روزنامه اترک شماره 1188 - مگ لند
0

روزنامه اترک شماره 1188

روزنامه اترک شماره 1188

روزنامه اترک شماره 1188

‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1402‬‬ ‫‪april.09.2023‬‬ ‫‪18‬رمضان ‪1443‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫‪Vol.16,No.1188‬‬ ‫قیمت ‪ 4000‬تومان‬ ‫با ما در ارتباط باشید‬ ‫‪atrakdaily.ir‬‬ ‫‪058-32260391‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪At r a k D a i ly N e w s pa p e r‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تهدید معنا در‬ ‫زندگی ایرانیان‬ ‫علی میرزامحمدی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫‪2‬‬ ‫تحقق بیش از سه برابری‬ ‫هدف صادراتی استان‬ ‫‪2‬‬ ‫توافق تهران و ریاض‬ ‫تحقق اهداف امریکا در‬ ‫منطقهرامختلمیکند‬ ‫رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و‬ ‫شوراها در مجلس تاکید کرد‪ :‬نتیجه توافق‬ ‫تهران و ریاض خالف اهدافی است که‬ ‫امریکایی ها در غرب اسیا و به خصوص‬ ‫در حوزه تامین انرژی و تامین امنیت رژیم‬ ‫صهیونیستی‪ ،‬دنبال می کند‪.‬‬ ‫محمدصالح جوکار در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬با اشاره به بیانیه مشترک ایران و‬ ‫عربستان که در چین به امضا رسیده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید با سه نگاه ملی‪ ،‬منطقه ای و بین‬ ‫المللی بیانیه مشترک ایران و عربستان را‬ ‫ارزیابی کرد؛ از انجایی که دو کشور ایران‬ ‫و عربستان بر روی مسائل منطقه ای و بین‬ ‫المللی تاثیرگذار هستند ارتقا سطح روابط‬ ‫و بازگشایی سفارتخانه های این دو کشور‬ ‫نشان از تغییر و تحول جدی در منطقه‬ ‫غرب اسیا خواهد بود‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تجویزدارودرایران‪ ۲‬برابر‬ ‫متوسطجهانی‬ ‫وزیر بهداشت به ضرورت اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده‬ ‫در کشور تاکید کرد و با اشاره به اجرای طرح سالمت بخش در‬ ‫سه استان بوشهر‪ ،‬کردستان و خراسان جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد‬ ‫سایر استان ها هم گسترش طرح با اولویت مناطق محروم ان‬ ‫نقاط مد نظر است‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بهمناسبتصعود‪ ۱۲‬رتبه ایکشور‬ ‫عراقدرشاخصترکیبیتوسعه‬ ‫دکتر مرتضی درخشان‬ ‫در میان تحلیل ها و محاسبات شاخص ترکیبی توسعه‪ ،‬صعود‪۱۲‬‬ ‫پله ای کشور عراق بسیار چشمگیر بوده است‪ .‬از انجا که عراق‬ ‫طی دو دهه گذشته با چالش های بسیاری مواجه بوده و ثبات‬ ‫سیاسی و اقتصادی باالیی هم نداشته است‪...‬‬ ‫همشهری‪ :‬عکس‬ ‫انسان ها در اعصار گوناگون‬ ‫کوشیده اند تا با اتکا به‬ ‫عمده ای‬ ‫سرچشمه های‬ ‫چون فرهنگ‪ ،‬دین و دانش‬ ‫وجود خود و جهان پیرامون‬ ‫خود را معنادار سازند‪ .‬بر این‬ ‫اساس نظام های معنابخش‪ ،‬در‬ ‫جهت هدفمندسازی زندگی‬ ‫انسان هاشکلگرفته اند‪.‬‬ ‫این نظام ها‪ ،‬روحیات ادم ها‬ ‫(اهنگ‪ ،‬خصلت و کیفیت‬ ‫زندگی‪ ،‬سبک اخالقی و‬ ‫زیبایی شناختی و حالت‬ ‫زندگی) را با جهان بینی انها‬ ‫(تلقی از واقعیت عملکرد‬ ‫و نظم موجود در اشیاء و‬ ‫پدیده ها)هماهنگمی کنند‪.‬‬ ‫اما اگر استانه تغییرات‬ ‫اجتماعی به حدی برسد که‬ ‫تطابق محتوای جهان بینی‬ ‫بیشتر افراد جامعه را با‬ ‫روحیات انها به هم بریزد‬ ‫در ان صورت ما با پدیده‬ ‫اجتماعی به نام «تهدید معنا»‬ ‫مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫در این نوشتار با الهام از تحلیل‬ ‫کلیفوردگیرتس‪...‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫اولتیماتوم مجلس به دولت‬ ‫در مورد افزایش قیمت بنزین‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‪ :‬اگر دولت مخفیانه قیمت بنزین را افزایش دهد‬ ‫با طرح سه فوریتی ان را لغو می کنیم‪ /‬مردم به اندازه کافی مشکل دارند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد (ذمه)‬ ‫بستانکار‪ :‬خانم سمیرا حیدرابادی‬ ‫بدهکار‪ :‬اقای حمیدرضا صباغی‬ ‫مورد مزایده و محل ان برابر درخواست وکیل بستانکار به شماره ‪- ۱۴۰۱۰۵۰۰۷۱۴۱۰۱۷۶۷۵‬‬ ‫‪ 1401/۱۲/01‬و در راستای رای صادره مطابق ماده ‪ ۱۶۹‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا‬ ‫که توسط هیات محترم نظارت ثبت استان تایید گردیده‪ ،‬نسبت به مزایده مقدار بیست و پنج صدم‬ ‫دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی ‪۸۵۱‬‬ ‫( هشتصد و پنجاه و یک ( فرعی از ‪ ) ۱۶۷‬یکصد و شصت و هفت ( اصلی ‪ ،‬مفروز و مجزا شده از ‪( ۱‬یک)‬ ‫فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ‪ ۲‬بجنورد حوزه ثبت ملک منطقه یک بجنورد استان خراسان‬ ‫شمالی به مساحت ششدانگ ‪ 472/59‬متر مربع ( چهارصد و هفتاد و دو متر و پنجاه و نه دسیمتر‬ ‫مربع ( شرط ضمن العقد‪ :‬ضمنا اقای غالمحسن صباغی فرزند کربالئی رحمت اله بشناسنامه ‪۸۷‬‬ ‫متولد ‪ 1313/۰۳/25‬بشماره ملی ‪ ۰۶۸۱۵۰۶۶۴۴‬صادره از بجنورد و خانم فاطمه ابداری فرزند سلطان‬ ‫قلی بشناسنامه ‪ ۳۰۷‬بشماره ملی ‪ ۰۶۸۱۶۲۹۹۵۹‬متولد ‪ 1326/۱۰/01‬صادره از بجنورد مادام العمر‬ ‫بالمباشره مجتمعا حق نظارت استصوابی در خصوص انتقال منافع یا عین مورد معامله جزا و کال دارا‬ ‫میباشند بنحویکه هیچگونه دخل و تصرف حقوقی بدون تصویب و تایید کتبی مشارالیها نباید انجام‬ ‫پذیرد و با فوت یک نفر این شرط برای دیگری بقوت و اعتبار خود باقیست و با فوت هر دو نفر این‬ ‫شرط کان لم یکن تلقی میگردد) با شماره مستند مالکیت ‪ ۴۴۳۹۴‬به تاریخ ‪ 1399/۰۴/14‬دفترخانه‬ ‫اسناد رسمی شماره ‪ 9‬بجنورد موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ ۲۶۶۰۷۴‬سری ه سال ‪ ۰۰‬با‬ ‫شماره دفتر الکترونیکی ‪ ۱۴۰۱۲۰۳۰۷۱۱۵۰۰۴۰۴۷‬به نام اقای حمیدرضا صباغی نام پدر‪ :‬غالم حسن‬ ‫محل صدور‪ :‬بجنورد تاریخ تولد‪ 1352/۰۶/01 :‬شماره ملی‪ ۰۶۸۰۲۵۷۶۱۶ :‬شماره شناسنامه‪۲۶۴۵۷ :‬‬ ‫مدیون پرونده اجرایی ‪ ۱۴۰۱۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۰۹۶۶‬و به شماره بایگانی ‪ ۱۴۰۱۰۱۰۴۱‬ثبت گردیده است‪ .‬که‬ ‫با توجه به اینکه انتقال غیر ارادی و به صورت قهری و اجرائی میباشد شرط ضمن العقد فوق الذکر‬ ‫مندرج در سند قطعی غیرمنقول تنظیمی به شماره ‪ 1399/۰۴/14 - ۴۴۳۹۴‬دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫شماره ‪ ۹‬بجنورد در خصوص میزان سهم مورد مزایده الزم الرعایه نمی باشد ‪.‬‬ ‫محدود به حدود زیر‪:‬‬ ‫شماال در دو قسمت اول دیواریست بطول (‪ )۱۳/۶۹‬سیزده متر و شصت و نه سانتیمتر به ممرعام‬ ‫به عرض هشت متر‪ .‬دوم دیواریست بطول (‪ )2/72‬دو متر و هفتاد و دو سانتیمتر به ممر عام‪ .‬شرقا‬ ‫درب و دیواریست بطول (‪ )25/75‬بیست و هفت متر و و پنج سانتیمتر به ممرعام ‪ .‬جنوبا‪ :‬دیواریست‬ ‫مشترک بطول (‪ )15/96‬پانزده متر و نود و شش سانتیمتر به شماره هشتصد وهفتاد شصت و هفت‬ ‫فرعی از یکصد و شصت و هفت اصلی غربا مرزیست اشتراکی بطول (‪ )29/73‬بیست و نه متر و‬ ‫سانتیمتر به شماره هشتصد و پنجاه فرعی از یکصد و شصت و هفت اصلی حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬که‬ ‫در قبال تعداد ‪ ۲۱۴‬سکه طال تمام بهار ازادی بابت طلب خانم سمیرا حیدر ابادی موضوع سند ازدواج‬ ‫به شماره ‪ ،۲۷۱۷۵‬تاریخ سند‪ ،1390/۰۳/04 :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۸‬و طالق شماره ‪ ۵‬شهر بجنورد‬ ‫استان خراسان شمالی و به انضمام یک تا دو عشر اضافه که به ان افزوده می گردد بازداشت و مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفته و مقدار بیست و پنج صدم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از اسناد ذمه ششدانگ‬ ‫عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق به مبلغ ‪ ۵.164.479.167‬ریال (پنج میلیارد و یکصد و شصت و‬ ‫چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و شصت و هفت ریال) توسط کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری قیمت گذاری و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و در روز یکشنبه مورخه ‪1402/۰۱/27‬‬ ‫ از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد به نشانی بجنورد خیابان شریعتی‬‫شمالی جنب اداره پست قدیم بابت قسمتی از طلب به مزایده گذاشته می شود‪ .‬خریداران می توانند‬ ‫در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند‪ ،‬مزایده فقط در یک‬ ‫نوبت برگزار میگردد و از مبلغ ‪ 5.164.479.167‬ریال (پنج میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون‬ ‫و چهارصد و هفتاد و نه هزار و صد و شصت و هفت ریال) طلب بستانکار شروع و به باالترین قیمت‬ ‫پیشنهادی فروخته میشود و طبق ماده ‪ ۱۳۶‬اصالح ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و‬ ‫طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط‬ ‫به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی‬ ‫او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز‬ ‫از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش‬ ‫را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫پرداخت بدهیهای مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی‬ ‫که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‬ ‫اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت‬ ‫وجود مازاده وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و‬ ‫نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول می گردد‪.‬‬ ‫مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس‪ :‬ملک شامل ششدانگ عرصه و اعیان به شرح‪ :‬عرصه‪ :‬به‬ ‫مساحت ‪ 472/59‬متر مربع با حدودات اربعه شماال در دو قسمت اول به طول ‪ 13/69‬متر وصل به ممر‬ ‫عام ‪ ۸‬متری ‪ .‬دوم بطول ‪ 2/72‬متر وصل به ممر عام ‪ ۱۶‬متری ‪ .‬شرقا بطول ‪ 27/75‬متر وصل به ممر‬ ‫عام ‪ ۱۶‬متری‪ .‬جنوبا بطول ‪ 15/96‬متر وصل به پالک شماره ‪ ۸۶۷‬فرعی از ‪ ۱۶۷‬اصلی‪ .‬غربا مرزیست‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اشتراکی بطول ‪ 29/73‬متر وصل به پالک ‪ ۸۵۰‬فرعی از ‪ ۱۶۷‬اصلی‪.‬‬ ‫حدودات سند با وضع موجود ملک مطابقت دارد ‪.‬‬ ‫مالکیت ملک بصورت مشاع بوده و سهم اقای حمیدرضا صباغی یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه‬ ‫و اعیان است‪.‬‬ ‫اعیان‪ :‬مساحت اعیان ‪ ۲۹۰‬متر مربع زیربنا دارای دو دستگاه منزل مسکونی و یک دهنه مغازه‬ ‫تجاری به شرح زیرزمین‪ ۳۰‬متر مربع با کاربری انباری مسکونی‪ -‬همکف ‪ ۳۰‬متر مربع تجاری مورد‬ ‫اجاره بیمه نوین بنام علی اصغر ضمیری با اجاره ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال کرایه و یکصد‬ ‫میلیون ریال رهن ‪ -‬همکف ‪ ۱۳۰‬متر مربع مسکونی محل سکونت اقای غالمحسن صباغی ‪ -‬طبقه‬ ‫اول مسکونی ‪ ۱۳۰‬متر مربع در اختیار مستاجر بنام محسن هاشمی با اجاره ماهیانه چهل میلیون ریال‬ ‫کرایه و شصت میلیون ریال رهن ‪ -‬مشخصات اعیان‪ :‬ساختمان دیوار باربر سقف طاق ضربی نما اجر‬ ‫سفال با قدمت ‪ ۴۰‬سال ساخت ‪ -‬مسکونی همکف اخیرا بازسازی شده بصورت ‪ ۳‬خوابه‪ ،‬کف پارکت‪،‬‬ ‫پنجرهها دو جداره یو پی وی سی‪ ،‬دیوار کاغذ دیواری‪ ،‬سقف کاذب کناف‪ ،‬سقف نور مخفی‪ ،‬سرویس‬ ‫و حمام مجزا‪ ،‬اشپزخانه کابینت ام دی اف‪ -‬مغازه تجاری شیشه سکوریت‪ ،‬کف سرامیک‪ -‬مسکونی‪:‬‬ ‫طبقه اول بصورت قدیمی بصورت سه خواب ‪ -‬هال و پذیرایی کاغذ دیواری‪ ،‬سیستم گرمایش بخاری‬ ‫گازی‪ ،‬کف موزاییک است‪ .‬وضعیت انشعابات ملک‪ :‬دارای دو عدد کنتور برق‪ ،‬یک عدد کنتور اب‪،‬‬ ‫یک عدد کنتور گاز بود ‪.‬‬ ‫با توجه به موقعیت ملک‪ ،‬عرف محلی روز و عوامل موثر در ارزیابی ارزش عرصه معادل‬ ‫‪ 118.147.500.000‬ریال (یکصد هجده میلیارد و صد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)‬ ‫و ارزش اعیان معادل ‪ 5.800.000.000‬ریال (پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال)‪ ،‬لذا ارزش کل‬ ‫ششدانگ ملک فارغ از بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی معادل ‪ 123.947.500.000‬ریال (یکصد و‬ ‫بیست و سه میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) و سهم اقای حمیدرضا صباغی‬ ‫بیست و پنج صدم از یک دانگ مشاع معادل ‪ 5.164.479.167‬ریال (پنج میلیارد و صد و شصت و‬ ‫چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و صد و شصت و هفت ریال) محاسبه گردیده است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مطابق گزارش مورخه ‪ 1401/۱۱/05‬مامور اجرا‪ :‬به صورت یکباب منزل ویالیی با قدمت باالی ‪۴۰‬‬ ‫سال ساخت که در حال حاضر غالمحسن صباغی در طبقه همکف و طبقه اول تا تاریخ ‪1402/۰۷/30‬‬ ‫مبلغ ‪ ۶‬میلیون تومان رهن و ‪ ۴‬میلیون تومان کرایه اقای محسن هاشمی نژاد مستاجر می باشد‪.‬‬ ‫یکباب مغازه که در حال حاضر بیمه نوین به صورت ماهیانه ‪ ۱۰‬میلیون تومان رهن و ماهیانه دو‬ ‫میلیون و پانصد کرایه تا تاریخ ‪ 1402/۰۷/27‬در اجاره علی اصغر ضمیری نژاد می باشد ‪.‬‬ ‫نشانی ملک جهت بازدید‪ :‬بجنورد‪ -‬طالقانی غربی‪ -‬صمدیه لباف ‪ ۸‬پالک ‪ ۵۶‬میباشد ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/09/02 – 1401/4538‬پرونده کالسه ‪ 1401/482‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین کاملی فرزند عباس به شماره شناسنامه ‪ 1502‬در ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت ‪ 150‬مترمربع از پالک شماره ‪ -155‬اصلی اراضی کهنه کند واقع در خراسان شمالی بخش دو بجنورد حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از محل مالک ثبتی‬ ‫حسینعلی علی ابادی فرزند رضاقلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/02/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/20 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160307005005738‬مورخه ‪ 1401/11/04‬هیات به شماره کالسه ‪ 1401-607‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهروز مبشر فرزند علی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 0670023914‬در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 139.37‬مترمربع از پالک ‪ 336‬فرعی از ‪ 125‬اصلی واقع در اراضی قریه عزیز بخش دو بجنورد خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای علی اصغر فتحی حمزانلو محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/02/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/20 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1473641 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1473522 :‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد‬ ‫علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد‬ صفحه 1 ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫توافق تهران و ریاض‪ ،‬تحقق اهداف‬ ‫امریکا در منطقه را مختل می کند‬ ‫تهدید معنا در زندگی ایرانیان‬ ‫سرمقاله ‪ -‬علی میرزامحمدی‪ ،‬جامعه شناس‬ ‫انسان ها در اعصار گوناگون کوشیده اند تا با اتکا به سرچشمه های‬ ‫عمده ای چون فرهنگ‪ ،‬دین و دانش وجود خود و جهان پیرامون‬ ‫خود را معنادار سازند‪ .‬بر این اساس نظام های معنابخش‪ ،‬در جهت‬ ‫هدفمندسازی زندگی انسان ها شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫این نظام ها‪ ،‬روحیات ادم ها (اهنگ‪ ،‬خصلت و کیفیت زندگی‪ ،‬سبک‬ ‫اخالقی و زیبایی شناختی و حالت زندگی) را با جهان بینی انها (تلقی‬ ‫از واقعیت عملکرد و نظم موجود در اشیاء و پدیده ها) هماهنگ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اما اگر استانه تغییرات اجتماعی به حدی برسد که تطابق محتوای‬ ‫جهان بینی بیشتر افراد جامعه را با روحیات انها به هم بریزد در ان‬ ‫صورت ما با پدیده اجتماعی به نام «تهدید معنا» مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫در این نوشتار با الهام از تحلیل کلیفورد گیرتس(‪)Geertz, C‬‬ ‫درباره «عوامل تهدید کننده معنا در زندگی و نقش دین به عنوان یک‬ ‫نظام فرهنگی در غلبه بر این تهدیدها» به عواملی خواهیم پرداخت‬ ‫که در دهه اخیر «پدیده تهدید معنا» را در زندگی ایرانیان تشدید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫عوامل تهدید کننده معنا در زندگی ایرانیان در دهه اخیر را به طور‬ ‫کلی می توان در چهار دسته قرار داد‪:‬‬ ‫عامل اول‪ ،‬ظهور پدیده های غیرعادی در زندگی است که شیوع‬ ‫بیماری کرونا نمونه عینی ان بود‪ .‬این پدیده غیرعادی‪ ،‬نه تنها نظم‬ ‫زندگی ایرانیان بلکه کل جهانیان را به هم ریخت‪ .‬کرونا‪ ،‬نظام های‬ ‫معنابخش زندگی را به چالش کشید؛ اما این نظام ها نتوانستند به‬ ‫تجربه سردرگمی افراد پاسخ مناسبی بدهند‪ .‬این چالش از انجا شدت‬ ‫گرفت که اصوال" نظام های معنابخش (دینی‪ ،‬علمی‪ ،‬و شبه علمی)‬ ‫به رقابتی سوق داده شده بودند که به تجربه سردرگمی انسان ها‬ ‫در این بیماری پایان دهند‪ .‬این رقابت ها با اظهارنظرهای عجیب و‬ ‫غریب برخی افراد درباره منشاء یا کنترل و درمان بیماری نه تنها به‬ ‫سردرگمی ها پایان نمی داد بلکه به تجربه سردرگمی ها می افزود‪.‬‬ ‫عامل دوم‪ ،‬تجربه رنج ناشی از کاهش کیفیت زندگی بیشتر ایرانیان‬ ‫است‪ .‬رابطه بین رنج انسان ها و تهدید معنا را به صریح ترین بیان‬ ‫می توان در حدیثی یافت که بر مبنای ان « از دری که فقر وارد شود‪،‬‬ ‫از در دیگر ایمان بیرون می رود»‪ .‬با اینهمه برخی سخنوران و خطیبان‬ ‫مطرح کشور تالش کرده اند این نوع رنج ها را در یک زمینه معنادار‬ ‫دینی و ملی برای عامه مردم قابل فهم کنند‪ ،‬اما توفیق چندانی در‬ ‫اینکار نداشته اند‪ .‬پرداختن به دالیل این عدم توفیق‪ ،‬خود نوشتاری‬ ‫دیگر می طلبد‪ ،‬اما عامه مردم شباهت های تاریخی‪-‬دینی را که این‬ ‫سخنوران و خطیبان با وضعیت کنونی کشور در تحمل این رنج ها‬ ‫متصور می شوند به چالش می کشند‪.‬‬ ‫تجربه ناعدالتی و نابرابری است‪ .‬در‬ ‫نظام های معنابخش دینی‪ ،‬شیوه رایج در‬ ‫توجیه این واقعیت ها‪ ،‬این ادعا است که‬ ‫بی عدالتی ها در این جهان با دادگری در‬ ‫جهان دیگر جبران خواهد شد‪ .‬با اینهمه‬ ‫بیشتر نظام های معنابخش‪ ،‬افراد جامعه‬ ‫را به خشکاندن ریشه های ناعدالتی و‬ ‫نابرابری تشویق و ترغیب می کنند‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬مشکل زمانی پدیدار می شود که‬ ‫کارگزاران نظام های معنابخش و منسوبین‬ ‫انها‪ ،‬خود به عامل ناعدالتی و نابرابری در‬ ‫جامعه تبدیل می شوند و بر خالف انچه‬ ‫ادعا می کنند و دیگران را به ان دعوت و یا‬ ‫از ان نهی می کنند عامل به این توصیه ها و‬ ‫اموزه های ادعایی نیستند‪ .‬پدیده اقازادگی‬ ‫یکی از نمودهای عینی تناقض در ادعاها و‬ ‫عمل کارگزاران نظام های معنابخش است‬ ‫که تهدید معنا در زندگی ایرانیان را تشدید‬ ‫کرده است‪ .‬عالوه بر این نسل کنونی‪ ،‬تفاسیر‬ ‫متفاوتی از جلوه های دیگر نابرابری های‬ ‫اجتماعی چون نابرابری جنسیتی‪ ،‬قومی‪،‬‬ ‫زبانی‪ ،‬و مذهبی دارد که با تبیین های‬ ‫نظام های معنابخش رسمی شکاف دارد‪.‬‬ ‫عامل سوم‪ ،‬تجربه ناعدالتی و نابرابری است‪ .‬در نظام های معنابخش‬ ‫دینی‪ ،‬شیوه رایج در توجیه این واقعیت ها‪ ،‬این ادعا است که بی‬ ‫عدالتی ها در این جهان با دادگری در جهان دیگر جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫با اینهمه بیشتر نظام های معنابخش‪ ،‬افراد جامعه را به خشکاندن‬ ‫ریشه های ناعدالتی و نابرابری تشویق و ترغیب می کنند‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫مشکل زمانی پدیدار می شود که کارگزاران نظام های معنابخش و‬ ‫منسوبین انها‪ ،‬خود به عامل ناعدالتی و نابرابری در جامعه تبدیل‬ ‫می شوند و بر خالف انچه ادعا می کنند و دیگران را به ان دعوت و یا‬ ‫از ان نهی می کنند عامل به این توصیه ها و اموزه های ادعایی نیستند‪.‬‬ ‫پدیده اقازادگی یکی از نمودهای عینی تناقض در ادعاها و عمل‬ ‫کارگزاران نظام های معنابخش است که تهدید معنا در زندگی ایرانیان‬ ‫را تشدید کرده است‪ .‬عالوه بر این نسل کنونی‪ ،‬تفاسیر متفاوتی از‬ ‫جلوه های دیگر نابرابری های اجتماعی چون نابرابری جنسیتی‪ ،‬قومی‪،‬‬ ‫زبانی‪ ،‬و مذهبی دارد که با تبیین های نظام های معنابخش رسمی‬ ‫شکاف دارد‪.‬‬ ‫عامل چهارم و اخر‪ ،‬درک ایرانیان از مفهوم اینده است‪ .‬وقتی اینده‪،‬‬ ‫مبهم و دست یافتن به ارزش های مادی و معنوی جامعه برای بیشتر‬ ‫افراد ان‪ ،‬بسیار دشوار و حتی غیرممکن باشد‪ ،‬تجربه سردرگمی‬ ‫تشدید یافته و با تهدید معنا‪ ،‬مولودی جز اسیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫و گسترش پوچ گرایی شکل نخواهد گرفت‪ .‬تعدیل و ترمیم اثرات‬ ‫عوامل تهدید معنا در زندگی ایرانیان‪ ،‬با اتکا به توصیه های اخالقی‬ ‫انجام پذیر نیست؛ بلکه این مهم زمانی محقق می شود که نخست‪،‬‬ ‫تغییرات اجتماعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی در راستای کاهش نابرابری های‬ ‫اجتماعی و افزایش احساس عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی‬ ‫فردی و اجتماعی باشد؛ دوم انکه‪ ،‬سازوکاری اندیشه شود که‬ ‫کارگزاران نظام های معنابخش‪ ،‬معانی مورد ادعایی این نظام ها را به‬ ‫راحتی نقض نکنند؛ چراکه اثرات اجتماعی این نقض کردن ها‪ ،‬بسیار‬ ‫مهلک است‪.‬‬ ‫‪Vol.16,No.1188‬‬ ‫‪april.09.2023‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکی از علمای اهل سنت کردستان‪:‬‬ ‫در بحث معیشت و اقتصاد به کردستان توجه خاصی نشده‬ ‫رحمان غریبی از علمای اهل سنت استان کردستان گفت‪ :‬دغدغه هایی که مردم استان کردستان دارند‪ ،‬بیشتر بی کفایتی مسئوالن استان در دوره های‬ ‫گذشته و دوره کنونی است‪ .‬متاسفانه مخصوصا ً دولت اقای رئیسی نتوانست به وعده هایی که داد‪ ،‬عمل کند و از لحاظ اجرایی نتوانست فرمانداران یا‬ ‫مدیران کل مردمی نصب کند تا در خدمت مردم بوده و یا حتی بومی استان باشند‪ .‬این باعث خال بین معتمدین استان کردستان و دلسوزان نظام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرضیه طاهری‪ :‬به گزارش اترک به نقل از جماران‪ :‬در سالی که‬ ‫گذشت استان کردستان به دلیل واقعه شدن محل تولد مرحوم‬ ‫مهسا امینی در این استان‪ ،‬یکی از مراکز اصلی اعتراضات بود‪.‬‬ ‫تجمعات و درگیری های زیادی در ماههای اخیر در شهرهای‬ ‫کردستان رخ داد که باعث رقم خوردن اتفاقاتی دلخراش و جان‬ ‫باختن شماری از هموطنان مان شد‪ .‬به ویژه انکه گروهک های‬ ‫ضدانقالب و معاند نیز برای سوءاستفاده از این فضای اعتراضی و‬ ‫جهت دادن به انها در راستای مقاصد خود‪ ،‬تالش وافری کردند‪.‬‬ ‫در همین راستا خبرگزاری جماران با یکی از علمای اهل سنت‬ ‫این استان گفت و گو کرده که مشروح ان را در ادامه میخوانیم‪:‬‬ ‫ضمن معرفی خودتان‪ ،‬درباره دغدغه ها محرومیت های مهم‬ ‫استان کردستان بگویید‪.