ماهنامه امید زندگی شماره 26 - مگ لند

ماهنامه امید زندگی شماره 26

ماهنامه امید زندگی شماره 26

ماهنامه امید زندگی شماره 26

‫امید زندگی‬ ‫سال چهارم ‪ -‬مرداد ماه‪ - 1401‬شماره ‪ 36 - 26‬صفحه ‪ -‬قیمت ‪ 39000 :‬تومان‬ ‫معجزه خودباوری‬ ‫تاثیر رنگ ها بر یادگیری‬ ‫موفقیت اتفاقی نیست‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫در این شماره می خوانید ‪:‬‬ ‫گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری‬ ‫ارتباط با جوان ها این جوری نمی شود که بگویید‬ ‫جوانها بیایید‪ ،‬انها هم بلند شوند بیایند! باید بنشینید‬ ‫فکر کنید راهکار پیدا کنید‪ ،‬ساز و کار باید پیدا کنید‪.‬‬ ‫امروز در سرتاسر کشور‪ ،‬مجموعه های خودجوش و‬ ‫گمنام و کم هزینه و بی ادعائی وجود دارند که کار‬ ‫فرهنگی می کنند‪ ،‬کار اجتماعی می کنند‪ ،‬خدمات ارائه‬ ‫می دهند‪ ،‬همه جای کشور هستند‪ .‬بنده چون عالقه ی‬ ‫به این مجموعه ها دارم ـ گاهی تماس می گیرند یک‬ ‫چیزی می گویند‪ ،‬یک چیزی می خواهند ـ می دانم‬ ‫االن سرتاسر کشور و تقریباً در همه ی شهرها‪ ،‬شهرهای‬ ‫بزرگ‪ ،‬کوچک‪ ،‬مجموعه های این جوری وجود دارند؛ این ها را در شهر خودتان‬ ‫جستجو کنید‪ ،‬پیدا کنید‪ ،‬به انها کمک کنید‪ ،‬دست نوازش به سرشان بکشید؛‬ ‫این ها یک مجموعه ی جوانند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪3‬‬ ‫انگیزه دادن به دیگران‬ ‫‪4‬‬ ‫تمرینات پرورش خالقیت‬ ‫‪5‬‬ ‫تاثیرات قدردانی از دیگران‬ ‫‪6‬‬ ‫معجزه خودباوری‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 10‬هزار نفر؛ ظرفیت موکب های سپاه تهران در اربعین‬ ‫‪8‬‬ ‫رتبه ‪ ۳۲‬ایران در شاخص های جهانی بخشش‬ ‫‪8‬‬ ‫راه های پرورش خالقیت در کودکان‬ ‫‪9‬‬ ‫تاثیر رنگ ها بر یادگیری‬ ‫‪10‬‬ ‫موضوع مسئولیت اجتماعی باید تبدیل به فرهنگ شود‬ ‫‪11‬‬ ‫خراسان جنوبی؛ میزبان اجالسیه ملی گروه های جهادی‬ ‫‪12‬‬ ‫قدردانی از ‪ ۱۸‬چهره شاخص و مسئولیت پذیر اجتماعی کشور‬ ‫‪12‬‬ ‫ورزش در خانه‬ ‫‪13‬‬ ‫از غذاهای سنتی کشورمان غافل نشویم‬ ‫‪14‬‬ ‫دستور وزیر کشور به استانداران برای عملیات جهادی ابخیزداری‬ ‫‪15‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۳‬هزار بسته معیشتی با مشارکت سپاه تهران و شهرداری‬ ‫‪15‬‬ ‫روز خبرنگار‬ ‫کار فرهنگی نیازمند رویکردی جهادی‬ ‫‪16‬‬ ‫خبرنگاران پیش قراوالن سنگر اطال ع رسانی و چشم بینا و زبان رسای مردم‬ ‫می باشند ‪ ،‬به واقع چه زیباست اندیشه هایی که در برابر قلم زانو زند و لغاتی‬ ‫که در خدمت بیان حق براید‪ 17 .‬مرداد در تقویم کشور به عنوان “روز‬ ‫خبرنگار” نامگذاری شده است‪ .‬با توجه به جایگاه خبرنگاری و اگاهی بخشی‬ ‫در همه زمینه ها‪ ،‬مروری بر اهمیت این موضوع‪ ،‬شناخت و درک چالش های‬ ‫پیش رو و ارائه چشم اندازهای مناسب در این راستا ضروری می نماید‪.‬بدیهی‬ ‫است در حال عبور به سوی عصر فرا اطالعات هستیم؛ امروزه جامعه ای توسعه‬ ‫یافته خطاب می شود که بتواند در حین توسعه شاخص های اجتماعی و‬ ‫اقتصادی مانند درامد سرانه و عنصر اگاهی محوری اجتماعی‪ ،‬در مباحث‬ ‫توسعه اهتمام داشته باشد‪ .‬به عقیده صاحب نظران‪ ،‬ارتباطات توسعه‪ ،‬به معنی‬ ‫( افزایش سطح مردم ساالری اقتصاد )اشتغال مولد( مردم ساالری اجتماعی)‬ ‫گسترش مهارت های ارتباطی( مردم ساالری سیاسی ) مشارکت همگانی(مردم‬ ‫ساالری فرهنگی ) خالقیت گرایی می باشد‪.‬رسانه ها چهارمین رکن دموکراسی‬ ‫و پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن در جهت عمران جامعه هستند‪.‬برای‬ ‫تبدیل مشکالت به فرصت‪ ،‬تدوین استراتژی های اطالع رسانی و نظام‬ ‫حرفه ای خبر‪ ،‬تدوین منشور حرفه ای خبرنگاری‪ ،‬بهره مندی از فناوری های‬ ‫پیشرفته‪ ،‬ضرورت اموزش و شناختن نظریه ها و ابزارهای نوین در رابطه با‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬ارتقای سواد حرفه ای خبرنگاران و امنیت شغلی الزم است تا‬ ‫نقش بی بدیلی ایفا گردد‪.‬‬ ‫مرتضی جباری‬ ‫حضور میدانی و اقدام جهادی‪ ،‬الزمه رفع موانع تولید‬ ‫‪16‬‬ ‫تصمیم عجوالنه ممنوع‬ ‫‪17‬‬ ‫نوشیدنی خنک تابستانی‬ ‫‪18‬‬ ‫جامعه پیرامونی الویت مسئولیت های اجتماعی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪19‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬زهرا دربان‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬مرتضی جباری‬ ‫مترجم و دبیر اجتماعی‪ ،‬فرهنگی ‪ :‬محمد دربان‬ ‫سرپرست گروه مشاورین ‪ :‬محمود دربان‬ ‫نشانی دفتر مجله ‪ :‬تهران ‪ -‬شهرک ازادی ‪ -‬بلوار امام خمینی ‪ -‬پالک ‪1/1‬‬ ‫تلفن دفتر مجله ‪33900368 :‬‬ ‫تلفن چاپخانه ‪54889000 :‬‬ ‫چاپخانه ‪ :‬دیجیتال ایران کهن ‪ /‬تهران ‪ -‬خیابان مطهری ‪ -‬کوچه سنندج ‪ -‬پالک ‪6‬‬ ‫حمایت از کودکان کار در راستای مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری ‪19‬‬ ‫با رویکرد انقالبی و جهادی می توان موانع را پشت سر گذاشت‬ ‫‪20‬‬ ‫اردوی جهادی عمل جراحی رایگان برای بیماران نیازمند‬ ‫‪20‬‬ ‫حاضر جوابی نوجوان‬ ‫‪21‬‬ ‫تکنیک های ارام سازی خود‬ ‫‪22‬‬ ‫اولین همایش ملی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی‬ ‫‪23‬‬ ‫هنر دانشجویان بسیجی؛ جهاد تبیین در علم و مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪24‬‬ ‫فضیلت خواندن زیارت عاشورا‬ ‫‪25‬‬ ‫فواید بازی سالمندان‬ ‫‪26‬‬ ‫تدریس جهادی در جوار شهدای گمنام بوستان خورشید‬ ‫‪27‬‬ ‫همت گروه های جهادی مثال زدنیست‬ ‫‪28‬‬ ‫راز سالمتی در تابستان‬ ‫‪29‬‬ ‫چگونه پرانرژی باشیم‬ ‫‪30‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی کسب وکارهای انالین برای مواجهه با بحران‪ ‎‬اقلیمی ‪31‬‬ ‫نخستین نشست کمیته خیرین و مسئولیت اجتماعی در مدیریت بحران ‪32‬‬ ‫اغاز رزمایش گروه های جهادی تخصصی در مناطق عشایری‬ ‫‪32‬‬ ‫موفقیت اتفاقی نیست‬ ‫‪33‬‬ ‫روستاهای ناشناخته ایران‬ ‫‪34‬‬ صفحه 3 ‫انگیزه دادن به دیگران‬ ‫انگیزه دادن به افراد از مهارت هایی است که باعث ایجاد رابطه بهتر با افراد می شود‬ ‫ضمن اینکه می توانیم با دادن انگیزه کارایی افراد را نیز باال ببریم‪ .‬هر کسی توانایی‬ ‫انگیزه دادن به دیگران را ندارد‪ .‬بنیان انگیزه دادن به افراد امید است یعنی ما اگر بتوانیم‬ ‫به افراد امید بدهیم می توانیم در او انگیزه ایجاد کنیم برای این که بتوانید انسان انگیزه‬ ‫بخشی باشید‪ ،‬باید از برخی خصوصیات ویژه بهره ببرید‪ .‬در ادامه ی مقاله با راهکارهای‬ ‫ساده برای انگیزه دادن به دیگران اشنا شوید‪.‬‬ ‫‪ .1‬به اطرافیان خود اهمیت دهید‬ ‫اگر نتوانید توجه و محبت خود را صادقانه به‬ ‫کسی ابراز کنید‪ ،‬قطعاً نمی توانید به او انگیزه‬ ‫دهید‪ .‬پس همیشه سعی کنید با رفتار و گفتار‬ ‫خود‪ ،‬توجه خود را به اطرافیان نشان دهید‪.‬‬ ‫وقتی حالشان را می پرسید و محبت خود را از‬ ‫ان ها دریغ نمی کنید‪ ،‬نشان می دهید برایتان‬ ‫اهمیت دارند‪.‬‬ ‫‪ .2‬همواره شور و اشتیاق داشته باشید‬ ‫داشتن انرژی‪،‬‬ ‫اشتیاق به شما انرژی می دهد و با‬ ‫ِ‬ ‫هر چیزی ممکن است‪ .‬به همین خاطر برای‬ ‫رسیدن به موفقیت در هر کاری‪ ،‬نیازمند شور و‬ ‫اشتیاق هستید‪ .‬اشتیاق به قدری مهم است که‬ ‫توصیه می کنند اگر اشتیاق ندارید‪ ،‬الاقل همانند‬ ‫افراد بااشتیاق رفتار کنید‪ .‬هر روز با افرادی که‬ ‫در ارتباط هستید‪ ،‬با اشتیاق برخورد کنید و‬ ‫مطمئن باشید چند برابر بیشتر جواب لبخندهای‬ ‫واقعی‪ ،‬انرژی مثبت و توجهتان را دریافت‬ ‫خواهید کرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اعتماد اطرافیانتان را جلب کنید‬ ‫اگر کسی رازی با شما در میان می گذارد‪ ،‬باید‬ ‫این راز را نزد خود نگه دارید‪ .‬اعتماد به سختی‬ ‫به دست می اید‪ ،‬اما خیلی زود از دست می رود‪.‬‬ ‫توصیه می کنیم خیلی به دنبال خبرچینی در‬ ‫محل کار و شایعات موجود در شبکه های‬ ‫اجتماعی نروید تا فرد مثبت و موثری باشید که‬ ‫دیگران واهمه ای برای صحبت کردن با او ندارند‪.‬‬ ‫‪ .4‬اگر حرفتان مثبت نیست‪ ،‬ان را بیان‬ ‫نکنید‬ ‫خیلی اسان می توان از کسی انتقاد کرد‪ ،‬اما‬ ‫واقعاً این کار درست است؟ باید به حرف و‬ ‫انتقادی که می خواهید به زبان اورید فکر کنید‪.‬‬ ‫وقتی کسی به شما توهین کند‪ ،‬نحوه لباس‬ ‫پوشیدنتان را مسخره کند‪ ،‬چه واکنشی از خود‬ ‫نشان خواهید داد؟ انتقاد خیلی خوشایند‬ ‫نیست‪ ،‬مگر انتقادهای سازنده‪ .‬هیچ کسی دوست‬ ‫ندارد موردانتقاد قرار گیرد‪ ،‬پس اگر مطمئن‬ ‫هستید انتقاد شما مثبت و سازنده نیست‪ ،‬ان را‬ ‫به زبان نیاورید‪.‬‬ ‫‪ .5‬به دیگران روحیه دهید‬ ‫با تعریف از رفتار و گفتار دیگران‪ ،‬به ان ها‬ ‫‪4‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫روحیه دهید و باعث خوشحالی شان شوید‪ .‬اگر‬ ‫باعث ناراحتی یکی از همکارانتان شده اید‪ ،‬سعی‬ ‫کنید با تعریف کردن از او‪ ،‬رضایتش را کسب‬ ‫کنید و به او انگیزه بدهید‪.‬‬ ‫‪ .6‬هیچ وقت تسلیم نشوید‬ ‫به سادگی می توان در مقابل استرس و چالش های‬ ‫روزانه تسلیم شد‪ ،‬اما اگر می خواهید به اطرافیان‬ ‫خود انگیزه دهید‪ ،‬باید یاد بگیرید در مقابل‬ ‫سختی های زندگی مقاومت کنید‪.‬اگر می خواهید‬ ‫به دیگران نشان دهید با مثبت اندیشی‪ ،‬تالش‬ ‫مداوم و تسلیم نشدن‪ ،‬می توان بر شرایط سخت‬ ‫غلبه کرد‪ ،‬ابتدا باید خودتان مظهر مقاومت و‬ ‫ایستادگی باشید‪.‬‬ ‫‪ .7‬نقطه ضعف های خود را قبول کنید‬ ‫خیلی خوب است در مقابل سختی های زندگی‬ ‫تسلیم نشد‪ ،‬اما باید این حقیقت را بپذیریم که‬ ‫هر انسانی دارای ضعف هایی است‪ .‬اگر سعی‬ ‫کنیم ضعف های خود را نپذیریم‪ ،‬منکر جنبه ی‬ ‫انسانی وجودمان شده ایم‪ .‬پس برای این که‬ ‫دیگران بتوانند ارتباط خوبی با شما برقرار کنند‪،‬‬ ‫باید قبول کنید فرد کامل و بی عیب و نقصی‬ ‫نیستید‪ .‬هیچ کسی نمی تواند ادعا کند کامل‬ ‫است‪ .‬پس اگر می بینید کسی چنین ادعایی‬ ‫دارد‪ ،‬یا در درک حقیقت ناتوان است یا نمی تواند‬ ‫خوب دروغ بگوید‪.‬‬ ‫‪ .8‬فعاالنه گوش دهید‬ ‫همه می توانند حرف های دیگران را بشنوند‪ ،‬اما‬ ‫تنها عده ی کمی قادرند فعاالنه گوش دهند و‬ ‫معنای حرف های دیگران را به خوبی درک‬ ‫کنند‪ .‬اگر کسی درباره مشکالتش با شما حرف‬ ‫می زند‪ ،‬با او ارتباط چشمی برقرار کنید و از او‬ ‫سوال بپرسید تا نشان دهید به حرف هایش‬ ‫اهمیت می دهید و به دنبال حل مشکالتش‬ ‫هستید‪.‬‬ ‫‪ .9‬بلندپروازی کنید‬ ‫هیچ وقت نمی توانید از کسی که تسلیم حقیقت‬ ‫زندگی شده‪ ،‬انگیزه بگیرید‪ .‬در زندگی این افراد‬ ‫هیچ امید و انگیزه ای وجود ندارد‪ .‬اگر می خواهید‬ ‫انگیزه بخش دیگران باشید تا ان ها به دنبال‬ ‫ارزوهایشان بروند‪ ،‬بلندپرواز باشید‪ ،‬اهداف‬ ‫بزرگ در سر بپرورانید و هیچ وقت تسلیم نشوید‪.‬‬ ‫‪ .10‬بدون این که باعث ناراحتی کسی شوید‪،‬‬ ‫از ان ها انتقاد کنید‬ ‫وقتی از کسی انتقاد کنید که خودش بخواهد‪.‬‬ ‫همان طور که گفتیم‪ ،‬اگر انتقاد شما مثبت و‬ ‫سازنده نیست‪ ،‬اص ً‬ ‫ال ان را به زبان نیاورید‪ .‬اگر‬ ‫بدون این که فردی از شما بخواهد‪ ،‬خصوصیاتش‬ ‫را موردانتقاد قرار دهید‪ ،‬تنها باعث ناراحتی اش‬ ‫می شوید؛ اما اگر کسی خود بخواهد از او انتقاد‬ ‫کنید‪ ،‬مسئله متفاوت است‪ .‬در این صورت‬ ‫به صورت سازنده انتقاد خود را بیان کنید‪ .‬اگر‬ ‫فردی در مورد مقاله‪،‬یا وبالگ‪ ،‬نظرتان را پرسید‪،‬‬ ‫باید به این صورت مطرح کنید‪ :‬خیلی ممنون‬ ‫که نظر منو پرسیدی و به من اعتماد داری‪ .‬من‬ ‫مقاله را خواندم و این نکات مثبت را در ان پیدا‬ ‫کردم‪ ،‬اما به نظرم می توانست بهتر هم باشد‬ ‫(پس ازان انتقاد سازنده ی خود را بیان کنید‪).‬‬ ‫‪ .11‬با همه رفتاری یکسان داشته باشید‬ ‫تمام انسان ها فارغ از جنسیت‪ ،‬نژاد‪ ،‬عقاید‬ ‫سیاسی و مذهبی خود‪ ،‬به صورت یکسان خلق‬ ‫شده اند‪ .‬بدون توجه به این اختالفات که‬ ‫تعیین کننده ی ارزش انسان ها نیستند‪ ،‬به‬ ‫اطرافیان خود عشق بورزید و با ان ها مهربانی‬ ‫کنید‪ .‬اگر می خواهید فردی انگیزه بخش باشید‪،‬‬ ‫با اطرافیان خود به گونه ای رفتار کنید که‬ ‫شایسته ی هر انسانی است‪.‬‬ ‫‪ .12‬با اعتمادبه نفس باشید‬ ‫همیشه به اطرافیان خود نگاه کنید تا اگر‬ ‫دوستان یا اشنایان را می بینید‪ ،‬با اعتمادبه نفس‬ ‫کامل با ان ها سالم و احوالپرسی کنید‪ .‬به‬ ‫گونه ای راه بروید و رفتار کنید تا محبت و‬ ‫اعتمادبه نفس را به اطرافیان هدیه دهید‪.‬‬ ‫‪ .13‬به عهدتان وفا کنید‬ ‫اگر برای انجام کاری به کسی قول داده اید‪ ،‬اما‬ ‫در همان زمان به مهمانی یا کنسرتی دعوت‬ ‫می شوید‪ ،‬باید به قول خود عمل کنید‪ ،‬هر چند‬ ‫رفتن به مهمانی یا کنسرت برایتان خوشایندتر‬ ‫است‪ .‬وقتی فرصت بهتری در مقابلمان ظاهر‬ ‫می شود‪ ،‬دلمان می خواهد از زیر قول هایی که‬ ‫داده ایم فرار کنیم‪ ،‬اما این بدقولی تمام اعتمادی‬ ‫که برای به دست اوردن ان زحمت کشیده ایم‪،‬‬ ‫به یک باره از بین می برد‪.‬‬ صفحه 4 ‫تمرینات پرورش خالقیت‬ ‫یک تمرین خالقیت یک تالش مبتکرانه است که بر ساختن مهارت های خالقانه‪ ،‬مانند حل مسئله‪ ،‬ارتباط و نواوری‪ ،‬به جای بهبود یک توانایی خالقانه‬ ‫خاص‪ ،‬مانند نقاشی تمرکز دارد‪ .‬تمرینات خالقیت می تواند چندوجهی باشد‪ ،‬با استفاده از کاغذ و قلم‪ ،‬مواد ساختمانی‪ ،‬پیدا کردن اشیا یا هر شی ء‬ ‫دیگر برای ایجاد ایده ها و توسعه تفکر خالقانه‪ .‬تمرینات خالقیت‪ ،‬شناخت‪ ،‬نواوری و تولید ایده شما را بهبود می بخشد‪ .‬از این تمرینات خالقانه در‬ ‫محل کار برای تقویت خالقیت خود به تنهایی یا با همکارانتان استفاده کنید‪:‬‬ ‫تست ‪ 30‬دایره را امتحان کنید‬ ‫این تمرین خالقیت بسیار خوب ‪ ،‬نتیجه‬ ‫تحقیقات “باب مک کیم” است که به طور ویژه‬ ‫در سایت “بروان تد برنامه بازی و خالقیت” به‬ ‫نمایش درامده است‪ .‬یک تکه کاغذ بردارید و‬ ‫‪ 30‬دایره بر روی ان بکشید‪ .‬حاال در یک دقیقه‬ ‫تا هر چند دایره که می توانید را با موضوعات‬ ‫مختلف جور کنید و در نظر بگیرید‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫یک دایره می تواند خورشید باشد یک دایره‬ ‫دیگر می تواند کره زمین باشد‪ .‬چند تا از این‬ ‫دایره ها را می توانید در یک دقیقه انجام دهید؟‬ ‫(توجه خود را بیشتر از کیفیت به کمیت کار‬ ‫معطوف نمایید)‪ .‬بسیاری از مردم تا ‪ 30‬سالگی‬ ‫را به سختی می گذرانند‪ .‬زیرا تا حد زیادی‬ ‫به عنوان یک انسان بالغ تمایل به خود اصالحی‬ ‫داریم‪.‬کودکان به اسانی امکانات ممکن را کشف‬ ‫می کنند و در این راه عالی هستند بدون انکه‬ ‫دچار خود انتقادی شوند‪ .‬درحالی که بزرگ ساالن‬ ‫لحظات سخت تری را سپری می کنند‪ .‬گاهی‬ ‫اوقات‪ ،‬حتی ارزوی اصالت و اصل بودن کارشان‬ ‫می تواند شکلی از خود اصالحی باشد‪ .‬فراموش‬ ‫نکنید که هنرمندان بزرگ کپی می کنند و‬ ‫هنرمندان عالی دزدی می کنند‪.‬‬ ‫اسباب بازی های روی میز خود داشته باشد‬ ‫بسیاری از شرکت هایی که لوازم خالق سازی‬ ‫تولید می کنند توصیه می کنند تا کارکنان بر‬ ‫روی میزهای خود “لگو‪ ،‬لینکولن الگنر برای‬ ‫بازی دوه یا کاغذهای اوریگامی” داشته باشند‪.‬‬ ‫به کارگیری از دست هایتان و ساختن یک چیزی‬ ‫با کاغذ در مقایسه با تایپ با کیبورد می تواند‬ ‫همان تکانه خالقانه ای که شما نیاز دارید‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫با یک کتاب طراحی شروع کنید‬ ‫طراحی یک روش خوبی برای حفظ حافظه و‬ ‫استفاده سازنده از زمان که ممکن است به‬ ‫طریقی دیگر مث ً‬ ‫ال با صحبت کردن پشت تلفن‬ ‫صرف شود‪ ،‬می باشد‪ .‬یک کتاب طراحی کوچک‬ ‫و سبکی که بتوان به راحتی در کیف خود جا‬ ‫دهید بخرید ‪ .‬هر جا که وقت اضافه حتی کم‬ ‫داشتید شروع به طراحی کنید ‪ .‬می توانید نقش‬ ‫یک نمکدان و فلفلدان را زمانی که منتظر‬ ‫هستید تا قهوه تان اماده شود بکشید یا نقش‬ ‫توده ای از روزنامه ها وقتی که در ایستگاه مترو‬ ‫منتظرید را طراحی کنید‪ .‬اگر چه ممکن است‬ ‫در ابتدا از طراحی خود ناامید شوید ولی هر‬ ‫اندازه که بیشتر طراحی کنید بهتر خواهید شد‬ ‫‪ ،‬طراحی های ساده خود را بیش ازحد انالیز‬ ‫نکنید و فقط به روند لذت بخش ان توجه کنید‬ ‫و به محصول نهایی نیندیشید‪ .‬خالقیت در طول‬ ‫این فعالیت ها بروز خواهد کرد پس این گونه‬ ‫طراحی برای چند دقیقه در روز می تواند منجر‬ ‫به نتایج بزرگ تر و ایجاد خالقیت در محیط کار‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫در یک دوره اموزشی که قب ً‬ ‫ال هرگز‬ ‫نگذرانده اید ثبت نام کنید‬ ‫خالقیت زمانی در شما شکوفا می شود که‬ ‫خودتان را تکان داده و از منطقه امن خود خارج‬ ‫شوید ‪ .‬بسیاری از جوامع کالس های تربیتی را‬ ‫ارائه می دهند ‪ .‬این کالس ها بسیار معمول بوده‬ ‫و انواع کالس های مختلف برای تازه کارها را‬ ‫پیشنهاد می دهد‪ .‬سعی کنید نقاشی یا شاعری‬ ‫کنید یا کارهایی با چوب انجام دهید‪ .‬در مورد‬ ‫یادگیری یک زبان جدید ‪ ،‬برداشتن یک ابزار‬ ‫جدید یا شرکت در کالس اشپزی چطور؟‬ ‫بر روی چیزی نقاشی ساده بکشید یا خط و‬ ‫خطوط هندسی ایجاد کنید‬ ‫هر چند که برای شما اتفاق افتاده که در مدرسه‬ ‫سرزنش شده اید و به شما گفته شده است که‬ ‫“دست از نقاشی های بیهوده و خط خطی کردن‬ ‫دفتر و کتاب خود بردارید و حواس خود را‬ ‫متمرکز درس کنید” اما حاال وقت ان است که‬ ‫این کاری که قب ً‬ ‫ال برای ان سرزنش شده اید را‬ ‫دوباره ادامه دهید‪ .‬نقاشی های ساده و خط خطی‬ ‫کردن گوشه کتاب و دفترها علیرغم عقیده‬ ‫عمومی نشانگر عدم تمرکز نیست در حقیقت ‪،‬‬ ‫این کار به شما کمک می کند تا در لحظه حال‬ ‫بوده و در طول یک کار خالقانه بیشتر درگیر‬ ‫باشد درحالی که در ان لحظه ذهن شما جور‬ ‫دیگری در حال کار کردن است‪ .‬سانی براون‪،‬‬ ‫نویسنده کتاب (انقالب نقاشی ساده و خط خطی‬ ‫کردن) می نویسد که بعضی از اندیشمندان‬ ‫بزرگ از هنری فورد گرفته تا استیو جابز عادت‬ ‫به نقاشی و خط خطی کردن داشتند تا پرش‬ ‫یک کار خالقانه را انجام دهند‪ .‬نقاشی های ساده‬ ‫می تواند قابلیت یاداوری را باال برده و مسیرهای‬ ‫عصبی منحصربه فردی را فعال سازد که منجر به‬ ‫دیدگاه و دستاوردهای جدید در دانش ان ها‬ ‫می گردد ‪ .‬بسیاری از شرکت ها نیز از روش‬ ‫“نقاشی ساده و خط و خطوط کشیدن” در طول‬ ‫جلسات خود استقبال می کنند‪.‬‬ ‫کارهای عجیب غریب بکنید!‬ ‫مث ً‬ ‫ال می توانید تعدادی قابلمه و بشقاب و لیوان‬ ‫را جلوی خودتان بگذارید و با دوستتان یک‬ ‫گروه موسیقی تشکیل دهید‪ .‬سعی کنید به‬ ‫صورت خالقانه و من دراوردی‪ ،‬اهنگ تولید‬ ‫کنید و به ان شکل بدهید‪ .‬پایان داستان ها را‬ ‫تغییر دهید‪ .‬می توانید یک فیلم ببینید و اواسط‬ ‫فیلم‪ ،‬تلویزیون را خاموش کنید‪ .‬سپس یک قلم‬ ‫و کاغذ جلوی خودتان بگذارید و پایان ان فیلم‬ ‫را حدس بزنید‪ .‬شاید بتوانید دو پایان مختلف‬ ‫برای ان بنویسید‪ .‬سپس دوباره تلویزیون را‬ ‫روشن کنید و ببینید فکر شما چه اندازه با فکر‬ ‫کارگردان همسویی داشته است‪ .‬می توانید با‬ ‫دست هایتان سایه درست کنید و با این سایه ها‬ ‫اشکال مختلفی بر روی دیوار بیندازید‪ .‬این کار‬ ‫را احتماالً هرموقع که برق می رفت‪ ،‬با نور شمع‬ ‫انجام می دادید‪.‬‬ ‫شکل های ناقص رو کامل کن‬ ‫یک تمرین کالسیک برای خالقیت‪ ،‬ازمون‬ ‫کامل سازی طرح های ناقص است‪ .‬این تمرینات‬ ‫پرورش خالقیت توسط الیس پل‪ ،‬روانشناس‬ ‫دهه ‪ 60‬میالدی پیشنهاد شد‪ .‬شما می توانید‬ ‫تصاویر ناقص را به روش های طنز یا جدی کامل‬ ‫کنید‪ .‬لطفاً خالقیت خود را زندانی نکنید‪ .‬ازادانه‬ ‫هرچه به ذهنتان می رسد به کارگیرید و نقاشی‬ ‫را کامل کنید‪.‬‬ ‫فوران ذهنی را متوقف کنید و بدن خود را‬ ‫حرکت دهید‬ ‫پیاده روی کنید‪ .‬بدن خود را حرکت دهید و‬ ‫حرکات فیزیکی انجام دهید و نیز مشکل پروژه‬ ‫خود را از ابعاد متفاوت بنگرید‪ .‬در مورد تحرک‬ ‫فیزیکی نشان داده شده است که بر روی تفکر‬ ‫خالق تاثیر مثبت داشته است‬ صفحه 5 ‫محققان با بیش از یک دهه تحقیقات درباره اثرات قدردانی​ به این نتیجه‬ ‫رسیده ان ​د افراد فرقی نمی کند از کدام فرهنگ و ایین باشند با قدردانی کردن‬ ‫و سپاس از محبت دیگران می توانند نسبت به خود و زندگی احساسی بسیار‬ ‫مثبت و ارامش بخش داشته باشند و این حس به نوبه خود روی وضع عمومی‬ ‫و سالمت شان تاثیر خوبی می گذارد‪.‬‬ ‫تاثیرات قدردانی از دیگران‬ ‫قدردانی و تشکر به چه معناست ؟!‬ ‫شادتر می شوید‬ ‫در لغت قدردانی یا تشکر به معنای سپاسگزاری‪ ،‬طبق مطالعاتی که انجام شد‪ ،‬تشکر و قدردانی‬ ‫تشکر و تقدیر می باشد‪ .‬قدردانی از داشته های به ادم ها کمک می کند شادتر باشند‪.‬‬ ‫خود که پروردگار ارزانی داشته و سپاسگزاری از سپاسگزاری می تواند به روشهای بسیار زیادی‬ ‫کسانی که به ما محبت می کنند‪ ،‬ویژگی متعالی انجام شود‪ .‬در این مطالعه‪ ،‬شرکت کنندگان با‬ ‫است که می تواند جامعه و افراد ملتی را کنار نوشتن نامه های قدردانی به ادم هایی که تاثیر‬ ‫هم نگه دارد و عکس ان یعنی قدرنشناسی‪ ،‬مثبتی بر زندگیشان گذاشته بودند احساس‬ ‫انسانی ت را به نابودی بکشاند‪ .‬به مغز کمک شادمانی خود را افزایش دادند‪ .‬بنابراین بار بعد‬ ‫میکند تمرین قدردانی به طور روزمره احساسات که یک روز غم انگیز داشتید‪ ،‬به یک نفر نامه‬ ‫مثبت م ثل هیجان و غرور را باال می برد‪ .‬بنویسی د و بگوید که چقدر قدردان محبت او‬ ‫قدردانشی دوپامین و سروتونین را در مغز باال هستید‪.‬‬ ‫می برد و احساس رضایت ایجاد می کند و اگر‬ ‫تاثیر مثبت بر زندگی‬ ‫اغلب ق دردانی می کنید شادی حاصله مثل‬ ‫ورزش بدن را تقویت می کند‪ .‬با توجه به تعاریف حتی یک «متشکرم» ساده می تواند تاثیر‬ ‫فوق به طور خالصه‪ ،‬میتوان قدردانی را احساسی مثبتی بر زندگیتان داشته باشد‪ .‬یک مطالعه‬ ‫مثبت دانست که پس از بهره مند شدن از نوعی منتشر شده بیان می کرد ادمهایی که از یک‬ ‫هدیه احساس میشود‪ .‬این یک احساس اجتماعی اشنا ت شکر می کنند بیشتر احتمال دارد که‬ ‫است که غالباً به سمت شخصی (هدیه دهنده) دوستی پایدارتری داشته باشند‪ .‬هیچ نمی دانید‬ ‫معطوف میشود یا نسبت به یک قدرت باالتر فقط با یک ابراز تشکر و قدردانی ساده روابطتان‬ ‫احساس می شود‪ .‬در ادامه با فواید تشکر و چقدر بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫قدردانی اشنا خواهید شد‪.‬‬ ‫افسردگی را کم می کند‬ ‫خوش بینی را باال می برد‬ ‫قدرشناسی افسردگی را کم می کند‪ .‬می دانید‬ ‫محققان بیان می کنند بعد از ‪ 10‬هفته ابراز چرا؟ راستش را بخواهید افسردگی از یک نوع‬ ‫قدردانی به طور منظم حتماً خوش بینی بیشتری خودخوا هی خیلی عمیق اما خیلی پنهان‬ ‫نسبت ب ه زندگی پیدا و طول عمر بیشتر سرچشمه می گیرد‪ .‬تا وقتی که ما در مقام‬ ‫می شود؛ تحقیقات نشان می دهند خوش بینی گیرنده مطلق باشیم و توقع داشته باشیم همه‬ ‫تاثیر بسزایی روی مغز و جسم می گذارد و با چیز و از جمله محبت را دودستی به ما تقدیم‬ ‫قدردانی هر دوی ان ها تقویت می شود‪.‬‬ ‫کنند‪ ،‬معلوم است که افسرده می شویم‪ .‬ادمهای‬ ‫قدرشناس به این دلیل افسرده نمی شوند که‬ ‫این حس قدردانی با ان حس پنهان خودخواهی‬ ‫مقابله می کند‪.‬‬ ‫روابط بین فردی را تقویت می کند‬ ‫سپاسگز اری همچنین ابزاری قدرتمند برای‬ ‫تقویت روابط بین فردی است‪ .‬افرادی که‬ ‫قدردانی خود را نسبت یکدیگر ابراز می کنند‪،‬‬ ‫تمایل بیشتری به بخشیدن دیگران دارند و‬ ‫خودشیفتگی کمتری دارند‪ .‬تشکر از کسانی که‬ ‫به شما کمک کرده اند‪ ،‬روابط شما را تقویت‬ ‫میکند و در کل باعث شکل گیری‪ ،‬حفظ رابطه و‬ ‫همچنین رضایت از روابط می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫باعث کنترل بهتر خود می شود‬ ‫کنترل خود به نظم و تمرکز بهتر می انجامد‪.‬‬ ‫بهزیستی طوالنی مدت می تواند از خودکنترلی‬ ‫بهره مند شود‪ .‬به عنوان مثال مقاومت و‬ ‫خودکنترلی در برابر نیکوتین موجود در سیگار‬ ‫برای شخصی که سعی در ترک سیگار دارد‪ ،‬به‬ ‫سالمت و ب هزیستی فرد کمک می کند‪.‬‬ ‫خودکنترل ی به ما کمک می کند‪ ،‬تا برای‬ ‫سالمتی ط والنی مدت‪ ،‬اینده مالی و رفاه خود‬ ‫انتخاب بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫استرس را کاهش می دهد‬ ‫طبق مطا لعات انجام شده‪ ،‬متوسط هورمون‬ ‫استرس ک ورتیزول ‪ ٪23‬پس از یک دور‬ ‫سپاسگزا ری کاهش پیدا کردند‪ .‬در طول‬ ‫استفاده از تکنیک ها‪ ٪80 ،‬از شرکت کنندگان‬ ‫انسجام بیشتری را در الگوهای تغییرپذیری‬ ‫ضربان ق لب و کاهش استرس نشان دادند‪.‬‬ ‫به عبار ت دیگر‪ ،‬این یافتهها حاکی از ان است‪،‬‬ ‫افرادی که نگرش قدردانی دارند‪ ،‬سطح استرس‬ ‫کمتری را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫اعصاب قوی تر می شود‬ ‫یک مطالعه پاسخ مغز به احساس قدردانی را با‬ ‫تصویربر داری تشدید مغناطیسی عملکردی‬ ‫(‪ )fMRI‬اندازه گیری کرد‪ .‬این محققان احساس‬ ‫شکرگزار ی را در شرکت کنندگان خود ثبت‬ ‫کردند و دریافتند که قدردانی فعالیت را در‬ ‫مناطقی از مغز که با اخالق‪ ،‬پاداش و قضاوت‬ ‫سروکار دارد‪ ،‬افزایش می دهد‪.‬‬ ‫سالمت جسمی و روانی بهتر می گردد‬ ‫تحقیقات انجام شده در سال ‪ 2015‬نشان داد‬ ‫که بیماران مبتال به نارسایی قلبی که مجالت‬ ‫سپاسگزاری را تکمیل کرده اند‪ ،‬کاهش التهاب‪،‬‬ ‫بهبود خواب و خلق وخوی بهتری داشته اند‪.‬این‬ ‫تنها پس از ‪ 8‬هفته عالئم نارسایی قلبی ان ها را‬ ‫کاهش داد‪ .‬پیوند بین ذهن و بدن با چگونگی‬ ‫قدرشناسی می تواند یک مزیت مضاعف داشته‬ ‫باشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬احساس قدردانی به ما‬ ‫کمک می کند تا ذهن و بدن سالم تری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫مزایای خودباوری برای انسان‬ ‫یکی از سواالتی که مطرح می شود این است که‬ ‫رسیدن به خودباوری چه مزایایی برای انسان‬ ‫دارد؟ اص ً‬ ‫ال چه لزومی دارد که برای رسیدن به‬ ‫موفقیت ابتدا توانمندی ها و توانایی های خودمان‬ ‫را باور کنیم؟ مگر اتکا به نفس چه تحوالتی در‬ ‫وجود ادمی به وجود می اورد که تا این حد الزم‬ ‫و ضروری است؟ در ادامه به مزایای اتکا به نفس‬ ‫و باور کردن توانمندی های خودمان اشاره‬ ‫می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .1‬این افراد عاشق زندگی هستند‬ ‫اولین مزیت باور به توانایی ها و قدرت هایی که‬ ‫در درون ادمی وجود دارد این است که انسان‬ ‫عاشق زندگی می شود‪ .‬وقتی کسی احساس کند‬ ‫که خود ش و توانایی هایش برای رسیدن به‬ ‫موفقیت و ساختن یک زندگی زیبا و منحصر به‬ ‫فرد کافی هستند‪ ،‬قطعاً با عالقه و عشق بیشتر‬ ‫وارد میدان عمل می شود و در عرصه زندگی و‬ ‫کسب و کار خیلی بهتر و موفق تر عمل می کند‪.‬‬ ‫اولین مزیت باور به توانایی ها و قدرت هایی که‬ ‫در درون ادمی وجود دارد این است که انسان‬ ‫عاشق زندگی می شود‪ .‬وقتی کسی احساس کند‬ ‫که خود ش و توانایی هایش برای رسیدن به‬ ‫موفقیت و ساختن یک زندگی زیبا و منحصر به‬ ‫فرد کافی هستند‪ ،‬قطعاً با عالقه و عشق بیشتر‬ ‫وارد میدان عمل می شود و در عرصه زندگی و‬ ‫کسب و کار خیلی بهتر و موفق تر عمل می کند‪.‬‬ ‫اولین مزیت باور به توانایی ها و قدرت هایی که‬ ‫در درون ادمی وجود دارد این است که انسان‬ ‫عاشق زندگی می شود‪ .‬وقتی کسی احساس کند‬ ‫که خود ش و توانایی هایش برای رسیدن به‬ ‫موفقیت و ساختن یک زندگی زیبا و منحصر به‬ ‫فرد کافی هستند‪ ،‬قطعاً با عالقه و عشق بیشتری‬ ‫وارد میدان عمل می شود و در عرصه زندگی و‬ ‫کسب و کار خیلی بهتر و موفق تر عمل می کند‪.‬‬ ‫‪ .2‬احساس تعهد این افراد به به فعالیت ها و‬ ‫زندگی بیشتر می شود‬ ‫کسی که به توانمندی ها و استعدادهایی که‬ ‫خداوند در وجود او قرار داده‪ ،‬ایمان و اعتقاد‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اعتقاد دارد که می تواند از پس هر‬ ‫مشکلی بربیاید و مسائلی که در زندگی پیش‬ ‫روی او قرار می گیرد را یکی پس از دیگری حل‬ ‫و فصل کند‪ .‬فردی که چنین باوری دارد‪ ،‬هرگز‬ ‫ناامید نمی شود و ان قدر تالش می کند تا هدفی‬ ‫که در زندگی برای خود تعیین کرده است را‬ ‫محقق کند‪ .‬به همین خاطر است که نسبت به‬ ‫زندگی و فعالیت های خودش تعهد کامل دارد و‬ ‫از هیچ تالشی فروگذار نمی کند‪.‬‬ ‫‪ .3‬حتی پس از شکست‪ ،‬دوباره از جای‬ ‫برمی خیزند‬ ‫هر انسانی ممکن است شکست بخورد‪ .‬انسانی‬ ‫که به توانمندی ها و استعدادهای خودش باور‬ ‫دارد وارد یک حوزه کاری می شود‪ ،‬تالش و‬ ‫کوشش می کند ولی در نهایت از پس مشکالت‬ ‫برنمی اید و در نهایت شکست می خورد‪ .‬این فرد‬ ‫به پیروزی و موفقیت خودش تعهد دارد و به‬ ‫همین خاطر هر بار هم که شکست بخورد‪،‬‬ ‫ناامید نمی شود‪ ،‬دستش را به زانو می گیرد و از‬ ‫جای برمی خیرد و به تالش و کوشش ادامه‬ ‫می دهد تا پیروزی شود‪.‬‬ ‫‪ .4‬به مشکالت به دید مسائلی که باید حل‬ ‫شود‪ ،‬نگاه می کند‬ ‫اتکا به نفس یا خودباوری دید انسان را به زندگی‬ ‫تغییر می دهد و باعث می شود انسان به مشکالت‬ ‫به عنوان مسائلی نگاه کند که باید حل و فصل‬ ‫شوند‪ .‬وقتی انسان چنین نگرشی داشته باشد‬ ‫می تواند بدون ترس و واهمه با مسائل و‬ ‫واقعیت های زندگی خود روبرو شود و ان ها را‬ ‫یکی پس از دیگری حل و فصل کند‪.‬‬ ‫روش های بهبود و افزایش خودباوری‬ ‫‪ .1‬روی عزت نفس و باور کردن استعدادهای‬ ‫خود کار کنید‬ ‫اولین راهکار برای افزایش اتکا به نفس این است‬ ‫که عزت نفس خود را باال ببرید‪ .‬خودتان را‬ ‫دوست داشته باشید و به خودتان احترام‬ ‫بگذارید‪ .‬به استعدادهای خودتان ایمان بیاورید‬ ‫و بدانید توانایی های شما خیلی بیشتر از چیزی‬ ‫است که فکرش را می کنید‪.‬‬ ‫معجزه خودباوری‬ ‫خودباوری به معنای باور و ایمان شخص به توانمندی های خودش است‪ .‬وقتی‬ ‫شخص در مورد خودش فکر می کند که می تواند در یک موقعیت و وضعیت‬ ‫مشخص‪ ،‬از پس مشکالت و سختی ها بربیاید‪ ،‬روانشناسان می گویند که این‬ ‫شخص به توانمندی های خودش در این زمینه مشخص باور دارد‪ .‬توجه داشته‬ ‫باشید که مسئله خودباوری فقط محدود و منحصر به احساس و اندیشه ما در‬ ‫مورد خودمان نمی شود بلکه روی میزان دستیابی ما به موفقیت هم تاثیر دارد و‬ ‫عملگرایی ما را هم تحت الشعاع قرار می دهد‪ .‬کسی که خودباوری دارد‪ ،‬هم به‬ ‫توانایی های خود باور دارد و هم در میدان عمل ان قدر تالش و کوشش می کند‬ ‫تا در نهایت موفق شود‪ .‬خودباوری یکی از اساسی ترین و مهم ترین ارکانی است‬ ‫که یک انسان برای رسیدن به موفقیت واقعی به ان نیاز و احتیاج دارد‪ .‬کسی که‬ ‫خودباوری داشته باشد در واقع به توانایی ها و نیروهایی که در درونش وجود دارد‬ ‫ایمان اورده و می داند که از پس هر کاری که بخواهد‪ ،‬برمی اید‪.‬‬ ‫‪ .2‬پیروزی های خود را جشن بگیرید‬ ‫این را بدانید که زندگی‪ ،‬گلستانی است که در‬ ‫ان گل های زیادی وجود دارد که این گل ها‬ ‫ممکن است بعضاً خار هم داشته باشند و هر از‬ ‫گاهی دست انسان را زخمی کنند‪ .‬بعضی اوقات‬ ‫افراد زندگی را خارستانی می‪‎‬دانند که بعضی از‬ ‫ل هم دارند‪ .‬در زندگی همیشه‬ ‫این خا رها گ ‬ ‫وجوه مثبت را مد نظر قرار دهید و بدانید که‬ ‫پیروزی هایی که به دست می اورید‪ ،‬بسیار‬ ‫ارزشمن د هستند و باید ان ها را ثبت کنید و‬ ‫جشن بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .3‬با خودتان مثل یک قهرمان بزرگ حرف‬ ‫بزنید‬ ‫خیلی مراقب واگویه های خودتان باشید‪ .‬منظور‬ ‫از واگویه ها مجموعه کلماتی است که هنگام‬ ‫صحبت با خودتان به زبان می اورید‪ .‬وقتی دارید‬ ‫با خودتان صحبت می کنید خودتان را یک‬ ‫قهرمان در نظر بگیرید و مثل یک قهرمان با‬ ‫خودتان حرف بزنید‪ .‬کلماتی که هنگام صحبت‬ ‫با خودتان به زبان می اورید‪ ،‬تاثیر بسیار زیادی‬ ‫روی باور شما از خودتان دارد‪ .‬همیشه جمالتی‬ ‫مثل جمالت زیر به زبان بیاورید‪ :‬من با خودم‬ ‫عهد می بندم که کارهایی که به عهده من‬ ‫گذاشته می شود را به بهترین شکل ممکن انجام‬ ‫دهد‪ .‬من همیشه در کارهایی که دارم‪ ،‬قهرمان‬ ‫هستم و نقش خودم را به بهترین شکل ممکن‬ ‫ایفا می کنم‪.‬‬ ‫‪ .4‬خودتان را بشناسید‬ ‫گاهی اوقات ما فکر می کنیم که باید در همه‬ ‫زمینه ها توانایی و مهارت داشته باشیم‪ .‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫چنین چیزی درست نیست‪ .‬ما باید در گام‬ ‫نخست به یک خودشناسی از خودمان برسیم و‬ ‫ببینیم که در چه زمینه ای عالقه و استعداد‬ ‫داریم و سپس در زمینه های مورد عالقه خودمان‬ ‫کار و تالش کنیم‪ .‬در صورتی که در پی رسیدن‬ ‫به موفقیت هستید و می خواهید به خودباوری‬ ‫برسید باید اول به خودشناسی برسید‪ .‬وقتی‬ ‫خودتان را خوب شناختید و به استعدادهای‬ ‫خودتان ایمان اوردید نوبت به باور کردن این‬ ‫استعدادها می رسد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 10‬هزار نفر؛ ظرفیت موکب های سپاه تهران در اربعین‬ ‫نشست مشترک سردار حسن حسن زاده‬ ‫فرمانده سپاه محمد رسول اهلل(ص) با‬ ‫محمدکاظم ال صادق سفیر ایران در عراق و‬ ‫حجت االسالم کاظمی مازندرانی سرکنسول‬ ‫ایران در نجف با موضوع تسهیل خدمات‬ ‫رسانی به زائران اربعین حسینی برگزار شد‪.‬‬ ‫سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول‬ ‫اهلل (ص) تهران بزرگ درباره این جلسه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این نشست در رابطه با‬ ‫همکاری های فی مابین برای تسهیل خدمات‬ ‫رسانی به زائران اربعین حسینی صحبت‬ ‫شد؛ به ویژه اینکه درباره موکب های مهران‬ ‫در خاک عراق (در نقطه مرزی)‪ ،‬و موکب های‬ ‫دایر شده در مسیر نجف به کربال با همت‬ ‫سپاه تهران بزرگ‪ ،‬موکب فاطمه الزهرا (س)‬ ‫در ثوره العشرین با بالغ بر ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫ظرفیت اسکان و تغذیه و موکب کربال به‬ ‫بحث و تبادل نظر پرداختیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نکته ای که در این نشست‬ ‫سفیرایران در عراق به ان اشاره داشت‪،‬‬ ‫توجه ویژه سپاه تهران به مقوله تامین اب‬ ‫اشامیدنی در مسیر زائران اربعین حسینی‬ ‫بود چرا که به علت گرمای شدید نیاز به اب‬ ‫اشامیدنی و خنک در این مسیر برای زائران‬ ‫حس می شود و قرار شد که با همکاری هم‬ ‫شاهد احداث کارخانه یخ سازی در نجف باشیم‬ ‫و با قرار دادن تانکر های اب در مسیر زائران و‬ ‫همچنین احداث کارخانه یخ و تامین دستگاهش‬ ‫از سوی سپاه تهران‪ ،‬بتوانیم اب خنک اشامیدنی‬ ‫را برای زوار حسینی مهیا کنیم‪.‬‬ ‫روز قبل از روز اربعین حسینی‪ ،‬اماده‬ ‫فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه یک پذیرایی و خدمات دهی به زائران حسینی‬ ‫میلیون بطری اب توسط سپاه تهران بزرگ است بیان کرد‪ :‬موکب های مهران در خاک‬ ‫برای زائران حسینی مهیا خواهد شد‪ ،‬تاکید عراق (در نقطه مرزی)‪ ،‬موکب های دایر شده‬ ‫کرد‪ :‬در این جلسه هم مقرر گردید که سپاه در مسیر نجف به کربال و موکب فاطمه‬ ‫تهران بزرگ در زمینه بهداشت و درمان هم الزهرا (س) در ثوره العشرین با بالغ بر ‪۱۰‬‬ ‫کمک ویژه ای در نجف و در بین مسیر های هزار نفر ظرفیت اسکان و تغذیه به همت‬ ‫زائران اربعین حسینی به ویژه در موکب رهپویان سپاه تهران بزرگ دایر شده که برای هر روز‪،‬‬ ‫والیت در خاک عراق داشته باشد و همچنین با ‪ ۱۲‬هزار صبحانه‪ ،‬نهار و شام برای زوار پیش‬ ‫احداث سالن های بهداشتی‪ ،‬خدمات ویژه بینی شده است‪.‬‬ ‫درمانی برای زائرانی که احتمال گرمازدگی و گفتنی است این نشست که در نجف اشرف‬ ‫بیماری های ناشی از گرمای باال برایشان وجود برگزار شد‪ ،‬سفیر ایران در عراق از خدمات‬ ‫دارد‪ ،‬صورت بگیرد‪.‬‬ ‫سپاه تهران بزرگ برای زائران اربعین‬ ‫فرمانده سپاه محمدرسول اهلل(ص) تهران بزرگ حسینی تشکر کرد و در انتهای جلسه نیز‬ ‫در این سفر از موکب حضرت فاطمه الزهرا(س) هدایی فرهنگی از سوی فرمانده سپاه تهران‬ ‫در نجف اشرف بازدید کرد‪.‬‬ ‫به سفیر ایران در عراق و همچنین سرکنسول‬ ‫وی با اشاره به اینکه سپاه تهران بزرگ از ‪ ۱۲‬ایران در نجف اهدا گردید‪.‬‬ ‫یوسف نوری وزیر اموزش و پرورش در سخنرانی خود گفت‪ :‬بحث اخالق و مسئولیت اجتماعی را می توان از‬ ‫زوایای گوناگون نگاه کرد‪ .‬موحدین و دیدگاه های مختلف دیگر هرکدام از دید خود به موضوع نگاه می کنند‬ ‫همچنین روانشناسان و جامعه شناسان نیز هرکدام به شکلی به این موضوع می پردازند‪.‬‬ ‫او با تاکید به اهمیت مسئولیت اجتماعی توضیح داد‪ :‬از ‪ ۱۹۷۰‬به بعد بخش سومی را در اقتصاد جایگزین و‬ ‫اضافه کردند که ما به ان می گو ییم وقف و خیریه یا همان کمک های داوطلبانه که برایش سازمان هایی هم‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نوری افزود‪ :‬البته ما با دیدگاه و عملکردی که در اسالم داریم به همین موضوع پرداخته ایم که قدمتش به همان‬ ‫ان دوره بر می گردد و اینها تازه این موارد را مستند و مرتب کرده اند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش در ادامه در مورد تاثیر اقتصادی مسئولیت اجتماعی اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۱۹۹۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬نقش‬ ‫این بخش در اقتصاد و در تولید ناخالص داخلی کشوری مثل کانادا ‪ ۸.۱‬درصد بوده است‪ .‬در کشور هلند بیش‬ ‫از ‪ ۱۴‬درصد را برای همین شاخص تحت عنوان شاخص جهانی بخشش قرار داده اند که توسط موسساتی هم‬ ‫بیان شده است و موسساتی هم این موارد را پایش می کنند‪.‬‬ ‫نوری اضافه کرد‪ :‬این بخش در اقتصاد شامل کمک دستگاه ها‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬موسسات اموزشی و سایر دستگاه‬ ‫های دولت می شود‪ .‬ایران در سال ‪ ۲۰۲۱‬در شاخص های جهانی بخشش فکر کنم رتبه ‪ ۳۲‬را داشت و از نظر‬ ‫تعداد افرادی که کمک می کنند جزو ‪ ۱۰‬کشور اول هستیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به فعالیت های خیرین در ماه محرم و ایام مذهبی تصریح کرد‪ :‬به زودی ماه محرم و بعد اربعین فرا‬ ‫می رسد و می دانیم چقدر کمک در قالب های مختلف انجام می شود‪ .‬همچنین ما عید قربان و غدیر را هم‬ ‫داشتیم که در ان ایام هم کلی کمک خیرانه می شود‪ ،‬اما این کمک ها جایی ثبت نمی شود‪ .‬البته باید این‬ ‫موارد به طریقی تا جایی که مردم اجازه بدهند ثبت کنیم و کار خیر جاری و ساری باشد ‪.‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش یاداور شد‪ :‬من دست خیرین مردسه ساز را می بوسم که از سال ‪ ۷۷‬تا االن قریب به ‪۳۰‬‬ ‫در صد مدارس ما را از اول ساختند و حاال به اماری رسیده اند که از هر ‪ ۲‬مدرسه ما یکی را خیرین مدرسه‬ ‫ساز می سازند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫رتبه ‪ ۳۲‬ایران در‬ ‫شاخص های جهانی‬ ‫بخشش‬ صفحه 8 ‫راه های پرورش خالقیت در کودکان‬ ‫توانایی روبرو شدن با چالش ها به روش های مختلف‪ ،‬حاصل داشتن هوش خالق است‪ .‬زمانی که کودکان خالقیت را در خود پرورش‬ ‫می دهند‪ ،‬یاد می گیرند به غرایز و توانایی های منحصربه فرد خود اعتماد کنند‪ .‬ان ها نگرش مثبنی به روند حل مسئله پیدا می کنند‪.‬‬ ‫کودکان خالق در بزرگسالی تبدیل به انسان هایی متکی به نفس و کاردان می شوند‪ .‬و به همان اندازه از بسیاری از لذات زندگی استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬خالقیت به وجود هم زمان دو عامل بستگی دارد‪ :‬ژنتیک‪ ،‬و وجود مادر و پدری که همیشه پاسخگو باشند و مشتاق پرورش و‬ ‫ایجاد انگیزه در کودکشان باشند‪ .‬با ایجاد این بستر مناسب‪ ،‬گل های خالقیت در روح انسانی کودک شما شکوفه خواهند شد‪.‬‬ ‫* کنجکاوی و جستجوی کودک برای جواب را‬ ‫تشویق کنید‪ .‬یکی از بهترین راه های پاسخ دادن‬ ‫به کودک این است که بگوییم‪“ :‬من نمی دونم‪،‬‬ ‫چجوری میتونیم جوابشو پیدا کنیم؟”‬ ‫* خالقیت کودکتان را با تعداد زیادی‬ ‫عروسک های کارخانه ای سرکوب نکنید‪ .‬در‬ ‫مقابل خریدن همه ی لوازمی که از اخرین‬ ‫فیلم ها و کارتون های کودکان به بازار می اید‪،‬‬ ‫مقاومت کنید تا خالقیت ان ها امکان رشد‬ ‫داشته باشد‪ .‬عروسک ها خیلی خوبند‪ ،‬اما‬ ‫کودکان وقتی همه ی انواع لباس ها و لوازم بازی‬ ‫برایشان فراهم باشد از قوه ی تخیل و خالقیتشان‬ ‫استفاده نمی کنند‪ .‬ابزارهای از پیش ساخته شده‬ ‫یا وسایل بازی از قبل سر هم شده فرصت فکر‬ ‫کردن را از کودک می گیرند‪.‬‬ ‫* به ایده ها و نظرهای مختلف احترام بگذارید‪.‬‬ ‫با گفتن‪“ :‬خب این هم راه خوبی برای نگاه‬ ‫کردن به موضوع است‪ ”.‬یا “چه ایده ی خوبی!‬ ‫من هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم‪ .‬بیا امتحانش‬ ‫کنیم” تبادل ایده ها را تشویق کنید‪.‬‬ ‫* اکتشافات کودکان را تشویق کنید‪ .‬نظرات‬ ‫مشخص و انگیزشی بدهید‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‪“ :‬چقدر جالب!‬ ‫تو با این بلوک ها یه راه مخفی درست کردی‪ ”.‬یا‬ ‫“این جوری که از سبزهای مختلف برای رنگ‬ ‫کردن برگ استفاده کردی باعث میشه نقاشیت‬ ‫خیلی طبیعی به نظر بیاد”‪.‬‬ ‫* از خجالت دادن و دست پاچه کردن کودکانی‬ ‫که از روش ازمون وخطا برای تجربیاتشان‬ ‫استفاده کرده اند پرهیز کنید‪ .‬نگویید‪“ :‬واقعاً چه‬ ‫فکری کردی که این کار رو کردی؟” بلکه از‬ ‫کودک حمایت کنید‪“ :‬اگر این کار نکرد‪ ،‬یک‬ ‫روش دیگه رو امتحان کن‪ .‬مطمئن باش‬ ‫درستش می کنی” هر ریسک منطقی که به‬ ‫خالقیت منجر بشود را تشویق کنید‪.‬‬ ‫* با مطرح کردن سوال‪ ،‬شیوه ی تفکر مستقل و‬ ‫تخیلی را در کودکتان ایجاد کنید‪ .‬در کارهای‬ ‫مختلف به کودکتان نگویید دقیقاً باید چه کار‬ ‫کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی در حال ساختن ظرف‬ ‫غذای پرندگان هستید به کودک بگویید‪“ :‬دارم‬ ‫فکر می کنم که چی میتونه دونه های ذرت‬ ‫شکسته و تخم افتابگردون ها رو نگه داره‪ .‬تو چه‬ ‫پیشنهادی داری؟”‬ ‫* از کمال گرایی بپرهیزید‪ .‬پروژه ی کودکتان را‬ ‫انجام ندهید به این دلیل که شما بهتر و سریع تر‬ ‫می توانید ان را انجام دهید‪( .‬البته که می توانید!)‬ ‫در همین راستا از اصالح کردن و تکمیل کردن‬ ‫پروژه ی کودک برای اینکه کامل و بی نقص باشد‬ ‫بپرهیزید‪ .‬به انچه که کودک در طول فرایند‬ ‫انجام پروژه یاد گرفته است احترام بگذارید‪.‬‬ ‫فرایند انجام پروژه از نتیجه ی نهایی مهم تر‬ ‫است‪ .‬با تمرین بیشتر‪ ،‬نتیجه بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫* از عبارات ناامیدکننده و منفی بافی دوری‬ ‫کنید‪ .‬نظرات مبتنی به قضاوت تجربیات خالق‬ ‫را زیر سوال می برند‪ .‬از عباراتی این چنینی‬ ‫دوری کنید‪“ :‬نه! این جوری نباید انجامش بدی‪.‬‬ ‫بذار من برات درستش کنم” یا “هیچ وقت‬ ‫نمیتونی کاری رو درست انجام بدی‪ ،‬نه؟”‬ ‫* به تالش های خالقانه ی کودک احترام‬ ‫بگذارید‪ .‬داستان ها و کارهای هنری کودکتان را‬ ‫روی یخچال یا روی تخنه ای مخصوص این کار‬ ‫به نمایش بگذارید‪ .‬کودکان عاشق دیدن حاصل‬ ‫عالقه و تالششان بر روی دیوار مادر و پدر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫* از مقایسه ی ناخوشایند خواهر و برادرها باهم‬ ‫پرهیز کنید‪ .‬لطفاً هرگز چیزهایی مانند این‬ ‫نگویید‪“ :‬مطمئناً تو نمیتونی به خوبی برادرت‬ ‫قصه بگی” یا “چرا نمیتونی یه نقاشی قشنگ‬ ‫مثل خواهرت بکش؟ چقدر از رنگ های تیره ی‬ ‫بی حال استفاده کردی‪”.‬‬ ‫* طنز هوشمندانه ی کودک را تشویق کنید‪.‬‬ ‫طنز به کودکان کمک می کند تا از هوش خالق‬ ‫خود لذت ببرند‪ .‬سعی کنید خیلی از اوقات باهم‬ ‫بخندید و به کودک بگویید که حرفش شما را از‬ ‫خنده روده بر کرده است‪.‬‬ ‫* با گفتن مراحل و چگونگی‪ ،‬بازی را برای‬ ‫کودک اسان کنید اما به او دیکته نکنید چگونه‬ ‫بازی کند‪ .‬کودکان از اینکه پدر و مادرشان واقعاً‬ ‫با ان ها بازی کنند بسیار لذت می برند و تقویت‬ ‫می شوند‪ .‬در طول بازی به حرف کودکتان گوش‬ ‫کنید‪ .‬بازی باید رقصی دونفره بین شما و کودک‬ ‫باشد‪ ،‬نه کنسرتی که شما رهبر ان هستید‪.‬‬ ‫* بازی هایی را انجام بدهید که می توانند‬ ‫جواب های متفاوتی داشته باشند‪ .‬سوال های “‬ ‫اگر ‪....‬چی؟” را در بازی بگنجانید‪ .‬مث ً‬ ‫ال‪“ :‬اگه‬ ‫بخوایم یه قلعه ی شنی بسازیم چی؟ چه کار‬ ‫کنیم تا ماسه ها بهتر به هم بچسبن؟” “اگه‬ ‫بخوایم روی قلعه رو طراحی کنیم چی؟ از چی‬ ‫میتونیم استفاده کنیم؟”‬ ‫* بازی های تخیلی با کلمات انجام دهید‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ :‬اگر در ماه فرود بیاییم راه هایی برای خانه‬ ‫ساختن پیدا کنید‪ .‬یا اینکه لیستی درست کنید‬ ‫از تمام کارهای واقعی و تخیلی که می شود با‬ ‫یک وسیله ی معمولی خانه انجام داد و از‬ ‫جواب های عجیب وغریب کودکان لذت ببرید‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال گلدانی که روی میز گذاشته شده است‬ ‫می تواند کاپ قهرمانی یک ورزشکار باشد‪،‬‬ ‫می تواند کندوی عسل باشد‪ ،‬می تواند کوزه ی‬ ‫یک زن روستایی باشد‪ ،‬می تواند مشک دوغ یک‬ ‫قبیله ی بختیاری باشد‪ ،‬یا حتی یک سفینه ی‬ ‫فضایی باشد! و هزاران چیز دیگر که فقط‬ ‫خالقیت محدود می تواند ما را از تصور منع کند‪.‬‬ ‫* بازی “یه کاری کن باور کنم” انجام دهید‪.‬‬ ‫شما و کودکتان به نوبت وانمود کنید که مث ً‬ ‫ال‬ ‫یک میمون هستید‪ .‬یا حتی وانمود کنید یک‬ ‫وسیله یا ماشین هستید‪ ،‬مث ً‬ ‫ال ماشین چمن زنی‬ ‫یا دستگاه پاپ کورن ساز یا جاروبرقی هستید‪.‬‬ ‫* یک مکان امن و راحت برای کثیف کاری‬ ‫کودکان در نظر بگیرید که کودکان بتوانند در‬ ‫ان از هر نوع وسیله ی هنری استفاده کنند‪.‬‬ ‫کاغذ و مقوا‪ ،‬مداد شمعی‪ ،‬گچ‪ ،‬ماژیک‪ ،‬چسب‪،‬‬ ‫برچسب‪ ،‬رنگ انگشتی و گل رس در اختیار‬ ‫کودک قرار دهید و اجازه بدهید همه ی‬ ‫خالقیتش را نشان بدهد‪.‬‬ ‫* قصه های خانوادگی بسازید‪ .‬به این شکل که‬ ‫یک نفر قصه را شروع می کند و بعد نفر بعد باید‬ ‫به ان اضافه کند و همین طور تا نفر اخر خانواده‪.‬‬ ‫هرچقدر سناریو مسخره تر باشد‪ ،‬بازی بامزه تر‬ ‫خواهد بود!‬ ‫* ژیمناستیک ذهنی با کودکان دبستانی انجام‬ ‫دهید‪ .‬مث ً‬ ‫ال وقتی از کودک بخواهیم که بگوید‬ ‫ساعت و جغد در چه چیزهایی به هم شبیه‬ ‫هستند‪ ،‬ایده های خالق به ذهن او خواهند‬ ‫رسید‪ .‬یا اینکه از کودک بخواهیم هر انچه که‬ ‫یک گربه و یک کامپیوتر در ان باهم اشتراک‬ ‫دارند را پیدا کند‪.‬‬ صفحه 9 ‫تاثیر رنگ ها بر یادگیری‬ ‫رنگ یکی از اجزاء اصلی زندگی انسان است و بخشی از رفتار روزمره ما در زندگی توسط رنگ های موجود در محیط اطرافمان تعیین می شود‪ .‬لباسی‬ ‫که می پوشیم‪ ،‬رنگ هایی که بر روی دیوار و یا میز ما در محل کار و یا منزل به کاررفته اند‪ ،‬اتاق خواب‪ ،‬اتومبیل و غیره‪ ،‬همگی تاثیر مستقیم بر رفتار‬ ‫ما دارند‪ .‬دانشمندان دریافته اند که رنگ ها حتی در یادگیری امور و مسائل اموزشی نیز تاثیرگذارند‪ .‬همۀ ما تاثیر رنگ ها را تجربه کرده ایم ‪ ،‬چه متوجه‬ ‫ان شده باشیم و چه نشده باشیم ‪ .‬بیشتر روانشناسان در این مورد هم عقیده هستند که رنگ ها بر چگونگی دریافت ما از برخی موقعیت ها اثر‬ ‫می گذارند ‪ .‬بعضی از پژوهشگران معتقدند که مغز ما به طور ذاتی رنگ ها را با احساسات پیوند می دهد ‪ ،‬از طرفی عده ای نیز بر این عقیده اند که‬ ‫احساساتی که ما به هر رنگ ربط می دهیم اکتسابی هستند‪.‬‬ ‫رنگ ها قدرت یادگیری را تقویت می کنند‪.‬‬ ‫وقتی در کالس ها و مواد اموزشی از رنگ های‬ ‫مختلف استفاده می شود‪ ،‬بچه ها زودتر یاد‬ ‫می گیرند و اطالعات مدت بیشتری در ذهن‬ ‫بچه ها باقی می ماند زیرا ‪ ۸۰‬درصد از مغز انسان‬ ‫اطالعات را به صورت بینایی دریافت می کنند و‬ ‫ازانجایی که رنگ ها حس بینایی را تحریک‬ ‫می کنند باعث بهبود و تقویت قدرت یادگیری‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫کودکان رنگ ها را بهتر از لغات به یاد‬ ‫می اورند‬ ‫ترکیب مطالب درسی با رنگ ها باعث می شود‬ ‫که کودکان اطالعت را بهتر به یاد بیاورند برای‬ ‫مثال جهت اموزش برخی چیزها‪ ،‬می توانیم از‬ ‫فلش کارت هایی که زمینه رنگی دارند استفاده‬ ‫کنیم به طوری که هر دسته از اطالعات رنگ‬ ‫خاصی را به خود اختصاص دهند و با فلش‬ ‫کارت هایی با همان رنگ نمایش داده شوند‪.‬‬ ‫به این ترتیب بچه ها با مطابقت دادن رنگ ها با‬ ‫اطالعات راحت تر ان ها را به یاد می اورند‪.‬‬ ‫تاثیر رنگ ها بر روی خالقیت‬ ‫رنگ ها الهام بخش خالقیت و ابتکار هستند و‬ ‫باعث می شوند دانش اموزان و دانشجویان‬ ‫ایده های نو و جدیدی به نظرشان برسد‪ .‬استفاده‬ ‫از رنگ ها نه تنها به پروژه های هنری کمک‬ ‫می کند بلکه حس خالقیت و نواوری برای‬ ‫نوشتن داستان را نیز در ان ها تحریک می کند و‬ ‫به ان ها کمک می کند که راحت تر به سواالت‬ ‫پاسخ دهند و مورد ارزیابی قرار گیرند‪.‬‬ ‫تاثیر رنگ ها در محیط خانه‬ ‫والدین هم می توانند در خانه از رنگ ها برای‬ ‫‪10‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫تقویت حس خالقیت و یادگیری فرزندانشان‬ ‫استفاده کنند‪ .‬بهتر است اموزش کودکانتان را‬ ‫از همان دوران نوزادی اغاز کنید پس چه خوب‬ ‫است از همان ابتدا یک اتاق پر از رنگ های‬ ‫مختلف برای فرزندانتان در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫هوشیاری و درک بچه هایی که اتاق های‬ ‫رنگارنگ دارند خیلی سریع تر از بچه های دیگر‬ ‫که از این امکان محروم هستند افزایش می یابد‪.‬‬ ‫تاثیر رنگ ها در یادگیری بزرگ ساالن‬ ‫تاثیر رنگ بر روی یادگیری فقط مختص‬ ‫کودکان نیست‪ ،‬رنگ ها از چند طریق بر روی‬ ‫بزرگ ساالن هم تاثیر می گذارند‪ .‬رنگ ها باید در‬ ‫محیط های اموزشی و کالس های دانشگاه ها هم‬ ‫به کار گرفته شوند تا به یادگیری بهتر‬ ‫دانشجویان کمک کنند‪ .‬بر اساس نتایج‬ ‫به دست امده‪ ،‬رنگ قرمز باعث توجه بیشتر‬ ‫انسان به جزئیات می شود درحالی که رنگ ابی‪،‬‬ ‫خالقیت ذهن را افزایش می دهد‪ .‬به نقل از‬ ‫خبرگزاری اسوشیتدپرس‪ ،‬ژولیت ژو از دانشگاه‬ ‫بریتیش کلمبیا به عنوان محقق ارشد پروژه‬ ‫تحقیقاتی تاثیر رنگ ها بر رفتار انسان‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫"افراد از تاثیر رنگ ها بر روی ذهنشان اگاه‬ ‫نیستند‪ .‬درواقع تاثیر رنگ ها بر رفتار انسان به‬ ‫صورت ناخوداگاه اتفاق می افتد‪ ".‬ژولیت ژو‬ ‫متخصص تاثیر متغیرهای محیطی بر رفتار‬ ‫انسان است‪ .‬بر اساس نتایج به دست امده از‬ ‫تحقیقات جدید‪ ،‬مغز انسان در مقابل دو رنگ‬ ‫ابی و قرمز‪ ،‬دو واکنش کام ٌ‬ ‫ال متفاوت از خود‬ ‫بروز می دهد‪.‬‬ ‫تاثیر رنگ بر فشارخون و ضربان قلب‬ ‫طبق مطالعه ای که در دانشگاه لیدز و توسط‬ ‫سوجین لی انجام گرفت‪ ،‬نظریه تاثیر رنگ بر‬ ‫ضربان قلب و فشارخون ثابت شد‪ .‬قبل از او‬ ‫تالش های زیادی مبنی بر اثبات این نظریه‬ ‫وجود داشت اما موفقیت امیز نبود‪ .‬این ازمایش‬ ‫شامل ‪ ۴۲‬نفر شرکت کننده بود که تاثیر رنگ‬ ‫یک محیط را بررسی کردند‪ .‬اندازه گیری‬ ‫فیزیولوژیکی فشارخون و ضربان قلب این افراد‬ ‫مورد ازمایش‪ ،‬پس از قرار گرفتن در محیط های‬ ‫رنگی متفاوت‪ ،‬به مدت حدودا ً ‪ ۲۰‬دقیقه انجام‬ ‫شد‪ .‬در نهایت‪ ،‬مشخص شد که ضربان قلب در‬ ‫نور قرمز بیشتر از رنگ های ابی و سبز است‪.‬‬ ‫بنابراین مشاهده می کنید که حتی رنگ می تواند‬ ‫بر دو عنصر مهم و حیاتی زندگی افراد تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تحقیقات ژولیت ژو در تاثیر رنگ و میزان‬ ‫یادگیری‬ ‫از چند دانشجو خواستند که روبروی کامپیوتر‬ ‫بنشینند و کارهایی را بر روی صفحه مانیتور‬ ‫انجام دهند‪ .