هفته نامه خبر فردیس شماره 135 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 135

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 135

هفته نامه خبر فردیس شماره 135

‫هفته انهم‬ ‫معاون فرماندارهشدار داد‪:‬‬ ‫فردیسی ها از موج‬ ‫چهارم کــــرونا‬ ‫پیشگیری کنند‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫کالهبـــردار‬ ‫راشنــاسایی‬ ‫کنید‬ ‫‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سرهنگ کرمی‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۳۴‬هزار راننده متخلف‬ ‫در فردیس اعمال قانون‬ ‫شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫بغدادی‪ ،‬شهردار مشکین‬ ‫دشت فردیس درباره‬ ‫جابجایی درختان یک خیابان‬ ‫توضیح داد‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 135‬هفته چهارم‪ 30 ،‬بهمن ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫روایتی قابل تامل درباره زمین‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫اسفند این اخرین ماه سال‪ ،‬اغلب یاداور نوروز سال‬ ‫بعد است که متاسفانه همین موقع از سال ‪ 98‬بود‬ ‫که اژیر شیوع کرونا این بالی نامریی به صدا درامد‬ ‫و رونــد عادی اوضاع نه فقط در کشــورمان که در‬ ‫جهان را به هم ریخت و به نظر هم نمی رسد که این‬ ‫مهمان ناخوانده حاال حاالها قصد رفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫خواری در شهرستان فردیس‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بیمارستان فردیس‬ ‫خرداد سال اینده‬ ‫به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫فعالیت ‪ ۲۶۰‬تیم جهادی‬ ‫برای مقابله با کرونا در‬ ‫فردیس‬ ‫قهرمانی اتش نشانان‬ ‫فردیسی در تیم منتخب‬ ‫کراسفیت استان البرز‬ ‫نظارت بر بازار دومین‬ ‫نوروز کرونایی‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندس اینانلو‬ ‫کارهای بر زمین‬ ‫مانده توسط جوانان‬ ‫نخبه و انقالبی به‬ ‫سرانجام می رسد‬ ‫‪3‬‬ ‫فعاالن فرهنگ و هنر‬ ‫فردیس برای دریافت هنر‬ ‫کارت اقدام کنند‬ ‫دکتر ایمانی‬ ‫‪4‬‬ ‫بـانک های استان البرز حایز رتبه های بـرتر در کشــور شدند‬ ‫و اغاز به کار کرده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬بانکهای اســتان در پرداخت تســهیالت‬ ‫حمایت از صاحبان کســب و کار اســیب دیــده از کرونا و اعتبار‬ ‫‪ 302‬میلیارد تومانی توســط دولت‪ ،‬شش هزار و ‪ 866‬فقره توسط‬ ‫سامانه کارا به بانکهای استان معرفی شدند که تعداد دو هزار ‪700‬‬ ‫مورد به جهت عدم مراجعــه و پیگیری عودت و مرجوع گردید و‬ ‫بانکهای اســتان با پرداخت شش هزار و ‪ 206‬مورد‪ ،‬به مبلغ ‪182‬‬ ‫میلیارد تومان پرداختی‪ ،‬رتبه های برتر کشور را به خود اختصاص‬ ‫داده که در این میان بانک ملی ایران در اســتان به لحاظ تعداد و‬ ‫مبلغ تسهیالت پرداختی در سرفصل یاد شده از سایر بانکها پیشی‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫سی و چهارمین جلسه شورای اطالع رسانی استان البرز با حضور‬ ‫شــماری از مسووالن و مدیران اســتان در سالن جلسات معاونت‬ ‫سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلســه که با حضور دکتر فردی معاون امور سیاســی‪،‬‬ ‫امنیتی و اجتماعی استانداری‪ ،‬مدیرروستا مدیرکل امور اقتصادی‬ ‫اســتانداری‪ ،‬مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬برهانی فرد‬ ‫رییس دانشــگاه ازاد اســامی‪ ،‬قورچیان مدیرکل سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بهاروند مدیرکل ســازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی‬ ‫(ایرنا) مدیرعامل خانه مطبوعات‪ ،‬برخی مسووالن دانشگاه پیام نور‪،‬‬ ‫صدا و ســیما و بعضی از رسانه ها و خبرگزاری های استان البرز‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ملکی راد دبیر کمیســیون هماهنگی بانکهای استان‬ ‫البرز و رییس بانک ملی اداره امور شــعب استان البرز‪ ،‬گزارشی از‬ ‫عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیالت حمایتی از صاحبان‬ ‫کسب و کار اسیب دیده در ایام کرونا به صورت کامل ارایه کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مجموع بانکهای اســتان با پرداخت شــش هزار و‬ ‫‪ 206‬فقره تســهیالت به مبلغ ‪ 182‬میلیارد تومان‪ ،‬رتبه های برتر‬ ‫کشور را به خود اختصاص داده که در این میان بانک ملی ایران در‬ ‫استان البرز به لحاظ تعداد و مبلغ تسهیالت پرداختی در سرفصل‬ ‫یاد شده از سایر بانکها پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایام بحرانی ناشی از شیوع کرونا در موج های اول‬ ‫تا ســوم و برقراری محدودیت های کرونایی در تمامی استانها و با‬ ‫حضور چند درصدی کارکنان و پرســنل اکثر سازمانها ‪ ،‬کارکنان‬ ‫خدوم بانکها با تمام ظرفیت و بدون تعطیلی به خدمت رســانی به‬ ‫‪2‬‬ ‫مشتریان و مراجعین پرداختند‪.‬‬ ‫ملکی راد ادامه داد‪ :‬در ایامی که شــعب بانکها شــلوغ تر از ایام‬ ‫عادی و معمول بود‪ ،‬با وجود توصیه ســتاد ملی مبارزه با کرونا به‬ ‫ماندن در خانه و دریافت خدمــات بانکی به صورت غیرحضوری‪،‬‬ ‫بانکداران با رعایت پروتکل های بهداشــتی و ابالغی از سوی ستاد‬ ‫اســتانی مبارزه با کرونا در شــعب بانکها حاضر می شدند و تنها‬ ‫تعطیلی دو هفته ای برخی از شعب بر اساس ابالغیه ستاد استانی‬ ‫مبارزه با کرونا‪ ،‬منجر به شــلوغی بیش از حد شعب و عدم رضایت‬ ‫مشتریان گردید‪.‬‬ ‫* کارکنان بانکها پس از کادر درمان در معرض اســیب‬ ‫های ناشی از کرونا بوده اند‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬کارکنان خــدوم و متعهد بانکها پس از کادر‬ ‫درمــان‪ ،‬در معرض اســیب های جدی ناشــی از کرونا بوده و در‬ ‫موج ســوم‪ ،‬بیش از ‪ 300‬نفر از پرسنل بانک ملی مبتال به بیماری‬ ‫منحــوس کرونا گردیده و یک نفر از همکاران خود را براثر ابتال به‬ ‫این بیماری از دست دادیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امیدواریم به کمک اطالع رســانی و فرهنگ ســازی‬ ‫توســط رسانه ها و خبرگزاری ها و البته حمایت بیشتر سازمانها و‬ ‫نهادها و دستگاه های اجرایی شاهد افزایش استفاده عموم مردم از‬ ‫خدمات بانکداری نوین و غیرحضوری باشیم‪ ،‬البته ناگفته نماند که‬ ‫در شــبکه بانکی از زمان شیوع ویروس کرونا محصوالت متعددی‬ ‫در راستای تحقق دولت الکترونیک و بانکداری دیجیتال رونمایی‬ ‫* در اعطای تسهیالت تبصره ‪ 18‬نیز بانکهای استان البرز‬ ‫جز سه استان با بیشترین پرداختی است‬ ‫رییس شــعب بانــک ملی در اســتان البرز گفــت‪ :‬در اعطای‬ ‫تسهیالت تبصره ‪ ،18‬بانکهای استان البرز ‪ 102‬درصد مبلغ تعیین‬ ‫شده را پرداخت کرده اند که در این بخش نیز استان البرز جز سه‬ ‫استان با بیشترین پرداختی در کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در راستای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫شبکه بانکی استان البرز‪ ،‬پرداخت ‪ 940‬میلیارد تومانی تسهیالت‬ ‫قرض الحســنه ازدواج‪ 67 ،‬میلیارد تومان تســهیالت حمایتی از‬ ‫معرفی شــوندگان توسط سازمان بهزیستی و ‪ 110‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت اشتغال و مشــاغل خانگی به معرفی شوندگان از سوی‬ ‫کمیته امداد در کارنامه عملکردی خود در سال جاری ثبت کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫* امیدواریم اســتان البرز بتواند جایگاه رتبه نخست را‬ ‫همچون دو سال اخیر حفظ کند‬ ‫ملکی راد یاداور شد‪ :‬استان البرز به جهت مدیریت بسیار مطلوب‬ ‫دکتر شهبازی استاندار و معاونان ایشان در بخش امور اقتصادی و‬ ‫البته حضور موثر بانکهای اســتان و پرداخت تسهیالت در راستای‬ ‫رونق تولید در دو ســال پیاپی ســالهای ‪ 97‬و ‪ 98‬رتبه نخست در‬ ‫رونق تولید را در ســطح کشــور کســب کرده و در سالجاری نیز‬ ‫امیداریم که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی‪ ،‬استان‬ ‫البرز بتواند جایگاه رتبه نخست را حفظ کند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ضمن تقدیر از مدیران و همکاران ارجمندم در شبکه‬ ‫بانکی اســتان و بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای‬ ‫اســتان گفت‪ :‬با افتخار اعالم می کنم که بانک ملی در بین‬ ‫بانکهای اســتان با بیشترین پرداختی ها در رونق تولید طی‬ ‫دو ســال گذشــته رتبه اول را در بین بانکهای استان کسب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫* بانک ملی اولین بانکی بود که موفق به بازگشایی‬ ‫شعبه بانک ملی فردیس شد‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬شبکه بانکی استان البرز در ابان ماه سال‬ ‫‪ 1398‬در جریان اغتشاشــات از استانهایی بود که بیشترین‬ ‫اسیب را شــاهد بود به طوری که در برخی مناطق از جمله‬ ‫شهرستان فردیس‪ ،‬شاهد اتش سوزی و اسیب جدی تمامی‬ ‫‪2‬‬ ‫بانکها و در نهایت تعطیلی شعب بانکها در این شهرستان بودیم و با‬ ‫حمایتهای استانداری و مسووالن استانی در این شهرستان‪ ،‬بانک‬ ‫ملــی به عنوان اولین بانک‪ ،‬شــعبه فردیس را با صرف هزینه یک‬ ‫میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان‪ ،‬خیلی زودتر از سایر بانکها بازسازی‬ ‫و مجدد فعالسازی کند‪.