ماهنامه تابع قانون شماره 1 - مگ لند

ماهنامه تابع قانون شماره 1

ماهنامه تابع قانون شماره 1

ماهنامه تابع قانون شماره 1

‫استقاللکانون‬ ‫فرماندار مراغه در دیدار با پزشکان و پرستاران؛‬ ‫پرستاران و پزشکان سالمت همنوعان را‬ ‫به همه چیز ترجیح داده اند‬ ‫وکالالزمهتحقق‬ ‫عدالتاست‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال اول‬ ‫شماره چهارم‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬مارس ‪2020‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ماه رجب را ریسمانى میان خود و بندگانم قرار داده ام ؛ هر کس به ان چنگ زند‪ ،‬به وصال من رسد‪(.‬حدیث قدسی)‬ ‫وسوسهقدرتیاشهوتشهرت!‬ ‫غلط است‪ .‬توهین به شعور و شور مردم است‪.‬‬ ‫یا نمی فهمد یا نمی تواند تشخیص بدهد یا‬ ‫نمی خواهد مردم را همراهی کند در هر حالت‪،‬‬ ‫قبیح و زشت است‪ ،‬نفرت انگیزاست‪.‬‬ ‫کسانی که دورانی مورد اعتماد مردم بودند و‬ ‫حاال هم از دور‪ ،‬دستی بر اتش دارند‪ ،‬حضور‬ ‫مستقیم و موثر خود را در این گونه عرصه های‬ ‫انتخاباتی از مردم دریغ می کنند‪.‬‬ ‫به بهانه اینکه ما می خواهیم به انتخاب مردم‬ ‫احترام بگذاریم‪ .‬چه منطق ساده لوحانه ای‪.‬‬ ‫چطور وقتی خودتان نامزد بودید انتظار داشتید‬ ‫رجال‪ ،‬معتمدین‪ ،‬اشخاص معتبر شهری‪ ،‬استانی و‬ ‫کشوری برای حمایت از شما قدم پیش بگذارند‪،‬‬ ‫اما خودتان اکنون در پشت سیاسی کاری تان‬ ‫پنهان می شوید‪ .‬البته من این را به پای عدم‬ ‫وجود قوه تشخیص ان ها می گذارم و فرض می‬ ‫کنم که واقع ًا ذهنشان از کار افتاده و قادر به‬ ‫ارزیابی کاندیداها و اعالم نظر شفاف در این‬ ‫زمینه نیستند ‪.‬‬ ‫البته این بار مردم ثابت کردند که وابسته و‬ ‫وام دار هیچ جناح و گروه و شخصی نیستند و‬ ‫می توانند با اراده اهنین خود‪ ،‬فرد مورد تشخیص‬ ‫و نظر خود را روانه مجلس کنند‪.‬‬ ‫رئیسقوه‬ ‫قضائیهخطاببه‬ ‫دادستان هایکل‬ ‫کشور‪:‬‬ ‫بهاحتکارکنندگان‬ ‫اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنید‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس دانشکده‬ ‫علوم پزشکی مراغه‬ ‫خبرداد؛‬ ‫افزایشموارد‬ ‫مثبتکرونادرمراغهبه‪ ۳۵‬نفر‬ ‫‪3‬‬ ‫با صبوری‪ ،‬کرونا را به زانو در اوردیم‬ ‫‪2‬‬ ‫نشستخبریشهردارواعضایشورایشهرمراغهبااصحابرسانه‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫نشست خبری مهندس محمدرضا احمدی‬ ‫شهردار و ناظم عزیزی عضو شورا و رئیس‬ ‫کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مراغه‬ ‫با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه های‬ ‫گروهی شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫معرفی جاذبه های گردشگری مراغه نیازمند‬ ‫مشارکت شهروندان و رسانه ها است‬ ‫ناظم عزیزی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شورای اسالمی شهر مراغه گفت‪ :‬برای معرفی هرچه‬ ‫بهتر مراغه و جاذبه های تاریخی و گردشگری و اثار‬ ‫ملموس و ناملموس ان مشارکت شهروندان و ظرفیت‬ ‫فضای مجازی ضروری است‪.‬‬ ‫ناظم عزیزی افزود‪ :‬اصحاب رسانه و مطبوعات در‬ ‫شناسایی و مربع کردن اسیب های اجتماعی و اگاه‬ ‫سازی احاد مردم نقشی محوری و حیاتی برعهده‬ ‫دارند و باید در این زمینه تالش کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تابع قانون در این نشست شهردار‬ ‫مراغه گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن امسال‬ ‫‪ ۷۰‬درصد از ردیف های درامدی بودجه محقق شده‬ ‫است‪ .‬یعنی حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تومان از این بودجه‬ ‫محقق شده و با توجه به درپیش بودن روزهای پایانی‬ ‫سال پیش بینی می شود این میزان به ‪ 90‬درصد‬ ‫نزدیک شود‪.‬‬ ‫شهردار مراغه ‪ :‬بدون مدرک و بدون داشتن اطالعات‬ ‫کافی قضاوت کردن باعث ایجاد تنش سوء تفاهم و بی‬ ‫اعتنائی مردم از مسئوالن می شود‪.‬‬ ‫به دنبال اظهارات رئیس اداره حج و اوقاف شهرستان‬ ‫مراغه مبنی بر ادعای مالکیت بخشی از پارک شادی که‬ ‫توسط شهرداری اقدام به قطع درختان کهنسال شده‬ ‫بود ‪،‬شهردار مراغه در نشست مطبوعاتی با اصحاب‬ ‫رسانه ضمن بیان مسئله از اظهارنظر غیرمسئوالنه‬ ‫و غیرکارشناسانه بعضی از مسئوالن و شبهه افکنی‬ ‫بعضی از فعاالن عرصه مطبوعات گالیه کرد‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬سالها پیش موضوع تعریض خیابان‬ ‫شهید قدوسی و تخریب مدرسه امیرکبیر که در حال‬ ‫فرو ریختن بود‪ ،‬جزء طرح های شهرداری بوده و قطع‬ ‫درختان بخشی از پارک‪ ،‬یک تصمیم انی و احساسی‬ ‫نبوده است که تعجب بعضی از دوستان را برانگیخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این این قضیه مسئولین محترم اداره‬ ‫حج و اوقاف بدون مراجعه به اسناد حقوقی و مدارک‬ ‫ثبتی و رسمی خود ‪ ،‬ناشیانه و عجوالنه اظهار نظر‬ ‫کرده و باعث شبهه افکنی شده و لطمه به بدنه خدوم‬ ‫شهرداری زده اند‪.‬‬ ‫بدون مدرک و بدون داشتن اطالعات کافی‪ ،‬قضاوت کردن باعث ایجاد تنش‪،‬‬ ‫سوء تفاهم و بی اعتنایی مردم از مسوالن می شود‪.‬‬ ‫شهردارمراغه ضمن ارائه اسناد ممهور به مهر اداره ضمن تخریب و بازسازی مدرسه امیرکبیر ‪ ،‬تعریض‬ ‫حج و اوقاف شهرستان مراغه گفت ‪ :‬تمامی کروکی عرض خیابان قدوسی را در دستور کار این شهرداری‬ ‫ها نقشه ها صورتجلسه ها و مدارک مورد تایید خود قرار داده است‪.‬‬ ‫اداره حج و اوقاف ‪ ،‬بیانگر مالکیت مطلق شهرداری‬ ‫به محدوده اقدام ‪ ،‬یعنی محل قطع درختان بوده و اقدامات پیشگیرانه کرونا از سوی شهرداری‬ ‫عالوه بر ان ‪ ،‬مساحت قابل توجهی نیز از میزان مورد احمدی گفت‪ :‬با توجه به شیوع کرونا و نگرانی‬ ‫اعتراض‪ ،‬بیشتر در تملک شهرداری میباشد‪.‬‬ ‫شهروندان از ابتال به این بیماری‪ ،‬مجموعه مدیریت‬ ‫شهری در تمامی حوزه ها به ویژه حوزه های خدماتی‬ ‫شهردارمراغه خاطر نشان کرد‪ :‬اما بحث قطع درختان به شهروندان‪ ،‬اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار‬ ‫پیر و کهنسال شهر یکی از وظایف ذاتی و مهم قرار داده است و براساس ظرفیت ها و امکانات موجود‪،‬‬ ‫شهرداری با جایگزینی نهال و درختان بیشتر است‪ .‬تمهیدات الزم در جهت مقابله با این ویروس اندیشیده‬ ‫شهرداری مراغه در سال پیش روضمن اجرای شده است‪.‬‬ ‫طرح های عمرانی بی شمار‪ ،‬قصد دارد نسبت به تعریض وی به بخشی از اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری‬ ‫خیابان قدوسی که یکی از خیابانهای اصلی گردشگری در خصوص مقابله با کروناویروس اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫و تفریحی شهر می باشد‪ ،‬اقدام نماید و در این راستا تنظیف و ضدعفونی مداوم و هر شب اتوبوس های‬ ‫شهری با مواد استاندارد ضدعفونی کننده مورد تایید‬ ‫شبکه بهداشت‪ ،‬ارائه محلول ضدعفونی کننده برای‬ ‫استفاده رانندگان تاکسی به همراه برشور اقدامات‬ ‫پیشگیرانه‪ ،‬توزیع روزانه ماسک و دستکش بهداشتی‬ ‫به پاکبانان و کارگران خدمات شهری در چندین‬ ‫نوبت‪ ،‬ضدعفونی سرویس های بهداشتی شهر از جمله‬ ‫اقدامات مدیریت شهری در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از هیچ اقدامی برای پیشگیری از ابتالی‬ ‫شهروندان به بیماری فروگذار نمی کنیم و در این راستا‬ ‫ضد عفونی معابر شهری نیز در دستور کار قرار گرفته‬ ‫و چندین نوبت انجام شده است و ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در این باره ادامه داد‪ :‬ضدعفونی کردن روزانه‬ ‫بازارچه ها ‪ ،‬امکان عمومی و تاسیسات و مبلمان‬ ‫شهری در نقاط اصلی و پرتردد شهر از ‪ 10‬اسفند ماه‬ ‫در در قالب هفت اکیپ از دیگر اقداماتی است که در‬ ‫پروژه های عمرانی و اجرایی باید پیوست‬ ‫علمی و پژوهشی داشته باشند‬ ‫دکتر احمد ملکی عضو شورای شهر و رئیس کمسیون‬ ‫عمرانی به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه (‪)R&D‬‬ ‫در شهرداری مراغه اشاره کرد و گفت باید همه پروژه‬ ‫های عملیاتی و اجرایی قبل از اجرا پیوست علمی و‬ ‫پژوهشی داشته باشند‪.