‬‬ ‫بنده رحمان غریبی متولد ‪ 1357‬هستم‪ .‬دکترای فقه امام‬ ‫شافعی دارم و دانشجوی دکترای تقریب مذاهب می باشم‪.‬‬ ‫همچنین دارای چهار لیسانس و چهار فوق لیسانس هستم‪.‬‬ ‫چندین سال سابقه تدریس دارم و عضو نظام مهندسی هم‬ ‫هستم‪ .‬طلبۀ سطح سه حوزه اهل سنت بوده و ‪ 14‬جلد کتاب‬ ‫تالیف کردم که بیشتر انها درباره تقریب مذاهب اسالمی است‪،‬‬ ‫برخی ترجمه و برخی تالیفی است‪ .‬در هر سال چند مقاله علمی‬ ‫پژوهشی دارم و در جراید قلم می زنم‪.‬‬ ‫استان کردستان محروم نیست‪ ،‬بیشتر واژۀ خوب «کم برخوردار»‬ ‫را درباره این استان استفاده می کنند‪ .‬شکر خدا بعد از انقالب‬ ‫محرومیت ها کم شده و به صفر رسیده است‪ .‬مثالی که در‬ ‫کالس های درس می گویم این است که گچساران مرکز گاز‬ ‫ایران است‪ ،‬اما گاز ندارد ولی دورترین نقطه استان کردستان‬ ‫گازکشی شده است‪.‬‬ ‫دغدغه هایی که مردم استان کردستان دارند‪ ،‬بیشتر بی کفایتی‬ ‫مسئوالن استان در دوره های گذشته و دوره کنونی است‪.‬‬ ‫متاسفانه مخصوصاً دولت اقای رئیسی نتوانست به وعده هایی‬ ‫که داد‪ ،‬عمل کند و از لحاظ اجرایی نتوانست فرمانداران یا‬ ‫مدیران کل مردمی نصب کند تا در خدمت مردم بوده و یا حتی‬ ‫بومی استان باشند‪ .‬این باعث شد که معتمدین استان کردستان‬ ‫و کسانی که دلسوز نظام هستند از نظام مقداری دوری کنند‪.‬‬ ‫در بحث معیشت و اقتصاد قبل و بعد از انقالب به‬ ‫کردستان توجه خاصی نشده‬ ‫دغدغه های مردم کردستان بحث محرومیت نیست‪ ،‬عرض‬ ‫کردم شکر خدا استان بعد از انقالب نسبت به استان های‬ ‫هم جوار به سطح تقریباً نسبی خوبی رسیده است و در مقایسه‬ ‫با استان های کشور جلو هستیم‪.‬‬ ‫متاسفانه در بحث معیشت و اقتصاد قبل و بعد از انقالب به‬ ‫کردستان توجه خاصی نشده‪ ،‬لذا نقایصی از نظر اقتصادی‬ ‫پیش امده است‪ .‬لذا بازخورد این نقایص در معیشت روزانه‬ ‫مردم ائینه وار منعکس شده است‪ ،‬یعنی مردم در خرج روزانه‬ ‫خودشان هم گیر کرده اند و این امر می طلبد تا مسئوالن فکر‬ ‫خوبی در حوزه کار و اقتصاد برای این امر داشته باشند؛ مث ً‬ ‫ال‬ ‫کارخانه تاسیس کنند و به نوعی به فکر حل مشکالت مردم‬ ‫باشند‪ .‬بحث کولبری از غدغه هایی استان است که مورد هجمه‬ ‫دشمنان قرار گرفته و اگر روزی کولبری در مرز کشته شود‪،‬‬ ‫این موضوع را در کرنا و سرنا و بوق می کنند و بهانه ای دست‬ ‫دشمنان نظام می افتد‪ ،‬بنابراین خیلی مهم است که این مشکل‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫همچنین در بحث اقتصادی‪ ،‬بی کاری مردم به ویژه بی کاری‬ ‫جوانان مردم کردستان است که شاید جزء اخرین استان ها از‬ ‫نظر بی کاری برای جوانان باشد‪.‬‬ ‫بحث فضای مجازی و رسانه ها از دیگر دغدغه ها است‪ .‬با توجه‬ ‫به سابقه ای که ضد انقالب در استان داشته و نیز مرزی بودن‬ ‫استان‪ ،‬بسیاری از شبکه های معاند فعال هستند‪ .‬بر اساس امار‬ ‫رسمی از صدا و سیمای کردستان‪ 52 ،‬شبکۀ ماهواره ای به‬ ‫صورت مستقیم برای مردم کردستان به زبان کردی و فارسی‬ ‫برنامه پخش می کنند‪ .‬تبلیغات سوء باعث ملتهب شدن جامعه‬ ‫استان کردستان می شود و نافرمانی مدنی به وجود می اید و‬ ‫دغدغه ها را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫از دیگر مشکالت‪ ،‬تبعیض در انتصابات در مسئولیت های کالن‬ ‫و پایین تر استانی است‪ .‬من از سال هفتاد و شش مسئول ستاد‬ ‫انتخاباتی اقایان ناطق نوری‪ ،‬توکلی‪ ،‬احمدی نژاد‪ ،‬والیتی و‬ ‫رئیسی بوده ام‪ .‬با توجه به تجربه ای که دارم‪ ،‬مردم نسبت به‬ ‫گذشته بیدار شده اند‪ ،‬اگر قدیم حرفی نمی زدند‪ ،‬چون رسانه‬ ‫کمتر بود ولی امروزه بیدار شده اند‪ .‬پارسال به روستاها که برای‬ ‫تبلیغات انتخاباتی می رفتم و در مسجد سخنرانی می کردم مردم‬ ‫می گفتند ما می خواهیم رای بدهیم‪ ،‬اما چرا نتوانسته اید رئیس‬ ‫جمهور اهل سنت داشته باشید؟ من هم با چیدن صغری و‬ ‫کبری می گفتم که تفاهم و وفاق ملی در قانون اساسی است که‬ ‫رئیس جمهور باید از برادران تشیع باشد و فرقی ندارد‪ ،‬طرف‬ ‫مقابل قبول می کرد‪ ،‬ولی می گفت چرا یک وزیر یا استاندار اهل‬ ‫سنت بعد از چهار دهه از انقالب نداریم؟ من هم نمی دانستم‬ ‫چه بگویم‪.‬‬ ‫شخصی با کالس پنجم و دیپلم مدیرکل شده است!‬ ‫از وزیر و استاندار پایین تر را در نظر بگیرید‪ ،‬معاونت سیاسی‬ ‫نداریم و مدیرکل ها نسبت به دوره گذشته اکثرا ً غیر بومی‬ ‫شده اند‪ .‬خوب نیست اسم ببرم اما شخصی با کالس پنجم و‬ ‫دیپلم مدیرکل شده است! من ‪ 31‬سال سابقه دارم با رزومه ای‬ ‫که عرض کردم تاکنون سه بار تیر خورده ام‪ ،‬سال ‪ 1380‬در‬ ‫منطقه مرزی به مدت چهار ساعت حدود سه لیتر از من خون‬ ‫رفت‪ .‬در سال ‪ 1382‬اغتشاشاتی در کردستان شد‪ ،‬من مجروح‬ ‫و یک ماه بستری بودم‪.‬‬ ‫امسال در اغتشاشات اخیر خانه من را در سنندج را در ‪29‬‬ ‫ابان ماه اتش زدند و ‪ 15‬میلیون تومان خسارت مادی به ما‬ ‫وارد شد‪ .‬خانم من تقریباً روانی شده و شب ها تا صبح چراغ ها‬ ‫را روشن می کنیم و خانمم پشت در همه چیز را می چیند‪ .‬این‬ ‫جریان در شبکه کلمه منعکس شد و در اینستاگرام علیه من‬ ‫استوری گذاشتند‪.‬‬ ‫با رزومه ای که ارائه دادم‪ 1733 ،‬روستای کردستان را مثل کف‬ ‫دستم می شناسم‪ ،‬سی سال خدمت کردم‪ ،‬چهل سال طلبه‬ ‫بوده ام‪ 20 ،‬سال مسلح بودم‪ ،‬چندین سال بسیجی بودم و تا‬ ‫فرمانده گردان استان هم رفته ام‪ ،‬و در بخش امور مساجد استان‬ ‫کردستان وابسته به ارشاد اسالم شاغل هستم‪ .‬دو ماه پیش‬ ‫مدیرکل‪ ،‬بنده خدایی را که به اندازه بیمه من سن داره با پارتی‬ ‫از یکی از شهرستان ها اورد و مافوق و مسئول من گذاشت‪ ،‬بنده‬ ‫خدا نه سابقۀ کاری در این زمینه دارد و ‪...‬‬ ‫کج فهمی مسئولین در استان بی داد می کند‬ ‫از نظر فرهنگی هم متاسفانه فضا تنگ تر شده مخصوصا برای‬ ‫ماموستاهای ما‬ ‫ایشان از اهل سنت هم نیست؟‬ ‫نه‪ ،‬از اهل سنت نیست‪ .‬نود و پنج درصد مساجد زیر نظر ما‬ ‫است و من در امور مساجد ‪ 16‬سال است که کار می کنم و‬ ‫تمام مساجد و روحانیون و ماموستاهای استان را می شناسم‪.‬‬ ‫می گویم کاش یک نفر را می اورند که حداقل مسجدی بود‪،‬‬ ‫شیعه یا سنی فرق نمی کند اما اشنا به کار بود‪ .‬برای بازدید‬ ‫کانون ها می رویم‪ ،‬رویم نمی شود وی را با خودم ببرم‪ ،‬چون‬ ‫ماموستاها می گویند ایشان کیست و چگونه امده است؟ بعضی‬ ‫اوقات به ما زنگ زدند و گفتند شما بیایید و میز و صندلی که‬ ‫برای روستاها فرستادند را ببرید‪ ،‬ما ایشان را نمی خواهیم‪ .‬این‬ ‫را به چه کسی بگوییم؟ کسی به حرف گوش نمی دهد و در این‬ ‫زمینه گوش شنوایی نیست‪.‬‬ ‫با این وضعیت مساجد ما به ده بیست سال پیش پسروی‬ ‫می کند‪ ،‬تا ان بنده خدا بیاید و به مسائل و اهداف سازمانی‬ ‫اشنا شود‪ ،‬ماموستاها و کار ما را بشناسد ده یا پانزده سال‬ ‫طول می کشد و ان همه پتانسیلی که داشتیم به هدر می رود‪.‬‬ ‫من خودم برای اقای رئیسی دو دوره کار کرده و مسئول ستاد‬ ‫وی بودم اما این دوره کج فهمی مسئولین در استان بی داد‬ ‫می کند‪ .‬این ها از نظر سیاسی‪ ،‬اما از نظر فرهنگی هم متاسفانه‬ ‫فضا تنگ تر شده مخصوصا برای ماموستاهای ما؛ بندگان خدا‬ ‫می خواهند مطلبی در راستای منویات رهبری مطلبی بنویسند‬ ‫و اثری منتشر کنند‪ ،‬فورا ً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫می گوید باید بر اساس فقه اهل سنت باشد‪ .‬خودم کتابی درباره‬ ‫فقه شیعه کتابی نوشتم‪ .‬ولی این ها قبول نکردند و گفتند اگر‬ ‫محتوای مطالب بر اساس فقه اهل سنت بود اجازه می دهیم‪.‬‬ ‫مسئوالن فرهنگی استان کردستان اکثرا از اهل سنت و از استان‬ ‫نیستند‪ .‬این خیلی مهم است که باعث متواری شدن هنرمندان‪،‬‬ ‫جوانان و سایر دوستان عزیز شده است‪.‬‬ ‫خوشبختانه با توجه به تقریب و پلتفرم های دینی و مذهبی‪،‬‬ ‫اسیب های اجتماعی در استان کردستان کمتر است‪ .‬قطع به‬ ‫یقین اعتیاد‪ ،‬طالق و سایر موارد‪ ،‬نسبت به سایر استان های‬ ‫همسایه یا مرکزی کشور کمتر است‪ .‬احیانا اگر طالق در‬ ‫برخی شهرستان ها زیاد باشد بیشتر به صورت غیر مستقیم‬ ‫به معضالت و مشکالت اقتصادی استان مربوط است و دلیل‬ ‫جدایی و طالق زوجین مسئله معیشت است‪.‬‬ ‫استان کردستان‪ ،‬استان شادی است و مشکالت ما کم است‬ ‫و اهالی ان فعال‪ ،‬توانا‪ ،‬خون گرم مهمان نواز هستند و این ها از‬ ‫ظرفیت های استان کردستان است‪.‬‬ ‫شکر خدا از نظر اب و هوایی‪ ،‬کردستان از استان های پربارش‬ ‫است‪ .‬در چند شهر استان کردستان میانگین بارش در حد‬ ‫کشورهای اروپایی‪ 900 ،‬میلیمتر است و میانگین استانی ‪500‬‬ ‫میلیمیتر است که این ظرفیت و پتانسیل خوبی برای کشاورزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫راه اندازی و افتتاح طرح های عمرانی برخی اوقات بیست یا سی‬ ‫سال طول می کشد‪ ،‬در حالی که در استان های دیگر دو یا سه‬ ‫سال زمان می برد و این وعده های عمرانی بی حاصل یا تاخیر در‬ ‫راه اندازی ان باعث ناامیدی و بی اعتمادی بین مردم و حکومت‬ ‫می شود و این به بحث مدیریتی استان ارتباط دارد‪.‬‬ ‫ایا تجزیه طلبی نزد جامعه کردستان جایی دارد یا نه؟‬ ‫نه‪ ،‬خوشبختانه کردها نه فقط در ایران بلکه در هر جای دنیا‬ ‫خودشان را منتسب به ایران می دانند و این یکی از ظرفیت ها‬ ‫است‪ .‬اگر احیانا حرف یا حدیثی باشد از طرف احزاب منحله و‬ ‫سایر گروهک هاست و می خواهند مردم را تحریک کنند و اگر‬ ‫امار بگیریم هیچ وقت در بین کردها تجزیه طلبی نیست‪ .‬شاید‬ ‫برخی تحریک کنند اما ذات مردم از نظر روحی و روانی خود را‬ ‫وابسته به ایران می دانند‪.‬‬ ‫نظر مردم کردستان درباره نظام اسالمی چیست؟‬ ‫خیلی عالی است و نظر مردم کردستان مثبت است‪ .‬غیر از چند‬ ‫مورد ضعف اقتصادی یا مدیریتی متاسفانه در این دولت در این‬ ‫استان و استان های دیگر که داشتیم و شاید کردستان کمتر‬ ‫هم باشد‪ ،‬همه مردم نظام را قبول دارند؛ دالئل خاصی هم دارد‬ ‫یکی از دالئل ان ‪ 5500‬شهید کردستان در راه انقالب است‬ ‫و این راه همچنان تداوم دارد‪ ،‬همین سه هفته پیش یکی از‬ ‫پسرخاله های من در اغتشاشات اخیر شهید شد‪ .‬دو برادر بودند‬ ‫که اولی سال ‪ 1366‬و دیگری اقای حسینی یوسفی سه هفته‬ ‫پیش شهید شد‪.‬‬ ‫همچنین هجده هزار شهدای انصار را در کردستان داریم‪.‬‬ ‫به عالوه رنگین ترین و متنوع ترین شهدای کشور در استان‬ ‫کردستان است؛ از شهدای جنگ تحمیلی‪ ،‬شمیایی‪،‬‬ ‫خمپاره باران‪ ،‬موشک باران‪ ،‬شهدای قبل و بعد از انقالب‪ ،‬شهدای‬ ‫مذهبی‪ ،‬شهدای سیاسی و ‪ ..‬داریم که این شهدا نمادی برای‬ ‫نظام است‪.‬‬ ‫ما ماموستا داشتیم که گروهک ها به وی گفته بودند که باید‬ ‫به امام بدگویی کنی و اال تو را می کشیم‪ ،‬که در نهایت وی‬ ‫را به دلیل اینکه علیه امام چیزی نگفت‪ ،‬شهید کردند‪ .‬از این‬ ‫موارد زیاد داریم‪.‬‬ ‫گروهک ها مرحوم سید سلمان حسینی را در بین کتاب هایش‬ ‫اتش زدند چون به جمهوری اسالمی ایران "نه" نگفت‪.‬‬ ‫ماموستایی در شهر دیوانداره داشتیم که با مرگ طبیعی از دنیا‬ ‫رفت‪ ،‬اوائل جنگ گروهک ها به وی گفته بودند که باید امام‬ ‫سب کنی ازادی‪ ،‬و اّال تو را داخل الستیک‬ ‫سب کنی‪ ،‬اگر ّ‬ ‫را ّ‬ ‫تراکتور قرار داده و از کوه به پایین غلط می دهیم‪ ،‬اگر ُمردی که‬ ‫هیچ و اگر زنده ماندی با تو کاری نداریم‪ .‬ایشان قبول نکرده بود‬ ‫سب کند‪ ،‬لذا داخل الستیک تراکتور قرار داده و از‬ ‫که امام را ّ‬ ‫باالی کوه غلط دادند که خوشبختانه زنده ماند‪.‬‬ ‫برای هر وجب خاک کردستان یک نفر شهید شده و برای‬ ‫هر وجب ان می توان یک کتاب نوشت‪ .‬همیشه به مسئوالن‬ ‫فرهنگی گفته ام که کردستان از نظر نگارش خاطرات جنگ‬ ‫و دفاع مقدس بکر است‪ ،‬اثار کمی نوشته شده است و‬ ‫ظرفیت های زیادی دارد‪.‬‬ ‫اکثر سرداران کشور و شهیدان دفاع مقدس در کردستان حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬برای این موضوع ده ها فیلم می توان ساخت که تاکنون‬ ‫از این امر بی بهره مانده ایم‪ .‬پیشکسوتان دفاع مقدس کم کم از‬ ‫بین ما می روند و از این خزائن باید استفاده کرد‪.‬‬ ‫در انتخابات همیشه ما جلودار بودیم؛ شاید برخی اوقات مردم‬ ‫کردستان سینوسی کم یا زیاد حضور داشتند اما همیشه پای‬ ‫کار بود ه و مرزداران غیوری هستند‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبری توجه خاص و ویژه ای به کردستان داشتند‪،‬‬ ‫چند بار به صورت رسمی به کردستان تشریف اوردند و برای‬ ‫مردم کردستان خاطرات خوبی از این سفرها باقی مانده است‪.‬‬ ‫در این باره خاطره خوبی دارم‪ .‬سال هشتاد طرح معرفت بود که‬ ‫به روستاها می رفتیم و تدریس می کردیم‪ .‬اهالی یک روستا در مرز‬ ‫مریوان گفتند که ماموستای ما مقداری با نظام زاویه دارد‪ .‬من دو‬ ‫یا سه بار خواستم با ایشان مالقات و گفتگ و گو کنم که حضور‬ ‫نداشت‪ .‬یک روز عصر‪ ،‬بعد از نماز عصر در خدمت ایشان بودم‪،‬‬ ‫گفت که «برخی اهالی درباره من شایعاتی درست می کنند‪ ،‬اما‬ ‫زمانی که من بچه بودم و مقام معظم رهبری سال ‪ 60‬به منطقه‬ ‫ما تشریف اوردند‪ ،‬از جلو خانه ما رد شدند و تشنه بودند‪ ،‬من یک‬ ‫کاسه اب خدمت ایشان دادم تا از ان اب بنوشند‪ .‬این بهترین‬ ‫خاطره من از ایشان و باالترین امتیاز برای من است»‪ .‬ایشان با‬ ‫حرص و ولع خاصی این خاطره را نقل می کرد‪.‬‬ ‫عِرق مردم کردستان به مقام معظم رهبری و امام زیاد است و‬ ‫شاید بیشتر از سایر مردم استان های دیگر باشد‪.‬‬ ‫شکر خدا‪ ،‬تقید مذهبی مردم هم خیلی خوب است‪ .‬مردم‬ ‫کردستان اهل سنت و شافعی مذهب هستند و مذهب شافعی‬ ‫هم از لحاظ فقهی نزدیک ترین مذهب به فقه امامیه و تشیع‬ ‫است‪ .‬شاید در ‪ 5‬درصد اختالف داشته باشیم اما در ‪ 95‬درصد‬ ‫با تشیع تفاهم داریم‪ .‬مادر خانم من و برادرزاده ام شیعه هستند‪.‬‬ ‫من دو مادرخانم دارم که هر دو شیعه هستند‪ ،‬یکی از انها اهل‬ ‫چرام و دیگری از بیجار است‪ .‬از طرف دیگر ما عمه مان را به‬ ‫شاهین شهر اصفهان داده ایم ‪ .‬این اتحاد و وحدت را به صورت‬ ‫عملی نشان می دهد‪.‬‬ ‫ارادت مردم کردستان به حضرت امام‪ ،‬همچنان باقی‬ ‫است؟‬ ‫بله‪ ،‬من دو کتاب درباره حضرت امام نوشته ام‪ .‬یکی از انها به‬ ‫نام «امام خمینی(س) و تقریب مذاهب؛ تهدیدها و فرصت ها»‬ ‫است که تابستان امسال مجوز نشر ان را گرفتم‪ .‬دیگری به‬ ‫نام «انتخاب اصلح در کالم و پیام حضرت امام و مقام معظم‬ ‫رهبری» که درباره انتخابات می باشد و سال گذشته دو بار چاپ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حضرت امام در بین مردم استان به ویژه نزد نخبگان جایگاه‬ ‫خاصی دارد و امام همچنان محبوب است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫نتیجه توافق تهران و ریاض خالف اهدافی است که امریکایی ها در‬ ‫غرب اسیا و به خصوص در حوزه تامین انرژی و تامین امنیت رژیم‬ ‫صهیونیستی‪ ،‬دنبال می کند‪.‬‬ ‫محمدصالح جوکار در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اشاره به بیانیه مشترک‬ ‫ایران و عربستان که در چین به امضا رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬باید با سه‬ ‫نگاه ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی بیانیه مشترک ایران و عربستان‬ ‫را ارزیابی کرد؛ از انجایی که دو کشور ایران و عربستان بر روی‬ ‫مسائل منطقه ای و بین المللی تاثیرگذار هستند ارتقا سطح روابط و‬ ‫بازگشایی سفارتخانه های این دو کشور نشان از تغییر و تحول جدی‬ ‫در منطقه غرب اسیا خواهد بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم یزد در مجلس با بیان اینکه این روابط در محیط بین‬ ‫المللی تاثیر خود را خواهد گذاشت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نظام عربستان‬ ‫سعودی مقابل نظام جمهوری اسالمی بود‪ ،‬بنابراین وقتی توافقی‬ ‫صورت می گیرد یقینا بر محیط بین المللی و به ویژه امریکایی ها‬ ‫تاثیر می گذارد چرا که این برقراری ارتباط خوشایند امریکایی ها‬ ‫نیست‪ ،‬نتیجه این توافقات خالف اهدافی است که امریکایی ها در‬ ‫غرب اسیا و به خصوص در حوزه تامین انرژی و تامین امنیت رژیم‬ ‫صهیونیستی‪ ،‬دنبال می کند راهبرد امریکایی داشتن منابع نفتی‬ ‫ارزان قیمت و تامین امنیت رژیم صهیونیستی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در بخشی از غرب اسیا از جمله سوریه به ثبات رسیده‬ ‫ایم‪ ،‬انصارهلل قدرت خود را در یمن تثبت کرده است با توجه به مسائل‬ ‫داخلی رژیم صهیونیستی جبهه مقاومت بهتر می تواند برنامه های‬ ‫خود در مقابل این رژیم را دنبال کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با تاکید بر‬ ‫اینکه توسعه مناسبات کشورهای منطقه بر محیط منطقه ای تاثیر‬ ‫گذار خواهد بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬توافقات تهران و ریاض جامع و کامل بود‬ ‫هر دو کشور می توانند به خوبی از این توافقت بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬حسین امیرعبداللهیان وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان‬ ‫سعودی پس از دیدار دو جانبه با یکدیگر در پکن یک بیانیه مشترک‬ ‫در حوزه گسترش همکاری های دو جانبه امنیتی و اقتصادی امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اسماعیلی‪:‬نظرسنجی ها‬ ‫می گویند اکثریت مردم خود را‬ ‫ملزم به حجاب می دانند‬ ‫وزیر ارشاد در مورد اقدامات این وزارتخانه برای گسترش عفاف و‬ ‫حجاب گفت‪ :‬معتقدیم تا جایی که امکان دارد بایستی با کارهای‬ ‫تبیینی و ایجابی فضای عمومی جامعه را متوجه اهمیت قانون حجاب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جواد نادری‪ :‬به نقل از فارس‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬در مورد‬ ‫اقدامات این وزارتخانه در برخورد با بی حجابی گفت‪ :‬شرایط عمومی‬ ‫کشور را شرایطی که به این شکل تصویر می شود نمی دانیم؛ در همه‬ ‫نظرسنجی ها اکثریت قریب به اتفاق مردم خود را ملزم به رعایت‬ ‫حجاب می دانند‪.‬‬ ‫محمد مهدی اسماعیلی افزود‪ :‬مسائلی که مطرح می شود مختص‬ ‫چند شهر بزرگ است که ان هم ناشی از بعضی اتفاقات است‪ ،‬که‬ ‫الحمداهلل به سمت عادی شدن شرایط حرکت می کنیم‪ .‬معتقدیم‬ ‫تا جایی که امکان دارد بایستی با کارهای تبیینی و ایجابی فضای‬ ‫عمومی جامعه را متوجه اهمیت قانون حجاب کنیم‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ با اشاره به برخی از اقدامات ایجابی انجام شده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ائین نامه های تولید و پوشاک را ابالغ کردیم‪ ،‬سکوهای ارائه‬ ‫پوشاک عفیفانه را در سطح تهران (‪ 12‬نقطه) ارائه کردیم؛ نمایشگاهی‬ ‫به مدت ‪ 2‬ماه در مصلی برگزار شد همین االن هم در نمایشگاه قران‬ ‫کریم شبستانی ویژه البسه و عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است‬ ‫و به دنبال گسترش ان در تمام مراکز استان ها و شهرها هستیم‪.‬‬ ‫اسماعیلی با بیان اینکه مانع از تولید البسه نامناسب می شویم و‬ ‫پوشش درست را ترویج می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬عمده خانم ها حتی کسانی‬ ‫که از لباس نامناسبی برخوردارند مطرح می کنند که لباس مناسبی‬ ‫پیدا نمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راهکاری که برای حل این مساله اندیشیده شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به همه طراحان مد و لباس که در جشنواره ها امدند و مورد تقدیر‬ ‫قرار گرفتند وام دادیم که موجب شده است محصوالتشان به تولید‬ ‫انبوه برسد و بدین وسیله از انها استفاده کردیم؛ بدین لحاظ بخش‬ ‫عمده ای از مشکالت سالهای قبل از نظر دسترسی به لباس های‬ ‫مناسب حل شده است‪.‬‬ ‫اسماعیلی در مورد اقدامات سلبی این وزارتخانه در راستای گسترش‬ ‫عفاف و حجاب تصریح کرد‪ :‬در حوزه های مرتبط با وزارتخانه و اماکن‬ ‫فرهنگی هنری ائین نامه های روشنی داریم که مجددا هم ابالغ شده‬ ‫اند و در این زمینه مطابق قانون عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه بر اجرای این ائین نامه‬ ‫ها نظارت صورت می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬به شدت با هرکسی که ناقض این‬ ‫قوانین باشد برخورد خواهد شد‪ ،‬در همین دوره برگزاری برنامه های‬ ‫هنری یک ماهه اخیر حدود ‪ 5،6‬مورد بود که به دلیل رعایت نکردن‬ ‫قوانین جلوی فعالیت انها گرفته شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Vol.16,No.1188‬‬ ‫‪april.09.2023‬‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫استان ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪20‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫پیامتبریکمدیرعاملفوالد‬ ‫هرمزگانبهمناسبترکوردشکنی‬ ‫اترک‪/‬کرمی‪ :‬در پی کسب رکورد سالیانه به میزان یک میلیون و ‪538‬‬ ‫هزار و ‪ 293‬تن تولید تختال در فوالد هرمزگان‪ ،‬دکتر معروفخانی‬ ‫مدیرعامل این شرکت با صدور پیامی به کارکنان و ذی نفعان این‬ ‫شرکت‪ ،‬کسب این موفقیت را تبریک گفت‪.‬‬ ‫در این پیام امده است‪:‬‬ ‫امروزه رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب برای کشورهای در حال‬ ‫توسعه و حفظ ان برای کشورهای توسعه یافته یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه های دولتمردان و مسئوالن است‪.‬‬ ‫ثبات اقتصادی و موفقیت هایی که می تواند با به کارگیری برخی مولفه ها از‬ ‫قبیل کارکنان فرهیخته‪ ،‬متخصص و کارامد‪ ،‬هدف گذاری و برنامه ریزی‬ ‫صحیح‪ ،‬اتخاذ فرایندها و روش عملیاتی تولید‪ ،‬در اختیار داشتن منابع‬ ‫مادی و در نهایت بازاریابی مناسب و هوشمندانه حاصل شود‪.‬‬ ‫به یقین موارد یادشده در شرایط عادی قابل دسترس و به احتمال‬ ‫زیاد امکان پذیر خواهد بود‪ ،‬اما امروز که اقتصاد کشور عزیزمان ایران‬ ‫به شدت تحت تاثیر عواملی مانند تحریم های ظالمانه و چالش های‬ ‫ناشی از تورم و جنگ نابرابر اقتصادی و فرهنگی با کشورهای‬ ‫استعمارگر قرار دارد و دشمن در همه حوزه ها کمر به ناامید کردن‬ ‫مردم عزیزمان بسته است‪ ،‬به نظر می رسد به غیراز عوامل یادشده باید‬ ‫سازوکارهای دیگری هم وجود داشته باشد که بتوان به کار تولید‬ ‫همت گمارد؛ عواملی از جنس غیرت‪ ،‬انگیزه و عشق به وطن و اقتدار‬ ‫و صالبت پرچم پرافتخار نظام مقدس جمهوری ایران‪.‬‬ ‫امروز در اخرین لحظات سال ‪ 1401‬که به جرئت می توان ان را‬ ‫سخت ترین سال ها در تاریخ اقتصاد کشور دانست‪ ،‬خداوند را شاکریم از‬ ‫ان جهت که همکارانمان در شرکت فوالد هرمزگان همت گماردند و با‬ ‫درک صحیح از شرایط اقتصادی و همدل با مدیریت و همسو با اهداف‬ ‫سازمانی‪ ،‬از همان روزها و ماه های نخست سال‪ ،‬با رکوردشکنی های‬ ‫پیاپی‪ ،‬عزم خود را برای تحقق اهداف ساالنه شرکت جزم کردند‪.