‬بر اساس نتایج تحقیق‪،‬‬ ‫ازمایش شوندگان کلماتی را که بر روی یک‬ ‫صفحه قرمز نوشته شده‪ ،‬بهتر حفظ می کردند و‬ ‫یا می توانستند با استفاده از اجرهای کوچک‬ ‫روی یک محیط قرمز‪ ،‬خانه های بهتری بسازند‪.‬‬ ‫اما همین افراد در قالب یک محیط ابی رنگ‪،‬‬ ‫استفاده های جالب تر و خالقانه تری از لوازم‬ ‫ساده مثل کاغذ گیر و ‪ ...‬داشتند‪ .‬این تحقیق در‬ ‫حوزه تبلیغات تجاری نیز انجام گرفت‪ .‬در ادامه‬ ‫از دانشجویان پرسیده شد که چه نوع کاالیی را‬ ‫بیشتر می پسندند‪ .‬به عنوان مثال تمامی‬ ‫دانشجویان از میان چند نمونه خمیردندان‪،‬‬ ‫خمیردندانی را پسندیدند که جلوگیری از‬ ‫کرم خوردگی دندان را با رنگ قرمز نشان داده‬ ‫بود‪ .‬این مسئله نشان می دهد که قرمز به صورت‬ ‫ناخوداگاه‪ ،‬حس هشدار نسبت به یک خطر‬ ‫احتمالی را در فرد ایجاد می کند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در میان چند پوستر شرکت های مسافرتی‪،‬‬ ‫دانشجویان تصاویری را که در پس زمینه ابی‬ ‫قرار داشتند‪ ،‬به لحاظ عکاسی‪ ،‬خالقانه تر ارزیابی‬ ‫کردند و به هیچ عنوان توجهی به تاثیر تنظیم لنز‬ ‫دوربین عکاسی نداشتند‪ .‬به گفته دانشمندان‬ ‫همه ما از کودکی رنگ قرمز را به عنوان عالمت‬ ‫خطر شناخته ایم‪ .‬بنابراین می توان از رنگ قرمز‬ ‫برای به خاطر سپردن مسائل مهم و جزئی مانند‬ ‫یادگیری کلمات جدید در یک زبان خارجی و ‪...‬‬ ‫استفاده کرد‪ .‬از سوی دیگر چون رنگ ابی‬ ‫تداعی گر اسمان‪ ،‬ازادی و ارامش است‪ ،‬ذهن‬ ‫انسان را بیشتر به سمت اکتشاف سوق می دهد‪.‬‬ ‫به همین علت‪ ،‬رنگ ابی موجب خالقیت بیشتر‬ ‫در ذهن می شود‪.‬‬ صفحه 10 ‫موضوع مسئولیت اجتماعی باید تبدیل به فرهنگ شود‬ ‫سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران عصر‬ ‫دوشنبه سوم مردادماه در پنجمین همایش ملی‬ ‫ترویج اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی که در تاالر عالمه امینی دانشگاه‬ ‫تهران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی امروز دیگر به عنوان یک الزام و تعهد‬ ‫اخالقی و همچنین منبع استراتژیک برای همه‬ ‫سازمان ها تبدیل شده و طیفی از تعهدات‬ ‫اجتماعی برای سازمان ها در عرصه کسب وکارها‬ ‫به وجود امده است‪.‬‬ ‫وی تحقق توسعه و پیشرفت پایدار جوامع را‬ ‫مستلزم تعامل هم افزای سه جنبه مهم مالی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و مباحث محیطی در‬ ‫فرایندی سه جانبه دانست و افزود‪ :‬نوع کمکی‬ ‫که نهادها و سازمان های مختلف می توانند برای‬ ‫کمک به این فرایند سه جانبه به ویژه در بخش‬ ‫اجتماعی داشته باشند‪ ،‬در حوزه مسئولیت‬ ‫اجتماعی تعریف می شود‪.‬‬ ‫مقیمی با اشاره به برنامه راهبردی دانشگاه‬ ‫تهران و شعار محوری دانشگاه مبنی بر «جهاد‬ ‫علمی برای تحقق دانشگاه کارافرین با رویکرد‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫معتقد هستیم برای اینکه دانشگاه تهران بتواند‬ ‫نقش موثری در فرایند توسعه همه جانبه کشور‬ ‫داشته باشد‪ ،‬باید موضوع مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی را به عنوان عمق استراتژیک خود‬ ‫موردتوجه ویژه قرار دهد‪.‬‬ ‫استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره‬ ‫به چهار سطح مسئولیت پذیری اجتماعی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اولین و پایین ترین سطح مسئولیت اجتماعی‪،‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی اقتصادی است‪ .‬در این‬ ‫سطح از مسئولیت اجتماعی‪ ،‬سازمان ها و نهادها‬ ‫تالش می کنند تا در ازای منابعی که از جامعه‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬برای جامعه سوداور باشند و‬ ‫منافع مادی را نصیب جامعه کنند‪.‬‬ ‫وی سطح دوم مسئولیت اجتماعی را ناظر بر‬ ‫مسئولیت اجتماعی قانونی دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬قانون اهنین مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی در جوامع مختلف ایفای نقش می کند‬ ‫و در این سطح از مسئولیت پذیری اجتماعی‪،‬‬ ‫سازمان ها نه به خاطر اعتقادشان به مسئولیت‬ ‫اجتماعی بلکه به خاطر فشار و قانون است که به‬ ‫ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫می پردازند و ناچار هستند از قانون تبعیت کنند‪.‬‬ ‫مقیمی در ادامه سخنان خود‪ ،‬سطح بعدی‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی را در همراهی ان با‬ ‫موضوع ترویج اخالق حرفه ای مطرح نمود و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نوع نگاه به مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی در این سطح‪ ،‬مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی مبنی بر عملکرد اخالقی است‪ .‬یعنی‬ ‫سازمان ها و نهادها به ایفای نقش‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی می پردازند چون ان‬ ‫را امری پسندیده و اخالقی و باعث رشد و‬ ‫تکامل اخالق در جامعه می دانند و لذا سعی‬ ‫می کنند عالوه بر ترویج اخالقیات‪ ،‬از صدمه‬ ‫زدن به دیگران اجتناب کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باالترین سطح مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مسئولیت پذیری اجتماعی ارادی و‬ ‫داوطلبانه است‪ .‬در این حالت‪ ،‬سازمان ها خود را‬ ‫تبدیل به یک شهروند خوب شرکتی و سازمانی‬ ‫کرده و تالش می کنند به اهداف جامعه کمک‬ ‫کنند و کیفیت زندگی را در جامعه ارتقا دهند‪.‬‬ ‫البته کمتر سازمانی به این سطح عالی می رسد‪،‬‬ ‫ولی باید هدف نهایی در ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی فردی و سازمانی معطوف به این سطح‬ ‫متعالی باشد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه تهران ضمن تقسیم بندی‬ ‫نگرش ها و دیدگاه ها به مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی به «دیدگاه ابزاری» و «دیدگاه‬ ‫هنجاری»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در دیدگاه ابزاری‪،‬‬ ‫توجه به ذینفعان به خاطر کسب موفقیت‬ ‫عملکردی‪ ،‬سوداوری و رشد شرکت و سازمان‬ ‫است؛ ولی در دیدگاه هنجاری‪ ،‬توجه به ذینفعان‬ ‫ناشی از اعتقاد و باور به منافع مشروع ان هاست‪،‬‬ ‫خواه سازمان به ان ها عالقه مند باشد یا نباشد‪.‬‬ ‫وی در نقد پرداختن به مسئولیت اجتماعی از‬ ‫منظر استراتژی ابزاری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در این‬ ‫استراتژی‪ ،‬سازمان ها نه به خاطر اعتقادشان به‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی بلکه به خاطر اینکه‬ ‫در محیط رقابتی خودشان دست برتر داشته‬ ‫باشند و یا تنبیه نشوند‪ ،‬اقدام به ایفای نقش‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی می کنند و بیش از‬ ‫انکه در عمل ان ها شاهد رفتارهای اخالقی و‬ ‫باور و اعتقاد به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی‬ ‫باشیم‪ ،‬برخی فعالیت های نمایشی مسئولیت‬ ‫اجتماعی را بروز می دهند؛ چون معتقدند اگر به‬ ‫فضای مسئولیت پذیری اجتماعی وارد نشوند‪،‬‬ ‫برند و جایگاه خود را در بین مشتریان از دست‬ ‫می دهند‪ .‬بنابراین امروز پرداختن به مسئولیت‬ ‫اجتماعی دیگر به یک حربه رقابتی برای برخی‬ ‫سازمان ها و شرکت ها هم تبدیل شده است تا‬ ‫بتوانند نزد شهروندان‪ ،‬مشتریان و‬ ‫مصرف کنندگان اعتباری کسب کنند‪ ،‬و این‬ ‫همان نگرش ابزاری به مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی است‪ .‬هر چند که همین سطح از‬ ‫توجه به مسئولیت اجتماعی هم به نوبه خود‬ ‫می تواند برای ارتقای جایگاه توسعه پایدار‬ ‫کمک کننده باشد‪ ،‬اما کافی نیست‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه تهران در تبیین استراتژی‬ ‫دانشگاه تهران در ایفای نقش مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی نیز توضیح داد‪ :‬رویکردی که باید در‬ ‫سازمان ها و نهادهای کشورمان جاری و ساری‬ ‫شود و دانشگاه تهران هم تالش می کند ان را‬ ‫دنبال کند‪ ،‬ایفای نقش مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی در قالب نگاه هنجاری است؛ یعنی‬ ‫پشتوانه های عقیدتی و باورهای عمیق سازمانی‪،‬‬ ‫دانشگاه تهران را به این سمت هدایت می کند‬ ‫که تامین منافع ذی نفعان را به عنوان یک هدف‬ ‫مشروع خود دنبال کند و ان را به کلیه ذینفعان‬ ‫نزدیک و دور تسری بخشد‪.‬‬ ‫مقیمی افزود‪ :‬ما اگر در دانشگاه تهران خود را‬ ‫ملزم به دنبال کردن این نگرش می دانیم باید‬ ‫تالش کنیم که موضوع ایجاد سرمایه اجتماعی‬ ‫و مسئولیت ها در تک تک ارکان دانشگاه و نهادها‬ ‫و سازمان هایی که در ان فعالیت می کنیم را‬ ‫توسعه دهیم‪ .‬امروز هر چه جلوتر می رویم‪ ،‬بحث‬ ‫سرمایه اجتماعی و ایجاد مسئولیت برای تک تک‬ ‫افراد جامعه و شهروندان تبدیل به یک رویه‬ ‫معمول و همیشگی شده و باید تالش کنیم این‬ ‫سطح مسئولیت را از سطح اقتصادی به یک‬ ‫موضوع داوطلبانه و هنجاری تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫باید به جای رویکرد واکنشی‪ ،‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی استراتژیک را مورد توجه قرار دهیم؛‬ ‫یعنی نقطه عزیمت ما برای پرداختن به‬ ‫مسئولیت اجتماعی به خاطر قانون اهنین‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی که نهادهای دولتی‬ ‫باالی سرمان قرار داده اند‪ ،‬نباشد؛ بلکه پرداختن‬ ‫به این موضوع مهم باید در عمق استراتژی‬ ‫سازمانی ما نهادینه شود‪ .‬ان موقع است که‬ ‫جنبه های اجتماعی می تواند به کمک جنبه های‬ ‫اقتصادی و محیطی‪ ،‬ما را به یک توسعه متوازن‬ ‫رهنمون کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه «مسئولیت اجتماعی فراتر از‬ ‫اخالق حرفه ای در سطحی عمل می کند که‬ ‫سازمان خود را در قبال جامعه مسئول می داند‬ ‫و به عنوان یک شهروند خوب شرکتی باید‬ ‫ایفای نقش کند»‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در سطح عالی‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی‪ ،‬همواره توجه به این‬ ‫است که سازمان ها باید از توجه صرف به منافع‬ ‫ذی نفعان الیه اول یا سازمانی‪ ،‬به توسعه منافع‬ ‫همه ذی نفعان و همه افرادی که به صورت‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم از خدمات و محصوالت‬ ‫سازمان بهره مند می شوند‪ ،‬توجه داشته باشند‪.‬‬ صفحه 11 ‫خراسان جنوبی؛ میزبان اجالسیه ملی گروه های جهادی‬ ‫فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت‪ :‬اجالسیه ملی گروه های جهادی سیزدهم شهریورماه‬ ‫در شهرستان فردوس برگزار می شود‪.‬‬ ‫سردار محمدرضا مهدوی‪ ،‬فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبیبه گزارش ایکنا از خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫سردار محمدرضا مهدوی‪ ،‬فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی امروز ‪ ۲۲‬مردادماه در شورای‬ ‫اداری خراسان جنوبی اظهار کرد‪ :‬اجالسیه ملی گروه های جهادی سیزدهم شهریورماه در فردوس برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بعد از زلزله فردوس در سال ‪ ۴۷‬رهبر معظم انقالب اسالمی به همراه گروهی از‬ ‫روحانیون جهادی به این منطقه امده و یاری گر زلزله زدگان شدند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این اقدام جهادی رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی در حالی صورت گرفت که حکومت وقت گره گشایی چندانی از مشکالت زلزله زدگان انجام نمی داد و حتی در مواردی‬ ‫ممانعت می کردند‪.‬‬ ‫مهدوی با اشاره به اینکه این روز فرصتی برای تقدیر از تالش جهادگران و مبدا فعالیت های انان است‪ ،‬گفت‪ :‬در این اجالسیه رونمایی از‬ ‫خاطرات رهبر معظم انقالب از حضور در فردوس نیز صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در این اجالسیه از حضور سخنران کشوری بهره مند خواهیم شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفر از نخبگان جهادی کشور نیز در این اجالسیه حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫مهدوی با بیان اینکه مروزه فعالیت جهادگران تنها مربوط به حوادث غیر مترقبه نیست بلکه در بسیاری از بخش های صنعتی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کشاورزی و دامپروری گره گشایی می کنند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در حاشیه این اجالس کارگاه های سه روزه ای را نیز برای جهادگران برگزار‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫قدردانی از ‪ ۱۸‬چهره شاخص و مسئولیت پذیر اجتماعی کشور‬ ‫در پنجمین همایش ملی ترویج اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی از اقای محمدحسین اریا‬ ‫فرهنگی بازنشسته و پدر بلوط ایران ‪ ،‬اقای طیبی مدیر گروه جهادی شهید میر طیبی ‪ ،‬اقای کمره ای‬ ‫چهره شاخص حوزه فنی و مهندسی ‪ ،‬دکتر منیژه یونسی چهره شاخص در حوزه خیرین و واقفین به‬ ‫همراه ‪ 14‬گروه صنعتی و اجتماعی دیگر در دانشگاه تهران تجلیل شد‪.‬‬ ‫این همایش هدفش فرهنگ سازی و الگوسازی افراد مسئولیت پذیر اجتماعی برای دیگر افراد جامعه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه تهران با اشاره به شعار محوری دانشگاه تهران مبنی بر «جهاد علمی برای تحقق دانشگاه‬ ‫کارافرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی»‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی امروز به عنوان‬ ‫یک تعهد اخالقی برای همه سازمان ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دکتر سید محمد مقیمی‪ ،‬باالترین سطح مسئولیت پذیری اجتماعی را مسئولیت پذیری اجتماعی ارادی ذکر کرد و افزود‪ :‬انچه که دانشگاه‬ ‫تهران را به سمت مسئولیت پذیری اجتماعی هدایت می کند چیزی جز باورهای عمیق سازمانی و همچنین تامین منافع ذی نفعان نیست‪.‬‬ ‫دانشگاه تهران تالش می کند در قالب یک نگاه هنجاری به مسئله مسئولیت اجتماعی ورود کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تالشمان در دانشگاه تهران این است که خود را در برابر مسائل جامعه پاسخگو بدانیم‪.‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش در این همایش با اشاره به ماموریت های دانشگاه های اموزش محور‪ ،‬پژوهش محور و کارافرین‪ ،‬گفت‪ :‬نسل چهارم‬ ‫موسسات اموزشی که مسئولیت اجتماعی ایفا می کنند‪ ،‬عالوه بر اینکه فرد را اموزش می دهند تا پژوهش را به ظهور برساند‪ ،‬حاصل ان را‬ ‫برای کمک به دیگران به کار می گیرند و در واقع سواد چند بعدی تولید می کنند‪.‬‬ ‫یوسف نوری تاکید کرد‪ :‬انسان ها زمانی قانع می شوند که به دیگران نفع برسانند و زمانی به سرمایه های اجتماعی تبدیل می شوند که از الیه‬ ‫فن و تکنیک عبور کنند و به الیه ایفای مسئولیت اجتماعی رسیده باشند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش به امار مدرسه سازی در کشور از سال ‪ ۱۳۷۷‬تا به حال اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬از این زمان که خیرین مدرسه ساز‬ ‫کار را شروع کردند‪ ،‬قریب ‪ ۳۰‬درصد مدارس را از اول ساختند و االن به این امار رسیده اند که از هر دو مدرسه‪ ،‬یک مدرسه را خیرین‬ ‫می سازند؛ لذا از همین جا دست همه خیرین را می بوسیم‪.‬‬ ‫دکتر نوری در پایان افزود ‪ :‬شعار دولت «مردمی سازی» است و قطعاً خیرین بیشترین نقش را در مردمی سازی دارند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ صفحه 12 ‫ورزش در خانه‬ ‫مزایای ورزش کردن برای سالمتی تا حدی باال است که نمی توان حتی در مواقعی که امکان رفتن به باشگاه های ورزشی نیست‪ ،‬از ان غافل شد‪.‬‬ ‫اما ورزش در خانه باید طوری باشد که به بدن اسیب وارد نشود و نیاز به رعایت نکات اولیه برای این منظور وجود دارد‪ .‬عالوه بر این موضوع‬ ‫تنوعی از حرکات هوازی و غیرهوازی وجود دارند که می توان فقط با وزن بدن انجام داد تا سالمت بدن را حفظ کرد‪ .‬معموالً برای اینکه تمرینات‬ ‫ورزشی در خانه انجام شود‪ ،‬ابزار و لوازمی مانند انچه که در باشگاه وجود دارد‪ ،‬نیاز نیست‪ .‬اما باید ایمنی و سالمت بدن را برای شروع به بهترین‬ ‫شکل در نظر داشت‪ .‬با در نظر داشتن نکات پایه و ابتدایی که بیان شد‪ ،‬الزم است تمرین و ورزش در خانه را شروع کرد‪ .‬در ادامه چند تمرین‬ ‫ورزشی را برایتان معرفی خواهیم کرد که می توانید از انها برای داشتن تناسب اندام و همینطور کاهش وزن بهره مند شوید‪.‬‬ ‫‪ .4‬اسکوات ‪:‬‬ ‫‪ .1‬پالنک پهلو‪:‬‬ ‫این پهلو را تقویت می کند و به‬ ‫ساخت قوی تر سیکس پک کمک می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫روش انجام‪ :‬در حالی که ساعد را زیر شانه خود نگه می دارید‪ ،‬از پهلوی‬ ‫خود شروع کنید‪ .‬حاال به ارامی مفصل ران خود را بلند کنید تا بدن شما‬ ‫از سر تا پاها صاف و مستقیم شود‪ .‬به موقعیت خود ادامه دهید و در‬ ‫طرف دیگر نیز تکرار کنید!‬ ‫‪ .2‬چرخش روسی‪:‬‬ ‫این یک تمرین موثر برای تمام شکم‬ ‫است‪ .‬این تمرین تعادل بدن را بهبود‬ ‫می بخشد و به شما در حفظ فرم مناسب‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫نحوه انجام‪ :‬بنشینید و نیم تنه تان باید در حدود ‪ 45‬درجه خم شده‬ ‫باشد‪ ،‬زانوها خم شوند‪ ،‬پاها کمی بلند شود به نظر می رسد که شکل ‪v‬‬ ‫بین قسمت فوقانی بدن و ران ها تشکیل داده شده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬زانو بلند ‪:‬‬ ‫این تمرین به شما کمک می کند تا‬ ‫روی قسمت های داخلی ران و‬ ‫نواحی خارجی لگن کار کنید‪ .‬این‬ ‫تمرین برای چربی سوزی شکم نیز هست!‬ ‫روش انجام‪ :‬صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید‪ .‬زانوی‬ ‫راست خود را تا حد ممکن باال ببرید و بازوی چپ خود را پایین بیاورید‪.‬‬ ‫حرکت را معکوس کنید‪ .‬زانوها را به سرعت حرکت دهید‪.‬‬ ‫این تمرین به شما کمک می کند‬ ‫وقتی در برنامه ورزش روزانه تان قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬شکل و فرم بهتری پیدا کنید‪.‬‬ ‫عضالت پایین بدن را تقویت می کند و با تغییرات و ورژن های مختلفی‬ ‫قابل انجام است‪.‬‬ ‫نحوه انجام‪ :‬باسن‪ ،‬سینه و شانه ها را در یک خط مستقیم نگه دارید‪.‬‬ ‫زانوهای خود را خم کرده و به پایین خم شوید بدون انکه زانوهایتان از‬ ‫پنجه پا جلو بزند‪ .‬روزانه با ‪ 25‬اسکوات شروع کنید و سپس تعداد ان را‬ ‫افزایش دهید‪.‬‬ ‫‪ .5‬کرانچ کراس‪:‬‬ ‫این ورزش موثر و اسان برای عضالت‬ ‫شکم و پهلو بسیار مناسب است‪ .‬این‬ ‫عضالت مرکزی و عضالت شکمی شما‬ ‫را تقویت می کند‪.‬‬ ‫نحوه انجام‪ :‬دراز کشیده روی پشت خود قرار بگیرید‪ .‬هر دو پا را صاف‬ ‫روی زمین گذاشته و زانوی چپ را خم کنید‪ .‬هر دو دست را شل پشت‬ ‫سر خود قرار دهید‪ .‬حاال شانه و ارنج راست خود را به سمت بدن خود‬ ‫بیاورید و در عین حال زانوی چپ خود را به سمت شانه چپ خود‬ ‫بیاورید‪ .‬سعی کنید زانوی خود را با ارنج لمس کنید‪ .‬همین کار را با‬ ‫ارنج سمت چپ و زانوی سمت راست تکرار کنید‪.‬‬ ‫‪ .6‬پوش اپ ‪:‬‬ ‫در اصل پوش اپ یک تمرین موثر‬ ‫برای تقویت عضالت قفسه سینه و‬ ‫بازو است‪.‬‬ ‫نحوه انجام‪ :‬روی زمین پایین بیایید و‬ ‫دستان خود را به اندازه عرض شانه از هم جدا کنید‪ .‬اطمینان حاصل‬ ‫کنید که بدن شما یک خط مستقیم را تشکیل می دهد‪ .‬شروع به پایین‬ ‫رفتن در نزدیکی ارنج کنید‪ .‬باال برید و دوباره به پایین برگردید‪.‬‬ صفحه 13 ‫ل‬ ‫اف‬ ‫نش وی م‬ ‫از غ ذ‬ ‫اه‬ ‫قم را معموالً به عنوان شهری زیارتی و دارنده ی جاذبه های معنوی گردشگری از جمله حرم‬ ‫مطهر حضرت فاطمه ی معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران‪ ،‬می شناسیم‪ .‬این استان با‬ ‫قرارگرفتن در ناحیه ی کویری کشور از اب و هوایی گرم و خشک برخوردار است‪ .‬در‬ ‫فهرست غذایی این استان تنوع زیادی در پخت انواع ابگوشت دیده می شود‪ .‬به غیر از‬ ‫ابگوشت در این استان غذاهای سنتی زیادی وجود داشته که به مرور زمان فراموش‬ ‫شده اند یا کمتر در سفره ها دیده می شوند‪ .‬ما در این مطلب سعی کرده ایم که در مورد‬ ‫تعدادی از غذاهای سنتی این استان بنویسیم‪.‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬زهرا دربان‬ ‫ای‬ ‫س نت ی ک ش‬ ‫و رم ا‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫ابگوشت قنبید یا کلم قمری‬ ‫قنبید که در واقع از کلمه ی قمنبید (نبات‬ ‫قم)‪ ،‬گرفته شده است؛ ابگوشتی سنتی و از‬ ‫محبوب ترین و رایج ترین خوراک هایی است‬ ‫که توسط مردم استان قم طبخ می شود‪.‬‬ ‫این غذای خوش طعم با ترکیب نخود‪ ،‬لوبیا‬ ‫سفید‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬قنبید‪ ،‬لیمو عمانی‪،‬‬ ‫گوجه فرنگی‪ ،‬گوشت‪ ،‬پیاز‪ ،‬نمک و زردچوبه طبخ می شود‪ .‬برخی‬ ‫مواقع برای بهتر شدن رنگ ابگوشت از رب گوجه فرنگی نیز استفاده‬ ‫می شود‪ .‬مردم استان قم‪ ،‬این غذای اصیل را همراه سبزی خوردن‪،‬‬ ‫پیاز‪ ،‬ماست یا انواع ترشیجات میل می کنند‪ .‬پیشنهاد می کنیم‪ ،‬در‬ ‫ت قنبید‪ ،‬حتماً میل کنید‪.‬‬ ‫صورت سفر به این شهر زیارتی‪ ،‬از ابگوش ‬ ‫اشکنه ی سیب زمینی‬ ‫اشکنه در انواع مخلتف و با روش های‬ ‫متفاوتی تهیه و طبخ می شود‪ .‬اما اشکنه ی‬ ‫سیب زمینی مختص مردم استان قم بوده و‬ ‫به عنوان غذای محلی این استان شناخته‬ ‫شده است‪ .‬ان ها برای تهیه ی این غذای‬ ‫محلی از سیب زمینی‪ ،‬پیاز‪ ،‬تخم مرغ‪،‬‬ ‫شنبلیله‪ ،‬ارد‪ ،‬روغن‪ ،‬نمک‪ ،‬زردچوبه‪ ،‬اب و نمک استفاده می کنند‪.‬‬ ‫البته با توجه به ذائقه ی اعضای خانواده‪ ،‬ممکن است تغییراتی در مواد‬ ‫اولیه ی این غذا‪ ،‬ایجاد شود که تاثیر چندانی در طعم اصلی ان‪ ،‬ایجاد‬ ‫نمی کند‪ .‬این خوراک مقوی‪ ،‬غالبا در فصول سرد سال مانند پاییز و‬ ‫زمستان مصرف می شود‪.‬‬ ‫دمپختک قمی‬ ‫دمپختک یا دم پختی یکی از غذاهای سنتی‬ ‫استان قم محسوب می شود‪ .‬این غذا عالوه بر‬ ‫طعم و عطر فوق العاده ای که دارد از‬ ‫طرفداران بسیاری نیز برخوردار است‪ .‬ساالد‬ ‫شیرازی‪ ،‬پیاله ای از ترشی لیته یا ترشی مخلوط و پیاله ای از ماست با‬ ‫سبزی خوردن‪ ،‬از جمله خوراکی هایی هستند که در کنار میل کردن‬ ‫این دمپختک عالی و لذیذ‪ ،‬سرو می شوند‪ .‬البته گاهی اوقات مردم‬ ‫استان قم‪ ،‬با پختن نیمروی زرده طالیی و قرار دادن ان روی‬ ‫دمپختک‪ ،‬طعم بی نظیری به ان می بخشند‪ .‬ان ها برای تهیه ی این‬ ‫غذای فوق العاده لذیذ و راحت از برنج‪ ،‬لپه باقاالی زرد‪ ،‬زعفران‬ ‫دم کرده‪ ،‬پیاز‪ ،‬زردچوبه‪ ،‬نمک‪ ،‬کره‪ ،‬روغن و فلفل استفاده می کنند‪.‬‬ ‫قاقاناخ (قیقاناخ‪ :‬نوعی خاگینه)‬ ‫قاقاناخ که غذایی خوش طعم و بسیار‬ ‫پرطرفدار در بین مردم استان قم است‪،‬‬ ‫بسیار ساده و در مدت زمانی کوتاه تهیه و‬ ‫اماده می شود‪ .‬شاید از دالیل محبوبیت این‬ ‫غذا‪ ،‬سرعت تهیه ی باالی ان است‪ .‬مردم این‬ ‫استان با ترکیب موادی چون شیر‪ ،‬تخم مرغ‪،‬‬ ‫ارد سفید سبوس دار‪ ،‬پیازچه خشک شده‪ ،‬زردچوبه و روغن به طبخ‬ ‫این غذای فوق العاده می پردازند‪ .‬متخصصان تغذیه به دلیل انرژی و‬ ‫کالری زیاد‪ ،‬انرا به افراد با اضافه وزن باال توصیه نمی کنند‪ .‬همچنین‬ ‫این غذا به دلیل وجود شیر و تخم مرغ از میزان قابل توجهی پروتئین‬ ‫برخوردار است که برای کودکان با وزن پایین‪ ،‬پیشنهاد مناسبی است‪.‬‬ ‫پتله پلو‬ ‫پتله پلو بیشتر در روستای زیزگان‪ ،‬از توابع‬ ‫دستجرد‪ ،‬پخته می شود‪ .‬این غذای محلی‬ ‫که از غذاهای مورد عالقه روستایی هاست‬ ‫بسیار مقوی است و کالری کمی دارد‪ .‬پتله‬ ‫پلو از برنج‪ ،‬بلغور گندم‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬پیاز‪،‬‬ ‫عدس‪ ،‬کشمش‪ ،‬روغن‪ ،‬فلفل‪ ،‬نمک‪،‬زعفران‬ ‫و زردچوبه درست می شود و به گفته کارشناسان تغذیه برای پیشگیری‬ ‫از بیماری های قلبی و چربی خون بسیار مفید است‪ .‬برای افراد چاق‬ ‫بسیار کم کالری و حاوی اهن به دلیل عدس مصرف شده در تهیه ی ان‬ ‫است‪ .‬عطر و بوی زعفران در کنار طعم شیرین کشمش و بلغور پخته‬ ‫شده ی گندم‪ ،‬لذیذ و دوست داشتنی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ابگوشت هویج برگه‬ ‫طعم و بوی ابگوشت‪ ،‬ان هم از نوع هویج‬ ‫برگه‪ ،‬هوش از سر هر غذا دوستی خواهد‬ ‫برد‪ .‬این غذای فوق العاده و سنتی‪ ،‬یکی از‬ ‫مغزی ترین و در عین حال دوست داشتنی ترین‬ ‫غذاهایی است که در برنامه ی غذایی مردم‬ ‫استان قم یافت می شود‪ .‬ان ها با مخلوط هویج قمی (رنگ این هویج‬ ‫زرد است)‪ ،‬برگه‪ ،‬لوبیا قرمز‪ ،‬گوشت با استخوان‪ ،‬پیاز‪ ،‬نمک‪ ،‬زردچوبه‬ ‫و نعناع خشک‪ ،‬به تهیه و تدارک این ابگوشت مقوی می پردازند‪ .