‬‬ ‫ملکی راد ادامه داد‪ :‬با وجود این و با توجه به هزینه های سنگین‬ ‫بازســازی و تامین تجهیزات رایانه ای و مصوبه بانک مرکزی برای‬ ‫تقلیل و ادغام شعب بانکها‪ ،‬متاسفانه از دو شعبه اسیب دیده دیگر‬ ‫در این شهرستان‪ ،‬شعبه تعمیرات توانیر به فاصله چند ماه بعد راه‬ ‫اندازی و بازســازی شــد و امور بانکی شعبه بلوار شهدای فردیس‬ ‫در شــعبه فردیس ادغام گردید‪ ،‬هرچند برغم افزایش پرســنل و‬ ‫ایجاد برخی امکانات در شعبه فردیس‪ ،‬به جهت تراکم جمعیتی در‬ ‫شهرستان فردیس‪ ،‬شاهد شلوغی شعبه فردیس هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با وجود همه مشکالت‪ ،‬امیدوارم با فرهنگ سازی‬ ‫و استفاده عموم مردم از خدمات بانکداری غیرحضوری و اینترنتی‪،‬‬ ‫شاهد خلوت تر شدن تمامی شعب بانکها در سطح استان باشیم و‬ ‫در صیانت از سالمت همکاران بانکی و رعایت حقوق شهروندی در‬ ‫ایام بحرانی ناشی از کرونا باشیم‪.‬‬ ‫ملکــی راد دبیر کمیســیون هماهنگی بانکهای اســتان البرز و‬ ‫رییس بانک ملی اداره امور شــعب استان البرز‪ ،‬در پایان به برخی‬ ‫پرســش های مدیران و مســووالن حاضر در جلسه پاسخ داد و از‬ ‫اهالی رســانه و خبرگزاریهای استان البرز‪ ،‬فرهنگ سازی و ترویج‬ ‫اســتفاده از خدمات غیرحضوری در بین عموم مردم و همچنین‬ ‫اســتفاده از خدمات بانکی غیرحضوری توسط سازمانها و دستگاه‬ ‫های اجرایی را خواستار شد‪.‬‬ ‫در بخش پایانی این جلسه‪ ،‬دکتر فردی معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و اجتماعی اســتانداری البرز‪ ،‬خدمت رســانی به موقع و اسان به‬ ‫مردم‪ ،‬مردمی که سرمایه های اصلی انقالب اسالمی ایران هستند‬ ‫را از اولویتهای اساســی تمامی ســازمانها و دستگاه های اجرایی‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬واقعیت این است که رســانه ها و خبرگزاری ها‬ ‫در فرهنگ ســازی و اطالع رسانی شیوه ها و ابالغیه های پروتکل‬ ‫های بهداشتی ستاد استانی مبارزه با کرونا‪ ،‬نقش بسیار حساس و‬ ‫موثری برعهده داشته اند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫نظارت بر بازار دومین نوروز‬ ‫کرونایی‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫با این حال و با وجود اینکه کرونا دل و دماغی برای جشن نوروز باستانی باقی‬ ‫نگذاشــته است‪ ،‬ولی ما به عنوان رسانه و به رسم هر ساله اطالع رسانی درباره‬ ‫برخی ویژگی های این ماه که از جمله انها نظارت بر بازار شــب عید اســت را‬ ‫بر خود الزم می دانیم‪ ،‬لذا با توجه به افزایش طبیعی عرضه و تقاضا در اســفند‬ ‫ماه‪ ،‬انتظار می رود دستگاههای نظارتی در شهرستان فردیس در اجرای وظایف‬ ‫قانونی خود بیش از پیش همت کنند‪.‬‬ ‫اینکه نماینده عالی دولت در البرز دو هفته پیش در جلسه ستاد تنظیم بازار‬ ‫اســتان با تاکید بر مســوولیت فرمانداران از انان خواست که با اهتمام ویژه ای‬ ‫نســبت به کنترل و نظارت بر بازار در شهرســتان ها اقدام کنند‪ ،‬نشانه همین‬ ‫حساسیت و اهمیت بازار در استانه سال نو است‪.‬‬ ‫دکتر شــهبازی در بیان نقش و اهمیت ســتاد تنظیم بازار استان گفت‪ ،‬این‬ ‫جلســه هر هفته در یک زمان مقرر در البرز تشــکیل می شود و حضور تمامی‬ ‫مدیران مرتبط با تنظیم بازار و فرمانداران استان در این نشست ها الزامی است‪،‬‬ ‫چراکه تصمیمات مهمی در این جلسات اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بیشترین حساســیت این نشست ها بر روی مایحتاج‬ ‫عمومی و کاالهای اساسی مردم است‪ ،‬افزود‪ :‬بازرسی و نظارت در دو ماه پایانی‬ ‫ســال بسیار متفاوت تر و حساس تر از ســایر ماههای سال است‪ ،‬البته همواره‬ ‫شــاهد برخورد و رفتار منصفانه اصناف البرز بوده ایم‪ ،‬براین اساس قصد اعمال‬ ‫جریمه‪ ،‬پرونده سازی و پلمپ واحدهای صنفی را نداریم ولی اگر جایی تخلفی‬ ‫انجام شود به طور قاطعانه برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شایســته توجه و تامل مسووالن استان و شهرســتان‪ ،‬اینکه تورم و گرانی‪،‬‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬وجود قیمت های نامتوازن‪ ،‬نوسانات قیمتی‪ ،‬دخالت‬ ‫دالالن و واسطه ها‪ ،‬محتکران و فرصت طلبان سودجو و در نهایت شرایط خاص‬ ‫اقتصادی فعلی‪ ،‬نقش و اهمیت ستاد تنظیم بازار نسبت به کنترل و نظارت هر‬ ‫بیشــتر بر قیمتها از جمله در شهرستان پرجمعیت فردیس با بیش از ‪ 20‬هزار‬ ‫واحد صنفی را دو چندان کرده است‪.‬‬ ‫ناگفتــه نماند که جــدا از فرمانداری به عنــوان باالترین نهــاد اجرایی در‬ ‫شهرســتان‪ ،‬اداره صنعت‪ ،‬تجــارت و معادن (صمت) نقش نهاد باالدســتی بر‬ ‫مجموعه های نظارتی‪ ،‬کنترل و بازرســی در شهرستانها را برعهده دارد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اســت که اداره صمت شهرستان فردیس از نظر ساختار سازمانی هنوز به‬ ‫عنوان اداره تعریف نشده و کماکان جنبه نمایندگی دارد‪.‬‬ ‫در عین حال هر چند طبق قانون مصوبات کمیســیون نظارت این شهرستان‬ ‫باید به تایید کمیســیون نظارت در مرکز استان برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند‪،‬‬ ‫اما توقع این اســت که این نمایندگی با توجه به شرایط ویژه و دشوار اقتصادی‬ ‫کنونــی بتواند با همراهی و همکاری دیگر اعضای ســتاد تنظیم بازار بخصوص‬ ‫اتــاق اصناف‪ ،‬تعزیرات و ‪ ...‬بر فعالیت واحدهای صنفی مختلف و به طور خاص‬ ‫فروشنده و عرضه کنندگان کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی کنترل و نظارت‬ ‫بیشتر و دقیق تری داشته باشند‪.‬‬ ‫به هر حال همانگونه که یک ســال پیش معــاون بازرگانی اداره کل صمت‬ ‫اســتان البرز در ایین معرفی سرپرست جدید اداره صمت فردیس ضمن تقدیر‬ ‫و تشــکر از زحمات بی دریغ و تالش های سرپرست قبلی اداره صنعت معدن‬ ‫و تجارت فردیس‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تــا وقتی که نمایندگی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرســتان فردیس از سرپرستی به اداره تبدیل نشــود‪ ،‬همچنان با مشکالت‬ ‫فراوانی روبرو هستیم‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬وقتی معاون بازرگانی اداره کل صمت اســتان به وجود یک نقص و‬ ‫ایراد اساســی در فردیس اذعان می کند‪ ،‬با توجه به جمعیت ‪ 600‬هزار نفری‬ ‫و به ویژه وجود بیش از ‪ 20‬هزار واحد صنفی به نظر می رســد یکی از اولویت‬ ‫های اساسی باید تغییر وضعیت صمت شهرستان فردیس از سرپرستی به اداره‬ ‫صمت باشد‪.‬‬ ‫البته بعید می دانیم اساســا گفتن و نوشــتن از تورم و گرانی دیگر محلی از‬ ‫اعراب داشــته باشد‪ ،‬اما چنین وضعیتی به معنای ان نیست که نباید از گرانی‬ ‫افسارگسیخته این روزها و فشار سخت و جانفرسا بر سفره های فردیس نشینان‬ ‫حرفی نزد‪ ،‬یا نســبت به تحقق حق و حقوق و خواست طبیعی و قانونی مردم‬ ‫این شهرســتان مبنی بر برخورد قاطع مســووالن ذیربط بــا واحدهای صنفی‬ ‫متخلف را خواستار نشد!‬ ‫حایز اهمیت اینکــه جدا از انواع تخلف های صنفی نظیر گرانفروشــی‪ ،‬کم‬ ‫فروشی‪ ،‬تقلب‪ ،‬احتکار‪ ،‬فروش کاالی قاچاق و فروش اجباری‪ ،‬یک تخلف جدید‬ ‫در مــورد تخفیف های غیرواقعی برخی فروشــگاههای زنجیره ای در ماههای‬ ‫اخیر شــکل گرفته که تحمیل اجحاف از نوع دیگری بــه خریداران و مصرف‬ ‫کنندگان در فردیس محســوب می شــود‪ ،‬لذا ایجاب می کند که دستگاههای‬ ‫کنترل و نظارت شهرســتان این نوع تخلف را نیز مورد توجه‪ ،‬دقت و رسیدگی‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫طبق بررسی های میدانی انجام شده توسط شماری از رسانه ها که در فضای‬ ‫مجازی قابل دسترســی اســت نصب انواع تخفیف ها از ‪ 10‬تا ‪ 40‬درصد و گاه‬ ‫حتی بیشــتر روی کاالهای مختلف در فروشگاههای بزرگ زنجیره ای چندان‬ ‫واقعیت ندارد و بیشتر جنبه تبلیغی با هدف جذب مشتری و خریدار دارد‪ ،‬چه‬ ‫بســا بعضی از این کاالها باوجود تخفیف اعالم شده‪ ،‬قیمت انها حتی گرانتر از‬ ‫قیمت واقعی است‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬انتظار می رود عوامل نظــارت و کنترل قیمت ها در فردیس‬ ‫ضمن برخورد قاطع با اینگونه اجحاف و تبلیغات کاذب و دور از واقعیت‪ ،‬نشان‬ ‫دهنــد که واحدهای صنفی خرد یا فروشــگاههای بزرگ و زنجیره ای در برابر‬ ‫قانون یکسان هستند و با هرگونه تخلفی برخورد قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫شــاید یاداوری شهرت فردیس به داشــتن انواع مراکز خرید و فروشگاههای‬ ‫بزرگ چندان خالی از فایده نباشــد تــا جایی که می توان گفت دو طرف بلوار‬ ‫اصلی در هســته مرکزی از فلکه اول تا پنجم این شــهر با بیش از نیم میلیون‬ ‫جمعیت‪ ،‬در واقع به نوعی در تســخیر و تســلط فروشــگاه های بزرگ و دیگر‬ ‫واحدهای عرضه کننده کاال و مایحتاج عمومی اســت‪ ،‬بــه نحوی که حتی از‬ ‫دیگر شهرهای اطراف برای خرید و رفع نیازهای خود به فروشگاههای پرشمار‬ ‫فردیس مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اســت که کرونا اوضاع همگان در زمینه های مختلف را دچار تغییر و‬ ‫دگرگونی های جدی کرده است‪ ،‬با این حال تجربه نشان می دهد که هر ساله‬ ‫هر خانواده ای در اســتانه سال نو به فراخور توان خود مبادرت به خرید و رفع‬ ‫نیازهای خود می کند که ازدحام و شلوغی مراکز خرید و فروشگاههای متعدد‬ ‫فردیس از جمله پیامدهای ان است که اغلب با حضور چشمگیر و هرچه بیشتر‬ ‫دستفروشان نیز همراه می شود‪.