‬‬ ‫ملکی افزود‪ :‬در راستای تشکیل واحد تحقیق و توسعه‬ ‫دو طرح پژوهشی با موضوع تهیه محلول جایگزین‬ ‫نمک جهت یخ زدایی سطح معابر و خیابانها در‬ ‫بارندگی وتهیه بتن رنگی جایگزین رنگ امیزی بتن‬ ‫های اجرا شده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی پیشنهاد شده است‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف از تشکیل این واحد انجام تحقیقات‬ ‫مختلف و مهم در حوزه خدمات شهری شهرداری و‬ ‫دست یافتن به فن اوری های نوین و کارامد‪ ،‬از طریق‬ ‫ارائه طرح های پژوهشی است‪.‬‬ ‫در پایان این نشست از سالنامه اماری شهرداری‬ ‫که دربرگیرنده گزارش تفضیلی فعالیتهای شهرداری‬ ‫مراغه در ابعاد مختلف مدیریت شهری اعم از فرهنگی‬ ‫ورزشی خدماتی و عمرانی و ستادی می باشد توسط‬ ‫شهردار و اعضای شورای شهر رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ماهنامه تخصصی حقوقی تابع قانون‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ / 1398‬سال اول ‪ /‬شماره چهارم‬ ‫وسوسه قدرت یا شهوت شهرت !‬ ‫سخن مدیر مسئول‬ ‫شجاعی ‪ /‬وکیل پایه یک دادگستری‬ ‫انسانکریم‬ ‫باشیم‬ ‫باوجود شعارهای رنگارنگی که در وصف انسانیت‪ ،‬ادم بودن و‬ ‫جمال و کمال می دهیم‪ ،‬باز وقتی زمان عمل می رسد‪ ،‬همه چیز‬ ‫را فراموش می کنیم و افسارمان را به دست نفس سرکش و یاغی‬ ‫می دهیم و ارام و رام دنبالش کشیده می شویم‪.‬‬ ‫انگار هرچه می گفتیم‪ ،‬باد هوا بود و گویی برای خودمان نمی‬ ‫گفتیم‪.‬‬ ‫هزار توجیه و دلیل برای ضد و نقیض های عملکردمان می اوریم‬ ‫و جالب است که گاهی طلبکار هم می شویم‪ .‬جل الخالق ‪ ...‬چه‬ ‫اعجوبه ای است این بشر؟‬ ‫سر همنوعانش را می برد‪ ،‬حق یتیم را می خورد‪ ،‬چشم ناپاک به‬ ‫ناموس رفیقش می دوزد‪ ،‬با جان برادرانش کاسبی میکند‪ ،‬وطن‬ ‫فروشی می کند‪ ،‬خود فروشی می کند‪ ،‬کم فروشی می کند و ‪...‬‬ ‫اسم شیطان‪ ،‬بد در رفته است‪ ،‬وگرنه ما انسان ها روی او را با‬ ‫اعمال ضد بشری‪ ،‬غیر انسانی و غیر اخالقی خود سفید کرده ایم‪.‬‬ ‫یک روز به بهانه جنگ‪ ،‬یک روز به بهانه تحریم‪ ،‬یک روز با بازار‬ ‫مسکن‪ ،‬یک روز با دالر‪ ،‬یک روز در بازار خودرو‪ ،‬یک روز با احتکار‬ ‫مایحتاج مردم‪ ،‬یک روز با دارو‪ ،‬یک روز با سرقت کمک های‬ ‫مردمی در زلزله‪ ،‬یک روز اختالس‪ ،‬یک روز دزدی بیت المال‪،‬‬ ‫یک روز دزدی در دین‪ ،‬یک روز با نوسان قیمت طال‪ ،‬یک روز به‬ ‫بهانه رمضان‪ ،‬یک روز به بهانه محرم و ‪ ...‬امروز هم به بهانه کرونا‪.‬‬ ‫امتی که به همدیگر رحم نمی کنند‪ ،‬چگونه انتظار دارند خدا به‬ ‫انها رحم کند!‬ ‫وقتی به تصاویر چندش اور خوردن حیوانات زنده و وحشی توسط‬ ‫چینی ها نگاه می کنیم دل و روده هایمان به هم می پیچد ولی‬ ‫نمی دانم چرا به راحتی گوشت و خون برادرانمان و هموطنانمان‬ ‫را می خوریم وبه روی خودمان هم نمی اوریم !‬ ‫وای بر ما ‪ .‬وای بر مسلمانی ما !‬ ‫انسان باشیم‪.‬‬ ‫دم از مسلمانی می زنیم اما هرچه کاله است بر سر همدیگر می‬ ‫گذاریم‪ .‬دم از مسلمانی می زنیم اما ربا می خوریم‪ ،‬نزول می دهیم‪.‬‬ ‫دم از مسلمانی می زنیم اما پارتی بازی می کنیم‪ .‬رشوه می دهیم‬ ‫‪ .‬رشوه می گیریم‪ .‬حرام می خوریم‪ .‬گرانفروشی می کنیم‪ .‬تقلب‬ ‫می کنیم‪ .‬احتکار می کنیم‪ .‬فرصت طلب هستیم ‪ .‬ریا می کنیم ‪.‬‬ ‫تظاهر می کنیم‪ .‬دو رو هستیم‪ .‬دروغ می گوییم ‪ .‬دزدی می کنیم‬ ‫‪ .‬قتل می کنیم‪ ...‬وای بر مسلمانی ما‪.‬‬ ‫انسان باشیم ‪ .‬فقط همین‪.‬‬ ‫فصل نامه فقه و حقوق کیفری از شهرستان مراغه مجوز‬ ‫انتشار گرفت ‪.‬‬ ‫️◀فصل نامه اختصاصی فقه و حقوق کیفری به صاحب‬ ‫امتیازی و مدیرمسئولی سید مرتضی موسوی تبار از هیات‬ ‫نظارت از مطبوعات مجوز اخذ نمود‪.‬‬ ‫️◀این فصل نامه اختصاصی که بزودی انتشار خود را به‬ ‫صورت الکترونیک و غیربرخط اغاز خواهد نمود انعکاس‬ ‫دهنده تازه ترین تحوالت فقهی و حقوقی در حوزه جزایی‬ ‫و کیفری خواهد بود‪.‬‬ ‫بعضی ها خودشان را عالم دهر می دانند و فکر می کنند همه چیز‬ ‫می دانند ان وقت انتخابات که فرا می رسد باروبندیل می بندند و‬ ‫کار خاصی هم که ندارد فقط شناسنامه شان را برمی دارند و یک‬ ‫تک پا سری به فرمانداری می زنند و یک نام نویسی ساده و پر‬ ‫کردن چند فرم و خالص‪.‬‬ ‫از این پس اقا یا خانم می شود نامزد انتخاباتی مجلس‪ .‬بعد دوره‬ ‫می افتد و پز می دهد و حال می کند‪ .‬یک عده هم که بیکار و‬ ‫بیعار برمی دارند عکس یارو را با هزار فوت و فن فتوشاپی رنگ‬ ‫و بزک می کنند و این کانال ان کانال می گردانند بدون توجه‬ ‫به این نکته که ابروی شهر‪ ،‬ابروی یک ملت در گرو شعور و بی‬ ‫شعوری نخبگان ان ملت است‪ .‬توسعه و عقب ماندگی یک ملت‬ ‫یک منطقه وابسته به حضور و عدم حضور عالمان بزرگان و‬ ‫کاربلد های ان منطقه است‪.‬‬ ‫بچه بازی که نیست هر کس صبح زود از خواب برخاست برود‬ ‫و خودش را نامزد انتخاباتی کند‪.‬‬ ‫البته بماند اینکه بعضی از این رجال انچنان شان انتخابات را‬ ‫پایین اوردند که هرکسی به خودش جرات می دهد نام نویسی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یارو تا دیروز بلد نبود دو کلمه در جمع ابراز عقیده کند زبانش‬ ‫به لکنت می افتاد وقتی پای تخته می خواست به سوال استاد‬ ‫جواب بدهد و حاال امده در عرصه انتخابات سرنوشت ساز‪،‬‬ ‫مدعی و نامزد شده‪ .‬اسفناک تر اینکه نخبگانی که تا دیروز روی‬ ‫انها حساب باز کرده بودیم و معتمد خود می دانستیم و رقابت‬ ‫می کردیم تا کدام یک بر کرسی نمایندگی سوار شوند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫خودشان در ازمون سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اخالقی انتخابات مردود‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫بی تعارف باید گفت‪ ،‬رجلی که حتی بعد از عدم احراز صالحیت‪،‬‬ ‫نداند چگونه باید عمل کند در قبال دوستدارانش و رقبا چه‬ ‫عکس العملی باید داشته باشد و نقش و تعهد او در قبال مردم و‬ ‫حوزه انتخابیه چه باید باشد‪ ،‬به چه درد میخورد؟ ایا شایستگی‬ ‫اعتماد مردم را دارد؟ ایا میشود روی او حساب کرد؟ پاسخ سوال‬ ‫واضح است‪ ،‬یا این شخص اعتنا و اعتمادی به مردم و حوزه‬ ‫انتخابیه اش ندارد یا شم و شعور سیاسی انچنانی ندارد یا یک‬ ‫پای قوه تشخیص اش می لنگد یا غرور و تعصب و خودخواهی‬ ‫ان چنان ذهن و افکار او را در چنبره خود درگیر کرده است‬ ‫که راه خالصی ندارد‪ .‬چطور ممکن است کسی که پیش از این‬ ‫مدعی توسعه ابادانی پیشرفت و خدمت به مردم منطقه اش‬ ‫بود و حاال که به هر طریق این فرصت از او گرفته شده است‪،‬‬ ‫مهر سکوت بر لب زده و حاضر به اظهار نظر و عقیده درباره‬ ‫سایر نامزدها نیست و شفاف و روشن تمایل و قرابت فکری و‬ ‫سلیقه های خود نسبت به هر یک از کاندیداهای موجود را ابراز‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫غلط است‪ .‬توهین به شعور و شور مردم است‪ .‬یا نمی فهمد یا‬ ‫نمی تواند تشخیص بدهد یا نمی خواهد مردم را همراهی کند در‬ ‫هر حالت‪ ،‬قبیح و زشت است‪ ،‬نفرت انگیزاست‪ .‬کسانی که دورانی‬ ‫مورد اعتماد مردم بودند و حاال هم از دور‪ ،‬دستی بر اتش دارند‪،‬‬ ‫حضور مستقیم و موثر خود را در این گونه عرصه های انتخاباتی‬ ‫از مردم دریغ می کنند‪ .‬به بهانه اینکه ما می خواهیم به انتخاب‬ ‫مردم احترام بگذاریم‪ .‬چه منطق ساده لوحانه ای‪ .‬چطور وقتی‬ ‫خودتان نامزد بودید انتظار داشتید رجال‪ ،‬معتمدین‪ ،‬اشخاص‬ ‫معتبر شهری‪ ،‬استانی و کشوری برای حمایت از شما قدم پیش‬ ‫بگذارند‪ ،‬اما خودتان اکنون در پشت سیاسی کاری تان پنهان‬ ‫می شوید‪ .‬البته من این را به پای عدم وجود قوه تشخیص ان ها‬ ‫می گذارم و فرض می کنم که واقعاً ذهنشان از کار افتاده و قادر‬ ‫به ارزیابی کاندیداها و اعالم نظر شفاف در این زمینه نیستند ‪.‬‬ ‫البته این بار مردم ثابت کردند که وابسته و وام دار هیچ جناح و‬ ‫گروه و شخصی نیستند و می توانند با اراده اهنین خود‪ ،‬فرد مورد‬ ‫تشخیص و نظر خود را روانه مجلس کنند‪.