ماهنامه امید زندگی شماره 12 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه امید زندگی شماره 12

صفحه بعد

ماهنامه امید زندگی شماره 12

ماهنامه امید زندگی شماره 12

‫امید زندگی‬ ‫سال دوم ‪ -‬مرداد ماه ‪ - 1399‬شماره ‪ 32 - 12‬صفحه ‪ -‬قیمت ‪ 20000 :‬تومان‬ ‫خودباوری و موفقیت‬ ‫تاثیر گرما بر خلق وخو؛‬ ‫سرگرم شدن در روزهای خانه نشینی‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫در این شماره می خوانید ‪:‬‬ ‫گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری‬ ‫من وقتی میبینم در تلویزیون نشان میدهد که‬ ‫بعضی ها عبور میکنند و همین چیز ساده‪ ،‬همین‬ ‫ماسک را نمیزنند‪ ،‬من از ان پرستار واقعاً خجالت‬ ‫میکشم که انها ان جور دارند فداکاری میکنند ‪-‬ان‬ ‫پزشک‪ ،‬ان پرستار‪ -‬ان وقت این ادم‪ ،‬جوان یا غیر‬ ‫جوان‪ ،‬حاضر نیست یک ماسک بزند اینها باید انجام‬ ‫عرض ا ّو ِل ما است‪ .‬من خواهش میکنم‬ ‫بگیرد‪ .‬این‬ ‫ِ‬ ‫همه ی کسانی که در این زمینه موثّرند‪ ،‬چه مسئولین‬ ‫اجرائی کشور‪ ،‬چه احادی که میتوانند خدمتگزاری کنند‪ ،‬چه احاد مردم‪،‬‬ ‫مدت کوتاهی این‬ ‫الیت کنند تا بتوانیم در ظرف ّ‬ ‫همه در این زمینه ف ّع ّ‬ ‫زنجیره ی سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫روز خبرنگار‬ ‫خبرنگاران پیش قراوالن سنگر اطالع رسانی و چشم بینا و زبان رسای مردم‬ ‫می باشند ‪ ،‬ب ه واقع چه زیباست اندیشه هایی که در برابر قلم زانو زند و‬ ‫لغاتی که در خدمت بیان حق براید‪.‬‬ ‫‪17‬مرداد در تقویم کشور به عنوان “روز خبرنگار” نام گذاری شده است‪ .‬با‬ ‫توجه به جایگاه خبرنگاری و اگاهی بخشی در همه زمینه ها‪ ،‬مروری بر‬ ‫اهمیت این موضوع‪ ،‬شناخت و درک چالش های پیش رو و ارائه‬ ‫چشم اندازهای مناسب در این راستا ضروری می نماید‪.‬بدیهی است در حال‬ ‫عبور به سوی عصر فرا اطالعات هستیم؛ امروزه جامعه ای توسعه یافته‬ ‫خطاب می شود که بتواند در حین توسعه شاخص های اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مانند درامد سرانه و عنصر اگاهی محوری اجتماعی‪ ،‬در مباحث توسعه‬ ‫اهتمام داشته باشد‪ .‬به عقیده صاحب نظران‪ ،‬ارتباطات توسعه‪ ،‬به معنی‬ ‫افزایش سطح مردم ساالری اقتصاد (اشتغال مولد)‪ ،‬مردم ساالری اجتماعی‬ ‫(گسترش مهارت های ارتباطی)‪ ،‬مردم ساالری سیاسی ( مشارکت همگانی)‬ ‫مردم ساالری فرهنگی ( خالقیت گرایی)می باشد‪.‬رسانه ها چهارمین رکن‬ ‫دموکراسی و پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن در جهت عمران جامعه‬ ‫هستند‪.‬برای تبدیل مشکالت به فرصت‪ ،‬تدوین استراتژی های اطالع رسانی‬ ‫و نظام حرفه ای خبر ‪ ،‬تدوین منشور حرفه ای خبرنگاری‪ ،‬بهره مندی از‬ ‫فن اوری های پیشرفته‪ ،‬ضرورت اموزش و شناختن نظریه ها و ابزارهای‬ ‫نوین در رابطه با اطالع رسانی‪ ،‬ارتقای سواد حرفه ای خبرنگاران و امنیت‬ ‫شغلی الزم است تا نقش بی بدیلی ایفا گردد‪.‬‬ ‫مرتضی جباری‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬زهرا دربان‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬مرتضی جباری‬ ‫مترجم و دبیر اجتماعی‪ ،‬فرهنگی ‪ :‬محمد دربان‬ ‫سرپرست گروه مشاورین ‪ :‬محمود دربان‬ ‫دبیر سرویس ورزشی ‪ :‬امیر رضوانی‬ ‫نشانی دفتر مجله ‪ :‬تهران ‪ -‬شهرک ازادی ‪ -‬بلوار امام خمینی ‪ -‬پالک ‪1/1‬‬ ‫تلفن دفتر مجله ‪33900368 - 44557027 :‬‬ ‫تلفن چاپخانه ‪88320385 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬چاپخانه دیجیتال لوح‬ ‫نشانی چاپخانه ‪ :‬تهران ‪ -‬بین طالقانی و سمیه ‪ -‬ملک الشعرا‪ -‬پالک ‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪3‬‬ ‫خودباوری و موفقیت‬ ‫‪4‬‬ ‫در را به روی انرژی منفی ببندید‬ ‫‪5‬‬ ‫تاثیر گرما بر خلق وخو؛‬ ‫‪6‬‬ ‫اموزش شادی به کودکان‬ ‫‪7‬‬ ‫افزایش مسئولیت اجتماعی‪ ،‬بستر ساز کاهش ارتکاب جرائم‬ ‫‪8‬‬ ‫اعطای تسهیالت بانک رفاه در قالب “طرح پاک”‬ ‫‪8‬‬ ‫دانستنی های جالب درباره عید غدیر‬ ‫‪9‬‬ ‫اشتباهات رایج در ورزش روزانه‬ ‫‪10‬‬ ‫گچساران بام نفتی ایران‬ ‫‪11‬‬ ‫تالش رسانه ای برای توجه به مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪12‬‬ ‫کاهش مسئولیت اجتماعی بزرگترین نقطه ضعف ما در کرونا‬ ‫‪12‬‬ ‫افزایش سطح دوپامین در مغز با راهکارهای طبیعی‬ ‫‪13‬‬ ‫کمبود عزت نفس‪ ،‬بزرگ ترین مشکل نوجوانان امروز‬ ‫‪14‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫‪15‬‬ ‫دست یاری گر سمن ها در حفظ سالمت محیط زیست‬ ‫‪15‬‬ ‫از غذاهای سنتی کشورمان غافل نشویم‬ ‫‪16‬‬ ‫تاکید ائمه جمعه شهرستان های تهران بر مسئولیت پذیری اجتماعی ‪17‬‬ ‫شهادت بیش از ‪ ۱۴۰‬نفر از کادر درمان در مبارزه با کرونا‬ ‫‪18‬‬ ‫تاثیر هورمون ها برای شاد زندگی کردن‬ ‫‪19‬‬ ‫سرگرم شدن در روزهای خانه نشینی‬ ‫‪20‬‬ ‫عمل به مسئولیت اجتماعی وظیفه قانونی صنایع و معادن‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 120‬هزار نفر ساعت‪،‬کار جهادی برای ریشه کنی کرونا‬ ‫‪21‬‬ ‫اغاز طرح هجرت برای نوسازی مدارس‬ ‫‪22‬‬ ‫یک دقیقه ارامش‬ ‫‪23‬‬ ‫جاذبه طبیعی گچساران‬ ‫‪23‬‬ ‫عادت های خوب عامل موفقیت‬ ‫‪24‬‬ ‫کمک مومنانه “ تحقق عملکرد جهادی در راستای رفع محرومیت‬ ‫‪25‬‬ ‫تدوین پیش نویس سند «ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی »‬ ‫‪26‬‬ ‫اورامان هزار ماسوله‬ ‫‪27‬‬ ‫اوقات فراغت تابستانی‬ ‫‪28‬‬ ‫شیروان دیار دیدنی های ناشناخته‬ ‫‪29‬‬ ‫طبیعت بکر ایران‬ ‫‪30‬‬ صفحه 3 ‫خودباوری و موفقیت‬ ‫برای داشتن یک زندگی سرشار از موفقیت باید به خودتان و توانایی هایتان کام ً‬ ‫ال باور داشته باشید‪ .‬فردی را پیدا کنید که بی نهایت موفق باشد‪ ،‬اما به‬ ‫ِ‬ ‫کینگ پسر‪ ،‬ایالن ماسک و مارک کیوبن تنها نمونه های اندکی هستند‬ ‫خودش ایمان نداشته باشد‪ .‬چنین چیزی امکان ندارد‪ .‬استیو جابز‪ ،‬مارتین لوتر‬ ‫که از خودباوری شان بهره ی بسیاری برده اند‪ .‬با وجود این‪ ،‬نمی خواهیم از سطح موفقیت این افراد صحبت کنیم؛ می خواهیم از تمایل و انگیزه ی ان ها‬ ‫برای تالش دوباره پس از هر شکستی صحبت کنیم که در ساختن زندگی رویایی شان تجربه کرده اند‪ .‬برای گذشتن از موانع ساخته و پرداخته ی ذهن‬ ‫خودتان که واقعیت ندارند‪ ،‬تصمیم بگیرد‪ .‬خودتان را باور کنید و اجازه ندهید افکار منفی شما را از موفقیت ها و فرصت هایی که الیق ان ها هستید‪ ،‬دور‬ ‫کنند‪ .‬در نوشته پیش رو‪ ،‬با برخی عادات مثبت برای باال بردن خودباوری و رسیدن به موفقیت اشنا می شوید‪.‬‬ ‫متمایز از دیگران و منحصر به خود اوست‪.‬‬ ‫به خودتان اطمینان داشته باشید‬ ‫هیچ وقت توجه معلمان‪ ،‬مربیان فوتبال و هر‬ ‫کسی که می توانست در مسیر شغلی به من‬ ‫کمک کند‪ ،‬جلب نمی کردم‪ ،‬اما حاال ان قدر‬ ‫اعتمادبه نفس پیدا کرده ام که برای افرادی از‬ ‫سنین مختلف‪ ،‬سخنرانی های انگیزشی می کنم‪.‬‬ ‫همیشه تالش می کنم حضار را در سخنرانی هایم‬ ‫مشارکت بدهم و لزوماً افرادی را انتخاب‬ ‫نمی کنم که احساس می کنم درون گرا هستند‪،‬‬ ‫بلکه دوست دارم همه ی حضار‪ ،‬هم گوش دهند‬ ‫و هم صحبت کنند‪ ،‬چون باور دارم هر کسی‬ ‫داستان منحصربه فردی برای گفتن دارد‪ .‬این‬ ‫سخنرانی ها که با مشارکت حضار انجام‬ ‫می شوند‪ ،‬برای من اندکی متفاوت‪ ،‬اما‬ ‫فراموش نشدنی هستند‪.‬گذشته از این ها‪ ،‬هر‬ ‫انسانی استعدادی دارد و باید از وجود ان‬ ‫احساس غرور کند و اجازه دهد همگان‬ ‫استعدادش را بشناسند‪ .‬در یکی از سخنرانی هایم‬ ‫از حضار پرسیدم‪« :‬از استعدادهایتان بگویید؟»‬ ‫‪ ۳۰‬ثانیه صبر کردم تا با همه ارتباط چشمی‬ ‫برقرار کنم‪ .‬هیچ کس جوابی نداد‪ ،‬فقط عده ی‬ ‫کمی را دیدم که پوزخند می زدند یا گوشه ی‬ ‫لب هایشان را به نشانه ی ندانستن پایین‬ ‫می اورند‪ .‬انگار هیچ کدام از ان ها مطمئن‬ ‫نبودند یا باور نداشتند ایا کاری که خوب بلد‬ ‫هستند‪ ،‬استعداد به حساب می اید یا نه‪ .‬به‬ ‫اعتقاد من‪ ،‬هر انسانی صاحب استعدادی است‪،‬‬ ‫فقط باید باور داشته باشد در کاری که انجام‬ ‫می دهد بهترین است و روش انجام کارش‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫به استعدادهایتان افتخار کنید‬ ‫در خالل همان سخنرانی‪ ،‬میان حضار قدم زدم‬ ‫و از ان ها پرسیدم چه کاری را خوب بلدند‪.‬‬ ‫جواب ها مختلف بود‪ :‬تعمیر ماشین‪ ،‬مهندسی‬ ‫صدا‪ ،‬فوتبال‪ ،‬بسکتبال‪ ،‬رقص‪ ،‬خیاطی (این یک‬ ‫نفر از دیگران بزرگ تر بود) و داستان نویسی‪.‬‬ ‫کارهایی که من نمی توانم انجام بدهم‪ .‬به ان ها‬ ‫گفتم اگر باور نداشته باشید در کاری که‬ ‫می کنید یا حداقل در برابر فردی که با او رقابت‬ ‫می کنید‪ ،‬بهترین هستید‪ ،‬هرگز در زندگی به‬ ‫اهدافتان نخواهید رسید‪ .‬باید از خواب بیدار‬ ‫شوید و به خودتان بگویید بهترین هستید‪.‬‬ ‫وقتی در زمین فوتبال یا بسکتبال هستید‪ ،‬باید‬ ‫به خودتان بگویید از همه ی بازیکنان تیم مقابل‬ ‫بهترید‪ ،‬اما نکته اینجاست که نباید سعی کنید‬ ‫رونالدو‪ ،‬هِنری‪ ،‬مِسی‪ ،‬دو ِوین ِوید یا ل ِبرون‬ ‫جیمز بعدی باشید‪ .‬سعی کنید بهترین نسخه ‬ ‫از خودتان باشید‪.‬‬ ‫از طرد شدن دلسرد نشوید‬ ‫اکثر جوانانی که ان روز با ان ها صحبت کردم‪،‬‬ ‫احتماالً هرگز طرد شدن را تجربه نکرده بودند‬ ‫و باید توسط مربیان یا سخنگویانی مثل من‬ ‫اماده ی رویارویی با چنین تجربیاتی می شدند‪.‬‬ ‫من اعتمادبه نفس کافی داشتم تا برای پیدا‬ ‫کردن شغلی با نقش درست برای من به تالشم‬ ‫ادامه دهم‪ .‬انسان ها در زندگی‪ ،‬همواره طرد‬ ‫شدن را تجربه می کنند‪ .‬واکنش ما نسبت به‬ ‫این تجربه ها‪ ،‬شخصیت ما را خواهد ساخت‪.‬‬ ‫پس از سخنرانی از من سوال شد‪ ،‬افراد جوان‬ ‫چگونه می توانند کارفرمایان را متقاعد کنند که‬ ‫ریسک استخدام ان ها را بپذیرند‪ .‬به ان ها گفتم‬ ‫کارفرمایان هم روزگاری جوان و جویای کار‬ ‫بوده اند‪ ،‬پس با شما احساس همدردی می کنند‪،‬‬ ‫اما شما باید به ان ها نشان بدهید استخدام‬ ‫شما‪ ،‬ارزش ریسک دارد‪ .‬اگر نگاهی به مهم ترین‬ ‫نکات مصاحبه های شغلی بیندازید‪ ،‬بدون شک‬ ‫این جمله را خواهید دید‪« :‬خودتان باشید»‪.‬‬ ‫همان طور که پیش ازاین گفتم‪ ،‬تالش نکنید‬ ‫نسخه ی بعدی افراد مشهور و موفق باشید‪،‬‬ ‫تالش کنید بهترین نسخه ی خودتان باشید‪ .‬به‬ ‫خودتان و استعداد تان و به شور و اشتیاقتان به‬ ‫صنعت موردعالقه تان و اثری که از خودتان در‬ ‫ان به جا خواهید گذاشت‪ ،‬اطمینان داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫پیروزی هایتان را بشمارید‬ ‫ما انسان ها عادت داریم روی جنبه های منفی‬ ‫تمرکز و تمام شکست ها و خاطرات تلخ گذشته‬ ‫را مرور کنیم‪ .‬انگار مهارتمان در به خاطر‬ ‫اوردن شکست ها بیشتر از پیروزی ها و تمام‬ ‫اتفاقات خوب است‪.‬من یک دفتر قدردانی دارم‬ ‫که در ان‪ ،‬تمام پیروزی هایم را ثبت می کنم‪.‬‬ ‫این پیروزی ها می توانند مربوط به امروز‪،‬‬ ‫هفته ی پیش‪ ،‬ماه پیش یا حتی سال پیش‬ ‫باشند‪ .‬زمان ان ها واقعاً اهمیت ندارد‪ ،‬مهم این‬ ‫است که به ثبت کردن تمام پیروزی هایتان‬ ‫عادت کنید و ان ها را از یاد نبرید‪ .‬این‬ ‫پیروزی های کوچک و بزرگ به شما حس‬ ‫شادی می دهند و یاداور این هستند که شما در‬ ‫گذشته کارهای فوق العاده ای انجام داده اید‪،‬‬ ‫پس در اینده هم می توانید به موفقیت های‬ ‫بزرگ تر و بیشتری دست یابید‪ .‬مهم نیست‬ ‫موفقیت های شما بزرگ باشند یا کوچک‪ ،‬فقط‬ ‫ان ها را بشمارید!‬ ‫با خودتان مثل یک قهرمان حرف بزنید‬ ‫به جای گوش دادن به صدای درونتان که شما‬ ‫را قربانی می پندارد‪ ،‬فقط برای یک هفته‪ ،‬با‬ ‫خودتان مثل یک قهرمان حرف بزنید‪ .‬من‬ ‫تضمین می کنم از نتیجه ی این کار شگفت زده‬ ‫خواهید شد‪ .‬شاید خودگویی عجیب به نظر‬ ‫برسد‪ ،‬اما اگر ان را امتحان کنید‪ ،‬خواهید دید‬ ‫ارزشش را دارد اگر با خودتان مثل یک قهرمان‬ ‫حرف بزنید‪ ،‬در یک لحظه‪ ،‬فرایند فکری شما‬ ‫جان تازه ای می گیرد‪.‬‬ ‫برگرفته از ‪www.entrepreneur.com‬‬ صفحه 4 ‫”‬ ‫در‬ ‫را به روی انرژی منفی ببندید‬ ‫“‬ ‫انرژی منفی می تواند به راحتی روی هرکسی اثر بگذارد ‪ .‬افراد منفی اندیش افرادی هستند که دائماً در مورد زندگی گله و شکایت می کنند‪ ،‬رفتارهای‬ ‫بدی از خود نشان می دهند و با حس منفی‪ ،‬ممکن است شما را از پای دربیاورند‪ .‬انرژی ای که این افراد منتشر می کنند روی افکار و اعمال ما اثرگذار‬ ‫است پس برای کسب موفقیت بیشتر باید از منابع انرژی منفی دوری کرد در مقابل افراد مثبت اندیش هستند که همیشه رفتار چشمگیری دارند و‬ ‫راه مقابله با انرژی منفی را یاد گرفته اند‪ .‬برای کسب موفقیت شما نیز الزم است کارهایی را که در این مقاله اورده ایم و افراد مثبت نگر برای از بین‬ ‫بردن انرژی منفی بلدند را بکار برید ‪.‬‬ ‫‪ -1‬شادی را در وجودشان خلق می کنند‬ ‫افراد شاد‪ ،‬مبنای شادی هایشان را انگیزه های‬ ‫بیرونی قرار نمی دهند‪ .‬ان ها این موضوع را‬ ‫به خوبی درک می کنند که اگر یک باره‬ ‫انگیزه های بیرونی‪ ،‬از بین برود حال خوب ان ها‬ ‫نیز خراب خواهد شد‪ .‬پس به دنبال منابع‬ ‫درونی انرژی مثبت هستند و روی تمرکز ذهن‬ ‫خود کار می کنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مثبت نگری را تمرین می کنند‬ ‫اعمال شما تحت تاثیر افکار شما هستند‪،‬‬ ‫بنابراین اگر منفی نگر باشید‪ ،‬اینده روشنی‬ ‫پیش رویتان وجود نخواهد داشت‪ .‬افراد مثبت‬ ‫نگر به بهانه هایی که به ذهنشان خطور‬ ‫می کنند‪ ،‬اعتقادی ندارند‪ .‬ان ها از طریق مثبت‬ ‫نگری و پیدا کردن وجه مثبتی از هر مشکل‪ ،‬از‬ ‫این مطمئن می شوند که از نظر ذهنی اماده‬ ‫کسب موفقیت هستند‪.‬‬ ‫‪ -3‬دالیلی برای خودباوری دارند‬ ‫هرگز اجازه ندهید افکار منفی شما را اذیت‬ ‫کند‪ .‬شاید افراد به دنبال این باشند که از هر‬ ‫طریقی به شما اسیب برسانند‪ ،‬اما تا زمانی که‬ ‫شما خودتان را باور دارید این خودباوری از هر‬ ‫چیزی برای شما مهم تر و اثرگذارتر خواهد بود‪.‬‬ ‫حتی زمانی که شما کام ً‬ ‫ال احساس ناتوانی و‬ ‫بی ارزش بودن می کنید‪ ،‬دالیل زیادی وجود‬ ‫دارد که خودتان را باور کنید‪ .‬افکار منفی اکثر‬ ‫اوقات وجود دارند و به عنوان مانعی بر سر راه‬ ‫موفقیت های شما خواهند بود‪.‬‬ ‫‪-4‬رابطه با منفی نگرها را قطع می کنند‬ ‫شما به شدت تحت تاثیر محیط اطراف خود‬ ‫هستید‪ .‬اگر وقتتان را صرف حضور در کنار‬ ‫افراد مثبت کنید‪ ،‬به احتمال زیاد این مثبت‬ ‫بودن به شما نیز سرایت خواهد کرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اگر شما بیش ازحد در کنار افرادی قرار‬ ‫بگیرید که مدام در حال گله و شکایت هستند‪،‬‬ ‫به سختی قادر خواهید بود افکار منفی را از‬ ‫ذهن خود دور کنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬به طور منظم تمرین می کنند‬ ‫ورزش و تمرین های مرتبط با امادگی بدنی‪،‬‬ ‫توام با ترشح هورمون اندورفین است که‬ ‫مسئول ایجاد «احساس خوب» در انسان است‪.‬‬ ‫اگر بدنتان را به این کار عادت دهید‪ ،‬نتیجه اش‬ ‫کاهش استرس و افزایش شادی شما خواهد‬ ‫بود‪ .‬در مقابل‪ ،‬اگر به نیازهای بدنتان توجه‬ ‫نکنید‪ ،‬عواقب بدی در انتظار شما خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمانی را در طبیعت می گذرانند‬ ‫بودن در طبیعت‪ ،‬ذهنتان را پاک و بدنتان را‬ ‫ارام می کند‪ .‬افراد مثبت‪ ،‬زمانی از روز را در‬ ‫طبیعت می گذراند و به تحسین زیبایی های این‬ ‫جهان می پردازند‪ .‬این یک راه بسیار موثر برای‬ ‫جریان داشتن انرژی جدید در شما خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬از خرج های اضافی دوری می کنند‬ ‫امروزه حراجی ها به عامل برای پرت کردن‬ ‫تمرکز شما تبدیل شده اند‪ ،‬با این بهانه که خرید‬ ‫را برای شما اسان می کنند‪ .‬هرچند‪ ،‬زیاد خرید‬ ‫کردن ممکن است احساس خوبی در شما‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬اما در یک بازه طوالنی مدت‪ ،‬این‬ ‫کار یک رفتار ناسالم است که انسان های مثبت‬ ‫از ان به هر قیمتی دوری می کنند‪ .‬ان ها‬ ‫ترجیح می دهند وقت و هزینه خود را برای‬ ‫کشفیات جدید در جهان و خلق خاطراتی‬ ‫بسیار بزرگ صرف کنند‪.‬‬ ‫‪ -8‬شکست را می پذیرند‬ ‫افراد مثبت شکست را می پذیرند چرا که متوجه‬ ‫شده اند این تنها راه برای یادگرفتن و رشد‬ ‫کردن است‪ .‬ان ها زمانی که از جایگاه خود‬ ‫سقوط می کنند برای باال رفتن و به دست‬ ‫اوردن دوباره جایگاه رفیع خود‪ ،‬به جای تسلیم‬ ‫شدن‪ ،‬سخت کار می کنند‪ .‬حتی اگر یک‬ ‫شکست‪ ،‬احساساتی منفی برای ان ها به همراه‬ ‫اورد‪ ،‬این را به خوبی درک می کنند که این‬ ‫امور گذرا خواهد بود و به سرعت محو خواهد‬ ‫شد‪ .‬ان ها برای سرعت بخشیدن به این روند‪،‬‬ ‫افکار مثبت را پرورش می دهند‪.‬‬ ‫‪ -9‬کام ً‬ ‫ال مسئولیت پذیر هستند‬ ‫افراد مثبت نگر همواره مسئولیت انچه را در‬ ‫زندگی شان اتفاق افتاده است‪ ،‬خود بر عهده‬ ‫می گیرند‪ .‬این اتفاق پیروزی یا شکست باشد‪،‬‬ ‫همواره اثری از افکار و اعمال خود ان ها تلقی‬ ‫می شود‪ .‬فرد مثبت نگر هرگز عوامل خارجی را‬ ‫مقصر نمی داند و روی موارد قابل دسترسی‬ ‫تمرکز می کند که بتواند شرایط را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫با انجام این کار او به جای اینکه به خاطر‬ ‫عوامل خارجی که خارج از کنترل اوست‪،‬‬ ‫ناامیدانه رفتار کند‪ ،‬مدام به دنبال پیشرفت و‬ ‫کسب تجارب جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -10‬افکارشان را کنترل کنند‬ ‫ذهن ادمی به راحتی می تواند در اثر عوامل‬ ‫خارجی تمرکز خود را از دست بدهد‪ .‬افراد‬ ‫مثبت نگر می دانند اگر افکار خود را کنترل‬ ‫نکنند‪ ،‬کنترل اعمال و رفتارشان را نیز از دست‬ ‫می دهند؛به همین دلیل ان ها به دنبال اموختن‬ ‫و تمرین روش های کنترل ذهن هستند‪.‬‬ ‫‪ -11‬زمانی را برای اسودگی خاطر اختصاص‬ ‫می دهند‬ ‫افراد مثبت نگر به خوبی درک می کنند که‬ ‫گاهی اوقات نیاز دارند به جای تالش برای عالی‬ ‫بودن‪ ،‬اهسته تر به جلو حرکت کنند و اهداف و‬ ‫جاه طلبی های خود را کاهش دهند‪ .‬ان ها با این‬ ‫کار از صرف انرژی ای که منجر به ایجاد انرژی‬ ‫منفی می شود‪ ،‬جلوگیری می کنند‪ .‬به طور‬ ‫خالصه باید گفت این افراد برای حرکت بیشتر‬ ‫در زوی بعد‪ ،‬امروز یک گام به عقب برمی دارند‪.‬‬ ‫‪ -12‬تائید هر کسی برایشان مهم نیست‬ ‫اگر اجازه دهید نظرات منفی دیگران شما را‬ ‫فلج کند‪ ،‬به سختی احساسی خوب و حالتی‬ ‫شاد خواهید داشت‪ .‬بسیاری از مردم از‬ ‫بی اعتباری و موردانتقاد قرار گرفتن می ترسند‪.‬‬ ‫افراد مثبت گر فکر کرده و اقدامی حتی‬ ‫معکوس نسبت به بقیه مردم را انجام می دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫تاثیر گرما بر خلق وخو؛‬ ‫پژوهش ها نشان می دهد که اب وهوا تاثیر قابل توجهی بر خلق وخوی بسیاری از افراد دارد‪ .‬با این حال تاثیرات اب وهوا به عوامل متعددی‬ ‫وابسته است که مهم ترین ان ها شخصیت افراد است‪ .‬عالوه بر ویژگی های شخصیتی‪ ،‬موقعیت های جغرافیایی نیز در واکنش به اب وهوا‬ ‫موثرند‪ .‬خیلی ها معتقدند وقتی که هوا گرم می شود‪ ،‬اعصابشان به هم می ریزد و زودتر از کوره درمی روند‪ .‬اما تاثیر گرما بر خلق وخو چگونه‬ ‫است؟ ایا واقعاً گرمای هوا افراد را پرخاشگر می کند؟ در ادامه‪ ،‬پاسخ این سوال را از دید پرفسور فرانک تی مک اندرو محقق و روانشناس‬ ‫امریکایی می خوانیم که نتایج تحقیقات او در رسانه های معتبر دنیا منتشر می شود‪.‬‬ ‫رابطه میان گرما و پرخاشگری‬ ‫رابطه میان گرمای هوا و پرخاشگری‪ ،‬رابطه ای‬ ‫پیچیده است‪ .‬این باور بین مردم وجود دارد که‬ ‫هوای گرم‪ ،‬باعث رفتار پرخاشگرانه می شود و‬ ‫مقدار این عصبانیت‪ ،‬رابطه نزدیکی با دمای هوا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پژوهش های میدانی برای بررسی تاثیر‬ ‫گرما بر خلق وخو‬ ‫جالب است بدانید نتیجه این پژوهش های‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬با نتایج پژوهش های میدانی‬ ‫تناقض دارند؛ زیرا پژوهش های میدانی نشان‬ ‫می دهند که افزایش دما همیشه با افزایش‬ ‫رفتارهای پرخاشگرانه همراه است‪ .‬روان شناسی‬ ‫به نام کریگ اندرسون (‪ )Craig Anderson‬از‬ ‫منابع ارشیوی شهرهای مختلف امریکا برای‬ ‫جمع اوری اطالعات درباره نرخ قتل‪ ،‬تجاوز‪،‬‬ ‫سرقت و دزدی موتورسیکلت استفاده کرد‪.‬‬ ‫درنهایت این روان شناس تایید کرد که با باال‬ ‫رفتن دما‪ ،‬جرائم خشونت امیز هم افزایش‬ ‫می یابند؛ اما در مورد جرائم غیر خشونت امیز‬ ‫این طور نیست‪.‬بر اساس پژوهش های میدانی‪،‬‬ ‫مناطق گرم تر جهان‪ ،‬سال های گرم تر‪ ،‬فصل ها‪،‬‬ ‫ماه ها و روزهای گرم تر سال‪ ،‬با پرخاشگری‬ ‫ارتباط بیشتری دارند‪ .‬حتی برخی بررسی ها‬ ‫نشان می دهند که پرتاب کننده های توپ در‬ ‫ورزش بیس بال‪ ،‬در هوای گرم تر‪ ،‬توپ را‬ ‫تهاجمی تر پرتاب می کنند؛ و در روزهای گرم‪،‬‬ ‫دریافت کننده های بیشتری مورد اصابت توپ‬ ‫پرتاب کننده ها قرار می گیرند‪ .‬این مسئله‬ ‫نمی تواند به خاطر خستگی پرتاب کننده ها باشد؛‬ ‫چون در هوای گرم‪ ،‬مقدار راه رفتن و فعالیت‬ ‫ان ها در زمین بازی افزایشی نمی یابد؛ این طور‬ ‫به نظر می رسد که پرتاب کننده ها‪ ،‬صرفاً از روی‬ ‫قصد‪ ،‬دریافت کننده های بیشتری را هدف قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫تاثیر گرما بر همدلی افراد‬ ‫دمای باال‪ ،‬تمایل ما را نسبت به سایر افرادی که‬ ‫با ان ها روبه رو می شویم‪ ،‬کاهش می دهد؛ به ویژه‬ ‫وقتی گرما با شلوغی همراه می شود‪ ،‬میزان‬ ‫همراهی و کمک ما به دیگران هم کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬کسانی که در ازمایشگاه‪ ،‬در معرض‬ ‫‪6‬‬ ‫هوای گرم قرار می گرفتند‪ ،‬حتی پس از پایان‬ ‫ازمایش هم‪ ،‬کمتر به دیگران کمک می کردند‪.‬‬ ‫دمای بسیار پایین یا باالی هوا در زمستان و‬ ‫تابستان‪ ،‬تمایل مردم برای کمک به دیگران را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬همچنین پژوهش ها نشان داده‬ ‫است راننده هایی که خودرویشان کولر ندارد‪ ،‬در‬ ‫روزهای گرم سال بیشتر از دیگران از بوق‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫تاثیر گرما بر سالمتی‬ ‫گرمای هوا می تواند روی سالمت انسان هم‬ ‫تاثیر منفی داشته باشد‪ .‬این موضوع در‬ ‫شهرهایی که وجود کارخانه ها‪ ،‬موتور وسایل‬ ‫نقلیه و دستگاه های تهویه هوا‪ ،‬باعث شده است‬ ‫دمای هوای ان ها بیش از ده درجه گرم تر از‬ ‫شهرهای اطرافشان باشد‪ ،‬بیشتر صدق می کند‪.‬‬ ‫اثار استرس ناشی از گرما‪ ،‬می تواند از خستگی‬ ‫و سردرد شروع شود و به حمله قلبی و حتی‬ ‫مرگ ومیر برسد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬گرما نه تنها ما‬ ‫را عصبانی می کند؛ بلکه می تواند باعث بیماری‬ ‫ما هم بشود‪.