هفته نامه خبر فردیس شماره 130 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 130

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 130

هفته نامه خبر فردیس شماره 130

‫دکتر عباسی‪ :‬فهرست‬ ‫انتخاباتی برای شوراها‬ ‫در البرز نخواهیم داشت‬ ‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫‪4‬‬ ‫نشست شــورای اموزش و‬ ‫پرورش شهرستان فردیس‬ ‫برگزار شد‬ ‫‪2‬‬ ‫نقش حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در کمک به بازسازی عتبات‬ ‫عالیات بی بدیل بود‬ ‫‪2‬‬ ‫ساالنه ‪ ۲۵۰‬هزار نفر ساعت‬ ‫اموزش مهارتی در فردیس‬ ‫ارائه می شود‬ ‫نصب سایبان در ایستگاه‬ ‫تاکسی بلوار مپنا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هیات گلف شهرستان فردیس‬ ‫اغاز به کار کرد‬ ‫‪4‬‬ ‫کالهبردارجاعل‬ ‫در فردیس‬ ‫دستگیرشد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بسیاری از بانوان در‬ ‫ورزش بدنسازی دچار‬ ‫اشتباه هستند‬ ‫سرهنگنادربیگی‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 130‬هفته سوم‪ 18 ،‬دی ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫انتزاع کامل فردیس از کرج‬ ‫قصه ای تکراری و ناتمام‬ ‫فردیس در محاصره هوای‬ ‫الوده‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫باالخره تکلیف معلوم شــد یــا قطعی برق یا‬ ‫اســتفاده از مازوت‪ ،‬این از جمله معدود مواردی‬ ‫اســت که برخی مســووالن با ایــن صراحت و‬ ‫بدون تعارف مشکل را با مردم در میان گذاشته‬ ‫اند‪ ،‬شــاید هم انتظار دارند مردم و افکار عمومی‬ ‫قدردان زحمات و دلسوزی انها باشند!‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪ ۲‬پروژه ورزشی‬ ‫فردیس نیازمند‬ ‫اعتبار است‬ ‫داود عزیزی‬ ‫‪4‬‬ ‫طرح انتزاع به‬ ‫صورت همه جانبه‬ ‫انجام نشده است‬ ‫حسن سعیدی باشسیز‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫فردیس در محاصره هوای الوده‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫البته در قبال صراحت برخی مسووالن‪ ،‬این پرسش صریح مردم و افکار عمومی‬ ‫هم مطرح است که ایا بروز چنین وضعی جز حوادث غیرمترقبه مثل زلزله است یا‬ ‫کامال قابل پیش بینی بود که در سرمای زمستان با کمبود گاز و از جمله گاز مورد‬ ‫نیاز نیروگاهها مواجه شــده و ناگزیر به استفاده از مازوت خواهیم شد؟ اتفاقی که‬ ‫تقریبا هر ســال با اندکی شدت و ضعف رخ داده و پس مدتی به فراموشی سپرده‬ ‫شده تا سال بعد‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که اکنون هم در بازار داغ این روزهای برق یا مازوت هرگونه‬ ‫سخن و پرسشی درباره الودگی هوا و سالمت مردم نمی تواند محلی از اعراب داشته‬ ‫باشد! چون نقش برق و وابستگی دنیای امروز به این اختراع بشری در حدی است‬ ‫که اساسا زندگی بدون ان قابل تصور نیست‪ ،‬لذا این همان ترفندی است که برخی‬ ‫مسووالن ذیربط ان را با استفاده از استعاره "یا برق یا مازوت" جایگزین پاسخ قانع‬ ‫کننده به مردم کرده اند‪.‬‬ ‫ناگفته پیداست که اگر ســرمایه گذاری الزم و به موقع در ایجاد زیرساخت ها‬ ‫از جمله افزایش ظرفیت گاز رســانی و نیز تبدیل نیروگاهها به سیکل ترکیبی (‬ ‫روشی برای افزایش راندمان برق) صورت می گرفت‪ ،‬اکنون با این وضعیت مواجه‬ ‫نبودیم که برای گرم نگه داشتن خانه ها‪ ،‬برق بخشی از صنایع یا روشنایی خیابانها‬ ‫و بلوارها را قطع کنیم‪.‬‬ ‫همچنین توجه داشته باشیم استفاده از مازوت در نیروگاهها که بدترین و االینده‬ ‫ترین نوع سوخت به شمار می رود‪ ،‬نه از روی برنامه ریزی که حسب اجبار انجام‬ ‫شده و نه تنها میزان الودگی هوا را به شدت افزایش داده‪ ،‬بلکه هزینه سنگین انتقال‬ ‫و ذخیره سازی این سوخت به نیروگاهها را به قیمت تمام شده برق افزوده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر صرفنظر از برخی گفته ها و خبرها مبنی بر اشباع مخازن مازوت‬ ‫نیروگاهها که بیشــتر جنبه سوخت جایگزین برای مواقع اضطرار دارد و ادعا شده‬ ‫مقدار ان به حدی رسیده که باید به مصرف برسد‪ ،‬شرایط کنونی نشان دهنده ان‬ ‫است که از یک طرف باید تحمیل هزینه بیشتر به منابع عمومی در تولید برق در‬ ‫نیروگاهها و از ســوی دیگر باال رفتن میزان الودگی هوا و تهدید سالمتی مردم را‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫باوجود همه این مشــکالت این توضیح نیز ضروری است که گروه صنعتی مپنا‬ ‫ســازنده توربین های نیروگاهی از اوایل دهه ‪ ۹۰‬اجرای طرح تبدیل نیروگاههای‬ ‫گازی به سیکل ترکیبی را شروع کرده است‪ ،‬پروژه ای که از روش های موثر افزایش‬ ‫راندمان و مقرون به صرفه در تولید برق کشــور محسوب می شود و تا کنون این‬ ‫طرح در چند نیروگاه اجرا شــده و در چند نیروگاه دیگر در دســت اجراست‪ ،‬به‬ ‫نحوی که توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی گام بلند اقتصادی در کشور توصیف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بنابراین چنین به نظر می رسد اگر نمی خواهیم هر سال در فصل سرما که اغلب‬ ‫همزمان با وارونگی هوا و کاهش کیفیت و الودگی هوا در حد هشــدار همراه می‬ ‫شود شاهد تکرار این وضعیت نگران کننده باشیم‪ ،‬باید عالوه بر سرعت بخشیدن به‬ ‫روند توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی‪ ،‬ظرفیت سازی در تامین گاز و گازرسانی‬ ‫به صنایع و نیروگاههای برق به عنوان شاهرگ اصلی اقتصاد و صنعت کشور را در‬ ‫اولویت قرار دهیم‪.‬‬ ‫در عیــن حال در شــرایط کنونی و ماجرای داغ کمبود برق و بحث اســتفاده‬ ‫از مــازوت‪ ،‬چندان خالی از فایده نمی دانم که اشــاره ای هــم به ماینرها یعنی‬ ‫دســتگاههای استخراج رمز ارز که مصرف برق بســیار باالیی دارند‪ ،‬داشته باشم‪،‬‬ ‫چون تیرماه امســال معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر گفته بود دارندگان‬ ‫مجوز استخراج رمز ارز می توانند با راهکار های در نظر گرفته شده‪ ،‬تا ‪ ۴۷‬درصد از‬ ‫تخفیف بهای برق برخوردار شوند‪.‬‬ ‫او ضمن یاداوری اینکه تاکنون ‪ ۱۴‬مرکز اســتخراج رمــز ارز به ظرفیت ‪۳۰۰‬‬ ‫مگاوات مجوز گرفته اند‪ ،‬این را هم اضافه کرده بود که متاسفانه عده ای هم هستند‬ ‫که با سواســتفاده‪ ،‬از تعرفه های دیگری مانند کشاورزی‪ ،‬خانگی و حتی صنعتی‬ ‫اقدام به استخراج رمز ارز می کنند که این امر می تواند اسیب های زیادی به شبکه‬ ‫برق وارد کند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر وقتی که شخصا در شبکه یک سیما‬ ‫سخن از تعیین پاداش ‪ ۱۰‬میلیون تومانی برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج‬ ‫رمز ارز را مطرح می کند‪ ،‬پس در شــرایط فعلی کمبود برق‪ ،‬جدیت در بررسی و‬ ‫پیگیری نوع فعالیت قانونی و غیرقانونی فعاالن این عرصه بســیار ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫و اما فردیس‪ ،‬شهرستانی نوپا و پرجمعیت که میزبان نیروگاه منتظرقائم است‪،‬‬ ‫اتفاقی که به مرور زمان و درپی گســترش مناطق شــهری رخ داده و اکنون این‬ ‫نیروگاه در وســط این شهر توسط مجتمع های مسکونی احاطه شده است که در‬ ‫روزهای اخیر با افزایش الودگی هوا و باال گرفتن حساســیت نسبت به استفاده از‬ ‫مازوت در نیروگاهها‪ ،‬یکی از نمایندگان مردم این شهرســتان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی بعد از بازدید از نیروگاه منتظرقائم‪ ،‬استفاده از سوخت مازوت در این نیروگاه‬ ‫را بطور کلی منتفی دانست‪.‬‬ ‫راســتش به عنوان یک فعال رسانه ای که بیشترین ســالهای عمر خود را در‬ ‫فردیس زندگی و فعالیت کرده است‪ ،‬همانگونه که در طول سالهای متمادی گفته و‬ ‫نوشته ام‪ ،‬معتقدم نسبت به فردیس و فردیس نشینان جفا شده‪ ،‬االن هم اطمینان‬ ‫دارم که نیروگاه منتظرقائم از مازوت اســتفاده نمی کند‪ ،‬ولی مگر تنها مشــکل‬ ‫نیروگاه است‪ ،‬ایا وجود دهها معدن شن و ماسه در جاده شهریار‪ ،‬مالرد و بخصوص‬ ‫شهر قدس در همجواری و همسایگی فردیس االیندگی ندارند؟‬ ‫بدیهی اســت که با وجود همه نظارت های محیط زیستی در این محدوده که‬ ‫می توان گفت تعدادشان انقدر زیاد است که به بورس معادن شن و ماسه تبدیل‬ ‫شده اند‪ ،‬اما سود فراوان این معادن به جیب دیگران می رود و عوارض انها هم به‬ ‫شهرســتانهای واقع در حوزه استحفاظی داده می شود و الودگی و ریزگرد ان هم‬ ‫نصیب فردیس نشینان می شود‪.