ماهنامه امید زندگی شماره 22 - مگ لند

ماهنامه امید زندگی شماره 22

ماهنامه امید زندگی شماره 22

ماهنامه امید زندگی شماره 22

‫امید زندگی‬ ‫سال سوم ‪ -‬بهمن ماه‪ - 1400‬شماره‪ 36 - 22‬صفحه ‪ -‬قیمت ‪ 39000 :‬تومان‬ ‫درس های مهم زندگی‬ ‫فعالیت های فرهنگی جهادی مورد نیاز کشور‬ ‫تاثیرمنفی شبکه های اجتماعی بر خانواده‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫در این شماره می خوانید ‪:‬‬ ‫بیانات مقام معظم رهبری‬ ‫هر جایی که به جوانهای ما اعتماد شد و از انها کار‬ ‫خواسته شد‪ ،‬واقعاً درخشیدند؛ به معنای واقعی کلمه‬ ‫درخشیدند؛ در همه ی بخشها‪ ،‬از واکسن کرونا‬ ‫بگیرید تا موشک نقطه زن‪ .‬در مورد واکسن کرونا‬ ‫بهترینش را فراهم کردند‪ ،‬در مورد موشک نقطه زن‬ ‫هم دقیق ترینش را تولید کردند‪ ،‬در مورد صنعت‬ ‫نانو جز ردیفهای ا ّول قرار گرفتند‪ ،‬در زمینه ی‬ ‫سلّول های بنیادی‪ ،‬ان روزی که در دنیا کشورهایی که این کار را داشتند نادر‬ ‫بودند‪ ،‬خودشان را توانستند در ردیف های جلو قرار بدهند در این دانش مهم‬ ‫مهم زیستی؛ در زیست ف ّناوری به طور کلّی کارهای برجسته ای‬ ‫و ف ّناوری بسیار ّ‬ ‫را انجام دادند‪ .‬جوانهای ما می توانند کار انجام بدهند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حماسه انقالب اسالمی‬ ‫امروز پس از گذشت ‪ 43‬سال از انقالب شکوهمند ایران اسالمی‪ ،‬جهانیان ‪،‬‬ ‫عظمت ان را به خوبی درک کرده و نام کشورمان در اقصی نقاط دنیا ‪ ،‬قلوب‬ ‫مسلمانان و ازادی خواهوان را گرمی می بخشد‪.‬‬ ‫برکت خون الله های میهن در دوران مختلف از انقالب تا جنگ تحمیلی و‬ ‫سلیر حماسه ها ‪ ،‬همچنان ضمانت بخش سر افرازی و اعتالی این حماسه‬ ‫است‪.‬‬ ‫انقالبی که مطلع الفجر ان از ‪ 12‬بهمن اغاز و طی ‪ 10‬روز ‪ ،‬ثمره نهایی ان‬ ‫پدیدار شد‪ .‬فراز و نشیبی که ازسالیان قبل از ان شروع شد و با اتکا به امداد‬ ‫الهی و ایثار فرزندان غیور ایران ‪ ،‬دهه فجر با شکوهی را رقم زد‪.‬‬ ‫نوزادانی که زمزمه های معنویت و انقالبی گری با شیر مادرانشان؛ گوارای‬ ‫وجودشان شد ‪ .‬و لشکری شدند در برابر تمسخر دژخیمان به ساحت مقتدای‬ ‫خویش‪ .‬در ‪ 12‬بهمن ‪ ،‬ورود رهبر مهربان ‪ ،‬مهری شد بر فرودگاه مهر اباد و‬ ‫شروعی بر تحولی شگرف ‪ ،‬طی دهه فجر‪.‬‬ ‫مجاهدی نستوه با رهنمود های پیامبر گونه ‪ ،‬اینده ایران و جهان را تحت تاثیر‬ ‫قرار داد و با پرورش سربازانی جان بر کف و همراه با نهضت ؛ سبب دوام و‬ ‫قوام ملت شد‪.‬‬ ‫ایجاد وحدت جمعی ‪ ،‬همگرایی اسالمی ‪ ،‬تکریم مستضعفان ‪ ،‬استقالل و‬ ‫ازادی ملتهای ازاده از جمله اهداف معمار انقالب اسالمی بود که همچنان‬ ‫برای تحقق حداکثری انها ‪ ،‬باید تالش کرد‪.‬‬ ‫مرتضی جباری‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪3‬‬ ‫درس های مهم زندگی‬ ‫‪4‬‬ ‫نهادینه کردن فرهنگ مدیریت جهادی حاج قاسم‬ ‫‪5‬‬ ‫تبلور همت فوالد سنگان در عمل به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫‪5‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی در صدر برنامه ها قرار گیرد‬ ‫‪6‬‬ ‫راه اندازی شبکه گروه های جهادی استان هرمزگان‬ ‫‪7‬‬ ‫رفع مشکالت حاشیه ورامین نیازمند عزم جهادی‬ ‫‪7‬‬ ‫عباراتی که افراد باهوش به کار نمی برند‬ ‫‪8‬‬ ‫اشتباهات رایج در ورزش روزانه‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژگی های سردار دل ها‬ ‫‪10‬‬ ‫اموزش مثبت اندیشی به کودکان‬ ‫‪11‬‬ ‫خواص انار از نظر امام رضا(ع)‬ ‫‪12‬‬ ‫فعالیت های فرهنگی جهادی مورد نیاز کشور‬ ‫‪13‬‬ ‫ضرورت اقدام جهادی مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫‪13‬‬ ‫خوراکی های مفید زمستانی‬ ‫‪14‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی؛ مهمترین شاخص رتبه بندی دانشگاه ها‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 6‬دمنوش معجزه گر زمستانی‬ ‫‪16‬‬ ‫تشکیل صندوق مسئولیت اجتماعی در فارس‬ ‫‪17‬‬ ‫ساماندهی افراد بی خانمان در منطقه ‪ ۱۵‬تهران‬ ‫‪17‬‬ ‫تاثیرمنفی شبکه های اجتماعی بر خانواده‬ ‫‪18‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی پژوهشگران به محاق رفته‬ ‫‪19‬‬ ‫ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی فوالدخوزستان‬ ‫‪19‬‬ ‫کاربرد بیش تر زبان بدن از ای کیو‬ ‫‪20‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۱۰‬منزل مسکونی و ابرسانی به ‪ ۶۳‬روستا در کرمان ‪21‬‬ ‫لزوم توجه پاالیشگاه شیراز به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫‪21‬‬ ‫موفقیت کشور در گرو افزایش “احساس مسئولیت اجتماعی” ‪22‬‬ ‫صندوق مسئولیت اجتماعی برای حمایت از ورزش فارس‬ ‫‪22‬‬ ‫خواص شگفت انگیز کدو حلوایی‬ ‫‪23‬‬ ‫عادات گفتاری افراد خیلی دوست داشتنی‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ ۴۸،۳۲۹‬نفر تحت پوشش ‪ ۴۴‬خانه امید‬ ‫‪25‬‬ ‫اهمیت مسئولیت اجتماعی در جامعه و دانشگاه‬ ‫‪25‬‬ ‫تبدیل ایفای مسئولیت اجتماعی به خلق اثرات پایدار جامعه‬ ‫‪26‬‬ ‫زندگی زیباست‬ ‫‪26‬‬ ‫تقویت مسئولیت اجتماعی فرزندان در سیره حضرت زهرا(س) ‪27‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬زهرا دربان‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬مرتضی جباری‬ ‫مترجم و دبیر اجتماعی‪ ،‬فرهنگی ‪ :‬محمد دربان‬ ‫سرپرست گروه مشاورین ‪ :‬محمود دربان‬ ‫نشانی دفتر مجله ‪ :‬تهران ‪ -‬شهرک ازادی ‪ -‬بلوار امام خمینی ‪ -‬پالک ‪1/1‬‬ ‫تلفن دفتر مجله ‪33900368 :‬‬ ‫تلفن چاپخانه ‪54889000 :‬‬ ‫چاپخانه ‪ :‬دیجیتال ایران کهن ‪ /‬تهران ‪ -‬خیابان مطهری ‪ -‬کوچه سنندج ‪ -‬پالک ‪6‬‬ ‫تاکید معاون مطبوعاتی بر تقویت مسئولیت اجتماعی رسانه ها ‪27‬‬ ‫مسئولیت های اجتماعی سرمایه بنگاه اقتصادی‬ ‫‪28‬‬ ‫استفاده از گروه های جهادی برای مقابله با اسیب های اجتماعی‬ ‫‪28‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی حق زن است‬ ‫‪29‬‬ ‫نگرش مثبت در دوران پیری‬ ‫‪30‬‬ ‫تاثیر گیاهان اپارتمانی بر روی جسم و روح انسان‬ ‫‪31‬‬ ‫چگونه از انتقاد دیگران ناراحت نشویم؟‬ ‫‪32‬‬ ‫حلقه مفقوده مسئولیت های اجتماعی در خوزستان‬ ‫‪33‬‬ ‫روستاهای ناشناخته ایران‬ ‫‪34‬‬ صفحه 3 ‫در‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ای‬ ‫مهم‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫دگی‬ ‫اتفاقات خوب برای کسانی می افتد که هنوز‬ ‫امیدوارند حتی اگر ناامید شده باشند‪ ،‬برای‬ ‫کسانی که هنوز باور دارند حتی اگر طعم‬ ‫شکست را چشیده باشند‪ ،‬برای کسانی که هنوز‬ ‫عشق می ورزند بااینکه ضربه خورده اند‪ .‬قبل از‬ ‫اینکه چیزی بفهمید‪ ،‬به خودتان می ایید و‬ ‫می پرسید‪ « ،‬چطور اینقدر زود دیر شد؟ » پس‬ ‫برای فکر کردن به زندگیتان وقت بگذارید‪ .‬وقت‬ ‫بگذارید تا بفهمید واقعاً چه می خواهید و به چه‬ ‫چیزهایی نیاز دارید‪ .‬برای ریسک کردن وقت‬ ‫بگذارید‪ .‬برای عشق ورزیدن‪ ،‬خندیدن‪ ،‬گریه‬ ‫کردن‪ ،‬یاد گرفتن و بخشیدن وقت بگذارید‪.‬‬ ‫زندگی کوتاهتر از ان است که معموالً به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫هیچوقت فراموش نکنید که به انها بگویید که‬ ‫چقدر برایتان مهم هستند‪ .‬بفهمید که انسان‬ ‫خوش شانسی هستید چون هنوز فرصت دارید‪.‬‬ ‫پس یک لحظه مکث کرده و فکر کنید‪ .‬هر‬ ‫کاری که الزم است انجام دهید را از همین‬ ‫امروز شروع کنید‪ .‬فردا دیر است‪.‬‬ ‫در زندگی با کسانی روبه رو خواهید شد که در‬ ‫زمان های درست‪ ،‬حرف های درست خواهند زد‬ ‫اما در اخر از اعمال و رفتار انهاست که باید‬ ‫درموردشان قضاوت کنید‪ .‬پس به کارهای‬ ‫دیگران دقت کنید‪ .‬رفتار و اعمال انها همه چیز‬ ‫را درمورد انها به شما خواهد گفت‪.‬‬ ‫فداکاری هایی که امروز می کنید‪ ،‬در اینده مهربانی های کوچک دنیا را زیباتر خواهد‬ ‫کرد!‬ ‫برایتان سوداور خواهد بود!‬ ‫وقتی نوبت به تالش سخت برای رسیدن به یک‬ ‫هدف می رسد‪--‬چه گرفتن یک مدرک تحصیلی‬ ‫باشد‪ ،‬چه شروع یک کار جدید یا هر دستاورد‬ ‫شخصی دیگر که نیاز به زمان و تعهد دارد‪--‬باید‬ ‫این سوال را از خودتان بپرسید‪« :‬ایا حاضرم‬ ‫چند سال از زندگی ام را خالف بقیه ادمها‬ ‫زندگی کنم تا بتوانم بقیه عمرم را هم طوری‬ ‫زندگی کنم که بقیه نمی توانند؟»‬ ‫هنگامیکه وقت تلف می کنید‪ ،‬بنده دیروز‬ ‫می شوید!‬ ‫به کسانی که به نظر می رسد روز سختی‬ ‫داشته اند سالم کنید‪ .‬با انها مهربانی کنید‪.‬‬ ‫مهربانی تنها سرمایه ای است که هیچوقت تمام‬ ‫نمی شود‪ .‬و هر جا که انسانی باشد‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫مهربانی کردن وجود دارد‪ .‬بخشش را یاد بگیرید‪،‬‬ ‫حتی اگر بخشیدن یک لبخند باشد‪ .‬نه به این‬ ‫دلیل که زیاد از ان دارید‪ ،‬به این دلیل که‬ ‫می دانید افراد زیادی هستند که می دانند چیزی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫پشت هر زندگی زیبا‪ ،‬شکلی از درد بوده‬ ‫است!‬ ‫اما وقتی فعال هستید‪ ،‬مثل این می ماند که‬ ‫دیروز دوست مهربانی برای شماست که کمکتان‬ ‫می کند باری از روی دوشتان بردارد‪ .‬پس همین‬ ‫االن کاری انجام دهید که بابت ان در اینده از‬ ‫این لحظه‪ ،‬زندگی شماست!‬ ‫خودتان تشکر کنید‪ .‬مطمئن باشید فردا از‬ ‫زندگی شما بین لحظاتی که به دنیا می ایید و اینکه امروز شروع کردید خوشحال خواهید بود‪.‬‬ ‫می میرید نیست‪ .‬زندگی شما بین االن و نفس‬ ‫بعدی است‪ .‬زمان حال ‪ -‬همین حاال و همین جا شکست فقط درسی برای عبرت گرفتن‬ ‫ تنها چیزی است که زندگی به شما داده است‪ .‬است!‬‫پس از هر لحظه استفاده کامل ببرید و با اتفاقات خوب برای کسانی می افتد که هنوز‬ ‫مهربانی و در ارامش زندگی کنید‪ ،‬بدون ترس و امیدوارند حتی اگر ناامید شده باشند‪ ،‬برای‬ ‫پشیمانی‪ .‬و با هر چه که دارید‪ ،‬بهترینی که کسانی که هنوز باور دارند حتی اگر طعم‬ ‫می توانید را انجام دهید؛ چون این تنها چیزی‬ ‫است که می توانید از کسی انتظار داشته باشید‪ ،‬شکست را چشیده باشند‪ ،‬برای کسانی که هنوز گذشت زمان و کسب تجربه‪ ،‬دردها را‬ ‫عشق می ورزند بااینکه ضربه خورده اند‪ .‬پس التیام می بخشد!‬ ‫ازجمله خودتان‪.‬‬ ‫هیچوقت افسوس اتفاقاتی که در زندگیتان‬ ‫می افتید‪ ،‬بلند می شوید‪ ،‬اشتباه می کنید‪ ،‬زندگی‬ ‫می کنید‪ ،‬یاد می گیرید‪ .‬شما انسانید‪ ،‬کامل‬ ‫نیستید‪ .‬ضربه خورده اید اما هنوز زنده اید‪ .‬به این‬ ‫فکر کنید که زنده بودن‪ ،‬نفس کشیدن‪ ،‬فکر‬ ‫کردن‪ ،‬لذت بردن و دنبال کردن چیزهایی که‬ ‫دوست دارید‪ ،‬چقدر عالی است‪ .‬گاهی اوقات در‬ ‫ی می شوید اما هنوز‬ ‫سفر زندگی دچار ناراحت ‬ ‫زیبایی های زیادی باقی است‪ .‬حتی اگر اسیب‬ ‫دیدیم‪ ،‬باید بتوانیم روی پایمان بایستیم‪ ،‬چون‬ ‫هیچوقت نخواهیم دانست چه چیز در زندگی‬ ‫انتظارمان را می کشد‪.‬‬ ‫افتاده است را نخورید؛ این اتفاقات قابل تغییر‬ ‫نیستند و نمی توانید فراموششان کنید‪ .‬انها را‬ ‫مثل درس هایی ببینید که می توانید از انها‬ ‫عبرت بگیرید و برای اینده تان از انها استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫خودتان مهمترین ارتباطتان هستید!‬ ‫خوشبختی زمانی اتفاق می افتد که بدون نیاز به‬ ‫تایید کسی دیگر‪ ،‬احساس خوبی به خودتان‬ ‫داشته باشید‪ .‬قبل از اینکه بتوانید ارتباطی سالم‬ ‫به فردی دیگر داشته باشید‪ ،‬اول باید ارتباطی‬ ‫سالم با خودتان برقرار کنید‪ .‬باید احساس ارزش‬ ‫کنید و در چشم خودتان‪ ،‬خودتان را قبول‬ ‫زندگی طوالنی نیست!‬ ‫داشته باشید تا بتوانید با اعتماد به نفس به‬ ‫این زندگی شماست و باید برای ان بجنگید‪ .‬چشمان اطرافیانتان نگاه کنید و با انها ارتباط‬ ‫برای انچه درست است بجنگید‪ .‬برای اعتقاداتتان برقرار کنید‪.‬‬ ‫بجنگید‪ .‬برای چیزهایی که برایتان اهمیت دارد‪،‬‬ ‫برای کسانی که دوستشان دارید بجنگید و عمل افراد‪ ،‬حقیقت را می گوید!‬ ‫‪4‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫سالها پیش وقتی درمورد غلبه بر دردها از‬ ‫مادربزرگم سوال کردم‪ ،‬اینطور برایم توضیح داد‪:‬‬ ‫به این دایره ها نگاه کن‪ .‬دایره های سیاه‬ ‫نشاندهنده تجارب نسبی زندگی ماست‪.‬‬ ‫دایره های من بزرگتر است چون پیرتر هستم و‬ ‫تجربه های بیشتری دارم‪ .‬دایره های کوچک‬ ‫قرمز نشاندهنده اتفاقات بد و منفی زندگی‬ ‫هستند‪ .‬فرض می کنیم که هر دو ما یک اتفاق‬ ‫بد یکسان را تجربه کرده باشیم‪ .‬می بینی که‬ ‫سایز دایره قرمز برای هر دو ما یکسان است اما‬ ‫ببین چه درصد از فضا را در دایره سیاه اشغال‬ ‫می کند‪ .‬اتفاق بد تو به این دلیل بزرگتر به نظر‬ ‫می رسد که قسمت بزرگتری از تجربیات کلی‬ ‫زندگی توست‪ .‬چیزی که باید یاد بگیری این‬ ‫است که یک اتفاق بد و بسیار ناراحت کننده که‬ ‫االن در زندگیت وجود دارد‪ ،‬یک روز بخشی از‬ ‫گذشته بزرگتر تو خواهد شد و دیگر اینقدر مهم‬ ‫به نظر نخواهد رسید‪.‬‬ صفحه 4 ‫نهادینه کردن فرهنگ مدیریت جهادی حاج قاسم‬ ‫محسن فتحی نماینده مردم شهرستان های سنندج‪ ،‬دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار فارس در سنندج‪ ،‬ضمن تسلیت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پاسداری از ارزش های اسالم‪ ،‬قران و منافع ملی مهم ترین شاخصه و ویژگی سردار‬ ‫سلیمانی بود‪.‬‬ ‫وی الگوبرداری از سیره و روش این شهید گرانقدر از سوی تمام مسئوالن در راستای خدمت هرچه‬ ‫بهتر به جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬شهید سلیمانی با نبوغ و استعداد بی مثالش در طول‬ ‫‪ 40‬سال مدیریت‪ ،‬درایت و صالبت توانست به فرمانده نظامی تبدیل شود که هژمونی ارتش امریکا‬ ‫و استکبار جهانی در منطقه را به هم ریخت‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬عملکرد خوب و موثر سردار شهید‬ ‫قاسم سلیمانی موجب عزت و شرف مسلمانان و ازادی خواهان جهان شد و نامش را برای همیشه در جهان جاودانه ساخت‪.‬نماینده مردم شهرستان های‬ ‫سنندج‪ ،‬دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی با عنوان اینکه شهید سلیمانی سرمایه و بازوی قدرتمند انقالب اسالمی بود و نظام اسالمی‬ ‫ایران به تربیت چنین فرمانده نظامی به خود می بالد‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬شهید سپهبد سلیمانی حتی در زمان شهادتش به منافع ملی خدمت کرد و‬ ‫رستاخیزی که مردم در مراسم بدرقه این فرمانده جبهه مقاومت به پا کردند نشان داد ارمان ها و خط سیر حاکم بر انقالب اسالمی هنوز زنده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شهید حاج قاسم سلیمانی از پرورش یافتگان مکتب انسان ساز قران و امام راحل بود که ‪ ۴۰‬سال پس از پیروزی انقالب اسالمی دست‬ ‫از مبارزه و جهاد برنداشت‪ .‬نماینده مردم شهرستان های سنندج‪ ،‬دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه روحیه واال و ارزشی شهید‬ ‫سلیمانی در راه مبارزه با دشمنان به ویژه استکبار جهانی و رژیم کودک کش صهیونیستی ستودنی است و ترویج این تفکر مهم ترین نیاز امروز جامعه‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نهادینه شدن فرهنگ مدیریت جهادی سردار سلیمانی در دستگاه های اجرایی نقش مهمی در حل مشکالت موجود در جامعه و‬ ‫ریشه کن کردن فساد اقتصادی و پاسخگو کردن مسئوالن خواهد داشت‪.‬‬ ‫تبلور همت فوالد سنگان در عمل به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی با هدف ارتقا و توسعه عدالت اموزشی ‪ ،‬کلنگ ساخت‬ ‫چهل و دو کالس درس در مناطق چندگانه شهرستان خواف بر زمین زده شد‪.‬‬ ‫علی امرایی “مدیرعامل فوالد سنگان” درائین افتتاحیه و با اشاره به اهمیت مسئولیت های اجتماعی و ضرورت توسعۀ متوازن در این منطقه گفت‪:‬‬ ‫فعالیت های اقتصادی فوالد سنگان و تولید مواد اولیه صنعت فوالد در شرقی ترین نقطه کشور‪ ،‬مصداق عینی عمل به منویات مقام معظم رهبری‬ ‫مبنی بر اشتغال و تولید‪ ،‬هم راستا با بیانه گام دوم انقالب و منشا خیر و برکت برای مردم منطقه است ‪ .‬وی با اشاره به تقویت زیرساخت ها و توسعه‬ ‫فرهنگ اموزش در این منطقه اظهار داشت ‪ :‬کلنگ ساخت این کالس ها در نقاط محروم و کم برخوردار این شهرستان با هدف ارتقای سطح کمی و‬ ‫کیفی اموزش بر زمین زده شد و امیدواریم با هم افزایی اموزش و پرورش خواف‪ ،‬شاهد توسعه روزافزون اموزش و مهارت افزایی در منطقه باشیم‪.‬‬ ‫امرایـی به ضرورت علم پژوهی در بیانیه گام دوم انقالب و محوریت اموزش اشاره کرد و افزود‪ :‬رهبر فرزانه انقالب در بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬دانش را‬ ‫اشکارترین وسیله عزت و قدرت کشور دانستند و بیان داشتند که استعداد علم و تحقیق در ملت ما باالتر از متوسط جهانی است و باید از مرزهای‬ ‫کنونی دانش در مهترین رشته ها عبور نماییم و تمامی تالش ما در این منطقه این است تا در حد توان با تهیه زیرساخت ها‪ ،‬گامی موثر در اعتالی‬ ‫فرهنگ دانش برداریم‪ .‬وی در ادامه با گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار دل ها‪ ،‬شهید حاج قاسم سلیمانی افزود ‪ :‬بی شک اگر جان فشانی‬ ‫های شهید سلیمانی و مدافعان غیور و وطن پرستمان نبود‪ ،‬ما هم اکنون با این امنیت خاطر نمی توانستیم برای اینده ی فرزندانمان برنامه ریزی‬ ‫نموده و فوالد سنگان با تاسی از روح و مکتب شهید سلیمانی‪ ،‬مدارسی را بنا خواهد نمود که دانش اموزانش‪ ،‬وارث والیت مداری‪ ،‬شهادت و وطن‬ ‫پرستی باشند‪ .‬سنجرانی “فرماندار شهرستان خواف” با تمجید از تدابیر ارزشمند و عالی مدیرعامل فوالد سنگان عنوان کرد ‪ :‬فوالد سنگان از خوشنام‬ ‫ترین و پیشروترین شرکت ها در عمل به مسئولیت های اجتماعی در این منطقه است و اقدامات نظام مند و علم محور فوالد سنگان در توسعه و‬ ‫ابادانی شهرستان خواف‪ ،‬نماد بارز و عملی در پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری است‪ .‬در ادامه ابری “معاون پشتیبانی اموزش و پرورش خراسان‬ ‫رضوی” ضمن تمجید از اقدامات فوالد سنگان در منطقه‪ ،‬افزود ‪:‬توسعه یافتگی در بعدهای مختلف جز با جاری سازی فرهنگ توسعه در الیه الیه‬ ‫اقشار جامعه رخ نخواهد داد و استقالل کشور در گروی اهمیت به اموزش و پرورش بوده و در دنیای صنعتی امروز‪ ،‬اگر فاقد سیستم اموزش بروز و‬ ‫پویا باشیم‪ ،‬فرصت رقابت را از دست خواهیم داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان‪ ،‬این شرکت با ساخت هفت باب مدرسه در سال های گذشته‬ ‫و افتتاح ان در قالب مدارس مهر فوالد سنگان‪ ،‬گامی استوار در راستای توسعه فضای اموزشی در این منطقه برداشته و اینک با برداشتن کلنگ همت‬ ‫و ساخت ‪ 42‬کالس درس در دیگر مناطق محروم و کم برخوردار شهرستان خواف‪ ،‬اثبات نموده که یکی از راه های توسعه و اعتالی کشور‪ ،‬تقویت و‬ ‫بروز رسانی اموزش است‪.‬گفتنی است کلنگ احداث این کالس ها در قالب طرح های شش و سه کالسه در روستا و شهرهای ( رزداب – زوزن‪-‬‬ ‫براباد‪-‬چاه زول‪ -‬مهراباد‪-‬حسن اباد‪ -‬سده‪ -‬قاسم اباد‪ -‬سالمی و خواف ) با همت شرکت فوالد سنگان و هم افزایی اموزش و پرورش شهرستان بر‬ ‫زمین زده شده تا زمینه ساز اینده ای روشن در سرزمین خورشید باشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫مسئولیت اجتماعی در صدر برنامه ها قرار گیرد‬ ‫همایش افتتاحیه دوره اموزشی مروجان‬ ‫مسئولیت اجتماعی محالت با حضور علی‬ ‫اقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫و ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی برگزار شد‪ .‬عضو مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام درباره اهمیت علم در‬ ‫انجام کارهای اجرایی گفت‪ :‬کاری که با علم‬ ‫انجام شود حتما کار موفقی خواهد بود‪ .‬فردی‬ ‫که شهردار یا مروج مسئولیت اجتماعی در یک‬ ‫کوچه یا محله می شود‪ ،‬از سر اتفاق انتخاب‬ ‫نشده‪ ،‬بلکه این امر با علم و اراده افراد و‬ ‫توانمندسازی انها شکل گرفته است‪.‬‬ ‫توافق برای طرح های دارای اولویت‬ ‫علی اقامحمدی‪ ،‬عضو مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام ادامه داد‪ :‬با طی مسیر به کمک علم و‬ ‫دانش هیچ راه سختی وجود ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫اقامحمدی با تاکید بر سطح باالی کیفی اموزش‬ ‫و کاربردی بودن ان در سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دید ما این است که فردی که‬ ‫به عنوان شهردار یک محله یا کوچه اموزش‬ ‫می بیند‪ ،‬باید بتواند در اینده یک شهر را اداره‬ ‫کند‪ .‬عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود‪:‬‬ ‫توافقاتی برای طرح های دارای اولویت انجام شده‬ ‫و از ان جمله طرح بیمه سالمت است که‬ ‫امیدواریم فردی باقی نماند که دفترچه‬ ‫الکترونیک سالمت نداشته باشد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫لزوم شناسایی نیاز افراد گفت‪ :‬کمبودهای طرح‬ ‫ملی مسکن با مشارکت مردم و بررسی شرایط‬ ‫انها حل خواهد شد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن توانمندسازی و تحول محالت‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی‬ ‫اپلیکیشن توانمندسازی و تحول محالت برای‬ ‫ثبت نام و بررسی عملکرد شهرداران کوچه و نیز‬ ‫راه اندازی شرکت های دانش بنیان دانش اموزی‬ ‫خبر داد و از ان به عنوان راه حلی برای ایجاد‬ ‫شغل مناسب برای دانش اموزان و در شان انها‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫هم افزایی در اموزش‬ ‫دیگر سخنران این همایش‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی بود‪ .‬ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫درباره علت طراحی و اجرای دوره اموزشی‬ ‫مروجان مسئولیت اجتماعی محالت اظهارکرد‪:‬‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی با بررسی و شناسایی‬ ‫مشکالت محالت بیش از پیش در حوزه‬ ‫مسئولیت اجتماعی‪ ،‬احساس وظیفه کرده و‬ ‫تالش دارد با هم افزایی در بعد اموزش‪ ،‬هدایت‬ ‫شغلی و هدایت تحصیلی و در بعد حمایت های‬ ‫‪6‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫رفاهی و معیشتی گام های موثری بردارد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امروز در حالی دوره پرورش‬ ‫مروجان مسئولیت اجتماعی محالت یا همان‬ ‫شهرداران کوچه افتتاح می شود که اکثریت‬ ‫بنگاه ها و سازمان های بزرگ عالوه بر سوداوری‪،‬‬ ‫سرریز درامد خود را صرف مسئولیت اجتماعی‬ ‫و اقدامات خیرخواهانه می کنند‪ .‬به این‬ ‫سازمان ها دو سوتوان اطالق می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد‪ :‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی بخشی از وظایف اساسنامه ای بسیاری‬ ‫از شرکت ها و سازمان های بزرگ است و‬ ‫شرکت هایی که به این امر نمی پردازند‪ ،‬رو به‬ ‫انزوا خواهند رفت‪.‬دوی تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با توجه به توانمندی های خود‬ ‫در حوزه اموزش‪ ،‬خود را موظف به ایفای نقش‬ ‫مسئولیت اجتماعی در این حوزه می‪‎‬داند‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری افزود‪ :‬کشور ما با وجود‬ ‫برخورداری از نیروی انسانی توسعه یافته و‬ ‫سرامد و زیرساخت ها و منابع با مشکل توزیع و‬ ‫همرسانی مواجه است‪ .‬در محالت چنین‬ ‫هدف گذاریی انجام شده است‪ .‬توانمندی ها‬ ‫شناسایی و نیازها احصا شده و ارجاع می شود‪.‬‬ ‫ویژگی های دوره اموزشی‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره‬ ‫ویژگی این دوره اموزشی گفت‪ :‬سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی از یک سو در نظر دارد دوره مسئولیت‬ ‫اجتماعی را ابتدا برای شهرداران کوچه برگزار‬ ‫کند تا هرچه بیشتر با بافت اجتماعی محالت‬ ‫اشنا شوند و بتوانند اسیب ها را بهتر شناسایی‬ ‫کرده و کاهش دهند‪ .‬این دوره ‪ ۳۲‬ساعته‬ ‫طراحی شده و از سوی سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫گواهی مهارتی برای ان صادر می شود و‬ ‫شرکت کنندگان می توانند از امتیاز ان برخوردار‬ ‫شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬با طراحی پلتفرم شبکه‬ ‫اجتماعی «دست تو دست» نیاز افراد شناسایی‬ ‫شده و همرسانی و ارجاع می شود تا ان نیاز رفع‬ ‫شود‪.‬کیانی بختیاری با ابراز امیدواری از توزیع‬ ‫مناسب بر مبنای شاخص های عدالت گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم در اینده شاهد اختالف سطح زیاد و‬ ‫مشکالت عدیده و پیچیده نباشیم‪ .‬سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی نیز هر انچه در اختیار دارد به‬ ‫کار خواهد گرفت تا با اموزش و سپس جایابی و‬ ‫اشتغال‪ ،‬امکانات و مساعدت های خود را در‬ ‫اختیار مسئوالن محالت قرار دهد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی یاداور شد‪ :‬تغییر در‬ ‫محالت به دو بخش فرهنگی و اجرایی تقسیم‬ ‫می شود که بخش فرهنگی ان‪ ،‬اموختنی است‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری ابراز امیدواری کرد توزیع مناسب‬ ‫امکانات با همفکری و هم اندیشی مسئوالن‬ ‫محالت و سیستم ها و شبکه ها محقق شود‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی مدلی از کسب وکار‬ ‫در همین حال‪ ،‬پنجمین همایش راهکارهای‬ ‫توسعه فرهنگ صنعتی نیز با موضوع فرهنگ‬ ‫صنعتی‪ ،‬صنعت سبز و مسئولیت اجتماعی‬ ‫برگزار شد‪ .