‬در‬ ‫حالی که برخی از استرسها و نگرانیها یک جزء معمول و حتی شایع زندگی‬ ‫بشمار می روند اما ‪ GAD‬نگرانی انقدر زیادی است که سالمت و عملکرد فرد‬ ‫را با اختالل روبرو می کند‪.‬‬ ‫سعید امانی‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫اگورافوبیا(ترسازمکانهایشلوغ)‬ ‫این وضعیت با ترس از طیف وسیعی از مکانهای عمومی خود را نشان می دهد‪ .‬افرادی که این‬ ‫اختالل را تجربه می کنند اغلب می ترسند در شرایطی که امکان فرار دشوار است‪ ،‬دچار وحشت‬ ‫زدگی یا حمله پانیک شوند‪ .‬به دلیل این ترس‪ ،‬افراد مبتال به اگورافوبیا اغلب از موقعیتهایی که‬ ‫ممکن است منجر به تحریک حمله پانیک شوند‪ ،‬دوری می کنند‪ .‬در برخی موارد‪ ،‬این رفتار‬ ‫اجتنابی ممکن است به جایی برسد که فرد حتی نتواند از خانه خود خارج شود‪.‬‬ ‫اختاللاضطراباجتماعی‬ ‫ً‬ ‫اختالل اضطراب اجتماعی نوعی اختالل روانی نسبتا شایع است که ترس غیرمنطقی از مورد اشاره‬ ‫یا قضاوت گرفتن را شامل می شود‪ .‬اضطراب ناشی از این اختالل می تواند تاثیر عمده ای بر زندگی‬ ‫فرد داشته باشد و حضور در مدرسه‪ ،‬محل کار و سایر اماکن اجتماعی را دشوار سازد‪.‬‬ ‫فوبیاهایخاص‬ ‫این ترسها شامل ترس شدید از یک شیﺊ یا موقعیت خاص در محیط هستند‪ .‬نمونه هایی از شایع‬ ‫ترین انواع ترسهای خاص شامل ترس از عنکبوت‪ ،‬ترس از ارتفاع و یا ترس از مار هستند‪ ۴.‬نوع‬ ‫اصلی فوبیاهای خاص شامل حوادث طبیعی (رعد و برق و گردباد)‪ ،‬پزشکی (اقدامات پزشکی و‬ ‫دندانپزشکیوتجهیزاتپزشکی)‪،‬حیوانات(سگها‪،‬مارهاوحشرات)وموقعیتی(فضاهایکوچک‪،‬‬ ‫خانه خالی و رانندگی) هستند‪ .‬افراد ممکن است هنگام مواجهه با موضوع یا موقعیت فوبیک‪ ،‬حالت‬ ‫تهوع‪ ،‬لرزش‪ ،‬افزایش ضربان قلب و حتی ترس از مرگ را تجربه کنند‪.‬‬ ‫اختاللهراس(پانیک)‬ ‫این اختالل روانی با حمالت هراس انگیزی که اغلب بطور ناگهانی بروز می یابند و هیچ دلیلی برای‬ ‫بروز انها وجود ندارد‪ ،‬تشخیص داده می شود؛ به همین دلیل‪ ،‬افراد مبتال به این اختالل عصبی‪،‬‬ ‫اغلب با اضطراب و نگرانی در مورد احتمال بروز حمله پانیک بسر می برند‪ .‬افراد مبتال به این اختالل‬ ‫ممکن است از قرارگیری در موقعیتها و وضعیتهایی که حمالت در گذشته در ان رخ داده است و یا‬ ‫مکانهایی که احتمال رخداد این واقعه در انها در اینده وجود دارد‪ ،‬اجتناب کنند‪ .‬این موضوع ممکن‬ ‫است اختالالت قابل توجهی در بسیاری از زمینه های زندگی روزمره ایجاد کند و انجام کارهای‬ ‫روزمره را دشوار سازد‪.‬‬ ‫اختاللاضطرابجدایی‬ ‫این وضعیت نوعی اختالل اضطراب است که شامل ترس یا اضطراب بیش از حد ناشی از جدا شدن‬ ‫از شخصیتهای دلبسته (مورد عالقه) می شود‪ .‬افراد اغلب با ایده اضطراب جدایی اشنا هستند؛‬ ‫چراکه این ترس به جدا شدن کودکان از پدر و مادرشان بر می گردد‪ ،‬با این حال بچههای بزرگتر و‬ ‫بزرگساالن نیز ممکن است ان را تجربه کنند‪ .‬تشخیص ابتال به اختالل اضطراب جدایی در زمانی‬ ‫که شدت بیش از حد عالئم منجر به بروز اختالل در فعالیتهای طبیعی شود‪ ،‬گذاشته می شود‪.‬‬ ‫این نشانه ها شامل ترس شدید از دور بودن از شخصیت مراقب و دلبسته هستند‪ .‬فرد مبتال به این‬ ‫عالئم ممکن است به منظور ماندن در کنار شخصیت وابسته به وی‪ ،‬از خارج شدن از خانه یا رفتن به‬ ‫مدرسه یا ازدواج کردن اجتناب کند‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 10 ‫اموزشپیوندشکمی(‪)T‬برایدرختان‬ ‫ابراهیم محمدحسینی‬ ‫تعریفپیوند‬ ‫پیوند زدن گیاهان بهم به این معنی است که طی ان قسمتی‬ ‫از یک گیاه را طوری به روی گیاه دیگر قرار داده که ان دو‬ ‫(پایه و پیوندک)پس از مدتی به یکدیگر جوش خورده و گیاه‬ ‫واحدی را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫چندنمونهازفوایدپیوند‬ ‫ افزایش باردهی درخت و بهبود توان کمی و کیفی محصول‬‫ ایجاد تنوع رنگ در گلها به روی یک پایه‬‫ ایجاد تنوع محصوالت و میوه ها بر روی یک درخت‬‫‪ -‬ترمیم و جوانسازی درختان اسیب دیده‬ ‫پذیر است برای پیوند زدن دو درخت بهم‪ ،‬ابتدا باید به روی یکی‬ ‫از شاخه های درخت پایه یک شکاف به صورت افقی به روی‬ ‫پوست گیاه ایجاد کنید و سپس شکافی دیگر (درست مانند‬ ‫حرف‪ )T‬با چاقو ایجاد کنید و پیوندک را که از قبل اماده کرده‬ ‫اید درون شکاف قرار داده و با نایلون و یا نخ ‪ -‬مانند نخ جعبه‬ ‫شیرینی‪ -‬محکم ببندید و از شاخه های هوایی درخت پایه‬ ‫هرس کنید تا تغذیه برای پیوندک شما به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫بعضی از نکات که باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت‬ ‫کرد‬ ‫ حتما قبل از پیوند از سالمت پایه و پیوندک اطمینان داشته‬‫باشید‪.‬‬ ‫‪ -‬برای پیوند از وسایل ضد عفونی شده با الکل استفاده کنید‪.‬‬ ‫ برای کوتاه کردن از رشد گیاهان بنسایی‬‫نحوه پیوند زدن درختان به روش شکمی‬ ‫در علم باغبانی به قسمتی که نمو گیاه را در بر می گیرد‬ ‫فروزیست یا پایه می گویند و قسمتهایی که نواحی هوایی گیاه‬ ‫پیوند داده شده را شکل می دهد فرازیست یا پیوندک نامیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برای پیوند زدن گیاهان به همدیگر بهتر است گیاهان هم‬ ‫خانواده و یا با هم سازگار باشند تا پایه و پیوندک جوش بخورد‪.‬‬ ‫به طور مثال؛ پیوند درختان الو و الوچه به روی هم امکان‬ ‫ هنگام پیوند زدن عجله نکنید و با احتیاط و حوصله و البته‬‫سریع این کار را انجام دهید تا اب بین بافتهای درخت‪ ،‬خشک‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫ نایلون و یا نخ پیوند را طوری به دور پیوندک بپیچید که‬‫قسمت جوانه ان ازاد باشد و به راحتی رشد کند‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای پیوند شکمی از اوایل تابستان تا اواخر‬ ‫تابستانمیباشد‪.‬‬ ‫از نمونه های دیگر پیوند درختان می توان به پیوندهای اسکنه‪،‬‬ ‫لوله ای‪ ،‬زینی‪ ،‬مجاورتی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫مدیرعاملچادرملو‪:‬‬ ‫امکاناتزیربنایخطانتقالابشیرین‬ ‫خلیجفارسقابلگسترشاست‬ ‫گوناگون‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫عبرتهاىتاریخ‬ ‫امیرکبیر وابلهکوبی‬ ‫(واکسیناسیون‪،‬داستانیقابلتامل)‬ ‫زنان دیپلماسی‪ -‬در ســال ‪ ۱۲۶۴‬قمری‪ ،‬نخستین برنامه دولت ایران‬ ‫برای واکسن زدن به فرمان امیرکبیر اغاز شــد‪ .‬در ان برنامه‪ ،‬کودکان و‬ ‫نوجوانان ایرانــی را ابله کوبی مــی کردند اما چند روز پــس از اغاز ابله‬ ‫کوبی به امیرکبیر خبر دادند کــه مــردم از روی نااگاهی نمی خواهند‬ ‫واکسن بزنند‪ .‬به ویژه که چندتن از فالگیرها و دعانویسها در شهر شایعه‬ ‫کرده بودند که واکسن زدن باعث راه یافتن جن به خون انسان می شود‪.‬‬ ‫هنگامی که خبر رسید پنج نفر به علت ابتال به بیماری ابله جان باخته اند‪،‬‬ ‫امیرکبیر بی درنگ فرمان داد هر کسی که حاضر نشود ابله بکوبد باید پنج‬ ‫تومان به صندوق دولت جریمه بپردازد‪ .‬او تصور می کرد که با این فرمان‬ ‫همه مردم ابله می کوبند اما نفوذ ســخن دعانویسها و نادانی مردم بیش‬ ‫از ان بود که فرمان امیرکبیر را بپذیرند‪ .‬شــماری که پول کافی داشتند‪،‬‬ ‫پنج تومان را پرداختند و از ابله کوبی ســر باز زدند‪ .‬شماری دیگر هنگام‬ ‫مراجعه ماموران در اب انبارها پنهان می شدند یا از شهر بیرون می رفتند‪.‬‬ ‫روز ‪ ۲۸‬ماه ربیع االول به امیرکبیر اطالع دادند که در همه شــهر تهران و‬ ‫روســتاهای پیرامون ان فقط ‪ ۳۳۰‬نفر ابله کوبیده اند‪ .‬در همان روز‪ ،‬پاره‬ ‫دوزی را که فرزندش از بیماری ابله مــرده بود‪ ،‬به نزد او اوردند‪ .‬امیرکبیر‬ ‫به جســد کودک نگریســت و انگاه گفت‪ :‬ما که برای نجات بچه هایتان‬ ‫ابله کوب فرســتادیم‪ .‬پیرمرد با اندوه فراوان گفت‪ :‬حضرت امیرکبیر‪ ،‬به‬ ‫من گفته بودند که اگر بچه را ابله بکوبیم جن زده می شــود‪ .‬امیر فریاد‬ ‫کشــید که وای از جهل و نادانی‪ ،‬حاال گذشته از اینکه فرزندت را از دست‬ ‫داده ای باید پنج تومان هم جریمه بدهی‪ .‬پیرمــرد با التماس گفت‪ :‬باور‬ ‫کنید که هیچ ندارم‪ .‬امیرکبیر دســت در جیب خود کرد و پنج تومان به‬ ‫او داد و ســپس گفت‪ :‬حکم برنمی گردد‪ ،‬این پنج تومــان را به صندوق‬ ‫دولت بپرداز‪ .‬چند دقیقه دیگر‪ ،‬بقالی را اوردند که فرزند او نیز از ابله مرده‬ ‫بود‪ .‬این بار امیرکبیر دیگر نتوانســت تحمل کند‪ .‬روی صندلی نشست و‬ ‫با حالی زار شروع به گریســتن کرد‪ .‬در ان هنگام میرزا اقاخان وارد شد‪.‬‬ ‫او در کمتر زمانی امیرکبیر را در حال گریســتن دیده بود‪ .‬علت را پرسید‬ ‫و مالزمان امیر گفتند که ‪ ۲‬کودک شــیرخوار پاره دوز و بقالی از بیماری‬ ‫ابله مرده اند‪ .‬میرزا اقاخان با شگفتی گفت‪ :‬عجب‪ ،‬من تصور می کردم که‬ ‫میرزا احمدخان ‪ -‬پسر امیر ‪ -‬مرده است که او اینچنین های های می گرید‪.‬‬ ‫سپس به امیرکبیر نزدیک شد و گفت‪ :‬گریســتن‪ ،‬انهم به اینگونه برای‬ ‫‪ ۲‬بچه شیرخوار بقال و چقال در شان شما نیســت‪ .‬امیر سر برداشت و با‬ ‫خشم به او نگریســت‪ ،‬انچنانکه میرزا اقاخان از ترس بر خود لرزید‪ .‬امیر‬ ‫اشــکهایش را پاک کرد و گفت‪ :‬خاموش باش‪ ،‬تا زمانی که ما سرپرستی‬ ‫این ملت را برعهده داریم مسئول مرگشان ما هستیم‪ .‬میرزا اقاخان اهسته‬ ‫گفت‪ :‬ولی اینان خود در اثر جهل‪ ،‬ابله نکوبیده انــد‪ .‬امیرکبیر با صدای‬ ‫رسا گفت‪ :‬و مسئول جهلشان نیز ما هستیم‪ .‬اگر ما در هر روستا و کوچه‬ ‫و خیابانی مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد کنیم‪ ،‬دعانویسها بساطشان را‬ ‫جمع می کنند‪ .‬تمام ایرانیها اوالد حقیقی من هستند و من از این می گریم‬ ‫که چرا این مردم باید اینقدر جاهل باشند که در اثر نکوبیدن ابله بمیرند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و از‬ ‫بنیانگذاران طرح عظیم ملی شیرین سازی و انتقال اب به فالت مرکزی‬ ‫ایران گفت‪ :‬خوشــبختانه در اجرای پروژه ملی خط انتقال اب شیرین‬ ‫خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران که با مشــارکت و سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳‬شرکت بزرگ معدنی و صنعتی چادرملو ‪ ،‬گل گهر و مس انجام شده‬ ‫است پیش بینی توسعه ان دیده شده و ‪ ۳‬خط ابرسانی طراحی گردیده‬ ‫است که در حال حاضر تنها از یک خط ان بهره برداری می شود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه متاسفانه کشور با خشکسالی مواجه است و امروز اب یکی‬ ‫از دغدغه های اصلی مقامات عالیرتبه کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬ابر پروژه خط‬ ‫انتقال اب شیرین خلیج فارس قادر است حداقل ‪ ۶۰۰‬هزار متر مکعب‬ ‫اب در شبانه روز به مناطق مرکزی و کم اب کشــور انتقال دهد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه چادرملو هم اکنون تنها از اب انتقالی خلیج فارس در صنایع‬ ‫خود استفاده می کند و اماده است در تکمیل و ابرسانی به سایر مناطق‬ ‫کشور با مالحظات اقتصادی مشارکت نماید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون با‬ ‫برنامه در دست اقدام خود در نظر داریم با همکاری و مشارکت شرکتهای‬ ‫دانش بنیان و مراکز علمی کشور ساخت ممبران های اب شیرین کن‬ ‫را که یکی از مهمترین قطعات سیستمهای شیرین سازی اب است در‬ ‫داخل کشــور تولید کنیم‪ .‬مدیرعامل «کچاد» همچنین در خصوص‬ ‫شرکت تجلی که ســهام ان تا ‪۲‬روز دیگر در فرابورس عرضه می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شــرکت پروژه محور برای اولین بار است که در کشور ایجاد‬ ‫شده اســت و چادرملو با تمام توان خود از برنامه ها و طرحهای صنعتی‬ ‫ان حمایــت می کند‪ .‬مهندس تقــی زاده همچنین تصریــح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بالغ بر ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد ریال پروژه در دست اقدام دارد که‬ ‫پیمانکار بخشی از انها مشخص شده و سایر طرحها نیز انشااهلل تا پایان‬ ‫بهمن ماه به نتیجه خواهد رسید و اولویت اصلی ما مشارکت تجلی در این‬ ‫پروژه هاست ‪ .‬یاداوری می شود که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫‪۱۷‬درصد از سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات را در اختیار دارد ‪.‬‬ ‫مدیرکلکمیتهامداداستانتهرانخبرداد؛‬ ‫اجرای طرح امداد هوشمند و کارامد‬ ‫به صورت پایلوت در‪ ۳‬اداره استان تهران‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد‪ ،‬ســید ابوالفضل پرپنچی‬ ‫با بیان اینکه اســتان تهران یکی از ‪ ۶‬اســتان پایلوت اجرای طرح امداد‬ ‫هوشمند و کارامد در ســطح کشور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح به صورت‬ ‫پایلوت از ابان ماه ســالجاری در ‪ ۳‬اداره استان تهران از جمله در کمیته‬ ‫امداد مناطق ‪ ۲۱‬و ‪ ،۲۲‬شــهریار و رودهن اجرا شد و به زودی همزمان با‬ ‫سراسر کشــور در همه ادارات کمیته امداد استان تهران اجرایی خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬پاالیش اطالعات مددجویان‪ ،‬به روزرسانی اطالعات فردی‬ ‫و صحت سنجی‪ ،‬بخشی از مزایای این ســامانه است‪ .‬پرپنچی ادامه داد‪:‬‬ ‫سیستم امداد هوشمند و کارامد با بانک اطالعاتی کامل‪ ،‬منسجم و جامع‬ ‫خانواده های تحت حمایت برای ارائه خدمات بهتر به نیازمندان اجرایی‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان تهران خاطرنشان کرد‪ :‬با راه اندازی‬ ‫امداد هوشــمند‪ ،‬مددجویان با ورود به ســامانه ‪ e.emdad.ir‬می توانند با‬ ‫وارد کردن کدملــی خود به صورت الکترونیکی درخواســتهای خود را‬ ‫ثبت ‪ ،‬ارسال و مددکاران به درخواســتهای واصله رسیدگی می کنند‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 12 ‫مدیرعاملموزهملیانقالباسالمیودفاعمقدس‪:‬‬ ‫فرهنگمقاومتبرامدهازدفاعمقدسبایدبهنسلهایایندهمنتقلشود‬ ‫مدیرعامل مــوزه ملی انقالب اســامی و دفاع مقدس‬ ‫گفت‪ :‬فرهنگ مقاومــت برامده از دفــاع مقدس باید‬ ‫به نســل بعد هم منتقل شــود اما تالش دشــمن این‬ ‫است که این فرهنگ به نســلهای اینده منتقل نشود‬ ‫و در این راســتا اقدامــات فراوانی انجــام می دهد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی و امور بین الملل مــوزه ملی انقالب‬ ‫اسالمی و دفاع مقدس‪ ،‬دکتر علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه‬ ‫ملی انقالب اســامی‪ ،‬دفاع مقدس و مقاومت تهران‪ ،‬در همایش‬ ‫گنجینه های ماندگار نشست مدیران موزه های انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫دفاع مقدس و مقاومت تهــران‪ ،‬ضمن تبریک و گرامیداشــت‬ ‫هفته بســیج گفت‪ :‬از ســال ‪ ۹۷‬طی هماهنگی که با مجموعه‬ ‫موزه های انقالب اســامی و دفاع مقدس شکل گرفت بنا بر این‬ ‫گذاشته شد که نشستهای ماهانه ای بین مدیران موزه ها برگزار‬ ‫شــود‪ .