روزنامه اترک شماره 762 - مگ لند

روزنامه اترک شماره 762

روزنامه اترک شماره 762

روزنامه اترک شماره 762

‫یادداشت‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫«چهار راه چه کنم» مدیران‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چه کسی بجنورد را از خواب‬ ‫بیدار می کند؟‬ ‫معرفی شهردار طی روزهای اینده‬ ‫سرخ پوشی بورس بالفاصله بعد‬ ‫از ورود به کانال جدید‬ ‫درنقطهمرکزیشهربجنوردمرکزاستانخراسانشمالی‬ ‫چهارراهیهستمعروفبه«چهارراهچهکنم»اینکهوجه‬ ‫تسمیه این نام گذاری چیست نقل و قول های متفاوتی‬ ‫وجود دارد‪.. .‬‬ ‫زمان دریافت مالیات از خانه های خالی؛‬ ‫مسکن ملی به کجا رسید؟‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 23‬تیر ماه | ‪1400‬‬ ‫‪july.14.2021‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪762‬‬ ‫‪Vol.16,No.762‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بجنورد مرکز خراسان شمالی طی سال های اخیر به معنای‬ ‫واقعی کلمه مرکزیت را تعبیر نکرده و باید دید ایا اعضای‬ ‫دوره ششم شورای اسالمی شهر و شهردار منتخب این دوره‬ ‫می توانندبجنوردراازخوابواشفتگیبیدارکنند؟!‪...‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫یحیی نیکدل‬ ‫چراقیمتمر غدوبارهصعودیشد؟‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫خبــــرمهم‬ ‫کاهشچک های‬ ‫برگشتیرکوردزد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫تابستان داغ و بی اب برای ‪ ۱۲۸‬روستای کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در حالی نسبت چک های برگشتی به مبادله ای جدید‬ ‫به‪ ۳.۵‬درصد رسیده که هنوز بیشتر از چهار ماه از توزیع‬ ‫چک هایجدیدصیادینگذشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ۴،‬ماه از اجرای قانون چک می گذرد و در‬ ‫شرایطی تعداد چک های برگشتی با کاهش چشمگیری‬ ‫مواجه شده که به نظر می رسد با این روند بتوان انتظار‬ ‫داشتکهاعتباربهقانونچکبازگردد‪.‬قانونجدیدچک‬ ‫درسال‪ ۹۷‬بهتصویبمجلسرسیدهومهم ترینهدف‬ ‫ازتدوینان‪،‬کاهشامارچک هایبرگشتیوبازگرداندن‬ ‫اعتمادبهچکدربازاربودهاست‪.‬‬ ‫در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه ای از قانون‬ ‫جدید چک می گذرد؛ مهران محرمیان‪ ،‬معاون فناوری‬ ‫بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک های جدید‬ ‫صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک های قدیمی اعالم‬ ‫کرد‪ .‬موضوعی که کارامدی قانون جدید چک در کاهش‬ ‫امارچک هایبرگشتیرانشانمی دهد‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۴۰‬درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول‬ ‫قانون جدید چک‬ ‫اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن‬ ‫اعتماد به چک برداشته شد‪ ،‬بهینه کردن مسیر پیگیری‬ ‫وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در‬ ‫دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب‬ ‫صادرکننده‪،‬مجبوربودندمسیرهایوقت گیروپرهزینه‬ ‫دادگاه هارابرایدریافتاجراییهطیکنند‪.‬دراینشرایط‬ ‫اجرایبخش هاییازقانونجدید‪...‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫اصناف در صورت تعطیلی در موج جدید کرونا ورشکسته می شوند‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫هم استانی گرامی‬ ‫احترامًا به استحضار میرساند روزنامه اترک‪ ،‬بهعنوان تنها روزنامه بومی استان خراسان شمالی با گستره توزیع کشوری‬ ‫درحال فعالیت میباشد‪.‬‬ ‫لذا از حضرتعالی تقاضا میگردد در جهت کسب اخبار و مطالب بهروز و کمک به توسعه فرهنگی استان و همچنین حمایت از‬ ‫جوانان شاغل در این مجموعه بومی‪ ،‬با خرید اشتراک حداقل یک نسخه کاغذی بهصورت روزانه ما را یاری فرمایید‪.‬‬ ‫پیشاپیش از بذل توجه و حمایتهای بیدریغ شما هم استانی های عزیز کمال تشکر و قدردانی را داریم‪.‬‬ ‫محمد شکاری‪ -‬صاحب امتیاز و مدیرمسئول‬ ‫رئیس اتاق اصناف مرکز استان در گفت و گو با اترک‬ ‫از ورشکسته شدن اصناف در صورت تعطیلی در موج‬ ‫جدید کرونا خبر داد ‪ .‬مهدی امیدوار بیان داشت‪:‬‬ ‫اصناف و بازاریان با شیوع ویروس کرونا جزو اولین‬ ‫گروه هایی بودند که در این یک سال و نیم اخیر با‬ ‫تعطیلی های پی در پی مواجه شدند که این امر‬ ‫مشکالت بسیاری را برای کسبه و خانواده های انها‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به تعطیلی های‬ ‫متعدد اصناف و عدم حمایت از اصناف و بازاریان‬ ‫و همچنین افزایش هزینه های صنوف از جمله‬ ‫حامل هایانرژی‪،‬بیمه‪،‬مالیات‪،‬اجارهبها‪،‬هزینه های‬ ‫دستمزدکارگرانودیگرمعضالتومشکالت‪،‬وضعیت‬ ‫را به سمتی هدایت کرده است که در صورت تکرار‬ ‫تعطیلی هااصنافبطورکاملورشکستمی شوند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول بیان داشت‪ :‬نقش اصناف در‬ ‫انتقال کرونا درصد پایینی است و تعطیلی صنوف در‬ ‫این شرایط بد اقتصادی اشتباه می باشد‪ ،‬کسبه نیز‬ ‫بر این باورند که باید پروتکل های بهداشتی را رعایت‬ ‫کنند و در این شرایط و اغاز موج جدید کرونا اگر‬ ‫واحد صنفی پروتکل ها را رعایت نکرد با وی برخورد‬ ‫شود نه اینکه تمامی صنوف تعطیل شود و دولت‬ ‫نباید این بار محدودیت ها را بر اصناف تحمیل نماید‬ ‫و نباید بار همه مشکالت و اسیب های اجتماعی‬ ‫ویروس کرونا بر دوش اصناف باشد‪ .‬امیدوار با‬ ‫اشاره به اینکه بسیاری از کاسب های استان در‬ ‫خصوص دریافت تسهیالت که مصوبه ستاد کرونا‬ ‫بود گالیه مند هستند و بسیاری از واحدهای صنفی‬ ‫این گالیه را دارند که چرا تنها مصوبات ستاد کرونا در‬ ‫خصوص تعطیلی واحدهای صنفی رعایت می شود‬ ‫مگر ارائه تسهیالت به واحدهای صنفی جزء‬ ‫مصوبات ستاد کرونا نبوده پس چرا جنبه اجرایی‬ ‫پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مرکز استان در پایان با بیان اینکه‬ ‫باید سایر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان‬ ‫همچون اتاق اصناف و واحدهای صنفی پای کار‬ ‫دستورات ستاد کرونا باشند افزود‪ :‬بازار دیگر کشش‬ ‫تعطیلی های بی ثمر را ندارد‪ ،‬چون در این چرخه فقط‬ ‫اصناف رعایت می کنند و با این اوضاع جز نابودی‬ ‫کسب وکار و ایجاد مشکالت اقتصادی کار دیگری‬ ‫نخواهد شد و موجب ورشکستگی صنوف شده و‬ ‫خانواده های بسیاری درگیر مشکالت اجتماعی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرم اشتراک روزنامه سراسری اترک‬ ‫حمایت از تنها روزنامه بومی و سراسری استان خراسان شمالی با خرید حتی یک نسخهی کاغذی‬ ‫نام و نام خانوادگی(حقیقی ‪ /‬حقوقی)‪................................................................. :‬شماره تماس‪................................................... :‬‬ ‫ادرس‪.................................................................................................................................................................................................. :‬‬ ‫تک شماره‪ 2.000 :‬تومان‬ ‫یک ماهه‪ 48.000 :‬تومان‬ ‫شش ماهه‪ 280.000 :‬تومان‬ ‫یک هفته‪ 12.000 :‬تومان‬ ‫سه ماه‪ 140.000 :‬تومان‬ ‫یک سال‪ 550.000 :‬تومان‬ ‫نحوه پرداخت‪:‬‬ ‫با توجه به باال بودن هزینه های چاپ و توزیع‪ ،‬واریز مبلغ اشتراک درزمان عقد قرارداد کمک شایانی به این مجموعه میکند‪.‬‬ ‫اطالعات پرداخت‪:‬‬ ‫واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ‪ 5022291084492006‬بانک پاسارکاد به نام محمد شکاری مدیرمسئول روزنامه اترک‬ ‫یا از طریق درگاه اینترنتی به نشانی زیر‪:‬‬ ‫مبلغ واریزی‪ ................................. :‬کد رهگیری‪ ................................. :‬زمان‪................................................ :‬‬ ‫پس از تکمیل اطالعات‪ ،‬فرم را از طریق روش های زیر برای ما ارسال کنید‪:‬‬ ‫*خراسان شمالی‪ ،‬بجنورد‪ ،‬بولوار استقالل‪ ،‬نبش چهارراه استقالل‪ ،‬ساختمان نیکان‪ ،‬طبقه چهارم‬ ‫*ارسال از طریق واتس اپ و تلگرام به شماره ‪09152078040-09378516439‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید‬ ‫‪09155841017-09152078040-09389477495-05832260391‬‬ ‫‪www.Atrakdaily.ir‬‬ ‫در نقطه مرکزی شهر بجنورد مرکز استان خراسان‬ ‫شمالی چهارراهی هست معروف به «چهارراه چه‬ ‫کنم» اینکه وجه تسمیه این نام گذاری چیست نقل و‬ ‫قول های متفاوتی وجود دارد‪ .‬صرف نظر از تاریخچه‬ ‫این نام گذاری‪ ،‬حدود ‪ 10‬سال قبل برای روان‬ ‫سازی تردد در این مسیر‪ ،‬بدون اطالع رسانی قبلی‬ ‫و نصب تابلوهای راهنما‪ ،‬طرح ترافیکی جدیدی در‬ ‫این چهارراه به مورد اجرا گذاشته شد که به جهت‬ ‫یک طرفه شدن خیابان ها و ممنوعیت گردش به چپ‬ ‫و‪ ،...‬موجب سردرگمی شدید رانندگان و مردم شده‬ ‫و قفل ترافیکی عجیبی به وجود اورده بود‪.‬‬ ‫همان موقع برای توجه دادن متولیان امر به این‬ ‫معضل ایجاد شده‪ ،‬مقاله ای نوشتم تحت عنوان «در‬ ‫چهارراه چکنم چه کنم؟!!» که در روزنامه نسیم بچاپ‬ ‫رسید‪ .‬در قالب این نوشتار معضالت به وجود امده و‬ ‫سواالت و انتظارات مردم را بیان کردم که خوشبختانه‬ ‫منجر به نصب تابلوهای راهنما و هدایت و راهنمایی‬ ‫خودروها به مسیرهای پیش بینی شده گردید و‬ ‫بحمدا‪ ...‬دیگر مردم بالتکلیف نیستند‪.‬‬ ‫واقعیت این است که در مسیر اجرای بودجه‬ ‫دستگاه های دولتی نیز چنین چهارراه هایی وجود‬ ‫دارد و در بیشتر اوقات مدیران دستگاه های اجرایی‬ ‫وقتی به این چهارراه ها می رسند واقع ًا می مانند که‬ ‫چه کار کنند؟!!! اگر گردش به چپ کنند تخلف کردند و‬ ‫مستوجب جریمه خواهند بود! تازه اگر شانس بیاورند‬ ‫و اتفاق ناگوارتری برایشان نیفتد و تصادف منجر به‬ ‫خسارت و فوت نداشته باشند!!‬ ‫اگر توقف کنند ممکن است فرصت و زمان رسیدن به‬ ‫هدف را از دست بدهند تازه اگر پشت سری هایشان‬ ‫راحتش بگذارند و با بوق های ممتد رو اعصابش‬ ‫نباشند! و تا بخواهند تصمیم بگیرند که به کدام سمت‬ ‫حرکت کنند چراغ قرمز شده و اختیار تصمیم گیری‬ ‫ازشان گرفته شده است! و انموقع هست که متهم به‬ ‫بی عرضه گی و سوء مدیریت خواهند شد‪.‬‬ ‫همان گونه که اکثر خوانندگان محترم مستحضرند در‬ ‫«چهار راه چه کنم» مدیران‬ ‫فرایند بودجه ریزی های دولتی اصطالحاتی داریم‬ ‫تحت عنوان های «اعتبارت مصوب»‪« ،‬اعتبارات‬ ‫ابالغی»‪« ،‬اعتبارات تخصیص یافته» و‪ ...‬که ورود‬ ‫به مفاهیم هریک بحثی تخصصی و خارج از حوصله‬ ‫خوانندگان محترم بوده و هدف این مقاله نیست‪.‬‬ ‫انچه مرا بر ان داشت تا فرصتی را به نگارش این‬ ‫مطلب اختصاص دهم‪ ،‬ارتباطی بود که در پی مشکل‬ ‫قطعی اب روستای ‪ 4000‬نفری ارکان‪ ،‬با تعدادی از‬ ‫مدیران مرتبط داشتم و پاسخ هایی که از این عزیزان‬ ‫دریافت کردم‪ .‬پاسخ هایی که کام ً‬ ‫ال منطقی بوده و‬ ‫برای خود بنده هم تجربه شده و هزینه ان را پرداخت‬ ‫کرده و می کنم اما شاید کمتر کسی از این واقعیات‬ ‫مطلع باشد مگر اینکه خود وی مدیر بوده باشد‪.‬‬ ‫خالصه مطلب اینکه اعتبار مصوب ان چیزی است‬ ‫که برای یک دستگاه اجرایی در بودجه دیده شده‬ ‫و تا زمانی که ابالغ رسمی نشده باشد صرف ًا یک‬ ‫مصوبه است‪ ،‬اعتبار ابالغی بخشی از اعتبار مصوب‬ ‫هست که به دستگاه مربوطه جهت هزینه کرد کتب ًا‬ ‫اعالم می شود اما هنوز پولی در کار نیست! و اعتبار‬ ‫تخصیص یافته بخشی یا تمام اعتبار ابالغی است‬ ‫که به حساب دستگاه مربوطه جهت هزینه کرد واریز‬ ‫می شود و مدیر می تواند به همان نسبت هزینه کند‪.‬‬ ‫از طرفی در فرایند اجرای بودجه اصطالحی داریم‬ ‫بنام «تعهد»‪ .