‬‬ ‫اندوه دیگر حقیر‪ ،‬از بعضی از نامزدهاست که چرا با وجود قرائن‬ ‫و شواهد وامارنظرسنجی ها‪ ،‬بازهم خودشان را گول می زنند و‬ ‫به خیال برنده شدن‪ ،‬ان هم با درصد باال‪ ،‬عرصه را برای انتخاب‬ ‫درست مردم و رای اوری باالی یک نامزد با شانس باال‪ ،‬تنگ‬ ‫می کنند‪ .‬ایا اینان قبل از نام نویسی یا در حین تبلیغات‪ ،‬دست‬ ‫به نظرسنجی نمی زنند یا نمی توانند تشخیص بدهند که جایگاه‬ ‫واقعی انها در بین افکار عمومی‪ ،‬نخبگان و رای دهندگان در‬ ‫کجاست؟ یا نمی خواهند دست از خواهش نفس خود بردارند‪.‬‬ ‫یک عده که اسیر وسوسه ی قدرت و شهرت و شهوت اند‪ ،‬که‬ ‫خدا به دادشان برسد‪ .‬یک عده هم تازه می خواهند از این طریق‬ ‫کسب شهرت و معروفیت کنند که خدا به داد مردم برسد‪ .‬در‬ ‫هر دو صورت با سرنوشت مردم بازی می کنند و خودخواهانه از‬ ‫اعتبار مردم خرج می کنند و ‪...‬‬ ‫با این حال نگارنده با وجود احترام به تفاوت سلیقه ها‪ ،‬عقاید‪،‬‬ ‫دیدگاه ها و برنامه ها‪ ،‬معتقدم اگرتشخیص سیاسی نداریم اگرعلم‬ ‫سیاسی نداریم اگر تعصب و تعهد قومی و ملی نداریم اگر ایمان‬ ‫من سست است اگر وسوسه قدرت طلبی داریم‪ ،‬عرصه را برای‬ ‫اهل شان تنگ نکنیم و شان ان را پایین نیاوریم ‪ .‬چهار سال‬ ‫فرصت کمی نیست‪.‬‬ ‫اشدمجازات؛حتیاعدامدرانتظارمحتکران‬ ‫لوازمبهداشتی‪/‬مردمسودجویانرامعرفیکنند‬ ‫رئیسقوهقضائیهخطاببهدادستان هایکلکشور‪:‬‬ ‫بهاحتکارکنندگاناقالمبهداشتیوداروییرحمنکنید‬ ‫دادستان مازندران‪ :‬مجازات این محتکران‪ ،‬بازداشت و حبس از دو تا پنج سال حبس‬ ‫و شالق است؛ اگر دلیل کارشان اخالل در نظم عمومی محرز شود می تواند مشمول‬ ‫حکم اعدام شود‪.‬‬ ‫دادستان کرمان‪ :‬عمده کمبود بازار واقعی نبوده و ناشی از اقدامات برخی مجرمین‬ ‫است؛ دستگاه قضایی این پرونده ها را خارج از نوبت رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‪ :‬در برخورد با کسانی که در پی سودجویی از نگرانی‬ ‫و نیاز مردم هستند‪ ،‬تعارف نداریم و همه موارد برخورد را رسانه ای می کنیم‪.‬‬ ‫دادستان همدان‪ :‬مطابق قانون برخورد میکنیم‪ ،‬قانون در موارد حاد برای متخلفان‬ ‫اعدام نیز در نظر گرفته و با متخلفان اغماض نخواهد شد‪.‬‬ ‫دادستان سمنان‪ :‬با محتکران و گران فروشان برخورد پشیمان کننده خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دادستان کرج‪ :‬یکی از معاونانم را مامور پیگیری ویژه پرونده های تعزیزات در مورد‬ ‫هر نوع گرانفروشی یا احتکار اقالم بهداشتی کرده ام‪.‬‬ ‫سه سال زندان در انتظار منتشر کنندگان اخبار کذب پیرامون کرونا‬ ‫سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی از سه سال مجازات‬ ‫زندان برای منتشرکنندگان اخبار کذب درباره کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪ :‬پایان عمر مفسدان فرا رسیده است‬ ‫ رئیسی‪ :‬مفسدان بدانند پایان عمرشان فرا رسیده است و اجازه هیچ اقدامی به انان‬ ‫داده نخواهد شد‪ .‬هاضمه نظام ما فسادپذیر نیست و مطلقا اجازه نخواهد داد فساد در‬ ‫هیچ کجا النه کند‪ .‬ما هم با تمام وجود تالش خواهیم کرد که نظام اداری‪ ،‬قضایی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی کشور الوده به فساد نشود‪.‬‬ ‫حجت االسالم رئیسی به دادستان های سراسر کشور دستور داد تا به احتکارکنندگان‬ ‫اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنند‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری انا‪  ،‬حجت االسالم‪ ‬رئیسی در جلسه شورای عالی‬ ‫قوه قضائیه‪ ‬ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه ای کشور خطاب به دادستان های‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬گفت‪ :‬به احتکار کنندگان اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سالمت مردم قابل معامله و مسامحه نیست و احتکار اقالم بهداشتی در‬ ‫شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی توان از این مسئله گذشت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه ضمن تشکر از تالش شبانه روزی همکاران قضایی در ترخیص زندانیان‬ ‫گفت‪ :‬از همه ظرفیت های بخشنامه فعلی برای اعطای حداکثری مرخصی به زندانیان‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫از بازار شب عید گزارش های خوبی نمی رسد‪ ،‬مسئوالن نظارت کنند‬ ‫‪ ‬حجت االسالم رئیسی در ارتباط با لزوم نظارت بر تامین کاالهای مورد نیاز مردم در‬ ‫روزهای پایان سال نیز‪  ‬گفت‪ :‬ما در حال نزدیک شدن به ایام پایان سال هستیم و‬ ‫مساله تامین نیاز مردم به کاالها در شب عید مساله مهمی است و‪  ‬مردم انتظارشان‬ ‫از مسئوالن این است که بر قیمت ها ‪ ‬و نحوه عرضه کاالها به مردم نظارت کنند و این‬ ‫نظارت هم در کیفیت و هم در میزان و رقم عرضه باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬گزارش هایی که از بازار شب عید می رسد گزارش های خوبی نیست‪.‬‬ ‫قب ً‬ ‫ال تذکر داده ام و دوباره تاکید می کنم‪ ،‬حتماً نظارت بر قیمت کاالها امری ضروری‬ ‫است و دستگاه های مسئول نظارت دقیق بر نحوه قیمت گذاری و توزیع کاالهای شب‬ ‫عید داشته باشند تا مردم ان شاءاهلل شب عیدی توام با ارامش را سپری کنند‪.‬‬ ‫اهنین‪ .‬چرا که در طی این چند دهه انقالب اسالمی ثابت شد که هر‬ ‫کسی شایستگی اعتماد و لیاقت وکالت مردم را نداشته و پشتش زیر بار‬ ‫این مسئولیت عظیم شکسته و خرد شده است‪.‬‬ ‫طوفان انتخابات فروکش کرد اما طوفان دیگری در راه است‪ .‬طوفان‬ ‫انتظارات مردم‪ ،‬وعده های انتخاباتی‪ ،‬تعهد و تعصب‪ ،‬قول ها و قرارها‪،‬‬ ‫عهدها و پیمانها‪ ،‬اشکها و لبخندها‪ ،‬نگاه منتظر و امیدوار موکالن‪،‬‬ ‫انهایی که به عشق و امید نجات و فالح و گشایش امور و توسعه و‬ ‫ابادانی و صداقت و پشتکار به پای صندوق ها امدند و رای دادند و‬ ‫پشت پا به وسوسه های مخالفان زدند و به قول و قرارهای منتخب خود‬ ‫اعتماد کردند و اینک ‪...‬‬ ‫اینک راه دشواری که پیش پای منتخب مردم است‪ .‬راه صعب العبوری‬ ‫که چهار سال طول خواهد کشید‪ .‬چهارسال با باری سنگین از مسئولیت‬ ‫اعتماد مردم نه فقط مردم حوزه انتخابیه بلکه یک ملت یک کشور‪.‬‬ ‫از این پس هرکس شناسنامه ایرانی دارد صاحب حق است چه مخالف‬ ‫وچه موافق چه رقیب و چه رفیق همه در چشم منتخب پیروز باید‬ ‫یکسان و یک رنگ دیده شود‪ .‬طوفان که فروکش کند تازه اول راه‬ ‫است‪ .‬اول بسم اهلل است‪ .‬باید استین ها را باال بزنیم و با تمام توان‪،‬‬ ‫تجهیزات و یاری دوستان‪ ،‬عالقمندان و دلسوزان برای ابادانی‪ ،‬برای‬ ‫گندزدایی‪ ،‬برای رفت و روب خاک و خاشاک از چهره غبار گرفته شهر‪،‬‬ ‫به پا خیزیم‪ .‬قدم هایت را استوار تر از پیش و محکم تر و راسخ تر بردار‪.‬‬ ‫به پشتوانه اعتماد مردم و توکل بر خدا و به نیت پاکدامنی‪ ،‬صداقت و‬ ‫خدمت خلق‪.‬‬ ‫راه تو را میخواند‪ .‬شهر در انتظار اقدام توست‬ ‫کشف کاالی بهداشتی احتکارشده و مواد محترقه در مراغه‬ ‫طوفان انتخابات فروکش کرد‪ ،‬رقابت ها تمام شد‪ ،‬منتخب مردم‬ ‫مشخص شد و همه یک نفس راحت کشیدیم ‪.‬‬ ‫حاال کاری نداریم به اینکه بعضی بی حرمتی ها پرده دری ها تهمت ها‬ ‫برچسب ها و شایعات چقدر به بدنه انتخابات ضربه زد و چقدر حال‬ ‫مردم را خراب کرد ‪ .‬پدیده زشتی که توسط بعضی افراد نابالغ سیاسی‬ ‫جوگیر و شاید هم توسط یک عده ای مخالف و معاند که بعید هم‬ ‫نیست قصد داشته باشند ابی گل الود کرده باشند و زخمی زده باشند‪.‬‬ ‫باالخره با اعالم نتایج قطعی انتخابات‪ ،‬تکلیف حوزه انتخابیه مراغه‬ ‫عجب شیر و قلعه چای مشخص شد و به زودی شخص منتخب یعنی‬ ‫دکترعلی علیزاده راهی بهارستان خواهد شد‪.‬‬ ‫البته با باری گران از مسئولیت اعتماد مردم بر دوش خود‪ .‬بارگرانی که‬ ‫دوش هرکسی تاب تحمل ان را ندارد و مرد میدان می خواهد و اراده‬ ‫فرمانده انتظامی مراغه از کشف کاالی بهداشتی احتکارشده‬ ‫و مواد محترقه غیرمجاز در این شهرستان خبرداد‪.