‬کیانی بختیاری در این همایش هم با‬ ‫موضوع صنعت سبز‪ ،‬رویکرد سازمان ها و دولت ها‬ ‫درباره اهمیت توجه به مسئولیت اجتماعی‬ ‫شرکتی و سازمانی اظهارکرد‪ :‬از منظر اجتماعی‪،‬‬ ‫شرکت ها هر یک به میزانی از منابع عمومی‬ ‫برای تحقق سوداوری استفاده می کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید تا حدودی منافع عمومی نیز ایجاد کنند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬عملیات برخی شرکت ها پیامدهای‬ ‫اجتماعی و زیست محیطی دارد که باید‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی افزود‪ :‬از منظر شرکتی نیز ایفای نقش‬ ‫مسئولیت اجتماعی در بهبود تصویر شرکت در‬ ‫افکار عمومی‪ ،‬ارتقای برند‪ ،‬کاهش برخی‬ ‫ریسک ها از جمله ریسک منابع انسانی‪ ،‬افزایش‬ ‫وفاداری مشتریان‪ ،‬افزایش جذابیت شرکت برای‬ ‫سرمایه گذاران و استفاده از برخی معافیت های‬ ‫قانونی تاثیر بسزایی دارد‪ .‬وی درباره رویکردهای‬ ‫مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکتی و‬ ‫سازمانی خاطرنشان کرد‪= :‬سازمان های دوسو‬ ‫توان‪ ،‬دارای این قابلیت هستند که از یک سو‬ ‫توسعه صنعتی و درامدزایی را محقق کنند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬به توسعه مناطق کم برخوردار و‬ ‫فعالیت های زیست سازگار بپردازند‪.‬‬ ‫تعریف سازمان های هیبریدی‬ ‫کیانی بختیاری با تعریف سازمان های هیبریدی‬ ‫بیان کرد‪ :‬سازمان های هیبریدی گونه ای از‬ ‫سازمان های دوسوتوان هستند که از یک سو‬ ‫دارای ماموریت فرهنگی‪ -‬اجتماعی و‬ ‫زیست محیطی و از سوی دیگر‪ ،‬دارای ماموریت‬ ‫کسب وکار و درامدزایی هستند‪ .‬وی درباره‬ ‫تعریف سازمان با فرهنگ هیبریدی افزود‪ :‬شکل‬ ‫جدیدی از سازمان پدید امده که مزیت رقابتی‬ ‫را تنها براساس سوداوری‪ ،‬کیفیت کاالها و‬ ‫خدمات نمی داند‪ ،‬بلکه مزیت رقابتی ان‪ ،‬توانایی‬ ‫تغییرات اجتماعی و زیست محیطی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به‬ ‫سازمان های «دوناتی» گفت‪ :‬در پارادایم‬ ‫سازمان های دوناتی هدف نخست حفظ پایداری‬ ‫محیط زیست و عدم تجاوز از سقف زیست محیطی‬ ‫و هدف ثانویه کسب درامد است‪ .‬رهبران‬ ‫سازمان های دوناتی‪ ،‬مالحظات زیست محیطی‬ ‫در تمامی تصمیمات خود وارد می کنند در‬ ‫نتیجه‪ ،‬سازمان های دوناتی سازمان هایی مبتنی‬ ‫بر مسئولیت اجتماعی هستند‪.‬‬ صفحه 6 ‫راه اندازی شبکه گروه های جهادی استان هرمزگان‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان‬ ‫اینکه شبکه گروه های جهادی در هرمزگان‬ ‫راه اندازی می شود بر لزوم استفاده بیشتر‬ ‫مسئوالن از ظرفیت گروه های جهادی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده‬ ‫ظهر امروز در دیدار با جمعی از گروه های‬ ‫جهادی استان هرمزگان اظهار داشت‪ :‬بنده ‪25‬‬ ‫سال از عمر خود را در دانشگاه ها و نزد‬ ‫دانشجویان گذرانده ام و از خلوص نیت و پاکی‬ ‫اهدافشان مطلع هستم‪ .‬وی افزود‪ :‬به همین‬ ‫دلیل است زمانی که جمع نیروهای جهادی‬ ‫دانشجویی و طالب را می بینم ارمان گرایی را‬ ‫نزد انها می یابم و این نوع از ارمانگرایی مایه‬ ‫فخر و مباهات است‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه امروز‬ ‫هم سن و ساالن ما که حتی سابقه حضور در‬ ‫جبهه ها را هم دارند به واسطه گرفتن پست و‬ ‫سمت هایی بسیار محافظه کار شده اند و همین‬ ‫امر باعث می شود که در بسیاری از موارد سکوت‬ ‫کنند اما جوانان‪ ،‬دانشجویان و طالب می توانند‬ ‫امثال ما مسئوالن را از این محافظه کاری نجات‬ ‫دهند و به راه درست برگردانند‪.‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در هرمزگان تاکید کرد‪ :‬جوانان پرچم دار نهضت‬ ‫مطالبه گری در جامعه هستند و باید با جدیت‬ ‫این نهضت را در راستای دست یافتن به‬ ‫ارمان های اصیل انقالبی ادامه دهند‪ .‬امام جمعه‬ ‫بندرعباس عنوان کرد‪ :‬بنده در روز دانشجو با‬ ‫راه اندازی تریبون ازاد در مسجد جامع‬ ‫بندرعباس باب مطالبه گری جوانان از مسئوالن‬ ‫را باز کردم و همچنان نیز در پی این امر هستم‬ ‫که در هر فصل و برهه ای یکی از مسئوالن را به‬ ‫جمع مطالبه گران دانشجویی بیاوریم تا پرچم ‬ ‫مطالبه گری روی زمین نماند و مسئوالن‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجرایی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی در رابطه‬ ‫با عملکرد خود پاسخگو باشند‪ .‬عبادی زاده‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در تالش هستیم که حلقه وصل‬ ‫بین گروه های جهادی و نیروهای انقالبی تبدیل‬ ‫شویم تا از اسیب جزیره ای عمل کردن گروه های‬ ‫جهادی جلوگیری کنیم‪ ،‬متاسفانه امروزه‬ ‫عملکرد جزیزه ای این گروه ها موجب شده است‬ ‫که بسیاری از انها همدیگر را نشناسند اما‬ ‫امیدوارم روزی فرا رسد که با هم افزایی‬ ‫ظرفیت های گروه های جهادی مشکالت جامعه‬ ‫برطرف شود‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫هرمزگان اضافه کرد‪ :‬در برنامه داریم که یک‬ ‫شبکه برای گروه های جهادی راه اندازی کنیم تا‬ ‫بتوانیم مسئوالن را نیز پای کار مجموعه حل‬ ‫مشکالت با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی‬ ‫بیاوریم‪ .‬امام جمعه بندرعباس اضافه کرد‪:‬‬ ‫مسئوالن باید با درک موقعیت ها و مشکالت از‬ ‫ظرفیت عظیم گروه های جهادی بیشتر استفاده‬ ‫کنند چرا که گروه های جهادی با سرمایه های‬ ‫اندک می توانند بسیاری از مشکالت را حل و‬ ‫فصل کنند و گره از کار مردم باز کنند اما‬ ‫متاسفانه پیشتر حمایت های خوبی از این گروه ها‬ ‫انجام نمی شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سفر اخیری که‬ ‫به منطقه کوهشاه احمدی داشتم مشکالت‬ ‫بسیاری را در این منطقه از جمله در حال‬ ‫تخریب بودن منازل مردم مشاهده کردیم و‬ ‫همان موقع عرض کردم که هر مجموعه و‬ ‫نهادی باید سهم کاری خود را انجام دهد و این‬ ‫مجموعه ها شامل بنیاد مسکن‪ ،‬کمیته امداد‪،‬‬ ‫سپاه و گروه های جهادی مشکالت کوهشاه را‬ ‫برطرف کنند‪ .‬عبادی زاده خاطرنشان کرد‪ :‬هم‬ ‫اکنون ‪ 125‬برنامه در زمینه مسائل اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دینی و غیره احصا شده که اجرای‬ ‫صحیح انها می تواند باری از روی دوش جامعه‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫رفع مشکالت حاشیه ورامین نیازمند عزم جهادی‬ ‫امام جمعه موقت ورامین با تاکید بر رسیدگی دولت و مجلس به مشکالت اقتصادی مردم گفت‪ :‬رفع مشکالت حاشیه ورامین نیازمند عزم‬ ‫جهادی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه ورامین ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت‪ :‬ممکن‬ ‫است‪ ،‬انتقاد و گالیه از افراد و جریانات داشته باشیم‪ ،‬اما مراقب باشیم از قطار انقالب پیاده نشویم‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۱۰‬دی ماه سالروز شهادت‬ ‫سه تن از جوانان ورامین است‪ ،‬گفت‪ :‬دشت ورامین افتخار دارد‪ ،‬که چنین جوانانی را در دامان خود پرورش داده است‪ ۱۰ ،‬دی ماه روزی تاریخی‬ ‫و ماندگار است‪ ،‬در ان روز در ورامین غوغایی بود‪ ،‬بسیاری از انقالبیون را شکنجه کردند‪ ،‬تا ندای حق طلبی مردم خاموش شود‪ ،‬اما به لطف‬ ‫خداوند خون این شهدا ثمر داد و انقالب اسالمی به پیروزی رسید‪ .‬محمودی افزود‪ :‬مردم ورامین در ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬دی ‪ ۸۸‬نیز برای پایان فتنه امریکایی‬ ‫صهیونیستی به میدان امدند‪ .‬امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه ‪ ۹‬دی روز والیتمداری و خنثی سازی توطئه ها است‪ ،‬گفت‪ :‬روح والیتمداری‬ ‫ضامن بقای انقالب است‪ .‬خطیب نماز جمعه ورامین به برخی از گالیه های خانواده های شهدا به قبور و گلزار شهدای حسین رضا اشاره و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از فرماندار محترم درخواست فعال کردن شورای ایثار و شهادت و برنامه ریزی برای دغدغه های مربوط به این حوزه را دارم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مشکل حاشیه های ورامین جدی و نیازمند عزم جهادی است‪ ،‬معتقد هستیم باید مدیران کارامد‪ ،‬توانمند و مومن با روحیه جهادی متصدی امور‬ ‫باشند‪ ،‬مردم امروز امیدوارند‪ ،‬باید به طور جدی به مشکالت مردم حاشیه نشین رسیدگی شود‪ .‬محمودی رها شدن متکدیان در معابر را زیبنده‬ ‫ندانست و گفت‪ :‬رها بودن برخی افراد بی خانمان در فضاهای عمومی اص ً‬ ‫ال شایسته نیست‪ ،‬این شهر نیاز به گرمخانه دارد‪ ،‬البته این مشکالت‬ ‫محصول بی تدبیری های گذشته است و مدیران قبلی باید پاسخگو باشند‪ .‬امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه مسئوالن نباید از کنار معضالت‬ ‫اقتصادی به سادگی بگذرند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت و مجلس به مشکالت اقتصادی مردم رسیدگی کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز عوامل اصلی تشدید تحریم ها را‬ ‫می توان بانیان فتنه ‪ ۸۸‬دانست‪ ،‬افرادی که برخی از چهره هایشان در کمال وقاحت مطالبه گر شدند و هشت سال بر باالترین مسند اجرایی کشور‬ ‫نشستند و گرای تحریم را به دشمنان دادند‪ .‬محمودی افزود‪ :‬اما این موارد سبب نمی شود‪ ،‬که به سادگی از مشکالت فرهنگی و کشف علنی‬ ‫حجاب بگذریم‪ ،‬امروز بی حجابی حاصل الگودهی شبکه های منحط ماهواره ای است و در شهر شهیدان ‪ ۱۵‬خرداد قابل توجیه نیست‪ ،‬باید با این‬ ‫هنجارشکنان برخورد قانونی شود‪ ،‬اینجا چوب اجرای قانون را می طلبد‪ ،‬ما بیشتر از قانون نمی خواهیم‪ ،‬اما باید قانون در برخورد با بدحجابی به‬ ‫طور کامل اجرا شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫عباراتی که افراد باهوش به کار نمی برند‬ ‫اگر باهوش هستید‪ ،‬یا حداقل می خواهید باهوش به نظر برسید‪ ،‬الزم است عباراتی که افراد باهوش به کار نمی برند را بشناسید‪ .‬به یاد داشته‬ ‫باشید که بهتر است برخی چیزها ناگفته بماند‪ .‬کلمات یا عباراتی هستند که افراد باهوش از ان ها استفاده نمی کنند‪ .‬افرادی که هوش هیجانی‬ ‫باالیی دارند می دانند که برای هدایت موثر روابط‪ ،‬باید روی طرف مقابل تمرکز کنید و مراقب انچه می گویید باشید‪.‬‬ ‫‪ « . ۱‬من نمی توانم »‬ ‫گفتن این عبارت خصوصا در محیط کار نشانگر این است که شما فاقد‬ ‫دانش‪ ،‬انگیزه یا هر دوی این موارد هستید‪ .‬گفتن جمله « سعی خواهم‬ ‫کرد » نیز همین حس را ایجاد می کند‪ .‬چرا خودتان را به تالش محدود‬ ‫می کنید در حالی که می دانید باید ان کار را انجام دهید؟ بنابراین اگر‬ ‫از شما خواسته شد که کاری نااشنا یا ترسناک انجام دهید قبل از شروع‬ ‫ان تسلیم نشوید‪ .‬یک فرد باهوش این کار را نمی کند! او متوجه می‬ ‫شود حتی اگر برای انجام این کار به کمک نیاز داشته باشد هیچ شرمی‬ ‫در در خواست کمک نیست تا بتوانید کاری را انجام دهید و البته درست‬ ‫انجام دهید‪ .‬یک فرد با هوش از اعتماد به نفس خوبی برخودار است‪.‬‬ ‫‪ « . ۲‬این عادالنه نیست »‬ ‫این که زندگی منصفانه نیست را همه ی ادم هایی که به میزان کافی به‬ ‫بلوغ فکری رسیده اند تایید می کنند‪ .‬گفتن منصفانه نیست نشان می‬ ‫دهد که فکر می کنید زندگی باید منصفانه باشد که باعث می شود‬ ‫ناپخته و نابالغ به نظر برسید‪ .‬شاید ان چه اتفاق افتاده است منصفانه‬ ‫نباشد‪ .‬حتی ممکن است یک بی عدالتی وحشتناک باشد‪ .‬نکته ای که‬ ‫باید به خاطر داشته باشید این است که افراد اطراف اغلب از حادثه بی‬ ‫اطالع هستند و حتی اگر از سناریو مطلع باشند اعالم عادالنه نیست‬ ‫مطلقا هیچ کاری برای حل مشکل نمی کنند‪ .‬هرچقدر هم که مشکل‬ ‫باشد‪ ،‬توجه و تالش خود را برای حل مسئله متمرکز کنید‪ .‬دراین صورت‬ ‫احساس بهترین نسبت به خود خواهید داشت وقار خود را حفظ کرده و‬ ‫ممکن است مشکل را هم حل کنید‪.‬‬ ‫‪ « . ۳‬تو همیشه یا تو هرگز »‬ ‫تو همیشه یا تو هرگز از عبارات سمی هستند که معموالً در روابط‬ ‫استفاده می شوند ان هم به کرات‪ .‬به ندرت کسی همیشه همین طور‬ ‫است یا هرگز این طور نیست که شما می گویید‪ ،‬مث ً‬ ‫ال به همسر خود می‬ ‫گویید تو همیشه خودخواه هستی‪ ،‬یا تو هیچ وقت مرا دوست نداشتی‪.‬‬ ‫این باعث می شود فرد مقابل وارد گارد دفاعی شود بهتر است رویکرد‬ ‫خود را به مالیمت تغییر دهید و گفتن این عبارت را تمرین کنید که ‪:‬‬ ‫« به نظر می رسد اغلب این مشکل را دارید‪ ،‬یا احساس می کنم اغلب‬ ‫این مشکل را ندارید » و ببینید که ایا این راه را برای بهبود ارتباط باز‬ ‫می کند یا خیر‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫‪ « . ۴‬این راهی است که همیشه انجام شده است»‬ ‫چنین حرفی احمقانه است‪ .‬تغییرات مبتنی بر فناوری به قدری سریع‬ ‫اتفاق می افتد که حتی یک فرایند سه ماهه نیز می تواند قدیمی باشد‪.‬‬ ‫گفتن این روشی است که همیشه انجام می شود نه تنها باعث می شود‬ ‫تنبل به نظر بیایید بلکه شما را قدیمی تر نیز می کند‪ .‬این واقعیت که‬ ‫شما به یک فرایند خاص عادت دارید به این معنی نیست که این تنها‬ ‫راه در دنیا برای انجام ان کار است‪ .‬یک راه جایگزین می تواند به نتیجه‬ ‫ی بسیار بهتری منجر شود‪.‬‬ ‫‪ « . ۵‬تو امروز عالی به نظر می رسی»‬ ‫یا مث ً‬ ‫ال تو امروز وزن کم کرده ای انگار‪ ،‬با شنیدن این طور عبارات الرم‬ ‫خطر به روابط خودوارد می کنید‪ .‬اول این که من معتقدم که این می‬ ‫تواند به راحتی در یک محیط حرفه ای باعث عبور افراد از خطوط قرمز‬ ‫شود دوم‪ ،‬وقتی کلمه امروز را استفاده می کنید به این معنا است که‬ ‫در گذشته ان قدر ها عالی به نظر نمی رسیده و فقط امروز عالی به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬از استفاده از عباراتی که به گذشته اشاره می کند پرهیز‬ ‫کنید‪ .‬شما فوق العاده به نظر می رسید یک تعریف عالی است بدون‬ ‫کمیت گذشته‪.‬‬ ‫‪ « . ۶‬خسته به نظر می رسی »‬ ‫گفتن این عبارت وقتی به نظر می رسد کسی خسته است حرف جالبی‬ ‫نیست‪ .‬فردی که خسته است غیرجذاب به نظر می رسد و احتماال ً‬ ‫می داند که ظاهر یا احساس خوبی ندارد‪ .‬راه بهتر برای حرف زدن و‬ ‫مرتبط شدن با ادم ها این است که از ان ها بپرسید « همه چیز خوب‬ ‫است» اگر تمایل به گفتگو داشته باشند که با شما صحبت می کنند‬ ‫اگر نه‪ ،‬می گویند بله ممنون‪ .‬در هر دو حالت تکلیف شما برای ادامه‬ ‫گفتگو روشن است‪.‬‬ ‫‪ « . ۷‬من به شما گفته بودم »‬ ‫این عبارت سرشار از غرور و برتری است‪ .‬بچگانه و ناپخته است هیچ‬ ‫بزذرگسال باهوش و بالغی نباید چنین کلماتی را به زبان بیاورد‪ .‬ممکن‬ ‫است به کسی در مورد عواقب یک عمل خاص هشدار داده باشید‪ .‬شاید‬ ‫ان ها ان را داشتند‪ ،‬هرچه که باشد شاید ان ها حتی فراتر از نقطه‬ ‫انتقاد سازنده باشند‪ .‬راهی برای تعامل با کسی پیدا کنید که تصمیم‬ ‫بدی گرفته است که شامل تحقیر نباشد! شاید ان ها به کمکی نیاز‬ ‫دارند که شما نمی توانید ارائه دهید‪ .‬گزینه های خود را در نظر بگیرید‬ ‫و هوشمندانه عمل و صحبت کنید‪.‬‬ صفحه 8 ‫اشتباهات رایج در ورزش روزانه‬ ‫بی شک‪ ،‬انجام منظم ورزش روزانه یکی از بهترین کارهایی است که می توانید برای سالمتی خود انجام دهید‪ .‬ورزش روزانه ماهیچه ها و‬ ‫استخوان ها را تقویت می کند‪ ،‬سالمت قلب و عروق را بهبود می بخشد‪ ،‬استرس را کاهش می دهد و باعث تقویت حافظه و بهبود خواب می شود‪.‬‬ ‫باوجوداین‪ ،‬عرق ریختن در باشگاه به تنهایی کافی نیست؛ برای اینکه از فواید ورزش به صورت کامل بهره مند شوید‪ ،‬باید ان را درست انجام دهید‪ .‬در‬ ‫این مقاله رایج ترین اشتباهاتی را که افراد در ورزش های روزانه مرتکب می شوند معرفی می کنیم؛ همچنین‪ ،‬روش هایی را نیز برای اصالح انها پیشنهاد‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫‪ .1‬گرم نکردن‬ ‫جیلیان مایکلز‪ ،‬مربی تندرستی‪ ،‬کارفرما و‬ ‫شخصیت تلویزیونی می گوید‪« :‬تصور کنید‬ ‫ماهیچه ها و بافت های بدن شما مانند نوارهای‬ ‫الستیکی هستند‪ .‬اگر نوار الستیکی را بدون‬ ‫گرم کردن بکشید‪ ،‬در می رود؛ اما اگر ان را گرم‬ ‫کنید‪ ،‬کشش و انعطاف پذیری بهتری پیدا‬ ‫می کند‪ ».‬اگر قبل از ورزش بدن تان را گرم‬ ‫کنید‪ ،‬ماهیچه ها‪ ،‬قلب و شش ها برای فعالیت‬ ‫بدنی اماده می شوند و احتمال اسیب دیدگی هم‬ ‫کمتر می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬این کار مغز را نیز‬ ‫برای ورزش اماده می کند‪ .‬کِرا استاکس‪ ،‬مربی‬ ‫مشهور بدنسازی و خالق «متد استاک»‬ ‫می گوید‪« :‬گرم کردن بدن قبل از ورزش روزانه‬ ‫مثل گرم کردن ماشین در روز خیلی سرد است‪.‬‬ ‫اگر موتور ماشین را خوب گرم کنید‪ ،‬نرم تر کار‬ ‫می کند و کارایی ان افزایش می یابد‪».‬‬ ‫‪ .2‬به همراه داشتن تلفن در هنگام ورزش‬ ‫استاکس می گوید‪« :‬نگاه کردن به تلفن همراه بر‬ ‫تمرکز‪ ،‬تاثیر ورزش بر بدن و حالت روحی تان‬ ‫اثر می گذارد‪ .‬اگر مجبور هستید تلفن تان را‬ ‫همراه داشته باشید‪ ،‬برای نگاه کردن به ان‬ ‫محدودیت تعیین کنید‪ .‬اگر می خواهید از‬ ‫ورزش روزانه تان تصویربرداری کنید‪ ،‬بهتر است‬ ‫این کار را در انتهای ورزش تان انجام دهید تا‬ ‫تمرکزتان به هم نخورد‪».‬‬ ‫‪ .3‬انجام حرکات کششی ایستا قبل از‬ ‫ورزش‬ ‫کشش ایستا کششی است که به مدت ‪ ۱۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫ثانیه در یک حالت دشوار انجام می شود‪ ،‬مثال‬ ‫کشش ساق ایستاده یا کشش پشت ران ایستاده‪.‬‬ ‫امیلی ساموئل‪ ،‬مربی مشهور بدن سازی می گوید‪:‬‬ ‫«انجام حرکات کششی ایستا ضربان قلب و‬ ‫خطر اسیب دیدگی را کاهش می دهد و به‬ ‫کم شدن دردهای ناشی از گرفتگی عضالت‬ ‫کمک می کند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬این نوع حرکات‬ ‫کششی را باید بعد از ورزش روزانه انجام دهید‪.‬‬ ‫برای گرم کردن بدن قبل از ورزش‪ ،‬به جای‬ ‫حرکات کششی ایستا‪ ،‬حرکات کششی‬ ‫پویا انجام دهید‪ .‬این حرکات با‬ ‫افزایش جریان خون‪ ،‬ماهیچه ها‬ ‫را برای انجام حرکات‬ ‫ورزشی اماده می کنند‪ ».‬نمونه ای از حرکات‬ ‫کششی پویا‪ ،‬جهش به جلو با چرخش است‪.‬‬ ‫به گفتۀ ساموئل‪« ،‬مهره های ستون فقرات در‬ ‫قسمت پشت سینه‪ ،‬کپل ها‪ ،‬ناحیۀ مرکزی تنه و‬ ‫پاها را گرم می کند‪ .‬بلندکردن یک در میان پاها‬ ‫(پنج بار برای هر پا) نیز روش خوبی برای‬ ‫گرم کردن است»‪.‬‬ ‫‪ .4‬حذف دوره ترمیم‬ ‫استاکس می گوید‪« :‬به دنبال عملکرد باشید نه‬ ‫گرفتگی عضالت‪ ».‬وقتی بیش از اندازه ورزش‬ ‫می کنید‪ ،‬زمان کافی برای ترمیم و بازسازی به‬ ‫بدن تان نمی دهید‪ .‬این بر عملکردتان تاثیر‬ ‫منفی می گذارد و بدن تان را مستعد‬ ‫اسیب دیدگی و فرسودگی ناشی از ورزش‬ ‫می کند‪ .‬استاکس معتقد است‪« :‬رشد در روزهای‬ ‫استراحت اتفاق می افتد‪ ،‬زیرا ماهیچه ها زمان‬ ‫کافی برای ترمیم و قوی ترشدن دارند‪ ».‬به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬برای داشتن بهترین عملکرد باید‬ ‫برنامۀ زمانی مناسبی برای روزهای استراحت‬ ‫داشته باشید‪.‬عالوه بر روزهای استراحت‪،‬‬ ‫مجزاکردن ورزش های روزانه راه خیلی خوبی‬ ‫برای بهبود عملکرد است‪ .‬مایکلز برای این کار‬ ‫مجزاکردن ماهیچه ها را توصیه می کند؛ یعنی‬ ‫گروه خاصی از ماهیچه ها را بعضی از روزها‬ ‫تمرین دهید و اجازه دهید در روزهای دیگر‬ ‫استراحت کنند‪ .‬مث ً‬ ‫ال دوشنبه و پنجشنبه به‬ ‫عضالت جلوی بدن (مثل عضالت سینه‪،‬‬ ‫چهارسر جلوی ران و سرشانه ها) و سه شنبه ها و‬ ‫جمعه ها بر عضالت پشت بدن (مثل عضالت‬ ‫پشت‪ ،‬پشت ران و دوسر) تمرکز کنید‪ .‬ورزش‬ ‫های هوازی را شنبه ها انجام دهید و چهارشنبه‬ ‫و یکشنبه هم استراحت کنید‪.‬‬ ‫‪ .5‬تداوم نداشتن‬ ‫کورو می گوید‪« :‬مردم اغلب از یک ورزش به‬ ‫ورزش دیگر می پرند و می خواهند همه چیز را‬ ‫امتحان کنند‪ .‬بااینکه می دانم این کار خیلی‬ ‫وسوسه انگیز است اما بهتر است برنامۀ روزانۀ‬ ‫منظمی را دنبال کنید؛ زیرا تداوم بهترین نتیجه‬ ‫را می دهد‪ ».‬قانون اول تداوم و قانون دوم‬ ‫استفاده از تکنیک مناسب است‪ .‬تکنیکی را‬ ‫انتخاب کنید که مناسب سطح تمرینات تان و‬ ‫ف ورزشی تان باشد‪ .‬ساموئل‬ ‫در راستای اهدا ‬ ‫معتقد است‪« :‬خیلی از افراد‪ ،‬دویدن را برای‬ ‫کاهش وزن انتخاب می کنند‪ ،‬اما دویدن منظم‬ ‫به صورت متداوم فقط به تقویت بنیه و استقامت‬ ‫کمک می کند‪ .‬بهترین روش برای رهاشدن از‬ ‫شر چربی ها‪ ،‬انجام تمرینات تناوبی با شدت‬ ‫ّ‬ ‫باالست‪ ».‬مایلکز می گوید‪« :‬به نظر من‪ ،‬بهترین‬ ‫تکنیک های بدنسازی اینهاست‪ :‬تمرینات تناوبی‬ ‫با شدت باال‪ ،‬تمرینات قدرتی ترجیحا با وزنه های‬ ‫ازاد مثل دمبل‪ ،‬کتل بل یا باربل و تمرینات‬ ‫قدرتی با استفاده از وزن بدن که چند گروه از‬ ‫عضالت را به صورت هم زمان به کار می گیرند‪».‬‬ ‫این مربی بدن سازی اضافه می کند‪« :‬ثابت شده‬ ‫است که این تکنیک ها بهترین و سریع ترین‬ ‫نتیجه را می دهند؛ به همین دلیل‪ ،‬همیشه انها‬ ‫را در برنامه های ورزشی ام می گنجانم‪ ».‬توصیۀ‬ ‫کورو به عاشقان نواوری این است‪« :‬می توانید‬ ‫دستگاه های ورزشی را در روزهای مختلف عوض‬ ‫کنید یا یک روز ازاد در هفته داشته باشید و در‬ ‫ان چیز جدیدی را امتحان کنید‪ ،‬تمرینات‬ ‫جدید به ورزشتان اضافه کنید یا در کالس‬ ‫ورزش شرکت کنید‪».‬‬ ‫‪ . 6‬مصرف کم مایعات‬ ‫کورو می گوید‪« :‬کم ابی بدن عملکرد تان را‬ ‫به شدت کاهش می دهد‪ ».‬وقتی ورزش می کنید‬ ‫دمای بدنتان از حد معمول باالتر می رود و این‬ ‫به بدن فشار می اورد؛ اما به گفتۀ استاکس‪« ،‬با‬ ‫نوشیدن مایعات می توانید این فشار را کنترل‬ ‫کنید»‪ .‬همچنین نوشیدن اب و مایعات کافی‬ ‫مفاصل را نرم می کند و از التهاب می کاهد‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬به گفتۀ کورو‪« ،‬مایعات مواد مغذی‬ ‫انرژی زای ضروری را در بدن جا به جا می کنند و‬ ‫این تاثیر ورزش را افزایش می دهد»‪ .‬پس تا‬ ‫می توانید اب و خوراکی های غنی از اب (مثل‬ ‫خیار‪ ،‬توت فرنگی‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬پرتقال‪ ،‬کاهو و‬ ‫سبزیجات) بخورید‪ .‬اگر ورزشتان طاقت فرساست‪،‬‬ ‫مایعاتی بنوشید که حاوی الکترولیت های‬ ‫ضروری مانند سدیم و پتاسیم هستند‪.‬‬ صفحه 9 ‫ویژگی های سردار دل ها‬ ‫سر‬ ‫دار ش‬ ‫هید حاج قاسم سلیمانی سرباز بی ادع‬ ‫ای‬ ‫وال‬ ‫یت‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫بر‬ ‫ک‬ ‫ف‪،‬‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫ح‬ ‫فظ اسالم‬ ‫و ایران رشادت و جانفشانی کرد که‬ ‫تا ابد در دل تا‬ ‫ریخ جهان اسالم زنده خواهد ماند‪.‬‬ ‫‪ .1‬نبوغ نظامی‪ .‬سردار سلیمانی از نبوغ نظامی‬ ‫خاصی برخوردار بود‪ .‬او مسلط به دانش رزم بود‪.‬‬ ‫و برای کسب این دانش و مهارت دقیق و‬ ‫حساس‪ ،‬به ­گونه­ ای کاربردی و نه صرفاً نظری‪،‬‬ ‫بایستی در میدان نبرد‪ ،‬حضوری مستمر داشت‬ ‫و ارام ­ارام با زوایای مختلف و پیچیدگی­ های‬ ‫فراوان ان اشنا شد‪ .‬او دست­کم‪ ،‬سه میدان عمده‬ ‫رزم را ازموده بود‪ :‬میدان دفاع مقدس‪ ،‬میدان بزرگ­ ترین ارزوی او که هیچگاه در ان سستی‬ ‫مبارزه با اشرار مسلح و سرانجام میدان مبارزه و کاستی پدید نیامد‪ ،‬همانا شهادت بود و‬ ‫در عرصه فرامرزی در عراق و سوریه (در مقابل سرانجام به این ارزو که به دست شقی ­ترین‬ ‫جریان سفّاک داعش با همه پشتیبانی­ هایی که انسان روزگار به شهادت برسد‪ ،‬رسید‪.‬‬ ‫از سوی قدرت­ های استکباری و اذنابشان از ان ‪ .۴‬اخالص‪ .‬او به شدت از ریا و خودنمایی‬ ‫صورت می­ گرفت) و نیز در هر نقطه دیگری از پرهیز می­ کرد‪ .‬بود و نمود او یکی­ بود‪ ،‬ان­گونه‬ ‫منطقه که حضور او ضرورت می ­یافت‪.‬‬ ‫می ­نمود که بود‪ .‬ظاهر بی ­االیش و مومنانه­ او‬ ‫‪.۲‬روحیه سلحشوری و جنگندگی‪ .‬او در خبر از باطن صاف و پالوده ­اش می­­ داد‪ ،‬مصداق‬ ‫یما ُه ْم فِی ُو ُجو ِه ِه ْم م ِْن اَثَ ِر‬ ‫جنگ­ها عالوه بر هدایت مقاطع مختلف عملیاتی ایه شریفه «سِ َ‬ ‫از طریق استقرار در قرارگاه ­ها‪ ،‬در نهایت السّ ُجُودِ» بود در طریق اخالص ثابت ­قدم بود‪.‬‬ ‫شجاعت و بی ­باکی در خطوط مقدم حضور هیچ گاه به دنبال مطرح نمودن خود نبود و‬ ‫می یافت‪ .‬او عاری از هرگونه ترسی در مواجهه با انچنان به غنای درون رسیده بود که مستغنی‬ ‫دشمن در معرکه ­ها و میادین نبرد بود او این از ذره­ای جلوه ­گری بیرونی شده بود‪ .‬زالل چون‬ ‫جمالت امیرمومنان حضرت علی(ع)را با همه اب بود و شفاف چون ائینه‪.‬‬ ‫وجود دنبال می ­نمود که فرمود‪:‬اگر کوه ها ‪ .۵‬ارادت و تمسک به اهل بیت (ع)‪ .‬او از‬ ‫متزلزل شود تو تکان مخور‪ ،‬دندانهایت را به هم عمق جان شیفته اهل بیت عصمت و طهارت‬ ‫بفشار و جمجمه خویش را به خدا عاریت ده‪( ،‬ع) بود‪ .‬اعتقاد و ارادت و عشق به خاندان‬ ‫قدم هایت را بر زمین میخکوب کن‪ ،‬و نگاهت به رسالت در اعماق وجودش رسوخ نموده بود‪.‬‬ ‫اخر لشگر دشمن باشد‪ ،‬چشمت را فرو گیر(و پیوسته متوسل به ان اختران تابناک اسمان‬ ‫مرعوب نفرات و تجهیزات دشمن ­مشو) و بدان امامت و والیت بود‪ .‬هرگاه به زیارت مضجع‬ ‫که نصرت و پیروزی از سوی خداوند سبحان شریف یکی از معصومین (ع) تشرف می ­یاف‪.‬ت‬ ‫است» همانا که سردار سلیمانی این­چنین بود‪ .‬او سکر و نشئه حالوت حضور در جوار مرقد‬ ‫در میانه میدان نبرد حضور م ­‬ ‫ی یافت و شجاعانه مطهرشان‪ ،‬روح اسمانی او را جال می ­بخشید و‬ ‫می ­جنگید‪ .‬این­چنین حضوری نتیجه ­ای بس به پرواز در می ­اورد و بهجت و سروری تام و‬ ‫موثر داشت و باعث می­ گردید که انگیزه و توان تمام جان شیفته او را فرا می­ گرفت‪ .‬مجلس‬ ‫و تحرک نیروی رزم مضاعف گردد‪ .