روزنامه اترک شماره 1194 - مگ لند
0

روزنامه اترک شماره 1194

روزنامه اترک شماره 1194

روزنامه اترک شماره 1194

‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬فروردین ‪1402‬‬ ‫‪april.18.2023‬‬ ‫‪27‬رمضان ‪1443‬‬ ‫اژه ای‪:‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1194‬‬ ‫انتقاد قاضی القضات از نابسامانی‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫‪Vol.16,No.1194‬‬ ‫قیمت ‪ 10000‬تومان‬ ‫با ما در ارتباط باشید‬ ‫‪atrakdaily.ir‬‬ ‫‪058-32260391‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪At r a k D a i ly N e w s pa p e r‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ِ‬ ‫درد فقر‬ ‫دانش اموزان و‬ ‫بی غمیقبیله‬ ‫"ما می توانیم"‬ ‫دکتر اسماعیل حسین پور‬ ‫‪7‬‬ ‫چرخش دولت‬ ‫در شیوه اداره کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حاجی دلیگانی‪:‬‬ ‫هیچ کس در دولت‬ ‫تصمیمدرستی‬ ‫نمی گیرد‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعاملباطالبانبهمعنایشناسایی‬ ‫وضعموجودنیست‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی می گوید‪:‬‬ ‫تصمیم گیری ها در دولت دچار خلل است‬ ‫و هیچ کس تصمیم درستی نمی گیرد‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬تصمیمات دولت اص ً‬ ‫ال کارشناسی‬ ‫نیست و از هر وزارتخانه یا هر عضوی‪،‬‬ ‫برابروظیفه ذاتی اشمسئولیتی درخواست‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات‬ ‫رییسه مجلس در نقد به عملکرد اقتصادی‬ ‫دولت سیزدهم می گوید‪ :‬دولت باید‬ ‫به وعده هایی که داده است‪ ،‬عمل کند‬ ‫ولی ما هنوز تا االن هیچ عملی از دولت‬ ‫ندیده ایم‪ .‬ساختار تصمیم گیری دولت‪،‬‬ ‫دارای اشکاالت اساسی است و باید این‬ ‫اشکاالت برطرف شود‪ .‬او می گوید‪ :‬به باور‬ ‫من‪ ،‬تصمیم گیری ها در دولت‪...‬‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫عنوان همسایه افغانستان نمی تواند بی تفاوت باقی بماند و‬ ‫در فعل و انفعاالت منفعل عمل کند‪ .‬تعامل با طالبان به معنای‬ ‫شناسایی وضع موجود نیست‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مروری بر‪ 44‬سال جهاد بنیاد مسکن‬ ‫برایمحرومیتزداییازروستاهای‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫‪ ۲۱‬لغایت ‪ ۳۱‬فروردین ماه سالروز افتتاح حساب ‪ ۱۰۰‬به فرمان‬ ‫تاریخی امام خمینی (ره) و سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی گرامی باد‪.‬‬ ‫توقف رشد حاشیه نشینی و مهاجرت معکوس به روستاها‬ ‫هنوز چند ماه از پیروزی انقالب اسالمی ایران نگذشته بود‪...‬‬ ‫فرارو‪ :‬عکس‬ ‫درحالی که مقرر شده بود ثبت‬ ‫سفارش کتاب های درسی‬ ‫دانش اموزان از ‪ 27‬فروردین‬ ‫اغاز شود؛ ولی به دلیل‬ ‫تامین نشدن یارانه کاغذ‪ ،‬این‬ ‫ثبت نام متوقف شده است‪ .‬در‬ ‫صورت عدم تامین این یارانه‪،‬‬ ‫قیمت کتاب های درسی در‬ ‫سال "مهار تورم‪ ،‬رشد تولید"‬ ‫افزایش قابل توجهی بین ‪ 50‬تا‬ ‫‪ 80‬درصد خواهد داشت و این‬ ‫موضوع‪ ،‬قطع ًا باعث افزایش‬ ‫دانش اموزان بازمانده از‬ ‫تحصیل به ویژه در استان های‬ ‫محروم خواهد شد‪.‬‬ ‫در این روزهای سیاه‪ ،‬برخی‬ ‫خانواده های با داشتن‬ ‫فرزندانی نخبه‪ ،‬توان پرداخت‬ ‫‪ 70‬هزار تومان هزینۀ ثبت نام‬ ‫در دبیرستان "استعدادهای‬ ‫درخشان" را ندارند و عطایش‬ ‫را به لقایش می بخشند؛ حال‬ ‫چگونه می توان انتظار داشت‬ ‫این خانواده های نیازمند و‬ ‫ابرومند‪،‬هزینه‪...‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬در نیمه دوم‬ ‫سال ‪ 1400‬وزیر صمت خواستار اختیاراتی‬ ‫شد تا بتواند تا پایان سال ‪ ،1401‬بواسطه‬ ‫ان اختیارات‪ ،‬تولید خودرو را تا ‪ 50‬درصد‬ ‫افزایش دهد و به تبع ان‪ ،‬قیمت ها کاهش‬ ‫یابد؛ بر همین اساس‪ ،‬ما شاهد افزایش‬ ‫تولید و عرضه خودرو بودیم اما ایا قیمت ها‬ ‫نیز کاهش یافت؟‬ ‫‪5‬‬ ‫( نوبت دوم)‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫اگهی مناقصه (نوبت دوم)‬ ‫عمومی دو مرحله ای‬ ‫تقاضای شماره‪ 01-31-9733035 :‬مناقصه شماره‪0101319733035 4DT :‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ی عمومی‬ ‫از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تامین نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه‬ ‫گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید ‪ ( ) Monobore Completion‬مربوط به تقاضا خرید ‪9622049-22-48‬‬ ‫• مشخصات مناقصه ‪:‬‬ ‫• ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪:‬‬ ‫• نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهی فراخوان نوبت دوم با‬ ‫مراجعه به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق‬ ‫نفتخیزجنوب» و بارگزاری ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب‬ ‫معامالت متوسط ) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )اقدام نمایند‪ .‬‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان‪/‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ارائه فرم های تعهد استاندارد و نظام تضمین کیفیت الزامی است‬ ‫امتیاز بخش عملکرد کاال در دوره بهره برداری و خدمات پشتیبانی بر اساس گواهی صریح واحد مصرف کننده نهایی کاال ملحوظ می گردد‪.‬‬ ‫تاکید می گردد عدم ارائه تعهد نامه ممهور با قید شماره مناقصه بمنزله حذف از روند مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪508/-‬ر‪081‬ر‪326‬ر‪ 1‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫(تلفن تماس ‪) 061-341-25132‬‬ ‫شناسه اگهی‪1473922 :‬‬ ‫• تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫تذکر‪ :‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1479026 :‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪www.nidc.ir‬‬ ‫‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری ریو تیپ ال سی ‪ 1500‬رنگ سبز مدل ‪1385‬به شماره موتور ‪ 1012938‬و شماره شاسی ‪ NAS61002261114591‬و شماره پالک‪ 39‬ب ‪831‬‬ ‫ایران ‪ 45‬متعلق به اقای سعید نجفی زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودروی پراید مدل‪ ۱۳۸۳‬رنگ سفید‪-‬روغنی به شماره موتور ‪ 00994385‬و شماره شاسی ‪s1412283372939‬و شماره پالک ‪۷۳۱‬ل‪ ۵۹‬ایران‪ ۳۰‬به نام‬ ‫احمد زارعی و شماره ملی‪ ۳۳۵۹۶۹۴۷۰۸‬مفقود گردیده و از اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای احسان اقا محمدی فرزند عباسعلی با کد ملی ‪ 5240207763‬به استناد استشهادیه گواهی شده که صحت هویت و امضای شاهد توسط‬ ‫دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 2‬اشخانه مورد تائید قرار گرفته لذا مشارالیه منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره‬ ‫مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت به شماره چاپی ‪ 677448‬پالک ‪ 3131‬فرعی از شماره ‪ -4‬اصلی واقع در اراضی ثبتی بیار بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک‬ ‫مانه و سملقان که متعلق به وی می باشد به علت جابجایی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل دفتر الکترونیک شماره‬ ‫‪ 140120307004001809‬به نام وی ثبت و سند صادر و تسلیم شده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ائین‬ ‫نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد‬ ‫بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و‬ ‫تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد ‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1481731 :‬‬ ‫مهدی بادلی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ صفحه 1 ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1194‬‬ ‫فضاسازی و تهدید هسته ای‬ ‫امریکا فرار رو به جلو است‬ ‫چرخش دولت در شیوه اداره‬ ‫کشور‬ ‫گزارش حاضر بر دالیل چرخش دولت در شیوه‬ ‫اداره کشور در حل مسایل معیشتی مردم تمرکز‬ ‫دارد که سازمان برنامه و بودجه را با احیای‬ ‫جلسات شورای اقتصاد و تقویت ان‪ ،‬در برابر‬ ‫شورای هماهنگی اقتصادی سران قرار می دهد‪.‬‬ ‫باالخره رئیس جمهوری تصمیم گرفت تا سکاندار سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬نیروهای اقتصادی باشند تا نیروهای سیاسی‪ .‬از این رو‬ ‫کناره گیری میرکاظمی که بقایش بیشتر وابسته به ارتباطات‬ ‫سیاسی او بود‪ ،‬و جایگزینی داوود منظور به جای او می تواند دارای‬ ‫معانی دیگری باشد‪ .‬براساس حکم اقای رئیسی ایا قرار است نظام‬ ‫برنامه ریزی اقتصادی کشور که پیش از این مهم ترین تصمیماتش در‬ ‫شورای هماهنگی اقتصادی سران کشور اخذ می شد به شورای عالی‬ ‫اقتصاد منتقل می شود؟‬ ‫رئیس جمهور در متن حکم رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه‬ ‫نوشته است‪« :‬اصالح ساختار نظام بودجه ریزی کشور با تاکید بر‬ ‫واقعی کردن منابع درامدی‪ ،‬مدیریت مصارف و رفع معضل کسری‬ ‫بودجه‪ ،‬تحول در نظام برنامه ریزی کشور به منظور تحقق پیشرفت‬ ‫توام با عدالت‪ ،‬فعال سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد‪،‬‬ ‫بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه در نسبت با استان ها و‬ ‫دستگاه های اجرایی و تعامل مستمر با ایشان به منظور تحقق برنامه‬ ‫هفتم توسعه و سیاست های دولت مردمی و نیز استفاده از ظرفیت‬ ‫جوانان نخبه انقالب از اهم انتظارات اینجانب می باشد»‪.‬‬ ‫حکم مذکور که از مهم ترین احکام سیاسی انتصاب در دولت اقای‬ ‫رئیسی است‪ ،‬احیای همه ضرورت هایی که برای برون رفت از شرایط‬ ‫کنونی حائز اهمیت هستند‪ ،‬در چارچوب سازمان برنامه و عملکرد‬ ‫ویژه ان با احیای شورای اقتصاد برده است‪ .‬هدف مذکور‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد هماهنگی تیم اقتصادی دولت‪ ،‬افزایش تمرکز اداره اقتصادی‬ ‫کشور در دولت و تصمیم سازی و تصمیم گیری در شورای اقتصاد‬ ‫است‪ .‬شورای اقتصادی دولت شامل نفرات اقتصادی دولت است که‬ ‫با محوریت سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬مهمترین برنامه ها و تصمیمات‬ ‫اقتصادی دولت در ان اتخاذ می شود و نقش مهمی در هماهنگی‬ ‫ت دارد‪ .‬اما سوال ان است که در این‬ ‫سیاست های اقتصادی دول ‬ ‫شرایط دوگانه شورای اقتصاد و شورای هماهنگی اقتصادی سران چه‬ ‫سرانجامی خواهد داشت؟ ایا تقلیل سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬که تدوین‬ ‫برنامه توسعه سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی را برعهده دارد‬ ‫فقط به شورای اقتصاد‪ ،‬معضل توسعه در کشور را جوابگو خواهد بود؟‬ ‫یا قرار است به صورت ضرب العجل‪ ،‬برخی گرفتاری های اساسی کشور‬ ‫رفع و رجوع و نه حل شود؟‬ ‫ن سوال برخی ناظران سیاسی ورود داوود منظور را بیشتر‬ ‫در پاسخ به ای ‬ ‫با توجه به بحران سیاسی مبتنی بر بحران های اقتصادی می دانند که‬ ‫گریبان کشور را می فشارد و از پاییز سال گذشته کشور را با بحران‬ ‫بی سابقه ای درگیر کرده است‪ .‬اما مشکل اساسی ان است که به جای‬ ‫تحول اساسی همه جانبه در دولت به ویژه در سیاست های کالن وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬تا فضای سیاسی وارد اعتمادسازی و مشارکت مردم بر اساس‬ ‫قانون اساسی در تعیین سرنوشت خود شود‪ ،‬بر امر «اصالح ساختار نظام‬ ‫بودجه ریزی کشور با تاکید بر واقعی کردن منابع درامدی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصارف و رفع معضل کسری بودجه» تاکید شده که هرچند ان نیز در‬ ‫جای خود به جاست ولی حدود و ثغور ان برای حل فضای بی اعتمادی‬ ‫کنونی تا چه اندازه می تواند موثر واقع شود‪ .‬از این رو ناظران سیاسی‬ ‫که کارنامه داوود منظور‪ ،‬پیش از انتساب به عنوان رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی یعنی ریاست کل سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور را مشاهده می کنند معتقدند حکم مذکور مبتنی بر‬ ‫شرایط اورژانسی کشور صادر شده که خود می تواند ناقض نیت اصلی‬ ‫مسئوالن برای دستیابی به اهداف ارامش و توسعه کشور باشد‪.‬‬ ‫از نظر انان تکیه به دستاورد داوود منظور در سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور و رشد ‪ ۵۹‬درصدی و تحقق ‪ ۱۱۳‬درصدی درامدهای مالیاتی‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی تعداد اظهارنامه های دریافتی‪ ،‬ایجاد پایگاه‬ ‫اطالعات هویتی‪ ،‬عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی‪ ،‬توسعه سامانه‬ ‫مودیان و ایجاد کارپوشه برای بیش از ‪ ۱۰‬میلیون مودی‪ ،‬شناسایی‬ ‫بیش از ‪ ۱۸.۸‬میلیون پذیرنده بانکی و الصاق بیش از ‪ ۹.۳‬پذیرنده‬ ‫به سازمان مالیاتی » هرچند حائز اهمیت است‪ ،‬ولی اصالح و ترمیم‬ ‫کابینه تنها در چارچوب‪ ،‬براوردن توقعاتی که می تواند دولت را از‬ ‫بحران کسری بودجه برهاند نمی تواند واقع بینانه تلقی شود‪.‬‬ ‫داوود منظور در کارنامه خود قائم مقامی مدیرعامل و معاون مالی‬ ‫و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (‪ ،)۱۳۹۳-۱۳۹۷‬مشاور‬ ‫اقتصادی وزیر نیرو (‪ ،)۱۳۹۲-۱۳۹۳‬دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫تاکنون و مشاور رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫(‪ )۱۳۹۲-۱۳۹۳‬را در کارنامه خود دارد‪ .‬اما نکته حائز اهمیت این‬ ‫است که عالوه بر میرکاظمی‪ ،‬و تعدادی دیگر از وزرا‪ ،‬داوود منظور‬ ‫هم از دولت احمدی نژاد امده و تخصص او در حوزه اقتصاد سنجی و‬ ‫عملکردش در حوزه انرژی است‪ .‬و رویکرد سیاسی او به توزیع منابع و‬ ‫درامد از ان ها تفاوت ماهوی ان چنانی با یکدیگر ندارند‪.‬‬ ‫دغدغه دولت مبنی بر کسربودجه‪ ،‬تورم افسار گسیخته‪ ،‬نقدینگی و‬ ‫ناتوانی در کسب درامدهای حاصل از فروش نفت و هدایت اقتصاد‬ ‫کشور به سوی تولید است‪ .‬ترکیب جابه جایی ها و ارایش نیروهای دولت‪،‬‬ ‫از ناامیدی نسبت به دسترسی به برجام‪ ،‬و درامدهای نفتی‪ ،‬حکایت‬ ‫کرده و تا اطالع ثانوی ان را منتفی می داند‪ .‬بنابراین به نظر می رسد‬ ‫ماموریت اصلی تمرکز بر سازمان برنامه و شورای اقتصاد و منظور‪ ،‬مهار‬ ‫تورم و پیامد ان کنترل نرخ ارز باشد‪ .‬از منظر اقتصاددانان کالسیک‬ ‫تورم دلیل افزایش نرخ ارز است‪ .‬جریان مقابل این تفکر بر افزایش نرخ‬ ‫ارز و تاثیر ان بر افزایش نرخ تورم تاکید دارد‪ .‬از منظر برخی دیگر از‬ ‫ناظران سیاسی و اقتصادی در ایران هر دو محور‪ ،‬دور باطلی را تشکیل‬ ‫داده اند‪ ،‬که راه برون رفت از ان توانمندی کشور برای ورود به اقتصاد‬ ‫بین الملل است که این موضوع نیاز به اراده ملی در سطح سیاست‬ ‫داخلی دارد‪ .‬به عبارت دیگر در حال حاضر تحریم ها اجازه ورود به‬ ‫چنین موقعیتی را به ایران نمی دهد و بدون اصالح سیاست های کالن‪،‬‬ ‫رفتن به سوی اصالح وضعیت معیشت مردم با تاکید بر کسربودجه‪،‬‬ ‫تورم و امثالهم سرابی بیش نزد افکارعمومی تلقی نمی شود‪ .‬بنابراین‬ ‫اتکای به منابع داخلی شاید مهم ترین امیدواری برای کاهش بحران‬ ‫باشد اما این معادله با توجه به اخبار جسته و گریخته نسبت به افزایش‬ ‫نرخ بنزین‪ ،‬و افزایش مالیات ها‪ ،‬نشان می دهد تکرار ان چه در پاییز سال‬ ‫گذشته رخ داد‪ ،‬چندان دور از انتظار نیست‪ .‬فعال سازی شورای اقتصاد‬ ‫و انتصاب شخصی که خود در حوزه انرژی و مالیات ورود دارد‪ ،‬حکایت‬ ‫از چشم انداز تغییر قیمت حامل های انرژی در اینده سیاسی و اقتصادی‬ ‫ایران و تقویت نظام مالیات ستانی می کند‪ .‬شاید به همین دلیل اقای‬ ‫رئیسی با توجه به سابقه موفقیت نسبی منظور در حوزه مالیات ستانی‬ ‫در حکم او بر «حفظ سمت» (رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)‬ ‫درتعیین او به ریاست سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫‪Vol.16,No.1194‬‬ ‫‪april.18.2023‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫تعامل با طالبان به معنای شناسایی وضع موجود نیست‬ ‫ایران نمی تواند بی تفاوت بماند‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران به عنوان همسایه افغانستان نمی تواند بی تفاوت باقی بماند و در فعل و انفعاالت منفعل عمل‬ ‫کند‪ .‬تعامل با طالبان به معنای شناسایی وضع موجود نیست‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬نشست خبری ناصر کنعانی سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه روز گذشته با حضور خبرنگاران و‬ ‫تصویربرداران رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد‪ :‬امسال روز‬ ‫جهانی قدس را پرشور تر و باشکوه تر از همیشه پشت‬ ‫سر گذاشتیم و در شرایطی که رژیم صهیونیستی در سایه‬ ‫بحران های متراکم داخلی و مشکالت خارجی متزلزل تر و‬ ‫بی ثبات تر از همیشه است اما از حضور پرشور و باشکوه‬ ‫حامیان ملت های مظلوم فلسطین نه فقط در جمهوری‬ ‫اسالمی ایران بلکه در همه جای جهان نشان داد که ابتکار‬ ‫امام خمینی مبنی بر نامگذاری روز جمعه اخر ماه مبارک‬ ‫رمضان به عنوان روز قدس ابتکاری حکیمانه مبتنی بر‬ ‫بصیرت بود و عم ً‬ ‫ال موضوع فلسطین به موضوعی جهانی‬ ‫در افکار عمومی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫کنعانی ادامه داد‪ :‬عالوه بر کشورهایی که اکنون در صفحه‬ ‫حمایت از حقانیت و مظلومیت ملت فلسطین ایستاده اند‪،‬‬ ‫ملت های جهان در گوشه گوشه جهان در روز جهانی قدس‬ ‫و در این ایام به حمایت از ارمان فلسطین به خیابان ها‬ ‫امده اند و در راهپیمایی ها و تجمعات نشست ها در‬ ‫اعالم حمایت از حقانیت حمالت فلسطین به طور جدی‬ ‫مشارکت کردند و ازادی فلسطین را فریاد زدند که این‬ ‫هم نشان دهنده این است که ما در استانه تحوالت‬ ‫امیدوارکننده تری به نسبت گذشته در ارتباط با مسئله‬ ‫فلسطین هستیم و امیدواریم که مجموعه این تالش های‬ ‫جهانی به ازادی فلسطین منجر شود‪.‬‬ ‫ در روابط خارجی خود را محدود به منطقه خاص‬ ‫ بلوک خاص نخواهیم کرد‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد‬ ‫تحوالت اخیر مانند بهبود روابط ایران و عربستان و اینکه‬ ‫دولت سیزدهم از ابتدا اعالم کرد ما روابط خارجی را با دنیا‬ ‫به موضوع برجام گره نمی زنیم‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران کشوری است که دارای ظرفیت های بسیاری است‬ ‫و در معادالت منطقه ای به دلیل ظرفیت های موثر نقش‬ ‫تعیین کننده و غیرقابل انکاری که دارد همواره یکی از‬ ‫اعضای اثرگذار در روند تحوالت منطقه ای و بین المللی‬ ‫بوده است‪ .‬خوشبختانه شرایط بین المللی تغییر کرده‬ ‫است و ما شاهد تغییر موازنه قدرت در بین المللی دنیا‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دیگر موضوعی به نام جهان تک قطبی را‬ ‫اکنون نداریم و امریکا به عنوان یک ابرقدرت مطرح نیست‪،‬‬ ‫البته یک قدرت می تواند مطرح باشد اما موضوع ابرقدرتی‬ ‫امریکا پایان یافته است‪ .‬بنابراین با نگاه به ظرفیت های‬ ‫جمهوری اسالمی و تغییر موازنه قوا در منطقه و در نظام‬ ‫بین المللی دولت تالش کرد از همه این ها به عنوان یک‬ ‫فرصت در جهت تحقق منافع ملی و منافع ملت ایران‬ ‫استفاده کند و هم در تقویت همگرایی های منطقه ای به‬ ‫عنوان یک رویکردی کام ً‬ ‫ال موثر برای تامین منافع مشترک‬ ‫بعد از پرونده های حرکت به سمت بحران زدایی از پرونده‬ ‫های داخلی منطقه ای حرکت کند و ما در همه زمینه ها‬ ‫شاهد تحوالت مثبت و رو به جلویی بوده ایم‪.‬‬ ‫کنعانی افزود‪ :‬در عین حال همانطور که بارها تاکید کرده‬ ‫ایم در روابط خارجی خود را محدود به منطقه خاص بلوک‬ ‫خاص نخواهیم کرد و در محور معینی خود را محدود‬ ‫نخواهیم کرد و در روند توسعه مناسبات خود با همه‬ ‫کشورهایی که حاضر باشند مبتنی بر اصل احترام متقابل‬ ‫و منافع مشترک روابط توام با دوستی را با جمهوری‬ ‫اسالمی برقرار کنند ما هم به تالش های خود در این‬ ‫مسیر ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫ مذاکرات فنی با اژانس ادامه دارد‬ ‫وی در مورد سفر گروسی به تهران و توافقی که صورت‬ ‫گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع مهم و قابل توجهی است‬ ‫و همانطور که اشاره کردید سفر اقای گروسی به تهران‬ ‫در ماه اخر سال گذشته انجام شد و در چارچوب بیانیه‬ ‫مشترکی که اعالم و منتشر شد که گفت وگوهای فنی انجام‬ ‫شود‪ .‬در چارچوب بیانیه و توافقی که بین طرفین صورت‬ ‫گرفته بود هیات های فنی مبادله شدند و نمایندگان اژانس‬ ‫به ایران سفر و گفت وگوهای فنی انجام و این گفت وگوها‬ ‫در مسیرهای توافق شده ادامه دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه افزود‪ :‬این یک مسیر فنی‬ ‫است و در صورتی این مسیر فنی از مسائل و نگرش های‬ ‫سیاسی متاثر نشود‪ ،‬امیدواریم بتوانیم در ادامه مسیر بین‬ ‫ایران و اژانس این مسیر پیش برود و گام های مثبتی را‬ ‫به سمت رفع مسائل فنی باقیمانده بین ایران و اژانس‬ ‫داشته باشیم‪.‬مسیر گفت وگوها و مذاکرات فنی ادامه دارد‬ ‫و امیدواریم اژانس به مسیر فنی متعهد باشد و شاهد‬ ‫باشیم اژانس حداکثر تالش خود را کند از تاثیرات و‬ ‫فشارهای سیاسی به دور باقی بماند و در مسیر مذاکرات‬ ‫فنی شاهد حل و فصل مشکالت باشیم‪ .‬پیشرفت این روند‬ ‫می تواند تاثیرات مثبتی بر روند توافق در خصوص برجام‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد‬ ‫نشست سمرقند و پرداختن به مسائل افغانستان گفت‪:‬‬ ‫موضوع اجالس موضوع مهمی بود و موضوع افغانستان هم‬ ‫موضوع بسیار مهمی مرتبط با حوزه سیاست خارجی و‬ ‫امنیت ملی و منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و مورد‬ ‫توجه افکار عمومی منطقه ای و بین المللی است‪ .