هفته نامه خبر فردیس شماره 137 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 137

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 137

هفته نامه خبر فردیس شماره 137

‫با حضور مسئوالن شهرستان؛‬ ‫نشست شورای فرهنگ‬ ‫عمومی شهرستان‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫دستگیریحیوان‬ ‫ازار را در فردیس‬ ‫صادر کرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫قطعه ماهی زینتی در‬ ‫فردیس تولید می شود‬ ‫دستگاه قضایی حکم‬ ‫سخن مدیر مسئول‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 137‬هفته دوم‪ 14 ،‬اسفند ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫از انچه هستم‪ ،‬راضی ام‬ ‫معصومه مهتاب‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫این روزها با گرم شــدن فضای ششمین دوره‬ ‫انتخابات شوراهای شهر و روستا‪ ،‬شاهد انواع و‬ ‫اقسام تغییر و تحوالت انهم حتی قبل از سپری‬ ‫شدن مقدمات این دوره از انتخابات هستیم که‬ ‫جلوه گری‪ ،‬خودنمایی و نامزدی خودخوانده از‬ ‫ان جمله است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زمین تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشت جانمایی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫هفت زندانی جرائم غیر‬ ‫عمد در فردیس ازاد شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫فیلم پالک ‪ ۲۰‬در فردیس‬ ‫اکران شد‬ ‫‪3‬‬ ‫اطفاء حریق ساختمانی‬ ‫در شهرک ‪ ۱۱۰‬فردیس‬ ‫‪3‬‬ ‫کاشت ‪ ۲۰‬هزار نهال در‬ ‫فردیس اغاز شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫رویای بی سرانجام عبور‬ ‫شاخه جنوبی بزرگراه‬ ‫شهید همت از فردیس‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫محرومیت‬ ‫زدایی اموزشی‬ ‫در فردیس با‬ ‫کمک خیرین‬ ‫ولی ا‪ ...‬احمدی‬ ‫‪2‬‬ ‫کشف پنج‬ ‫میلیون عدد‬ ‫داروی قاچاق در‬ ‫فردیس‬ ‫سردار محمدیان‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن مدیر مسئول ‪ /‬معصومه مهتاب‬ ‫از انچه هستم‪ ،‬راضی ام‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫در فردیس که برخالف دیگر شــهرها‪ ،‬شــاهد برگزاری دومین دوره‬ ‫انتخابات شورای شــهر خواهد بود‪ ،‬به نظرم انچه بیش از پیش به خلق‬ ‫چنین فضای نمایشی و خودخواندگی در انتخابات دامن می زند‪ ،‬بیشتر‬ ‫ناشی از شوق و ذوق شهروندان فردیسی در دست یابی به شورای مستقل‬ ‫در دوره اول بود که گویا برخی ها هنوز هم در تصور و توهم نحوه انتخاب‬ ‫شدن در اولین دوره انتخابات این شهر به سر می برند‪.‬‬ ‫براســاس چنین تصور و توهمی است که شــماری از افراد در فردیس‬ ‫با اســتفاده از فضای رایگان مجازی و شبکه های اجتماعی خودشان از‬ ‫خودشان دعوت به شــرکت در انتخابات می کنند و ان را به درخواست‬ ‫های مکرر و متعدد مردم نسبت می دهند‪ ،‬غافل از اینکه اینگونه رفتارها‬ ‫هیچ نتیجه ای جز فروکاســتن از شان و جایگاه شورا به عنوان یک نهاد‬ ‫مدنی و مردمی ندارد‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت کــه دالیل این امــر را باید در عدم پاســخگویی‬ ‫شورانشینان اولین دوره فردیس جستجو کرد‪ ،‬زیرا اگر ساختار به نحویی‬ ‫بود که شوراییان موظف و مکلف به پاسخگویی درباره عملکرد نه چندان‬ ‫قابل قبول نزدیک به چهار سال خود بودند‪ ،‬این حس همه گیری جلوس‬ ‫بر صندلی شورای این شهر رخ نمی داد که ماراتن انتخابات را حتی قبل‬ ‫از سوت داور شروع کنند‪.‬‬ ‫غرض از این مقدمه و اینکه برای اولین بار سخن این ستون و این شماره‬ ‫را به خود اختصاص دادم‪ ،‬بی هیچ ریا و خودستایی و ضمن احترام بسیار‬ ‫به نظر شــماری از دوستان و همشهریهای شریف و فهیم فردیسی که از‬ ‫روی خیرخواهی خواهان حضور و شرکت من در این دوره از انتخابات شده‬ ‫اند‪ ،‬با صراحت اعالم می کنم‪ ،‬با اینکه واجد شرایط بطور کامل هستم‪ ،‬اما‬ ‫صادقانه باید عرض کنم که از انچه هستم‪ ،‬شاکر و راضی ام‪.‬‬ ‫البته این عرض صادقانه و رضایت از انچه هستم به اندک توضیحی نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬راضی از نقش خود به عنوان یک شهروند و اینکه بیش از ‪ 20‬سال‬ ‫وظیفه و مسوولیت اطالع رســانی و اگاهی بخشی در فردیس از طریق‬ ‫رســانه مادر و خبرگزاری رسمی کشور (ایرنا) را برعهده داشته ام که این‬ ‫جدا از هفته نامه های استانی عصر البرز و خبرفردیس در شهرستان است‬ ‫و خداوند متعال را شکرگزارم که در امر خطیر اطالع رسانی تنها نیستم و‬ ‫وجود یک همراه و پشتیبان قوی و اهل فن در خانواده‪ ،‬اعتماد به نفس‪،‬‬ ‫عزم و اراده ام را در این راه دو چندان کرده است‪.‬‬ ‫باوجود مرحمت و لطف الهی که نصیب خانواده ما شده و از همان ابتدا‬ ‫هر دو همکار و همراه در عرصه رســانه بوده ایم‪ ،‬اما بسیار وسواس دارم‬ ‫که مبادا گفته ها و نوشته هایم بویی از خودستایی و خودپسندی بدهد‪،‬‬ ‫لیکن در پاسخ به شماری از همشهریهای عزیزم با اطمینان اعالم می کنم‬ ‫که برای شرکت در انتخابات پیش رو دارای شرایط موردنظر اعم از میزان‬ ‫تحصیالت دانشــگاهی‪ ،‬سرشناس و شناخته شدن در شهرستان و دیگر‬ ‫جنبه ها و قیدهای قانونی بطور کامل هستم‪ ،‬ولی حتی یک لحظه هم به‬ ‫تغییر حرفه و انچه هستم و شرکت در رقابتهای انتخاباتی فکر نکرده ام!‬ ‫طبیعی است‪ ،‬هر کسی برای هر نظر و ایده ای دالیل خودش را دارد و‬ ‫من هم دالیل خاص خودم را دارم و شاید اندکی هم شعاری به نظر برسد‪،‬‬ ‫ولی همواره براین باور بوده و خواهم بود که هر یک از مسووالن و مدیران‬ ‫و از جمله نمایندگان در شــورا باید بتوانند از عملکرد خود دفاع کنند یا‬ ‫دستکم برای عدم انجام و نرسیدن به هدف مورد نظر دالیل موجه و قانع‬ ‫کننده ای داشــته باشند‪ ،‬براین اساس هرچند هنوز با سیستم و ساختار‬ ‫پاسخگو فاصله زیادی داریم و انتظاری هم از نمایندگان شورا در این چهار‬ ‫ســال وجود ندارد‪ ،‬اما ایا ضمیر و وجدان شخصی را نیز می توان نادیده‬ ‫گرفت و بی جواب گذاشت؟!‬ ‫طبق همین قاعده معتقدم‪ ،‬افرادی بدون فکر‪ ،‬ایده و برنامه وارد رقابت‬ ‫های انتخاباتی می شوند و احیانا به کرسی شورا هم دست پیدا می کنند‪،‬‬ ‫اما به جز معدود نمایندگان دلســوز و کارامد‪ ،‬بقیه کارنامه ای برای ارایه‬ ‫ندارند و در این میان عالوه بر کاستن از شان و جایگاه شورا‪ ،‬مرتکب ظلم‬ ‫و جفای بزرگتری می شوند و ان ایجاد ناامیدی در مردم نسبت به اینده‬ ‫شهرشان اســت‪ ،‬چون شهروندان انهم در شهری چون فردیس که برای‬ ‫اولین بــار با دنیایی از امید و ارزو پای صندوق های رای رفتند و پس از‬ ‫نزدیک به چهار سال تغییری در بهبود شرایط احساس نمی کنند‪ ،‬واقعا‬ ‫موجب یاس و دلسردی می شود‪.‬‬ ‫البته که شــرکت در رقابتهای انتخاباتی شورا مثل تک تک شهروندان‬ ‫فردیسی برای من هم محفوظ است‪ ،‬اما دستکم اکنون ورود به این عرصه‬ ‫را مصلحت نمی دانم و به عنوان یک اهل رســانه بــه انهایی که درباره‬ ‫نشستن بر صندلی شورا دچار رویاپردازی هستند‪ ،‬توصیه می کنم بهتر‬ ‫است دانش‪ ،‬اگاهی و توان خود را برای برعهده گرفتن وکالت شهروندان‬ ‫را بارها مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهند و امیدوارم وقتی اطمینان قطعی‬ ‫پیدا کردن که واقعا از عهده بار ســنگین این مسوولیت برمی ایند‪ ،‬وارد‬ ‫این عرصه شوند‪.