‬‬ ‫بنابراین امیدواریم اعضای ســتاد تنظیم بازار اعم از فرمانداری‪ ،‬اداره صمت‪،‬‬ ‫اتاق اصناف‪ ،‬تعزیرات و دیگر دستگاههای اجرایی درگیر با حفظ حقوق مصرف‬ ‫کننــدگان و رعایــت قیمت ها در این شهرســتان اجازه ندهنــد که برخی از‬ ‫فروشــندگان خرد و فروشگاههای بزرگ با سوءاســتفاده از بازار داغ شب عید‬ ‫حق و حقوق فردیس نشینان را پایمال کنند‪.‬‬ ‫البته از انصاف به دور است که از مغازه داران و کسبه منصف و خوش سابقه‬ ‫که کاال و مایحتاج مورد نیاز مردم را با قیمت و کیفیت مناسب عرضه می کنند‪،‬‬ ‫ســخنی نگوییم‪ ،‬گو اینکه فروشگاه و مغازه های اینگونه کاسب ها بخاطر مردم‬ ‫داری و رعایت انصاف و قیمت کاالها همواره شــلوغ اســت‪ ،‬اما در این شرایط‬ ‫خاص کرونایی و اوضاع بد اقتصادی امیدواریم همه فروشــندگان تعبیر اینکه‬ ‫کاســب حبیب خداست را قبل از دخالت مراجع قانونی و دستگاههای نظارتی‬ ‫رعایت کرده و روزگار سخت و وخیم مردم را بیش از گذشته درک کنند‪.‬‬ ‫خالصه این ســخن را با طرح این پرســش بی پاســخ که با گذشت بیش از‬ ‫هفت ســال از ارتقا فردیس به شهرستان‪ ،‬چرا وضعیت صمت این شهرستان از‬ ‫سرپرســتی به اداره تغییر نمی کند؟ به پایان می برم و همچنان تکرار و تاکید‬ ‫می کنم که تناســبی بین تعداد نیروها و بازرسان دستگاههای کنترل و نظارت‬ ‫برای رســیدگی به تخلفات واحدهای صنفی پرشمار عرضه و توزیع در فردیس‬ ‫وجود ندارد و جبران این ضعف و کاستی و جلب رضایت مردم به اراده و همت‬ ‫بیشتر مسووالن استان و شهرستان نیاز دارد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 135‬هفته چهارم ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫اینانلو‪ ،‬فرماندار‪ :‬بیمارستان فردیس اوایل خرداد سال‬ ‫اینده به بهره برداری خواهد رسید‬ ‫فرماندار شهرســتان فردیس بــا حضور در‬ ‫استودیو صدا وسیمای استان البرز در مصاحبه‬ ‫زنده رادیویی به بیان پــروژه ها و برنامه های‬ ‫شهرستان فردیس پرداخت و به برخی پرسشها‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در این مصاحبه اظهارداشت‪:‬‬ ‫در بازدیــدی که اخیرا از بیمارســتان در حال‬ ‫احــداث دولتی فردیس انجام شــد‪ ،‬شــاهد‬ ‫پیشــرفت پروژه و رســیدن بــه مرحله نازک‬ ‫کاری داخلی بودیم‪.‬وی افــزود‪ :‬پروژه احداث‬ ‫این بیمارستان ســالها پیش همزمان با اولین‬ ‫سفر روحانی رئیس جمهور به البرز با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۶۰‬تخــت خواب کلنگ زنی شــد و پس از‬ ‫ان با توجه به نرخ رشــد جمعیت ظرفیت ان‬ ‫به ‪ ۲۶۰‬تخت خواب ارتقا یافت و امید اســت‬ ‫طبق قول و پیگیری های استاندار البرز‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی‪ ،‬نمایندگان مردم البرز‬ ‫در مجلس شورای اسالمی تا ابتدای خردادماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬و قبل از پایان این دولت تجهیز و‬ ‫به بهره برداری رسد‪.‬‬ ‫وی گزارشــی اجمالی از وضعیت شهرستان‬ ‫در خصوص پروژه ها در دســت اقدام ارائه کرد‬ ‫و اظهار داشت‪ ۳۶:‬پروژه در دهه ی فجر امسال‬ ‫افتتــاح و کلنــگ زنی شــد و درمجموع‪۲۳۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان جهــت بهره بــرداری ازاین‬ ‫پروژه ها اعتبارســنجی شده بود که زمینه ساز‬ ‫اشتغال ‪ ۳۰۰‬نفر شد‪.‬‬ ‫* کاهش بار ترافیک پل فردیس با اتمام‬ ‫پروژه اتوبان همت‬ ‫اینانلــو به معضــل ترافیک در شهرســتان‬ ‫فردیس بــه ویــژه در ورودی و خروجی ( پل‬ ‫فردیس) پرداخت و تشریح کرد‪ :‬اگر چه نامش‬ ‫سرانجام رساندن پروژه های عمرانی‪ ،‬صنعتی ‪،‬‬ ‫فرهنگی و‪ ...‬استقالل شهرستان می تواند باعث‬ ‫رشــد و شکوفایی بیشــتر برای ان گردد و در‬ ‫غیر این صورت این استقالل نقطه عطفی برای‬ ‫شهرستان نخواهد بود و همچنان به جای حل‬ ‫مشکالت شهرستان شاهد حواشی خواهیم بود‪.‬‬ ‫پل فردیس است ولی جزء حریم کرج محسوب‬ ‫می شود و طی جلسات متعدد با حوزه عمران‬ ‫استانداری و فرماندار کرج تنها راه کاهش این‬ ‫حجم از ترافیک ساماندهی محور تهران‪-‬کرج‪-‬‬ ‫قزوین می باشد که اتصال اتوبان همت به کرج‬ ‫بخش عظیمــی از حجم ترافیک را کم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنیــن کلنگ زنی پروژه ســرحداباد را‬ ‫اقدامــی موثر در جهت کاهش بــار ترافیک و‬ ‫ســهولت در رفت و امد و افزایش رضایتمندی‬ ‫شهروندان دانســت و افزود‪ :‬طبق قول شهردار‬ ‫فردیس این پروژه در خردادماه سال‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫* انتزاع فردیس از کرج گامی مثبت به‬ ‫شرط اتحاد مدیریت شهری‬ ‫فرمانــدار فردیس در بخــش دیگری از این‬ ‫گفــت و گو به موضوع انتــزاع فردیس از کرج‬ ‫پرداخــت و چنین گفت‪ :‬انتزاع فردیس از کرج‬ ‫در پایان دولت دهم و طبق تشخیص مجموعه‬ ‫تقســیمات کشــوری و با پیگیــری های امام‬ ‫جمعه فردیس بنا به درخواســت شــهروندان‬ ‫انجام شد و به تصویب دولت رسید و در صورت‬ ‫انسجام مدیریت شهری و نبود اختالف نظرات‬ ‫در مجموعه شــورا و وحدت مدیریت شهری و‬ ‫همکاری با سایر دستگاه های شهرستان در به‬ ‫* اسناد مالکیت شهرک ناز تا پیش از‬ ‫اتمام ســال جاری تعیین تکلیف خواهد‬ ‫شد‬ ‫این مقام مسئول در ادامه به بیان مشکالت‬ ‫مربوط به شــهرک ناز پرداخت و دلیل ان را‬ ‫عدم تحویل شــهرک به شــهرداری توســط‬ ‫شــهرک ســاز و عدم توافق و تفاهــم میان‬ ‫شهرداری‪ ،‬شهرک ساز و اداره راه و شهرسازی‬ ‫عنوان کرد ‪ .‬همچنیــن بیان کرد‪ :‬تا پیش از‬ ‫پایان سال جاری جلسه ای مشترک با حضور‬ ‫مدیر کل راه و شهرســازی اســتان‪ ،‬شهردار‬ ‫فردیس و کارشناســان مربوطه در راســتای‬ ‫مرتفع ســازی مشکالت ســندی این شهرک‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫* افتتاح و کلنگ زنــی ‪ ۱۵‬پروژه در‬ ‫مشکین دشت‬ ‫در پایان به پروژه های مربوط به مشــکین‬ ‫دشت در دهه فجر پرداخت و چنین گفت‪ :‬به‬ ‫مناسبت دهه مبارک فجر ‪ ۱۵‬پروژه در بخش‬ ‫مشکین دشت به بهره برداری رسید که دیروز‬ ‫افتتاحیــه محور مواصالتی شــهرک بعثت به‬ ‫مشکین دشت را شــاهد بودیم و پیگیر اتمام‬ ‫پروژه های بخش درمانی و ورزشی و همچنین‬ ‫تعیین تکلیف تقســیمات داخلی این شهر می‬ ‫باشیم ‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی‪ ،‬امام جمعه فردیس در نشست قرار فرهنگی شهر مشکین دشت‪:‬‬ ‫کارهای بر زمین مانده توسط جوانان نخبه و انقالبی به سرانجام می رسد‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیــس با تاکید بر‬ ‫حمایــت بیشــتر از جوانان نخبــه ‪ ،‬فرهیخته‬ ‫و انقالبی توســط مســووالن گفــت ‪ :‬کارهای‬ ‫بر زمین مانده کشــور توســط همین قشر به‬ ‫سرانجام می رسد‪.‬‬ ‫حجت االســام علی اکبر ایمانی در نشست‬ ‫قرارگاه فرهنگی که در مسجد جامع مشکین‬ ‫دشت فردیس برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز شاهد‬ ‫ان هستیم که مجموعه نخبگان و فرهیختگان‬ ‫شهرستان فردیس با حضور فعال در عرصه ها‬ ‫به خوبی نقش افرینی می کنند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬اگر افراد نخبه علمی نادیده‬ ‫گرفته شوند چه بسا مانند مجموعه های دیگر‬ ‫جذب دانشــگاه های خارج از کشور خواهند‬ ‫شد؛ بنابراین ساماندهی افراد نخبه یکی از‬ ‫برنامه های ستاد نماز جمعه فردیس است‪.‬‬ ‫ایمانی با اشــاره به بیانات مقام معظم‬ ‫رهبــری در خصــوص اتش‬ ‫به اختیار جوانــان و قرار گاه‬ ‫فرهنگی تاکید کردند ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر کجا کاری بر زمین مانده و‬ ‫متولیــان امر به هر دلیل نمی‬ ‫تواننــد انجام دهنــد یا نمی‬ ‫خواهند انجام دهند جوانان پر‬ ‫شور و انقالبی این رویش های‬ ‫انقالبی وارد صحنه می شوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در‬ ‫شهرســتان فردیس قدم های‬ ‫خوبی در بخش فرهنگی دینی‬ ‫و زنده کــردن روح توحید و‬ ‫ارزشی برداشــته شده است ‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬روحانیون جوان‬ ‫در مشکین دشت جزو رویش های‬ ‫انقالبی هستند‪.