هفته نامه خبر فردیس شماره 132 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 132

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 132

هفته نامه خبر فردیس شماره 132

‫هفته انهم‬ ‫خدمات پس از فروش طرحی‬ ‫نوین در کارنامه درخشان‬ ‫گروه مهندسی ساختمانهای‬ ‫شفق فردیس‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫طرحساماندهی‬ ‫دستفروشان در‬ ‫فردیس اغاز شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫فرمانده انتظامی‪۱۹۵ :‬‬ ‫هزار عدد مواد محترقه‬ ‫در فردیس کشف شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 132‬هفته اول‪ 5 ،‬بهمن ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫تقدیم به عزیزانی که گمنام‬ ‫می ایند و گمنام می روند‬ ‫ایا این اخرین قربانی غول‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫اهنی در گذرگاه شیخ اباد‬ ‫محدودیت های کرونایی‬ ‫نباید مانع بیان دستاوردهای‬ ‫انقالب اسالمی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫خواهد بود؟!‬ ‫در حال فکر نوشتن سخن این شماره بودم که به خاطرم‬ ‫رسید دکتر ایمانی امام جمعه محبوب فردیس در خطبه‬ ‫های نماز جمعه با اشــاره به تودیــع و معارفه فرماندهی‬ ‫نیروی انتظامی این شهرســتان ضمن قدردانی از زحمات‬ ‫و تالش های سرهنگ جنتی در طول سه سال مسوولیت‬ ‫در سمت فرمانده انتظامی فردیس‪ ،‬برای سرهنگ ملکی به‬ ‫عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی این شهرستان ارزوی‬ ‫موفقیت روز افزون کرد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫طرح تعریض‬ ‫زیرگذر‬ ‫سرحداباد اجرا‬ ‫می شود‬ ‫بنگاه های اقتصادی به‬ ‫کمک ورزش فردیس بیایند‬ ‫‪2‬‬ ‫یادمان شهدای گمنام در‬ ‫فردیس گشایش یافت‬ ‫بهزاد پرویزی‬ ‫‪2‬‬ ‫تذکر کتبی نماینده مردم در‬ ‫مجلس در مورد لزوم تسریع‬ ‫در طرح پل زیرگذر شیخ اباد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۸۳‬مکان پرخطر‬ ‫در فردیس‬ ‫‪3‬‬ ‫شناسایی شد‬ ‫مانور امادگی مقابله با اتش‬ ‫سوزی در فردیس اجرا شد‬ ‫حسین عاشوری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬یک ششم‬ ‫امکانات و سرمایه کرج در اجرای‬ ‫طرح انتزاع برای فردیس است‬ ‫داخل شهری هم مشــکالت و معضالت ترافیکی کم نیست‪ ،‬باید‬ ‫بین شــهر فردیس و شهر مشکین دشــت جاده های مواصالتی‬ ‫بیشــتری ایجاد شود و الزم است این مسیر در بخش کانال ادامه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬شــهرداری مشکین دشت بخشــی از کار را انجام داده‬ ‫اســت‪ ،‬ولی متاسفانه جهاد کشــاورزی مانع ادامه دسترسی شده‬ ‫است‪ ،‬این مشکل باید با جهاد کشاورزی حل شود‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیــس با تاکید بر اینکه اولین معضلی که در این‬ ‫شــهر باید به دنبال چاره اندیشی ان باشیم موضوع انتزاع است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬فردیس از همان ابتدا جزء شــهر کرج بــود دو منطقه از‬ ‫‪ 12‬منطقه شــهرداری کرج در فردیس واقع شده بود و به اندازه‬ ‫حداقل یک ششــم انچه که برای شهرداری کرج است و سرمایه‬ ‫ها و امکاناتی که در اختیار دارد حداقل یک ششــم ان به تناسب‬ ‫جمعیت برای فردیس است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المســلمین دکتر ایمانی در گفتگو با خبرنگار‬ ‫خبرفردیس افزود‪ :‬موضوع انتزاع یعنی ســازمان ها‪ ،‬دستگاههایی‬ ‫که وابسته به شهرداری هستند باید از شهرداری کرج جدا شوند‪،‬‬ ‫چون فردیس مستقل شده و به عنوان یک شهر مستقل هم شورا‬ ‫و هم شهرداری جداگانه دارد بنابراین باید در مورد سازمان هایی‬ ‫همچون اتوبوســرانی‪ ،‬میادین‪ ،‬اتش نشانی و دیگر مجموعه ها و‬ ‫نهادها طرح انتزاع بطور کامل اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نگاه من این اســت که با تعامل حل شود باید‬ ‫جناب اقای اســتاندار البرز به مساله ورود جدی داشته باشند‪ ،‬در‬ ‫خطبه های نماز جمعه هم بارها به این موضوع اشــاره کرده ام و‬ ‫گفته ام که چاره کار این است جلسه ای با حضور استاندار البرز و‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس تشــکیل شود و چهارچوب و سیاست‬ ‫گذاری در این بخش انجام شــود و شهرداری ها هم به دنبال این‬ ‫کار باشند تا این مشکل را به یک شکلی حل کنند‪.‬‬ ‫* چندین سال اســت زیرگذرشیخ اباد در شهرداری و‬ ‫شورای شهر کرج مصوبه دارد اما تملک های الزم را انجام‬ ‫نداده اند‬ ‫دکتر ایمانی به زیرگذر شــیخ اباد به عنوان یک راه دسترسی‬ ‫ترافیکی به فردیس اشاره کرد و گفت‪ :‬از یک طرف دیده می شود‬ ‫زیرگذرشــیخ اباد چندین سال اســت که در شهرداری و شورای‬ ‫شهر کرج مصوبه دارد‪ ،‬ان بخش هایی که مربوط به شهر فردیس‬ ‫و مشکین دشت است شهرداری فردیس تملکات انجام شده است‪،‬‬ ‫ولی متاسفانه شهرداری کرج این تملکات را انجام نداده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این بخش معضل ترافیک برای تردد مردم ایجاد‬ ‫کرده اســت و ریل راه اهنی که وجــود دارد و خطراتی که کم و‬ ‫بیــش اتفاق می افتد و چند روز اخیر شــاهد حوادث بودیم‪ ،‬باید‬ ‫این مشکل حل شود در بخش شــمالی شهر بحث میدان شهید‬ ‫سلطانی را داریم که براساس امار موجود بیش از نیمی از ماشین‬ ‫هایی ورودی به کرج باید نیمی از انها از میدان شــهید سلطانی‬ ‫عبور کرده و به طرف شــهر فردیس و شــهرهای همجوار مالرد‪،‬‬ ‫اندیشه و ‪ ...‬ادامه مسیر دهند‪ ،‬لذا همیشه در این بخش با معضل‬ ‫ترافیکی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درســت است که پل عریض تر و کارهایی انجام شده‬ ‫اســت‪ ،‬ولی این مشکل ترافیکی را حل نکرده است‪ ،‬باید در جاده‬ ‫کیاتل به سمت کشتارگاه ادامه پیدا کند و یک پلی روی رودخانه‬ ‫کرج احداث شــود که از این طریق به جــاده مخصوص و اتوبان‬ ‫دسترسی پیدا شود‪ ،‬اگر این اتفاق بیفتد بخشی از ترافیک میدان‬ ‫شــهید سلطانی بطور قطع حل خواهد شــد و خودورهایی که از‬ ‫ســمت شــهریار به کرج می ایند و می خواهند از میدان شهید‬ ‫ســلطانی وارد اتوبان شــوند‪ ،‬می توانند از این طریق تغییرمسیر‬ ‫دهنــد و وارد اتوبان و جاده مخصوص شــوند و بخشــی از این‬ ‫مشکالت از این طریق باید حل و فصل شود‪.‬‬ ‫* در بخش جاده های داخل شــهری هم مشــکالت و‬ ‫معضالت ترافیکی کم نیست‬ ‫امام جمعه فردیس خاطرنشــان کرد‪ :‬عالوه براین در جاده های‬ ‫* جهاد کشــاورزی تعامل داشته باشد‪ 50 ،‬تا ‪ 100‬سال‬ ‫اینده را ببینیم ما که نباید در امروز متوقف شویم‬ ‫وی افزود‪ :‬در قســمت فرگاز این منطقه بیشتر باغ شهر است‬ ‫و باید به شــکل باغ شــهری هم باقی بماند‪ ،‬تنفس گاهی برای‬ ‫شــهر است‪ ،‬با توجه به وضعیتی که وجود دارد از انجا به راحتی‬ ‫می شــود جاده را ادامه داد به سمت شــهرک مهندسی زراعی‪،‬‬ ‫در اینجــا بازهم زمین های جهاد کشــاورزی وجود دارد و جهاد‬ ‫کشــاورزی در این قضیه بیاید تعامل داشــته باشد‪ ،‬اگر ‪ 20‬متر‬ ‫در عرض ‪ 25‬متر جاده ای از وســط زمین های جهاد کشاورزی‬ ‫عبور داده شــود‪ ،‬بطور قطع هم به نفع شهر مشکین دشت و هم‬ ‫شهر فردیس اســت و خود زمین های جهاد کشاورزی مرغوبتر‬ ‫می شــود‪ ،‬ضمن اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در اینده‬ ‫این زمین ها تبدیل خواهد شــد‪ ،‬نمی گویم که جهاد کشاورزی‬ ‫تبدیل می کند برای ‪ 50‬و ‪ 100‬سال اینده را ببینیم ما که نباید‬ ‫در امروز متوقف شویم‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی با اشاره به وسعت کم فردیس گفت‪ :‬باید از زمین‬ ‫های موجود اســتفاده بهینه شــود‪ ،‬خیلی از دســتگاهها اداری‬ ‫شهرستان مســتقل شده‪ ،‬ولی متاســفانه جای مستقلی ندارند‪،‬‬ ‫به جای اینکه زمین به اینها واگذار کنیم‪ ،‬ســازمان شــهری این‬ ‫کار را انجام دهد یا تعاملی که با شــهرداری می شــود اینها در‬ ‫ارتفاع الاقل بتوانند تراکم بگیرند و دســتگاهها و ســازمان هایی‬ ‫که نزدیک و مرتبط به هم هستند در مساحت هزار مترمربع می‬ ‫توانند در پنج طبقه بسازند و هر طبقه را مخصوص اداره ای قرار‬ ‫دهند‪ ،‬این مشکالت باید به یک شکلی حل شود‪.‬‬ ‫* اگر به مشکل ترافیک فردیس توجه نشود‪ ،‬در اینده‬ ‫این معضل بیشتر خواهد شد‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬اگر به مشــکل ترافیک فردیس امروز توجه‬ ‫نشــود روزی که بخش اقتصادی کمیته امداد زمین های زیادی‬ ‫را در جنب نیروگاه شــهید منتظر قائم در اختیار دارد‪ ،‬اگر امروز‬ ‫مجموعه های مختلف وارد تعامل نشــوند و از جمله جاده مالرد‬ ‫از این نمایشــگاههای خودرو تخلیه نشود و یک شهر خودور ان‬ ‫طرف شــهر ایجاد نشود و همه انها را در یک جا متمرکز نکنیم‪،‬‬ ‫از بلوار سردار شهید سلیمانی (جاده مالرد) که واقعا امروز دارای‬ ‫معضل ترافیکی است‪ ،‬در اینده این معضل بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز باید چاره اندیشــی کرد اگر قرار اســت که در‬ ‫اینجا طرح هایی را در فردیس پیاده کنیم‪ ،‬امروز زمین های خالی‬ ‫در قســمت غرب جاده مالرد یا بلوار شهید سلیمانی وجود دارد‪،‬‬ ‫امــروز باید برای این قضیه فکری کرد‪ ،‬اکنون یک میدان میوه و‬ ‫تره بار برای شهر فردیس و مشکین دشت‪ ،‬مالرد و مارلیک مورد‬ ‫نیاز اســت و این امکان وجود دارد که در زمین جاده کشتارگاه‬ ‫که از بلوار کیاتل ادامه پیدا می کند یک مجموعه ای را به عنوان‬ ‫میدان میوه و تره بار این بخش از استان اختصاص داد‪.