هفته نامه خبر فردیس شماره 134 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 134

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 134

هفته نامه خبر فردیس شماره 134

‫هفته انهم‬ ‫با حضور استاندار البرز‪:‬‬ ‫‪ ۳۶‬طــرح عمــرانی‬ ‫و صنعتی در فردیس‬ ‫گشایش یافت‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫کشف ‪ 59‬کیلوگرم‬ ‫حشیش از مخفیگاه‬ ‫قاچاقچیاندر‬ ‫فردیس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫رسیدگی به شکایات‬ ‫کارگری و کارفرمایی در‬ ‫فردیس‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار هزار معلول در فردیس‬ ‫خدمات توانبخشی دریافت‬ ‫می کنند‬ ‫‪4‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 134‬هفته سوم‪ 23 ،‬بهمن ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫اجحاف سازمان انتقال خون‬ ‫در حق مردم فردیس و‬ ‫نیازمندان خون!‬ ‫درسهایی از یک اتفاق در‬ ‫فردیس‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫از انجا که این تنها تریبون و نشریه مکتوب فردیس‬ ‫نمی تواند هیچ اتفاق و رویدادی در این شهرســتان‬ ‫را نادیده بگیرد‪ ،‬ســعی می کنم مروری بر اتفاق و‬ ‫درگیــری که چند روز پیش بیــن یک دوره گرد و‬ ‫یکی از عوامل پیمانکار پسماند شهرداری رخ داد و با‬ ‫بازتاب های فراوانی در فضای مجازی مواجه شد را با‬ ‫مخاطبان عزیز در میان گذارم‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫تقدیر از نفرات‬ ‫برتر جشنواره‬ ‫موسیقی جوان‬ ‫البرز‬ ‫هفت هزار واحد صنفی در‬ ‫فردیس بازرسی شدند‬ ‫فردیس به ‪ ۱۰‬پایگاه‬ ‫اورژانس نیاز دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مشاور و مدیر حوزه‬ ‫پنج کشاورز فردیس‬ ‫نمونه استانی شدند‬ ‫شهردار فردیس‬ ‫بنز قاچاق در «فردیس»‬ ‫منصوب شد‬ ‫توقیف شد‬ ‫‪4‬‬ ‫حسین دقیقیان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دفتر انجمن حمایت از زندانیان‬ ‫شهرستان فردیس گشایش یافت‬ ‫همزمان با ایام اهلل دهه فجــر‪ ،‬دفتر انجمن حمایت از زندانیان‬ ‫فردیس با حضــور مدیر کل زندانهای اســتان البرز‪ ،‬امام جمعه‪،‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب و جمعی از خیرین این شهرســتان‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان فردیس در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم با کمک های خیرین بتوانیم زندانیان را ازاد کنیم‪،‬‬ ‫چرا که وقتی سرپرســت خانواده در زندان به سر می برد عالوه بر‬ ‫شخص اثار سوء برای خانواده او نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫* دادســتان فردیس‪ :‬مدعی العموم عنــوان و جایگاه‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان را دارد‬ ‫دکتر حســین ناصرخاکی با یاداوری اینکــه انجمن حمایت از‬ ‫زندانیان فردیس یک تشکل حقوقی است که مدیرعامل و مدعی‬ ‫العموم به عنوان رییس هیات مدیره ان اســت افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫انجمن حمایت از زندانیان فردیس با کمک خیرین توانسته است‬ ‫تبعات اجتماعی ناشــی از زندانی بودن سرپرســت خانواده را به‬ ‫حداقل برساند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬انجمن حمایــت از زندانیان فردیس از نظر‬ ‫ســاختاری فضای کافی را نداشت که به همت خیرین شهرستان‬ ‫فردیس ســاختمانی در محدوده داخلی زندان فردیس با زیربنای‬ ‫‪ ۱۱۰‬مترمربع و با هزینه ‪ ۲۳۶‬میلیون تومان ساخته شد‪.‬‬ ‫* امام جمعه فردیس‪ :‬خانــواده زندانی نباید در معرض‬ ‫اسیب قرار گیرد‬ ‫امــام جمعه فردیس نیــز در این ایین گفت‪ :‬جــرم و مجازات‬ ‫مربــوط به خود زندانی اســت و خانواده هــای زندانیان نباید در‬ ‫معرض اســیب های زیادی قرار گیرند و ایــن یکی از معضالت‬ ‫غیرقابل انکار زندان است‪.‬‬ ‫حجت االســام و المسلمین دکتر ایمانی افزود‪ :‬وجود زندان ها‬ ‫در البرز ســبب می شود که خیلی از خانواده های این زندانیان از‬ ‫شهرها و اســتان های دیگر به البرز مهاجرت کنند و اگر خانواده‬ ‫زندانیان حمایت نشــوند‪ ،‬بدیهی اســت که مورد انــواع بزه قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫* انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان فردیس سال‬ ‫گذشته رتبه ششم کشور را کسب کرد‬ ‫مدیرعامــل انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان فردیس هم‬ ‫در ایــن ایین گفت‪ :‬انجمن حمایت از زندانیان فردیس در ســال‬ ‫گذشــته رتبه ششم در بین انجمن های کشور‬ ‫را کسب کرده است‪.‬‬ ‫غالمرضا نادری نژاد افزود‪ :‬ایجاد درامد پایدار‬ ‫و رشد حدود چهار برابری منابع درامد انجمن‬ ‫نســبت به مدت مشابه سال گذشته و برقراری‬ ‫مســتمری برای خانواده های تحت پوشش از‬ ‫الویت های اصلی انجمن است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬اکنــون پرداخت هزینه‬ ‫های حمایتی برای ‪ ۲۵۲‬خانواده تحت پوشش‬ ‫توســط انجمــن حمایت از زندانیــان فردیس‬ ‫برقرار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۴۳ :‬گوشــی هوشمند و تبلت نیز‬ ‫تهیه و به فرزندان تحت پوشش انجمن حمایت‬ ‫از خانواده زندانیان اهداء شده است‪.‬‬ ‫نادری نژاد افزود‪ :‬اهداء لوازم خانگی از جمله‬ ‫یخچــال‪ ،‬لباسشــویی‪ ،‬اجــاق گاز و تلویزیون‬ ‫و پرداخت ‪ ۲۰‬مــورد کرایه منــزل‪ ،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت و اشــتغال فرزندان تحت حمایت از انجمن زندانیان از‬ ‫جمله اقدامات انجام شده این انجمن است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان فردیس نیز‬ ‫گفت‪ ۱۱۴ :‬زندانی جرائــم غیرعمد به مبلغ بدهی یک میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومان تا پایان دی ماه امســال از ندامتگاه فردیس‬ ‫ازاد شدند‪.‬‬ ‫* مهندس دهنه ای خیر فردیسی‪ :‬ایران بیشترین تعداد‬ ‫خیر را نسبت به جمعیت خود دارد‬ ‫مهندس مهدی دهنه ای خیر فردیسی نیز در این ایین با ابراز‬ ‫خرســندی از گشایش دفتر انجمن حمایت از زندانیان شهرستان‬ ‫فردیس گفت خیرین در کشــور ایران کم نیســتند به نحوی که‬ ‫ایران تنها کشــوری اســت که از نظر جمعیت باالترین خیرین را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکی از دالیل اصلی در دارا بودن شــمار زیادی‬ ‫خیر در جمهوری اســامی ایران این است که در تمام ادیان الهی‬ ‫باالخص دین مقدس اســام و فرهنگ ملت ایران از گذشته های‬ ‫دور به احســان‪ ،‬بخشــش و یاری به هم نوعان بسیار سفارش و‬ ‫توصیه شده است‪.‬‬ ‫* مســووالن باید در مورد ضرورت های کارهای خیر به‬ ‫خیران اطالع رسانی کنند‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ملت ایران از بخشــش و احسان و همیاری‬ ‫همیشه لذت بردند و در امر خیر و خداپسندانه شرکت می کنند‪،‬‬ ‫منتهی بایــد خیرین‬ ‫دیده شوند‪ ،‬چراکه در‬ ‫موارد زیــادی خیران‬ ‫نمی دانند که باید در‬ ‫کجا هزینه کنند و کجا‬ ‫بــرای کار خیــر بهتر‬ ‫اســت‪ ،‬لذا این برعهده‬ ‫مســووالن اســت که‬ ‫بگویند اینجا مشــکل‬ ‫وجود دارد و نیاز است‬ ‫کــه با کمــک خیران‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫دهنــه ای گفــت‪:‬‬ ‫این اســت که در نظام‬ ‫مقــدس جمهــوری‬ ‫اسالمی یکی از عواملی‬ ‫که باعث انقالب شــد‬ ‫دوری مســووالن از‬ ‫مردم بود‪ ،‬ولی در نظام مقدس اســامی اینگونه اســت که وقتی‬ ‫مســوولی در نظام مســولیت قبول می کند باید خود را به مردم‬ ‫نزدیک کند و با مردم دوست باشد‪ ،‬مانند دکتر ایمانی امام جمعه‬ ‫محترم فردیس که هر موقع ما ایشان را دیدیم و عکسی از ایشان‬ ‫پیدا نکردیم که لبخند بر لبانش نباشد‪.‬‬ ‫در ایین گشــایش دفتر انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان‬ ‫فردیس‪ ،‬با اهدا لوح از شماری خیران از جمله مهندس دهنه ای‬ ‫تقدیر به عمل امد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫درسهایی از یک اتفاق در‬ ‫فردیس‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫به نظرم یکی از برترین جلوه های زیبا و اموزنده این اتفاق‪ ،‬نقش بی‬ ‫بدیل قانون و دستگاه قضا بود که صرفنظر از انچه واقع شد‪ ،‬نشان داد‬ ‫که قانون و مجریان ان مدافع بی چون و چرای قشر ضعیف و مظلوم‬ ‫شهر و جامعه هستند و اینگونه نیست که هر کسی می تواند دلبخواه‬ ‫دســت به هر کاری بزند‪ ،‬بلکه قانون و دستگاه قضا همگی در تالشند‬ ‫تا حقی از کسی ضایع نشود و شاهین ترازوی عدل همواره از مساوات‬ ‫و برابری برخوردار باشد‪.