ماهنامه دانش یوگا شماره 157 - مگ لند

ماهنامه دانش یوگا شماره 157

ماهنامه دانش یوگا شماره 157

ماهنامه دانش یوگا شماره 157

صفحه 1 ‫فهرست‬ ‫‪Contents‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪4‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫‪7‬‬ ‫مربیتان را بشناسید‬ ‫‪8‬‬ ‫یوگا برای زیبایی‬ ‫‪9‬‬ ‫یوگا در مدارس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 27‬دلیل شگفت انگیز یوگا برای اقایان‬ ‫‪12‬‬ ‫مانداالها ؛دوایر کیهان نما‬ ‫‪15‬‬ ‫تعادل دوشای واتا در فصل زمستان‬ ‫‪16‬‬ ‫روانشناسی از دیدگاه یوگا‬ ‫‪18‬‬ ‫ذهن چقدر قدرتمند است؟‬ ‫‪20‬‬ ‫گوپتا و یوگای کشمیری‬ ‫‪22‬‬ ‫یوگا و ام ‪ .‬اس‬ ‫‪24‬‬ ‫یوتیتا تریکوناسانا‬ ‫‪26‬‬ ‫سینمای عرفانی (نقد فیلم سینمایی؛مسیرسبز)‬ ‫‪28‬‬ ‫صفحهی سالمت‬ ‫‪29‬‬ ‫یوگا و خودتنظیمی‬ ‫‪30‬‬ ‫فلسفه ی یوگا و جشن نوئل‬ ‫‪34‬‬ ‫یوگا راهی به سوی سالمتی کامل اساناها‬ ‫‪36‬‬ ‫مفهوم سادانا در پروتکل درمان مای اکت‬ ‫‪38‬‬ ‫پییو برای کاهش وزن و تناسب اندام‬ ‫‪40‬‬ ‫تله شادمان‬ ‫‪41‬‬ ‫زندگی را همانگونه که هست جشن بگیریم‬ ‫‪42‬‬ ‫مهندسی درون بدن‬ ‫‪44‬‬ ‫چالش انعطاف‬ ‫‪47‬‬ ‫استودیوی یوگای کوچک خانگی خود را بنا کنید‬ ‫‪48‬‬ ‫عنصر خود را دریاب!‬ ‫‪50‬‬ ‫کندالینی یوگا چیست؟‬ ‫‪53‬‬ ‫اشپزی ایورودایی‬ ‫‪54‬‬ ‫صندلی بسازیم!‬ ‫چرا یوگا برای کودکان بیش از بزرگساالن لذت بخش است؟ ‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫شکست یک فرصت است!‬ ‫‪57‬‬ ‫جادوی پرانایاما‬ ‫درس هایی از یوگا؛ با پراشانت ایینگر " تفاوت مراقبه و دیانا "‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫رنگ امیزی مانداال‬ ‫‪60‬‬ ‫جدول شماره ‪5‬‬ ‫‪61‬‬ ‫یوگا درگذر زمان‬ ‫هشت مرحله ی راجا یوگا از کتاب تمرین ها و فلسفه یوگا ‪62‬‬ ‫‪know your teacher‬‬ ‫‪64‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سیدعبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫عضو انجمن مدیران مطبوعات‬ ‫زیر نظر شورای سیاست گذاری‬ ‫سردبیر و سرپرست گروه مترجمان‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬رویا دادجو‬ ‫مشاور امور بین الملل‪ :‬سید محمد مسعود موحدی نائینی‬ ‫مدیر امور هنری‪ ،‬گرافیست و طراح روی جلد‪ :‬سید محمدرضا موحدی نائینی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬سهیال موحدی‬ ‫تایپیست‪ :‬مژگان مزروعی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬رابعه ربیعی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شرکت چاپ انتخاب رسانه (سالم)‬ ‫تصویر روی جلد‪ :‬اجرای حرکت پاریورتا اسکانداسانا‬ ‫توسط ناره قادری مسیحی ازمدرسین گروه مسعود موحدی یوگا‬ ‫سال هجدهم ‪ -‬دی ‪1400‬‬ ‫شماره ‪157‬‬ ‫میالد حضرت مسیح(ع) و سال نو میالدی مبارک‬ ‫از عزیزانی که مایل به همکاری با مجلۀ دانش یوگا هستند‪ ،‬خواهشمندیم‬ ‫مقاالت خود را به ادرس پست الکترونیکی مجله ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫تحریریۀ مجله در دخل‪ ،‬تصرف و ویرایش مطالب ارسالی کام ً‬ ‫ال ازاد است‪.‬‬ ‫همکاران این شماره‪ :‬پروانه قاسمیان دستجردی‪ ،‬حامد رنگین کمان‪،‬‬ ‫مریم عرفانی فر‪ ،‬نگین ســنجری فر‪ ،‬پریسا ســاالری‪ ،‬مینا بختیاری‪،‬‬ ‫لعیــا نبی فر‪ ،‬اذین ملکــی‪ ،‬مهتاب کالنتری‪ ،‬سوســن عبدالرضایی‪،‬‬ ‫ژیال حاتمی‪ ،‬سام ســرابی‪ ،‬ناهید موسوی‪ ،‬فاطمه توازنی زاده‪ ،‬سیسا‪،‬‬ ‫پیام صمدی خادم‪ ،‬نگارسنجری فر‪ ،‬نکیسا گودرزی‪ ،‬مهسا جمشیدی‪،‬‬ ‫تی تالی‪ ،‬شــیمالخان‪ ،‬ســما ایجادی‪ ،‬پری باباجی‪ ،‬غزالــه ادم پور‪،‬‬ ‫ایــدا جــوادی‪ ،‬نســترن صافی‪ ،‬بهنــوش ســقایی‪ ،‬انیتــا ملکی‪،‬‬ ‫ناره قادری مسیحی‪ ،‬ادریانا اقاعلی ندرابادی‬ ‫نشانی‪ :‬شمال میدان هفت تیر‪ ،‬ابتدای مفتح شمالی‪،‬خیابان مالیری پور‪ ،‬خیابان‬ ‫زیرک زاده‪ ،‬نبش خیابان ارام‪ ،‬پالک ‪ 16+1‬نبش پالک ‪۱۷‬‬ ‫تماس با تحریریه‪:‬‬ ‫تلفن‪88318189-88319054 :‬‬ ‫تلگرام و واتساپ‪09106714071 -09902260640 :‬‬ ‫تماس با سازمان اگهی ها‪02188842667 :‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-3558 :‬‬ ‫کدپستی‪1575783113 :‬‬ ‫‪info@danesheyoga.com‬‬ ‫‪www.danesheyoga.com‬‬ ‫‪@danesheyoga‬‬ ‫‪/yoga.knowledge‬‬ صفحه 2 ‫شماره ‪157‬‬ ‫‪ 27‬دلیل شگفت انگیز یوگا برای اقایان‬ ‫بســیاری از افراد بر این باورند که یوگا ورزشــی مخصوص بانوان‬ ‫است‪ ،‬ولی ما براین باوریم که همه ی انسان ها باید از مزایای اعجاب‬ ‫انگیز یوگا بهره مند شــوند‪ .‬اگر شما مردی هستید که هنوز دراین‬ ‫مورد تردید دارید با مطالعه ی این مقاله با ‪ 27‬دلیل منطقی اشــنا‬ ‫می شــوید که شــما را متقاعد می کند یوگا برای اقایان نیز بسیار‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫یوگا و خود تنظیمی‬ ‫دردنیــای امروزی اکثر مردم به طور خــودکار زندگی می کنند‪،‬‬ ‫هیچ سوپاپ تنظیمی برای رفتارشان وجود ندارد چرا که رفتارخود‬ ‫را از والدیــن واطرافیان اموخته اند‪ .‬در واقع هر کس باید ســوپاپی‬ ‫برای تنظیم رفتارهای خود داشــته باشد‪ .‬یوگا با تمرین های منظم‬ ‫بدنی(اســانا)‪ ،‬تنفسی(پرانایاما) و ذهنی(مدیتیشــن) می تواند ان‬ ‫سوپاپ تنظیم برای همه افراد باشد و کمک کند تا عنان رفتارهای‬ ‫خود را در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫چالش انعطاف‬ ‫حرکات کششی یوگا جریان خون را به سوی بافت ماهیچه ها هدایت‬ ‫می کند و باعث انعطاف بیشتر مفاصل و تمام اندام های بدن شده و‬ ‫ترس از اسیب دیدن را کاهش می دهد‪ .‬با انعطاف بدن‪ ،‬ذهن انسان‬ ‫نیز منعطف و مالیم می شود‪ .‬با انجام مرتب این توالی کششی خواهید‬ ‫دید که چطور بتدریج ارامتر و صبورتر گشته و کارهایتان را با تمرکز‬ ‫بیشتری انجام می دهید‪.‬‬ ‫اشپزی ایورودایی‬ ‫برای تعادل دوشای واتا در فصل زمستان‬ ‫در فصل سرما که هوا خشک و ســرد می شود‪ ،‬دوشای واتا در بدن‬ ‫افزایش یافته و ممکن اســت از تعادل خارج گردد‪ .‬کلید اصلی برای‬ ‫متعادل بودن واتا منظم بودن اســت‪ ،‬از اینرو رعایت تغذیه مناسب‬ ‫در زمان های مشــخص و ثابت بسیار مهم است‪ .‬کسانی که مایل به‬ ‫ارامش و تعادل دوشــای واتای خود در زمستان هستند باید در این‬ ‫فصل بیشتر از غذاهای مایع‪ ،‬گرم و مقوی استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 3 ‫زمســتانی دیگر از راه می رسد‪ ،‬بعد از زمستان بهار‬ ‫می اید و پس از ان تابستان‪ ،‬پاییز و مجددا زمستان‪.‬‬ ‫روزها از پی هم می ایند و می روند‪ ،‬همه چیز تغییر می کند‬ ‫اما مشکالت و مسائل انسان همچنان پا برجاست‪ .‬همه انتظار وقوع‬ ‫حوادثی خوش را دارند و به امید پایان یافتن مصائب‪ ،‬روزها و شــب ها‬ ‫را ســپری می کنند‪ ...‬غافل از اینکه جهان بیرون‪ ،‬بازتابی از دنیای درون‬ ‫ماست و تا درون خود را تغییرندهیم معجزه ایی در بیرون رخ نخواهد داد!‬ ‫در قران کریم‪ ،‬ســوره رعد ایه یازدهم می خوانیم‪" :‬خداوند سرنوشــت‬ ‫هیــچ قومــی را تغییر نمی دهد‪ ،‬مگرانکه انچه درضمیرشــان اســت‬ ‫تغییردهند"‪ .‬همچنین برطبق قانون دهم کارما‪ " :‬با گذشت زمان همه‬ ‫چیزتغییرمی کند‪ ،‬اما تا وقتی باورهایمان همان است که بود‪ ،‬تغییری در‬ ‫زندگی مان صورت نمی گیرد"‪ .‬زمانی که این حقیقت را دریابیم‪ ،‬با ایجاد‬ ‫تغییرات مثبت در ذهن خود‪ ،‬هر روز شاهد معجزاتی کوچک و بزرگ در‬ ‫زندگی خواهیم بود‪.‬‬ ‫اجرای ح کرت اناتراجاساان توسط خانم اردیاان ااقعلی ندرابادی‪ ،‬مربی نیلوفر بخشیان موسسه فرهنگی ورزشی افافکاوان‬ ‫‪3‬‬ صفحه 4 ‫چون هب خلوت می روند ‪...‬‬ ‫سید عبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫دی مــاه ســال ‪ 1362‬زمانی که برای امــوزش دوره ی مربیگری یوگا به‬ ‫اشرام یوگای شیواناندا واقع در جنوب هند رفته بودم با سوامی‪ ۱‬مواجه شدم‬ ‫که از لحاظ جســمی معلول بود و یک سمت از بدنش فلج ‪ ،‬او نمی توانست‬ ‫از جا برخیزد و دائما می  بایســتی با ویلچیر امد و شد کند‪ .‬سوامی اتماناندا‬ ‫قامتی تنومند داشــت‪ ،‬ریش و ســبیلی انبوه و موهایی تا روی شانه ریخته ‪،‬‬ ‫در اتاق کوچکی که دیوارهایش پر از مجسمه و تصاویر خدایان هندی بود و‬ ‫در گوشــه ای از اشرام‪ ۲‬قرار داشت سکونت کرده بود ولی چون نمی توانست‬ ‫حرکت کند و نیاز به کمک داشــت دختری استرالیایی که برای مدتی برای‬ ‫انجام کارما یوگا (کار بدون مزد و اجر) به اشرام مراجعه کرده بود مامور شده‬ ‫بود تا در بیشتر اوقات از این سوامی فلج مراقبت و مواظبت کند ‪ ،‬برایش غذا‬ ‫بپزد و به او غذا بدهد تا دستشویی همراهیش کند‪ ،‬دستش را بگیرد از روی‬ ‫تخت روی ویلچیر و از روی ویلچیر روی تخت بنشــاند‪ .‬سوزان دختر جوان‬ ‫زیباروی اســترالیایی با اموخته های قبلی و اعتقاد قلبی در خصوص خدمت‬ ‫کردن ‪ ،‬کمک کردن ‪ ،‬احســان و نیکوکاری که جایگاهــی واال نزد خدا دارد‪،‬‬ ‫از شــهر و دیار خود راه هند را در پیش گرفتــه بود تا در یکی از دورترین و‬ ‫گرم ترین نقاط برای چند صباحی خدمتی بدون چشــم داشت به کسی که‬ ‫نیاز دارد ارائه کند ‪.‬‬ ‫ســوزان از صبح زود تا پاسی از شــب در اتاق کوچک سوامی اتماناندا با‬ ‫چهره ای خندان به اشــپزی ‪ ،‬نظافت ‪ ،‬کمک به نشستن و برخاستن از روی‬ ‫ویلچیر و بردن به دستشویی این سوامی تنومند مشغول بود‪.‬‬ ‫برای من کــه از ایران به هند رفته بودم و بــرای دوره اموزش یوگا برای‬ ‫مدت یک ماه در این اشــرام اقامت داشــتم و بــرای خیلی های دیگر که از‬ ‫جاهای مختلف دنیا امده بودند دیدن چنین صحنه ای بســیار عجیب بود و‬ ‫حس کنجکاوی همه را تحریک می کرد‪ .‬چگونه چنین چیزی ممکن است که‬ ‫ســوزان جوان با عشق و عالقه ی فراوان به انجام کاری رایگان و بدون مزد و‬ ‫چشم داشت سوامی فلج تنومند را در خوردن ‪ ،‬خوابیدن ‪ ،‬رفتن به دستشویی‬ ‫ان هم با چهره ای خندان کمک می کند؟ البته بعد ها دریافتم سوزان با خدای‬ ‫خود پیمان بسته خدمتی نه چندان کوچک برای رضای او انجام دهد ‪.‬‬ ‫هنوز ســه هفته ای از اقامتم در اشــرام نگذشته بود که خبری مثل بمب‬ ‫فضای داخل اشرام را منفجرکرد‪ .‬خبر از این قرار بود که شب هنگام زمانی که‬ ‫ســوزان پس از دو ماه بودن در خدمت سوامی اتماناندای افلیج به روال همه‬ ‫روزه به او غذا می دهد‪ ،‬تا دستشویی او را همراهی می کند سپس به سمت‬ ‫تخت خواب همراهیش می کند و در این زمان سوامی اتماناندا که هر روز صبح‬ ‫می بایست پس از بیدار شدن ابتدا با تعظیم کردن به تصاویر خدایان و خواندن‬ ‫دعا و انجام نیایش روزش را اغاز کند و در نظر حداقل ‪ 250‬نفری که در اشرام‬ ‫حضور داشــتند و هر روز او را می دیدند و گمان می کردند وی سالکی معتقد‬ ‫اســت و بر امیال خود غلبه پیدا کرده‪ ،‬از سوزان می خواهد که با او همخوابه‬ ‫شود ‪ ،‬سوزان ابتدا به او و حرف هایش توجه ی نمی کند ولی زمانی که دست‬ ‫‪4‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫سوزان را می گیرد که او را به سمت خودش روی تخت بکشاند سوزان با جیغ‬ ‫و فریاد کمک می طلبد ‪ ،‬ساکنین اتاق های اطراف که سر و صدای سوزان را‬ ‫می شنوند با عجله به سوی اتاق سوامی اتماناندا حرکت می کنند و با سوزان‬ ‫هراسناک مواجه می شوند که زار زار در حال گریه کردن است‪.‬‬ ‫ســوزان که با نیتی پاک و برای رضای خدا اقدام به انجام خدمتی انسان‬ ‫دوستانه کرده بود‪ ،‬کار و زندگیش را رها کرده و از استرالیا به هند امده بود‬ ‫تا برای مدتی در خدمت یک ســوامی افلیج باشد‪ ،‬اسیر هوی و هوس های‬ ‫کسی می شود که به ظاهر عمری به دعا و عبادت و نیایش پرداخته بود‪ .‬شاید‬ ‫سوزان با صداقتی که داشت هرگز فکر نمی کرد انسان هایی هستند که خود‬ ‫را جزو قدیسین و سالکین قلمداد می کنند‪ ،‬خود را مقرب خدا جا می زنند‪،‬‬ ‫شکل و شمایل مذهبی به خود می گیرند ولی در باطن به قول خواجه شیراز‬ ‫حافظ‪ ۳‬شیرین سخن به خلوت که می روند ان کار دیگر می کنند ‪.‬‬ ‫واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند‬ ‫چون به خلوت می روند ان کار دیگر می کنند‬ ‫سوامی اتماناندا در واقع به ظاهر سالکی بود که با ردای بلند نارنجی رنگ‪،‬‬ ‫ریش و موی بلند هر روز همه عبادت ها و نیایش های روزمره را به جا می اورد‬ ‫و وانمود می کرد از بندگان و مقربین خالص خدا اســت ولی ظاهر امر چیز‬ ‫دیگری را نشان داد به طوری که با دیدن دختر بلوند استرالیایی نتوانست بر‬ ‫امیال نفسانی خود غلبه کند و در نهایت بین جمع رسوا شد و ابرویش رفت و‬ ‫دیدگاه حاضرین در اشرام را نسبت به جمع سوامی ها بدبین کرد‪.‬‬ ‫بســیاری از ما بر این باوریم که دین عبارت است از نماز و روزه و خیرات‬ ‫و حج و امثالهم‪ ،‬در حالی که اینها فروع دین هستند ‪ ،‬فرع به معنای میوه و‬ ‫ثمره و محصول است که به طور طبیعی از اصل یک واقعه ای رخ می نماید‪.‬‬ ‫اصول دین دو جزء دارد؛ اصول عملی و اصول اعتقادی ‪ .‬اصول اعتقادی دین‬ ‫ما همان هایی هستند که همه می دانیم ‪ :‬توحید ‪ ،‬نبوت ‪ ،‬معاد ‪ ،‬عدل و امامت ‪،‬‬ ‫این ها جنبه ذهنی و احساسی دین است و امری است درونی و نامرئی و اما‬ ‫اصول عملی دین همان هایی هستند که بعضا از یادشان می بریم مثل نماز و‬ ‫روزه و ‪ ...‬گاها ممکن است فراموش کنیم عبادت محصول ثانویه عمل به اصول‬ ‫دین است و امری کامال شخصی و معنوی محسوب می شود و اما اصول عملی‬ ‫دین چیست ؟ صداقت ‪ ،‬قناعت ‪ ،‬سخاوت ‪ ،‬صبر ‪ ،‬عفت ‪ ،‬ادب ‪ ،‬خویشتن داری ‪،‬‬ ‫محبت ‪ ،‬رزق حــال ‪ ،‬دوری از زنا و و ربا و ریا و ‪ ...‬اینها همان اخالق فطری‬ ‫ما انسان هاســت و ارکان همه مذاهب حقه اللهی‪ .‬چنانکه گفته اند‪ ":‬عبادت‪،‬‬ ‫بسیاری روزه و نماز نیست بلکه فقط اندیشه نمودن در امر خداست‪".‬‬ ‫مــا به میزانی که این اصول را در زندگــی روزمره به فعل دراوریم به باور‬ ‫اصول قلبی اعتقادی دین می رســیم و بتدریــج عبادت که میوه وجود یک‬ ‫مومن هســت به صورت نیازی روحانی اشکار و موجب تقرب انسان به خدا‬ ‫می شود و این نزدیک شدن موجب می گردد فرد به خواندن نماز و انجام روزه‬ ‫و انفاق بپردازد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫اشتباهی که بسیاری از ما می کنیم این است که تصور می کنیم برای دین دار‬ ‫شدن و ایمان اوردن بایستی عبادت کرد و خیرات داد در حالی که برای ورود‬ ‫به دین خدا و قرار گرفتن در قلمرو او بایستی زندگی را براساس فطرت و احکام‬ ‫اخالق اصالح نمود و از دروغ و ریا و حرص و بخل و تهمت و روابط نامشــروع‬ ‫دوری نمود تا به خداوند نزدیک شد‪.‬‬ ‫چراکه به گفته مالصدرا‪ 4‬فیلسوف و بنیان گذار حکمت متعالیه ‪ " :‬خداوند‬ ‫به قدر ایمان تو کارگشا می شــود‪ ".‬ورود به دین حرکت به سوی خداست و‬ ‫حرکت به سوی خدا موجب عبادت می شود‪ .‬همانطور که انسان به هنگام ورود‬ ‫به خانه یک ســلطان یا استادی کرنش می کند و ادب به جا می اورد و اظهار‬ ‫ارادت می کند برای رفتن به ســوی خدا باید عبادت کرد و به دستورات دینی‬ ‫عمل نمود چرا که در غیر این صورت انجام عبادات ظاهری و نه قلبی‪ ،‬تئاتر و‬ ‫نمایشی بیش نیست و چنین نمایشی همان نفاق است‪ ،‬نمی توان به کسی که‬ ‫دروغ می گوید و تهمت ناروا می زند ولی نماز می خواند ‪ ،‬کسی که شغل حرام‬ ‫دارد ولی خمس و ذکات می دهد ‪ ،‬کســی که ربا می خورد ولی به حج می رود‬ ‫و ‪ ...‬مسلمان نام نهاد‪.‬‬ ‫چنین فردی به خیال خود شــخصی مومن است در حالی که خدا را فریب‬ ‫می دهد ‪ ،‬این عمل نفاق اســت و نفاق پست ترین مقام انسان در جهان است‬ ‫و منافقین هم ملعون ترین مردمــان در نزد خدا‪ .‬حافظ چنین افراد منافق را‬ ‫خودپرست می داند و می گوید این قبیل افراد باید بمیرند ‪:‬‬ ‫با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی‬ ‫تا بی خبر بمیرد از درد خود پرستی‬ ‫دین از توبه اغاز می شود که همان ترک امیال و رفتار نادرست است و سپس‬ ‫عنابه اغاز می گردد که رویکرد به فروع دین اســت‪ .‬برای رستگاری و مقرب‬ ‫درگاه خدا شدن اول باید از اشاعه جهل و دروغ و جنگ برای دنیا و دنیا پرستی‬ ‫دست کشــید‪ .‬ولی بسیاری از ما انســان ها به طور وارونه عمل می کنیم که‬ ‫نتیجه اش فرار از دین است و به نوعی فریب دادن خدا‪ ،‬کسی که هم مشروب‬ ‫می خورد هم نماز می خواند ‪ ،‬هم مال مردم می خورد هم خیرات می دهد‪ ،‬هم‬ ‫دروغ می گوید و هم قســم به خدا می خورد‪ ،‬قران می خواند و دام تزویر پهن‬ ‫می کند و‪ ...‬هیچ گاه نزد خدا ارزش و منزلتی ندارد‪ .‬حافظ خوش ســخن این‬ ‫گونه نیکو به چنین افرادی نصیحت می کند که می بخور و رندی کن و خوش‬ ‫باش ولی مثل بعضی ها در مقابل قران تزویر نکن‪:‬‬ ‫حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی‬ ‫دام تزویر مکن چون دگران قران را‬ ‫سوامی اتماناندا درست نمونه ای از همین افراد است که هر صبح و عصر برای‬ ‫مدتی طوالنی نیایش می کنند ولی به دنبال پیدا شدن فرصت به دنبال ارضای‬ ‫هوی و هوسشــان هم هستند‪ .‬امروزه ما در دنیای پر تنشی زندگی می کنیم‬ ‫که برای حفظ ارامش مان بایستی به افریننده ی هستی اعتقاد داشته باشیم ‪،‬‬ ‫دین دار باشیم و به دستورات دین مان عمل نماییم‪.‬‬ ‫دین موجب پیدایش خوبی ها و نیکی هاست این خوبی در دین داران اصلی و‬ ‫اصیل و نه تظاهرکنندگان به دین داری قابل مشاهده است‪ .‬کم و بیش همه ی‬ ‫ما خود را خداپرست و معتقد می دانیم ولی در این جا سوالی پیش می اید و‬ ‫ان اینکه چرا همواره بعضا دچار مشکل و رنج هستیم و گاها احساس پوچی‬ ‫و بی هویتی می کنیم؟ پاسخ خیلی ســاده است مایی که ادعای خداپرستی‬ ‫داریم‪ ،‬فروع دین را به جای اصول دین قرار داده ایم و اصول عملی دین را از یاد‬ ‫برده ایم حتی اصول اعتقادی دین یعنی توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت‪،‬‬ ‫تا زمانی که اصول عملی دین اجرا نشــود و تبدیل به یک باور قلبی و یقینی‬ ‫نگردد دچار بیگانگی و پوچی می شویم ‪ .‬فراموش نکنیم ان چه که موجب ایمان‬ ‫‪6‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫به خدا و قیامت می شــود صرفا نماز و روزه نیست بلکه صدق ‪ ،‬قناعت و عفت‬ ‫است و این یعنی تقوا‪ ،‬و تقوا محصول عبادت است و عبادت ایمان قوی قلبی‬ ‫به خدا است‪ .‬از خواجه عبداهلل انصاری‪ ۵‬مفسر قران و استاد اخالق پرسیدند‪:‬‬ ‫عبادت چیست؟ گفت‪ :‬عبادت خدمت کردن به خلق است‪ .‬پرسیدند چگونه؟‬ ‫گفت اگر هر پیشــه ای که به ان اشــتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر‬ ‫داشــته باشی این نامش عبادت است‪ .‬پرسیدند پس نماز و روزه و خمس و ‪...‬‬ ‫این ها چه هســتند؟ گفت‪ :‬این ها اطاعت هستند که باید ادمی برای نزدیک‬ ‫شدن به خدا انجام دهد تا برکات خدا بر او فرود اید‪.‬‬ ‫انسان بی تقوایی که نماز می خواند و به حج می رود و امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر می کند در واقع بر علیه دین خدا می جنگد و موجب بی ابرویی دین‬ ‫می شود و به همین دلیل خداوند در سوره ماعون نمازگزاران سهوی و ریایی‬ ‫را دشمنان دین نامیده است ‪ ،‬و چنین عملی را به مثابه حق و حساب و رشوه‬ ‫دادن به خدا می داند وخدا هم رشــوه نمی پذیرد و رشــوه دهندگان را رسوا‬ ‫می کند و عباداتشان را تبدیل به عذاب می کند و بر عکس کسی که به واسطه‬ ‫اصالح اعمال به حریم الهی وارد شــود و عبادت کند‪ ،‬به خدا سالم می کند و‬ ‫با او ســخن می گوید و همه ی نیکی ها و خوبی ها را سرلوحه زندگی خود قرار‬ ‫می دهد و از برکات خداوندی برخوردار می گردد‪.‬‬ ‫دین از تقوا اغاز می شــود و تقــوا از ایمان به توحید و نبوت و معاد‪ ،‬زمانی‬ ‫که تقوا نباشــد اگر عبادتی انجام دهیم ان عبادت صوری اســت و همچون‬ ‫سوامی اتماناندا راه را وارونه می پیمائیم‪ .‬بجای ان که به خدا برسیم به شیطان‬ ‫و دوزخ می رســیم انگاه ندا سر می دهیم که دین هم برای ما کاری نمی کند‪،‬‬ ‫در زندگی شانسی نداریم و مرتب بدبیاری می اوریم و هرچه نماز می خوانیم‬ ‫و خیرات می دهیم پاسخی نمی شنویم ولی هیچ گاه نمی نگریم تا ببینیم خطا‬ ‫کجاست‪ ،‬اگر کمی تامل و قدری سکوت کنیم پی می بریم ان جا که خالی از‬ ‫خداست خطاست‪.‬‬ ‫چه خوب اســت در روزگار پر تنش و پرهیاهوی امروز که زمان با ســرعت‬ ‫می گذرد ‪ ،‬هر روز از عمر کاســته می شود‪ ،‬به درون سیر کنیم و به دنبال من‬ ‫حقیقی یا خود واقعی مان بگردیــم و ان را پیدا کنیم تا زندگی مان پربرکت‬ ‫شود‪ ،‬برای رسیدن به من حقیقی یا ان خود واقعی باید به سمت و سوی خدا‬ ‫برویم‪ ،‬برای رفتن به ســمت و سوی خدا باید به دستورات و پیام هایش عمل‬ ‫نماییم‪ .‬برای عمل به دســتورات او باید به دین و اصول و فروع ان رو اوریم و‬ ‫برای شناخت و عمل به اصول و فروع دین باید از دوگانگی‪ ،‬دو چهره بودن و‬ ‫داشتن نقاب های جورواجور همچون سوامی اتماناندا پرهیز کنیم ‪ ،‬خرد را بکار‬ ‫بندیم و به صورت قلبی و نه ظاهری و نمایشی بر دشمن هایی که همواره با ما‬ ‫زاده می شوند و تا پایان عمر با ما هستند غلبه کنیم‪ ،‬دشمن های همچون نفس‬ ‫و منیت و نفرت و طمع و حسادت و خشم و شهوت و ریا و تزویر و دورویی و‬ ‫‪ ...‬باعمل به اصول و فروع دین و مست خدا شدن غلبه بر این دشمنان کاری‬ ‫بس ســهل و اسان اســت و با رهایی از ان ها پوچی و بی هدفی و رنج و غم و‬ ‫سختی و مشکالت زندگی از ما انسان ها جدا می شود‪ ،‬مطلبی که موالنا محمد‬ ‫جالل الدین بلخی‪ ۶‬به زیبایی و سادگی ان را این گونه بیان می کند‪:‬‬ ‫تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪-1‬دیوان شمس الدین محمد حافظ به تصحیح محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی‬ ‫‪-2‬اشنایی با اصول و فروع دین‪ -‬مترجم یداهلل نفری‬ ‫‪-3‬اسفار رابعه ‪ -‬اثر ماندگار مالصدرا‬ ‫‪-4‬الهی نامه از خواجه عبداهلل انصاری‬ ‫‪-5‬راهنمای بیداری معنوی ‪ -‬مترجم‪ :‬سید عبدالحمید موحدی‬ ‫‪-6‬مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی به کوشش نیکلسون‬ ‫محفوظات نویسنده طی سال های ‪ 1358 – 1363‬بهنگام اقامت چهار ساله در هندوستان‬ صفحه 7 ‫مربی تان را بشناسید‬ ‫واقعا تا چه میزان مربی یا استاد یوگای خود را می شناسید؟‬ ‫نویسنده‪ :‬ملیسا الباران‬ ‫‪1‬‬ ‫مترجم‪ :‬حامد رنگین کمان‬ ‫احتمال دارد با مراجعه به وب ســایت اســتودیوی‬ ‫محلی خــود و انتخاب مواردی که ممکن اســت‬ ‫جالب باشــد یا با برنامه شــما تطابق داشته باشد‬ ‫س یوگای مناسب خودتان را پیدا کنید‪ .‬یا اگر‬ ‫کال ‬ ‫امکان جستجو در اینترنت داشته باشید‪ ،‬کالس های‬ ‫یوگای مختلف را در گوگل جستجو کنید و منتظر‬ ‫باشید ببینید نتیجه چیست‪.‬‬ ‫دور از انتظار است که شــما زمان زیادی را صرف‬ ‫جســتجو و بررســی میزان تجربه مربــی کنید‪.‬‬ ‫به هرحال اگر انها بگویند که مربی یوگا هستند باید‬ ‫مربی واجد شرایط باشند‪.‬‬ ‫برخالف ســایر مشاغل ســنتی‪ ،‬اموزش یوگا یک‬ ‫حرفه و شغل مشخص قانونی نیست که به صراحت‬ ‫بتوان گفت کسی را مربی یوگا معرفی کرد‪ .‬دانستن‬ ‫چنین واقعیتی کام ً‬ ‫ال ترســناک است‪ .‬ممکن است‬ ‫زیر نظر فردی تمرین کنید که هیچ تجربه اموزشی‬ ‫و علمی ندارد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه "یوگا االینس پروفشــنال" یکی از‬ ‫نهادهای حرفه ای پیشــرو در بریتانیا برای نشــان‬ ‫ت و ســطح تجربه‬ ‫دادن میــزان اموزش‪ ،‬صالحی ‬ ‫مربیان و اساتید یوگا تعدادی نشان و عالیم ایجاد‬ ‫کرده اســت‪":‬مربی باتجربه" ‪" ،‬مربی متخصص" و‬ ‫"تربیت کننــده مربی" تنها برخی از نشــان هایی‬ ‫هســتند که برای شناسایی ســطح مربیان تهیه‬ ‫شده اند‪ .‬اســتفاده از این نشان ها کمک می کند تا‬ ‫بتوان افرادی را که دوره اموزشــی معتبر با حداقل‬ ‫استاندارهای الزم را سپری کرده اند از دیگرانی که‬ ‫چنین دوره اموزشی معتبری را ندیده اند تمییز داد‪.‬‬ ‫ایا ســطح دانش و تجربه مربی واقع ًا مهم‬ ‫است؟‬ ‫اگر همچنــان گزارش های اخیر درمــورد افزایش‬ ‫اســیب های مربوط به یوگا ادامه داشته باشد‪ ،‬این‬ ‫موضــوع واقعا اهمیت دارد‪ .‬وقتی یوگا به درســتی‬ ‫اموزش داده شــود عم ً‬ ‫ال یک تمرین بی ضرر است‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬هنگامی که توسط مربیان کم تجربه (و‬ ‫بالقوه بیش از حد جاه طلب) تدریس می شود خطر‬ ‫اسیب وجود دارد‪.‬‬ ‫ما اغلب یوگا را با درد یا اسیب مرتبط نمی دانیم اما‬ ‫فشار بیش از حد بر بدن اغلب منجر به ناراحتی و‬ ‫احتماال اسیب های جدی و طوالنی مدت می شود‪.‬‬ ‫همــه ما تجاربی در ارتباط با این ناراحتی ها داریم‪.‬‬ ‫چه زمانی که در حرکت های کششی و بازکردن پاها‬ ‫یا اعمال فشــار زیاد در انجام حرکات چرخشی و‬ ‫خم کردن بدن را داشــتیم که موجب شده روز بعد‬ ‫از تمرین احساس درد و ناراحتی داشته باشیم‪ .‬در‬ ‫بیشــتر موارد گرفتگی عضالت کمر بدترین حالت‬ ‫اســت اما در برخی موارد ممکن است اسیب های‬ ‫جدی تر نیز رخ دهد‪.‬‬ ‫یک مربی یــوگای باتجربه باید بداند تا چه میزان‬ ‫امکان انجام حرکات را دارید تا از حد توانایی خیلی‬ ‫فراتر نروید و به تدریج شما را در موقعیت راهنمایی‬ ‫کند و در صــورت نیاز تغییراتی را برای حمایت از‬ ‫تمرین شما ارائه دهد‪.‬‬ ‫شــاید شــما هم مثل من وقتی در کالس هستید‬ ‫می خواهید بدانید که وضعیــت مطمئنی دارید و‬ ‫مربی تان تجربه و صالحیــت الزم برای محافظت‬ ‫از شــما را دارد‪ .‬اگر قبال دچار اسیب شدید و باید‬ ‫هنگام انجام حرکات مراقبت الزم را داشــته باشید‬ ‫و می خواهیــد مربی تان تغییــری ارائه دهد که به‬ ‫درد اضافه نکند (به من اعتماد کنید) اینجاست که‬ ‫دانستن تجربه اموزش و صالحیت های مربی شما‬ ‫بسیار مهم می شود‪.‬‬ ‫هنگام انتخــاب کالس یوگا عاقالنه اســت که از‬ ‫قبــل کمی بررســی کنید‪ .‬ببینید مربــی در چه‬ ‫سازمان هایی عضو هست و چه صالحیت هایی دارد‬ ‫ایا موارد مذکور مرتبط هستند یا نه‪ .‬به هرحال شما‬ ‫برای مشکل رگ به رگ شدن مچ پا به کایروپراتیک‬ ‫مراجعــه نمی کنید‪ .‬بااین حال‪ ،‬بســیاری از افراد از‬ ‫مربی ییــن یوگا انتظار کالس حرکات قدرتی یوگا‬ ‫را دارنــد‪ .‬اگر می خواهید حرکات ویژه ای از یوگا را‬ ‫انجام دهید باید به برخی موارد اساسی توجه کنید‪.‬‬ ‫تجربه‪ ،‬اموزش ها و تخصص هــای مربی یوگا را به‬ ‫دقت بررســی کنید‪ .‬امروزه شاخص های مناسبی‬ ‫وجود دارد که تمام انچه را که برای انتخاب عاقالنه‬ ‫نیاز دارید در اختیارتان می گذارد‪.‬‬ ‫من یوگا را تمرین می کنم زیرا ان را دوســت دارم‬ ‫و حدس می زنم شــما هم به همیــن دلیل ان را‬ ‫انجام میدهید‪ .‬انتخاب یک اســتاد و مربی یوگای‬ ‫کام ً‬ ‫ال اموزش دیده‪ ،‬متعهد و باتجربه گامی اســت‬ ‫کوچک برای اطمینان از حفظ معنا و اثربخشــی‬ ‫تمرینات ارزشمند یوگا‪ .‬اگر یک مربی واجد شرایط‬ ‫حرفه ای و متعهد می خواهید‪ ،‬بسیار مراقب موارد و‬ ‫شاخص های اندک نشان دهنده میزان صالحیت و‬ ‫تجربه باشید‪.‬‬ ‫‪1-Melissa Albarran‬‬ ‫ملیسا الباران مربی یوگا اهل شیکاگو و‬ ‫عضو یوگااالینس انگلیس‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪OmYogaMagazine 2021‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 8 ‫یوگا برای زیبایی‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬مریم عرفانی فر‬ ‫شهناز حسین‪ 1‬می گوید‪ :‬اگر می خواهید پوست‬ ‫بدن خود را ســم زدایی کنید‪ ،‬ماهیچه های خود را‬ ‫تقویت کنید و از استرس زیاد خالص شوید‪ ،‬وقت‬ ‫ان رسیده است که یوگا انجام دهید‪.‬‬ ‫یوگا برای داشتن پوستی درخشان راه حل واقعی‬ ‫است‪ .‬تمرین های روزانه یوگا مانند پرانایاما(تمرینات‬ ‫تنفسی)‪ ،‬ایستادن روی سر و وضعیت ماهی‪ ،‬سموم‬ ‫بدن را دفع می کنند‪ ،‬سیســتم گوارشی را تنظیم‬ ‫کرده‪ ،‬گردش خون مناسب را حفظ نموده‪ ،‬پوست‬ ‫را سفت و خط های ریز روی پوست را کم می کنند‪.‬‬ ‫ارامش در حــرکات یوگا همچنین باعث خواب‬ ‫ارام‪ ،‬کاهش سطح کورتیزول و تقویت کالژن و در‬ ‫نتیجه افزایش تنفس‪ ،‬روان شدن مفاصل و تقویت‬ ‫عضالت می شــود‪ .‬تنفس عمیق و حرکت در یوگا‬ ‫می تواند به تعادل هورمون هــا و حرکت مواد زائد‬ ‫ســاکن در روده ها کمک کند‪ .‬همه این ها منجر به‬ ‫داشتن پوستی سالم تر و شاداب تر می شود‪.‬‬ ‫از انجایی که دنیــا در حال مبارزه با همه گیری‬ ‫کرونا اســت‪ ،‬سیستم سنتی یوگا در هند به عنوان‬ ‫وسیله ای برای تقویت ایمنی و بهبود سالمت و رفاه‬ ‫کلی ایجاد شده اســت‪ .‬تمرین مداوم یوگا به ویژه‬ ‫به همراه وضعیت های خاص‪ ،‬می تواند سیستم ایمنی‬ ‫بدن را تقویت کند‪.‬‬ ‫کسانی که به طور منظم یوگا و مدیتیشن انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬درخشش خاصی در وجودشان دارند که‬ ‫‪8‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫از درون می اید و به بیرون می تابد‪ .‬یوگا به کاهش‬ ‫هورمون های اســترس که سیستم ایمنی بدن را‬ ‫به خطر می اندازد کمک می کند‪ ،‬ریه ها و مجاری‬ ‫تنفسی را اماده می سازد‪ ،‬سیستم لنفاوی را برای‬ ‫دفع سموم از بدن تحریک میکند و خون اکسیژندار‬ ‫را به اندام های مختلف می رساند‪ ،‬عملکرد مطلوب‬ ‫ان ها را تضمین کــرده و به ما کمک می کند تا‬ ‫سالم بمانیم و به زیبایی باطن برسیم‪.‬‬ ‫مدیتیشــن و ذهن اگاهی می تواند مزایای بی‬ ‫شماری برای سالمتی بدن داشته باشد‪ ،‬از جمله‬ ‫بهبود عملکرد سیستم ایمنی‪ ،‬کاهش فشار خون و‬ ‫افزایش عملکرد شناختی‪ .‬مدیتیشن انتی بادی های‬ ‫بیشتری در افراد تولید می کند و باعث فعال سازی‬ ‫قشــر قدامی مغز (الگوی نشان دهنده احساسات‬ ‫مثبت) می شود‪ .‬تجارب و ازمایشات نشانگر این‬ ‫ن تمرین می  کنند (در‬ ‫امرند‪ ،‬افرادی که مدیتیش ‬ ‫مقایسه با کسانی که مدیتیشن نمی کنند) جوان تر‬ ‫و شاداب تر به نظر می رسند‪ .‬من همیشه گفته ام‬ ‫که سیستم ایمنی قوی‪ ،‬سالمتی و زیبایی مکمل‬ ‫یکدیگر هستند‪ .‬تا زمانی که از درون سالم نباشید‪،‬‬ ‫نمی توانیــد زیبایی واقعی را منعکس کنید‪ .‬برای‬ ‫داشــتن پوست سالم‪ ،‬موهای براق و اندام باریک‪،‬‬ ‫ســامتی باید در الویت باشد‪ .‬در واقع من اصول‬ ‫ایورودا‪ ،‬سالمت کل نگر را با یوگا به عنوان بخشی‬ ‫جدایی ناپذیر از برنامــه ی روزانه ترویج میدهم‪.‬‬ ‫مفهوم مراقبت از زیبایــی جامع منحصر به فرد‬ ‫بوده و در سراســر جهان مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬من معتقدم که یوگا به سبک زندگی مدرن‬ ‫ما بسیار مرتبط می باشد‪ ،‬هم از نظر سالمتی و هم‬ ‫از نظر زیبایی‪ .‬یوگا شــخصاً بخشی از زندگی من‬ ‫بوده است و مزایای بی شمار ان را تجربه کرده ام‪.‬‬ ‫وقتی از زیبایی صحبت می کنیم‪ ،‬فقط از زیبایی‬ ‫چهــره صحبت نمی کنیم بلکــه منظور انعطاف‬ ‫پذیری‪ ،‬حالت خوب و زیبایی اندام اســت‪ .‬با یوگا‬ ‫ســال ها اندام باریک خواهید داشت و برای مدت‬ ‫طوالنی جوان می مانید ‪ .‬یوگا اکســیژن را به هر‬ ‫بافتی می رســاند و این خود‪ ،‬راه را برای سالمتی‬ ‫ی فعالیت بدنی‬ ‫و زیبایی باز می کند‪ .‬اگر در زندگ ‬ ‫کافی ندارید‪ ،‬در واقع پیری را تشــویق می کنید‪.