‬‬ ‫جدا از همه اینها فردیس از شــرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسبی هم برخوردار‬ ‫نیست‪ ،‬چون در دشتی مسطح بدون هیچگونه بلندی و ارتفاعات و هوای ساکن قرار‬ ‫گرفته و از هرگونه گردش و تعدیل هوا هم محروم مانده است‪ ،‬این شهرستان تنها‬ ‫با ‪ 77‬کیلومتر مربع مساحت در حالی کوچکترین شهرستان استان چه بسا کشور‬ ‫است که بیش از ‪ 600‬هزار نفر را در خود جای داده است و واقعا مجال ان نیست‬ ‫که نه اکنون که بحث برق داغ است‪ ،‬بلکه حتی در شرایط عادی روزی نیست که‬ ‫شــهروندان فردیسی با تماس تلفنی و ارسال پیامک از قطع برق در نقاط مختلف‬ ‫این شهر گالیه نکنند‪.‬‬ ‫کوچکی این شهرستان که بعد از کرج دومین شهرستان پرجمعیت استان است‬ ‫وقتی بیشتر به چشم می اید که بدانیم شهرستان کرج ‪ 20‬برابر از فردیس بزرگتر‬ ‫است‪ ،‬این تضییع حق فردیس نشینان هنگام استقالل این شهرستان در سال ‪92‬‬ ‫رخ داد و در تقسیمات کشوری انقدر از گوشه و کنار فردیس جدا کردند که اکنون‬ ‫زمین برای تصفیه خانه فاضالب و ساخت ارامستان و دیگر نیازهای این شهرستان‬ ‫پیدا نمی شود‪.‬‬ ‫علی ایحال فردیس بخاطر موقعیت خــاص جغرافیایی و قرار گرفتن در ارتفاع‬ ‫پایین بین دو کالنشــهر تهران و کرج از یک طرف و وجود معادن شن و ماسه از‬ ‫طرف سایر شهرستانهای هم مرز و همسایه اکنون با انواع و اقسام مشکالت مواجه‬ ‫است و وزش باد از هر سمتی باشد در نهایت فردیس را بی نصیب نخواهد گذاشت‪،‬‬ ‫چرا که این شهرستان بطور طبیعی در محاصره هوای الوده قرار دارد‪.‬‬ ‫البته با همه کمبود و کاستی ها‪ ،‬فردیس از جایگاه خاص و راهبردی برخوردار‬ ‫اســت که عالوه بر نیروگاه‪ ،‬انبار نفت و مهمترین و موفق ترین شــهرک صنعتی‬ ‫غیردولتی به نام ســیمین دشــت با تولید داروهای کمیاب و نایــاب نیز در این‬ ‫شهرستان واقع است‪ ،‬از همه اینها مهمتر فردیس میزبان گروه مپنا ابرصنعت تولید‬ ‫توربیــن در کالس جهانی و دیگر مزیتها و ظرفیت های ویژه صنعتی و اقتصادی‬ ‫در سطح ملی است‪ ،‬ولی مشخص نیست که چرا برخی مسووالن عنایت الزم را به‬ ‫این شهرستان ندارند‪.‬‬ ‫در پایان باید تاکید کنم که جدا از همه ویژگی های فردیس‪ ،‬این شهرستان یک‬ ‫کانون متراکم جمعیتی هم هست که از جنبه های مختلف اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫‪ ...‬باید مورد توجه ویژه مسووالن استانی و کشوری قرار گیرد‪ ،‬واقعا انصاف نیست‬ ‫دیاری که مردمانش به شهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار شهرت یافته اند‪ ،‬احساس کنند‬ ‫مسووالن انگونه که باید به رفع مشکالتشان اهمیت نمی دهند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 130‬هفته سوم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫نشست شــورای امـــوزش و پــــرورش‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شد‬ ‫نشست شورای اموزش و پرورش‬ ‫شهرســتان فردیس با حضور دکتر‬ ‫عباســی نماینــده مــردم کرج در‬ ‫مجلس شورای اســامی‪ ،‬مهندس‬ ‫اینانلو فرمانــدار‪ ،‬دکتر ایمانی امام‬ ‫جمعه و دیگر مســئولین عضو این‬ ‫شورا در ســالن جلسات فرمانداری‬ ‫این شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫فرماندار‪ :‬استقالل اموزش و‬ ‫پرورش از مطالبات جدی مردم‬ ‫فردیس است‬ ‫فرمانــدار فردیــس خواســتار‬ ‫استقالل اموزش و پرورش فردیس‬ ‫از ناحیــه ‪ ۲‬کــرج شــد و گفت‪:‬‬ ‫استقالل اموزش و پرورش یکی از‬ ‫مطالبات جدی مردم و مســووالن‬ ‫این شهرستان است‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلــو در نشســت‬ ‫شورای اموزش و پرورش شهرستان‬ ‫فردیس با حضور نماینده مردم کرج‬ ‫در مجلس شــورای اسالمی برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬افزود‪ :‬شهرســتان فردیس با‬ ‫کمبود زیر ســاخت اداری مواجه است و برای‬ ‫رسیدن به نتیجه مطلوب باید تقویت شود ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انتظار مــی رود دکتر علیرضا‬ ‫عباسی نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد‬ ‫در مجلس شورای اســامی و سایر نمایندگان‬ ‫مجلس در این زمینه اقدام الزم به عمل اورند‪.‬‬ ‫فرماندار فردیــس گفت‪ :‬اکنــون ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫نفر از جمعیــت ‪ ۱۰۵‬هزار دانش اموز اموزش‬ ‫و پــرورش ناحیــه ‪ ۲‬کرج مربــوط به حوزه‬ ‫شهرستان فردیس اســت و همین امر بیانگر‬ ‫ضرورت اســتقالل امــوزش و پــرورش این‬ ‫شهرستان می باشد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر ســخنان خود به موضوع‬ ‫انتزاع کامل شــهرداری فردیس از کرج اشاره‬ ‫کرد و اظهار داشــت‪ :‬طی ســه ســال اخیر‬ ‫جلسات متعددی در معاونت عمرانی استانداری‬ ‫البرز برگزار شد و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬هیچ امالک در اختیار شهرداری‬ ‫فردیس قرار نگرفته است و هنوز طرح تفصیلی‬ ‫شــهر کرج در فردیــس اجرا می شــود البته‬ ‫شهرداری فردیس مشــاور و پیمانکار مشخص‬ ‫کردند تا بتوانند این موضوع را مرتفع کنند‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس در بخــش دیگــری از‬ ‫سخنانش گفت‪ :‬نیروگاه منتظر قائم فردیس از‬ ‫سال ‪ ۹۴‬شیر فلکه ســوخت مازوت با دستور‬ ‫قضایی پلمب شــد و در حال حاضر ســوخت‬ ‫مازوت در انبار این نیروگاه پلمب شــده و برای‬ ‫جلوگیری از االیندگی هیچ استفاده ای از این‬ ‫وی به جذب معلمان اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در خیلی از حوزه های اداری‬ ‫کشــور جذب نیرو از دهه های ‪۶۰‬‬ ‫الی ‪ ۷۰‬صورت می گرفت بعد از ان‬ ‫اســتخدام نیرو یا کم شده یا متوقف‬ ‫شــده افرادی که از ســال ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫جذب شــدند در استانه بازنشستگی‬ ‫هستند باید چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫سوخت تاکنون نشده است‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬چند روز گذشته نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس شورای اسالمی از این نیروگاه‬ ‫بازدید کردند و اظهاراتی داشــت که مدیرکل‬ ‫محیط زیست اســتان البرز این خبر االیندگی‬ ‫را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استان البرز تحت تاثیر االیندگی‬ ‫استان تهران قرار دارد اگر چه مصرف سوخت‬ ‫گازوئیل در این مجموعه به میزان اســتاندارد‬ ‫نرســیده است اما خروجی اســتاندارد است و‬ ‫نیروگاه منتظر قائــم هیچگونه االیندگی برای‬ ‫ســامت مردم نــدارد دودی کــه در نیروگاه‬ ‫مشاهده می شود دود نیست بخار است‪.‬‬ ‫نماینده مجلس‪ :‬تالش می شود موضوع‬ ‫استقالل اموزش و پرورش فردیس از کرج‬ ‫به سرانجام برسد‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در‬ ‫مجلس شــورای اســامی با اشــاره به کمبود‬ ‫فضاهای اموزشی در البرز گفت‪ :‬این استان به‬ ‫لحاظ سرانه اموزشی و امکانات زیر ساختی این‬ ‫بخش در انتهای جدول کشوری قرار دارد‪.‬‬ ‫علیرضا عباســی در این نشست‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫اســتان از یک محرومیت پنهان و خاموش در‬ ‫بخش های مختلف از جمله سرانه بهداشت و‬ ‫درمان‪ ،‬اموزشی و ورزشی حتی با استان های‬ ‫مرزی قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در بخــش ســرانه هــای‬ ‫بهداشــتی و درمانــی اســتان البــرز در رتبه‬ ‫بیست و ششــم کشور قرار دارد در صورتی که‬ ‫همجواری با تهران می طلبد که جزو اســتان‬ ‫های دوم و سوم باشیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه البرز‬ ‫در بخش سرانه ورزشی به همین صورت در رده‬ ‫پایین قرار دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬سرانه ورزشی‬ ‫به ازای هر نفر در کشــور یک و نیم مترمربع ‪،‬‬ ‫در اســتان البرز نیم متر مربع و در شهرستان‬ ‫فردیس این مقدار به سه الی هشت سانتی متر‬ ‫مربع کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در‬ ‫مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬این استان به‬ ‫دلیل مهاجرت بی رویه شــاخص های توسعه‬ ‫ای ان تغییر می کند و هر چقدر در این استان‬ ‫کار انجام شود باز با کمبود سرانه مواجه است‪.