هفته نامه صدای خاک شماره 22 - مگ لند

هفته نامه صدای خاک شماره 22

هفته نامه صدای خاک شماره 22

هفته نامه صدای خاک شماره 22

‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫اذر ﻣﺎه‪99‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ و دوم‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‪ 35000:‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﯿﭘﺸﮑﺴﻮﺎﺗنﺑﺎﺷﮕﺎهورزﺷﯽﻫﺮﻧﺪیاﺑﺮویﻣﺤﻠﻪﻫﺴﻨﺘﺪ‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫بنام او‬ ‫مریم حضرتی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫سالم و درود خدمت همراهان همیشگی ماهنامه اقتصادی اجتماعی صدای خاک‪ .‬شماره‬ ‫بیست و دوم ماهنامه را در حالی شروع کردیم که انتخابات رئیس جمهور امریکا را گذراندیم‬ ‫و با امدن جوبایدن منتظر اتفاقات اقتصادی خوبی هستیم‪ .‬دیگر اتفاقاتی که در اذرماه باید ان‬ ‫را سپری کنیم محدودیت هایی است که در خصوص بیماری کرونا به اصناف مختلف در تهران‬ ‫شاهد خواهیم بود‪ .‬چرا که امار فوت شده های بیماری کرونا غیر قابل تصور و به باالترین حد‬ ‫خود در طول روز رسیده است و به این منظور محدودیت هایی را بخصوص در تهران که از خط‬ ‫قرمز کرونایی هم گذشته اعمال می شود‪ .‬می دانیم که تمامی مردم ایران نه بلکه کل جهان‬ ‫منتظر اتفاق تازه ای برای از بین رفتن ویروس کرونا هستند‪ .‬در صورتی که در دنیا هنوز علم‬ ‫کافی درخصوص کرونا وجود ندارد اما بسیاری از مردم جهان منتظر ساخت واکسن کرونا چه‬ ‫در ایران و چه در جهان هستند البته فرقی نمی کند ایران واکسن را تولید کند یا دیگر کشورها؛‬ ‫مهم این است که حداقل تعداد امار کشته ها پایین امده و یا اصال وجود نداشته باشد‪ .‬اما با‬ ‫تمام اینها برای ریشه کنی کرونا باید صبر کرد و همچنان باید از موارد پیشگیری مثل ماسک‬ ‫و شستن سدت و صورت استفاده کرد‪ .‬در این شماره به سراغ محله شهید هرندی و همینطور‬ ‫گفتگو با امام جماعت مسجد اقاباقری ها رفته که درمورد باشگاه اکادمی ورزشی هرندی و‬ ‫پیشکسوتان ان سخن می گوید‪ .‬همچنین در این شماره به گزارشی از ماجرای پنبه در کنسرو‬ ‫ماهی چه بود؟ و همینطور صفر تا صد پرورش گیاهان دارویی پرداخته شده است‪ .‬امیدکه توانسته‬ ‫باشیم با مطالبی که در این شماره گردهم اورده ایم رضایت خاطر شما عزیزان که اصلی ترین‬ ‫سرمایه ما هستید را فراهم کنیم‪ ...‬تادرود و بدرودی دوباره شما را به پروردگار منان می سپاریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واکسن کرونا چگونه به ایران می رسد؟‬ ‫‪۵‬‬ ‫مجوز افزایش قیمت الستیک هنوز ابالغ نشده است‬ ‫‪۶‬‬ ‫شمش فوالد در بورس کاال مشتری ندارد!‬ ‫‪۷‬‬ ‫قیمت نیتروژن باید کنترل شود‬ ‫‪8‬‬ ‫ماجرای پنبه در کنسرو ماهی چه بود؟‬ ‫‪9‬‬ ‫خریداران خانه جلو نمی ایند‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫داستان کوتاه )شرم(‬ ‫نحوه نگهداری انواع گلهای اپارتمانی و فضای سبز در کرونا ‪۱۲‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫سایه تهدید تلهکابین بر سر جنگلهای ثبت شده هیرکانی‬ ‫‪۱4‬‬ ‫قیمت خانه با مسکن ملی پایین میاید‬ ‫سنجش الودگیهای صوتی خودروها اجباری میشود؟‬ ‫ویروسی که روی سر عروس و دامادها قند میساید!‬ ‫اخبار‬ ‫صفر تا صد پرورش گیاهان دارویی‬ ‫داغ قیمتهای نجومی بر پیشانی بازار یخزده لباس بچه‬ ‫پیشکسوتان باشگاه ورزشی هرندی ابروی محله هستند‬ ‫ایا کنترل گردباد مقرون به صرفه است؟‬ ‫شعر و کتاب‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮﺗﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ورﻣﺮزﯾﺎر‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻣﯿﺮى‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ :‬ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﮐﯿﺎن‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮى‪ ،‬ﺳﻤﯿﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻗﺪ‪ ،‬زﻫﺮه ﺣﺎجﺣﯿﺪرى‪ ،‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺸﻬﺪىرﺿﺎ‪ ،‬ارزو‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎر‪ :‬ﻣﺎﺋﺪه ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫ﻗﺎﺳﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺴﻌﻮد رﺣﯿﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺎﺻﻤﻰ‪ ،‬ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﻬﺪى ﭘﻮر‪ ،‬ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻤﺮﮐﻰ‬ ‫ﻓﺮﯾﺪه ذاﮐﺮى ‪ ،‬دﮐﺘﺮﻓﺮﯾﺪون ﺧﯿﺎم ﻓﺮ و دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮﺋﻰ‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪۱8‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫‪۲4‬‬ ‫‪۲8‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اراﯾﻰ‪ :‬ﻧﺮﮔﺲ ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﭘﻮر و‬ ‫ﻟﯿﻼ اﻟﯿﺎﺳﻰ‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬اﯾﺮان ﮐﻬﻦ‬ ‫ادرس‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎت اﻟﻠﻬﻰ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺴﺮو‪ ،‬ﭘﻼک ‪ ، 36‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪-66123513:‬ﺗﻠﻔﮑﺲ‪ 88942253‬ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ‪15988144811:‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ودوم‬ ‫اذر ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫‪S E D A Y E K H A K . I R‬‬ ‫‪_ s e d a y _ k h a k‬‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک د ر ﺑﺮﺧﻂ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ صفحه 3 ‫گفتگو‬ ‫عضو هیئت رییسه اتاق تهران پاسخ داد‬ ‫واکسن کرونا چگونه به ایران می رسد؟‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫می گوید‪ :‬در صورت نهایی شدن تولید واکسن‬ ‫در هر نقطه ای از جهان‪ ،‬نگرانی برای ورود ان‬ ‫به ایران وجود ندارد‪ .‬ناصر ریاحی در گفتگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬با اشاره به اخبار منتشر شده از دست‬ ‫یابی به واکسن کرونا از سوی دو شرکت‬ ‫امریکایی و المانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انچه که در‬ ‫اطالعات ارائه شده از سوی این شرکت ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نشان می دهد که کار بر روی‬ ‫این واکسن در مرحله سوم ازمایش بالینی‬ ‫قرار داشته و خوشبختانه تاثیر مثبتی بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی از خود نشان داده است‪ .‬در واقع‬ ‫این نتایج مطلوب می تواند همان خبر خوشی‬ ‫باشد که تمام جهان در طول ماه های گذشته‪،‬‬ ‫منتظر ان باقی مانده بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫واکسن با توجه به موفقیتی که داشته باید‬ ‫برای تولید انبوه مجوز سازمان غذا و داروی‬ ‫امریکا را بگیرد‪ .‬این سازمان در حالت عادی‪،‬‬ ‫برای صدور مجوز چند ماه زمان می گیرد‬ ‫تا تمام ابعاد موردنیاز برای ارائه تاییدیه‬ ‫به واکسن بررسی شده و خطرات بالقوه‬ ‫شناسایی شوند اما با توجه به موقعیت خاصی‬ ‫که کرونا در جهان به وجود اورده‪ ،‬احتماال‬ ‫این سازمان در مدتی کوتاه مجوز تولید را‬ ‫صادر خواهد کرد‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫در پاسخ به این سوال که پس از اغاز تولید‪،‬‬ ‫این واکسن به چه شکل توزیع خواهد شد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه یک همکاری‬ ‫امریکایی و المانی وجود دارد‪ ،‬قاعدتا این‬ ‫دو کشور در اولویت هستند و پس از ان نیز‬ ‫تعداد دیگری از کشورها از قبل این محصول‬ ‫را پیش خرید کرده و دوزهایی از این واکسن‬ ‫را دریافت خواهند کرد‪ .‬البته با توجه به‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬احتماال این واکسن بر اساس‬ ‫اولویت ها و در ابتدا برای کادر درمان مورد‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫استفاده قرار خواهد گرفت‪ .‬ریاحی اضافه کرد‪:‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬نوبت به سایر کشورها می رسد که‬ ‫با خرید واکسن‪ ،‬نسبت به واردات ان اقدام‬ ‫کنند‪ .‬در نهایت سازمان بهداشت جهانی‪،‬‬ ‫احتماال برای کشورهای بسیار فقیر وارد عمل‬ ‫شده و واکسن هایی را در اختیار انها قرار‬ ‫خواهد داد‪ .‬وی درباره محدودیت های موجود‬ ‫در مسیر تولید و عرضه واکسن کرونا‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در خبرها امده که این واکسن احتماال دو‬ ‫مرحله ای خواهد بود‪ ،‬به این ترتیب‪ ،‬احتماال‬ ‫هر میزان دوزی که تولید شود‪ ،‬تنها در نیمی‬ ‫از همان عدد برای انسان ها مصونیت ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬خطوط تولید اساسا‬ ‫محدودیت هایی دارند و اینکه انتظار داشته‬ ‫باشیم ناگهان این شرکت برای نیمی از جهان‬ ‫واکسن تولید کند‪ ،‬قطعا دور از انتظار خواهد‬ ‫بود‪ .‬موضوع حمل و نقل و نگهداری نیز دیگر‬ ‫دشواری است که باید برای واکسینه کردن‬ ‫جهان به ان توجه جدی داشت‪ .‬عضو اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬افزود‪ :‬البته در میان این‬ ‫دشواری ها‪ ،‬باید به یک موضوع امیدوارکننده‬ ‫نیز اشاره کنیم‪ .‬در کنار شرکت فایزر‪ ،‬چند‬ ‫شرکت داروسازی دیگر در اروپا‪ ،‬امریکا‬ ‫و حتی چین نیز در مرحله سوم تست‬ ‫واکسن های خود هستند که تعدادی از انها‬ ‫نیز تاکنون موفقیت امیز بوده اند و احتماال‬ ‫در اینده نزدیک خبرهای مثبتی نیز از سوی‬ ‫انها منتشر می شود‪ .‬اگر تعداد شرکت های‬ ‫تولیدکننده واکسن افزایش پیدا کند‪ ،‬انگاه‬ ‫سرعت دسترسی به ان در سراسر جهان نیز‬ ‫باال خواهد رفت‪ .‬به گفته ریاحی‪ ،‬با توجه به‬ ‫موقعیت دشوار ایجاد شده تحت تاثیر کرونا‪،‬‬ ‫احتماال شرکت های داروسازی در این حوزه‬ ‫صرفا به منافع اقتصادی فکر نمی کنند و‬ ‫همین امر این خوشبینی را به وجود اورده‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫که با نهایی شدن دستیابی به واکسن‪ ،‬با‬ ‫سرعت بیشتری ارسال صورت گیرد‪ .‬وی‬ ‫درباره چگونگی ورود این واکسن به ایران‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬در صورتی که تولید واکسن‬ ‫نهایی شود‪ ،‬قطعا ایران نیز برنامه ریزی خود‬ ‫برای دستیابی به ان را اغاز خواهد کرد‪ .‬البته‬ ‫همانطور که گفتم تعدادی از کشورها روی‬ ‫این واکسن سرمایه گذاری کرده و تعدادی‬ ‫نیز از قبل پیش خرید کرده اند اما این تصور‬ ‫که این واکسن در اختیار ایران قرار نمی گیرد‪،‬‬ ‫قطعا غیر واقعی است و تمام تالش ها از سوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به ان‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬عضو اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫در پاسخ به این سوال که ایا گران بودن‬ ‫واکسن می تواند برای ایران مشکل ساز شود‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬به هیچ عنوان اینطور نیست‪.‬‬ ‫درست است که ما در سال های گذشته تحت‬ ‫تاثیر تحریم های امریکا‪ ،‬محدودیت هایی‬ ‫داشته ایم اما ایران کشور بزرگی است و ثروت‬ ‫فراوانی دارد و برای خرید واکسن کرونا نیز‬ ‫مشکلی نخواهد داشت‪ .‬حتی اموال بلوکه‬ ‫شده ما در کشورهای خارجی می تواند در‬ ‫این مسیر به ما کمک کند اما در هر صورت‬ ‫نگرانی وجود ندارد‪.‬ریاحی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حتی اگر بنا به هر دلیلی محدودیت وجود‬ ‫داشته باشد نیز بخش خصوصی این امادگی‬ ‫را دارد که از تمام ظرفیت خود استفاده‬ ‫کرده و مانند همراهی هایی که مردم در‬ ‫تمام مشکالت با یکدیگر داشته اند‪ ،‬در این‬ ‫زمینه نیز اقدامات الزم را انجام دهد تا در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن این واکسن به ایران‬ ‫نیز برسد‪ .‬چند روز قبل شرکت امریکایی‬ ‫فایزر در مشارکت با یک داروساز المانی‬ ‫اعالم کرد که واکسن کرونایی که روی ان‬ ‫کار می کرده با تاثیرگذاری ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫همراه بوده و می تواند در ماه های اینده به‬ ‫بازار عرضه شود‪ .‬در کنار فایزر‪ ،‬چند شرکت‬ ‫داروساز دیگر نیز اعالم کرده اند واکسنشان‬ ‫در گام های پایان قرار دارد و احتماال در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬به عرضه خواهد رسید‪ .‬مقامات‬ ‫وزارت بهداشت ایران اعالم کرده اند ضمن‬ ‫انکه پژوهشگران ایرانی بر روی تولید واکسن‬ ‫کرونا در داخل کشور کار می کنند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که در هر نقطه از جهان دست یابی‬ ‫به یک واکسن نهایی شود‪ ،‬ایران قطعا فعالیت‬ ‫خود برای خرید ان را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر مطرح کرد‬ ‫مجوز افزایش قیمت الستیک هنوز ابالغ نشده است‬ ‫به دنبال اخبار و حواشی چند روز اخیر پیرامون قیمت گذاری‬ ‫ک سواری و زمزمه دریافت مجوز افزایش ‪ ۵۰‬درصدی قیمت‬ ‫الستی ‬ ‫تایر برای تولیدکنندگان‪ ،‬سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر‬ ‫اعالم کرد که بحث درصد افزایش مطرح نیست و قرار است توسط‬ ‫صنعت تولیدکننده بر اساس قیمت تمام شده و متناسب با سود‬ ‫مجاز‪ ،‬قیمت گذاری صورت گیرد‪ .‬چند روزی است که از گوشه و‬ ‫کنار اخباری مبنی بر تعیین قیمت های جدید برای تایر خودرو و‬ ‫به ویژه تایرهای سواری به گوش می رسد‪ .‬اینگونه شنیده شده‪،‬‬ ‫قرار است افزایش ‪ ۵۰‬درصدی قیمت تایرها تصویب و ابالغ شود‪.‬‬ ‫در این رابطه اما مصطفی تنها‪ -‬سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر‪-‬‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ضمن تاکید براینکه هنوز مجوز افزایش قیمت ها‬ ‫به تولیدکنندگان و انجمن ابالغ نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون انچه‬ ‫که در رابطه با قیمت ها اتفاق افتاده است‪ ،‬این است که ما نیز به صورت‬ ‫غیررسمی اطالع داریم که مقامات عالیه وزارت صمت و ستادتنظیم‬ ‫بازار مصوب کرده اند که تایر سواری‪ ،‬قیمت گذاری به خود کارخانه ها‬ ‫واگذار شود؛ اما در حالی که چند هفته است این موضوع در سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باقی مانده و ابالغ نمی شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در نتیجه پیگیری ها هم نتیجه ای حاصل نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما اخبار ان منتشر شده و به بازار نیز رسیده است که پیامد‬ ‫مثبتی هم برای مصرف کننده نخواهد داشت؛ چراکه بازار را بهم خواهد‬ ‫ریخت و طبیعی است که فروشندگان بازار انتظار افزایش قیمت داشته‬ ‫و دیگر کاالیی که در اختیار دارد‪ ،‬به شیوه و قیمت قبل عرضه نخواهد‬ ‫کرد و موضوعی است که طی یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫ی تایر خودروهای سواری به‬ ‫اما در رابطه با واگذاری قیمت گذار ‬ ‫خود تولیدکننده‪ ،‬می توان گفت که اصل ماجرا این است که قیمت‬ ‫مواداولیه ما در سال ‪ ،۱۳۹۹‬به طور تقریبی روزانه در حال تغییر است‪.‬‬ ‫بررسی بورس کاال نشان می دهد که به طور مثال پتروشیمی ها برای‬ ‫کائوچوی مصنوعی مورد مصرف صنعت تایر‪ ،‬به طور تقریبی هفته ای‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬تومان به قیمت ها اضافه می کنند و قیمت ها عمال شناور شده اند‪.‬‬ ‫این مقام صنفی تاکید کرد‪ :‬در حالی که در ابتدای سال قیمت هر‬ ‫کیلو کائوچو مصنوعی به طور مثال ‪ ۱۰‬هزار تومان بوده است‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر به ‪ ۴۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬به همین ترتیب قیمت دوده‪،‬‬ ‫نخ تایر و‪ ...‬همگی چندین برابر شده است‪ .‬در حقیقت مواداولیه داخلی‬ ‫ما به شدت افزایش قیمت پیدا می کند‪ ،‬ان هم به صورت مستمر و‬ ‫توقف ندارد‪ .‬از سوی دیگر نرخ ارز نیز که به طور مثال ارز نیمایی که‬ ‫مواداولیه خارجی خود را با ان تامین می کنیم از حدود ‪ ۱۴‬الی ‪۱۵‬‬ ‫هزار تومان در خرداد ماه‪ ،‬اکنون به ‪ ۲۷‬الی ‪ ۲۸‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫تغییر است و ما را به تولید با زیان دهی رسانده است و هر ماده ی‬ ‫اولیه ای که به پایان می رسد‪ ،‬بایستی با چند برابر قیمت جایگزین‬ ‫شود‪ ،‬مدیریت تولید و ادامه تولید بسیار دشوار شده است‬ ‫تنها خاطر نشان کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری و به خصوص در ماه های‬ ‫اخیر نسبت به ماه پیشین افزایش تولید داشته ایم و نسبت به سال‬ ‫گذشته نیز حدود ‪ ۳۰‬درصد افزایش تولید داشته ایم؛ این در حالیست‬ ‫که متناسب به همان میزان زیان ده هم شده ایم و فریادرسی هم نداریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ضمن اینکه همین مصوبه افزایش قیمت که‬ ‫مطرح است‪ ،‬فقط برای تایرهای سواری است و مشمول تایر سایر‬ ‫خودروها نمی شود؛ در حالی که قیمت مواداولیه برای همه تایرها‬ ‫دائم در حال افزایش است‪ .‬مگر تایرهای کشاورزی‪ ،‬کامیون‪ ،‬اتوبوس‬ ‫و وانتی‪ ،‬غیر از این ها هستند؟ با ادامه این روند‪ ،‬واقعا تدوام تولید‬ ‫ممکن نیست‪ .‬نمی دانیم که چرا سازمان حمایت این مصوبه را نگه‬ ‫داشته است و ابالغ نمی کند‪ .‬ضمن اینکه انتشار این نوع اخبار‬ ‫در بازار پیش از ابالغ‪ ،‬به صالح نیست و برای سواستفاده گران‬ ‫زمینه را فراهم کرده و فقط کارخانه ها زیان ده می شوند‪.‬‬ ‫نمی دانیم ‪ ۵۰‬درصد از کجا امده است؟‬ ‫این مقام صنفی در رابطه با میزان درصد افزایش نیز تصریح کرد‪:‬‬ ‫اصال مشخص نیست که این عدد ‪ ۵۰‬درصد از کجا امده است و چه‬ ‫کسی این عدد را اعالم کرده است؟ به هیچ عنوان بحث عدد و رقم‬ ‫نیست و بحث بر سر مبنایی است و گفته می شود که قیمت تایر بایستی‬ ‫توسط صنایع تولیدکننده و با یک ضابطه معین با سود مجاز‪ ،‬متناسب‬ ‫قیمت تمام شده‪ ،‬تعیین کنند‪ .‬در غیراینصورت کارخانه ها زیان ده‬ ‫خواهند بود و هیچ کارخانه ای هم راضی به زیان دهی نیست؛ حتی‬ ‫اگر بخش دولتی تولید را ادامه دهد‪ ،‬بخش خصوصی نخواهد توانست‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تصریح کرد‪ :‬تایری که‬ ‫ما عرضه می کنیم‪ ،‬به همان قیمت به دست مصرف کننده نخواهد‬ ‫رسید‪ .‬نفس تولیدکننده به شماره می افتد تا در این شرایط‬ ‫تولید صورت گیرد‪ ،‬اما تمام سود به دست واسطه ها می رسد‪ .‬چرا‬ ‫تولیدکننده تشویق نمی شود که طرح های توسعه ای خود را اجرا کند‬ ‫یا سرمایه های جدید به این صنعت سرازیر شود و تولید افزایشی‬ ‫باشد؟ و بالعکس کارخانه ای که در سال های گذشته چرخ تولید‬ ‫را حفظ کرده‪ ،‬اکنون باید صاحبان سرمایه ان ها به زیان برسند؟‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی‪ ،‬مدیریت تولید بسیار دشوار است‪...‬‬ ‫سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫بیشتر مواداولیه خارجی مورد نیاز خود را از چین تهیه می کنیم‬ ‫و باتوجه به اینکه چین مشکالت ناشی از کرونا ویروس خود را‬ ‫حل کرده است‪ ،‬بنابراین در قیمت های جهانی نیز رشد دیده‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین با مجموع عواملی که به طور مرتب در حال‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫گزارش‬ ‫س غلط دالالن رو شد‬ ‫ادر ‬ ‫شمش فوالد در بورس کاال مشتری ندارد!‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه برخی طی‬ ‫ماه های گذشته با ادعاهایی غیرکارشناسی و فضاسازی‪ ،‬به بهانه تنظیم‬ ‫بازار داخلی بر طبل محدود کردن صادرات شمش فوالدی کوبیده اند‪،‬‬ ‫اعالم کرد که در دو هفته گذشته از عرضه بیش از ‪ ۲۷۹‬هزار تن شمش‬ ‫فوالدی فقط حدود ‪ ۷۱‬هزار تن خریداری شده و در واقع‪ ،‬در معامالت‬ ‫بورس کاال‪ ،‬شمش ‪ ۱۰‬درصد پایین تر از نرخ صادراتی مشتری نداشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدرسول خلیفه سلطانی اظهار کرد‪ :‬روز‬ ‫گذشته (‪ ۲۰‬ابان ماه) در بزرگ ترین عرضه سال جاری از بیش از‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزار تن شمش عرضه شده در بورس کاال‪ ،‬فقط ‪ ۶۳‬هزار تن‬ ‫خریداری شد‪ .‬در هفته گذشته نیز برای عرضه بیش از ‪ ۱۱۹‬هزار‬ ‫تن شمش فوالدی‪ ،‬فقط ‪ ۷۸۵۰‬تن خریدار وجود داشت؛ این در‬ ‫حالی است که بهانه نامکفی بودن عرضه شمش در بازار داخلی‪،‬‬ ‫محدودیت های زیادی برای صادرات شمش ایجاد شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن فوالد در رابطه با نبود تقاضا برای شمش فوالدی‬ ‫در بورس کاال گفت‪ :‬عدم تقاضا برای شمش فوالدی در ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫قیمت شمش صادراتی ایران و در حالی که به دلیل تحریم ها‪،‬‬ ‫نرخ های صادراتی ما خود پایین تر از نرخ های جهانی است‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که ادعای عرضه قطره چکانی شمش که در ماه های‬ ‫گذشته از طرف برخی محافل مطرح شده‪ ،‬درست نبوده است‪.‬‬ ‫درامد ارزی که از کشور دریغ می شود‬ ‫طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬وی در رابطه با‬ ‫قیمت شمش صادراتی ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در هفته گذشته قیمت‬ ‫میانگین شمش صادراتی ایران ‪ ۴۰۹‬دالر به ازای هر تن بوده که‬ ‫البته قیمت فلزات در هفته جاری به علت نتیجه انتخابات امریکا‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن شمش فوالدی که در همین‬ ‫هفته می توانست با عدم عرضه در بورس کاال راهی بازارهای صادراتی‬ ‫شود‪ ،‬می توانست برای کشور حدود ‪ ۴۱‬میلیون دالر درامد ارزی به‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬اما متاسفانه در شرایطی که کشور شدیدا ً محتاج‬ ‫این درامدها است‪ ،‬سنگ جلوی پای صادرات فوالد گذاشته می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید کرد‪ :‬نتیجه عرضه‬ ‫شمش فوالدی در دو هفته اخیر در بورس کاال نشان می دهد که‬ ‫بخش قابل توجهی از تقاضا در ماه های گذشته‪ ،‬تقاضای سوداگرانه‬ ‫و کاذب بوده است‪ .‬در کل‪ ،‬از حجم شمشی که در بورس کاال‬ ‫به عنوان ماده اولیه خریداری شده‪ ،‬حداکثر معادل ‪ ۳۵‬درصد شمش‬ ‫خریداری شده‪ ،‬محصول نهایی در بورس کاال عرضه شده است‪ .‬این‬ ‫عامل اصلی مشکالت تنظیم بازار فوالد بوده است‪ .‬حال نمی توان‬ ‫عامل و ریشه اصلی را رها کرد و با گرو گرفتن صادرات فوالد‪ ،‬تنها‬ ‫خواستار عرضه بیشتر شمش در بورس کاال شد؛ عرضه هایی که‬ ‫برای بخش قابل توجهی از ان ها تقاضای واقعی وجود ندارد و بخش‬ ‫بزرگی از تقاضاهای ماه های گذشته‪ ،‬تقاضاهای سوداگرانه بوده است‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی در پایان اظهار کرد‪ :‬برخی فرضیه ها و ادعاهایی‬ ‫که در بازار فوالد مطرح می شود اساساً از محافلی که دالل و واسطه ‬ ‫هستند بیرون می اید و متاسفانه برخی نهادهای تصمیم گیر را نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬حداقل در دو هفته اخیر باید ثابت شده‬ ‫باشد که ادعای عرضه قطره چکانی شمش فوالدی یک اتهام بسیار‬ ‫غلط و ناروا بوده است‪ .‬در حالی که فوالدسازان برای طرح توسعه‬ ‫خود و تامین برخی قطعات و ماشین االت تولیدی به ارز و درامد‬ ‫صادراتی نیاز دارند و منافع کشور نیز افزایش صادرات غیرنفتی‬ ‫را ایجاب می کند‪ ،‬نباید با رویه هایی که سود ان تنها به جیب‬ ‫دالالن می رود‪ ،‬تولیدکنندگان فوالد را تحت فشار قرار داد‪.‬‬ صفحه 6 ‫به دلیل افزایش مصرف اکسیژن در پی شیوع ویروس کرونا‪:‬‬ ‫قیمت نیتروژن باید کنترل شود‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی تصریح کرد‬ ‫که در شرایط حساس این روزهای کرونایی که با کمبود کپسول‬ ‫های اکسیژن مواجه هستیم دولت باید با همکاری ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا تمامی واحدهایی که ظرفیت تولید اکسیژن دارند‪،‬‬ ‫مانند پتروشیمی ها و شرکت های فوالدی را ملزم به همکاری‬ ‫کند و همچنین قیمت گاز نیتروژن را در بازار بورس کنترل کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پیکان کالنتری با بیان اینکه از زمان شیوع‬ ‫کرونا میزان مصرف اکسیژن بیمارستان ها به چندین برابر‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت تمامی تولیدکنندگان و توزیع‬ ‫کنندگان سیلندرها و مخزن های اکسیژن فعالیت شبانه روزی‬ ‫داشتند‪ .