‬عطر‬ ‫نعناع داغ و ترکیب ان با مواد اولیه‪ ،‬بسیار عالی و خوشمزه به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ صفحه 14 ‫دستور وزیر کشور به استانداران برای عملیات جهادی ابخیزداری‬ ‫احمد وحیدی وزیر کشور با ارسال نامه ای به‬ ‫استانداران سراسر کشور دستور افزایش توان‬ ‫اجرایی و انجام اقدامات هماهنگ و الزم را در‬ ‫حوزه ابخیزداری به صورت عملیات جهادی‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫متن نامه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫با تسلیت شهادت ساالر شهیدان حضرت‬ ‫اباعبداهلل الحسین (ع)‪ ،‬با عنایت به اینکه امنیت‬ ‫اجتماعی و غذایی وابسته به حفاظت و بهره‬ ‫برداری پایدار منابع اب و خاک کشور است و‬ ‫اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک‬ ‫واقع شده و با بحرانهای طبیعی مانند خشکسالی‬ ‫و سیل مواجه است که خسارات اقتصادی و‬ ‫اجتماعی بسیاری به دنبال دارد‪ ،‬به طوری که‬ ‫ظرف ‪ 20‬سال گذشته‪ ،‬وقوع ‪ 3500‬مورد سیل‬ ‫در کشور باعث خسارات فراوانی شده‪ ،‬ازاین رو‬ ‫الزم است تحولی در مواجهه با این خطر بزرگ‬ ‫اندیشیده و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫به منظور کاهش خسارات ناشی از فرسایش‬ ‫خاک‪ ،‬از دست دادن زیرساختهای کشاورزی و‬ ‫تولیدی کشور‪ ،‬کنترل خسارات سیل و مدیریت‬ ‫منابع اب‪ ،‬ضروری است اقدامات کم هزینه‪،‬‬ ‫موثر و مورد درخواست مردم در اولویت اجرایی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬یکی از اساسی ترین اقدامات‪ ،‬اجرای‬ ‫عملیات ابخیزداری در کشور است‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند‪:‬‬ ‫«چند سال قبل از این بحث های ابخیزداری و‬ ‫ابخوانداری و مانند این ها مطرح شد کارهایی‬ ‫هم انجام گرفت‪ ،‬باید اینها با جدیت و قوت‬ ‫دنبال شود این کارها متوقف نماند» (‪ 17‬اسفند‬ ‫‪ )1393‬همچنین در جلسه ویژه اقدامات و‬ ‫امدادرسانی به استانهای سیلزده کشور بر انجام‬ ‫اقدامات جامع و پیشگیرانه برای مدیریت‬ ‫سیالب از جمله ابخیزداری‪ ،‬حفظ مراتع و‬ ‫جنگلها به عنوان موضوعات بسیار مهم تاکید‬ ‫فرمودند (‪ 13‬فروردین ‪.)1398‬‬ ‫در همین راستا و براساس دستور معظم له در‬ ‫سالهای ‪ 1397‬تا ‪ 1399‬اعتبارات ارزی از محل‬ ‫صندوق توسعه ملی به ابخیزداری اختصاص‬ ‫یافت که موجبات خیروبرکت بسیاری را در‬ ‫کشور فراهم نمود‪ ،‬الزم به ذکر است قوانین و‬ ‫اسناد باالدستی کشور مانند سیاستهای کلی‬ ‫نظام‪ ،‬قانون افزایش بهره وری و قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه کشور نیز بر ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫دستور وزیر کشور به استانداران برای عملیات‬ ‫جهادی ابخیزداری ریاست محترم جمهور نیز‬ ‫در جلسه هیئت دولت با اشاره به وقوع سیل در‬ ‫استانهای کشور و با تاکید بر توجه به ابخیزداری‬ ‫فرمودند‪« :‬راهکار برون رفت از خطرات ناشی از‬ ‫سیل تقویت ابخیزداری است و دستگاه های‬ ‫مربوط در این زمینه فعالیت های خود را‬ ‫گسترش دهند» که این مهم توسط وزارت‬ ‫متبوع مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می‬ ‫دهد با صرف هزینه های نه چندان زیاد و با‬ ‫رویکرد استفاده از توان مردم و گروه های‬ ‫جهادی می توان اجرای عملیات ابخیزداری در‬ ‫کشور را به عنوان یک نهضت با خیرات و برکات‬ ‫بسیار زیاد در دستور کار قرار داد‪.‬از جمله برکات‬ ‫این کار ارزشمند می توان به کاهش خسارات‬ ‫سیالب شدید‪ ،‬افزایش منابع ابی قابل استحصال‪،‬‬ ‫افزایش ابدهی قنوات‪ ،‬پیشگیری از فرونشست‬ ‫زمین‪ ،‬کاهش فرسایش خاک و رسوب گذاری‬ ‫در سدهای کشور و زیرساخت هایی مانند جاده‬ ‫ها‪ ،‬صنعت و ‪ ...‬اشاره نمود‪ .‬بررسی ها نشان می‬ ‫دهد‪ ،‬توان علمی و اجرایی ابخیزداری کشور‬ ‫بسیار قابل توجه می باشد و در صورت برقراری‬ ‫عزم ملی و انسجام سازمانی و استفاده از توان‬ ‫نیروهای جهادی این اقدام با سرعت بیشتری‬ ‫قابل انجام است‪ .‬بنا به مراتب فوق و به منظور‬ ‫افزایش توان اجرایی و انجام هماهنگ اقدامات‬ ‫الزم در حوزه ابخیزداری‪ ،‬ضروری است همه‬ ‫استانداران محترم تالش نمایند تا با استفاده از‬ ‫همه ظرفیت های بالفعل و بالقوه استان نسبت‬ ‫به برنامه ریزی و اجرای عملیات ابخیزداری با‬ ‫رویکرد جهادی اقدام گردد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۳‬هزار بسته معیشتی با مشارکت سپاه تهران و شهرداری‬ ‫رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران از توزیع‬ ‫‪ ۱۳‬هزار بسته معیشتی با مشارکت سپاه تهران‬ ‫و شهرداری تهران به پرسنل نیازمند شهرداری‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛‬ ‫هادی سهامی در مراسم توزیع مرحله دوم طرح‬ ‫مائده امام حسن(ع) رزمایش کرامت علوی که‬ ‫صبح امروز در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نخستین مرحله از طرح مائده امام‬ ‫حسن(ع) در ماه مبارک رمضان امسال برگزار‬ ‫شد که در قالب این مرحله ‪ 8‬هزار بسته‬ ‫معیشتی توزیع شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توزیع دومین مرحله از توزیع‬ ‫بسته های معیشتی در قالب مرحله دوم طرح‬ ‫مائده امام حسن(ع) تصریح کرد‪ :‬در این مرحله‬ ‫‪ 13‬هزار بسته معیشتی با مشارکت سپاه تهران‬ ‫و شهرداری تهران اماده شده است و در اختیار‬ ‫جامعه هدف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سهامی در ارتباط با شناسایی جامعه هدف‬ ‫جهت توزیع بسته های معیشتی گفت‪ :‬این‬ ‫خانواده ها از پرسنل شهرداری تهران هستند که‬ ‫غالبا از مجموعه فضای سبز‪ ،‬پاکبانان و ‪...‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران در ارتباط‬ ‫با ارزش ریالی هر بسته معیشتی بیان کرد‪ :‬هر‬ ‫بسته دارای اقالمی چون برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬حبوبات‪،‬‬ ‫ماکارونی‪ ،‬رب گوجه فرنگی است که ارزش‬ ‫ریالی هر بسته یک میلیون تومان محاسبه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره ارزش ریالی مرحله دوم طرح مائده‬ ‫امام حسن(ع) گفت‪ :‬در این مرحله ‪ 13‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫سهامی با اشاره به توزیع بسته های معیشتی از‬ ‫امروز خاطرنشان کرد‪ :‬این بسته ها در اختیار‬ ‫سازمان بسیج شهرداری تهران در هر منطقه‬ ‫قرار می گیرد و انها فرایند توزیع بسته های‬ ‫معیشتی را دنبال و اجرایی می کنند‪.‬‬ صفحه 15 ‫کار فرهنگی نیازمند رویکردی جهادی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت‪ :‬کار و فعالیت در قرارگاه های فرهنگی باید جهادی باشد‪،‬‬ ‫چراکه در این جبهه مهم و حساس امکانات و دستمزد چندانی وجود ندارد و تنها با رویکرد مردمی و‬ ‫بسیجی است که می توان در این عرصه گام برداشت‪.‬‬ ‫اسماعیل جهانگیری‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‪ ،‬امروز‪ ۲۲ ،‬مردادماه‪ ،‬در نشست‬ ‫هماهنگی‪ ،‬تعامل و هم افزایی فرهنگی و هنری در استان با حضور روسای ادارات فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و بسیج هنرمندان سراسر استان‪ ،‬ضمن تاکید بر اهمیت توجه به جنگ نرم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫جنگ نرم‪ ،‬جنگی لطیف نیست بلکه سخت تر از جنگ نظامی است و جنگ افزار ان تفکر و ایدئولوژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان در ادامه تصریح کرد‪ :‬جنگ نرم سهل ممتنع است به ظاهر‬ ‫ساده و از درون بسیار سخت و حرکت بر روی لبه تیغ است که هر نوع حرکت و راهبرد اشتباه تبعات‬ ‫جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫جهانگیری محور جنگ نرم را فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) دانست و بیان کرد‪ :‬وظیفه همه دستگاه های فرهنگی و هنری در‬ ‫ایجاد هم افزایی بیشتر‪ ،‬سرلوحه قرار دادن منویات‪ ،‬فرمایشات و فرامین مقام معظم رهبری است و الزمه عمل صحیح به ان درک و فهم‬ ‫درست از فرمایشات ایشان است‪ .‬هیچ فرمانده فرهنگی و جنگ نرمی بدون توجه و شناخت به محورهای عملیاتی نمی تواند موفق عمل کند‬ ‫و در صورت هماهنگی همه محورها پیروزی حاصل می شود‪.‬‬ ‫وی منیت را معضل اصلی در جنگ نرم برشمرد و عنوان کرد‪ :‬کار و فعالیت در قرارگاه های فرهنگی‪ ،‬جهادی است؛ زیرا در این جبهه مهم‬ ‫و حساس امکانات‪ ،‬تجهیزات و دستمزد چندانی وجود ندارد و فقط با رویکرد مردمی و بسیجی است که می توان در این عرصه گام برداشت‪.‬‬ ‫جهانگیری در پایان با اشاره به اینکه امروز مرزهای جنگ نرم انقالب اسالمی امریکای جنوبی‪ ،‬اروپا‪ ،‬افریقا و شرق دور است و این وظیفه‬ ‫سربازان و فرماندهان جنگ نرم را سخت و حساس می کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬هیچ دسته بندی در حوزه فرهنگ و هنر نداریم‪ .‬بلکه عملکرد‪ ،‬کارایی‬ ‫و تخصص افراد در اولویت است و در این راستا رویکردها‪ ،‬اولویت ها و دیدگاه ها به انجمن ها و صنوف فرهنگی هنری اعالم و تولیداتی که بر‬ ‫این اساس است‪ ،‬مورد حمایت خواهد بود‪.‬‬ ‫حضور میدانی و اقدام جهادی‪ ،‬الزمه رفع موانع تولید‬ ‫سردار اتانی گفت‪ :‬تولید کننده با اشتیاق‬ ‫وارد عرصه تولید می شود و رفع موانع تولید‬ ‫زمانی رخ می دهد که حضور میدانی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬به نقل از خبرگزاری بسیج‪ ،‬سردار‬ ‫رستمعلی رفیعی اتانی فرمانده سپاه صاحب‬ ‫االمر(عج) استان قزوین در حاشیه برگزاری‬ ‫نمایشگاه کاالی ایرانی‪ ،‬خانه ایرانی گفت ‪:‬‬ ‫انچه که از خروجی نمایشگاه انتظار می رود‪،‬‬ ‫اعتماد مردم به تولید داخلی است تا با خرید‬ ‫خود از این محصوالت به بازار کسب و کار‬ ‫رونق ببخشند و تقاضای ما از تولید کنندگان‬ ‫محترم این است که محصوالتی با کیفیت و‬ ‫تقاضای بازار تولید نمایند و به اعتماد مردم‬ ‫استمرار ببخشند‪.‬‬ ‫سردار اتانی تاکید کرد ‪ :‬خواسته مقام معظم‬ ‫رهبری و مسووالن نظام و راه نجات اقتصاد‬ ‫کشور از بحران ها حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫‪16‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫است ولی تولیدات داخلی هم باید بی عیب و‬ ‫نقص باشند ‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه صاحب االمر(عج) استان قزوین‬ ‫با اشاره به مشکالت بخش تولید و لزوم توجه‬ ‫مسووالن به رفع این موانع در رونق بخشیدن‬ ‫به تولیدات داخلی تصریح کرد‪ :‬مهمترین‬ ‫مانع بخش تولید‪ ،‬اصالح برخی قوانین‬ ‫موجود است‪ .‬قوانینی در حوزه های مختلف‬ ‫بیمه‪ ،‬تولید و غیره وجود دارد که امروز دیگر‬ ‫کاربردی ندارد و الزم است این قوانین اصالح‬ ‫و بازبینی شود‪.‬‬ ‫سردار اتانی افزود‪ :‬باید به وسط میدان بیاییم‬ ‫و خیلی از قوانین که برای برطرف کردن‬ ‫مشکالت تصویب شده بودند امروز خود به‬ ‫تنهایی یک مشکل هستند و الزم است تا‬ ‫بازبینی شوند‪ .‬امروز باید در کنار هم قرار‬ ‫بگیریم و مدیریت جهادی که مقام معظم‬ ‫رهبری چندین سال است که توقع دارد‬ ‫مسئولین متمسک به این سلوک‪ ،‬به وسط‬ ‫میدان بیایند همین است که گره ها را‬ ‫بشناسیم و در همان میدان‪ ،‬گره گشایی‬ ‫کنیم‪.‬‬ صفحه 16 ‫تصمیم گیری یک فرایند ذهنی است و مهارت تصمیم گیری شامل انواع توانایی های فکری و‬ ‫داشتن اطالعات در مورد تصمیمی که می خواهیم بگیریم‪ ،‬می باشد‪ .‬در ساده ترین شکل‪،‬‬ ‫تصمیم گیری به معنی انتخاب کردن بین دو یا چند مسئله مختلف است‪ .‬در فرایند گسترده تر‪،‬‬ ‫گرفتن یک تصمیم شامل انتخاب بین راه حل های ممکن برای یک موضوع است‪ .‬ممکن است‬ ‫تصمیم گیری با روندی شهودی یا استداللی یا ترکیبی از این دو‪ ،‬انجام شود‪ .‬گاهی مواقع گرفتن‬ ‫تصمیم درست از بین چند گزینه واقعاً دشوار است و نیاز به تمرکز و مشورت فراوان دارد‪ .‬در این‬ ‫مواقع بسیاری از افراد ممکن است دچار اشتباه شوند و تصمیمی بگیرند که چندان برایشان مفید‬ ‫و سودمند نیست‪ .‬یکی از سوال هایی که از دیرباز ذهن بشر را به خودش مشغول کرده این است‬ ‫که چگونه تصمیمهای درست بگیریم؟ چگونه می توانیم قدرت تصمیم گیری خودمان را افزایش‬ ‫دهیم؟ در ادامه این مقاله قصد داریم پیرامون این موضوع صحبت کنیم‬ ‫‪ -1‬تصمیمی که می خواهید بگیرید را‬ ‫مشخص کنید‪.‬‬ ‫اولین قدم برای تصمیم گیری‪ ،‬شناسایی‬ ‫موضوعی که باید برای ان تصمیم گرفته شود و‬ ‫مشکلی که با ان دست به گریبان هستید‪،‬‬ ‫می باشد‪ .‬چه چیزی نیاز به حل شدن دارد؟ اگر‬ ‫نمی توانید یک مسئله بزرگ را برای خود‬ ‫ریشه یابی کنید یا این که اص ً‬ ‫ال نمی توانید‬ ‫مشکلی را بیان کنید‪ ،‬مشخص کردن مسئله‬ ‫کم وبیش غیرممکن خواهد بود‪ .‬اما خبر خوب‬ ‫این است که اگر می دانید که قادر به اتخاذ یک‬ ‫تصمیم خواهید بود‪ ،‬نصف راه را رفته اید‪.‬‬ ‫این گونه شما تشخیص داده اید که باید چه‬ ‫اقدامی انجام دهید‪ .‬اکنون فقط باید تامل کنید‬ ‫که چه تصمیمی درست است‪ .‬این کار شما را‬ ‫اماده می کنید که وارد مراحل بعدی شوید‪.‬‬ ‫‪-2‬اطالعات الزم را جمع اوری کنید‪.‬‬ ‫پس ازاینکه تشخیص دادید چه تصمیمی درست‬ ‫است‪ ،‬باید برای اطالع از نتایج قبلی که افراد از‬ ‫این تصمیم گرفته اند‪ ،‬داده جمع اوری کنید‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ممکن است به نتایج تصمیمات‬ ‫مشابه گذشته نگاهی بیندازید یا این که از‬ ‫دیگران نظرسنجی کنید‪ .‬همچنین ممکن است‬ ‫یک مشاور از بیرون استخدام کنید تا به شما در‬ ‫جمع اوری داده ها کمک کند‪ .‬جایی که در ان به‬ ‫دنبال اطالعات هستید‪ ،‬به ماهیت مشکلی که‬ ‫سعی در حل ان دارید بستگی دارد‪ .‬اما نکته‬ ‫مهم این است که باید حتماً به این داده ها‬ ‫دسترسی داشته باشید تا تصمیم درستی بگیرید‬ ‫‪-3‬گزینه های دقیق را مشخص کنید‪.‬‬ ‫تصمیمی که می گیرید ممکن است کام ً‬ ‫ال مطابق‬ ‫برنامه ای که ریخته اید‪ ،‬پیش نرود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که شما باید سیستمی برای ارائه و‬ ‫ارزیابی جایگزین ها ایجاد کنید‪ .‬عوامل متعددی‬ ‫را در نظر بگیرید‪ ،‬از جمله این که چگونه این‬ ‫تصمیم بر اینده شغلی و اعضای تیم شما تاثیر‬ ‫می گذارد و همچنین اهدافی که تصمیم شما در‬ ‫ان ها نقش دارد را در نظر بگیرید‪ .‬ممکن است‬ ‫اقدامات مختلفی انجام دهید‪ ،‬اما باید مطمئن‬ ‫شوید که به تمام گزینه های ممکن توجه الزم را‬ ‫کرده اید‪ .‬به یاد داشته باشید اولین گزینه ای که‬ ‫فکر می کنید درست است‪ ،‬بهترین گزینه نیست!‬ ‫‪-4‬شواهد را بررسی کنید‪.‬‬ ‫اکنون وقت ان است که تمام اطالعات‬ ‫جمع اوری شده را بررسی کنید‪ .‬وقتی شواهد را‬ ‫در کنار هم قرار می دهید‪ ،‬مسیری که باید طی‬ ‫کنید روشن تر می شود‪ .‬در ذهن خود تصور کنید‬ ‫که با انتخاب هرکدام از گزینه های موجود‪،‬‬ ‫شرایط چگونه پیش خواهد رفت‪ .‬مزایا و معایب‬ ‫هر کدام از گزینه ها را بررسی کنید و مشخص‬ ‫کنید که مسیری که در نظر گرفته اید به کجا‬ ‫شما را هدایت خواهد کرد‪ .‬شما باید از تمام‬ ‫اطالعاتی که جمع اوری کرده اید‪ ،‬نسخه‬ ‫پشتیبان تهیه کنید‪ .‬این کار به شما اطمینان‬ ‫می دهد تا بسته به مسیری که انتخاب کرده اید‪،‬‬ ‫نتایج احتمالی چه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬از بین گزینه ها‪ ،‬یکی را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫شما هر تصمیم احتمالی و گزینه های جایگزین‬ ‫ان را بررسی کرده اید و حاال باید کمی دقیق تر‬ ‫نگاه کنید‪ .‬هر گزینه را با دیگری مقایسه کنید‬ ‫و هنگامی که به یک نتیجه گیری نهایی‬ ‫دست یافتید‪ ،‬زمان انتخاب است‪.‬الزم نیست که‬ ‫تصمیم نهایی شما فقط شامل یکی از گزینه ها‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه می تواند ترکیبی از ان ها باشد‪.‬‬ ‫درهرصورت نکته ای که باید به ان توجه کنید‬ ‫این است که تصمیم گیری خود را اگاهانه انجام‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫‪ -6‬تصمیم خود را پیاده سازی و اجرا کنید‪.‬‬ ‫هم اکنون شما تصمیم خود را گرفته اید و وقت‬ ‫ان است که ان را عملی کنید‪ .‬همان طور که‬ ‫فرایند تصمیم گیری خود شامل مراحل گوناگون‬ ‫است‪ ،‬اجرای ان نیز مرحله به مرحله است‪ .‬شما‬ ‫باید مراحل انجام تصمیم گیری خود را به طور‬ ‫دقیق برنامه ریزی کنید و این مسئله می تواند‬ ‫به صورت یک تالش گروهی یا فردی باشد‪.‬‬ ‫برنامه شما برای عملی کردن تصمیم باید کامل‬ ‫باشد‪ .‬باید وظایف و مسئولیت های خود را‬ ‫مشخص کنید و همچنین این که چگونه باید‬ ‫مراحل را پشت سر بگذارید را بررسی کنید‪.‬‬ ‫اطمینان حاصل کنید تمام افرادی که با شما در‬ ‫اجرای این تصمیم مشارکت می کنند‪ ،‬متوجه‬ ‫نقش و وظیفه خود شده اند و می دانند چگونه‬ ‫تصمیم عجوالنه‬ ‫ممنوع‬ ‫باید برای رسیدن به هدف تالش کنند‪.‬‬ ‫‪-7‬نتایج تصمیم خود را ارزیابی کنید‪.‬‬ ‫فرایند تصمیم گیری پس از انتخاب و اجرا به‬ ‫پایان نمی رسد‪ ،‬شما همچنان باید بررسی کنید‬ ‫که چه نتایجی کسب کرده اید‪ .‬سیستمی را برای‬ ‫ارزیابی نتایج تصمیم خود در نظر بگیرید‪ .‬تا به‬ ‫شما این امکان را بدهد که ببینید چه چیزی‬ ‫درست و چه چیزی اشتباه انجام شده است‪ .‬این‬ ‫کار به تصمیم گیری های اینده شما کمک‬ ‫می کند و مسیر درست را به شما نشان می دهد‬ ‫و حتی اگر نتایج خوب بود‪ ،‬باید ببینید که ایا‬ ‫راهی وجود دارد که بتوانید این روند را بهتر‬ ‫بکنید؟ ایا ترفندهایی برای این کار وجود دارد؟‬ ‫تقویت مهارت تصمیم گیری‬ ‫‪ -1‬خود را از شرایط جدا کنید و به عنوان یک‬ ‫فرد خارجی به مسئله فکر کنید‪ .‬این کار توانایی‬ ‫استداللتان را زیاد می کند و نگاه چندبعدی به‬ ‫مسائل را موجب می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬احساسات درونی خود را کنترل کنید و با‬ ‫مدیتیشن توانایی کنترل احساسات را تقویت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬چند ثانیه فکر کردن قبل از تصمیم گیری‬ ‫می تواند به شما در بهبود دقت و مهارت‬ ‫تصمیم گیری کمک کند‪ .‬این چند ثانیه به مغز‬ ‫کمک می کند تا توجه خود را به مهم ترین‬ ‫اطالعات متمرکز کرده و عواملی که باعث‬ ‫حواس پرتی می شوند را از خود دور کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬استرس باعث انتخاب نادرست در‬ ‫تصمیم گیری می شود‪ .‬بنابراین کاهش استرس‬ ‫تمایل به بهبود در تصمیم گیری دارد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مشورت با یک فرد اگاه به بهبود مهارت‬ ‫تصمیم گیری شما در اینده هم کمک می کند‪.‬‬ ‫‪ -6‬هر چه گزینه های پیش رو بیشتر باشند‪،‬‬ ‫گرفتن تصمیم نهایی‪ ،‬سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫گزینه های بیشتر می تواند منجر به پشیمانیهای‬ ‫بیشتر در اینده شود‪ .‬بنابراین گزینه های‬ ‫پیشنهادی را تا حدودی کم کنید‪.‬‬ ‫‪ -7‬کارهای خود را اولویت بندی کنید‪.‬‬ ‫‪-8‬برای تصمیم گیری خود زمان مشخص کنید‪.‬‬ ‫تصمیمات سریع و یا خیلی طوالنی درصد‬ ‫خطای شما را باال می برد‪.‬‬ صفحه 17 ‫نوشیدنی خنک تابستانی‬ ‫نوشیدنی های خنک جزء معجون های معجزه اسایی هستند که تحمل روزهای گرم تابستان را برایمان اسان تر می کنند‪ .‬بعد از اینکه از سرکار به منزل‬ ‫می اییم‪ ،‬اگر یک لیوان شربت خانگی خنک و خوش طعم بنوشیم‪ ،‬خستگی از تنمان بیرون می اید‪ .‬نکته ای که وجود دارد این است که دستتان برای‬ ‫تهیه ی این نوشیدنی ها باز است و می توانید میزان مواد اولیه را بر اساس ذائقه ی خود کم یا زیاد کنید‪ .‬حتماً این نوشیدنی های شگفت انگیز و متفاوت‬ ‫را امتحان کنید‪ .‬تا پایان مقاله در کنار ما باشید‪.‬‬ ‫یخ در بهشت هندوانه‬ ‫یکی از پر طرفدارترین طعم های یخ در بهشت‪ ،‬یخ در بهشت هندوانه است که می توانید با تهیه هندوانه ان‬ ‫را به راحتی در خانه درست کنید و از نوشیدن ان لذت ببرید‪ .‬قطعه های هندوانه را همراه اب لیمو و عسل در‬ ‫مخلوط کن بریزید و به مدت پنج دقیقه مخلوط نمایید تا مایه یخ در بهشت یک دست شود‪(.‬اگر قطعه های‬ ‫هندوانه به راحتی میکس نشد مقدار کمی اب گرم در ان بریزید تا عمل مخلوط شدن به راحتی انجام شود‪).‬‬ ‫در صورتی که هندوانه شیرین بود می توان عسل را حذف کرد‪ .‬در این دسر خوشمزه می توان از مقداری پودر‬ ‫دارچین یا زنجبیل استفاده کرد‪ .‬در مصرف این یخ دربهشت زیاده روی نکنید چرا که عملکرد سیستم گوارش‬ ‫رو مختل می کنه‪.‬‬ ‫چای هلو‬ ‫بعد از اینکه هلوها را شستید‪ ،‬پوست ان ها را بگیرید و هسته شان را دور بیاندازید ‪ .‬هلوها را خرد کنید‪ .‬سه فنجان‬ ‫اب را درون یک قابلمه ی کوچک بریزید و قابلمه را روی حرارت زیاد بگذارید تا اب به جوش اید‪ .‬بعد از اینکه‬ ‫اب به جوش امد‪ ،‬زیر حرارت را خاموش کنید و چای های کیسه ای را درون قابلمه قرار دهید و اجازه دهید به‬ ‫مدت ‪ ۱۵‬دقیقه بمانند تا رنگ دهند‪ .‬سپس ان ها را خارج کرده و دور بیاندازید‪ .‬هلوهای خرد شده را به همراه‬ ‫یک فنجان اب درون مخلوط کن بریزید و ان ها را چند پالس بزنید تا خیلی نرم شوند‪ .‬مخلوط هلو‪ ،‬چای و شکر‬ ‫را به پارچ مدنظر منتقل کنید‪ .‬پارچ را تا باال اب کنید و چای هلو را خوب هم بزنید‪ .‬چند تکه یخ درون لیوان ها‬ ‫قرار دهید و چای هلو را درون لیوان ها بریزید‪ .‬به همین سادگی نوشیدنی خنک شما اماده شد‪.‬‬ ‫گوجه فرنگی‬ ‫ایس پک یکی از پر طرفدارترین نوشیدنی های تابستانی است که حتما خاطرات زیادی با ان دارید‪ .‬شما می‬ ‫توانید به راحتی در خانه هم به شکل کامال حرفه ای ایس پک درست کنید و در دورهمی ها با تهیه ی ان‬ ‫همه را سورپرایز کنید‪ .‬برای تهیه ایس پک خانگی‪ ،‬ابتدا موز را پوست بکنید سپس ان را قطعه قطعه کنید و‬ ‫داخل مخلوط کن بریزید و موز را له کنید‪ .‬بستنی وانیلی به دمای محیط رسیده‪ ،‬مغز گردو‪ ،‬مغز پسته و پودر‬ ‫کاکائو را به موزی که در مرحله قبل با استفاده از مخلوط کن له کردید اضافه کنید و خوب مواد را مخلوط‬ ‫کنید‪ .‬سپس غلظت ایس پک را بررسی کنید‪ .‬اگر خواستید ایس پک خانگی کمی شل باشد‪ ،‬شیر را هم به‬ ‫مخلوط اضافه کنید‪ .‬در یک طرف مقداری از ایس پکی را که درست کردید را بریزید‪ .‬سپس با خامه زده شده‬ ‫و شکالت خرد شده روی ان را تزیین کنید‪.‬‬ ‫ایس تی خنک‬ ‫ایس تی هم جز ء نوشیدنی هایی است که اسم ان را زیاد شنیده اید‪ ،‬اما شاید تا به حال فرصت امتحان کردن ان‬ ‫را نداشته اید‪ .‬اگر این طور است‪ ،‬همین امروز این نوشیدنی تابستانی لذیذ را درست کرده و خانواده ی عزیزتان را‬ ‫با طعم عالی ان هیجان زده کنید‪ .‬اولین کاری که باید برای تهیه ی ایس تی شیرین کنید‪ ،‬اضافه کردن جوش‬ ‫شیرین به یک پارچ است‪ .‬اب جوش و چای کیسه ای را هم اضافه کنید‪ .‬روی پارچ را بپوشانید و اجازه دهید به‬ ‫مدت ‪ ۱۵‬دقیقه بماند تا چای کیسه ای رنگ دهد‪ .‬چای های کیسه ا ی را از پارچ بیرون بیاورید و دور بیاندازید‪.‬‬ ‫شکر را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا کامال حل شود‪ .‬اب خنک را اضافه کنید و پارچ را در یخچال بگذارید‬ ‫تا ایس تی خنک شود‪ .‬سپس پارچ را از یخچال بیرون بیاورید و ایس تی را درون لیوان های سرو بریزید‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ صفحه 18 ‫جامعه پیرامونی کارخانه الویت مسئولیت های اجتماعی ذوب اهن اصفهان‬ ‫مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل و مهدی‬ ‫بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی‬ ‫شرکت با کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) استان اصفهان در سالن اجتماعات‬ ‫ساختمان فروش ذوب اهن دیدار و گفتگو‬ ‫کردند ‪ .‬مهندس رخصتی در این دیدار گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نسبت به گذشته تفاوت دارد‬ ‫و اکنون یک شرکت بورسی است‪ ،‬یعنی تمام‬ ‫سهام شرکت متعلق به مردم است ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما موظف هستیم بر اساس مجوزها‬ ‫اقدام کنیم درشرکت های بورسی‪ ،‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی تعریف شده است بنابراین الویت‬ ‫فعالیت های ما در قالب مسئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬جامعه پیرامونی کارخانه است که در‬ ‫این راستا و در حد توان و الزامات قانونی‪ ،‬کمک‬ ‫حال محرومان هستیم‪.‬‬ ‫مهندس رخصتی با بیان این که تالش داریم از‬ ‫قابلیت منطقه در تامین بخشی از نیازهای‬ ‫شرکت و بومی سازی های داخلی که در توان‬ ‫منطقه است بهره مند شویم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫عنوان نمونه کمک به توانبخشی شهید مدنی‬ ‫زرین شهر در الویت بوده و است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گفت‪ :‬وضعیت اقتصادی دیگر‬ ‫کشورهای منطقه نیز خوب نیست‪ .‬به هرحال‬ ‫این شرایط را باید مدیریت کنیم و با فعالیت‬ ‫بیشتر‪ ،‬تولید بیشتر و افزایش بهره وری بتوانیم‬ ‫بخشی از مشکالت نیازمندان را هم مرتفع‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مهندس رخصتی با بیان این که امروز نظم و‬ ‫رعایت الویت ها و هم افزایی بین کارکنان‬ ‫شرکت می تواند کارساز و اثربخش باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهن در بخش مصالح از جمله؛ محصوالت‬ ‫فوالدی شن‪ ،‬دیوارهای پیش ساخته موزاییک و‬ ‫سرامیک می تواند با قیمت مناسب‪ ،‬کمیته امداد‬ ‫را همراهی کند‪.‬‬ ‫زارع نیز در این دیدار که احمد یوسفی مدیر‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لنجان‬ ‫نیز حضور داشت با بیان این که ذوب اهن به‬ ‫عنوان یک بنگاه اقتصادی و مجموعه کارکنان‬ ‫خیر این شرکت با کمیته امداد همکاری‬ ‫وهمراهی خوبی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬براساس ارزش های‬ ‫نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) وظیفه دارد مددجویان را شناسایی‬ ‫کرده و با برنامه های حمایت محور‪ ،‬ان ها را‬ ‫توانمند سازد‪.