‬‬ ‫عباســی افزود‪ :‬باید با همفکری و هم افزایی‬ ‫ســایر مسووالن تالش شود تا مشکالتی که در‬ ‫این اســتان وجود دارد را مرتفع کنیم که یکی‬ ‫از این مشکالت بودجه اموزش و پرورش است‬ ‫باید در این مورد برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر سخنان خود به استقالل‬ ‫اموزش و پرورش فردیس اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تالش می شــود موضوع اســتقالل اموزش و‬ ‫پرورش فردیس از کرج به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه اموزش و پــرورش باید‬ ‫برای تربیت نسل ها اینده نگری کند ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شهیدان انرژی هسته ای فخری زاده ‪ ،‬احمدی‬ ‫روشــن و شــهریاری در راه علــم جهادی کار‬ ‫کردند در همین مدارس تربیت شدند بنابراین‬ ‫اگــر پایه های فکری و اموزشــی به درســتی‬ ‫گذاشته شود کشور بیمه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش‪ :‬فردیس‬ ‫‪ ۱۰‬مدرسه در حال ساخت دارد‬ ‫مدیر اداره اموزش و پرورش ناحیه‬ ‫‪ ۲‬کرج و شهرستان فردیس گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تراکم جمعیت دانش اموزی‬ ‫باال و کمبود ســرانه های اموزشی ‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬پــروژه اموزشــی در فردیس در‬ ‫دست ساخت است‪.‬‬ ‫ولــی الــه احمــدی همچنین در‬ ‫نشســت فوق گفت‪ :‬ایــن ‪ ۱۰‬پروژه‬ ‫اموزشی با ظرفیت ‪ ۱۳۵‬کالس درس‬ ‫در دست ساخت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی به ســرانه های پایین اموزشی‬ ‫در فردیس اشاره کرد و گفت‪ :‬تراکم‬ ‫جمعیت دانش امــوزی در کالس های مقطع‬ ‫ابتدایی‪ ۳۵.۵‬نفر و مقطع متوسطه ‪ ۳۲.۱۱‬نفر‬ ‫است ‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۴۶۱‬فضای‬ ‫اموزشی ناحیه ‪ 2‬کرج و فردیس‪ ۳۸۱ ،‬فضای‬ ‫اموزشی با سه هزارو‪ 113‬کالس انها مربوط به‬ ‫شهرستان فردیس و ‪ ۸۰‬مدرسه با ‪ 621‬کالس‬ ‫در کرج است‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۱۰۱‬هــزارو ‪ ۷۱۸‬دانش اموز‬ ‫ناحیه ‪ 2‬کرج و شهرســتان فردیس ‪ ۸۵‬هزار و‬ ‫‪ ۶۸‬نفر دانش اموز فردیسی و ‪ ۱۶‬هزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫دانش اموز انان مربوط به کرج است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه ‪ ۳۹۰‬دانش اموز ابتدایی‬ ‫و ‪ ۶۱۶‬دانــش اموز در مقطع متوســطه فاقد‬ ‫گوشی هوشمند بودند ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در مقطع‬ ‫ابتدایی ‪ ۹۲‬دانش اموز و در مقطع متوســطه‬ ‫‪ ۱۹۸‬دانش اموز گوشــی هوشــمند و تبلت از‬ ‫ســوی خیرین و همــکاران فرهنگی تهیه و به‬ ‫دانش اموزان اهدا شد‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۴‬هزارو ‪ ۵۶۸‬ساعت‬ ‫امســال حق التدریس داریم از طرفی ‪ ۴۱۸‬نفر‬ ‫بازنشسته می شــوند که اگر در جذب نیروی‬ ‫انســانی تدبیر نشود برای سال اینده با چالش‬ ‫هایی روبرو خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص ساماندهی فضاهای اموزشی‬ ‫در فردیس گفت‪ :‬ســرانه اموزشی فردیس به‬ ‫ازای هــر نفر یک متر و ‪ ۸۰‬اســت فقیرترین‬ ‫سرانه به لحاظ اموزشی در کشور است‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬نقش حاج قاسم سلیمانی در کمک به بازسازی عتبات عالیات بی بدیل بود‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس با اشــاره به‬ ‫ابعاد مختلف شخصیت سردار شهید حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی گفت‪ :‬نقش این شــخصیت وارسته‬ ‫در کمک به بازســازی عتبات عالیات واتحاد و‬ ‫برداری بین ملت های مســلمان ایران و عراق‬ ‫بی بدیل بود‪.‬‬ ‫حجت االســام علی اکبر ایمانی روز ســه‬ ‫شنبه در نشســت هم اندیشی مدیریت شهری‬ ‫با ستاد عتبات عالیات فردیس افزود‪ :‬یک سال‬ ‫از شهادت شهید ســلیمانی می گذرد و خون‬ ‫این شــهید موجب وحدت و همدلی ملت های‬ ‫ایران و عراق شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه عتبــات عالیات بین ‪۲‬‬ ‫ملت مســلمان ایران و عراق پیوند فرهنگی و‬ ‫مذهبی برقرار کرده اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پایه‬ ‫گذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات از ابتکار‬ ‫شهید ســلیمانی بود و این شهید واالمقام در‬ ‫ســاماندهی این ســتاد به خوبی نقش افرینی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایمانی گفــت ‪ :‬فعالیت های خوب شــهید‬ ‫ســلیمانی موجب شــد تا ملت های مسلمان‬ ‫ایــران و عراق در برابر دشــمنان مشــترک‪،‬‬ ‫تکفیری ها و اســتکبار متحد‬ ‫شــوند و در مســیر اتحــاد و‬ ‫همدلی ایــن ‪ ۲‬ملت و فرهنگ‬ ‫سازی برای ظهور حضرت قائم‬ ‫(ع) گام برداشته شود‪.‬‬ ‫امام جمعــه فردیس مرمت‬ ‫‪ ،‬بازســازی و نگهداری بارگاه‬ ‫ملکوتی عتبــات عالیات را از‬ ‫مســائل مهم و بسیار ارزشمند‬ ‫برشــمرد و بیان داشت ‪ :‬امروز‬ ‫ملت ایران به خاطر عشــق و‬ ‫ارادت به ائمه اطهار(ع) با تمام‬ ‫توان خود برای بازسازی عتبات‬ ‫عالیات پای کارامده است‪.‬‬ ‫تشریح عملکرد ســتاد عتبات عالیات‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫رییس ســتاد بازســازی عتبــات و عالیات‬ ‫شهرستان فردیس نیز گفت‪ :‬طی ‪ ۹‬ماه گذشته‬ ‫مردم این شهرســتان یک میلیــارد ریال برای‬ ‫بازسازی عتبات عالیات کمک کردند‪.‬‬ ‫علی شهبازی افزود‪ :‬در اجرای طرح مومنانه‬ ‫‪ ۲۰۰‬بســته معیشــتی بین نیازمنــدان این‬ ‫شهرستان توزیع شد و ‪ ۲۰‬هزار ماسک تولید و‬ ‫در اختیار مردم قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اجرای طرح بنــای نور که‬ ‫تفاهم نامه ای بین بانک رسالت و ستاد عتبات‬ ‫عالیات فردیس منعقد شده است‪،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫مردم می توانند در جهت کمک به ســاخت و‬ ‫تکمیل تل زینبیه از این بانک وام بگیرند و یک‬ ‫متر صحن عقیله بنی هاشم(ع) ( تل زینبیه )‬ ‫را خریدای کنند‪.‬‬ ‫رییس ســتاد عتبــات عالیات شهرســتان‬ ‫فردیس گفــت‪ :‬در طرح مومنانــه چهار فقره‬ ‫دکتر عباسی‪ :‬فهرست‬ ‫انتخاباتی برای شوراها‬ ‫در البرز نخواهیم داشت‬ ‫جهیزیه تکمیل شد‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت ‪ :‬بیمــاران دیابتی که برای‬ ‫تهیه دارو انسولین توان مالی ندارند می توانند‬ ‫از ستاد عتبات عالیات با نسخه پزشک انسولین‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر ســخنان خود به مکان‬ ‫استیجاری ستاد عتبات عالیات فردیس اشاره‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬پایان ســال قــرار داد به اتمام‬ ‫می رســد و از اعضای شورای شــهر فردیس‬ ‫درخواست می کنم در این خصوص ما را کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رییس شــورای اسالمی شــهر فردیس نیز‬ ‫گفت‪ :‬در ســالهای گذشــته شــورای شهر با‬ ‫تخصیص یــک میلیارد ریال بــرای اجاره بها‬ ‫ســاختمان این ستاد و همچنین چهار میلیارد‬ ‫ریال برای تجهیز اردوگاه ستاد عتبات عالیات‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد‬ ‫در مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬هیچ‬ ‫فهرســتی برای انتخابات شوراهای شهر و‬ ‫روستا از سوی نمایندگان مردم در مجلس‬ ‫بسته نخواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا عباسی در نشست قرارگاه‬ ‫فرهنگی کــه در مصالی امام خمینی (ره)‬ ‫فردیس برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬هیات نظارت‬ ‫بر انتخابات شورای شهر و روستای استان‬ ‫در شهر نجف اشرف و ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال کمک‬ ‫برای دوخت و توزیع ماســک و مواد ضدعفونی‬ ‫برای اقشار کم برخوردار اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مجتبی قاســمی افــزود‪ :‬مدیریت شــهری‬ ‫امادگی هر گونه همکاری و مســاعدت با این‬ ‫ستاد برای انجام بهینه ماموریت ها را دارد‪.‬‬ ‫شهردار فردیس نیز گفت‪ :‬تامین مکان برای‬ ‫ســتاد عتبات عالیات فردیس در اولویت کاری‬ ‫است ‪.‬‬ ‫مصطفی سعیدی سیرایی افزود‪ :‬ساخت نماز‬ ‫خانه بین راهی واقع در جاده شهریار در برنامه‬ ‫کاری شهرداری فردیس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫درپایان نشست ازسوی ستادبازسازی‬ ‫عتبات عالیات فردیس ســندافتخار به‬ ‫حشمت اهلل رضایی اهداشد‬ ‫البــرز انتخاب شــده اســت و تایید و رد‬ ‫صالحیت ها مطابق باید مطابق با قانون و‬ ‫شرع باشد اگر تایید و رد صالحیت درست‬ ‫انجام شود خیلی از مشکالت حل می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صیانت از ارای مردم یکی‬ ‫دیگر از وظایــف نمایندگان مردم کرج در‬ ‫مجلس شورای اسالمی است ‪.‬‬ ‫عباســی با اشــاره بــه بازدید خــود از‬ ‫بیمارســتان در حال ساخت فردیس گفت‪:‬‬ ‫باید طلسم هشت ساله بیمارستان فردیس‬ ‫شکســته شــود ‪ ،‬اگر نیاز باشد کمک می‬ ‫کنیم تا این بیمارســتان هر چه سریع تر‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت شــماری از فعــاالن‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشــی و‬ ‫اقتصــادی مباحثی را با علیرضا عباســی‬ ‫درمیان گذاشــتند و به بحث و تبادل نظر‬ ‫پرداختند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 130‬هفته سوم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫انتزاع کامل فردیس از کرج قصه ای تکراری و ناتمام‬ ‫منصور جمشیدی‪ -‬ای کاش همت و اراده ای‬ ‫در انتزاع کامل فردیس از کرج وجود داشــت که اگر‬ ‫چنین بود این انتزاع تا این حد پیچیده و زمانبر نمی‬ ‫شد و با وجود مطالبه و خواست مردم و مسووالن این‬ ‫شهرستان‪ ،‬اجرای این حق طبیعی و قانونی به قصه‬ ‫ای تکراری و ناتمام تبدیل نمی شد‪.