‬‬ ‫سرهنگ رمضان اللهوردیان افزود‪ :‬با توجه به شیوع‬ ‫بیماری کرونا و در راستای برخورد با احتکار کاالهای‬ ‫بهداشتی‪ ،‬پس از اطالع پلیس از احتکار کاالها در‬ ‫داروخانه ای‪ ،‬ماموران به محل اعزام شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از شناسایی داروخانه و با هماهنگی‬ ‫قضائی و در بازرسی از ان تعداد یک هزار و ‪ ۶۰۰‬جفت‬ ‫دستکش احتکار شده بهداشتی کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یک نفر در این ارتباط دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شد‪.‬‬ ‫اللهوردیان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با محتکران و سودجویان از شهروندان خواست‪ ،‬پلیس را در‬ ‫جریان موارد مشکوک در این زمینه بگذارند‪.‬‬ ‫وی همچنین از کشف ‪ ۲‬هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در این شهرستان خبرداد‪.‬‬ ‫اللهوردیان افزود‪ :‬در پی کسب خبری مبنی بر فروش مواد محترقه غیرمجاز از سوی افرادی در سطح‬ ‫شهر‪ ،‬موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماموران پلیس با انجام اقدامات پلیسی و اطالعاتی و در عملیاتی حساب شده‪ ،‬محل‬ ‫اختفای مواد محترقه را شناسایی و از این محل حدود ‪ ۲‬هزار عدد مواد محترقه کشف کرده و ‪ ۶‬نفر را‬ ‫نیز در این ارتباط دستگیر کردند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به استناد ماده ‪ ۶۱۸‬قانون مجازات اسالمی‪ ،‬قاچاق و فروش انواع مواد محترقه به صورت‬ ‫غیرمجاز جرم محسوب شده و دارای مجازات قانونی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر کنترل خانواده ها بر فرزندان خود در روزهای پایانی سال افزود‪ :‬شهروندان در صورت‬ ‫مشاهده موارد مشکوک‪ ،‬مراتب را به سامانه ‪ ۱۱۰‬پلیس اطالع دهند‪.‬‬ ‫تعریفشهادتدروغ‬ ‫شهادت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری‬ ‫می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا‬ ‫نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی‪ ،‬مطالب کذب‬ ‫و دروغی عنوان نماید‪ ،‬این عمل وی شهادت دروغ یا‬ ‫شهادتکذبمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫همچنینپسگرفتنشهادتبهاینمعناکهاگرفردی‬ ‫که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ‬ ‫شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می‬ ‫شود مطابق ماده ‪ ۶۵۰‬از کتاب تعزیرات قانون مجازات‬ ‫اسالمی‪ ،‬هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت‬ ‫دروغ بدهد‪ ،‬به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا‬ ‫بهیکمیلیونوپانصدهزارتادوازدهمیلیونریالجزای‬ ‫نقدیمحکومخواهدشد‪.‬‬ ‫مجازات کارفرما در صورت بیمه نکردن‬ ‫کارگران چیست؟‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۱۴۸‬قانون کار‪ ،‬کارفرمایان موظفند‬ ‫کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه‬ ‫کنند و ماده ‪ ۱۸۳‬قانون کار‪ ،‬ضمانت اجرای تخلف از‬ ‫بیمه کردن کارگر را بیان کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس ماده‪ ۱۸۳‬قانون کار‪ ،‬کارفرمایانی که بر خالف‬ ‫مفاد ماده ‪ ۱۴۸‬این قانون از بیمه کردن کارگران خود‬ ‫خودداری کنند‪ ،‬عالوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‬ ‫کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات‬ ‫خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ‪۱۰‬‬ ‫برابرحقبیمهمربوطهمحکومخواهندشد‪.‬‬ ‫ایا میدانید ترساندن دیگران جرم می باشد ؟‬ ‫قانونگذار در ماده ‪ ۴۹۹‬از قانون مجازات اسالمی بیان‬ ‫می دارد‪:‬‬ ‫هرگاه کسی دیگری را بترساند و ان شخص در اثر‬ ‫ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او‬ ‫سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری‬ ‫گردد‪ ،‬ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر‬ ‫عمدیمسئولاست‪.‬‬ ‫همچنین قانونگذار در ماده ‪ ۵۰۱‬از همان قانون این‬ ‫چنینبیانداشتهاست‪:‬‬ ‫هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا حیوانی‬ ‫مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که‬ ‫موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار‬ ‫صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب‪ ،‬شخص بمیرد یا‬ ‫مصدومگرددحسبموردبراساستعاریفانواعجنایات‬ ‫به پرداخت قصاص یا یا دیه محکوم می شود‪.‬‬ ‫این جمله کوتاه یعنی چه ️‪:‬‬ ‫[ اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش یا‬ ‫افحش از طرفین بعمل امد ]‬ ‫این جمله کلیدی که در اکثر قراردادهای معامالتی‬ ‫میایدبدینمعناستکه‪:‬‬ ‫[ طرفین کلیه اختیارات فسخ قرارداد‪ ،‬از جمله ادعای‬ ‫متضرر شدن را از خود ساقط کردند و دیگر نمیتوانند‬ ‫تحت هیچ شرایطی ادعای فسخ کنند حتی اگر این‬ ‫ضرر بزرگ وقابل چشم پوشی نباشد‪ ،‬مثال بگویند‪ :‬این‬ ‫ملک را خیلی گران خریدم‪ .‬یا خیلی ارزان فروختم‪ .‬یا‬ ‫بگوید این خانه دارای عیوب و ایرادات مختلف است‪ .‬یا‬ ‫چون بها وثمن معامله را ندادی پس قرارداد را فسخ‬ ‫میکنمو‪...‬‬ ‫درصورتی که مستاجر اجاره را پرداخت نکند‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫معموالً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی‬ ‫است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام‬ ‫به تخلیه ملک نکند‪ ،‬لذا در صورتی که مستاجر با پایان‬ ‫مدت اجاره اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار‬ ‫بودنخودنیزاذعانداشتهباشد‪،‬دیگرمراجعهبهمراجع‬ ‫قضایی ضروری نیست‪ ،‬اما شما با احتساب اجاره های‬ ‫معوقهوسایرهزینه هاوکسرانازمبلغودیعهمی توانید‬ ‫بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید‪.‬‬ ‫طبق بند ‪ ۹‬ماده ‪ ۱۴‬قانون روابط موجر و مستاجر‬ ‫مصوب‪ ،۱۳۵۶‬موجر می تواند حسب مورد صدورحکم‬ ‫فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند‪.‬‬ ‫دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره‪ ،‬دستور تخلیه مورد‬ ‫اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا‬ ‫متصرفاجراومحل‪،‬تخلیهخواهدشد‪«:‬درصورتیکه‬ ‫مستاجر در مهلت مقرر در ماده‪ ۶‬این قانون ازپرداخت‬ ‫مال االجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابالغ‬ ‫اخطاردفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه‬ ‫(در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در‬ ‫بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را‬ ‫نپردازد‪.‬‬ ‫در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از‬ ‫دفترخانهیااجرایثبتصدوراجرائیهبرتخلیهووصول‬ ‫اجاره بها را درخواست نماید‪ ».‬هر گاه پس از صدور‬ ‫اجرائیه‪ ،‬مستاجر اجاره اپارتمان عقب افتاده را تودیع‬ ‫کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می کند‪ ،‬ولی موجر‬ ‫می تواندبهاستنادتخلفمستاجرازپرداختاجاره بهااز‬ ‫دادگاهدرخواستتخلیهعینمستاجررابنماید‪.‬‬ ‫هر گاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده‬ ‫باشدموجرمی تواندبرایتخلیهعینمستاجرهووصول‬ ‫اجاره بهابهدادگاهمراجعهکند‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی حقوقی تابع قانون‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ / 1398‬سال اول ‪ /‬شماره چهارم‬ ‫ویژگی یک وکیل خوب‬ ‫« بر گرفته از کتاب فن وکالت نوشته دکتر علی‬ ‫اکبر ریاضی »‬ ‫برنده شدن در دعوا با به کار بستن فنون دفاعی‬ ‫موثر است انگاه که وکیل با انگیزه مشروعیت از‬ ‫دید خویش‪ ،‬دعوا را می پذیرد و قانون را باید به‬ ‫عنوان ابزاری برای حصول به این مقصود بنگرد‪.‬‬ ‫بدین معنا که چنانچه سودمند به حال موکل‬ ‫باشد به عنوان وسیله ای مفید برای پیروزی‬ ‫مورد استفاده قرار دهد‪ .‬از وکالی طرفین دعوا‬ ‫حسب وظیفه انتظار می رود تا سر حد امکان‬ ‫برای صدور رای به نفع موکالن خویش تالش‬ ‫کنند وکیل دعاوی باید این روش ها را تماماً‬ ‫بشناسد تا بتواند ترفندهای حریفی را که برای‬ ‫غلبه بر موکل ذیحق او بر انها دست می یازد‬ ‫کن تا کند که تدارک پادزهر مستلزم شناخت‬ ‫زهراست‪ .‬باید دانست قاضی درصدداتخاذ‬ ‫تصمیم بی طرفانه به نفع یکی از طرفین بر‬ ‫اساس ادله و مستندات دعواست اما وکیل‬ ‫در پی ان است که با استعانت از فنون دفاع‪،‬‬ ‫قاضی را متقاعد سازد که تنها مدافعات اوست‬ ‫که با ضوابط حقوقی حاکم بر دعوا انطباق دارد‪.