‬فرماندهی و عزای حسینی (ع) را برپا می­کرد و خدمت در‬ ‫رشادت بی ­نظیر او موجب گردید که پس از روضه سیدالشهدا (ع)را برای خود افتخاری بس‬ ‫دریافت چند نشان فتح‪ ،‬برای اولین ­بار نشان بزرگ می ­دانست‪.‬‬ ‫ذوالفقار را که باالترین نشان نظامی کشور است ‪ .۶‬والیت مداری‪ .‬او به غایت والیتمدار بود و به‬ ‫از سوی فرماندهی معظم کل قوا دریافت نماید‪ .‬رهبر و مقتدای خویش عشق می ­ورزید‪ .‬نگاه او‬ ‫‪ .۳‬روحیه شهادت طلبی‪ .‬قاسم عزیز ما به عنوان یک افسر رشید لشکر اسالم به ولی­ امر‬ ‫شیفته شهادت بود او در داغ فراق یاران مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا تنها از‬ ‫همرزمش می ­سوخت و در نجواهای شبانه ­اش حیث رعایت سلسله مراتب نظامی نبود بلکه‬ ‫پیوسته از حضرت حق طلب شهادت می ­نمود‪ .‬او نگاهی بس فراتر داشت و از جنبه اعتقادی بدی‬ ‫از مغز استخوان و بن دندان و با ذره­­ذره­ وجودش ن­امر می ­نگریست سخن او‪ ،‬نوشته او‪ ،‬نگاه او‪،‬‬ ‫خواهان شهادت بود‪ ،‬او با شهدا سخن می­ گفت تصمیمات‪ ،‬فعالیت­ ها و اعمال او همه و همه‬ ‫و از انان ملتمسانه می­ خواست که او را به سوی تعقیب کننده خط والیت بود‪ .‬بی­ جهت نیست‬ ‫خویش برکشند و به بزم معنوی خود فراخوانند‪ .‬که عبارت مالک اشتر والیت در وصف او به کار‬ ‫‪10‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫برده می­ شود‪.‬‬ ‫‪ .7‬تعبد و معنویت‪ .‬او عالوه بر انجام واجبات‬ ‫عبادی به مستحبات نیز توجه ویژه­ ای داشت‪ .‬از‬ ‫هر فرصتی برای تالوت ایات قران و مناجات‬ ‫بهره می­ جست‪ .‬مقید به تهجد و نماز شب بود‪.‬‬ ‫گریه­ ها و راز و نیازهای او در دل شب به روشنی‬ ‫تصویری از یک عارف واصل به دست می ­دهد‬ ‫عرفان و حماسه هرچند دو رفتار متفاوت‬ ‫می باشند اما وقتی عرفان‪ ،‬وصول به حقیقت از‬ ‫طریق شریعت و حماسه از جنس جهاد فی‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫­سبیل­ اهلل باشد جان­مایه ان ها یکی م ­‬ ‫‪ .8‬یک دیپلمات برجسته‪ .‬تاثیرات منطقه ­ای‬ ‫و جهانی سردار سلیمانی تنها به لحاظ قدرت‬ ‫فرماندهی و اقدامات نظامی وی نبوده است‪ ،‬هر‬ ‫جا که ضرورت می­ یافت‪ ،‬او در تراز یک دیپلمات‬ ‫کارکشته و برجسته ظاهر می ­گشت‪ .‬جذبه و‬ ‫جذابیتش از یک سو و تسلطش به اداب و فنون‬ ‫مذاکره در عرصه دیپلماسی از سوی دیگر به او‬ ‫قدرت تاثیرگذاری فوق ­العاده ‍ ­ای در این میدان‬ ‫داده بود این ویژگی مکمل فرماندهی نظامی او‬ ‫بود‪ .‬انگاه که الزم می­ امد از قدرت سخت بهره‬ ‫می ­جست و در وقت مقتضی از قدرت نرم‪.‬‬ ‫‪ .9‬مردمی بودن‪ .‬او عاشق مردمش بود به‬ ‫همین لحاظ مردم عاشق او بودند‪ .‬او پدر مهربان‬ ‫یتیمان بود و ملجا دردمندان و پناهگاه‬ ‫محرومان‪ .‬او عمیقاً بر این باور بود که مردم‬ ‫ولی­ نعمت ما هستند‪ .‬و این انقالب و نظام حاصل‬ ‫تالش انان و متعلق به انان است پیوسته بر این‬ ‫امر تاکید می­ کرد که ما مدیون و وامدار این‬ ‫مردم عزیز هستیم و خدمت به انان را بایستی‬ ‫یک افتخار بزرگ بدانیم در حوادث گوناگون در‬ ‫میان مردم حضور می­یافت و به یاری انها‬ ‫می شتافت خاطره شیرین حضور او در میان‬ ‫سیل زدگان در اوایل سال­ جاری هیچ­گاه‬ ‫فراموش نمی ­شود‪.‬‬ ‫‪ .10‬ارتباط با جوانان‪ .‬او ضمن اینکه تکریم‬ ‫کننده گروه­ های سنی متفاوت از جمله‬ ‫میانساالن و سالمندان بود و انان را بسیار مورد‬ ‫احترام قرار می­ داد‪ ،‬اما عالق ­ه خاصی به جوانان‬ ‫داشت او جوانان را به عنوان ارزشمندترین و‬ ‫پربهاترین سرمایه کشور می ­دانست و ارتباط‬ ‫عمیقی با بسیاری از انان برقرار کرده بود‪ .‬از‬ ‫دیدن جوانان پر شور میهن به وجد می ­امد و‬ ‫برای پیشرفت انان از هیچ تالشی فروگذار‬ ‫نمی کرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫اموزش مثبت اندیشی به کودکان‬ ‫‪.1‬برای فرزند خود الگوی مثبت اندیشی‬ ‫باشید‬ ‫داشتن ذهنیت مثبت در گفتار و رفتار بهترین‬ ‫شیوه اموزش مثبت اندیشی به کودکان است‪.‬‬ ‫کودکان از والدین خود تقلید می کنند‪ ،‬پس‬ ‫حواستان به گفتار و رفتار خود باشد و برخالف‬ ‫مواجهه با مشکالت روی کمک پدر و مادرش‬ ‫انچه می گویید رفتار نکنید‪.‬‬ ‫حساب باز کند‪ .‬هرگز کودکان خود را با یکدیگر‬ ‫‪ .۲‬اموزش مثبت اندیشی به کودکان را از یا با فرزندان دیگران مقایسه نکنید‪ .‬جمالتی‬ ‫خانه شروع کنید‬ ‫مانند «کاش تو هم مثل خواهرت بودی» یا‬ ‫«چرا نمی تونی مثل بچه فالنی کارت رو درست‬ ‫محیط خانه را گرم و صمیمی کنید‪ .‬از‬ ‫انجام بدی» اثار مخربی روی اعتمادبه نفس و‬ ‫سرزنش کردن کودک بپرهیزید‪ .‬به او ازادی‬ ‫عزت نفس کودک دارند و قطعا مثبت اندیشی‬ ‫بدهید و بگذارید گاهی اشتباه کند‪ .‬شیوه حل‬ ‫کودک را نیز از بین می برند‪ .‬تفاوت های کودکان‬ ‫مسئله و یافتن راه حل ها را به او اموزش دهید و‬ ‫خود را بپذیرید و بدانید که ممکن است مقدار‬ ‫از همه مهم تر به او بیاموزید که هدف زندگی‬ ‫اعتمادبه نفس انها متفاوت باشد‪ .‬با اموزش‬ ‫زیست شادمانه است‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی به کودکان یاد بدهید که حس‬ ‫‪ .۳‬به کودکان اجازه بدهید فعالیت های خوبی به خودشان داشته باشند و از تفاوت های‬ ‫ دادن شخصیت منحصربه فردشان‬ ‫خود برای شکل ِ‬ ‫دلخواهشان را انجام بدهند‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫کودکان خود را به فعالیت های مفرح و اموزنده‬ ‫تشویق کنید‪ .‬این فعالیت ها نقش مهمی در رشد ‪ .۷‬با کلمات مثبت بازی کنید‬ ‫اعتمادبه نفس و حس ارزشمندی انان دارند‪.‬‬ ‫تعدادی از واژه های مرتبط با مثبت اندیشی را‬ ‫یکی از روش های موثر اموزش مثبت اندیشی به روی کاغذ بنویسید‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‪ :‬نگرش؛ مثبت؛ خوبی؛‬ ‫کودکان این است که به انها اجازه بدهید درک‬ ‫تالش؛ امیدواری‪ .‬از فرزند خود بخواهید با‬ ‫کنند دنیا فقط خانه و مدرسه نیست و‬ ‫هرکدام از این کلمه ها جمله ای بسازد‪ .‬نیازی‬ ‫استعدادهایی دارند که می توانند انها را کشف و‬ ‫نیست این جمالت سخت و پیچیده باشند‪ .‬با‬ ‫شکوفا کنند‪.‬‬ ‫ساختن این جمله ها‪ ،‬کودک واژه های مرتبط با‬ ‫‪ .۴‬خنده و شادی بهترین شیوه ابراز مثبت اندیشی را می اموزد و به ذهن می سپارد و‬ ‫هر بار که این واژه ها را بشنود‪ ،‬یاد ان جمالت‬ ‫مثبت اندیشی است‬ ‫مثبت می افتد‪.‬‬ ‫اگر در جایگاه والد نتوانید راحت بخندید‪ ،‬قطعا‬ ‫نمی توانید مثبت اندیشی را به کودک خود ‪ .۸‬با کودکتان «سوال و جواب» بازی کنید‬ ‫اموزش بدهید چراکه خودتان فاقد ان هستید‪ .‬بازی دیگر برای اموزش مثبت اندیشی به‬ ‫خنده رویی و لبخندزدن به کودک حتی در کودکان‪ ،‬طراحی تعدادی پرسش درباره‬ ‫شرایط دشوار زندگی‪ ،‬بهترین شیوه اموزش مثبت اندیشی و ویژگی های افراد مثبت اندیش‬ ‫مثبت اندیشی به کودکان است‪.‬‬ ‫است‪ .‬از کودک خود بخواهید به این پرسش ها‬ ‫پاسخ بدهد‪ .‬بسته به توانایی خواندن و نوشتن‬ ‫‪ .۵‬به یکدیگر اعتماد کنید‬ ‫کودک‪ ،‬می توانید از او بخواهید برایتان بنویسد‬ ‫شما و فرزندتان باید بتوانید درباره انچه در ذهن یا پاسخ هایش را به شما بگوید‪ .‬چند نمونه از‬ ‫و قلبتان می گذرد با هم صحبت کنید‪ .‬این این پرسش ها عبارت اند از‪ :‬نام کسی را بنویس‬ ‫مکالمه نشان می دهد که به هم اعتماد دارید‪ .‬که فکر می کنی نگرش (افکار) مثبت دارد و بگو‬ ‫هر روز زمانی را به صحبت کردن با هم و او چطور حرف می زند یا رفتار می کند که او را‬ ‫اشتراک گذاری تجربیات روزانه اختصاص دهید مثبت اندیش می کند؟ نام کسی را بنویس که‬ ‫و اگر روز سختی را گذرانده اید‪ ،‬درباره درس هایی فکر می کنی نگرش منفی دارد‪ .‬کدام‬ ‫که اموخته اید گفت وگو کنید‪.‬‬ ‫ویژگی هایش باعث شده فکر کنی او منفی نگر‬ ‫‪ .۶‬اعتمادبه نفس کودکتان را افزایش دهید است؟ به نظرت چه چیزها یا افرادی باعث‬ ‫می شوند کسی منفی نگر بشود؟ فکر می کنی‬ ‫والدین باید مطمئن باشند که کودکشان حس می توانی یک روز نگرش منفی داشته باشی و‬ ‫خوبی به خودش دارد و همواره می تواند برای روز دیگر نگرش مثبت؟ چرا بله یا چرا نه؟ چه‬ ‫مثبت اندیش ماندن راحت نیست‪،‬‬ ‫به خصوص برای کودکان‪ .‬اما داشتن‬ ‫نگرش مثبت به انها کمک می کند‬ ‫بهتر با مشکالت روبه رو شوند و‬ ‫سالم تر رشد کنند‪ .‬اموزش چگونگی‬ ‫تبدیل نگرشی منفی به نگرشی‬ ‫مثبت ابزار مهمی است که می توانید‬ ‫به انها بدهید تا در طول زندگی از‬ ‫ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫چیزی روی این مسئله تاثیر می گذارد؟ به نظرت‬ ‫می شود وقتی چیزها مطابق میل ما پیش‬ ‫نمی رود باز هم نگرش مثبت داشت؟ دلیل پاسخ‬ ‫مثبت یا منفی ات را توضیح بده‪ .‬چیزی دور و‬ ‫برت هست که با تغییر ان بخواهی نگرش مثبت‬ ‫خود را تقویت کنی؟ اگر اتفاق بدی برایت‬ ‫افتاده‪ ،‬ایا کاری هست که با انجام دادنش نگرش‬ ‫مثبت خودت را حفظ کنی؟ برایم تعریف کن‪.‬‬ ‫‪.۹‬با کودک«شرایط را تغییر بده»بازی کنید‬ ‫این بازی مکمل فعالیت قبلی است‪ .‬در این بازی‬ ‫باید بکوشید کودک را ترغیب کنید مشکالت و‬ ‫مسائلش را در ‪ ۶‬حوزه بنویسد که این ‪ ۶‬حوزه‬ ‫به ترتیب عبارت اند از‪ :‬مدرسه؛ دوستان؛ خانواده؛‬ ‫شرایط خانه؛ تصویری که کودک از خودش‬ ‫دارد؛ فعالیت ها و برنامه ها؛ یک کاغذ و قلم در‬ ‫اختیار کودکتان قرار بدهید و از او بخواهید ان‬ ‫را به ‪ ۶‬بخش تقسیم کند‪ .‬سپس از او بخواهید‬ ‫مشکالت و مسائلش در هر یک از ‪ ۶‬حوزه را در‬ ‫بخش مربوطه بنویسید‪ .‬مثال اگر با برادرش‬ ‫دچار مشکل شده است‪ ،‬ان را در بخش خانواده‬ ‫بنویسد‪( .‬یا اگر هنوز نوشتن بلد نیست‪ ،‬شما‬ ‫برایش بنویسید‪ ).‬بعد با کمک او هر مشکل را به‬ ‫یک سوال تبدیل کنید‪ ،‬مثال بپرسید «چرا با‬ ‫برادرم دچار مشکل شده ام؟» یا «چطور می توانم‬ ‫با برادرم بهتر کنار بیایم؟» وقتی همه مسائل‬ ‫نوشته و پرسش هایشان مشخص شدند‪ ،‬از او‬ ‫بخواهید برای سواالت طرح شده پاسخی پیدا‬ ‫کند‪ .‬برای ترغیب او می توانید این پرسش ها را‬ ‫از او بپرسید‪ :‬چه حسی به این مسئله داری؟ از‬ ‫داشتن این مشکل خوشحالی یا دلت می خواهد‬ ‫حلش کنی؟دیگران را به خاطر این مسئله‬ ‫سرزنش می کنی؟ اگر مسئله را حل نکنی‪ ،‬در‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت چه پیش خواهد امد؟‬ ‫چه کارهای کوچکی می توانی انجام بدهی که به‬ ‫حل مشکل کمک کند؟ چطور نگرش و نوع‬ ‫نگاهت به مسئله را تغییر می دهی تا بتوانی‬ ‫مشکلت را حل کنی؟ وقتی مشکلت را حل‬ ‫کردی‪ ،‬چه می شود؟ (چه تغییر مثبتی رخ‬ ‫خواهد داد؟) پرسیدن این سواالت از کودک به‬ ‫او کمک می کند مسئله را بازبینی و راه حل های‬ ‫احتمالی را پیدا کند‪ .‬این شیوه فقط به تقویت‬ ‫مثبت اندیشی منجر نمی شود‪ ،‬بلکه توانایی حل‬ ‫مسئله کودکان را نیز پرورش می دهد‪.‬‬ صفحه 11 ‫خواص انار از نظر امام رضا(ع)‬ ‫انار ازجمله میوه های بهشتی است که در قران کریم از ان یاد شده است‪ .‬در ایه ‪۱۴۱‬‬ ‫یر ُمتشاب ِه؛ زیتون و انار‬ ‫الرمان ُم َتشاب ِهاً و َغ َ‬ ‫سوره مبارکه انعام امده است‪« :‬و الزیتون و ّ‬ ‫و میوه های متشابه یکدیگر و غیر متشابه هستند»‪ .‬خداوند متعال در برای فصلی‬ ‫میوه های متناسب با ان فصل را افرید تا نیازهای جسمی ما انسان ها را به بهترین وجه‬ ‫بر طرف کند‪ .‬محققان طب قرانی معتقدند که انار به عنوان یک میوه بهشتی از این‬ ‫جهت در فصل پائیز به بار می نشیند که فصل پائیز فصل خزان درختان و گرفتگی‬ ‫اسمان است و برای جلوگیری از افسردگی و نگرانی دانه های انار بسیار مفید بوده و‬ ‫موجب شادابی می شوند‪ .‬تحقیقات در مورد خواص انار نشان داده است که انار سه‬ ‫برابرچای سبز‪ ،‬انتی اکسیدان دارد‪ .‬نقش انتی اکسیدان ها‪ ،‬حفاظت از بدن در برابر‬ ‫استرس ها‪ ،‬الودگی های شیمیایی و میکروبی‪ ،‬بیماری قلبی و سرطان هاست‪.‬‬ ‫انار یکی از میوه های خوش اب و رنگ فصل پائیز و زمستان است که در مقایسه با سایر‬ ‫میوه های این فصل‪ ،‬انتی اکسیدان بیشتری برای افزایش ایمنی‪ ،‬مقاومت و حفاظت از‬ ‫بدن در مقابل بیماری ها‪ ،‬میکروب ها و ویروس ها دارد‪.‬‬ ‫انار منبع مهم انتی اکسیدان ها‪ ،‬پتاسیم و ویتامین ‪ C‬است‬ ‫در واقع اب انار یکی از غنی ترین منابع پلی فنول هاست که گروهی از انتی اکسیدان های‬ ‫قوی هستند‪ .‬نقش انتی اکسیدان ها‪ ،‬کند کردن یا جلوگیری از صدمه سلولی است که‬ ‫توسط علل مختلف استرس زا حادث می شوند‪ ،‬مانند مصرف سیگار و دخانیات‪ ،‬الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬استرس های روحی و سموم مختلفی که به صورت روزمره‪ ،‬خواسته و ناخواسته با‬ ‫ان ها مواجه هستیم‪.‬‬ ‫انار میوه ای خون ساز‪ ،‬مقوی قلب‪ ،‬مفرح‪ ،‬دفع کننده چربی‪ ،‬رفع کننده سموم اغلب‬ ‫عفونت های داخلی و دافع حرارت است‪.‬برگ انار در ضعف معده‪ ،‬کمی اشتها‪ ،‬تهوع‪،‬‬ ‫ضعف عمومی‪ ،‬تصفیه خون و در رفع میگرن بسیار مفید است‪.‬‬ ‫انار مانع تصلب شرایین و بیماری قلبی‪ ،‬کاهش کلسترول بد(‪ ،)LDL‬باعث کاهش‬ ‫فشارخون باال و چربی بوده‪ ،‬خون را تصفیه و تقویت کننده قلب و کلیه و اشتهااور است‬ ‫و بهتر است قبل از غذا مصرف شود‪ .‬انار در دفع اوره و کلسترول‪ ،‬دفع سموم و تعادل‬ ‫مایعات بدن به ویژه خون نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫انار برای اشخاصی که دچار یبوست هستند‪ ،‬مضر و میوه ای سرد است بنابراین اشخاصی‬ ‫که سرد مزاج هستند پس از خوردن ان‪ ،‬مقداری اب جوش با نبات باید بخورند‪ .‬انار‬ ‫برای کسانی که دچار نفخ معده هستند‪ ،‬ضرر دارد‪ .‬زیاده روی در مصرف انار ترش ایجاد‬ ‫زخم معده می کند‪.‬‬ ‫اب انار جزو اب میوه هایی است که خواص انتی اکسیدانی قوی داشته و در پیشگیری از‬ ‫بیماری های قلبی‪ ،‬سکته و حمله قلبی نقش موثری دارد‪.‬‬ ‫یک لیوان اب انار حدود ‪ ۴۰‬درصد ویتامین ‪ C‬مورد نیاز روزانه شما را تامین می کند و‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬منبع خوبی از ویتامین های ‪ A، E‬و اسیدفولیک است‪ .‬مقدار انتی اکسیدان‬ ‫موجود در اب انار حتی ‪ ۳‬برابر چای سبز است‪.‬‬ ‫ازجمله خواص انار سالم رقیق کننده خون است و جریان خون را به قلب تقویت می کند‪.‬‬ ‫از ایجاد پالک در عروق خونی جلوگیری می کند و کلسترول خوب خون را افزایش و‬ ‫کلسترول بد و فشارخون را کاهش می دهد‪ .‬از طرف دیگر انتی اکسیدان های موجود در‬ ‫انار ضد سرطان بوده و احتمال بروز سرطان های سینه و پوست را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ازمایش ها نشان می دهند سرعت رشد سلول های سرطان پروستات در موش ها با مصرف‬ ‫اب انار کاهش می یابد و نیز از بروز سرطان ریه جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مصرف اب انار در دوران بارداری از بروز اسیب های بعدی مغزی در جنین‬ ‫پیشگیری می کند‪ .‬این ماده به عنوان یک قابض عمل کرده و از بروز برخی عفونت ها‬ ‫جلوگیری یا ان ها را درمان می کند‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان داده است که اگر روزی سه چهارم لیوان اب انار بنوشید و این کار را‬ ‫مدت ‪ ۳‬ماه انجام دهید‪ ،‬مقدار اکسیژن بیشتری به قلب می رود و باعث سالمتی قلب‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اب انار مانند یک بازدارنده عمل می کند که انزیم های مسئول تخریب و‬ ‫نابودی غضروف ها را از کار می اندازد و به این ترتیب از التهاب مفاصل جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫اب انار از ایجاد الزایمر پیشگیری و نیز روند بیماری را کندتر می کند و مصرف این‬ ‫نوشیدنی از ایجاد پالک های دندانی جلوگیری می کند‪ .‬از جمله خواص انار می توان به‬ ‫ضد ویروسی‪ ،‬ضد قارچی و ضد باکتریایی بودن ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫خواص انار از نظر امام رضا(ع)‬ ‫انار در طب اسالمی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده‬ ‫و همواره مورد تاکید ائمه(ع) قرار داشته است‪ .‬امام‬ ‫رضا(ع) نیز همانند اجداد بزرگوار خویش همیشه بر‬ ‫خوردن انار تاکید می کردند‪ .‬امام رضا(ع) به نقل از‬ ‫پدران بزرگوارشان به نقل از پیامبر اکرم(ص)‬ ‫می فرماید‪« :‬انار بخورید‪ ،‬هر دانه ای از انار که در‬ ‫معده قرار می گیرد‪ ،‬موجب نورانیت دل و اللی یا‬ ‫دوری برای چهل روز شیطان می شود»‪( .‬عیون‬ ‫اخبارالرضا (ع)‪ ،‬جلد‪) ۲‬‬ ‫انار یک تصفی ه کننده خون بوده و برای کبد بسیار‬ ‫مناسب است‪ .‬به این دلیل از قدیم خوردن این میوه‬ ‫برای شفافیت پوست توصیه می شده است‪ .‬درکتاب‬ ‫عیون االخبارالرضا(ع) نقل شده که حضرت‬ ‫علی این موسی الرضا(ع) فرمود‪« :‬انار بخورید تا‬ ‫دهان تان پاکیزه و خوش بو شود» مطابق نظر‬ ‫کارشناسان خوردن انار مانع تشکیل پالک های‬ ‫دندانی و بروز پوسیدگی دندان می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬امام رضا(ع) به نقل از پدران خویش به‬ ‫نقل از امام سجاد(ع) می فرماید‪« :‬هرگاه رسول‬ ‫خدا(ص) یک انار تناول می فرمود با کسی شریک‬ ‫نمی شد و می فرمود در هر اناری یک دانه از دانه های‬ ‫بهشتی است‪.‬‬ ‫در پزشکی نوین خوردن انار برای کمک به رشد‬ ‫جنین و سالمت فرزند توصیه شده است ‪ .‬در همین‬ ‫زمینه امام رضا(ع) انار را میوه ای برای اوردن‬ ‫فرزندانی سالم توصیه می کند و می ‍فرماید‪« :‬انار‬ ‫فرزند را زیبا می گرداند»‪( .‬محاسن‪ ،‬ج ‪ ، ۲‬ص ‪)۵۴۶‬‬ ‫از دیگر خواص انار خاصیت ضد عفونی کننده ان‬ ‫است‪ .‬از نظر طب سنتی میوه انار سرد‪ ،‬تر و قابض‬ ‫است‪ .‬اب انار سرد و تر و پوست انار سرد و خشک و‬ ‫بسیار قابض می باشد‪ .‬کلیه قسمت های درخت انار‬ ‫قابض است اما پوست ریشه درخت انار از بقیه‬ ‫قسمت های این درخت قابض تر است ‪.‬‬ ‫برای مصارف دارویی از گل‪ ،‬برگ‪ ،‬پوست درخت‪،‬‬ ‫پوست ریشه و دانه انار استفاده می شود‪ .‬عصاره‬ ‫پوست درخت انار ضد کرم‪ ،‬است و اثر کرم کشی ان‬ ‫مربوط به وجود الکالوئید ایزوپله تیدرین است‪ .‬در‬ ‫کتاب کافی‪ ،‬ج ‪ ،۶‬ص ‪ ۳۵۵‬از امام رضا(ع) نقل شده‬ ‫که فرمود‪« :‬دود درخت انار حشرات را دور می گرداند‬ ‫و ان ها را از بین می برد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های فرهنگی جهادی مورد نیاز کشور‬ ‫تولیت حرم مطهر بانوی کرامت‪ ،‬گفت‪ :‬گروه های جهادی فرهنگی که با دغدغه دینی فعالیت می کنند‬ ‫در حقیقت برای خدا کار می کنند و کسی که برای خدا کار کند مطمئن باشد که کارهای او نتیجه‬ ‫می دهد و معطل نمی ماند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری حوزه‪ ،‬ایت اهلل سیدمحمد سعیدی در دیدار اعضای گروه جهادی شمیم وصال‬ ‫که پیش از ظهر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارهای‬ ‫جهادی و فرهنگی به ویژه در مناطق محروم در شرایط فعلی به شدت مورد نیاز است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اگر گروه های جهادی نبودند معلوم نیست چه پیامدهای فرهنگی در مناطق دور افتاده کشور‬ ‫اتفاق می افتاد‪ ،‬افزود‪ :‬گروه های جهادی باید پشتوانه مردمی داشته باشند و از ظرفیت خیران برای‬ ‫پیشبرد امور فرهنگی استفاده کنند‪ .‬امام جمعه قم‪ ،‬افزود‪ :‬گروه های جهادی فرهنگی که با دغدغه‬ ‫دینی فعالیت می کنند در حقیقت برای خدا کار می کنند و کسی که برای خدا کار کند مطمئن باشد‬ ‫که کارهای او نتیجه می دهد و معطل نمی ماند‪ .‬در ابتدای این دیدار مدیر و اعضای هیات مدیره گروه‬ ‫جهادی شمیم وصال دغدغه های فرهنگی خود را مطرح کردند و گزارشی از فعالیت های جهادی و‬ ‫ساماندهی مبلغان برای تبلیغ در مناطق محروم ارائه کردند‪.‬‬ ‫ضرورت اقدام جهادی مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫غالمرضا منتظری در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه ‪۸‬دی ماه) مجلس شورای اسالمی در نطق‬ ‫میان دستور خود‪ ،‬ضمن درود پروردگار به روح شهیدان به ویژه شهید سردار سلیمانی که با هنر‬ ‫شهادت الگوی برای تمام نسل ها شد؛ گفت‪ :‬نکوداشت روز ‪ ۹‬دی ماه روز پیوند بصیرت و والیت به ویژه‬ ‫در گلستان که گوی سبقت را در این زمینه ربودند‪ ،‬ظرفیتی است که به انسان توان گزینش احسن بر‬ ‫سر دوراهی حق و باطل اعطا می کند‪.‬‬ ‫نماینده گرگان و اق قال در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬بصیرت قطب نمای حرکت کشتی وجود است‬ ‫که اگر نباشد به بیراه کشیده خواهیم شده؛ چنانچه حضرت علی(ع) بارها در مورد بصیرت مردم کوفه‬ ‫فرمودند‪ :‬شما را چه شده است چشم دارید نمی بینید‪ ،‬گوش دارید نمی شنوید شما را چه شده است‪،‬‬ ‫ای چشم دارن کور و گوش داران کر و ای حاضران غایب‪ ،‬روی سخن من بایسته های مجلس انقالبی‬ ‫است‪ ،‬مقام معظم رهبری با دو مدال زرین این مجلس را از دیگر مجالس متمایز ساخته اند و قلمرو نگاه‬ ‫همگان را به کارنامه مجلس معطوف کرده اند‪ .‬از صفت انقالبی برمی اید که تحولی بزرگ در مجلس رخ دهد‪ .‬منتظری ادامه داد‪ :‬از مردمی‬ ‫بودن مجلس چنین برمی اید که باید پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشیم و کارامدی مجلس را به تماشا بنشینیم‪ ،‬اینک ماییم و ندای ولی‬ ‫در گوش‪ ،‬اینک ماییم رسالتی بر دوش‪ ،‬گرچه مجلس است اما برای صعود به بام بلند امید و ابیاری دشت ترک خورده عطش نیازها‪ ،‬نیازمند‬ ‫بایسته های هستیم که برخی از انها مبادرت می کنم‪ ،‬سخن اغازین من به هیات رئیسه است نشست های ماهانه غیر علنی به عنوان بایسته های‬ ‫مجلس انقالبی مطرح شود‪ .‬البته اگر گوش شنوا باشد‪ .‬نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد‪ :‬اگر رخصت دهید زانو ادب بر زمین نهاده با‬ ‫طرح از بایسته ها دامن سخن را بر چینم‪ ،‬برای رونمایی از الگوی پیشرفت کمیسیون ها الزم است در روزی مشخص کمیسیون ها تخصصی‬ ‫اولویت های خود را به مردم اعالم کنند؛ با هدف پایبندی به اصل شفافیت برای نشان دادن سیمای اولویت مجلس و استفاده از فرصت نمایندگی‬ ‫دومین بایسته نقد عملکرد کمیسیون ها به شکل فصلی با حضور رئیس مجلس و کارشناسان است البته این امر زمانی ممکن است که از نقد‬ ‫نهراسیم و پنجره افکار خویش را به روی نسیم اندیشه منتقدان باز کنیم و نقد را باران رحمتی قلمداد کنیم که که بر کشتزار مستعد ما می بارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود‪ :‬بایسته بعدی ضرورت ارزیابی از کارنامه وزیران در کمیسیون ها تخصصی است‪ .‬براساس این طرح در پایان‬ ‫هر فصل کارنامه وزیر ارزیابی می شود‪ ،‬و در پایان سال از این جایگاه کارنامه او رقم می خورد‪ .‬این طرح سبب می شود عملکرد مجلس را شاهد‬ ‫هستیم و هم دولت کارامدتر می شود و ضعف ها اشکار اگر وزیری کارنامه یکساله او قابل دفاع نیست‪ ،‬جایگزین او فرد شایسته تری انتخاب‬ ‫می شود‪ .‬نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ضرورت اقدام جهادی و اثر بخش مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی و‬ ‫کنترل قیمت ها است به گونه ای که مردم اثار ان را در سر سفره خود ببینند‪ ،‬سخنی با رئیس جمهور در استانه سفر به گلستان‪ ،‬اقای رئیس‬ ‫جمهور استان گلستان از محرومیت عظیم رنج می برد‪ .‬فقر اب‪ ،‬ارامش را از مردم سلب کرده است‪ ،‬رشد بیکاری و فقر کاسه صبر مردم را لبریز‬ ‫کرده است افزایش اسیب های اجتماعی سالمت مردم را تهدید می کند‪ ،‬امروز قلمرو نگاه گلستان ها به چتر حمایت شما محدود شده است‪ .‬ایام‬ ‫فاطمیه است جا دارد در پایان حسن ختام به شعری اکتفا کنیم؛ یا علی زهرا گل یاس من است‪ ،‬چشمه خورشید احساس من است‪.‬‬ صفحه 13 ‫خوراکی های مفید زمستانی‬ ‫‪ .1‬پرتقال ‬ ‫پرتقال یکی از بهترین میوه های خانواده ی‬ ‫مرکبات و یک خوراکی مفید برای زمستان‬ ‫است‪ .‬این میوه حاوی سطوح باالیی از ویتامین‬ ‫‪ C‬است‪ ،‬انتی اکسیدانی که سلول های سیستم‬ ‫ایمنی بدن‪ ،‬به خصوص بیگانه خوارها و‬ ‫لنفوسیت های تی‪ ،‬برای انجام وظایف خود به‬ ‫انها نیاز دارند‪ .‬خوردن یک پرتقال در روز خطر‬ ‫ابتال به کمبود ویتامین ‪ C‬را که ممکن است به‬ ‫کاهش مقاومت در برابر پاتوژن های (بیماری زا)‬ ‫خاص منجر شود‪ ،‬کاهش می دهد‪ .‬پتاسیم‬ ‫موجود در پرتقال کمک می کند تا از پوست‬ ‫خود در برابر اشعه ی مضر ماوراء بنفش محافظت‬ ‫کنید‪ .‬اسیدهای امینه ی موجود در این میوه‬ ‫نیز فوایدی برای پوستتان دارد‪.‬این میوه ی ابدار‬ ‫کالری بسیار کمی نیز دارد‪ .‬یک پرتقال تازه در‬ ‫روز بخورید‪ .‬شما همچنین می توانید برش های‬ ‫پرتقال را روی یک ساالد خوشمزه بریزید‪.‬‬ ‫‪ .2‬هویج‬ ‫خوردن یک هویج شیرین یا یک کاسه سوپ‬ ‫هویج داغ‪ ،‬در حالی که زیر پتو نشسته اید‪،‬‬ ‫چیزی است که بسیاری از ادم ها دوست دارند‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬هویج یکی از ابرخوراکی های‬ ‫اجتناب ناپذیر در فصل زمستان و درواقع یک‬ ‫خوراکی مفید برای زمستان است‪ .‬این ریشه‬ ‫حاوی مقادیر باالیی از بتاکاروتن است که بدن‬ ‫انها را تبدیل به ویتامین ‪ A‬می کند‪ .‬ویتامین ‪A‬‬ ‫سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند‪ ،‬و به‬ ‫محافظت از بدن در برابر عفونت کمک می کند‬ ‫و خطر ابتال و مدت زمان مشکالت تنفسی را با‬ ‫سالم نگه داشتن ریه کاهش می دهد‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫هویج پوست را در طول ماه های زمستانی سالم‪،‬‬ ‫درخشان و زنده نگه می دارد‪ .‬ویتامین ‪ A‬و‬ ‫انتی اکسیدان های متفاوت دیگر موجود در این‬ ‫گیاه به ترمیم بافت پوست اسیب دیده کمک‬ ‫می کند‪ .‬همچنین به مرطوب ماندن پوست‬ ‫کمک می کند و از خشکی و پوسته پوسته شدن‬ ‫پوست جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫‪ . 3‬چغندر‬ ‫چغندر با ان رنگ قرمز روشن و برگ های‬ ‫سبزی که دارد‪ ،‬نه تنها به ساالد یا ظرف سوپ‬ ‫زمستانی تان رنگ می دهند‪ ،‬بلکه به شما کمک‬ ‫می کنند سالم بمانید‪ .‬چغندر سرشار است از‬ ‫مواد شیمیایی گیاهی مفید و انتی اکسیدان هایی‬ ‫که با رادیکال های ازاد که به سلول های سالم و‬ ‫ِ (‪ )DNA‬انها اسیب می رسانند‪ ،‬مبارزه می کنند‬ ‫و به این ترتیب از سیستم ایمنی بدن محافظت‬ ‫‪14‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدنتان است به این ترتیب‬ ‫که رادیکال های ازاد را در بدن شما کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬زنجبیل همچنین گردش خون را در‬ ‫بدن افزایش می دهد که برای سالمت بهینه‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬در اغاز سرماخوردگی یا‬ ‫انفلوانزا‪ ،‬زنجبیل به عنوان یک انتی بیوتیک‬ ‫موثر عمل می کند‪ .‬این ریشه ی خوراکی‬ ‫همچنین در کاهش عالئم التهاب و ورم مفاصل‬ ‫که در طول ماه های زمستانی بدتر می شود‪ ،‬موثر‬ ‫است‪ .‬زنجبیل به بهبود فرایند هضم نیز کمک‬ ‫می کند و از پوست صاف و بی عیب و نقص‬ ‫محافظت می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬زنجبیل به‬ ‫نرمال شدن سطح قند خون کمک می کند؛‬ ‫طبیعی نبودن قند خون ممکن است توانایی‬ ‫شما را برای از دست دادن وزن یا خوردن مواد‬ ‫غذایی سالم تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ . 6‬انار‬ ‫انار‪ ،‬یکی از قدیمی ترین میوه های جهان‪ ،‬سرشار‬ ‫از انتی اکسیدان هایی‪ ،‬مانند پلی فنل‪ ،‬تانن‪،‬‬ ‫فالونوئیدها و انتوسیانین ها‪ ،‬است که کمک‬ ‫خواهند کرد در طول زمستان سالم و قوی‬ ‫بمانید‪ .‬این میوه همچنین دارای خواص ضد‬ ‫التهابی است که گفته می شود مانع انزیم هایی‬ ‫می شوند که به مفاصل اسیب می رسانند و باعث‬ ‫درد و سفتی می شوند‪ .‬این خاصیت به ویژه برای‬ ‫افراد مبتال به ارتریت مفید است‪ .‬انار همچنین‬ ‫دارای مزایای ضد پیری برای پوست است و ان‬ ‫را انعطاف پذیر‪ ،‬صاف و جوان تر نگه می دارد‪ .‬انار‬ ‫با توجه به میزان باالی ویتامین ‪ C‬که دارد‪،‬‬ ‫تشکیل کالژن را افزایش می دهد‪ ،‬و کمک‬ ‫می کند که افتادگی پوست و چین و چروک‬ ‫دیرتر پدیدار شوند‪ .‬به عالوه‪ ،‬به دلیل کالری‬ ‫نسبتا کمی که دارد‪ ،‬به درد کسانی که مراقب‬ ‫وزنشان هستند‪ ،‬می خورد‪.‬‬ ‫‪ . 7‬کلم بروکلی‬ ‫این سبزی زیبا حاوی میزان بسیار زیادی‬ ‫انتی اکسیدان و همچنین تعدادی ویتامین و‬ ‫مواد معدنی است‪.‬کلم بروکلی به ویژه ویتامین‬ ‫‪ ،C‬فیبر‪ ،‬بتا کاروتن‪ ،‬فوالت و پتاسیم زیادی‬ ‫دارد‪ .‬این سبزی همچنین فوایدی برای پوست‬ ‫خشک و پوسته پوسته شده ی شما در زمستان‬ ‫دارد‪ .‬ویتامین ‪ C‬تولید کالژن را برای سالم نگه‬ ‫داشتن پوست تحریک می کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫ویتامین ‪ A‬از غشاء سلول پوست محافظت‬ ‫می کند و مانع از اسیب پوست در اثر قرار‬ ‫گرفتن در معرض نور خورشید می شود‪.‬‬ ‫می کنند و یک خوراکی مفید برای زمستان‬ ‫است‪ .‬این ریشه ی خوراکی همچنین به‬ ‫گلبول های سفید خون سوخت می رسانند‪ ،‬به‬ ‫این ترتیب انها می توانند به میکروب های موجود‬ ‫در روده حمله کنند و به رشد باکتری های خوب‬ ‫در بدن شما کمک کنند‪ .‬حتی برگ های سبز‬ ‫چغندر سرشار از ویتامین ‪ ،C‬بتاکاروتن‪ ،‬کلسیم‪،‬‬ ‫اهن و منیزیم هستند‪.‬‬ ‫‪ . 4‬تخم مرغ‬ ‫خوردن تخم مرغ کامل در طول ماه های زمستان‬ ‫بسیار حیاتی است‪ .‬زرده بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اهن موجود در تخم مرغ را دارد و‬ ‫کلسیم و‬ ‫ِ‬ ‫سفیده تقریبا نیمی از پروتئین تخم مرغ را در‬ ‫خود دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬تخم مرغ حاوی میزان‬ ‫مناسبی از تمام ن ُه اسید امینه ی ضروری مورد‬ ‫نیاز بدن است‪ .‬بدن پروتئین را به عنوان سوخت‬ ‫برای ساختن انتی بادی هایی استفاده می کند که‬ ‫به مهاجمان خارجی حمله و از عفونت جلوگیری‬ ‫می کنند‪ .‬به عالوه‪ ،‬خوردن تخم مرغ برای‬ ‫صبحانه به شما کمک خواهد کرد وزن مناسب‬ ‫بدن تان را حفظ کنید زیرا این ماده ی غذایی‬ ‫عالوه بر تامین انرژی‪ ،‬به شما احساس سیری‬ ‫نیز می دهد‪ .‬پروتئین موجود در تخم مرغ انرژی‬ ‫پایداری فراهم می کند‪ ،‬زیرا به سادگی باعث‬ ‫افزایش سطح قند خون تان که بعدا پایین‬ ‫می اید‪ ،‬می شود‪ .‬یک تخم مرغ کوچک همچنین‬ ‫سرشار است از چند ویتامینی که برای سالمت‬ ‫شما ضروری هستند مانند ویتامین ‪B۲، B۱۲،‬‬ ‫‪ A‬و ‪ .E‬تخم مرغ سرشار از اهن‪ ،‬روی و فسفر‬ ‫است‪ :‬سه مواد معدنی مهم که برای بدن شما‬ ‫بسیار حیاتی هستند‪ .‬قدرت انتی اکسیدانی‬ ‫تخم مرغ با رادیکال های ازاد مبارزه می کند‪ ،‬و‬ ‫همین به نوبه ی خود از بدن تان در برابر‬ ‫بیماری های مختلف محافظت می کند و یک‬ ‫خوراکی مفید برای زمستان است‪.‬‬ ‫‪ . 5‬زنجبیل‬ ‫وقتی نوبت به نوشیدنی های گرم در طول فصل‬ ‫زمستان برسد‪ ،‬اصال نمی توانید چای زنجبیل‬ ‫تسکین دهنده را نادیده بگیرید‪ .‬زنجبیل که‬ ‫سرشار از انتی اکسیدان است یک راه عالی برای برگرفته از مجله بازده‬ صفحه 14 ‫مس‬ ‫ئو‬ ‫لیت‬ ‫اج‬ ‫تما‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫؛‬ ‫مه‬ ‫مت‬ ‫رین‬ ‫شا‬ ‫خ‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ هبند‬ ‫ی دا‬ ‫عبدالحسین کالنتری گفت‪ :‬دانشگاه ها و اعضای‬ ‫هیئت علمی باید در قبال مسائل منطقه ای و‬ ‫ملی احساس وظیفه کرده و به مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود به نحو مطلوب و شایسته عمل‬ ‫کنند و این شاخص مهمترین شاخص رتبه بندی‬ ‫دانشگاه ها و ارتقای اساتید باشد‪.‬‬ ‫به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم‪،‬‬ ‫عبدالحسین کالنتری‪ ،‬معاون فرهنگی و‬ ‫اجتماعی وزیر علوم‪ ،‬در ائین تکریم و معارفه‬ ‫رئیس پیشین و سرپرست جدید دانشگاه والیت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید دانشگاه ها را بر اساس میزان‬ ‫سهم و نقشی که در حل مسائل ملی و محلی‬ ‫دارند رتبه بندی کرد؛ بر این اساس رتبه بندی‬ ‫اساتید نیز تغییراتی خواهد داشت و در کنار‬ ‫شاخص ها و کارنامه علمی مبتنی بر تولید مقاله‬ ‫و کتاب و حتی در کنار شاخص های فرهنگی‪،‬‬ ‫باید به شاخص مهم مسئولیت اجتماعی و‬ ‫فعالیت اجتماعی نیز باید توجه کرد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت های دانشگاه ها باید معطوف به‬ ‫نظام مسائل منطقه و کشور شود و ارائه راهکار‬ ‫برای مسائلی مانند فقر‪ ،‬مدیریت منابع اب‪،‬‬ ‫شکاف اجتماعی‪ ،‬تهدیدات مرزی‪ ،‬قاچاق‪،‬‬ ‫مسائل زیست محیطی‪ ،‬اسیب های اجتماعی در‬ ‫دستور کار دانشگاه و دانشگاهیان باشد‪.‬‬ ‫چنین دانشگاهی کارخانه ادم سازی است؛ و‬ ‫نخبگانی در ان مشغول فعالیت هستند که به‬ ‫مسائل جامعه و صنعت حساس هستند و ارتقا و‬ ‫پیشرفت خود را از خالل حل این مسائل و‬ ‫پیشرفت جامعه پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫نش‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ها‬ ‫و ارتقا نیز به این موضوع توجه کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید به سمتی حرکت کنیم که در‬ ‫رویدادهایی نظیر استاد نمونه نیز این شاخص‬ ‫مهم در مرکز رتبه بندی ها و ارزیابی ها قرار‬ ‫گیرد؛ که این مهم در دستور کار وزارت علوم‬ ‫قرار دارد و ان شااهلل ایین نامه های مرتبط در این‬ ‫زمینه هرچه زودتر تهیه می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر علوم تاکید کرد‪ :‬دانشگاه باید‬ ‫ظرفیت ها و فرصت هایی که در منطقه وجود‬ ‫دارد را هم مورد تاکید قرار دهد و راهبردها و معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت‪ :‬از‬ ‫راهکارهای مناسب جهت بهره برداری پایدار از این منظر فعالیت در تشکل ها و انجمن های‬ ‫این فرصت ها مانند فرصت های مرزی‪ ،‬جوانی علمی و کانون های فرهنگی و هنری و اجتماعی‬ ‫جمعیت‪ ،‬منابع سرشار‪ ،‬امکانات گردشگری و و دغدغه مندی و کارگروهی به منظور حل‬ ‫امثال انها را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫مسائل کشور و دانشگاه باید به عنوان نشانه ای‬ ‫وی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی دانشگاه از تعهد و مسئولیت اجتماعی مورد تشویق قرار‬ ‫نظام مسائل و موضوعات را تغییر می دهد و گیرد و در ورود به بازار کار و تحصیالت عالی‬ ‫هدفمند می کند گفت‪ :‬بدیهی است چنین امتیاز مثبت داده شود‪.‬‬ ‫دانشگاهی بر اساس رتبه بندی های انحصاری وی افزود‪ :‬فعالیت های جهادی و اجتماعی که‬ ‫مبتنی بر مقاله و کتاب و ‪ ISI‬قابل تشخیص مبتنی بر بنیان های علمی هستند‪ ،‬فعالیت های‬ ‫نیست و باید نظام رتبه بندی دانشگاهها را حاشیه ای تلقی نخواهند شد‪ ،‬بلکه به عنوان‬ ‫اصالح و تکمیل کرد‪.‬‬ ‫فعالیت هایی ضروری برای پرورش نسلی متعهد‬ ‫و مسئولیت پذیر به انها نگاه می شود‪.‬‬ ‫فعالیت هایی که بلوغ اجتماعی و اجتماعی شدن‬ ‫دانشجویان را ممکن می کند و انها را با‬ ‫اقتضائات و مسائل جامعه و صنعت اشنا‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫کالنتری با تاکید بر اینکه شاخص رتبه بندی‬ ‫دانشگاه ها باید شاخصی باشد که معنایی از علم‬ ‫نافع است گفت‪ :‬شاخصی که منجر به کنشگری‬ ‫عینی دانشگاهیان می شود و انها را به مسائل‬ ‫جامعه نزدیک و دانشگاه را مردمی می سازد؛‬ ‫شاخصی که ارتباط صنعت با دانشگاه و ارتباط معاون وزیر علوم بیان کرد‪ :‬دانشگاه بتواند با‬ ‫وی افزود‪ :‬واقعیت این است که دانشگاه را نباید جامعه با دانشگاه را تکمیل می کند و دانشگاه را جهاد علمی و مسئولیت پذیری و تعهد خود‪،‬‬ ‫فقط به تولید علم محدود کرد‪ .‬محدود کردن درمتن جامعه قرار می دهد‪.‬‬ ‫منشا خیر و برکت برای کشور و این منطقه‬ ‫تولید علم به تولید مقاله و کتاب نیز تفسیر وی افزود‪ :‬این شاخص حتی مدل توسعه باشد و مردم ثمره عینی و ملموس دانشگاه را در‬ ‫ناتمامی از ان است‪.‬‬ ‫دانشگاه را نیز تغییر می دهد و دانشگاهها را زندگی خود بیشتر و بیشتر احساس کنند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد‪ :‬دانشگاه شبیه به هم نمی کند‪ .‬در ترفیع و ارتقای اساتید گفتنی است معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر‬ ‫باید عالمان و متخصصانی متعهد تربیت کند که عالوه بر توجه به ویژگی های فرهنگی‪ ،‬باید به علوم در بدو ورود به دانشگاه والیت‪ ،‬به همراه‬ ‫به سرنوشت کشور حساس باشند‪ .‬دانشگاه باید تعهد و مسئولیت اجتماعی انها و کنش هایی که مسئوالن این دانشگاه در محل یادمان شهدا‬ ‫تعهد و مسئولیت اجتماعی را در میان در جهت حل مسائل دانشجویان‪ ،‬دانشگاه‪ ،‬حضور یافته و با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام‬ ‫دانشگاهیان (دانشجویان و اساتید) ارتقا دهد‪ .‬منطقه و کشور دارند نیز امتیاز داد و در ترفیع واالی شهدا ادای احترام کردند‪.‬‬ صفحه 15 ‫در زمستان به دلیل سردی هوا‪ ،‬افراد اب کمتری می نوشند‪ ،‬این موضوع باعث می شود که بدن کم اب شود‪ ،‬رطوبت رادیکال های‬ ‫ازاد بدن کاهش یابد‪ ،‬پوست پیر شود و سیستم گوارشی نتواند به خوبی عمل کند‪ .‬بنابراین برای جبران اب مورد نیاز بدن یک‬ ‫گزینه بسیار خوب‪ ،‬نوشیدن دمنوش های زمستانی است‪.‬‬ ‫‪ 6‬دمنوش معجزه گر‬ ‫زمستانی‬ ‫لیموی داغ‬ ‫اب لیمو تازه را در ماگ‬ ‫بریزید‪ ،‬یک برش از لیمو را‬ ‫درون ان قرار دهید و اب جوش‬ ‫را بر روی ان اضافه کنید‪ .‬اب جوش‬ ‫و لیمو می توانند جایگزین های مناسبی‬ ‫برای نوشیدنی های شیرین باشند‪ .‬این‬ ‫نوشیدنی را در کنار وعده های غذایی‬ ‫مصرف کنید‪ ،‬زیرا اسید موجود در‬ ‫اب لیمو می تواند به دندان ها‬ ‫اسیب برساند‪.‬‬ ‫زنجبیل‬ ‫زنجبیل تازه را به میزان‬ ‫یک قاشق غذاخوری در ظرفی‬ ‫مناسب رنده کنید‪ .‬سپس با اب‬ ‫جوش به مدت ‪ 10‬دقیقه دم کرده و‬ ‫داخل صافی ریخته و تفاله ان را بگیرید‪.‬‬ ‫این دمنوش بدن را به یک بخاری سیار تبدیل‬ ‫کرده و از ویروس های سرماخوردگی در‬ ‫امان نگه می دارد‪ .‬زنجبیل به نوعی‬ ‫پیشگیری کننده قوی برای‬ ‫سرماخوردگی است‪.‬‬ ‫نعناع تازه‬ ‫کالری کمی دارد‪ ،‬یک‬ ‫پاک کننده دهان محسوب‬ ‫می شود و به طور سنتی برای‬ ‫کمک به گوارش استفاده شده است‪.‬‬ ‫برای درست کردن این چای کافی است‬ ‫به شستن و خرد کردن یک مشت برگ‬ ‫نعناع بپردازید‪ ،‬ان را درون یک‬ ‫قوری کوچک قرار دهید و بر‬ ‫روی ان اب جوش اضافه‬ ‫‪.‬‬ ‫کنید‬ ‫بادرنجبویه‬ ‫در کاهش استرس‪ ،‬التیام‬ ‫زخم ها‪ ،‬درمان دندان درد‪،‬‬ ‫اسیب دیدگی گردن و درمان‬ ‫گوش درد موثر است‪ .‬همچنین از‬ ‫این گیاه به عنوان دارویی برای درمان‬ ‫تب‪ ،‬سردرد‪ ،‬فشار خون باال‪ ،‬کابوس های‬ ‫شبانه‪ ،‬انفلوانزا و حالت تهوع یاد‬ ‫می شود‪ .‬ه روی خلق و خوی شما‬ ‫تاثیر می گذارد و بی حوصلگی‬ ‫را درمان می کند‪.‬‬ ‫گل گاوزبان‬ ‫این چای برای درمان‬ ‫موقعیت های عصبی مناسب‬ ‫است و برگ های این گیاه به‬ ‫شیردهی مادران شیرده کمک‬ ‫می کند‪ .‬این چای برای کاهش تب و‬ ‫حفظ سرزندگی در زمان بهبود از بیماری‬ ‫مناسب است‪ .‬این چای تعریق فرد را‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬از این چای برای‬ ‫رژیم های سم زدایی استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اویشن‬ ‫این گیاه خاصیت ضد‬ ‫باکتری‪ ،‬صد التهاب و ضد‬ ‫اسپاسم دارد‪ .‬از این گیاه برای‬ ‫انواع سرفه استفاده می شود و‬ ‫خاصیت از بین برنده مخاط و برطرف‬ ‫کننده سرفه و اسم دارد‪ .‬چای اویشن به‬ ‫کاهش درد قاعدگی کمک می کند‪ .‬اما‬ ‫دقت داشته باشید که چای اویشن‬ ‫می تواند موجب وضع حمل‬ ‫ناموفق یا سقط جنین شود‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬نبض ما‬ ‫‪16‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ صفحه 16 ‫تشکیل صندوق مسئولیت اجتماعی در فارس‬ ‫پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس در گزارش‬ ‫خود به نقل از محمدهادی ایمانیه در دیدار با‬ ‫معاون وزیر ورزش و جوانان افزود‪ :‬کمک به‬ ‫حوزه ورزش نیز به عنوان یک اولویت برای این‬ ‫بخش ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به ظرفیت های باالی فارس در‬ ‫حوزه ورزش ادامه داد‪ :‬بسیاری از مشکالت و‬ ‫ناهنجاری های اجتماعی را می توان با فراهم‬ ‫کردن زمینه گرایش جامعه به سمت ورزش‬ ‫کاهش داد‪.‬استاندار فارس‪ ،‬اهمیت هم افزایی در‬ ‫توسعه ورزش را نیز یاداور شد و گفت‪ :‬در سفر‬ ‫اخیر رییس جمهور به این استان رایزنی های‬ ‫انجام شده از سوی مدیریت ارشد استان سبب‬ ‫شد وزیر نفت بپذیرد که این وزارتخانه سهم‬ ‫وزارت ورزش و جوانان را در احداث ورزشگاه های‬ ‫مشترک عهده دار شود‪ .‬ایمانیه‪ ،‬بر لزوم توجه به‬ ‫ورزش های همگانی نیز تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫توسعه ورزش همگانی با همکاری دستگاه ها و‬ ‫سازمان های مختلف در قالب برنامه های هفتگی‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪ .‬وی‪ ،‬همچنین از‬ ‫مدیرکل جدید ورزش و جوانان فارس خواست‬ ‫موضوع جوانان را با جدیت در برنامه ریزی‬ ‫مدیریتی خود مد نظر قرار دهد و در این زمینه‬ ‫از کمک سایر نهادها و سازمان های فرهنگی‬ ‫اجتماعی استفاده کند‪ .‬وزیر ورزش و جوانان‬ ‫طی حکمی حیدر صفرپور را به عنوان مدیر کل‬ ‫ورزش و جوانان فارس منصوب کرد‪ .‬از جمله‬ ‫سوابق مدیریتی صفرپور می توان به مشاور‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز‪ ،‬مدیر تربیت‬ ‫بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز‪ ،‬عضویت در‬ ‫شورای مشورتی ورزش وزارت بهداشت و‬ ‫سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫در انتصاب مدیران اموزش و پرورش استان‬ ‫دخالت نمی کنم‬ ‫استاندار فارس همچنین در نشست با فرهنگیان‬ ‫جوان این استان در شیراز گفت‪ :‬در بحث‬ ‫انتصاب معاونین و مدیران اموزش و پرورش‬ ‫استان تصمیم گیرنده نهایی مدیر کل این‬ ‫مجموعه است و به رغم اینکه معرفی و پیشنهاد‬ ‫برخی از گزینه ها را بالاشکال می دانم اما به هیچ‬ ‫وجه و تحت هر شرایطی هیچ دخالتی در‬ ‫انتصابات پیش رو نخواهم داشت‪ .‬ایمانیه با‬ ‫اشاره به اهمیت و اثرگذاری معلمان در جامعه‬ ‫افزود‪ :‬پرداختن به مسائل جوانان در گام دوم‬ ‫انقالب بسیار حائز اهمیت است و تحول در‬ ‫جامعه از طریق معلمان رقم می خورد‪ ،‬تحولی‬ ‫که از طریق تاثیرگذاری انها با ارائه اموزش به‬ ‫دانش اموزان و انتقال این اموزش به خانواده‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بر لزوم تغییر نگاه در اموزش و پرورش از‬ ‫هزینه ای به سرمایه ای تاکید کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫هزینه کردن در حوزه تعلیم و تربیت بزرگترین‬ ‫سرمایه گذاری است چرا که نیروهای تعلیم‬ ‫یافته می توانند در کارخانه و مراکز تولید اشتغال‬ ‫و ثروت موثر واقع شوند‪ .‬استاندار فارس گفت‪:‬‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش استان باید نسبت به‬ ‫احصاء و شناسایی انتظارات از این مجموعه‬ ‫براساس سند تحول ان و مطرح کردن این‬ ‫وظایف در جلسه شورای اموزش و پرورش‬ ‫فارس اهتمام ویژه داشته باشد‪.‬ایمانیه همچنین‬ ‫خواستار تشکیل یک شورای پنج نفره با حضور‬ ‫نمایندگانی از اموزش و پرورش‪ ،‬نوسازی‬ ‫مدارس‪ ،‬مجمع خیرین فرهنگ ساز و شهرساز‪،‬‬ ‫استانداری فارس و همچنین اولیاء و مربیان در‬ ‫جهت ایجاد برنامه زمان بندی برای رفع‬ ‫مشکالت مدارس و واحدهای اموزشی و‬ ‫پرورشی استان شد‪ .‬اختصاص اعتبار برای‬ ‫مدارس اسیب دیده در سیل اخیر استاندار‬ ‫فارس همچنین گفت‪ :‬به منظور رفع مشکالت و‬ ‫اسیب های وارد شده به مدارس هشت شهرستان‬ ‫جنوبی استان در جریان سیل اخیر‪ ،‬اعتباراتی‬ ‫اختصاص یافته که به زودی نسبت به ساماندهی‬ ‫اسیب های وارد شده اقدام خواهد شد‪ .‬دکتر‬ ‫ایمانیه همچنین خواستار استفاده از ظرفیت‬ ‫دانشجویان سال اخر دانشگاه فرهنگیان برای‬ ‫پاسخگویی به نیاز کمبود نیروی انسانی در‬ ‫اموزش و پرورش شد‪ .‬تفاهم با ادارات دولتی‬ ‫برای برخورداری فرهنگیان از امکانات رفاهی‪،‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی‬ ‫استان و استفاده از امکانات مجمع خیرین‬ ‫کتابخوان و فرهنگ ساز برای تکمیل و تجهیز‬ ‫کتابخانه مدارس از دیگر مواردی بود که استاندار‬ ‫فارس در این دیدار بر ان تاکید کرد‪ .‬استاندار‬ ‫فارس‪ ،‬با اشاره به نگاه مثبت دولت سیزدهم به‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬خواستار مشارکت و هم‬ ‫افزایی دستگاه برای رفع مشکالت حمل و نقل‬ ‫معلمان و کاهش ترددهای این قشر برای‬ ‫رسیدن به محل خدمت شد‪.‬‬ ‫ساماندهی افراد بی خانمان در منطقه ‪ ۱۵‬تهران‬ ‫بنابر اعالم سایت شهر‪ ،‬محمد حسن رجبی سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ‪ 15‬تهران با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬طرح ساماندهی افراد بی خانمان و معتادان در شب های سرد سال با اماده باش شبانه روزی مرکز خدمات اجتماعی‬ ‫منطقه از اول اذر ماه به اجرا درامده و تا پایان فروردین ماه ‪ ۱۴۰۱‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در این راستا ستاد اجرایی طرح با حضور اعضای این ستاد شامل معاونین‪ ،‬شهرداران نواحی‪ ،‬رییس مرکز‬ ‫خدمات اجتماعی و فرمانده اجرائیات به ریاست شهردار منطقه تشکیل شد‪ .‬رجبی افزود‪ :‬مسئولیت اجتماعی ما در مقابل‬ ‫افراد بی خانمان ایجاب می کند تا از همه ظرفیت ها مانند خیرین‪ NGO ،‬ها و نیز فضاهای موجود برای عبور از این‬ ‫زمستان سخت بهره ببریم‪ .‬سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت‪ :‬گشت زنی ‪ ۲۴‬ساعته شهرداران شب‬ ‫نواحی به منظور انتقال افراد اسیب دیده به گرمخانه ها‪ ،‬استقرار اتوبوس برای انتقال مددجویان به گرمخانه‪ ،‬توزیع غذای‬ ‫گرم میان انان در طی گشت زنی و چکاپ پزشکی انان ازجمله بخش های این طرح است‪ .‬رجبی با تاکید بر اینکه از مدتی‬ ‫پیش توزیع غذای گرم به صورت روزانه در برخی پاتوق ها انجام شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این اقدام برای تشویق افرادی است‬ ‫که به دلیل سوء مصرف مواد عالقه ای به امدن گرمخانه ها ندارند که خوشبختانه توانستیم تعداد زیادی را جذب کنیم و‬ ‫تالش برای جذب بیشتر ادامه دارد‪ .‬برپایه این گزارش؛ شهروندان در صورت مشاهده افراد بی خانمان در شب های سرد‬ ‫سال می توانند با شماره ‪ ۱۳۷‬و ‪ ۵۵۵۲۲۳۲۲ ،۵۵۰۱۲۳۴۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ صفحه 17 ‫تاثیر شبکه های اجتماعی بر خانواده‪ ،‬همیشه هم مثبت نیستند‪ .‬امروزه جوانان بیش از همیشه تحت تاثیر فضای اینترنت‪ ،‬شبکه های اجتماعی و‬ ‫فناوری های نوین هستند‪ .‬همچنین تعامالت منفی که در این شبکه ها اتفاق می افتند هم بر والدین و هم بر فرزندان تاثیر می گذارند‪ .‬بر اساس‬ ‫پژوهش های انجام شده‪ ،‬صفحات شبکه های اجتماعی فرزندانی که رفتارهای منفی با والدینشان دارند اغلب پر شده از مطالب غمناک یا خشم امیز‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬وجود این شبکه ها به نوجوانان این حس را منتقل می کند که زمان کافی برای معاشرت با خانواده خود ندارند‪ .‬در ادامه به مهم ترین‬ ‫تاثیرات منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده اشاره می کنیم‪ .‬‬ ‫تاثیرمنفی شبکه های اجتماعی‬ ‫بر خانواده‬ ‫‪ .1‬به هم خوردن ارتباطات خانوادگی‬ ‫پیش از ورود شبکه های اجتماعی به زندگی ما‪،‬‬ ‫گردهمایی های خانوادگی اغلب لذت بخش و‬ ‫به یادماندنی بودند‪ .‬این ابزارهای مدرن موانع‬ ‫فیزیکی ارتباطات خانوادگی را از میان‬ ‫برداشته اند‪ ،‬اما فرهنگ خانواده و لذت‬ ‫گردهمایی های خانوادگی را هم از بین برده اند‪.‬‬ ‫به دلیل امکان برقراری فوری تماس تصویری‪،‬‬ ‫اعضای خانواده به ندرت حضوری با هم مالقات‬ ‫می کنند‪ .‬کاربران شبکه های مجازی بیش از حد‬ ‫به تلفن های همراه خود وابسته شده اند‪ .‬انها به‬ ‫اندازه ای که در شبکه های اجتماعی فعال اند از‬ ‫نظر ذهنی در جمع های خانوادگی حضور ندارند‬ ‫و کمتر با خانواده خود صحبت می کنند‪ .‬ممکن‬ ‫است در جمع ها حضور فیزیکی داشته باشند‪ ،‬اما‬ ‫ذهنشان جای دیگری است و همین مسئله‬ ‫باعث افزایش اختالف میان اعضای خانواده‬ ‫می شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬حضور بیش از حد در‬ ‫این شبکه ها باعث می شود اعضای خانواده‬ ‫به جای ارتباط رو در رو‪ ،‬دیجیتالی و مجازی‬ ‫ارتباط داشته باشند‪ .‬مجازی بودن روابط بسیاری‬ ‫از مواقع باعث افزایش سوءتفاهم ها و دلخوری ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اعتیاد به شبکه های اجتماعی‬ ‫یکی از مشکالت در حال گسترش در سطح‬ ‫جهان اعتیاد به شبکه های اجتماعی است‪ .‬امروزه‬ ‫این پلتفرم های انالین به محل اصلی ارتباطات‬ ‫تبدیل شده اند‪ .‬بسیاری از مردم حس می کنند‬ ‫باید دائم به تلفن همراه خود سر بزنند‪ .‬این نوع‬ ‫اعتیاد به تلفن همراه خطری برای روابط‬ ‫خانوادگی است‪ .‬خب راه حل چیست؟ برای‬ ‫مقابله با اعتیاد به شبکه های اجتماعی می توانیم‬ ‫خودمان برای سرک کشیدن در تلفن همراهمان‬ ‫محدودیت هایی ایجاد کنیم‪ .‬مثال مدت زمان‬ ‫روشن ماندن صفحه نمایش گوشی را تنظیم‬ ‫کنیم‪ .‬حتی می توانیم تصمیم بگیریم که هنگام‬ ‫حضور در جمع خانواده به شبکه های اجتماعی‬ ‫سر نزنیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬می توانیم بر کودکان‬ ‫نظارت کنیم تا کمتر از قبل در این شبکه ها‬ ‫حضور پیدا کنند‪ .‬چراکه افزایش مدت زمان‬ ‫‪18‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫حضور کودکان ارتباط نزدیکی با افزایش اعتیاد‬ ‫انها به این شبکه ها و گسترش قلدری های‬ ‫سایبری دارد‪ .‬اعتیاد به شبکه های اجتماعی‬ ‫موجب می شود والدین زمان کافی برای فرزندان‬ ‫خود نداشته باشند و نتوانند همدیگر را به خوبی‬ ‫درک کنند‪.‬‬ ‫‪ . 3‬تاثیرات شبکه های اجتماعی بر روش‬ ‫تربیتی والدین‬ ‫شبکه های اجتماعی بر نحوه برقراری ارتباط‪،‬‬ ‫دریافت اخبار و به اشتراک گذاری وقایع زندگی با‬ ‫دیگران تاثیر گذاشته اند‪ .‬این فضای بدون مرز بر‬ ‫روش تربیتی والدین نیز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫مهم ترین تاثیرات شبکه های اجتماعی بر روش‬ ‫تربیتی والدین را در ادامه بررسی کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از دست دادن لحظات مهم‪ :‬اغلب‪ ،‬والدین‬ ‫برای اینکه لحظات شیرین زندگی فرزندشان و‬ ‫اولین تجربه های او را با بقیه به اشتراک بگذارند‬ ‫لحظه ای درنگ می کنند‪ .‬در این مکث کوتاه‪ ،‬با‬ ‫خود فکر می کنند ایا این لحظه ارزش‬ ‫الیک خوردن در شبکه های اجتماعی را دارد یا‬ ‫نه‪ .‬همین مکث کوتاه باعث می شود لحظه ای‬ ‫مهم و طبیعی از زندگی فرزندشان را از دست‬ ‫بدهند‪ .۲ .‬مقایسه کردن‪ :‬زمانی که بچه دار‬ ‫می شوید‪ ،‬احتماال با والدینی برخورد خواهید‬ ‫کرد که همیشه درباره فرزندشان الف می زنند‪:‬‬ ‫بچه ما در بهترین مدرسه شهر قبول شده؛ پسر‬ ‫ما از سه سالگی چند زبان یاد گرفته است‪ .‬همه‬ ‫این جمالت را ممکن است در برخورد با چنین‬ ‫والدینی بشنوید‪ .‬شبکه های اجتماعی کار را‬ ‫برای چنین والدینی راحت تر کرده است‪.‬‬ ‫بسیاری از والدین تجربیات تربیتی خود را با‬ ‫دیگران مقایسه می کنند‪ ،‬در نتیجه ممکن است‬ ‫با دیدن چنین مطالبی در فضای انالین احساس‬ ‫سرخوردگی و شکست کنند‪.