روزنامه خوب شماره 910 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 910

روزنامه خوب شماره 910

روزنامه خوب شماره 910

‫‪6‬‬ ‫اخبار خوب و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫کارافرینیبرای‬ ‫‪ 200‬بانوی بلوچ‬ ‫توسط راهبر‬ ‫شغلیکمیته‬ ‫امداد‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫پوشش بیش‬ ‫از ‪ 50‬خدمت‬ ‫ستاره دار‬ ‫توانبخشی برای‬ ‫معلوالن‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬اذر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 910‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 12‬جمادی االول‪ 7 |1444‬دسامبر‪2022‬‬ ‫خاندوزیدرصحنعلنیمجلس؛‬ ‫انقالبی در واگذاری‬ ‫اموال بانک ها ایجاد می کنیم‬ ‫فاطمیامینوزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‪:‬‬ ‫بدقولیخودروسازاندرتحویل‬ ‫خودروها باید رفع شود‬ ‫قیمت هر متر خانه در تهران‪ ۴۶‬میلیون و‪ 700‬هزار تومان‬ ‫تورم را دریابیم‪،‬‬ ‫قیمت مسکن کنترل می شود!‬ ‫‪8‬‬ ‫رواج واژه خودی و غیرخودی‬ ‫در جامعه‪ ،‬عاملی برای فرار مغز ها‬ ‫رئیس مجلس در مراسم روز دانشجو‬ ‫در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‪:‬‬ ‫نیکزاد با تبریک به مناسبت روز دانشجو‪:‬‬ ‫جامعهدانشگاهی دست های‬ ‫پشت پرده و طراحی های‬ ‫کالن استکبار را به خوبی می فهمد‬ ‫‪2‬‬ ‫پرداخت حقوق کارکنان دولت‬ ‫در سال اینده بر اساس میزان‬ ‫بهره وریصورتمی گیرد‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‪:‬‬ ‫بارعایتاستانداردهای‬ ‫ساخت و ساز می توان‬ ‫در مصرف انرژی بهینه سازی کرد‬ ‫موضوع عفاف و حجاب‬ ‫یک مسئله فرهنگی است‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫خوش خبر باشید!‬ ‫خبرهای خوبتان را در قالب دلخواه خود (عکس‪ ،‬متن‪ ،‬فیلم‪ ،‬صوت و‪ )...‬تولید کنید و ان را با هشــتگ ‪#‬خبر_خوب در‬ ‫شبکه های اجتماعی منتشــر کنید تا هم دیگران را در حال خوش خودتان شریک کنید و هم ما بتوانیم اخبار شما را‬ ‫بازنشر کنیم‪ .‬اگر هم تمایل داشتید در هریک از شبکه های اجتماعی که فعال هستید‪ ،‬خبرتان را از طریق یا شماره تلفن‪:‬‬ ‫‪ 09124303091‬برای ما بفرستید‪ .‬فرقی نمی کند در ایتا و بله و روبیکا و گپ باشید یا در تلگرام و اینستاگرام و توئیتر و‬ ‫واتساپ؛ مهم این است که سهمی در حال خوش اطرافیان تان داشته باشید‪.‬‬ ‫منتظر خبرهای خوب شما هستیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حامد ملک پور‬ ‫کشفمخازنجدیدنفتی‬ ‫در جنوب غرب ایران‬ ‫علتاصلینارضایتی ها‪،‬‬ ‫ریشهدرمسائلاقتصادی‬ ‫و ناکارامدی ها دارد‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس فراکســیون مستقلین والیی مجلس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه اجتماعی رفته رفته جامعه به سمت‬ ‫طبقه بندی و نگاه های ویژه‪ ،‬وضع مقررات تبیعض‬ ‫امیز و افزایش فاصله طبقاتی و ترویج واژه خودی و‬ ‫غیرخودی‪ ،‬فاصله در سبک زندگی حاکمان وعامه‬ ‫جامعه و بروز اســیب های اجتماعــی و رفتارهای‬ ‫متناقــض مســئوالن و سیســتم اداری معیوب و‬ ‫مشــتری ازار و فرار مغز ها ســوق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫غالمرضــا نوری قزلجه در نشســت علنــی دیروز‬ ‫(سه شــنبه‪ 15‬اذر ماه) مجلس شــورای اسالمی‬ ‫با سالم درود خدمت ملت شــریف ایران و تبریک‬ ‫روز دانشــجو به تمام دانشجویان‪ ،‬گفت‪ :‬بحران های‬ ‫اجتماعی برایندی از یک ســری از سلسله اقدامات‬ ‫اســت؛برزو حودث اخیر در کشــور عالوه بر نقش‬ ‫دشمنان که همیشه بوده وهست و نقش ضعف های‬ ‫مدیریتی مشــهود اســت‪ ،‬در حوزه هــای مختلف‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگی علیرغم‬ ‫موفقیت هایی که جمهوری اســامی داشته و قابل‬ ‫تقدیر است باید بپذیریم نقاط ضعفی وجود داشته‬ ‫اســت که همواره باقی اســت که نیازمند توجه و‬ ‫چاره ای اندیشی است‪ .‬نماینده مردم بستان اباد در‬ ‫مجلس ادامه داد‪ :‬در حوزه اقتصاد که سیاســت بر‬ ‫ان تاثیر دارد زندگی ایده ال و ارمانی که انقالب به‬ ‫دنبال ان بود برای عامه مردم فراهم نشــده است و‬ ‫با شــان و جایگاه تمدنی و فرهنگی ایرانیان فاصله‬ ‫دارد و افق اطمینان بخشی هم برای‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪8‬‬ صفحه 1 ‫پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال اینده بر اساس میزان بهره وری صورت می گیرد‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪910‬‬ ‫گزارش‬ ‫ظرفیت ایران برای تبدیل‬ ‫به هاب کشتیرانی منطقه‬ ‫ایران در ارزوی تبدیل شــدن به یک کریدور تجاری‬ ‫و حمل ونقل منطقه ای بزرگ اســت و از موقعیت خود‬ ‫به عنوان کوتاه ترین مســیر از اقیانوس هند به اســیای‬ ‫مرکزی‪ ،‬قفقاز‪ ،‬روســیه و اروپا بهــره می برد‪ .‬جدای از‬ ‫موقعیــت جغرافیایی‪ ،‬ایران رابطه قوی خود با روســیه‬ ‫تحریم شــده را به عنوان موهبتی برای تبدیل شدن به‬ ‫مجرای اصلی پیوند روسیه با سایر نقاط جهان می بیند‪.‬‬ ‫بندر اســتراتژیک چابهــار و پروژه هــای مرتبط با ان‪،‬‬ ‫محور ارمان های بلند ایران هســتند‪ .‬ایران مدت هاست‬ ‫بر این باور اســت که موقعیت اســتراتژیک در تقاطع‬ ‫چندین کریدور بزرگ تجاری بین المللی‪ ،‬ان را به مرکز‬ ‫منطقه ای برای ترانزیت و کشتیرانی تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ایران خود را یک نقطه ترانزیت استراتژیک می داند که‬ ‫می تواند مسیرهای کشتیرانی را تا ‪ ۴۰‬درصد کوتاه کند‬ ‫و هزینه های حمل و نقل را تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش دهد و‬ ‫این انگیزه اصلی برای طرف های مختلف برای استفاده‬ ‫از قلمرو انها است‪ .‬ایران همچنین تاکید می کند که بر‬ ‫خالف ســایر کشورهای رقابتی که امنیت در انها وجود‬ ‫ندارد یا شکننده اســت‪ ،‬از امنیت برخوردار است‪ .