‬معنی و مفهوم ان این است که تا برای‬ ‫انجام کاری اعتباری تخصیص نیافته باشد‪ ،‬مدیر‬ ‫دستگاه اجرایی حق انجام کاری و ایجاد تعهد بر‬ ‫ذمه دولت را ندارد؟!!! و اگر خالف این عمل کنند‬ ‫متخلف و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و این به‬ ‫شدت ریسک های مدیریتی را پایین می اورد‪ .‬چراکه‬ ‫به وقت رسیدگی چیزهایی که اص ً‬ ‫ال دیده نمی شود‬ ‫نتایج مثبت تصمیمات همراه با ریسک مدیران‬ ‫هست که در جهت صرفه و صالح دولت گرفته شده و‬ ‫نفع ان به مردم می رسد و انچه بیشتر از هر چیز نمود‬ ‫پیدا کرده و بزرگ نمایی می شود همین تصمیمات‬ ‫مدیریتی است که ممکن است با ظاهر قوانین و‬ ‫مقررات مطابقت نداشته باشد‪ .‬همه اینها را بگذارید‬ ‫در کنار اینکه مردم هم انتظارات به حقی دارند که‬ ‫پاسخ به این انتظارات مستلزم وجود اعتبارات و‬ ‫تخصیص بموقع ان هست‪ .‬اینجاست که میگوییم‬ ‫در مسیر انجام مسئولیت مدیران نیز چهارراهی‬ ‫بنام «چهارراه چه کنم» وجود دارد که خیلی از اوقات‬ ‫مدیران مجبورند از خود بپرسند «در چهارراه چه کنم‬ ‫چه کنم؟!!»‬ ‫نتیجه چنین محدودیت هایی این می شود که بعد از‪42‬‬ ‫سال از انقالب روستاهای زیادی و از جمله روستای‬ ‫‪ 1000‬خانواری ارکان در بیخ گوش مرکز استان علی رغم‬ ‫وجود اب فراوان در تخته ارکان که بخش قابل توجهی از‬ ‫اب مورد نیاز بجنورد را هم تامین می کند صرف ًا به خاطر‬ ‫عدم تامین اعتبار برای اصالح شبکه ‪ 20‬سال قبل و‬ ‫افزایشحجممخزنابانمتناسبباچهاربرابرشدن‬ ‫جمعیت‪،‬باچهارهزارنفرجمعیتبایدباتانکرابرسانی‬ ‫شود؟!!!! صرف نظر از اینکه با تانکر حتی تامین بموقع‬ ‫ابشرباینجمعیتممکننیست‪،‬ضمناینکهعالوه‬ ‫بر ایجاد نارضایتی‪ ،‬هزینه تامین اب به این شیوه در‬ ‫میان مدت و بلند مدت اگر از اعتباری که می توانست‬ ‫بموقع برای اصالح شبکه تامین شود‪ ،‬بیشتر نباشد به‬ ‫طورقطعکمترهمنخواهدبود‪.‬‬ ‫وجود چنین چهارراه های خودساخته ای که در مسیر‬ ‫اجرای بودجه که حاصل وجود قوانین ناهماهنگ‬ ‫می باشد نتیجه اش ایجاد نارضایی عمومی بیشتر و‬ ‫بالتکلیفی مدیران می باشد که خود در به وجود امدن‬ ‫ان هیچ نقش و اختیاری ندارند و هزینه هایی است‬ ‫که باید دولت و مدیران دولتی بپردازند‪ .‬با این اوضاع‬ ‫فقط باید دعا کنیم خداوند انشا ا‪ ...‬عاقبت همه‬ ‫مدیران فعلی و اینده را ختم به خیر نماید‪.‬‬ ‫یحیی نیکدل ‪ -‬دکتری کسب و کار «‪»DBA‬‬ ‫و کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی‬ صفحه 1 ‫روزنامه سراسری ایران‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪762‬‬ ‫خبــر‬ ‫‪Vol.16,No.762 july.14.2021‬‬ ‫‪news‬‬ ‫تصویب ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫برای توسعه الومینای جاجرم‬ ‫مدیر مجتمع الومینای ایران در شهرستان جاجرم گفت‪:‬‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شدن ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت دولتی برای اجرای طرح توسعه این واحد‬ ‫صنعتی مصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬امیر تردال اظهار داشت‪ :‬با اجرای طرح‬ ‫توسعه ظرفیت تولیدی این واحد بزرگ صنعتی کشور از‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار تن به ‪ ۲۸۰‬هزار تن افزایش خواهد یافت و با‬ ‫تخصیص این اعتبار از سوی بانک عامل فعالیت اجرایی‬ ‫شروع می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این میزان تسهیالت مصوب‬ ‫شده به منظور افزایش تولید الومینا و اجرای پروژه های‬ ‫مربوط همانند طرح های شمش بیلت است‪.‬‬ ‫ترادل با اشاره با بیان این که میزان تولیدات این مجتمع در‬ ‫سه ماهه نخست افزایشی نداشته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سه‬ ‫ماهه نخست سال جاری ‪ ۳۸‬هزار تن پودر الومینا تولید شد که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری نداشت‪.‬‬ ‫وی دلیل اصلی عدم افزایش تولید در سال جاری را قطعی‬ ‫گاز و برق دانست و افزود‪ :‬کاهش فشار و قطعی گاز به مدت‬ ‫‪ ۱۰۵‬روز و قطعی برق در تیرماه موجب شد تا نتوانیم‬ ‫افزایشی در میزان تولیدات مجتمع داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع الومینای ایران گفت‪ :‬دستگاه ها و تجهیزات‬ ‫در الومینا به گونه ای است که فعالیت ان باید به صورت‬ ‫مستمر باشد‪ ،‬در صورت تعطیلی الومینا راه اندازی مجدد‬ ‫ان بسیار هزینه بر و مشکل است‪ .‬مجتمع الومینای ایران‬ ‫در شهرستان جاجرم در ‪ ۱۵۰‬کیلومتری جنوب بجنورد و ‪۵‬‬ ‫کیلومتری شمال شهر جاجرم واقع است که در سال ‪۱۳۷۵‬‬ ‫به بهره برداری رسیده است‪ .‬این مجتمع صنعتی‪ ،‬که قطب‬ ‫تولید پودر الومینیوم در کشور است‪ ،‬تاکنون ‪ ۲۰۰۰‬فرصت‬ ‫شغلی مستقیم داشته است‪.‬‬ ‫اغازبهکارهنرستاندخترانههنرهایزیبایبجنورد‬ ‫اترک‪ :‬معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خراسان شمالی گفت‪ :‬هنرستان دخترانه هنرهای زیبا‬ ‫بجنورد برای سال تحصیلی جدید هنرجو می پذیرد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬ابوالحسن حیدری اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫هنرستان که زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خراسان شمالی است از میان عالقه مندان به تحصیل در‬ ‫رشته های سینما و تئاتر (پایه دهم) ثبت نام می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ثبت نام از ‪ ۲۱‬تیرماه به صورت‬ ‫حضوری در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن امکان پذیر‬ ‫بوده‪ ،‬افزود‪ :‬عالقه مندان می توانند برای اطالعات بیشتر‬ ‫با شماره تماس های ‪۰۹۱۵۵۰۷۷۴۸۲،۰۹۱۵۳۸۷۰۷۶۰‬‬ ‫و یا ‪ ۳۲۲۱۲۴۰۴‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به این که خراسان شمالی از نظر جایگاه‬ ‫هنر جای پیشرفت دارد و پیش بینی می شود که تحصیل‬ ‫در این هنرستان ها از استقبال مطلوبی برخوردار شود و‬ ‫در این هنرستان مدرک دیپلم در رشته فرهنگ و هنر به‬ ‫فارغ التحصیالن داده می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬راه اندازی هنرستان دخترانه هنرهای زیبا‬ ‫براساس تفاهم نامه وزارتخانه های اموزش و پرورش و‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال ‪ ۹۹‬در دستور کار قرار‬ ‫گرفت و در ‪ ۲‬رشته سینما و تئاتر پیش بینی در این‬ ‫هنرستان ‪ ۵۰‬دانش اموز پذیرفته می شود‪.‬‬ ‫استان خراسان شمالی ‪ ۱۸۰‬هزار دانش اموز دارد که در‬ ‫بیش از دو هزار اموزشگاه تحصیل می کنند که در مجموع‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۴‬هنرجو در ‪ ۸۹‬هنرستان خراسان شمالی در‬ ‫حال تحصیل هستند‪.‬‬ ‫وارداتقاچاقاسب‪،‬قاتلاسباصیلخراسانشمالی‬ ‫نماینده مردم پنج شهر خراسان شمالی در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬یک خوشه پرورش اسب از زمان اولیه تا‬ ‫زمانی که در مسابقات شرکت می کند‪ ۴۰ ،‬واحد زنجیره‬ ‫اشتغال برای ان وجود دارد‪.‬‬ ‫به نوشته فارس‪ ،‬محمد وحیدی در بازدید از حوزه پرورش‬ ‫اسب مانه و سملقان اظهار کرد‪ :‬یک خوشه پرورش اسب‬ ‫از زمان اولیه تا زمانی که در مسابقات شرکت می کند‪۴۰ ،‬‬ ‫واحد زنجیره اشتغال برای ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اگر بتوانیم این زنجیره را در استان‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬میانگین ظرفیت اشتغال حداقل ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫ظرفیت فعلی خواهد شد اما در حال حاضر این ظرفیت در‬ ‫استان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫شرکت خوراک دام و طیور و ابزیان پارس خراسان شمالی (نوین فید) جهت انجام امور‬ ‫تخصصی حسابداری (همچون تهیه صورت های مالی‪ ،‬تنظیم اظهارنامه های مالیاتی‬ ‫و انجام کنترل های داخلی حسابداری) اقدام به جذب حسابدار بصورت پاره وقت (با‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار) می نماید‪ .‬لطف ًا در صورت تمایل‪ ،‬جهت تکمیل پرسشنامه‬ ‫استخدامی و ارسال رزومه کاری با شماره تلفن ‪ 09102291490‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫نیروگاه برق پارس خراسان شمالی واقع در شهرک صنعتی شماره ‪ 3‬بجنورد‪ ،‬جهت‬ ‫تکمیل کادر فنی خود اقدام به جذب کارشناس برق (حداقل با ‪ ۵‬سال سابقه کار در‬ ‫نیروگاه)می نماید‪.‬‬ ‫لطف ًا در صورت تمایل‪ ،‬جهت تکمیل پرسشنامه استخدامی و ارسال رزومه کاری با‬ ‫شماره تلفن ‪ 09102291490‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫اگهیمزایدهنوبتاول‬ ‫در خصوص پرونده اجرایی ‪ 32/991481‬و پرونده لفی ‪ 32/981482‬محکوم علیه‬ ‫روح اله ابراهیمی فرزند یدا‪ ...‬محکوم است به پرداخت به مبلغ ‪187/530/019‬‬ ‫ریال بابت الباقی بدهی در حق محکوم لها صدیقه صغری فرزند علی‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به اقدام ننموده و‬ ‫حسب تقاضای محکوم لها ملک ثالث اقای عباس ابراهیمی فرزند یدا‪ ...‬به شرح‬ ‫ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ‪ 8.752.650.000‬ریال‬ ‫ارزیابی گردیده است و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که مورد توقیفی‬ ‫در مورخه سه شنبه ‪ 1400.05.05‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪9:30‬صبح از طریق مزایده‬ ‫حضوری نوبت اول در محل شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف‬ ‫بجنورد به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج‬ ‫روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت‬ ‫تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند‪ .‬ضمن ًا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به‬ ‫باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد‪ .‬همچنین از برنده مزایده ‪ 10%‬قیمت‬ ‫مبلغ پیشنهادی (مصوب) اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد‪.‬‬ ‫چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های‬ ‫مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد ‪ "%‬مشخصات مورد توقیف‪:‬ملک مورد‬ ‫مذکور واقع در بجنورد‪ ،‬خیابان امام خمینی غربی‪ ،‬ناظر اباد ‪7‬پالک‪ 33‬عرصه‬ ‫و اعیان یک باب منزل مسکونی (وضعیت خاص مطلق) به شماره ‪ 7474‬فرعی‬ ‫از ‪ 155‬اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک بجنورد به مساحت ‪ 125/79‬متر مربع با‬ ‫حدودات اربعه‪ :‬شماال دیوار دیواری است بطول ‪ 16/70‬متر به باقیمانده ‪ 155‬اصلی‬ ‫و شرقا دیواری است بطول ‪ 7/45‬متر به باقیمانده ‪ 155‬اصلی و جنوبا دو قسمت‬ ‫اول به دیوار بطول ‪ 3/62‬متر به باقیمانده ‪ 155‬اصلی دوم دیوار به طول ‪ 13/18‬به‬ ‫باقیمانده ‪ ۱۵۵‬اصلی غربا درب و دیوار به طول ‪ 7/57‬متر به ممر عام‪ ،‬ملک دارای‬ ‫اعیان بصورت دو طبقه همکف اول دو واحد مسکونی به سازه نیمه اسکلت و‬ ‫نمای سرامیک مساحت هر طبقه حدود ‪ 85‬متر مربع دارای انشعاب اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫می باشد بنا به اظهار مالک در حال حاضر طبقه همکف در اختیار مستاجر و طبقه‬ ‫اول محل زندگی خود مالک می باشد با توجه به موقعیت مکانی ملک‪ ،‬مساحت‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬و قدمت ساخت‪ ،‬نوع کاربری و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در ارزش‬ ‫گذاری امالک ارزش شش دانگ ملک مذکور جمع ًا مبلغ ‪ 8.752.650.000‬ریال‬ ‫تعیین و اعالم می گردد‪.‬‬ ‫قاضیشعبهدوماجرایاحکاممدنیشورایحلاختالف‬ ‫شهرستانبجنورد‪-‬محمدتقیعابدی‬ ‫مالف‪۷۲۳‬‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چه کسی بجنورد را از خواب بیدار می کند؟