‬شبکه های اجتماعی‬ ‫ممکن است این ذهنیت را ایجاد کنند که «بقیه‬ ‫از من والدین بهتری هستند» در حالی که مردم‬ ‫معموال تجربیات شیرین خود را در این شبکه ها‬ ‫به اشتراک می گذارند‪ .‬دلیلش هم ساده است؛‬ ‫همه دوست دارند تصویر زیبایی از زندگی خود‬ ‫به نمایش بگذارند‪ ،‬غافل از اینکه همین موضوع‬ ‫می تواند استرس بقیه والدین را افزایش دهد‪.۳.‬‬ ‫به اشتراک گذاری بیش از حد تجربیات‪:‬‬ ‫شبکه های اجتماعی باعث شده اند که والدین‬ ‫زمان بسیاری را صرف اشتراک گذاری عکس ها و‬ ‫ویدئوهای کودکانشان کنند‪ .‬این شبکه ها والدین‬ ‫را تحریک می کنند بدون هیچ محدودیتی از‬ ‫تجربیات کوچک و بزرگ فرزندانشان برای بقیه‬ ‫بگویند‪ .۴ .‬ایجاد ردپای دیجیتال‪ :‬همه ما ممکن‬ ‫است در البوم های قدیمی عکس هایی داشته‬ ‫باشیم که یاداور خاطرات چندان خوشایندی‬ ‫نیستند‪ .‬در گذشته این موضوع به همان البوم ها‬ ‫محدود می شد‪ .‬در حالی که امروزه محتوای‬ ‫شبکه های اجتماعی به سادگی از بین نمی روند؛‬ ‫ردپای دیجیتال تا مدت ها برجا می ماند‪.‬‬ ‫‪.4‬تاثیرات شبکه های اجتماعی بر روابط‬ ‫همسران‬ ‫شبکه های اجتماعی نوع تعامل افراد با‬ ‫همسرانشان را تغییر داده اند‪ .‬پژوهش های‬ ‫مختلف نشان می دهد که استفاده بیش از حد از‬ ‫شبکه های اجتماعی تاثیر منفی بر روابط عاطفی‬ ‫و ازدواج افراد دارد‪ .‬حضور بیش از حد در این‬ ‫پلتفرم های انالین موجب افزایش مسائلی مانند‬ ‫خیانت‪ ،‬حسادت و در نتیجه طالق می شود‪.‬‬ ‫افراد بیشتر وقت خود را در این شبکه ها سپری‬ ‫می کنند و زمانی برای تعامل با همسرانشان‬ ‫باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫تاثیرات منفی شبکه های اجتماعی کم نیستند‪.‬‬ ‫ما فقط به بخشی از انها اشاره کردیم‪ .‬البته برای‬ ‫مقابله با تاثیرات منفی این ابزارهای مدرن‬ ‫راهکارهایی هم وجود دارد‪ ،‬از جمله‪ .1:‬حواستان‬ ‫به مدت زمانی که در شبکه های اجتماعی‬ ‫می گذرانید باشد‪ ،‬چراکه حضور بیش از حد در‬ ‫این شبکه ها در نهایت باعث منزوی شدن شما‬ ‫می شود‪ .‬این شبکه ها می توانند خطری برای‬ ‫سالمت روان باشند‪ .2 .‬از اطالعات مفید‬ ‫شبکه های اجتماعی بیشتر استفاده کنید‪.3.‬زمان‬ ‫بیشتری را با خانواده خود بگذرانید‪ ،‬بیشتر از‬ ‫حضور در شبکه های اجتماعی‪ .4 .‬سعی کنید‬ ‫میان زندگی واقعی خود و حضور در شبکه های‬ ‫اجتماعی تعادل برقرار کنید‪.‬‬ صفحه 18 ‫مسئولیت اجتماعی پژوهشگران به محاق رفته‬ ‫نشست «پژوهش و مسئولیت اجتماعی» روز‬ ‫ی با سخنرانی مقصود‬ ‫سه شنبه هفتم د ‬ ‫فراستخواه‪ ،‬عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و‬ ‫برنامه ریزی اموزش عالی‪ ،‬برگزار شد‪ .‬گزیده‬ ‫سخنان فراستخواه را می خوانید؛‬ ‫مسئولیت با پرسشی اغاز می شود که فرد یا‬ ‫گروهی در برابر خود دارند‪ .‬مسئولیت پرسشی‬ ‫است که از وجدان ما برمی خیزد و از درون‬ ‫خودمان بلند می شود که در قبال محنت های‬ ‫اجتماعی چه می کنیم و ما را مخاطب قرار‬ ‫می دهد یا از خودفهمی حرفه ای ما برمی خیزد‪.‬‬ ‫گاه مسئولیت‪ ،‬پرسش دیگران است‪ .‬دیگران‬ ‫می توانند مخاطبان ما یا صاحبان سهم یا‬ ‫ذی نفعان بیرونی باشند‪ .‬این پرسش ها که‬ ‫مسئولیت ما را تعریف می کند‪ ،‬می تواند دو‬ ‫صورت بندی داشته باشد‪ .‬یکی صورت بندی‬ ‫اخالقی و هنجاری و دیگری صورت بندی‬ ‫حقوقی است‪ .‬وقتی می گویم مقصود فراستخواه‬ ‫مسئولیت دارد می توانم از مسئولیتم‬ ‫صورت بندی اخالقی‪ ،‬حقوقی و قانونی داشته‬ ‫باشم‪ .‬صورت بندی اخالقی با زبان نرم ارزش های‬ ‫اجتماعی و صورت بندی حقوقی با زبان رسمی تر‬ ‫مثل قوانین و مقررات است‪ .‬معموالً به قسمت‬ ‫اول که صورت بندی اخالقی و هنجاری است‬ ‫مسئولیت اجتماعی می گویند‪ ،‬ولی نوع دوم‬ ‫یعنی صورت بندی حقوقی را پاسخگویی‬ ‫اجتماعی تعبیر می کنند‪ .‬هر دو صورت بندی در‬ ‫بحث من کنار هم دیده می شود و پژوهشگران‬ ‫به هر دو معنا در قبال حرفه پژوهشگری شان‬ ‫مسئولیت اجتماعی دارند‪.‬می خواهم درباره‬ ‫مسئله ای که خودم با ان درگیرم صحبت کنم‪.‬‬ ‫پژوهش و مسئولیت اجتماعی با مشکل‬ ‫جدی تری دست به گریبان است‪ .‬اگر بخواهم‬ ‫مسئولیت اجتماعی تحقیقات و موسسات‬ ‫پژوهشی در ایران را در یک عبارت مختصر بیان‬ ‫کنم‪ ،‬باید بگویم که در ایران کنونی مسئولیت‬ ‫اجتماعی محققان در محاق فرو رفته است‪ .‬ما‬ ‫مدتی است که با مشکل مسئولیت اجتماعی در‬ ‫محاق درگیریم‪ .‬در ساختارها و سیستم هایی که‬ ‫داریم مسئولیت اجتماعی محققان شرایط‬ ‫شناسایی خودش را از دست داده است‪ .‬در این‬ ‫شرایط ظرفیت و نفوذ معنایی مسئولیت‬ ‫اجتماعی در زوال است‪ .‬من با محققان بسیاری‬ ‫کار می کنم و کارشان و جامعه مان را می بینم‪ .‬از‬ ‫این رو احساس می کنم مسئولیت اجتماعی‬ ‫پژوهشگر و پژوهش تبدیل به واژگان سردی بر‬ ‫زبان اجتماعی شده است و با این واژگان‪ ،‬جان‬ ‫محققان گرم نمی شود‪ .‬احساس می کنم وقتی‬ ‫درباره مسئولیت اجتماعی پژوهش صحبت‬ ‫می کنیم با واژه های سردی با هم حرف می زنیم‬ ‫و در ارتباط با مسئولیت اجتماعی ابهاماتی‬ ‫جدی وجود دارد‪ .‬برای اینکه این مشکل را‬ ‫توضیح بدهم به چهار سرمشق اشاره می کنم تا‬ ‫نشان دهم که مسئولیت اجتماعی چطور در‬ ‫محاق قرار گرفته است‪ .‬می توانیم امر اجتماعی‬ ‫را مثابه واقعیت‪ ،‬رفتار‪ ،‬تعریف و تفسیر و عمل‬ ‫ببینیم‪ .‬پس ما چهار تا سرمشق داریم که چند‬ ‫مثال از انها بیان می کنم‪.‬‬ ‫فقدان استقالل نهادی مراکز پژوهشی‬ ‫ابتدا سرمشق امر اجتماعی به مثابه واقعیت را‬ ‫بیان می کنم‪ .‬در حال حاضر مراکز پژوهشی از‬ ‫استقالل نهادی کافی و باثبات بی بهره اند و‬ ‫خودایینی اکادمیک ندارند و طبعاً ناکارامد‬ ‫می شوند‪ .‬چگونه می توان در این موسسات از‬ ‫مسئولیت اجتماعی سخن گفت‪ .‬پژوهشگرانی را‬ ‫تصور کنید که احساس می کنند مستعمره‬ ‫حکومت اند‪ .‬اینجا مسئولیت اجتماعی محقق به‬ ‫محاق می رود و موکول به اختیار و ازادی است‪.‬‬ ‫وقتی اختیارات پژوهشگر مشکل دارد و یک‬ ‫محقق اختیار معرفت شناختی ندارد‪ ،‬چه‬ ‫مسئولیت اجتماعی ای دارد؟ مدیریت ها در نظام‬ ‫علمی ما با مشکل شایسته گرایی مواجه هستند‪.‬‬ ‫وقتی مشروعیت مدیریت دچار ابهام می شود‪،‬‬ ‫چگونه می توان در ان موسسه پژوهشی از‬ ‫مسئولیت اجتماعی تحقیقات سخن گفت‪.‬‬ ‫اینجاست که فرهنگ کارمندی جایگزین‬ ‫مسئولیت اجتماعی می شود‪ .‬در حقیقت ما‬ ‫منشیان علم هستیم‪ .‬مگر پژوهشگران چقدر‬ ‫اختیار دارند که بتوان از مسئولیت اجتماعی‬ ‫نسبت به انها سخن گفت؟‬ ‫محققان درگیر بقا هستند‬ ‫به سراغ سرمشق دوم بروم‪ ،‬یعنی مسئولیت به‬ ‫مثابه رفتار‪ .‬در حال حاضر محققان درگیر‬ ‫ارزش های بقا هستند و فقط می خواهند‬ ‫خودشان را سر پا نگه دارند‪ .‬در این شرایط‬ ‫خودبیانی حاکم نیست که فراستخواه بخواهد‬ ‫خالقیت های تحقیقش را نشان دهد‪ ،‬معنای‬ ‫اجتماعی پژوهش هایش را بفهمد‪ ،‬انها را عیان و‬ ‫بیان کند و با هر پژوهش خودش را شکوفا کند‬ ‫و به ظهور برساند‪ .‬این وضعیت مربوط به وقتی‬ ‫است که ارزش های خودشکوفایی برایم مهم‬ ‫باشد؛ یعنی صبح که بلند می شوم‪ ،‬وقتی که‬ ‫کتابم را باز می کنم‪ ،‬احساس کنم که با اینها‬ ‫معنا پیدا می کنم‪ .‬اینجاست که مسئولیت‬ ‫اجتماعی می تواند به واژگانی گرم و زنده تبدیل‬ ‫شود ولی از درون این درک رفتاری از تحقیقی‬ ‫که االن وجود دارد‪ ،‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫نمی تراود‪.‬‬ ‫ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی فوالدخوزستان‬ ‫کارکنان واحد ارتباطات منطقه ای و امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان ‪ ۱۷‬اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬با حضور در مرکز بهداشت شرق اهواز‪ ۳۰ ،‬جعبه واکسن‬ ‫کریر به مرکز بهداشت شرق اهواز اهدا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگارمعدن‪ ،‬اقدام یادشده در راستای ایفای مسولیت های اجتماعی شرکت فوالد خوزستان انجام شده است‪ .‬پیش از این نیز‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫(سرنگ‪ ،‬تخت بیمارستانی‪ ،‬اکسیژن و…) برای بیمارستان ها و مراکز‬ ‫خوزستان در راه اندازی چند مرکز واکسیناسیون عمومی و تامین ملزومات درمانی ُ‬ ‫بهداشتی به منظور پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا پیش قدم بوده است‪ .‬در نودمین نشست ستاد استانی مدیریت کرونا‪ ،‬صادق خلیلیان‬ ‫استاندار ویژه و رئیس ستاد استانی مدیریت کرونا و فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و‬ ‫دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا با اهدای دو لوح تقدیر به امین ابراهیمی مدیرعامل و علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و‬ ‫مسئولیت های اجتماعی از اقدامات ارزشمند شرکت فوالد خوزستان در زمینه کنترل ویروس کوید ‪ ١٩‬و نیز حمایت های بی دریغ از مجموعه بهداشت‬ ‫و درمان استان در پیک های مختلف و تالش برای حفظ سالمت شهرواندان خوزستان قدردانی کردند‪.‬‬ صفحه 19 ‫کاربرد بیش تر زبان بدن از ای کیو‬ ‫وقتی صحبت از موفقیت می شود‪ ،‬فکر می کنیم افرادی که از موهبت هوش برخوردارند با سرعت‬ ‫پیش می روند و ما به گرد پایشان هم نمی رسیم‪ ،‬اما ایمی کادی روان شناس اجتماعی بر این‬ ‫باور است که زبان بدن از ای کیو هم اهمیت بیشتری دارد‪ .‬بزرگ ترین یافته های او بر‬ ‫تاثیرات قدرتمند زبان بدن مثبت تمرکز دارند‪ .‬زبان بدن مثبت شامل مواردی مانند ارتباط‬ ‫چشمی مناسب‪ ،‬مشارکت و گوش دادن فعاالنه و حرکات هدفمند است که پیام مورد‬ ‫نظرتان را برجسته تر می کند‪ .‬زبان بدن مثبت این طوری کار می کند ‪:‬‬ ‫ابزار قدرتمندی در مذاکره است‬ ‫نگرش شما را تغییر می دهد‬ ‫جای تردید نیست که زبان بدن نقش مهمی در توانایی شما برای متقاعد‬ ‫کردن دیگران نسبت به شیوه ی تفکرتان دارد‪ .‬محققانی که در زمینه ی‬ ‫کادی متوجه شد که تنظیم مداوم زبان بدن در جهت مثبت تر شدن‪،‬‬ ‫ارتباطات مجازی تحقیق می کنند‪ ،‬متوجه شده اند که زبان بدن در‬ ‫طرز نگرش را هم بهبود می بخشد‪ ،‬زیرا تاثیر فوق العاده ای روی هورمون ها‬ ‫جلسات ویدئویی نقش مهمی در نتیجه ی مذاکرات ایفا می کند‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سطح هورمون تستوسترون را باال می برد‬ ‫وقتی به تستوسترون فکر می کنید‪ ،‬ذهن تان سریع به ِ‬ ‫ سمت ورزش و‬ ‫مسابقه می رود‪ ،‬اما اهمیت تستوسترون در حوزه های دیگری به جز‬ ‫ورزش هم مشهود است‪ .‬چه مرد باشید و چه زن‪ ،‬تستوسترون موجب‬ ‫افزایش اعتماد به نفس شما می شود و باعث می شود دیگران شما را‬ ‫دارای شخصیتی ارزشمند و مثبت ببینند‪ .‬تحقیقات نشان می دهند که‬ ‫زبان بدن مثبت سطح تستوسترون را تا ‪ ۲۰‬درصد باالتر می برد‪.‬‬ ‫کورتیزول را کاهش می دهد‬ ‫کورتیزول هورمون استرسی است که مانع عملکرد مناسب شده و در‬ ‫بلندمدت اثرات منفی بر سالمتی می گذارد‪ .‬کاهش سطح کورتیزول‪،‬‬ ‫استرس را به حداقل می رساند و باعث می شود واضح تر فکر کنید‪ ،‬به ویژه‬ ‫در موقعیت های دشوار و چالش برانگیز‪ .‬تحقیقات نشان می دهند که زبان‬ ‫بدن مثبت سطح کورتیزول را تا ‪ ۲۵‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ترکیب قدرتمندی می سازد‬ ‫کاهش کورتیزول یا‬ ‫در عین حالی که‬ ‫افزایش تستوسترون به خودیِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خود عالی هستند‪ ،‬اما هر دو با هم ترکیب فوق العاده ای را می سازند که‬ ‫معموال در کسانی دیده می شود که صاحب قدرت هستند‪ .‬این ترکیب‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفس و وضوحی ذهنی می سازد که برای برخورد با ضرب االجل ها‪،‬‬ ‫تصمیم های دشوار و حجم زیاد کار‪ ،‬بسیار ایدئال است‪ .‬کسانی که به طور‬ ‫طبیعی تستوسترون باال و کورتیزول پایینی دارند‪ ،‬معروف به پیشرفت‬ ‫تحت فشار هستند‪ .‬البته شما می توانید از زبان بدن مثبت برای حرکت‬ ‫در این مسیر استفاده کنید‪ ،‬حتی اگر به طور طبیعی این اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫شایستگی را منتقل می کند‬ ‫در مطالعه ای که در دانشگاه پرینستون انجام شد‪ ،‬محققان متوجه شدند‬ ‫که کلیپی یک ثانیه ای از نامزدهای سناتوری یا فرمانداری‪ ،‬کافی بود تا‬ ‫افراد بتوانند به درستی پیش بینی کنند کدام نامزد انتخاب می شود‪.‬‬ ‫اگرچه شاید این امر اعتماد شما را به فرایند رای گیری افزایش ندهد‪،‬‬ ‫نشان می دهد که ِ‬ ‫درک شایستگی پایه های محکمی در زبان بدن دارد‪.‬‬ ‫شما را محبوب تر می کند‬ ‫در مطالعه ای از دانشگاه تافتس‪ ،‬افراد تحت ازمایش کلیپ های بدون‬ ‫صدایی از پزشکانی که در حال رسیدگی به بیماران شان بودند‪ ،‬تماشا‬ ‫بدن پزشکان توانستند حدس‬ ‫کردند‪ .‬این افراد فقط با تماشای زبان ِ‬ ‫بزنند که بیماران از کدام پزشک شکایت می کردند‪ .‬زبان بدن عامل‬ ‫بسیار مهمی در چگونگی درک به وجود امده از شماست و می تواند‬ ‫مهم تر از لحن صدا یا حتی ان چیزی باشد که بر زبان می اورید‪.‬‬ ‫یادگیریِ استفاده از زبان بدن مثبت محبوبیت شما را افزایش می دهد و‬ ‫باعث می شود دیگران بیشتر از همیشه شما را دوست داشته باشند و به‬ ‫شما اعتماد کنند‪.‬‬ ‫هوش هیجانی شما را بهبود می بخشد‬ ‫توانایی شما در انتقال موثر هیجانات و ایده هایتان برای هوش هیجانی‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬کسانی که زبان بدن شان منفی است‪ ،‬تاثیری مخرب و‬ ‫مسری روی اطرافیان خود دارند‪ .‬تالش در جهت بهبود زبان بدن‪ ،‬تاثیر‬ ‫بسیاری روی افزایش هوش هیجانی شما دارد‪.‬‬ صفحه 20 ‫ساخت ‪ ۱۱۰‬منزل مسکونی و ابرسانی به ‪ ۶۳‬روستا در جنوب کرمان‬ ‫سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ گفت‪ :‬با کمک مردم و بسیج در کرمان‬ ‫بسته های کمک مومنانه را تا سقف ‪ ۱۰‬هزار بسته اماده و به کرمان ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه خبری تهران نیوز‪ ،‬سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول اهلل(ص) تهران بزرگ‬ ‫در دیدار با فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت‪ :‬خدا را شاکریم که در ایام والدت امیرالمومنین علی (ع)‬ ‫و سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی توفیق نصیبمان شد تا به همراه هیئتی ازمسئولین سپاه محمد‬ ‫رسول اهلل(ص) در استان کرمان دیار سردار دل ها حضور یابیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تهران بزرگ که مردمان مومن‬ ‫و انقالبی دارد و همیشه در صحنه های انقالبی سهم قابل توجهی را داشته اند قصد خدمت به مردم کرمان‬ ‫را نیز اعالم کرده اند‪ .‬سردار حسن زاده تاکید کرد‪ :‬اخیرا شاهد سیل در برخی از استان ها به خصوص استان کرمان بودیم که بنا شد تا با هماهنگی‬ ‫فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در اینجا حضور پیدا کنیم تا گروه های جهادی و کمک های مردمی به این نقطه از کشور گسیل شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به دنبال ان هستیم تا بخشی از مشکالت مردم انقالبی و با بصیرت کرمان را حل کنیم و در این جهاد بزرگ و در خدمات اجتماعی ان بتوانیم‬ ‫سهمی را داشته باشیم‪ .‬حسن زاده تاکید کرد‪ :‬امروز توفیق داشته ایم‪ ،‬نشستی را برگزار کنیم که در ان برای برخی از اقدامات به تفاهم رسیدیم‬ ‫از جمله ساخت ‪ ۱۱۰‬منزل مسکونی‪ ،‬تامین ‪ ۱۱۰‬سری جهیزیه و اجرای ‪ ۶۳‬پروژه ابرسانی برای روستا ها در دستور کار قرار گرفت که بزودی کار‬ ‫خودمان را اغاز خواهیم کرد‪ .‬فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تاکید کرد‪ :‬همچنین با کمک مردم و بسیج در کرمان بسته های کمک مومنانه را تا‬ ‫سقف ‪ ۱۰‬هزار بسته اماده و به کرمان ارسال خواهیم کرد‪.‬وی افزود‪ :‬خداوند متعال را شکر می کنیم که کنار این اقدامات و خدمات اجتماعی سفر‬ ‫راهیان مکتب حاج قاسم سلیمانی عزیز را از تهران به سمت این دیار با ارزش اسالمی و انقالبی داشته باشیم‪ ،‬قطعا جوان ها و دانش اموزهای انقالبی‬ ‫ما و تمام اقشار ما عالقه مند هستند که در این دیار حضور پیدا کنند و درمزار بسیار ساده اما توام با نورانیت و معنویت سردار دل ها حضور پیدا‬ ‫کنند و و از مولفه های مکتب حاج قاسم و شخصیت حاج قاسم بهره مند شوند‪ .‬سردار حسن زاده در پایان خاطر نشان کرد‪ :‬تصور ما این است که‬ ‫این اقدام بزرگ‪ ،‬مومنانه و انقالبی هم برای اعتالی مکتب انقالب اسالمی و هم برای رفع محرومیت از چهره استان کرمان که کمتر برخوردار بوده‬ ‫است‪ ،‬اثرگذار است؛ زیرا ما همه خودمان را مدیون ملت و مدیون حاج قاسم سلیمانی می دانیم‪.‬‬ ‫لزوم توجه پاالیشگاه شیراز به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد که پاالیشگاه شیراز به عنوان‬ ‫یکی از صنایع مستقر در محدوده شهرستان‬ ‫زرقان‪ ،‬باید نسبت به انجام مسئولیت های‬ ‫اجتماعی در زمینه های مختلف توجه الزم را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ابراهیم عزیزی دوشنبه ‪ ۲۹‬اذر در دیدار با‬ ‫فرماندار و جمعی از مردم شهر دودج از توابع‬ ‫شهرستان زرقان گفت‪ :‬پاالیشگاه شیراز در‬ ‫راستای مسوولیت اجتماعی خود در منطقه باید‬ ‫سهم خود را در شاخصه هایی که تعریف شده‬ ‫ایفا کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این منصفانه نیست که‬ ‫الودگی ناشی از تولید این پاالیشگاه سهم مردم‬ ‫منطقه باشد اما انها سهمی از اشتغال در این‬ ‫پاالیشگاه نداشته باشند‪ .‬نماینده مردم شیراز و‬ ‫زرقان در مجلس در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با اشاره به خباثت های دشمن در ضربه‬ ‫زدن به کشور گفت‪ :‬تالش دشمن این است که‬ ‫از طریق امپراطوری رسانه ای به دنیا نشان دهد‬ ‫که ملت ایران از گذشته پشیمان است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫راهبرد دوم دشمن اشفته نشان دادن وضعیت‬ ‫حال با بهره گیری از همه ابزارها و اشخاص‬ ‫ناسزاوار در داخل است که نوع رفتارشان به این‬ ‫وضعیت دامن زده که تالش دشمن روی این‬ ‫وضعیت بسیار جدی است‪.‬عزیزی سومین‬ ‫راهبرد نظام سلطه را ناامید کردن ملت نسبت‬ ‫به اینده عنوان کرد و گفت‪ :‬وقتی این سه‬ ‫راهبرد را کنار هم می گذاریم اگر وظیفه خودمان‬ ‫را درست انجام ندهیم‪ ،‬چیز دیگری باقی‬ ‫نمی ماند‪ .‬نماینده شیراز و زرقان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز هر کسی‬ ‫دلش برای سربلندی ایران اسالمی می تپد‪ ،‬برای‬ ‫مبارزه با این راهبردهای شیطانی دشمن باید‬ ‫وارد میدان شود و نباید دشمن را ضعیف و‬ ‫ناتوان ببیند‪ .‬او افزود‪ :‬در این راستا وحدت و‬ ‫یکپارچگی و ید واحده بودن یک امر مهم است‬ ‫و خط کشی های سیاسی و اجتماعی معنا نمی‬ ‫دهد و نباید از تریبون ها صدایی در بیاید که هم‬ ‫نوا با دشمن باشد‪ .‬عزیزی تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫ارکان نظام وظایف بیشتری دارند و سهم برخی‬ ‫مسووالن بیشتر است و اینجاست که باید در‬ ‫قول و عمل با مردم صادق بود‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز باید خود را در محضر الهی ببینیم چراکه‬ ‫اگر این گونه نباشیم احساس مسوولیت نخواهیم‬ ‫کرد و شاید رفتارهایمان نابخشودنی باشد‪.‬‬ ‫عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪:‬‬ ‫تالش ما این است که مجلس و دولت جدا از‬ ‫اقدامات شعاری‪ ،‬فضای خدمت را دنبال کنند؛‬ ‫فضایی که در دولت قبل انچنان که سزاوار‬ ‫است‪ ،‬فراهم نبود‪ .‬او افزود‪ :‬ایده مجلس این‬ ‫است که منابع و یارانه کاالهای اساسی در‬ ‫خدمت مردم قرار گیرد تا خودشان مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬حرف ما این بود ان‬ ‫کسی که چند تا اتومبیل دارد چرا باید سهمیه‬ ‫سوختش با کسی که یک موتور سیکلت دارد‪،‬‬ ‫برابر باشد؟ خب این ظلم و بی عدالتی است‪ .‬ما‬ ‫به دولت قبل این حرف ها را می زدیم اما انها‬ ‫قبول نمی کردند و مجلس را مقابل مردم قرار‬ ‫می دادند‪ .‬عزیزی با تاکید براینکه افق توسعه را‬ ‫باید از محل غنی سازی جیب مردم دنبال کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در بودجه ‪۱۴۰۱‬کشور به دنبال ان‬ ‫هستیم که با همدلی و انسجام و به دور از‬ ‫سیاسی کاری های بیمارگونه‪ ،‬زمینه رشد‬ ‫و توسعه کشور را فراهم کنیم‪.‬‬ صفحه 21 ‫موفقیت کشور در گرو افزایش “احساس مسئولیت اجتماعی”‬ ‫حجت االسالم و المسلمین پناهیان‪ ،‬گفت‪ :‬هنر‬ ‫شهید سلیمانی این بود که توانست احساس‬ ‫مسئولیت را در خون جوانان به جوش اورد و‬ ‫کار را به دست خود مردم بدهد و به جای‬ ‫اینکه یک مسئول خوبی باشد‪ ،‬خوبی خود را‬ ‫در بین مردم برده و احساس مسئولیت را بین‬ ‫انها تقسیم می کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در اهواز‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان‪،‬‬ ‫عصر امروز در ائین گرامیداشت حماسه ‪ ۹‬دی‬ ‫در دانشگاه شهید چمران اهواز‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مردم در ‪ ۹‬دی سال ‪ ۱۳۸۸‬به خیابان ها امدند‬ ‫تا توطئه ها را خنثی و مشکل ایجاد شده را‬ ‫برطرف کنند اما چرا مردم برای رفع مشکالت‬ ‫دیگر به میدان نیامدند؟ وی افزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی تاکنون به میدان امدن‬ ‫مردم یک امر تکراری شده ولی چرا بازهم‬ ‫مشکالتی در جامعه وجود دارد؟ برای رفع این‬ ‫مشکالت باید چه کنیم؟ ایا وجود مسئوالن‬ ‫خوب‪ ،‬تنها راه حل مشکالت است؟ حجت‬ ‫االسالم و المسلمین پناهیان ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫بهترین مسئول را نیز داشته باشیم بازهم‬ ‫مشکالت برطرف نمی شود بلکه تنها راه‬ ‫مشارکت گسترده مردم و مسئولیت پذیری انها‬ ‫است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬امیرالمومنین (ع) در طول‬ ‫حکومت خود با عدالت و خدمت کرد اما دولت‬ ‫ایشان حدود پنج سال بیشتر دوام نداشت‪.‬‬ ‫برخی ها بر این باورند که تبلیغات دشمن علیه‬ ‫امیرالمومنین (ع) دلیل اصلی بود که این یک‬ ‫باور غلطی است؛ چرا که در ان زمان ابزار‬ ‫تبلیغات سخن بود و هیچکس توانمندی‬ ‫امیرالمومنین (ع) را در سخنرانی و تبلیغ‬ ‫نداشت‪ .‬حجت االسالم والمسلمین پناهیان‬ ‫گفت‪ :‬برخی دیگر بر این باور بودند که در ان‬ ‫دوران مردم بصیرت نداشتند و نخبگان مردم را‬ ‫اگاه نکردند در حالی که خود امیرالمومنین (ع)‬ ‫بیشتر از همه با مردم ارتباط داشتند و نیازی به‬ ‫این اگاهی بخشی از سوی نخبگان نبود‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬امام علی (ع) از نظر اقتصادی از‬ ‫معاویه قوی تر بود؛ وضع اقتصادی با توجه به‬ ‫عدالت اجتماعی مناسب بود و بحران اقتصادی‬ ‫وجود نداشت و از نظر نظامی نیز قوی تر بودند‬ ‫و نمونه ان جنگ صفین است‪ .‬این استاد حوزه‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با وجود این امتیازات‪ ،‬تنها عاملی که‬ ‫باعث پایان حکومت امیرالمومنین علی (ع) شد‪،‬‬ ‫نبود احساس مسئولیت اجتماعی در مردم و‬ ‫همچنین نفوذ روسای قبایل بر مردم بود و‬ ‫سبب شد تا مردم مشارکت اجتماعی نداشته‬ ‫باشند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین پناهیان با‬ ‫اشاره به حماسه ‪ ۹‬دی ‪ ۱۳۸۸‬گفت‪ :‬شورای‬ ‫تبلیغات اسالمی همواره متولی برگزاری‬ ‫راهپیمایی و تظاهرات است اما در حماسه ‪۹‬‬ ‫دی ‪ ۱۳۸۸‬هیچ نقشی نداشت و خود مردم وارد‬ ‫میدان شدند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر منتظر باشیم‬ ‫همه مسئوالن شبیه سردار شهید سلیمانی‬ ‫شوند یک انتظار بیهوده است؛ اساساً دین برای‬ ‫پخش کردن قدرت بین مردم امده است‪ .‬این‬ ‫استاد حوزه‪ ،‬گفت‪ :‬اساتید انقالبی‪ ،‬میهن پرست‬ ‫و دلسوز در کشور بسیارند اما ایا با هم انگونه‬ ‫که باید در ارتباط هستند؟ دانشجویان نخبه و‬ ‫جهادی باهم شبکه نیستند‪ ،‬پس هیچ اتفاق‬ ‫موثری برای جامعه رخ نمی دهد‪ .‬حجت‬ ‫االسالم و المسلمین پناهیان‪ ،‬در پایان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هنر شهید سلیمانی این بود که توانست‬ ‫احساس مسئولیت را در خون جوانان به جوش‬ ‫اورد و کار را به دست خود مردم بدهد و به‬ ‫جای اینکه یک مسئول خوبی باشد‪ ،‬خوبی‬ ‫خود را در بین مردم برده و احساس مسئولیت‬ ‫را بین انها تقسیم می کرد‪.‬‬ ‫صندوق مسئولیت اجتماعی برای حمایت از ورزش فارس‬ ‫استاندار فارس از ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی در استان خبر داد و گفت‪ :‬یکی از فعالیت های‬ ‫این صندوق جلب حمایت معاون و صنایع بزرگ استان در اجتماعی است که کمک به حوزه ورزش به‬ ‫عنوان اولویت برای این بخش ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس‪ ،‬محمدهادی ایمانیه در دیدار با بنیامین شکوه فر‪ ،‬معاون‬ ‫حقوقی‪ ،‬مجلس و امور استان های وزارت ورزش و جوانان که با هدف شرکت در ایین تودیع و معارفه‬ ‫مدیران اداره کل ورزش و جوانان فارس به شیراز سفر کرده بود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬استان فارس با دارا‬ ‫بودن باالترین تشکیالت کشوری ‪ 36‬شهرستان‪ 126 ،‬شهر و ‪ 220‬دهستان و ‪ 100‬بخش را در خود‬ ‫جای داده و تنوع قومی‪ ،‬تنوع اب و هوایی و سایر ظرفیت ها سبب شده این استان «ایران کوچک»‬ ‫تلقی شود‪ .‬وی با بیان اینکه استان فارس پتانسیل بسیار باالیی در حوزه ورزش دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی با گرایش جامعه به سمت ورزش کاهش می یابد‪ .‬استاندار فارس با تاکید بر اهمیت هم افزایی در توسعه‬ ‫ورزش‪ ،‬افزود‪ :‬در سفر اخیر رئیس جمهور به فارس رایزنی های انجام شده از سوی مدیریت ارشد استان سبب شد وزیر نفت بپذیرد سهم وزارت‬ ‫ورزش در احداث ورزشگاه های مشترک را بر عهده بگیرد‪ .