‬‬ ‫این بازنگری و ارزیابی همان کاری است که باوجود توصیه و پیشنهاد‬ ‫حتی از ســوی برخی بزرگان و بزرگواران شهر و شهرستان برای حضور‬ ‫مــن در انتخابات را بارها انجام داده ام‪ ،‬لذا هر چقدر با خود فکر کردم در‬ ‫نهایت این طرف میز و پرسشگری و سمت مردم ایستادن را به ان طرف‬ ‫میز و دست یابی به موقعیت و مقام موقت‪ ،‬ترجیح دادم و تا اطالع ثانوی‬ ‫با همت و توان بیشتر به مسوولیت اطالع رسانی و اگاهی بخشی به افکار‬ ‫عمومی ادامه خواهم داد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬امیدوارم افرادی که در اندیشــه شــورا به سر می برند یا‬ ‫انانی که طعم اولین دوره شــورا در فردیس به کام شان خوش و شیرین‬ ‫بوده اســت‪ ،‬این واقعیت مهم و حســاس را درک کنند که بین پست و‬ ‫مقام انتصابی با مسند و جایگاه انتخابی فاصله زیادی وجود دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫برخالف برخی ها که در تصور و توهم خود دچار اشــتباه محاسبه شده‬ ‫و فکــر می کنند مردم و افــکار عمومی‪ ،‬عملکردها چه خوب و چه بد را‬ ‫فراموش می کنند‪ ،‬اتفاقا انتخابات پیش رو میدان ازمون و محک چنین‬ ‫اندیشــه بی پایه ای است و خواهند دید مردم و افکار عمومی چه پاسخ‬ ‫درخور و دقیقی به انها خواهند داد!‬ ‫خالصه اینکه خدمت صادقانه و بی ریا به مردم در هر سنگر و جایگاهی‬ ‫یک ارزش بی همتاســت و انچه به عنوان شکر و رضایت از حرفه خود و‬ ‫نوع خدمتگزاری خانواده در عرصه روشنگری افکار عمومی مطرح کردم‪،‬‬ ‫به ویژگی هــای خاص این حرفه در برقراری ارتباط شــفاف با مردم و‬ ‫پرهیز از هرگونه خلل و پنهان کاری مربوط می شود‪ ،‬از این رو در کمال‬ ‫سربلندی و صراحت می توانم بی هیچ پرده پوشی نه فقط خواست مردم‬ ‫را با مسووالن در میان گذارم‪ ،‬بلکه در صورت نیاز به نقد‪ ،‬بررسی و تحلیل‬ ‫بپردازم‪ ،‬کاری که در این بیســت و چند ســال انجام داده و از جمله در‬ ‫انتخابات پیش رو انجام خواهم داد‪.‬‬ ‫واضح اســت که بحث اصلی بر سر وظیفه شناسی و مسوولیت پذیری‬ ‫در شهرستان پرجمعیت و پرمشکل فردیس است و برگزاری دومین دوره‬ ‫انتخابات شورا در این شهر در نهایت سالمت‪ ،‬امنیت و ارامش نخستین‬ ‫اولویت به شمار می رود‪ ،‬لذا جدا از انچه به منظور ادای وظیفه حرفه ای با‬ ‫کنار زدن گوشه ای از پرده واقعیت فضای انتخاباتی در فردیس انجام دادم‪،‬‬ ‫امیدوارم توانسته باشم تلنگری به وجدان عمومی‪ ،‬بخصوص انهایی که در‬ ‫رویای صندلی شورا به سر می برند‪ ،‬وارد کرده باشم تا شاید قدر و قیمت‬ ‫فردیسوندان صبور و قدرشناس را بیش از پیش درک کنند‪.‬‬ ‫در پایان با ابراز اطمینان از اینکه مردم و افکار عمومی در فردیس درسها‬ ‫و تجربه زیادی از اولین دوره انتخابات شورا در این شهر اموخته اند و بطور‬ ‫قطع ان را در این دوره بکار خواهند گرفت‪ ،‬بنابراین صرفنظر از انچه به‬ ‫عنوان ایده خود‪ ،‬خانواده و نقش مسوولیت پذیری حرفه ای مطرح کردم‪،‬‬ ‫اگر مردم یاس و دلســردی را کنار گذاشــته و حضور حداکثری در پای‬ ‫صندوقهای رای داشته باشند‪ ،‬بی تردید اتفاق و تغییرات بزرگ و مهمی‬ ‫در این دوره به نفع شهر و شهروندان فردیس رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 137‬هفته دوم ‪ /‬اسفند ماه ‪1399‬‬ ‫نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس برگزار شد‬ ‫نشســت شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان‬ ‫فردیــس با حضور امام جمعــه‪ ،‬فرماندار و اعضای‬ ‫این شــورا در سالن جلســات دفتر امام جمعه این‬ ‫شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫* امام جمعه فردیس‪ :‬دشمن با تمام توان به‬ ‫دنبال تهاجم فرهنگی است‬ ‫امام جمعه شهرستان فردیس گفت‪ :‬دشمن بعد‬ ‫از شکست در جبهه های حق علیه باطل به دنبال‬ ‫تهاجم فرهنگی اســت که بایــد توطئه های ان را‬ ‫نقش براب کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام علــی اکبر ایمانی در نشســت‬ ‫شــورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس‪،‬افزود‪:‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران طی ‪ ۴۲‬ســال گذشته‬ ‫تاکنون به برکت خون های پاک شــهدا مقاوم و با‬ ‫اقتدار در برابر کینه توزی ها ایستاده است‪.‬‬ ‫وی با گالیه در خصوص موضوع برحجابی گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه باید توسط متولیان امر و دستگاهی‬ ‫دیگر برای بهتر شدن چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫ایمانی بیان داشــت‪ :‬فروشــگاه هایی متناسب‬ ‫با ســلیقه مردم برای عرضه چادر و مانتو اسالمی‬ ‫در شهرستان فردیس در نظر گرفته شود تا بانوان‬ ‫بتوانند با قیمت مناســب این گونه البســه را تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تشــکیل قــرارگاه فرهنگی در‬ ‫شهرســتان فردیس گفت‪ :‬کار قــرارگاه فرهنگی‬ ‫دارای اجرایی نیست بلکه کار ستادی و هماهنگ‬ ‫کننده است تا متولیان فرهنگی اگر کاری در زمین‬ ‫مانده باشد وارد عمل شود‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی از مسووالن خواســت نشست های شورای‬ ‫فرهنگ عمومی شهرســتان فردیس را دست کم‬ ‫نگیرنــد چرا که این نشســت ها خیلــی مهم و‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫* رئیس اداره ارشــاد‪ :‬لزوم ارج نهادن به‬ ‫مفاخر فردیس‬ ‫حجت االســام حمیــد ولــی زاده رییس اداره‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان فردیس نیز‬ ‫گفت‪ :‬با هدف ارج نهــادن به مفاخر های علمی‪،‬‬ ‫فرهنگی ‪ ،‬هنــری و ادب‪ ،‬علمی و دینی در جامعه‬ ‫برگزاری مراســم ایین بزرگداشت مفاخر از جمله‬ ‫ذاکر اهل بیت (ع) مرحوم حاج عباس حسنی در‬ ‫برنامه کاری است‪.‬‬ ‫* فرماندار فردیس‪ :‬مشــارکت حداکثری‬ ‫مردم در انتخابات دشمن شکن خواهد بود‬ ‫فرمانــدار فردیس با برگزاری انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری و شوراهای اســامی در خردادماه سال‬ ‫اینده گفت ‪ :‬مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‬ ‫های اخذ رای دشمن شکن خواهد بود‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو در این نشســت افــزود‪ :‬اصل‬ ‫انتخابات و مشــارکت حداکثری مهمترین موضوع‬ ‫در انتخابــات پیش رو بوده ضمن انکه ما به عنوان‬ ‫مجریان انتخابات با تمام توان این حماسه سیاسی‬ ‫را در فضایی سالم برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به فعالیــت اولین دوره شــورای‬ ‫اســامی شهر فردیس گفت ‪ :‬انتظار می رود مردم‬ ‫در انتخابات پیش رو افراد متعهد و توانمند را برای‬ ‫شورای اسالمی این شهر پرجمعیت انتخاب کنند‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس ادامه داد‪ :‬این شهرســتان‬ ‫پرجمعیت به سبب اسیب های فراوان اجتماعی و‬ ‫فرهنگی نیازمند نگاه ویژه مسووالن کشوری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دشمنان نظام با فرهنگ مبتذل غربی‬ ‫درصدد جذب جوانان به سمت تفکرات غیر دینی‬ ‫* رئیس اداره تبلیغات اسالمی‪ :‬شناسایی‬ ‫‪ 73‬مورد اســیب فرهنگــی و اجتماعی در‬ ‫فردیس‬ ‫رییس تبلیغات اســامی شهرستان فردیس نیز‬ ‫اظهار داشــت‪ ۷۳ :‬اسیب فرهنگی و اجتماعی در‬ ‫شهرستان فردیس شناســایی شده و برای کاهش‬ ‫انها باید برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید حسن حسینی افزود‪ :‬اسیب‬ ‫هایی اجتماعی باید اولویت بندی و برای رفع ان‬ ‫ها طرح و پیشنهاد ارائه شود‪.