‬ ‫معرفی شهردار طی روزهای اینده‬ ‫اترک‪ /‬وحدانی‪ :‬بجنورد مرکز خراسان شمالی طی سال های‬ ‫اخیر به معنای واقعی کلمه مرکزیت را تعبیر نکرده و باید‬ ‫دید ایا اعضای دوره ششم شورای اسالمی شهر و شهردار‬ ‫منتخب این دوره می توانند بجنورد را از خواب و اشفتگی‬ ‫بیدار کنند؟!‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬شهرداری به عنوان مهم ترین و‬ ‫تاثیرگذارترین نهاد شهری‪ ،‬نقش مهمی در زندگی روزمره‬ ‫مردم یک شهر دارد از این جهت باید سکان هدایت شهر را‬ ‫در اختیار فردی قرار دارد که طی چهار سال‪ ،‬اینده شهر را‬ ‫به خوبی رقم بزند‪.‬‬ ‫انتخاب یک فرد به عنوان شهردار ان هم برای مرکز استان‬ ‫نیازمند دقت نظر باال از سوی اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫است تا فرد منتخب‪ ،‬دارای قدرت مدیریت و تخصص های‬ ‫مختلف در حوزه های مدیریت شهری و سایر حوزه های‬ ‫مرتبط باشد‪.‬‬ ‫این روزها انتخاب شهردار به سوژه ای در شهرهای مختلف‬ ‫کشور از جمله شهرهای خراسان شمالی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫همان طور که می دانیم سبک انتخاب فعلی شهردار که‬ ‫توسط شوراهای شهر صورت می گیرد‪ ،‬یکی از ‪ 2‬مدل رایج‬ ‫در شهرهای جهان است‪ ،‬مدل نخست انتخاب بی واسطه و‬ ‫با رای شهروندان است که عمدت ًا در کشورهای توسعه یافته‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد اما‪ ،‬مدل دوم در واقع مدلی است‬ ‫که در حال حاضر در مرکز خراسان شمالی نیز با همان روش‬ ‫شهردار انتخاب می شود‪.‬‬ ‫دقت نظر در انتخاب شهردار به عنوان سکان دار هدایتی‬ ‫شهری از این جهت مورد تاکید است که در صورت انتخاب‬ ‫اشتباه نه تنها تحولی در نظام مدیریت شهری به وجود‬ ‫نمی اید بلکه ممکن است بازوی حداقلی شورا برای کنترل‬ ‫مدیریت شهری نیز از کار بیفتد به معنای واقعی انتخاب‬ ‫نادرست فردی به عنوان شهردار می توان زیان های غیر قابل‬ ‫جبرانی را بر پیکره شهر وارد کند‪.‬‬ ‫در ادامه فرایندهای انتخاب شهردار در شهرهای مختلف‬ ‫کشور‪ ،‬برای سکان داری مدیریت شهری بجنورد نیز حدود‬ ‫‪ 40‬نفر ثبت نام کردند و منتخبین شورای اسالمی شهر هم‬ ‫‪ 20‬شاخصه را در انتخاب شهردار مد نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫‪+‬اغاز مصاحبه با داوطلبان شهرداری بجنورد‬ ‫مهرداد رحمتی عضو منتخب شورای شهر بجنورد در گفتگو با‬ ‫ما با اشاره به اینکه حدود ‪ 40‬نفر برای سکان داری شهرداری‬ ‫ثبت نام کرده اند‪ ،‬گفت‪" :‬نتیجه قطعی برای سمت شهردار‬ ‫بجنورد مشخص نشده اما شماری از ثبت نام کنندگان برای‬ ‫مصاحبه انتخاب شدند که در دو سه روز اینده نتیجه اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بیشتر اعضای داوطلب بومی هستند که همه این افراد‬ ‫شرایط احراز هویت را نداشتند و طی برگزاری جلسه روز‬ ‫گذشته نحوه انجام مصاحبه از داوطلبان شهرداری بجنورد‬ ‫تعیین شد‪.‬‬ ‫تعهد و تخصص‪ ،‬انقالبی بودن و برخورداری از روحیه‬ ‫جهادی‪ ،‬برنامه محوری‪ ،‬شناخت کافی از شهر بجنورد‪،‬‬ ‫توجه به حاشیه شهر بجنورد‪ ،‬توجه به بافت فرسوده شهری‬ ‫بجنورد‪ ،‬دارای نگاه منطقه ای و ملی‪ ،‬دارای روحیه تعاملی‪،‬‬ ‫دارای رویکرد عدالت محوری و دارای برنامه انضباط مالی از‬ ‫مهم ترین شاخص ها است‪.‬‬ ‫شهردار باید تحول ایجاد کند‬ ‫اعظم السادات افشین فر دیگر عضو منتخب شورای اسالمی‬ ‫شهر بجنورد هم در گفتگو با ما گفت‪" :‬در روز گذشته افراد‬ ‫ثبت نامی برای شهرداری بجنورد بررسی اجمالی شدند و در‬ ‫جلسه روز گذشته هم نحوه انجام مصاحبه از داوطلبان تعیین‬ ‫و از شماری داوطلب هم برای مصاحبه دعوت شد‪.‬‬ ‫موفقیت شهردار در مدیریت شهری به فاکتورهای مختلفی‬ ‫بستگی دارد‪ ،‬از جمله مهم ترین ان مدیر و مدبر بودن است‪،‬‬ ‫همچنین فردی را برای هدایت مدیریت شهری می خواهیم‬ ‫که توانایی تغییر و تحول جدی در شهر را داشته باشد و بتواند‬ ‫شهر را از این اشفتگی تکان دهد‪.‬‬ ‫سیاست گذاری فرد منتخب به عنوان شهردار بجنورد از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است این در حالی است که بجنورد‬ ‫به عنوان مرکز استان از بسیاری سیاست های و عوامل تاثیر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫همکاری خوب شورای شهر و شهرداری در کنار مشارکت‬ ‫سایر مسئولین و دستگاه های اجرایی باعث می شود تا کم‬ ‫کاری های صورت گرفته در مرکز استان جبران شود و به‬ ‫طور حتم اعضای این دوره شورای اسالمی شهر بجنورد در‬ ‫پاسخگویی نیاز شهروندان تا حد ممکن موفق خواهند بود‪".‬‬ ‫چه کسی بجنورد را از خواب بیدار می کند؟‬ ‫کمتر از یک ماه دیگر یعنی ‪ 14‬خرداد ششمین دوره شورای‬ ‫اسالمی شهر بجنورد شروع بکار می کند و تا قبل از ان باید‬ ‫شهردار مرکز استان هم انتخاب شده باشد‪.‬‬ ‫بجنوردی شهری است که پروژه های نیمه تمام بسیار ان گاه‬ ‫به دلیل اقدامات غیرکارشناسی شده باعث شده تا این شهر‬ ‫جلوه مرکزیت استان بودن را از دست بدهد‪.‬‬ ‫عدم تحقق نهضت اسفالت‪ ،‬رهایی پروژه های مهم شهری‪،‬‬ ‫عدم جذب سرمایه گذار‪ ،‬کم توجهی و گاه بی توجهی به‬ ‫مناطق حاشیه شهر‪ ،‬وجود معضل ترافیکی‪ ،‬عدم توجه‬ ‫به بخش های فرهنگی‪ ،‬کم توجهی به استعداد جوانان‬ ‫شهر و ‪ ...‬تنها بخشی از مشکالت شهری بجنورد است که‬ ‫شهروندان بجنورد از منتخبین شورای شهر و شهردار اینده‬ ‫انتظار رفع و تحقق ‪ 100‬درصدی وعده هایشان را دارند‪.‬‬ ‫حال باید دید با وجود تمام مشکالت شهری‪ ،‬چه کسی‬ ‫بجنورد را از خواب بیدار می کند؟ بجنورد روی خوش توسعه‬ ‫شهری را خواهد دید یا باز هم شاهد تلنبار طرح های و‬ ‫پروژه هایی هستیم که فقط به ایینه حسرت شهروندان‬ ‫تبدیل می شوند؟!‬ ‫امیدواریم اعضای این دوره شورای شهر جواب اعتماد‬ ‫شهروندان را با عمل به وعده هایشان پاسخ دهند‪ .‬شهروندان‬ ‫بجنورد خواهان سکان داری مدیرانی جهادی و متخصص‬ ‫هستند نه مدیران پشت میز نشین و بی خبر از درد و‬ ‫مشکالت مردم‪.‬‬ ‫کمک‪۴۰۰‬میلیونییکیازصنایعقزوینبهروستاهایخراسانشمالی‬ ‫معاون فرهنگی قرارگاه پیشرفت و ابادانی سپاه خراسان‬ ‫شمالی از کمک ‪ ۴۰۰‬میلیونی یکی از صنایع قزوین به‬ ‫روستاهای استان برای خریداری تجهیزات ورزشی خبر داد‪.‬‬ ‫به نوشته مهر‪ ،‬حجت االسالم علی اسدی اظهار کرد‪ :‬قرارگاه‬ ‫پیشرفت و ابادانی سپاه جواداالئمه خراسان شمالی در‬ ‫‪ ۴‬دهستان با استقرار امام روستا‪ ،‬به اجرای فعالیت های‬ ‫فرهنگی و اقتصادی به منظور محرومیت زدایی می پردازد‪.‬‬ ‫معاونفرهنگیواجتماعیقرارگاهپیشرفتوابادانیسپاهحضرت‬ ‫جواداالئمه خراسان شمالی ادامه داد‪ :‬در این راستا با پیگیری های‬ ‫انجام شده‪ ،‬یکی از صنایع حوزه فرش استان قزوین‪ ۳۰۰ ،‬میلیون‬ ‫ریال به روستاهای محروم استان کمک کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این مبلغ‬ ‫صرفخریداریتجهیزاتورزشیبرایروستاهایهدفشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم اسدی بیان داشت‪ :‬این مجموعه صنعتی‬ ‫سال گذشته نیز ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال برای خریداری امکانات‬ ‫ورزشی تخصیص داده بود‪.‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتکیناروینسازهاترک‬ ‫شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 5648‬و شناسه ملی ‪ 14007690828‬به استناد صورتجلسه‬ ‫مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/04/03‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪- :‬اقای محمد قلی زاده دوین به‬ ‫شماره ملی ‪ 0670004650‬به عنوان بازرس اصلی و اقای سعید جوادی به شماره ملی ‪2802718002‬‬ ‫به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید‪ - .‬اعضاء هیئت مدیره به قرار‬ ‫ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند‪ :‬اقای شاهرخ اسفرائینی به شماره ملی ‪0682337684‬‬ ‫و خانم مهسا اسفرا ئینی به شماره ملی ‪ 0680344489‬و خانم مهرو اسفراینی به شماره ملی‬ ‫‪0680355618‬‬ ‫ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانشمالی‬ ‫ادارهثبتشرکت هاوموسساتغیرتجاریبجنورد(‪)1164443‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتکیناروینسازهاترک‬ ‫شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 5648‬و شناسه ملی ‪ 14007690828‬به استناد صورتجلسه‬ ‫هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/04/03‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اقای شاهرخ اسفرا ئینی به شماره ملی‬ ‫‪ 0682337684‬به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و خانم مهرو اسفراینی به شماره ملی‬ ‫‪ 0680355618‬به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا اسفرا ئینی به شماره ملی ‪0680344489‬‬ ‫به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند‪ - .‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪،‬‬ ‫سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها و عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء اقای شاهرخ اسفرا‬ ‫ئینی (مدیرعامل وعضوهیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانشمالی‬ ‫ادارهثبتشرکت هاوموسساتغیرتجاریبجنورد(‪)1164442‬‬ ‫اگهیمزایدهنوبتدوم‬ ‫در مورد پرونده اجرای کالسه ‪ 982128‬ش دو اجرای احکام مدنی بجنورد‪ ،‬فیما بین محکوم له زهرا اصالنی طراقی و محکوم علیه رضا روستا و با موضوع دستور فروش مال مشاع که با عنایت به انجام‬ ‫کارشناسی ملک به مشخصات ذیل الذکر‪ :‬مشخصات ملک‪ * :‬الف‪ :‬یک قطعه زمین به مساحت ‪ 100‬متر مربع در ابتدای روستای قارلق طی یک فقره قولنامه عادی ‪ 88/07/10 -‬توسط زهرا طالب زاده به‬ ‫اقای مهدی و رضا روستا واگذار شده است‪ .‬شماال وصل به منزل گل بوته طالب زاده و شرقا وصل به زمین خدیجه یزدانی و جنوبا به کوچه چهار متری و غربا به ملک محمد باقر شکیبی متصل است و در‬ ‫حال حاضر به صورت خالصه می باشد و اثار پی کنی در ان دیده می شود‪ .‬ارزش ملک مذکور با عنایت به قولنامه ای و مشاعی بودن و سایر عوامل موثر ‪400.000.000‬ریال و ارزش سه دانگ سهم محکوم‬ ‫علیه به میزان ‪ 200.000.000‬ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫ب‪ :‬یک منزل مسکونی واقع در حاشیه خیابان اصلی روستا که سابق ًا محل سکونت خواهان و خوانده بوده است و شامل یک منزل مسکونی به مساحت ‪ 85‬متر مربع شامل دو خواب و سقف تیرچه بلوک‬ ‫و دیوار اجری می باشد و فاقد نما و دارای امتیازات اب‪ ،‬برق و گاز می باشد و قدمت بنا حدود هفت سال براورد می شود‪ .