‬در حال حاضر در تهران ‪ ۱۸‬موزه‪ ،‬باغ موزه و خانه موزه در‬ ‫حوزه انقالب اســامی‪ ،‬دفاع مقدس و مقاومت وجــود دارد که‬ ‫مجموعاً ماموریت بزرگــی را دنبال می کنند‪ .‬بــا توجه به اینکه‬ ‫این ماموریت در کالنشهر تهران گســترده است‪ ،‬لذا هماهنگی‬ ‫و هم افزایی منجر به توفیق دســتیابی به اهداف خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قبل از کرونا ‪۱۱‬جلســه بین موزه هــای تهران بزرگ‬ ‫برگزار شــد کــه در نتیجــه ان همکاریهای گســترده ای بین‬ ‫موزه های ‪ ۱۸‬گانه اســت اما از زمان شــیوع کرونــا این اولین‬ ‫جلسه است که برگزار می شــود‪ .‬همچنین کرونا بر روی فعالیت‬ ‫موزه ها تاثیر گذاشــت‪ .‬روح موزه ها با حضور مردم زنده اســت‬ ‫اما به دلیل شــیوه این ویــروس این حضور کمرنگ شــد اما با‬ ‫کاهش موج کرونا دوباره شــاهد حضور مردم در موزه ها هستیم‪.‬‬ ‫دکتر جعفری با اشاره به ابعاد انقالب اسالمی تصریح کرد‪ :‬انقالب‬ ‫اســامی حرکتی عظیم و پارادایم فکری قدرتمندی در جهان‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬به عبارت دیگر بعد از فروپاشــی مارکسیست‪ ،‬انقالب‬ ‫اسالمی در برابر کاپیتالیسم‪ ،‬اندیشه جدیدی ارائه کرده و در حال‬ ‫حاضر انقالب اسالمی در دنیا مخاطبان فراوانی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی دفاع مقدس را یکی از مهمترین نقاط عطف انقالب اسالمی‬ ‫دانســت و اظهار کرد‪ :‬دفاع مقدس دوره نورانی انقالب اسالمی‬ ‫دفاع مقدس محســوب می شــود؛ در واقع دفاع مقدس زیست‬ ‫انقالب را تفســیر کرد و به صراحت می توان بــه این نکته تاکید‬ ‫کرد که بسیاری از دســتاوردها و موفقیتهایی که امروز مشاهده‬ ‫می کنیم را مدیون ان دوران هســتیم؛ کما اینکه توفیق جهان‬ ‫اســام در مقابله با داعش‪ ،‬ناشــی از فرهنگ دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫دکتر جعفری با تاکیــد بر اینکه دفاع مقــدس منجر به حفظ و‬ ‫ماندگاری انقالب اسالمی شده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬فرهنگ مقاومت‬ ‫برامــده از دفاع مقدس باید به نســلهای بعد هم منتقل شــود‬ ‫اما تالش دشــمن این اســت که این فرهنگ به نسلهای اینده‬ ‫منتقل نشــود و در این راســتا اقدامات فراوانــی انجام می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل موزه ملی انقالب اســامی و دفاع مقدس با اشــاره‬ ‫به نقــش موزه هــا در انتقال فرهنــگ به نســلهای بعد متذکر‬ ‫شــد‪ :‬امروز دوران روایتهاســت و هر کســی بهتر و ســریعتر‬ ‫روایت کنــد‪ ،‬موفقتر می شــود‪ .‬در حقیقت دشــمن بــه دنبال این‬ ‫اســت که روایتهای غلطی را به نســل بعــد منتقل کند؛ لــذا اگر به‬ ‫دنبال حفظ اثار و فرهنگ امام و شهدا هســتیم باید روایتهای دقیق‪،‬‬ ‫مناســب و بدون از انحراف و با رســانه مناســب و قــوی ارائه کنیم‪.‬‬ ‫دکتر جعفری ادامــه داد‪ :‬تعریــف امــروزی از موزه ها ایــن مفهوم‬ ‫را منتقــل می کنــد که موزه یکــی از رســانه های قدرتمند اســت‪.‬‬ ‫در حقیقت حرکــت جهانی به ســمت روایتگــری و انتقــال ان از‬ ‫طریق موزه های تخصصی اســت‪ .‬بــه این ترتیب که ممکن اســت‬ ‫برخی کشــورها عقبه ای نداشــته باشــند امــا به صورتــی روایت‬ ‫می کنند که همان وقایــع کوچک را بــزرگ و عظیم جلــوه دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ایران تمدنی چند هزار ساله دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران یکی‬ ‫از کهن ترین تاریخها را دارد‪ ،‬اندیشــه برتری را به جهان معرفی کرده‬ ‫و با وقوع انقالب اســامی در جریان فکری دنیا پارادایمی ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬چنین میراثی باید حفظ و منتشــر شود که راه انتشار‬ ‫ان اســتفاده از روشهای سنتی نیســت بلکه اســتفاده از به روزترین‬ ‫امکانات است؛ موردی که هم اکنون در موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع‬ ‫مقدس به ان توجه شده و در این موزه از جدیدترین و هنرمندانه ترین‬ ‫امکانــات بــرای انتقــال تاریخ و تجربه ها اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتر جعفــری همچنین افــزود‪ :‬رهبــر معظم انقالب اســامی در‬ ‫زمانی کــه رئیس جمهــور بودند گروه هایــی را با هدف اشــنایی با‬ ‫موزه های برتر نظامی به برخی کشــورهای دوســت اعزام کردند که‬ ‫این اقدام بیانگر توجه ایشــان بــه امر موزه های دفاع مقدس اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه با همت بنیاد حفظ اثار و نشر ارزشــهای دفاع مقدس‬ ‫در چند ســال اخیر ‪ ۲۳‬موزه مناســب و در تراز انقالب اســامی در‬ ‫استانهای کشــور راه اندازی شــده و بر این اساس تا ســال ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫هر اســتان حداقل یک مــوزه دفاع مقــدس راه اندازی خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مــوزه ملی انقالب اســامی و دفاع مقــدس در خصوص‬ ‫اهداف برگزاری نشستهای ماهانه میان موزه ها تصریح کرد‪ :‬نشستهای‬ ‫ماهانه میــان موزه ها برای نزدیکی بیشــتر و تقویــت روایتها صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬موزه ملی انقالب اســامی و دفاع مقدس تا قبــل از کرونا از‬ ‫نظر جذب مخاطب حدود ‪۶۴‬درصد در مخاطب رشــد کرده و حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد در حوزه گردشــگران خارجی رشد داشــته است‪ .‬این در‬ ‫صورتی اســت که هنوز امکانات موزه ها به مردم معرفی نشــده است‪.‬‬ ‫دکتــر جعفــری در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫فرماندهــان ارشــد کشــورهای همســایه وقتــی از مــوزه ملــی‬ ‫انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس دیــدن کــرد‪ ،‬گفت کــه من‬ ‫در ایــن مــوزه عظمــت دفــاع ملــت ایــران را متوجــه شــدم‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬موزه شهدا یکی از موزه های پیشگام محسوب‬ ‫می شود‪ .‬در حال حاضر چند موزه پیشــگام داریم که یکی از انها موزه‬ ‫کرمان و دیگری موزه شهداســت‪ .‬نکته قابل توجه اینکه با پیشــرفت‬ ‫تکنولوژی و علــم‪ ،‬تعریف قدیمی از مــوزه و مــوزه داری جای خود‬ ‫را به تعریف نو و پایا داده و امروز موزه ها به مکان تعاملی اموزشــی که‬ ‫گذشــته‪ ،‬حال و اینده را به یکدیگر پیوند می دهند‪ ،‬تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫در حقیقت مــوزه ها با توجه بــه ظرفیتهای تعریف شــده می توانند‬ ‫خودباوری و هویــت ملی و دینی را برای نســل اینــده فراهم کنند‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫گفتگو‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫توضیحبنیانگذار“بیون تک”دربارهابتالبهکرونابه رغمتزریقواکسنفایزر‬ ‫زمستانسختی‬ ‫در پیش داریم!‬ ‫اوگور شاهین بنیانگذار شــرکت بیون تک بر‬ ‫این باور اســت که تاثیر واکســن این شرکت‬ ‫‪ ۶‬ماه پس از واکسیناســیون کاهش می یابد و‬ ‫نوبت سوم تزریق واکســن می تواند بر میزان‬ ‫ایمنی بدن در برابر ســویه های جدید بیفزاید‪.‬‬ ‫به گــزارش دیده بــان علــم ایــران‪ ،‬در پی‬ ‫گزارشــهایی که حکایــت از ابتــای مجدد‬ ‫افراد بــه ویــروس کرونــا به رغــم دریافت‬ ‫‪۲‬نوبت واکســن دارند‪ ،‬اوگور شاهین موسس‬ ‫شــرکت بیون تک (شریک شــرکت فایزر در‬ ‫امریکا) با اســتناد به مطالعات صورت گرفته‬ ‫و با اســتفاده از تجربــه واکسیناســیون در‬ ‫کشــورهای مختلــف‪ ،‬درباره ابتــای مجدد‬ ‫به ویــروس کرونــا توضیحاتی داده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاثیــر واکســن بیون تــک پس‬ ‫از گذشــت چهــار مــاه کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫کاهــش تاثیــر ایــن واکســن در مقابلــه با‬ ‫ویروس کرونــا و به ویژه با ســویه های جدید‬ ‫ان از مــاه ششــم محســوس تــر می گردد‪.‬‬ ‫به باور او حتی پس از گذشت ‪ ۹‬ماه نیز احتمال‬ ‫ابتال به گونه شــدید بیمــاری کووید‪ ۱۹‬برای‬ ‫کسانی که واکسینه شده اند‪ ،‬بسیار نازل است‪.‬‬ ‫شــاهین تاکیــد کــرده اســت که انتشــار‬ ‫گزارشــهایی دربــاره ابتــای افــراد به رغم‬ ‫‪14‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫واکسیناســیون عمال از انگیزه عمومی‬ ‫بــرای واکســینه شــدن می کاهــد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به تجربه و اطالعــات اماری‬ ‫امریــکا‪ ،‬بریتانیا و فلســطین اشــغالی‬ ‫می گوید‪ :‬پس از ‪ ۶‬ماه‪ ،‬تزریق نوبت سوم‬ ‫واکسن کرونا برای مقابله با شیوع بیماری‬ ‫برخاســته از این ویروس الزامی اســت‪.‬‬ ‫شــاهین در مصاحبه خود بــار دیگر به‬ ‫وضعیت جســمانی کســانی که به رغم‬ ‫دریافت واکســن کرونا مبتال به بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬شــده اند اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ابتالی این افــراد به علت اســیب پذیر‬ ‫بــودن ســامانه دفاعی بدن انها اســت‪.‬‬ ‫به باور او چاقی و یا بیماری هایی که باعث‬ ‫تضعیف قوای ایمنی بدن می شوند‪ ،‬عمال‬ ‫احتمال ابتال به ویــروس کرونا را افزایش‬ ‫می دهند‪ .‬برخی از داروها نیز می توانند در‬ ‫کاهش توان سیستم ایمنی بدن در برابر‬ ‫ســویه های این ویروس موثر واقع شوند‪.‬‬ ‫او از اینــرو‪ ،‬بــر اهمیت دریافــت نوبت‬ ‫ســوم واکســن بیون تک تاکیــد کرده‬ ‫و می گوید کــه چنین اقدامــی نه تنها‬ ‫می تواند از احتمال ابتــای افراد به این‬ ‫بیماری بکاهــد‪ ،‬بلکه حتی قادر اســت‬ ‫تا مانع از زنجیــره ابتالی گســترده به‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫این ویــروس شــده و ایجــاد خیزهای‬ ‫جدیــد ایــن پاندمــی را مهــار کنــد‪.‬‬ ‫شــاهین‪ ،‬زمســتان پیــش رو را‬ ‫"زمســتانی ســخت" خوانــده و معتقد‬ ‫اســت که بــا گســترش تزریــق نوبت‬ ‫ســوم ایــن واکســن می توان ســهل‬ ‫تــر از فصل ســرد ســال عبــور کرد‪.‬‬ ‫موســس بیون تک در عین حــال گفته‬ ‫است که پس از مهار این بیماری‪ ،‬تزریق‬ ‫ســاالنه واکســن بیون تک نیز همچون‬ ‫واکســن انفلوانــزا می توانــد از ابتال به‬ ‫بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬موثر واقع شــود‪.‬‬ ‫شــاهین در عین حال تاکیــد کرده که‬ ‫در صــورت محدود بودن دسترســی به‬ ‫واکسن بیون تک بدیهی اســت که باید‬ ‫برای افراد مســن تر و کسانی که سیستم‬ ‫ایمنی اســیب پذیرتری دارند‪ ،‬ارجحیت‬ ‫قائل شد اما در عین حال‪ ،‬او معتقد است‬ ‫که پزشــکان و کادر درمانــی در مطبها‬ ‫و مراکــز واکسیناســیون باید مصلحت‬ ‫گرانه به تزریق دوز ســوم واکسن کرونا‬ ‫برخورد کــرده و در صــورت در اختیار‬ ‫داشتن واکســن‪ ،‬از تزریق ان برای سایر‬ ‫رده های ســنی نیــز اجتنــاب نورزند‪.‬‬ صفحه 14 ‫اجرایطرحمشاورهتخصصی‬ ‫«خانواده یار»درقلبطهران‬ ‫شــهردار منطقــه ‪ ۱۲‬از اجــرای طرح مشــاوره تخصصی‬ ‫«خانواده یــار» در ایــن منطقــه بــا هــدف بسترســازی‬ ‫بــرای تحقــق خانواده محــوری در جامعــه خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شــهرداری منطقه ‪ ،۱۲‬امیر یزدی شهردار منطقه‬ ‫ضمن اعالم این خبر و با تاکید بر اهمیت نقش کلیدی خانواده‬ ‫در اعتالی جامعه اسالمی‪ ،‬تحقق شــعار « تهران‪ ،‬کالنشهر‬ ‫الگوی جهان اسالم» را بدون توجه به این امر ناممکن دانست و‬ ‫یاداور شد‪ :‬با هدف بالندگی بنیان مقدس خانواده و حمایت از‬ ‫این نهاد اجتماعی‪ ،‬همچنین پیشگیری از اسیبهای اجتماعی‬ ‫در این حوزه‪ ،‬طــرح «خانواده یار» با رویکــرد ارائه خدمات‬ ‫مشــاوره ای همراه با ارتقای مهارتهای فــردی و اجتماعی و‬ ‫توانمندسازی خانواده ها از ‪ ۲۵‬مهرماه در منطقه ‪ ۱۲‬اغاز شده‬ ‫و تا پایان سال در خدمت شــهروندان این منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫یزدی‪ ،‬جامعــه هدف این طرح را شــهروندان منطقه به ویژه‬ ‫بانوان سرپرســت خانوار و فرزندان انان‪ ،‬همچنین کارکنان‬ ‫شــهرداری منطقه معرفی کــرد و افزود‪ :‬از ابتــدای اجرای‬ ‫این طرح تاکنون که نزدیــک به ‪ ۴۰‬روز می گــذرد ‪ ۵۰‬نفر‬ ‫از شهروندان در ان شــرکت کرده و از خدمات مشاوره ای ان‬ ‫بهره برده اند‪ .‬وی با مقایسه نقش مشاوره های روانشناسانه در‬ ‫جامعه امروز با نقش ریش ســفیدان و بزرگترها در دوره های‬ ‫گذشته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مسلماً با پیچیده شــدن روابط اجتماعی‬ ‫در روزگار ما‪ ،‬افراد برای کســب مهارتهای زندگی و برقراری‬ ‫ارتباطات ســالم با دیگران‪ ،‬نیازمند بهره گیری مســتمر از‬ ‫این نوع خدمات هســتند و این نوع مشــاوره ها اگر جایگاه‬ ‫خود را میان افراد پیدا کنند‪ ،‬از بســیاری تنشــها در روابط‬ ‫کاسته خواهد شد‪ .‬شــهردار قلب طهران‪ ،‬استفاده رایگان از‬ ‫مشاوره های تخصصی در همه حوزه های روانشناسی توسط‬ ‫نیروهای حاذق و متخصص را از مزایای شرکت در این طرح‬ ‫برشمرد و ادامه داد‪ :‬عالقمندان می توانند همه روزه از شنبه تا‬ ‫چهارشنبه از ســاعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۳‬با مراجعه به ساختمان شماره‬ ‫‪( ۳‬اموزش)‪ ،‬واقع در حیاط ساختمان شهرداری منطقه ‪۱۲‬‬ ‫به نشانی میدان شــهدا ‪ ،‬ابتدای خیابان مجاهدین اسالم‪ ،‬از‬ ‫این خدمات مشاوره ای بهره مند شــوند‪ .‬گفتنی است؛ طبق‬ ‫اعالم اداره امور بانوان شهرداری منطقه ‪ ،۱۲‬شهروندان و نیز‬ ‫همکاران گرامی برای تعیین وقت قبلی مشاوره می توانند با‬ ‫شــماره های ‪ ۹۶۰۲۸۷۱۴‬و ‪ ۹۶۰۲۸۷۱۲‬تمــاس بگیرند‪.