‬‬ ‫در ارزیابــی دالیل عدم تحقق این انتزاع انهم بعد‬ ‫از ســالهای متمادی‪ ،‬سخن بسیار است و به شکل و‬ ‫روش های گوناگون بیان شــده است ولی تردیدی‬ ‫وجود ندارد که اگر ان همــت و جدیت و اراده الزم‬ ‫در این زمینه وجود داشت‪ ،‬بخصوص بعد از استقالل‬ ‫شورا و شهرداری فردیس در همان یکی دو سال اول‪،‬‬ ‫طرح انتزاع به معنی واقعی بین کرج و فردیس انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫به نظرمی رســد مســووالن کرجــی بخصوص‬ ‫شــهرداری این کالنشــهر گویا به هیچ وجه خود را‬ ‫پاسخگو نمی داند و هرگاه که به بحث اجرای قانون‬ ‫و تسویه حساب و پرداخت حق و حقوق شهروندان‬ ‫فردیسی نزدیک می شویم‪ ،‬به نوعی تالش می کنند‬ ‫تعیین تکلیف کامل انتزاع را به تعویق بیاندازد‪ ،‬کاری‬ ‫که بارها بعد از استقالل فردیس رخ داده و ادامه هم‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬ولی ما بازهم به عنوان تنها تریبون و‬ ‫نشریه مکتوب فردیس صدای حق طلبی مسووالن و‬ ‫مردم را تا وقتی که به نتیجه برسد‪ ،‬انعکاس خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫* انتقاد فرماندار فردیس از بالتکلیفی طرح‬ ‫انتزاع‬ ‫فرماندار فردیس که بارها از ادامه بالتکلیفی طرح‬ ‫انتزاع شهرداری این شــهر از شهرداری کرج انتقاد‬ ‫کرده اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬عدم تعامل شهرداری کرج‬ ‫سبب شده تا تعیین وضعیت اموال و امالک متعلق‬ ‫به فردیس پس از گذشت بیش از سه سال از استقالل‬ ‫شورا و شهرداری این شهر‪ ،‬همچنان بالتکلیف باقی‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو گفت‪ :‬برخی اســناد شهرداری از‬ ‫جمله یکی از پارک های شــهر فردیس هنوز به نام‬ ‫فرمانداری کرج است که باید اینگونه موارد غیرقانونی‬ ‫هرچه زودتر اصالح شــده و امالک متعدد متعلق به‬ ‫فردیس‪ ،‬به نام شهرستان و شهرداری این شهر سند‬ ‫زده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته در پی استقالل شهرستان فردیس‬ ‫طبق مصوبه هیات وزیران‪ ،‬دوباره درخواســت شد تا‬ ‫شــهرداری فردیس نیز از کرج منفک شود که می‬ ‫توانست جدا هم نشود‪ ،‬اما بعد از بررسی کارشناسان‬ ‫در نهایت به این نتیجه رســیدند که این کار انجام‬ ‫شود‪ ،‬هرچند که این امکان وجود داشت که همچون‬ ‫شهرری و شمیرانات در تهران اداره شود‪.‬‬ ‫اینانلــو ادامه داد‪ :‬این در حالی بود که مســووالن‬ ‫شهرســتان فردیس و کارشناســان بــه این نتیجه‬ ‫رسیدند که شهر فردیس مانند دیگر شهرستان های‬ ‫استان البرز دارای شهرداری مستقل باشد که اکنون‬ ‫همینطور است و در انتخابات سال‪ ۹۶‬شورا تشکیل‬ ‫و سپس شهرداری فردیس مستقل شد که البته این‬ ‫استقالل به تفکیک کامل شهرداری فردیس از کرج‬ ‫منجر نشد‪.‬‬ ‫* امالک فردیس همچون ارث باید به نام این‬ ‫شهر سند زده شود‬ ‫وی‪ ،‬یکی از معضالت مجموعه شهرداری فردیس‬ ‫را تداخل امالک و مستغالت این شهر در تقسیمات‬ ‫کشوری دانست و گفت‪ :‬امالک در شهرداری ها مانند‬ ‫ارث است‪ ،‬همانگونه که امالک متعلق به شهرداری‬ ‫کرج دارای سند است‪ ،‬این سندها باید به نام فردیس‬ ‫باشد که تا کنون نشــده است‪ ،‬چون این تداخل ها‬ ‫عالوه بر بروز اختالفات بین شــوراها و شــهرداری‬ ‫هاسبب سردرگمی مردم نیز می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر چند موقعیت مکانی امالک در‬ ‫شهرستان فردیس اســت اما اسناد به نام شهرداری‬ ‫کرج بوده و در این زمینه دســت مدیریت شــهری‬ ‫فردیس برای انجام طرح های مختلف بســته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به اعتقاد فرماندار فردیس‪ ،‬معاونت هماهنگی امور‬ ‫عمرانی اســتانداری البرز هرچــه زودتر و با جدیت‬ ‫بیشتر باید وارد بحث انتزاع شود و با تشکیل جلساتی‬ ‫با حضور مســووالن متولی‪ ،‬این مساله را به نتیجه‬ ‫قطعی برساند‪ ،‬چراکه اگر این موضوع ادامه پیدا کند‬ ‫مردم متضرر می شوند‪.‬‬ ‫اینانلو گفت‪ :‬بعضی از امالک واقع در فردیس جنبه‬ ‫عمومی دارد مانند میادین میوه و تره بار و ایســتگاه‬ ‫اتش نشــانی که فردیس این ایســتگاه را متعلق به‬ ‫خود می داند و کرج هم مدعی اســت که ایســتگاه‬ ‫اتش نشانی برای شــهر کرج است که این ادعا هم‬ ‫چندان بی ربط نیست‪ ،‬ولی اگر قرار بر تقسیم است‬ ‫باید در خصوص نیروها و امکانات فردیس که در کرج‬ ‫انباشته شده نیز این تقسیم انجام شود و این نیروها‬ ‫به فردیس منتقل شوند‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس تصریــح کرد‪ :‬البته واقعیت این‬ ‫است که شهرداری فردیس توان پذیرش و پرداخت‬ ‫حقوق این نیروهــا را ندارد؛ بنابراین این روند دچار‬ ‫تعارض شده که هنوز هم به توافق کامل نرسیده اند‪،‬‬ ‫البته درخواســت ما از اســتاندار البرز این است که‬ ‫دســتور ویژه ای را در رابطه با انتزاع صادر کند‪ ،‬زیرا‬ ‫مطالبه مردم است ‪.‬‬ ‫* باید با انتــزاع کامل مردم را از بالتکلیفی‬ ‫رها کنیم‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در صورت اجرای کامل طرح انتزاع‪،‬‬ ‫تکلیف مردم فردیس در خصوص امالک مشخص می‬ ‫شود‪ ،‬چراکه اکنون برای تعیین تکلیف برخی مانند‬ ‫اراضی سرحداباد مردم بالتکلیف و سرگردان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انتزاع فردیس جز مطالبات نمایندگان‬ ‫مردم در مجلس شــورای اسالمی هم هست و مردم‬ ‫از نمایندگان خود در مجلس شــورای اسالمی می‬ ‫خواهند تا هر چه زودتر موضوع انتزاع تعیین تکلیف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫* سخنگوی شورای شــهر فردیس‪ :‬طرح‬ ‫انتزاع به صورت همه جانبه انجام نشده است‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر فردیس نیز گفت‪:‬‬ ‫باوجود اینکه شورا و شهرداری این شهر در سال ‪۹۶‬‬ ‫مستقل شدند و این یک امر حاکمیتی بوده است؛ اما‬ ‫طرح انتزاع به صورت همه جانبه انهم با گذشت بیش‬ ‫از سه سال هنوز انجام نشده است‪.‬‬ ‫حسن سعیدی باشسیز افزود‪ :‬دستگاه های متولی‬ ‫و ناظر به این موضوع باید قبل از تشکیل شهرداری‬ ‫فردیس نســبت به اتخــاذ تمهیــدات الزم و ایجاد‬ ‫زیرساخت های مربوط اقدام می کردند تا بحث انتزاع‬ ‫در همه حوزه ها چه در حوزه امالک‪ ،‬اسناد‪ ،‬نیروهای‬ ‫پرســنلی و تجهیزات و ماشین االت صورت بگیرد‪،‬‬ ‫اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و جلسات متعدد برای‬ ‫پیگیری این موضوع هم تاکنون به نتیجه نرســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البته در خیلی از حوزه ها در چند‬ ‫ماه اخیر توانستیم حوزه سازمان تاکسیرانی فردیس‬ ‫که ‪ ۱۵‬خط با تعداد ‪ ۵۹۵‬دستگاه تاکسی مدیریت‬ ‫ان را از شهرداری کرج تحویل بگیریم‪ ،‬دراردیبهشت‬ ‫ماه ســال ‪ ۹۹‬نیز پارکینگ مکانیــزه فردیس واقع‬ ‫درفلکه سوم تحویل شد و در حال برگزاری مزایده و‬ ‫واگذاری به بخش خصوصی است‪ ،‬ضمن اینکه هفت‬ ‫ایستگاه تاکسی که مبدا فردیس و مقصد کرج است‬ ‫هنوز بحث مدیریت واگذار نشده است‪ ،‬بخاطر اینکه‬ ‫کرج می خواهد عوارض و درامد این مدیریت به نفع‬ ‫شهرداری کرج باشد‪.‬‬ ‫* واگذاری ‪ ۷۹‬دستگاه اتوبوس مستهلک به‬ ‫فردیس‬ ‫سعیدی باشســیز به موضوع واگذاری اتوبوس به‬ ‫شهرداری فردیس اشــاره کرد و توضیح داد‪ :‬هشت‬ ‫خط اتوبوســرانی در فردیس داریم که قرار بود ‪۷۹‬‬ ‫دســتگاه اتوبوس واگذار شود ولی از انجا که اتوبوس‬ ‫ها مســتهلک بودند ‪ ،‬قبول نکردیم ؛ همچنین یک‬ ‫مجتمع خدماتی تعمیرگاهی اتوبوس ها در سیمین‬ ‫دشــت وجود دارد که هنوز جهــت مدیریت و ارایه‬ ‫خدمات به اتوبوس ها به شــهرداری فردیس واگذار‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی شورای اسالمی شــهر فردیس گفت‪:‬‬ ‫درخصوص سازمان میادین و تره بار با توجه به اینکه‬ ‫طبق چارت ابالغی از سوی سازمان شهرداری های‬ ‫کشور سه سازمان از جمله سازمان میادین و تره بار‬ ‫برای خدمات رسانی در فردیس تشکیل شد و چهار‬ ‫بازار روز تحویل شــهرداری فردیس شد که یکی از‬ ‫بازار روزها با مالکیت صددرصدی شهرداری فردیس‬ ‫است و سه بازار روز دیگر مالکیت مشارکتی با بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مقرر شــد ‪ ۵۵‬نفر نیروی انســانی‬ ‫رسمی و حفاظتی از بازار روزها به شهرداری فردیس‬ ‫انتقــال پیدا کنند که هنوز ایــن موضوع به صورت‬ ‫قطعی انجام نشده است‪.