‬‬ ‫در این نشســت از اعضای شورای فرهنگ‬ ‫عمومی فردیس از جملــه معصومه مهتاب‬ ‫خبرنگار ایرنا در این شهرستان با اهدای لوح‬ ‫سپاس تقدیر شد‪.‬‬ ‫دستگاه قضایی حکم دستگیری حیوان ازار را در فردیس صادر کرد‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان فردیس استان البرز اعالم‬ ‫کرد که با درخواســت اداره حفاظت محیط زیســت فردیس حکم‬ ‫قضایی برای عامل حیوان ازاری در این شهرستان صادر شده است‪.‬‬ ‫دکتر حسین ناصرخاکی گفت‪ :‬با توجه به انتشار فیلمی در فضای‬ ‫مجازی که حکایت از حیوان ازاری منجر به اتالف ســگ با خودرو‬ ‫داشــت دادسرای این شهرســتان با شــکایت اداره محیط زیست‬ ‫شهرســتان به این موضوع ورود کرده و دســتور توقیف خودرو و‬ ‫شناسایی و دستگیری فوری فرد خاطی را صادر کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حیوان ازاری هم در قانون و هم اموزه های‬ ‫اســامی ممنوع بوده و دارای مجازات است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬با توجه به‬ ‫مطالبات مردمی و به منظور پیشــگیری از وقوع این نوع اقدامات‪،‬‬ ‫احکام بازدارنده صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫دادســتان فردیس متذکر شــد‪ :‬همچنین با عنایت به شــکایت‬ ‫اداره حفاظت محیط زیســت مبنی بر افزایش ســگ های ولگرد و‬ ‫مشــکالت بهداشتی و بیماری های واگیر و درخواست ساماندهی و‬ ‫جمع اوری ان ها‪ ،‬دادســتانی با توجه به تشکیل کمیته حراست از‬ ‫بهداشت و سالمت شهری دستور ویژه جهت تشکیل این کمیته به‬ ‫منظور ساماندهی و جمع اوری سگهای ولگرد را صادر کرده است‪.‬‬ ‫محرومیت زدایی اموزشی در فردیس با کمک خیرین‬ ‫مدیــر اداره اموزش و پــرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و‬ ‫شهرستان فردیس اعالم کرد که محرومیت زدایی‬ ‫اموزشی شهرســتان فردیس با کمک خیرین در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ولی اله احمــدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬اکنون خیرین ســاخت ‪ ۶‬مدرســه شامل‬ ‫مدرســه ‪ ۱۲‬کالسه رضوان با ‪۳۵‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪ ،‬مدرسه ‪ ۱۵‬کالســه پورکاشانی با ‪۳۰‬‬ ‫درصد پیشــرفت فیزیکی ‪ ،‬مدرســه ‪ ۱۶‬کالسه‬ ‫دمیرچی با ‪۱۰۰‬درصد پیشــرفت ‪ ،‬مدرســه ‪۱۶‬‬ ‫کالســه زرین فر با ‪ ۵۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫‪ ،‬مدرسه ‪ ۱۲‬کالس امیر ســلیمانی با ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی و مدرســه ‪ ۲۴‬کالســه امیر‬ ‫ســلیمانی با ‪ ۳۵‬درصد پیشرفت در دست اقدام‬ ‫قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنین نوســازی چهار‬ ‫مدرسه شامل مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه شهرک بعثت با‬ ‫‪ ۶۵‬درصد پیشــرفت فیزیکی ‪ ،‬مدرسه ‪ ۱۰‬کالسه‬ ‫شــهرک وحدت با ‪ ۴۵‬درصد پیشرفت فیزیکی ‪،‬‬ ‫مدرســه ‪ ۱۶‬کالسه مجید قاســمی با ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫پیشرفت و مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه سعید با‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی در فردیس اجرایی شده است‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬از مجموع ‪ ۴۶۱‬فضای اموزشی‬ ‫ناحیه ‪ ۲‬کرج و فردیس‪ ۳۸۱ ،‬فضای اموزشــی با‬ ‫سه هزارو‪ ۱۱۳‬کالس درس مربوط به شهرستان‬ ‫فردیس و ‪ ۸۰‬مدرسه با ‪ ۶۲۱‬کالس مربوط بهکرج‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یکی از مشکالت و چالش های مهم اموزش‬ ‫و پرورش در سطح شهرســتان فردیس را تراکم‬ ‫باالی دانــش اموزی و کمبود فضای اموزشــی‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬میانگین فضا نسبت به دانش‬ ‫اموز در سطح کشــور‪ ۵.۶‬متر مربع که این رقم‬ ‫در شهرســتان فردیس کمتــر از ‪ ۲‬متر مربع می‬ ‫باشد‪،‬در صورتی که نرخ استاندار جهانی بین ‪ ۸‬تا‬ ‫‪۱۴‬متر مربع ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫وی به ســرانه های پایین اموزشی در فردیس‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬تراکم جمعیت دانش اموزی‬ ‫در کالس های مقطــع ابتدایی‪ ۳۵.۵‬نفر و مقطع‬ ‫متوسطه ‪ ۳۲.۱۱‬نفر است ‪.‬‬ ‫مدیــر اداره اموزش و پــرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و‬ ‫شهرســتان فردیس اعالم کرد بــا توجه به تراکم‬ ‫دانــش امــوزی باال و رفــع کمبود هــای فضای‬ ‫اموزشــی مجمع خیرین مدرسه ساز در فردیس‬ ‫اغاز بکار کرد‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬هدف از تشــکیل مجمع خیرین‬ ‫مدرســه ساز شهرســتان فردیس این است که از‬ ‫ظرفیــت و کمک های‬ ‫خیریــن در جهت رفع‬ ‫کمبود فضای اموزشی‬ ‫بهره برد‪.‬‬ ‫احمدی ضمن تقدیر‬ ‫از اقدامات صورت گرفته‬ ‫توسط خیرین عزیز در‬ ‫حال ســاخت مدارس‪،‬‬ ‫باز هم دستان پر مهر و‬ ‫مهربان خیرین عزیز را‬ ‫به گرمی می فشاریم و‬ ‫از این فرشتگان مهربان‬ ‫تقاضــای مســاعدت و‬ ‫یاری بیشتر را طلب می‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتخابات‬ ‫هیــات امنــا و هیــات‬ ‫مدیــره خیریــن مدرسه ســاز ناحیــه ‪ ۲‬کرج و‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شــد گفت‪ :‬از بین ‪۱۵‬‬ ‫نفر از اعضای هیات امنا‪ ،‬مقصود ســعادت‪ ،‬محمد‬ ‫دمیرچی‪ ،‬محمدرضا ظهیری‪ ،‬محمدرضا پیشــرو‬ ‫و حــاج داوود مومنــی به عنــوان اعضای اصلی‬ ‫مجمع وهمچنین مقصود ســعادت عنوان خزانه‬ ‫دار‪ ،‬محمدرضــا ظهیری به عنــوان نایب رئیس‪،‬‬ ‫محمد دمیرچــی به عنوان رئیس هیئت مدیره ‪،‬‬ ‫مهندس علیرضــا زرین فر به عنوان بازرس اصلی‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫امــوزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج وشهرســتان‬ ‫فردیس ‪ ۱۰۵‬هــزار دانش اموز در حال تحصیل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز‪:‬‬ ‫قاچاق در یک انبار ‪ ،‬بررســی موضوع در دستور‬ ‫کار پلیس شهرستان فردیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬ماموران پــس از اطمینان از‬ ‫صحــت موضوع بــا هماهنگی مقــام قضایی این‬ ‫مقدار داروها را که در یک انبار انباشــت شده بود‬ ‫را کشف کردند‪.‬‬ ‫محمدیان گفت‪ ۲ :‬نفر در این زمینه دســتگیر‬ ‫و براســاس براورد کارشناســان‪ ،‬ارزش تقریبی‬ ‫داروهای کشــف شــده ‪ ۱۰‬میلیارد ریال تخمین‬ ‫زده شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهمان دســتگیر شــده به همراه‬ ‫داروهای قاچــاق تحویل اداره تعزیرات حکومتی‬ ‫استان البرز شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به همکاری‬ ‫مردم با پلیس برای تامین امنیت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مردم اســتان در صورت اطالع از انباشت هرگونه‬ ‫کاالی قاچــاق‪ ،‬بالفاصله موضوع را از طریق مرکز‬ ‫فوریت های پلیسی ‪ ۱۱۰‬به ماموران اطالع دهند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از کشف‬ ‫‪ ۱۰۷‬دستگاه بیت ماینر به ارزش‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد ریال در شهرســتان‬ ‫فردیس در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫سردار محمدیان اظهار داشت‪:‬‬ ‫در پــی دریافت گــزارش هایی‬ ‫مبنی بر دپو بیت ماینر ‪ ،‬بررسی‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیس‬ ‫اگاهی استان البرز قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬ماموران پس‬ ‫از اطمینــان از صحت موضوع با‬ ‫هماهنگی مقــام قضایی دریک‬ ‫ملــک خصوصی ‪ ۱۰۷‬دســتگاه‬ ‫ماینر قاچاق کشف کردند‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان گفت‪ :‬یک‬ ‫نفــر در این زمینه دســتگیر و براســاس براورد‬ ‫کارشناســان‪ ،‬ارزش تقریبی دستگاه های کشف‬ ‫شده ‪ ۱۵‬میلیارد ریال تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متهم دستگیر شده به همراه کاالهای‬ ‫قاچاق تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان البرز‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به همکاری‬ ‫مردم بــا پلیس برای تامین امنیت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬مردم استان در صورت اطالع از دپو هرگونه‬ ‫کاالی قاچــاق‪ ،‬بالفاصله موضوع را از طریق مرکز‬ ‫فوریت های پلیسی ‪ ۱۱۰‬به ماموران اطالع دهند‪.