‬‬ ‫به یقین این موفقیت ها که مایه سربلندی شرکت و مردم و مسئوالن‬ ‫خونگرم استان هرمزگان و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور شده‬ ‫یک شبه حاصل نشده است‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان از ابتدای سال ‪ 1401‬تولید یک میلیون و ‪ 520‬هزار‬ ‫تن را هدف گذاری کرده بود که خوشبختانه با همت همه همکاران‬ ‫توانستیم پیش از پایان سال جاری با عبور از این هدف به میزان یک‬ ‫میلیون و ‪ 538‬هزار و ‪ 293‬تن‪ ،‬نه تنها از نظر کمی اهداف ساالنه را‬ ‫محقق کنیم و به باالترین میزان تولید تاریخ بهره برداری شرکت دست‬ ‫یابیم‪ ،‬بلکه از نظر کیفی نیز به باالترین کیفیت محصول برسیم‪ .‬نکته‬ ‫قابل اهمیت این است که در ‪ 29‬روز اسفند ماه موفق شدیم ‪ 153‬هزار‬ ‫و ‪ 20‬تن تختال تولید کنیم که این میزان در بازه زمانی یاد شده نیز‬ ‫باالترین عملکرد تولید فوالد هرمزگان در یک ماه محسوب می شود و‬ ‫عملکرد ثبت شده نیز با وجود تمامی مشکالت به دست امد‪.‬‬ ‫بیش از هر چیز خوشحال و خرسندیم که در سایه الطاف الهی‪،‬‬ ‫حمایت هیئت مدیره و مسئوالن محترم استان و همچنین با مساعدت‬ ‫و راهبردهای شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکت مادر و در نهایت‬ ‫مجاهدت های بی شائبه کارکنان‪ ،‬توانستیم به راهبرد مقام معظم‬ ‫رهبری در تولید دانش بنیان و اشتغال زایی جامعه عمل بپوشانیم‬ ‫و اعالم کنیم که شرکت فوالد هرمزگان اکنون در بهترین شرایط‬ ‫بهره برداری‪ ،‬توسعه و عمل به مسئولیت های اجتماعی و پاسخ گویی به‬ ‫جامعه‪ ،‬بر مدار موفقیت در حال حرکت است‪.‬‬ ‫‪‎‬در خاتمه برای همه همکاران و خانواده های محترم ایشان‪ ،‬ذی نفعان‬ ‫شرکت و مسئوالن محترم استان و کشور عزیزمان ایران‪ ،‬در سالی‬ ‫که اغازش با ماه میهمانی خدا همراه شده است‪ ،‬ارزوی سالمتی و‬ ‫سربلندی دارم‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۳.۵‬میلیارد‬ ‫تومانی در توسعه تجهیزات‬ ‫راهداری استان بوشهر‬ ‫اترک‪/‬بحرانی‪:‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‬ ‫از تخصیص ‪ ۳.۵‬میلیارد تومان برای توسعه تجهیزات راهداری استان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬ماشین االت راهداری در تمام فصول سال برای‬ ‫خدمات رسانی به روزرسانی می شود‪.‬‬ ‫عبدالکریم اخترشناس در ایین افتتاح ساختمان جدید ماشین االت‬ ‫و تجهیزات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در راستای ارتقای عملکرد و بهبود نگهداری ماشین االت‬ ‫و تجهیزات راهداری‪ ،‬ساختمان مذکور با اعتباری افزون بر ‪ 35‬میلیارد‬ ‫ریال نوسازی و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم بروزرسانی‪ ،‬نگهداری و اماده به کار بودن‬ ‫ماشین االت در تمام فصول سال برای خدمات رسانی مناسب‬ ‫به مسافران و کاربران جاده ای ادامه داد‪ :‬هم اکنون ‪ 160‬دستگاه‬ ‫ماشین االت سبک و سنگین در اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان بوشهر فعال است‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان بوشهر افزود‪ :‬امسال خرید چندین دستگاه ماشین االت‬ ‫در کنار تعمیرات و به روزرسانی ‪ 5‬دستگاه دیگر در دستور کار قرار‬ ‫دارد که با تخصیص اعتبارات الزم‪ ،‬اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫اخترشناس اضافه کرد‪ :‬اقدامات مهمی برای احداث و تجهیز‬ ‫راهدارخانه ها و محیط های اداری استان اغاز شده که نقش به سزایی‬ ‫در بهبود عملکرد اداری دارد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح‬ ‫نوروزی از ‪ 24‬اسفند تا ‪ 15‬فروردین تصریح کرد‪ :‬در این ایام‬ ‫محورهای ورودی استان تردد یک میلیون خودرو ثبت کردند که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 7.59‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر تردد خودروها‬ ‫در محورهای خروجی در مدت یاد شده را یک میلیون و ‪ 28‬هزار‬ ‫دستگاه وسیله نقلیه عنوان کرد و گفت‪ :‬این تعداد تردد در محورهای‬ ‫خروجی استان بوشهر در طرح نوروزی ‪ 8.98‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫اخترشناس با اشاره به شمار تردد خودروها در ایام نوروز در ‪ 60‬محور‬ ‫استان گفت‪ :‬در ‪ 21‬روز طرح نوروزی حدود ‪ 12‬میلیون خودرو در‬ ‫محورهای استان بوشهر تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل بیش از ‪ 13‬درصد افزایش یافت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در طرح نوروزی‬ ‫‪ 200‬راهدار‪ 16 ،‬راهدارخانه در کنار ‪ 164‬دستگاه ماشین االت‬ ‫راهداری فعال بود که نقش به سزایی در ایمنی مطلوب جاده ای در‬ ‫کنار سایر دستگاه های همکار نظیر پلیس راه داشتند‪.‬‬ ‫درمقایسهباسالگذشته‪،‬‬ ‫ذخیره سد زاینده رود ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫اترک‪ /‬مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و‬ ‫نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ گفت‪ :‬ذخیره‬ ‫فعلی سد زاینده رود حدود ‪ ۴۲۷.۵‬میلیون متر‬ ‫مکعب است که در مقایسه با سال قبل ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫استمرار حال ناخوش منابع ابی گلستان؛‬ ‫«زراعت» قربانی نخست تیغ خشک سالی‬ ‫اترک‪ /‬استمرار خشکسالی در گلستان و پایین بودن راندمان ابیاری در این استان سبب شده تا بخش زراعت به عنوان نخستین قربانی کم ابی متحمل‬ ‫خسارات فراوانی تا مرز نیم میلیون تن غالت در سال جاری شود‪.‬‬ ‫در دهه های اخیر کشور شاهد تغییراتی اقلیمی بوده که این‬ ‫امر خود را به اشکال مختلف از جمله تغییر شکل و شدت‬ ‫بارش ها‪ ،‬تغییر توزیع زمانی بارش ها‪ ،‬افزایش دما و ذوب شدن‬ ‫ذخایر برفی و در نهایت وقوع پدیده های حدی نشان داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سال ها است که روایت خشکسالی پای خود را فراتر گذاشته‬ ‫و استان های شمالی کشور مانند گلستان را هم تحت الشعاع‬ ‫قرار داده است‪ .‬اگر از بارش های رگباری و سیل اسای‬ ‫سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬گلستان چشم پوشی کنیم‪ ،‬چند سالی‬ ‫است که عفریت خشکسالی بر گلستان چیره شده است‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای رسمی و تجزیه و تحلیل کمی بارش ها در‬ ‫‪ ۶‬ماهه نخست سال زراعی ابی (از مهرماه ‪ ۱۴۰۱‬تا کنون)‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش بارش باران در گلستان اتفاق افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هر چند مهم ترین پیامدهای این پدیده در حوزه تامین اب‬ ‫شرب و محیط زیست پدیدار می شود اما بخش کشاورزی هم‬ ‫خسارات و زیان بسیاری را متحمل شده به طوری که امنیت‬ ‫غذایی و اقتصاد استان گلستان را به مخاطره خواهد انداخت‪.‬‬ ‫با تکیه بر اظهارات برخی متولیان حوزه کشاورزی‪ ،‬استان‬ ‫گلستان با دارا بودن هفت اقلیم مختلف‪ ،‬حدود ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫هکتار اراضی زراعی دارد که ‪ ۱۵۰‬هزار خانوار بهره بردار‬ ‫معادل ‪ ۳۸‬درصد اشتغال خالص گلستان در این بخش فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بارش ها و استمرار خشکسالی منجر به‬ ‫خشک شدن یک چهارم اراضی زراعی در گلستان شده و‬ ‫بخش دیگری از اراضی هم در معرض اسیب جدی قرار دارد‪.‬‬ ‫تغییرات اقلیمی و البته بارشی بیانگر ان است که کشاورزی‬ ‫گلستان امسال هم به مثابه سالیان گذشته در وضع بسیار‬ ‫سخت و بغرنجی قرار دارد‪.‬‬ ‫وقوع خشکسالی بسیار شدید در گلستان‬ ‫مدیرکل هواشناسی گلستان در خصوص میزان بارش ها گفت‪:‬‬ ‫میزان بارش در ‪ ۶‬ماهه اول سال زراعی جاری در گلستان‬ ‫‪ ۱۵۲.۷‬میلی متر بوده که نسبت به دوره اماری ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫کاهش و نسبت به سال گذشته ‪ ۳۸‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫میزان بارندگی گلستان نسبت به سال گذشته ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫کاهش یافته استامان محمد کمالی افزود‪ :‬بارش به جز ابان‬ ‫ماه در پنج ماه دیگر کاهش قابل مالحظه ای نسبت به دوره‬ ‫اماری داشته و خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در استان‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گلستان هم میزان کاهش‬ ‫بارش ها در ‪ ۶‬ماه نخست سال ابی را ‪ ۳۷‬درصد عنوان کرد‬ ‫و به خبرنگار مهر گفت‪ :‬در حال حاضر به دلیل خشکسالی و‬ ‫کاهش بارش ها‪ ،‬تنها هفت درصد سدهای گلستان اب دارند‬ ‫که نیازمند مدیریت بیشتر منابع اب در سال جاری هستیم‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫سیدمحسن حسینی گفت‪ :‬ذخیره ابخوان های استان حدود‬ ‫‪ ۳۸۷‬میلیون مترمکعب بوده که حدود ‪ ۳۱‬درصد کاهش را‬ ‫نسبت به امار دوره بلند مدت نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ابخوان های کم عمق حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب و ابخوان های عمیق حدود ‪ ۸۷‬میلیون متر مکعب‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫خسارت خشکسالی به زراعت‬ ‫سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی‬ ‫گلستان هم در خصوص اخرین وضعیت تاثیر خشکسالی‬ ‫بر زراعت گلستان به خبرنگاران گفت‪ :‬کاهش بارندگی و‬ ‫خشکسالی حدود نیم میلیون تن به تولید و راندمان انواع‬ ‫محصوالت زراعی گلستان خسارت خواهد زد‪.‬‬ ‫علی اکبر مهقانی افزود‪ :‬براساس امارهای رسمی بارش باران‬ ‫در فصل زراعی پاییزه گلستان حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش یافته‬ ‫که اثرات ان در اراضی زراعی شمال استان مانند اق قال‪،‬‬ ‫گمیشان و شمال گنبدکاووس و بر گونه هایی مانند گندم و‬ ‫جو محسوس تر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۴۰‬هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت‬ ‫پاییزه رفته که شامل ‪ ۳۸۰‬هزار هکتار گندم‪ ۸۸ ،‬هزار هکتار‬ ‫جو و ‪ ۳۰‬هزار هکتار کلزا است‪.‬‬ ‫مهقانی تاکید کرد‪ :‬حدود ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار از اراضی استان‬ ‫تحت تاثیر خشکسالی از دست رفته و خسارت در بخش تولید‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن براورد می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بارش های اواخر اسفند و اوایل فروردین‪ ،‬امیدها‬ ‫را تا حدی زنده کرده است و در صورتی که داشت به خوبی‬ ‫انجام شود‪ ،‬پیش بینی می شود حدود ‪ ۸۸۰‬هزار تُن انواع‬ ‫غالت و دانه روغنی تولید شود‪.‬‬ ‫وی به شرایط اقلیمی استان اشاره کرد و گفت‪ :‬در این مرحله‪،‬‬ ‫مبارزه با افات و توجه به تغذیه گیاه با مشورت کارشناسان‪،‬‬ ‫بسیار مهم است و هرگونه سهل انگاری در این بخش‬ ‫خسارت های محتمله خشکسالی را تشدید می کند‪.‬‬ ‫راندمان پایین ابیاری‬ ‫یک کارشناس زراعت هم گفت‪ :‬فارغ از انکه طی سال های‬ ‫اخیر دچار کم بارشی شده ایم و این موضوع فشار زیادی به‬ ‫کشت و زرع وارد می کند‪ ،‬کمبود بهره وری در ابیاری زراعی‬ ‫هم باید چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫سبحان احمدی گفت‪ :‬در حالی که در اراضی مجهز به‬ ‫سامانه های ابیاری شاهد راندمان ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۰‬درصدی هستیم‪،‬‬ ‫این راندمان در اراضی زراعی سنتی گلستان بین ‪ ۳۵‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد در نوسان است که بیانگر هدر رفت باالی اب در این‬ ‫بخش است‪.‬‬ ‫احمدی بیان کرد‪ :‬در کنار فعالیت های به زراعی باید راندمان‬ ‫ناشی از مصرف یک حجم مشخص از اب در زراعت را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصالح روش های کشت و رعایت اصول به زراعی‬ ‫مانند گسترش نشاکاری در محصوالت زراعی به خصوص‬ ‫سبزی و صیفی‪ ،‬استفاده از بذور مقاوم به خشکی و تنش های‬ ‫کم ابی و معرفی ارقام مناسب با نیاز ابی پایین‪ ،‬استفاده از‬ ‫ارقام متوسط و زودرس در محصوالت بهاره‪ ،‬گسترش کشت‬ ‫گیاهان با نیاز ابی کم خصوصاً در مناطق کم اب و کنترل به‬ ‫موقع افات و بیماری ها و علف های هرز از جمله راهکارهای‬ ‫عملی در فصول خشک است‪.‬‬ ‫خشکسالی درامد زارعان را کاهش داد‬ ‫نماینده مرم گرگان و اق قال در مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم گفت‪ :‬کمبود منابع ابی در سال زراعی گذشته درامد‬ ‫زارعان را به حداقل ممکن رسانده و بسیاری از کشاورزان‬ ‫در بازپرداخت تسهیالت خود به بانک دچار مشکل جدی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫رمضانعلی سنگدوینی گفت‪ :‬باید با بررسی راهکارهای قانونی‬ ‫عالوه بر چشم پوشی از سود بانکی نسبت به تمدید تسهیالت‬ ‫کشاورزان اسیب دیده از خشکسالی اقدام کند‪.‬‬ ‫سنگدوینی گفت‪ :‬مشکل کمبود اب در گلستان بسیار جدی‬ ‫است و هرگونه تساهل در رابطه با چاره اندیشی این موضع‬ ‫عواقب سختی برای استان به همراه دارد‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۷۸‬درصد منابع ابی گلستان به بخش زراعت‬ ‫نماینده مردم علی ابادکتول در مجلس شورای اسالمی هم‬ ‫معتقد است‪ ۷۸ :‬درصد منابع ابی گلستان به بخش کشاورزی‬ ‫اختصاص دارد که ‪ ۳۵‬درصد ان هدر می رود‪.‬‬ ‫رحمت اهلل نوروزی افزود‪ :‬اجرای کامل طرح الگوی کشت در‬ ‫کشور نیازمند فراهم شدن الزاماتی است که به دلیل تاثیر‬ ‫فراوان ان در افزایش تولید و در نهایت ایجاد امنیت غذایی‬ ‫باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تشکیل اتاق فکر در بخش کشاورزی گلستان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی این اتاق می تواند گره های توسعه بخش‬ ‫کشاورزی را باز کرده و به سرمایه گذاری در این بخش رونق‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در سنوات اخیر در راستای صرفه جویی مصرف اب و باال بردن‬ ‫راندمان مصرف اب در کشاورزی سخنان زیادی مطرح شده‬ ‫اما تا عمل فاصله زیادی دارد لذا در شرایطی که شاهد کاهش‬ ‫بارش ها و تغییرات اقلیمی در گلستان هستیم ضرورت دارد‬ ‫به صورت ویژه به این بخش توجه شود‪.‬‬ ‫اگر تغییر رویکرد در این راستا انجام نشود و صرفه جویی‬ ‫در بخش کشاورزی روی ندهد همچون سال های گذشته‪،‬‬ ‫کشاورزان خسارات زیادی را متحمل خواهند شد‪.‬‬ ‫استان مرزی گلستان با بیش از نیم میلیون هکتار اراضی‬ ‫زراعی‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬هزار هکتار اراضی باغی‪ ،‬چهار میلیون‬ ‫واحد دامی ساالنه حدود ‪ ۵.۵‬میلیون تن انواع محصول و‬ ‫تولیدات زراعی‪ ،‬باغی و دامی به ارزش تقریبی ‪ ۲۵۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال تولید و روانه بازار مصرف داخلی و خارجی‬ ‫می کند‪/.‬مهر‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم‪:‬‬ ‫پتروشیمی ایالم متعلق به مردم استان است‬ ‫اترک‪/‬سجادی‪ :‬مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم در‬ ‫دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایالم‬ ‫گفت‪:‬شرکت پتروشیمی ایالم ابتدا متعلق به مردم استان‬ ‫ایالم و سپس کشور است‪.‬‬ ‫سیدغالمحسن گرشاسبی اظهار داشت‪:‬اقشار تحت حمایت‬ ‫ت به‬ ‫کمیته امداد از شریف ترین اقشار کشور هستند و خدم ‬ ‫مددجویان از مصادیق ایثار و عبادت است‪.‬‬ ‫گرشاسبی با بیان اینکه بر اساس سیاست گذاری ‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬فعالیت و حمایت های شرکت پتروشیمی‬ ‫ایالم در قالب مسئولیت های اجتماعی با تصویب هیات‬ ‫مدیره صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راه اندازی مرکز نیکوکاری پتروشیمی‬ ‫ایالم به عنوان اولین مرکز نیکوکاری در صنعت‬ ‫پتروشیمی کشور تصریح کرد‪:‬اطعام مهدوی و توزیع‬ ‫بسته های معیشتی به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی‬ ‫پتروشیمی ایالم در قالب این صندوق طراحی و اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سیدغالمحسن گرشاسبی در ادامه بر شناسایی افراد نیازمند‬ ‫منطقه و تدوین جامعه اماری نخبگان مددجوی دانشگاهی‬ ‫تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬پتروشیمی ایالم با همکاری کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره)از این اقشار در چهارچوب اختیارات‬ ‫حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایالم نیز در‬ ‫این دیدار با ارائه گزارشی از امار مددجویان استان ایالم‬ ‫گفت‪ ۶۷:‬هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در‬ ‫استان شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫طاهری حفظ کرامت و منزلت مددجویان و همچنین‬ ‫توانمندسازی افراد تحت حمایت را اولویت این نهاد‬ ‫برشمرد و افزود‪:‬طرح «حامی یابی» به عنوان یکی از‬ ‫طرح های موفق ملی در سطح کشور اجرا شده و کارکنان‬ ‫پتروشیمی ایالم می توانند در این امر معنوی و خیر‬ ‫مشارکت نمایند‪.‬‬ ‫نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس خواستار شد؛‬ ‫تسریع در اتمام پروژه گازرسانی به روستاهای بخش مرزن اباد چالوس‬ ‫اترک ‪ /‬صدیقه عباسی نیک‪ :‬نماینده مردم شهرستان‪‎‬های‬ ‫نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسالمی بر تسریع در اتمام‬ ‫پروژه گازرسانی به روستاهای بخش مرزن اباد شهرستان‬ ‫چالوس تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمدعلی محسنی بندپی‪ ،‬نماینده مردم شهرستانهای‬ ‫نوشهر‪ ،‬چالوس و کالردشت در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫حضور در محل اجرای پروژه گازرسانی روستاهای فشکور و‬ ‫بیجدنو در بخش مرزن اباد و دواب‪ ،‬گتکش‪ ،‬پول‪ ،‬کدیر و‬ ‫ونوش در نوشهر از مراحل انجام کار و روند پیشرفت عملیات‬ ‫اجرایی این پروژه ها بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫وی ضمن اینکه از نزدیک میزان پیشرفت عملیات گازرسانی‬ ‫را مشاهده کرد‪ ،‬از عملکرد مثبت گاز مازندران در راستای‬ ‫توسعه گازرسانی در استان به ویژه در شهرستان های نوشهر‬ ‫و چالوس تقدیر و بر تسریع در اتمام این پروژه های مهم‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫در همین رابطه به منظور تسریع در عملیات اجرایی‬ ‫مسیر یاد شده مشکالت و تنگناهای موجود در ادامه روند‬ ‫گازرسانی به ویژه مساعدت و همکاری‪‎‬های دستگاه های‬ ‫ذیربط و تامین اعتبارات مورد نیاز مورد توجه و تاکید قرار‬ ‫گرفت و مقرر شد تا با همکاری و پیگیری نماینده شهرستان‬ ‫مشکالت مورد نظر برطرف شده تا وقفه‪‎‬ای در اجرای پروژه‬ ‫به وجود نیاید‪.‬‬ ‫قاسم مایلی رستمی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در‬ ‫این بازدید‪ ،‬گازرسانی به روستاهای مناطق کوهستانی‬ ‫مرزن اباد را اولویت مهم شرکت گاز استان دانست و‬ ‫افزود‪ :‬پیمانکاران با تمام امکانات در این پروژه در حال‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه از ‪ 2‬هزار و‬ ‫نهصد و ‪ 88‬روستا ی مازندران که قابلیت گازرسانی دارند ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 600‬روستا از نعمت گاز برخوردارند گفت‪ 96 :‬درصد‬ ‫روستا های مازندران هم اکنون به شبکه گاز سراسری وصل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است در بخش مرزن اباد شهرستان چالوس تعداد ‪68‬‬ ‫روستا قرار دارد که تاکنون به تعداد ‪ 38‬روستای ان گازرسانی‬ ‫شده و ‪ 9‬روستا نیز در حال اجرا و ‪ 10‬روستا هم در حال‬ ‫انتخاب پیمانکار است‪.‬‬ ‫سید مجتبی موسوی نایینی افزود‪ :‬ذخیره سد زاینده رود در میانگین‬ ‫‪ ۱۰‬سال گذشته و میانگین بلند مدت(دوره ‪ ۵۲‬ساله) به ترتیب‬ ‫‪ ۳۱۹.۴‬و ‪ ۷۶۹.۷‬میلیون متر مکعب بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مقدار ذخیره کنونی نسبت به بلند مدت ‪ ۴۶‬درصد کاهش دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اکنون پرشدگی این سد ‪ ۳۴‬درصد ‪ ،‬ورودی ان ‪ ۸۱.۳‬و خروجی‬ ‫‪ ۱۹.۷۵‬متر مکعب بر ثانیه براورد می شود‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری از سد زاینده رود خاطرنشان کرد‪ :‬بارش‬ ‫امسال از ابتدای سال ابی جاری (مهر ‪ )۱۴۰۱‬تا به امروز در ایستگاه‬ ‫اندازه گیری بارش کوهرنگ از سرشاخه های رودخانه زاینده رود‪،‬‬ ‫حدود یک هزار و ‪ ،۳۹۰‬سال قبل یک هزار و ‪ ۱۵۴‬و بلند مدت یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۷۵‬میلی متر بوده‪ ،‬بر همین اساس بارش های سالجاری در‬ ‫مقایسه با پارسال ‪ ۲۰‬و در مقایسه با بلند مدت ‪ ۱۸‬درصد بیشتر است‪.‬‬ ‫موسوی تصریح کرد‪ :‬ورودی به سد از اغاز سال ابی جاری نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ،۲۷‬دوره ‪ ۱۰‬ساله ‪ ۲۷‬و بلند مدت ‪ ۲‬درصد بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫در جلسه شورای مدیران شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان مرکزی ‪:‬‬ ‫برنامه ها و سیاست های کلی شرکت‬ ‫ابفا در سال جدید تبیین شد‬ ‫اترک‪/‬عبدی‪ :‬در جلسه شورای مدیران شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫مرکزی ‪ ،‬سیاست های کلی و برنامه های کاری در شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان مرکزی تبیین شد‪ .‬در این جلسه که با حضور معاونین‬ ‫‪ ،‬مدیران ستادی و مدیران و روسای شهرستانها و شهرهای تابعه‬ ‫برگزار شد ‪ ،‬مهندس حشمت اله عباسی مدیرعامل این شرکت به‬ ‫تبیین برنامه ها و اهداف کلی این شرکت را در سال ‪ 1402‬پرداخت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به مدیرت‬ ‫مالی در جهت بهبود هرچه بیشتر خدمات به مشترکین اظهار داشت‬ ‫‪ :‬برنامه ریزی و فعالیت های در دست اجرا باید تنها بر اساس بودجه‬ ‫تعریف شده برای هر بخش انجام پذیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه عنوان کرد ‪ :‬مدیریت کارامد در بودجه ‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫خردمدانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار ‪ ،‬از جمله‬ ‫مواردی است که انتظار داریم در برنامه کاری معاونین و مدیران‬ ‫محترم شرکت اب و فاضالب ‪ ،‬به طور جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫مهندس عباسی در ادامه به ضرورت افزایش بهره وری نیروی انسانی‬ ‫در این شرکت اشاره نمود و گفت ‪ :‬نیروی انسانی ارزشمند ترین دارایی‬ ‫شرکت اب و فاضالب می باشد و می بایست اثر بخشی و کارایی نیروی‬ ‫انسانی به طور مداوم مورد ارزیابی قرار گیرد و اقدامات موثری جهت‬ ‫افزایش بهره وری نیروی انسانی در سطح شرکت صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین به انجام تالش بیشتر مدیران شهرها و شهرستانها برای‬ ‫شناسایی انشعابات غیر مجاز اب تاکید کرد و گفت ‪ :‬باید با کسانی‬ ‫که به جای پرداختن هزینه خدمات ‪ ،‬با نصب غیر قانونی انشعابات ‪،‬‬ ‫خسارت های هنگفتی به شبکه توزیع و تاسیسات اب وارد می نمایند‬ ‫‪ ،‬برخورد گردد‪ .‬در ادامه این جلسه ‪ ،‬معاونین شرکت اب و فاضالب به‬ ‫تدوین برنامه های هر معاونت در سال جدید پرداختند‪.