‬‬ ‫ورزش‪ ،‬درمانــی قوی برای جلوگیــری از پیری‬ ‫زودرس اســت‪ ،‬به این دلیل که بــدن را تقویت‬ ‫می کند‪ ،‬حتی ظاهر ان را مرتب و متناســب نگه‬ ‫می دارد‪ .‬اساناهای یوگا برای انعطاف پذیری ستون‬ ‫فقرات و مفاصل طراحی شده اند‪ .‬ان ها بدن را قوی‬ ‫و چابک می کنند‪ ،‬ماهیچه ها را تقویت و گردش‬ ‫خون را بهبود می بخشــند و زیبایی و سالمتی و‬ ‫نشاط بدن را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫بســیاری از مشکالت زیبایی ناشــی از وجود‬ ‫استرس است‪ .‬از انجایی که یوگا به ایجاد ارامش‬ ‫و کاهش استرس کمک زیادی می کند‪ ،‬مطمئناً‬ ‫با مشــکالتی مانند اکنه‪ ،‬ریزش مو‪ ،‬شوره سر و‬ ‫غیره که به استرس مرتبط هستند مقابله می کند‪.‬‬ ‫مطالعات انجام شده بر روی افرادی که یوگا انجام‬ ‫می دهند نشان داده است که تغییرات مثبتی نیز‬ ‫ش ان ها رخ داده است‪ .‬ثبات‬ ‫در شــخصیت و نگر ‬ ‫عاطفی و اعتماد به نفس تاثیر مستقیمی بر ذهن‪،‬‬ ‫احساسات و خلق وخو دارد‪.‬‬ ‫در واقع یوگا یک ضد اســترس معمولی است‬ ‫و درخشندگی را به پوســت باز می گرداند‪ .‬شما‬ ‫فورا احساس خوب و شادابی درباره خود خواهید‬ ‫داشــت‪ .‬خوب خوابیدن‪ ،‬کاهش استرس و تغذیه‬ ‫سالم بســیار مهم است‪ .‬سالمت کامل و مراقبت‬ ‫از خود‪ ،‬کلیدی برای درخشــندگی پوست است؛‬ ‫زیرا مراقبت از درون در درخشــش بیرونی شما‬ ‫منعکس می شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬یوگا یک تکنیک‬ ‫طبیعی ست که به ما کمک می کند ذهن و بدن‬ ‫خود را هم زمان در یک مکان نگه داریم‪ ،‬مکانی به‬ ‫نام سالمتی کامل‪ ،‬جوانی و زیبایی جسم و روح‪.‬‬ ‫‪ -1‬متخصص پوست و زیبایی ساکن امریکا‬ ‫منبع‪/https://www.dailyexcelsior.com/yoga-for-beauty:‬‬ صفحه 9 ‫یوگا در مدارس‬ ‫پنج دلیل اهمیت یوگا برای موفقیت کودکان در مدرسه‬ ‫نویسنده‪ :‬هانا گلنسی‬ ‫‪1‬‬ ‫مترجم‪ :‬نگین سنجری فر‬ ‫رواج یوگا در مدارس‪ ،‬امر مبارکی ست! اهالی‬ ‫مشرق زمین سالهاســت که به اهمیت حرکت‬ ‫اگاهانه در فضاهای اموزشی پی برده اند‪ ،‬و از ان‬ ‫به عنوان ابزاری برای شــروع روز و اماده سازی‬ ‫بدن برای اموزش استفاده میکنند‪ .‬متاسفانه‪ ،‬این‬ ‫امر مهم در جهان غرب انچنان که شایسته است‬ ‫درک نشده است‪ .‬به احتمال زیاد‪ ،‬بسیاری از شما‬ ‫از یک برنامــه تمرین یوگای منظم بهره میبرید‬ ‫و به خوبی از تاثیرات تنفس و حرکت هماهنگ‬ ‫بر سیستم عصبی پاراســمپاتیک اگاهی دارید‪.‬‬ ‫مهمترین تاثیر این تمرینها‪ ،‬ارام ســازی ذهن و‬ ‫ایجاد واکنشهای متعادل در زمان مواجه شدن با‬ ‫استرس است‪ .‬شــاید برخی از شما هم اکنون از‬ ‫فرزندان کنجکاو خود دعوت کرده باشید که در‬ ‫زمان تمرین و تالش برای رفع اضطرابهای جهان‬ ‫مدرن‪ ،‬به شــما بپیوندند‪ .‬اما اگر هنوز این کار را‬ ‫نکرده اید‪ ،‬دالئل مثبت زیادی وجود دارد که هر‬ ‫چه سریعتر یوگا را به کودکانتان معرفی کنید‪.‬‬ ‫با تمرین کردن یوگا‪ ،‬ما "ابزارهایی" به دست‬ ‫می اوریم که در کنار هم گذاشتنشان‪ ،‬به مهارتی‬ ‫عظیم در تحلیل و مواجهه با موقعیتهای چالش‬ ‫برانگیز مبــدل میشــود؛ موقعیتهایی همچون‬ ‫امتحانات پایان ترم‪ ،‬از دست دادن یک عزیز‪ ،‬پایان‬ ‫ارتباط دوستی و یا حتی درسی که در یادگیری‬ ‫ان با مشکل مواجه هستیم‪ .‬یاد گیری مهارتهایی‬ ‫ایــن چنینی برای کــودکان‪ ،‬راهی ســت برای‬ ‫اطمینان از اینکه در برابر انواع دشواریهای زندگی‬ ‫به اندازه کافی مجهز هستند‪ .‬همین واقعیت‪ ،‬برای‬ ‫گنجاندن یوگا در برنامه روزانه کودکان به ما دلیل‬ ‫کافی میدهد‪.‬‬ ‫‪ .1‬یــوگا احساســات عمیــق را‬ ‫پرورش می دهد‬ ‫اهمیت این موضوع در چیســت؟ احساسات‬ ‫عمیق به کودکان اجازه میدهد احســاس امنیت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬و احساســات درونی خود را درک‬ ‫و تنظیــم کنند‪ .‬انجــام دادن توالی های یوگا به‬ ‫کودکان کمــک میکند در امــور ظریفی مانند‬ ‫نوشتن‪ ،‬هماهنگی کافی داشته باشند و الگوهای‬ ‫حرکتی کلی خود را بهبود ببخشند‪.‬‬ ‫‪ .2‬یوگا تنفس صحیح را اموزش می دهد‬ ‫در عصــری که کودکان اغلب سرشــان روی‬ ‫گوشی مبایل و کامپیوترها خمیده است‪ ،‬تنفس‬ ‫صحیح از اهمیت بیشتری برخوردار است‪ .‬تنفس‬ ‫نادرست با مشکالتی مانند افزایش وزن‪ ،‬باال رفتن‬ ‫سطح استرس و دیگر اختالالت مرتبط است‪ .‬با‬ ‫تنفس عمیق‪ ،‬دستگاههای بدن دوباره راه اندازی‬ ‫میشوند و قادر خواهیم بود احساسات متعادل تری‬ ‫داشته باشیم و انتخابها و واکنشهای صحیح تری از‬ ‫خود نشان بدهیم‪ .‬با اموزش دادن تنفس صحیح‬ ‫به کودکان‪ ،‬ابزاری برای کنترل استرس‪ ،‬متعادل‬ ‫سازی احساسات و فضای فکری باز برای واکنش‬ ‫در موقعیتهای مختلف به انها هدیه کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ .3‬یوگا به ایجاد همدلی منجر می شود‬ ‫اســاس یوگا نه تنها بر مهر و محبت نسبت به‬ ‫تمامی موجودات‪ ،‬بلکه بر ایجاد احساس عالقه به‬ ‫خود استوار است‪ .‬یوگا تمرینی ست که از طریق‬ ‫ایجاد تعادل در افکار‪ ،‬به مــا زندگی مهربانانه و‬ ‫اگاهانه را می اموزاند؛ روشــی که برای به صلح‬ ‫رســیدن با جهانی در حال تغییر مکرر‪ ،‬کارامد‬ ‫و مفید اســت‪ .‬تمرین یوگا بر شــادمانی‪ ،‬لذت و‬ ‫وحــدت بین ذهن‪ ،‬تنفس و بــدن تاکید دارد و‬ ‫ایــن کمک میکند ما از طبیعت خود که میل به‬ ‫تحلیل بیش از اندازه مسائل دارد فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬یوگا باعث میشود ما در برابر انچه در‬ ‫زندگی یمان جاری ست با ارامش سر تسلیم فرود‬ ‫بیاوریم و نقش خود را در زندگی خود و دیگران‬ ‫درک کنیم‪.‬‬ ‫‪ .4‬یــوگا انضباط فــردی و چارچوبها را‬ ‫میاموزد‬ ‫برای دســت یابی به ذهن اگاهــی در انجام‬ ‫حرکات که هدف غایی یوگاست‪ ،‬فرد میبایست‬ ‫نظم فردی خــود را در تکرار توالی ها و الگوهای‬ ‫تمرین حفظ کند و حس طراوت و شادمانی خود‬ ‫را در انجام حرکات ســاده و تکراری‪ ،‬از دســت‬ ‫ندهد تا هر بار با انجام دوباره ی تمرین‪ ،‬به درک‬ ‫تازه ای از ان برســد‪ .‬این ساختار خود خواسته‪،‬‬ ‫برای کودکان حالتی شبیه به مراقبه ایجاد کرده‬ ‫و به انها کمک میکند در زمان تمرین و یا درس‬ ‫خواندن از این حس استقالل و قدرت ایجاد شده‪،‬‬ ‫نهایت بهره را ببرند‪.‬‬ ‫‪ .5‬یوگا اندیشه را تحریک می کند‬ ‫ماهیت اصلی تمرینهای یوگا‪ ،‬اندیشیدن است‪.‬‬ ‫برای درک اینکه در زمان انجام حرکات یوگا دقیقا‬ ‫چه اتفاقی می افتد و درهر لحظه‪ ،‬حرکات چگونه‬ ‫بر بدن تاثیر میگذارند‪ ،‬به اندیشــه نیازاست‪ .‬این‬ ‫گونه ادراک عمیق‪ ،‬بــه فرد کمک میکند بدون‬ ‫وقفه به رشد و توســعه ادامه بدهد‪ ،‬و ذهنش بر‬ ‫رشد متمرکز شود‪ .‬این خاصیتی ست که کودکان‬ ‫به ان نیاز مبرمی دارند‪.‬‬ ‫مواردی که قید شد تنها دالیل اندکی هستند‬ ‫دال بر اینکه چرا یوگا به موفقیت دانش اموزان در‬ ‫تمام گروههای سنی کمک میکند‪ .‬اگر با خواندن‬ ‫این مقاله به اهمیت موضوع پی برده اید‪ ،‬همین‬ ‫امروز با مسئولین مدرسه فرزندتان تماس بگیرید‬ ‫و به انها پیشــنهاد بدهید برای کودکان کالس‬ ‫یوگا برگزار کنند‪ .‬میتوانید به کالســهای یوگای‬ ‫اطرافتان پیشــنهاد راه اندازی جلســات یوگای‬ ‫کودکان بدهید‪ ،‬و اگر هیچ کدام از این راه حل ها‬ ‫را در دســترس ندارید‪ ،‬مت خــود را بردارید و با‬ ‫فرزندتان تمرین کنید!‬ ‫مربی یوگای کودکان و نوجوانان در ‪1-Hanna Glancy‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله اوم یوگا ‪2021‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫مدارس اسکاتلند‬ ‫‪9‬‬ صفحه 10 ‫‪ 27‬دلیل شگفت انگیز یوگا برای اقایان‬ ‫برگردان‪ :‬پریسا ساالری‬ ‫مــا در مجله ‪ OM‬بر ایــن باوریم که همه‬ ‫انســان ها باید از مزایای اعجاب انگیز یوگا‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬اما اگر شما مردی هستید‬ ‫که هنوز در این مورد مطمئن نیســتید‪ ،‬در‬ ‫اینجا ‪ 27‬دلیل شگفت انگیز بیان می شود‬ ‫که احتماال شما را به سمت تجربه کردن یوگا‬ ‫هدایت می کند‪.‬‬ ‫‪ .1‬شکست استرس‬ ‫با تمرینات روزانه و منظم یوگا در خانه به کمک‬ ‫یک فایل ویدئویی یا با حضور در کالس های محلی‬ ‫یوگا‪ ،‬بر اشــفتگی های زندگی مسلط می شوید‪.‬‬ ‫این کار به تدریج سختی ها و استرس های زندگی‬ ‫مدرن را از بین خواهد برد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بهبود انعطاف پذیری‬ ‫انعطاف پذیری واژه ایســت کــه عمال در یوگا‬ ‫تنیده شــده اســت‪ .‬و بنابر دالیل موجهی! اگر‬ ‫شــما مقید به انجام تمرینات منظم یوگا باشید‪،‬‬ ‫بزودی بهبود وضعیت انعطاف پذیری کلی خود‬ ‫را خواهید دید‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪ .3‬ایجاد قدرت و مقاومت‬ ‫بله‪ ،‬درسته! مقاومت چیزی نیست که فقط به‬ ‫باشگاه های بدنسازی محدود شود‪ .‬درصورتی که‬ ‫بدنبال افزایش قدرت و مقاومت هستید‪ ،‬یوگا نیز‬ ‫میتوانید به شما کمک کند‪.‬‬ ‫‪ .4‬تناسب اندام‬ ‫برای رســید به تناســب اندام نیازی نیســت‬ ‫که شــدیدترین و ســنگین ترین دوره های یوگا‬ ‫را بصورت تمــام وقت بگذرانید‪ .‬حتی ســطوح‬ ‫متوســطی از این فعالیت شما را به تناسب اندام‬ ‫می رســاند‪ .‬انجام تمرینات مرتب یوگا شما را به‬ ‫سمت این مرحله هدایت می کند‪.‬‬ ‫‪ .5‬فعالیت جنسی بهتر‬ ‫اگر بدنی متناسب داشــته باشید‪ ،‬ارام باشید‬ ‫و اســترس نداشته باشید‪ ،‬و بصورت کلی زندگی‬ ‫شادتری داشته باشید‪ ،‬این شانس وجود دارد که‬ ‫همه ی این حس های خوب به اتاق خواب شــما‬ ‫هم وارد شود‪ .‬یوگا به شما کمک می کند تا اعتماد‬ ‫بنفس باالتر و عملکرد بهتری داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ .6‬پیشگیری از اسیب‬ ‫بیاید با این موضوع روبرو شــویم‪ .‬اگر درحال‬ ‫افزایش قدرت و مقاومت‪ ،‬رسیدن به تناسب اندام‬ ‫با ورزش های هــوازی و بهبود انعطاف پذیریتان‬ ‫هستید‪ ،‬احتماال از نظر فیزیکی بدنتان بطورکلی‬ ‫حالت ارتجاعی بیشتری پیدا می کند‪ ،‬بدین معنا‬ ‫که مستعد اسیب دیدگی کمتری هستید (اگرچه‬ ‫که متاســفانه ‪ %100‬موثر نیست‪ ،‬پس در زمان‬ ‫انجام تمرینات احتیاط کنید)‪.‬‬ ‫‪ .7‬تاب اوری‬ ‫سرســختی های ذهنی چیزهای بدی نیستند‬ ‫که امروزه مجبورید در اســلحه خانه خود داشته‬ ‫باشــید‪ .‬نکات و حقه هایی که روی مت به کمک‬ ‫یوگا یا مدیتیشن می اموزید‪ ،‬شما را برای نوسانات‬ ‫و مشکالت زندگی اماده می سازد‪.‬‬ ‫‪ .8‬مزایای هوازی‬ ‫شــرکت درکالس یوگا‪ ،‬میــزان ضربان قلب‬ ‫شــما را افزایش می دهد و کمک می کند که با‬ ‫انجام تمرینات هوازی به تناســب اندام برســید‪.‬‬ ‫دوره های یوگای قدرتی یا سبک وینیاسا جریان‬ ‫یوگا‪ ،‬موردپسند همگان نیســت‪ ،‬اما بطور قطع‬ صفحه 11 ‫می تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر سالمتی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ .9‬پیشرفت در ورزش های دیگر‬ ‫یوگا عملکــرد کلی و عمومی شــما را بهبود‬ ‫می بخشــد‪ ،‬و اهمیتی ندارد چه ورزش دیگری‬ ‫انجام می دهید‪ ،‬راگبی‪ ،‬فوتبال یا حتی گلف‪ .‬انجام‬ ‫یوگا شــما را در این حوزه ها نیز متمایز می کند‪.‬‬ ‫ورزشــکاران ممتازی مثل اندی موری‪ ،‬قهرمان‬ ‫تنیس‪ ،‬به یوگا عالقه مند اســت زیرا به او کمک‬ ‫میکند تا در بازی هایش متفاوت عمل کند‪.‬‬ ‫‪ .10‬جوانتر بنظر رسیدن‬ ‫مهم نیست که چه سنی دارید‪ ،‬انجام تمرینات‬ ‫منظم یوگا احساس جدیدی از طراوات و شادابی‬ ‫را بهمراه می اورد‪ ،‬که در ظاهر و احســاس شما‬ ‫نیز منعکس می شــود‪ .‬همچنیــن اینکه در نگاه‬ ‫دیگران چطور بنظر می رســید‪ ،‬اثر مثبتی دارد‪.‬‬ ‫متاسفانه نمی تواند کاری کند که شما شبیه به تام‬ ‫هاردی یا برد پیت بنظر برســید‪ ،‬اما حداقل یک‬ ‫شروع است!‬ ‫‪ .11‬انرژی بیشتر‬ ‫تناسب اندام‪ ،‬ذهن ارام تر و تغذیه بهتر می تواند‬ ‫سطوح انرژی شما را باال ببرد‪.‬‬ ‫‪ .12‬شکیبایی‬ ‫بطورکلــی در زندگی‪ ،‬ذهن ارام برابر با صبر و‬ ‫شکیبایی بیشتر اســت‪ .‬البته نه به این معنا که‬ ‫شما می توانید سه ساعت از وقت خود را در صف‬ ‫سوپرمارکت بگذرانید‪ ،‬اما این توانایی را خواهید‬ ‫داشــت که با خونســردی و مالیمت بیشتری از‬ ‫دردسرهای ان سوپرمارکت گذر کنید‪.‬‬ ‫‪ .13‬حس خوب سرخوشی‬ ‫همیشــه کمــی ورزش کردن یک احســاس‬ ‫سرخوشی طبیعی را در بدن ایجاد می کند‪ ،‬و یوگا‬ ‫نیز قطعا چنین سرخوشــی را به زندگی شما به‬ ‫ارمغان خواهد اورد‪ .‬بعد از انجام یک تمرین خوب‪،‬‬ ‫احساس لذت و سرمستی در شما افزایش میابد‪.‬‬ ‫حسی شبیه به پرواز!‬ ‫‪ .14‬تغذیه خوب‬ ‫یوگا با زیرکی دیگر انتخاب های زندگی شما را‬ ‫نیز تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬مثل اینکه چه چیزی‬ ‫بخورید‪ .‬وقتی بدن خود را به انجام تمرینات یوگا‬ ‫روی مت مفتخر می سازید‪ ،‬چرا بعدا همه زحمات‬ ‫خود را با یک بسته چیپس به هدر بدهید؟ معموال‬ ‫بعد از اینکه یوگا را کشف کردید‪ ،‬تغذیه ی بهتری‬ ‫خواهید داشت‪.‬‬ ‫‪ .15‬مثل بکهام کات دار بزن‬ ‫وقتی هاتا یوگا برای بازیکن تیم فوتبال انگلیس‬ ‫اثربخش است (درحالیکه عکس هایی از او منتشر‬ ‫شد که در مسابقات جام ملت های اروپا در حال‬ ‫انجام یوگا اســت)‪ ،‬احتماال به شما هم کمک‬ ‫خواهد کرد که بخوبی ضربه بزنید‪.‬‬ ‫‪ .16‬تمرکز بیشتر‬ ‫یک دلیل برای ارامش داشتن یوگی ها وجود‬ ‫دارد و ان یوگا نامیده می شود‪ .‬طی یک تمرین‬ ‫مدیتیشن شــما هم یک دســتورالعمل برای‬ ‫افزایش تمرکز در زندگیتان خواهید یافت‪.‬‬ ‫‪ .17‬دستاوردهای شخصی‬ ‫هیچ چیز رضایت بخش تر از این نیست که‬ ‫حرکتی را که ســال ها بــرای انجامش تمرین‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬نهایتا انجام دهید‪ .‬درواقع شــما با‬ ‫موفقیت ا ِو ِرست شخصی خود را فتح کرده اید‪.‬‬ ‫‪ .18‬ستون فقرات بهتر‬ ‫یوگا بــرای پشــت‪ ،‬کمر و ســتون فقرات‬ ‫بسیار خوب اســت‪ .‬اگر کسی یک یوگی را که‬ ‫سال هاســت یوگا کار می کند دیده باشد‪ ،‬این‬ ‫موضوع را متوجه شــده اســت‪ .‬همچنین اگر‬ ‫مشکالتی در ستون فقرات و دردهایی در کمر‬ ‫داشته باشید‪ ،‬برخی دوره های یوگا می توانند به‬ ‫رفع انها کمک کنند‪.‬‬ ‫‪ .19‬تنفس هوای تازه‬ ‫بخش زیادی از یوگا بر تنفس متمرکز است‪،‬‬ ‫پس خیلی بعید نیست که با ان مواجه شوید‪.‬‬ ‫اما تفاوتی که می توانــد ایجاد کند واقعا خیره‬ ‫کننده است‪ .‬پیش از انجام یوگا‪ ،‬فکر می کنید‬ ‫که می توانید نفس بکشید‪ ،‬اما بعد از انجام یوگا‬ ‫شما واقعا می توانید نفس بکشید‪.‬‬ ‫‪ .20‬پیوستن به کلوپ‬ ‫یوگا روشی بی نظیر برای مالقات دوستان و‬ ‫افراد هم عقیده است‪ .‬احتماال بهترین نکته در‬ ‫مورد یوگا جنبه ی اجتماعی ان است که به وفور‬ ‫در مرکز اموزشی خود خواهید یافت‪.‬‬ ‫‪ .21‬خالص شدن از رقابت‬ ‫اگر شما تیپ شخصیتی رقابتی دارید‪ ،‬چه در‬ ‫زندگی شــخصی و چه در ورزش‪ ،‬یوگا بخوبی‬ ‫چالشی را برای شما فراهم میکند‪...‬جایی که با‬ ‫تنها کسی که رقابت می کنید‪ ،‬خودتان هستید‪.‬‬ ‫در یوگا بجای رقابت با رفیق بغل دستی تان در‬ ‫ایستادن روی دست ها‪ ،‬باید به پیشرفت فردی و‬ ‫ارزیابی شخصی خود اهمیت دهید‪.‬‬ ‫‪ .22‬تعادل بیشتر‬ ‫یــوگا می تواند شــما را به فــردی با تعادل‬ ‫بیشــتر و پخته تر‪ ،‬چه از لحــاظ درونی و چه‬ ‫از لحاظ بیرونی‪ ،‬تبدیل کند‪ .‬در مورد مســائل‬ ‫درونی می توانید احســاس بهتری نســبت به‬ ‫سالمتی و اعتماد بنفس داشته باشید‪ .‬همچنین‬ ‫این احساس بهتر با منشــا درونی‪ ،‬در ظاهر نیز‬ ‫منعکس خواهد شد و شما را در برخورد با مسائل‬ ‫این دنیای بــزرگ و ارتباط با اطرافیانتان کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ .23‬کاهش وزن‬ ‫اگر یکی از اهداف شما کاهش وزن باشد‪ ،‬یوگا‬ ‫می توانــد در این زمینه نیز به شــما کمک کند‪.‬‬ ‫درواقع یوگا فقط شامل یک سری تمرینات منظم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه ابزاری است برای ارام کردن ذهن و‬ ‫سیســتم عصبی‪ ،‬که شما را به طرف بهبود رژیم‬ ‫غذایی و دیگر انتخاب هایتان سوق می دهد‪.‬‬ ‫‪ .24‬رئیس بودن‬ ‫یوگا شــاید بتواند بهره وری شما را در محیط‬ ‫کار نیز باال ببرد‪ .‬مهم نیست در چه زمینه ی شغلی‬ ‫فعالیت می کنید‪ ،‬اعتماد بنفس و سالمتی که این‬ ‫ورزش باســتانی به زندگی شــما هدیه می کند‪،‬‬ ‫وقتی شــما در محل کار خود هستید‪ ،‬خودش را‬ ‫ظاهر می سازد‪.‬‬ ‫‪ .25‬خواب بیشتر‬ ‫اگر شما هم یکی از میلیون ها انسانی هستید‬ ‫که شب ها با اختالالت خواب درگیر هستید‪ ،‬یوگا‬ ‫چیز فوق العاده ای برای شماست‪ .‬یوگا به ذهن و‬ ‫بدن شــما ارامش می دهد و جلسات احیاکننده‬ ‫یوگای بعدازظهــر می تواند معجزه ای برای زمان‬ ‫خواب شما باشد‪.‬‬ ‫‪ .26‬ذهن خالق‬ ‫یــک ذهــن ارام می تواند خالقیت شــما را‬ ‫تقویت کند‪ .‬نیازی نیست که یک هنرمند یا یک‬ ‫موسیقیدان باشــید تا از این نعمت بهره ببرید‪،‬‬ ‫خالقیت می تواند فاکتور اصلی شــما برای پیدا‬ ‫کردن راه حل هایی برای رفع یک مشکل یا پاسخ‬ ‫به مسائلی باشد که در تمامی زمینه های زندگی با‬ ‫ان روبرو می شوید‪.‬‬ ‫‪ .27‬بهتر شدن در زندگی‬ ‫و اخرین اما مهم ترین نکته‪...‬یوگا نهایتا به شما‬ ‫کمک می کند که به نســخه ی بهتر خود دست‬ ‫یابیــد‪ .‬اهمیتی ندارد نقاط قوت و نقاط ضعف‪ ،‬یا‬ ‫کاستی ها و تناقضات شما چیست‪ ،‬این تمرینات‬ ‫مانند ابزاری برای پیشرفت فردی عمل می کنند‪،‬‬ ‫البته نه فقط از بُعد تمرینــات و توانمندی های‬ ‫فیزیکی‪ ،‬بلکه بصورت کلــی در زندگی‪ .‬از ذهن‬ ‫ارام و اســوده تا احساس ســرزندگی بیشتر در‬ ‫زندگی روزمره‪ ،‬یوگا همراه و راهنمای همیشگی‬ ‫شما باقی خواهد ماند‪ .‬قهرمانی باشید که همیشه‬ ‫بدنبالش بودید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪2021 OmYoga Magazine‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫مانداالها ؛دوایر کیهان نما‬ ‫نویسنده‪ :‬پروانه قاسمیان دستجردی‬ ‫‪@parybaba_ji‬‬ ‫مانداال چیست؟‬ ‫مانداال (‪;मण्डल‬به معنی دایره در سانسکریت) یا دوایر کیهان نما‪ ،‬نقش و‬ ‫ترسیمی از دایره ای است که در ان دوایر دیگری به همراه نقوش مختلف؛‬ ‫ندل بکار می رود‬ ‫تکرار می شود‪ .‬واژه ی مانداال در فارسی و عربی به صورت َم َ‬ ‫که به معنای دایره یا کره ای است که در دوران های گذشته توسط بسیاری‬ ‫مورد اســتفاده قرار می گرفته و بر این اعتقاد بوده اند که به انها انرژی داده‬ ‫می شود‪ ،‬فضایی مقدس ایجاد کرده و ازانان محافظت می کند‪ .‬این نقوش‬ ‫در مکاتب شرقی بسیار رایج بوده و به عنوان نماد و نشانه ای از جهان هستی‬ ‫به کار می رود‪ .‬محققین بر این عقیده هستند که اصل مانداال از مکاتب هند‬ ‫است ولی در شرق دور هم کاربرد زیادی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مانداالها بیانگر الیه های درونی انســان هستند و نگاه کردن به ان و یا‬ ‫ترســیم مانداال؛ باعث تمرکز فرد بر خویشتن و جستجو در درون می شود‪.‬‬ ‫مرکز دایره در مانداال محلی اســت که برای تمرکز در حین مراقبه بکار‬ ‫می رود‪ .‬به طوری که با نگاه کردن به مرکز دایره‪ ،‬توجه از اطراف کاســته‬ ‫و محو شــده و به تدریج‪ ،‬توجه فرد به درونش معطوف می شود‪ .‬همچنین‬ ‫اشــکال متقارن هندسی در الیه های مانداال؛ خودبخود توجه شخص را به‬ ‫مرکز دایره جذب می کنند‪.‬‬ ‫تاریخچه ی مانداال‬ ‫قدمت مانداالها به هزاران ســال پیش بر می گردد‪ .‬تصاویر بســیاری از‬ ‫مانداالها در بناهای تاریخی در بسیاری از کشورها دیده شده است‪ .‬مث ً‬ ‫ال در‬ ‫معماری فرهنگ های اسالمی (حیاط باغ فین کاشان‪ ،‬طرح حیاط مسجد‬ ‫علی اصفهان‪ ،‬طرح حیاط زیارتگاه شاه نعمت اهلل ولی ماهان) و بسیاری از‬ ‫‪12‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫بناهای تاریخی مسیحی هم طرح های مانداال دیده می شود‪ .‬می توان ان را‬ ‫در نقاشــی های دیواری مسیحیت به همراه نقش حیوانات برای به تصویر‬ ‫کشیدن فرستادگان اولوهیت و نیز در نقوش منطقه البروج یافت‪( .‬منطقه‬ ‫البروج) نجومی و نسخه های ان نمونه هایی از مانداال هستند‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫هند‪ ،‬نمونه هایی جذاب از مانداال با نمادهای پانتئون محلی پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫کاربرد مانداال در طول هزاران سال؛ عالوه بر ایجاد تمرکز و توجه به درون‪،‬‬ ‫در بعضی مراسم ها هم استفاده می شده است‪.‬‬ ‫مانداال و هنر درمانی‬ ‫کارل گوســتاو یونگ مانداال را کهن الگوی خویشتن می داند‪ .‬از نظر وی‬ ‫مانداال « مرکز » اســت‪ .‬مرکزی که نماد و نشــانه ی تمامیت و نظم است‪.‬‬ ‫همچنین مسئولیت ان سازماندهی روان و تنظیم دوباره  ی درهم ریختگی‬ ‫در ذهن انسان است‪ .‬یونگ در کتاب خاطرات‪ ،‬رویاها و اندیشه ها می گوید‬ ‫‪ :‬مانداالهــای من رمزنگاری های مربوط بــه وضعیت خودم بود که هر روز‬ ‫یک طرح جدید از ان به من الهام می شد‪ .‬من ان ها را مثل مروارید گرانبها‬ ‫محافظت کردم‪ .‬از نظر یونگ؛ نماد مانداال یکی از نمادهایی است که نشانه ای‬ ‫بارز از معنویت را در خود جای داده و هر قومی با این کهن الگوها و نمادها‬ ‫قادر به ادامه زندگی فرهنگی و روانی خود است‪.‬‬ ‫مانداالها از اینرو تاثیر گذار هســتند که به ذهن ناخوداگاه فرد؛ رهایی‬ ‫و ازادی می دهند‪ ،‬در نتیجه انچه را که به الیه های زیرین در ذهن ادمی‬ ‫رفته اســت ‪ ،‬به سطح می اورند‪ .‬نقش و نگارهایی مانند گل نیلوفر ‪ ،‬ستاره ‪،‬‬ ‫خورشید ‪ ،‬چشم و اشکال متعدد دوار؛ بدون هیچ دلیل روشنی در مانداالها‬ ‫قرار میگیرند ولی نشانگر بخش هایی هستند که در سطوح زیرین و عمیق تر‬ ‫ذهن فرد قرار دارند‪ .‬به عقیده یونگ وقتی فرد بتواند تعریف با معنایی از یک‬ ‫مانداال ارائه کند ‪ ،‬روند درمان اغاز می شود‪.‬‬ صفحه 13 ‫نمادهای شناخته شده در مانداال‬ ‫مانداالها به عنوان کهن الگوهایی کــه در ضمیر ناخوداگاه فرد قرار‬ ‫دارند‪ ،‬دارای نمادهای ویژه ای هستند‪ .‬نمادهای اصلی و شناخته شده در‬ ‫تصاویر مانداال؛ شامل‪ :‬خورشید‪ ،‬گل‪ ،‬مربع‪ ،‬دایره‪ ،‬ساعت‪.‬‬ ‫ خورشید‬‫خورشــید به صورت دایره است‪ ،‬نقشــی که در مانداال بسیار اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬عالوه بر ان‪ ،‬خورشــید در کلیه ی ایین ها و ادیان؛ نشانگر کمال‪،‬‬ ‫روشنگری‪ ،‬خردمندی و بینش روحانی است‪ .‬اهمیت خورشید در همه ی‬ ‫مکاتب‪ ،‬مشــخصه ی این امر است که خورشــید در ناخوداگاه انسان‪،‬‬ ‫همواره جایگاه واالیی داشته است‪.‬‬ ‫ گل‬‫یکی دیگــر از عناصر مهم در مانداال‪ ،‬گل اســت‪ .‬گل مخصوصاً گل‬ ‫لوتوس‪ ،‬با گلبرگهای یکســان و دوار ‪ ،‬در ترسیم مانداال‪ ،‬نقشی اساسی‬ ‫دارد‪ .‬گل عالوه بر اینکه دایره اســت‪ ،‬دارای حســی زیباشناختی است‪.‬‬ ‫گل همواره در مراسم و ایین های باستانی در نقش برجسته ها نمایانگر‬ ‫برپایی مراسم‪ ،‬جشن و سرور بوده است‪.‬‬ ‫ فواره‬‫فواره نیز که به صورت دایره است‪ ،‬یکی دیگر از کهن الگوهایی است‬ ‫که در ترســیم مانداال بســیار به کار می رود‪ .‬فواره نشانگر ریزش اب و‬ ‫ابیاری است که خود نمادی از رویش و ابادانی است‪.‬‬ ‫ ساعت‬‫ساعت نیز تصویر دیگری از دایره است که در مانداالها‪ ،‬بسیار به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬ساعت نشانگر گذر زمان است و همچنین به عنوان نمادی از‬ ‫کمال و تمامیت استفاده می شود‪.‬‬ ‫ عدد چهار‬‫ایــن عدد به صورت مربع ‪ ،‬چهار فصــل‪ ،‬اصل مادینه‪ ،‬زمین و چهار‬ ‫عنصر( خاک‪ ،‬اب‪ ،‬اتش و هوا) شــناخته می شود‪ .‬عدد چهار به قدمتی‬ ‫قبــل از تاریخ بر می گردد و همــواره با نام خدای خالــق جهان توام‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ عدد هفت‬‫عدد هفـت عدد سالح ها و باداست‪ .‬عدد اسـاطیر مختلـف‪ ،‬عدد سیارات‬ ‫در اسمان‪ ،‬تعداد دریاها در خشـکی و روزهای هفته را میرساند‪ .‬عددی که‬ ‫تقدس در اصل وجودش نهادینه شده اسـت ‪ .‬ایـن اصـل در بین سایر موارد‬ ‫از قدرت بیشـتر و محکـم تـری برخوردار است‪ .‬در اسـاطیر‪ ،‬هفـت گره و‬ ‫یا نه گره سبب درمان بیمـاری هـــا مـی شـود‪ .‬هفت‪ ،‬عدد روزهای هفته‬ ‫نیز هسـت‪.‬‬ ‫عدد هفت در اداب کهـن ایرانـی نیـز مـورد توجه بوده و دارای اهمیتی‬ ‫واالست‪ .‬به عنوان مثال در اغازین لحظات شـــروع سـال نـو هفـت شـی ء‬ ‫مختلف که با حرف سین شروع میشـــود‪ ،‬زینـــت بخش سفره هـــای‬ ‫ایرانـی اسـت ‪.‬‬ ‫بدین ترتیب اعداد هفتاد و هفتاد هـــزار نیـز‪ ،‬از تقدس موجود در عدد‬ ‫هفت برخوردار بـوده و مورد توجه قرار گرفته اند و بـه عنـوان نمـود دیگری‬ ‫از تصاویر مانداال خود را نشان داده اند‪.‬‬ ‫اموزش نحوه ی ترسیم مانداال‬ ‫برای رســم مانداال‪ ،‬می توان نقطه ای را در مرکز تصویر کشید و دوایری‬ ‫را از کوچک به بزرگ‪ ،‬دور مرکز رســم کرد‪ .‬ســپس در فواصل هر یک از‬ ‫خطوط دایره‪ ،‬طرحهایی نظیر‪ ،‬شعاع های خورشید‪ ،‬گلبرگهای گل لوتوس و‬ ‫یا خطوط نرم و هندسی کشید‪.‬‬ ‫همچنین می توان‪ ،‬سمبلی مانند خورشید‪ ،‬ساعت‪ ،‬گل لوتوس و یا مربع‬ ‫را در مرکز قرار داد و دور ان دوایر دیگر را رسم کرد‪.‬‬ ‫در ترسیم مانداال‪ ،‬رعایت نظم و ترتیب در کشیدن خطوط و اشکال بسیار‬ ‫حائز اهمیت اســت‪ .‬در هنگام ترسیم خطوط و تمرکز در کشیدن مرتب و‬ ‫منظم اشکال‪ ،‬ذهن به تدریج به مرکز درون هدایت شده و فرد احساسی از‬ ‫خلسه و ارامش و حضور در لحظه ی اکنون را تجربه می کند‪.‬‬ ‫نکته ی مهم اینســت که بدانید؛ هنگام رسم مانداال‪ ،‬با ضمیر ناخوداگاه‬ ‫خود ارتباط برقرار می کنید‪ ،‬لذا نیازی نیست که پای بند اصول و قاعده ی‬ ‫خاص دیگری باشید‪ .‬تنها در مسیر دوایر و یا خطوط حرکت کرده و اشکال‬ ‫را رسم کنید‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 14 ‫پس از رســم تمام خطوط و اشکال‪ ،‬شروع به رنگ‬ ‫امیزی مانداال می کنید‪ .‬می توان از هر ابزاری برای رنگ‬ ‫امیزی مانداال استفاده کرد‪ ،‬نظیر ماژیک‪ ،‬گچ های رنگی‬ ‫‪ ،‬خودکارهای مختلف و ســایر رنگهای دیگر‪ ،‬نکته ی‬ ‫مهم در هنگام رنگ امیزی مانداال نیز مانند ترسیم ان‪،‬‬ ‫اینست که به حس شــهودی خود ایمان داشته و هر‬ ‫رنگی را که احســاس خوشنودی نسبت به ان دارید را‬ ‫به کار ببرید‪ .‬قطعاً در خاتمه ی کار نسبت به رنگ های‬ ‫خود‪ ،‬بسیار شگفت زده خواهید شد‪.‬‬ ‫طرح مانداال برای بزرگساالن‪ -‬مخصوص چاپ‬ ‫می توانید برای اشنایی بیشتر با اشکال مانداال‪ ،‬ابتدا‬ ‫از طرح هــای اماده مانداال الهــام گرفته و انها را رنگ‬ ‫امیزی کنید‪ .‬سپس به مانداالهای خود برسید‪ .‬به خاطر‬ ‫داشــته باشید که به تعداد انسان های روی زمین تنوع‬ ‫در مانداالها وجود دارد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 15 ‫تعادل دوشای واتا‬ ‫در فصل زمستان‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬گروه تحریریه‬ ‫ازدیــدگاه ایورودا‪ ،‬انســان بــه مرزهایی که‬ ‫پوســتش برای او قرارداده محدود نمی شــود‪،‬‬ ‫بلکه وجود وهســتی او درسراسر طبیعت ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬واتا‪ ،‬پیتا وکافا همه جا دراطراف ما نقش‬ ‫بازی می کنند و فیزیولــوژی ما را به این جهان‬ ‫گسترده پیوند می زنند‪ .‬به همین دلیل است که‬ ‫بدن انسان همراه با شرایط جوی تغییرمی کند‪،‬‬ ‫برف و سرما را تا مغز استخوانش حس می کند و‬ ‫یا با اولین روزهای بهاری دچاررخوت و سستی‬ ‫می شود‪ .‬دوشاها به شدت مراقب گرما‪ ،‬سرما‪ ،‬باد‪،‬‬ ‫رطوبت و دیگرتغییرات طبیعت هســتند‪ .‬هوای‬ ‫سرد و خشک توام با باد‪ ،‬واتا را انباشته می کند‪.‬‬ ‫واژه انباشته دراینجا به معنی این است که دوشاها‬ ‫در پاسخ به تاثیرات محیطی مقدار خود را افزایش‬ ‫داده اند‪ .‬انباشتگی به وخامت دوشا می انجامد که‬ ‫یکی ازمراحل جدی عدم تعادل دوشاست‪.‬‬ ‫به جز تاثیری که چرخه های زمانی شبانه روز‬ ‫بر بدن می گذارند‪ ،‬درطول سال نیز چرخه هایی‬ ‫وجود دارد که با دوشــاها مطابقت دارند‪ .‬بدن ما‬ ‫تا زمانی که درعملکرد ان دخالت نکنیم‪ ،‬به طور‬ ‫طبیعی و خود به خود با این تغییرات هماهنگ‬ ‫می شود‪ .‬با اینکه ما چهارفصل داریم‪ ،‬اما ایورودا‬ ‫سال را به سه فصل تقسیم می کند‪.‬‬ ‫فصل کافا‪ :‬از اوایل اسفند تا اواخر خرداد‬ ‫فصل پیتا‪ :‬از اواخر خرداد تا اواخر مهر‬ ‫فصل واتا‪ :‬ازاواخرمهر تا اوایل اسفند‬ ‫درنتیجــه پاییز و زمســتان فصول حاکمیت‬ ‫دوشــای واتا بر طبیعت هستند‪ .‬در فصل سرما‪،‬‬ ‫دوشــای شما هرچه که باشــد تحت تاثیر دوشای‬ ‫واتا قرارمی گیرد‪ ،‬بنابراین باید دوشــای واتای خود‬ ‫را به تعادل برســانید‪ .‬دراین فصــل ازمواد غذایی و‬ ‫نوشیدنی های گرم و نسبتا سنگین و مقوی بیشتراز‬ ‫سایر فصول استفاده کنید‪ .‬مطمئن شوید که غذاهای‬ ‫شــما به خوبی پخته شــده و هضم ان اسان است‪.‬‬ ‫غذاهــای مایع مثل انواع ســوپ و اش میل کنید‪.‬‬ ‫طعم های شــیرین‪ ،‬ترش و شــوررا بیشتر مصرف‬ ‫نمایید‪ .‬سعی کنید درهر فصل از خوراکی های همان‬ ‫فصل اســتفاده کنید‪ ،‬همچنان کــه از مواد غذایی‬ ‫مخصوص به منطقه جغرافیایی خود بهره می برید‪.‬‬ ‫مرکبات‪ ،‬کدوحلوایی و بــه‪ ،‬مواد غذایی مخصوص‬ ‫ایــن فصلند‪ .‬ســوپ کدوحلوایی و خورشــت به را‬ ‫فراموش نکنید‪.‬‬ ‫دوشــای واتا دارای کیفیت های سردی و خشکی‬ ‫اســت‪ ،‬در فصل ســرما معموال پوست بدن خشک‬ ‫می شود‪ ،‬لذا خوب است هر روز بدن خود را با روغن‬ ‫کنجد یا روغن زیتون ماســاژ دهید‪ ،‬به یاد داشــته‬ ‫باشــید که پیش از ماســاژ باید روغن را کمی گرم‬ ‫کنید‪ .‬بعد از ماســاژ سراسر بدن با روغن‪ ،‬دوش اب‬ ‫گرم بگیرید‪.‬‬ ‫یکی دیگر از راه های تعادل واتا در فصل زمستان‬ ‫روشــن کردن بخور در منزل اســت‪ .‬رطوبت باعث‬ ‫کاهش واتا در محیط اطرافتان می شــود‪ .‬می توانید‬ ‫از گیاهان دارویی ایورودیک برای بخوراستفاده کنید‪.‬‬ ‫هرگیاهی که عطر و طعم شــیرین و ترش‪ ،‬و طبعی‬ ‫گرم دارد برای تعادل واتا مفید است‪ .‬پیش از خواب‬ ‫می توانید اتاق خوابتان را با بخورگل ســرخ یا گالب‬ ‫معطرکنید‪ .‬اگردوشــای حاکم بر بدن شما واتاست‪،‬‬ ‫استفاده از کیسه ی اب گرم در رختخواب می تواند‬ ‫بسیار مفید باشد‪.‬‬ ‫خالصه اینکــه چه در منزل و چــه در بیرون از‬ ‫منزل بدن خود را گرم نگه دارید‪ .‬لباس های با الیاف‬ ‫طبیعی و گرم بپوشــید‪ .‬از دستکش و شال گردن‬ ‫اســتفاده کنید و بینی و دهان خود را با شــال گرم‬ ‫بپوشانید‪ .‬دوشای واتا گرایش به بی نظمی دارد و زود‬ ‫از تعادل خارج می شود‪ ،‬پس تا حد امکان سعی کنید‬ ‫برنامه روزانه ی ثابت‪ ،‬مرتب و منظمی داشته باشید‪.‬‬ ‫تمرین های یوگا‪ ،‬به ویژه سبک یین یوگا و تای چی‪،‬‬ ‫تاثیر فراوانی بر به تعادل رساندن دوشای واتا دارند‪.‬‬ ‫در فصــل ســرما‪ ،‬هرروز خــود را به نوشــیدن‬ ‫دمنوش های گیاهی مهمان کنید‪ .