‬‬ ‫وی از همیاری کارکنان ذوب اهن در کارهای‬ ‫خیر قدردانی نمود و افزود‪ :‬در سال گذشته‬ ‫‪ ۶۰۰‬خانه برای مددجویان تامین کردیم و‬ ‫امسال نیز حدود ‪۱۰۰۰‬مسکن برای این عزیزان‬ ‫در برنامه داریم ضمن این که سه هزار جهیزیه‬ ‫شامل ‪ ۵‬قلم کاالی اصلی برای نوعروسان‬ ‫خانواده های کمیته امداد تامین کردیم‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان‬ ‫این که تعداد زیادی نخبه در خانواده های‬ ‫مددجو وجود دارد که باید امکانات الزم برای‬ ‫رشد انها را فراهم کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای حمایت از‬ ‫مددجویان صندوق قرض الحسنه ای داریم که‬ ‫با بودجه دولت و کمک خیرین اداره می شود و‬ ‫مجموعه هایی که به قرض الحسنه کمک‬ ‫می کنند به افراد مورد نظر ان ها در مجموعه‬ ‫دو برابر اورده تسهیالت پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫حمایت از کودکان کار در راستای مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری‬ ‫ا هدف تامین سالمت جسم و روح کودکان کار‪ ،‬مدیریت شهری منطقه ‪ 9‬اقدام به برگزاری برنامه های متنوع‬ ‫فرهنگی و اجتماعی کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری اریا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،9‬سیدمحمدرحیم‬ ‫مرتضوی شهردار منطقه گفت‪ :‬کودکان مهم ترین سرمایه های اجتماعی جامعه هستند‪ ،‬از این رو تامین‬ ‫سالمت جسم و روح انها از جمله دغدغه های جدی مدیران شهری است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به تدابیر و برنامه های فرهنگی شهرداری منطقه با هدف ارتقاء کیفیت زندگی کودکان‬ ‫کار گفت‪ :‬هدف مدیریت شهری پایش وضعیت کودکان کار و در نهایت از بین بردن زمینه های شکل گیری‬ ‫این اسیب اجتماعی است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است؛ در این راستا و به همت اداره امور اسیب های اجتماعی منطقه ‪ ،9‬با هدف ایجاد نشاط‬ ‫اجتماعی کودکان کار‪ ،‬تعدادی بلیط رایگان استخر سرپوشیده مجموعه خوراکیان به این کودکان اهدا شد‪.‬‬ ‫شادی کودکان مرکز پرتو منطقه‪ 9‬در کنسرت برج میالد‬ ‫همچنین با هدف ارتقاء روحیه و تامین نشاط‪ ،‬بیش از سی کودک کار مرکز پرتو به همت اداره امور اسیب های‬ ‫اجتماعی منطقه ‪ 9‬در کنسرت گروه رستاک حضور یافتند تا تجربه ای شاد و جدید از زندگی داشته باشند‪.‬‬ ‫اهداء شال به دختران مرکز پرتو‬ ‫گفتنی است؛ در مراسمی با هدف فرهنگ سازی و در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب‪ ،‬به دختران مرکز پرتو شال اهداء شد‪.‬‬ صفحه 19 ‫با رویکرد انقالبی و جهادی می توان موانع را پشت سر گذاشت‬ ‫سردار حسن زاده فرمانده سپاه حضرت محمد‬ ‫رسول اهلل(ص) تهران بزرگ در دیدار با مدیر‬ ‫عامل سایپا گفت‪ :‬با رویکرد انقالبی و جهادی‬ ‫می توان موانع را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل(ص)‬ ‫تهران بزرگ در دیدار صمیمی با مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬موفقیت های‬ ‫اخیر گروه خودروسازی سایپا نشان می دهد‬ ‫مهم ترین مولفه در رسیدن به اهداف بزرگ‪،‬‬ ‫مدیریت صحیح و انقالبی است‪.‬‬ ‫دیدار صمیمانه فرمانده سپاه حضرت محمد‬ ‫رسول اهلل(ص) تهران بزرگ با مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا برگزار شد‪.‬‬ ‫سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه حضرت‬ ‫محمد رسول اهلل(ص) تهران بزرگ در این دیدار‬ ‫ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت سیدالشهدا(ع)‬ ‫گفت‪ :‬موفقیت های اخیر گروه خودروسازی‬ ‫سایپا نشان می دهد مهم ترین مولفه در رسیدن‬ ‫به اهداف بزرگ ‪ ،‬مدیریت صحیح وانقالبی است‪.‬‬ ‫او افرود‪ :‬این موضوع درست مخالف ان دیدگاهی‬ ‫است که مدعی بود باید از خارج از کشور مدیر‬ ‫وارد کنیم‪ ،‬در حالی که با رویکرد انقالبی و‬ ‫جهادی می توان موانع را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫سردار حسن زاده تصریح کرد‪ :‬انعکاس‬ ‫توانایی های خودروسازی و بیان حقایق توانمندی‬ ‫ها‪ ،‬خود جهاد تبیین است که دشمن نمی خواهد‬ ‫مردم از اینگونه مسائل مطلع باشند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬خالی شدن پارکینگ های‬ ‫خودروسازان یکی از دغدغه های مردم بود که‬ ‫موج رسانه ای هم به دنبال داشت‪ ،‬اما اکنون‬ ‫این دغدغه مردم رفع شده است و این حرکت‬ ‫انقالبی بایستی به اطالع مردم رسانده شود‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل(ص)‬ ‫تهران بزرگ با اشاره به لزوم توجه به مباحث‬ ‫فرهنگی در حوزه کار و تولید گفت‪ :‬برای‬ ‫رسیدن به موفقیت باید خانواده ها و کارکنان را‬ ‫در سرنوشت شرکت دخیل کرد و اهداف و‬ ‫برنامه ها به کلیه کارکنان اطالع رسانی شود و‬ ‫ح تماس با تمامی سطوح‬ ‫تالش کرد سط ‬ ‫سازمانی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫او در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از اقدامات‬ ‫گروه خودروسازی سایپا در برگزاری مراسم‬ ‫اربعین سال گذشته ابراز امیدواری کرد گروه‬ ‫سایپا برای مشارکت کارکنان و برنامه های‬ ‫موکب های عزاداران پیاده روی باشکوه اربعین ‬ ‫در کربال و جاماندگان اربعین در تهران حضور‬ ‫پررنگ داشته باشد‪.‬‬ ‫مهندس محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا نیز در این دیدار ضمن‬ ‫تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و ساالر‬ ‫شهیدان با اشاره به اقدامات گروه خودروسازی‬ ‫سایپا طی مدت اخیر گفت‪ :‬تولید اقتصادی و با‬ ‫کیفیت اولویت اصلی فعالیت های سایپا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اشاره به ضرورت پاسخگویی به نیاز‬ ‫مشتریان و کسب رضایت انان اظهار کرد‪:‬‬ ‫تحویل خودرو به مشتریان به گونه ای تحقق‬ ‫یافت که خودروهای ناقص کف پارکینگ ها به‬ ‫صفر رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا با بیان اینکه دشمنان با‬ ‫راه اندازی جنگ اقتصادی به دنبال ضربه زدن‬ ‫به صنعت کشور هستند تصریح کرد‪ :‬گروه‬ ‫خودروسازی سایپا در خط مقدم تولید کشور‬ ‫قرار دارد و با همت و تالش کارکنان خود‬ ‫همچون گذشته این جنگ اقتصادی را با‬ ‫موفقیت پشت سر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او با اشاره به مطالبات به حق رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره صنعت خودروسازی و تاکیدات ریاست‬ ‫جمهوری و خواسته های مردم گفت‪ :‬نیل به‬ ‫نرخ عبور مستقیم حدود صد در صدی‬ ‫محصوالت سایپا‪‎‬‏‪ ،‬تکمیل کاری ‪ 100‬درصدی‬ ‫خودروهای ناقص‪ ،‬افزایش تولید و تحویل به‬ ‫موقع به مشتری ‪ ،‬بهبود خریدهای کالن‬ ‫خارجی و افزایش کیفیت با اجرای ‪ 240‬پروژه‬ ‫از دیگر اقداماتی می باشد که در دوره اخیر در‬ ‫گروه سایپا محقق شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد‪:‬‬ ‫تحقق سایر مطالباتی که از گروه سایپا وجود‬ ‫دارد نیز به صورت کامل برنامه ریزی شده که‬ ‫در ماه های اینده اجرایی می شود‪.‬‬ ‫تیموری با بیان اینکه تنوع محصول و توجه به‬ ‫ذائقه مشتریان یکی از اولویت های کاری گروه‬ ‫خودروسازی سایپا است گفت‪ :‬برای تولید‬ ‫محصوالت جدید برنامه های خوبی در دست‬ ‫انجام است که به زودی این محصوالت معرفی و‬ ‫وارد بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫اردوی جهادی عمل جراحی رایگان برای بیماران نیازمند‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت‪ :‬اردوی جهادی عمل جراحی رایگان برای بیماری های سخت و پیچیده و‬ ‫بیماران نیازمند این استان برگزار می شود‪.‬‬ ‫دکتر بهرام دلفان افزود‪ :‬این مرکز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی تهران اردوی جهادی انجام اعمال جراحی را که‬ ‫امکان انجام انها در استان فراهم نیست برای بیماران بی بضاعت و نیازمند برگزار خواهد کرد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در این‬ ‫راستا به شبکه های بهداشت و بیمارستان ها ابالغ شده است که بیماریابی الزم را برای این اردو انجام دهند و بیماران‬ ‫هم استانی می توانند مدارک خود را تا ‪ 26‬مردادماه جاری به دفاتر ریاست بیمارستان ها‪ ،‬شبکه ها‪ ،‬مراکز جامع سالمت‬ ‫و در ستاد دانشگاه به معاونت درمان ارائه دهند‪ .‬دلفان ادامه داد‪ :‬پس از بیماریابی‪ ،‬پرونده فرد بیمار توسط پزشک‬ ‫اماده و جهت اقدامات بعدی به تهران ارسال می شود سپس پرونده ها بررسی‪ ،‬اسامی افراد برای جراحی اعالم و‬ ‫تجهیزات مرتبط با انها نیز به استان منتقل خواهد شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از ابتدای سال تاکنون اردوهای جهادی متعددی‬ ‫در مناطق محروم و عشایری لرستان برگزار و خدمات چشمگیری به صورت رایگان ارائه شده است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ صفحه 20 ‫حاضر جوابی نوجوان‬ ‫اگر به تازگی‪ ،‬با فرزند خود جروبحث کرده اید و احتماالً رفتارهای غیر منتظره ای از او‬ ‫دیده اید‪ ،‬احتماالً به این فکر می کنید که چگونه باید با فرزندی که این طور بی احترامی‬ ‫می کند‪ ،‬برخورد کنید‪ .‬شاید چیزی که بتواند در این لحظه‪ ،‬قدری از احوال بد شما کم‬ ‫کند‪ ،‬این باشد که بدانید تنها نیستید و والدین زیادی هستند که با چنین چالشی‬ ‫دست وپنجه نرم می کنند‪ ،‬اما بیایید به جای اینکه کاسه ی چه کنم چه کنم به دست‬ ‫بگیریم و مدام ناله و شکایت کنیم‪ ،‬به فکر راه حل باشیم‪.‬‬ ‫علت حاضر جوابی نوجوانان‬ ‫می کند و این کمبود مالی روی ذهن خود‬ ‫در خصوص دالیل حاضر جوابی نوجوانان تاثیرات بد می گذارد دقت داشته باشید که‬ ‫تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته است و یک موقعیت اقتصادی بد در افراد به صورتی است‬ ‫سری عوامل خانوادگی‪ ،‬محیطی و اجتماعی که همیشه خودشان را پایین تر از سایر افراد‬ ‫مطرح است که با هم بررسی می کنیم‪:‬‬ ‫حس می کنند و این موضوع برایشان مشکل ساز‬ ‫‪ -1‬محیط خانوادگی ناسالم‪:‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وقتی پدر و مادر در منزل احترامی برای هم برخورد درست با حاضر جوابی نوجوان‬ ‫قائل نباشند‪ ،‬کودک نیز در همین مسیر رشد نحوه رفتار با نوجوان و حاضر جوابی وی در‬ ‫می کند و رشد او در جهت منفی است‪ .‬یعنی او جلوگیری از این رفتار تاثیر داشته اما باید دقت‬ ‫نمی تواند خود را در مسیر درستی قرار دهد و کنیم که برخورد درست با حاضر جوابی نوجوان‬ ‫همیشه ناراحت و نگران است‪ .‬گاه کودک در راه و رسم خود را دارد‪:‬‬ ‫محیط خانوادگی که پدر یا مادر درگیر هستند قوانینی مشخص کنید تا “احترام” در‬ ‫و یا اعتیاد دارند بزرگ می شود و این موضوع اولویت قرار بگیرد‪:‬‬ ‫ذهن او را درگیر می کند‪.‬‬ ‫در واقع در این روش شما قوانین مشخص‬ ‫‪ -2‬دوستان ناسالم‪:‬‬ ‫می کنید تا مشخص شود که کدام رفتارها‬ ‫معموالً مهم ترین عامل حاضر جوابی نوجوان‪ ،‬قابل قبول هستند و کدام یک غیرقابل قبول‬ ‫دوستان ناسالم است‪ ،‬دوستانی که پرخاشگر هستند و باید کنار گذاشته شوند‪ .‬در این زمینه‬ ‫هستند و یا بی ادبی می کنند این طرز تصور به باید شفاف سازی صورت بگیرد مث ً‬ ‫ال باید مشخص‬ ‫صورتی است که شخص دوست دارد مانند کنید که باال بردن صدا‪ ،‬تهدید و یا سرکوفت‬ ‫دوستان خود رفتار کند و رفتار پرخاشگرانه ای بی احترامی محسوب می شود‪.‬‬ ‫از خود داشته باشد‪ .‬در پاسخ به سوال علت ارامش خود را حفظ کنید‪:‬‬ ‫حاضر جوابی نوجوانان چیست؟ دوستان ناباب برای مقابله با حاضر جوابی نوجوان نمی توان‬ ‫یکی از موارد پراهمیت است‪.‬‬ ‫پرخاش کرد چون کار را سخت تر می کند و‬ ‫‪ -3‬محیط اجتماعی ناسالم‪:‬‬ ‫لجبازی کودک را بیشتر و بیشتر می کند‪ .‬مهم‬ ‫محیط اجتماعی ناسالم یکی از موضوعاتی است نیست که دقیقاً فرزند شما در حاضر جوابی از‬ ‫که شاید برای شما عجیب باشد اما بسیار روی چه کلمه ای استفاده کرده است پس سعی کنید‬ ‫نوجوان حاضر جواب تاثیرگذار است‪ .‬مث ً‬ ‫ال اینکه ارام باشید‪ ،‬نفس عمیق بکشید و اجازه دهید که‬ ‫شما در محله بدی زندگی کنید و یا محیط کودک خود برای بهبود وضعیت خود تصمیم‬ ‫مدرسه فرزند شما چندان جالب نباشد‪ .‬این بگیرید و شما نقش کمک کننده داشته باشید در‬ ‫مورد سبب می شود که فرزند شما به سمت غیر این صورت مشکالت زیادی برای شما رخ‬ ‫حرف های نادرست کشیده شود و در نهایت می دهد و باید فکری به حال خود کنید‪.‬‬ ‫روی ذهن او تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫نباید عصبانی شوید‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬تربیت نادرست‪:‬‬ ‫معموال برای درمان حاضر جوابی نوجوان باید‬ ‫درصورتی که زمان و وقت کافی برای تربیت دقت کنید که نباید عصبانی شوید‪ .‬عصبانی‬ ‫فرزند خود نگذارید و همه چیز را با پرخاش حل شدن سبب می شود که به دام بیفتد و کار‬ ‫کنید فرزند شما احساس خوبی به زندگی ندارد برایتان سخت تر شود‪ .‬معموالً نوجوانان زمانی‬ ‫و این موضوع همیشه روی ذهن خود تاثیرات بد بسیار عصبانی می شوند که با ان ها مخالفت‬ ‫می گذارد‪ .‬دقت کنید که موقعیت حاضرجوابی صورت می گیرد در این راستا بهتر است خودتان‬ ‫معموالً شرایط مخصوص به خود را دارد یعنی اماده کنید که رفتار خوبی از خود نشان دهید‬ ‫نوجوان حاضرجواب به دنیا نمی اید به این ترتیب و صبور باشید در غیر این صورت به مشکالت‬ ‫تربیت شما روی روند کار بسیار تاثیر می گذارد‪ .‬زیادی برمی خورید‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیت اقتصادی بد‪:‬‬ ‫تسلیم نشوید‪:‬‬ ‫گاه شرایط زندگی فرد به قدری نامناسب است تسلیم شدن و ناامیدی نمی تواند مشکل حاضر‬ ‫که کمبود مالی زیادی در زندگی خود احساس جوابی نوجوان را برطرف سازد پس سعی کنید‬ ‫خودتان را از تسلیم شدن دور کنید و همه‬ ‫جوانب با بسنجید‪ .‬دقت داشته باشید که تسلیم‬ ‫شدن یعنی شما به او اجازه ادامه دادم اشتباهش‬ ‫را داده اید و این رویکرد کار را برای شما دشوار‬ ‫می کند بهتر است که خودتان را اماده کنید تا‬ ‫با قدم به قدم با فرزندتان همراه باشید‪.‬‬ ‫تالش نوجوان برای جلب توجه را نادیده‬ ‫بگیرید‪:‬‬ ‫حاضرجوابی نوجوانان اغلب در این تمایل انان‬ ‫ریشه دارد که از انجام دادن کارهای سپرده شده‬ ‫به خودشان طفره روی کنند‪ .‬پس هرچه نوجوان‬ ‫بیشتر بتواند پدر یا مادر را درگیر مشاجره کند‪،‬‬ ‫بیشتر هم می تواند انجام دادن کار مورد نظر را‬ ‫به تاخیر بیندازد‪ .‬اگر والدین در دام تالش های‬ ‫نوجوان برای مشاجره بیفتند‪ ،‬او می تواند در‬ ‫ادامه راحت تر از دستورات والدین سرپیچی‬ ‫کند‪ ،‬بنابراین گاهی اوقات بهتر است که حرکات‬ ‫چشم و ابرو یا غرغرهای زیرلبی را نادیده‬ ‫بگیرید‪ .‬پاسخ متقابل ندهید یا از توجه به رفتار‬ ‫نوجوان پرهیز کنید‪،‬ماجرا سریع تر تمام می شود‪.‬‬ ‫مسئله را با همدیگر حل کنید‪:‬‬ ‫اگر حاضرجوابی در خانه و خانواده شما از‬ ‫مسائل رایج و همیشگی است‪ ،‬از این فرصت‬ ‫برای اموزش دادن مهارت های حل مسائل به‬ ‫نوجوان استفاده کنید‪ .‬برای این کار ابتدا باید‬ ‫منتظر بمانید تا همه طرفین ماجرا ارام شوند و‬ ‫بعد برای حل مشکل با یکدیگر همکاری کنید‪.‬‬ ‫مثال والدین باید نگرانی خودشان درباره‬ ‫بی احترامی را برای نوجوان بیان کنند و از او‬ ‫بخواهند نظراتش را در جهت حل این مشکل‬ ‫ارائه دهد‪ .‬نوجوان باید بداند که والدین خواستار‬ ‫احترام دوطرفه هستند‪.‬در کنار این ها‪ ،‬به نوجوان‬ ‫نشان دهید که اراده الزم برای تغییر دادن‬ ‫بعضی از چیزها را دارید‪ .‬مثال اگر نوجوان به این‬ ‫دلیل حاضرجوابی می کند که شما همیشه وسط‬ ‫برنامه تلویزیونی مورد عالقه اش از او می خواهید‬ ‫که اتاقش را تمیز کند‪ ،‬با همدیگر در این مورد‬ ‫صحبت کنید تا بتوانید راه حل کاملی پیدا کنید‪.‬‬ ‫با یک برنامه عملی و مداوم می توان به بهبود‬ ‫رفتارهای غیرمحترمانه در نوجوانان کمک کرد‪.‬‬ ‫اموزش نحوه تعامل با دیگر انسان ها بدون‬ ‫بی ادبی و بی احترامی‪ ،‬یکی از مهارت های مهم‬ ‫زندگی است که نقش مهمی در زندگی اینده‬ ‫نوجوانان دارد‪.‬‬ صفحه 21 ‫تکنیک های ارام سازی خود‬ ‫انسان در زندگی خودش با شرایط متعددی مواجه می شود که ارامش روحی و روانی او را به هم می ریزد‪ .‬فرد نیاز به ارامش دارد در سایه ارامش‬ ‫عملکردهای روزانه او مفیدتر صورت می گیرند‪ ،‬رسیدن به اهداف و برنامه ریزی ها راحت تر امکان پذیر می شود و مهم تر این که سالمت جهانی فرد نیز‬ ‫تضمین می گردد‪ .‬افراد ناارام با مشکالت زیادی در زمینه های متعدد مواجه هستند که صدمات حاصل از این مشکالت برهم خوردن ارامش و مشکالت‬ ‫فزاینده ای را سبب می شوند اولین گام در زندگی سالم و رضایت بخش رسیدن به ارامش و حفظ ان در شرایط استرس زاست‪.‬‬ ‫* نفس عمیق بکشید‬ ‫تنفس عمیق یک تکنیک ارام سازی ساده اما‬ ‫قدرتمند است که با نفس های طوالنی‪ ،‬اهسته و‬ ‫عمیق شناخته می شود‪ .‬یادگیری این روش‬ ‫بسیار اسان است و می توان تقریباً در هر جایی‬ ‫ان را تمرین کرد‪ .‬تنفس عمیق سنگ بنای‬ ‫بسیاری از دیگر اقدامات ارام سازی است‪ .‬کلید‬ ‫تنفس عمیق این است که عمیقاً از شکم نفس‬ ‫بکشید و تا انجا که می توانید هوای تازه وارد‬ ‫ریه های خود کنید‪ .‬در حالتی راحت بنشینید‪ ،‬از‬ ‫راه بینی نفس بکشید و از طریق دهان بازدم‬ ‫داشته باشید و هوا را با فشار زیاد از دهان بیرون‬ ‫بدهید‪ .‬همان طور که نفس می کشید‪ ،‬سعی‬ ‫کنید به ارامی ذهن خود را از افکار و احساسات‬ ‫منفی دور کنید‪.‬‬ ‫* ارام سازی عضالنی را انجام دهید‬ ‫تمامی عضالت بدن را ابتدا منقبض کرده و‬ ‫سپس رها می کنید‪ .‬این کار‪ ،‬وضعیت روحی و‬ ‫روانی را بهتر کرده و به ذهن کمک می کند تا‬ ‫مانند بدن به ارامش برسد‪ .‬با انقباض عضالت‬ ‫صورت شروع کنید؛ مانند ابرو در هم کشیدن‪،‬‬ ‫چین دادن به پیشانی و حرکت دادن فک‪.‬‬ ‫سپس به هر عضله اجازه دهید تا استراحت کند‪.‬‬ ‫هنگامی که کار با عضالت صورت تمام شد‪،‬‬ ‫ارام ارام به پایین پیش رفته و این کار را با‬ ‫تمامی عضالت بدن انجام دهید‪ .‬برای نتیجه ی‬ ‫بهتر از این فرایند‪ ،‬هر عضله را به مدت پنج الی‬ ‫ده ثانیه منقبض کنید‪.‬‬ ‫* انجام یوگا‬ ‫یوگا ورزشی است که بدن فشار وارد نکرده و به‬ ‫ازاد و شل شدن عضالت در بدن کمک می کند؛‬ ‫زیرا باید بر هر حرکت ان تمرکز کرده و ذهن‬ ‫‪22‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫نمی تواند به مسائل اضطراب اور فکر کرده و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬می تواند به ارام شدن ذهن کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫* اب زیاد بنوشید‬ ‫برای داشتن ارامش ذهن بیشتر‪ ،‬بدنی سالم و‬ ‫عاری از سموم‪ ،‬نوشیدن اب بسیار بااهمیت بوده‬ ‫و به ذهن شما کمک می کند تا بهتر تمرکز کند‪.‬‬ ‫برای بهتر انجام دادن فعالیت های ارامش بخش‪،‬‬ ‫اب زیاد بنوشید‪.‬‬ ‫* غذاهایی بخورید که به ارام شدن ذهن‬ ‫کمک می کنند‬ ‫غذاهایی خاص به بدن کمک می کنند تا‬ ‫هورمون های مربوط به اضطراب را کاهش داده‬ ‫و هورمون هایی را که مسئول ایجاد حس شادی‬ ‫و ارامش ذهن هستند‪ ،‬افزایش دهد‪ .‬غذاهایی با‬ ‫سلنیوم باال در کاهش اضطراب و افسردگی موثر‬ ‫هستند‪ .‬از غذاهایی استفاده کنید که منیزیم‬ ‫باالیی دارند‪ .‬غذاهایی را بخورید که تریپتوفان‬ ‫باالیی دارند؛ زیرا این ماده به تولید سروتونین‬ ‫منجر می شود که شادی را افزایش می دهد‪ .‬از‬ ‫شکالت تلخ‪ ،‬مغزها و گوشت قرمز استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫* ورزش کنید‬ ‫ورزش باعث ازاد شدن اندورفین می شود که این‬ ‫ماده باعث ایجاد حس شادی در بدن است‪.‬‬ ‫سعی کنید هر روز ورزش کنید و پس از یک‬ ‫برنامه ی کاری پر از استرس‪ ،‬ذهنتان را ارام‬ ‫کنید‪ .‬در مکان هایی که ساکت بوده یا می توانید‬ ‫در ان ها تنها باشید‪ ،‬ورزش کنید‪ .‬سعی کنید در‬ ‫فعالیت های تکراری و ان هایی که نیازی به تفکر‬ ‫ندارند شرکت کنید؛ مانند شنا یا دویدن‪.‬‬ ‫* شرکت در فعالیت های موردعالقه‬ ‫اگر به اشپزی‪ ،‬مطالعه یا ورزش عالقه دارید‪،‬‬ ‫ان ها را انجام دهید‪ .‬انجام دادن کارهایی که به‬ ‫ان ها عالقه دارید به شما کمک می کند تا ذهن‬ ‫را از اضطراب پاک شود و ترشح اندورفین را‬ ‫افزایش می دهد که باعث شادی می شود‪.‬‬ ‫* نوشیدن مایعات گرم‬ ‫نوشیدنی های گرم باعث می شوند تا تنش از‬ ‫بدن خارج شده و اضطراب کاهش یابد‪.‬‬ ‫نوشیدنی های گرمی را بنوشید که فاقد کافئین‬ ‫و الکل هستند؛ زیرا این مواد می توانند اضطراب‬ ‫و افسردگی را تحریک کنند‪ .‬چای سبز اضطراب‬ ‫را کاهش می دهد‪ .‬شیر گرم بنوشید‪ .‬این‬ ‫نوشیدنی را می توان قبل از خواب نیز نوشیده و‬ ‫این کار به ارام شدن ذهن اشفته تان کمک‬ ‫می کند اگر برای ارامش شدن ذهن قهوه‬ ‫می نوشید‪ ،‬سعی کنید نوعی از ان را که کافئین‬ ‫ندارد بنوشید تا باعث بیش فعالی نشود‪.‬‬ ‫* به فعالیتی تکراری و بدون نیاز به‬ ‫درگیری ذهنی بپردازید‬ ‫انجام فعالیتی که به تفکر نیاز ندارد‪ ،‬می تواند به‬ ‫ارام شدن ذهن کمک کند‪ .‬انجام کارهایی که‬ ‫حرکات تکراری را دربرمی گیرند‪ ،‬می تواند منجر‬ ‫به ارامش ذهن شود؛ جارو زدن زمین و یا تا‬ ‫کردن لباس های شسته شده‪ .‬از انجام کارهایی‬ ‫که حرکات زیادی داشته و یا ذهن را درگیر‬ ‫می کنند اجتناب کنید؛ زیرا این فعالیت ها به‬ ‫جای کاهش اضطراب‪ ،‬ان را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫* به موسیقی ارامش بخش گوش کنید‬ ‫به اهنگ هایی ارام و ارامش بخش گوش دهید‬ ‫تا ذهنتان نیز ارام شود‪ .‬از گوش دادن به‬ ‫موسیقی هایی که صدای ساز یا خواننده بسیار‬ ‫بلند است اجتناب کنید؛ زیرا این ها‪ ،‬ارام کردن‬ ‫ذهن را سخت تر می کنند‪ .‬حتی گاهی بهتر است‬ ‫به موسیقی های بی کالم گوش دهید‪ .‬به جای‬ ‫موسیقی‪ ،‬می توانید به صدای طبیعت‪ ،‬مانند‬ ‫صدای دریا یا جنگل‪ ،‬یا نویز سفید که برای‬ ‫ارامش افراد ایجادشده اند‪ ،‬گوش دهید‪.‬‬ ‫* از محرک هایی که باعث اضطرابتان‬ ‫می شوند‪ ،‬اجتناب کنید‬ ‫اگر می دانید امتحان یا قرار مالقاتی که دارید‬ ‫باعث اضطرابتان می شود‪ ،‬سعی کنید برای‬ ‫جلوگیری از اضطراب بیشتر‪ ،‬به ان فکر نکنید‪.‬‬ ‫اگر این محرک ها مرتبط با کار یا مدرسه‬ ‫هستند‪ ،‬برای زمان هایی که تمایل دارید با ان ها‬ ‫سروکار داشته باشید‪ ،‬حدود مشخصی را تعیین‬ ‫کنید‪ .‬به خودتان قول دهید که فقط تا ساعت‬ ‫هشت بعدازظهر تکالیفتان را انجام داده و‬ ‫پس ازان‪ ،‬زمانی را برای رهایی از اضطراب‬ ‫تخصیص دهید‪ .‬اگر فرد یا فعالیتی مشخص‬ ‫باعث اضطرابتان می شوند‪ ،‬از ان ها اجتناب کنید‬ ‫و زمانی را برای تفکر درباره ی اینکه چرا ان‬ ‫موضوع به خصوص‪ ،‬ازارتان می دهد اختصاص‬ ‫داده و راه حلی برای ان بیابید‬ صفحه 22 ‫اولین ه‬ ‫مایش ملی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی‬ ‫به نقل از اتاق ایران‪ ،‬تازه ترین نشست کمیسیون‬ ‫مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق‬ ‫ایران با موضوع بررسی اقدامات وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در حوزه مسئولیت اجتماعی و‬ ‫حاکمیت شرکتی با حضور هیات رئیسه و‬ ‫اعضای این کمیسیون‪ ،‬نمایندگانی از سازمان‬ ‫محیط زیست‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت رفاه و‬ ‫جمعی از کارشناسان و نمایندگان ‪ NGO‬های‬ ‫مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی و حاکمیت‬ ‫شرکتی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست محمود اولیایی رئیس‬ ‫کمیسیون مسئولیت اجتماعی نسبت به‬ ‫بی توجهی به مسئولیت اجتماعی در فعالیت های‬ ‫تولیدی و اقتصادی جامعه هشدار داده و گفت‪:‬‬ ‫بخش مهمی از اسیب های اجتماعی که امروز‬ ‫شاهد ان ها هستیم به بی توجهی به حوزه‬ ‫مسئولیت اجتماعی بازمی گردد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه کمیسیون تمرکز خود را‬ ‫صرف ترویج مفهوم زیربنایی مسئولیت اجتماعی‬ ‫کرده است افزود‪ :‬بی توجهی به مسئولیت‬ ‫اجتماعی اثار زیان باری به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اگر در حوزه کشاورزی شاهد‬ ‫رفتارهای مسئوالنه بودیم امروز تا این اندازه با‬ ‫معضل کمبود اب مواجه نمی شدیم‪ .‬بنابراین‬ ‫توجه به این امر چه در بخش دولتی و چه در‬ ‫بخش خصوصی ضروری است‪.‬‬ ‫اولیایی با طرح پیشنهاد برگزاری اولین همایش‬ ‫ملی حاکمیت شرکتی با همکاری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی و اتاق ایران در ابان ماه امسال تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد هم افزایی میان دستگاه های دولتی و‬ ‫بخش خصوصی در موضوع مسئولیت اجتماعی‬ ‫و حاکمیت شرکتی از اولویت های کمیسیون‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی چاغروند معاون کسب وکار اتاق ایران نیز در‬ ‫این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد دپارتمانی‬ ‫در حوزه مسئولیت اجتماعی در ساختار وزارت‬ ‫راه و شهرسازی بیان کرد‪ :‬با ایجاد چنین بخشی‬ ‫در وزارت راه و ارتباط مستمر با کمیسیون‬ ‫مسئولیت اجتماعی اتاق ایران می توان شاهد‬ ‫هم افزایی بیشتر در این حوزه بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬می توان با همکاری هر دو نهاد‬ ‫رویدادهایی برای انتخاب شرکت هایی که در‬ ‫حوزه مسئولیت اجتماعی پیش رو هستند‬ ‫برگزار کرده و جوایزی را نیز تعریف کرد و اتاق‬ ‫ایران در این خصوص اماده هرگونه همکاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی مصمم به اعمال‬ ‫مولفه های حاکمیت شرکتی در شرکت های‬ ‫تابعه خود است‬ ‫در ادامه ایمان اسالمیان معاون توسعه مدیریت‬ ‫و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر‬ ‫اهتمام این وزارتخانه بر اعمال مولفه های‬ ‫حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه وزارت راه‬ ‫و شهرسازی گفت‪ :‬شرکت های دولتی با اینکه‬ ‫ذینفعان ‪ ۸۰‬میلیونی دارند اما مخاطبان‬ ‫محدودی دارند و این خطرناک است‪ .‬متاسفانه‬ ‫معموالً مجامع شرکت های دولتی به صورت‬ ‫موثر برگزار نمی شوند و این در حالی است که به‬ ‫عنوان مثال شرکت نسبتاً گمنامی مانند شرکت‬ ‫توسعه زیرساخت های حمل ونقل وزارت راه‪ ،‬به‬ ‫تنهایی ‪ ۶۰‬درصد از بودجه عمرانی کشور را‬ ‫مصرف می کند‪ .