‬‬ ‫دکتــر ایمانی ادامه داد‪ :‬در این صورت هم اســتان البرز و هم‬ ‫شــهرهای مجاور می توانند از ان اســتفاده کنند امروز باید یک‬ ‫طراحی خوبی روی این زمین ها داشــته باشیم و با اینده نگری‬ ‫برای ‪ 100‬ســال بعد‪ ،‬اگر این اقدام نشود این زمین ها به زودی‬ ‫داخل ان ســاختمان هایی ساخته خواهد شد و اینده نمی شود‬ ‫چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫* ترافیک بلوار شهدای فردیس که هسته مرکزی شهر‬ ‫است با وضع فعلی نمی تواند ادامه پیدا کند‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬امیدوارم مســووالن و متولیان امر انهایی که‬ ‫در شورای شهر و شــهرداری هستند چه این شورا و چه شورای‬ ‫اینده‪ ،‬روی این قضیه فکر کنند و یکی از نیازهای شــهری ما که‬ ‫بحث گشایش در ترافیک است بخصوص در بلوار شهدای فردیس‬ ‫که هسته مرکزی شهر است در اینده نمی تواند به این شکل باقی‬ ‫بماند‪ ،‬باید طرحی روی ان گذاشته شود‪ ،‬این مجموعه می تواند‬ ‫در اینــده به صورت پیاده راه دراید‪ ،‬از ســه راه حافظیه تا فلکه‬ ‫پنجم با معضل ترافیکی مواجه هســتیم‪ ،‬این شهر نمی تواند ‪40‬‬ ‫سال دیگر با این صورت ادامه حیات دهد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس پیشنهاد کرد‪ :‬اگر قرار به جابجایی مسافران‬ ‫و شهروندان است‪ ،‬این جابجایی ها باید از طریق طراحی قطار و‬ ‫واگن شهری انجام شــود‪ ،‬مانند بعضی از کشورها همچون چین‬ ‫و هنــد‪ ،‬یعنی جاهایی که امکان عبور ماشــین وجود ندارد باید‬ ‫قطارهای داخل شهری طراحی شود و مسافران بتوانند از طریق‬ ‫واگن های داخل شهری به مرکز شهر تردد کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬ما باید برای نســل اینــده و برای زندگی‬ ‫ایندگان از امروز چاره اندیشــی کنیم و طرح و برنامه داشــته‬ ‫باشــیم که اگر برنامه ریزی درستی نداشته باشیم ایندگان ما را‬ ‫نخواهند بخشــید‪ ،‬اینکه ما وقت مردم و فرصت مردم و سرمایه‬ ‫هــای مردم را مورد بی اعتنایی قــرار دهیم و به ان کم توجهی‬ ‫کنیم‪ ،‬مورد بازخواست نسل های اینده قرار خواهیم گرفت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫تقدیم به عزیزانی که گمنام‬ ‫می ایند و گمنام می روند‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫دکتــر ایمانی در این خطبــه همچنین از اییــن تودیع و‬ ‫معارفه مشــابه ای برای یکی دیگر از مســووالن شهرســتان‬ ‫فردیــس در روزهای اینــده خبر داد و تاکید کــرد ما فقط‬ ‫امیدوار هســتیم کســانی که می ایند و مســوولیتی را عهده‬ ‫دار می شــوند‪ ،‬هوشــمندانه تر عمل کنند و این مصیبتی را‬ ‫که در این ســه چهار سال برای شــهرمان پیش امد را دیگر‬ ‫شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس که از ایشــان به درســتی به عنوان پدر‬ ‫معنوی این شهرســتان نــام برده می شــود‪ ،‬در خطبه های‬ ‫جمعه ادامه داد‪ :‬امیدواریــم در انتخابات اتی دیگر این قبیل‬ ‫گرفتاری ها را نداشــته باشیم و دقت های الزم صورت گیرد‬ ‫و این عزیزان مســوول باید در این مسایل کمک کنند هم در‬ ‫تامین امنیت شــهر و هم مسایل اینده شــهر‪ ،‬چرا که به هر‬ ‫حال این عزیزان در تایید کســانی که می خواهند کاندیدای‬ ‫شــورا شــوند تاثیرگذارند و باید نیروی انتظامی‪ ،‬دادســتانی‬ ‫و اطالعات ســپاه و دســتگاه های اطالعاتــی نظرات خود را‬ ‫در مورد صالحیت اشــخاص اعالم نمایند تا انشــااهلل وضعیت‬ ‫بهتری در شــهر نسبت به گذشته داشته باشیم‪.‬‬ ‫اکنــون با الهام و تاســی به انچه در خطبه های ســنجیده‬ ‫دکتر ایمانــی امام جمعه فردیس مطرح شــده‪ ،‬ترجیح دادم‬ ‫از باب انجام وظیفه و ادای دین به مســووالنی که گمنام می‬ ‫ایند و گمنام می روند‪ ،‬چند ســطری بنویسم‪ ،‬چراکه زحمات‬ ‫و خدمات شــبانه روزی ســربازان گمنام امام زمان (عج) در‬ ‫فردیس‪ ،‬اســتان البرز و جای جای میهن پهناور اســامی بر‬ ‫کســی پوشیده نیست و این عزیزان در صیانت و ارتقا سالمت‬ ‫اداری‪ ،‬ایجاد امنیت و احســاس ارامش در مردم نقش ارزنده‬ ‫و بی بدیلی دارند‪.‬‬ ‫شایسته است به یاد داشته باشیم که این عزیزان گمنام در‬ ‫حفظ امنیت و ارامش‪ ،‬باوجود اینکه ســینه ای لبریز از رازها‬ ‫و ناگفته ها دارند‪ ،‬ســربازی در این نوع خدمتگزاری به مردم‬ ‫ایجاب می کند‪ ،‬عالوه بر رعایت مسایل شرعی و حفظ ابروی‬ ‫اشــخاص‪ ،‬از هرگونه اظهارنظر خودداری کرده و در گمنامی‬ ‫کامل فقط به انجام وظایف محوله به نحو مطلوب بیاندیشــند‪،‬‬ ‫تــا جایی که در واقع اب از اب تکان نخورد‪.‬‬ ‫برای نمونه در چند ماه اخیر اتفاق و بازداشــتهایی از جمله‬ ‫در حوزه شــورا و شــهرداری فردیس و دیگر شهرهای استان‬ ‫صورت گرفته که به نظر می رســد این روند با قوت و قدرت‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬این یکی از همان خدمات نامحســوس و ارزشمند‬ ‫و دور از چشم مردم است که این عزیزان گمنام در همکاری و‬ ‫همراهی با دستگاه قضا‪ ،‬سودجویان و قانون گریزان بخصوص‬ ‫انانی که چشــم طمع به منافع و منابع عمومی دارند را کشف‬ ‫و شناســایی کرده و فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان از‬ ‫منصب و موقعیت را به چنگ قانون می ســپارند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که شــاید مــردم و افکار عمومی اطالع زیادی‬ ‫از کار و تالش های شــبانه روزی ســربازان گمنام نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬اما از کشــف فعالیت های مخرب مخفیانه گرفته تا‬ ‫اشکارسازی گلوگاه های فساد‪ ،‬برخورد با محتکران و مخالن‬ ‫امنیت مردم و پیشــگیری از ســوء اســتفاده و دست اندازی‬ ‫بــه بیت المــال‪ ،‬همگی با اتــکا به گزارش هــا و پیگیریهای‬ ‫مســتمر این عزیزان گمنام به نتیجه می رسد و سپس نوبت‬ ‫به دســتگاه قضا می رســد که قاطعانه متخلفان را به سزای‬ ‫اعمال مجرمانه خود می رسانند‪.‬‬ ‫بــه هر حال همانگونه که پیشــتر گفتم هــدف از این چند‬ ‫سطر بیشــتر جنبه ســپاس و قدردانی از مسووالنی دارد که‬ ‫در گمنامــی می ایند و در گمنامی هم می روند‪ ،‬هرچند این‬ ‫گمنامان پــاداش دنیوی و اخروی خــود را از دریای الیزال‬ ‫الهــی دریافــت خواهند کرد‪ ،‬امــا با اطمینان بایــد بپذیریم‬ ‫که دعای خیر مردم صرفنظر از شــناخته شــدن یا گمنامی‪،‬‬ ‫همواره حامی و پشــتیبان این عزیزان خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اینجانب نیز قصد داشــتم در ایــن مجال ضمن‬ ‫تشــکر از ســربازان گمنام اقا امام زمان (عج) در شهرستان‬ ‫فردیس و اســتان البرز و هر گوشه ای از این سرزمین پهناور‬ ‫اســامی و بخصــوص قدردانی از دســتگاه قضا شهرســتان‬ ‫فردیس اعم از رییس دادگســتری‪ ،‬دادســتان و بازپرس ویژه‬ ‫که نقش و پیگیریهای همه این عزیزان در ســالم سازی فضا و‬ ‫برخورد قاطع با مجرمان و جلوگیری از دســت اندازی به بیت‬ ‫المال انکارناپذیر اســت‪ ،‬به همین میزان بسنده کنم که پست‬ ‫ارســالی دکتر عسگری نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد‬ ‫در فضای مجازی نیز نظرم را جلب کرد‪.‬‬ ‫اکنــون با توجه بــه اینکه نکات مورد توجــه و تاکید دکتر‬ ‫عســگری در این پســت می تواند مکمل بیانات دکتر ایمانی‬ ‫امام جمعه فردیس در تنویر افکار عمومی نســبت به خادمان‬ ‫گمنام مردم باشــد‪ ،‬عین همان پســت تحــت عنوان "مبارزه‬ ‫با فســاد‪ ،‬با تعارف و تسامح ســازگاری ندارد" که در فضای‬ ‫مجازی منتشــر شده را در ادامه این سخن بازنشر می کنم‪.‬‬ ‫دکتر عســگری در این پســت تلگرامی نوشت‪ :‬طی ماه های‬ ‫گذشته شــاهد بازداشــت ها و برخوردهای جدی قوه قضائیه‬ ‫با عناصر مرتبط با فســاد‪ ،‬تبانی و ارتشــاء در نقاط گوناگون‬ ‫کشور بوده ایم‪ ،‬بخشــی از این پرونده های قضایی‪ ،‬به مدیران‬ ‫اجرایی و اعضاء شــورای شــهرها مربوط است‪ ،‬بازداشت هایی‬ ‫که اســتان البرز هم از ان مســتثنی نبــود‪ ،‬جنبه مثبت این‬ ‫ماجرا این اســت که اولویت مهم امروز دستگاه قضایی بریدن‬ ‫بدون تســامح دســت چپاولگران بیت المال اســت و جنبه‬ ‫تلخ ان‪ ،‬اینکه چرا باید شــاهد ایــن حجم از تعرض به منافع‬ ‫عمومی در کشور باشــیم؟ نقش پیشگیرانه دولت و نهادهای‬ ‫متعدد نظارتی همچون حراست ها و سازمان بازرسی و دیوان‬ ‫محاســبات و‪ ...‬چرا به درستی تعریف و انجام نشده است؟‬ ‫جناب عســگری در پایان تاکید کرده است‪ :‬مقابله با مفسد‬ ‫حلقه اخر مبارزه اســت و اصل بر مبارزه با فســاد و ریشه ها‬ ‫و زمینه های ان در دســتگاه اداری کشور است‪ ،‬لذا اینجانب‬ ‫نیز با قدردانی دوباره از همه خدمتگزاران در دســتگاه قضا و‬ ‫نیز گمنامانی که در عیــن گمنامی در دل مردم جای دارند‪،‬‬ ‫امیــدوارم خداوند متعال اخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر‬ ‫کند‪ .‬انشاا‪...‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 132‬هفته اول ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫طرح ساماندهی دستفروشان در فردیس اغاز شد‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز از اغاز طرح جمع‬ ‫اوری و ساماندهی دستفروشان شهرستان فردیس‬ ‫با هدف پیشگیری از اسیب های اجتماعی خبرداد‬ ‫سردار عباســعلی محمدیان در نشست شورای‬ ‫اسالمی شــهر فردیس افزود‪ :‬در اجرای این طرح‬ ‫دستفروشان در هســته مرکزی و نواحی مختلف‬ ‫این شهرســتان جمع اوری و ساماندهی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬از انجا که وجود دستفروشان‬ ‫در پیــاده روهای فردیس ســبب گالیــه مردم و‬ ‫کســبه شــده بود‪ ،‬نیروی انتظامی بــه همراهی‬ ‫مدیریت شهری جمع اوری و ساماندهی این قشر‬ ‫را عملی کردند‪.