‬‬ ‫خاطرات یک المانی در‪ 21‬روز‬ ‫سفر به ایران‬ ‫زنان دیپلماسی‪ -‬قسمت ششــم‪ -‬اثار باســتانی در اصفهان به واقع‬ ‫همانگونه بود که اوازه اش را شــنیده بودم‪ ،‬زمانی که بر روی ســی و سه پل‬ ‫ایســتادیم‪ ،‬غروب خورشید از میان طاق نصرت ســتونها‪،‬ضمن ابهتی که به‬ ‫این معماری باشــکوه میداد‪ ،‬گویی غروب هر قدرتی را یاداوری میکرد و پیام‬ ‫میداد که هر چقدر باشــکوه و قدرتمند‪ ،‬یکروز تنها اثاری از ان باقی میماند‪.‬‬ ‫مطلع شدم سالها پیش رودخانه پر از اب بین ســی و سه پل و پل خواجو که‬ ‫بالفاصله بعد از دیدن این پل به انجا رفتیم‪ ،‬بســیار باشــکوهتر بوده است‪.‬‬ ‫کامال می توانســتم مجســم کنم‪ .‬وقتی اب هســت‪ ،‬حیات و ســرزندگی‬ ‫وجود دارد و همان حس به انسان منتقل میشــود‪ .‬اثار بجا مانده در اصفهان‬ ‫اصالت خاصی به این شــهر داده بود و به عبارتی ان را خاص کرده بود‪ .‬ایران‬ ‫سرزمین چهار فصل اســت و نمیدانم ایا ایرانیان می دانند که کمتر کشوری‬ ‫دارای این ویژگی اســت‪ .‬چقدر حیف که اینهمه سرمایه در ظرفیت توریسم‬ ‫کمتر دیده شــده اســت و از طرفی هم هجمه منفی علیه ایران‪ ،‬مانعی برای‬ ‫جذب بیشتر توریست به ایران است‪ .‬اگرچه من این تجربه را داشتم که غالب‬ ‫توریستهای سفر کرده به ایران با یک تصویر بسیار مثبت از اینجا به کشورشان‬ ‫برمیگردند اما تبلیغات منفی بســیار گســترده اثر خودش را داشته و غالبا‬ ‫برایشان یک عالمت سوال بزرگ وجود دارد‪ .‬چقدر دلم می خواست به همه‬ ‫مردم جهان صدایم برســد که ایران را باید ببینید‪.‬از اینکه شهر و میدان امام‬ ‫با انهمه زیبایی را بدون حضور پررنگ ملل دیگر و کســب صنعتگران چیره‬ ‫دســت را بدون خریداران قابل توجه میدیدم‪ ،‬دلم به درد میامد‪.‬به هر حال‬ ‫سفر به اصفهان با دیدن اثار باستانی این شــهر زیبا طی یک سفر‪۲۴‬ساعته‬ ‫به پایان رفت و ما مجدد بر فراز اســمان ایران قرار گرفتیم‪.‬اگرچه من مجددا‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت بعد بر فراز اســمان ایران به ســمت المان پرواز خواهم داشت‪.‬‬ ‫بیمه زنان خانه دار در راستای حمایت‬ ‫از شان خانه داری است‬ ‫عضو فراکســیون زنان و خانواده مجلــس گفت‪ :‬تالش تامیــن اجتماعی‬ ‫برای توسعه پوشــش بیمه همگانی و صیانت از امنیت و کرامت بانوان حائز‬ ‫اهمیت اســت‪ .‬به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫زهره الهیان با اشــاره به طرح ملی توسعه پوشــش بیمه همگانی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی با عنوان "بیمه خانواده ایرانی" اظهار داشــت‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬اســایش و امنیت برای اینده جامعه ایران اســامی رقم می خورد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیمه زنان خانه دار ســالها به عنوان یکی از مطالبات جامعه‬ ‫زنان تبدیل شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با توسعه پوشــش بیمه همگانی و صیانت‬ ‫از اســایش و تکریم بانوان‪ ،‬به این مطالبه مردمی پاســخ مناسب و روشنی‬ ‫داده ایم‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس افزود‪:‬‬ ‫موضوع بیمه زنان خانه دار‪ ،‬موضوعی مهم و در راســتای حمایت از شــان‬ ‫خانه داری و زنان خانه دار اســت‪ .‬عضو کمیســیون اجتماعی مجلس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بیمه زنان خانه دار از منظر حفظ تعــادل خانواده‪ ،‬حمایت از خانه داری‬ ‫زنان و استقالل و رفاه اعضای خانواده‪ ،‬اهمیت بســزایی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬باید‬ ‫تالش کنیم تا امنیت بانوان و حفظ شان و کرامت انها با خانواده و جامعه به‬ ‫سطحی که شایسته زنان این مرز و بوم اســت ارتقا یابد‪ .‬وی اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬شــاهد ارامــش تمام خانواده های ایرانی باشــیم‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫گفتگو‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫سرپرست مرکز اورژانس تهران‬ ‫گفت‪:‬ازابتدایمهرماهسالجاری‬ ‫تا روز گذشته (جمعه) در استان‬ ‫تهران‪ ۲۰۵،‬نفردچارمسمومیت‬ ‫بــا گاز مونوکســیدکربن‬ ‫رقیه بقائی‬ ‫در اســتان تهــران شــدند‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ‬ ‫دکتــر صالــح طبــری‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬ ‫سرپرســت مرکــز اورژانس‬ ‫تهــران در گفتگو بــا صدای‬ ‫خــاک بیــان داشــت‪ :‬عالئم‬ ‫مســمومیت با گاز بی رنگ و‬ ‫بی بــو و کشــنده مونوکســیدکربن؛ ســردرد‪،‬‬ ‫ســرگیجه‪ ،‬تهوع‪،‬تپش قلب‪ ،‬تنگی نفس و عالئم‬ ‫ســرماخوردگی و کاهش هوشــیاری است که به‬ ‫محض مشــاهده عالئم‪،‬حتما از تهویه مناســب‬ ‫محیــط و سیســتم ایمنی وســیله گرمایشــی‬ ‫اطمینان و موارد را بــه اورژانس ‪ ۱۱۵‬اطالع دهید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر ساله تعداد زیادی از هموطنان‬ ‫ما در اثر مســمومیت با گاز مونواکسیدکربن جان‬ ‫خود را از دســت داده یا دچار معلولیتهای ذهنی‬ ‫و روانــی میشــوند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مهمترین دالیل‬ ‫گازگرفتگی‪ ،‬مکش نامناســب یا عدم مکش لوله‬ ‫های بخــاری گازی‪ ،‬بد کارکردن شــومینه گازی‬ ‫یا چوبی‪ ،‬ســوختن ناقص زغال در منقل کرسی یا‬ ‫چادر اردو ‪،‬سوختن ناقص ابگرمکن و اجاق خوراک‬ ‫پزی ‪،‬کارکردن اتومبیل در پارکینگ بســته است‪.‬‬ ‫دکتر صالح طبری در ادامه گفت‪ :‬به دلیل بی رنگ‬ ‫و بی بو و نامرئی بودن ایــن گاز تا زمانی که عالئم‬ ‫مسمومیت شدید بروز نکند ممکن است وجود ان‬ ‫حس نشود که همین امر درمان را با مشکل روبرو‬ ‫می کند و امار مرگ و میر را باال می برد و از این رو‬ ‫به گاز مونواکسیدکربن «قاتل خاموش» می گویند‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز اورژانس تهران در خصوص عالئم‬ ‫بالینیمسمومیتبامونواکسیدکربن‪،‬افزود‪:‬معموال‬ ‫عالئم متنوعی دیده می شــود و همین امر هم باز‬ ‫یکی از دالیلی است که متاســفانه سبب میشود‬ ‫مردم از این مسمومیت غافل شوند‪ .‬عالئم زودرس‬ ‫بسیار شبیه انفلوانزاســت(تب‪ ،‬خستگی مفرط‪،‬‬ ‫سردرد‪ ،‬درد عضالنی‪ ،‬ســرفه و درد قفسه سینه‪،‬‬ ‫درد و سوزش گلو)‪ .‬در یک فضا با گرمایش و تهویه‬ ‫ضعیف که عده ای از افراد عالئــم انفلوانزا را دارند‬ ‫باید به مســمومیت مونواکســیدکربن شک کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مســمومیت حاد عالئم سردرد‪،‬‬ ‫سرگیجه‪ ،‬سرخ شدن لبها‪ ،‬سیاهی رفتن چشمها‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫هشدارمرکزاورژانستهران؛‬ ‫«قاتلخاموش»درکمیناست‬ ‫ســردرگمی و اغتشاش شــعور‪ ،‬تهوع و‬ ‫استفراغ‪ ،‬درد شــکمی‪ ،‬سفتی عضالت‪،‬‬ ‫ســوزش چشــم هــا‪ ،‬خــواب الودگی‬ ‫غیرمعمــول‪ ،‬افزایــش تعــداد تنفس و‬ ‫تنگی نفس‪ ،‬کاهش فشــارخون و سپس‬ ‫تشنج و بیهوشــی و اغما دیده می شوند‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکز اورژانس تهران با بیان‬ ‫اینکــه در بیماران قلبی مســمومیت با‬ ‫مونواکســیدکربن گاه می تواند ســبب‬ ‫تشدید بیماری او شــود که یک عالمت‬ ‫هشدار دهنده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به دلیل‬ ‫تنوع عالئم مسمومیت مونوکسیدکربن‬ ‫گاه با مشــکالت گوارشــی یــا عفونی‬ ‫اشــتباه گرفته می شــود و دوبــاره فرد‬ ‫در محیط الــوده قرار میگیــرد و این بار‬ ‫با مشــکالت حادتــر مواجه می شــود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بهترین کار در جهت‬ ‫مقابله با این مســمومیت طبق معمول‪،‬‬ ‫پیشگیری از وقوع ان است‪ ،‬افزود‪ :‬استفاده‬ ‫از دودکش مناســب و کنترل مسیر ان و‬ ‫عدم بکارکیری دودکشهای الومینیومی‪،‬‬ ‫رعایت طول عمودی مناســب دودکش‪،‬‬ ‫بکارگیری کالهک ‪ ،H‬اطمینان از چفت‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شــدن لوله های دودکــش‪ ،‬رعایت قطر‬ ‫مناسب دودکش‪ ،‬دودکش اجری به دلیل‬ ‫درز زیاد توصیه نمی شود‪ ،‬توجه به شعله‬ ‫وســیله گرمایشــی که باید ابی بسوزد‪،‬‬ ‫عدم نصب ابگرمکن در حمام‪ ،‬بکارگیری‬ ‫شناســاگرهای مونواکســیدکربن‪ ،‬عدم‬ ‫بکارگیری بخاریهای بــدون دودکش در‬ ‫اماکن مســکونی‪ ،‬اطمینان از عدم نشت‬ ‫گاز حاصــل از احتــراق در موتورخانه به‬ ‫واحدهای مسکونی و عدم استفاده از فر و‬ ‫اجاق خوراک پزی برای گرمایش از جمله‬ ‫نکاتی اســت که باید بدانهــا توجه کرد‪.‬‬ ‫دکتر صالح طبری در پایان با اشاره به انجام‬ ‫کمکهای اولیه در هنگام مسمومیت با گاز‬ ‫منوکسیدکربن‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بازکردن‬ ‫ســریع در و پنجره ها در محیــط الوده‪،‬‬ ‫خارج کردن فرد مســموم از محیط الوده‬ ‫و در معرض هــوای تازه قــرار دادن‪ ،‬یقه‬ ‫پیراهن و لباسهای تنگ بیمار را ازاد کنید‪،‬‬ ‫اگر کپسول اکسیژن در دسترس است به‬ ‫بیمار اکســیژن بدهید و تمــاس با اتش‬ ‫نشانی شماره ‪ ۱۲۵‬و اورژانس شماره ‪.۱۵۵‬‬ صفحه 16 ‫فرماندهقرارگاهامنیتغذاییاستانالبرز‪:‬‬ ‫بخشخصوصینجات دهندهبخشکشاورزیکشوراست‬ ‫دکتر عبداهلل مخبر در نشســت قــرارگاه امنیت‬ ‫غذایی اســتان البرز ضمن تاکید بر هموارسازی‬ ‫مسیر سرمایه گذاران در فرایند تولید‪ ،‬بر داشتن‬ ‫پیوست فناورانه‪ ،‬چشــم انداز ‪ ۲۰‬ساله و رویکرد‬ ‫صادراتــی طرحها بــرای راه انــدازی مگاپروژه‬ ‫های تولید مرغ گوشــتی اســتان تاکیــد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش جهانی پرس‪ ،‬نشســت قرارگاه امنیت‬ ‫غذایی اســتان بــا حضور ریاســت ســازمان و‬ ‫فرمانده قرارگاه‪ ،‬معاون توســعه مدیریت و منابع‪،‬‬ ‫معاون بهبود تولیــدات دامی‪ ،‬مدیــر کل منابع‬ ‫طبیعی استان‪ ،‬رئیس ســازمان نظام مهندسی‬ ‫و جمعی از مدیران ســتاد و شهرستانها با موضوع‬ ‫بررســی واگذاری اراضــی ملی جهــت احداث‬ ‫مگافارم هــای تولید مرغ اســتان برگزار شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضا روشن نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫و دبیر قرارگاه ضمن خیر مقدم و ارائه گزارشی از‬ ‫نشست پیشین‪ ،‬به اقدامات انجام شده در خصوص‬ ‫طرح احداث مگافارم های تولید مرغ گوشتی و ارائه‬ ‫گزارش مکان یابی و جانمایی اراضی مســتعد در‬ ‫حوزه منابع طبیعی اشــاره کرد و با اشاره به اینکه‬ ‫در خصوص فرایند واگذاری اراضی ملی با توجه به‬ ‫اینکه موضوع‪ ،‬ارباب رجوعی ندارد و سازمان باید‬ ‫موضوع را به نتیجه برســاند و سپس برای جذب‬ ‫ســرمایه گذار اقدام نماید؛ بر تالش جهت تسریع‬ ‫در روند پیگری امــور و وظایف محوله تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و‬ ‫فرمانده قرارگاه امنیت غذایی استان با بیان‬ ‫اینکه علیرغم توانمندیهــای قابل توجه در‬ ‫تولید تخم مرغ‪ ،‬استان البرز در زمینه تولید‬ ‫مرغ گوشتی با خوداتکایی فاصله زیادی دارد‪،‬‬ ‫به طرح افزایش ضریــب خوداتکایی مرغ در‬ ‫استان و برنامه ریزی سازمان جهت مطالعه‬ ‫این پروژه اشــاره کرد و افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫در شــرایط بحرانی کمبود و افزایش قیمت‬ ‫گوشت مرغ در اســتان‪ ،‬فاز مطالعاتی طرح‬ ‫افزایش ضریب خوداتکایی مرغ در استان اغاز‬ ‫شدوباهمکاریمنابعطبیعی‪،‬معاونتبهبود‬ ‫تولیدات دامی و نظام مهندسی کشاورزی و‬ ‫منابع طبیعی اســتان پایشی صورت گرفت‬ ‫و اقدامات کوتاه مدت و بلنــد مدت در این‬ ‫حوزه تعریف شــد کــه امیدواریم با جدیت‬ ‫و پیگیری وظایف محوله به زودی شــاهد‬ ‫نتایج امیدبخش این طرح در استان باشیم‪.‬‬ ‫مخبر‪ ،‬تامین امنیت غذایی از راه افزایش تولید‬ ‫انواع محصوالت کشــاورزی به ویژه محصوالت‬ ‫استراتژیک را از اولویتهای کاری سازمان خواند‬ ‫و با تاکید بر جدیت در امور و پیگیری ماموریت‬ ‫ها و هموارســازی مسیر ســرمایه گذاران در‬ ‫فرایند تولیــد‪ ،‬ابــراز امیدواری کرد‪ :‬اســتان‬ ‫البرز در اینده‪ ،‬اســتان صادرکننده مرغ باشد‪.‬‬ ‫عبداهلل مخبر با اشــاره به اینکه در خصوص‬ ‫بررسی امکان افزایش ظرفیت یا در صورت‬ ‫نیاز به مجــوز‪ ،‬رفع موانع و تســهیل صدور‬ ‫مجوز بــرای افزایــش ظرفیــت‪ ،‬مناطق‬ ‫شناسایی شده و بخش خصوصی هم اعالم‬ ‫امادگی کــرده انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در راه اندازی‬ ‫مگا پروژه هــا‪ ،‬اولویت با ســرمایه گذارانی‬ ‫اســت که مالــک زمیــن بــوده‪ ،‬اهلیت‬ ‫رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫البرز با اشــاره به اینکه روشــهای سنتی برای‬ ‫حل مشــکالت کافی نیســت و گره گشــایی‬ ‫مشکالت کشــور با توســعه واحدهای دانش‬ ‫محور امکان پذیر اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این مگا پروژه‬ ‫ها بایســتی پیوســت فناورانه داشــته باشد‬ ‫و عالوه بــر دارا بودن چشــم انداز ‪ ۲۰‬ســاله‪،‬‬ ‫رویکــرد ایــن واحدها بایــد صادرات باشــد‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫دارند و فقــط نیاز به مجــوز فعالیــت دارند‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه امنیت غذایی استان با بیان اینکه‬ ‫بخش خصوصی نجات دهنده بخش کشاورزی‬ ‫اســت و باید به این موضوع باور داشته باشیم و‬ ‫عمل کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬بخش خصوصی نباید برای‬ ‫تولید با چالش مواجه شــود‪ .‬همــه باید کمک‬ ‫کنیم که فضای مناسبی اســت نگاه و رویکرد‬ ‫مان را تغییر دهیم و کمک کنیم سرمایه گذاران‬ ‫با ارامش خاطر‪ ،‬قدم در مســیر تولید بگذارند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫حالخوب‬ ‫روانشناسی‬ ‫من نسیم نجفی روان شناس و مدرس توسعه مهارت های فردی به‬ ‫شما کمک می کنم تا به حال خوب که ارزوی بشر امروز هست برسید‪.‬‬ ‫ابتدا می خواهم تعریفی از حال خوب ارائه بدهم؛‬ ‫این هفته خاطره ای از یکی از مراجعه کنندگانم را برایتان بگویم‪ :‬ایشان‬ ‫اقای حدود‪ ۴۵‬ساله و سازنده ساختمانی که سالیان سال و به سختی‬ ‫درس خوانده و تالش کرده بود و زندگی بسیار خوب و به قول خودش‬ ‫سطح باالیی داشت اما حالش خوب نبود و می گفت که عمری دویده ام‬ ‫برای خرید یک اتاق خواب و االن اتاقهای زیاد در هتلهای بزرگ خودم‬ ‫دارم اما خواب راحت ندارم و به دنبال لقمه ای ارامشم‪.