‬‬ ‫وی بــه فعالیت های قــرارگاه‬ ‫معاون فرماندارهشدار داد‪:‬‬ ‫فردیسی ها از موج چهارم کــــرونا‬ ‫پیشگیری کنند‬ ‫فرهنگی فردیس اشــاره کرد و گفت ‪ :‬هر جا‬ ‫نیاز به کمک است یا کاری بر زمین مانده این‬ ‫قرارگاه وارد میدان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫ایمانی افزود‪ :‬شهرســتان فردیس از مناطق‬ ‫مهاجرپذیر کشــور بوده که هر سال پنج هزار‬ ‫نفر به شــمار دانش اموزان این شهرســتان‬ ‫اضافه می شــود لذا ضرورت دارد تا نیازهای‬ ‫فرهنگی منطقه به خوبی پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری‬ ‫فردیس از مردم خواست برای جلوگیری از شیوع‬ ‫موج چهــارم کرونا بیش از پیــش پروتکل ها را‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫علیرضا صیاد در نشست قرارگاه مقابله با کرونا‬ ‫که در سالن اجتماعات فرمانداری فردیس برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬افزود‪ :‬احتمال برگشــت محدودیت های‬ ‫کرونایی در همه سطوح برای شهرستان فردیس‬ ‫متصور است‪.‬‬ ‫وی ضمن تشــکر از خدمات کادر بهداشــت و‬ ‫درمان‪ ،‬هالل احمر و بســیج و همه دســتگاهها‬ ‫در مقابله با کرونا اظهار داشــت‪ :‬تالش های کادر‬ ‫بهداشت و درمان در کنترل موج سوم کرونا موثر‬ ‫بوده و مردم باید رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬شست‬ ‫و شــوی دست ها و اســتفاده از ماسک را جدی‬ ‫بگیرند تا از موج چهارم کرونا جلوگیری شود‪.‬‬ ‫صیاد گفت‪ :‬امســال مراســم اعتکاف و جشن‬ ‫در ایــن نشســت ائمــه جماعــات‬ ‫مســاجد‪،‬روحانیون و فعاالن فرهنگی مذهبی‬ ‫شهر مشــکین دشت مســایل و مشکالت و‬ ‫مباحثی در خصوص فعالیــت های فرهنگی‬ ‫مذهبی و اجتماعی شــهر مشــکین دشــت‬ ‫را بیــان کردند و خواســتار توجه و نگاه ویژه‬ ‫مســووالن شهرســتان فردیس و استان البرز‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫عروس در مــاه های رجب و شــعبان نخواهیم‬ ‫داشــت و کنترل ازدحام جمعیــت با جدیت در‬ ‫دستور کار همه دستگاه ها قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اثرات مفید طرح محله محور‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی در فردیس‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫طرح با هدف مدیریــت و کنترل اپیدمی کووید‬ ‫‪ ۱۹‬با همکاری شــبکه بهداشت و درمان‪ ،‬هالل‬ ‫احمر‪ ،‬بسیج و همه دستگاه ها در حال اجرا است‪.‬‬ ‫معــاون فرمانــدار فردیس با یــاداوری مرگ‬ ‫این بیمــار مبتال به ویروس کرونا انگلیســی در‬ ‫بیمارستان شــهر هشتگرد اســتان البرز اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این واقعه خطری جدی بــرای مناطق‬ ‫مختلف کشور از جمله البرز و فردیس است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی وضعیت در شــرایط زرد اعالم‬ ‫می شود مســووالن از برگزاری جلسات ضروری‬ ‫بیشــتر از ‪ ۱۵‬نفر پرهیز کنند و جلسات باید لغو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سرهنگ کرمی‪ :‬حدود ‪ ۳۴‬هزار راننده متخلف در فردیس اعمال قانون شدند‬ ‫رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی‬ ‫شهرستان فردیس اعالم کرد که حدود‬ ‫‪ ۳۴‬هزار راننده وســایل نقلیه متخلف‬ ‫در اجرای طرح تشدید منع تردد شبانه‬ ‫در این شهرستان اعمال قانون شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ پیمان کرمی در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در اجرای طرح‬ ‫منع تردد شبانه که از اول اذرماه اغاز‬ ‫و تاکنون ادامــه دارد‪ ،‬رانندگان برخی‬ ‫خودرو ها بــه خاطر بــی توجهی به‬ ‫این محدودیت هــا به صورت ثبت در‬ ‫دوربین و یا صدور قبض دستی در این‬ ‫شهرستان جریمه شدند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬دوربین های ثبت‬ ‫تخلــف در فردیس و جاده مالرد فعال‬ ‫بوده و تخلفات از این طریق به صورت‬ ‫هوشمند ثبت می شود‪.‬‬ ‫کرمــی اظهــار داشــت‪ :‬همچنین‬ ‫‪ ۲‬هــزار و‪ ۴۹۹‬خــودرو دارای پالک‬ ‫مخــدوش دراین شهرســتان اعمال‬ ‫قانون شدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به دنبــال اجرای طرح‬ ‫محدودیت های ترافیکــی عده ای از‬ ‫رانندگان برای فرار از ثبت تخلفاتشان‬ ‫اقدام به پوشــاندن پالک خودرو و یا‬ ‫مخدوش کردن ان کرده اند که طبق‬ ‫قانون جرم محسوب می شوند‪.‬‬ ‫رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی‬ ‫شهرســتان فردیس گفــت‪ :‬رانندگان‬ ‫متخلف بین مبلغ ‪ ۲۰۰‬هزار تومان تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان جریمه شدند‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از همراهــی‪،‬‬ ‫مسوولیت پذیری و مشارکت همگانی‬ ‫مردم در اجرای تصمیم مســووالن امر‬ ‫برای تســریع در قطع زنجیره انتقال‬ ‫و ریشــه کنی این ویــروس‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این طرح شاهد انســجام و هم افزایی‬ ‫دستگاه ها و نهادهای مسوول با پلیس‬ ‫نیز بوده ایم‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 135‬هفته چهارم ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫روایتی قابل تامل درباره زمین خواری در شهرستان فردیس‬ ‫منصور جمشیدی _ با توجه به افزایش‬ ‫شــمار خبرهای منتشر شــده در رسانه ها‬ ‫مبنی بر ازادسازی زمین از دست متصرفان‬ ‫غیرقانونی در فردیس به ویژه در یک ســال‬ ‫اخیر‪ ،‬موجب شــد خیلــی در ذهنم با خود‬ ‫کلنجار بروم که چه تیتر و عنوانی برای این‬ ‫گزارش انتخاب کنــم؟ لذا در نهایت به این‬ ‫نتیجه رســیدم که سوءاســتفاده کنندگان‬ ‫پرقــدرت و با نفوذی پشــت پــرده معضل‬ ‫زمین خواری در کشــور هســتند‪ ،‬پس می‬ ‫توان روایتی قابل تامل و تفکر از نقش زمین‬ ‫خــواران در فردیس را هم بــا هدف اطالع‬ ‫رسانی و اگاهی بخشی به افکار عمومی و نیز‬ ‫مسووالن و مدیران این شهرستان ارایه کرد‪.‬‬ ‫طبیعی اســت که اثبــات وجــود افراد‬ ‫قدرتمند و ســودجو و زمین خوار در نقاط‬ ‫مختلف کشــور بــه دلیل و ســند چندانی‬ ‫نیــاز ندارد‪ ،‬چــون نمونه بــارز ان فردیس‬ ‫پرجمعیت است که تنها با ‪ 77‬کیلومترمربع‬ ‫مســاحت‪ ،‬کوچکترین شهرستان کشور به‬ ‫شــمار می رود‪ ،‬ولی فقــط در کمتر از یک‬ ‫سال اخیر دهها هزار مترمربع از زمین های‬ ‫این شهرستان از چنگ زمین خواران خارج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که بکار بردن واژه ازادسازی‬ ‫درباره این دهها هزار مترمربع زمین در فردیس و‬ ‫بازگرداندن ان به مالکیت ملی و دولتی‪ ،‬در حالی‬ ‫اســت که انجام چنین اقداماتــی نیازمند تالش و‬ ‫پیگیری مجددانه چندین نهاد و ســازمان از جمله‬ ‫مراجع قضایــی‪ ،‬فرمانــداری‪ ،‬نیــروی انتظامی‪،‬‬ ‫شــهرداری‪ ،‬جهادکشــاورزی و دیگر دستگاههای‬ ‫اجرایی شهرســتان و استان اســت‪ ،‬بخصوص که‬ ‫باوجود هشــدارها و برخوردهــای قاطع قانونی با‬ ‫متخلفــان‪ ،‬اما وجود ســودهای نجومی در زمین‬ ‫خــواری همــواره موجب طمــع هرچه بیشــتر‬ ‫سوءاستفاده کنندگان شده که به ادامه این روند و‬ ‫این بزه کاری تداوم می بخشند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تشــکیل شــعب ویژه قضایی‪ ،‬راه‬ ‫انــدازی یــگان حفاظت از اراضی ملــی و دولتی‪،‬‬ ‫اجرای طرح کاداســتر (ثبت و تهیه سند) از دیگر‬ ‫اقداماتی است که برای مقابله و جلوگیری از زمین‬ ‫خواری انجام شــده است‪ ،‬اما ثروت باداورده ناشی‬ ‫از تغییر غیرقانونی کاربری زمین ها‪ ،‬موجب شــده‬ ‫که ســودجویان زمین خوار به هیــچ وجه حاضر‬ ‫نیســتند از این تبــه کاری و تعدی به حقوق عامه‬ ‫دست بردارد‪.‬‬ ‫باوجود اینکه تالش و پشــتکار نهادها‪ ،‬سازمانها‪،‬‬ ‫دستگاههای اجرایی‪ ،‬مسووالن و مدیران در مقابله‬ ‫با زمین خواری غیرقابل انکار است‪ ،‬اما تا زمانی که‬ ‫به مرحله انجام اصل طالیی پیشــگیری مقدم بر‬ ‫درمان اســت‪ ،‬دست نیافته ایم‪ ،‬این چرخه معیوب‬ ‫زمین خواری از یک سو و ازادسازی زمین از سوی‬ ‫دیگر همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حایــز اهمیت اینکه زمین خواری و ازادســازی‬ ‫زمین وقتی بیشــتر دچار پیچیدگی شده و به یک‬ ‫معما تبدیل می شــود که این پرسش ساده بدون‬ ‫پاسخ می ماند! چگونه اســت که زمین خواران و‬ ‫فرصت طلبان ســودجو وقتی روند تغییر کاربری‬ ‫زمین زراعی و کشاورزی به مسکن و ویال را شروع‬ ‫می کنند‪ ،‬هیچ کس و هیچ نهادی مانع این تخلف‬ ‫نمی شود!‬ ‫این در حالی اســت که بعد از طی شدن مراحل‬ ‫دیوارکشی و ساخت‪ ،‬دســتگاههای اجرایی ورود‬ ‫کــرده و اقدام به ازادســازی می کننــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫ایا بهتر نیســت کــه از همــان اول قانون طالیی‬ ‫پیشــگیری قبل از وقوع را انجــام دهند و از هدر‬ ‫رفت این همه پول و سرمایه جلوگیری کنند؟!‬ ‫* ازادســازی ‪ 40‬هزار متر مربع از اراضی‬ ‫کشاورزی فردیس‬ ‫حال جا دارد به این خبر که سوم اردیبهشت ماه‬ ‫امسال (ســال ‪ )99‬در رسانه ها نشر و بازنشر شد‬ ‫توجه کنیم‪ ،‬دادستان عمومی و انقالب شهرستان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬چهارهکتــار ( ‪ 40‬هزار مترمربع )‬ ‫زمین کشــاورزی در روستای فرخ اباد و زیبادشت‬ ‫مشکین دشت فردیس از ســاخت وساز غیرمجاز‬ ‫ازادسازی شد‪.