‬‬ ‫بنابراین وکیل به اقتضای حرفه به دنبال ان‬ ‫نیست که قاضی را لزوما در راه نیل به یک‬ ‫تصمیم قضایی منطبق با قانون و به ضرر موکل‬ ‫خود هدایت کند‪ ،‬بلکه هم و غم او مصروف بر‬ ‫صدور رای به نفع موکل خویش است‪ .‬وکیل‬ ‫برخالف سایر شاغالن در حرفه حقوقی نمی‬ ‫تواند بی طرف باشد‪ .‬او‪ .‬از علم حقوق به عنوان‬ ‫عنصری ضروری در مجموعه فنون وبرای‬ ‫پیروزی در دعوا استفاده می کند‪ .‬وکیل مدافع‬ ‫بر خالف انچه گفته می شود ‪ ،‬بی طرف نیست‬ ‫‪ .‬او با تمام توان در راهی که پیش رو گرفته‬ ‫است – یعنی دفاع از موکل خود – با استمداد‬ ‫از قوانین و راهکارهای حقوقی و قانونی‪ ،‬دفاع‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مجازات مزاحمت در اپارتمان ها‬ ‫یکی از اصول مربوط به فرهنگ اپارتمان‬ ‫نشینی‪ ،‬رعایت حقوق دیگران است که مباحث‬ ‫حقوقی و قوانین مربوطه اش باید به دقت مورد‬ ‫توجه قرار گیرد ‪ .‬ضمن این که نهادینه کردن‬ ‫فرهنگ صحیح ان با قوانین و ضوابط خاص‪،‬‬ ‫زمان برو طوالنی است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫متاسفانه برخی اپارتمان نشین ها تصور می‬ ‫کنند تمام یک ساختمان یا مجتمع مسکونی‬ ‫متعلق به انها است‪ .‬پس با نادیده گرفتن حقوق‬ ‫دیگران‪ ،‬ایجاد مزاحمت می کنند‪ .‬برخی افراد‬ ‫زباله های خود از ته سیگار گرفته تا پوست‬ ‫میوه و روکش شکالت را در مسیر راهرو‪،‬‬ ‫حیاط‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬راپله ها و … می ریزند یا‬ ‫این که فرزندانشان هنگام استراحت ساکنین با‬ ‫بازی در حیاط‪ ،‬پارکینگ و راهپله ها به شدت‬ ‫سر و صدا به پا می کنند که می بایست به‬ ‫این موضوع نیز توجه جدی داشت‪ .‬همچنین‬ ‫مهمانان برخی از اپارتمان نشین ها نیز نیمه‬ ‫های شب بدون هیچ مالحظه ای در راهرو و‬ ‫راپله ها بلند حرف می زنند و می خندند یا بچه‬ ‫ها را با صدای بلند فرا می خوانند که موجبات‬ ‫مزاحمت دیگران را فراهم می نمایند‪ .‬درگیری‬ ‫و مشاجره لفظی ساکنین یک اپارتمان‪ ،‬ارامش‬ ‫دیگران را سلب می کند‪ .‬مدیر ساختمان یا‬ ‫هیئت مدیره بر اساس قانون تملک اپارتمان‬ ‫ها مجاز هستند به همسایه های مزاحم تذکر‬ ‫دهند‪ .‬چنانچه در رفتار انان تغییری حاصل‬ ‫نشد‪ ،‬مدیر ساختمان بر اساس وظیفه قانونی‬ ‫اش می تواند به استناد مواد ‪ ۶۱۸‬قانون‬ ‫مجازات اسالمی که از مجازات های باز دارنده‬ ‫نیز محسوب می شود‪ ،‬به اتهام سلب اسایش و‬ ‫ارامش از انان شکایت کند‪.‬‬ ‫حدود اختیاراتدادگاههایحقوقیدرکشفحقیقت‬ ‫صابرخیری‬ ‫وکیلدادگستریوکارشناسارشدحقوقاسالمی‬ ‫معروف است که می گویند دادگاه در‬ ‫امور حقوقی حق تحصیل دلیل را ندارد‬ ‫و محدود به همان ادله ارائه شده توسط‬ ‫طرفین است اما این اعتقادی است که از قانون ایین دادرسی‬ ‫مدنی سابق در ذهن ما رسوب کرده و در قانون فعلی اثری‬ ‫از ان نیست‪.‬‬ ‫در حال حاضر به موجب ماده ‪ ۱۹۹‬قانون ایین دادرسی‬ ‫دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی در کلیه امور‬ ‫حقوقی دادگاه عالوه بر رسیدگی به ادله طرفین می تواند‬ ‫راساً برای کشف حقیقت هرگونه اقدامی را که الزم است انجام‬ ‫دهد مانند استعالمات از ادارات یا‪  ‬صدور هر یک از قرارهای‬ ‫کار شناسی یا تحقیق محلی یا معاینه محلی بدون درخواست‬ ‫اصحاب دعوی و طرفین‪.‬‬ ‫‪ ‬بنابراین در حال حاضر قاضی محدود به ادله ارائه شده توسط‬ ‫طرفین نیست به عبارت دیگر اگرچه بار اثبات بر عهده مدعی‬ ‫است اما قاضی نیز حق و تکلیف تحقیق و کشف حقیقت را‬ ‫دارد‪ .‬درست است که قاضی می تواند برای کشف حقیقت‬ ‫هرگونه اقدام مقتضی را به عمل اورد‪ ،‬اما نمی تواند از نظام‬ ‫ادله قانونی فراتر رود مواردی را به عنوان دلیل بپذیرد که در‬ ‫شمار ادله قانونی نیست‪ .‬دادگاه در اقداماتی که برای کشف‬ ‫حقیقت انجام می دهد باید قواعد شکلی ادله را رعایت کند‪.‬‬ ‫برای مثال اگر راسا قرار کارشناسی یا تحقیق محلی صادر می‬ ‫کند باز هم باید همان قواعد صدور و اجرایی قرارهای مذکور‬ ‫را رعایت کند‪.‬‬ ‫دادگاه در مقام انجام تحقیقات نمی تواند برای کشف حقیقت‬ ‫با استناد به ماده ‪ ۱۹۹‬قانون ایین دادرسی مدنی راسا به‬ ‫تحقیقات و اقداماتی دست بزند که حتی توسط اصحاب‬ ‫ییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه‬ ‫گفت‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۷‬امروز شنبه‪ ،‬بیمارانی که جواب ازمایش‬ ‫کرونای انها مثبت اعالم شده به ‪ ۳۵‬نفر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫اصغر تنومند گفت‪ :‬در ‪ ۲‬روز گذشته ‪ ۱۰‬بیمار کرونای به‬ ‫تعداد بیمارانی که جواب ازمایشات ان ها مثبت بوده اضافه‬ ‫شده و فقط سه بیمار کرونای ‪ ۸۸‬ساله‪ ۸۰ ،‬ساله و ‪ ۶۳‬ساله‬ ‫در مراغه فوت کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۲۴‬بیمار کرونایی نیز با وضعیت رو‬ ‫به بهبودی ترخیص و با مراقبت بهداشتی و پیگیری از طرف‬ ‫بهداشت در قرنطینه خانگی هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اقدامات شناسایی و معاینات بالینی اعضا خانواده‬ ‫افرادی که نتیجه ازمایش انها مثبت بوده از سوی معاونت‬ ‫بهداشت شهرستان در انجام است‪.‬‬ ‫تنومند ادامه داد‪ :‬در حال حاضر هشت بیمار کرونایی مثبت‬ ‫در بیمارستان امیرالمومنین(ع) مراغه بستری هستند که یک‬ ‫نفر ان ها در بخش ای‪ .‬سی‪ .‬یو‪ .‬بستری است‪.‬‬ ‫تنومند گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۵۰‬نفر در بخش ایزوله بیمارستان‬ ‫امیرالمومنین(ع) مراغه با موارد مشکوک به بیماری کرونا‬ ‫بستری و تحت مراقبت هستند‪.‬‬ ‫وی از مردم درخواست کرد که به اطالعیه ها و هشدارهای‬ ‫روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی مراغه توجه کنند‪.‬‬ ‫کشفمحلول هایضدعفونیکنندهغیرمجازدرمراغه‬ ‫فرمانده انتظامی مراغه از کشف محلول های ضدعفونی کننده غیرمجاز در‬ ‫این شهرستان خبرداد‪.‬‬ ‫سرهنگ رمضان اللهوردیان در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬در پی اعالم‬ ‫خبری مبنی بر فعالیت فردی که با یک وانت پیکان اقدام به عرضه‬ ‫محلول های ضدعفونی کنننده می کند‪ ،‬موضوع در دستور کار پلیس‬ ‫امنیت عمومی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این راستا و در عملیاتی ویژه فرد مورد نظر‬ ‫شناسایی و به همراه ‪ ۱۸۰‬بطری مواد ضدعفوفنی کننده غیرمجاز‬ ‫دستگیر شد که با اعتراف وی‪ ،‬محل فعالیت نامبرده نیز کشف شد‪.‬‬ ‫اللهوردیان اضافه کرد‪ :‬ماموران پلیس با هماهنگی قضائی به محل‬ ‫مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل‪ ۴۵۰ ،‬لیتر الکل صنعتی و ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۳۶‬لیتر مایعات مشکوک که به صورت غیرمجاز بسته بندی‬ ‫و عرضه می شد‪ ،‬کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این ارتباط ‪ ۲‬نفر دستگیر و به همراه کاالهای کشف‬ ‫شده تحویل دستگاه قضائی شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پلیس با سودجویان و احتکار کنندگان برخورد‬ ‫قاطع می کند افزود‪ :‬شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک‪،‬‬ ‫مراتب را به سامانه ‪ ۱۱۰‬پلیس اطالع دهند‪.‬‬ ‫شهرداری یک سازمان عمومی غیردولتی است‪ .‬به شب‬ ‫رساندن روز بدون اینکه با یکی از خدمات این سازمان‬ ‫سروکار داشته باشیم بعید است‪ .‬در این ارتباط نزدیک و‬ ‫همیشگی ممکن است اختالفاتی هم بروز کند که معموال‬ ‫جای طرح ان در کمیسیون های شهرداری است‪.‬بیشتر‬ ‫انها در قانون شهرداری پیش بینی شده است برای همین‬ ‫نامشان منتسب به شهرداری است وگرنه این شهروندان و‬ ‫شهرداری در این کمیسیون ها به عنوان دو طرف دعوا حاضر‬ ‫می شوند و کمیسیون ها وابستگی مستقیمی به شهرداری‬ ‫ندارد‪ .‬معروف ترین این کمیسیون ها‪ ،‬کمیسیون ماده ‪100‬‬ ‫قانون شهرداری است‪ .