‬طی‬ ‫چندیــن دهه‪ ،‬تهران تالش کرده اســت تــا خود را به‬ ‫عنوان یک بندر بزرگ در برخی از شلوغ ترین مسیرهای‬ ‫کشتیرانی جهان معرفی کند‪ ،‬از جمله‪ :‬کریدور شمال‪-‬‬ ‫جنوب که روسیه و برخی کشورهای اسیای مرکزی در‬ ‫تالش بــرای فعال کردن ان برای رســیدن به اب های‬ ‫جنوبی و بازارهای اســیایی و افریقایی هســتند‪ .‬هند‬ ‫همچنین در تالش اســت تا این مســیر تجــاری را باز‬ ‫کند تا محصوالتش به اســیای مرکزی و اتحادیه اروپا‬ ‫ارسال شود‪ .‬کریدورهای شرق به غرب که در حال حاضر‬ ‫بخشی از طرح یک کمربند یک جاده چین هستند‪.‬‬ ‫در مرکز این طرح هــا‪ ،‬پروژه احیای بندر چابهار قرار‬ ‫دارد که ایــران به دنبال افزایش ظرفیت بار این بندر از‬ ‫‪ ۳‬میلیون تن در ســال ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۸‬میلیون تن در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬به ‪ ۳۳‬میلیون تن در اینده و ‪ ۸۰‬میلیون تن در‬ ‫فازهای بعدی اســت‪ .‬قرار است این بندر از طریق خط‬ ‫قطار ‪ ۷۳۰‬کیلومتری به زاهدان و از انجا از طریق خط‬ ‫قطار به طول ‪ ۷۶۰‬کیلومتر به شــهر ســرخس در مرز‬ ‫ترکمنستان متصل شود‪ .‬این بخشی از یک طرح بزرگتر‬ ‫برای تکمیل طرحی است که سیاستگذاران ایرانی ان را‬ ‫«جاده ابریشــم ایران» می نامند که تقریباً ‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫دالر هزینه دارد‪ .‬طرح ایران همچنین خواستار سرمایه‬ ‫گذاری های اضافی برای ارتقای زیرســاخت های بندر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران معتقد اســت کــه پروژه بندر چابهــار ان را به‬ ‫صورت مرکزی در شــبکه حمل و نقلــی قرار می دهد‬ ‫که در خدمت منافع گروه اســیای مرکزی‪ ،‬کشورهای‬ ‫مشــترک المنافع (‪ ،)CIS‬انجمن حاشیه اقیانوس هند‬ ‫(‪ )IORA‬و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (‪ )EAEU‬باشد‪.‬‬ ‫همچنین ایران این پروژه را به عنوان حضور چشــمگیر‬ ‫در کریدورهای باری که اسیای جنوبی و اروپا را به هم‬ ‫متصل می کند‪ ،‬می بیند‪ .‬امید است که بندر چابهار به‬ ‫یک بندر بزرگ باری منطقه ای و بین المللی‪ ،‬نقطه شروع‬ ‫کریدور شــمال‪-‬جنوب و نقطه اتصال شبکه وسیعی از‬ ‫خطوط ریلی باری تبدیل شود‪.‬‬ ‫ایران عضویت در سازمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراســیا را فرصتی برای استفاده از موقعیت استراتژیک‬ ‫خود می داند‪ .‬ایــران می خواهد از معافیت های گمرکی‬ ‫برای تبدیل شدن به قطب مرکزی حمل ونقل کاال بین‬ ‫اســیای جنوبی و مرکزی‪ ،‬قفقاز و روسیه استفاده کند‪.‬‬ ‫این امر با گره زدن منافع چندین کشور به منافع ایران‪،‬‬ ‫منابع اقتصادی قابــل توجه و نفوذ ژئوپلیتیک خوبی را‬ ‫برای ایران فراهم می کند‪.‬‬ ‫ایران بر لزوم توسعه سواحل مشرف به دریای عمان به‬ ‫عنوان بخشی از طرح توسعه سواحل مکران تاکید دارند‪.‬‬ ‫این طرح در اسناد اساسی توسعه ایران مانند برنامه پنج‬ ‫ساله ششم توسعه و سند توسعه جغرافیایی امده است‪.‬‬ ‫به عنوان بخشی از این استراتژی توسعه‪ ،‬ایران امیدوار‬ ‫اســت که زمین های ســواحل دریای عمان را به قطبی‬ ‫برای پروژه های پتروشیمی و فوالد تبدیل کند‪ .‬این طرح‬ ‫خواستار ساخت شــهرهای جدید با بیش از دو میلیون‬ ‫نفر اســت‪ .‬با این وجود‪ ،‬محور اصلی این طرح ها تبدیل‬ ‫خط ساحلی به شــبکه ای از بنادر باری به هم پیوسته‬ ‫است که دریای عمان را از طریق یک شبکه ریلی وسیع‬ ‫به ایســتگاه های بار در مرزهای شمالی متصل می کند‪.‬‬ ‫در اوایل ســال ‪ ،۲۰۲۲‬هند تقریباً ‪ ۴۰‬هزار تن گندم از‬ ‫طریق خاک پاکستان به افغانستان تحت کنترل طالبان‬ ‫صادر کرد‪ .‬ایران این اقدام را نشــانه ای از خروج هند از‬ ‫توافق های قبلی تفســیر کرد که بر اســاس ان از بندر‬ ‫چابهــار ایران برای ارائه کمک های هند به افغانســتان‬ ‫استفاده می شد‪ .‬در واقع رسانه های ایرانی از این منظر‬ ‫اخبار را پوشش دادند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال اینده لحاظ شود‪ .‬هیئت دولت‬ ‫در جلسه فوق العاده صبح امروز سه شنبه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد‪ ،‬ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال اینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره های دیگری از این الیحه را‬ ‫بررسی کرد‪ .‬سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت ها به کارکنان دولت در الیحه بودجه سال‪ ۱۴۰۲‬کل کشور‪ ،‬گفت‪ :‬تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در‬ ‫بودجه سال اینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره وری صورت گیرد‪ .‬رئیسی تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره وری و کیفیت کار و‬ ‫ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال اینده لحاظ شود‪.‬‬ ‫فاطمی امین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫بدقولی خودروسازان در تحویل خودروها باید رفع شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه واردات خودرو توسط‬ ‫بازیکنــان تیم ملی فوتبــال موضوع خاصی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بدقولی‬ ‫خودروسازان و تاخیر ان ها حدود ‪ ۲۰‬درصد نسبت به سال گذشته‬ ‫کاهش یافته اســت‪ .‬ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره اقدامات انجــام گرفته برای واردات خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫انجاکه واردات خودرو طی ‪ 4‬سال گذشته انجام نگرفته‪ ،‬مردم برای‬ ‫تحقق ان به نوعی لحظه شــماری می کننــد اما روالی که در حال‬ ‫حاضر پیش می رود‪ ،‬طبیعی است؛ یکی از نخستین اقداماتی که هر‬ ‫واردکننــده باید انجام دهد‪ ،‬انعقاد قرارداد با طرف های تجاری خود‬ ‫در خارج از کشور است که بیش از ‪ 400‬تقاضا برای واردات خودرو‬ ‫واصل شد و از میان ان ها ‪ 27‬تقاضا شرایط حداقلی داشتند و ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 12‬متقاضی در مسیر انعقاد قرارداد هستند؛ براورد ما این است که‬ ‫این کار به زودی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایط فعلی ما به عنوان دولت مشــتاق واردات‬ ‫هرچه زودتر خودرو هســتیم؛ در دولت یعنی میان ســازمان ملی‬ ‫استاندارد‪ ،‬سازمان محیط زیست‪ ،‬گمرک و وزارت صمت هماهنگی‬ ‫برای واردات خودرو وجود دارد و اکنون واردکنندگان باید اقدامات‬ ‫الزم را انجام دهند‪ .