‬‬ ‫تاثیر گرمای تابستان بر ایجاد اضطراب و‬ ‫افسردگی‬ ‫اگر شما هم با گرم تر شدن هوا‪ ،‬دچار اضطراب‬ ‫یا وحشت می شوید‪ ،‬باید بدانید که تنها نیستید‪.‬‬ ‫اضطراب تابستانی واقعاً اتفاق می افتد و دلیل‬ ‫اصلی ان هم دمای باال و رطوبت هواست‪ .‬تنها‬ ‫شما نیستید که خلق وخویتان تحت تاثیر هوای‬ ‫گرم تغییر می کند‪ .‬خیلی ها در فصل های‬ ‫زمستان‪ ،‬تابستان‪ ،‬یا هر دو‪ ،‬دچار افسردگی‬ ‫فصلی می شوند‪ .‬تحقیقات انجمن روان پزشکی و‬ ‫عصب شناسی ژاپن نشان می دهد تغییرات‬ ‫اب وهوا نه تنها می تواند باعث افسردگی شود‪،‬‬ ‫بلکه نشانه های اضطراب را هم تشدید می کند‪.‬‬ ‫وقتی خیلی گرمتان می شود‪ ،‬همان نشانه هایی‬ ‫ظاهر می شوند که وقتی دچار وحشت می شوید‪.‬‬ ‫روان درمانگری به نام الن یام می گوید‪« :‬کسانی‬ ‫که در گذشته دچار وحشت زدگی شده اند‪،‬‬ ‫بیشتر ممکن است در اثر گرمای تابستان دچار‬ ‫اضطراب شوند‪ ».‬نشانه های روانی که طی تجربه‬ ‫وحشت زدگی به وجود می ایند‪ ،‬بسیار شدید‬ ‫هستند‪ ،‬بنابراین خیلی ها که سابقه چنین‬ ‫حمله هایی را دارند‪ ،‬ممکن است در ماه های‬ ‫گرم تابستان دچار سطوح باالتری از اضطراب‬ ‫شوند و همان نشانه های روانی را تجربه کنند؛‬ ‫نشانه هایی مانند تعریق‪ ،‬تپش قلب‪ ،‬لرزش‪،‬‬ ‫تنگی نفس و غش کردن‪ .‬وقتی بدنتان خیلی‬ ‫گرم می شود‪ ،‬دچار همان نشانه های اختالل‬ ‫اضطراب می شوید‪ .‬اگر در هوای گرم مراقب‬ ‫خودتان نباشید‪ ،‬ممکن است نشانه های‬ ‫اضطرابتان تشدید شوند‪.‬قضیه فقط گرما نیست‪،‬‬ ‫افتاب تابستان می تواند بر سالمت روانی انسان‬ ‫هم تاثیر بگذارد‪.‬به گفته دکتر الفرد لوئی‪ ،‬استاد‬ ‫دانشگاه روان شناسی‪ ،‬خیلی ها در فصل تابستان‬ ‫فعال تر می شوند و همین باعث خستگی‬ ‫بیشترشان می شود‪ .‬معموالً الگوی خواب افراد‬ ‫هم در این فصل تغییر می کند و همین قضیه‪،‬‬ ‫بر سالمت روانی انسان تاثیر می گذارد و باعث‬ ‫اضطراب و افسردگی می شود‪ .‬دکتر لوئی معتقد‬ ‫است افرادی که ریتم عملکرد شبانه روزشان با‬ ‫افزایش نور خورشید به هم می خورد‪ ،‬باید‬ ‫صبح ها وقت بیشتری را زیر نور خورشید‬ ‫بگذرانند تا به ان عادت کنند؛ در ضمن باید‬ ‫درباره مصرف مکمل های متالونین هم با پزشک‬ ‫مشورت کنند‪.‬‬ ‫توصیه کارشناسان‬ ‫کارشناس ها توصیه می کنند برای اجتناب از‬ ‫این نشانه ها و به حداقل رساندن ان ها‪ ،‬هنگامی‬ ‫که دمای هوا و میزان رطوبت خیلی باالست‪ ،‬تا‬ ‫جایی که می توانید‪ ،‬بیرون نروید‪ .‬همچنین‪ ،‬به‬ ‫نشانه های طبیعی بدن خود هم توجه کنید‪.‬‬ ‫حواستان به بی حوصلگی‪ ،‬تحریک پذیری‪ ،‬افکار‬ ‫و نگرانی های ازاردهنده‪ ،‬خستگی‪ ،‬تنگی نفس و‬ ‫تهوع باشد‪ .‬همچنین نوشیدن اب کافی‪ ،‬رژیم‬ ‫غذایی سالم و متعادل‪ ،‬خواب کافی و ورزش‬ ‫منظم‪ ،‬می توانند به درمان اضطراب تابستانی‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫اموزش شادی به کودکان‬ ‫تربیت فرزندان در دنیای امروز با پیچیدگی های بیشتری همراه است‪ .‬امروزه والدین بدون اینکه اطالعات تربیتی خود را به روز کنند به سختی می توانند‬ ‫از پس چالش های مربوط به فرزندان بربیایند‪ .‬هدف نهایی از تربیت هر کودکی این است که با سالمت روان کافی رشد کند تا بتواند در اینده نیز زندگی‬ ‫موفقی داشته باشد‪ .‬دست یابی به این هدف همیشه راحت و اسان نیست و نیازمند دریافت اموزش های تخصصی می باشد‪ .‬اموزش شادی به کودکان‬ ‫یکی از ابزارهای الزم برای پرورش فرزندانی سالم است‪ .‬در ادامه به ‪ 5‬نکته اموزشی دراین باره اشاره کرده ایم‪.‬‬ ‫الگوی فرزندانتان باشید‬ ‫شادی کودکان و به طور کل سالمت روان ان ها‬ ‫تا حد زیادی تحت تاثیر روحیه والدین قرار‬ ‫دارد‪ .‬کودکان از ابتدای تولد در حال مشاهده‬ ‫شما هستند و به مرور یاد می گیرند رفتارهایتان‬ ‫را تقلید کنند‪ .‬ان ها به شما بخصوص در‬ ‫سال های اولیه کودکی به عنوان قهرمان زندگی‬ ‫خود نگاه می کنند‪ .‬به همین خاطر است که‬ ‫دوست دارند همانندتان رفتار کنند و مورد‬ ‫تائید قرار بگیرند‪ .‬شادی یا غمگینی والدین در‬ ‫واقع از همین طریق به فرزندان منتقل می شود‪.‬‬ ‫در نتیجه برای اینکه کودکانی سالم و با روحیه‬ ‫مثبتی داشته باشید ابتدا باید روی خودتان کار‬ ‫کنید و بهداشت روان خود را بهبود ببخشید‪.‬‬ ‫عالوه بر این ها زمانی که پدر و مادر افسرده‬ ‫باشند و فعالیت های شادی اور محدودی در‬ ‫زندگی شان وجود داشته باشد‪ ،‬در مراقبت از‬ ‫کودک نیز به مشکل برمی خورند و نمی توانند‬ ‫حمایت عاطفی کافی را از فرزند خود به عمل‬ ‫بیاورند‪ .‬در این شرایط خال عاطفی ایجاد شده‬ ‫برای کودک نیز مانع از این می شود که او بتواند‬ ‫شاد باشد و نشاط کافی را تجربه کند‪.‬‬ ‫ساختن روابط مثبت را اموزش دهید‬ ‫داشتن روابط دوستانه با دیگران در تمامی‬ ‫سنین یکی از عوامل مهم در تجربه شادی و‬ ‫بهزیستی روانی محسوب می شود‪ .‬اگر‬ ‫می خواهید روحیه مثبت فرزندتان را تقویت‬ ‫کنید و نمی دانید دقیقاً باید چه کاری انجام‬ ‫دهید؛ پس بهتر است که کودک را به برقراری‬ ‫ارتباط با همساالنش تشویق کنید‪ .‬توانایی‬ ‫دوست یابی و برقراری ارتباط با همساالن‬ ‫عزت نفس او را تقویت می کند‪ .‬هم چنین در‬ ‫جریان بازی هایی که با دوستان اتفاق می افتد‬ ‫کودک می تواند شادی و لذت بیشتری را نیز‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫به جای نتیجه بر تالش ها تمرکز کنید‬ ‫وقتی کودکتان برای دستیابی به هدفی تالش‬ ‫می کند‪ ،‬فارغ از هر نتیجه ای بر تالش های او‬ ‫تمرکز کنید و به او بگویید که برای ان ها ارزش‬ ‫قائل هستید‪ .‬تمرکز بر شکست ها و نقاط منفی‬ ‫کودک باعث می شود که او دائماً نگران نتایج‬ ‫باشد و نتواند عملکرد مناسبی در خانه و‬ ‫مدرسه از خود نشان دهد‪ .‬در این شرایط‬ ‫فرزندتان متحمل فشارهای زیادی می شود و در‬ ‫نتیجه ان طور که باید از کودکی خود لذت‬ ‫نمی برد‪ .‬تحقیقات نشان می دهد فرزندان‬ ‫والدینی که بیش ازحد به موفق شدن و کسب‬ ‫نتایج مثبت تاکید می کنند بیش از دیگران‬ ‫دچار اختالالتی نظیر اضطراب و افسردگی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫هوش هیجانی کودک را تقویت کنید‬ ‫هوش هیجانی صفتی است که بر درک‬ ‫احساسات خود‪ ،‬مدیریت کردن ان ها و هم چنین‬ ‫درک احساسات دیگران و همدلی با ان ها تاثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬این صفت ذاتی و غیر قابل تغییر‬ ‫نیست‪ .‬بلکه مهارتی است که می تواند پرورش‬ ‫یابد و ارتقا پیدا کند‪ .‬به کودکتان کمک کنید تا‬ ‫احساسات مختلف خود نظیر غم‪ ،‬شادی‪ ،‬خشم‬ ‫و‪ ...‬را بشناسد و به او اموزش دهید در مواجهه‬ ‫با هرکدام از ان ها باید چه رفتاری از خود نشان‬ ‫دهد‪ .‬یادگرفتن روش های مقابله ای درست با‬ ‫هیجانات منفی در پرورش هوش هیجانی و در‬ ‫نهایت تجربه شادی بیشتر در زندگی اهمیت‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫زمان های بازی با کودک را افزایش دهید‬ ‫بازی کردن با فرزندان در دوران کودکی در‬ ‫رشد هیجانی‪ ،‬شناختی و اجتماعی ان ها تاثیر‬ ‫بسزایی می گذارد‪ .‬هنگام بازی هم شما و هم‬ ‫کودک می اموزید که فعالیت های مثبتی را‬ ‫خلق کنید‪ ،‬هیجانات مثبتتان را ابراز کرده و در‬ ‫لحظه زندگی کنید‪ .‬این تجربیات همراه با‬ ‫احساس دریافت حمایت عاطفی از جانب شما‬ ‫در جریان بازی در روحیه کودک تاثیر بسیار‬ ‫زیادی دارد و به او کمک می کند هیجانات‬ ‫مثبت بیشتری را پرورش دهد‪.‬‬ ‫به فرزندتان فرصت هایی دهید تا خود را‬ ‫نشان دهد‪.‬‬ ‫هر کودکی استعداد یا مهارت ویژه دارد‪ .‬چرا به‬ ‫او اجازه نمی دهید که کمی از ان را نشان دهد‪.‬‬ ‫ایا او کتاب خواندن را دوست دارد؟ از او‬ ‫بخواهید هنگامی که اشپزی می کنید‪ ،‬برایتان‬ ‫کتاب بخواند‪.‬ایا او حسابش خوب است؟‬ ‫هنگامی که به خرید می روید بگذارید او انتخاب‬ ‫کند کدام کاال بیشتر می ارزد‪« .‬کارین ایرلند»‬ ‫می گوید‪«:‬هنگامی که شما در کارهای مورد‬ ‫عالقه کودکتان شریک می شوید و نشان‬ ‫می دهید که تحت تاثیر انجام ان کارها‬ ‫قرارگرفته اید‪ ،‬مرحله دیگری از عزت نفس را در‬ ‫او به ظهور رسانده اید‪».‬‬ ‫در تحسین کودکان خالق باشید‬ ‫هنگامی که فرزند شما در هدفی که دنبال‬ ‫می کند به موفقیتی می رسد یا مهارتی کسب‬ ‫می کند‪ ،‬تنها به گفتن جمله «کارت خوب‬ ‫است» اکتفا نکنید‪ .‬به جزئیاتی که ان ها را موثر‬ ‫یافته اید‪ ،‬اشاره کنید‪ .‬مث ً‬ ‫ال بگویید‪«:‬روشی که تو‬ ‫برای توصیف قهرمان در خالصه کتابت انتخاب‬ ‫کردی‪ ،‬به قدری عالی است که من احساس‬ ‫می کنم او زنده است»‪ .‬یا بگویید‪«:‬روشی را که‬ ‫برای کشیدن ان درخت ها به کاربرده ای‪ ،‬بسیار‬ ‫می پسندم‪ ».‬این طرز برخورد بسیار پر معنادارتر‬ ‫از ان است که به شکل خیلی رسمی به پشتش‬ ‫بزنید و افرین بگویید‪.‬‬ ‫اجازه دهید انتخاب کنند‬ ‫بچه ها روی زندگی خود کنترل زیادی ندارند و‬ ‫این دیگران هستند که مرتب به ان ها می گویند‬ ‫کجا بروند‪ ،‬چه کار بکنند و چه چیزی بخورند‪.‬‬ ‫اگر به ان ها اجازه بدهید کمی کنترل اوضاع را‬ ‫به دست بگیرند‪ ،‬قدم بزرگی در شاد کردنشان‬ ‫برداشته اید‪ .‬اجازه دهید خودشان لباس هایشان‬ ‫را انتخاب کنند‪ ،‬هفته ای یک بار انتخاب کنند‬ ‫که چه غذایی می خواهند بخورند‪ .‬از ان ها‬ ‫بپرسید دوست دارند به چه کالسی بروند‪ .‬به‬ ‫ان ها فرصت تصمیم گیری بدهید و بعد ببینید‬ ‫چطور لبخند به صورتشان برمی گردد‪.‬‬ صفحه 7 ‫افزایش مسئولیت اجتماعی‪ ،‬بستر ساز کاهش ارتکاب جرائم‬ ‫مسئولیت اجتماعی و اعتمادسازی‪ ،‬دو شاخصی است که توجه بیشتر به ان می تواند در فراهم کردن بستر‬ ‫کاهش ارتکاب جرائم موثر باشد‪ .‬سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‬ ‫مرکزی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با تاکید به این موضوع ادامه داد ‪ :‬پاسخگو بودن‬ ‫مسئوالن یکی از مقوله های اعتمادسازی است ‪ ،‬با توجه به گستردگی حوزه کاری در این دو بخش ‪ ،‬قطعاً‬ ‫نیازمند تعامل و همکاری بیشتر دستگاه های مربوطه هستیم‪ « .‬محسن خیرمند » با بیان اینکه استان‬ ‫مرکزی به دالیل متعدد از نظر سرمایه اجتماعی در رتبه خوبی در بین استان های کشور قرار ندارد که‬ ‫صنعتی بودن اراک و استان را می توان یکی از علت های مهم دانست ‪ ،‬افزود ‪ :‬افزایش هزینه ارتکاب جرم از‬ ‫برنامه های دادگستری استان مرکزی در راستای کاهش امار جرائم می باشد ‪ .‬وی تصریح کرد ‪ :‬مقابله با‬ ‫سرقت ‪ ،‬جرائم خشن و تصرف اموال دولتی با جدیت دنبال می شود و افرادی که به جرم سرقت زندانی‬ ‫می شوند ‪ ،‬از شروع رسیدگی تا زمان اجرای حکم از هیچ تسهیالتی مانند مرخصی و ازادی مشروط‬ ‫برخوردار نمی شوند ‪ .‬خیرمند به مرتبط بودن ‪ ۵۰‬درصد از ده عنوان اول اتهامی در پرونده های قضایی استان با بزه خشونت اشاره کرد و گفت ‪:‬‬ ‫علت ‪ ۵۰‬درصد دیگر پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان مرکزی به موضوعات مالی از قبیل سرقت ‪ ،‬کالهبرداری و تحصیل مال‬ ‫از طریق نامشروع مربوط می شود‪.‬سرپرست معاونت پیشگیری دادگستری کل استان مرکزی کنترل و کاهش خشونت های خانگی و دیگر انواع‬ ‫ان را از دیگر برنامه های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و ادامه داد ‪ :‬اگاه نبودن بسیاری از مردم به قوانین و از سوی دیگر نقص و تورم قانون‬ ‫در کشور از مشکالتی است که نمی توان انکار کرد و برنامه ها در راستای کاهش ارتکاب جرائم را با چالش مواجه می کند‪ .‬وی تشدید برخورد با‬ ‫خرده فروشی مواد مخدر و ساماندهی پارک های استان را از برنامه هایی اعالم کرد که با همکاری نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در‬ ‫تابستان امسال با جدیت بیشتری اجرا خواهد شد‪ .‬خیرمند در خصوص تجمع و اعتراض های کارگری استان و انتقادها نسبت به نحوه برخورد با‬ ‫ان تاکید کرد ‪ :‬مطابق قانون باید برای برگزاری هر تجمعی مجوزهای الزم اخذ شود ‪ ،‬اگرچه با اهداف مشروع و مطالبه صنفی برگزار شود ‪ ،‬اما‬ ‫امکان هر گونه وقوع جرم و برهم زدن نظم عمومی نیز وجود دارد ‪ .‬در سال جاری با سرعت و دقت بیشتری در این حوزه ورود خواهیم کرد تا‬ ‫زمینه برای پیگیری صحیح و موثر مطالبات کارگری استان فراهم شود‪.‬وی در ادامه صحبت های خود گفت ‪ :‬مرکز مهر والدین ویژه مالقات‬ ‫کودکان طالق با والدین خود از چند سال گذشته در این استان راه اندازی شده که مشاوره مددکاران این مراکز باعث ازدواج مجدد تعداد‬ ‫قابل توجهی از زوج ها شده است‪ .‬خیرمند ادامه داد ‪ :‬دستگاه قضایی استان مرکزی عالوه بر اعزام معتادان متجاهر به مراکز ترک اعتیاد‪ ،‬خانواده ‬ ‫این افراد را نیز با هدف پیشگیری از وقوع جرم تحت حمایت خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫برگرفته از خبر انالین‬ ‫اعطای تسهیالت بانک رفاه در قالب “طرح پاک”‬ ‫بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تحقق شعار سال به شرکت های‬ ‫تولیدی و توزیعی در بخش سالمت در قالب " طرح پاک" تسهیالت پرداخت می کند‪ .‬بانک رفاه‬ ‫کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تحقق شعار سال به شرکت های تولیدی و‬ ‫توزیعی در بخش سالمت در قالب " طرح پاک" تسهیالت پرداخت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬این بانک به عنوان یک بانک اجتماعی و سالمت محور‬ ‫و در راستای حمایت از رونق تولید به تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی‪ ،‬کاالها و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده‪ ،‬شوینده‪ ،‬پاک کننده و بهداشتی در قالب عقد مرابحه و به شرکت های توزیع و‬ ‫پخش دارو‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬شوینده‪ ،‬پاک کننده و بهداشتی در قالب عقود‬ ‫مشارکتی‪ /‬عقد خرید دین تسهیالت می دهد‪ .‬مدت اعتبار این طرح تا پایان سال جاری و با نرخ سود‬ ‫تسهیالت در حال حاضر ‪ ۱۸‬درصد و مدت بازپرداخت ‪ ۱۲‬ماهه است‪ .‬متقاضیان برای دریافت‬ ‫اطالعات بیشتر می توانند به پورتال بانک به نشانی ‪ www.refah- bank.ir‬مراجعه و یا با مرکز‬ ‫ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره تلفن ‪ ۰۲۱- ۸۵۲۵‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫دانستنی های جالب درباره عید غدیر‬ ‫داستان غدیر از عظمت و ضرورت والیت خبر می دهد‪ .‬رسول خدا در ان هنگام و در زیر ان افتاب سوزان‪ .‬ان همه جمعیت را برای چه نگه می دارد و‬ ‫چه پیامی برایشان دارد‪ .‬این پیام اساسی ترین پیام دین او بود و به راستی رسول ص بر عظمت و ضرورت ان واقف بود‪ ،‬که مردم را در ان گرمای سوزان‬ ‫نگه داشت و رسالت اسمانی خویش را به مسلمانان ابالغ فرمود‪.‬‬ ‫غدیر‪ ،‬خنثی کننده توطئه‬ ‫انچه می توانست همه نقشه های منافقان را‬ ‫یکجا خنثی‪ ،‬و اسالم را در چنان برهه حساسی‬ ‫حفظ کند‪ ،‬تعیین جانشین پیامبر و اعالن‬ ‫رسمی ان بود‪ ،‬چنان که حضرت زهرا(س)‬ ‫دراین باره می فرمایند‪« :‬پیامبر در روز غدیر‪،‬‬ ‫عقد والیت را برای علی علیه السالم محکم‬ ‫کرد»‪ .‬غدیر خم منافقان را فلج کرد و مانع‬ ‫اجرای نقشه ها و توطئه های شیطانی شان شد‪.‬‬ ‫تاج والیت‬ ‫پیامبر ص در غدیر خم عمامه خود را‪ ،‬که‬ ‫«سحاب» نام داشت‪ ،‬به عنوان تاج افتخار بر سر‬ ‫امیرالمومنین علیه السالم قرار دادند و انتهای‬ ‫عمامه را بر دوش ان حضرت اویختند و‬ ‫فرمودند «عمامه تاج عرب است»‪.‬‬ ‫خالصه مکتب وحی‬ ‫«غدیر» نتیجه خلقت و چکیده تمام ادیان الهی‬ ‫و خالصه مکتب وحی است و صرفاً واقعه ای‬ ‫تاریخی نیست‪ .‬این نام مقدس‪ ،‬عنوان عقیده ما‬ ‫و اساس دین است‪ .‬غدیر ثمره نبوت است غدیر‬ ‫تعیین کننده خط مشی مسلمانان تا اخرین روز‬ ‫دنیاست‪ .‬غدیر ماجرایی سرنوشت ساز است که‬ ‫«خطبه غدیر» شاخص ترین سند ان است‪.‬‬ ‫غدیر؛ تداوم خط نبوت‬ ‫واقعه غدیر خم که در اخرین سال زندگی‬ ‫رسول گرامی اسالم (ص) رخ داد و در ان علی‬ ‫(ع) به جانشینی ان حضرت صلی اهلل برگزیده‬ ‫شد‪ ،‬حادثه ای تاریخی نیست که در کنار دیگر‬ ‫وقایع بدان نگریسته شود‪ .‬غدیر تنها نام یک‬ ‫سرزمین نیست؛ یک تفکر است‪ .‬غدیر‪ ،‬نشانه و‬ ‫رمزی است که از تداوم خط نبوت خبر می دهد‪.‬‬ ‫غدیر‪ ،‬نقطه تالقی کاروان رسالت با طالیه داران‬ ‫امامت است‪ .‬اری‪ ،‬غدیر خم یک سرزمین‬ ‫نیست؛ چشمه ای است که تا پایان هستی‬ ‫می جوشد؛ کوثری است که فنا برنمی دارد؛ و‬ ‫افقی است بی کرانه و خورشیدی است عالم تاب‪.‬‬ ‫غدیر و سرنوشت اسالم‬ ‫بدون شک واقعه غدیر خم‪ ،‬نقش سرنوشت‬ ‫سازی در تعیین مسیر اینده اسالم داشته است‪.‬‬ ‫در این واقعه‪ ،‬پیامبر اسالم(ص) مهم ترین‬ ‫ماموریت دوران پیامبریِ خود را به انجام رساند؛‬ ‫ماموریتی که انجام ان‪ ،‬به منزله رساندن پیام‬ ‫رسالت حضرت بود‪ ،‬و کوتاهی در مورد ان‪ ،‬به از‬ ‫بین رفتن زحمات چندین ساله ایشان‬ ‫می انجامید؛ چنان که خداوند درایه ‪ ۶۷‬سوره‬ ‫مائده می فرماید‪ « :‬ای پیامبر! انچه را از سوی‬ ‫پروردگارت به تو نازل شده است‪ ،‬تبلیغ کن و‬ ‫اگر چنان نکنی‪ ،‬پیام و رسالت او را انجام‬ ‫نداده ای وخداوند تو را از مردم حفظ می فرماید»‪.‬‬ ‫عید غدیر در احادیث‬ ‫زیاد بن محمد گوید‪ :‬به امام صادق (ع) گفتم‪:‬‬ ‫ایا مسلمانان عیدی غیر از عید قربان و عید‬ ‫فطر و روز جمعه دارند؟ فرمود‪« :‬اری‪ ،‬روزی که‬ ‫رسول خدا ص ‪ ،‬امیرمومنان علی (ع) را (به‬ ‫خالفت و والیت) منصوب کرد»‪.‬‬ ‫برترین عید امت‬ ‫رسول خدا ص فرمود‪« :‬روز غدیر خم‪ ،‬برترین‬ ‫عیدهای امت من است‪ ،‬و ان روزی است که‬ ‫خداوند بزرگ دستور داد برادرم‪ ،‬علی بن‬ ‫ابی طالب را به عنوان پرچم دار (و فرمانده) امتم‬ ‫منصوب کنم‪ ،‬تا بعد از من مردم به دست او‬ ‫هدایت شوند‪ ،‬و ان روزی است که خداوند در‬ ‫ان روز دین را تکمیل‪ ،‬و نعمت را بر امت من‬ ‫تمام کرد و اسالم را دین انان قرار داد»‪.‬‬ ‫عید پر برکت‬ ‫امام صادق (ع) فرمود‪« :‬به خدا قسم اگر مردم‬ ‫فضیلت واقعی روز غدیر را می شناختند‪،‬‬ ‫فرشتگان روزی ده بار با انان مصافحه می کردند‪.‬‬ ‫بخشش های خدا به کسی که ان روز را شناخته‪،‬‬ ‫قابل شمارش نیست»‪.‬‬ ‫روز سپاس و شادی‬ ‫امام صادق (ع) فرمود‪« :‬عید غدیر‪ ،‬روز عبادت‬ ‫و نماز و سپاس و ستایش خداست‪ ،‬و روز سرور‬ ‫و شادی است؛ به دلیل والیت ما خاندان که‬ ‫خدا بر شما منت گذاشت‪ .‬من دوست دارم شما‬ ‫ان روز را روزه بگیرید»‪.‬‬ ‫روز نیکوکاری و بخشش‬ ‫از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود‪:‬‬ ‫«یک درهم دادن به برادران با ایمان و معرفت‬ ‫در روز عید غدیر‪ ،‬برابر هزار درهم (در روزهای‬ ‫دیگر) است؛ بنابراین‪ ،‬در این روز به برادرانت‬ ‫انفاق کن و هر مرد و زن مومن را شاد گردان»‪.‬‬ ‫روز ناله نومیدی شیطان‬ ‫امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش حضرت‬ ‫باقرالعلوم (ع) نقل کرد که فرمود‪« :‬شیطان‬ ‫چهار بار ناله نومیدی سر داد؛ روزی که مورد‬ ‫لعن خدا قرار گرفت‪ ،‬روزی که از اسمان به‬ ‫زمین هبوط کرد‪ ،‬روزی که پیامبر اسالم ص به‬ ‫پیامبری مبعوث شد‪ ،‬و روز عید غدیر خم»‪.‬‬ ‫پیام تبریک‬ ‫غدیر‪ ،‬سرچشمه همیشه جوشان والیت است‬ ‫که از سینه تفتیده «خم» به جام محبت‬ ‫دوستداران پیامبر و خاندانش جارى است‪.‬‬ ‫غدیر‪ ،‬شایسته هر ثناست که وحى از او پیراست‬ ‫و محمد بدو اراست و اسالم از او برخاست‪.‬‬ ‫غدیر‪ ،‬تفسیر بدر و احد و شان نزول صفین و‬ ‫نهروان است‪ .‬بدر‪ ،‬عدالت مى خواست؛ احد‪،‬‬ ‫شجاعت ارزو مى کرد؛ خیبر تماشاى صداقت را‬ ‫تمنا داشت و غدیر‪ ،‬امین ان همه ثنا و دعا بود‪.‬‬ ‫غدیر‪ ،‬روز انسان است‪ .‬غدیر‪ ،‬تداوم رسالت‬ ‫محمد (ص) در والیت على (ع) است‪ .‬غدیر‪،‬‬ ‫عید پیمان و میثاق و عهد است‪ .‬غدیر‪ ،‬عید‬ ‫عدالت و رهبرى است‪ .‬عید امامت و والیت بر‬ ‫عاشقان مبارک باد‪.‬‬ ‫فضیلت روز عید غدیر‬ ‫ابی نصر ب َ َزن ْطی از یاران امام رضا (ع) می‏گوید‪:‬‬ ‫«خدمت ان حضرت بودم‪ ،‬درحالی‏که مجلس‬ ‫پر از جمعیت بود و با یکدیگر درباره غدیر‬ ‫گفت‏وگو می‏کردند‪ .‬برخی از مردم این واقعه را‬ ‫منکر شدند‪ .‬امام فرمود‪ :‬پدرم از پدرش روایت‬ ‫کرد که‪« :‬روز غدیر در میان اهل اسمان‬ ‫مشهورتر است تا میان اهل زمین‪ ».‬سپس‬ ‫فرمود‪« :‬ای ابی نصر! هر جا که هستی‪ ،‬در این‬ ‫روز نزد [قبر[ امیرمومنان علی (ع) باش‪ .‬به‬ ‫درستی که در این روز‪ ،‬خداوند گناه شصت‬ ‫سال از مومنان و مسلمانان زن و مرد را‬ ‫می‏امرزد و از اتش دوزخ ازاد می‏کند‪ ،‬چند‬ ‫برابر انچه در ماه رمضان و شب قدر و شب عید‬ ‫فطر ازاد کرده بود‪ ».‬ایشان سپس ادامه داد‪:‬‬ ‫«اگر مردم ارزش این روز را می‏دانستند‪ ،‬هر‬ ‫اینه‪ ،‬فرشتگان در هر روز ده مرتبه با انان‬ ‫مصافحه می‏کردند»‪.‬‬ ‫برگرفته از راسخون‬ صفحه 9 ‫اشتباهات رایج در ورزش روزانه‬ ‫ورزش کردن یک نیاز مهم برای انسان ها در هر سن و سالی است‪ .‬اما برخی افکار غلط و اشتباهات در‬ ‫مورد برخی از ورزش ها باعث شده مردم بعضی ورزش ها را انجام ندهند یا برخی ورزش ها را با باورهای‬ ‫غلط انجام می دهند‪ .‬در حقیقت تنها ورزش کردن نیست که اهمیت دارد و اگر می خواهید فعالیت‬ ‫بدنی تان نتیجه بخش باشد باید نکاتی را رعایت کنید‪ .‬در این مقاله رایج ترین اشتباهاتی را که افراد در‬ ‫ورزش های روزانه مرتکب می شوند معرفی می کنیم؛‬ ‫گرم نکردن‬ ‫جیلیان مایکلز‪ ،‬مربی تندرستی می گوید‪« :‬تصور کنید ماهیچه ها و‬ ‫بافت های بدن شما مانند نوارهای الستیکی هستند‪ .‬اگر نوار الستیکی را‬ ‫بدون گرم کردن بکشید‪ ،‬در می رود؛ اما اگر ان را گرم کنید‪ ،‬کشش و‬ ‫انعطاف پذیری بهتری پیدا می کند‪ ».‬اگر قبل از ورزش بدنتان را‬ ‫گرم کنید‪ ،‬ماهیچه ها‪ ،‬قلب و شش ها برای فعالیت بدنی اماده می شوند و‬ ‫احتمال اسیب دیدگی هم کمتر می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬این کار مغز را نیز‬ ‫برای ورزش اماده می کند‪ .‬کِرا استاکس‪ ،‬مربی مشهور بدنسازی و خالق‬ ‫«متد استاک» می گوید‪« :‬گرم کردن بدن قبل از ورزش روزانه مثل گرم‬ ‫کردن ماشین در روز خیلی سرد است‪ .‬اگر موتور ماشین را خوب‬ ‫گرم کنید‪ ،‬نرم تر کار می کند و کارایی ان افزایش می یابد‪».‬‬ ‫نداشتن برنامه‬ ‫سوخت ناکافی‬ ‫با معدۀ خالی ورزش نکنید‪ .‬فقط حتماً زمان مناسبی را برای خوردن‬ ‫انتخاب کنید‪ .‬توصیۀ مایکلز این است که ‪ ۴۵‬دقیقه قبل از ورزش چیزی‬ ‫ن برای دریافت انرژی را تامین‬ ‫بخورید‪« :‬این کار قند موردنیاز بد ‬ ‫می کند‪ ،‬اما مانع رسیدن خون زیاد به معده برای هضم غذا می شود؛ در‬ ‫نتیجه‪ ،‬در هنگام ورزش‪ ،‬اکسیژن کافی به ماهیچه ها می رسد‪».‬‬ ‫کربوهیدرات ها و غذاهای غنی از پروتئین (مثل غالت کامل‪ ،‬میوه های‬ ‫تازه‪ ،‬تخم مرغ اب پز یا حلیم جو) گزینه مناسبی برای دریافت سوخت‬ ‫قبل از ورزش هستند‪ .‬دریافت مواد مغذی بعد از ورزش هم خیلی مهم‬ ‫است‪ .