‬شهروندان بخاطر امور زیر به این‬ ‫کمیسیون مراجعه می کنند‪:‬‬ ‫رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمان‪ ،‬از قبیل‪ :‬احداث بنا‬ ‫بدون پروانه‪ ،‬تخلف از مفاد مندرج در پروانه ساختمانی و‪...‬‬ ‫احداث بنای زاید بر تراکم مجاز‬ ‫تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا‬ ‫عدم رعایت اصول فنی‪،‬بهداشتی و شهرسازی‬ ‫تغییر کاربری اماکن مسکونی به تجاری و‪ ...‬شایان ذکر‬ ‫جمالت و ضرب المثل های زیبای حقوقی‬ ‫*قوانین مثل تور ماهی نیستند که در پی صید به دریا‬ ‫دعوی نیز قابل درخواست نیست ‪ .‬برای مثال نمی تواند در انداخته شوند‪ ،‬انها حکم چراغ های دریایی هستند که‬ ‫امور مدنی شاهد را جلب کند یا با وجود کارشناس رسمی وظیفه راهنمایی دارند‪«.‬سرفلیپ سیدنی»‬ ‫دادگستری‪ ،‬کارشناسی را به غیر از کارشناسان رسمی ارجاع‬ ‫دهد و همچنین نمی تواند برای الزام طرفین یا شخص ثالث‪ * ،‬هرجا که قانون پایان می پذیرد‪ ،‬استبداد از انجا اغاز‬ ‫به ارائه سندی که در رسیدگی موثر است ضمانت اجرایی می شود‪« .‬ویلیام شکسپیر»‬ ‫مقرر کند که در قانون وجود ندارد‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۱۹۹‬قانون ایین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به انجام *وقتی خودخواهی یک فرد به صورت قانون درامد‪،‬‬ ‫تحقیقات رسیدگی به ادله توسط قانون است‪ .‬دادگاه نمی تواند فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و‬ ‫مقررات ایین دادرسی مدنی را به استناد به این ماده نادیده انسانیت بگردید‪.‬‬ ‫بگیرد‪ .‬برای مثال نمی تواند با استناد این ماده اصحاب دعوی‬ ‫را از همراه داشتن اصول مستندات در جلسه اول دادرسی *کامل ترین نوع بی عدالتی ان است که عادل به نظر‬ ‫معاف کند یا بدون ان که خوانده به سند عادی خواهان انکار برسیم‪ ،‬در حالی که عادل نیستیم‪« .‬افالطون»‬ ‫و تردید کرده باشد نسبت به دعوای‪  ......‬خواهان به دلیل عدم‬ ‫ارائه اصول مستندات در جلسه اول قرار ابطال دادخواست *عادل باش وهراسی به دل راه نده‪« .‬ویلیام شکسپیر»‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫*گاهی صدای پول‪ ،‬فریاد عدل را می ُ‬ ‫ کشد‪« .‬مثل‬ ‫یوگسالوی»‬ ‫پاسخبهسواالتحقوقیخوانندگان‪:‬‬ ‫افزایشمواردمثبتکرونادرمراغهبه‪ ۳۵‬نفر‬ ‫‪3‬‬ ‫*وقتی انسان ببری را بکشد‪ ،‬نامش را تمرین مردانگی‬ ‫می گذارند‪ .‬ولی وقتی ببری انسان را بدرد‪ ،‬نام این کار‬ ‫را توحش و ادمخواری می نهند؛ تفاوت جنایت و عدالت‬ ‫هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست‪« .‬جرج برنارد‬ ‫شاو»‬ ‫طنز حقوقی‬ ‫مردی زندگی بسیار سخت و ازار دهنده ای برای همسر زن برای طالق یا باید وکالت در طالق داشته باشد و یا یکی‬ ‫و فرزندانش فراهم کرده و انها را در شرایط مالی و از شروط ‪ 12‬گانه ضمن عقد را داشته باشد‪.‬‬ ‫روحی سختی قرار داده است‪ .‬حال اگر زن بخواهد از او‬ ‫طالق بگیرد باید چه کار کند ؟ در صورتی که حق طالق در صوریتکه مرد نفقه به همسرش پرداخت نکند زن‬ ‫ندارد ؟ و مرد هم به قدری موذی و زرنگ است که هیچ حق طالق خواهد داشت؟‬ ‫مدرکی برای اثبات ازار دادن نگذاشته است‪ .‬گذشته بله در صورتیکه بیش از شش ماه نفقه پرداخت نشود زن حق‬ ‫از اینها فرض کنیم یک زن با شرایط فوق بدون هیچ طالق دارد‪.‬‬ ‫دلیل قابل اثباتی میخواهد از مرد طالق بگیرد ! در چه‬ ‫ایا زن بعد از طالق میتواند نصف اموال مرد را بگیرد؟‬ ‫شرایطی این کار امکان پذیر است ؟‬ ‫زن می تواند طالق خلع بگیرد‪ .‬طالق خلع طالقی است که خیر شرط تنصیف دارایی‪ ،‬فقط در طالق از طرف مرد میباشد‪.‬‬ ‫زن با بخشیدن مالی به مرد از او طالق می گیرد‪ .‬این مال‬ ‫می تواند به میزان یا کمتر یا بیشتر از مهریه زن باشد‪ .‬شما در صورتیکه مرد با ضرب و جرح صورت زن را کبود کند‬ ‫می توانید با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواستی برای طالق حق طالق ایجاد میشود؟‬ ‫خلع بدهید و در ازاء طالق مث ً‬ ‫ال مهریه خود را به زوج ببخشید‪ .‬زن میتواند با اثبات سوء رفتار مرد برای طالق از همسرش‬ ‫البته از ابتداء الزم نیست عنوان کنید چه مالی را به همسر اقدام کند‪.‬‬ ‫خود می بخشید و بعد بر سر مال مورد نظر با همسر خود‬ ‫در صورتیکه زن طالق بگیرد مهریه را هم میتواند‬ ‫توافق نمایید‪.‬‬ ‫مطالبه کند؟‬ ‫در قانون چه زمانی حق طالق به زن داده می شود و در صورتیکه زن حق طالق داشته باشد میتواند مهریه را هم‬ ‫اینکه ایا اگر در زمان عقد حق طالق برای زن ذکر شود مطالبه کند‪.‬‬ ‫از لحاظ قانونی اعتبار دارد؟‬ ‫اگر در هنگام عقد‪ ،‬وکالت در طالق به زن داده شود‪ ،‬زن از ایا زن میتواند ضمن طالق جهیزیه خود را هم مسترد‬ ‫طرف همسر خود وکیل است که هر زمان بخواهد طالق بگیرد کند؟‬ ‫و در غیر اینصورت زن می تواند با اثبات مصادیق عسر و حرج بله ضمن استناد به سیاهه جهیزیه میتواند جهیزیه خود را‬ ‫در زندگی خود در دادگاه ‪ ،‬با اجازه دادگاه‪ ،‬از مرد طالق بگیرد‪ .‬مسترد کند‪.‬‬ ‫ایا زن صرفا به دلیل نداشتن تفاهم میتواند از مرد در طالق خلع ایا زوج مکلف است ان را قبول کند؟مرد‬ ‫می تواند به زنش بگوید باید بیشتر از مهریه ات به من‬ ‫طالق بگیرد؟‬ ‫خیر نداشتن تفاهم دلیلی برای طالق از طرف زن نخواهد بود‪ .‬بدهی تا طالقت دهم؟‬ ‫در طالق خلع زن می بایست مالی را به شوهر خود ببخشد تا‬ ‫در صورتیکه زن رابطه نامشروع انجام داده باشد مهریه طالق بگیرد‪ .‬این مال می تواند به میزان یا کمتر یا بیشتر از‬ ‫میزان مهریه زن باشد و این در واقع موضوعی است که مرد‬ ‫به او تعلق میگیرد؟‬ ‫می بایست در خصوص ان تصمیم بگیرد یعنی مرد می تواند‬ ‫بله تحت هر شرایطی مهریه به ایشان تعلق میگیرد‪.‬‬ ‫مالی بیشتر از میزان مهریه را از زوجه مطالبه کند تا با طالق‬ ‫موافقت نماید‪ .‬‬ ‫زن چگونه میتواند از مرد طالق بگیرد؟‬ ‫معروف ترین مرجع حل اختالف بین شهرداری وشهروندان کجاست؟‬ ‫است‪،‬کمیسیون موضوع تبصره ‪ 1‬ماده ‪ ،100‬تنها به تخلفات‬ ‫ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر رسیدگی‬ ‫ ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به موجب تبصره ‪ 10‬ماده ‪ 100‬قانون شهرداری‪ ،‬مرجع‬ ‫رسیدگی تجدیدنظر به تصمیم کمیسیون مندرج در تبصره‬ ‫‪ 1‬ماده ‪ 100‬این قانون‪ ،‬کمیسون دیگر ماده ‪100‬خواهد‬ ‫بود که اعضای ان غیر از افرادی هستند که در رای شرکت‬ ‫داشته اند و رای صادره از سوی این کمیسیون قطعی است‬ ‫و افراد می توانند درمورد ارای قطعی صادره از سوی این‬ ‫مرجع و همچنین ارای صادره از سوی کمیسیون موضوع‬ ‫تبصره ‪ 1‬ماده ‪100‬که بواسطه عدم تجدیدنظر خواهی‬ ‫قطعیت یافته اند‪ ،‬به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و پس‬ ‫از تصدیق حکم مزبور‪ ،‬موضوع تعیین خسارت در صالحیت‬ ‫دادگاه عمومی است‪.‬‬ ‫ایا می دانید وظیفه کمیسیون ماده ‪ 55‬شهرداری‬ ‫چیست؟‬ ‫اگر کسب و کار پر سروصدا و غیر بهداشتی خود را در‬ ‫محدوده شهرها دایر کرده اید‪ ،‬دیر یا زود به دردسر خواهید‬ ‫افتاد‪ .‬در بهترین حالت کسب و کارتان به خارج شهر انتقال‬ ‫داده خواهد شد‪ .‬اما اگر اعتقاد دارید که شغلتان دو وصف‬ ‫باال را ندارد‪ ،‬حتی اگر با برخورد شهرداری روبه رو شدید‪،‬‬ ‫می توانید در کمیسون ماده ‪ 55‬قانون شهرداری پیگیر‬ ‫حقوق خود شوید‪.‬‬ ‫به موجب بند ‪ 20‬ماده ‪ 55‬قانون شهرداری‪ ،‬یکی از وظایف‬ ‫شهرداری ها در سراسر کشور‪ ،‬جلوگیری از تاسیس اماکنی‬ ‫است که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان‬ ‫یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست‪.‬بر این اساس‬ ‫شهرداری مکلف است‪ ،‬عالوه بر جلوگیری از تاسیس اینگونه‬ ‫مراکز‪ ،‬نسبت به تخریب اماکنی که مخالف بهداشت است‬ ‫اقدام کند واگر الزم شود انها را به خارج از شهر انتقال‬ ‫دهد‪ .‬همچنین به موجب تبصره گفتار ‪ 20‬ماده ‪ 55‬قانون‬ ‫شهرداری‪ ،‬شهرداری درمورد تعطیل‪ ،‬تخریب یا انتقال به‬ ‫خارج از شهر تاسیسات مزبور‪ ،‬مکلف است مراتب را ضمن‬ ‫دادن مهلت نسبی به صاحبان انها ابالغ کند و اگر صاحب‬ ‫ملک به نظر شهرداری معترض باشد‪ ،‬ظرف ‪ 10‬روز اعتراض‬ ‫خود را به کمیسینی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن‬ ‫شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند‪ .