‬فاطمی امین درپاســخ به این پرسش که برای‬ ‫متقاضی واردات خودرو مهلت زمانی در نظر گرفته نشــده‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬خیر؛ از زمان ثبت سفارش ‪ 6‬ماه فرصت دارند که اقدامات الزم‬ ‫را انجام دهند‪ ،‬نکته مهم این است که از سوی ما مانعی برای واردات‬ ‫خودرو وجود ندارد یا در صورت وجود نیز پس از اعالم ان به ما‪ ،‬ان‬ ‫را ســریع برطرف می کنیم‪ .‬عضو کابینه سیزدهم در ادامه گفت وگو‬ ‫با خانه ملت درباره اهــدای حواله واردات یک خودروی خارجی به‬ ‫بازیکنان تیم ملی فوتبال‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬این موضوع بحث دیگری‬ ‫اســت‪ ،‬این واردات ثبت ســفارش و قرارداد با شرکت تولیدکننده‬ ‫ندارند در واقع این موضوع مورد خاص بوده و بســیار متفاوت است‬ ‫بنابراین دو مسیر مستقل از هم هستند؛ در موضوع واردات خودرو‬ ‫واردکننــده به دنبال واردات تعداد زیادی خــودرو به طور مثال ‪5‬‬ ‫هزار دســتگاه خودرو است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‬ ‫درباره بدقولی خودروســازان در تحویل خودروهای فروش رفته در‬ ‫طرح های پیش فروش و فروش فوری‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون نسبت به مدت‬ ‫مشــابه در سال قبل‪ ،‬بدقولی خودروسازان و تاخیر ان ها حدود ‪20‬‬ ‫درصد کاهش یافته که البته این میزان نیز زیاد اســت و باید برای‬ ‫رفع ان متمرکز شد‪.‬‬ ‫قیمت هر متر خانه در تهران ‪ ۴۶‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫تورم را دریابیم‪ ،‬قیمت مسکن کنترل می شود‬ ‫یک کارشــناس بازار مســکن گفت‪ :‬مهمترین راهکارهای تثبیت‬ ‫بازار مســکن‪ ،‬کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز است‪.‬‬ ‫مهدی روانشــادنیا اظهار کرد‪ :‬مردم معموال تحــوالت بازار ارز را‬ ‫نماگری از تورم اتــی تلقی می کنند و در چنین مواقعی به خرید‬ ‫کاالهایی می پردازند که قابلیت محافظت از سرمایه ی انها در برابر‬ ‫تورم را دارد‪ .‬بر این اســاس نوســانات قیمت ارز که از مهرماه اغاز‬ ‫شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود اورد که به سوق یافتن‬ ‫ســرمایه ها به سمت بازار مســکن انجامید و در ابان ماه بروز پیدا‬ ‫کرد‪ .‬وی با اشاره به افزایش ‪ ۶.۸‬درصدی قیمت مسکن شهر تهران‬ ‫در یک ماه گذشــته افزود‪ :‬بدیهی اســت که تا وقتی روند نرخ ارز‬ ‫و تورم افزایشی باشد رشــد قیمت در بازارهای موازی مثل طال و‬ ‫مســکن نیز ادامه می یابد‪ .‬این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد‪:‬‬ ‫موضوع دیگر‪ ،‬افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی است‪.‬‬ ‫هزینه ی تمام شده ی ساخت مسکن در کشور به قدری باال رفته که‬ ‫هم اکنون در برخی مناطق کشور‪ ،‬نرخ ساخت سهم بیشتری نسبت‬ ‫به قیمت زمین به خود اختصاص می دهد‪ .‬در حالی که قبال قیمت‬ ‫زمین تعیین کننده بهای تمام شــده بود‪ .‬روانشادنیا گفت‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت نهاده های ســاختمانی باعث شده تا با یک رکود عجیب در‬ ‫ســاخت وساز مواجه شویم‪ .‬ما سالیانه به ‪ ۸۰۰‬هزار تا یک میلیون‬ ‫واحد مسکونی در کشور نیاز داریم؛ در حالی که تولید فعلی کمتر‬ ‫از نصف این تعداد اســت‪ .‬البته پروانه هایی در ســال جاری صادر‬ ‫شــده که عمدتا مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است اما این‬ ‫پروژه نیز در بخش هایی متوقف شــده است‪ .‬در واقع پروانه صادر‬ ‫می شود اما پایان کار کم است‪ .‬وی با بیان این که واحد نوساز در بازار‬ ‫مسکن به تدریج کمیاب شده است افزود‪ :‬در شرایط تورمی فعلی‬ ‫بعضا مشــاهده می کنیم که برخی فروشندگان از فروش منصرف‬ ‫می شوند‪ .‬این کمبود عرضه نیز به عاملی برای رشد قیمت ها تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬روانشــادنیا درباره وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در بیش از یک سال گذشته توجهات به تولید‬ ‫ســالیانه یک میلیون واحد مسکونی معطوف شده بود اما خروجی‬ ‫قابل توجهی دیده نشد‪ .‬این سرخوردگی به تشدید تورم های بعدی‬ ‫انجامید‪ .‬متقاضیان این پروژه تصمیم گرفتند مجددا به بازار مراجعه‬ ‫کنند و با هر سطح توانی اقدام به خرید کنند‪ .‬این کارشناس بازار‬ ‫مســکن با اشاره به انجام ‪ ۸۰۰۰‬معامله در ابان ماه ‪ ۱۴۰۱‬در شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬مقایسه ی این عدد با دو سال اخیر نشان می دهد تعداد‬ ‫معامالت چندان پایین نیست و یک رقم نرمال را نشان می دهد‪ .‬ما‬ ‫در برخی ماه ها ‪ ۲۵۰۰‬معامله نیز داشتیم و رقم ‪ ۸۰۰۰‬واحد عدد‬ ‫معنی داری است که گســیل برخی از سرمایه های جامعه به بازار‬ ‫ملک را نشان می دهد‪ .‬وی مهمترین راهکارهای تثبیت بازار مسکن‬ ‫را کنترل تورم عمومی و افزایش ســاخت و ساز دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫خارج از بخش مسکن حتما باید تورم و رشد قیمت ارز مهار شود‪.‬‬ ‫در بخش درونی مسکن نیز راهی جز تولید وجود ندارد‪ .‬این تولید‬ ‫باید در تناسب با تقاضا قرار گیرد که در حال حاضر بخش عمده ای‬ ‫از تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ متمرکز شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش‪ ،‬ابان ماه ‪ ۱۴۰۱‬متوســط قیمت یک متر مربع مسکن در‬ ‫شــهر تهران ‪ ۴۶‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان بوده که نسبت به ماه‬ ‫قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۶.۸‬و ‪ ۴۵.۹‬درصد افزایش‬ ‫یافته اســت‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی هم چنین در ابان ماه تعداد‬ ‫معامالت انجام شــده ‪ ۸۰۰۰‬فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه‬ ‫مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۴۷.