‬‬ ‫ِم ِهستانتنهاشهراستانالبرزکه‬ ‫کامالزیرپوشش شبکه فاضالب‬ ‫قرار دارد‬ ‫اترک‪/‬فراهانی‪ :‬شهر مهستان تنها شهر استان البرز است که بطور‬ ‫‪ 100‬درصد جمعیت ان زیر پوشش شبکه فاضالب قرار دارد‪.‬‬ ‫مهندس حمیدرضا نامداری مدیرعامل شرکت ابفای استان البرز با‬ ‫اعالم این مطلب گفت ‪ :‬با اغاز اجرای شبکه فاضالب استان البرز‬ ‫در سال ‪ 1374‬شمسی‪ ،‬در حال حاضر بیشترین درصد برخورداری‬ ‫از شبکه فاضالب در شهرهای مختلف استان به ترتیب مربوط به‬ ‫شهر مهستان (‪ 100‬درصد)‪ ،‬مهرشهر (‪ 74‬درصد)‪ ،‬رجایی شهر‬ ‫(‪ 56‬درصد)‪ ،‬کرج (‪ 50‬درصد)‪ ،‬ماهدشت (‪ 29‬درصد)‪ ،‬چهارباغ (‪26‬‬ ‫درصد)‪ ،‬اشتهارد (‪ 11‬درصد) و نظراباد (‪ 6‬درصد) است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرا و توسعه بیشتر شبکه فاضالب‬ ‫برای جلوگیری از الودگی منابع سفره های زیرزمینی اب شرب افزود‬ ‫‪ :‬تامین زمین مورد نیاز برای ساخت تصفیه خانه های فاضالب و توجه‬ ‫جدی به افزایش اعتبار الزم‪ ،‬از جمله عواملی است که می تواند در‬ ‫افزایش سطح برخورداری از شبکه فاضالب موثر باشد‪.‬‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی گیالن خبر داد‬ ‫انجام شخم اولیه در ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫اراضیشالیکاریگیالن‬ ‫اترک‪ /‬رئیس جهاد کشاورزی گیالن‪ ،‬از انجام شخم اولیه در ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫اراضی شالیکاری خارج از شبکه ابیاری سد خبر داد و گفت‪ ۳۹ :‬درصد‬ ‫اراضی تحت شبکه ابیاری نیز اماده سازی شدند‪ .‬صالح محمدی‪ ،‬با‬ ‫اشاره به انجام شخم اولیه و مراحل اماده سازی شالیزارها و خزانه گیری‬ ‫در استان گیالن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۶۸‬درصد اراضی شالیکاری خارج‬ ‫از شبکه ابیاری سد سفیدرود شخم اولیه را انجام دادند‪.‬‬ ‫وی همچنین از انجام شخم اولیه و اماده سازی زمین در ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫از اراضی شالیکاری تحت شبکه ابیاری سد سفیدرود خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫خزانه گیری نیز در برخی از شهرستان ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن در گفتوگوی خبری باران‪،‬‬ ‫سال زراعی جاری را به دلیل کاهش نزوالت جوی سالی متفاوت‬ ‫و سخت دانست و تصریح کرد‪ :‬الزم است که نکات فنی زراعت در‬ ‫حوزه های شخم اولیه‪ ،‬اماده سازی‪ ،‬خزانه گیری‪ ،‬نشاء و‪ ...‬مورد توجه‬ ‫شالیکاران قرار گیرد و تقویم زراعی رعایت شود‪ .‬محمدی با بیان اینکه‬ ‫توجه به تقویم زراعی از اسیب و خطرات احتمالی برای محصوالت‬ ‫کشاورزی جلوگیری می کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬شالیکاران باید از منابع ابی‬ ‫حداکثر استفاده را داشته باشند و برای خزانه گیری حتما از بذرهای‬ ‫اصالح و گواهی شده استفاده کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫گوناگون‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫‪Vol.16,No.1188‬‬ ‫‪april.09.2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بهمناسبتصعود‪۱۲‬رتبه ای‬ ‫کشورعراقدرشاخصترکیبی‬ ‫توسعه‬ ‫اسیب های مسخره شدن کودکان در مدارس‬ ‫مسخره شدن کودکان یکی از موضوعاتی است که از کنار ان‬ ‫نمی توان به سادگی گذشت زیرا تاثیر مستقیم در رشد و ارتقا‬ ‫کودک در اینده دارد‪ .‬زمانی که کودکی در مدرسه مسخره می‬ ‫شود چه کاری باید کرد؟ یک نظریه روانشناسی شخصیت می گوید‬ ‫عزت نفس انسان ها در زمان کودکی خیلی اسیب پذیر است و اگر‬ ‫احساسات او جریحه دار شود‪ ،‬در بزرگسالی با مشکالت بسیاری‬ ‫مواجه خواهد شد‪ .‬چنانچه ناتوانی حرکتی یا لکنت زبان فردی‬ ‫مرتب مسخره شده‪ ،‬در روش تصمیم گیری و هدفگذاری و حتی‬ ‫انتخاب شغل او اثر مستقیم خواهد داشت‪.‬‬ ‫اصرار نداشته باشید‬ ‫اصرار و پافشاری‪ ،‬فقط نتیجه عکس خواهد داشت‪ .‬چون که او‬ ‫در محیط خانه هم حس ناامنی می کند‪ .‬هنگامی که کودک از‬ ‫جواب دادن به سواالت شما خودداری می کند و میلی به جواب‬ ‫دادن ندارد‪ ،‬بیش از حد به او اصرار نکنید‪ .‬در این زمان ها نیاز‬ ‫است بدانید که چطور با کودکان رفتار کنیم و یا می توانید با یک‬ ‫مشاور صحبت کنید‪.‬‬ ‫کودک به طور غریزی‪ ،‬نمی خواهد به تحقیر شدن خود در داخل‬ ‫مدرسه یا خانه اقرار کند؛ چون تصور می کند با گفتن این موضوع‬ ‫از جمع خانواده دور می شود و محبت اعضای خانواده را از دست‬ ‫می دهد‪ .‬چنانچه او دوست ندارد با شما صحبت کند‪ ،‬اتاق را ترک‬ ‫کنید و او را با کسی که قابل اعتماد اوست‪ ،‬تنها بگذارید‪.‬‬ ‫این شخص می تواند یک دوست‪ ،‬فردی از اعضای خانواده‪ ،‬اقوام‪،‬‬ ‫مربی مدرسه یا یک مشاور باشد‪.‬‬ ‫با او همدلی کنید‬ ‫قبول کنید که مسخره شدن ناراحت کننده است‪ .‬بگذارید کودکتان‬ ‫بداند که شما او را درک می کنید‪ .‬مثال بگویید‪« :‬هنگامی که لیال‬ ‫بهت می گه دست وپاچلفتی‪ ،‬تو خیلی عصبانی می شی‪ ،‬نه؟» و‬ ‫پیشنهاد دهید که به دوستش که این حرف را زده‪ ،‬بگوید حرف او‬ ‫ناراحتش کرده است‪ .‬همین طور تشویقش کنید با بچه هایی بازی‬ ‫کند که او را دوست دارند و حس خوبی به او می دهند‪.‬‬ ‫ارشادش کنید‬ ‫به کودک خود بگویید که هرچند نمی تواند چیزهایی را که بچه های‬ ‫دیگر می گویند کنترل کند‪ ،‬ولی می تواند واکنش متفاوتی نشان‬ ‫دهد‪ .‬از او سوال که ایا پیشنهاد‪ ،‬فکر یا نظری در مورد شیوه‬ ‫برخورد با مسخره شدن دارد و در پیدا کردن گزینه های گوناگون‬ ‫به او کمک کنید‪ .‬شما می توانید نقش بازی کردن را امتحان کنید‪،‬‬ ‫یعنی شما در نقش بچ ه خودتان و او در نقش کودک مسخره کننده‬ ‫بازی کنید‪ .‬به طور مثال چنانچه او بگوید‪« :‬سیما‪ ،‬تو خیلی‬ ‫خودشیرینی!»‪ ،‬شما می توانید جواب بدهید‪« :‬خوشم نمیاد با من‬ ‫این طوری حرف بزنی‪ .‬امروز میرم با یه نفر دیگه بازی می کنم»‪.‬‬ ‫شما همین طور می توانید به او یاد بدهید که کودکان به اصطالح‬ ‫قلدر را از واکنشی که می خواهد در او ایجاد کند محروم کند‪.‬‬ ‫چنانچه ازار و تمسخر واکنشی در فرزند شما به وجود نیاورد‪ ،‬پس‬ ‫نمی گذارد کودک مسخره کننده حس قدرت کند یا باعث ناراحتی‬ ‫فرزند شما شود‪ .‬بچه شما می تواند یا روی هر کاری که موقع شروع‬ ‫ازار درگیر ان بود تمرکز کند یا این که به راحتی از انجا دور شود‪.‬‬ ‫یک راه دیگر این است که می توانید به او یاد دهید با تمسخر به‬ ‫شکل رک و مستقیم مواجه شود‪ .‬به طور مثال می تواند بگوید‪« :‬نه‪،‬‬ ‫من یه دونده خیلی سریع نیستم‪ .‬اما می تونم خیلی باال بپرم‪ ».‬یا‬ ‫«بله‪ ،‬من ریاضیم خوبه و این تنها مسئله ای بود که تو امتحان‬ ‫اشتباه جواب دادم»‪ .‬همین طور می تواند با تعریف از مسخره کننده ‪،‬‬ ‫طعنه را به طرف خودش برگرداند‪ ،‬به طور مثال در پاسخ فردی که‬ ‫کفش های او را مسخره کرده است بگوید‪« :‬من هم از کفش های تو‬ ‫بیشتر خوشم میاد!» کودک مسخره کننده امکان دارد با این واکنش‬ ‫چنان غافلگیر و خلع سالح شود که شیوه حمل ه خود را رها کند‪.‬‬ ‫به کودک اموزش بدهید که کمک بخواهد‬ ‫این که فرزندتان نگذارد مسخره شدن‪ ،‬او را اذیت کند بلوغ بسیاری‬ ‫می خواهد‪ ،‬پس از کودک دبستانی خود توقع خویشتن داری و‬ ‫خونسردی نداشته باشید‪ .‬چنانچه واقعاً از مسخره شدن در مدرسه‬ ‫ناراحت است‪ ،‬به خصوص اگر ادامه دار باشد‪ ،‬الزم است او و شما‬ ‫با معلم یا معلم ها در مورد این موضوع حرف بزنید‪ .‬یک مربی و‬ ‫معلم اگاه می تواند با تشویق مهارت های اجتماعی مثبت و کمک‬ ‫به ایجاد طیف دوستی های وسیع‪ ،‬بچه شما را در کالس پشتیبانی‬ ‫کند‪ .‬چنانچه فرزندتان به علت تمسخرها واقعاً اذیت شده‪ ،‬بهتر‬ ‫است از کمک مشاور و متخصص برای پیدا کردن اطالعات دقیق تر‬ ‫و برطرف کردن کامل مشکل استفاده کنید‪.‬‬ ‫به رفتار خودتان نیز توجه داشته باشید‬ ‫شاید طعنه و تمسخرهایی که تا این اندازه بچه شما را ناراحت‬ ‫می کند‪ ،‬نه از سوی همبازی هایش‪ ،‬بلکه از طرف خود شماست‬ ‫و شما حتی امکان دارد متوجه نشده باشید‪ .‬دست انداختن او‬ ‫به شکل دوستانه و مهرامیز شیوه خوبی برای پرورش احساس‬ ‫شوخ طبعی است‪ ،‬ولی بگذارید خود کودکتان راهنمای شما باشد‪،‬‬ ‫یعنی چنانچه واکنش خوبی نشان نداد‪ ،‬شاید به ان مسئله خاص‬ ‫حساس باشد‪ .‬پس‪ ،‬با او در مورد مسئله ای که با ان مشکل دارد‪،‬‬ ‫مثل اضافه وزن یا یک عادت یا ویژگی مثل لکنت زبان شوخی‬ ‫نکنید‪ ،‬چون تنها موجب خجالت او خواهد شد‪.‬‬ ‫از دادن لقب پرهیز کنید‬ ‫هیچ نوع لقب دادن‪ ،‬حتی اگر به نیت محبت باشد و اسم گذاشتن‬ ‫یا پوزخندزدن درست نیست‪ .‬شاید مهم ترین قانون این است که‬ ‫کودک خود را جلوی دیگران مسخره نکنید‪ .‬صدا زدن او با عنوان‬ ‫«خر من» یا « ُک ُپل» در برابر دوستانش حتما سبب حس خواری او‬ ‫خواهد شد‪ .‬با رعایت یک سری حد و مرزها در مورد دست انداختن‪،‬‬ ‫می توانید به بچه خود نشان می دهید چطور و با چه کلمه ها و شیوه‬ ‫ای شوخی کند که به احساسات افراد اسیب نرساند‪.‬‬ ‫اعتماد نکردن به دیگران‬ ‫این اشخاص به راحتی به دیگران اعتماد نمی کنند‪ ،‬همین مسئله‬ ‫انها را به افرادی گوشه گیر و منزوی تبدیل می کند‪.‬‬ ‫اعتماد به نفس پایین‬ ‫کسانی که در بچگی مورد تمسخر هم ساالن یا افراد خانواده قرار‬ ‫گرفته اند در بزرگسالی از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫خود را الیق سمت ها و مسولیت های بزرگ نمی دانند‪ .‬به همین‬ ‫علت‪ ،‬غالباً برای مدت طوالنی در یک سمت باقی نمی مانند‪.‬‬ ‫جدول و سرگرمی‬ ‫طرح و منبع ‪ :‬روزنامه اترک‬ ‫جدولسودوکو‬ ‫داستانکوتاه‬ ‫ان��گ��ار ب���اران چشم ه��ای زن‪ ،‬تمامی ن��دارد‪.‬‬ ‫چ��ن��دس��ال بعد…نمی دان���م چ��ن��دس��ال… حرم‬ ‫صاحب اصلی محفل! سید‪ ،‬دست به سینه از‬ ‫رواق خارج می شود‪ .‬چراغ های مسجد دسته‬ ‫دسته روش��ن می شوند‪ .‬الحمدهلل‪ ،‬ده شب‬ ‫مجلس با اب��روداری برگزار شد‪ .‬اقا سید مهدی‬ ‫که از پله های منبر پایین می اید‪ ،‬حاج شمس‬ ‫الدین ـ بانی مجلس ـ هم کم کم از میان جمعیت‬ ‫راه ب��از م��ی کند ت��ا برسد بهش‪ .‬جمعیت هم‬ ‫همینطور که سالم می کنند راه باز می کنند تا‬ ‫دم در مسجد‪ .‬وقت خداحافظی‪ ،‬حاجی دست‬ ‫می کند جیب کتش…‬ ‫اق��ا سید‪ ،‬ناقابل‪ ،‬اج��رت��ون با صاحب اصلی‬ ‫محفل…‬ ‫دست شما درد نکند‪ ،‬بزرگوار!‬ ‫سید پاکت را بدون اینکه حساب کتاب کند‪،‬‬ ‫می گ��ذار پر قبایش‪ .‬م��دت ها ب��ود که دخ��ل را‬ ‫سپرده بود دست دیگری! اقا سید‪ ،‬حاج مرشد‬ ‫شما رو ت��ا دم در م��ن��زل ه��م��راه��ی م��ی کنن…‬ ‫حاج مرشد‪ ،‬پیرمرد ‪ ۶۰ ، ۵۰‬ساله‪ ،‬لبخندزنان‬ ‫نزدیک می شود‪ .‬التماس دعای حاج شمس و‬ ‫راهی راه… زن‪ ،‬خیلی جوان نبود‪ .‬اما هنوز سن‬ ‫میانسالی اش هم نرسیده بود‪ .‬مضطرب‪ ،‬این‬ ‫طرف ان طرف را نگاه می کرد‪ .‬زیر تیر چراغ برق‬ ‫خیابان الله زار‪ ،‬جوراب شلواری توری‪ ،‬رنگ تند‬ ‫لب ها‪ ،‬گیس های پریشان… رنگ دیگری به خود‬ ‫گرفته بود‪ .‬دوره و زمونه ای نبود که معترضش‬ ‫بشوند…‬ ‫حاج مرشد!‬ ‫جانم اقا سید؟‬ ‫انجا را می بینی؟ ان خانم…‬ ‫حاجی که انگار تازه حواسش جمع ان طرف‬ ‫خیابان شده بود‪ ،‬زود سرش را انداخت پایین‪.‬‬ ‫استغفرا‪ ...‬ربی و اتوب الیه…‬ ‫سید انگار فکرش جای دیگری است…‬ ‫حاجی‪ ،‬برو صدایش کن بیاید اینجا‪.‬‬ ‫حاج مرشد انگار که درس��ت نشنیده باشد‪،‬‬ ‫تند به سیدمهدی نگاه می کند‪ :‬حاج اقا‪ ،‬یعنی‬ ‫قباحت نداره؟! من پیرمرد و شمای سید اوالد‬ ‫پیغمبر! این وقت شب… یکی ببیند نمی گوید‬ ‫اینها با این فاحشه چه کار دارند؟‬ ‫سبحان ا‪…...‬‬ ‫سید مکثی می کند‪.‬‬ ‫بزرگواری کنید و ایشون رو صدا کنید‪ .‬به ما‬ ‫نمی خورد مشتری باشیم؟!‬ ‫حاج مرشد‪ ،‬باالخره با اکراه راضی می شود‪.‬‬ ‫اینبار‪ ،‬او مضطرب این طرف و ان طرف را نگاه می‬ ‫کند و سمت زن می رود‪.‬‬ ‫زن که انگار ت��ازه حواسش جمع انها شده‪،‬‬ ‫کمی خودش را جمع و جور می کند‪.‬‬ ‫به قیافه شان که نمی خورد مشتری باشند!‬ ‫حاج مرشد‪ ،‬کماکان زیرلب استغفرا‪ ...‬می گوید‪.‬‬ ‫ خانم! بروید انجا! پیش ان اقاسید‪ .‬باهاتان‬‫کاری دارند‪.‬‬ ‫زن‪ ،‬با تردید‪ ،‬راه می افتد‪ .‬حاج مرشد‪ ،‬همانجا‬ ‫می ایستد‪ .‬می ترسد از مشایعت ان زن!…زن‬ ‫چیزی نمی گ��وی��د‪ .‬سکوت ک���رده‪ .‬مشتری اگر‬ ‫مشتری باشد‪ ،‬خودش…‬ ‫دخ��ت��رم! ای��ن وق��ت ش��ب‪ ،‬ای��س��ت��اده ای��د کنار‬ ‫خیابان که چه بشود؟‬ ‫شاید زن‪ ،‬کمی فهمیده باشد! کلماتش قدری‬ ‫هوای درد دل دارد‪ ،‬همچون چشم هایش که‬ ‫قدری هوای باران‪:‬‬ ‫حاج اقا! به خدا مجبورم! احتیاج دارم…‬ ‫سید؛ ولی مشتری بود!‬ ‫پاکت را بیرون می اورد و سمت زن می گیرد‪:‬‬ ‫ای��ن‪ ،‬مال صاحب اصلی محفل اس��ت! من هم‬ ‫نشمرده ام‪ .‬مال امام حسین(ع) است… تا وقتی‬ ‫که تمام نشده‪ ،‬کنار خیابان نایست!…‬ ‫سید به حاجی ملحق می شود و دور…‬ ‫انگار باران چشم های زن‪ ،‬تمامی ندارد…‬ ‫چندسال بعد…نمی دان��م چندسال… حرم‬ ‫صاحب اصلی محفل! سید‪ ،‬دست به سینه از‬ ‫رواق خ��ارج می ش��ود‪ .‬زی��ر لب همینجور سالم‬ ‫می دهد و دور می ش��ود‪ .‬به در صحن که می‬ ‫رسد‪ ،‬نگاهش به نگاه مرد گره می خورد و زنی‬ ‫به شدت محجوب که کنارش ایستاده‪ .‬مرد که‬ ‫انگار م��دت مدیدی اس��ت سید را می پاییده‪،‬‬ ‫نزدیک می اید و عرض ادبی‪.‬‬ ‫زن بنده می خواهد سالمی عرض کند‪.‬‬ ‫مرد که دورت��ر می ایستد‪ ،‬زن نزدیک می اید‬ ‫و کمی نقاب از صورتش بر می گیرد که سید‬ ‫صدایش را بهتر بشنود‪ .‬ص��دا‪ ،‬همان صدای‬ ‫خیابان الله زار است و همان بغض‪:‬‬ ‫اقا سید! من را نشناختید؟ یادتان می اید که‬ ‫یکبار‪ ،‬برای همیشه دکان مرا تعطیل کردید؟‬ ‫همان پاکت… اقا سید! من دیگر… خوب شده‬ ‫ام!‬ ‫این بار‪ ،‬نوبت باران چشمان سید است…سید‬ ‫مهدی ق��وام ـ از روحانی های اخالقی دهه ‪۴۰‬‬ ‫تهران ـ یکی تعریف می کرد‪ :‬روزی که پیکر سید‬ ‫مهدی قوام را اوردند قم که دفن کنند‪،‬به اندازه‬ ‫ی دو تا صحن بزرگ حرم حضرت معصومه کاله‬ ‫شاپویی و لنگ به دست امده بودند و صحن را‬ ‫پر کرده بودند‪ .‬زار زار گریه می کردند و سرشان را‬ ‫می کوبیدند به تابوت…‬ ‫به او می گفت که صدایش خیلی بلند یا قدش خیلی کوتاه است‪.‬‬ ‫بگویید که ایرادی ندارد وقتی کسی ظاهر متفاوتی دارد به ان توجه‬ ‫کند اما درست نیست که در حضور ان شخص به ان اشاره کند‪.‬‬ ‫تاکید کنید که چگونگی ظاهر یک فرد نشان نمی دهد که او چگونه‬ ‫شخصی است‪ .‬و مطمئن شوید که خودتان از اظهار نظر منفی در‬ ‫مورد ظاهر دیگران اجتناب می کنید‪.‬‬ ‫حس رقابتی را که دلیل مسخره کردن است کم کنید‬ ‫اگر فرزند دبستانی شما برادر خود را مسخره می کند‪ ،‬لزوماً به‬ ‫معنای ان نیست که از برادرش عصبانی یا ناراحت است‪ ،‬شاید‬ ‫فقط مقدار بیشتری از توجه شما را می خواهد‪ .‬برای دلسرد کردن‬ ‫او از مسخره کردن‪ ،‬مطمئن شوید که بچه اولتان زمان اختصاصی‬ ‫زیادی را با شما می گذراند‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال اگر دخترتان برادر کوچکش را اذیت می کند‪ ،‬سعی کنید با‬ ‫کمک گرفتن از او در مراقبت از برادرش‪ ،‬این وضعیت را برعکس‬ ‫کنید اما بیش از حد به او تکیه نکنید‪ ،‬زیرا می تواند به احساس‬ ‫بیزاری و دلخوری منجر شود‪ .‬یاداوری کنید که او بچه بزرگی است‬ ‫و بازی هایی بلد است که می تواند به برادرش یاد بدهد‪.‬‬ ‫در مورد چیزهایی که در کودکی دوست داشت‪ ،‬مانند بازی‬ ‫دالی موشه یا خواندن یک ترانه خنده دار حرف بزنید و او را تشویق‬ ‫کنید که برادرش را به همان شکل سرگرم کند‪ .‬این که بتواند او را‬ ‫بخنداند سبب می شود حس مفید و مهم بودن کند و حس مهم‬ ‫و مفید نبودن احتماالً همان چیزی است که در مرحله اول باعث‬ ‫شده او این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫در میان تحلیل ها و محاسبات شاخص ترکیبی توسعه‪ ،‬صعود ‪۱۲‬‬ ‫پله ای کشور عراق بسیار چشمگیر بوده است‪ .‬از انجا که عراق طی‬ ‫دو دهه گذشته با چالش های بسیاری مواجه بوده و ثبات سیاسی‬ ‫و اقتصادی باالیی هم نداشته است‪ ،‬زمانی که در شاخص ترکیبی‬ ‫توسعه یکی از کشورهای دارای بیشترین صعود در طول یکسال‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬به نظر می رسد که راه و ریل خود را پیدا کرده است و‬ ‫می توان اینده بسیار خوبی را برای ان پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫کشور عراق با ‪ ۴۰‬میلیون جمعیت به لحاظ بزرگی اقتصادی در رتبه‬ ‫‪ ۴۹‬جهان قرار دارد و از نظر درامد سرانه نیز جزء کشورهایی با درامد‬ ‫متوسط به پایین و در رتبه ‪ ۱۲۰‬از ‪ ۱۹۰‬کشور طبقه بندی شده است‪.‬‬ ‫عراق برحسب شاخص ترکیبی توسعه در همه ابعاد‪ ،‬در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫میان ‪ ۱۵۴‬کشور در رتبه ‪ ۱۲۲‬قرار داشت و ‪ ۱۷‬رتبه پایین تر از ایران‬ ‫(جایگاه ‪ )۱۰۵‬بود‪ .‬اما این کشور در سال ‪ ۲۰۲۲‬به رتبه ‪ ۱۱۰‬صعود‬ ‫کرده است و ‪ ۷‬رتبه باالتر از ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در طول سالی که گذشت شاخص ترکیبی توسعه در همه ابعاد در‬ ‫کشور عراق ‪ %۸‬رشد داشته است‪ .‬سوال این است که کشور عراق در‬ ‫کدامیک از ابعاد توسعه خوب عمل کرده است که توانسته وضعیت‬ ‫توسعه خود را بهبود بخشد؟‬ ‫کشور عراق در طول یکسال توانسته است‪ %۲۰‬وضعیت سیاسی خود‬ ‫را بهبود بخشد‪ .‬بنابراین اصلی ترین تغییری که باعث بهبود وضعیت‬ ‫توسعه کشور عراق شده است‪ ،‬تغییرات سیاسی بوده است‪ .‬بعد از ان‬ ‫کاهش اسیب های زیست محیطی در طول سال گذشته نسبت به قبل‬ ‫به طور چشمگیری ارتقاء یافته است‪ .‬نهایتاً عملکرد خوب عراق در‬ ‫توسعه اجتماعی و فردی نیز به ایجاد مکمل های الزم برای توسعه‬ ‫همه جانبه کمک کرده است‪.‬‬ ‫در منظر سیاسی‪ ،‬امنیت و ثبات سیاسی ‪ ۱۹‬درصد و سالمت سیاسی‬ ‫نیز ‪ ۱۲‬درصد رشد داشته اند‪ .‬در این بحث هم شاخص فساد و هم‬ ‫درک فساد هر دو بهبود را تجربه کرده اند‪ .‬جالب اینکه در منظر‬ ‫سیاسی‪ ،‬ازادی های مدنی مانند ازادی بیان و ازادی رسانه ها در طول‬ ‫سال گذشته بسیار افزایش داشته اند‪ .‬در منظر اجتماعی با اینکه ایمنی‬ ‫و امنیت اجتماعی و همچنین برابری اجتماعی بیشتر شده است‪،‬‬ ‫برابری سالمت و برابری اموزشی اصلی ترین بهبود ها در این بخش‬ ‫بوده اند‪ .‬به نظر می رسد در طول سال گذشته سرمایه اجتماعی در‬ ‫عراق کمی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کشور عراق در طول یکسال توانسته‬ ‫است‪ %۲۰‬وضعیت سیاسی خود را بهبود‬ ‫بخشد‪ .‬بنابراین اصلی ترین تغییری که‬ ‫باعث بهبود وضعیت توسعه کشور عراق‬ ‫بعد از ان کاهش اسیب های زیست محیطی‬ ‫جدول‬ ‫جدول‬ ‫جدول کلماتمتقاطع‬ ‫شماره‪253‬‬ ‫در طول سال گذشته نسبت به قبل به طور‬ ‫چشمگیری ارتقاء یافته است‪ .‬نهایتا ًعملکرد‬ ‫خوب عراق در توسعه اجتماعی و فردی‬ ‫نیز به ایجاد مکمل های الزم برای توسعه‬ ‫همه جانبه کمک کرده است‪.‬‬ ‫در منظر سیاسی‪ ،‬امنیت و ثبات سیاسی ‪۱۹‬‬ ‫درصد و سالمت سیاسی نیز ‪ ۱۲‬درصد رشد‬ ‫داشته اند‪ .‬در این بحث هم شاخص فساد‬ ‫و هم درک فساد هر دو بهبود را تجربه‬ ‫کرده اند‪ .‬جالب اینکه در منظر سیاسی‪،‬‬ ‫ازادی های مدنی مانند ازادی بیان و ازادی‬ ‫رسانه ها در طول سال گذشته بسیار افزایش‬ ‫داشته اند‪ .‬در منظر اجتماعی با اینکه‬ ‫ایمنی و امنیت اجتماعی و همچنین برابری‬ ‫اجتماعی بیشتر شده است‪ ،‬برابری سالمت‬ ‫و برابری اموزشی اصلی ترین بهبود ها در‬ ‫این بخش بوده اند‪ .‬به نظر می رسد در طول‬ ‫سال گذشته سرمایه اجتماعی در عراق کمی‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وصیتنامهشهدا‬ ‫نام‪:‬نادر‬ ‫نام خانوادگی‪:‬اسماعیل نیا بز اباد‬ ‫بسم ا‪ ...‬الرحمن الرحیم‬ ‫وصیت نامه پاسدار شهید نادر اسماعیل نیا بز اباد‬ ‫سالم بر منجی و برپا کننده حکومت عدل بشریت با‬ ‫عصاره خلقت وارث نبوت و ن��اب��ود[‪ ]...‬ظلم و ستم ولی‬ ‫عصر (عج)‪.‬‬ ‫سالم و درود بر نائب ولی عصر (عج) رهبر مستضعفان‬ ‫جهان‪ ،‬زمینه ساز حکومت حضرت مهدی(عج)‪ ،‬روح ا‪...‬‬ ‫الموسویاالمامالخمینی‪.‬‬ ‫درود بر ارواح عالیه شهدای راه اسالم و قران‪ ،‬از صدر‬ ‫اسالم تا کنون‪ ،‬شهدایی که با خون خود درخت با عظمت‬ ‫اس�لام را ابیاری می کنند و ای��ن خونها تا ظهور مهدی‬ ‫(ع��ج) ادام��ه دارد تا اینکه درخ��ت اس�لام شکوفا شود و‬ ‫نظام مردمی اسالم‪ ،‬جهان گستر شود همانطور که امام‬ ‫عزیزمان فرمودند‪« :‬جلوه ای را که خدای تعالی بر انبیاء‬ ‫می کند همان جلوه را بر شهدا می کند‪ .‬پروردگارا! گناهان‬ ‫مرا ببخش که سخت اندر گناهم‪ ،‬بیامرز که سخت محتاج‬ ‫امرزیدن هستم‪ .‬خداوندا! بار سنگین گناهان بر دوشم‬ ‫سنگینی می کند‪ ]...[ ،‬نمی کنم ان را که گناهانم را بیامرزد‬ ‫و زشتی هایم را بپوشاند و کارهای زشت و ناپسند مرا به‬ ‫نیکی و شایستگی مبدل س��ازد‪ .‬جز تو‪ ،‬معبودی غیر تو‬ ‫نیست منزهی و ستایشت می کنم‪ ،‬ستم کردم به خودم‬ ‫و نافرمانی کردم‪ ،‬اما دلم ارام گرفت به اینکه از قدیم مرا یاد‬ ‫کرده ای و بر من منت نهاده ای‪.‬‬ ‫مادر و پدر عزیزم! سالم گرم مرا بپذیرید‪ .‬و تو ای مادر‬ ‫عزیز و گرامی ام! ای که به فرمان خدا و برای اطاعت از او‬ ‫مرا تا به این سن پروراندی و این امانت را سالم در اختیار‬ ‫صاحبش سپردی‪ ،‬م��ادر ج��ان! مرا حالل کن و مبادا! در‬ ‫فقدان من گریه کنی و من افتخار می کنم که در دامن‬ ‫همچو مادری دلیر و شجاع پرورش یافتم و در راه خدا به‬ ‫این مقام واال نائل گردیدم‪.‬‬ ‫و اما تو ای پدر عزیزم! پر استقامت و شکیبا و صابر‬ ‫باش‪ .‬و تا انجا که می توانی از اسالم و انقالب اسالمی و‬ ‫روحانیت دفاع کن و از تمام برادرانم می خواهم که پوینده‬ ‫و جوینده راه‬ ‫خدا باشند و بدانند که بهترین راه‪ ،‬راه خداست‪ .‬و تو نیز‬ ‫ای خواهرم؛ می خواهم که حجابت را حفظ کنی و به دنبال‬ ‫فرامین مقدس اسالم و همچون زینب (س) باشی و نماز‬ ‫را فراموش نکنی‪.‬‬ ‫و شما ای ب��رادران و دوستان دینی ام! امیدوارم که‬ ‫قدمی را به غیر از خدا برندارید و کارهایتان را در رابطه با‬ ‫پروردگار قرار دهید و پشتیبان والیت فقیه باشید‪.‬‬ ‫ام��ی��دوارم که مبارزه تان ب��رای حفظ مقررات اسالمی‬ ‫ادامه یابد و این را بدانید که ظهور حضرت مهدی (عج)‬ ‫خیلی نزدیک است و خود را برای ظهور ان اماده سازید‪ .‬در‬ ‫نماز جمعه و دعای کمیل بیشتر شرکت کنید و خدا را طلب‬ ‫کنید‪ .‬او جوابتان [را] میدهد‪ ،‬چرا که در حدیث قدسی می‬ ‫فرماید‪ :‬من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من‬ ‫عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته‬ ‫و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من على دیته‬ ‫فانادیته»‪.‬‬ ‫انکس که تو را شناخت جان را چه کند‬ ‫فرزند و عیال خانمان را چه کند‬ ‫دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی‬ ‫دیوانه تو هر دو جهان را چه کند»‬ ‫‪ ..