‬دمنوش ترکیبی‬ ‫زنجبیل‪ ،‬دارچین‪ ،‬چای ســبز وعســل بــه همراه‬ ‫لیموترش تازه‪ ،‬کمک زیادی به پاکســازی دستگاه‬ ‫گوارش (که جایگاه اصلی دوشای واتا در بدن است)‬ ‫می کند‪ ،‬عالوه براین درمان خوبی برای سرماخوردگی‬ ‫و پیش گیری از ان است‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 16 ‫روانشناسی از دیدگاه یوگا‬ ‫تهیه و تدوین‪ :‬انیتا ملکی‬ ‫یوگا را می توان به عنوان یک سیســتم‬ ‫علمی طراحی شــده بررســی کرد که به‬ ‫پاکسازی بدن و ذهن از سموم تجمع یافته ایی‬ ‫که به علت انتخابهای نامناسب نحوه زندگی‬ ‫و الگوهای فکری منفی در بدن انباشته شده‪،‬‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫یوگا را می توان به عنوان یک سیســتم علمی‬ ‫طراحی شده بررســی کرد که به پاکسازی بدن‬ ‫و ذهن از ســموم تجمع یافته ایــی که به علت‬ ‫انتخابهای نامناسب نحوه زندگی و الگوهای فکری‬ ‫منفی در بدن انباشــته شده‪ ،‬کمک می کند‪.‬یوگا‬ ‫سیستمی اســت که ریشه در هزاران سال تجربه‬ ‫عملی داشته و برای نتایج خود مستنداتی به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬هدف از تمرینات یوگا تنها رهایی از بیماری‬ ‫های ذهنی نیست‪ ،‬بلکه دســتیابی به مرحله ای‬ ‫است که ذهن در رویارویی با احساسات پراشوب‬ ‫امیــال و رنجهایی که در دنیا یافت می شــود‪ ،‬در‬ ‫مرحله ارامش قرار گیرد‪ .‬در این مقاله درباره علم‬ ‫روانشناسی یوگا می پردازیم ‪ .‬علم روانشناسی یوگا‬ ‫کــه در ان ذهن و اگاهی مــورد مطالعه قرار می‬ ‫گیرد‪ ،‬موضوع گســترده ایی است که بر درک و‬ ‫شناخت ذهن ادمی تمرکز دارد‪.‬‬ ‫هنگامیکه روانشناسی یوگا را مطالعه می کنیم‬ ‫عمیقاً به رابطــه ذهن و بدن پی برده و در جهت‬ ‫یکپارچگی این دو گام برمی داریم‪ .‬اولین گام بزرگ‬ ‫در جهت زندگی بهتر درک و شناخت ذهن است‪.‬‬ ‫هدف‪،‬ایجــاد زمینه برای درک عمیــق و جز به‬ ‫جز این امر اســت که یــوگا در حکم یک علم به‬ ‫خودی خود عمل می کند و جهت درک ذهن در‬ ‫روانشناسی غرب نیز مکمل است ‪ .‬یوگا و سالمت‬ ‫ذهن اطالعاتی را برای فراگیران یوگا‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫و روانشناسان فراهم می کند که در چگونگی تغییر‬ ‫و تبدیل بیماری های ذهنی به ســامت ذهن و‬ ‫بهبود روان‪ ،‬سودمند است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫تعریف ســامت انســان در تمام جنبه های‬ ‫جسمی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬احساسی و روانی معنا می یابد‬ ‫اگر به تاریخچه چگونگی روش درمان انســان‬ ‫نگاهــی بیافکنیم ‪ ،‬در می یابیم که در زمان های‬ ‫قدیم یک درمانگر قادر بود به همان کیفیتی که‬ ‫بیماری جسمی را درمان می کند بیماری روانی‬ ‫را نیز بهبود بخشــد‪ .‬تنها در قرن اخیر است که‬ ‫اصول ســامتی به جنبه های جسمی‪ ،‬روحی و‬ ‫روانی تقسیم بندی شده است‪ .‬بنابراین سالمت‬ ‫جسمی امروزه وابسته به علم پزشکی تخصصی‬ ‫اســت که به طرز ویژه ای بــا بیماری های بدن‬ ‫مبارزه می کند‪ .‬ســامت ذهنی نیــز امروزه به‬ ‫طورگســترده ای مورد مطالعه مردم قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬اینکه عملکرد مغز چیست و عدم تعادل‬ ‫ذهنی چگونه می تواند با وســایل و امکاناتی که‬ ‫امروزه در دســترس اســت درمان شود‪ ،‬اغلب‬ ‫جنبه های ســامت روانی اســت که کار در ان‬ ‫زمینــه ها به افرادی اختصــاص دارد که در ان‬ ‫اطالع دارند‪.‬‬ ‫یوگا تنها مجموعه ایی از وضعیت های فیزیکی‬ ‫یا تمرینات ذهنی نیست‪ .‬یوگا روش زندگی است‬ ‫که می تواند توسط هر فردی در زندگی بکار گرفته‬ ‫شود‪ .‬هنگامی که به تار عنکبوت نگاه می کنیم‪،‬‬ ‫متوجه میشــویم که هرگاه حشره ای گرفتار تار‬ ‫می شود‪ ،‬هر چه بیشتر مبارزه و ستیز می کند‪،‬‬ ‫بیشتر گرفتار می شود در حالیکه عنکبوت ازادانه‬ ‫در طرف دیگــر حرکت می کند بــدون اینکه‬ ‫با تار درگیر شــود و این به دلیل این اســت که‬ ‫یک طرف تار چسبناک است و طرف دیگر غیر‬ ‫چسبناک‪ .‬این تجربه را می توان در رابطه با ذهن‬ ‫انسان یاداوری کرد‪ .‬طبق اصول یوگا‪ ،‬دو مسیر‬ ‫در زندگی وجــود دارد یکی پراوریتی و دیگری‬ ‫نی وریتی‪ .‬پراوریتی عموماً درگیری و گرفتاری‬ ‫با دنیاســت و نی وریتی تحت تاثیر قرار نگرفتن‬ ‫توسط دنیا‪ ،‬تالش برای درک و فهمیدن جهان‪،‬‬ ‫معنویت و اگاهی کیهانی است‪.‬‬ ‫پراوریتــی و نی وریتــی دو روی یک ســکه‬ ‫هستند‪ .‬درســت مانند تار عنکبوت که در یک‬ ‫طرف غیر چسبناک و در طرف دیگر چسبناک‬ ‫اســت‪ .‬پراوریتی سمت چسبنده تار عنکبوت و‬ ‫نی وریتی سمت عادی و ازاد تار است‪ .‬هنگامیکه‬ ‫ما درگیر دنیا می شــویم اســترس ها و تنش ها‬ ‫وابســته به ان اعــم از درد‪ ،‬لذت‪ ،‬رضایت‪ ،‬عدم‬ ‫رضایــت‪ ،‬لمس یا تجربه به مــا روی می اورد‪.‬‬ ‫الگوی فکری ما‪ ،‬وابسته به طرز برخورد ما و نیز‬ ‫میزان اگاهی ما از خودمان است‪ ،‬که چطور خود‬ ‫را از چرخه افکار ممتد رها کنیم‪ .‬یوگا می گوید‬ ‫روشــهای خاصی برای رهایی شــما از سمت‬ ‫چسبناک ذهن وجود دارد برای متعادل سازی‬ ‫و هماهنگ کردن خودتان نیاز دارید که کیفیات‬ ‫خاص و جنبه های طبیعی خودتان را گسترش‬ ‫دهید‪ .‬ریلکسیشــن یک روش اصولی است که‬ ‫اجازه نمی دهــد قفل ها و گیرها در ذهن و بدن‬ ‫تجمع پیدا کنند‪ .‬پس از اینکه شما قادر شدید‬ ‫از لحاظ جسمی‪ ،‬ذهنی و احساسی خود را رها‬ ‫کنید‪ ،‬از طریق یوگا یــاد می گیرید که اگاهی‬ ‫شــخصی را برای مشــاهده عکس العملتان به‬ ‫دنیا‪ ،‬جامعه و خانواده وبا توجه به محدودیت ها‪،‬‬ ‫ارزوها و نیازهایتان افزایش دهید‪ .‬شما ان کسی‬ ‫نیستید که فکر می کنید‪ .‬شما می توانید شروع‬ ‫به اموزش خود کنید و علیرغم همه مشکالت‪،‬‬ ‫خود واقعی تان را بشناســید‪ .‬روانشناســی یوگا‬ ‫اصولی را برای رهایی شما از محکومیت زندگی‬ ‫توصیه می کند و شــمارا به پا گذاشتن به مسیر‬ ‫اگاهی و بررسی خودتان جهت شناختن عمق‬ ‫وجودتان دعوت می کند‪ .‬این راه بر اساس اصولی‬ ‫پایه گذاری شده است که شما را قادر می سازد‬ ‫خود واقعی تان باشــید‪ .‬اما ابتدا باید خودتان را‬ صفحه 17 ‫پیدا کنید و بشناسید‪ .‬هنگامی که یاد گرفتید از‬ ‫تمامی عقاید و ادابی که شرایط اجتماعی به شما‬ ‫تحمیل کرده‪ ،‬خالصی یابید‪ ،‬موفق خواهید شد‬ ‫ذات خود را از محکومیت رهایی بخشید‪ .‬هرچند‬ ‫نباید فکر کنید که کار اسانی است‪ .‬رهایی روحی‬ ‫نیاز به این دارد که شما با نادیده گرفته شده های‬ ‫روحی تان روبه رو شده و وارد اساس و ریشه ان‬ ‫شوید‪ .‬شما باید با نقص های درونتان مواجه شوید‬ ‫و انها را اصالح کنید‪.‬‬ ‫ذهن چیست؟ فرضیه های بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫از عقاید متریالیستیک(ماده گرایی)که معتقدند‬ ‫ذهن یکی از اجزاء مغز فیزیکی است‪ ،‬تا نظریات‬ ‫معنوی که معتقدند ذهن تجلی اگاهی اســت‪،‬‬ ‫بنابراین در تک تک سلولهای ما وجود دارد‪.‬‬ ‫روانشناســی یوگا علمی اســت که ذهن را از‬ ‫مســیر یوگا و تمرکز بررسی می کند‪ .‬هدف این‬ ‫نیست که از جنبه عقالنی بدانیم ذهن چیست‬ ‫بلکه می خواهیم مســتقیما ذهن را مشاهده و‬ ‫درک کنیــم‪ ،‬در واقع ان را تجربــه کنیم‪ .‬ابزار‬ ‫بررسی روانشناسی یوگا اگاهی های درونی فردی‬ ‫و تمرکز است‪ .‬در روانشناسی یوگا بدن و ذهن به‬ ‫عنوان یک واحد قابل مشاهده بررسی می شوند‪.‬‬ ‫بدن فیزیکی جنبه زمخت و کلی وجود است و‬ ‫ذهن جنبه زیرک ان‪ ،‬انها جدایی ناپذیر هستند‪،‬‬ ‫بنابراین هنگامیکه ذهن رشــد می‪‎‬کند شرایط‬ ‫جسمی نیز بهبود می یابد و برعکس‪.‬‬ ‫در یوگا ذهن به عنــوان یک فرایند پیچیده‬ ‫انرژی زا بررســی می شــود که به کمک رشــد‬ ‫من درونی‪ ،‬با همه جنبه های درک و شــناخت‬ ‫مبارزه می کند‪.‬‬ ‫چگونه می توان ذهــن را کنترل کرد؟ به چه‬ ‫وسیله می توان از انباشتگی ذهن جلوگیری کرد؟‬ ‫ذهن چیزی بیرون از ما یا متفاوت از ما نیست‪.‬‬ ‫من ذهنم هستم و ذهن من خود من است‪ .‬بدن‬ ‫و ذهن تنها وابسته به هم نیستند بلکه یک عضو‬ ‫واحد هســتند‪ .‬یک کلیت را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫روانشناسان سعی کرده اند رابطه بین ذهن و بدن‬ ‫را با تاکید بر اینکه انها دو چیز متفاوت هستند‪،‬‬ ‫بررسی کنند‪ .‬انها متفاوت نیستند‪ .‬برای یافتن‬ ‫اینکه ذهن و رابطه اش با بدن چیســت‪ ،‬ما فقط‬ ‫می توانیم مقایسه کنیم‪ .‬همه چیز در پایین یک‬ ‫تکه کوه یخی که روی اقیانوسی قرار دارد مایع‬ ‫است و در باال جامد‪ .‬اما بخش مایع زیرین و بخش‬ ‫جامد رویی قابل تفکیک از هم نیستند‪ .‬به طوری‬ ‫که ما نمی توانیم مرزی برای هریک قائل شویم و‬ ‫مشخصاً بگوییم از کجا بخش جامد اغاز می شود‪.‬‬ ‫این حالت درســت شبیه رابطه بین بدن و ذهن‬ ‫اســت‪ .‬ذهن همان مایع است که به بدن جامد‬ ‫تبدیل می شود و هیچ مرز مشخصی بین بدن و‬ ‫ذهن وجود ندارد‪ .‬واکنش ما به دنیا پاسخی است‬ ‫که با تمام شخصیت و وجودمان به عوامل بیرونی‬ ‫می دهیم‪ .‬در این حالت اگر پاســخ نامناسبی به‬ ‫عوامل بیرونی بدهیم نمی توانیم مشخص کنیم‬ ‫که این پاسخ مربوط به کدام بخش بوده است‪ .‬ما‬ ‫با ذهن و بدن هردو به این عامل واکنش نشــان‬ ‫داده ایم‪ .‬ان چیزی که به عنوان شــخص یا فرد‬ ‫نامیده می شود ترکیبی از ذهن و بدن است‪.‬‬ ‫ذهــن از عملکــردش جدایی ناپذیر اســت‪.‬‬ ‫عملکــردی که همان ویریتی نام گرفته اســت‪.‬‬ ‫روشــی که ما به عوامل بیرونی واکنش نشــان‬ ‫می دهیم‪ .‬ما به دنیــای بیرون با همه وجودمان‬ ‫واکنش نشــان می دهیم‪ .‬ایــن واکنش ویریتی‬ ‫ی روشی‬ ‫مرکزی یا عملکرد روانی ماست‪ .‬ویریت ‬ ‫است که فرد از طریق ان دنیا را مشاهده می کند‬ ‫یا چیزها را تعبیر و تفسیر می کند‪ .‬دو نوع ویریتی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬نوع رنج اور و نــوع بدون رنج‪ .‬نگاه‬ ‫کردن و دیدن‪ ،‬ویریتی بدون رنج است ؛ تفسیر و‬ ‫تعبیر‪ ،‬ویریتی درداور است‪ .‬وقتی که یک چیز با‬ ‫ارزش مثل طال‪ ،‬نقره یا پول نقد در جلوی مردم‬ ‫قرار بگیرد همه مردم به یک شــکل به ان نگاه‬ ‫خواهند کرد و همه می دانند که ان چیز با ارزشی‬ ‫است‪ .‬این یک درک و دریافت عمومی است و این‬ ‫یک ویریتی بدون رنج اســت اما ویریتی درد اور‬ ‫هنگامی اســت که کسی بخواهد درست یا غلط‬ ‫مالک ان چیز با ارزش شــود‪ .‬مشاهده یا دیدن‬ ‫هر چیزی یک ویریتی بدون رنج اســت‪ ،‬اما هر‬ ‫حسی مانند مالک بودن ‪ ،‬احترام گذاشتن ‪ ،‬عشق‬ ‫ورزیدن ‪،‬تنفر داشتن و غیره ویریتی های دردناک‬ ‫هستند‪ .‬در واقع این ذهن است که یک ویریتی‬ ‫بدون رنج را با تعبییر و تفسیر به یک ویریتی درد‬ ‫اور تبدیل می کند‪.‬‬ ‫طبق نظر سوامی ســاتیاناندا هر عملی یک‬ ‫انرژی دارد‪ .‬در پایان هر عمل و انرژی مربوط به‬ ‫ان‪ ،‬دانه ای در نیمه اگاه کاشته می شود‪ ،‬که حافظه‬ ‫ان عمل است‪ .‬این دانه ها همان ساماسکاراها در‬ ‫یوگا و الگوی اولیه در روانشناسی هستند‪ .‬ذهن‬ ‫روشی برای دفن خاطرات ناخوشایند و تجربیات‬ ‫منفی در عمق خود دارد‪ .‬بنابراین ذهن نیمه اگاه‬ ‫حافظــه ای از تجربیــات و افکار و احساســات‬ ‫منفی بیشماری است‪ .‬هیپنوتیزم بخش مهمی‬ ‫از روانشناسی اســت که طی ان مطالبی که در‬ ‫ناخوداگاه پنهان شــده بودند‪ ،‬کشف شده و رها‬ ‫می شوند‪ .‬یوگا راه دیگری مشابه روش قبلی به نام‬ ‫انتارمونا دارد(سکوت درون)‪ .‬انتارمونا تکنیکی در‬ ‫یوگا است که همانند روش قبلی در روانشناسی‬ ‫عمــل می کند(هیپنوتیزم)‪ .‬دو تفاوت اساســی‬ ‫بین هیپنوتیزم و انتارمونــا در یوگا وجود دارد‪.‬‬ ‫در انتارمونا شــما خود روانشناس خود هستید‬ ‫و شــخص دیگری این کار را برای شــما انجام‬ ‫نمی دهد‪ .‬دومین تفاوت مهم این اســت که در‬ ‫انتارمونا هدف اگاه بودن کامل‪ ،‬طی تمرین است‬ ‫که در هیپنوتیزم اینگونه نیســت‪ .‬این تکنیک‬ ‫یوگا به فرد می اموزد که افــکار را از ناخوداگاه‬ ‫بوسیله تحریک انها و سپس مشاهده الگوی انها‬ ‫خارج کند‪.‬‬ ‫سوامی ساتیاناندا می گوید‪ :‬هنگامی که افکار‬ ‫بــه درون ذهن می ایند‪ ،‬شــما می توانید با یاد‬ ‫گرفتن اینکه بدون قضاوت انها را مشاهده کنید‪،‬‬ ‫خط بطالن روی انها بکشید‪ .‬اگر شما درگیر ان‬ ‫بشوید دوباره این افکار باز می گردند و انرژی انها‬ ‫مجددا ً ذخیره می شــود‪ .‬بنابراین تاکید می شود‬ ‫که الگوهای فکری مشاهده شوند و سپس افکار‬ ‫بی ارزش دور ریخته شوند‪ .‬در انتارمونا شما یاد‬ ‫می گیرید کــه ذهن را همانطــور که در لحظه‬ ‫اســت ببینید و وارد مرحله بدون فکری شوید‪.‬‬ ‫این تکنیک یوگا هنگامی که یاد گرفته می شود‬ ‫به برطرف کردن عمیق ترین ترس ها و مشکالت‬ ‫عصبی کمک می کند و ارامش و اســایش را در‬ ‫زندگی روزمره شــما می اورد‪ .‬شما می توانید یاد‬ ‫بگیرید که با سطح روانی اگاهی خود که اساس‬ ‫همه رویاها و الهامات است‪ ،‬رابطه برقرار کنید‪.‬‬ ‫برای درک دلیل همه درگیری ها و بیماریهای‬ ‫ذهنی ما باید بدانیم کــه ذهن دارای دو بخش‬ ‫اگاه و نیمه اگاه است‪ .‬درگیری ها و اشفتگی های‬ ‫ذهنی به این دلیل رخ می دهند که ما نمی توانیم‬ ‫اگاهی هایمان را با انچــه که در عمق ذهن رخ‬ ‫می دهد هماهنگ و ســازگار کنیم‪ .‬عالوه بر این‬ ‫ذهن نیمه اگاه جایگاه افکار منفی نیز اســت که‬ ‫دائماً در حال درگیری و نزاع با هم هستند‪.‬‬ ‫هدف روانشناسی یوگا(و همچنین روانشناسی‬ ‫مــدرن تا انجــا که مــا می دانیم)اصــاح این‬ ‫درگیری هــا و هماهنــگ نمودن انهــا با ذهن‬ ‫اگاه است‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪1- Yoga psychology, Lesile. Robert c, iUniverse.Inc. 2006.‬‬ ‫‪http://www.bigshakti.com/yoga-psychology.html‬‬ ‫‪2- http://www.health ndyoga.com‬‬ ‫‪3- /html/news/yoga-psychology.htm‬‬ ‫‪4- http://www.yogapsychology.org/‬‬ ‫‪5- http://www.swami-6- Krishnananda.org/univ/univ-06.html‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 18 ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اخر‬ ‫ذهن چقدر قدرتمند است؟‬ ‫مترجم‪ :‬لعیا نبی فر‬ ‫در شماره پیش با نظرات چند تن از اساتید بزرگ یوگا درباره قدرت ذهن اشنا شدیم‪.‬‬ ‫بنا به گفته سوامی شیوااناندا؛ ذهن نیروی عظیمی است که می توان با کنترل و هدایتش‬ ‫کارهای شــگفت اوری انجام داد‪ .‬شفای جسم با شفای ذهن اغاز و تکمیل می شود‪.‬‬ ‫جسم و ذهن هردو بخشی از یک واحدند‪ ،‬همانطور که منشاء تمام بیماریها می تواند‬ ‫ذهن باشد‪ ،‬ابزارشفای هر بیماری هم میتواند ذهن و باورهای ذهنی باشد‪ .‬حال توجه‬ ‫شما را به ادامه این پرسش و پاسخ ها جلب می کنیم‪.‬‬ ‫یا پریشان باشد اشتها ممکن است از بین برود و‬ ‫شخص تمایل به خوردن نداشته باشد‪ .‬درگیری‬ ‫عمیق با شــرایط بیرونی یــا وضعیت ذهنی بر‬ ‫جسم اثر می گذارد‪ .‬وقتی افکار منفی‪ ،‬نگرانی ها‪،‬‬ ‫پریشــانی ها و فشــارهای ذهنــی برمی خیزند‬ ‫اثرات زیان بخشــی بر جســم دارند و اختالل ها‬ ‫ریشه می گیرند‪.‬‬ ‫تاثیر احساسات بر سالمتی چیست؟‬ ‫سوامی نیرانجاناناندا‪ :‬بعد از برنامه غذایی‬ ‫و فشــارهای ذهنی‪ ،‬ســومین علت اختالل های‬ ‫جسمی مربوط به احساسات است‪ .‬علم پزشکی‬ ‫ان را خوب توصیف می کند‪ .‬معلوم شده است که‬ ‫وقتی کسی در حالت شادی یا غم است هورمونی‬ ‫به نام ادرنالین از غدد فوق کلیوی ترشح می شود‪.‬‬ ‫این ترشح بدن را بیش از حد به هیجان می اورد‬ ‫و بســیار به حس ها نیز ارتباط دارد‪ .‬وقتی کسی‬ ‫با دیگری دعوا می کند ادرنالین ترشــح می شود‬ ‫و ســرعت تنفس افزایش می یابــد‪ .‬ضربان قلب‬ ‫ســرعت می گیرد و بالفاصله حس ها هوشــیار‬ ‫می شوند‪ .‬واکنش «جنگ یا گریز» هم در شادی و‬ ‫هم در غم رخ می دهد‪.‬‬ ‫چگونــه فکرکــردن بــر بیماری‬ ‫اثر می گذارد؟‬ ‫سوامی شیواناندا‪ :‬مدام فکر کردن درباره‬ ‫بیماری‪ ،‬ان بیماری را تشدید می کند‪ .‬ذهن‬ ‫را ســرگرم کنید‪ .‬همیشه ان را با کار یا چیز‬ ‫جالبی مشــغول نگه دارید‪ .‬ایــن کار قدرت‬ ‫بیماری را به حداقل می رساند‪.‬‬ ‫اگر ذهن مدام به قلبی که در شرایط بیماری‬ ‫است فکر کند تصویر ذهنی بیماری‪ ،‬ارتعاشات‬ ‫ترس و ضعف از راه اعصاب به سلول های قلب‬ ‫تلگراف می شوند‪ .‬سلول های قلب با ارتعاشات‬ ‫‪18‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ناهنجاری که از ذهن به انها فرستاده شده است‬ ‫بیش از این ضعیف و بیمار می شــوند‪ .‬تصدیق‬ ‫ســامتی‪ ،‬بیماری را کاهش می دهد‪ .‬تلقین به‬ ‫خود‪ ،‬شــیوه دیگری از روان درمانی است که در‬ ‫درمان بیماری ها مفید است‪.‬‬ ‫چگونه فشــارهای ذهنی بــر بدن اثر‬ ‫می گذارند؟‬ ‫سوامی نیرانجاناناندا‪ :‬دومین علت اختالل ها‬ ‫در بدن بعد از عادت های غذایی‪ ،‬مربوط به نوع‬ ‫فکر کردن است‪ .‬اگر ذهن ناشاد یا ناراحت‪ ،‬نگران‬ ‫تاثیر اشفتگی روحی بر سالمتی چیست؟‬ ‫سوامی نیرانجاناناندا‪ :‬بعد از برنامه غذایی‪،‬‬ ‫فشارهای ذهنی و فشارهای احساسی چهارمین‬ ‫علت بیماری ها‪ ،‬روحی است‪ .‬این وضعیت ممکن‬ ‫است به صورت ذهن بی ثبات‪ ،‬به صورت اشفتگی‬ ‫درونی یا ذهنی یا در بروز سامسکاراها‪ 1‬و کارماها‬ ‫اشکار شود که همه انها ممکن است بر بدن اثر‬ ‫منفی داشته باشند‪.‬‬ ‫تمدن امروزی به شــدت غــرق در ماده گرایی‬ ‫اســت؛ تمرین های یوگا برای کل وجود انســان‬ ‫طراحی می شــود نه فقط برای کالبد جســمی‪.‬‬ صفحه 19 ‫بنابراین یوگا می تواند در عصر معاصر نقش مهمی‬ ‫در سالمتی داشته باشد‪.‬‬ ‫دیدگاه یوگا نســبت به بیماری روان تنی‬ ‫چیست؟‬ ‫سوامی نیرانجاناناندا‪ :‬یوگی ها متوجه شدند‬ ‫که انســان در سطوح بســیاری زندگی می کند‪،‬‬ ‫بنابراین اصول و تمرین های کوچکی ابداع کردند‬ ‫کــه اگر پیروی و رعایت شــوند کمک می کنند‬ ‫اختــاالت موجود در جریان رفتار‪ ،‬احساســات‪،‬‬ ‫عقاید‪ ،‬افــکار و مانند ان تغییر کننــد‪ .‬توقع یا‬ ‫ارزوی تحقق نیافته به ناخوشنودی‪ ،‬فشار عصبی‪،‬‬ ‫اضطراب و سرانجام فشــار خون باال‪ ،‬زخم‪ ،‬فتق‪،‬‬ ‫اسم و دیابت و‪ ...‬منجر می شود‪ .‬حتی علم پزشکی‬ ‫می گوید که بیشــتر مشــکالت ذاتاً روان تنی اند‪.‬‬ ‫روان تنی یعنی چیزی که در ذهن به وجود می اید‬ ‫و در جسم اشکار می شود‪ .‬مشکالت بسیار کمی‬ ‫هستند که ذاتاً تنی روانی باشند یعنی انهایی که‬ ‫با جسم شروع می شوند و بر ذهن اثر می گذارند‪.‬‬ ‫مشکالت روان تنی تعدادشان زیاد است و فقط‬ ‫انهایی نیســتند که کانون های روانشناختی دنیا‬ ‫تشــخیص می دهند‪ .‬حتی منفی گرایی‪ ،‬خشم‪،‬‬ ‫حسادت‪ ،‬تنفر و طمع وضعیت های تغیرشکل یافته‬ ‫ذهن اند‪ .‬مراقب انها باشــید و ذهنتــان را از این‬ ‫چیزها محافظت کنید‪ .‬نگذارید تنفر و حســادت‬ ‫بر شما تاثیر بگذارند‪ .‬اگر کسی از انها تاثیر بگیرد‬ ‫بدن بیمار می شــود؛ بدن دیابتی‪ ،‬یبوســتی یا‬ ‫سرطانی می شود‪ .‬تنفر سرطان است‪ .‬اگر کسی از‬ ‫دیگری متنفر باشد یا دوستش نداشته باشد یعنی‬ ‫سرطان در ذهن است زیرا به راحتی رشد می کند‬ ‫و رشد می کند‪ .‬چگونه می تواند درمان شود؟‬ ‫تمایــات‪ ،‬رفتار و افــکار منفی و مخرب همه‬ ‫بیماری های ذهن اند‪ .‬اگر کسی انها را داشته باشد‬ ‫الزم اســت جدی معالجه شود درست همان طور‬ ‫که جسم مداوا می شــود‪ .‬اگر کسی اسم داشته‬ ‫باشد اسپری تنفسی برای تسکین یافتن استفاده‬ ‫می شــود‪ .‬اگر کسی از دیگری نفرت داشته باشد‬ ‫باید کاری انجام شود تا از ان نفرت خالصی یابد‪.‬‬ ‫در غیر این صورت در نفرت‪ ،‬حســادت‪ ،‬ناامیدی‪،‬‬ ‫اضطراب و افسردگی خودش خفه می شود‪ .‬وقتی‬ ‫احساس خفگی وجود داشته باشد فرد می میرد و‬ ‫این حتمی است‪.‬‬ ‫دلیل احتمالی وجود دارد‪ .‬اولی این است که گرچه‬ ‫شخص تمرین های یوگا انجام می دهد هنوز هیچ‬ ‫اگاهی ای از بدن وجود ندارد‪ .‬این وضعیت ممکن‬ ‫است به این معنی باشد که تغییرهای درونی که به‬ ‫بیماری منجر می شوند شناخته نشده اند‪.‬‬ ‫دلیل دوم این است که گاهی ان اندام داخلی‬ ‫ازپیش ضعیف یا بیمار اســت؛ احتمال دارد بعد‬ ‫از یــک یا دو ســال انجام یوگا همیــن که روند‬ ‫پاکسازی شروع می شود این ضعف خودش را ابراز‬ ‫کند‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد فرد نباید وحشت زده و‬ ‫ترسان شود‪.‬‬ ‫چه اتفاقی می افتد وقتــی یوگی برای‬ ‫خالص شدن بدن از بیماری یا برای گرفتن‬ ‫کارما از دیگران سیدهی به کار می برد؟‬ ‫سوامی نیرانجاناناندا‪ :‬یوگا تصدیق می کند‬ ‫که حتی یوگی ها نیز مریض می شوند‪ .‬در زندگی‬ ‫بسیاری از ساداک های‪ 2‬ماهر دیده شده است که‬ ‫حتی بعد از دست یافتن به وضعیت برتر‪ ،‬بیماری‬ ‫به بدنشــان وارد می شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬راماکریشنا‬ ‫پاراماهامسا ســرطان گلو داشت‪ .‬مشخص شده‬ ‫اســت که یوگی های دیگر فلج‪ ،‬ایســت قلبی و‬ ‫خونریزی مغزی داشته اند‪.‬‬ ‫گمان می رود کسانی که سال های زیادی یوگا‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬کســانی که بدنشــان را پاالیش‬ ‫می کنند و با رســیدن به وضعیــت خاصی‪ ،‬در‬ ‫زندگی به چیزی نائل می شوند باید بتوانند بیماری‬ ‫جســمی را مهار کنند‪ .‬بدون تردید نمونه هایی از‬ ‫یوگی هایی هســتندکه توانســته اند خود را یا با‬ ‫‪3‬‬ ‫تمرین های یوگا یا با اســتفاده از سیدهی شان‬ ‫از بیماری های جســمانی خــاص کنند‪ ،‬اما اگر‬ ‫بیماری هایی که در بدنشان ظاهر می شوند به علت‬ ‫کارماهای دیگران باشــد که خودشان در تالش‬ ‫برای خالصی از انها به عهده گرفته اند‪ ،‬با چنین‬ ‫استفاده ای از سیدهی به خود لطمه می زنند‪.‬‬ ‫این موضوع در متون یوگا صریحاً شــرح داده‬ ‫شده است‪ .‬اگر در تالش برای خالی کردن کارمای‬ ‫خود‪ ،‬از ســیدهی استفاده شود سرانجام کارماها‬ ‫بیشــتر اضافه خواهند شد؛ انها تخلیه نمی شوند‬ ‫زیرا این روندی طبیعی نیســت‪ .‬این کار شــبیه‬ ‫مصــرف دارو در تــاش برای خالص شــدن از‬ ‫بیماری اســت اما دارو فقط عالئم را برای مدتی‬ ‫فرومی نشــاند‪ .‬مادامی که دارو موثر باشد بیماری‬ ‫چرا بیماری گاهی در کســانی که به طور حس نمی شود اما همین که اثرش به تدریج کم یا‬ ‫تمام شود‪ ،‬بیماری با قدرت فزونی یافته ای همچون‬ ‫منظم یوگا می کنند هم پیش می اید؟‬ ‫سوامی نیرانجاناناندا‪ :‬گاهی باوجود تمرین در اسم‪ ،‬دیابت‪ ،‬تب و بســیاری از وضعیت های‬ ‫منظم یوگا‪ ،‬در بدن بیماری ظاهر می شــود‪ .‬دو بیمارگونه دیگر دوباره پدیدار می شود‪.‬‬ ‫تفاوتی میان فرونشاندن بیماری و ریشه کن‬ ‫کردن بیماری به شیوه طبیعی وجود دارد‪ .‬با‬ ‫در نظر گرفتن این موضوع‪ ،‬گراندای فرزانه در‬ ‫گراندا ســامهیتا می گوید‪ :‬اگر اندامی در بدن‬ ‫دچار بیماری شود نباید به این معنی برداشت‬ ‫کرد که در انجام تمرین ان فرد نقصی هست‪.‬‬ ‫ایــن روند طبیعی زندگی اســت‪ .‬در چنین‬ ‫زمانی شــجاعت و اگاهی الزم است پرورانده‬ ‫شود‪ .‬این وضعیت نمایانگر این است که زمان‬ ‫تمرین خودکاوی یا درون نگری است تا علت‬ ‫بیماری شناخته شود‪.‬‬ ‫علت بیماری همیشــه بُگا‪ 4‬یا زیاده روی‬ ‫در لذت نیســت بلکه می تواند کارما باشــد‪.‬‬ ‫اگر بیماری به خاطر کارما ظاهر شــود‪ ،‬دلیل‬ ‫ظاهر شدنش ممکن اســت معلوم نشود اما‬ ‫اگر در طول بیمــاری اگاهی و خودکاوی در‬ ‫پیش گرفته شود‪ ،‬می توان درباره علت ظهور‬ ‫بیماری به چیزی پی برد‪ .‬برای مثال‪ ،‬ممکن‬ ‫است به علت وابســتگی به خوشی‪ ،‬به نوعی‬ ‫از زیاده روی یا به خاطر تغییر خاصی باشــد‬ ‫که الزم اســت در ســبک زندگی یا نگرش‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫چرا متون یوگایی اغلب می گویند تنها‬ ‫یک تمرین تمــام بیماری ها را از میان‬ ‫می برد؟‬ ‫سوامی نیرانجاناناندا‪ :‬در گراندا سامهیتا‬ ‫(‪ )2:9‬حالت پادماسانا شرح داده می شود‪:‬‬ ‫با نگه داشــتن پای چپ روی ران راست و‬ ‫پای راست روی ران چپ دست ها را با روش‬ ‫ویوکرام‪ 5‬پشت ببرید و با دست راست شست‬ ‫پای چپ و با دســت چپ شست پای راست‬ ‫را محکــم بگیرید‪ ،‬به نوک بینی نگاه کنید و‬ ‫چانه را در تماس با قلب نگه دارید‪ .‬این حالت‬ ‫تمام بیماری ها را ریشه کن می کند‪ .‬این حالت‬ ‫پادماسانا نام دارد‪.‬‬ ‫این قطعه منظوم بیان می کند که پادماسانا‬ ‫بیماری هــا را از میــان می برد یا ریشــه کن‬ ‫می کند‪ ،‬اما گراندای فرزانه به خصوص همین‬ ‫را درباره تمام اساناها می گوید‪ .‬حتی اگر مسلم‬ ‫فرض شود که انجام این اساناهای بی حرکت‬ ‫فواید ذهنی‪ ،‬ارامــش ذهن و کاهش افکار و‬ ‫هیجانات درونی را به بار می اورد ممکن است‬ ‫درباره از میان برداشتن ناخوشی های جسمی‬ ‫شــک باقی بماند‪ .‬بنابراین الزم است درک‬ ‫شــود که یوگا چگونه برای غلبه بر بیماری‬ ‫عمل می کند‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 20 ‫اغلب مشاهده شده است که تمرین های‬ ‫یوگا‪ ،‬بســیاری از بیماری های جســمی‬ ‫را عالج می کنند‪ .‬یــوگا حتی با موفقیت‬ ‫در مدیریت ســرطان به کار رفته اســت‪.‬‬ ‫اگر بیماری هایی مانند ســرطان بتوانند‬ ‫با تمرین های پرانایامــا‪ ،‬یوگانیدرا و جاپا‬ ‫پیشگیری و حتی درمان شوند‪ ،‬راز پشت‬ ‫ان چیست؟‬ ‫‪6‬‬ ‫با تمرین یوگانیدرا‪ ،‬جســم و انتاکارانا‬ ‫به وضعیت اســتراحت راه می یابند‪ .‬فشار‬ ‫عصبی‪ ،‬نگرانی و غصه برطرف می شــوند‪.‬‬ ‫جاپا اعتمادبه نفس را باال می برد‪ .‬پرانایاما‬ ‫توان ایمنی بدن را افزایش می دهد و پرانا‬ ‫را متعادل می کند‪.‬‬ ‫اعتقاد بر این است که اگر جسم استوار‬ ‫یا ذهن ثابت شــود و ثبات ذهن بر جسم‬ ‫تاثیــر بگذارد‪ ،‬پس بیماری ها ریشــه کن‬ ‫می شوند‪ .‬به این علت است که برای تقریباً‬ ‫هر اســانایی گفته می شود ســارواویادی‬ ‫ویناشکام‪ 7‬که یعنی تمام انواع بیماری ها با‬ ‫ان برطرف می شود‪.‬‬ ‫نمونه ای از تمرینی که هم جســم و هم‬ ‫ذهن را شفا می دهد چیست؟‬ ‫سوامی ســاتیاناندا‪ :‬به خاطــر همبستگی‬ ‫تفکیک ناپذیر جسم و ذهن یعنی «هرچه در جسم‬ ‫باشد همان در ذهن است» تاثیر بر یکی نمی تواند‬ ‫در دیگری نادیده گرفته شود‪ .‬موالباندا‪ 8‬و به طور‬ ‫کلــی بانداها تمرین های جســمی اند کــه ابزار‬ ‫قدرتمندی برای وانهادگی جسم و ذهن هستند‪.‬‬ ‫موال باندا تاثیر فــوری در ایجاد حس عمیق‬ ‫وانهادگی ذهنی دارد‪ ،‬از این رهگذر بســیاری از‬ ‫اختالل های ذهنی و روان تنی را که تاثیر مستقیم‬ ‫یا غیرمســتقیم فشــار عصبی‪ ،‬فشــار روحی و‬ ‫تمرین پرکردن‬ ‫اضطراب انــد از میان می برد‪ .‬این‬ ‫ِ‬ ‫انرژی اســت با فایده خاصی برای بســیاری از‬ ‫بیماری هایی با منشــا ذهنی و پرانایی که در ان‬ ‫افت انرژی جسمی‪ ،‬نامتعادلی در کالبد پرانایی یا‬ ‫نامتعادلی کالبد ذهنی وجود دارد‪ .‬موالباندا وقتی‬ ‫برای مشکالت جنسی و روانشناختی به کار رود‬ ‫بسیار موثر است‪.‬‬ ‫موال باندا نقشــی دوگانــه در معالجه بیماری‬ ‫دارد‪ :‬هم به منزله تمرین درمانی و هم پیشگیرانه‪.‬‬ ‫در ســطح درمانی امکان بازیابی ســامتی را در‬ ‫مرتبه جسمی‪ ،‬احساسی و ذهنی به فرد می دهد‬ ‫درحالی که در سطح پیشگیرانه حفظ سالمتی را‬ ‫برای فرد میسر می کند و امکان گسترش کارهای‬ ‫عادی و ثابت را به سطح کیهانی جایی که می توان‬ ‫بسیار بیشتر دریافت کرد و لذت برد به او می دهد‪.‬‬ ‫با این تمرین ظریف اما قوی تسلط بر بسیاری از‬ ‫قابلیت های عصبی‪ ،‬پرانایی و روحی که به خاطر‬ ‫بی اطالعی از وجودشان اگاهانه استفاده نشده اند‬ ‫به دست می اید‪.‬‬ ‫تاثیرات ذهنی که در کالبد ظریف به صورت ‪1-Samskara:‬‬ ‫‪.‬کهن الگو ذخیره می شود‬ ‫کسی که پیوسته سادانا یا تمرین های معنوی انجام ‪2-Sadhak :‬‬ ‫‪.‬می دهد‬ ‫کرامات؛ کارهای عجیب و خارق العاده ‪3-Siddhi:‬‬ ‫‪4-Bhoga‬‬ ‫‪5-Vyukram‬‬ ‫ذهن ‪6-Antahkarana:‬‬ ‫‪7-Sarvavyadhi vinashkam‬‬ ‫انقباض ناحیه موالدارا چاکرا برای برانگیختن ‪8-Moola bandha:‬‬ ‫ان‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪Hatha Yoga Book, 2013‬‬ ‫گوپتا و یوگای کشمیری‬ ‫نویسنده‪ :‬سام سرابی‬ ‫‪@samsarabi‬‬ ‫ان چیزی که ما امروزه به عنوان یوگا می شناسیم‬ ‫در حقیقت در طول تاریخ دست خوش تحوالت‬ ‫بسیاری شده است‪ .‬در میان افرادی که مشغول‬ ‫انجام تمرینات خاص این ورزش معنوی هستند‪،‬‬ ‫هنوز هســتند کســانی که گمان می کنند این‬ ‫حرکات و سکنات از اســمان فرود امده اند و از‬ ‫جانب خداوند به افرادی همچون پاتانجالی نازل‬ ‫شده اند؛ همان فیلســوفی که این روزها در بین‬ ‫یوگی ها پس از قرن ها دوباره مطرح شده است‪.‬‬ ‫افسانه های متعددی که از ریشی ها و یوگی های‬ ‫نخستین فرهنگ سانسکریت و ودایی همچون‬ ‫ادی یوگی‪ ،‬پاتانجالی‪ ،‬ماتسیندریا و امثالهم به جا‬ ‫مانده تا جایی ذهن همگان را مشغول خود کرده‬ ‫اســت که از شناخت و مطالعه سیر تحولی یوگا‬ ‫در بســتر تاریخ پر پیج و خم ان سرباز می زنند‪.‬‬ ‫و این در حالیست که برای درک بهتر یوگا باید‬ ‫نگاهی باستان شناسانه و تاریخی تر به ان داشته‬ ‫باشیم‪ .‬در این نوشتار قصد داریم تا درباره یکی‬ ‫از موثرترین و شاید مهمترین اشخاص که انقالب‬ ‫‪20‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫عظیمی در یوگا به وجود اوردند سخن بگوییم؛‬ ‫و ان کسی نیست به جز گوپتا بزرگترین ریشی‪،‬‬ ‫یوگی و اصالحگر فلسفه و طریق یوگا‪.‬‬ ‫گوپتا مقلب به ابهینــاوا گوپتا‪ ،‬در قرن دهم‬ ‫میالدی در ایالت کشــمیر هند در خانواده ای از‬ ‫طبقه برهمن و از مادری یوگینی چشم به جهان‬ ‫گشــود‪ .‬گوپتا از کودکی نزد اساتید بسیاری در‬ ‫تمام علوم ودایی هند باستان از نیانا یعنی همان‬ ‫فلسفه خودشناســی گرفته تا شعر و موسیقی‬ ‫به درجات واالیی رســید‪ ،‬تا جایی که همتای او‬ ‫تا انزمان دیده نشــده بود‪ .‬ابهیناوا لقبی بود که‬ ‫انجمن ریشی ها و فرزانگان به او دادند و معنای‬ ‫ان‪ ،‬فــردی الیق و مصمم اســت‪ .‬بزرگترین و‬ ‫معروفتریــن اثر او مجموعه رســاالت تانترالوکا‬ ‫می باشــد‪ .‬گوپتا در این اثر به اصالح تانتراها یا‬ ‫همان تاکتیکهای نامنظم و غیر علمی و اصطالحاً‬ ‫جنگلی یوگی های قبل از ورود اریاییان به هند‬ ‫پرداخــت‪ .‬او بســیاری از خرافات و اســاناهای‬ ‫غیرضروری را از فرقه هــای متعدد ان زمان که‬ ‫به صــورت نامنظم و خرافاتی فعالیت می کردند‬ ‫پاک کرد و با داخل کردن اساناها‪ ،‬مودراها و نیانا‬ ‫یا همان فلسفه خودشناسی و همچنین نگاهی‬ ‫وحدت گرایانه بدیع و خاص خود‪ ،‬جانی دوباره‬ ‫به راه یوگا بخشید‪.‬‬ ‫در مجموعه رساالت تانترالوکا او از نگاه عرفانی‬ ‫و وحدت گرایانه ی مکتــب تریکا که پیش تر از‬ ‫او در میان یوگی های کشــمیر رواج داشت بهره‬ ‫فراوانی برد‪ .‬تا ان زمان عقیده به تثلیث مشهور‬ ‫هندی ها معروف به تریمورتی‪ ،‬شامل سه نیروی‬ ‫حاکم در عالم هستی‪ ،‬همچون برهما در جایگاه‬ ‫افریننده‪ ،‬ویشــنو در مقام حافظ بقا و رودرا در‬ ‫کســوت ویرانگر؛ عقیده رایج نزد هندی ها بود و‬ ‫همین نگاه ســنتی که پا را حتی از ثنویت فراتر‬ ‫می گذاشت و به یک تثلیث نظر می انداخت‪ ،‬باعث‬ ‫به وجود امدن اختالفاتی در فرقه ها و مکتبهای‬ ‫مختلف موجود ان زمان شده بود‪ .‬هرکدام از این‬ ‫تثلیث را ماوای خود قرار می دادند و به بدعتهای‬ ‫عجیب و غریب و خرافی بسیاری دست می زدند‪.‬‬ صفحه 21 ‫گوپتا در رساله تانترا لوکا تمام این مکاتب را به‬ ‫وحدت گرایی و تمرکز بر یک نیروی حاکم بر‬ ‫عالم هستی فراخواند‪ .