روزنامه اترک شماره 1191 - مگ لند

روزنامه اترک شماره 1191

روزنامه اترک شماره 1191

روزنامه اترک شماره 1191

‫شنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1402‬‬ ‫خودشان عجله دارند‬ ‫‪APRIL.15.2023‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪1443‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1191‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1191‬‬ ‫قیمت ‪ 10000‬تومان‬ ‫با ما در ارتباط باشید‬ ‫‪ATRAKDAILY.IR‬‬ ‫‪058-32260391‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪AT R A K D A I LY N E W S PA P E R‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مسئوالن‪ ،‬مریض‬ ‫اند یا مریض ها‪،‬‬ ‫مسئول!‬ ‫یادداشت ‪ -‬رحمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫ازادی قدس شریف‬ ‫بسیار نزدیک است‬ ‫‪7‬‬ ‫راهنمایانپیشرودر‬ ‫معرفیخراسانشمالی‬ ‫اترک‪ :‬خراسان شمالی به عنوان باب‬ ‫الرضا(ع) سالیانه میزبان میلیون ها‬ ‫مسافری است که برای سفر به مشهد‬ ‫از این استان عبور میکنند و الزم است‬ ‫اقداماتی انجام شود تا این خطه از کشور‬ ‫بیشتر به مردم کشور شناسانده شود‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬نوروز امسال خراسان‬ ‫شمالی میزبان تعداد زیادی مسافری بود‬ ‫که این استان را به عنوان معبر انتخاب‬ ‫کرده بودند‪ .‬از همین رو بسیاری از‬ ‫دلسوزان هم استانی برای تبدیل خراسان‬ ‫شمالی از معبر به مقصد تالش های فراوانی‬ ‫انجام دادند‪.‬‬ ‫یکی از دلسوزانی که برای این مهم‪،‬‬ ‫زحمات فراوان کشیدند انجمن راهنمایان‬ ‫گردشگران بودند که در مدت ‪ 14‬روز‬ ‫تعطیالت نوروز‪ ،‬معرف جاذبه های استان به‬ ‫‪ 14‬هزار نفر بودند‪ .‬در همین رابطه صادق‬ ‫معصومیان‪،‬رئیسانجمن‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫منوچهرمتکی‪:‬دولتگذشتههمهچیزرا‬ ‫درکدخداخالصهکرد‬ ‫منوچهر متکی از دیپلمات های قدیمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و وزیر اسبق امور خارجه در برنامه «حضور» در حسینیه‬ ‫جماران گفت‪ :‬مردم باید احساس بکنند از هر طیف فکری در‬ ‫لیست کاندیداها و نامزدهای تایید شده می توانند نامزد فکری‬ ‫خود را پیدا بکنند‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فرشادمومنی‪:‬تافرصتباقیاست‬ ‫باید بودجه را اصالح کرد‬ ‫«از بهمن ‪ 1401‬به مردم بشارت دادیم که ما با یک بحران حاد‬ ‫در زمینه سالمت روبرو خواهیم شد‪ .‬چرا دل کسی برای این‬ ‫ماجرا نمی سوزد؟ در تبلیغات خود می گویند ارز ترجیحی برای‬ ‫دارو حذف نشده است درحالیکه ارز ترجیحی را از تولید داروی‬ ‫داخلی که ‪ 97‬درصد نیاز کشور را تامین می کند‪ ،‬گرفته اند و‬ ‫ان را به واردات دارو اختصاص داده اند‪...‬‬ ‫عکس ‪KHAMENEI:‬‬ ‫مدتی است که با اظهارات‬ ‫عجیب یکی از اعضای‬ ‫شورای شهر بجنورد و در‬ ‫پی نامه درخواست دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی از شورای‬ ‫شهر بجنورد برای اختصاص‬ ‫زمین شهربازی برای ساخت‬ ‫بیمارستان فوق تخصصی‬ ‫‪ 320‬تختخوابی زنان و‬ ‫کودکان‪ ،‬که محلی برای‬ ‫تفریح شهروندان و جوانان‬ ‫و محیطی ورزشی و توقف‬ ‫گاهی برای گردشگران در‬ ‫ایام عید و تعطیالت تابستانی‬ ‫می باشد و با حمایت استاندار‬ ‫خراسان شمالی همراه بوده‬ ‫شاهد بحث های زیادی بوده‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫در این مقاله به بررسی‬ ‫اهمیت و میزان فضای سبز به‬ ‫نسبت هر شهروند در ایران و‬ ‫شهر بجنورد و لزوم لغو بی‬ ‫قید و شرط این طرح فاقد‬ ‫عقالنیت در مدیریت فضای‬ ‫سبز شهری و لغو امثال این‬ ‫طرح ها می پردازیم‪...‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫اگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی تامین کنندگان مالی برای اتصال سبزوار به شبکه ریلی‬ ‫(مناقصات شماره ‪ 1401/519‬و ‪()1401/520‬نوبت اول)‬ ‫مشمول و دارای مجوز ماده واحده قانون اصالح ماده(‪ )56‬قانون الحاق موادی‬ ‫به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(مصوب سال ‪()1387‬نوبت اول)‬ ‫شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در نظر دارد برای تامین بخشی از نیاز مالی پروژه¬ برای اتصال سبزوار به شبکه ریلی به‬ ‫شماره طبقه بندی ‪ ،1303015008‬از تسهیالت مالی که در چارچوب ایین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده ‪ 56‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات دولت مصوب ‪( 1387‬به شماره ‪/69454‬ت‪ 50913‬هـ مورخ ‪ )1393/06/20‬توسط تامین کننده مالی فراهم می شود‪ ،‬استفاده نماید‪:‬‬ ‫‪ .1‬موضوع فراخوان‪ :‬تامین مالی برای ‪ /‬اتصال سبزوار به شبکه ریلی به شماره طبقه بندی‪1303015008‬‬ ‫‪ .2‬بازپرداخت تسهیالت دریافتی‪ :‬بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پس از طی شش ماه از اتمام عملیات اجرایی با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫بوده و طی مدتی که سازمان یاد شده اعالم می نماید بازپرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬محاسبه سود‪ ،‬دریافت و بازپرداخت تسهیالت درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ‪ 1362‬و اصالحات بعدی ان و با رعایت عقود اسالمی‬ ‫مندرج در ان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .3‬تامین کننده مالی باید مستنداتی اعم از ‪ )1‬وجه نقد یا اسناد مالکیت با قابلیت نقدشوندگی باال ‪ )2‬تائید اعتبار غیرمشروط از سوی بانک¬ها یا موسسات‬ ‫مالی و اعتباری معتبر ‪ )3‬باالترین درامد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته ‪ )4‬ارزش دارائی¬های ثابت ( منقول و غیر منقول‬ ‫) که دال بر توانایی او در تامین مالی تسهیالت تعهد شده می باشد را برای بررسی ارایه کند‪.