‬در ارتباط‬ ‫با مسائل افغانستان الزم است این را مورد تاکید قرار دهند‬ ‫که نباید نقش سیاست مخرب و اشغالگرانه امریکا طی‬ ‫‪ ۲۰‬سال گذشته در افغانستان مورد غفلت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همچنین خروج غیرمسئوالنه و هماهنگ نشده امریکا از‬ ‫افغانستان هم نقش مخرب دیگری داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شکل گیری یک روند کام ً‬ ‫ال نابسامان و‬ ‫به هم ریخته در کشور مهم و پیچیده ای مانند افغانستان‪،‬‬ ‫طبیعت جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشور همسایه‬ ‫افغانستان و دارای مرزهای طوالنی مشترک با این کشور‬ ‫نمی تواند درباره مسائل این کشور بی تفاوت باقی بماند‬ ‫و یا منتظر تحوالت و فعل و انفعاالتی باشد که جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در ان نقش موثری نداشته باشد‪.‬‬ ‫کنعانی ادامه داد‪ :‬اجالسی که در سمرقند برقرار شد‪،‬‬ ‫چهارمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه‬ ‫افغانستان بود و روندی که جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ان چارچوب نقش موثر و مهمی را ایفا می کند‪ .‬در این‬ ‫نشست موضوعات متعددی مطرح شد که موضوعات‬ ‫مهمی از جمله مواد مخدر‪ ،‬گروه های تروریستی و داعش‬ ‫و حقوق زنان بود که بخشی از تالش ایران برای کمک به‬ ‫بهبود شرایط افغانستان و تثبیت شرایط امنیتی در این‬ ‫کشور و کمک به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان است‬ ‫که ایران اینها را در چارچوب های منطقه ای و نشست های‬ ‫چندجانبه با جدیت و مسئوالنه ان را دنبال می کند‪.‬‬ ‫سیاست جمهوری اسالمی ایران درباره افغانستان دوگانه و‬ ‫دارای تناقض نیست‪ ،‬کام ً‬ ‫ال روشن است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه ادامه داد‪ :‬در ارتباط با‬ ‫افغانستان همانطور که بارها در مواضع رسمی ایران اعالم‬ ‫شده است‪ ،‬دارای سیاست اصولی و و روشنی هستیم و‬ ‫سیاست ایران در ارتباط با افغانستان از مولفه های روشنی‬ ‫تبعیت می کند‪ .‬ما در ارتباط با افغانستان حمایت از صلح‬ ‫و ثبات در این کشور برای ما حائز اهمیت است‪ .‬مخالفت‬ ‫با حضور مجدد بازیگران خارجی به بهانه های مختلف و‬ ‫استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تروریسم و مخالفت با‬ ‫مداخله خارجی در این کشور از مبانی دیگر رفتاری ایران‬ ‫در ارتباط با مسئله افغانستان است و ضرورت تشکیل دولت‬ ‫فراگیر با مشارکت همه اقوام و مبارزه موثر با تروریسم و‬ ‫تولید و قاچاق مواد مخدر و مسائل اجتماعی و مخالفت‬ ‫جدی با منع زنان از تحصیل در مدارس و دانشگاه ها و‬ ‫ممانعت از نقش و اشتغال زنان در فعالیت های اجتماعی و‬ ‫رسمی و اداری مهم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این ارتباط هم در نشست سمرقند در‬ ‫قالب نشست و سخنرانی وزیر خارجه و دیدار وزیر خارجه‬ ‫با سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر این موضوع به‬ ‫صورعت صریح واضح و شفاف تاکید شد که ایران مخالف‬ ‫منع تحصیل زنان و دختران و اشتغال انهاست و هم اماده‬ ‫است کمک کند به ایجاد شراط مناسب برای تحصیل‬ ‫دانش اموزان و دانشجویان و هم به صورت حضوری و‬ ‫هم به صورت مجازی با تجربه خوبی در این مورد داریم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد‪ :‬همواره تاکید کرده و‬ ‫می کنیم که تعامل و همکاری با طالبان و هیات حاکمه‬ ‫موقت افغانستان به معنای شناسایی وضع موجود نیست‪،‬‬ ‫بلکه در رویکرد دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ارتباط با افغانستان و تعامل با سرپرستی موقت همه‬ ‫عناصری که مورد اشاره قرار دادم لحاظ شده و مورد توجه‬ ‫جدی قرار دارد‪ .‬مضاف براینکه در ارتباط با افغانستان‬ ‫موضوعات دوجانبه مهمی داریم‪ .‬پیگیری حق ابه‬ ‫هیرمند در مذاکرات مطرح بود و در سمرقند هم مورد‬ ‫توجه و پیگیری جدی قرار گرفت‪ .‬موضوع امنیت مرزها‬ ‫و رسیدگی به وضعیت چند میلیون اواره افغانستانی‬ ‫در ایران از موضوعاتی است که نیازمند به پیگیری و‬ ‫هماهنگی دارد و ممانعت از سرریز شدن اوارگان جدید‬ ‫که برای ایران هزینه های زیادی تولید می کند‪.‬‬ ‫کنعانی تاکید کرد‪ :‬بنابراین موضوعات عدیده ای را به‬ ‫صورت همزمان در سیاست ما در ارتباط با افغانستان دنبال‬ ‫می کنیم که اینها نه دوگانگی تلقی می شوند و نه دچار‬ ‫ابهام است‪ ،‬بلکه رویکرد دیپلماتیک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران رویکرد اگاهانه محاسبه شده هوشمندانه است هم‬ ‫در جهت کمک به صلح و امنیت در داخل افغانستان و‬ ‫تامین منافع مردم افغانستان است و هم متناسب با امنیت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و منافع اساسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در ارتباط با افغانستان تلقی می شود‪.‬‬ ‫ ایران هیچ گاه میز مذاکره را ترک نکرده است‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد‬ ‫اینکه غرب به دنبال راه اندازی جنگ ترکیبی علیه ایران‬ ‫است و موضع وزارت امورخارجه در این خصوص گفت‪:‬‬ ‫ایران هیچگاه به میز مذاکرات نکرده است و همواره‬ ‫امادگی خود را برای جمع بندی مذاکرات رفع تحریم‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬در عین حال همانطور که اعالم کردیم‬ ‫در خصوص پیش نویس و رد و بدل شدن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اعالم کرده است که ما امادگی داریم در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن مبتنی بر همان جمع بندی مذاکرات صورت‬ ‫بگیرد و گام های الزم برای بازگشت مسئوالن و متعهدانه‬ ‫همه طرف ها به برجام برداشته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در این ارتباط ابتکارات متعددی انجام‬ ‫داده و از همه ظرفیت ها استفاده کردیم و مسیر دیپلماسی‬ ‫در هر کجا که فکر می کند‪ ،‬فرصتی است که می تواند هم‬ ‫روند را تسریع کند و هم بهانه را از طرف مقابل بگیرد‪ .‬در‬ ‫این زمینه از همه فرصت ها استفاده کردیم‪ .‬ما به تاکتیک‬ ‫های طرف مقابل اشنایی داریم و جمهوری اسالمی ایران‬ ‫منافع خود را به خوبی تعریف کرده است و از خطوط قرمز‬ ‫خود عبور نخواهد کرد‪ .‬در صورتی که طرف مقابل امادگی‬ ‫و اراده سیاسی الزم را برای بازگشت به توافق از خود به‬ ‫طور عملی نشان بدهد‪ ،‬زمینه بازگشت سریع و زود هنگام‬ ‫به میز مذاکره برای جمع بندی مذاکرات و اغاز اجرای‬ ‫ان وجود دارد‪.‬‬ ‫کنعانی در مورد اقدامات صهیونیست ها در اذربایجان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران و اذربایجان‬ ‫دشمنانی دارند و در ان تردید نیست و رژیم صهیونیستی‬ ‫یکی از دشمنان شناخته شده روابط دو جانبه دو کشور‬ ‫و دو ملت است‪ .‬این رژیم به دلیل اینکه راهبرد امنیت‬ ‫ملی و بقا و حیات خودش را در ایجاد و دامن زدن به‬ ‫بی ثباتی و ناامنی در منطقه و جهان اسالم تعریف کرده‬ ‫است و رویکرد این رژیم نه تنها در ارتباط با روابط ایران‬ ‫و اذربایجان و بلکه در ارتباط با کلیت مناسبات کشورهای‬ ‫اسالمی رفتاری توام با تالش برای ایجاد تفرقه و بی ثباتی‬ ‫و دامن زدن به اختالفات است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکید جمهوری اسالمی ایران تمرکز بر‬ ‫حسن همسایگی و روابط توام با مناسبات دوستانه و‬ ‫احترام متقابل و تمرکز بر منافع مشترک است با درک‬ ‫همین نگرانی ها که عد ه ای از ایجاد اختالف بین دو‬ ‫کشور سود می برند ایران در روند دیپلماتیک تالش‬ ‫کرد با ابتکار عمل های دیپلماتیک در تنش هایی که‬ ‫اخیرا در روابط دو کشور رخ داد بر این تنش ها غلبه‬ ‫و رویکرد سیاسی و دیپلماتیک را برای مدیریت روابط‬ ‫استفاده کرد‪ .‬خوشبختانه شاهد موفقیت نسبی در این‬ ‫روند هستیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه اذربایجان گفت‪ :‬سه دور‬ ‫گفت وگوهای تلفنی وزرای خارجه تحول مثبتی بود که‬ ‫ما را به رویکرد مشترکی برای غلبه بر وضعیت موجود و‬ ‫تنش زدایی بین دو کشور رسیدم و بر ان مبنا اقدامات‬ ‫و گام هایی تعریف شده که در این مسیر حرکت می کنیم‬ ‫و امیدواریم بر مشکالت و سوءتفاهمات غلبه و روابط دو‬ ‫کشور که ضروری است مبتنی بر سیاست حسن همسایگی‬ ‫است به روند طبیعی مناسبت و سودمند خود هدایت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کنعانی درباره روابط ایران و عربستان و تاثیر ان در حل‬ ‫مسائل منطقه گفت‪ :‬رابطه میان ایران و عربستان سعودی‬ ‫ویژگی های مستقل خود را دارد ارتباط خاصی با برجام‬ ‫ندارد‪ .‬ما در ارتباط با روابط ایران و عربستان خوشبین‬ ‫هستیم‪ .‬مبتنی بر مذاکراتی که صورت گرفت‪ ،‬توافقاتی که‬ ‫میان طرفین انجام شد و گام های مثبت و سازنده ای که‬ ‫دوطرف در اجرایی کردن توافقات خود تاکنون برداشته اند‬ ‫و انجام داده اند ما به سمت مسیر خوب و امیدوار کننده ای‬ ‫در چارچوب منافع دو کشور و در چارچوب منافع مشترک‬ ‫منطقه ای در حال حرکت هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما به عنوان دیپلمات ها حتی در سخت ترین‬ ‫شرایط ها همواره به دلیل حرفه و شغلی که داریم باید‬ ‫خوشبین باشیم‪ .‬اکنون که در شرایط امیدوار کننده‬ ‫و سازنده ای قرار داریم حتما نسبت به اینده این روند‬ ‫خوشبین هستیم و امیدواریم در چارچوب اراده سیاسی‬ ‫که شکل گرفته و توافقی که صورت گرفته و گام هایی‬ ‫که تا این مرحله برای اجرای توافق و فعال سازی روابط‬ ‫برداشته شده است شاهد نتایج خوبی در روابط میان دو‬ ‫کشور ایران و عربستان باشیم و گام به گام شاهد اجرایی‬ ‫کردن توافقات انجام شده میان دو کشور نه فقط در حوزه‬ ‫سیاسی بلکه در حوزه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و مناسبات مردم‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه‪6‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد‬ ‫قدرت پوشالی ایاالت متحده طی دهه های گذشته رو به افول بوده از‬ ‫این رو با فضاسازی و تهدید هسته ای درصدد حفظ ظاهر خودشان‬ ‫در خاورمیانه هستند‪.‬‬ ‫به گزارش اترک به نقل از خانه ملت‪ ،‬محمود عباس زاده مشکینی‪ ،‬در‬ ‫واکنش به اعزام زیردریایی هسته ای امریکا به غرب اسیا در راستای‬ ‫پشتیبانی از ناوگان پنجم ایاالت متحده مستقر در بحرین‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروزه شرایط منطقه تغییر کرده و این امر موجب شده واشنگتن‬ ‫از تغییر موضع کشورهای منطقه نسبت به تروریست های امریکایی‬ ‫هراسان شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه نباید فراموش کرد هر گونه تنش افرینی و تهدیدزایی در منطقه‬ ‫به نفع امریکایی ها است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنابراین وقتی صحبت از اعزام‬ ‫زیردریایی هسته ای یواس‪.‬اس فلوریدا به میان می اید‪ ،‬منافع این‬ ‫کشور در منطقه نیز تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عبارتی امریکایی ها از ابزار قدرت نظامی برای همراه‬ ‫کردن کشورهای مدنظرشان با سیاست های ضدبشری علیه برخی‬ ‫کشورهای منطقه بهره می برند و اکنون نیز با توجه به تغییر موازنه‬ ‫قدرت‪ ،‬ایاالت متحده تالش می کند رویه مذکور را تشدید کند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه قدرت پوشالی‬ ‫ایاالت متحده طی دهه های گذشته رو به افول بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این میان رژیم صهیونیستی به عنوان حامی اصلی انها در منطقه نیز‬ ‫دچار استیصال و اضمحالل شده است از این رو کاخ سفید از اخرین‬ ‫ابزار خودش در عرصه نظامی استفاده می کند تا افکار عمومی منطقه‬ ‫را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بدون شک تهدید هسته ای در راستای فضاسازی به‬ ‫منظور نجات خودشان در منطقه بوده اما باید اذعان کرد دیگر دوران‬ ‫یکجانبه گرایی تغییر کرده و این سیاست شکست خورده است‪/.‬‬ ‫علیزاده برمی با اشاره به اظهارات قانونگذاران‬ ‫قاره سبز‪:‬‬ ‫حقوق بشر برای غرب صرفا‬ ‫دستاویزی سیاسی است‬ ‫عضو فراکسیون انقالب اسالمی مجلس اعتقاد دارد اظهارات برخی‬ ‫نمایندگان اروپا مبنی بر اینکه تحریم ها علیه جمهوری اسالمی‬ ‫راهزنی بین المللی است نمی تواند از جرم و جنایات انها علیه ملت‬ ‫ایران بکاهد‪.‬‬ ‫علی اکبر علیزاده برمی در واکنش به اظهارات نماینده پارلمان اروپا‬ ‫مبنی بر اینکه تحریم های یک جانبه علیه ایران و برخی کشورهای‬ ‫دیگر راهزنی بین المللی است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه ملت ایران بیش از چهار‬ ‫دهه تحت تحریم ها و محدودیت های ایاالت متحده و کشورهای‬ ‫غربی از جمله اروپایی ها قرار دارند‪.‬‬ ‫نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫غربی ها همواره خودشان را مدافع حقوق بشر معرفی می کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این مهم در حالیست که هیچکدام از تحریم های غرب دارای‬ ‫پشتوانه قانونی نبوده و مطابق قوانین بین المللی‪ ،‬اقدامی ضدبشری‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحریم های اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬دارویی و غیره علیه‬ ‫ملت ایران اعمال شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وقتی میان کشورها جنگ‬ ‫رخ می دهد‪ ،‬همواره موضوع تامین غذا و دارو از جمله مسائلی است‬ ‫که کشورها نسبت به ان حساس بوده و این امر را تهدید و تحریم‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود‪ :‬متاسفانه این امر در‬ ‫حالیست که تحریم های غربی ها موجب شده مردم ایران دچار اسیب‬ ‫های زیادی شوند؛ به عنوان مثال برخی از بیماران موسوم به پروانه ای‬ ‫به دلیل جلوگیری از واردات دارو توسط غرب از بین رفته اند‪.‬‬ ‫عضو فراکسیون انقالب اسالمی مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه اظهارات برخی نمایندگان اروپا مبنی بر اینکه تحریم ها علیه‬ ‫جمهوری اسالمی راهزنی بین المللی است نمی تواند از جرم جنایات‬ ‫انها علیه ملت ایران بکاهد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این میان باید اذعان‬ ‫کرد این اعتراف اروپایی ها به افکار عمومی دنیا ثابت می کند که‬ ‫حقوق بشر برای غرب صرفا دستاویزی سیاسی است و معنای دیگری‬ ‫ندارد‪/.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Vol.16,No.1194‬‬ ‫‪april.18.2023‬‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫استان ها‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪29‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1194‬‬ ‫‪ ۷۴‬هنرمنداز‪ ۱۱‬استانکشور‬ ‫مهمانانجمنسینمایجوان‬ ‫بوشهر‬ ‫اترک‪/‬بوشهر‪ :‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی انجام شده از تاریخ پنجم تا هشتم‬ ‫اردیبهشت ماه امسال‪ ،‬شصت وششمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه‬ ‫و عکس سینمای جوان در مجتمع فرهنگی هنری بوشهر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عبد الرحیم افروغ افزود‪ ۷۴ :‬هنرمند از ‪ ۱۱‬استان کشور شامل‬ ‫استان های گلستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬قزوین‪ ،‬البرز‪ ،‬زنجان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬کردستان‪ ،‬گیالن و بوشهر در شصت وششمین‬ ‫جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه و عکس سینمای جوان بوشهر حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دبیر شصت و ششمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اظهار کرد‪:‬‬ ‫این دوره از جشنواره توجه به سینمای بومی و فیلم های ژنریک در‬ ‫اولویت داوری قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۷۰۰‬اثر به دبیرخانه جشنواره در این دوره‬ ‫ارسال شده است‪ ،‬افزود‪ :‬از این شمار‪ ۴۱۶ ،‬اثر به بخش فیلم شامل‬ ‫‪ ۳۰۶‬فیلم داستانی‪ ۶۰ ،‬مستند‪ ۳۱ ،‬فیلم تجربی و ‪ ۱۶‬پویانمایی و‬ ‫‪ ۳۵۶‬اثر هم به بخش عکس شامل ‪ ۲۲۶‬تک‪‎‬عکس و ‪ ۱۳۰‬اثر در قالب‬ ‫‪ ۱۸‬مجموعه عکس به جشنواره منطقه ای سینمای جوان‪ -‬بوشهر –‬ ‫خلیج فارس ارسال شد که در نهایت از سوی هیات انتخاب‪ ،‬در بخش‬ ‫فیلم به تفکیک‪ ۴۱ ،‬اثر به بخش داستانی‪ ۹ ،‬اثر به بخش مستند‪۶ ،‬‬ ‫اثر به بخش تجربی و ‪ ۵‬اثر به بخش پویانمایی و همچنین در بخش‬ ‫عکس هم ‪ ۲۹‬اثر در بخش تک عکس و ‪ ۳‬مجموعه عکس (هفت‬ ‫عکسی) به مرحله نهایی این رویداد راه یافتند‪.‬‬ ‫افروغ ادامه داد‪ :‬از استان بوشهر نیز هفت اثر در دو بخش فیلم و‬ ‫عکس از سه شهرستان بوشهر‪ ،‬تنگستان و دشتستان در این مرحله‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫دبیر شصت و ششمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان‪ -‬بوشهر با‬ ‫اشاره به اینکه ‪ ۷۴‬هنرمند از ‪ ۱۱‬استان (گلستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬زنجان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬تهران‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬کردستان‪ ،‬گیالن و‬ ‫بوشهر) در این جشنواره حضور دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اثار در بخش‬ ‫فیلم از سوی احمدعلی سجادی صدر‪ ،‬محمدرضا عرب‪ ،‬عادل تبریزی‪،‬‬ ‫امیر پذیرفته‪ ،‬مریم دوستی‪ ،‬سیدحسین صافی و محسن اقالر مورد‬ ‫بررسی و داوری قرار می گیرند‪ .‬هیات داوری بخش عکس هم بر عهده‬ ‫ساتیار امامی‪ ،‬محمد یوسفی و احسان مهدیان است‪.‬‬ ‫وی به بزرگداشت فیلمسازان پیشکسوت هم استان در شصت و‬ ‫ششمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان‪ -‬بوشهر «خلیج فارس»‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬این هنرمندان باتجربه بر اساس مولفه های چون‬ ‫استمرار کار‪ ،‬تولیدات فاخر و تاثیری که در حوزه فیلم و عکس کشور‬ ‫داشته اند‪ ،‬انتخاب شده و از ان ها در ایین پایانی تجلیل به عمل‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ 19700‬خانوار گلستان‬ ‫از نعمت گاز در سال ‪1401‬‬ ‫اترک‪/‬گرگان‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از بهره مندی ‪19‬‬ ‫هزار و ‪ 700‬خانوار استان در طی سال ‪ 1401‬از نعمت گاز طبیعی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علی طالبی افزود‪ :‬این شرکت برای سال گذشته بهره مندی تعداد‬ ‫‪ 19500‬خانوار را هدف گذاری کرده بود و خوشبختانه باهمت و تالش‬ ‫انجام شده همکاران موفق شدیم از اهداف تعیین شده در این بخش‬ ‫فراتر رویم و ‪ 200‬خانوار را نیز بیشتر از برنامه ساالنه از نعمت گاز‬ ‫بهره مند نماییم‪.‬‬ ‫طالبی خاطرنشان کرد‪ :‬از این تعداد خانوار‪ 11600 ،‬خانوار شهری‬ ‫بوده و تعداد ‪ 8100‬خانوار نیز روستایی بودند که به جمع خانوارهای‬ ‫بهره مند از گاز استان اضافه شده اند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز گلستان اظهارکرد‪ :‬در همین رابطه درمجموع‬ ‫تاکنون در سطح استان تعداد ‪ 648‬هزار و ‪ 200‬خانوار استان‬ ‫مصرف کننده گاز می باشند که از این تعداد ‪ 411‬هزار و ‪ 40‬مورد‬ ‫مربوط به شهرها و تعداد ‪ 237‬هزار و ‪ 160‬خانوار نیز مربوط به‬ ‫روستاهای استان می باشد‪.‬‬ ‫طالبی تصریح کرد‪ :‬بیشترین حجم خانوار بهره مند از گاز مربوط به‬ ‫شهرستان گرگان به عنوان مرکز استان با بیش از ‪ 186‬هزار و ‪700‬‬ ‫خانوار می باشد‪ ،‬ضمن اینکه شهرستان های گنبد با تعداد ‪ 117‬هزار‬ ‫و ‪ 540‬و علی اباد با ‪ 53‬هزار ‪ 120‬خانوار در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی در خاتمه با اشاره به درصد خانوار تحت پوشش گاز استان اذعان‬ ‫داشت‪ :‬تا پایان سال ‪ 1401‬خانوار تحت پوشش شرکت گاز در بخش‬ ‫شهری ‪ 100‬درصد و در بخش روستایی نیز ‪ 99‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫در راستای تحقق نهضت اسفالت رشت ‪:‬‬ ‫تداوم عملیات اسفالت و لکه‬ ‫گیری معابر مناطق پنجگانه‬ ‫توسط شهرداری رشت‬ ‫اترک‪/‬گیالن‪ :‬به منظور رفاه حال شهروندان فهیم و عدالت در اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی مناطق پنجگانه عملیات روکش اسفالت کوچه‬ ‫شهید مهر شریف واقع در محدوده منطقه یک‪ ،‬توسط سازمان عمران‬ ‫و بازافرینی و مدیریت منطقه یک شهرداری رشت به انجام رسید‪.‬‬ ‫عملیات روکش اسفالت کوچه شهید مهر شریف واقع در بلوار معلم‬ ‫در محدوده منطقه یک‪ ،‬توسط اکیپ های عمرانی سازمان عمران و‬ ‫بازافرینی شهری و مدیریت منطقه یک شهرداری رشت به انجام رسید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬شهرداری رشت در راستای تامین رفاه حال‬ ‫شهروندان‪ ،‬ارتقای کیفیت سطح زندگی‪ ،‬بهبود تردد خودروها و‬ ‫عدالت در اجرای پروژه های عمرانی عملیات اسفالت کوچه ها و معابر‬ ‫سطح شهر را در اولویت کاری خود قرار داده و پروژه های مذکور را به‬ ‫صورت تدریجی و با استفاده از شرایط مساعد جوی به پیش می برد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 14‬هزار انشعاب جدید گاز‬ ‫در گیالن نصب شد‬ ‫اترک‪/‬گیالن‪ :‬شرکت گاز استان گیالن در سال‬ ‫گذشته برای جذب مشترکین جدید گاز‪ ،‬مجموعا ً‬ ‫‪ 14‬هزار و ‪ 750‬انشعاب جدید را در شهرها و‬ ‫روستاهای این استان نصب کرده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۸‬درصدی احیای معادن هرمزگان‬ ‫اترک‪/‬بندرعباس‪ :‬استان هرمزگان که از ان به عنوان بهشت سرمایه گذاران و دروازه پیشرفت کشور یاد می شود‪ ،‬دارای ظرفیت های فراوان معدنی برای‬ ‫سرمایه گذاری های صنعتی در راستای افزایش تولید است و طی یک سال گذشته ‪ ۴۸‬درصد معادن این استان با همین هدف‪ ،‬احیا شده است‪.