‬او خود می نویسد‪:‬‬ ‫"من همچــون یک زنبور عســل بر روی‬ ‫گل های مختلف ایین ها نشستم و با جمع کردن‬ ‫اکسیرشان بهترین عسل را در کندوی قلبم‬ ‫جمع کردم‪".‬‬ ‫مهاراجه هــای ان زمان تحت تاثیر نبوغ و‬ ‫طرز تفکر گوپتای جوان قرار گرفتند و برای‬ ‫تحقیقاتش از او و شــاگردانش در جمع اوری‬ ‫اطالعات از ایین های تقریباً غیر قابل شمارش‬ ‫و نامنظم موجود در خطه هند باستان حمایت‬ ‫مالی کردند‪ .‬یکی از عقاید جذاب گوپتا که به‬ ‫مذاق طبقه اشــراف هند خوش امد و باعث‬ ‫شــد که حتی به دربار انها دعوت شود این‬ ‫بود که او تمرینات سری و انحصاری یوگا که‬ ‫تــا ان زمان فقط نزد طبقــه برهمنان بود را‬ ‫در دســترس مهاراجه ها قرار می داد و عقیده‬ ‫داشت که حتی شــاهان متاهل می توانند به‬ ‫مدارج باالی معنویت برسند‪ .‬بعدها این یوگا‬ ‫به همان راجایوگا یعنی یوگای شاهان مشهور‬ ‫شد‪ .‬گوپتا پا را فراتر گذاشت و انجام بسیاری‬ ‫از ایــن تمرینات را حتی برای زنان و طبقات‬ ‫اجتماعی دیگر هند مجــاز و الزم اعالم کرد‬ ‫و حمایت بی نظیری از جانب راج های متمول‬ ‫هنــد از او صورت گرفت تــا جایی که حتی‬ ‫حسادت برخی از سوامی ها و گوروها یا استادان‬ ‫و مرادهای فرقه های دیگر را برانگیخت‪.‬‬ ‫به عقیده برخــی از متخصصین متون گوپتا‪،‬‬ ‫همین حسادت باعث شد که برخی متون مربوط‬ ‫بــه تانتراهای گناه الود بــا زیرکی خاصی به او‬ ‫منصوب شــوند‪ .‬متونی که از تانتراهای جنسی‬ ‫و مصرف مســکرات سخن می گویند و بر خالف‬ ‫اصل پنجگانه پانچاسیال؛ یاماها و نیاماها؛ یا همان‬ ‫بایدها و نبایدهای طریقت یوگا می باشند‪ .‬پذیرش‬ ‫ایــن متون منصوب به گوپتا از ذهن یک محقق‬ ‫حرفه ای دور به نظر می رسد!‬ ‫در تانترالوکای ابهیناواگوپتا‪ ،‬اساناهای ریاضتی‬ ‫یا همان تاپاس ها ارزشــی ندارند‪ .‬اســاناهایی‬ ‫همچون تاپکار اســانا که یوگی می بایست برای‬ ‫گرفتن وصل یا دیکشا از جانب استاد‪ ،‬یک پای‬ ‫خود را به شــاخه درختی می بســت و در یک‬ ‫اسانای سر و ته مدتها ثابت می ماند و تاپاس های‬ ‫فــراوان دیگری که گوپتا تمام انها را حذف کرد‬ ‫و اســاناهای مفید را پیشــنهاد و جایگزینشان‬ ‫کرد‪ .‬متاســفانه از قرن نوزدهــم میالدی برای‬ ‫جذابتر کردن یوگا به مذاق مشــتریان اروپایی‬ ‫برخی از سوامی ها دست به تاپاس های ریاضتی‬ ‫و اکروباتیکی زدند که هر روزه دارد به تعداد انها‬ ‫افزوده می شود و این اساناهای بدیع هیچ ربطی‬ ‫به یوگای گوپتا ندارند‪.‬‬ ‫چکیده نــگاه وحدت گرایانــه ابهیناوا گوپتا‬ ‫که بســیار تحت تاثیر فلسفه خودشناسی تریکا‬ ‫می باشد این چنین است‪:‬‬ ‫گوپتا مراتب اگاهی یک یوگی را در سه گانه ای‬ ‫معروف تفسیر و تعبیر می کند‪ .‬سفر یک یوگی یا‬ ‫یوگینی از مرحله (اپارا) اغاز می شود‪ .‬در سطح‬ ‫اگاهی اپارا هنوز شــخص‪ ،‬من حقیقی اش را با‬ ‫بدن مادی خود اشتباه می گیرد و نمی تواند بین‬ ‫حقیقت وجودی و کالبد زمینی اش اختالفی قایل‬ ‫شود‪ .‬نماد این سطح از اگاهی رنگ سیاه است که‬ ‫کنایه ایست به جهل حاکم در رهرو‪.‬‬ ‫مرحله بعد(پاراپارا) می باشد‪ .‬در سطح اگاهی‬ ‫پاراپارا شخص هنوز درگیر ذهنیاتش است و قادر‬ ‫نیست من حقیقی و نفسانیاتش را به طور کامل‬ ‫از هم تفکیک کند‪ .‬رهرو گاهی در این ســطح‬ ‫بارقه هایی از من حقیقی و ان یگانه عالم هستی‬ ‫را دریافت می کند‪ ،‬اما هنوز به درجه یکی شدن‬ ‫نایل نشده است‪ .‬رنگ قرمز نماد پاراپارا می باشد‪.‬‬ ‫گوپتا سطح بعدی و سطح اخر اگاهی یک رهرو‬ ‫را "پارا" می نامد‪ .‬ســالک در این سطح دیگر از‬ ‫ثنویت خارج شــده و به من حقیقی اش دست‬ ‫یافته و در اغوش پروردگار عالم هستی به قرار و‬ ‫یگانگی رسیده است‪ .‬اصطالحاً به این سه سطح‬ ‫اگاهی گوپتا "سوکشما پارا" می گویند‪.‬‬ ‫با تفکر در رساالت افراد بزرگی همچون ابهیناوا‬ ‫گوپتا در میابیم که راه میانه بهترین راه است‪ .‬نه‬ ‫عیش و نوش ها و لذت طلبی های درباریان و نه‬ ‫تاپاس ها و ریاضت های سخت‪ ،‬اتش نشینی ها و‬ ‫خرافات؛ هیچکدام به شادمانی و سعادت حقیقی‬ ‫یــک یوگی‪ ،‬رهــرو‪ ،‬عارف‪ ،‬ســالک و یا هر نوع‬ ‫جستجوگری که بنامیم ختم نخواهد شد‪.‬‬ ‫شاید بهترین فراز و چکیده هرانچه گفتیم این‬ ‫باشد که «خیراالمور اوسطها»‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 22 ‫یوگا و ام ‪ .‬اس‬ ‫اذین ملکی‬ ‫بیماری ام‪ .‬اس چیست؟‬ ‫مالتیپل اسکلروزیس‪ )MS( 1‬یک بیماری ناتوان کننده مغز و نخاع (سیستم‬ ‫عصبی مرکزی) اســت‪ .‬تصور می شود که مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری‬ ‫خود ایمنی است که در ان بدن انتی بادی هایی ایجاد می کند که به سیستم‬ ‫عصبی مرکزی و نخاع حمله می کنند‪ .‬با گذشت زمان ‪ ،‬این حمله می تواند‬ ‫پوشــش (میلین‪ ) 2‬اطراف اعصاب را تجزیه کند‪ ،‬که باعث اختالل در انتقال‬ ‫ارتباط از مغز به بقیه بدن می شود‪ .‬درموارد شدید بیمار فلج و یا کور می شود‪،‬‬ ‫در حالی که در موارد خفیف ممکن اســت فقط بی حسی در اندام ها تجربه‬ ‫شود‪ .‬عالئم و نشانه های بیماری ام‪.‬اس بسیار متفاوت است و به میزان اسیب‬ ‫عصبی و اینکه کدام اعصاب تحت تاثیر قرارمی گیرند بستگی دارد‪ .‬برخی از‬ ‫افراد مبتال به ام‪ .‬اس شــدید ممکن است توانایی راه رفتن به طورمستقل یا‬ ‫به طور کلی را از دســت بدهند‪ ،‬در حالی که برخی دیگر ممکن است مدت‬ ‫طوالنی بهبودی را بدون هیچ گونه عالئم جدید تجربه کنند‪.‬‬ ‫علت بیماری ام‪ .‬اس چیست ؟‬ ‫دلیل بیماری ام‪ .‬اس هنوز شــناخته نشده است‪ .‬دانشمندان معتقدند این‬ ‫بیماری به دلیل تاثیر عوامل زیست محیطی در شخصی که به صورت ژنتیکی‬ ‫مستعد به واکنش است‪ ،‬بروز می کند‪ .‬الزم به ذکر است که این عوامل زیست‬ ‫محیطی هنوز ناشناخته هستند‪.‬‬ ‫چرا یوگا؟‬ ‫تمرین یوگا به طور مســتقیم‪ ،‬بســیاری از عالئم رایج ام‪ .‬اس را برطرف‬ ‫می کند و کیفیت زندگی را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشــد‪ .‬دکتر‬ ‫الیوت فرومن‪ ، 3‬اســتاد مغز و اعصاب و چشم‪ ،‬و مدیر برنامه ام‪ .‬اس در مرکز‬ ‫پزشکی دانشــگاه تگزاس ساوت وسترن در داالس‪ ،‬همچنین مدت طوالنی‬ ‫هنرجوی یوگا بوده اســت‪ .‬او همچنین اشاره می کند که بیماران همواره از‬ ‫من می پرسند "من شخصاً چه کاری می توانم انجام دهم که عملکرد خود‬ ‫را در این بازه ی زمانی به حداکثر برســانم؟ دکتر فرومن در پاسخ می گوید‪:‬‬ ‫"وقتی که بیماری تشخیص داده شد و تحت درمان قرار گرفتید‪ .‬همچنین‬ ‫دو عنصر مهم یعنی تفکر و نگرش شما‪ ،‬ورزش های فکری و تمرینات بدنی‬ ‫بسیار موثرند "‪.‬‬ ‫یک تمرین متعادل اســانا در روزهایی که بیمار تاب و توان الزم را دارد‪،‬‬ ‫همچنین یوگای ترمیمی‪ ،‬پرانایاما و مدیتیشن می تواند بسیاری از نشانه های‬ ‫مرتبط با ام‪ .‬اس را برطرف کند‪ .‬این تمرینات به حفظ و بازسازی قدرت بدنی‪،‬‬ ‫ارامش سیستم عصبی‪ ،‬کاهش استرس‪ ،‬بهبود تعادل و عملکرد بدنی و ایجاد‬ ‫احساس ارامش و پذیرش کمک می   کند‪.‬‬ ‫تاثیرات استرس بر بیماری ام‪ .‬اس‬ ‫اســترس نه تنها یک عامل مهم برای افرادی اســت که مبتال به ام ‪.‬اس‬ ‫هســتند‪ ،‬بلکه مطالعات نشان می دهد که اســترس ممکن است در وهله‬ ‫اول عامل موثر در ایجاد این بیماری باشد‪ .‬یوگا تاثیر قابل توجه و فوری در‬ ‫کاهش اســترس دارد‪ .‬انبوهی از مطالعات علمی نشان داده اند که اساناهای‬ ‫یوگا‪ ،‬پرانایاما (تکنیکهای تنفس) و مدیتیشن باعث تحریک سیستم عصبی‬ ‫پاراســمپاتیک (تاثیر ارامش بخش) می شود و ان را به یک ابزار در کاهش‬ ‫استرس تبدیل می کند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫نمونه مطالعات انجام شده‬ ‫مطالعه اخیر دانشــگاه راتگرز در نیوجرسی نشــان داده که زنان با عالئم‬ ‫متوســط بیماری ام‪ .‬اس پس از هشــت هفته تمرین یوگا‪ ،‬بهبود تعادل‪ ،‬راه‬ ‫رفتن‪ ،‬هماهنگی و کیفیت زندگی را تجربه کردند‪.‬‬ ‫یوگا به گرفتگی و سفتی عضالت ناشی از ام‪ .‬اس کمک می کند‬ ‫ام‪ .‬اس می تواند باعث تشنج‪ ،‬گرفتگی عضالت‪ ،‬درد و سفت شدن عضالت‬ ‫شــود‪ .‬به تعریفی دیگــر ام‪ .‬اس به مقاومت در برابر حرکت معروف اســت‪.‬‬ ‫اساناهای یوگا به راستی به افزایش طول عضالت و تاندون ها می پردازند که‬ ‫می توانند به کاهش اسپاسم‪ ،‬رفع انقباضات و کاهش سفتی عضالت کمک‬ ‫کنند‪ .‬به گفته دکتر فرومن‪ ،‬کشش در کاهش این سفتی‪ ،‬درد و اسپاسم در‬ ‫بیماران ام‪ .‬اس بسیار مهم است‪.‬‬ ‫چرا اوم‪ 4‬در یوگا؟ چرا مانترای اوم خاصیت درمانی دارد؟‬ ‫اوم یک مانترا یا ارتعاش است که بیشتر درابتدا و انتهای کالس های یوگا‬ ‫تکرارمی شــود و اعتقاد بر این است که نشان دهنده صدای جهان می باشد‪.‬‬ ‫هنگامی که صداهای ژرفی ایجاد می کنیم‪ ،‬ارتعاش صداها از راه عصب واگ‪،‬‬ ‫کــه به همه جایگاه های اصلی انرژی ما پیوند دارد‪ ،‬حرکت می کند‪ .‬عصب‬ ‫واگ داده های حسی در مورد سالمت تن را به سیستم عصبی مرکزی می‬ ‫رساند‪ .‬برانگیختگی مالیم عصب واگ‪ ،‬بی درنگ باعث ارامش طبیعی بدن‪،‬‬ ‫کاهش استرس و ترشح هورمون های مرتبط با استرس می شود‪.‬‬ ‫برخی ازاساناهای کمک کننده‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تاداسانا‬ ‫عوامل احتمالی محدود کننده حرکت‬ ‫• تعادل‬ ‫• خستگی‬ ‫• ضعف عضالنی‬ ‫• گرفتگی عضالت‬ ‫نحوه ی رفتن به حرکت با استفاده از ابزار‬ ‫پشت به دیوار بایســتید و یک صندلی رو به روی خود قراردهید‪ .‬سپس‬ ‫دست ها را به ارامی روی پشــتی صندلی قراردهید(مانند شکل ‪ .)1‬ستون‬ ‫فقرات را صاف کنید‪ ،‬شــکم را به داخل بکشــید و چندین بار نفس عمیق‬ ‫بکشید‪ ،‬قفسه سینه را پر و باز کنید‪ .‬وزن را به طور مساوی از پای راست به‬ ‫پای چپ‪ ،‬جلو به عقب‪ ،‬داخل و خارج هر پا متعادل کنید‪ .‬بازوی راست را به‬ ‫جلو و باال به طور عمودی باال بیاورید و کف دست را به سمت چپ بچرخانید(‬ ‫مانند شــکل ‪ .)2‬انگشتان هر دو پا را باال بیاورید‪ .‬انگشتان پا را پایین اورده‬ ‫و بازوی چپ را باال بیاورید‪ .‬بازوها را طوری فشــاردهید که کف دســتان به‬ ‫یکدیگر فشار اورند‪ .‬دوباره انگشتان پا را باال بیاورید( مانند شکل ‪ .)3‬در پایان‬ ‫چشم ها را ببنیدید و ارام دم و بازدم کنید‪.‬‬ صفحه 23 ‫اوتان اسانا‬ ‫نحوه ی رفتن به حرکت با استفاده از ابزار‬ ‫در حالت تاداسانا باستید‪ ،‬سپس از تاداسانا نشسته‪ ،‬دست ها را دو طرف‬ ‫صندلی نگه دارید‪ ،‬یک نفس عمیق بکشید و ستون فقرات خود را به سمت‬ ‫باال کشش دهید‪ .‬همانگونه که به ارامی بازدم می کنید‪ ،‬با ستون فقرات صاف‬ ‫به جلو به ســمت ران های خود خم شوید‪ .‬برای مدتی در این وضعیت باقی‬ ‫مانده و دم و بازدم کنید‪ .‬برخی از افراد باید یک پتوی تا شده زیر پای خود‬ ‫بگذارند و یا اگر قد بلندی دارند‪ ،‬یک پتوی تا شده را زیر باسن روی صندلی‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫• به ارامی دم و بازدم کنید‪.‬‬ ‫• سپس برگردید و روی تشک دراز بکشید و دوباره حرکت را تکرار کنید‪.‬‬ ‫سوپتاماتسیندراسانا‬ ‫روی صندلی بنشــینید‪ .‬دم بگیرد و همراه با دم ســتون فقرات را به باال‬ ‫بکشید‪ .‬هنگام بازدم‪ ،‬از پشته ی صندلی استفاده کنید و با حمایت دستان‪،‬‬ ‫تنــه خود را به ارامی به یک طرف بچرخانید‪ .‬چند ثانیه در حرکت مانده و‬ ‫مکث کنید سپس برگشته و حرکت را در طرف دیگر تکرارکنید‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویرابادراسانا‪2 7‬‬ ‫• روی صندلی بنشینید‪.‬‬ ‫• باسن را به سمت چپ حرکت دهید تا کمی از سمت چپ صندلی فاصله‬ ‫داشته باشد( مانند شکل)‪.‬‬ ‫• ســپس پای راســت را تا جایی که امکان دارد به سمت راست حرکت‬ ‫دهید‪ .‬توجه داشته باشد زانو به مچ پا عمود باشد‪.‬‬ ‫• پای چپ را تا انجا که ممکن است دراز کنید‪.‬‬ ‫• بازوها را به طرفین کشیده و کف دست به سمت زمین باشند‪.‬‬ ‫• توجه داشته باشد پای عقب در راستای لگن باشد‪.‬‬ ‫• قسمت خارجی پای چپ و انگشت شست پا را روی زمین فشاردهید‪.‬‬ ‫در مراحل پیشرفته بیماری ام ‪.‬اس عالوه به حرکات گفته شده تنفس های‬ ‫همراه با تمرکز‪ -‬حرکات دینامیک ســر و شانه ها و مدیتیشن برای افزایش‬ ‫اگاهی از بدن و ریلکسیشن بسیار سودمند می باشند‪.‬‬ ‫بوجانگاسانا‪( 8‬کبرا)‬ ‫• به شکم روی تشک یوگا روی زمین دراز بکشید و یک پتوی کوچک تا‬ ‫شده را در زیرقفسه سینه قراردهید‪.‬‬ ‫• کف دست ها را روی پتو‪ ،‬کنارقفسه سینه بگذارید‪.‬‬ ‫• همراه با دم‪ ،‬تنه را به ارامی به سمت باال بکشید‪.‬‬ ‫‪1-Multiple Sclerosis‬‬ ‫‪2-Myelin‬‬ ‫‪3-Dr. Elliot Frohman‬‬ ‫‪4-Om‬‬ ‫‪5-Tadasana‬‬ ‫‪6-Uttanasana‬‬ ‫‪7-Virabhadrasana 2‬‬ ‫‪8-Bhujangasana‬‬ ‫‪9-Supta matsyendrasana‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪www.darmankade.com‬‬ ‫‪www.yogajournal.com‬‬ ‫‪National Multiple Sclerosis Society, Yoga Programming for People with MS) A Focus‬‬ ‫‪( on People with Mild Symptoms of MS‬‬ ‫‪.Yoga and multiple sclerosis ,2007.Loren M. Fishman, M.D. Eric L. Small‬‬ ‫‪Yoga for Multiple Sclerosis (Neurological Disorder), by Melanie Snyder, Director‬‬ ‫‪Holistic Yoga Therapy Institute, Natural Healthcare Store‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 24 ‫یوتیتا تریکوناسانا‬ ‫‪۱‬‬ ‫نویسندگان‪ :‬ناتاشا ریزوپولوس و ان سوانسون‬ ‫برگردان‪ :‬مهتاب کالنتری‬ ‫یکی از اســاناهای اصلی در وضعیت ایستاده‪ ،‬حرکت‬ ‫کششی مثلث است که می تواند انرژی بدن را افزایش دهد‬ ‫و اثرات بد ناشی از نشستن های طوالنی را جبران کند‪.‬‬ ‫اموزش گام به گام‬ ‫‪ .1‬در راستای مت بایستید‪ .‬بازوهای خود را در‬ ‫امتداد شانه ها و موازی سطح زمین بکشید ‪ ،‬پاها‬ ‫را سه برابرعرض شانه ها باز کنید‪ ،‬لبه های خارجی‬ ‫پاها موازی هم باشند‪.‬‬ ‫‪ .2‬پای راســت خود را روی پاشنه بچرخانید‬ ‫و انگشــتان پا را روبه بیرون بــه اندازه ‪90‬درجه‬ ‫بچرخانید طوری که کف پای راست موازی طول‬ ‫مت قراربگیرد‪.‬‬ ‫وضعیت مثلث با استفاده از اجر یوگا‬ ‫دســت خود را روی اجریوگا بگذارید‪ .‬در هر‬ ‫ارتفاعی که در توانتان هست‪ .‬حتی کسانی که‬ ‫کمر درد دارند می تواننــد از دو اجر روی هم‬ ‫با ارتفاع بیشــتر استفاده کنند‪ .‬این روش برای‬ ‫ایجاد ثبات‪ ،‬زمانی که دست شما به زمین نمی‬ ‫رسد و یا اگروقتی به طرف زمین می  روید پشت‬ ‫شما به سمت جلو خم می شود‪ ،‬بسیار موثراست‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪ .3‬به ارامی انگشتان پای چپ را نیز به سمت‬ ‫راست بچرخانید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بدون این که زانوهــا را خم کنید عضالت‬ ‫چهار ســر ران ها را اکتیو نگه دارید‪ .‬کاسه ی زانو‬ ‫باید با انگشتان پا در یک راستا باشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬دم بگیریــد و ســتون فقرات را بکشــید ‪،‬‬ ‫همانطور که بازدم می کنید دســت راســتتان را‬ ‫به سمت راست بکشید تا کمرتان کشیده شود‪،‬‬ ‫سپس دست راســت را پایین و به سمت زمین‬ ‫بکشــید و روی زمین یا ســاق پا و یا روی یک‬ ‫اجریوگا قراردهید‪.‬‬ ‫‪ .6‬دســت چپ را باال بکشید و انرا در راستای‬ ‫شانه ها قراردهید‪ .‬اگرمشکلی در گردن ندارید به‬ ‫سمت انگشت شســت دست باالیی نگاه کنید و‬ ‫اگرگردن درد دارید به سمت پایین نگاه کنید‪.‬‬ ‫‪ .7‬با هردم ‪ ،‬ســتون فقرات را بیشتربکشید وبا‬ ‫هربازدم‪ ،‬درباالتنه کشش بیشتری ایجاد کنید‪.‬‬ ‫‪ .8‬برای پنج تا ده تنفس درحرکت نهایی بمانید‬ ‫و سپس حرکت را درجهت دیگر تکرارکنید‪.‬‬ صفحه 25 ‫وضعیت مثلث در مقابل صندلی‬ ‫برای افزایش ثبات در حرکت‪ ،‬می توانید‬ ‫دســت خود را به جای زمین روی قسمت‬ ‫نشــیمن صندلــی قراردهیــد و یا حتی‬ ‫می توانیــد صندلی را بچرخانید و پشــت‬ ‫صندلی را نگه دارید‪.‬‬ ‫وضعیت مثلث در حالت نشسته‬ ‫در قســمت لبه ی کناری صندلی بنشــینید ‪.‬‬ ‫ران راســت خود را به ســمت بیرون حفره ی ران‬ ‫بچرخانید و پا را به ســمت بیرون قراردهید‪ .‬دست‬ ‫خود را روی ران یا ساق پا بگذارید‪ .‬حاال دست دیگر‬ ‫را به سمت باال بکشید ‪ .‬اگر گردن شما راحت است‬ ‫به سرانگشتان دســت باالیی نگاه کنید‪ ،‬ولی اگر‬ ‫دردی حس می کنید به پایین نگاه کنید‪.‬‬ ‫‪1-Utthita Trikonasana‬‬ ‫منبع‪ :‬یوگا ژورنال ‪2021‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 26 ‫سینمای عرفانی‬ ‫(نقد فیلم سینمایی؛مسیرسبز )‬ ‫‪The Green Mile‬‬ ‫نویسنده‪:‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫درباره فیلم‪:‬‬ ‫کارگردان و فیلمنامه نویس‪ :‬فرانک دارابونت‬ ‫براساس رومانی از استیفن کینگ‬ ‫بازیگران‪ :‬تام هنکس‪ ،‬دیوید موریس‪ ،‬بانی هانت‬ ‫و مایکل کالرک دانکن( درنقش جان کافی)‬ ‫محصــول ‪ 1999‬کمپانی بــرادران وارنر‪ .‬این‬ ‫فیلم در سال ‪ 2000‬نامزد چهارجایزه اسکارشد‪:‬‬ ‫بهترین فیلــم‪ ،‬بهترین بازیگر نقــش دوم مرد‪،‬‬ ‫بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین صدا گذاری‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪:‬‬ ‫پل اجکام‪ ،‬پیرمردیست که درخانه سالمندان‬ ‫اقامت دارد‪ .‬درشــروع‪ ،‬اوهنگام تماشای فیلمی‬ ‫قدیمی و با شنیدن موسیقی ان‪ ،‬به گریه می افتد‬ ‫و خاطــرات خود را برای دوســتش الین تعریف‬ ‫می کند‪ .‬پل درســال ‪ 1935‬نگهبــان زندان و‬ ‫مسئول گروه اعدام کنندگان با صندلی الکتریکی‬ ‫بود‪ .‬روزی مردی سیاهپوست قد بلند و قوی هیکل‬ ‫به نام جــان کافی که متهم بــه قتل فجیع دو‬ ‫‪26‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫دختربچه شــده بود به زندان او منتقل می  شود‪.‬‬ ‫درطول فیلم‪ ،‬طــی ماجراهایی پل می فهمد که‬ ‫جان کافی بی گناه بوده و نه تنها بســیارمهربان‬ ‫و رئوف اســت‪ ،‬بلکه دارای قدرت انرژی درمانی‬ ‫و شفادهی هم می باشد‪ .‬جان کافی بیماری پل‪،‬‬ ‫اقای جینگلز(موش دست اموز یکی از زندانیان)‬ ‫و همسر رئیس زندان را شفا می  دهد‪ ،‬او همچنین‬ ‫قادراســت انرژی های دیگران را به خوبی حس‬ ‫کند‪ ،‬درون ذهن انها را بخواند و تشخیص دهد‬ ‫که امواج چه کسی مثبت و ارتعاشات چه کسی‬ ‫منفی  ست‪.‬‬ ‫یکی از زندانبانان به نام پرســی بسیار مسئله‬ ‫سازاســت‪ ،‬چون خیلی ترسوست‪ ،‬در درون خود‬ ‫احساس حقارت می کند و با اعمال خشونت علیه‬ ‫زندانیان می خواهد این نقیصه ی خود را جبران‬ ‫نماید‪ .‬پرسی بارها توسط پل و دو رفیق دیگرش‬ ‫که از نگهبانان زندان هستند تنبیه می شود ولی‬ ‫ایــن تنبیه ها بر کینه و قصــاوت او می افزایند‪.‬‬ ‫درپایان اما‪ ،‬پرسی بوسیله جان کافی مجازات‬ ‫شده و نتیجه ی اعمال بد خود را می بیند‪.‬‬ ‫زندانی دیگری به نام داگ که بیماری روانی‬ ‫و دیگرازاراســت به بند منتقل می شود‪ .‬داگ‬ ‫تخلفات بســیاری مرتکب شده و برای همین‬ ‫زندانی شــده اســت‪ .‬جان از ارتعاشات منفی‬ ‫داگ و خوانــدن ذهن او می فهمد که قاتل ان‬ ‫دو دختربچه است‪ .‬پل حرف های جان را باور‬ ‫می کند چون بــه قدرت های ماورائی او ایمان‬ ‫اورده‪ ،‬ولی نه جان و نه پل نمی توانند شواهدی‬ ‫مرئی‪ ،‬مبنی بر بی گناهی جان پیدا کنند‪ .‬جان‬ ‫درمقابل سرنوشتش تسلیم است و تنها تقاضا‬ ‫می کند پیش از اعدام‪ ،‬او را به سینما ببرند چون‬ ‫درعمر خود فیلم ندیده ‪ ،‬فیلمی که درابتدای‬ ‫داستان درخانه ی سالمندان به نمایش درامد و‬ ‫پل را به گریه انداخت‪ .‬جان از دیدن فیلم بسیار‬ ‫لذت برده و مانند کودکی شادی می کند‪ .‬یاد و‬ ‫خاطره جان کافی‪ ،‬احساس عذاب وجدان را در‬ ‫پل بیدارمی کند زیرا با اینکه می دانسته جان‬ ‫بی گناه است تالشــی برای نجات او و اثبات‬ ‫بی گناهیش انجام نداده بود‪ .‬پل و اقای جینگلز‬ ‫که هر دو توســط جان کافی شفا یافته بودند‬ ‫عمری بســیار طوالنی می کنند و همراه هم‬ ‫مقیم خانه سالمندان باقی می مانند‪.‬‬ ‫نقد فیلم‪:‬‬ ‫فیلــم مسیرســبز در رده ی پرفروش ترین‬ ‫فیلم های تاریخ سینماســت‪ ،‬می تــوان انرا‬ ‫درگروه فیلم های معناگرا و فلســفی قرارداد‬ صفحه 27 ‫البته در قالبی همه پسند‪ .‬فیلم دارای شخصیت‬ ‫پردازی های عمیق و روانشناسانه نیزهست‪ .‬اکثر‬ ‫شــخصیت های فیلم مثبت هســتند‪ .‬پل و دو‬ ‫دوست دیگرزندانبانش تنها وظایف خود را انجام‬ ‫می دهنــد و معتقدند با زندانی هایی که محکوم‬ ‫به مرگ هســتند نباید بد رفتاری کرد زیرا انها‬ ‫درحال مجازات شدن هستند‪ .‬فقط دو شخصیت‬ ‫منفی و منفور در فیلم وجود دارند یعنی داگ و‬ ‫پرسی که تنفر تماشــاچیان را برمیانگیزند و در‬ ‫اخرهر دو به سزای اعمال بدشان می رسند‪.‬‬ ‫زندانی دیگر به نام دل‪ ،‬یک فرانســوی است‬ ‫که گذشــته ای ننگین داشــته ولی در زندان و‬ ‫در اخریــن روزهای عمرخود‪ ،‬گویــی از اعمال‬ ‫گذشته اش پشیمان شده‪ ،‬رویه ایی دیگر انتخاب‬ ‫کرده و مهربان شده است‪ .‬دیگر شخصیت فیلم‬ ‫یک موش اســت که درابتــدا موجودی موذی و‬ ‫مزاحم معرفی می شود و زندانبانان سعی می کنند‬ ‫او رابه دام بیاندازند ولی دل‪ ،‬موش را پناه می دهد‬ ‫و از نگهبانان می خواهد تا اجازه دهند به عنوان‬ ‫حیوان دســت اموز نگهش دارد‪ .‬نــام او را اقای‬ ‫جینگلز می گذارد و انگار با این نامگذاری و عشقی‬ ‫که به او ابرازمی دارد‪ ،‬موش تبدیل به موجودی با‬ ‫هویت شده و یکی از شخصیت های اصلی داستان‬ ‫و شاید دوست داشتنی ترین انها می گردد‪.‬‬ ‫همین اتفاق درباره ی جان کافی می افتد‪ .‬او که‬ ‫به خاطر سیاهپوست بودن و هیکل غول اسایش‬ ‫درشروع فیلم موجودی وحشتناک و رعب انگیز‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬بزودی پی می بریم که درونی زیبا‬ ‫و مهربان دارد وحتی بسیارساده دل و حساس‬ ‫بوده و از تاریکی می ترسد‪ .‬درحقیقت جان که‬ ‫قدرت های ماورائی و شفادهی دارد‪ ،‬وقتی پیکر‬ ‫بی جان دو دختربچه را پیدا می کند می خواهد‬ ‫انها را شــفا دهد ولی دیگر دیرشده و انها جان‬ ‫سپرده بودند‪ .‬والدین دخترها و مردم ده وقتی دو‬ ‫طفل را دراغوش جان کافی پیدا می کنند او را‬ ‫قاتل دختران پنداشته و تا هنگامی که جان روی‬ ‫صندلی الکتریکی اعدام می نشیند تنفر خود را‬ ‫نسبت به او ابراز می کنند‪.‬‬ ‫فیلــم نگاهی هم به مســئله نژاد پرســتی‬ ‫درامریکا دارد‪ .‬والدین دختران حاضر نیســتند‬ ‫بپذیرند که کارگر ســفید پوســت انها یعنی‬ ‫داگ که درکنارشــان و سر یک میز با انها غذا‬ ‫می خورده‪ ،‬قاتل دخترانشــان است‪ ،‬در عوض‬ ‫انگشــت اتهام به ســمت جان کافی می گیرند‬ ‫چون یک سیاهپوســت تنها و بی کس اســت‪.‬‬ ‫قضاوت کردن از روی ظاهرو عدم اگاهی یکی‬ ‫از پیام های مهم فیلم مسیرسبزاست‪.‬‬ ‫نام فیلم نیز غلط اندازاســت‪ .‬مسیرسبز نام‬ ‫زندانی است که این اتفاقات دران رخ می دهد‬ ‫و به قول نویسنده ی داستان‪ :‬با مسیرسبز تا دم‬ ‫درجهنم می رویم‪ .‬در فیلم شــاهد چند صحنه‬ ‫خشونت امیز از جمله اعدام زندانیان با صندلی‬ ‫الکتریکی هســتیم که بســیار دلخراش و‬ ‫در تضاد با نام فیلم اســت‪ ،‬همانطور که از‬ ‫روی ظاهــر ادم ها نمی توان باطنشــان را‬ ‫قضاوت کرد‪.‬‬ ‫جان و پل هــر دو حقایقی را می دانند‬ ‫اما نمی تواننــد انها را اثبات کنند‪ .‬این هم‬ ‫می تواند یکی دیگراز پیامهای فیلم باشــد‪،‬‬ ‫حقایق زیــادی وجود دارند که بوســیله‬ ‫حواس پنجگانه و دردنیای مادی قابل اثبات‬ ‫نیســتند‪ ،‬مانند انرژی ها‪ ،‬نیروهای ماوراء‬ ‫طبیعی و شفادرمانی و‪....‬‬ ‫در فیلــم به وجود نــور و تاریکی تاکید‬ ‫زیادی می شود‪ .‬هرگاه جان عمل شفادهی‬ ‫انجــام می دهــد‪ ،‬نورالمپ هــای داخل‬ ‫ســالن زیاد میشــود که می تواند معرف‬ ‫انرژی معنوی باال و مثبت جان باشــد و یا‬ ‫وقتی جان درســینما با شادمانی مشغول‬ ‫تماشای فیلم است نورهای پراژکتوری که‬ ‫پشــت ســرش قراردارد مانند هاله ایی از‬ ‫نور می گردند که درنقاشــی ها اطراف سر‬ ‫قدیسین به تصویرمی کشند‪ .‬جان کافی با‬ ‫تماشــای فیلم می گوید انگار دارم بهشت‬ ‫را می بینم‪ ...‬مسیرســبزبرای او به بهشت‬ ‫ختم می شود‪.‬‬ ‫درباره کارگردان‪ Frank Darabont :‬کارگردان‪ ،‬فیلمنامه نویس و تهیه کننده مجاری‪-‬امریکایی متولد ‪28‬‬ ‫ژانویه ‪ 1959‬است‪ .‬اوعالقه زیادی به داستان های استیفن کینگ دارد و بارها داستان های وی را دستمایه ی‬ ‫فیلمنامه های خود کرده است‪ .‬اسیفن کینگ نیزمعتقد است فیلم های دارابونت بهترین اقتباس ها از روی‬ ‫داستان هایش می باشند‪ .‬فرانک دارابونت چهار بار برای اسکاربهترین کارگردانی و یک بار برای جایزه گلدن‬ ‫گلوب نامزد شده است‪ .‬از دیگر اثار او "رهایی از شاوشنگ" و "مجستیک" را می توان نام برد‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 28 ‫صفحهی سالمت‬ ‫چگونه کلیـــههای خویش‬ ‫را سم زدایی کنیم؟‬ ‫دکتر تهرانی متخصص بیماری های کبد و کلیه‬ ‫اگراین متن را برای دیگران هم بفرستید‪ ،‬به نجات جانشان کمک کرده اید‪.‬‬ ‫سالها پشت ســرهم می گذرد و کلیه های ما خونی که سرشاراز نمک وسموم‬ ‫دیگراست را تصفیه می کنند‪ .‬با گذشت زمان نمک درکلیه ها تجمع کرده و نیاز‬ ‫به پاکسازی و یا درمان پیدا می کنند‪ .‬برای سم زدایی کلیه ها چه کارباید بکنیم؟‬ ‫جواب ان بسیاراسان است‪ .‬ابتدا یک دسته جعفری را شسته و سپس خرد کنید‬ ‫و با یک لیوان اب به مدت ‪ 10‬دقیقه بجوشانید‪ .‬مایع بدست امده را درظرفی‬ ‫بلوری ریخته و بگذارید خنک شــود‪ ،‬سپس انرا در یخچال نگه دارید‪ .‬هر روز‬ ‫یک قاشق از انرا دریک لیوان اب ولرم ریخته و بنوشید‪ .‬بزودی متوجه خواهید‬ ‫شد که همه ی نمک و مواد ســمی ازکلیه هایتان توسط ادراردفع می شوند و‬ ‫شما احساس بسیار خوبی را تجربه خواهید کرد‪ .‬جعفری به عنوان بهترین پاک‬ ‫کننده و موثرترین درمان طبیعی برای کلیه ها شناخته شده است‪.‬‬ ‫چگونه خطر ابتال به ایست‬ ‫قلبی را کاهش دهیم؟‬ ‫دکتر محسن طالب زاده جراح و فوق تخصص قلب وعروق‬ ‫فــرض کنید که تنها درخانه اید و یا اینکه تنها پشــت فرمان اتومبیل تان‬ ‫نشسته اید‪ ،‬ناگهان احساس درد شدیدی درقفسه ی سینه میکنید‪ ...‬این درد‬ ‫خیلی ســریع به فک و بازو و دست چپتان سرایت می کند‪ .‬دردی شدید که‬ ‫تا بحال تجربه نکرده بودید‪ ،‬این عالمت ایست قلبی ست و زمان طالیی برای‬ ‫کمک به ان تنها پنج دقیقه است!‬ ‫امــا دراین حال کــه تنهایید چه باید بکنید؟ بهتریــن کارو تنها کاری که‬ ‫درعرض ‪ 10‬ثانیه می توانید انجام دهید چیست؟‬ ‫بهترین کار اینســت که با تمام قدرت سرفه کنید‪ .‬سرفه های محکم و پی‬ ‫درپی‪...‬انگار می خواهید خلط خارج کنید‪.‬‬ ‫با این کار قلب شما تحریک می شود‪ ،‬فشارخونتان باال رفته و درنتیجه فرصت‬ ‫پیدا می کنید که درمدت ‪ 20‬دقیقه کمک بخواهید و تلفن بزنید تا به کمک‬ ‫شما بشتابند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫کاهش وزن با تنفس های یوگایی‬ ‫ایا می دانســتید دم و بازدم های عمیق باعث کاهش وزن می شوند؟ بله دم‬ ‫و بازدم درهوای پاکیزه‪ ،‬ازراه ســوراخ های بینی و با دهان بسته‪ ،‬سوخت و ساز‬ ‫بدن را باالبرده و موجب چربی سوزی و کاهش اضافه وزن می شود‪ .‬هنگام انجام‬ ‫اساناهای یوگا حواس تان به دم و بازدم هایتان باشد‪ .‬دم و بازدم ها باید هماهنگ‬ ‫و متناســب با حرکات باشــند‪ .‬هرحرکت بازکننده و خم به عقب همراه دم‪ ،‬و‬ ‫هرحرکت بســته کننده و خم به جلو باید همراه بازدم باشد‪ .‬دم های عمیق و‬ ‫طوالنی بگیرید‪ ،‬حرکات را ارام و بی عجله انجام دهید‪ ،‬بازدم همیشه طوالنی تراز‬ ‫دم باشد تا نتیجه ی مطلوب بگیرید‪.‬‬ ‫عالوه بردم و بازدم هایی که درموقع اســاناها انجــام می دهید‪ ،‬تمرین های‬ ‫پرانایاما بخصوص تنفس کاپاالباهاتــی می توانند در کاهش اضافه وزن کمک‬ ‫زیادی به شما بکنند‪ .‬تنفس کاپاالباهاتی (که در شماره ‪151‬مجله شرح کامل‬ ‫ان داده شد) را ابتدا با ‪ 10‬ضربه اغاز کنید و بعد هرهفته ‪ 10‬ضربه به ان اضافه‬ ‫کنید تا وقتی به ‪ 120‬ضربه در‪ 60‬ثانیه برسد‪.‬‬ صفحه 29 ‫یوگا و خودتنظیمی‬ ‫برگردان‪ :‬سوسن عبدالرضایی‬ ‫در جوامــع کنونی بســیاری از افــراد به طور‬ ‫خــودکار(‪ )auto pilot‬زندگی می کنند‪ .‬افکار‪ ،‬گفتار‬ ‫و رفتارشــان خود به خودی‪ ،‬بدون هیچ نظارت‬ ‫و ارزشیابی در زندگی روزمره اتفاق میافتد‪ ،‬هیچ‬ ‫سوپاپ تنظیمی بین انها و انچه در بیرون اتفاق‬ ‫میافتد‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬چرا کــه انها را از والدین و‬ ‫اطرافیــان خود اموخته اند و در ناخوداگاه شــان‬ ‫نقش بســته اســت‪ .‬این رفتار با تکرار هر روزه و‬ ‫بدون هیچ ارزشیابی‪ ،‬در وجودشان نهادینه شده‬ ‫است‪ .‬درک مشکالتی  که فقدان خودتنظیمی در‬ ‫زندگی به وجود میاورد ســاده است‪ .‬برای مثال‬ ‫کسی که از روی خشم و عصبانیت با دیگران رفتار‬ ‫میکند‪ ،‬محبوبیت خود را در بین دیگران از دست‬ ‫می دهد‪ ،‬یا بزرگســالی که دارای اعتماد به نفس‬ ‫و عزت نفس پایین می باشــد یا دچار استرس و‬ ‫اضطراب اســت‪ .‬به این ترتیــب خودتنظیمی از‬ ‫مهارتهای ضروری زندگی است و یوگا میتواند راه‬ ‫حلی خوب و تمرینی برای مســیر خوداگاهی و‬ ‫خود تنظیمی باشد‪.‬‬ ‫خودتنظیمی به قدرت و توان افراد در نظارت‬ ‫ارزشیابی فرایند افکار‪ ،‬رفتار و گفتارشان اطالق‬ ‫می شــود و باعث میگردد شما نقاط قوت خود و‬ ‫دیگــران را بیابید و انعطاف پذیری و ســازگاری‬ ‫بیشــتری را با موقعیت های پیش امده داشــته‬ ‫باشــید و در صورت لزوم کنترل شــرایط را به‬ ‫دســت بگیریــد‪ .‬خودتنظیمی باعث می شــود‬ ‫در زمان خشــم‪ ،‬بــا اگاه بــودن از ان‪ ،‬خود را‬ ‫ارام و در مســیر درســت پیش ببریــد‪ .‬در واقع‬ ‫خودتنظیمی با درجاتی از موفقیت های هر روزه‬ ‫ما در ارتباط اســت‪ ،‬عدم وجود ان به اضطراب‪،‬‬ ‫استرس ‪ ،‬چاقی مفرط و رفتارهای پرخاشجویانه یا‬ ‫منفعالنهمیانجامد‪.‬‬ ‫در واقع خودتنظیمی همان اتفاقی اســت که‬ ‫با تمرینات منظم یوگا و با ابزار مختلفی که یوگا‬ ‫به کار می گیرد‪ ،‬در افکار‪ ،‬احساســات و رفتار ما‬ ‫اتفاق میافتد‪ .‬در ســال های اخیر تحقیقات انجام‬ ‫شده تاثیرات مثبت یوگا بر سالمت جسم و روان‬ ‫را ثابت کرده و روشن نموده که یوگا می تواند بر‬ ‫کاهش و بهبود اســترس و اضطراب و اثرات ان‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫یــوگا با تمرینــات بدنی (اســانا)‪ ،‬تمرینات‬ ‫ذهنی(مدیتیشــن)‪ ،‬تمرینات تنفسی (پرانایاما)‪،‬‬ ‫توجه به تغذیه ســالم‪ ،‬ایجاد عادات سالم‪ ،‬افکار‬ ‫مثبت و بهبود ســبک زندگی به ایجاد‪ ،‬حفظ و‬ ‫نگهداری تعــادل بین ذهن و بــدن‪ ،‬ارام کردن‬ ‫امــواج ذهنی‪ ،‬تنظیم و تعادل در احساســات و‬ ‫فراینــد خوداگاهی می  پــردازد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫مراحل هشــتگانه یــوگا به عنوان روشــی برای‬ ‫تنظیم احساسات‪ ،‬افکار‪ ،‬رفتار و بهزیستی روانی‬ ‫به شمار می روند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال مدیتیشن و مراقبه باعث می شود‬ ‫که ما در موقعیت های پیش امده در لحظه حال‬ ‫بمانیم و کمک می کند‪ ،‬تا احساساتمان را مدیریت‬ ‫و پذیرش بیشتری را تجربه کنیم‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫اساناها و تمرینات تنفسی‪ ،‬بدن را به طور مستقیم‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهند‪ ،‬به عبارتی خود اگاهی و‬ ‫سواد بدنی را افزایش می دهند و به ذهن این پیام‬ ‫را مخابره میکنند که همه چیز رو به راه اســت و‬ ‫ارام باش‪.