‬اما میزان تولید واحدهای تولیدی محدود است و همین‬ ‫مساله باعث شده تا با وجود افزایش تولید و فعالیت روزانه‬ ‫‪ ۱۸‬ساعت‪ ،‬واحدها باز با کمبود تولید اکسیژن روبه رو باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گاز اکسیژن را هم میتوان به صورت مخازن‬ ‫سیلندری و هم به صورت اکسیژن مایع تولید کرد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اما در حاضر به دلیل شرایط کرونا و افزایش تقاضا از سوی‬ ‫بیمارستان ها دیگر مخازن سیلندری برای بیمارستان ها جوابگو‬ ‫نیست و از اکسیژن مایع استفاده می کنیم‪ ،‬چرا که جا به جا کردن‬ ‫سیلندرها در حجم باال سخت و مشکل بوده و به همین دلیل با‬ ‫نصب مخازن اکسیژن مایع و اتصال تبخیرکننده‪ ،‬اکسیژن در خط‬ ‫لوله های بیمارستانی جریان پیدا می کند و مصرف ان راحت تر است‪.‬‬ ‫نیتروژن چند؟‬ ‫کالنتری با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا‪ ،‬با دستور‬ ‫وزارت بهداشت تمامی بیمارستان ها نسبت به نصب مخازن های‬ ‫اکسیژن مجهز شده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مشکالت اصلی تولید‬ ‫اکسیژن عدم وجود نرخ و عرضه گاز نیتروژن با قیمت باال در بازار‬ ‫بورس است‪ ،‬چرا که بورس با ارائه قیمت باال برای گاز نیتروژن‬ ‫باعث شده تا تولیدکنندکان تمایلی به تولید گاز اکسیژن نداشته‬ ‫باشند و میزان تولید خود را کاهش دهند‪ .‬در حال حاضر گاز‬ ‫نیتروژن در بازار بورس با قیمت باالی ‪ ۶۰۰۰ ۶‬تومان فروخته می‬ ‫شود در حالی که قیمت گاز اکسیژن حدود ‪ ۲۳۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫بنابراین به گفته وی در شرایط حساس این روزهای کرونایی که‬ ‫با کمبود کپسول های اکسیژن مواجه هستیم دولت باید با همکاری‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا تمامی واحدهایی که ظرفیت تولید اکسیژن‬ ‫دارند‪ ،‬مانند پتروشیمی ها و شرکت های فوالدی را ملزم به همکاری‬ ‫کند و همچنین قیمت گاز نیتروژن را در بازار بورس کنترل کند‪.‬‬ ‫تاسیس کلینیک تنفسبرای بیماران کرونایی در منزل‬ ‫کالنتری با بیان اینکه زمانی که می خواهیم گاز اکسیژن را تولید‬ ‫کنیم ابتدا هوا را به صورت مایع در می اوریم که ‪ ۷۸‬درصد ان نیتروژن‬ ‫است که قیمت ان نیز از اکسیژن باالتر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫اتحادیه ایمن سازی و استاندارد سازی سیلندرهای تولیدی است و در‬ ‫این راستا سامانه تست را طراحی کردیم که بر اساس ان بایستی تمامی‬ ‫سیلندرهای تولیدی در سامانه ثبت شده و کد تاییدی دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود افزایش بیماران کرونایی یکی دیگر از دغدغه های‬ ‫اتحادیه تامین اکسیژن بیمارانی است که در منزل باید بستری شوند و‬ ‫به دنبال افزایش این موضوع قصد تاسیس کلینک تنفس برای بیماران‬ ‫کرونایی را داریم تا بتواند راحت تر اکسیژن مورد نیاز را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫گزارش‬ ‫ماجرای پنبه در کنسرو ماهی چه بود؟‬ ‫اخیرا در فضای مجازی فیلمی منتشر شده که در ان فردی با‬ ‫شستن بخشی از ماهی داخل کنسرو در زیر اب ادعا می کند که‬ ‫در کنسرو به جای ماهی از پنبه استفاده شده است‪ .‬فیلمی که‬ ‫به سرعت دست به دست شد و این سوال را در اذهان عمومی‬ ‫ایجاد کرد که ایا واقعا در تولید کنسرو ماهی از پنبه استفاده‬ ‫می شود و نظارتی هم بر واحدهای تولیدی صورت نمی گیرد؟‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬انتشار این فیلم و سواالت مطرح شده در فضای‬ ‫مجازی باعث شد تا روز گذشته سازمان استاندارد توضیحاتی در‬ ‫خصوص ان ارائه دهد و این سازمان طی اطالعیه ای اعالم کرد‬ ‫محصولی که در این ویدئو مشاهده می شود‪ ،‬کنسرو ماهی مارلین در‬ ‫روغن مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ‪"7634‬کنسرو نیزه ماهی‬ ‫در روغن (کنسرو ماهی بادبان و مارلین ماهی در روغن)‪ -‬ویژگی ها‬ ‫و روش های ازمون" بوده و دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد به‬ ‫شماره ‪ 7475981981‬است که تا تاریخ ‪ 1401/2/15‬اعتبار دارد‪.‬‬ ‫این سازمان در بخش دیگری از اطالعیه نیز گفته بود که پروتئینهای‬ ‫ساختمانی میوزین‪ ،‬اکتین و اکتومیوزین در حدود سه چهارم کل‬ ‫پروتئین عضله ماهی را تشکیل می دهند‪ .‬اکتومیوزین ماهی کامال‬ ‫ناپایدار بوده و به اسانی با فرایند و نگهداری تغییر می یابد‪ .‬در فرایند‬ ‫شستشوی پروتئین با اب‪ ،‬معموالً پروتئین ها که حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از گوشت ماهی را تشکیل می دهند از ارزش تغذیه ای باالیی نیز‬ ‫برخوردارند و ضخامت پروتئین میوفیبریالر براساس گونه و سایز‬ ‫ماهی متفاوت است و در برخی گونه ها مانند ماهی مارلین بسیار‬ ‫ضخیم بوده که در اثر شستشو با اب به صورت رشته هایی با بافتی‬ ‫شبیه پنبه مشاهده می شود و هر مقدار که پروتیین های ماهی‬ ‫بیشتر در معرض تماس با اب قرار گیرند رشته های عضالنی شفاف تر ‬ ‫و سفیدتر می شوند و همچنین بو و طعم ماهی از بین می رود‪.‬‬ ‫ویدیوی منتشر شده بهانه ای شد تا از مدیرکل دفتر بهبود‬ ‫کیفیت‪ ،‬فراوری و توسعه بازار ابزیان شیالت ایران این سوال‬ ‫را بپرسیم که اساسا چه نظارتهایی بر فرایند تولید کنسرو‬ ‫ماهی می شود و ایا با واحدهای تولید کنسرو ماهی که‬ ‫مرتکب تخلف می شوند برخوردی صورت می گیرد یا خیر؟‪.‬‬ ‫عیسی گلشاهی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه چندین نوع نظارت‬ ‫بر فرایند تولید کنسرو ماهی انجام می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک بخش از‬ ‫نظارت توسط سازمان دامپزشکی از اسکله تا کارخانه ها انجام می شود‬ ‫تا ماده خام براساس ضوابط تعیین شده بهداشتی به کارخانه برسد‪ .‬در‬ ‫کنار ان نیز پایش فنی و گونه ای سازمان شیالت در اسکله و محل‬ ‫تخلیه صید انجام می شود تا گونه ماهی مورد استفاده تایید و اطالعاتی‬ ‫که قرار است در گواهی حمل برای کارخانه ها صادر شود‪ ،‬درست باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در داخل کارخانه ها نیز نظارت های فنی و بهداشتی‬ ‫توسط سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو انجام می شود‪ .‬عالوه‬ ‫براین کارخانه ها دارای مسئول فنی هستند که به طور مستمر بر‬ ‫فرایند تولید نظارت می کنند‪ .‬از طرفی به هنگام عرضه به بازار نیز‬ ‫دستگاههای مربوطه اقدامات نظارتی انجام می دهند و از تولیدات‬ ‫نمونه برداری می شود‪ .‬در این پایش ها اگر به مواردی برخورد‬ ‫شود که انحراف کیفیتی‪ ،‬بهداشتی و کم فروشی نباشد صرفا به‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کارخانه تذکر داده می شود و اگر تخلفات محرز و در زمینه کیفیت و‬ ‫بهداشت یا مصادیق کم فروشی باشد کارخانه به مراجع ذی ربط یعنی‬ ‫سازمان استاندارد‪ ،‬غذا و دارو و سازمان تعزیرات معرفی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توسعه بازار ابزیان شیالت‬ ‫ایران با اشاره به فیلمی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و‬ ‫در ان فردی نشان می دهد که در تن ماهی از پنبه به جای ماهی‬ ‫استفاده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بایستی مندرجات روی قوطی با محتویات‬ ‫ان مطابقت داشته باشد‪ .‬کنسروی که در تصویر دیده می شود کنسرو‬ ‫ماهی مارلین( بادبان ماهی) است که به درستی نام مارلین بر روی ان‬ ‫درج شده و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است‪.‬از طرفی گوشت و‬ ‫عضله همه جانوران از پروتئین ها و رشته های بهم پیوسته پروتئینی‬ ‫بنام میو فیبریل تشکیل شده اند‪ .‬در گوشت قرمز به هم پیوستگی‬ ‫این الیاف بیشتر و درگوشت سفید وماهی به مراتب کمتر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وقتی گوشت قرمز یا مرغ را بپزید و رشته رشته‬ ‫کنید این بافت ها به راحتی مشخص می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬ما معموال ماهی‬ ‫را رشته رشته نمی کنیم و گوشت ماهی نیز رشته الیاف طویلی مانند‬ ‫سایر موجودات جانوری ندارد‪ .‬کسی که فیلم را گرفته‪ ،‬می گوید چرا‬ ‫گوشت در اب حل نمی شود؟ هیچ گوشتی یا به عبارتی رشته عضالنی‬ ‫در اب حل نمی شود و وقتی ان را زیر اب بگیرید صرفا مواد و پروتئین‬ ‫های محلول در اب شسته و رشته های الیافی عضالنی ان باقی می ماند‪.‬‬ ‫گلشاهی در پایان گفت‪ :‬در فیلم یا نگاه اول اینطور تصور می شود که‬ ‫بافت پنبه ای دارد اما با دقت متوجه می شویم که اینها در واقع رشته های‬ ‫پروتئینی یا به عبارتی بافت گوشت هستند‪ .‬هیچ تکنولوژی ای وجود‬ ‫ندارد که بتواند به پنبه ظاهری مانند گوشت بدهد‪ .‬با اطمینان کامل‬ ‫می توان گفت که در هیچ کنسروی از الیاف پنبه استفاده نمی شود و با‬ ‫این فرد یا افراد متخلف که به صورت هدفمند در مسیر تخریب اعتماد‬ ‫مردم به صنایع شیالتی و غذایی قدم برداشته اند‪ ،‬باید برخورد شود‪.‬‬ صفحه 8 ‫گزارش‬ ‫رصد اخرین وضعیت بازار مسکن‬ ‫خریداران خانه جلو نمی ایند‬ ‫بازار مسکن در چهار روز گذشته با افت‬ ‫تقاضا و افزایش تمایل برای فروش مواجه شده‬ ‫و واسطه های ملکی از کاهش ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫قیمتها از سوی مالکان پول الزم خبر می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تاثیر روانی کاهش انتظارات‬ ‫تورمی به شکل تعلیق معامالت مسکن بروز‬ ‫کرده است‪ .‬طرف تقاضا در انتظار کاهش‬ ‫قیمتها به سر می برد و طرف عرضه ضمن‬ ‫مقاومت در برابر ریزش قیمتها تمایل بیشتری‬ ‫به فروش نشان می دهد‪ .‬واسطه های ملکی می‬ ‫گویند که در چهار روز اخیر پس از انتخاب جو‬ ‫بایدن به ریاست جمهوری امریکا شاهد ایجاد‬ ‫شوک در بازار ملک هستیم و فروشندگان‬ ‫مردد به فروشندگان قطعی تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫بررسیهای میدانی از بازار مسکن شهر تهران‬ ‫نشان می دهد سازندگان به فروش با قیمتهای‬ ‫کمتر از حاشیه سود راضی نیستند اما برخی‬ ‫دالالن که واحدهای اماده را خرید و فروش می‬ ‫کنند بر اساس شرایط اقتصادی خود مقداری از‬ ‫نرخهای پیشنهادی کوتاه امده اند؛ دالالنی که‬ ‫به هر دلیل نیاز فوری به نقدینگی پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر نمی توان نگرانی سازندگان را از‬ ‫چشم انداز کاهشی بازار مسکن نادیده گرفت‪.‬‬ ‫عرضه کنندگان تمایل ندارند واحدی را که‬ ‫در اوج گرانی ساخته در کف قیمت بفروشند‪.‬‬ ‫بخصوص اینکه با افت ساخت و ساز طی‬ ‫سالهای گذشته مواجهیم که در میان مدت به‬ ‫شکل ضربه گیر کاهش قیمت عمل می کند‪.‬‬ ‫با این حال مسکن اولین تاثیرات را از کاهش‬ ‫انتظارات تورمی دریافت کرده است‪ .‬گشتی در‬ ‫سایتهای فروش ملک نشان می دهد تعداد اگهی‬ ‫ها افزایش یافته است‪ .‬اگهی دهندگان سعی‬ ‫می کنند با عباراتی همچون «فروشنده واقعی»‪،‬‬ ‫«به شدت پول الزم»‪« ،‬از شنیدن قیمت این‬ ‫خانه شوکه می شوید»‪ ،‬نظر خریداران را جلب‬ ‫کنند اما برخی دفاتر امالک می گویند حتی‬ ‫برای شنیدن قیمت هم کسی زنگ نمی زند و‬ ‫متقاضیان انتظار کاهش بیشتر قیمتها را دارند‪.‬‬ ‫تحلیلگران‪ :‬بازار مسکن دیرپذیر است‬ ‫تحلیل فعاالن بازار ملک این است که در صورت‬ ‫سقوط قیمت دالر نرخ مسکن هم پایین می اید‪.‬‬ ‫البته کارشناسان معتقدند سقوط قیمت مسکن‬ ‫به این زودی اتفاق نمی افتد و این بازار نسبت به‬ ‫هیجانات کوتاه مدت واکنش فوری نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫با این حال محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گفته است ریزش نرخ ارز و طال به طور طبیعی‬ ‫کاالها و خدمات از جمله مسکن را متاثر می کند‪.‬‬ ‫او در عین حال ضمن اشاره به چسبندگی قیمت‬ ‫ها در بازار مسکن بیان کرده اگرچه قیمت ها‬ ‫با رشد ارز و طال افزایش می یابد اما هنگامی‬ ‫که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم‬ ‫بازگشت قیمت ها به راحتی ممکن نیست‪.‬‬ ‫از طرف دیگر مصطفی قلی خسروی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک ضمن هشدار‬ ‫به احتکار کنندگان مسکن بیان کرده است‪:‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫همزمان با کاهش قیمت را در بازارهای موازی‬ ‫شاهد سقوط چشمگیر قیمت مسکن هستیم‪.‬‬ ‫مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد‬ ‫مسکن نیز می گوید‪ :‬انتخاب بایدن به ریاست‬ ‫جمهوری امریکا می تواند در کوتاه مدت به‬ ‫کاهش نرخ ارز‪ ،‬خودرو و کاالهای وارداتی‬ ‫منجر شود اما کاهش قیمت خانه در شرایط‬ ‫طوالنی مدت ثبات بازار مسکن اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫به گفته سلطان محمدی‪ ،‬مسکن در کوتاه‬ ‫مدت کمترین تاثیر را از تحوالت سیاسی‬ ‫اخیر می گیرد؛ زیرا چسبندگی قیمت در‬ ‫بخش مسکن‪ ،‬باالتر از دیگر بازارها است و‬ ‫نمی توان برای دوره چند هفته ای انتظار افت‬ ‫قیمتها را داشت‪ .‬بعید است که نرخها پایین‬ ‫بیاید اما روند افزایش قیمت کند می شود‪.‬‬ ‫قیمت مسکن در تهران متری ‪۲۶.۷‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تعداد معامالت اپارتمان های‬ ‫مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫‪ ۸۶۵۶‬واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل‬ ‫و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۲.۳‬درصد و ‪۱۵۴‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬همچنین بر اساس‬ ‫اعالم بانک مرکزی در ماه مورد گزارش‪ ،‬متوسط‬ ‫قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد‬ ‫مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت‬ ‫ملکی شهر تهران ‪ ۲۶.۷‬میلیون تومان بود که‬ ‫نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب‬ ‫معادل ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫داستان کوتاه‬ ‫شرم‬ ‫نوشته‪ :‬نفیسه مهدی پور‬ ‫زنگ انشاء بود‪ .‬معلم مون ازبچه های‬ ‫کالس خواست تا برای جلسه بعد به‬ ‫مناسبت روز پدر وشغل او انشاء بنویسیم‪.‬‬ ‫من تا اون روزبه این فکر‬ ‫نکرده بودم که شغل پدرم چیه!‬ ‫نسرین دوست صمیمی من که‬ ‫بغل دستم نشسته بود ازم پرسید‪:‬‬ ‫نفیسه‪ ،‬شغل پدرت چیه؟ و من با‬ ‫ناراحتی گفتم‪ :‬باورت میشه نمیدونم؟‬ ‫نسرین که تعجب کرده بود گفت‪ :‬مگه‬ ‫میشه شغل پدرتو ندونی؟! اما من متاسفانه‬ ‫نمی خواستم نسرین فکر کنه دارم بهش‬ ‫دروغ میگم‪ .....‬نمیدونم چرا دلم شورمیزد‪.‬‬ ‫همش منتظر زنگ اخر مدرسه بودم‬ ‫که با بصدا دراومدنش سریع برم خونه‪.‬‬ ‫باالخره صدای زنگ طنین انداز شد و‬ ‫من باعجله ودوان دوان رفتم بسمت خونه‪.‬‬ ‫وقتی رسیدم نفس زنان از مادرم پرسیدم‪:‬‬ ‫مامان؛ پدرم شغل اش چیه؟ او با بی توجهی‬ ‫خیلی کوتاه گفت‪ :‬منم نمیدونم‪ .‬تعجبم‬ ‫بیشتر وبهم ریختم ولی برای اینکه مادرم‬ ‫ناراحت نشه رفتم داخل اتاق وخودمو تا‬ ‫اومدن پدرم ؛ بنوشتن مشقهام سر گرم‬ ‫کردم‪ ......‬غروب بود که پدرم خسته و‬ ‫کوفته ازسر کار اومد ‪ .‬باستقبالش رفتم‬ ‫وبعداز کمی خوش و بش ازش پرسیدم‪:‬‬ ‫پدر جون میشه بگین شغل تون چیه؟‬ ‫پدرم وانمود کردصدامو نشنیده دوباره‬ ‫پرسیدم واو گفت‪ :‬پدرجون خیلی خسته‬ ‫ام‪ .‬قصه اش طوالنیه بهت میگم ‪ .‬بهش‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫گفتم ‪ :‬باید راجع شغل شما انشاء بنویسم‪.‬‬ ‫درحالیکه بطرف حمام میرفت گفت‪ :‬بدرس و‬ ‫مشقت برس بهت میگم‪ .‬ورفت داخل حمام‬ ‫ومن با یکدنیا تعجب از پنهان کاری او و مامان‬ ‫رفتم توی اتاق ودمر روی تخت افتادم‪.....‬‬ ‫فرداصبح رفتم مدرسه‪ .‬نسرین که انگار‬ ‫عجله اش از من بیشتر بود بدوبدو اومد‬ ‫وپرسید‪ :‬فهمیدی شغل پدرت چیه ؟ با بغض‬ ‫گفتم‪ :‬هر دوشون دوست ندارن راستشو‬ ‫بمن بگن‪ .‬نسرین که متوجه بغض من شده‬ ‫بود برای اینکه بهم دلداری بده گفت‪ :‬یه‬ ‫فکری به ذهنم رسید‪ .‬پرسیدم‪ :‬چه فکری؟‬ ‫ادامه داد‪ :‬یادمه که میگفتی پدرت با دوچرخه‬ ‫میره سرکار درسته؟ سرمو بعالمت مثبت تکان‬ ‫دادم و او گفت‪ :‬فردا که میخواد با دوچرخه‬ ‫بره سر کار یواشکی تعقیبش کن ببین کجا‬ ‫میره‪ ...‬از ایده نسرین خیلی خوشحال شدم‪.‬‬ ‫فردای اون روز با صدای اذان سحر از خواب‬ ‫بیدار شدم و از زیر پتو دیدم پدرم داره خودشو‬ ‫برای نماز صبح اماده میکنه‪ .‬هوا کامال روشن‬ ‫نشده بود‪ .‬پدرم بعد از خواندن نماز صبحانه شو‬ ‫خورد و لباس هاشو پوشید و از اتاق رفت بیرون‪.‬‬ ‫منم که همه وسائلم و از قبل جمع کرده‬ ‫بودم بالفاصله روپوش و مقنعه رو پوشیدم و‬ ‫بدون اینکه متوجه بشه یواشکی دنبالش رفتم‪.‬‬ ‫بعداز طی کردن مسافت طوالنی؛ پدرم‬ ‫وارد محلی شد که روی تابلوی سردرش‬ ‫نوشته شده بود؛ شهرداری منطقه ‪۱۲‬‬ ‫با رفتن اون؛ لب جدول نشستم‪ .‬یه ربع بعد‬ ‫پدرم با لباس نارنجی و یه جارو دسته بلند‬ ‫بزرگ اومد بیرون‪ .‬دود از سرم بلند شدم و زیر‬ ‫لب گفتم ‪ :‬پدرم رفتگره‪ .....‬و زدم زیر گریه‪..‬‬ ‫ن جثه نحیف اش شروع کرد‬ ‫پدرم با او ‬ ‫به جارو زدن حاشیه خیابان‪ .‬دلم میخواس‬ ‫بغلش‪.‬ولی خجالت کشیدم‬ ‫بپرم تو‬ ‫با دیدن من شرم کنه که رفتگره ‪. ...‬‬ ‫سریع به سمت مدرسه دویدم‪ .‬وقتی هن‬ ‫هن کنان به مدرسه رسیدم هنوز درب مدرسه‬ ‫رو باز نکرده بودند‪ .‬از خستگی همان جا گوشه‬ ‫دیوار نشستم و به پدرم فکر میکردم که طفلی‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫با چه سختی زندگی ما رو تامین‬ ‫می کنه‪ .‬چقدر ابرو داری میکنه تا‬ ‫من متوجه شغل او نشم‪ .‬با روشن‬ ‫شدن هوا؛ درب مدرسه باز شد و‬ ‫من وارد مدرسه شدم‪ .‬لحظه بعد‬ ‫صدای نسرین نظرم رو جلب کرد‪.‬‬ ‫برگشتم و با دیدن نسرین‬ ‫خودمو تو بغلش انداختم اما گریه‬ ‫نکردم‪ .‬قبل از اینکه نسرین ازم‬ ‫سوال بپرسه بهش گفتم‪ :‬نسرین‬ ‫جون ممنونم از راهنماییت‪.‬‬ ‫نسرین پرسید‪ :‬متوجه شدی شغل‬ ‫پدرت چیه؟ بغض و خوشحالی امانم را‬ ‫بریده بود گفتم‪ :‬پدرم بزرگترین شغل‬ ‫دنیا رو داره‪ ..‬بهش افتخار میکنم‪...‬‬ ‫و نسرین پرسید‪ :‬خب‬ ‫بگو ‪ ...‬و من گفتم روز انشاء‬ ‫متوجه شغل پدرم خواهی شد‪.‬‬ ‫نسرین خیلی دختر فهمیده‬ ‫و عاقلی بود‪ .‬اصال اصرار نکرد‪.‬‬ ‫نسرین مثل خودم از یه خانواده‬ ‫متوسط بود‪ .‬به همین خاطر کامال‬ ‫منو درک می کرد‪ .‬تمام ان روز‬ ‫زنگ ورزش داشتیم و این فرصت‬ ‫خوبی بود تا در مورد انشاء و نزدیک‬ ‫شدن روز پدر بهش فکر کنم‪.‬‬ ‫مدرسه که تعطیل شد از نسرین‬ ‫خداحافظی کردم و راهی منزل شدم‪.‬‬ ‫وقتی به منزل رسیدم بهتر از هر روز‬ ‫با مادرم برخورد کردم به طوری‬ ‫که تعجب کرده بود‪ .‬من سریعا به‬ ‫طرف کمد رفتم و قلک گلی ام را‬ ‫برداشتم در کیف گذاشتم و با اجازه‬ ‫گرفتن از مادرم از اتاق بیرون امدم‪ .‬‬ ‫گوشه حیاط قلک گلی را شکستم‬ ‫و تمام پولهایی که هر روز صبح گهگاه‬ ‫پدرم بهم میداد ریختم توی جیب‬ ‫مانتو و از در خونه زدم بیرون‪ .‬منزل‬ ‫ما حوالی میدان هفت حوض نارمک‬ ‫بود تا چشم کار میکرد مغازه بود‪.‬‬ ‫اجناس مغازه هارا خوب نگاه کردم‬ ‫سپس داخل یکی از انها شدم‪.......‬‬ ‫وقتی به خانه برگشتم پدرم اومده‬ ‫بود برخالف روز قبل که ازش دلخور‬ صفحه 10 ‫بودم حسابی تحویلش گرفتم و روز‬ ‫پدررا پیشاپیش بهش تبری گفتم وبعد‬ ‫رفتم تو ی اتاق برای نوشتن انشاء‪.....‬‬ ‫باصدای اذان سحر از خواب بیدار‬ ‫شدم‪ .‬پدرم طبق معمول بعد از خواندن‬ ‫نماز و خوردن صبحانه عازم سرکارشد‪.‬‬ ‫وقتی درب اتاق را بست من بسرعت‬ ‫ازجا برخاسته بطرف پنجره روبه حیاط‬ ‫رفتم‪ .‬اخه منزل ما اپارتمان نبود یه‬ ‫خونه مستقل کلنگی بود که دوتا اتاق‬ ‫تو در تو داشت و حدود ‪ ۳۰‬متر حیاط‪.‬‬ ‫ازپشت پنجره دیدم که پدرم بسمت‬ ‫دوچرخه اش رفت‪ .‬پاکت پالستیک‬ ‫راکه من بدسته فرمان دوچرخه اش‬ ‫بسته بودم باز کرد‪ .‬یک جفت دستکش‬ ‫که برایش از هفت حوض نارمک خریده‬ ‫بودم با لبخند پوشید و سپس متوجه‬ ‫تکه کاغذی شد که من برایش و به‬ ‫مناسبت روز پدر متنی نوشته بودم‪.‬‬ ‫پدر بساعت مچی اش نگاه کرد انگار‬ ‫دیرش شده بود‪ .‬کاغذ را تا کرد و در جیب‬ ‫گذاشت و به سرعت از درب خانه خارج‬ ‫شد‪.....‬منم که خود را برای رفتن به مدرسه‬ ‫اماده کرده بودم از خانه زدم بیرون‪.......‬‬ ‫ داخل کالس داشتم با نسرین‬ ‫صحبت میکردم که معلم انشاءمون‬ ‫وارد شد‪ .‬صدای مبصر کالس شنیده‬ ‫شد‪ :‬برپا‪ ...‬همه بلند شدند و معلم با‬ ‫تکان دادن سر؛ جواب محبت بچه ها‬ ‫را داد‪ .‬همه نشستیم و معلم گفت‪ :‬کی‬ ‫حاضره اول از همه انشا شو بخونه؟‬ ‫من و چند نفر از بچه ها دستهامونو‬ ‫باال بردیم‪ .‬معلم با دیدن من گفت‪:‬‬ ‫نفیسه تو بیا بخون‪ .....‬از خوشحالی‬ ‫سر از پا نمی شناختم‪ .‬پشت به تخته‬ ‫سیاه ایستادم و شروع کردم‪ :‬بنام خدا‪.‬‬ ‫من تا قبل از اینکه موضوع انشاء را‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫خانم معلم بگن راستش نمیدونستم شغل‬ ‫پدرم چیه و چه کاره اس! امروز افتخار‬ ‫میکنم و با صدای بلند فریاد میزنم‪ :‬پدرم‬ ‫رفتگر شهرداریه‪ ....‬پدرم و امثال او با‬ ‫شغل شریف رفتگری نه تنها در نظافت‬ ‫و بهداشت شهر سهم مهمی دارند بلکه‬ ‫این گلهای پر طراوت وزیبایی که در‬ ‫پارک ها وجود دارند حاصل دست رنج‬ ‫پدر من وتمام رفتگران شریف است‪.‬‬ ‫من امروزکه مصادف با روز پرشکوه‬ ‫پدراست باندازه توانم برای او یک‬ ‫جفت دستکش خریدم تا بهنگام نوازش‬ ‫موهایم نرمی دستش را بوسه باران کنم‪.‬‬ ‫براستی که اگر پدر من و امثال او نباشند‬ ‫هیچکس قادر نیست بوی لجن وکثافت‬ ‫زباله هارا تحمل کند‪(.....‬بلند)‪ .‬پدر با تمام‬ ‫وجودم دوستت دارم وبهت افتخار میکنم‬ ‫که در سرمای زمستان وگرمای تابستان‬ ‫یارویاور مردم هستی‪ .‬روزت مبارک‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫گزارش‬ ‫نحوه نگهداری انواع گلهای اپارتمانی و فضای سبز در کرونا‬ ‫شهرها در کنار همه امتیازاتی که دارند ما را از مهم ترین عامل سالمتی‬ ‫یعنی هوای پاک محروم کرده اند‪ .‬ایجاد و نگهداری فضای سبز در شهرها‬ ‫تنها یکی از راه هایی است که به تصفیه ی هوای اطرافمان کمک می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بنابراعالم وی ای پی شاپ‪ ،‬ایجاد فضای سبز‬ ‫و نگهداری گل و گیاه در شهرهای بزرگ امروزه بیشتر به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬مخصوصا اینکه با شیوع ویروس کرونا و بیماری های‬ ‫فصول سرد سال‪ ،‬این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می کند‪.‬‬ ‫تنها طراحی و ایجاد فضای سبز کافی نیست‪ ،‬بلکه باید چگونگی‬ ‫نگهداری از این تصفیه کننده های ارزشمند را نیز بلد باشیم‪ .‬اما باید‬ ‫با نحوه نگهداری انواع گلهای اپارتمانی و فضای سبز اشنا شویم‪.‬‬ ‫نگهداری از فضای سبز و انواع گلهای اپارتمانی‬ ‫فضای سبز به هر شکلی که باشد‪ ،‬چه روف گاردن و چه باغچه های‬ ‫کوچک در بالکن یا حیاط منزل‪ ،‬نیاز به رسیدگی و مراقبت دارد‪ .‬ابیاری‬ ‫اصولی‪ ،‬غنی سازی خاک‪ ،‬کوددهی مناسب و هرس درختان‪ ،‬تعدادی از‬ ‫کارهایی است که باید برای مراقبت و نگهداری از فضای سبز انجام بدهیم‪.‬‬ ‫نگهداریاصولیازفضایسبزوانواعگلهایاپارتمانینیازمنداختصاص‬ ‫زمان و انرژی زیادی است‪ .‬رسیدگی و نگهداری از گلهای اپارتمانی‬ ‫می تواند موجب نشاط و افزایش روحیه بشود‪ ،‬اما فعالیت ها و مشغله ی‬ ‫زندگی شهری کمتر فرصتی برای چنین کارهایی باقی می گذارد‪.‬‬ ‫می توانید نگهداری از گلهای اپارتمانی را به افراد حرفه ای و متخصص‬ ‫بسپارید و عالوه بر صرفه جویی در وقت و انرژی نتیجه ی بهتری بگیرید‪.‬‬ ‫چند راهکار ساده برای نگهداری از فضای سبز و گلهای‬ ‫اپارتمانی‬ ‫اگر زمان کافی برای نگهداری گلهای اپارتمانی را دارید حتما‬ ‫از فرصت تان برای برقراری ارتباط بیشتر با گلهای اپارتمانی‬ ‫استفاده کنید! رسیدگی به گل و گیاه و درختان قطعا تاثیر مثبتی‬ ‫روی روحیه تان خواهد داشت‪ .‬می توانید رسیدگی به کارهای‬ ‫اصولی و مهم تر را به عهده ی افراد حرفه ای بگذارید و تعدادی از‬ ‫مراقبت های ساده تر را خودتان انجام بدهید‪ .