‬‬ ‫دکتر حســین ناصرخاکی در حاشــیه تخریب‬ ‫بناهای غیرمجاز افزود‪ :‬این ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجاز در حریم روســتای فرخ ابادزیبادشــت‬ ‫شــامل ‪ ۳۱‬مورد دیوار کشــی‪ ۱۳ ،‬بنا‪ ،‬سه مورد‬ ‫االچیق‪ ۱۳ ،‬مورد استخر و ‪ ۸۰۰‬مترمربع محوطه‬ ‫سازی در اراضی کشاورزی بود که تخریب شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این بناها در اجرای تبصره‬ ‫‪ ۲‬بند ‪ ۱۰‬قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی با‬ ‫حکم دادستانی و حضور عوامل شهرداری مشکین‬ ‫دشــت‪ ،‬نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی تخریب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬مقابله با ســودجویان و کســانی که اراضی‬ ‫مرغوب کشــاورزی شهرســتان را به خاطر کسب‬ ‫ی دهند در اولویت برنامه‬ ‫منفعت‪ ،‬تغییر کاربری م ‬ ‫های جدی دستگاه قضایی قرار دارد‪.‬‬ ‫محلتخلیهپسماند‬ ‫ساختمانیوعفونی‬ ‫شهرستان در اسرع‬ ‫وقت تعیین تکلیف شود‬ ‫شهرســتان کوچک با تنها ‪ 77‬کیلومتر مربع‬ ‫مســاحت‪ ،‬زمین برای ســاخت تصفیه خانه‬ ‫فاضالب‪ ،‬فوریتهای پزشــکی‪ ،‬پایــگاه انتقال‬ ‫خون‪ ،‬مخزن بزرگ اب شــرب‪ ،‬مســیر لوله‬ ‫گذاری با قطر ‪ 900‬میلیمتر جهت انتقال اب‬ ‫اشامیدنی و حتی مکانی برای ایجاد ارامستان‬ ‫در این شهرســتان با بیــش از ‪ 600‬هزار نفر‬ ‫جمعیت پیدا نمی شــود و کمبــود زمین به‬ ‫معضلی الینحل تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دکتر ناصرخاکی همچنین از شهروندان خواست‬ ‫فریب تبلیغات دروغین بنگاههای امالک را نخورند‬ ‫و هنــگام خرید از اداره جهاد کشــاورزی فردیس‬ ‫اســتعالم بگیرند‪ ،‬ضمن اینکه او هشدار داد‪ :‬خط‬ ‫قرمز دستگاه قضایی مقابله جدی با تغییر کاربری‬ ‫و ساخت و سازغیرمجاز در اراضی کشاورزی است‪.‬‬ ‫* ‪ ۳۵‬هزار متربع از زمین های کشاورزی‬ ‫فردیس ازاد سازی شد‬ ‫اگر زمان انتشار خبر به نقل از دادستان فردیس‬ ‫مربوط به اوایل امســال بود‪ ،‬ایــن خبر چند روز‬ ‫پیش یعنی در اخرین ماه امســال (سال ‪ )99‬در‬ ‫رســانه ها نشر و بازنشر شده است که در ان مدیر‬ ‫اداره جهاد کشاورزی فردیس اعالم کرد‪ :‬امسال با‬ ‫تخریب تعدادی بنــای غیرمجاز‪ ۳۵ ،‬هکتار ( ‪35‬‬ ‫هــزار مترمربع ) از زمین های کشــاورزی در این‬ ‫شهرستان ازادسازی شد‪.‬‬ ‫علیرضا بدری گفت‪ :‬جهادکشاورزی فردیس در‬ ‫عمــل به وظایف قانونی و ذاتــی و مقابله با پدیده‬ ‫زمین خواری در ســال جاری با انجام گشت های‬ ‫ویژه حفظ کاربری و دهگردشی اقداماتی از قبیل‬ ‫شناســایی ‪ ۵۰۰‬مــورد تغییر کاربــری غیرمجاز‪،‬‬ ‫تشــکیل ‪ 250‬فقــره پرونده و ارســال به مراجع‬ ‫قضایــی‪ ،‬اجرای ‪ ۲۴۰‬مورد احــکام تبصره ‪ ۲‬ماده‬ ‫یک قانون مذکور و احکام قطعی برای ازاد سازی‬ ‫‪ ۳۵‬هکتار از اراضی کشاورزی صادر و این زمین ها‬ ‫از لوث وجود غصب کنندگان غیرقانونی پاکسازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫* ‪ 97‬بنای غیرمجاز در اراضی تنها روستای‬ ‫فردیس تخریب شد‬ ‫عالوه بــر این‪ ،‬رییــس اداره جهاد کشــاورزی‬ ‫فردیس چنــد روز پیش در خبــر دیگری گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۷‬مورد تغییر کاربری اراضی کشــاورزی و بنای‬ ‫غیرمجاز در روستای فرخ اباد زیبادشت و شهرک‬ ‫الهیه این شهرستان قلع و قمع شد‪.‬‬ ‫علیرضــا بدری افزود‪ :‬این بناها در اجرای تبصره‬ ‫‪ ۲‬بند ‪ ۱۰‬قانــون حفاظت از اراضی زراعی و باغی‬ ‫بــا حکم دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان‬ ‫فردیس تخریب شد و ‪۱۱۱‬هزار مترمربع از اراضی‬ ‫کشاورزی ازاد سازی و به حالت اولیه بازگشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این ســاخت و ســاز غیرمجاز شامل‬ ‫‪ ۵۵‬مورد دیوارکشــی‪ ،‬هشــت مورد فنس کشی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬مورد بنا‪ ،‬چهار مورد االچیق‪ ۱۱ ،‬مورد استخر‬ ‫و ‪ ۱۲‬مورد محوطه ســازی در اراضی کشاورزی و‬ ‫باغی بود که با حضور عوامل شــهرداری مشکین‬ ‫دشــت‪ ،‬نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی تخریب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬یکی از ماموریت های مهم جهادکشــاورزی‬ ‫مدیریت کارامد در راســتای بهــره برداری بهینه‬ ‫و حفظ و صیانت از اراضـــی کشــاورزی و تامین‬ ‫امنیت غذایی نســل حاضر و اینده براساس شرح‬ ‫وظایف قانونی و تکلیفی اســت‪ ،‬لــذا قانونگذار با‬ ‫ن هــای زراعی و باغها و‬ ‫هــدف حفظ کاربری زمی ‬ ‫تداوم تولید و بهره وری از انها‪ ،‬قانون جلوگیری از‬ ‫تغییر کاربری زمینها را به تصویب رسانده است‪.‬‬ ‫* تنها روســتای شهرستان فردیس طعمه‬ ‫ای پرجاذبه برای زمین خواران‬ ‫طبق امارهای موجود زمین های زراعی و باغی‬ ‫شهرســتان فردیس حدود دو تــا دو هزار و ‪500‬‬ ‫هکتار تخمین زده شــده اســت‪ ،‬اما همانگونه که‬ ‫دادســتان و رییس اداره جهادکشــاورزی فردیس‬ ‫در روند مقابله با زمین خواران در این شهرســتان‬ ‫بر ان تاکید کردند‪ ،‬فرخ اباد زیبادشــت به عنوان‬ ‫تنها روســتای این شهرستان که البته فقط نامش‬ ‫روستاســت ولی هیچ امکاناتی کمتر از شهر ندارد‪،‬‬ ‫همواره یکی از مکانهای پرجاذبه و طعمه ای برای‬ ‫زمین خواران به شمار می رود‪.‬‬ ‫در واقع چنین به نظر می رسد که سودجویان و‬ ‫زمین خواران با ســوء استفاده از اطالق نام روستا‬ ‫به فرخ اباد زیبادشــت در بخش مشــکین دشت‬ ‫شهرســتان فردیس‪ ،‬فرصت را غنیمت شــمرده و‬ ‫برای تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز و‬ ‫کسب ســودهای کالن حرام در این منطقه دندان‬ ‫تیز کرده اند که با توجه به قاطعیت دستگاه قضا و‬ ‫دیگر عوامل مقابله با زمین خواری به اهداف شوم‬ ‫خود دست نخواهند یافت‪.‬‬ ‫از طرفــی وقتی کــه البرز بعــد از تهران لقب‬ ‫مهاجرپذیرترین استان کشور را به خود می گیرد‪،‬‬ ‫واقعیت انکارناپذیر این است که فردیس در استان‬ ‫البرز پذیرنده بیشــترین مهاجر اســت‪ ،‬شاهد این‬ ‫ادعا امار جمعیتی فردیس اســت که از دو ســه‬ ‫دهه پیش به این ســو جمعیت این شهرســتان از‬ ‫حدود ‪ 200‬هــزار نفر به بیــش از ‪ 600‬هزار نفر‬ ‫افزایش یافته اســت‪ ،‬مزید بر علت اینکه با افزایش‬ ‫سرسام اور قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران‪،‬‬ ‫هجوم جویندگان مسکن به سمت فردیس بخاطر‬ ‫نزدیکی به پایتخت در دو ســه ســال اخیر روند‬ ‫فزاینده ای پیدا کرده است‪.‬‬ ‫* البرز دومین اســتان بحرانی در تغییر‬ ‫کاربری زمین های کشاورزی است‬ ‫بنابرایــن بــا توجه به ایــن شــرایط و ویژگی‬ ‫همســایگی با پایتخت‪ ،‬چنــدان عجیب و تعجب‬ ‫برانگیز نیســت که فرمانده یگان حفاظت سازمان‬ ‫امور اراضی کشــور‪ ،‬اســتان البرز را پس از تهران‬ ‫دومین استان بحرانی کشور معرفی کند که مورد‬ ‫طمع زمین خــواران در تغییر کاربری زمین های‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫سرهنگ ابراهیم حســن ابادی در نیمه اذرماه‬ ‫سال گذشــته در ایین اغاز فعالیت یگان حفاظت‬ ‫امور اراضی جهاد کشــاورزی استان البرز و معرفی‬ ‫فرمانده این یگان در کرج سخن می گفت‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در واقع پیــش از این تصور بــر این بود که‬ ‫سه استان شمالی کشــور به دلیل حاصل خیزی‬ ‫اراضی در تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی‬ ‫در رتبه اول قرار داشته باشند‪ ،‬ولی با ارزیابی های‬ ‫دقیق تر معلوم شــد‪ ،‬تهران و البرز با بیشــترین‬ ‫معضل تغییر غیرمجاز کاربری زمینهای کشاورزی‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫او همچنین از تشدید پدیده شوم زمین خواری‬ ‫و تب شدید ویالدار شــدن در استان های خوش‬ ‫اب و هوا به ویژه اســتان البــرز در یک دهه اخیر‬ ‫خبر داد و امار جالب اما تاســف باری را ارایه کرد‬ ‫که در هشــت ماه سال ‪ ، 98‬سه هزار و‪ ۷۶۹‬مورد‬ ‫تغییر کاربری اراضی کشاورزی در البرز شناسایی‬ ‫شــده که معنی ان روزانه حــدود ‪ ۱۵‬مورد تغییر‬ ‫کاربری است‪.‬‬ ‫حسن ابادی با اذعان به اینکه ‪ ۴۵‬درصد از این‬ ‫مــوارد غیرمجاز تغییر کاربری به قلع و قمع منجر‬ ‫شده اســت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که یگان حفاظت‬ ‫با بهره مندی از ســامانه ارتباطی ‪ ۱۳۱‬به صورت‬ ‫متمرکز بتوانند با جلب مشــارکت های مردمی در‬ ‫اطالع رســانی به موقع تغییر کاربری اراضی‪ ،‬این‬ ‫معضل را به حداقل کاهش دهند‪.‬‬ ‫* ‪ 70‬تا ‪ 80‬هزار مترمربع زمین متراژ قابل‬ ‫توجه و رقم قابل توجه تر میلیاردی است‬ ‫اکنون اگر از ان دسته خبرهای رسانه ها مبنی‬ ‫بــر رقم های کوچکتر چند صد یا دو و ســه هزار‬ ‫مترمربعی زمینهای فردیس که توسط سودجویان‬ ‫و زمین خواران دچار تغییر کاربری غیرقانونی شده‬ ‫اســت‪ ،‬صرفنظر کرده و فقط زمینهای با وســعت‬ ‫چنــد ده هزار متری را در نظــر بگیریم بازهم در‬ ‫مجمــوع نزدیک به ‪ 70‬تا ‪ 80‬هــزار مترمربع می‬ ‫شــود که متراژ قابل توجهی اســت و بالطبع رقم‬ ‫حاصل از این بزه کاری نیز اگر زمین خواران موفق‬ ‫می شدند‪ ،‬به میلیاردها تومان می رسد‪.