‬‬ ‫سعیدی باشسیز افزود‪ :‬در بحث انتزاع باید دو طرف‬ ‫به توافق برســند‪ ،‬صورت جلسه تنظیم شود و یک‬ ‫ضمانت اجرایی داشته باشد‪ ،‬صورت جلسات متعددی‬ ‫در اســتانداری البرز با محوریت حوزه معاونت امور‬ ‫عمرانی اســتانداری البرز تشکیل شد اما شهرداری‬ ‫کرج هنوز تعهدات خود به این صورت جلســات را‬ ‫انجام نداده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین چهار مرکز معاینه فنی‬ ‫خــودرو در فردیس فعالیت مــی کنند که مالکیت‬ ‫یکی از مراکز با شــهرداری فردیس و سه مرکز دیگر‬ ‫خصوصی است‪ ،‬سه جایگاه سی ان جی در فردیس‬ ‫داریم که مالکیت انها با شهرداری کرج است و باید‬ ‫مدیریت این مراکز به شهرداری فردیس واگذار شود‪،‬‬ ‫ولی تاکنون تحویل نشده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه شهرداری کرج به توافق‬ ‫های صورت گرفته در مورد انتزاع به تعهدات و صورت‬ ‫جلسه ای که منعقد شده‪ ،‬عمل نمی کند از استاندار‬ ‫البرز تقاضای رسیدگی به این موضوع شده است ‪.‬‬ ‫* جنوب خط مترو و محدوده سرحداباد باال‬ ‫به عنوان محدوده شهر فردیس باید تحویل این‬ ‫شهر شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته جلسه با حوزه معاونت عمرانی‬ ‫اســتانداری برگزار و مقرر گردید شــهرداری کرج‬ ‫موظف به مشخص کردن حســابرس شد تا تمامی‬ ‫حسابهای مالی و تعداد پرســنل شهرداری را احصا‬ ‫کند و به صورت دقیق حسابرسی شود و هزینه های‬ ‫حسابرســی را شــهرداری کرج پرداخت کند و در‬ ‫هزینه های مربوطه بین دو طرف لحاظ شود‪ ،‬اما طبق‬ ‫اخرین صورت جلسه بین فرمانداری فردیس و کرج‬ ‫در خصوص محدوده جغرافیایی شهر فردیس که می‬ ‫بایست قسمت جنوبی خط مترو و همچنین محدوده‬ ‫سرحداباد باال به عنوان محدوده شهر فردیس تحویل‬ ‫شود که متاسفانه این اقدام هم صورت نگرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در خصوص ایستگاههای اتش نشانی که‬ ‫مربوط به سازمان اتش نشانی می شود سه ایستگاه‬ ‫اتش نشانی ســرحداباد‪ ،‬بلوار کامیونداران و کالک‬ ‫پایین در محدوده شهر فردیس قرار دارد که با تعداد‬ ‫نیروهای پرســنلی و خودروهای سنگین عملیاتی و‬ ‫سبک باید به شــهرداری فردیس تحویل داده شود‪،‬‬ ‫ولی این اقدام هم انجام نشد‪.‬‬ ‫سعیدی باشسیز ادامه داد‪ :‬بخشی از ماشین االت‬ ‫از جمله اتش نشانی و سایر امکانات شهرداری های‬ ‫مناطق سه و ‪ 10‬کرج که پیش از جدایی در اختیار‬ ‫فردیس بود به کرج انتقال یافتند و فردیس با کمبود‬ ‫امکانات مواجه است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به ســرانه باالی جمعیتی‬ ‫فردیــس نیازمند تجهیزات‪ ،‬ماشــین االت و اقالم‬ ‫هســتیم که در زمان تفکیک به این مقوله توجهی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر فردیس توضیح داد‪ :‬طبق‬ ‫چارت ســازمان شــهرداری ها‪ ،‬تعداد سازمان ها و‬ ‫ادارات و دوایر و جایگاه پرســنلی برای شــهرداری‬ ‫فردیس مشــخص اســت و باید به ان چارت عمل‬ ‫شود‪ ،‬ولی متاسفانه در این حوزه نیروهای متخصص و‬ ‫با تجربه ای که پیش از انتزاع در شهرداری فردیس‬ ‫حضور داشــتند به شهرداری کرج منتقل شده اند و‬ ‫اکثر پرونده های نیروها درشهرداری کرج است‪.‬‬ ‫سعیدی باشسیز یاداور شد‪ :‬رتبه شهرداری فردیس‬ ‫باید طبق قانون تفریغ بودجه ارسال می شد‪ ،‬مشکل‬ ‫از انجا شروع شد که حسابرسی طرف قرار داد ما به‬ ‫موقع تفریغ بودجه سال ‪ ۹۶‬را تحویل نداد و این امر‬ ‫موجب شــد که تفریغ بودجه ســال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫انجام و تصویب شود‪ ،‬اما کارهای حسابرسی و تصویب‬ ‫و تفریغ بودجه سال ‪ ۹۶‬به خاطر عدم تعهد به موقع‬ ‫حســابرس‪ ،‬انجام نشد و به تاخیر افتاد و چون شورا‬ ‫نتوانســت بحث تفریغ بودجه را به موقع انجام دهد‪،‬‬ ‫بحث اخذ گرید شهرداری فردیس انجام نشد‪ ،‬هرچند‬ ‫در هفته های اخیر این تفریغ انجام و مصوب شــد‬ ‫و امیدواریم با ارســال ان جهت اخذ گرید به وزارت‬ ‫کشور و سازمان شهرداری ها بتوانیم گرید شهرداری‬ ‫فردیس را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫* نماینده مردم در مجلس‪ :‬همه امکانات باید‬ ‫به تناسب بین فردیس و کرج تقسیم شود‬ ‫دکتر عباســی نماینــده مردم کــرج‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشتهارد در مجلس شورای اسالمی نیز که چند روز‬ ‫پیش در فردیس حضور یافته بود درباره طرح انتزاع‬ ‫گفت‪ :‬وقتی در حوزه اســتقالل یا جدا شدن حوزه‬ ‫های شهری دو شهرستان از هم جدا می شوند همه‬ ‫امکانات و فضاها و نیروهای انســانی موجود باید به‬ ‫تناسب بین کرج و فردیس تقسیم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تناســب ممکن اســت جمعیتی و‬ ‫جغرافیایی باشــد ولی اینکه بالتکلیف بماند خیلی‬ ‫مناسب نیست ما تالشــمان را می کنیم تا بتوانیم‬ ‫حداقل مسوولیت اجرایی را چه در شهرستان فردیس‬ ‫و چه کرج و چه شهرداری فردیس و شهرداری کرج‬ ‫از طریق اســتاندار البرز انها را هماهنگ کنیم و در‬ ‫یک فضای دوستانه ای و تعاملی باید این مشکل حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫* طرح انتزاع باید به صورت کامل انجام شود‬ ‫عباسی تاکید کرد‪ :‬نهایت ســعی خودمان را می‬ ‫کنیم تا بتوانیم با هماهنگی الزم برای رفع مشــکل‬ ‫ایجاد شــود‪ ،‬چون ما نمی توانیم دخالت مستقیمی‬ ‫در این موضوع داشته باشیم‪ ،‬در حوزه های مختلف‬ ‫این اختالف وجود دارد ولی باید این انتزاع به صورت‬ ‫کامل انجام شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬اینکه ما موضوع انتزاع را حل‬ ‫نشــده رها کنیم‪ ،‬چنین کاری باعث اختالف بیشتر‬ ‫می شــود‪ ،‬سعی ما این است بتوانیم هماهنگی ها را‬ ‫ایجــاد کنیم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد و ورود ما‬ ‫فقط بحث هماهنگی بین دستگاههای مختلف است‬ ‫تا این هماهنگی ایجاد شود و این انتزاع بطور کامل به‬ ‫نتیجه نهایی برسد‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ ۲۵۰‬هزار نفر ساعت اموزش مهارتی در فردیس ارائه می شود‬ ‫رییس مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان‬ ‫فردیس اعالم کرد که با هدف تســریع در اشتغال‬ ‫جوانان ‪ ،‬ســاالنه ‪ ۲۵۰‬هزار نفر ســاعت اموزش‬ ‫مهارتی در این شهرستان ارائه می شود‪.‬‬ ‫علــی معظمــی گــودرزی در گفــت و گــوی‬ ‫اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬اکنون ‪ ۱۲‬کارگاه‬ ‫در ‪ ۵۰‬رشــته مهارتی به هنرجویان شهرســتان‬ ‫فردیس اموزش ارائه می کنند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬تکثیر ماهیان قزل اال‪ ،‬پرورش‬ ‫ماهیان گرمابی‪ ،‬ماهیان اکواریومی‪ ،‬پرورش زنبور‬ ‫عســل‪ ،‬کشــت توت فرنگی‪ ،‬ابیاری قطــره ای ‪،‬‬ ‫ســبزیکاری‪ ،‬ورمی کمپوست‪ ،‬دفع افات و امراض‬ ‫گیاهان زراعی و باغی‪ ،‬پرورش قارچ صدفی‪ ،‬کشت‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬باغبانی‪ ،‬گیاهان اپارتمانی و دارویی و‬ ‫شیالت از جمله دوره های اموزشی مرکز اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای فردیس برای هنرجویان است‪.‬‬ ‫معظمــی گودرزی با اشــاره به اجــرای پروژه‬ ‫پایلوت اشتغال مهارت محور در استان البرز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬طبق دستور اســتاندار البرز دستگاه های‬ ‫اجرایی در ســه حوزه اســتخدام‪ ،‬خوداشتغالی و‬ ‫کارافرینــی با ادارهکل امــوزش فنی و حرفه ای‬ ‫استان همکاری دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اجرای پروژه اشتغال مهارت محور‬ ‫مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردیس‬ ‫پنج کارگاه خود اشتغالی راه اندازی کرده و بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬نفر کارجو در این کارگاه ها دوره اموزشی را‬ ‫می گذرانند که در پایان گواهی مهارت با کد بین‬ ‫المللی به انان اعطا می شود‪.‬‬ ‫رییس مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان‬ ‫فردیس گفــت‪ :‬در اجرای پروژه اشــتغال مهارت‬ ‫محور با اصناف فردیس تعامل خوبی برقرار شــده‬ ‫اســت که برنامه اموزش مهارتــی در محیط کار‬ ‫واقعی پیش می رود‪.