‬‬ ‫هرمزگان با وجود ‪ ۱۴‬جزیره راهبردی و اقتصادی‪ ،‬دسترسی‬ ‫به ابهای ازاد‪ ،‬وجود مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‪ ،‬پاالیشگاه ها‬ ‫و معیانات گازی و وجود بنادر حیاتی شهید رجایی و شهید‬ ‫باهنر‪ ،‬استانی غنی و زرخیر است که سهم قابل توجهی در‬ ‫رشد تولید و رونق اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫این استان به سبب تنوع زمین شناختی و داشتن معادن‬ ‫روباز و زیرزمینی‪ ،‬دنیایی از عجایب و تنوع کانی شناسی‬ ‫را در خود جای داده است که می توان با سرمایه گذاری و‬ ‫توسعه بهینه و پایدار از این ظرفیت گرانبهای خدادادی برای‬ ‫«رشد تولید» ثروت افزایی و رشد اقتصادی کشور بدون اتکا‬ ‫به درامدهای نفتی استفاده کرد و چرخ محرکه اقتصاد این‬ ‫مملکت را شتاب داد‪.‬‬ ‫ استاندار‪ ۲۱۶:‬معدن در هرمزگان به مزایده گذاشته‬ ‫ می شود‬ ‫هرمزگان دارای ‪ ۲۱‬نوع ماده معدنی و ‪ ۳۰۰‬معدن فعال با‬ ‫احتساب معادن شن و ماسه رودخانه ای است که این منطقه‬ ‫مستعد معدنی در زمینه بهره برداری و فراوری با هدف‬ ‫جلوگیری از خام فروشی و در نتیجه صادرات مواد معدنی‬ ‫فراوری شده به خارج از کشور نقش تعیین کننده ای دارد‪.‬‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬سنگ نمک‪ ،‬دولومیت‪ ،‬کرومیت‪،‬‬ ‫منگنز‪ ،‬مارن‪ ،‬سنگ اهک‪ ،‬خاک صنعتی‪ ،‬سنگ الشه‪ ،‬سنگ‬ ‫چینی‪ ،‬مرمریت‪ ،‬سنگ تزئینی و مخلوط کوهی از معدن های‬ ‫فعال و غنی این استان اقتصادی به شمار می روند‪.‬سنگ اهن‪،‬‬ ‫سنگ گچ‪ ،‬سنگ نمک‪ ،‬دولومیت‪ ،‬کرومیت‪ ،‬منگنز‪ ،‬مارن‪،‬‬ ‫سنگ اهک‪ ،‬خاک صنعتی‪ ،‬سنگ الشه‪ ،‬سنگ چینی‪،‬‬ ‫مرمریت‪ ،‬سنگ تزئینی و مخلوط کوهی از معدن های فعال‬ ‫و غنی این استان اقتصادی به شمار می روند‬ ‫این معادن که از مرکز گرفته تا شرق و غرب استان گسترده‬ ‫شده است‪ ،‬با انجام کار مطالعه‪ ،‬شناسایی و احصای ظرفیت ها‬ ‫و پهنه های معدنی جدید و فراوری بهینه مواد معدنی که‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬می تواند بهره وری خوبی برای ابادانی‬ ‫هرمزگان داشته باشد و در این راستا دولت سیزدهم نیز با‬ ‫همه توان در خدمت مردم است‪.‬‬ ‫ وجود ‪ ۳۰۰‬معدن فعال در هرمزگان‬ ‫‪ ۳۰۰‬معدن فعال دارای پروانه با احتساب ‪ ۱۰۰‬معدن حوزه‬ ‫شن و ماسه در استان هرمزگان وجود دارد که می طلبد از این‬ ‫ظرفیت های معدنی در راستای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی‬ ‫منطقه به خوبی استفاده کرد‪.‬‬ ‫به طور کلی تاکنون وجود ‪ ۲۱‬نوع ماده معدنی در استان‬ ‫هرمزگان شناسایی شده است که شامل کانی های فلزی از‬ ‫جمله کرومیت‪ ،‬اهن و منگنز و کانی های غیرفلزی شامل‬ ‫سنگ گچ‪ ،‬سنگ اهک‪ ،‬سنگ نمک‪ ،‬سنگ های تزئینی و‬ ‫مصالح ساختمانی است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان در این راستا‬ ‫با اشاره به اینکه وجود تنوع موادمعدنی‪ ،‬استان را جزو مناطق‬ ‫شاخص معدنی در سطح کشور مطرح کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت های سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه معادن‬ ‫استان وجود دارد که همواره زمینه جذابی برای سرمایه‬ ‫گذاران داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫خلیل قاسمی افزود‪ :‬بخش معدن عالوه بر اشتغالزایی‬ ‫مستقیم‪ ،‬با توجه به زنجیره ارتباط ان پس از استخراج مواد‬ ‫معدنی با بخش حمل و نقل‪ ،‬مسکن‪ ،‬راه‪ ،‬صنعت و دیگر حوزه‬ ‫ها‪ ،‬می تواند اشتغالزایی غیرمستقیم بسیاری نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با توسعه فعالیت های معدنی در مناطق محروم‬ ‫استان نیز می توان اقتصاد مردم این مناطق را تقویت و به‬ ‫دنبال ان مهاجرت مردم این مناطق به شهرها و دیگر نقاط‬ ‫استان را که به منظور کسب درامد و اشتغال انجام می شود‪،‬‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان همچنین با‬ ‫اشاره به اینکه در سالی که گذشت ‪ ۲‬مزایده معدنی در استان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬این مزایده ها شامل برگزاری مزایده عمومی‬ ‫‪ ۲۱۳‬فقره محدوده های اکتشافی و معدنی بوده است‪.‬‬ ‫قاسمی در همین خصوص نیز اظهار کرد‪ :‬طی سال گذشته‬ ‫مزایده عمومی در قالب بسته های سرمایه گذاری انجام شد‬ ‫که این روش از مزایده برای نخستین بار اجرا شده است‪.‬طی‬ ‫سال گذشته مزایده عمومی در قالب بسته های سرمایه گذاری‬ ‫نیز انجام شد که این روش از مزایده برای نخستین بار اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬معادل همین میزان واحدهای معدنی که‬ ‫در هرمزگان فعال است‪ ،‬تقریباً به همان میزان کار مطالعه‪،‬‬ ‫اکتشاف و کارهای پی جویی در استان انجام می شود‪.‬‬ ‫ن این استان از نوع هماتیت‬ ‫قاسمی با اشاره به اینکه جنس اه ‬ ‫است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با توجه به اکتشافات صورت گرفته در بلوک‬ ‫سه پهنه اباده – جازموریان ذخایر اهن مگنتیتی نیز در‬ ‫شمال استان هرمزگان کشف و به ان دست یافته ایم‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بحث سیلیس که ماده اولیه شیشه است نیز در استان‬ ‫هرمزگان داریم که اقتصادی نبوده و در این راستا هم سرمایه‬ ‫گذار جذب کردیم و هم خودمان در این حوزه کار مطالعاتی‬ ‫را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫قاسمی یاداورشد‪ ۲ :‬نقطه سیلیس در استان وجود دارد یکی‬ ‫شمال استان به سمت منطقه باغات حاجی اباد و دیگری در‬ ‫منطقه رودخانه و زیارتعلی رودان مزر بین هرمزگان و استان‬ ‫کرمان است که ان منطقه هم ظرفیت خیلی خوبی دارد‬ ‫که امیدواریم بتوانیم بحث سرمایه گذاری ان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان یاداورشد‪:‬‬ ‫در سال گذشته ‪ ۳۳‬معدن غیرفعال و راکد این استان احیا و‬ ‫به چرخه فعالیت بازگشت که نسبت به سال ‪ ،۱۴۰۰‬به میزان‬ ‫‪ ۴۸‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬برای احیای این معادن غیرفعال‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۶۳۵‬میلیارد ریال سرمایه گذاری شد و با احیای این معادن‬ ‫‪ ۴۸۴‬نفر در استان هرمزگان مشغول به کار شدند‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته ‪ ۱۹‬میلیون تن‬ ‫موادمعدنی از معادن استان استخراج شد که رشد پنج‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل انسال گذشته ‪۱۹‬‬ ‫میلیون تن موادمعدنی از معادن استان استخراج شد که رشد‬ ‫پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ان داشته است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان یاداور شد‪:‬‬ ‫‪ ۲۹‬معدن در سال ‪ ۱۴۰۱‬جهت واردات ‪ ۷۵‬دستگاه ماشین‬ ‫االت معدنی با استفاده از ظرفیت ماده ‪ ۱۱۰‬ایین نامه اجرایی‬ ‫قانون معادن به منظور تجهیز و نوسازی ماشین االت استان‬ ‫معرفی شد که تاکنون تعداد ‪ ۱۴‬دستگاه وارد و مابقی نیز‬ ‫درحال انجام اقدام های مورد نیاز است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیگیری اجرای طرح بهسازی چهار مسیر دسترسی‬ ‫به معادن سنگ گچ استان به طول مجموع حدود ‪ ۱۴‬کیلومتر‬ ‫با پیشرفت فیزیکی ‪ ۸۵‬درصد (با حدود ‪ ۳۰‬معدن منتفع‬ ‫شونده) در شهرستان های بندرخمیر و بندرلنگه انجام شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان ادامه داد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۷‬درصدی ظرفیت تولید کارخانه سیمان هرمزگان‬ ‫در سال گذشته نیز شاهد بودیم که این هم نوید خوبی برای‬ ‫حوزه ساختمان استان بود‪.‬‬ ‫قاسمی‪ ،‬بهره برداری از نخستین واحد تولید شن و ماسه در‬ ‫شهرستان بشاگرد‪ ،‬بهره برداری از نخستین واحد تولید مس‬ ‫کاتد هرمزگان در بندرلنگه‪ ،‬ارتقای ظرفیت پنج معدن در‬ ‫استان با سرمایه گذاری ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال و ایجاد زمینه‬ ‫اشتغال برای ‪ ۲۰‬نفر را از دیگر فعالیت های یکسال گذشته‬ ‫سازمان صمت در امور معادن استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫ ‪ ۷۴‬میلیون تن ذخیره معدنی جدید در هرمزگان‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان یاداورشد‪:‬‬ ‫در حوزه معدن‪ ،‬سال گذشته ‪ ۷۴‬میلیون تن به ذخیره معدنی‬ ‫استان اضافه شد که افزون بر ‪ ۴۹‬میلیارد ریال هزینه اکتشافی‬ ‫در این خصوص صورت گرفته است‪.‬‬ ‫قاسمی افزود‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬افزون بر ‪ ۱۷‬درصد ذخایر تائید‬ ‫شده در کمیسیون گواهی کشف کشور مربوط به استان‬ ‫هرمزگان بوده که این امر بیانگر شناسایی ذخایر مطلوب مواد‬ ‫معدنی در سطح استان است که امیدواریم این رشد ذخایر‬ ‫مکشوفه استان به صورت مستمر افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین از رشد ‪ ۸۸‬درصدی صدور گواهی کشف طی‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به سال قبل (صدور ‪ ۳۲‬فقره گواهی‬ ‫کشف) خبر داد و گفت‪ :‬پارسال اکتشاف افزون بر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن کانسنگ منگنز در شهرستان بشاگرد منطقه «بیخ کهنو‬ ‫و سوهران» انجام شد‪.‬‬ ‫این مسوول در همین راستا افزود‪ :‬طی سال گذشته در زمینه‬ ‫صدور پروانه بهره برداری معادن رشد ‪ ۵۵‬درصدی (صدور ‪۱۷‬‬ ‫فقره) و در زمینه صدور پروانه اکتشاف نیز به رشد حدود سه‬ ‫درصدی (صدور ‪ ۴۶‬فقره) دست یافته ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد‪:‬‬ ‫درخواست صدور پروانه اکتشاف طی سال ‪ ۱۴۰۱‬به میزان‬ ‫‪ ۳۲۳‬فقره بوده که نسبت به سال گذشته ان که ‪ ۱۳۸‬فقره‬ ‫بوده از رشد ‪ ۱۳۴‬درصدی برخوردار است که مراتب گویای‬ ‫تمایل متقاضیان به سرمایه گذاری در زمینه فعالیت های‬ ‫معدنی است‪.‬‬ ‫قاسمی ادامه داد‪ :‬وصول افزون بر ‪ ۵۹۵‬میلیارد و ‪ ۴۵۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۷‬هزار ریال حقوق دولتی از معادن استان با رشد ‪۱۱۸‬‬ ‫درصدی نسبت به سال ‪ ،۱۴۰۰‬اتمام مطالعات اکتشافی‬ ‫پهنه ها در وسعتی افزون بر ‪ ۲۹‬هزار کیلومتر مربع و شناسایی‬ ‫افزون بر یکهزار و‪ ۲۰۰‬کیلومتر مربع محدوده امید بخش از‬ ‫دیگر فعالیت های انجام شده در حوزه معادن استان در سال‬ ‫گذشته بوده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬میزان مبالغ موضوع تبصره‬ ‫سه ماده ‪ ۶‬قانون معادن اخذ شده طی سال ‪ ۱۴۰۰‬با حدود‬ ‫هشت و نیم میلیارد ریال بوده که طی سال گذشته مبلغ ماده‬ ‫قانونی یادشده با رشد ‪ ۲۴۹‬درصدی‪ ،‬افزون بر ‪ ۲۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون ریال شده است‪.‬‬ ‫ صادرات یک و نیم میلیارد دالری محصوالت‬ ‫ صنعتی و معدنی در هرمزگان‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت بخش صنعت و معدن از ابتدای فروردین‬ ‫تا پایان بهمن ماه سال گذشته (طی ‪ ۱۱‬ماهه) به یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۸۵‬میلیون دالر رسید که ‪ ۹۴‬درصد نسبت به سال ماقبل‬ ‫ان رشد داشته است‪.‬‬ ‫قاسمی ادامه داد‪ :‬در بخش صنعت و معدن هرمزگان طی‬ ‫سال گذشته براورد بیش از یک میلیارد و ‪ ۶۸۸‬میلیون دالر‬ ‫صادرات غیرنفتی بوده که در ‪ ۱۲‬ماهه به ان هدف پیش بینی‬ ‫شده دست خواهیم یافت‪.‬در بخش صنعت و معدن هرمزگان‬ ‫طی سال گذشته براورد بیش از یک میلیارد و ‪ ۶۸۸‬میلیون‬ ‫دالر صادرات غیرنفتی بوده که در ‪ ۱۲‬ماهه به ان هدف پیش‬ ‫بینی شده خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬صادرات بیش از ‪ ۲‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫غیرنفتی سهم استان هرمزگان بود که به نظر می اید با سایر‬ ‫بخش ها این عدد دست یافتنی است و سال گذشته در حوزه‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬صادرات و اشتغال با وجود همه تنگناها سال‬ ‫پررونقی بود‪ .‬استان هرمزگان ظرفیت خوب و غنی در حوزه‬ ‫معدنی دارد که کار مطالعه‪ ،‬شناسایی و احصای ظرفیت ها و‬ ‫پهنه های معدنی استان به منظور شناسایی ذخایر معدنی در‬ ‫استان درحال انجام است‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان در این راستا بیان کرد‪ :‬این مساله با‬ ‫هدف شناسایی ذخایر معدنی هرمزگان و برنامه ریزی برای‬ ‫راه اندازی زنجیره ارزش افزوده است که باید تا حد امکان‬ ‫میزان خروج موادمعدنی به صورت خام از استان کاهش یابد تا‬ ‫با ایجاد زنجیره های ارزش افزوده عالوه بر شکوفایی اقتصادی‬ ‫در استان‪ ،‬زمینه اشتغال بیشتر نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫مهدی دوستی با تاکید بر اینکه معادن هرمزگان باید از حالت‬ ‫راکد خارج شده و فعال شوند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ظرفیت های معدنی‬ ‫استان به صورت راکد بماند نسبت به سلب مجوز این معادن‬ ‫اقدام خواهد شد تا با برگزاری مزایده این معادن در اختیار‬ ‫افراد واجد شرایط قرار گیرد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار کرد‪ :‬این کار‬ ‫موجب ایجاد اشتغال در مناطق مختلف استان که از ظرفیت‬ ‫معدنی خوبی برخوردار هستند‪ ،‬می شود و اقتصاد محلی را‬ ‫نیز توسعه می دهد‪.‬‬ ‫دوستی همچنین با اشاره به اینکه اجازه خروج موادمعدنی‬ ‫به صورت خام از استان را نخواهیم داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دنبال‬ ‫ایجاد کارخانه های تبدیلی و تکمیلی و فراوری در استان‬ ‫برای جلوگیری از خام فروشی موادمعدنی هستیم و در همین‬ ‫راستا شهرهای مختلف تخصصی ایجاد می شود‪.‬به دنبال ایجاد‬ ‫کارخانه های تبدیلی و تکمیلی و فراوری در استان برای‬ ‫جلوگیری از خام فروشی موادمعدنی هستیم و در همین راستا‬ ‫شهرهای مختلف تخصصی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مدل خام فروشی موادمعدنی از هرمزگان‬ ‫منطقی نبوده و هیچ منفعتی هم برای کشور ندارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫به طور مثال می توان به خروج مواد سیلیس به صورت خام از‬ ‫استان اشاره کرد که براین اساس بروی ان زنجیره مرتبط با‬ ‫سیلیس و شهر شیشه به مساحت ‪ ۸۳۰‬هکتار در بندرعباس‬ ‫تعریف شده است‪ .‬استاندار هرمزگان یاداور شد‪ :‬مواد معدنی‬ ‫شوینده مانند نمک و اهک نیز به صورت خام از استان خارج‬ ‫می شد که روی ان زنجیره معدنی شوینده ها و پارک کود‬ ‫و َسم تعریف کردیم که با این حساب‪ ،‬در اینده ای نزدیک‬ ‫استان هرمزگان به قطب سم و کود کشور و زنجیره فسفات‬ ‫و پتاسیم تبدیل خواهد شد‪ .‬دوستی ابراز کرد‪ :‬سه بسته ویژه‬ ‫توسعه برای ‪ ۲‬نوع ماده معدنی سیلیس و اهن در هرمزگان‬ ‫تهیه شده است که در راستای جلوگیری از خام فروشی اهن‬ ‫و سیلیس‪ ،‬تمامی حلقه های زنجیره توسعه از معدن تا صنایع‬ ‫فراوری در این بسته ها تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یعنی از معدن اهن باید واحدهای صنعتی‬ ‫مختلف از جمله شِ مش‪ ،‬ورق و یا لوله خارج شود و سیلیس‬ ‫هم روی شهر شیشه و صنایع تبدیلی و در واقع یک بسته‬ ‫کامل بر روی ان تعریف شده است‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان اضافه کرد‪ :‬با تالش های انجام شده در‬ ‫مجموعه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ‪ ۲۱۳‬فقره محدوده‬ ‫اکتشافی و معدنی از ‪ ۱۶‬مهرماه پارسال به فراخوان گذاشته‬ ‫شد که افراد متقاضی و سرمایه گذار از این مزایده استقبال‬ ‫کردند‪ .‬دوستی همچنین به معدن کرومیت در استان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬کرومیت جزو معادن خوبی است اما متاسفانه حجم‬ ‫قابل توجهی ندارد‪ ،‬اما برخی معادن استان های همجوار‪ ،‬حجیم‬ ‫و با میزان ذخایر باال هستند؛ البته باید بگوییم کمبود اکتشافات‬ ‫در استان هرمزگان این موضوع را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شاید اگر اکتشافات کامل و جامعی در استان‬ ‫هرمزگان انجام شود‪ ،‬میزان ذخایر استان بروز‪ ،‬واقعی و‬ ‫اقتصادی شود ضمن اینکه مهم ترین مشکل کالن معدن در‬ ‫کشور این است که ما به دلیل محدودیت تکنولوژی برداشت‪،‬‬ ‫بیشتر بدنبال معادن سطحی بوده و در عمق نمی رویم؛ در‬ ‫صورتی که بهره گیری از سیستم های تغلیظ می تواند حتی‬ ‫معادن ک م َعیار ما را به عیار مناسبی برساند و بتوانیم برداشت‬ ‫مطلوبی از معادن داشته باشیم‪.‬‬ ‫و اما کالم اخر؛ استان هرمزگان به علت ذخایر متنوع معدنی‬ ‫و قرار گرفتن در پهنه معدنی خلیج فارس ظرفیت های زیادی‬ ‫در حوزه معادن دارد که با اجرای طرح پی جویی و پهنه بندی‪،‬‬ ‫این ظرفیت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫لذا ضرورت دارد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور توجه بیشتری جهت شناخت ظرفیت های بیشتر حوزه‬ ‫معادن هرمزگان داشته باشد و طرح های پی جویی و پهنه‬ ‫بندی ظرفیت های معدنی در این استان با جدیت بیشتری‬ ‫انجام شود‪/.‬ایرنا‬ ‫عیسی جمال نیکویی با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬با اجرای این‬ ‫عملیات‪ ،‬مجموع انشعابات گاز در سراسر استان به بیش از ‪ 636‬هزار‬ ‫عدد رسیده است‪.‬‬ ‫وی در این خصوص افزود‪ :‬هدف اصلی شرکت گاز برخورداری همه‬ ‫مردم عزیز گیالن در اقصی نقاط استان از نعمت گاز طبیعی می باشد‬ ‫و در همین راستا بیش از ‪ 72‬درصد از انشعابات نصب شده در سال‬ ‫گذشته مربوط به مناطق روستایی استان بوده است‪.‬‬ ‫جمال نیکویی در ادامه از اجرای بیش ‪ 220‬کیلومتر شبکه گاز در‬ ‫سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬از این میزان بیش از ‪ 175‬کیلومتر در‬ ‫مناطق کوهستانی و صعب العبور استان انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اینکه هم اکنون‬ ‫مجموع طول خطوط تغذیه و شبکه گاز در استان به بیش از ‪ 21‬هزار‬ ‫و ‪ 880‬کیلومتر افزایش یافته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با گسترش خطوط‬ ‫و تاسیسات گازرسانی‪ ،‬بازرسی و نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر از‬ ‫تاسیسات بیش از گذشته مهم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫وی در خاتمه با اشاره به شروع دوره گرما و حذف تخفیفات گازبها‪ ،‬از‬ ‫همه مشترکین به ویژه مشترکین جدید درخواست کرد تا با رعایت‬ ‫الگوی مصرف‪ ،‬هزینه گاز خود را مدیریت نمایند‪.‬‬ ‫تکمیلبخشدومتصفیهخانه‬ ‫فاضالب کرج وارد مراحل‬ ‫پایانیشد‬ ‫اترک‪/‬البرز‪ :‬عملیات تکمیلی ساخت مدول (بخش) دوم تصفیه خانه‬ ‫فاضالب کرج‪ ،‬در مراحل پایانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حمید رضا نامداری دراین خصوص بیان داشت‪ :‬عملیات ساخت مدول‬ ‫دوم این تصفیه خانه که بدون تردید بزرگترین طرح زیست محیطی‬ ‫شهرستان کرج است از سال ‪ 1389‬شروع و پس از طی مراحل‬ ‫مختلف درحال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی ‪ 87‬درصدی می باشد‪.‬‬ ‫وی عمده دلیل تاخیر در اجرای این پروژه را تعلل وتاخیر پیمانکار‬ ‫در انجام تعهدات اجرای کار عنوان کرد وافزود‪ :‬بخشهای ابنیه‬ ‫وسازه های پروژه انجام شده وهمچنین اکثر تجهیزات ودستگاههای‬ ‫الکترومکانیکال این تصفیه خانه خریداری و بخشی از ان نصب شده و‬ ‫برای تکمیل و راه اندازی ان در حال حاضر خطوط ارتباطی واتصاالت‬ ‫بین سازه ها وبرق مجموعه در دست اقدام است و با اجرای عملیات‬ ‫تکمیلی نصب و راه اندازی تجهیزات‪ ،‬تصفیه خانه وارد مدار بهره‬ ‫برداری می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیگیریهای مستمر طی ‪ 3‬ماه اخیر برای رفع مشکالت‬ ‫قانونی پیمانی وپیمانکار طرف قرارداد ابفا‪،‬پیش بینی کرد تابستان‬ ‫امسال این تصفیه خانه اماده بهره برداری شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪،‬مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کرج با ظرفیت ‪58000‬‬ ‫متر مکعب درشبانه روز جمعیتی درحدود ‪ 280‬هزار نفر را که اغلب‬ ‫درمناطق کرج‪ ،‬باغستان ‪ ،‬شاهین ویال وبخشهای غربی بلوار ارم‬ ‫مهرشهر ساکن هستند زیرپوشش خدمات دفع بهداشتی فاضالب‬ ‫قرار می دهد وبه این ترتیب مجموع جمعیت زیرپوشش تصفیه خانه‬ ‫به ‪ 560‬هزار نفر می رسد‪.‬‬ ‫افتتاح لندفیل شماره ‪ ۲‬مرکز پسماند در خرداد‬ ‫سال جاری‬ ‫شهردار‪:‬درختمصنوعیدر تبریز‬ ‫رونماییمی شود‬ ‫اترک‪/‬تبریز‪ :‬شهردار تبریز از افتتاح لندفیل شماره ‪ ۲‬مرکز‬ ‫پسماند در خرداد سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬درخت‬ ‫مصنوعی که به جای ‪ ۷۵۰‬درخت اکسیژن خواهد داد‪،‬‬ ‫رونمایی می شود‪.‬‬ ‫یعقوب هوشیار در یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسالمی شهر‬ ‫تبریز با بیان اینکه شیرابه پسماند تبریز به مدت ‪ ۲۷‬سال به کومور‬ ‫چایی سرریز می شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اقدامات انجام یافته برای اولین‬ ‫بار‪ ،‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬حتی یک قطره شیرابه پسماند به کومور چایی‬ ‫سرریز نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شهرداری تبریز اکیپ های محیط زیستی دارد که‬ ‫از شیرابه پسماند نمونه برداری می کند‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته شهرداری‬ ‫تبریز دو مشکل و معضل مهم پسماند را حل کرده و در این راستا دو‬ ‫پیمانکار پسماند خلع ید شده است‪.