‬‬ ‫کشف پنج میلیون‬ ‫عدد داروی قاچاق‬ ‫در فردیس‬ ‫ فرمانــده انتظامی البرز اعالم کرد که با تالش‬‫موران نیروی انتظامــی بیش از پنج میلیون عدد‬ ‫داروی قاچاق در شهرســتان فردیس این استان‬ ‫کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫ســردار عباســعلی محمدیان در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا اظهار داشت‪ :‬در پی دریافت گزارش‬ ‫هایی مبنی بــر نگهداری مقادیــر زیادی داروی‬ ‫* کشف ‪ ۱۰۷‬دستگاه ماینر در فردیس‬ ‫هفت زندانی جرائم غیر‬ ‫عمد در فردیس ازاد‬ ‫شدند‬ ‫مسوول ســتاد یادواره شــهدای شهرستان‬ ‫فردیس اعالم کرد که با همت خادمین شــهدا‬ ‫هفــت زندانی جرائــم غیر عمــد از ندامتگاه‬ ‫فردیس ازاد شدند‪.‬‬ ‫مهدی خلیلــی در گفت و گو بــا خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬این زندانیان طی ســه روز گذشته‬ ‫با همکاری خادمان شــهدا در ســتاد یادواره‬ ‫شهدای شهرستان فردیس از زندان ازاد شدند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬مجموع بدهی هفت زندانی‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬میلیــون تومان بود کــه به همت‬ ‫خادمان شهدا پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مســوول ســتاد یادواره شــهداء شهرستان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬ازادی زندانیان جرائم غیرعمد‬ ‫‪ ،‬فضا ســازی شــهر با نصب تصاویر و مطالب‬ ‫شهدا‪ ،‬مشارکت در طرح درختکاری و کاشت‬ ‫نهال به یاد شــهدا ‪ ،‬پویش مردمی با موضوع‬ ‫شــهدا در فضای مجازی‪ ،‬رزمایش کمک های‬ ‫مومنانه‪ ،‬اســتقرار ایســتگاه هــای صلواتی با‬ ‫رعایت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬توزیع نان‬ ‫صلواتی‪ ،‬برگزاری یادمان شــهدای گمنام در‬ ‫فضای مجازی از برنامه های گرامیداشت هفته‬ ‫شهید است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬انتشــار مطالب شــهدا در‬ ‫برنامه شــاد امــوزش و پرورش بــرای دانش‬ ‫اموزان‪ ،‬برگزاری مسابقه دلنوشته شهدا‪ ،‬عکس‬ ‫و تولید محتوا با رویکر شــهادت و رونمایی از‬ ‫کتاب شهدا از دیگر برنامه های این ایام است‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 137‬هفته دوم ‪ /‬اسفند ماه ‪1399‬‬ ‫رویای بی سرانجام عبور‬ ‫شاخه جنوبی بزرگراه‬ ‫شهید همت از فردیس‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬طرح ســاخت شاخه‬ ‫جنوبی بزرگراه شــهید همت که قرار بود با عبور‬ ‫از فردیس‪ ،‬ترافیک سنگین این شهر پرجمعیت را‬ ‫تا حدودی کاهش دهد‪ ،‬دســتکم تا کنون از روی‬ ‫کاغذ فراتر نرفته و به رویای بی سرانجامی تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حال قبل شــرح جزییات این رویــا‪ ،‬مایلم این‬ ‫پرسش اساسی را با مســووالن و مدیران استان و‬ ‫شهرســتان در میان گذارم که چــرا پروژه های با‬ ‫اهمیت و زیرســاختی این شهرستان نظیر همین‬ ‫شاخه جنوبی بزرگراه شــهید همت یا طرح قطار‬ ‫شــهری به عنوان مطالبه های بر حــق و قانونی‬ ‫مردم فردیس ایــن چنین به راحتی نادیده گرفته‬ ‫می شود؟!‬ ‫اطمینــان دارم که این قصور بــه بیش از ‪600‬‬ ‫هزار نفر جمعیت این شهرســتان ربطی پیدا نمی‬ ‫کند‪ ،‬چون انها در هر موقعیت و شرایطی نارضایتی‬ ‫خود از انواع و اقســام مشکالت و معضالت ناشی‬ ‫از ترافیــک ابراز کرده اند‪ ،‬پس هر چه هســت به‬ ‫مســووالن و مدیران اعم از شهرســتان‪ ،‬استان و‬ ‫کشور مربوط می شود‪.‬‬ ‫یاداوری کنم که ســاخت شاخه جنوبی بزرگراه‬ ‫شــهید همت و عبور ان از فردیس‪ ،‬طرح تازه ای‬ ‫نیست و دســتکم از عمر حرف و خبر درباره این‬ ‫پروژه چیزی حدود هشــت سال می گذرد‪ ،‬دریغ‬ ‫که این پــروژه هم به سرنوشــت دیگر طرحهای‬ ‫زیرساختی در این شهرستان دچار شده است‪.‬‬ ‫* قول ‪ 500‬میلیارد تومانی دولت به اجرای‬ ‫طرح شاخه جنوبی بزرگراه شهید همت‬ ‫اوایل ســال ‪ 92‬بود که فردیس‪ ،‬شهرستان شد‪،‬‬ ‫اما شــهرداری این شهر مســتقل نشد و همچنان‬ ‫زیرپوشــش شــهرداری کرج اداره می شــد‪ ،‬لذا‬ ‫شــهردار وقت کرج گفت‪ :‬شــاخه جنوبی بزرگراه‬ ‫شهید همت که از فردیس عبور می کند‪ ،‬با توجه‬ ‫بــه کاربری مثبت این پروژه بار ترافیکی کرج و به‬ ‫تبع ان فردیس به شــکل قابــل توجهی کاهش و‬ ‫ساماندهی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت از اجرای این پروژه کالن‬ ‫با تخصیص ‪ 500‬میلیــارد تومان اعتبار به منظور‬ ‫اجرای عملیــات عمرانی این بزرگراه به طول ‪27‬‬ ‫کیلومتر حمایت می کند‪ ،‬افــزود‪ :‬با توافق وزارت‬ ‫راه و امضای توافق نامه شــهرداری کرج موظف به‬ ‫تملک مجموعه های مسکونی شده است‪.‬‬ ‫* شاخه جنوبی امتداد بزرگراه شهید همت‬ ‫به سمت شهرستان فردیس و مالرد ساخته‬ ‫می شود‬ ‫در ادامه زمزمه های اجرای این پروژه زیرساختی‬ ‫بود که مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان البرز‬ ‫نیز در اذر ماه سال ‪ 95‬گفت‪ :‬شاخه جنوبی امتداد‬ ‫بزرگراه شهید همت به سمت شهرستان فردیس و‬ ‫مالرد ساخته می شود‪.‬‬ ‫او از صــدور مجوز دولت برای ســاخت شــاخه‬ ‫جنوبی بزرگراه شــهید همت بــه طول ‪ 6‬کیلومتر‬ ‫و حتــی انجام مناقصه برای جذب ســرمایه گذار‬ ‫در ایــن پروژه نیز خبــر داد و افزود‪ :‬طبق اخرین‬ ‫بررســی ها و اقدامات انجام شــده قرار است در‬ ‫اینده نزدیک کلنگ ســاخت این قطعه از بزرگراه‬ ‫به زمین زده شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به اثار مثبت ســاخت این بخش‬ ‫از امتداد بزرگراه شــهید همت اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫شهرستان فردیس در اســتان البرز بیش از ‪600‬‬ ‫هزار نفر جمعیت دارد که ســاخت این شــاخه از‬ ‫بزرگراه همت که به ‪ 220‬میلیارد تومان اعتبار نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬باعث کاهش حجم خودرو به ســمت ازادراه‬ ‫تهران ‪ -‬کرج شــده و می تواند از بار ترافیکی پل‬ ‫فردیس و پل کالک که همواره با ترافیک سنگین‬ ‫مواجه هستند‪ ،‬بکاهد‪.