‬به همین دلیل ما از شما‬ ‫می خواهیم کمک کنید تا مولفه های حاکمیت‬ ‫شرکتی را در شرکت های تابعه این وزارتخانه‬ ‫اعمال کنیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه توجه به مسئولیت اجتماعی در‬ ‫وزارت راه و شهرسازی از اهمیت دوچندانی‬ ‫برخوردار است افزود‪ :‬یک دلیل این امر این‬ ‫است که ‪ ۲۰‬درصد ‪ GDP‬کشور مربوط به حوزه‬ ‫مسکن و حمل ونقل و درواقع مربوط به این‬ ‫وزارتخانه بوده و باالترین میزان تماس مردم با‬ ‫حاکمیت در این وزارتخانه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫اسالمیان با تشریح ارکان اعمال مسئولیت‬ ‫اجتماعی و حاکمیت شرکتی در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬برقراری نورافکن های سازمانی در‬ ‫این وزارتخانه‪ ،‬توجه به زیست انسان مدار و‬ ‫اخالق مدار‪ ،‬بازاریابی درونی‪ ،‬تفکیک هیات‬ ‫عامل از هیات مدیره در شرکت های تابعه‪ ،‬ایجاد‬ ‫فرصت های برابر برای همه ذینفعان از طریق‬ ‫پنجره واحد ارائه خدمات را از جمله این ارکان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫در این نشست برخی نمایندگان ‪ NGO‬ها و‬ ‫سازمان های دولتی حاضر در جلسه به بیان‬ ‫نکاتی از جمله ضرورت توجه بیشتر معاونت‬ ‫بازافرینی شهری وزارت راه و شهرسازی به‬ ‫مقوله مسئولیت اجتماعی‪ ،‬ایجاد هم افزایی‬ ‫بیشتر میان وزارت راه و سایر وزارتخانه ها از‬ ‫جمله وزارت رفاه و بهداشت‪ ،‬توجه به مقوله‬ ‫مسئولیت اجتماعی در رابطه با مناطق حاشیه ای‬ ‫شهر و جلوگیری از انبوه سازی کوره پزخانه های‬ ‫اسماعیل اباد‪ ،‬پرداختند که اسالمیان در پاسخ‬ ‫قول داد این نکات را مورد رسیدگی و پیگیری‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫چالش های چهارگانه اعمال حاکمیت‬ ‫شرکتی در ایران‬ ‫در بخش پایانی جلسه نیز عبادی رئیس کمیته‬ ‫حاکمیت شرکتی این کمیسیون به ارائه گزارشی‬ ‫درباره چالش های استقرار اصول حاکمیت‬ ‫شرکتی در ایران پرداخته و بیان کرد‪ :‬اعمال‬ ‫مولفه های حاکمیت شرکتی در بنگاه ها با چهار‬ ‫چالش اصلی قانونی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیستمی‪-‬علمی‬ ‫و فرهنگی‪ -‬اجتماعی مواجه است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬فقدان زیرساخت های قانونی در نظام‬ ‫تجارت کشور‪ ،‬وجود قوانین پراکنده و بعضاً‬ ‫متناقض در حوزه های مختلف شرکت داری‪،‬‬ ‫روشن نبودن نظام جامع ارتباطی نهادهای‬ ‫قانون گذار‪ ،‬مجری و ناظر در حوزه حاکمیت‬ ‫شرکتی و عدم وجود چشم انداز و هدف روشن‬ ‫در تدوین و ابالغ قوانین باالدستی از جمله‬ ‫چالش های قانونی در این خصوص است‪.‬‬ ‫عبادی شاخت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان‬ ‫سوغات فرنگ و امری ناهمگون با جامعه‬ ‫کسب وکار ایران‪ ،‬استقبال اولیه توسط جامعه به‬ ‫عنوان یک بسته مفید اجرایی ولی غیرضروری‬ ‫برای کسب وکار و شناخت اندک عموم جامعه‬ ‫ایران از مولفه های حاکمیت شرکتی را به عنوان‬ ‫چالش های فرهنگی‪-‬اجتماعی در این حوزه‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬حجم مشکالت اقتصادی‬ ‫روزمره و فرصت کم مدیران برای اصالحات‬ ‫ساختاری‪ ،‬برتری نسبی واسطه گری به سایر‬ ‫بخش های اقتصادی در ایران و منافع واسطه گری‬ ‫در نبود شفافیت‪ ،‬تحریم ها و عدم ارتباط بین‬ ‫اقتصادی ایران و جهان چالش های مهم‬ ‫اقتصادی اعمال حاکمیت شرکتی است‪.‬‬ ‫عبادی‪ ،‬فقدان نهاد متولی رسمی در حوزه‬ ‫حاکمیت شرکتی‪ ،‬اثربخشی اندک الزامات‬ ‫موجود و فقدان نگاه سیستمی در این حوزه‪،‬‬ ‫فقدان اموزش های های موثر برای سطوح‬ ‫مختلف مرتبط با حاکمیت شرکتی در سازمان ها‬ ‫و نبود هم افزایی مثبت را از جمله چالش های‬ ‫علمی‪-‬سیستمی در حوزه اعمال مولفه های‬ ‫حاکمیت شرکتی برشمرد و گفت‪ :‬راه کارهای‬ ‫پیشنهادی در این راستا‪ ،‬ساختارسازی‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی‪ ،‬توسعه اموزش و پژوهش و ایجاد‬ ‫نگاه سیستمی و هم افزایی است‪ .‬این امر باید‬ ‫جدی گرفته شود چرا که به عنوان مثال اگر‬ ‫حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی عام‬ ‫اعمال شده بود مشکالتی که بورس برای مردم‬ ‫ایجاد کرد پیش نمی امد‪.‬‬ صفحه 23 ‫هنر دانشجویان بسیجی؛ جهاد تبیین در علم و مسئولیت اجتماعی‬ ‫افتتاحیه بیست و هفتمین دوره طرح والیت‬ ‫دانشجویی با حضور غالمرضا سلیمانی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان بسیج مستضعفین‪ ،‬ایت اهلل رجبی‪،‬‬ ‫رئیس موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی‬ ‫و محمدحسین کفعمی‪ ،‬رئیس سازمان بسیج‬ ‫دانشجویی در حرم امام رضا(ع) برگزار شد‪.‬‬ ‫سلیمانی در بیست و هفتمین دوره طرح والیت‬ ‫بسیج دانشجویان کشور که در رواق شیخ‬ ‫حرعاملی حرم مطهر رضوی برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیست و هفتمین دوره طرح والیت‬ ‫دانشجویان کشور با عید والیت متقارن شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر حال حاضر کره خاکی را با‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۷‬مقایسه کنیم‪ ،‬متوجه تغییرات‬ ‫بزرگ و عظیمی در کره خاکی می شویم که‬ ‫تمام ان ها متاثر از پیروزی انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره‬ ‫به اینکه انقالب اسالمی یک سراغاز مهم و‬ ‫تعیین کننده برای بشریت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قبل‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی هیچ حکومتی به غیر‬ ‫از سوسیالیست‪ ،‬کمونیست‪ ،‬امپریالیسم و‬ ‫کاپیتالیسم وجود نداشت و هر جامعه ای باید‬ ‫یکی از گروه های شرق یا غرب می بود‪.‬‬ ‫سلیمانی ضمن یاداوری پیش بینی امام راحل‬ ‫(ره) در مورد شنیده شدن صدای خورد شدن‬ ‫استخوان های مارکسیست گفت‪ :‬انقالب اسالمی‬ ‫با برنامه های بزرگ و راهبردی کار خود را اغاز‬ ‫کرد و در همان ابتدا ملت ایران توانست در برابر‬ ‫قدرتمندترین رژیم منطقه که شریک سلطه‬ ‫گری های امریکا بود شکست دهد و اولین‬ ‫مرحله تکاملی انقالب همین پیروزی بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انقالب اسالمی در یک سرزمین‬ ‫حساس راهبردی واقع شده است‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی یک موهبت الهی بود که به‬ ‫ملت ایران ارزانی شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین چشم انداز حکومت اسالمی‪ ،‬دولت‬ ‫اسالمی و استقرار نظام اسالمی است که زمینه‬ ‫ساز ظهور خورشید والیت می باشد‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی یاداور شد‪ :‬یکی از اهداف مهم‬ ‫دوره طرح والیت این است که در مسیر گام دوم‬ ‫انقالب حرکت کنیم‪ .‬مقام معظم رهبری در‬ ‫‪24‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫سال های ‪ ۱۴۰۰ ،۹۹ ،۹۸‬و ‪ ۱۴۰۱‬بر رویکرد‬ ‫تحول و پیش قراولی جوانان و دانشجویان تاکید‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دانشجویان طالیه داران دولت اسالمی و‬ ‫تحقق ان هستند؛ همچنین دانشجویان طالیه‬ ‫داران جامعه مدنی و مهدوی اند و بسیار‬ ‫تاثیرگذار بر روی تولد تمدن نوین اسالمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سلیمانی ضمن اشاره به تغییر شرایط فلسطین‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اسالمی گفت‪ :‬بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی فلسطین جان تازه ای‬ ‫یافت و بارها شاهد پیروزی های مسلمانان در‬ ‫کشورهای همجوار بودیم‪ .‬چشم های جهانیان و‬ ‫هر ملت ازادی خواه به جمهوری اسالمی دوخته‬ ‫شده است و برگزاری دوره طرح والیت باید در‬ ‫عرصه های بزرگتری انجام شود و نباید در همین‬ ‫حد متوقف شویم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به‬ ‫دانشجویان گفت‪ :‬هر کدام از شما به عنوان‬ ‫عنصر تشکیالتی می توانید سر منشا تحقق گام‬ ‫دوم انقالب باشید‪.‬‬ ‫سلیمانی با بیان اینکه انقالب اسالمی یک‬ ‫رسالت جهانی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سرود سالم‬ ‫فرمانده حتی در کشورهای همجوار مورد توجه‬ ‫قرار گرفت این توجه به ان معناست که انقالب‬ ‫مسیر انتشار تفکر نجات بشریت از چنگال‬ ‫سیاهی و جهل صهیونیستی‪ ،‬را به ان ها نوید‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ما هم اکنون وارد قرنی شده ایم‬ ‫که امام راحل وعده ان را داده بود و همه ما به‬ ‫تحقق وعده های امام و رهبرمان ایمان داریم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره‬ ‫به اینکه روند برای نظام های سلطه گر رو به‬ ‫فروپاشی و برای انقالب اسالمی رو به جلو است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سفر بایدن به منطقه غرب نمی تواند این‬ ‫روند را تغییر دهد‪ ،‬تا جایی که تئورسین های‬ ‫خود غرب هم بر این باورند که تمدن غرب دیگر‬ ‫حرف جدیدی برای بشریت ندارد و تفکرات انان‬ ‫پوسیده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رجبی نیز در ادامه جلسه گفت‪ :‬ریشه‬ ‫تمام ریزش ها و رویش ها‪ ،‬سقوط ها و صعودها و‬ ‫مفاسد و مصالح در جامعه بشری تصمیم ها ئ‬ ‫انتخاب های درست و نادرست است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر انسان مسیر درست را‬ ‫بشناسد و درست انتخاب کند و در این مسیر‬ ‫حرکت کند سعادتمند خواهد شد و جامعه را‬ ‫نیز سعادتمند می کند و اگر این طور نباشد و‬ ‫بجای اینکه مسیر حق را انتخاب کند مسیر‬ ‫باطل را برود طبعاً هم خودش و هم جامعه را به‬ ‫فساد میکشاند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رجبی با بیان اینکه خداوند در قران می‬ ‫فرماید بعضی ها بسیار زیبا سخن می گویند‪ ،‬اما‬ ‫اگر برمسند قدرت بنیشنند تالش می کنند تا‬ ‫جامعه را به فساد بکشانند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫می بینید در انقالب ما رویش هایی داشتیم‪،‬‬ ‫برای این است که کسانی تصمیم های درستی‬ ‫گرفتند و راه درست را انتخاب کردند و اگر‬ ‫می بینیم که بلعکس از ارزش های انسانی فاصله‬ ‫گرفتیم‪ ،‬بخاطر این است که کسانی تصمیم‬ ‫نادرست گرفتند‪ .‬اما چه می شود که انسان هایی‬ ‫تصمیم به پیمودن تصمیم درست و عده ای نیز‬ ‫پیمودن تصمیم غلط می گیرند؟‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬طبق انچه در ایات و روایات‬ ‫امده و طبق تجربه عینی و عملی درطول تاریخ‬ ‫دو عامل منشا انتخاب درست است‪ .‬اولین عامل‬ ‫معرفت و اگاهی است‪ ،‬اگر درست باشد انتخاب‬ ‫درست است و اگر باطل باشد انتخاب غلط است‪.‬‬ ‫عامل دوم نیز گرایش ها و تمایالت انسان‪ ،‬حب‬ ‫و بغض ها و خواهش ها و تمایالت نفسانی انسان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی‬ ‫(ره) گفت‪ :‬بخشی از اگاهی های ما از طریق‬ ‫مسائل بنیانی به دست می ایند‪ .‬با این وجود‬ ‫طبق بیانات قران انجایی انسان انتخاب درست‬ ‫را انجام می دهد که مسائل و مبانی درست و‬ ‫دقیق را فرا گرفته باشد؛ پس مبانی فکری نقش‬ ‫اول در تصمیمات دارد‪ .‬برای همین انبیا الهی‬ ‫اولین جمله شان این بود هیچ پیامبری را خدا‬ ‫نفرستاد مگر اینکه اولین سخنشان این بود که‬ ‫خدا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید و‬ ‫البته فقط کسی خدا را عبادت میکند که خدا را‬ ‫شناخته باشد‪.‬‬ ‫کفعمی نیز در ادامه این جلسه گفت‪ :‬خداوند را‬ ‫شاکریم که این توفیق را به ما داد تا بعد از دو‬ ‫سال عدم برگزاری دوره طرح والیت شاهد‬ ‫برگزاری بیست و هفتمین دوره این طرح در‬ ‫مشهد مقدس باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب در اخرین دیداری‬ ‫که با فعاالن تشکل هایی دانشجویی داشتند‬ ‫فرمودند که دشمن در پی هویت زدایی و ارمان‬ ‫زدایی از سنگر دانشگاه است و مشخصاً خطاب‬ ‫به دانشجویان گفتند که باید به این مسئله ورود‬ ‫پیدا کنند و برای ان راهکار داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم در بیست و‬ ‫هفتمین دوره طرح والیت منش و روش انقالبی‬ ‫گری و دانش انقالبی را با شما دانشجویان مرور‬ ‫کنیم تا بتوانیم در عرصه های مورد نیاز انقالب‬ ‫اسالمی به نقش افرینی موثر بپردازیم و به‬ ‫شکل گیری تمدن نوین اسالمی کمک کنیم‪.‬‬ صفحه 24 ‫فضیلت خواندن زیارت عاشورا‬ ‫زیارت عاشورا‪ ،‬یکی از دعاهایی است که امامان‬ ‫معصوم (ع) و بزرگان دین بر مداومت خواندن‬ ‫ان تاکید کرده اند و بیان شده که تاثیرات‬ ‫سازنده و بی نظیری بر افراد دارد‪ .‬دستیابی به‬ ‫محبت و عشق امام حسین (ع) از راه های‬ ‫مختلفی امکان پذیر است‪ .‬هر ساله کاروانهای‬ ‫زیارت کربال برای زیارت ان حضرت و نشان‬ ‫دادن محبت خود به ساالر کربال با پای پیاده‬ ‫روانه کربال می شوند و از برکات این زیارت‬ ‫بهره مند می شوند‪ .‬اما گاهی زیارت مرقد مطهر‬ ‫امام حسین (ع) برای همه امکان پذیر نیست‪،‬‬ ‫در این حالت سریعترین راه برای راهیابی به‬ ‫بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) خواندن زیارت‬ ‫عاشورا و مداومت به خواندن این زیارت است‪.‬‬ ‫فضیلت زیارت عاشورا‬ ‫از شیخ طوسی در کتاب مصباح نقل شده است‪:‬‬ ‫حضرت باقرعلیه السالم فرمود‪« :‬هر که زیارت‬ ‫کند حسین بن علی علیه السالم را در روز دهم‬ ‫محرم‪ ،‬تا ان که نزد قبر ان حضرت گریان شود‪،‬‬ ‫خدا را در روز قیامت با ثواب دو هزار حج و دو‬ ‫هزار عمره و دو هزار جهاد ‪ -‬که ثواب ان ها مثل‬ ‫ثواب کسی باشد که در خدمت رسول خدا صلی‬ ‫اهلل علیه واله و ائمه طاهرین علیهم السالم حج‬ ‫و عمره و جهاد کند ‪ -‬مالقات نماید»‪.‬‬ ‫راوی‪ :‬فدایت شوم‪ ،‬برای کسی که در شهرهای‬ ‫دور از کربال زندگی می کند و امکان حضور در‬ ‫نزد قبر ان حضرت را ندارد‪ ،‬چه ثوابی‬ ‫است؟حضرت فرمود‪« :‬هر گاه چنین باشد‪ ،‬به‬ ‫صحرا یا بر باالی بامی رود و به سوی قبر ان‬ ‫حضرت اشاره نماید و سالم عرض کند و در‬ ‫نفرین کردن بر قاتلین ان حضرت کوشش نماید‬ ‫و بعد از ان‪ ،‬دو رکعت نماز کند (و این اعمال را‬ ‫در اوایل روز‪ ،‬پیش از زوال افتاب انجام دهد)‬ ‫سپس گریه کند بر حسین علیه السالم و کسانی‬ ‫را که در خانه اش هستند به گریستن بر ان‬ ‫حضرت امر کند و در خانه ی خود‪ ،‬مجلس‬ ‫عزاداری و اظهار جزع بر مصیبات ان حضرت بر‬ ‫پا کند‪ .‬و به یکدیگر در مصیبت حسین(ع)‬ ‫تعزیت گویند‪ .‬من برای ایشان بر خدا ضامنم‪،‬‬ ‫هر گاه این عمل را انجام دهند‪ ،‬به همه ی ان‬ ‫ثواب ها برسند‪».‬‬ ‫زیارت عاشورا‪ ،‬حدیث قدسی‬ ‫در فضیلت زیارت عاشورا‪ ،‬همین بس که از سنخ‬ ‫سایر زیارات نیست که به ظاهر از انشا و امالی‬ ‫معصوم است (هر چند از قلوب مطهر ایشان‬ ‫چیزی جز انچه از عالم باال می رسد‪ ،‬صادر‬ ‫بودند‪ .‬ناگاه مرحوم اقا میرزا محمد تقی شیرازی‬ ‫تشریف اوردند و صحبت از بیماری وبا شد‪ ،‬که‬ ‫همه در معرض خطر مرگ هستند‪ .‬مرحوم‬ ‫میرزای شیرازی فرمود‪ :‬اگر من حکمی کنم ایا‬ ‫الزم است انجام شود یا نه؟ همه ی اهل مجلس‬ ‫پاسخ دادند‪ :‬بلی‪ .‬فرمود‪ :‬من حکم می کنم که‬ ‫شیعیان ساکن سامرا از امروز تا ده روز‪ ،‬مشغول‬ ‫خواندن «زیارت عاشورا» شوند و ثواب ان را به‬ ‫روح حضرت نرجس خاتون‪ ،‬والده ی ماجده ی‬ ‫حضرت حجت بن الحسن علیه السالم هدیه‬ ‫نمایند‪ ،‬تا این بال از انان دور شود‪ .‬اهل مجلس‪،‬‬ ‫این حکم را به تمام شیعیان رساندند و همه‪،‬‬ ‫مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند‪ .‬از فردای‬ ‫ان روز‪ ،‬تلف شدن شیعیان به وسیله ی طاعون‬ ‫متوقف شد و همه روزه‪ ،‬تنها عده ای از اهل‬ ‫تسنن می مردند به طوری که مسئله بر همه‬ ‫اشکار گردید‪ .‬برخی از اهل تسنن از اشنایان‬ ‫شیعه ی خود می پرسیدند‪ :‬سبب این که دیگر‬ ‫کسی از شما تلف نمی شود چیست؟ به انها‬ ‫گفته بودند‪ :‬زیارت عاشورا‪ .‬انها هم مشغول‬ ‫زیارت عاشورا شدند و بال از انها هم برطرف‬ ‫گردید‪)4(».‬‬ ‫ای کاش هر روز زیارت عاشورا می خواندم‬ ‫عالم جلیل‪ ،‬شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی از‬ ‫والد خود (حاجی مال ابوالحسن) نقل کرده است‬ ‫که من حاج میرزا علی نقی طباطبایی را بعد از‬ ‫رحلتش در خواب دیدم و به او گفتم‪ :‬ایا ارزویی‬ ‫داری؟ گفت‪ :‬یک ارزو دارم و ان این است که‬ ‫چرا در دنیا هر روز «زیارت عاشورا» نخواندم‪.‬‬ ‫رسم سید این بود که در تمام دهه ی اول‬ ‫محرم‪ ،‬زیارت عاشورا می خواند‪ ،‬ولی بعد از‬ ‫مرگ‪ ،‬افسوس می خورد که چرا در تمام ایام‬ ‫سال‪ ،‬موفق به این زیارت نبوده است‪)5(.‬‬ ‫عالمه امینی و زیارت عاشورا‬ ‫دکتر محمد هادی امینی می نویسد‪ :‬پس از‬ ‫گذشت چهار سال از فوت پدرم‪ ،‬در شب جمعه‬ ‫ای قبل از اذان صبح‪ ،‬پدرم را در خواب دیدم و‬ ‫او را بسیار شاداب و خرسند یافتم‪ .‬جلو رفته و‬ ‫پس از سالم و دست بوسی گفتم‪ :‬پدر جان در‬ ‫ان جا چه عملی باعث سعادت و نجات شما‬ ‫گردید؟ فرمود‪ :‬فقط زیارت ابا عبداهلل الحسین‬ ‫علیه السالم‪ )6(.‬سپس فرمود‪ :‬پسر جان! در‬ ‫گذشته بارها تو را یاداور شدم و اکنون نیز‬ ‫توصیه می کنم که «زیارت عاشورا» را به هیچ‬ ‫عنوان ترک مکن‪.‬‬ ‫نمی شود‪ ).‬این زیارت از احادیث قدسیه ای‬ ‫است که به همین ترتیب‪ ،‬از زیارت و لعن و‬ ‫سالم و دعا‪ ،‬از حضرت احدیّت به جبرئیل امین‬ ‫و از او به خاتم النبیین (ص) رسیده است (و به‬ ‫حسب تجربه‪ ،‬مداومت در خواندن ان در چهل‬ ‫روز یا کمتر‪ ،‬در براورده شدن حاجات و نیل به‬ ‫مقاصد و دفع دشمنان بی نظیر است‪ ).‬صفوان‬ ‫می گوید‪ :‬امام صادق علیه السالم به من فرمود‪:‬‬ ‫بر خواندن این زیارت (عاشورا) مواظبت کن‪.‬‬ ‫پس به درستی که من‪ ،‬ضامن قبولی زیارت‬ ‫کسی هستم که از دور و نزدیک‪ ،‬این زیارت را‬ ‫بخواند‪ ،‬که سعی او مشکور باشد‪ ،‬سالم او به ان‬ ‫حضرت برسد و محجوب نماند و حاجت او از‬ ‫طرف خدا براورده شود و به هر چه که خواهد‬ ‫برسد و خدا او را نومید نگرداند‪)1(.‬‬ ‫رسیدن به خواسته ها و حوائج‬ ‫صفوان گوید‪ :‬حضرت صادق علیه السالم به من‬ ‫فرمود‪ :‬ای صفوان! هر گاه تو را نزد خدای متعال‬ ‫حاجتی بود‪ ،‬پس زیارت کن ابا عبداهلل حسین‬ ‫علیه السالم را به این زیارت‪ ،‬در هر مکانی که‬ ‫هستی و بخوان دعای بعد از ان را و از پروردگار‬ ‫خویش حاجتت را بخواه‪ ،‬زیرا براورده و مستجاب‬ ‫خواهد شد‪ .‬خداوند متعال در وعده ای که به‬ ‫رسول خود داده‪ ،‬خالف نفرموده است‪)2(.‬‬ ‫سفارش ولی عصرعلیه السالم‬ ‫در حکایت تشرف جناب حاج سید احمد رشتی‬ ‫به خدمت حضرت ولی عصر ‪ -‬ارواحنا فداه ‪ -‬در‬ ‫سفر حج‪ ،‬ان حضرت فرمود‪« :‬چرا شما عاشورا‬ ‫نمی خوانید؟! عاشورا! عاشورا!!‪)4(».‬‬ ‫زیارت عاشورا‪ ،‬چاره بال‬ ‫مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی می فرمود‪:‬‬ ‫اوقاتی که در سامرا‪ ،‬مشغول تحصیل علوم دینی‬ ‫بودم‪ ،‬اهالی سامرا به بیماری وبا و طاعون مبتال‬ ‫شدند‪ ،‬و همه روزه عده ای بر اثر این بیماری از‬ ‫دنیا می رفتند‪ .‬روزی عده ای از اهل علم در‬ ‫منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی جمع برگرفته از پایگاه اطالع رسانی حوزه‬ صفحه 25 ‫فواید بازی سالمندان‬ ‫تمرین های ذهنی برای فعال نگه داشتن ذهن به اندازه تناسب اندام و قدرت بدنی در سنین باال‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬در تمام طول عمر‪ ،‬مغز مسئول شاد نگاه داشتن ماست و هرچه سن ما باالتر‬ ‫می رود سالمت ذهنی بخش بزرگی از داشتن زندگی مستقل است‪ .‬برای اطمینان از اینکه مغز‬ ‫ما به بهترین وجه ممکن کار می کند‪ ،‬ذهن هر روز باید به چالش کشیده شود‪ .‬خوشبختانه‪،‬‬ ‫ورزش های ذهنی به لطف بازی های سریع و فعالیت هایی که همه جا و برای همه امکان پذیر‬ ‫و لذت بخش هستند می تواند سرگرم کننده و اسان باشد‪.‬‬ ‫مغز را با جدول کلمات مشغول نگه دارید‬ ‫جدول کلمات یک چالش لذت بخش است که‬ ‫مغز را مشغول نگه می دارد و ورزشی برای‬ ‫ذهن محسوب می شود‪ .‬حتی اگر تمام بخش‬ ‫های یک جدول حل نشود‪ ،‬تالش برای به‬ ‫دست اوردن پاسخ‪ ،‬کار با دیگران و تالش‬ ‫بیشتر باعث تغییر در سالمت مغز می شود‪ .‬در‬ ‫اینجا یک نمونه از بازی کلمات می اوریم‪.‬‬ ‫ستونی از کلمات که در هر ردیف یک جفت‬ ‫کلمه وجود دارد که هر دو در یک کلمه وجه‬ ‫اشتراک دارند‪ .‬برای مثال ردیف اول‪ :‬قفل و‬ ‫پیانو‪ .‬جواب کلید است‪ ،‬هر دو در داشتن کلید‬ ‫مشترک هستند‪.‬‬ ‫بینگو و سالمت ذهن سالمند‬ ‫بینگو( یک بازی شبیه دبرنا) بازی سرگرم‬ ‫کننده و راحتی ست که با تعداد کم یا زیاد‬ ‫افراد می تواند انجام شود‪ .‬این بازی فکری‬ ‫سالمندان یکی از رایج ترین بازی ها برای افراد‬ ‫مسن است که عالوه بر جذاب و انگیزشی بودن‬ ‫دارای فواید زیادی برای سالمت سالمندان‬ ‫است‪ .‬برای مثال این بازی سه حس شنوایی‬ ‫(زمانی که شماره ها گفته می شود)‪ ،‬بینایی‬ ‫(دیدن کارت ها) و المسه (پیدا کردن شماره ها‬ ‫و کارت ها) را تحریک می کند‪ .‬این بازی‬ ‫فعالیت گروهی بسیار خوبی است که حس‬ ‫تنهایی را کم کرده و حس تندرستی را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بازی های سرگرم کننده و تعاملی انالین‬ ‫صدها بازی تقویت کننده مغز بصورت انالین‬ ‫وجود دارد که باعث بهتر شدن حافظه و سالمت‬ ‫روان در سالمندان در سنین باال و حتی قبل از‬ ‫ان است‪ .‬حتی کسانی که زیاد با تکنولوژی‬ ‫اشنایی ندارند بازی های انالین را به راحتی‬ ‫می توانند پیدا کنند و دسترسی سریع داشته‬ ‫باشند و از انجام ان لذت ببرند‪ .‬حتی می توانند‬ ‫ان را با چند نفره بازی کنند‪.‬‬ ‫معماهای منطقی برای داشتن فکر متفاوت‬ ‫معماهای منطقی فعالیتی هیجان انگیز است‬ ‫که توانایی فرد در استفاده از اطالعات فراهم‬ ‫شده و بدست اوردن جواب منطقی را امتحان‬ ‫می کند‪ .‬معماهای منطقی امکان تفکر خارج از‬ ‫‪26‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫چهارچوب‪،‬افرینش راه حل های جدید و تثبیت‬ ‫خاطرات را برای شما فراهم می کند‪.‬معماهای‬ ‫منطقی برای سالمندان بسیار ایده ال هستند‬ ‫زیرا تفکر جانبی را به کار انداخته و مسیرهای‬ ‫عصبی را که احتماالً بعد از بازنشستگی غیر‬ ‫فعال شده اند را فعال می کند‪.‬‬ ‫پازل ها برای تحریک کردن مغز‬ ‫برای بسیاری از افراد‪ ،‬پازل ها اولین بازی های‬ ‫پروش مغز هستند که ما انجام داده ایم‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬با افزایش سن ‪ ،‬در خصوص بازی فکری‬ ‫سالمندان ممکن است فراموش کنیم پازل ها‬ ‫چقدر در تحریک ذهن موثر هستند‪ .‬فایده دیگر‬ ‫پازل این است که با کم کردن فشار خون و‬ ‫کاهش سرعت تنفس به ارام شدن افراد مسن‬ ‫کمک می کند‪ .‬حتی بعضی‪ ،‬پازل ها را نوعی از‬ ‫مراقبه می دانند که برای سالمندان با ذهن‬ ‫مشغول ایده ال است‪.‬‬ ‫کارهایی برای تقویت حافظه و سالمت‬ ‫ذهن سالمند‬ ‫در اینجا تعدادی بازی برای تقویت حافظه و‬ ‫توجه که مهارت های اساسی برای سالمندان‬ ‫هستند که در اثر استفاده نکردن به راحتی‬ ‫ضعیف می شوند ذکر می شود‪ -1.‬با هر یک از‬ ‫حروف اسمتان دو شیء نام ببرید‪ .‬تا پنج مورد‬ ‫افزایش دهید و سعی کنید هربار از موارد جدید‬ ‫استفاده کنید‪ -2.‬ماه های سال را به ترتیب‬ ‫حروف الفبا بگویید‪ -3.‬شش چیزی که می‬ ‫توانید با انها پاهای خود را بپوشانید و با “س”‬ ‫شروع می شود نام ببرید‪ -4.‬هرکجا هستید به‬ ‫اطرافتان نگاه کنید و طی دو دقیقه پنج شی‬ ‫قرمز پیدا کنید که در جیب جا شود و پنج شی‬ ‫ابی که در جیب جا نمی شود‪.‬‬ ‫بازی فکری سالمندان و سودوکو‬ ‫سودوکو بازی ذهنی عالی برای افراد در تمام‬ ‫سنین و توانایی های مختلف است‪ .‬به زبان‬ ‫ساده‪ ،‬سودوکو بازی منطقی ست که قدرت حل‬ ‫مسئله و پیدا کردن الگوهای عددی را درگیر‬ ‫می کند‪ .‬مهارت هایی که با این بازی رشد‬ ‫می کنند‪ ،‬پیامدهایی واقعی دارند چرا که ان ها‬ ‫به سالمندان در ارزیابی نتایج تصمیماتی که در‬ ‫زندگی با انها مواجه هستند کمک می کند‪ .‬از‬ ‫ان جایی که سودوکو یک چالش است‪ ،‬کامل‬ ‫کردن این معما حس موفقیت را می دهد که در‬ ‫فعالیت های دیگر در سن باال به سختی به‬ ‫دست می اید‪.‬‬ ‫شطرنج برای تقویت مهارت برنامه ریزی‬ ‫قرن هاست که شطرنج وجود دارد اما به ان به‬ ‫عنوان بازی که سالمت ذهن و روان را تقویت‬ ‫می کند کمتر پرداخته شده است‪ .‬شطرنج‬ ‫تماما درمورد استراتژی ‪ ،‬برنامه ریزی از قبل و‬ ‫تفکر خارج از چارچوب است ‪ -‬به بیان ساده ‪،‬‬ ‫این یک فعالیت عالی برای تمام سنین است‪.‬‬ ‫بعضی از افراد ممکن است از شطرنج اجتناب‬ ‫کنند ‪ ،‬زیرا تصور می کنند برای بازی کردن‬ ‫باید نبوغ داشته باشند ‪ ،‬اما این طور نیست‪:‬‬ ‫شگفت اور است که ‪ ،‬فقط پس از چند ماه‬ ‫بازی‪ ،‬شطرنج حتی می تواند به تقویت ضریب‬ ‫هوشی شما کمک کند‪ .‬اگر تنها هستید و یا‬ ‫نیاز به تقویت مهارت خود دارید می توانید‬ ‫انالین شطرنج بازی کنید‪ .‬سالمندانی که با‬ ‫تمرکز کردن مشکل دارند‪ ،‬شطرنج می تواند به‬ ‫انها کمک کند تا تمرکزشان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫بازی فکری سالمندانی که زوال عقل دارند‬ ‫بازی هایی که مغز را تحریک می کند روند‬ ‫زوال عقل را کند می کند‪ .‬فعال نگه داشتن‬ ‫ذهن در سالمندان بسیار حیاتی ست‪ .‬همانطور‬ ‫که ذکر شد راه های بسیار زیادی برای انجام‬ ‫این کار وجود دارد‪ .‬یک تحقیق به تازگی نشاده‬ ‫داده است که سالمندانی که پنج تا شش هفته‬ ‫مدوام به کامل کردن تمرینات مغزی از قبیل‬ ‫بازی های حافظه یا معماهای اعداد می پردازند‬ ‫سالمت روان انها در حوزه حافظه‪ ،‬منطق و‬ ‫پردازش اطالعات پیشرفت داشته است‪ .‬تاثیر‬ ‫این تمرینات حداقل پنج سال دوام دارد‪ .‬انجام‬ ‫بازی های مغزی می تواند تاثیرات منفی ذهنی‬ ‫ناشی از پیری را کاهش داده و سرعت ان را کم‬ ‫کند و چندین سال به عمر مغز اضافه کند‪.‬‬ ‫مطالعات اخیر نشان می دهد که اگر شما فقط‬ ‫پنج دقیقه در روز نیاز دارید تا بازی یا معماهای‬ ‫تقویت ذهن را انجام دهید تا بتوانید سالمت‬ ‫روان خود را به طرز قابل توجهی افزایش دهید‪.‬‬ ‫دست به کار شوید‪ ،‬ذهن را به چالش بکشید و‬ ‫از بازی لذت ببرید!‬ صفحه 26 ‫تدریس جهادی در جوار شهدای گمنام بوستان خورشید‬ ‫از تدریس جهادی استقبال کردم‬ ‫سری به غرفه های تدریس می زنیم‪ .‬هستی‬ ‫مهرپور دانش اموز کالس ششم است و در‬ ‫محله گلدیس زندگی می کند‪ .