‬ایمانیه همچنین از ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی در استان خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از فعالیت های این صندوق جلب حمایت معاون و صنایع بزرگ استان در امور اقتصادی است و کمک به حوزه ورزش به عنوان اولویت برای‬ ‫این بخش ها در نظر گرفته شده است‪.‬استاندار فارس همچنین با تاکید بر اهمیت توجه به ورزش های همگانی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مقرر شده توسعه‬ ‫ورزش همگانی با همکاری دستگاه ها و سازمان های مختلف به صورت برنامه های هفتگی در دستور کار قرار گیرد‪ .‬نماینده عالی دولت در استان‬ ‫فارس بیان کرد‪ :‬مدیر کل جدید سازمان ورزش و جوانان استان فارس باید موضوع جوانان را نیز با جدیت در برنامه ریزی های مدیریتی خود‬ ‫مد نظر قرار دهد و در این زمینه از کمک سایر نهادها و سازمان های فرهنگی اجتماعی استفاده کند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ صفحه 22 ‫کدوتنبل حاوی لوتئین و زاگزانتین است‪ .‬این دو رنگدانه ی کاروتنوئیدی‬ ‫برای سالمت چشم ها مفیدند‪ .‬این رنگدانه ها مانند فیلتری در برابر نور ابی‬ ‫اشعه های خورشیدی عمل می کنند که برای سالمتی سلول های شبکیه‬ ‫مضر هستند‪ .‬در سال ‪ 2001‬یک گروه از محققان فلوریدا ثابت کردند‬ ‫افرادی که میزان این دو رنگدانه ی بدنشان زیاد است ‪ 82‬درصد کمتر در‬ ‫معرض ابتال به دژنراسیون ماکوالی مربوط به پیری قرار می گیرند‪ .‬نتایج‬ ‫پژوهش های متعدد نشان می دهد مصرف زیاد لوتئین و زاگزانتین چه از‬ ‫طریق مصرف مواد غذایی سرشار از این رنگدانه چه از طریق مصرف‬ ‫مکمل ها میزان این دو رنگدانه ی شبکیه را باال می برد‪.‬‬ ‫خواص کدو تنبل برای پوست‬ ‫کدو تنبل حاوی انزیم و الفا هیدروکسی اسید است که به افزایش حجم‬ ‫سلول های پوستی‪ ،‬روشن شدن و صاف کردن پوست کمک می کند و‬ ‫یک الیه بردار قوی محسوب می شود‪ .‬ویتامین ‪ A‬و ‪ C‬موجود در کدو‬ ‫تنبل به جلوگیری از اسیب رادیکال های ازاد و افزایش تولید کالژن برای‬ ‫جوان سازی پوست کمک می کنند‪ .‬روی موجود در دانه کدو تنبل نیز به‬ ‫کاهش تولید روغن در بدن می انجامد و کاهش اکنه های پوستی را به‬ ‫دنبال دارد‪ ،‬در حالی که اسیدهای چرب ضروری را افزایش داده و موجب‬ ‫اب رسانی بیشتر به سطح پوست می شود‪ .‬اسیدهای چرب ضروری و‬ ‫ویتامین های ‪ A، C‬و ‪ E‬به افزایش رطوبت مو و حفظ حجم سلول پوست‬ ‫سر و درمان التهاب کمک می کنند‪ .‬اگر پوست سرتان چرب است‪ ،‬می‬ ‫توانید روی کدو تنبل حساب باز کنید‪.‬‬ ‫برگرفته از نمناک‬ ‫خ وا‬ ‫ل‬ ‫مقابله با پیری چشم ها‬ ‫وا‬ ‫محققان امریکایی بررسی های گسترده ای روی بتاکاروتن انجام داده و به‬ ‫این نتیجه رسیدند عالوه بر این که این ترکیبات خواص انتی اکسیدانی‬ ‫دارند بلکه می توانند به عملکرد برخی از سلول های سیستم ایمنی بدن‬ ‫کمک کنند‪ .‬برای همین هم باعث تقویت این سیستم می شوند‪ .‬به خاطر‬ ‫اینکه ترکیبات انتی اکسیدانی ان به سالمت ریه ها خدمت زیادی می کنند‪.‬‬ ‫ح‬ ‫یی‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن و ریه ها‬ ‫ص‬ ‫کدو حلوایی دارای مقدار کمی کالری است ( ‪ 20‬کالری انرژی در ‪ 100‬گرم ) و مصرف‬ ‫ان در غذا برای کسانی که وزن خود را کنترل می کنند‪ ،‬مناسب است‪ .‬همچنین منبع‬ ‫غنی پتاسیم است و برای افراد دچار فشار خون مفید می باشد‪ ،‬ولی برای افراد دچار‬ ‫ناراحتی کلیوی مناسب نمی باشد‪ .‬جذب اهن و منیزیوم ان نیز خوب است‪.‬کدو حلوایی‬ ‫منبع غنی بتاکاروتن است و رنگ نارنجی ان به دلیل وجود همین ترکیب است‪ .‬بتاکاروتن‬ ‫پیش ساز ویتامین ‪ A‬و یک انتی اکسیدان مهم در بدن می باشد که بدن را از حمله‬ ‫رادیکال های ازاد و اثر تخریبی انها حفظ می کند‪ .‬کدو دارای فیبر غذایی نیز می باشد؛‬ ‫از فیبر موجود در مواد غذایی می توان در درمان بسیاری از بیماری ها مخصوصاً افزایش‬ ‫وزن ( چاقی )‪ ،‬یبوست‪ ،‬افزایش چربی خون‪ ،‬و دیابت استفاده نمود‪ ( WHO.‬سازمان‬ ‫بهداشت جهانی ) توصیه می کند هر فرد در روز به ‪ 30‬گرم فیبر نیاز دارد که می تواند‬ ‫فیبر موردنیاز خود را از حبوبات‪ ،‬سبزیجات‪ ،‬انجیر‪ ،‬خرمای خشک‪ ،‬نان های سبوس دار و‬ ‫به خصوص کدو تامین نماید‪.‬‬ ‫ش‬ ‫گ ف ت ان گ ی‬ ‫زک‬ ‫دو‬ ‫کاهش خطر ابتال به سرطان‬ ‫کدوتنبل تقریباً به اندازه ی هویج حاوی کاروتنوئید است‪ .‬این ترکیبات‬ ‫انتی اکسیدانی برای مقابله با سرطان‪ ،‬بیماری های قلبی عروقی یا‬ ‫افتاب سوختگی موثرند‪ .‬نتایج پژوهش های اپیدمیولوژیک نشان می دهد‬ ‫رابطه ای بین مصرف سبزیجات سرشار از کاروتنوئیدها و کاهش سرطان‬ ‫به ویژه سرطان پروستات‪ ،‬سینه و کولون وجود دارد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫کریپتوگزانتین و الفا کاروتن دو نوع دیگر از این کاروتنوئیدها هستند که‬ ‫قادرند از رشد و تکثیر سلول های سرطان زا جلوگیری کنند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد که مصرف کاروتنوئیدهای غذایی خیلی بهتر از مصرف مکمل‬ ‫است‪ .‬توصیه می کنیم مصرف مواد غذایی نارنجی را در برنامه ی غذایی تان‬ ‫بگنجانید‪.‬‬ ‫قند خون‬ ‫سال پیش محققان امریکایی به این نتیجه رسیدند که عصاره ی کدوتنبل‬ ‫می تواند به کاهش قند خون حیوانات و انسان کمک کند‪ .‬اثرات مثبت‬ ‫کدو به کاروتنوئیدها و برخی از پُلی ساکاریدهای ان مربوط می شود‪ .‬البته‬ ‫واقعیت این است که کدوتنبل می تواند به طور جزیی قند خون را باال‬ ‫ببرد که در این مورد هم جای نگرانی نیست‬ ‫مضرات کدو تنبل‬ ‫*اگر به کدوتنبل حساسیت داشته باشید بهتر است که به طور کامل از‬ ‫کدوتنبل اجتناب کنید‪ ،‬حتی از لمس کردنش‪ ،‬چون در غیر این صورت‬ ‫ممکن است به واکنش های الرژیک مانند خارش‪ ,‬درماتیت‪ ,‬گرفتگی‬ ‫بینی‪ ,‬مشکل تنفسی‪ ,‬تنگی نفس‪ ,‬تورم لب ها و تورم صورت افزایش پیدا‬ ‫کند‪ *.‬مصرف کدوتنبل در یک میزان منظم میزان جذب قند در جریان‬ ‫خون را کاهش می دهد و این کمک به کنترل دیابت کمک می کند‪ .‬اما‬ ‫اگر زیادی مصرف شود‪ ،‬باعث افت قند خون یا هیپوگلیسمی می شود‬ ‫که نشانه های بدون گیجی‪،‬گرسنگی شدید‪،‬عرق زیاد دارد‪ *.‬اگر زیادی‬ ‫مصرف شود‪ ،‬باعث سوهاضمه یا هضم نادرست‪،‬درد شکم‪ ،‬سوزش سردل‪،‬‬ ‫گاز معده‪ ،‬نفخ روده و ‪ ...‬می شود‪ *.‬مصرف کدو تنبل برای کسانی که‬ ‫دارای مزاج سرد هستند چندان مناسب نیست به ویژه چنانچه در مناطق‬ ‫سردسیری زندگی میکنند‪ ،‬این افراد بهتر است کدو تنبل را همراه با‬ ‫مصلح ان مصرف کنند‪.‬‬ صفحه 23 ‫عادات گفتاری افراد خیلی دوست داشتنی‬ ‫حتماً شما هم ادم هایی را می شناسید که نظر همه را به خودشان جلب می کنند! ادم هایی که نمی توان کاریزمایشان‬ ‫را سنجید‪ ،‬اما همه با انها احساس راحتی می کنند و جذبشان می شوند‪ .‬انها چطور این کار را می کنند؟ با موهبتی‬ ‫خدادادی متولد شده اند یا با مطالعه و تمرین فهمیده اند که چه چیزهایی روی دیگران بیشتر اثر دارد و انها را در‬ ‫زندگی شان به کار می برند؟ احتماالً دومی درست است‪ .‬به نظرم مهم ترین خصلت این ادم ها نوع برقراری ارتباط‬ ‫کالمی انهاست‪ .‬برای همین‪ ۱۷ ،‬عادت گفتاری این افراد دوست داشتنی را برایتان فهرست کرده ایم‪:‬‬ ‫‪ .1‬هرجا که می توانند مودب باشند‪ ،‬هستند‬ ‫استفاده از کلماتی مثل «لطفاً» و «متشکرم»‬ ‫ممکن است همه جا ضرورتی نداشته باشد اما‬ ‫اگر می خواهید کاریزماتیک باشید استفاده از‬ ‫انها بسیار به نفعتان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قدردان محبت های کوچک هستند‬ ‫وقتی کسی به خاطر چیزی از شما تشکر‬ ‫می کند گفتن دوکلمه ی «خواهش می کنم»‬ ‫خیلی بیشتر از «حرفشم نزن» (یا مث ً‬ ‫ال «باشه»)‬ ‫اثر دارد‪ .‬ادم های دوست داشتنی از شنیدن‬ ‫تشکر خوشحال می شوند و با کالم به ان پاسخ‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تعریفشان واقعی است‬ ‫در اینجا «واقعی» کلمه ی کلیدی است‪ .‬افراد‬ ‫کاریزماتیک تعریف های واقعی به زبان می اورند‪.‬‬ ‫نه بیهوده تعریف می کنند نه چاپلوس اند‪ .‬اگر‬ ‫کسی شایسته ی تعریف باشد از گفتنش دریغ‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از ته دل همدردی می کنند‬ ‫انها از عباراتی مانند «حتما خیلی احساس غرور‬ ‫کردی» یا «می تونم تصور کنم چقدر عصبانی‬ ‫شدی» استفاده می کنند بنابراین هم با‬ ‫احساسات افراد دیگر همراهی می کنند و هم به‬ ‫انها بها می دهند (بد نیست این راز را بدانید که‬ ‫ادمها دوست دارند دیگران درک شان کنند!) ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اطالعات مفید را با دیگران به اشتراک‬ ‫می گذارند‬ ‫بعضی ها اطالعات را فقط برای خودشان‬ ‫می خواهند چون فکر می کنند که این کار باعث‬ ‫قدرت انها می شود‪ .‬چنین ادمی نباشید‪ .‬البته‬ ‫توجه کنید که‪ :‬ادم های واقعا دوست داشتنی‬ ‫متوجه هستند که «اطالعات» با «شایعات»‬ ‫تفاوت دارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به دیگران پیشنهاد کمک می دهند‬ ‫خیلی از ما دلمان می خواهد به جامعه کمک‬ ‫کنیم اما نمی دانیم از کجا باید شروع کرد‪.‬‬ ‫کاریزماتیک ترین ادم ها خیلی ساده در‬ ‫جستجوی فرصتی برای کمک‪ ،‬فقط به‬ ‫اطراف شان نگاه می کنند‪ -‬در خانواده‪ ،‬در جامعه‬ ‫و در هر لحظه از زندگی روزمره (این کار‬ ‫می تواند در حد باز نگه داشتن در برای کسی‬ ‫باشد که پشت سر شما دارد وارد می شود)‪.‬‬ ‫‪ . 7‬با اعتماد به نفس به جا صحبت می کنند‬ ‫الف نمی زنند اما در مواجهه با موقعیت های‬ ‫چالش برانگیز‪ -‬به خصوص چیزهایی که روی‬ ‫‪24‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫زندگی دیگران اثر دارند‪ -‬با ارامش‪ ،‬کنجکاوی و‬ ‫اعتماد به نفس به مسئله نزدیک می شوند‪.‬‬ ‫معموال می شود جمالتی مانند این را از زبانشان‬ ‫شنید‪« :‬خب‪ ،‬ببینیم چطور باید این مشکلو حل‬ ‫کرد»‬ ‫‪ .۸‬از اسامی و عناوین محترمانه استفاده‬ ‫می کنند‬ ‫ادم های کاریزماتیک اسامی دیگران را به خاطر‬ ‫می سپارند و در موقعیت هایی که استفاده از‬ ‫عناوین‪ ،‬افراد را خوشحال می کند انها را به کار‬ ‫می برند‪ .‬کسب عناوینی مثل «دکتر» یا‬ ‫«سرهنگ» زمان می برد؛ پس چرا از انها‬ ‫استفاده نکنیم؟‬ ‫‪ . 9‬یادشان نمی رود که عضوی از تیم‬ ‫هستند‬ ‫احساس رفاقت می تواند موقعیت های سخت را‬ ‫قابل تحمل کند‪ .‬شوخ طبعی حتی می تواند‬ ‫باعث لذت بخش شدن چنین موقعیت هایی‬ ‫بشود‪ .‬ادم های خیلی کاریزماتیک در‬ ‫موقعیت های سخت جمالتی مثل این به زبان‬ ‫می اورند‪« :‬عیب نداره‪ ،‬برای همه مون‬ ‫همینطوره» و بعد در کنار بقیه برای رسیدن به‬ ‫اهداف تیم تالش می کنند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬دیگران را به هم معرفی می کنند‬ ‫می دانید بهترین چیزی که کسی می تواند‬ ‫همزمان به دو نفر بگوید چیست؟ «اجازه بدید‬ ‫‪ ...‬را به شما معرفی کنم‪ ».‬البته ظاهرا ً این‬ ‫روزها همه به دنبال برقراری ارتباط هستیم اما‬ ‫ادم های کاریزماتیک کسانی هستند که عالوه بر‬ ‫ساختن شبکه ی ارتباطی خودشان به دیگران‬ ‫هم کمک می کنند تا با افراد بیشتری اشنا‬ ‫بشوند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نوبت شان را فراموش نمی کنند‬ ‫افراد دوست داشتنی وقتی که برای انجام کاری‬ ‫چه مفرح و چه دشوار و ناراحت کننده نوبت انها‬ ‫باشد نمی ترسند و قدم پیش می گذارند ‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬انها اگرچه از دیگران تعریف‬ ‫می کنند یا بخشنده هستند اما در عین حال‬ ‫یادشان نمی رود که این دفعه مثال پرداخت‬ ‫صورتحساب ناهار نوبت انهاست‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬به دیگران می گویند که به انها اعتماد‬ ‫دارند‬ ‫فقط سه کلمه ‪«:‬بهت ایمان دارم»‪ .‬همین‬ ‫کلمات ساده می توانند الهام بخش موفقیت‬ ‫باشند‪ .‬همه ی افراد به تصدیق شدن نیاز دارند‪.‬‬ ‫در عین حال این تصدیق باعث ایجاد محبت‬ ‫نسبت به فرد گوینده می شود‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬به دیگران اجازه می دهند برای‬ ‫خودشان تصمیم بگیرند‬ ‫ادم های واقعا کاریزماتیک به نظر خود اعتماد‬ ‫دارند اما در عین حال متوجه هستند که دیگران‬ ‫ممکن است دیدگاه متفاوتی داشته باشند و باید‬ ‫بتوانند مسیر زندگی خودشان را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬رهبران کاریزماتیک از دادن اختیار و‬ ‫سپس اعتماد به دیگران برای دستیابی به چیزی‬ ‫که از انها خواسته شده ترسی ندارند‪.‬‬ ‫‪ . 14‬گوش می دهند و می خواهند بیشتر‬ ‫بدانند‬ ‫ادم های خیلی دوست داشتنی شنونده های‬ ‫فعال و صادقی هستند‪ .‬می توانید با انها درباره‬ ‫نظرات یا ماجراهایتان صحبت کنید یا از انها‬ ‫راهنمایی بخواهید و انها با پرسیدن سوال و‬ ‫دادن نشانه های کالمی نشان می دهند که در‬ ‫لحظه حاضر و حتی به موضوع عالقه مند‬ ‫هستند‪ .‬زمان برای همه ی ما با ارزش ترین منبع‬ ‫است اما انها حاضرند وقتشان را در اختیار شما‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬مسئولیت پذیر هستند‬ ‫این ادم ها مسئولیت کار یا خطایشان را‬ ‫می پذیرند و کنترل اموری را که باید تحت‬ ‫نظارت شان باشد به دست می گیرند‪ .‬بنابراین با‬ ‫عقل جور درمی اید که بگوییم ادمهای قابل‬ ‫اعتماد بسیار دوست داشتنی اند‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬حمایتشان را اعالم می کنند‬ ‫ما ادم هایی را که کنارمان می مانند و کاری می‬ ‫کنند احساس کنیم ما را حمایت می کنند‬ ‫دوست داریم‪ .‬در ارتش به این کار می گویند‬ ‫«هوای ساعت شش همدیگه را داشتن» (ساعت‬ ‫شش موقعیت پشت سر فرد است)‪ .‬کسی را به‬ ‫یاد بیاورید که در موقع نیاز از شما حمایت کرده‬ ‫است و به من بگویید که در ان لحظه چقدر‬ ‫برایتان دوست داشتنی می نمود؟‬ ‫‪ . 17‬همیشه می پرسند‪« :‬چرا که نه؟»‬ ‫ادم های دوست داشتنی اغلب ادم هایی‬ ‫رویاپرداز‪ ،‬مثبت نگر و عمل گرا هستند‪ .‬رابرت اف‬ ‫کندی این ادم ها را به بهترین وجه توصیف‬ ‫کرده است‪« :‬بعضی ها عادت دارند چیزها را‬ ‫همان طور که هستند نگاه کنند و بپرسند چرا؟‬ ‫من رویای چیزهایی را می بینم که هرگز وجود‬ ‫نداشته اند و می پرسم چرا که نه؟»‬ صفحه 24 ‫‪ ۴۸،۳۲۹‬نفر تحت پوشش ‪ ۴۴‬خانه امید‬ ‫داروسازی دکتر عبیدی در استانه ‪ ۷۵‬سالگی‬ ‫تاسیس خود‪ ،‬پروژه ای به نام «خانه امید» را‬ ‫در قالب مسئولیت اجتماعی تعریف کرد؛‬ ‫پروژه ای همسو با هدف و ماموریت سازمانی‬ ‫خود یعنی ارتقاء سطح سالمت و بهبود‬ ‫کیفیت زندگی تک تک افراد جامعه تا به امید‬ ‫جانی تازه ببخشد‪ ،‬امیدی که در قلب مردمان‬ ‫نقاط کم برخوردار کشور است و امیدی که از‬ ‫توجه و همدلی برخواسته و هدفی جز‬ ‫سالمتی ندارد‪.‬‬ ‫داروسازی دکتر عبیدی در استانه ‪ ۷۵‬سالگی‬ ‫تاسیس خود‪ ،‬پروژه ای به نام «خانه امید» را‬ ‫در قالب مسئولیت اجتماعی تعریف کرد؛‬ ‫پروژه ای همسو با هدف و ماموریت سازمانی‬ ‫خود یعنی ارتقاء سطح سالمت و بهبود‬ ‫کیفیت زندگی تک تک افراد جامعه تا به امید‬ ‫جانی تازه ببخشد‪ ،‬امیدی که در قلب مردمان‬ ‫نقاط کم برخوردار کشور است و امیدی که از‬ ‫توجه و همدلی برخواسته و هدفی جز‬ ‫سالمتی ندارد‪ .‬داروسازی دکتر عبیدی در‬ ‫مسیر تبدیل خانه های بهداشت به «خانه‬ ‫امید» طی ‪۱۰۵‬روز گذشته‪ ،‬با تجهیز بیش از‬ ‫‪ ۴۴‬خانه بهداشت در نقاط کم برخوردار ‪۱۵‬‬ ‫استان‪ ۴۸،۳۲۹ ،‬نفر در قالب ‪ ۱۲،۰۲۲‬خانوار‬ ‫را تحت پوشش قرار داد‪.‬؛ همچنین ‪۳،۸۸۱‬‬ ‫کودک و نوجوان تحت اموزش بهداشت‬ ‫عمومی قرار گرفتند‪ .‬پروژه «خانه امید»‬ ‫برنامه ریزی شد تا ‪ ۷۵‬خانه بهداشت در نقاط‬ ‫کم برخوردار سراسر ایران به «خانه امید» بدل‬ ‫شود‪ .‬این خانه های بهداشت با توجه به‬ ‫پراکندگی مبتنی بر گستردگی و تنوع‬ ‫جغرافیایی و تراکم جمعیت در کل کشور و‬ ‫براساس معرفی دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫سراسر ایران انتخاب شدند‪ .‬در گام بعدی و در‬ ‫مرداد ماه سال جاری‪ ،‬تجهیزات ضروری برای‬ ‫راه اندازی خانه بهداشت‪ ،‬طبق نیاز سنجی های‬ ‫صورت گرفته تامین گردید؛ همچنین اقالم‬ ‫اموزشی ویژه کودکان و بزرگساالن نیز تدارک‬ ‫دیده شد‪ .‬سرانجام در ‪ ۲۰‬شهریورماه سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬فاز اجرایی تبدیل خانه های بهداشت به‬ ‫«خانه امید» اغاز شد و اکنون پس از گذشت‬ ‫‪ ۱۰۵‬روز‪ ۴۸،۳۲۹ ،‬نفر در قالب ‪ ۱۲،۰۲۲‬خانوار‬ ‫تحت پوشش بیش از ‪ ۴۴‬خانه بهداشت تجهیز‬ ‫شده در نقاط کم برخوردار ‪ ۱۵‬استان‪ ،‬قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬امکان ویزیت هموطنان‬ ‫عزیز در این مناطق فراهم شد؛ این اقدام‪ ،‬با‬ ‫همراهی داوطلبانه پزشکان و داروسازان که از‬ ‫طریق ثبت نام در سایت ‪ ir.abidi۷۵‬اعالم‬ ‫امادگی کرده بودند‪ ،‬صورت پذیرفت‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی هویتی است که نه تنها در داروسازی‬ ‫دکتر عبیدی بلکه در بین پرسنل خانواده بزرگ‬ ‫عبیدی نیز نهادینه شده است‪ .‬همکاران ما به‬ ‫صورت داوطلبانه در این طرح حضور یافتند و‬ ‫بدین وسیله‪ ،‬برنامه ای ویژه برای اموزش‬ ‫اختصاصی بهداشت عمومی به کودکان‪،‬‬ ‫نوجوانان و بزرگساالن به اجرا درامد و ‪۳،۸۸۱‬‬ ‫کودک و نوجوان تحت این اموزش ها قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬طبق برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫فرایند تکمیل هر ‪ ۷۵‬خانه بهداشت در‬ ‫سراسر ایران تا نیمه اسفند ماه به طول خواهد‬ ‫انجامید‪.‬ما تالش نمودیم تا فرایندهای این‬ ‫پروژه را به تصویر بکشیم و با انتشار ان‪،‬‬ ‫جلوه هایی از امید را به هموطنان هدیه کنیم‪.‬‬ ‫ما در داروسازی دکتر عبیدی بر این باوریم‬ ‫که همه انسان ها فارغ از سن‪ ،‬جنسیت‪ ،‬قوم‪،‬‬ ‫مذهب‪ ،‬نژاد و فرهنگ سزاوار یک زندگی‬ ‫سالم هستند؛ انسان سالم‪ ،‬سرلوحه کار ما و‬ ‫محور توسعه پایدار است؛ از این رو ما همواره‬ ‫می کوشیم تا عالوه بر ارائه راهکارهای نوین‬ ‫درمانی و تولید داروی با کیفیت‪ ،‬در راستای‬ ‫افزایش سطح اگاهی و حمایت از مردم در‬ ‫حوزه مسئولیت اجتماعی گام برداریم؛ ما‬ ‫یقین داریم در کنار یکدیگر می توانیم عالوه‬ ‫بر ایجاد امید‪ ،‬با رفع مشکالت هرچند کوچک‬ ‫فردایی بهتر و جامعه ای سالم تر بسازیم‪ .‬شما‬ ‫می توانید از طریق سایت ‪ir.abidi۷۵‬‬ ‫فعالیت های ما را در این طرح دنبال کنید‪.‬‬ ‫همزمان با گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه‪ ،‬صبح امروز دوشنبه ‪ ۲۹‬اذر‪ ،‬دیدار صمیمی و هم اندیشی‬ ‫جمعی از استادان و فرهیختگان دانشگاه ازاد اسالمی مشهد با رئیس دانشگاه ازاد اسالمی استان خراسان‬ ‫رضوی با موضوع نقش حوزه و دانشگاه در حل اسیب های فرهنگی اجتماعی جامعه برگزار شد‪.‬‬ ‫محسن مرادی‪ ،‬رئیس دانشگاه ازاد خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی در‬ ‫جامعه و دانشگاه گفت‪ :‬در امور مربوط به جامعه و به ویژه دانشگاه احساس مسئولیت کم شده است و انتظار‬ ‫این است که مشارکت و احساس تعهد کارکنان و اساتید در سازمان بیشتر باشد چرا که نظرات اساتید و‬ ‫کارکنان برای ما خیلی مهم است‪ .‬مرادی مسئولیت پذیری اجتماعی را مسئول بودن در قبال انچه در جامعه‬ ‫اتفاق می افتد عنوان و تصریح کرد‪ :‬عمده بزهکاری ها مشکالت و اسیب های اجتماعی ما ناشی از عدم احساس‬ ‫مسئولیت است و عمده مشکالت دانشگاه نیز ناشی از عدم احساس مسئولیت نسبت به جوانان دانشجو و‬ ‫سرمایه های دانشگاه است‪ .‬وی در جمع نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه تاکید کرد‪ :‬فرهیختگان دانشگاه‬ ‫کمک کنند به این که احساس مسئولیت به دانشگاه و انچه در جامعه دانشگاهی اتفاق می افتد در دانشجویان‬ ‫اساتید و کارکنان ایجاد شود و اینکه چگونه می توانیم این احساس مسئولیت را در این فضا ایجاد کنیم خیلی‬ ‫مهم است‪ .‬حجت االسالم جواد مهدوی نصب مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی خراسان رضوی نیز با گرامیداشت شهادت ایت اهلل دکتر مفتح و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه‪ ،‬به‬ ‫فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت‪“ :‬ما در مدت ‪ ۳۰‬سال اندازه سیصد سال کار کردیم‪ ،‬ولی اندازه‬ ‫سه هزار سال فرصت داشتیم” و نقش حوزه و دانشگاه در ایجاد این فرصت ها و حل اسیب های فرهنگی‬ ‫اجتماعی جامعه خیلی مهم و تعیین کننده است‪ .‬در این جلسه همچنین تعدادی از روحانیون و استادان‬ ‫دانشگاه به ارائه نظرات و راهکار های خود در خصوص نقش حوزه و دانشگاه در حل اسیب های فرهنگی‬ ‫اجتماعی جامعه پرداختند‪ .‬این جلسه به همت اداره فرهنگی و دانشجویی دانشکده مهندسی و معاونت‬ ‫فرهنگی دانشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫اهمیت‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫در جامعه و دانشگاه‬ ‫‪DecorMagazine‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫تبدیل ایفای مسئولیت اجتماعی به خلق اثرات پایدار جامعه‬ ‫غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی ایران گفت‪ :‬ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی در بخش خصوصی باید به سمت‬ ‫تالش هایی سوق پیدا کند که اثرات بلندمدت و‬ ‫توسعه پایدار را برای جامعه به ارمغان می اورند‪.‬‬ ‫شافعی در دهمین جلسه کمیسیون‬ ‫مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توسعه یک جامعه‪ ،‬در گرو توسعه انسانی ان‬ ‫است‪ .‬انسانی که اندیشه متعالی دارد‪ ،‬میراث‬ ‫ماندگار خلق می کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نام هایی در‬ ‫گذر ایام ماندگار شدند که میراثی برای تعالی‬ ‫انسان از خود به جای گذاشتند‪ .‬از میان ان همه‬ ‫صاحبان قدرت و مکنت در تاریخ که سال ها‬ ‫حکومت کردند‪« ،‬امیرکبیر» در خاطره جمعی‬ ‫یک ملت دوام یافت چون مسیر توسعه علم و‬ ‫دانش را برای جامعه بنا گذاشت یا از میان‬ ‫ان همه ورزشکاران نامدار با مدال های رنگین‪،‬‬ ‫«مرحوم غالمرضا تختی» به پهلوانی در یاد‬ ‫مردمان ثبت شد‪ .‬رئیس پارلمان بخش خصوصی‬ ‫ایران گفت‪ :‬در بخش تولید و اقتصاد نیز مدیرانی‬ ‫که میان مسئولیت کاری و اجتماعی‪ ،‬میان‬ ‫انسان و ماشین‪ ،‬میان انتفاع سازمانی و منافع‬ ‫اجتماعی تناسبی ایجاد کرده و بیشترین‬ ‫ماندگاری و اثرگذاری را خلق می کنند‪.‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر مسئولیت اجتماعی بنگاه ها‬ ‫به عنوان یک مولفه شاخص در تحقق توسعه‬ ‫پایدار جوامع مطرح است و در کارنامه‬ ‫شرکت های نامدار بین المللی‪ ،‬ایفای این‬ ‫مسئولیت در کنار رسالت تولید و خلق ثروت‪،‬‬ ‫جایگاه برجسته ای دارد؛ به عبارتی‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی همواره در تالش های خیرانه پیشرو‬ ‫بوده اند‪ .‬شافعی ادامه داد‪ :‬صنعت و بازار از‬ ‫گذشته تا به امروز‪ ،‬رسالت اجتماعی را در‬ ‫چهارچوب کمک رسانی و حمایت از اقشار‬ ‫اسیب دیده ایفا کرده است اما در حال حاضر‬ ‫باید به مدد ارکانی همچون کمیسیون مسئولیت‬ ‫اجتماعی در اتاق بازرگانی‪ ،‬تالش شود تا‬ ‫رویکردهای جدیدی در جهت ایفای‬ ‫‪26‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫مسئولیت های اجتماعی تعریف گردد که به‬ ‫اثرات پایدار و بهره وری بهتر برای جامعه‪،‬‬ ‫منتج می شوند‪ .‬شافعی در این نشست یاد‬ ‫مرحوم «مجتبی کاشانی» از مدیران و‬ ‫صنعتگران برجسته اقتصادی کشور را گرامی‬ ‫داشت و عنوان کرد‪ :‬او در دهه ‪ ۶۰‬و در‬ ‫نمایشگاهی در تهران با یک شعار متفاوت بر‬ ‫غرفه شرکتی خارجی موسوم به «اشکودا»‬ ‫مواجه می شود‪ .‬این شعار تبلیغاتی یک معادله‬ ‫در ظاهر عاشقانه بوده که برند این شرکت را‬ ‫تلفیق از عشق با بهره هوشی معرفی می کرد‪.‬‬ ‫درواقع مدیران این شرکت برای احیای انگیزه‬ ‫کارکنان خود‪ ،‬این شعار را انتخاب کرده بودند‬ ‫تا یاداوری کنند که انسان همه سرمایه یک‬ ‫سازمان است و انگیزه‪ ،‬باور و عالقه اوست که‬ ‫کیفیت و توان تولید را رقم می زند‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬این مسئله برای مرحوم‬ ‫کاشانی تجاربی ازاین دست در عرصه مدیریتی‪،‬‬ ‫بسیار ارزشمند بود و بعدها بهانه نگارش‬ ‫کتابی از سوی او شد‪ .‬این خیر اقتصادی که‬ ‫نامش با جامعه یاوری (نهاد خیریه تحت‬ ‫پوشش اتاق مشهد) پیوند خورده‪ ،‬باور داشت‬ ‫کسانی که دلشان می خواهد کیفیـت را‬ ‫بهبـود ببخشند (عاشـق کیفیـت هستند)‬ ‫بیشـتر از کسانی کـه می توانند کیفیت را‬ ‫بهبود بخشند (متخصص کیفیت هستند)‪،‬‬ ‫باعث ارتقای کیفی تولیدات می شوند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کونوسوکه ماتسوشیتا بنیان گذار‬ ‫گروه صنعتی ماتسوشیتا الکتریک (ناسیونال و‬ ‫پاناسونیک) هم نمونه بین المللی از کارافرینان‬ ‫موفق و مدیران برجسته ای بود که رویکردی‬ ‫انسانی به صنعت‪ ،‬تولید و عرصه مدیریت‬ ‫داشت و توجه او به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫بنگاه های اقتصادی بعدها به معیاری در این‬ ‫حوزه تبدیل شد‪ .‬از او که به عنوان یکی از‬ ‫معماران ژاپن امروز یاد می شود‪ ،‬این جمله را‬ ‫نقل می کنند که؛ «شرکت ما انسان می سازد‪،‬‬ ‫البته کاالهای الکتریکی هم تولید می کند»‪.‬‬ ‫درواقع باور او به جایگاه ارزشمند مسائل‬ ‫انسانی و اولویت یافتن این بحث بر منافع‬ ‫سازمانی بود‪ .