‬‬ ‫* عجیب اما واقعی‪ ،‬طرح شــاخه جنوبی‬ ‫بزرگراه شهید همت به فردیس حذف شد‬ ‫تنها چند ماه از خبر ساخت ‪ 6‬کیلومتر از شاخه‬ ‫جنوبی بزرگراه شــهید همت به فردیس نگذشته‬ ‫بود که معاون وقت ســاخت و توسعه ازادراه ها در‬ ‫وزارت راه و شهرســازی در مهر ماه سال ‪ 96‬بدون‬ ‫هرگونه توجیه و توضیحی در خبری که دســتکم‬ ‫می توانــد برای فردیس نشــینان غافلگیر کننده‬ ‫باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح شــاخه جنوبی برای انشعاب‬ ‫بزرگراه شهید همت به انبار نفت در جاده فردیس‬ ‫حذف شد‪.‬‬ ‫وی کــه از اخرین وضعیت ازادراه همت ‪ -‬کرج‬ ‫گزارش می داد‪ ،‬از پیشــرفت روند ساخت ازاد راه‬ ‫همت به کرج که مســیر ان از میدان امام حسین‬ ‫(ع) شــهر کرج به کمربندی شــمالی تغییر کرده‬ ‫اســت خبر داد و افزود‪ :‬چهار مــاه پس از تامین‬ ‫منابع مــورد نیاز برای تملــک زمینها‪ ،‬معارضین‬ ‫تاسیســاتی و سهم مشــارکت دولت‪ ،‬ساخت این‬ ‫پروژه به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫در ادامه اما او به بازدید ســال گذشــته معاون‬ ‫رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و بودجه‬ ‫از این ازادراه اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬در ان زمان‬ ‫شاخه جنوبی برای انشعاب بزرگراه شهید همت به‬ ‫ی شــده بود که‬ ‫انبار نفت در جاده فردیس طراح ‬ ‫به دســتور ایشان و با توجه به کمبود منابع مالی‬ ‫از دستور کار شــرکت ساخت و توسعه حذف شد‬ ‫و براین اســاس منابع مورد نیاز از حدود ‪ ۴۰۰‬به‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیارد تومان تقلیل یافت‪.‬‬ ‫البته معاون جدید ساخت و توسعه ازادراه ها که‬ ‫از امرداد ماه ســال گذشته به این سمت منصوب‬ ‫شــده نیز تاکنون درباره شــاخه جنوبی بزرگراه‬ ‫شهید همت که برای انشعاب به انبار نفت در جاده‬ ‫ی شــده بود‪ ،‬هیچ حرف و ســخنی‬ ‫فردیس طراح ‬ ‫نگفته و هیچ توضیحــی در مورد حذف این طرح‬ ‫ارایه نکرده اســت‪ ،‬لیکن بازهم این عالمت سوول‬ ‫بزرگ بیش از پیش خودنمایی می کند که چگونه‬ ‫و چرا پروژه های اساســی و زیرســاختی فردیس‬ ‫به همین ســادگی حذف می شوند و هیچ صدای‬ ‫اعتراضی هم از ســوی مسووالن و نمایندگان این‬ ‫شهرستان و استان شنیده نمی شود؟!‬ ‫* از نگاه برخی مسووالن‪ ،‬دیواری کوتاهتر‬ ‫از دیوار فردیس نشینان وجود ندارد!‬ ‫اکنون باید بپذیریم که حذف طرح ساخت شاخه‬ ‫جنوبی بزرگراه شــهید همت به فردیس به عنوان‬ ‫طرح مهم زیرساختی که می توانست نقش بسیار‬ ‫موثری در کاهش ترافیک این شهر‪ ،‬کالنشهر کرج‬ ‫و بطــور کلی محدوده پل هــای کالک و فردیس‬ ‫در اتوبان داشــته باشد‪ ،‬در نوع خود جفای بزرگی‬ ‫در حق شــهروندان فردیسی است‪ ،‬دغدغه ای که‬ ‫مردم این شــهر بطور روزمره با ان دست و پنجه‬ ‫نرم می کننــد و به نظر می رســد از نگاه برخی‬ ‫مسووالن‪ ،‬دیواری کوتاهتر از دیوار فردیس نشینان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مگر جز این اســت که فردیس نشینان همواره‬ ‫پای کار بوده اند و هر انچه برای بهبود شرایط این‬ ‫دیار الزم بود و هست را مورد حمایت و پشتیبانی‬ ‫قرار داده اند‪ ،‬از ارتقا فردیس به شهرستان در سال‬ ‫‪ 92‬تا به ویژه اســتقالل شورای این شهر در سال‬ ‫‪ ،96‬انصافا هیچ کم نگذاشــته انــد‪ ،‬اما خروجی و‬ ‫حاصل این صبوری و تالشها بخصوص در کاستن‬ ‫از تبعات منفی ترافیک ســنگین و همیشگی این‬ ‫شهر تا کنون چه بوده است؟‬ ‫به نظر می رســد گفتن و نوشتن از اولین تجربه‬ ‫نه چندان خوشــایند شــورا در فردیس به حرکت‬ ‫و فعالیتــی تکراری و کســل کننده مبدل شــده‬ ‫بخصوص که در ماههای اخر این دوره قرار داریم‬ ‫و برخالف امیدواری زیادی که بعد از مستقل شدن‬ ‫شــورا در جهت بهبود شــرایط زندگی شهری و‬ ‫کاهش مشکالت ترافیکی در میان مردم این شهر‬ ‫پرجمعیت ایجاد شده بود‪ ،‬اما در عمل نه تنها هیچ‬ ‫گشایشــی در مورد معضل ترافیک رخ نداد که در‬ ‫دیگر حوزه های خدمات شهری نیز شاهد تغییر و‬ ‫تحولی خاصی نبوده ایم‪.‬‬ ‫هرچند موضوع اشــکارتر از ان است که نیاز به‬ ‫توضیح داشته باشد‪ ،‬ولی در طول نزدیک به چهار‬ ‫ســال عمر اولین شورای اســامی شهر فردیس‪،‬‬ ‫هیچ طرح و ایده ای برای یک تقاطع غیرهمسطح‬ ‫توسط شــورا و مدیریت شــهری در این شهر به‬ ‫مرحله اجرا نرســید که هیچ‪ ،‬دریغ که حتی طرح‬ ‫و پی ریزی یک زیرگذر یا روگذر در این شــهر به‬ ‫شدن درگیر با ترافیک هم به چشم نمی خورد!‬ ‫* امیدواری فردیس نشینان به نمایندگان‬ ‫جوان و تازه نفس این شهرســتان در خانه‬ ‫ملت‬ ‫باوجود همه کم و کاستی های فردیس از جمله‬ ‫روی کاغذ ماندن طرح قطار شهری این شهر شلوغ‬ ‫و پر ترافیک‪ ،‬اکنون امیدواری فردیس نشــینان به‬ ‫نماینــدگان جوان و تازه نفس این شهرســتان در‬ ‫خانه ملت است و گرچه حذف طرح ساخت شاخه‬ ‫جنوبی بزرگراه شــهید همت به فردیس به عنوان‬ ‫یک پــروژه ملی و تاثیرگــذار در ترافیک پیچیده‬ ‫این شهرســتان قبل از انتخاب این عزیزان انجام‬ ‫شده اســت‪ ،‬اما انتظار می رود چرایی و چگونگی‬ ‫این حذف را مورد رسیدگی و پیگیری جدی قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بدیهی اســت که ضعف و کاســتی در مســایل‬ ‫زیرســاختی فردیس بــه واقعیتــی غیرقابل انکار‬ ‫تبدیل شــده اســت و اغلب نا به سامانی های این‬ ‫شهرستان پرجمعیت نیز ناشی از پیامدهای همین‬ ‫مشکل اساســی و ریشه ای اســت‪ ،‬بخصوص که‬ ‫کم توجهی و بی مهری های گذشــته نســبت به‬ ‫فردیس‪ ،‬توام با توســعه نامتوازن شهر بدون توجه‬ ‫به زیرســاخت ها‪ ،‬موجب دامن زدن و تشدید این‬ ‫مشکالت و نارسایی ها شده است‪.‬‬ ‫بــه هر حال واقعیت این اســت کــه از هر پنج‬ ‫نفر جمعیت اســتان البرز‪ ،‬یک نفر در شهرســتان‬ ‫فردیس زندگــی می کند‪ ،‬ضمن اینکه نباید نقش‬ ‫این کانون بزرگ جمعیتی در اســتان و اینکه این‬ ‫شهرستان میزبان نیروگاه تولید برق‪ ،‬محل ذخیره‬ ‫غله و انبار نفت البرز اســت را نادیده بگیریم‪ ،‬لذا‬ ‫انتظار می رود مسووالن استان و شهرستان به رفع‬ ‫کاســتی های فردیس نگاه ویژه ای داشته باشند‪،‬‬ ‫چراکــه حمایت و کمک به بهبــود اوضاع در این‬ ‫شهرستان در واقع تالش برای رفاه و اسایش همه‬ ‫البرزنشینان است‪.‬‬ ‫در پایــان بــه عنوان یک شــهروند و یک فعال‬ ‫قدیمــی در عرصه رســانه و روزنامه نــگاری در‬ ‫اســتان و شهرســتان معتقدم مــردم خونگرم و‬ ‫قدرشــناس فردیس مســتحق این همه مشکالت‬ ‫و نارســایی های زیرساختی نیســتند‪ ،‬بخصوص‬ ‫که حذف طرح ســاخت شــاخه جنوبــی بزرگراه‬ ‫شــهید همت به فردیس اجحاف اشکاری در حق‬ ‫شهروندان فردیسی است‪ ،‬بنابراین انتظار می رود‬ ‫همه مسووالن کشوری‪ ،‬اســتان‪ ،‬شهرستان و نیز‬ ‫نمایندگان مردم این شهرستان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬برای کاستن از مشکالت و معضالت این‬ ‫دیار فاطمی‪ ،‬شــهدای اقتدار اســتین همت باال‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫فیلم پالک ‪ ۲۰‬در فردیس اکران شد‬ ‫تله فیلم تلویزیونــی پالک ‪ ۲۰‬از مجموعه هنری‬ ‫« اتش در نیســتان» در هشتمین اجالسیه شهدای‬ ‫فردیس بــا حضور رییس انجمــن هنرمندان ایران‬ ‫اکران شد‪.‬‬ ‫تله فیلــم تلویزیونی پالک‪ ۲۰‬با حضور دســت‬ ‫انــدرکاران و بازیگــران این فیلم روی پرده ســالن‬ ‫فرهنگســرای والیت اداره ارشاد شهرستان فردیس‬ ‫اکران و همچنین از پوستر این فیلم رونمایی شد‪.