‬‬ ‫دوستان یک سوال مطرح می کنم؟ برای داشتن حال خوب چه‬ ‫چیزهایینیازاست؟‬ ‫ برای "حال خوب" روحی‪ ،‬تعاریف متعددی وجود دارد اما ملموس‬‫ترین انها شاید این باشد‪:‬‬ ‫«من واقعی» است‪".‬‬ ‫«من اکنون» با ِ‬ ‫"حال خوب‪ ،‬کم کردن فاصله ِ‬ ‫همه ما ‪" ۳‬من" داریم‪:‬‬ ‫من اکنون" یعنی همان شخصی که االن هستم‪.‬‬ ‫" ِ‬ ‫من مطلوب"یعنی شخصی که ارزو داریم باشیم یا برایش هدفگذاری‬ ‫" ِ‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫من واقعی" یعنی واقعیت وجودی ما که ریشه در شور درونی ما دارد ( و‬ ‫" ِ‬ ‫اغلب زیر غبار رویدادهای زندگی‪ ،‬کمرنگ و بی فروغ شده است)‪.‬‬ ‫هر چه این ‪ ۳‬من‪ ،‬به یکدیگر نزدیکتر باشند ( و در حالت ایده ال‬ ‫منطبق بر هم باشند) حال ما خوبتر می شود‪.‬‬ ‫اشتباه تاریخی اکثر انسان ها در همه دوران این بوده است که کوشیده‬ ‫من مطلوب" نزدیک‬ ‫من اکنون" را به " ِ‬ ‫اند برای رسیدن به حال خوب‪ِ " ،‬‬ ‫من واقعی" غفلت کرده اند‪.‬‬ ‫کنند و در این میان از " ِ‬ ‫من مطلوب بر اساس هدفها و ارزوهایمان ساخته می شود‪ .‬مثال ممکن‬ ‫ِ‬ ‫من مطلوب"دوستمان ‪ ،‬مهندس بودن باشد اما ممکن است‬ ‫است " ِ‬ ‫بعد از اینکه در کنکور قبول شد و سالها درس خواند و اولین جایی که‬ ‫من مطلوبش را در اینه مقابلش می‬ ‫استخدام شد ‪ ،‬دریابد که هرچند ِ‬ ‫بیند ولی حال خوبی ندارد و دوست داشته یک موزیسین باشد‪.‬‬ ‫من مطلوب"کسی ثروت باشد و‬ ‫یا مثل همین اقای مراجعه کننده '' ِ‬ ‫بعد از رسیدن به ثروت ‪ ،‬باز هم حالش خوب نشود‪ ،‬برای کسب ثروت‬ ‫بیشتر تالش می کند تا شاید حالش خوبتر شود و این روند تا اخر عمر‬ ‫ادامه می یابد بدون انکه حالش خوب شود‪.‬‬ ‫من مطلوب‪ ،‬هر چند می تواند موتور محرک ما باشد ولی حال‬ ‫بنابراین‪ِ ،‬‬ ‫خوب ما را نمایندگی نمی کند‪.‬‬ ‫من واقعی‬ ‫من اکنون با ِ‬ ‫انچه حال ما را خوب می کند‪ ،‬کم کردن فاصله ِ‬ ‫من واقعی" هدفگذاری‬ ‫من مطلوب" نیز باید بر مبنای " ِ‬ ‫است‪ .‬حتی " ِ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫من واقعی" چیست؟‬ ‫اما " ِ‬ ‫برای کشف من واقعی‪ ،‬باید به این پرسش پاسخ دهیم؛‬ ‫"درونی ترین شور و اشتیاق من چیست؟"‬ ‫تا درونی ترین قدرت محرکه و عمیق ترین اشتیاق و پر حرارت ترین‬ ‫من واقعی" مان اشنا نخواهیم شد و‬ ‫اتش درونمان را کشف نکنیم‪ ،‬با" ِ‬ ‫‪18‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫من واقعی"‪ ،‬حالمان خوب نمی شود‪.‬‬ ‫بدون اگاهی از" ِ‬ ‫کشف شور و اشتیاق درونی کار اسانی نیست و ممارست و خودشناسی‬ ‫می خواهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬خیلی از ما بدون شناخت"من واقعی" خودمان‪،‬‬ ‫"من مطلوب" را می سازیم و به عنوان هدف‪ ،‬ان را دنبال می کنیم و‬ ‫وقتی به هدف می رسیم می بینیم حالمان خوب نیست‪.‬‬ ‫برای کشف من واقعی یا همان شور و اشتیاق درونی‪ ،‬درباره این سوالها‬ ‫فکر کنیم و پاسخ بدهیم‪.‬‬ ‫ درونی ترین ارزو و رویای من چیست؟‬‫ از چه چیزهایی واقعا و از درون لذت میبرم؟‬‫چه چیزی مرا به وجد می اورد و باعث می شود روحم به پرواز دراید؟‬‫ چه چیزی می تواند مرا مدت مدیدی بیدار نگه دارد بی انکه احساس‬‫خستگیکنم؟‬ ‫‪-‎‬ازچهچیزهاییمتنفرم؟‬ ‫‪ -‎‬چه موضوعی میتواند بی انکه خسته شوم مدام کتاب بخوانم و کالس‬ ‫بروم و یاد بگیرم؟‬ ‫‪ -‎‬اگر نیاز مالی نداشته باشم‪ ،‬چه کار و شغلی را حاضرم عاشقانه و بدون‬ ‫دریافت پول تا اخر عمر انجام دهم؟‬ ‫‪ -‎‬چه افرادی باعث تحسین وچه کسانی حسادت مرا بر می انگیزند؟‬ ‫‪ ‎‬سواالتی که باعث خود اگاهی بیشتر میشود‬ ‫‪‎‬حال کسی خوب است که هدفهایش را بر اساس "من واقعی" تعیین‬ ‫کند و به انها برسد؛ بنابراین‪ ،‬فرمول حال خوب مطلق این است‪:‬‬ ‫‪ ‎‬من واقعی = من مطلوب = من اکنون‬ ‫‪‎‬البته که در عمل این تساوی به طور مطلق ایجاد نمی شود ولی هر چه‬ ‫بیشتر به سمت این تساویها برویم‪ ،‬حالمان خوبتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪‎‬پس می توان فرمول فوق را بر اساس واقع گرایی اینگونه نوشت و به‬ ‫جای عالمت مساوی‪ ،‬از عالمت تقریباً مساوی استفاده کرد‪:‬‬ ‫‪ ‎‬من واقعی≈ من مطلوب ≈ من اکنون‬ ‫‪‎‬حال می توان فهمید که چرا فردی با درامد و رفاهیات کمتر‪ ،‬حال‬ ‫بهتری در زندگی دارد ولی فردی در بهترین شرایط مادی و اجتماعی‪،‬‬ ‫حال خوبی ندارد (چون من واقعی اش چیزی است و من اکنونش چیز‬ ‫دیگر)‬ ‫دلیل حال خوب هم باشیم‪.‬‬ ‫به کمپین حال خوب خوش امدید‪.‬‬ ‫انسان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهد‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 18 ‫کتابوکتابخانههادرمحاقفراموشی‬ ‫علیشیرینکارشناسارشدعلومارتباطاتاجتماعیوروزنامهنگار‬ ‫روزگاری کتاب و کتابت و کتابداری و کتابخانــه داری‪ ،‬یکی از مدارهای‬ ‫توســعه علم و دانش و فضیلتی بی مثال و برخــورداری از کتابخانه ای‬ ‫پربار نشــانه فرهیختگی و دانشــمندی بود و البته هنوز هم هســت؛‬ ‫فکر نکنید میخواهم بگویم نیســت؛ نه! چراکه هنوز هم کســب سواد‬ ‫و دانــش افزایی و طلب فضیلــت و فرهیختگی‪ ،‬از مدار کتاب و مســیر‬ ‫مطالعه عمیق و درک معرفت می گذرد اما انچه امروز ریل این مســیر‬ ‫کم فروغ را عوض کــرده و تهدید به شــمار می رود‪ ،‬ســطحی نگری‬ ‫نســل نو و دانش اموخته در بســتر فضای مجازی و حاکمیت مطلق و‬ ‫عنان گســیخته مطالعات مجازی و دوری گزینی از مبــادی و مصادر‬ ‫علم و دانش و بستر تحولســاز یعنی کتاب و کتابت و کتابخانه هاست‪.‬‬ ‫کتاب فی نفســه بســتر عمیق اندیشــه ورزی ‪ ،‬محل تبادل دانشهای‬ ‫نویافته و تعامل اندیشــه ها و تفکرات ژرف و تجددخواه بر پایه ســالها‬ ‫کاوش و کوشــش دانشــمندان و پژوهشــگران در منابع بیشمار بوده‬ ‫و عرضــه این نویافته هــا به اهل دانــش و بینش و پژوهــش و معرفت‬ ‫است‪ .‬در کتاب و بســتر نوشــتن و تحقیق علمی و پژوهش‪ ،‬حرفه ای‬ ‫اســت که تحوالت و تغییــرات رقم می خــورد‪ ،‬چنانکــه در تمام دنیا‬ ‫نیز اخرین یافته های علمــی و تحقیقی و نگرشــهای نوین و تحوالت‬ ‫اجتماعی و فلسفی بر بستر تبادل اندیشــه ها در کتابها و منابع علمی و‬ ‫یافته نوین تحقیقی رقم می خــورد؛ البته نمی تــوان در این تحوالت‪،‬‬ ‫منکر تاثیرگذاری ســایر عرصه های هنری و فرهنگــی مثل فیلمهای‬ ‫سینمایی و تئاتر شــد اما نقش کلیدی را همچنان کتاب برعهده دارد و‬ ‫خواهد داشــت و لزوما مبدا و منبع و منشــاء تحوالت فکری بشر است‪.‬‬ ‫اما در این ســالها با گســترش فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی‬ ‫و پیام رسانها در گوشیهای همراه‪ ،‬این وســیله ارتباطی و ارتباط گستر‪،‬‬ ‫بخش اعظمــی از زمان مطالعــه گران و کتــاب خوانــان را می گیرد‪،‬‬ ‫ضمن انکه نســخه هــای الکترونیکی و پــی دی اف کتابهــا در این‬ ‫فضای قانونی یا غیرقانونی منتشــر شــده و در دســترس قرار گرفته‬ ‫و بعضا نســخه های فیزیکی و مکتــوب در محاق قرار گرفته اســت‬ ‫اما خطرات مطالعات بر بســتر مجازی غالبا شــامل‪ :‬کــم اعتباری‪،‬‬ ‫بی اعتباری و بی اعتمادی‪ ،‬ســهل اندیشــی‪ ،‬ســطحی نگری و گذرا‬ ‫بودن مطالب و محدودیت در بســط مطلب و نظریــات و تهدیدهای‬ ‫جســمی بر قوه بینایــی و بصری بــوده که جبــران ناپذیر اســت‪.‬‬ ‫تاثیرات فضای مجــازی بر نگرش مخاطبان‪ ،‬پربســامد امــا کوتاه و‬ ‫ســطحی و روبنایی اما تاثیر گذاری کتاب بر نگرش و بینش مخاطبان‬ ‫و مطالعه گران‪ ،‬کم شــمار ولی عمیــق‪ ،‬وثیق و حائز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت در ایــن عرصه‪ ،‬لزوم توجه و ســرمایه گذاری برای‬ ‫اشــنایی و انس و الفت نســل جــوان از دوران کودکــی و نوجوانی‬ ‫با کتــاب و دمخور شــدن این نســل با کتــاب و مکتوبات اســت تا‬ ‫جذابیتهای ســایر زمینه ها نتواند انها را مسحور و مجذوب خود کند‪.‬‬ ‫بررسیها نشــان می دهد مبدا رشــد و تعمیق فرهنگ کتابخوانی در‬ ‫بســتر خانواده ها صورت می گیرد و اگــر خانواده ها خــود با کتاب‬ ‫مانوس و مالوف باشند‪ ،‬فرزندان نیز طبیعتا در این مسیر قرار خواهند‬ ‫گرفت اما وقتی والدین‪ ،‬ســاعات طوالنی دورهمی را به ســرگردانی‬ ‫در کانالهــا و گروههــا و پیجها بگذراننــد فرزندان نیــز اوقات خالی‬ ‫و خالءهای خــود را با فضــای مجازی و دوســتیها در شــبکه های‬ ‫اجتماعی پــر میکنند و انوقــت نباید انتظــار داشــت کتابخانه ها‬ ‫پر و کتابها شــمارگانی بیشــتر از ‪ ۱۰۰‬نسخه داشته باشــند؛ البته‬ ‫نقش رســانه ها ‪ ،‬مراکــز اموزشــی و تربیتی‪ ،‬وضعیــت اقتصادی و‬ ‫اجتماعــی و گرانی کتاب نیز همــه کم و بیش در کــم رونقی فضای‬ ‫مطالعه و کــم توجهی به فرهنــگ کتابخوانــی تاثیر گذار اســت‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫نقد‬ ‫جبار اذین‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ‪ ،‬ﻣﺪرس و ﻣﻨﺘﻘﺪ‬ ‫محمد بویری‬ ‫ﻃﺮاح‬ ‫عالمانو‬ ‫عارفانمرفه‬ ‫خداپرست!‬ ‫‪۲0‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫‪"-۲‬چارلیچاپلین"بازیگرمشهورسینمامتولدکجاست؟‬ ‫‪ -۳‬اولین فیلم سینما توسط چه کسی ساخته شد؟‬ ‫‪ -۴‬فیلم "ارباب حلقه ها" اثر کیست؟‬ ‫‪ -۵‬کدام فیلم رکورددار دریافت جایزه اسکار است؟‬ ‫‪ -۶‬رکورددار دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی کیست؟‬ ‫‪ -۷‬رکورددار نامزدی برای دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد کیست؟‬ ‫‪-۸‬فیلم"تایتانیک"اثرکیست؟‬ ‫‪ -۹‬اولین فیلم ناطق "چارلی چاپلین" چه نام داشت؟‬ ‫‪ -۱۰‬اولین فیلم ایرانی برنده نخل طالی جشنواره کن چه نام داشت؟‬ ‫‪ -۱۱‬اولین کارگردان ایرانی برنده جایزه نخل طالی کن کیست؟‬ ‫‪ -۱۲‬اولین سالن سینمای ایران چه نام داشت؟‬ ‫‪ -۱۳‬سینمای ترس برگرفته از کدام سبک هنریست؟‬ ‫‪" -۱۴‬چارلی چاپلین" چند بار موفق به دریافت جایزه اسکار شد؟‬ ‫‪ -۱۵‬اولین بازیگری که در نقش"جیمز باند" ظاهر شد چه کسی بود؟‬ ‫‪ -۱۶‬رکورددار نامزدی برای دریافت اسکار بهترین بازیگر زن کیست؟‬ ‫‪-۱۷‬بهترین فیلم امریکاییبه انتخاببنیاد فیلم امریکاکداماست؟‬ ‫‪ -۱۸‬اولین فیلم تاریخ سینما کدام است؟‬ ‫‪ -۱۹‬پایه گذار سینما کدام کشور است؟‬ ‫‪-۲۰‬فیلم"پدرخوانده"اثرکیست؟‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫جواب سواﻻت در صفحه اخر‬ ‫جماعتی از به اصطالح عالمان و‬ ‫عارفان‪ ،‬در غارها‪ ،‬عزلتکده ها و خلوتسراهای خود‪ ،‬بدون غم‬ ‫نان‪ ،‬جهاد اصغر و کار و کوشش‪ ،‬روزگار گذرانده و میگذرانند‬ ‫تا مثال از راههای عشق و مســتی به خداگونگی رسند! اینان‬ ‫که همه چیز را زیبا می پندارند و چشم بر واقعیتها‪ ،‬تلخیها‪،‬‬ ‫اندوهها‪ ،‬مصیبتها و مرگ و میر انســانها بر اثر بیماری‪ ،‬فقر و‬ ‫گرسنگی و جنگها بسته اند‪ ،‬صرفا در پی بیرون کشیدن گلیم‬ ‫خود از اب هســتند‪ .‬این جماعت در درازنای تاریخ‪ ،‬هیچگاه‬ ‫از خمودسراهایشان خارج نشــده و در کنار مردم و با مردم با‬ ‫حاکمان ظالم و فاسد و سلطه بیگانگان و بی عدالتی مبارزه‬ ‫نکرده اند و تنها جــدال انها به اصطالح با نفــس اماره خود‬ ‫بوده اســت‪ .‬در هیچ جای تاریخ و اثار این نوع علما و عرفای‬ ‫غارنشــین‪ ،‬از یاری و خدمت به بندگان خدا خبری نیست‬ ‫و انچه گاه به چشم می خورد‪ ،‬ســعی در تبلیغ مرام خود و‬ ‫کشاندن مردمان به راه خویش بوده است بدون انکه از رنج و‬ ‫ستم مردمان‪ ،‬بردگان و رعیتها سخن رانند‪ .‬انها به قول خود‬ ‫فقط خود و خدا را می بینند‪ ،‬در حالی کــه خدا هم ظالم را‬ ‫می بیند و هم مظلوم را و هم جهاد اکبر دارد و هم جهاد اصغر‬ ‫و در کنار مظلومان اســت‪ .‬حافظ بزرگ از عشق خدایی می‬ ‫گوید‪ ،‬ولی از دربار شاه شــجاع و درباریان او ارتزاق می کند‪،‬‬ ‫مولوی کبیر از دلدادگی الهی مــی گوید‪ ،‬در حالیکه مالدار و‬ ‫مرفه بوده است‪ .‬جناب عین القضات‪ ،‬اموال فراوان داشته و دم‬ ‫از عشق و عرفان می زده است و‪ ...‬امروز هم کسانی راه عرفای‬ ‫کهن را می روند‪ .‬حضرت الهی قمشه ای و‪ ...‬پیوسته از عشق‬ ‫و عرفان و ادبیات عرفانی و هارمونی سخن می گویند‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه از هارمونی زندگی مردم و زحمتکشان و زندگی سخت‬ ‫و فقر و نداری و گرانی جامعه و بی عدالتی ها‪ ،‬سخنی بر زبان‬ ‫ارند‪.‬این قبیل افراد انــگار در کره دیگر زندگی می کنند‪ .‬اگر‬ ‫اینان مجبور باشــند برای ‪۲‬میلیون تومان از کله ســحر و تا‬ ‫پاسی از شــب و برعکس‪ ،‬از خانه اجاره ای تا محل کار خود‬ ‫بروند و جان بکنند‪ ،‬انوقت شــعر و شاعری و عاشقی یادشان‬ ‫می رفت‪ .‬باور کنید اگر مردم هم مانند رجال‪ ،‬اشراف و علما و‬ ‫عرفای خوشخیال‪،‬چی چی زادهها و ملیجکهای هنرمندنما‬ ‫و نامسئوالن و نامدیران هزارفامیل‪ ،‬غم نان نداشتند‪ ،‬ساعتها‬ ‫درباره عشــق و عرفان و مســتی و لذت هســتی‪،‬چهچهه‬ ‫می زدند و از زمین تا اســمان ســماع و هو هو میکردند!‬ ‫‪ -۱‬کدام بازیگر هالیوودی در نقش"حمزه" عموی پیامبر ظاهر شد؟‬ صفحه 20 ‫درباره موزه رحمی کوچ‬ ‫موزه رحمی کوچ یــک موزه صنعتی‬ ‫خصوصی در شــهر اســتانبول است‬ ‫که به تاریــخ حمل و نقــل و صنعت‬ ‫ارتباطات ترکیه اختصــاص دارد‪ .‬این‬ ‫موزه یکــی از ارزشــمندترین موزه‬ ‫ها در کشور ترکیه اســت که توسط‬ ‫محمد بویری‬ ‫رئیــس بازنشســته هولدینگ کوچ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۱‬میــالدی ســاخته‬ ‫شده و در ‪ ۱۳‬دســامبر ‪ ۱۹۹۴‬موزه را‬ ‫بصورت رســمی افتتاح کرد‪ .‬این موزه در ضلع شمالی منطقه‬ ‫هالیچ و حومه هاســکوی واقع شــده اســت و فاصله کمی با‬ ‫موزه «پرا» اســتانبول نیز دارد‪ .‬این موزه با وســعت تقریبی‬ ‫‪ ۲۷‬هزار متر مربع با ‪ ۳‬بخش اصلی تشــکیل شــده اســت؛‬ ‫ساختمان مصطفی کوچ‪ ،‬ساختمان تاریخی لنگرخانه‪،‬کشتی‬ ‫ســازی تاریخــی هاســکوی و منطقــه نمایــش ازاد‪.‬‬ ‫موزه رحمی کوچ اســتانبول شــامل ابتدایی ترین مباحث و‬ ‫وســیع ترین طیف نمونه از میراث صنعتــی تحت ارتباطات‬ ‫و حمل و نقل اســت‪ .‬همچنین در این موزه کلکســیونهای‬ ‫اتومبیل و صنایع دستی به چشــم می خورند‪ .