۸‬و ‪ ۹.۶‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت به مخابرات ابالغ شد‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره‬ ‫حداقل نگهداری تلفن ثابت را در راســتای اجرای مصوبه این ستاد‬ ‫مبنی بر نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و همچنین‪ ،‬اجرایی‬ ‫شدن مصوبه شــماره ‪ ۴۶۶‬شورای رقابت را در قالب مصوبه شماره‬ ‫‪ ۳۳۸‬کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فوق را به شرکت‬ ‫مخابرات ایران ابالغ کرد‪ .‬با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ســتاد‬ ‫تنظیم بازار از ابتدای شهریور ‪ ۱۴۰۱‬در خصوص اجرای دستورالعمل‬ ‫نحوه تنظیم تعرفه ماهانه‪ ،‬این مصوبه ابالغ شد و بر این اساس‪ ،‬هزینه‬ ‫ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات‬ ‫ارتباطات رسید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مصوبه شماره یک‪ ،‬جلسه شماره ‪۳۳۸‬‬ ‫مورخ ‪ ۲۷‬شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و‬ ‫الحاقیه موضوع ماده ‪ ۶‬مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شــماره ‪۴‬‬ ‫پروانه شرکت مخابرات ایران) ابالغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات‬ ‫و مفاد موافقتنامه پروانه اجرایی شود‪ .‬طبق اعالم شرکت مخابرات‬ ‫ایــران‪ ،‬این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ‪ ۲۶‬مردادماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات‬ ‫و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابالغ‬ ‫شده و قابلیت اجرایی دارد‪ .‬بر اساس مصوبه شماره ‪ ۳۲۸‬کمیسیون‬ ‫تنظیم مقررات دقایق مکالمه درون شــبکه درون استانی بر حسب‬ ‫مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است‪:‬‬ ‫مکالمه بر حسب دقیقه‬ ‫شهر‪ /‬روستا‬ ‫‪۴۴۴۴‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۳۳۳۳‬‬ ‫سایر مراکز استان ها‬ ‫‪۲۲۲۲‬‬ ‫سایر شهرها‬ ‫صفر‬ ‫روستاها‬ ‫خودروهای وارداتی در مسیر گمرک؛‬ ‫تویوتا کروال ‪ 2022‬در راه بازار ایران‬ ‫دو روز پیش بود که «امید قالیباف» ســخنگوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در حســاب شــخصی خود در توییتر با تاکید بر‬ ‫سرعت گرفتن فرایند واردات خودرو‪ ،‬اعالم کرد ‪ :‬در برخی مدل ها‪،‬‬ ‫خودروها به پشــت مرز رســیده و فرایند تبلیغات محیطی ان ها‬ ‫همان گونه که دیده می شود‪ ،‬اغاز شــده است‪ .‬مشاهدات میدانی‬ ‫نیز حاکی از اغاز تبلیغات محیطی برخی شــرکت های واردکننده‬ ‫خودرو در ســطح شهر تهران اســت‪ ،‬البته ‪ ۲۳‬شرکت واردکننده‬ ‫وارد فراینــد ارزیابی خدمات پس از فروش و ســایر الزامات الزم‬ ‫برای واردات شــده اند‪ .‬اکنون همه زیرساخت های مرتبط با اجرای‬ ‫ایین نامه واردات خودرو توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مهیا‬ ‫شده و شــرکت های واردکننده نیز عملیات اجرایی واردات را اغاز‬ ‫کرده اند‪ .‬در این زمینه‪« ،‬کورش طواحن» نمایشگاه دار و فعال بازار‬ ‫خودروهای خارجی گفت‪ :‬واردات خودرو به کشور در صورت تحقق‬ ‫می تواند حتی بر بازار و قیمت خودروهای گران قیمت نیز تاثیرگذار‬ ‫باشــد‪ ،‬اما نخســت باید دید این خودروها با چــه قیمتی عرضه‬ ‫می شوند؟ وی بیان داشت‪ :‬اکنون شاهدیم یک خودروی چینی با‬ ‫قیمت جهانی ‪ ۱۵‬هزار دالری‪ ،‬بیش از ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان در کشور‬ ‫اب می خورد و در صورتی که مشابه این رویه در خودروهای وارداتی‬ ‫نیز اتفاق بیفتد‪ ،‬ان گاه تاثیر خاصی بر قیمت ها و کنترل بازار شاهد‬ ‫نخواهیم بود‪ .‬طواحن به برخی خودروهای وارداتی اشاره کرد که با‬ ‫نرخ حداکثر ‪ ۲۰‬هزار دالری امکان ورودشــان به کشور وجود دارد‬ ‫و گفت‪ :‬به طور مثــال واردات هیوندایی ای‪ ،۱۰‬ای‪ ۲۰‬و ای ‪ ۳۰‬و‬ ‫همچنین النترا‪ ،‬تویوتا کروال کم اپشــن (که قیمت جهانی ان ‪۱۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬دالر اســت) از ســوی برخی واردکنندگان در دستور‬ ‫کار اســت و حتی واردات تویوتا کمری مــدل ‪ ۲۰۲۲‬نیز احتمال‬ ‫می رود‪ .‬یک فعال دیگر در بازار خودروهای خارجی با اشاره به تداوم‬ ‫تحریم ها علیه کشور به ویژه در حوزه مالی و بانکی‪ ،‬بیان داشت‪ :‬بر‬ ‫این اساس خرید مستقیم از خودروسازان بزرگ جهانی نمی تواند‬ ‫اتفاق بیفتد و واردکنندگان به ناچار از بازارهای منطقه از جمله دبی‬ ‫اقــدام به خرید و واردات خــودرو خواهند کرد‪ .‬وی به طور مثال از‬ ‫خودروهای تیگوان و پاســات شرکت فولکس واگن یاد کرد که در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬با دور زدن تحریم ها وارد کشور شده بودند و معتقد‬ ‫اســت‪ :‬در شــرایط تحریمی فعلی چاره ای جز واردات با دور زدن‬ ‫تحریم ها نیســت‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬با وجود مطالب یاد شده‪ ،‬اما‬ ‫مطرح شدن رسیدن خودروها به پشت مرزهای کشور‪ ،‬تاکنون نه‬ ‫تنها در بازار اتومبیل های خارجی تاثیرگذار نشده است‪ ،‬بلکه شاهد‬ ‫رشد بی حساب و کتاب قیمت ها در بازار هستیم‪ .‬به گفته فعاالن‬ ‫بازار‪ ،‬در حدود ‪ ۲۰‬روز تا یک ماه گذشــته رشــد زیادی در قیمت‬ ‫برخی خودروهای خارجی شــاهد بودیم؛ به طور مثال هر دستگاه‬ ‫پورشــه ماکان مدل ‪ ۲۰۱۷‬صفر کیلومتــر که تا یک ماه قبل ‪۱۱‬‬ ‫میلیارد تومان قیمت داشت‪ ،‬امروز ‪ ۱۳‬میلیارد تومان قیمت خورده‬ ‫است و فروشندگان برای هر دستگاه بی ام‪ .‬و ایکس ‪ ۴‬صفر کیلومتر‬ ‫مدل ‪ ۲۰۱۷‬نیز ‪ ۷.۴‬میلیارد تومان مطالبه می کنند‪ ،‬در حالی که تا‬ ‫یک ماه قبل قیمت ان ‪ ۶.۲‬میلیارد تومان بوده اســت‪ .‬با وجود این‬ ‫قیمت ها و اینکه فعاالن بازار معتقدند «خودرو به قیمت نیست»‪ ،‬اما‬ ‫خرید و فروش ها در حداقل خود است و همچنان رکود حاکم است‪.