‬‬ ‫چنین شــد که پس از وقوع ان اتفاق که به نظر می رسید دستکم‬ ‫در ظاهــر و نگاه اول روح و وجدان عمومی جامعه را جریحه دار کرد‪،‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب فردیس در واکنشی قاطع دستور بازداشت‬ ‫فرد ضارب را به اتهام (تشــویش اذهان عمومی) صادر کرد و مهمتر‬ ‫اینکه او حتی مجرمان را نیز دارای حق دانست‪ ،‬به این معنی که اگر‬ ‫کســی مورد صدمه و ضرب و جرح قرار گرفته باشد‪ ،‬هرچند مرتکب‬ ‫جرم هم شده باشد‪ ،‬می تواند به دادستانی مراجعه کند‪.‬‬ ‫به هر حال این همان مرهمی بود که دادســتان فردیس با اقدام به‬ ‫موقع خود روح و روان جامعه را تسکین داد و هرچند افکار عمومی از‬ ‫وقوع ان حادثه تلخ ناراحت و چه بسا خشمگین شده بود‪ ،‬اما سرعت‬ ‫عمل دســتگاه قضا همراه با دیدن و انتقال احســاس امنیت در پناه‬ ‫قانون را می توان از جمله پیامدهای مثبت این اتفاق ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫تقویت روحیه و جســارت عذرخواهی در میان مسووالن و مدیران‬ ‫از دیگر جنبه های اموزنده این اتفاق به شــمار می رود اما قبل از ان‬ ‫معتقدم باید روی امکان‪ ،‬فرصت و مجالی که به عنوان شــبکه های‬ ‫اجتماعی در فضای مجازی در ســالهای اخیر برای همگان مهیا شده‬ ‫اندکی بیشتر تامل و تفکر کنیم‪.‬‬ ‫مفید و مضر بودن شــبکه های مجازی هم همچون دیگر امکانات‬ ‫در دسترس مردم جنبه نسبی دارد‪ ،‬چاقو مثال رایجی در این زمینه‬ ‫است که می تواند توسط یک قاتل یا جراح بکار گرفته شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫شــبکه های اجتماعی و بطور کلی فضای مجــازی هم از این قاعده‬ ‫مثتنی نیســتند‪ ،‬چراکه بعد انتشار ان تصاویر برخی مدیران و اهالی‬ ‫رســانه به جنبه های نادیده یا ناپیدای این اتفاق اشاره کردند که می‬ ‫تواند حداقل در صورت مساله تا حدی تعدیل ایجاد کند‪.‬‬ ‫یک جنبه از این تعدیل به متهم اصلی این واقعه مربوط می شود که‬ ‫به عنوان یکی از عوامل و نیروهای شرکت پیمانکار پسماند شهرداری‬ ‫فردیس معرفی شــده اســت‪ ،‬اکنون که چند روز از ماجرا گذشته و‬ ‫مقداری از حساسیت ها نسبت به لحظه وقوع این اتفاق کاسته شده‬ ‫است‪ ،‬برخی ها ضارب را عامل و عمل کننده به وظایف خود می دانند‪،‬‬ ‫هرچند نمی توانند برخورد تند و غیرمتعارف او را نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫جنبه مهم دیگر اســتناد به قانون اســت که طبق ماده ‪ 16‬قانون‬ ‫مدیریت پسماند‪ ،‬نگهداری و مخلوط کردن‪ ،‬جمع اوری‪ ،‬حمل و نقل‪،‬‬ ‫خرید و فروش و دفع و صدور پســماندها خارج از چارچوب مقررات‬ ‫قانون جرم است و افراد متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی‬ ‫محکوم خواهند شــد‪ ،‬بنابراین فرد مضروب یعنی همان اقا مرتضی‬ ‫دوره گرد مرتکب تخلف شده است‪.‬‬ ‫از طرفی طبق اصل ‪ ۳۹‬قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی‬ ‫ی شود ممنوع‬ ‫که به حکم قانون دستگیر‪ ،‬بازداشت‪ ،‬زندانی و تبعید م ‬ ‫و موجب مجازات اســت‪ ،‬بنا بر این اصل حتی اگر به تشخیص قانون‪،‬‬ ‫فرد زباله گرد مجرم باشد‪ ،‬برخورد غیرمتعارف همراه با هتک حرمت‬ ‫فرد‪ ،‬جرم تلقی می شــود‪ ،‬لذا این بــار ضارب یعنی اقا امید مقصر و‬ ‫متخلف است‪.‬‬ ‫باید تاکید کنم که مقصود اصلی از شــرح و بیان گوشــه ای بسیار‬ ‫کوچک از این اتفاق‪ ،‬نشــان می دهد که انچه واقع شده‪ ،‬لزوما نمی‬ ‫تواند عین حقیقت ماجرا باشد و هر واقعه ای دارای جنبه های پنهان‬ ‫و ناپیداست که هرگونه پیش فرض و قضاوت و پیش داوری را دشوار‬ ‫و حساس می کند‪ ،‬براین اساس به اقا امید یعنی ضارب بابت حقوق‬ ‫ماهانه وظیفه ممانعت از دخالت زباله گردها محول شده و اقا مرتضی‬ ‫یعنی مضروب هم برای کســب روزی بــه نوعی ناچار به زباله گردی‬ ‫اســت‪ ،‬پس شــاید بتوان ادعا کرد که با پرســش و معادله ای چند‬ ‫مجهولی و بدون پاسخ مواجه هستیم!‬ ‫واقعیت این اســت که در چنین شرایطی اغلب یا بهتر است بگویم‬ ‫همیشــه بحث فرهنگسازی و اموزش مطرح می شود‪ ،‬راه حلی برای‬ ‫بســیاری از امور که زمانبر و توام با یک ســری موانع اســت و بطور‬ ‫معمول از ســطح حرف و پند و نصیحت نیز فراتــر نمی رود‪ ،‬لیکن‬ ‫چون زباله یا به تعبیری طالی کثیف نقش و تاثیری غیرقابل انکار در‬ ‫این اتفاق و درامدزایی دارد‪ ،‬به نظر می رسد بازهم شاهد اتفاق های‬ ‫مشابهی باشیم‪ ،‬همانگونه که پیشتر هم از این دست اتفاق ها نه فقط‬ ‫در فردیس بلکه در دیگر شــهرها نیز رخ داده است‪ ،‬اما به جز موارد‬ ‫خاص‪ ،‬بقیه ان اتفاق ها راه و امکان تصویربرداری و انتشــار در شبکه‬ ‫های اجتماعی پیدا نکرده اند‪.‬‬ ‫تصور می کنم وقتی موضــوع جمع اوری و تفکیک و تبدیل زباله‬ ‫به ســود و درامد مطرح می شــود و این حق قانونی برای شهرداری‬ ‫محفوظ و محترم شمرده شده است که طالی کثیف را به پیمانکاران‬ ‫واگذار کند‪ ،‬الجرم باید شــرایط و ساختار قانونی و منظمی برای ان‬ ‫وضع و اجرا شــود‪ ،‬هرچند این امر نیز به زبان و بیان ســاده اســت‪،‬‬ ‫چراکه با توجه به شــرایط دشــوار اقتصادی کنونی‪ ،‬ســاماندهی و‬ ‫ساختارمند کردن بحث درامد حاصل از زباله به ویژه وقتی رقم تعهد‬ ‫شــده پیمانکار پسماند در پرداخت به شــهرداری را نگاه کنیم‪ ،‬خود‬ ‫کارستانی است که به این راحتی ها قابلیت اجرا ندارد!‬ ‫بگذریم‪ ،‬چون دســتگاه قضا همانگونه که دادستان فردیس همان‬ ‫ابتدا بی درنگ با واکنشــی قاطع پاسخ قانع و مجاب کننده به افکار‬ ‫عمومی داد‪ ،‬بطور قطع پس از رسیدگی و مختومه اعالم شدن پرونده‬ ‫اتفاق هفته گذشــته این شهر‪ ،‬با هدف درس اموزی و فرهنگ سازی‬ ‫در اینده‪ ،‬بیشتر می توان به نقد و بررسی جزییات این واقعه پرداخت‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اینکه ضارب خیلی زود به اشتباه و تندروی خود اذعان‬ ‫و از مضروب عذرخواهی کرد را می توان از جنبه های مثبت این اتفاق‬ ‫دانست‪ ،‬بخصوص اقدامات شــهردار فردیس در همدلی با مضروب و‬ ‫کوتــاه نیامدن در قبال هرگونه تخطی و نیز دلجویی و عذرخواهی او‬ ‫همراه با جمعی دیگر از جمله پیمانکار پسماند از اقا مرتضی و جدیت‬ ‫در پیگیــری این اتفاق با توجه به اینکــه به هر حال این پیمانکار به‬ ‫نحوی با شــهرداری در ارتباط بوده است‪ ،‬از دیگر جلوه های خوب و‬ ‫مطلوب این ماجرا به شمار می رود‪.‬‬ ‫خالصه از انجا که این اتفاق در نهایت توام با درسهایی برای اموختن‬ ‫و تجربه اندوزی برای اینده به خیر و خوشی به اخر رسید‪ ،‬ما هم به‬ ‫هم میزان بسنده کرده و امیدواریم این واقعه به الگو و نمونه ای برای‬ ‫یافتن راه حل معتدل و قابل قبولی جهت رفع مشــکالت و معضالت‬ ‫مشــابه و بطور خاص چاره اندیشی برای قشر اسیب پذیر زباله گرد‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬همانگونه که شهردار فردیس سفارش اقامرتضی در مورد‬ ‫بکارگیری قانونی او در شرکت پیمانکار پسماند را انجام داد‪.‬‬ ‫ختم کالم‪ ،‬زباله‪ ،‬اشــغال‪ ،‬پســماند و زباله گرد یا هر اسم دیگری‬ ‫روی ان بگذاریم تغییری در معنی و محتوای قشر فعال در ان بوجود‬ ‫نخواهــد اورد‪ ،‬حال با توجه به اینکه بازیافت زباله از مبدا یا مقصد نه‬ ‫تنها در شــهرهای کشــور بلکه حتی در دیگر کشورها به یک شغل‬ ‫و اشــتغال و درامد خاص خودش مبدل شــده است‪ ،‬پس شایسته و‬ ‫سنجیده این است که برای ان قانون و ساختار قوی و معینی تعریف‬ ‫و اجرا شود تا شاهد اتفاق های شبیه هفته گذشته فردیس نباشیم‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 134‬هفته سوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫‪ ۳۶‬طرح عمرانی و صنعتی در فردیس گشایش یافت‬ ‫همزمان با هشتمین روز از ایام اهلل دهه مبارک‬ ‫فجر با حضور عزیزاله شهبازی استاندار البرز‪۳۶ ،‬‬ ‫طرح عمرانی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی روز یکشنبه در‬ ‫شهرستان فردیس گشایش یافت‪.