‬انا هلل و انا الیه راجعون»‬ ‫والسالم‬ ‫‪ ::‬افقی‬ ‫‪-1‬نویسندهکتابپاپیون‪-‬نقاشیکهادعایپیامبریداشت‬ ‫‪-2‬نظرات ‪ -‬چشم به راه ‪ -‬از ادات استفهام‬ ‫‪-3‬نوین ‪ -‬بزرگ شدن ‪ -‬زمانی برای فعالیتهای بشر ‪ -‬پیمانه ‪ /‬اندازه‬ ‫‪-4‬در لحظه ‪ -‬قالب هرچیز‬ ‫‪-5‬خداحافظی –جدا‬ ‫‪-6‬جوانمرد ‪ -‬مرکز چشم بادامی ‪ -‬صفت ادم خشن‬ ‫‪-7‬هستی ‪ -‬گذر ‪ -‬دوازده کیلو‬ ‫‪-8‬رسیدن ‪ /‬دست یافتن ‪ -‬ته ‪ -‬زمینی ‪ -‬کربنات کلسیم‬ ‫درشالوده ساختمان‬ ‫‪-9‬اسم ترکی ‪ -‬ترس ‪ -‬پارچه استری‬ ‫‪-10‬یله‪-‬مسابقاتورزشی‪-‬کوچنشینانباستانیایرانی‬ ‫ساکن شمال دریای خزر‬ ‫‪-11‬خرم‪-‬رستاخیز‬ ‫‪-12‬مسجد قوم یهود ‪ -‬فارسی عهد ساسانیان که پس از اسالم زبان‬ ‫رسمی و متداول ایران گردید‬ ‫‪-13‬برچسب ‪ -‬روغن اذری ‪ -‬دام ‪ -‬ورد زبان درویش‬ ‫‪-14‬بند بین ساعد و بازو ‪ -‬موتور لنج در گویش بندری – برند‬ ‫‪-15‬فرومایه‪-‬برفهایشموضوعکتابیازهمینگویاست‬ ‫‪ ::‬عمودی‬ ‫‪-1‬اولین برنده جایزه صلح نوبل –فلز‬ ‫‪-2‬نوعی یقه ‪ -‬نیکو ‪ -‬نام کوچک کوپر بازیگر هالیوودی که صاحب‬ ‫سه جایزه اسکاراست‬ ‫‪-3‬تهماندهرمق‪-‬نویسندهفلعهحیوانات‪-‬غبطه‪-‬هفتبندمعروف‬ ‫‪-4‬نامیایرانیباریشهاوستائیبهمعنایامید‪-‬تمامیتیمهای‬ ‫ورزشی به دنبال تصاحب جام ان هستند‬ ‫‪-5‬دریای عرب ‪ -‬خاطر ‪ -‬زادگاه ناصر خسرو‬ ‫‪-6‬سفینه صحرا ‪ -‬نفرین ‪ -‬سیاهش ادم را از چشم می اندازد‬ ‫‪-7‬یارهمیشگیویلن –گالبی‬ ‫‪-8‬مراقب بودن ‪ -‬از انواع سوره های قران ‪ -‬سرازیری – یکدانگی‬ ‫‪-9‬دستشیمیائی‪-‬همصحبت‬ ‫‪-10‬عالمت مفعول بی واسطه ‪ -‬بچه چهار پا ‪ -‬ضمیر عرب‬ ‫‪-11‬نویسندهرمانرستاخیز‪-‬خجسته–هست‬ ‫‪-12‬خواری ‪ -‬ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی که به مکتب اصالت‬ ‫عقل اعتقاد داشت‬ ‫‪-13‬اسیب ‪ -‬عطا ‪ -‬قریه – یازده‬ ‫‪-14‬جرم سماوی ‪ -‬تخلص محمد حسن معیری ‪ -‬برتر از گوهر‬ ‫‪-15‬فالنی ‪ -‬نویسنده رمان نوتردام دوپاری‬ ‫کدامیک درست است؟!‬ ‫مهدی ناعمی‬ ‫یکی از مباحث مورد مناقشه بین افراد جامعه بحث بر موضوع مبانی‬ ‫بهداشت و درمان است‪ .‬برخی اعتقاد به روش های طب سنتی و‬ ‫برخی به روشهای طب نوین اعتقاد راسخ دارند‪ .‬البته طیف گسترده‬ ‫ای نیز در این میان وجود دارد که بنا به شرایط روز ناچار؛ گاه از یک‬ ‫سمت به سمت دیگر پاندول وار در حال حرکت هستند‪ .‬هیچ یک از‬ ‫دو طب قابل رد و عدم تایید کلی نیست‪ .‬چون ‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬طب نوین در بسیاری موارد گذشته از طب سنتی اقتباس کرده‬ ‫و روشهای ان را بهبود بخشیده و به روز رسانی علمی نموده است‪.‬‬ ‫مانند استفاده از تریاک ی گیاهان دارویی‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬طب سنتی با جهش نوع بیماری ها و انواع جدید ان بنا به تغییر‬ ‫شرایط روز زندگی امروزه بشر قادر به پاسخگویی نیست‪ .‬مانند بیماری‬ ‫ویروسی و باکتریایی نوین‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬اما در این میان موارد استثنایی در هر دو نوع طب داریم که افراد‬ ‫بنا به ژنتیک و سیستم ایمنی بدنی و مهمتر اعتقاد راسخ ؛ وقتی از‬ ‫یکی از روش طب برای بیماری خود نتیجه نگرفته است از روش دیگر‬ ‫نتیجه گرفته است‪ .‬البته این مورد بیشتر شامل استثنا ها می باشد‪.‬‬ ‫دکتر مرتضی درخشان‬ ‫شده است‪ ،‬تغییرات سیاسی بوده است‪.‬‬ ‫شماره ‪233‬‬ ‫حکایت سید مهدی قوام و زن روسپی‬ ‫‪april.09.2023‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫گوناگون‬ ‫مشکل در برقراری رابطه با دیگران‬ ‫این افراد اغلب روابط عاطفی و احساسی بلند مدت را تجربه نمی‬ ‫کنند‪ ،‬چون که به راحتی به اطرافیان خود اعتماد نمی کنند‪.‬‬ ‫درامد پایین‬ ‫مسخره شدن در کودکی روحیه مبارزه را کال در شخص سرکوب‬ ‫می کند‪ .‬به همین علت امکان دارد شخص در بزرگسالی سال ها‪،‬‬ ‫عمر خود را شغلی بگذراند که درامد زیادی نصیبش نشود‪.‬‬ ‫وقتی کودک دبستانی کسی را مسخره می کند چه باید‬ ‫کرد‬ ‫از عکس العمل شدید خودداری کنید‬ ‫هرچند امکان دارد از شنیدن کلمات تمسخرامیز از لب های‬ ‫فرزندتان ناراحت شوید‪ ،‬خونسردی خود را حفظ کنید و در برابر‬ ‫وسوسه ی نشاندن او سر جایش صبور باشید‪ .‬توجه داشته باشید که‬ ‫احتماالْ به دنبال واکنش گرفتن است‪ .‬شنک می گوید «امکان دارد‬ ‫با واکنش بیش از اندازه به کلماتی که می شنوید ناخواسته میل‬ ‫مسخره کردن را تقویت کنید»‪ .‬در جواب‪ ،‬با ارامش به او بگویید‬ ‫که استفاده از کلمات ازاردهنده احساسات دیگران را خدشه دار‬ ‫می کند و بگویید که طرد شدن یا مسخره شدن به وسیله دیگران‬ ‫چه حسی دارد‪.‬‬ ‫روی حس همدردی تاکید کنید‬ ‫علت تمسخرهای فرزندتان هرچه که باشد‪ ،‬صحبت کردن درمورد‬ ‫اثرات رفتارش به او کمک می کند خود را جای دیگری بگذارد‪ .‬پس‬ ‫به او یاداوری کنید که خودش هم ناراحت می شد اگر کسی مث ً‬ ‫ال‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Vol.16,No.1188‬‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪20‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫از نظر فردی دسترسی به امکانات اولیه به شدت افزایش یافته است‬ ‫و ارتقای بخش فردی از همین بهبود در دسترسی ناشی می شود‪ .‬در‬ ‫این منظر کیفیت اب اشامیدنی و کیفیت تغذیه بهبود یافته است و‬ ‫درصد افرادی که از سوء تغذیه رنج می برند نیز بسیار کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬در بعد زیست محیطی‪ ،‬هم الودگی ها و انتشار گارهای گلخانه ای‬ ‫نسبت به سال قبل کمتر شده و هم مدیریت منابع بهبود یافته است‪.‬‬ ‫در مجموع به نظر می رسد کشور عراق پس از دوران سخت سیاسی‬ ‫و اجتماعی خود برای بازگشت دوباره به ریل توسعه و قرار گرفتن‬ ‫در بین کشورهای در استانه توسعه تالش می کند‪ .‬هرچند هنوز به‬ ‫این دسته کشورها نرسیده است و زیرساخت های سیاسی و اجتماعی‬ ‫بیشتری الزم دارد که بتواند در دسته سوم قرار گیرد‪ ،‬با این حال مسیر‬ ‫خود را یافته است‪ .‬مسیر قرار گرفتن بر ریل توسعه برای کشور عراق از‬ ‫بهبود نقاط ضعف این کشور در منظر سیاسی و اجتماعی می گذرد و‬ ‫بنابراین تمرکز ویژه این کشور بر ایجاد بیشتر ثبات و امنیت سیاسی‬ ‫و اجتماعی بوده است و رشد بسیار قابل مالحظه ای را در این بخش ها‬ ‫شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫همچنین برای کاهش فقر و گرسنگی اقدامات اخیر این کشور مفید‬ ‫بوده است و توانسته بهبود کمی را در این بخش ایجاد کند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد اگر کشور عراق بتواند چند سال پیوسته و پیاپی ثبات‬ ‫سیاسی را حفظ کند و امنیت را در کشور خود برقرار کند‪ ،‬با ورود‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی و کاهش ریسک می تواند مسیر توسعه‬ ‫اقتصادی خود را نیز اغاز کند‪ .‬اما همان طور که مسئوالن این کشور‬ ‫به درستی تشخیص داده اند‪ ،‬امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی و ایجاد‬ ‫برابری و ازادی های اجتماعی و تداوم ان اولویت اصلی این کشور برای‬ ‫ایجاد محیطی مناسب و مطلوب برای توسعه اقتصادی است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‪:‬‬ ‫اگر دولت مخفیانه قیمت بنزین را افزایش دهد‪ ،‬با طرح سه فوریتی ان را لغو می کنیم‬ ‫مردم به اندازه کافی مشکل دارند‬ ‫شهریار حیدری می گوید‪ :‬اگر تیم تصمیم گیرنده دولت بخواهد یواشکی تصمیمی بگیرد و قیمت بنزین را باال ببرد و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار‬ ‫دهد‪ ،‬قطع به یقین مجلس با یک طرح سه فوریتی و ابزاری که در اختیار دارد می تواند هم قیمت را به قبل برگرداند و هم برخوردی قاطع در این زمینه با‬ ‫دولت داشته باشد‪.‬‬ ‫به نقل از رویداد‪ ،24‬چند روزی است که به طور خاص‬ ‫در شبکه های اجتماعی‪ ،‬اخباری دست به دست می شود‬ ‫که خبر از گرانی بنزین در سال جاری دارد‪ .‬تجربه تلخ‬ ‫افزایش قیمت بنزین در اواخر دهه ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬نشان‬ ‫از این دارد که بازار و جامعه به شدت نسبت به این‬ ‫موضوع‪ ،‬حساس است‪ .‬حال پرسش این است که این‬ ‫زمزمه ها چقدر جدی است و ایا به مانند گذشته‪ ،‬باز‬ ‫هم شایعات رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر؟‬ ‫شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به‬ ‫این سوال پاسخ داده و می گوید‪ :‬چون افزایش قیمت‬ ‫سوخت بر همه مسائل دیگر اثرگذار است‪ ،‬از این جهت‬ ‫در شرایط فعلی اص ً‬ ‫ال به صالح نیست که قیمت سوخت‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬در شرایط کنونی به اندازه کافی مردم‬ ‫مشکالت اقتصادی و معیشتی دارند و االن قدرت خرید‬ ‫مردم کاهش زیادی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬اگر قرار باشد در این شرایط سخت‪ ،‬سوخت هم‬ ‫گران شود‪ ،‬یک مشکل اساسی دیگر به مشکالت مردم اضافه‬ ‫خبــر‬ ‫می شود‪ .‬تجربه در گذشته نشان داده که حتی افزایش هزار‬ ‫تومانی قیمت بنزین یا گازوئیل باعث می شود که همه مسائل‬ ‫مربوط به حمل و نقل‪ ،‬چندبرابر افزایش قیمت سوخت‪ ،‬رشد‬ ‫قیمت داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده قصرشیرین می گوید‪ :‬چرخه اقتصاد کشور عمدتاً‬ ‫با حمل و نقل است‪ ،‬پس افزایش سوخت به صالح نیست‪.‬‬ ‫هزینه ای که قرار است دولت بابت این موضوع پرداخت کند‬ ‫به اندازه هزینه ای نیست که افزایش قیمت بر مسائل اجتماعی‬ ‫و تنش در فضای اجتماعی ایجاد می کند‪ .‬االن جامعه یک‬ ‫فضای ارام پیدا کرده است و مردم منتظر هستند که تورم‬ ‫کنترل شود و قیمت ها کاهش یابد و حداقل ثباتی در‬ ‫زندگی شان ایجاد شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به اینکه اگر‬ ‫به سنوات گذشته‪ ،‬به یک باره شاهد افزایش قیمت بنزین‬ ‫باشیم‪ ،‬این موضوع می تواند جامعه را ملتهب کند؟ گفت‪ :‬باید‬ ‫کشور را ارام‪ ،‬حفظ و مدیریت کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬مجلس باید در‬ ‫این زمینه قوی برخورد کند و اجازه ندهد افزایش قیمتی در‬ ‫زمینه سوخت اعمال شود‪ .‬اعتقاد دارم اگر تیم تصمیم گیرنده‬ ‫دولت بخواهد یواشکی تصمیمی بگیرد و مجلس را در برابر‬ ‫عمل انجام شده قرار دهد‪ ،‬قطع به یقین مجلس با یک طرح‬ ‫سه فوریتی و ابزاری که در اختیار دارد می تواند هم قیمت را‬ ‫به قبل برگرداند و هم برخوردی قاطع در این زمینه با دولت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬تا االن دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت‬ ‫نگرفته است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد‪ ،‬حتماً دولت‪،‬‬ ‫مجلس را در جریان قرار می دهد‪ .‬مجلس هم برای افزایش‬ ‫قیمت سوخت‪ ،‬برنامه ای نداشته و ندارد و پیشنهادی هم نداده‬ ‫است و اص ً‬ ‫ال موافق این داستان هم نیست‪.‬‬ ‫حیدری می گوید‪ :‬با همه این تفاسیر‪ ،‬نکته ای که باید به‬ ‫ان اشاره کنم‪ ،‬بحث مصرف سوخت است‪ .‬اعتقاد دارم که‬ ‫دولت به جای افزایش قیمت سوخت‪ ،‬مدیریت سوخت را‬ ‫انجام دهد و از قاچاق سوخت در مناطق مرزی جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬این مورد می تواند موثرتر واقع شود تا اینکه قیمت ها‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫قیمت خودرو باید طبق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود‬ ‫یک کارشناس اقتصادی در رابطه با موضوعات اخیر‬ ‫پیرامون قیمت گذاری خودروها و درخواست تعدیل درصد‬ ‫افزایش ان ها‪ ،‬معتقد است که در ایتدا باید بپذیریم که‬ ‫خودرو هم یک کاالست و بایستی در چارچوب اقتصادی‬ ‫سالم‪ ،‬قیمت ان براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص‬ ‫شود؛ ضمن اینکه سرمایه ای شدن این کاالی مصرفی طی‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬بخشی از تقاضا را در پی فشار وضعیت‬ ‫تورمی ایجاد کرده که در این شرایط دولت سعی در کنترل‬ ‫بیشتر قیمت ها دارد‪.‬‬ ‫طی چهار روز اخیر با تصویب مصوبه شورای رقابت‬ ‫در خصوص دستورالعمل افزایش قیمت محصوالت‬ ‫خودروسازان‪ ،‬وضعیت قیمت خودروها در هاله ای از ابهام‬ ‫قرار گرفت؛ در ابتدا که طی دو روز اول‪ ،‬مشخص نبود‬ ‫مصوبه تحت اختیار کدام نهاد (شورای رقابت‪ ،‬وزارت‬ ‫صمت یا سازمان حمایت) و به کجا ابالغ شده یا نشده‬ ‫است؛ با درخواست معاون اول رئیس جمهوری برای‬ ‫تجدیدنظر قیمت گذاری خودروها در شرایط فعلی‪ ،‬شرایط‬ ‫متفاوت شد‪.‬‬ ‫عده ای معتقدند که شرایط فعلی اقتصادی کشور برای‬ ‫ت با درصدهای باال اماده نیست و اثار تورمی‬ ‫افزایش قیم ‬ ‫در پی خواهد داشت؛ اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که با‬ ‫توجه به اینکه طی یکسال و نیم اخیر‪ ،‬قیمت خودروها درب‬ ‫کارخانه و به صورت رسمی به روز نشده‪ ،‬در سایه تور م برای‬ ‫حفظ تولید و حتی بقای صنعت خودرو‪ ،‬افزایش قیمت ها به‬ ‫صورت واقعی ضروری است‪.‬‬ ‫احمد فرهادی‪ -‬کارشناس اقتصادی‪ -‬در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در وهله اول؛ باید با این واقعیت روبرو شد که‬ ‫بدانیم خودرو یک کاالست؛ به عبارت دیگر در یک اقتصاد‬ ‫سالم قیمت ان باید همچون سایر کاالها توسط مکانیزم‬ ‫عرضه و تقاضا مشخص شود‪ .‬در حقیقت به عنوان گام‬ ‫نخست ما باید از بازار خودرو حساسیت زدایی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضمن اینکه امروزه خودرو به دالیل مختلف از‬ ‫کاالیی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شده است‪ .‬اینکه‬ ‫چرا این اتفاق افتاده به وضعیت کلی اقتصاد مرتبط است‪ .‬در‬ ‫یک اقتصاد تورمی مردم برای محافظت از سرمایه های خود‪،‬‬ ‫ان را به کاال تبدیل می کنند‪ .‬با توجه به تقاضای خودرو در‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬به کاالی سرمایه ای که قدرت نقدشودندگی‬ ‫باالیی هم دارد‪ ،‬تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی تاکید کرد‪ :‬بنابراین بخشی از تقاضا‬ ‫در بازار ناشی از فشار وضعیت تورمی اقتصاد است‪ .‬در چنین‬ ‫وضعیتی دولت سعی در کنترل بیشتر قیمت این کاال دارد و‬ ‫این کنترل متاسفانه پاسخ معکوس خواهد گرفت؛ به تعبیر‬ ‫دیگر راهی جز اینکه قیمت ها در بازار خودرو واقعی شوند‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫فرهادی صنعت خودرو را بین المللی ترین صنعت در‬ ‫دنیا دانسته و گفت‪ :‬اگر به ضمائم این موضوع اشراف‬ ‫پیدا کنیم‪ ،‬خواهیم دید که تولید خودرو در یک اقتصاد‬ ‫بین المللی چند ویژگی به همراه خواهد داشت؛ عالوه‬ ‫براینکه کیفیت ارتقاء پیدا می کند‪ ،‬قیمت ها هم واقعی‬ ‫می شود‪ .‬تا زمانی که ارتباطات بین المللی در صنعت‬ ‫خودرو قطع باشد؛ متاسفانه این دو پدیده دامن گیر این‬ ‫صنعت خواهد بود؛ از یک سو افزایش قیمت و از سوی‬ ‫دیگر کاهش کیفیت! و این پارادوکس صنعت خودرو در‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شاید بتوان دستوری ‪ ،‬افزایش قیمت را اندکی‬ ‫به تاخیر انداخت اما تا زمانی که سازوکار صنعت خودرو‬ ‫منطبق با شرایط اقتصادی نباشد؛ این کار موجب افزایش‬ ‫زیان تولیدکنندگان؛ کاهش کیفیت برای مصرف کنندگان و‬ ‫گسترش بازار واسطه گری خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی در پایان در رابطه با موضوعاتی‬ ‫که طی سال های اخیر گریبان گیر صنعت خودروسازی‬ ‫کشور شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسائل فنی و مهندسی از ان دست‬ ‫مسائلی است که طی این سال ها کوشش های بسیاری برای‬ ‫نزدیک کردن ان با پیشرفت های شتابناک صنعت خودروی‬ ‫جهانی شده است‪ .‬همچنین تبیین پدیده های صنعت‬ ‫خودرو در بستر اقتصاد اجتماعی و رفتار جامعه شناسانه‬ ‫مردم نیز گریبان این صنعت را گرفته است‪ ،‬بنابراین به‬ ‫اعتقاد بنده در این موضوع کار خاصی صورت نگرفته و نیاز‬ ‫به اقدامات بیشتر و کار کارشناسی وجود دارد‪.‬‬ ‫رکورد شکنی های بورس ادامه دارد؟ ‪ /‬اینده بورس در سایه نرخ دالر و تورم‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه می گوید‪ :‬با توجه به ارزش دالری‬ ‫بازار‪ ،‬یکی از جامانده ترین بازارهای موجود‪ ،‬بازار بورس برای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬خواهد بود و تا زمانی که ارزش معامالت باال‬ ‫باشد‪ ،‬هیچ جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به نقل از خبرانالین‪ ،‬با گذشت ‪ ۱۹‬روز از سال جدید‪،‬‬ ‫گزارش ها از روند بازار سرمایه از سبز بودن شاخص کل بورس‬ ‫در این مدت حکایت دارد؛ به طوری که در نهایت شاخص کل‬ ‫با قرار گرفتن در سطح جذاب ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۱‬هزار واحد‪،‬‬ ‫پرونده خود را در اولین روز از هفته سوم فروردین بست‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که بازار سهام به عنوان بازاری پیشرو‬ ‫درمیان سایر بازارهای مالی نظیر دالر و سکه از ابتدای شروع‬ ‫سال نو تاکنون‪ ،‬توانسته به لحاظ کسب بازدهی وضعیت‬ ‫به مراتب بهتری به لحاظ امار و ارقام به ثبت برساند‪.‬‬ ‫بازار سرمایه از گرانی دالر جا ماند‬ ‫در این شرایط‪ ،‬در حال حاضر این سوال مطرح است که‬ ‫ایا می توان به سقف شکنی های بیشتر بورس امید داشت و‬ ‫روند صعودی نماگرهای بازار سهام ادامه خواهد پیدا کرد؟‬ ‫در همین رابطه مجید عبدالحمیدی‪ ،‬کارشناس و فعال در‬ ‫زمیه نرم افزارهای بازار سرمایه درباره وضیعت بورس در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬می گوید‪ :‬بازار سرمایه در حال حاضر از نظر ارزندگی به‬ ‫طور کلی مشکل خاصی ندارد و در این محدوده بسیار ارزنده‬ ‫است‪ .‬ابزارها هم نسبت به سال ‪ ۱۳۹۹‬بسیار بهتر شده است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬ورود نقدینگی تازه‪ ،‬انتظارات مثبت نسبت به‬ ‫اینده بازار و افزایش نرخ های محصوالت به دالیل مختلف‪،‬‬ ‫گزارشات خوب و سوداور بودن بیشتر شرکت های بورسی‬ ‫نسبت به سال گذشته در گزارش های ماهانه و پیش بینی‬ ‫تورم باالی ‪ ۴۰ ،۳۵‬در سال جدید‪ ،‬سبب شد رونق به بورس‬ ‫برگردد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه عنوان می کند‪ :‬با توجه به ارزش‬ ‫دالری بازار‪ ،‬یکی از جامانده ترین بازارهای موجود‪ ،‬بازار بورس‬ ‫برای سال ‪ ۱۴۰۲‬خواهد بود و تا زمانی که ارزش معامالت باال‬ ‫باشد‪ ،‬هیچ جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫عبدالحمیدی تصریح می کند‪ :‬اتفاقات سال ‪ ۱۳۹۹‬مردم را‬ ‫نسبت به بازار سرمایه به شدت بی اعتماد کرده و تاکنون‬ ‫چندین بار بازار سرمایه شاهد سیکل های رشد بوده است‪.‬‬ ‫وی توضیح می دهد‪ :‬اتفاقی که سال ‪ ۱۳۹۹‬رخ داد و‬ ‫بی اعتمادی را ایجاد کرد‪ ،‬این بود که تعدادی زیادی از مردم‬ ‫بدون هیچ اگاهی و فقط با اعتماد به دعوت دولت وارد بورس‬ ‫شدند‪ ،‬اما مشکلی که سال ‪ ۱۳۹۹‬در خود بازار سرمایه وجود‬ ‫داشت‪ ،‬این بود که ابزار سرمایه گذاری غیرمستقیم‪ ،‬اموزش‬ ‫و تحلیلی در بازار سرمایه وجود نداشت و منابع هم وارد‬ ‫شرکت ها نمی شد و از طرفی‪ ،‬سامانه های نرم افزاری معامالت‬ ‫انالین کارگزاری ها و هسته معامالت هم قدرت همچین‬ ‫حجمی را نداشت‪.‬‬ ‫در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می گوید‪ :‬در دوره های‬ ‫تورمی به طور متوسط‪ ،‬سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش‬ ‫ارزش پول‪ ،‬افزایش پیدا می کند‪ .‬در واقع سوداوری افزایش‬ ‫چندانی پیدا نکرده‪ ،‬بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬این افزایش به دلیل جبران کاهش سود واقعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالحمیدی می افزاید‪ :‬با افزایش این نرخ‪ ،‬سود تقسیمی‬ ‫شرکت ها و به تبع ان‪ ،‬قیمت سهام افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه گذاران‬ ‫با توجه به ریسک باالی نگهداری پول و کاهش ارزش ان‪،‬‬ ‫تمایل کمتری به نگهداری ان داشته و به دنبال کاهش حجم‬ ‫نقدینگی در سبد دارایی خود هستند‪.‬‬ ‫وی عنوان می کند‪ :‬بدین منظور‪ ،‬یکی از گزینه های مناسب‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬خرید سهام است که می تواند به عنوان‬ ‫گزینه ای مناسب در مقابل تورم برای جبران ارزش دارایی های‬ ‫نقدی باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه تصریح می کند‪ :‬در نتیجه افزایش‬ ‫تقاضا برای خرید سهام‪ ،‬موجب افزایش قیمت سهام و افزایش‬ ‫ارزش و حجم معامالت می شود و این مساله بر انگیزه‬ ‫سرمایه گذاری در شرکت ها می افزاید‪.‬‬ ‫عبدالحمیدی متذکر می شود‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬شرکت ها اقدام‬ ‫به انتشار سهام می کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز‬ ‫برای سرمایه گذاری در اینده خودشان را فراهم اورند و در‬ ‫میان مدت و بلندمدت‪ ،‬قیمت فروش محصوالت و خدمات‬ ‫شرکت ها افزایش یافته و در نتیجه بدون افزایش تولید یا‬ ‫کیفیت محصوالت و در نتیجه ارزش ذاتی سهام‪ ،‬رقم فروش‬ ‫شرکت باال می رود‪.‬‬ ‫سطح فرهنگ جامعه و قدرت ارتباط بین‬ ‫افراد و درمانگران‪ .‬امروزه دیگر از کودکی‬ ‫کسی از حکیم (پزشک سنتی) چیز زیاد نمی‬ ‫شنود و ترجیح افراد نیست‪ .‬اما متقابال‬ ‫کودکان از همان ابتدا و با مراجعه به‬ ‫بیمارستان یا درمانگاه یا مطب پزشکان با‬ ‫شخصیت و واره دکتر و اعتماد و اعتبار ا اشنا‬ ‫می شوند‪ .‬انتخاب روش درمان (طب سنتی‬ ‫یا مدرن) یک حق طبیعی و ازاد افراد یک‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫اما ان چه روش طب نوین را بر طب سنتی برتری در عمل می‬ ‫بخشد عبارتست از‪ :‬اول‪ :‬روشهای علمی و تجربی تشخیص سریع انواع‬ ‫بیماری ها و تفکیک انها از یکدیگر‪ .‬دوم‪ :‬استفاده از روش های درمانی‬ ‫ترکیبی همچون دارو؛ جراحی؛ شیمی درمانی‪ .‬سوم‪ :‬به روز بودن طب‬ ‫نوین و استفاده از انواع تکنولوژی برای درمان بیماران‪ .‬حال ان که در‬ ‫این خصوص طب سنتی کامال در قرون گذشته متوقف مانده است‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬سطح فرهنگ جامعه و قدرت ارتباط بین افراد و درمانگران‪.‬‬ ‫امروزه دیگر از کودکی کسی از حکیم (پزشک سنتی) چیز زیاد نمی‬ ‫شنود و ترجیح افراد نیست‪ .‬اما متقابال کودکان از همان ابتدا و با‬ ‫مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه یا مطب پزشکان با شخصیت و واره‬ ‫دکتر و اعتماد و اعتبار ا اشنا می شوند‪ .‬انتخاب روش درمان (طب‬ ‫سنتی یا مدرن) یک حق طبیعی و ازاد افراد یک جامعه است‪ .‬هیچ‬ ‫شخص (حقیقی یا حقوقی یا دولتی) به هیچ بهانه ای حق سلب ایت‬ ‫حق را ندارد‪ .‬در این میان دولت موظف و مکلف است تاحداکثر فضا‬ ‫و بستر و محیط الزم برای اشنایی و انتخاب ازاد افراد جامعه را بدون‬ ‫سو گیری به نفع هر یک فراهم اورد‪.