‬کورو می گوید‪« :‬ورزش به بدن فشار وارد می کند‪ .‬بدن برای ترمیم‬ ‫ناشی از این فشار و قوی ترشدن به سوخت کافی نیاز دارد‪ .‬پس حذف‬ ‫وعده غذایی بعد از ورزش به ضرر تان است‪ ».‬البته مایکلز مکمل های‬ ‫غذایی مطمئن ارگانیک و مکمل های پروتئین را نیز توصیه می کند‪.‬‬ ‫تداوم نداشتن‬ ‫استاکس می گوید‪« :‬شروع ورزش روزانه بدون داشتن برنامۀ زمانی برای‬ ‫ان روز خاص فقط وقتتان را تلف می کند‪ ».‬به همین دلیل باید هدفتان‬ ‫را مشخص کنید؛ یعنی برای استفادۀ بهینه از وقت باید به بدنتان خوب‬ ‫گوش کنید‪ .‬این مربی بدن سازی در ادامه اضافه می کند‪« :‬مشخص‬ ‫نکردن زمان خاصی برای ورزش روزانه به تصور اینکه باالخره در زمانی‬ ‫از روز وقت مناسبی برای ان پیدا خواهید کرد‪ ،‬باعث می شود خیلی از‬ ‫روزها اص ً‬ ‫ال ورزش نکنید‪ .‬بنابراین‪ ،‬همان طور که برای دکتر رفتن از قبل‬ ‫قرار مالقات می گیرید‪ ،‬زمان ورزش روزانه تان را نیز باید از قبل برنامه‬ ‫ریزی کنید‪ ».‬مایکلز می گوید‪« :‬بهترین کار این است که دست کم در‬ ‫هفته سه جلسۀ ‪۳۰‬دقیقه ای یا چهار جلسۀ ‪۲۰‬دقیقه ای در باشگاه به‬ ‫حذف دوره ترمیم‬ ‫ورزش روزانه و حداکثر شش ساعت به اموزش اختصاص دهید‪ ».‬به قول‬ ‫کیتی کورو‪ ،‬مربی بدن سازی‪ ،‬شاید این کار در ابتدا بر ای تان سخت باشد‬ ‫اما کم کم به ان عادت می کنید و ان را اسان تر انجام خواهید داد‪.‬‬ ‫استاکس می گوید‪« :‬به دنبال عملکرد باشید نه گرفتگی عضالت‪ ».‬وقتی‬ ‫بیش ازاندازه ورزش می کنید‪ ،‬زمان کافی برای ترمیم و بازسازی به‬ ‫مصرف کم مایعات‬ ‫بدنتان نمی دهید‪ .‬این بر عملکردتان تاثیر منفی می گذارد و بدنتان را‬ ‫مستعد اسیب دیدگی و فرسودگی ناشی از ورزش می کند‪ .‬استاکس‬ ‫کورو می گوید‪« :‬کم ابی بدن عملکرد تان را به شدت کاهش می دهد‪ ».‬معتقد است‪« :‬رشد در روزهای استراحت اتفاق می افتد‪ ،‬زیرا ماهیچه ها‬ ‫وقتی ورزش می کنید دمای بدنتان از حد معمول باالتر می رود و این به زمان کافی برای ترمیم و قوی ترشدن دارند‪ ».‬به همین دلیل‪ ،‬برای‬ ‫بدن فشار می اورد؛ اما «با نوشیدن مایعات می توانید این فشار را کنترل داشتن بهترین عملکرد باید برنامه زمانی مناسبی برای روزهای استراحت‬ ‫کنید»‪ .‬همچنین نوشیدن اب و مایعات کافی مفاصل را نرم می کند و از داشته باشید‪ .‬عالوه بر روزهای استراحت‪ ،‬مجزا کردن ورزش های روزانه‬ ‫التهاب می کاهد‪ .‬به عالوه«مایعات مواد مغذی انرژی زای ضروری را در راه خیلی خوبی برای بهبود عملکرد است‪ .‬مث ً‬ ‫ال دوشنبه و پنجشنبه به‬ ‫بدن جا به جا می کنند و این تاثیر ورزش را افزایش می دهد»‪ .‬پس تا عضالت جلوی بدن (مثل عضالت سینه‪ ،‬چهار سر جلوی ران و‬ ‫می توانید اب و خوراکی های غنی از اب (مثل خیار‪ ،‬توت فرنگی‪ ،‬گوجه سرشانه ها) و سه شنبه ها و جمعه ها بر عضالت پشت بدن (مثل عضالت‬ ‫فرنگی‪،‬کاهو و سبزیجات) بخورید‪ .‬اگر ورزشتان طاقت فرساست‪ ،‬مایعاتی پشت‪ ،‬پشت ران و دوسر) تمرکز کنید‪ .‬ورزش های هوازی را شنبه ها‬ ‫بنوشید که حاوی الکترولیت های ضروری مانند سدیم و پتاسیم هستند‪ .‬انجام دهید و چهارشنبه و یکشنبه هم استراحت کنید‪.‬‬ ‫کورو می گوید‪« :‬مردم اغلب از یک ورزش به ورزش دیگر می پرند و‬ ‫می خواهند همه چیز را امتحان کنند‪ .‬بااینکه می دانم این کار خیلی‬ ‫وسوسه انگیز است اما بهتر است برنامۀ روزانۀ منظمی را دنبال کنید؛ زیرا‬ ‫تداوم بهترین نتیجه را می دهد‪ ».‬قانون اول تداوم و قانون دوم استفاده‬ ‫از تکنیک مناسب است‪ .‬تکنیکی را انتخاب کنید که مناسب سطح‬ ‫تمریناتتان و در راستای اهداف ورزشی تان باشد‪ .‬ساموئل معتقد است‪:‬‬ ‫«خیلی از افراد‪ ،‬دویدن را برای کاهش وزن انتخاب می کنند‪ ،‬اما دویدن‬ ‫منظم به صورت متداوم فقط به تقویت بنیه و استقامت کمک می کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫گچساران بام نفتی ایران‬ ‫این شهرستان از شمال به شهرستان چرام‪ ،‬از‬ ‫جنوب به شهرستان گناوه‪ ،‬از شرق و شمال شرق وز‬ ‫به شهرستان ممسنی و از غرب به شهرستان‬ ‫بهبهان محدود می شود‪ .‬گچساران جمعیتی بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۲۰۰۰۰‬نفر و ‪ ۴۶۸۳‬کیلومترمربع مساحت‬ ‫دارد‪.‬این شهر که در متون تاریخی از ان به نام‬ ‫«گنبد ملغان» یا «گنبد ملجان» یاد شده است‪،‬‬ ‫از شهرهای اباد در مسیر راه شهر «نوبندگان» به‬ ‫«ارجان» بوده است‪.‬‬ ‫گچساران در مدار اتش‬ ‫متاسفانه در این اواخر اتش سوزی های گسترده ای‬ ‫در این مناطق به وقوع پیوست که البته با‬ ‫بازتاب های رسانه ای و عمومی جامعه نیز همراه‬ ‫شد در یکی از اظهارنظرها سخنگوی جمعیت‬ ‫هالل احمر گفت‪ :‬اطفای حریق در جنگل ها باید‬ ‫توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری‬ ‫نیروهای مسلح انجام شود‪ .‬به نظر می رسد برای‬ ‫حفاظت از منابع طبیعی تکرارناپذیر این‬ ‫اب وخاک ؛ تالش های پیوسته و اتش به اختیار‬ ‫چه از سوی دولتمردان و چه از سوی نیروهای‬ ‫مردمی و مسئولیت پذیر می بایست صورت گیرد‪.‬‬ ‫محمد نصیری سخنگوی جمعیت هالل احمر در‬ ‫پیامی در فضای مجازی مسئولیت اطفای حریق‬ ‫منطقه گچساران را با وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫دانست و نوشت‪ :‬براساس نص صریح ماده ‪14‬‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬اطفای حریق در جنگل ها باید‬ ‫توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری‬ ‫نیروهای مسلح انجام شود‪ .‬در ادامه امده است‪:‬‬ ‫بااین حال در صورت نیاز به ورود ناوگان امداد‬ ‫هوایی هالل احمر‪ ،‬با اعالم وزارت دفاع مانند‬ ‫موارد پیشین برای انتقال نیرو و امدادرسانی در‬ ‫گچساران اقدام می شود‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران ‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد در مورد پوشش گیاهی نیز‬ ‫گفت‪ :‬پوشش گیاهی منطقه از نوع جنگل های‬ ‫تنک و شامل گونه هایی مانند بلوط‪،‬گون و‬ ‫کلنخنگ بوده است‪ .‬وی از مشارکت گسترده‬ ‫تشکل های مردمی و نیروهای محلی در اطفای‬ ‫حریق جنگل ها و مراتع گچساران قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫عنوان کرد‪:‬مشارکت دستگاه های اجرایی استان و‬ ‫به ویژه اعزام تجهیزات هوایی از سوی نیروهای‬ ‫نظامی ارتش و سپاه پاسداران در مهار این‬ ‫اتش سوزی ستودنی بوده است‪ .‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد روز چهارشنبه از‬ ‫فرودگاه گچساران و اتاق مدیریت عملیات اطفای‬ ‫حریق بازدید کردند‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد با همراه حجت االسالم‬ ‫عبدالرحیم عبودی امام جمعه باشت همچنین‬ ‫به صورت گشت هوایی از نقاط اتش سوزی و‬ ‫خسارت های وارده به منابع طبیعی و کوهستان‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫منطقه از استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار‬ ‫می رود‪ .‬این بنای تاریخی در ‪ ۵۰‬کیلومتری شهر‬ ‫گچساران قرار دارد‪.‬‬ ‫پس از پرداختن به برخی جاذبه های گچساران ؛‬ ‫نوبت به دستاوردهای مسئولیت اجتماعی‬ ‫شرکتی در این منطقه می رسد‪.‬کارکنان شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز گچساران در اجرای‬ ‫رزمایش همدلی و کمک مومنانه‪ ،‬مبلغ یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان به نیازمندان کمک‬ ‫کردند‪ .‬مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫گچساران در رزمایشی که با همکاری سپاه‪،‬‬ ‫بسیج‪ ،‬دیگر ادارات و مسئوالن در حسینیه ثاراهلل‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در راستای فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری و تامین معیشت نیازمندان‪،‬‬ ‫کارکنان این شرکت همانند سال های گذشته با‬ ‫حضور در خط مقدم بحران ها و همدلی با مردم‬ ‫شهرستان‪ ،‬کمک بسیار خوبی را انجام داده اند و‬ ‫مبلغ یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان در مدت‬ ‫کوتاهی جمع اوری شد که از این مبلغ یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان در قالب ‪ ۴‬هزار‬ ‫بسته معیشتی برای کمک به نیازمندان در نظر‬ ‫گرفته می شود و مابقی به انجمن حمایت از‬ ‫زندانیان داده خواهد شد‪ .‬همچنین رئیس کمیته‬ ‫امداد گچساران گفت‪ :‬امسال از سوی خیران این‬ ‫شهرستان‪ 9‬میلیارد ریال زکات جمع اوری شد‪.‬‬ ‫محمد خادمی اظهار کرد‪ :‬خیران این شهرستان‬ ‫امسال تاکنون در انجام فرایض دینی خود‬ ‫‪9‬میلیارد ریال زکات برای انجام امور مربوط به‬ ‫این نهاد حمایتی پرداخت کردند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫زکات جمع اوری شده امسال شامل زکات واجب‪،‬‬ ‫فطریه و زکات مستحبی شامل زمین با هدف‬ ‫اجرای طرح های عام المنفعه بوده است‪ .‬رئیس‬ ‫کمیته امداد گچساران با بیان اینکه پرداخت‬ ‫زکات امسال نسبت به سال گذشته ‪50‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته هفت‬ ‫میلیارد و چهارصد میلیون ریال زکات جمع اوری‬ ‫شد‪ .‬خادمی ادامه داد‪ :‬زکات از مهم‏ترین فرایض‬ ‫دینی است که با احیای ان می توان گام های‬ ‫بلندی در راستای رفع محرومیت از خانواده های‬ ‫نیازمند و عمران مناطق محروم برداشت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیته امداد گچساران ابراز کرد‪ :‬مبالغ‬ ‫جمع اوری شده از طریق زکات در مصارف عمرانی‬ ‫روستاها‪ ،‬درمان‪ ،‬مسکن‪ ،‬تحصیل ایتام‪ ،‬نیازمندان‬ ‫و ابن سبیل هزینه می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬احداث‬ ‫و تعمیر مساجد‪ ،‬اماکن عمومی و کمک به امور‬ ‫محرومان و نیازمندان از دیگر مصارف زکات‬ ‫است‪ .‬خادمی خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بیش از‪3‬هزار و ‪ 175‬خانوار با جمعیتی افزون بر‬ ‫هفت هزار و‪ 570‬نفر تحت پوشش این نهاد‬ ‫حمایتی در گچساران هستند‪.‬‬ ‫ویژگی های جغرافیایی و طبیعی‬ ‫دوگنبدان (مرکز شهرستان گچساران) طبق‬ ‫نظریه باستان شناسان و پژوهشگران در‬ ‫قسمت های شرقی و غربی این شهر‪ ،‬اثار‬ ‫باقیمانده از دو گنبد قدیمی وجود دارد‪ .‬به علت‬ ‫وجود همین دو گنبد در این ناحیه نام دوگنبدان‬ ‫برای این شهر انتخاب شده است‪ .‬پس ازان با‬ ‫فعالیت های شرکت نفت در منطقه «گچ‬ ‫کوراوعلی» (گچساران قدیم) این منطقه اهمیت‬ ‫یافت و اولین چاه نفت در روستای بابامحمد‪ ،‬از‬ ‫توابع دوگنبدان امروزی حفاری شد‪ .‬گچساران‬ ‫در منطقه گرمسیر قشالقی واقع شده و دارای‬ ‫دو نوع اب وهوای معتدل‪ -‬خشک در نیمه‬ ‫شرقی و گرمسیری‪ -‬خشک در نیمه غربی است‪.‬‬ ‫راه اصلی استان خوزستان (اهواز) به استان‬ ‫فارس (شیراز) از این شهرستان می گذرد و‬ ‫قشالق عشایر «بویراحمد» و «قشقایی» نیز در‬ ‫ان قرار دارد‪ .‬ناحیه گچساران در منتهی الیه‬ ‫مناطق نفت خیز ایران قرارگرفته است‪ .‬منطقه‬ ‫نفتی گچساران از نواحی قدیمی و مشهور‬ ‫صنعت نفت ایران به شمار می اید‪.‬رودخانه زهره‬ ‫مهم ترین رودخانه شهرستان است و در حدود‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتری جنوب دوگنبدان جاری است‪.‬‬ ‫رودخانه باشت از کوه خامی و دره تنگ شیر‬ ‫سرچشمه می گیرد‪ .‬رودخانه خربل یکی دیگر از‬ ‫رودخانه های شهرستان است که در جنوب‬ ‫شرقی دوگنبدان جاری است و پس از طی‬ ‫مسافتی به رودخانه زهره می پیوندد‬ ‫ابشار گنج بنار گچساران‬ ‫ابشار «گنج بنار» گچساران در استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد واقع است‪ .‬این ابشار در هفت‬ ‫کیلومتری شمال گچساران و در دامنه کوه‬ ‫«خاییز» قرار دارد‪ .‬این ابشار ‪ ۳۰‬متر ارتفاع‬ ‫دارد که ابش از چندین چشمه تامین می شود‪.‬‬ ‫چهارطاقی خیراباد‬ ‫چهارچوب تاریخ در «چهارطاقی خیراباد»‬ ‫گچساران قابل دیدن و لمس کردن است‪.‬‬ ‫معماری این بنا اصیل و کام ً‬ ‫ال ایرانی که زبان‬ ‫سیاست‪ ،‬مذهب و نوع حکومت عصر خویش‬ ‫است‪ ،‬بنایی را ساخته که دیدن ان خالی از‬ ‫لطف نیست‪ .‬این بنای تاریخی یادگاری از‬ ‫سلسله پادشاهان ساسانی است که در روستای‬ ‫«ده ناصر»‪ ،‬برگی دیگر از قدمت و تمدن این مرتضی جباری‬ صفحه 11 ‫تالش رسانه ای برای توجه به مسئولیت اجتماعی‬ ‫رسانه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار در‬ ‫تحوالت جهان در عصر حاضر نقش افرینی‬ ‫کرده و همچنان نیز یکی از تاثیرگذارترین‬ ‫ابزارهای بشر امروزی است‪.‬‬ ‫به نقل از دانستنی انالین‪ ،‬رسانه به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین ابزار در تحوالت جهان در عصر‬ ‫حاضر نقش افرینی کرده و همچنان نیز یکی از‬ ‫تاثیرگذارترین ابزارهای بشر امروزی است‪،‬‬ ‫رسانه در بسیاری از تحوالت اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫اقتصادی و سیاسی در جوامع مختلف نقش‬ ‫داشته و همواره جوامع دستخوش تحول و‬ ‫دگرگونی را به سمت پیشرفت و توسعه‬ ‫همراهی کرده است‪.‬این وضعیت در ایران نیز‬ ‫وجود داشته است‪ .‬با این وجود رسانه های‬ ‫گروهی در ایران در برخی مقاطع تاریخی به‬ ‫دالیلی بار احزاب‪،‬تشکل ها و گروه های سیاسی‬ ‫را نیز در تحوالت اجتماعی و فرهنگی به دوش‬ ‫کشیده اند‪.‬در جامعه ایران به دلیل ضعیف بودن‬ ‫تحزب در اغلب موارد نمادسازی ها توسط‬ ‫رسانه های گروهی انجام شده و پس از مدتی در‬ ‫جامعه نهادینه شده و در نهایت سبب حرکت‬ ‫جامعه به سمت جلو شده است‪.‬امروز که «امر‬ ‫سیاسی» در کشورهای مختلف جهان در حال‬ ‫فروپاشی است و جوامع به سمت اجتماع و‬ ‫مردم تغییر مسیر داده اند یکی از مهم ترین‬ ‫رویکردهای تحول و توسعه یک جامعه‬ ‫موضوع«مسئولیت اجتماعی» است‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی به صورت کلی یک پاردایم مثبت و‬ ‫سازنده است اما در جزئیات و در کارکردهای‬ ‫بخش های مختلف جامعه است که نقش حیاتی‬ ‫و کلیدی خود را ایفا می کند‪ .‬جامعه امروز ایران‬ ‫با چالش های متعددی مواجه شده و به همین‬ ‫دلیل بیش از هر چیز به مسئولیت اجتماعی در‬ ‫سطوح مختلف خود نیاز دارد‪ .‬این رویکرد نیز با‬ ‫الگوسازی در جامعه نهادینه خواهد شد‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده‬ ‫اخالقی است که در ان وظایف مختلفی که‬ ‫تمامی ان ها دارای منافع برای جامعه هستند‪،‬‬ ‫بر عهده فرد‪ ،‬سازمان و یا نهادی خاص گذاشته‬ ‫می شود‪ .‬این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای‬ ‫انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد‬ ‫جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود‬ ‫تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد‬ ‫جامعه برقرار شود‪.‬استفاده از لفظ وظیفه نشان‬ ‫می دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این‬ ‫وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این‬ ‫تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع‬ ‫فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و‬ ‫محیط بیرون از دایره خود بسط می یابد‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت‬ ‫اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد‬ ‫تشکیل شده است و درنتیجه فرهنگ مسئولیت‬ ‫اجتماعی را مشخص می کند‪ .‬این رابطه امیخته‬ ‫بین مسئولیت اجتماعی گروهی و مسئولیت‬ ‫اجتماعی فردی است‪ .‬افراد از نظر اجتماعی‬ ‫مسئولیت پذیرتر شده و در واکنش به این‬ ‫اجتماع ها باید برای براوردن نیازهای افراد‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری پیدا کنند‪.‬‬ ‫گروه رسانه ای «دانستنی» به دنبال این است‬ ‫که به صورت تخصصی و علمی با ارائه‬ ‫گزارش های مستدل و گفت وگو با مسئوالن در‬ ‫ارکان مختلف جامعه موضوع مسئولیت‬ ‫اجتماعی را موردبحث قرار بدهد‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین رسالت های گروه رسانه ای «دانستنی»‬ ‫مطالبه گری از مسئوالن در حوزه های مختلف‬ ‫در زمینه مسئولیت اجتماعی است‪ .‬اینکه‬ ‫مدیران جامعه درباره مسئولیتی که از نظر‬ ‫اجتماعی بر عهده ان هاست به مردم پاسخ گو‬ ‫باشند سبب ترغیب افراد جامعه برای انجام‬ ‫مسئولیت اجتماعی فردی خواهد شد‪.‬در نتیجه‬ ‫هنگامی که مسئولیت اجتماعی به یک پاردایم‬ ‫غالب در بین مسئوالن و مردم تبدیل شود ما با‬ ‫جامعه ای پویا و روبه جلو مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫گروه رسانه ای «دانستنی» بر ان است که با‬ ‫نمادسازی فرهنگی در زمینه مسئولیت‬ ‫اجتماعی اولین و تاثیرگذارترین نشریه در‬ ‫جامعه ایران باشد که به صورت‬ ‫تخصصی‪،‬حرفه ای و علمی به این موضوع مهم‬ ‫نگاه کرده و تالش کند ان را به عنوان یک نماد‬ ‫بارز مدنی و اجتماعی در جامعه ایران شکل‬ ‫بدهد‪.‬به همین دلیل از همه کسانی که در این‬ ‫زمینه صاحب نظر یا عالقه مند دعوت می کنیم‬ ‫در این رسالت خطیر ما را یاری کنند‪.‬‬ ‫کاهش مسئولیت اجتماعی بزرگترین نقطه ضعف ما در کرونا‬ ‫معاون بهداشتی و رئیس مرکزبهداشت استان اصفهان گفت‪ :‬متاسفانه با افزایش امار بیماران بستری به دلیل ابتال‬ ‫به ویروس کووید‪ ۱۹‬روبرو هستیم‪ ،‬چرا که رعایت پروتکل ها در جامعه به شدت ضعیف شده و به نظر می رسد‬ ‫نوعی بی خیالی در جامعه نسبت به این ویروس ایجاد شده است‪.‬‬ ‫دکتر کمال حیدری رعایت فاصله گذاری اجتماعی همراه با رعایت توصیه هایی مانند استفاده از ماسک را شرط‬ ‫اصلی کنترل شیوع کرونا ویروس در جامعه دانست و اظهار کرد‪ :‬انتظار داشتیم با رعایت این توصیه ها‪ ،‬شیوع‬ ‫ویروس در جامعه به سرعت برچیده شود‪ ،‬منتها با این وضعیت فاصله گذاری‪ ،‬استفاده نکردن از ماسک و وسایل‬ ‫بهداشتی‪ ،‬باز هم شاهد افزایش امار بیماران هستیم‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درباره شروع موج دوم و ابتالی‬ ‫کودکان به ویروس کرونا‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کاری به این شایعات نداریم‪ ،‬واقعیت این است که هرچه جامعه بیشتر‬ ‫درگیر شود‪ ،‬گروه های سنی بیشتری هم درگیر می شوند‪ ،‬چون هر چه ترددها و ارتباطات افراد بیشتر شود‪ ،‬الودگی هم افزایش می یابد‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫روز به روز تعداد بیماران در حال افزایش است و به شکل طبیعی‪ ،‬امار بستری در بیمارستان ها هم افزایش می یابد‪ ،‬متاسفانه امار مبتالیان در کل‬ ‫کشور رو به افزایش گذاشته و این وضعیت خوبی نیست‪ ،‬چون دوباره با افزایش بیش ازحد بیماران وخیم روبرو هستیم‪ .‬وی با اشاره به جدی گرفته‬ ‫نشدن خطر کرونا در بین افراد جامعه‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بارها اعالم شده که هر کس باید سهم مشارکت اجتماعی خود را برای حل این مشکل انجام دهد‪،‬‬ ‫درحالی که همه به امورات خودشان بازگشته اند و مرتب فشار می اورند که فعالیت خودشان را از سر بگیرند‪ .‬ما پروتکل های بهداشتی را در اختیارشان‬ ‫می گذاریم و تعهد می دهند که ان ها را اجرا کنند‪ ،‬اما در عمل به دستورالعمل ها بی توجه اند‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد کاهش مسئولیت اجتماعی‬ ‫بزرگ ترین نقطه ضعف ماست و اطالع رسانی هم مزید بر علت است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫افزایش سطح دوپامین در مغز با راهکارهای طبیعی‬ ‫دوپامین هورمونی است که به ما انگیزه و انرژی می دهد و کاهش سطح ان باعث می شود همیشه خسته و بی انرژی باشیم‪ .‬دوپامین در مغز به عنوان‬ ‫یک انتقال دهنده ی عصبی عمل می کند و کاهش سطح ان به مشکالت جدی سالمتی منجر می شود‪ .‬خوشبختانه روش هایی طبیعی و اسان وجود دارد‬ ‫که می توانند به افزایش دوپامین در مغز کمک کنند‪ ،‬که در این مقاله با ان ها اشنا می شویم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مصرف بیشتر پروتئین‬ ‫پروتئین از واحدهای کوچکی به نام امینواسید‬ ‫تشکیل شده است‪ ۲۳ .‬نوع امینواسید وجود‬ ‫دارد که بدن شما می تواند ان ها را سنتز کند و‬ ‫بعضی دیگر از انواع ان را نیز با مصرف مواد‬ ‫غذای دریافت نماید‪.‬امینواسیدی به نام تیروزین‬ ‫وجود دارد که نقش مهمی در تولید دوپامین‬ ‫ایفا می کند‪ .‬در بدن انزیم هایی وجود دارند که‬ ‫می توانند تیروزین را به دوپامین تبدیل کنند‪.‬‬ ‫بنابراین داشتن سطح مناسبی از تیروزین برای‬ ‫تولید دوپامین ضروری است‪ .‬می توان تیروزین‬ ‫را به کمک اسیدامینه ی دیگری به نام‬ ‫فنیل االنین نیز ایجاد کرد‪ .‬هم فنیل االنین و هم‬ ‫تیروزین به طور طبیعی در مواد غذایی غنی از‬ ‫پروتئینی مثل گوشت بوقلمون‪ ،‬گوشت گاو‪،‬‬ ‫تخم مرغ‪ ،‬مواد لبنی‪ ،‬سویا و حبوبات یافت‬ ‫می شوند‪ .‬مطالعات نشان می دهند که افزایش‬ ‫میزان تیروزین و فنیل االنین در رژیم غذایی‪،‬‬ ‫باعث افزایش سطح دوپامین در مغز می شود که‬ ‫خود موجب بهبود عملکرد مغزی و حافظه‬ ‫می گردد‪ .‬به طورعکس‪ ،‬وقتی سطح فنیل االنین‬ ‫و تیروزین پایین می اید سطح دوپامین نیز افت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کاهش مصرف چربی های اشباع‬ ‫برخی از تحقیقات انجام شده روی حیوانات‬ ‫نشان می دهند که مصرف زیاد چربی های اشباع‬ ‫مثل چربی حیوانی‪ ،‬کره‪ ،‬مواد لبنی‪ ،‬روغن پالم‬ ‫و روغن نارگیل باعث اختالل در عملکرد‬ ‫پیام رسانی دوپامین می شود‪ .‬با اینکه این‬ ‫تحقیقات روی موش ها صورت گرفته است ولی‬ ‫ب توجه است‪ .‬مطالعه ی دیگری‬ ‫نتایج ان جال ‬ ‫نشان داد‪ ،‬موش هایی که ‪ ۵۰‬درصد از کالری های‬ ‫دریافتی خود را از چربی های اشباع به دست‬ ‫می اورند‪ ،‬نسبت به موش هایی که چربی‬ ‫غیراشباع مصرف می کردند‪ ،‬دچار کاهش‬ ‫قابل توجهی در عملکرد پیام رسانی دوپامین در‬ ‫نواحی پاداش مغز شدند‪ .‬جالب است که این‬ ‫تغییرات حتی بدون تغییر در وزن‪ ،‬سطح چربی‪،‬‬ ‫سطح هورمون ها و قند خون صورت گرفت‪.‬‬ ‫بعضی از محققان تصور می کنند که رژیم سرشار‬ ‫از چربی های اشباع باعث افزایش التهاب در بدن‬ ‫و تغییر سیستم دوپامین می شود‪ ،‬اما برای‬ ‫اثبات ان به تحقیقات بیشتری نیاز است‪.‬چندین‬ ‫بررسی علمی بین مصرف باالی چربی های‬ ‫اشباع و ضعف حافظه و عملکرد شناختی مغز‬ ‫ارتباطی پیدا کرده اند‪ ،‬اما مشخص نیست که ایا‬ ‫این تغییرات مرتبط با دوپامین هستند یا خیر‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مصرف پروبیوتیک ها‬ ‫دانشمندان در سال های اخیر به ارتباط بین‬ ‫معده و مغز پی برده اند‪ .‬گاهی اوقات‪ ،‬به معده‬ ‫مغز دوم هم می گویند‪ ،‬چرا که حاوی سلول های‬ ‫عصبی بسیار زیادی است که انتقال دهنده های‬ ‫عصبی بسیاری مثل دوپامین را تولید می کنند‪.‬‬ ‫به تازگی مشخص شده است که بعضی از‬ ‫باکتری های معده توانایی تولید دوپامین را‬ ‫دارند‪ .‬تحقیقات در این زمینه بسیار محدود‬ ‫است‪ .‬بااین حال بعضی از تحقیقات نشان‬ ‫می دهند که در صورت استفاده از مقادیر باالی‬ ‫پروبیوتیک‪ ،‬نوع خاصی از باکتری های ان‬ ‫می توانند نشانه های هیجان و افسردگی را در‬ ‫انسان و حیوان کاهش دهند‪ .