‬‬ ‫* استاندار‪ :‬طرح های گشایشی البرز ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش یافت‬ ‫اســتاندار البرز اعالم کرد کــه در ایام اهلل دهه‬ ‫مبارک فجر امســال تعداد طرح هــای افتتاحی‬ ‫و میزان اعتبارات صرف شــده بــرای انها در این‬ ‫اســتان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در ایین کلنگ زنی زیرگذر‬ ‫ســرحداباد فردیس افزود‪ :‬امسال بیش از ‪۲‬هزار‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار صرف طرح های دهه‬ ‫مبارک فجر شــده که ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان ان از‬ ‫محل منابع دولتی و ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان توسط‬ ‫بخش خصوصی هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت طرح زیرگذر سرحداباد‬ ‫فردیــس گفت‪ :‬این طــرح یکــی از طرح های‬ ‫مهم عمرانی اســت که با همــکاری فرمانداری و‬ ‫شهرداری فردیس برای رفاه حال مردم و تسهیل‬ ‫در تــردد انها تا خرداد ماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره‬ ‫برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در فردیس ‪ ۳۶‬طرح دولتی و‬ ‫خصوصــی با صرف اعتبار ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ ۱۹ :‬بهمــن یاداور بیعت‬ ‫افســران نیروی هوایی ارتش بــا امام راحل (ره)‬ ‫است که این بیعت اگاهانه تحقق انقالب اسالمی‬ ‫ایران را سرعت بخشید‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس‪ 230 :‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار هزینه شده است‬ ‫فرماندار فردیس در ایین گشــایش این طرح‬ ‫هــا گفت‪ :‬برای اجرای این طرح ها ‪ ۲۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان از محل اعتبارات دولتی و بخش خصوصی‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو افزود‪ :‬بــا افتتاح این طرح ها‬ ‫برای ‪ ۳۰۰‬نفر اشــتغال ایجاد شــد ضمن انکه‬ ‫تعداد طرح ها نســبت به دهه فجر سال گذشته‬ ‫از نظر اعتبارات و تعداد اشــتغال افزایش نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه این طرح‬ ‫ها در بخش دولتی و خصوصی‬ ‫به بهره برداری رســید‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬پنج طــرح در بخش‬ ‫خصوصی شــامل خــط تولید‬ ‫انواع ظروف پالســتیکی‪ ،‬انواع‬ ‫کمپرسور هوا‪ ،‬مبدل هواخنک‬ ‫چیلر تراکمی‪ ،‬سردخانه ثابت‪،‬‬ ‫سیســتم تهویه مطبــوع و انواع‬ ‫درپوش و ســرپوش پالســتیکی‬ ‫بطــری از پلی اتیلن در شــهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت به سرانجام‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس ‪ ،‬احــداث‬ ‫تعدادی بلوار‪ ،‬انتقال اب کشاورزی‬ ‫به طول ‪ ۶۰۰‬متر ‪ ،‬ایجاد مشاغل‬ ‫خانگی‪ ،‬رونمایی از ادوات و ماشین‬ ‫های جدیــد کشــاورزی‪ ،‬اجرای‬ ‫خط انتقــال ‪ ۵۰۰‬میلی متری اب‬ ‫‪،‬حفرچاه‪ ،‬احــداث مخزن اب پنج‬ ‫هزار متــر مکعبی‪ ،‬یک مدرســه‬ ‫‪ ۶‬کالســه ‪،‬تامین و بهینه ســازی‬ ‫شبکه برق‪ ،‬ساخت دکل مخابراتی‪،‬‬ ‫شبکه گاز‪ ،‬ســامانه ابگرمکن های‬ ‫خورشیدی با ظرفیت ‪ ۶۰‬کیلووات‪،‬‬ ‫بازســازی و ایمن ســازی نیروگاه‬ ‫منتظر قائم ‪ ،‬راه اندازی بزرگترین‬ ‫ایســتگاه ســی جی اس شرکت‬ ‫گاز اســتان البرز و ساخت مسکن‬ ‫روستایی از مهمترین طرح ها برشمرد‪.‬‬ ‫وی به کلنگ زنی هشت طرح اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این طرح ها شــامل تعریض زیرگذرســرحداباد‬ ‫توسط شهرداری فردیس‪،‬شروع عملیات حفرچاه‬ ‫توسط ابفا‪ ،‬غســالخانه ارامســتان شهدای فرخ‬ ‫اباد توســط خیرســاز‪ ،‬جدولگذاری زیرسازی و‬ ‫اســفالت در دهیاری فرخ ابادزیبادشــت‪ ،‬برق و‬ ‫روشنایی مناطق فاقد دهیاری شهرستان‪ ،‬احداث‬ ‫پایگاه اورژانس مهندسی زراعی و بازسازی شبکه‬ ‫ابرسانی شهرک مهندســی زراعی از جمله طرح‬ ‫هایی است که عملیات ساخت انها اغاز شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه زیرگذرسرحداباد فردیس‬ ‫کلنگ زنی شد ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬زیر گذر سرحداباد‬ ‫یکی از نیازهای مردم این شهرســتان است این‬ ‫زیر گذر از اعتبارات ارزش افزوده فرمانداری برای‬ ‫سال اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫جزئیات بازداشت ضارب فرد زباله گرد در فردیس‬ ‫دادســتان عمومی و انقــاب فردیس گفت که‬ ‫شخص ضارب یک فرد زباله گرد به اتهام تشویش‬ ‫اذهان عمومی در این شهرستان بازداشت شد‪.‬‬ ‫حسین ناصرخاکی دادســتان عمومی و انقالب‬ ‫فردیس بــا اعالم جزئیات خبر بازداشــت ضارب‬ ‫یک فــرد زباله گرد در این شهرســتان گفت‪ :‬در‬ ‫پی انتشار فیلمی که حکایت از ضرب و شتم یک‬ ‫فرد زباله گرد داشــت دستور قضایی برای پیگری‬ ‫صحت و سقم این موضوع و شناسایی فرد خاطی‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با توجه به حساســیت خاص مردم‬ ‫شهرســتان فردیس در دفــاع از حقــوق عامه‪،‬‬ ‫بالفاصله این فرد که پیمانکار پســماند شهرداری‬ ‫فردیس بود شناسایی و بازداشت شد‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب فردیس با بیان اینکه‬ ‫این فرد از جنبه عمومی به اتهام تشــویش اذهان‬ ‫عمومی هم اکنون در بازداشــت به ســر می برد‬ ‫متذکر شــد‪ :‬جنبه خصوصی این جرم می تواند با‬ ‫اعالم شــکایت فرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‬ ‫به جریان بیفتد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬البتــه این شــخص با توجه‬ ‫بــه برانگیخته شــدن حساســیت عمومی مردم‬ ‫شهرســتان با انتشــار فیلمی از اقــدام خود ابراز‬ ‫ندامــت کرده و از فرد زباله گرد عذرخواهی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫* زباله گرد فردیســی مورد دلجویی قرار‬ ‫گرفت‬ ‫فرماندار فردیس گفت که در پی ضرب و شــتم‬ ‫یک زباله گرد در این شــهر‪ ،‬شــهردار و نماینده‬ ‫شــرکت پیمانکاری پسماند شهرداری فردیس در‬ ‫محل حادثه از وی دلجویی کردند‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلــو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬در پــی پخش تصاویری در شــبکه های‬ ‫اجتماعی که در ان یک زباله گرد توســط یکی از‬ ‫نیروهای پیمانکار جمع اوری پســماند شهرداری‬ ‫فردیــس مــورد ضرب‬ ‫و شــتم قــرار گرفت‪،‬‬ ‫دادســتان عمومــی و‬ ‫انقالب فردیس دســتور‬ ‫بازداشت ضارب را صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری‬ ‫اینکه ضــارب زباله گرد‬ ‫همچنان در بازداشــت‬ ‫است توضیح داد‪ :‬طبق‬ ‫دستور دادستان فردیس‬ ‫همچنین پیگیری های‬ ‫امور حقوقی برای فسخ‬ ‫قــرارداد این شــرکت‬ ‫پیمانکاری با شهرداری‬ ‫فردیس باید انجام شود‪.‬‬ ‫در تصاویر منتشره که گفته می شود از عوامل‬ ‫وابســته به شــرکت های پیمانکار با شــهرداری‬ ‫فردیــس هســتند‪ ،‬در حالی به کتــک زدن این‬ ‫زباله گــرد اصرار می ورزند کــه پادرمیانی دیگر‬ ‫شهروندان هم چندان نتیجه ای نداشت‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه فردیس‪ :‬مردم حافظان همیشگی انقالب اسالمی هستند‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان فردیس گفت‪ :‬حضور‬ ‫احاد مردم در راهپیمایی یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن نشــان داد که مردم در‬ ‫سخت ترین روزها حافظان همیشگی انقالب اسالمی هستند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احسان علیزاده در حاشیه مراسم یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن در‬ ‫شهرســتان فردیس در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬انقالب اســامی از‬ ‫انچــه که انقالب حق بر باطل بود پیروز شــد و خداوند در این راه‬ ‫ملت ایران را کمک کرد‪.‬‬ ‫ایین گرامیداشــت ‪ ۲۲‬بهمن امســال به دلیل شــیوع ویروس‬ ‫کرونا به صــورت مانور خودرویی و موتوری با حضور احاد مردم در‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه شهرســتان فردیس گفت‪ ۴۲ :‬ســال از پیروزی‬ ‫فرمانده انتظامی البرز‪:‬‬ ‫کشف ‪ 59‬کیلوگرم‬ ‫حشیش از مخفیگاه‬ ‫قاچاقچیان در‬ ‫فردیس‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان از کشف ‪ 59‬کیلوگرم‬ ‫حشــیش و یک کیلو ونیم تریــاک از مخفیگاه ‪2‬‬ ‫قاچاقچی مواد مخدر در شهر فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار عباسعلی محمدیان در تشریح این خبر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در پی دریافــت اخباری مبنی بر‬ ‫دپو مقــدار قابل توجهی مواد مخدر در یک واحد‬ ‫مسکونی در شــهرک بعثت شهر فردیس‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع در دســتورکار پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫استان البرز قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بالفاصله مامــوران با انجام اقدامات‬ ‫اطالعاتــی از صحت موضوع مطمئن شــده و با‬ ‫هماهنگی مقــام قضائی به محــل اعالمی اعزام‬ ‫و در یــک عملیات غافلگیرانــه ‪ 2‬قاچاقچی مواد‬ ‫مخدر را دستگیر و به پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫شهرستان فردیس منتقل کردند‪.