‬مساحت عرصه به میزان ‪ 300‬متر مربع و به صورت قولنامه ای در مالکیت رضا و‬ ‫مهدی روستا می باشد حدودات ان در شمال وصل به جوی و شرقا وصل به ممر عام سه متری و جنوبا وصل به ممر عام ‪ 12‬متری و غربا وصل به منزل برات محمدی ارزش ملک مذکور با عنایت به قولنامه‬ ‫ای و مشاعی بودن و کاربری مسکونی و سایر عوامل موثر" ارزش عرصه ‪ 1.200.000.000‬ریال و ارزش اعیان ‪ 1.300.000.000‬ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است و اینکه پس از سیر‬ ‫مراحل قانونی مقرر گردیده کل سهم محکوم علیه از دو ملک به صورت مشاعی در روز سه شنبه به مورخ ‪ 1400.05.02‬ساعت ‪ 12‬ظهر از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫بجنورد به فروش برسد‪ ،‬بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز طرف یک ماه وصول‬ ‫خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی (نود درصد) در مهلت مقرر‪ ،‬مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪723‬‬ ‫دادورزاجرایاحکامشعبهدوماجرایاحکاممدنیشهرستانبجنورد‪-‬جوادکبودی‬ ‫مزایدهمرحلهاول‬ ‫در خصوص پرونده اجرایی فوق الذکر فی مابین محکوم له محمد علی عزیزی و محکوم علیهم سعید‪ ،‬شهناز‪ ،‬مسعود‪ ،‬فرخنده‪ ،‬مهین‪ ،‬محسن‪ ،‬هادی‪ ،‬شهال‪ ،‬نسرین شهرت همگی رزار و محترم خانم‬ ‫مظفری و اقدس اسماعیلی مبنی بر دستور فروش مال مشاع ملک مورد مزایده به شرح ذیل ارزیابی و کارشناسی گردیده است‪ :‬ملک فوق دارای سند تک برگ به شماره ‪ 439926‬ب‪ 99/‬به مالکیت‬ ‫اقای محمد علی عزیزی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه ‪ 14‬و شماره ملی ‪ 0682323780‬نوع و میزان مالکیت هفت (‪ )7‬سهم مشاع از ‪ 112‬سهم عرصه و اعیان ملک به شماره ‪ 4‬فرعی از ‪ 2760‬اصلی‬ ‫بخش یک حوزه ثبت منطقه یک بجنورد به مساحت (‪ )79/290‬دویست و نود متر و هفتاد و نه دسی متر مربع محدود به حدودات شماال در دوقسمت اول به دیوار به طول ‪ 80/5‬متر دوم به طول (‪)65/9‬‬ ‫نه مترو شصت و پنج سانتیمتر‪ ،‬شرقا بطول ( ‪ )80/16‬شانزده متر و هشتاد سانتیمتر جنوبا دیوار مشترک بطول (‪ )40‬چهل متر غربا در چهار قسمت که قسمت دوم ان شمالی است اول درب و دیوار‬ ‫بطول (‪ )70/1‬یک متر و هفتاد سانتی متر به خیابان شهید روشن ضمیر ( که در وضعیت فعلی کوچه ‪ 10‬متری مورد مشاهده قرار گرفت) دوم بطول ( ‪ )25/30‬بیست و پنج متر و سی سانتیمتر سوم بطول‬ ‫(‪ )7/04‬هفت مترو چهار سانتی متر‪ .‬چهاردیواریست مشترک بطول (‪ )7/20‬هفت متر و بیست سانتی متر ملک فوف فاقد حقوق ارتفاقی می باشد‪.‬‬ ‫ادرس ملک‪ :‬بجنورد ‪ -‬محله شریعتی شمالی ‪ -‬خیابان وداد (شریعتی ‪ 24‬رضا امامی ‪ 1/19‬کوچه شهید پرویز روشن ضمیر (ادرس دوم خیابان شهید صفای غربی‪ -‬کوچه صفا ‪( 32‬شهید پرویز روشن‬ ‫ضمیر) فاقد پالک شهرداریبا عنایت به اینکه ملک فوق دارای شکل هندسی با دهانه رابط به طول متر ‪ 70/1‬در ‪ 30/25‬متر را دارا می باشد که مساحت حدود ‪ 43‬متر مربع را در بر می گیرد و الباقی زمین‬ ‫به مساحت ‪ 70/247‬متر مربع در قسمت انتهایی قرار دارد‪ ،‬ملک فوق به هیچ عنوان در شرایط فوق راه ورود خودرو را نخواهد داشت و در صورت اجازه احداث بنا از حق پارکینگ برخوردار نخواهد‬ ‫شد معذالک ارزش ملک را با شرایط صدر الذکر و عنوان شده در سند مالکیت که تصویر ان در پرونده موجود و از سویی مشاعی می باشد ارزش کل ملک فوق را از قرار هر متر مربع‪ 31.500.000‬ریال و‬ ‫ارزش کل ملک را‪ 9.159.885.000‬ریال بحروف نه میلیارد و یکصدو پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هشتادو پنج هزار ریال در حال حاضر و بدون هر گونه دیون احتمالی به بخش دولتی و خصوصی براورد‬ ‫می نمایم‪ .‬شایان ذکر است که سهم خواهان بمیزان (‪ )7‬سهم از یکصدو دوازده (‪ )112‬سهم را به مبلغ‪572.492.809‬ریال براورد می نمایم‪ .‬و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده ملک مذکور در‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 1400.05.05‬ساعت ‪ 12:00‬الی ‪ 12:30‬و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد‪ ،‬بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند‬ ‫پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمابل از مورد مزایده بازدید نمایند‪ .‬بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی‬ ‫واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی (نود درصد) در مهلت مقرر‪ ،‬مبلغ‬ ‫تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ‪%‬‬ ‫دادورزاجرایاحکامشعبه‪1‬دادگاهعمومیحقوقیشهرستانبجنورد‪-‬علیاکبربرزنیان‬ ‫مالف‪۷۲۱‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Vol.16,No.762 july.14.2021‬‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫خبــر‬ ‫سند تسهیل ازدواج و شیب تند تجرد در خمین‬ ‫اترک‪/‬شهرستان خمین به عنوان پایلوت اجرای سند تسهیل‬ ‫ازدواج جوانان در استان مرکزی به واسطه برخی مشکالت و‬ ‫تنگناهای اقتصادی و معیشتی جوانان با شیب تند کاهش‬ ‫ازدواج روبروست و این در حالی است که برنامه ریزی های‬ ‫مختلفی برای رفع این معضل در دستور کار متولیان امر قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قانون تسهیل ازدواج یکی از راهبردهای کالن حوزه‬ ‫اجتماعی کشور است که برخالف شعار ضرورت افزایش امار‬ ‫ازدواج و زاداوری‪ ،‬به دلیل محدودیت منابع مالی هنوز پس‬ ‫از ‪ ۱۶‬سال با مشکالتی همراه است‪.‬‬ ‫ازدواج جوانان در زمره مسائل مهم و بنیادی در جامعه ای‬ ‫است که اگر اقدامات تسهیلگر و برنامه ریزی در این راستا‬ ‫اصولی و موثر نباشد‪ ،‬الگوی جمعیتی و نظام اجتماعی را‬ ‫دچار اختالل کرده و پدیده تجرد و افزایش سن ازدواج به‬ ‫چالشی مضاعف تبدیل می شود‪.‬‬ ‫اگرچه کارشناسان مشکالت اقتصادی را از مهم ترین علل‬ ‫تاخیر در ازدواج جوانان عنوان کرده اند اما‪ ،‬این مهم تنها گره‬ ‫در حوزه ازدواج نیست و ایین های پرهزینه‪ ،‬نبود سرپناه‪،‬‬ ‫باال بودن هزینه جهیزیه و ملزومات زندگی‪ ،‬محدودیت در‬ ‫مشاغل پایدار و ده ها مشکل دیگر نیز وجود دارد که جوانان‬ ‫را در امر ازدواج با تعلل و دشواری مواجه می کند‪.‬‬ ‫همچنین نبود امنیت شغلی و مهارت اندک جوانان در‬ ‫مواجهه با چالش های زندگی از دیگر موضوعاتی است که‬ ‫این روزها رغبت به تشکیل زندگی مشترک را تحت الشعاع‬ ‫قرار داده است‪ .‬با در نظر گرفتن اینکه یک زوج برای شروع‬ ‫زندگی خود نیاز به فراهم کردن شرایط حداقلی دارند با یک‬ ‫بررسی ساده در مورد قیمت اقالم حداقلی زندگی می توان به‬ ‫نتیجه رسید که باز هم با قیمت های موجود در بازار زوج های‬ ‫جوان برای تشکیل خانواده باید بار سنگینی از قیمت ها را‬ ‫به دوش بکشند‪.‬‬ ‫به گفته یکی از جمعیت شناسان‪ ۹ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫جوان در سن ازدواج و مجرد در ایران وجود دارد و ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫نفر از جمعیت کشور هم تا ‪ ۵۰‬سالگی ازدواج نکردند و مجرد‬ ‫قطعی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر ‪ ۱۳‬ماده و چهار‬ ‫تبصره در جلسه علنی ‪ ۲۷‬اذرماه ‪ ۱۳۸۴‬تصویب و هفتم دی‬ ‫ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید‪.‬‬ ‫قانون تسهیل در ازدواج مطالبه ای مانده بر کاغذ‬ ‫تسهیل ازدواج جوانان عنوان قانونی است که در ان شرایط‬ ‫مطلوب برای تشویق جوانان به ازدواج پیش بینی شده اما‪،‬‬ ‫نیم نگاهی به بندهای مختلف این قانون نشان می دهد در‬ ‫دولت نهم و دهم سیاست های تشویقی ازدواج کمتر مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫دولت تدبیر و امید با اگاهی از نقش بسترساز دولت در‬ ‫تسهیل ازدواج‪ ،‬با افزایش تسهیالت ازدواج توانست نقش‬ ‫مهمی در تشویق جوانان به ازدواج فراهم کند‪.‬‬ ‫براساس اعالم بانک مرکزی از ‪ ۱۸‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬بیش از‬ ‫‪ ۱۱۶‬هزار و ‪ ۴۱۷‬نفر در کشور وام ازدواج به مبلغ ‪ ۹۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۷۵‬هزار و ‪ ۲۶۹‬میلیارد ریال دریافت کرده اند و بر اساس‬ ‫تبصره ‪ ۱۶‬بودجه ‪ ۱۴۰۰‬بانک ها مکلف هستند پرداخت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت کاری قرار دهند‪.‬‬ ‫برابر مستندات موجود سامانه تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج‪ ،‬پارسال برای بیش از ‪ ۸۲۴‬هزار و ‪ ۶۵۴‬نفر در مجموع‬ ‫‪ ۴۳۰‬هزار و ‪ ۶۵۴‬میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی‪ ،‬با صدور‬ ‫بخشنامه ای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومانی ازدواج به بانک ها ابالغ شد و زوجین زیر ‪ ۲۵‬سال‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تسهیالت می گیرند‪.‬‬ ‫«شهرزاد دانشمندی» درباره ابالغ این بخشنامه افزوده‬ ‫است‪ :‬براساس قانون میزان تسهیالت ازدواج ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان تعیین شده است اما‪ ،‬برای زوج زیر ‪ ۲۵‬سال و زوجه‬ ‫زیر ‪ ۲۳‬سال سقف وام ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان است که برای‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 23‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫ایثارگران در هر گروه این مبلغ ‪ ۲‬برابر است‪.‬‬ ‫خمین پایلوت سند تسهیل ازدواج جوانان‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬شهرستان خمین پایلوت و الگویی برای اجرای‬ ‫سند تسهیل ازدواج جوانان در استان مرکزی انتخاب و‬ ‫وظایف تمامی دستگاه های اجرایی در این خصوص مشخص‬ ‫و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫«محسن خیرمند» گفته است‪ :‬امار منفی ازدواج نسبت‬ ‫به سال های گذشته‪ ،‬افزایش امار تجرد و وجود سرمایه‬ ‫اجتماعی در خمین سبب انتخاب این شهرستان به عنوان‬ ‫پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تدوین سند تسهیل ازدواج جوانان استان مرکزی‬ ‫از مردادماه پارسال با محوریت شهرستان خمین اغاز شد و‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬نشست تخصصی با تمامی دستگاه های اجرایی‬ ‫مسئول در این امر مهم برگزار و تفاهم نامه هایی نیز بین‬ ‫ادارات کل مختلف استان منعقد شده است‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‬ ‫مرکزی توضیح داد‪ :‬براساس قانون تسهیل ازدواج جوانان‬ ‫باید برای سکونت زوجین‪ ،‬مسکن هایی تهیه و با اجاره‬ ‫منصفانه در اختیار انان قرار گیرد که اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان در این خصوص وظیفه همکاری الزم را دارد‪.‬‬ ‫خیرمند افزود‪ :‬تمامی دستگاه های دولتی و شهرداری ها‬ ‫نیز طبق این قانون موظف اند تا امکانات رفاهی خود را برای‬ ‫تسهیل ازدواج جوانان در اختیار انان قرار دهند که مکان‬ ‫برگزاری مراسم جشن عروسی یکی از این امکانات است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با اجرایی شدن این قانون‪ ،‬دسترسی به‬ ‫فرصت های شغلی و دریافت وام های ازدواج و مسکن برای‬ ‫افراد متاهل‪ ،‬باید در اولویت قرار گیرد و روند فعالیت در‬ ‫خصوص این افراد با سرعت بیشتری همراه باشد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‬ ‫مرکزی افزود‪ :‬برای اشتغال جوانان نیز راه اندازی کارگاه های‬ ‫مهارت اموزی و ارائه اموزش های الزم در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫خیرمند افزود‪ :‬فرهنگ سازی در زمینه ازدواج اسان‪ ،‬حل‬ ‫مشکالت اشتغال‪ ،‬مسکن و تامین جهیزیه از شاخص های‬ ‫قانون تسهیل ازدواج است‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‬ ‫مرکزی ادامه داد‪ :‬با عملیاتی شدن این قانون در خمین با‬ ‫استفاده از ظرفیت های این شهرستان‪ ،‬انتظار می رود برای‬ ‫جوانانی که قصد ازدواج دارند‪ ،‬تسهیالت الزم فراهم شود‪.‬‬ ‫خیرمند با بیان اینکه ازدواج دیرهنگام و تجرد قطعی‬ ‫اسیب های زیادی برای جامعه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون در‬ ‫جامعه جوانانی هستند که به دلیل مشکالت اقتصادی و‬ ‫بیکاری قادر به ازدواج نیستند که این امر مشکالت زیادی‬ ‫را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‬ ‫مرکزی بیان کرد‪ :‬واحدهای مسکونی ایجاد شده باید تا پنج‬ ‫سال در اختیار زوج های جوانی که توانایی پرداخت اقساط و‬ ‫اجاره بهای گران را ندارند‪ ،‬قرار بگیرد‪.