‬‬ ‫هوشیار از برنامه ریزی برای کاهش ‪ ۲۰۰‬تنی روزانه میزان زباله تبریز‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬پیش از این روزانه نزدیک به یک هزار تن پسماند‬ ‫بدون تفکیک به دفن می رفت و قبل از مدیریت فعلی‪ ،‬سازمان محیط‬ ‫زیست هر سه ماه یک بار درباره شیرابه ها اخطار داده بود اما در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬هیچ اخطاری صادر نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شهرداری تبریز در سال گذشته ‪ ۵۰‬هزار تن‬ ‫نمک را در جریان بارش های زمستانی حذف کرد‪ ،‬از رونمایی از‬ ‫درخت مصنوعی که به جای ‪ ۷۵۰‬درخت اکسیژن خواهد داد‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شهردار تبریز حوزه محیط زیست را از جمله دغدغه های مهم مدیریت‬ ‫شهری اعالم کرد و گفت‪ :‬لندفیل شماره ‪ ۲‬پسماند خرداد سال جاری‬ ‫افتتاح می شود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه شهرداری تبریز در حوزه پسماند برنامه مشخصی‬ ‫دارد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که با حمایت شورای اسالمی شهر‪ ،‬شهرداری‬ ‫بتواند بر قول خود مبنی بر کاهش تولید ‪ ۲۰۰‬تنی زباله در روز‬ ‫عمل کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫گوناگون‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1194‬‬ ‫گوناگون‬ ‫موبایل با دستتان چه می کند؟‬ ‫ اثرات استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه بر دست ها‬ ‫اگر مدت زمان طوالنی گوشی دستتان بگیرید‪ ،‬انگشت ها و شستتان‬ ‫کم کم دچار گرفتگی شده و ملتهب می شوند و انواع بیماری های دست‬ ‫را ایجاد می کنند؛ مانند تاندونیت و سندرم تونل کارپال‪.‬‬ ‫از تایپ کردن نامه های اداری گرفته تا تکست و پیام دادن با موبایل‪،‬‬ ‫همهٔ اینها باعث می شوند مدت زمان طوالنی از روزتان را با اسکرین ها‬ ‫مشغول باشید‪ .‬با نگه داشتن موبایل‪ ،‬تبلت یا کنترلرهای بازی های‬ ‫ویدئویی‪ ،‬انگشت هایی که بسیار تحت تاثیر قرار می گیرند انگشت کوچک‬ ‫و انگشت شست هستند‪ .‬با استفاده های زیاد از این وسایل‪ ،‬مچ دست ها‬ ‫نیز تحت تاثیر نحوهٔ نگه داشتن موبایل قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اگر مدت زمان طوالنی گوشی دستتان بگیرید‪ ،‬انگشت ها و شستتان‬ ‫کم کم دچار گرفتگی شده و ملتهب می شوند و انواع بیماری های دست‬ ‫را ایجاد می کنند؛ مانند تاندونیت و سندرم تونل کارپال‪.‬‬ ‫استفاده زیاد از موبایل باعث درد مچ می شود؛ زیرا تاندون هایی که به‬ ‫انگشت شست متصل می شوند در قسمت مچ ملتهب خواهند شد‪ .‬ارنج‬ ‫شما نیز در صورت زیاد خمیده ماندن به خاطر نگه داشتن موبایل می تواند‬ ‫تحت تاثیر قرار بگیرد‪ .‬شاید این عارضه ان قدر شدید شود که نیاز به عمل‬ ‫جراحی داشته باشد؛ اما اگر عالئمتان نسبتاً خفیف اند‪ ،‬توصیه های زیر‬ ‫می توانند کمکتان کنند تا حدودی درد دستتان را تسکین دهید‪.‬‬ ‫ حرکات کششی دست انجام دهید‬ ‫استراحت های مداوم دست مهم است‪ .‬حین استراحت هایی که به‬ ‫دستتان می دهید و موبایل را کنار می گذارید‪ ،‬حتماً مچ‪ ،‬تاندون های‬ ‫دست و عضالت را به عقب و جلو بکشید و انها را منعطف نگه دارید‪.‬‬ ‫ از کمپرس گرم و سرد استفاده کنید‬ ‫کمپرس گرم‪ ،‬تاندون ها و عضالت پیرامون دست را شُ ل می کند که باعث‬ ‫می شود بهتر حرکت کنند‪ .‬در مورد درد حادی که حدود یک هفته طول‬ ‫کشیده است‪ ،‬کمپرس سرد می تواند بهتر از کمپرس گرم باشد؛ چون‬ ‫گرما ممکن است باعث التهاب و تشدید درد شود‪.‬‬ ‫ ماساژ دهید‬ ‫ ماساژ دست می تواند گرفتگی و اسپاسم عضالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫ به انگشت شستتان استراحت دهید‬ ‫انگشت شست شما به احتمال زیاد انگشتی است که بیشترین استفاده‬ ‫را از ان حین کار با موبایل می کنید که می تواند منجر به ارتروز شست‪،‬‬ ‫تاندونیت شست و کوتاه شدن این انگشت شود‪ .‬برای پیشگیری از این‬ ‫اتفاق باید گاهی از انگشت های دیگر نیز برای تایپ کردن روی اسکرین‬ ‫استفاده کنید‪ .‬قلم لمسی نیز می تواند روش خوبی برای استراحت دادن‬ ‫به شستتان باشد‪.‬‬ ‫ از ویس به جای متن یا از حالت ‪voice – to – text‬‬ ‫استفاده کنید‬ ‫اگر دچار دست درد هستید و مجبورید پیامی بفرستید در صورت امکان‬ ‫به جای پیام متنی ویس ارسال کنید یا اگر حتماً باید پیام متنی باشد‬ ‫می توانید از حالت ‪ voice – to – text‬استفاده کنید تا به‬ ‫انگشت هایتان فشار نیاید‪.‬‬ ‫ اثرات استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه بر دست ها‬ ‫ چند راهکار دیگر‬ ‫‪ .‬اغلب به جای ارسال پیام متنی به دوستان و خانواده با انها تماس‬ ‫بگیرید و حرف بزنید‪.‬‬ ‫‪ .‬هنگام استفاده از موبایل‪ ،‬مکررا ً دست را عوض کنید‪.‬‬ ‫‪ .‬به محض اینکه احساس کردید دستتان خسته شده یا درد گرفته‬ ‫موبایل را کنار بگذارید‪.‬‬ ‫‪ .‬هر وقت که امکان دارد به جای اینکه موبایل را با دستتان نگه دارید از‬ ‫هولدر استفاده کنید‪.‬‬ ‫اثرات استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه بر دست ها‬ ‫ از وضعیت گردنتان غافل نشوید‬ ‫اکثر ما ساعت های طوالنی با موبایل مشغولیم و پوزیشن درستی هم‬ ‫نداریم؛ سرمان را زیاد پایین می گیریم یا قوز می کنیم‪ .‬این وضعیت‬ ‫نادرست گردن و کمر می تواند مشکالتی ایجاد کند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال دردهای‬ ‫مزمن در گردن و کمر و زانوها‪ ،‬مشکالت گردش خون‪ ،‬سوزش معده‬ ‫و مشکالت گوارشی!‬ ‫حرکات مکرر حین استفاده از موبایل با وضعیت نادرست بدن همان طور‬ ‫که گفتیم نه تنها می تواند باعث اسیب دست بلکه منجر به تاندونیت‬ ‫گردن نیز بشود‪.‬‬ ‫ چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟‬ ‫اگر بی حسی و گزگز و گرفتگی دستتان بعد از اینکه موبایل را کنار‬ ‫گذاشتید برطرف می شود پس به درمان نیازی ندارید‪ .‬اما اگر زمانی که‬ ‫از موبایل استفاده نمی کنید هم این عالئم را دارید پس توصیه می کنیم‬ ‫به پزشک مراجعه نمایید تا با معاینه و انجام تست هایی تشخیص داده‬ ‫شود میزان اسیبی که دستتان دیده تا چه اندازه است‪ .‬ممکن است‬ ‫دچار اسیب ناشی از فشار مکرر‪ ،‬سندرم تونل کارپال‪ ،‬سندرم تونل‬ ‫کوبیتال‪ ،‬تاندونیت یا ارتروز شده باشید که در صورت تشدید و عدم‬ ‫درمان می تواند غیرقابل درمان شده و دستتان را ناتوان کند‪ .‬درمان‬ ‫تاندونیت‪ ،‬ارتروز یا اسیب عصب شامل بی حرکت نگه داشتن دست با‬ ‫بریس یا اسپلینت‪ ،‬مصرف دارو و حتی عمل جراحی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش وب گاه تبیان‪ ،‬اگر دچار دست درد ناشی از استفاده زیاد از‬ ‫موبایل هستید‪ ،‬ایجاد تغییراتی در سبک زندگی مانند محدودکردن‬ ‫مدت زمان استفاده از موبایل و دیگر ابزارهای دستی می تواند کمک‬ ‫زیادی به پیشگیری از درد و اسیب بیشتر دست بکند‪.‬‬ ‫طرح و منبع ‪ :‬روزنامه اترک‬ ‫جدولسودوکو‬ ‫داستانکوتاه‬ ‫روزی‪ ،‬در مجلس ختمی‪ ،‬مرد متین و‬ ‫چاقو کش باج بگیر محله هم نرسیده‪،‬‬ ‫موقری که در کنارم نشسته بود و قطره‬ ‫چه ج��ور ج��ان��وری اس��ت؟ ادم��ی که در‬ ‫اشکی هم در چشم داش��ت‪ ،‬اهسته به‬ ‫ط��ول هفتاد س��ال‪ ،‬حتی یک شکنجه‬ ‫من گفت‪ :‬ایا ان مرحوم را از نزدیک می‬ ‫گ��ر را از خ��ود نرنجانده و ت��وی گوش‬ ‫شناختید؟‬ ‫یک خبرچین خودفروش نزده است‪ ،‬با‬ ‫خویش دور بنده‬ ‫گفتم‪ :‬خیر قربان!‬ ‫ِ‬ ‫ب��وده و ب��ه اص���رار خ��ان��واده ام��ده ام‪ ،‬تا‬ ‫چنگ و دندان به جنگ یک رباخوار کاله‬ ‫م��ت��ق��اب�لا‪ ،‬در روز خ��ت��م م���ن‪ ،‬خویشان‬ ‫خویش‪ ،‬به اصرار خانواده بیایند‪.‬‬ ‫حرفم را نشنید‪ ،‬چرا که می خواست‬ ‫حرفش را بزند‪ .‬پس گفت‪ :‬ب��ل��ه‪ ...‬خدا‬ ‫رحمتش کند! چه خوب امد و چه خوب‬ ‫متقلب ن���زده‪ ،‬و تفی ب��زرگ ب��ه ص��ورت‬ ‫یک سیاستمدار خودباخته ی وابسته‬ ‫تعریف‬ ‫به اجنبی نینداخته‪ ،‬با ک��دام‬ ‫ِ‬ ‫ادمیت و انسانیت تطبیق می کندو به‬ ‫چه درد این دنیا می خورد؟‬ ‫رفت‪ .‬ازارش به یک مورچه هم نرسید‪.‬‬ ‫زخمی هم به هیچکس نزد‪ .‬حرف تندی‬ ‫نبودمان هیچ تاثیری بر جامعه بر تاریخ‪،‬‬ ‫هم به هیچکس نگفت‪ .‬اسباب رنجش‬ ‫بر زندگی و بر اینده نداشته باشد‪ .‬ما‬ ‫خاطر هیچکس را فراهم نیاورد‪ .‬هیچکس‬ ‫امده ایم که با دشمنان ازادی دشمنی‬ ‫از او هیچ گله و شکایتی نداشت‪ .‬دوست‬ ‫کنیم و برنجانیم شان‪ ،‬و همدوش مردان‬ ‫و دشمن از او راضی بودند و به او احترام‬ ‫با ایمان تفنگ برداریم و سنگر بسازیم‪ ،‬و‬ ‫می گذاشتند‪ ...‬حقیقتا چه خوب امد و‬ ‫همپای ادمهای عاشق‪ ،‬به خاطر اصالت و‬ ‫چه خوب رفت‪...‬‬ ‫صداقت عشق بجنگیم‪.‬‬ ‫زیستن است و بیشرمانه مردن‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫شماره‪259‬‬ ‫پس گردن یک گران فروش‬ ‫بردار نرفته‪ِ ،‬‬ ‫اقا ی محترم!ما نیامده ایم که بود و‬ ‫گفتم‪ :‬ای��ن‪ ،‬به راستی که بیشرمانه‬ ‫جدول‬ ‫شماره ‪239‬‬ ‫بی شرمانه زیستن‬ ‫چگونه ونزوئال به شدیدترین‬ ‫تورم جهان دچار شد؟‬ ‫این قبیل کارها در روزهایی که تنبلی می کنند الزامی است‪.‬‬ ‫ انجام ورزش روزانه‬ ‫اگر نوجوان شما ورزشی را به صورت جدی دنبال نمی کند به احتمال زیاد تمام روز خود را‬ ‫صرف بازی با موبایل و تبلت می کند و وقت کافی برای فعالیت های بدنی نداشته باشد‪ .‬سعی‬ ‫کنید زمانی را به باهم ورزش کردن اختصاص دهید‪ .‬داشتن همراه در ورزش فرد را به انجام‬ ‫ان ترغیب می کند‪.‬‬ ‫ ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬ساعت خواب‬ ‫اگرچه نوجوانان تا ظهر می خوابند اما این بدان معنا نیست که الزاما ان ها خواب کافی دارند‪.‬‬ ‫با شروع مدرسه و بار سنگین مطالعه و زمانی که نوجوانان به تماشای فیلم می پردازند موجب‬ ‫شده تا بیشتر ان ها کم خوابی را تجربه کنند‪ .‬بزرگساالن معموالً به حدود ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬ساعت‬ ‫خواب شبانه نیاز دارند‪ ،‬اما برای یک نوجوان این زمان به ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬ساعت تغییر کرده است‪.‬‬ ‫اگر فرزندتان نمی تواند بخوابد به انها در تغییر برنامه شان کمک کنید و اشکال مربوطه را رفع‬ ‫کنید تا خواب کافی و مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫ پیدا کردن عالیق‬ ‫در حالی که سالمت جسمی مهم است‪ ،‬سالمت روان نیز حائز اهمیت است‪ .‬فرزند خود‬ ‫را تشویق کنید تا به سمت عالیق خود برود و ان را بیاموزد‪ .‬این عالیق می تواند نقاشی‪،‬‬ ‫نویسندگی‪ ،‬فوتبال یا ‪ ...‬باشد‪.‬‬ ‫انجام کاری که به ان عالقه دارند‪ ،‬ضمن کمک به کنترل اضطراب موجب می شود تا با دید‬ ‫مثبت به زندگی نگاه کنند‪ .‬مطمئنا گفتن این حرف ها اسان است اما هنگامی که پای عمل‬ ‫کردن در میان باشد موانعی همچون ناامیدی بر سر این راه وجود دارد‪ .‬با به کار بردن مواردی‬ ‫می توانید فرزند خود را به انجام این عادات تشویق کنید‪.‬‬ ‫ اموزش اشپزی‬ ‫بهترین روش برای تشویق به عادات غذایی خوب در نوجوانان‪ ،‬اموزش نحوه خرید و تهیه‬ ‫وعده های غذایی سالم است‪ .‬اگر اشپزخانه فضای امن و راحتی برای انان نباشد‪ ،‬در بزرگسالی‬ ‫تمایل بیشتری به تهیه غذا از بیرون خانه خواهند داشت‪.‬‬ ‫ برقراری ارتباط‬ ‫گاهی اوقات نوجوانان رفتاری نامناسب با شما دارند اما همچنان خواهان برقراری یک ارتباط‬ ‫صمیمانه با شما هستند‪ .‬هرچه رابطه شما صمیمانه تر باشد‪ ،‬امکان ارائه راهنمایی و پشتیبانی‬ ‫راحت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫ روابط مثبت‬ ‫رابطه قوی با یک مربی‪ ،‬خواه معلم مدرسه یا یک مربی باشگاه‪ ،‬و نیز دوستی های سالم‬ ‫می توانند به ترغیب عادت های سالم کمک کنند‪ .‬افرادی که در زندگی نوجوان شما واقعاً به او‬ ‫اهمیت می دهند دوست دارند که ان ها نیز عادت های سالمی داشته باشند و به شما در این‬ ‫کار کمک می کنند‪ .‬همچنین دوست داشتن و حمایت از روابط به نوجوان شما کمک می کند‬ ‫تا تشخیص دهد رابطه سالم به چه معناست‪.‬‬ ‫ الگوی انها باشید‬ ‫مهمترین عامل در رشد عادات سالم داشتن یک الگوی مناسب است‪ .‬قاعدتا هنگامی که اصرار‬ ‫به یک ویژگی دارید در حالی که خود ان را انجام نمی دهید مثمر ثمر نخواهد بود‪ .‬فرزندان‬ ‫با مشاهده اهمیت سالمت جسمی و روانی برای شما خود به انجام حرکات الگو وار از شما‬ ‫ترغیب می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش وب گاه نمناک‪ ،‬در پایان‪ ،‬به یاد داشته باشید که فرزند شما همانند سایر انسان ها‬ ‫به همان اندازه که باال می رود و پیشرفت می کند؛ گاها ممکن است زمین هم بخورد‪ .‬همه این‬ ‫ها بخشی از روند رشد است‪ .‬برخی اوقات انتخابی اشتباه خواهند داشت اما جای نگرانی نیست‬ ‫چرا که شما به انها کمک خواهید کرد تا مسیر درست را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫جدول کلماتمتقاطع‬ ‫ما امده ایم که با حضورمان‪ ،‬جهان‬ ‫را دگ��رگ��ون کنیم‪ ،‬نیامده ای��م ت��ا پس‬ ‫ب���ا ای���ن ص��ف��ات خ��ال��ی از ص��ف��ت که‬ ‫از مرگمان بگویند‪ :‬از ک��رم خاکی هم‬ ‫جنابعالی برای ایشان بر شمردید‪ ،‬نمی‬ ‫بی ازارتر بود و از گاو مظلومتر‪ ،‬ما باید‬ ‫امد و نمی رفت خیلی اسوده تر بود‪ ،‬چرا‬ ‫وج��ودم��ان و نفس کشیدنمان‪ ،‬و راه‬ ‫که هفتاد سال به ناحق و به حرام‪ ،‬نان‬ ‫رفتنمان‪ ،‬و ن��گ��اه ک��ردن��م��ان‪،‬و لبخند‬ ‫کسانی را خورد که به خاطر حقیقت می‬ ‫زدن���م���ان ه��م م��ان��ن��د ت��ی��غ ب��ه چ��ش��م و‬ ‫جنگند و زخ��م می زنند و می سوزانند‬ ‫گلوی ب��دک��اران و ستمگران ب���رود‪ ...‬ما‬ ‫و می سوزند و می رنجانند و رن��ج می‬ ‫نیامده ایم فقط به خاطر انکه همچون‬ ‫کشند‪ ...‬و این بیچاره ها که با دشمن‪،‬‬ ‫گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس‬ ‫دشمنی می کنند و با دوست دوستی‪،‬‬ ‫از مرگمان‪ ،‬گرگ و چوپان و سگ گله‪ ،‬هر‬ ‫دائما گرسنه اند و تشنه‪ ،‬چرا که اب و‬ ‫سه ستایشمان کنند‪...‬‬ ‫نان شان را همین کسانی خورده اند و‬ ‫گمان می کنم که ان اق��ا خیلی وقت‬ ‫می خورند که زندگی را "بیشرمانه مردن"‬ ‫بود که از کنارم رفته بود‪ ،‬و شاید من هم‪،‬‬ ‫تعریف می کنند‪.‬‬ ‫فقط در دل خویش سخن می گفتم تا‬ ‫اخ��ر ادم��ی ک��ه در ط��ول هفتاد سال‬ ‫ع��م��ر‪ ،‬ازارش ب��ه ی��ک م��دی��ر ک� ّ‬ ‫��ل دزد‬ ‫مبادا یکی از خویشاوندان خوب را چنان‬ ‫برنجانم که در مجلس ختمم حضور به‬ ‫منحرف‪ ،‬ب��ه ادم ب��دک��ار ه���رزه‪ ،‬ب��ه یک‬ ‫هم نرساند‪.‬‬ ‫وصیتنامهشهدا‬ ‫نام‪ :‬علی اصغر‬ ‫نام خانوادگی‪ :‬اسماعیلی‬ ‫بسم ا‪ ...‬الرحمن الرحیم‬ ‫مورخه ‪۱۳۶۱/۷/۲‬‬ ‫چ���ون از تفسیر ای���ه «ک���ل نفس‬ ‫ذائ��ق��ه ال��م��وت» معلوم و حتمی‬ ‫است که هر ذیحیات شریت گوارای‬ ‫مرگ را باید بچشد‪.‬‬ ‫لطف خ��دای متعال شامل حال‬ ‫اینجانب علی اصغر اسماعیلی شده‬ ‫و در مقام وصیت بر امدم‪.‬‬ ‫پدرم اقای فیض اله اسماعیلی را‬ ‫وصی خود قرار دادم که به وصیت‬ ‫من عمل نماید و همسرم فاطمه‬ ‫غالمی نیز ناظر میباشد که کارهای‬ ‫وصی را نظارت نماید‪.‬‬ ‫مخارج ایام ثالث و اربعین و سال‬ ‫مرا طبق عرف محل‪ ،‬خرج بدهند‪.‬‬ ‫روزه [و] نماز نیز طبق ع��رف محل‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫مبلغ ی��ک ه���زار ت��وم��ان از سهم‬ ‫سادات بگردن من هست‪ ،‬بدهند‪.‬‬ ‫مهریه زوج��ه ام ب��دون ک��م و کسر‬ ‫داده شود‪ .‬از بانک کشاورزی مبلغی‬ ‫بدهکاری دارم‪ ،‬بدهند‪ .‬قیومیت‬ ‫اط��ف��ال م��را پ��درم عهده دار ش��ود‪.‬‬ ‫بقیه اموالم به وارثین انتقال [‪]...‬‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن موقع حساس مملکت‪،‬‬ ‫جبهه رفتن را به تمام کارهایم مقدم‬ ‫دانسته و بر خود الزم دانستم که‬ ‫ب��ه جبهه ب���روم‪ .‬م��ن ب��ه میل خود‬ ‫به جنگ کفار می روم و زوری در کار‬ ‫نبوده‪.‬‬ ‫با توفیق ب��رای تمام رزمندگان‬ ‫اس�ل�ام و دع���ا ب���رای ام���ام ام��ت‪،‬‬ ‫ام��ی��د مستضعفان ج��ه��ان و به‬ ‫امید پیروزی لشگر اس�لام بر کفر‬ ‫جهانی‪.‬‬ ‫علی اصغر اسماعیلی‬ ‫‪ ::‬افقی‬ ‫‪-1‬فیزیک دان وفیلسوف اتریشی ‪ -‬از ترکیبات مهم اب و هوا‬ ‫‪-2‬جاده شنی ‪ -‬کوخ ‪-........... -‬بود هر که دانا بود‬ ‫‪-3‬از اث��ار اناتول فرانس ‪ -‬بسیار حمله کننده و ازالقاب موال‬ ‫علی(ع) ‪ -‬رهبر سرخ جامگان‬ ‫‪-4‬هراس وهول ‪ -‬اب بسته ‪ -‬فریاد و فغان ‪ -‬زیرکی ودرایت‬ ‫‪-5‬اسب ترکی ‪ -‬از وسایل پرواز ‪ -‬مسطوره و مدل‬ ‫‪-6‬طاقتفرساوسنگین‪-‬نوعیزیراندازخوابیدن‪-‬مکانومحل‬ ‫‪-7‬زینهاروامان ‪ -‬مرحبا –تربت‬ ‫‪-8‬اکنون ‪ -‬طوفان و کوالک ‪ -‬نوعی میوه ی پرزدار‬ ‫‪-9‬اذن و اجازه ‪ -‬پرداخت – توتیا‬ ‫‪-10‬باشگاهی در فرانسه ‪ -‬از بی مهرگان –تنخواه‬ ‫‪-11‬باالترین درجه ایثار ‪ -‬سمت چپ – یادداشت‬ ‫‪-12‬والیتیدرهندوستان‪-‬نمونک‪-‬تصدیقانگلیسی–اهریمن‬ ‫‪-13‬مخلوقات ‪ -‬ز ‪........‬دل پیر برنا بود‪ --‬نگاه کردن‬ ‫‪-14‬ریواس ‪ -‬مستمند و درویش ‪ -‬نوعی فلزنقره ای‬ ‫‪-15‬استطاعت‪-‬شاعرسایهعمر‬ ‫‪april.18.2023‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1194‬‬ ‫بهترین راه ایجاد عادت های سالم در نوجوان‬ ‫دوران نوجوانی دورانی است که اگر در سبک زندگی نوجوانان عادات سالم ایجاد کنید‪ ،‬تا‬ ‫بزرگسالی در سالمت روحی و جسمی انها تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫سال های نوجوانی برای هرکس زمانی سرگرم کننده و هیجان انگیز است‪ ،‬اما اغلب اوقات‬ ‫ممکن است به دالیلی با والدین رفتاری نامناسب داشته باشند‪ .‬شما به نوجوانان استقالل و‬ ‫مسئولیت بیشتری می دهید‪ .‬اگرچه این دو می تواند مفید واقع شود اما مسئله ای که بیشتر‬ ‫حائز اهمیت است‪ ،‬ایجاد عادت های سالم در انهاست با کمک به ایجاد این عادات موجب‬ ‫خواهد شد تا در بزرگسالی موانع مختلف را پشت سر بگذارند‪ .‬در ادامه این بخش به بررسی‬ ‫برخی از این عادت ها می پردازیم‪.‬‬ ‫ رژیم غذایی سالم‬ ‫تغذیه مناسب برای همه ما حائز اهمیت است اما برای نوجوانان از اهمیت ویژه تری برخوردار‬ ‫است‪ .‬ان ها هنوز در سن رشد هستند‪ ،‬اما بیش از انکه وقت خود را با شما سپری کنند‬ ‫در مدرسه و با دوستانشان هستند بنابراین فهم انکه از میوه ‪،‬سبزیجات‪ ،‬غالت سبوس دار‪،‬‬ ‫پروتئین و لبنیات مناسب مصرف می کنند دشوارتر است‪ .‬روش هایی وجود دارد که می توانید‬ ‫همچنان بر رژیم غذایی انها تاثیر بگذارید‪.‬‬ ‫اینکه همیشه برای فرزند خود در خانه میان وعده های سالمی تهیه کنید و سعی کنید حداقل‬ ‫دو بار در هفته یک وعده غذایی خانوادگی مقوی داشته باشید‪ .‬درگیر کردن نوجوانان در خرید‬ ‫و پخت و پز غذا همچنین به او کمک می کند تا بداند چگونه وعده های غذایی مغذی خود را‬ ‫به تنهایی اماده کند‪.‬‬ ‫ رعایت بهداشت‬ ‫احتماالً نوجوان شما اخر هفته ها و در طول تابستان تا ظهر می خوابد و سپس تمام روز در‬ ‫خانه به بازی مشغول است‪ .‬دوش نمی گیرد یا حتی در شستن صورت و مسواک زدن کاهلی‬ ‫می کند‪ .‬عدم رعایت بهداشت می تواند منجر به شیوع بیشتر اکنه در صورت و ایجاد منافذ باز‬ ‫پوست و نیز سایر مشکالت دندانی و دهانی شود‪.‬‬ ‫بنابراین مطمئن شوید هر روز بهداشت را رعایت می کند‪ .‬اگرچه به انها اموخته اید که چگونه‬ ‫به درستی مسواک بزنند و سال هاست که این کار را به طور مستقل انجام می دهند اما یاداوری‬ ‫جدول و سرگرمی‬ ‫‪Vol.16,No.1194‬‬ ‫‪april.18.2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Vol.16,No.1194‬‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪29‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫‪ ::‬عمودی‬ ‫‪-1‬لغزش وخطا ‪ -‬حفظ عزت و احترام‬ ‫‪-2‬نقل کردن ‪ -‬فضایی که عناصر تابلو دران قرارگرفته‬ ‫ کاواک ومیان خالی‬‫‪-3‬بادخنک ‪ -‬پهلو وجنب ‪ -‬سباح و اب باز‬ ‫‪-4‬راست وبلند ‪ -‬قوس ‪ -‬مخفف کوه ‪ -‬محلی در مکه‬ ‫‪-5‬جنبنده و هرباسپ ‪ -‬پارسنگ ترازو ‪ -‬ماه کم حرف‬ ‫‪-6‬کامل ‪ -‬گاواهن –صبحگاه‬ ‫‪-7‬سرند ‪ -‬رنجر ‪ -‬سک‪-8‬ماهر ‪ -‬لعن کردن – رعد‬ ‫‪-9‬مهراس ‪ -‬نوعی گل ‪ -‬ملک وسلطان‬ ‫‪-10‬از موسیقی دانان ایران قدیم ‪ -‬ده سانتی ‪ -‬یک من تبریز‬ ‫‪-11‬گربه ‪ -‬منور –پلتیک‬ ‫‪-12‬ثالث ‪ -‬منقار ‪ -‬گوشه –جلوگیری‬ ‫‪-13‬تعداد افراد یک تیم فوتبال ‪ -‬چادر – خالو‬ ‫‪-14‬کهنه‪-‬ازجزایراندونزی‪-‬ازانشکرمیگیرند‬ ‫‪-15‬ازشهرهای ژاپن ‪ -‬پی در پی‬ ‫ونزوئال سال هاست درگیر تورم شدید و کاهش ارزش واحد ارزی خود‬ ‫یعنی بولیوار است‪ .‬دولت این کشور راه حل هایی از جمله تعیین نرخ‬ ‫ثابت ارز را در پیش گرفته اما این سیاست ها در مهار تورم و جلب‬ ‫اعتماد دوباره ونزوئالیی ها اثر چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬جمهوری بولیواری ونزوئال‪ ،‬کشوری در امریکای‬ ‫جنوبی با اقتصاد ‪ ۱۹۱‬میلیارد دالری است‪ .‬ونزوئال سال هاست با تورم‬ ‫باال و در مواردی با ابرتورم مواجه بوده است‪ .‬از انجایی که بانک‬ ‫مرکزی این کشور از اکتبر سال ‪ 2022‬هیچ تخمینی از تورم منتشر‬ ‫نکرده است‪ ،‬به سختی می توان امار تورم این کشور را به دست اورد‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امار از رصدخانه مالی اقتصادی ونزوئال‪ ،‬یک نهاد‬ ‫مستقل از اقتصاددانان‪ ،‬در ماه فوریه سال ‪ ،2023‬تورم این کشور‪،‬‬ ‫‪ 440‬درصد بوده است‪ .‬حداقل دستمزد ونزوئال در ژانویه ‪ 2023‬برابر‬ ‫با ‪ 6.50‬دالر در ماه بود و بحران نرخ ارز اغلب به دلیل افزایش شدید‬ ‫قیمت ها بوده که سال ها گریبانگیر این کشور شده است‪.‬‬ ‫عوامل مختلفی می تواند در ایجاد تورم در یک کشور موثر باشند‪.‬‬ ‫انچه ونزوئال را به باتالق ابرتورم کشانده است چندان متفاوت از سایر‬ ‫نقاط جهان نیست اما زندگی و معیشت مردم در این کشور شرایط‬ ‫متفاوتی دارد‪.‬‬ ‫مردم ونزوئال روی اجناس مصرفی خود هیچ برچسب قیمتی‬ ‫نمی بینند زیرا در صورتی که کاالیی در قفسه ها باقی مانده باشد‪،‬‬ ‫قیمت ها هر ساعت تغییر می کنند و قیمت هیچ کاالیی ثابت نمی ماند‪.‬‬ ‫دولت نیکالس مادورو‪ ،‬که از سال ‪ 2013‬ریاست جمهوری ونزوئال‬ ‫را بر عهده دارد‪ ،‬در سال ‪ 2016‬وضعیت فوق العاده اعالم کرد‪ .‬در‬ ‫ان سال نرخ تورم به ‪ 800‬درصد رسید‪ .‬از ان زمان اوضاع وخیم تر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تا سال ‪ 2018‬تورم حدود ‪ ۸۰‬هزار درصد براورد شد‪ .