‬‬ ‫رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان‬ ‫فردیس در ایین اکران این فیلم گفت‪ :‬فیلم پالک‪۲۰‬‬ ‫با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫البرز به تهیه کنندگی محمد شهبازی و نویسندگی‬ ‫و کارگردانی محراب نــورزاده به موضوعات زندگی‬ ‫خانواده یکی از شهدای مدافع حرم پرداخته است‪.‬‬ ‫حجت االســام حمید رضا ولی زاده افزود‪ :‬فیلم‬ ‫پالک ‪ ۲۰‬روایتگر روزهای پایانی و نحوه شــهادت‪،‬‬ ‫شــخصیت و زندگی یک شــهید مدافع حرم است‬ ‫کــه بازیگرانی چون غالمرضا اصانلو‪ ،‬میترا تبریزی‪،‬‬ ‫کامران دهقان ‪ ،‬مرتضی موفق ‪،‬ســیامک اشعریون‪،‬‬ ‫حمید امیدی‪ ،‬علیرضا ســلیمانی‪ ،‬معصومه کاظمی‪،‬‬ ‫فاطمــه اقبالی‪ ،‬الهام رســتمی ‪ ،‬همــا مکرمی و با‬ ‫معرفی علی کشتکارقاســمی در این فیلم به ایفای‬ ‫نقش پرداختند‪.‬‬ ‫ولی زاده گفت‪ :‬فیلم پالک ‪ ۲۰‬در ســبک تریال‬ ‫است که در نشستی با حضور روسای ادارات حفظ‬ ‫اثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس و اداره ارشــاد‬ ‫فردیس پیشنهاد و تصویب شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این اثــر بدون بدون صرف هزینه‬ ‫تشکر از پستچی وظیفه شناس‬ ‫برای مجموعه هنری اتش در نیســتان در مدت ‪۲‬‬ ‫سال ساخته شده است‪.‬‬ ‫در این مراســم یاد و خاطره هنرمندان مجموعه‬ ‫هنری اتش در نیستان مرحوم استاد جمشید نجفی‬ ‫‪ ،‬مرحوم اسماعیل خانمحمدی‪ ،‬مرحوم اصغر بیان و‬ ‫مرحوم علی بابایی گرامی داشته شد‪.‬‬ ‫در این مراســم از بازیگران و دست اندرکاران تله‬ ‫فیلم پالک ‪ ۲۰‬با اهدا لوح ســپاس قدردانی شــد و‬ ‫نشــان افتخار خادمین شــهدا به حجت االســام‬ ‫ولیــزاده رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان فردیس و رجب بهلولــی رییس انجمن‬ ‫هنرمندان ایران اهدا شد‪.‬‬ ‫اقای مهران ســرخیل یکی از انســان های خوب و وظیفه شناسی است که با صبوری و رعایت کامل ادب و‬ ‫اخالق و نهایت مسوولیت پذیری‪ ،‬ماموریت و وظایف محوله را به نحو احسن انجام می دهد‪.‬‬ ‫براین اساس ما نیز وظیفه خود می دانیم که از این انسان خوشرو و خوش برخورد که گاه حتی کارهایی بیش‬ ‫از وظایف خود انجام می دهد‪ ،‬نهایت قدردانی و سپاسگزاری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫جمعی از ساکنان فردیس‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫نصب تلویزیون چند منظوره‬ ‫شهری در سه راه حافظیه‬ ‫معاون خدمات شــهری از نصب یک دســتگاه تلویزیون چند‬ ‫منظوره شهری در محل سه راه حافظیه فردیس خبر داد ‪.‬‬ ‫حشــمت اهلل عزیزی با اشــاره به اینکه تلویزیون ال ای دی‬ ‫شــهری در ابعاد ‪ 3/84‬در ‪ 2/88‬متر تهیه و نصب گردیده است‬ ‫افزود ‪ :‬تلویزیون شهری مذکور با هدف نمایش کیفیت و میزان‬ ‫غلظت االیندگی هوای روزانه شــهر فردیــس تهیه گردیده که‬ ‫عالوه بر موضــوع گزارش میزان االیندگی هــوا ‪ ،‬میتوان برای‬ ‫تبلیغــات محیطی شــهر و ارائــه عملکرد عمرانــی و خدماتی‬ ‫شهرداری از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫ایرانسل و رایتل راه ارتباطی‬ ‫جدید شهروندان فردیس با‬ ‫سامانه ‪۱۲۵‬‬ ‫سرپرســت سازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی در گفتگو‬ ‫با پایگاه خبری شــهرداری گفت ‪ :‬با پیگیری های بعمل امده ‪،‬‬ ‫شهروندان محترم می توانند با خطوط ایرانسل و رایتل به سامانه‬ ‫‪ ۱۲۵‬اتش نشانی متصل شوند ‪.‬‬ ‫جمشیدی خاطر نشان کرد ‪ :‬پیش از این کاربران اپراتور های‬ ‫ایرانسل و رایتل با شماره گیری ‪ ۱۲۵‬به سامانه اتش نشانی کرج‬ ‫متصل می شدند که این امر منجر به هدر رفتن زمان مناسب در‬ ‫راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان عزیزمان می گردید‪.‬‬ ‫اتمام عملیات اسفالت مکانیزه‬ ‫بوستان دوم قریشی جنوبی‬ ‫معــاون امــور زیربنایی و حمــل و نقل شــهرداری در ادامه‬ ‫بازدیدهــای عمرانی امــروز از اتمام عملیات روکش اســفالت‬ ‫مکانیزه در خیابان بوستان دوم قریشی جنوبی خبر داد ‪.‬‬ ‫فرزین فرشــاد در ادامه افزود ‪ :‬پیش از این عملیات زیرسازی‬ ‫و جدولگذاری خیابان بوستان دوم واقع در بلوار قریشی جنوبی‬ ‫اجرا شده بود که به لطف خداوند متعال عملیات روکش اسفالت‬ ‫این معبر نیز با ‪ ۱۲۲۰‬تن اسفالت به اتمام رسید ‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از حســن توجه و دقت نظر شهردار در فرایند‬ ‫اجرایی پروژه های عمرانی اظهار داشــت ‪ :‬بازدید های شهردار‬ ‫فردیــس از روند اجرایــی پروژه ها بصورت مســتمر ( روزانه و‬ ‫هفتگی ) صورت می پذیرد و در تالش هستیم تا با یاری خداوند‬ ‫متعــال و همت همکاران عزیزم در حــوزه معاونت عمرانی ‪ ،‬تا‬ ‫پایان ســال جاری ‪ ،‬ضمن بهره برداری از چندین پروژه عمرانی‬ ‫در سطح شهر ‪ ،‬موجبات رضایت مندی شهروندان عزیز فردیسی‬ ‫فراهم گردد‪.‬‬ ‫اطفاء حریق ساختمانی در‬ ‫شهرک ‪ ۱۱۰‬فردیس‬ ‫سرپرســت سازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی فردیس از‬ ‫اطفاء حریق یک ساختمان مسکونی در خیابان یگانه بلوار بامداد‬ ‫واقع در شهرک ‪ ۱۱۰‬فردیس خبر داد ‪.‬‬ ‫جمشیدی در خصوص شرح این حادثه افزود ‪ :‬ظهر امروز طی‬ ‫تماس شــهروندان با سامانه ‪ ۱۲۵‬گزارشی مبنی بر وقوع حادثه‬ ‫اتش سوزی برای یک ساختمان مسکونی در شهرک ‪ ۱۱۰‬اعالم‬ ‫گردید که در کمترین زمان ممکن عوامل ســه ایستگاه مشتمل‬ ‫بر ‪ ۴‬دســتگاه خودرو به همراه ‪ ۱۲‬اتش نشــان به محل اعزام‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در این حادثه ‪ ،‬ســاختمانی سه طبقه به مساحت‬ ‫‪ ۱۵۰‬متر و دارای ‪ ۶‬واحد مســکونی دچار حریق شــده بود که‬ ‫بدلیل شــدت باالی اتش و حرارت ‪،‬دو نفر قصد پریدن از بالکن‬ ‫طبقه دوم را داشتند که با تالش و همت همکاران عزیزم هر دو‬ ‫نفر نجات پیدا کرده و ساختمان مذکور نیز اطفاء حریق شد ‪.‬‬ ‫الزم بذکر اســت این حادثه خسارت جانی به همراه نداشته و‬ ‫یکی از پرسنل اتش نشانی دچار سوختگی از ناحیه شانه و بازو‬ ‫شده و مصدومین نیز به اورژانس تحویل داده شدند ‪.‬‬ ‫سرپرست مدیریت منابع‬ ‫انسانی و پشتیبانی شهرداری‬ ‫فردیس منصوب شد‬ ‫علــی نامور طی حکمی از ســوی مصطفی ســعیدی بعنوان‬ ‫سرپرســت مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی شهردای فردیس‬ ‫منصوب شد ‪.‬‬ ‫متن این حکم به شرح ذیل می باشد ‪:‬‬ ‫جناب اقای علی نامور‬ ‫باسالم‬ ‫نظر به تعهد ‪ ،‬شایســتگی و تجــارب جنابعالی به موجب این‬ ‫ابالغ بعنوان سرپرســت مدیریت منابع و پشــتیبانی شهرداری‬ ‫فردیس منصوب می شــوید ‪ .‬امید اســت با استعانت از خداوند‬ ‫متعال و با بهره گیری از اســتعداد و توانمندی نیروهای الیق و‬ ‫متعهد ‪ ،‬موجبات خدمت رســانی مطلوب به شهروندان عزیز را‬ ‫فراهم اورید ‪.‬‬ ‫مصطفی سعیدی ‪ -‬شهردار فردیس‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 137‬هفته دوم ‪ /‬اسفند ماه ‪1399‬‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬میلیون قطعه ماهی زینتی در فردیس تولید می شود‬ ‫اخبار‬ ‫رییس هیات مدیره موسسه طلیعه‬ ‫شمیم صبح البرز‪:‬‬ ‫‪ 47‬راس گوسفند در‬ ‫فردیس قربانی و درحال‬ ‫توزیع بین نیازمندان است‬ ‫رییس هیات مدیره موسســه طلیعه شمیم صبح البرز از تهیه‬ ‫دو تن گوشت شامل قربانی کردن ‪ 47‬راس گوسفند در فردیس‬ ‫خبر داد که در حدود یک هزار بســته یک کیلوگرمی به خیریه‬ ‫های مختلف در استان تحویل شد و در حال توزیع بین خانواده‬ ‫های نیازمند است‪.