آرشیو فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - مگ لند

آرشیو فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!