‬‬ ‫اینگونه تخلفــات و تغییر کاربــری زمین های‬ ‫کشــاورزی در قالــب زمین خواری اســت که در‬ ‫جلســه کارگــروه مدیریــت پســماند‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫بهــزاد پرویزی معــاون برنامــه ریزی‬ ‫و هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانداری‬ ‫شهرســتان فردیس در این جلســه که با‬ ‫حضور سایر اعضای این کارگروه در سالن‬ ‫جلســات فرمانداری برگزار شــد در ابتدا‬ ‫بر اهمیت اقداماتی که در حوزه پســماند‬ ‫انجام می شــود به لحاظ زیست محیطی و‬ ‫بهداشتی برای جامعه تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫همه دســتگاههای اجرایــی به خصوص‬ ‫شــهرداری ها به عنوان متولیان مدیریت‬ ‫شــهری موظف می باشند در راستای رفع‬ ‫مشــکالت و کاستی های حوزه پسماند بر‬ ‫* پدیــده زمین خواری بــه یکی از‬ ‫معضالت اجتماعی نگران کننده تبدیل‬ ‫شده است‬ ‫علی ایحال‪ ،‬گفتنی های بیشتر را به مجالی‬ ‫دیگــر موکول می کنم‪ ،‬چــون هنوز خیلی از‬ ‫مســایل در شهرســتان فردیس ناگفته مانده‬ ‫اســت‪ ،‬ولی واقعیت این است که پدیده زمین‬ ‫خواری از طریق تغییــر غیرقانونی کاربری و‬ ‫تصرف غیرقانونی اراضی در چند دهه اخیر به‬ ‫یکی از معضالت اجتماعی نگران کننده تبدیل‬ ‫شــده است‪ ،‬به نحوی که شاید بتوان ان را در‬ ‫راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار داد‪.‬‬ ‫با وجود تاکید تمامی مقامات بلندپایه کشور‬ ‫بر مقابله با معضل و فساد زمین خواری و تصویب‬ ‫قوانین و مقــررات مختلف برای جلوگیری از انها‪،‬‬ ‫اما عوامل پدیــده اورنده این رونــد غیرقانونی و‬ ‫دست اندازی به حقوق عامه را گویا سر بازایستادن‬ ‫نیســت‪ ،‬لذا شــاید پراکندگی در وضــع قوانین و‬ ‫نداشتن قدرت بازدارندگی و نبود ضمانت اجرایی‬ ‫قوی و نداشــتن تعریف واضح و مشــخص قانونی‬ ‫برای پدیده زمین خواری را شــاید بتوان از جمله‬ ‫دالیل کارســاز نبودن مقابله با زمین خواران تلقی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که عنوان مجرمانه ای به نام‬ ‫زمین خواری در قوانین وجود ندارد‪ ،‬از طرفی هم‬ ‫بایــد بپذیریم که تغییر غیرقانونــی کاربری دهها‬ ‫هــزار مترمربع زمین‪ ،‬نمــی تواند کار یک یا دو یا‬ ‫سه نفر باشــد‪ ،‬بلکه زمین خواری و تصرف اراضی‬ ‫اعم از دولتی و شخصی توسط گروه های سازمان‬ ‫یافته مافیایی انجام می شــود که از قدرت نفوذ و‬ ‫روابط نزدیک در دســتگاه هــای مختلف اداری و‬ ‫اجرایی برخوردارند که با شناسایی خالهای قانونی‬ ‫و نیز جعل اســناد و مدارک به سوءاستفاده های‬ ‫ملکی و مالی کالن در کشور دست می زنند‪.‬‬ ‫بدیهی اســت که تنها راه برخورد با پدیده شوم‬ ‫زمین خواری‪ ،‬وضع قوانین ســختگیرانه و جدیت‬ ‫مجریــان همراه بــا حمایت قاطع دســتگاههای‬ ‫حاکمیتی می تواند دســت زمین خواران از منابع‬ ‫ملی و دولتی را کوتاه کند‪ ،‬براین اســاس شورای‬ ‫تامین استان و شهرستان باید حامی اجرای قوانین‬ ‫قضایــی در حوزه مقابله با زمیــن خواری و تغییر‬ ‫غیرقانونــی کاربری اراضی باشــند و این اصطالح‬ ‫زمیــن خواری که در دو ســه دهه بخصوص چند‬ ‫سال اخیر به علت خال قانونی موجب سوءاستفاده‬ ‫های مختلف و افزایش کالهبرداری ها در امالک و‬ ‫اراضی شده را از ریشه بخشکانند‪.‬‬ ‫* دیگر نشــانی از ان سرسبزی و زمین‬ ‫های حاصلخیز و پربرکت فردیس چیزی باقی‬ ‫نمانده است‬ ‫خالصــه اینکه اگر از گذشــته کــرج به عنوان‬ ‫باغشــهر یاد می کنیم باید به خاطر داشته باشیم‬ ‫که فردیس هم همواره قسمتی از این باغشهر بوده‬ ‫است که حتی اکنون هم بخشی از فردیس معروف‬ ‫به " دهکده " نشانه واضحی از ان گذشته است که‬ ‫هنوز هم همان ساختار زیبا و سرسبز خود را حفظ‬ ‫کرده‪ ،‬برخالف بسیاری از نقاط این شهرستان که‬ ‫براثر بی توجهی و ســهل انگاری بخصوص با نفوذ‬ ‫زمین خواران فرصت طلب و سودجو دیگر نشانی‬ ‫از ان درختــان ســبز و زمین هــای حاصلخیز و‬ ‫پربرکت چیزی باقی نمانده است‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬باوجود تشدید راههای مقابله با جرم‬ ‫زمین خواری‪ ،‬اما مافیــای زمین خواری در طول‬ ‫دهه های اخیر توانســته است با ترفند و نیرنگ و‬ ‫پیچیده گی های خاص‪ ،‬نیت پلید خود را از جمله‬ ‫در شهرســتان کوچک اما پرجمعیت و پرمشــکل‬ ‫فردیس که در قیاس با دیگر شهرستانهای استان‬ ‫از کمبود‪ ،‬کاســتی و محرومیت بیشتری هم رنج‬ ‫می برد نیز به کرسی بنشانند‪.‬‬ ‫در پایــان جــدا از انچــه درباره وضــع قوانین‬ ‫بازدارنده و قاطعیت دستگاههای اجرایی گفته شد‪،‬‬ ‫به نظر می رسد یک خالء بزرگتر به عنوان نبود یا‬ ‫کمبود مشارکت مردم در مقابله و مبارزه با زمین‬ ‫خواران اســت‪ ،‬لذا امیدواریم مراجع و مســووالن‬ ‫ذیربــط بتوانند با اموزش فرهنگ اطالع رســانی‬ ‫زمینه جذب حداکثری مشارکت مردم در فردیس‬ ‫را فراهم کنند تا دیگــر هیچ مجرم زمین خواری‬ ‫نتواند با هیچگونه شیادی‪ ،‬حیله گری و فریبکاری‬ ‫زمین های ارزشــمند این شهرســتان محروم که‬ ‫متعلق به عامه مردم اســت را به تصرف غیرقانونی‬ ‫خود دراورد‪ ،‬خالصه فراموش نکنیم که در مقابله‬ ‫با هر معضل و مشــکلی هیچ طرح و روشی بدون‬ ‫مشارکت فراگیر مردم راه گشا نخواهد بود‪.‬‬ ‫اجــرای به موقع و دقیق مصوبات کارگروه‬ ‫بــه ویــژه در بحث جانمایــی محل دپو ‪،‬‬ ‫جمع اوری و دفن زباله شهرستان‪ ،‬تخلیه‬ ‫اصولی فاضالب و جمع اوری پسماندهای‬ ‫بیمارستانی و عفونی تالش کنند ‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی با اشــاره به این موضوع‬ ‫که پســماندهای بیمارستانی بنابر مصوبه‬ ‫قانون بایــد قبل از دپو اتــوکالو و عادی‬ ‫سازی شوند اظهار داشــت‪ :‬تا پیش از به‬ ‫بهره برداری رســیدن بیمارستان در حال‬ ‫احداث فردیس باید محل دپو پسماندهای‬ ‫عفونی مشخص گردد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانی فرمانداری فردیس تشــریح کرد‪:‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار شهرداری فردیس‬ ‫نقاشی دیواری معابر به منظور‬ ‫افزایش نشاط بصری شهروندان‬ ‫معاون خدمات شــهری در گفتگو با پایــگاه خبری گفت‪ :‬به‬ ‫منظور افزایش نشــاط بصری شــهروندان و زیبا ســازی معابر‪،‬‬ ‫فضاهای خالی و دیوارهای شهر تصویر سازی میگردد‪.‬‬ ‫حشــمت عزیزی افزود‪ :‬در راســتای این خدمات از تصاویر و‬ ‫مناظر زیبا و متنوع اســتفاده شــده و در حــال حاضر عملیات‬ ‫تصویر سازی محوطه میدان ‪ ۱۶‬متری امام خمینی (ره)در حال‬ ‫اتمام می باشد‪.‬‬ ‫اسفالت و زیرسازی معابر ‪،‬‬ ‫اولویت مدیریت شهری در‬ ‫روزهای پایانی سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫معاون امور زیربنایی شهرداری با اشاره به اتمام عملیات تراش‬ ‫و روکش اسفالت خیابان الله شرقی گفت ‪ :‬اسفالت قدیمی این‬ ‫معبر به میزان ‪ ۳۳۵۰‬مترمربع و به طول ‪ ۴۰۰‬متر تراش خورده‬ ‫و ‪ ۷۱۵‬تن اسفالت اجرا گردیده است ‪.‬‬ ‫فرزین فرشــاد با اعالم ایــن خبر افزود ‪ :‬در راســتای جلب‬ ‫رضایت عمومی و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان ‪ ،‬اسفالت‬ ‫و زیرســازی معابر شــهر ‪ ،‬از اولویت های مدیریت شــهری در‬ ‫روزهای پایانی سال ‪ ۹۹‬می باشد‪.‬‬ ‫پایان عملیات زیرســازی بلوار کشــتارگاه و اجرای‬ ‫اسفالت مکانیزه در این بلوار‬ ‫معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل در گفتگو با پایگاه خبری‬ ‫شــهرداری گفت‪ :‬عملیات زیرســازی بلوار کشــتارگاه به اتمام‬ ‫رسیده و پروژه مذکور مراحل پایانی خود را سپری می کند‬ ‫فرشاد ضمن اشاره به اینکه ‪ ۸۴۰۰‬متر مربع زیرسازی در این‬ ‫پروژه صورت پذیرفته خاطر نشان کرد عملیات اسفالت مکانیزه‬ ‫ایــن بلوار با تناژ‪ ۲۲۰۰‬تن در حال اجــرا بوده و تاکنون ‪۱۳۶۰‬‬ ‫مترجدول گذاری در این بلوار اجرا گردیده است‪.‬‬ ‫عملیات اصالح هندسی در‬ ‫تقاطع خیابان ضلع غربی‬ ‫پارک تندرستی‬ ‫مدیر منطقه یک شــهرداری فردیس با تاکیــد بر لزوم روان‬ ‫سازی جریان ترافیک در سطح شهر اظهار کرد ‪ :‬وقوع تصادفات‬ ‫از عمده مشکالتی است که ایمنی شهروندان را در معرض خطر‬ ‫و تهدید قرار می دهد‪.‬‬ ‫مجتبــی کیانی با بیــان اینکه روان ســازی و رفع گره های‬ ‫ترافیکی به عنــوان یکی از روش های موثــر در بهبود کیفیت‬ ‫زندگی شــهری محســوب می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای اصالحات‬ ‫هندســی در نقاط حادثــه خیز و پرخطر از جملــه راهکارهای‬ ‫مدیریت ترافیک شــهری میباشــد که در همین راستا عملیات‬ ‫اصالح هندسی در تقاطع خیابان ضلع غربی پارک تندرستی در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫قهرمانی اتش نشانان فردیسی‬ ‫در تیم منتخب کراسفیت‬ ‫استان البرز‬ ‫فردیــس قهرمــان اولیــن دوره رقابتهای کراســفیت لیگ‬ ‫تندرستی شد‪.‬‬ ‫با پایان یافتن مسابقات کراسفیت اتشنشانان در محل اکادمی‬ ‫ملی المپیک تیم منتخب کراســفیت اســتان البرز(فردیس) با‬ ‫کســب یک مدال طال‪،‬یک نقره و ســه برنز قهرمان این دوره از‬ ‫رقابتهای لیگ تندرستی کشور شد‪.