‬‬ ‫خیرمند ادامه داد‪ :‬ساخت ‪ ۲۰‬واحد مسکونی برای زوج ها‬ ‫در راستای اجرای سند تسهیل ازدواج مصوب شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬استفاده از ظرفیت مدارس روستایی بدون‬ ‫استفاده و زمین های موقوفه می تواند ساخت این شمار واحد‬ ‫مسکونی را در خمین هموار کند‪.‬‬ ‫خیرمند گفت‪ :‬به منظور تامین هزینه های اجرای سند‬ ‫تسهیل ازدواج صندوقی برای کمک های خیران تشکیل شده‬ ‫است و افراد نیکوکار استان مرکزی با پرداخت پنج میلیارد‬ ‫ریال به این ستاد‪ ،‬کمک کردند‪.‬‬ ‫شیب تند کاهش امار ازدواج زیبنده زادگاه‬ ‫امام راحل نیست‬ ‫فرماندار خمین با یاداوری اهمیت ازدواج در اموزه های‬ ‫اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬شیب تند کاهش ازدواج در این شهرستان‬ ‫در سال های اخیر متناسب با فرهنگ اسالمی نیست و باید‬ ‫برای ان چاره شود‪.‬‬ ‫«احمد طهرانی» بیان کرد‪ :‬پژوهش بررسی علل اسیب های‬ ‫اجتماعی در خمین از سوی دانشگاه ازاد اسالمی این‬ ‫شهرستان در حال انجام است و اخیر در ازدواج به عنوان‬ ‫یکی از اسیب ها می تواند در این پژوهش بررسی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بی توجهی به فرهنگ سازی در زمان تحصیل و‬ ‫نبود اشتغال‪ ،‬باعث معضالتی نظیر مدرک گرایی و فرهنگ‬ ‫پشت میزنشینی از علل مهم کاهش رغبت جوانان به ازدواج‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرماندار خمین با اشاره به سرمایه گذاری در شهرک های‬ ‫صنعتی و راه اندازی واحدهای تولیدی در این شهرستان‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر خالف تصور برخی‪ ،‬در خمین مشکل کار وجود‬ ‫ندارد بلکه فرهنگ کار بین جوانان این شهرستان نهادینه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫طهرانی در عین حال افزود‪ :‬کاهش نرخ ازدواج در مناطق‬ ‫روستایی به دلیل نبود اشتغال و امکانات و مهاجرت جوانان‬ ‫نگران کننده است و انتظار می رود با برنامه ریزی بلند مدت و‬ ‫همراهی تمام دستگاه های اجرایی‪ ،‬سازمان های مردم نهاد‬ ‫و خیرین‪ ،‬شیب تند کاهش ازدواج در خمین متوقف شود‪.‬‬ ‫فرماندار خمین گفت‪ :‬به منظور ساخت واحد مسکونی‬ ‫برای زوج های جوان باید زمین‪ ،‬هزینه صدور جواز ساخت‬ ‫و ساخت در حوزه شهر و روستا به صورت تخصصی بررسی‬ ‫شود و از ظرفیت های موجود استفاده و مجاری جدید تامین‬ ‫هزینه نیز مطالعه می شود‪.‬‬ ‫طهرانی اظهار داشت‪ :‬با ابالغ سند تسهیل ازدواج‪،‬‬ ‫مطالبه گری جوانان اغاز می شود و باید برای مطالبات بحق‬ ‫جوانانی که قصد ازدواج دارند پاسخ مناسبی داشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برخی از مصوبات کمیته طرح تسریع ازدواج‬ ‫در خمین که به دلیل نبود امکانات و بسترهای الزم قابلیت‬ ‫اجرایی ندارند‪ ،‬باید در سطح استانی و ملی پیگیری و برای‬ ‫ان تصمیم گیری شوند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬عنوان راهبرد فرهنگی و اجتماعی چاشنی‬ ‫هفته ازدواج در خمین‬ ‫رئیس اداره ورزش و جوانان خمین گفت‪ ۵۰ :‬عنوان برنامه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اموزشی برای گرامیداشت هفته‬ ‫ازدواج با هدف الگوسازی برای زندگی مشترک جوانان این‬ ‫شهرستان تدارک شد‪.‬‬ ‫«سعید امجدی» افزود‪ :‬وضعیت قرمز کرونا در خمین موجب‬ ‫شده که امسال اغلب برنامه های تدارک شده برای هفته‬ ‫ازدواج در این شهرستان با هدف حفظ سالمتی شهروندان‬ ‫در بستر فضای مجازی برگزار شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برگزاری ‪ ۱۵‬کارگاه اموزشی ازدواج‪ ،‬معرفی زوج های‬ ‫جوان موفق‪ ،‬اموزش مهارت های قبل و بعد از ازدواج را از‬ ‫مهم ترین برنامه های تدارک شده این هفته بیان کرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ورزش و جوانان خمین با اشاره به اینکه خمین‬ ‫پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج در استان مرکزی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سعی شده تا با بهره گیری از توان سازمان های‬ ‫مردم نهاد فعال در حوزه ازدواج و مشاوره تاثیرگذاری‬ ‫برنامه ها افزایش یابد‪« .‬سعید امجدی» با انتقاد از عدم‬ ‫همکاری دستگاه های اجرایی که براساس قانون تسهیل‬ ‫ازدواج مکلف به بستر سازی برای اجرای این قانون هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دستگاه های اجرایی که توان و امکانات الزم برای اجرا‬ ‫قانون تسهیل ازدواج را ندارند باید مکتوب اعالم کنند تا از‬ ‫طریق استان پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا کنون نهادهای متولی تسهیل ازدواج‬ ‫برنامه ها و دالیل عدم همکاری خود را اعالم نکردند و اجرای‬ ‫این قانون در شهرستان بالتکلیف است‪.‬‬ ‫قانون تسهیل ازدواج ظرفیت خوبی برای افزایش امار ازدواج‬ ‫در کشور است اما این قانون بدون توجه به امکانات و شرایط‬ ‫مناطق مختلف کشور مصوب شده است‪.‬‬ ‫خمین در جنوب استان مرکزی واقع شده و حدود ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫نفر از جمعیت ‪ ۱۰۵‬هزار نفری این شهرستان را جوانان‬ ‫تشکیل می دهند‪/.‬ایرنا‬ ‫پرداخت‪۱۹۰‬میلیاردریالغرامتخشکسالیبهکشاورزانسیستانوبلوچستان‬ ‫اترک‪ /‬معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی سیستان‬ ‫و بلوچستان گفت‪ :‬افزون بر ‪ ۱۹۰‬میلیارد ریال خسارت‬ ‫خشکسالی امسال به کشاورزان این استان پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬عبدالحمید فیروزی اظهار داشت‪ :‬بر اساس ارزیابی‬ ‫و بررسی های می دانی‪ ،‬کل خسارت وارده در سال زراعی‬ ‫جاری به کشاورزان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی‬ ‫شهرستان های حوزه سیستان (زابل‪ ،‬زهک‪ ،‬هامون‪ ،‬هیرمند‬ ‫و نیمروز) ناشی از خشکسالی در زیربخش زراعی‪ ،‬مبلغ ‪۲۸۴‬‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا کنون بابت سه هزار و ‪ ۸۳۸‬پرونده‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۹۰‬میلیارد ریال به حساب بیمه گذاران خسارت دیده از‬ ‫خشکسالی واریز شده است‪.‬‬ ‫معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به زودی ‪ ۹۴‬میلیارد ریال باقی مانده نیز توسط‬ ‫صندوق بیمه به حساب خسارت دیدگان واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫پرداخت‪۲۳۰۰‬میلیاردریال‬ ‫تسهیالترونقتولید‬ ‫‪۱۴۰۰‬درسمنان‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی اذربایجان غربی‪:‬‬ ‫تاپایانامسال‬ ‫رشدصنعتیکردستان‬ ‫درایندهنزدیک‬ ‫اترک‪/‬سارا خدادادی‪ :‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان سمنان از پرداخت بیش از ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به واحدهای تولیدی استان در امسال خبر داد‪.‬‬ ‫علی تشنه دل در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید استان گفت‪ :‬با اغاز ثبت نام تسهیالت رونق تولید‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬که از خرداد ماه امسال انجام شد تاکنون بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت به ‪ ۷۰‬واحد تولیدی صنعتی و‬ ‫کشاورزی استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان گزارشی از پرداخت تسهیالت رونق تولید در سال‬ ‫جاری تصریح کرد‪ :‬از این مقدار تسهیالت پرداختی‪۲۶ ،‬‬ ‫واحد به ارزش حدود ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد ریال مربوط به بخش‬ ‫صنعت و ‪ ۴۴‬واحد به ارزش حدود ‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال مربوط‬ ‫به بخش کشاورزی می باشد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان سمنان افزود‪ :‬تا کنون در قالب تسهیالت رونق‬ ‫تولید ‪ ۷۹ ، ۱۴۰۰‬واحد تولیدی جهت دریافت تسهیالت به‬ ‫بانک های عامل معرفی شده اند‪.‬‬ ‫علی تشنه دل اضافه کرد‪ :‬در بخش رفع موانع تولید این‬ ‫کارگروه‪ ،‬تا این جلسه مشکالت و موانع تولید حدود ‪۱۲۶۰‬‬ ‫واحد تولیدی استان بررسی شده است که عمده مشکالت در‬ ‫بخش های تامین مالی و تعیین تکلیف تسهیالت‪ ،‬زیرساخت‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی و مالیات بوده است‪.‬‬ ‫اترک‪/‬مدیرکل راه و شهرسازی اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی شده تا پایان امسال ‪ ١٠٠‬کیلومتر از کریدور‬ ‫بزرگراهی غرب کشور افتتاح شود که ‪ ١٧‬کیلومتر از ان در‬ ‫جنوب استان ماه اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫سید محسن حمزه لو افزود‪ :‬تکمیل قسمت هایی از کریدور‬ ‫بزرگراهی غرب کشور در بزرگراه ارومیه ‪ -‬مهاباد ‪ -‬میاندواب‪،‬‬ ‫کنارگذر شهر بوکان و بزرگراه ارومیه ‪ -‬سرو از مهم ترین این‬ ‫پروژه هاست‪.‬‬ ‫حمزه لو در خصوص کنار گذر شهر بوکان تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫پروژه بخش مهمی از کریدور بزرگراهی غرب کشور است که‬ ‫تا شهریور ماه ‪ ۶‬کیلومتر از این پروژه تکمیل می شود‪.‬‬ ‫بهره برداریاز‪١٠٠‬کیلومتربزرگراه‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان گفت‪ :‬با‬ ‫وجود مشکالت متعدد ایجاد واحدهای صنعتی در استان‬ ‫با استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران مواجه شد که این‬ ‫بیانگر و نویدبخش رشد صنعتی استان طی سال های اینده‬ ‫است‪ .‬احمد خسروی با اشاره به اینکه شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی کردستان ‪ ۴‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۳۷۰‬به صورت‬ ‫شرکت سهامی خاص تاسیس شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در ‪ ۲۰‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی زمین واگذار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان ادامه داد‪:‬‬ ‫سرانه زمین صنعتی در کردستان به ازای هر نفر ‪ ۹.۱‬متر‬ ‫مربع است که این میزان در کشور ‪ ۱۷‬متر مربع است‪ .‬زمین‬ ‫قابل عرضه در کردستان بیش از ‪ ۳‬ونیم متر است‪.‬‬ ‫خسروی با اشاره به تالش دولت برای احیای صنعت در‬ ‫استان کردستان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از سال ‪ ۷۱‬تاکنون یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬قرارداد با سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی‬ ‫استان منعقد شده که ‪ ۴۴۰‬قرارداد ان مربوط به سه سال‬ ‫اخیر است‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۸۲۰‬واحد در شهرک های‬ ‫صنعتی استان فعال است که میزان اشتغال زایی این واحدها‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار نفر است‪ .‬کردستان در ردیف اخر صنعتی‬ ‫بودن در کشور است چراکه جذب سرمایه گذار در این استان‬ ‫ضعیف است‪/ .‬همشهری انالین‬ ‫‪news‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪762‬‬ ‫روزنامه سراسری ایران‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های شهرستانی‬ ‫برای ارتقای اموزش و پرورش‬ ‫اترک‪/‬عباسی نیک‪ :‬مدیرکل اموزش و پرورش مازندران بر‬ ‫استفاده از ظرفیت های شهرستانی برای ارتقای اموزش و‬ ‫پرورش شهرستان ها و مناطق تاکید کرد‪.