‬برای نگهداری از‬ ‫گلهای اپارتمانی این سه مورد ساده اما مهم را رعایت کنید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ابیاری خوب گلدان و فضای سبز‬ ‫همانطور که می دانید ابیاری بیش از حد یا کمتر از نیاز گیاهان‬ ‫می تواند باعث پوسیدگی یا خشکی ان ها بشود‪ .‬داشتن اطالعات کافی‬ ‫در رابطه با درخت و گیاهان فضای سبز از این جهت بسیار مهم است‪.‬‬ ‫عالوه بر نحوه ابیاری‪ ،‬باید از میزان و نوع نور مورد نیاز گل و گیاهان‬ ‫در فضای سبزتان اطالع داشته باشید تا بتوانید به افزایش عمر ان ها‬ ‫کمک کنید‪ .‬شرایط اب و هوایی منطقه ای که در ان زندگی می کنید‬ ‫نیز بر میزان اب مورد نیاز و نحوه ابیاری فضای سبز اثرگذار است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کوددهی مناسب گیاهان‬ ‫شاید بتوان گفت همانقدر که بدن ما انسان ها به امالح و ویتامین ها‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬خاک گلدان هم برای افزایش طول عمر گل و گیاه و کمک‬ ‫به رشد بهتر ان ها به غنی سازی و دریافت مواد مغذی نیازمند است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کودهای شیمیایی و حیوانی مختلفی برای این کار در دسترس‬ ‫هستند‪ .‬شناخت صحیح و استفاده ی درست و بجا از کودهای‬ ‫شیمیایی می تواند به افزایش طول عمر فضای سبز شما کمک کند‪.‬‬ ‫از انجایی که شناخت تمامی کودها و اطالع دقیق از نیاز‬ ‫هر گیاه به مواد مغذی‪ ،‬تاثیر بسیاری بر بهبود کیفیت و‬ ‫عمر گیاهان دارد پیشنهاد ما این است که در این زمینه با‬ ‫متخصصان مشورت کرده و از افراد حرفه ای کمک بگیرید‪.‬‬ ‫گلفروشی انالین می تواند در نگهداری بهتر از فضای سبز‬ ‫و ارائه خدمات گل انالین به شما کمک کند تا در هر جایی که‬ ‫هستید بتوانید گل اپارتمانی‪ ،‬باکس گل‪ ،‬سبد گل‪ ،‬تاج گل و گل‬ ‫ترحیم و بسته های زیبای گل و شکالت را به شما تحویل دهد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هرس درختان و انواع گیاهان اپارتمانی‬ ‫هرس کردن درختان و گیاهان به منظور نگهداری و رشد بهتر‬ ‫ان ها ضروری است‪ .‬هرس درختان با هدف حذف شاخه های‬ ‫ضعیف و خشکیده‪ ،‬جذب بهتر نور‪ ،‬کاهش وزن در اثر حذف‬ ‫شاخه های خمیده و انبوه و شادابی بیشتر درختان انجام می شود‪.‬‬ ‫هرس کردن به دلیل زمان و انرژی مورد نیاز و اصولی که باید در انجام ان‬ ‫رعایت شود از کارهای تخصصی در نگهداری از فضای سبز به شمار می اید‪.‬‬ ‫در ایام کرونا هم این کارها ها را می توان انجام داد؟‬ ‫بی شک ایجاد و نگهداری از فضای سبز در شهرهای بزرگ و دودزده یکی‬ ‫از بهترین راه ها برای قدم برداشتن به سمت هوایی سالم تر و پاک تر است‪.‬‬ ‫گلفروشی انالین یکی از ان مجموعه هایی است که با توجه به‬ ‫محدودیت های ترددی در ایام شیوع ویروس کرونا به شما کمک می‬ ‫کند تا مدل های مختلف گل و گیاهان اپارتمانی را از داخل موبایل و یا‬ ‫کامپیوتر خود انتخاب کنید و با ثبت فوری سفارش‪ ،‬محصول مورد نظر‬ ‫را درب منزل تحویل بگیرید (البته با رعایت پروتکل های بهداشتی)‬ صفحه 12 ‫گزارش‬ ‫سایه تهدید تله کابین همچنان بر سر جنگل های ثبت جهانی شده هیرکانی‬ ‫جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل ها گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه بخشی از جنگل های هیرکانی بیش از یک سال است که‬ ‫ثبت جهانی شده اما همچنان پیگیری ها برای نصب تله کابین‬ ‫در منطقه ثبت جهانی شده ادامه دارد‪ .‬درصورت بروز این اتفاق‬ ‫ممکن است این جنگل ها از لیست جهانی یونسکو خارج شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تابستان سال گذشته ‪ ۳۱۰‬هزار هکتار از جنگل های‬ ‫هیرکانی پس از ‪ ۱۳‬سال انتظار ثبت جهانی شد‪ .‬بر اساس اطالعات موجود‬ ‫این جنگل ها قدمتی بیش از ‪ ۴۰‬میلیون سال دارند و یکی از ارزشمندترین‬ ‫جنگل های جهان از نظر پوشش گیاهی و جانوری هستند که پس‬ ‫از ثبت جهانی توسط یونسکو به عنوان میراث بشر شناخته شده اند‪.‬‬ ‫هرچند که انتظار می رفت پس از ثبت جهانی این ‪ ۳۱۰‬هزار‬ ‫هکتار‪ ،‬حفاظت از ان با استفاده از کمک های بین المللی و حتی‬ ‫اعتبارات داخلی بیشتر شود اما از همان روزهای ابتدایی پس از ثبت‪،‬‬ ‫زمزمه های نصب تله کابین در ان به گوش رسیده است البته موضوع‬ ‫نصب تله کابین در جنگل های هیرکانی جدید نبود و از مدت ها پیش‬ ‫شهرداری علی اباد کتول‪ ،‬پیگیر نصب ان در پارک جنگلی کبودوال‬ ‫بود اما پس از ثبت جهانی این قسمت از جنگل های هیرکانی‬ ‫کارشناسان بسیاری تاکید کردند که فارغ از اثار زیست محیطی‬ ‫اجرای این پروژه‪ ،‬نصب تله کابین می تواند این جنگل ها را از لیست‬ ‫یونسکو خارج کند‪ .‬کامران پورمقدم ‪ -‬رییس شورای عالی وقت‬ ‫سازمان جنگل ها ‪ -‬نیز همان زمان اعالم کرده بود که نصب تله کابین‬ ‫می تواند شاخص های ثبت جهانی هیرکانی را با مشکل مواجه کند‪.‬‬ ‫اما اکنون پس از گذشت یک سال از ثبت جهانی بخشی از جنگل های‬ ‫هیرکانی پیگیری ها برای نصب تله کابین در ان ادامه دارد‪ .‬رضا بیانی‬ ‫ جانشین معاون امور جنگل ‪ -‬در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به‬‫اینکه بر اساس نقشه های موجود ‪ ۹‬دکل از ‪ ۲۷‬دکل این تله کابین در‬ ‫منطقه ثبت شده هیرکانی قرار می گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چنانچه این ‪۹‬‬ ‫دکل در منطقه ثبت جهانی شده جانمایی شوند به طور قطع با مشکل‬ ‫مواجه خواهیم شد و این جنگل ها از لیست یونسکو خارج می شود‪ .‬از‬ ‫این رو باید جانمایی ها تغییر کند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه کمیته ای تحت عنوان کمیته راهبری‬ ‫ثبت هیرکانی در وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫تشکیل شده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این کمیته که در ان نمایندگان‬ ‫دستگاه های مختلف ازجمله شورای عالی جنگل حضور دارند‪ ،‬درحال‬ ‫پیگیری این موضوع هستند اما تاکنون مجوزی برای نصب تله کابین‬ ‫توسط کمیته راهبری ثبت هیرکانی صادر نشده است‪ .‬هرچند که درحال‬ ‫پیگیری موضوع از مرکز بین المللی ثبت جنگل های هیرکانی هستند‪.‬‬ ‫نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کمیته شورای عالی شهرسازی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از سویی دیگر این پرونده در شورای عالی شهرسازی و معماری‬ ‫نیز درحال بررسی است و این شورا چه پیش از ثبت جهانی جنگل های‬ ‫هیرکانی و چه پس از ان‪ ،‬مخالفت خود را با نصب تله کابین اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫بیانی با اشاره به اینکه فشارهایی در جهت نصب تله کابین در جنگل های‬ ‫ثبت شده هیرکانی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به هرحال این ‪ ۳۱۰‬هزار هکتار‬ ‫به عنوان میراث بشر ثبت شده اند و ما باید درقبال اسیب هایی که به ان‬ ‫وارد می شود نه تنها پاسخگوی کشور خود بلکه پاسخگوی جهان باشیم‪.‬‬ ‫به گفته وی تازمانی که مجوزهای الزم برای‬ ‫نصب تله کابین از سوی کمیته راهبری ثبت هیرکانی صادر‬ ‫نشود‪ ،‬هرگونه اقدام برای نصب ان غیرقانونی خواهد بود‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫حمید نجف‪:‬‬ ‫قیمت خانه با مسکن ملی پایین می اید‬ ‫به اعتقاد یک کارشناس با ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی‪ ،‬قیمت‬ ‫مسکن و اجاره بها کاهش یافته و ثبات و ارامش به بازار مسکن باز می گردد‪.‬‬ ‫حمید نجف در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به نابسامانی بازار مسکن‬ ‫و سردرگمی متقاضیان در صورتی که ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی‬ ‫با سرعت بیشتری دنبال شود گام بزرگی در کاهش قیمت مسکن خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت در تالش است تا در راستای سیاست تامین مسکن‬ ‫اقشار ضعیف و کم درامد‪ ،‬طرح مسکن ملی را در سریع ترین زمان ممکن‬ ‫پیش ببرد‪ .‬بر همین اساس افتتاح اولین واحدهای مسکن ملی را در دستور‬ ‫کار قرار داده که پیش بینی می شود با ساخت و تحویل ان بخش اعظمی‬ ‫از متقاضیان خرید و اجاره مسکن ساماندهی شوند و از این طریق ثبات و‬ ‫ارامش به بازار مسکن بازگشته و کاهش نرخ اجاره بها و مسکن اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ثبات اجاره بها و قیمت خانه با تحویل واحدهای مسکن ملی‬ ‫این کارشناس حوزه کار تصریح کرد‪ :‬همچنان که مسکن مهر باعث‬ ‫شد تا چندین سال قیمت اجاره بها و مسکن ثابت بماند‪ ،‬مسکن ملی‬ ‫هم می تواند ادامه دهنده این راه باشد و با توجه به اشتغال باالی صنعت‬ ‫ساختمان‪ ،‬چشم انداز روشنی از اشتغالزایی بخش مسکن ترسیم کند‪.‬‬ ‫نجف در ادامه درباره ورود کارگران به عرصه ساخت مسکن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫معتقدم قبل از حوزه مسکن باید به حوزه زمین وارد شویم چون زمین‬ ‫متعلق به دولت است و به نمایندگی از مردم وظیفه دارد به ساخت مسکن‬ ‫‪14‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫یا احداث شهرهای جدید اقدام کند بنابر این برای ساخت مسکن توسط‬ ‫گروههای کارگری بهترین راه این است که کارخانه های دولتی و خصوصی‬ ‫یا شهرکهای صنعتی با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شوند و از طریق‬ ‫وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان در اختیار بگیرند و با تشکیل تعاونی های‬ ‫مسکن به نسبت تعداد کارگران و کارکنان خود ساخت مسکن را اغاز کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جریان ساخت و ساز‪ ،‬نظام بانکی هم می تواند وام ساخت‬ ‫و تعمیرات بدهد تا هم کمک هزینه ای برای خرید مسکن کارگران باشد‬ ‫و هم به اشتغالزایی در بازار مسکن کمک کند اما دولت باید نظارت خود‬ ‫را تا پایان کار اعمال کند و این نظارت از طرف وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و شهرداری ها که زیرمجموعه های دولت به شمار می روند‪ ،‬تداوم یابد‪.‬‬ ‫واگذاری زمین رایگان و ساخت مسکن ارزان برای کارگران‬ ‫نجف تصریح کرد‪ :‬اگر زمین به طور رایگان یا با قیمت بسیار پایین به‬ ‫کارگران واگذار شود‪ ،‬اورده انها هزینه مصالح و ساخت و ساز می شود و با‬ ‫مشارکت تعاونی های مسکن کار سرعت می گیرد در غیر این صورت اگر‬ ‫زمین در اختیار انبوه ساز و بساز بفروش گذاشته شود‪ ،‬قیمت تمام شده‬ ‫مسکن برای کارگران بیشتر شده و مسکن رشد سرسام اوری پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس حوزه کار‪ ،‬تجربه واگذاری بافتهای فرسوده به‬ ‫مردم نشان داده به دلیل عدم نظارت بر روند ساخت و ساز بخشی از‬ ‫ساختمانها با کیفیت پایین و مصالح ساختمانی نامرغوب ساخته و این امر‬ ‫باعث شده تا پرونده های حقوقی متعددی در قوه قضاییه تشکیل شود‪.‬‬ صفحه 14 ‫سنجش الودگی های صوتی خودروها اجباری می شود؟‬ ‫معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط از‬ ‫تصمیم جدید این سازمان و وزارت کشور برای سنجش‬ ‫الودگی صوتی خودروها در مراکز معاینه فنی خبر داد‪.‬‬ ‫مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار حوزه محیط‬ ‫زیست خبرگزاری تسنیم‪ ،‬یکی از معضالت محیط زیستی‬ ‫را‪ ،‬الودگی های صوتی دانست و اظهار کرد‪ :‬الودگی صوتی در‬ ‫شهرهای بزرگ‪ ،‬به واسطه فعالیت های کارخانه ها و خودروها‬ ‫ایجاد می شود که ساالنه‪ ،‬پس از الودگی هوا‪ ،‬اسیب های‬ ‫جبران ناپذیری به انسان ها از حیث شنوایی وارد می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین یکی از اسیب های وارد شده به انسان ها به‬ ‫واسطه الودگی های صوتی را اختالل در سیستم عصبی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬متاسفانه در کشور ما با وجود اسیب های فراوان ناشی‬ ‫از الودگی های صوتی‪ ،‬اقدامات موثری برای رفع وحداقل کم اثر‬ ‫کردن این عارضه الودگی زیست محیطی انجام نشده است‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست‪ ،‬همچنین یکی از منابع اصلی الودگی های صوتی‪،‬‬ ‫به ویژه در کالنشهرها را خودروها و حمل و نقل عمومی‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬طبق قانون هوای پاک‪ ،‬به تکالیف و‬ ‫وظایف دستگاه ها برای مهار الودگی های صوتی اشاره شده که‬ ‫باید این دستگاه ها به وظایف شان در این زمینه عمل کنند‪.‬‬ ‫تجریشی به اقدام جدید سازمان محیط زیست برای کاهش‬ ‫اثرات زیست محیطی الودگی های صوتی اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫جلسه مشترکی که با وزارت کشور داشتیم‪ ،‬مقرر شد میزان‬ ‫االیندگی صوتی خودروها مشخص شود که طی ‪ 4‬ماه این‬ ‫اطالعات جمع اوری شده است که در نهایت از طریق مراکز‬ ‫معاینه فنی ارزیابی های الزم در این زمینه صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق توافقی که به تازگی با وزارت کشور‬ ‫انجام داده ایم‪ ،‬مقرر شده که شاخص االیندگی صوتی‬ ‫خودروها در بررسی وضعیت معاینه فنی خودروها مدنظر‬ ‫قرار گیرد که از اذرماه این کار اغاز خواهد شد‪ ،‬البته فعال‬ ‫قرار است ظرف مدت یک سال در ارزیابی ها برای اعطای‬ ‫معاینه فنی مدنظر قرار نگیرد و اجباری نیست تا پایشی‬ ‫در این حوزه از وضعیت االیندگی های صوتی کسب کنیم‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست تصریح کرد‪ :‬قرار شده اطالعات االیندگی های صوتی‬ ‫خودروها از طریق مراکز معاینه فنی در بانک اطالعاتی‬ ‫جامعی نگهداری شود و پس از یک سال و براساس‬ ‫ارزیابی هایی که صورت می گیرد‪ ،‬درباره شاخص الودگی‬ ‫صوتی خودروها‪ ،‬برای ارائه معاینه فنی تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫تجریشی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬تعیین بازه زمانی یک ساله‬ ‫برای بررسی وضعیت االیندگی خودروها از حیث الودگی های‬ ‫صوتی به پیشنهاد وزارت کشور انجام شده‪ ،‬زیرا دوستان معتقد بودند‬ ‫که اجرای یک باره طرح ممکن است نارضایتی هایی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫گزارش‬ ‫نان برخی دفاتر ثبت ازدواج در روغن داغ کرونا‬ ‫ویروسی که روی سر عروس و دامادها قند می ساید!‬ ‫درشرایطی که کرونا روزهای سیاهی را برای کشور رقم زده است‬ ‫و محدودیت های بسیاری نیز برای مشاغل مختلف وجود دارد‪،‬‬ ‫برخی دفاتر ازدواج در شهر تهران بدون هیچ گونه نظارتی روزانه‬ ‫چندین مراسم عقد را ان هم با انبوهی از میهمانان برگزار می کنند‪.‬‬ ‫قیمت ها و ظرفیت ها متغیر می شود‪ .‬اما به طور کلی‪ ،‬سالن ها‬ ‫بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬نفر ظرفیت دارند‪ .‬نوع قیمت ها هم با توجه‬ ‫به منویی که شما انتخاب می کنید‪ ،‬فرق می کند‪ .‬ما همه نوع‬ ‫غذا را سرو می کنیم؛ حتی غذاهای دریایی! هرچیزی را هم‬ ‫که بخواهید‪ ،‬برایتان فراهم می کنیم؛ مثل اتش بازی‪ ،‬رقص‬ ‫نور‪ ،‬خواننده و همه و همه! هیچ محدودیتی هم نداریم!»‬ ‫یکی دیگر از دفاتر ازدواج که در منطقه شهران واقع است‪،‬‬ ‫در شرایط کرونایی تا ‪ ۷۰‬نفر مهمان می پذیرد‪ .‬متصدی اش در‬ ‫این رابطه می گوید‪«:‬حاال اگر تعداد بیشتری هم مهمان داشته‬ ‫باشید‪ ،‬می توانید مراس م را در تاالرمان برگزار کنید!» مهلت‬ ‫حضور در این دفتر عقد با ظرفیت ‪ ۷۰‬نفر‪ ،‬تنها و تنها یک ساعت‬ ‫است اما مهلت ماندن در تاالر‪ ،‬می تواند بیشتر هم باشد!‬ ‫این روزها البه الی صفحات شهر‪ ،‬اتفاقات ریز و درشت عجیبی‬ ‫پیدا می شود‪ .‬در چندماهی که گذشت‪ ،‬چندین و چند شُ غل و‬ ‫صِ نف با مشکالت جدی و عدیده ای مواجه شدند؛ مثل تاالرهای‬ ‫عروسی‪ .‬اما به تازگی برخی دفترخانه های ثبت ازدواج با استفاده‬ ‫از این فرصت‪ ،‬از ظرفیت های موجود سالن های عقدشان نهایت‬ ‫استفاده را می کنند و در شرایطی که به خاطر کرونا تاالرهای‬ ‫پذیرایی تعطیل شده اند از فرصت کرونا استفاده کرده و از اب‬ ‫کره می گیرند! با این که شرایط و اوضاع کرونا در کشور‪ ،‬به طرز‬ ‫هولناکی مهیب است‪ ،‬اما بعضی از محضرهای ثبت ازدواج‬ ‫در یک فضای نسبتاً کوچک و مسقف‪ ،‬ضمن برگزاری خطبۀ‬ ‫عقد‪ ،‬سور و سات پذیرایی ده ها مهمان را هم فراهم می کنند!‬ ‫در این دفتر ثبت ازدواج‪ ،‬روال کارها مثل سابق و روزهای‬ ‫قبل از کرونا است و همه چیز سر جای خودش قرار دارد؛ از‬ ‫فیلمبردار و عکاس گرفته تا عاقد و سالن کارها‪ ،‬و به تنها چیزی‬ ‫ت که ممکن است‬ ‫ی‪‎‬س ‬ ‫هم که گویا توجهی نمی شود‪ ،‬ویروس ‬ ‫به صورت پنهانی و ناخوانده‪ ،‬خودش را بین مهمان ها دعوت کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در گذشت ه‪‎‬های نه چندان دور و دراز‪ ،‬عاقدها‬ ‫برای جاری کردن صیغۀ عقد‪ ،‬به خانه ها می رفتند و بزرگ ترها هم‬ ‫رسرای خانه‪ ،‬اب و جارو کردن حیاط و تدارک میوه و‬ ‫با چراغانی َس َ‬ ‫شیرینی برای مهمان ها‪ ،‬بزمی برپا می کردند و جوان ترها را س ِر خانه‬ ‫و زندگی شان می فرستادند‪ .‬اما با کوچک شدن خانه ها و حیاط ها‬ ‫و تقسیم وظایف شهری‪ ،‬سفره های عقد و ریسه کشی های خانگی‬ ‫رنگ باختند و جایشان را به تاالرهای پذیرایی و دفاتر ازدواج دادند‪.‬‬ ‫مشخصاً برگزاری مراسم این چنینی‪ ،‬به خودی خود‬ ‫زیباست‪ ،‬اما در شرایطی که روزانه در کشور چندین هزار‬ ‫نفر به بیماری کرونا مبتال می شوند و چندصد نفر بر اثر‬ ‫این بیماری جان می بازند‪ ،‬برگزاری این مراسم ان هم با‬ ‫ده ها مهمان‪ ،‬بیشتر به بازی «رولت روسی» شباهت دارد!‬ ‫در همین رابطه خبرنگار ایسنا به عنوان مراجعه‬ ‫کننده با چندین دفتر ثبت ازدواج در تهران تماس‬ ‫می گیرد تا ابعاد مختلف این موضوع را بیشتر روشن کند‪.‬‬ ‫متصدی یکی از سالن های عقد تشریفاتی که چندین و چند‬ ‫شعبه در نقاط مختلف پایتخت دارد‪ ،‬در پاسخ به درخواست‬ ‫خبرنگار ایسنا در خصوص تشریح لیست قیمت ها و خدمات‬ ‫دفتر ثبت ازدواج خود در این روزهایی که تاالرهای پذیرایی‬ ‫به خاطر محدودیت های کرونا تعطیل شده اند‪ ،‬می گوید‪«:‬ظرفیت‬ ‫هر کدام از سالن های ما به کاربری شما بستگی دارد؛ بسته به‬ ‫نوع عقد‪ ،‬عروسی‪ ،‬تعداد مهمان ها‪ ،‬فیلم برداری و عکس برداری‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫دفتر ازدواج دیگری در منطقه بلوار مرزداران‪ ،‬از نرخ ها و‬ ‫شرایطش این طور صحبت می کند‪«:‬قیمت ورودی سالن عقد ما‬ ‫در روزهای شنبه تا چهارشنبه یک میلیون و هشتصد هزار تومان‬ ‫و در روزهای پنج شنبه و جمعه‪ ،‬دو میلیون و دویست هزار تومان‬ ‫است‪ .‬دفتر ما دو سالن دارد‪ ،‬که یکی از ان ها سرپوشیده است‬ ‫و دیگری رو باز! موزیک زنده و انواع شام و پذیرایی هم داریم‪».‬‬ ‫البته در این میان هستند دفاتری که به پروتکل های تعریف شده‬ ‫با تعداد کمتری از میهمان پایبند باشند‪ .‬یکی از همین دفاتر‬ ‫ثبت عقد که در قلهک واقع شده است‪ ،‬می گوید‪«:‬ظرفیت‬ ‫سالن عقد ما بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬نفر است‪ .‬بیشتر از این تعداد را‬ ‫هم می توانیم قبول کنیم اما در شرایط فعلی به هیچ وجه نه‪».‬‬ ‫چهار یا پنج دفتر دیگر در میدان تجریش‪ ،‬پونک‪ ،‬شهریار و‬ ‫شهرک غرب هم همین پاسخ را می دهند‪ .‬اما یکی دیگر از سالن‬ ‫عقدها که در بلوار اندرزگوست‪ ،‬اظهار می کند که تعداد پذیرش‬ ‫و مهلت حضور مهمان ها را در این محدودیت ها کرونایی‪ ،‬تا حد‬ ‫ممکن پایین اورده‪ ،‬طوری که خطبۀ عقد هر عروس و داماد‪ ،‬در‬ ‫عرض یک ساعت و در حضور نهایتاً ‪ ۳۰‬مهمان‪ ،‬خوانده می شود!‬ ‫این در حالی ست که اگر بنا بر پذیرایی مهمان ها در یکی از‬ ‫وعده های غذایی باشد‪ ،‬ان ها می تواند تا سه ساعت در سالن بمانند!‬ ‫الزم به ذکر است دفترخانه های ثبت ازدواج‪ ،‬بدلیل ماهیت‬ صفحه 16 ‫خود هرچند زیرمجموعۀ هیچ کدام از نهادهای وزارت صمت‬ ‫نیستند و تمام ارجاعات این مراکز به سازمان ثبت‪-‬که‬ ‫تحت نظر قوه قضائیه اداره می شود‪ -‬بازمی گردد ولی تمام‬ ‫خدمات صنف تاالرهای پذیرایی و رستوران ها را می دهند‪.‬‬ ‫ثبت حداکثر تعداد مجاز برای حضور در دفاتر ازدواج و طالق در‬ ‫شرایط فعلی‪ ،‬شش نفر (عروس‪ ،‬داماد و چهار نفر از بستگان)‬ ‫است اما برای حضور محدودیت ساعت وجود ندارد و همه روزه‬ ‫حتی در ایام تعطیل و روزهای اعیاد نیز این دفاتر باز هستند‪.‬‬ ‫حال پرسشی که در این جا مطرح می شود‪ ،‬این است که‬ ‫در شرایطی که این بیماری ُمهلک جان بسیاری از مردم‬ ‫کشورمان را می گیرد چگونه این دفاتر بدون محدودیت‪ ،‬با ساز‬ ‫و ُدهل میزبان مرگ خاموش مراسم عقد جوانان می شوند!؟‬ ‫مظفری با بیان اینکه در این دفاتر پروتکل های بهداشتی‬ ‫نظیر رعایت فاصله فیزیکی‪ ،‬استفاده از ماسک و ضدعفونی‬ ‫کردن فضا در فواصل بین مراسمات باید رعایت و انجام شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬نظارت بر تخلفات کلی دفاتر ازدواج و طالق بر عهده‬ ‫سازمان ثبت است‪ ،‬همچنین از سوی کانون و بازرسی های‬ ‫وزارت بهداشت به صورت سرزده نیز نظارت انجام می شود و در‬ ‫مواردی نیز با شکایات و گزارش های مردمی‪ ،‬مسئولین سازمان‬ ‫این تخلفات را بررسی و به دادسرای انتظامی ارسال کرده اند‪.‬‬ ‫علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق در این‬ ‫باره به ایسنا گفت‪ :‬موضوع ازدواج موضوعی نیست که بتوان به‬ ‫طور کامل ان را تعطیل کرد و بدون قید و شرط ان را رها کرد‪.‬‬ ‫حضور در دفاتر ازدواج و طالق در شرایط فعلی کووید ‪ ،۱۹‬به‬ ‫فرهنگ مردم باز می گردد‪ ،‬مردم باید در نظر داشته باشند که‬ ‫حضور در این دفاتر لطف در حق عردس و داماد نیست بلکه‬ ‫خیانتی بر انها است‪ ،‬بنابراین بزرگترین کادو برای عروس و داماد‬ ‫این است که افراد از حضور در این مراسمات اجتناب کنند‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه فعالیت دفاتر ثبت ازدواج نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫مطابق با پروتکل های بهداشتی ابالغی وزارت بهداشت به سازمان‬ ‫به گفته ی مظفری مردم می توانند در صورت مشاهده‬ ‫تخلفات دفاتر ثبت ازدواج و طالق از طریق سامانه ثبت اسناد‬ ‫امالک کشور‪ ،‬واحد بازرسی و گزارش های مردمی مستقیما‬ ‫این تخلفات را گزارش دهند چراکه در شرایط فعلی پاندمی‬ ‫کووید ‪ ،۱۹‬بنابر دستور ریاست سازمان این شکایات به‬ ‫صورت فوری و بدون اتالف وقت و اطاله اداری انجام می شود‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫اخبار‬ ‫افزایش تعرفه برق در انتظار پرمصرف ها‬ ‫خانه در پردیس قسطی شد!‬ ‫به دنبال نگرانی از کاهش قیمت ملک و ایجاد رکود در بازار مسکن‪،‬‬ ‫شهر جدید پردیس هم تحت تاثیر قرار گرفت و نرخها مقداری پایین‬ ‫امد؛ از طرف دیگر فروشندگان حاضر به فروش اقساطی شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬برداشت فعاالن بازار مسکن شهر جدید پردیس از‬ ‫اینده تغییر کرده است‪ .‬تا چند روز قبل با توجه به روند تدریجی تکمیل‬ ‫زیرساختها و تحویل واحدهای دولتی پردیس‪ ،‬محاسبات بر رشد قیمتها‬ ‫استوار بود اما پس از انکه نرخهای پیشنهادی در بازار مسکن شهر‬ ‫تهران ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش یافت فروشندگان ملک در فازها و زونهای‬ ‫مختلف پردیس هم قیمتها را بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان پایین اوردند‪.‬‬ ‫فعاالن بازار مسکن پردیس در شرایطی از گرانتر شدن واحدها در‬ ‫اینده صحبت می کردند که طی سه سال اخیر قیمتها در این شهر‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬درصد رشد کرده؛ در حالی که میانگین رشد قیمت در‬ ‫شهر تهران حدود ‪ ۵۰۰‬درصد بوده است‪ .‬اوایل ابان ماه ‪ ۱۴‬هزار واحد‬ ‫مسکن مهر در پردیس افتتاح شد و در این شرایط‪ ،‬متقاضیان می گویند‬ ‫که پس از هر افتتاح‪ ،‬دالالن با ایجاد جو روانی‪ ،‬نرخها را باال می برند‪.‬‬ ‫با توجه به انبوه سازی‪ ،‬همشکل و همسان بودن اپارتمانها در پردیس‬ ‫و فعالیت گسترده دالالن این شهر نرخها روز به روز تعیین می شود‪.‬‬ ‫این ویژگی شاید در هیچ منطقه ای از کشور وجود نداشته باشد؛ زیرا‬ ‫مسکن در دیگر شهرها و مناطق‪ ،‬کاالیی ناهمگن محسوب می شود‪.‬‬ ‫اما در پردیس به دلیل ویژگی نسبتا همگن واحدها قیمت مسکن با‬ ‫نرخ دالر و طال هم تراز می شود؛ به گونه ای که روز گذشته دالالن‬ ‫نرخها را پایین اوردند و امروز پس از شکایت ترامپ درخصوص تخلفات‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬سوداگران ملک در پردیس قیمتها را اندکی باال بردند!