‬بیشتر از یک ماه‬ ‫است که جمعه ها برای رفع اشکال درس ریاضی‬ ‫می اید‪ .‬از طریق مادربزرگش با طرح مدارس‬ ‫شهدایی اشنا شده است و می گوید‪ :‬از وقتی‬ ‫کالس ها انالین شد یادگیری درس های‬ ‫مفهومی مانند ریاضی برایمان سخت تر شد‪.‬‬ ‫بقیه درس ها را خودمان تالش می کنیم و‬ ‫می خوانیم اما ریاضی را نمی شود بدون معلم‬ ‫حضوری یاد گرفت‪.‬‬ ‫ماه قبل مادربزرگم برای پیاده روی به اینجا‬ ‫امده بود که متوجه شد کالس های رفع اشکال‬ ‫رایگان برگزار می شود‪ .‬از وقتی به این کالس ها‬ ‫می ایم همه اشکاالتم در این درس برطرف‬ ‫شده است و دیگر نیازی نبوده که هزینه‬ ‫سنگین دبیر خصوصی را پرداخت کنم‪.‬‬ ‫گلی خجسته نژاد معلم جوان این بخش است‬ ‫که با صبر و حوصله زیاد تک به تک پاسخ‬ ‫سواالت بچه ها را می دهد‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫کارشناسی ارشد دارم و ریاضی را در مقاطع‬ ‫مختلف تدریس می کنم‪ .‬سه هفته قبل به طور‬ ‫اتفاقی و برای تفریح به بوستان خورشید امدم‬ ‫و نوشته ای را دیدم با این عنوان‪« :‬تدریس‬ ‫جهادی»‪.‬‬ ‫همیشه دوست داشتم کار خیری انجام دهم اما‬ ‫نمی دانستم با این روش هم می توان به دیگران‬ ‫کمک کرد‪ .‬وقتی اقای باقرزاده‪ ،‬مسئول‬ ‫برگزاری این کالس ها‪ ،‬به من پیشنهاد داد که‬ ‫در تدریس مشارکت کنم بدون معطلی استقبال‬ ‫کردم و از اینکه می بینم بچه ها نکات مبهم‬ ‫درس را یاد می گیرند بسیار خوشحالم‪.‬‬ ‫مشارکت خانوادگی در طرح مدارس‬ ‫شهدایی‬ ‫خانواده باغانی در این طرح‪ ،‬هم کمک می کنند‬ ‫و هم کمک می گیرند‪ .‬این خانواده چهار نفره‬ ‫که روز تعطیل خود را برای استراحت به‬ ‫بوستان امده اند‪ ،‬با دیدن این غرفه های جهادی‬ ‫تصمیم می گیرند خانوادگی در این اموزش‬ ‫سهم داشته باشند‪ .‬سانیا‪ ،‬دختر خانواده‪ ،‬کالس‬ ‫نهم است و برای رفع اشکال درس های فیزیک‬ ‫و شیمی و ریاضی‪ ،‬فرصت را مغتنم شمرده و از‬ ‫استادان این هیئت کمک می گیرد‪.‬‬ ‫اریا هم کالس دوم دبستان است و با حضور در‬ ‫کالس خانم خجسته نژاد‪ ،‬شیرینی تجربه کالس‬ ‫حضوری را می چشد‪ .‬پدر خانواده وقتی می بیند‬ ‫معلم های اینجا دلسوزانه برای بچه هایش وقت‬ ‫می گذارند تصمیم می گیرد او هم در این کار‬ ‫مشارکت کند‪ .‬حسین باغانی می گوید‪ :‬کار‬ ‫قشنگی است که برای بچه ها در کنار تفریح و‬ ‫بازی کالس رفع اشکال هم بگذاریم‪.‬‬ ‫این ایده از هر جا که امده قشنگ است‪ .‬من‬ ‫مهندس کشاورزی و طراح فضای سبز شهری‬ ‫هستم و کارم محاسبات است‪ .‬ریاضی را راحت‬ ‫تدریس می کنم‪ .‬در خانه همراه بچه های خودم‬ ‫درس هایشان را مرور می کنم و سواالتشان را‬ ‫جواب می دهم‪ .‬وقتی دیدم سانیا و اریا از این‬ ‫فرصت استفاده می کنند با خودم گفتم من هم‬ ‫می توانم در مقطعی دیگر کمک کنم و برای‬ ‫بچه ها رفع اشکال کنم‪.‬‬ ‫در میان سروصدای پسربچه های بازیگوش‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬این بچه هایی که دور من‬ ‫نشسته اند همگی مقطع پنجم دبستان هستند‬ ‫که پایه چهارمشان هم مشکل دارد‪ .‬اما با صبر‬ ‫و لبخند می توان مشکالت اصلی شان را یکی‬ ‫یکی برطرف کرد‪.‬‬ ‫تدریس تفسیر قران اقای قرائتی‬ ‫در مدارس شهدایی غیر از رفع اشکال‬ ‫درس هایی مانند ریاضی و فیزیک به مباحث‬ ‫فرهنگی هم توجه می شود‪ .‬محمود شریعتی‪،‬‬ ‫مسئول فرهنگی هیئت قمر بنی هاشم(ع) است‬ ‫که اموزش مباحث فرهنگی مذهبی را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫غرفه تفسیر نهج البالغه شلوغ و پرطرف دار‬ ‫است که یکی از دالیلش می تواند حضور‬ ‫رده های مختلف سنی باشد‪ .‬شریعتی معلم‬ ‫عربی و قران است و به طور تخصصی تفسیر‬ ‫قران و نهج البالغه را درس می دهد‪ .‬شمرده و با‬ ‫لحنی رسا می گوید‪ :‬اموزش عربی و قران در‬ ‫برنامه اولیه هیئت بود ولی بعد با استقبال‬ ‫بچه ها و خانواده هایشان تفسیر هم اضافه شد‪.‬‬ ‫اموزش تفسیر قران‪ ،‬نهج البالغه‪ ،‬صحیفه‬ ‫سجادیه‪ ،‬درس عربی‪ ،‬قران و هدیه های اسمانی‬ ‫همگی در همین غرفه تدریس می شوند‪.‬‬ ‫سال هاست مدرس عربی و صحیفه سجادیه‬ ‫هستم و می دانم برای انس بیشتر با موضوعات‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بچه ها باید پله پله پیش روند‪.‬‬ ‫جزوه هایی را از تفسیر حاج اقای قرائتی برای‬ ‫ان ها اماده کرده ام که به زبان ساده است و‬ ‫درک ان برای بچه ها راحت‪ .‬غرفه های ما در‬ ‫بوستان و در کنار مزار شهدای مدافع حرم‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬به همین دلیل استقبال خوب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫استقبال از همه نقاط شهر حتی از گلبهار‬ ‫مرتضی‪ ،‬حسام و سبحان همگی از بچه های‬ ‫ثابت هیئت هستند که در کالس تفسیر قران‬ ‫نشسته اند‪ .‬هرجا هم که کمک الزم باشد خیلی‬ ‫زود پای کار هستند‪ .‬بچه ها بودن در کنار‬ ‫باقرزاده را پر از شور و نشاط می دانند و‬ ‫می گویند خود او ان ها را از هیئت تا بوستان‬ ‫همراهی می کند و بعد هم برمی گرداند به‬ ‫مسجد‪ .‬البته از انجا خودشان به خانه می روند‪.‬‬ ‫حسام از گلبهار به مسجد قمر بنی هاشم(ع)‬ ‫می اید با اتوبوس‪ .‬او شیفته پروپاقرص کالس‬ ‫تفسیر است‪.‬‬ ‫محمدرضا رجبی از اعضای کانون‬ ‫فرهنگی هنری مسجد است که با همسرش‬ ‫پریسا شکاری و دختر کوچکش جمعه ها به‬ ‫بوستان می اید‪ .‬ان دو هر کدام رفع اشکال و‬ ‫تدریس تعدادی از بچه ها را به عهده می گیرند‪.‬‬ ‫خودش می گوید‪ :‬طرح ما ابتدا در قالب‬ ‫جمعه های بانشاط با پیاده روی صبحگاهی‬ ‫برگزار می شد‪ .‬بعد از دعای ندبه تیم ها‬ ‫فراخوانده می شدند و ورزش و مسابقات فوتبال‬ ‫و والیبال برگزار می شد‪ .‬در کنار ان میعاد با‬ ‫شهدا داشتیم و بر مزار انان سخنرانی و اهدای‬ ‫جوایز انجام می شد‪ .‬االن با همکاری شهرداری‬ ‫سمت وسوی علمی هم پیدا کرده ایم‪ .‬تخصص‬ ‫اصلی ام دینی و قران است و همسرم دبیر‬ ‫ادبیات است‪ .‬استقبال از این طرح خوب بوده‬ ‫و ما حتی در درس های دیگر مانند ریاضی هم‬ ‫سواالت بچه ها را پاسخ می دهیم‪.‬‬ ‫اعتماد مردم به هیئت‬ ‫باقرزاده این طرح را حاصل کار جمعی‬ ‫پایگاه های بسیج ام البنین(س)‪ ،‬شهدای هفت‬ ‫تیر‪ ،‬امام زمان(عج) و حوزه های بسیج‪16‬‬ ‫حضرت زینب(س)‪،‬حمزه سیدالشهدا(ع)‪،‬‬ ‫شهید برونسی‪ ،‬هیئت بیعت با شهدای مدافع‬ ‫حرم و شهرداری منطقه‪ 9‬دانسته و می گوید‪:‬‬ ‫افراد وقتی می بینند طرحی به نفع مردم است‬ ‫اعتماد کرده و در برگزاری بهتر ان مشارکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اعتمادی که باقرزاده از ان حرف می زند در‬ ‫مرحله حرف نیست و تبدیل به عمل شده‬ ‫است‪ .‬خانواده هستی مهرپور وقتی متوجه‬ ‫شدند به جای پرداخت هزینه هنگفت دبیر‬ ‫خصوصی می توانند از این کالس ها برای رفع‬ ‫مشکالت درسی دخترشان استفاده کنند‬ ‫بخشی از مبلغی را که برای کالس های‬ ‫خصوصی فرزندشان درنظر گرفته بودند به‬ ‫هیئت پرداختند تا برای برنامه های علمی‬ ‫فرهنگی هزینه شود‪.‬‬ ‫برگرفته از مشهد چهره‬ صفحه 27 ‫همت گروه های جهادی مثال زدنیست‬ ‫احمد علوی عضو شورای شهر تهران و رئیس‬ ‫ستاد سمن ها‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر گروه های جهادی‬ ‫در دوران کرونا همراهی نمی کردند کشور با‬ ‫مشکالت و هزینه های جبران ناپذیری مواجه‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫به گزارش شهردارانالین به نقل از روابط‬ ‫عمومی ستاد سمن ها‪ ،‬سید احمد علوی عضو‬ ‫شورای شهر تهران در جمع گروهای‬ ‫اجتماع محور جهادی اظهارداشت‪ :‬رویکرد اصلی‬ ‫در دوره جدید ستاد سمن های شهر تهران‬ ‫ایجاد تعامل مشترک با گروهای جهادی در‬ ‫راستای توان افزایی و رونق مشارکت عمومی‬ ‫است که این نشست ابتدایی ان شاءاهلل سبب ساز‬ ‫اتفاقات نوین در بخش مشارکت گروه های‬ ‫جهادی باشد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد سمن ها افزود‪ :‬نگاه جهادی‬ ‫به گونه ای است که باعث همدلی و همراهی در‬ ‫حوزه های اجتماعی می شود و این اتفاق‬ ‫می تواند چراغ راه برای اینده گروهای جهادی‬ ‫در مشارکت با بدنه مدیریت شهری باشد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران گفت‪ :‬شرح وظایف‬ ‫ستاد توان افزایی شهر تهران کام ً‬ ‫ال مشخص‬ ‫بوده و هدف از تاسیس ان کار مشارکتی بوده‬ ‫و هدف اصلی ما رشد‪ ،‬توسعه و توان افزایی‬ ‫گروهای جهادی و تشکل های مردمی است‪.‬‬ ‫هدف ما در این دوره نسبت به گذشته از‬ ‫حمایت های مالی صرف به تسهیل گری در امور‬ ‫تشکل های مردمی و جهادی است‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬بروکراسی های امروز در حوزه‬ ‫شهری باعث چالش در عملکرد فعالیت گروهای‬ ‫جهادی شده و این چالش به خودی خود باعث‬ ‫دلسردی برخی تشکل های مردمی و جهادی در‬ ‫درازمدت می شود‪.‬‬ ‫این عضو شورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫گروه های جهادی در مسئله کرونا بسیار‬ ‫کمک رسان بودند که اگر وجود ان ها در بدنه‬ ‫اجرای کشور نبود کشور با هزینه های‬ ‫‪28‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫جبران ناپذیری مواجه می شد‪.‬‬ ‫علوی افزود‪ :‬ستاد سمن ها به عنوان تسهیلگر در‬ ‫کنار فعالیت های جهادی و تشکل های مردمی‬ ‫است و تا جایی که بتوانیم در این بخش‬ ‫فضاهای اشتراکی و مهمی ایجاد می کنیم که‬ ‫در جهت رشد و بهبود عملکرد تشکل های‬ ‫مردم نهاد موثر باشد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست گروهای جهادی هر یک به‬ ‫معرفی و شرح فعالیت خود پرداختند‪.‬‬ ‫حسین رحمتی از مجموعه جهادی تهران در‬ ‫خصوص گفتمان سازی و ایجاد گفتمان‬ ‫مشترک برای گروه های جهادی افزود‪ :‬بحث‬ ‫گفتمان سازی که توسط گروه های جهادی‬ ‫شکل گرفته چیزی جز خودسازی فردی و‬ ‫جمعی نیست و باید تمامی دغدغه و نگاهمان‬ ‫را برای رسیدن به یک هدف با گفتمانی‬ ‫مشترک هم پیمان شویم‪.‬‬ ‫سپردن کار به دست جهادگران مشکالتی است‬ ‫که اغلب سازمان ها و نهادهای دولتی ان را‬ ‫جدی نمی گیرند و انشااهلل در دوره ای که‬ ‫شورای شهر و بدنه دولت همه از گروه جهادی‬ ‫هستند بتوانیم اقدامات موثری داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمد ایزه دبیر گروه جهادی حسنا یاداور شد‪:‬‬ ‫مشکل بچه های جهادی عدم تعامل با مسئولین‬ ‫است‪ ،‬برخی مسئولین نسبت به گروه های‬ ‫جهادی اعتماد کافی دارند و گروه های جهادی‬ ‫را گروه های نظام مند و ساختارگرا نمی دانند که‬ ‫باید این مسئله در بدنه مدیران میانی مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمد یوسفی از گروه جهادی حیدریون‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬گروه های جهادی نباید به‬ ‫دنبال طرح و انجام کارهای سفارشی با بدنه های‬ ‫دولتی باشد باید با توجه به شاخص ها و‬ ‫حمایت های مردمی و اعتباراتی که دارند در‬ ‫جهت فعالیت های خود قدم بردارند چرا که کار‬ ‫سفارشی روح و روان مردمی ندارد‪.‬‬ ‫مصطفی سیمرغ دبیر جهادی عاشقان والیت در‬ ‫خصوص بررسی شاخص ها و استعدادها در‬ ‫گروه های مرد می گفت‪ :‬گروه های مردمی باید‬ ‫به سمت شناسایی استعدادها و توانایی های‬ ‫مردم و نخبگان اجتماعی بروند تا بتوانند بر‬ ‫اساس مناسبات فرهنگ عمومی و فرهنگ‬ ‫ساختاری مشکالتی که مردم با ان دست وپنجه‬ ‫نرم می کنند گام بردارند قطعاً راه برون رفت از‬ ‫مشکالت کشور نگاه به گروه های جهادی و‬ ‫سپردن کار مردم به دست مردم است‪.‬‬ ‫زهرا رضازاده از بانوان گروه جهادی سفیران‬ ‫سالمت تصریح کرد‪ :‬اموزش های پیشگیری از‬ ‫اسیب اجتماعی با رویکرد اشتغال زایی و انتقال‬ ‫تجربه در میان گروه های جهادی از مواردی‬ ‫است که باید به ان توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫متین شریفی دیگر فعال جهادی که از دهکده‬ ‫جهادی در این نشست حضور داشت افزود‪:‬‬ ‫فاطمه باغی دیگر جهادگر حوزه زنان که در این‬ ‫نشست به عنوان اخرین نفر صحبت کرد و‬ ‫افزود‪ :‬باید مالحظات حضور جهادی زنان توجه‬ ‫شود چراکه زنان نیمی از جامعه هستند و بهتر‬ ‫می توانند با نگاه خودشان به موضوعات و‬ ‫مشکالت و اسیب های اجتماعی و اهتمام ویژه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ صفحه 28 ‫سرخ کردنی و فست فود ممنوع‬ ‫دراین فصل به دلیل گرمای هوا از مصرف غذا ‬ ‫های سرخ شده در حرارت زیاد‪ ،‬پرچرب و‬ ‫فست فود خودداری کنید‪ ،‬زیرا سبب باال رفتن‬ ‫دمای بدن و ایجاد مشکالت گوارشی می شود‪،‬‬ ‫بهترین شیوه پخت دراین زمان از سال استفاده‬ ‫از خوراک های پخته‪ ،‬کبابی یا اب پز است تا‬ ‫عالوه بر دریافت انر‍ژی مواد غذایی ویتامین های‬ ‫ان دراثر حرارت باال از بین نروند‪.‬‬ ‫کم ابی بدنتان را بیمار می کند‬ ‫به طور کلی در فصل تابستان به دلیل گرمای‬ ‫هوا میزان تعریق افزایش یافته و فرد اب‬ ‫بیشتری از داده و دچار کم ابی بدن می شود‬ ‫به همین دلیل باید در رژیم غذایی روزانه مقدار‬ ‫کافی اب و مایعات کم شیرین به همراه‬ ‫میوه های ابدار تابستانی‪ ،‬چون هندوانه و طالبی‬ ‫وجود داشته باشد تا بدن دچار کم ابی نشود‪.‬‬ ‫کم ابی بدن می تواند سبب غلظت و باال رفتن‬ ‫فشارخون شده‪ ،‬ریزش موی سر‪ ،‬چین و چروک‬ ‫پوستی‪ ،‬احساس تشنگی و خستگی مزمن‪،‬‬ ‫سردرد و سرگیجه‪ ،‬تپش قلب‪ ،‬عصبانیت و کج‬ ‫خلقی‪ ،‬گرما زدگی‪ ،‬افت توان ذهنی و مشکالت‬ ‫کلیوی در افراد ایجاد کند‪.‬‬ ‫خوردن مواد غذایی سالم و سبک‬ ‫درفصل تابستان مصرف مواد غذایی سنگین و‬ ‫پرحجم برای هضم توسط دستگاه گوارش را‬ ‫محدود کنید تا سالمت بمانید‪ ،‬خوراکی هایی‪،‬‬ ‫چون گوشت پرچرب‪ ،‬تخم مرغ و ماهی باعث‬ ‫کاهش سرعت هضم و تجمع گرما دربدن و‬ ‫اسیب در درازمدت به کبد می شوند‪.‬‬ ‫خوراکی های خنک را انتخاب کنید‬ ‫برای احساس شادی و نشاط‪ ،‬انرژی و توان‬ ‫مضاعف برای انجام کار های روزانه سعی کنید‬ ‫دمای بدن خود را به وی‍ژه در ساعات میانی روز‬ ‫پایین بیاورید‪ .‬مصرف ساالد در رژیم غذایی‬ ‫سرشار از سبزیجات فصل از جمله جوانه گندم‪،‬‬ ‫راز سالمت‬ ‫ی در تابستان‬ ‫فصل ت‬ ‫ابستان گرمترین‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫سا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫تشنگی‪ ،‬خستگ‬ ‫ت‪ ،‬دمای بدن به‬ ‫ی‪،‬‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ور‬ ‫سا‬ ‫طب‬ ‫س‬ ‫یع‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫با‬ ‫سنگی و خ‬ ‫التر رفته و‬ ‫مواد غ‬ ‫واب الودگی می ‬ ‫فرد بیشتر دچار‬ ‫ذایی سالم و نیز‬ ‫ش‬ ‫دق‬ ‫ود‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫دق‬ ‫ت‬ ‫خوا‬ ‫به با‬ ‫ا الترین راندمان کاری خود بدون ا ب و فعالیت های روزانه می توانید در انتخاب و تهیه‬ ‫در ف‬ ‫زاین‬ ‫حسا‬ ‫س خستگی و کمبود انر‍ژی بپر صل گرم تابستان‬ ‫فصل زیبا ببرید‪.‬‬ ‫دازید‬ ‫و نهایت بهره را‬ ‫خیار‪ ،‬نعناع‪ ،‬گل داوودی‪ ،‬بابونه و میوه هایی‪،‬‬ ‫چون سیب‪ ،‬هندوانه‪ ،‬لیمو ترش و گیالس‬ ‫می تواند دمای بدن شما را تعدیل کند‪.‬‬ ‫از خوردن یخ و خوراکی های بسیار سرد‬ ‫خودداری کنید‬ ‫هیچ گاه با معده خالی نوشیدنی یخ یا بستنی‬ ‫در فصل تابستان مصرف نکنید‪ ،‬زیرا اختالف‬ ‫دمای بین بستنی و یخ با اندام های درونی‬ ‫بدن می تواند به شدت به ان ها اسیب برساند‬ ‫وسبب اختالل در عملکرد دستگاه گوارش‬ ‫شود‪ .‬همچنین قبل یا پس از خوردن یا‬ ‫نوشیدن یک ماده گرم از خوراکی یا نوشیدنی‬ ‫سرد استفاده نکنید‪ ،‬زیرا نوشیدنی حاوی یخ‬ ‫یا بستنی در فصل تابستان می تواند سبب‬ ‫اسیب به جدار مری و معده شود‪ .‬اندکی صبر‬ ‫کنید تا دمای بستنی یا نوشیدنی شما تعدیل‬ ‫شود وانگاه ان ها را استفاده کنید‪.‬‬ ‫مصرف نمک را محدود کنید‬ ‫باوجود اینکه مصرف نمک در فصل تابستان‬ ‫برای بدن مفید است‪ ،‬اما مصرف زیاد نمک‬ ‫می تواند عواقب سالمتی بسیار مضری به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬مصرف زیاد نمک می تواند‬ ‫سبب خشکی بدن و ازدست دادن ذخایر ابی‬ ‫بدن‪ ،‬کم ابی و گرمازدگی در افراد شود‪ ،‬به‬ ‫غذای خود به اندازه نمک اضافه کنید و از‬ ‫خوردن مواد غذایی شور‪ ،‬چون چیپس یا‬ ‫سیب زمینی سرخ کرده خودداری کنید‪.‬‬ ‫خوراکی های سم زدا درفصل تابستان را‬ ‫بشناسید‬ ‫برخی از مواد غذایی خاصیت سم زدایی از‬ ‫کبد را دارند و می توانید با توجه به وجود‬ ‫برخی میوه ها در فصل تابستان از ان ها برای‬ ‫پاک کردن بدن خود از سموم و مواد شیمیایی‬ ‫موجود در خوراکی ها استفاده کنید‪ .‬ازجمله‬ ‫مواد غذایی سم زدا می توان موارد زیر را نام‬ ‫برد‪ :‬سویا‪ ،‬ارزن‪ ،‬لوبیا‪ ،‬تربچه ‪ ،‬گوجه‬ ‫فرنگی‪ ،‬خیارو انجیر‪.‬‬ ‫از مصرف غذاهای تند دوری کنید‬ ‫اکثر ما عاشق خوردن غذاهای تند و پر ادویه‬ ‫هستیم‪ .‬در حالی که غذاهای گرم و تند در‬ ‫ماه های زمستان باعث گرم ماندن شما می‬ ‫شوند‪ ،‬می توانند در فصل تابستان معده شما‬ ‫را خراب کنند‪ .‬برای مقابله با دمای داغ‪ ،‬بدن‬ ‫از داخل نیز گرم می شود‪ .‬گرمای داخلی‬ ‫باعث ایجاد اسیدیته می شود که اغلب با‬ ‫غذاهای تند تشدید می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬توصیه‬ ‫می شود برای جلوگیری از مشکالت گوارشی‪،‬‬ ‫غذاهای چرب و تند کمتر مصرف کنید‪.‬‬ ‫لباس های رنگ روشن و سبک بپوشید‪.‬‬ ‫گ های تیره گرما را جذب می کنند‪ ،‬که‬ ‫رن ‬ ‫باعث می شود احساس کنید در یک پتوی‬ ‫گرم پیچیده شده اید‪ .‬لباس های سنگین و‬ ‫تنگ نیز شما را گرم می کند‪ .‬لباس های شل‬ ‫بپوشید‪ .‬هوای بیشتری می تواند روی پوست‬ ‫شما گردش کند و شما را خنک نگه می دارد‪.‬‬ ‫با چشمان خود خوب رفتار کنید‬ ‫با استفاده از عینک افتابی از چشمان خود در‬ ‫برابر نور شدید خورشید در محل کار و بازی‬ ‫محافظت کنید‪ .‬هنگامی که در خارج از منزل‬ ‫هستید‪ ،‬از عینک افتابی هایی استفاده کنید‬ ‫که حداقل ‪ ۹۹٪‬از اشعه ماوراء بنفش را‬ ‫مسدود می کند‪.‬‬ ‫بیدار شدن زودهنگام از خواب‪ ،‬استراحت و‬ ‫چرت نیم روزی به مدت کوتاه‪ ،‬استفاده از‬ ‫کرم ضد افتاب در ساعات اوج تابش نور‬ ‫خورشید‪ ،‬استفاده از عینک افتابی‪ ،‬استحمام‬ ‫مرتب با مقدار استاندارد اب‪ ،‬پرهیزاز خوابیدن‬ ‫در هوای بسیارسرد خانه و انجام کار های‬ ‫سنگین درساعاتی که دمای هوا متعادل تر‬ ‫است می تواند به شما در حفظ سالمت بدن‬ ‫کمک کند‪.‬‬ صفحه 29 ‫چگونه پرانرژی باشیم‬ ‫چگونه پرانرژی باشیم دغدغه خیلی از افرادی است که امروزه مجبورند ساعات طوالنی‬ ‫سرکار باشند و ارزو می کنند که ای کاش پرانرژی تر بودند و می توانستند از زمانشان بهتر‬ ‫بهره ببرند‪ .‬اگر حس می کنید که تنبل هستید‪ ،‬زیاد می خوابید یا برای بیدار ماندن چند‬ ‫فنجان قهوه می خورید‪ ،‬اغلب حوصله انجام کارهایتان را ندارید‪ ،‬دوست دارید بیشتر‬ ‫وقت را در اتاق و رختخواب بگذرانید و ‪ . ...‬احتماالً سطح انرژی شما پایین است و البته‬ ‫فراموش نکنید که تنها نیستید چون خیلی از افراد با چنین مشکلی مواجه هستند‪ .‬در‬ ‫مقاله می خواهیم یاد بگیریم چگونه پرانرژی باشیم پس با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‪.1‬از مصرف غذاهای فراورده شده‬ ‫خودداری کنید‬ ‫این به شما کمک می کند رژیم غذایی سالم‬ ‫داشته باشید و در نتیجه موجب افزایش انرژی‬ ‫می گردد‪ .‬غذاهای تازه و سالم می توانند انتخاب‬ ‫بهتری نسبت به غذاهای فراورده شده باشند‬ ‫زیرا ان ها حاوی مواد غذایی و ویتامین های‬ ‫زیادی هستند‪ .‬غذاهای فراورده شده مانند‬ ‫فست فودها و غذاهای اماده دارای کالری زیاد‬ ‫و ویتامین کمی هستند که باعث چاقی در فرد‬ ‫می گردند‪ .‬ان ها اغلب شامل مواد نگه دارنده‪،‬‬ ‫شکر اضافی‪ ،‬چربی زیاد‪ ،‬رنگ و ‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫این گونه غذاها مواد مغذی کمی را تامین‬ ‫می کنند که این امر موجب دریافت انرژی کمی‬ ‫از سمت بدن می گردد‪ .‬غذاهای سالم‪ ،‬غذاهایی‬ ‫هستند که سرشار از مواد مغذی اند و انرژی‬ ‫بسیار باالیی برای بدن تامین می کنند که شامل‬ ‫میوه ها‪ ،‬سبزیجات‪ ،‬اجیل ها‪ ،‬گوشت های بدون‬ ‫چربی‪ ،‬ماست ساده و پنیر کم چرب می باشند‪.‬‬ ‫‪ .2‬رژیم غذایی متعادل داشته باشید‬ ‫باید اطمینان حاصل کنید که رژیم غذایی شما‬ ‫دارای تعادل است‪ .‬مقدار غالت و پروتـئین در‬ ‫رژیم غذایی باید متناسب با سن‪ ،‬جنسیت و‬ ‫میزان فعالیت هر فرد باشد‪ .‬یک رژیم غذایی‬ ‫متعادل باعث بهینه شدن تغذیه افراد می گردد‬ ‫و به شما کمک می کند پرانرژی باشید‪ .‬نکات‬ ‫مهمی که در رژیم غذایی متعادل باید در نظر‬ ‫بگیرید‪ :‬باید غالت رژیم غذایی را در بر بگیرد‪.‬‬ ‫غالت منبعی از انرژی برای انسان است‪ .‬در‬ ‫کشورهای درحال توسعه‪ ،‬این دسته مواد غذایی‪،‬‬ ‫تمام رژیم غذایی را در برمی گیرند‪ .‬غالت حاوی‬ ‫کربوهیدرات‪ ،‬پروتئین‪ ،‬چربی‪ ،‬مواد معدنی و‬ ‫انواع ویتامین ها هستند‪.‬‬ ‫‪ .3‬از پرخوری و کم خوری بپرهیزید‬ ‫پرخوری می تواند بر میزان انرژی شما تاثیر‬ ‫بگذارد‪ .‬کربوهیدرات های تصفیه شده و میان‬ ‫وعده های حاوی مواد قندی می توانند باعث‬ ‫افزایش میزان قند خون شما شوند که این امر‬ ‫باعث احساس خستگی و گرسنگی به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬از طرف دیگر کم خوری‪ ،‬پرش‬ ‫وعده های غذایی یا کم کردن کالری باعث‬ ‫‪30‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫کاهش سوخت وساز بدن می شود زیرا بدن شما‬ ‫در تالش برای صرف جویی در مصرف انرژی‬ ‫است که ممکن است احساس خستگی و‬ ‫بی حالی سراغتان بیاید‪ .‬نکات مهمی که در‬ ‫خوردن باید در نظر بگیرید‪ * :‬هنگامی که‬ ‫گرسنگی سراغتان امد شما باید حواس هایتان‬ ‫را به کاری معطوف کنید از قبیل مطالعه‪ ،‬ورزش‬ ‫و ‪ ...‬این امر موجب رفع گرسنگی می گردد در‬ ‫غیر این صورت ممکن است کنترل خود را‬ ‫ازدست داده و غذای زیادی بخورید‪ * .‬بعضی از‬ ‫مردم هنگام بروز احساسات خود از جمله‬ ‫ناراحتی‪ ،‬عصبانیت و خوشحالی میل به غذا پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬تنها کاری که باید انجام دهید این‬ ‫است که اجازه ندهید چنین احساساتی شمارا‬ ‫به خوردن غذا تحریک کنند‪ * .‬سعی کنید در‬ ‫طول روز کالری موردنیاز بدن خود را تامین‬ ‫کنید‪ .‬با گرفتن کالری زیاد در طول روز‬ ‫می توانید از پرخوری در هنگام شب مبارزه‬ ‫کنید‪ .‬باید بیشترین کالری هنگام صبح و‬ ‫کمترین کالری هنگام شب مصرف شود‪.‬‬ ‫‪ .4‬مصرف زیاد اب‬ ‫در طول روز اب زیاد مصرف کنید تا به بدنتان‬ ‫اب رسانی صورت بگیرد‪ .‬نوشیدن اب یک روش‬ ‫مهم برای جلوگیری از خستگی می باشد اگر‬ ‫عادت ندارید در طول روز به اندازه کافی اب‬ ‫بنوشید باید بدانید که این امر خستگی شما را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬هنگامی که ورزش می کنید از‬ ‫طریق عرق کردن اب زیادی از دست می دهید‬ ‫که موجب خستگی می شود‪ .‬برای رفع این‬ ‫خستگی باید بیشتر اب بنوشید‪.‬‬ ‫‪ .5‬از مصرف محصوالت انرژی زای کاذب‬ ‫خودداری کنید‬ ‫محصوالت زیادی در بازار وجود دارند که ادعا‬ ‫می کنند با مصرف ان ها به شما انرژی می دهند‬ ‫اما ان ها همیشه موثر نیستند‪ .‬حتی اگر به شما‬ ‫انرژی بدهند این تاثیرات اغلب کوتاه مدت است‬ ‫و بسیاری از این محصوالت اثرات منفی بر بدن‬ ‫بجا می گذارند‪ .‬قهوه می تواند باعث افزایش‬ ‫سریع انرژی شود‪ .‬مطالعات نشان می دهد که‬ ‫قهوه به همان شکلی که قب ً‬ ‫ال تصور می شد بد‬ ‫نیست بااین حال کافئین موجود در قهوه‬ ‫اعتیاداوری خفیف است و باعث سوخت وساز‬ ‫بدن می شود که این می تواند بر میزان انرژی‬ ‫شما در طول روز تاثیر بگذارد‪ .‬نوشیدنی های‬ ‫انرژی زا همانند قهوه به غیراز کافئین مقادیر زیاد‬ ‫قند و مواد دیگری نیز دارند که باعث افزایش‬ ‫مشکالت قلبی می گردد‪.‬‬ ‫‪ .6‬چای های گیاهی‬ ‫بسیاری از چای ها و مکمل های گیاهی در‬ ‫دسترس هستند تا به افراد کمک کنند در طول‬ ‫روز انرژی بیشتری داشته باشند‪ .‬همیشه قبل از‬ ‫مصرف مکمل ها با پزشک یا داروساز خود‬ ‫صحبت کنید‪ ،‬به خصوص اگر در حال مصرف‬ ‫داروهای دیگری هستید‪ .‬چای سبز به صورت‬ ‫عصاره و به صورت چای به فروش می رسد‪ .‬این‬ ‫چای به طور طبیعی حاوی کافئین است و فواید‬ ‫دیگری برای سالمتی نیز دارد‪ ،‬مانند‬ ‫انتی اکسیدان ها که می توانند احساسی بهتر و‬ ‫انرژی بیشتری به شما بدهند‪.‬‬ ‫‪ .7‬به طور منظم ورزش کنید‬ ‫روزانه ورزش کنید تا احساس انرژی بیشتری‬ ‫داشته باشید‪ .‬ورزش باعث ایجاد شادی و نشاط‬ ‫می گردد‪ .‬نیازی نیست به باشگاه بروید‪ ،‬حتی‬ ‫یک پیاده روی ساده یک نوع ورزش به حساب‬ ‫می اید‪.‬قبل از ورزش میوه بخورید‪ .‬میوه دارای‬ ‫خواص سالمتی زیادی برای بدن است‪ .‬خوردن‬ ‫میوه می تواند به تجزیه مواد غذایی کمک کند‬ ‫که به بدن امکان جذب مواد مغذی بیشتر را‬ ‫می دهد‪ .‬تمرین یوگا انجام دهید‪ .‬یوگا می تواند‬ ‫انرژی سبک تولید کند و به شما کمک کند‬ ‫پرانرژی و خوش بین باشید‪ .‬تمرین پیالتس‬ ‫انجام دهید‪ .‬پیالتس یک تمرین متوسط است‬ ‫که می توانید به کمک ان انرژی دریافت کنید‪.‬‬ ‫‪ .8‬عصبانی نشوید و خونسردی خود را‬ ‫حفظ کنید‪.‬‬ ‫هنگامی که ذهنی ارام داشته باشید صرفه جویی‬ ‫در مصرف انرژی بیشتر خواهد بود زیرا اگر ذهن‬ ‫انسان خسته شود بدن او نیز خسته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .9‬به موقع بخوابید‬ ‫همیشه حداقل ‪ 8‬ساعت خواب مفید داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ صفحه 30 ‫مسئولیت اجتماعی کسب و کارهای انالین برای مواجهه با بحران‪ ‎‬اقلیمی‬ ‫در ابتدا ان را تغییرات اقلیمی می خواندند اما بتوانیم از این هیوالی انسان ساز سبقت بگیریم‪.