‬گفتن این نرخ‬ ‫در حال حاضر دشوار است‪ ،‬اما شاخص کافه کان لچهه بلومبرگ‪ ،‬بر‬ ‫اساس قیمت یک فنجان قهوه‪ ،‬نشان می دهد که اکنون تورم حدود‬ ‫‪ ۳۸۰‬هزار درصد است‪.‬‬ ‫حدود ‪ 3‬میلیون ونزوئالیی یعنی حدود یک دهم جمعیت‪ ،‬از این کشور‬ ‫خارج شده اند‪ .‬این بزرگترین حجم مهاجرت در تاریخ امریکای التین‬ ‫است که ناشی از کمبود همه امکانات از جمله غذا و مسائل سیاسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ چه عواملی ونزوئال را به این سطح از تورم رساند؟‬ ‫انچه مصرف کنندگان برای کاالها و خدمات می پردازند نه تنها هزینه‬ ‫تولید انها را منعکس می کند‪ ،‬بلکه نشان دهنده ارزش ارزی است که‬ ‫با ان خرید می کنند‪ .‬پایین امدن ارزش این ارز موجب افزایش قیمت‬ ‫کاالها می شود‪.‬‬ ‫تا سال ‪ ،2014‬ارزش پول ونزوئال‪ ،‬بولیوار‪ ،‬و رونق اقتصاد ونزوئال‪،‬‬ ‫به شدت به صادرات نفت وابسته بود‪ .‬بیش از ‪ 90‬درصد درامدهای‬ ‫صادراتی این کشور حاصل از فروش نفت بود ‪.‬‬ ‫این درامدهای صادراتی به دولت هوگو چاوز از سال ‪ 1999‬تا ‪2013‬‬ ‫این امکان را داده بود تا هزینه برنامه های اجتماعی برای مبارزه با فقر‬ ‫و نابرابری را بپردازد‪ .‬از یارانه برای افراد کم درامد گرفته تا خدمات‬ ‫بهداشتی‪ ،‬دولت تعهدات هزینه ای باالیی داشت‪.‬‬ ‫سپس قیمت جهانی نفت کاهش یافت‪ .‬تقاضای خارجی برای بولیوار‬ ‫به منظور خرید نفت ونزوئال سقوط کرد‪ .‬با کاهش ارزش ارز‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام شده کاالهای وارداتی افزایش یافت‪ .‬اقتصاد ونزوئال دچار بحران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫راه حل نیکالس مادورو‪ ،‬رئیس جمهوری جدید ونزوئال‪ ،‬که در‬ ‫مارس ‪ 2013‬جانشین چاوز شد‪ ،‬چاپ پول بیشتر بود‪ .‬این راه حل‬ ‫می توانست اقتصاد را در زمان عبور از جهش ناشی از شوک کوتاه مدت‬ ‫قیمت ها‪ ،‬در حرکت نگه دارد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بحران ونزوئال با تداوم کاهش قیمت نفت بدتر شد و‬ ‫عوامل دیگری که تولید نفت ونزوئال را کاهش دادند‪ ،‬تشدید شد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران بین المللی نیز از این کشور خارج شدند که باعث شد‬ ‫ارزش بولیوار حتی کمتر شود‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬چاپ پول بیشتر مشکل را تشدید کرد‪ .‬این چرخه‬ ‫ادامه پیدا کرد و عرضه بیشتر ارز‪ ،‬ارزش ان را بیشتر کاهش داد‪ .‬این‬ ‫امر به عرضه ارز افزوده و ارزش را حتی بیشتر کاهش داد‪ .‬این چرخه‪،‬‬ ‫عاملی است که موجب تشدید تورم می شود‪.‬‬ ‫سپس عامل دیگری موجب کاهش ارزش هر چه بیشتر بولیوار‬ ‫شد و ان خرید دالر توسط ونزوئالیی ها با هدف پس انداز کردن‬ ‫بود چرا که پس انداز کردن در واحد ارز داخلی دیگر معنایی‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫در وا کنش به این مساله‪ ،‬دولت‪ ،‬کنترل ارزی را اعمال کرد‪ .‬برای‬ ‫جلوگیری از کاهش ارزش رسمی بولیوار در برابر دالر امریکا‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز ثابتی را تعیین کرد و دریافت مجوز برای مبادله بولیوار به دالر‬ ‫امریکا را دشوار کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬دالر امریکا همچنان در بازار سیاه موجود بود و با تشدید‬ ‫بحران‪ ،‬تعداد بیشتری از مردم به خرید دالر تمایل نشان می دادند‪.‬‬ ‫این افزایش تقاضا به معنای افزایش قیمت دالر در بازار سیاه بود و‬ ‫تفاوتی بین نرخ رسمی ارز (تعیین شده توسط دولت) و نرخ ثابت‬ ‫غیررسمی ایجاد کرد‪ .‬با این اتفاق فرصت های جدیدی به وجود امد‪.‬‬ ‫ایجاد تفاوت بین نرخ رسمی ارز و نرخ واقعی ان‪ ،‬موجب شد تا‬ ‫معامله گران دالر به فکر کسب سود از این اختالف بیفتند‪ .‬با این‬ ‫اتفاق قیمت دالر امریکا باالتر رفت و مردم عادی نیز درگیر بازار‬ ‫غیررسمی ارز شدند‪.‬‬ ‫گاهی اوقات این معامالت به شکل انتقال کاالهای یارانه ای ونزوئال‬ ‫مانند مواد غذایی برای فروش در خارج از مرز بود‪ .‬این امر باعث‬ ‫افزایش درامد فروشندگان ارز خارجی شد‪ ،‬اما کمبود کاال در داخل‬ ‫کشور را تشدید کرد و قیمت ها را بیش از پیش افزایش داد‪.‬‬ ‫این بدان معنا نیست که مردم عادی ونزوئال عامالن بحران ارزی‬ ‫ان هستند‪ .‬فعالیت های اقتصادی غیرقانونی عمدتاً یک مکانیسم‬ ‫مقابله ای است و نشان دهنده فقدان توانایی اقتصاد واقعی کشور در‬ ‫تامین نیازهای مردم است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫چشم انداز‪ ۵‬بازار در سال‪۱۴۰۲‬‬ ‫چرا قیمت ها در بازار مسکن لرزان‬ ‫است؟‬ ‫در حالی ‪ ۲۷‬روز از سال جدید می گذرد که بررسی‬ ‫روند بازارها در این مدت‪ ،‬از صعود قیمت ها‬ ‫همزمان با رکود شدید در خرید و فروش حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اژه ای‪:‬‬ ‫انتقاد قاضی القضات از نابسامانی در بازار خودرو‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬در نیمه دوم سال ‪ 1400‬وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ‪ ،1401‬بواسطه ان اختیارات‪ ،‬تولید خودرو را تا‬ ‫‪ 50‬درصد افزایش دهد و به تبع ان‪ ،‬قیمت ها کاهش یابد؛ بر همین اساس‪ ،‬ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم اما ایا قیمت ها نیز کاهش یافت؟‬ ‫به گزارش اترک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه‪ ،‬محسنی‬ ‫اژه ای طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه‪،‬‬ ‫پیشاپیش عید سعید فطر را تبریک گفت و ضمن گرامیداشت‬ ‫روز ارتش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از مجاهدت های ارتش و همه نیروهای‬ ‫مسلح که در سال های جنگ و پس از جنگ‪ ،‬خدمات شایانی‬ ‫به مردم و کشور و نظام عرضه کردند‪ ،‬تقدیر و تشکر دارم و یاد‬ ‫شهدای ارتش و نیروهای مسلح را گرامی می داریم‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به برگزاری باشکوه روز قدس‬ ‫در ایران اسالمی و بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای‬ ‫اسالمی و غیراسالمی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال شاهد روز قدس‬ ‫متفاوتی بودیم و جمعیت شرکت کننده در این راهپیمایی در‬ ‫نقاط مختلف جهان‪ ،‬بیشتر از سال های گذشته بود که این امر‬ ‫بیانگر ان است که ظلم ها و جنایت های صهیونیست ها بیش از‬ ‫پیش برای مردم جهان اشکار شده است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح الزامات‬ ‫تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مهار‬ ‫تورم و رشد تولید‪ ،‬دو مقوله ای است که درهم تنیدگی دارند‬ ‫و برای تحقق انها باید با برنامه‪ ،‬عمل شود؛ در همین راستا‬ ‫رئیس جمهور تاکنون دو بار به بخش های مربوطه در دولت‬ ‫دستور تهیه و اعالم برنامه برای تحقق شعار سال را داده است؛‬ ‫بر همین اساس ما در قوه قضائیه نیز باید مترصد باشیم تا به‬ ‫محض اعالم برنامه های دولت برای مهار تورم و رشد تولید‪،‬‬ ‫همکاری های مقتضی را انجام دهیم و سوای ان نیز‪ ،‬در انجام‬ ‫اقداماتی که در حوزه تحقق شعار سال‪ ،‬مستقیماً به وظایف ما‬ ‫در قوه قضائیه مرتبط می شود‪ ،‬کوشا باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به همه بخش ها و مراجع قضایی دستور داد تا‬ ‫مقوله احیای حقوق عامه را همچون سال های گذشته پیگیری‬ ‫کنند و حتی تالش های بیشتر و متمرکزتری را در راستای‬ ‫تحقق کامل این مقوله به کار ببندند؛ وی یاداور شد که احیای‬ ‫حقوق عامه‪ ،‬امری مقطعی نیست بلکه مستمرا ً باید مورد‬ ‫پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق‬ ‫اولویت دار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به‬ ‫موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت‪:‬‬ ‫امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال‬ ‫جاری‪ ،‬تمرکز بیشتری بر روی ان معطوف کنیم؛ بعضاً برخی‬ ‫افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می شوند و در‬ ‫جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی دارند و از طرق‬ ‫مختلف ‪ ،‬مطالب خالف واقع را پخش می کنند‪.‬‬ ‫ نقد کردن امری پسندیده است‬ ‫وی افزود‪ :‬البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ‬ ‫خبــر‬ ‫وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خالف‬ ‫واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب‬ ‫برای مردم می شود‪ ،‬از جمله مسائلی است که در سال جاری‬ ‫در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به انها توجه کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوالتی اشاره کرد که در میان‬ ‫مردم جامعه مطرح است و چنانچه به انها بی توجهی شود زمینه‬ ‫سوء استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می اورد؛ یکی‬ ‫از این مقوالت که مورد اشاره رئیس عدلیه قرار گرفت‪ ،‬موضوع‬ ‫قیمت خودرو است؛ حجت االسال م محسنی اژه ای در همین‬ ‫رابطه گفت‪ :‬موضوع خودرو و قیمت ان‪ ،‬از جمله موضوعاتی‬ ‫است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با ان است‪ ،‬چندان‬ ‫پیچیده و غامض نیست اما برای مردم به لحاظ ذهنی‪ ،‬مسائلی‬ ‫را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی‪ ،‬مردم از قیمت خودرو‬ ‫می گویند و برای مثال‪ ،‬به رسیدن قیمت فالن خوردو به باالی‬ ‫یک میلیارد تومان اشاره می کنند؛ این موضوع‪ ،‬ذهن های مردم‬ ‫را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسوولین‬ ‫زیربط باید این موضوع را از مساله و دغدغه ذهنی مردم خارج‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در همین راستا بیان داشت‪ :‬در نیمه دوم سال ‪ 1400‬وزیر‬ ‫صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ‪،1401‬‬ ‫بواسطه ان اختیارات‪ ،‬تولید خودرو را تا ‪ 50‬درصد افزایش دهد‬ ‫و به تبع ان‪ ،‬قیمت ها کاهش یابد؛ بر همین اساس‪ ،‬ما شاهد‬ ‫افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم اما ایا قیمت ها نیز کاهش‬ ‫یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود‬ ‫که تا پایان سال ‪ 1401‬قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت‬ ‫به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر‪ ،‬در مقطعی‪،‬‬ ‫خودرو در بورس عرضه شد‪ ،‬سپس این عرضه متوقف شد و‬ ‫حاال مجددا ً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در‬ ‫اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست‪ ،‬اما‬ ‫مسئوالن امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم‬ ‫که ازمون و خطا کنیم؛ لذا بخش ها و مسئوالن مربوطه در‬ ‫قضیه قیمت خودرو تالش کنند اشکاالت کار برطرف شود و‬ ‫هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضائیه هم وارد است‪ ،‬اعالم‬ ‫کنند تا ما برطرف کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسال م محسنی اژه ای بیان کرد‪ :‬طی سال های اخیر‬ ‫در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله محور ورود پیدا‬ ‫کردیم‪ ،‬توانستیم تا حد زیادی مسائل ان حوزه را برطرف کنیم‬ ‫و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق‬ ‫بیت المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما‬ ‫شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگر چه در‬ ‫این قبیل مباحث باید مستمرا ً تالش بیشتری را مصروف داریم‬ ‫اما تجربه سال های اخیر نشان داده که با ورود مسئله محور‬ ‫به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و‬ ‫بیت المال‪ ،‬می توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم‪.‬‬ ‫ جلوی ‪ ۶۸‬هزار هکتار از تغییر کاربری ها را گرفتیم‬ ‫رئیس قوه قضائیه تصریح کرد‪ :‬طبق گزارشی که به من واصل‬ ‫شد ‪ ،‬در سال گذشته‪ ،‬بالغ بر ‪ 68‬هزار هکتار از اراضی‪ ،‬یا رفع‬ ‫تصرف شده اند و یا از تغییر کاربری انها جلوگیری به عمل‬ ‫امده است؛ چنانچه این گزارش و گزارشاتی از این دست‪ ،‬به‬ ‫طور کامل منطبق با صحت و واقعیت است‪ ،‬باید برای مردم به‬ ‫صورت شفاف و روشن تبیین و اعالم شود‪ ،‬چرا که این امر‪ ،‬برای‬ ‫مردم امیدافرین خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع پتروشیمی گلستان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در اذرماه ‪ 1400‬در جریان سفر هیئت‬ ‫عالی قضایی به استان گلستان‪ ،‬موضوع پتروشیمی گلستان و‬ ‫رفع مسائل و مشکالت این واحد که به گفته مقامات استانی و‬ ‫مردم می تواند حدود ‪ 5‬هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و‬ ‫بنیه تولیدی کشور و ان منطقه بیفزاید‪ ،‬مدنظر قرار گرفت‬ ‫بر ّ‬ ‫و دستوراتی ویژه برای حل مشکالت سهامداران پتروشیمی‬ ‫گلستان صادر شد؛ در نتیجه پیگیری ها و تالش های صورت‬ ‫گرفته از جانب مسئوالن قضایی ذیربط و استانداری گلستان و‬ ‫سایر بخش های مربوطه‪ ،‬امروز شاهد سامان گرفتن این موضوع‬ ‫هستیم و این مقوله‪ ،‬در حال رسیدن به یک نتیجه مطلوب‬ ‫است؛ علت این امر ان است که به صورت موردی و مسئله محور‬ ‫بر روی ان تمرکز کردیم؛ بنابراین می توانیم با تمرکز بر روی‬ ‫موضوعات و مسائل به صورت موردی‪ ،‬با تالش و پیگیری‪ ،‬به‬ ‫رفع و حصول انها مبادرت ورزیم‪.‬‬ ‫ ضرر مردم در بورس جبران نشده است‬ ‫وی گریزی نیز به موضوع بورس زد و گفت‪ :‬مسئله بورس از ان‬ ‫قبیل مسائلی است که تعدادی کثیری از مردم درگیر ان شدند؛‬ ‫ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری هایی به عمل اوردیم‬ ‫که موثر اما ناکافی بودند؛ باید به موضوع بورس توجه شود؛‬ ‫تعداد قبال توجهی از مردم ‪ ،‬سرمایه خود را به بورس اوردند‬ ‫و متضرر شدند و ضرر انها نیز جبران نشده است؛ علی ایحال‪،‬‬ ‫دادستان کل کشور و مسئوالن ذیربط که در شورای عالی‬ ‫بورس عضویت دارند‪ ،‬باید پیگیری های مقتضی را انجام دهند؛‬ ‫نباید در قضیه بورس غفلت کرد‪ ،‬به گونه ای که ‪ 2‬ماه یا ‪ 6‬ماه یا‬ ‫یکسال دیگر با مشکالتی از این ناحیه مواجه شویم؛ تاکید دارم‬ ‫که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری ها و نظارت های‬ ‫الزم در این حوزه صورت گیرد‪.‬‬ ‫حاجی دلیگانی‪:‬‬ ‫هیچ کس در دولت تصمیم درستی نمی گیرد‪ /‬به غیر از استیضاح ها راهی نداریم‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی می گوید‪ :‬تصمیم گیری ها در دولت‬ ‫دچار خلل است و هیچ کس تصمیم درستی نمی گیرد‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬تصمیمات دولت اص ً‬ ‫ال کارشناسی نیست و از هر‬ ‫وزارتخانه یا هر عضوی‪ ،‬برابر وظیفه ذاتی اش مسئولیتی‬ ‫درخواست نمی شود‪.‬‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس در نقد‬ ‫به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم می گوید‪ :‬دولت باید به‬ ‫وعده هایی که داده است‪ ،‬عمل کند ولی ما هنوز تا االن هیچ‬ ‫عملی از دولت ندیده ایم‪ .‬ساختار تصمیم گیری دولت‪ ،‬دارای‬ ‫اشکاالت اساسی است و باید این اشکاالت برطرف شود‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬به باور من‪ ،‬تصمیم گیری ها در دولت دچار‬ ‫خلل است و هیچ کس تصمیم درستی نمی گیرد‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬تصمیمات دولت اص ً‬ ‫ال کارشناسی نیست و از هر‬ ‫وزارتخانه یا هر عضوی‪ ،‬برابر وظیفه ذاتی اش مسئولیتی‬ ‫درخواست نمی شود‪ .‬گاهی همه دیدگاه های کارشناسی‬ ‫را کنار می گذارند و در یک جلسه‪ ،‬تصمیمی می گیرند‬ ‫که به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست‪ .‬تکرار می کنم‪،‬‬ ‫نحوه تصمیم گیری ها در دولت اقای رئیسی‪ ،‬دچار اشکاالت‬ ‫فراوانی است‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به اینکه اگر پس از‬ ‫گذشت یک سال و نیم‪ ،‬اشکاالت دولت در تصمیم گیری تا‬ ‫این اندازه فاحش است‪ ،‬پس چرا مجلس مسیر راه دولت را‬ ‫تغییر نمی دهد؟ گفت‪ :‬اتفاقاً ما به دنبال اثرگذاری هستیم‬ ‫و پیگیری استیضاح وزیر اقتصاد به همین منظور بوده و به‬ ‫همین خاطر‪ ،‬استیضاح دو وزیر دیگر یعنی صمت و جهاد‬ ‫کشاورزی را هم درخواست داده ایم‪ .‬این استیضاح ها امضا‬ ‫و اماده اعالم وصول هستند تا به کمیسیون ها ارجاع داده‬ ‫شوند و به تبع ان‪ ،‬بررسی ها الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫نماینده شاهین شهر در پاسخ به این پرسش که «ایا‬ ‫جابجایی افراد‪ ،‬چاره کار است؟» گفت‪ :‬به شخصه به غیر از‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای جواد یحیی پور ضیاکالیی باارائه دوبرگ استشهادیه المثنی که در دفترخانه استادرسمی ‪۱۹۸‬بابل تصدیق امضا شده و طی درخواست شماره ‪۱۴۰۱_۴۰۴۰۲۷۹‬مورخ‬ ‫‪۱۴۰۱/۱۱/۲۵‬تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت پالک شماره‪ ۴۱‬فرعی از ‪۲۴۸۸‬اصلی بخش دوغرب حوزه ثبتی بابل که سندمالکیت ان ذیل ثبت ‪۶۲۳۹۳‬‬ ‫دفتر‪ ۶۱۸‬صفحه‪۴۰‬دفتربشماره چاپی ‪۱۴۱۹۹۷‬صادروتسلیم شد دراثرجابجایی مفقود گردیده دراجرای ماده‪۱۲۰‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب دریکنوبت اگهی‬ ‫تاچنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت یاسندمعامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه‬ ‫نگردد و یا درصورت اعتراض اصل سندمالکیت یا سندمعامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سندمالیکت المثنی بنام مالک خواهدبود‪.‬ضمنا شماره‬ ‫سریال سندمفقودی ‪۱۴۱۹۹۷‬میباشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۲/۱/۲۹ :‬‬ ‫شناسه اگهی‪۱۴۷۷۲۶۴ :‬‬ ‫سیدمهدی حسینی ‪/‬رئیس اداره ثبت اسنادوامالک بابل‬ ‫مطرح کردن استیضاح ها‪ ،‬راهی را نمی بینم و می گویم که یا‬ ‫خود رییس جمهور شخصاً در این موارد تصمیم بگیرد یا ما‬ ‫مجلسی ها کار خودمان را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫حاجی دلیگانی می گوید‪ :‬ما شرایط کشور و واقعیت ها را‬ ‫می بینیم و نمی گوییم تحریم ها هیچ اثری ندارند‪ ،‬اما اص ً‬ ‫ال‬ ‫ان قدر ها هم که این موضوع را بزرگ و مشکل ساز تصور‬ ‫می کنیم‪ ،‬نیست‪ .‬به نظر من‪ ۷۰ ،‬درصد مشکالت مملکت‬ ‫به وضعیت مدیریتی کشور برمی گردد‪ .‬ما در گذشته این‬ ‫موضوع را گفته بودیم و االن هم بر ان تاکید داریم و نباید‬ ‫طوری اوضاع را جلوه دهیم که انگار تحریم‪ ،‬عامل اصلی‬ ‫وضع موجود است‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬رهبر انقالب صحبت از مهار تورم را در شعار‬ ‫سال مطرح کردند و این موضوع‪ ،‬مطالبه جدی احاد مردم‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر مدیریت ها در دولت به خوبی و درستی‬ ‫اصالح شوند‪ ،‬تورم قابل کنترل و مهار است‪ .‬رویداد‪24‬‬ ‫بررسی بازارها در سال ‪ ۱۴۰۱‬حاکی از ان است که ربع سکه با رشد‬ ‫بسیار باالی ‪ ۱۶۶‬درصدی‪ ،‬در صدر سوددهی به سرمایه گذاران ان‬ ‫بوده است‪ .‬پس از ان‪ ،‬طالی اب شده با ‪ ۹۴.۷‬درصد‪ ،‬دالر ‪۹۳.۴‬‬ ‫درصد‪ ،‬مسکن ‪ ۶۰‬درصد و بورس ‪ ۳۶.۱‬درصد قرار دارد‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬حسین محمودی اصل‪ ،‬کارشناس اقتصادی درباره‬ ‫وضعیت ‪ ۵‬بازار خودرو‪ ،‬مسکن‪ ،‬طال و سکه‪ ،‬دالر و بورس در سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۲‬با اشاره به شرایط بازار خودرو می گوید‪ :‬خودرو پس از‬ ‫حذف عرضه خودرو از بورس کاال با تالش دالالن و با رویکردهای‬ ‫غیرکارشناساسی قیمت ها ‪ ۳۰‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬حاال هم همان مخالفان عرضه در بورس کاال در مقابل‬ ‫این افزایش قیمت ها سکوت کرده اند؛ ظاهرا نگرانی انان سود دالالن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی تصریح می کند‪ :‬تاخیر فراوان در واردات‪ ،‬ادامه‬ ‫مکانیسم عرضه با قرعه کشی که فقط اسم ان اولویت بندی شده است‪،‬‬ ‫قیمت گذاری جدید خودروهای داخلی با ‪ ۱۸‬ماه تاخیر و‪ ...‬بازار خودرو‬ ‫را به بازار سرمایه گذاری و داللی تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ مسیر احتمالی بازار مسکن‬ ‫محمودی اصل در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مسکن‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫رکود از یک سو و کاهش شدید قدرت خرید و همچنین چشم انداز‬ ‫مبهم مذاکرات‪ ،‬رکود تورمی را ادامه دار خواهد کرد و این به معنای‬ ‫طوالنی تر شدن رکود اصلی در اینده نزدیک است‪.‬‬ ‫وی عنوان می کند‪ :‬افزایش قیمت ها تنها به دلیل انصراف از فروش و‬ ‫نه حجم معامالت باال‪ ،‬قیمت ها را لرزان نگه می دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی متذکر می شود‪ :‬در بازار طال‪ ،‬ارز و خودرو هم‬ ‫چنین است؛ با این تفاوت در ان بازارهای همگن‪ ،‬قیمت ها در تغییر‬ ‫شرایط‪ ،‬سریع افت می کند‪ ،‬اما مسکن با افت کم‪ ،‬رکود سنگین و‬ ‫اصالح زمانی را در پیش می گیرد‪.‬‬ ‫ سرانجام سکه و طال‬ ‫محمودی اصل همچنین با اشاره به وضعیت بازار سکه و طال تصریح‬ ‫می کند‪ :‬سکه با حباب جدانشدنی در حال معامله است و این حباب‬ ‫را سیاست های دولت به ان چسبانده است؛ چراکه جرم انگاری برای‬ ‫داشتن بیش از ‪ ۱۰‬هزار دالر‪ ،‬منابع را به سمت سکه هدایت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬در این بین‪ ،‬با وجود نبود حباب در شمش و‬ ‫طالی اب شده‪ ،‬سکه به جهت قابلیت معامالت خرد و راحت همچنان‬ ‫پرتقاضا خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی یاداور می شود‪ :‬البته اونس جهانی طال هم‬ ‫برای رشد به کمک طال و سکه امده است؛ پاس گل بانک مرکزی در‬ ‫معامالت ربع سکه با دالر ‪ ۷۵‬هزار تومانی هم قابل چشم پوشی نیست‪.‬‬ ‫ و اما دالر‪...