‬‬ ‫محمدیــان ادامــه داد‪ :‬پهــن کردن بســاط‬ ‫دستفروشــی در معابــر فردیس ســبب ترافیک‬ ‫ســنگین در هســته مرکزی مناطق شــهری و‬ ‫پیامدهای دیگر شده بود که در این زمینه تصمیم‬ ‫گیری شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز با اشــاره به اسیب های‬ ‫اجتماعی شهرســتان فردیس گفت‪ :‬جمع اوری‬ ‫و ســاماندهی دستفروشــان به لحــاظ امنیتی و‬ ‫انتظامی نیز اهمیت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫وی به تقویت کالنتری ها در استان البرز اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مســووالن اســتانی قول داده اند از‬ ‫محــل پنج درصد اعتبارات عمرانی بودجه برنامه‬ ‫معاون سیاسی فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫محدودیت های‬ ‫کرونایی نباید مانع‬ ‫بیان دستاوردهای‬ ‫انقالب اسالمی شود‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی فرماندار‬ ‫فردیــس گفــت‪ :‬دهه فجــر فرصت مناســبی‬ ‫برای بیان دســتاوردهای انقالب اســامی است‪،‬‬ ‫بنابراین محدودیت های کرونایی نباید مانع بیان‬ ‫دســتاوردهای انقالب اسالمی برای مردم به ویژه‬ ‫نسل جوان شود‪.‬‬ ‫فردیس کشف شد‬ ‫تا بتوانیم ظرف ‪ ۱۵‬ماه ساختمان ستاد فرماندهی‬ ‫انتظامی فردیس تکمیل شود‪.‬‬ ‫ششــم برای تقویت‪ ،‬تجهیز و احداث کالنتری ها‬ ‫و پاسگاه های انتظامی اقدام الزم به عمل اورند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز گفت‪ :‬شورای شهر‬ ‫هم اعتباری را برای ســال اینده پیش بینی کند‬ ‫‪ ۷۲‬دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق در‬ ‫علیرضا صیاد در نشســت ستاد برگزاری چهل‬ ‫و دومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی که در‬ ‫ســالن اجتماعات فرمانداری فردیس برگزار شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در عین حال بیان اهداف و دســتاوردهای‬ ‫انقالب اســامی باید بــا رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی همراه باشد و دســتگاههای اجرایی و‬ ‫ادارات این شهرســتان نیز این دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط حاکم بر کشور و فشارهای‬ ‫اقتصادی و تحریم هایی که دشــمنان علیه کشور‬ ‫تحمیل کرده اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نهایت تالش باید‬ ‫صورت گیرد که برنامه های دهه فجر امســال با‬ ‫شکوهتر از سال های گذشته برگزار شود‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس گفت‪ :‬دشــمن درصدد‬ ‫است تا اعتماد مردم را به نظام اسالمی کم کند و‬ ‫دستاوردهای انقالب اسالمی را در طول ‪ ۴۲‬سال‬ ‫کمرنگ جلوه دهد‪ ،‬بنابراین باید هوشــیار و اگاه‬ ‫باشــیم و در برگزاری برنامه های دهه فجر جدی‬ ‫تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫صیاد افزود‪ :‬جشــنواره هــای فرهنگی‪ ،‬هنری‪،‬‬ ‫مذهبی‪ ،‬غبار روبی مزار شــهدا‪ ،‬دیدار با خانواده‬ ‫های شــهدا‪ ،‬تجلیل از مادران شــهدا به مناسبت‬ ‫میالد حضرت فاطمه زهــرا(س) و روز زن‪ ،‬ایین‬ ‫تقدیــر از کادر درمــان‪ ،‬مســابقات‬ ‫مجــازی‪ ،‬برگــزاری همایش اطالع‬ ‫رسانی اولویت های انقالب‪ ،‬گام دوم‬ ‫انقالب‪ ،‬نقش جوانــان در پیروزی و‬ ‫حفــظ انقالب‪ ،‬رژه هــای موتوری و‬ ‫خودرویی‪ ،‬شــب شــعر‪ ،‬کمک های‬ ‫مومنانــه‪ ،‬ایســتگاه هــای صلواتی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی از‬ ‫برنامه های پیش بینی شده در دهه‬ ‫فجر است‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنانش‬ ‫بــه انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬اشــاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬رصــد اخبــار انتخابات از‬ ‫اولویتهــای کاری فرمانداری اســت‪،‬‬ ‫بخصوص تبلیغات زود هنگام بعضی‬ ‫از کاندیداهــای احتمالــی در فضای‬ ‫مجــازی و حضور در عرصه های اجتماعی‪ ،‬در هر‬ ‫صورت با مشــاهده هرگونه تخلــف با ان برخورد‬ ‫قانونی می شود‪.‬‬ ‫صیاد تاکید کرد‪ :‬تبلیغات زود هنگام در تعیین‬ ‫صالحیت کاندیداها تاثیر مستقیم دارد‪ ،‬لذا انتظار‬ ‫می رود کاندیداهــای احتمالی در فضای ارام در‬ ‫مهلت هــای مقرر قانونی به معرفــی برنامه های‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از کشف ‪۷۲‬دستگاه تولید‬ ‫ارز دیجیتال قاچاق به ارزش هفت میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون ریال در شهرســتان فردیس این اســتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار عباســعلی محمدیان در گفت و گو با‬ ‫خبرنــگار ایرنا اظهار داشــت که درپــی دریافت‬ ‫گزارش های مردمــی مبنی برفعالیت یک کارگاه‬ ‫صنعتی در زمینــه تولید ارز دیجیتال‪ ،‬بررســی‬ ‫موضوع دردســتور کار پلیس اگاهی شهرســتان‬ ‫فردیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کاراگاهــان پس از اطمینان از‬ ‫صحت موضوع با هماهنگــی مقام قضایی به یک‬ ‫کارگاه در شــهرک صنعتی سیمین دشت اعزام و‬ ‫دربازرســی ازمحل ‪۷۲‬دستگاه تولید ارز دیجیتال‬ ‫قاچاق کشف کردند‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان گفت‪ :‬یک نفر در این رابطه‬ ‫دســتگیر و بر اســاس براورد کاشناســان ارزش‬ ‫دســتگاه های کشف شــده هفت میلیاردو ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون ریال براورد شده است ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهم ایــن پرونــده تحویل اداره‬ ‫تعزیرات حکومتی شهرستان فردیس شد‪.‬‬ ‫امسال بیش ازسه هزارو ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال انواع‬ ‫کاالی قاچاق دراستان البرز کشف شده است‪.‬‬ ‫خود در قالب تبلیغات بپردازند و از هرگونه تخلف‬ ‫نظیر ارسال هدایا‪ ،‬هبه ها و سرکشی های خاص‬ ‫پرهیز کنند‪.‬‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی فرماندار‬ ‫فردیس‪ ،‬نقش خبرنگاران و رســانه ها در انعکاس‬ ‫دستاوردهای انقالب اسالمی و اقدامات ارزشمند‬ ‫نظام مقدس اسالمی را بسیار مهم و موثر ارزیابی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون عمرانی فرماندار‪ :‬طرح تعریض زیرگذر سرحداباد فردیس اجرا می شود‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانداری فردیس از اجرای طرح تعریض زیرگذر‬ ‫راه اهن در منطقه سرحداباد این شهرستان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بهــزاد پرویزی در نشســت شــورای ترافیک‬ ‫شهرستان فردیس در سالن اجتماعات فرمانداری‬ ‫فردیس‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اهمیت کاهش ترافیک‬ ‫از مسیر زیرگذر سرحداباد‪ ،‬موضوع افزایش عرض‬ ‫این زیرگذر مورد بررسی قرار گرفت که با پیگیری‬ ‫شهرداری و با هماهنگی شرکت راه اهن جمهوری‬ ‫اســامی ایران اقدامات الزم در جهت اجرای ان‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬پیش از ایــن تردد خودرویی‬ ‫اهالی سرحداباد شــمالی به جنوبی از طریق پل‬ ‫راه اهن بــا یک الین انجام می شــود و با توجه‬ ‫بــه افزایــش جمعیت در ایــن دو نقطــه و قرار‬ ‫گرفتن گلزار شــهدا ســرحداباد در این مســیر‪،‬‬ ‫تردد شهروندان را با مشکالت‬ ‫ترافیکی مواجه کرده است که‬ ‫طی دو ســال اخیر شهرداری‬ ‫با نصــب چــراغ راهنمایی و‬ ‫رانندگــی ترافیــک را به حد‬ ‫معقول کاهش داده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با افزایش دهانه‬ ‫تونــل تــردد همزمــان رفت‬ ‫و برگشــت خــودرو در روان‬ ‫سازی این منطقه موثر است‪،‬‬ ‫لذا طرح تعریــض با صرف ‪۴‬‬ ‫میلیــارد تومــان از اعتبارات‬ ‫فرمانداری فردیــس اجرا می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بــه موضــوع انجــام‬ ‫اصالحــات هندســی نقــاط‬ ‫پر تــردد از جمله چهــار راه‬ ‫منتهــی بــه خیابــان مصلی‬ ‫(مسجدالنبی) شهرک ‪ ۱۱۰‬اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫جابجایی تاسیسات و تجهیزات اداره برق می توان‬ ‫اصالح هندسی این چهار راه را انجام داد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانداری شهرســتان فردیس گفــت‪ :‬جانمایی‬ ‫دوربیــن های ترافیکی و امنیتی پس از بررســی‬ ‫و تصمیم نهایی از ســوی شهرداری با هماهنگی‬ ‫دستگاه مرتبط به استانداری البرز اعالم می شود‪.‬‬ ‫پرویزی افــزود‪ :‬پیگیری شــهرداری با اولویت‬ ‫بندی نصب نرده های بین بلوار جاده مالرد و دور‬ ‫برگــردان مپنا در جهت رفــع تصادفات به لحاظ‬ ‫تخلف خودروها بررسی شد و مقرر گردید سازمان‬ ‫حمل و نقل و مســافر شــهرداری در جلسه اتی‬ ‫گزارش ها و مشکالت در خصوص ایستگاه تاکسی‬ ‫و ایجاد ان اعالم کند‪.‬‬ ‫در این نشســت همچنین قرار شــد‪ :‬شهرداری‬ ‫مشکین دشت در جهت تســهیل در تردد و رفع‬ ‫تصادفات تقاطع جاللو با نصــب چراغ راهنمایی‬ ‫و رانندگــی به صــورت طرح ازمایشــی با نصب‬ ‫تابلوهای مورد نظر اقدام کند‪.‬‬ ‫شــهرداری مشکین دشــت هم در مورد جاده‬ ‫خاکی در مســیر ارامستان از سوی مالک موضوع‬ ‫تعیین تکلیف و نســبت به اسفالت قسمت خاکی‬ ‫در مسیر تردد اقدام کند‪.‬‬ ‫بر اســاس مصوبات قبلی‪ ،‬پیگیری مشــکالت‬ ‫تردد خودروهای ســنگین و شستشوی خودروها‬ ‫و همچنین مســیر انتقال اب کشاورزی از خیابان‬ ‫سازمان ســنجش کشور را شهرداری با هماهنگی‬ ‫دستگاههای مرتبط برطرف کند‪.‬‬ ‫مطالعات جاده روســتای فرخ اباد زیبادشت به‬ ‫ســمت ارامستان مشکین دشــت در جهت رفع‬ ‫ترافیک و تصادفات پیگیری مطالعات و توجیهات‬ ‫با مشخصات طرح از سوی بخشداری و شهرداری‬ ‫تهیه و در جلسه کمیته فنی و شورای هماهنگی‬ ‫ترافیک تصمیم نهایی جهــت تخصیص اعتبار و‬ ‫اجرا از دیگر تصمیمات این نشست بود‪.