‬‬ ‫انجام حرکات یوگا همراه با اگاهی از تنفس‪،‬‬ ‫در ذهن شــما تغییری را موجب می شــود که‬ ‫فیزیولوژی بدنتان را مســتقیماً متاثر میســازد‪،‬‬ ‫عملکرد اعصــاب واگوس‪ ( 1‬اعصاب دهم مغز هر‬ ‫یک از دو عصب پاراسمپاتیک مغز که به قلب‪ ،‬ریه‬ ‫و دستگاه گوارش و ‪ ...‬می  رود) را بهبود می بخشد‬ ‫و به ارامش و تنظیــم ضربان قلب (که با میزان‬ ‫استرس مرتبط است) کمک می کند‪.‬‬ ‫با تمرین تنفس اگاهانه‪ ،‬قادر به بهبود توانایی‬ ‫پاسخگویی به اتفاقات زندگی با استرس کمتر و‬ ‫بصیرت بیشــتر خواهیم بود و با تغییرات مثبت‬ ‫بدن قادر به تغییرات مثبت در ذهن می شــویم‪.‬‬ ‫البته نه تنها وضعیت های یوگا(اسانا) میتواند در‬ ‫خودتنظیمی موثر باشد‪ ،‬بلکه دیگر مراحل یوگا‬ ‫یعنی یاما‪ ،‬نیاما‪ ،‬پراتی اهارا‪ ،‬دهارانا‪ ،‬دیانا‪( ،‬مراقبه‬ ‫و مدیتیشن) همه میتوانند در این امر تاثیرگذار‬ ‫باشــند‪ .‬یوگا می تواند مسیری باشد تا ما خود را‬ ‫در دنیا مدیریت کنیم‪ .‬تحقیقــات انجام گرفته‬ ‫تاکنون حاکی از ان اســت کــه تمرینات منظم‬ ‫یوگا میتوانند به تعادل و ثبات احساسات و بهبود‬ ‫عملکرد‪ ،‬صبوری و پذیــرش افراد کمک زیادی‬ ‫کنند‪ .‬پس اگر در مسیر یوگا قرارداریم‪ ،‬در مسیر‬ ‫خود تنظیمی و تعادل با جهان هســتی قدم بر‬ ‫می داریم‪ ،‬در نتیجه تنش کمتر و ارامش بیشتری‬ ‫را تجربه میکنیم‪.‬‬ ‫‪1-vagus‬‬ ‫منبع‪Kripalu center for yoga and health yoga as tool :‬‬ ‫‪for self regulation angel Wilson‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 30 ‫فلسفهی یوگا و جشن نوئل‬ ‫نویسنده‪ :‬سینزیا پیچیونی‬ ‫‪1‬‬ ‫مترجم‪ :‬ژیال حاتمی‬ ‫با شــروع یوگا‪ ،‬اکثر یوگی ها هر روز‪ ،‬تغییرات‬ ‫را ارام ارام در زندگی خود احساس میکنند و با‬ ‫این تغییرات‪ ،‬سئواالتی در مورد فلسفه وجودی‬ ‫در ایــن جهان برای شــخص مطرح میشــود‪،‬‬ ‫ســئواالتی نظیر‪ :‬چرا این همه درد و رنج در این‬ ‫دنیــای مادی وجود دارد؟ چرا ما به ان اندازه که‬ ‫به مادیات وابسته هســتیم‪ ،‬به ارزشهای انسانی‬ ‫اهمیت نمیدهیم‪.‬‬ ‫حال کــه به ســال جدید میــادی (نوئل و‬ ‫کریســمس) نزدیک میشــویم‪ ،‬بهتر اســت در‬ ‫مــورد ارتباط بین این جشــنها و یوگا نیز تامل‬ ‫کنیم‪ .‬جشــن نوئل نیز جشنی محبوب در میان‬ ‫مردمان زیادی است که بخشی از فرهنگ انها را‬ ‫تشــکیل میدهد‪ .‬لزومی ندارد که به دلیل یوگی‬ ‫بودن‪ ،‬گوشه عزلت انتخاب و دائما ذکر "مانترا"‬ ‫را تکرار و در طول روز فقط مثال به یک کاســه‬ ‫برنج بســنده کرد و خود را از زیباییها و هیاهوی‬ ‫این عید و جمع های دوستانه و خانوادگی محروم‬ ‫کرد‪ ،‬میتوان مثل خیلی از ارامنه و مســیحیان‬ ‫که یوگی هم هستند‪ ،‬در جشنهای مناسبتی به‬ ‫شادی پرداخته و بدون سختگیری خاصی یوگا‬ ‫نیز انجام داد‪.‬‬ ‫اما دیر زمانی اســت مشاهده میکنیم که این‬ ‫جشنها که در واقع باید فرصتی برای تامل درباره‬ ‫خویش و سفر به درون باشند‪ ،‬به سمت مصرف‬ ‫گرایی کشیده شده و در نهایت به رستوران و غذا‬ ‫خالصه شده اند‪ ،‬حتی بچه ها کادوهایشان را به‬ ‫سرعت برق و باد باز میکنند بدون اینکه ببینند‬ ‫در هر جعبه چه چیزی و با چه هدف و منظوری‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫و چــرا این معضل وجود دارد؟ زیرا ما به مرور‬ ‫زمــان‪ ،‬به اصطالح زندگــی مدرن تری را پیش‬ ‫گرفتــه ایم‪ ،‬اما به جــای تمرکز بر لحظه حال و‬ ‫درک بودن با خانواده و دوستان‪ ،‬مجذوب مادیات‬ ‫و مصرفگرایی شــده ایم‪ ،‬در حالی که جشنهایی‬ ‫مثل جشــن نوئل در واقع فرصتی برای ســهیم‬ ‫شدن داشته هایمان با دیگران و سپاسگزار بودن‬ ‫بابت وجود انهاست‪ ،‬همچنین نگاهی بیندازیم به‬ ‫سالی که گذشــت تا در صورت نیاز‪ ،‬برای سال‬ ‫‪30‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫بعد تغییرات مثبتــی داده و کمبودهای خود را‬ ‫جبران کنیم‪.‬‬ ‫حاال همگی در این جشنها باید از خود بپرسیم‪،‬‬ ‫اخرین بار‪ ،‬چه زمانی عشق و دوست داشتن را به‬ ‫بســتگان ابراز کرده اید؟ چه زمانی درباره فلسفه‬ ‫یوگا‪ ،‬زندگی و خودشناســی صحبت کردید؟ و‬ ‫چون جشــن نوئل تولد عیسی مســیح (ع) پیام‬ ‫اور عشق است‪ ،‬اولین چیزی که باید باهم سهیم‬ ‫شویم همین احساس ناب عشق و دوست داشتن‬ ‫اســت که همه ما را کنار هم نگه داشته است و‬ ‫خوشبختانه این احساس سهیم شدن در عشق و‬ ‫دوستی و خودشناسی را در اکثر یوگیها میتوان‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬اموزشــهای یوگا مبتنی بر عشق‬ ‫خالص و بدون قید و شرط است‪.‬‬ ‫در بسیاری از اموزه های یوگا‪ ،‬این عشق شکوفا‬ ‫میشود (زیرا نباید عشــق و خدا را فقط در یک‬ ‫جشــن یا مناسبت خاص به خود یاداوری کنیم‬ ‫بلکــه باید در تمــام زندگی ما جاری باشــند)‬ ‫میدانید که نوئل در فصل زمستان است و روزها‬ ‫کوتاه اند و نور خورشــید کمتــر‪ ،‬و هر روز که از‬ ‫نوئل میگذرد‪ ،‬با طوالنی شدن تدریجی روز‪ ،‬نور‬ ‫خورشید و روشــنایی بیشتر میشود و همگام با‬ ‫طبیعت باید خودمان را در هر روز به روشــنایی‬ ‫درونی نزدیکتر و با احترام به اداب و رســوم های‬ ‫هر جشــنی به بعد روحانی و معنوی زندگی مان‬ ‫بیشتر توجه کنیم‪.‬‬ ‫در اینجا به دو ســنت قدیمــی در یوگا (که‬ ‫در عین ســاده بودن‪ ،‬بســیار قدرتمند هستند)‬ ‫میپردازیم که شما میتوانید ان را در شب نوئل با‬ ‫دوستان و خانواده انجام دهید‪ .‬پیش از توضیح ان‪،‬‬ ‫سخن سوامی کوواالیاناناندا (‪) Swami Kuvalayananda‬‬ ‫را یاداوری میکنیم‪" :‬یوگا ســه پیام دارد؛ پیامی‬ ‫برای جسم‪ ،‬پیامی برای روان و همچنین پیامی‬ ‫برای روح‪".‬‬ ‫شماره یک ‪ :‬تراتاکا (مدیتیشن با شمع)‬ ‫شــما میتوانید این مدیتیشــن را به راحتی‬ ‫در خانــه خودتــان یا حتی به صــورت گروهی‬ ‫انجام دهید‪.‬‬ صفحه 31 ‫‪ -1‬یک شمع را در فاصله ‪ 20-15‬سانتیمتری‬ ‫خود قــرار دهید‪ ،‬در صــورت امــکان روبروی‬ ‫چشــمانتان و هم ارتفاع با انها باشد‪ ،‬اگر مقدور‬ ‫نبود‪ ،‬روی زمین گذاشته و روشن کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬در موقعیت مناسبی قرار بگیرید‪ ،‬بطوری که‬ ‫اگر به مدت ‪ 15-10‬دقیقه باشید‪ ،‬اذیت نشوید‪.‬‬ ‫‪ -3‬نگاهتان را به شعله شمع و بدون پلک زدن‬ ‫بدوزید‪ ،‬در اثر این عمل‪ ،‬ممکن اســت چشمان‬ ‫شــما به صورت طبیعی و غیر ارادی شــروع به‬ ‫پاکسازی کنند (اشک شما جاری شود)‪.‬‬ ‫‪ -4‬اجازه دهید‪ ،‬اشک تان جاری شود‪ ،‬به هیچ‬ ‫عنوان ان را پاک نکنید‪ ،‬ممکن اســت حتی اب‬ ‫بینی تان بیاید‪ ،‬هیچ کاری نکنید‪ ،‬به هیچ چیزی‬ ‫توجه نکنید‪ ،‬و اجــازه دهید دردها و االم درونی‬ ‫تان با انها از بدنتان خارج شوند‪.‬‬ ‫شماره دو‪ :‬بررسی سالی که گذشت‬ ‫برای ســال نو چه چیزی را باید در گذشــته‬ ‫رها کرد و چه چیزی را با خود برای ســال جدید‬ ‫همراه برد؟‬ ‫‪ -1‬در شــب سال نو‪ ،‬دو برگه جداگانه انتخاب‬ ‫کنید‪ ،‬روی یکی از انها‪ ،‬هر انچه را که دوســت‬ ‫ندارید در ســال جدید تجربه کنید بنویســید و‬ ‫در برگه دیگــر ارزوها‬ ‫و اهــداف خودتــان‬ ‫را بــرای ســال جدید‬ ‫یادداشت کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬برگــه ای کــه‬ ‫شــامل افکار‪ ،‬حوادث‪،‬‬ ‫احساسات و ویژگیهای‬ ‫ناخوشایندتان در سال‬ ‫قبل بوده را بسوزانید‪.‬‬ ‫‪ -3‬برگــه ای که بر‬ ‫روی ان خواســته ها‪،‬‬ ‫اهــداف‪ ،‬احساســات‬ ‫و تمــام کارهایــی که‬ ‫میخواهیــد در ســال‬ ‫جدید انجــام دهید را‬ ‫به اب بســپارید ( اب‬ ‫دریا‪ ،‬رودخانه‪ ،‬دریاچه‪،‬‬ ‫کانال چشمه و کال ابی‬ ‫که روان باشد)‪ ،‬اعتقاد‬ ‫بر این اســت کــه روز‬ ‫اول ســال نو‪ ،‬اب انها با خود بــه جایی که باید‬ ‫باشد‪ ،‬میبرد‪.‬‬ ‫‪Cinzio Piccioni -1‬‬ ‫مربی یوگا و یکی از موسسین مطالعات یوگا و فرهنگ شرق ‪Istituto‬‬ ‫‪per lo Studio dello Yoga e delle Culture Orientali – Institut‬‬ ‫‪pour l’Étude du Yoga et des Cultures Orientales‬‬ ‫تمرینات عملی یوگا در باشگاه دانشیوگا‬ ‫سبک یوگای شیواناندا و اشتانگایوگا‬ ‫بصورت انالین (نیمه خصوصی) و حضوری‬ ‫تمرینات عملی یوگا‬ ‫اموزشحرکات پیشرفتهیوگا‬ ‫جهت مربیان باسابقه و شرکت کنندگان در مسابقات یوگا‬ ‫اموزش اشتانگا یوگا (مخصوص بانوان)‬ ‫اموزش یوگا برایکودکان‬ ‫اموزش تکنیک های تمرکز فکر برای رسیدن به ارامش‬ ‫اموزش مبانی ایورودا‬ ‫یوگا نیدرا‬ ‫‪danesheyoga.com‬‬ ‫‪instagram.com/danesheyoga‬‬ ‫‪telegram.me/danesheyoga‬‬ ‫‪facebook.com/yoga.knowledge‬‬ ‫‪aparat.com/danesheyoga‬‬ ‫‪02188318189-02188319054‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 32 ‫شرکت کنندگان در مسابقات‬ ‫سال ‪ - ۱۳۹۴‬با‬ صفحه 33 ‫ت سراسری یوگا استان تهران‬ ‫اشگاه افسران‬ صفحه 34 ‫یوگا راهی به سوی‬ ‫سالمتی کامل‬ ‫اساناها‬ ‫برگرفته از کتاب یوگا‪ ،‬راهی به سوی سالمتی کامل اثر بی‪ .‬کی‪.‬اس ایینگر‬ ‫برگردان‪ :‬واحد ترجمه‬ ‫کتاب یوگا‪ ،‬راهی به سوی سالمتی کامل اصلی ترین‬ ‫کتاب ســبک یوگای ایینگر است که اولین بار در‬ ‫سال ‪ 2001‬در ‪ 432‬صفحۀ گالسه به صورت مصور‬ ‫و تمام رنگی منتشــر شده و تا به امروز چندین بار‬ ‫به روزرسانی و تجدید چاپ شده است‪.‬‬ ‫ایــن کتاب درواقع دربردارنــدۀ تمامی اموزه های‬ ‫بی‪.‬کــی‪.‬اس ایینگــر در خصــوص بــدن‪ ،‬ذهن‬ ‫وسالمتی اســت و برای تمامی پرتوجویان با هر‬ ‫سطح مهارت و تجربه ای می تواند مفید واقع شود‪.‬‬ ‫دانداسانا‬ ‫وضعیت عصا‬ ‫دانداســانا‪ ۱‬یکی ازوضعیت های پایه برای اســاناهای نشسته اســت‪ .‬داندا‪ ،‬در زبان‬ ‫سانســکریت به معنی عصا یا چوبدستی است‪ .‬انجام مرتب این اسانا تمرینی ست برای‬ ‫اصالح وضعیت نشستن‪ .‬دراین حالت پاهای شما کامال استراحت میکنند‪ .‬به تمام کسانی‬ ‫که دچار روماتیســم و یا ارتروز زانو و قوزک پا هستند انجام هر روز ان توصیه می شود‪.‬‬ ‫دانداسانا به ایجاد احساس ثبات و پایداری‪ ،‬افزایش قدرت و اعتماد به نفس کمک می کند‪.‬‬ ‫مراقب باشید‬ ‫اگرپشت شــما دارای خمیدگی و درد‬ ‫است و یا مبتال به اسم هستید این حرکت‬ ‫را با تکیه دادن به دیوار انجام دهید‪.‬‬ ‫اجزاء چهره‬ ‫کامال ریلکس‬ ‫روی‬ ‫استخوان لگن‬ ‫رها باشید‬ ‫‪ -1‬روی زمین بنشــینید‪ .‬پاها را در جلــوی خود دراز کنید‪ .‬با‬ ‫کمک دســت ها کفل هایتان را به سمت خارج بکشید‪ ،‬در نتیجه‬ ‫روی اســتخوان لگن قرارمی گیرید‪ .‬روی استخوان های لگن رها و‬ ‫ازاد باشــید‪ .‬ران ها‪ ،‬زانوها و قوزک هــر دو پا را کنارهم و مماس‬ ‫یکدیگر نگه دارید‪ .‬کف دست هایتان را درهر دو طرف‪ ،‬کنار مفصل‬ ‫ران ها روی زمین بگذارید‪ .‬نوک انگشتان دست ها رو به جلو باشند‪.‬‬ ‫قفسه سینه را باال ببرید‪ ،‬بازوها و ارنج ها را محکم قفل کنید‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫پاشنه پاها‬ ‫رها روی زمین‬ ‫باشند‬ صفحه 35 ‫‪ -2‬ماهیچه های چهارسرران ها را سفت و منقبض نگه دارید و انها را‬ ‫به طرف داخل کشاله ران ها بکشید‪ .‬ران ها را روی زمین فشار دهید‪ .‬با‬ ‫فشار دادن ران ها روی سطح زمین‪ ،‬کمرتان را صاف کنید و به طرف‬ ‫باال بکشــید‪ .‬مطمئن شوید که دیافراگم تان ازاد و رهاست‪ .‬دنده ها را‬ ‫باال برده و پشت را کامال صاف کنید‪ .‬استخوان دنبالچه را عمود بر سطح‬ ‫زمین نگه دارید‪ .‬ســر و گردن و کفل ها روی یک خط کامال مستقیم‬ ‫باشند‪ .‬در وضعیت نهایی ‪ 20‬تا ‪ 30‬ثانیه با تنفس طبیعی بمانید‪.‬‬ ‫فواید‬ ‫برطرف کننده قوز پشت‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫تنفسی‪ ،‬بهبود اسم و تنگی نفس‪ ،‬تقویت‬ ‫ماهیچه های قفســه ســینه و پشت‪ ،‬رفع‬ ‫سوزش معده‪ ،‬برطرف کننده نفخ و مشکالت‬ ‫گوارشی‪ ،‬سفت کردن ماهیچه های ران و‬ ‫ساق پاها‪ ،‬تقویت رباط ها‪.‬‬ ‫شانه ها را به‬ ‫عقب برانید‬ ‫کف‬ ‫پاها رها و‬ ‫ازاد‬ ‫ماهیچههای‬ ‫شکم را باال‬ ‫بکشید‬ ‫‪1-Dandasana‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 36 ‫مفهوم سادانا‪ 1‬در پروتکل‬ ‫درمان مای اکت‬ ‫دوم‬ ‫فاصله گیری از محتوای دردناک ذهن‬ ‫نویسنده‪ :‬مینا بختیاری‬ ‫به دنبــال معرفــی روش درمانــی مای اکت‬ ‫(درمــان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پایه یوگا و‬ ‫ذهن اگاهی)‪ ،‬در شماره قبل اطالعات مختصری‬ ‫در مورد روش درمانی اکت ارائه شد‪ .‬توضیح دادیم‬ ‫کــه این روش درمانی که در دســته درمان های‬ ‫شناختی‪-‬رفتاری اســت‪ ،‬برای درمان اختالالتی‬ ‫نظیر وسواس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬درد مزمن‪ ،‬افسردگی‪ ،‬و‬ ‫چاقی به کار برده می شود و به طبع ان‪ ،‬پروتکل‬ ‫درمانی مای اکت نیز در درمان چنین اختالالتی‬ ‫موثر است‪ .‬از انجایی که روش درمانی مای اکت در‬ ‫واقع تلفیقی است از روش اکت و یوگا‪ ،‬الزم دیدیم‬ ‫‪36‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫از نظریــه چهارچوب رابطه ای‪ 2‬در اکت با مفهوم‬ ‫سادانا در فلسفه یوگاست‪ .‬و اما هر کدام از این دو‬ ‫مفهوم به چه معنایی هستند؟‬ ‫نظریه چهارچوب رابطه ای اساس درمان اکت‬ ‫است‪ .‬اگر اکت را به مثابه یک ساختمان در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬نظریه چهارچوب رابطه ای‪ ،‬شــالوده این‬ ‫ســاختمان را تشــکیل می دهد‪ .‬ذکر یک مثال‪،‬‬ ‫توضیــح نظریه چهارچوب رابطه ای را تســهیل‬ ‫می کند‪ .‬فرض کنید به یک کودک خردسال یک‬ ‫عروسک خرس را نشان می دهیم و به او می گوییم‬ ‫که این شیء‪" ،‬خرس" (شفاهی به او می گوییم)‬ ‫است‪ .‬ســپس به او کارتی نشــان می دهیم که‬ ‫روی ان نوشــته "خرس" و به او می گوییم این‬ ‫کلمه "خرس" است (شفاهی به او می گوییم)‪ .‬با‬ ‫توجه به تصویر ‪ ،1‬ما دو رابطه ‪ 1‬و‪ 2‬را به کودک‬ ‫می اموزیم‪ .‬چهارچوب رابطه ای به کودک کمک‬ ‫می کند که روابط ‪ ،5 ،4 ،3‬و ‪ 6‬را خودش مستقل‬ ‫از انچه ما به او اموخته ایم فراگیرد‪.‬‬ ‫کــه مقدمه ای را به معرفی روش درمانی اکت در‬ ‫شماره قبل ارائه دهیم‪ .‬البته مجددا تاکید می شود‬ ‫که درمان مای اکت‪ ،‬جایی اســت که در ان یک‬ ‫به عالوه یک‪ ،‬دو نمی شــود‪ ،‬و این روش درمانی‬ ‫چیزی فراتر از مولفه های تشکیل دهنده ان یعنی‬ ‫اکت محض و یوگای محض است‪.‬‬ ‫در این مقاله به یکی از دو ســتون اصلی بنای‬ ‫روش درمانی مای اکت اشــاره می شود‪ .‬در واقع‬ ‫نظریه چهارچوب رابطه ای می گوید که محتوای‬ ‫پایه های فلســفی پروتکل درمانی مای اکت بر دو‬ ‫ســتون بنا نهاده شده‪ .‬اولین ســتون که در این ذهن ما اعــم از افکار‪ ،‬احســاس ها‪ ،‬تجربیات‪ ،‬و‬ ‫شــماره به معرفی ان خواهیم پرداخت‪ ،‬تلفیقی خاطره ها‪ ،‬همگی در شــبکه ای پیچیده از روابط‪،‬‬ صفحه 37 ‫درست همانند تصویر ‪ 1‬با یکدیگر در ارتباطند‪ ،‬و‬ ‫چه بخواهیم چــه نخواهیم‪ ،‬برخی روابط بین انها‬ ‫شکل می گیرد‪ ،‬حتی اگر از نحوه ارتباط مستقیم‬ ‫انها خبر نداشــته باشیم‪ .‬مثال ممکن است هنگام‬ ‫رانندگی در بزرگراه‪ ،‬تصویر یک بیلبورد تبلیغاتی‪،‬‬ ‫ناگهان ما را پرت کند به یک خاطره‪ ،‬فکر‪ ،‬احساس‪،‬‬ ‫یا تجربه ناخوشــایند‪ ،‬و حتی بــدون اطالع از ان‪،‬‬ ‫ناگهان احساســات دردناکی به ســراغمان بیاید‪.‬‬ ‫چهارچوب رابطه ای کاری است که مغز ما برای ان‬ ‫تکامل یافته و گریزی از ان نیســت‪ .‬مثالی دیگر‪:‬‬ ‫فرض کنید از شما بخواهم از همین لحظه به بعد‬ ‫بــرای ‪ 5‬دقیقه به هیچ وجه بــه گل رز قرمز فکر‬ ‫نکنید‪ .‬فکر می کنید چــه اتفاقی بیوفتد؟ امتحان‬ ‫کنید! بله! شما تمام تالش خود را می کنید و تنها‬ ‫چیزی که اکنون در ذهنتــان دارید‪ ،‬گل رز قرمز‬ ‫است‪ ،‬در حالیکه قبل از خواندن این سطور هرگز به‬ ‫ان فکر نمی کردید! حاال اگر من به شما اصرار کنم‬ ‫که تمام ترفندهایی که می توانید به کار بگیرید تا‬ ‫به رز قرمز فکر نکنید‪ ،‬احتماال شما به چیز دیگری‬ ‫فکر می کنید‪ ،‬مثال شــروع می کنید به فکر کردن‬ ‫در مورد شــکالت قهوه ای‪ .‬حاال اگر از شما بپرسم‬ ‫که ایا موفق شدید به رز قرمز فکر نکنید؟ شما در‬ ‫جواب خواهید گفت بله! به جای ان به شــکالت‬ ‫قهوه ای فکر کردم! اما بیایید روراست باشیم! شما‬ ‫به خاطر فکر نکردن به رز قرمز‪ ،‬به شکالت قهوه ای‬ ‫فکر کردید! مغز انســان عملکردش به همین نحو‬ ‫است‪ ،‬یعنی برای محتوای ذهن انسان هیچ دکمه‬ ‫حذفی وجود ندارد‪ ،‬و زمانی که تالش کنید از یک‬ ‫فکر یا احساس فرار کنید‪ ،‬فقط فکر به فکر‪ ،‬احساس‬ ‫به احســاس‪ ،‬و تجربه روی تجربه اضافه می شود و‬ ‫همین ها شبکه ای بسیار پیچیده از محتوای ذهنی‬ ‫را تشکیل می دهند که ناگهان به هنگام رویارویی‬ ‫با یک موقعیت‪ ،‬شما را دچار افکار و احساس های‬ ‫ناخوشــایندی می کند که گریزی از ان نیست‪ ،‬و‬ ‫مادامی که شما تالش کنید از این محتوای ذهنی‬ ‫دردناک فرار یا اجتناب کنید‪ ،‬ذهن کاری جز اضافه‬ ‫کــردن موارد دیگر به ان بلد نیســت! و فقط این‬ ‫شبکه روابط را پیچیده تر می کند‪ .‬اینجاست که رنج‬ ‫ظاهر می شود‪ .‬رنج در دیدگاه اکت‪ ،‬دردی است که‬ ‫تالش می کنیم از ان فــرار یا اجتناب کنیم‪ .‬درد‪،‬‬ ‫جزئی جداناپذیر از زندگی ماســت‪ .‬ما در زندگی‪،‬‬ ‫به حکم انســان بودنمــان‪ ،‬از درد گریزی نداریم‪.‬‬ ‫توانایــی ما برای از بین بــردن درد در زندگی‪،‬‬ ‫در حد توانایی مان برای تنظیم زمان طلوع هر‬ ‫روز افتاب است! و این یعنی هیچ! اما زمانی که‬ ‫تالش کنیم به هر نحوی از افکار‪ ،‬احســاس ها‪،‬‬ ‫خاطره ها‪ ،‬و تجربه های دردناک فرار یا اجتناب‬ ‫کنیم یا با انها بجنگیم‪ ،‬رنج ظاهر می شود‪.‬‬ ‫و اما در درمان مای اکت (درمان اکت مبتنی‬ ‫بــر یوگا و ذهن اگاهی) مفهوم یوگایی ســادانا‬ ‫چطور با مفهوم اکتــی چهارچوب رابطه ای در‬ ‫هم گره می خورنــد؟ زمانی که بپذیریم تالش‬ ‫برای فرار و اجتناب از محتوای دردناک ذهنمان‬ ‫کارامد نیست‪ ،‬می توانیم با فاصله گرفتن از ان‬ ‫محتوا‪ ،‬و با پذیــرش فاعالنه و نه منفعالنه ان‪،‬‬ ‫جهت تمرکزمان را عوض کنیم و از این سلطه‬ ‫محتوای ذهنی که در ان گیر افتاده ایم‪ ،‬خود را‬ ‫رها سازیم‪ .‬این رها شدن به چه کاری می اید؟‬ ‫این رها شدن از سلطه ذهن به ما اجازه می دهد‬ ‫کــه در فاصله ای که بین ما و محتوای ذهنمان‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬عمل کارامد را در جهت رسیدن به‬ ‫ارزش هــای زندگی مان‪ ،‬اگاهانه انتحاب کنیم‪.‬‬ ‫همه ســنت های عرفانی یک ویژگی مشترک‬ ‫دارند‪ ،‬انها تمریناتی دارند که سالکانشان را به‬ ‫سمت کاهش تسلط ذهن و محتوای ان بر رفتار‬ ‫و اعمال‪ ،‬هدایت می کنند‪ .‬سادانا در فلسفه یوگا‬ ‫عبارتست از مجموعه ای از روش ها‪ ،‬تمرین ها‪ ،‬و‬ ‫دیسیپلین خاص‪ ،‬که دنبال کردن انها‪ ،‬سالک یا‬ ‫ســادو را به یک هدف واال می رساند‪ ،‬که همان‬ ‫قطع تعلقات دنیوی اســت‪ .‬دلیل اوردن نظریه‬ ‫چهارچوب رابطه ای در کنار مفهوم سادانا‪ ،‬همین‬ ‫قطع و جدایی و دنبال کردن دیسیپلین است که‬ ‫در پروتکل درمانی مای اکت از طریق یوگا انجام‬ ‫می شود‪ .‬در پروتکل درمانی مای اکت‪ ،‬مراجع در‬ ‫یک درمان گروهی ‪ 8‬جلســه ای‪ ،‬دیسیپلین و‬ ‫توالی خاصی را طــی می کند تا بتواند به مرور‬ ‫از محتوای ذهنی دردناکش فاصله بگیرد و در‬ ‫حضور ان درد‪ ،‬و در فاصله ای که ایجاد شــده‪،‬‬ ‫عمل متعهدانه به سمت ارزش های زندگی اش‬ ‫را انتخاب کند‪.‬‬ ‫امید است که این مقاله کوتاه توانسته باشد‬ ‫اولین ســتون بنای پروتکل درمای مای اکت را‬ ‫به خوبی توضیح دهد‪ .‬از شما خوانندگان فهیم‬ ‫دعوت می شود که با مقاله های دنباله دار درباره‬ ‫معرفی پروتکل درمانی مای اکت همراه ما باشید‪.‬‬ ‫‪1-Sadhana‬‬ ‫‪2-Relational Frame Theory‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 38 ‫پی یو برای کاهش وزن و تناسب اندام‬ ‫رشته ورزشی نسبتا جدیدی که از ترکیب یوگا و پیالتس بوجود امده است‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬ناهید موسوی‬ ‫امــروزه در دنیا روش های تناســب اندام و کاهــش وزن جزو ضروریات‬ ‫باشــگاه های ورزشی شده و افراد زیادی وقت و هزینه خود را صرف انجام یا‬ ‫برنامه ریزی حرکات ان می کنند‪ .‬تنوع طلبی و خواهش روزافزون مخاطبان‬ ‫برای در اختیار داشتن بهترین‪ ،‬جذاب ترین و باصرفه ترین روش ها از سویی‬ ‫و رشد اگاهی و اطالعات افراد از سوی دیگر‪ ،‬باعث کثرت قابل توجه اینگونه‬ ‫روش ها در سراســر دنیا شده است‪ .‬با این وجود تنها تعداد معدودی از انها‬ ‫می توانند مخاطبان بین المللی برای خود داشــته باشــند و مابقی مصرف‬ ‫محدود و داخلی خواهند داشت‪ .‬یکی از رشته هایی که کمی بیش از بیست‬ ‫سال است ( در ابتدا بصورت محدود در امریکا و بویژه کالیفرنیا و اخیرا مدتی‬ ‫در حدود چهار سال است که در سطحی فراتر از امریکا) توانسته قابلیت های‬ ‫خود را اثبات کند رشــته "پی یو" است‪ .‬قدرت‪ ،‬حرکت‪ ،‬انعطاف سه ویژگی‬ ‫جذاب‪ ،‬که داشتن ان برای هر ورزشکاری چالش برانگیز است‪ .‬اگر خواهانشان‬ ‫هستید در رشته پی یو به هرسه ی انها خواهید رسید‪.‬‬ ‫پی یو(‪ )Piyo‬که نامی اســت اختصاری برای رشــته ورزشی هوازی(‪)Cardio‬‬ ‫مبتنی بر روش شناسی حرکات پیالتس(‪ )Pilates‬و یوگا(‪ )Yoga‬در سال ‪2014‬‬ ‫توسط کالین جانســون کالیفرنیایی برای طرفداران تناسب اندام ابداع شد‪.‬‬ ‫روشــی که در مدت ‪ 8‬هفته می تواند انعطاف و قدرت بدنی را همزمان برای‬ ‫شــما به ارمغان بیاورد‪ .‬هدف ترکیب بهترین های هر دو رویکرد ذکر شده و‬ ‫ارایه طرحی جامع از تکنیک ها ‪ ،‬برنامه تمرینی در خانه در کنار برنامه غذایی‬ ‫سالم برای حفظ نتایج مثبت تمرینات است‪.‬‬ ‫می توان گفت پی یو برنامه ای جامع از ورزش و تغذیه اســت که به افراد‬ ‫کمک می کند در کوتاهترین زمان ممکن با توجه به سطح توانایی و اگاهی‬ ‫‪38‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫خــود از مبتدی تا پیشــرفته بر طبق‬ ‫برنامه ای منظم تمرین کنند‪.‬‬ ‫تمرینــات پی یــو بصــورت اینتروال‬ ‫انجام می شوند‪ ،‬یعنی تمریناتی هستند‬ ‫که شــدت ان از کم بــه زیاد و بلعکس‬ ‫برنامه ریزی شده اســت و دارای فازهای‬ ‫استراحتی فعال می باشد‪ .‬حرکات قدرتی‬ ‫شامل پوزیشــن های یوگا و پیالتس اما‬ ‫به روشی متفاوت است زیرا این حرکات‬ ‫بصورت پیوسته انجام می شوند تا بتوانند‬ ‫ضربان قلب را باال برده و بدن را وارد فاز‬ ‫چربی سوزی کنند‪ .‬حرکات قدرتی مرکز‬ ‫بدن‪ ،‬از پیالتس در کنار حرکات انعطافی‬ ‫یوگا شــالوده اصلی پی یو را می ســازد‪.‬‬ ‫هر تمرین شــامل مراحل کاری بر روی‬ ‫بخشی از اندامهاســت‪ ،‬مانند اندام های‬ ‫تحتانی و فوقانی و مرکز بدن که بصورت‬ ‫زنجیــر وار بدنبال هم انجام می شــوند‪.‬‬ ‫ترکیبی از حرکات قدرتی بویژه تمرینات‬ ‫اســتحکامی برای مرکز بدن و انعطافی‬ ‫مفاصل و ماهیچه هــا بصورت هدفمند‬ ‫پشــت هم چیده شده و کمک می کنند‬ ‫پی یو را بشناسیم‬ ‫برای بسیاری از افراد‬ ‫داشتن اندامی متناسب‬ ‫یک رویاست‪ .‬هزینه های‬ ‫سرسام اور روش های‬ ‫میانبر از مصرف دارو تا‬ ‫جراحی و عوارض ناشی از‬ ‫انها‪ ،‬شیوع چاقی در میان‬ ‫جوامع مدرن و بیماریهای‬ ‫ناشی از ان‪ ،‬همچون‬ ‫دیابت‪ ،‬روشهای متفاوت‬ ‫تناسب اندام و سردرگمی‬ ‫در میان این بهتر است یا‬ ‫ان؟همگی ایجاب می کند‬ ‫با اگاهی بیشتری هویت‬ ‫و اهداف رشته انتخابی‬ ‫خود را بررسی کرده و‬ ‫هوشمندانه حرکت کنیم‪.‬‬ ‫در این مقاله سعی داریم‬ ‫به شما انتخاب اگاهانه‬ ‫دیگری بدهیم‪.‬‬ صفحه 39 ‫گردش انرژی در بدن به خوبی احساس شود‪ .‬شما مجبور نیستید برای مدت است ابتدا توسط پزشک معاینه شــده و پس از مشورت با مربی اقدام به‬ ‫زیادی در وضعیتها بمانید و تعداد تکرارها زیاد نیستند‪ .‬این تغیرات مداوم از انجام حرکات کند‪.‬‬ ‫حالتی به حالت دیگر‪ ،‬کمک می کند حرکات را از عمق بدن به سطح بیاورید‬ ‫و از درون احساس قدرت کنید‪ .‬در اینجا درگیر حرکات کنترلی نفس گیر یا‬ ‫تجهیزات الزم برای پی یو‬ ‫پرش و جهش نخواهید بود‪ .‬به عنوان مثال خبری از ایستادن بر روی سر و‬ ‫ضرب اهنگ تند و یک مت یوگا و یک بطری اب اشــامیدنی شــاید‬ ‫دست یا حرکاتی که فشار زیاد به گردن وارد می کنند نیست‪ .‬توجه به مرکز بیشترین امکانات در یک کالس پی یو باشد‪ .‬پی یو جزو ورزش هایی است‬ ‫بدن ‪ ،‬تمرکز ذهنی بر اجرای حرکات ‪ ،‬کنترل بدن ‪ ،‬دقت در اجرای حرکات ‪ ،‬که امکانات و وســایل خاصی نمی طلبد‪ .‬با وجود این اســتفاده از ابزار در‬ ‫تنفس‪ ،‬روان بودن حرکات از مولفه های مشهود در حین انجام حرکات رشته ان منع نشده اســت‪ .‬در برخی  کالس ها از دایره های نمدی برای کاهش‬ ‫پی یو است‪.‬‬ ‫اســتکاک دست و پا با سطح زمین استفاده می کنند‪ ،‬وزنه های سبک نیز‬ ‫یک طرح تمرینی پییو چگونه است و چقدر زمان می برد؟‬ ‫می توانند مفید باشــند تا شــدت تمرین را افزایش دهند‪ .‬اگر نیاز باشد با‬ ‫یک جلســه تمرین می تواند زمانی میان ‪ 20‬تا ‪ 45‬دقیقه باشــد‪ .‬برنامه افراد سالمند که امکان اسیب دیدگی شان در ورزش بیشتر است کار شود‪،‬‬ ‫کالس عموما شامل تمرینات گرم کننده مفاصل و افزایش ضربان قلب است‪ .‬می توان از هر ابــزار کمکی که کارایی حرکات را افزایش می  دهند‪ ،‬خطر‬ ‫تمرینات افقی و بازگشت به حالت ایستاده که با سرد کردن بدن همراه است‪ .‬اســیب دیدگی را کاهش داد‪ .‬به عنوان مثــال توپ  های فیزو بال‪ ،‬اجر و‬ ‫بطور کلی دو گروه تمرینات پایه و اصلی داریم که خود تمرینات می توانند بند یوگا برای حفظ تعادل ابزار مناســبی هستند‪ .‬در باشگاه های بزرگ و‬ ‫زیر شاخه های خود را داشته باشند‪ .‬الگوی رایج تمرینات در پی یو بر اساس با تعداد زیاد تمرین‪-‬کنندگان‪ ،‬وجود یک میکروفن برای مربی ضروری به‬ ‫سیکل سالم برخورشید یوگاست و دیگر حرکات در بدنه ان قرار می گیرند‪ .‬نظر می رســد زیرا بدلیل حرکت و توضیحات همزمان مربی نمی تواند به‬ ‫به همین ترتیب حرکاتی مانندکوه‪ ،‬ســگ ســر باال و سر پایین‪ ،‬پالنک یا راحتی نفس گیری کرده و صدای خود را یکسان و به وضوح به همه برساند‪،‬‬ ‫چاتورانگ‪ ،‬النگز‪ ،‬به همراه نمایش حرکت جنگجو‪ ،‬اسکوات‪ ،‬چرخش بدن در پس بهتر است باشگاه به این امکانات مجهز باشد‪ .‬محلی که تمرینات دران‬ ‫حالت پالنک معروف به فلیپ از حرکات پایه ی پی یو است‪.‬‬ ‫برگزار می شــود باید دارای تهویه مناسب و اینه های بزرگ در یک یا دو‬ ‫برنامه تمرین و تغذیه‪:‬‬ ‫طرف باشد تا هم شاگردان بتوانند حرکات خود را چک کنند و هم مربی‬ ‫برنامه تمرینی پی یو معموال شــش روز در هفته است‪ ،‬بنابراین بخشی از اشراف بیشتری بر کالس داشته باشد‪.‬‬ ‫ان در باشگاه و بخشی در منزل انجام می شود‪ .‬این تمرینات می توانند روند‬ ‫اهداف کلی در ورزش پی یو‪:‬‬ ‫رسیدن به نتیجه را سرعت بخشند‪ ،‬در غیر اینصورت می توانند تنها برای سه‬ ‫• افزایش عمومی قدرت بدنی با تمرکز بر مرکز بدن( هسته مرکزی) و‬ ‫روز در هفته تمرین شوند‪.‬‬ ‫داشتن بدنی منعطف‪.‬‬ ‫برنامه غذایی پی یو جادویی نیست‪ .‬شما تنها کسی هستید که می توانید‬ ‫• ثبات و تعادل در تمامی سطوح ذهنی و جسمی‪.‬‬ ‫معجزه کنید‪ .‬باید غذای خود را با هوش و درایت انتخاب نمایید‪ .‬اینجا شما‬ ‫• کاهش اضافه وزن بدون افت شدید متابولیسم‪.‬‬ ‫هستید که مشخص می کنید ایا به سوی هدف خود در حرکتید یا نه؟ برای‬ ‫• کاهش استرس و افزایش ضریب ایمنی بدن‪.‬‬ ‫اینکار باید چند گام اساسی بردارید‪:‬‬ ‫• افزایش توان انجام حرکات سیستماتیک و هماهنگ‪.‬‬ ‫‪ .1‬میزان کالری مناســب خود را مشخص کنید‪ .‬تنها کافی است مقداری‬ ‫• ارتقاء سطح سالمت عمومی بویژه سیستم ایمنی‪.‬‬ ‫از کالــری روزانه خــود را کم کنید‪ ،‬نه انقدر که بدن از ماهیچه ها برای نیاز‬ ‫• التیــام انقباظــات بدنــی پــس از تمرین هــای ســنگین بــرای‬ ‫انرژیکی خود استفاده کند‪.‬‬ ‫ورزشکاران حرفه ای‪.‬‬ ‫‪ .2‬غذاهایی را انتخاب کنید که مناسب کالری هدفمند شماست‪.‬‬ ‫‪ .3‬لیستی از غذاها و مواد اولیه مناسب ومفید داشته باشید‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪ .4‬در اجرای برنامه خود جدی باشــید و جدول مشخصات خود را مانند‬ ‫‪.1‬ساراسواتی ساتیاناندا(‪،)1923‬هاتا یوگا‪:‬تمرین های مقدماتی و پیشرفته‪،‬جالل الدین‬ ‫دفتر یادداشت کامل کنید‪.‬‬ ‫موسوی نسب‪،‬تهران‪،‬نشر فراوان‪،‬ویرایش دوم‬ ‫‪2. Balaji, Smitha, Ali (2012), Physiological Effects of Yogic Practices and Transcendental‬‬ ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫کسانی‬ ‫پی یو برای چه‬ ‫‪Meditation in Health and Disease, North American Journal of Medical Sciences, Volume‬‬ ‫‪4, Issue 10, October 2012‬‬ ‫برای انجام حرکات پی یو هیچ محدودیتی ســنی‪ ،‬حرکتی و یا جنسیتی‬ ‫‪3. Satpal (2015), yoga and its application in modern life, International national journal in‬‬ ‫‪physical & applied science, Volume 02, Issue 06, October 2015‬‬ ‫نداریم‪ .‬برنامه تمرینی بگونه ایی تر تیب داده شــده کــه تمامی افراد با هر‬ ‫‪4. Osar & Bussard (1969), Functional anatomy of the Pilates core: an illustrated guide to‬‬ ‫‪a safe and effective core training program, Berkeley, California, First published in 2015‬‬ ‫شرایطی می توانند از پس تمرینات برایند‪ .‬در ابتدا که افراد را با حرکات اشنا‬ ‫‪by Lotus Publishing‬‬ ‫‪5. Lyn, Bethany (September 9, 2014), All Your Piyo Workout,‬‬ ‫یوگا‬ ‫می کنیم شاید تفاوت قابل توجهی میان یک کالس پی یو و پیالتس یا‬ ‫‪6. Gregory, Nicholas (Mar 25, 2019), Breaking down the Piyo Meal Plan‬‬ ‫‪7. Lyn, Bethany (September 21, 2014), My Piyo Workout Review: Everything You Need‬‬ ‫نباشد‪ .‬تمامی افرادی که خواهان تناسب اندام‪ ،‬قدرت بدنی و انعطاف هستند‬ ‫‪to Know‬‬ ‫‪8. Atik, Nilufer (24 Jan 2015) Piyo: the work-out that won't make you cry,‬‬ ‫از مخاطبان پی یو هستند‪ ..‬ماهیت هوازی ان باعث می شود روش مناسبی‬ ‫‪9. Herwig, Sydney (Nov 18, 2013) Piyo calming like yoga but burns like Pilates‬‬ ‫‪10. Long, Ajoya (February 1, 2018) Piyo offers the benefits of Pilates and yoga,‬‬ ‫برای طرفداران کاهش وزن باشــد و از سوی دیگر ماهیت اینتروال حرکات‪،‬‬ ‫‪11. Jacqui (2014) Review: Piyo Meal Plan Diet for Weight Loss with Printable,‬‬ ‫‪12. Phillips, Kell (2018), what is Piyo, a sample of yoga –Pilates fusion,http://welland‬‬‫پی یو را دســته روش های تناسب اندام و قدرتی قرار می دهد که مخاطبان‬ ‫‪good.com‬‬ ‫‪13. Mitzalis, Dehlan (2018), what is the piyo exercise?http://woman.thenest.com‬‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫‪14. Danger, Kim (Jun 19, 2014), When will piyo be released? Www. beachbodynow.com‬‬ ‫با این حال ورزش پی یو بدلیل پیچیدگی نســبی حرکات نمی تواند برای‬ ‫‪15. beachbody insider (2019)what is piyo? www, Chalen Johanson.com‬‬ ‫‪16.table 1. (July 1, 2016), sorey fitness, Pintrest.com‬‬ ‫افراد اسیب دیده توصیه شود‪ .