‬با وجود ارتباط‬ ‫روشن بین خلق وخو‪ ،‬پروبیوتیک ها و سالمت‬ ‫معده‪ ،‬هنوز رابطه ی ان ها به درستی درک نشده‬ ‫است‪ .‬به نظر می رسد که تولید دوپامین ناشی از‬ ‫مصرف پروبیوتیک ها باعث بهبود خلق وخو‬ ‫می شود اما تحقیقات بیشتری در این زمینه الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مصرف لوبیا مخملی یا باقال‬ ‫باقال به طور طبیعی حاوی ال دوپا یا مولکول‬ ‫تشکیل دهنده ی دوپامین است‪ .‬مطالعات نشان‬ ‫می دهند که مصرف لوبیا به طور طبیعی موجب‬ ‫افزایش سطح دوپامین می شود‪ ،‬به خصوص در‬ ‫بیماران مبتال به پارکینسون (اختالل حرکتی‬ ‫ناشی از کمبود سطح دوپامین است)‪ .‬مطالعه ی‬ ‫کوچکی درمورد بیماری پارکینسون نشان‬ ‫می دهد که مصرف ‪ ۲۵۰‬گرم باقالی پخته شده‪،‬‬ ‫به خوبی باعث افزایش سطح دوپامین و کاهش‬ ‫نشانه های بیماری پارکینسون می شود‪ .‬مطالعات‬ ‫انجام شده روی مکمل های حاوی لوبیا نیز نشان‬ ‫می دهند که این گیاه نسبت به داروهای‬ ‫پارکینسون اثر بهتری روی بیماری دارد و‬ ‫عوارض جانبی کمتری هم تولید می کند‪ .‬با‬ ‫اینکه این مواد غذایی طبیعی هستند‪ ،‬اما بهتر‬ ‫است قبل از تغییر رژیم با پزشک خود هم‬ ‫مشورت کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ورزش کردن‬ ‫ورزش کردن برای افزایش سطح اندورفین و‬ ‫بهبود خلق توصیه می شود‪ .‬می توانید بعد از ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه تمرین هوازی‪ ،‬شاهد بهبود خلق وخوی‬ ‫خود باشید‪.‬‬ ‫با اینکه چنین تغییراتی صرفاً به دلیل تغییر در‬ ‫سطح دوپامین رخ نمی دهند‪ ،‬اما تحقیقات‬ ‫انجام شده روی حیوانات نشان می دهند که‬ ‫ورزش کردن باعث افزایش سطح دوپامین در‬ ‫مغز می شود‪ .‬طی این بررسی ها‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫شاهد افزایش هورمون دوپامین و فعال شدن‬ ‫بخش های پاداش دهی مغز در موش هایی بودند‬ ‫که روی تردمیل حرکت می کردند‪ .‬البته‬ ‫نمی توان نتایج این تحقیقات را در مورد انسان ها‬ ‫نیز تاکید کرد‪.‬تمرینات هوازی مرتب می توانند‬ ‫به کمک بیماران پارکینسونی بیایند‪ .‬نتایج‬ ‫چندین تحقیق نشان می دهند که انجام‬ ‫تمرینات ورزشی در هفته‪ ،‬می تواند موجب‬ ‫کنترل بدن در بیماران پارکینسونی شود‪،‬‬ ‫بهبود‬ ‫ِ‬ ‫چرا که این ورزش ها روی سطح دوپامین اثر‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خواب کافی‬ ‫ترشح دوپامین در مغز باعث ایجاد حس بیداری‬ ‫می شود‪ .‬یکی از مطالعات انجام شده روی‬ ‫حیوانات نشان می دهد که در اوایل صبح‪ ،‬مقادیر‬ ‫بیشتری از دوپامین در بدن منتشر می شود‪ .‬این‬ ‫میزان در نیمه های روز کاهش می یابد‪ .‬البته‬ ‫کمبود خواب می تواند این الگو را مختل کند‪.‬‬ ‫وقتی مردم مجبور به شب بیداری می شوند‪،‬‬ ‫صبح روز بعد میزان دسترسی به گیرنده های‬ ‫دوپامین در مغز کاهش می یابد‪ .‬از انجا که‬ ‫دوپامین موجب افزایش بیداری می گردد‪،‬‬ ‫کاهش حساسیت گیرنده ها می تواند خواب را‬ ‫اسان تر کند‪ .‬کاهش سطح دوپامین باعث بروز‬ ‫مشکالت دیگری همچون کاهش تمرکز و عدم‬ ‫هماهنگی در بدن نیز می شود‪ .‬داشتن خواب‬ ‫کافی می تواند بهبود سطح دوپامین و افزایش‬ ‫هشیاری در طی روز را در پی داشته باشد‪ .‬بنیاد‬ ‫جهانی خواب توصیه می کند که ‪ ۹-۷‬ساعت‬ ‫خواب شبانه داشته باشید‪ .‬برای بهبود بهداشت‬ ‫خواب توصیه می شود که هر روز قدم بزنید‪،‬‬ ‫صداهای مزاحم اتاق خواب را کم کنید و از‬ ‫مصرف کافئین در بعدازظهرها خودداری کنید‪.‬‬ صفحه 13 ‫کمبود عزت نفس‪ ،‬بزرگ ترین مشکل نوجوانان امروز‬ ‫نوجوانی‪ ،‬حساس ترین فصل زندگی ادمی است‪ .‬حساسیت ان به قدری است که می گویند می تواند‬ ‫از مو باریک تر و از لبه تیغ برنده تر باشد! و اگر نوجوان بتواند از این مرحله به سالمت عبور کند بقیه‬ ‫مسیر زندگی را نیز سالمت طی خواهد کرد‪ .‬یکی از بزرگ ترین مشکالت نوجوانان امروز‪ ،‬کمبود‬ ‫عزت نفس و ضعف سالمت روان است‪ .‬اگر به این سنین توجه کنیم خواهیم دید که ان ها به دنبال‬ ‫داشتن اندام ایده ال و مناسب ‪ ،‬چهره زیبا هستند و پیوسته با خود درگیر هستند ‪ .‬زمانی که به‬ ‫عزت نفس توجه نشود و والدین کمبود ان را جدی نگیرند و به دنبال جبران ان نباشند احتمال‬ ‫این که نوجوان به اسیب های روانی دچار شود بسیار زیاد خواهد بود ‪ .‬در این نوشته تصمیم داریم‬ ‫درباره ی راهکارهای افزایش اعتمادبه نفس در نوجوانان با شما صحبت کنیم‪.‬‬ ‫دلیل اهمیت اعتمادبه نفس در نوجوانان‬ ‫اعتمادبه نفس به نوجوانان کمک می کند با‬ ‫چالش ها‪ ،‬تردیدها‪ ،‬نارضایتی ها و فرازونشیب هایی‬ ‫که در زندگی پیش روی شان قرار خواهد گرفت‪،‬‬ ‫روبه رو شوند‪ .‬روابط‪ ،‬احساسات‪ ،‬فشارهایی که از‬ ‫طرف همساالن گریبان گیر نوجوان می شود‪،‬‬ ‫رقابت و سطح توقعات خودش و دیگران‪ ،‬همگی‬ ‫روی اعتمادبه نفس نوجوان تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫اعتمادبه نفس به نوجوان کمک می کند اهدافش‬ ‫را پیگیری کند و ان ها را به دست بیاورد‪ ،‬دوران‬ ‫جوانی اش را به شیوه ی مناسبی سپری کند‪،‬‬ ‫روابط بهتری برقرار کند و به فردی شاد با ذهنی‬ ‫قدرتمند تبدیل شود‪.‬‬ ‫نقش والدین در ایجاد اعتمادبه نفس‬ ‫«والدین» بیش از هر فرد دیگری‪ ،‬در ایجاد‬ ‫اعتمادبه نفس در نوجوانان نقش دارند‪ .‬والدین با‬ ‫حمایت خود می توانند تاثیر عمیق و مهمی در‬ ‫شکل گیری شخصیت نوجوان داشته باشند‪.‬‬ ‫همان طور که حتماً خودتان هم می دانید‪ ،‬رفتار‬ ‫و گفتار شما تاثیر زیادی روی فرزند نوجوانتان‬ ‫دارد‪ .‬چگونگی احساسات شما در قبال نوجوان‬ ‫و احساس او نسبت به خودش‪ ،‬مستقیماً روی‬ ‫اعتمادبه نفس او تاثیر می گذارد‪ .‬رفتار شما در‬ ‫برابر نوجوانتان‪ ،‬تعیین کننده ی رفتار دیگران با‬ ‫اوست‪ .‬اگر خود شما به فرزندتان بها ندهید‪،‬‬ ‫نمی توانید انتظار داشته باشید جامعه او را به‬ ‫رسمیت بشناسد‪.‬‬ ‫‪ -1‬با نوجوانتان محترمانه برخورد کنید‬ ‫فراموش نکنید فرزند شما دیگر یک کودک‬ ‫نیست بلکه دارد به یک جوان بالغ تبدیل‬ ‫می شود‪ ،‬پس مانند هر بزرگ سال دیگری‬ ‫شایسته ی احترام است‪ .‬همواره نوجوانتان را با‬ ‫احترام مورد خطاب قرار بدهید‪ .‬هرگز نگذارید‬ ‫لحن و اهنگ صدایتان اهانت امیز یا تحقیرکننده‬ ‫باشد‪ .‬همیشه به مشکالت و نگرانی هایش‬ ‫اهمیت بدهید و با ترس های او مانند ترس های‬ ‫زمان کودکی اش برخورد نکنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نوجوانتان را تحسین کنید‬ ‫در تعریف کردن از فرزندتان سخاوتمند باشید‪.‬‬ ‫وقتی نوجوانتان را به خاطر خصوصیات و‬ ‫‪14‬‬ ‫کارهای خوبش تمجید می کنید‪ ،‬اعتمادبه نفس‬ ‫او را باال می برید و به تکرار کارهای خوب و بهتر‬ ‫شدن‪ ،‬تشویقش می کنید‪ .‬احساسات خود را‬ ‫ابراز کنید‪ ،‬اجازه بدهید فرزندتان بداند به‬ ‫وجودش افتخار می کنید و به خاطر داشتن‬ ‫چنین فرزندی‪ ،‬به خود می بالید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تا جای ممکن از نوجوانتان انتقاد نکنید‬ ‫انتقاد و نکوهش‪ ،‬اعتمادبه نفس فرزند نوجوان‬ ‫شما را کم می کند‪ .‬اگر نوجوانتان درگیر چیزی‬ ‫است که شما دوست ندارید یا نمی پسندید‪،‬‬ ‫درباره اش با او صحبت کنید‪ .‬نوجوانان معموالً‬ ‫انتقاد را تمسخر تلقی می کنند و تصور می کنند‬ ‫که مایه ی سرافکندگی شما شده اند‪.‬اگر مجبورید‬ ‫از او انتقاد کنید‪ ،‬به لحن خود دقت کنید!‬ ‫‪ .۴‬او را به انجام فعالیت های فوق برنامه‬ ‫تشویق کنید‬ ‫بگذارید نوجوانتان عالیق خود را دنبال کند‪ .‬او‬ ‫را به شرکت در فعالیت های بیشتر تشویق کنید‪.‬‬ ‫فرزندتان می خواهد در کار موردعالقه اش‪ ،‬برتر‬ ‫باشد‪ .‬فعالیت های فوق برنامه فرصت خوبی برای‬ ‫ت ها و شکست ها‪،‬‬ ‫درس گرفتن از موفقی ‬ ‫چالش های متفاوت و سنجش میزان‬ ‫اعتمادبه نفس فرزند شماست‪ .‬این نوع فعالیت ها‬ ‫روحیه اش را باال می برند و به او می اموزند برای‬ ‫رسیدن به هدف مشترک‪ ،‬باید با دیگران‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬به او کمک کنید مهارت های دوستی را‬ ‫یاد بگیرد‬ ‫همه ی ما می دانیم که نمی توانیم دوستی ها و‬ ‫روابط فرزندمان را انتخاب یا کنترل کنیم‪ ،‬اما‬ ‫می توانیم در مواردی همچون احترام در روابط و‬ ‫پذیرش افراد مختلف‪ ،‬او را راهنمایی کنیم‪.‬‬ ‫احترام و درک متقابل در روابط‪ ،‬از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردارند‪ ،‬پس ان ها را به فرزندتان‬ ‫ش بدهید‪ .‬دوستی هایی که نوجوان شما‬ ‫اموز ‬ ‫تجربه می کند‪ ،‬روی اعتمادبه نفسش تاثیر‬ ‫می گذارند‪ .‬به او یاد بدهید چگونه دوستی های‬ ‫خوب و بد را از هم تفکیک کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به او بیاموزید بعضی چیزها واقع ًا مهم‬ ‫نیستند!‬ ‫بسیاری از نوجوانان تحت فشار رقابت با همساالن‬ ‫خود یا دیگران قرار می گیرند‪ .‬نوجوان ارزو دارد‬ ‫شبیه مدل ها‪ ،‬بازیگران یا دیگر افراد مشهور‬ ‫باشد و وقتی در این راه شکست می خورد‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفسش لطمه می بیند‪ .‬با فرزندتان‬ ‫صحبت کنید و به او بگویید که این موضوع‬ ‫ان قدرها هم مهم نیست‪ .‬به او یاد بدهید انچه‬ ‫اهمیت دارد رفتار مناسب‪ ،‬بهداشت و سالمت‬ ‫جسم و ذهن است‪.‬‬ ‫‪ .۷‬به او بیاموزید روی توانایی هایش تمرکز‬ ‫کند‬ ‫به نوجوان خود بیاموزید بیشتر روی نقاط قوت‬ ‫خود تمرکز کند و هرگز او را با همساالن‪،‬‬ ‫دوستان‪ ،‬خواهر‪ ،‬برادر و دیگر بچه های فامیل‬ ‫مقایسه نکنید‪ .‬نوجوانتان باید درک کند که‬ ‫افراد مختلف نقاط قوت متفاوتی دارند‪ .‬مقایسه‬ ‫فقط باعث چشم و هم چشمی می شود‪ .‬به‬ ‫نوجوانتان بیاموزید که او فقط باید با خودش‬ ‫رقابت کند و مدام به فکر بهتر کردن خودش‬ ‫باشد‪ .‬بهترین راه برای پیشرفت در زندگی‪،‬‬ ‫رقابت با خودش است و برای این کار‪ ،‬باید بر‬ ‫نقاط قوتش تمرکز کند‪.‬‬ ‫ی داشته باشد‬ ‫‪ .۸‬به او بیاموزید روحیه قو ‬ ‫به نوجوانتان بیاموزید در برابر ازاری که از سوی‬ ‫جامعه و افراد دیگر به او می رسد‪ ،‬صبور باشد و‬ ‫استانه ی تحمل خود را باال ببرد‪ .‬این موارد‬ ‫اعتمادبه نفس او را تحت تاثیر قرار می دهند‪.‬‬ ‫ارامش‪ ،‬لبخند زدن بر مشکالت و صبوری‪ ،‬از‬ ‫قواعد خوب زندگی هستند‪ .‬نوجوان باید یاد‬ ‫بگیرد احساسات منفی خود را به شیوه ای‬ ‫درست مدیریت کند‪ .‬نوجوان شما باید بداند‬ ‫دیگران با تمسخر یا ازار‪ ،‬نمی توانند به او لطمه‬ ‫بزنند و این کار به هیچ عنوان نباید اعتمادبه نفس‬ ‫او را تحت الشعاع قرار بدهد‪.‬‬ ‫دوستان عزیزم؛ نوجوانی و مشکالت ان بخشی‬ ‫از روند رشد فرزند شماست‪ ،‬پس برای گذر از‬ ‫این دوران‪ ،‬صبور باشید و تمام تمرکزتان را روی‬ ‫همراهی و کمک به فرزند نوجوانتان بگذارید‪. .‬‬ ‫حمایت شما مانند یک کاتالیزور در رشد‬ ‫اعتمادبه نفس فرزند نوجوانتان عمل می کند‪.‬‬ صفحه 14 ‫مسئولیت اجتماعی رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال بختیاری گفت‪ :‬شرایط کنونی کشور‬ ‫می طلبد تا همه ی کسانی که به نوعی عرق وطن و متعهد به جامعه و رعایت مسئولیت اجتماعی هستند‬ ‫و در راه پیشرفت و اعتالی کشور باری از دوش کشور برمی دارند به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر‬ ‫بیماری کووید ‪ ،۱۹‬پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند‪.‬‬ ‫دکتر مجید شیرانی خاطر نشان کرد‪ :‬شیوع بیماری کووید ‪ ، ۱۹‬بحرانی است که مسائل اجتماعی و‬ ‫اقتصادی و معیشتی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و ضمن اثر سوء بر روحیه و سالمت روانی افراد‬ ‫جامعه‪ ،‬بار اقتصادی زیادی به سیستم بهداشت و درمان تحمیل و حجم کاری این مجموعه را افزایش داده‬ ‫است و پرسنل حوزه سالمت را خسته و دچار فرسودگی نموده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بدون شک اعمال‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬مشکالت معیشتی را در شرایط سخت کنونی بر عده ای از هم وطنانمان تحمیل می کند‪ ،‬لذا‬ ‫با رعایت نکات ساده بهداشتی بدون عارضه جدی برای جامعه می توان به سپری نمودن هرچه سریع تر دوران شیوع بیماری کرونا کمک کرد‪.‬‬ ‫دکتر شیرانی گفت‪ :‬در صورت استفاده بیش از ‪ ۹۵‬درصد از مردم از ماسک‪ ،‬فاکتور اصلی یعنی امکان انتقال بیماری و تکمیل چرخه انتقال‬ ‫ویروس مختل و شیوع بیماری کاهش می یابد‪ .‬وی‪ ،‬رعایت کردن نکات بهداشتی را مسئله ای غیرشخصی دانست و افزود‪ :‬موضوع سرایت‬ ‫بیماری به دیگران مطرح و در مجموع سالمت و مسائل اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ :‬مردم فهیم و با فرهنگ استان و هم وطنان با انجام مسئولیت اجتماعی و همیتی که همیشه داشته اند با رعایت اصول‬ ‫بهداشتی به حفظ کیان کشور کمک نمایند‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد‪ ،‬در تشریح اخرین وضعیت شیوع بیماری کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫نخستین روز از مردادماه سال ‪ ۹۹‬اظهار داشت‪ :‬طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۲۳۷‬نفر از بیماران با عالئم بالینی مشکوک به بیماری کرونا مراجعه‬ ‫کننده به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مورد ازمایش قرار گرفتند که از این تعداد ‪ ۳۳‬بیمار با عالئم مشکوک به این بیماری در‬ ‫مراکز درمانی بستری شده اند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته عالوه بر موارد سرپایی‪ ،‬تست ‪ ۱۹‬مراجعه کننده بیمارستانی با عالئم بالینی‬ ‫مشکوک به بیماری کووید ‪ ۱۹‬که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعالم شد‪ .‬دکتر شیرانی گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۰۰‬بیمار مثبت‬ ‫قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ‪ ۷۳‬نفر مثبت قطعی و مابقی در‬ ‫انتظار پاسخ نتایج ازمایشات برای رد یا تائید بیماریشان هستند‪.‬وی با ابراز تاسف از اینکه‪ ،‬طی ‪۲۴‬ساعت گذشته‪ ،‬یک مورد فوتی جدید ناشی‬ ‫از ابتال به بیماری نوپدید کووید ‪ ۱۹‬در استان گزارش شد افزود‪ :‬مجموع فوتی های ناشی از ابتال به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به‬ ‫‪ ۸۴‬نفر رسید‪ .‬دکتر شیرانی‪ ،‬در حال حاضر تعداد بیماران بد حال تحت مراقبت در بخش های ویژه مراکز درمانی به علت ابتال به بیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬را ‪ ۱۸‬نفر اعالم کرد‪ .‬وی در پایان اظهار داشت‪ :‬روند شیوع بیماری کرونا در بیماران سرپایی دارای ثبات نسبی است‪.‬‬ ‫دست یاری گر سمن ها در حفظ سالمت محیط زیست‬ ‫مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از اموزش‬ ‫همگانی حفاظت از محیط زیست به عنوان برنامه ی ویژه ی دفتر مشارکت های مردمی این سازمان خبر داد‪.‬‬ ‫اقایی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در‬ ‫نشستی که به صورت ویدئو کنفرانس با سمن های محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد ضمن قدردانی‬ ‫از کارمندان این سازمان در اموزش‪ ،‬صیانت و حفاظت از محیط زیست‪ ،‬از عدم ورود جدی به اموزش رسمی‬ ‫محیط زیست گالیه کرد‪ .‬او با بیان این نکته که اموزش زمانی تاثیرگذار خواهد بود که مستمر و مداوم باشد‬ ‫افزود‪ :‬اموزش همگانی حفاظت از محیط زیست باید به عنوان برنامه ی ویژه ی دفتر مشارکت های مردمی در‬ ‫این سازمان مورد توجه قرار گیرد‪ .‬اقایی اظهار کرد‪ :‬سمن ها همواره همراه و همکار این سازمان در اموزش‬ ‫محیط زیست هستند و اقدامات خوبی در سطح کشور در این حوزه صورت گرفته است وامید است این‬ ‫ارتباط تداوم داشته باشد تا محیط زیست جایگاه واقعی خود را پیدا کند‪ .‬مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر حضور نماینده ی سمن های محیط زیستی در کارگروه های تخصصی استان ها ادامه داد‪ :‬درخواست ها و‬ ‫مطالبات سمن های خراسان جنوبی در دستور کار قرارگرفته و در خصوص پیگیری این مطالبات قول مساعد داد‪ .‬در این نشست انالین‬ ‫نمایندگان تعدادی از سمن ها و تشکل های زیست محیطی استان ‪ ،‬موضوعاتی از قبیل تاکید بر اموزش های زیست محیطی ویژه مدیران و‬ ‫تصمیم سازان با توجه به الگو بودن رفتار ان ها در جامعه ‪ ،‬رعایت کامل الزامات زیست محیطی در هنگام صدور مجوزها مانند صنایع اب بر در‬ ‫استان ‪ ،‬مشکل کم ابی در استان های شرقی کشور ‪ ،‬وضعیت مدیریت پسماند در استان و ‪ ...‬را بیان کردند‪.‬‬ ‫برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان‬ صفحه 15 ‫اف‬ ‫ل نش و ی م‬ ‫از غ ذا‬ ‫ها‬ ‫غذاهای استان خراسان در نهایت خوشمزگی و خوش پختی‪ ،‬طرفداران بسیاری از گوشه و‬ ‫کنار ایران دارند‪ .‬محال ممکن است که به استان بسیار زیبای خراسان رضوی بروید اما دلی‬ ‫سیر از غذاهای ان نچشیده باشید‪ .‬پیشینه و تاریخچه ی غذاهای استان خراسان به‬ ‫روزگاران دور برمی گردد‪ .‬این استان به زیبایی توانسته است که غذاهای محلی و سنتی‬ ‫خو را که هریک در زمان و مناسبت خاصی به پخت می رسیده است را حفظ کند‪.‬‬ ‫هرکدام از این غذاها‪ ،‬طعم‪ ،‬رنگ و بوی خاص خود را دارند‪ .‬مطمئناً شما نیز به زودی‬ ‫عاشق تمام غذاهای استان خراسان خواهید شد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫س نت ی ک ش‬ ‫و ر ما‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫شله مشهدی‬ ‫برای تهیه ی ان به موادی همچون گوشت‬ ‫گوساله‪ ،‬لوبیا رشتی‪ ،‬لوبیاچیتی‪ ،‬لوبیا‬ ‫سفید‪ ،‬ماش‪ ،‬عدس‪ ،‬بلغور گندم‪ ،‬برنج نیمه‪،‬‬ ‫نمک‪ ،‬فلفل قرمز‪ ،‬فلفل سیاه‪ ،‬هل‪ ،‬ریشه‬ ‫جوز هندی‪ ،‬زنجبیل و دارچین نیاز دارید‪.‬‬ ‫البته بسته به سلیقه تان می توانید تا حدودی در ترکیبات اصلی تغییر‬ ‫ایجاد کنید‪ .‬در ضمن یادتان باشد هرچقدر گوشت به کاررفته در ان‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬غذا خوشمزه تر می شود‪ .‬همچنین به دلیل وجود حبوبات‬ ‫زیاد‪ ،‬طبخ این شله زمان زیادی می برد‪ .‬در حالت اصیل‪ ،‬شله با ریختن‬ ‫مقداری قیمه روی ان و همراه مقداری نان سنگک‪ ،‬پنیر و سبزی سرو‬ ‫می شود‪ .‬در شهرهای دیگر استان مانند نیشابور یا قوچان دستور پخت‬ ‫شله اندکی تفاوت دارد‪.‬‬ ‫ی پلو‬ ‫ساطر ‬ ‫ساطری پلو جزو غذاهای محلی استان‬ ‫خراسان رضوی است اما در استان های‬ ‫خراسان شمالی و جنوبی هم پخته می شود‬ ‫و طرفداران زیادی دارد‪ .‬این غذا شبیه به‬ ‫هویج پلو است اما در ان از کشمش هم‬ ‫استفاده می شود‪ .‬اگر می خواهید ساطری پلو درست کنید باید اول برنج‬ ‫را ابکش کنید و کنار بگذارید‪ .‬سپس گوشت چرخ کرده را با پیاز رنده ‬ ‫شده‪ ،‬نمک و فلفل مخلوط کنید و به شکل دایره های کوچک دربیاورید‬ ‫و در روغن سرخ کنید‪ .‬هویج را خاللی کنید و در تابه تفت دهید و بعد‬ ‫از هویج‪ ،‬کشمش را کمی در روغن سرخ کنید‪.‬همه این مواد را با هم‬ ‫مخلوط و به ان ها زعفران دم کرده اضافه کنید‪ ،‬داخل قابلمه ال به الی‬ ‫برنج بریزید و مخلوط مواد و برنج را دم کنید‬ ‫کمه جوش سبزواری‬ ‫کمه یک فراورده لبنی و خاص شهرستان‬ ‫سبزوار و از غذاهای سنتی خراسان است‪.‬‬ ‫کمه در حقیقت ماستی است که چربی ان‬ ‫برای تهیه کره جدا شده و ماده ای شبیه به‬ ‫دوغ باقی مانده‪ .‬به این دوغ‪ ،‬نمک اضافه‬ ‫می شود و قدری جوشانده خواهد شد‪ .‬ترکیبی که در نهایت به دست‬ ‫می اید کمه نام دارد‪ .‬برای تهیه کمه جوش سبزواری‪ ،‬نعنا‪ ،‬پونه و‬ ‫شنبلیله را به همراه گردو و ادویه در روغن تفت می دهند‪ .‬به صورت‬ ‫جداگانه چند عدد گوجه فرنگی را خرد و در روغن سرخ می کنند‪ .‬گوجه‬ ‫به همراه کمه به ترکیب سبزی ها و گردو اضافه می شود‪ .‬در مرحله اخر‬ ‫چند عدد تخم مرغ هم زده را به مواد اضافه می کنند‪ .‬پس از انکه مرحله‬ ‫نهایی پخت انجام شد‪ ،‬کمه جوش سبزواری را به همراه نان محلی‬ ‫سبزواری (کاک) سرو می کنند‪.‬‬ ‫رشته پلو‬ ‫رشته پلو از جمله غذاهای سنتی خراسان‬ ‫است‪ .‬معموالً مردم مشهد در جشن نوروز‬ ‫این غذای شیرین و لذیذ را میل می کنند و‬ ‫اعتقاددارند که با میل کردن ان سر رشته ی‬ ‫کار به دست می اید‪ .‬مشهدی ها برای تهیه‬ ‫رشته پلو‪ ،‬مرغ را به همراه ادویه و پیاز سرخ می کنند و ان را همراه با‬ ‫دارچین‪ ،‬سماق و اب مرغ به برنج و رشته پلویی ابکشی شده اضافه‬ ‫می کنند‪ .‬برنج و رشته پلویی می توانند همراه با هم یا به صورت جداگانه‬ ‫پخته و ابکش شوند‪ .‬پس از مخلوط کردن ترکیبات‪ ،‬این مواد با هم دم‬ ‫کشیده می شود‪ .‬برخی افراد رشته پلو را بدون گوشت و همراه با خرما‬ ‫سرو می کنند‪.‬‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمه یکی از غذاهای محلی استان‬ ‫خراسان است که بیشتر در شهر بجنورد‬ ‫ی این اش نوعی سبزی‬ ‫پخته می شود‪ .‬سبز ‬ ‫کوهی به نام چریش است اما اگر نتوانستید ان را پیدا کنید با اسفناج‬ ‫ه م می توانید اش یارمه را درست کنید‪ .‬سبزی چریش در کنار نخود‪،‬‬ ‫لوبیا سفید‪ ،‬بلغور گندم و دوغ مواد اولیه این اش را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫در ترکی بجنوردی یارمه به معنی بلغور گندم است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اش قلیه‬ ‫اش قلیه که در ترکی بجنوردی قلیه له اش‬ ‫نام دارد از سری غذاهای محلی استان‬ ‫خراسان است‪ .‬بجنوردی ها برای درست‬ ‫کردن این غذا از موادی مثل گوشت‬ ‫چرخ کرده‪ ،‬عدس‪ ،‬لوبیا سفید‪ ،‬لوبیا چیتی‪،‬‬ ‫نخود‪ ،‬رشته اش‪ ،‬پیازداغ‪ ،‬کشک و ماست‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬برای بهتر شدن طعم اش قلیه می توانید گوشت‬ ‫قیمه ای را جایگزین گوشت چرخ کرده کنید‪.‬‬ صفحه 16 ‫تاکید ائمه جمعه شهرستان های استان تهران بر مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫ائمه جمعه شهرستان های استان تهران با اشاره‬ ‫به اقامه نخستین نماز جمعه تهران تاکید کردند‬ ‫که نماز جمعه فصل جدیدی از همبستگی ملی‬ ‫و مسئولیت پذیری اجتماعی برای تحقق ایران‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید سعید لواسانی‬ ‫ظهر امروز ضمن دعوت از نمازگزاران به تقوی‬ ‫الهی و اجرای دستورات الهی و اشاره به دهه‬ ‫اول ذی الحجه و شهادت سوزناک امام‬ ‫محمدباقر(ع) و مسلم بن عقیل(ع) و روز عرفه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با تمهیدات مسئوالن‪ ،‬هیئت ها و‬ ‫مردم در روز عرفه در مناطق باز و رعایت اصول‬ ‫بهداشتی دعای عرفه را اقامه کنیم تا از فضائل‬ ‫الهی و ارتباط معنوی با خدای سبحان و امامان‬ ‫بزرگوار بهره مند شویم‪ .‬وی درباره اهمیت نماز‬ ‫جمعه بیان داشت‪ :‬اقامه نخستین نماز جمعه به‬ ‫دستور امام(ره) و با امامت مرحوم ایت اهلل‬ ‫طالقانی رضوان اهلل تعالی علیه بود که فصل‬ ‫جدیدی از همبستگی ملی و مسئولیت اجتماعی‬ ‫برای تحقق ایران قوی بود‪ .