‬‬ ‫‪ .4‬شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور پس از دریافت مدارک و مستندات نسبت به ارزیابی پیشنهادات اقدام ‪ ،‬و از حائزین شرایط جهت‬ ‫حضور در فرایند انتخاب سرمایه گذار بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دعوت بعمل می اورد ‪.‬‬ ‫‪ .5‬از عالقمندان دعوت می¬شود برای دریافت فرم های مربوطه و اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار این اگهی به¬ مدت ده روز با همراه داشتن معرفی نامه‬ ‫رسمی به طبقه ششم اتاق ‪ 614‬این شرکت به نشانی بزرگراه مدرس _ خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) _ خیابان شهید فرید افشار _ تقاطع بلوار ارش‬ ‫غربی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1478461 :‬‬ ‫وزارت راه وشهرسازی‬ ‫شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‬ ‫م الف‪136 :‬‬ ‫‪1‬ـ موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫الف‪ -‬خرید اقالم حفاظت کاتدیک (شامل اند ‪ ،MMO‬اند فنا شونده‪ ،‬کابل‪ ،‬مفصل دوراهی‪ ،‬سیم لخت مسی) (‪)1401/519‬‬ ‫ب‪ -‬خرید المنت فیلتر مورد نیاز ایستگاههای گاز نواحی استان (‪)1401/520‬‬ ‫‪2‬ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز خراسان شمالی به ادرس بجنورد‪ -‬خیابان طالقانی شرقی‪ -‬نبش خیابان دهخدا‪ -‬کد پستی ‪94156-75949‬‬ ‫‪3‬ـ نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارک‪ :‬از کلیه تولیدکنندگان‪/‬تامین کنندگان کاال (دارای گواهینامه مورد تایید شرکت ملی گاز ‪ )VENDOR LIST‬دعوت‬ ‫به عمل می اید جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫* تهیه‪ ،‬تکمیل و بارگذاری مدارک خواسته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی صرف ًا تا تاریخ ‪ 1402/02/14‬امکان پذیر است‪ .‬ضمن ًا ضروری است اسناد‬ ‫مربوطه پس از درج مهر و امضای الکترونیکی مجاز‪ ،‬با کیفیت مطلوب در سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد‪.‬‬ ‫** تحویل اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها الزامی است و در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر‪،‬‬ ‫مناقصه گر از فرایند مناقصه حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫*** شرکت های دارای هیات مدیره‪/‬سهامدار موثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود‪.‬‬ ‫**** مطابق بند الف ماده ‪ 5‬قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی"‪ ،‬ارجاع کار صرف ًا به موسسات و شرکت های ایرانی‬ ‫ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده ‪ 4‬این قانون (سامانه توانیران) مجاز است‪.‬‬ ‫‪ -4‬نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مطابق با بند الف ماده ‪ 5‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی‪ ،‬برای مناقصه الف‪ ،‬به مبلغ ‪( 578/000/000‬پانصد و هفتاد‬ ‫و هشت میلیون) ریال و برای مناقصه ب‪ ،‬به مبلغ ‪( 1/025/000/000‬یک میلیارد و بیست و پنج میلیون) ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ براورد اولیه‪ :‬برای مناقصه الف‪ ،‬به مبلغ‪( 11/560/000/000 :‬یازده میلیارد و پانصد و شصت میلیون) ریال و برای مناقصه ب‪ ،‬به مبلغ ‪( 20/500/000/000‬بیست‬ ‫میلیارد و پانصد میلیون) ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه‪ :‬اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ ‪ 1402/01/31‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫شماره مرکز تلفن‪ :‬کد شهری (‪32403333-9 )058‬‬ ‫تلفن مستقیم امور قراردادها‪ -32403341 :‬فاکس امور قراردادها‪32403342 :‬‬ ‫ب‪53141809-‬‬ ‫کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪ :‬الف‪53141808-‬‬ ‫شناسه اگهی‪1477963 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی‬ صفحه 1

آخرین شماره های روزنامه اترک

روزنامه اترک 1194

روزنامه اترک 1194

شماره : 1194
تاریخ : 1402/01/29
روزنامه اترک 1192

روزنامه اترک 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1402/01/27
روزنامه اترک 1190

روزنامه اترک 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1402/01/22
روزنامه اترک 1189

روزنامه اترک 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1402/01/21
روزنامه اترک 1188

روزنامه اترک 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1402/01/20
روزنامه اترک 1187

روزنامه اترک 1187

شماره : 1187
تاریخ : 1402/01/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!