‬چنانچه فردی دارای اسیب دیدگی باشد‪ ،‬بهتر‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 40 ‫جرعه‬ ‫ای از‬ ‫یک‬ ‫کتاب‬ ‫تله شادمانی‬ ‫نویسنده‪ :‬دکتر راس هریس‬ ‫ترجمه‪ :‬دکتر علی صاحبی‪ /‬مهدی اسکندری‬ ‫خالصه نویسی‪ :‬سیسا‬ ‫در بردارند‪ .‬اگر به دنبال شــادمانی هستیم‪ ،‬باید‬ ‫عاقالنه در جستجوی ان باشیم‪.‬‬ ‫شادمانی طنزی بزرگ به همراه دارد‪ .‬این کلمه‬ ‫«شانس» یا بخت و اقبال را در ذهن تداعی می کند‬ ‫و بدین معناست که در نگاهی مثبت‪ ،‬فرد قدردان‬ ‫ظهور این موقعیت و حس تــازه و حیرت اور ان‬ ‫اســت‪ .‬طنز ماجرا این است که مردم نه تنها ان را‬ ‫جستجو می کنند‪ ،‬بلکه تالش می کنند پس از به‬ ‫دست اوردن شادمانی‪ ،‬حفظش کنند و از تمامی‬ ‫احساسات ناخوشایند اجتناب نمایند‪.‬‬ ‫شادمانی فقط داشتن احساس خوب نیست؛ اگر‬ ‫چنین بــود‪ ،‬افرادی که دچار اعتیاد به مواد مخدر‬ ‫شده اند‪ ،‬خوشحال ترین انســان های روی کره ی‬ ‫زمین بودند‪ .‬در واقع احســاس خــوب‪ ،‬از ادراک‬ ‫ناخوشایندی های زندگی پدید می اید‪ .‬افراد مبتال‬ ‫به اعتیاد تالش می کنند همیشه در حالت نشئگی‬ ‫مطلوب خود باقی بمانند تا احساس خوب را تجربه‬ ‫کنند‪ ،‬اما باید بدانیم شادمانی فقط وقتی به دست‬ ‫می اید که ناخوشایندی و نامالیمات زندگی را به‬ ‫ارامی در اغوش بگیریم‪.‬‬ ‫بیشتر ما به اسم ساختن نتایج هیجانی احساسی‬ ‫مطلوب که بــه ان شــادمانی می گوییم‪ ،‬خود را‬ ‫درگیر رفتارهایی می کنیم که نه تنها شــادمانی‬ ‫را بــه وجود نمی اورند‪ ،‬بلکه نتیجه ی معکوســی‬ ‫‪40‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ایا شاد بودن امری طبیعی است؟‬ ‫ما در دنیای کنونی نســبت بــه تمامی ادوار‬ ‫گذشــته‪ ،‬از اســتانداردهای باالتری در زندگی‬ ‫برخورداریم‪ :‬از درمان های پزشــکی بهتر‪ ،‬غذای‬ ‫بیش تر و بهتر‪ ،‬شرایط مسکن بهتر‪ ،‬موقعیت بهتر‪،‬‬ ‫پول بیشتر‪.‬‬ ‫در حقیقت زندگی طبقه ی متوســط امروزی‪،‬‬ ‫خیلی بهتر از زندگی ای اســت که در گذشته ای‬ ‫نه چندان دور خانواده ی ســلطنتی ان را تجربه‬ ‫می کردند‪ ،‬با این حال همچنان احساس بدبختی‬ ‫انســان ها را فرا گرفته اســت‪ .‬قفسه های مربوط‬ ‫توسعه و بهبودی فردی و روانی کتابفروشی ها با‬ ‫سرعتی که تا به حال مشاهده نشده رو به ازدیاد‬ ‫است و قفســه ها به خاطر فشاری که از سنگینی‬ ‫وزن کتــاب تحمل می کنند صدایشــان در امده‬ ‫است‪ .‬کتاب هایی با عناوین افسردگی‪ ،‬اضطراب‪ ،‬بی‬ ‫اشتهایی عصبی‪ ،‬پرخوری‪ ،‬مدیریت خشم‪ ،‬طالق‪،‬‬ ‫مشکالت روابط و‪ ...‬در تلویزیون و رادیو‪ ،‬درمجالت‬ ‫و روزنامــه ها‪« .‬متخصصان» هر روز با توصیه هایی‬ ‫دربــاره ی چگونگی بهبــود زندگــی بمبارانمان‬ ‫می کنند‪ .‬با وجود تمامی کمک ها و مشــاوره ها و‬ ‫خرد دنیوی‪ ،‬بدبختی انســان ها نــه تنها کاهش‬ ‫نیافته بلکه با فراز و نشیب روبه پیشرفت است! ایا‬ ‫اشتباهی صورت گرفته ؟!‬ ‫شادمانی دقیقا به چه معناست؟‬ ‫کلمه ی «شادمانی» دو معنای کامال متفاوت دارد‪.‬‬ ‫معموال این کلمه به یک احساس اشاره دارد؛ حس‬ ‫لذت بردن‪ ،‬خوشحالی یا کامروا بودن‪ .‬همگی ما از‬ ‫احساسات شاد خود لذت می بریم‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در پی این احساس هستیم‪ .‬البته حس خشنودی‬ ‫نیز مانند دیگر احساســات ما‪ ،‬دوام چندانی ندارد‪.‬‬ ‫مهم نیســت چقدر سعی کرده باشیم ان را حفظ‬ ‫کنیم‪ ،‬زیرا در هر لحظه امــکان دارد از بین برود‪.‬‬ ‫همانطور که مشاهده خواهیم کرد‪ ،‬اگر فقط در پی‬ ‫تجربه ی این احساس باشیم‪ ،‬اساسا زندگی راضی‬ ‫کننده ای نخواهیم داشت‪ .‬درحقیقت‪ ،‬هرچه بیشتر‬ ‫در پی احساسات خوشایند باشیم‪ ،‬بیشتر و بیشتر‬ ‫از اضطراب و افسردگی رنج خواهیم برد‪.‬‬ ‫معنای دیگر شــادمانی‪« ،‬زندگــی غنی‪ ،‬پربار و‬ ‫بامعنا» است‪ .‬زمانی که براســاس انچه در اعماق‬ ‫قلبمان برایــش اهمیت قائلیم عمــل می کنیم‪،‬‬ ‫زمانی که به ســمت مسیری حرکت می کنیم که‬ ‫به نظرمان ارزشمند است‪ ،‬زمانی که به وضوح انچه‬ ‫را در زندگی خواهانش هســتیم‪ ،‬مشخص و طبق‬ ‫ان عمل می کنیم‪ ،‬زندگی ما غنی‪ ،‬پربار و پرمعنا‬ ‫می شود و حسی قدرتمند از نشاط و سرزندگی را‬ ‫تجربه می کنیم‪ .‬این احساســات زودگذر نیستند‪،‬‬ ‫بلکه حسی عمیق از خوب زندگی کردن را به وجود‬ ‫می اورند‪ .‬اگرچه این نوع زندگی احساســات لذت‬ ‫بخش بســیاری به ما می دهد‪ ،‬احساسات ناراحت‬ ‫کننده ای مانند غم و اندوه‪ ،‬ترس و خشم را نیز به‬ ‫همراه دارد‪ .‬این همان چیزی است که باید انتظارش‬ ‫را داشته باشیم‪ .‬اگر قرار است زندگی پرباری داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬پس طیف کاملی ازعواطف انسانی را تجربه‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬شــاید حدس زده باشید که در این‬ ‫کتاب بیشــتر به معنای دوم خوشــبختی عالقه‬ ‫مندیم‪ .‬واقعیت این است که در مسیر زندگی‪ ،‬رنج‬ ‫و درد را نیز تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫هیچ راهی برای خالص شدن از شرشان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬همگی ما انســان ها‪ ،‬با این حقیقت مواجه‬ ‫می شــویم؛ دیر یا زود ضعیف و بیمار می شویم و‬ ‫روزی خواهیم مرد‪ .‬دیر یا زود به واســطه ی طرد‬ ‫شدن‪ ،‬جدایی یا مرگ‪ ،‬اقوام عزیز خود را از دست‬ ‫می دهیم‪ .‬دیر یا زود با انتقاد‪ ،‬ناامیدی و شکســت‬ ‫مواجه خواهیم شــد‪ .‬این بدان معناست که در هر‬ ‫صورت قرار اســت همگی ما افکار و احساســات‬ ‫دردناک را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫خبر خوب این است که اگر نمی توانیم از چنین‬ ‫دردهایی اجتناب کنیم‪ ،‬می توانیم شیوه ی مدیریت‬ ‫هرچه بهتر ان ها را یاد بگیریم؛ اینکه فضایی برای‬ ‫ان ها در وجودمان ایجاد کنیم چون قرار است روزی‬ ‫مهمان ما شــوند‪ ،‬نه این که اجازه دهیم به محض‬ ‫امدن کنترل زندگیمان را در دســت بگیرند‪ ،‬و در‬ ‫ی را خلق کنیم که ارزش زندگی کردن‬ ‫نهایت زندگ ‬ ‫داشته باشد‪ .‬این کتاب شیوه ی انجام این کار را به‬ ‫شما نشان می دهد‪.‬‬ ‫به جای این کــه به دنبال افکار و احساســات‬ ‫خوشایند باشید‪ ،‬روی خلق زندگی غنی و پرمعنا‬ ‫تمرکز کنید تا با این کار‪ ،‬احســاس سرزندگی و‬ ‫نشــاط و شادمانی در شــما ایجاد شود‪ ،‬که قطعا‬ ‫رضایت بخش و طوالنی مدت است‪.‬‬ صفحه 41 ‫زندگی را همانگونه که هست جشن بگیریم‬ ‫فاطمه توازنی زاده‬ ‫‪@tavazoni_fatemeh‬‬ ‫امروز روز شادی و امسال سال گل‬ ‫انقباضات بدن می شود‪ .‬تجربه حس ارامش و شادی‬ ‫نیکوست حال ما که نکو باد حال گل‬ ‫بعد از تمرینات یوگا به همین دلیل است‪ .‬شادی و‬ ‫" موالنا " سرور با افزایش حرارت بدن و سرعت نبض همراه‬ ‫است‪ .‬در چنین لحظاتی و در بهترین حالت روحی‬ ‫بارها این جمله را خوانده و شنیده ام‪ ،‬و با خود زمزمه ممکن‪ ،‬جشــن گرفتن کار ساده ایست‪ .‬اما ایا تا به‬ ‫کرده ام که اخر چطور می توان زندگی را همانگونه حال حس ازادی را با تجربه احســاس غم تجربه‬ ‫که هست جشن گرفت؟ زمانی که غم به خانه من کرده ای؟ فرار از این احساس زیبا را رها کن‪ .‬وقتی‬ ‫سرک کشیده است‪ ،‬ایا جشن گرفتن معنایی دارد؟ به ســراغت امد تسلیمش شو‪ ،‬درغم غوطه ور شو‬ ‫جشن و سرور همیشه نمادی از شادیست‪ ،‬حالم که و با تمام ســلول های وجودت تجربه اش کن‪ ،‬چرا‬ ‫خوب باشــد و دنیا بر وفق مراد‪ ،‬برای خود جشن که نتیجه رهایی دران شگفت زده ات خواهد کرد‪.‬‬ ‫کوچکی برپا می کنم و با خود می پندارم که از این غم تو را بــا خود به جهان خالص تری خواهد برد‪.‬‬ ‫طریق شکرگزاری کرده ام و به خود می بالم که چه احساس نشاطی که پس از تسلیم در برابر غم پیدا‬ ‫بنده نیکویی برای پروردگارهستم‪.‬‬ ‫خواهی کرد‪ ،‬بی نظیراست‪ .‬حس رهایی دراحساسی‬ ‫وقتی از شادی و هیجان قلبم به تپش می افتد‪ ،‬در مانند اندوه‪ ،‬پذیرفتنش و به تمامی ان را در اغوش‬ ‫جسم من چه اتفاقی افتاده است؟ بی شک قطرات کشــیدن مرا ارام کرد و انکه ارامش دارد شادی از‬ ‫کوچک مجعزه اســایی به نام هورمون های شادی ان اوســت نه انکه تسلیم متغیرات است‪ .‬جالل و‬ ‫بخش یا همان اندروفین در بدنم ترشح شده است شکوه تنها در قصر شادی و پایکوبی یافت نمی شود‪،‬‬ ‫و حس خوب سرخوشی و نشاط را که نمایانگر یک یک اتفاق غیرمنتظره و تلخ نیز بخشــی از شکوه و‬ ‫ذهن ارام اســت ‪ ،‬مدیون وجود اندروفین نازنین در جالل حکمت پروردگار اســت‪ .‬پس بر ان شدم تا‬ ‫مغزم هستم‪ .‬ذهن ارام می شــود و انبساط خاطر در جهانی که یک لحظه از حرکت نمی ایستد و هر‬ ‫اتفــاق می افتد‪ ،‬و همه اینها تعریفی از شــادی را ثانیه در حال دگرگونیست‪ ،‬در جهانی که هیچ چیز‬ ‫دربر دارند‪ .‬شادی‪ ،‬خوشحالی وخوش دلی که ثمره در ان مطلق نیست و همواره در حال تغییر است‪،‬‬ ‫پدیده ای به نام انبســاط درونی هستند‪ .‬یوگا یکی ازاد و رهــا و بی قید زندگی کنم و ان را همانگونه‬ ‫از راههایی اســت که در این امــر مهم مرا را یاری که هست جشن بگیرم‪ .‬چرا که شادی و شادکامی‬ ‫می کند‪ .‬زمــان اجرای یک اســانا‪ ،‬وقتی عضالت از انبســاط و بسط لحظه ها سرچشمه می گیرد‪ .‬از‬ ‫کشیده می شــوند نیز‪ ،‬مغز فرمان ترشح اندروفین رهایی و تسلیم و از اسودگی خاطر‪ ".‬خداوندا انگاه‬ ‫را می دهد‪ .‬همچنین اســاناها و تمرینات تنفسی که ایین یاد تو را در غم و شادی نگاه داشتم موسم‬ ‫باعث ایجاد جریان خون در تمام بدن و در مغز شده عید من است‪" .‬‬ ‫که در نتیجه عمل تبادل اکســیژن و دی اکســید تســلیم زندگی و انچه از حیطه اختیارات ما خارج‬ ‫کربن در مغز و شش ها با سرعت و حجم بیشتری اســت و توکل و توســل به خداوند بــزرگ نوعی‬ ‫صورت می گیرد و موجب کاهش استرس ‪ ،‬فشار و جشــن گرفتن است‪ .‬سرســپردگی شیرین است‪.‬‬ ‫دل ســپردن شیرین تر‪ .‬وقتی دل ارامم به حکمت‬ ‫پروردگار و سرسپرده انچه برایم مقدر کرده است‪،‬‬ ‫هنگامــی که در تقدس یــادش دل به مهر او می‬ ‫ســپارم‪ ،‬در کهکشان وجودم اهنگ شادی و سرور‬ ‫را می شــنوم‪ .‬زمانی کــه در غمگین ترین لحظات‬ ‫زندگی ســر به بالین پروردگار می گذارم و با تمام‬ ‫وجود می خوانمش‪ ،‬وقتی غرق در یادش هســتم و‬ ‫ذکر لحظه هایم‪ ،‬نیایش اوســت‪ ،‬در من جشنی بر‬ ‫پاســت که توصیف نشدنیست‪ " .‬ای مهرجان من‬ ‫ای که عید با تو به معنا می رسد "‬ ‫فلسفه زندگی مهربانیست‪ " .‬مهر" بان‪ .‬مهر خداوند‬ ‫را در دل و جان نگاه داشتن‪ .‬مادامی که پاسدار مهر‬ ‫پروردگار در نفس هایم هستم‪ ،‬مهمان محفل شادی‬ ‫و سرور جهانم‪ .‬جشن گرفتن زندگی همانگونه که‬ ‫هســت‪ ،‬یعنی زیستن به شیوه زندگی‪ .‬یعنی نفس‬ ‫کشــیدن در هوای حضور و در اسمان جان حاضر‬ ‫بودن‪ ،‬نه درغفلت و فراموشــی به سربردن‪ .‬زیستن‬ ‫به طریق هســتی سپاسگزاریست و بدین ترتیب‬ ‫می تــوان ان را جشــن گرفت‪ .‬زندگــی که تمام‬ ‫موجودیت هستیســت‪ ،‬خود جشــن بزرگی است‬ ‫کــه خداوند برپا کــرده و از درون هر ذره از حیات‬ ‫صــدای رقص و پایکوبی اش به گوش می رســد و‬ ‫انسان فراخوانده شــده برای حضور در ضیافت بی‬ ‫پایان زندگی و تنها کلیدواژه ماندن در این جشــن‬ ‫با شکوه پاســداری از نفس هاســت‪ .‬هوشیاری و‬ ‫مراقبــت از لحظه ها و نگاهداشــتن و محافظت از‬ ‫این گنج و ســرمایه عظیم که به لطف و مهربانی‬ ‫پروردگار در اختیارمان قرار گرفته اســت‪ .‬بنگر که‬ ‫چگونه برای نوزادی که قدم به این جهان می گذارد‬ ‫جشن می گیرند‪ .‬پس امدنمان مبارک بوده‪ ،‬چرا که‬ ‫خداوند اراده کــرده و برای حضور در این گیتی از‬ ‫سوی او طلبیده شده ایم‪ .‬امدیم تا در بزم نامحدود‬ ‫جهان لحظه هایمان را به شــادی سپری کنیم‪ .‬اما‬ ‫چه شــد که فراموش کردیم؟ ایــا در بند عالیق و‬ ‫ارزوها اسیر ماندیم و غافل شدیم؟‬ ‫یک میزبان برای مجلســی که برپا کرده همه چیز‬ ‫را به بهترین شکل تدارک می بیند‪ .‬ایا اگر مهمانی‬ ‫که وارد خانه می شــود در هردقیقه از صاحبخانه‬ ‫چیزی طلب می کند بــه نوعی بی احترامی نکرده‬ ‫است؟ انتظارمان از زندگی تا چه حد و اندازه ایست؟‬ ‫چگونه دقایق عمر با ارزش خود را با ناسپاســی در‬ ‫مقابل نعمتهای بیکران خداوند می گذرانیم‪ .‬شکوه و‬ ‫جالل الیزال پروردگار را به نظاره بنشــین‪ .‬در خود‬ ‫فــرو رو‪ .‬از نفس هایت مراقبت کن و برای لحظاتی‬ ‫سر و جان را تقدیم خالق کن‪.‬‬ ‫ای وصل تو اصل شــادمانی هیچ نیندیشم به جز‬ ‫"موالنا"‬ ‫دلخواه تو‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪41‬‬ صفحه 42 ‫هفد‬ ‫مهندسیدرون‬ ‫هم‬ ‫بدن‬ ‫بخش هشتم‬ ‫رهایی یافتن از چیزی که درون شماست!‬ ‫نویسنده‪ :‬سادگورو (‪)Sadhguru‬‬ ‫از مجموعه مطالب برگرفته از کتاب مهندسی درون‬ ‫برگردان و تلخیص‪ :‬پیام صمدی خادم‬ ‫از شــماره ی ‪ 139‬قدم به قدم کتاب مهندسی درون (راهنمایی برای دستیابی به سرور و سعادت)‬ ‫نوشته ی استاد معاصر هندی‪ ،‬سادگورو‪ ،‬مرور شد‪ .‬به تعبیر سادگورو‪ ،‬بخش اول کتاب نقشه راه است‬ ‫و بخش دوم که در این شماره قسمت هشتم از ان مرور خواهد شد‪ ،‬اقداماتی عملی برای پیمودن راه‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫تا کنون و در شــماره های پیشین مفاهیم و‬ ‫موارد زیر مورد بررسی قرار گرفتند‪:‬‬ ‫‪ -1‬خاطره ی روشن شدگی سادگورو‪،‬‬ ‫‪ -2‬مفهوم ِ «مسئولیت پذیری»‪،‬‬ ‫‪ -3‬کنترل خشم‪،‬‬ ‫‪ -4‬سوء تعبیرهای متداول و مرسوم جهانی در‬ ‫ارتباط با مسئولیت پذیری و تنهایی‪،‬‬ ‫‪ -5‬تعریف یــوگا به عنوان یــک تکنولوژی‬ ‫برای ارتقاء دادن‪ ،‬فعال کردن‪ ،‬و پاالیش کردن ِ‬ ‫انرژی های درونی‪،‬‬ ‫‪ -6‬یوگا یعنی رسیدن به اتحاد و وحدت (‪)Union‬‬ ‫و هر فرایند ِ منتهی به این نتیجه «یوگا»ست‪،‬‬ ‫‪ -7‬ادمی از چهار بُـعد شکل یافته است‪ :‬بدن‪،‬‬ ‫ذهن‪ ،‬احساســات و انرژی که برای دستیابی به‬ ‫سرور و ســعادت باید در تعامل و هماهنگی با‬ ‫هم کار کنند‪،‬‬ ‫‪ -8‬در ابتدای راه‪ ،‬انسان فقط می تواند به بدن‬ ‫ِ فیزیکــی‪ ،‬بدن ِ ذهنی و بدن ِ انرژیکی خودش‬ ‫دسترســی داشته باشد و بعد از تنظیم این سه‬ ‫بدن (یا اصطالحاً ســه الیه)‪ ،‬قادر خواهد بود به‬ ‫شادمانی و سرور دست یابد‪،‬‬ ‫‪ -9‬حق ِ دستیابی به ســرور و سعادت برای‬ ‫همگان به یکســان به ودیعه گذاشــته شده و‬ ‫هیچ کس واجد ِ شرایط تر از دیگری نیست‪.‬‬ ‫همچنین ســه اصل طالیی (که سادگورو در‬ ‫دوره های حضوری ِ مهندسی درون هم به شدت‬ ‫بر ان ها تاکید می کند) برای ورود به قلمروهای‬ ‫روحانی ارائه شد‪ ،‬که عبارتند از‪:‬‬ ‫اصل اول) توانایی من در پاسخ دهی نامحدود‬ ‫اســت‪ ،‬اما توانایی من برای واکنش نشان دادن‬ ‫محدود است‪،‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫اصــل دوم) من صددرصــد بابت هر چیزی‬ ‫که هســتم و نیستم مسئولم‪ ،‬بابت ِ توانایی ها و‬ ‫عـسرتم‪،‬‬ ‫ناتوانی هایم‪ ،‬بابت شادی و ُ‬ ‫اصل سوم) من تنها کسی هستم که ماهیت‬ ‫ِ دقیــق ِ تجربه ام را در این زندگی و فراتر از ان‪،‬‬ ‫تعیین می کنم‪ .‬من همان کســی هســتم که‬ ‫زندگی خودم را می سازم‪.‬‬ ‫در بخش دوم کتاب که در این شماره قسمت‬ ‫هشــتم ان را تقدیم خواهیم نمود‪ ،‬به بررسی‬ ‫عمیق تر و دقیق تر ِ ســه الیه یا ســه پوشش ِ‬ ‫پرداخته می شود و بر همین مبنا‪ ،‬قسمت دوم‬ ‫ِ کتاب «مهندســی درون» به سه فصل تقسیم‬ ‫گردیده اســت که به ترتیب بدن‪ ،‬ذهن و انرژی‬ ‫نامیده شده اند‪ .‬در هر فصل در کنار ِ توضیحات‬ ‫مربوطه‪ ،‬تمرینــات عملی نیز داده می شــود‪،‬‬ ‫چرا که به باور ِ ســادگورو‪« ،‬یوگا» یک سیستم‬ ‫اعتقادی یا مذهبی نیســت که شما بشنوید و‬ ‫باورش کنید‪ .‬بلکه سیستمی است که باید به ان‬ ‫عمل کرده و خودتان ان را به عرصه ی تجربه ی‬ ‫خودتان بکشانید‪.‬‬ ‫در هفت قسمت اخیر نیز این موارد به ترتیب‬ ‫مطرح شد‪:‬‬ ‫‪ -1‬هســتی ما به این بدن فیزیکی خالصه‬ ‫نمی شود و بُعدی ورای بدن فیزیکی در کار است‪.‬‬ ‫‪« -2‬چیزی هست که عاشق دیوار [و حصار و‬ ‫محدودیت] نیست!»‪،‬‬ ‫‪ -3‬معنویت یعنی «سفر نمودن از بدن ِفردی‬ ‫ِ مبتنی بر حصارها‪ ،‬به منشا بی کران و بی حد و‬ ‫حصر ِ افرینش»‪،‬‬ ‫‪ -4‬حواس پنج گانه موجب ِ اعوجاج فکری و‬ ‫استنتاج گمراه کننده ای در شناخت ذات ِ اصلی‬ ‫خویشتن مان می شود‪،‬‬ ‫‪ -5‬بدن ابــزاری برای درک و دریافت جهان‬ ‫هستی بوده و به وسیله ی ان می توانیم «کائنات‬ ‫را دانلود کنیم!»‪،‬‬ ‫‪ -6‬بدن ِ فیزیکی‪ ،‬جزئی از زمین است و اصل‬ ‫و بنیادش از ان است؛ ارتباط دادن بدن با زمین‬ ‫(مثــل راه رفتن با پای برهنــه) جزء تمرینات‬ ‫معنوی مهم محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ -7‬چرخه هایــی بــر جهان مــاده و حیات‬ ‫انســانی حاکم است‪ .‬همچنین هماهنگ شدن‬ ‫ِ سیکل های درونی انســان با چرخه ی دوازده‬ ‫ساله ی خورشیدی از اهمیت بسیاری برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -8‬پنج عنصــر‪ ،‬جایگاه ان ها در ســاختار‬ ‫وجودی انسان و نحوه ی پاک سازی ان ها‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره در مورد رهایــی یافتن از‬ ‫چیزهایی که خواســتار ان ها نیستیم و اینکه‬ ‫چگونه بدن می تواند مانعی بر سر لذت بردن از‬ ‫زندگی باشد‪ ،‬صحبت خواهد شد‪.‬‬ ‫زمانی که مدفوع از در و دیوار باال می رود!‬ ‫روزی روزگاری در زمان های قدیم‪ ،‬اکبرشاه‬ ‫در دربار نشسته بود و ناگهان پرسید «چه چیزی‬ ‫بیشتر از هر چیز دیگری می تواند به ادمی لذت‬ ‫دهد؟» پاسخ های زیادی رد و بدل شد‪ .‬ولی یکی‬ ‫از مالزمان گفت «ســرورم‪ ،‬خدمت به خداوند‬ ‫بزرگترین لذت است‪».‬‬ ‫همیشــه در اطراف ِ امپراتوران و پادشاهان‪،‬‬ ‫ادم های چاپلوس و بادمجان دور قاب چین وجود‬ ‫دارند‪ .‬بنابرایــن یکی از همین ادم های متملق‬ ‫گفت‪« :‬پادشاها! خدمت به شما بزرگترین لذت‬ ‫اســت و این بنده ی حقیر حتی توان ِ تصور ان‬ ‫را هــم ندارم!» و دیگری گفت‪ « :‬نظر دوختن به‬ ‫‪۱‬‬ صفحه 43 ‫چهره منور شــما نهایت ِ لذت و سرور است!» و‬ ‫اغراق و گزافه گویی ها همچنان اوج گرفت‪.‬‬ ‫بیربــال (‪ ۲)Birbal‬که مردی عاقل و فرزانه بود و‬ ‫در ان جمع حضور داشت‪ ،‬حوصله اش سر رفت‪.‬‬ ‫اکبرشاه از او پرسید‪« :‬بیربال‪ ،‬چه چیز باعث شده‬ ‫که ساکت باشی؟ به تو چه چیزی باالترین لذت ها‬ ‫را می دهد؟»‬ ‫بیربال پاسخ داد‪« :‬تخلیه ی روده ها !!!!»‬ ‫اکبرشــاه که از ان همه ستایش و تمجید به‬ ‫وجد امده بود‪ ،‬ناگهان عصبانی شــد و گفت‪« :‬به‬ ‫جرم چنین وقاحتی در این دربار‪ ،‬تو باید چیزی‬ ‫که گفتی را ثابت کنی‪ .‬در غیراین صورت جانت را‬ ‫خواهم ستاند‪».‬‬ ‫بیربال گفت‪« :‬ســرورم‪ ،‬به من دو هفته مهلت‬ ‫دهید تا ان را اثبات کنم‪ ».‬و شاه موافقت نمود‪.‬‬ ‫در تعطیالت ِ اخر ِ هفته‪ ،‬بیربال یک مسافرت‬ ‫شکاری برای شاه ترتیب داد و کاری کرد تا تمام‬ ‫زنان ِ دربار در این اردوکشی شاه را همراهی کنند‪.‬‬ ‫او به گونه ای چادرها را اراست تا چادر ِ اکبرشاه در‬ ‫مرکز قرار گیرد و در اطراف‪ ،‬زنان و کودکان را جا‬ ‫داد‪ .‬از اشپزباشــی خواست تا بهترین و لذیذترین‬ ‫غذاها را تدارک ببیند و شاه بسیار مسرور شد‪.‬‬ ‫صبح ِ روز ِ بعد وقتی اکبرشاه از خواب برخواست‬ ‫و از چادرش قدم بیرون نهاد‪ ،‬متوجه شد که چادر‬ ‫ِ مستراح برپا نشده اســت‪ .‬او به چادرش برگشت‬ ‫و مــدام باال پائین می پرید و فشــار هم چنان زیاد‬ ‫می شــد‪ .‬تالش کرد راه ِ جنگل در پیش گیرد‪ ،‬اما‬ ‫بیربال کاری کرده بود که زنان ِ حرمســرا در تمام‬ ‫محوطه پراکنده شده باشند‪.‬‬ ‫نزدیک ظهر‪ ،‬فشــار به حدی زیاد شد که دیگر‬ ‫شاه را یارای ِ مقابله با ان نبود و شاه به حد ِ انفجار‬ ‫رسیده بود! بیربال که تمامی این وقایع را تحت نظر‬ ‫گرفته بود‪ ،‬نزدیک امد و نجواکنان پرسید‪« :‬چادر‬ ‫ِ مســتراح‪ ،‬کجا ان را برپا کنیــم؟ کجا ان را برپا‬ ‫کنیم؟» او از قصد کاری کرده بود تا مســئله کمی‬ ‫بغرنج و پیچیده به نظر برسد!‬ ‫زمانــی که تمام وجود ِ شــاه را مدفوع فراگرفته‬ ‫و دیگــر زمانی باقی نمانده بــود‪ ،‬در نهایت چادر ِ‬ ‫مستراح برپاشد‪ .‬اکبرشاه به داخل رفت و ناله کنان‬ ‫به ارامش رســید! بیربال که در بیرون ِ دستشویی‬ ‫منتظر ایستاده بود‪ ،‬بالفاصله از شاه پرسید‪« :‬اکنون‬ ‫با من موافقی؟»‬ ‫و شــاه گفــت‪« :‬ایــن بزرگتریــن و برتریــن ِ‬ ‫لذت ِ دنیاست‪».‬‬ ‫رهایی یافتن از «چیزی» که در درون ِ شماست و‬ ‫شما دیگر قادر به نگه داشتن ِ ان نیستید‪ ،‬همیشه‬ ‫بزرگ ترین لذت است‪ .‬و البته مهم نیست این «چیز»‬ ‫چه باشد!‬ ‫بنابراین‪ ،‬بدن می تواند مانعی بزرگ باشد‪ .‬مانعی‬ ‫ِ میان ِ شــما و لذت از زندگــی‪ .‬اگر می خواهید به‬ ‫شیوه ای خاص‪ ،‬بدن تان را مدیریت و تنظیم کنید‪،‬‬ ‫مهم است که به فعالیت ها و واکنش های متفاوت ِ‬ ‫و گونه گون ِ بدن توجه کنید‪ .‬مسائلی همچون غذا‪،‬‬ ‫خواب و رابطه ی جنسی‪ .‬در شماره های اتی‪ ،‬به این‬ ‫مسائل نگاه ِ عمیق تری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫تمرین معنوی‬ ‫بسیار مهم است که در طول ِ روز مدام در حال ِ‬ ‫خوردن نباشید‪ .‬اگر زیر ِ سی سال هستید‪ ،‬سه وعده‬ ‫در روز به بهترین شــکل نیاز شما را مرتفع خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اگر بیشــتر از سی سال سن دارید‪ ،‬بهتر است‬ ‫وعده های غذایی تــان را به دو وعده در روز کاهش‬ ‫دهید‪ .۳‬بدن و ذهن ِ ما زمانی درست کار می کنند‬ ‫که شکم خالی باشد‪ .‬پس به خوردن تان اگاه باشید‪.‬‬ ‫دو ســاعت و نیم طول می کشد تا غذا از معده تان‬ ‫خارج شود و دوازده تا هجده ساعت طول می کشد‬ ‫تا بطور کامل از سیســتم خارج گــردد‪ .‬با چنین ِ‬ ‫هشیاری شما باالترین سطح ِ انرژی‪ ،‬چابکی و توجه‬ ‫را خواهید داشت‪ .‬صرفنظر از اینکه شما چه مسیری‬ ‫در زندگی برگزیده اید‪ ،‬این ها مولفه های یک زندگی‬ ‫موفق هستند‪.‬‬ ‫‪ -1‬پادشاهی شجاع‪ ،‬خیرخواه و خردمند از سلسله ی گورکانیان ِ‬ ‫هند که مابین سال های ‪ 1556‬تا ‪ 1605‬میالدی حکومت کرده‬ ‫است‪ .‬او بعد از اشوکا (شاه ِ باستانی ِ هند) مشهورترین شاه ِ هند‬ ‫است و مهم ترین اقدام ِ وی اتحاد میان ِ ادیان شرقی و اسالم بود‪.‬‬ ‫قدرت‪ ،‬خیرخواهی و شهرت ِ او در داستان های عامیانه ی هند‪،‬‬ ‫همسنگ ِ نادرشاه در ایران است (مترجم)‪.‬‬ ‫‪ -2‬راجا بیربال‪ ،‬شاعر و فرزانه ی دربار اکبرشاه و از اطرافیان ِ مورد‬ ‫اعتماد ِ وی بود‪ .‬در ادبیات و داستان های عامه پسند هند او را به‬ ‫نغزگویی و امثال و حکم می شناسند‪ .‬شاید بتوان او را هم تراز با‬ ‫بهلول و یا جاحظ در ادبیات ِ ایرانی و اسالمی دانست (مترجم)‪.‬‬ ‫‪ -3‬در طب سنتی هند (ایورودا) توصیه ی اکید هست بر پرهیز‬ ‫از خــوردن در بین ِ وعده های اصلی‪ .‬و علت ِ این امر هم فراهم‬ ‫کردن ِ امکان ِ کافی برای اتش گوارشی ست (اگنی) تا وظیفه ی‬ ‫خود را به درستی انجام داده و قدرتمند باقی بماند (مترجم)‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪43‬‬ صفحه 44 ‫چالش انعطاف‬ ‫یک توالی ارام و ‪ 20‬دقیقه ایی‬ ‫که به افزایش انعطاف بدن کمک می کند‬ ‫نویسنده‪ :‬کینومک گریگور‬ ‫‪1‬‬ ‫برگردان‪ :‬واحد ترجمه‬ ‫حرکات کششــی جریان خون را به سوی بافت‬ ‫ماهیچه ها هدایت می کنند‪ ،‬باعث انعطاف بیشتر‬ ‫مفاصل و اندام های بدن شده وترس شما از اسیب‬ ‫دیدن را کاهش می دهنــد‪ .‬با انعطاف بدن‪ ،‬حتی‬ ‫ذهن نیز منعطــف و مالیم می شــود و خواهید‬ ‫دید که چطور ارامتر و صبورتر گشــته و کارها را‬ ‫با تمرکز بیشــتری انجام می دهید‪ .‬ماهیچه ها و‬ ‫رباط ها اجزای مهم تشــکیل دهنده بدن هستند‬ ‫که ممکن اســت در زندگی روزمــره از انها غافل‬ ‫شویم‪ .‬بدنی خشک و دردناک حاصل کم تحرکی و‬ ‫کشش کافی ندادن به ماهیچه هاست‪ .‬با باال رفتن‬ ‫سن‪ ،‬انعطاف ماهیچه ها و رباط ها کمترمی شود‪،‬‬ ‫برای همین خشــکی بدن یکــی ازعالئم پیری و‬ ‫کهولت سن محسوب میشود‪ .‬انجام مرتب و منظم‬ ‫‪44‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫حرکات کششی‪ ،‬ماهیچه ها‪ ،‬استخوان ها و رباط ها‬ ‫را ســالم و جوان نگه می دارد زیرا موجب انعطاف‬ ‫انها شــده و خســتگی بدن را برطرف می سازد‪.‬‬ ‫بسیاری از دردهای نواحی مختلف بدن را می توان‬ ‫با حرکات کششــی رفع کرد‪ ،‬همانطور که کش و‬ ‫قوس دادن بدن‪ ،‬یک واکنش طبیعی و غیرارادی‬ ‫برای رفع خستگی هاست‪ .‬تنها کافیست روزی چند‬ ‫دقیقه را به تمرین های کششی اختصاص دهید تا‬ ‫سالمت بدن خود را تضمین کنید‪.‬‬ ‫در شــروع یک چالش دوهفتــه ایی برای خود‬ ‫تعیین کنید‪ ،‬خود را مجبور سازید تا طی دوهفته‬ ‫هــر روز این توالی حرکتی را درســاعتی معین و‬ ‫حدود ‪ 20‬دقیقه انجام دهید‪ .‬این چالش به شــما‬ ‫کمک می کند تا به ایــن تمرین ها عادت کرده و‬ ‫به صورت همیشــگی و قسمتی از برنامه روزانه‬ ‫خود دراورید‪.‬‬ ‫حرکت ســگ کوچولو‪ -‬با حرکت ســگ‬ ‫کوچولو اغازمی کنیم تا کشش خوبی به جلو و‬ ‫پشــت بدن‪ ،‬بخصوص شانه ها و کتف ها دهیم‪.‬‬ ‫ابتدا دروضعیــت میز قراربگیرید‪ .‬دســت ها و‬ ‫زانوهایتان عمود بر زمین باشند‪ .‬بعد دست ها را‬ ‫به طرف جلو بکشید‪ .‬کف دست ها را روی زمین‬ ‫کنارهم نگه دارید طوری که انگشــتان شست‬ ‫دو دست مماس هم باشــند‪ .‬دست ها را بازهم‬ ‫جلوتر ببرید تا وقتی پیشانیتان به زمین برسد‪.‬‬ ‫به مدت پنج دم و بازدم در این وضعیت بمانید‪.‬‬ ‫می توانید برای راحتی بیشتر دستانتان را روی‬ ‫اجریوگا بگذارید‪.‬‬ صفحه 45 ‫حرکت شــتر‪ -‬این حرکت کشش شــدیدی به ناحیه جلوی بدن‬ ‫می دهد‪ .‬از حرکت سگ کوچولو ارام خارج شوید و روی دو زانوی خود‬ ‫قرار بگیرید‪ .‬همراه دمی عمیق دست ها را باالی سربرده و به سمت عقب‬ ‫خم شــوید‪ .‬حرکت شــتر تنوعات زیادی دارد‪ .‬هر یک را که خواستید‬ ‫انجام دهید‪ .‬زانوها باید کامال عمود بر زمین باشــند و با بدن زاویه ‪90‬‬ ‫درجه بســازند‪ .‬شکم را به داخل بکشید و قفسه سینه را کامال منبسط‬ ‫کنید‪ .‬سعی کنید از عقب دست هایتان را به پاشنه پاها برسانید‪ .‬اگر این‬ ‫کار برای شما سخت است از اجریوگا استفاده کنید‪ .‬در حرکت نهایی به‬ ‫مدت پنج دم و بازدم توقف کنید‪.‬‬ ‫کشش پشــت ‪ -‬دروضعیت دانداسانا بنشــینید‪ .‬پاها را در مقابل‬ ‫خود صاف و کشــیده درازکنید‪ .‬از ناحیه کمر به جلو خم شوید‪ .‬شکم‬ ‫را به داخل بکشید‪ .‬پشت کامال صاف باشد‪ .‬سعی کنید با دست هایتان‬ ‫پاهای خود را بگیرید‪ .‬اگراین کار برایتان مشــکل است میتوانید از بند‬ ‫یوگا اســتفاده کنید‪ .‬زانوها خم نشوند‪ .‬به مدت پنج دم و بازدم در این‬ ‫وضعیت بمانید‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 46 ‫این ســیکل را به صورت برنامــه روزانه خود‬ ‫دراورید‪.‬‬ ‫بازکردن مفصل ران ها‪ -‬اخرین حرکت این ســیکل‪ ،‬باز کردن مفصل‬ ‫ران هاســت‪ .‬روی زمین بنشینید‪ .‬پاهای خود را تا جایی که میتوانید ازهم باز‬ ‫کنید‪ .‬برروی اســتخوان لگن قراربگیرید‪ .‬حاال از ناحیه کمر به جلو خم شوید‪.‬‬ ‫باالتنه و قفسه سینه را به سمت زمین پایین ببرید و با هر دو دست‪ ،‬پاهایتان‬ ‫را بگیرید‪ .‬قفسه سینه را منبسط کنید و نفسی عمیق بکشید‪ .‬سعی کنید چانه‬ ‫خود را به زمین برسانید‪ .‬اگرچانه ی شما به زمین نمی رسد اجری مقابل خود‬ ‫گذاشــته و چانه خود را روی اجریوگا بگذارید‪ .‬به مدت پنج دم و بازدم دراین‬ ‫وضعیت باقی بمانید‪ .‬سپس ارام به وضعیت دانداسانا باز گردید‪.‬‬ ‫این سیکل را به صورت برنامه روزانه خود دراورید‪.‬‬ ‫‪ Kino Mac Gregor‬مربی بین المللی یوگاست که هم اکنون‬ ‫درسایت "اوم استار" کالسهای یوگای انالین برگزارمیکند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله اوم یوگا ‪2021‬‬ ‫‪46‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 47 ‫استودیوی یوگای کوچک خانگی‬ ‫خود را بنا کنید‬ ‫واحد تحریریه‬ ‫اگر شما ســالیان سال است که یوگا کار‬ ‫می کنید و یا اینکه تازه یوگا را شروع کرده اید‬ ‫هیچ فرقی نمی کند‪ ،‬شما نیاز به گوشه امنی‬ ‫برای انجام تمرین هــای روزانه یوگای خود‬ ‫دارید‪ .‬امکان دارد که نتوانید اتاقی مجزا را به‬ ‫این کار اختصاص دهید ولی حتی گوشه ایی‬ ‫از منزل هم می تواند محل مناسبی برای برپا‬ ‫ساختن استودیودی شخصی شما باشد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه یوگا نیاز به ابزار و وسایل‬ ‫زیــادی نــدارد ولــی محلی کــه انتخاب‬ ‫می کنید تا حد ممکن باید ســاکت و تمیز‬ ‫و پراز ارامش باشــد‪ .‬اگر پنجره ایی در این‬ ‫محل باشد که نور طبیعی از ان بتابد بسیار‬ ‫عالیست‪ .‬می توانید با پرده ایی این محل را از‬ ‫سایر قسمت های خانه جدا سازید تا احساس‬ ‫امنیت بیشتری بکنید‪.‬‬ ‫واجبترین وسیله برای یوگا مت یوگاست‬ ‫که به جای ان می توانید از یک پتوی دوالیه‬ ‫هم استفاده کنید‪ .‬سایر ابزار جنبه کمکی‪،‬‬ ‫تکمیلی و یا تزئینی دارند‪ .‬داشــتن دو اجر‬ ‫یوگا و یک بند یوگا هم فکر خوبیست چون‬ ‫شــما را در انجام بعضی از حرکات دشــوار‬ ‫یاری می کند‪ .‬لباس راحت ترجیحا با رنگ‬ ‫روشن را فراموش نکنید زیرا به اندازه زیرانداز‬ ‫یوگا مهم است‪.‬‬ ‫هر چه در تمرین های یوگا و مدیتیشــن‬ ‫پیش می روید شاید فکر کنید که به وسایل‬ ‫بیشتری نیاز دارید‪ ،‬وسایلی که به شما کمک‬ ‫می کنند تا از تمرین ها بیشــتر لذت برده و‬ ‫در انها عمیق شوید‪ .‬کاسه مرتعش‪ ،‬شمع و‬ ‫عود‪ ،‬قوری نتی و سنگ نمک از جمله این‬ ‫وسایل تکمیلی هستند‪ .‬داشتن قفسه ایی در‬ ‫گوشه استودیوی شخصی تان نظم بیشتری‬ ‫به محــل تمرین می دهد‪ ،‬وســایل خود را‬ ‫مرتب و با ســلیقه در ان بچینید‪ .‬تمیزی و‬ ‫نظم از واجبات و اصول اولیه یوگاست پس‬ ‫همیشه این اســتودیوی کوچک را پاکیزه‬ ‫نگه دارید‪ .‬در قفســه ها می توانید کتاب ها‪،‬‬ ‫مجــات و ســی دی های مربــوط به یوگا‬ ‫را نگه داری کنید‪ .‬بعد از وســایل واجب و‬ ‫اولیــه احتماال به این فکر میافتید که محل‬ ‫تمرین خود را زیباتر سازید‪ .‬عالقه به زیبایی‬ ‫جزو ذات و سرشت انسان هاست‪ .‬گیاهان و‬ ‫گلدان ها و دیوارکوبها با نقوشــی زیبا نظیر‬ ‫مانداالها‪ ،‬محل تمرین را هر چه بیشــتر به‬ ‫طبیعت نزدیک می کنند‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪47‬‬ صفحه 48 ‫عنصر خود را دریاب!‬ ‫خواص لطیف خاک‪ ،‬اب‪ ،‬اتش‪ ،‬هوا و اتر در تمرین های یوگا‬ ‫نویسنده‪ :‬الرن بالکسهام‬ ‫‪۱‬‬ ‫مترجم‪ :‬نگار سنجری فر‬ ‫برانگیخته شــود‪ ،‬میتوانیم در زمان تمرین کردن‬ ‫اساناها از این حس برای افزایش استحکام و تعادل‬ ‫بدن بهره ببریم‪ .‬پس از گذران یک روز پر اضطراب‬ ‫و پر اغتشاش‪ ،‬زمین میتواند به ما حس پایداری و‬ ‫ارامش بدهد‪.‬‬ ‫اب‬ ‫با شــناختن تالطم طبیعی عنصــر اب‪ ،‬درک‬ ‫بهتری از تالطم های درونی خــود پیدا خواهیم‬ ‫کرد و قادر خواهیم بود در برابر نوســانات افکار‪،‬‬ ‫احساسات و انرژی واکنش صحیح نشان بدهیم و‬ ‫از ان در راستای رشد خویش بهره ببریم‪.