‬‬ ‫انقالب اســامی می گذرد‪ ،‬مردم پای ارمان های انقالب اسالمی‬ ‫ایستاده اند هرچند با مشکالتی هم روبرو مواجه هستیم ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخشی از این مشکالت نتیجه دشمنی های استکبار‬ ‫جهانی با ملت ایران اســت که به تحریم های ظالمانه ختم شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیزاده افزود‪ :‬این نوع راهپیمایی کردن و حضور گســترده مردم‬ ‫نشــان دهنده این اســت که مردم پای صحنه های انقالب اسالمی‬ ‫هستند‪ ،‬چون مسیر انقالب ‪ ،‬مسیر درستی است ‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان در راهپیمایی خودرویی و موتوری جشن ‪۲۲‬‬ ‫بهمن در شهرســتان فردیس‪ ،‬وســایل نقلیه خود را با پرچم های‬ ‫سه رنگ و نوشته هایی با مضمون شعارهای انقالبی مزین کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان البرز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در بازرســی از‬ ‫مخفیــگاه متهمان‪ 59 ،‬کیلوگرم‬ ‫حشیش‪ ،‬یک کیلو ونیم تریاک و‬ ‫یک میلیارد و ‪ 300‬میلیون ریال‬ ‫وجه نقد حاصــل از فروش مواد‬ ‫مخدر کشف شد‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان با اشاره به‬ ‫تشــکیل پرونده و ارسال ان به‬ ‫همراه متهمان به مراجع قضائی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرکز فوریت‬ ‫های پلیســی ‪ 110‬بــه صورت‬ ‫شبانه روزی اماده دریافت اخبار‬ ‫و اطالعات شــهروندان در حوزه‬ ‫مواد مخدر است‪.‬‬ ‫بنز قاچاق در «فردیس» توقیف شد‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس از‬ ‫کشــف یک دســتگاه خودرو بنز قاچاق به‬ ‫ارزش ‪30‬میلیارد ریال در این شهرســتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی در تشــریح این‬ ‫خبر‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬درپی دریافت گزارشی‬ ‫مبنــی بر نگهداری یک دســتگاه خودروی‬ ‫قاچاق در یک پارکینگ خصوصی در یکی از‬ ‫مناطق شهرســتان فردیس‪ ،‬بررسی موضوع‬ ‫در دستور کار پلیس اگاهی قرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬مامــوران اداره مبارزه‬ ‫با قاچــاق کاال و ارز پلیــس اگاهی پس از‬ ‫اطمینــان از صحت موضوع بــه پارکینگ‬ ‫مورد نظر اعزام و در بازرســی از ان جا یک‬ ‫دستگاه خودرو بنز قاچاق که بر اساس نظر‬ ‫کارشناسان ‪ 30 ،‬میلیارد ریال قیمت گذاری‬ ‫شده است کشف شد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬مالــک خودرو دســتگیر و به همراه‬ ‫خودرو توقیفــی برای ادامــه تحقیقات به‬ ‫پلیس اگاهی شهرستان فردیس منتقل شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 134‬هفته سوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫اجحاف سازمان انتقال خون در حق مردم فردیس و نیازمندان خون!‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬ســالهای زیادی است‬ ‫که ســازمان انتقال خون با شــانه خالی کردن از‬ ‫زیر بار مســوولیت و عدم ایجاد یــک پایگاه برای‬ ‫اهداکنندگان خون در فردیس‪ ،‬از یک ســو نسبت‬ ‫بــه مردم نوعدوســت و خیرخواه این شهرســتان‬ ‫پرجمعیت و از سوی دیگر در حق بیماران نیازمند‬ ‫خون‪ ،‬اجحاف و بی انصافی کرده است‪.‬‬ ‫این اجحاف یا به تعبیر درســت تر ظلم و جفایی‬ ‫که این ســازمان در حق اهــدا کنندگان خون در‬ ‫فردیس و نیازمندان به خون روا داشته است‪ ،‬واقعا‬ ‫تعجب برانگیز و غیرقابل توجیه است‪ ،‬چراکه مردم‬ ‫خوب فردیس از گذشــته تا کنون همواره همت و‬ ‫حمیــت و غیرت خود را در اینگونه کارهای خیر و‬ ‫انساندوستانه نشان داده اند‪.‬‬ ‫حال به سادگی می توان با استناد به امار و ارقام‬ ‫خود این ســازمان اثبات کرد که ســازمان انتقال‬ ‫خون کشــور‪ ،‬فردیس ‪ 600‬هزار نفری را به عنوان‬ ‫یــک کانون جمعیتی و یــک ظرفیت قابل توجه و‬ ‫بالقوه در اهــدا خون نادیده گرفته اســت که هم‬ ‫موجب نارضایتی مردم این شهرســتان شــده و از‬ ‫همه اینها مهمتر مســاله ســامت و جان بیماران‬ ‫نیازمند به خون است که بی توجهی در جمع اوری‬ ‫و خون گیری از اهدا کنندگان خون در فردیس را‬ ‫می تواند به نوعی قصور غیرقابل پذیرش و بخشش‬ ‫تبدیل کند!‬ ‫طبق بررســی و براوردهای دقیــق و موثق این‬ ‫سازمان‪ ،‬اکنون میانگین امار اهداکنندگان مستمر‬ ‫خون ‪ 27‬نفر در یک هزار نفر از جمعیت در استانها‬ ‫و شهرســتانهای مختلف اســت‪ ،‬با این حساب به‬ ‫فرض اینکه فردیس با ‪ 25‬نفر در هر هزار نفر حتی‬ ‫اگر از میانگین کشــوری هم پایین تر باشد که این‬ ‫امر به نظر نمی رســد چندان بــا واقعیت مطابقت‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬با این حال معنی ان این است که‬ ‫سازمان انتقال خون‪ ،‬ظرفیت فردیس که دستکم‬ ‫‪ 15‬هزار اهدا کننده خون در سال است را مورد بی‬ ‫مهری و بی توجهی قرار داده است‪.‬‬ ‫از طرفی طبق گفته ها و شنیده ها‪ ،‬از قرار معلوم‬ ‫اداره کل انتقال خون اســتان البرز نداشتن توانایی‬ ‫و امکانات الزم را به عنوان دالیل عدم ایجاد پایگاه‬ ‫انتقال خون در فردیس و راه اندازی ان را به کمک‬ ‫و حمایت های داخلی این شهرســتان منوط کرده‬ ‫اســت که این امر نیز نه تنها قابل پذیرش نیست‪،‬‬ ‫بلکه نوعی سلب مسوولیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫اطمینــان دارم کــه این نه اولیــن و نه اخرین‬ ‫گزارش از مشــکل نبــود پایگاه انتقــال خون در‬ ‫فردیــس خواهد بود‪ ،‬اما بی پاســخ ماندن گزارش‬ ‫های قبلی از ســوی اداره کل انتقال خون اســتان‬ ‫البرز موجب شد این بار سازمان انتقال خون کشور‬ ‫را خطاب قرار دهم تا شاید فرجی حاصل شود‪ ،‬گو‬ ‫اینکه سیاســت کلی و رویکــرد اصلی ما در اطالع‬ ‫رسانی به گونه ای است که تا دست یابی به نتیجه‬ ‫از تالش و پیگیری دست برنخواهیم داشت‪.‬‬ ‫* نگرانی ســازمان از کاهش ذخیره خونی‬ ‫کشور‪ ،‬مشــکل نبود پایگاه انتقال خون در‬ ‫فردیس را تازه کرد‬ ‫باید اذعان کنم که ابراز نگرانی ســازمان انتقال‬ ‫خون نسبت به کاهش ذخیره خونی کشور به ویژه‬ ‫در یک ســال اخیر و بعد از شیوع ویروس کرونا که‬ ‫همراه با انتشار فراخوان عمومی و استمداد از مردم‬ ‫اســت‪ ،‬در واقع داغ دل و این پرسش همیشگی در‬ ‫فردیس را تازه کرد که چرا شهرســتان پرجمعیت‬ ‫فردیــس‪ ،‬باوجــود اطالع رســانی های مــداوم و‬ ‫گسترده در ســالهای متمادی‪ ،‬کماکان از داشتن‬ ‫یک پایگاه انتقال خون محروم است‪.‬‬ ‫به گزارش رسانه ها‪ ،‬ســخنگوی سازمان انتقال‬ ‫خون از مردم خواســت که ب ه دلیل کاهش سطح‬ ‫ذخایر خون و فراورده هــای ان در همه گروه های‬ ‫خونی جهت اهــدای خون به پایگاه هــای انتقال‬ ‫خــون مراجعه کننــد‪ ،‬او تاکید کــرد که هرچند‬ ‫هنوز به مرحله بحران نرســیده ایم اما نیاز به خون‬ ‫و فراورده های خونی نیاز همیشــگی و روزانه است‬ ‫و چنانچه مردم به مــدت دو روز خون اهدا نکنند‬ ‫شبکه خون رسانی کشور دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫البتــه جدا از گــزارش های متعدد ســال های‬ ‫گذشــته دربــاره نبــود پایــگاه انتقــال خون در‬ ‫شهرســتان فردیس‪ ،‬بعد از شــیوع ویروس کرونا‬ ‫که به کاهش شــدید اهدا کنندگان و ابراز نگرانی‬ ‫مدیرعامل ســازمان انتقال خون کشــور و انتشار‬ ‫اخبار شهرداری فردیس‬ ‫دقیقیان مشاور و مدیر‬ ‫حوزه شهردار منصوب شد‬ ‫فراخوان عمومی و اســتمداد از مردم شد‪ ،‬باید به‬ ‫مخاطبــان عزیز خبرفردیس یاداوری کنم به دلیل‬ ‫همین حساســیت بود که تنها در سال جاری این‬ ‫ســومین گزارش در مورد بی توجهــی به نیاز این‬ ‫شهرســتان به پایگاه انتقال خون است که با هدف‬ ‫اطالع رسانی تهیه و منتشر می شود‪.