‬رئیس اتاق ایران با تاکید بر‬ ‫اینکه‪ ،‬پارلمان بخش خصوصی یکی از‬ ‫راهبردهای اصلی خود را ترویج مسئولیت‬ ‫اجتماعی در میان فعاالن و بنگاه های اقتصادی‬ ‫تعریف کرده‪ ،‬از تالش های مجموعه های‬ ‫خیرانه وابسته به اتاق مشهد (جامعه یاوری) و‬ ‫اتاق ایران (جامعه ابرار) به عنوان مصداقی در‬ ‫این حوزه یاد کرد‪.‬‬ ‫زندگی زیباست‬ ‫زندگی را ورق بزن‬ ‫هر فصلش را خوب بخوان‬ ‫با بهار برقص‬ ‫با تابستان بچرخ‬ ‫در پاییزش عاشقانه قدم بزن‬ ‫با زمستانش بنشین و‬ ‫چایت را به سالمتی نفس کشیدنت بنوش‬ ‫زندگی را باید زندگی کرد‪ ،‬ان طور که دلت‬ ‫می گوید‬ ‫مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ‬ ‫بگذاری‬ ‫*******‬ ‫زندگی را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ‬ ‫ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﻭﻧﻖ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ‬ ‫ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ‬ ‫ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ می گیرد‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ‬ ‫ﺟﺎﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ‬ صفحه 26 ‫تقویت مسئولیت اجتماعی فرزندان در سیره حضرت زهرا(س)‬ ‫دامان حضرت زهرا (س) است‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از ویژگی های بسیار بارز و مشهود در‬ ‫سیره مادرانه حضرت زهرا(س) ناظر به اهمیت‬ ‫تقویت مسئولیت اجتماعی فرزندان است‪.‬‬ ‫باقری افزود‪ :‬اگر به کالم و سیره نورانی ایشان‬ ‫دقت کنیم‪ ،‬به خوبی متوجه می شویم که از نگاه‬ ‫حضرت فاطمه (س)‪ ،‬مادر رسالت مهم انسان‬ ‫پروری دارد؛ ان هم انسانی با تمام ویژگی های‬ ‫انسان کامل که در کنار پرورش جسم به تربیت‬ ‫و پرورش روح اهمیت می دهد‪.‬‬ ‫دکتر شهال باقری در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫خبرگزاری حوزه ضمن تسلیت فرارسیدن‬ ‫سالروز شهادت مظلومانه صدیقه کبری (س)‬ ‫اظهار داشت‪ :‬زهرای مرضیه (س) مادری تمام‬ ‫عیار است‪ ،‬البته نه به اعتبار غریزه مادری که در‬ ‫وجود همه مادران هست‪ ،‬بلکه مادری هوشمند‬ ‫به تعبیر امروزی ها که غرایز و احساسات و‬ ‫عواطف پاک مادری خویش را توام با علم اموزی‬ ‫به فرزندان نموده است‪.‬‬ ‫روان فرزند اهتمام ویژه ای دارند و ان را در‬ ‫مرکز توجهات خویش قرار داده اند‪ ،‬چه انکه‬ ‫تعالی روح و روان را در وضو سازی بهنگام شیر‬ ‫دادن فرزند تا رعایت حال همسایه و توصیه به‬ ‫وی افزود‪ :‬ایشان در مقوله تربیت به اهمیت انها که همسایه را بر خودشان در دعا کردن‬ ‫تربیت جسم همراه با بالیدن روح و روان فرزندان مقدم بشمارند‪ ،‬مورد تاکید و توجه قرار‬ ‫تاکید دارند و این مساله حقیقتاً بهترین الگو و می دهند‪.‬‬ ‫شاخصه تربیتی برای همه مادران و زنان عالم‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از ان سو نگاه محبت امیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫مادرانه به فرزند‪ ،‬مانع از ان نمی شود که ایشان‬ ‫استاد حوزه و دانشگاه همچنین گفت‪ :‬در واقع تربیت اجتماعی فرزند را به فراموشی بسپارند‪،‬‬ ‫حضرت فاطمه (س)‪ ،‬به مقوله ی پرورش روح و کما اینکه محبت‪ ،‬چاشنی تربیت انسان در‬ ‫وی گفت‪ :‬ایشان همچنین عاشق خانواده است‬ ‫و در اینجا عشق و محبت‪ ،‬به سان مخزن‬ ‫سوخت و منبع حرکت و تکاپوی مادرانه ایشان‬ ‫است‪ ،‬کما اینکه حضرت زهرا (س) به تربیت‬ ‫انسان مسئول در برابر دیگران و جامعه انسانی‬ ‫در جای جای تعالیم مادرانه شان عنایت خاصی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی در خاتمه افزود‪ :‬فاطمه زهرا (س) در اوج‬ ‫احساسات مادری‪ ،‬اگاه به زمانه‪ ،‬عالم و دانشمند‬ ‫و در عین حال زاهد و وارسته از توجه به دنیا‬ ‫هستند و در حقیقت‪ ،‬شخصیتی بی همتا‬ ‫می باشند که در همه ابعاد و عرصه ها باید از‬ ‫سیره و سبک زندگی ایشان الگوگیری کنیم‪.‬‬ ‫تاکید معاون مطبوعاتی بر تقویت مسئولیت اجتماعی رسانه ها‬ ‫معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در اختتامیه جشنواره رسانه ای «ابوذر»‬ ‫استان همدان با بیان اینکه مرجعیت رسانه ای‬ ‫کشور در حال تضعیف است‪ ،‬گفت‪ :‬باید در این‬ ‫مورد چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫فرشاد مهدی پور در ایین اختتامیه هفتمین‬ ‫دوره جشنواره رسانه ای ابوذر استان همدان که‬ ‫امروز ‪3‬شنبه ‪ 30‬اذرماه ‪ 1400‬در مجتمع‬ ‫فرهنگی «ابن سینا» همدان برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬همدان پایتخت فرهنگی کشور شناخته‬ ‫می شود و بیشتر ماموریت های فرهنگی بر عهده‬ ‫همدانی ها است‪ .‬وی افزود‪ :‬ابوذر نماد‬ ‫ازادی خواهی است و این جشنواره نمایانگر و‬ ‫جلوه گر این ازادی خواهی و مطالبه گری خواهد‬ ‫بود‪ .‬معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد‪ :‬در کشور به‬ ‫دلیل وسعت و فراگیری زیاد‪ ،‬نیروهای انسانی‬ ‫بسیاری تربیت شده است و این نوع جشنواره ها‬ ‫می توانند ظرفیت و توان کشور را در این عرصه‬ ‫به خوبی نشان دهند‪ .‬مهدی پور با اشاره به این‬ ‫که سپهر رسانه ای ایجاب می کند در کشور‬ ‫مسئولیت رسانه ای را تقویت و بصیرت را افزایش‬ ‫دهیم گفت‪ :‬گام اول برای ایجاد بصیرت در‬ ‫بخش رسانه شناخت زیست بوم رسانه ای کشور‬ ‫و زیست بوم رسانه ای در خارج کشور است‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه تنها شناخت تنها کفایت‬ ‫نمی کند و باید برای ان برنامه داشته باشیم تا‬ ‫در کارزار بزرگ رسانه ای جهان شکست نخوریم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گام دوم در این راه‪ ،‬افزایش دانش‬ ‫فعاالن رسانه ای کشور است‪ .‬مهدی پور با تاکید‬ ‫بر این که اگر رسانه های داخلی مرجعیت شان‬ ‫تضعیف شود همه کشور ضرر می کند گفت‪:‬‬ ‫احساس می شود مرجعیت رسانه ای کشور در‬ ‫حال تضعیف است و باید در این مورد‬ ‫چاره اندیشی شود‪ .‬وی با گالیه از بودجه ای که‬ ‫به رسانه اختصاص پیدا می کند تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫این بخش به میزان کافی سرمایه گذاری‬ ‫نمی کنیم‪ .‬معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بحث رسانه نباید جزیره ای عمل کرد و باید‬ ‫وحدت رویه داشته باشیم بنابراین اگر رسانه ها‬ ‫هم افزایی کنند کشور موفق خواهد شد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به این که باید به سرعت به سمت تربیت‬ ‫افراد نخبه و متخصص حرفه ای در حوزه رسانه‬ ‫برویم و مراجع فکری تربیت کنیم گفت‪ :‬در این‬ ‫راه در معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی قدم های اول را‬ صفحه 27 ‫مسئولیت های اجتماعی سرمایه بنگاه اقتصادی‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی استان فارس گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫ماهیت‪ ،‬بنگاه های اقتصادی به دنبال سوددهی و‬ ‫منافع اقتصادی هستند اما فعالیت های انان در‬ ‫حوزه مسئولیت اجتماعی نیز به عنوان‬ ‫سرمایه های ان شرکت و یا بنگاه اقتصادی‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫سهیال محبی در جلسه کمیسیون حمایت‬ ‫قضایی‪ ،‬مالکیت فکری‪ ،‬حاکمیت شرکتی و‬ ‫مسئولیت اجتماعی بنگاه ها اتاق بارزگانی فارس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کسب سود یک بعد از فعالیت بنگاه‬ ‫اقتصادی بوده و سرمایه انسانی‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫ارزش های سازمانی که به مسئولیت اجتماعی‬ ‫انها معطوف می شود‪ ،‬بعد مهمی از فعالیت بنگاه‬ ‫های اقتصادی را شامل می شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫مسئولیت اجتماعی با فرهنگ و ارزش های‬ ‫سازمانی ارتباط مستقیم دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مسئولیت‬ ‫احتماعی؛ مسئولیتی فراتر از وظائف قانونی و به‬ ‫نوعی در حکم مدلی از کسب و کار است که به‬ ‫شرکت کمک می کند از نظر اجتماعی موثرتر‬ ‫بوده و ضمن ارتباط مستقیم تر با مخاطبان و‬ ‫مشتریان خود‪ ،‬به جامعه پاسخگو باشند‪ .‬محبی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تالش ما در اتاق بازرگانی فارس به‬ ‫عنوان پارلمان بخش خصوصی ایفای نقش مفید‬ ‫و موثر در حوزه اقتصاد است که در کنار این‬ ‫رسالت؛ در مقابل مسایل اجتماعی نیز خود را‬ ‫موظف و مسئول می دانیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بر ابعاد‬ ‫مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس اگاه‬ ‫هستیم و تالش می کنیم با اگاه سازی واحدهای‬ ‫تولیدی و بنگاه های اقتصادی را نیز در این‬ ‫زمینه همراه و همدل کنیم‪ .‬عضو هیئت‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد‪ :‬شهر‬ ‫شیراز و استان فارس از دیرباز خیران و‬ ‫نیکوکاران بزرگی را داشته است که دستاورد‬ ‫این بزرگان تا امروز خدمت رسان عموم مردم‬ ‫جامعه است‪ .‬محبی با تاکید بر اینکه به پشتوانه‬ ‫حضور خیران استان دلگرم و مفتخر هستیم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تالش می کنیم بتوانیم درحد توان با‬ ‫همدلی و مشارکت گامی موثر در راستای بهبود‬ ‫وضعیت اجتماعی و اقتصادی اقشار در معرض‬ ‫اسیب استان برداریم‪ .‬سهراب شرفی‪ ،‬دیگر عضو‬ ‫هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز با‬ ‫اشاره به تالش های مستمر مسئوالن و پرسنل‬ ‫خیریه نرجس شیراز در سال های گذشته و بر‬ ‫تغییر رویه در ایدئولوژی همکاری بخش دولتی‬ ‫با سایر بخش ها و توجه به مسئولیت اجتماعی‬ ‫همه اعضای جامعه تاکید کرد‪ .‬سید محمدصادق‬ ‫کشفی نژاد‪ ،‬مدیرکل بهزیستی فارس نیز گفت‪:‬‬ ‫خیران در طول سالهای متوالی همراه موسسه‬ ‫نرجس شیراز بوده اند که امیدواریم در ادامه نیز‬ ‫با وجود تاسیس شعبه دوم همراه این مجموعه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫موسسه نرجس شیراز نیازمند همراهی‬ ‫بیشتر خیران است‬ ‫هدایت بهاء الدینی‪ ،‬مدیرعامل موسسه خیریه‬ ‫مردمی نرجس شیراز نیز گفت‪ :‬به همت خیران‬ ‫اواخر امسال شعبه دوم موسسه خیریه مردمی‬ ‫نرجس شیراز با ظرفیت نگهداری ‪ ۲۰۰‬نفر در‬ ‫شهر صدرا راه اندازی می شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫همزمان با راه اندازی شعبه دوم موسسه خیریه‬ ‫مردمی نرجس در شهر صدرا‪ ،‬این مرکز بیش از‬ ‫گذشته نیازمند همراهی و همدلی خیران است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر نیازمند تخت‪ ،‬وسایل‬ ‫گرمایشی و سرمایشی و امکانات درمانی برای‬ ‫شعبه صدرای موسسه نرجس هستیم که‬ ‫امیدواریم خیران و نیکوکاران و مسئوالن دولتی‬ ‫در این زمینه ما را یاری کنند‪ .‬بهاء الدینی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز در‬ ‫راستای مسئولیت اجتماعی و تکریم مقام‬ ‫انسانیت و معلوالن و خانواده های انان خدماتی‬ ‫را به بیش از ‪ ۲۵۰‬معلول جسمی و ذهنی ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬او با اشاره به همکاری هفتاد پزشک در‬ ‫درمانگاهی برای تامین بخشی از نیازهای مالی‬ ‫و درمانی افراد تحت پوشش موسسه خیریه‬ ‫نرجس تاکید کرد که همه درامدهای حاصله از‬ ‫درمانگاه خیریه یاد شده‪ ،‬مصروف نیازهای این‬ ‫مرکز می شود‪ .‬بهاءالدینی گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫سرانه نگهداری یک معلول حدود ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تومان در ماه است که هزینه نگهداری فرزندان‬ ‫این موسسه ‪ ۳۵‬درصد از سوی سازمان بهزیستی‬ ‫و خانواده معلوالن و مابقی از سوی خیران و‬ ‫اقدامات اقتصادی موسسه نرجس شیراز تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت گروه های جهادی برای مقابله با اسیب های اجتماعی‬ ‫مسئول گروه جهادی پیروان والیت علوی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرایط امروز جامعه می طلبد که در راستای مقابله با‬ ‫اسیب های اجتماعی از ظرفیت گروه های جهادی بیش از پیش استفاده شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم حمید جبرائیلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه‪ ،‬با اشاره به مطلب فوق‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫حل و کاهش معضالت و اسیب های اجتماعی نیازمند همراهی و همدلی همه مردم به خصوص گروه های جهادی‬ ‫است‪ ،‬چرا که این کار به تنهایی از عهده دولت و حاکمیت برنمی اید‪ ،‬هر چند که معتقدم مسئوالن دولتی باید‬ ‫زیرساخت های الزم برای فعالیت گسترده و موثر گروه های مردمی و جهادگران بسیجی را فراهم نمایند‪ .‬مسئول‬ ‫گروه جهادی پیروان والیت علوی‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از عرصه های مهم فعالیت گروه جهادی پیروان والیت علوی از‬ ‫گروه های جهادی بسیج طالب قم‪ ،‬ناظر به فعالیت های فرهنگی و نیز امور مربوط به کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫است که این فعالیت ها عالوه بر حاشیه شهر مقدس قم در مناطق محروم و کم برخوردار برخی شهرهای استان‬ ‫خوزستان نیز انجام می شود‪ .‬وی همچنین بیان داشت‪ :‬به لطف الهی در فصل پاییز امسال موفق به بازسازی دو‬ ‫باب خانه افراد محروم در استان خوزستان شده ایم‪ ،‬ضمن ان که در همین مدت در ساخت یک زایشگاه در منطقه‬ ‫الهائیه خوزستان همکاری و مشارکت داشته ایم‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ صفحه 28 ‫مسئولیت اجتماعی حق زن است‬ ‫نشست تخصصی مبنا با موضوع «مادری‪،‬‬ ‫همسری یا مسئولیت اجتماعی در اندیشه‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬العظمی خامنه ای» به همت‬ ‫دفتر نمایندگی حفظ و نشر اثار حضرت‬ ‫ایت ا‪ ...‬العظمی خامنه ای در مشهد برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این نشست مجازی‪ ،‬دکتر فائزه‬ ‫عظیم زاده اردبیلی‪ ،‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه امام صادق (ع)‪ ،‬به عنوان سخنران به‬ ‫بیان دیدگاه هایش پرداخته که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫تکرار واژه «مادری» ‪ ۲۰‬مرتبه در قران‬ ‫وقتی از مسئله مسئولیت اجتماعی زن سخن‬ ‫به میان می اید‪ ،‬متاسفانه اولین چیزی که به‬ ‫ذهن متبادر می شود بحث اشتغال زنان است‪.‬‬ ‫این مسئولیت پذیری با اشتغال ‪ ۲‬مقوله کامال‬ ‫جدا هستند‪ .‬شغل به معنای پیشه‪ ،‬سرگرمی‬ ‫و فعل و عملی است که فعالیت خاصی را در‬ ‫بر می گیرد و برای ان یک بنگاه یا یک‬ ‫سازمان قلمرو عملکردی تعریف می کند‪.‬‬ ‫اشتغال به معنای تولید خدمات همراه با‬ ‫درامد است در حالی که کار ممکن است به‬ ‫این شکل نباشد و انجام فعالیت معین و‬ ‫منضبط و دریافت مزد از ویژگی های شغل در‬ ‫نظام اقتصادی اسالمی و دین ماست‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی و مفهوم اجتماعی‬ ‫اشتغال و مسئولیت در کنار مادری در غرب‬ ‫چگونه تبیین شده است؟ واژه «مادری» در‬ ‫شبکه معنایی قران کریم ‪ ۲۰‬مرتبه تکرار‬ ‫شده و عناوین و زیرمجموعه هایی دارد که به‬ ‫نوعی‪ ،‬مادر یک فرزند بودن‪ ،‬مادر رضاعی‪،‬‬ ‫همسر رسول خدا‪ ،‬اصل‪ ،‬بنیان و اساس تعبیر‬ ‫شده است‪ .‬مادر یعنی ریشه و اساس و پایه‬ ‫یک خانواده‪ ،‬موجودی که چهارچوب خانواده‬ ‫و ستون خیمه خانواده است‪ .‬اگر در این‬ ‫ستون به وظایفش عمل نکند‪ ،‬خانواده دیگر‬ ‫خانواده نخواهد بود‪.‬‬ ‫مشخص کند‪ .‬در این هرم زنان در قاعده ان‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬زنان فضیلت پذیر نیستند‪.‬‬ ‫حکمت پذیر نیستند؛ لذا حاکمیت قانون باید‬ ‫بر سر خانواده باشد‪ .‬حتی همین االن خیلی‬ ‫از فالسفه مبتنی بر فلسفه افالطونی عمل‬ ‫می کنند و می گویند‪ :‬زن ها فضیلت پذیر‬ ‫نیستند و فقط باید کاالیی باشند برای‬ ‫مردان‪ .‬وقتی دیدگاه افالطون را می خوانیم و‬ ‫بعد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را‬ ‫می بینیم‪ ،‬در ابتدای همه مواد قانونی امده‬ ‫است باید دول عضو همه چنین کنند‪ .‬یعنی‬ ‫حاکمیت و زیرساخت ها مبتنی بر قانون‬ ‫است‪ ،‬نه بر حسب فکر و عقل زوجین‪.‬‬ ‫بسیاری از فیلسوفان غربی‪ ،‬چون کانت‬ ‫معتقدند زنان شهروند منفعل اند‪ .‬مهجوران‬ ‫نیز شهروند منفعل اند و از حقوق اساسی‬ ‫برخوردار نیستند‪ .‬یعنی حق برخورداری از‬ ‫حقوق اولیه زندگی را ندارند‪ .‬در جامعه ای که‬ ‫فیلسوفش معتقد است اصال زن عقل و‬ ‫تدبیری ندارد‪ ،‬امروز دم از مشارکت اجتماعی‬ ‫و طراحی مسائل زیرساختی برای ریاست‬ ‫جمهوری زنان می زنند و متاسفانه در‬ ‫زیرساخت های فکری کانت‪ ،‬این را مالحظه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫مسئولیت پذیری‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫در‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫در منظومه فکری رهبر معظم انقالب‪ ،‬حتی‬ ‫مسئولیت پذیری در خانواده یک مسئولیت‬ ‫فردی نیست بلکه یک مسئولیت اجتماعی‬ ‫است و یکی از دالیل افزایش سن ازدواج در‬ ‫ایران اسالمی و خیلی از کشور های مسلمان‪،‬‬ ‫همین القائات لیبرالیسم غربی است‪ .‬امروز با‬ ‫یک جست وجوی ساده می بینید به جای یک‬ ‫ازدواج ساده و موفق‪ ،‬ازدواج با خود‪ ،‬ازدواج با‬ ‫حیوانات‪ ،‬ازدواج با اشیا و ‪ ...‬را طراحی‬ ‫می کنند و چقدر انسان باید خود را نشناسد‬ ‫که با برج ایفل‪ ،‬با سگش و ‪ ...‬ازدواج کند‪.‬‬ ‫وقتی در جامعه غربی برای زن استقالل‬ ‫هویتی وجود ندارد‪ ،‬زن موجودی وابسته‬ ‫است و حق حیات ندارد‪ ،‬انتظار دارید چگونه‬ ‫خانواده شکل بگیرد؟ امروز در موج چهارم‬ ‫فمینیست می گویند زن ازدواج کند و فرزند‬ ‫زنان شهروندانی منفعل و مهجور‬ ‫هم بیاورد‪ ،‬اما ‪ ۲‬روز در هفته باید ازاد باشد‬ ‫افالطون‪ ،‬فیلسوف بزرگ یونان‪ ۳۴۸ ،‬سال و مرد حق اعتراض ندارد‪.‬‬ ‫قبل از میالد مسیح فوت کرد‪ .‬این فرد زنان‪ ،‬رکن تصمیم سازی در خانواده‬ ‫فلسفه شناس در کتاب «قوانین» معتقد است‬ ‫حاکمیت قانون بر نهاد خانواده باید به اساس خانواده مبتنی بر استحکام است‪ .‬در‬ ‫گونه ای مسلط شود که وظایف افراد را اسالم‪ ،‬خانواده یک میثاق است‪ .‬یعنی پیمان‬ ‫با شوهر یک پیمان ناگسستنی از باب الزام‬ ‫حقوقی و شرعی به تعهد است‪ .‬برای مرد هم‬ ‫همین است‪ .‬باید ببینیم خداوند متعال زن را‬ ‫چگونه ترسیم می کند‪ .‬زنان به تعبیر رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬رکن رکین تصمیم سازی در‬ ‫خانواده هستند‪ .‬یعنی مدیریت سیاست گذاری‬ ‫دارند و برای یک تصمیم بزرگ زمینه سازی‬ ‫می کنند‪ .‬مهم ترین شغل برای زنان‬ ‫همسر داری و حفظ خانواده و تربیت فرزند‬ ‫است‪ .‬معظم له می فرمایند‪ :‬بعضی ها‬ ‫می پرسند‪ :‬شما موافقید زن ها سر کار بروند؟‬ ‫می گوییم البته زن باید کار کند‪ .‬کار ‪ ۲‬جور‬ ‫است‪ :‬کار داخل خانه و کار بیرون خانه‪ .‬اگر‬ ‫کسی استعداد دارد‪ ،‬کار بیرون از خانه هم‬ ‫انجام دهد و ‪ ....‬در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫زنان و رسالت همسری و مادری‪ ،‬تحوالت‬ ‫بنیادینی که غرب با عناوین مختلف‪ ،‬چون‬ ‫هنر‪ ،‬اقتصاد و اشتغال فمینیستی به خورد‬ ‫جوامع داد‪ ،‬موجب شد زنان حتی فرصت‬ ‫رسیدگی به سالمت خود را نداشته باشند و‬ ‫این واقعیتی است که زنان در ‪ ۲‬دهه اخیر‬ ‫این قدر مسیر کارخانه و اداره را طی کردند‬ ‫که مسیر خانه خود را گم کردند‪.‬‬ ‫مشارکت اجتماعی یک مطالبه برحق‬ ‫در منظومه فکری رهبر معظم انقالب‬ ‫مشارکت اجتماعی یک مطالبه برحق است و‬ ‫حتی مردان بعد از ازدواج اجازه سلب این‬ ‫حق را ندارد‪ ،‬اما این حق باید ناظر بر ادای‬ ‫سایر حقوق باشد‪ .‬یکی از اتفاقاتی که در‬ ‫جمهوری اسالمی افتاد این بود که امام‬ ‫فرمود‪ :‬زنان انسان ساز هستند‪ .‬زنان باید رشد‬ ‫کنند‪ .‬دانشگاه ها نماد علم هستند‪ ،‬اما گاهی‬ ‫اهل خانه خودشان را از فضای جامعه دور‬ ‫می کنند‪ .‬نظام اموزشی ما بستری برای فرار‬ ‫دختران از خانه شده است‪ .‬تاثیرپذیری نظام‬ ‫اموزشی ما از نظام اموزشی سکوالر این‬ ‫اتفاق را رقم زده است‪ .‬در تربیت سکوالر‪ ،‬زن‬ ‫باید اساس تعالی خانواده را از مغزش خارج‬ ‫کند‪ .‬اول باید به خودش و هستی خودش‬ ‫بپردازد‪ .‬به تعبیر قران‪ ،‬ذات انسانی زن و مرد‬ ‫برابر است‪ ،‬اما در بسیاری از موارد با یکدیگر‬ ‫تفاوت دارند‪ .‬هرکه عمل صالح انجام دهد‬ ‫برتر است‪ .‬عمل صالح عمل پایدار است‪ .‬نمره‬ ‫‪ ۲۰‬دارد و جنسیت پذیر نیست‪ .‬در ‪ ۱۰‬مولفه‬ ‫انسان کامل که در قران کریم ذکر شده‬ ‫است‪ ،‬مسئولیت اجتماعی نهفته است و‬ ‫خداوند ضمیر مونث و مذکر را با هم اورده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 29 ‫نگرش مثبت در دوران پیری‬ ‫ایا می دانستید که نگاه مثبت می تواند به شما‬ ‫در زندگی طوالنی تر نیز کمک کند‪ .‬نگرش‬ ‫مثبت فواید بسیاری از جمله کاهش استرس‪،‬‬ ‫بهبود ایمنی و خطر کمتری برای ابتال به‬ ‫بیماری های قلبی دارد‪ .‬به تازگی‪ ،‬محققان‬ ‫دریافتند که داشتن درک مثبت از مزایای پیر‬ ‫شدن‪ ،‬می تواند به سالمندان در حفظ جوانی‬ ‫در جنبه های ذهنی‪ ،‬جسمی و روانشناختی‬ ‫کمک کند‪ .‬اعتقاد بر این است که یک نگرش‬ ‫مثبت به ما در مقابله با عوامل استرس زا و‬ ‫تجربیات منفی که با افزایش سن اتفاق‬ ‫می افتند‪ ،‬کمک می کند‪ .‬متخصصان و محققان‬ ‫موافقند که عوامل زیر که در حفظ سبک‬ ‫زندگی سالم موثرند‪ ،‬می توانند در بهبود‬ ‫نگرش شما در مورد پیر شدن و افزایش‬ ‫کیفیت زندگی مفید باشند‪ .‬این را بدانید که‬ ‫برای این که رفتارهایی را برای سبک زندگی‬ ‫بهتر در برنامه روزمره خود بگنجانید هیچ‬ ‫وقت دیر نیست‪ .‬با رعایت این پنج نکته‬ ‫می توانید استرس دوران پیری را کاهش داده‬ ‫و دیدگاه خود را از زندگی بهبود بخشید‪.‬‬ ‫‪.1‬از نظر بدنی فعال باشید‬ ‫فعالیت بدنی و ورزش برای سالمتی جسمی و‬ ‫عاطفی ما بسیار مفید است‪ .‬ورزش روزانه یک‬ ‫روش عالی برای کاهش استرس‪ ،‬حفظ وزن‬ ‫سالم‪ ،‬تقویت استخوان ها در دوران پیری و‬ ‫بهبود نگرش است‪ .‬محققان می گویند که روال‬ ‫منظم پیاده روی و فعالیت‪ ،‬راهی ایده ال برای‬ ‫بسیاری از افراد مسن است تا بتوانند تناسب‬ ‫اندام و حس بهزیستی خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫قبل از شروع برنامه و فعالیت ورزشی برای‬ ‫سالمندان‪ ،‬با توجه به نظر پزشک در مورد‬ ‫برنامه ی مناسب سالمند تصمیم درست می‬ ‫بایست گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬از نظر اجتماعی مشغول باشید‬ ‫گفته می شود حفظ ارتباطات اجتماعی و‬ ‫ایجاد پیوندهای جدید با افزایش سن‪ ،‬برای‬ ‫سالمتی جسمی و عاطفی ما بسیار مهم است‪،‬‬ ‫برای همه افراد مسن مهم است که در یک‬ ‫جامعه یکپارچه بمانند‪ ،‬یک شبکه در حال‬ ‫رشد خانواده و دوستان بسازند و در روابط‬ ‫خود با افراد دیگرفعال باشند‪.‬‬ ‫‪ .3‬روی کاهش استرس خود کار کنید‬ ‫در حالی که جلوگیری از افزایش استرس‬ ‫اضافی و تجربیات منفی با افزایش سن‪ ،‬تقریباً‬ ‫‪30‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫غیرممکن است‪ ،‬اما روش های مختلفی برای به‬ ‫حداقل رساندن و مدیریت ان وجود دارد‪.‬‬ ‫تکنیک های متفاوتی برای افراد مختلف به کار‬ ‫می رود‪ .‬بسیاری از انها شامل روش هایی مانند‬ ‫مدیتیشن‪ ،‬یوگا‪ ،‬تای چی‪ ،‬پیاده روی‪ ،‬نماز و‬ ‫تمرینات تنفس عمیق است که می تواند بسیار‬ ‫مفید باشد‪ .‬یافتن یک روش موثر در کاهش‬ ‫استرس شما مهم است زیرا استرس می تواند به‬ ‫سالمت ذهن و بدن اسیب برساند‪.‬‬ ‫‪ .4‬مغز خود را فعال نگه دارید‬ ‫حفظ یک مغز سالم و فعال یکی دیگر از مولفه‬ ‫های اصلی سالمت عاطفی و بهزیستی با افزایش‬ ‫سن است و همچنین با جلوگیری یا به تاخیر‬ ‫انداختن زوال عقل همراه است‪ .‬فعالیت هایی‬ ‫مانند انجام بازی های تخته ای‪ ،‬خواندن‪،‬‬ ‫یادگیری زبان دوم‪ ،‬نقاشی‪ ،‬گوش دادن به‬ ‫موسیقی کالسیک و توسعه مهارت های جدید‬ ‫نیز برای سالمتی مغز موثر تلقی می شوند‪.‬‬ ‫امروزه بسیاری از افراد مسن در یک سرای‬ ‫محلی کالس می روند و دوره های انالینی را‬ ‫برای تحریک ذهن خود می گذرانند‪.‬‬ ‫‪ .5‬درگیر شدن در فعالیتهای هدفمند‬ ‫‪ 2019‬نشان داد که تفکر مثبت می تواند منجر‬ ‫به طول عمر ‪ ٪ 11-15‬بیشتر و احتمال قوی تر‬ ‫زندگی تا ‪ 85‬سالگی و باالتر منجر شود‪ .‬البته‬ ‫برخی از جنبه های سالمتی یک فرد‪ ،‬خوب یا‬ ‫بد‪ ،‬ژنتیکی بوده و از این رو از دست انها خارج‬ ‫است‪ .‬اما بسیاری از جنبه های سالمتی و روند‬ ‫پیری به طور کلی به خوبی در کنترل ما قرار‬ ‫دارند‪ .‬با این حال‪“ ،‬سالمت” فقط در مورد عدم‬ ‫وجود بیماری نیست‪ .‬مفهوم “پیری مثبت“‪ ،‬که‬ ‫از ان به عنوان “پیری سالم” نیز یاد می شود‪،‬‬ ‫برای هر فرد مسن قابل دستیابی است زیرا ما‬ ‫در تالش هستیم تا در زمانی کوتاه گزینه های‬ ‫بهتری را برای بهبود زندگی مان در طوالنی‬ ‫مدت انتخاب کنیم‪ .‬همچنین می توان از همدم‬ ‫سالمند سالم برای گذران هرچه بهتر این دوران‬ ‫استفاده کرد‪ .‬پیری مثبت در اصل تصور مثبت‬ ‫از پیری به عنوان یک بخش سالم و عادی‬ ‫زندگی است‪ .‬این طرز فکر شما است که هر‬ ‫کاری که الزم است انجام داده تا بتوانید‬ ‫همچنان که پیرتر می شوید‪ ،‬کارهایی را که‬ ‫دوست دارید ادامه دهید‪.‬‬ ‫* انجام حداقل ‪ 30‬دقیقه حرکت یا ورزش هر‬ ‫روز تا از نظر جسمی فعال بمانید‪.‬‬ ‫* با درگیر شدن در فعالیت های چالش برانگیز‬ ‫ذهنی‪ ،‬مغز خود را تمرین دهید و هرگز‬ ‫یادگیری چیزهای جدید را متوقف نکنید‪.‬‬ ‫* با یک رژیم غدایی صحیح‪ ،‬خوابیدن کافی‪،‬‬ ‫مدیریت وزن و عدم سیگار کشیدن‪ ،‬یک شیوه‬ ‫زندگی کلی سالم را اتخاذ کنید‪.