‬‬ ‫محاسبهوزنجعبهباشیرینی‪،‬‬ ‫کم فروشیاست‬ ‫اداره کل استاندارد تهران اعالم کرده که در راستای مقابله با‬ ‫کم فروشی با اصناف استان مکاتباتی را داشته و در خصوص خالص‬ ‫فروشی اطالع رسانی الزم را به ان ها‪ ،‬به ویژه اتحادیه صنف قنادان و‬ ‫شیرینی فروشی ها انجام داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طبق اعالم این اداره کل در جریان بازرسی های ویژه‬ ‫ایام عید و ماه رمضان‪ ،‬در بیشتر بازرسی ها از قنادی ها‪ ،‬کم فروشی‬ ‫و عدم خالص فروشی مشاهده شد ه است‪ .‬بنابراین به قنادی ها و‬ ‫شیرینی فروشی ها تذکر داده شده که در صورت عدم خالص فروشی‬ ‫شامل محاسبه وزن جعبه و سینی‪ ،‬مرتکب جرم شده و پرونده ان ها با‬ ‫ارسال به مراجع ذیصالح‪ ،‬جهت طی مراحل و برخورد قانونی‪ ،‬پیگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس امار اداره استاندارد استان تهران تاکنون پرونده ‪ ۲۶‬قنادی‬ ‫متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و پرونده چند قنادی‬ ‫صاحب نام و شناخته شده شهر تهران نیز به مراجع مربوطه برای‬ ‫برخورد قانونی ارسال شد‪.‬‬ ‫گفتنی است شهروندان می توانند هنگام خرید از فروشندگان شیرینی‬ ‫بخواهند که خالص فروشی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫همچنین مصرف کنندگان باید هنگام خرید به چند نکته دیگر توجه‬ ‫کنند؛ از جمله اینکه وسایل توزین و ترازوها برچسب ازمون دوره ای‬ ‫داشته باشند و این برچسب در معرض دید خریدار قرار گیرد و از‬ ‫خرید محصوالت مشمول استاندارد اجباری فاقد نشان استاندارد در‬ ‫این مراکز خودداری کنند‪.‬‬ ‫جعبه های مقوایی شیرینی و سینی های زیر ان باید دارای نشان‬ ‫استاندارد باشند و در صورت مشاهده نشان استاندارد نیز می توانند‬ ‫ج شده زیر نشان را به سامانه پیامکی ‪۱۰۰۰۱۵۱۷‬‬ ‫کد ‪ ۱۰‬رقمی در ‬ ‫ارسال کرده و از اعتبار ان اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف‬ ‫از این دست‪ ،‬مراتب را با شماره های تلفنی ‪ ۱۵۱۷‬و ‪۴۹۹۸۳۳۰۰‬‬ ‫و یا با مراجعه به سایت سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬قسمت میز‬ ‫خدمت ‪ -‬سامانه ملی رسیدگی به شکایات به ‪WWW.INSO.‬‬ ‫‪ GOV.IR‬اطالع دهند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫ورود کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫به افزایش قیمت خودرو‬ ‫تجویز دارو در ایران‪ ۲‬برابر متوسط‬ ‫جهانی‬ ‫وزیر بهداشت به ضرورت اجرایی شدن برنامه‬ ‫پزشکی خانواده در کشور تاکید کرد و با اشاره به‬ ‫اجرای طرح سالمت بخش در سه استان بوشهر‪،‬‬ ‫کردستان و خراسان جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد سایر‬ ‫استان ها هم گسترش طرح با اولویت مناطق‬ ‫محروم ان نقاط مد نظر است‪ .‬بنابراین این پروژه‬ ‫در کل کشور از اول اردیبهشت ماه بسته به توان‬ ‫هر استان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬دکتر بهرام عین اللهی در ایین رونمایی از سامانه‬ ‫نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده‪ ،‬گفت‪ :‬باید دید وضع موجود‬ ‫چگونه است؟ این سامانه یک گام رو به جلو است و در حال حاضر‬ ‫وضعیت ایده الی نداریم و باید نسبت به وضع موجود تحول ایجاد‬ ‫کنیم و گام تحولی در این زمینه برداریم‪ .‬رونمایی این سامانه شروع‬ ‫فعالیت است و نیاز به برگزاری کارگاه و اموزش های متعدد دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نظام سالمت در جمهوری اسالمی ایران‬ ‫خدمات مناسبی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نیازمند ارتقا است‪ .‬از کارهای‬ ‫خوب در ایران بحث شبکه بهداشت و درمان است‪ .‬وقتی می گوییم‬ ‫‪ family medicine‬فقط بحث پزشکی و درمان نیست؛‬ ‫بلکه باید بر بهداشت و مراقبت اولیه بیشتر تاکید کنیم؛ مثال در‬ ‫مورد کرونا دیدید که یک واکسن ساده می تواند مشکالت زیادی را‬ ‫رفع کند‪ ،‬در مورد بیماری های غیرواگیر هم شرایط اینچنین است‪.‬‬ ‫اینها یک سیستم است و پزشک خانواده‪ ،‬مراقب و بهورز جزئی از ان‬ ‫هستند و یکی از عوامل مهم موفقیت حوزه سالمت حضور نیروهای‬ ‫بهداشتی است که همه جا حضور دارند و موفقیت ما به دلیل وجود‬ ‫این نیروها بوده است که در تمام مشکالت وفادار به مردم بوده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از پیروزی انقالب با گسترش دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫اکنون از نظر نیروی انسانی در تمام مقاطع وضعیت بسیار خوبی‬ ‫داریم‪ .‬مشکل امروز ما ساماندهی این امکانات خوب است تا منابع و‬ ‫هزینه ها مدیریت شود و بتوانیم از اقدامات تشخیصی به موقع استفاده‬ ‫کنیم و نظام تشویقی برای بیمار و پزشک درنظر بگیریم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بررسی وضعیت داروها و تجویرها با‬ ‫این سامانه امکان پذیر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از مشکالت ما مصرف‬ ‫داروی بی مورد است‪ .‬متوسط تجویز دارو در نسخه در دنیا ‪ ۱.۵‬قلم‬ ‫و در ایران ‪ ۴‬قلم است و ما بیش از ‪ ۲‬برابر دارو می نویسیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر شرکت های دانش بنیان هم باید بتوانند از این سامانه اطالعات‬ ‫الزم را بگیرند‪.‬‬ ‫او با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید کرد‪ :‬االن در دورانی‬ ‫هستیم که همه باید کنار هم قرار بگیریم و به هم کمک کنیم‪ .‬امروزه‬ ‫یک سازمان به تنهایی نمی تواند موفق باشد و کار گروهی می تواند‬ ‫سبب موفقیت شود‪ .‬نظام ارجاع و پرشک خانواده از سال ‪ ۱۳۸۲‬اغاز‬ ‫شده است و در دو نقطه هم پایلوت شده است و حاال بعد از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫الزم است که اجرایی شود‪.‬‬ ‫عین اللهی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این طرح سال گذشته در جمعیت زیر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفر و مناطق روستایی انجام شد و ‪ ۲۰۰۰‬خانه بهداشت و مرکز جامع‬ ‫سالمت تاسیس شد؛ ولی نیاز به فعالیت بخش خصوصی ه م وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از اهداف ما کم کردن هزینه های مردم است و از این‬ ‫رو اعالم کردیم کسانی که از طریق نظام ارجاع به سطوح باالتر بیایند‬ ‫با تخفیف یا رایگان خدمت می گیرند؛ چنانچه طرح سالمت بخش با‬ ‫همین هدف را در سه استان بوشهر‪ ،‬کردستان و خراسان جنوبی اجرا‬ ‫کردیم تا ذیل نظام ارجاع به شکل رایگان بستری صورت گیرد‪ ،‬در‬ ‫مورد سایر استان ها هم گسترش طرح با اولویت مناطق محروم ان‬ ‫نقاط مد نظر است‪ .‬بنابراین این پروژه در کل کشور از اول اردیبهشت‬ ‫ماه بسته به توان هر استان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫ک پلیس به همراه‬ ‫ارسال پیام ‬ ‫عکس به ناقضان قانون حجاب‬ ‫مرکز اطالع رسانی پلیس اعالم کرد‪ :‬پلیس در برخورد با قانون گریزان‬ ‫و مجرمان از سیستم های هوشمند استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک به نقل از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬در اقدامی ابتکاری‬ ‫پلیس به جهت جلوگیری از بروز هر گونه تنش و تزاحم با هموطنان‬ ‫در برقراری قانون حجاب‪ ،‬با استفاده از ابزار و دوربین های هوشمند‬ ‫در اماکن و معابر عمومی‪ ،‬نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام‬ ‫و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت‬ ‫عمومی‪ ،‬در زمان و مکان مورد نظر‪ ،‬انها را نسبت به عواقب قانونی‬ ‫تکرار این جرم مطلع می نماید‪.‬‬ ‫امروز همچنین مرکز اطالع رسانی پلیس طی اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫« پلیس در چارچوب حفظ ارزش ها‪ ،‬صیانت از حریم خانواده و‬ ‫تقویت سالمت روانی جامعه و تامین ارامش شهروندان عزیز هیچ نوع‬ ‫رفتار و کنش فردی و جمعی مغایر با قانون را بر نمی تابد و الجرم‬ ‫با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و ارامش عمومی را دستخوش‬ ‫چالش نماید‪ ،‬بر اساس « ُم ّر قانون» برخورد می نماید‪.‬‬ ‫به همین سبب‪ ،‬از معدود کسانی که با بی توجهی؛ سیمای اخالقی‬ ‫جامعه را مخدوش می سازند انتظار می رود ضمن رعایت دقیق قانون‬ ‫و هنجارهای جامعه‪ ،‬از هر نوع کنشی که چهره معنوی کشور را لکه‬ ‫دار و موجب اشاعه ناامنی و اضطراب می شود‪ ،‬به جد بپرهیزند‪.‬‬ ‫مدیران محترم اماکن و صنوف مختلف نیز با تعامل پویا و خردمندانه‪،‬‬ ‫نظارت بر رعایت هنجارهای جامعه توسط متصدیان صنوف را با‬ ‫جدیت اعمال نمایند‪.‬‬ ‫از شهروندان عزیزمان نیز خواستاریم تا همکاری و همیاری با خادمان‬ ‫خود در پلیس را تداوم بخشند‪».‬‬ ‫‪Vol.16,No.1188‬‬ ‫‪april.09.2023‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هشدار سازمان سنجش به داوطلبانی که سوابق تحصیلی ندارند‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور با بیان اینکه کسی که سابقه تحصیلی ندارد حتما در ازمون خرداد ماه اموزش پرورش شرکت کند‪ ،‬گفت‪ :‬نمره‬ ‫داوطلبی که سابقه تحصیلی نداشته باشد‪ ،‬صفر رد می شود و این امر تاثیر شکننده ای بر نمره کل داوطلب خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬دکتر عبدالرسول پورعباس با حضور در‬ ‫برنامه صف اول تلویزیون به تشریح جزئیات نوبت دوم ازمون‬ ‫سراسری سال ‪ ۱۴۰۲‬و همچنین برنامه های اتی سازمان‬ ‫سنجش در خصوص این ازمون پرداخت و گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫مصوبه جدید شورای عالی انقالب فرهنگی داوطلبان در دو‬ ‫نوبت می توانند در کنکور امسال شرکت کنند و نمره ای‬ ‫که داوطلب کسب می کند تا دو سال اعتبار دارد‪ .‬در واقع‬ ‫باالترین نمره کل برای پذیرش مالک قرار می گیرد و بررسی‬ ‫های اماری ما در ازمون نوبت اول نشان داد اغلب داوطلبان‬ ‫برای محک زدن خود در ازمون شرکت کرده بودند و در نوبت‬ ‫دوم ازمون داوطلبان بیشتری شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه داوطلبان کنکور ‪ ۱۴۰۲‬در هر نوبت از ازمون‬ ‫که شرکت کنند یک بسته نمره را دریافت خواهند کرد که‬ ‫این نمرات کامال مستقل از همدیگر هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫این اساس نمره کنکور دی و تیر ماه داوطلبان از یکدیگر‬ ‫مستقل هستند و هر کدام از نمرات که باالتر باشد مالک‬ ‫پذیرش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پورعباس با اشاره به شرکت بیش از ‪ ۲۵۳‬هزار نفر در نوبت‬ ‫دوم کنکور ‪ ۱۴۰۲‬تاکید کرد‪ :‬پیش بینی ما این است که بیش‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬تا یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در نوبت‬ ‫دوم کنکور شرکت کنند و برخی از داوطلبانی که در نوبت اول‬ ‫کنکور ‪ ۱۴۰۲‬شرکت کرده بودند نیز ممکن است با توجه به‬ ‫نمره خودشان در نوبت دوم شرکت کنند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس سازمان سنجش اموزش کشور‪ ،‬نوبت دوم‬ ‫کنکور سراسری ‪ ۱۴۰۲‬در روزهای چهارشنبه ‪ ۱۴‬و پنج شنبه‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه سال جاری برگزار می شود‪ .‬در نهایت داوطلبان در‬ ‫نیمه مردادماه انتخاب رشته می کنند و در شهریور ماه نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫نتایج نهایی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫پورعباس با اشاره به تاثیرقطعی سوابق تحصیلی در کنکور‬ ‫امسال افزود‪ :‬سال گذشته تاثیر سوابق تحصیلی با اثر مثبت‬ ‫اعمال می شد به طوریکه اگر نمره فرد پایین می امد این‬ ‫تاثیر اعمال نمی شد اما امسال تاثیر ‪ ۴۰‬درصدی سوابق‬ ‫تحصیلی "قطعی" است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ازمون سوابق تحصیلی سال دوازدهم به‬ ‫صورت کشوری برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای راحتی داوطلبان‬ ‫سعی شده است ازمون سوابق تحصیلی به صورت یکپارچه‬ ‫و در نزدیک ترین محل زندگی فرد باشد و نمره تراز شده‬ ‫اموزش و پرورش در نمره کل داوطلب تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫پورعباس با بیان اینکه داوطلبانی که سال دوازدهم هستند‬ ‫باید در ازمون خردادماه سوابق تحصیلی خود را ایجاد کنند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬داوطلبی که در شهریور سابقه تحصیلی ایجاد‬ ‫کند تاثیر ان برای کنکور سال ‪ ۱۴۰۳‬لحاظ می شود و‬ ‫اگر درسی سابقه تحصیلی نداشته باشد نمره اش صفر رد‬ ‫می شود و این نمره با نمره داوطلب جمع می شود و تراز‬ ‫منهای ‪ ۲۰۰۰‬یا‪ ۳۰۰‬برای داوطلب به همراه دارد‪ .‬در واقع‬ ‫نمره خام در دبیرستان از صفر تا ‪ ۲۰‬و نمره کنکور منهای‬ ‫‪ ۳۵‬تا ‪ ۱۰۰‬است‪ .‬ما برای قابل تشخیص بودن این نمرات‬ ‫را در تراز قرار می دهیم و نمره صفر اثر بدی در نمره کل‬ ‫داوطلب دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور با بیان اینکه کسی که‬ ‫سابقه تحصیلی ندارد یا می خواهد ان را تقویت کند باید‬ ‫حتما در ازمون خردادماه اموزش پرورش شرکت کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمام داوطلبان باید در مردادماه نمره سابقه تحصیلی همراه‬ ‫داشته باشند‪ .‬ثبت نام این ازمون از طریق اموزش پرورش‬ ‫شروع شده است و تا پایان فروردین ادامه دارد‪.‬‬ ‫پورعباس در خصوص اتصال سازمان سنجش به پنجره واحد‬ ‫دولت الکترونیک نیز گفت‪ :‬ما تعداد زیادی ازمون داریم و‬ ‫هر فرد به صورت متوسط ‪ ۵‬بار به سایت سازمان سنجش‬ ‫مراجعه می کند‪ .‬ما اکنون پنجره واحد را ایجاد کرده ایم و‬ ‫هر داوطلبی برای هر کاری از این پنجره واحد اقدام می کند‪.‬‬ ‫اما اقدامات اولیه اتصال به پنجره واحد دولت انجام شده و‬ ‫یکسری اقدامات نیاز است‪ .‬در این راستا هماهنگی الزم با‬ ‫وزارت ارتباطات و دولت انجام شده است و در حال برنامه‬ ‫ریزی هستیم که این کار انجام شود‪ .‬امیدواریم اقدامات مورد‬ ‫نظر ما انجام شود و ازمون بعدی از طریق پنجره واحد دولت‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫پورعباس به زمان اجرایی شدن برگزاری کنکور به صورت‬ ‫الکترونیک اشاره کرد و گفت‪ :‬زیرساخت فنی برگزاری ازمون‬ ‫به صورت الکترونیک از لحاظ فنی اماده است فقط در حوزه‬ ‫های اجرایی و برگزاری باید شرایط برگزاری ازمون ها به‬ ‫صورت الکترونیک فراهم شود که این کار پیچیده ای است‬ ‫و امیدواریم انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور با بیان اینکه برای ثبت‬ ‫نام داوطلب یک کارپوشه یا پروفایل ایجاد می شود که فرد از‬ ‫ابتدای ثبت نام تا اخر تحصیالت خود می تواند از ان استفاده‬ ‫کند و تمامی اطالعات فرد در ان ثبت می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫کار بین سازمان سنجش و اموزش و پرورش انجام شده است‬ ‫و داوطلب از سال بعد به طور اتوماتیک می تواند سوابق‬ ‫تحصیلی خود را مشاهده کند و اگر مغایرتی دید ان را اصالح‬ ‫کند‪ .‬یکی از مشکالت ما مغایرت معدل بود و این کارپوشه‬ ‫می تواند مغایرت ها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫چگونه استرس شغلی را مدیریت کنیم؟‬ ‫یک هفته عالی در محل کار را تصور کنید‪ .‬همه چیز به‬ ‫ارامی پیش می رود و شما عاشق کارتان هستید‪ .‬با این‬ ‫حال بعضی از شرایط یا ویژگی های محل کار ممکن است‬ ‫موجب ایجاد اشفتگی در شما شوند که مدیریت صحیح‬ ‫روان شما در محیط‬ ‫انها تاثیر بسزایی بر عملکرد و سالمت ِ‬ ‫کارتان خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش اترک به نقل از مدیکال اکسپرس‪ ،‬شرایط کاری‬ ‫اغلب می توانند منجر به ایجاد استرس در افراد شوند و به‬ ‫نحوی اجتناب ناپذیر هستند‪.‬‬ ‫از همین رو‪ ،‬بهترین رویکرد برای مقابله با استرس شغلی‪،‬‬ ‫مواجه شدن با ان و مدیریتش است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش موسسه استرس امریکا (‪ ،)AIS‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬میالدی ‪ ۸۳‬درصد از کارکنان در ایاالت متحده از‬ ‫استرس ناشی از محیط کار رنج می بردند و حدود یک‬ ‫میلیون امریکایی هر روز به دلیل استرس‪ ،‬شغل خود را‬ ‫از دست می دهند‪.‬‬ ‫در ادامه به نقل از یک متخصص به چند توصیه برای‬ ‫مدیریت استرس کاری خواهیم پرداخت‪:‬‬ ‫با خود مهربان باشید‬ ‫شاید احمقانه به نظر برسد اما واقعیت این است که ما‬ ‫نسبت به خودمان چندان دلسوز نیستیم و صدایی که‬ ‫در سرمان می شنویم معموالً صدای خوبی نیست‪ .‬به پیام‬ ‫هایی که در ذهن تان به خود می گویید‪ ،‬گوش دهید و‬ ‫بپرسید که ایا با دوست خود نیز به این شکل صحبت می‬ ‫کنید؟‪ .‬اگر نه‪ ،‬پیام های خود را طوری قالب بندی کنید‬ ‫که انگار دارید با یک دوست صحبت می کنید‪.‬‬ ‫بر روی چیزهایی که بر انها کنترل دارید‬ ‫تمرکز کنید‬ ‫عواملی را پیدا کنید که می توانید کنترل کنید‪ .‬در محل‬ ‫کار‪ ،‬کنترل بر همه چیز ممکن نیست پس بررسی کنید‬ ‫که روی چه عواملی کنترل دارید و انرژی خود را در انجا‬ ‫متمرکز کنید‪.‬‬ ‫این متخصص خاطرنشان کرد‪ :‬در یک سیستم که بسیار‬ ‫خارج از کنترل و ناکارامد احساس می شود‪ ،‬شما باید به‬ ‫دنبال شناسایی عناصری باشید که می توانید در کنترل‬ ‫بگیرید‪.‬‬ ‫برای مثال ممکن است کنترلی روی زمان دقیق صرف‬ ‫ناهار خود نداشته باشید اما می توانید نحوه استفاده از این‬ ‫زمان را در هر تایمی که امکان ان فراهم می شود‪ ،‬کنترل‬ ‫کنید و تصمیم بگیرید که چگونه از این زمان برای تجدید‬ ‫انرژی خود استفاده کنید‪.‬‬ ‫زمان را در نظر بگیرید‬ ‫ساعت به ساعت فعالیت هایی که در طول روز انجام می‬ ‫دهید را زیرنظر داشته باشید و مشخص کنید چه چیزی‬ ‫در طول روز به شما انرژی داده و چه چیزی انرژی شما‬ ‫را کاهش می دهد‪ .‬سپس از خود بپرسید‪ :‬ایا راهی برای‬ ‫انجام بیشتر کارهایی که به من انرژی می دهد وجود‬ ‫دارد؟ وقتی ان فعالیت ها یا وظایف را پیدا کردید‪ ،‬سعی‬ ‫کنید بیشتر انها را انجام دهید‪.‬‬ ‫فعالیت های خود را فهرست کنید‬ ‫این متخصص بر این باور است که ایجاد فهرست کارهای‬ ‫"قابل انجام" از طریق تقسیم یک کار یا پروژه بزرگ به‬ ‫وظایف کوچکتر‪ ،‬راه حل مناسبی است‪ .‬اینها کارهای‬ ‫کوچکی هستند که می توانند در یک جلسه یا یک روز‬ ‫تکمیل شوند‪ .‬این کارهای کوچکتر را در لیست کارهای‬ ‫خود قرار دهید و پس از پایان کار‪ ،‬روند انجام انها را‬ ‫بررسی کنید‪.‬‬ ‫"نه" گفتن را تمرین کنید‬ ‫رد کردن مسوولیت های اضافی یا پروژه های جدید‪ ،‬راه‬ ‫دیگری برای کاهش استرس است‪ .‬این متخصص اذعان‬ ‫کرد که «نه» گفتن انقدرها هم که به نظر می رسد اسان‬ ‫نیست‪ .‬بدانید که «نه» گفتن به مسوولیت های اضافی به‬ ‫این معنا نیست که شما نسبت به دیگران کمتر فداکار یا‬ ‫سخت کوش هستید‪ .‬معنی ان این است که شما مراقبت‬ ‫از خود را در اولویت قرار می دهید‪ .‬ابتدا به درخواست های‬ ‫کوچک «نه» بگویید و سپس می توانید با افزایش اعتماد‬ ‫به نفس به درخواست های بزرگ تر هم نه بگویید‪.‬‬ ‫برای خود برنامه ریزی کنید‬ ‫در طول یک هفته کاری پر استرس‪ ،‬اگر چیزی در فهرست‬ ‫برنامه های شما نباشد‪ ،‬احتماالً انجام نخواهد شد‪ .‬بنابراین‬ ‫فعالیت هایی را که از ان لذت می برید به برنامه خود‬ ‫اضافه کنید‪ .‬ان را یادداشت کنید یا زنگ هشدار تنظیم‬ ‫کنید و با برنامه ریزی برای فعالیت هایی که باعث شادی‬ ‫شما می شوند‪ ،‬خود را در اولویت قرار دهید‪.‬‬ ‫به یک مشاور یا روانشناس مراجعه کنید‬ ‫اگر می خواهید استرس کاری خود را در سطح عمیق‬ ‫تری بررسی کنید‪ ،‬روان درمانی را در نظر بگیرید‪ .‬به گفته‬ ‫این متخصص‪ ،‬روان درمانی کمک می کند که یک ناظر‬ ‫خارجی داشته باشید که به شما توصیه کرده و به شما‬ ‫کمک می کند تا به طور خاص در مورد انچه مشکل شما‬ ‫است‪ ،‬فکر کنید‪ .‬روان درمانی روشن می کند که چرا یک‬ ‫فرد یا موقعیت خاص در محل کارتان منجر به استرس‬ ‫شما می شود‪ .‬همچنین راهکارهایی را برای مقابله با این‬ ‫محرک ها یاد خواهید گرفت‪.‬‬ ‫‪ 51XBB‬جدیدترین سویه کووید‪ / ۱۹‬احتمال افزایش مجدد امار مبتالیان‬ ‫عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ‪51XBB‬‬ ‫را جدیدترین سویه کرونا معرفی کرد و گفت‪ :‬هرچند‬ ‫که هنوز در ایران گزارشی از مشاهده ان نداشتیم‪،‬‬ ‫اما الزم است حساسیت و مراقبت های خود را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬دکتر سید احمد طباطبایی در‬ ‫گفت وگویی‪ ،‬درباره اخرین وضعیت کرونا در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه اکنون نسبت به نیمه دوم اسفند ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تعداد مبتالیان به بیماری افزایش یافته است و این‬ ‫موضوع حتی در رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور هم‬ ‫مشهود است؛ چنانچه تعداد شهرهای نارنجی و قرمز‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچند که تعداد فعلی بیماران در مقایسه با‬ ‫امار موج های قبلی نظیر موج دلتا افزایش چندانی نداشته‬ ‫است‪ ،‬اما در مقایسه با روزهای پاییز سال قبل و روزهایی‬ ‫که حتی یک فوتی کرونایی هم گزارش نمی شد‪ ،‬امار فعلی‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫او یکی از دالیل افزایش امار مبتالیان به کرونا را بی توجهی‬ ‫به رعایت پروتکل های بهداشتی خواند و ادامه داد‪ :‬دست‬ ‫دادن‪ ،‬روبوسی‪ ،‬در اغوش گرفتن‪ ،‬عدم استفاده از ماسک‪،‬‬ ‫تجمع در اماکن سربسته و شرکت در میهمانی های عید‬ ‫نوروز و‪ ...‬مواردی هستند که می توانستند سبب گسترش‬ ‫بیماری از فردی به فرد دیگر شوند‪.‬‬ ‫این عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا تاکید کرد‪:‬‬ ‫رسیدن به این باور که باید با کرونا زندگی کنیم بسیار مهم‬ ‫است و مردم باید این مهم را مد نظر قرار دهند‪ .‬هرچند که‬ ‫شاید دیگر نیاز به محدودیت های سخت نباشد اما خود افراد‬ ‫باید رعایت کنند‪.‬‬ ‫طباطبایی افزود‪ :‬از سوی دیگر در دنیا شیوع سویه های‬ ‫جدیدتری از کرونا مانند ‪ 51XBB‬که از خانواده اومیکرون‬ ‫است گزارش شده است هرچند که هنوز در ایران گزارشی از‬ ‫مشاهده ان نداشتیم اما الزم است حساسیت و مراقبت های‬ ‫خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تداوم روند افزایشی بروز کرونا در‬ ‫کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براورد اولیه حکایت از ادامه‬ ‫همین روند فعلی تا پایان فروردین ماه داشت اما‬ ‫ممکن است مجددا با مسافر ت ها و رفت و امدهای‬ ‫تعطیالت عید فطر و عدم رعایت مردم‪ ،‬روند افزایشی‬ ‫ادامه دار شود‪.‬‬ ‫عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫افزایش تعداد مبتالیان کرونا هم عوارض بیماری و هم‬ ‫مرگ ومیر ناشی از ان افزایش می یابد‪ .‬البته عوارض کرونا‬ ‫در مبتالیان به بیماری های زمینه ای بسیار بارزتر است‪ .