‬‬ ‫اواخر اردیبهشت امسال گزارش مفصلی با عنوان‬ ‫"پرســش فردیســوندان از اداره کل انتقال خون‬ ‫اســتان البرز‪ :‬ایا باور کنیم قادر بــه ایجاد پایگاه‬ ‫اهدا خون در فردیس نیستید؟!" و دومین گزارش‬ ‫نیز در شــهریور ماه مصادف با ماه محرم امسال در‬ ‫ســتون سخن سردبیر با عنوان " محرم و نذر خون‬ ‫فردیســوندان!" چاپ و منتشــر شد که اکنون هم‬ ‫با یک جســتجوی ســاده در فضای مجازی قابل‬ ‫دسترسی است‪.‬‬ ‫این یاداوری و تاکید بیشــتر از ان جهت اســت‬ ‫که مشکل نبود پایگاه انتقال خون موضوع تازه ای‬ ‫نیست و در ســال های گذشته بخصوص امسال و‬ ‫بعد از شیوع ویروس کرونا مدام مورد اطالع رسانی‬ ‫قرار گرفته و بسیار بعید است که مسووالن ذیربط‬ ‫از جمله اداره کل انتقال خون استان از ان بی خبر‬ ‫باشند‪ ،‬اما اینکه چرا چاره اندیشی نمی شود‪ ،‬همان‬ ‫پرسش همیشگی این سالهاســت که بدون پاسخ‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫* فرماندار فردیس‪ :‬پایگاه انتقال خون در‬ ‫فردیس ساخته می شود‬ ‫بنابراین شــاید همین پرســش بی پاسخ بود که‬ ‫موجب شــد فرمانــدار فردیس با تاکیــد بر اینکه‬ ‫اســتقرار پایگاه انتقال خون برای ارایه خدمات به‬ ‫مردم یکی از نیاز های ضروری اســت‪ ،‬از ســاخت‬ ‫پایگاه انتقال خون این شهرستان خبر دهد‪.‬‬ ‫مهندس اینانلــو گفت‪ :‬اقدامــات الزم برای راه‬ ‫انــدازی پایگاه انتقال خون در این شهرســتان در‬ ‫حال انجام اســت و قرار اســت به زودی زمینی با‬ ‫همکاری شــهرداری فردیس بــه اداره کل انتقال‬ ‫خون اســتان معرفی و تحویل شــود تــا عملیات‬ ‫ساخت پایگاه انتقال خون فردیس اغاز شود‪.‬‬ ‫وی تا رســیدن به مرحله ســاخت و راه اندازی‬ ‫این پایگاه توضیح داد‪ :‬مقرر شــد تا ان زمان پایگاه‬ ‫انتقال خون در شهرســتان هــر یک ماه یکبار تیم‬ ‫سیار انتقال خون اســتان در جمعیت هالل احمر‬ ‫فردیس مستقر شــود تا مردم بتوانند با اهدا خون‬ ‫در این اقدام انسانی مشارکت کنند‪.‬‬ ‫ناگفتــه نماند همانگونه کــه روش و رویکرد ما‬ ‫همواره رعایت انصاف در اطالع رســانی بوده است‪،‬‬ ‫لذا همانطور که فرمانــدار فردیس توضیح داد‪ ،‬ما‬ ‫هم خبر داریم که این اداره کل انتقال خون استان‬ ‫در ماههای اخیر هر از گاهی با بکارگیری چند نیرو‬ ‫و مقداری تجهیزات و اســتقرار انها در گوشه ای از‬ ‫محل جمعیت هالل احمر شهرستان فردیس‪ ،‬اقدام‬ ‫به خونگیری از اهدا کننــدگان و ارایه خدمات به‬ ‫مراجعه کنندگان در بخش انتقال خون می کنند‪.‬‬ ‫همچنین شــنیده های ما حاکی از ان است که‬ ‫شورای اسالمی شــهر فردیس نیز قطعه زمینی به‬ ‫مســاحت ‪ 150‬مترمربع برای ساخت پایگاه انتقال‬ ‫خون در این شهر در نظر گرفته است که امیدواریم‬ ‫در صــورت صحت‪ ،‬این فرصــت با جدیت از طرف‬ ‫اداره کل انتقال خون اســتان البرز مورد پیگیری‬ ‫قرار گرفته و به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫* مــاه مبارک رمضــان و افزایش روحیه‬ ‫معنوی و بخشــش از جمله اهدا خون هم در‬ ‫پیش است‬ ‫از ســوی دیگر باید یاداوری کنم که ماه مبارک‬ ‫و پرفیض رمضان مصادف با ‪ 25‬فروردین ماه سال‬ ‫‪ ،1400‬یعنی چیزی حــدود دو ماه با این ضیافت‬ ‫الهــی فاصله داریم‪ ،‬همان ماهی که طبق امارها نه‬ ‫فقــط روحیه معنوی و بخشــش افزایش می یابد‪،‬‬ ‫بلکه تجربه نشــان داده که اهــدا خون در این ماه‬ ‫مبارک ســیر صعودی پیــدا می کنــد و با توجه‬ ‫بــه ویژگی ها و تجربه هایی کــه در رعایت نکات‬ ‫بهداشــتی و پیشــگیری از تبعــات منفی ویروس‬ ‫نامریــی و خطرناک کرونــا به دســت اورده ایم‪،‬‬ ‫امیدواریم همــت و ایثار مردم در اهدا خون بتواند‬ ‫تا حد قابل قبولی از کاهش ذخیره خونی کشور را‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫هرچند متاســفانه شــیوع ویروس کرونا سبب‬ ‫کاهش اهدا خون شــده و بسیاری از افراد از ترس‬ ‫ابتال به بیمــاری از مراجعه به مراکز انتقال و اهدا‬ ‫خون خــودداری می کنند تا جایی که براســاس‬ ‫اعالم سازمانها و نهادهای ذیربط این امر بر ذخیره‬ ‫سازی گروه های مختلف خونی تاثیر منفی داشته‬ ‫اســت‪ ،.‬لیکن این در حالی اســت که با توجه به‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مراکز انتقال‬ ‫خون‪ ،‬عموم متخصصان تاکید دارند که کرونا یک‬ ‫بیماری تنفسی است و اهدای خون هیچ خطری را‬ ‫برای اهدا کنندگان ندارد‪.‬‬ ‫اکنون هفت سال از شهرستان شدن فردیس می‬ ‫گذرد و مردم خونگرم و نوعدوست این شهرستان‬ ‫کــه همواره در کارهای خیــر از جمله اهدا خون‬ ‫پیشــگام بــوده و هســتند‪ ،‬بخاطر نبــود پایگاه‬ ‫خونگیری‪ ،‬ناگزیر باید به شــهر و شهرستان های‬ ‫همجوار همچون کرج مرکز اســتان البرز مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬براین اســاس پیشــنهاد می کنیم که اگر‬ ‫پس از این همه سال نتوانسته اید حتی یک پایگاه‬ ‫انتقال در شهرســتان ‪ 600‬هزار نفری فردیس راه‬ ‫انــدازی کنید‪ ،‬حداقل می توانید از خود مردم این‬ ‫شهرســتان کمک بگیرید و تا جایی که ما اطالع‬ ‫داریم فردیس نشــینان در هر کار خیری از جمله‬ ‫ایجاد پایگاه انتقال خون ذره ای کوتاهی نخواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫* همت و روحیه خیرخواهی و بخشندگی‬ ‫مردم فردیس را دستکم نگیرید‬ ‫راستش باوجود اینکه بیشترین ساکنان فردیس‬ ‫را قشــر متوسط کارمند و کارگر تشکیل می دهد‬ ‫اما چنین به نظر می رســد که برخی مســووالن‬ ‫اشنایی چندانی با روحیه خیرخواهی و نوعدوستی‬ ‫و بخشــندگی فردیس نشــینان ندارند‪ ،‬لیکن به‬ ‫عنوان یک شهروند و فعال رسانه ای که بیشترین‬ ‫ســالهای عمرم را با این مردم ســپری کرده ام‪ ،‬با‬ ‫اطمینــان خاطر می گویم اگر شــناخت کافی از‬ ‫خصلــت و روحیه این مردم وجود داشــت‪ ،‬مرکز‬ ‫انتقال خون فردیس چند ســال پیش با مشارکت‬ ‫خود این مردم ساخته شده بود‪.‬‬ ‫مرور ســابقه مــردم فردیــس در خیرخواهی و‬ ‫نوعدوستی خود دلیل مســتندی براین اطمینان‬ ‫خاطر است‪ ،‬چون همانگونه که حدود بیش از یک‬ ‫دهه پیش وقتی یکی از خیران این شهر مکانی را‬ ‫برای اهدا خون راه اندازی کرد و دو ســال اول را‬ ‫هم به صورت رایــگان در اختیار انتقال خون قرار‬ ‫داد‪ ،‬فردیســی ها نشــان دادند که از چه سخاوت‬ ‫و بخشــندگی و ایثاری برخوردارند‪ ،‬هرچند بازهم‬ ‫برای ایجاد پایگاه انتقال خون در این شــهر چاره‬ ‫اندیشی نشد‪.‬‬ ‫پس از دو سال هم که فرد خیر و مالک به صورت‬ ‫اجاره ای این مــکان را همچنان در اختیار انتقال‬ ‫خون استان قرار داد تا شاید برای یک ساختمان به‬ ‫عنوان مرکز انتقال خون فردیس چاره ای اندیشی‬ ‫شود که حتی استقالل شهرستان فردیس در سال‬ ‫‪ 92‬هم تاثیری در رفع این کمبود نداشت‪ ،‬تا اینکه‬ ‫مالک این ساختمان ناگزیر در سال ‪ 95‬ان را پس‬ ‫گرفت و پایگاه انتقال خون ســیار و اتوبوسی هم‬ ‫بعد از یک ماه جمــع اوری و ظرفیت قابل توجه‬ ‫اهدا خون در این شهرســتان به فراموشی سپرده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫* چرا شهرســتانهایی بــا کمتر از نصف‬ ‫جمعیت فردیــس پایگاه اهدا خون دارند اما‬ ‫فردیس نه؟‬ ‫حال ایا پاســخی برای این پرســش وجود که‬ ‫شهرســتانهایی بــا کمتــر از یــک دوم جمعیت‬ ‫فردیس دارای مرکز انتقال و اهدا خون هســتند‪،‬‬ ‫ولی فردیس که بعد از کرج مرکز البرز‪ ،‬پرجمعیت‬ ‫ترین شهرســتان استان محســوب می شود‪ ،‬فاقد‬ ‫پایگاه انتقال خون اســت‪ ،‬اگر در ســالهای پیش‬ ‫نقطــه و مکانی بــرای ایجاد پایــگاه انتقال خون‬ ‫فردیس معلوم و مشخص می شد‪ ،‬بودند و هستند‬ ‫افراد خیرخواه و با نفوذی که می توانستند استین‬ ‫همت باال بزنند و فردیــس را دارای پایگاه انتقال‬ ‫خون کنند‪.‬‬ ‫بــا وجود ســاختار جمیعتی و تــوان اقتصادی‬ ‫مردم فردیس که به عنوان قشــر متوسط به پایین‬ ‫دســته بندی می شوند‪ ،‬اما به بخشندگی و روحیه‬ ‫خیرخواهــی مردم این شهرســتان کــه به طرز‬ ‫غیرقابل باوری باالست‪ ،‬ذره ای تردید نکنیم‪ ،‬شاید‬ ‫اگر در سالهای طوالنی سپری شده این شناخت و‬ ‫باور نسبت به مردم فردیس وجود داشت‪ ،‬اطمینان‬ ‫دارم کــه پایگاه انتقال خون ســالها پیش در این‬ ‫ساخته شده بود‪.‬‬ ‫در پایان جدا از اطالع رســانی دیگر رسانه های‬ ‫فردیس‪ ،‬همانگونه که پیشــتر یاداوری کردم این‬ ‫چندمین نقد و گــزارش ما درباره نبود یک پایگاه‬ ‫انتقال خون در این شهرســتان پرجمعیت است و‬ ‫به نظر می رســد مسووالن اداره کل استان اراده و‬ ‫همتی برای رفع این مشکل ندارند و کاش این صدا‬ ‫و ظرفیت نادیده گرفته شــده اهدا خون جمعیت‬ ‫فردیــس انهم در این شــرایط کرونا زده به گوش‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور برسد‪ ،‬نمی‬ ‫دانم ایا تغییری در اوضاع ایجاد می شد؟!