‬‬ ‫پیش تر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اعالم اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال ‪ ۹۰‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫وارد کشور شود‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق ایین نامه اولویت با خودروهای کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزار یورو خواهد بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫وزیر انرژی و ذخایر ابی تاجیکستان در حاشیه بازدید از مرکز کنترل اب تهران‪ :‬توان علمی و فنی اب تهران تجربه ای ارزنده برای تاجیکستان است‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران‪:‬‬ ‫با رعایت استانداردهای ساخت و ساز می توان‬ ‫در مصرف انرژی بهینه سازی کرد‬ ‫یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫رعایت استانداردها در ســاخت و ساز ها می توان جلوی هدر رفت‬ ‫انرژی را گرفته و یک گام موثر در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫برداشــت‪ .‬سید البرز حسینی با اشاره به ناترازی گاز در سطح کشور‬ ‫و راهکارهای مدیریت ان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخش عظیمی از اقتصاد کشور‬ ‫را حوزه انرژی تشــکیل می دهــد‪ .‬از یک بعد ما باید از منظر منابع‬ ‫درامدی کشــور به حوزه انرژی بنگریم‪ .‬اینکه امروز گفته می شود‬ ‫نیروگاه های کشــور راندمان مناسبی ندارد بدین معناست که ما از‬ ‫ظرفیت های دانش بنیان این حوزه به درستی استفاده نمی کنیم‪ .‬یا‬ ‫به تعبیری ما از ظرفیت منابع درامدی گاز هم در درون کشور و هم‬ ‫در بیرون غافل شــده ایم‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در حوزه صادرات‬ ‫گاز تقریبا ظرفیت های خود را از دست داده ایم‪ .‬با وجود اینکه جنگ‬ ‫اوکراین و روســیه می توانست یک فرصت خوبی برای صادرات گاز‬ ‫کشور و کسب درامد باشد اما ما ان را از دست داده ایم‪ .‬از نظر بنده‬ ‫در دیپلماســی این حوزه مقداری ضعیف عمل کرده ایم‪ .‬توسعه این‬ ‫بخــش و باال بردن راندمان این حوزه هم نیاز به دانش فنی داشــته‬ ‫و هم مســتلزم تامین منابع مالی اســت‪ .‬نماینده مردم خدابنده در‬ ‫اموزش و پرورش نیز بستری برای ارائه اموزش های الزم است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬ما باید در این حوزه ها با مردم صحبت کنیم‪ .‬در‬ ‫حوزه اب نیز اینگونه است‪ .‬ما با هزینه باالیی اب را به روستاها برده‬ ‫و کنتور نصب می کنیم اما برخی برای ابیاری باغچه ها از اب کنتور‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬در حوزه گاز نیز اینگونه است‪ .‬این وضعیت سبب‬ ‫شــده تا اولویت برای تامین گاز برای بخش خانگی باشد‪ .‬بخشی از‬ ‫توان تولیدی ما نیز از چرخه خارج می شــود‪ .‬در نتیجه کارخانه ها‬ ‫به سمت استفاده از سوخت مازوت می روند که نتیجه ان اسیب به‬ ‫محیط زیســت است‪ .‬از سوی دیگر الزم است که در حوزه ساخت و‬ ‫ساز نیز اصول اســتاندارد برای جلوگیری از هدر رفت انرژی رعایت‬ ‫شود‪ .‬بخش مهندسی ما باید هم گام باشد‪ .‬سازندگان مسکن نیز باید‬ ‫ملزم به رعایت دستورالعمل های پیش بینی شده در قانون شوند تا‬ ‫هدر رفت انرژی در حوزه ساختمان ها کاهش یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬در کنار‬ ‫صرفه جویی در مصرف منابع انرژی می توانیم صادرات خوبی داشته‬ ‫باشیم که با استفاده از منابع درامدی حاصل از ان می توانیم صنعت‬ ‫خود را توسعه دهیم‪ .‬همه این بخش ها ظروف مرتبط به هم هستند‬ ‫که باید در کنار هم دنبال شود‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬اکتشاف میادین جدید و افزایش‬ ‫ظرفیت تولید گاز و کالیبره کردن تاسیسات فعلی مجموعه اقداماتی‬ ‫است که شرکت ملی گاز باید بر روی ان متمرکز شود‪ .‬اینکه ناترازی‬ ‫در حوزه گاز در درون کشور وجود دارد مشکل جدی کشور است‪ .‬ما‬ ‫در قیاس یا دنیا چندین برابر گاز مصرف می کنیم‪ .‬مشخص است که‬ ‫مــا باید در حوزه فرهنگی برای صرفه جویی در مصرف گام برداریم‪.‬‬ ‫صدا و ســیما به شــدت می تواند در این حوزه نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫اروپا همچنان پیشتاز بهبود جهانی صنعت گردشگری‬ ‫گردشگری سال ‪ 2022‬به کجا می رسد؟‬ ‫صنعت گردشگری بین الملل تا پایان سال ‪ ۲۰۲۲‬با بهبود سریع تر‪،‬‬ ‫به ‪ ۶۵‬درصد از ســطح قبل از همه گیری کرونا می رسد‪ .‬در فاصله‬ ‫زمانی ماه های ژانویه تا سپتامبر در مجموع ‪ ۷۰۰‬میلیون گردشگر‬ ‫در سطح بین المللی ســفر کرده اند که بیش از دو برابر (‪)٪۱۳۳+‬‬ ‫تعداد ثبت شــده برای مدت مشابه در سال ‪ ۲۰۲۱‬است و این رقم‬ ‫معادل ‪ ۶۳‬درصد از ســطح سال ‪ ۲۰۱۹‬است و تا پایان سال جاری‬ ‫میالدی به ‪ ۶۵‬درصدی از ســطح قبل از کرونا می رسد‪ .‬بر اساس‬ ‫براورد سازمان جهانی گردشگری این نتایج حاصل افزایش تقاضای‬ ‫سفر‪ ،‬بهبود سطح اطمینان و رفع محدودیت ها در تعداد فزاینده ای‬ ‫از مقاصد بوده اســت‪ .‬اخرین گزارش اماری جهانی گردشگری با‬ ‫برجسته کردن سرعت بهبود این بخش از بدترین بحران در تاریخ‬ ‫خود‪ ،‬نشــان می دهد که ورودی های ماهانه در ژانویه امســال‪۶۴ ،‬‬ ‫درصد کمتر از سطح ‪ ۲۰۱۹‬بوده و تا سپتامبر به منفی ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫رســیده است‪ .‬تخمین زده می شود که تنها در سه ماهه سوم سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬میالدی‪ ۳۴۰ ،‬میلیون ورود بین المللی ثبت شده است که‬ ‫تقریبا ‪ ۵۰‬درصد از امار ‪ ۹‬ماهه است‪.‬‬ ‫اروپا همچنان پیشتاز بهبود جهانی صنعت گردشگری‬ ‫اروپا همچنان پیشــتاز رشد گردشــگری بین المللی است‪ .‬این‬ ‫منطقه در ژانویه تا ســپتامبر ‪ ۲۰۲۲‬پذیرای ‪ ۴۷۷‬میلیون مسافر‬ ‫بین المللی (‪ ۶۸‬درصد کل جهان) بود که به ‪ ۸۱‬درصد از ســطوح‬ ‫قبل از همه گیری کرونا رسیده است‪ ،‬این رقم بیش از دو برابر امار‬ ‫سال ‪ )٪۱۲۶ +( ۲۰۲۱‬بود که حاصل تقاضای قوی درون منطقه ای‬ ‫و سفر از ایاالت متحده است‪ .‬اروپا در سه ماهه سوم ‪ ۲۰۲۲‬با ثبت‬ ‫عملکردی قدرتمند تقریبا به ‪ ۹۰‬درصد از سطح سال ‪ ۲۰۱۹‬رسید‪.