‬‬ ‫این رقابتها که به مناســبت چهل و دومین ســالگرد پیروزی‬ ‫انقالب اســامی با حضور پر شــور اتشنشــانان شــهر تهران‪،‬‬ ‫شــهرقدس‪ ،‬کمالشهر‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬شــهریار و فردیس به عنوان‬ ‫نماینده استان ســرافراز البرز و همچنین با حضور میهمانانی از‬ ‫شهرهای تبریز و سمنان انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫تاکنون چند نقطه جهت تخلیه پسماند و‬ ‫نخاله های ساختمانی در نظر گرفته شده‬ ‫که طی مذاکرات انجام شده توافقی حاصل‬ ‫نگشــته و اکنون زمان ان رسیده به طور‬ ‫جدی تری با در پیش گرفتن رویه تعامل‬ ‫و مباحث قانونی و اطالع رسانی امتیازات‬ ‫و ســطح باالی درامد زایی در این فعالیت‬ ‫برای صاحــب زمین و چــاه وارد مذاکره‬ ‫شــد و ظرف یک هفته چنانچه نتیجه ای‬ ‫حاصل نشود مراتب به دادستان فردیس به‬ ‫عنوان مدعی العموم منعکس گردد‪.‬‬ ‫در ادامــه هر یک از اعضای کارگروه به‬ ‫بیان گزارش عملکرد حوزه خود پرداخته‬ ‫و مسائلی از قبیل تهیه طرح جامع پسماند‬ ‫توسط شهرداری ها‪ ،‬پلمپ گاراژهای غیر‬ ‫مجاز ‪ ،‬استقرار کانکس جهت تبادل زباله‬ ‫با شــوینده در برخی نقاط فردیس توسط‬ ‫معاونت پســماند‪ ،‬لزوم ارائه گزارشــات‬ ‫عملکرد پیمانکاران حمل پسماند به اداره‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬لوگو گذاری ماشین های‬ ‫ویژه حمل پسماند توسط اتحادیه مربوطه‬ ‫و به تولیت اتــاق اصناف‪ ،‬پیگیری قضایی‬ ‫ماشین های متفرقه حمل زباله‪ ،‬همکاری‬ ‫بیشتر شبکه بهداشت و درمان‪ ،‬شهرداری‬ ‫هــا و اداره محیط زیســت در نظارت بر‬ ‫تفکیک و نحوه دپو پســماندهای عفونی و‬ ‫ســاختمانی و‪ ....‬مورد بحث و گفت و گو‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫اخبار‬ ‫فعالیت ‪ ۲۶۰‬تیم جهادی‬ ‫برای مقابله با کرونا در‬ ‫فردیس‬ ‫رئیس شبکه بهداشت و درمان فردیس تصریح کرد‪ :‬در اجرای‬ ‫طرح محله محور شــهید حاج قاسم سلیمانی در این شهرستان‬ ‫‪ ۲۶۰‬تیم جهادی با سپاه و شبکه بهداشت برای مقابله با بیماری‬ ‫کرونا همکاری می کنند که این مشارکت مردمی تاثیر خوبی در‬ ‫روند مقابله با این بیماری داشته است‪.‬‬ ‫محمدرضا ترابی در جلســه ســتاد مقابله با کرونا در فردیس‬ ‫که با حضور ســایر اعضا در فرمانداری برگزار شــد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬فعالیت های قــرارگاه عملیاتــی مقابله با کرونا در ســه‬ ‫مرحله معیشتی توسط ســپاه‪ ،‬مراقبتی به صورت رصد خانواده‬ ‫و اطرافیان فرد با تســت مثبت و نظارتی توســط بسیج‪ ،‬سپاه‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬اصناف و همه دستگاه های اجرایی‬ ‫و نظارتی متولی اجرا می شود و تمام فعالیت ها تحت نظر مسئول‬ ‫پایگاه بسیج صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ترابی با بیان اینکه شهرســتان فردیس در زمینه موفقیت در‬ ‫مقابله با کرونا در ســطح کشــور دارای رتبه اول تا سوم است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امر با همت کادر درمانی و مشــارکت مردمی در طرح‬ ‫محله محور شهید حاج قاسم سلیمانی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی توضیحاتی پیرامون واکسن روسی بیان کرد و متذکر شد‪:‬‬ ‫با توجه به شــرایط حساس نگهداری واکســن و اولویت تزریق‬ ‫کادر درمــان‪ ،‬جانبازان و بیماران خــاص و ‪ ،...‬بازه زمانی تزریق‬ ‫کل کشــور ممکن است حدود یک ســال زمان ببرد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫تنها راه مصونیت از این ویروس را در حال حاضر رعایت پروتکل‬ ‫بهداشتی است‪.‬‬ ‫طرح محله محور شهید سلیمانی عامل کنترل بیماری‬ ‫کرونا در فردیس‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان فردیس گفت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫محله محور شــهید حاج قاسم ســلیمانی منجر به موفقیت این‬ ‫شهرستان در کنترل بیماری کرونا شده است‪.‬‬ ‫ترابی اظهار کرد‪ :‬در جهش جدید کووید ‪ ۱۹ -‬که به کرونای‬ ‫انگلیسی معروف شده است همه گروه های سنی به ویژه کودکان‬ ‫در خطر هستند‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬اجرای طرح محله محور شــهید حاج قاســم‬ ‫سلیمانی در شهرستان فردیس موجب دست یافتن دستاوردهای‬ ‫بسیار مطلوبی در کنترل بیماری کرونا شده است‪.‬‬ ‫مادر شهیدان شفیعی دعوت‬ ‫حق را لبیک گفت‬ ‫مادر شهیدان غالمرضا و سعید شفیعی روز جمعه دعوت حق‬ ‫را لبیک گفت و به دیدار فررندان شهیدش شتافت‪.‬‬ ‫رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتان فردیس به‬ ‫خبرنگار ایرنا افــزود‪ :‬حاجیه خانم کیهان بارجانی بر اثر عارضه‬ ‫قلبی در بیمارستان خاتم االنبیاء(ص) تهران دعوت حق را لبیک‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫محمدحسین رنجبر افزود‪ :‬پیکر این مادر شهدای واالمقام در‬ ‫جوار فرزندان شــهیدش در امامزاده محمد(ع ) به خاک سپرده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شهیدان غالمرضا و سعید شــفیعی از شهدای دهه ‪ ۶۰‬و در‬ ‫عملیات کربالی پنج بر اثر اصابت ترکش خمپاره شربت شهادت‬ ‫نوشیدند‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس ‪ ۳۷۵‬شهید تقدیم ارمان های امام (ره) و‬ ‫انقالب اسالمی کرده است‪.‬‬ ‫‪ 2500‬بسته‬ ‫معیشتی هالل احمر‬ ‫بین نیازمندان‬ ‫فردیس توزیع شد‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 135‬هفته چهارم ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫شهردار مشکین دشت فردیس درباره جابجایی درختان‬ ‫یک خیابان توضیح داد‬ ‫شهردار مشکین دشت در شهرستان فردیس‬ ‫بعد از انکه جابجایی دهها نهال درخت چنار در‬ ‫این شهر با بازتاب هایی در شبکه های اجتماعی‬ ‫مواجه شــد‪ ،‬با ارایه توضحیاتی درباره این اقدام‬ ‫شــهرداری گفت‪ :‬دامن زنندگان به این موضوع‬ ‫هدف های دیگری را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیر برخی ها در شــبکه های‬ ‫اجتماعی از ریشــه دراوردن این درختان چنار‬ ‫که گفته می شــود عمری بین یک تا سه سال‬ ‫دارند را به ســوء مدیریت شــهرداری و شورای‬ ‫شهر مشکین دشت نسبت داده و حتی ان را به‬ ‫نوعی یک جنایت زیست محیطی و نابخشودنی‬ ‫دانسته و خواستار توضیح منطقی در این زمینه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫منتقدان با اســتناد به خبرهای شهردار سابق‬ ‫مشکین دشــت که در اولین روزهای فروردین‬ ‫امســال همزمان با کاشت این درختان چنار در‬ ‫خصوص اب مورد نیاز ایــن درختان از ابیاری‬ ‫قطره ای برای صرفــه جویی اب خبر داده بود‪،‬‬ ‫تاکید کرده اند اگر به این امر رســیدگی نشود‪،‬‬ ‫علیه شورای شهر و شهرداری در مراجع قضایی‬ ‫اعالم جرم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این بلوار نوســاز اولین ورودی شهرک بعثت‬ ‫در شهر مشــکین دشت محسوب می شود و در‬ ‫وســط بلوار به صورت یکی در میان درختان کاج و چنار کاشته شده‬ ‫بود که شمار چنارهای ان تا ‪ ۲۰۰‬اصله تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫براین اســاس برخی ها در شــبکه های اجتماعــی جابجایی این‬ ‫درختان را نیازمند کسب رای کمیسیون ماده ‪( ۷‬قطع اشجار) دانسته‬ ‫و پرســیده اند ایا شــهرداری این رای را از کمیســیون مربوطه اخذ‬ ‫کرده است؟‬ ‫این ها بخشی از بازتابهای ناشی از جابجایی این درختان در فضای‬ ‫مجازی بود که خبرنگار ایرنا نظر شــهردار مشــکین دشت را در این‬ ‫زمینه جویا شــد و وی معتقد اســت که این واکنش ها هیچ مبنای‬ ‫علمی و منطقی ندارد و برخی بیشــتر جنبــه بهانه جویی و تخریب‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حســین بغدادی افزود‪ :‬در وسط این بلوار یک ردیف درخت کاج و‬ ‫یک ردیف چنار کاشــته اند‪ ،‬این درحالی اســت که کاج اب چندانی‬ ‫نمی خواهد‪ ،‬اما چنار درخت اب بری اســت و این دو گونه درخت از‬ ‫حیث همزیســتی متضاد هم هستند؛ از طرفی چنار درخت پر برگ و‬ ‫شاخه ای اســت که برگ ریزان فراوانی نیز دارد و علت‬ ‫ســوم هم به جهت قد و قامت بلند چنار اســت که می‬ ‫تواند مانع روشــنایی چراغ های برق خیابان در شب ها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براین اساس در هیچ شهر و منطقه ای‬ ‫در وســط بلوار درخت چنار دیده نمی شــود‪ ،‬ولی این‬ ‫اتفاقی اســت که در گذشــته در این بلوار انجم گرفته‬ ‫و ما هم بنای بی اخالقی نداریم که بگوییم مســووالن‬ ‫شهرداری مشکین دشت این خطا را مرتکب شده اند‪.