‬ ‫تقدیر از نفرات برتر جشنواره موسیقی جوان البرز‬ ‫هراتــی‪ ،‬معاون هنری ســینمایی‬ ‫و ســمعی بصری ایــن اداره کل‪،‬‬ ‫محمود ســرباز‪ ،‬رئیس اداره هنری‬ ‫این معاونت‪ ،‬حکیــم رابط‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن موســیقی البرز و تعدادی‬ ‫از اعضای انجمن موسیقی استان‪،‬با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی ایام‬ ‫کرونا‪ ،‬در سالن گفتگوی اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫البرز‪ ،‬با اهداء لوح تقدیر و تندیس‪،‬‬ ‫از هنرمندان و نفرات برتر جشنواره‬ ‫موسیقی جوان استان البرز‪ ،‬تجلیل‬ ‫به عمل امد‪.‬‬ ‫از هنرمندان برتر نخســتین جشنواره موسیقی‬ ‫جوان اســتان البرز‪ ،‬در ســالن گفتگوی اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اســامی استان البرز تقدیر بعمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫در مراســمی با حضــور ناصر مقــدم‪ ،‬مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‪ ،‬محمود دهقان‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫* سه اثر نمایشی البرز راهی‬ ‫هجدهمین جشــنواره نمایش‬ ‫عروسکی تهران ‪ -‬مبارک‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫البرز گفت‪ :‬ســه اثر نمایشی در سه بخش متفاوت‬ ‫ســهم اســتان در هجدهمین جشــنواره نمایش‬ ‫عروسکی تهران‪-‬مبارک است‪.‬‬ ‫در گفــت و گو بــا خبرنگار گروه اســتان های‬ ‫باشــگاه خبرنگاران جــوان از البــرز‪ ،‬ناصر مقدم‪،‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرز گفت‪ :‬سه‬ ‫اثر نمایشی از استان به نام های نمایش پر خورشید‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی سعیده دهقانی نژاد در‬ ‫بخش مســابقه نمایش عروسکی کودک و نوجوان‬ ‫و نمایش اعماق به نویســندگی و کارگردانی نایری‬ ‫عیوضی و لیال احمدی در بخش نمایش عروســکی‬ ‫ایده هــای نو فضــای مجازی نمایش عروســکی‬ ‫ســامان و مبارک بــه نویســندگی و کارگردانی‬ ‫محمــود دهقان هراتی در بخش مســابقه نمایش‬ ‫عروسکی سنتی راهی هجدهمین جشنواره نمایش‬ ‫عروسکی تهران‪-‬مبارک می شوند‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی افزود‪ :‬ستاد‬ ‫برگزاری این جشــنواره با رویکرد سهیم شدن این‬ ‫گــروه تاثیرگذار و پراهمیت در جشــنواره‪ ،‬بخش‬ ‫ویژه کودک و مبارک را با هدف اشــنایی بیشــتر‬ ‫کودکان با نمایش های عروســکی ایرانی ‪ ،‬کمک به‬ ‫تقویت خالقیت هنری کودکان و نوجوانان‪ ،‬ترغیب‬ ‫کودکان و نوجوانان به مطالعه و شــناخت بیشــتر‬ ‫قصــه های ایرانــی‪ ،‬تقویت روحیــه کار جمعی و ‬ ‫مشارکت در امر هنری گروهی‪ ،‬با محوریت اعضای‬ ‫خانواده برگزار می کند‪.‬‬ ‫مقــدم گفــت‪ :‬هجدهمین جشــنواره نمایش‬ ‫عروســکی تهران ‪ -‬مبارک با یاد زنــده یاد گلزار‬ ‫محمدی دبیر این جشــنواره و بــا دبیری اجرایی‬ ‫مهدی حاجیان دهم تا هفدهم اســفند ماه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫* شب شــعر الله های عاشق به مناسبت‬ ‫دهه مبارک فجردر اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی البرز برگزار شد‬ ‫شب شــعر الله های عاشق با حضور ناصر مقدم‪،‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز‪،‬علی مرادی‬ ‫نور‪ ،‬معاون فرهنگی و رســانه ای ایــن اداره کل‪،‬‬ ‫محمــد طاهری ‪،‬رئیس گروه فرهنگی این معاونت‪،‬‬ ‫اســتاد حمیدرضا شکارســری و با اجرای مسعود‬ ‫خدابنده لو و شعرخوانی حجت االسالم والمسلمین‬ ‫اکبر حمیدی‪ ،‬داوود کوچکــی‪ ،‬مصطفی جعفری‪،‬‬ ‫الهام نجمی‪ ،‬مهدی شورگشــتی‪ ،‬امیررضا احمدی‪،‬‬ ‫زهرا جعفری همچنین با اجرای موســیقی ارزشی‬ ‫توسط حسین جاودان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراســم ناصر مقــدم ‪ ،‬مدیر کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی اســتان البرز ضمن تبریک ایام و‬ ‫تقدیراز برگزار کنندگان این شــب شعر و شاعران‬ ‫بــه اهمیت و لزوم اجرای برنامه های بزرگداشــت‬ ‫ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اشاره کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در پایان مراســم ضمن رونمایی‬ ‫از اثــار چاپ شــده مرتبط با انقالب اســامی از‬ ‫شعرخوانان و برگزار کنندگان مراسم و نویسندگان‬ ‫کتابهای رونمایی شده تقدیر شد‪.‬‬ ‫حســین دقیقیان که پیش از این مشــاور و سرپرستی حوزه‬ ‫شــهردار فردیس را عهده دار بود طی حکمی از سوی مصطفی‬ ‫سعیدی شــهردار فردیس ‪ ،‬بعنوان مشاور و مدیر حوزه شهردار‬ ‫منصوب شد ‪.‬‬ ‫متن ابالغ به شرح ذیل می باشد ‪:‬‬ ‫جناب اقای حسین دقیقیان‬ ‫با سالم‬ ‫بــه موجب ایــن حکم و پیــرو تاییدیه شــماره ‪۲۰۵۸‬مورخ‬ ‫‪ 99/11/20‬و با عنایت به احراز شایستگی و عملکرد موفق شما‬ ‫در طول مدت سرپرستی ‪ ،‬سمت جنابعالی از سرپرست به مشاور‬ ‫اینجانب و مدیر حوزه شهردار تغییر می یابد ‪.‬‬ ‫امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال و رهنمودهای‬ ‫مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و با بهره گیری از استعداد و‬ ‫توانمندی نیروهای الیق ‪ ،‬متخصص و متعهد شهرداری فردیس‬ ‫موجبات خدمت رسانی مفید و موثر به شهروندان عزیز را فراهم‬ ‫اورید ‪.‬‬ ‫مصطفی سعیدی ‪ -‬شهردار فردیس‬ ‫ارسال الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬شهرداری به شورا‬ ‫الیحه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــهرداری به شــورای اسالمی‬ ‫فردیس ارسال شد‬ ‫معاون توســعه و منابع شــهرداری با اعالم ایــن خبر افزود ‪:‬‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری تنظیم و جهت تصویب به صحن‬ ‫علنی شورای اسالمی فردیس ارسال شد ‪.‬‬ ‫محمدی در ادامه افزود ‪ :‬در راســتای خدمات رسانی مطلوب‬ ‫به شهروندان عزیز فردیسی ‪ ،‬بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬با هدف برنامه‬ ‫ریزی و اجرای پروژه هــای عمرانی جدید و تکمیل پروژه های‬ ‫نیمه تمام و با رویکرد رســیدگی به مناطق کم برخوردار تهیه و‬ ‫تنظیم گردیده است‪.‬‬ ‫افتتاح استراحتگاه افراد‬ ‫اسیب دیده در فردیس‬ ‫همزمان با نهمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر‪ ،‬استراحتگاه‬ ‫افراد اسیب دیده اجتماعی ویژه مردان روز دوشنبه در شهرستان‬ ‫فردیس گشایش یافت‪.‬‬ ‫رییس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری فردیس‬ ‫در حاشیه راه اندازی این استراحتگاه به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این‬ ‫مکان با زیربنای ‪ ۲۵۰‬متر مربع خدماتی مانند اسکان‪ ،‬استراحت‬ ‫‪ ،‬اســتحمام ‪ ،‬لباس راحتی‪ ،‬مشاوره درمانی‪ ،‬خدمات بهداشتی‪،‬‬ ‫غذای گرم به افراد بی خانمان ارائه می دهد‪.‬‬ ‫محمودرضا میرزاخانی افزود‪ :‬اســتراحتگاه اســیب دیدگان‬ ‫اجتماعــی با ظرفیت ‪ ۴۰‬نفــر دارای امکاناتی مانند تخت‪ ،‬پتو‬ ‫و سایر نیازها است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این مکان از ســاعت ‪ ۱۷‬الی ‪ ۲۲‬هر روز‬ ‫اماده پذیرش افراد اسیب دیده اجتماعی است‪.‬‬ ‫رییس سازمان فرهنگی‪،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬دادن صبحانه و غذای گرم در شــب ‪ ،‬انجــام معاینات‬ ‫پزشــکی در هفته یکبار برای کارتن خواب ها واسیب دیدگان‬ ‫اجتماعــی و جلوگیری از انتقال انواع بیمــاری ها به جامعه از‬ ‫مزیت های راه اندازی این مکان است‪.‬‬ ‫پیش از این استراحتگاه ویژه برای بانوان اسیب دیده اجتماعی‬ ‫در فردیس راه اندازی شد‪.