‬‬ ‫* بنگاه های اقتصــادی به کمک ورزش‬ ‫فردیس بیایند‬ ‫معاون برنامــه ریزی و هماهنگــی فرمانداری‬ ‫فردیس از بنــگاه های اقتصــادی و تولیدی این‬ ‫شهرســتان خواست در شرایط خاص کنونی برای‬ ‫رونق ورزش به کمک هیات های ورزشــی منطقه‬ ‫بشتابند‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در ایین تجلیل از مربیان ایستگاه‬ ‫هــای ورزش صبحگاهی شهرســتان فردیس با‬ ‫اشــاره به فعالیت گروه صنعتی مپنا و ‪ ۳۵۰‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی در شــهرک صنعتی ســیمین‬ ‫دشت فردیس ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬صاحبان صنایع در‬ ‫راستای ارتقای ورزش همگانی شهرستان فردیس‬ ‫نتوانستند به وظایف خود عمل کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬صنعتگران مــی توانند در کنار‬ ‫فضای کســب و کار در امر سالمت و تندرستی و‬ ‫برگزاری مســابقات ورزش همگانی و حرفه ای به‬ ‫کمک اداره ورزش و جوانانفردیس بیایند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬ورزش نقش اساســی در‬ ‫سالمت جسمی و روانی اعضای یک جامعه دارد‪،‬‬ ‫برهمین اســاس توجه و ســرمایه گذاری در امر‬ ‫ورزش‪ ،‬سالمت جامعه را تضمین می کند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬فرمانــداری فردیس در حد‬ ‫بضاعت وتوان خود از هیات های ورزشــی منطقه‬ ‫حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات ورزش همگانی شهرستان فردیس‬ ‫نیز گفت‪ :‬در این شهرســتان ‪ ۱۵‬ایستگاه ورزش‬ ‫صبحگاهی در پارکها و بوســتان ها فعال است و‬ ‫مربیان برای شــهروندان برنامه های ورزشی اجرا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫یوســف فتح ابادی افزود‪ :‬ورزش همگانی پایه‬ ‫و اســاس همه ورزش ها بــوده و در این راســتا‬ ‫برنامه های مختلفی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ترویــج ورزش های همگانی‬ ‫موجب نشاط و ســامتی جامعه می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فردیــس از ظرفیــت باالییــی در عرصه ورزش‬ ‫برخوردار است که با حمایت از این بخش می توان‬ ‫شاهد رشد و شــکوفایی ورزش در بعد همگانی و‬ ‫قهرمانی در این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫رییس هیات ورزش همگانی شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬الیحه دســتمزد مربیان ایستگاهای ورزش‬ ‫صبحگاهی که در بوســتان های این شهرســتان‬ ‫فعالیت می کنند از ســوی شورای شهر فردیس‬ ‫تصویب شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬مربی ایستگاه های ورزش سالمتی فردیس‬ ‫در این ایین تجلیل شدند‪.‬‬ ‫یادمان شهدای گمنام در فردیس گشایش یافت‬ ‫به مناســبت سالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ‪ ،‬یادمان‬ ‫شهدای گمنام در شــهرک وحدت فردیس با حضور حجت االسالم‬ ‫والمســلمین محمدرضا تویســرکانی نماینده ولی فقیه در بســیج‬ ‫مستضعفان کشور گشایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬به مناســبت شهادت بی بی دو عالم حضرت‬ ‫فاطمه زهرا(س) از یادمان دو شهید گمنام شهرک وحدت فردیس‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫ســردار ابوالفضل اســامی افزود‪ :‬یکی از یادمان های شــهدای‬ ‫شــهرک وحدت فردیس بســیار خوب به همت و تالش مسووالن‬ ‫منطقه ســاخته شد و این مکان در شــهرک وحدت یکی از پایگاه‬ ‫های فرهنگی در اینده خواهد بود و مورد استقبال مردم شهید پرور‬ ‫این شهرستان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر فردیس نیز گفت‪ :‬در یادمان شهدای‬ ‫گمنام شــهرک وحدت فردیس پیکرمطهر یک شهید ‪ ۱۹‬ساله که‬ ‫عملیات منطقه ســومار کرمانشاه در ســال ‪ ۶۵‬به شهادت رسیده و‬ ‫یک شــهید گمنام دیگر ‪ ۲۰‬ساله که در منطقه عملیاتی زبیدات در‬ ‫سال ‪ ۶۷‬اسمانی شده به خاک سپرده شده است‪.‬‬ ‫مجتبی قاســمی افزود‪ :‬این یادمان به مساحت ‪ ۱۳۰‬مترمربع در‬ ‫پارک میدان شهرک وحدت قرار دارد و با اعتبار یک میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان احداث شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬المان شــهدای گمنام منقوش به کاشی کاری‬ ‫سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابوالمهدی المهندس و ‪ ۱۳‬شهید‬ ‫مدافع حرم اســت که در اینده نزدیک مدیریت شهری فردیس با‬ ‫نصب تلویزیون شــهری و سیستم صوتی ثابت برای برگزاری مراسم‬ ‫ملی‪،‬مذهبی و انقالب در این مکان برگزار می کند‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۳۷۰‬شهید دوران دفاع مقدس و ارزش های‬ ‫انقالب اسالمی تقدیم کرده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 132‬هفته اول ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫ایا این اخرین قربانی غول اهنی در گذرگاه شیخ اباد‬ ‫خواهد بود؟!‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬برخورد قطار‬ ‫مســافربری با خــودرو ‪ ۲۰۶‬در گذرگاه‬ ‫شیخ اباد فردیس یک کشته و یک زخمی‬ ‫برجای گذاشــت‪ ،‬این تازه ترین حادثه از‬ ‫این دســت اســت‪ ،‬اما بطور قطع اخرین‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه این حادثه با اشاره به مقصر‬ ‫بودن راننده پژو ‪ ،206‬تقریبا توسط همه‬ ‫رســانه ها نشر و بازنشر شد‪ ،‬در حالی که‬ ‫انتظار می رفت و می رود اصحاب رســانه‬ ‫بیشــتر روی علت اصلی وقوع این حادثه‬ ‫توجه و تمرکز کنند‪.‬‬ ‫البته به نظر می رســد هنــوز هم دیر‬ ‫نشده‪ ،‬چه اینکه اگر فعاالن رسانه ای هر‬ ‫یــک از زوایای مختلف علــت این حادثه‬ ‫و ضرورت ســاخت زیرگذر یــا روگذر در‬ ‫محدوده شیخ اباد را مورد تجزیه و تحلیل‬ ‫و انعکاس قرار دهند‪ ،‬شــاید بتواند نقطه‬ ‫پایانی بر اینگونه حوادث ناگوار باشد‪.‬‬ ‫طبیعی است که احتمال حادثه و وقوع‬ ‫ســانحه برای هر وســیله نقلیه در حال‬ ‫حرکت وجــود دارد‪ ،‬لیکــن در خصوص‬ ‫تصادف قطار نظیر انچه چند روز پیش در‬ ‫گذرگاه شیخ اباد رخ داد‪ ،‬تردیدی وجود ندارد که‬ ‫مقصر راننده است‪ ،‬چون در چنین موقعیت هایی‬ ‫براثر بی احتیاطی و عجله به ویژه وقتی غول اهنی‬ ‫در حال نزدیک شــدن اســت‪ ،‬اغلب دچار اشتباه‬ ‫هولناک و غیرقابل جبرانی می شوند‪ ،‬همانگونه که‬ ‫طبق گزارشها این خودرو حدود ‪ 50‬متر روی ریل‬ ‫اهن کشانده شده است‪.‬‬ ‫* حادثه تصادف قطــار با خودرو ‪ 206‬در‬ ‫گذرگاه شــیخ اباد مقصر یا مقصران دیگری‬ ‫هم دارد‬ ‫با این حــال حادثه برخورد قطار با خودرو ‪206‬‬ ‫اما مقصر یا مقصران دیگــری هم دارد که تقصیر‬ ‫انها چه بســا بیشتر هم هســت‪ ،‬چراکه در طول‬ ‫سالیان متمادی از انجام مسوولیت خود در ساخت‬ ‫روگذر یا زیرگذر در محدوده شیخ اباد شانه خالی‬ ‫کرده اند و بــا توجه به تردد روزافزون خودروها از‬ ‫این گذرگاه‪ ،‬بعید نیســت که بازهم شاهد حوادث‬ ‫مشابه ای باشیم‪.‬‬ ‫واضح اســت که هیچ مانعی نباید روی ریل راه‬ ‫اهن قرار گیرد‪ ،‬چراکه به گفته کارشناسان با توجه‬ ‫به وزن‪ ،‬ســرعت و اصطکاک قطار در حال حرکت‬ ‫اگر به یکباره ناگزیر به توقف شــود‪ ،‬طول ترمزی‬ ‫دستکم تا ‪ 700‬متر خواهد داشت‪ ،‬پس در اینگونه‬ ‫حوادث همیشه حق تقدم با عبور قطار است و هیچ‬ ‫قصوری متوجه راننده ان نیست‪ ،‬بنابراین مقصران‬ ‫واقعی همان مسووالنی هستند که در ایمن سازی‬ ‫مســیر ریلی ســهل انگاری کرده اند‪ ،‬مسوولیت‬ ‫اجتناب ناپذیری که باوجود تکرار اتفاق های ناگوار‬ ‫در گذرگاه شیخ اباد‪ ،‬بدون چاره اندیشی همچنان‬ ‫به حال خود رها شده است‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که ما درحالی پیشــنهاد و توصیه‬ ‫ریشــه یابی حوادثی چون تصادف قطار را مطرح‬ ‫می کنیم که خودمان در انجام وظیفه و مسوولیت‬ ‫اطالع رســانی‪ ،‬در چند نوبت با تهیه گزارشهایی‪،‬‬ ‫خطرات همیشــگی و غیرایمن بودن گذرگاه شیخ‬ ‫ابــاد را مورد توجه و انعکاس عمومی قرار داده ایم‬ ‫کــه اخرین ان مربوط به ســه هفته قبل از وقوع‬ ‫حادثه اخیر یعنی برخورد قطار با خودرو ‪ 206‬بوده‬ ‫است‪ ،‬هرچند هیچ یک از طرفین دارای مسوولیت‬ ‫در ایــن زمینه اعتنایی به این اطالع رســانی ها و‬ ‫هشدارها نداشته اند‪.‬‬ ‫باوجــود این جا دارد همان سیاســت و رویکرد‬ ‫رسانه ای همیشگی خود را تکرار و یاداوری کنیم‬ ‫کــه گرچه فعالیت های اطالع رســانی ما ضمانت‬ ‫اجرایــی ندارد‪ ،‬ولی ما وظیفــه خود می دانیم که‬ ‫روی مســایل و مشکالت مربوط به خواست و نیاز‬ ‫مردم شهرستان فردیس تا حصول نتیجه به عنوان‬ ‫یک هدف نهایی تاکید و پافشاری کنیم‪ ،‬نمونه ان‬ ‫همین گزارش است که در پی وقوع حادثه تصادف‬ ‫قطــار‪ ،‬ترجیح دادیم در کمتر از یک ماه دوباره به‬ ‫ان بپردازیم‪ ،‬روندی که بی شــک همچنان به ان‬ ‫چندین ســال بحث و بررســی در نهایت‬ ‫از ســال ‪ 93‬کلید خورد و در همان سال‬ ‫نیز راه اهن اســتان تهران در مکاتبه ای‬ ‫شــهرداری کرج را ملــزم به تملک زمین‬ ‫های شمال اراضی راه اهن شیخ اباد کرد‪،‬‬ ‫اما در بخش شــمالی ریل راه اهن که در‬ ‫حوزه شهرداری منطقه دو کرج واقع است‬ ‫هرچند تعدادی از واحدهای مسکونی به‬ ‫عنوان معارض توســط شهرداری منطقه‬ ‫خریداری و تخریب شــد‪ ،‬لیکن هنوز هم‬ ‫شــمار زیادی خانه در محله شــیخ اباد‬ ‫هست که بدون جابجایی انها مشکل این‬ ‫گذرگاه مرتفع نخواهد شد‪.‬‬ ‫ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫* تذکر کتبی نماینده مردم در مجلس در‬ ‫مورد لزوم تسریع در طرح پل زیرگذر شیخ‬ ‫اباد‬ ‫حال‪ ،‬شایســته یاداوری است که دکتر عسگری‬ ‫نماینده کرج‪ ،‬اشتهارد و فردیس در مجلس شورای‬ ‫اسالمی تیرماه امسال در تذکر کتبی به وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬لزوم تسریع در طرح پل زیرگذر شیخ‬ ‫اباد کرج توسط شــرکت راه اهن و تعیین تکلیف‬ ‫مناطق مســکونی واقع در حومه ریلــی راه اهن‬ ‫گرمدره را مورد تاکید قرار داده و این امر نشــان‬ ‫دهنده ان اســت که وزارتخانــه مربوطه از ناامن‬ ‫بودن گذرگاه شیخ اباد بی اطالع نیست‪ ،‬ولی شاید‬ ‫اولویت های دیگری دارد!