‬امام جمعه لواسانات‬ ‫افزود‪ :‬نماز جمعه قرارگاه ایمان و تقوا و بصیرت‬ ‫و اخالق است و هم محل برطرف کردن‬ ‫مشکالت مردم است بنابراین نماز جمعه باید‬ ‫محور فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهر و‬ ‫کشور باشد‪ .‬لواسانی تصریح کرد‪ :‬در استانه‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری امریکا و در شرایط‬ ‫ناارام داخلی که در اثر اعتراضات ضد نژادپرستی‬ ‫روی داده است‪ ،‬دنبال یک اتش بس با ایران و‬ ‫ارائه یک برگ برنده ای در شرایط تبلیغات‬ ‫انتخاباتی هستند اما مقام معظم رهبری مجددا ً‬ ‫ضرب شستی نشان داد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫مسئولیت های اجتماعی در لواسان بیان داشت‪:‬‬ ‫با افراشته شدن پرچم عدالت و مبارزه با فساد‬ ‫در گام نخست تیم شهرداری و شورای شهر‬ ‫لواسان بازداشت شدند و پرده از فساد و‬ ‫رشوه های متعدد برداشته شد و دومین اقدام‬ ‫ازادسازی تپه سرخه و کالک بود که از سال ‪81‬‬ ‫در تصرف عجیب و غیرقابل باور قرارگرفته بود‪.‬‬ ‫لواسانی گفت‪ :‬زمین خواری و تپه خواری‬ ‫اشکاری در اراضی تپه سرخه و نجار کال جلوی‬ ‫چشم مسئوالن انجام شده بود که باصالبت‬ ‫مردم و دفاع از بیت المال این مطالبات پیگیری‬ ‫و بخش عظیمی از این اراضی ازادسازی شد‪.‬‬ ‫امام جمعه لواسانات در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گام دوم انقالب اسالمی مسئولیت های اجتماعی‬ ‫مردم لواسان را به جایگاه حضور رسانده که در‬ ‫عرصه های مختلف ازجمله عدالت مبارزه با فساد‬ ‫به میدان امده است و مردم اگاه باشند عدالت‬ ‫راه خود را پیداکرده و فساد و ستم جا پای‬ ‫محکمی ندارد‪ .‬کسی حق ندارند سالمت دیگران‬ ‫را با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به خطر‬ ‫بیندازد‪ .‬حجت االسالم سید علی شاه چراغی در‬ ‫خطبه های این هفته نماز جمعه ری با اشاره به‬ ‫لزوم رعایت ملزومات بهداشتی در شرایط فعلی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اسالم به همان میزان که به‬ ‫بهداشت فردی تاکید دارد‪ ،‬رعایت بهداشت‬ ‫عمومی را نیز واجب دانسته است‪ ،‬بر این اساس‬ ‫در حال حاضر که جامعه درگیر مقابله و‬ ‫پیشگیری از شیوع این ویروس منحوس است‬ ‫هیچ کس حق ندارند سالمت دیگران را با عدم‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در استانه شهادت حجاج قرار داریم‬ ‫که در سال های اخیر به دلیل مدیریت بد‬ ‫ال سعود شاهد شهادت جمع کثیری از حجاج‬ ‫ایرانی در حادثه منا بودیم که نشان دهنده نبود‬ ‫مدیریت و بی کفایتی ال سعود در برگزاری‬ ‫این گونه تجمعات اسالمی است‪ .‬امام جمعه‬ ‫شهرری با اشاره به سالروز برگزاری نخستین‬ ‫نماز جمعه در کشور افزود‪ :‬نماز جمعه در نظام‬ ‫اسالمی دارای اهمیت بسزایی است و همچنین‬ ‫بیانگر مشکالت مردم است و از طریق این‬ ‫تریبون نکات و تذکرات الزم به مسئوالن اعالم‬ ‫می شود‪ .‬شاهچراغی در ادامه با بیان اینکه روز‬ ‫عید قربان و روز عرفه از اهمیت زیادی برخوردار‬ ‫است گفت‪ :‬در شرایط فعلی ناشی از شیوع کرونا‬ ‫می توان از راه توسل و توکل در این روزهای پر‬ ‫برکت برای رفع بال و مصیبت از خداوند طلب‬ ‫کمک کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر امکان برگزاری‬ ‫مراسمات وجود داشت بهتر است که مراسمات‬ ‫از استقبال عمومی نیز برخوردار باشد اما‬ ‫درصورتی که امکان ان وجود نداشت هر کس به‬ ‫قدر توان در اجرای سنت های مهم این ایام‬ ‫بکوشد‪ ،‬در اجرای سنت قربانی کردن نیز لزومی‬ ‫به اجرای این فریضه به صورت شخصی نیست و‬ ‫افراد می توانند با همراهی یکدیگر در امر قربانی‬ ‫مشارکت کنند‪ .‬امام جمعه شهرری در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شیوع این بیماری منحوس باعث‬ ‫اسیب جدی به برخی از خانواده ها شده است‪،‬‬ ‫لذا اهدای کمک های مومنانه می تواند از این‬ ‫مشکالت پیش امده بکاهد پس ضروری است که‬ ‫با شناسایی افراد اسیب دیده از کرونا در امر‬ ‫یاری رسانی به همنوع پیش گام شویم‪.‬‬ ‫شاهچراغی با اشاره به سفر نخست وزیر عراق به‬ ‫ایران اظهار داشت‪ :‬کشور عراق کشوری ثروتمند‬ ‫و در دارای ذخایر ارزشمند است که از گذشته‬ ‫به صورت مستقل اداره شده و روی پای خود‬ ‫ایستاده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بسیاری به‬ ‫دنبال نفوذ به کشور عراق هستند گفت‪ :‬رهبر‬ ‫انقالب در دیدار با نخست وزیر عراق به او یاداور‬ ‫شد که از قدرت پوشالی دشمنان نترسید و با‬ ‫توجه به حضور مرجعیتی مانند ایت اهلل‬ ‫سیستانی و وجود نیروی قوی نظامی مانند‬ ‫حشدالشعبی باید از این قدرت ها استفاده کرده‬ ‫و استقالل خود را حفظ کنید‪.‬امام جمعه شهرری‬ ‫در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫دیدار با نخست وزیر عراق بر است موضوع که‬ ‫شهادت حاج قاسم را فراموش نخواهیم کرد و‬ ‫قطعاً ضربه متقابل را به امریکا خواهیم زد‪ ،‬نیز‬ ‫تاکید داشت‪.‬‬ ‫برگرفته از تسنیم‬ ‫هم وطنان عزیز ضمن سپاس از همراهی شما؛ اخبار ‪ ،‬گزارش ‪ ،‬عکس‪ ،‬فیلم‪ ،‬نوشته یا اشعار خود را با ما به اشتراک بگذارید‪ .‬اثاری که‬ ‫دارای ارزش خبری باشند با نام ارسال کننده منتشر می گردد‪.‬‬ ‫همچنین شما عزیزان می توانید از طریق پیامک یا تلگرام به شماره ‪ 09305862900‬نظرات ‪،‬پیشنهاد ها و انتقادات خود را ارسال‬ ‫نمایید‪.‬ضمن ًا برای حمایت مادی و معنوی از رسانه خودتان یعنی امید زندگی که با هدف جهت دهی مسئولیت اجتماعی اشخاص نسبت‬ ‫به کاهش اسیب های اجتماعی فعالیت می نماید؛ از همین طریق منتظر تماس های گرمتان هستیم‪.‬‬ صفحه 17 ‫شهادت بیش از ‪ ۱۴۰‬نفر از کادر درمان در مبارزه با کرونا‬ ‫معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار نفر از کادر درمان در سراسر‬ ‫کشور به بیماری کووید ‪ ۱۹‬مبتال شده و بیش‬ ‫از ‪ ۱۴۰‬نفر از کادر درمان در این مسیر شهید‬ ‫شده اند‪ .‬علی فتاحی روز چهارشنبه در نشست‬ ‫خبری ویدیو کنفرانس که از وزارت بهداشت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬گروه پرستاری ‪ ۲۲‬درصد‪،‬‬ ‫گروه پزشکان عمومی بیش از ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬گروه‬ ‫داخلی هشت درصد و گروه زنان با پنج درصد‬ ‫بیشترین مبتالیان به این ویروس را تاکنون‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جامعه پزشکی‬ ‫مثل همیشه نشان داد که همواره در کنار‬ ‫طبابت‪ ،‬اخالق هم مطرح است‪ .‬کادر درمان‬ ‫نشان داد که نه فقط استاد علم‪ ،‬بلکه نماد‬ ‫اخالق و تعهد و ایثار است‪ .‬به همین علت از‬ ‫زمان های بسیار دور‪ ،‬جامعه پزشکی مورد‬ ‫احترام جامعه بوده و هنر طبابت کاری ارجمند‬ ‫و حرفه ای مقدس به شمار می رفته و پزشکان‬ ‫همواره مورد احترام جامعه بوده اند‪ .‬در مواقع‬ ‫سخت و ناگوار نیز پزشکان همواره در کنار مردم‬ ‫قرار دارند‪ .‬ایثار جامعه پزشکی در هشت سال‬ ‫دفاع مقدس با تقدیم بیش از چهار هزار شهید‬ ‫از کادر درمان نمودی از این حضور همیشگی‬ ‫جامعه پزشکی در شرایط سخت است‪ .‬کادر‬ ‫درمان در حال حاضر نیز همان نقش را در‬ ‫درمان بیماران کووید ‪ ۱۹‬بر عهده دارد که بارها‬ ‫مورد تشکر مقام معظم رهبری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کادر درمان نشان داده که بدون توجه به‬ ‫کمبودها و مشکالت‪ ،‬با تالش شبانه روزی در‬ ‫خدمت مردم است‪.‬‬ ‫مراقب باشیم نیروی درمان مستهلک‬ ‫نشود‬ ‫معاون سازمان نظام پزشکی گفت‪ :‬در زمان‬ ‫جنگ دغدغه هایی از لحاظ لجستیکی وجود‬ ‫داشت‪ ،‬اما هیچ وقت در هشت سال دفاع مقدس‬ ‫دغدغه تامین نیروی انسانی کادر درمان وجود‬ ‫نداشت و تعداد داوطلبان ما حتی بیش از نیاز‬ ‫بود و اکنون نیز مردم دغدغه دسترسی به کادر‬ ‫درمان را در زمینه ویروس کرونا ندارند اما باید‬ ‫مراقب باشیم که نیروی درمانی ما مستهلک‬ ‫نشود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬توصیه من به مردم این‬ ‫است که تنها راه مقابله با ویروس کرونا به دست‬ ‫خودشان است‪ .‬نباید تسلیم ویروس کرونا شویم‬ ‫و بدانیم بیش از ‪ ۹۵‬درصد مبتالیان بهبودی‬ ‫‪18‬‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬از طرفی بی خیالی در برابر این‬ ‫ویروس هم فاجعه امیز خواهد بود‪ .‬تنها راه‬ ‫مقابله رعایت پروتکل های بهداشتی و‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و استفاده از ماسک و سپردن سالمتی‬ ‫به دست افراد اهل فن است‪ .‬به پزشکان نیز‬ ‫توصیه می کنیم که مانند گذشته‪ ،‬جهادگونه در‬ ‫خدمت مردم باشند و از خودشان و کادر درمان‬ ‫و مردم مراقبت کنند‪ .‬همچنین پروتکل های‬ ‫بهداشتی و دستورالعمل های وزارت بهداشت‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫مسئولیت های کیفری‪ ،‬مدنی و انتظامی در‬ ‫حوزه پزشکی‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مسئولیت پزشکی بر سه نوع‬ ‫کیفری‪ ،‬مدنی و انتظامی است‪ .‬مسئولیت مدنی‬ ‫شامل جبران خسارات مادی و معنوی و جسمی‬ ‫است که بر بیمار ایجاد می شود که بر عهده‬ ‫دادگاه هاست‪ .‬مسئولیت کیفری‪ ،‬انجام یا عدم‬ ‫انجام کاری است که قانون وظیفه می داند‪.‬‬ ‫مسئولیت انتظامی نیز رعایت یک سری‬ ‫دستورالعمل هایی است که از طرف قانون گذار یا‬ ‫صنف صادر می شود‪ .‬فتاحی افزود‪ :‬رعایت‬ ‫مسئولیت اخالقی نیز وجود دارد که بر اساس‬ ‫ان باید صبر‪ ،‬حسن خلق‪ ،‬امانت داری و رازداری‬ ‫انجام شود‪ .‬رسیدگی به مسئولیت انتظامی‬ ‫پزشکان بر عهده حوزه های انتظامی سازمان‬ ‫نظام پزشکی در کل کشور است‪ .‬با توجه به ماده‬ ‫دو قانون‪ ،‬حفظ و حقوق بیماران‪ ،‬بر اساس ماده‬ ‫سه قانون‪ ،‬رسیدگی به تخلفات صنفی جامعه‬ ‫پزشکی بر عهده حوزه های انتظامی سازمان‬ ‫نظام پزشکی است‪.‬‬ ‫بیمار نباید دغدغه انتخاب شیوه های‬ ‫درمانی را داشته باشد‬ ‫معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره‬ ‫کاسبی ها هنگام شیوع ویروس کرونا و مدعیان‬ ‫طب سنتی گفت‪ :‬یکی از وظایف ما در حوزه های‬ ‫انتظامی سازمان نظام پزشکی‪ ،‬رسیدگی عالمانه‬ ‫به پرونده ها و ایجاد محیط امن برای بیمار و‬ ‫کادر درمانی است‪ .‬یکی از نکات موردتوجه این‬ ‫است که بیمار نباید دغدغه انتخاب شیوه های‬ ‫درمانی را داشته باشد‪ .‬وقتی ابزاری برای بیمار‬ ‫در نظر گرفته می شود‪ ،‬بیمار نباید دغدغه ای‬ ‫درباره ابزار داشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از گذشته‬ ‫در ایران نیز به هرکسی اجازه طبابت داده‬ ‫نمی شد و چیزی با عنوان شهادت نامه برای‬ ‫پزشکان وجود داشت‪ .‬حضرت رسول(ص) نیز‬ ‫فرموده بودند که هرکسی علم طب نداند و‬ ‫طبابت کند‪ ،‬ضامن است‪ .‬فتاحی افزود‪ :‬از پیش‬ ‫از میالد نیز در کنار طبابت‪ ،‬سوگندنامه ها وجود‬ ‫داشت‪ .‬همواره با پزشک نماهایی چه با لباس‬ ‫طبابت و چه در غیر این لباس مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وقتی بیماری ناشناخته ای در جهان ایجاد شده‬ ‫و درمان ها پیچیده می شود‪ ،‬بیمار به هرکسی‬ ‫پناه می برد و سوءاستفاده ها نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫کسانی که از طبابت حتی کوچک ترین اطالعی‬ ‫ندارند و ویروس را نمی شناسند و درباره سرایت‬ ‫ان اطالعی ندارند‪ ،‬شرایط بیماری را به مسخره‬ ‫می گیرند‪ .‬حتی با شخصی مواجه هستیم که‬ ‫حاضر نبود یک ماسک ساده را استفاده کند و‬ ‫درمانگاه اقماری ایجاد کرده است‪ .‬تاثیر اب وهوا‬ ‫و سردی و خوراکی در این زمینه طراحی شده و‬ ‫راهکارهای درمانی اعالم می شود‪.‬معاون انتظامی‬ ‫سازمان نظام پزشکی گفت‪ :‬از نگاه ما هر‬ ‫پروتکلی خارج از پروتکل های مصوب وزارت‬ ‫بهداشت اگر تجویز شود‪ ،‬جرم محسوب می شود‪.‬‬ ‫یکی از وظیفه های ما در این ایام در مورد‬ ‫غیرپزشکان بود‪ .‬اگر شخص پزشک باشد‪،‬‬ ‫خودمان برخورد می کنیم‪ .‬یکی از این افراد‬ ‫محرومیت دائم از نظام پزشکی داشته و باز‬ ‫پرونده های جدیدی درباره درمان بیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬دارد‪ .‬اگر اشخاص پزشک هم نباشند به‬ ‫دادگاه خاص خودشان ارجاع می شوند‪ .‬در این‬ ‫زمینه دادگاه ویژه روحانیت نیز همکاری‬ ‫مناسبی با ما داشته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نامه ای‬ ‫امروز به صداوسیما هم دادم که اگر گزارشی در‬ ‫زمینه تجویز یک دارو که اعالم شده سند دارد‬ ‫به ما اعالم کنند‪ ،‬در غیر این صورت از طرف‬ ‫سازمان نظام پزشکی‪ ،‬شخصی که خوردن یک‬ ‫نوشیدنی را در صداوسیما برای مقابله با کرونا‬ ‫مطرح کرده را به دادگاه معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پیشگیری از تکرار خطاها‬ ‫وی درباره پیشگیری از خطا گفت‪ :‬ساده ترین‬ ‫کار این است که خطاکار پیدا شده و از تکرار‬ ‫خطا پیشگیری شود‪ .‬مهم ترین نقش در این‬ ‫زمینه شامل اموزش علمی و اخالقی است‪.‬‬ ‫پرونده هایی که مطرح می شود توسط گروه های‬ ‫خاصی بررسی شده و اموزش ها برای پیشگیری‬ ‫از خطاهای احتمالی منتشر می شود‪ .‬یکی از‬ ‫برنامه ها این است که از ایجاد خطاها جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬برقراری ارتباط انسانی و دو طرفه بین‬ ‫بیمار و پزشک‪ ،‬حقیقت گویی و راست گویی‬ ‫می تواند از شکایت ها کم کند‪ .‬اولین کاری که‬ ‫انجام می دهیم این است که دادیار با شاکی‬ ‫صحبت می کند و همین صحبت ابتدایی تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد از شکایت ها کم می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر‬ ‫اساس تحقیقات انجام شده‪ ،‬بیمار از پزشک‬ ‫می خواهد که او را معاینه کرده و اینده بیماری‬ ‫را مشخص کند‪ .‬این دو نکته اگر از طرف پزشک‬ ‫رعایت شود‪ ،‬میزان شکایت ها به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫برگرفته از ایرنا‬ صفحه 18 ‫تاثیر هورمون ها برای شاد زندگی کردن‬ ‫هورمون ها مواد شیمیایی هستند که توسط غدد مختلف در بدن شما تولید می شود‪ .‬ان ها از‬ ‫طریق جریان خون حرکت می کنند و به عنوان پیام رسان عمل می کنند و در بسیاری از‬ ‫فرایندهای بدن نقش دارند‪ .‬یکی از این کارکردهای مهم هورمون ها تنظیم روحیه شماست‪.‬‬ ‫برخی از هورمون ها به تقویت احساسات مثبت از جمله خوشبختی و لذت کمک می کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه به معرفی هورمون های شادی و راه های تقویت ان ها می پردازیم‪.‬‬ ‫تاثیر هورمون ها برای شاد زندگی کردن‬ ‫تحقیقاتی که در سال ‪ 2008‬در روانشناسی‬ ‫منتشر شد‪ ،‬نشان داد که برخی ژن های ارثی‬ ‫‪ 50‬درصد از خوشبختی ما را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫اما حتی اگر تمایل طبیعی شما پایین تر از حد‬ ‫باشد‪ ،‬می توانید انتخاب هایی را انجام دهید که‬ ‫به شما کمک می کند زندگی روشن و شاد تری‬ ‫را تجربه کنید‪ .‬هورمون ها تاثیرات زیادی در‬ ‫ایجاد خوشحالی در زندگی دارند بنابراین‬ ‫اهمیت زیادی در انجام فعالیت های روزانه دارند‪.‬‬ ‫هورمون‪ :‬ماده ای شیمیایی (پروتئینی و‬ ‫استروئیدی) است که توسط غدد تخصصی غدد‬ ‫درون ریز بدن ترشح می شود‪ .‬هورمون ها برای‬ ‫هر فعالیت زندگی روزمره ‪ ،‬از جمله فرایندهای‬ ‫هضم ‪ ،‬متابولیسم ‪ ،‬رشد ‪ ،‬تولیدمثل و حتی‬ ‫کنترل خلقی ضروری هستند‪ .‬در اینجا برخی از‬ ‫هورمون های شادی و انتقال دهنده های عصبی‬ ‫را به همراه راه هایی برای تقویت ان ها قرار‬ ‫داده ایم تا بتوانید این اطالعات را مورد بررسی‬ ‫قرار دهید‪ .‬دوستان نکته ای که باید توجه داشته‬ ‫باشید این است که اگر به صورت مداوم شما‬ ‫احساس ناراحتی دارید بهترین کار برای شروع‬ ‫این است که به پزشک مراجعه کنید‪ .‬عالوه بر‬ ‫تاثیرات محیطی موارد دیگری می توانند در‬ ‫میزان ناراحتی و حاالت خلقی شما تاثیر داشته‬ ‫باشند که ممکن است درصد زیادی از میزان‬ ‫اندوه شما به تاثیرات هورمونی مرتبط باشد‪ ،‬که‬ ‫مراجعه به پزشک بتواند راه حلی برای خالص‬ ‫شدن از دست اندوه باشد‪.‬‬ ‫‪ .1‬هورمون دوپامین ‪Dopamine‬‬ ‫اولین هورمون به نام دوپامین است‪ .‬وظیفه این‬ ‫هورمون هدایت سیستم مرتبط با پاداش در مغز‬ ‫شما است‪ .‬برای مثال‪ ،‬در مکانی که شما مشغول‬ ‫کار هستید اگر مورد تشویق مدیر و همکاران‬ ‫قرار بگیرید و به نوعی ستایش شوید مغز شما‬ ‫اقدام به ترشح دوپامین می کند تا شاد باشید و‬ ‫لذت ببرید‪ .‬از ویژگی های دیگر این هورمون‬ ‫شادی احساس خوشایندی می باشد‪ .‬ایجاد‬ ‫انگیزه در دیگران از طریق تشویق و تحسین با‬ ‫ترشح هورمون دوپامین در خون وی سبب‬ ‫داشتن حس رضایت و شادمانی او از خود‬ ‫می شود‪ .‬تقویت هورمون دوپامین با استفاده از‬ ‫اهداف واقع بینانه و دنبال کردن ان ها می باشد‪.‬‬ ‫پس‪ ،‬تا می توانید هدف های کوتاه و کوچک را‬ ‫برای خود در نظر داشته باشید‪ .‬با این کار شما‬ ‫زودتر موفق شده و در نتیجه دوپامین بیشتری‬ ‫ترشح می شود تا شاد و خوشحال باشید و زمانی‬ ‫زیادی را در این حالت باقی بمانید‪ .‬به‬ ‫برنامه ریزی های تاثیرگذار و کوتاه بپردازید تا با‬ ‫انجام ان ها دوپامین را به عنوان پاداش دریافت‬ ‫کنید‪ .‬خالصه به دنبال انجام موارد و فعالیت های‬ ‫مختلف باشید تا با بر جای گذاشتن اثرات مثبت‬ ‫خوشحالی را در زندگی خود داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ .2‬هورمون سروتونین ‪Serotonin‬‬ ‫سروتونین به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫هورمون های شادی دومین هورمون شادی‬ ‫می باشد که کار خود را بر روی خلق وخو انجام‬ ‫می دهد‪ .‬شما با داشتن این هورمون به اندازه‬ ‫کافی خلق وخوی بهتری داشته و از افسردگی ها‬ ‫در امان خواهید بود‪ .‬برای تقویت این ماده در‬ ‫بدن خود شما باید به صورت روزانه ورزش‬ ‫کنید‪ .‬اگر تا به حال ورزش و پیاده روی کرده و‬ ‫بعد از ان چنین حالت خوشی را داشتید به‬ ‫خاطر این هورمون است‪ .‬انجام ورزش هایی نظر‬ ‫یوگا عالوه بر افزایش شادی سبب کاهش‬ ‫استرس نیز می شوند که برای کسب اطالعات‬ ‫بیشتر در این رابطه می توانید به مقاله کاهش‬ ‫استرس با استفاده از حرکات یوگا مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬هورمون اکسی توسین ‪Oxytocin‬‬ ‫اکسی توسین سومین مورد از هورمون های‬ ‫شادی است که می توانید برای بهتر شدن‬ ‫زندگی خود و مثبت فکر کردن از ان بهره‬ ‫ببرید‪ .‬این هورمون را برخی با نام هورمون عشق‬ ‫می نامند‪ .‬در دانشگاه کلرمونت در کالیفرنیا‬ ‫تحقیقاتی بر روی این هورمون انجام شد‪ .‬در این‬ ‫دانشگاه بر روی تاثیر ان در زنان اطالعاتی‬ ‫دریافتند‪ .‬با توجه به تحقیقات کارکرد این‬ ‫هورمون با سطح رضایت فرد در زندگی ارتباط‬ ‫موثری دارد‪ .‬همچنین تاثیر این هورمون در‬ ‫شادی زنان بیشتر در برابر مردان است‪ .‬شما‬ ‫برای تقویت این هورمون می توانید از وقت‬ ‫گذراندن با کسانی که دوستشان دارید استفاده‬ ‫کنید‪ .‬از دیگر عواملی که باید جهت ترشح‬ ‫هورمون اکسی توسین به ان توجه داشته باشید‬ ‫استرس است‪.‬‬ ‫‪ .4‬هورمون استروژن ‪Estrogen‬‬ ‫استروژن هورمونی است که به شکل گیری‬ ‫سروتونین کمک می کند‪ .‬این هورمون شما را در‬ ‫برابر اضطراب و تحریک پذیر محافظت می کند‪.‬‬ ‫در واقع می توان گفت که به پایدار بودن‬ ‫خلق وخوی شما کمک می کند‪ .‬توجه داشته‬ ‫باشید که ورزش کردن برای سالمتی بدن و‬ ‫ترشح سروتونین الزم است‪ ،‬اما اگر بیش ازحد‬ ‫باشد‪ ،‬مصرف دخانیات داشته باشید و همچنین‬ ‫در حین شروع یائسگی کاهش می یابد‪ .‬عدم‬ ‫تعادل استروژن و پروژسترون در پیری می تواند‬ ‫بر روی خلق وخوی شما تاثیر بگذارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این ها داشتن استرس باعث عد م تعادل این دو‬ ‫هورمون نیز می شود‪ .‬زیرا‪ ،‬هورمون استرس در‬ ‫ترشح دو هورمون استروژن و پروژسترون و‬ ‫عملکرد ان ها دخالت دارد بنابراین به دنبال‬ ‫راهکار های کاهش استرس روزانه و افزایش‬ ‫ارامش باشید‪.‬‬ ‫‪ .5‬هورمون پروژسترون ‪Progesterone‬‬ ‫پروژسترون هورمونی است که بر میزان و‬ ‫کیفیت خواب شما تاثیر دارد‪ .‬یعنی باعث خوب‬ ‫خوابیدن شما می شود‪ .‬این هورمون شادی از‬ ‫اضطراب و نوسانات خلق وخوی شما جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬این هورمون در زنان به حین شروع‬ ‫یائسگی و یا بعد از ‪ 35‬الی ‪ 40‬سالگی کاهش‬ ‫می یابد و حتی اگر توجه کافی به استرس و‬ ‫رژیم غذایی نشود باز هم کاهش می یابد‪ .‬سارا‬ ‫گوتفرید نویسنده کتاب درمان هورمونی‬ ‫می گوید‪ ،‬اگر فرد دارای رژیم غذایی درست و‬ ‫خود مراقبتی باشد در مقایسه با مصرف هورمون‬ ‫جایگزین برای متعادل نگه داشتن سطح‬ ‫هورمون دارای رویکرد بهتری است‪ .‬پس بهتر‬ ‫است به جای اینکه این هورمون را با مصرف‬ ‫هورمون با دارو بیشتر کنیم با رژیم غذایی و‬ ‫مراقبت درست از خود ان را برطرف کنیم‪.‬‬ صفحه 19 ‫بررسی ها نشان می دهد افرادی که عملکرد های های ورزشی مداوم مثل پیاده روی سریع یا شنا‬ ‫را به طور منظم انجام می دهند‪ ،‬کمتر از دیگران به مشکالت روانی مبتال می شوند‪ .‬انجام‬ ‫ورزش هایی مانند بدمینتون و اسکی که هنگام انجام ان ها مغز باید در کسری از ثانیه تصمیم‬ ‫بگیرد‪ ،‬می تواند روی عملکرد کلی مغز تاثیر مثبتی بگذارد‪ .‬در حقیقت فعالیت بیشتر مغز‬ ‫ممکن است عالئم بیماری هایی مانند الزایمر و پارکینسون را نیز تا حدی کاهش دهد‪.‬یقینا ً با‬ ‫انجام مداوم و تبدیل به عادت شدن حرکات ورزشی می توان سالمتی تمامی اعضاء بدن را‬ ‫مرتضی جباری‬ ‫تضمین کرد ؛ البته مشاوره را نباید فراموش کرد‪.‬‬ ‫سرگرم شدن در روزهای خانه نشینی‬ ‫مهارت های خود را با هم به اشتراک‬ ‫بگذارید‬ ‫هر فردی در خانه حرفه و مهارت خاصی دارد‪،‬‬ ‫سعی کنید این مهارت ها را به هم اموزش دهید‪،‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال اگر دختر خانواده به زبان انگلیسی تسلط‬ ‫دارد روزی نیم ساعت به پدر و مادر یا خواهر و‬ ‫برادر خود‪ ،‬زبان یاد بدهد‪ ،‬جمالت کاربردی‪،‬‬ ‫اصطالحات جذاب و … یا مادر خانواده طرز تهیه‬ ‫یک غذای خوشمزه را به بقیه اعضای خانواده‬ ‫اموزش بدهد‪ .‬این کار درعین حال ساده باعث‬ ‫می شود که کلی مهارت جدید و کاربردی یاد‬ ‫بگیرید و سرتان حسابی گرم شود‪.‬‬ ‫از بهترین فرصت برای یادگرفتن استفاده‬ ‫کنید‬ ‫یاد گرفتن چیز جدید می تواند شامل هر چیزی‬ ‫باشد‪ .‬این روزها به راحتی می توانید محتوای‬ ‫اموزشی دلخواه خود را از اینترنت پیدا کنید‪.‬‬ ‫اغلب این منابع رایگان هستند بسیاری از‬ ‫سایت های اموزش انالین به دلیل شیوع کرونا‬ ‫اموزش های خود را رایگان کرده اند؛ می توانید با‬ ‫مراجعه به ان ها دوره اموزشی موردعالقه خود‬ ‫را پیدا و ثبت نام کنید و به صورت انالین‬ ‫دوره هایی را که تا پیش ازاین با پرداخت هزینه‬ ‫در اختیار کاربران قرار می گرفت‪ ،‬اموزش‬ ‫ببینید‪ .‬اموزش زبان‪ ،‬یادگرفتنی جذاب دیگری‬ ‫است که این روزها عده زیادی خود را با ان‬ ‫مشغول کرده اند‪ .