‬این مجموعه‬ ‫شامل هزاران قطعه سوزن گرامافون‪،‬کشتی ها و هواپیماهای‬ ‫کاملی می باشد که در این ساختمان باشــکوه واقع شده اند‪.‬‬ ‫امنیت پایدار ملی در پرتو راهبرد توسعه بسیج‬ ‫علی شیرین‪ -‬بسیج سرفصل تحول و تجدد و تکیه گاهی بی غل و‬ ‫غش برای نظام در تهدیدها و تحدیدها و راهبرد برون رفت از مخمصه‬ ‫های بزرگ امنیتی و بزرگترین پشــتوانه خلل ناپذیر دفاع ملی است‪.‬‬ ‫نقش بســیج در ســپهر انقالب اســالمی بر اعیان بینا و گوشهای‬ ‫شــنوا پوشــیده نیســت مگر اینکه غرض و مرضی در کار باشــد‪.‬‬ ‫این توان عظیم و سد سدید در برابر دشمن‪ ،‬متکی بر ابتکار امام راحل‬ ‫عظیم الشان بوده است که با الهامات الهی این لشگر عظیم را پی افکند‪.‬‬ ‫دامنه نقش افرینی بســیج و تاثیــرات ان امروز منحصــر به ایران‬ ‫عزیز نیســت؛ بلکــه این تجربه ســرفصل خــط شــکنی راهبرد‬ ‫مقاومــت در جهان اســالم و شکســت دادن مســتکبران اســت‪.‬‬ ‫بســیج یک اســتراتژی بر مبنای نیروی پایــان ناپذیــر مردمی و‬ ‫ســاختاری متکی بر قــدرت مطلق الیــزال الهی و خاســتگاهی‬ ‫والیــی و تبعیــت پذیر اســت که بــا ســایر مجموعه هــا در این‬ ‫شــاخصها متمایــز و در برخی وجوه مشــترک و همســو اســت‪.‬‬ ‫در مقاطعــی از تاریخ پرتالطم انقالب اســالمی برخــی معاندان و‬ ‫عوامــل و عناصر جریان تحریف تــالش کردند تا هویــت و اصالت و‬ ‫مرجعیت این نهاد انقالبی را مخدوش و شــان و شــخصیت حقیقی‬ ‫ان را به دســتگاهی تحــت االمر و تحــت االختیار تقلیــل دهند‪.‬‬ ‫درحالی که بســیج‪ ،‬نهادی جریان ساز و پیشــگام در تعالی کشور و‬ ‫رویکرد نوینی اســت در برداشــتن موانع بزرگ از پیش پای کشور‪.‬‬ ‫بســیج یک مرام و مســلک بارور شــده با اندیشــه هــای دینی و‬ ‫الهی و سلســله جنبــان جنبش نــرم افــزاری متکی بر تــوان و‬ ‫پتانســیل ملی اســت که راه خود را بازیافته و در فراز و نشــیبهای‬ ‫حوادث و کشــاکش دهر استوار ایســتاده اســت‪ .‬نیرویی است که‬ ‫توانمندی اثبات شــده در عرصه هــای گوناگــون دارد که بالفعل‬ ‫و بالقوه بــروز و ظهــور یافته و منشــاء خدمات بیشــمار اســت؛‬ ‫لذا هجمه به بسیج با انگها و وصله های ناچســب به دلیل وحشت از‬ ‫این پتانســیل و راهبر درســت نظام در توســعه این دستگاه عظیم‬ ‫مردمی و تقویت پایه های مردم نهاد ان اســت که موجب ناامیدی و‬ ‫یاس دشمن و امید افرینی برای نیروهای انقالب خواهد شد و اقتدار‬ ‫ملی و امنیت پایدار در سایه این راهبرد‪ ،‬تعمیق و توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪۲1‬‬ صفحه 21 ‫چطورمشکالتنرم افزاریبادزهایسامسونگرابرطرفکنیم‬ ‫سری بادزهای سامسونگ که با نام گلکسی ‪ Buds‬عرضه شده از‬ ‫قابلیت های پیشرفته و سبک طراحی مدرن و زیبا بهره می برد‪ .‬این‬ ‫بادزها با هدف کمک به خلق بهترین تجربه کاربران در هنگام کار‪،‬‬ ‫سرگرمی و هر چیز دیگری بین این دو حالت‪ ،‬طراحی شده اند و ممکن‬ ‫است مانند هر دستگا ه دیجیتال دیگری دچار مشکالت نرم افزاری‬ ‫شوند که بهره برداری کامل از قابلیت های ان را برای کاربران سخت و‬ ‫دشوار می کند‪ .‬به گزارش جهانی پرس‪ ،‬در چنین لحظاتی شناخت‬ ‫راهکارها و راه حلها می تواند باعث شود تا مشکالت و چالشهای پیش ‬ ‫امده به سرعت رفع شوند‪ .‬در ادامه ‪ ۷‬مورد از پرکاربردترین راهکارهای‬ ‫یبادزهایسامسونگرامعرفیکرده ایم‪:‬‬ ‫عیب یابیگلکس ‬ ‫قطعارتباطگلکسیبادزباگوشیموبایل‬ ‫اگر در زمان استفاده از گلکسی بادز‪ ،‬ارتباط انها با گوشی موبایلتان به‬ ‫طور دائم قطع می شود باید چند مورد را به سرعت بررسی کنید‪:‬‬ ‫• از کیفیت باالی اتصال بلوتوثی بادز به گوشی مطمئن شوید‪ .‬اتصال‬ ‫بلوتوثی بادز با سایر دستگاه ها تا فاصله نزدیک به‪ ۱۰‬متر برقرار‬ ‫می شود‪ .‬توجه داشته باشید که این فاصله ممکن است در برخی از‬ ‫محیطهاومدلهایگوشیمتفاوتباشد‪.‬‬ ‫• نزدیک بودن به موانعی مثل دیوارها‪ ،‬روترها‪ ،‬تجهیزات الکترونیکی و‬ ‫امواجالکترومغناطیسیمی توانددراتصالبلوتوثیبادزاختاللایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫• حتما بررسی کنید که بادزها به درستی در گوش شما قرار گرفته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫• از به روز بودن نرم افزار بادز اطمینان پیدا کنید‪ .‬این کار را می توانید به‬ ‫کمک اپلیکیشن‪ Galaxy Wearable‬در سریعترین زمان انجام دهید‪.‬‬ ‫• وضعیت باتری بادز را بررسی کنید‪ .‬اگر ظرفیت باتریها کم باشد‬ ‫ممکن است که اتصال هدفونها با گوشی قطع شود‪.‬‬ ‫پخش صدای اخطار از بادزها‬ ‫گوشیهایهوشمند‪،‬تبلت ‪،‬ساعتهایهوشمندوهدفونهاهمگیدارای‬ ‫محدوده دمایی خاصی هستند که در ان دما بهترین عملکرد را دارند‪.‬‬ ‫این دستگاهها اگر در دمایی خیلی سرد یا گرم قرار بگیرند‪ ،‬ممکن است‬ ‫عملکرد مطلوبینداشتهباشندو مشکالتی رابرایکاربران ایجادکنند‪.‬‬ ‫بادزهای سامسونگ در زمانی که به دمای باالیی برسند و داغ شوند‪،‬‬ ‫به طور خودکار اخطاری شبیه به بوق را پخش می کنند‪ .‬با شنیدن این‬ ‫اخطار حتما بادزها را از گوشتان خارج کنید و تا زمانی که کامال خنک‬ ‫نشده اند انها را در جعبه شارژ نگذارید و روشن نکنید‪.‬‬ ‫انها استفاده نمی کنید‪ ،‬بادزها را در داخل جعبه شارژ قرار دهید‪.‬‬ ‫استفاده از یک بادز‬ ‫اگر یکی از دو بادز را گم کردید یا یکی از انها دچار نقص شد‪ ،‬این امکان را‬ ‫خواهید داشت تا با یک بادز همچنان از شنیدن موسیقی لذت ببرید‪ .‬فقط‬ ‫برای این کار الزم است تا حتما از دستگاهی استفاده کنید که قبال به ان‬ ‫متصلشده اید‪.‬‬ ‫مشاهدهپیغام«حدمجازصدا»‬ ‫گوشیهایهوشمندوتبلتهابرایاینکهازاسیبهایشنواییبهگوشهایشما‬ ‫جلوگیری کند‪ ،‬قابلیت «حد مجاز صدا» را به اطالع شما می رسانند‪ .‬زمانی‬ ‫که با هدفون به گوشی یا تبلت متصل می شوید و صدا را زیاد می کنید‪ ،‬در‬ ‫صورت روشن بودن این قابلیت یک پنجره در دستگاه باز می شود و شما را اگاه‬ ‫می کند تا از حد مجاز صدا باخبر شوید‪.‬‬ ‫شنیدنبوقمتوالیدرزمانپایانتماس‬ ‫اگر پیش از به روز رسانی بادزها‪ ،‬گزینه ‪ Play tone when call ends‬را غیرفعال‬ ‫کنید‪ ،‬با بوق ممتد پس از پایان تماس مواجه نخواهید شد‪ .‬روش دیگر برای‬ ‫جلوگیری از این اتفاق‪ ،‬به روز رسانی نرم افزار‪ GalaxyWearable‬است‪ .‬اطمینان‬ ‫حاصل کنید که بادزتان به اخرین نسخه از نرم افزار‪ GalaxyWearable‬متصل‬ ‫است‪ .‬در نهایت اگر هیچ کدام از این دو مورد مشکل را برطرف نکرد‪ ،‬وارد‬ ‫قسمت تنظیمات دستگاه شوید‪ ،‬گزینه‪ Callsalertandringtone‬را انتخاب‬ ‫کنید و گزینه‪ Playtonewhencallends‬را غیرفعال کنید‪.‬‬ ‫مشکالتبه روزرسانینرم افزارگلکسیبادز‬ ‫ممکن است برای به روز رسانی گلکسی بادز با مشکل رو برو شوید‪ .‬برای رفع‬ ‫مشکل خود از این‪ ۷‬راهکار کمک بگیرید‪:‬‬ ‫دستگاهی که بادز به ان متصل است را چک کنید و مطمئن شوید که به‬ ‫اینترنتمتصلاست‪.‬‬ ‫هدفونها را حداقل‪ ۳۰‬دقیقه شارژ کنید‪.‬‬ ‫اگر در طول به روز رسانی خطایی رخ داد‪ ،‬اپلیکیشن یا نرم افزار را کامال ببندید‪.‬‬ ‫مطمئن شوید که بادزها را به درستی به اپلیکیشن یا نرم افزار متصل کرده اید‪.‬‬ ‫از به روز بودن سیستم عامل دستگاه خود مطمئن شوید‪.‬‬ ‫نسخه اخر نرم افزار یا اپلیکیشنی که از ان برای به روز رسانی استفاده می کنید‬ ‫را نصب کنید‪ .‬و در نهایت اگر همچنان مشکلی برای به روز رسانی داشتید‪ ،‬با‬ ‫خدمات پس از فروش تماس بگیرید‪.‬‬ ‫شنید هشدنصداهایغیرعادیازبادزها‬ ‫بادزهای سامسونگ به گونه ای طراحی شد ه اند در زمانی که داخل‬ ‫گوشتان قرار نگرفته ‪ ،‬غیرفعال است تا از مصرف بیهوده باتری ان‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬اما اگر سنسورهای لمسی بادز به دلیل وجود لکه یا‬ ‫شیء خاصی کثیف باشد‪ ،‬ممکن است بادزها به غلط تشخیص دهند‬ ‫که داخل گوش شما قرار گرفته و به همین دلیل همان صدایی که در‬ ‫زمان برقراری اتصال به دستگاه شنیده می شود را پخش کنند‪ .‬برای‬ ‫جلوگیری از این اتفاق همیشه بادزها را تمیز نگ ه دارید و در زمانی که از‬ ‫‪22‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 22 ‫شاتلموبایل؛فناوریانتخابدستیشبکهرادیوییمیزبانرادر‪ ۷‬استاندیگر‬ ‫پیاده سازیکرد‬ ‫با پیــاده ســازی قابلیت «انتخــاب دســتی شــبکه رادیویی» در‬ ‫اســتان خوزســتان و پــس از بررســی بازخوردهای مشــترکین‬ ‫سیم کارت های هوشمند شــاتل موبایل در این اســتان‪ ،‬این قابلیت‬ ‫در ‪ ۷‬اســتان خراســان رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬قم‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‬ ‫و اذربایجان غربی نیز به طور ازمایشــی راه اندازی شــد‪ .‬این خدمت‬ ‫برای نخســتین بار در ایران توســط شــاتل موبایل راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش جهانی پرس‪ ،‬در کنار پیاده ســازی فاز جدید هوشمندی‬ ‫ســیم کارت های شــاتل موبایل و همزمــان با افزایــش قابلیتها و‬ ‫دقت این فنــاوری نواورانه‪ ،‬بــا راه اندازی قابلیت «انتخاب دســتی‬ ‫شــبکه رادیویی» در ‪ ۸‬اســتان کشــور‪ ،‬مشترکین ســیم کارتهای‬ ‫هوشمند شــاتل موبایل در این اســتانها امکان اســتعالم وضعیت گفتنــی اســت شــاتل موبایــل بــه زودی ایــن قابلیــت جدیــد‬ ‫اتصال شــبکه رادیویــی‪ ،‬تغییر و انتخاب دســتی شــبکه رادیویی را در ســایر اســتانهای کشــور نیــز پیــاد­ه ســازی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫میزبــان و فعالســازی مجــدد انتخاب هوشــمند شــبکه را تنها‬ ‫از طریــق شــماره گیری کد دســتوری ‪ ۸۱#‬خواهنــد داشــت‪ .‬شــاتل موبایــل‪ ،‬اپراتــور نســل جدیــد تلفــن همــراه‬ ‫کشــور اســت کــه امــکان اتصــال هوشــمند و خــودکار بــه‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مشترکین این اســتانها از این پس قادر خواهند بود به ‪ ۳‬شــبکه رادیویــی تلفــن همــراه کشــور را فراهــم کرده اســت‪.‬‬ ‫امکان استعالم وضعیت شبکه ای که به ان متصل هستند با شماره گیری‬ ‫مستقیم کد دســتوری ‪ *۱۸۱#‬به قابلیت انتخاب و تغییر دستی شبکه‬ ‫رادیویی مورد نظر بین هر ‪ ۳‬شبکه رادیویی اصلی کشور با شماره گیری‬ ‫مستقیم کد دســتوری ‪ *۲۸۱#‬و به فعالسازی مجدد انتخاب هوشمند‪،‬‬ ‫با شماره گیری مستقیم کد دســتوری ‪ *۳۸۱#‬دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫در صورت انتخاب شبکه رادیویی میزبان به صورت دستی در استانهای‬ ‫نامبرده‪ ،‬با خروج مشترک از شهر محل ســکونت و یا در صورت کاهش‬ ‫فناوری شبکه انتخابی‪ ،‬قابلیت انتخاب هوشمند مجدد به صورت خودکار‬ ‫فعال شده و بهترین پوشش شبکه برای مشــترک انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫عضوکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمی‪:‬‬ ‫وام مددجویان در طرح جهش تولید مسکن با نرخ‪۵‬درصد ارائه می شود‬ ‫عضو کمیســیون عمــران مجلس شــورای‬ ‫اســامی با بیان اینکــه وام اقشــار مختلف‬ ‫در طــرح ملی مســکن بــا ســود ‪۱۸‬درصد‬ ‫پرداخت می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬براســاس توافق‬ ‫وزارت راه و شهرســازی و بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫وام مددجویــان در طــرح جهــش تولیــد‬ ‫مســکن با نرخ ‪۵‬درصد پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش جهانی پرس‪ ،‬ســید البرز حسینی‬ ‫نماینده مــردم خدابنده در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬براســاس اخرین گزارشی که‬ ‫به دست ما رسیده اســت‪ ،‬در مرحله نخست‬ ‫اجــرای قانــون جهــش تولید مســکن که‬ ‫احداث ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی‬ ‫اســت تعداد ‪ ۳۶۰‬هــزار واحد مســکونی به‬ ‫مددجویــان کمیته امــداد تعلــق می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مقرر شــده اســت تــا وزارت‬ ‫راه و شهرســازی براســاس قانــون جهــش‬ ‫تولید مســکن و براســاس یک برنامه مدون‪،‬‬ ‫در طــرح جهــش تولیــد مســکن‪ ،‬زمین‬ ‫رایگان بــرای ســاخت مســکن مددجویان‬ ‫کمیتــه امــداد و بهزیســتی و دهک هــای‬ ‫یک تــا ‪۳‬جامعــه‪ ،‬زمیــن اختصــاص دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون عمــران مجلس شــورای‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬طبق قانون شورای پول‬ ‫و اعتبار‪ ،‬نــرخ بهره وام متقاضیــان در قانون‬ ‫جهش تولید مســکن ‪ ۱۸‬درصد است اما قرار‬ ‫است وزارت راه و شهرســازی با بانک مرکزی‬ ‫به توافقی برســند که بــرای ‪ ۳‬دهک پایین‪،‬‬ ‫وامی که داده می شــود با نرخ ‪ ۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫حســینی در مورد بــازه زمانــی تخصیص‬ ‫اعتبارات و اغاز عملیات ساخت و ساز‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬رئیس جمهور از زمــان اغاز به کار دولت‬ ‫و تبدیل طرح جهش تولید مســکن به قانون‪،‬‬ ‫پیگیر اجرای ان اســت و براســاس اطالعات‬ ‫موجود‪ ،‬کار تامین زمین و مراحل اولیه ساخت‬ ‫مســکن در برخی مناطق اغاز شــده است‪.‬‬ ‫نهادهایی که حامی و مجری این قانون هستند‬ ‫نیز مشخص شده است؛ همچنین دستگاه هایی‬ ‫که زمین دولتی در اختیار انهاست‪ .‬بدنه وزارت‬ ‫راه و شهرســازی و وزارت جهاد کشاورزی که‬ ‫حریم شــهرها را در اختیار دارند نیز همکاری‬ ‫خوبــی در ارتباط بــا تامین زمین داشــت ه و‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مقدمات کار زمانی الزم است و برنامه جامعی برای اجرای قانون ارائه داده اند‪.‬‬ ‫در همین مدت کوتاهی که دولت مستقر شده‬ ‫اقدامات خوبی انجام گرفته اســت؛ از ‪ ۱۵۰۰‬عضو کمیســیون عمــران مجلس شــورای‬ ‫شهری که در کشــور داریم حدود ‪ ۹۰۰‬شهر اســامی در پایان گفت‪ :‬امیدواریــم با توجه‬ ‫به تفکیک زمین مورد نیاز و تعداد واحدهای به اینکــه مقدمــات قانــون فراهم اســت‪،‬‬ ‫مسکونی و سهم هر کدام از این شهرها در هر تقاضای انهم در کشــور وجود دارد و اهتمام‬ ‫مرحله از اجرای قانون مشــخص شده است‪ .