‬‬ ‫علیرضا سعدی پور در جلسه شورای معاونین اموزش‬ ‫و پرورش مازندران با تاکید بر استفاده از ظرفیت های‬ ‫شهرستانی برای ارتقای اموزش و پرورش گفت‪ :‬زمان‬ ‫استفاده از ظرفیت های شهرستانی باید نسبت به‬ ‫مسئولیتی که داریم جدی و حساس باشیم و به نحو احسن‬ ‫مسائل مربوط به تعلیم و تربیت را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تکمیل سازمان مدرسه در سامانه سیدا که به‬ ‫صورت مستقیم به سازماندهی دبیران و نیروی انسانی‬ ‫و سامانه ابالغ مربوط می شود باید به طور جدی پیگیری‬ ‫شود و در اسرع وقت توسط شهرستان ها و مناطق تکمیل‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫وی از ‪ 9‬شهرستانی که حوزه های برگزاری کنکور بودند‬ ‫سپاسگزاری کرده و گفت‪ :‬نحوه برگزاری کنکور و سواالت‬ ‫بررسی و تحلیل شد و تحلیل های انجام شده به وزارت‬ ‫اموزش و پرورش و سازمان سنجش ارائه شد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول بر انتصاب و انتخاب مدیران بر اساس‬ ‫مولفه های موجود تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای پروژه‬ ‫مهر و پیگیری امور بازماندگان از تحصیل از مسائلی است‬ ‫که به طور جدی خواهان پیگیری در ان هستیم‪.‬‬ ‫نماینده مجلس خواستار ایجاد بیمارستان‬ ‫موقت در جنوب کرمان شد‬ ‫اترک‪/‬عبدا‪...‬ی‪ :‬نماینده مردم کهنوج‪ ،‬رودبار جنوب‪،‬‬ ‫فاریاب‪ ،‬منوجان و قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به روند افزایش مبتالیان کرونا طی تماس با‬ ‫وزیربهداشتایجادبیمارستانموقترابااستفادهازظرفیت‬ ‫نیروهایمسلحدرسطحاینمنطقهدرخواستکردم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فهرست تجهیزات مورد نیاز برای تصمیم‬ ‫گیری و رفع کمبودها نیز برای وزیر بهداشت ارسال شد‪.‬‬ ‫شکرا‪...‬ی گفت‪ :‬با توجه به تاکید امام جمعه شهرستان‬ ‫کهنوج و بازدیدی که از بیمارستان ‪ ۱۲‬فروردین این‬ ‫شهرستان داشتیم وضعیت کرونا از نظر ما در حوزه‬ ‫انتخابیه سیاه است و طی تماس تلفنی با وزیر بهداشت‬ ‫خواستار تامین امکانات زیرساختی حوزه درمان این‬ ‫منطقه شدیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به پیگیری تلفنی از طریق رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی جیرفت اشاره کرد و گفت‪ :‬در این تماس‬ ‫خواستار تهیه ‪ ۵۰‬تخت بستری فوری به همراه کادر‬ ‫درمان الزم به منظور استقرار در بخش کرونا بیمارستان‬ ‫‪ ١٢‬فروردین شدیم‪/.‬ایرنا‬ ‫تابستان داغ و بی اب برای ‪ ۱۲۸‬روستای لوداب‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۷‬سال از اغاز عملیات اجرایی مجتمع‬ ‫ابرسانی به روستاهای لوداب‪ ،‬مردم تابستان داغ و بی‬ ‫ابی را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش اترک به نقل از تسنیم‪ ،‬بخش محروم لوداب‬ ‫از توابع شهرستان بویراحمد با ‪ 128‬روستای کوچک و‬ ‫بزرگ در ‪ 130‬کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد واقع شده که اخرین روستای این بخش‬ ‫با مرکز استان نزدیک به ‪ 4‬ساعت مسافت دارد‪ .‬این‬ ‫روزهای مشکالت روستائیان لودابی به دلیل بی توجهی‬ ‫و بی مهری مدیران دولتی با وجود خدمات کم نظیر‬ ‫جمهوری اسالمی به مثابه مثنوی هفتاد من می ماند که‬ ‫بر دوش ساکنان سنگینی می کند و گذران یک زندگی‬ ‫عادی با حداقل امکانات را برای انان سخت کرده است‪.‬‬ ‫در یک دهه اخیر مشکل کمبود اب شرب در روستاهای‬ ‫بخش لوداب به یک چالش تبدیل شده و همه ساله‬ ‫با فصل گرم سال شاهد افزایش مشقت مردمان این‬ ‫دیار برای تامین اب شرب سالم هستیم تا جایی که‬ ‫مهم ترین دغدغه انان به جای رونق تولید و ایجاد‬ ‫اشتغال به تامین اب برای نوشیدن تبدیل شده است‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین نیازها و امکانات برای داشتن یک‬ ‫زندگی سالم‪ ،‬دسترسی مردم به اب سالم و قابل‬ ‫اشامیدن است که متاسفانه بخش لوداب به دلیل بی‬ ‫تدبیری مسئوالن دولتی حتی در فصل گرم سال های پر‬ ‫بارش نیز با مشکل تامین اب روبه رو بوده و دبه به دست‬ ‫دنبال اب می گردند‪.‬‬ ‫هنوز یک ماه از فصل گرم تابستان نگذشته ولی مردم‬ ‫بخش لوداب باید شاهد جیره بندی اب باشند و در‬ ‫واقع با بی ابی بسوزند و بسازند تا شاید زمستان بیاید‬ ‫و دبه های اب را از دست انان بگیرد‪.‬‬ ‫بیداد تابستان داغ و بی اب در لوداب‬ ‫بررسی ها نشان می دهد در چندین روز گذشته بی ابی‬ ‫به گونه ای در روستاهای ابلمی‪ ،‬ابگرمک‪ ،‬اشکفت‬ ‫سیاه‪ ،‬ابمورد‪ ،‬ده هود‪ ،‬و‪...‬نمایان شده که اب فاضالب‬ ‫شهرستان بویراحمد مجبور اقدام به ابرسانی سیار کرده‬ ‫تا مرحمی بر زخم های تاول زده دوش زنان و دختران‬ ‫این روستاها باشد‪ .‬مشکل کمبود اب در بخش لوداب‬ ‫در حالی بر مردم این دیار سنگینی می کند که دو پروژه‬ ‫مجتمع اب رسانی در میانتنگان و اب ریز در دو سمت‬ ‫بخش لوداب در دست اجرا بوده ولی بنا به دالیلی باز‬ ‫مردم بخش‪ ،‬دچار کمبود شدید اب شرب هستند‪.‬‬ ‫بخشدار لوداب ضمن عذرخواهی از مردم به علت وجود‬ ‫مشکالت‪ ،‬گفت‪ :‬در چند روز گذشته به علت خرابی‬ ‫سیستم پمپاژ اب رسانی مجتمع اب ریز‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ذی ربط استانی‪ ،‬شهرستانی و بخش لوداب به جد‬ ‫پیگیر بوده و تالش شد که با نصب و راه اندازی دستگاه‬ ‫پمپاژ جدید‪ ،‬خوشبختانه اب وارد مدار شود و مردم‬ ‫استفاده کنند‪ .‬کوروش بی نیاز در ادامه به مشکالت این‬ ‫مجتمع اشاره نمود و افزود‪ :‬اولین مشکل این مجتمع‪،‬‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۷‬سال از اغاز عملیات‬ ‫اجرایی مجتمع ابرسانی به روستاهای‬ ‫لوداب‪ ،‬مردم تابستان داغ و بی ابی را‬ ‫تجربهمی کنند‪.‬‬ ‫بخشمحروملودابازتوابعشهرستان‬ ‫بویراحمد با‪ 128‬روستای کوچک و بزرگ‬ ‫در ‪ 130‬کیلومتری یاسوج مرکز استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد واقع شده که‬ ‫اخرینروستایاینبخشبامرکزاستان‬ ‫نزدیکبه‪ 4‬ساعتمسافتدارد‪.‬‬ ‫تامین سیستم برق رسانی ان از طرف شهرستان‬ ‫کهگیلویه می باشد که در صورت ایراد در سیستم باید‬ ‫هماهنگی های استانی و شهرستانی انجام گیرد در حالی‬ ‫که انتظار داریم همکاری و مساعدت مسئوالن ذی ربط‪،‬‬ ‫در رابطه با تامین برق مجتمع از سمت بخش لوداب این‬ ‫مشکل حل شود‪ .‬وی خواستار استمرار ابرسانی سیار به‬ ‫روستاهای بخش لوداب شد و ادامه داد‪ :‬برای ادامه کار‬ ‫مجتمع ابرسانی میانتنگان این طرح تا منبع و ذخیره‬ ‫سازی روستای تک سیاه‪ ،‬عملیات خرید ‪ 4‬کیلومتر لوله‬ ‫با اعتبار ‪ 55‬میلیارد ریال از صندوق توسعه انجام گرفته‬ ‫و هم اکنون عملیات اپوکسی (برای جلوگیری از زنگ‬ ‫زدگی داخل لوله ها) در حال انجام است‪.‬‬ ‫بی نیاز خاطرنشان کرد‪ :‬در دو هفته اینده این لوله ها‬ ‫به محل اجرای طرح‪ ،‬ارجاع داده می شود و پیمانکار‬ ‫شروع به کار و لوله گذاری می کند که این پروژه احتما ً‬ ‫ال‬ ‫تا روستاهای ده هود را تامین می کند‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت مجتمع ابرسانی به ‪ 68‬روستای لوداب‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫می گوید‪ :‬مجتمع ابرسانی به ‪ 68‬روستای بخش لوداب‬ ‫با جمعیتی افزون بر ‪ 6‬هزار و ‪ 722‬نفر از محل طرح ملی‬ ‫ابرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع های ابرسانی‬ ‫اولویت دار روستایی تامین اعتبار می شود‪.‬‬ ‫اسفندیار برخه اظهار داشت‪ :‬تا پایان سال ‪ 99‬حدود‬ ‫‪ 170‬میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده و با ‪78‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا بوده و اعتبار مورد‬ ‫نیاز برای اجرای کامل ان بیش از ‪ 120‬میلیارد ریال‬ ‫براورد شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به پیگیری های‬ ‫انجام شده امسال به تناسب تخصیص اعتبار از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬اعتبار مناسبی لحاظ می شود‪ .‬سال ‪93‬‬ ‫با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی پروژه مجتمع‬ ‫بزرگ ابرسانی به ‪ 68‬روستای بخش محروم لوداب از محل‬ ‫اعتبارات صندوق توسعه ملی اغاز شد ولی بعد از گذشت ‪7‬‬ ‫سال هنوز این پروژه تنها ‪ 87‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزنامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬محمد شکاری‬ ‫دبیرشورای سیاست گذاری‪ :‬محسن عظیمی‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬سید پوریا مسلمی‬ ‫مسئول روابط عمومی‪ :‬جواد نادری‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪Atrak Daily Newspaper‬‬ ‫‪www.atrakdaily.ir‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 23‬تیر ماه | ‪1400‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫تهران‬ ‫طراح و صفحه ارا‪ :‬رضا علی ابادی‬ ‫تلفکس‪058-32260391 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬چاپخانه کارگر‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬بلوار استقالل شمالی‬ ‫نبش چهارراه ارتش‪ ،‬ساختمان نیکان طبقه چهارم‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪762‬‬ ‫درسی از امام‬ ‫‪Lesson from Imam‬‬ ‫امام صادق(ع) فرمودند‪:‬‬ ‫ک ح جب‬ ‫اورد‪ ،‬گره‏اى از اتش‪ ،‬از گردن خویش‬ ‫هر س ّج وا ش را هب جاى َ‬ ‫گشودهاست‪.‬‬ ‫‪Vol.16,No.762 july.14.2021‬‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‪13:10 :‬‬ ‫ ‬ ‫غروب افتاب‪20:20 :‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‪20:41 :‬‬ ‫شعر روز‬ ‫‪Poetry Day‬‬ ‫حشم‬ ‫گردون ی ز ٔ‬ ‫اپهی زفعت اوست‬ ‫خورشید که داد چرخ رب سر جانش‬ ‫خاقانی‬ ‫سیاسی‬ ‫نم‬ ‫ش‬ ‫ردیا ی از رت ح نعمت اوست‬ ‫ژپمرده گلی ز گلشن قدرت اوست‬ ‫‪4 Political‬‬ ‫ ‬ ‫اذان صبح فردا‪04:17 :‬‬ ‫طلوع افتاب‪05:59 :‬‬ ‫اخبـــــار‬ ‫اخبـــــــار‬ ‫کاهش چک های برگشتی رکورد زد‬ ‫در حالی نسبت چک های برگشتی به مبادله ای جدید‬ ‫به‪ ۳.۵‬درصد رسیده که هنوز بیشتر از چهار ماه از توزیع‬ ‫چک هایجدیدصیادینگذشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ۴،‬ماه از اجرای قانون چک می گذرد و در‬ ‫شرایطی تعداد چک های برگشتی با کاهش چشمگیری‬ ‫مواجه شده که به نظر می رسد با این روند بتوان انتظار‬ ‫داشتکهاعتباربهقانونچکبازگردد‪.‬قانونجدیدچک‬ ‫درسال‪ ۹۷‬بهتصویبمجلسرسیدهومهم ترینهدف‬ ‫از تدوین ان‪ ،‬کاهش امار چک های برگشتی و بازگرداندن‬ ‫اعتمادبهچکدربازاربودهاست‪.‬‬ ‫در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه ای از قانون‬ ‫جدید چک می گذرد؛ مهران محرمیان‪ ،‬معاون فناوری‬ ‫بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک های جدید‬ ‫صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک های قدیمی اعالم‬ ‫کرد‪ .‬موضوعی که کارامدی قانون جدید چک در کاهش‬ ‫امارچک هایبرگشتیرانشانمی دهد‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۴۰‬درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول‬ ‫قانون جدید چک‬ ‫اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن‬ ‫اعتماد به چک برداشته شد‪ ،‬بهینه کردن مسیر پیگیری‬ ‫وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در‬ ‫دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب‬ ‫صادرکننده‪،‬مجبوربودندمسیرهایوقت گیروپرهزینه‬ ‫دادگاه هارابرایدریافتاجراییهطیکنند‪.‬‬ ‫در این شرایط اجرای بخش هایی از قانون جدید چک‬ ‫این مسیر را کوتاه تر و کم هزینه تر کرد تا دارندگان چک‬ ‫بالمحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی‬ ‫چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و‬ ‫بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور‬ ‫اجراییهبرایچکبالمحلاقدامکنند‪.‬‬ ‫اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج‬ ‫درخشانی به همراه داشت و توانست نسبت چک های‬ ‫برگشتی به مبادله شده را حدود‪ ۴۰‬درصد کاهش دهد‬ ‫و این نسبت را از ‪ ۱۵.۴‬درصد در سال قبل از تصویب‬ ‫قانون جدید چک یعنی سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۹.