‬‬ ‫معظمــی گودرزی افزود‪ :‬تاکنــون چهار دوره ه‬ ‫اموزشی پرورش قارچ صدفی برای مددجویان زن‬ ‫‪ ۲ ،‬دوره اموزشی برای مددجویان مرد و یک دوره‬ ‫اموزش پرورش قارچ صدفی برای معتادان بهبود‬ ‫یافته در ندامتگاه فردیس برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در رهگیری اشتغال نزدیک‬ ‫‪ ۳۵‬درصد کاراموزان مرکــز اموزش فنی و حرفه‬ ‫ای فردیس شــغل پیدا می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬خدمات‬ ‫اموزشی مرکز مذکور مورد اســتقبال کارجویان‪،‬‬ ‫دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته‬ ‫های مرتبط قرار گرفته است‬ ‫وی به اموزش سیار و بیرون از مرکز اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬اموزش به روســتائیان و عشایر‪ ،‬زندانیان‪،‬‬ ‫دانشــجویان ‪ ،‬محیط های کاری و زنان سرپرست‬ ‫خانوار در شهرســتان فردیس با جدیت دنبال می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان‬ ‫فردیس بــا بیان اینکــه امســال ‪ ۱۵۰‬نفر دوره‬ ‫اموزش مهارتی در مناطق روســتایی و عشــایری‬ ‫فردیس ســپری کردنــد ‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در این‬ ‫دوره اموزشی ‪ ۶۰‬هزار نفر ساعت اموزش مهارتی‬ ‫گذراندند‪.‬‬ ‫معظمی گودرزی افزود‪ :‬برای زنان روستای فرخ‬ ‫اباد زیبادشت رشته های خیاطی‪ ،‬قالیبافی و چرم‬ ‫دوزی و همچنین برای دانش اموزان یک مدرسه‬ ‫دخترانه اموزش خیاطی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مرکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫روســتای فرخ اباد زیبا دشــت فردیس یک مرکز‬ ‫تخصصی بــرای اموزش مشــاغل و حرفه زراعی‪،‬‬ ‫باغی و شیالت است‪ ،‬گفت‪ :‬این مرکز از نظر تنوع‬ ‫حرف و دوره های اموزشــی‪ ،‬تخصص و توانمندی‬ ‫مربیان‪ ،‬فضای اموزشــی یکی از مراکز منحصربه‬ ‫فرد مراکز اموزشی استان البرزاست‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار شهرداری فردیس‬ ‫گرامیداشت سالروز شهادت‬ ‫سردار دلها در فردیس‬ ‫به مناســبت اولین سالگرد شهادت ســردار دلها شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی ‪ ،‬شــهرداری فردیس در اقدامی متفاوت نسبت‬ ‫به حرکت تلویزیون های شــهری و نمایش تصاویر فیلم هایی از‬ ‫دالوری ها و رشادت های شهید سلیمانی در شهر اقدام نمود‪.‬‬ ‫این مراسم از ســاعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬روز شنبه سیزدهم دیماه در‬ ‫مسیرهای بلوار شــهدا ( فلکه اول تا پنجم ) و سطح منطقه دو‬ ‫فردیس توسط دو دســتگاه خودروی مجهز به تلویزیون شهری‬ ‫برگزار و شــبیه سازی نحوه به شهادت رساندن شهید سلیمانی‬ ‫توسط دشمنان قســم خورده میهن اسالمی به نمایش گذاشته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شهردار فردیس با حضور در جمع شهروندان ‪ ،‬ضمن بازدید از‬ ‫حرکت ســیار تلویزیون شهری گفت ‪ :‬با توجه به شرایط کنونی‬ ‫جامعه و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ‪ ،‬در نظر داشتیم تا‬ ‫در حد توان ناچیز خود در برابر رشــادت های شهید حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی ‪ ،‬با برگزاری مراسمی متفاوت در شهر ‪ ،‬یاد و خاطره‬ ‫این شهید واالمقام را زنده نگه داریم ‪.‬‬ ‫ســعیدی با اشاره به اســتقبال پرشور شــهروندان محترم از‬ ‫حرکت تلویزیون های شــهری در معابــر اصلی فردیس ‪ ،‬تقارن‬ ‫ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اولین سالگرد شهادت‬ ‫شهید سلیمانی را نقطه عطفی در تاریخ کشور عزیزمان دانست و‬ ‫فرارسیدن این ایام را به عموم مردم ایران اسالمی علی الخصوص‬ ‫شهروندان فهیم و والیت مدارفردیسی تسلیت گفت‪.‬‬ ‫نصب سایبان در ایستگاه تاکسی‬ ‫بلوار مپنا‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری‬ ‫از نصب سایبان در ایستگاه تاکســی بلوار مپنا خبر داد وگفت‪:‬‬ ‫در راســتای تامین رفاه عمومی شــهروندان محترم و رانندگان‬ ‫تاکسی خطوط نیروگاه ‪ ،‬سایبان این ایستگاه نصب و مورد بهره‬ ‫برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫امیری ابراز امیدواری کرد که اقدامات این ســازمان در ارتقاء‬ ‫کیفی خدمات قابل ارائه به شهروندان موثر بوده و رضایت خاطر‬ ‫انان را جلب نماید‪.‬‬ ‫اکبری عضو شــورای شــهر فردیس نیز که در ماه گذشــته‬ ‫از خطوط تاکســیرانی شــهر بازدید و پیگیر درخواســت های‬ ‫رانندگان فردیســی بود اظهار کرد ‪ :‬رانندگان از اقشــار زحمت‬ ‫کش جامعه هســتند و پیگیری مطالبــات بحق این عزیزان در‬ ‫دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اکبری با اشــاره به برودت هوا و احتمــال بارش های فصلی‬ ‫در ماه های پایانی ســال ‪ ،‬نصب سایبان در ایستگاه نیروگاه را‬ ‫در جهت رفاه حال شــهروندان و راننــدگان محترم اقدامی به‬ ‫موقع دانســته و از پیگیری و خدمات مجموعه مدیریت شهری‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح جهادی پاکسازی‬ ‫در شهرک ناز فردیس‬ ‫مدیر منطقه یک گفت‪ :‬طرح جهادی پاکسازی شهرک ناز در‬ ‫منطقه یک فردیس اجرا شد‪.‬‬ ‫کیانــی با بیان اینکه در جریان این طرح ‪ ،‬پاکســازی تمامی‬ ‫معابر اصلی و فرعی ‪ ،‬شستشــوی جداول ‪ ،‬ارایش فضای ســبز‬ ‫شــهرک ناز صورت گرفته است افزود ‪ :‬اجرای طرحهای جهادی‬ ‫الزمه مشــارکت و همراهی شــهروندان می باشد که به تبع ان‬ ‫ارتقای سطح رفاه و سالمت شهروندان را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اجرای روکش اسفاالت‬ ‫مکانیزه بلوار قریشی‬ ‫سرپرســت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری با‬ ‫اشاره به عملیات اجرایی روکش اسفالت مکانیزه در بلوار قریشی‬ ‫گفت ‪ :‬این پروژه با ســطح تراش خــورده ‪ ۱۱۶۵۰‬متر مربع در‬ ‫حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫فرشاد با اشــاره به برخی شایعات کذب مبنی بر عدم نظارت‬ ‫مجموعه مدیریت شهری در روند اجرایی این پروژه اظهار کرد ‪:‬‬ ‫کلیه مراحل اجرایی این پروژه اعم از تراش اسفالت ‪ ،‬قیرپاشی و‬ ‫انجام روکش اسفالت مکانیزه با رعایت دقیق نکات فنی عمرانی‬ ‫و با نظارت مستمر کارشناسان معاونت امور زیربنایی شهرداری‬ ‫صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫پیگیری مطالبات مردمی‬ ‫شهردار فردیس با حضور در جمع شهروندان محترم بلوار امام‬ ‫رضا (ع) خیابان پرچمی ‪ ،‬ضمن پیگیری درخواســت های این‬ ‫عزیزان ‪ ،‬دســتورات الزم را در راســتای رفع مشکالت ساکنین‬ ‫این منطقه صادر کرد ‪.‬‬ ‫از جمله موارد مطرح شــده می توان به دستور اکید شهردار‬ ‫مبنی بر زیرســازی و اســفالت خیابان مذکور ‪ ،‬جانمایی سطل‬ ‫هــای زباله مکانیزه جدید و رفع مشــکالت مالکیت اراضی این‬ ‫منطقه اشاره نمود ‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 130‬هفته سوم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫‪ ۲‬پروژه ورزشی فردیس نیازمند اعتبار است‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فردیــس اعالم کرد که ‪۲‬‬ ‫پروژه ورزشــی این شهرســتان در نبود اعتبار الزم برای تکمیل و راه‬ ‫اندازی مسکوت مانده است‪.‬‬ ‫داود عزیــزی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬پروژه اســتخر‬ ‫شــهرک وحدت اگر چه به اتمام رســیده اما این پروژه به علت عدم‬ ‫تامین اب ‪ ،‬گاز و برق هنوز فعال نیست‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬طبق برنامه ریزی ســاخت هــر پروژه عمرانی با‬ ‫پیش بینی تمام نیازها از جمله تامین اب ‪ ،‬برق و گاز همراه است اما‬ ‫چنین وضعیتی در خصوص استخر شهرک وحدت را شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫عزیزی از خانه جوان فردیس به عنوان دومین پروژه ورزشی عمرانی‬ ‫ناتمام این شهرســتان نام برد که عملیات ساخت ان با زیربنای ‪۵۰۰‬‬ ‫متر مربع از ســال ‪ ۹۷‬اغاز شــده اما اکنون بــه خاطر تامین اعتباری‬ ‫معادل یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان با ‪ ۴۵‬درصد پیشــرفت‬ ‫فیزیکی ناتمام مانده است‪.‬‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانــان فردیس با بیان اینکه در دولت تدبیر‬ ‫وامیــد حمایت های خوبی برای توســعه زیرســاخت های ورزشــی‬ ‫فردیس صورت گرفته است ‪ ،‬بیان داشت ‪ :‬با این حال کثرت جمعیت‬ ‫و مهاجرت پذیری این شهرســتان سبب شــده تا فقر سرانه ورزشی‬ ‫همچنان به قوت خود باقی بماند‪.‬‬ ‫وی ســرانه فضای ورزشی فردیس را به ازای هر نفر پنج سانتی متر‬ ‫مربع ذکر کرد و گفت ‪ :‬در دولت دوازدهم تعدادی اســتخر و ســالن‬ ‫ورزشــی با حضور وزیر ورزش و جوانان در فردیس بهره برداری رسید‬ ‫و به ســرانه ورزشی فردیس اضافه شــد اما جمعیت بیشتری هر سال‬ ‫به این شهرســتان ســرازیر می شــود و ما نمی توانیم افزایش سرانه‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۲۳ :‬هزار و ‪ ۸۹۱‬ورزشــکار در فردیس سازمان یافته‬ ‫بوده که از این تعداد ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۷۷‬نفر بانوان و مابقی اقایان هستند‪.