‬محتوای اموزش موردنظر خود‬ ‫را هم می توانید از طریق گوگل پیدا کنید و هم‬ ‫از اپلیکشن ها یا اپ هایی که به زبان فارسی ارائه‬ ‫می شود‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫ورزش کنید‬ ‫اگر چندان حوصله تفریحات اموزشی را ندارید‬ ‫‪ ،‬بدون شک بهترین گزینه پیش روی شما‪،‬‬ ‫ورزش کردن است! شاید بپرسید که چطور‬ ‫‪20‬‬ ‫می توان در خانه ورزش کرد؛ به خصوص اینکه‬ ‫امروزه همگی به باشگاه رفتن عادت کرده اند؛ اما‬ ‫واقعیت این است که ورزش های زیادی را‬ ‫می توان در خانه و بدون عصبانی کردن خانواده‬ ‫و همسایه ها انجام داد! در این زمینه‬ ‫اپلیکیشن های گوناگونی وجود دارد که می توانید‬ ‫ان ها را روی گوشی خود نصب کنید و به بدن‬ ‫خود نرمشی بدهید‪.‬‬ ‫مدیتیشن کنید‬ ‫همه ما باید مدیتیشن را یک بار امتحان کنیم‪.‬‬ ‫اما ایا مدیتیشن سرگرمی است؟ من معتقدم که‬ ‫هست‪ .‬انجام مدیتیشن به شما کمک می کند‬ ‫استرس کمتری داشته باشید‪ ،‬فشارخونتان‬ ‫پایین بیاید‪ ،‬سیستم ایمنی بدنتان تقویت شود و‬ ‫حتی توانایی تمرکزتان باالتر برود‪ .‬روزانه به‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬دقیقه مدیتیشن کنید‪ ،‬موزیک مالیم‬ ‫پخش کنید‪ ،‬شمع روشن کنید و روی یک‬ ‫زیرانداز بنشینید یا دراز بکشید‪ ،‬چشم هایتان را‬ ‫ببندید و سعی کنید ذهنتان را از افکار منفی‬ ‫خالی کنید‪ ،‬بدنتان را رها کنید و فقط به اعضای‬ ‫بدنتان(از نوک انگشتان پا تا سر) فکر کنید‪.‬‬ ‫همین کار به ظاهر ساده حال شما را به طرز‬ ‫عجیبی تغییر خواهد داد‪ .‬سعی کنید به بدنتان‬ ‫احترام بگذارید و انرژی های منفی را به درون‬ ‫مغزتان راه ندهید!‬ ‫بازی کنید‬ ‫بازی کردن همیشه راهی بوده برای فرار از‬ ‫استرس‪ .‬به ویژه اگر بازی جمعی باشد تاثیر‬ ‫مثبت بیشتری بر ارامش شما خواهد داشت‪.‬‬ ‫سعی کنید با اعضای خانواده خود بازی کنید‪.‬‬ ‫به این ترتیب روحیه جمعی تان هم بهبود خواهد‬ ‫یافت و شما را به هم نزدیک تر خواهد کرد‪ .‬بازی‬ ‫موجب می شود تجربه بهتری از در کنار هم‬ ‫بودن به دست اورید‪ .‬به ویژه اگر کودکی در‬ ‫منزل دارید می توانید به جبران روزهایی که‬ ‫فرصت نداشتید با ان ها بازی کنید‪ ،‬زمانی را به‬ ‫ان ها اختصاص دهید‪ .‬کودکان سرشار از انرژی‬ ‫هستند و در زمان حال زندگی می کنند‪.‬‬ ‫کنارشان باشید و از حرف ها و حرکاتشان لذت‬ ‫ببرید‪ .‬بازی کردن با کودکان تاثیرات مثبتی هم‬ ‫بر روی شما و هم بر روی کودکان دارد و ارتباط‬ ‫بهتری میانتان به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫دسته جمعی کتاب بخوانید‬ ‫کتاب خواندن یکی از لذت بخش ترین‬ ‫فعالیت های روزمره در زندگی انسان است‪ .‬حاال‬ ‫فکر کنید جمع خوانی یک شاهکار ادبی‪،‬‬ ‫نمایشنامه یا یک کتاب تاثیرگذار تا چه اندازه‬ ‫لذت بخش و جذاب است! برای این کار می توانید‬ ‫یک گروه در شبکه های اجتماعی با حضور‬ ‫خانواده‪ ،‬دوستان یا جمعی از افراد عالقه مند به‬ ‫مطالعه بسازید و کتابی را برای خواندن انتخاب‬ ‫و ان را به چندین بخش تقسیم کنید‪ .‬در طول‬ ‫روز همگی بخش تعیین شده کتاب را می خوانند‪،‬‬ ‫بعد به صورت دسته جمعی درباره چیزهایی که‬ ‫خوانده اید صحبت کنید و نظر و دیدگاه هایتان‬ ‫را با هم به اشتراک بگذارید‪.‬‬ ‫با تورهای مجازی زمین و اسمان را بگردید‬ ‫یکی از تبعات اصلی گسترش ویروس کرونا لغو‬ ‫سفرهای تفریحی و تعطیلی بسیاری از مراکز‬ ‫گردشگری در سراسر جهان بوده‪ ،‬در اما نگران‬ ‫نباشید‪ ،‬می توانید به کمک اینترنت و‬ ‫سرویس هایی که تورهای مجازی ارائه می دهند‬ ‫نقاط مختلف جهان را زنده یا به صورت شبیه ساز‬ ‫سه بعدی از طریق گوگل بگردید‪ .‬با کمک این‬ ‫تورها می توانید به نقاطی سر بزنید و ان ها را‬ ‫بگردید که شاید هرگز امکان سفر به انجا را در‬ ‫ذهن خود متصور نبوده اید‪ .‬از گشت و گذار زنده‬ ‫در فضا و خیابان های کشورهای مختلف تا‬ ‫سواحل مدیترانه ای و نقاط مختلف ایران!‬ ‫بفرمایید شام را به خانه بیاورید!‬ ‫با اعضای خانواده مسابقه اشپزی راه بیاندازید‪،‬‬ ‫هر شب یک نفر از اعضای خانواده اشپزی کند‪،‬‬ ‫میز را با سلیقه بچیند و غذا را سرو کند‪ .‬پس از‬ ‫خوردن غذا بقیه به کسی که شام را درست‬ ‫کرده امتیاز بدهند و از مزه غذا تعریف یا انتقاد‬ ‫کنند‪ .‬در اخر مسابقه هر کسی باالترین امتیاز را‬ ‫اورد به انتخاب اعضای خانواده یک جایزه برای‬ ‫او در نظر گرفته شود و نفر اخر هم وظیفه ای‬ ‫به گردنش محول شود‪ ،‬مثال تا یک هفته‬ ‫ظرف های غذا را بشورد‪.‬‬ صفحه 20 ‫عمل به مسئولیت اجتماعی وظیفه قانونی صنایع و معادن‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(صمت) گفت‪ :‬مسئولیت های اجتماعی‬ ‫معادن و صنایع معدنی به صورت قانونی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و این واحدها باید به عنوان‬ ‫وظیفه قانونی خود به ان عمل کنند‪.‬‬ ‫داریوش اسماعیلی عصر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در محل دفتر وی افزود‪:‬‬ ‫تعداد ‪760‬روستای استان کرمان با تانکر اب رسانی می شود‪ ،‬درحالی که مجموعه های بزرگ گل گهر و مس سرچشمه را در این استان‬ ‫داریم و این مشکالت زیبنده استان ثروتمند کرمان نیست‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬این شرکت ها بیش از ‪ 10‬هزار میلیارد تومان برای انتقال‬ ‫اب از خلیج فارس و دریای عمان هزینه می کنند و باید به مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم این استان برسند‪ .‬معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬این وزارت در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نام گذاری‬ ‫جهش تولید امسال عزمی جدی داشته و اتفاقات عملی را برای تحقق جهش تولید برنامه ریزی کرده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬استان زرخیز‬ ‫کرمان‪ ،‬ظرفیت های معدنی بیش از وضعیت کنونی دارد و ما حداکثر ‪ 150‬متر اکتشافات معدنی انجام دادیم‪ .‬اسماعیلی با تاکید بر اینکه‬ ‫دولت به فرمایشات مقام معظم رهبری باور دارد گفت‪ :‬برای نجات کشور بهترین جایگزین در شرایط فعلی بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪ .‬استاندار کرمان نیز در این دیدار گفت‪ 31 :‬خردادماه سال جاری نشستی در تهران داشتیم و مسائل صنعت و معدن استان کرمان‬ ‫در این نشست بررسی شد‪ .‬محمدجواد فدایی ادامه داد‪ :‬در این نشست مقرر شد که معاونان وزارت صمت با سفر به استان کرمان‪،‬‬ ‫مشکالت و مسائل صنایع و معادن را بررسی کنند که این امر امروز محقق شد‪.‬‬ ‫‪ 120‬هزار نفر ساعت‪،‬کار جهادی برای ریشه کنی کرونا‬ ‫علی وکیلی مسئول قرارگاه جهادی علمدار کربال گفت‪ :‬یکی از مهم ترین اقدامات گروه جهادی علمدار‬ ‫کربال ایجاد کارگاه تولید برای حمایت از شعار رونق تولید و حمایت از خانواده های کم درامد است‪.‬‬ ‫علی وکیلی با اشاره به اینکه باید فرهنگ جهادی در همه عرصه های انقالب اسالمی زنده نگه داشته شود‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬فرهنگ به استقالل اندیشیدن‪ ،‬و برون رفت از مشکالت و فشار های اقتصادی و توانمند شدن در‬ ‫برابر دشمنان و امید و نشاط و اینده روشن‪ ،‬در گرو کار جهادی و فرهنگ جهاد است‪ .‬مسئول قرارگاه جهادی‬ ‫ا یجا د‬ ‫علمدار کربال با اشاره به مهم ترین اقدامات این گروه جهادی گفت‪:‬یکی از مهم ترین اقدامات گروه جهادی علمدار کربال‬ ‫کارگاه تولید برای حمایت از شعار رونق تولید و حمایت از خانواده های کم درامد است‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬این قرارگاه در خصوص تهیه‬ ‫جهیزیه برای دختران دم بخت فعالیت هایی را انجام می دهد‪.‬همچنین این قرارگاه ‪۳‬کارگاه تولیدی خیاطی در جهت رونق تولید و کمک‬ ‫به معیشت مردم راه اندازی کرده است‪ .‬وکیلی با اشاره به شرایط سالمت امروز جامعه‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث درمان این قرارگاه به برخی‬ ‫خانواده های نیازمند کمک مالی نموده تا دارو های خود را تهیه کنند و همچنین استفاده از پزشکان خیر برای ویزیت رایگان بیماران و‬ ‫برگزاری جلسات مشاوره عمومی و خصوصی ازجمله کار های قرارگاه در این بحث است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬از ابتدای شروع ویروس کرونا‬ ‫تعداد ‪ ۱۶۷‬نفر از برادران و خواهران جهادگر در زمینه های مختلف مبارزه با کرونا مانند توزیع ماسک و بسته های معیشتی بین نیازمندان‪،‬‬ ‫ضدعفونی کردن معابر و درب منازل‪ ،‬توزیع پک های بهداشتی و… فعالیت کرده است‪ .‬مسئول قرارگاه جهادی علمدار کربال اضافه کرد‪:‬‬ ‫در زمینه مبارزه با ریشه کنی ویروس کرونا این ‪ ۱۶۷‬نفر جهادگر برادر و خواهر از ابتدای اسفندماه تا پایان اردیبهشت ماه ‪۱۲۰‬هزار نفر‬ ‫ساعت فعالیت داشته اند‪ .‬وی در ادامه به دیگر اقدامات این قرارگاه اشاره کرد و خاطرنشان شد‪:‬در بحث عمرانی هم این قرارگاه اقدام به‬ ‫تعمیر منازل برخی نیازمندان و یا مسجد جواداالئمه در خیابان شاهد کرده و از طرفی هم با توجه به اولویت بند های انجام شده توسط‬ ‫تیم کارشناسان و رزومه افراد اشتغال زایی هم فعالیت می کند‪ .‬وکیلی با اشاره به ساماندهی تولید و فروش محصوالت خانگی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید این قرارگاه جهت اشتغال زایی و کارافرینی و درامدزایی برای خانواده اقدام‬ ‫به ساماندهی مشاغل خانگی جهت عرضه و فروش به صورت حضور و مجازی نموده است‪ .‬وی عنوان داشت‪ :‬عرضه این محصوالت خانگی‬ ‫در مکان های مشخص می باشد و هر خانواده ای با هر هنر خانگی می تواند محصوالت خود را به فروش برساند البته این عرضه در حال‬ ‫حاضر به دلیل رعایت مسائل بهداشتی به صورت مجازی است‪.‬مسئول قرارگاه جهادی علمدار کربال بیان داشت‪ :‬کل عملکرد هزینه ای‬ ‫قرارگاه جهادی در سال ‪۱۳۹۸‬بالغ بر‪۲‬میلیارد ‪۸۰۰‬هزار تومان می باشد که تاکنون از سوی هیچ ارگان و نهادی حمایت نشده ایم و تمام‬ ‫این کمک ها به صورت مردمی می باشد‪.‬‬ صفحه 21 ‫اغاز طرح هجرت برای نوسازی مدارس‬ ‫« علی اکبر اسماعیل پور» عضو گروه جهادی‬ ‫طرح هجرت گفت ‪ :‬حس و حال بچه های گروه‬ ‫ما در هنگام کار دیدنی و بی نظیر است‪.‬‬ ‫اردیبهشت سال ‪ ،۱۳۷۳‬مقام معظم رهبری به‬ ‫جهت محرومیت زدایی از چهره جامعه‪،‬‬ ‫امدادرسانی حین حوادث‪ ،‬مرتفع ساختن‬ ‫نیازهای معیشتی قشر کم برخوردار و دیگر‬ ‫اهداف جهادی دستور تشکیل بسیج سازندگی‬ ‫را صادر کردند که طرح هجرت ‪ ۳‬نیز ازجمله‬ ‫زیرمجموعه طرح های هوشمندانه بسیج‬ ‫سازندگی به شمار می رود‪.‬این طرح زیرشاخه های‬ ‫متعددی دارد که طرح هجرت در مدارس با‬ ‫حضور دانش اموزان بسیجی مشتاق و باانگیزه و‬ ‫انرژی با هدف پوشش طرح فراغت تابستانی و‬ ‫پویاسازی محیط مدرسه ازجمله نقاشی‬ ‫کالس ها‪ ،‬دیوارهای محوطه و زمین ورزشی به‬ ‫اجرا درمی اید‪ .‬در اجرای این طرح که موجب‬ ‫شاداب سازی مدارس و همچنین موجب رشد‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و حس مشارکت جویی و‬ ‫مسئولیت پذیری در دانش اموزان می شود‪،‬‬ ‫دانش اموزان ایثارگر در برپایی این طرح ملی‬ ‫عظیم با احیای وسایل اسقاطی مدارس‪،‬‬ ‫هزینه های اموزش وپرورش را برای خریداری‬ ‫مجدد میز و نیمکت کاهش داده و ضمن ان‬ ‫باعث صرفه جویی در هزینه ها می شوند و این یک‬ ‫حرکت اقتصادی موثر است‪ .‬در شهر من سنگر‬ ‫مرحله اول این طرح به اتمام رسیده و حاال‬ ‫مرحله دوم طرح هجرت در حال اجراست‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫*طرح هجرت ‪۱۵‬سال است که در سنگر‬ ‫اجرا می شود‬ ‫«رسول ایزدی» در حاشیه اجرای رنگ امیزی‬ ‫دبیرستان «نرجس» توسط گروه جهادی شهید‬ ‫سلیمانی بسیج دانش اموزی این بخش بیان‬ ‫کرد‪ :‬در قالب طرح هجرت ‪۲۰‬نفر از اعضای‬ ‫بسیج دانش اموزی سنگر با تشکیل گروه‬ ‫جهادی حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬فعالیت خود را با‬ ‫رنگ امیزی ‪ ۶‬مدرسه اغاز کردند‪ .‬مسئول بسیج‬ ‫دانش اموزی سنگر با بیان اینکه طرح هجرت‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬سال است که در این بخش اجرا‬ ‫می شود افزود‪ :‬گروه جهادی ما سه سال است‬ ‫که در رنگ امیزی کل مدرسه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی هدف از اجرای این طرح را اگاه سازی و‬ ‫اشنا کردن دانش اموزان با مهارت های مختلف‪،‬‬ ‫محرومیت زدایی و کار جهادی باروحیه انقالبی‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬بنا بر فرمایش مقام معظم‬ ‫رهبری می بایست «خدمات بسیج را به اطالع‬ ‫مردم برسانید‪ ».‬ایزدی ادامه داد‪ :‬در مرحله اول‬ ‫رنگ امیزی مدارس بخش سنگر در مدرسه‬ ‫توحید و امام زاده هاشم به همت گروه جهادی‬ ‫حاج قاسم سلیمانی انجام شد که با حضور‬ ‫امام جمعه بخش سنگر در جمع بسیجیان گروه‬ ‫جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی در مدرسه‬ ‫توحید امام زاده هاشم این دانش اموزان تشویق‬ ‫و با عنوان یک بسیجی انقالبی و خدمتگزار در‬ ‫فضایی شاد و دوستانه به فعالیت خود ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫*باید الیق مدیریت کشور باشیم‬ ‫«علی اکبر اسماعیل پور» که مشغول رنگ امیزی‬ ‫دیوار یکی از کالس های مدرسه است در‬ ‫خصوص هدف از حضورش در این جمع‬ ‫می گوید‪ :‬یاری رساندن و شاد کردن دل حتی‬ ‫عده کمی از مردم همیشه برایم لذت بخش بوده‬ ‫است و اص ً‬ ‫ال فرقی نمی کند که این کمک کردن‬ ‫به چه شکل باشد‪ .‬این دانش اموز بسیجی پایه‬ ‫یازدهم رشته علوم انسانی افزود‪ :‬اردوی جهادی‬ ‫در قالب طرح هجرت و رنگ امیزی مدارس و‬ ‫زیباسازی ان ها بستر مناسبی را برایم فراهم‬ ‫کرد که هم دل دانش اموزان را شادتر کنم و‬ ‫همچنین خودم به لذتی غیر وصف برسم و‬ ‫بتوانم رضایت خدا را جلب کنم‪ .‬این عضو گروه‬ ‫جهادی طرح هجرت‪ ،‬تمام انگیزه اش برای این‬ ‫کار را کسب رضایت خدا و شادی کردن دل‬ ‫مخلوق دانست و تصریح کرد‪ :‬حس و حال‬ ‫بچه های گروه ما در هنگام کار دیدنی و بی نظیر‬ ‫است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این جوانان در این شرایط‬ ‫سخت با وجود شیوع بیماری کرونا و حتی‬ ‫گرمای زیاد مشتاقانه به تنها هدفمان که‬ ‫زیباسازی مدارس است فکر می کنند تا وقتی‬ ‫دانش اموزان برای تحصیل به اینجا امدند‬ ‫حداقل بانظافت و تمیزی در و دیوار مدرسه‬ ‫بانشاط و شور بیشتر بتوانند ساعاتی را در فضای‬ ‫مدرسه بگذرانند‪.‬اسماعیل پور اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫می دانستیم که با این کار دل دانش اموزان را‬ ‫شاد می کنیم و همچنین می دانستیم که رهبر‬ ‫عزیزمان از این کارها خوشحال می شوند و‬ ‫مهم تر از همه برایمان جلب کردن رضایت‬ ‫خداوند است‪ .‬وی در ادامه از بسیج دانش اموزی‬ ‫سپاس گزاری کرد و اذعان داشت‪ :‬اعتماد به‬ ‫دانش اموزان و فراهم کردن بستر چنین‬ ‫طرح هایی برای ما باعث می شود اعتمادبه نفس‬ ‫ما در کارها و انجام فعالیت های بزرگ تر بیشتر‬ ‫شده و الیق مدیریت کشور در اینده ای نزدیک‬ ‫باشیم‪ .‬در این سال ها با شروع تابستان‬ ‫جنب وجوش دانش اموزان بسیجی در طرح‬ ‫هجرت را بارها از رسانه ها دنبال کرده و یا خود‬ ‫از نزدیک دیده اید‪ ،‬این طرح عالوه بر پر کردن‬ ‫اوقات فراغت دانش اموزان در فصل تعطیالت‬ ‫فضای کار‪ ،‬تالش و کوشش را ترویج و به عنوان‬ ‫یک کارگاه اموزشی و توانمندسازی و خودباوری‬ ‫برای اینده دانش اموزان از جایگاه مناسبی‬ ‫برخوردار است که می تواند حضور در فعالیت های‬ ‫گروهی و اجتماعی تقویت کرده و مدیران‬ ‫اینده ساز را تربیت کند‪.‬‬ صفحه 22 ‫یک دقیقه ارامش‬ ‫قلبت را ارام کن‬ ‫یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت‬ ‫بیشتر لمس و تجربه اش کن‬ ‫نگاه کن به نعمت هایت‬ ‫نگاه کن به اطرافت‬ ‫به خوشبختی هایت‬ ‫به کسانی که میدانی دوستت دارند‬ ‫به وجود ادم هایی که برایت اهمیت دارند‬ ‫و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد‬ ‫گذاشت‬ ‫گاهی یک جای دنج انتخاب کن‬ ‫گاهی یک جای شلوغ‬ ‫ارامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن‬ ‫هم در کنار شلوغی ادم ها‬ ‫هم در کنج خلوت تنهایی‬ ‫دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن‬ ‫باران را بی چتر بشناس‬ ‫خوشحالی را فریاد بزن‬ ‫و بدان که خدا همیشه با توست‬ ‫چه زیباست‬ ‫زندگی کردن با امید …‬ ‫نه امید به خود؛‬ ‫که غرور است !‬ ‫نه امید به دیگران؛‬ ‫که تباهی است !‬ ‫بلکه امید به خدا؛‬ ‫که خوشبختی و ارامش است‬ ‫جاذبه طبی‬ ‫عی گچساران‬ ‫گچساران‬ ‫جمعیتی بالغ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫‪ ۱۲۰۰۰۰‬نفر‬ ‫شهرستا‬ ‫و ‪ ۴۶۸۳‬کیل‬ ‫ن از شمال ب‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫مت‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫رب‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫تا‬ ‫ن‬ ‫سا‬ ‫چرام‪،‬‬ ‫شمال ش‬ ‫حت دارد‪ .‬این‬ ‫از جنوب به‬ ‫رقی به شهرس‬ ‫ش‬ ‫تا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫تا‬ ‫ن‬ ‫سن‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫نا‬ ‫شهر که‬ ‫و از غرب‬ ‫وه‪ ،‬از شرق و‬ ‫به شهرستان‬ ‫در متون تاری‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫هب‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه نام «گنبد‬ ‫است‪ ،‬از شهر‬ ‫د می شود‪.‬این‬ ‫ها‬ ‫مل‬ ‫ی‬ ‫غا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫با‬ ‫»‬ ‫د‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫«‬ ‫م‬ ‫سیر راه‬ ‫گنبد مل‬ ‫اتش سوز‬ ‫شهر «نوبندگا‬ ‫جان» یاد شده‬ ‫ن‬ ‫»‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫«‬ ‫ار‬ ‫ی های گسترد‬ ‫ه‬ ‫ ا‬ ‫جا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫»‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ده‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫رسانه ای و عم‬ ‫مناطق به وق‬ ‫ست‪ .‬متاسفانه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫نیز همر‬ ‫که البته‬ ‫هالل احمر گف‬ ‫اه شد در یکی‬ ‫با بازتاب های‬ ‫ت‪:‬‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ظ‬ ‫ط‬ ‫فا‬ ‫ها‬ ‫رن‬ ‫ی‬ ‫ظ‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ریق در‬ ‫ها سخن‬ ‫همکاری نیرو‬ ‫جنگل ها باید‬ ‫گوی جمعیت‬ ‫ها‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫سل‬ ‫وز‬ ‫ح‬ ‫ار‬ ‫ان‬ ‫ت جهاد‬ ‫جام شود‪.‬‬ ‫تک‬ ‫کشاورزی و با‬ ‫رارناپذیر این‬ ‫به نظر می رس‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫خا‬ ‫ح‬ ‫ک‬ ‫فا‬ ‫ظت از‬ ‫د‬ ‫؛ تال ‬ ‫ش‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫های پیوسته‬ ‫ولتمردان و چ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫ات‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫نی‬ ‫اختیار‬ ‫م‬ ‫روهای م‬ ‫چه از سوی‬ ‫رتضی جباری‬ ‫ردمی و مسئو‬ ‫لی‬ ‫ت‬ ‫ پ‬ ‫ذی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ بایست‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫محمد نصیری سخنگوی جمعیت‬ ‫هالل احمر در پیامی در فضای مجازی‬ ‫مسئولیت اطفای حریق منطقه گچساران‬ ‫را با وزارت جهاد کشاورزی دانست و‬ ‫نوشت‪ :‬براساس نص صریح ماده ‪14‬‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬اطفای حریق در جنگل ها‬ ‫باید توسط وزارت جهاد کشاورزی و با‬ ‫همکاری نیروهای مسلح انجام شود‬ ‫دوگنبدان (مرکز شهرستان گچساران) تا‬ ‫قبل از سال ‪ ۱۳۰۶‬تقریبا ً خالی از سکنه‬ ‫بود‪ .‬طبق نظریه باستان شناسان و‬ ‫پژوهشگران در قسمت های شرقی و‬ ‫غربی این شهر‪ ،‬اثار باقیمانده از دو گنبد‬ ‫قدیمی وجود دارد‪ .‬به علت وجود همین دو‬ ‫گنبد در این ناحیه نام دوگنبدان برای این‬ ‫شهر انتخاب شده است‪ .‬پس ازان با‬ ‫فعالیت های شرکت نفت در منطقه «گچ‬ ‫کوراوعلی» (گچساران قدیم) این منطقه‬ ‫اهمیت یافت و اولین چاه نفت در روستای‬ ‫بابامحمد‪ ،‬از توابع دوگنبدان امروزی‬ ‫حفاری شد‪ .‬گچساران در منطقه گرمسیر‬ ‫قشالقی واقع شده و دارای دو نوع‬ ‫اب وهوای معتدل‪ -‬خشک در نیمه شرقی‬ ‫و گرمسیری‪ -‬خشک در نیمه غربی است‪.‬‬ ‫راه اصلی استان خوزستان (اهواز) به‬ ‫استان فارس (شیراز) از این شهرستان‬ ‫می گذرد و قشالق عشایر «بویراحمد» و‬ ‫«قشقایی» نیز در ان قرار دارد‪ .‬ناحیه‬ ‫گچساران در منتهی الیه مناطق نفت خیز‬ ‫ایران قرارگرفت ه است‪ .‬منطقه نفتی‬ ‫گچساران از نواحی قدیمی و مشهور‬ ‫صنعت نفت ایران به شمار می اید‪.‬‬ ‫رودخانه زهره مهم ترین رودخانه‬ ‫شهرستان است و در حدود ‪ ۲۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب دوگنبدان جاری است‪ .‬رودخانه‬ ‫باشت از کوه خامی و دره تنگ شیر‬ ‫سرچشمه می گیرد‪ .‬رودخانه خربل یکی‬ ‫دیگر از رودخانه های شهرستان است که‬ ‫در جنوب شرقی دوگنبدان جاری است و‬ ‫پس از طی مسافتی به رودخانه زهره‬ ‫اتش سوزی های‬ ‫می پیوندد‪ .‬متاسفانه‬ ‫گسترده ای در این مناطق به وقوع پیوست‬ ‫که البته با بازتاب های رسانه ای و عمومی‬ ‫جامعه نیز همراه شد در یکی از‬ ‫اظهارنظرها سخنگوی جمعیت هالل احمر‬ ‫گفت‪ :‬اطفای حریق در جنگل ها باید توسط‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری‬ ‫نیروهای مسلح انجام شود‪.‬محمد نصیری‬ ‫سخنگوی جمعیت هالل احمر در پیامی در‬ ‫فضای مجازی مسئولیت اطفای حریق‬ ‫منطقه گچساران را با وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی دانست و نوشت‪ :‬براساس نص‬ ‫صریح ماده ‪ 14‬مدیریت بحران‪ ،‬اطفای‬ ‫حریق در جنگل ها باید توسط وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی و با همکاری نیروهای‬ ‫مسلح انجام شود‪.‬‬ صفحه 23 ‫عادت های خوب عامل موفقیت‬ ‫“‬ ‫“‬ ‫در این مطلب چند راه و روش برای ساختن عادت و راه های جلوگیری از شکسته شدن ان ها را اورده ایم‪ .‬پس با ما همراه‬ ‫باشید‪ .‬بارها پیش امده که به خودمان قول داده ایم‪ ،‬مث ً‬ ‫ال عادت بهتر غذا خوردن یا پشتیبان گرفتن از اطالعات کامپیوتر‬ ‫یا هر عادت خوب دیگری را در خودمان ایجاد کنیم‪ .‬اما اغلب موارد این عادت ها به زودی از بین می روند و فراموش‬ ‫می شوند‪ .‬ضرب المثلی داریم که می گوید « هیچ زمانی بهتر از االن نیست »‪ .‬زیرا نیروی اراده شما محدود است و بهترین‬ ‫زمان شروع کار همین االن است‪ .‬اما بااین حال روان شناسان توصیه می کنند که قبل از شروع یک عادت جدید‪ ،‬مطمئن‬ ‫شوید زندگی منظمی دارید‪ .