‬دولت و مجلــس که در اجرای جــدی قانون‬ ‫جهش تولید مســکن وجــود دارد‪ ،‬شــاهد‬ ‫نماینده مــردم خدابنده در مجلس شــورای اســتفاده از ظرفیت بخــش خصوصی برای‬ ‫اســامی ادامه داد‪ :‬عالوه بــر اقدامات فوق‪ ،‬ســاخت مســکن و تامین نیاز بازار باشــیم‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫صدای خاک از جوانانیمی گوید که اینده خویش را درتهفنجانقهوه جستجو میکنند‬ ‫ﯾادداﺷت‬ ‫فراغتوفالگیری!‬ ‫عزیــزم بیا فالت‬ ‫رو بگیــرم‪ ...‬اوه‬ ‫اوه چقــدر فالت‬ ‫بدحاله! به همین‬ ‫زودیهــا یه عزیز‬ ‫سوفیا عادلخانی‬ ‫از دســت میدی‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬ ‫خدا به خیر کنه‪...‬‬ ‫ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫بــذار ببینــم‪...‬‬ ‫به به! خــوش به‬ ‫ســعادتت! یــه‬ ‫شوهر خوش قد و باال و پولدار توی فالته‪ .‬قدرش‬ ‫رو بدون‪ ...‬یه کمی بدخلقه ولی ذات پاکی داره…‬ ‫چقدر می شه؟‬ ‫چقدر واسه بخت و اقبالت ارزش قائلی؟ ‪۵۰‬هزار‬ ‫تومنخوبه؟‬ ‫چرافالگیری؟!‬ ‫انسان هر وقت مستاصل میشود؛ یعنی زمانهایی‬ ‫که هدفی دارد اما ابزار رســیدن بــه ان اهداف‬ ‫را مهیا نمیبیند‪ ،‬به این قبیل مســائل گرایش‬ ‫پیدا میکند‪ .‬رمــاالن و فالگیران زندگی عجیب‬ ‫و پیچیــدهای دارنــد‪ .‬انهــا در خصوصیترین‬ ‫مســائل افراد ســرک می کشــند و هر انچه از‬ ‫ذهن و درونشــان میتراود را به عنــوان اینده‬ ‫بینی و راه حل مشــکالت‪ ،‬پیش روی مخاطب‬ ‫قرار میدهند ‪ ،‬نســخههای عشــق و عاشــقی‬ ‫میپیچند و در زندگی زناشــویی مردم مداخله‬ ‫میکنند و گاه نقشــی محوری را ‪ -‬به غلط ‪ -‬در‬ ‫برخــی جدلهــای خانوادگــی ایفــا میکنند‪.‬‬ ‫ارامشانی‬ ‫شــاید برای خیلی هــا‪ ،‬دیگر فال و فــال بینی‬ ‫تبدیل بــه یک موضوع معمولی شــده باشــد؛‬ ‫موضوعی معمولی که از نظــر خیلی افراد ارزش‬ ‫بررسی ندارد چه رســد به پیدا کردن راههایی‬ ‫برای مقابله با ان‪ .‬اگر در ســالهای دور‪ ،‬شکستن‬ ‫تخم مرغ ‪ ،‬دعا نویســی و باز کردن کتاب و ‪ ...‬به‬ ‫عنوان راههایی برای پیدا کردن حل مشــکالت‬ ‫و پیدا کردن زخم چشــم زننده و ‪ ...‬به شمار می‬ ‫رفت‪ ،‬این روزها روشهای جدید فالگیری و اینده‬ ‫نگری در شهرهای کشــور باب شده که از لحاظ‬ ‫متنوع بودن‪ ،‬حتی نمی توان انها را در یک گروه‬ ‫خاص طبقه بندی کرد‪ .‬استخاره‪ ،‬سرکتاب‪ ،‬دعا‪،‬‬ ‫کارگشــایی‪ ،‬رزق و روزی‪ ،‬مهر و محبت‪ ،‬بخت‬ ‫گشــایی‪ ،‬فال قهوه‪ ،‬فال شــمع و چای و ‪ ...‬تنها‬ ‫چند مورد از انواع خرافه ای اســت که حاال دیگر‬ ‫‪۲4‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫چند سالی می شود که جایشــان را در میان‬ ‫مردم بــاز کرده اند؛ خرافه هایی که اشــکارا‬ ‫در خیلی از نقاط شــهرها مانند زیارتگاهها‪،‬‬ ‫اتوبوســها و حتی خیابانها تبلیغ می شــود‪.‬‬ ‫تعریف خرافــه در فرهنگ معیــن به معنی‬ ‫سخن بیهوده‪ ،‬افسانه‪ ،‬حرف باطل یا اسطوره‬ ‫نوشته شده است‪ .‬بســیاری از کارشناسان‪،‬‬ ‫ریشــه خرافه را در ناتوانی انسان از توضیح و‬ ‫درک پدیده های طبیعی یا ناشــناخته می‬ ‫دانند؛ به عنوان مثــال در قدیم‪ ،‬اعتقادی بود‬ ‫که مردم خیال می کردند زلزله به خاطر این‬ ‫اســت که غول خفته ای در زمین وجود دارد‬ ‫و روزی بیدار می شود‪ .‬به همین خاطر قربانی‬ ‫می دادند تا دیو رضایت بدهد و باز هم بخوابد‪.‬‬ ‫چراافرادتحصیلکردهکشور!‬ ‫تحصیلکردهها‪80‬درصد‬ ‫مراجعهکنندگانبهفالگیرها‬ ‫طبــق امارهایی که هر از چند گاه از ســوی‬ ‫پلیس منتشر می شود ‪ ۸۰‬درصد افرادی که‬ ‫به فالگیرها برای پیش بینی اینده و مســائل‬ ‫دیگر مراجعــه می کننــد‪ ،‬تحصیلکرده اند‬ ‫و این موضــوع نگرانی بیشــتری را در میان‬ ‫کارشناســان اجتماعی به وجــود می اورد‪.‬‬ ‫سرهنگ قاســمی معاون اجتماعی پلیس‬ ‫اگاهی ناجا با بیان اینکه ایــن روزها افرادی‬ ‫برای انجام این شــیوهها اخیرا کارت ویزیت‬ ‫چاپ میکنند‪ ،‬یکی از شیوههای کالهبرداری‬ ‫را رمالی عنوان کرده است که « افرادی مدعی‬ ‫میشــوند که میتوانند اینده افراد را بازگو‬ ‫کرده و تغییر دهند در نتیجه با این شیوه اقدام‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫به کالهبرداری از طعمههای خود میکنند‬ ‫و طبــق پروندههای موجود بیشــتر افرادی‬ ‫که به دعانویســها و رمالها مراجعه میکنند‬ ‫افراد متمول هســتند‪ ،‬چون طبقات پایین‬ ‫نمیتوانند هزینه گزافی که این افراد در نظر‬ ‫دارنــد را پرداخت کنند و این درحالیســت‬ ‫که ‪۸۰‬درصد افرادی که بــه رمالها مراجعه‬ ‫میکنند از قشر تحصیلکرده جامعه هستند؛‬ ‫به طور مثال در یکــی از پروندههای مربوط‬ ‫به رمالی‪ ،‬شــخصی که برای گره گشایی از‬ ‫مشکلش به یک رمال مراجعه کرده بود دارای‬ ‫فوقلیسانس روانشناســی بود»‪ .‬دکترعلی‬ ‫فرزانه جامعهشــناس نیز در ایــن مورد می‬ ‫گوید‪ :‬فالگیری اگرچه ممکن است به چشم‬ ‫محققان اجتماعــی در ایران کمتــر دیده‬ ‫شود اما یکی از واقعیتهای جامعه امـــروز‬ ‫مـاســـت‪ .‬کـتـابهـای بـسـیـــاری درباره‬ ‫راهنمای فالگیری و پدیدههای مشابه ان در‬ ‫سالهای اخیر به زبان فارسی ترجمه یا تالیف‬ ‫شده است‪ .‬روشهای متنوعی برای فالگیری‬ ‫بهوجود امــده و حتی از طریــق اینترنت به‬ ‫اموزش فالگیری میپردازنــد‪ .‬نه تنها میان‬ ‫عامه مردم‪ ،‬حتی بسیاری از دارندگان مدارک‬ ‫و مدارج دانشــگاهی نیز فال میگیرند و به‬ ‫فالگیرها مراجعه میکنند‪ .‬برخی رســانهها‬ ‫نیز گاه و بیگاه به بررسی فالگیری و رواج ان‬ ‫در ایـــــران و جهــــان مـیپـــردازنـد‪.‬‬ ‫مفهومفالدرجامعهایران‬ ‫همراهباپیﭽیدگیها‬ ‫گفتمان رسمی رسانه ها در ایران در سالهای‬ صفحه 24 ‫واحدخاکدان؛نقاشهایپررئالیست‬ ‫اخیر اغلب فالگیــری را در زمره خرافــات و نه "باورهای هــای عامیانه" و‬ ‫فالگیرها را به مثابه "شیاد" تلقی کرده است‪ .‬اگرچه در این زمینه فال حافظ‬ ‫و برخی تفال زدنهای دیگر جزئی از باورهای مذهبی محســوب شده است‬ ‫و کمتر به عنوان خرافات قلمداد شــده اند‪ ،‬به همین دلیل درک و برداشت‬ ‫کنونی از مفهوم فــال در جامعه ایــران همراه با پیچیدگی هایی اســت‪.‬‬ ‫در گفتمــان موجــود در ایــران‪ ،‬فالگیــری از ابعــاد روان شــناختی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬تاریخی و اجتماعــی مورد توجه قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫فالگیری را می توان با چند عامــل توضیح داد؛ در اینجــا نیز مانند دیگر‬ ‫موضوعــات اجتماعی و فرهنگی نمی تــوان " تبیین های یک ســویه" یا‬ ‫" تــک عاملی" ارائــه کرد‪ .‬همــه ابعادی که ذکــر می کنــم در فالگیری‬ ‫دخالت دارند امــا به اعتقــاد نگارنده هیچیــک "عامل غالــب" یا "علت‬ ‫تبیین کننده" نیســت جز عامل "زمینه فرهنگی" و "بســتر اجتماعی" ‪.‬‬ ‫ناتوانــی در حــل مشــکالت ‪ ،‬علــت گرایــش بــه فال!‬ ‫می توان فالگیــری را به وضعیت خانواده‪ ،‬توســعه نیافتگــی اقتصادی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فقدان امنیت‪ ،‬کمبــود امکانات و خدمــات اجتماعی و امثال‬ ‫اینها نیز منســوب کرد‪ .‬دکتر دانش جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه‪،‬‬ ‫در این مــورد می گوید‪ :‬وقتــی که افراد جامعــه توانایی بــراورده کردن‬ ‫نیازها و خواســته هایشــان را از لحاظ فکــری‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعی‬ ‫و یا خواســته های قلبی خود از قبیل ازدواج‪ ،‬طالق و امثال اینها را ندارند‬ ‫به خرافات و فــال و فالگیری روی مــی اورند‪ .‬وی می افزاید‪ :‬در مشــرق‬ ‫زمین و در کشــورهای فقیر کــه افراد نمــی توانند به امیال و خواســته‬ ‫های خود در حالت واقعی برســند ‪ ،‬به خرافات‪ ،‬فــال و فالگیری مراجعه‬ ‫می کنند و هر چقدر مــردم از طبقات پایین تر اجتماع باشــند و فقیرتر‬ ‫باشــند بیشــتر به رمل و اســطرالب و فال نخــود و… روی مــی اورند‪.‬‬ ‫فالگیریوفراغت‬ ‫فالگیری نوعی ســرگرمی و پر کردن اوقات فراغت اســت‪ ،‬زیــرا فالگیر از‬ ‫طریق پیشــگویی های هیجان انگیــز تولید نوعی احســاس هیجان در‬ ‫فرد می کند‪ .‬در دنیای جدید مســئله فراغت و تامین انها یکی از نیازهای‬ ‫مردم اســت و افراد برای پر کردن اوقات فراغت خود هزینه های بسیاری‬ ‫پرداخت می کنند‪ .‬برای برخــی افراد‪ ،‬فالگیری معنایــی جز تولید لذت‬ ‫و هیجان ندارد‪ .‬یک کارشناس ارشد روانشناســی که در زمینه "فال قهوه"‬ ‫نیز دســتی بر اتش دارد و معموال در نشستهای دوســتانه برای دوستان‬ ‫و اشــنایان فال قهوه می گیرد مــی گوید که « ادمها عالقمند هســتند‬ ‫از اینده خبردار شوند و در عین حال پتانسیل شــنیدن اخبار بد را ندارند‪.‬‬ ‫انها دوست دارند نسبت به انچه قرار اســت پیش بیاید‪ ،‬اطمینان حاصل‬ ‫کنند‪ ،‬بدانند که دوست داشته خواهند شــد و موفقیت به دست خواهند‬ ‫اورد‪ .‬پس خیاالت و رویاهایشــان را از طریق فالها دنبال می کنند که فال‬ ‫قهوه‪ ،‬صرف نظر از جنبه پیشــگویی که رماالن و یا به عبارتی شــیادان به‬ ‫ان متوسل می شوند‪ ،‬بیشتر جنبه تفننی و سرگرم کننده دارد‪ ،‬زیرا برای‬ ‫هر شخص عاقلی روشن اســت که سرنوشــت هر کس به دست خودش‬ ‫ساخته می شــود و مجموعه ای از نقش های برجسته شده ته فنجان نمی‬ ‫تواند اینه تمام نمای اینده باشــد»‪ .‬و این داســتان همچنان ادامه دارد‪...‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫«واحد خاکــدان» بــدون تردیــد یکی از‬ ‫بزرگترین نقاشــان ایــران و جهان اســت‬ ‫کــه در زمینــه تصویرگــری و نقاشــی به‬ ‫سبک هایپررئالیسم فعال اســت‪ .‬خاکدان‬ ‫از دوران کودکــی نقاشــی را اغــاز کرده و‬ ‫تحصیالت خود را در رشته معماری داخلی‬ ‫محمد بویری‬ ‫دانشــکده هنرهای تزیینی ادامه داده است‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﻋﮑﺎس‬ ‫اولین نمایشــگاه انفرادی خاکدان در گالری‬ ‫سیحون در ســال ‪ ۱۳۵۳‬برگزار شــد‪ .‬پدرش اولین طراح صحنه‬ ‫ســینما و تئاتر ایران بود که طراحی صحنه را با معیارهای غربی در‬ ‫ایران متداول کرد‪ .‬خاکدان هنرمندی اســت کــه تکنیک را نمی‬ ‫توان جدا از اثرش تحلیل کرد؛ نکته بســیار مهــم در اثار خاکدان‪،‬‬ ‫وابستگی اثر به فهم مخاطب اســت که در عین ساده گویی بسیار‬ ‫پیچیده اســت‪ .‬خاکدان در دوره ای کار را شروع می کند که نقاشی‬ ‫ایران به دنبال هویت اســت و ســقاخانه در ان دوره شاخص ترین‬ ‫کار است‪.‬خاطرات شــخصی هنرمند به صورت مستقیم در حرکت‬ ‫اســت و زندگی خود را دارد و هنرمند از معانی فراری اســت‪.‬جنبه‬ ‫تکنیکی بــه هنرمند اجازه داده اســت تا با عناصری نوســتالژیک‬ ‫چون "اتــاق بهــم ریختــه" و "چمدان" دنیــای دیگری بســازد‪.‬‬ ‫مجموعه اثار نقاشی واحد خاکدان برای اولین بار در سال ‪ ۱۳۹۱‬از‬ ‫طرف نشر پیکره منتشر گردید‪ .‬سوژه اثار این هنرمند لوازم و اشیا‬ ‫بسیار ساده و معمولی هســتند که با پرداختی هنرمندانه‪،‬ارزشی‬ ‫مضاعف یافته و بر ســطح بوم جاودانه شــده اند اما در این تابلوها‬ ‫قصد نقاش تنها بازسازی اشیا نیســت‪ ،‬بلکه نوع بازنمایی انها باعث‬ ‫ایجاد شخصیتی ویژه در عناصر شده است که مخاطب را به کشف‬ ‫حقیقت اشــیا و عناصر موجود در زندگی افــراد ترغیب می کند‪.‬‬ ‫واحــد نقاشــی حرفــه ای را در اروپــا دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی عــالوه بــر فعالیتهــای گرانبهــای خــود در ســبکهای‬ ‫مختلــف نقاشــی ماننــد هایپررئالیسم‪،‬کوبیســم‪،‬‬ ‫سورئالیسم و غیره‪،‬شاهکارهای مصور برای کودکان در ایران و خارج‬ ‫از کشور ایجاد کرده اســت‪.‬او معتقد است که هر جنبه هنری باید از‬ ‫ذات روح هنرمند تامین شــود و باید از صمیم قلب او ریشه داشته‬ ‫باشــد تا بتواند بر زمان و مکان غلبه کرده و هنرمند را جاودانه کند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪۲۵‬‬ صفحه 25 ‫اغاز زندگی مشترک‪ 55‬هزار جوان ایرانی‬ ‫باتسهیالتقرض الحسنهبانکسپه‬ ‫نقد‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه گفت‪ 55 :‬هزار‬ ‫زوج جوان ایرانی طی هفت ماه نخست‬ ‫ســال جاری زندگی مشــترک خود را‬ ‫با تسهیالت قرض الحســنه این بانک‬ ‫اغاز کردنــد‪ .‬دکتر ایت الــه ابراهیمی‬ ‫مبلــغ کل تســهیالت پرداختی بانک‬ ‫ســپه در قالب قرض الحســنه ازدواج‬ ‫طی هفت ماه نخست ســال ‪ 1400‬را‬ ‫‪ 48‬هزار میلیارد ریــال اعالم کرد‪ .‬وی‬ ‫ضمن اشــاره به برنامه هــای حمایتی‬ ‫بانک سپه از ازدواج جوانان و همسویی‬ ‫با سیاســت های اجتماعی و اقتصادی‬ ‫دولــت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬ایــن بانک در‬ ‫برنامه جامــع عملیاتی ســاالنه خود‬ ‫برای کمک به ازدواج جوانان‪ ،‬تســریع‬ ‫و تســهیل فرایند پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحســنه ازدواج بــرای واجدان‬ ‫شــرایط را در دســتور کار دارد‪ .‬دکتر‬ ‫ابراهیمــی از متقاضیان تســهیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج خواست با تکمیل‬ ‫مدارک خود بانک ســپه را در پرداخت‬ ‫ســریع تر این تســهیالت یاری کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه حداکثر میزان‬ ‫تســهیالت پرداختی قرض الحســنه‬ ‫ازدواج برای هر یک از زوجیــن را ‪ 700‬میلیون ریال اعالم کرد و افزود‪ :‬کارمزد این تســهیالت چهار‬ ‫درصد و با بازپرداخت حداکثر ‪ 10‬ســال (‪ 120‬ماهه) با ضامن معتبر اســت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬زوج های‬ ‫جوانی که تاریخ عقد انها از اول فروردین ماه ســال ‪ 1397‬به بعد در دفاتر ثبت شــده است‪ ،‬می توانند‬ ‫بــا رعایت ضوابــط و مقررات برای دریافت تســهیالت قرض الحســنه از بانک ســپه اقــدام کنند‪.‬‬ ‫نوعروسی که حامی‪ ۲۳۰‬کودک یتیم شد‬ ‫نوعروس نیکوکار کــه حامی ‪ ۲۳۰‬نفر از فرزندان یتیم اســت‪،‬‬ ‫مهریه خــود را حمایت همســرش از کودکان یتیم قــرار داد‪.‬‬ ‫به گــزارش پایگاه اطالع رســانی کمیتــه امداد‪ ،‬ایــن بانوی‬ ‫نیکوکار به همراه پدر و مادر خــود حمایت از ‪ ۲۳۰‬کودک یتیم‬ ‫و نیازمند تحت پوشــش کمیته امداد را برعهده گرفته اســت‪.