‬‬ ‫رســول ملکی به خبرنگار خبرفردیس گفت‪ :‬خداوند متعال را‬ ‫شــاکریم که این اقدام خیرخواهانــه را در روز ‪ ۱۳‬رجب انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬البته موسســه طلیعه شــمیم صبح البرز موفق شــده از‬ ‫ابتدای ســال جاری تا کنون چند ده راس دام به وزن ‪ 15‬تن را‬ ‫در فردیس قربانی و بین نیازمندان توزیع کند‪.‬‬ ‫وی بــا یاداوری اینکه فعالیت این موسســه رو به توســعه و‬ ‫پیشرفت است‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر دفتر این موسسه در استان‬ ‫های تهران‪ ،‬خراســان رضوی‪ ،‬کرمان و یزد نیز راه اندازی شده‬ ‫که فعالیت های مشــابهی انجام می دهنــد اما به خاطر نوپایی‬ ‫حجم و مقدار فعالیت انها کوچکتر اســت که انشااهلل گسترش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ملکــی همچنین به فعالیــت این موسســه در بخش ازادی‬ ‫زندانیان اشاره کرد و گفت‪ :‬هر ماه تعدادی زندانی خانم و اقا در‬ ‫جرائم عمد و غیرعمد با هماهنگی اداره کل زندان های اســتان‬ ‫در حال ازادســازی هستند که این اقدام از دیگر فعالیتهای این‬ ‫موسسه است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره موسســه طلیعه شمیم صبح البرز توضیح‬ ‫داد‪ :‬این موسســه در کمک به افراد بی پناه هر هفته ‪ ۳۰۰‬وعده‬ ‫غذای گرم بین کارتن خوابها توزیع می کند‪.‬‬ ‫ملکی خاطرنشان کرد‪ :‬این موسسه در بخش سالمت نیز اقدام‬ ‫به ارایه رایگان هزینه زایمان طبیعی شماری از بانوان در بهترین‬ ‫بیمارستان های خصوصی تهران کرده است‪ ،‬ضمن اینکه تامین‬ ‫شیرخشــک و پوشــک نوزادان را هم به صورت رایگان برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در پایــان ویزیت رایــگان خانواده ها با انجــام تفاهم با‬ ‫پزشکان مختلف را از دیگر خدمات موسسه طلیعه شمیم صبح‬ ‫البرز برشمرد‪.‬‬ ‫اماده سازی خیابان بیست و‬ ‫پنجم بلوار قریشی برای اجرای‬ ‫عملیات روکش اسفالت‬ ‫مجتبــی کیانــی مدیر منطقه یک شــهرداری اعــام کرد ‪:‬‬ ‫زیرسازی خیابان بیســت و پنجم در بلوار قریشی در حال اجرا‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫کیانی اظهار داشــت‪ :‬یکی از مهم تریــن برنامه های منطقه‬ ‫زیرسازی و ساماندهی معابر شهر می باشد‬ ‫که خیابــان کانال غربــی (‪۲۵‬جدید)و هفتــم قدیم یکی از‬ ‫این پروژه ها می باشــد که هم اکنون در مراحل اولیه عملیات‬ ‫زیرسازی قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫پــرورش دهنده ماهیــان زینتی شهرســتان‬ ‫فردیس که امســال در بخش کشــاورزی نمونه‬ ‫اســتانی انتخاب شــدند‪ ،‬اعالم کرد که ســاالنه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون قطعه انواع ماهیــان زینتی در این‬ ‫شهرستان تکثیر و تولید می شود‪.‬‬ ‫ســعید طرالنی در گفت و گــوی اختصاصی با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬سال ‪ ۷۶‬به دلیل عالقه ای که‬ ‫به ماهیان اکواریومی داشــتم به این عرصه ورود‬ ‫کردم و در اســتخر کوچک حیاط منزل پدرم به‬ ‫ماهی های زینتی پرداختم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فعالیت رســمی در این عرصه‬ ‫را در ســال ‪ ۱۳۸۰‬با راه انــدازی واحد کوچک‬ ‫فروش فــروش ماهیان زینتی در رجایی شــهر‬ ‫کــرج اغاز کردم که به تدریج راه اندازی ســالن‬ ‫پرورش ماهــی در همین منطقه و پس از ان با‬ ‫همکاری دانشــگاه تهران به فعال سازی اولین‬ ‫سالن پرورش ماهی تولیدی اموزشی روی اوردم ‪.‬‬ ‫طرالنی که در بخش پرورش دهندگان ماهیان‬ ‫زینتی در البرز برتر شناخته شده ‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۸‬ســالن پرورش ماهی را در فردیس‬ ‫با مســاحت ‪ ۸۰۰‬متر مربع با ‪ ۶‬نیروی انســانی‬ ‫راه اندازی کردم و اکنون مســاحت این مجموعه‬ ‫به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۵۰‬مترمربع افزایش یافته اســت؛‬ ‫ســال گذشته نیز ‪ ۲‬ســوله تولید لوازم اکواریوم در روستای فرخ اباد‬ ‫زیبادشت فردیس فعال کردم‪.‬‬ ‫پــرورش دهنده ماهیان زینتی شهرســتان فردیس گفت‪ :‬ماهیان‬ ‫زینتــی این مجموعــه افزون بر تامیــن نیاز داخلی به کشــورهای‬ ‫افغانستان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬عراق ‪ ،‬سوریه و ترکیه صادر می شود‪.‬‬ ‫* میزان تولید ساالنه بستگی به بازار داخلی و صادرات دارد‬ ‫طرالنی گفت‪ :‬میزان تولید ســاالنه ماهیان زینتی بستگی به نیاز‬ ‫بــازار داخلی و صادرات دارد و اگر تقاضای داخلی و خارجی داشــته‬ ‫باشــیم در ماه ظرفیت تکثیــر ‪ ۵۰‬میلیون قطعــه ماهی زینتی در‬ ‫مجموعه تحت پوشش وی وجو دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه حدود ‪ ۱۹۰‬گونه ماهیان زینتی پرورش می‬ ‫دهد‪ ،‬افزود‪ :‬گوپی‪ ،‬مولی‪ ،‬پالتی ‪ ،‬سوارتیل ‪ ،‬زبراها ‪،‬انجل و گلدفیش‬ ‫از جمله این نمونه ها هستند‪.‬‬ ‫این پرورش دهنده ماهی زینتی اظهار داشــت‬ ‫‪ :‬تولید و تکثیر ماهیان زینتی توسط واحد تحت‬ ‫پوشــش وی ســاالنه ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان صرفه‬ ‫جویی ارزی برای کشور دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کــرد که اگر در بخــش صادرات‬ ‫حمایت شــوم میزان صادرات به کشورها افزایش‬ ‫پیدا می کند و یک هزار شــغل مستقیم و غیر‬ ‫مســتقیم در اطراف مجموعه تحت پوشش وی‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫طرالنی افزود‪ :‬ماهیان زینتی و یدوهای رنگی و کت فیش پوزه بوته‬ ‫ای البینو از ماهیانی هســتندد که از تایلند وارد می شــد که اصالح‬ ‫نــژاد بر روی این ماهیان انجام شــد و اکنون در مجموعه تحت نظر‬ ‫وی تکثیر می شود‪.‬‬ ‫* صادرات ماهیان زینتی با مشکالتی مواجه است‬ ‫ایــن پرورش دهنده ماهی توضیح داد‪ :‬ماهانه ‪ ۱۵‬هزار باکس ماهی‬ ‫( یخدان ) به خارج از کشــور صادر می کنیم که در صادرات ماهی‬ ‫با مشکل مواجه هستم ‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬نوسات نرخ ارز و رفتار سودجویانه برخی مشتریان‬ ‫خارجی در بستر تحریم ها مشکالتی برای صادرات ماهیان زینتی به‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫طرالنی گفت‪ :‬برخی کشــورها وارد کننده ماهیان زینتی از تحریم‬ ‫ها علیه ایران ســوء استفاده می کنند که باید در این زمینه مسووالن‬ ‫از تولدی کنندگان داخلی حمایت کنند‪.‬‬ ‫* سازمان نظام مهندسی کشاورزی البرز‬ ‫مشکل ایجاد کرده است‬ ‫پــرورش دهنده ماهیــان زینتی شهرســتان‬ ‫فردیس اظهار داشت‪ :‬برای توسعه فضای پرورش‬ ‫ماهیان زینتی سال گذشــته زمینی به مساحت‬ ‫سه هزار و ‪ ۳۰۰‬متر مربع خریداری کردم تا همه‬ ‫این مجموعه ها را یکپارچه کنم یک سال پیگیر‬ ‫مجوز هســتم اما هنوز نتوانسته ام مجوز بگیرم؛‬ ‫ابتدا جهاد کشاورزی موافقت کرد اما کار من در‬ ‫نظام مهندســی جهاد کشاورزی استان با مشکل‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫طرالنی افزود‪ :‬در شــرایط کرونایی از فروردین‬ ‫تا شهریورماه ســال جاری دنبال کارهای اداری‬ ‫طرح یکپارچه سازی مجموعه تولیدی خودم هستم که هنوز بخشی‬ ‫از تالش ها به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫طرالنی بیان داشت‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬سال است که در این شغل مشغول به‬ ‫کار هستم و تاکنون هیچ گونه تسهیالتی به من پرداخت نشده است؛‬ ‫چهار ماه پیش اعالم کردند تسهیالت ارائه می دهند‪ ،‬درخواست یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان دادم و با این تســهیالت می خواستم ‪۲‬‬ ‫دســتگاه ماشین االت برای تولید اکواریوم بخرم اما نوبت که به من‬ ‫رسید گفتند اعتبار تمام شده است ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دوست دارم کارت بازرگانی صادرات به نام خودم‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬همه سال صادرات داشته ام اما این صادرات به نام من و‬ ‫استان البرز ثبت نشده و این از مشکالت به شمار می رود‪.