‬سیر‬ ‫بروز عالئم کرونا هنوز هم مانند گذشته مشابه سرماخوردگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو اگر مبنای محاسباتی دقیق نداشته باشد‬ ‫پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬علی جدی در گفت و گویی در خصوص درخواست‬ ‫شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید بیان کرد‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی باید دید مبنای محاسباتی خودروسازان برای افزایش‬ ‫قیمت چیست؟ که اگر واقعا هزینه های خودروسازان باالتر رفته است‬ ‫مانند خیلی از موارد دیگر که در تولید تورم اتفاق افتاده منطقی است‪.‬‬ ‫برای افزایش قیمت خودرو پایه محاسباتی خودروسازان‬ ‫مشخص شود‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید دید پایه محاسباتی خودروسازان‬ ‫چیست و چقدر می خواهند تغییر قیمت دهند؟ گفت‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت باید بر اساس افزایش هزینه باشد‪ ،‬در تولید اگر دولت‬ ‫قیمت را تعیین تکلیف کند و دستور بدهد‪ ،‬باالخره قانون است‬ ‫و باید دولت اختالف هزینه را از محل منابع خودش پرداخت‬ ‫کند‪ .‬یعنی اختالفی که در محصول تمام شده وجود دارد و ان‬ ‫قیمتی که برای فروش الزام می کند‪ ،‬دولت ملزم به تامین ان‬ ‫است و نمی توان تولید کننده را الزام به این کرد که زیر قیمت‬ ‫تمام شده محصول خود را عرضه کند‪ ،‬لذا معتقدم باید مبنای‬ ‫محاسبه را سنجید‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد‪ :‬در جلسات‬ ‫هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن موضوع افزایش قیمت خودرو‬ ‫را بررسی و پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫جدی افزود‪ :‬دولت هم می تواند از طریق نماینده خود در شورای‬ ‫رقابت این موضوع را دنبال کند‪.‬‬ ‫اگر مبنای محاسباتی برای افزایش قیمت خودرو دقیق نباشد‪ ،‬نمی‬ ‫توان ان را پذیرفت‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬برای افزایش قیمت مبنای محاسبه مهم است‬ ‫و اگر بر اساس افزایش هزینه های مواد اولیه‪ ،‬قیمت دالر‪ ،‬ورق و‪...‬‬ ‫باشد می توان تا حدودی ان را پذیرفت‪ ،‬ولی اگر مبنای محاسباتی‬ ‫دقیق نباشد نمی توان پذیرفت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Vol.16,No.1188‬‬ ‫‪april.09.2023‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫بروز مشکل در بازار مر غ‬ ‫در صورت عدم اصالح قیمت ها‬ ‫در استان های همجوار‬ ‫رضا علی ابادی‪ :‬رئیس اداره طیور‪ ،‬زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی خراسان شمالی از احتمال بروز مشکل در بازار مرغ‬ ‫خراسان شمالی در صورت عدم اصالح قیمت مرغ در استان های‬ ‫همجوار خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا صادق با اشاره به اینکه در حال حاضر گوشت مرغ در این‬ ‫استان به اندازه کافی وجود دارد و مشکلی در این رابطه نیست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشکلی که در ارتباط با گوشت مرغ در این استان وجود دارد‬ ‫مربوط به افزایش قیمت این محصول در سایر استان ها است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ در این استان‬ ‫‪ ۶۵‬هزار تومان است این در حالی است که در برخی از استان های‬ ‫همجوار این رقم به ‪ ۷۰‬هزار تومان نیز رسیده است‪.‬‬ ‫صادق تاکید کرد‪ :‬حدود یک ماه است که مرغ با قیمت ‪ ۶۵‬هزار تومان‬ ‫در بازار خراسان شمالی توزیع می شود که اگر این قیمت در سایر‬ ‫استان ها اصالح نشود این احتمال وجود دارد که گوشت تولیدی از‬ ‫استان خارج شود و با مشکل مواجه شویم‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با تامین گوشت مرغ در استان بیان کرد‪ :‬تا پایان ماه‬ ‫جاری مرغ به اندازه کافی در این استان وجود دارد و جای نگرانی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این مقام مسئول توضیح داد‪ :‬گوشت مرغ برای چند روز تعطیالت عید‬ ‫فطر نیز به اندازه کافی در بازار وجود خواهد داشت و اگر کمبودی هم‬ ‫احساس شود از ذخایر گوشت منجمد وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬میزان جوجه ریزی طی سال گذشته در‬ ‫کشور با کاهش ‪ ۱۲‬درصدی مواجه بوده که این رقم در خراسان‬ ‫شمالی ‪ ۱۲.۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۶۲‬درصد بارش سال ابی کشور‬ ‫تامین شد‪/‬ادامه کم بارشی‬ ‫در ‪ ۶‬حوضه ابریز اصلی‬ ‫داده های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان می دهد‬ ‫که ‪ ۶۲‬درصد از بارش سال ابی کشور در بیش از شش ماه اخیر‬ ‫دریافت شده است این در حالیست که در شرایط نرمال باید حدود‬ ‫‪ ۷۷‬درصد در این بازه تامین می شد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک ارتفاع بارش کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تا‬ ‫کنون ‪ ۱۴۸‬میلی متر بوده که حدود ‪ ۱۹‬درصد کمتر از شرایط نرمال‬ ‫است اما نسبت به سال گذشته ‪ ۱۲‬درصد بیشتر است‪.‬‬ ‫جدول تغییرات بارش کشور نشان می دهد که در این مدت فقط شش‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کهگیلویه و‬ ‫بویر احمد و یزد بارش بیشتر از نرمال داشته اند و بارندگی ها در ‪۲۵‬‬ ‫استان کمتر از نرمال بوده است‪ .‬در این بین سه استان شمالی گیالن‪،‬‬ ‫مازندران و گلستان با کسری ‪ ۱۳۸‬تا ‪ ۱۹۸‬میلی متری مواجه هستند‬ ‫و ‪ ۱۱‬استان نیز بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۹۰‬میلی متر کسری بارش دارند‪.‬‬ ‫به طور کلی همچنان شش حوضه ابریز اصلی کشور با کسری بارش‬ ‫مواجه هستند که بیشترین کاهش مربوط به «قره قوم» با ‪ -۹۰‬و‬ ‫«دریای خزر» با ‪ -۷۵‬میلیمتر است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم سازمان هواشناسی بررسی مدل های بلندمدت جوی‬ ‫نشان می دهد که میانگین بارش کشور در دو ماه اتی در محدوده‬ ‫نرمال و برخی مناطق بیشتر از نرمال است اما این بارش ها نمی تواند‬ ‫کسری های شش ماه نخست را با توزیع مناسب جبران کند‪.‬‬ ‫مرزهای کشور از ثبات و امنیت‬ ‫پایدار برخوردار هستند‬ ‫فرمانده مرزبانی فراجا اعالم کرد‪ :‬مرزهای کشور از ثبات الزم برخوردار‬ ‫و اماده سرمایه گذاری هستند‪ .‬به گزارش اترک‪ ،‬سردار احمدعلی‬ ‫گودرزی در حاشیه سفر به استان خراسان شمالی با اشاره به وضعیت‬ ‫امنیتی مرزهای کشور‪ ،‬گفت‪ :‬امروز بحمداهلل با ساز و کاری که در‬ ‫انتظامی کشور برای ساختار مرزبانی دیده شده‪ ،‬مرزهای طوالنی‬ ‫کشورمان از ثبات و امنیت پایداری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر ارتقای توان عملیاتی و رزمی مرزبانان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با ارتقای سطح توان عملیاتی مرزبانان و همچنین سیستم های‬ ‫هوشمند الکترونیکی‪ ،‬اپتیکی‪ ،‬پهپادی‪ ،‬هلی شات و سیستم هایی که‬ ‫تصاویر مرز را به صورت لحظه در سطوح مختلف در مرکز فرماندهی و‬ ‫کنترل نظارت می کنند و هماهنگی که با نیروهای مسلح و خاصه با‬ ‫انتظامی استان های ‪ ۱۶‬گانه مرزی کشور برقرار است‪ ،‬مرزها از ثبات‬ ‫الزم برخوردار و اماده سرمایه گذاری هستند‪.‬‬ ‫گودرزی با بیان اینکه مرزبانی استان خراسان شمالی از ساختار‬ ‫مناسبی برای تامین امنیت مرزها برخوردار است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با ساز‬ ‫و کاری که در مرزها و یگان های مرزی وجود دارد‪ ،‬مرزهای استان‬ ‫خراسان شمالی از مرزهای بسیار با ثبات و امن کشور است و هیچ‬ ‫گونه دغدغه امنیتی در مرزهای این استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به نامگذاری شعار سال ‪ ۱۴۰۲‬به نام‬ ‫«مهار تورم‪ ،‬رشد تولید» توسط رهبر معظم انقالب‪ ،‬نقش مرزبانی را در‬ ‫تحقق شعار سال مهم دانست و ادامه داد‪ :‬مرزبانی با توجه به ماموریت‬ ‫ذاتی که در امر مقابله با قاچاق در مرزها دارد‪ ،‬می تواند با جلوگیری از‬ ‫ورود کاالی قاچاق به کشور در "مهار تورم و رشد تولید" نقشی بی بدیل‬ ‫و اساسی ایفاء کند‪ .‬براساس گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬وی مبارزه‬ ‫جدی با قاچاق کاال در مرز را از اولویت های مرزبانی عنوان کرد وگفت‪:‬‬ ‫برای کمک به تولید داخل واقتصاد کشور مرزبانی در خط مقدم مبارزه‬ ‫و مقابله با ورود کاالی قاچاق قرار دارد وخوشبختانه طی سال گذشته‬ ‫توفیقات خوبی در این زمینه حاصل شده است‪.‬‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪20‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫ازادسازی ‪ ۲۱‬هزار مترمربع از‬ ‫اراضی کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از ازادسازی ‪ ۲۱‬هزار و ‪۳۹۰‬‬ ‫مترمربع از اراضی کشاورزی و باغات موضوع تغییر کاربری غیرمجاز‬ ‫طی سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫فاطمه رختیانی‪ :‬به گزارش اترک‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین رضا براتی‬ ‫زاده‪ ،‬رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در گفت وگو با رسانه ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬در مجموع میزان ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۳۹۰‬مترمربع‬ ‫از اراضی زراعی و باغات استان که عمدتاً از طریق اشخاص حقیقی‬ ‫به صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار گرفته بود ازادسازی و با‬ ‫حفظ کاربری به وضع سابق اعاده گردید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ‪ ۸۳‬مورد از موارد موضوع تغییر کاربری غیرمجاز که در‬ ‫مساحتی به میزان ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۴۰‬مترمربع به وقوع پیوست از تداوم‬ ‫اقدامات افراد خاطی در همان مراحل اولیه کار جلوگیری کردند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود‪ :‬در ‪ ۷۴‬مورد دیگر نیز‬ ‫که در مساحتی به میزان ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۵۰‬مترمربع به وقوع پیوست‬ ‫مستحدثات غیرقانونی راساً توسط جهاد کشاورزی تخریب و قلع وقمع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مقام عالی قضایی استان تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۲۶‬مورد از اراء قطعی صادره‬ ‫دراین خصوص نیز در عرصه ای به مساحت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫مستحدثات غیرقانونی قلع وقمع شد‪.‬‬ ‫براتی زاده با اشاره به پرونده های کیفری تشکیل شده دراین خصوص‬ ‫نیز گفت‪ :‬طی سال ‪ ۱۴۰۱‬در خصوص ‪ ۶۸۰‬مورد از مصادیق تغییر‬ ‫کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان‪ ،‬علیه‬ ‫اشخاص اعالم جرم و پرونده قضایی تشکیل شد‪.‬‬ ‫نگاهی کوتاه به وجه تسمیه‬ ‫روستای قصر قجر بجنورد‬ ‫یادداشت ‪ -‬دکتر حسن ستایش‬ ‫رویش الله های واژگون در گرمه ظرفیتی برای گردشگری‬ ‫الله های واژگون یکی از گل های نادر در دنیاست که فرصت کوتاهی برای رخ نمایی در بهار دارد‪ .‬این گل زیبای وحشی را می توان در منطقه خمبی به عنوان‬ ‫بیشترین میزان گل در شهرستان گرمه مشاهده کرد‪.‬‬ ‫اترک‪-‬زینب محمودیان‪ :‬منطقه خمبی در ‪ 15‬کیلومتری‬ ‫روستای رباط قره بیل شهرستان گرمه قرار دارد و هرساله‬ ‫این منطقه پر می شود از الله های واژگونی که زیبایی ان هر‬ ‫انسانی را مبهوت خود می کند‪.‬‬ ‫از نیمه دوم ماه فروردین و اوایل اردیبهشت هرساله در برخی‬ ‫از رویشگاه های گرمه (کوه خمبی و سرای‪ ،‬دوراهی دشت و‪)...‬‬ ‫گونه ای گل کمیاب به نام الله های واژگون یا اشک مریم از‬ ‫خانواده سوسن‪ ،‬با ارتفاع ‪ 50‬تا ‪ 80‬سانتی متر با گلبرگ های‬ ‫زرد کمرنگ متمایل به لیمویی رخ نمایی می کند‪.‬‬ ‫در منطقه خمبی به عنوان بیشترین میزان گل در این‬ ‫شهرستان‪ ،‬این گل زیبا منظره ای دل انگیز و چشم نواز را ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬باال رفتن از ارتفاعات و دیدن این سرزمین‪ ،‬سفری‬ ‫به یادماندنی را برای هر تماشاگری به ارمغان می اورد چراکه‬ ‫این الله های سربه زیر در موقع وزش باد و نسیم صبحگاهی از‬ ‫سویی به سوی دیگر حرکت می کنند و باوجود شبنم در بین‬ ‫گلبرگ ها و چکیدن ان روی زمین‪ ،‬فضای بسیار دل انگیزی‬ ‫ایجاد می شود و این جلوه بکر هر بیننده ای را مسحور زیبایی‬ ‫خلقت الهی می کند‪ .‬اما این الله زیبا فرصت چندانی برای‬ ‫میزبانی از گردشگران ندارد و با عمری کوتاه‪ ،‬زمان بسیار‬ ‫محدودی میهمان کوهستان های سرد این شهرستان است‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬این منطقه این ظرفیت را دارد که با اقدامات موثرتر‬ ‫به مناطق مختلف کشور و حتی توریست های کشورهای دیگر‬ ‫شناسانده شود تا با جهانی شدن ان بهره اقتصادی مناسبی‬ ‫شامل این منطقه و استان شود‪.‬‬ ‫باوجود تالش پاسبانان محیط زیست گاهی با غفلت برخی‬ ‫از انسان ها عمر این گل کوتاه تر می شود‪ .‬به راستی از دست‬ ‫دادن این نعمت بزرگ که از میلیون ها سال پیش به ما ارث‬ ‫رسیده است‪ ،‬ضایعه ای بزرگ خواهد بود‪ .‬این الله در خراسان‬ ‫شمالی در مناطق جوزک در مانه و سملقان‪ ،‬کوه اسدلی در‬ ‫میانه بجنورد به اسفراین و کوه تکله قوز در راز و جرگالن‬ ‫نیز شناسایی شده است و عدم توجه به این گونه گل زیبا و از‬ ‫دست دادن این نعمت واال که از میلیون ها سال پیش به ما‬ ‫به ارث رسیده است‪ ،‬ضایعه ای بزرگ خواهد بود‪ .‬امید است‬ ‫این استان نیز همچون استان چهارمحال و بختیاری روزی‬ ‫به عنوان مشهورترین دشت الله ایران معرفی شود‪.‬‬ ‫چند روزی است که الله واژگون در گرمه شروع به خودنمایی‬ ‫کرده است‪ .‬الله هایی که در انتظار جشن تولد هستند و چند‬ ‫سالی است که از برگزاری جشن برای این گیاه زیبا خبری‬ ‫نیست چون ویروس منحوس کرونا این جشن را چند سالی‬ ‫است که به تعطیلی کشانده است‪ .‬این گل عمری کوتاه دارد‬ ‫و به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری گرمه‬ ‫پیش بینی می شود زیبایی دیدن الله های واژگون امسال تا‬ ‫اوایل اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫قبل از بحران ویروس کرونا با اغاز رویش الله ها‪ ،‬جشنواره‬ ‫الله های واژگون در این منطقه برگزار می شد که فرصتی برای‬ ‫رونق اقتصادی شهرستان بود اما چند سالی است‪ ،‬الله های‬ ‫واژگون به دست فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫جاللی یکی از شهروندان گرمه ای است که در این رابطه با‬ ‫خبرنگار ما می گوید‪ :‬وجود الله های واژگون در شهرستان‬ ‫گرمه فرصت بسیار مناسبی برای جذب گردشگران و ایجاد‬ ‫رونق اقتصادی است و هرساله شاهد حضور توریست ها و‬ ‫گردشگران زیادی از سراسر کشور بودیم که به شوق دیدن‬ ‫این گل ها می امدند‪.‬‬ ‫وی اظهار می کند‪ :‬با برگزاری جشنواره الله های واژگون باید‬ ‫این فرصت را غنیمت شمریم و شاکر این طبیعت خدادادی‬ ‫باشیم و برگزاری جشنواره همت مسئوالن را می طلبد‪.‬‬ ‫اکبری یکی از شهروندان گرمه است که می افزاید‪ :‬مدیران‬ ‫دستگاه های مربوطه می توانند رویش این الله ها را فرصتی‬ ‫بسیار بزرگ برای جذب گردشگر بدانند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬جشن الله های واژگون در کنار بازارچه‬ ‫صنایع دستی در شهرستان می تواند در رونق اقتصادی گرمه‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫علی نیا از اهالی روستای دشت است که بیان می کند‪:‬‬ ‫هرساله بارویش گیاهان دارویی و الله های واژگون از شهرها و‬ ‫استان های مختلف به روستای دشت می ایند و از زیبایی این‬ ‫الله ها مردم لذت می برند‪.‬‬ ‫وی بیان می کند‪ :‬بعضی از مردم به این الله ها اسیب رسانده‬ ‫و گل را از ریشه جدا می کنند و با خود به همراه می برند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬چرا اداره منابع طبیعی در نگهداری این‬ ‫گیاه تالش ان چنانی نمی کند و مردم را نسبت به عدم رویش‬ ‫و پرورش این گیاه در گلخانه منزل اگاه نمی کند‪.‬‬ ‫جعفر زاده می گوید‪ :‬ایا امسال اداره منابع طبیعی‬ ‫برنامه ای برای برگزاری جشن الله های واژگون دارد؟‬ ‫تقی زاده اظهار می کند‪ :‬چند سال قبل بحث این بود که‬ ‫ادارات مربوطه قرار است جهت حفظ این زیبایی ها دور‬ ‫الله های واژگون را فنس کشی کنند تا ار اسیب ها در امان‬ ‫بماند ولی تا به امروز به نتیجه ای نرسیده است‪.‬‬ ‫این برنامه به کجا رسید و چرا عملی نشد؟‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی گرمه می گوید‪ :‬متولی برگزاری‬ ‫جشنواره الله های واژگون اداره منابع طبیعی نبوده و نیست‪.‬‬ ‫احسان محمودیان ادامه می دهد‪ :‬فنس کشی تا االن از سوی‬ ‫ارگانی مطرح نشده و منطقه موردنظر به عنوان اثر طبیعی‬ ‫در فهرست اثار طبیعی کشور از سوی میراث فرهنگی‬ ‫ثبت شده است‪ .‬وی بیان می کند‪ :‬بحث حفاظت و سرکشی از‬ ‫منطقه توسط یگان حفاظت منابع طبیعی‪ ،‬میراث فرهنگی و‬ ‫محیط زیست انجام می شود‪.‬‬ ‫تاراج اشک مریم‬ ‫هر ساله با امدن بهار طبیعت دشت خُ مبی شاهد رشد الله‬ ‫های واژگون است ولی امسال بعد از فروکش کردن کرونا ‪۲‬‬ ‫هزار گردشگر از این دشت بازدید کردند ولی رفتار نامناسب‬ ‫گردشگران یکی از مهمترین تهدیدها برای الله های واژگون‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬برخی مردم به هنگام بازدید از این منطقه‪،‬‬ ‫گل ها را می چینند و رویشگاه را تخریب می کنند و این‬ ‫منطقه حفاظت شده است اما ضرورت دارد تا مراقبت ها از‬ ‫این رویشگاه بیشتر شود و این فرصت گردشگری حفظ شود‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان گرمه در این باره گفت‪ :‬دشت الله های‬ ‫خمبی این شهرستان از معروف ترین رویشگاه های الله‬ ‫واژگون کشور به شمار می رود و این دشت در ‪ ۴۰‬کیلومتری‬ ‫شهر گرمه قرار دارد و وسعت رویشگاه های الله های واژگون‬ ‫در استان حدود ‪ ۱۸‬هکتار است که ‪ ۱۵‬هکتار از این مساحت‬ ‫در دشت خُ مبی واقع است‪.‬‬ ‫عبدالحسین قاضوی اظهار کرد‪ :‬الله واژگون یکی از نادرترین‬ ‫گونه های گیاهی است و به نوعی حفاظت شده است از این رو‬ ‫ش های از دشت خمبی ب ه عنوان اثر طبیعی در فهرست‬ ‫بخ ‬ ‫اثار طبیعی کشور ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رفتار نامناسب گردشگران یکی از مهمترین‬ ‫تهدیدات ذخیره گاه اصلی الله های واژگون است‪ ،‬لگدمال‬ ‫کردن و چیدن این گل ها توسط گردشگران در حین بازدید‬ ‫سبب تهدید این گل ها است و یگان حفاظت اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری باید از پیشروی و تعرض به حریم این‬ ‫الله ها و اراضی ملی توسط کشاورزان همجوار جلوگیری کند‪.‬‬ ‫فرماندار گرمه خاطرنشان کرد‪ :‬اقدامات حفاظتی و صیانت‬ ‫از الله های واژگون تنها به شناساندن و ثبت این الله ها و‬ ‫گشت های منظم یگان های حفاظت میراث فرهنگی و منابع‬ ‫طبیعی بسنده شده است‪.‬‬ ‫تالش برای حفاظت از الله ها‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هم در این‬ ‫باره از پیگیری برای افزوده شدن مناطق حفاظت شده قرخود‪،‬‬ ‫خمبی و سرای در این استان به مجموعه ذخیره گاه زیست‬ ‫کره گلستان خبر داد و گفت‪ :‬با این اقدام حفاظت بیشتری از‬ ‫رویشگاه الله های واژگون انجام می شود‪.‬‬ ‫رضا شکاریان در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬تالش می شود تا‬ ‫رویشگاه های کوهستانی الله واژگون و زعفران کوهی در کوه‬ ‫های خمبی و سرای نیز در این مجموعه قرار گیرد و بر همین‬ ‫اساس برنامه مدیریت ان طبق نقشه پهنه بندی جدید طرح‬ ‫ریزی خواهد شد که در ان عالوه بر حفاظت پایدار و یکپارچه‬ ‫از تنوع زیستی در مجموعه گلستان‪ ،‬اقدامات ویژه ای نیز در‬ ‫راستای فقرزدایی و جلب مشارکت جوامع محلی در مدیریت‬ ‫ذخیره گاه زیست کره گلستان پیش بینی شده و از اعتبارات‬ ‫ذخیره گاه برای مدیریت این مناطق هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫ذخیره گاه زیست کره گلستان منطقه ای فراملی با اهمیت‬ ‫جهانی است که معرف جغرافیای طبیعی بی همتا در محل‬ ‫اتصال جنگل های هیرکانی با ناحیه اکولوژیکی کپه داغ‬ ‫است که از دیرباز با نظام فرهنگی و معیشتی مردمان شمال‬ ‫خراسان عجین بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد‪:‬‬ ‫یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان‬ ‫شمالی نیز در این باره از ورود دام به رویشگاه الله های‬ ‫واژگون و تخریب ان جلوگیری خواهد کرد تا در اینده شاهد‬ ‫افزایش رویشگاه این گل های زیبا باشیم‪.‬‬ ‫تابلویی ماندگار از الله های واژگون‬ ‫الله واژگون خراسان شمالی ازنظر ارتفاع و رنگ با الله واژگون‬ ‫استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد‬ ‫متفاوت است و عمدتا با ‪ ۲‬رنگ زرد و بنفش کمرنگ دیده‬ ‫می شود‪ .‬این گونه گیاهی استقامت زیادی در برابر سرما و‬ ‫سازگاری ویژه ای با دامنه های سنگالخی و صخره ای دارد و‬ ‫چنانچه زیستگاه این گل به وسیله انسان ها و دام ها تخریب‬ ‫نشود‪ ،‬توانایی پوشاندن عرصه های وسیعی از طبیعت را با‬ ‫رویش هزاران شاخه زیبا دارد‪.‬‬ ‫این گونه گیاهی‪ ،‬چهارمین اثر طبیعی ملی ایران که متاسفانه‬ ‫این روزها به دلیل چرای بی رویه دام‪ ،‬تخریب زیستگاه برای‬ ‫ایجاد اراضی کشاورزی‪ ،‬برداشت بی رویه این گیاه برای عرضه‬ ‫به بازار گل و عوامل دیگر در خطر انقراض قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هر ساله تورهای گردشگری و گردشگران و خانواده های‬ ‫زیادی از استان های مجاور از جمله سمنان‪ ،‬گلستان و‬ ‫خراسان رضوی به این منطقه سفر کردند‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫تحقق بیش از سه برابری هدف صادراتی استان‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سمند ال ایکس مدل ‪1384‬‬ ‫به شماره انتظامی ‪ 26‬ایران ‪ 588‬ج ‪ 42‬به رنگ نقره‬ ‫ای به شماره موتور ‪ 12484043717‬و شماره شاسی‬ ‫‪ 17603315‬به مالکیت اقای احمد طالب زاده به شماره‬ ‫ملی ‪ 0670155276‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫حسین شکاری‪ :‬استاندار خراسان شمالی در کارگروه توسعه‬ ‫صادرات غیر نفتی استان گفت‪ :‬شصت میلیون دالر هدف‬ ‫صادراتی استان در سال گذشته بود اما ‪ ۲۱۵‬میلیون دالر‬ ‫صادرات انجام شد که بیش از سه برابر هدف صادراتی‪،‬‬ ‫صادرات داشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬دکتر محمدرضا حسین نژاد افزود‪ :‬تولید‬ ‫کنندگان در جهت تاکیدات مقام معظم رهبری در مسیر‬ ‫استفاده از جنس مشابه به جای جنس خارجی می تواند در‬ ‫مهار تورم موثر باشند‪.‬‬ ‫وی به سفر اخیر سرکنسول استان استاراخان روسیه به‬ ‫استان اشاره داشت و گفت‪ :‬هیاتی از تجار و بازرگانان استان‬ ‫سفری به استاراخان داشته باشند تا تکمیل کننده صادرات‬ ‫استان به روسیه باشد ‪.‬‬ ‫دکتر حسین نژاد با بیان اینکه صادرات می تواند تسهیل‬ ‫کننده امور تجار و بازرگانان باشد ‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما هم‬ ‫باید بستر را با کمک رایزن های اقتصادی در کشورهای‬ ‫همسایه فراهم اوریم ‪.‬‬ ‫وی بازاریابی فروش محصوالت را کمک مهم به تجار و‬ ‫تولید کنندگان در امر صادرات دانست و افزود‪ :‬باید در‬ ‫جهت رفع موانع حوزه صادرات کمک کنیم ‪.