‬‬ ‫محمودی اصل با اشاره به وضعیت بازار ارز‪ ،‬می گوید‪ :‬کاالهای‬ ‫تولیدکنندگان با دالر ‪ ۲۷‬تا ‪ ۴۲‬هزار تومانی در بورس کاال و ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تومانی در بازار خودرو و سکه و‪ ...‬در حال معامله هستند و دالر در‬ ‫محدوده ‪ ۵۱‬هزار تومان مانده است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬به نظر می رسد با نزدیکی به پایان ماه رمضان‪ ،‬رشد دالر‬ ‫هم در نبود اخباری از مذاکرات هسته ای اغاز شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی عنوان می کند‪ :‬افزایش صادرات نفت به چین‬ ‫با تخفیف ‪ ۱۵‬درصد خبر خوب و دردناکی است و نشانگر این است‬ ‫که تحریم از جیب ملت برای همگان (رانت خوار‪ ،‬سوداگر‪ ،‬دالل‪ ،‬چین‬ ‫و‪ )...‬به جز ملت فرصت بوده است و فرصت طلبان همیشه به دنبال‬ ‫ادامه تحریم ها بوده اند‪.‬‬ ‫ مسیر بورس در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی همچنین درباره وضعیت بازار سرمایه‬ ‫می گوید‪ :‬عقب ماندگی بورس مربوط به ‪ ۲‬سال پیش است و ارزش‬ ‫دالری هنوز ‪ ۵۰‬درصد نسبت به ‪ ۹۹‬عقب ماندگی دارد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬البته حاشیه سود شرکت ها از ‪ ۳۶‬در سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۲۳‬در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬رسیده است‪ ،‬اما به دلیل بزرگ شدن اعداد سود حاصل‪،‬‬ ‫قیمت ها نیز بزرگ می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی تصریح می کند‪ :‬رونق بورس قیمت ارز را نیز‬ ‫کنترل کرده و همیشه خروج سنگین پول از بورس با ‪ ۲‬روز رشد ‪۱۰‬‬ ‫درصدی دالر و سکه را رقم زده است‪.‬‬ ‫محمودی اصل خاطرنشان می کند‪ :‬چند هفته است که بورس ورود‬ ‫پول دارد و دولت به دنبال رونق بورس است‪ .‬خبرانالین‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه ابوالقاسم کریمی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ‪ 8‬و شماره ملی ‪ 0759863075‬جاجرم به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده به شماره‬ ‫‪ 29/1402/3537‬مورخه ‪ 1402/01/26‬منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند‬ ‫مالکیت دو دانگ از ششدانگ پالک یک فرعی از ‪ 494‬اصلی واقع در بخش یک بجنورد و به شماره چاپی ‪ 025888‬بعلت نامعلوم مفقود شده است که ذیل دفتر‬ ‫الکترونیکی ‪ 139520307115006062‬بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده‬ ‫روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم وصول‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم ان به متقاضی اولیه از درجه اعتبار‬ ‫قانونی ساقط است ‪.‬‬ ‫علیخان نادری – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫از طرف عاطفه سودمند‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1402/01/29 :‬شناسه اگهی‪1482310 :‬‬ صفحه 3 ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1194‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫تعامل با طالبان به معنای شناسایی وضع موجود نیست‬ ‫ایران نمی تواند بی تفاوت بماند‬ ‫رضاییکوچی‪:‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه‬ ‫بسیاری از مردم توان پرداخت اقساط ‪ ۷‬میلیون‬ ‫تومانی خانه های نهضت ملی مسکن را ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال راهکارهایی هستیم تا نرخ سود‬ ‫بانکی را به حدود ‪ ۱۰‬درصد برسانیم تا بار سنگین‬ ‫اقساط از دوش مردم برداشته شود‪.‬‬ ‫به گزارش اترک به نقل از خانه ملت‪ ،‬محمدرضا رضایی کوچی‬ ‫رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در تشریح‬ ‫نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬امروز میزبان‬ ‫وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در کمیسیون عمران مجلس‬ ‫بودیم‪ ،‬سه نفر از نمایندگان مجلس نیز سواالتی در حوزه بافت‬ ‫های فرسوده‪ ،‬شبکه ریلی و راه های اصلی و روستایی مطرح‬ ‫کردند که با جواب کامل وزیر همه انها قانع شدند‪ .‬پس از ان‬ ‫نیز وزیر راه گزارشی در حوزه اقدامات صورت گرفته درحوزه‬ ‫ساخت مسکن ارائه کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حوزه مسکن سه موضوع وجود داشته که باید به انها بپردازیم‪.‬‬ ‫ابتدا تامین زمین است که خوشبختانه با رویکردی که وزارت‬ ‫راه و شهرسازی در پیش گرفته با زمین های تحت مالکیت‬ ‫دستگاه های دولتی و اراضی الحاق شده به شهرها‪ ،‬برای حدود‬ ‫‪ 2‬میلیون واحد مسکونی تامین زمین صورت گرفته است و به‬ ‫لحاظ بانک زمین در حال حاضر وضعیت وزارت راه و شهرسازی‬ ‫مطلوب است و ان شاءاهلل در ماه های اینده بهبود هم پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬موضوع دیگر عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت‬ ‫است که مقرر بودند در سال اول بیش از ‪ 360‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و در سال دوم بیش از ‪ 500‬هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن‬ ‫تسهیالت پرداخت کنند که متاسفانه اکثر بانک ها همراهی الزم را‬ ‫نداشتند و تنها بانک مسکن بوده که به وظایف خودش تقریبا عمل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد‪ :‬به نظر می رسد با تغییراتی‬ ‫که در بانک ها صورت می گیرد با توجه به دستورات رئیس جمهور‬ ‫در شورای عالی مسکن در ماه های اینده حضور بانک ها در پرداخت‬ ‫تسهیالت پر رنگ تر خواهد شد‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬نرخ سود ‪ 23‬درصدی که بانک ها در نظر گرفتند‪،‬‬ ‫به معنی پرداخت اقساط ‪ 7‬میلیون تومانی توسط مردم است که‬ ‫بسیاری از اقشار توان پرداخت این مبلغ را ندارند‪ .‬لذا به دنبال‬ ‫راهکارهایی هستیم تا بتوانیم نرخ سود بانکی را به حدود ‪10‬‬ ‫درصد برسانیم تا بار سنگین اقساط از دوش مردم برداشته شود‪.‬‬ ‫البته مدلهای مختلفی طراحی شده و وزیر راه و شهرسازی نیز‬ ‫پیشنهاداتی برای این امر مطرح کردند‪،‬امیدواریم با این روش هایی‬ ‫که مد نظر است بتوانیم سود بانکی را کاهش داده و قیمت تمام‬ ‫شده مسکن را کاهش و بازپرداخت اقساط را برای مردم اسان تر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد‪ :‬موضوع دیگر قیمت‬ ‫بسیار باالی مصالح ساختمانی است‪ .‬لذا قرار شد با حضور وزیر‬ ‫صمت و وزارت راه و شهرسازی مکانیزمی طراحی کنیم مصالح‬ ‫ساختمانی را با شرایط و قیمت مناسب در اختیار انبوه سازان و‬ ‫تولید کنندگان قراردهیم‪ ،‬تاکید ما و وزیر راه و شهرسازی این‬ ‫است که در پروژه مسکن سازی‪ ،‬وزارت راه نقش سیاست گذار و‬ ‫تسهیل گری داشته باشد و مسئولیت ساخت بر عهده مردم و بخش‬ ‫خصوصی باشد لذا فضا به گونه ای باید فراهم شود برای حضور‬ ‫بخش خصوصی و انبوسازان به صورت مشارکتی و خود مالکی‬ ‫جاذبه ایجاد شود و شاهد حضور بیشتر مردم در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی باشیم‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬با توجه به گزارشی که وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در کمیسیون عمران دادند اقدامات خوبی در حال انجام بوده و‬ ‫خوش بین هستیم که اینده شرایط مسکن از شرایط فعلی رکود‬ ‫ساخت مسکن بهتر شود‪/.‬‬ ‫ادامه از صفحه‪2‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد‪ :‬این مقدمات‬ ‫خوشبختانه فراهم است زیرساخت های قانونی برای این‬ ‫کار و موافقت های دوجانبه وجود دارد و زمینه برای تحقق‬ ‫چنین روندی در روابط دو کشور بیش از گذشته فراهم است‪.‬‬ ‫همانطور که در ابتدای این تحول مثبت در روابط دوجانبه‬ ‫ایران و عربستان شاهد تاثیرات مثبت در فضای منطقه ای‬ ‫بودیم خوشبین هستیم که با پیشرفت این روند شاهد تکمیل‬ ‫همین فرایند در فضای عمومی منطقه و تقویت همگرایی های‬ ‫منطقه ای متناسب با منافع مشترک کشورهای منطقه باشیم‪.‬‬ ‫ ارزش اعالم موضع ندارد‬ ‫کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد سفر فرزند شاه مخلوع به‬ ‫سرزمین های اشغالی افزود‪ :‬شخصی که نام بردید نه خودش و‬ ‫نه اصل سفرش و نه جایی که می خواهد سفر کند ارزشی ندارد‬ ‫که از این تریبون درباره ان اعالم موضع کنم‪.‬‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص نقش شورای عالی‬ ‫امنیت ملی در برقراری روابط با عربستان گفت‪ :‬در روابط‬ ‫خارجی همه مولفه ها و عناصر یک حکومت همواره متناسب‬ ‫با ظرفیت ها و ماموریت هایی که دارند باید ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران متناسب با موضوعات‪ ،‬ماموریت ها را‬ ‫به دستگاه های مختلف محول میکند و دستگاه ها متناسب با‬ ‫توانایی هایی دارند که ماموریت های خودشان را انجام میدهند‪.‬‬ ‫این کامال نمونه بارز استفاده موفق از ظرفیت های کشور برای‬ ‫تحقق منافع ملی در حوزه روابط خارجی بود و کامال نتایج‬ ‫مثبت و سازنده خودش را نشان داد‪.‬‬ ‫کنعانی درباره سفرهای متقابل مقامات دو کشور گفت ‪ :‬در‬ ‫ارتباط با روند اجرای توافقات دو کشور که در پکن صورت‬ ‫گرفت در همین جلسه توضیحات الزم را دادم‪ .‬وزرای خارجه‬ ‫دو کشور از همدیگر به طور متقابل جهت سفر دعوت کرده اند‪.‬‬ ‫دعوت پادشاه عربستان از ایت اهلل رئیسی رئیس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران هم دریافت شده است و به طور متقابل رئیس‬ ‫جمهور هم پاسخ مکتوب داده اند و هم به طور متقابل از ایشان‬ ‫جهت سفر به جمهوری اسالمی دعوت کرده اند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ما خوشبختانه در مسیری که در ان قرار‬ ‫گرفته ایم با تکمیل گام های اجرایی که در حال انجام ان‬ ‫هستیم می توانیم اظهارنظر کنیم و به نوعی پیش بینی کنیم که‬ ‫سفرهای متقابل مقامات دو کشور از جمله در گام جلوتری در‬ ‫سطح وزرای امور خارجه با برنامه ریزی هایی که صورت خواهد‬ ‫گرفت انجام خواهد شد و این گام ها تکمیل می شوند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد‪ :‬عالوه بر وزرای امور‬ ‫خارجه ما در مسیر اجرایی کردن دو موافقتنامه جامعی که میان‬ ‫دو کشور داریم هم موافقتنامه همکاری های جامع اقتصادی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬فرهنگی و ورزشی و هم موافقتنامه همکاری های‬ ‫امنیتی در ان سطوح هم با تکمیل گام های اجرایی که در پیش‬ ‫داریم شاهد تبادل هیات های مشترک خواهیم بود‪ .‬به ویژه‬ ‫تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری با ظرفیت های عظیمی‬ ‫که دو کشور در این حوزه دارند در اولویت ما و اولویت دو‬ ‫کشور است و در مذاکرات پکن و در بیانیه مشترک هم مورد‬ ‫تاکید قرار گرفته است و در این زمینه تالش های الزم را انجام‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫سفر رئیس جمهور به امریکای التین در حال هماهنگی است‬ ‫وی پاسخ به سوالی در مورد سفر رئیس جمهور به امریکای‬ ‫التین گفت‪ :‬برنامه هایی برای سفر رئیس جمهور در حال‬ ‫هماهنگی و انجام است‪ .‬اطالع رسانی درباره کشورهای هدف‬ ‫و زمان انجام سفر را بعد از برنامه ریزی های دقیقی که صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کنعانی در مورد سفر وزیر خارجه به پکن عنوان کرد‪ :‬توافقات‬ ‫پکن میان وزارت امور خارجه دو کشور به خوبی و با سرعت‬ ‫قابل قبولی پیش می رود‪ .‬بر اساس توافق قرار بود طرفین ظرف‬ ‫دو ماه از زمان نشست اول یعنی تا تاریخ ‪ ۱۹‬اردیبهشت به‬ ‫عنوان سقف دوماهه سفارتخانه ها و سرکنسولگری های دو کشور‬ ‫بازگشایی شوند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در مسیر اجرای این توافق خوشبختانه تاکنون‬ ‫گام های مثبت خوبی را برداشته ایم‪ .‬هیات های فنی و مقدماتی‬ ‫سفر کرده اند و حضور دارند کارهای خود را به خوبی انجام‬ ‫می دهند مقامات دو کشور از هیات های فنی و مقدماتی‬ ‫استقبال خیلی خوبی انجام داده اند‪ ،‬گفت وگوهای خوبی صورت‬ ‫گرفته است و تسهیالت بسیار خوبی در اختیار دو طرف قرار‬ ‫داده شده است و ما در مسیر اجرایی به خوبی پیش می رویم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد‪ :‬روابط سیاسی میان‬ ‫دو کشور عم ً‬ ‫ال به طور مستقیم برقرار شده است و می توانیم‬ ‫بگوییم روابط سیاسی میان دو کشور فعال سازی شده است‬ ‫ما در مسیر فعالسازی سفارتخانه ها و نمایندگی های کنسولی‬ ‫دو کشور قرار داریم و تاکنون تالش های خوبی در این زمینه‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫کنعانی بیان کرد‪ :‬موضوع مبهم و مانع و بازدارنده ای را در این‬ ‫مسیر نداریم‪ .‬به ویژه که موسم حج را در پیش داریم تاکید‬ ‫ما و طرف عربستانی این است که بتوانیم در بازه زمانی بسیار‬ ‫مناسبی سفارتخانه ها و کنسولگری های دو کشور را فعال سازی‬ ‫کنیم که حجاج ایرانی در موسم حج با اسانترین روش با استفاده‬ ‫از خدماتی که سفارتخانه ها و سکنسولگری ها در اختیارشان قرار‬ ‫می دهند شاهد برگزاری موسم حج بسیار خوب و ارامی باشیم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬رای‬ ‫وی درباره رای صادره نسبت به هواپیمای اوکراینی َ‬ ‫پرونده مربوط به هواپیمای اوکراینی صادر شده و جزئیات ان در‬ ‫اختیار شما است‪ .‬الزم می دانم یکبار دیگر با همه خانواده های‬ ‫داغ دیده ای که عزیزی یا عزیزانی را در این سانحه دلخراش از‬ ‫دست داده اند ابراز همدردی کنم‪ .‬جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تمام وظایف مربوط به خود‬ ‫را هم منطبق با کنوانسیون شیکاگو و هم منطبق با قوانین و‬ ‫مقررات داخلی خود انجام داده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬دادگاه ویژه ای برای این‬ ‫پرونده بسیار تلخ تاسیس شد و این دادگاه ماموریت محوله‬ ‫را با دقت انجام داد‪ .‬شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران که‬ ‫عنوان این دادگاه است با توجه به تحقیقات مفصلی که در‬ ‫دادسرا و دادگاه انجام شده بود و همچنین مبتنی بر اظهارات‬ ‫و گزارش های ضابطان نظامی و دادگستری‪ ،‬گزارش هایی‬ ‫که پزشکی قانونی داد‪ ،‬نظریات علمی و تخصصی هیات های‬ ‫کارشناسی‪ ،‬تحقیقات بین المللی و اظهاراتی که مطلعین و‬ ‫کارشناسان و شاکیان و دفاعیاتی که متهمان انجام داده اند اقدام‬ ‫به صدور رای کرد‪.‬‬ ‫کنعانی ادامه داد‪ :‬الزم است مجددا یاداور کنم که این‬ ‫دادگاه رای خود را پس از حدود سه سال بررسی همه جانبه‬ ‫و برگزاری حدود ‪ ۲۰‬جلسه دادگاه صادر کرده است‪ .‬اینکه‬ ‫‪ ۱۱۷‬شاکی شکایت خود را در این دادگاه ارائه کرده بودند‬ ‫و ‪ ۵۵‬نفر از شاکیان در جلسات دادگاه حضور پیدا کردند‬ ‫و الیحه خود را قرائت کردند و ‪ ۲۰‬وکیل هم به دفاع از‬ ‫شاکیان پرداختند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این روند طی شده و نهایتا منجر به صدور رایی‬ ‫شد این رای براساس صحبتی که من با برخی از کارشناسان‬ ‫حقوقی داشتم هم منطبق بر کنوانسیون شیکاگو بود که‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بر ان مبنا مسئوالنه عمل کرد و هم به‬ ‫عنوان کشور محل وقوع سانحه مبتنی بر قوانین ملی خود عمل‬ ‫کرد و هم اینکه کارشناسان حقوقی که با انها صحبت کردند‬ ‫عنوان کردند احکام حداکثری صادر شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد‪ :‬در مجموع تالش‬ ‫جمهوری اسالمی در ارتباط با این پرونده تلخ بر این بود که‬ ‫مسئوالنه به وظیفه خود در این ارتباط عمل کند و تا اینجای‬ ‫کار هم تالش کرده است‪ .‬در مجموع انچه که اعالم شده است‬ ‫این احکام بدوی است و دوطرف هم شاکیان و هم متهمان‬ ‫می توانند ظرف ‪ ۲۰‬روز قانونی پس از ابالغ حکم درخواست‬ ‫رای تجدیدنظر کنند و در این ارتباط همچنان پرونده می تواند‬ ‫مفتوح باقی بماند و دادگاه به احیانا درخواست های تجدیدنظر‬ ‫و یا درخواست های جدیدی که شاکیان ممکن است داشته‬ ‫باشند رسیدگی کند‪.‬‬ ‫کنعانی افزود‪ :‬مضافا اینکه پرداخت های مالی جبرانی هم برای‬ ‫هر کدام از قربانیان این حادثه در نظر گرفته شده است که‬ ‫در اختیار خانواده های داغدار این قربانیان قرار داده خواهد‬ ‫شد جمهوری اسالمی انچه که مربوط به خود بود را تا االن‬ ‫مسئوالن و متعهدانه انجام داده است‪.‬‬ ‫وی درباره موضع جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با درگیری ها‬ ‫اگهی احضار متهم‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1194‬‬ ‫چرخش دولت در شیوه‬ ‫اداره کشور‬ ‫در سودان گفت‪ :‬ما در این ارتباط موضع رسمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را بیان کرده ایم و در اختیار عزیزان در رسانه ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫امنیت و ثبات در سودان به عنوان یک کشور مهم اسالمی و عربی‬ ‫برای جمهوری اسالمی حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد‪ :‬ما با نگرانی تحوالت‬ ‫توام با بروز درگیری و خشونت در این کشور را دنبال و رصد‬ ‫می کنیم‪ .‬توصیه ما به طرف های درگیری این است که منافع‬ ‫ملی و خواست و اراده مردم سودان را مدنظر قرار دهند و‬ ‫خویشتنداری کنند و با توسل به گفت وگو و گفت وگوهای‬ ‫سودانی ‪ -‬سودانی به این درگیری و بحران خاطره ببخشند‬ ‫و زمینه را برای شکل گیری گفت وگوهای سیاسی و تحقق‬ ‫خواست مردم سودان فراهم کنند‪ .‬امیدوار هستیم به زودی با‬ ‫تالش های توام با حسن نیت و توصیه هایی که همه طرف های‬ ‫عالقه مند به تنش زدایی در سودان انجام داده اند شاهد پایان‬ ‫یافتن این درگیری های خونین در داخل این کشور مهم اسالمی‬ ‫و عربی باشیم‪.‬‬ ‫کنعانی موضع وزارت خارجه درباره بازگشت سوریه به اتحادیه‬ ‫عرب و مخالفت قطر در این زمینه گفت‪ :‬ما از روند مثبت و‬ ‫امیدوار کننده ای که بازگشت طرف های منطقه ای‪ ،‬عربی و‬ ‫اسالمی به دمشق و اقدامات دیپلماتیک برای از سرگیری روابط‬ ‫دوجانبه میان این کشورها با سوریه شاهد هستیم خوشحالیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این روندی بود که جمهوری اسالمی ایران‬ ‫همواره بر ضرورت اغاز ان از سال های گذشته تاکید داشت‬ ‫چراکه اساساً معتقد بودیم اصل اتفاق و خروج برخی کشورهای‬ ‫عربی از دمشق و قطع رابطه و یا تعلیق عضویت سوریه در برخی‬ ‫از مجامع مانند اتحادیه عرب اقدام نادرست و توام با محاسبات‬ ‫غلطی بوده است‪ .‬بنابراین وضعیت کنونی وضعیت امیدبخشی‬ ‫است و یک روند در حال حرکت در مسیر درست است و این‬ ‫مسیر باید پیش از این شکل می گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه یاداور شد‪ :‬اتحادیه عرب به عنوان‬ ‫یک اتحادیه منطقه ای که ایران عضو ان نیست ساز و کارهای‬ ‫داخلی خود را دارد ما امیدوار هستیم در تکمیل روندی که‬ ‫در حال شکل گیری و تجربه در روابط میان کشورهای عربی‬ ‫منطقه با سوریه است روابط سوریه میان همه کشورهای عربی‬ ‫منطقه روابط عادی و طبیعی شود و روابط رسمی و سازنده‬ ‫میان سوریه و کشورهای منطقه شکل بگیرد‪.‬‬ ‫کنعانی ادامه داد‪ :‬طبیعتاً جمهوری اسالمی همواره از‬ ‫کشورهایی بوده که در ساز و کارهای سازنده در جهت حل‬ ‫اختالفات میان کشورها و کمک به حل بحران ها همواره نقش‬ ‫پیشتازی داشته است‪ .‬در ارتباط با اختالف نظر قطر با دیگر‬ ‫اعضای اتحادیه عرب من خبر تایید شده ای ندارم که بتوانم‬ ‫براساس ان اظهارنظری انجام دهم اما نفس این پویایی در روابط‬ ‫میان کشورهای عربی منطقه با سوریه امر خوشحال کننده ای‬ ‫است و امیدوارم این روند با سرعت پیش برود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد برقراری ارتباط با‬ ‫کشورهای شمال افریقا ادامه داد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بر مبنای سیاست اصولی خودش هیچگاه در ارتباط با قطع‬ ‫روابط پیشگام نبوده است و در خصوص این کشورها هم ما‬ ‫پیشگام نبوده ایم‪ .‬ما نسبت به برقراری روابط سازنده توام با‬ ‫احترام متقابل با همه کشورهای عربی و اسالمی اهتمام داریم‪.‬‬ ‫وی درباره موضع وزارت خارجه مسائل پساصهیونیستی یا زوال‬ ‫صهیونیست ها با توجه به تحوالت اخیر در این کشور گفت‪:‬‬ ‫تشکیل حکومت واحد فلسطینی و دولت متحد فلسطینی از‬ ‫بهر تا نهر باید نتیجه زوال رژیم صهیونیستی فروپاشی این رژیم‬ ‫باشد‪ .‬انچه که ما در این روند شاهد هستیم اینکه حرکت رژیم‬ ‫صهیونیستی در مسیر زوال است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد‪ :‬ملت فلسطین‬ ‫قدرتمندتر و متحدتر از همیشه در وسط میدان هستند و‬ ‫اینکه جبهه مقاومت در حال حاضر در منطقه جبهه متحد و‬ ‫منسجمی است که به ابزارهای قدرت بیش از گذشته مسلط‬ ‫است و ابزارهای قدرت را در اختیار دارد‪ .‬اینکه در اینده چه‬ ‫رویکردی را داشته باشیم باید در زمان خودش صحبت کنیم‪.‬‬ ‫تالش ملت فلسطین و حمایت ملت ها و ازادگان جهان و دعای‬ ‫مومنین در ماه مبارک رمضان و شب های قدر زوال رژیم‬ ‫صهیونیستی را هرچه زودتر محقق کند‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه‪2‬‬ ‫خبرگزاری دولت ایرنا نیز ابتدا با همین محتوا خبر را منتشر کرد ولی‬ ‫شاید به دلیل ان که دو شغله بودن‪ ،‬جرم محسوب می شود ان را از‬ ‫خروجی خود حذف و خبر جدید را بدون حفظ سمت منتشر کرد‪ .‬اما‬ ‫انچه حائز اهمیت است مدیریت سیاستی دولت به ویژه در پیش برد‬ ‫جراحی اقتصادی‪ ،‬که بدون توجه به حمایت از اقشار اسیب پذیر‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬تا جایی که کمبود امکانات بهداشتی دارویی در حوزه‬ ‫سالمت‪ ،‬و خوراکی‪ ،‬و معیشتی‪ ،‬و تامین اجتماعی‪ ،‬بخش بزرگی از‬ ‫جمعیت ایران را زمین گیر کرده‪ ،‬این درحالی است که هماهنگی دو‬ ‫حوزه سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان برنامه و بودجه برای تامین‬ ‫اهداف مذکور یعنی تامین منابع درامدی و تقویت مالیات ستانی‪ ،‬و‬ ‫جبران کسری بودجه نه تنها از مشکالت انبوه جمعیت رها شده به حال‬ ‫خود و گرانی افسارگسیخته رهایی نمی بخشد بلکه نبود سیاست های‬ ‫حمایتی‪ ،‬به معنای مزمن شدن بحران‪ ،‬تعمیق ان‪ ،‬و رفتن به سوی‬ ‫سیاه چاله های جدید است‪ .