‬‬ ‫بغــدادی که با حکم اســتاندار البــرز از اواخر تیرماه‬ ‫امسال به عنوان شهردار مشــکین دشت منصوب شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین در ایــن فصل که درختان خواب‬ ‫هستند‪ ،‬گفتیم جای این درختان مناسب نیست و بهتر‬ ‫اســت انها را از زمین بیرون اورده و جای انها درختان‬ ‫کارکوزا بکارنــد و از درختان چنار هم در جای دیگری‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫بغدادی در خصوص افرادی که مدعی شدند این اقدام‬ ‫شــهرداری نیازمند اخذ رای کمیسیون ماده هفت است‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬از خاک بیرون اوردن چندین اصله نهال‬ ‫یک یا ‪ ۲‬ســاله چنار به رای کمیسیون نیاز ندارد‪ ،‬چون‬ ‫این کمیسیون برای "قطع اشجار" است‪ ،‬درحالی که در‬ ‫این بلوار هیچ درختی قطع نشــده و نهالی که در دوره‬ ‫خواب اســت از ریشه بیرون کشیده شــده تا در جای‬ ‫دیگری کاشته شود‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه شهرداری خود متولی این کار است و از کسی‬ ‫مجــوز نمی گیرد‪ ،‬بلکه جهت قطع یا کاشــت برای بقیه مجوز صادر‬ ‫مــی کند‪ ،‬گفت‪ :‬به هــر حال دالیل موجه ایــن جابجایی اعم از اب‬ ‫بــر بودن چنــار و مغایرت ان با کم اب بر بــودن کاج‪ ،‬برگ ریزان و‬ ‫بلندقامت بودن چنار و ممانعت ان روشــنایی بلوار در شــب ها ارایه‬ ‫کــردم تا دیگر بهانه ای برای برخی ها جهت تشــویش اذهان و افکار‬ ‫عمومی باقی نماند‪.‬‬ ‫فعاالن فرهنگ و هنر فردیس برای دریافت هنر کارت اقدام کنند‬ ‫رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان فردیس با اشاره به نکات‬ ‫مهم در خصوص فعال ســازی هنر کارت و اسامی اعالم شده اعالم داشت‪:‬‬ ‫اهالــی فرهنگ‪ ،‬ادب و هنر در ســاعت اداری برای دریافت کارتهای خود‬ ‫با در دســت داشــتن کارت ملی به نماینده صندوق اعتباری هنر در اداره‬ ‫شهرستان فردیس مراجع کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشــاد اســامی شهرســتان‬ ‫فردیس حمید رضا ولیزاده گفت‪ :‬اهالی فرهنگ‪ ،‬ادب و هنر پس از دریافت‬ ‫هنر کارت‪ ،‬شــماره ‪ ١٦‬رقمی درج شده بر روی کارت را با همان موبایلی‬ ‫که هنر کارت را ثبت نام کرده اند به شماره ‪ ٥٠٠٠٢٨١٩٠‬پیامک کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬صــدور هنر کارت را اتفاق مثبت دانســت که در زمان حاضر‬ ‫برای ‪ 6۸‬نفر از فعاالن فرهنگ و هنرشهرستان فردیس صادر شده است و‬ ‫به مرور برای دیگر اعضای صادر و ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫حمید رضا ولیزاده رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان‬ ‫فردیس افزود‪ :‬سپس ‪ ٢٤‬یا ‪ ٤٨‬ساعت اینده رمز کارت پیامک خواهد شد‬ ‫و قابل اســتفاده در کارت خوان فروشــگاه ها‪ ،‬عابر بانک ها و ‪ ...‬می باشد‬ ‫و اعضایی که در بانک اینده حســاب ندارنــد و برای گرفتن کمک هزینه‬ ‫کرونا به بانک اینده نرفته اند‪ ،‬قبل از ارســال پیامک فعال ســازی کارت‪،‬‬ ‫با در دســت داشتن اصل شناســنامه و کارت ملی جهت احراز هویت به‬ ‫نزدیکترین شــعبه بانک اینده مراجعه نمایند‪ ،‬سپس پیامک فعال سازی‬ ‫را ارسال کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬هنرمندانی که اســامی انها در نوبت اول اعالم‬ ‫گردیده تا زمانی که رمز کارت برایشــان ارســال نشده است‪ ،‬از گذاشتن‬ ‫کارت در عابر بانک خودداری کرده‪ ،‬چون به دلیل عدم فعال شدن‪ ،‬توسط‬ ‫عابر بانک مسدود خواهد شد و نیاز است تا در حفظ و نگه داری هنر کارت‬ ‫دقت نمایند‪ ،‬چون صدور مجدد ان مشمول فرایند زمانی طوالنی و هزینه‬ ‫‪ ٢٠٠‬هزار تومانی از طرف مرجع صادر کننده کارت خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی است ؛ هنرکارت فقط به شخصی که کارت به نامش صادر شده‬ ‫تحویل می شود‪.‬‬ ‫سرهنگ ملکی رئیس پلیس شهرستان فردیس خبرداد‪:‬‬ ‫کالهبـــردار را شنــاسایی کنید‬ ‫پلیس اگاهی شهرستان فردیس با انتشار تصویر کالهبردار حرفه‬ ‫ای که با تهیه چک های مســروقه و مجعول اقدام به خرید اجناس‬ ‫‪ ،‬از شــهروندان می کرد خواســت در صورت شناسایی نامبرده به‬ ‫پلیس اگاهی این شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در‬ ‫این خصوص اظهار داشــت‪ :‬در پی دستگیری یک کالهبردار حرفه‬ ‫ای توسط پلیس اگاهی فردیس که با استفاده از چک های مسروقه‬ ‫و مجعول اقدام به خرید اقالم خوراکی از مراکز عمده فروشــی در‬ ‫استان های البرز و تهران می کرد‪ ،‬تحقیقات در این زمینه اغاز شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص شــیوه و شــگرد این کالهبردار حرفه ای اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬متهم ابتدا سوژه های خود را از طریق سایت های خرید و‬ ‫فروش اقالم در شهرهای کرج و تهران شناسایی کرده‪ ،‬و طی چند‬ ‫معامله با مبالغ کم و جلب اعتماد فروشندگان با بیان این که قصد‬ ‫گســترش کارخود را دارد‪ ،‬اجناس زیادی از ان ها خریداری و در‬ ‫قبال ان چک های سرقتی و جعلی ارائه و متواری می شد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی فردیــس ادامه داد‪ :‬با توجــه به کالهبرداری‬ ‫گســترده این متهم در سطح اســتان های البرز و تهران و با توجه‬ ‫دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان‬ ‫فردیس مبنی بر انتشــار تصویر وی در رسانه های جمعی‪ ،‬پلیس‬ ‫اگاهی این شهرستان از شهروندان درخواست دارد چنانچه توسط‬ ‫ایــن متهم مورد کالهبرداری قرار گرفته اند‪ ،‬به اداره پلیس اگاهی‬ ‫واقــع در فردیس‪ ،‬جاده مالرد‪ ،‬خیابان اهــری بعد از پمپ بنزین‪،‬‬ ‫ساختمان پلیس اگاهی این شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫* کشف موتورسیکلت قاچاق‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از کشف یک دستگاه موتور‬ ‫سیکلت قاچاق به ارزش ‪ 8‬میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی در این خصوص بیان داشت‪ :‬در راستای‬ ‫برخــورد قاطع با قاچــاق کاال و ارز و در پی دریافت خبری مبنی‬ ‫بر نگهداری یک موتورسیکلت هزار و‪ 400‬سی سی قاچاق در یک‬ ‫ســاختمان مسکونی در شهرک وحدت شهرستان فردیس‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع در دســتورکار پلیس امنیت عمومی این شهرســتان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ماموران پس از احراز صحــت خبر باهماهنگی مقام‬ ‫قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از ان جا یک دستگاه‬ ‫موتورســیکلت سوزوکی هزار و ‪ 400‬ســی سی قاچاق به ارزش ‪8‬‬ ‫میلیارد ریال کشف کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس با اشاره به دستگیری یک‬ ‫نفر در این رابطه اظهار داشــت‪ :‬در این زمینه پرونده ای تشکیل و‬ ‫برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد‪.‬‬ ‫معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان البرز افزود‪ :‬تاکنون ‪ 2500‬بسته معیشتی هالل احمر بین‬ ‫نیازمندان فردیس توزیع شــد و این بســته های معیشتی و بهداشــتی طی هفت مرحله از زمان شیوع کرونا‬ ‫تاکنون در اختیار نیازمندان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫داود رجبی در حاشیه توزیع بسته های معیشتی هالل احمر شهرستان فردیس اعالم کرد که ‪ ۳۰‬هزار بسته‬ ‫معیشتی و بهداشتی توسط هالل احمر از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بین نیازمندان این استان توزیع شده است‪.‬‬ ‫معــاون داوطلبان جمعیت هــال احمر البرز گفت‪ :‬توزیــع این کمک ها با در نظر گرفتن کرامت انســانی‬ ‫نیازمندان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در مرحله بعد برای ایام پایانی سال و شب عید امیدوارم با کمک خیرین برای افراد نیازمند‬ ‫و بی بضاعت بتوانیم حداقل خدمات را به انها ارائه دهیم ‪.‬‬ ‫رجبی از مردم نیکوکار و خیرین خواســت با توجه به تاســیس بانک امانات پزشکی برای افراد اسیب دیده‬ ‫از کرونا با جمعیت هالل احمر اســتان همکاری بیشتر داشته باشند و تجهیزات و لوازم پزشکی بدون استفاده‬ ‫در منــزل را به جمعیت هالل احمر بســپارند تا در صورت نیاز و امانت به افراد اســیب دیده از ویروس کرونا‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش در این مراســم علیرضا صیاد معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرماندار فردیس؛ نادر‬ ‫مایلی رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان فردیس حضور داشتند‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس از خیرین و عزیزان هالل احمر که در این کار خیر و احســان که مشــارکت داشتند‬ ‫تقدیر و تشکر نمود و خواستار تداوم این گونه حرکت های انسان دوستانه شد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 141

هفته نامه خبر فردیس 141

شماره : 141
تاریخ : 1400/01/21
هفته نامه خبر فردیس 140

هفته نامه خبر فردیس 140

شماره : 140
تاریخ : 1400/01/14
هفته نامه خبر فردیس 139

هفته نامه خبر فردیس 139

شماره : 139
تاریخ : 1399/12/26
هفته نامه خبر فردیس 138

هفته نامه خبر فردیس 138

شماره : 138
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه خبر فردیس 137

هفته نامه خبر فردیس 137

شماره : 137
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه خبر فردیس 136

هفته نامه خبر فردیس 136

شماره : 136
تاریخ : 1399/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!