‬ ‫با این حال بررسیها نشان می دهد که هیچکس حاضر به‬ ‫پذیرش ریسک خرید نیست و واحدها به صورت گسترده در دست‬ ‫دالالن باد کرده است؛ تا جایی که به فروش اقساطی روی اورده‬ ‫اند‪ .‬با یکی از فروشندگان ملک در پردیس تماس گرفتیم که عنوان‬ ‫کرد می توانید بهای واحد مسکونی را در سه قسط بپردازید‪ .‬او که‬ ‫سعی داشت اینده بازار را افزایشی جلوه دهد در عین حال گفت‪:‬‬ ‫طی دو سه روز اخیر تعداد خریداران کاهش یافته و به همین دلیل‬ ‫قیمتها مقداری پایین امده و فرصت مناسبی برای خرید است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬در طرح برق امید مشترکانی که ظرف ماه‬ ‫اتیمصرفخودراکاهشندهندشامل‪10‬درصدافزایشتعرفهخواهندشد‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه طرح‬ ‫برق امید با هدف اصالح مصرف بخش خانگی و تشویق مشترکان‬ ‫کم مصرف اجرا شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی کردیم که جایگزینی‬ ‫این بخش از درامد که در طرح امید کاهش می یابد‪ ،‬از محل‬ ‫منابع داخلی صنعت برق که از محل فروش برق است‪ ،‬تامین شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه بخشی از درامد وزارت نیرو در‬ ‫کوتاه مدت به دلیل این تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدی کاهش می یابد‪،‬‬ ‫اما پیش بینی شده تا که جایگزینی این بخش از درامد از محل‬ ‫منابع داخلی صنعت برق که از محل فروش برق است‪ ،‬تامین شود‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه هزینه تمام شده تولید‬ ‫برق دو برابر میزانی است که از مشترکین دریافت می کنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وزارت نیرو در پی ان است که با موازنه کردن کاهش مصرف‬ ‫برق و کاهش سرمایه گذاری های غیرضروری تعادل برقرار کند‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه با بیان این که هدف از‬ ‫اجرای این طرح کاهش مصرف بخش خانگی است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اجرای صحیح این طرح خواهد توانست پیک سال اینده‬ ‫را نیز کاهش دهد و به همین دلیل روابط عمومی های صنعت‬ ‫برق باید اهتمام ویژه ای نسبت به این طرح داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر رویکرد و نگرش صنعت‬ ‫برق و وزارت نیرو تغییر کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته رویکرد مبتنی بر‬ ‫پاسخگویی به تقاضا و عرضه به میزان ایجاد شده بود؛ به این معنا که هرچه‬ ‫نیاز مصرف افزایش می یافت‪ ،‬ظرفیت بیشتری هم باید ایجاد می شد‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی ادامه داد‪ :‬با این حال اکنون شاهد تغییر‬ ‫رویکرد و نگرش در داخل صنعت برق هستیم چرا که‬ ‫مدیریت عرضه و تقاضا به صورت توامان بکارگرفته شده و در‬ ‫همین راستا طرح های مدیریت بار در تابستان اجرا می شود‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه اطالع رسانی ستاد برق امید با بیان این که باید تالش‬ ‫کنیم در سال های اینده هم رشد پیک به یک درصد محدود شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬منابع انرژی ما نامحدود نیست و این تغییر رویکرد نیز ناشی از‬ ‫همین محدودیت در منابع است و طرح برق امید بزرگترین قدم در این‬ ‫تغییر رویکرد به شمار می رود که به عنوان فراگیرترین طرح در حوزه‬ ‫مدیریت مصرف‪ ،‬باعث درگیر شدن همه مشترکان خانگی خواهد شد‪.‬‬ صفحه 18 ‫نحوه استفاده از بیمه سالمت رایگان در بحران کرونا‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان تهران نحوه پوشش بیمه رایگان را‬ ‫براساس مصوبات جلسه چهل و سوم ستاد ملی مدیریت کرونا تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید محمد حسینی اظهار داشت‪ :‬دفترچه بیمه‬ ‫پایه سالمت رایگان ‪ ،‬در دوره شیوع بیماری ناشی از ویروس کوید‬ ‫‏‪ 19-‬بدون الزام به ارزیابی وسع ‪ ،‬در اختیار مشمولین قرار می گیرد‪.‬‬ ‫برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا در تهران‬ ‫جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ‬ ‫از برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ ابوالفضل موسوی پور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به افزایش الودگی هوا در نیمه دوم سال اظهارکرد‪ :‬در تمام‬ ‫طول سال طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و نیز‬ ‫خودروهای االینده و دودزا در جریان است‪ ،‬اما با توجه به اینکه‬ ‫در نیمه دوم سال شاهد افزایش الودگی هوا هستیم‪ ،‬پلیس‬ ‫نیز با حساسیت بیشتری بر این موضوع نظارت خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پلیس به دو شکل دوربینی و نیز با حضور ماموران‬ ‫اقدام به برخورد با خودروهای االینده و فاقد معاینه فنی خواهد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ممکن است خودرویی دارای معاینه فنی هم باشد اما دودزا باشد‬ ‫که در این خصوص ماموران برخوردهای الزم را انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫موسوی پور با بیان اینکه قانون نیز در مورد خودروهای االینده‬ ‫و دودزا صراحت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از موارد مورد تاکید قانون‬ ‫ممنوعیت تردد خودروهای دارای نقص فنی و دودزا در سطح معابر است‪.‬‬ ‫به گفته جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ‪،‬‬ ‫ماموران پلیس راهور در ‪ ۴۶‬نقطه از سطح شهر تهران استقرار یافته‬ ‫و با خودروهای االینده و دودزا برخورد خواهند کرد‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫دیگر ماموران و گشت های پلیس راهور نیز در صورت مشاهده‬ ‫چنین خودروهایی نسبت به اعمال قانون ان اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خودروهای دودزا در مرکز هوشمند‬ ‫کنترل ترافیک تهران نیز رصد می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت‬ ‫لزوم این مرکز از طریق ارتباط بی سیم با ماموران راهور انان‬ ‫را از تردد خودروی دودزا در محدوده انان با خبر می کند‪.‬‬ ‫موسوی پور جریمه خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی را به‬ ‫ترتیب ‪ ۴۵‬و ‪ ۵۰‬هزار تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬عالوه بر جریمه‬ ‫ریالی فک پالک خودروی دودزا نیز در دستور کار قرار داشته‬ ‫و این خودروها پالک اعزام به تعمیرگاه دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت استان تهران با اشاره به مصوبه ستاد‬ ‫ملی مدیریت کرونا گفت‪ :‬تا پایان سال جاری‪ ،‬متقاضیان پوشش‬ ‫بیمه رایگان (اعم از صدور اولیه یا تمدید) در صورت سکونت در‬ ‫شهر‪ ،‬می توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع از پوشش‬ ‫بیمه پایه سالمت رایگان با اعتبار شش ماهه برخوردار شوند‪.‬‬ ‫بدیهی است این گروه از بیمه شدگان مطابق ضوابط جاری‬ ‫صرفاً امکان استفاده از خدمات بخش دولتی را خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬خانوارهای متقاضی پوشش بیمه ایرانیان (به منظور‬ ‫استفاده از خدمات موسسات خصوصی) کماکان می توانند براساس‬ ‫خود اظهاری و پرداخت حق بیمه کامل و یا با درخواست ارزیابی‬ ‫وسع و نتیجه ان (پرداخت ‪ 50‬یا ‪100‬درصد حق بیمه) و رعایت‬ ‫ضوابط مربوط به دوره انتظار‪ ،‬پوشش بیمه ایرانیان دریافت کنند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان تهران‪ ،‬بیمه‬ ‫شدگانی که در حال حاضر از پوشش بیمه سالمت همگانی (رایگان)‬ ‫برخوردار هستند نیز در صورت تمایل می توانند مطابق بند ‪ 2‬پس از‬ ‫ابطال دفترچه بیمه سالمت‪ ،‬از پوشش بیمه ایرانیان برخوردار شوند‪.‬‬ ‫ساکنین روستاها‪ ،‬شهرهای زیر ‪ 20000‬نفر‬ ‫می توانند تا پایان سال جاری بدون ارزیابی‬ ‫بیمه روستاییان (رایگان) با اعتبار شش ماهه‬ ‫پوشش فعلی خود را در صورت اتمام اعتبار‬ ‫و عشایر نیز‬ ‫وسع پوشش‬ ‫دریافت و یا‬ ‫تمدید کنند‪.‬‬ ‫حسینی از بیمه شدگان خواست که برای پیشگیری از ازدحام در‬ ‫دفاتر پیشخوان‪ ،‬متقاضیان پوشش بیمه کماکان با مراجعه به پنل ‪ISC‬‬ ‫درخواست خود را در سامانه ثبت و پس از انتخاب‪ ،‬به پیشخوان مورد‬ ‫نظر مراجعه و دفترچه بیمه خانوار خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد‪ :‬با‬ ‫نصب پالک اعزام به تعمیرگاه روی خودروی‪ ،‬راننده ‪۲۴‬‬ ‫ساعت اجازه تردد و رفتن به تعمیرگاه را خواهد داشت‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫گزارش‬ ‫صفر تا صد پرورش گیاهان دارویی‬ ‫تالیف و نگارش‪ :‬محمدعرفان زارعی‬ ‫گیاهان دارویی دارویی بسیار مفید برای‬ ‫سالمتی جسم و درمانی معجزه گر برای‬ ‫اقتصاد های ضعیف هستند که اگر کسی با‬ ‫اطالعات و تحقیقات کامل وارد این عرصه‬ ‫شود دست خالی بیرون نرفته و میتواند اینده‬ ‫خود و بسیاری از اطرافیانش را تغییر دهد‪.‬‬ ‫در این مقاله قدم به قدم مراحلی که باید‬ ‫قبل از تولید و پرروش گیاهان دارویی بدانید‬ ‫نوشته و در اختیار شما قرار داده شده است‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫گیاهان دارویی شگفتی سازان نسبتا‬ ‫نوظهور اقتصاد در عرصه کشاورزی هستند‬ ‫که به دلیل میل به مصرف گیاهان دارویی به‬ ‫ویژه گیاهانی بر پایه رژیمهای الغری و چاقی‪،‬‬ ‫کاهش و افزایش در امیال مختلف انسانی‬ ‫مانند امیال جنسی‪ ،‬رفع افسردگی‪ ،‬افزایش‬ ‫انرژی و گیاهان دارویی موثر بر سالمت و‬ ‫زیبایی پوست و مو در جوامع مختلف در‬ ‫حال افزایش است و روز به روز بر قیمت انها‬ ‫افزوده میشود‪ .‬همچنین عوارض جانبی ناشی‬ ‫از مصرف داروهای شیمیایی تمایل مردم را‬ ‫‪20‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫به استفاده از گیاهان دارویی افزایش داده‬ ‫است‪ .‬بنابراین اینده شغلی کاشت و پرورش‬ ‫گیاهان دارویی چشم انداز روشنی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر براورد شده است و‬ ‫پیشبینی های بانک جهانی از ‪ ۵۰‬برابر شدن‬ ‫ان تا ‪ ۳۰‬سال اینده (سال‪ )۲۰۵۰‬حکایت دارد‪.‬‬ ‫حجم عمده ای از سطح زیر کشت گیاهان‬ ‫دارویی در کشور به محصوالت معروفی‪،‬‬ ‫چون زعفران و گل محمدی اختصاص دارد‬ ‫و متاسفانه بسیاری از گیاهان دیگر‪ ،‬مورد‬ ‫غفلت تولیدکنندگان و کشاورزان هستند و‬ ‫نکته مهمتری که توجه بیشتری می طلبد‬ ‫اینست که اقلیم ایران یکی از مناسب ترین‬ ‫اقلیم ها برای پرورش گیاهان دارویی است!‬ ‫با این که پرورش و فراوری گیاهان دارویی‬ ‫در ایران فرایندی شناخته شده است اما ان‬ ‫چنان که باید و شاید از این ظرفیت استفاده‬ ‫نمی شود؛ گیاهان دارویی به اشکال مختلف‬ ‫قابلیت فراوری و عرضه به بازار را دارند‬ ‫و منفعت چشمگیری هم به تولیدکننده‬ ‫و فراوری کنندگانش هدیه میدهد‪.‬‬ ‫بازار گیاهان دارویی صرفا مختص‬ ‫بازارهای داخلی نبوده و در کل جهان برای‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫گیاهان دارویی ایران متقاضی وجود دارد‪،‬‬ ‫و همانطور که پیش تر نیز گفته شد این‬ ‫تقاضا رو به افزایش است‪ .‬گیاهان دارویی‬ ‫گونه ها و مصارف مختلفی دارند‪ ،‬از این‬ ‫گیاهان نه تنها برای درمان بیماری ها بلکه‬ ‫در صنایع کنسروسازی‪ ،‬نوشابه سازی‪،‬‬ ‫ عطر سازی و غذایی نیز استفاده می شود‪.‬‬ ‫بابونه‬ ‫این گیاهان به طور معمول در طبیعت‬ ‫یافت می شوند که حتی می توان بدون‬ ‫داشتن مزرعه‪ ،‬با شناسایی مناطق مختلف‬ ‫و گیاهان‪ ،‬با برداشت ان ها اقدام به فروش‬ ‫مستقیم و یا فراوری ان ها نمود اما این‬ ‫روش برای شروع کار و ایجاد بازار فروش‬ ‫با سرمایه کم مناسب است چراکه برداشت‬ ‫از گیاهان خودرو و وحشی‪ ،‬محدودیت های‬ ‫خاص خود را دارد و بر همین مبنا‪،‬‬ ‫امروزه بسیاری از گیاهان دارویی را به‬ ‫صورت هدفمند در مزارع پرورش می دهند‪.‬‬ ‫از ویژگی های جالب این گیاهان می توان به‬ ‫نیاز کم اب‪ ،‬توانایی رشد در بسیاری از خاک ها‬ ‫و حتی امکان پرورش در اپارتمان را نام برد‪.‬‬ ‫هزینه اولیه برای کاشت انواع گیاهان‬ صفحه 20 ‫دارویی‪ ،‬متفاوت است‪ .‬برای ورود به عرصه‬ ‫کشت و تولید گیاهان دارویی‪ ،‬می توان‬ ‫از گیاهان کم هزینه شروع کرد و به مرور‬ ‫با اضافه شدن سرمایه اولیه تان‪ ،‬پرورش‬ ‫گیاهان پر هزینه را به انجام رساند‪.‬‬ ‫شروع این کسب و کار با نیروی کار‬ ‫کم امکان پذیر است که به مرور با‬ ‫توسعه کار خود نیاز به کارگران بیشتر‬ ‫و بعضا تخصص باالتر خواهید داشت‪.‬‬ ‫اولین قدم بسیار مهم قبل از هر کاری!‬ ‫نه تنها در کار کشاورزی بلکه در هر کار‬ ‫تولیدی دیگری قبل ازینکه اقدام به هرکاری‬ ‫کنید‪ ،‬بازار فروش محصول مورد نظرتان را‬ ‫بررسی کنید! قبل از تولید حتما به صورت‬ ‫عملی نه صرفا یکی‪ ،‬بلکه حداقل ‪ 10‬خریدار‬ ‫برای محصول مورد نظر پیدا کنید‪ ،‬مقداری از‬ ‫محصول را از یک تولید کننده بخرید و ببرید‬ ‫به خریدارها بفروشید‪ ،‬الزم نیست در این‬ ‫مرحله سودی برای خود در نظر بگیرید چراکه‬ ‫سود اصلی شما در شناخت واقعی از بازار‬ ‫فروش است و میتوانید کامال متوجه بشوید‬ ‫که نحوه فروش و تسویه حساب و پارامترهای‬ ‫مهم درمورد محصول مدنظرتان چیست‪.‬‬ ‫پس صرفا با این حرف های معمول که فالن‬ ‫محصول االن مشتریان زیادی دارد اقدام به‬ ‫کار تولیدی نکنید و بدانید خیلی ها بر اساس‬ ‫همین حرف ها و اطالع نداشتن از واقعیت بازار‬ ‫پا به عرصه تولید گذاشته و در زمان فروش‬ ‫محصول با ضررهای هنگفتی مواجه شده اند‪.‬‬ ‫و اما گیاهان دارویی‪ ،‬در حوزه کشاورزی‪،‬‬ ‫اگر شما پسته یا زعفران یا گندم بکارید‪،‬‬ ‫مشکل خاصی برای فروش ان نخواهید‬ ‫داشت چرا که تعداد زیادی تاجر و واسطه گر‬ ‫در این حوزه ها فعالاند‪ .‬اما در حوزه گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬فعاالن بازار‪ ،‬گالیه های بسیاری از‬ ‫مشکالت فروش‪ ،‬نوسانات قیمت و دسترسی‬ ‫سخت به بازار دارند؛ مخصوصا با توجه به‬ ‫مشکالت و هزینه های انبارداری برخی‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬الزم است شما بازاریابی‬ ‫فعالی داشته باشید تا بتوانید محصول را‬ ‫بدون زیان به فروش برسانید‪ .‬در این زمینه‬ ‫ان چه مهم است این که در طرح کسب‬ ‫و کار خود‪ ،‬عوامل مختلفی‪ ،‬مثل فروش‬ ‫محصول خشک‪ ،‬تهیه عرقیات یا تهیه اسانس‬ ‫را در حالت های مختلف در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫با چند کارگاه تهیه اسانس و عرقیات‬ ‫در ارتباط باشید تا محصول شما را بخرند‬ ‫یا حداقل به صورت حق العمل کاری‪،‬‬ ‫محصول شما را تبدیل به اسانس کنند‪ .‬در‬ ‫این حالت انبارداری‪ ،‬کم هزینه تر و فروش‬ ‫هم راحت تر خواهد بود‪ .‬عالوه برکارگاه های‬ ‫اسانسگیری‪ ،‬با مجموعه ای از عطاری ها‬ ‫و مراکز طب سنتی هم در ارتباط باشید‬ ‫تا بتوانید محصوالت را راحت تر بفروشید‪.‬‬ ‫کدام گیاهان خریداران بیشتری‬ ‫دارند؟‬ ‫کاشت گیاهان دارویی گران قیمت‬ ‫میتواند عالوه بر سوداوری برای کشاورزان‬ ‫نیاز به این محصول را در جامعه تامین‬ ‫نماید‪ .‬مهمترین گیاهان دارویی گران‬ ‫قیمت در حال حاضر بابونه‪ ،‬بادرنجبویه‪،‬‬ ‫به لیمو‪ ،‬مریم گلی و اویشن میباشند‪.‬‬ ‫فهرست گیاهان دارویی قابل کشت‬ ‫در ایران بسیار مفصل است و می توان به‬ ‫فهرست پنج گانه فوق‪ ،‬ده ها مورد دیگر را‬ ‫هم افزود‪ .‬اما این بدان معنا نیست که شما‬ ‫انتخاب های متعددی برای کارافرینی دارید‬ ‫بلکه وقتی به محدودیت های اکولوژیکی مثل‬ ‫ویژگی های خاک‪ ،‬نیاز به اب‪ ،‬وضعیت تابش‬ ‫و‪ ...‬توجه می کنید‪ ،‬ممکن است محصوالت‬ ‫زیادی با شرایط منطقه شما منطبق نباشند‬ ‫و این نکته در پرورش گیاهان دارویی حتی‬ ‫گیاهی مثل الوئه ورا بسیار حائز اهمیت و‬ ‫تعیین کننده میزان سود و ضرر و حتی در‬ ‫صورت نداشتن تحقیق صحیح و انتخاب‬ ‫نادرست‪ ،‬موجب ورشکستگی تولیدکننده‬ ‫باشد! وقتی محدودیت های اقتصادی‪ ،‬مثل‬ ‫سرمایه اولیه و مقدار زمین موردنیاز را هم‬ ‫اضافه می کنید‪ ،‬ممکن است گزینه های شما‬ ‫محدودتر شود‪ .‬در هر حال‪ ،‬ان چه اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬بررسی دقیق‪ ،‬حصول شناخت کافی‬ ‫درباره گیاه و الزامات کاشت‪ ،‬داشت و برداشت‬ ‫ان و سپس اقدام به سرمایهگذاری است‪.‬‬ ‫به لیمو؛ درختچه پرسود‬ ‫حتما حداقل یک بار چای به لیمو‬ ‫خوردهاید یا این که درباره ان شنیدهاید‪.‬‬ ‫مخصوصا ان که اکنون انواع چای کیسه ای‬ ‫ان نیز در بازار موجود است‪ .‬البته این گیاه‬ ‫مصارف دیگری به عنوان دارو‪ ،‬طعمدهنده‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬نیز دارد‪ .‬این برگ خوش طعم از‬ ‫درختچه ای چندساله تولید می شود‪ .‬به لیمو‬ ‫یک درختچه چندساله است که به وسیله‬ ‫قلمه تکثیر می شود‪ .‬دوره بهرهبرداری از ان‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬سال بیان شده است‪ .‬یعنی شما با‬ ‫خرید قلمه به لیمو و کاشت ان‪ ،‬تا حدود ‪۱۰‬‬ ‫سال می توانید محصول برداشت کنید‪ .‬موعد‬ ‫برداشت هم دو تا سه بار در سال است که در‬ ‫نیمه اول سال و نهایتا تا ابان ماه رخ می دهد‪.‬‬ ‫بادرنجبویه؛ ارام بخش بیرقیب‬ ‫اروپایی‬ ‫بادرنجبویه از بسیاری جهات شبیه به‬ ‫لیموست‪ .‬خواص دارویی متنوعی دارد و به‬ ‫عنوان طعمدهنده‪ ،‬ارامش بخش و نوشیدنی‬ ‫هم استفاده می شود‪ .‬منشا اصلی ان را جنوب‬ ‫اروپا و شرق مدیترانه گفتهاند و اکنون هم در‬ ‫کشور های اروپایی نظیر المان‪ ،‬هلند‪ ،‬چک‪،‬‬ ‫مجارستان و‪ ...‬در سطح وسیعی کشت می شود‪.‬‬ ‫اسطوخودوس؛ مزرعه ای زیبا‪ ،‬گیاهی‬ ‫ارزشمند‬ ‫منشا اسطوخودوس را هم به اروپا نسبت‬ ‫می دهند‪ .‬هم اکنون نیز این گیاه در سطوح‬ ‫وسیع‪ ،‬در برخی کشور های اروپایی کاشته‬ ‫می شود‪ .‬درباره خواص دارویی گل این گیاه‬ ‫هم‪ ،‬نیازی به توضیح نیست‪ .‬معموال در‬ ‫مناطق دارای نور (تابش خورشید) بیشتر‬ ‫عملکرد مناسبتری دارد چرا که میزان‬ ‫اسانس گیاه بیشتر خواهد بود‪ .‬گیاه عموما‬ ‫به سرما حساس نیست‪ ،‬اما اگر در فصل گل‬ ‫دهی یعنی بهار‪ ،‬سرمای شدید رخ دهد‪،‬‬ ‫سرمازدگی محصول دوراز انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫کاشت ان هم از طریق بذر انجام می شود‪،‬‬ ‫اما قلمه و ریشهگیری (قرار دادن ساقه در‬ ‫خاک به منظور ریشه دواندن) قابل انجام است‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که گزینه های باال‬ ‫مثال هایی از چندین گزینه ی پرفروش‬ ‫هستند و به این معنی نیست که فقط‬ ‫همین ها خوب هستند‪ ،‬ممکن است‬ ‫اقلیم شما مناسب هیچکدام از گزینه های‬ ‫معروف نباشد اما در مقابل بتوانید گیاهی را‬ ‫پرورش دهید که از گیاهان دارویی نامبرده‬ ‫هم سود بیشتری برایتان به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫گزارش‬ ‫مجوزهای الزم‪:‬‬ ‫برای شروع کار باید مجوزهای الزم را‬ ‫از چند نهاد اخذ کرد‪ .‬این گونه فعالیت ها‬ ‫چون رابطه مستقیمی با سالمت و تندرستی‬ ‫افراد جامعه دارند سختگیری بیشتری در‬ ‫این خصوص می شود‪ .‬اگر سرمایه گذاران‬ ‫قصد داشته باشند به صورت صنعتی و انبوه‬ ‫تولید داشته باشند‪ ،‬باید از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی (معاونت غذا و دارو) و وزارت‬ ‫جهادکشاورزی مجوزهای الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه گواهی و تایید نامه‬ ‫هایی هم از سازمان های محیط زیست‬ ‫و اداره استاندارد باید دریافت شود‪.‬‬ ‫اگر قرار به مشارکت با شرکت های‬ ‫دانش بنیان باشد باید تاییدیه معاونت‬ ‫علم و فناوری ریاست جمهوری را هم‬ ‫ضمیمه کرد‪ .‬ضمن اینـــکه برای تمدیــد‬ ‫گواهــینامه های ســاخت و بهره بــرداری‬ ‫در سررسیدان به موقع تمدید شود‪.‬‬ ‫ریسک ها و تهدیدها ‪:‬‬ ‫گیاهان دارویی همانطور که از اسمشان‬ ‫مشخص است باید عاری از الودگی و‬ ‫افت باشند تا ارزش دارویی‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫خوراکی شان حفظ شود پس مهمترین‬ ‫نکته محافظت از بهداشت گیاه در زمان‬ ‫داشت‪ ،‬کاشت‪ ،‬داشت و برداشت است‪.‬‬ ‫خام فروشی را باید بالی جان سرمایه های‬ ‫کشور دانست چون این رویکرد محدود به بازار‬ ‫نفت و معدن نشده و صنعت گیاهان دارویی‬ ‫را نیز دستخوش اسیب کرده است؛ ایران از‬ ‫لحاظ گونه های گیاهی یکی از غنی ترین‬ ‫کشورهای جهان به شمار می رود زیرا بیش از‬ ‫‪8‬هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و‬ ‫کارشناسان معتقدند ‪ 2300‬گونه انها خواص‬ ‫دارویی دارد‪ ،‬اما در این بین فقط ‪100‬گونه‬ ‫گیاهی فراوری و مابقی به صورت فله و با‬ ‫بسته بندی نامناسب به خارج صادر می‬ ‫شود‪ .‬کشت و برداشت سنتی یکی دیگر از‬ ‫چالش هایی است که این بخش را تهدید می‬ ‫کند و موجب می شود تا مواد اولیه و اصلی‬ ‫مرغوبیت کافی نداشته باشد نبود استفاده‬ ‫از تکنولوژی روز و تجهیزات مناسب برای‬ ‫این کار از جمله ضعف های این بازار است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫اگر سود بیشتر میخواهید‪:‬‬ ‫اگر به دنبال سود بیشتر هستید‬ ‫فراوری گیاهان دارویی را فراموش نکنید‬ ‫که نه تنها ارزش افزوده محصوالتتان را‬ ‫افزایش میدهد بلکه دردسرهای انبارداری‬ ‫بسیار کمتری نیز دارد و شما مجبور‬ ‫نمیشوید به دلیل شرایط سخت انبارداری‬ ‫بعضی از گیاهان دارویی‪ ،‬محصولتان‬ ‫را زیر قیمت بفروشید و متضرر شوید‪.‬‬ ‫سرمایه مورد نیاز برای احداث یک واحد‬ ‫تولیدی در زمینه داروها و فراورده های‬ ‫گیاهی بسیار هزینه بر است و به بیش از‬ ‫‪2‬میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز دارد‪.‬‬ ‫البته برخی شرکت ها که در سال های قبل‬ ‫تاسیس شده اند با سرمایه کمتری شروع به‬ ‫کار کرده اند‪ .‬فضای مورد نیاز برای این کار‬ ‫حداقل ‪ 500‬مترمربع به اضافه انبار است‪.‬‬ ‫بیشتر هزینه برای تهیه و تجهیز واحد‬ ‫تولیدی صرف می شود که یک خط تولید‬ ‫نوپا شکل بگیرد‪ .‬البته باید در نظر داشت که‬ ‫فقط به تولید یک محصول اکتفا نشود چون‬ ‫به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬بیشتر‬ ‫شرکت ها واحدهایی را زیرمجموعه خودشان‬ ‫دایر کرده اند که به عنوان تحت پوشش فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬به این خاطر که بتوانند بخشی از‬ ‫نیازهای مالی را به این صورت تامین کنند‪.‬‬ ‫در هر حال با توجه به سوداور بودن این‬ ‫محصوالت و فراورده های گیاهی دارویی‪ ،‬راه‬ ‫اندازی یک خط تولید نیاز به سرمایه کافی و‬ ‫تخصص شاغالن ان دارد‪ .‬شاید برای حجم‬ ‫تولید کم و محدود با ‪ 200‬یا ‪ 300‬میلیون‬ ‫تومان هم بشود کار کرد ولی فقط برای تولید‬ ‫در فضای کوچک با حجم محدود است‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫*امایش سرزمینی‪:‬‬ ‫هرگیاه منطقه و شرایط اقلیمی خودش‬ ‫را میطلبد و ممکن است شما بتوانید‬ ‫مثال در شیراز گیاهی را کشت کنید که‬ ‫مختص مناطق شمالی کشور است اما قطعا‬ ‫خواص و مواد موثر ان نمیتواند خیلی از‬ ‫معیارهای جهانی را در حوزه طب گیاهی‬ ‫تیک بزند پس حتما بعد از بررسی بازار‪ ،‬با‬ ‫مشاوران مجرب و با سواد مشورت کنید تا‬ ‫در مزرعه تان پربازده ترین گیاه را بکارید‪.‬‬ ‫*اموزش‪:‬‬ ‫همیشه این مطلب را در مقاالت اموزشی‬ ‫ایران کاال دیده اید و چون اهمیت بسیار‬ ‫زیادی دارد بازهم تکرار میشود‪ ،‬بدون اموزش‬ ‫عملی در مراکز حرفه ای و بدون کاراموزی‬ ‫در کنار استادان و با تجربه های این عرصه‪،‬‬ ‫کار را اغاز نکنید و مقاالت و مطالب اینترنتی‬ ‫را سرلوحه قطعی تصمیماتتان قرار ندهید‪،‬‬ ‫این مقاالت صرفا برای اشنایی کلی شما‬ ‫با حوزه های مختلف کسب و کار هستند‪.‬‬ ‫تالش کنید و در مسیر صحیح و منطقی‬ ‫قدم بردارید تا موفق شوید و ما را هم از‬ ‫موفقیتتان باخبر کنید تا با تهیه گزارش هم‬ ‫باعث انگیزه دیگران شوید و هم ما از رسیدن‬ ‫شما به اهدافتان خوشحال و پرانرژی تر شویم‪.‬‬ ‫ممکن است اقلیم شما مناسب‬ ‫هیچکدام از گزینه های معروف نباشد‬ ‫اما در مقابل بتوانید گیاهی را پرورش‬ ‫دهید که از گیاهان دارویی نامبرده هم‬ ‫سود بیشتری برایتان به ارمغان بیاورد‪.‬‬ صفحه 22 ‫گزارش‬ ‫داغ قیمت های نجومی بر پیشانی بازار یخ زده لباس بچه‬ ‫همه ساله بازار پوشاک در فصل پاییز رونقی‬ ‫دوباره می گیرد و این بازار رفت و امد زیاد‬ ‫خانواده ها برای خرید لباس گرم را شاهد است‪،‬‬ ‫اما چند سالی است که این بازار چندان مورد‬ ‫عالقه خانواده ها نیست و قیمت های عجیب و‬ ‫غریبش مو بر تن والدین سیخ می کند‪ ،‬بویژه‬ ‫امسال که این بازار زخمی کرونا نیز هست‪.