‬‬ ‫در زمان انجام دادن اساناها‪ ،‬ما با مقاومت بدن‬ ‫مواجه میشــویم؛ ریتم و جریان طبیعی بدن هر‬ ‫یک از ما در برابر کشــش‪ ،‬حبس نفس و حرکات‬ ‫قدرتی مقاومتی منحصر بفرد نشان میدهد که با‬ ‫اثر انگشت هر فرد مشــابهت دارد‪ .‬شاید پذیرش‬ ‫تالطم های اب و هوایی برای ما اسانتر از پذیرش‬ ‫تغییــرات درونــی خودمان باشــد‪ ،‬اما به محض‬ ‫تسلیم در برابر این تغییرات مکرر‪ ،‬میتوانیم سبک‬ ‫تمرینمان را مطابق با انها تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫عنصر اب ما را به نرمی و انعطاف ترغیب میکند‪،‬‬ ‫و توانایــی ما را در مواجهه با تغییرات ناگهانی باال‬ ‫میبرد‪ .‬با الهــام از عنصر اب‪ ،‬میتوانیم از ذهنیت‬ ‫غیر قابل انعطفمان دست برداریم و در حرکت‪ ،‬از‬ ‫نیروی شهود بهره ببریم‪.‬‬ ‫یک تمرین نیرومند زمانی شکل میگیرد که ما می اورد که با شناسایی انها میتوانیم خواص این‬ ‫حــواس خود را بازیابیم و برای حرکت خالقانه و المان ها را در تمریناتمان بگنجانیم‪.‬‬ ‫واکنش به نیازهای ژرف درونمان به خود اطمینان‬ ‫داشته باشیم‪ .‬تنها در چنین شرایطی فضا از عالقه‬ ‫خاک‬ ‫و اگاهی سرشار خواهد شد و ابعاد بی شما ِر بودن‬ ‫اساس استواری در زمان انجام دادن تمرینها‪،‬‬ ‫را به خوبی درک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بودن ما با احساس پایداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫پایمان‬ ‫زیر‬ ‫زمین‬ ‫ِ‬ ‫برای درک چنین فضایی‪ ،‬ما مستلزم هستیم و نیرومندی زمین پیونــد دارد‪ ،‬چون این زمین‬ ‫قلبمــان را در برابــر تجربه ی حرکــت کردن‪ ،‬است که به ما احساس ریشه دار بودن و استحکام‬ ‫کیفیتی که حرکــت با خود به همراه می اورد‪ ،‬و میبخشد‪ .‬در هنگام انجام دادن اساناهای ایستاده‪،‬‬ ‫ماهیت المانهای بدنمان بگشاییم؛ از این طریق‪ ،‬نیروی زمین ما را اســتوار نگاه میدارد‪ ،‬و فرصتی‬ ‫قادر خواهیــم بود ماهیت طبیعی عناصر بدن را برای حس امنیت ما ایجــاد میکند‪ .‬در حرکات‬ ‫بشناسیم و با ان ارتباط برقرارکنیم‪ ،‬و از ان برای نشسته و دراز کشــیده‪ ،‬باز هم این زمین است‬ ‫تقویت و نیرومندســازی انرژی حیاتی مان پرانا که ما خود را در برابر ان تسلیم میکنیم و اجازه‬ ‫بهره ببریم‪.‬‬ ‫میدهیم عضالت و مفاصلمان وانهاده شوند‪.‬‬ ‫درست به گونه ای که تمرینات یوگا چارچوبی‬ ‫زمین میتواند در ادراک احساســاتی همچون‬ ‫اتش‬ ‫درونی برای حرکت بــدن ایجاد میکنند‪ ،‬جهان استواری‪ ،‬تعادل و اتصال به ما کمک کند‪ .‬زمانی‬ ‫عنصر اتش در نیروی اراده و تصمیم گیری ما‬ ‫طبیعی نیز ساختار و زبانی درونی برای بدن پدید که اگاهی مــان در قبال ارتباط بــدن با زمین خود را نمایان میکند‪ .‬این نیروی متحول کننده ی‬ ‫‪48‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 49 ‫اتش است که چالش ها را به فرصت مبدل میسازد‪.‬‬ ‫در موقعیت های دشــوار زندگــی و در انجام دادن‬ ‫اساناهای سخت‪ ،‬درخشــش و حرارت اتش است‬ ‫کــه حس حضور را در ما تقویــت میکند‪ .‬اتش به‬ ‫ما نیروی پایداری میبخشــد‪ ،‬و حضور مداوم باعث‬ ‫میشود در نهایت ما به نتیجه تالشهای خود دست‬ ‫پیدا کنیم و تسلیم دشواریها نشویم‪.‬‬ ‫اتش مولد حرارت است و حرارت گسترش پیدا‬ ‫میکند؛ با انجام دادن تمرین "سالم بر خورشید" با‬ ‫افزایش جریان خون‪ ،‬بدن را گرم میکنیم و سیستم‬ ‫لنفاوی را فعال میسازیم‪ .‬با باالبردن المان اتش در‬ ‫بدن‪ ،‬جریان پرانا در بدن گسترده میشود و درخشش‬ ‫نیروی حیات بدن را فرا میگیرد‪.‬‬ ‫هوا‬ ‫عنصر هوا در دم و بــازدم ما‪ ،‬و در اگاهی مان از‬ ‫تنفس حاضر اســت‪ .‬تحرکات قفسه سینه فضایی‬ ‫بــرای جریان پیدا کردن هوا فراهم میکند‪ .‬با وجود‬ ‫اینکه هوا در قیاس با دیگر عناصر‪ ،‬ناملموس تر است‬ ‫اما اهمیت ان در نیرویی ســت که باعث حرکت ما‬ ‫میشــود‪ .‬تصور کنید باد چگونه میتواند خنکی به‬ ‫همراه بیاورد‪ ،‬مخرب یا ســاکن باشد و یا در اتشی‬ ‫بدمد و ان را شعله ور سازد؛ انرژی غیر قابل تصوری‬ ‫در هــوا نهفته اســت‪ .‬ما با برقــراری ارتباط با‬ ‫تنفسمان و نحوه جریان هوا در دم و بازدم قادر‬ ‫هستیم تاثیری نیرومند بر تمامی سیستم های‬ ‫بدن برجای بگذاریم‪.‬‬ ‫بــا انجــام دادن مراقبه ی تنفــس اگاهانه‪،‬‬ ‫میتوانیم تجربه نیرومندی را از ســر بگذرانیم‪.‬‬ ‫با اگاهی از جریان دم و بازدم در قفســه سینه‪،‬‬ ‫و یا مجراهــای بینی تنها در عرض چند ثانیه‪،‬‬ ‫میتوانیــم از اضطراب به ارامش برســیم و از‬ ‫اشفتگی به سکون دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫اتر یا فضا‬ ‫فضا ان چیزی ست که به ماده فرصت بودن‬ ‫میدهد‪ .‬در زمان تمرین اساناها‪ ،‬فضای بی کران‬ ‫اطراف ما به بدنمان امکان میدهد گسترش پیدا‬ ‫کند و این تجربه در زمــان انجام دادن مراقبه‬ ‫نیز امکان پذیر اســت‪ .‬با اگاهی از این عنصر‪،‬‬ ‫میتوانیم افکار‪ ،‬احساسات و موضوعات مادی را با‬ ‫کیفیتی متفاوت لمس کنیم‪ .‬شناختن اتر به ما‬ ‫این فرصت را میدهد که در مواجهه با نوسانات و‬ ‫تغییرات حواس‪ ،‬تعادلمان از دست ندهیم‪.‬‬ ‫خواص اتر از دیگر المانها لطیف تر است؛ با این‬ ‫وجود این اتر است که دیگر عناصر را در تعادل‬ ‫نگاه میدارد‪ .‬برای خلق فضایی وســیع‪ ،‬میتوانیم با‬ ‫همان اشــتیاقی که اســاناها و تمرینات تنفسی را‬ ‫می ازماییم به اگاهی از نوسانات ذهن بپردازیم‪.‬‬ ‫ما در یوگا ســوترا می اموزیم "یوگا به ســکون‬ ‫رســیدن ذهن در سکوت اســت"؛ با ادراک ژرفای‬ ‫وســیع اتر قادر خواهیم بود همه چیز را در تعادل‬ ‫نگاه داشــته و خردمندی را در دیدگاهمان لحاظ‬ ‫کنیم‪ .‬تنها در این حالت قادر خواهیم بود در فقدان‬ ‫احساســاتی همچون قضاوت‪ ،‬ترس‪ ،‬شرم و نادیده‬ ‫گرفته شــدن تجربه ای سرشــار و ارزشمند از سر‬ ‫بگذرانیم‪ .‬نیروی اتر‪ ،‬با وجود اینکه لطیف است‪ ،‬ان‬ ‫چیزی ست که ما را در کنارهم نگاه میدارد‪.‬‬ ‫در تمرین یوگای بعدی تان‪ ،‬با نظاره کردن خواص‬ ‫عناصر پنجگانه در حرکت و ســکون‪ ،‬جسم لطیف‬ ‫خود را مشــاهده کنید‪ .‬یاد بگیریــد که به عناصر‬ ‫وجودی خود مانند استادان ورزیده درونی تان اعتماد‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ Lauren Blaxham -1‬مربــی یوگا و‬ ‫یوگای بارداری ساکن انگلیس‬ ‫منبع‪ :‬مجله اوم یوگا ‪2021‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 50 ‫کندالینی یوگا چیست؟‬ ‫نویسنده‪ :‬واحد تحریریه‬ ‫‪50‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫کندالینی یوگا یکی از انواع یوگاست که قدمت‬ ‫ان به هزاران ســال پیش باز مــی گردد‪ .‬یوگی‬ ‫باهجان از نخستین کسانی بود که این نوع یوگا‬ ‫را به جهان غرب معرفی کرد‪ .‬او از این روش برای‬ ‫درمان اشــخاصی که اعتیاد و عادات نادرســت‬ ‫داشــتند اســتفاده کرد‪ .‬وی در توکسان ایالت‬ ‫اریزونای امریکا یک مرکز توانبخشی که قسمتی‬ ‫از ان اشرام بود تاسیس کرد وکندالینی یوگا را‬ ‫بوسیله اسانا‪ ،‬پرانایاما‪ ،‬مودرا‪ ،‬مانترا و ریلکسیشن‬ ‫به مراجعانش اموخــت تا به طور خودبه خودی‬ ‫عادات ناپسند را کنار بگذارند‪ ،‬زیرا با بیدار شدن‬ ‫انرژی کندالینی شخص به حالت خوداگاهی می‬ ‫رســد و عالقه به کارهای بیهوده و نادرست را از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫کندالینی یــوگا بر روی کالبد اختری کار می‬ ‫کند‪ .‬کالبد اختری بدن مغناطیســی ماست که‬ ‫درســت به موازات بدن مادی ما و کامال منطبق‬ ‫با ان قرارگرفته اســت‪ .‬کالبــد اختری تماما از‬ ‫انرژی تشکیل شده و شــامل چاکراها( گردونه‬ ‫هــای انرژی)‪ ،‬نــادی ها( کانال هــای انرژی) و‬ ‫انرژی کندالینی( انرژی خوداگاهی) است‪ .‬انرژی‬ ‫کندالینی بنا به تعاریف یوگا‪ ،‬انرژی کالف شده ایی‬ ‫است که در انتهای ستون فقرات و در استخوان‬ ‫خاجی واقع شــده اســت‪ .‬این انرژی به صورت‬ ‫مارپیچی اســت که ســه و دورونیم به دور خود‬ ‫چرخیده و دائما در جهت عقربه های ساعت در‬ ‫حال چرخش است‪ .‬کندالینی را به ماری تشبیه‬ ‫می کنند که درون ما خفته و موقع بیداری بنابر‬ ‫خاصیت خود صعود می کند تا به مالج سر برسد‪،‬‬ ‫جایی که چاکرای هفتم یعنی ساهسرارا قرار دارد‪.‬‬ ‫هنگامی که کندالینی از مالج ســر خارج گردد‬ ‫حالت خوداگاهی به فرد دست می دهد و اتصال‬ ‫خود با خالق و عالم هستی را در میابد‪.‬‬ ‫در تمام انواع یوگا ســعی بر رسیدن به حالت‬ ‫خوداگاهــی وجود دارد‪ ،‬تفاوت کندالینی یوگا با‬ ‫ســایر انواع یوگا در این است که مستقیما سراغ‬ ‫بیدارسازی کندالینی می رود‪ ،‬ولی در انواع دیگر‬ ‫یوگا که عمدتا از مشــتقات یــوگای پاتانجالی‬ ‫هســتند‪ ،‬طی مراحل هشــت گانه یعنی یاما‪،‬‬ ‫نیاما‪ ،‬اســانا‪ ،‬پرانایاما‪ ،‬پراتی اهارا‪ ،‬دهارانا‪ ،‬دیانا و‬ ‫سامادهی‪ ،‬به حالت اگاهی بدون فکر می رسند‪.‬‬ ‫در کندالینی یــوگا‪ ،‬انرژی کندالینی از طریق‬ ‫عبــادت‪ ،‬ذکر‪ ،‬مانترا و تمرینات دیگری بیدارمی‬ ‫شود ‪ .‬در عرفان اسالمی و دیگر ادیان الهی اعتقاد‬ ‫بربــودن انرژی کندالینی وجود دارد‪ .‬در اشــعار‬ ‫عرفایی مانند مولوی از ان با نام " اتش عشــق"‬ صفحه 51 ‫یاد می شــود‪ .‬درنقاشی های قدیمی مذهبی و به شکل احساس سقوط بخصوص هنگام خواب و‬ ‫عرفانی‪ ،‬کندالینی به صورت نور یا اتش افروخته یا صدایی شبیه شکستن دردرون هم ممکن است‬ ‫ایی باالی ســر قدیســان به تصویر کشــیده تجربه شود‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پس از بیداری کندالینی چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫روش های مختلف بیدارسازی کندالینی‬ ‫کندالینی پس از بیدار شــدن به ســمت باال‬ ‫روش های مختلفی برای بیدارسازی کندالینی‬ ‫حرکت کرده و سر راه خود چاکراها را پاک می وجــود دارد کــه در اینجــا بــه برخــی از انها‬ ‫کند‪ .‬هر یک از هفت چاکرای اصلی بنابه محل اشاره می شود‪:‬‬ ‫قرارگیری خود وظایفی دارند‪ .‬چاکراها نیز مانند‬ ‫انرژی کندالینی گردونه هایی هستند که مدام‬ ‫راجایوگا‬ ‫در جهت عقربه های ســاعت درحال گردشند‪.‬‬ ‫راجا در زبان هندی به معنی پادشاه است‪ .‬این‬ ‫وقتی چاکراها چرخش خود را خوب انجام دهند‪ ،‬نوع یوگا راجایوگا نامیده می شود زیرا بر روی ذهن‬ ‫بخش هایی از بــدن مادی که تحت کنترل ان کار می کند و ذهن‪ ،‬پادشاه بدن لقب گرفته است‪.‬‬ ‫چاکرا قرار دارند درســت کار می کنند‪ .‬اما اگر در راجا یوگا از طریق مدیتیشن و کار بر روی ذهن‪،‬‬ ‫چرخش چاکرا دچار اشــکال شود ممکن است سعی به درک و اتصال با معبود صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مشــکالتی در اعضای مادی بدن و همچنین در راجا یوگا برای اولین بار توسط عارفی به نام ریشی‬ ‫زندگی بوجــود اید‪ .‬عبور انــرژی کندالینی از که هزاران ســال پیش زندگی می کرده ‪ ،‬کشف‬ ‫چاکراها باعث می شود انها نظم مغناطیسی خود واموزش داده شده است‪ .‬حدود ‪ 2000‬سال پیش‬ ‫را مجددا بازیافته و درست کار کنند‪.‬‬ ‫حکیم پاتانجالی از اموزه های ریشی در یوگاسوتره‬ ‫وقتی کندالینی به مالج ســر می رسد حالت هایش یاد می کند‪ .‬در راجا یوگا بخصوص بر روی‬ ‫اتصال با کائنات رخ می دهد و شــخص حالت دو مرحله اخراز هشــت مرحله یوگای پاتانجالی‪،‬‬ ‫خوداگاهی‪ ،‬یا اگاهی بدون فکر را درمیابد و در یعنی دیانا و سامادهی کار می شود‪.‬‬ ‫یوگا( اتحاد و یگانگی با کل عالم) جای می گیرد‪.‬‬ ‫امــروزه به علت مشــغله های زیــادی فکری‪،‬‬ ‫بنا به تعریفی دیگر‪ ،‬کندالینی انرژی مونث است راجایوگا به شکل خالص خود زیاد مورد استفاده‬ ‫و چاکرای ساهســرارا انرژی مذکر‪ ،‬هنگامی که قرار نمی گیرد‪ ،‬زیرا انجام راجا یوگا مستلزم حضور‬ ‫کندالینی به ساهســرارا می رسد ازدواجی بین طوالنــی مدت در ســکوت طبیعت و بــه دور از‬ ‫انها صورت می گیرد که حاصل ان تولد دوباره اجتماع است‪.‬‬ ‫اســت و فردی که خوداگاهیش را دریافت می‬ ‫کند مانند این است که از نو زاده می شود‪.‬‬ ‫مانترا برای بیداری کندالینی‬ ‫کندالینی با ذکر(جاپا) و بعضی مانتراهای ویژه‬ ‫نشانه های بیداری کندالینی‬ ‫بیدار می شود‪ .‬مانتراهای زیادی در انواع مختلف‬ ‫نشانه های بیداری کندالینی در افراد مختلف یوگا‪ ،‬بــرای بیداری و صعود کندالینی وجود دارد‬ ‫متفاوت است‪ .‬بعضی انرا به صورت عبور انرژی که حتما باید با ریتم مخصوصی خوانده شــوند تا‬ ‫مارپیچی بر روی ســتون فقرات خود حس می تاثیرگذار باشند‪ .‬معروفترین انها مانتراهایی هستند‬ ‫کنند‪ .‬در بعضی دیگر صعود کندالینی به شکل که با پاک کردن چاکراها راه را برای عبور کندالینی‬ ‫ارتعاشاتی جهشــی پدیدار می شود‪ .‬دربعضی باز می کنند‪ .‬این مانتراها عبارتند از‪:‬‬ ‫دیگر به شکل گزگز کردن ویا تپش در اندامهای‬ ‫مانترای الااااامممممم برای چاکرای موالدهارا‬‫بدن ظاهر شــده و عده ایی هم نسیم خنکی در‬ ‫مانترای وااااممممم برای چاکرای سوادهیستانا‬‫دستان و اطراف بدن خود حس می کنند‪ .‬نشانه‬ ‫مانترای راااامممممم برای چاکرای نابی پورا‬‫های بیداری کندالینی در بعضی افراد به شکل‬ ‫مانترای یااااامممممم برای چاکرای اناهاتا‬‫تمایل شــدید به رفتن به اماکن مقدس ظاهر‬ ‫مانترای هاااامممممم برای چاکرای ویشودهی‬‫می شود که گاهی در عالم واقعی‪ ،‬و گاهی درعالم‬ ‫مانتــرای اووووومممممم برای چاکرای اجنا(‬‫رویــا و خواب اتفاق می افتد‪ .‬گاهی هم فرد بعد چشم سوم)‬ ‫از بیداری کندالینی جدایی روح از جسم را حس‬ ‫مانترای ساهاسرارا که سکوت است‪.‬‬‫مــی کند و می بیند کــه روح از محلی باالتر از‬ ‫در عرفان اســامی تمام اذکار و تســبیح نام‬ ‫جسمش همه چیز را می بیند‪ .‬بیداری کندالینی خداوند از جمله ذکر تســبیحات اربعه به عنوان‬ ‫اتصال دهنده به خالق هستی و بیدارکننده‬ ‫کندالینی از اهمیت ویژه ایی برخوردارند‪.‬‬ ‫استفاده از گیاهان برای بیداری کندالینی‬ ‫استفاده از برخی گیاهان که خواص دارویی‬ ‫دارند برای رســیدن به خوداگاهی‪ ،‬از دیرباز‬ ‫و در بســیاری از فرهنگ ها مورد توجه بوده‬ ‫است‪ .‬درعرفان سرخپوستی از بعضی گیاهان‬ ‫توهم زا برای قرار گرفتن در حالت خلســه‬ ‫استفاده می شده است‪ .‬این گیاهان با گیاهان‬ ‫مخدر تفاوت دارند‪ .‬گیاهان مفید برای بیداری‬ ‫کندالینی که دارای خواص درمانی هســتند‬ ‫می توانند به صورت خوراکی مصرف گردند‬ ‫و یا از انها به عنوان بخور‪ ،‬عود و‪ ...‬اســتفاده‬ ‫شود‪ .‬معموال گفته می شود رنگ هر یک از‬ ‫این گیاهان به رنگ هر چاکرایی باشد برای‬ ‫پاکسازی ان چاکرا مفید است‪.‬‬ ‫پرانایاما‬ ‫پرانایاما تمرین های تنفســی هستند که‬ ‫بوســیله انها پرانا یا همان انرژی حیاتی به‬ ‫مرکز انرژی یعنی کندالینی خفته فرستاده‬ ‫می شــود‪ .‬اســتفاده از روش پرانایاما برای‬ ‫بیداری سازی کندالینی نیاز به تعلیم زیر نظر‬ ‫استاد یا مربی با تجربه دارد‪ .‬پیش از رسیدن‬ ‫به مرحله پرانایاما فرد باید مراحل قبلی یعنی‬ ‫یاما‪ ،‬نیاما و اسانا را طی کرده باشد تا نتیجه‬ ‫مطلوب را بگیرد‪ .‬پرانا مانند هوایی است که‬ ‫موجب شعله ور شدن کندالینی می شود و‬ ‫همانطور که اتش برای روشن شدن نیاز به‬ ‫هوا دارد‪ ،‬کندالینی نیز برای بیدار شدن نیاز‬ ‫به مقدار زیادی پرانا دارد‪.‬‬ ‫کریا یوگا‬ ‫کریا به معنی عمل است و از این نظربرای‬ ‫انسان های امروزی مناسبتر از یوگاهایی مانند‬ ‫راجایوگاست‪ .‬کریا یوگا تمرینات عملی دارد و‬ ‫کندالینی را ارام و بتدریج بیدار می کند برای‬ ‫همین نسبت به ســایر راه های بیدارسازی‬ ‫کندالینی کم خطر و اسانتر می باشد‪.‬‬ ‫تانترا یوگا‬ ‫در روش تانترا یــوگا بیداری کندالینی و‬ ‫رســیدن ان به چاکرای هفتم همزمان رخ‬ ‫می دهد‪ .‬تانترا به معنی چشــم پوشیدن از‬ ‫لذات جسمانی اســت‪ .‬در این روش بیداری‬ ‫کندالینی خیلی ســریع اتفاق می افتد‪ ،‬ولی‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪51‬‬ صفحه 52 ‫شخص هیچ نشانه ایی از بیدار شدن کندالینی و‬ ‫هیچ تجربه ماورائی را حس نمی کند‪.‬‬ ‫شاکتی پات‬ ‫در این روش افراد بوسیله گورو یا استاد معنوی‬ ‫خود بیداری و صعود کندالینی را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫اعتقاد بر این است که فردی که به مقام استادی‬ ‫رســیده و تمام چاکراهایش پاک و باز هستند و‬ ‫به عبارتی کندالینی او بیدار شده و به ساهسرارا‬ ‫رسیده‪ ،‬دارای مغناطیس بســیار و وسیعی می‬ ‫گردد‪ .‬کندالینی شــاگردان مــی تواند به کمک‬ ‫استاد و بنا به خواست وی بیدار شود‪ .‬اما این تاثیر‬ ‫موقتی بوده و کندالینی بعد از باال امدن توســط‬ ‫گورو‪ ،‬بتدریج پایین رفته و مجددا در جایگاه خود‬ ‫یعنی استخوان خاجی قرارمی گیرد‪.‬‬ ‫تسلیم بودن‬ ‫مطمئن ترین و بی خطرترین راه برای بیداری‬ ‫و صعود کندالینی و رسیدن به خوداگاهی‪ ،‬دوری‬ ‫و خود داری شــخصی از اعمــال و افکار منفی‬ ‫مانند شهوات‪ ،‬خشم‪ ،‬حرص‪ ،‬ترس و دلبستگی‪،‬‬ ‫دروغ‪ ،‬غیبت‪ ،‬خشم‪ ،‬تهمت‪ ،‬بدزبانی‪ ،‬کینه‪ ،‬نفرت‬ ‫و کبر و غرور اســت‪ .‬با اجتنــاب ازاین اعمال و‬ ‫افکار منفی‪ ،‬فرد در حالت تسلیم و رضا قرار می‬ ‫گیرد و کندالینی به صورت خود به خودی در او‬ ‫بیدار می گردد‪.‬‬ ‫فواید و خطرات کندالینی یوگا‬ ‫یکــی از فواید کندالینی یوگا این اســت که‬ ‫باعث می شــود توانایی های افراد شکوفا شوند‪.‬‬ ‫بعد از بیداری کندالینی معموال فرد توانایی های‬ ‫جدیدی در خود کشف می کند و در انجام کارها‬ ‫موفق تر می شود‪ .‬چنان که معروف است موالنا‬ ‫پس از رســیدن به خوداگاهی اشعارش را سرود‪.‬‬ ‫از کندالینی یوگا برای ترک عادتهای غلط مانند‬ ‫اعتیاد به مــواد مخدر کمک گرفته می شــود‪.‬‬ ‫کندالینی یوگا بــه افراد این امکان را می دهد تا‬ ‫راحتتر از عادات قدیمی و نادرســت خود دست‬ ‫برداشته و شیوه زندگی درست را پیش بگیرند‪.‬‬ ‫در کنــار فواید کندالینی یــوگا خطراتی نیز‬ ‫وجــود دارد‪ .‬بزرگترین خطر این اســت که اگر‬ ‫فردی امادگی نداشــته باشد و برخی چاکراهای‬ ‫او دچار گرفتگی باشند‪ ،‬صعود ناگهانی کندالینی‬ ‫می تواند به چاکراهای وی اسیب جدی برساند‪.‬‬ ‫برای همین همواره توصیه می شود که کندالینی‬ ‫بتدریج و طی مراحل متعددی بیدار گردد‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫تمرینات و حرکات کندالینی یوگا‬ ‫اعتماد به نفس و شــجاعت‪ ،‬کاهش احساس غم و‬ ‫در پایــان تعــدادی از تمریناتــی کــه برای اضطراب و تقویت ماهیچه های ران مفید است‪.‬‬ ‫بیدارســازی کندالینی به کار می روند به شــما‬ ‫معرفی می کنیم‪:‬‬ ‫حرکت تاک کرانچ زانو‬ ‫ایــن حرکت یکی دیگر از حــرکات مفید برای‬ ‫کشش پشت‬ ‫بیدارســازی انرژی کندالینی اســت‪ .‬به پشت دراز‬ ‫در ایــن حرکت بیشــتر بــر روی چاکراهای بکشــید‪ .‬پاهایتان را بــاال اورده به صورتی که ران‬ ‫موالدهارا‪ ،‬سوادهیستانا و مانی پورا کار می شود‪ .‬ها به زمین عمود باشــند و ساق ها با زمین موازی‬ ‫در این وضعیت پشــت بدن تحت کشش کامل باشند‪ ،‬دستها را به شکل ضربدری روی قفسه سینه‬ ‫قرار می گیرد‪.‬از کشش پشت برای درمان بسیاری قرار دهید‪ .‬توجه داشته باشید که در حرکت نهایی‬ ‫از بیماری ها اســتفاده می شود از جمله متعادل تنفس باید طبیعی بوده و خروج از حرکت با بازدم‬ ‫ساختن اشــتها‪ ،‬درمان بیماری های گوراشی و عمیق همراه باشد‪.‬‬ ‫بهبود عملکرد کبد و کلیه ها‪.‬‬ ‫دیپ اسکوات‬ ‫حرکت شتر‬ ‫ایــن حرکت یکی از حــرکات معروف و قدیمی‬ ‫در حرکت شــتر تمام قســمت جلویی بدن اســت که کاربرد زیادی در بدن سازی هم دارد‪ .‬در‬ ‫منبســط و باز می شود‪ .‬این حرکت بیشتر روی این حرکت تمــام اندامهای بدن به کار گرفته می‬ ‫چاکراهای اناهاتا و ویشــودهی کار می کند‪ .‬این شوند‪ .‬دیپ اسکوات را نیز یکی دیگر از حرکات موثر‬ ‫حرکت بــرای کاهش دردهای پشــت‪ ،‬افزایش برای بیدارسازی و صعود انرژی کندالینی می دانند‪.‬‬ صفحه 53 ‫اشپزی ایورودایی‬ ‫«برای ایجاد تعادل در زندگیتان‪ ،‬دریابید‬ ‫که هستید و به چه چیز نیاز دارید»‬ ‫سراشپز تی تالی‬ ‫چگونه از دستورات غذایی پیروی کنید‬ ‫ در فصل سرما که هوا خشک و سرد می شود ‪ ،‬واتا در بدن اضافه شده و‬‫ممکن است از تعادل خارج شود‪ .‬کلید اصلی برای در تعادل بودن واتا‪ ،‬منظم‬ ‫بودن اســت‪ .‬از اینرو رعایت تغذیه مناسب در زمانهای مشخص خیلی مهم‬ ‫است‪ .‬کسانی که مایل به ارامش و تعادل واتای خود هستند‪ ،‬بهتر است که‬ ‫روزانه و به طور مرتب و دقیق از غذاهای گرم‪ ،‬ســوپ و نوشیدنی های گرم‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬برای به تعادل رسیدن دوشای واتا‪ ،‬نیاز به غذاهای مقوی‪،‬‬ ‫چربی ها‪ ،‬دانه ها و غالت است‪.‬‬ ‫صبحانه یا میان وعده مخصوص سرما‪ :‬سوپ کدو تنبل‬ ‫کدوتنبل را میوه زمســتان می دانند که به خاطر خواص زیادی که دارد‪،‬‬ ‫بهتر است به وعده های غذایی در فصل سرما افزوده شود‪ .‬کدو تنبل به عنوان‬ ‫منبع خوبی از ویتامین ‪ C‬که یک انتی اکسیدان قوی است و همچنین بتا‬ ‫کاروتن که به جلوگیری از اسیب ‪ UV‬و بهبود بافت پوست کمک می کند‪،‬‬ ‫شناخته شده است‪ .‬همچنین کدوتنبل منبع خوبی از ویتامین های ‪ B‬مانند‬ ‫نیاسین‪ ،‬ریبوفالوین‪ B6 ،‬و اسید فولیک نیز هست‪.‬‬ ‫ســوپ کدو تنبل برای صبحانه و یا میان وعده انتخاب خوبی برای ایجاد‬ ‫تعادل در دوشای واتا است‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ کدو تنبل رسیده ( یک عدد)‬‫اب برای پختن و نرم کردن‬‫در صورت عالقه می توان برای نرم کردن‬‫مخلوطی از شیر بادام استفاده کرد‪.‬‬ ‫دستور اماده سازی‪:‬‬ ‫کــدو تنبل را می توان بخار پز کــرد و یا در فر ‪ 180‬درجه به مدت ‪45‬‬‫دقیقه پخت‪ .‬سپس کدو تنبل را به تکه های کوچک کرده و در مخلوط کن‬ ‫می ریزیم‪ .‬مقداری اب و یا شیر بادام اضافه کرده و برای پنج دقیقه مخلوط‬ ‫به صورت سوپی غلیظ اماده می شود‪ .‬می توان مخلوط را رقیق تر کرده و در‬ ‫قابلمه روی اجاق با حرارت مالیم گرم کنیم در اینصورت سوپی گرم مناسب‬ ‫سرما اماده می شود‪ .‬معموالً کدو تنبل های رسیده بسیار شیرین هستند و‬ ‫نیازی به افزودن شکر نیست‪.‬‬ ‫ناهار و یا شام سبک گیاهی‪ :‬حمص و سبزیجات بخارپز‬ ‫ حمص در بخش خاورمیانه ایِ مدیترانه مانند فلســطین‪ ،‬لبنان و اردن‬‫یکی از پایه های اشــپزی به شمار می اید و در بیشتر خوراک ها و خورش ها‬ ‫به کار می رود‪ .‬پیشینه دستور پخت خوراکی مانند حمص به سده ‪ ۱۳‬هجری‬ ‫در مصر بازمی گردد و در زمان جنگ های صلیبی خوراکی مانند حمص به‬ ‫عنوان پاداش به سربازان صالح الدین ایوبی داده می شد (‪)www.wikipedia.org‬‬ ‫ حمص مخلوطی از ترکیبات مقوی اســت که می توان گفت برای تمام‬‫دوشاها مناسب است‪ .‬نخود که پایه اصلی این خوراک را تشکیل می دهد به‬ ‫خاطر طبع گرم‪ ،‬روغن زیتون و ارده و ادویه هایی نظیر سیر و فلفل همگی‬ ‫باعث می شوند که این غذا بسیار مقوی و مناسب در فصل سرما شود‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫نخود پخته شده (‪ 4‬فنجان)‬‫ارده(‪ 1/2‬فنجان)‬‫نمک و فلفل (‪ 1/2‬قاشق غذاخوری)‬‫سیر تازه خرد شده(‪ 1/4‬فنجان)‬‫ابلیمو و روغن زیتون‬‫دستور پخت‪:‬‬ ‫نخودها را از شب قبل به مدت ‪ 12‬ساعت خیسانده و سپس با اب تازه‬‫به مدت ‪ 4‬ساعت در حرارت مالیم می پزیم‪ .‬اب نخودهای پخته را کشیده‬ ‫و کام ً‬ ‫ال می کوبیم و یا در مخلوط کن نرم می کنیم‪ .‬سپس ارده و سایر مواد‬ ‫را به مخلوط نرم شده اضافه می کنیم و برای چند دقیقه مخلوط می کنیم‪.‬‬ ‫در نهایت ابلیمو و روغن زیتون و یا فلفل پاپریکا را برای تزئین به ان اضافه‬ ‫کرده و حمص اماده سرو می شود‪.‬‬ ‫می توان حمص را در کنار سبزیجات بخار پز (مناسب با دوشای خود)‬‫از قبیل؛ گل کلم‪ ،‬کلم بروکلی‪ ،‬هویج‪ ،‬اســفناج‪ ،‬فلفل های دلمه ای قرمز و‬ ‫کینــوای پخته به عنوان غذایی مقوی و گیاهی در وعده های ناهار و شــام‬ ‫مصرف کرد‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬اکثر سبزیجات نظیر کلم ها در اثر بخار پز شدن طبع سرد و نفاخ‬‫خود را از دســت داده و مناسب برای همه دوشاها می شوند و اضافه کردن‬ ‫ادویه هایی نظیر زنجفیل‪ ،‬فلفل و روغن زیتون نیز کمک زیادی به گرم شدن‬ ‫انها می کند‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 54 ‫یوگ‬ ‫ای‬ ‫ک‬ ‫ود‬ ‫ک‬ ‫صندلی بسازیم!‬ ‫غزاله ادم پور‬ ‫‪@ghazaleadampour‬‬ ‫سالم سالم!‬ ‫در شماره ی قبل به کمک‬ ‫بدنمان یک میــز یوگایی‬ ‫ساختیم و به این طرف و‬ ‫ان طرف حرکت کردیم‪.‬‬ ‫امــروز می خواهیم با هم‬ ‫صندلی یوگایی بســازیم‪.‬‬ ‫اگر دوســت داری بدانی‬ ‫چطور تبدیل بــه صندلی‬ ‫یوگایی بشوی با ما همراه‬ ‫باش‪:‬‬ ‫پشت به یک دیوار بایست‬ ‫و به ان تکیه بده‪ .‬پاشنه ی‬ ‫پاهایت را کمــی از دیوار‬ ‫فاصلــه بــده‪ .‬بــه ارامی‬ ‫زانوهایت را خم کن‪.‬‬ ‫حواست باشد که زانوهایت‬ ‫از پنجــه و انگشــت های‬ ‫پاهایت جلوتر نزنند‪.‬‬ ‫حاال تو مثل یک صندلی شدی‪ .‬می توانی عروسک هایت را بیاوری و روی صندلی بگذاری‪.‬‬ ‫تصویر خودت را در این وضعیت نقاشی کن‪:‬‬ ‫اگر دوست داری از خودت و نقاشی هایت عکس بگیر و برای ما به ادرس ‪ m.danesheyoga@gmail.com‬بفرست و جایزه بگیر‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 55 ‫د‬ ‫وم و‬ ‫اخر‬ ‫چرا یوگا برای کودکان‬ ‫بیش از بزرگساالن‬ ‫لذت بخش است؟‬ ‫مترجم‪ :‬ایدا جوادی‬ ‫‪@ayda_javady‬‬ ‫در قسمت گذشته گفتیم که یوگا به عنوان اتحاد ذهن و بدن تعریف می شود‪،‬‬ ‫و شــامل حرکات مالیم کششی‪ ،‬پیچشی‪ ،‬خم به عقب‪ ،‬خم به جلو و تعادلی‬ ‫اســت‪ ،‬باضافه تمرین های تنفسی که اگر از دوران کودکی تمرین شوند می‬ ‫توانند تاثیرات شگرفی بر رشد و سالمت جسمی و روحی افراد بگذارند‪ .‬حال‬ ‫توجه شما را به ادامه مطلب جلب می کنیم‪.‬‬ ‫یکی از راه های اطمینان از اینکه مزایای یوگا فراتر از برنامه های مدرســه ای یا‬ ‫خارج از برنامه است‪ ،‬و کودکان حتی اگر به مدرسه نیایند نیز ان را انجام می‬ ‫دهند‪ ،‬تشویق کودکان به تمرین در خانه است‪.‬‬ ‫ان هوبــر در این باره مــی گوید‪" :‬یوگا می تواند به بچــه ها کمک کند تا‬ ‫ســطح انرژی خود را تنظیم کنند‪ ،‬تنظیم میزان انرژی‪ ،‬هدفی جهانی برای‬ ‫والدین است‪.‬‬ ‫کالس یوگا برای کودکان‪ ،‬معموال شــامل اهنگ‪ ،‬داســتان و بازی اســت‪.‬‬ ‫«اموزش یوگای بزرگســاالن به بچه ها کارساز نیست پس بهتر است کالس‬ ‫کودکان را ساده‪ ،‬کوتاه و سرگرم کننده نگه دارید‪.‬‬ ‫از انجایی که امروزه بســیاری از مدارس برنامه های یوگا ارائه می دهند‪ ،‬این‬ ‫احتمال زیاد است که بچه ها والدین خود را‪ ،‬با یوگا اشنا کنند‪.‬‬ ‫اجــازه دهید بچه ها شــما را راهنمایی کنند‪ ،‬اغلب انهــا در انجام حرکات‬ ‫بهتــر از بزرگســاالن هســتند و این راهنمایــی‪ ،‬راهی عالی بــرای ایجاد‬ ‫اعتماد به نفس انهاست‪.‬‬ ‫ارین هرلی‪ ،‬مربی یوگای کودکان و مشاور مدرسه ابتدایی در ویرجینیا است که‬ ‫به ورود برنامه های یوگا به مدارس بسیار کمک کرده است‪.‬‬ ‫او کارکنانی را در مدرسه ابتدایی چری ران در شهر فیرفکس اموزش داد و‬ ‫ســپس کارش به سه مدرسه ابتدایی و راهنمایی دیگر گسترش یافت‪ .‬ارین‪،‬‬ ‫کارگاه های اموزشی بسیاری را در این زمینه برای والدین راه اندازی کرد‬ ‫زیرا بسیاری از انها می پرسیدند که چگونه یوگا را در خانه انجام دهند‪.‬‬ ‫هرلی در این کالس ها‪ ،‬به والدین نکات و تکنیک های یوگایی را برای‬ ‫کمک به خوابیدن بچه ها می اموزد ( مثال عروســکی را روی شکم خود‬ ‫قرار دهید و ان را با نفس های عمیق تکان دهید تا بخوابد)‪ ،‬و همچنین‬ ‫راهکارهایی برای کمک به کودکان برای رفع تعارضات با خواهر و برادرها‬ ‫ارائه می دهد (مثال از "پرواز کردن" استفاده کنید‪ .‬پرنده نفس می کشد»‬ ‫با دم دست ها را باالی سربرده ‪ ،‬سپس همراه با بازدم دست ها را به سمت‬ ‫پایین اورید)‬ ‫هرلی امســال قصد شــرکت در کنفرانس ملی یوگای کودک در ایالت‬ ‫ویرجینیا را دارد و هدفش توانمند ســازی و الهام بخشــیدن به مربیان‬ ‫بیشتری در زمینه یوگای کودک در سراسر امریکاست‪.‬‬ ‫او توصیه می کند که والدین با صرف پنج دقیقه از زمان خود و بکار بردن‬ ‫حرکات یوگا در منزل‪ ،‬کودکان را تشویق به انجام یوگا کرده و یوگا را وارد‬ ‫برنامه روزانه انها کنند‪.‬‬ ‫والدینی که مشــتاق هستند زمان بیشتری را به تمرینات یوگا بگذرانند‬ ‫نیز پیشنهاد می کنند که از حرکات اسان در منزل شروع کرده و یا یوگا‬ ‫را ماننــد یک رقص همراه با اهنگ به کودکان اموزش دهند تا کودکان‬ ‫بتواننــد در ابتدا با یوگا ارتباط برقرار کرده و پس از اینکه جذب حرکات‬ ‫یوگا شدند‪ ،‬ان را با میل خودشان در برنامه روزانه جای دهند‪.‬‬ ‫کــم کم و به مرور زمان‪،‬اگاه بودن در حــرکات و تنفس مورد نیاز هر‬ ‫حرکت را به کودکان بیاموزند‪.‬‬ ‫می توان در ابتدای کار از زمینه های مورد عالقه کودکانتان برای جذب‬ ‫انها به یوگا استفاده کرد‪ .‬مثال اگر کودک شما به دایناسور عالقه دارد می‬ ‫توانید حرکات یوگا را در قالب داستان دایناسور با او تمرین کنید‪.‬‬ ‫یوگا مانند ســفری مادام العمر است که می توانید ان را در کنار اعضای‬ ‫خانواده تان انجام داده و لذت ببرید‪.‬‬ ‫وارد کردن یوگا به محیط خانه باعث می شود اعضای خانواده با یکدیگر‬ ‫صمیمی تر شــوند و این صمیمیت‪ ،‬تجربه ای است که می تواند با رشد‬ ‫کودک تغییر کرده و بهتر شــود‪ .‬همچنین تحقیقات ثابت کرده اند که‬ ‫انجــام یوگا‪ ،‬می تواند به کودکان در داشــتن عملکرد بهتر در مدرســه‬ ‫کمک نماید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اینترنت‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 56 ‫شکست یک فرصت است!‬ ‫نویسنده‪ :‬مهسا جمشیدی‬ ‫در مسیر رشد و پیشرفت‪ ،‬خروج از محدوده ی‬ ‫امن اجتناب ناپذیر اســت‪ .‬افرادی که از محدوده‬ ‫امن خود خارج نمی شوند‪ ،‬فرصت تجربه و مشاهده‬ ‫بخش عظیمی از دنیا را از دســت می دهند‪ .‬اما‬ ‫خروج از محدوده امن به دلیل ناشناخته بودن و‬ ‫بی تجربگی‪ ،‬همیشه ما را با شکست هایی مواجه‬ ‫می کند و این شکست ها به ما کمک خواهندکرد‬ ‫که مسیر را واکاوی و اصالح کنیم تا به موفقیت و‬ ‫پیروزی دست یابیم‪.‬‬ ‫وقتی در محدوده امن تعریف شده صرفا حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬احتمال شکست را بسیار کاهش داده ایم و‬ ‫نتایج مطلوب بیشتری به دست اورده ایم‪ .‬اما با گذر‬ ‫زمان خود را برای تجربه هایی که کسب نکرده ایم‬ ‫مالمت میکنیم و از ایــن رهگذر‪ ،‬زمانی خواهد‬ ‫رسید تا پای فراتر گذاشته و دنیای گسترده تری را‬ ‫تجربه میکنیم‪.‬‬ ‫پس از این بابت‪ ،‬شکســت به معنای قدم های‬ ‫جدید در خارج از محدوده ی امن‪ ،‬برداشتن است‬ ‫که به فرد امکان رشد در مسیر زندگی را خواهد‬ ‫داد و فرصت های جدیدی پیش روی او قرارخواهد‬ ‫گرفت و دنیای متفاوتی را تجربه خواهد کرد‪ .‬از‬ ‫طرفی بسیاری از افراد معتقد هستند‪ ،‬تفاوت میان‬ ‫شکست و پیروزی در تکرار است و فرق فرد شکست‬ ‫خورده با فرد پیــروز در تعداد دفعات انجام یک‬ ‫فعل می باشد‪.