‬‬ ‫دکتر حسین نژاد گفت ‪ :‬نقش افرینی کمرنگ دالر در‬ ‫زندگی و احصا منویات مقام معظم رهبری و رویکرد مهم‬ ‫دستگاه های اجرایی در رشد تولید و مهار تورم می تواند‬ ‫نقش صادرات را پررنگ تر کند ‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه صادرات می تواند‬ ‫بدون اتکا به ارز پیگیری شود‪ ،‬گفت ‪ :‬با اختصاص تسهیالت‬ ‫برای تولید کنندگان و تجار‪ ،‬رشد تولید ‪ ،‬تقویت فروش‬ ‫تولید کنندگان در خارج می توانیم شعار سال را محقق‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا حسین نژاد افزود‪:‬برخی صنایع ما کارنامه‬ ‫خوبی برای رشد تولید دارند که امیدواریم تمام صنایع در‬ ‫این مسیر قرار بگیرند ‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت ‪ :‬هر نوع عملکرد در راستای صادرات‬ ‫فرش و حمایت از قالیبافان را باید انجام داد‪.‬‬ ‫قصر قجر یکی از روستاهای توابع دهستان بدرانلو بخش مرکزی‬ ‫بجنورد است که در ‪ 29‬کیلومتری شمال غربی این شهر در یک‬ ‫موقعیت کوهستانی قرار دارد‪ .‬مختصات طول جغرافیایی ان ‪ 57‬درجه‬ ‫و ‪ 18‬دقیقه و عرض جغرافیایی ‪ 37‬درجه و ‪ 60‬دقیقه و ارتفاع ‪1389‬‬ ‫متر از سطح دریا می باشد‪.‬‬ ‫قجر که صورت دیگری از واژه قاجار است به عنوان یک لفظ ترکی‬ ‫تصحیف* شده واژه « قاچار » است ؛ از ریشه قاچماغ به معنای‬ ‫کسی که بسیار تند می دود ( لغتنامه دهخدا) و نام ایلی است از‬ ‫ترک ساکن ایران که در عصر صفوی از هواخواهان صفویه بوده و‬ ‫برای شاهان صفویه جنگ می کردند و در قرن سیزدهم هجری خان‬ ‫انها اقا محمدخان به سلطنت ایران رسید ‪( .‬فرهنگ توصیفی تاریخ‬ ‫معاصر) اما قجر در زبان ترکمنی به مرد شجاع و دالور گفته می شود‬ ‫و نام طایفه ای از قاجارهای ترکمن است که تخته قاپو** شده اند(‬ ‫فرهنگ ترکی الچین)‪.‬‬ ‫بر اساس کتاب مرات الوقایع ( ص ‪ )1309‬قصر قجر ابتدا نام اردوگاه‬ ‫سپاهیان قزاق بود که در سال ‪ 1213‬ه‪.‬ق به عمارت ییالقی فتحعلی‬ ‫شاه تبدیل گردید‪ .‬اما این جاینام در منطقه بجنورد به مقر ترکمانان‬ ‫طایفه قجر به افتخار بزرگان قاجار اطالق شده است‪.‬‬ ‫در این مورد از نظر تاریخی اینقدر می توان گفت قصر قجر که در‬ ‫گذشته به «کالته قصر قجر» مشهور بود در ‪ 5/2‬فرسخی بجنورد قرار‬ ‫دارد که جان محمد خان فرمانده لشکر شرق رضاخان در دوم خرداد‬ ‫‪ 1304‬به همراه ‪ 400‬نفر از سپاهیان قوچان برای مقابله با تهاجمات‬ ‫ترکمانان در این ناحیه به جنگ با انان رفت و سرکوبشان کرد( روز‬ ‫شمار تاریخ معاصر ایران ‪،‬ج ‪،5‬ص‪. )116‬‬ ‫اکنون که می بینید اهالی این روستا را طوایف مختلف ُکرد تشکیل‬ ‫می دهد در حقیقت این دوره از تاریخ است که ُکرد نشین شدن ان‬ ‫را رقم زده است وگرنه بنیان ان را ترکمانان گذارده اند ‪ .‬بنابراین وجه‬ ‫تسمیه روستای قصر قجر به این است که در دوره قاجاریه ترکمانان‬ ‫قجر انجا را محل استقرار خود قرار داده بودند‪.‬‬ ‫* تصحیف یعنی تحریف صورت یک واژه که صرفاً با افزایش یا‬ ‫کاهش یا جابجایی نقطه ها در ان صورت می گیرد ؛ مانند واژه ترکی‬ ‫ایزاق به معنای دور که در برخی لهجه ها با کم شدن یک نقطه از ان‪،‬‬ ‫تبدیل به ایراق می شود‪.‬‬ ‫** تخته قاپو یعنی اسکان اجباری عشایر توسط حکومتها‬ ‫رسیدگی به ‪ 920‬تخلف‬ ‫بهداشتی توسط دامپزشکی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت‪ :‬پارسال ‪ ۹۲۰‬تخلف‬ ‫بهداشتی در بازرسی ها کشف و ‪ ۱۳۲‬مورد به مراجع قضایی ارجاع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حمید رمضانی اظهار کرد‪ :‬سال گذشته بیش از هزار و ‪ ۱۱۰‬تُن‬ ‫فراورده غیربهداشتی از مراکز تحت نظارت و کشتارگاه های دام‬ ‫و طیور استان کشف و بیش از ‪ ۳۴۸‬هزار کیلوگرم فراورده معدوم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬پارسال حدود ‪ ۵۱‬هزار نوبت بازدید از‬ ‫مراکز تولید‪ ،‬فراوری‪ ،‬نگهداری و عرضه فراورده های خام‬ ‫دامی استان انجام شد و در این بازدیدها ‪ ۷۸۶‬هزار و ‪۱۹۴‬‬ ‫کیلوگرم فراورده کشف و ضبط و ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۴۳۶‬کیلوگرم‬ ‫فراورده معدوم شد‪.‬‬ ‫رمضانی با اشاره به بازدیدها از کشتارگاه های استان گفت‪ :‬در این‬ ‫مدت ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۴۵۴‬کیلوگرم فراورده غیربهداشتی در کشتارگاه‬ ‫های دام کشف و در کشتارگاه های طیور ‪ ۲۶۵‬هزار و ‪۱۴۲‬‬ ‫کیلوگرم از این فراورده ها ضبط شد‪.‬‬ ‫مبارزه با بیماری های دامی‬ ‫رمضانی در بخش دیگر سخنان خود درباره اقدامات انجام شده‬ ‫در زمینه مبارزه با بیماری های اختصاصی دامی و بیماری های‬ ‫مشترک بین حیوان و انسان گفت‪ :‬پارسال ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫راس دام تحت پوشش قرار گرفت که نسبت به سال ماقبل ان‬ ‫‪ ۵.۴‬درصد افزایش یافت و بیش از ‪ ۸۰‬درصد برنامه پیش بینی‬ ‫ساالنه محقق شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش از یک میلیون و ‪ ۹۸۴‬هزار راس دام استان در‬ ‫سال گذشته علیه بیماری های مشترک شاربن (سیاه زخم) و‬ ‫بروسلوز (تب مالت) مایه کوبی شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت‪ :‬در این مدت با مایه‬ ‫کوبی بیش از هشت میلیون راس دام‪ ،‬مبارزه و پیشگیری از‬ ‫بیماری های اختصاصی دام انجام شد‪ ،‬این مایه کوبی علیه‬ ‫بیماری های ابله‪ ،‬تب برفکی‪ ،‬انتروتوکسمی‪ ،‬اگاالکسی‪ ،‬قانقاریا‪،‬‬ ‫تیلریوز‪ ،‬لمپی اسکین‪ ،‬طاعون نشخوارکنندگان کوچک انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی اظهار کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۴‬هزار راس دام علیه انگل های خارجی سمپاشی و‬ ‫حمام داده شد و ‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربع اماکن دامی سمپاشی‬ ‫شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫‪www.atrakdaily.ir‬‬ ‫روزنامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬محمد شکاری‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬مرضیه طاهری بازخانه‬ ‫طراح و صفحه ارا‪ :‬رضا علی ابادی‬ ‫مسئول روابط عمومی‪ :‬حسین شکاری‬ ‫دبیر سرویس اقتصادی‪ :‬فاطمه رختیانی‬ ‫یکشنبه | ‪ 20‬فروردین ماه | ‪1402‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫تهران‬ ‫تلفن‪058-32260391 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬چاپخانه کارگر‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬بلوار استقالل شمالی‬ ‫نبش چهارراه ارتش‪ ،‬ساختمان نیکان طبقه چهارم‬ ‫‪www.AtrakDaily.ir‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‪12:05 :‬‬ ‫درسی از امام‬ ‫‪Lesson from Imam‬‬ ‫امام کاظم(ع) فرمودند‪:‬‬ ‫ش‬ ‫دعاى خ ـص روز ‏ه دار هن گام افطار ُمستجاب مى‏ شود‪.‬‬ ‫شعر روز‬ ‫رد منزل غم فگنده مفرش ماییم‬ ‫ست‬ ‫عالم چو ستم کند مکش ماییم‬ ‫رودکی‬ ‫چش‬ ‫وز اب دو م دل رپ اتش ماییم‬ ‫دست خوش روزگار انخوش ماییم‬ ‫فرهنگ و هنر ‪8‬‬ ‫‪Vol.16,No.1188 april.09.2022‬‬ ‫ ‬ ‫غروب افتاب‪18:32 :‬‬ ‫‪Poetry Day‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‪18:50 :‬‬ ‫ ‬ ‫اذان صبح فردا‪04:12 :‬‬ ‫طلوع افتاب‪05:40 :‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫برادران لیال و دوستان و دشمنانش‬ ‫کاریکاتور‬ ‫اثر‪ :‬محمود برخورداری‬ ‫یا اصال وجود ندارد را بگذارید کنار‪ .‬این که هیچ فرزندی هم در گوش پدرش نمی‬ ‫سید عبدالجواد موسوی‬ ‫زند و یا نباید بزند را هم‪ .‬اگر در میان این مردم زندگی نمی کنید دست کم صفحه‬ ‫حوادث روزنامه ها و یا خبرگزاری ها را بخوانید تا این همه وعظ و پند شبه اخالقی‬ ‫چند روز پیش دوست خبرنگاری پیام داد که می توانیم درباره لیال باهم گفت و‬ ‫را به اسم نقد سینما به خورد دیگران ندهید‪ .‬این جامعه و مشکالت بی شمارش را‬ ‫گویی داشته باشیم‪ .‬گفتم‪ :‬در خدمتم‪ .‬فردایش تماس گرفت که شرمنده ام‪ .‬از فالن‬ ‫اگر جرئت دارید نقد کنید و بانیان چنین وضعیتی را و نه سعید روستایی را که در‬ ‫وزارت فخیمه پیام داده اند که درباره این فیلم دیگر چیزی منتشر نکنید‪.‬‬ ‫شکل گیری این جامعه به قدر سر سوزنی نقش نداشته است‪.‬‬ ‫پرسیدم‪ :‬چرا؟ پاسخ داد که ظاهرا به این دلیل که فیلم بی مجوز پخش شده است‬ ‫‪-۴‬طرفداران فیلم بیش از همه کسانی هستند که فیلم را نمادین می بینند‪ .‬هیچ‬ ‫گفته اند حرف زدن درباره ان نوعی رسمیت بخشیدن به فیلم محسوب می شود‪.‬‬ ‫ایرادی هم ندارد‪ .‬فیلم این اجازه را به شما می دهد اما این که یک فیلم اجتماعی‬ ‫عجب! چیزی که همگان دیده اند و درباره ان در فضای عمومی و خصوصی حرف‬ ‫که باید سر راست باشد این همه نماد از ان بیرون کشیده می شود مقصری ندارد‬ ‫می زنند چرا نباید به بحث گذاشته شود؟ این ها را من گفتم و دوست خبرنگار نیز‬ ‫جز همانان که فضای ساخت فیلم اجتماعی را دشوار کرده اند‪ .‬فیلم ساز اجتماعی‬ ‫تایید کرد‪ .‬بگذریم‪ .‬فقط می خواستم بگویم با این که چند روز پیش نکته ای درباره‬ ‫معیار در این سرزمین خانم رخشان بنی اعتماد است‪ .‬فیلمسازی که یک دهه است‬ ‫فیلم برادران لیال نوشته بودم با این حال بعد از این ماجرا انگیزه بیشتری پیدا کردم‬ ‫به دلیل تنگ نظری های مدعیان اخالق مداری نتوانسته است فیلم بسازد‪ .‬وقتی‬ ‫برای حرف زدن درباره فیلم‪ .‬مضاف بر این که این چند روزه درباره این فیلم واکنش‬ ‫فیلمساز اجتماعی نتواند حرفش را بزند و یا اگر هم بزند به چنگال ممیزان اخالق‬ ‫های عجیب و غریب زیادی دیده ام که البته بعید هم نبود اما انگیزه بیشتری به من‬ ‫فروش می افتد وضعیت همین می شود که مالحظه می فرمایید‪ .‬از دل یک فیلم‬ ‫بخشید تا درباره این فیلم چند خطی قلمی کنم‪.‬‬ ‫ساده و روشن چیزهایی بیرون کشیده می شود که به ذهن جن هم نمی رسد چه‬ ‫‪-۱‬در همان یادداشت قبلی نوشتم که در فضای کنونی نقد فیلم برادران لیال کار‬ ‫رسد به ذهن سعید روستایی بنده خدا‪.‬در چنین وضعیتی به قول احمد شاملو‪ :‬این‬ ‫دشواری است‪ .‬یعنی جدا شدن از فضایی که اطراف فیلم را گرفته است کار دشواری‬ ‫فصل دیگری است‪ /‬که سرمایش از درون‪ /‬درک صریح زیبایی را‪/‬‬ ‫است‪ .‬این فضا را هم بیشتر کسانی ایجاد کرده اند که جلوی فیلم را به‬ ‫پیچیده می کند‪.‬‬ ‫بهانه های مختلف گرفته اند و کیست که نداند اگر فیلم در فضایی عادی‬ ‫‪-۵‬فیلم‪ ،‬در مجموع دیدنی است اما دو سه ایراد بزرگ دارد‬ ‫و بدون این همه هیاهو پخش می شد نه این همه بیننده پیدا می کرد‬ ‫که باعث می شود فیلم در حد و اندازه های یک فیلم تمام‬ ‫و نه این همه واکنش برمی انگیخت‪ .‬این فیلم هم می شد یکی دیگر از‬ ‫مخالفانفیلماغلباز‬ ‫عیار حاضر نشود‪ .‬اول از همه ساختن شخصیت پدر است‪ .‬پدر‬ ‫فیلم های سعید روستایی که به سادگی می توانستی ان را نقد کنی‪ .‬اما‬ ‫منظراخالقیبهفیلم‬ ‫سرتاپا چندش است‪ .‬هیچ چیز دوست داشتنی ای در او وجود‬ ‫حاال این فیلم از فیلم بودنش دور شده است و البته هرچه زمان بگذرد و‬ ‫ندارد که اگر داشت باعث می شد ما هم مثل علیرضای توی‬ ‫از تنش های سیاسی و اجتماعی روز فاصله بگیریم فیلم به اصل خودش‬ ‫حملهکردهاند‪.‬وجالب‬ ‫فیلم او را دوست داشته باشیم و یا مثل ان برادر ورزشکار لیال‬ ‫نزدیک تر می شود و امکان نقدش اسان تر‪ .‬این دیگر بستگی به اهل‬ ‫اینکهاغلبانهاچه‬ ‫فکر کنیم که در هر شرایطی باید احترام پدر را نگاه داشت‪.‬‬ ‫سیاست دارد‪ .‬ان ها ممکن است شرایطی را رقم بزنند که فیلم حاال‬ ‫اشخاصیکهمنوشما‬ ‫فیلمساز می خواهد لحظاتی را بسازد‪ ،‬مثل لحظه گیر دادن‬ ‫حاالها امکان درست دیدنش فراهم نشود و ما مدام در شرایط حساس‬ ‫میشناسیمشانوچه‬ ‫پدر که حتما اسم نوه اش باید غالم باشد‪ .‬صحنه بامزه ای‬ ‫کنونی! به سر ببریم‪ .‬مادام که ما در شرایط حساس کنونی! قرار داریم‬ ‫روزنامههاییکهفحش‬ ‫است اما هنوز مزه ان را نچشیده اید که از توی جیب پسر‬ ‫اصوال سخن گفتن کار دشواری به نظر می رسد‪ .‬حاال چه می خواهد‬ ‫بهفیلمراتیتریککرده‬ ‫بزرگش تخم مرغ و سوسیس دزدی را بیرون می کشد و او را‬ ‫موضوع ان فوتبال باشد چه سینما‪ .‬چه دین باشد چه سیاست‪ .‬فرقی‬ ‫اندهیچکداماخالقی‬ ‫جلوی همه خانواده بی ابرو می کند و حالتان را از هرچه پدر‬ ‫نمی کند‪ .‬همه سخنان با گوش سیاست شنیده می شود و بیرون از‬ ‫نیستند‪.‬بهتعبیری‬ ‫است به هم می زند‪ .‬شخصیت پدر بالتکلیف و نامعلوم است‪.‬‬ ‫دایره سیاست هیچ سخنی فهم نمی شود‪ .‬به این وضعیت می گویند‬ ‫صریحترنهتنهااخالق‬ ‫در حقیقت به جای ان که امیزه ای از خباثت و مهربانی باشد‬ ‫سیاست زدگی‪ .‬چیزی که ما سال هاست به ان دچاریم و به نظر هم‬ ‫مدارنیستندکهبهبی‬ ‫یکسره پلشتی است و چنین پدری نمی تواند دوست داشتنی‬ ‫نمی رسد حاال حاالها راه برون شدی از این بن بست به چشم اید‪.‬‬ ‫اخالقیودشنامدادن‬ ‫باشد‪ .‬و این مشکل البته فقط مشکل پدر نیست‪ .‬دوربین و‬ ‫‪-۲‬مخالفان فیلم اغلب از منظر اخالقی به فیلم حمله کرده اند‪ .‬و جالب‬ ‫میزانسن و نحوه بازی در صحنه هایی به ما ادرس غلط می‬ ‫این که اغلب ان ها چه اشخاصی که من و شما می شناسیمشان و چه‬ ‫بهاینوانوتهمت‬ ‫دهند‪ .‬شکل طرد شدن پدر در اوایل فیلم توسط همه فامیل‬ ‫روزنامه هایی که فحش به فیلم را تیتر یک کرده اند هیچ کدام اخالقی‬ ‫زدنبهدیگرانشهره‬ ‫و نحوه بیرون راندن او از جمع خودشان به گونه ای است که‬ ‫بی‬ ‫نیستند‪ .‬به تعبیری صریح تر نه تنها اخالق مدار نیستند که به‬ ‫انداماپاینقدفیلمکه‬ ‫فکر می کنیم با یک خانواده مافیایی سر و کار داریم و بزرگ‬ ‫اند‬ ‫شهره‬ ‫اخالقی و دشنام دادن به این و ان و تهمت زدن به دیگران‬ ‫میرسدسختمدافع‬ ‫خاندان شدن یعنی چیز مهمی اما بعد می بینیم که این‬ ‫اما پای نقد فیلم که می رسد سخت مدافع اخالق و مبادی اداب می‬ ‫اخالقومبادیاداب‬ ‫حدس ما غلط بوده و می توان با چهل سکه به راحتی بزرگ‬ ‫شوند‪ .‬درست مثل ان گنده التی که به یکی از همکارانش می گفت‪:‬‬ ‫میشوند‪.‬درستمثل‬ ‫خاندان شد‪ .‬و بر ما هم معلوم نمی شود ان که دسته چک‬ ‫فالن فالن شده چرا ادب را رعایت نمی کنی؟ و من اصال نمی فهمم‬ ‫انگندهالتیکهبهیکی‬ ‫داشت و می توانست به مراتب هزینه بیشتری بکند چرا در‬ ‫این نگاه سطحی و پیش پا افتاده به اخالق دیگر چه صیغه ای است؟ و‬ ‫ازهمکارانشمیگفت‪:‬‬ ‫همان اول کار به عنوان بزرگ فامیل معرفی نشد؟‬ ‫اصال چه ربطی به نقد فیلم دارد؟ باز از ان تریبون رسما سیاسی انتظاری‬ ‫فالنفالنشدهچراادب‬ ‫‪-۶‬صحنه های دسته جمعی فیلم اصال خوب نیست‪ .‬یکی‬ ‫نیست اما این که طرف در مقام منتقد چیزفهم و باسواد سینما بیاید و‬ ‫رارعایتنمیکنی؟ومن‬ ‫یکی صف کشیده اند تا نوبتشان شود و حرفشان را بزنند‬ ‫به فیلم انگ بی اخالقی بچسباند از ان حرف هاست‪ .‬فیلم ضد خانواده‬ ‫اصالنمیفهممایننگاه‬ ‫و بعد نفر بعدی‪ .‬درست مثل یک اجرای رادیویی می ماند‪.‬‬ ‫است! خب‪ ،‬باشد‪ .‬ایرادش چیست؟ مگر سعید روستایی واعظ دین و‬ ‫تدوین این صحنه ها هم ان قدر اشکارا عیب و ایراد دارد که‬ ‫اخالق است‪ .‬سینماگر است و باید اثر خوب سینمایی بسازد‪ .‬همین‪ .‬اگر‬ ‫سطحیوپیشپاافتاده‬ ‫یک بیننده نه چندان حرفه ای هم متوجه مشکل فیلم خواهد‬ ‫بد ساخته و یا در گفتن حرفش ناتوان بوده باید به او ایراد گرفت وگرنه‬ ‫بهاخالقدیگرچهصیغه‬ ‫شد و این برای سعید روستایی که در فیلم اولش دست کم‬ ‫این حرف های کلی و بخشنامه ای ربطی به سینما ندارد‪ .‬ایا مثال این‬ ‫ایاست؟واصالچه‬ ‫خوش درخشیده بود و چنین مشکالتی نداشت یک پسرفت‬ ‫ها‬ ‫منتقدان محترم در مواجهه با سازنده پرتقال کوکی هم همین حرف‬ ‫ربطیبهنقدفیلمدارد؟‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫را می زنند؟ یا وقتی فیلم دوال را می بینند باز هم از این بیانیه های‬ ‫بازازانتریبونرسما‬ ‫‪-۷‬و اما شاید بزرگ ترین ایراد فیلم شعارهای گل درشتش‬ ‫اخالقی صادر می کنند؟ تازه چه اخالقی؟ اگر منظورتان نگاه داشتن‬ ‫سیاسیانتظارینیست‬ ‫باشد‪ .‬گفتم که با به تصویر کشیدن چنین خانواده ای هیچ‬ ‫شان و منزلت پدری است که برای فرزندانش هیچ ارزشی قائل نیست‬ ‫امااینکهطرفدرمقام‬ ‫مشکلی ندارم‪ .‬در این سرزمین خانواده هایی به مراتب بدبخت‬ ‫و به دلیل خودخواهی چندش اورش حاضر است همه را قربانی کند‬ ‫منتقدچیزفهموباسواد‬ ‫تر و درب و داغان تر از این خانواده وجود دارند‪ .‬انگ سیاه‬ ‫شرمنده ام‪ .‬چنین اخالقی ارزانی خودتان و عزیزانتان‪ .‬روستایی اگر‬ ‫سینمابیایدوبهفیلم‬ ‫نمایی و این حرف ها هم تکراری است و حال بهم زن‪ .‬اما با این‬ ‫مشکلی دارد نه در سیلی زدن بیخ گوش چنین پدر بی پدری است‬ ‫انگبیاخالقیبچسباند‬ ‫همه شعار مشکل دارم‪ .‬این که یک دفعه وسط فیلمی اجتماعی‬ ‫بلکه درست در نیاوردن کارکتر این پدر است‪ .‬به ان جا هم خواهیم‬ ‫ازانحرفهاست‪.‬فیلم‬ ‫که قرار است مثال به واقعیت زندگی ما هم نزدیک باشد چهار‬ ‫رسید‪ .‬دست به نقد بگذارید تکلیف این دوستان اخالق فروش را تعیین‬ ‫دختر با ان شکل و شمایل از ماشین پیاده شوند و ناگهان‬ ‫کنیم تا بعد‪.‬‬ ‫ضدخانوادهاست!خب‪،‬‬ ‫صحنه اسلوموشن شود مشکل دارم‪ .‬این که فرهاد اصالنی سر و‬ ‫‪-۳‬باز هم اغلب مدعیان اخالق مداری فرموده اند چنین خانواده هایی‬ ‫باشد‪.‬ایرادشچیست؟‬ ‫کله بزند با مشتریانش بر سر این که در مستراح چه کرده اند و‬ ‫نداریم و یا این که چنین پدری وجود خارجی ندارد و از همه جالب تر‬ ‫مگرسعیدروستایی‬ ‫شوخی های دم دستی و بی خودی را طرح کند مشکل دارم‪ .‬با‬ ‫ان دوست قدیمی ماست که می فرماید‪ :‬این پدر ایرانی نیست‪ .‬من نمی‬ ‫واعظدینواخالق‬ ‫این که در مستراح حتما باید ان حرف هایی که نه مهمند و نه‬ ‫دانم این بزرگواران کجا و چگونه زندگی می کنند؟هرچند وجود واقعی‬ ‫است‪.‬سینماگراستو‬ ‫عمق نکبت و پلشتی را می رسانند مطرح شود مشکل دارم‪ .‬در‬ ‫چنین خانواده ای نه حسن فیلم محسوب می شود و نه عیب ان اما اگر‬ ‫بایداثرخوبسینمایی‬ ‫واقع با اجرای این صحنه ها مشکل دارم و نه حرفی را که مثال‬ ‫شرط بر واقعیت داشتن چنین پدیده هایی در جامعه ایرانی است باید‬ ‫بسازد‪.‬‬ ‫فیلمساز می خواهد بزند‪ .‬در صحنه هایی از فیلم به نظر می‬ ‫به حضورتان عرض کنم که اتفاقا داریم و خوبش را هم داریم و فراوانش‬ ‫رسد فیلمساز از وضع موجود خیلی عصبانی است‪ .‬هیچ مشکلی‬ ‫را هم‪ .‬کالس اول راهنمایی بودم که پلیس امد سر کالس و یکی از هم‬ ‫نیست به شرط ان که ان عصبانیت بتواند شکل هنرمندانه ای‬ ‫کالسی هایمان را که خیلی بچه خوب و ارامی به نظر می رسید برد‪.‬‬ ‫به خود بگیرد‪ .‬متاسفانه در صحنه هایی از فیلم برادران لیال این‬ ‫متعجب بودیم که چرا؟ چند روز بعدش متوجه شدیم همان پسر خوب‬ ‫عصبانیت خیلی لخت و زمخت اجرا می شود‪ .‬با چنین اجرایی‬ ‫با همدستی مادر‪ ،‬پدرش را با کمربند خفه کرده بود‪ .‬چیزهایی هم از‬ ‫هم مشکل ندارم به شرط ان که از فیلم بیرون نزند و با کلیت‬ ‫پدر شنیدیم که همه ما حق را به او دادیم و در همان سن و سال همه‬ ‫فیلم همخوانی داشته باشد و در خدمت اثر باشد نه یک بیانیه‬ ‫می گفتیم اگر ما هم جای او بودیم چنین می کردیم! پس این ادا بازی‬ ‫جدای سیاسی‪.‬‬ ‫ها که سعید روستایی پدری را به تصویر کشیده است که ایرانی نیست و‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله‬ ‫مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم‬ ‫نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیست‪.‬صادره سنندج‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1402/۰۱/20‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1402/۰۲/04‬‬ ‫‪ -۱‬ششدانگ یک قطعه باغ به نام اقای حشمت عنایتی فرزند مهدی صادره سنندج تحت پالک ‪ ۱۱۲۲‬فرعی از ‪ ۸‬اصلی بخش ده منطقه ‪ ۲‬سنندج به مساحت ششدانگ‬ ‫‪۲۲۲۷‬متر مربع جزء نسق زارعانه به شماره ‪ ۸۱۴۷‬مورخه ‪ ۱۶/۷/۵۱‬بنام علیمحمد ندری به ادرس سنندج روستای گزنه‬ ‫هیوا احمدیان ‪ -‬رئیس اداره ثبت منطقه ‪ ۲‬سنندج‬ ‫م الف ‪۱۴۴۶‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد‬ ‫به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫‪-169‬اصلی واقع در صدراباد بخش ‪ 2‬بجنورد‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 12080‬فرعی یک باب ساختمان‬ ‫مالکیت‪ :‬خانم لیال قریب فرزند علی اصغر به ش ش ‪50‬‬ ‫در روز دوشنبه هجدهم ام اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصدودو(‪ )1402/02/18‬ساعت ‪ 10‬صبح در محل شروع و بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر‬ ‫باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با‬ ‫حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر‬ ‫حاضر نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های‬ ‫ثبتی‪ ،‬معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور‬ ‫اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬چهارشنبه ‪1402/02/20‬‬ ‫شناسه اگهی‪1476590 :‬‬ ‫اکبر اقبالی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین وتکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ -۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۷۲۲۱‬قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض علیرضا ونکی به شناسنامه شماره ‪ ۶۲‬کد ملی ‪ ۰۴۵۲۲۷۶۵۲۷‬فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی‬ ‫بمساحت ‪۷۸۶/۸۳‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪۲‬فرعی از ‪۳۴۰‬اصلی واقع در جلنگدار حوزه ثبتی ساوجبالغ از مالکیت مشاعی صدراله حامدی تاییدرو با‬ ‫توجه به نامه شماره ‪۱۴۹۴۸/۰۰/۲/۲۱ _ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲‬اداره جهاد کشاورزی ساوجبالغ مورد تائید است لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیه اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی‬ ‫تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۲/۰۱/۲۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۲/۰۲/۰۴:‬‬ ‫اقای علیلو جهت الصاق‬ ‫م الف‪۱۰۳۸۷:‬‬ ‫محسن هدائی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ‬ صفحه 5

آخرین شماره های روزنامه اترک

روزنامه اترک 1194

روزنامه اترک 1194

شماره : 1194
تاریخ : 1402/01/29
روزنامه اترک 1192

روزنامه اترک 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1402/01/27
روزنامه اترک 1191

روزنامه اترک 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1402/01/26
روزنامه اترک 1190

روزنامه اترک 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1402/01/22
روزنامه اترک 1189

روزنامه اترک 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1402/01/21
روزنامه اترک 1187

روزنامه اترک 1187

شماره : 1187
تاریخ : 1402/01/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!