‬‬ ‫پوشاک به عنوان یکی از کاالهای مهم در‬ ‫سبد خانوار بخشی از هزینه های خانواده را‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ .‬پوشاک با کیفیت‬ ‫مناسب و نه حتی خیلی خوب حداقل در کشور‬ ‫ما عموما جزو اقالم گران محسوب می شده و‬ ‫اخیرا که قیمت همه اقالم از خوراک گرفته‬ ‫تا لوازم خانگی و ‪ ...‬رشدی صعودی را تجربه‬ ‫می کنند‪ ،‬پوشاک نیز از قافله جا نمانده است‪.‬‬ ‫در این میان لباس بچه همیشه حتی ان‬ ‫وقت ها که قیمت ها معقول بودند هم از لباس‬ ‫بزرگترها گران تر بود و حاال قیمت ان سر به‬ ‫فلک می کشد و خانواده ها که حتی اگر برای‬ ‫خودشان لباس نخرند مجبورند برای فرزندان‬ ‫شان خرید انواع لباس را انجام دهند‪ ،‬باید‬ ‫بخش قابل توجهی از درامد خود را به خرید‬ ‫اقالمی چون لباس و کفش اختصاص دهند‪.‬‬ ‫با شروع فصل سرد سال خرید لباس های گرم‬ ‫بویژه برای بچه ها یک ضرورت است‪ ،‬اما اینروزها‬ ‫قیمت یک دست لباس زمستانه معمولی برای‬ ‫یک خانواده شامل بلوز‪ ،‬شلوار‪ ،‬جوراب‪ ،‬کاله و‬ ‫دستکش و کاپشن حداقل یک میلیون تومان‬ ‫هزینه برمی دارد که این میزان هزینه برای‬ ‫یک کارگر ساده روزمزد بسیار سنگین بوده و‬ ‫باید به خرید یکی دو قلم ضروری تر اکتفا کند‬ ‫در واقع در حال حاضر بازار پوشاک‪ ،‬خانواده‬ ‫ها را از براورده کردن نیاز کودکانشان مایوس‬ ‫کرده و به تعبیری می توان گفت بازار لباس‬ ‫کودک پا را فراتر از قیمت های معمول گذاشته‬ ‫و هزینه زیادی را برای خانواده به همراه دارد‪.‬‬ ‫معموال خرید لباس برای خردساالن‬ ‫سختی بیشتری بهمراه دارد چرا که عالوه بر‬ ‫قیمت های باال‪ ،‬والدین به دلیل رشد سریع‬ ‫بچه ها در سنین پایین باید در فاصله های‬ ‫زمانی کوتاه تری برای تهیه لباس اقدام کنند‪.‬‬ ‫دخل و خرج مان به هم نمی خورد‬ ‫پدر یک کودک ‪ 3‬ساله در این باره به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬من ماهی دو میلیون تومان درامد دارم‬ ‫و اگر بخواهم هر فصل برای فرزندم اینقدر‬ ‫هزینه کنم توان پرداخت هزینه های دیگر از‬ ‫جمله اقساط را ندارم‪ ،‬نه می شود با این قیمت‬ ‫ها خرید کرد و نه می توان قید این قلم جنس‬ ‫را زد چراکه فرزندم دائم در حال رشد است و‬ ‫لباس های سال قبلش اصال اندازه اش نیست‪.‬‬ ‫محمد اضافه کرد‪ :‬جالب اینجاست که هر‬ ‫مغازه ای می رویم همه فروشندگان می گویند‬ ‫این قیمت های قبل است و قیمت های‬ ‫جدید قطعا افزایش بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫چرا هیچکس در این زمینه نظارت ندارد؟‬ ‫چرا کسی نظارت نمی کند؟‬ ‫یک مادر نیز در این بین گفت‪ :‬تمام لباس‬ ‫هایی که ما انتخاب می کنیم تولید داخل و ایرانی‬ ‫است و اصال سمت ژورنال نمی رویم‪ ،‬اما چرا باید‬ ‫لباس تولید داخل اینقدر گرانقیمت باشد‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد سود دالل ها را هم ما باید پرداخت کنیم‬ ‫وی افزود‪ :‬دوره ای شده که کودک اجازه دخالت به‬ ‫خانواده را نمی دهد و امان از روزی که دست روی‬ ‫لباس گرانقیمت بگذارد و از خواسته خود منصرف‬ ‫هم نشود‪ .‬واقعا مردم در شرایط سختی زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬یادم نیست اخرین بار برای خودم کی‬ ‫لباس خریدم‪ ،‬اما مجبورم هر فصل برای فرزندانم‬ ‫لباس بخرم و این در حالی است که درامد ما‬ ‫ماهیانه یک میلیون و ‪ 500‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫این خانم تاکید کرد‪ :‬تازه این قیمت لباس است‪،‬‬ ‫با دیدن قیمت یک جفت کفش زمستانه که دیگر‬ ‫دود از کله مان بلند می شود؛ یک جفت کفش‬ ‫بچگانه زمستانه که تنها سه ماه مورد استفاده‬ ‫است بین ‪ 200‬تا ‪ 300‬هزار تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫افزایش دو برابری قیمت لباس بچه‬ ‫یکی از فروشندگان لباس بچه نیز در اینباره‬ ‫به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها نسبت به سال قبل‬ ‫افزایش حدود دو برابری داشته به طوری که‬ ‫کاپشن ‪ 300‬هزار تومانی سال گذشته‪ ،‬امسال‬ ‫به قیمت ‪ 600‬هزار تومان به فروش می رسد که‬ ‫البته قیمت ها مشتری ها را هم پَرانده و انگار‬ ‫کسی تمایل به خرید لباس برای کودکش ندارد‪.‬‬ ‫علی ادامه داد‪ :‬سود زیادی هم به قیمت اجناس‬ ‫اضافه نکردیم‪ ،‬اما نمی توانیم البسه سال گذشته را‬ ‫به قیمت سال قبل بفروشیم چراکه باید هزینه‬ ‫بیشتری برای خرید دوباره اجناس صرف کنیم‪،‬‬ ‫در واقع امسال بفروشیم یا نفروشیم ضرر کرده ایم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر برای خرید‬ ‫یک بلوز ساده حدود ‪ 150‬هزار تومان‪ ،‬یک‬ ‫شلوار ‪ 300‬هزار تومان‪ ،‬یک جفت جوراب‬ ‫‪ 20‬هزار تومان و یک کاپشن معمولی نیز‬ ‫حدود ‪ 600‬هزار تومان باید هزینه کرد‪.‬‬ ‫مردم حرف مان را باور نمی کنند‬ ‫فروشنده دیگری با اشاره به کاهش تقاضای‬ ‫مردم برای خرید لباس ادامه داد‪ :‬اگر قیمت‬ ‫ها معقول باشد سود لباس بچگانه بسیار خوب‬ ‫است‪ ،‬اما متاسفانه با این قیمت ها مشتری‬ ‫چندانی وجود ندارد و تنها افراد خاصی نسبت‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫به خرید اقدام می کنند و همین امر ما را از‬ ‫سود بی بهره می کند و با ادامه این وضعیت‬ ‫قطعا باید به سراغ کسب و کار دیگری برویم‪.‬‬ ‫حسن بیان کرد‪ :‬مردم دائم از دست ما شاکی‬ ‫هستند‪ ،‬اما نمی دانند که ما نیز برای خرید بهای‬ ‫باالیی را پرداخت می کنیم‪ ،‬دیگر هیچکس‬ ‫حرف مان را باور نمی کند و فکر می کنند ما برای‬ ‫کسب سود بیشتر از شرایط سوءاستفاده می کنیم‪،‬‬ ‫اما نمی دانند سودجویان واقعی دالالنی هستند‬ ‫که در این بین از ما هم سودجویی می کنند‪.‬‬ ‫ان از شب عیدمان که کساد شد‪ ،‬این هم از‬ ‫پاییز و زمستان‪ .‬دیگر به این کار امیدی نیست‪.‬‬ ‫تعطیلی ‪ 10‬درصد واحدهای پوشاک‬ ‫رئیس اتحادیه پوشاک اراک با اشاره به فعالیت‬ ‫‪ 1400‬واحد صنفی در حوزه پوشاک در اراک‬ ‫گفت‪ :‬قیمت پوشاک در سال جاری نسبت به‬ ‫اواخر سال گذشته افزایش حدود ‪ 35‬درصدی‬ ‫داشته و علت ان را می توان به گرانی مواد اولیه و‬ ‫هزینه باالی تولید نسبت داد‪ .‬جعفر مددی افزود‪:‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط بحرانی سبب‬ ‫خانه نشینی مردم و کاهش تقاضا برای خرید‬ ‫شده و این عامل ضرر هنگفتی را به واحدهای‬ ‫صنفی پوشاک وارد کرده به طوری که در این‬ ‫مدت حدود ‪ 10‬درصد واحدهای صنفی مجبور‬ ‫به تعطیلی شده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کنار کاهش‬ ‫تقاضا برای خرید پوشاک‪ ،‬افزایش برخی هزینه‬ ‫های جانبی از جمله افزایش اجاره بها‪ ،‬هزینه برق‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬بیمه‪ ،‬کارگر و ‪ ...‬نیز فروشندگان را مجبور به‬ ‫تحمل ضررهای بیشتری کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬عالوه بر لزوم ساماندهی بازار‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از قاچاق و داللی در بازار پوشاک‪ ،‬کمک به‬ ‫تولیدکنندگان داخلی برای تولید کاالی با کیفیت‬ ‫با قیمت مناسب‪ ،‬تامین مواد اولیه مرغوب در‬ ‫داخل کشور‪ ،‬توجه به مد و عالقه و تقاضای‬ ‫مصرف کنندگان که روز بروز تغییر می کند و ‪،...‬‬ ‫انچه همچنان در این حوزه همچون دیگر حوزه‬ ‫های اقتصادی ضروری تر از همیشه به نظر می‬ ‫رسد‪ ،‬نظارت بر تمامی بخش های بازار پوشاک‬ ‫از تولید گرفته تا فروش و واردات و صادرات‬ ‫است تا در نهایت‪ ،‬هم تولیدکننده و فروشنده‬ ‫ضرر نکند‪ ،‬هم پای دالالن از این بازار بریده‬ ‫شود و هم خانواده ها شرمنده کودکانشان نشوند‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫گفتگو‬ ‫اینانلو‪:‬‬ ‫پیشکسوتان باشگاه ورزشی هرندی ابروی محله هستند‬ ‫مریم حضرتی‪ -‬با شیوع کرونا و تعطیلی‬ ‫بسیاری از اماکن تجاری و ورزشی بسیاری‬ ‫از افراد فعالیت های خود را محدود و یا‬ ‫تعطیل کردند‪ .‬در این میان اما باشگاه‬ ‫اکادمی ورزشی شهید هرندی با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی ترجیﺢ داد به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬در این باشگاه‬ ‫ورزشکاران پیشکسوتی فعالیت می کنند‬ ‫که دلسوز محله شهید هرندی و بچه های‬ ‫عالقمند به ورزش این محله هستند و از‬ ‫اوققات فراغت خود می زنند تا بتوانند‬ ‫وقت های اضافی این نوجوانان را پر کنند‬ ‫انهم در محله ای که به گفته خود همین‬ ‫پیشکسوتان مدتهاست از رفتارهای اسیب‬ ‫زای معتادان و قاچاقچیان رنﺞ می برد‪.‬‬ ‫این باشگاه عالوه بر ورزش کشتی‪،‬‬ ‫بدنسازی‪ ،‬جودو و ورزشهای رزمی به‬ ‫فرهنگسازی نوجوانانی که قدم به این‬ ‫باشگاه می گذارند نیز همت گماشته‬ ‫است‪ .‬یکی از این مربیان ورزش‪ ،‬ﻃلبه‬ ‫جهادگری به نام حاج اقا مصطفی اینانلو‬ ‫ﻃلبه جهادگری است که خود امام جماعت‬ ‫مسجد امام محمدباقر)ع( میباشد‪ .‬البته‬ ‫‪24‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫این مسجد به مسجد »اقاباقری ها« شهره‬ ‫است و در ان پیشکسوتان کشتی مﺜل‬ ‫علی محمدی اقاباقر‪ ،‬جواد رحیمی اقاباقر‪،‬‬ ‫داوود اقاپور‪ ..... ،‬عالوه بر فعالیتهای‬ ‫ورزشی به فعالیت های فرهنگی اجتماعی‬ ‫می پردازند‪ .‬برای این شماره تصمیم گرفته‬ ‫ایم با حاج اقا اینانلو که خود مربی این‬ ‫باشگاه هم هست گفتگویی انجام دهیم‬ ‫که ماحصل ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫* با توجه به شرایط محیطی این مکان‪،‬‬ ‫بر اساس چه فاکتورهایی کار کشتی‬ ‫پیشکسوتان صورت گرفته است؟‬ ‫متاسفانه این محله با اینکه پیشینه انقالبی زیادی‬ ‫دارد و شخصیت های انقالبی بسیاری از قدیم در‬ ‫این محله زندگی می کردند و جرقه های انقالب‬ ‫توسط شهید هرندی ها‪ ،‬شهید نواب ها و شیخ‬ ‫رجبعلی خیاط ها نیز در همین محله زده شده‬ ‫و عالوه بر این پهلوان های قدیمی مانند رمضان‬ ‫یخی‪ ،‬طیب حاج رضایی و ‪ ...‬نیز جزو بزرگ‬ ‫شده های این محله هستند و اثارشان هنوز از‬ ‫قدیم باقی مانده‪ ،‬به دلیل بی توجهی مسئوالن و‬ ‫جوالن اسیب های اجتماعی و موضوع خانه های‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مجردی‪ ،‬یک مقداری ان رویکرد انقالبی اش را‬ ‫از دست داده است‪ .‬البته قدیمی ها هنوز هستند‪.‬‬ ‫مثل همین پیشکسوت های قدیمی که با صفا‬ ‫هستند‪ ،‬همین ها که انقالب کردند و در زمان‬ ‫دفاع مقدس جنگ کردند و از قدیم هم ورزش‬ ‫می کردند و هم دست دیگران را می گرفتند و‬ ‫این کار را ترک نکرده اند و هنوز به این رویه ادامه‬ ‫می دهند که خدا را شکر اینها ابروی ما هستند‪.‬‬ ‫اما باز هم کاستی هایی وجود دارد‪ .‬با این حال ما در‬ ‫کنار باشگاه پیشکسوتان‪ ،‬چند باشگاه نوجوانها هم‬ ‫داریم که رشته های مختلفی مانند جودو‪ ،‬کشتی‪،‬‬ ‫فوتیال و ‪ ....‬هم اموزش می دهیم و به مردم می‬ ‫گوییم که شما که در این محله هزارتا ناهنجاری‬ ‫را مشاهده می کنید‪ ،‬بدانید که در همین محله‬ ‫ادم های باصفایی هم هستند که در این سوی‬ ‫گود کار ورزشی می کنند‪ ،‬اینها برای ما نعمت‬ ‫هستند‪ ،‬پیشکسوتان ابروی محله ما هستند‪ ،‬نشانه‬ ‫محله ما هستند که ما به انها افتخار می کنیم‪.‬‬ ‫حضور این افراد حال محله ما را خوب می کند‪ .‬ما‬ ‫می بینیم که ادم هایی با این سن و سال هنوز در‬ ‫حال ورزش کردن هستند‪ .‬کسبه محل هستند‪،‬‬ ‫مثل اقا ابراهیم‪ ،‬علی اقا و اقا جواد امنای مسجد‬ صفحه 24 ‫ما هستند که ما به اینها افتخار می کنیم‪ .‬نوجوانان ما اگر دنبال الگو می‬ ‫گردند ما این افراد ورزشکار پیشکسوت را به انها معرفی میکنیم ‪ .‬اینگونه به‬ ‫نوجوان می گوییم که اگر ناهنجاری در محل وجود دارد از این جور ادمها‬ ‫که ورزش می کنند هم کم نداریم که کار می کنند و نان حالل برای زن‬ ‫و بچه اش می برد‪ .‬به نوجوان می گوییم هر دو را بسنج ‪ ،‬ببین کدام بهتر‬ ‫است؟ ایا می خواهی راه ناهنجاری را ادامه دهی و به ناکجا اباد برسی‬ ‫یا می خواهی راه پهلوانی را در پیش بگیری و مایه افتخار مردم شوی؟‬ ‫* خب این تشویﻖ چگونه تبلیغ می شود؟‬ ‫ما اینده اینها را در نظر می گیریم‪ .‬سرهنگ عباسی که در باشگاه‬ ‫پیشکسوتان حضور دارد‪ ،‬بهترین پلیسی بوده که در اینجا زندگی کرده‬ ‫است‪ .‬علی اقا محمدی همینطور که از بهترین کاسب های منطقه است‪.‬‬ ‫اقا ابراهیم‪ ،‬اقا جواد جزو کسبه های خیلی خوب منطقه هستند‪ .‬برخی‬ ‫در همین محله زندگی می کردند که به قهرمانی جهان رسیده اند‪.‬‬ ‫ما به نوجوانان می گوییم از این محله قهرمان جهان بیرون امده است ‪.‬‬ ‫* پس تبلیغ صورت می گیرد؟‬ ‫بله‪ .‬همین االن نوجوانان ما وقتی اینها را می بینند امیدوار می شوند‪ .‬وقتی‬ ‫چهار تا خبر کار شود که پیشکسوت های محله شهید هرندی اینطوری‬ ‫دارند زحمت می کشند و نان حالل در می اورند برخی از انها درس خوانده‬ ‫اند‪ ،‬برخی هم قهرمان جهان هستند و همچنان این مسیر را ادامه می دهند‬ ‫خود به خود نوجوانها به این سمت کشیده می شوند و ورزش و درس را‬ ‫برای اینده خود انتخاب می کنند‪ .‬ما می گوییم اگر می خواهی به گناه‬ ‫نیفتی ورزش کن‪ ،‬چون ورزش وقت تو را می گیرد و نمی گذارد گناه کنی‪،‬‬ ‫به قولی حال گناه را از تو می گیرد‪ ،‬به او در این مسیر الگو هم نشان میدهیم‬ ‫و می گوییم او را ببین راهی را رفته که االن داریم به تو پیشنهاد می کنیم ‪.‬‬ ‫الگوی خوب به نوجوان نشان می دهیم و به او می گوییم خودت ببین اینها‬ ‫زندگی سالمی دارند‪ ،‬خانواده خوبی دارند‪ ،‬از همین محله ها هم بزرگ شده‬ ‫اند‪ .‬همه خوب ها و پهلوان ها اینجا بوده اند و در این محله باقی مانده اند‪.‬‬ ‫خیلی ها از این محله رفته اند اما ادم های با اصالت مانند این عزیزان در‬ ‫این محله مانده اند و اصالت محله را حفظ کرده اند و دارند مشکالت محله‬ ‫را حل می کنند ما هم در کنار اینها هستیم‪ .‬من خودم در چندباری که‬ ‫به تلویزیون رفتم و برنامه های زنده ای را حضور داشتم و در مستندها نیز‬ ‫همینطور عنوان کرده ام که ما افتخار می کنیم که در محله ای زندگی می‬ ‫کنیم که اگر اسیب های فراوانی دارد در کنارش کلی خانواده با اصالت هم‬ ‫زندگی می کند‪ .‬نشانه اش هم در باشگاه پیشکسوتان محله است‪ .‬نشانه‬ ‫اش ادم هایی هستند که هم در زندگی و هم در کارشان موفق هستند‪.‬‬ ‫* با توجه به همین اسیبی که بیان کردید می گویند محله مولوی‬ ‫محله پاتوق است‪ ،‬خب برای جمﻊ اوری این پاتوق شهرداری‬ ‫باید تصمیم بگیرد‪ ،‬شما فعالیتی در این خصوص می کنید؟‬ ‫هفت سال است که در این محله فعالیت می کنیم متاسفانه یکی از مشکالت‬ ‫اساسیاینمحلهعدمهماهنگیارگانهابایکدیگراستکهمثالبهموازیکاریمی‬ ‫انجامد‪ ،‬اما با تمام این موارد باید بگویم مشکل محله شهید هرندی قابل حل است‪.‬‬ ‫ببینید معتادهایی که به این محله می ایند ‪ ۹۰‬درصدشان برای این‬ ‫محله نیستند و از جاهای دیگر می ایند‪ ،‬چرا؟ چون عرضه مواد مخدر‬ ‫در اینجا راحت تر است چون کولونی هایی دارد که بروند مصرف کنند‪،‬‬ ‫بافت فرسوده اش طوری است که کوچه پس کوچه هایش محلی برای‬ ‫انجام کار معتادان است چون کسی به انها ایراد نمی گیرد‪ .‬برای حل این‬ ‫معضل باید قوه قضاییه مقتدرانه عمل کند‪ ،‬بهزیستی کمپ ها را اصالح‬ ‫کند‪ ،‬بخش مبارزه با مواد مخدر دقت بیشتری داشته باشد‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫قاطعانه برخورد کند‪ .‬وقتی ما پیگیری می کنیم ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬تا خانه پلمب‬ ‫می کنیم دیگر نباید ان خانه باز شود‪ ،‬اگر باز شود منی که دارم برای‬ ‫درست شدن اینجا زحمت می کشم ناامید می شوم‪ .‬ما در اینجا اتباعی‬ ‫داریم که دارند زندگی می کنند‪ ،‬مشخص است برخی شان مدارک‬ ‫هویتی ندارند‪ ،‬این مسائل باید پیگیری شود که چرا مدارک هویتی ندارند‪.‬‬ ‫* اگر بچه ها بخواهند به سمت ورزش رو بیاورند از چه نهادهایی‬ ‫حمایت می شوند؟‬ ‫شما همین ورزشگاه نابینایان را در نظر بگیرید برای فدراسیون‬ ‫ورزشهای نابینایان است‪ ،‬برای خودمان نیست که بخواهیم مانور‬ ‫بدهیم اگر برای ما بود کل محله را ورزشگاه میکردیم‪ ،‬بالخره هر‬ ‫کاری بودجه می خواهد‪ ،‬بودجه باشد لباس ورزشی بچه ها تامین‬ ‫می شود هزینه بچه ها تامین می شود رفت و امدشان و مسائل دیگر‪.‬‬ ‫* منظورتان این است که اسﭙانسر باید باشد درست است؟‬ ‫بله دقیقاً اسپانسر که باشد چیزهایی که نیاز داریم را در اختیارمان می‬ ‫گذارد‪ .‬اگر اینگونه بود ما پاسخهای بهتری تاکنون درباره جوانانی که به‬ ‫سمت و سوی ورزش گرایش پیدا میکنند‪ ،‬میگرفتیم تا حال که اسپانسری‬ ‫نداریم‪ .‬وزارت ورزش باید در این زمینه پای در میدان بگذارد و به محله ما‬ ‫توجه ویژهای نماید‪ ،‬سازمان ورزش و جوانان هم همینطور‪ .‬االن در اینجا‬ ‫جودوکار داریم که قهرمان کشور شده است و به تیم ملی راه پیدا کرده‬ ‫با این امکانات کمی که داریم‪ .‬در نظر بگیرید اگر اسپانسری بود و توجهی‬ ‫ویژه میشد و بودجه در اختیارمان قرار میگرفت به جای اینکه امروز ‪ ۳‬نفر‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫گفتگو‬ ‫قهرمان ملی از محله مان در تیم ملی داشته‬ ‫باشیم ده نفر قهرمان در تیم ملی داشتیم‪ .‬این‬ ‫بچه ها در این محله ها با اسیب رشد کرده اند‪،‬‬ ‫اما بچه های سالمی بودند‪ .‬مسلماً چنین‬ ‫بچه هایی مطمئنم قهرمان خواهند شد‬ ‫چرا که پدرانشان قهرمان های انقالب بودند‪،‬‬ ‫پیشکسوتانی که هنوز قهرمان جهان هستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر به خاطر مشکالت و مسائل مالی‬ ‫نمی توانند به سمت سوی ورزش بیایند‪ .‬حال‬ ‫وظیفه شهرداری و سازمان های مربوطه این است‬ ‫که از این بچه ها حمایت کنند تا دوباره شاهد‬ ‫رونق گرفتن ورزش در محل هایی مانند شهید‬ ‫هرندی باشیم مث ً‬ ‫ال امکاناتی را فراهم بیاورند تا‬ ‫مجموعه ای که در محله شهید هرندی قرار دارد‬ ‫بیست سانس به جوانان رایگان سرویس بدهد‪.‬‬ ‫باالخره اینجا زمین‪ ،‬زمین محل است نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬نیروی انسانی محل است‪ ،‬باالخره باید‬ ‫برای همین محله هم هزینه شود ما باید از این‬ ‫امکانات که در محله مان وجود دارد استفاده‬ ‫کنیم اما نمی توانیم این کار را انجام بدهیم چرا‬ ‫که ظرفیت و امکانات به ما نداده اند چهارتا‬ ‫باشگا ه رزمی داریم که با این جمعیت باالیی که‬ ‫‪26‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫در این منطقه وجود دارد رقم بسیار ناچیزی است‪.‬‬ ‫* پروتکل های بهداشتی چگونه در این‬ ‫مرحله رعایت می شود؟‬ ‫در ماجرای کرونا باید بگویم که دیگر مستقیماً‬ ‫بچه ها با هم رو در رو نمی شوند و با فاصله و‬ ‫با استفاده از ماسک و هوازی تمرین می کنند‬ ‫منظور از هوازی ورزش هایی است که بدن انان‬ ‫را نرم کند درحالیکه با هم درگیر نمی شوند با‬ ‫هم سرشانه نمی شوند‪ ،‬فنون رزمی و کشتی را‬ ‫بر روی یکدیگر پیاده نمی کنند به این طریق‬ ‫که بدنشان را اماده نگه می دارند تا افت نکند‪.‬‬ ‫* چه کالس های اموزشی برای بچه ها‬ ‫گذاشته اید؟‬ ‫یک باشگاه جودو داریم یک باشگاه کیوکوشین و‬ ‫یک باشگاه هم فوتبال‪.‬‬ ‫* مربیانی که این ورزشها را اموزش می‬ ‫دهند‪ ،‬چه کسانی هستند؟‬ ‫مربیانش هم خودمانیم‪ .‬من خودم مربی جودو‬ ‫هستم یکی از رفقای خودم هم که طلبه دانشجو‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫است‪ ،‬کیوکوشین اموزش می دهد‪ ،‬یک مربی‬ ‫فوتبال هم داریم که دانشجوی دانشگاه تهران است‪.‬‬ ‫* پس کام ً‬ ‫ال جهادی کار می کنید؟‬ ‫بله جهادی کار می کنیم‪ ،‬سر هزینه های باشگاه‬ ‫اما پدرمان در می اید‪ ،‬در اخر ماه باید سه‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به اینها بدهیم‪ .‬از‬ ‫بیستم تا سی ام دغدغه ما این است که چگونه‬ ‫این پول را تامین کرده و به انها بدهیم؟ چند‬ ‫بار هم به همین دلیل می خواستیم باشگاه را‬ ‫تعطیل کنیم‪ ،‬اما بازهم دست نگه داشتیم‪.‬‬ ‫* خیرین در این زمینه کمک نمی کنند؟‬ ‫ببینید خیر ممکن است باید برای جهیزیه‬ ‫کمک کند‪ ،‬اگر یک خانه ای سقف در حال‬ ‫فرو ریختن باشد ممکن است باید کمک کند‪،‬‬ ‫اما در زمینه ورزش خیلی همکاری نمی کند‪،‬‬ ‫اما با این حال به ارگان های مربوطه می گوییم‬ ‫که در جاهای مختلف بیهوده سرمایه گذاری‬ ‫می کنید؟ چرا در این منطقه برای نوجوانان‬ ‫سرمایه گذاری نمی کنید که در اینده جوابش را‬ ‫پس بگیرید؟ متاسفانه به این مسائل توجه نمی‬ ‫کنند و به جوانان و نوجوانان بها نمی دهند‪.‬‬ صفحه 26 ‫در منطقه افراد زیادی وجود دارند که پدرشان‬ ‫معتاد بوده‪ ،‬مادرشان در خانه های مردم‬ ‫کارگری می کرده یا پدرشان در قید حیات‬ ‫نبوده و زندگی را به سختی می گذرانده اند‪.‬‬ ‫حال در نظر بگیرید که این افراد امده اند در‬ ‫ورزش به قهرمانی رسیدند‪ ،‬سبک زندگی شان‬ ‫را عوض کردند‪ ،‬خودشان هم عوض شده اند‪،‬‬ ‫خودشان سبک زندگی شان را تغییر دادند‬ ‫حتی ما به انها اعالم کرده ایم که در این تایم‬ ‫به باشگاه بیاید در این تایم درس بخوانید در‬ ‫این تایم هم برایشان کارگاه زدیم که بیایند‬ ‫کار خیاطی کنند و مث ً‬ ‫ال ماسک تولید کنند‪،‬‬ ‫در این صورت هم با ورزش را می کنند هم‬ ‫کسب روزی حالل می کند و دو سه میلیون‬ ‫برای خانواده اش روزی می برند و چرخ زندگی‬ ‫شان را می چرخانند و به قولی خودکفا شده اند‪.‬‬ ‫* به نوعی اشتغال زایی کرده اید؟‬ ‫ما از گداپروری به صورت کلی جلوگیری‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اجازه نمی دهیم بچه گدا شود‪ ،‬بچه‬ ‫بی عزت شود‪ ،‬به او می گوییم به تو پول می‬ ‫دهیم تا به باشگاه بیاید‪ ،‬ما برای قهرمانی هزینه‬ ‫می کنیم‪ ،‬می گوییم اگر بخواهی کار کنی به تو‬ ‫کمک می کنیم اما اگر بخواهی کار نکنی و پول‬ ‫مجانی به دست بیاوری شرمنده ات هستیم‪.‬‬ ‫در همین منطقه بسیاری افراد هستند که از‬ ‫این بچه ها سوء استفاده کرده اند‪ ،‬می روی‬ ‫می بینی که مرد در خانه خوابیده است‪ ،‬زن‬ ‫خانه در خانه خوابیده است‪ ،‬می گوییم چرا کار‬ ‫نمی کنید؟ میگویند چرا کار کنم اجاره خانه‬ ‫ام را که فالنی می دهد‪ ،‬هزینه غذا و خورد و‬ ‫خوراک مرا هم نیز فالنی تامین می کند‪ ،‬موادم‬ ‫را نیز یک نفردیگر برایم می اورد‪ ،‬چرا باید‬ ‫کار کنم؟ طرف می رود زنگ خانه را می زند و‬ ‫می گوید اگر غذایتان کباب است به من بدهید‪.‬‬ ‫به این صورت معلوم است که گداپروری رونق‬ ‫می گیرد و تنبلی و تن پروری رواج پیدا میکند‪.‬‬ ‫برخی از افراد از این تن پروری حمایت می‬ ‫کنند به این دلیل که طرف تنبل می شود و‬ ‫خورده بگیر اینها می شود تا زمانی که جنس‬ ‫برایشان می رسد تماس می گیرند و می گویند‬ ‫فالن محصول امده است بلند شو بیا اینجا‪ .‬به‬ ‫این ترتیب بیست نفر را در اینجا جمع می کند‬ ‫تا بسته غذایی اش را تامین کند به این ترتیب‬ ‫هم کاسبی شان را می کنند و هم مردم را تنبل‬ ‫می کنند ‪ .‬خب اینطوری حال مردم خراب می‬ ‫شود‪ ،‬ما می گوییم می خواهید پول بدهید یا‬ ‫کارهای اساسی انجام بدهید‪ ،‬بسیار خب‪ ،‬باشگاه‬ ‫بزن تا جوان بیاید اینجا ورزش کند‪ .‬من رفتم‬ ‫با درمانگاه توانبخشی صحبت کرده ام و به انها‬ ‫گفته ام ما پول در اختیار شما میگذاریم شما‬ ‫به وسیله ان مشکالت مردم را حل کنید‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال بچه نزد ما می اید برای اینکه بی عزت نشود‬ ‫من دنبال بهانه می گردم تا به او جایزه بدهم یا‬ ‫به بزرگترش می گویم به او پول قرض بده تا‬ ‫بیاید ورزش کند اگر در اخر ماه توانست قهرمانی‬ ‫کسب کند ما پولش را به او برمی گردانیم که‬ ‫بیاید قرض تو را پس بدهد تا بی عزت نشود‪.‬‬ ‫متاسفانه در محله شهید هرندی دارند مردم را بد بار‬ ‫می اورند و اینگونه ادم های با اصالت اذیت می شوند‬ ‫* چه کسی بد بار می اورد؟‬ ‫کاسبان اسیب محله شهید هرندی‪.‬به انها‬ ‫می گوییم این بچه تا چه زمانی قرار است کودک‬ ‫کار بماند؟ لطف کنید مشکل خودش و مشکل‬ ‫خانواده اش را حل کنید‪ .‬مشکل خانه اش را حل‬ ‫کنید‪ ،‬تا کی قرار است شرایطش اینگونه باشد من‬ ‫چند تا از این بچه ها را از مدرسه کودکان کار بردم در‬ ‫مدارس عادی ثبت نام کردم به اقایان برخورده بود‪.