‬‬ ‫این خانــواده نیک اندیش کــه تاکنون بیش از یــک میلیارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به حســاب ایتام واریــز کرده اند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اختصاص هزینه مراســم عروســی برای کمک به ایتام‪،‬مهریه‬ ‫دامــاد خــود را نیز حمایــت از کــودکان یتیم قــرار داده اند‪.‬‬ ‫خانواده ایــن نوعروس عــاوه بر مشــارکت در طــرح اکرام‬ ‫ایتــام‪ ،‬در تهیــه و اهــدای تجهیــزات پزشــکی همچــون‬ ‫ویلچیر‪ ،‬واکــر و ‪ ...‬برای بیمــاران نیازمند و کمک به ســاخت‬ ‫مســکن و همچنیــن کمک بــه مناطــق محــروم از جمله‬ ‫سیســتان و بلوچســتان با کمیته امداد همکاری داشــته اند‪.‬‬ ‫این بانوی نیکوکار متولد ‪ ۱۳۶۵‬و مقیم یکی از کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس است که در رشته داروســازی تحصیل می کند و‬ ‫جشن ازدواج خود را در شهر مشهد و با کمک به ایتام برگزار کرد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫پدر این نوعــروس با اشــاره به ایــن اقــدام خیرخواهانــه دختر و‬ ‫دامادش گفت‪ :‬مــا خانواده ای مذهبــی و انقالبی هســتیم که خود‬ ‫و همســرم نیز حمایت بیش از ‪ ۲۰۰‬نفــر از ایتام را برعهــده داریم‪.‬‬ ‫وی بــا توصیه بــه خانواده ها برای پرهیــز از در نظر گرفتن شــرایط‬ ‫ســخت برای ازدواج جوانان‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬دخترم تاکید داشت‬ ‫که به جای مهریــه نقدی یک موضوع معنوی و خداپســندانه را برای‬ ‫این منظور در نظر بگیریــم؛ به همین دلیل تصمیــم گرفتیم مهریه‬ ‫دخترم را ‪ ۱۴‬ســکه بهــار ازادی و حمایــت از پنج فرزنــد یتیم قرار‬ ‫دهیم کــه مورد قبول دامــادم و خانــواده اش قرار گرفــت‪ .‬امیدوارم‬ ‫در اینده تعــداد ایــن فرزندان مــورد حمایــت هم افزایــش یابد‪.‬‬ ‫وی بــه دیگــر اقدامــات خیرخواهانه خانواده اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫پس از شــهادت ســردار ســلیمانی‪ ،‬بــه پیشــنهاد دختــرم و به‬ ‫نیابت از ســردار شــهید‪ ،‬حمایت از ‪ ۲‬فرزنــد معنوی و بــه نیابت از‬ ‫همراهان شــهید نیز حمایت از یــک فرزند یتیم را عهده دار شــدیم‪.‬‬ ‫پدر نوعروس حامــی امداد با اشــاره به ضرورت ترویج ازدواج اســان‬ ‫و به دور از تجمــات‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه برگزاری مراســم عروســی برای‬ ‫دخترم را به صورت کامل بــه ایتام تحت حمایــت اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 26 ‫دبیرفدراسیونصنایعغذاییایران‪:‬‬ ‫صادرات مواد غذایی نصف واردات است‬ ‫دبیر فدراســیون صنایع غذایــی ایران اســت که این ارز ترجیحی به دست افرادی غیر‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬در حال حاضر زمان از تولیدکنندگان و واردکنندگان اصلی رسید‪.‬‬ ‫مناســب بــرای حــذف ارز ترجیحی‬ ‫نیســت و دولــت بــرای حمایــت از وی بابیان اینکــه بخش اعظمی از مــواد اولیه‬ ‫تولیدکننــدگان و مردم مراکــز تولید کارخانجــات بــا ارز ازاد خریداری می شــود‪،‬‬ ‫بــه مصــرف را دوبــاره احــداث کند‪ .‬بیان کــرد‪ :‬تنهــا راه نجــات اقتصاد کشــور‬ ‫توجه بــه مشــکالت تولیدکنندگان اســت‬ ‫محسن نقاشــی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با اما در حــال حاضر نــه تنها در راســتای رفع‬ ‫اشــاره به دالیل افزایش نرخ مواد غذایی‪ ،‬مشــکالت انها قدم برنداشــته نمی شود بلکه‬ ‫گفت‪ :‬این روزها شاهد باال رفتن نرخ مواد از جیب تولیدکنندگان امــرار معاش می کند‪.‬‬ ‫غذایی به صورت نامتعــادل و نامتعارف‬ ‫هســتیم‪ .‬باید این نکته را در نظر داشت وی در پاســخ به این پرســش که پیشــنهاد‬ ‫که یک شــایعه و یا یک ســخن ممکن بخش خصوصی برای ثبات در قیمت ها چیست؟‬ ‫است شــاکله اقتصاد و بازار را بهم بریزد‪ .‬بیان کرد‪ :‬ما از شهرداری ها تقاضا کردیم مراکزی‬ ‫را در اختیار تشکل ها بگذارد تا انها بتوانند کاالها‬ ‫وی با اشــاره بــه اظهارنظرهــای اخیر را بدون واســطه در اختیــار مصرف کنندگان‬ ‫مســئوالن درخصــوص حــذف ارز واقعی بگذارنــد‪ .‬کاری که در ابتــدای انقالب‬ ‫ترجیحی‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتی این ســخن را انجام می شــد و به تعاونی های تولید به مصرف‬ ‫مطرح کردند تمام مناســبات بازار بهم معروف بودند‪ .‬به نظر مــن دولت اگر می خواهد‬ ‫ریخته شد‪ .‬در روزهای اخیر قیمت دالر در راســتای حمایت از مردم و تولیدکنندگانی‬ ‫نوســان ‪ 2‬هزار تومانی را تجربه کرد پس قدم بردارد ایــن مراکــز را دوبــاره احیا کند‪.‬‬ ‫این میــزان تغییر در قیمت ها ناشــی از‬ ‫تغییرات نرخ ارز نیســت و بــه نظر من به گفته نقاشی‪ 5 ،‬منطقه از شــهرداری تهران‬ ‫طــرح حــذف ارز ‪ 4200‬تومانی معلول برای احداث این مراکز اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫نوســان های قیمتی روزهای اخیر است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه اگر برنــدی بخواهد محصول‬ ‫این فعال اقتصادی عنوان کرد‪ 2 :‬ســال‬ ‫پیش بخش خصوصــی خواهان حذف‬ ‫ارز ترجیحــی در کاالهای اساســی بود‬ ‫چراکه تاثیرات ایــن ارز را در بازار داخلی‬ ‫مشــاهده می کرد و اینکه تــا چه میزان‬ ‫این ارز در کشــور ایجاد رانت کرده است‪.‬‬ ‫خود را در فروشــگاه زنجیره ای عرضه کند باید‬ ‫حداقل ماهی ‪ 70‬میلیون هزینــه کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قیمت مواد اولیه مورد نیــاز کارخانجات روزانه‬ ‫در حــال تغییر اســت‪ .‬اما برندهای خوشــنام‬ ‫نمی توانند هر روز نرخ های خود را تغییر بدهند‬ ‫از این رو ورشکســته می شــوند باید بگویم این‬ ‫سیاســت های غلط دولت ها در ایران است که‬ ‫واحدهــای تولیدی هر روز تعطیل می شــوند‪.‬‬ ‫این فعــال اقتصادی با اشــاره به لــزوم ایجاد‬ ‫مشــوق بــرای تولیدکنندگان‪ ،‬گفــت‪ :‬دولت‬ ‫باید کاری کند تا کاال با قیمت تولید به دســت‬ ‫مصرف کننــدگان برســد‪ .‬االن زمــان حذف‬ ‫ارز ترجیحی نیســت و اگر چنین شــود شوک‬ ‫عظیمی به بازار وارد می شــود و دالل ها انگونه‬ ‫که بخواهنــد در بــازار جوالن می دهنــد‪ .‬اما‬ ‫باید این نکات مشخص شــود که این ارز به چه‬ ‫کسانی تعلق می گیرد و بعد از دریافت ان رصد‬ ‫شــود که با ان چه اقداماتی انجام داده اســت‪.‬‬ ‫دبیر فدراسیون تشــکل های صنایع غذایی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا اماری از صادرات مواد‬ ‫غذایی ارائه می دهید؟ گفت‪ :‬صادرات مواد غذایی‬ ‫نصف واردات است‪ .‬مطابق با امار سازمان توسعه‬ ‫تجارت در ‪ 7‬ماه نخست سال ‪ 10‬میلیارد و ‪700‬‬ ‫میلیون دالر مــواد غذایی وارد کشــور کردیم‪.‬‬ ‫نقاشی با اشــاره به دیگر عوامل افزایش‬ ‫نرخ مــواد غذایــی‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن روزها‬ ‫دالل ها مهــارت باالیــی در بهم ریختن‬ ‫نظم بــازار پیــدا کردند‪ .‬اما اگــر دولت‬ ‫خواهان نظــم و ایجــاد ثبــات دربازار‬ ‫اســت باید در جلســات تنظیــم بازار‬ ‫دیدگاه های تشــکل ها و تولیدکنندگان‬ ‫را جویــا شــود‪ .‬متاســفانه دولتی هــا‬ ‫خودشان با خودشــان جلسه می گذارند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حدود ‪ 4‬هزار کارت بازرگانی‬ ‫بــرای کارتن خواب ها و افــراد باالی ‪90‬‬ ‫سال صادر شد‪ .‬چه کسانی این کارت ها را‬ ‫دریافت کنند و با انها چه کردند؟ مشخص‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫داستان‬ ‫و پشــت میزش می خورد و چنــد بار خانم‬ ‫جمالی متوجه شــده بــود هنــگام ناهار‪،‬‬ ‫تحصیلدار نان با پیاز می خورد ‪ .‬یکبار هم دید‬ ‫تحصیلدار تکه ای پیتــزای مانده در یخچال‬ ‫را میان نان بربریش گذاشــته و خورده بود‪.‬‬ ‫ساعت کاری تمام شــده بود و خانم جمالی‬ ‫با مترو به خانه امد ‪ .‬یک پســر داشت و یک‬ ‫ولی اﷲ نیسریان‬ ‫دختر و هر دو دانشجو بودند و همین موضوع‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‬ ‫مخارج را سنگین کرده بود ‪ ،‬همسرش تعمیر‬ ‫کار سیار لوازم خانگی بود و کار ازاد داشت ‪.‬‬ ‫از شرکت قبلی تعدیل شــده بود و اگر این حرفه را بلد نبود ‪ ،‬شرایط‬ ‫اقتصادی زندگی انها خیلی سخت تر میشد‪ .‬وارد خانه شد ‪ ،‬دخترش‬ ‫چای درســت کرده بود ‪ .‬لباس راحتی خانه را پوشــید ‪ ،‬چای خورد و‬ ‫سپس به اشپزخانه رفت‪ .‬باید شام و نهار فردا را تهیه می کرد ‪ .‬پسرش‬ ‫رفته بود تدریس خصوصی ‪ ،‬او هم امد خانــه و رفت به اطاق خودش‪.‬‬ ‫زن عبور او را در حالی که مشغول اشــپزی بود حس کرد ‪ .‬دخترش‬ ‫امد توی اشپزخانه و به مادرش در تهیه غذا کمک کرد‪.‬دختر و پسرش‬ ‫خوشبختانه شرایط سخت مالی را درک می کردند و این برای زن یک‬ ‫موهبت بود ‪ .‬همســرش امد خانه‪ .‬از وقتی که از محل کارش تعدیل‬ ‫شــده بود دیگر کمتر می خندید و کم حوصله شــده بود‪ .‬دخترش‬ ‫ارام به او گفت برای تهیه لباس و چند ابزار درســی به پول نیاز دارد‪.‬‬ ‫دخترش گفت‪ :‬دلش میخواهد یک اطاق مســتقل داشــته باشد و از‬ ‫اینکه با برادرش هم اطاق است ‪ ،‬معذب است‪ .‬مادر لبخندی زد ‪ ،‬دستی‬ ‫به موهای دخترش کشــید و گفت‪ :‬در مورد اطاق مستقل که کاری‬ ‫نمیتوانم انجام بدهم ‪ ،‬از اینکه مستاجر نیستیم باید خدا را شکر کنیم‬ ‫ولی در مورد پول قول داد در پایان ماه مشــکل او را حل کند‪ .‬سپس‬ ‫با لبخند بحث را عــوض کرد‪ ،‬از امدن مامور بیمــه با دخترش حرف‬ ‫زد و سعی کرد انرا با شــوخی و خنده برگزار کند اما یاد نگاه مدیرش‬ ‫افتاد و مکث کرد‪ .‬دخترش متوجه ســکوت ناگهانی مادرش شد و به‬ ‫حساب خستگی مادرش گذاشت‪ .‬پدر امد داخل اشپزخانه ‪ .‬پدر اب‬ ‫خورد و رفت تلویزیون را روشن کرد ‪ .‬مثل همیشه دمغ بود و خسته‪.‬‬ ‫زن برایش چای ریخت و رفت روی مبل کنارش نشســت‪ .‬مرد تشکر‬ ‫کرد‪،‬ولی نگاهش نکرد‪ .‬زن به او خســته نباشی گفت و پرسید دنبال‬ ‫کارهای بیمه ات رفتی ؟ مرد گفت اره ‪ .‬چند ماه دیگه که ‪ ۶۰‬سالم تمام‬ ‫بشه ‪ ،‬بازنشسته میشــم ‪ .‬اما مبلغش‪ .....‬زن حرف او را برید‪ .‬گفت ‪:‬در‬ ‫این شرایط کمکیه ‪ .‬تو بیمه بشی ‪ ،‬دانشگاه بچه ها تمام بشه و‪ ...‬سعی‬ ‫کرد به خودش دلخوشی بدهد و خوشحال باشد ولی بازهم نگاههای‬ ‫مدیر دست از سرش بر نمی داشت‪ .‬دستی به موهای شوهرش کشید‬ ‫و به او گفت‪ :‬انوقت بیشتر میتونی استراحت بکنی ‪ .‬زن فکر کرد چرا‬ ‫نگفتم خودم بیشتر استراحت کنم ‪ .‬سعی کرد از این فکر خارج شود‬ ‫و به پشتی مبل تکیه داد ‪ .‬به شــوهرش گفت‪:‬فرنوش دلش یک اطاق‬ ‫مستقل می خواهد ‪ ،‬بچه ها بزرگ شده اند و… مرد نگاهش را متوجه‬ ‫همسرش کرد و گفت‪ :‬فکر می کنی من این مسئله را نمی بینم ‪ ،‬می‬ ‫خواهی اپارتمان را بفروشیم و برویم با ان جای بزرگتری را رهن کنیم‬ ‫؟ هر چی تو بگویی‪ ،‬زن این فکر را نپسندید‪ .‬تورم چند سال دیگر پول‬ ‫انها را بی ارزش مــی کرد ‪ ،‬خانه هنوز در رهن بانــک بود و مقداری از‬ ‫‪۲8‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫خر‬ ‫تا‬ ‫سم‬ ‫ق‬ ‫ترس‬ ‫اقساطش مانده بود ‪ .‬این اپارتمان کوچک را هم نداشتند‪ ،‬مستاجری‬ ‫و کرایه خانه به مشکالت انها اضافه میکرد ‪ .‬تلویزیون گزارش خبری‬ ‫میداد و مراسم افتتاح یک کارخانه ‪ ،‬موضوع گزارش بود‪ .‬خانم جمالی‬ ‫انگار چهــره مدیرش را بین مســئولین افتتاح کارخانــه میدید‪ .‬فردا‬ ‫صبح در محل کار ‪ ،‬بالفاصله به اقای رســولی زنــگ زد و از او در مورد‬ ‫حسابهای ارزی سوال کرد‪ .‬قرار شــد اقای رسولی به شرکت بیاید و به‬ ‫دلیل اهمیت موضوع ‪ ،‬اوراق حســابداری را ببیند او را راهنمایی کند ‪.‬‬ ‫خانم جمالی تشکر کرد‪ .‬تحصیلدار مشغول نظافت شرکت بود و منشی‬ ‫توی ابدارخانه چای درست می کرد ‪ .‬مدیر‪ ،‬ابدارچی استخدام نمیکرد‬ ‫و وظایفش به عهده منشی و تحصیلدار بود ‪ .‬تحصیلدار پس از نظافت‬ ‫شرکت و سرویســهای بهداشتی ‪ ،‬به اشــپزخانه رفت ‪ ،‬تکه نانی را که‬ ‫خریده بود با چای شیرین خورد ‪ .‬خانم جمالی متوجه شد که تحصیلدار‬ ‫چند بار قلبش را ماساژ می دهد و رنگ به رخســار ندارد ‪ ،‬دستهایش‬ ‫می لرزید‪ .‬یکی از ترخیص کاران از بنــدر عباس امده بود‪ .‬داخل اطاق‬ ‫کنفرانس نشســته بود ‪ ،‬با امدن خانم جمالی‪ ،‬ترخیــص کار از اطاق‬ ‫کنفرانس بیرون امــد و مدارک هزینه تنخواه را بــه خانم جمالی داد‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ساعت ‪ ۹‬به شــرکت امد و به دفترش رفت‪ .‬ترخیص کار‬ ‫بدون هماهنگی با منشی وارد دفتر مدیر شد ‪ .‬بر خالف رفتار بد مدیر‬ ‫با دیگر پرسنل ‪ ،‬با ترخیص کار بسیار صمیمی بود ‪ .‬خانم جمالی برای‬ ‫گرفتن امضا به دفتر مدیر رفت ‪ ،‬هنگام گذشتن ازجلو اشپزخانه نگاهی‬ ‫به تحصیلدار کرد که ســرش را روی میز گذاشته بود و قلبش را ماساژ‬ ‫میداد‪ .‬خانم جمالی به منشی گفت‪ :‬مثل اینکه حال تحصیلدار مساعد‬ ‫نیست و وارد اطاق مدیر شد‪ .‬هر وقت به اطاق مدیر وارد می شد‪ ،‬در اطاق‬ ‫را در حالت نیمه بسته قرار می داد ‪ .‬وارد اطاق که شد ‪ ،‬مدیر او را دعوت‬ ‫کرد که روی یکی از صندلی های دور میز و مقابل ترخیص کار بنشیند‬ ‫و در را هم ببندد‪ .‬مدیر از ترخیص کار خواســت که برای خانم جمالی‬ ‫توضیح دهد و خودش مشــغول بازی با اوراق شــد‪ ،‬تمام حواسش به‬ ‫گفتگوی انها بود‪ .‬ترخیص کار به خانم جمالی پیشنهاد کرد که شرکت‬ ‫مایل اســت بنام خانم جمالی‪ ،‬کارت بازرگانی صادر کند و ضمنا عالوه‬ ‫بر حقوق مستمر ماهیانه در سود بازرگانی کارت هم سهم جداگانه ای‬ ‫بگیرد‪.‬خانم جمالی فکری کرد و گفت‪ :‬با اقای رسولی مشورت می کنم و‬ ‫نظرم را می گویم‪ .‬مدیر که تاکنون ارام مشغول کارش بود ‪ ،‬جدی شد و‬ ‫گفت‪ :‬خانم جمالی‪ ،‬من قصد دارم برای شما درامدزایی کنم‪ ،‬شما امتناع‬ ‫میکنید‪ ،‬عجیبه ‪ .‬خانم جمالی که از نوع برخورد مدیر کمی ترسیده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقای مدیر من که جواب منفی ندادم ‪ .‬فقط می خواستم با اقای‬ ‫رسولی که تجربیاتش از من بیشتر است ‪ ،‬صالح و مصلحتی بگیرم‪ .‬مدیر‬ ‫که هیچوقت مایل نبود کسی با او بحث کند ‪ ،‬گفت‪ :‬خانم جمالی شما‬ ‫حسابدار و امین من هستید‪ ،‬می خواهید به اینده خود پشت پا بزنید و از‬ ‫دیگران صالح و مصلحت خود را بپرسید ؟ حاال شما این اوراق را پر کنید‬ ‫و امضا کنید ‪ ،‬بعد بروید مشورت کنید ‪ .‬تحصیلدار فرمهایی از کیفش‬ ‫در اورد و مقابل خانم جمالی گذاشــت‪ .‬خانم جمالی دچار استرس و‬ ‫ترس شده بود و نمی دانست چکار کند ‪ .‬منشی با ترس وارد اطاق شد و‬ ‫وحشت زده گفت ‪ :‬تحصیلدار در اشپزخانه روی زمین افتاده و بیهوش‬ ‫شــده‪.‬تحصیلدار و مدیر با عجله اطاق را ترک کردند و به اشــپزخانه‬ ‫رفتند ‪ .‬خانم جمالی مبهوت به فرمهای اطــاق بازرگانی نگاه می کرد‬ ‫و از در نیمه باز به پیکــر بیجان تحصیلدار که نقش زمین شــده بود ‪.‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 28 ‫سهمکارخانه هایاسفالتدرالودگیهوایتهران‬ ‫محققــان کشــور در یــک پژوهــش‪ ،‬نقش‬ ‫کارخانه های اســفالت جنوب غــرب تهران‬ ‫را در الودگی هــوای پایتخت مورد بررســی‬ ‫قرار داده و سهم ان را با اســتفاده از مدلسازی‬ ‫و بــه تفکیــک منطقــه مشــخص کردند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬عبــارت «ذرات معلق»‬ ‫اصطالحی اســت که به گرد و غبار موجود در‬ ‫هوا که عمدتاً ناشــی از فعالیت صنایع هستند‬ ‫گفته می شــود‪ .‬ذرات معلق با توجــه به اندازه‬ ‫و قطر خود به ‪ ۲‬دسته مهم ذرات با قطر کمتر‬ ‫از ‪ ۲.۵‬میکرون یــا ‪ PM2.5‬و ذرات با قطر کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬میکرون یا ‪ PM10‬تقســیم می شــوند‪.‬‬ ‫شــواهد علمی نشــان داده اند که قرار گرفتن‬ ‫طوالنی مدت در معرض ‪ PM2.5‬و ‪ PM10‬باعث‬ ‫ایجاد اثرات سوء بهداشتی در انسان گردیده و‬ ‫بیماریهای قلبی عروقی‪ ،‬تنفسی و عروق مغزی‬ ‫را به دنبال دارد‪ .‬همچنین از دیگر اثرات ذرات‬ ‫فوق می توان به اثر بر عملکرد شش ها‪ ،‬افزایش‬ ‫فشــارخون‪ ،‬نارس زایی‪ ،‬کاهش وزن نوزادان‬ ‫و افزایــش مرگ و میــر کودکان اشــاره کرد‪.‬‬ ‫یکی از صنایع مهم که االینده های منتشره از‬ ‫ان‪ ،‬تاثیرات کوتاه مدت و میان مدت خطرناکی‬ ‫بــر محیط زیســت و ســامت انســان دارد‬ ‫کارخانه های اســفالت گرم هستند‪ .‬اسفالت‬ ‫گرم‪ ،‬مخلوطی از مصالح ســنگی خرد شده و‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد قیر گرم اســت که بر حسب نوع‬ ‫دانه بندی و غیرمصرفی در دمای حداقل ‪۱۰۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۶۳‬درجه سانتیگراد تولید می شود‪ .‬تولید‬ ‫اســفالت مانند هر فرایند دیگــری که در ان‬ ‫مواد‪ ،‬گرم و یا سوزانده می شوند طیف وسیعی‬ ‫از االینده ها را که یکــی از مهمترین انها ذرات‬ ‫معلق هستند وارد اتمسفر می کند و در صورت‬ ‫عدم استفاده از روشهای کنترلی به هنگام تولید‬ ‫محصول می تواند باعث وارد امدن اســیبهای‬ ‫جدی بر ســامت فرد و محیط زیست گردد‪.‬‬ ‫در این خصــوص‪ ،‬محققــان دانشــگاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران با توجه‬ ‫به اهمیت موضــوع ‪ ،‬یک مطالعه پژوهشــی‬ ‫را انجــام داده اند کــه در ان وضعیت پراکنش‬ ‫ذرات معلــق خروجــی از کارخانه هــای‬ ‫اســفالت در منطقــه جنــوب غــرب تهران‬ ‫مــورد ارزیابــی علمــی واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫این مطالعه در صنایع اســفالت یک مجتمع‬ ‫معدنی در جنوب غــرب تهران انجام شــد و‬ ‫برای اجــرای ان‪ ،‬ابتــدا میزان انتشــار ذرات‬ ‫‪ PM2.5‬و ‪ PM10‬خروجــی از دودکش های‬ ‫کارخانه هــای اســفالت محاســبه گردید‬ ‫و ســپس نحوه پراکنــش انها با اســتفاده‬ ‫از یــک مــدل ریاضــی بــرای متوســط‬ ‫زمانی ‪ ۲۴‬ســاعته و یک ســاله تا شــعاع‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتری از مجتمع ترســیم گردید‪.‬‬ ‫نتایج این پژوهش نشــان داد کــه اگرچه‬ ‫میزان انتشار ذرات ناشــی از کارخانه های‬ ‫اسفالت جنوب غرب شــهر تهران در میزان‬ ‫قابل قبولی قرار دارد اما باعث تاثیرگذاری بر‬ ‫روی کیفیت هــوای مناطق اطراف مجتمع‬ ‫معدنی و تا حدودی شــهر تهران می گردد‪.‬‬ ‫بــر این اســاس‪ ،‬اثــرات تجمعــی صنایع‬ ‫مختلف منطقــه می تواند باعــث کاهش‬ ‫کیفیت هــوا و افزایــش احتمالی خطرات‬ ‫بهداشــتی در جوامع اطراف مجتمع گردد‪.‬‬ ‫نبی اله منصوری‪ ،‬اســتاد گروه مهندســی‬ ‫محیط زیســت واحــد علــوم و تحقیقات‬ ‫دانشگاه ازاد اســامی تهران و همکارانش‬ ‫دراین بــاره توضیــح می دهنــد‪« :‬نتایــج‬ ‫بررســیهای ما نشان داد بیشــترین میزان‬ ‫غلظــت ذرات معلــق‪ ،‬در داخــل مجتمع‬ ‫معدنی بوده که بــا فاصله گرفتن از مجتمع‬ ‫از میزان انها به تدریج کاســته می شــود»‪.‬‬ ‫انها می افزایند‪ :‬پراکندگــی ذرات در جهت‬ ‫بادهــای غالب به صورت یکنواخــت بوده و‬ ‫بیشــینه غلظتهای ‪ PM2.5‬و ‪ PM10‬در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۲۴‬ســاعته به ترتیب در شهر قدس‪،‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫شــهریار‪ ،‬اندیشــه و مرکز تهران بوده است‪.‬‬ ‫همچنین پراکنش ذرات به ســمت شــهر‬ ‫تهران تا مناطق شرقی ان ادامه داشته است‪.‬‬ ‫بااین حال طبق نتایج فوق‪ ،‬پراکندگی ذرات‬ ‫در دوره متوسط سالیانه در پهنه مدل سازی‬ ‫چندان چشمگیر نبوده و حداکثر تا مناطقی‬ ‫در غرب و جنوب غرب تهران رســیده است‪.‬‬ ‫به گفته منصوری و همکارانــش‪« ،‬با توجه‬ ‫بــه میــزان انتشــار ذرات از کارخانه های‬ ‫اســفالت و نیز جهت بــاد غالــب منطقه‪،‬‬ ‫فعالیت ایــن کارخانه ها در میــزان الودگی‬ ‫هــوای مناطــق اطــراف نیز شــهر تهران‬ ‫تاثیرگذار هســتند‪ .‬همچنین بــا توجه به‬ ‫اســتقرار صنایــع از جمله ای تولید شــن‬ ‫و ماســه‪ ،‬کارگاه هــای بتن ســازی و تولید‬ ‫قطعــات در داخــل و اطراف ایــن مجتمع‪،‬‬ ‫اثرات تجمعــی این صنایــع می تواند باعث‬ ‫افزایش غلظت ذرات معلــق در هوا گردد»‪.‬‬ ‫انها معتقدند‪ :‬ایــن امر می توانــد منجر به‬ ‫افزایش میــزان الودگی هوا و نیــز افزایش‬ ‫ریســک خطر ابتال به بیماریهــای مرتبط با‬ ‫ذرات در جوامع در معرض گــردد؛ لذا انجام‬ ‫مطالعه در مورد بررسی میزان پراکنش تجمع‬ ‫االینده های صنایــع مختلف منطقه بر روی‬ ‫جوامع اطراف پیشنهاد می گردد‪ .‬این یافته ها‬ ‫را فصلنامه علمی پژوهشــی «مهندســی‬ ‫بهداشــت محیط» وابســته به دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی البرز منتشــر کرده اســت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه‪1400‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫افزایشخطرابتالبهنارساییقلبیبامصرفاسپرین‬ ‫سالمت‬ ‫خطر الزایمر و‬ ‫التهاب مغز را با‬ ‫ورزش کردن برطرف کنید!‬ ‫پژوهشــگران امریکایی در بررســی جدید‬ ‫خود دریافته اند که ورزش کردن می تواند با‬ ‫کنترل فعالیت ســلولهای ایمنی مغز‪،‬خطر‬ ‫بروز الزایمر و التهاب مغزی را کاهش دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا و به نقل از فلوریدا نیوز تایمز‪،‬‬ ‫هیچکس با اثر مثبت ســبک زندگی فعال‬ ‫مخالفت نمی کند اما مشــخص نیست که‬ ‫فعالیت بدنی چگونه سالمت مغز را به ویژه در‬ ‫بیماران مبتال به الزایمر بهبود می بخشد ‪.‬این‬ ‫مزایا ممکن اســت از طریق کاهش فعالیت‬ ‫ســلولهای ایمنی حاصل شــوند‪ .‬سلولهای‬ ‫ایمنی مغز موسوم به "میکروگلیا"(‪)Microglia‬‬ ‫برای پاک کردن ضایعات و مهاجمان خارجی‬ ‫از مغز فعال می شــوند اما فعالسازی بیش از‬ ‫اندازه می تواند به بروز التهاب ‪ ،‬اسیب رسیدن‬ ‫به نورونها و اختالل در ســیگنال دهی مغز‬ ‫منجر شود‪ .‬ورزش کردن می تواند به کاهش‬ ‫فعالســازی نابجا در حیوانات کمک کند اما‬ ‫این ارتباط تاکنون در انســانها ثابت نشــده‬ ‫بود‪" .‬کیتلین کاســالتو" پژوهشگر انجمن‬ ‫علوم اعصــاب امریــکا(‪ )SfN‬و همکارانش‪،‬‬ ‫رابطه میــان فعالیــت بدنی و فعالســازی‬ ‫میکروگلیا را در ‪ ۱۶۷‬فرد مســن بررســی‬ ‫کردند‪.‬شــرکت کنندگان تا ‪ ۱۰‬روز و هر روز‬ ‫به مدت ‪ ۲۴‬ساعت از صفحه نمایش فعالیت‬ ‫استفاده کردند‪ .‬پژوهشــگران‪ ،‬فعال شدن‬ ‫میکروگلیا و اسیب شناسی بیماری الزایمر‬ ‫را در تجزیه و تحلیل بافت مغز اندازه گیری‬ ‫کردند‪ .‬انها دریافتند که فعالیت بدنی بیشتر‪،‬‬ ‫به کاهش فعالســازی میکروگلیــا‪ ،‬به ویژه‬ ‫در "شــکنج گیجگاهی تحتانــی"(‪inferior‬‬ ‫‪ )temporal gyrus‬منجــر می شــود کــه‬ ‫بیشترین اسیب ناشی از الزایمر را می بیند‪.‬‬ ‫پژوهشــگران دریافتنــد کــه فعالیــت‬ ‫بدنــی‪ ،‬تاثیــر بــارزی بــر التهــاب مغز‬ ‫افــراد مبتــا بــه الزایمــر شــدید دارد‪.‬‬ ‫پژوهشــهای اینده به بررســی این موضوع‬ ‫خواهند پرداخت که ایا مداخله فعالیت بدنی‬ ‫می تواند فعالسازی میکروگلیا را در بیماران‬ ‫مبتال به الزایمــر تغییر دهد یــا خیر؟ این‬ ‫پژوهش در مجله "‪ "JNeurosci‬به چاپ رسید‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سال سوم ‪ -‬شماره ‪41‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫محققان دانشــگاه فرایبورگ المان در مطالعه‬ ‫اخیرشــان اظهار کرده اند که مصرف اسپرین‬ ‫با افزایش خطر نارســایی قلبی مرتبط است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬به گفتــه محققان مصرف‬ ‫اســپرین با افزایش ‪۲۶‬درصــدی خطر ابتال‬ ‫به نارســایی قلبی در افرادی کــه حداقل یک‬ ‫عامل خطر ابتال به این بیمــاری را دارند همراه‬ ‫اســت‪ .‬در همه گیرشناســی‪ ،‬عامــل خطر یا‬ ‫ریســک فاکتور به هر عاملی گفته می شود که‬ ‫ریسک ابتال به بیماری یا عفونت را افزایش دهد‪.‬‬ ‫از عوامل خطر این بیماری می توان به ســیگار‬ ‫کشیدن‪ ،‬چاقی‪ ،‬فشار خون باال‪ ،‬کلسترول باال‪،‬‬ ‫دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی اشــاره کرد‪.‬‬ ‫دکتر "بلریــم موجاج " نویســنده این مطالعه‬ ‫از دانشــگاه فرایبــورگ المــان گفــت‪ :‬این‬ ‫اولیــن مطالعه ای اســت که نشــان می دهد‬ ‫در میان افــرادی که حداقل یــک عامل خطر‬ ‫بــرای ابتال به نارســایی قلبی دارنــد‪ ،‬افرادی‬ ‫که اســپرین مصــرف می کنند نســبت به‬ ‫افرادیکه از این دارو اســتفاده نمی کنند بیشتر‬ ‫در معــرض ابتال به ایــن بیماری قــرار دارند‪.‬‬ ‫نارســایی قلبی زمانی رخ می دهــد که قلب‬ ‫قادر به پمپاژ کافی نیســت و نمی تواند جریان‬ ‫خون کافی را به اعضای بدن برســاند‪ .‬عالئم و‬ ‫نشــانه های این بیماری مواردی از قبیل تنگی‬ ‫نفس‪ ،‬خستگی مفرط و ورم ساق پا است‪ .‬تنگی‬ ‫نفس معموال با ورزش‪ ،‬هنگام دراز کشــیدن و‬ ‫شــب هنگام‪ ،‬خواب بدتر می گردد‪ .‬برای افراد‬ ‫مبتال ‪ ،‬اغلب محدودیتی بــرای ورزش کردن‬ ‫وجود دارد ‪ ،‬حتی اگر به خوبی هم درمان شوند‪.‬‬ ‫محققان المانی برای بررســی این موضوع به‬ ‫تجزیه و تحلیل داده های ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۸۲۷‬فرد در‬ ‫معرض خطر ابتال به نارسایی قلبی پرداختند؛‬ ‫شــرکت کنندگان ‪ ۴۰‬ســال به بــاال بودند‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان به ‪۲‬دســته تقسیم شدند؛‬ ‫ی کردند و گروهی‬ ‫گروهی که اسپرین مصرف م ‪‎‬‬ ‫که اسپرین مصرف نمی کردند‪ .‬میانگین سنی‬ ‫شرکت کنندگان ‪ ۶۷‬سال و ‪۳۴‬درصد از شرکت‬ ‫کنندگان نیز زن بودند‪ .‬ابتدا مطالعه در مجموع‬ ‫‪۷‬هــزار و ‪ ۶۹۸‬شــرکت کننــده (‪۲۵‬درصد)‬ ‫اســپرین مصرف می کردند‪ .‬در طول ‪ ۳/۵‬سال‬ ‫پیگیری این ازمایش‪ ،‬محققان دریافتند ‪۱۳۳۰‬‬ ‫شرکت کننده دچار نارســایی قلبی شده اند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ محققان ارتبــاط بین مصرف‬ ‫اســپرین و نارســایی قلبی با جنسیت‪ ،‬سن‪،‬‬ ‫شاخص توده بدن‪ ،‬سیگار کشــیدن‪ ،‬مصرف‬ ‫هفته نامه اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫الکل‪ ،‬فشــار خون‪ ،‬ضربان قلب‪ ،‬کلســترول‬ ‫خون‪ ،‬کراتینین‪ ،‬فشــار خون بــاال‪ ،‬دیابت‪،‬‬ ‫بیماریهای قلبی و عروقــی و درمان با رنین‬ ‫مهارکننده های سیســتم انژیوتانســین‪-‬‬ ‫الدوســترون‪ ،‬مســدود کننده هــای کانال‬ ‫کلســیم‪ ،‬دیورتیکها‪ ،‬مســدودکننده های‬ ‫بتــا و داروهای کاهــش دهنــده چربی را‬ ‫نیــز ارزیابی کردنــد‪ .‬در نهایــت دریافتند‬ ‫مصرف اسپرین به طور مســتقل با افزایش‬ ‫خطر ‪ ۲۶‬درصــدی ابتال به نارســایی قلبی‬ ‫مرتبــط اســت‪ .‬کراتینیــن(‪)Creatinine‬‬ ‫فراورده ای از ســوخت و ســاز در ماهیچه ها‬ ‫اســت کــه از کلیه هــا دفــع می گــردد‪.‬‬ ‫دکتر موجاج گفت‪ :‬این اولین مطالعه بزرگ‬ ‫برای بررســی رابطه بین مصرف اسپرین و‬ ‫نارسایی قلبی در افراد مبتال به بیماری قلبی‬ ‫و یا دارای حداقل یــک عامل خطر بود‪ .‬برای‬ ‫تایید نتایج این مطالعه بــه کارازمایی های‬ ‫تصادفــی چندملیتی بــزرگ بیشــتر در‬ ‫بزرگســاالن در معرض خطر نارسایی قلبی‬ ‫نیاز است‪ .‬در کل مشاهدات ما نشان می دهد‬ ‫که اسپرین باید در افرادی که نارسایی قلبی‬ ‫دارند یا دارای عوامل خطــر برای ابتال به این‬ ‫بیماری هســتند بــا احتیاط تجویز شــود‪.‬‬ ‫جواب سواالت اطالعات عمومی‬ ‫‪-۱‬انتونیکویین‬ ‫‪-۲‬انگلستان‬ ‫‪ -۱۵‬شان کانری‬ ‫‪ -۳‬برادران لومیر ‪ -۱۶‬مریل استریپ‬ ‫‪-۴‬پیترجکسون ‪-۱۷‬همشهریکین‬ ‫‪-۵‬تایتانیک‬ ‫‪ -۱۸‬ورود قطار به‬ ‫‪ -۶‬جان فورد‬ ‫ایستگاه‬ ‫‪-۷‬جکنیکلسون ‪-۱۹‬فرانسه‬ ‫‪ -۸‬جیمز کامرون ‪ -۲۰‬فرانسیس فورد‬ ‫‪ -۹‬دیکتاتور بزرگ کاپوال‬ ‫‪ -۱۰‬طعم گیالس‬ ‫‪-۱۱‬عباسکیارستمی‬ ‫‪-۱۲‬گراندسینما‬ ‫‪-۱۳‬سبکاکسپرسیونیسم‬ ‫‪ -۱۴‬سه بار‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32

آخرین شماره های هفته نامه صدای خاک

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

شماره : ۱۰۸
تاریخ : 1402/01/23
هفته نامه صدای خاک 40

هفته نامه صدای خاک 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/08/29
هفته نامه صدای خاک 36

هفته نامه صدای خاک 36

شماره : 36
تاریخ : 1400/08/14
هفته نامه صدای خاک 35

هفته نامه صدای خاک 35

شماره : 35
تاریخ : 1400/07/25
هفته نامه صدای خاک 32

هفته نامه صدای خاک 32

شماره : 32
تاریخ : 1400/07/10
هفته نامه صدای خاک 31

هفته نامه صدای خاک 31

شماره : 31
تاریخ : 1400/06/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!