‬ ‫از ســوی دیگر حادثه تاســف بار برخورد قطار‬ ‫با خــودرو ‪ 206‬که بــه جان باختن یــک نفر و‬ ‫مصدومیت شــدید نفر دیگری شــد‪ ،‬در حالی رخ‬ ‫داد که استاندار سختکوش البرز در چند روز اخیر‬ ‫دو تا ســه بار از گذرگاه شــیخ ابــاد عبور و مرور‬ ‫داشــته است‪ ،‬لذا این همزمانی و مشاهده وضعیت‬ ‫این گذرگاه از نزدیک توسط استاندار شاید بتواند‬ ‫به نقطه امیدوارکننده ای برای رفع مشکل دیرینه‬ ‫این گذرگاه پرتردد ریلی شود‪.‬‬ ‫این یاداوری را بیشتر از ان جهت واجد اهمیت‬ ‫می دانم که دکتر شــهبازی به عنوان ششــمین‬ ‫اســتاندار البرز در بیش از دو سال عهده داری این‬ ‫مسوولیت‪ ،‬جدیت در کارهای اجرایی استان را به‬ ‫اثبات رسانده است و دور از انتظار نیست که شروع‬ ‫عملیات اجرایی ساخت زیرگذر یا روگذر در شیخ‬ ‫اباد نیز در کارنامه موفق او در استان به ثبت برسد‪.‬‬ ‫هرچند مشخص نیست که استاندار البرز در چه‬ ‫ســاعتی از این گذرگاه عبور و مرور داشته است‪،‬‬ ‫ولی انچه نباید نادیده گرفته شــود‪ ،‬این است که‬ ‫شــیخ اباد گذرگاهی از روی ریل راه اهن تهران ‪-‬‬ ‫تبریز است که گاه در اوج ترافیک‪ ،‬طول خودروها‬ ‫در دو طرف این ریل به یک کیلومتر هم می رسد!‬ ‫بنابراین صدور دســتور دکتر شــهبازی مبنی بر‬ ‫پیگیری و رفع معضل دیرینه این گذرگاه می تواند‬ ‫به عنوان یادگاری ماندگار از او در خاطره فردیس‬ ‫نشینان باقی بماند‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬شاید شرح دوباره درباره وضعیت‬ ‫این گذرگاه چندان خالی از فایده نباشد که ساخت‬ ‫زیرگذر یا روگذر در شیخ اباد باید با همکاری یک‬ ‫مثلث ســه جانبه شامل شــرکت ملی راه اهن و‬ ‫شــهرداریهای کرج و فردیس انجام شود‪ ،‬اقدامی‬ ‫که بررسی ها نشــان می دهد دو ضلع این مثلث‬ ‫یعنی شــهرداری فردیس و شــرکت ملی راه اهن‬ ‫برای اجــرای ان امادگی دارند‪ ،‬اما تاخیر و تعویق‬ ‫این طرح بخاطر عدم انجام تعهدات شهرداری کرج‬ ‫در تملک زمین و رفع مشــکل ساخت و سازها در‬ ‫قسمت شمالی ریل راه اهن‪ ،‬موجب ادامه و تشدید‬ ‫معضل ترافیک در گذرگاه شیخ اباد شده است‪.‬‬ ‫باید تاکید کنم که کنترل گذرگاه ریلی شــیخ‬ ‫اباد توســط سوزنبان در گذشــته های دور و ان‬ ‫زمان که منطقه به نســبت دورافتاده ای از شــهر‬ ‫بود‪ ،‬شاید تا حدودی قابل قبول و توجیه بود‪ ،‬ولی‬ ‫اکنون با گسترش شهر و شهرنشینی به گذرگاهی‬ ‫پرتردد تبدیل شــده اســت که دیگر روش سنتی‬ ‫گذشــته پاسخگو نیست و ضرورت ساخت زیرگذر‬ ‫یا روگذر در این تقاطع جاده با ریل راه اهن را دو‬ ‫چندان کرده است‪.‬‬ ‫توجه داشــته باشــیم که شــیخ اباد دیگر ان‬ ‫منطقه دورافتاده نیســت و اکنــون به عنوان یکی‬ ‫از گذرگاههای اصلی امکان دسترســی به فردیس‪،‬‬ ‫محمدشــهر‪ ،‬مشکین دشت‪ ،‬میدان میوه و تره بار‪،‬‬ ‫منطقه خوشنام در شهرستان مالرد و دیگر مناطق‬ ‫واقع در بخش جنوبی خط راه اهن را میسر کرده‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین کنترل گذرگاه شــیخ اباد توسط‬ ‫ســوزن بان یا راهدار که هنگام عبور قطار‪ ،‬دیرک‬ ‫راه بنــد را پایین بیاورد و پــس از دقایقی در پی‬ ‫عبور قطار ان را باال ببرد‪ ،‬به هیچ وجه توجیه پذیر‬ ‫نیســت و نشــانه بارزی از غفلت و عقب افتادگی‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫* بیش از یک دهه از ساخته نشدن زیرگذر‬ ‫شیخ اباد گذشت‬ ‫حال اگر به چند دهــه پیش بازگردیم انگاه که‬ ‫با اتصال چندین روســتا در این منطقه رفته رفته‬ ‫کرج به کالنشهری مهاجرپذیر و پرجمعیت تبدیل‬ ‫شد‪ ،‬شیخ اباد نیز یکی از قدیمی ترین محله های‬ ‫کرج بود‪ ،‬تا جایی که گفته می شــود ســه چهار‬ ‫دهــه پیش تنها چند خانوار در این محله ســاکن‬ ‫بودنــد که اکنون به بیــش از ‪ 400‬خانوار افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫از طرفی با اســتقالل شهرستان فردیس از کرج‬ ‫در ســال ‪ ،92‬تقسیمات کشوری به نحوی صورت‬ ‫گرفت که خط اهن تهــران ‪ -‬تبریز به عنوان مرز‬ ‫جغرافیایــی بین شهرســتانهای کــرج و فردیس‬ ‫تعیین شــد و اکنون مشکل ساخته نشدن زیرگذر‬ ‫شــیخ اباد برای عبور از ریــل راه اهن‪ ،‬در حالی‬ ‫دهمین ســال خود را ســپری می کند که زمینه‬ ‫رفع این مشکل و تملک و عقب نشینی های الزم‬ ‫در شهرستان فردیس انجام شده‪ ،‬ولی به نظر می‬ ‫رسد شــهرداری کرج کماکان اراده ای برای انجام‬ ‫وظیفه و تعهدات خود ندارد‪.‬‬ ‫به عبــارت دیگر اکنون ان بخش از این گذرگاه‬ ‫که در این شهرســتان و در منطقه دو شــهرداری‬ ‫فردیس واقع اســت‪ ،‬برای اجرای طرح زیرگذر یا‬ ‫روگذر تقریبا بطور کامل اماده است‪ ،‬چون شرکت‬ ‫تــراورس بتون عقب نشــینی الزم را انجام داده و‬ ‫فقط یک دیوار از شــرکت اب و خاک پارس باقی‬ ‫مانده که به محض شروع ســاخت زیرگذر‪ ،‬دیوار‬ ‫برچیده خواهد شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که به گفته منابع اگاه ساخت‬ ‫تقاطع غیرهمســطح یا زیرگذر در شــیخ اباد بعد‬ ‫* عامل اصلــی تاخیر و تعویق در‬ ‫ساخت زیرگذر شیخ اباد‪ ،‬شهرداری‬ ‫کرج است‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در حال حاضر رفع مشــکل‬ ‫گذرگاه شــیخ اباد‪ ،‬به عــدم همکاری یا‬ ‫دستکم همکاری ناکافی شهرداری منطقه‬ ‫دو کرج مربوط می شود که نتوانسته است‬ ‫واحدهای مسکونی معارض را مورد تملک‬ ‫و تخریــب قرار دهــد و در واقع می توان‬ ‫شهرداری کالنشــهر کرج را به عنوان عامل اصلی‬ ‫تاخیر و تعویق در ساخت زیرگذر شیخ اباد قلمداد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معضلی ‪ 10‬ســاله که عالوه بر نارضایتی مردم‪،‬‬ ‫هزینه های دیگــری از جمله اتالف وقت‪ ،‬افزایش‬ ‫مصرف ســوخت و الودگی هرچه بیشتر هوا و ‪ ...‬را‬ ‫در پی داشــته است‪ ،‬گذرگاهی که اگر با همکاری‬ ‫و جدیت شــهرداری کرج سالها پیش ساخته شده‬ ‫بود‪ ،‬چه بسا هزینه های ان به مراتب بسیار کمتر‬ ‫از قیمت های چندین برابر شده حاال بود و مهمتر‬ ‫اینکه با ساماندهی و ایمن سازی این گذرگاه هرگز‬ ‫دیگر شاهد حوادثی چون برخورد قطار با پژو ‪206‬‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫البته با وجود همه مشــکالت ناشــی از ترافیک‬ ‫همیشــگی و رو به افزایش در گذرگاه شــیخ اباد‬ ‫فردیــس تنها اقدام شــهرداری کرج قــرار دادن‬ ‫تعدادی بلوک های ســیمانی موسوم به نیوجرسی‬ ‫در این مســیر بوده اســت که هیچ ســنخیتی با‬ ‫خطرات و دردسرهای این گذرگاه ندارد و تا زمانی‬ ‫که شــورا و شهرداری کرج عزم و اراده کافی برای‬ ‫رفع این معضل نداشته باشند‪ ،‬جدا از اتالف وقت و‬ ‫هزینه بیشتر برای رانندگان و سرنشینان خودروها‪،‬‬ ‫احتمال وقوع حادثه ناگواری همچون برخورد قطار‬ ‫با پژو ‪ 206‬هم وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫خالصــه‪ ،‬جدا از معضالت و مشــکالت گذرگاه‬ ‫ریلی شــیخ اباد فردیس‪ ،‬واقعیت این اســت که‬ ‫حمل و نقل ریلی نه تنها یکی از ایمن ترین وسیله‬ ‫ها برای جابجایی کاال و مسافر است‪ ،‬بلکه یکی از‬ ‫معیارها و شاخص های توسعه یافته گی اقتصادی‬ ‫در دنیای امروز محســوب می شود و هر مانعی در‬ ‫مســیر ریل و قطار باید از ســر راه برداشته شود‪،‬‬ ‫بنابرایــن احتمال افزایش خطــوط ریلی و تعداد‬ ‫قطارهای عبوری مسافری و باری از گذرگاه شیخ‬ ‫اباد در اینده نــه چندان دور هم قابل پیش بینی‬ ‫است که ساخت هرچه زودتر زیرگذر یا روگذر در‬ ‫ایــن منطقه را ضروری تر و اجتناب ناپذیرتر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با همه اینها اما هنوز پرسش هایی زیادی وجود‬ ‫دارد که ایا مگر جز ساخته شدن زیرگذر یا روگذر‬ ‫راه دیگری برای پیشــگیری از خطــرات گذرگاه‬ ‫شــیخ اباد وجود دارد؟ ایا چندین سال دیگر باید‬ ‫مشکالت رو به افزایش ترافیک و خطرات احتمالی‬ ‫ان در این منطقه ادامه داشته باشد؟ ایا مسووالن‬ ‫نظارتی باالدســتی در اســتان و کشــور قادرند با‬ ‫انهایی کــه در این زمینه اهمال و کم کاری کرده‬ ‫اند‪ ،‬برخــورد قانونی کنند؟ ایــا این اخرین باری‬ ‫اســت که یک خودرو در گذرگاه شــیخ اباد زیر‬ ‫چرخهای غول اهنی له می شــود؟ ایا مسوول یا‬ ‫مدیری پیدا می شــود که پاسخگوی این حوادث‬ ‫دلخراش و هزینه های جانی ناشــی ان باشــد؟ و‬ ‫ایاهایی که همچنان بدون پاسخ مانده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل اتش نشانی‪ ۱۸۳ :‬مکان پرخطر در فردیس شناسایی شد‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شــهرداری فردیس گفت‪ :‬در بازرسی های صورت‬ ‫گرفته ‪ ۱۸۳‬مورد مکان پر خطر به لحاظ ایمنی در‬ ‫این شهر شناسایی شده است‪.‬‬ ‫حسین عاشــوری در گفت و گوی اختصاصی با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬مراکز شــارژ کپسول گاز سی‬ ‫ان جــی‪ ،‬کارگاه های تولیدی رنــگ‪ ،‬کارگاه های‬ ‫غیرمجاز و خطرافرین از جمله مکان های پرخطر‬ ‫در این شهر است‪.