‬‬ ‫اجرای هرس و بهسازی‬ ‫درختان منطقه یک فردیس‬ ‫مدیر منطقه یک شــهرداری در گفتگو با پایگاه خبری گفت‪:‬‬ ‫کــود دهی و کنــد و کوب ‪۹۰‬هزار متر مربــع از درختچه های‬ ‫این منطقه انجام شــده و ‪ ۲۷‬هزار اصلــه از درختان نیز هرس‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫کیانی با اشــاره به اینکه نیروهای فضای ســبز در این طرح‬ ‫مجهز به کاله ایمنی و دســتکش هــای مخصوص بودند افزود‪:‬‬ ‫طراحی و کاشت گل و گیاه در بوستان های شهر از جمله پارک‬ ‫نسترن اجرا گردیده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 134‬هفته سوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫فردیس به ‪ ۱۰‬پایگاه اورژانس نیاز دارد‬ ‫اخبار‬ ‫چهار هزار معلول در‬ ‫فردیس خدمات توانبخشی‬ ‫دریافت می کنند‬ ‫رییس مرکز مدیریت فوریت های پزشکی استان البرز اعالم کرد‬ ‫شهرســتان ‪ ۶۰۰‬هزار نفری فردیس به ‪ ۱۰‬پایگاه جدید اورژانس‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫مهرداد بابایی در حاشــیه ایین کلنــگ زنی پایگاه اورژانس در‬ ‫شهرک مهندســی زراعی مشکین دشت فردیس به خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬برهمین اساس ساخت پایگاه اورژانس در شهرک مهندسی‬ ‫زراعی مشکین دشت فردیس اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمین این پایگاه را که به مساحت ‪ ۴۵۰‬مترمربع‬ ‫و زیربنای ‪ ۲۰۰‬متر از سوی شهرداری مشکین دشت واگذار شد‬ ‫که با اعتبار یک میلیارد تومان ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمان حاضر شهرســتان فردیس ‪ ۶‬پایگاه‬ ‫فعال اورژانس دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این پایگاه ها به هشت دستگاه‬ ‫امبوالنس و ‪ ۲‬دستگاه موتور امبوالنس مجهز هستند‪.‬‬ ‫بابایی گفت‪ :‬سعی ما بر این است که هر سال یک پایگاه اورژانس‬ ‫به شهرستان فردیس اضافه کنیم تا به ‪ ۱۰‬پایگاه اورژانس برسیم‪.‬‬ ‫رییس مرکز مدیریت فوریت های پزشــکی اســتان البرز گفت‪:‬‬ ‫روز گذشــته ‪ ۲‬پایگاه اورژانس در محمدشهر و کرج افتتاح شد و‬ ‫عملیات ساخت هشت پایگاه اورژانس در استان اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬به ازای هر ‪ ۶۰‬هزار نفر جمعیت باید یک‬ ‫پایگاه اورژانس وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫پنج کشاورز فردیس نمونه استانی شدند‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرســتان فردیس اعــام کرد که‬ ‫چهارهــزارو‪ ۴۰۹‬معلــول جســمی حرکتی و ذهنــی در این‬ ‫شهرستان خدمات توانبخشی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫احمــد محمد زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد یک هزار و ‪ ۹۶۸‬نفر معلول جســمی حرکتی ‪ ،‬یک هزار و‬ ‫‪ ۳۱۳‬نفر معلول ذهنی‪ ،‬شــنوایی ‪ ۶۴۵‬نفر‪ ،‬صوت و گفتار ‪۵۷۸‬‬ ‫نفر ‪ ،‬اعصاب و روان ‪ ۴۶۲‬نفر و بینایی ‪ ۴۳۱‬نفر هستند‪.‬‬ ‫وی به میزان معلولیت افراد تحت پوشــش اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از مجموع چهار هزارو‪ ۴۰۹‬نفر‪ ،‬تعداد یک هزار و ‪ ۱۶۷‬نفر دارای‬ ‫معلولیت کم ‪ ،‬یک هزار و ‪ ۶۵۶‬نفر متوســط ‪ ،‬یک هزار و ‪۹۱۰‬‬ ‫نفر معلولیت شدید و ‪ ۵۸۸‬نفر با معلولیت بسیار شدید شناخته‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫محمــدزاده بیان داشــت‪ :‬اکنون تعــداد ‪ ۱۰‬مرکز غیردولتی‬ ‫توانبخشی‪ ،‬سه مرکز شبانه روزی برای بیماران اعصاب و روان با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۸۷‬مددجو ‪ ۲ ،‬مرکز شبانه روزی سالمندان با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۷‬مددجو‪ ،‬چهار مرکز شبانه روزی برای معلوالن ذهنی در این‬ ‫شهرستان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرستان فردیس گفت‪ :‬امسال برای‬ ‫‪ ۱۳۴‬نفر از مددجویان زیر پوشــش بهزیســتی فردیس اشتغال‬ ‫ایجاد شده است ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه اعتبارات و امکانات بهزیســتی به تنهایی‬ ‫پاسخگوی نیازهای جامعه هدف نیست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬انتظار می‬ ‫رود خیرین در حد وســع و توان خود اداره بهزیستی فردیس را‬ ‫یاری نمایند؛ البته تاکنون نیز بخشی از اقدامات صورت گرفته با‬ ‫حمایت و مساعدت خیرین انجام شده است‪.‬‬ ‫محمــدزاده افزود‪ :‬اکنون ســاخت پنج واحد مســکونی برای‬ ‫خانوارهای دارای چند معلول با مشــارکت بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اســامی اســتان البرز و یک فرد خیر در شهرستان فردیس در‬ ‫حال ساخت است‪.‬‬ ‫هفت هزار واحد صنفی در‬ ‫فردیس بازرسی شدند‬ ‫رییس شــبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس اعالم کرد‬ ‫که در اجرای طرح نظارتی و خدماتی ســردار شهید حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬هفت هزار و ‪ ۶۲‬واحد صنفی در این شهرستان مورد‬ ‫بازدید و بازرسی بهداشتی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫طرح ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی از اذرماه سال جاری‬ ‫در ســه بخش شناســایی بیماران کووید ‪ ، ۱۹‬ارائه خدمات به‬ ‫نیازمندان و نظارت بهداشــتی بر واحدهای صنفی در اســتان‬ ‫البرز اغاز شده است‪.‬‬ ‫محمدرضــا ترابی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود‪ :‬گروه‬ ‫های نظارتی بســیج ‪ ،‬هالل احمر و اصناف در قالب طرح شهید‬ ‫حاج قاسم ســلیمانی ضمن بازدید از واحدهای صنفی‪ ،‬توصیه‬ ‫های الزم را به این واحدها در خصوص رعایت نکات بهداشــتی‬ ‫برای پیشگیری از کرونا را ارائه دادند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در این بازرسی ها ‪ ۴۴‬واحد صنفی متخلف‬ ‫به دســتگاه قضایی معرفی و یک هزار و ‪ ۴۱‬مورد اخطار صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ترابی افزود‪ ۵۳ :‬مورد نمونه بــرداری مواد غذایی و ‪ ۸۹‬مورد‬ ‫نمونه برداری اب در شهرستان فردیس نیز توسط واحد بهداشت‬ ‫محیط مرکز بهداشت شهرستان فردیس انجام شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه یک هزار ‪ ۵۹۴‬مورد کلرســنجی اب‬ ‫اشامیدنی و ‪ ۴۸‬مورد ســنجش بازدید از مراکز اموزشی انجام‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬رســیدگی به ‪ ۳۶۳‬مورد شکوائیه بهداشتی و ‪۱۵۸‬‬ ‫مورد یدسنجی در نمک های خوراکی از دیگر اقدامات به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫رییس شــبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس ادامه داد‪:‬‬ ‫از اذرماه ماه ســال جاری تاکنون پیشنهاد تعطیلی موقت برای‬ ‫‪ ۷۳‬واحد متخلف صنفی توســط گروه های نظارتی ارائه شــده‬ ‫ضمــن انکه ‪ ۲۳‬مــورد بازدید از تصفیه خانــه های اب و ‪۱۱۶‬‬ ‫بازدیــد از مراکز خدمات درمانی و بهداشــتی در فردیس انجام‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس گفت‪ :‬چهار‬ ‫هزار و ‪ ۷۶۷‬کیلوگرم مواد غذایی فاسد از اصناف این شهرستان‬ ‫جمع اوری و معدوم شد‪.‬‬ ‫مدیر اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان فردیس اعالم کرد‬ ‫پنج نفر از بهره برداران بخش کشــاورزی این شهرستان نمونه‬ ‫استانی شدند‪.‬‬ ‫علیرضا بدری در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬افزایش‬ ‫تولید در واحد ســطح‪ ،‬کاهش مصرف اب‪ ،‬ســامت و کیفیت‬ ‫تولید‪ ،‬بهره وری تولید‪ ،‬مصرف مناســب کود و ســم ‪ ،‬حفاظت‬ ‫از محیط زیســت تلفیق دانش بومی و تکنولوژی های به روز و‬ ‫همکاری در حوزه ترویج و اموزش و بهره وری از منابع از جمله‬ ‫شاخص های مهم در انتخاب کشاورزان فردیس به عنوان نمونه‬ ‫استان البرز است‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬رضوان کرمی بانوی نمونــه کار افرین در‬ ‫زمینه تولید بســته بندی و فروش انواع ادویــه به میزان پنج‬ ‫تن‪ ،‬ایجاد اشــتغال و طی کردن چرخه تولید و حس مسوولیت‬ ‫در قبال جامعــه به ویژه زنان روســتایی و انتقال تجربیات به‬ ‫ســایر بانوان و تامین مواد اولیه توســط مردم روستا و خدمات‬ ‫رســانی ارزان تر به عنوان کشــاورز نمونه شهرستان و استان‬ ‫البرز انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سعیدطرالنی در بخش پرورش دهنده ماهیان زینتی‬ ‫شــاخص های عملکرد تولید ‪ ۲‬میلیون قطعه ماهی زینتی در سال ‪،‬‬ ‫رعایت کامل موارد قرنطینه در ورود افراد و وســایل نقلیه به ســالن‬ ‫تکثیر و پرورش نمونه استان شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجید پورکاشــانی تولیدکننده نمونه میوه های هســته‬ ‫دار (گیــاس) مدیریت ‪ ۱۳‬هکتار باغ گیالس با میانگین عملکرد ‪۳۵‬‬ ‫هزار کیلوگرم در هکتار‪ ،‬پیاده ســازی و اســتقرار سیستم کیفیت با‬ ‫روش اســتاندارد کشاورزی گلوبال کپ و پیشرو در اجرای طرح های‬ ‫کشــاورزی و انتقال دانش فنی به سایر کشــاورزان فردیس از جمله‬ ‫شاخص های عملکرد در بخش کشاورزی نمونه استان است‪.