‬‬ ‫متاسفانه در محله هرندی وجود کودکان‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کار و معتادان برای بعضی ها کاسبی است‪.‬‬ ‫مشکل مسکن در محله هرندی قابل حل‬ ‫است و با کمترین پول می توان بیشترین کار‬ ‫را برای انها انجام داد‪ .‬مشکل بافت فرسوده‪،‬‬ ‫کودکان کار با کمترین هزینه ها قابل حل‬ ‫است‪ .‬فقط یک نفر می خواهد که به میدان‬ ‫عمل بیاید تا بگوییم چه کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫از پیشکسوتان محله که محله را بهتر‬ ‫می شناسند پرس و جو کنند در مجموع‬ ‫کار محله را به خود محلی ها بسپارند‪.‬‬ ‫هر زمان کار را به خود محله سپردیم کار بهتر‬ ‫پیش رفت‪ .‬با کمترین هزینه می شود بزرگترین‬ ‫کارهارا کرد‪ ،‬از جابجایی زنان سرپرست خانواده‪،‬‬ ‫از بین حیاط هایی با اتاق های پر از مجرد گرفته‬ ‫تا خانه ای با کمک همین پیشکسوتان داریم‬ ‫سقف خانه اش را با ایزوگام و ‪ ...‬ترمیم می کنیم‬ ‫که در اتاق و منازل این عزیزان بارها و بارها‬ ‫خیلی از مسئوالن و (‪)ngo‬ها برای فیلمبرداری‬ ‫و ‪ ...‬حضور پیدا کرده اند‪ .‬اما هیچ اتفاقی نیفتاد و‬ ‫متاسفانه قول داده و عمل نکرده اند و فقط شعار‬ ‫داده اند و در عوض ابروی ان نیازمند ابرودار را‬ ‫برده اند‪ .‬در صورتی که با کمترین هزینه کارگاه‬ ‫جهت اشتغال زدیم‪ ،‬خانه ترمیم کردیم و ‪...‬‬ ‫االن هم اگر خدا بخواهد با این روندی که در‬ ‫پیش گرفته ایم انشاهلل قرار است اتفاقات خوبی‬ ‫در این مرحله رخ داده است در این سال ها هم‬ ‫پیشکسوتان خیلی کمک کرده اند کال روحیه‬ ‫کشتی گیرهای اینجا روحیه غالمرضا تختی‬ ‫است از چنین روحیه ای برخوردارند مطمئنم‬ ‫کمک می کند همانگونه که تاکنون کردند‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫گزارش‬ ‫مقاله‬ ‫ایا کنترل گردباد مقرون به صرفه است؟‬ ‫قسمت دوم‪ :‬دکترفریدون خیام فر‪-‬دکتر امیر قاسملوئی‬ ‫بسیاری از وقایع طبیعی برای انسان باعث‬ ‫خسارتهای جبران ناپذیر مالی و حتی جانی‬ ‫نیز میگردد ‪،‬ولی از ان بدتر عواقب اجتماعی‬ ‫و روحی ان گاهی سالها باقی میماند‪.‬مانند‬ ‫خاطرات مربوط به دورانی که بیماری سل‬ ‫و جذام‪ ،‬بسیاری را دچارمشکالت میکرد و‬ ‫مرگ ومیر این بیماران خیلی دردناک بود‪.‬یا‬ ‫خاطرات ناگواری که پدربزرگها از دوران قدیم‬ ‫به علت بیماری وبا‪ ،‬ابله‪ ،‬حمله ملخها به مزارع‬ ‫و ‪ ...‬برای ما بازگو میکردند‪.‬حتی اگر به روزگار‬ ‫کنونی خود و بیماری کرونا توجه کنیم نیز‬ ‫از این وقایع و احساسی که انها در جوامع و‬ ‫زندگی میگذارند بی تفاوت نخواهیم گذشت‪.‬‬ ‫امروز کامال مشخص است که هزینه‬ ‫های صرف شده در کنترل وقایع طبیعی‬ ‫بسیار مقرون به صرفه تر از خسارت وارده‬ ‫از جانب این اتفاقات میباشد‪،‬البته در‬ ‫صورتی که علت اصلی ان مشخص باشد‬ ‫‪ ،‬تا بتوان با سرمایه گذاری دقیق نه تنها‬ ‫از هدر رفتن سرمایه جلوگیری کرد بلکه‬ ‫خسارتهای ناشی از ان را نیز کاهش داد‪.‬‬ ‫بطور مثال سالهاست برای کنترل سیالب‬ ‫موانعی مانند سد نه تنها باعث کنترل ان‬ ‫گردیده بلکه موارد مثبت دیگری نیز در‬ ‫حاشیه این برنامه های ایمن سازی صورت‬ ‫میگیرد ‪ ،‬مانند ابی که پشت سدها برای‬ ‫مصارف مختلف نظیر اشامیدن ‪،‬کشاورزی و‬ ‫ایجاد فضاهای مناسب برای ذخیره سازی‬ ‫و کسب منبع درامدی برای سازندگان این‬ ‫پروژه های عظیم میگردد‪ .‬انسانها در شرایط‬ ‫سخت تصمیمات مناسب برای همزیستی با‬ ‫بحران اتخاذ میکنند ‪.‬مثال در مورد بیماری‬ ‫کرونا هنوز علم ما در این مورد کامل نیست‬ ‫‪28‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫و بهمین دلیل میباشد که علی رغم صرف‬ ‫هزینه های بسیار و بستن بسیاری از مراکز‬ ‫تجمع و‪ ....‬همچنان میزان مرگ و میر‬ ‫تغییر نکرده و حتی قرار دادن ماسک و‬ ‫ضد عفونی دست نیز تاثیر کمی در کاهش‬ ‫مرگ ومیر داشته و همچنان مانند روز اول‬ ‫این بیماری در حال پیروز شدن در نبرد‬ ‫بین خود و بشر میباشد‪.‬ولی درمود گردباد‬ ‫اینچنین نیست که چه بسا بدتر است‪.‬‬ ‫گرد باد از ابتدای وجود بشیرت بوده ‪ ،‬هست‬ ‫و خواهد بود و بعلت عدم شناخت دقیق از‬ ‫نحوه تشکیل و حرکت انرژی های درون ان‬ ‫همچنان بدون کنترل باقی مانده است‪ .‬هر‬ ‫ساله خسارتهای بسیاری در سرتاسر دنیا به‬ ‫علت بروز این واقعه ی طبیعی به جوامع وارد‬ ‫میشود‪،‬که در این مقاله جای وارد شدن به‬ ‫عدد و رقمهای نجومی مربوط به ان نیست‪.‬‬ ‫باید در نظر بگیریم که گاهی برداشت‬ ‫اشتباه نه تنها باعث تحمیل هزینه های‬ ‫بسیارزیاد و بی تاثیر خواهد شد بلکه خود‬ ‫حتی ممکن است باعث بدتر شدن عواقب ان‬ ‫تاثیر گردد و یک مشکل را تبدیل به بحران‬ ‫نماید‪.‬لذا ارزیابی دقیق وشناخت درست از‬ ‫مشکل از اصلی ترین مباحث برای کنترل ان‬ ‫میباشد و میبایستی از هر برخورد احساسی‬ ‫و غیر معقول و عجوالنه پرهیز نمود وحتی‬ ‫نظرات مخالف را نیز شنید چه بسا راه حل‬ ‫توجه به یکی از همان نظرات به نظر نادرست‬ ‫است که ما به ان نه تنها گوش ندادیم بلکه‬ ‫ان را کودکانه و بدور از مبانی علمی روز و‬ ‫سخنان صاحبان اندیشه فرض کرده ایم‪.‬‬ ‫در مورد گرد باد نیز به همینگونه‬ ‫است ارسطو که در زمان های قدیم‬ ‫وی را معلم اول نام نهاده بودند باور‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫داشته که" گردباد توسط خدای باد از‬ ‫سمت باال به پایین میوزد ولی همزمان‬ ‫از میانه ان اتش را به درون خود میمکد"‪.‬‬ ‫امروز نظرات به ظاهر علمی نه تنها ان‬ ‫را رد کرده اند ‪ ،‬بلکه گفته اند عقاید این‬ ‫منادیان هوشمند گذشته اشتباه بوده و با‬ ‫تکیه بر علم ناقص خود انها را تاریخ گذشته‬ ‫میداند و جایگاه خود را در عرصه و کرسی‬ ‫های علمی دنیا چنان مستحکم مینمایند‬ ‫که گویی زوال ناپذیرند و چاره ای جز تسلیم‬ ‫در مقابل الیه های پوسیده افکار انها نیست‪،‬‬ ‫و چاره ای جز گوشه نشینی و عزلت برای‬ ‫واقع گرایان وجود ندارد ‪.‬بایستی گفت چنین‬ ‫نیست و افکار نادرست پایدار نخواهند ماند و‬ ‫زمانی که واقعیت مشخص شود همچون ابر‬ ‫بی ثمر و بی بارش دور خواهند شد‪.‬امروز‬ ‫این مقدمه را برای بیان این موضوع بیان‬ ‫کردیم که بدانید گردباد به راحتی قابل‬ ‫کنترل است ولی برای این منظور ابتدا‬ ‫میبایستی به مفاهیم اولیه درک ان رسید‪.‬‬ ‫امروزه علی رغم اموزش ها توصیه های‬ ‫اجباری برای ابتال و کاهش مرگو میر ناشی‬ ‫از بیماری کرونا‪،‬مشاهده میکنیم که نه تنها‬ ‫کاهش نیافته بله افزایش چشمگیری نیز‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬عدم مطالعه دقیق و بررسی‬ ‫رفتارها ومقایسه ان با برداشتهای سنتی‬ ‫و عدم وجود فکر جدید و نو اورانه حتی‬ ‫سرکوب شدید ان نتیجه ای خواهد دشت‬ ‫مشابه بررسی های قبلی ( اگر مسئله ای را بار‬ ‫ها با همان روش قبلی حل کنیم همان نتیجه‬ ‫اشتباه و یکسان قبلی را خواهیم گرفت)‪.‬‬ ‫اگه مبحث قبلی را در مورد شکل گیری‬ ‫گردباد مطالعه نموده باشد و باور داشته باشید‬ ‫که گردباد از باال به سمت پایین حرکت‬ صفحه 28 ‫میکند و موتور محرکه ان همان هوای گرم‬ ‫و مرطوب است که در حال تبدیل شده به‬ ‫هوای سرد و متراکم و بارانی شدید است‪.‬‬ ‫این هوای متراکم که با تاثیر از قانون‬ ‫کوریولیس و انرژی کشش سطحی موجود‬ ‫در مولکولهای اب موجود در ان بصورت‬ ‫متمرکز سقوط خواهد کرد‪.‬این اب انباشته‬ ‫شده و انرژی به هنگام سقوط شکل گردشی‬ ‫و متمرکز به خود میگیرد و با سرعت بسیار‬ ‫باالیی به زمین برخورد میکند و پس از‬ ‫برخورد مجدد به اسمان برمیگردد‪ .‬با توجه‬ ‫به برخورد ان با اجسام مختلف بصورت‬ ‫تدریجی باعث میشود انها را رفته رفته به‬ ‫حرکت در امده و با رسیدن مرکز گردباد به‬ ‫هر جسمی سرعت اصلی خود را به ان انتقال‬ ‫دهد و ان را از جا کنده و هم سرعت خود‬ ‫به حرکت در میاورد به گونه ای که مشاهده‬ ‫میکنید دو سر این اچار غیر برنده است و تنها‬ ‫عاملی که باعث شده که اینگونه و به اسانی‬ ‫از الستیک یک اتومبیل عبور کند سرعت‬ ‫فوق العاده باالی ان است‪ .‬حتما متوجه‬ ‫میشوید که هیچیک از این اجسام بدون‬ ‫داشتن سرعت بسیار باال قادر یه فرو رفتن به‬ ‫داخل ان اجسام را نداشتند و تنها عامل ‪،‬عامل‬ ‫سرعت است که در برخی گردباد ها از یک‬ ‫صد تا هفت صد کیلوتر میتواند متغیر باشد‪.‬‬ ‫در مشاهده این تصاویر کامال مشخص‬ ‫است که تنها عاملی که باعث شده این‬ ‫قطعه چوب در گردباد از تنه قوی درخت‬ ‫عبور کند سرعت بسیار بسیار باالی ان است‪.‬‬ ‫اگر سرعت بسیار باال این اجسام نبود‬ ‫انها هرگر نمی توانستند بدین گونه تاثیر‬ ‫تخریی داشته باشند و باعث تخریب گردند‬ ‫البته نوک تیزاشیا اگر با به گونه‬ ‫ای باشد در هنگاه حرکت در جلوی‬ ‫جسم قرار گیرد میتواند تاثیر فرو‬ ‫رونده بیشتری داشته باشه مانند گلوله‪.‬‬ ‫پس بنابر این متوجه میشویم که ما‬ ‫تقریبا با یک پدیده مخرب و وحشتناک‬ ‫در حد سالح جنگی مواجه هستیم که به‬ ‫علت سرعت باال و توانایی انتقال سرعت‬ ‫خود به اجسام قادر خواهد بود انهارا به‬ ‫همراه خود به حرکت در اورده و قدرت‬ ‫تخریبی خود را چند برابر کند‪ .‬به گونه ای‬ ‫که همه اجسام را هم سرعت خود سازد‪.‬‬ ‫البته جای نگرانی نیست چون علی رغم‬ ‫اینکه گردباد محیط بسیار زیادی را در بر‬ ‫میگیدرد ولی قدرت تخریبی ان در مقیاس‬ ‫بسیار بسیار کوچک قادر به فعالیت میباشد‬ ‫که در صورت عمل کرد درست در مهار دقیق‬ ‫وعلمی ان میتوان به اسانی ان را تحت کنترل‬ ‫و از تاثیر مخرب ان کاست یا کامال کنترل کرد‪.‬‬ ‫روی کرد ما بایست علمی و دقیق و کاربردی‬ ‫باشد ‪.‬همانگونه که در اتومبیلهای قدیمی‬ ‫نگاه به ایرودینامیک و یا برخورد باد با سطوح‬ ‫بیرونی اتومبیل ها به شکل امروزی نبود بلکه‬ ‫شناختی هم از ان در ابتدا وجود نداشت‪.‬‬ ‫امروزه یکی ار خصوصیات اتومبیل های‬ ‫جدید شکل ظاهری ان است که صرفه نظر‬ ‫از زیبایی علت اصلی ان نحوه برخورد ان با‬ ‫هوای مقابل یا بطور غیر مستقیم میباشد‪.‬‬ ‫اگر در ساخت ساختمانها از همان ابتدا ان‬ ‫را به گونه ای طراحی کرد که کاربری و در‬ ‫زمان وقوع گردباد قابلیت مقاوم سازی داشته‬ ‫باشد ‪،‬شاید هرگز نیاز به ترک ان هنگام‬ ‫وقوع گردباد نباشد‪ .‬وجود زاویه مناسب‬ ‫بیرونی ‪،‬داشتن پایه های اصلی مقاوم در‬ ‫هنگام برخورد گردباد که بتواند در مقابل‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫تالطومهای باالرونده ‪ ،‬در حال پایین امدن و‬ ‫افقی مقاومت کند الزمه یک طراحی مناسب‬ ‫برای خانه های در مسیر گردباد میباشد خانه‬ ‫هایی که در مسیر گردباد هستند نه تنها‬ ‫در برخورد با این معضل ایمن نیستند بلکه‬ ‫امکان ان را نیز در خود ایجاد ننموده اند‪.‬‬ ‫امروزه میتوان با تغییرات جزیی در همان‬ ‫خانه های قدیمی و یا با استفاده از طراحی نوین‬ ‫ساختمانها را به گونهای ساخت که مقاومت‬ ‫مناسبی در مقابل گردبادهای سهمگین داشته‬ ‫باشند و حتی نیازی به تخلیه منازل نیز نباشد‪.‬‬ ‫نحوه ایمن سازی ساختمانها‬ ‫میتواند به دو شکل صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪-1‬استفاده از سطح شیبدار به‬ ‫هنگام ساخت ساختمان ‪-2‬استفاده‬ ‫از سطوح باد شکن بر روی سطح‬ ‫ساختمانها ‪-3‬استفاده از هر دو مورد باال‬ ‫بطور مثال همانگونه که در شکل زیر‬ ‫مشاهده میکنید استفاده از سطوح شبکه‬ ‫ای باعث انفجار موشکها قبل از رسیدن ان‬ ‫به بدنه تانک و از دست رفتن قدرت اصلی‬ ‫ان به هنگام برخورد میگردد‪ .‬بنابر این با‬ ‫استفاده از سطوحی مانند شکل زیر که باعث‬ ‫میگردداز قدرت گردباد کاسته شود‪ .‬با نصب‬ ‫دیوارهایی به شکل فوق باعث کاهش مقاومت‬ ‫در مقابل عبور باد میگردیم‪،‬و با عبور مقداری‬ ‫از باد از مابین درزهای این سطوح از انرژی‬ ‫برخوری ان کاسته میشود ‪،‬و چون زاویه ‪45‬‬ ‫درجه در مسیر عبور باد باعث کاهش قدرت‬ ‫ان و شکسته شده سرعت و عکس العمل ان‬ ‫دیواره نسبت به ان میگردد‪.‬و در نهایت‬ ‫این سطوح باعث شکسته شدن حرکت افقی‬ ‫باد‪،‬کاهش سرعت و مقاومت بیشتر اماکن‬ ‫و ساختمانها در مقابل ان خواهد گردید‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫شعر و کتاب‬ ‫انتشار «هفت لیوا و چهار نمایشنامه دیگر» از‬ ‫هنرمند فقید بوشهری‬ ‫کتاب «هفت لیوا و چهار نمایشنامه دیگر» شامل پنج‬ ‫نمایشنامه از زنده یاد رمضان امیری‪ ،‬نمایشنامه نویس‪ ،‬کارگردان‬ ‫و بازیگر فقید تلویزیون و تئاتر استان بوشهر منتشر شد‪.‬‬ ‫این اثر به همت جهانشیر یاراحمدی (نویسنده و پژوهشگر‬ ‫بوشهری) و پریسا امیری (دختر زنده یاد رمضان امیری) ازسوی‬ ‫انتشارات دریانورد در بوشهر‪ ،‬جمع اوری و منتشر شده است‪.‬‬ ‫کتاب «هفت لیوا» شامل نمایشنامه های «هفت لیوا»‪« ،‬سجاده‬ ‫خونین‪« ،‬انقالب‪ ،‬جنگ‪ ،‬زندگی»‪« ،‬سنگر عشاق» و «فصل‬ ‫پنجم» به همراه زندگی نامه زنده یاد رمضان امیری است‪.‬‬ ‫جهانشیر یاراحمدی در مقدمه این اثر نوشته است‪« :‬او در‬ ‫پسین تنگی‪ ،‬در اردیبهشت ‪ ١٣٩١‬در حوالی سالنی که بعدتر به‬ ‫نام خودش شد‪ ،‬نفسش باز ایستاد تا همه را مبهوت اخرین بازی اش‬ ‫کند‪ .‬او این بار نقشی را بازی کرد که خیلی جدی بود و بدجور در‬ ‫نقشش فرو رفت‪ ...‬ناگهان رفتنش‪ ،‬ارشیو پریشانی را روبه روی‬ ‫ما گذاشت ؛ تالش بسیار کردیم تا چند نمایشنامه وی را به یادگار‪،‬‬ ‫به این شکل و شمایل به تاریخ بسپاریم‪ ،‬نیت مان همین بود‪.‬‬ ‫اگرچه خوب می دانیم او با مهر و مهربانی و انسانیت‬ ‫مثال زدنی اش که بر نسل های مختلف باریده است‪ ،‬نام و‬ ‫یادش را تا همیشه ماندگار کرده است اما خواسته ایم تا با‬ ‫انتخاب چند نمایشنامه از میان نمایشنامه های فراوانش نام و‬ ‫یادش را تا همیشه در تاریخ تئاتر این دیار سبز نگه داریم»‪.‬‬ ‫کتاب «هفت لیوا و چهار نمایشنامه دیگر» به همت‬ ‫فرهنگسرای رمضان امیری و با حمایت انجمن هنرهای‬ ‫نمایشی استان بوشهر در ‪ ۱۰۰‬صفحه و با قیمت ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان ازسوی انتشارات دریانورد در بوشهر در تابستان‬ ‫‪ ۹۹‬راهی بازار نشر شده است‪ .‬یاداوری می شود‪ ،‬رمضان‬ ‫امیری متولد ‪ ۱۳۲۳‬و درگذشته ‪ ۱۳۹۱‬در بوشهر است‪.‬‬ ‫وی کارگردان‪ ،‬بازیگر و نمایشنامه نویس نام اشنای بوشهری‬ ‫بود که در طول حیات خود اثار قابل توجهی در حوزه‬ ‫تلویزیون‪ ،‬تئاتر و نمایشنامه نویسی از خود برجای گذاشت‬ ‫‪30‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫دو شعر از بامداد جویباری‬ ‫باران که شدی کویروگلخانه یکیست‬ ‫بام حرم و رواق میخانه یکیست‬ ‫گلبرگ جدا‪ ،‬خارجدا می خندد‬ ‫تا بر همگان‪،‬لطف کریمانه یکیست‬ ‫باران که شدی چه فرق دشمن با دوست‬ ‫درچشم تو اشنا و بیگانه یکیست‬ ‫ایدل اگر ان جان جهان باز اید‪،‬‬ ‫جان درقدمش باز که جانانه یکیست‬ ‫این مدعیان زجهل خود بی خبرند‬ ‫در مکتب ما عاقل و دیوانه یکیست‬ ‫از خال لب یاروخم موی نگار‬ ‫معلومم شد دام یکی دانه یکیست‬ ‫ازهرگذری ‪،‬بمرز موعود رسی‬ ‫اینجاره و بیراهه یکی خانه یکیست‬ ‫همسو ندمد‪ ،‬زلف عروسان چمن‬ ‫درشانه نگر‪،‬طراز دندانه یکیست‬ ‫برحکم مقدر‪،‬چه زیادت طلبی؟‬ ‫برماوشما ‪ ،‬قسمت روزانه یکیست‬ ‫راپی بامداد بردیم بسر‬ ‫شب ِ‬ ‫غافل که شب و صبح بشکرانه یکیست‬ ‫گمگشته‬ ‫گم گشته ام درخویشتن‪،‬یاران مرا پیداکنید‬ ‫خویش ِ زمن بیگانه راپیدا زجمع ِ ماکنید‬ ‫او‪،‬طرح جنون اندازداو‬ ‫برعاقالن میتازد‬ ‫ِ‬ ‫ماراخجلمیسازداو‪،‬فکریبراینرسواکنید‬ ‫گاهی نشیندبردلم‪،‬برهم زنداب وگِلم‬ ‫خوانَد برا ِه باطلم ‪ ،‬منعش ازین سوداکنید‬ ‫گوید که افالطون منم‪،‬همکاسه ی ذوالنّون منم‬ ‫منطق منم قانون منم‪،‬براین سخن غوغاکنید‬ ‫مست است وهشیاری کند‪،‬ابلیس ‪،‬دینداری کند‬ ‫ِ‬ ‫‪،‬مشت فریبش واکنید‬ ‫تاکی خدا یاری کند‬ ‫ازپای تاسرتن شده‪،‬روباه‪ ،‬شیرافکن شده‬ ‫این (من)بالی من شده‪،‬براین بال بلواکنید‬ ‫اسودگی ازدست او‪،‬تازنده ای ازخود مجو‬ ‫چون(بامداد)ازچارسو‪،‬ازاومگرپرواکنید‪.‬‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32 ‫گزارش‬ ‫صفر تا صد پرورش گیاهان دارویی‬ ‫تالیف و نگارش‪ :‬محمدعرفان زارعی‬ ‫گیاهان دارویی دارویی بسیار مفید برای‬ ‫سالمتی جسم و درمانی معجزه گر برای‬ ‫اقتصاد های ضعیف هستند که اگر کسی با‬ ‫اطالعات و تحقیقات کامل وارد این عرصه‬ ‫شود دست خالی بیرون نرفته و میتواند اینده‬ ‫خود و بسیاری از اطرافیانش را تغییر دهد‪.‬‬ ‫در این مقاله قدم به قدم مراحلی که باید‬ ‫قبل از تولید و پرروش گیاهان دارویی بدانید‬ ‫نوشته و در اختیار شما قرار داده شده است‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫گیاهان دارویی شگفتی سازان نسبتا‬ ‫نوظهور اقتصاد در عرصه کشاورزی هستند‬ ‫که به دلیل میل به مصرف گیاهان دارویی به‬ ‫ویژه گیاهانی بر پایه رژیمهای الغری و چاقی‪،‬‬ ‫کاهش و افزایش در امیال مختلف انسانی‬ ‫مانند امیال جنسی‪ ،‬رفع افسردگی‪ ،‬افزایش‬ ‫انرژی و گیاهان دارویی موثر بر سالمت و‬ ‫زیبایی پوست و مو در جوامع مختلف در‬ ‫حال افزایش است و روز به روز بر قیمت انها‬ ‫افزوده میشود‪ .‬همچنین عوارض جانبی ناشی‬ ‫از مصرف داروهای شیمیایی تمایل مردم را‬ ‫‪20‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫به استفاده از گیاهان دارویی افزایش داده‬ ‫است‪ .‬بنابراین اینده شغلی کاشت و پرورش‬ ‫گیاهان دارویی چشم انداز روشنی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر براورد شده است و‬ ‫پیشبینی های بانک جهانی از ‪ ۵۰‬برابر شدن‬ ‫ان تا ‪ ۳۰‬سال اینده (سال‪ )۲۰۵۰‬حکایت دارد‪.‬‬ ‫حجم عمده ای از سطح زیر کشت گیاهان‬ ‫دارویی در کشور به محصوالت معروفی‪،‬‬ ‫چون زعفران و گل محمدی اختصاص دارد‬ ‫و متاسفانه بسیاری از گیاهان دیگر‪ ،‬مورد‬ ‫غفلت تولیدکنندگان و کشاورزان هستند و‬ ‫نکته مهمتری که توجه بیشتری می طلبد‬ ‫اینست که اقلیم ایران یکی از مناسب ترین‬ ‫اقلیم ها برای پرورش گیاهان دارویی است!‬ ‫با این که پرورش و فراوری گیاهان دارویی‬ ‫در ایران فرایندی شناخته شده است اما ان‬ ‫چنان که باید و شاید از این ظرفیت استفاده‬ ‫نمی شود؛ گیاهان دارویی به اشکال مختلف‬ ‫قابلیت فراوری و عرضه به بازار را دارند‬ ‫و منفعت چشمگیری هم به تولیدکننده‬ ‫و فراوری کنندگانش هدیه میدهد‪.‬‬ ‫بازار گیاهان دارویی صرفا مختص‬ ‫بازارهای داخلی نبوده و در کل جهان برای‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫گیاهان دارویی ایران متقاضی وجود دارد‪،‬‬ ‫و همانطور که پیش تر نیز گفته شد این‬ ‫تقاضا رو به افزایش است‪ .‬گیاهان دارویی‬ ‫گونه ها و مصارف مختلفی دارند‪ ،‬از این‬ ‫گیاهان نه تنها برای درمان بیماری ها بلکه‬ ‫در صنایع کنسروسازی‪ ،‬نوشابه سازی‪،‬‬ ‫ عطر سازی و غذایی نیز استفاده می شود‪.‬‬ ‫بابونه‬ ‫این گیاهان به طور معمول در طبیعت‬ ‫یافت می شوند که حتی می توان بدون‬ ‫داشتن مزرعه‪ ،‬با شناسایی مناطق مختلف‬ ‫و گیاهان‪ ،‬با برداشت ان ها اقدام به فروش‬ ‫مستقیم و یا فراوری ان ها نمود اما این‬ ‫روش برای شروع کار و ایجاد بازار فروش‬ ‫با سرمایه کم مناسب است چراکه برداشت‬ ‫از گیاهان خودرو و وحشی‪ ،‬محدودیت های‬ ‫خاص خود را دارد و بر همین مبنا‪،‬‬ ‫امروزه بسیاری از گیاهان دارویی را به‬ ‫صورت هدفمند در مزارع پرورش می دهند‪.‬‬ ‫از ویژگی های جالب این گیاهان می توان به‬ ‫نیاز کم اب‪ ،‬توانایی رشد در بسیاری از خاک ها‬ ‫و حتی امکان پرورش در اپارتمان را نام برد‪.‬‬ ‫هزینه اولیه برای کاشت انواع گیاهان‬ صفحه 20 ‫دارویی‪ ،‬متفاوت است‪ .‬برای ورود به عرصه‬ ‫کشت و تولید گیاهان دارویی‪ ،‬می توان‬ ‫از گیاهان کم هزینه شروع کرد و به مرور‬ ‫با اضافه شدن سرمایه اولیه تان‪ ،‬پرورش‬ ‫گیاهان پر هزینه را به انجام رساند‪.‬‬ ‫شروع این کسب و کار با نیروی کار‬ ‫کم امکان پذیر است که به مرور با‬ ‫توسعه کار خود نیاز به کارگران بیشتر‬ ‫و بعضا تخصص باالتر خواهید داشت‪.‬‬ ‫اولین قدم بسیار مهم قبل از هر کاری!‬ ‫نه تنها در کار کشاورزی بلکه در هر کار‬ ‫تولیدی دیگری قبل ازینکه اقدام به هرکاری‬ ‫کنید‪ ،‬بازار فروش محصول مورد نظرتان را‬ ‫بررسی کنید! قبل از تولید حتما به صورت‬ ‫عملی نه صرفا یکی‪ ،‬بلکه حداقل ‪ 10‬خریدار‬ ‫برای محصول مورد نظر پیدا کنید‪ ،‬مقداری از‬ ‫محصول را از یک تولید کننده بخرید و ببرید‬ ‫به خریدارها بفروشید‪ ،‬الزم نیست در این‬ ‫مرحله سودی برای خود در نظر بگیرید چراکه‬ ‫سود اصلی شما در شناخت واقعی از بازار‬ ‫فروش است و میتوانید کامال متوجه بشوید‬ ‫که نحوه فروش و تسویه حساب و پارامترهای‬ ‫مهم درمورد محصول مدنظرتان چیست‪.‬‬ ‫پس صرفا با این حرف های معمول که فالن‬ ‫محصول االن مشتریان زیادی دارد اقدام به‬ ‫کار تولیدی نکنید و بدانید خیلی ها بر اساس‬ ‫همین حرف ها و اطالع نداشتن از واقعیت بازار‬ ‫پا به عرصه تولید گذاشته و در زمان فروش‬ ‫محصول با ضررهای هنگفتی مواجه شده اند‪.‬‬ ‫و اما گیاهان دارویی‪ ،‬در حوزه کشاورزی‪،‬‬ ‫اگر شما پسته یا زعفران یا گندم بکارید‪،‬‬ ‫مشکل خاصی برای فروش ان نخواهید‬ ‫داشت چرا که تعداد زیادی تاجر و واسطه گر‬ ‫در این حوزه ها فعالاند‪ .‬اما در حوزه گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬فعاالن بازار‪ ،‬گالیه های بسیاری از‬ ‫مشکالت فروش‪ ،‬نوسانات قیمت و دسترسی‬ ‫سخت به بازار دارند؛ مخصوصا با توجه به‬ ‫مشکالت و هزینه های انبارداری برخی‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬الزم است شما بازاریابی‬ ‫فعالی داشته باشید تا بتوانید محصول را‬ ‫بدون زیان به فروش برسانید‪ .‬در این زمینه‬ ‫ان چه مهم است این که در طرح کسب‬ ‫و کار خود‪ ،‬عوامل مختلفی‪ ،‬مثل فروش‬ ‫محصول خشک‪ ،‬تهیه عرقیات یا تهیه اسانس‬ ‫را در حالت های مختلف در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫با چند کارگاه تهیه اسانس و عرقیات‬ ‫در ارتباط باشید تا محصول شما را بخرند‬ ‫یا حداقل به صورت حق العمل کاری‪،‬‬ ‫محصول شما را تبدیل به اسانس کنند‪ .‬در‬ ‫این حالت انبارداری‪ ،‬کم هزینه تر و فروش‬ ‫هم راحت تر خواهد بود‪ .‬عالوه برکارگاه های‬ ‫اسانسگیری‪ ،‬با مجموعه ای از عطاری ها‬ ‫و مراکز طب سنتی هم در ارتباط باشید‬ ‫تا بتوانید محصوالت را راحت تر بفروشید‪.‬‬ ‫کدام گیاهان خریداران بیشتری‬ ‫دارند؟‬ ‫کاشت گیاهان دارویی گران قیمت‬ ‫میتواند عالوه بر سوداوری برای کشاورزان‬ ‫نیاز به این محصول را در جامعه تامین‬ ‫نماید‪ .‬مهمترین گیاهان دارویی گران‬ ‫قیمت در حال حاضر بابونه‪ ،‬بادرنجبویه‪،‬‬ ‫به لیمو‪ ،‬مریم گلی و اویشن میباشند‪.‬‬ ‫فهرست گیاهان دارویی قابل کشت‬ ‫در ایران بسیار مفصل است و می توان به‬ ‫فهرست پنج گانه فوق‪ ،‬ده ها مورد دیگر را‬ ‫هم افزود‪ .‬اما این بدان معنا نیست که شما‬ ‫انتخاب های متعددی برای کارافرینی دارید‬ ‫بلکه وقتی به محدودیت های اکولوژیکی مثل‬ ‫ویژگی های خاک‪ ،‬نیاز به اب‪ ،‬وضعیت تابش‬ ‫و‪ ...‬توجه می کنید‪ ،‬ممکن است محصوالت‬ ‫زیادی با شرایط منطقه شما منطبق نباشند‬ ‫و این نکته در پرورش گیاهان دارویی حتی‬ ‫گیاهی مثل الوئه ورا بسیار حائز اهمیت و‬ ‫تعیین کننده میزان سود و ضرر و حتی در‬ ‫صورت نداشتن تحقیق صحیح و انتخاب‬ ‫نادرست‪ ،‬موجب ورشکستگی تولیدکننده‬ ‫باشد! وقتی محدودیت های اقتصادی‪ ،‬مثل‬ ‫سرمایه اولیه و مقدار زمین موردنیاز را هم‬ ‫اضافه می کنید‪ ،‬ممکن است گزینه های شما‬ ‫محدودتر شود‪ .‬در هر حال‪ ،‬ان چه اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬بررسی دقیق‪ ،‬حصول شناخت کافی‬ ‫درباره گیاه و الزامات کاشت‪ ،‬داشت و برداشت‬ ‫ان و سپس اقدام به سرمایهگذاری است‪.‬‬ ‫به لیمو؛ درختچه پرسود‬ ‫حتما حداقل یک بار چای به لیمو‬ ‫خوردهاید یا این که درباره ان شنیدهاید‪.‬‬ ‫مخصوصا ان که اکنون انواع چای کیسه ای‬ ‫ان نیز در بازار موجود است‪ .‬البته این گیاه‬ ‫مصارف دیگری به عنوان دارو‪ ،‬طعمدهنده‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬نیز دارد‪ .‬این برگ خوش طعم از‬ ‫درختچه ای چندساله تولید می شود‪ .‬به لیمو‬ ‫یک درختچه چندساله است که به وسیله‬ ‫قلمه تکثیر می شود‪ .‬دوره بهرهبرداری از ان‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬سال بیان شده است‪ .