۸‬درصد در سال‬ ‫‪۹۹‬برساند‪.‬‬ ‫سقوطامارچک هایبرگشتیبه‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برداشته شد و طی ان چک های جدید بنفش رنگ‬ ‫صیادی بین مردم توزیع و ثبت ان ها در سامانه صیاد‬ ‫بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع‪ ،‬امکان‬ ‫ایجاد محدودیت هایی برای افراد بد حساب فراهم امد‬ ‫تا از ان پس‪ ،‬افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو اثر‬ ‫نشدهدارنددیگرنتوانندباصدورچکبالمحلبهدیگران‬ ‫ضررواردکنند‪.‬‬ ‫اولینجاییکهنتیجهاجرایگامبعدیقانونجدیدچک‬ ‫نمایان شد‪ ،‬امار چک های برگشتی سه ماهه اول سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بود که در ان نسبت چک های برگشتی به مبادله‬ ‫شده قدیمی از ‪ ۹.۸‬درصد سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۸.۵‬درصد در‬ ‫فصلبهار‪ ۱۴۰۰‬رسید‪.‬‬ ‫نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد‬ ‫را می توان در امار پایین چک های جدید صیادی که‬ ‫برگشت خورده اند‪ ،‬جست و جو کرد‪ .‬امار اعالم شده‬ ‫توسط مسئوالن بانک مرکزی نشان می دهد که در سه‬ ‫ماهنخستامسالنسبتچک هایبرگشتیبهچک های‬ ‫مبادله ای جدید در حالی به حدود ‪ ۳.۵‬درصد سقوط‬ ‫کرده است که در همین مدت نسبت چک های برگشتی‬ ‫به چک های مبادله ای قدیمی حدود ‪ ۸.۵‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امارچک هایبرگشتیاز‪ ۳.۵‬درصدهمپایین تر‬ ‫خواهد رفت‬ ‫ابوالفضلابوترابی‪،‬عضوکمیسیونامورداخلیکشورو‬ ‫شوراهایمجلسدرخصوصنتایجمثبتاجرایقانون‬ ‫جدیدچکبرکاهشامارچک هایبرگشتیگفت‪:‬تااالن‬ ‫دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که‬ ‫موجب شده نسبت چک های برگشتی به مبادله شده از‬ ‫‪ ۱۵.۴‬درصد به‪ ۳.۵‬درصد برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر گام های دیگر اجرای قانون جدید چک‬ ‫محکم برداشته شود به یقین نسبت چک های برگشتی‬ ‫به مبادله ای از ‪ ۳.۵‬درصد هم پایین تر خواهد امد و به‬ ‫نرخچک هایبرگشتیکشورهاییهمچونترکیهوامریکا‬ ‫نزدیکخواهدشد‪.‬‬ ‫وی درباره گام های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار‬ ‫داشت‪ :‬گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک های‬ ‫برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک‬ ‫برگشتی به اسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی‬ ‫شدنثبتاطالعاتچکدرسامانهصیادبود‪.‬‬ ‫ابوترابی در توضیح گام دوم گفت‪ :‬این مرحله از ابتدا‬ ‫فرودین‪ ۱۴۰۰‬اغازوبراساسانمشتریانموظفشدند‬ ‫تا چک های مبادله ای خودشان را اگر از نوع چک های‬ ‫جدیدصیادیباشددرسامانهصیادثبتوتاییدکنند‪.‬‬ ‫وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام های بعدی‬ ‫قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش امار چک های‬ ‫برگشتی خاطر نشان کرد‪ :‬در گام سوم اجرای قانون‬ ‫جدید چک‪ ،‬رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار‬ ‫قرارخواهدگرفتوهمینامرموجبتغییررفتارمبادله‬ ‫کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از ان پس کاری که‬ ‫موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام‬ ‫نخواهند داد‪ .‬این نماینده مجلس اضافه کرد‪ :‬بر این‬ ‫اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک‪ ،‬اعتبار خودش‬ ‫خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملا ًرتبه ان فرد‬ ‫دررتبهبندی هاکاهشپیداخواهدکرد‪.‬‬ ‫چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار امار‬ ‫چک های برگشتی‬ ‫اجرای قانون جدید چک تاکنون تاثیر مثبتی بر پایین‬ ‫امدن امار چک های برگشتی گذاشته است و از این نظر‬ ‫دردرتحققاهدافاولیهقانونموفقبودهاست‪.‬دراین‬ ‫میان هنوز بخش هایی از قانون اجرا نشده است که اگر‬ ‫فرصتزمانیبرایاجرایانبخش هافراهمشود‪،‬انتظار‬ ‫می رودکهامارچک هایبرگشتیبازهمکاهشپیداکندو‬ ‫بهاستانداردکشورهایپیشرفتهدنیابرسد‪.‬‬ ‫زمان دریافت مالیات از خانه های خالی؛‬ ‫چراقیمتمر غدوبارهصعودیشد؟‬ ‫مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی‬ ‫کشور گرما و مشکالت حل نشده شبکه توزیع را دو دلیل‬ ‫اصلی اغاز دوباره روند صعودی قیمت مرغ در هفته های اخیر‬ ‫عنوان کرد‪ .‬بازار مرغ پس از ارامش نسبتا کوتاه در هفته های‬ ‫اخیر بار دیگر شاهد روند صعودی ارام اما‪ ،‬بدون توقف قیمت‬ ‫است‪ .‬قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده ‪۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان است اما‪ ،‬در کمتر مرکز عرضه ی این‬ ‫قیمت دیده می شود‪ .‬محل های عرضه ی که مرغ را با قیمت‬ ‫مصوب و با عنوان "مرغ دولتی" در سطح شهرها به فروش‬ ‫می رساند‪ ،‬اندک و همیشه شلوغ هستند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان هر چند همچنان مشکل تامین نیاز‬ ‫نهاده های دامی با قیمت دولتی برای مرغداران پا برجاست‬ ‫اما‪ ،‬دالیل اصلی روند صعودی قیمت مرغ در هفته های اخیر‬ ‫بیش از همه مربوط به گرما و مشکالت حل نشده شبکه‬ ‫توزیع می شود‪.‬‬ ‫محمدعلی کمالی سروستانی‪ ،‬مشاور عالی هیات مدیره‬ ‫اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور درباره تشریح وضعیت‬ ‫بازار مرغ و دالیل نوسان قیمت ان در هفته های اخیر‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امار نشان می دهد در اواخر اردیبهشت و خردادماه‬ ‫‪ ۱۱۳‬تا ‪ ۱۱۴‬میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری ها‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با این حجم جوجه ریزی انتظار می رفت ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن مرغ در ماه جاری تولید و به بازار عرضه شود‪ ،‬اما واقعیت‬ ‫بازار نشان از کاهش حجم عرضه دارد‪ .‬کمالی سروستانی معتقد‬ ‫است؛ دو دلیل عمده می توان برای کاهش حجم عرضه مرغ به‬ ‫رغم جوجه ریزی مناسب در نظر گرفت که یکی گرما و دیگری‬ ‫مشکل حل نشده شبکه توزیع است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ما هر ساله با اغاز فصل گرما شاهد کاهش‬ ‫عرضه مرغ هستیم و حجم ورودی به بازار ان کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬کمالی سروستانی افزود‪ :‬ضریب تبدیل خوراک به‬ ‫گوشت در مرغ به واسطه حساسیتی که به گرما دارد با باال‬ ‫رفتن دمای هوا کاهش می یابد‪ ،‬به عبارت دیگر در گرما وزن‬ ‫گیری مرغ در برابر خوراک مصرفی کمتر می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امسال گرما زودتر و شدتر از سال های‬ ‫گذشته به سراغ کشور ما امد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گرمای زود هنگام‬ ‫و شدید بر میزان تولید گوشت به ازای هر قطعه مرغ موثر بود‬ ‫و میزان ان را نسبت به سال های گذشته کمتر کرده است‪.‬‬ ‫به گفته کمالی سروستانی؛ گرمای کم سابقه سالجاری عالوه‬ ‫بر کاهش وزن گیری مرغ های اتفاق ناخوشانید دیگری را رقم‬ ‫زد که نتیجه ان افزایش تلفات در مرغداری ها بوده است‪.‬‬ ‫کمالی سروستانی این اتفاق ناخوشایند را قطعی برق عنوان‬ ‫کرد که موجب باال رفتن تلفات مرغ ها در واحدهای مرغداری‬ ‫شده است‪ .‬وی درباره مشکالت شبکه توزیع افزود‪ :‬این‬ ‫مشکل که تاثیر مهمی در نوسانات قیمت مرغ در بازار دارد‪،‬‬ ‫همچنان حل نشده باقی مانده است‪.‬‬ ‫کمالی سروستانی تصریح کرد‪ :‬مرغ از مرغدار با قیمت مصوب‬ ‫تحویل گرفته می شود اما‪ ،‬بخش عمده ان با قیمت مصوب‬ ‫توزیع نمی شود‪.‬‬ ‫سرخپوشیبورسبالفاصلهبعدازورودبهکانالجدید‬ ‫شاخص کل بورس بالفاصله بعد از ورود به کانال جدید سرخ پوش‬ ‫شد و با افت ‪ ۴۱۴‬واحدی به عدد یک میلیون و ‪ ۳۰۳‬هزار و ‪۹۲۱‬‬ ‫واحد رسید‪ .‬به گزارش اترک‪ ،‬شاخص کل بورس دیروز با افت‬ ‫‪ ۴۱۴‬واحدی بر پله یک میلیون و ‪ ۳۰۳‬هزار و ‪ ۹۲۱‬واحد ایستاد و‬ ‫شاخص هم وزن نیز دیروز با افت ‪ ۳۱۶‬واحدی به ‪ ۴۰۰‬هزار و ‪۳۳۷‬‬ ‫واحد رسید‪ .‬نمادهای کگل‪ ،‬ومعادن‪ ،‬نوری‪ ،‬کچاد و وامید‬ ‫بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فملی و شستا بیشترین‬ ‫تاثیر منفی را بر شاخص داشته اند‪.‬‬ ‫فرابورس سبزپوش شد‬ ‫شاخص کل فرابورس اما دیروز با رشد ‪ ۶۶.۶۵‬واحدی به عدد ‪۱۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۸‬رسید‪ .‬نمادهای دی‪ ،‬مارون و کگهر از نمادهای سبز‬ ‫دیروزبازاربودندونمادهایاریا‪،‬وهور‪،‬شگویاودماوندسرخبودند‪.‬‬ ‫به زودی انجام می شود؛تحویل ساختمان‬ ‫اصلی کاخ مروارید به شهرداری کرج‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ :‬ساختمان اصلی‬ ‫کاخ مروارید در شرف تحویل‬ ‫به شهرداری است‪.‬‬ ‫پیمان بضاعتی پور با حضور‬ ‫در برنامه رادیویی «پنجشنبه‬ ‫خوب» گفت‪ :‬یکی از اصول‬ ‫مهم در توسعه فضای سبز‬ ‫شهری استفاده از پوشش‬ ‫گیاهی مناسب است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۷‬برای کاهش سطوح چمن کاری و گونه های جایگزین با اصالح‬ ‫الگوی کاشت اقدام شده و از گیاهان پوششی همچنین «فیله ا» و در موارد بعدی‬ ‫از گونه های مشابه استفاده می کنیم‪ .‬بضاعتی پور در خصوص حذف کامل سطوح‬ ‫چمن کاری از فضای سبز نیز گفت‪ :‬اساس ًا حذف یک گونه از فضای سبز اقدامی غیر‬ ‫کارشناسی و موجب عدم تعادل اکولوژیک می شود و افزایش گونه های مهاجم نظیر‬ ‫فیله ا روی سالمت درختان نیز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی شناسایی گونه هایی با نیاز ابی کم و سازگار با شرایط اقلیمی را از اقدامات‬ ‫صورت گرفته در فضای سبز کرج عنوان کرد و افزود‪ :‬زیتون تلخ به دلیل برخورداری‬ ‫از خاصیت اکولوژیکی باال تاج و پوشش مناسب نسبت به توت در وهله نخست از‬ ‫گونه های غالب کاشت درخت در شهر کرج بوده و در موارد بعدی «توت نرک»‪،‬‬ ‫«کاکوزا» و «زبان گنجشک» استفاده می کنیم‪ .‬وی همچنین از کاهش وابستگی‬ ‫فضای سبز این کالن شهر به اب شرب شهری خبر داد و گفت‪ :‬سومین تصفیه خانه‬ ‫این کالن شهر با ظرفیت ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب در شبانه روز تا پایان تیرماه سال جاری در‬ ‫منطقه دولت اباد به بهره برداری می رسد‪ .‬رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شهری شهرداری کرج به شرایط سخت مالی و افزایش هزینه های پروژه های عمرانی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬اولین پکیج تصفیه خانه شهر کرج در منطقه حصارک در سال ‪ ۹۶‬با‬ ‫هزینه ای بالغ بر یک و نیم میلیارد به بهره برداری رسیده و این میزان برای تصفیه خانه‬ ‫دولت اباد که در استانه بهره برداری قرار دارد ‪ ۱۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫بضاعتی پور گفت‪ :‬با بهره برداری از این تصفیه خانه ‪ ۱۰‬لیتر بر ثانیه از اب شرب شهری کم‬ ‫می شود و این میزان قطع حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬انشعاب اب شهری را شامل می شود‪ ،‬امیدواریم‬ ‫با استفاده از تکنیک اورهال قنوات‪ ،‬الیروبی چاه ها و توسعه شبکه انتقال و توزیع میزان‬ ‫استفاده از اب شرب شهری برای فضای سبز را به حداقل برسانیم‪ .‬وی در بخش دیگری‬ ‫در خصوص مشکالت افزایش جمعیت سگ های بال صاحب در کرج و مزاحمت ایجادشده‬ ‫برای شهروندان در پارک ها و بوستان ها عنوان کرد‪ :‬این معضل در قسمت جنوبی شهر و‬ ‫درجایی که مرز مشترک با سایر شهرهای یا اقماری است‪ ،‬بیشتر دیده می شود و حل این‬ ‫مشکل نیازمند یک عزم همگانی و ورود مراجع باالدستی و قضایی است‪ .