‬‬ ‫به گفته متخصصان داشتن هدف در زندگی و‬ ‫دلیلی برای برخاستن هر روز صبح برای چشم‬ ‫انداز شما از زندگی بسیار مهم و حیاتی تلقی‬ ‫می شود‪ .‬به چیزهایی فکر کنید که به زندگی‬ ‫شما معنا و هدف می بخشد و انها را در اولویت‬ ‫شخصی قرار دهید‪ .‬بسیاری از افراد مسن‪ ،‬با * با انجام تمرینات ایجاد احساس مثبت و‬ ‫شرکت در یک سرگرمی مورد عالقه یا کمک به یادگیری داشتن احساس خوب در مورد سن‬ ‫دیگران از طریق فعالیت های داوطلبانه‪ ،‬احساس خود‪ ،‬احساسات مثبت را برای خود ایجاد کنید‪.‬‬ ‫رضایت و تحقق شخصی را پیدا می کنند‪ * .‬اهداف خود را تعیین کنید و مراحل الزم‬ ‫محققان می گویند که احساس مفید بودن برای دستیابی به انها را کنترل کنید‪.‬‬ ‫می تواند باعث افزایش عزت نفس و بهزیستی‬ ‫ذهنی شود‪ .‬پرستار سالمند در منزل در حفظ * استرس زندگی را به حداقل برسانید‪.‬‬ ‫سالمتی و ایجاد یک روحیه خوب در فرد تکنیک های مقابله با انرا تمرین کنید و به اندازه‬ ‫استراحت کنید‪.‬‬ ‫سالمند نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫* روابط خود را با همسر یا شریک زندگی‪،‬‬ ‫خانواده‪ ،‬دوستان‪ ،‬همسایگان و دیگران در‬ ‫جامعه خود‪ ،‬از جمله جوانان و با افراد دیگر‬ ‫گسترش دهید و با انها در ارتباط باشید‪.‬‬ ‫مطالعات نشان می دهد اینکه شما چگونه به‬ ‫پیری و زندگی خود نگاه می کنید بر طول‬ ‫عمرتان تاثیر می گذارد‪ .‬یک مطالعه در سال‬ ‫* معاینات پزشکی منظم داشته باشید‪ ،‬از‬ ‫غربالگری های بهداشتی استفاده کرده و درگیر‬ ‫رفتارهای پیشگیرانه سالم شوید‪.‬‬ صفحه 30 ‫تاثیر گیاهان اپارتمانی بر روی جسم و روح انسان‬ ‫تمام گیاهان از جمله گیاهان اپارتمانی بر روی جسم و روح انسان ها می توانند تاثیرات مثبتی بر جابگذارند‪ ،‬به همین دلیل به تمام افراد توصیه می شود‬ ‫که از این گیاهان در منزل خود نگهداری کنند‪ .‬همچنین برخی افراد به پرورش اینگونه گیاهان می پردازند‪ ،‬تا مردم بتوانند از ان ها در منازل خود‬ ‫استفاده کنند‪ .‬گیاهان اپارتمانی به جزء ظاهر زیبایی که می توانند به خانه های شما بدهند‪ ،‬دارای مزایای بی شمار دیگری نیز می باشند‪ .‬در ادامه به‬ ‫توضیح این مزایا می پردازیم‪ ،‬پس با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اهش استرس و افزایش کارایی‬ ‫بررسی های نشان داده است با نگه داری گیاهان در محیط خانه عالئمی‬ ‫چون سردرد‪ ،‬استرس‪ ،‬خواب الودگی و سرماخوردگی کاهش می یابد‪ .‬در‬ ‫محیط های بسته موادی مانند فرمالدئیدها‪ ،‬بخار امونیاک‪ ،‬تریکلرواتیلن‪،‬‬ ‫مونواکسید کربن‪ ،‬بنزین و غیره وجود دارند که از محیط‪ ،‬شرایط و لوازم‬ ‫مصرفی روزمره وارد محیط زندگی ما شده و با ما در تماس قرار می گیرند؛‬ ‫مانند جوهر پرینترها‪ ،‬الک های ناخن‪ ،‬براق کننده ها‪ ،‬چرم های مصنوعی‪،‬‬ ‫رنگ ها‪ ،‬چسب ها‪ ،‬بنزین و گازوئیل‪ ،‬رزین ها و الستیک ها‪ ،‬فوم ها و غیره‬ ‫که می توانیم با پرورش و نگهداری گیاهان در محیط های زندگی مان از‬ ‫تاثیرات مخرب این گازها و سموم مضر ان بکاهیم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سریع تر شدن روند بهبود بیماران‬ ‫«برونو کورتیس»‪ ،‬متخصص قلب دانشگاه شیکاگو می گوید‪« :‬گیاهان‬ ‫موجب می شوند افراد احساس ارامش بیشتری کنند و مثبت اندیش تر‬ ‫شوند»‪ .‬بررسی ها نشان داده است بیماران بستری در بیمارستان که‬ ‫تختشان روبروی پنجره ای با نمای باغ است‪ ،‬بسیار سریع تر از بیمارانی‬ ‫که تختشان رو به دیوار است‪ ،‬بهبود می یابند؛ همچنین وجود گیاهان‬ ‫زینتی در اتاق های ریکاوری بیمارستان ها به بیماران ارامش و تسلی‬ ‫می دهد و منجر به بهبود سریع تر ان ها می شود‪ .‬شما می توانید به‬ ‫نگهداری گیاهان دارویی پرخاصیتی مانند الوئه ورا در منزل خود بپردازید‪.‬‬ ‫این گیاه دارای خواصی همچون کاهش درد و التهاب می باشد و بیشتر‬ ‫مردم برای شادابی پوست خود نیز از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بهبود سالمت روان‬ ‫‪ .4‬تصفیه کننده هوا‬ ‫اگر در محیطی کار می کنید که دارای مواد سمی است‪ ،‬حتماً در ان فضا‬ ‫از گل ها و گیاهان استفاده کنید‪ ،‬زیرا گل ها و گیاهان می توانند بیشتر مواد‬ ‫سمی موجود در هوا را تصفیه کنند و در نهایت هوایی تمیز و پاکیزه را‬ ‫تحویل شما دهند‪ .‬کمبود اکسیژن موجود در مغز باعث بروز سردرد‬ ‫می‪‎‬شود که سردرد ازار دهنده است و ممکن است بهره وری ما را کاهش‬ ‫داده و فعالیت روزانه ما را مختل کند‪ .‬به طور کلی می توان گفت که‬ ‫بارزترین ویژگی و مزیت استفاده از گیاهان اپارتمانی تصفیه هوا و افزایش‬ ‫اکسیژن هوا است‪ ،‬که همین ویژگی ها و مزایا می توانند دلیلی بر بررسی‬ ‫تاثیر گیاهان اپارتمانی بر روی جسم و روح انسان باشند‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقویت حافظه و تمرکز‬ ‫از جمله تاثیر گیاهان اپارتمانی بر روی جسم و روح انسان تقویت حافظه‬ ‫و تمرکز است؛ وجود گیاهان اپارتمانی در خانه فضایی مشابه طبیعت را‬ ‫برای افراد تداعی می کند‪ ،‬در نتیجه باعث تقویت حافظه و تمرکز در ان ها‬ ‫می شود‪ .‬اگر در محل کار خود به اندازه ی کافی دارای تمرکز حواس‬ ‫نیستید‪ ،‬می توانید از گیاهان اپارتمانی استفاده کنید‪ .‬با این کار عملکرد‬ ‫شناختی خود را افزایش می دهید و همچنین مانع از پرش افکارتان‬ ‫می شوید‪ .‬همچنین سبب می شود افراد عملکرد ادراکی بهتری از خود‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫افرادی که در منازل خود از گیاهان اپارتمانی نگهداری می کنند‪ ،‬نسبت‬ ‫به دیگران از روحیه شاداب تری برخوردار هستند‪ .‬این افراد هرگز به‬ ‫بیماری های روحی و افسردگی مبتال نمی شوند‪ ،‬زیرا گیاهان در ان ها حس‬ ‫شادی و طراوت ایجاد و به زندگی امیدوارتر می کند‪ .‬مهم ترین تاثیری که‬ ‫گیاهان اپارتمانی می توانند بر روی افراد بگذارند‪ ،‬حفط سالمت ذهن افراد‬ ‫است‪ .‬در خاک گیاهان میکروب هایی وجود دارد که باعث ایجاد واکنش های‬ ‫شیمیایی و ازاد شدن اندورفین می شود‪ .‬اندورفین تولیدی حس شادی و‬ ‫‪ .۶‬کاهش فشار خون‬ ‫خوشحالی را در فرد ایجاد می کند که مانع بیماری افسردگی می شود‪.‬‬ ‫همچنین گیاهان اپارتمانی به تمام کسانی که وارد منزل شما می شوند‪،‬‬ ‫حس ارامش و شادی می دهند و استرس و اضطراب را از ان ها دور با استفاده از گیاهان اپارتمانی در خانه خود می توانید از میزان استرس و‬ ‫اضطراب موجود در خود را بکاهید‪ ،‬که در نتیجه این عمل باعث کاهش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فشار خون می شود‪ .‬فشار خون باال به دلیل استرس و اضطراب در افراد‬ ‫ایجاد می شود‪ ،‬که نتیجه ی ان بیماری های قلبی می باشد‪ .‬در نهایت برای‬ ‫مراقبت از سالمت جسم و روح خود‪ ،‬می توانید از گیاهان اپارتمانی در‬ ‫منزل و یا محل کار خود استفاده کنید‪.‬‬ صفحه 31 ‫چگونه از‬ ‫انتقاد دیگران‬ ‫ناراحت نشویم ؟‬ ‫اولین عکس العمل خیلی از ما خشم است‪ .‬هیچ کس از اینکه به او گفته شود کارش را خوب‬ ‫انجام نداده‪ ،‬لذت نمی برد و خیلی از ما همه ی تالش مان را می کنیم تا از هرگونه بازخورد‬ ‫منفی اجتناب کنیم‪ .‬با این حال وقتی با چشمان باز با انتقاد برخورد کنید‪ ،‬می توانید از ان‬ ‫برای بهتر شدن و رشد فردی و حرفه ای خود کمک بگیرید‪ .‬هیچ کس کامل نیست‪ ،‬و انتقاد‬ ‫ممکن است نکته های باارزشی در خود داشته باشد که به شما در شناخت نقاط ضعفتان کمک‬ ‫کرده و باعث شود دفعه ی بعد عملکرد بهتری داشته باشید‪.‬‬ ‫رفتارتان را تغییر دهید‪:‬‬ ‫به انتقاد به عنوان فرصتی برای اموختن و بهتر‬ ‫شدن نگاه کنید‪ .‬فردی که از شما انتقاد می کند‬ ‫معموال دوست دارد در عملکرد شما بهبود‬ ‫حاصل شود‪ .‬با ذهنی باز و پذیرا با این موقعیت‬ ‫برخورد کنید و از فرد مقابل سپاسگزار باشید که‬ ‫برای کمک به شما وقت گذاشته است‪ .‬با این کار‬ ‫در مقابل وسوسه ی در الک دفاعی فرو رفتن‪،‬‬ ‫مقاومت می کنید‪.‬‬ ‫خود را از انتقاد جدا کنید‪ :‬باید متوجه باشید‬ ‫که انتقاد در مورد کاری است که انجام داده اید‬ ‫یا حرفی که زده اید و نه در مورد شخصیت تان‪.‬‬ ‫سعی کنید احساسات شخصی تان را از انتقاد‬ ‫جدا کنید تا بتوانید حقیقت را در حرف طرف‬ ‫مقابل ببینید‪.‬‬ ‫منفی را به مثبت تبدیل کنید‪:‬‬ ‫یکی از راههای موفقیت در هر چیز این است که‬ ‫نکات مثبت هر چیزی که دیگران ان را منفی‬ ‫می بینند را ببینید‪ .‬بیماری سبب می شود از‬ ‫برنامه ورزشیتان جا بمانید؟ این می تواند یک‬ ‫استراحت مناسب باشد‪ .‬از کارتان خسته شده ‬ ‫اید؟ می تواند زمانی باشد برای نگرش مجدد به‬ ‫زندگیتان و جستجوی یک کار بهتر‪ .‬با انتقاد نیز‬ ‫باید همین گونه رفتار کنید‪ ،‬باید نکات مثبت ان‬ ‫را ببینید‪ .‬شاید به نظر بی ادبانه و توهین امیز‬ ‫بیاید ولی در بیشتر انتقادات‪ ،‬نکته مثبتی نیز‬ ‫وجود دارد و باعث پیشرفت می شود‪.‬‬ ‫واقعا گوش کنید‪:‬‬ ‫حتماً با دقت به حرف هایی که زده می شود‬ ‫گوش دهید‪ .‬ممکن است فقط سر تکان دهید و‬ ‫وانمود کنید که موافق هستید‪ ،‬در حالی که در‬ ‫ذهن تان به این فکر می کنید که به محض اینکه‬ ‫حرف طرف مقابل تمام شد‪ ،‬شما چه جوابی به‬ ‫او بدهید‪ .‬این کار با گوش دادن واقعی خیلی‬ ‫فرق دارد‪ .‬شما باید با دقت گوش کنید تا دقیقا‬ ‫منظور انها را متوجه شوید‪.‬‬ ‫فورا ً پاسخ ندهید‪:‬‬ ‫همیشه برای جمع بندی افکارتان وقت بگذارید و‬ ‫قبل از اینکه حرفی بزنید ارامش خود را حفظ‬ ‫کنید‪ .‬همیشه وقتی سریع جواب می دهیم‪،‬‬ ‫‪32‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ ‫حرف هایی می زنیم که از گفتن انها پشیمان‬ ‫خواهیم شد و این باعث می شود فردی‬ ‫غیرحرفه ای به نظر برسیم‪ .‬اگر فکر می کنید که‬ ‫به بیشتر از چند دقیقه برای ارام شدن نیاز‬ ‫دارید‪ ،‬این را مطرح کنید‪ .‬از انها بخواهید که‬ ‫برای پاسخ دادن به شما وقت بدهند و اگر انتقاد‬ ‫را از طریق ایمیل دریافت کرده اید‪ ،‬فورا بعد از‬ ‫خواندن ان گزینه ی «جواب دادن» را انتخاب‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫انتقاد را به زبان خودتان تکرار کنید‪ :‬تکرار‬ ‫حرف های طرف مقابل از زبان خودتان‪ ،‬باعث‬ ‫می شود مطمئن شوید انها را کامال فهمیده اید‪.‬‬ ‫در اینجا از رویکردی غیرتهاجمی استفاده کنید‪.‬‬ ‫ارام بمانید و جمالتی را که گفته شده‪ ،‬از زبان‬ ‫خودتان و به روشی ارام و بدون تهدید تکرار‬ ‫کنید‪ .‬ممکن است با این جمالت شروع کنید‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫«خب‪ ،‬اگر درست متوجه شده باشم‪ ،‬شما فکر‬ ‫می کنید که‪»...‬‬ ‫حقایق را پیدا کنید‪ :‬اگر فردی که از شما‬ ‫انتقاد می کند‪ ،‬منظورش را خیلی واضح و دقیق‬ ‫بیان نمی کند‪ ،‬از او سوال بپرسید‪ .‬باید حتما‬ ‫متوجه شوید که مشکل واقعی در کجاست‪ .‬اگر‬ ‫رئیس تان می گوید‪« :‬من از اخرین گزارشت‬ ‫راضی نبودم‪ ».‬حتما از او درباره ی جزئیات‬ ‫بیشتر و اینکه علت راضی نبودنش دقیقا چه‬ ‫چیزی بوده سوال کنید‪.‬‬ ‫به اشتباه خود اعتراف کنید‪ :‬افرادی که به‬ ‫اشتباهات شان اعتراف می کنند مورد ستایش و‬ ‫احترام هستند‪ .‬وقتی مسئولیت چیزی را که ان‬ ‫طور که شما انتظار داشتید پیش نرفته برعهده‬ ‫می گیرید‪ ،‬حرفه ای بودن و بالغ بودن خود را‬ ‫ثابت می کنید‪ .‬اگر اشتباهی از شما سر زده‪،‬‬ ‫اعتراف کرده و عذرخواهی کنید‪ .‬موافقت کردن‬ ‫با فردی که از شما انتقاد می کند فضایی سازنده‬ ‫و مملو از احترام دوطرفه به وجود می اورد‪.‬‬ ‫از تجارب خود درس بگیرید‪ :‬اگر از انتقاد‬ ‫منصفانه درس بگیریم‪ ،‬در بهبود عملکردمان‬ ‫کمک زیادی می کند‪ .‬پس‪ ،‬کمی وقت بگذارید و‬ ‫به اتفاقی که افتاده و چیزی که فرد منتقد ‬ ‫گفته‪ ،‬فکر کنید‪ .‬برای اصالح موقعیت برنامه ریزی‬ ‫کنید و مراقب باشید تا دیگر همان اشتباه را‬ ‫تکرار نکنید‪.‬‬ ‫سپاس گزار باشید‪ :‬بعد از اینکه تجربه ای‬ ‫جدید اموختید‪ ،‬از فردی که وقت گذاشته و از‬ ‫شما انتقاد کرده تشکر کنید‪ .‬همانطور که خیلی‬ ‫از افراد از دریافت انتقاد ناراحت و معذب‬ ‫می شوند‪ ،‬انتقاد کردن هم برای خیلی از افراد‬ ‫ناراحت کننده است‪ .‬حتماً به انها توضیح دهید‬ ‫که انتقاد شان خیلی سازنده بوده است و شما از‬ ‫ان نکته های زیادی اموخته اید‪.‬‬ ‫شما باید فرد بهتری باشید‪ :‬خیلی مواقع‬ ‫انتقاد را یک حمله شخصی و توهین فکر‬ ‫می کنیم‪ .‬ولی اینگونه نیست‪ .‬البته امکان دارد‬ ‫بعضی وقتها این گونه باشد اما نباید انرا این‬ ‫گونه تصور کنیم‪ .‬انتقاد را باید انتقاد بر رفتارمان‬ ‫برداشت کنیم نه انتقاد بر خودمان به عنوان‬ ‫یک شخص‪ .‬چنانچه اینکار را بکنید‪ ،‬دیگر‬ ‫احساسی به ان انتقاد نظر نخواهید کرد و نکات‬ ‫مثبت ان را خواهید دید‪ .‬ولی کاری که بیشتر‬ ‫ما می کنیم این است که انتقاد را یک حمله‬ ‫شخصی گمان کرده و با حمله به ان عکس‬ ‫العمل می دهیم‪“ .‬من اجازه نمی دهم کسی با‬ ‫من اینگونه صحبت کند‪ ”.‬به خصوص اگر این‬ ‫انتقاد در جمع صورت گرفته باشد‪ .‬چنانچه‬ ‫بتوانید در مقابل ان حمله ارامش خود را حفظ‬ ‫نمایید و با ادب و احترام به ان انتقاد واکنش‬ ‫دهید‪ ،‬انوقت می توانید فرد بهتری باشید‪ .‬و این‬ ‫کار دو فایده دارد‪ :‬دیگران تحسینتان خواهند‬ ‫کرد و تصور بهتری درمورد شما دارند‪ .‬به‬ ‫خصوص اگر واکنشتان مثبت باشد و بسیار‬ ‫خوب با انتقاد برخورد نموده باشید‪ .‬خودتان‬ ‫حس بهتری نسبت به خودتان پیدا می کنید‪ .‬با‬ ‫شرکت در یک حمله شخصی خودمان را زشت‬ ‫نشان خواهیم داد ولی چنانچه بتوانیم خودمان‬ ‫را باالتر از ان جایگاه نگه داریم‪ ،‬احساس خوبی‬ ‫نسبت به انچه هستیم پیدا می کنیم و این‬ ‫بهترین و باالترین منفعت است‪.‬‬ صفحه 32 ‫حلقه مفقوده مسئولیت های اجتماعی در خوزستان‬ ‫عمل به مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت‬ ‫ها و صنایع بزرگ مستقر در خوزستان ‪ ،‬توسعه‬ ‫متوازن استان را به ارمغان خواهد اورد ‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز‬ ‫خوزستان ؛ شاید تصویر روستایی محروم در‬ ‫حصار لوله های نفت و گاز در خوزستان ‪ ،‬کمی‬ ‫کلیشه ای به نظر برسد ‪ ،‬اما می خواهم به دور از‬ ‫کلیشه های مرسوم از واقعیتی صحبت کنم که‬ ‫خاطر هر خوزستانی را می ازارد‪ .‬قرار گرفتن‬ ‫شرکت های سود اور در میان مناطقی محروم از‬ ‫امکانات اولیه ‪ ،‬قابی متضاد را ترسیم کرده است‬ ‫؛ قابی که محرومیت و برخورداری را همزمان در‬ ‫خود جای داده است ‪ .‬استان خوزستان ‪۲۱‬‬ ‫مجتمع پتروشیمی ‪ ۱۰ ،‬مجتمع فوالدی ‪۳ ،‬‬ ‫کارخانه سیمان ‪ ۹ ،‬مجموعه کشت و صنعت و‬ ‫میادین نفتی متعدد را در محدوده جغرافیا ی‬ ‫خود جای داده است ‪ ،‬شرکت هایی که هر کدام‬ ‫غول های صنعتی به حساب می ایند ‪ ،‬اما از‬ ‫پیرامون و محیط اطراف خویش غافل شده اند ‪.‬‬ ‫صنایعی که از خاک ‪ ،‬اب و هوای خوزستان‬ ‫منتفع می شوند و سهم مردمانی که تنها چند‬ ‫کیلومتر با این امپراطوری های صنعتی فاصله‬ ‫دارند‪ ،‬انواع االیندگی هاست‪ .‬اگر در کوچه پس‬ ‫کوچه های شهرک طالقانی ماهشهر ( منطقه ای‬ ‫با ‪ ۵۰‬هزار نفر جمعیت ) قدم بگذاری ؛ محال‬ ‫است متوجه این تضاد اشکار نشوید‪ .‬سهم اهالی‬ ‫گاماً هم این است که از پنجره خانه شان‬ ‫چراغ های روشن یکی از ثروتمندترین مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی کشور به نظاره بنشینند‪.‬‬ ‫شرکت های بزرگ به جای ان که به دنبال‬ ‫توسعه اجتماعی جوامع محلی و شکل گیری‬ ‫شهر های مدرن در اطراف خود باشند ‪ ،‬کارکنان‬ ‫صنایع خود را از جوامع محلی جدا کرده اند و‬ ‫امکانات را در شهرک های خود متمرکز کرده و‬ ‫به دور ان حصارکشیده اند؛ و این توسعه‬ ‫نامتوازن مخاطرات زیادی را برای استان به‬ ‫وجود اورده است‪ .‬خوزستان مهد تولید و انرژی‬ ‫و محل استقرار انواع صنایع است ‪ ،‬نخستین‬ ‫استان در تامین منابع بودجه ای کشور و دومین‬ ‫استان در تولید ناخالص ملی است‪.‬اما در این‬ ‫قاب متضاد ‪ ،‬طبق اعالم مرکز امار ایران نرخ‬ ‫بیکاری در خوزستان ‪ ۵‬درصد باالتر از میانگین‬ ‫کشوری است و عالوه بر بیکاری در سایر شاخص‬ ‫های توسعه یافتگی (نسبت به میانگین کشور)‬ ‫امار ها حاکی از ان است که ریل گذاری مطلوبی‬ ‫در مسیر توسعه انجام نگرفته است‪ .‬اینجاست‬ ‫که حلقه مفقوده پذیرش مسئولیت های‬ ‫اجتماعی رخ می نماید‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی ؛ پاسخ به ندای وجدان‬ ‫مسئولیت اجتماعی بدین معناست که شرکت ها‬ ‫دیوان محاسبات و بازرسی باشند‪.‬‬ ‫نقش رها شده مسئولیت های اجتماعی در‬ ‫خوزستان‬ ‫علیرغم سهم باالی خوزستان از درامد های‬ ‫اقتصاد کشور نقش مسئولیت های اجتماعی رها‬ ‫شده است و صرفا در حد کلمات و برگزاری‬ ‫همایش ها و چندین بخش نامه اداری محدود‬ ‫شده است‪ .‬پس از بررسی گزارش فعالیت هیئت‬ ‫مدیره بنگاه های اقتصادی مستقر در خوزستان‬ ‫(از سایت رسمی کدال که صورت های مالی‬ ‫شرکت ها در ان درج شده است) متوجه شدم‬ ‫که علیرغم سود ناخالص چندین هزار میلیاردی‬ ‫کسب شده توسط این شرکت ها درسال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫اطالعات شفافی از میزان مسئولیت اجتماعی‬ ‫ارائه نشده است‪ .‬موضوعی که سازمان برنامه و‬ ‫بودجه استان نیز ان را تایید می کند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان‬ ‫در این باره گفت‪ :‬متاسفانه امار مستندی درباره‬ ‫مسئولیت های اجتماعی وجود ندارد و علیرغم‬ ‫پیگیری های صورت گرفته تنها ‪ ۲۰‬درصد از این‬ ‫شرکت ها مستندات خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫شرکت های بزرگ در طول این سال ها بر اساس‬ ‫تعاملی که با مسئوالن محلی داشتند‪ ،‬به بخش‬ ‫اندکی از مسئولیت های خود عمل کردند و‬ ‫جسته گریخته فعالیت هایی انجام داده اند ‪ ،‬اما‬ ‫مشکالت اصلی استان حل نشده باقی مانده‬ ‫است‪ .‬نیکو عنوان کرد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫شاهد صدور بخش نامه هایی بودیم که این‬ ‫شرکت ها را ملزم می کرد که در محدوده استان‬ ‫مواد اولیه را تهیه کنند یا ان که نیرو های بومی‬ ‫را به کار گیرند که تا حدودی این موارد اجرا شد‬ ‫و البته اعتراضاتی را هم از سوی این شرکت ها‬ ‫به همراه داشت‪.‬‬ ‫از نقش تاریخیشان که کسب سود است فراتر‬ ‫می روند و در تحقق هدف های اجتماعی نقش‬ ‫ایفا می کنند و برای رسیدن به تعامل پایدار با‬ ‫محیط پیرامونی مراوده برقرار کنند‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی طیف وسیعی از فعالیت ها مانند ؛‬ ‫حفاظت از محیط زیست ‪ ،‬بهبود کیفیت زندگی‬ ‫‪ ،‬کنترل االیندگی ‪ ،‬توسعه فضای سبز ‪ ،‬احداث‬ ‫زیرساخت ها و فضا های اموزشی و ‪ ...‬را شامل‬ ‫می شود‪ .‬تعهدی اخالقی که قانون گذار برای‬ ‫عمل به ان صراحتاً اظهار نظری نکرده است و‬ ‫به ضمیر افراد (حقیقی و حقوقی) و احساس‬ ‫بشر دوستانه انان واگذار شده است‪ .‬حدود یک‬ ‫قرن است که در سراسر جهان بحث‬ ‫مسئولیت های اجتماعی مطرح شده است و در‬ ‫جوامع مدرن و پیشرفته ‪ ،‬نگاه ها به صورت ویژه‬ ‫به ان معطوف است ‪ .‬شرکت های معتبر دنیا ‪ ،‬در‬ ‫گزارش های مالی خود به صورت شفاف بحث‬ ‫مسئولیت اجتماعی را تبیین می کنند و این‬ ‫موضوع موجب افزایش اعتماد عمومی به ان‬ ‫شرکت ها است ‪.‬در کشور ما دو دیدگاه در رابطه‬ ‫با مسئولیت اجتماعی وجود دارد؛ دیدگاهی که‬ ‫قائل است ‪ ،‬مسئولیت اجتماعی نباید الزام‬ ‫قانونی پیدا کند و نگاه دیگری که اجرای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی را نیازمند تقویت قانونی‬ ‫می داند‪ .‬گروه اول معتقدند حکمفرما شدن‬ ‫قانون برمسئولیت های اجتماعی ‪ ،‬در تضاد با‬ ‫انگیزه های بشر دوستانه است‪ ،‬اما دیدگاه دوم‬ ‫خال قانونی را مانع تحقق مسئولیت های‬ ‫خال قانون و نبود مشوق های الزم برای‬ ‫اجتماعی می داند ‪.‬‬ ‫عمل به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫سوداوری ؛ هدف غایی بنگاه های اقتصادی‬ ‫مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی الزاام‬ ‫و صنعتی‬ ‫اور نیست ‪ ،‬به این معنا که نمی توان مسئولیت‬ ‫متاسفانه در رتبه بندی شرکت ها و صنایع اجتماعی را تکلیف کرد ‪ ،‬تنها دو ماده ‪ ۷‬و ‪۶۴‬‬ ‫کشور‪ ،‬جایگاه ویژه ای برای مسئولیت های قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه‪ ،‬مواردی را‬ ‫اجتماعی در نظر گرفته نشده است و بسیاری از در راستای ورزش همگانی و توسعه فضا های‬ ‫شرکت های بزرگ بر این باورند که سر باز زدن ورزشی عنوان کرده است ‪ ،‬اما باید در نظر‬ ‫از انجام مسئولیت اجتماعی تخلف به حساب داشت که مسئولیت اجتماعی دایره وسیعی از‬ ‫نمی اید؛ به همین خاطر است که شرکت ها اقدامات را دربرمی گیرد و محدود به توسعه‬ ‫ردیف بودجه ای (هزینه) به این امر اختصاص ورزش نیست‪ .‬همچنین در قوانین مالیاتی کشور‬ ‫نمی دهند‪ .‬مدیران مالی شرکت های بزرگ هم معافیت ها و مشوق های الزم‪ ،‬لحاظ نشده است‬ ‫می گویند تا زمانی که قانون صراحتاً ان ها را و مواد ‪ ۱۴۷‬و ‪ ۱۴۸‬قانون مالیات ‪ ،‬صراحت الزم‬ ‫مکلف به عمل به مسئولیت اجتماعی نکند هیچ برای حمایت و تشویق شرکت های اقتصادی که‬ ‫سندی را امضا نمی کنند‪ ،‬چرا که باید پاسخگوی به مسئولیت اجتماعی عمل می کنند را ندارند‪.‬‬ صفحه 33 ‫روستاهای‬ ‫ناشناخته‬ ‫ایران‬ ‫روستای اورامانات تخت کردستان‬ ‫اورامانات در غرب استان کردستان و در بخش اورامان شهرستان‬ ‫سرواباد واقع شده است‪ .‬خانه های این روستا تماماً از سنگ و به‬ ‫شکل پلکانی و خشکه چین ساخته شده اند‪ .‬به دلیل ظاهر پلکانی‬ ‫روستای اروامانات‪ ،‬به ان روستای “هزار ماسوله” نیز گفته می شود‪.‬‬ ‫این روستا در زبان محلی “هه ورامان”‪“ ،‬اورامان” یا “هورامان” نیز‬ ‫نامیده می شود‪ .‬شیوه معماری خانه های روستایی ارومانات به‬ ‫گونه ای است که از دور به شکل یک هرم دیده می شود که قلعه‬ ‫باستانی روستا در راس ان قرار گرفته است‪ .‬سقف خانه پایینی‪،‬‬ ‫حیاط خانه باالیی است و خانه ها روی دامنه کوه ساخته شده اند‪.‬‬ ‫روستای گرسماسر‬ ‫روستای میمند کرمان‬ ‫روستای تاریخی میمند کرمان که در ‪ ۳۸‬کیلومتری شهر‬ ‫بابک واقع شده یکی از شگفت انگیزترین روستاهای ایران‬ ‫است‪ .‬علت این امر معماری متفاوت خانه ها و صخره ای‬ ‫بودن ان هاست‪ .‬قدمت روستای میمند کرمان به ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫هزار سال پیش باز می گردد و برخی اثار تاریخی کشف‬ ‫شده در این منطقه مربوط به دوره اشکانی و ساسانی‬ ‫است‪ .‬برای ساخت خانه های میمند از سنگ و اجر‬ ‫استفاده نشده‪ ،‬بلکه خانه ها با ابزار در دل کوه شکل‬ ‫گرفته اند‪ .‬روستای میمند به عنوان یکی از اثار تاریخی‬ ‫ایران به ثبت جهانی یونسکو نیز رسیده است‪.‬‬ ‫ارتفاعات گرسماسر یکی از ییالق های گیالن در‬ ‫نزدیکی شهرستان رامسر است که اب وهوایی‬ ‫بسیار خنک و دلچسب‪ ،‬حتی در تابستان دارد‪.‬‬ ‫چشمه های اب خنک‪ ،‬دشت سرسبز و کوه های‬ ‫پوشیده از درخت‪ ،‬از جمله زیباترین جاذبه های‬ ‫این ییالق است که ان را به زیباترین روستاهای‬ ‫ایران تبدیل کرده است‪ .‬از روی کوه ییالق‬ ‫گرسماسر می توانید تمام شهر رامسر و تنکابن را‬ ‫ببینید‪ .‬از جاذبه های گردشگری روستای‬ ‫گرسماسر می توان به تله بن‪ ،‬مسجد ابجی‪،‬‬ ‫فوالد چشمه‪ ،‬رستم سر‪ ،‬دزکول و راه کنار اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این روستا در ‪ ۴۰‬کیلومتری جنوب غربی‬ ‫شهرستان رامسر قرار گرفته و محل مناسبی‬ ‫برای اقامت چند روزه یا دائم است‪.‬‬ ‫روستای شهراباد ابرکوه‬ ‫روستای شهراباد روستایی واقع در بخش بهمن شهر ابرکوه‬ ‫است‪ .‬در این روستا حدود ‪ ۲۴۰‬نفر زندگی می کنند که‬ ‫اکثر ان ها دوقلو هستند‪ .‬این شهرستان در مسیر اتوبان‬ ‫یزد‪ ،‬اقلید‪ ،‬یاسوج قرار دارد‪ .‬همچنین موقعیت جغرافیایی‬ ‫این شهر توریستی و باستانی در میان سه شهر تاریخی‬ ‫ایران زمین اصفهان‪ ،‬یزد و شیراز واقع شده است‪ .‬به طوری که‬ ‫تقریبا در میان مثلث این سه شهر واقع می باشد‪.‬‬ ‫روستای صراخیه خوزستان‬ ‫روستای صراخیه در میان تاالب شهرستان شادگان در استان خوزستان واقع شده و به این علت به‬ ‫ان نام عجیب ترین روستاهای ایران را داده اند که مردم روستا برای رفت وامد از قایق یا بَلَم استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬صراخیه به دلیل استفاده از قایق برای عبور و مرور به ونیز ایران شهرت دارد‪ .‬به دلیل وجود‬ ‫تاالب‪ ،‬این منطقه محل مناسبی برای کوچ پرندگانی همچون حواصیل‪ ،‬غاز وحشی و لک لک است و‬ ‫از طرفی در اطراف تاالب می توانید گله های بزرگ گاومیش را نیز ببینید‪ .‬یکی از جدابیت های‬ ‫گردشگری این روستا‪ ،‬وجود االچیق های روی اب است که برای گردشگران ساخته شده اند‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مجله امید زندگی‬ صفحه 34 صفحه 35 صفحه 36

آخرین شماره های ماهنامه امید زندگی

ماهنامه امید زندگی ۳۲

ماهنامه امید زندگی ۳۲

شماره : ۳۲
تاریخ : 1402/02/03
ماهنامه امید زندگی ۳۱

ماهنامه امید زندگی ۳۱

شماره : ۳۱
تاریخ : 1401/12/28
ماهنامه امید زندگی ۳۰

ماهنامه امید زندگی ۳۰

شماره : ۳۰
تاریخ : 1401/11/25
ماهنامه امید زندگی ۲۹

ماهنامه امید زندگی ۲۹

شماره : ۲۹
تاریخ : 1401/10/30
ماهنامه امید زندگی ۲۸

ماهنامه امید زندگی ۲۸

شماره : ۲۸
تاریخ : 1401/09/30
ماهنامه امید زندگی ۲۷

ماهنامه امید زندگی ۲۷

شماره : ۲۷
تاریخ : 1401/07/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!