‬این مرجع شبه قضایی‬ ‫به منظور رسیدگی به اعتراض شهروندان مبنی بر تشخیص‬ ‫شهرداری در ارتباط با تعطیل‪ ،‬تخریب و انتقال صنایع و‬ ‫مشاغل مزاحم به خارج از شهر است‪.‬همچنین شهرداری‬ ‫می تواند به صاحبان صنوف مزاحم مهلت دهد تا نسبت به‬ ‫رفع مزاحمت اقدام کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید تقسیط یا مطالبات ناشی از عوارض‬ ‫شهرداری در صالحیت چه مرجعی است؟‬ ‫اگر اختالفی راجع به عوارض داشتید به کجا مراجعه می‬ ‫کنید؟‬ ‫قطعا در صورتی که به دادگاه های عمومی مراجعه کنید‬ ‫پاسخی نخواهید گرفت‪ .‬مرجع که برای شنیدن اعتراض‬ ‫شما در خصوص عوارض ایجاد شده است‪ ،‬کمیسیون ماده‬ ‫‪ 77‬قانون شهرداری است‪.‬‬ ‫به موجب ماده ‪ 77‬قانون شهرداری‪ ،‬رفع هرگونه اختالف‪،‬‬ ‫بین مودی و شهرداری درمورد عوارض‪ ،‬به کمیسونی مرکب‬ ‫شهود‪:‬‬ ‫خواهان پرونده ای در هنگام ورود به دادگاه با خوانده‬ ‫روبرو شد‬ ‫خوانده از او پرسید‪ :‬حسن اقا اینها که بیرون ایستاده اند‪،‬‬ ‫شهود شما هستند‬ ‫حسن اقا جواب داد‪ :‬بله‬ ‫خوانده گفت‪ :‬پس حتماً در دعوا پیروز می شوید‪ ،‬چون‬ ‫من از این شهود در چند پرونده استفاده کرده ام و‬ ‫موفق شده ام‪.‬‬ ‫متهم به دزدی‪:‬‬ ‫فردی که متهم به دزدی بود به وکیل دادگستری‬ ‫مراجعه و خود را بی گناه معرفی کرد‪.‬‬ ‫وکیل بعد از اینکه اظهارات موکل را به طور کامل‬ ‫گوش کرد از او پرسید ایا مطمئنی هستی همه چیز را‬ ‫به من گفته ای ‪.‬‬ ‫موکل گفت ‪ :‬غیر از جایی که پول ها را مخفی کرده ام‪،‬‬ ‫بقیه چیزها را به شما گفتم‬ ‫دزد خدا شناس ‪:‬‬ ‫دوستی می گفت از محله خلوت و تاریکی در حال عبور‬ ‫بودم‪ .‬مردی شتابان و نگران به من رسید و پرسید‪ :‬ان‬ ‫اطراف پلیس ندیدید؟‬ ‫گفتم‪ :‬نه‬ ‫چاقویی از جیبش دراورد و گفت‪ :‬الحمد ا‪ ...‬پس جیب‬ ‫هایت را خالی کن‬ ‫از قضای خدا به قدرش فرار می کنم‪:‬‬ ‫روزی امیرالمومنین علیه السالم از نزدیکی دیواری که‬ ‫به دیوار دیگر مایل شده و مشرف به انهدام بود گذر‬ ‫می کرد و در این موقع مسیر خود را تغییر داده از‬ ‫سمت دیگری به مقصد ادامه داد‪.‬‬ ‫مردی گفت‪ :‬یا امیرالمومنین! از قضای خدا فرار‬ ‫می کنی؟‬ ‫امام علیه السالم فرمود‪ :‬از قضای خدا به قدرش فرار‬ ‫می کنم‪( .‬یعنی این عمل نه به منظور فرار از قضای‬ ‫الهی بود بلکه وظیفه دینی چنین اقتضا می کرد‪).‬‬ ‫از نمایندگان وزارت کشور‪ ،‬دادگستری و انجمن شهر ارجاع‬ ‫می شود‪ .‬در خصوص ترکیب کمیسیون ماده ‪ 77‬ذکر این‬ ‫نکته ضرورت دارد که بر خالف تشکیالت کمیسیون ماده‬ ‫‪ 100‬که الزاما باید نمایندگان قوه قضاییه از دادگستری و‬ ‫نماینده شورای شهر عضو اصلی شورای اسالمی شهر باشد‪،‬‬ ‫در مورد کمیسیون ماده ‪ 77‬چنین صراحتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫از دیکر تفاوت های کمیسیون ماده ‪ 77‬و ماده ‪ 100‬اینکه‪،‬‬ ‫اجرای ارای کمیسیون ماده ‪ 100‬توسط مامورین شهرداری‬ ‫به عمل می اید‪ ،‬در حالی که اجرای ارای کمیسیون ماده‬ ‫‪ 77‬بوسیله اجرای ثبت و از طریق صدور اجراییه انجام‬ ‫می پذیرد‪ .‬دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده‬ ‫است‪ ،‬ولی این مرجع شخصیت حقوقی مجزایی از شهرداری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رسیدگی به اختالفات بین مودی و شهرداری درمورد عوارض‬ ‫در صالحیت ذاتی این مرجع شبه قضایی قرار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری؛مستفاد از ماده‬ ‫‪ 32‬ایین نامه مالی شهرداری ها مصوب ‪ ،1346‬در صالحیت‬ ‫ذاتی کمیسیون ماده ‪ 77‬قرار دارد‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی حقوقی تابع قانون‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ / 1398‬سال اول ‪ /‬شماره چهارم‬ ‫استقالل کانون وکال الزمه تحقق عدالت است‬ ‫ماهنامه تخصصی حقوقی‪-‬اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬کریم شجاعی‬ ‫هئیت تحریریه این شماره‪:‬‬ ‫سارا شجاعی و شکوه شجاعی‬ ‫صفحه ارایی و گرافیست‪ :‬هادی راشدی‬ ‫چاپ و لیتوگرافی‪ :‬تبریز‪ ،‬چاپ پرنیان‬ ‫دفتر نشریه‪ :‬مراغه خیابان شیخ تاج روبروی مدرسه‬ ‫شرف ساختمان مهندسان خواجه نصیر واحد ‪101‬‬ ‫تلفن تماس ‪37242691 - 09141203595 :‬‬ ‫شعر‬ ‫حقوقدان‬ ‫من وکیلم‬ ‫همان که گاه شرخر م می خوانی!‬ ‫گاه کار چاق کن!!!‬ ‫و هر دم به حرام و حالل پولم شک‬ ‫میکنی!!‬ ‫من اما تا صبح‬ ‫پرونده میخواندم‬ ‫ماده ها را زیر و رو میکردم‬ ‫در شهر اگر یک چراغ روشن بود‪...‬‬ ‫ان چراغ اتاق من بود که چشمانی‬ ‫سرخ و تنی خسته در ان به دنبال‬ ‫ازادی درمانده ای بودند!!!‬ ‫و من بارها پای میز کار خوابم برده‬ ‫است!!!‬ ‫هرگز فراموش نمیکنم که درکنار‬ ‫خانواده فیلم دیدم و در اخر پرسیدند‬ ‫خوب تحلیلت چیست؟‬ ‫و من تمام پرونده ای که در طول فیلم‬ ‫به ان فکر میکردم را برایشان دفاع‬ ‫کردم و انها مات و مبهوت به چشمانم‬ ‫مینگریستند!!!‬ ‫من وکیلی هستم‬ ‫که رمان میخواند‪،‬‬ ‫اما‪.....‬‬ ‫نه رمانی که همه میخوانند‪...‬‬ ‫من رمان زندگی موکالنم را میخوانم‪...‬‬ ‫و میگریم‪....‬‬ ‫می اموزم‪...‬‬ ‫می اندیشم‪...‬‬ ‫دفاع میکنم‪....‬‬ ‫و من نه یک قصه را‬ ‫بلکه به تعداد پرونده هایم‬ ‫قصه های رنگارنگ را زندگی میکنم!!‬ ‫گاه مادرانه دل میسوزانم‬ ‫گاه پدرانه تکیه گاه میشوم‬ ‫گاه خواهری میشوم محرم راز‬ ‫گاه برادری در سفر دور و دراز‬ ‫و انگاه که من این ها را زندگی میکنم‬ ‫ت و در حال قضاوت منی!!!!‬ ‫و مرا هیچ اندوهی نیست‪...‬‬ ‫من تو را با وجدانت‪،‬‬ ‫با خدا‪،‬‬ ‫تنها میگذارم و‬ ‫پرونده را میبندم‬ ‫و چراغی که روشن بود اگر یادت باشد‬ ‫خاموش میکنم‬ ‫سر بر بالش گذاشته و در حال تکرار‬ ‫موادی که باید فردا به انها استناد‬ ‫کنم به خواب میروم‬ ‫و در خواب‪ ،‬ازادی و عدالت را میبینم‬ ‫که در شهر میرقصند‪.‬‬ ‫در ان زمان تو چه خواب خوشی می‬ ‫بینی ؟؟‬ ‫روزتان مبارک‬ ‫‪98/12/7‬‬ ‫اول تا هفتم اسفند ماه هر سال‬ ‫به عنوان هفته وکیل مدافع‬ ‫نامگذاری می شود به این جهت‬ ‫که در ‪ ۷‬اسفند ‪ ۱۳۳۱‬با تصویب‬ ‫الیحه قانونی استقالل کانون‬ ‫های وکال ‪ ،‬که تا ان زمان وابسته‬ ‫به سیستم قضایی و دولت بود‪،‬‬ ‫رضا قنادی‬ ‫مستقل شد و به عنوان یک نهاد‬ ‫رئیسدفترنمایندگیکانون‬ ‫مدنی رسمیت یافت و شناسایی‬ ‫وکالیاستاناذربایجانشرقی‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫درمراغه‬ ‫بنابراین هفتم اسفند هر سال‬ ‫به عنوان سالروز استقالل کانون‬ ‫های وکالی دادگستری محترم شناخته می شود و گرامی‬ ‫داشته می گردد‪.‬‬ ‫بنده به نوبه خود این مناسبت را تبریک عرض می کنم‬ ‫و تداوم استقالل کانون های وکالی دادگستری را ارزو‬ ‫دارم زیرا استقالل کانون های وکال که منتهی به استقالل‬ ‫وکیل می گردد الزمه تحقق عدالت و دفاع موثر است‪.‬‬ ‫کما اینکه استقالل قاضی نیز برای تحقق عدالت ضروری‬ ‫و الزم است و ما می دانیم که قاضی در اجرای عدالت و‬ ‫رسیدگی به پرونده و صدور حکم از هیچ مرجع شخصی‬ ‫و نهادی تبعیت نمی کند و تنها چیزی که قاضی از ان‬ ‫تبعیت می کند قانون است و اگر غیر از این باشد نه‬ ‫احکامی که صادر می شودعادالنه خواهد بود و نه عدالت‬ ‫محقق می تواند بشود‪.‬‬ ‫لذا در کنار استقالل قاضی‪ ،‬استقالل وکیل نیز برای‬ ‫تحقق عدالت الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫هر عمل و اقدامی که برای نفی یا تضعیف استقالل وکیل‬ ‫صورت پذیرد‪ ،‬در نهایت منتهی به زیان عدالت و بی‬ ‫اعتمادی به تحقق این مهم در جامعه خواهد شد و جامعه‬ ‫از ان متضرر می گردد‪.‬‬ ‫ارزوی تحقق عدالت را در سایه استقالل قاضی و وکیل‬ ‫و تداوم استقالل کانون های وکالی دادگستری را دارم‪.‬‬ ‫اطالعیه مهم‬ ‫به اطالع می رساند کارت دانشجویی‬ ‫اینجانب ژیال محمدزاده دانشجوی‬ ‫کارشناسی رشته میکروبیولوژی به‬ ‫شماره دانشجویی ‪ 900186130‬از‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی مراغه‪ ،‬مفقود‬ ‫گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫داستان‬ ‫مردی با دوچرخه به خط‬ ‫مرزی میرسد‪.