‬باز شدن د ِر‬ ‫کاخ مروارید به روی مردم وی همچنین بابیان اینکه ‪ ۲۷‬هکتار فضای سبز مجموعه کاخ‬ ‫مروارید از سال ‪ ۹۸‬در اختیار مدیریت شهری کرج قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به بازسازی‬ ‫و بهسازی و احیا فضای سبز و اقدامات عمرانی و زیباسازی صورت گرفته از روز شنبه‬ ‫درهای کاخ مروارید جهت بازدید شهروندان بازخواهد بود و با توجه به تصمیمات ستاد‬ ‫ملی کرونا اقدام الزم برای بازدید شهروندان از این مجموعه صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫بضاعتی پور افزود‪ :‬با توافق انجام شده مدیریت شهری کرج و اعضای شورای پنجم و اداره‬ ‫میراث فرهنگی ساختمان اصلی کاخ مروارید نیز در شرف تحویل به شهرداری است و‬ ‫طبق برنامه ریزی انجام شده مقررشده تا با توجه به اعتبارات اختصاص یافته در این زمینه‬ ‫ظرف مدت کمتر از ‪ ۲‬سال کار بازسازی ساختمان کاخ نیز زیر نظر کارشناسان میراث‬ ‫فرهنگی و با رعایت اصول فنی و معماری صورت پذیرد‪.‬‬ ‫مسکنملیبهکجارسید؟‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ ۵۳۰ :‬هزار نفر واجد شرایط طرح‬ ‫مسکن ملی شده اند و ما اجرای این طرح را به ‪ ۳‬روش ادامه‬ ‫می دهیم‪ .‬به گزارش اترک‪ ،‬محمد اسالمی در برنامه تیتر امشب‬ ‫با بیان اینکه به سه روش اجرای پروژه های مسکن ملی را ادامه‬ ‫می دهیم گفت‪ :‬روش نخست ساخت مسکن در شهرهایی که‬ ‫زمین به اندازه کافی داریم‪ ،‬است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نوع دوم پروژه هایی است که به صورت مجتمع‬ ‫ساخته می شود و نوع سوم طرح های مشارکتی با انبوه سازان‬ ‫و تفاهمنامه ها با دستگاه های مختلف است که بیشتر در کالن‬ ‫شهرها اجرا می شود‪ .‬اسالمی بیان کرد‪ :‬از ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفر متقاضی مسکن ملی تعداد ‪ ۵۳۰‬هزار نفر واجد شرایط‬ ‫اعالم شده اند‪ .‬از این تعداد ‪ ۵۳۰‬هزار نفر که در ‪ ۵‬مرحله ثبت‬ ‫نام کردند واجد شرایط بوده اند و حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر هم از این‬ ‫تعداد اورده خود را تکمیل کرده اند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬اتمام‬ ‫مسکن ملی در گروی پرداخت اورده متقاضیان است و در‬ ‫صورتی که تکمیل کنند تا سال ‪ ۱۴۰۱‬به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در برنامه با بیان اینکه ‪ ۵۱‬هزار و ‪۲۳۰‬‬ ‫واحد مسکونی از طریق ویدئو کنفرانس و بادستور رئیس جمهور‬ ‫به بهره برداری رسید گفت‪ :‬تا به امروز به صورت سیستمی و‬ ‫پیامکی ‪ ۲۵۰۰‬هزار متقاضی در سامانه ثبت نام کرده اند که‬ ‫پاالیش ان ها در پنج مرحله صورت گرفت و از این تعداد ‪۵۳۰‬‬ ‫هزار نفر متقاضی برای طرح های اقدام ملی مسکن واجد شرایط‬ ‫شناختهشده اند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه از این ‪ ۵۳۰‬هزار واحد مسکن ملی‪ ۴۰ ،‬هزار‬ ‫واحد تحویل داده شد و تا پایان سال هم در صورت تکمیل‬ ‫اورده مردم و ‪ ۱۵۰‬هزار واحد دیگر هم به اتمام می رسد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی ما برای اتمام واحدهای طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫دوساالنه بوده و ما از مرداد ‪ ۹۹‬کلید اجرای این واحدها را‬ ‫زده ایم‪.‬‬ ‫اسالمی اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته تسهیالت واحدهای طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بوده که برای پروژه هایی‬ ‫که حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان ساخت ان ها تمام می شود حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد مبلغ را شامل می شد‪ ،‬اما امروزه تسهیالت را ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تومان افزایش دادیم که حدود ‪ ۶۰‬درصد از هزینه‬ ‫ساخت این واحدها را شامل می شود و دوره بازپرداخت این‬ ‫تسهیالت ‪ ۲۰‬سال است‪ .‬او با اشاره به اینکه کسری مسکن‬ ‫و نیاز واقعی مسکن شهری‪ ،‬ساالنه ‪ ۷۰۰‬هزار واحد است که‬ ‫باید ساخته شود که از این تعداد ‪ ۳۰۰‬هزار واحد توسط خود‬ ‫مردم ساخته می شود و مابقی ان که شامل ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫است که در قالب مسکن ملی و همچنین تکمیل مسکن مهر‬ ‫ساخته خواهد شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫این نیاز را تامین کرده ایم و در قالب ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکن‬ ‫ملی و همچنین تکمیل مسکن مهر برنامه ریزی کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی افزود‪ :‬نیاز واقعی مسکن همان ‪۵۳۰‬‬ ‫هزار متقاضی بود که واجد شرایط شناخته شدند به طوری که‬ ‫ما در مرحله پنجم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫نفر ثبت نام کننده‪ ۱۳۰ ،‬هزار نفر در پاالیش اول واجد شرایط‬ ‫شدند‪ .‬اسالمی گفت‪ :‬از طریق این پاالیش ها مشخص می شود‬ ‫که کدام یک از متقاضیان در کدام شهر و با چه میزان اورده ای‬ ‫واجد شرایط مسکن است و ما از طریق برنامه ریزی های الزم‬ ‫جریان پایدار مسکن را که در قالب هیچ تفکر سیاسی نیست‪،‬‬ ‫ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫شناسایی واحدهای خالی و تعیین امار واقعی مسکن‬ ‫او با بیان اینکه با سرشماری مرکز امار میزان امار واحدهای‬ ‫مسکونی و همچنین واحدهای خالی شناخته شده است گفت‪:‬‬ ‫ما امار واقعی مسکن را که از طریق دستگاه های مختلف و با‬ ‫همکاری ان ها ارزیابی کرده ایم و با ایجاد سامانه اسکان و امالک‬ ‫سعی کرده ایم هر فردی که در هر شهری سکونت دارند با ثبت‬ ‫اطالعات خود بتواند شناسایی کنیم و در نتیجه با این اطالعات‬ ‫بتوانیم نیاز واقعی مسکن و همچنین تعداد واحدهای خالی را‬ ‫شناساییکنیم‪.‬‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۳‬میلیون خانوار در این سامانه ثبت نام‬ ‫کرده اند که ما با توجه به انکه هنوز بخش عمده ای از مردم‬ ‫ثبت نام نکرده اند تا پایان شهریور ماه تمدید کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪:‬با ثبت اطالعات در این سامانه سعی‬ ‫خواهیم کرد مسکن را از کاالی سرمایه ای خارج کنیم و از سوی‬ ‫دیگر نرخ واقعی مسکن در بازار مشخص شود و مانع از حضور‬ ‫سوداگران و ایجاد التهاب در بازار مسکن شویم‪.‬‬ ‫تا اتمام دوره پنجم؛پروژه های نیمه تمام و اولویت دار افتتاح شوند‬ ‫رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای‬ ‫اسالمی شهر کرج گفت‪ :‬پروژه های نیمه تمام و‬ ‫اولویت دار تا اتمام دوره پنجم تکمیل و افتتاح شود‪.‬‬ ‫محمدحسین خلیلی اردکانی در نطق پیش از‬ ‫دستور دویست و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از یکایک افراد شاغل در شهرداری‪،‬‬ ‫مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر که در‬ ‫طول دوره پنجم شورای زحمات زیادی کشیدند‬ ‫تقاضا دارم نتیجه تالش های زیادی که در این شورا‬ ‫صورت گرفته را هر چه زودتر در معرض دید مردم‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شورای بعدی در درازمدت‬ ‫نتایج خوب و دستاوردهای این دوره را خواهند‬ ‫دید‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین انتظار می رود تالش ها‬ ‫معطوف به این باشد که پروژه های نیمه تمام و‬ ‫اولویت دار در همین دوره افتتاح شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری‬ ‫شورای شهر کرج در اجرای پروژه ها رعایت کیفیت‬ ‫بسیار اهمیت دارد‪ ،‬امیدواریم پروژه های شهری‬ ‫هرچه سریع تر به بهره برداری برسد تا امکان‬ ‫استفاده شهروندان از خدمات شورا و شهرداری‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫به میزبانی بازار سیب؛مرکز ساماندهی و نمایشگاهی مشاغل خانگی کرج‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و‬ ‫فراورده های کشاورزی شهرداری کرج از افتتاح‬ ‫مرکز ساماندهی و نمایشگاهی مشاغل خانگی در‬ ‫بازار سیب خبر داد‪.‬‬ ‫احمد خیری گفت‪ :‬برای اولین بار در کشور و‬ ‫با مشارکت دستگاه های مختلف استان ازجمله‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی‪ ،‬جهاد دانشگاهی البرز‪،‬‬ ‫شهرداری کرج‪ ،‬مرکز ساماندهی و نمایشگاهی‬ ‫مشاغل خانگی در یک مدل پایلوت شده کشوری به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی در تشریح عملکرد مرکز ساماندهی و‬ ‫نمایشگاهی مشاغل خانگی عنوان کرد‪ :‬این مرکز‬ ‫وظیفه اتصال به بازار دو هزار و ‪ ۷۰۰‬متقاضی‬ ‫مشاغل خانگی اموزش دیده‪ ،‬ساماندهی و ثبت شده‬ ‫در سیستم وزارت کار را به عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری‬ ‫و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج‪ ،‬این مرکز‬ ‫در همکاری بین بخشی با دستگاه های مختلف در‬ ‫تالش است با برگزاری نمایشگاه های تخصصی و‬ ‫ایجاد اتصال به بازار به صورت مکان محور‪ ،‬امکان‬ ‫استقرار گروه های پیشخوان در صنوف و رسته های‬ ‫مشاغل خانگی را فراهم کند‪.‬‬ ‫خیری با اشاره به اینکه شهرداری کرج برای ایجاد‬ ‫مرکز ساماندهی و نمایشگاهی مشاغل خانگی‪،‬‬ ‫ملکی به ارزش صد میلیارد تومان را جهت اتصال‬ ‫به بازار‪ ،‬حمایت‪ ،‬اموزش و شناسایی مشاغل‬ ‫خانگی پیش بینی کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫مرکز‪ ،‬خارج از فعالیت های مکان محور‪ ،‬هدایت‪،‬‬ ‫باهدف افزایش سرانه مطالعه انجام می شود؛‬ ‫احداث ‪ ۱۰‬قرائت خانه در کرج‪ /‬روند اجرا قابل قبول است‬ ‫رئیس سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری‬ ‫شهرداری کرج گفت‪ ۱۰ :‬قرائت خانه در مناطق کم‬ ‫برخوردار شهر باهدف افزایش سرانه مطالعه احداث‬ ‫می شود‪ .‬علیرضا عاقلی در بازدید از پروژه های‬ ‫احداث قرائت خانه و زمین ورزشی در مناطق‬ ‫کم برخوردار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬احداث ‪ ۱۰‬قرائت خانه‬ ‫باهدف افزایش سرانه مطالعه و ایجاد فضایی برای‬ ‫برگزاری کالس های اموزشی و کمک اموزشی از‬ ‫سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬احداث ‪ ۱۰‬زمین ورزشی‬ ‫باهدف افزایش سرانه مکان های تفریحی و ورزشی در‬ ‫مناطق کم برخوردار نیز در دستور کار بوده که تاکنون‬ ‫بخش زیادی از عملیات اجرایی پروژه یادشده طبق‬ ‫زمان بندی و برنامه ریزی انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان عمران و بازافرینی فضاهای‬ ‫شهری شهرداری کرج افزود‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫این قرائت خانه ها و زمین های ورزشی و همچنین‬ ‫تجهیز هر چه بیشتر پارک ها در مناطق کم برخوردار‬ ‫شهر‪ ،‬نیاز شهروندان به مراکز تفریحی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و ورزشی جهت گذران اوقات فراغت تامین شده و‬ ‫همچنین ارتقای سطح کیفی زندگی ساکنان این‬ ‫مناطق بیش ازپیش فراهم می شود‪.‬‬ ‫حمایت و تسهیل گری‪ ،‬خدمات فروش های‬ ‫انالین و غیرحضوری نیز ارائه می شود‪.‬‬ صفحه 3

آخرین شماره های روزنامه اترک

روزنامه اترک 1194

روزنامه اترک 1194

شماره : 1194
تاریخ : 1402/01/29
روزنامه اترک 1192

روزنامه اترک 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1402/01/27
روزنامه اترک 1191

روزنامه اترک 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1402/01/26
روزنامه اترک 1190

روزنامه اترک 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1402/01/22
روزنامه اترک 1189

روزنامه اترک 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1402/01/21
روزنامه اترک 1188

روزنامه اترک 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1402/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!