‬یعنی شما با‬ ‫خرید قلمه به لیمو و کاشت ان‪ ،‬تا حدود ‪۱۰‬‬ ‫سال می توانید محصول برداشت کنید‪ .‬موعد‬ ‫برداشت هم دو تا سه بار در سال است که در‬ ‫نیمه اول سال و نهایتا تا ابان ماه رخ می دهد‪.‬‬ ‫بادرنجبویه؛ ارام بخش بیرقیب‬ ‫اروپایی‬ ‫بادرنجبویه از بسیاری جهات شبیه به‬ ‫لیموست‪ .‬خواص دارویی متنوعی دارد و به‬ ‫عنوان طعمدهنده‪ ،‬ارامش بخش و نوشیدنی‬ ‫هم استفاده می شود‪ .‬منشا اصلی ان را جنوب‬ ‫اروپا و شرق مدیترانه گفتهاند و اکنون هم در‬ ‫کشور های اروپایی نظیر المان‪ ،‬هلند‪ ،‬چک‪،‬‬ ‫مجارستان و‪ ...‬در سطح وسیعی کشت می شود‪.‬‬ ‫اسطوخودوس؛ مزرعه ای زیبا‪ ،‬گیاهی‬ ‫ارزشمند‬ ‫منشا اسطوخودوس را هم به اروپا نسبت‬ ‫می دهند‪ .‬هم اکنون نیز این گیاه در سطوح‬ ‫وسیع‪ ،‬در برخی کشور های اروپایی کاشته‬ ‫می شود‪ .‬درباره خواص دارویی گل این گیاه‬ ‫هم‪ ،‬نیازی به توضیح نیست‪ .‬معموال در‬ ‫مناطق دارای نور (تابش خورشید) بیشتر‬ ‫عملکرد مناسبتری دارد چرا که میزان‬ ‫اسانس گیاه بیشتر خواهد بود‪ .‬گیاه عموما‬ ‫به سرما حساس نیست‪ ،‬اما اگر در فصل گل‬ ‫دهی یعنی بهار‪ ،‬سرمای شدید رخ دهد‪،‬‬ ‫سرمازدگی محصول دوراز انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫کاشت ان هم از طریق بذر انجام می شود‪،‬‬ ‫اما قلمه و ریشهگیری (قرار دادن ساقه در‬ ‫خاک به منظور ریشه دواندن) قابل انجام است‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که گزینه های باال‬ ‫مثال هایی از چندین گزینه ی پرفروش‬ ‫هستند و به این معنی نیست که فقط‬ ‫همین ها خوب هستند‪ ،‬ممکن است‬ ‫اقلیم شما مناسب هیچکدام از گزینه های‬ ‫معروف نباشد اما در مقابل بتوانید گیاهی را‬ ‫پرورش دهید که از گیاهان دارویی نامبرده‬ ‫هم سود بیشتری برایتان به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫گزارش‬ ‫مجوزهای الزم‪:‬‬ ‫برای شروع کار باید مجوزهای الزم را‬ ‫از چند نهاد اخذ کرد‪ .‬این گونه فعالیت ها‬ ‫چون رابطه مستقیمی با سالمت و تندرستی‬ ‫افراد جامعه دارند سختگیری بیشتری در‬ ‫این خصوص می شود‪ .‬اگر سرمایه گذاران‬ ‫قصد داشته باشند به صورت صنعتی و انبوه‬ ‫تولید داشته باشند‪ ،‬باید از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی (معاونت غذا و دارو) و وزارت‬ ‫جهادکشاورزی مجوزهای الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه گواهی و تایید نامه‬ ‫هایی هم از سازمان های محیط زیست‬ ‫و اداره استاندارد باید دریافت شود‪.‬‬ ‫اگر قرار به مشارکت با شرکت های‬ ‫دانش بنیان باشد باید تاییدیه معاونت‬ ‫علم و فناوری ریاست جمهوری را هم‬ ‫ضمیمه کرد‪ .‬ضمن اینـــکه برای تمدیــد‬ ‫گواهــینامه های ســاخت و بهره بــرداری‬ ‫در سررسیدان به موقع تمدید شود‪.‬‬ ‫ریسک ها و تهدیدها ‪:‬‬ ‫گیاهان دارویی همانطور که از اسمشان‬ ‫مشخص است باید عاری از الودگی و‬ ‫افت باشند تا ارزش دارویی‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫خوراکی شان حفظ شود پس مهمترین‬ ‫نکته محافظت از بهداشت گیاه در زمان‬ ‫داشت‪ ،‬کاشت‪ ،‬داشت و برداشت است‪.‬‬ ‫خام فروشی را باید بالی جان سرمایه های‬ ‫کشور دانست چون این رویکرد محدود به بازار‬ ‫نفت و معدن نشده و صنعت گیاهان دارویی‬ ‫را نیز دستخوش اسیب کرده است؛ ایران از‬ ‫لحاظ گونه های گیاهی یکی از غنی ترین‬ ‫کشورهای جهان به شمار می رود زیرا بیش از‬ ‫‪8‬هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و‬ ‫کارشناسان معتقدند ‪ 2300‬گونه انها خواص‬ ‫دارویی دارد‪ ،‬اما در این بین فقط ‪100‬گونه‬ ‫گیاهی فراوری و مابقی به صورت فله و با‬ ‫بسته بندی نامناسب به خارج صادر می‬ ‫شود‪ .‬کشت و برداشت سنتی یکی دیگر از‬ ‫چالش هایی است که این بخش را تهدید می‬ ‫کند و موجب می شود تا مواد اولیه و اصلی‬ ‫مرغوبیت کافی نداشته باشد نبود استفاده‬ ‫از تکنولوژی روز و تجهیزات مناسب برای‬ ‫این کار از جمله ضعف های این بازار است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫اگر سود بیشتر میخواهید‪:‬‬ ‫اگر به دنبال سود بیشتر هستید‬ ‫فراوری گیاهان دارویی را فراموش نکنید‬ ‫که نه تنها ارزش افزوده محصوالتتان را‬ ‫افزایش میدهد بلکه دردسرهای انبارداری‬ ‫بسیار کمتری نیز دارد و شما مجبور‬ ‫نمیشوید به دلیل شرایط سخت انبارداری‬ ‫بعضی از گیاهان دارویی‪ ،‬محصولتان‬ ‫را زیر قیمت بفروشید و متضرر شوید‪.‬‬ ‫سرمایه مورد نیاز برای احداث یک واحد‬ ‫تولیدی در زمینه داروها و فراورده های‬ ‫گیاهی بسیار هزینه بر است و به بیش از‬ ‫‪2‬میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز دارد‪.‬‬ ‫البته برخی شرکت ها که در سال های قبل‬ ‫تاسیس شده اند با سرمایه کمتری شروع به‬ ‫کار کرده اند‪ .‬فضای مورد نیاز برای این کار‬ ‫حداقل ‪ 500‬مترمربع به اضافه انبار است‪.‬‬ ‫بیشتر هزینه برای تهیه و تجهیز واحد‬ ‫تولیدی صرف می شود که یک خط تولید‬ ‫نوپا شکل بگیرد‪ .‬البته باید در نظر داشت که‬ ‫فقط به تولید یک محصول اکتفا نشود چون‬ ‫به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬بیشتر‬ ‫شرکت ها واحدهایی را زیرمجموعه خودشان‬ ‫دایر کرده اند که به عنوان تحت پوشش فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬به این خاطر که بتوانند بخشی از‬ ‫نیازهای مالی را به این صورت تامین کنند‪.‬‬ ‫در هر حال با توجه به سوداور بودن این‬ ‫محصوالت و فراورده های گیاهی دارویی‪ ،‬راه‬ ‫اندازی یک خط تولید نیاز به سرمایه کافی و‬ ‫تخصص شاغالن ان دارد‪ .‬شاید برای حجم‬ ‫تولید کم و محدود با ‪ 200‬یا ‪ 300‬میلیون‬ ‫تومان هم بشود کار کرد ولی فقط برای تولید‬ ‫در فضای کوچک با حجم محدود است‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫*امایش سرزمینی‪:‬‬ ‫هرگیاه منطقه و شرایط اقلیمی خودش‬ ‫را میطلبد و ممکن است شما بتوانید‬ ‫مثال در شیراز گیاهی را کشت کنید که‬ ‫مختص مناطق شمالی کشور است اما قطعا‬ ‫خواص و مواد موثر ان نمیتواند خیلی از‬ ‫معیارهای جهانی را در حوزه طب گیاهی‬ ‫تیک بزند پس حتما بعد از بررسی بازار‪ ،‬با‬ ‫مشاوران مجرب و با سواد مشورت کنید تا‬ ‫در مزرعه تان پربازده ترین گیاه را بکارید‪.‬‬ ‫*اموزش‪:‬‬ ‫همیشه این مطلب را در مقاالت اموزشی‬ ‫ایران کاال دیده اید و چون اهمیت بسیار‬ ‫زیادی دارد بازهم تکرار میشود‪ ،‬بدون اموزش‬ ‫عملی در مراکز حرفه ای و بدون کاراموزی‬ ‫در کنار استادان و با تجربه های این عرصه‪،‬‬ ‫کار را اغاز نکنید و مقاالت و مطالب اینترنتی‬ ‫را سرلوحه قطعی تصمیماتتان قرار ندهید‪،‬‬ ‫این مقاالت صرفا برای اشنایی کلی شما‬ ‫با حوزه های مختلف کسب و کار هستند‪.‬‬ ‫تالش کنید و در مسیر صحیح و منطقی‬ ‫قدم بردارید تا موفق شوید و ما را هم از‬ ‫موفقیتتان باخبر کنید تا با تهیه گزارش هم‬ ‫باعث انگیزه دیگران شوید و هم ما از رسیدن‬ ‫شما به اهدافتان خوشحال و پرانرژی تر شویم‪.‬‬ ‫ممکن است اقلیم شما مناسب‬ ‫هیچکدام از گزینه های معروف نباشد‬ ‫اما در مقابل بتوانید گیاهی را پرورش‬ ‫دهید که از گیاهان دارویی نامبرده هم‬ ‫سود بیشتری برایتان به ارمغان بیاورد‪.‬‬ صفحه 22 ‫گزارش‬ ‫داغ قیمت های نجومی بر پیشانی بازار یخ زده لباس بچه‬ ‫همه ساله بازار پوشاک در فصل پاییز رونقی‬ ‫دوباره می گیرد و این بازار رفت و امد زیاد‬ ‫خانواده ها برای خرید لباس گرم را شاهد است‪،‬‬ ‫اما چند سالی است که این بازار چندان مورد‬ ‫عالقه خانواده ها نیست و قیمت های عجیب و‬ ‫غریبش مو بر تن والدین سیخ می کند‪ ،‬بویژه‬ ‫امسال که این بازار زخمی کرونا نیز هست‪.‬‬ ‫پوشاک به عنوان یکی از کاالهای مهم در‬ ‫سبد خانوار بخشی از هزینه های خانواده را‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ .‬پوشاک با کیفیت‬ ‫مناسب و نه حتی خیلی خوب حداقل در کشور‬ ‫ما عموما جزو اقالم گران محسوب می شده و‬ ‫اخیرا که قیمت همه اقالم از خوراک گرفته‬ ‫تا لوازم خانگی و ‪ ...‬رشدی صعودی را تجربه‬ ‫می کنند‪ ،‬پوشاک نیز از قافله جا نمانده است‪.‬‬ ‫در این میان لباس بچه همیشه حتی ان‬ ‫وقت ها که قیمت ها معقول بودند هم از لباس‬ ‫بزرگترها گران تر بود و حاال قیمت ان سر به‬ ‫فلک می کشد و خانواده ها که حتی اگر برای‬ ‫خودشان لباس نخرند مجبورند برای فرزندان‬ ‫شان خرید انواع لباس را انجام دهند‪ ،‬باید‬ ‫بخش قابل توجهی از درامد خود را به خرید‬ ‫اقالمی چون لباس و کفش اختصاص دهند‪.‬‬ ‫با شروع فصل سرد سال خرید لباس های گرم‬ ‫بویژه برای بچه ها یک ضرورت است‪ ،‬اما اینروزها‬ ‫قیمت یک دست لباس زمستانه معمولی برای‬ ‫یک خانواده شامل بلوز‪ ،‬شلوار‪ ،‬جوراب‪ ،‬کاله و‬ ‫دستکش و کاپشن حداقل یک میلیون تومان‬ ‫هزینه برمی دارد که این میزان هزینه برای‬ ‫یک کارگر ساده روزمزد بسیار سنگین بوده و‬ ‫باید به خرید یکی دو قلم ضروری تر اکتفا کند‬ ‫در واقع در حال حاضر بازار پوشاک‪ ،‬خانواده‬ ‫ها را از براورده کردن نیاز کودکانشان مایوس‬ ‫کرده و به تعبیری می توان گفت بازار لباس‬ ‫کودک پا را فراتر از قیمت های معمول گذاشته‬ ‫و هزینه زیادی را برای خانواده به همراه دارد‪.‬‬ ‫معموال خرید لباس برای خردساالن‬ ‫سختی بیشتری بهمراه دارد چرا که عالوه بر‬ ‫قیمت های باال‪ ،‬والدین به دلیل رشد سریع‬ ‫بچه ها در سنین پایین باید در فاصله های‬ ‫زمانی کوتاه تری برای تهیه لباس اقدام کنند‪.‬‬ ‫دخل و خرج مان به هم نمی خورد‬ ‫پدر یک کودک ‪ 3‬ساله در این باره به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬من ماهی دو میلیون تومان درامد دارم‬ ‫و اگر بخواهم هر فصل برای فرزندم اینقدر‬ ‫هزینه کنم توان پرداخت هزینه های دیگر از‬ ‫جمله اقساط را ندارم‪ ،‬نه می شود با این قیمت‬ ‫ها خرید کرد و نه می توان قید این قلم جنس‬ ‫را زد چراکه فرزندم دائم در حال رشد است و‬ ‫لباس های سال قبلش اصال اندازه اش نیست‪.‬‬ ‫محمد اضافه کرد‪ :‬جالب اینجاست که هر‬ ‫مغازه ای می رویم همه فروشندگان می گویند‬ ‫این قیمت های قبل است و قیمت های‬ ‫جدید قطعا افزایش بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫چرا هیچکس در این زمینه نظارت ندارد؟‬ ‫چرا کسی نظارت نمی کند؟‬ ‫یک مادر نیز در این بین گفت‪ :‬تمام لباس‬ ‫هایی که ما انتخاب می کنیم تولید داخل و ایرانی‬ ‫است و اصال سمت ژورنال نمی رویم‪ ،‬اما چرا باید‬ ‫لباس تولید داخل اینقدر گرانقیمت باشد‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد سود دالل ها را هم ما باید پرداخت کنیم‬ ‫وی افزود‪ :‬دوره ای شده که کودک اجازه دخالت به‬ ‫خانواده را نمی دهد و امان از روزی که دست روی‬ ‫لباس گرانقیمت بگذارد و از خواسته خود منصرف‬ ‫هم نشود‪ .‬واقعا مردم در شرایط سختی زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬یادم نیست اخرین بار برای خودم کی‬ ‫لباس خریدم‪ ،‬اما مجبورم هر فصل برای فرزندانم‬ ‫لباس بخرم و این در حالی است که درامد ما‬ ‫ماهیانه یک میلیون و ‪ 500‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫این خانم تاکید کرد‪ :‬تازه این قیمت لباس است‪،‬‬ ‫با دیدن قیمت یک جفت کفش زمستانه که دیگر‬ ‫دود از کله مان بلند می شود؛ یک جفت کفش‬ ‫بچگانه زمستانه که تنها سه ماه مورد استفاده‬ ‫است بین ‪ 200‬تا ‪ 300‬هزار تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫افزایش دو برابری قیمت لباس بچه‬ ‫یکی از فروشندگان لباس بچه نیز در اینباره‬ ‫به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها نسبت به سال قبل‬ ‫افزایش حدود دو برابری داشته به طوری که‬ ‫کاپشن ‪ 300‬هزار تومانی سال گذشته‪ ،‬امسال‬ ‫به قیمت ‪ 600‬هزار تومان به فروش می رسد که‬ ‫البته قیمت ها مشتری ها را هم پَرانده و انگار‬ ‫کسی تمایل به خرید لباس برای کودکش ندارد‪.‬‬ ‫علی ادامه داد‪ :‬سود زیادی هم به قیمت اجناس‬ ‫اضافه نکردیم‪ ،‬اما نمی توانیم البسه سال گذشته را‬ ‫به قیمت سال قبل بفروشیم چراکه باید هزینه‬ ‫بیشتری برای خرید دوباره اجناس صرف کنیم‪،‬‬ ‫در واقع امسال بفروشیم یا نفروشیم ضرر کرده ایم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر برای خرید‬ ‫یک بلوز ساده حدود ‪ 150‬هزار تومان‪ ،‬یک‬ ‫شلوار ‪ 300‬هزار تومان‪ ،‬یک جفت جوراب‬ ‫‪ 20‬هزار تومان و یک کاپشن معمولی نیز‬ ‫حدود ‪ 600‬هزار تومان باید هزینه کرد‪.‬‬ ‫مردم حرف مان را باور نمی کنند‬ ‫فروشنده دیگری با اشاره به کاهش تقاضای‬ ‫مردم برای خرید لباس ادامه داد‪ :‬اگر قیمت‬ ‫ها معقول باشد سود لباس بچگانه بسیار خوب‬ ‫است‪ ،‬اما متاسفانه با این قیمت ها مشتری‬ ‫چندانی وجود ندارد و تنها افراد خاصی نسبت‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫به خرید اقدام می کنند و همین امر ما را از‬ ‫سود بی بهره می کند و با ادامه این وضعیت‬ ‫قطعا باید به سراغ کسب و کار دیگری برویم‪.‬‬ ‫حسن بیان کرد‪ :‬مردم دائم از دست ما شاکی‬ ‫هستند‪ ،‬اما نمی دانند که ما نیز برای خرید بهای‬ ‫باالیی را پرداخت می کنیم‪ ،‬دیگر هیچکس‬ ‫حرف مان را باور نمی کند و فکر می کنند ما برای‬ ‫کسب سود بیشتر از شرایط سوءاستفاده می کنیم‪،‬‬ ‫اما نمی دانند سودجویان واقعی دالالنی هستند‬ ‫که در این بین از ما هم سودجویی می کنند‪.‬‬ ‫ان از شب عیدمان که کساد شد‪ ،‬این هم از‬ ‫پاییز و زمستان‪ .‬دیگر به این کار امیدی نیست‪.‬‬ ‫تعطیلی ‪ 10‬درصد واحدهای پوشاک‬ ‫رئیس اتحادیه پوشاک اراک با اشاره به فعالیت‬ ‫‪ 1400‬واحد صنفی در حوزه پوشاک در اراک‬ ‫گفت‪ :‬قیمت پوشاک در سال جاری نسبت به‬ ‫اواخر سال گذشته افزایش حدود ‪ 35‬درصدی‬ ‫داشته و علت ان را می توان به گرانی مواد اولیه و‬ ‫هزینه باالی تولید نسبت داد‪ .‬جعفر مددی افزود‪:‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط بحرانی سبب‬ ‫خانه نشینی مردم و کاهش تقاضا برای خرید‬ ‫شده و این عامل ضرر هنگفتی را به واحدهای‬ ‫صنفی پوشاک وارد کرده به طوری که در این‬ ‫مدت حدود ‪ 10‬درصد واحدهای صنفی مجبور‬ ‫به تعطیلی شده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کنار کاهش‬ ‫تقاضا برای خرید پوشاک‪ ،‬افزایش برخی هزینه‬ ‫های جانبی از جمله افزایش اجاره بها‪ ،‬هزینه برق‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬بیمه‪ ،‬کارگر و ‪ ...‬نیز فروشندگان را مجبور به‬ ‫تحمل ضررهای بیشتری کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬عالوه بر لزوم ساماندهی بازار‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از قاچاق و داللی در بازار پوشاک‪ ،‬کمک به‬ ‫تولیدکنندگان داخلی برای تولید کاالی با کیفیت‬ ‫با قیمت مناسب‪ ،‬تامین مواد اولیه مرغوب در‬ ‫داخل کشور‪ ،‬توجه به مد و عالقه و تقاضای‬ ‫مصرف کنندگان که روز بروز تغییر می کند و ‪،...‬‬ ‫انچه همچنان در این حوزه همچون دیگر حوزه‬ ‫های اقتصادی ضروری تر از همیشه به نظر می‬ ‫رسد‪ ،‬نظارت بر تمامی بخش های بازار پوشاک‬ ‫از تولید گرفته تا فروش و واردات و صادرات‬ ‫است تا در نهایت‪ ،‬هم تولیدکننده و فروشنده‬ ‫ضرر نکند‪ ،‬هم پای دالالن از این بازار بریده‬ ‫شود و هم خانواده ها شرمنده کودکانشان نشوند‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫گفتگو‬ ‫اینانلو‪:‬‬ ‫پیشکسوتان باشگاه ورزشی هرندی ابروی محله هستند‬ ‫مریم حضرتی‪ -‬با شیوع کرونا و تعطیلی‬ ‫بسیاری از اماکن تجاری و ورزشی بسیاری‬ ‫از افراد فعالیت های خود را محدود و یا‬ ‫تعطیل کردند‪ .‬در این میان اما باشگاه‬ ‫اکادمی ورزشی شهید هرندی با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی ترجیﺢ داد به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬در این باشگاه‬ ‫ورزشکاران پیشکسوتی فعالیت می کنند‬ ‫که دلسوز محله شهید هرندی و بچه های‬ ‫عالقمند به ورزش این محله هستند و از‬ ‫اوققات فراغت خود می زنند تا بتوانند‬ ‫وقت های اضافی این نوجوانان را پر کنند‬ ‫انهم در محله ای که به گفته خود همین‬ ‫پیشکسوتان مدتهاست از رفتارهای اسیب‬ ‫زای معتادان و قاچاقچیان رنﺞ می برد‪.‬‬ ‫این باشگاه عالوه بر ورزش کشتی‪،‬‬ ‫بدنسازی‪ ،‬جودو و ورزشهای رزمی به‬ ‫فرهنگسازی نوجوانانی که قدم به این‬ ‫باشگاه می گذارند نیز همت گماشته‬ ‫است‪ .‬یکی از این مربیان ورزش‪ ،‬ﻃلبه‬ ‫جهادگری به نام حاج اقا مصطفی اینانلو‬ ‫ﻃلبه جهادگری است که خود امام جماعت‬ ‫مسجد امام محمدباقر)ع( میباشد‪ .‬البته‬ ‫‪24‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫این مسجد به مسجد »اقاباقری ها« شهره‬ ‫است و در ان پیشکسوتان کشتی مﺜل‬ ‫علی محمدی اقاباقر‪ ،‬جواد رحیمی اقاباقر‪،‬‬ ‫داوود اقاپور‪ ..... ،‬عالوه بر فعالیتهای‬ ‫ورزشی به فعالیت های فرهنگی اجتماعی‬ ‫می پردازند‪ .‬برای این شماره تصمیم گرفته‬ ‫ایم با حاج اقا اینانلو که خود مربی این‬ ‫باشگاه هم هست گفتگویی انجام دهیم‬ ‫که ماحصل ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫* با توجه به شرایط محیطی این مکان‪،‬‬ ‫بر اساس چه فاکتورهایی کار کشتی‬ ‫پیشکسوتان صورت گرفته است؟‬ ‫متاسفانه این محله با اینکه پیشینه انقالبی زیادی‬ ‫دارد و شخصیت های انقالبی بسیاری از قدیم در‬ ‫این محله زندگی می کردند و جرقه های انقالب‬ ‫توسط شهید هرندی ها‪ ،‬شهید نواب ها و شیخ‬ ‫رجبعلی خیاط ها نیز در همین محله زده شده‬ ‫و عالوه بر این پهلوان های قدیمی مانند رمضان‬ ‫یخی‪ ،‬طیب حاج رضایی و ‪ ...‬نیز جزو بزرگ‬ ‫شده های این محله هستند و اثارشان هنوز از‬ ‫قدیم باقی مانده‪ ،‬به دلیل بی توجهی مسئوالن و‬ ‫جوالن اسیب های اجتماعی و موضوع خانه های‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مجردی‪ ،‬یک مقداری ان رویکرد انقالبی اش را‬ ‫از دست داده است‪ .‬البته قدیمی ها هنوز هستند‪.‬‬ ‫مثل همین پیشکسوت های قدیمی که با صفا‬ ‫هستند‪ ،‬همین ها که انقالب کردند و در زمان‬ ‫دفاع مقدس جنگ کردند و از قدیم هم ورزش‬ ‫می کردند و هم دست دیگران را می گرفتند و‬ ‫این کار را ترک نکرده اند و هنوز به این رویه ادامه‬ ‫می دهند که خدا را شکر اینها ابروی ما هستند‪.‬‬ ‫اما باز هم کاستی هایی وجود دارد‪ .‬با این حال ما در‬ ‫کنار باشگاه پیشکسوتان‪ ،‬چند باشگاه نوجوانها هم‬ ‫داریم که رشته های مختلفی مانند جودو‪ ،‬کشتی‪،‬‬ ‫فوتیال و ‪ ....‬هم اموزش می دهیم و به مردم می‬ ‫گوییم که شما که در این محله هزارتا ناهنجاری‬ ‫را مشاهده می کنید‪ ،‬بدانید که در همین محله‬ ‫ادم های باصفایی هم هستند که در این سوی‬ ‫گود کار ورزشی می کنند‪ ،‬اینها برای ما نعمت‬ ‫هستند‪ ،‬پیشکسوتان ابروی محله ما هستند‪ ،‬نشانه‬ ‫محله ما هستند که ما به انها افتخار می کنیم‪.‬‬ ‫حضور این افراد حال محله ما را خوب می کند‪ .‬ما‬ ‫می بینیم که ادم هایی با این سن و سال هنوز در‬ ‫حال ورزش کردن هستند‪ .‬کسبه محل هستند‪،‬‬ ‫مثل اقا ابراهیم‪ ،‬علی اقا و اقا جواد امنای مسجد‬ صفحه 24 ‫ما هستند که ما به اینها افتخار می کنیم‪ .‬نوجوانان ما اگر دنبال الگو می‬ ‫گردند ما این افراد ورزشکار پیشکسوت را به انها معرفی میکنیم ‪ .‬اینگونه به‬ ‫نوجوان می گوییم که اگر ناهنجاری در محل وجود دارد از این جور ادمها‬ ‫که ورزش می کنند هم کم نداریم که کار می کنند و نان حالل برای زن‬ ‫و بچه اش می برد‪ .‬به نوجوان می گوییم هر دو را بسنج ‪ ،‬ببین کدام بهتر‬ ‫است؟ ایا می خواهی راه ناهنجاری را ادامه دهی و به ناکجا اباد برسی‬ ‫یا می خواهی راه پهلوانی را در پیش بگیری و مایه افتخار مردم شوی؟‬ ‫* خب این تشویﻖ چگونه تبلیغ می شود؟‬ ‫ما اینده اینها را در نظر می گیریم‪ .‬سرهنگ عباسی که در باشگاه‬ ‫پیشکسوتان حضور دارد‪ ،‬بهترین پلیسی بوده که در اینجا زندگی کرده‬ ‫است‪ .‬علی اقا محمدی همینطور که از بهترین کاسب های منطقه است‪.‬‬ ‫اقا ابراهیم‪ ،‬اقا جواد جزو کسبه های خیلی خوب منطقه هستند‪ .‬برخی‬ ‫در همین محله زندگی می کردند که به قهرمانی جهان رسیده اند‪.‬‬ ‫ما به نوجوانان می گوییم از این محله قهرمان جهان بیرون امده است ‪.‬‬ ‫* پس تبلیغ صورت می گیرد؟‬ ‫بله‪ .‬همین االن نوجوانان ما وقتی اینها را می بینند امیدوار می شوند‪ .‬وقتی‬ ‫چهار تا خبر کار شود که پیشکسوت های محله شهید هرندی اینطوری‬ ‫دارند زحمت می کشند و نان حالل در می اورند برخی از انها درس خوانده‬ ‫اند‪ ،‬برخی هم قهرمان جهان هستند و همچنان این مسیر را ادامه می دهند‬ ‫خود به خود نوجوانها به این سمت کشیده می شوند و ورزش و درس را‬ ‫برای اینده خود انتخاب می کنند‪ .‬ما می گوییم اگر می خواهی به گناه‬ ‫نیفتی ورزش کن‪ ،‬چون ورزش وقت تو را می گیرد و نمی گذارد گناه کنی‪،‬‬ ‫به قولی حال گناه را از تو می گیرد‪ ،‬به او در این مسیر الگو هم نشان میدهیم‬ ‫و می گوییم او را ببین راهی را رفته که االن داریم به تو پیشنهاد می کنیم ‪.‬‬ ‫الگوی خوب به نوجوان نشان می دهیم و به او می گوییم خودت ببین اینها‬ ‫زندگی سالمی دارند‪ ،‬خانواده خوبی دارند‪ ،‬از همین محله ها هم بزرگ شده‬ ‫اند‪ .‬همه خوب ها و پهلوان ها اینجا بوده اند و در این محله باقی مانده اند‪.‬‬ ‫خیلی ها از این محله رفته اند اما ادم های با اصالت مانند این عزیزان در‬ ‫این محله مانده اند و اصالت محله را حفظ کرده اند و دارند مشکالت محله‬ ‫را حل می کنند ما هم در کنار اینها هستیم‪ .‬من خودم در چندباری که‬ ‫به تلویزیون رفتم و برنامه های زنده ای را حضور داشتم و در مستندها نیز‬ ‫همینطور عنوان کرده ام که ما افتخار می کنیم که در محله ای زندگی می‬ ‫کنیم که اگر اسیب های فراوانی دارد در کنارش کلی خانواده با اصالت هم‬ ‫زندگی می کند‪ .‬نشانه اش هم در باشگاه پیشکسوتان محله است‪ .‬نشانه‬ ‫اش ادم هایی هستند که هم در زندگی و هم در کارشان موفق هستند‪.‬‬ ‫* با توجه به همین اسیبی که بیان کردید می گویند محله مولوی‬ ‫محله پاتوق است‪ ،‬خب برای جمﻊ اوری این پاتوق شهرداری‬ ‫باید تصمیم بگیرد‪ ،‬شما فعالیتی در این خصوص می کنید؟‬ ‫هفت سال است که در این محله فعالیت می کنیم متاسفانه یکی از مشکالت‬ ‫اساسیاینمحلهعدمهماهنگیارگانهابایکدیگراستکهمثالبهموازیکاریمی‬ ‫انجامد‪ ،‬اما با تمام این موارد باید بگویم مشکل محله شهید هرندی قابل حل است‪.‬‬ ‫ببینید معتادهایی که به این محله می ایند ‪ ۹۰‬درصدشان برای این‬ ‫محله نیستند و از جاهای دیگر می ایند‪ ،‬چرا؟ چون عرضه مواد مخدر‬ ‫در اینجا راحت تر است چون کولونی هایی دارد که بروند مصرف کنند‪،‬‬ ‫بافت فرسوده اش طوری است که کوچه پس کوچه هایش محلی برای‬ ‫انجام کار معتادان است چون کسی به انها ایراد نمی گیرد‪ .‬برای حل این‬ ‫معضل باید قوه قضاییه مقتدرانه عمل کند‪ ،‬بهزیستی کمپ ها را اصالح‬ ‫کند‪ ،‬بخش مبارزه با مواد مخدر دقت بیشتری داشته باشد‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫قاطعانه برخورد کند‪ .‬وقتی ما پیگیری می کنیم ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬تا خانه پلمب‬ ‫می کنیم دیگر نباید ان خانه باز شود‪ ،‬اگر باز شود منی که دارم برای‬ ‫درست شدن اینجا زحمت می کشم ناامید می شوم‪ .‬ما در اینجا اتباعی‬ ‫داریم که دارند زندگی می کنند‪ ،‬مشخص است برخی شان مدارک‬ ‫هویتی ندارند‪ ،‬این مسائل باید پیگیری شود که چرا مدارک هویتی ندارند‪.‬‬ ‫* اگر بچه ها بخواهند به سمت ورزش رو بیاورند از چه نهادهایی‬ ‫حمایت می شوند؟‬ ‫شما همین ورزشگاه نابینایان را در نظر بگیرید برای فدراسیون‬ ‫ورزشهای نابینایان است‪ ،‬برای خودمان نیست که بخواهیم مانور‬ ‫بدهیم اگر برای ما بود کل محله را ورزشگاه میکردیم‪ ،‬بالخره هر‬ ‫کاری بودجه می خواهد‪ ،‬بودجه باشد لباس ورزشی بچه ها تامین‬ ‫می شود هزینه بچه ها تامین می شود رفت و امدشان و مسائل دیگر‪.‬‬ ‫* منظورتان این است که اسﭙانسر باید باشد درست است؟‬ ‫بله دقیقاً اسپانسر که باشد چیزهایی که نیاز داریم را در اختیارمان می‬ ‫گذارد‪ .‬اگر اینگونه بود ما پاسخهای بهتری تاکنون درباره جوانانی که به‬ ‫سمت و سوی ورزش گرایش پیدا میکنند‪ ،‬میگرفتیم تا حال که اسپانسری‬ ‫نداریم‪ .‬وزارت ورزش باید در این زمینه پای در میدان بگذارد و به محله ما‬ ‫توجه ویژهای نماید‪ ،‬سازمان ورزش و جوانان هم همینطور‪ .