‬‬ ‫طرالنی گفت ‪ :‬در نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی امسال که‬ ‫به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر در پارک شهید چمران کرج‬ ‫برگزار شد ‪ ،‬رتبه اول را کسب کردم‪.‬‬ ‫زمین تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی سیمین دشت جانمایی شد‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت البرز گفت‪ :‬زمین برای‬ ‫ساخت تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫شهرستان فردیس جانمایی شد‪.‬‬ ‫فردین حکیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬قرار‬ ‫است اداره کل محیط زیست استان البرز تامین بخشی از‬ ‫هزینه ساخت تصفیه خانه شهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫را از محل صندوق محیط زیست پیگیری کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برای تامین زمین تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی سیمین دشت طی سه سال گذشته تالش‬ ‫زیادی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫حکیمی اظهار داشــت‪ :‬در ساخت هر تصفیه خانه باید‬ ‫الزامات زیســت محیطی و استانداردها رعایت شود تا به‬ ‫لحاظ االیندگی مشکلی پیش نیاید‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان البرز گفت‪:‬‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در سیمین دشت به طور مجزا‬ ‫تصفیه خانه دارند اما باید تصفیه خانه فاضالب مرکزی در‬ ‫این شهرک صنعتی ساخته شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬یکی از اقدامات برای سازگاری‬ ‫با محیط زیســت ســاخت تصفیه خانه های فاضالب در‬ ‫شهرک های صنعتی است که باید اولویت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس استان البرز ‪۲۵۰‬‬ ‫واحدتولیدی و صنعتی فعال با ‪ ۱۰‬هزار نیروی انسانی دارد‪.‬‬ ‫تقدیر رضا اکرادی مدیر کارگزاری بیمه در فردیس از یک خانم کارافرین‬ ‫رضا اکرادی مدیر کارگزاری بیمه در فردیس در ایینی از خانم قلی‬ ‫پور به عنوان یک کارافرین فردیســی که تولید صنایع چرمی فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬تقدیر کرد‪.‬‬ ‫اکرادی به خبرنگار خبرفردیس گفت‪ :‬این خانم کارافرین که برای‬ ‫‪ ۲۰‬نفر بطور مســتقیم و‪ ۲۰‬نفر بطور غیر مستقیم در کارگاه بنیامین‬ ‫ایجاد اشــتغال کرده اســت که البته یکی از مهمترین مشکالت این‬ ‫عزیزان وام کم بهره جهت خرید مواد اولیه است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این کارگاه تا کنون ‪ ۲۰‬نفر را تحت پوشــش بیمه قرار‬ ‫داده اســت که این اقدام خانم قلی پور به عنوان یک کارافرین جای‬ ‫تقدیر دارد‪.‬‬ ‫مدیــر کارگزاری بیمه در فردیس خاطرنشــان کرد‪ :‬این کارگزاری‬ ‫امــاده ثبت نام از تمام افراد ‪ ۱۸‬الی ‪ ۵۰‬ســال با کمک ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫اکرادی ادامــه داد‪ :‬تمامی افرادی که مدرک فنی و حرفه ای دارند‬ ‫و مشــغول شغل خانگی و مشاغل خانگی هستند می توانند از مزایای‬ ‫بازنشســتگی‪ ،‬از کارافتادگی‪ ،‬مســتمری فوت بازمانــدگان بهره مند‬ ‫شــوند‪ ،‬ضمن اینکه کســانی که قبال بیمه بودند و به هر دلیل بیمه‬ ‫انها قطع شده است‪ ،‬می توانند‬ ‫ســابقه خود را بــه این صندوق‬ ‫انتقال دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حق بیمه درسال‬ ‫‪۹۹‬حداقــل ‪۳۳۰‬هــزار تومان و‬ ‫حداکثر ‪۸۴۰‬هزار تومان اســت‬ ‫که بیمه شــدگان می توانند به‬ ‫صورت ‪ ۳‬مــاه و‪ ۶‬ماه پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬عالوه براین انتقال سابقه‬ ‫از صندوق به ســایر صندوقها و‬ ‫بالعکس نیز میسر است‪.‬‬ ‫یاداوری می شــود‪ :‬افراد فاقد‬ ‫بیمــه مــی توانند بــا مراجعه‬ ‫بــه کارگــزاری صنــدوق بیمه‬ ‫اجتماعی شهرستان فردیس به‬ ‫نشانی فردیس‪ ،‬سه راه حافظیه خیابان داوری‪ ،‬خیابان وحید حسینی‬ ‫روبروی کانون بازنشستگان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تلفن دفتر کارگزاری رســمی ‪ 57123‬بیمــه در فردیس‬ ‫‪ 026 -36659479‬و روابط عمومی ‪09109402910‬‬ ‫کاشت ‪ ۲۰‬هزار نهال در فردیس اغاز شد‬ ‫مدیر اداره ســیما ‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری فردیس اعالم‬ ‫کرد که به مناســب هفته درختکاری ‪ ،‬کاشت ‪ ۲۰‬هزار اصله نهال‬ ‫در مناطق مختلف این شهر اغاز شد‪.‬‬ ‫حسین باباخانی روز جمعه به خبرنگار ایرنا گفت ‪ :‬طبق برنامه‬ ‫ریزی این نهال ها با کمک شــهروندان و عالقه مندان به محیط‬ ‫زیست تا پایان اسفند ماه جاری در فردیس کاشته می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه انجام عملیات درختکاری در ســطح چهار‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع پارک حاشــیه رودخانه شــهرک وحدت‬ ‫طی روزهای اخیر ‪،‬افزود‪ :‬شهر فردیس دارای ‪ ۱۵۲‬هکتار عرصه‬ ‫فضای ســبز‪ ۵۸،‬پارک در مجموع با مســاحت ‪ ۵۷۷‬هزار و ‪۸۵۰‬‬ ‫مترمربع است‪.‬‬ ‫باباخانی بیان داشت‪ :‬سرانه فضای سبز برای هر نفر در فردیس‬ ‫‪ ۲.۹‬مترمربع اســت که با کاشت ‪ ۲۰‬هزار نهال این میزان به ‪۳.۸‬‬ ‫مترمربع می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سال اینده توسعه فضای سبز در شهر فردیس‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هر جا قابلیت توسعه فضای‬ ‫سبز و احداث پارک را داشته باشد این اقدام صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر اداره سیما ‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری فردیس گفت‪:‬‬ ‫پروژه باغ گلهای پارک تندرستی فردیس به مساحت هشت هزار‬ ‫متر مربع در مرحله انتخاب پیمانکار است که عملیات ان به زودی اغاز می شود‪.‬‬ ‫باباخانی افزود‪ :‬بهسازی ‪ ۶‬پارک فرسوده در شهر فردیس در دستور کار قرار گرفته در مرحله‬ ‫انتخاب پیمانکار است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶۰‬درصد درختان سطح شهر فردیس هرس و فرم دهی شده و اکنون برای استقبال‬ ‫از بهار گل کاری بلوارها و میادین و خیابانهای شهر فردیس اغاز شده است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 141

هفته نامه خبر فردیس 141

شماره : 141
تاریخ : 1400/01/21
هفته نامه خبر فردیس 140

هفته نامه خبر فردیس 140

شماره : 140
تاریخ : 1400/01/14
هفته نامه خبر فردیس 139

هفته نامه خبر فردیس 139

شماره : 139
تاریخ : 1399/12/26
هفته نامه خبر فردیس 138

هفته نامه خبر فردیس 138

شماره : 138
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه خبر فردیس 136

هفته نامه خبر فردیس 136

شماره : 136
تاریخ : 1399/12/07
هفته نامه خبر فردیس 135

هفته نامه خبر فردیس 135

شماره : 135
تاریخ : 1399/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!