‬‬ ‫کانال اب فردیس که بخش عمده ان فاقد حفاظ‬ ‫است به عنوان یکی از مکان های پرخطر شناخته‬ ‫شده است؛ این کانال طی سال های گذشته تاکنون‬ ‫با مخاطراتی برای شهروندان همراه بوده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬برخی واحدهای صنفی و تجاری‬ ‫و فروشــگاه هــا اقدامات پیشــگیرانه در خصوص‬ ‫حــوادث رعایت ندارندد که تذکر کتبی از ســوی‬ ‫اتش نشــانی به انها ارائه شد و در صورت موافقت‬ ‫انان اتش نشانی می تواند اموزش و مشاوره دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیــان اینکه در مجموع ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۸‬مورد عملیات اتش نشــانی در ‪ ۹‬ماهه سال‬ ‫جاری در فردیس انجام شــده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫این تعداد ‪ ۸۷۱‬مورد حریق و مابقی حوادث دیگر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫عاشــوری ادامه داد‪ :‬در ایــن مدت ‪ ۱۲۴‬حریق‬ ‫مســکونی‪ ۷۵ ،‬حریق تجاری‪ ۲۳۰،‬حریق خودرو‬ ‫و ‪ ۴۳۹‬سایراتش ســوزی ها در فردیس رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری فردیس گفت‪ :‬امسال ‪ ۲۶۴‬مورد حریق‬ ‫عمــدی و ‪ ۶۱۴‬حریق غیرعمدی در فردیس ثبت‬ ‫شــد و میزان تقریبی خسارت بیش از ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫تومان بوده اســت ضمن انکه میزان جلوگیری از‬ ‫خســارت حوادث ‪ ۹۱‬میلیارد تومان براورد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عاشــوری افزود‪ :‬طی این مدت ‪ ۲۳‬نفر کشته و‬ ‫‪ ۸۶‬نفر مصدوم و ‪ ۱۹۰‬نفر از حوادث نجات یافتند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از صدور اخطار ایمنی برای ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد تجاری و صنعتی در فردیس خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫همچنین اقدامات الزم برای اموزش پرسنل اتش‬ ‫نشان در راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به‬ ‫شهروندان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در زمان حاضر هفت ایستگاه‬ ‫اتش نشانی در فردیس وجود دارد و سه ایستگاه‬ ‫دیگر در حال احداث بوده و یک ایستگاه در ایام‬ ‫اهلل دهه فجر راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان اتش نشانی فردیس گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬خــودرو عملیاتی و ‪ ۱۵۶‬نیــروی عملیاتی در‬ ‫ایستگاههای اتش نشــانی فردیس وجود دارد و‬ ‫چهار دســتگاه خودرو عملیاتی ‪ ۲‬منظوره حریق‬ ‫و نجات دیگر تا پایان ســال به ناوگان اتش نشانی‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی در خــودرو نرده بان اتش نشــانی فردیس‬ ‫گفت‪ :‬خرید خودرو نرده بان اتش نشــانی فردیس‬ ‫در هفته اینده مناقصه برگزاری خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری فردیس گفت‪ :‬در بخش حوادث و حریق‬ ‫در فردیس نســبت به ســال گذشــته ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرمانده انتظامی‪۱۹۵ :‬‬ ‫هزار عدد مواد محترقه در‬ ‫فردیس کشف شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس اعالم کرد که ‪ ۱۹۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۱۷‬عدد انواع مواد محترقه در این شهرســتان کشف و ضبط‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی بیان داشت‪ :‬در پی دریافت گزارشی‬ ‫مبنــی بر نگهداری تعــداد زیادی انواع مواد محترقه در شــهر‬ ‫فردیس‪ ،‬بررســی موضوع در دســتور کار پلیس امنیت عمومی‬ ‫این شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران در ابتدا با انجام اقدامات پلیســی از صحت‬ ‫خبر مطمئن شــده و ســپس با هماهنگی مقام قضایی به محل‬ ‫مورد نظر اعزام و در بازرســی از ان جا تعداد ‪ ۱۹۵‬هزار و ‪۳۱۷‬‬ ‫عدد انواع موادمحترقه غیرمجاز کشف کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با اشاره به دستگیری یک‬ ‫نفر در این زمینه اظهار داشــت‪ :‬این فرد به همراه مواد محترقه‬ ‫مکشوفه تحویل مراجع قضایی شد‪.‬‬ ‫ســرهنگی ملکی در پایان با اشــاره به اینکه بر اساس ماده‬ ‫‪ ۶۱۸‬قانون مجازات اســامی مجازات حبس از ســهماه تا یک‬ ‫سال برای افرادی که با هیاهو وجنجال موجب اخالل در نظم و‬ ‫ارامش عمومی شوند‪ ،‬در نظر گرفته شد استه‪ ،‬افزود‪ :‬پیشگیری‬ ‫از حوادث و ناهنجاری های اخر ســال نیاز به هوشیاری خانواده‬ ‫ها دارد‪.‬‬ ‫اغاز طرح ساماندهی‬ ‫دستفروشان در فردیس‬ ‫سرپرســت معاونت‬ ‫خدمات شهری از اغاز‬ ‫طــرح جمــع اوری و‬ ‫ساماندهی دستفروشان‬ ‫بــا همــکاری عوامل‬ ‫نیــروی انتظامــی در‬ ‫فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫حشــمت عزیــزی‬ ‫ضمن اعــام خبر فوق‬ ‫افزود‪ :‬با دستور و تاکید‬ ‫ویژه شهردار محترم در‬ ‫راســتای جلب رضایت‬ ‫شــهروندان و کســبه‬ ‫عزیز ‪ ،‬طرح جمع اوری‬ ‫دستفروشان بصورت پایلوت در فردیس اجرائی شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شــهردار محترم فردیس با اغاز طرح‬ ‫ســاماندهی ‪ ،‬از مســیر های اجرایی بازدید و از همکاری یگان‬ ‫های نیروی انتظامی و زحمات کارکنان واحد سد معبر قدردانی‬ ‫نمودنــد اظهار داشــت ‪ :‬با توجه به شــرایط کنونــی جامعه و‬ ‫لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی ‪ ،‬اجرای طرح ســاماندهی‬ ‫دستفروشــان تــا برقراری روال عــادی تردد در معابر شــهر و‬ ‫رضایتمندی شهروندان محترم ادامه خواهد داشت ‪.‬‬ ‫شایان ذکر است برای ســاماندهی و استقرار دستفروشان در‬ ‫مکان مناســب برنامه هــای ویژه ای در دســتور کار مجموعه‬ ‫مدیریت شهری قرار دارد ‪.‬‬ ‫مانور امادگی مقابله با اتش‬ ‫سوزی در فردیس اجرا شد‬ ‫مانور امادگی و مهاراتش ســوزی با همکاری ســازمان اتش‬ ‫نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری فردیس و شــرکت پخش‬ ‫پاالیش و فراورده های نفتی در فردیس اجرا شد‪.‬‬ ‫مســوول مدیریت بحران فرمانداری شهرســتان فردیس در‬ ‫حاشیه اجرای این مانور به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬تمرین و سنجش‬ ‫میزان امادگی نیروهای اتش نشانی ازمهمترین اهداف این مانور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ســامان ولی نوری افزود‪ :‬اتش ســوزی یکــی از مهمترین و‬ ‫پرتکرارترین حوادث شــهری است که بر خالف سایر حوادث و‬ ‫بالیای طبیعی منشاء ان در بیشتر موارد خطای انسانی است ‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬یکی دیگر از عوامــل مهم که ضرورت توجه‬ ‫به موضوع را دوچندان می کند این اســت که اتش ســوزی به‬ ‫عنوان حادثه جنبی همزمان با وقوع بالیای دیگری مانند زلزله‪،‬‬ ‫طوفان و ســیل رخ می دهد و بخشــی بزرگی از خسارات این‬ ‫بالیای طبیعی ناشــی از بروز اتش سوزی در خطوط گاز و برق‬ ‫وامثال ان می باشد‪.‬‬ ‫مســوول مدیریت بحران فرمانداری شهرستان فردیس افزود‪:‬‬ ‫متاســفانه ســازمان اتش نشــانی فردیس با تراکــم جمعیتی‬ ‫باال با وجود تاسیســات و اماکن مهمــی مانند انبار نفت‪ ،‬گروه‬ ‫مپنا‪ ،‬نیروگاه منتظر قائم و شــهرک صنعتی سیمین دشت که‬ ‫اهمیت انها در مقیاس ملی و حتی فراملی است ماشین االت و‬ ‫تجهیزات اتش نشانی مناسب ندارد‪.‬‬ ‫ولی نوری افزود‪ :‬در راستای پیشگیری از بحران ضرورت دارد‬ ‫اقدامات مناســب در خصوص تهیه تجهیزات و ماشــین االت‬ ‫مدرن تر کــه دارای ظرفیت باالتری هســتند و توان عملیاتی‬ ‫نیروهای اتش نشــانی را در شــرایط بحرانــی ارتقا می دهند ‪،‬‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫خدمات پس از فروش اغلب یاداور خودرو و دیگر وســایل‬ ‫برقی اســت و وجود چنین خدماتی در واحدهای مسکونی که‬ ‫چند سال پیش به فروش رسیده‪ ،‬چندان قابل تصور نیست‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که گروه مهندسی ساختمانی شفق فردیس در‬ ‫طرحی نوین سومین مرحله از ارایه خدمات پس از فروش خود‬ ‫در ساختمانهای قبال فروخته شده این گروه را به اجرا گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به انواع و اقسام ویژگی های مجموعه ساختمان های‬ ‫گروه مهندسی ساختمانی شفق فردیس‪ ،‬بی تردید خدمات پس‬ ‫از فروش طرحی نوین و بی نظیر در کارنامه درخشان این گروه‬ ‫محسوب می شود که رضایتمندی بیش از پیش عموم ساکنان‬ ‫مجتمع های مسکونی ســاخته شده توسط این گروه را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫چند تن از مدیران مجتمع های مسکونی پیشتر ساخته شده‬ ‫توسط گروه مهندسی ســاختمانی شفق که چند سال از عمر‬ ‫سکونت در انها گذشــته ضمن ابراز نهایت رضایت از خدمات‬ ‫پس از فروش این گروه بــه جزییاتی از این نوع خدمات نوین‬ ‫اشاره کرده اند که در ادامه به انها خواهیم پرداخت اما قبل از ان‬ ‫مدیر گروه مهندسی ساختمانی شفق فردیس توضیحاتی درباره‬ ‫این طرح و ایده نو ارایه کرده است که نشان دهنده اوج هدف‬ ‫این گروه در کسب رضایت حداکثری ساکنان در مجتمع های‬ ‫مسکونی شفق است‪.‬‬ ‫مهنــدس مهدی مختاری مــی گوید‪ :‬به لطف خداونــد متعال و با‬ ‫همراهی و مشارکت همکاران پرتالش مان در مجموعه گروه مهندسی‬ ‫ساختمانی شفق فردیس توانستیم سومین مرحله از ارایه خدمات پس‬ ‫از فروش در مجموعه ساختمانهای شفق فردیس را به اجرا بگذاریم‪.‬‬ ‫مدیر گروه مهندســی ساختمانی شــفق فردیس افزود‪ :‬در این نوع‬ ‫خدمات ســعی بر ان داشته ایم حداکثر مسوولیت اجتماعی خود را به‬ ‫مرحله اجرا رسانده و حرکتی نوین در میان همکاران خود در منطقه را‬ ‫اغاز کنیم و بسیار خرسندیم که اجرای این طرح به عنوان تحولی بزرگ‪،‬‬ ‫میزان رضایت حداکثری ساکنان را فراهم اورده اورده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در این حرکت خداپســندانه ما با هماهنگی اعضای‬ ‫هیات مدیره و مدیران ســاختمان و طبــق برنامه های از پیش تعیین‬ ‫شــده‪ ،‬فرمهای کنترل موارد و نواقص که در اختیار ساکنان قرار داده‬ ‫شده را پس از جمع اوری و بررسی موارد گزارش شده‪ ،‬کارشناسان خود‬ ‫را جهت بازدید و رفع نواقص و معایب ان اعزام می کنیم‪.