‬‬ ‫اوضاع در خاورمیانه چگونه است؟‬ ‫در این میان خاورمیانه شــاهد ورود بین المللی بیش از سه برابر‬ ‫(‪ )%۲۲۵+‬از ژانویه تا سپتامبر نسبت به مدت مشابه در سال قبل‬ ‫بوده که برابر با ‪ ۷۷‬درصد ســطوح قبل از همه گیری است‪ .‬افریقا‬ ‫(‪ )%۱۶۶+‬و قاره امریکا (‪ ۱۰۶ )+‬درصد نیز رشد قوی را در مقایسه‬ ‫با سال ‪ ۲۰۲۱‬ثبت کرده اند و به ترتیب به ‪ ۶۳‬و ‪ ۶۶‬درصد از سطح‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬رسیده اند‪ .‬در اسیا و اقیانوسیه (‪ ۲۳۰ +‬درصد) در ‪۹‬‬ ‫ماهه نخســت ســال ‪ ،۲۰۲۲‬تعداد ورودی ها بیش از سه برابر شد‬ ‫که بازتاب بازگشایی بسیاری از مقاصد‪ ،‬از جمله ژاپن در پایان ماه‬ ‫سپتامبر است‪ .‬با این حال‪ ،‬ورود به اسیا و اقیانوسیه ‪ ۸۳‬درصد کمتر‬ ‫از سطح ‪ ۲۰۱۹‬باقی مانده است؛ چرا که چین‪ ،‬بازار اصلی منطقه‪،‬‬ ‫همچنان درهای خود را به روی گردشگران بسته است‪.‬‬ ‫گذر از سطوح قبل از همه گیری‬ ‫چندین زیرمنطقه در ژانویه تا ســپتامبر ‪ ۲۰۲۲‬به ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تا ‪ ۹۰‬درصــد از ورودهای قبل از همه گیری خود رســیده اند‪.‬‬ ‫اروپــای غربی (‪۸۸‬درصد) و اروپای مدیترانه جنوبی (‪۸۶‬درصد)‬ ‫سریعترین بهبود را نســبت به سطوح ‪ ۲۰۱۹‬داشتند‪ .‬کارائیب‪،‬‬ ‫امریکای مرکزی (هر دو ‪ ۸۲‬درصد) و شــمال اروپا (‪ ۸۱‬درصد)‬ ‫نیز نتایج قوی ثبت کردنــد‪ .‬مقاصدی که در ‪ ۹‬ماهه منتهی به‬ ‫ســپتامبر ورودهای باالتر از سطح قبل از همه گیری را گزارش‬ ‫می دهند شــامل البانی‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬هندوراس‪ ،‬اندورا‪ ،‬پورتوریکو‪،‬‬ ‫جمهوری دومینیکن‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬الســالوادور و ایسلند می شود‪ .‬در‬ ‫ماه سپتامبر‪ ،‬ورودی ها از سطح قبل از همه گیری در خاورمیانه‬ ‫(مثبت ‪ ۳‬درصد نسبت به سال ‪ )۲۰۱۹‬و دریای کارائیب (مثبت‬ ‫یک درصد) فراتر رفتند و در امریکای مرکزی (منفی ‪ ۷‬درصد)‪،‬‬ ‫اروپای شمالی (منفی ‪ ۹‬درصد) و اروپای جنوبی و مدیترانه ای‬ ‫(منفی ‪ ۱۰‬درصد) ثبت شد‪.‬‬ ‫درامد کدام کشورها رکورد زد؟‬ ‫در همین حال‪ ،‬برخی از مقاصد از جمله صربستان‪ ،‬رومانی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫لتونی‪ ،‬پرتغال‪ ،‬پاکستان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬مراکش و فرانسه‪ ،‬افزایش قابل‬ ‫توجهی در درامدهای گردشــگری بین المللــی در هفت تا نه ماه‬ ‫اول ســال ‪ ۲۰۲۲‬ثبت کردند‪ .‬این بهبود را می توان در هزینه های‬ ‫گردشگری خارجی در بازارهای اصلی مشاهده کرد‪ ،‬از جمله فرانسه‬ ‫که در این کشور هزینه کرد گردشگران تا ماه سپتامبر فقط ‪ ۸‬درصد‬ ‫کمتر از درامد ثبت شده در سال ‪ ۲۰۱۹‬است‪ .‬بلژیک‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬قطر‪ ،‬هند و عربستان سعودی نیز از دیگر مقاصدی هستند‬ ‫که افزایش چشمگیر هزینه کرد گردشگران را شاهد بوده اند‪.‬‬ ‫تقاضای شدید برای سفر هوایی و اقامت در هتل‬ ‫بهبود چشمگیر گردشــگری همچنین در شاخص های مختلف‬ ‫صنعت‪ ،‬مانند ظرفیت سفرهای هوایی و رزروهای هتل نیز در گزارش‬ ‫جدید سازمان گردشگری منعکس شده است‪ .‬ظرفیت صندلی های‬ ‫هوایی در مسیرهای بین المللی (اندازه گیری شده بر اساس صندلی‬ ‫موجود در مسافت طی شــده) در ماه های ژانویه تا اگوست به ‪۶۲‬‬ ‫درصد از سطح سال ‪ ۲۰۱۹‬رسید که اروپا (‪ ۷۸‬درصد) و امریکا (‪۷۶‬‬ ‫درصــد) قوی ترین نتایج را ثبت کرده اند‪ .‬ظرفیت پروازهای داخلی‬ ‫در سراســر جهان به ‪ ۸۶‬درصد از سطح سال ‪ ۲۰۱۹‬افزایش یافته‬ ‫و خاورمیانه (‪ ۹۹‬درصد) عم ً‬ ‫ال به سطوح پیش از همه گیری دست‬ ‫یافته اســت‪ .‬در همین حال‪ ،‬بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی‬ ‫‪ ،STR‬فعال در زمین ه امارهای هتلداری‪ ،‬نرخ اشــغال هتل ها در‬ ‫جهــان از ‪ ۴۳‬درصد در ماه ژانویه به ‪ ۶۶‬درصد در ماه ســپتامبر‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬رسیده اســت؛ اروپا با سطح اشغال ‪ ۷۷‬درصد در سپتامبر‬ ‫‪ ،۲۰۲۲‬پس از نرخ ‪ ۷۴‬درصد در جوالی و اگوســت‪ ،‬پیشتاز بوده‬ ‫است‪ .‬قاره امریکا (‪ ۶۶‬درصد)‪ ،‬خاورمیانه (‪ ۶۳‬درصد) و افریقا (‪۶۱‬‬ ‫درصد) همگی در ماه ســپتامبر شاهد نرخ اشغال باالی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫بوده اند‪ .‬بر اساس امارهای زیر منطقه‪ ،‬اروپای مدیترانه جنوبی (‪۷۹‬‬ ‫درصد)‪ ،‬اروپای غربی (‪ ۷۵‬درصد) و اقیانوسیه (‪ ۷۰‬درصد) باالترین‬ ‫نرخ اشغال را در سپتامبر ‪ ۲۰۲۲‬نشان داده اند‪.‬‬ ‫خوش بینی محتاطانه برای ماه های اینده‬ ‫فضای چالش برانگیز اقتصادی‪ ،‬از جمله تورم باال و افزایش قیمت‬ ‫انرژی‪ ،‬که با جنگ روســیه در اوکراین تشدید شده است‪ ،‬می تواند‬ ‫بر سرعت بهبود در سه ماهه چهارم و تا سال ‪ ۲۰۲۳‬تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫اخرین نظرســنجی در میان گروه کارشناســان ســازمان جهانی‬ ‫گردشگری حاکی از کاهش سطح اطمینان گردشگران در چهار ماه‬ ‫گذشته اخیر است‪ .‬با وجود چالش های فزاینده که به کاهش سرعت‬ ‫بهبود اشاره دارد‪ ،‬درامدهای صادراتی گردشگری می تواند به ‪ ۱.۲‬تا‬ ‫‪ ۱.۳‬تریلیون دالر در ســال ‪ ۲۰۲۲‬برسد که ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد باالتر‬ ‫از سال ‪ ۲۰۲۱‬یا ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد از ‪ ۱.۸‬تریلیون دالر ثبت شده در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد‬ ‫کشف مخازن جدید نفتی در جنوب غرب ایران‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف مخزن جدید نفتی‬ ‫در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت‪ :‬با اســتفاده از روش های جدید‬ ‫اکتشاف نفت توسط شرکت های دانش بنیان در جنوب غربی کشور‬ ‫مخازن نفتی جدیدی کشف شده است‪ .