‬‬ ‫عزیزی گفت ‪ :‬این شهرستان دارای ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۸۳۱‬متر مربع فضای‬ ‫ورزشی سرپوشیده و ‪ ۱۵۷‬هزار و ‪ ۱۳۲‬متر مربع فضای روباز است که‬ ‫شــامل ‪ ۱۴‬سالن ورزشی دولتی‪ ،‬ســه زمین چمن‪ ،‬سه استخر دولتی‬ ‫‪ ۱۴،‬استخر خصوصی‪ ۱۱ ،‬سالن بیلیارد‪ ۴۱ ،‬مدرسه فوتبال‪ ۳۱ ،‬سالن‬ ‫ورزشی مختص بانوان و ‪ ۳۸‬سالن بدنسازی اقایان می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باشــگاه داران و استخر داران به دلیل تعطیلی کرونایی و‬ ‫عدم ارائه خدمات ورزشــی به مردم ‪ ،‬اســیب های فراوانی متحمل‬ ‫شــده اند و با توجه به اینکه ســال اینده مسابقات المپیک در پیش‬ ‫است شرایط کرونایی صدمه وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با شیوع ویروس کرونا بخش عمده سالن های ورزشی‬ ‫که بیشترین انها خصوصی است در این شهرستان تعطیل شدند‪.‬‬ ‫اکنون بر اســاس دســتورالعمل ســتاد‬ ‫مقابله با کرونا ‪ ۳۳۶‬سالن ورزشی خصوصی‬ ‫فردیس تعطیل هستند‪.‬‬ ‫عزیزی با اشاره به اینکه ‪ ۹۸‬درصد سالن‬ ‫های ورزشــی خصوصی فردیس استیجاری‬ ‫هســتند ‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در این شــرایط‬ ‫کرونایی کشور‪ ،‬باشگاه داران توان پرداخت‬ ‫اجاره ســالن ورزشــی را ندارند که تاکنون‬ ‫مبالغی تسهیالت کرونا در اختیار انها قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬بــرای راه اندازی ‪۲۵‬‬ ‫سالن ورزشی جدید در این شهرستان مجوز‬ ‫صادر شده اســت و اگر وضعیت به شرایط‬ ‫عادی برگردد ســالن مــی توانند با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی به راه اندازی هیات ورزشــی گلف در‬ ‫فردیس اشــاره کرد‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنون ‪ ۳۸‬هیات ورزشــی هر کدام با‬ ‫جمعیتی ی بیش از ‪ ۳۵۰‬نفر ورزشکار در این شهرستان فعال هستند‪.‬‬ ‫پارسال شهرستان فردیس ‪ ۸۰‬مدال قهرمانی ورزشی کشوری ‪۱۵ ،‬‬ ‫مدال قهرمانی بین المللی‪ ،‬هشــت مدال اسیایی و چهار مدال استانی‬ ‫در مجموع ‪ ۱۰۷‬مدال رنگارنگ در رشته های مختلف ورزشی از جمله‬ ‫تکواندو‪ ،‬کشتی‪ ،‬رزمی و کاراته به دست اورد‪.‬‬ ‫هیات گلف شهرستان فردیس اغاز به کار کرد‬ ‫همزمان با گرامیداشت ســالروز شهادت سردار دل ها‬ ‫دفتر هیات گلف شهرستان فردیس با حضور علیرضا صیاد‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری‪ ،‬یعقوبی‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر و عزیزی‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فردیس اغاز به‬ ‫کار کرد‪.‬‬ ‫رییــس هیات گلف اســتان البرز در ایــن ایین گفت‪:‬‬ ‫خوشــحالیم که امروز شــاهد افتتاح دفتــر هیات گلف‬ ‫شهرستان فردیس هستیم و امیدوارم فعالیت های اعضای‬ ‫هیات گلف این شهرســتان بتوانند در اشاعه و گسترش‬ ‫این ورزش در سطح شهرســتان فردیس حضوری موفق‬ ‫و پویا داشته باشند‪.‬‬ ‫رضــا عباس زاده افزود‪ :‬ترغیب و ایجاد انگیزه و اشــنا‬ ‫کردن قشرهای مختلف مردم در تمامی گروه های سنی از‬ ‫جمله اهدافی است که باید در این شهرستان دنبال شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتعداد یابــی در ایــن ورزش نیز از‬ ‫جمله برنامه هایی اســت که باید به صورت جدی در این‬ ‫شهرستان مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫* معاون فرماندار فردیــس‪ :‬ورزش همگانی در‬ ‫شهرستان فردیس باید مورد تقویت و ترویج قرار‬ ‫گیرد‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری فردیس‬ ‫نیز در حاشــیه این ایین گفت‪ :‬هیات های ورزشی برای‬ ‫تقویــت و ترویج ورزش همگانــی در جامعه باید بیش از‬ ‫پیش تالش کنند‪.‬‬ ‫علیرضا صیاد افزود‪ :‬جمعیت ورزشــی یکی از شاخص‬ ‫های مهم در ورزش همگانی محســوب می شود و برای‬ ‫افزایش تعداد ورزشــکاران بیمه شده و جمعیت ورزشی‬ ‫شهرســتان‪ ،‬تمامی نهادها و دستگاه های متولی در این‬ ‫شهرستان باید ورود کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فردیس یکی از شهرســتان های پیشتاز در‬ ‫بیشــتر حوزه ها بوده و انتظار مــی رود در حوزه ورزش‬ ‫نیز شــاهد درخشــش قهرمانان ملی و بیــن المللی این‬ ‫شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫صیاد تاکید کــرد‪ :‬ورود بخش خصوصی به ورزش می‬ ‫تواند موجب توســعه ورزش قهرمان و همگانی شود و در‬ ‫این زمینه اداره ورزش و جوانان فردیس باید شــرایط را‬ ‫برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی فراهم کند‪.‬‬ ‫وی بــه برنامه ریزی دشــمن در مســایل فرهنگی و‬ ‫اجتماعی اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز بیشتر مشکالت کشور‬ ‫ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد و دشمن در این زمینه ها‬ ‫برای ضربه زدن به کشور برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس افزود‪ :‬برای توســعه زیربنایی‬ ‫در حوزه های دیگر نیازمند توســعه حوزه های اجتماعی‬ ‫و فرهنگی هســتیم که در این زمینــه ها اداره ورزش و‬ ‫جوانان نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫صیاد گفت‪ :‬کمک به ورزش یکی از مهم ترین مواردی‬ ‫است که مسووالن شهرستان فردیس باید دقت بیشتری‬ ‫به ان داشته باشند‪.‬‬ ‫* استعدادیابی و اســتفاده از ظرفیت اموزش و‬ ‫پرورش در رشــد و توسعه ورزش باید مورد توجه‬ ‫باشد‬ ‫وی به بحث اســتعدایابی و استفاده از ظرفیت اموزش‬ ‫و پرورش اشــاره کرد و از مســووالن هیات های ورزشی‬ ‫خواست با مراجعه به مدارس و برقراری ارتباط با معلمان‬ ‫ورزش‪ ،‬گام هــای مثبت و موثرتری در ورزش اموزش و‬ ‫پرورش و دانشگاه بردارند‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس گفت‪ :‬استعداد یابی و استعداد‬ ‫شناسی در حوزه ورزش و شناسایی افراد توانمند در این‬ ‫حوزه یک ضرورت است که باید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫صیاد همچنین به کمبود اعتبار و منابع مالی در حوزه‬ ‫ورزش اشاره کرد و افزود‪ :‬در شهرستان فردیس با وجود‬ ‫مشــکالت مالی‪ ،‬به ورزشــکاران کمک های خوبی ارایه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ورزشــکاران فردیــس در رقابت های ملی‬ ‫همــواره افتخار افرینــی کرده اند و ایــن ظرفیت های‬ ‫ورزشی نیازمند تقویت و حمایت هستند‪.‬‬ ‫صیاد از اداره ورزش و جوانان خواســت نسبت به رفع‬ ‫دغدغه های ورزشــکاران با همدلی و تالش بیشــتر گام‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫* حتی کرونا هم نباید مانع پرداختن جوانان به‬ ‫ورزش شود‬ ‫معاون فرماندار فردیس خواســتار حضــور و فعالیت‬ ‫ورزشــکاران و بخصوص نسل جوان در عرصه ها و رشته‬ ‫های مختلف ورزش همگانی و قهرمانی شد و افزود‪ :‬حتی‬ ‫مواجه با شرایط کرونا نیز نباید جوانان را از پرداختن به‬ ‫امر ورزش کــه مصداق امر به معروف اســت باز دارد و‬ ‫ورزشکاران باید با برنامه ریزی و انجام تمرینات و فعالیت‬ ‫های ورزشی با رعایت کامل نکات بهداشتی از این مقوله‬ ‫مهم غافل نشوند‪.‬‬ ‫وی از رییــس اداره ورزش و جوانــان خواســت در‬ ‫خصوص جذب اعتبارات ملی و اســتانی برای توســعه‬ ‫زیرساخت های ورزشی شهرستان اقدام و زمینه فعالیت‬ ‫هرچه بیشــتر جوانان در میادین ورزشــی جهت کشف‬ ‫اســتعدادهای بالقوه و حمایت از این قشــر فعال و پویا‬ ‫را با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود فراهم کند‪.‬‬ ‫صیاد ادامه داد ‪ :‬انچه در موضوع ورزش مهم است این‬ ‫اســت که ورزش مردمی باشد و مدیریت و اداره ان هم‬ ‫برعهده مردم باشد که در حال حاضر هم با وجود هیات‬ ‫های ورزشی این امر محقق شده است‪.‬‬ ‫وی وظیفــه دولت را حمایت از این هیاتها دانســت و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر بنا بود هیاتهای ورزشی با بودجه‬ ‫دولتی اداره شوند هزینه زیادی به دولت تحمیل می شد‪.‬‬ ‫نشــریه خبرفردیس نیز انتخاب و اغاز به کار‬ ‫هیات گلف این شهرستان را تبریک گفته و برای‬ ‫همه عزیزان شــامل امید احمدی رییس‪ ،‬راشین‬ ‫جعفری نایب رییــس‪ ،‬حمید احمدی دبیر محمد‬ ‫نیــک ایین خزانه دار‪ ،‬بهمــن مراقی‪ ،‬امید علی‬ ‫صادقی و سید محمد حسینی دیگر اعضای هیات‬ ‫رییسه ارزوی موفقیت و سربلندی می کند‪.