‬‬ ‫مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس گفت‪ :‬مهدی خطیبی‬ ‫نمونه تولیدکننده ماشین االت و ادوات و تجهیزات کشاورزی‬ ‫از شــاخص هــای عملکرد ســاخت و تولید ‪ ۱۸۰‬دســتگاه‬ ‫چیزل هفت و نه ردیفه در سال‪،‬ســاخت و تولید ‪ ۸۰‬دستگاه‬ ‫ســیکلوتیلر عرض دو متر درسال‪،‬ساخت و تولید ‪ ۲۰‬دستگاه‬ ‫گاواهن پنج ردیفه در سال‪ ،‬استفاده از با کیفیت ترین قطعات‬ ‫فوالدی و دارای تاییدیه ‪ DIN‬است‪.‬‬ ‫بدری افزود‪ :‬ســید نصراهلل شــاهرخی در مدیریت بهینه در‬ ‫مصرف اب از طریق اجرای سیستم ابیاری بارانی ‪ ۱۱۷‬هکتار‪،‬‬ ‫افزایش بهره وری اب از طریق کاهش مصرف و افزایش تولید‬ ‫در واحد سطح‪،‬شناخت روی دستگاه ها و سیستم های ابیاری‬ ‫نوین و ارتباط مستمر با سایر کشاورزان در جهت ارتقا مصرف‬ ‫بهینه اب نمونه استانی شناخته شد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬باغداران فردیس ‪ ۵۷‬هزار و‪ ۲۸۲‬تن‬ ‫انواع میوه سردرختی و حدود ‪ ۲۸‬هزار تن محصول زراعی در‬ ‫ســال جاری تولید به بازار مصرف عرضه کردند که این مقدار‬ ‫محصول در سطح یک هزارو ‪ ۲۰۱‬هکتار باغ و ‪ ۸۰‬هکتار زمین‬ ‫کشاورزی به دست امد‪.‬‬ ‫بــدری افزود‪ :‬همزمان با فصل پاییز قرارداد کاشــت گندم و دانه‬ ‫روغنی کلزا در سطح حدود ‪ ۴۳۷‬هکتار از اراضی شهرستان فردیس‬ ‫با کشاورزان منعقد شد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس حدود ‪ ۲‬هزار هکتار زمین کشــاورزی و باغی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی در فردیس‬ ‫رییس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفاه شهرســتان فردیس اعالم کرد که‬ ‫امســال میزان رســیدگی به شــکایات کارگری و کارفرمایی در این‬ ‫شهرستان ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بهنام بهداروند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬تعداد شکایات‬ ‫حوزه روابط کار طی ‪ ۱۰‬ماه گذشته در شهرستان فردیس نسبت به‬ ‫مدت مشابه با ‪ ۲۰‬درصد افزایش به یک هزار و ‪ ۲۲۰‬پرونده رسید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تمام اختالفات کارگــری و کارفرمایی با رعایت‬ ‫اصول ائین دادرسی و موازین حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بهداروند اظهار داشــت‪ :‬با توجه به شــیوع بیماری کرونا از اواخره‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬تمام شکایات و رسیدگی های کارگری به صورت برخط از‬ ‫طریق ســامانه جامع روابط کار انجام شــده و کارگران و کارفرمایان‬ ‫نیازی به حضور و ثبت شکایت فیزیکی ندارند‪.‬‬ ‫کارگران برای ثبت شــکایت الزم اســت به دفاتر پیشخوان دولت‬ ‫جهت احراز هویت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی فردیس افزود ‪ :‬امســال‬ ‫بازرســان کار این اداره ‪ ۱۰۲‬مورد بازرسی در زمینه شناسایی اتباع‬ ‫بیگانه در واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان فردیس انجام دادند‬ ‫و ‪ ۱۱۸‬نفر اتباع خارجی غیر مجاز را شناسایی و با نیروی کار داخلی‬ ‫جایگزین شدند‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت ضمن انکه کارفرمایان متخلف بالغ بر هشت‬ ‫میلیارد ریال جریمه شــده تعداد ‪ ۲۸‬پرونده درخواست تعقیب برای‬ ‫انان صادر شده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه هنرهای تجسمی در‬ ‫فردیس افتتاح شد‬ ‫نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان هنر مقاومت و اوای مجاهدت گرامیداشت دهه مبارک فجر‬ ‫در هنرستان کار و دانش دخترانه شهید غالمحسینی فردیس گشایش یافت‪.‬‬ ‫مدیر اداره اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرستان فردیس در ایین گشایش گفت‪ :‬در این‬ ‫نمایشــگاه ‪ ۳۰۰‬اثر در ‪ ۶‬رشته خیاطی‪ ،‬عکاســی ‪ ،‬تصویرسازی‪ ،‬طراحی و نقشه فرش و سراجی‬ ‫کیف به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫ولی اله احمدی اظهار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۴۰‬درصد دانش اموزان این ناحیه جذب هنرستان ها‬ ‫شدند و به فراگیری رشته های مهارتی روی اوردند‪.‬‬ ‫رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فردیس نیز گفت‪ :‬هنرزبانی است که‬ ‫زودتر و بهتر شاخص تر به افکار و اندیشه هنرمند پی برده می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام حمیدرضا ولیزاده افزود‪ :‬یکی از اشتباهاتی که در مقاطع تحصیلی و‬ ‫عالی در دانشــگاهها مرتکب شده ایم فضای تئوری را خیلی بیشتر از فضای هنری به‬ ‫ان پرداخته شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬هنرستان ها بهترین مکان تحصیل تدارک دیده شده است بهترین‬ ‫مکان اســت زیرا هنرجویان در این هنرستان ها به شغل یاد می گیرند این شغل حتی‬ ‫اگر در مباحث دولتی به کار گرفته نشوند می توانند در فضای منزل مشغول بکار شوند‪.‬‬ ‫برادر بزرگوار جناب سردار عزیز اکبریان‬ ‫نماینده محترم ادوار هشتم‪ ،‬نهم و دهم مردم شریف کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم‬ ‫خداوند متعال روح پاکش را با موالیش علی(ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر‬ ‫جزیل عنایت فرمایند‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبرفردیس‬ ‫دستگاه کاشت غالت در فردیس‬ ‫رونمایی شد‬ ‫دستگاه کاشت غالت به مناسبت ایام اهلل‬ ‫دهه مبارک فجر در شرکت تولیدی ادوات‬ ‫و ماشین های کشاورزی رزکان شهرستان‬ ‫فردیس استان البرز رونمایی شد‪.‬‬ ‫مدیــر عامل شــرکت تولیــدی ادوات‬ ‫کشــاورزی رزکان شهرســتان در حاشیه‬ ‫رونمایی از ادوات و ماشین االت کشاورزی‬ ‫به خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این دســتگاه توسط‬ ‫متخصصان این شــرکت طراحی‪ ،‬ساخته و‬ ‫به تولید انبوه رسیده است‪.‬‬ ‫محمد رضاییان افزود‪ :‬این شــرکت سه‬ ‫ســال پیش بنا به درخواست وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی وارد مرحله طراحی و ساخت‬ ‫دستگاه کاشت غالت شد تا بتوان در اراضی‬ ‫کشاورزی با پشته بلند نسبت کاشت غالت اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬نمونه اولیه این این دستگاه پس از انجام موفق کاشت غالت در ‪ ۱۰‬استان کشور با درخواست‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی وارد مرحله تولید انبوه شد‪.‬‬ ‫رضاییان افزود‪ :‬کاشــت غالت با این دســتگاه به طور میانگین ‪ ۲۰‬درصد در مصرف اب صرفه جویی و حداقل‬ ‫یک و نیم تن افزایش تولید در سطح هکتار دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت ســاخت اودوات کشاورزی رزکان فردیس گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۳۰‬دستگاه از این نوع تولید‬ ‫و به ‪ ۱۰‬استان کشور برای کاشت انواع بذور غالت و بذرهای ریز مانند کلزا‪ ،‬زیره‪ ،‬کنجد و فلفل ارسال شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ساخت این دستگاه ضمن صرفه جویی ارزی ‪ ،‬نقش موثری در بهبود کشت و کار کشور دارد‬ ‫ضمن انکه این دستگاه متناسب با وضعیت جغرافیایی کشور طراحی و ساخته شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی خط تولید این دستگاه ‪۱۶‬نفر اشتغال مستقیم و ‪ ۱۲‬نفر غیرمستقیم داشته است‪.‬‬ ‫خانواده محترم تیزهوش‬ ‫درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و‬ ‫برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و‬ ‫اجر جزیل خواهانیم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبرفردیس‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 141

هفته نامه خبر فردیس 141

شماره : 141
تاریخ : 1400/01/21
هفته نامه خبر فردیس 140

هفته نامه خبر فردیس 140

شماره : 140
تاریخ : 1400/01/14
هفته نامه خبر فردیس 139

هفته نامه خبر فردیس 139

شماره : 139
تاریخ : 1399/12/26
هفته نامه خبر فردیس 138

هفته نامه خبر فردیس 138

شماره : 138
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه خبر فردیس 137

هفته نامه خبر فردیس 137

شماره : 137
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه خبر فردیس 136

هفته نامه خبر فردیس 136

شماره : 136
تاریخ : 1399/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!