‬مهدی فکور امروز در نشست‬ ‫خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته اقداماتی در اکتشاف نفت و گاز‬ ‫انجام شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس مطالعات سازمان های بین المللی‪،‬‬ ‫در اینده سه کشور ایران‪ ،‬روسیه و عراق بیشترین اکتشافات را خواهند‬ ‫داشــت و اکتشاف سایر کشــورهای منطقه به پایان می رسد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه حوزه های رسوبی در جنوب زاگرس هستند‪ ،‬ایران و عراق‬ ‫باالترین پتانسیل کشــف نفت و گاز را خواهند داشت‪ ،‬گفت‪ :‬حجم‬ ‫هیدروکربوری که برای ایران در نظر گرفت ه شــده معادل ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫بشکه است‪ .‬مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ‪۱۴‬‬ ‫بلوک اکتشافی در ایران تعریف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود مجوزهای‬ ‫الزم‪ ،‬به دلیل تحریم‪ ،‬هیچ بلوکی واگذار نشده و سرمایه گذاری صورت‬ ‫نگرفته است اما یکی از بلوک های دریایی توسط متخصصان ایرانی‪،‬‬ ‫طراحی شده و در استانه عقد قرارداد است‪ .‬فکور با بیان اینکه حجم‬ ‫این بلوک ‪ ۳۰‬تی سی اف و معادل مخزن خانگیران است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این مساله در خلیج فارس جهش بزرگی در صنایع ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با یک کشــور اسیایی و ‪ ۵‬کشور اروپایی وارد همکاری‬ ‫شدیم و در برخی پروژه های تحقیقاتی با این کشورها فعالیت می کنیم‪.‬‬ ‫به گفته مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران اولین پروژه که بکر‬ ‫است و طراحی ان توسط یک شرکت دانش بنیان انجام شده‪ ،‬پروژه‬ ‫ژئوشیمیایی سطحی است‪ ،‬در این روش باکتری های خاصی که در‬ ‫نفت وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬فکور با بیان اینکه راستی‬ ‫ازمایی این پروژه با لرزه نگاری انجام می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شمال‬ ‫کشور مخازن گازی شناسایی خواهد شد و در جنوب غربی نیز مخازن‬ ‫نفتی کشف شده‪ ،‬روش دومی که انجام شده روش ژئوبوتانی است که‬ ‫بر اســاس گیاهان روی زمین و باکتری موجود در ان‪ ،‬شناسایی گاز‬ ‫بوتان در زیر زمین را امکان پذیر می کند و حفاری های اکتشافی با دقت‬ ‫باالتری انجام می شود و با اولین حفاری به مخزن می رسیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی اکنون دستگاه ها در کشور موجود است و یک شرکت دانش بنیان‬ ‫ایرانی با همکاری یکی از دانشگاه های کشور تا انتهای سال‪ ۱۴۰۲‬اولین‬ ‫چاه اکتشافی را با استفاده از این اطالعات حفاری می کند‪.‬‬ ‫کشف مخازن نفت و گاز‬ ‫در جنوب و شمال کشور با تله های ترکیبی‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تا کنون اکتشافات‬ ‫بالغ بر ‪ ۹۵‬درصد از منابع کشف شده تله های طاقدیسی است و تله های‬ ‫چینه ای در ایران تجربه نشده و یا بسیار اندک بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اقدامات انجام شده در دشت ابادان و همچنین شمال شرق کشور به‬ ‫موفقیت هایی در تله های چینه ای و ترکیبی رسیده ایم و با حفاری هایی‬ ‫که انجام خواهد شد‪ ،‬مخازن جدیدی کشف می شود‪ .‬فکور با اشاره به‬ ‫بررسی ‪ ۱۰‬درصد از مساحت ایران به روش مغناطیس سنجی هوایی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مغناطیس سنجی هوایی توسط هواپیما تا اعماق ‪ ٧٠٠٠‬متر زیر‬ ‫زمین بررسی و تغییرات رسوبی زیر زمین شناسایی می شود‪ ،‬این کار‬ ‫برای اولین بار در ایران توسط هواپیماهای سبک انجام شده است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر انرژی و ذخایر ابی تاجیکستان گفت‪ :‬اشنایی با توان علمی و فنی و وضعیت پایش و کنترل کمی و کیفی اب تهران‪ ،‬تجربه ای ارزنده برای تاجیکستان است‪« .‬دلیر جمعه» در حاشیه بازدید‬ ‫از مرکز هماهنگی و کنترل اب تهران و ازمایشــگاه مرجع شرکت اب و فاضالب استان تهران افزود‪ :‬در زمینه اب و برق‪ ،‬کنترل کیفیت اب و پساب تمایل به بهره مندی از توان و تخصص علمی‬ ‫و فنی همســایگان ایرانی خود در پروژه های تاجیکستان داریم‪ .‬وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و زبانی میان دو کشور گفت‪ :‬شایسته است که دو کشور دوست و مسلمان ایران و تاجیکستان‬ ‫تجربه ها و تخصص های فنی و مهندسی خود را به اشتراک بگذارند‪ .‬وزیر انرژی و ذخایر ابی تاجیکستان ادامه داد‪ :‬با بازدید از این مراکز و اشنایی با فناوری های علمی و تجارب فنی و مهندسی‬ ‫متخصصان ایرانی‪ ،‬زمینه همکاری بخش خصوصی در حوزه اب اسان تر خواهد شد‪ .‬دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر ابی تاجیکستان و رئیس تاجیکی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران‬ ‫و تاجیکستان‪ ،‬در پی برگزاری اجالس های دوجانبه ایران و تاجیکستان به ایران سفر کرده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪910‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫ایران و تاجیکستان بیش از ‪25‬‬ ‫سند همکاری در یک سال گذشته‬ ‫امضا کردند‬ ‫«علی اکبر محرابیان» روز سه شنبه در مراسم اختتامیه‬ ‫پانزدهمین اجالس کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی‬ ‫ایران و تاجیکســتان در محل وزارت نیرو افزود‪ :‬در دو روز‬ ‫برگزاری این اجالس کمیته های مشترکی بین دو کشور‬ ‫فعالیت های خود را اغاز کرده و در مذاکرات به توافق هایی‬ ‫دست یافتند‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬نکته شاخص این اجالس‬ ‫ان است که در عالی ترین سطح برگزار شد و به همراه وزیر‬ ‫انرژی و ذخایر ابی تاجیکستان‪ ،‬هشت قائم مقام و معاون‬ ‫وزیر در ایــران حضور یافتند‪ .‬وی گفت‪ :‬این کمیته ها در‬ ‫جلســه هایی که تشکیل دادند به اسناد مهمی رسیدند و‬ ‫چهار کمیته اسناد توافق شده را به اجالس پایانی رساندند‪.‬‬ ‫محرابیان اضافه کرد‪:‬کمیته تجاری‪ ،‬بازرگانی و امور بانکی و‬ ‫بیمه و مناطق ازاد تجاری سند خوبی تهیه کرد و توافق های‬ ‫خوبی درباره مناطق ازاد تجاری و تبادالت تجاری حاصل‬ ‫شــد‪ .