‬‬ ‫* خدمات پس از فروش گروه ساختمانی شفق موارد زیادی از‬ ‫تاسیسات تا تجهیزات ساختمان را شامل می شود‬ ‫مهندس مختاری‪ ،‬خدمات پس از فروش گروه ساختمانی شفق موارد‬ ‫زیادی از تاسیسات تا تجهیزات ساختمان را شامل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫خدمات شامل تعمیر کابینت ها اعم از رگالژ درب ها‪ ،‬تعویض ریل و لوال‬ ‫و غیره‪ ،‬رگالژ درب ضد سرقت و درب های داخلی‪ ،‬درب و پنجره های‬ ‫دوجداره نظیر رگالژ بازشــو ها‪ ،‬اب بندی و هوابندی درب و پنجره ها‪،‬‬ ‫همچنین ترمیم بند کشــی کف و بدنه سرویس های اشپزخانه‪ ،‬سقف‬ ‫کاذب سرویسهای بهداشتی‪ ،‬تاسیسات مکانیکی شامل اب بندی و اچار‬ ‫کشی شیراالت‪ ،‬تاسیسات الکتریکی در داخل واحدها‪ ،‬تعمیرات نقاشی‪،‬‬ ‫کفسابی پارکینگ‪ ،‬تعویض المپ ها‪ ،‬هالوژن و ریسه در فضاهای مشاعی‬ ‫طبقات و پارکینگ و نیز ترمیم و تعویض نورپردازی نمای مجتمع های‬ ‫مسکونی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هدف از اجرای این طرح و ارایه خدمات‪ ،‬در درجه اول‬ ‫کسب رضایت خداوند متعال و در ادامه جلب رضایت مشتریان محترم‬ ‫اســت که همواره مجموعه ما را با اهدای لــوح تقدیر‪ ،‬نصب پالکارد و‬ ‫ارسال پیام های محبت امیز مورد لطف و محبت خود قرار داده و از ارایه‬ ‫این خدمات تشکر و قدردانی کرده اند‪.‬‬ ‫مدیر گروه مهندســی ساختمانی شفق فردیس اســتقبال از طرح‬ ‫خدمات پس از فروش از ســوی مالکین مجتمع های این گروه را مایه‬ ‫خوشحالی و تشویق اعضای این گروه ساختمانی دانست و ابراز امیدواری‬ ‫کــرد در ادامه و در اینده نزدیک خبرهای خوب و خوش بیشــتری به‬ ‫اطالع مالکان و ساکنان مجموعه ساختمانی شفق رسانده شود‪.‬‬ ‫مهنــدس مختاری در پایــان از همه عزیزانی که بــه هر نحو گروه‬ ‫مهندسی ساختمانی شــفق فردیس را در ارایه خدمات کمی و کیفی‬ ‫بیشتر یاری کرده اند‪ ،‬بخصوص از مدیران محترم و اعضای هیات مدیره‬ ‫مجتمع های ساختمانی شفق تشکر و قدردانی کرد و از خداوند متعال‬ ‫خواستار صحت و سالمتی برای ایشان و توفیق خدمتگزاری بیشتر به‬ ‫این عزیزان شد‪.‬‬ ‫* توضیحات اقای قدیمی مدیر مجتمع مســکونی شفق ‪۲۰‬‬ ‫فردیس‬ ‫اقای عبــاد قدیمی‬ ‫مدیر مجتمع مسکونی‬ ‫شــفق ‪ ۲۰‬فردیــس‬ ‫ضمن سپاســگزاری‬ ‫از مهنــدس مختاری‬ ‫مدیر گروه مهندسی‬ ‫ســاختمانی شــفق‬ ‫فردیــس و دیگــر‬ ‫همکاران ایشان گفت‪:‬‬ ‫اینکه گروه مهندسی‬ ‫ســاختمانی شــفق‬ ‫بعــد از حــدود چهار‬ ‫سال تحویل مجتمع‬ ‫مسکونی شــفق ‪،۲۰‬‬ ‫اکنون برای خدمات پس از فروش پیشقدم شده و درصدد رفع نواقص و‬ ‫ایرادات احتمالی این مجتمع برامده اند‪ ،‬اقدام بی سابقه و قابل تحسین‬ ‫است که به سهم خود و دیگر ساکنان این مجتمع از مهندس مختاری‬ ‫و همکارانشان بی نهایت سپاسگزارم‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مســکونی شفق ‪ ۲۰‬فردیس با اشاره به خدماتی که تا‬ ‫کنون برای ســاختمانهای این مجتمع انجام شده را از جمله درزگیری‬ ‫و رگالژ درب و پنجرهــای دوجداره‪ ،‬رفع ایــرادات کابینت ها از قبیل‬ ‫تعویض ریلها و جکهای خراب و رگالژ کابینت ها‪ ،‬تعویض ریســه های‬ ‫شلنگی پاگردهای کل پنج طبقه‪ ،‬رفع ایراد و جوشکاری درب پارکینگ‬ ‫ورودی مجتمع که به دلیل ســنگینی از حالت تعادل خارج شده بود و‬ ‫بســیار خطرناک بود‪ ،‬عنوان کرد و افزود‪ :‬کارهایی که قرار هســت در‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 132‬هفته اول ‪ /‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫خدمات پس از فروش طرحی نوین در کارنامه‬ ‫درخشان گروه مهندسی ساختمانهای شفق فردیس‬ ‫روزهای اینده نیز انجام شود شامل کف سابی پارکینگ مجتمع‪ ،‬تعویض‬ ‫المپهای سوخته و بازسازی نور نمای مجتمع شفق ‪ ۲۰‬و خدمات ریز و‬ ‫درشت دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫اقای قدیمی گفت‪ :‬من از طرف کلیه ســاکنان مجتمع شفق ‪ ۲۰‬که‬ ‫دارای ‪ ۳۰‬واحد مســکونی است از جناب اقای مهندس مختاری عزیز‬ ‫و جناب اقای مهندس محســن مختاری و جناب اقای مهندس باقری‬ ‫نســب عزیز و کل اعضای گروه مهندسی شفق فردیس کمال تشکر و‬ ‫قدردانی را دارم و در زمان مناسب تشکر ویژه ای از این عزیزان خواهد‬ ‫شد‪ ،‬خداوند پشت پناه کلیه این عزیزان باشد‪.‬‬ ‫* اظهارنظر مدیر مجتمع مسکونی شفق ‪ 17‬فردیس‬ ‫اقای سیدعیسی نبوی‬ ‫که از تیر ماه ‪ ۹۳‬لغایت‬ ‫مهرماه ‪ ۹۹‬مدیر مجتمع‬ ‫مســکونی شــفق ‪۱۷‬‬ ‫فردیس بوده اســت نیز‬ ‫خدمات پــس از فروش‬ ‫در این مجتمع توســط‬ ‫ســازنده محترم جناب‬ ‫مهنــدس مختــاری و‬ ‫دوستان و همکارشان را‬ ‫به شرح زیر عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انجام‬ ‫چندین مرحله بازدید از‬ ‫واحدها برای رفع معایب‬ ‫شــیراالت اب و اتصاالت گاز و سیم کشی برق روشنایی و کلید و پریز‬ ‫و ریــگالژ دربهای و کابینت ها و حتی تعویض درب کابینت ها و انجام‬ ‫خدماتی در مشــاعات از جمله اب نما‪ ،‬روشــنایی انهم بعد از گذشت‬ ‫شش سال از تحویل واحدهای مسکونی این مجتمع بسیار جای تشکر‬ ‫و قدردانی دارد‪.‬‬ ‫اقای نبوی ادامه داد‪ :‬مهمتر از همه صداقت در گفتار و تعهد در کارها‬ ‫یکی از اساسی ترین ویژگی های گروه مهندسی ساختمانی شفق است‬ ‫کــه به عنوان نمونه می توان به تحویل ســندها در همان تاریخ اعالم‬ ‫شده اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته در اواخرســال گذشته (‪ )98‬اقای مهندس مختاری‬ ‫پیشــنهاد تعویض سیستم روشــنایی نما را دادند که به خاطر مسایل‬ ‫مربوط به کرونا میسر نشد اما انشااهلل بعد از عادی شدن وضعیت کرونا‬ ‫قول انجام ان را داده اند‪.‬‬ ‫* دیدگاه های مدیر ســاختمان برج باغ شفق ‪ ۲۱‬پروژه ای با‬ ‫‪ ۵۴‬واحد‬ ‫اقای قدیم خانی مدیر‬ ‫ساختمان برج باغ شفق‬ ‫‪ ۲۱‬بــا ‪ ۵۴‬واحد که در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬تحویل مالکان‬ ‫و ساکنان شده است نیز‬ ‫گفت‪ :‬جدا از ســازه بی‬ ‫نظیر اســتفاده شده در‬ ‫ســاخت این مجتمع که‬ ‫توســط گروه مهندسی‬ ‫شــفق به مدیریت اقای‬ ‫مهندس مختــاری بکار‬ ‫گرفته شــده است‪ ،‬باید‬ ‫بابــت خدمــات پس از‬ ‫فروش این گروه که پس‬ ‫از گذشت دو سال کماکان در حال ارایه خدمات هستند‪ ،‬به نمایندگی‬ ‫از طرف ساکنان تشکر کنم‪.‬‬ ‫وی این خدمات را از جمله سرویس کابینت ها‪ ،‬کمد دیواریها‪ ،‬درب‬ ‫و پنجره های دوجداره‪ ،‬درب های ضد ســرقت‪ ،‬لوله کشی‪ ،‬بند کشی‬ ‫سرویس های بهداشتی در داخل واحدها برشمرد و افزود‪ :‬در مشاعات‬ ‫ق بندی روف گاردن و نما و ســاب زدن پارکینگ ها در چند‬ ‫نیــز عای ‬ ‫مرحله و خدماتی که اکنون در حال اجرا هســتند اعم از سرویس نور‬ ‫پردازی ســاختمان و غیره که جای قدردانی دارد و امید است که دیگر‬ ‫سازندگان این شهر نیز با تاسی از گروه مهندسی ساختمانی شفق نسبت‬ ‫به اســتفاده از سازه های با کیفیت همچون مجموعه های شفق اقدام‬ ‫کنند که موجب رضایت به شهروندان عزیز نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫* پروژه برج باغ هوشمند شفق ‪ ۲۴‬و‪ ۲۵‬فردیس با به روزترین‬ ‫سیستم دنیا در دست اجراست‬ ‫در ادامــه به پروژه برج باغ هوشــمند شــفق ‪ ۲۴‬و‪ ۲۵‬فردیس که با‬ ‫به روزترین سیستم دنیا در دســت اجراست و به عنوان مجتمع های‬ ‫مسکونی سبز بیشترین ســازگاری را با محیط زیست‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫انــرژی و جلوگیری از الودگی هــوا دارد‪ ،‬می پردازیم که به گواه دکتر‬ ‫پیمان ابراهیمی طراح و ناظر تاسیســات مکانیکی پروژه و مولف بیش‬ ‫از ‪ ۲۴‬جلد کتاب و مقاله در زمینه تاسیســات است‪ ،‬استفاده همزمان‬ ‫از ایــن حد امکانات و تجهیزات صرفه جویی انرژی به صورت همزمان‬ ‫و یکجا در کشــور بی نظیر و حاصــل ان صرفه جویی تا ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫مصرف انرژی است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر با اجرای این تجهیزات عالوه بر اینکه سالیانه دهها و‬ ‫چه بسا صدها متر مکعب دی اکسید کربن نسبت به ساختمانهای مشابه‬ ‫کمتر وارد هوای شهرمان می شــود که این ویژگی بسیار ارزشمندی‬ ‫است‪ ،‬از طرفی با توجه به یارانه باالیی که دولت بابت حامل های انرژی‬ ‫پرداخت می کند‪ ،‬این صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف سوخت در‬ ‫مجموعه ساختمانی شفق‪ ،‬به سهم خود بار سنگینی را از دوش دولت‬ ‫برمی دارد‪.‬‬ ‫* هشت میلیون لیتر صرفه جویی در اب اشامیدنی در پروژه‬ ‫برج باغ های شفق فردیس‬ ‫مهندس مهدی مختاری مدیر گروه مهندسی ساختمانی شفق با اشاره‬ ‫به اینکه اجرای این پروژه ها ساختمانی به میزان هشت میلیون لیتر در‬ ‫مصرف اب شرب صرفه جویی می شود‪ ،‬معتقد است‪ :‬جا دارد متولیان‬ ‫امر در شورای شهر و شهرداری و سازمان اب با توجه به سرمایه گذاری‬ ‫بزرگی که در این زمینه شده است با همکاری و همراهی باعث تشویق و‬ ‫ترغیب دیگر سازندگان و الگوبرداری از پروژه های شفق فردیس شوند‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬عالوه براین‪ ،‬اقدام قابل مالحظه دیگری که از ســوی‬ ‫مجموعه مورد استفاده قرار گرفته‪ ،‬اجرای سیستم هوشمندسازی پروژه‬ ‫است که با اجرای این طرح از طریق بسترسازی اینترنت‪ ،‬قابلیت کنترل‬ ‫کلیــه تجهیزات الکتریکی اعم از فن کوئل ها و روشــنایی واحدها و ‪...‬‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مجموعه عالوه بر بهره گیری از سیســتمهای نوینی‬ ‫همچون ســازه فلزی پیچ و مهره ‪ cft‬ترکیبی و ســقف عرشه فوالدی‬ ‫در مبحث پیشــگیری از اتالف انرژی و بهینه ســازی مصرف سوخت‬ ‫و همچنین پیشــگیری از اتالف اب شــرب‪ ،‬موضوعــی که در اجرای‬ ‫ساختمانها همواره مورد توجه بوده و ایجاد ساختمانهای سبز را مد نظر‬ ‫قرار داده و در این خصوص پیشرو بوده است‪.