‬با رویکرد ریاست محترم جمهوری در متن‬ ‫حکم ریاست جدید سازمان برنامه‪ ،‬انتظار می رود سازمان برنامه هم از‬ ‫وظیفه اصلی اش که پرداختن به توسعه سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی است‪ ،‬خارج شده و تنها با تمرکز بر روی تقویت شورای عالی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬دربرابر شورای هماهنگی اقتصادی سران‪ ،‬و اتخاذ سیاست های‬ ‫هماهنگ به ویژه در دو حوزه مالیات ستانی و احتماال برنامه ریزی برای‬ ‫افزایش نرخ حامل های انرژی‪ ،‬تغییرات و تحوالت مهمی را در پیش روی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران قرار بدهد‪ .‬شاید بتوان گفت مهم ترین ضرورت‬ ‫تغییرات‪ ،‬همان هایی هستند که در حکم انتصاب امده است‪ :‬یعنی کسر‬ ‫بودجه و واقعی کردن منابع درامدی‪ ،‬کلیدواژه های اصلی برای تغییرات‬ ‫اینده کشور هستند‪ .‬و تازمانی که سیاست های کالن حاکم بر تعیین‬ ‫نرخ ارز ‪ 4200‬تومانی احساس نشود‪ ،‬ایا تفاوت می کند که منظور در‬ ‫سازمان برنامه باشد یا میرکاظمی؟‬ ‫چگونه ونزوئال به شدیدترین‬ ‫تورم جهان دچار شد؟‬ ‫ادامه از صفحه‪5‬‬ ‫هنگامی که یک دولت مسئولیت های خود را انجام نمی دهد‪ ،‬جای‬ ‫تعجب نیست که مردم از طریق تجارت غیررسمی ارز از خود محافظت‬ ‫کنند‪ .‬این دقیقاً همان کاری است که سرمایه گذاران بین المللی بزرگ‬ ‫همیشه انجام می دهند‪ ،‬البته از طریق کانال های رسمی تر‪.‬‬ ‫دولت با کاهش ارزش ارز سعی کرد از این وضعیت عبور کند‪ .‬مادورو ‪95‬‬ ‫درصد ارزش بولیوار را کاهش داد‪ ،‬که بزرگترین کاهش ارزش پول در‬ ‫تاریخ معاصر جهان محسوب نمی شد‪ .‬او همچنین ارز جدید را به قیمت‬ ‫نفت گره زد‪ .‬دولت مادورو با تطبیق ارزش بولیوار با ارزش واقعی ان از نظر‬ ‫مردم‪ ،‬امیدوار بود که مردم ونزوئال به پول خود ایمان داشته باشند و ان را‬ ‫با دالر مبادله نکنند‪ .‬این امر می توانست به ثبات کلی اقتصاد کمک کند‪.‬‬ ‫اما در عرض چند هفته پس از کاهش ارزش مشخص شد که مردم عادی‬ ‫ونزوئال قانع نشده بودند زیرا دولت به مسائل دیگری مانند سیاست هایی‬ ‫که به بهره وری پایین در اقتصاد کمک می کند‪ ،‬توجه نمی کرد‪ .‬عوامل‬ ‫دیگری از جمله مداخله دولت در قانون اساسی و انتخابات‪ ،‬باعث از بین‬ ‫رفتن اعتماد مردم شد‪ .‬ابرتورم را به سختی می توان پشت سر گذاشت و‬ ‫اقتصادهای بسیار کمی تا به حال ان را تجربه کرده اند و متوقف کردن ان‬ ‫بدون کاهش گسترده هزینه های دولت دشوار است‪.‬‬ ‫برخی راه حل دالری شدن اقتصاد را مطرح می کنند‪ .‬این اصطالح‬ ‫لزوماً به این معنا نیست که اقتصاد باید دالر امریکا را به عنوان واحد‬ ‫پول رسمی خود بپذیرد‪ ،‬بلکه باید بولیوار را کنار بگذارد و یک ارز‬ ‫بین المللی قوی برای تحت کنترل دراوردن تورم اتخاذ کند‪.‬‬ ‫اگهی احضار متهم‬ ‫بنا به تجویز ماده ‪ ۱۷۴‬قانون ایین دادرسی کیفری و بر اساس صورتجلسه کشف شماره ‪ 16521715/90/11642/13‬مورخه ‪ 1390/02/24‬پلیس اگاهی شهرستان دشتی‬ ‫مبنی بر کشف یک دستگاه موتورسیکلت صاحب متواری‪ ،‬در این راستا به مالک کاالهای مذکور ابالغ جهت دفاع از خود دایر بر قاچاق کاال (یک دستگاه موتورسیکلت‬ ‫‪ 400‬سی سی) موضوع گزارش ارسالی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی مراجعه نمایند‪ .‬در صورت عدم حضور‬ ‫پس از انقضاء مدت یک ماه از تاریخ نشر اگهی غیابا به اتهام فوق الذکر رسیدگی و تصمیم قانونی اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫این اگهی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد‪ .‬ضمنا از کلیه کسانی که متهمان را میشناسند تقاضا می شود اگهی را به ایشان برسانند‪.‬‬ ‫بنا به تجویز ماده ‪ ۱۷۴‬قانون ایین دادرسی کیفری و بر اساس صورتجلسه کشف شماره ‪ 91/218‬پلیس اگاهی شهرستان کنگان مبنی بر کشف یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت صاحب متواری‪ ،‬در این راستا به مالک کاالهای مذکور ابالغ جهت دفاع از خود دایر بر قاچاق کاال (یک دستگاه موتورسیکلت ‪ 250‬سی سی ایکسوان)‬ ‫موضوع گزارش ارسالی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان مراجعه نمایند‪ .‬در صورت عدم حضور پس از انقضاء‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ نشر اگهی غیابا به اتهام فوق الذکر رسیدگی و تصمیم قانونی اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫این اگهی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد‪ .‬ضمنا از کلیه کسانی که متهمان را میشناسند تقاضا می شود اگهی را به ایشان برسانند‪.‬‬ ‫م الف‪65 :‬‬ ‫م الف‪66 :‬‬ ‫رضا سعیدی‪ -‬مدیرکل تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی استان بوشهر‬ ‫اگهی احضار متهم‬ ‫رضا سعیدی‪ -‬مدیرکل تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی استان بوشهر‬ ‫اگهی احضار متهم‬ ‫بنا به تجویز ماده ‪ ۱۷۴‬قانون ایین دادرسی کیفری و بر اساس صورتجلسه کشف شماره ‪ 90/1659/11624/14/10‬پلیس اگاهی شهرستان جم مبنی بر کشف یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت صاحب متواری‪ ،‬در این راستا به مالک کاالهای مذکور ابالغ جهت دفاع از خود دایر بر قاچاق کاال (یک دستگاه موتورسیکلت ‪ ۹۹۷‬سی سی) موضوع‬ ‫گزارش ارسالی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان جم مراجعه نمایند‪ .‬در صورت عدم حضور پس از انقضاء مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ نشر اگهی غیابا به اتهام فوق الذکر رسیدگی و تصمیم قانونی اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫این اگهی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد‪ .‬ضمنا از کلیه کسانی که متهمان را میشناسند تقاضا می شود اگهی را به ایشان برسانند‪.‬‬ ‫بنا به تجویز ماده ‪ ۱۷۴‬قانون ایین دادرسی کیفری و بر اساس صورتجلسه کشف شماره ‪ 1652/17/15/93/20/154‬مورخه ‪ 1393/07/27‬پلیس اگاهی شهرستان‬ ‫دشتستان مبنی بر کشف یک دستگاه موتورسیکلت صاحب متواری‪ ،‬در این راستا به مالک کاالهای مذکور ابالغ جهت دفاع از خود دایر بر قاچاق کاال (یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت ‪ 250‬سی سی ایکسوان) موضوع گزارش ارسالی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان مراجعه‬ ‫نمایند‪ .‬در صورت عدم حضور پس از انقضاء مدت یک ماه از تاریخ نشر اگهی غیابا به اتهام فوق الذکر رسیدگی و تصمیم قانونی اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫این اگهی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد‪ .‬ضمنا از کلیه کسانی که متهمان را میشناسند تقاضا می شود اگهی را به ایشان برسانند‪.‬‬ ‫م الف‪63 :‬‬ ‫م الف‪67 :‬‬ ‫رضا سعیدی‪ -‬مدیرکل تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی استان بوشهر‬ ‫اگهی احضار متهم‬ ‫بنا به تجویز ماده ‪ ۱۷۴‬قانون ایین دادرسی کیفری و بر اساس صورتجلسه کشف شماره ‪ 1652/17/15/93/20/144‬مورخه ‪ 1393/03/24‬پلیس اگاهی شهرستان‬ ‫دشتستان مبنی بر کشف یک دستگاه موتورسیکلت صاحب متواری‪ ،‬در این راستا به مالک کاالهای مذکور ابالغ جهت دفاع از خود دایر بر قاچاق کاال (یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت ‪ 250‬سی سی ایکسوان) موضوع گزارش ارسالی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان مراجعه‬ ‫نمایند‪ .‬در صورت عدم حضور پس از انقضاء مدت یک ماه از تاریخ نشر اگهی غیابا به اتهام فوق الذکر رسیدگی و تصمیم قانونی اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫این اگهی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد‪ .‬ضمنا از کلیه کسانی که متهمان را میشناسند تقاضا می شود اگهی را به ایشان برسانند‪.‬‬ ‫م الف‪64 :‬‬ ‫رضا سعیدی‪ -‬مدیرکل تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی استان بوشهر‬ ‫رضا سعیدی‪ -‬مدیرکل تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی استان بوشهر‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز‪،‬خودروی پراید مدل‪ ۱۳۸۳‬رنگ سفید‪-‬روغنی به شماره موتور‪ 00994385،‬وشماره شاسی‪s1412283372939‬وشماره پالک ‪۷۳۱‬ل‪ ۵۹‬ایران‪ ۳۰‬به نام‬ ‫احمد زارعی و شماره ملی‪ ۳۳۵۹۶۹۴۷۰۸‬مفقود گردیده و از اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫روزنامه سراسری‬ ‫‪www.atrakdayli.ir‬‬ ‫‪april.18.2023‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ما را انالین‬ ‫دنبال کنید‬ ‫درد فقر دانش اموزان و بی غمی‬ ‫ِ‬ ‫قبیله"مامی توانیم"‬ ‫استاندار خراسان شمالی تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم برنامه ریزی دقیق برای‬ ‫حضور گسترده مردم در‬ ‫راهپیماییاربعین‬ ‫دکتر اسماعیل حسین پور‬ ‫سرمقاله‬ ‫مردم توان پرداخت اقساط‬ ‫‪ ۷‬میلیونینهضتملیمسکن‬ ‫را ندارند‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪Vol.16,No.1194‬‬ ‫‪april.18.2023‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Vol.16,No.1194‬‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪29‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫درحالی که مقرر شده بود ثبت سفارش‬ ‫کتاب های درسی دانش اموزان از‬ ‫‪ 27‬فروردین اغاز شود؛ ولی به دلیل‬ ‫تامین نشدن یارانه کاغذ‪ ،‬این ثبت نام متوقف شده است‪ .‬در صورت‬ ‫عدم تامین این یارانه‪ ،‬قیمت کتاب های درسی در سال "مهار تورم‪،‬‬ ‫رشد تولید" افزایش قابل توجهی بین ‪ 50‬تا ‪ 80‬درصد خواهد داشت‬ ‫و این موضوع‪ ،‬قطعاً باعث افزایش دانش اموزان بازمانده از تحصیل‬ ‫به ویژه در استان های محروم خواهد شد‪.‬‬ ‫در این روزهای سیاه‪ ،‬برخی خانواده های با داشتن فرزندانی‬ ‫نخبه‪ ،‬توان پرداخت ‪ 70‬هزار تومان هزینۀ ثبت نام در دبیرستان‬ ‫"استعدادهای درخشان" را ندارند و عطایش را به لقایش می بخشند؛‬ ‫حال چگونه می توان انتظار داشت این خانواده های نیازمند و ابرومند‪،‬‬ ‫هزینه سرسام اور کتاب های درسی را پرداخت کنند؟ بی شک این‬ ‫مردم تاوان ناتوانی مدیران بی برنامه ای را می پردازند که هر جا پای‬ ‫نهاده اند؛ ثمرۀ مدیریتشان گرانی و ویرانی بوده است که نمونه اش را‬ ‫در این روزها شاهدیم‪.‬‬ ‫مایۀ تاسف است درحالی که در سال گذشته‪ ،‬شاهد رشد ‪ 17‬درصدی‬ ‫جمعیت دانش اموزان بازمانده از تحصیل بودیم؛ درحالی که در‬ ‫طی ‪ 5‬سال‪ ،‬بیش از ‪ ۹۱۱‬هزار نفر در گروه سنی ‪ ۶‬تا ‪ ۱۷‬سال از‬ ‫تحصیل بازمانده اند و ‪ ۲۷۹‬هزار دانش اموز نیز ترک تحصیل کرده اند؛‬ ‫درحالی که بیشتر این بازماندگان از تحصیل و ترک تحصیل کردگان‪،‬‬ ‫شامل کودکان کار و خیابان و کودکان اسیب دیده می شود؛ جز دولت‬ ‫چه کسی باید پاسخ گوی این بحران و سوءمدیریت ها باشد؟‬ ‫بی شک در کنار برخی عوامل اثرگذار بر ترک تحصیل‪ ،‬مشکالت اقتصادی‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل به شمار می رود به گونه ای که بنا به گزارش مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪« :‬بررسی ها نشان می دهد که پنج استان سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬تهران‪ ،‬خوزستان و اذربایجان غربی دارای‬ ‫بیشترین فراوانی بازماندگان از تحصیل هستند همچنین استان های‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬اذربایجان غربی و‬ ‫کرمان نیز به ترتیب دارای بیشترین امار ترک تحصیل هستند»‪.‬‬ ‫این امار سند گویایی است که برای مردمی که نان ندارند‪ ،‬اموزش‬ ‫دیگر اولویت انها نخواهد بود‪ .‬حال با این وضعیت چرا باید هنوز کسی‬ ‫برای یارانۀ کاغذ پاسخگو نباشد؟ چرا دولتی که باید پاسخ گوی این‬ ‫نابسامانی ها و گرانی کاغذ و تورم باشد؛ خود گاه به مدعی تبدیل‬ ‫می شود و با تذکرات بی ثمر‪ ،‬نمک بر زخم مردمی می پاشد که خوب‬ ‫می داند هنر بزرگ این مدیران مدعی‪ ،‬تنها امرونهی است و کار به‬ ‫دستان‪ ،‬دست روی دست گذاشته اند و مملکت را به امان خدا رها‬ ‫کرده اند و گویی منتظرند «دستی از غیب برون اید و کاری بکند»‪.‬‬ ‫شاید این بی عملی و ناتوانی در تامین یارانۀ کاغذ‪ ،‬برای دولت بی برنامه ای‬ ‫که عدم اینده نگری در تامین دارو‪ ،‬تامین گاز‪ ،‬تامین برق‪ ،‬تامین اب‪،‬‬ ‫به رویه اش تبدیل شده است عادی باشد؛ ولی قطعاً برای مردم به ستوه‬ ‫امده از این سوءمدیریت ها‪ ،‬این همه جفا در حق این مردم مظلوم‪،‬‬ ‫نابخشودنی است‪ .‬انتظار می رود دولت‪ ،‬با شنیدن صدای مردم و با عزل‬ ‫مدیران بی عمل و مدعی‪ ،‬برای کاهش دردهای این مردم پا پیش نهد‬ ‫و بیش از این‪ ،‬با سکوت و انفعالش‪ ،‬باعث رنجش خاطر مردم به فریاد‬ ‫امده از سوءمدیریت ها نشود چرا که به قول سعدی‪:‬‬ ‫ریاست به دست کسانی خطاست‬ ‫که از دستشان دست ها بر خداست‬ ‫گود زینل خان اسفراین سوم‬ ‫اردیبهشت میزبان چوخه کاران‬ ‫سرپرست اداره ورزش و جوانان اسفراین گفت‪ :‬کشتی با چوخه امسال‬ ‫در محل گود زینل خان و در روز دوم عید فطر‪ ،‬سوم اردیبهشت ماه‬ ‫سال جاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫رضا غالمی‪ ،‬سرپرست اداره ورزش و جوانان اسفراین‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫کشتی با چوخه اسفراین به عنوان بزرگترین رویداد ملی همه ساله‬ ‫‪ ۱۴‬فروردین ماه در گود چشمه زینل خان اسفراین برگزار می شد اما‬ ‫امسال با توجه به تصمیم ستاد کشتی با چوخه به دلیل مقارن شدن‬ ‫با ماه مبارک رمضان‪ ،‬این رویداد با تاخیر روبرو شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کشتی با چوخه سال ‪ ۱۴۰۲‬در روز یکشنبه‪ ،‬سوم‬ ‫اردیبهشت ماه در محل گود چشمه زینل خان اسفراین برگزار می شود‪.‬‬ ‫سرپرست اداره ورزش و جوانان اسفراین افزود‪ :‬همه ساله گود زینل‬ ‫خان میزبان حضور بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر تماشاگر کشتی با چوخه‬ ‫است‪.‬‬ ‫غالمی تصریح کرد‪ :‬امسال هم مثل سنوات گذشته ‪ ۲۵۰‬کشتی گیر‬ ‫در ‪ ۵‬وزن در گود زینل خان پنچه در پنچه با هم رقابت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مسابقات امسال در اوزان ‪ -۹۶ ،-۸۴ ،-۷۴ ،-۶۶‬و‬ ‫‪+۹۶‬سنگین وزن برگزار می شود‪.‬‬ ‫غالمی ادامه داد‪ :‬این مسابقات در سه میدان گود و به صورت جدول‬ ‫تک حذفی برگزار می شود‪.‬‬ ‫سرپرست اداره ورزش و جوانان اسفراین گفت‪ :‬ساعت شروع مسابقات‬ ‫از ‪ ۸‬صبح اغاز و قبل غروب افتاب تمام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از تمام استان های کشور در این مسابقات شرکت‬ ‫کردند‪ ،‬افزود‪ :‬استان های مازندان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬سمنان‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان شمالی رضوی و خراسان شمالی شمالی و‬ ‫دیگر استان های کشور در این رویداد ملی ثبت نام کردند و به رقابت‬ ‫با هم می پردازند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره ورزش و جوانان اسفراین ادامه داد‪ :‬جوایز کشتی با‬ ‫چوخه به نفرات اول در سنگین وزن مبلغ ‪ ۱۵‬میلیون تومان‪ ،‬نفرات‬ ‫دوم ‪ ۱۳‬میلیون تومان‪ ،‬نفرات سوم ‪ ۱۰‬میلیون تومان و در دیگر‬ ‫وزن ها نفرات اول ‪ ۱۳‬میلیون تومان‪ ،‬نفرات دوم ‪ ۱۰‬میلیون تومان و‬ ‫نفرات سوم ‪ ۸‬میلیون تومان به کشتی گیران اهدا می شود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬این مسابقات به صورت پخش زنده و با حضور‬ ‫هنرمندان و موسیقی های محلی برگزار می شود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 12‬درصدی جوجه ریزی در مرغداری های خراسان شمالی‬ ‫معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت‪ :‬پارسال ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار قطعه جوجه ریزی در سالن های مرغداری استان انجام شد که‬ ‫این رقم نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ان ‪ ۱۲‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫علی اکبر دلیرصحرایی درباره علت کاهش میزان جوجه ریزی‬ ‫در خراسان شمالی اظهار کرد‪ :‬کاهش نقدینگی و افزایش‬ ‫هزینه های تولید علت کاهش جوجه ریزی در استان است‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ میزان جوجه ریزی طی سال ‪ ۱۴۰۰‬در سالن‬ ‫های مرغداری استان ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۲۲۳‬هزار قطعه گزارش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی افزود‪:‬‬ ‫شمار کانون بیماری های طیور استان در سال گذشته کاهش‬ ‫یافته و میزان تلفات در واحدهای پرورش گوشتی نیز کاهشی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬پارسال ‪ ۴۹‬میلیون و ‪ ۸۹۵‬قطعه‬ ‫طیور صنعتی استان علیه بیماری های مختلف مایه کوبی‬ ‫و واکسینه شدند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی صادرات شیرخام به سایر استان ها‬ ‫دلیرصحرایی عنوان کرد‪ :‬پارسال ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۶۸۱‬تن شیر خام‬ ‫از استان به مقصد سایر استان های کشور حمل و بارگیری شد‬ ‫که این میزان در سال ماقبل ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۹۲‬تن بود که بر این‬ ‫اساس صادرات شیرخام از استان به سایر استان های کشور‪۱۰‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت گواهی بهداشتی حمل برای بیش از‬ ‫‪ ۲۱‬هزار کندوی زنبور عسل و ‪ ۱۲۶‬هزار و ‪ ۵۲۳‬جلد پوست‬ ‫انواع دام کشتاری به سایر استان ها صادر شد‪.‬‬ ‫معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت‪ :‬در‬ ‫این مدت مجوز حمل بهداشتی و قرنطینه ای برای حمل و‬ ‫جابجایی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۵۸‬راس گاو و گوساله زنده‪ ۷۷۳ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۱‬راس گوسفند و بز زنده و ‪ ۸۳۵‬هزار و ‪ ۴۳۲‬قطعه مرغ‬ ‫زنده به مقصد سایر استان ها صادر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پارسال ‪ ۶۶۷‬هزار و ‪ ۴۶۸‬کیلوگرم گوشت گوسفند‬ ‫و بز تازه و منجمد و ‪ ۱۷۸‬هزار و ‪ ۳۶۷‬کیلوگرم گوشت گوساله‬ ‫تازه و منجمد با مجوز دامپزشکی از استان حمل شد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی‬ ‫اربعین با برنامه ریزی دقیق تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا حسین نژاد در دومین جلسه ستاد اربعین استان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مانور بزرگ دینی راهپیمایی اربعین‪ ،‬جهان شیعه را متمایز کرده‬ ‫و موجب انسجام و جلوگیری از انحرافات فکری می شود که قدرت‬ ‫های سلطه برای ان اعتبارات میلیاردی هزینه می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راهپیمایی اربعین نفس و روح جدیدی را در دل ها زنده‬ ‫می کند لذا هر اقدامی که انجام شود باز هم کم است بنابراین حضور‬ ‫گسترده مردم در این راهپیمایی نیازمند برنامه ریزی دقیق است‪.‬‬ ‫حسین نژاد با تاکید بر رصد نقاط قوت و ضعف در موکب ها و‬ ‫راهپیمایی اربعین گفت‪ :‬با رصد این نقاط و اسیب شناسی باید‬ ‫مشکالت برای سال های بعد جبران شده و به صورت خودکفا برنامه‬ ‫ریزی الزم را در جهت اطمینان زائران داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی بر تجهیز کاروان ها در ابعاد معنوی و پشتیبانی روحانیون دارای‬ ‫فن بیان قوی در کاروان ها هم تاکید کرد و گفت‪ :‬با این اقدامات می‬ ‫توان حضور گسترده مردم را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬سهم خراسان شمالی در بهسازی و نوسازی‬ ‫عتبات عالیات قابل توجه بوده و تاکید فرمانداران در سازندگی عتبات‬ ‫عالیات باید باشد تا استان ما هم بتواند در حوزه نیروی انسانی و فنی‬ ‫کمک های الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫بفرمایید؛ جرعه ای از دمنوش های خراسان شمالی‬ ‫بهار با سراغازی دیگر و رویش گیاهان با رنگ های متفاوت‬ ‫از دل خاک شاهکار خارق العاده ای را در دشت های مخملی‬ ‫خراسان شمالی به ارمغان اورده است و اینک جرعه ای از‬ ‫گلبرگ های این جلگه به روان هر انسانی ارامش می دهد‪.‬‬ ‫اینجا شمیم عطر گل های بهاری‪ ،‬نغمه دلکش پرندگان و‬ ‫صدای دلنشین چشمه ساران انچنان در هم امیخته که هیچ‬ ‫قلمی را یارای توصیف ان نیست‪.‬‬ ‫هوای بهاری و بوی خوش گیاهان دارویی که با نسیم دلچسب‬ ‫همراه می شود و شامه نوازی می کند‪ ،‬مانند داروی شفا‬ ‫بخشی است که به انسان انرژی می دهد‪.‬‬ ‫وقتی نسیم برخاسته از دشت های سرسبز بهار شهرستان‬ ‫های خراسان شمالی شانه های درختان بلوط و بادام را نوازش‬ ‫می دهد در این سرزمین رویایی انسان را سرمست می کند و‬ ‫این شاهکار هنری امیخته با رنگ و عطر گیاهان بویژه گیاهان‬ ‫دارویی به سوی خود فرامی خواند‪.‬‬ ‫در این روزهای بهاری به هر کجای طبیعت بکر خراسان‬ ‫شمالی که سر بزنیم گیاهانی مانند سلمه‪ ،‬چریش‪ ،‬پونه‪،‬‬ ‫زرشک‪ ،‬شنک‪ ،‬کنگر‪ ،‬کاکوتی‪ ،‬اویشن و انخ را می بینیم که‬ ‫کوه و دشت را سبز کرده و چون مخملی سبز طبیعت استان‬ ‫را پوشانده است‪.‬‬ ‫در خراسان شمالی ‪ ۳۵۰‬گونه گیاه دارویی‪ ،‬معطر و ادویه ای‬ ‫شناسایی شده است که بیشتر این گونه ها قابلیت صنعتی‬ ‫شدن دارند‪ ،‬اما برداشت های غیراصولی از اصلی ترین‬ ‫مخاطراتی است که رویشگاه گیاهان دارویی را تهدید می کند‪.