‬به عبارت دیگر اگر در استرس هستید و زندگی تان بهم ریخته‪ ،‬شروع یک کار یا عادت جدید‬ ‫که با زندگی روزمره متفاوت است‪ ،‬کار درستی نبوده و ادامه دادن ان بسیار مشکل خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضی جباری‬ ‫عادت های کوچک و نقش ان ها در موفقیت‬ ‫و شکست ما‪:‬‬ ‫اغلب عادت های زندگی در ابتدا به قدری کوچک‬ ‫هستند که خیلی از افراد به ان ها توجه ای‬ ‫ندارند‪.‬و کسی نمی داند در بلندمدت همان‬ ‫عادت های کوچک می توانند چنان قدرتی پیدا‬ ‫کنند که در زندگی‪ ،‬شخصی را به سمت شکست‬ ‫و یا موفقیت سوق دهند‪.‬احتماالً افرادی را‬ ‫دیده اید که به یک باره در زندگی خود‬ ‫شکست خورده اند و یا به موفقیت رسیده اند‪،‬‬ ‫نکته اینجا هست که نه موفقیت و نه شکست‬ ‫یک شبه رخ نداده است‪ .‬بلکه نیروی عادت ها‬ ‫بوده که پیوسته طی چند سال شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬فرایند تغییر در زندگی ان ها ان قدر‬ ‫کوچک بوده که‪،‬حتی ممکن است خود فرد هم‬ ‫متوجه ان ها نشده باشد اما این تغییر در حال‬ ‫انجام بوده است‪ .‬ری کراک یک سوال می پرسد‪:‬‬ ‫«ایا شما سبز و در حال رشد هستید یا رسیده‬ ‫و در حال پوسیدن؟» تصور می کنم که ما با‬ ‫اقداماتمان تصمیم می گیریم که کدام یک باشیم‪.‬‬ ‫دنیا همیشه به یک صورت نمی ماند؛ این اصل‬ ‫مربوط به کسب و کار و همچنین طبیعت است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬من همواره در جستجوی اطالعات‬ ‫جدید هستم تا بیشتر از پیش بیاموزم و به عنوان‬ ‫یک مدیرعامل‪ ،‬صاحب کسب و کار‪ ،‬یک پدر و‬ ‫دوست رشد کنم‪ .‬نکته ی کلیدی این است که از‬ ‫انواع منابع برای به دست اوردن دانش استفاده‬ ‫کنیم‪ :‬خواندن‪ ،‬صحبت کردن با همکاران‪ ،‬گوش‬ ‫سپردن به کارمندان‪ ،‬شرکت در کنفرانس ها و‬ ‫حتی صحبت با فرزندان‪ .‬نظر برایان تریسی ‪:‬‬ ‫عادت های خوب به سختی ایجاد می شوند‪ ،‬اما‬ ‫زندگی کردن با ان ها اسان است‪ .‬عادت های بد‬ ‫به راحتی ایجاد می شوند اما زندگی کردن با‬ ‫ان ها سخت و دشوار است‪ .‬وقتی به انجام کاری‬ ‫عادت می کنیم‪ ،‬ان کار رو بدون صرف انرژی‬ ‫فکری زیادی انجام می دیم‪ .‬انجام دادن کارهایی‬ ‫که بهشون عادت کردیم برامون خیلی راحت‬ ‫هست‪ .‬پس اگه بتونیم عادت های خوب در‬ ‫خودمون ایجاد کنیم‪ ،‬رسیدن به اهداف مختلف‬ ‫‪24‬‬ ‫در زندگی برامون راحت میشه‪ .‬اما همون طور‬ ‫که برایان تریسی میگه‪ ،‬ایجاد عادت های خوب‬ ‫کار سختیه‪ .‬برای اینکه بتونید عادت های خوب‬ ‫رو راحت تر درون خودتون ایجاد کنید‪ ۶ ،‬توصیه‬ ‫کاربردی وجود داره‪.‬‬ ‫توصیه هایی برای ایجاد عادت های خوب‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نوع زندگی شما باید برای رسیدن به موفقیت‬ ‫تنظیم بشه‪ :‬طوری زندگی کنید که در جهت‬ ‫رسیدن به هدفتون حرکت کنید‪ .‬فرض کنید‬ ‫تصمیم دارید عادت ورزش کردن رو درون‬ ‫خودتون ایجاد کنید‪ .‬به همین خاطر عضو یک‬ ‫باشگاه ورزشی می شید‪ .‬اگه باشگاه شما اون سر‬ ‫شهر باشه‪ ،‬قطعا به طور مرتب برای ورزش کردن‬ ‫به باشگاه نمی رید‪ .‬شاید بگید خب من بهترین‬ ‫باشگاه رو انتخاب کردم که بهترین نتیجه رو‬ ‫بگیریم‪ .‬وقتی می گیم نوع زندگی شما باید‬ ‫باش منظورمون‬ ‫متناسب با رسیدن به موفقیت ِ‬ ‫اینه که اگه بهترین باشگاه جایی هست که‬ ‫نمی تونید به طور منظم برای ورزش کردن بهش‬ ‫مراجعه کنید‪ ،‬یک باشگاه خوب یا حتی معمولی‬ ‫رو انتخاب کنید تا بتونه به شما در رسیدن به‬ ‫هدف کمک کنه‪ .‬برنامه هاتون رو طوری تنظیم‬ ‫کنید که بتونید انجام شون بدید‪ .‬اگه تصمیم‬ ‫دارید وزن کم کنید‪ ،‬مدل زندگی تون رو متناسب‬ ‫با این هدف تنظیم کنید‪ .‬یعنی یخچال تون رو از‬ ‫مواد غذایی نا مناسب که باعث اضافه وزن میشه‬ ‫خالی کنید‪ -۲.‬به خودتون اضافه کنید‪ :‬اگه‬ ‫دوست دارید در ایجاد عادت های خوب موفق‬ ‫باشید‪ ،‬سعی کنید تجارب زندگی خودتون رو‬ ‫بیشتر کنید‪ .‬باید ادم هایی که این مسیر رو طی‬ ‫کردن صحبت کنید‪ .‬درباره زندگی ادم های‬ ‫موفق مطالعه کنید‪ .‬اجازه بدید که بیش تر و‬ ‫بیش تر بدونید‪ .‬این طوری به خودتون و‬ ‫دانسته هاتون اضافه می کنید‪ -۳.‬خودتون رو زیر‬ ‫بار مسئولیت ببرید‪:‬اگه واقعا قصد دارید‬ ‫عادت های خوب در خودتون ایجاد کنید‪ ،‬این‬ ‫موضوع رو با دیگران مطرح کنید‪ .‬اجازه بدید‬ ‫دیگران از تصمیم شما با خبر باشند‪ .‬این کار‬ ‫باعث میشه شما حس کنید دیگران شاهد رفتار‬ ‫و اعمال شما هستند و خودتون رو زیر بار‬ ‫مسئولیت احساس کنید‪ .‬با وجود شبکه های‬ ‫اجتماعی این کار راحت تر هم شده‪ .‬می تونید‬ ‫تصمیم خودتون رو در شبکه های اجتماعی اعالم‬ ‫کنید‪ .‬وقتی چندین نگاه شما رو زیر نظر گرفته‬ ‫باشه این احساس مسئولیت بیش تر و قوی تر‬ ‫میشه‪ .‬همین کار باعث میشه در رسیدن به‬ ‫هدف جدی تر و مصمم تر باشید‪ -۴.‬یک شریک‬ ‫برای رسیدن به موفقیت پیدا کنید‪ :‬یک شریک‬ ‫برای رسیدن به موفقیت پیدا کنید وجود یک‬ ‫همراه خوب می تونه خیلی مفید باشه‪ .‬شخصی‬ ‫رو پیدا کنید تا برای رسیدن به هدف‪ ،‬شانه به‬ ‫شانه شما حرکت کنه‪ .‬اگه برای ایجاد عادت های‬ ‫خوب در خودتون چنین کسی رو پیدا کنید‪،‬‬ ‫شما رو نسبت به هدفی که دارید متعهد نگه‬ ‫میداره‪ .‬شما هم برای اون شخص همین کار رو‬ ‫انجام می دید‪ -۵.‬در عین رفاقت‪ ،‬رقابت کنید‪:‬‬ ‫حس رقابت می تونه موتور انگیزه شما برای‬ ‫تالش کردن رو روشن نگه داره‪ .‬اگه رفاقت در‬ ‫کنار رقابت وجود داشته باشه‪ ،‬می تونید تجربیات‬ ‫خودتون رو به طرف مقابل منتقل کنید و اون‬ ‫هم همین کار رو انجام بده‪ .‬به این ترتیب رقابت‬ ‫باعث تالش بیشتر و انتقال تجربیات باعث زودتر‬ ‫رسیدن به هدف میشه‪ -۶.‬به خودتون هدیه‬ ‫بدید‪ :‬نیمه پر لیوان رو ببینید و به خودتون‬ ‫هدیه بدید‪ .‬وقتی برای رسیدن به هدفی به طور‬ ‫جدی و با برنامه تالش می کنید‪ ،‬تغییرات رو در‬ ‫زندگی خودتون احساس می کنید و نتایجی از‬ ‫تالش تون مشاهده می کنید‪ .‬پس به خاطر بوجود‬ ‫اومدن این تغییرات برای خودتون جشن بگیرید‬ ‫و به خودتون هدیه بدید‪.‬‬ صفحه 24 ‫کمک مومنانه “ تحقق عملکرد جهادی در راستای رفع محرومیت‬ ‫خدمت مومنانه یا کمک مومنانه زیباترین عنوان‬ ‫است که می توان به این گونه خدمت رسانی ها در‬ ‫بحران هایی داد که گروه هایی که زیاد حرف‬ ‫می زنند اما کمتر عمل می کنند و هرگز وارد‬ ‫میدان های کار و تالش حمایت از مردم‬ ‫نمی شوند‪ ،‬قطعاً نیروهای جهادی‪ ،‬طالب و‬ ‫مومنانی که در این مسیر همراه و همدل‬ ‫نیازمندان و بیماران و خانواده های ان ها شدند‬ ‫بهترین عنوان و لقب را از مقام معظم رهبری‬ ‫دریافت کردند‪ ،‬لقبی که نباید از کنار ان‬ ‫به سادگی عبور کرد چراکه باقی ماندن بر کار‬ ‫خیر و مومن باقی ماندن بسیار سخت است و هر‬ ‫ان با درنظر گرفتن رضایت خدا و خلق خدا باید‬ ‫از ان مراقبت به عمل اورد‪ .‬کمک مومنانه از‬ ‫راهبردهای قابل توجهی است که مقام معظم‬ ‫رهبری در اغاز فشار اقتصادی که بعد از بیماری‬ ‫کرونا و اغاز تعطیلی بنگاه های اقتصادی و‬ ‫افزایش نرخ بیکاری جامعه به وجود امد و‬ ‫مشکالت متعددی به جامعه تحمیل کرد را‬ ‫مطرح نمودند تا روندی را در حمایت و خیر‬ ‫رسانی به گروه های اسیب پذیر جامعه باب کنند‪.‬‬ ‫کمک مومنانه ای که بنا به فرمایش و توصیه‬ ‫رهبر معظم انقالب مطرح شد‪ ،‬از همان ابتدای‬ ‫بیماری کرونا و فشارهای معیشتی که بر مردم‬ ‫وارد شده بود نه تنها به بخش کمک هزینه های‬ ‫معیشتی و تغذیه ای بلکه در بخش های دیگری‬ ‫نیز مشتاقان خیررسانی و حمایت از هم وطنان‬ ‫را پای کار اورد‪ .‬اگر مقام معظم رهبری در‬ ‫روزهای گذشته یک بار دیگر بر تداوم حمایت و‬ ‫کمک های خیرخواهانه و توجه به تداوم روند‬ ‫همایش مواسات تاکید کردند به این دلیل است‬ ‫که نباید از خیررسانی به هم وطنانی که همچنان‬ ‫در تنگناهای معیشتی و غیر معیشتی به سر‬ ‫می برند غفلت شود‪ .‬با اینکه دولت و ملت در‬ ‫اوایل سال در بحث مهار کرونا بسیار خوب عمل‬ ‫کردند اما فشارهای معیشتی و حاضر شدن در‬ ‫محیط کار یک بار دیگر مردم را راهی کوچه و‬ ‫خیابان ها کرده است‪ ،‬اما همچنان عده زیادی به‬ ‫دلیل نداشتن درامد کافی تحت فشارهای‬ ‫مختلفی هستند که نیازمند کمک های مومنانه‬ ‫ملت مسلمان و شریف ایران هستند‪ .‬تولید‬ ‫ماسک و مواد ضدعفونی در بسیاری از مساجد و‬ ‫کارگاه های کوچک توسط جهادگران بسیجی و‬ ‫سپاهی و ارتشی و حمایت از مردم به اشکال‬ ‫مختلف توسط طالبی که با کمک خیرخواهانه‬ ‫در قم به یاری بیماران کرونایی رفتند که حتی‬ ‫عزیزان و خانواده های ان ها حاضر به مراقبت‬ ‫نبودند نمونه واضحی از کمک مومنانه و لبیک‬ ‫به درخواست رهبر معظم انقالب بود‪ ،‬حتی‬ ‫کمک مومنانه توسط طلبه ها تبعاتی برای ان ها‬ ‫به دنبال داشت به نحوی که همسر یکی از طالب‬ ‫مومن امدادی به دلیل حمایت ها و کمک های‬ ‫خیرخواهانه و مومنانه همسرش بر اثر بیماری‬ ‫به فیض شهادت رسید‪ ،‬چرا که تالش برای خیر‬ ‫رسانی و کمک به مردم جهاد و در این راه جان‬ ‫دادن به نوعی شهادت محسوب می شود‪ .‬خدمت‬ ‫مومنانه یا کمک مومنانه زیباترین عنوان و نامی‬ ‫است که می توان به این گونه خدمت رسانی ها در‬ ‫بحران هایی داد که گروه هایی که زیاد حرف‬ ‫می زنند اما کمتر عمل می کنند و هرگز وارد‬ ‫میدان های کار و تالش حمایت از مردم‬ ‫نمی شوند‪ ،‬لذا کمک مومنانه مصادق درستی‬ ‫برای نیروهای جهادی و حتی صاحب خانه ها و‬ ‫مالکینی است که به دلیل مواجهه شدن با‬ ‫شرایط مالی بد مستاجران خود از دریافت‬ ‫اجاره بها گذشتند‪ ،‬قطعاً نیروهای جهادی‪ ،‬طالب‬ ‫و مومنانی که در این مسیر همراه و همدل‬ ‫نیازمندان و بیماران و خانواده های ان ها شدند‬ ‫بهترین عنوان و لقب را از مقام معظم رهبری‬ ‫دریافت کردند‪ ،‬لقبی که نباید از کنار ان‬ ‫به سادگی عبور کرد چرا که باقی ماندن بر کار‬ ‫خیر و مومن باقی ماندن بسیار سخت است و هر‬ ‫ان با در نظر گرفتن رضایت خدا و خلق خدا‬ ‫باید از ان مراقبت به عمل اورد‪ .‬بی شک‬ ‫تالشگران عرصه جهاد و کمک مومنانه همچنان‬ ‫با حمایت از بیماران کرونایی‪ ،‬با غسل و کفن‬ ‫کردن اموات کرونایی در صحنه خدمت مومنانه‬ ‫حضور دارند‪ ،‬اما مقام معظم رهبری یک بار دیگر‬ ‫به همه ما تلنگر زدند که خدمت مومنانه نباید‬ ‫به زمان خاص یا کوتاهی محدود شود‪ ،‬چرا که‬ ‫مردم همچنان در سختی های معیشتی بسیاری‬ ‫به سر می برند‪ ،‬لذا کمک های خیرخواهانه‬ ‫هیچ گاه پایان خاصی ندارد یا نمی توان زمان‬ ‫خاصی برای پایان به ان اعالم کرد چرا که رافت‬ ‫و خیرخواهی و احسان و نیکوکاری هیچ گاه‬ ‫پایانی بر ان مترتب نیست‪ .‬بی شک مردم‬ ‫مهم ترین سرمایه های نظام جمهوری اسالمی به‬ ‫شار می روند‪ ،‬لذا جهادگران و مومنان واقعی باید‬ ‫از سرمایه های نظام جمهوری اسالمی حمایت‬ ‫به عمل بیاورند‪ .‬خوشبختانه نیروهای جهادی به‬ ‫اذن اسالم و مقام معظم رهبری در همه بحران ها‬ ‫پای کار هستند و دوشادوش هم برای حمایت از‬ ‫مردم تا زانو هم درون گل والی سیالب های‬ ‫ایجادشده یا تا روی سر بیماران کرونایی‬ ‫می روند‪ ،‬قطعاً همان گونه که مقام معظم رهبری‬ ‫عنوان نمودند این یک تالش مومنانه است‪ ،‬یعنی‬ ‫مومنان جامعه باید در میدان عمل حاضر شوند‬ ‫و برای لبیک گفتن به درخواست مقام معظم‬ ‫رهبری در حمایت از گروه های ضعیف و‬ ‫دهک های اسیب پذیر جامعه با دل و جان وارد‬ ‫عرصه عمل شوند چرا که خداوند متعال در‬ ‫قران به نیکوکاران وعده جبران چند برابری کار‬ ‫خیر ان ها در دنیا و در اخرت پاداش پایان ناپذیر‬ ‫را داده است‪ ،‬لذا کمک خیرخواهانه در همه‬ ‫شرایط بر مومنان و همه انسان های ازاده و‬ ‫انسان به معنای واقعی کلمه واجب است‪ ،‬اما در‬ ‫بحران ها و بحران بیماری مسری مثل کرونا‬ ‫واجب و موضوع مهمی است که از سوی‬ ‫ولی فقیه خواسته شده است‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫تحقق این موضوع و عبور با تبعات و پیامدهای‬ ‫بسیار کم جامعه از بحران کرونا باید همه در‬ ‫کنار هم مومنانه به نیازمندان جامعه تالش و‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ صفحه 25 ‫تدوین پیش نویس سند «ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی »‬ ‫سیدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی روز گذشته (سه شنبه ‪ 10‬تیر) در جلسه‬ ‫‪ ۷۴۲‬شورای فرهنگ عمومی کشور با دستور‬ ‫جلسه پیامدها و تحوالت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫ناشی از شیوع ویروس کرونا پس از تبریک ایام‬ ‫دهه کرامت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس شورای فرهنگ‬ ‫عمومی پیش نویس «ترویج فرهنگ مسئولیت‬ ‫اجتماعی‪ -‬برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا» را‬ ‫تهیه و تدوین کرده که می تواند با همفکری و‬ ‫مشارکت دستگاه های مختلف عضو‪ ،‬نقش‬ ‫تعیین کننده ای در مسائل بهداشتی و درمانی‬ ‫به ویژه پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از‬ ‫شیوع کرونا داشته باشد‪ .‬در ابتدای شیوع‬ ‫ویروس کرونا به دلیل ناشناخته بودن ان تصور‬ ‫می شد مقطع کوتاهی را با ان درگیر هستیم و‬ ‫پیش بینی می شد درنهایت تا خرداد سال جاری‬ ‫با این ویروس مواجه باشیم‪ ،‬ولی با توجه به روند‬ ‫پیش رونده این ویروس در سراسر جهان‬ ‫پیش بینی می شود حداقل تا پایان سال با این‬ ‫ویروس در مقابله باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شیوع‬ ‫کرونا در حوزه های مختلف زندگی تاثیر گذاشته‬ ‫و این تاثیر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫نمود بیشتری دارد؛ بنابراین شورای فرهنگ‬ ‫عمومی کشور می تواند هم با پیگیری و درمان‬ ‫این بیماری و هم با پیامدهای فرهنگی و‬ ‫اجتماعی ان نسبت و ارتباط برقرار کند‪ .‬صالحی‬ ‫با اشاره به تدوین پیش نویس سند «ترویج‬ ‫فرهنگ مسئولیت اجتماعی‪ -‬برنامه مقابله با‬ ‫ابعاد بیماری کرونا کووید ‪ »۱۹‬گفت‪ :‬در بسیاری‬ ‫از موضوعات سندهای مختلفی داریم که اکثرا ً‬ ‫دائمی هستند‪ ،‬اما امیدوارم این سند دائمی‬ ‫نباشد ولی در حال حاضر نیاز یک ساله به ان‬ ‫داریم‪ ،‬زیرا ازلحاظ موضوعات داخلی‪ ،‬بین المللی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و ‪ ...‬تمام کشور را درگیر خود کرده است‪ .‬با‬ ‫پیش نویس این سند و مقدماتی که در حال‬ ‫اماده شدن است‪ ،‬امیدوارم با ترسیم وظایف‬ ‫عمومی و تقسیم نهادی به مسیر مناسبی‬ ‫درحرکت باشیم‪ .‬شورای فرهنگ عمومی برای‬ ‫پیشگیری و درمان مسئولیت قابل توجهی دارد و‬ ‫هم در مرکز و هم در استان ها و شهرستان ها‬ ‫شبکه وسیعی از ظرفیت ها دارد که می توان در‬ ‫این زمینه از ان بهره برد‪ .‬با تدوین سند ترویج‬ ‫فرهنگ مسئولیت اجتماعی‪ -‬برنامه مقابله با‬ ‫ابعاد بیماری کرونا کووید ‪ ۱۹‬تقسیم کار خوبی‬ ‫بین دستگاه ها صورت می گیرد و همان طوری‬ ‫که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود‬ ‫فرمودند «کارامدی نظام و ویژگی خاص مردم‬ ‫در کرونا نشان داده شد»‪ ،‬باید از این کارامدی‬ ‫به عنوان یک تابلوی طالیی صیانت کنیم‪ .‬در این‬ ‫جلسه سخنگوی وزارت بهداشت گزارشی از‬ ‫مجموعه اقدامات این وزارتخانه و روند شیوع‬ ‫ویروس کرونا ارائه داد‪ .‬سیما الری گفت‪:‬‬ ‫بیشترین فوتی نیمه اسفند سال گذشته ‪۱۵۸‬‬ ‫نفر بود که روز دوشنبه این رکورد شکسته شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاثیرات همه گیری کووید ‪ ۱۹‬بر‬ ‫سالمت روان و پیامدهای اجتماعی ان در ایران‬ ‫افزود‪ :‬در این زمینه سامانه اطالع رسانی تلفنی‬ ‫‪ ۴۰۳۰‬راه اندازی شد که شروع فعالیت ان از‬ ‫هشتم اسفند ‪ ۹۸‬است‪ .‬فعالیت ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫روانشناس در بخش خدمات روان شناختی‬ ‫سامانه از اواخر اسفند ‪ ،۹۸‬خدمات رسانی به دو‬ ‫شیوه مشاوره تلفنی توسط روانشناسان منتخب‬ ‫و خدمات روان شناختی از طریق پیامدهای‬ ‫کوتاه صوتی ازجمله فعالیت های این سامانه‬ ‫است‪ .‬سخنگوی وزارت بهداشت به نظام شبکه‬ ‫مراقبت های بهداشتی اولیه هم اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از ظرفیت موجود شبکه بهداشت‬ ‫با بیش از ‪ ۲۰۰۰‬کارشناس سالمت روان با‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در‬ ‫مراکز خدمات جامع سالمت‪ ،‬تهیه بیش از ‪۳۰‬‬ ‫عنوان متون اموزشی برای مداخله و به کارگیری‬ ‫در زیرساخت موجود و در حوزه های مختلف‬ ‫متناسب با نیاز گروهای مخاطب؛ ازجمله این‬ ‫اقدامات در این حوزه است‪ .‬الری در بخش‬ ‫دیگری گزارش اماری از واکنش های‬ ‫روان شناختی به دنبال همه گیری کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫سایر کشورها ارائه کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬این ویروس‬ ‫گروه های اسیب پذیر در برابر پیامدهای‬ ‫روان شناختی هم دارد؛ شامل زنان‪ ،‬دانش‬ ‫اموزان‪ ،‬افراد دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی‬ ‫ضعیف‪ ،‬افراد داری حمایت اجتماعی پایین تر‪،‬‬ ‫افراد دارای تاب اوری کمتر‪ ،‬افراد دارای سابقه‬ ‫تعارضات بین فردی‪ ،‬نزدیکان افراد مبتالبه‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬و افرادی که اخبار نگران کننده را‬ ‫بیش ازحد مرور می کنند‪ .‬گروه های جمعیتی‬ ‫موردتوجه در حوزه سالمت روان در همه گیری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬شامل جمعیت عمومی‪ ،‬افراد مبتالبه‬ ‫بیماری کووید ‪ ،۱۹‬خانواده های فوت شدگان‬ ‫کووید ‪ ،۱۹‬کادر درمان بیمارستان ها و مبتالیان‬ ‫به اختالالت شدید روان پزشکی می شوند‪ .‬الری‬ ‫با اشاره به پیامدهای روان شناختی کوتاه مدت‬ ‫در میان مبتالیان به کووید ‪ ۱۹‬افزود‪ :‬افسردگی‪،‬‬ ‫ناامیدی‪ ،‬تحریک پذیری و بی قراری‪ ،‬مشکالت‬ ‫خواب‪ ،‬اضطراب و عالئم وسواسی ازجمله این‬ ‫پیامدها به شمار می اید‪ .‬در بخش دیگری از این‬ ‫جلسه معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی با اشاره به پیامدهای این‬ ‫بیماری ازجمله خشونت های خانگی‪ ،‬طالق و‬ ‫خودکشی گفت‪ :‬در ابتدا خشونت های خانگی در‬ ‫ایتالیا زیاد بود؛ به گونه ای که مجبور شدند‬ ‫هتل هایی را برای افراد در نظر بگیرند تا ایمن از‬ ‫این خشونت ها باشند‪ .‬وی با اشاره به این امار در‬ ‫کشورهای امریکایی و اروپایی افزود‪ :‬در امریکا‬ ‫یک سوم مرگ ومیرها مربوط به خانه سالمندان‬ ‫و در ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان و بلژیک ‪ ۴۲‬تا ‪۵۷‬‬ ‫درصد مرگ ومیرهای ناشی از کرونا مربوط به‬ ‫خانه سالمندان بود؛ اما در کشور ما کمتر از یک‬ ‫و چهاردهم درصد بوده است و این به فرهنگ‬ ‫غنی کشورمان مرتبط می شود‪ .‬در ایران اکثر‬ ‫سالمندان با خانواده های خود زندگی می کنند و‬ ‫مراقبت های ویژه از ان ها منجر به این می شود‬ ‫که این امار نسبت به دیگر کشورها کمتر باشد‪.‬‬ ‫برای اینده باید برنامه ریزی و مراقبت های الزم‬ ‫را داشته باشیم؛ بنابراین رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک‪ ،‬فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی ضروری است و همه وزارتخانه ها باید‬ ‫برای گروه های اسیب پذیر خود برنامه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫برگرفته از ستاره صبح‬ صفحه 26 ‫اورامان هزار ماسوله‬ ‫روستای شگفت انگیز اورامان تخت‬ ‫این روستا به عنوان مرکز اورامان در ‪65‬‬ ‫کیلومتری جنوب غربی سرواباد قرارگرفته و‬ ‫مردم اورامان معتقدند که زمانی این روستا‬ ‫مرکز حکومت و پایتخت حکام محلی بوده است‪.‬‬ ‫کلمه ی «تخت» به معنی پایتخت می باشد و‬ ‫این نشان از عظمت این منطقه در گذشته دارد‪.‬‬ ‫قابل ذکر است‪ ،‬در حال حاضر این روستا تبدیل‬ ‫به مرکز بخش شده است و حدود ‪ 540‬خانوار‬ ‫در ان سکونت دارند‪ .‬نمای این روستا نه تنها به‬ ‫خاطر معماری پلکانی خانه های ان بسیار دیدنی‬ ‫است‪ ،‬بلکه به خاطر شکل هرم گونه روستا نیز‬ ‫بوده‪ ،‬که قلعه ای باستانی در راس ان قرار دارد‪.‬‬ ‫ارزش این روستا از چندین لحاظ مانند برگزاری‬ ‫مراسم ساالنه پیر شالیار در بهار و زمستان‪،‬‬ ‫پوشش گیاهی‪ ،‬لباس کامل کردی‪ ،‬موسیقی‬ ‫عرفانی‪ ،‬روحیه مضاعف مهمان نوازی‪ ،‬کوچ‬ ‫ییالقی به مناطق مرتفع کوهستانی و‪ ...‬راه‬ ‫دسترسی به این روستا از طریق سه راهی موسوم‬ ‫به «بیه کره» و سپس روستاهای دزلی و درکی‬ ‫بوده‪ ،‬که تمام مسیر راه اسفالت می باشد‪ .‬یکی‬ ‫از ویژگی های منحصربه فرد روستای اورامان‬ ‫بافت ویژه و نوع معماری سنگی و خاص این‬ ‫روستا می باشد‪ .‬بافت این روستا که خود از‬ ‫اصلی ترین جاذبه های توریستی می باشد پلکانی‬ ‫و بناها با سنگ الشه محلی و به صورت خشکه‬ ‫چین و بسیار زیبا و دیدنی ساخته شده که‬ ‫پیشینه تاریخی بسیار طوالنی دارد‪ .‬اورامان از‬ ‫مناطق خوش اب وهوای استان کردستان است‬ ‫که با توجه به کوهستانی بودن ازنظر استعدادها‬ ‫و توانمندی های گردشگری و مواهب خدادادی‬ ‫دارای ویژگی های نادری بوده‪ ،‬که می تواند‬ ‫موجب جذب گردشگران خارجی­ و­ داخلی شود‪.‬‬ ‫درختان زیبا‪ ،‬گیاهان و گله ای معطر دارویی‪،‬‬ ‫رودخانه‪ ،‬چشمه و کوهسارها‪ ،‬مناطق ییالقی و‬ ‫مراتع وحشی در کنار چشم اندازهای فرهنگی‪،‬‬ ‫زیبایی منطقه را چندین برابر کرده است‪ .‬به‬ ‫علت جنس رسوبی سنگ ها شاهد غارهای‬ ‫فراوانی در این منطقه هستیم غارعوداالن مه ره‬ ‫جه نه ‪....‬باغ زیبایی که در باالترین ارتفاع در قله‬ ‫کوه تخت ساخته شده موسوم به باغ شیخ که‬ ‫انواع میوه ها در ان پرورش داده اند و سایر‬ ‫باغ های که در مسیر وجود دارد‪".‬مرداب‬ ‫اب"دریاچه ای فصلی در دل کوه که برای‬ ‫رسیدن به ان باید از دل باغ های زیبا و مراتع‬ ‫وحشی گذشت‪ .‬چشمه های معدنی هانه نوه‬ ‫چشمه باغ شیخ ‪...‬و همچنین مناظر عریان‬ ‫زمین شناسی طاقدیس ناودیس ها الیه های‬ ‫سنگ های رسوبی تیغه ها همه و همه یکی از‬ ‫هزاران جاذبه این دیار می باشد که هر بیننده ای‬ ‫را به تحسین وامی دارد‪.‬‬ ‫* مراسم ساالنه عروسی پیر شالیار‬ ‫مراسم جشن عروسی پیر شالیار یکی از‬ ‫جشن های رایج است که هر ساله ‪ 45‬روز بعد از‬ ‫شروع فصل زمستان و هم زمان با جشن سده به‬ ‫مدت ‪ 2‬هفته در روستای اورامان تخت برگزار‬ ‫می شود‪.‬این مراسم‪ ،‬سالگرد ازدواج پیری‬ ‫افسانه ای به نام «شالیار» است‪ ،‬که ریشه در‬ ‫اسطوره ها و اعتقادات و ایین های قدیم مردم‬ ‫این سرزمین دارد‪ .‬این مراسم طی مراحل‬ ‫مختلف مانند قربانی کردن گاو و گوسفند‪،‬‬ ‫دف نوازی و رقص عرفانی و پخش نذورات‪،‬‬ ‫مراسم تبریک تسبیح و کفش پیر و پخت نوعی‬ ‫نان و درنهایت با رفتن به زیارت مزار پیر به‬ ‫پایان می رسد‪ .‬دیدن این مراسم همراه با مراسم‬ ‫ذکر و سماع و ذبح حیوانات در فضای کوهستان‬ ‫و بافت پلکانی خانه ها در میانه ی زمستان‬ ‫باوجود جمعیت بسیار روستاییان اورامی که‬ ‫همگی لباس محلی بر تن دارند بسیار باارزش و‬ ‫دیدنی است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬هرساله تعداد بسیار‬ ‫زیادی گردشگر و هم چنین عکاس‪ ،‬فیلم بردار‪،‬‬ ‫محقق و تعدادی خارجی از این مراسم بازدید‬ ‫می کنند‪.