‬‬ ‫مهندس مختاری تاکید کرد‪ :‬با توجه به الودگی هوا در برخی فصول‬ ‫بر خود الزم دانستیم تا رسالت خود را در این خصوص انجام داده و به‬ ‫سهم خود نسبت به این مهم تالش کرده باشیم که در ادامه به بخشی‬ ‫از موارد در زیر اشاره می شود‪.‬‬ ‫* سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی (چیلر تراکمی)‬ ‫در این پروژه با اســتفاده از سیســتم های نوین تهویه مطبوع که با‬ ‫حداقــل مصرف انرژی امکان تولید برودت را به وجود می اورند نصب و‬ ‫مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت‪ ،‬راندمان باالی این چیلرها منجر به‬ ‫کاهش مصرف انرژی های فسیلی می شود‪ ،‬ضمن اینکه در این پروژه از‬ ‫چیلر تراکمی با راندمان باال و فن کویل جهت توزیع انرژی سرمایشی و‬ ‫گرمایشی بهره گرفته شده است‪ ،‬الزم به ذکر است که تجهیزات حذف‬ ‫االینده های صوتی جهت کاهش صوت و ارتعاش نیز بهره گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫* بویلر چگالشی (کم مصرف)‬ ‫در این پروژه به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش راندمان‬ ‫از بویلرهای اب چگالشــی استفاده شده اســت که به کاهش مصرف‬ ‫ســوخت به میزان ‪ ۲۰‬درصد منجر می شود و به دلیل راندمان بیش از‬ ‫‪ ۹۸‬درصدی این بویلرها که دود حاصله به صورت ســرد است‪ ،‬کاهش‬ ‫فوق العاده انتشــار اکسید کربن در محیط زیســت را در پی دارد که‬ ‫مطابق با کشــورهای توسعه یافته خواهد شد و بنا به نظر کارشناسان‬ ‫تاسیسات‪ ،‬می توان ان را از پروژه های منحصرب ه فرد مسکونی در سطح‬ ‫کشور معرفی کرد‪.‬‬ ‫* سیستم ریورس‬ ‫یکی دیگر از سیستم های روز جهانی که در مجموعه ساختمانی شفق‬ ‫فردیس اجرا شده است‪ ،‬سیستم ریورس و سیستم برگشت جریان اب‬ ‫است که باعث جلوگیری از هدر رفت اب و اتالف وقت ساکنان می شود‪،‬‬ ‫به این شکل که در این سیستم اب گرم مصرفی بطور دائم در لوله های‬ ‫تاسیسات نزدیک به شیرهای اب در جریان بوده و به محض باز کردن‬ ‫شیر‪ ،‬اب گرم قابل استفاده می شود‪ ،‬همچنین استفاده از سیستم نوین‬ ‫و به روز برگشت اب که باعث ایجاد تعادل در فشار اب و فشار یکسان‬ ‫در کلیه طبقات ساختمان خواهد شد از دیگر مزیت های این سیستم‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫* نیروگاه ترکیبی خورشیدی و بادی‬ ‫استفاده از سوخت های فسیلی همواره جزیی از مهمترین دغدغه بشر‬ ‫بوده است و پیامد ان الودگی هوا و محیط زیست است‪ ،‬لذا با توجه به رو‬ ‫به اتمام بودن این نوع سوخت‪ ،‬فرصت استفاده از انرژی های خدادادی‬ ‫را مغتنم شمرده و از ان بهره گیری کرده ایم که نیروگاه خورشیدی و‬ ‫بادی با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬کیلو وات در روز بر روی فضای بام عالوه بر ترویج‬ ‫این کار و کمک به سالمت محیط زیست و پیشگیری از الودگی هوا ‪،‬‬ ‫درامد پایدار و قابل مالحظه ای برای ســاکنین ساختمان را به ارمغان‬ ‫خواهیم اورد‪.‬‬ ‫* پنل های تولید ابگرم خورشیدی‬ ‫از انجایی که کشــور ما به لحاظ جغرافیایی و شرایط اقلیمی امکان‬ ‫بهره گیری از انرژی پایدار خورشید را برای ما میسر ساخته است‪ ،‬برای‬ ‫جلوگیری از اتالف انرژی های فسیلی و استفاده از سیستم های دوستدار‬ ‫ی کنند‪،‬‬ ‫محیط زیســت که حداقل الودگی را به محیط زیست وارد م ‬ ‫در این پروژه از سیســتم خورشیدی جهت تولید اب گرم بهره گرفته‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬الزم به ذکر است استفاده از سیستم های تولید ابگرمکن‬ ‫خورشیدی مقدار قابل توجهی از هزینه های جاری تامین سوخت را در‬ ‫زمان بهره برداری برای ساکنان کاهش خواهد داد و باعث می شود در‬ ‫زمانهای زیادی در طول سال بویلرها به صورت کامل خاموش باشند یا‬ ‫ساعاتی با حداقل ظرفیت روشن شوند که این خود باعث صرفه جویی‬ ‫فوق العاده و کم شدن انتشار دی اکسید کربن می شود‪.‬‬ ‫* شیشه های سه جداره با قاب ‪UPVC‬‬ ‫در این پروژه از پنجره های یو پی وی ســی استاندارد با شیشه های‬ ‫سه جداره بهره گیری شده است‪ ،‬این نوع شیشه ها دارای ضخامت قابل‬ ‫توجه ‪ ۳۲‬میلی متر بوده که عایق صوتی و حرارتی بسیار مطلوبی ایجاد‬ ‫می کند و انتقال حرارت را به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد داد تا از‬ ‫اتالف انرژی جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫* سامانه هوشمند اندازه گیری مصرف انرژی‬ ‫همواره در ساختمانهای با تعداد واحد باال دغدغه نحوه مصرف انرژی‬ ‫و صرف ه جویی وجود دارد که در این زمینه با استفاده از تکنولوژی انرژی‬ ‫متر که سامانه هوشمند اندازه گیری انرژی کلیه مصارف انرژی واحدها‬ ‫از قبیل برق‪ ،‬گاز و اب است می توان با دقت و عملکرد بهتری در زمینه‬ ‫صرف ه جویی گام برداشت که نمودار مصرفی هر واحد در این سیستم در‬ ‫هر لحظه مشخص و قابل کنترل است و در صورت بروز هرگونه مشکل‬ ‫در سیســتم تاسیسات به وسیله این سیســتم در مدت زمان کوتاهی‬ ‫متوجه ان شده و جهت تصحیح و ترمیم ان اقدام خواهد شد و میزان‬ ‫دقیق ریالی مصرف انرژی هر واحد در اختیار خود مالک و مدیر قرار می‬ ‫گیرد و قابلیت صدور فیش را نیز دارد و به سیستم هوشمند ساختمان‬ ‫متصل می شود که به گواه متخصصان اجرای این سیستم تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫باعث صرفه جویی مصرف انرژی می شود‪.‬‬ ‫* سیستم فاضالب خاکستری و جمع اوری اب باران‬ ‫موضوع اهمیت اب و مخاطرات کمبود ســفره های اب زیرزمینی بر‬ ‫هیچ کس پوشیده نیست‪ ،‬براین اســاس در مجموعه شفق با استقرار‬ ‫تانکرهای پلی اتیلنی با ظرفیت های مناسب امکان جمع اوری اب های‬ ‫سطحی فراهم شده است‪ ،‬به این معنی که اب پس از تصفیه در مصارفی‬ ‫از قبیل ابیاری فضای سبز‪ ،‬شستشوی محوطه و پارکینگ و در کارواش‬ ‫از ان بهره برداری می شود‪ ،‬ضمن اینکه با این سیستم می توان به طرز‬ ‫چشــمگیری صرفه جویی در مصرف اب ایجاد کرد‪ ،‬همچنین جهت‬ ‫صرفه جویی بهتر از اب بخشــی از فاضالب در یک مدار جداگانه جمع‬ ‫اوری شده و عمل تصفیه بر روی ان به صورت کامل انجام خواهد شد‪،‬‬ ‫در انتها از اب به دســت امده با رعایت تمامی استانداردهای بهداشتی‬ ‫بین المللی جهت مصارف فالش تانک مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫* نمای عایق و دیوارهای فوق سبک ‪ 3d‬پنل‬ ‫در این مجموعه ســعی بر ان داشــتیم از اجرای نمای عایق سقف‬ ‫و دیوارهــای پیرامونــی و داخلی مصالح فوق ســبک مطابق با ازمون‬ ‫های مرکز تحقیقات ســاختمان و راه و شهرسازی که دارای باالترین‬ ‫استانداردها هستند‪ ،‬استفاده کنیم که از مزایای مهم دیوارهای سبک‬ ‫می توان به موارد زیر اشــاره کرد‪ ،‬صرفه جویی در انرژی ســرمایش و‬ ‫گرمایش عایق اکوستیک صوتی که با پشم سنگ تقویت شده است در‬ ‫دیوارهای سه جداره مشترک بین واحدها مقاومت در برابر اتش سوزی‬ ‫تا ‪ ۱۸۰‬دقیقه افزایش حجم مفید فضای داخلی به دلیل کاهش ضخامت‬ ‫دیوار مقاومت در برابر زلزله و جسم سخت کاهش بار مرده ساختمان و‬ ‫عکس العمل بهتر در برابر زلزله از دیگر امکانات اجرایی در پروژه برج باغ‬ ‫شفق ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد‪:‬‬ ‫* سیستم هوشمند کنترل از راه دور‪ ،‬مجتمع های مسکونی‬ ‫شفق دارای امکاناتی همپای یک شهر مدرن‬ ‫احداث باغ عمودی در فضــای عمومی طبقات در مجموع به میزان‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬متر مربع‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰۰۰‬متر مربع فضای سبز با محوطه سازی‬ ‫مدرن و حرفه ای به همراه االچیق و ابنمای ریتمیک‪ ،‬سالن اجتماعات‬ ‫مبله‪ ،‬نگهبانی و واحد سرایداری‪ ،‬سالن ورزشی و بیلیارد‪ ،‬سالن سینما‪،‬‬ ‫زمین چمن مصنوعی چندمنظوره‪ ،‬سالن کتابخانه و کافه کتاب‪ ،‬سالن‬ ‫بازی کودکان ( شهر بازی )‪ ،‬البی من ‪ ۲۴‬ساعته با سیستم مانیتورینگ‪،‬‬ ‫البی در کریدور تمام طبقات‪ ،‬محیط بازی کودکان در فضای باز‪ ،‬مسیر‬ ‫ســامت با وسایل ورزشی پارکی‪ ،‬سفره خانه سنتی اختصاصی‪ ،‬سالن‬ ‫ورزشی و بیلیارد‪ ،‬ســه سال شــارژ رایگان با مدیریت مقیم‪ ،‬کارواش‬ ‫اختصاصی با تامین اب از سیستم جمع اوری اب باران‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا‪،‬‬ ‫جکوزی و همچنین اســتخر کودک‪ ،‬ژنراتور برق اضطراری‪ ،‬ارایشگاه‬ ‫زنانه‪ ،‬دربهای ورودی ضد سرقت‪ ،‬کابینت ممبران‪ ،‬دربهای اتاق ‪HDF‬‬ ‫– ایفون تصویری‪ ،‬سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی‪ ،‬دوربین مداربسته‪،‬‬ ‫شیراالت اهرمی استاندارد‪ ،‬پریز و روشنایی اضطراری هنگام قطع برق‪،‬‬ ‫ســینک وهود توکار‪ ،‬انباری طبقه بندی شده با دیوارهای کاشی‪ ،‬انتن‬ ‫مرکزی‪ ،‬اینترنت مرکزی‪ ،‬ماهواره مرکزی‪ ،‬پارکینگ اختصاصی مسقف‪.‬‬ ‫به درســتی که اغراق نیســت در پایان اشاره شــود ‪ ،‬پروژه برج باغ‬ ‫هوشمند شــفق ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬فردیس یک مجتمع مسکونی با امکانات و‬ ‫تجهیزات برابر با یک شهر مدرن است‪.‬‬ ‫امید است با تالش بی وقفه پرسنل گروه مهندسی ساختمانی شفق‬ ‫رضایتمندی خداوند متعال و رضایت هرچه بیشتر خریداران را فراهم‬ ‫سازد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 135

هفته نامه خبر فردیس 135

شماره : 135
تاریخ : 1399/11/30
هفته نامه خبر فردیس 134

هفته نامه خبر فردیس 134

شماره : 134
تاریخ : 1399/11/23
هفته نامه خبر فردیس 133

هفته نامه خبر فردیس 133

شماره : 133
تاریخ : 1399/11/14
هفته نامه خبر فردیس 131

هفته نامه خبر فردیس 131

شماره : 131
تاریخ : 1399/10/25
هفته نامه خبر فردیس 130

هفته نامه خبر فردیس 130

شماره : 130
تاریخ : 1399/10/18
هفته نامه خبر فردیس 129

هفته نامه خبر فردیس 129

شماره : 129
تاریخ : 1399/10/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!