‬‬ ‫بسیاری از بانوان در ورزش بدنسازی دچار اشتباه هستند‬ ‫او الهه رنجبری متولد ‪ ۱۳۶۳‬شهرستان خمین در استان مرکزی‬ ‫اســت که به عنوان مربی حرفه ای دارای مجوز رسمی از فدراسیون‬ ‫بدنســازی جمهوری اسالمی ایران هم هســت که اولین حرفی که‬ ‫مطرح می کند این اســت که بســیاری از بانوان در خصوص ورزش‬ ‫بدنسازی دچار اشتباه هستند‪.‬‬ ‫وی در گفتگــو با خبرنگار خبرفردیس در تشــریح بیشــتر این‬ ‫مســاله افزود‪ :‬در واقع اشتباه بانوان در این است که تصور می کنند‬ ‫بدنســازان زن قهرمانان استروئیدی هســتند که باید دارای بدنهای‬ ‫مردانه و خشــن و عضله ای باشند‪ ،‬در حالی که این ورزش بیشتر به‬ ‫سالمت جسم و تناسب اندام بانوان مربوط می شود‪.‬‬ ‫الهه رنجبری که مربی بین المللی بدنســازی است‪ ،‬معتقد است‪:‬‬ ‫امروزه یکی از پرطرفدارترین ورزشــهای جهان بدنســازی اســت و‬ ‫مردان و زنان زیادی به این رشته ورزشی عالقه مند هستند و طبق‬ ‫امارهای رسمی فدراسیون جهانی بدنسازی در حال حاضر بیشترین‬ ‫ورزشکار جهان را به خود جذب کرده است و ورزشهای دیگر در رده‬ ‫های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی که به گفته خودش از کودکی ورزشــکار بوده و عالقه زیادی‬ ‫به ورزش داشته و درژیمناستیک‪ ،‬والیبال و ایروبیک به صورت نیمه‬ ‫حرفه ای فعالیت کرده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬عالقه من به رشته بدنسازی‬ ‫از زمانی شروع شد که برای کاهش وزن به باشگاه رفتم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬فلســفه هر ورزشی ورای قهرمانی و کسب افتخار‬ ‫برای مردان و زنان داشتن تناسب اندام‪ ،‬سوزاندن چربی اضافی بدن‪،‬‬ ‫کالهبردار جاعل در‬ ‫فردیس دستگیر شد‬ ‫توانایی مطلوب در مواقع بحران و کسب مهارت های خاص بدنی با‬ ‫تکیه بر تمرینات مکرر است‪ ،‬لذا بدنسازی ورزشی است که این موارد‬ ‫را با تضمین کامل به ورزشکار خود ارائه می دهد‪.‬‬ ‫رنجبری که مربی تی ار ایکس و عضو گروه ورزشــی مجیک بادی‬ ‫نیز هســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ورزش بدنســازی اضافه بر سوزاندن سریع و‬ ‫سبک چربی های اضافه بدن‪ ،‬موجب هماهنگی و تناسب اندام شده‬ ‫که به فعاالن این ورزش اعتماد به نفس و اقتدار خاصی می دهد که‬ ‫این ویژگی ها را می توان در تمامی بدنســازان در سطوح گوناگون‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به شــرایط عدم فعالیت بدنی و تحرک ناکافی‬ ‫بین بانوان جامعه به نظر من بدنســازی نه تنها برای انها خوب است‬ ‫بلکه برای انان الزامی است‪ ،‬چراکه امارهای ناشی از پوکی استخوان‪،‬‬ ‫رماتیســم مفصلی و افسردگی در زنان ایرانی موید این واقعیت است‬ ‫که اپیدمی خطرناکی از کم تحرکی در میان بانوان در حال شــیوع‬ ‫اســت که تنها راه حل ان ایجاد تحرک بیشــتر در قالب ورزشهای‬ ‫مختلف بخصوص بدنسازی است‪.‬‬ ‫این مربی بین المللی بدنســازی بانوان افزود‪ :‬از نظر علمی اثبات‬ ‫شــده است که عضالنی شــدن بدن مردان به خاطر وجود هورمون‬ ‫تستسترون در بدن انها است که هر قدر میزان تمرینات شدید بدنی‬ ‫را افزایش دهند میزان ترشح و تولید ابن هورمون در بدنشان افزایش‬ ‫یافته در نتیجه بدنشان عضالنی تر وخشن تر می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این در حالی است که در بدن بانوان مقدار این هورمون‬ ‫بســیار کم است و در نتیجه جســم و بدن بانوان عضالنی و خشن‬ ‫نمی شــود بلکه بدن دارای تناســب اندارم می شــود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫افزایش فعالیت بدن تاثیر خاصی بر روی میزان ترشــح این هورمون‬ ‫در بدن بانوان ندارد‪ ،‬در نتیجه انچه در عضالنی شــدن زنان بدنساز‬ ‫حرفه ای دیده می شــود براثر مصرف قرص ها و مواد تزریقی حاوی‬ ‫تستسترون است‪.‬‬ ‫الهه رنجبری معتقد اســت‪ :‬تاثیر بدنســازی بر عضالت زنان تنها‬ ‫تقویت و پرتر شــدن فیبرهای عضالنی است و اب شدن چربی های‬ ‫دور عضــات که خود از افتادگی عضله پیشــگیری کرده و فورمت‬ ‫منسجم‪ ،‬محکم و تناسب اندارم را در پی دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی نکته مهمی در بدنســازی مطرح اســت و ان برنامه‬ ‫نویسی ورزشی و تغذیه ورزشــی یکی از مهم ترین نکات بدنسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مربــی حرفه ای بدنســاز بانوان در خصوص مشــکالت این‬ ‫ورزش‪ ،‬نبود ســالنهای اختصاصی بدنسازی برای بانوان با سقفهای‬ ‫بلند برای بهتر بودن تهویه هوا و فضای ازاد و راحت برای اســتفاده‬ ‫ورزشکاران دانست‪.‬‬ ‫الهه رنجبری که دارای دو فرزند است و همسرش بیشترین مشوق‬ ‫او در این ورزش بوده است در پایان گفت‪ :‬امیدوارم روز به روز شاهد‬ ‫بیشــتر شدن بانوان بدنساز باشیم و بانوان عزیز این رشته ورزشی را‬ ‫در برنامه زندگی روزمره خود بگنجانند و تاثیر روحی و جســمی ان‬ ‫را احساس کنند‪.‬‬ ‫رییس پلیس اگاهی اســتان البرز گفت‪ :‬فردی کــه با راه اندازی یک‬ ‫فروشــگاه اینترنتی اقدام به جعل و کالهبرداری می کرد در این اســتان‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمد نادر بیگی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت که‬ ‫در پی ارجاع یک فقره پرونده کالهبرداری به پلیس اگاهی اســتان البرز‬ ‫مبنی براین که فردی با دریافت مبلغی هنگفت از یکی از شهروندان برای‬ ‫مشــارکت در ســرمایه گذاری با راه اندازی یک فروشگاه لوازم اینترنتی‬ ‫صوری لوازم خانگی اقدام به کالهبرداری از وی کرده اســت‪ ،‬بررســی‬ ‫موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاراگاهان در بررســی های خود متوجه شــدند که فردی‬ ‫کالهبرداربــا جعل عنوان و معرفی خود بــه عنوان فردی صاحب نفوذدر‬ ‫دســتگاه قضایی ‪ ،‬مالباخته را برای مشارکت در راه اندازی یک فروشگاه‬ ‫اینترنتــی مجازی اغوا کــرده و در ازای دادن تعدادی ســفته تقلبی به‬ ‫نامبرده مبلغ سه میلیارد ریال از وی دریافت و متواری شده است‪.‬‬ ‫نادربیگی گفت‪ :‬مامــوران در ادامه باانجام تحقیقات وقوع کالهبرداری‬ ‫مخفیگاه متهم را در شهرستان فردیس شناسایی کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که متهم دریک عملیات غافلگیرانه توســط کاراگاهان‬ ‫دســتگیر و به پلیس اگاهی منتقل شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متهم به انجام‬ ‫کالهبــرداری اقرار کرد که در این خصوص پرونده تشــکیل و به پلیس‬ ‫اگاهی منتقل شد‪.‬‬ ‫همزمان با نخســتین ســالگرد شهادت ســردار حاج قاسم‬ ‫سلیمانی ‪،‬کاروان خودرویی و موتوسواران از مقابل سپاه ناحیه‬ ‫امام رضا(ع ) شهرستان فردیس به حرکت در امد‪.‬‬ ‫مردم شهیدپرور شهرستان فردیس با این حرکت خودجوش‬ ‫یاد وخاطره رشــادت های سردار دل ها را گرامی داشتند‪ ،‬این‬ ‫حرکت مردمی ا از مقابل ســپاه ناحیه امام رضا(ع) فردیس به‬ ‫سمت مشکین دشت و جاده مالرد انجام شد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه ناحیه امــام رضا(ع) شهرســتان فردیس به‬ ‫خبرنگار ایرنا اظهارداشــت‪ :‬راه شهید ســردار سلیمانی ادامه‬ ‫خواهد داشت و انتقام خون این شهید واالمقام و سایر شهدای‬ ‫عزیزمان را از دشمنان خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫سرهنگ احســان علیزاده افزود‪ :‬ملت ایران باید با وحدت و‬ ‫همدلی پشت سر رهبر معظم انقالب حرکت کند و اجازه ندهد‬ ‫دشمنان به مرز کشورمان تعرض کنند‪.‬‬ ‫سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه‬ ‫و ابومهدی المهندس معاون ســازمان الحشد الشعبی عراق به‬ ‫همراه هشــت نفر دیگر از همرزمانشــان بامداد جمعه ‪ ۱۳‬دی‬ ‫‪ ۹۸‬در مســیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید و‬ ‫به دستور مستقیم «دونالد ترامپ» رییس جمهوری امریکا و با‬ ‫شلیک راکت از پهپادهای ارتش این کشور‪ ،‬به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫کاروان خودرویی سردار دلها‬ ‫در فردیس به حرکت درامد‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 141

هفته نامه خبر فردیس 141

شماره : 141
تاریخ : 1400/01/21
هفته نامه خبر فردیس 140

هفته نامه خبر فردیس 140

شماره : 140
تاریخ : 1400/01/14
هفته نامه خبر فردیس 139

هفته نامه خبر فردیس 139

شماره : 139
تاریخ : 1399/12/26
هفته نامه خبر فردیس 138

هفته نامه خبر فردیس 138

شماره : 138
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه خبر فردیس 137

هفته نامه خبر فردیس 137

شماره : 137
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه خبر فردیس 136

هفته نامه خبر فردیس 136

شماره : 136
تاریخ : 1399/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!