‬‬ ‫ظرفیت بسیاری برای توسعه سطح کشت گیاهان دارویی در‬ ‫این خطه وجود دارد و زمین های دیم پرشیب کم بازده باید به‬ ‫کشت این گیاهان که توقع و نیاز ابی کمی دارند‪ ،‬سوق یابد‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی که از ارزش اقتصادی‪ ،‬درمانی و خوراکی ویژه‬ ‫ای برخوردار و شفا بخشی این اکسیرهای نایاب خدادادی در‬ ‫درمان دردها برای علم پزشکی از گذشته های دور تا به امروز‬ ‫به اثبات رسیده و از جایگاه پر اهمیتی برخوردار است‪.‬‬ ‫اما فراخوان این طبیعت بکر به معنای نابودی و ازبین برنده‬ ‫ان نیست؛ عواملی همچون خشکسالی و برداشت های بی‬ ‫رویه مردم از منابع طبیعی در چند سال اخیر موجب کاهش‬ ‫تراکم این گیاهان شده و حتی به همین دلیل ممنوعیت‬ ‫برداشت گیاهان دارویی در استان امسال هم دوباره تمدید‬ ‫شد اما با این وجود برخی از این گیاهان مانند چریش و‬ ‫اویشن و کاکوتی و کنگر در همه جای استان دیده می شود و‬ ‫برداشت ان ادامه دارد و درجای جای بازارهای میوه و سبزی‬ ‫می توانیم انواع گیاهان خوراکی و دارویی را ببینیم که عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گونه خوراکی و دارویی چریش‪ ،‬در میان گیاهان خودروی‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬سری میان سرها دارد و سال ها است که‬ ‫در سفره های بهاری مردم این خطه جا باز کرده و مردم در‬ ‫فصل بهار از این گیاه اشی می پزند که مخلوطی از حبوبات‪،‬‬ ‫بلغور گندم و گیاه چریش است و با دوغ تازه خورده می شود‪.‬‬ ‫نان چریشی نیز با استفاده از خمیر‪ ،‬زردچوبه‪ ،‬پیاز‪ ،‬ادویه ای‬ ‫مانند رازیانه و همچنین دنبه گوسفندی که روغن ان گرفته‬ ‫و سرخ شده باشد و یا روغن حیوانی در تنور پخته می شود‪.‬‬ ‫کنگر از دیگر گیاهان بهاری این خطه است که دستمایه‬ ‫تهیه خوراکی ساکنان این مرزو بوم می شود و این روزها‬ ‫در بازارهای منطقه نیز به وفور دیده می شود‪ ،‬بنابر نظر‬ ‫کارشناسان‪ ،‬این گیاه برای بهبود عملکرد کلیه‪ ،‬کیسه صفرا‬ ‫و کبد توصیه می شود و برای درمان کم خونی نیز مناسب‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫اما باریجه یکی دیگر از گیاهان دارویی در خراسان شمالی‬ ‫است که مصارف صنعتی و دارویی بسیار باالیی دارد‪،‬‬ ‫رویشگاه های این گونه گیاهی در استان عمدتا در مراتع و‬ ‫عرصه های طبیعی شهرستان های جاجرم‪ ،‬گرمه‪ ،‬فاروج‪،‬‬ ‫شیروان و بجنورد است و این گیاه با داشتن ارزش های‬ ‫دارویی و صنعتی فراوان در بسیاری از نقاط ایران اسالمی‬ ‫خاصه استان خراسان یافت می شود‪.‬‬ ‫پونه نیز معرف تمامی خانواده های ایرانی است و عالوه بر‬ ‫اینکه در پخت انواع اش ها استفاده می شود و نوبرانه ان را‬ ‫در بهار بر هر سفره ای در خراسان شمالی می توان دید و از‬ ‫گیاه پونه در طب سنتی ایران برای درمان نفخ‪ ،‬قولنج روده ای‪،‬‬ ‫خلط اور‪ ،‬اشتهااور‪ ،‬ضدسرفه‪ ،‬ضد اسپاسم‪ ،‬ضد تهوع‪ ،‬اسهال و‬ ‫استفراغ استفاده می شود‪.‬‬ ‫اما گیاه کاکوتی( انخ ) بیش از هر گیاه دارویی دیگر مورد‬ ‫استقبال خانواده های خراسان شمالی است این سرسبز‬ ‫جادویی از معروفترین دمنوش های گیاهی در این خطه از‬ ‫شمالشرق کشور است و از مصارف کاکوتی که کارشناسان از‬ ‫ان نام برده اند می توان به مواردی مانند پیشگیری و درمان‬ ‫سرماخوردگی و انفلوانزا‪ ،‬جلوگیری از خون ریزی بینی‪،‬‬ ‫پیشگیری و درمان اسهال‪ ،‬رفع مشکالت گوارشی اشاره کرد‪.‬‬ ‫اما یک گیاه جادویی دیگر نیز در این دشت های مخملی‬ ‫خودنمایی می کند و ان اویشن خوشبو و مست کننده است‬ ‫که طعم و عطر خوش دمنوش کاکوتی طرفداران زیادی در‬ ‫بین مردم به ویژ کرمانج زبان استان ما دارد‪.‬‬ ‫طبع اویشن گرم و خشک است و به عنوان مصلح برخی از‬ ‫مواد غذایی مانند پنیر‪ ،‬ماست‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬لوبیا سبز و نخود‬ ‫سبز به کار می رود اما مصرف بیش از اندازه اویشن به افرادی‬ ‫که مزاج گرم و خشک دارند‪ ،‬توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫گستره منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان شمالی ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۳۶‬هکتار است که از این وسعت یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار هکتار مرتع‪ ،‬بیش از ‪ ۱۸۳‬هزار هکتار بیابان و ‪۴۳۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۵۰‬هکتار جنگل است و سطح زیر کشت گیاهان‬ ‫دارویی خراسان شمالی هزار و ‪ ۲۸۵‬هکتار با تولید هزار و‬ ‫‪ ۹۲۰‬تن است؛ معروفترین گیاهان دارویی استان زیره سبز‪،‬‬ ‫اویشن باغی‪ ،‬انخ‪ ،‬باریجه‪ ،‬نعنا فلفلی‪ ،‬خاکشیر‪ ،‬گشنیز‪ ،‬کدو‬ ‫تخم کاغذی و کتان است‪.‬‬ ‫اقتصاد خراسان شمالی بر پایه روستا نشینی استوار است‬ ‫و فراوری محصوالت کشاورزی از جمله یکی از نیازهای‬ ‫مهم استان جهت ارتقاء سطح درامد و اشتغال ساکنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ظرفیت در خراسان شمالی که بین ‪ 2‬استان مرطوب و‬ ‫ش از‬ ‫خشک قرار دارد و دارای اب وهوای مطلوب می باشد‪ ،‬بی ‬ ‫پیش مهیا است؛ به خصوص در حوزه کشاورزی؛حوزه ای که‬ ‫در سفر مقام معظم رهبری به این استان در سال ‪ ۹۱‬مورد‬ ‫تاکید قرار گرفت و ب ه عنوان یکی از محورهایی که می تواند‬ ‫خراسان شمالی را متحول کند‪ ،‬معرفی شد‪.‬‬ ‫اما خشکسالی ها‪ ،‬وضعیت نامناسب اقتصاد روستایی‪ ،‬نبود‬ ‫کارخانه های فراوری گیاهان دارویی در استان و سوء استفاده‬ ‫برخی از دالالن از این وضعیت موجب شد تا در ‪ ۱۰‬سال اخیر‬ ‫برداشت بی رویه گیاهان دارویی صدمات جبران ناپذیری به‬ ‫رویشگاه ها وارد کند و به همین علت چندین سال است که‬ ‫ممنوعیت برداشت برخی گیاهان دارویی در استان اجرا می‬ ‫شود اما گویا با این گام های اهسته نمی توان هم پای تخریب‬ ‫های گسترده گیاهان دارویی حرکت کرد و باید برای حفظ و‬ ‫احیای گیاهان دارویی چاره جویی کرد‪.‬‬ ‫اگرچه این خطه از شمالشرق کشور بهشتی گمشده برای‬ ‫گیاهان دارویی تلقی می شود ولی هیچ اراده ای برای برداشت‬ ‫و تصمیم گیری اقتصادی در این زمینه وجود ندارد و گیاه‬ ‫کاکوتی که در تمامی فصول سال بر سفره تمامی خانواده‬ ‫ها سبز می شود نتوانسته جایگاه خود را در سبد دارویی‬ ‫خانواده های خراسان شمالی باز کند و همچنان مهجور در‬ ‫فراوری است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬هزار گونه گیاهی در دنیا وجود دارد که از این‬ ‫تعداد هشت هزار گونه در ایران شناسایی شده است و ‪۴۲۵‬‬ ‫گونه گیاه دارویی در رویشگاه های طبیعی خراسان شمالی‬ ‫رشد می کند و تاکنون خواص ماده موثره ‪ ۷۵‬گونه از انها‬ ‫کشف شده است و میزان برداشت گیاهان دارویی در استان‬ ‫به طور متوسط ساالنه چهار تن است‪.‬‬ ‫بیشتر گونه های گیاه دارویی‪ ،‬معطر و ادویه ای استان قابلیت‬ ‫صنعتی شدن دارند که معروف ترین انها کاکوتی‪ ،‬باریجه‪،‬‬ ‫کتیرا و شیرین بیان‪ ،‬زیره سبز‪ ،‬اویشن باغی‪ ،‬نعنا فلفلی‪،‬‬ ‫خاکشیر‪ ،‬گشنیز‪ ،‬کدو تخم کاغذی است‪.‬‬ ‫رئیس فدراسیون کوهنوردی خبر داد‪:‬‬ ‫فعالیت ‪ ۷۰۰‬باشگاه کوهنوردی‬ ‫در کشور‬ ‫رئیس فدراسیون کوهنوردی از فعالیت ‪ ۷۰۰‬باشگاه کوهنوردی در‬ ‫کشور خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا زارعی در مجمع انتخابات رئیس‬ ‫هیات کوهنوردی خراسان شمالی که ‪ ۲۸‬فروردین ماه برگزار شد با‬ ‫اشاره به اینکه فعالیت این باشگاه ها موجب توسعه رشته کوهنوردی در‬ ‫کشور می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوار هستیم تا رقابت میان این باشگاه‬ ‫ها بیشتر شود چراکه این امر سبب توسعه این رشته ورزشی می شود‪.‬‬ ‫وی به برگزاری دوره های اموزشی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬حدود ‪۴۲‬‬ ‫هزار ورزشکار از این فدراسیون مدرک اموزشی دریافت کرده اند که‬ ‫فدراسیون کوهنوردی طی سه سال اخیر بیشترین دوره های اموزشی‬ ‫را نسبت به سایر فدراسیون ها برگزار کرده است‪.‬‬ ‫زارعی با اشاره به وجود کوه شاه جهان در خراسان شمالی بیان کرد‪:‬‬ ‫شاه جهان مرتفع ترین کوه در این استان است که قرار بر این است‬ ‫تا طرح سیمرغ با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت میراث‬ ‫فرهنگی در تاریخ ‪ ۳۱‬اردیبهشت ماه برگزار شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فدراسیون کوهنوردی زیر مجموعه ‪ ۵‬اتحادیه‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتظار ما بر این است تا رشته های غارنوردی و دره‬ ‫نوردی نیز توسعه یابد‪ .‬زارعی با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از‬ ‫استان ها زیرساخت های الزم برای توسعه این رشته ورزشی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهرستانی همچون شیروان یکی از مناطق قهرمان‬ ‫پرور در رشته کوهنوردی بوده اما به علت کمبود امکانات‪ ،‬ورزشکاران‬ ‫این استان مجبور به مهاجرت به سایر نقاط شده اند‪.‬‬ ‫گفتنی است در این جلسه مهدی صفری به عنوان رئیس هیات‬ ‫کوهنوردی خراسان شمالی انتخاب شد‪.‬‬ ‫تکلیفماجرایشهربازیوبیمارستانمشخصشد؛‬ ‫مخالفت شورای شهر با ساخت‬ ‫بیمارستان در شهربازی بجنورد‬ ‫نائب رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد از مخالفت شورای شهر‬ ‫با اختصاص زمین برای ساخت بیمارستان در دل شهربازی بجنورد‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی اربابی در جلسه علنی روز گذشته که‬ ‫در شورای اسالمی شهر برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جلسات مختلفی در‬ ‫خصوص زمین بیمارستان زنان در شهربازی برگزار شده و کمیسیون‬ ‫تلفیقی شورا نیز به این موضوع ورود کرده که براساس ان ها با‬ ‫اختصاص این زمین در دل شهربازی بجنورد به علوم پزشکی استان‬ ‫مخالفت شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما از انجایی که الیحه ای از سوی شهرداری مختص‬ ‫این موضوع به شورا نیامده است‪ ،‬امکان رای گیری در این خصوص‬ ‫وجود ندارد و پرونده ان در این مرحله در کمیسیون بسته شد‪.‬‬ ‫جمشید عین بیگی‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد نیز در ادامه‬ ‫این موضوع گفت‪ :‬از انجایی که نامه ای در این خصوص به شورا‬ ‫نیامده‪ ،‬حتی امکان رای گیری درباره ان نیز وجود ندارد و نظر‪ ،‬همان‬ ‫نظر کمیسیون است‪ .‬احمدرضا یزدانی دیگر عضو شورای شهر نیز در‬ ‫ابتدای جلسه در نطق پیش از دستور خود بر شفاف سازی موضوع‬ ‫زمین بیمارستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید با مردم شفاف باشیم و مردم بدانند پاسخ ما به‬ ‫این درخواست علوم پزشکی برای ساخت بیمارستان در دل شهربازی‬ ‫چیست‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬باید نظر منفی شورا را علنی اعالم کنیم تا‬ ‫تکلیف علوم پزشکی نیز مشخص شود‪.‬‬ ‫مصطفی دلیریان دیگر عضو شورای شهر نیز در این خصوص اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مردم به مقدار کافی نگران این زمین و شهربازی بجنورد هستند‬ ‫و نباید ان ها را بیش از این نگران نگه داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تمام مردم نیز با این موضوع مخالف هستند و‬ ‫نباید به گونه ای عمل کنیم که مخالف خواست و درخواست عموم‬ ‫مردم باشد‪ .‬لذا باید مخالفت اکثریت اعضای شورا با این موضوع‬ ‫علنا اعالم شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫مروری بر ‪ 44‬سال جهاد بنیاد مسکن‬ ‫برای محرومیت زدایی از روستاهای خراسان شمالی‬ ‫‪ ۲۱‬لغایت ‪ ۳۱‬فروردین ماه سالروز افتتاح حساب ‪ ۱۰۰‬به فرمان تاریخی امام خمیین (ره)‬ ‫و سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گرامی باد‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مهاجرت معکوس به روستاها‬ ‫شهرها به روستاها در حال بیشتر شدن است ‪.‬‬ ‫‪ 41‬هزار واحد مسکونی مقاوم سازی شده در استان طی ‪ 15‬سال گذشته ساخته‬ ‫شده است و ما در گزارش های مختلفی که از روستاهای استان داشته ایم مردم‬ ‫این روستاها همگی بر تاثیر مستقیم فعالیت های بنیاد مسکن بر مهاجرت‬ ‫معکوس اذعان داشته اند‪.‬‬ ‫به مناسبت سالروز فرمان تاریخی امام خمیین (ره) به سراغ مدیرکل بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی رفتیم تا ضمن عرض خدا قوت از اخرین‬ ‫اقدامات این نهاد انقالبی بشنویم ‪.‬‬ ‫مقاوم سازی ‪ ۵۸‬درصد منازل روستایی‬ ‫هنوز چند ماه از پیروزی انقالب اسالمی ایران نگذشته بود که امام خمیین‬ ‫(ره) در ‪ 21‬فروردین ماه سال ‪ 1358‬طی یک فرمان تاریخی مبادرت به افتتاح‬ ‫حسابی در بانک ملی کردند تا ‪ 9‬روز پس از تشکیل نظام جمهوری اسالمی‬ ‫گام نخست در جهت محرومیت زدایی از نقاط مختلف کشور با ساخت مسکن‬ ‫اغاز شود‪.‬‬ ‫معمار کبیر انقالب در بخیش از پیام خود پس از تشکیل حساب ‪ 100‬فرمودند‪:‬‬ ‫در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت ‏بارترین مشکالت‬ ‫اجتماعی مردم ما بود‪ .‬بسیاری از مردم در حسرت تهیه یک قطعه زمین و‬ ‫داشتن یک النه بودند‪ ،‬و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک ها و سودجویان‬ ‫و غارتگران به سر می ‏بردند تا بتوانند پناهگاهی برای خود و فرزندانشان‬ ‫دست و پا کنند‪ .‬نظام اسالم چنین ظلم و تبعییض را تحمل نخواهد کرد؛ و‬ ‫این از حداقل [حقوق‏] هر فرد است که باید مسکن داشته باشد وهیچ کیس‬ ‫در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد‪ .‬هم اکنون ‪44‬‬ ‫سال از صدور این فرمان تاریخی می گذرد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی که با‬ ‫هدف تحقق این فرمان تشکیل شد امروز بالندگی رسیده است و هر سال بیش‬ ‫از پیش شاهد فعایت های عمرانی این نهاد برای محرومیت زدایی از روستاها و‬ ‫مناطق محروم هستیم‪.‬‬ ‫ما در سال های گذشته طی سلسله گزارش هایی که از نقاط دورافتاده استان‬ ‫داشته ایم شاهد خدمات بی نظیر بنیاد مسکن بوده ایم‪ .‬بنیاد مسکن در این‬ ‫سال ها جهادی وار در روستاهایی چون یارچلی و خشتلی که ‪۱۴۰‬کیلومتر دورتر‬ ‫ازمرکزاستانودرنقطهثقلمرزیخراسانشمالیباترکمنستانواستانگلستان‬ ‫قرار دارند طعم خوش خدمت را به مردمان محروم این مناطق چشانده است‪ .‬هم‬ ‫اکنون در چهل و چهارمین سالروز تاسیس این نهاد انقالبی تمام ‪ ۷۲۲‬روستای‬ ‫باالی‪ ۲۰‬خانواراستانازخدماتکمنظیراینمولودانقالببهرهمندشدهاند‪.‬‬ ‫توقف رشد حاشیه نشیین‬ ‫برریس روند مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرهای خراسان شمالی به ویژه در‬ ‫یک دهه گذشته و کنترل رشد حاشیه نشیین در شهر های استان از جمله اثار‬ ‫فعالیت های حساب ‪ 100‬امام در استان بوده است‪ .‬در بجنورد مرکز خراسان‬ ‫شمالی در سال ‪ ۸۷‬بیست و چهار محله حاشیه نشین شناسایی شد که در نتیجه‬ ‫مهاجرت روستاییان به شهر ایجاد شدند‪ .‬در دیگر شهرهای استان نیز روند‬ ‫مشابهی وجود داشته است اما در ‪ ۱۵‬سال اخیر ما نه تنها شاهد توقف حاشیه‬ ‫نشیین در شهرهای استان نبوده ایم بلکه هر سال روند مهاجرت معکوس از‬ ‫مهندس هادی زارعی با تبریک این دهه و عرض خداقوت به تمام همکاران‬ ‫سخت کوش و جهادگر این نهاد مقاوم سازی ‪ ۵۸‬درصد منازل روستایی استان‬ ‫را یکی از خدمات ارزنده نهاد یادگار معمار کبیر انقالب اسالمی بر می شمرد و‬ ‫می گوید‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون ‪ ۱۷‬هزار واحد مسکونی فقط برای خانوارهای‬ ‫اسیب دیده از سیل و زلزله با مشارکت خود ساکنان در روستاهای مختلف‬ ‫استان ساخته است و این ابادانی محقق نمی شد بلکه با تالش های شبانه روزی‬ ‫نیروها و مهندسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی‪.‬‬ ‫با صحبت های مهندس زارعی خاطرات ام از گفت و گو با ساکنان روستاهای‬ ‫مختلف تداعی می شود ‪.‬‬ ‫وقیت در این سال ها به روستاهای مختلف سفر کردم به معنای واقعی کلمه‬ ‫درک کردم که مدیران بنیاد مسکن مدیرانی عملیاتی و نه پشت میز نشین‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫انعقاد قرار داد بانکی برای ساخت ‪ 4‬هزار و ‪ 300‬واحد مسکونی در دو ماه‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان در باب ساخت مسکن برای روستاییان استان‬ ‫همچنین به انعقاد قرار داد بانکی برای ساخت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد مسکونی در‬ ‫اواخر سال گذشته اشاره می کند که با پیگیری های مدیران این بنیاد و البته‬ ‫حمایت خوب استانداری خراسان شمالی و تعامل خوب بانک های استان محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫طبق برنامه بنیاد مسکن استان باید هر سال ‪ ۵‬هزار واحد مسکونی مقاوم در‬ ‫استان ساخته شود تا در سال ‪ ۱۴۱۰‬تمام واحدهای مسکونی روستایی استان‬ ‫مقاوم سازی شود‪ .‬سال گذشته به دلیل برخی مسائل و مشکالت در کشور‬ ‫شرایط به گونه ای پیش می رفت که برنامه این نهاد در این خصوص با عقب‬ ‫ماندگی مواجه شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و حاال زارعی و دیگر‬ ‫مدیران بنیاد مسکن استان امیدوار هستند که بتوانند خدمت بی منت خود‬ ‫در حوزه ساخت مسکن را برای روستاییان ادامه دهند‪.‬‬ ‫به گفته مدیر کل بنیاد مسکن استان خراسان شمالی هم اکنون رتبه نخست‬ ‫جذب سهمیه تسهیالت برای ساخت مسکن طرح ویژه این نهاد را دارد که بر‬ ‫اساس ان مالکان روستایی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تسهیالت کم بهره با بازپرداخت‬ ‫‪ ۲۰‬ساله می گیرند و مردم استان ما از حیث دریافت این وام طی ‪ ۳‬ماه گذشته‬ ‫با اختالف بسیار به نسبت استان های دیگر در رتبه نخست قرار دارند‪.‬‬ ‫بنیاد مسکن استان در سالی که گذشت عالوه بر انجام اقدامات مختلف خود‬ ‫در حوزه عمران روستایی مسئولیت ساخت ساختمان های طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن در شهرهای زیر صد هزار را نیز بر عهده داشت که تمام شهرهای استان‬ ‫به جز بجنورد را شامل می شد‪.‬‬ ‫پیشتاز است ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان می کند‪ :‬در سفر دکتر نیکزاد‪ ،‬رئیس بنیاد مسکن کشور به‬ ‫استان در ایام نوروز از پیشرفت پروژه در اسفراین اظهار رضایت کرد‪ .‬در شیروان‬ ‫نیز پروژه ‪ ۱۴۴‬واحدی مسکن کوی وحدت در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی یاداور می شود ‪ :‬بسیاری از شهرهای کوچیک استان پیش از ان که به شهر‬ ‫ارتقا یابند نیز از مزایای اقدامات بنیاد مسکن برای داشتن منازل مقاوم بهره‬ ‫مند شده اند به گونه ای که حدود ده هزار واحد مسکونی در این مناطق‬ ‫ساخته شده است‪ .‬در مجموع بنیاد مسکن برای کمک به اهالی روستاها و‬ ‫مناطق محروم خدماتی چون خدمات مهندیس و نقشه کیش رایگان و یا ارزان‬ ‫قیمت‪ ،‬اعطای تسهیالت کم بهره و بلند مدت‪ ،‬تسهیالت بالعوض و توزیع‬ ‫سیمان رایگان ارائه می دهد ‪.‬‬ ‫به گفته مهندس زارعی از سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون فقط ‪ ۱۷‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫بالعوض پرداخت شده است‪ .‬اما خدمات بنیاد مسکن در طول دوران انقالب‬ ‫اسالمی ایران تنها محدود به ساخت مسکن برای مناطق کمتر برخوردار و‬ ‫محروم محدود نبوده است و هر سال اقدامات عمرانی این مولود انقالب برای‬ ‫این مناطق در حال توسعه و افزایش است‪.‬‬ ‫هم اکنون در شهرستان های مختلف استان هنگام عبور از روستاهای‬ ‫کوهستانی و ناهموار شاهدیم که بنیاد مسکن با اماده سازی و زیر سازی‬ ‫مکانی مناسب در مجاورت این روستاها روستایی جدید با کوچه ها و خیابان‬ ‫های منظم و منازل مقاوم اماده کرده است ‪.‬‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۷۲۲‬روستای باالی ‪ ۲۰‬خانوار دارد که به گفته مدیر بنیاد‬ ‫مسکن استان برای تمام این روستاها طرح هادی تهیه شده است و در ‪۶۴۸‬‬ ‫روستا طرح هادی ان به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫بازگشایی معابر‪ ،‬سنگ فرش و یا اسفالت معابر‪ ،‬زیباسازی محیط روستا‪ ،‬رفع‬ ‫نقاط حادثه خیز ‪ ،‬کانال کیش اب و غیره از جمله اقدامات بنیاد مسکن در غالب‬ ‫طرح هادی در روستاها بوده است‪.‬‬ ‫همچنین کاهش مخاطرات مناطق روستا در مقابل بالی طبیعی چون سیل و‬ ‫رانش زمین نیز از جمله اولویت های بنیاد مسکن است و هم اکنون در جای جای‬ ‫روستاهای استان اقداماتی چون احداث دیوار ساحلی و یا احداث پل و کانال‬ ‫های هدایت جریان اب قابل مشاهده است ‪.‬‬ ‫رشد چند برابری اسفالت معابر روستایی‬ ‫اسفراین پیشتاز در اجرای طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫طبق امار ارائه شده از طرف مدیرکل بنیاد مسکن استان ‪ ۲‬هزار نفر در شهرهای‬ ‫زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر استان متقایض مالکیت مسکن های این طرح شدند که البته‬ ‫اغلب انان در شهرستان های جاجرم و گرمه بوده اند ‪ .‬همچنین در شهرهای‬ ‫باالی ‪ ۲۵‬هزار نفر نیز در اسفراین با داشتن ‪ ۳‬منطقه قائم‪ ،‬امام رضا و ساری گل‬ ‫بر اساس اظهارات مهندس زارعی در سال گذشته معابر ‪ ۱۳۰‬روستای استان‬ ‫توسط این نهاد اسفالت شد که نسبت به سال های گذشته رشد چند برابری‬ ‫داشته و در تاریخ خراسان شمالی بی نظیر است ‪.‬‬ صفحه 5

آخرین شماره های روزنامه اترک

روزنامه اترک 1192

روزنامه اترک 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1402/01/27
روزنامه اترک 1191

روزنامه اترک 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1402/01/26
روزنامه اترک 1190

روزنامه اترک 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1402/01/22
روزنامه اترک 1189

روزنامه اترک 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1402/01/21
روزنامه اترک 1188

روزنامه اترک 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1402/01/20
روزنامه اترک 1187

روزنامه اترک 1187

شماره : 1187
تاریخ : 1402/01/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!