‬ابشارهای فصلی‪ ،‬چشمه های اب معدنی‬ ‫مانند چشمه گواز و غارهای تاریخی و طبیعی‬ ‫بسیاری در شهرستان سرواباد وجود دارد که‬ ‫متاسفانه به علت شرایط کوهستانی و بکر ان‬ ‫مورد استفاده گردشگران واقع نشده است‪ .‬قابل‬ ‫ذکر است در چهل و پنجمین روز بهار که‬ ‫مصادف با ‪ 15‬اردیبهشت است مراسمی تحت‬ ‫عنوان کومسای در مزار پیر شالیار برگزار‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫* اورامان و مسئولیت اجتماعی‬ ‫هتل سنگی گردشگری اورامانات که با مشارکت‬ ‫اداره امورشعب استان کردستان ساخته شده‬ ‫بود‪ ،‬با حضور استاندار کردستان‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫امورشعب کردستان‪ ،‬فرماندار مریوان‪ ،‬فرماندار‬ ‫سرو اباد و جمعی از مسئوالن استان به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬هتل سنگی گردشگری‬ ‫اورامان با مشارکت بانک ملی کردستان به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬برای ساخت این مجموعه‬ ‫گردشگری بیش از شش میلیارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫ریال هزینه شده است که بخشی از این اعتبار از‬ ‫طریق بانک ملی کردستان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫این خبر از معدود اخباری است که در زمینه‬ ‫مسئولیت اجتماعی از حدود ‪ 20‬سال بیش در‬ ‫خصوص اورامان برجسته شده است‪ .‬این هتل‬ ‫سنگی در روستای بزرگ و تاریخی اورامان‬ ‫تخت از توابع شهرستان سرواباد در استان‬ ‫کردستان قرار دارد‪.‬‬ ‫*اتش مهمان ناخوانده جنگل‬ ‫«مختار خندانی‪ ،‬یاسین کریمی و بالل امینی»‬ ‫سه فرزند اورامان و قهرمان زاگرس نشین‬ ‫داستان ما‪ ،‬پیکر سوخته ی خود را عاشقانه در‬ ‫کف دست گرفتند و فدای بوزین و مرخیل‬ ‫کردند‪ .‬بوزین و مرخیل که با کشور عراق هم‬ ‫مرز است در شهرستان پاوه واقع شده و زیستگاه‬ ‫شوکا یا گوزن مینیاتوری‪ ،‬پلنگ‪ ،‬خرس‪،‬‬ ‫سنجاب و‪ ...‬است که این روزها بختک سیاه‬ ‫اتش سوزی به جان ان افتاد و هشت شبانه روز‬ ‫شعله های اتش بیش از هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از‬ ‫مراتع و جنگل های بکر ان را به خاکستر تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬در فراق این سه فرزند اورامان که انسانیت‬ ‫و بزرگی را به درستی معنا بخشیدند‪ ،‬مطلب ها‬ ‫نوشتند‪ .‬فداکارانی که در قالب سمن ها ارزش‬ ‫های واالی انسانی را برجسته کردند‪ .‬همواره‬ ‫مشارکت مردم و تشکل های مردم نهاد می‬ ‫تواند دولت ها را در حفظ طبیعت به عنوان‬ ‫سرمایه ی ملی یاری کنند‪ .‬دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم که همواره بر فعالیت های داوطلبانه و‬ ‫مشارکت گسترده سازمان های مردم نهاد در‬ ‫همه حوزه ها تاکید داشته‪ ،‬در این راستا می‬ ‫تواند با حمایت و تشویق دلسوزان و فعاالن‬ ‫زیست محیطی منطقه اورامانات بر جمعیت‬ ‫انجمن های زیست محیطی برای مقابله با اتش‬ ‫سوزی های احتمالی بیافزاید‪ .‬نباید فراموش‬ ‫کنیم که افزایش اعضای سمن ها انتشار فرهنگ‬ ‫زیست محیطی در بین مردم را نیز ارتقا می‬ ‫بخشد‪ ،‬زیرا زندگی ما بر پایه محیط زیست است‬ ‫و محیط زیست بستر سالمت بوده و کلیه جنبه‬ ‫های زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬فارغ‬ ‫از تالش و تشویق در جهت مشارکت مردم برای‬ ‫خاموشی اتش سوزی ها‪ ،‬در بخش هایی از پهنه‬ ‫عظیم و گسترده و صعب العبور اورامانات نمی‬ ‫توان با نیروی انسانی و دستان خالی ان را مهار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گرداوری کننده‪ :‬مرتضی جباری‬ صفحه 27 ‫اوقات‬ ‫بیشتر اوقات‪ ،‬تعطیالت تابستانی ما با برنامه هایی‬ ‫یکنواخت تکمیل می شود و ان قدر دست روی‬ ‫دست می گذاریم که این فرصت از دست می رود‬ ‫و به خودمان که می اییم ‪ ،‬نوبت خرید کیف و‬ ‫کتاب شده است‪ .‬اما این بار به جای تمامی‬ ‫برنامه های تکراری‪ ،‬تالش کرده ایم نگاهی‬ ‫متفاوت به تابستان داشته باشیم‪ .‬با ارزوی اینکه‬ ‫روزهای گرم این ایام ‪ ،‬اتفاق تازه ای را رقم بزنند‬ ‫و از کجا معلوم؟ شاید مسیر زندگی نوجوان شما‬ ‫را تغییر دهد‪ .‬محدوده مشخص قیمت زمانی که‬ ‫کودک شما هنوز به مرحله نوجوانی نرسیده‪،‬‬ ‫طبیعی است درباره قیمت کالس ها با او صحبت‬ ‫نکنید و اجازه دهید کالسی را به دلخواه انتخاب‬ ‫کند‪ ،‬اما زمانی که او به سنین نوجوانی رسید‪،‬‬ ‫اتفاقاً بد نیست تا درباره قیمت کالس ها بداند‪.‬‬ ‫خودتان هم به عنوان ادم بزرگ پس از ‪ ۹‬ماه‬ ‫درس خواندن‪ ،‬احتیاج به روزهایی بی برنامه‬ ‫دارید‪ .‬با این تفاوت که برای کودکان و نوجوانان‬ ‫بهتر است این ساعت هایشان با برنامه هایی‬ ‫خوشایند پر شود‪ .‬مث ً‬ ‫ال اگر فرزندتان به کتاب‬ ‫خواندن عالقه دارد‪ ،‬اجازه دهید که او‬ ‫ساعت هایی از روز را در تختخوابش به کتاب‬ ‫خواندن بگذراند و فکر نکنید که این ساعت ها‬ ‫در واقع تلف کردن وقت است‪ .‬حتی بهتر است‬ ‫خرید کتاب را نیز در میان این تفریح ها جا‬ ‫دهید‪ .‬با او همراه شوید و سعی کنید کتاب های‬ ‫انتخابی اش را به دقت زیرنظر بگیرید‪ ● .‬خواب تا‬ ‫ظهر در سنین نوجوانی‪ ،‬کم وبیش مشخص شده‬ ‫که فرزند شما اهل صبح است یا بعدازظهر‪.‬‬ ‫صبح ها خوش اخالق تر است یا بعدازظهرها‪ .‬از‬ ‫این شناخت استفاده کرده و برنامه کالس هایش‬ ‫را بچینید‪ .‬گاهی به جای سخت گیری های‬ ‫معمول‪ ،‬اندکی فضای زندگی اش را باز بگذارید‬ ‫تا در جریان موقعیت قرار بگیرد‪ .‬دانش اموزان‬ ‫همواره ساعاتی را در مدرسه به تحصیل علم‬ ‫‪28‬‬ ‫فراغت تابستانی‬ ‫می پردازند و بخش دیگری از اوقات خود را در‬ ‫خانه و والدین می گذرانند زمان دیگری نیز‬ ‫وجود دارد که سازندگی و یا به هم ریختن‬ ‫شخصیت انان نقش چشمگیری دارد و ان‬ ‫زمانی است که دانش اموزان همواره ساعاتی را‬ ‫نه در مدرسه و نه در خانه اند و به اصطالح در‬ ‫اوقات فراغت خود بسر می برند لذا در مقوله‬ ‫کردن و غنی سازی اوقات فراغت دانش اموزان‬ ‫همیشه سواالتی نظیر غنی سازی اوقات در کجا‪،‬‬ ‫چگونه و زیر نظر چه کسانی و با استفاده از کدام‬ ‫امکانات و بر اساس چه برنامه ای و چه مصالحی‪...‬‬ ‫به ذهن والدین گرامی و افراد مختلف جامعه‬ ‫خطور می کند و همواره یافتن پاسخ برای‬ ‫این گونه سواالت کار اسانی نیست‪ .‬بسیاری از‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬اوقات فراغت به ویژه تعطیالت‬ ‫تابستان را دوره استراحت مطلق می دانند‪ .‬ان ها‬ ‫این دوران را زمانى براى فرار از فشار مدرسه‬ ‫تلقى می کنند و فکر می کنند که باید صرفاً به‬ ‫استراحت بپردازند‪ .‬این در حالی است که به‬ ‫تجربه ثابت شده درصورتی که اموزش هایی به‬ ‫شکل سرگرم کننده برای دانش اموزان تدارک‬ ‫دیده شود‪ ،‬اوقات فراغت می تواند نقطه عطفی‬ ‫در زندگی دانش اموزان باشد و حتی اینده‬ ‫ان ها را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬به این ترتیب اگر‬ ‫برنامه های اموزشى جالبى برای دانش اموزان‬ ‫تدارک دیده شود‪ ،‬اوقات فراغت ان ها از حالت‬ ‫کسالت بار خارج می شود و به جای این که بچه ها‬ ‫از سر بیکارى به رفتارهاى نابهنجار روی اورند‪،‬‬ ‫مهارت هایی می اموزند و هم خود را سرگرم‬ ‫می کنند و هم امکان اشتغال پیدا می کنند‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت‪ ،‬اوقات فراغت نتیجه مثبتى به‬ ‫همراه نمی اورد‪ .‬بنابراین والدین الزم است در‬ ‫برنامه ریزی هایی که انجام می دهند عالقه‬ ‫فرزندانشان را نیز در نظر داشته باشند‪ .‬مث ً‬ ‫ال از‬ ‫فرزندتان بخواهید تا دغدغه های دوستانش در‬ ‫شبکه های اجتماعی را دسته بندی کند و ان ها‬ ‫را با یک روان شناس در میان بگذارد‪ .‬اگر به ‬ ‫اتفاق های تاریخی عالقه نشان می دهد‪ ،‬سوژه ای‬ ‫به او معرفی کنید و بخواهید برای تحقیق در‬ ‫این زمینه به کتابخانه برود یا در اینترنت‬ ‫سوژه اش را پیگیری کند‪ .‬مطمئن باشید این‬ ‫تحقیق ها در سال های دبیرستان یا دانشگاه به‬ ‫کمکش می اید‪ ● .‬مسابقه نگذارید «فالنی هزار‬ ‫تا کالس میره اما تو چی؟» مقایسه فرزند‬ ‫نوجوانتان با همسن و سال هایش یکی از‬ ‫بزرگ ترین اشتباه هایی است که می توانید‬ ‫مرتکب شوید‪ .‬نوجوان شما اعتمادبه نفس الزم‬ ‫برای این جمله را ندارد که بگوید‪« :‬خب اون می‬ ‫تونه ‪ ۱۰‬ساعت سر کالس بشینه» و ته دلش‬ ‫مطمئن خواهد شد که چیزی کم دارد‬ ‫درحالی که اشتباه از شماست که بدون شناخت‬ ‫فرزندتان از او انتظار انجام کاری را دارید‪.‬‬ ‫●انتخاب های غیرکلیشه ای کالس زبان‪ ،‬کالس‬ ‫شنا‪ ،‬کالس نقاشی‪ ،‬کالس موسیقی‪ .‬ایا در‬ ‫تابستان به جز این ‪ ۴‬کالس می توان به‬ ‫کالس های اموزشی دیگر رفت؟ بله! مث ً‬ ‫ال کالس‬ ‫ستاره شناسی یا کالس داستان نویسی‪ .‬سبک‬ ‫زندگی‪ ،‬برخورد اجتماعی‪ ،‬عاطفی‪ ،‬روش برخورد‬ ‫با مردم‪ ،‬تالش در رشد و شکوفایی جامعه‪ ،‬رونق‬ ‫بخشیدن به مسائل اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی مسائلی است که در برنامه ریزی اوقات‬ ‫و فراغت کودکان و نوجوانان باید به طورجدی‬ ‫لحاظ شود‪ ،‬اوقات فراغت دانش اموزان نباید‬ ‫باکالس های مختلف‪ ،‬گوناگون و بدون خروجی‬ ‫مفید پر شود بلکه باید شرایطی برای کسب‬ ‫تجارب تربیتی‪ ،‬اجتماعی و اخالقی صحیح برای‬ ‫فرزندان فراهم کرد‪ .‬اوقات فراغت دانش اموزان‬ ‫در ایام تعطیالت تابستان فرصتی بسیار مناسب‬ ‫برای مهارت اموزی و شکوفایی کودکان و‬ ‫نوجوانان است هر چند در سال های اخیر نیز‬ ‫فعالیت در فضای مجازی بخش عمده ای از‬ ‫اوقات فراغت این قشر را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬خانواده ها اغلب در تالش هستند تا‬ ‫فرزندان خود را در کالس های اموزشی‪ ،‬تفریحی‬ ‫و ورزشی ثبت نام کنند تا وقت کودکان و‬ ‫نوجوانان به بطالت نگذرد‪ .‬والدین برای اوقات‬ ‫فراغت دانش اموزان نقش مهی را ایفا می کنند و‬ ‫ان ها باید راه های صحیح استفاده از اوقات‬ ‫طالیی را به فرزندشان نشان دهند؛ اوقات‬ ‫فراغت دانش اموزان فرصتی برای فراگیری‬ ‫مهارت ها و اموزش های مختلف به شمار می اید‬ ‫و برنامه ریزی ها باید بر اساس عالیق و‬ ‫توانایی های جوانان و نوجوانان انجام شود و‬ ‫به گونه ای باشد که عالوه بر شکوفایی استعدادها‬ ‫و توانایی های این قشر ایامی خوش برای ان ها‬ ‫رقم بزند‪ .‬به هرحال اوقات فراغت زمانی است که‬ ‫فرد در ان به فعالیت خاصی مشغول نیست‪.‬‬ ‫بسیاری از ما برای این اوقات برنامه ریزی‬ ‫نمی کنیم و این در مورد اوقات فراغت دوره‬ ‫تابستان بچه هایمان هم صادق است‪ .‬درحالی که‬ ‫با برنامه ریزی برای این دوره می توان به بچه ها‬ ‫کمک کرد تا خودشان و استعدادها و عالیقشان‬ ‫را کشف کنند‪ ،‬مهارت هایی بیاموزند و حتی‬ ‫شیوه هایی برای برقراری مناسبات اجتماعی‬ ‫بهتر با والدین‪ ،‬دوستان و‪ ...‬را تمرین کنند‪.‬‬ ‫بنابراین بسیاری از والدین الزم است که این‬ ‫ایده را که اوقات فراغت چیزی زائد است را کنار‬ ‫بگذارند‪ .‬طبیعى است که اگر براى اوقات فراغت‬ ‫بچه ها هدف گذاری نکنیم‪ ،‬واقعاً هم اوقات‬ ‫فراغت زائد به نظر می رسد و والدین از خدا‬ ‫می خواهند که تابستان هرچه زودتر به پایان‬ ‫مرتضی جباری‬ ‫برسد‪.‬‬ صفحه 28 ‫شیروان دیار دیدنی های ناشناخته‬ ‫همراهی با مسئولیت اجتماعی‬ ‫*علی جدی با اشاره به کند بودن فازهای‬ ‫توسعه ای صنایع خراسان شمالی گفت‪ :‬باید‬ ‫فازهای توسعه ای را رونق دهیم و از ان سو‬ ‫شرایط حاکم بر استان نشان دهنده این است که‬ ‫ظرفیت ایجاد صنایع جدید نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان شیروان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬مردم استان نسبت به‬ ‫نقش افرینی صنایع در مسیر رشد و توسعه‬ ‫استان خوش بین نیستند و صنایع بزرگ باید با‬ ‫تغییر رویه این نگاه را تغییر دهند‪ .‬وی در انتها‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم با ظرفیت کنونی ایجادشده در‬ ‫مجلس عالوه بر کمک به رشد صنایع در‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬صنایع موجود را نسبت به‬ ‫مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم استان‬ ‫سوق دهیم‪* .‬سرهنگ عباسعلی ریحانی‪،‬‬ ‫فرمانده سپاه شیروان اظهار داشت‪ :‬پس از‬ ‫گستردگی و انتشار ویروس کرونا در کشور به‬ ‫دستور مقام معظم رهبری جهت حمایت از‬ ‫خانواده های نیازمند و با توجه به ابالغیات‬ ‫سازمان بسیج‪ ،‬طرح شناسایی نیازمندان واقعی‬ ‫در شهرستان کلید خورد‪ .‬فرمانده ناحیه مقاومت‬ ‫بسیج شیروان هدف اصلی این طرح را مردم‬ ‫یاری عنوان و خاطر نشان کرد‪ :‬این مرحله از‬ ‫کمک های مومنانه با کمک های مردمی ‪ ،‬خیرین‪،‬‬ ‫بسیجیان‪ ،‬سپاه و با مسئولیت امام جمعه‬ ‫شهرستان و با محوریت گروه های جهادی از‬ ‫طریق پایگاه های بسیج توزیع می شود وی افزود‪:‬‬ ‫با حضور خیرین‪ ،‬جمع اوری کمک های مردمی‬ ‫و سپاه در مرحله اول رزمایش کمک مومنانه‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار بسته معیشتی و ‪ ۱۰۰‬هزار پرس‬ ‫غذای گرم بین نیازمندان واقعی توزیع شد‪.‬‬ ‫جغرافیای سیاسی شهرستان‬ ‫شهرستان شیروان در شمال شرقی استان‬ ‫خراسان شمالی قرارگرفته و از شمال به کشور‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬از جنوب به شهرستان اسفراین‪ ،‬از‬ ‫شرق به شهرستان فاروج و از غرب به شهرستان‬ ‫بجنورد محدود می شود‪ .‬فاصله مرکز شهرستان‬ ‫شیروان تا مشهد مقدس ‪ 195‬کیلومتر و تا شهر‬ ‫بجنورد‪ ،‬مرکز استان خراسان شمالی‪52 ،‬‬ ‫کیلومتر است‪ .‬این شهرستان با مساحت حدود‬ ‫‪ 3904‬کیلومترمربع دارای ‪ 2‬شهر‪ 3 ،‬بخش‪9 ،‬‬ ‫دهستان و ‪ 169‬ابادی است‪ .‬جمعیت این‬ ‫شهرستان در سال ‪ 1390‬بالغ بر ‪ 157014‬نفر‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫جغرافیای طبیعی‬ ‫شهرستان شیروان در درۀ رود اترک بین‬ ‫رشته کوه های کپه داغ در شمال و االداغ در‬ ‫جنوب شکل گرفته است‪ .‬اب وهوای این منطقه‬ ‫در تابستان ها معتدل و در زمستان ها بسیار سرد‬ ‫است‪ .‬به دلیل وجود منابع اب کافی‪ ،‬ازجمله‬ ‫رودخانه اترک و شاخاب های متعدد ان‪،‬‬ ‫کشاورزی در منطقه رونق دارد‪.‬‬ ‫پیشینه تاریخی‬ ‫شهرستان شیروان با توجه به موقعیت مناسب‬ ‫زیست محیطی و راهبردی از دیرباز مورد توجه‬ ‫جمعیت های انسانی بوده و مسکونی شده است‪.‬‬ ‫پراکندگی زیاد محوطه های باستانی از دورۀ‬ ‫پیش ازتاریخ تا دورۀ اسالمی نشان دهندۀ اهمیت‬ ‫این منطقه در طول تاریخ است‪ .‬تپه ارگ نادری‬ ‫در مرکز شهر شیروان و تپه دوین در روستای‬ ‫دوین در زمرۀ قدیمی ترین استقرارهای درۀ رود‬ ‫اترک به شمار می روند که قدمت سکونت در‬ ‫ان ها به حدود شش هزار سال پیش می رسد‪ .‬در‬ ‫بخش های مختلف این شهرستان بقایای‬ ‫محوطه های استقراری و قلعه های بارودار مربوط‬ ‫به دورۀ اشکانی و ساسانی شناسایی شده که‬ ‫احتماالً بخشی از یک شبکه تجاری‬ ‫سازماندهی شده را تشکیل می دادند که در‬ ‫دوره های مذکور در تعالی فرهنگی استان نقش‬ ‫بارزی را ایفا می کرده است‪.‬‬ ‫جاذبه های بوم گردی‬ ‫روستای هدف گردشگری گلیان‪:‬‬ ‫روستای گردشگری گلیان شیروان خراسان‬ ‫شمالی با توجه به مناظر بکر طبیعی و خانه های‬ ‫مسکونی مطبق‪ ،‬بهشت گمشده ای است که‬ ‫چشم به راه مسافران نوروزی است‪ .‬این روستا که‬ ‫در فاصله ‪ 23‬کیلومتری جنوب شیروان‬ ‫واقع شده و از ان به عنوان ماسوله خراسان‬ ‫شمالی یاد می شود دارای مناظر طبیعی کم نظیر‬ ‫و رودخانه های پراب است‪ .‬هم اکنون گلیان با‬ ‫توجه به این مناظر و همچنین چشمه سارهای‬ ‫فراوان و باغ های پردرخت و النگ زارها یکی از‬ ‫مناطق ییالقی و هدف گردشگری است‪ .‬روستای‬ ‫گردشگری گلیان یکی از قراء بسیار قدیمی‬ ‫شیروان است که مقبره بابا توکل از مشایخ و‬ ‫عرفای نامی قرن چهارم هجری که از ایشان‬ ‫به عنوان کلیددار و خادم کعبه نام می برند‪،‬‬ ‫مسجد جامع قدیم‪ ،‬مقبره شمس الدین‪ ،‬برج و‬ ‫باروهای موسی خان و خداوردی سردار یکی از‬ ‫مناطق دیدنی شیروان محسوب می شود‪.‬‬ ‫روستای گلیان در ‪ 23‬کیلومتری جنوب شهر‬ ‫شیروان قرارگرفته است که از چشمه های‬ ‫متنوع‪ ,‬غار کافر قلعه که درگذشته های دور‬ ‫مسکونی بوده برخوردار است‪.‬‬ ‫منطقه نمونه گردشگری گلول‪:‬‬ ‫این منطقه با وسعتی بیش از ‪ 18‬هزار و ‪144‬‬ ‫هکتار در فاصله ‪ 85‬کیلومتری شمال شیروان و‬ ‫در مرز ترکمنستان واقع است‪ .‬این منطقه‬ ‫حفاظت شده با توجه به دارا بودن ویژگی های‬ ‫خاص طبیعی‪ ،‬ازجمله جنگل های انبوه درختان‬ ‫ارس و تنوع بسیار زیاد پوشش گیاهی زیستگاه‬ ‫خالص ترین قوچ اوریال و حیواناتی نظیر کل و‬ ‫بز‪ ,‬پلنگ‪ ,‬گربه وحشی ‪ ,‬گراز‪ ,‬گرگ‪ ,‬روباه‪ ,‬‬ ‫شغال‪ ,‬کفتار‪ ,‬تشی و سمور می باشد‪ .‬در فاصله‬ ‫‪ 500‬متری از پاسگاه جنگلبانی در منطقه گلول‬ ‫دریاچه ای مصنوعی ساخته شده است‪.‬‬ ‫اتش در کمین منابع طبیعی و باغات‬ ‫معاون سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری شیروان گفت‪ :‬اتش سوزی دوشنبه شب‬ ‫دوم تیرماه در روستای تنسوان بخش مرکزی‬ ‫این شهرستان موجب از بین رفتن چهار هکتار‬ ‫گندمزار و باغ این روستا شد‪ .‬حسین قربانی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از این میزان سطح خسارت دیده‪،‬‬ ‫سه هکتار گندمزار و یک هکتار باغ پسته بوده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬چهار نفر از نیروهای سازمان به‬ ‫همراه یک دستگاه خودروی سنگین برای‬ ‫خاموش کردن اتش به محل حادثه اعزام و پس‬ ‫از یک ساعت موفق به مهار ان شدند‪ .‬قربانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬علت این حادثه بی احتیاطی و خطای‬ ‫انسانی بوده است که مردم روستا مشارکت‬ ‫خوبی در خاموش کردن اتش داشتند‪ .‬این‬ ‫حادثه تلفات جانی در برنداشت‪ .‬تنسوان با ‪۳۵۳‬‬ ‫نفر جمعیت در هفت کیلومتری جنوب شهر‬ ‫شیروان واقع است‪ .‬پیشتر‪ ،‬مدیرکل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری خراسان شمالی هم گفته‬ ‫بود که بر اساس اخرین اطالعاتی جمع اوری شده‬ ‫از پهنه بندی عرصه های طبیعی‪ ۲۹ ،‬درصد از‬ ‫گستره استان در ریسک پرخطر اتش سوزی قرار‬ ‫دارد‪ .‬گستره شهرستان شیروان ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار‬ ‫است که ‪ ۲۹۰‬هزار هکتار ان به صورت منابع‬ ‫طبیعی تجدیدشونده و ‪ ۱۱۰‬هزار هکتار جزو‬ ‫اراضی مستثنیات قانونی شخصی شامل‬ ‫زمین های زراعی‪ ،‬باغ ها‪ ،‬جاده ها و محوطه های‬ ‫روستا و شهرهاست‪ .‬شهر ‪ ۸۵‬هزار نفری شیروان‬ ‫دارای سه ایستگاه اتش نشانی و ‪ ۵۲‬نفر نیروی‬ ‫اتش نشان است‪.‬‬ ‫مرتضی جباری‬ صفحه 29 ‫طبیعت‬ ‫بکر‬ ‫ایران‬ ‫نمارستاق‬ ‫نمارستاق یک منطقه زیبا و با شکوه در شهرستان امل در استان‬ ‫مازندران می باشد که در زمره شگفتی های طبیعت بکر ایران‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬نمارستاق دارای اب وهوای بسیار عالی بوده و‬ ‫دارای موقعیت بسیار مناسب نسبت به بقیه روستاهای هم جوار‬ ‫در کوهپایه دماوند است‪ .‬مردم مهمان نواز این منطقه با استقبالی‬ ‫گرم از گردشگران خوشی های سفر را دوچندان می کنند‪.‬‬ ‫پیاده روی در تپه های سرسبز در سایه کوه پوشیده از برف دماوند‬ ‫حس طراوت را در انسان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫روستای پامنار‬ ‫پامنار از روستاهای شهر دزفول در جنوب خوزستان است‪.‬‬ ‫تنوع حیات وحش و گیاهان پامنار و دریاچه ای که از جمع‬ ‫شدن اب سد دِز جمع می شود‪ ،‬فضایی عالی برای سفر کردن‬ ‫و گشت وگذار فراهم می کند‪ .‬البته اگر سفرتان به پامنار در‬ ‫زمستان باشد‪ ،‬چنین ایده ای عملی نیست‪ .‬اب دریاچه در‬ ‫زمستان های پامنار سرد است‪ .‬سکوت رویایی و اسمان پامنار‪،‬‬ ‫خستگی و دغدغه هایتان را مانند یک قرص ارام بخش به صفر‬ ‫درصد می رساند‪ .‬اگر در بهار راهی پامنار می شوید در اطراف‬ ‫دریاچه ان شاهد رویش گل های الله خواهید بود‪.‬‬ ‫تنگه َرغِز‬ ‫تنگه رغز مثل یک بهشت پنهان در کوهستان های جنوب‬ ‫استان فارس است‪ .‬در منطقه فسارود این استان‪ ،‬تنگه‬ ‫اسرارامیز رغز با ابشارهایی مرتفع در انتظار کسانی است‬ ‫که از سفرهای پرماجرا خوششان می اید‪ .‬با پای گذاشتن‬ ‫به تنگه رغز‪ ،‬سفری ‪ ۲.۵‬کیلومتری برایتان شروع می شود‪.‬‬ ‫ابتدای مسیر‪ ،‬حرکت کردن و عبور از تنگه ساده است و با‬ ‫حوضچه های ابی شفاف روبه رو می شوید که از ریختن‬ ‫ابشارها به درون تنگه درست شده اند‪ .‬اما با پیش رفتن به‬ ‫سمت تنگه و عمیق تر شدن ان‪ ،‬ابشارها بلند و بلندتر‬ ‫می شوند‪ .‬بلندترین ابشار حدود ‪ ۶۵‬متر ارتفاع دارد‪.‬‬ ‫دره هفت غار‬ ‫دره هفت غار از شاهکارهای طبیعت است‪.‬‬ ‫این دره که در شمال غربی نیشابور قرار‬ ‫دارد‪ ،‬شامل هفت دره است که با پیمودن‬ ‫ان ها به یک چشمه طبیعی خواهید رسید‪.‬‬ ‫دره های هفت غار‪ ،‬سرخ و زیبا هستند و البته‬ ‫خبری از غار در این منطقه نیست‪ .‬بلکه با‬ ‫دره هایی روبه رو هستید که به هفت غار‬ ‫شهرت دارند‪ .‬خاک این منطقه از جنس‬ ‫خاک ُرس و اب چشمه طبیعی ان هم‬ ‫خنک و گواراست‪ .‬نیشابور با وجود اثار‬ ‫تاریخی و طبیعی اش از دیدنی ترین نقاط‬ ‫ایران است که نباید ان را در ایران گردی‬ ‫فراموش کنید‪.‬‬ ‫دریاچه ارواح‬ ‫درختانی که از کمر شکسته اند در دریاچه ای باتالقی و اغلب پوشیده از مه؛ اگر اهل سینمای‬ ‫وحشت باشید‪ ،‬توصیف این منظره شما را بی شک به یاد یکی از سکانس های فیلمی در ژانر‬ ‫وحشت می اندازد‪ .‬اما این منظره‪ ،‬توصیفی است از دریاچه ارواح در نزدیکی نوشهر استان مازندران‪.‬‬ ‫این روزها‪ ،‬داستان های اجنه و روح دیگر در میان ادم ها طرفداران زیادی ندارد‪ .‬انواع و اقسام‬ ‫جنگ ها و جنایت هایی که ادمیزاد روی این کره خاکی انجام داده است‪ ،‬دیگر جای ترس و‬ ‫وحشتی را از جن و روح باقی نمی گذارد‪ .‬اما قدیم ترها‪ ،‬ساکنان حوالی دریاچه ارواح معتقد بودند‬ ‫که این مکان‪ ،‬طلسم شده و روح زده است‪ .‬درهرحال‪ ،‬درختان داخل باتالق و اطراف ان‪ ،‬مناظر‬ ‫خاص و جالب توجهی به وجود می اورند که دیدن ان می تواند به معنای بازدید از یکی از دیدنی ترین‬ ‫نقاط ایران باشد‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32

آخرین شماره های ماهنامه امید زندگی

ماهنامه امید زندگی 21

ماهنامه امید زندگی 21

شماره : 21
تاریخ : 1400/09/30
ماهنامه امید زندگی 20

ماهنامه امید زندگی 20

شماره : 20
تاریخ : 1400/08/30
ماهنامه امید زندگی 19

ماهنامه امید زندگی 19

شماره : 19
تاریخ : 1400/07/24
ماهنامه امید زندگی 18

ماهنامه امید زندگی 18

شماره : 18
تاریخ : 1400/06/21
ماهنامه امید زندگی 17

ماهنامه امید زندگی 17

شماره : 17
تاریخ : 1400/02/30
ماهنامه امید زندگی 16

ماهنامه امید زندگی 16

شماره : 16
تاریخ : 1399/12/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!