‬‬ ‫بعد کار به جایی رسید که «تغییر» توصیف‬ ‫مناسبی برای شرایط ایجاد شده نبود و چاره ای در کنار اقدام دولت هایی که بیشترین سهم را‬ ‫نماند جز این که کلمه هشداردهندۀ «بحران» را در تولید گازهای گلخانه ای دارند‪،‬‬ ‫شرکت کننده های کوچک تری مانند کسب و‬ ‫جایگزین ان کنند‪.‬‬ ‫اولین بار در دهه ‪ ۱۹۷۰‬بود که توجه انسان به کارهای انالین هم می توانند در این مسابقه‬ ‫این پدیده جلب شد‪ .‬به گفته هیات بین دولتی اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫تغییرات اقلیمی (‪ )IPCC‬این اتفاق زمانی رخ فروش ذغال جنگلی ممنوع!‬ ‫داد که ارزیابی های علمی سیستماتیک‪ ،‬تاثیر جنگل های زاگرس در ایران در دهه های اخیر به‬ ‫فعالیت های انسانی را بر گرم شدن نظام اب و شدت مورد تخریب و اسیب قرار گرفتند‪.‬‬ ‫هوایی‪ ،‬از نظریه به واقعیت تبدیل کردند‪ .‬این جنگل هایی که تنها یکی از نقش های مهم ان‬ ‫تاثیر را از خوانش میزان و عملکرد در زنده نگه داشتن محیط زیست ایران‪ ،‬تامین‬ ‫کربن دی اکسید موجود در جو فهمیدند‪ .‬این ‪ ۴۰‬درصد اب کشور است‪.‬‬ ‫چنین شد که قصه گازهای گلخانه ای و گرمایش با توجه به اینکه یکی از دالیل مهم اتش سوزی‬ ‫جهانی اغاز شد و روز به روز شدت گرفت‪.‬‬ ‫های هر ساله در زاگرس به گفته مسئوالن‬ ‫سازمان حفاظت از محیط زیست و مردم محلی‬ ‫تنها یک زمین داریم‬ ‫نقش ما انسان ها به عنوان ساکنین زمین در این تولید زغال های جنگلی است که در فروشگاه‬ ‫قصه انکارناپذیر است‪ .‬فعالیت های انسانی مثل های انالین و افالین عرضه می شود‪ .‬دیجی کاال‬ ‫سوزاندن سوخت های فسیلی از جمله زغال سنگ نیز خود را نسبت به این موضوع مسئول دانسته‬ ‫و نفت و گاز باعث شد ساالنه میلیاردها تن و در پلتفرم خود اقداماتی را در قالب کمپین‬ ‫کربن دی اکسید روانه جو زمین شود‪ .‬از طرفی «به خاطر بلوط ها» جهت کاهش تقاضا در این‬ ‫جنگل زدایی های گسترده‪ ،‬کار زمین را برای حوزه به سهم خود برداشته است‪ .‬در همین‬ ‫مقاومت سخت تر کرد و حاال به نقطه ای رسیدیم راستا‪ ،‬فروش زغال جنگلی از مرداد ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫که هیچ گوشه ای از جهان از پیامدهای بحران دیجی کاال ممنوع اعالم شد و به محض مشاهده‬ ‫درج چنین محصوالتی از فروش این محصول در‬ ‫اقلیمی در امان نمانده است‪.‬‬ ‫سطح دریاها باالرفته‪ ،‬یخ های قطب شمال در سایت جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫حال ذوب شدن هستند‪ ،‬صخره های مرجانی روز همچنین یکی دیگر از اقداماتی که در کمپین به‬ ‫به روز رنگ پریده تر شده و می میرند‪ ،‬اقیانوس ها خاطر بلوط ها انجام شد جلوگیری از فروش بذر‬ ‫اسیدی شده و جنگل ها در حال سوختن بلوطهای جنگلی در دیجی کاالست‪ .‬همه ما‬ ‫هستند‪ .‬همچنین بحران اقلیمی می تواند انسان ها و همچنین شرکت ها مسئولیم تا از‬ ‫تخریب محیط زیست‪ ،‬بالیای طبیعی مثل سیل فروش این بذرها که نسل جوان تر جنگل های‬ ‫و طوفان و خشکسالی‪ ،‬ناامنی غذایی و اب‪ ،‬امروزمان را در ایننده تشکیل خواهند داد‬ ‫اختالالت اقتصادی و حتی جنگ و تروریسم را جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫از طرفی کمبود تجهیزات اطفاء حریق‪ ،‬چالش‬ ‫شدت بخشد‪.‬‬ ‫تابستان امسال موج گرمای تاریخی و بی سابقه‪ ،‬مهم فعاالن محیط زیست به هنگام اتش سوزی‬ ‫کشورهای اروپایی را شوکه کرده است‪ .‬جنگل ها است‪ .‬دیجی کاال با همکاری انجمن های‬ ‫دانشمندان ثبت رکورد ‪ ۴۰‬درجه را در این محلی‪ ،‬پویش «یاری نگهبانان زاگرس» را در‬ ‫منطقه‪ ،‬تا سال ‪ ۲۰۵۰‬انتظار نداشتند‪ .‬ان ها سال ‪ ۱۴۰۰‬برگزار کرد‪.‬‬ ‫معتقدند این تغییرات خیلی سریع تر و شدیدتر در این دو پویش کاربران دیجی کاال در کنترل و‬ ‫از چیزی که پیش بینی کرده بودند در حال مهار اتش سوزی های جنگل های زاگرس نقش‬ ‫پیش روی است‪ .‬همچنین ناسا با انتشار تصاویر داشتند‪.‬‬ ‫ماهواره ای خود در روز ‪ ۲۵‬تیرماه‪ ،‬شهر اهواز را راه کوتاه تر‪ ،‬هوای پاک تر‬ ‫در استان خوزستان ایران با دمای ‪ ۴۶.۵‬درجه سوخت خودروها یکی از منابع مهم انتشار‬ ‫سانتی گراد‪ ،‬گرم ترین نقطۀ زمین معرفی کرد‪ .‬کربن دی اکسید و عامل تشدید تغییرات اقلیمی‬ ‫اما با همه این ها‪ ،‬سازمان ملل متحد از بحران است‪ .‬کاهش مسافت طی شده برای رساندن‬ ‫اقلیمی به عنوان مسابقه ای یاد می کند که هنوز سفارش ها به دست مشتریان می تواند تاثیر قابل‬ ‫امکان برنده شدن ما ساکنان زمین در ان وجود توجهی در مصرف سوخت و در نتیجه کاهش‬ ‫دارد‪ .‬اگر که همه با هم حرکت کنیم شاید االینده های هوا داشته باشد‪ .‬فاز دوم پروژه‬ ‫بهینه سازی مسیر طی شده در سیستم حمل و‬ ‫نقل دیجی کاال با استفاده از هوش مصنوعی در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬انجام شد‪ .‬این پروژه در شهرهایی‬ ‫که تحویل کاال مستقیماً توسط دیجی کاال انجام‬ ‫می شود‪ ،‬موفق به کاهش ‪ ۳۴‬درصدی در مسیر‬ ‫رساندن سفارش به دست مشتریان نسبت به‬ ‫سال گذشته شده است‪ .‬که نتیجه ان کاهش‬ ‫مصرف سوخت و در نتیجه کاهش االینده های‬ ‫ناشی از سیستم حمل و نقل و لجستیک خواهد‬ ‫بود‪ .‬همان طور که لجستیک هوشمند دیجی کاال‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬دستاوردهایی مثل کاهش ‪۲۸۰۰‬‬ ‫کیلومتری مسیر و کاهش ‪۳۰۰‬هزار لیتری‬ ‫مصرف سوخت در ماه داشت‪.‬‬ ‫کسب وکارهایی سبز برای دریاچه ارومیه‬ ‫از دو دهه پیش دریاچه ارومیه در نتیجه‬ ‫سدسازی های گسترده و مدیریت غیراصولی‬ ‫منابع ابی در حوضۀ ابریز دچار بحران و کم ابی‬ ‫شد‪ .‬یکی از روش هایی که می تواند به احیای‬ ‫این دریاچه کمک کند‪ ،‬کاهش وابستگی اشتغال‬ ‫و معیشت ساکنین این حوضه به اب است‬ ‫بخش بزرگی از دالیل این سد سازی ها تامین‬ ‫منابع ابی کشاورزی عنوان می شود و در نتیجه‬ ‫تغییر منابع معیشتی کشاورزان و تولیدکنندگان‬ ‫حاشیه دریاچه ارومیه به منابع پایدار مانند‬ ‫تغییر محصوالت زیرکشت به منابع کم اب بر‪،‬‬ ‫استفاده از روش های نوین اب یاری زمین های‬ ‫کشاورزی و ‪ ...‬است‪ .‬در این راستا سازمان‬ ‫توسعه ملل متحد از سالیان گذشته اقدام به‬ ‫اجرای پروژه های معیشت جایگزین در حاشیه‬ ‫این دریاچه با هدف حفظ و ارتقا تراز ابی‬ ‫دریاچه کرده است‪ .‬در این پروژه‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت جدید توسط کشاورزان بومی اطراف‬ ‫دریاچه و ایجاد دسترسی برای فروش محصوالت‬ ‫تولید شده به بازارهای بزرگی به وسعت ایران‬ ‫رقم خورد‪ .‬پروژه مشترک میان توسعه ملل‬ ‫متحد(‪ )UNDP‬و توسعه کسب و کارهای بومی‬ ‫و محلی دیجی کاال در سال ‪ ۱۴۰۰‬با عنوان سبز‬ ‫و دیجیتال طراحی و اجرا شد‪ .‬ترویج پایداری‬ ‫محیط زیستی‪ ،‬دسترسی به بازارهای دیجیتال‪،‬‬ ‫بهبود معیشت جوامع محلی‪ ،‬ایجاد تنوع در‬ ‫میان خریداران محصوالت محلی و معرفی‬ ‫تجارت عادالنه و دوست دار محیط زیست به‬ ‫مصرف کنندگان از اهداف این پروژه هستند‪.‬هر‬ ‫کدام از ما اگر به سهم خود با کمی تغییر در‬ ‫سبک زندگی مان تطبیق پیدا کنیم شاید بتوانیم‬ ‫سرعت تغییرات هولناکی که زمین را دستخوش‬ ‫نابودی قرار داده‪ ،‬کم کنیم؛ ما فقط همین یک‬ ‫زمین را داریم‪.‬‬ صفحه 31 ‫نخستین نشست کمیته خیرین و مسئولیت اجتماعی در حوزه مدیریت بحران‬ ‫نخستین جلسه کمیته تخصصی خیرین و‬ ‫مسئولیت اجتماعی در حوزه مدیریت بحران‬ ‫با هدف بررسی جایگاه خیرین و استفاده از‬ ‫انها در تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی و‬ ‫کمک رسانی در حوزه مدیریت بحران‪ ،‬برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این نشست که در سالن جلسات مرکز‬ ‫عملیات اضطراری شهر تهران برگزار شد‪،‬‬ ‫علی نصیری رئیس سازمان با اشاره به اهمیت‬ ‫تشریح فعالیت های انجام گرفته در سازمان‬ ‫مدیربت بحران برای خیرین و تالش ها برای‬ ‫ارتقای زیرساخت های شهری گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف سازمان ارتقای سطح درک خطر‬ ‫شهروندان است و افزایش میزان اعتماد‬ ‫اجتماعی نیز جزو وظایف اصلی سازمان است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که راهکارهای ارتقای امادگی‬ ‫مقابله با مخاطرات در شهروندان باید شناسایی‬ ‫شود‪ ،‬بر ضرورت استفاده از ظرفیت حضور‬ ‫خیرین در فعالیت های مرتبط با نجات جان‬ ‫انسان ها تاکید کرد و گفت‪ :‬دعوت از اعضای‬ ‫خیرین و سایر شهروندان برای حضور در‬ ‫کالس های نظری و عملیاتی امادگی در برابر‬ ‫مخاطرات واجد اهمیت است‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه شاهین مظفری معاون‬ ‫بازیابی توانمندسازی و مشارکت های مردمی‬ ‫سازمان نیز با اشاره به اهمیت جایگاه خیرین‬ ‫گفت‪ :‬بهتر است اصناف برابر ظرفیت های‬ ‫موجود شبکه سازی شوند و با اموزش های‬ ‫تخصصی الزم اشنا شوند‪.‬‬ ‫همچنین عالیه جواهری‪ ،‬مشاور خیرین و‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمان مدیریت بحران‬ ‫شهر تهران نیز در این نشست ضمن تشریح‬ ‫اهداف و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی در‬ ‫بحران ‪،‬گفت ‪ :‬نظام نامه مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر‬ ‫تهران ارائه و راهبردهای سازمان در حوزه‬ ‫خیرین تبیین شده است‪.‬‬ ‫زینب نصیری‪ ،‬مشاور بازیابی و مدیر پژوهش‬ ‫سازمان مدیریت بحران شهر تهران نیز در این‬ ‫نشست با اشاره مراحل چهارگانه مدیریت‬ ‫بحران‪ ،‬بر اهمیت این کمیته در بخش امادگی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬از تمام منابع و ظرفیت های‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬خیرین و ‪NGO‬ها باید‬ ‫استفاده کرد‪ .‬خیرین می توانند اقداماتی برای‬ ‫کاهش اثرات سوانح انجام دهند‪ .‬درنتیجه‬ ‫ظرفیت انها باید در بستر ظرفیت های امروزه‬ ‫شناسایی شود‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه همچنین حسین احسانی‪،‬‬ ‫مدیر ‪ HSE‬شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران‪ ،‬رضا پورعلی‪ ،‬مشاور مدیرعامل و‬ ‫فرمانده پایگاه بسیج شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران‪ ،‬داود پیرانی‪ ،‬عضو کمیته‬ ‫مسئولیت اجتماعی ایران و مسئول برنامه‬ ‫‪ CSR‬نظام سالمت ‪ ،‬پریچهر شاهسوند‪،‬‬ ‫نماینده سمن ها و عضو شورایعالی وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬مجتبی رحماندوست از مجمع خیرین‬ ‫کشور‪ ،‬زهره طبیب زاده نوری‪ ،‬عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه شهید بهشتی‪ ،‬هامون‬ ‫طهماسبی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف‪ ،‬علی حاجوی مدیرعامل بنیاد‬ ‫جهادی قرارگاه امام رضا (ع)‪ ،‬وحید سلیمی‬ ‫رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل‬ ‫احمر‪ ،‬زهرا ریاضی از مجمع خیرین کشور‪،‬‬ ‫حسن عبودی مزرعی‪ ،‬مشاور رئیس سازمان‬ ‫داوطلبان جمعیت هالل احمر‪ ،‬اهورا احمدی‬ ‫معاون سازمان داوطلبان جمعیت هالل‬ ‫احمر‪ ،‬مهرداد نوابخش استاد دانشگاه ‪ ،‬مجید‬ ‫قادری قائم مقام سازمان زیباسازی‪ ،‬قاسم‬ ‫نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫عبدالرضا خورشیدی ازاد‪ ،‬دبیر فراکسیون‬ ‫جهاد سازندگی و پیشرفت مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬سید ادیب میرممتاز رئیس مرکز‬ ‫نواوری جوانان و جواد صباغ مشاور‬ ‫پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام نیز نظرات خود در‬ ‫این خصوص را بیان کردند‪.‬‬ ‫اغاز رزمایش گروه های جهادی تخصصی در مناطق عشایری‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج عشایری‪،‬‬ ‫احمد سعیدی‪ ،‬مسئول بسیج عشایری کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از دغدغه های اصلی هر کشور‪،‬‬ ‫تامین ابعاد مختلف امنیت از جمله امنیت‬ ‫اقتصادی و غذایی است‪ ،‬در کشور ما جامعه‬ ‫عشایر خط مقدم جنگ اقتصادی و تامین‬ ‫امنیت غذایی هستند و باید همه نهادها و‬ ‫سازمان ها کمک کنند تا این قشر مولد بتواند در‬ ‫این عرصه به بهترین شکل ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫سعیدی افزود‪ :‬رویکرد کالن سپاه و بسیج‬ ‫مردم داری و مردم یاری است و اعزام گروه های‬ ‫جهادی به مناطق کم برخوردار یکی از برنامه های‬ ‫بسیج در راستای این رویکرد است‪ ،‬لذا در این‬ ‫رزمایش کلیه اقشار بسیج و سپاه های استانی با‬ ‫‪32‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ ‫محوریت مناطق هدف عشایری‪ ،‬حضور فعال‬ ‫دارند‪ .‬وی در ادامه با اشاره به عرصه های مختلف‬ ‫خدمات رسانی به عشایر گفت‪ :‬در این مرحله از‬ ‫رزمایش در عرصه های خدمات معیشتی‪،‬‬ ‫بهداشتی درمانی‪ ،‬زیرساختی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬اموزشی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بهره وری دام‪ ،‬ویزیت‪ ،‬درمان و‬ ‫واکسیناسیون دام خدمات رسانی انجام می شود‪.‬‬ ‫مسئول بسیج عشایری کشور با اشاره به‬ ‫خسارت های حاصل از سیل به عشایر گفت‪:‬‬ ‫سیل خسارات زیادی به زندگی عشایر‪ ،‬از جمله‬ ‫دام که مهم ترین سرمایه اقتصادی عشایر است‬ ‫وارد کرده‪ ،‬لذا سازمان های متولی به دنبال‬ ‫براورد این خسارات و پیگیری تصویب طرح های‬ ‫حمایتی از عشایر در دولت محترم باشند‪.‬‬ ‫سازمان بسیج عشایری نیز از ابتدای سیل‪ ،‬با‬ ‫اعزام گروه های جهادی در کنار عشایر بوده و در‬ ‫این رزمایش نیز در حد توان خدمات خود را به‬ ‫عشایر سیل زده گسترش خواهد داد‪.‬‬ ‫سعیدی در پایان گفت‪ :‬در مرحله اول این‬ ‫رزمایش‪ ،‬گروه های جهادی تخصصی در بیش از‬ ‫‪ ۵۲۰‬منطقه عشایری‪ ،‬اقدام به خدمات رسانی‬ ‫می کنند‪.‬‬ صفحه 32 ‫موفقیت اتفاقی نیست‬ ‫جلوگیری از ورود افکار منفی به ذهن‬ ‫پژوهشهای انجام شده بر این بحث صحه‬ ‫می گذارند که وقتی گذشته را در ذهن خود‬ ‫مرور می کنیم‪ ،‬خاطرات گذشته را دقیقاً‬ ‫همانطور که بوده‪ ،‬به یاد نخواهیم اورد به این‬ ‫دلیل که ذهنمان گذشته و خاطراتش را به طور‬ ‫دقیق مستند نمی کند‪ .‬زمانی که افکار منفی را‬ ‫در ذهن خود رشد می دهیم و بیشتر روی‬ ‫خاطرات نه چندان خوشایند متمرکز شویم‪،‬‬ ‫احساسات نیز در طی زمان دچار تغییر خواهد‬ ‫شد‪ .‬با تفکر مداوم راجع به این که در زندگی‬ ‫خود احساس خوبی نداریم و از استعدادهای‬ ‫الزم بی بهره ایم‪ ،‬در نهایت ذهنمان را به این‬ ‫باور رسانده و تمام ذهنیتمان به حقیقت‬ ‫می پیوندد‪ .‬لذا باید پیرامون یاداوری خاطرات‬ ‫گذشته منطقی باشیم و با تکرار نکردن انها‪،‬‬ ‫بدترین خاطرات را عاملی برای رشد بدانیم‪.‬‬ ‫نگرش مهم در یاداوری اشتباهات گذشته این‬ ‫است که انها را درسهایی برای پیشرفت در‬ ‫اینده بدانیم‪.‬‬ ‫ساختن فضایی مثبت برای زندگی‬ ‫بخشی از کسب موفقیت فرد مرتبط با محیطی‬ ‫است که در ان بزرگ شده و در حال زندگی‬ ‫است‪ .‬ما بیش تر ساعت های روز خود را در محل‬ ‫کار گذرانده و در نتیجه محیط کاری تاثیر‬ ‫فراوانی بر روی احساسات ما خواهد داشت‪.‬‬ ‫زمانی که در یک محیط مناسب و مثبت کار‬ ‫کنیم‪ ،‬شوق و رغبت باالتری برای کار خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬نتیجتاً‪ ،‬عملکرد و بهرهوری ما نیز باال‬ ‫رفته و تمایل به تالش بیشتر در درون ما‬ ‫شعله ور میشود‪ .‬این مسئله در محیط خانه هم‬ ‫صدق میکند‪ ،‬حتی تاثیرگذاری بیشتری از‬ ‫محل کار دارد‪ .‬خانه مکانی است که بعد از تمام‬ ‫شدن کار و با خستگی به انجا میروید و‬ ‫میخواهید انرژی از دست رفته تان را به دست‬ ‫اورید و به ارامش برسید‪ .‬باید بتوانید محیط‬ ‫مثبتی در خانه خود ایجاد کنید‪ .‬کارهایی مانند‬ ‫مرتب کردن وسایل و تغییر دکوراسیون خانه به‬ ‫شما کمک میکند تا احساس راحتی و ارامش‬ ‫بیشتری داشته باشید‪.‬‬ ‫باید بدانید که چرا به دنبال موفقیت هستید‬ ‫همواره باید از خود سوال های زیادی بپرسیم‪.‬‬ ‫باید بدانیم که چرا باید موفق شویم‪ .‬زمانی که‬ ‫پاسخ صریح و روشنی برای این سوال پیدا‬ ‫نکنیم باید با کنجکاوی به دنبال جواب بگردیم‪.‬‬ ‫ممکن است که پاسخ به این سوال‪ ،‬جوابهایی‬ ‫چون "معروف شدن" یا "پولدار شدن" باشد‪ ،‬اما‬ ‫این پاسخ ها بیش ازحد ساده هستند و برای ما‬ ‫انگیزه ایجاد نخواهند کرد‪ .‬تالش مداوم نیازمند‬ ‫انگیزه واقعی است تا وقتی شکست می خوریم‬ ‫و یا در شرایط نامطلوب قرار می گیریم‪ ،‬خود را‬ ‫نبازیم و به مسیر ادامه دهیم‪ .‬زمانی که دلیل‬ ‫دستیابی به موفقیت را بدانیم‪ ،‬ارتباط بهتری با‬ ‫مشتریان و اطرافیانمان خواهیم داشت‪ .‬البته‬ ‫برای یافتن جواب‪ ،‬به زمان نیاز داریم و باید با‬ ‫صرف وقت و کنجکاوی‪ ،‬چرای موفقیت را در‬ ‫درون خود پیدا کنید‪.‬‬ ‫دخیل کردن هم زمان احساس و هم عقل و‬ ‫منطق در تصمیمات‬ ‫درک شرایط با احساساتمان در بیشتر موارد‬ ‫ممکن بوده و به ما امکان می دهد تا پاسخ خیلی‬ ‫از مشکالت را درک کنیم‪ ،‬پیش ازاین که نیاز‬ ‫باشد از عقل و منطق خود استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بااین حال این بدین معنا نیست که تصمیماتمان‬ ‫باید بر پایه ی احساس باشد‪ ،‬بلکه باید بگذاریم‬ ‫احساسات هم تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد‪ .‬از توانایی های اصلی مغز می توان به منطق‬ ‫ذهنی اشاره کرد که در هنگام مواجهه با اتفاقاتی‬ ‫که قب ً‬ ‫ال رخ داده اند‪ ،‬تصمیمات بهتری می گیرد‪.‬‬ ‫تجسم موفقیت در ذهن و اندیشه‬ ‫افکار و تجسم های مثبت تاثیر زیادی بر روی‬ ‫موفقیت ما در تمام عرصههای زندگی داشته و‬ ‫بیشتر افراد موفق از این تکنیک بهره می برند‪.‬‬ ‫زمانی که تجسم خالقانه خود را به کار بگیریم‪،‬‬ ‫استعدادهای ما به روز شده و میتوانیم بیشترین‬ ‫تخصص را در زمینه شغلی و حرفهای خود به‬ ‫کار ببریم‪ .‬داشتن تصویر واضح نسبت به کاری‬ ‫که میخواهیم انجام دهیم‪ ،‬انجام ان کار را‬ ‫برایمان اسانتر خواهد کرد‪ .‬پس تصور زندگی‬ ‫دلخواه و کارهایی که دوست داریم باعث حرکت‬ ‫اسان تر به سوی موفقیت و کامیابی خواهد شد‪.‬‬ ‫البته تصور اینکه رویاپردازی تنها راه رسیدن به‬ ‫موفقیت است و نیازی به تالش سرسختانه‬ ‫نیست باوری اشتباه است‪.‬‬ ‫صد گفته چو نیم کردار نیست‬ ‫هرکسی این توان را دارد که ساعتها درباره‬ ‫موفقیت حرف بزند‪ ،‬اما مهم این است که برای‬ ‫دستیابی به موفقیت تالش کنیم‪ .‬مشخص‬ ‫کردن هدف برای خود و گام برداشتن به سوی‬ ‫ان بر اساس ارزشهایمان کاری است که باید‬ ‫انجام دهیم‪ .‬باید کاری که میخواهید انجام‬ ‫دهید را باور داشته باشید‪ .‬وقتی میان حرف و‬ ‫عملتان ناهماهنگی وجود دارد‪ ،‬تمام‬ ‫تواناییهایتان تلف می شود‪ .‬حرف زدن درباره‬ ‫کاری که می خواهید انجام دهید‪ ،‬ایرادی‬ ‫نداشته و باید افکار و اهداف خود را دنبال کنید‬ ‫و انها را باور داشته باشید‪ ،‬اما مهم ترین عامل‬ ‫برای حفظ باورها تالش برای رسیدن به‬ ‫ارزوهاست‪.‬‬ ‫پایبندی به اهداف خود‬ ‫زمانی که به شخصیت و اهداف خود تعهد داشته‬ ‫باشید‪ ،‬حتماً انها را دنبال می کنید‪ .‬برای‬ ‫رسیدن به موفقیت می بایست در اهداف و‬ ‫باورهای خود غرق شده و برای دستیابی به ان‬ ‫سرمایهگذاری نمایید‪ .‬نداشتن تعهد نسبت به‬ ‫رسیدن به ارمانهای خود زمانی که ببینید فرد‬ ‫دیگری دست به کار شده و به رویای شما‬ ‫دست یافته است دردناک خواهد شد‪ .‬تعهد‬ ‫مهمترین مهارت برای رسیدن به موفقیت بوده‬ ‫و نداشتن ان باعث می شود که همیشه از کاری‬ ‫به کار دیگر پرش کنیم و در راستای اهداف‬ ‫خود ثابت قدم نباشیم‪ .‬درحالی که اگر روی‬ ‫رویاهای خود پافشاری نماییم و برای دستیابی‬ ‫به ان متعهد باشیم‪ ،‬در رسیدن به دیگر اهداف‬ ‫خود نیز مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ندانستن عیب نیست‪،‬نپرسیدن عیب است‬ ‫ما همیشه باید به دنبال یادگیری بوده و هرگز‬ ‫از سوال کردن نهراسیم‪ .‬هر چقدر بیشتر سوال‬ ‫بپرسیم‪ ،‬پاسخهای بهتری دریافت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫برخی اوقات برای دستیابی به موفقیت باید روی‬ ‫راهنمایی دیگران حساب کنیم‪ .‬افرادی که‬ ‫تجربیاتشان از ما بیشتر بوده و چیزی که ما‬ ‫اکنون به دنبال ان هستیم را قب ً‬ ‫ال به دست‬ ‫اورده اند‪ .‬سوال کردن باعث خواهد شد تا ذهن‬ ‫ما باز شده و الگوها و راههای جدیدی را پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬عمیق تر بودن سواالتمان باعث اگاهی‬ ‫بیشتری خواهد شد‪ .‬بدین وسیله یاد می گیریم‬ ‫تا خود را بهتر درک کرده و به ارامش و در‬ ‫نهایت شادی درونی برسیم‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫با رعایت موارد فوق‪ ،‬رسیدن به موفقیت و‬ ‫کامیابی برای هر فرد اسانتر شده و باعث کسب‬ ‫رفتارهایی می شود که انسان را از نظر درونی نیز‬ ‫رشد خواهد داد‪ .‬هرچه درون انسان قدرتمندتر‬ ‫باشد‪ ،‬بیرون او نیز قدرتمند شده و به سوی‬ ‫پیشرفت رهنمون خواهد شد‪.‬‬ صفحه 33 ‫روستاهای‬ ‫ناشناخته‬ ‫ایران‬ ‫روستای درک زراباد‬ ‫این روستا از معدود مناطقی است که می توانید پیوند دریا و صحرا را در ان‬ ‫مشاهده کنید‪ .‬درک زراباد به جرات یکی از زیباترین روستاهای ایران است‬ ‫که در ساحل دریای عمان و ساحلی صخره ای و مرجانی واقع شده است‪.‬‬ ‫ساحل بکر درک زراباد ‪ ۱۷۰‬کیلومتری غرب چابهار است و تنها سه ساحل‬ ‫دیگر مشابه ان در دنیا می توان یافت‪ .‬برای رسیدن به درک که یکی از‬ ‫زیباترین روستاهای ایران است باید یا از سمت هرمزگان و شهر بندرعباس‬ ‫حرکت کنید و با عبور از میناب و بندر جاسک خود را به ساحل برسانید و‬ ‫یا این که از سمت سیستان و بلوچستان به سمت چابهار و سپس کنارک و‬ ‫از ان جا به سمت روستای درک زراباد از زیباترین روستاهای ایران بروید‪.‬‬ ‫روستای میمند‬ ‫میمند روستایی عجیب در توابع شهرستان شهربابک کرمان‬ ‫است‪ .‬این روستا که تا شهربابک ‪ ۳۸‬کیلومتر فاصله دارد بخاطر‬ ‫معماری خاص خانه های خود شهرت پیدا کرده است‪ .‬شف‬ ‫تعدادی سنگ نگاره که ‪ ۶۵‬عدد است و نقوش مختلفی مانند‬ ‫صحنه های شکار‪ ،‬جنگ‪ ،‬نقش حیوانات و به رنگ های مختلف‬ ‫هستند‪ ،‬اهمیت و قدمت تاریخی این منطقه را بیشتر نشان‬ ‫می دهد‪ .‬در سفر به این روستای شگفت انگیز و یکی از زیباترین‬ ‫روستاهای ایران‪ ،‬می توانید در اقامتگاه های سنتی روستا که در‬ ‫دل کوه کنده شده اند سکونت کنید که خود تجربه ای‬ ‫تکرارنشدنی است‪.‬‬ ‫روستای زنوزق‬ ‫زنوزق از روستاهای اطراف شهر مرند در‬ ‫اذربایجان شرقی است‪ .‬این روستای‬ ‫حیرت انگیز یکی از تاریخی ترین و زیباترین‬ ‫روستاهای ایران است که با شکل پلکانی و‬ ‫در میان کوه های مرتفع محصور شده است‪.‬‬ ‫ارتفاع این روستا ‪ ۱۷۰۰‬متر از سطح دریا و‬ ‫اب وهوای ان نیز کوهستانی و سرد است‪.‬‬ ‫بافت خانه های روستا بسیار متراکم است که‬ ‫می تواند برای مسائل امنیتی و نیز محافظت‬ ‫از سرمای هوا بوده باشد‪ .‬جنس مصالح‬ ‫خانه های روستا کاما بومی است و در نهایت‬ ‫با خاکی سرخ رنگ نمای ان ها را پوشش‬ ‫داده اند‪ .‬اگر می خواهید به زنوزق بروید باید‬ ‫وارد جاده تبریز به مرند شوید و پس از‬ ‫خروج از مرند و خروجی مرند‪ -‬هادی شهر‪،‬‬ ‫جاده فرعی روستا مشخص می شود‪ .‬رفتن به‬ ‫زنوزق که یکی از زیباترین روستاهای ایران‬ ‫است را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫روستای ناتر‬ ‫روستای لیقوان‬ ‫لیقوان را همگی با پنیر ان می شناسند‪ .‬این روستای‬ ‫دیدنی که در اذربایجان شرقی و نزدیکی تبریز قرار دارد‬ ‫در منطقه سردسیر و کوهستانی واقع شده است‪ .‬روستای‬ ‫لیقوان با قرارگیری بر روی دامنه شمالی سهند و طبیعی‬ ‫خرم و پر از چشمه های جوشان و گوارا‪ ،‬محصوالت لبنی‬ ‫متنوعی از جمله پنیر گوسفندی معروف خود را تولید‬ ‫می کند‪ .‬از میان جاذبه های تاریخی و گردشگری لیقوان‬ ‫می توان به عمارت سنگی لیقوان‪ ،‬پل حاج ساالر لیقوان‪،‬‬ ‫قبرستان تاریخی‪ ،‬ابگرم طبیعی‪ ،‬رودخانه و چشمه های‬ ‫زیبا و معدنی و زاغه های طبیعی موجود در سردخانه‬ ‫طبیعی روستا را نام برد‪.‬‬ ‫جنوب روستا منطقه جنگلی زیبایی قرار دارد که بخشی از مناطق سرسبز ان را تشکیل داده‪ .‬بارینگتون‬ ‫و کندیچال نیز دو مرتع دیدنی دیگر این روستا هستند‪ .‬چشمه های اب گازدار نیز از دیگر دیدنی های‬ ‫روستا هستند که در فاصله ای نچندان دور می توانید ان ها را بیابید‪ .‬رودخانه ایسورار که به سمت شرق‬ ‫جریان دارد و از کنار روستا می گذرد نیز نوای زیبای عبور اب را به محیط می بخشد و یکی از سرچشمه های‬ ‫رود چالوس است‪ .‬ابشار دیدنی بارینگتون نیز در ‪ ۳‬کیلومتری غرب روستا قرار دارد‪ .‬اگر می خواهید به‬ ‫ناتر بروید باید در مسیر کرج به چالوس و چهار کیلومتر پس از مرزن اباد وارد جاده روستا شوید‪ .‬اقامتگاه‬ ‫گردشگری در این روستا وجود ندارد و برای پیدا کردن منطل یا مسافرخانه مناسب باید تا مرزن اباد و یا‬ ‫چالوس بروید‪ ،‬اما ما کمپ در دل کوهستان را نیز شدیدا به شما پیشنهاد می کنیم‪ .‬اقامت در زیر نور‬ ‫ستارگان و در جوار یکی از زیباترین روستاهای ایران حتما خاطره شیرینی برای شما خواهد بود‪.‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬زهرا دربان‬ ‫‪34‬‬ ‫مجله امید زندگی‪ /‬مرداد ‪1401‬‬ صفحه 34 صفحه 35 صفحه 36

آخرین شماره های ماهنامه امید زندگی

ماهنامه امید زندگی ۲۷

ماهنامه امید زندگی ۲۷

شماره : ۲۷
تاریخ : 1401/07/30
ماهنامه امید زندگی 25

ماهنامه امید زندگی 25

شماره : 25
تاریخ : 1401/03/30
ماهنامه امید زندگی 24

ماهنامه امید زندگی 24

شماره : 24
تاریخ : 1401/01/31
ماهنامه امید زندگی 23

ماهنامه امید زندگی 23

شماره : 23
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه امید زندگی 22

ماهنامه امید زندگی 22

شماره : 22
تاریخ : 1400/11/27
ماهنامه امید زندگی 21

ماهنامه امید زندگی 21

شماره : 21
تاریخ : 1400/09/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!