‬‬ ‫به طــور مثال؛ دو نفر عالقمنــد به یادگیری‬ ‫سازی هستند‪ .‬هر دو در ده جلسه کالس متوجه‬ ‫می شــوند اســتعداد کمی در این زمینه دارند‬ ‫و با همه تالشــی که کرده اند به نتیجه مطلوب‬ ‫نرســیده اند‪ .‬یکی از دو نفر میپذیرد که شکست‬ ‫خورده و یادگیری ساز را رها می کند و دیگری با‬ ‫تالش بیشتری ادامه می دهد و در نهایت بعد از‬ ‫گذشتن چندین سال‪ ،‬موفق به یادگیری کامل و‬ ‫نواختن ان ساز می شود‪.‬‬ ‫به نوعی تاکید شده است که در مسیر موفقیت‪،‬‬ ‫تجربه شکســت اجتناب ناپذیر است و شکست‬ ‫بخشی از مسیر موفقیت اســت‪ ،‬نوع برخورد با‬ ‫شکست است که در نهایت به ما خواهد گفت که‬ ‫ما فردی موفق هستیم یا فردی شکست خورده!‬ ‫اما چه نوع نگاهی‪ ،‬شکست را تبدیل به فرصتی‬ ‫برای پیروزی خواهدکرد؟ بررســی مسیر و ابعاد‬ ‫ان که منجر به اصالح مســیرگردد‪ ،‬همیشه راه‬ ‫گشاست‪ .‬و شکست تنها تالش دارد تا بیان کند‬ ‫که این راه به موفقیت منجر نشد‪ ،‬راه دیگری را‬ ‫امتحان کن و مجددا تالش کن‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫بررسی زندگی افرادی که به عنوان افراد شناخته‬ ‫شــده و موثر در جامعه تعریف شده اند به ما نشان‬ ‫خواهد داد که انها نیز به دفعات شکست را تجربه‬ ‫کرده  اند‪ ،‬تنها تفاوتشــان با بقیه ی انسان ها در نوع‬ ‫نگرش انها به شکست می باشد‪ .‬انها امید و اعتماد‬ ‫به نفس خود را از دســت نداده و ایستادند و دوباره‬ ‫مســیری را امتحان کردند‪ .‬در واقع وقتی انسان با‬ ‫شــناخت خود‪ ،‬استعدادها و توانمندی های خود را‬ ‫شــناخت و معنای زندگی‪ ،‬ارمــان و هدف خود را‬ ‫پیداکرد‪ ،‬راه را خواهد یافت و از درون خود مسیری‬ ‫خواهد ســاخت‪ .‬در این صورت با عزمی راسخ قدم‬ ‫در راه خواهدگذاشت و شکست در راه برای او صرفا‬ ‫سنگریزه ایست که میایستد‪ ،‬ان را کنار میگذارد و‬ ‫به راه خود ادامه میدهد‪.‬‬ ‫وقتی فردی به خود‪ ،‬اگاه نیســت و توانمندی ها‬ ‫و ضعف های خود را نمی شناســد و خواسته های‬ ‫خــود را نمی داند‪ ،‬صرفا به خوب و بدی که جامعه‬ ‫و محیط بیرون به او دیکته کرده بســنده می کند‪،‬‬ ‫باعث می شود راه ها از اهداف و استراتژی های درون‬ ‫خود او شکل نگیرد و او با کوهی از تعلل‪ ،‬با کمترین‬ ‫شکست از مسیر خود باز می ماند و اجازه می دهد‬ ‫که محیط بیرونی که برای او هدف را دیکته کرده‬ ‫بودند‪ ،‬او را به عنوان فرد شکست خورده‪ ،‬معرفی و‬ ‫قضاوت کنند‪ .‬و به میزانی که به این نظرات اهمیت‬ ‫می دهد نا امید و ناتوان خواهد شد‪.‬‬ ‫انسان های اگاه و رشد یافته از درون خود مسیر‬ ‫می سازند و اگاهانه در ان قدم برمی دارند‪ ،‬شکست‬ ‫برای انها به معنی بد و خوب نیست‪ ،‬صرفا بخشی‬ ‫از مسیر است که باید ان را تجربه کنند و شکست‪،‬‬ ‫نوید ان را به انها می دهد که وامانده و ایستا نشده اند‬ ‫بلکه در راه هســتند و مقصد نهایی روزی مشاهده‬ ‫خواهد شد و امروز از مسیر لذت خواهند برد‪.‬‬ ‫از طرفی الزم اســت بیان کنیم حتی اگر ما در‬ ‫موضوعی شکست خود را بپذیریم و رها کنیم‪ ،‬باز‬ ‫هم فرصتی ســاخته ایم‪ .‬باید اگاه بود به اینکه در‬ ‫بررسی های صورت گرفته از افراد نزدیک به مرگ‬ ‫مشاهده شــده انها برای اشــتباهاتی که مرتکب‬ ‫شده اند ناراحت نبودند‪ ،‬بلکه بیشتر ناراحت راه هایی‬ ‫بودند که در ان قدم برنداشتند‪ .‬وقتی ما در موضوعی‬ ‫شکست می خوریم فرصتی به ذهنمان می دهیم تا‬ ‫پرونده مسیری را کامل ببندد و با تمرکز بیشتری‬ ‫روی موضوعات دیگر تمرکــز کند‪ .‬پرونده های باز‬ ‫حل نشده‪ ،‬منجر به شلوغی ذهن و هزاران اما و اگر‬ ‫می شود که فرصت را از فعالیت های دیگر می گیرد‪.‬‬ ‫پس شکست هایمان به هر شکلی که باشند فرصتی‬ ‫هستند‪ .‬تغییر بینش در مورد شکست‪ ،‬شجاعت را‬ ‫در افراد افزایش خواهد داد و کمک خواهد کرد که‬ ‫انسانها به تمامی زندگی را زندگی کنند‪.‬‬ صفحه 57 ‫جادوی پرانایاما‬ ‫نویسنده‪ :‬جودیت هانسن لستر‬ ‫‪۱‬‬ ‫مترجم‪ :‬نکیسا گودرزی‬ ‫‪@nakisa.yoga‬‬ ‫تنفــس ما یک عملکرد واحد و مســتقل در‬ ‫بدن است‪ .‬این پروسه روز و شب تکرار می شود‪.‬‬ ‫حتی زمانی که به تنفس مان توجه نمی کنیم‪.‬‬ ‫همچنین شــما می توانید انتخــاب کنید که‬ ‫تنفس تان را کنترل کنیــد‪ .‬با تمرکز می توانید‬ ‫نفس تــان را حبس نمایید‪ ،‬مانند زمانی که زیر‬ ‫اب می رویــد و یا می توانید سکســکه تان را با‬ ‫حبس دم قطع کنید‪ .‬می توانید این کارها را به‬ ‫تمرینات تنفسی مبدل سازید‪ .‬تنفس یک مسیر‬ ‫ارتباطی بین ذهن و بدن است که از طریق ان‬ ‫می توانیــم به ادامه ی حیــات و زنده بودن مان‬ ‫اگاه شویم‪.‬‬ ‫ماهیت تمرینات تنفسی‬ ‫بیشــتر یوگی ها اعتقاد دارنــد که هدف از‬ ‫تمرینات تنفســی‪ ،‬عمیقتر کردن و حبس دم‬ ‫و بازدم هــا برای مــدت طوالنی اســت‪ .‬اما در‬ ‫اموزه های یوگای اصیل و قدیمی خالف این ها‬ ‫امده است‪ .‬بخش اصلی تمرینات تنفسی‪ ،‬دم و‬ ‫بازدم کامال اهسته و به ارامی صورت می گیرد‪ ،‬با‬ ‫هدف افزایش حجم و ظرفیت ریه ها که می تواند‬ ‫تاثیر عمیقی بر بدن داشته باشد‪.‬‬ ‫بعد از انجام سال ها تمرینات تنفسی که بی‬ ‫صدا و به ارامی انجام می شــدند‪ ،‬متوجه شدم‬ ‫کم کم همه چیز در ذهن و بدن من ناپدید شد‪،‬‬ ‫تمام چیزهایی که در عمق وجود من در سکوت‬ ‫بودند محو شدند‪.‬‬ ‫شما می توانید از دم و بازدم هایتان برای وصل‬ ‫شــدن به خود واقعی تان اســتفاده کنید‪ .‬برای‬ ‫بدست اوردن ارامش بیشتر‪ ،‬ارام کردن حمالت‬ ‫عصبــی‪ ،‬در تمرینات فیزیکی یوگا و اســاناها و‬ ‫گاهی برای گوش ســپردن بــه صدای تجربیات‬ ‫تلخ و غم انگیز زندگی‪ ،‬انجام تمرین های پرانایاما‬ ‫می تواند بســیار موثر و مفید باشــد‪ .‬پرانایاماها‬ ‫می توانند به تدریج سرعت تنفس های روزانه ما‬ ‫را کم کنند که بر اســاس تحقیقات انجام شده‬ ‫بر سالمت عمومی بدن تاثیرات مثبتی میگذارد‪.‬‬ ‫زمانی که دراز کشــید ه اید و در نهایت ارامش به‬ ‫دم و بازدم هایتان دقت می کنید‪ ،‬به نوعی در حال‬ ‫انجام پرانایاما هستید‪.‬‬ ‫در تمرینات تنفســی نباید ناحیه شــکمی به‬ ‫ســمت بیرون داده شــود و بهتر است با اندکی‬ ‫حرکت به سمت باال و پایین برود‪ .‬زمانی که بعضی‬ ‫از پرتوجویانم را که کمی حالت پرخاشــگری یا‬ ‫تهاجمــی دارند‪ ،‬در تمرین هــای پرانایاما نظاره‬ ‫می کنم می بینم که با هر دم‪ ،‬فشــار زیادی برای‬ ‫بیرون دادن شکم به خود وارد می کنند و در بازدم‬ ‫با شدت بیشتری شکم را به داخل می کشند! من‬ ‫دوســت دارم که کمترین حرکــت را در ناحیه‬ ‫قفسه ی سینه انها مشاهده کنم‪.‬‬ ‫کشــش عضالت و ماهیچه های بین دنده ای‬ ‫در طول تمرینات فیزیکی یوگا‪ ،‬به راحتی باعث‬ ‫افزایش حجم و باز شدن قفسه سینه می شود‪ .‬اما‬ ‫برامده کردن شــکم باعث باز شدن ماهیچه های‬ ‫بین دنده ها نمی شــود‪ .‬درحقیقــت این کار باعث‬ ‫ضعیف شــدن دیواره ی شکمی می شود‪ .‬سیستم‬ ‫تنفسی در پشــت بدن قرار دارد و به همین علت‬ ‫به شــاگردانم یاد می دهم که ابتدا روی اساناها و‬ ‫کشــش های دوطرف بدن و پشــت قفسه سینه‬ ‫کارکنند تا ریه هایشان فضای بیشتری برای انبساط‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫اگر دوست دارید این تمرینات تنفسی را تجربه‬ ‫کنید بهتر اســت ابتدا تمرین تنفس شکمی را با‬ ‫اگاهی و ذهنی باز انجام دهید و تمرکزتان بر روی‬ ‫قفســه سینه باشد تا بیرون دادن شکم‪ .‬خیلی زود‬ ‫متوجه احساسی دلپذیر‪ ،‬خوشایند و عمیق در بدن‬ ‫خود خواهید شد‪.‬‬ ‫تمرین تنفس اگاهانه‬ ‫در یکی از وضعیت های مدیتیشــن بنشــینید‪.‬‬ ‫دم و بازدم هایتان را تماشــا کنید‪ .‬سپس با اگاهی‬ ‫دم هایتــان را تــا جایی که امــکان دارد به اعماق‬ ‫وجودتان هدایت کنید‪ ،‬بسیار عمیق و طوالنی‪ ،‬ارام‬ ‫و یکنواخت‪ ،‬بازدم را به اسانی رها کنید‪ .‬اگاه باشید‬ ‫که چطور پشت بدن‪،‬کمر و پهلوهایتان همراه تنفس‬ ‫حرکت می کنند‪ .‬بعد از مدتی تنفس‪ ،‬مکث کرده و‬ ‫دوباره یک دور جدید تنفسی را اغاز کنید‪ .‬در زمان‬ ‫انجام تمرینات به رول شــدن پهلوها دقت نمایید‪.‬‬ ‫پنج تنفس عمیق با اگاهــی به حبس دم و بازدم‬ ‫بکشید‪ .‬و در پایان ‪ ۲۰‬دقیقه شاواسانا انجام دهید‪.‬‬ ‫‪1. Judith Hanson Laster‬‬ ‫منبع‪OmYogaMagazine 2021 :‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 58 ‫د‬ ‫هم‬ ‫درس هایی از یوگا؛‬ ‫با پراشانت ایینگر‬ ‫" تفاوت مراقبه و دیانا "‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬نسترن صافی‬ ‫درشماره های پیش گفتیم که پراشــانت ایینگر پسر استاد ایینگربزرگ‪ ،‬جلسات‬ ‫یوگای انالین برگزار می کند که بیشتر درباره فلسفه و مفاهیم یوگاست‪ .‬تا کنون درباره‬ ‫مفاهیم هیمسا و اهیمسا ‪ ،‬تمرکز بربدن در حین انجام اساناها صحبت کردیم و در جلسه‬ ‫قبــل نیز درباره اینکه اصول یاما و نیاما‪ ،‬نه اصولی اخالقی‪ -‬مذهبی بلکه دارما نیتی و‬ ‫سات سانگا هستند و در مورد وارد کردن ذهن‪ ،‬تنفس و حس در اساناها توضیح داده‬ ‫شد و این که یوگا به جز تاثیرات فیزیکی‪ ،‬ما را به سمت سامام بونام یا خیر مطلق پیش‬ ‫میبرد‪ .‬وهمچنین گفته شد که به جای معنویت در سانسکریت واژه ی ادهیاتما به کار‬ ‫میبریم‪ .‬این جلسه اختصاص دارد به بررسی تفاوت میان مراقبه و دیانا‪. ۱‬‬ ‫گوروجی(اســتاد ایینگــر) از مراقبــه پویا و‬ ‫دینامیک در اســانا ســخن می گوید‪ ،‬حال انکه‬ ‫ما در اســانا نیاز به مراقبه را احساس نمی کنیم‬ ‫چون کیفیت تمریــن گوروجی را نداریم‪ .‬امروزه‬ ‫بر خالف قدیم ناگزیرهستیم برای ارتباط از زبان‬ ‫انگلیسی استفاده کنیم واین ترجمه ها باعث ایجاد‬ ‫سوء تفاهم و کج فهمی هایی می شود مانند یکی‬ ‫پنداشتن مراقبه با دیانا و حتی مفهوم خود مراقبه‪.‬‬ ‫مراقبه در حــوزه مصرفی ان معــادل خالی‬ ‫کردن ذهن از اســترس در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫در حالــی که در حوزه فلســفی به معنی تعالی‬ ‫یافتن است‪ .‬شما نمی توانید در حالیکه در ورطه‬ ‫‪58‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫مســائل معمول روزمره گیر کــرده اید‪ ،‬مراقبه‬ ‫کنید‪ .‬امــور روزمره زندگــی نیازمند همکاری‬ ‫وتعامل بخش هایی از مغزمانند منطق‪ ،‬استدالل‪،‬‬ ‫دریافت‪ ،‬شناخت‪ ،‬حافظه‪ ،‬تجزیه و تحلیل وغیره‬ ‫هستند ؛ حال انکه مراقبه یک عمل ذهنی‪ -‬روانی‬ ‫اســت که قابلیت های واالترمغز را بکار می گیرد‪،‬‬ ‫مانند تامل و بازنگری وتفکرعمیق‪ .‬چنانکه پیشتر‬ ‫اشاره کردیم افکار گوناگون هستند ؛ ارام کننده یا‬ ‫فعال کننده‪ ،‬دنیوی یا متعالی‪ ،‬خوشحال کننده یا‬ ‫ناراحت کننده و‪ ...‬سطوح مختلف را در نظر بگیرید‪،‬‬ ‫برخی براق هســتد و نور را انعکاس می دهند و‬ ‫برخی نیمه شفاف هستند و مات‪ ،‬پس قسمتی‬ ‫از نور را منعکس می کنند و برخی کدرهستند و‬ ‫نور را جذب می کنند‪ ،‬ولی انرا منعکس نمی کنند‪.‬‬ ‫به همین سیاق برخی افکار شفاف و بازتاب دهنده‬ ‫اند ‪ ،‬برخی نیمه شفافند ولی قابل تامل و دسته ای‬ ‫نیز کدر‪ ،‬گیج کننده وغیر قابل درک هستند‪ .‬دو‬ ‫دسته اول برای مراقبه به کار می ایند‪ .‬به عنوان‬ ‫شاگرد یوگا شــما باید به دنبال این افکار باشید ؛‬ ‫افکاری که قابلیت تامل داشته و بازتاب دهنده یا‬ ‫گیرنده نور باشند‪ .‬افکار فلسفی چنین پتانسیلی‬ ‫دارند‪ .‬این کیفیت های مغز در خواندن روزنامه و‬ ‫رمان به کار گرفته نمی شوند اما در شعر و ادبیات‬ ‫شما نیاز به این قابلیت های واالتر مغز دارید‪ .‬برای‬ ‫مراقبــه هم ما نیازمند مخــزن و منبعی از افکار‬ ‫متعالی که جوهره فلسفی داشته باشند هستیم‪.‬‬ ‫قبال اشاره کردیم که سیکل سه گانه ی فکر‪ -‬روند‬ ‫تفکر‪ -‬متفکر‪ ،‬ما را به این ســاحت وارد می کند و‬ ‫این یک جنبه از دیانا به شمار میرود‪.‬‬ ‫پاتانجالی دیانا را به سه مرحله تقسیم می کند‪.‬‬ ‫در مرحله اول به هیچ کیفیت خاصی نیاز ندارید‪.‬‬ ‫ایــن مرحله از دیانا حتی بــه ذهن های زیر خط‬ ‫طبیعی هــم خطور می کند و ان مــدح و ثنای‬ ‫خدای درون شماســت ‪ .‬یکی از این مدیحه های‬ ‫معروف هندی راماراکشا است که در ابتدای ان به‬ ‫ادهیادهیانام برمی خوریم که خدای درونی شری‬ ‫راما است‪ .‬تعریف راما از دیانا تصویرالوهیت‪ ،‬رب و‬ ‫روح خدایی درون هر فرد می باشد به صورتی که‬ ‫در ذهن او ترسیم شده است‪ .‬و زمانی که ذهن را‬ ‫به درون متمرکز می کنید ظهور پیدا می کند‪.‬‬ صفحه 59 ‫زمانی که شــما نــاارام‪ ،‬دردمند‪ ،‬ترســیده و‬ ‫مضطرب هستید در متون قدیم گفته می شود که‬ ‫شما قادر به مراقبه نیستید ولی می توانید در دیانا‬ ‫قرار بگیرید‪ .‬پاتانجالی در سوترای ششم می گوید‪:‬‬ ‫زمانی که شما دردمند هستید‪ ،‬این حالت می تواند‬ ‫حاصل ترس‪ ،‬خشم‪ ،‬اضطراب و‪ ...‬باشد‪ ،‬تنها به نام‬ ‫خدای درونی خود توســل جویید‪ .‬این دیاناست‪،‬‬ ‫بدون کیفیتی که ما در مدیتیشن الزم داریم‪.‬‬ ‫همه ما چیزهایی را که بدن ما به انها نیاز دارد‬ ‫و برای ســامتی مان مفیدنــد مصرف می کنیم‬ ‫حتی اگر انها را دوســت نداشــته باشــیم مانند‬ ‫پروتئین ها ‪،‬غذاهای حاوی کلســیم واهن و‪ ...‬به‬ ‫همین سیاق چیزهایی هم برای ذهن ما ضروری‬ ‫و مفید هستند‪ .‬ذکر یا جاپا‪ ۲‬برای بدن الکترونی‬ ‫یا سوکشماشــریرا الزم وضروری است‪ .‬چه یوگا‬ ‫انجام دهید چه انجام ندهیــد‪ ،‬درهمه وضعیتی‬ ‫بدن لطیف شــما به جاپا نیاز دارد‪ ،‬همانگونه که‬ ‫بدن زمخت نیازهای اولیه ای دارد که باید تامین‬ ‫شــوند‪ .‬درهمه مذاهب گفته می شود که خدا را‬ ‫فراموش نکنید‪ .‬شــما چیزی را که دیده یا تجربه‬ ‫کرده باشید فراموش نمی کنید‪ .‬چه چیزی خدا را‬ ‫به یاد می اورد؟ این تجربه همان ناما‪ 3‬اســت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است که مراسم و ایین های گوناگونی‬ ‫در بزرگداشــت ناما برقرار می شود و در سادانا‪۴‬ی‬ ‫ما اهمیت خاصی به ناما داده می شــود‪ .‬حتی اگر‬ ‫ذهن شــما به اطراف پرت می شود بازهم از جاپا‬ ‫کمک بگیرید و ادامه دهید چون برای ســامتی‬ ‫شما الزم است‪ .‬جاپا می تواند زبانی باشد یا ذهنی‬ ‫یا حتی در ســکوت و یا به شکل زمزمه ارام‪ .‬پس‬ ‫جاپا در هر مرحله ای حتی با ذهنی به هم ریخته‬ ‫و بی ثبات هم می تواند انجام شود و واجد شرایط‬ ‫خاصی نیست و برای بدن اختری مفید فایده است‪.‬‬ ‫این دیانا است که از عبادات و پرستش های ایینی‬ ‫می اید و هر کســی قادر به انجام ان اســت‪ .‬ولی‬ ‫مراقبه یک عملی ســایکو منتال یا ذهنی‪ -‬روانی‬ ‫اســت که افکار خاصی می طلبد و درهر شرایطی‬ ‫قابل دسترسی نیست‪ .‬در پاسخ به سوالی در مورد‬ ‫مفهوم یوگا باید گفت که همه می دانیم پاتانجالی‬ ‫یوگا را چیتا وریتی نیرودها می داند که متاسفانه‬ ‫در زبان انگلیســی به غلط ذهن ترجمه می  شود‪.‬‬ ‫گفته نشــده مانو وریتی‪ .‬مانو معادل ذهن است‬ ‫ولــی ذهن تنها نوک قله یخی چیتاســت ‪ .‬چیتا‬ ‫عملکردهای بی شــماری فراتر از ذهن دارد‪ .‬شما‬ ‫بــا یک قرص می  توانید مانو وروتی را ارام کنید و‬ ‫به خواب بروید ولی به رشد و اگاهی نمی رسید‪.‬‬ ‫چیتا متفاوت است و از طریق عملکردهای باالتری‬ ‫مغز ما را به رشد می رساند‪.‬‬ ‫در مورد انواع فکر سوال شده‪ ،‬تکرار می کنم که‬ ‫برخی افکار کدر و مات هســتند و شما را گیج و‬ ‫گمراه می کنند‪ ،‬و برخی شــفاف و بازتاب دهنده‬ ‫اند‪ .‬اگر شــما یک قاشق استیل را روبروی صورت‬ ‫خود بگیرید‪ ،‬نور را بازتاب می دهد‪ .‬اگر اینه جلوی‬ ‫صورتتــان بگیریــد فقط صورت شــما را بازتاب‬ ‫می دهد اما اگــر دو اینه را روبروی هم قراردهید‬ ‫بی نهایــت انعــکاس خواهید داشــت‪ .‬افکارهم‬ ‫همین گونه هســتند‪ .‬برخی بازتاب دهنده اند و‬ ‫شــما را به درون می برند و به فکر وامی دارند‪ ،‬و‬ ‫دسته ای نیزبازتاب دهنده ی ذهن و روشن کننده‬ ‫هســتند‪ .‬ما در یوگا به این تعامل انعکاسی و بده‬ ‫بستان بازتابها نیاز داریم‪.‬‬ ‫تمرین‬ ‫‪1-Dhyana‬‬ ‫‪2-Japa‬‬ ‫‪3-Nama‬‬ ‫های معنوی روزانه ‪4-Sadhana‬‬ ‫فرم اشتراک مجله دانش یوگا‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫نشانی کامل پستی‪:‬‬ ‫کد پستی یا صندوق پستی(حتما قید شود)‬ ‫تلفن ثابت ‪:‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫شماره کارت مجله دانش یوگا ( بانک ملی)‪:‬‬ ‫‪6037991199530522‬‬ ‫اشتراک ‪ ۶‬ماه (‪ 6‬شماره)‪ 2۵0000 :‬تومان‬ ‫شماره واتساپ جهت ارسال اطالعات ‪09106714071‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 60 ‫رنگ امیزی‬ ‫مانداال‬ ‫مانداال رنگ کنید‬ ‫و جایزه بگیرید!‬ ‫مانداالها معموال اشکال هندسی متقارنی‬ ‫هستند که درمربع و دایره جا می گیرند‪.‬‬ ‫بــرای رنگامیــزی مانــداال از نقطــه‬ ‫مرکزیشروع کنید و بتدریج به لبه های‬ ‫بیرونی برســید‪ .‬ترســیم و رنگ کردن‬ ‫مانداال بــه افزایش تمرکــز و خالقیت‬ ‫کمک می  کند‪.‬‬ ‫این مانداال که شبیه دانه های برف است‬ ‫با ســلیقه خود رنگ کنید و تصویر انرا‬ ‫برای ما بفرستید‪.‬‬ ‫به زیباترین کارجایزه تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪5‬‬ ‫طرح ازسما ایجادی‬ ‫‪@samajadi‬‬ ‫این جدول را حل کنید و معلومات یوگایی‬ ‫خود را بسنجید‪.‬‬ ‫جواب را برای ما بفرستید و جایزه بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .1‬به این سبک از یوگا‪ ،‬هات یوگا هم می گویند‪.‬‬ ‫‪ .2‬چاکرای فرعی که بر روی شانه راست قراردارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬چاکرای فرعی که بر روی شانه چپ قراردارد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بعد از تمرین های یوگا بدست می اید‪.‬‬ ‫‪ .5‬کاسه ی تبتی‬ ‫‪60‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 61 ‫دوم‬ ‫یوگا درگذر زمان‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬بهنوش سقایی‬ ‫در قسمت گذشته گفتیم یوگا سنتی کهن و عظیم است که به هدف ایجاد‬ ‫اتحاد میان ذهن‪ ،‬جســم و روح بوجود امــده‪ ،‬ماهیت یوگا علمی و عملی‬ ‫است و بر این اساس به تجربه مستقیم نتایج قابل لمس تاکید دارد‪ .‬وداها و‬ ‫اوپانیشاد منابع اصلی پیدایش یوگا هستند‪ ،‬یوگا ابتدا در هندوستان طلوع‬ ‫کرده و سپس به کشورهای مجاور و بعد هم به سرتاسر دنیا گسترش یافته‬ ‫اســت‪ .‬قدمت یوگا به حدود ‪ 5000‬سال می رسد و می توان طبق تغییر و‬ ‫تحوالتی که در طول زمان پیدا کرده انرا به دوره های مختلف تقسیم کرد‪.‬‬ ‫در شــماره قبل دوران پیش ودایی و دوران ودایی را بررســی کردیم‪ ،‬حال‬ ‫ادامه مطلب‪.‬‬ ‫یوگای کالسیک‬ ‫دوران پیش از کالسیک‪ ،‬ترکیبی بود از عقاید‪ ،‬باورها و تعلیماتی که با هم در‬ ‫تعارض و تضاد بودند‪ .‬دوران کالسیک‪ ،‬با سوتراهای پاتانجلی تعریف می شود‪،‬‬ ‫اولین ارائه منسجم از یوگا که در محدوده زمانی بین قرن سوم تا ششم پیش‬ ‫از میالد نوشته شده اســت‪ .‬این متن به توصیف اشتانگایوگا می پردازد که‬ ‫اغلب به عنوان یوگای کالسیک شناخته می شود‪ .‬پاتانجلی تعالیم یوگا را در‬ ‫هشــت مرحله تنظیم نمود که شامل مراحلی برای رسیدن به سامادهی یا‬ ‫روشنگری است‪.‬‬ ‫این هشت مرحله عبارتند از‪:‬‬ ‫‪-1‬یاما‪ -‬مقررات اجتماعی‬ ‫‪-2‬نیاما‪ -‬مقررات فردی‬ ‫‪-3‬اسانا‪ -‬وضعیت های بدنی‬ ‫‪-4‬پرانایاما‪-‬کنترل انرژی حیاتی از راه کنترل تنفس‬ ‫‪-5‬پراتیاهارا‪ -‬اگاه شدن به افکار‬ ‫‪-6‬دهارانا‪ -‬تمرکز بر روی یک موضوع‬ ‫‪-7‬دیانا‪ -‬اگاهی بدون فکر‬ ‫‪-8‬سامادهی‪ -‬تسلیم و جذب معنوی‬ ‫یوگای بعد از دوران کالسیک‬ ‫این دوران به جهاتی از سه دوره قبل متفاوت است‪ ،‬توجه بیشتر بر زمان حال‬ ‫و هماهنگی با طبیعت بیشتر مد نظر ان است‪ .‬در این برهه‪ ،‬ادبیات یوگایی‬ ‫به همان اندازه تمرینهای یوگا توســعه می یابد‪ .‬چند قرن بعد از پاتانجلی‬ ‫تعدادی از اســاتید یوگا برای جوانسازی بدن و زندگی طوالنی تر‪ ،‬سیستم‬ ‫تمرینی را ابداع کردند‪ .‬انها با تکیه بر تعلیمات وداهای باستان به این مفهوم‬ ‫توجه کردند که بدن فیزیکی‪ ،‬وسیله ای برای رسیدن به خودشناسی است‪.‬‬ ‫انها یوگای تانتریک را گسترش دادند که شامل تکنیکهای بنیادین پاکسازی‬ ‫جسم و ذهن بود تا از هر انچه که بشر را به واسطه وجود فیزیکی اش در رنج‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬رها سازد‪ .‬کشف ارتباط جسم و روح همراه با تمرینات متمرکز‬ ‫بر جسم‪ ،‬منجر به خلق ان چیزی شد که امروزه با نام هاتایوگا می شناسیم‪.‬‬ ‫یوگا در جهان امروز‬ ‫سخنرانی های تاثیرگذار سوامی ویویکاناندا در غرب (خصوصا در سال ‪1893‬‬ ‫شیکاگو)‪ ،‬تاثیر فوق العاده ای بر طبقه روشنفکر غربی گذاشت‪ .‬یوگا و سنتهای‬ ‫ان در هند نیز به ســبب تالش های پیشگامانش‪ ،‬قدرت و انگیزه قوی پیدا‬ ‫کرد‪ .‬نام تعداد اندکی از این پیشــگامان بدین قرار اســت‪ :‬باباجی ماهاراج‪،‬‬ ‫شیماچارن الهیری‪ ،‬یوکتشوار گیری‪ ،‬ســوامی یوگاناندا‪ ،‬کریشناماچاری‪،‬‬ ‫سوامی شیواناندا‪ ،‬بی‪ .‬کی‪ .‬اس ایینگر‪ ،‬سوامی ساتیاناندای و‪...‬‬ ‫اهداف یوگا‬ ‫هدف غایی یوگا‪ ،‬رهایی انسان از رنج است‪ .‬یوگا با فرایندهای اگاهانه و منظم‪،‬‬ ‫ذهن را ارام می کند‪ ،‬ضعفهای انرا از بین می برد و موجودی قوی تر می سازد‪.‬‬ ‫در چنین ذهنی هر مانعی به مانند یک چالش در نظر گرفته می شــود که‬ ‫در ان انرژی فراوانی برای رویارویی بیدار شــده اســت‪ .‬شجاعت‪ ،‬بخشی از‬ ‫شخصیت فرد می شود‪ ،‬استوار و درکمال تعادل‪ ،‬می تواند چالش های زندگی‬ ‫را به فرصتی برای انجام امور بدل کند‪.‬‬ ‫فواید عمومی یوگا‬ ‫‪ -1‬رهایی عمیق درسطح عضالنی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنفس را ارام کرده و پرانا را متعادل می ساز د‪.‬‬ ‫‪ -3‬خالقیت را افزایش می دهد و فکر را قوی می کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬فرد را هشیار و ذهن را ارام می سازد‪.‬‬ ‫‪ -5‬شادمانی را در زندگی باال می برد و در عواطف تعادل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‪ -6‬ذات خداوندی را در همه جنبه های زندگی بشر اشکار می سازد‪.‬‬ ‫بسیاری یوگا را یک ورزش و یا یک رژیم سالمتی و یا ائینی هندی می دانند‬ ‫در حالی که یوگا متعلق به هیچ دین‪ ،‬مذهب و جامعه ای نیست‪ .‬هر کسی‬ ‫که یوگا انجام می دهد‪ ،‬جدای از اعتقاد‪ ،‬نژاد‬ ‫و یا فرهنگش می تواند از مزایا و مواهب یوگا‬ ‫بهره مند شــود‪ .‬یوگا متعلق به همه جهان‬ ‫است‪ .‬یوگا فراتر از یک تمرین ورزشی است‪.‬‬ ‫یوگا یک پارچه کردن ذهن‪ ،‬بدن و روح در‬ ‫یک واحد هماهنگ است‪ .‬یوگا با ارام سازی‬ ‫پچ پچ های ذهن و ساختن جسمی سالم‪،‬‬ ‫فرد را برای رســیدن به صلح درونی و یکی‬ ‫شدن با محیط اطراف یاری می کند‪ .‬چنین‬ ‫هماهنگی همان ذات یوگا است‪.‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 62 ‫هشت مرحلهی راجا یوگا‬ ‫از کتاب تمرینها و فلسفه یوگا‬ ‫نوشته سوامی سیتاراماناندا‬ ‫برگردان‪ :‬شیمال خان‬ ‫در شــروع تمرینات روزانه‪ ،‬با مشــکالت‬ ‫مختلفی مواجه می شــوید‪ .‬درابتدا شــما از‬ ‫پیشرفت روحی و معنوی خود اگاه نخواهید شد‬ ‫اما ازکوشش و تالش های خود‪ ،‬اگاه می شوید‪.‬‬ ‫شــما مقاومت و پایداری را تجربه می کنید و‬ ‫سپس شاهد بیداری خود خواهید شد‪.‬‬ ‫از کتاب "اوپانیشاد سوامی شیوااناندا"‬ ‫راجایــوگا‪ 1‬گامی اصولی ازتجزیه و تحلیل و کنترل‬ ‫ذهن است که توسط ماهاریشی پاتانجالی گرداوری‬ ‫شده‪ ،‬راجایوگا را بیشتر به نام اشتانگایوگا می شناسیم‪.‬‬ ‫اشــتانگایوگای پاتانجالی به هشــت مرحله تقسیم‬ ‫‪62‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫می شــود‪ .‬هاتایوگا‪ ،‬کندالینی یــوگا و مانترایوگا‬ ‫همگی قســمت هایی از راجایوگا هســتند‪ .‬هدف‬ ‫همگی انها کنترل چیتاوریتــی‪ 2‬یا همان امواج‬ ‫فکری است‪ ،‬بنابراین هدف اصلی دست یافتن به‬ ‫مرحله خوداگاهی می باشد‪.‬‬ ‫این هشت مرحله به ترتیب عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬یامــا‪ ( 3‬مقررات اجتماعی)‪ -‬که خود شــامل‬ ‫اهیمســا‪ ،4‬ســاتیا‪ ،5‬براهماچاریــا‪ ،6‬اســتیا‪ 7‬و‬ ‫اپریگراها‪ 8‬است‪.‬‬ ‫الف) اهیمســا یعنی عدم خشــونت و بی ازاری‪.‬‬ ‫گیاهخواری بخشــی از تمرین اهیمســا اســت‪.‬‬ ‫مهاتماگانــدی‪ ،‬رهبر بزرگ هند به پیروی از اصل‬ ‫اهیمسا معروف اســت و او را می توان مظهرعدم‬ ‫خشونت نامید‪.‬‬ ‫ب) ســاتیا یعنی راســتگویی و پرهیــز از دروغ‬ ‫و فریبکاری‪.‬‬ ‫ج) براهماچاریا یعنی پرهیزگاری و دوری ازاسراف‬ ‫و خود داری از شهوات‪.‬‬ ‫د) اســتیا به معنی درســتکاری و دزدی نکردن‪،‬‬ ‫همچنین به حسادت نورزیدن نیز تعبیرمی شود‪.‬‬ ‫ه) اپریگراهــا یعنی عدم وابســتگی و احســاس‬ ‫مالکیت نداشتن‪.‬‬ ‫‪ -2‬نیاما‪ ( 9‬مقررات فردی)‪ -‬شــامل ساوچات‪،10‬‬ ‫سانتوشــا‪ ،11‬تاپاس‪ ،12‬ســوادهیایا‪ 13‬و ایشــوارا‬ ‫پرانیدهانا‪ 14‬است‪.‬‬ ‫الــف) ســاوچات به معنــی پاکیزگــی درونی و‬ ‫بیرونیست‪.‬‬ ‫ب) سانتوشا یعنی قناعت و رضایت‪.‬‬ ‫ج) تاپاس یعنی ریاضت‪.‬‬ ‫د) سوادهیایا مطالعه متون مذهبی و مقدس است‪.‬‬ ‫ه) ایشــواراپرانیدهانا به معنی عبادت و پرستش‬ ‫خداوند است‪.‬‬ ‫‪ -3‬اسانا‪ -15‬حرکات جسمانی مداوم برای تمرکز‬ ‫ذهن و رشد معنوی دریوگاست‪ .‬سالمتی و تقویت‬ ‫جسم‪ ،‬اصل و جوهره ســامت عقل و روح است‪.‬‬ ‫یک ذهن پایدارو متمرکز دربدنی ســالم و محکم‬ ‫جای می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬پرانایاما‪ - 16‬کنترل انرژی حیاتی( پرانا) از طریق‬ ‫تمرین های تنفسی است‪.‬‬ ‫‪ -5‬پراتی اهارا‪ - 17‬برگرفتن حواس از افکارپراکنده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -6‬دهارانا ‪ -‬تمرکزذهن برروی یک موضوع واحد‬ ‫درونی از یک موضوع بیرونیســت و جلوگیری از‬ ‫افکار پراکنده و مزاحم‪.‬‬ ‫‪ -7‬دیانا‪ - 19‬حالت مدیتیشــن یــا اگاهی بدون‬ ‫فکراست‪.‬‬ ‫‪ -8‬ســامادهی‪ - 20‬مرحلــه اخــر و رســیدن به‬ ‫خوداگاهی محض را سامادهی گویند‪.‬‬ ‫یاما و نیاما بخش اخالقی تمرین های یوگا هستند‬ ‫که کمک زیادی به کاهش اشفتگی و پراکندگی‬ ‫ذهــن می کنند‪ .‬اســانا و پرانایامــا و پراتی اهارا‬ ‫تمرین های عملی و بیرونی راجایوگا هســتند‪ ،‬در‬ ‫حالی کــه دهارانا‪ ،‬دیانا و ســامادهی تمرین های‬ ‫درونی اند‪ .‬اما حقیقت این است که همه این هشت‬ ‫مرحله کامال به هم وابسته و مربوطند‪ .‬برای مثال‬ ‫کســی نمی تواند تمرین های مدیتیشن را خوب‬ ‫انجــام دهد مگرانکه مراحل قبلی یعنی اســانا و‬ ‫پرانایاما را گذرانده باشد و کسی نمی تواند اساناها‬ صفحه 63 ‫را خوب انجام دهد مگر اینکه احساس خشم‪ ،‬حسد‬ ‫و مالکیت را رها کرده باشد‪ .‬کسی که حس مالکیت‬ ‫دارد نمی تواند بر درون خود متمرکز شود‪ .‬تمرینات‬ ‫پرانایاما نیــاز به ارامش دارند که الزمه ان رعایت‬ ‫اصول اولیه یعنی یاما و نیاماست‪.‬‬ ‫تمرین های ذهنی‪ ،‬تمرکز را افزایش داده و موجب‬ ‫قــدرت ذهن می گردنــد‪ .‬تمرین های تمرکزخود‬ ‫مراحلی دارنــد‪ .‬تمرکز برروی یک موضوع ثابت و‬ ‫مرئی مثل نگاه خیره به شمع درتمرین تراتاکا‪،۲۱‬‬ ‫بسیارساده تراز تمرکز بر روی یک مفهوم یا موضوع‬ ‫نامرئی است‪ .‬به همین منظور درمراحل مدیتیشن‬ ‫باید قدم به قدم پیش برویم‪ .‬تمرین های بســیار‬ ‫زیادی برای افزایش تمرکزوجود دارد مانند تمرکز‬ ‫بــر روی یک کلمه درتمرین جاپا یــا تکراراذکار‪.‬‬ ‫تمرکز بر روی یک ســوژه یا موضوع واحد ارامش‬ ‫عمیقــی به ذهن میدهد‪ .‬هرچقــدر تعداد فکرها‬ ‫درذهن بیشــتر باشند‪ ،‬تمرکز و در نتیجه ارامش‬ ‫کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫تمرکزمثل جمع کردن شــعاع های نوراســت که‬ ‫بوســیله یک ذره بین انجام می شــود‪ .‬ذره بین‬ ‫پرتوهای انوار پراکنده را گرفته و در یک نقطه جمع‬ ‫می کند و انرژی عظیمی بوجود می اورد طوری که‬ ‫می تواند تکه کاغذی را بســوزاند‪ .‬یک مثال دیگر‬ ‫تجمع اب درون یک ســد اســت که می توان با‬ ‫کمــک ان برق تولید کرد‪ .‬به همین ترتیب وقتی‬ ‫افکارپراکنــده و متناقــض را از ذهن حذف کنیم‬ ‫و توجه خــود را تنها برروی یک موضوع معطوف‬ ‫نماییم‪ ،‬ذهن قدرتمند شده و دارای انرژی عظیمی‬ ‫می گــردد که می تواند کارهای بزرگی انجام دهد‪.‬‬ ‫ذهنی که مملو از افکار پراکنده و متناقض اســت‬ ‫کارایی چندانی ندارد‪.‬‬ ‫تمرکز ذهن و عبور ان از مرحله تیرگی تا شفافیت‬ ‫کامل را می توان به پنج مرحله تقسیم نمود‪:‬‬ ‫‪ .1‬مرحله کدری‪ -‬ذهــن پرازافکار تیره و تار بوده‬ ‫وهمواره ناشاد و پرازاسترس است‪.‬‬ ‫‪ .2‬مرحله پراکندگی‪ -‬ذهن پرازافکار پراکنده و بی‬ ‫جهت است‪.‬‬ ‫‪ .3‬مرحله اجماع‪ -‬دراین مرحله افکار دارای هدف و‬ ‫جهت هستند‪ ،‬در نتیجه کارامد و مفید می شوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬مرحله تمرکز‪ -‬حالتی که ذهن درمدیتیشــن‬ ‫تجربه می کند‪ ،‬حالت ارامش و شعفی عمیق‪.‬‬ ‫‪ .5‬ذهن جذب کننده‪ -‬ذهنی که کامال بدون منیت‬ ‫شده و تنها حقایق را دیده و جذب می کند‪.‬‬ ‫‪15-Asana‬‬ ‫‪16-Pranayama‬‬ ‫‪17-Pratyahara‬‬ ‫‪18-Dharana‬‬ ‫‪19-Dhyana‬‬ ‫‪20-Samadhi‬‬ ‫‪21-Trataka‬‬ ‫‪8-Aparigraha‬‬ ‫‪9-Niyama‬‬ ‫‪10-Saucha‬‬ ‫‪11-Santosha‬‬ ‫‪12-Tapas‬‬ ‫‪13-Swadhyaya‬‬ ‫‪14-Ishwara Pranidhana‬‬ ‫‪1-RajaYoga‬‬ ‫‪2-Chitta Vrittis‬‬ ‫‪3-Yama‬‬ ‫‪4-Ahimsa‬‬ ‫‪5-Satya‬‬ ‫‪6-Brahmacharya‬‬ ‫‪7-Asteya‬‬ ‫‪C H A K R A M A T‬‬ ‫مرتاضان هند از قرن ها پیش تاکنون برای فعال کردن‬ ‫چاکراها و به جریان انداختن انرژی در همه اندام های‬ ‫بــدن روی تختــی کــه هزاران میــخ در ان بــکار رفته بود‬ ‫می ایســتادند‪ ،‬دراز می کشــیدند و یوگا انجام می دادند‬ ‫تا نه تنها بیمار نشوند بلکه همراه با نشاط و ارامش از‬ ‫عمر طوالنی برخوردار گردند و اینک دانش یوگا با الهام‬ ‫از ایــن روش کهــن مرتاضــان هنــد مبادرت به ســاخت‬ ‫و تولیــد تشــکچه ســوزن دار قابل اســتفاده بــرای عموم‬ ‫بمنظور رسیدن به نشاط و سالمتی پایدار نموده است‪.‬‬ ‫چاکرامت تشــکچه ای ســوزنی است که اســتفاده از ان‬ ‫سالمتی را برای همگان به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫‪chakrakala.com‬‬ ‫‪02188319054‬‬ ‫دانش یوگا دی ‪ |1400‬شماره ‪157‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 64 ‫‪64‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 65

آخرین شماره های ماهنامه دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا ۱۶۵

ماهنامه دانش یوگا ۱۶۵

شماره : ۱۶۵
تاریخ : 1401/06/30
ماهنامه دانش یوگا 164

ماهنامه دانش یوگا 164

شماره : 164
تاریخ : 1401/05/01
ماهنامه دانش یوگا 163

ماهنامه دانش یوگا 163

شماره : 163
تاریخ : 1401/04/08
ماهنامه دانش یوگا 162

ماهنامه دانش یوگا 162

شماره : 162
تاریخ : 1401/03/02
ماهنامه دانش یوگا 161

ماهنامه دانش یوگا 161

شماره : 161
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه دانش یوگا 159-160

ماهنامه دانش یوگا 159-160

شماره : 159-160
تاریخ : 1400/12/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!