‬االن در اینجا‬ ‫جودوکار داریم که قهرمان کشور شده است و به تیم ملی راه پیدا کرده‬ ‫با این امکانات کمی که داریم‪ .‬در نظر بگیرید اگر اسپانسری بود و توجهی‬ ‫ویژه میشد و بودجه در اختیارمان قرار میگرفت به جای اینکه امروز ‪ ۳‬نفر‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫گفتگو‬ ‫قهرمان ملی از محله مان در تیم ملی داشته‬ ‫باشیم ده نفر قهرمان در تیم ملی داشتیم‪ .‬این‬ ‫بچه ها در این محله ها با اسیب رشد کرده اند‪،‬‬ ‫اما بچه های سالمی بودند‪ .‬مسلماً چنین‬ ‫بچه هایی مطمئنم قهرمان خواهند شد‬ ‫چرا که پدرانشان قهرمان های انقالب بودند‪،‬‬ ‫پیشکسوتانی که هنوز قهرمان جهان هستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر به خاطر مشکالت و مسائل مالی‬ ‫نمی توانند به سمت سوی ورزش بیایند‪ .‬حال‬ ‫وظیفه شهرداری و سازمان های مربوطه این است‬ ‫که از این بچه ها حمایت کنند تا دوباره شاهد‬ ‫رونق گرفتن ورزش در محل هایی مانند شهید‬ ‫هرندی باشیم مث ً‬ ‫ال امکاناتی را فراهم بیاورند تا‬ ‫مجموعه ای که در محله شهید هرندی قرار دارد‬ ‫بیست سانس به جوانان رایگان سرویس بدهد‪.‬‬ ‫باالخره اینجا زمین‪ ،‬زمین محل است نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬نیروی انسانی محل است‪ ،‬باالخره باید‬ ‫برای همین محله هم هزینه شود ما باید از این‬ ‫امکانات که در محله مان وجود دارد استفاده‬ ‫کنیم اما نمی توانیم این کار را انجام بدهیم چرا‬ ‫که ظرفیت و امکانات به ما نداده اند چهارتا‬ ‫باشگا ه رزمی داریم که با این جمعیت باالیی که‬ ‫‪26‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫در این منطقه وجود دارد رقم بسیار ناچیزی است‪.‬‬ ‫* پروتکل های بهداشتی چگونه در این‬ ‫مرحله رعایت می شود؟‬ ‫در ماجرای کرونا باید بگویم که دیگر مستقیماً‬ ‫بچه ها با هم رو در رو نمی شوند و با فاصله و‬ ‫با استفاده از ماسک و هوازی تمرین می کنند‬ ‫منظور از هوازی ورزش هایی است که بدن انان‬ ‫را نرم کند درحالیکه با هم درگیر نمی شوند با‬ ‫هم سرشانه نمی شوند‪ ،‬فنون رزمی و کشتی را‬ ‫بر روی یکدیگر پیاده نمی کنند به این طریق‬ ‫که بدنشان را اماده نگه می دارند تا افت نکند‪.‬‬ ‫* چه کالس های اموزشی برای بچه ها‬ ‫گذاشته اید؟‬ ‫یک باشگاه جودو داریم یک باشگاه کیوکوشین و‬ ‫یک باشگاه هم فوتبال‪.‬‬ ‫* مربیانی که این ورزشها را اموزش می‬ ‫دهند‪ ،‬چه کسانی هستند؟‬ ‫مربیانش هم خودمانیم‪ .‬من خودم مربی جودو‬ ‫هستم یکی از رفقای خودم هم که طلبه دانشجو‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫است‪ ،‬کیوکوشین اموزش می دهد‪ ،‬یک مربی‬ ‫فوتبال هم داریم که دانشجوی دانشگاه تهران است‪.‬‬ ‫* پس کام ً‬ ‫ال جهادی کار می کنید؟‬ ‫بله جهادی کار می کنیم‪ ،‬سر هزینه های باشگاه‬ ‫اما پدرمان در می اید‪ ،‬در اخر ماه باید سه‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به اینها بدهیم‪ .‬از‬ ‫بیستم تا سی ام دغدغه ما این است که چگونه‬ ‫این پول را تامین کرده و به انها بدهیم؟ چند‬ ‫بار هم به همین دلیل می خواستیم باشگاه را‬ ‫تعطیل کنیم‪ ،‬اما بازهم دست نگه داشتیم‪.‬‬ ‫* خیرین در این زمینه کمک نمی کنند؟‬ ‫ببینید خیر ممکن است باید برای جهیزیه‬ ‫کمک کند‪ ،‬اگر یک خانه ای سقف در حال‬ ‫فرو ریختن باشد ممکن است باید کمک کند‪،‬‬ ‫اما در زمینه ورزش خیلی همکاری نمی کند‪،‬‬ ‫اما با این حال به ارگان های مربوطه می گوییم‬ ‫که در جاهای مختلف بیهوده سرمایه گذاری‬ ‫می کنید؟ چرا در این منطقه برای نوجوانان‬ ‫سرمایه گذاری نمی کنید که در اینده جوابش را‬ ‫پس بگیرید؟ متاسفانه به این مسائل توجه نمی‬ ‫کنند و به جوانان و نوجوانان بها نمی دهند‪.‬‬ صفحه 26 ‫در منطقه افراد زیادی وجود دارند که پدرشان‬ ‫معتاد بوده‪ ،‬مادرشان در خانه های مردم‬ ‫کارگری می کرده یا پدرشان در قید حیات‬ ‫نبوده و زندگی را به سختی می گذرانده اند‪.‬‬ ‫حال در نظر بگیرید که این افراد امده اند در‬ ‫ورزش به قهرمانی رسیدند‪ ،‬سبک زندگی شان‬ ‫را عوض کردند‪ ،‬خودشان هم عوض شده اند‪،‬‬ ‫خودشان سبک زندگی شان را تغییر دادند‬ ‫حتی ما به انها اعالم کرده ایم که در این تایم‬ ‫به باشگاه بیاید در این تایم درس بخوانید در‬ ‫این تایم هم برایشان کارگاه زدیم که بیایند‬ ‫کار خیاطی کنند و مث ً‬ ‫ال ماسک تولید کنند‪،‬‬ ‫در این صورت هم با ورزش را می کنند هم‬ ‫کسب روزی حالل می کند و دو سه میلیون‬ ‫برای خانواده اش روزی می برند و چرخ زندگی‬ ‫شان را می چرخانند و به قولی خودکفا شده اند‪.‬‬ ‫* به نوعی اشتغال زایی کرده اید؟‬ ‫ما از گداپروری به صورت کلی جلوگیری‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اجازه نمی دهیم بچه گدا شود‪ ،‬بچه‬ ‫بی عزت شود‪ ،‬به او می گوییم به تو پول می‬ ‫دهیم تا به باشگاه بیاید‪ ،‬ما برای قهرمانی هزینه‬ ‫می کنیم‪ ،‬می گوییم اگر بخواهی کار کنی به تو‬ ‫کمک می کنیم اما اگر بخواهی کار نکنی و پول‬ ‫مجانی به دست بیاوری شرمنده ات هستیم‪.‬‬ ‫در همین منطقه بسیاری افراد هستند که از‬ ‫این بچه ها سوء استفاده کرده اند‪ ،‬می روی‬ ‫می بینی که مرد در خانه خوابیده است‪ ،‬زن‬ ‫خانه در خانه خوابیده است‪ ،‬می گوییم چرا کار‬ ‫نمی کنید؟ میگویند چرا کار کنم اجاره خانه‬ ‫ام را که فالنی می دهد‪ ،‬هزینه غذا و خورد و‬ ‫خوراک مرا هم نیز فالنی تامین می کند‪ ،‬موادم‬ ‫را نیز یک نفردیگر برایم می اورد‪ ،‬چرا باید‬ ‫کار کنم؟ طرف می رود زنگ خانه را می زند و‬ ‫می گوید اگر غذایتان کباب است به من بدهید‪.‬‬ ‫به این صورت معلوم است که گداپروری رونق‬ ‫می گیرد و تنبلی و تن پروری رواج پیدا میکند‪.‬‬ ‫برخی از افراد از این تن پروری حمایت می‬ ‫کنند به این دلیل که طرف تنبل می شود و‬ ‫خورده بگیر اینها می شود تا زمانی که جنس‬ ‫برایشان می رسد تماس می گیرند و می گویند‬ ‫فالن محصول امده است بلند شو بیا اینجا‪ .‬به‬ ‫این ترتیب بیست نفر را در اینجا جمع می کند‬ ‫تا بسته غذایی اش را تامین کند به این ترتیب‬ ‫هم کاسبی شان را می کنند و هم مردم را تنبل‬ ‫می کنند ‪ .‬خب اینطوری حال مردم خراب می‬ ‫شود‪ ،‬ما می گوییم می خواهید پول بدهید یا‬ ‫کارهای اساسی انجام بدهید‪ ،‬بسیار خب‪ ،‬باشگاه‬ ‫بزن تا جوان بیاید اینجا ورزش کند‪ .‬من رفتم‬ ‫با درمانگاه توانبخشی صحبت کرده ام و به انها‬ ‫گفته ام ما پول در اختیار شما میگذاریم شما‬ ‫به وسیله ان مشکالت مردم را حل کنید‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال بچه نزد ما می اید برای اینکه بی عزت نشود‬ ‫من دنبال بهانه می گردم تا به او جایزه بدهم یا‬ ‫به بزرگترش می گویم به او پول قرض بده تا‬ ‫بیاید ورزش کند اگر در اخر ماه توانست قهرمانی‬ ‫کسب کند ما پولش را به او برمی گردانیم که‬ ‫بیاید قرض تو را پس بدهد تا بی عزت نشود‪.‬‬ ‫متاسفانه در محله شهید هرندی دارند مردم را بد بار‬ ‫می اورند و اینگونه ادم های با اصالت اذیت می شوند‬ ‫* چه کسی بد بار می اورد؟‬ ‫کاسبان اسیب محله شهید هرندی‪.‬به انها‬ ‫می گوییم این بچه تا چه زمانی قرار است کودک‬ ‫کار بماند؟ لطف کنید مشکل خودش و مشکل‬ ‫خانواده اش را حل کنید‪ .‬مشکل خانه اش را حل‬ ‫کنید‪ ،‬تا کی قرار است شرایطش اینگونه باشد من‬ ‫چند تا از این بچه ها را از مدرسه کودکان کار بردم در‬ ‫مدارس عادی ثبت نام کردم به اقایان برخورده بود‪.‬‬ ‫متاسفانه در محله هرندی وجود کودکان‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کار و معتادان برای بعضی ها کاسبی است‪.‬‬ ‫مشکل مسکن در محله هرندی قابل حل‬ ‫است و با کمترین پول می توان بیشترین کار‬ ‫را برای انها انجام داد‪ .‬مشکل بافت فرسوده‪،‬‬ ‫کودکان کار با کمترین هزینه ها قابل حل‬ ‫است‪ .‬فقط یک نفر می خواهد که به میدان‬ ‫عمل بیاید تا بگوییم چه کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫از پیشکسوتان محله که محله را بهتر‬ ‫می شناسند پرس و جو کنند در مجموع‬ ‫کار محله را به خود محلی ها بسپارند‪.‬‬ ‫هر زمان کار را به خود محله سپردیم کار بهتر‬ ‫پیش رفت‪ .‬با کمترین هزینه می شود بزرگترین‬ ‫کارهارا کرد‪ ،‬از جابجایی زنان سرپرست خانواده‪،‬‬ ‫از بین حیاط هایی با اتاق های پر از مجرد گرفته‬ ‫تا خانه ای با کمک همین پیشکسوتان داریم‬ ‫سقف خانه اش را با ایزوگام و ‪ ...‬ترمیم می کنیم‬ ‫که در اتاق و منازل این عزیزان بارها و بارها‬ ‫خیلی از مسئوالن و (‪)ngo‬ها برای فیلمبرداری‬ ‫و ‪ ...‬حضور پیدا کرده اند‪ .‬اما هیچ اتفاقی نیفتاد و‬ ‫متاسفانه قول داده و عمل نکرده اند و فقط شعار‬ ‫داده اند و در عوض ابروی ان نیازمند ابرودار را‬ ‫برده اند‪ .‬در صورتی که با کمترین هزینه کارگاه‬ ‫جهت اشتغال زدیم‪ ،‬خانه ترمیم کردیم و ‪...‬‬ ‫االن هم اگر خدا بخواهد با این روندی که در‬ ‫پیش گرفته ایم انشاهلل قرار است اتفاقات خوبی‬ ‫در این مرحله رخ داده است در این سال ها هم‬ ‫پیشکسوتان خیلی کمک کرده اند کال روحیه‬ ‫کشتی گیرهای اینجا روحیه غالمرضا تختی‬ ‫است از چنین روحیه ای برخوردارند مطمئنم‬ ‫کمک می کند همانگونه که تاکنون کردند‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫گزارش‬ ‫مقاله‬ ‫ایا کنترل گردباد مقرون به صرفه است؟‬ ‫قسمت دوم‪ :‬دکترفریدون خیام فر‪-‬دکتر امیر قاسملوئی‬ ‫بسیاری از وقایع طبیعی برای انسان باعث‬ ‫خسارتهای جبران ناپذیر مالی و حتی جانی‬ ‫نیز میگردد ‪،‬ولی از ان بدتر عواقب اجتماعی‬ ‫و روحی ان گاهی سالها باقی میماند‪.‬مانند‬ ‫خاطرات مربوط به دورانی که بیماری سل‬ ‫و جذام‪ ،‬بسیاری را دچارمشکالت میکرد و‬ ‫مرگ ومیر این بیماران خیلی دردناک بود‪.‬یا‬ ‫خاطرات ناگواری که پدربزرگها از دوران قدیم‬ ‫به علت بیماری وبا‪ ،‬ابله‪ ،‬حمله ملخها به مزارع‬ ‫و ‪ ...‬برای ما بازگو میکردند‪.‬حتی اگر به روزگار‬ ‫کنونی خود و بیماری کرونا توجه کنیم نیز‬ ‫از این وقایع و احساسی که انها در جوامع و‬ ‫زندگی میگذارند بی تفاوت نخواهیم گذشت‪.‬‬ ‫امروز کامال مشخص است که هزینه‬ ‫های صرف شده در کنترل وقایع طبیعی‬ ‫بسیار مقرون به صرفه تر از خسارت وارده‬ ‫از جانب این اتفاقات میباشد‪،‬البته در‬ ‫صورتی که علت اصلی ان مشخص باشد‬ ‫‪ ،‬تا بتوان با سرمایه گذاری دقیق نه تنها‬ ‫از هدر رفتن سرمایه جلوگیری کرد بلکه‬ ‫خسارتهای ناشی از ان را نیز کاهش داد‪.‬‬ ‫بطور مثال سالهاست برای کنترل سیالب‬ ‫موانعی مانند سد نه تنها باعث کنترل ان‬ ‫گردیده بلکه موارد مثبت دیگری نیز در‬ ‫حاشیه این برنامه های ایمن سازی صورت‬ ‫میگیرد ‪ ،‬مانند ابی که پشت سدها برای‬ ‫مصارف مختلف نظیر اشامیدن ‪،‬کشاورزی و‬ ‫ایجاد فضاهای مناسب برای ذخیره سازی‬ ‫و کسب منبع درامدی برای سازندگان این‬ ‫پروژه های عظیم میگردد‪ .‬انسانها در شرایط‬ ‫سخت تصمیمات مناسب برای همزیستی با‬ ‫بحران اتخاذ میکنند ‪.‬مثال در مورد بیماری‬ ‫کرونا هنوز علم ما در این مورد کامل نیست‬ ‫‪28‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫و بهمین دلیل میباشد که علی رغم صرف‬ ‫هزینه های بسیار و بستن بسیاری از مراکز‬ ‫تجمع و‪ ....‬همچنان میزان مرگ و میر‬ ‫تغییر نکرده و حتی قرار دادن ماسک و‬ ‫ضد عفونی دست نیز تاثیر کمی در کاهش‬ ‫مرگ ومیر داشته و همچنان مانند روز اول‬ ‫این بیماری در حال پیروز شدن در نبرد‬ ‫بین خود و بشر میباشد‪.‬ولی درمود گردباد‬ ‫اینچنین نیست که چه بسا بدتر است‪.‬‬ ‫گرد باد از ابتدای وجود بشیرت بوده ‪ ،‬هست‬ ‫و خواهد بود و بعلت عدم شناخت دقیق از‬ ‫نحوه تشکیل و حرکت انرژی های درون ان‬ ‫همچنان بدون کنترل باقی مانده است‪ .‬هر‬ ‫ساله خسارتهای بسیاری در سرتاسر دنیا به‬ ‫علت بروز این واقعه ی طبیعی به جوامع وارد‬ ‫میشود‪،‬که در این مقاله جای وارد شدن به‬ ‫عدد و رقمهای نجومی مربوط به ان نیست‪.‬‬ ‫باید در نظر بگیریم که گاهی برداشت‬ ‫اشتباه نه تنها باعث تحمیل هزینه های‬ ‫بسیارزیاد و بی تاثیر خواهد شد بلکه خود‬ ‫حتی ممکن است باعث بدتر شدن عواقب ان‬ ‫تاثیر گردد و یک مشکل را تبدیل به بحران‬ ‫نماید‪.‬لذا ارزیابی دقیق وشناخت درست از‬ ‫مشکل از اصلی ترین مباحث برای کنترل ان‬ ‫میباشد و میبایستی از هر برخورد احساسی‬ ‫و غیر معقول و عجوالنه پرهیز نمود وحتی‬ ‫نظرات مخالف را نیز شنید چه بسا راه حل‬ ‫توجه به یکی از همان نظرات به نظر نادرست‬ ‫است که ما به ان نه تنها گوش ندادیم بلکه‬ ‫ان را کودکانه و بدور از مبانی علمی روز و‬ ‫سخنان صاحبان اندیشه فرض کرده ایم‪.‬‬ ‫در مورد گرد باد نیز به همینگونه‬ ‫است ارسطو که در زمان های قدیم‬ ‫وی را معلم اول نام نهاده بودند باور‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫داشته که" گردباد توسط خدای باد از‬ ‫سمت باال به پایین میوزد ولی همزمان‬ ‫از میانه ان اتش را به درون خود میمکد"‪.‬‬ ‫امروز نظرات به ظاهر علمی نه تنها ان‬ ‫را رد کرده اند ‪ ،‬بلکه گفته اند عقاید این‬ ‫منادیان هوشمند گذشته اشتباه بوده و با‬ ‫تکیه بر علم ناقص خود انها را تاریخ گذشته‬ ‫میداند و جایگاه خود را در عرصه و کرسی‬ ‫های علمی دنیا چنان مستحکم مینمایند‬ ‫که گویی زوال ناپذیرند و چاره ای جز تسلیم‬ ‫در مقابل الیه های پوسیده افکار انها نیست‪،‬‬ ‫و چاره ای جز گوشه نشینی و عزلت برای‬ ‫واقع گرایان وجود ندارد ‪.‬بایستی گفت چنین‬ ‫نیست و افکار نادرست پایدار نخواهند ماند و‬ ‫زمانی که واقعیت مشخص شود همچون ابر‬ ‫بی ثمر و بی بارش دور خواهند شد‪.‬امروز‬ ‫این مقدمه را برای بیان این موضوع بیان‬ ‫کردیم که بدانید گردباد به راحتی قابل‬ ‫کنترل است ولی برای این منظور ابتدا‬ ‫میبایستی به مفاهیم اولیه درک ان رسید‪.‬‬ ‫امروزه علی رغم اموزش ها توصیه های‬ ‫اجباری برای ابتال و کاهش مرگو میر ناشی‬ ‫از بیماری کرونا‪،‬مشاهده میکنیم که نه تنها‬ ‫کاهش نیافته بله افزایش چشمگیری نیز‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬عدم مطالعه دقیق و بررسی‬ ‫رفتارها ومقایسه ان با برداشتهای سنتی‬ ‫و عدم وجود فکر جدید و نو اورانه حتی‬ ‫سرکوب شدید ان نتیجه ای خواهد دشت‬ ‫مشابه بررسی های قبلی ( اگر مسئله ای را بار‬ ‫ها با همان روش قبلی حل کنیم همان نتیجه‬ ‫اشتباه و یکسان قبلی را خواهیم گرفت)‪.‬‬ ‫اگه مبحث قبلی را در مورد شکل گیری‬ ‫گردباد مطالعه نموده باشد و باور داشته باشید‬ ‫که گردباد از باال به سمت پایین حرکت‬ صفحه 28 ‫میکند و موتور محرکه ان همان هوای گرم‬ ‫و مرطوب است که در حال تبدیل شده به‬ ‫هوای سرد و متراکم و بارانی شدید است‪.‬‬ ‫این هوای متراکم که با تاثیر از قانون‬ ‫کوریولیس و انرژی کشش سطحی موجود‬ ‫در مولکولهای اب موجود در ان بصورت‬ ‫متمرکز سقوط خواهد کرد‪.‬این اب انباشته‬ ‫شده و انرژی به هنگام سقوط شکل گردشی‬ ‫و متمرکز به خود میگیرد و با سرعت بسیار‬ ‫باالیی به زمین برخورد میکند و پس از‬ ‫برخورد مجدد به اسمان برمیگردد‪ .‬با توجه‬ ‫به برخورد ان با اجسام مختلف بصورت‬ ‫تدریجی باعث میشود انها را رفته رفته به‬ ‫حرکت در امده و با رسیدن مرکز گردباد به‬ ‫هر جسمی سرعت اصلی خود را به ان انتقال‬ ‫دهد و ان را از جا کنده و هم سرعت خود‬ ‫به حرکت در میاورد به گونه ای که مشاهده‬ ‫میکنید دو سر این اچار غیر برنده است و تنها‬ ‫عاملی که باعث شده که اینگونه و به اسانی‬ ‫از الستیک یک اتومبیل عبور کند سرعت‬ ‫فوق العاده باالی ان است‪ .‬حتما متوجه‬ ‫میشوید که هیچیک از این اجسام بدون‬ ‫داشتن سرعت بسیار باال قادر یه فرو رفتن به‬ ‫داخل ان اجسام را نداشتند و تنها عامل ‪،‬عامل‬ ‫سرعت است که در برخی گردباد ها از یک‬ ‫صد تا هفت صد کیلوتر میتواند متغیر باشد‪.‬‬ ‫در مشاهده این تصاویر کامال مشخص‬ ‫است که تنها عاملی که باعث شده این‬ ‫قطعه چوب در گردباد از تنه قوی درخت‬ ‫عبور کند سرعت بسیار بسیار باالی ان است‪.‬‬ ‫اگر سرعت بسیار باال این اجسام نبود‬ ‫انها هرگر نمی توانستند بدین گونه تاثیر‬ ‫تخریی داشته باشند و باعث تخریب گردند‬ ‫البته نوک تیزاشیا اگر با به گونه‬ ‫ای باشد در هنگاه حرکت در جلوی‬ ‫جسم قرار گیرد میتواند تاثیر فرو‬ ‫رونده بیشتری داشته باشه مانند گلوله‪.‬‬ ‫پس بنابر این متوجه میشویم که ما‬ ‫تقریبا با یک پدیده مخرب و وحشتناک‬ ‫در حد سالح جنگی مواجه هستیم که به‬ ‫علت سرعت باال و توانایی انتقال سرعت‬ ‫خود به اجسام قادر خواهد بود انهارا به‬ ‫همراه خود به حرکت در اورده و قدرت‬ ‫تخریبی خود را چند برابر کند‪ .‬به گونه ای‬ ‫که همه اجسام را هم سرعت خود سازد‪.‬‬ ‫البته جای نگرانی نیست چون علی رغم‬ ‫اینکه گردباد محیط بسیار زیادی را در بر‬ ‫میگیدرد ولی قدرت تخریبی ان در مقیاس‬ ‫بسیار بسیار کوچک قادر به فعالیت میباشد‬ ‫که در صورت عمل کرد درست در مهار دقیق‬ ‫وعلمی ان میتوان به اسانی ان را تحت کنترل‬ ‫و از تاثیر مخرب ان کاست یا کامال کنترل کرد‪.‬‬ ‫روی کرد ما بایست علمی و دقیق و کاربردی‬ ‫باشد ‪.‬همانگونه که در اتومبیلهای قدیمی‬ ‫نگاه به ایرودینامیک و یا برخورد باد با سطوح‬ ‫بیرونی اتومبیل ها به شکل امروزی نبود بلکه‬ ‫شناختی هم از ان در ابتدا وجود نداشت‪.‬‬ ‫امروزه یکی ار خصوصیات اتومبیل های‬ ‫جدید شکل ظاهری ان است که صرفه نظر‬ ‫از زیبایی علت اصلی ان نحوه برخورد ان با‬ ‫هوای مقابل یا بطور غیر مستقیم میباشد‪.‬‬ ‫اگر در ساخت ساختمانها از همان ابتدا ان‬ ‫را به گونه ای طراحی کرد که کاربری و در‬ ‫زمان وقوع گردباد قابلیت مقاوم سازی داشته‬ ‫باشد ‪،‬شاید هرگز نیاز به ترک ان هنگام‬ ‫وقوع گردباد نباشد‪ .‬وجود زاویه مناسب‬ ‫بیرونی ‪،‬داشتن پایه های اصلی مقاوم در‬ ‫هنگام برخورد گردباد که بتواند در مقابل‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫تالطومهای باالرونده ‪ ،‬در حال پایین امدن و‬ ‫افقی مقاومت کند الزمه یک طراحی مناسب‬ ‫برای خانه های در مسیر گردباد میباشد خانه‬ ‫هایی که در مسیر گردباد هستند نه تنها‬ ‫در برخورد با این معضل ایمن نیستند بلکه‬ ‫امکان ان را نیز در خود ایجاد ننموده اند‪.‬‬ ‫امروزه میتوان با تغییرات جزیی در همان‬ ‫خانه های قدیمی و یا با استفاده از طراحی نوین‬ ‫ساختمانها را به گونهای ساخت که مقاومت‬ ‫مناسبی در مقابل گردبادهای سهمگین داشته‬ ‫باشند و حتی نیازی به تخلیه منازل نیز نباشد‪.‬‬ ‫نحوه ایمن سازی ساختمانها‬ ‫میتواند به دو شکل صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪-1‬استفاده از سطح شیبدار به‬ ‫هنگام ساخت ساختمان ‪-2‬استفاده‬ ‫از سطوح باد شکن بر روی سطح‬ ‫ساختمانها ‪-3‬استفاده از هر دو مورد باال‬ ‫بطور مثال همانگونه که در شکل زیر‬ ‫مشاهده میکنید استفاده از سطوح شبکه‬ ‫ای باعث انفجار موشکها قبل از رسیدن ان‬ ‫به بدنه تانک و از دست رفتن قدرت اصلی‬ ‫ان به هنگام برخورد میگردد‪ .‬بنابر این با‬ ‫استفاده از سطوحی مانند شکل زیر که باعث‬ ‫میگردداز قدرت گردباد کاسته شود‪ .‬با نصب‬ ‫دیوارهایی به شکل فوق باعث کاهش مقاومت‬ ‫در مقابل عبور باد میگردیم‪،‬و با عبور مقداری‬ ‫از باد از مابین درزهای این سطوح از انرژی‬ ‫برخوری ان کاسته میشود ‪،‬و چون زاویه ‪45‬‬ ‫درجه در مسیر عبور باد باعث کاهش قدرت‬ ‫ان و شکسته شده سرعت و عکس العمل ان‬ ‫دیواره نسبت به ان میگردد‪.‬و در نهایت‬ ‫این سطوح باعث شکسته شدن حرکت افقی‬ ‫باد‪،‬کاهش سرعت و مقاومت بیشتر اماکن‬ ‫و ساختمانها در مقابل ان خواهد گردید‪.‬‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و دوم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫شعر و کتاب‬ ‫انتشار «هفت لیوا و چهار نمایشنامه دیگر» از‬ ‫هنرمند فقید بوشهری‬ ‫کتاب «هفت لیوا و چهار نمایشنامه دیگر» شامل پنج‬ ‫نمایشنامه از زنده یاد رمضان امیری‪ ،‬نمایشنامه نویس‪ ،‬کارگردان‬ ‫و بازیگر فقید تلویزیون و تئاتر استان بوشهر منتشر شد‪.‬‬ ‫این اثر به همت جهانشیر یاراحمدی (نویسنده و پژوهشگر‬ ‫بوشهری) و پریسا امیری (دختر زنده یاد رمضان امیری) ازسوی‬ ‫انتشارات دریانورد در بوشهر‪ ،‬جمع اوری و منتشر شده است‪.‬‬ ‫کتاب «هفت لیوا» شامل نمایشنامه های «هفت لیوا»‪« ،‬سجاده‬ ‫خونین‪« ،‬انقالب‪ ،‬جنگ‪ ،‬زندگی»‪« ،‬سنگر عشاق» و «فصل‬ ‫پنجم» به همراه زندگی نامه زنده یاد رمضان امیری است‪.‬‬ ‫جهانشیر یاراحمدی در مقدمه این اثر نوشته است‪« :‬او در‬ ‫پسین تنگی‪ ،‬در اردیبهشت ‪ ١٣٩١‬در حوالی سالنی که بعدتر به‬ ‫نام خودش شد‪ ،‬نفسش باز ایستاد تا همه را مبهوت اخرین بازی اش‬ ‫کند‪ .‬او این بار نقشی را بازی کرد که خیلی جدی بود و بدجور در‬ ‫نقشش فرو رفت‪ ...‬ناگهان رفتنش‪ ،‬ارشیو پریشانی را روبه روی‬ ‫ما گذاشت ؛ تالش بسیار کردیم تا چند نمایشنامه وی را به یادگار‪،‬‬ ‫به این شکل و شمایل به تاریخ بسپاریم‪ ،‬نیت مان همین بود‪.‬‬ ‫اگرچه خوب می دانیم او با مهر و مهربانی و انسانیت‬ ‫مثال زدنی اش که بر نسل های مختلف باریده است‪ ،‬نام و‬ ‫یادش را تا همیشه ماندگار کرده است اما خواسته ایم تا با‬ ‫انتخاب چند نمایشنامه از میان نمایشنامه های فراوانش نام و‬ ‫یادش را تا همیشه در تاریخ تئاتر این دیار سبز نگه داریم»‪.‬‬ ‫کتاب «هفت لیوا و چهار نمایشنامه دیگر» به همت‬ ‫فرهنگسرای رمضان امیری و با حمایت انجمن هنرهای‬ ‫نمایشی استان بوشهر در ‪ ۱۰۰‬صفحه و با قیمت ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان ازسوی انتشارات دریانورد در بوشهر در تابستان‬ ‫‪ ۹۹‬راهی بازار نشر شده است‪ .‬یاداوری می شود‪ ،‬رمضان‬ ‫امیری متولد ‪ ۱۳۲۳‬و درگذشته ‪ ۱۳۹۱‬در بوشهر است‪.‬‬ ‫وی کارگردان‪ ،‬بازیگر و نمایشنامه نویس نام اشنای بوشهری‬ ‫بود که در طول حیات خود اثار قابل توجهی در حوزه‬ ‫تلویزیون‪ ،‬تئاتر و نمایشنامه نویسی از خود برجای گذاشت‬ ‫‪30‬‬ ‫شماره بیست ودوم‬ ‫اذر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫دو شعر از بامداد جویباری‬ ‫باران که شدی کویروگلخانه یکیست‬ ‫بام حرم و رواق میخانه یکیست‬ ‫گلبرگ جدا‪ ،‬خارجدا می خندد‬ ‫تا بر همگان‪،‬لطف کریمانه یکیست‬ ‫باران که شدی چه فرق دشمن با دوست‬ ‫درچشم تو اشنا و بیگانه یکیست‬ ‫ایدل اگر ان جان جهان باز اید‪،‬‬ ‫جان درقدمش باز که جانانه یکیست‬ ‫این مدعیان زجهل خود بی خبرند‬ ‫در مکتب ما عاقل و دیوانه یکیست‬ ‫از خال لب یاروخم موی نگار‬ ‫معلومم شد دام یکی دانه یکیست‬ ‫ازهرگذری ‪،‬بمرز موعود رسی‬ ‫اینجاره و بیراهه یکی خانه یکیست‬ ‫همسو ندمد‪ ،‬زلف عروسان چمن‬ ‫درشانه نگر‪،‬طراز دندانه یکیست‬ ‫برحکم مقدر‪،‬چه زیادت طلبی؟‬ ‫برماوشما ‪ ،‬قسمت روزانه یکیست‬ ‫راپی بامداد بردیم بسر‬ ‫شب ِ‬ ‫غافل که شب و صبح بشکرانه یکیست‬ ‫گمگشته‬ ‫گم گشته ام درخویشتن‪،‬یاران مرا پیداکنید‬ ‫خویش ِ زمن بیگانه راپیدا زجمع ِ ماکنید‬ ‫او‪،‬طرح جنون اندازداو‬ ‫برعاقالن میتازد‬ ‫ِ‬ ‫ماراخجلمیسازداو‪،‬فکریبراینرسواکنید‬ ‫گاهی نشیندبردلم‪،‬برهم زنداب وگِلم‬ ‫خوانَد برا ِه باطلم ‪ ،‬منعش ازین سوداکنید‬ ‫گوید که افالطون منم‪،‬همکاسه ی ذوالنّون منم‬ ‫منطق منم قانون منم‪،‬براین سخن غوغاکنید‬ ‫مست است وهشیاری کند‪،‬ابلیس ‪،‬دینداری کند‬ ‫ِ‬ ‫‪،‬مشت فریبش واکنید‬ ‫تاکی خدا یاری کند‬ ‫ازپای تاسرتن شده‪،‬روباه‪ ،‬شیرافکن شده‬ ‫این (من)بالی من شده‪،‬براین بال بلواکنید‬ ‫اسودگی ازدست او‪،‬تازنده ای ازخود مجو‬ ‫چون(بامداد)ازچارسو‪،‬ازاومگرپرواکنید‪.‬‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32

آخرین شماره های هفته نامه صدای خاک

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

شماره : ۱۰۸
تاریخ : 1402/01/23
هفته نامه صدای خاک 41

هفته نامه صدای خاک 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/09/06
هفته نامه صدای خاک 40

هفته نامه صدای خاک 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/08/29
هفته نامه صدای خاک 36

هفته نامه صدای خاک 36

شماره : 36
تاریخ : 1400/08/14
هفته نامه صدای خاک 35

هفته نامه صدای خاک 35

شماره : 35
تاریخ : 1400/07/25
هفته نامه صدای خاک 32

هفته نامه صدای خاک 32

شماره : 32
تاریخ : 1400/07/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!