‬‬ ‫او دو کیسه بزرگ همراه خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫توزیع ست بهداشتی در نمایندگی کانون وکالی مراغه در بین همکاران محترم‬ ‫حوزه های مراغه‪ ،‬بناب‪ ،‬عحبشیر و ملکان و چاراویماق ( اعم از پایه یک و کاراموز)‬ ‫پرستارانوپزشکانسالمتهمنوعانرابههمهچیزترجیحداده اند‬ ‫حمید شکری در جریان بازدید اظهار داشت‪ :‬کادر درمانی‬ ‫مراغه به صورت شبانه روز و در این روز های حساس‪،‬‬ ‫برای بهبود بیماران در تالشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پرستاران و پزشکان با حضور در دل خطر‪ ،‬در‬ ‫خط مقدم مبارزه با کرونا هستند و تالش انها ستودنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش از شیوع کرونا‪ ،‬سربازان جبهه سالمت‪ ،‬بدون هیچگونه‬ ‫چشمداشتی درحال تالش بودند و امروز با شیوع کرونا تمامی مردم ایران‬ ‫شاهد رشادت و از خود گذشتگی این عزیزان است‪.‬‬ ‫شکری افزود‪ :‬مردم با مشاهده صحنه های رشادت و از جان گذشتگی کادر‬ ‫درمان‪ ،‬امیداور به شکست کرونا و عبور از این شرایط بحرانی هستند‪.‬‬ ‫در این دیدار فرماندار مراغه ضمن بازدید از بخش های مختلف‪ ،‬در جریان‬ ‫روند درمان بیماران قرار گرفت و با اهدای لوح از زحمات کادر درمانی این‬ ‫بیمارستان تجلیل کرد‪.‬‬ ‫ اطالعیه مهم شهرداری مراغه در خصوص تمدید مهلت اعمال‬‫تسهیالت ویژه پرداخت عوارض های شهرداری تا پایان فروردین‪۹۹‬‬ ‫ به استحضار همشهریان محترم می رساند شهرداری مراغه در راستای‬‫حفظ سالمتی جامعه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬ضمن پیوستن‬ ‫به کمپین بزرگ ‪#‬در_خانه_بمانیم‪ ،‬با اخذ مجوز از شورای محترم شهر‪،‬‬ ‫تسهیالت ویژه پرداخت عوارض های شهرداری در پایان سال ‪ ۹۸‬را تا پایان‬ ‫فروردین ماه سال ‪ ۹۹‬تمدید کرد و همچنین عوارض های پروانه ساختمانی‪،‬‬ ‫عوارض ابقاء پرونده های ماده صد و عوارض انطباق کاربری و استفاده از‬ ‫خدمات شهری برای کلیه امالک را در فروردین ماه‪ ،‬براساس تعرفه مصوب‬ ‫سال ‪ ۹۸‬اخذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫ لذا کلیه عزیزان درخواست می گردد بدون هیچگونه دغدغه ای در‬‫این خصوص ضمن پیوستن به کمپین ‪#‬در_خانه_بمانیم برای ادامه اخذ‬ ‫مجوز های شهرداری در سال اینده مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫ همچنین با توجه به همکاری اصناف محترم شهرستان مراغه در پیوستن به‬‫کمپین ‪#‬در_خانه_بمانیم‪ ،‬شهرداری مراغه نیز در جهت مساعدت به اصناف‬ ‫محترم‪ ،‬عوارض کسب و پیشه صنوف را در سال ‪ ۹۹‬با یک ماه تعدیل اخذ‬ ‫خواهد نمود‪.‬‬ ‫( روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مراغه)‬ ‫مامور مرزی میپرسد ‪ « :‬در‬ ‫کیسه ها چه داری؟»‪ .‬او‬ ‫میگوید «شن»‬ ‫مامور او را از دوچرخه پیاده‬ ‫میکند و چون به او مشکوک‬ ‫بود ‪ ،‬یک شبانه روز او را‬ ‫بازداشت میکند ‪ ،‬ولی پس از‬ ‫بازرسی فراوان ‪ ،‬واقع ًا جز شن‬ ‫چیز دیگری نمییابد‪.‬‬ ‫بنابراین به او اجازه عبور‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫هفته بعد دوباره سر و کله‬ ‫همان شخص پیدا میشود و‬ ‫مشکوک بودن و بقیه ماجرا‪...‬‬ ‫این موضوع به مدت سه سال‬ ‫هر هفته یک بار تکرار میشود‬ ‫و پس از ان مرد دیگر در مرز‬ ‫دیده نمیشود‪.‬‬ ‫یک روز ان مامور در شهر‬ ‫او را میبیند و پس از سالم و‬ ‫احوال پرسی ‪ ،‬به او میگوید ‪:‬‬ ‫من هنوز هم به تو مشکوکم و‬ ‫میدانم که در کار قاچاق بودی‬ ‫‪ ،‬راستش را بگو چه چیزی را‬ ‫از مرز رد میکردی؟‬ ‫قاچاقچی میگوید ‪ :‬دوچرخه!‬ ‫بعضی وقت ها موضوعات‬ ‫فرعی ما را به کلی از‬ ‫موضوعات اصلی غافل میکند‬ ‫بیمه پاسارگاد به مدیریت میر حسن سیدی‬ ‫بدینوسیله انتخاب شایسته دکترعلی علیزاده را به نمایندگی مردم شریف‬ ‫مراغه و عجب شیردر مجلس شورای اسالمی که نشان از جنس مردمی بودن‬ ‫‪ ،‬مطالبه گری انقالبی و عدالتخواهی است‪ ،‬تبریک عرض نموده برای ایشان در‬ ‫این مسئولیت سنگین و پرثواب ارزوی موفقیت داریم ‪.‬‬ ‫سابقه اجرای بیمه درمان تکمیلی تخصصی در شمال غرب کشور و عقد‬ ‫قرارداد با ادارات‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬شرکت ها و ‪...‬‬ ‫طرف قرارداد با بیمارستان های دولتی و خصوصی و ارائه معرفی نامه‬ ‫طرف قرارداد با دندانپزشک و کلنیک دندانپزشکی و صدور معرفی نامه‬ ‫پرداخت هزینه های پزشکی ( بستری‪ ،‬ویزیت‪ ،‬دارو‪ ،‬عینک‪ ،‬سونوگرافی‪،‬‬ ‫ازمایشات و ‪...‬‬ ‫مشاوره و صدور انواع بیمه نامه (شخص ثالث‪ ،‬بدنه‪ ،‬مسئولیت‪ ،‬عمر و‬ ‫تامین اتیه ) با شرایط اقساطی‪.‬‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫ادرس ‪ :‬مراغه میدان دانش اموز – ‪09143222677‬‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫ماهنامه تابع قانون‬ ‫جناب اقای اصغر شیری‬ ‫اگهــی مفقــودی‬ ‫بازرس محترم کانون موسسات داوری استان اذربایچان شرقی‬ ‫بدینوسیله انتحاب بجا و شایسته جنابعالی را بعنوان بازرس کانون موسسات داوری استان‬ ‫اذربایجان شرقی که نشان از شایستگی جنابعالی و پتانسیل ارزشمند حقوقی و قضایی این‬ ‫شهرستان می باشد‪ ،‬به جنابعالی و جامعه حقوقدانان ‪ ،‬وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی دادگستری و‬ ‫اعضای موسسات داوری شهرستان مراغه تبریک و تهنیت عرض می نماییم‪.‬‬ ‫از طرف ‪ :‬مدیریت‪ ،‬هیئت امنا و کارشناسان رسمی دادگستری منطقه‬ ‫دو ( مراغه‪ -‬بناب‪ -‬ملکان – عجب شیر) استان اذربایجان شرقی‬ ‫اگهــی مفقــودی‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی مفقــودی‬ ‫به اطالع می رساند کارت‬ ‫دانشجویی اینجانب فاطمه تقی یان‬ ‫دانشجوی کارشناسی رشته مامابب‬ ‫به شماره دانشجویی ‪940332136‬‬ ‫از دانشگاه ازاد اسالمی مراغه‪،‬‬ ‫مفقود گردیده و فاقد اعتبار می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگهــی مفقــودی‬ ‫به اطالع می رساند کارت‬ ‫دانشجویی اینجانب احد عزیزی‬ ‫دانشجوی کارشناسی رشته حقوق‬ ‫به شماره دانشجویی ‪890027793‬‬ ‫از دانشگاه ازاد اسالمی مراغه‪،‬‬ ‫مفقود گردیده و فاقد اعتبار می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگهــی مفقــودی‬ ‫به اطالع می رساند کارت‬ ‫دانشجویی اینجانب حسین فقه‬ ‫رسولی دانشجوی کارشناسی رشته‬ ‫پرستاری به شماره دانشجویی‬ ‫‪ 920434048‬از دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی مراغه‪ ،‬مفقود گردیده و‬ ‫فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫به اطالع می رساند کارت دانشجویی‬ ‫اینجانب علی طایفه دانشجوی‬ ‫کارشناسی رشته پرستاری به شماره‬ ‫دانشجویی ‪ 980142522‬از دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی مراغه‪ ،‬مفقود گردیده‬ ‫و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫اگهــی مفقــودی‬ ‫به اطالع می رساند کارت‬ ‫دانشجویی اینجانب محمد نعمتی‬ ‫چالن دانشجوی کارشناسی رشته‬ ‫میکروبیولوژی به شماره دانشجویی‬ ‫‪ 932244973‬از دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی مراغه‪ ،‬مفقود گردیده و‬ ‫فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫اگهــی مفقــودی‬ ‫به اطالع می رساند کارت‬ ‫ایدین‬ ‫اینجانب‬ ‫دانشجویی‬ ‫پایمردده دانشجوی کارشناسی‬ ‫رشته حقوق به شماره دانشجویی‬ ‫‪ 982213214‬از دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی مراغه‪ ،‬مفقود گردیده و‬ ‫فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫اگهــی مفقــودی‬ ‫به اطالع می رساند کارت‬ ‫دانشجویی اینجانب مجتبی شیری‬ ‫دانشجوی کارشناسی رشته حقوق‬ ‫به شماره دانشجویی ‪982094203‬‬ ‫از دانشگاه ازاد اسالمی مراغه‪،‬‬ ‫مفقود گردیده و فاقد اعتبار می‬ ‫باشد‪.‬‬

آخرین شماره های ماهنامه تابع قانون

ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!