‬وی‪ ،‬کمیته دوم را کمیته اموزش عالی و اموزش و‬ ‫پرورش و میراث فرهنگی برشــمرد که جزو کمیته های‬ ‫بســیار خوب بوده و توافق های خوبی انجام دادند‪ .‬رئیس‬ ‫ایرانی کمیســیون همکاری مشــترک اقتصادی ایران و‬ ‫تاجیکســتان بیان داشــت‪ :‬این کمیته درباره فعال سازی‬ ‫مدرسه «رودکی» در شهر دوشنبه (پایتخت تاجیکستان)‬ ‫به توافق رسید و این مدرسه در سال های گذشته احداث‬ ‫شده بود‪ ،‬اما فعال نبود که مقرر شد فعال شود‪ .‬وی از تعیین‬ ‫‪ ۱۰‬اولویت درباره بهداشت و درمان در کمیته مربوط خبر‬ ‫داد و خاطرنشــان کرد‪ :‬توافق های بسیار خوبی در زمینه‬ ‫دارو و درمان حاصل شد‪ .‬رئیس کمیسیون همکاری های‬ ‫مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫غذا و دارو هم توافق های خوبی حاصل شد که امید است‬ ‫زودتر اجرایی شوند‪ .‬محرابیان‪ ،‬سومین کمیته فعال را حمل‬ ‫و نقل و کشاورزی و ارتباطات و فناوری عنوان کرد که در‬ ‫ان بین اســتان خراسان رضوی و تاجیکستان توافق های‬ ‫خوبی به انجام رسید‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز حمل و نقل‬ ‫ریلی از طریق ترکمنستان در جریان قرار دارد و این مسیر‬ ‫باز شده و تجار کاالهای خود را به می توانند به تاجیکستان‬ ‫برسانند‪ .‬وزیر نیرو گفت‪ :‬توافق های خوبی هم در بخش نفت‬ ‫و فراورده های نفتی حاصل شــد و در بخش دانش بنیان‬ ‫ها برای موضوع صادرات نیز توافق شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬کمیته‬ ‫انرژی‪ ،‬اب و محیط زیست هم توافق هایی داشتند و وزیر‬ ‫انرژی و ذخایر ابی تاجیکستان به منظور ساخت نیروگاه از‬ ‫گروه مپنای ایران دیدار کرد‪ .‬محربیان با اشــاره به تجربه‬ ‫ساخت نیروگاه سنگ توده در تاجیکستان‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫این نیروگاه عملکرد خوبی دارد و با ظرفیت کامل درحال‬ ‫فعالیت است و برق را هم به تاجیکستان و هم کشورهای‬ ‫اطراف می دهد‪.‬‬ ‫عبور مصرف گاز بخش‬ ‫خانگی ‪ -‬تجاری از مرز‬ ‫‪ 530‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬مصرف‬ ‫بخش خانگی و تجاری (یکشنبه) با کاهش دمایی بین ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۸‬درجه‪ ،‬به ‪ ۵۳۰‬میلیون مترمکعب در روز رســید که‬ ‫بدان معناست که حدود ‪ ۶۴‬درصد تولید‪ ،‬به مصرف در این‬ ‫بخش تخصیص یافته است‪ .‬با تشدید برودت هوا از ابتدای‬ ‫هفته جــاری‪ ،‬میزان افزایش مصرف گاز در بخش خانگی‬ ‫و تجاری‪( ،‬دوشــنبه) نسبت به روز گذشته‪ ۶ ،‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان این‬ ‫مطلب اظهار داشت‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬مصرف بخش خانگی‬ ‫و تجاری روز گذشته با کاهش دمایی بین ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬درجه‪ ،‬به‬ ‫‪ ۵۳۰‬میلیون مترمکعب در روز رسید که این امر بدان معنی‬ ‫اســت که حدود ‪ ۶۴‬درصد تولید‪ ،‬به مصرف در این بخش‬ ‫تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫محمدرضا جوالیی بــا بیان اینکه در این بــازه زمانی‪،‬‬ ‫یعنــی از دیروز تاکنون‪ ،‬حــدود ‪ ۶‬درصد افزایش مصرف‬ ‫را شــاهد بوده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬به اکثر ذی نفعان در‬ ‫همه بخش ها‪ ،‬گازرســانی مطلوب انجام شده است‪ .‬مدیر‬ ‫دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ادامه داد‪ :‬اکنون با ورود‬ ‫سامانه برودتی به کشور و کاهش دما و به تبع ان‪ ،‬افزایش‬ ‫مصــرف در بخش خانگی و تجــاری‪ ،‬محدودیت هایی در‬ ‫بخش های مختلف اعمال شده که بر اساس هماهنگی های‬ ‫انجام شده‪ ،‬صنایع عمده برنامه های تعمیراتی خود را در پیک‬ ‫مصرف و در زمان اعمال محدودیت انجام دهند‪ .‬جوالیی از‬ ‫مردم خواست تا با مدیریت مصرف به ویژه در بخش خانگی‬ ‫و با توجه به روزهای سردی که در پیش داریم و این افزایش‬ ‫مصرف ادامه خواهد داشت‪ ،‬شرکت ملی گاز ایران را یاری‬ ‫رسانند تا این شرکت بتواند در زمستان پیش رو‪ ،‬روزهای‬ ‫گرمی را برای مردم به ارمغان اورد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫افزایش‪ ۴۷‬درصدی تسهیالت پرداختی بانک ها‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪910‬‬ ‫گزارش‬ ‫اقای مسئول؛ بانک ها متمم‬ ‫وام ‪ 200‬میلیونی مسکن‬ ‫روستایی را اجرا نمی کنند!‬ ‫دولــت در حالی متمــم وام ‪ ۲۰۰‬میلیونی مســکن‬ ‫روســتایی را تصویب و انــرا اخیرا به بانــک ها ابالغ‬ ‫کرده اســت که برخی از متقاضیان این تســهیالت از‬ ‫عــدم همکاری بانک ها در ایــن خصوص گالیه دارند‪.‬‬ ‫بر اســاس مصوبه هیئت دولت‪ ،‬سقف فردی تسهیالت‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬با رعایت مقررات ملی ساختمان‬ ‫برای حداقل ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مســکونی در روستاها و‬ ‫شهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان (برای دوره مشــارکت مدنی و فروش اقساطی)‬ ‫با بازپرداخت ‪ ۲۰‬ســال با نرخ ســود ‪ ۵‬درصد تعیین‬ ‫شــد‪ .‬اما این برنامه دولت در ‪ ۹‬ابان ماه اصالحیه را در‬ ‫هیات دولت به تصویب رســاند که مقرر شد تا بانک ها‬ ‫به متقاضیانی که قصد دارند به روش سفته زنجیره ای‬ ‫وام بگیرند تســهیالت اعطا کنند و اینکه اگر متقاضی‬ ‫وام از ‪ ۲۴‬ابان ماه پارسال تشکیل پرونده داده و حتی‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تومان وام دریافت کــرده بتواند از این‬ ‫تسهیالت بهره مند شود‪ .‬به نظر می رسید با ابالغ این‬ ‫اصالحیه دیگر هیچ بانکی نمی تواند بهانه ای مبنی بر‬ ‫عدم ابالغ اصالحیه مصوبه دولت داشته باشد‪ .‬اما نکته‬ ‫ای که حائز اهمیت است این است که از ‪ ۹‬بانک عامل‬ ‫تا هفته گذشته هنوز سه بانک ملت‪ ،‬صادرات و ملی به‬ ‫تعلل خود در پرداخت تسهیالت مزبور ادامه دادند‪ .‬اما‬ ‫بانک هایی هم بودند که این اصالحیه را به اســتان ها‬ ‫و شــعب ابالغ کرده بودند و این بار نوبت شعب بود که‬ ‫متقاضیان وام مســکن روستایی را با پاسخ های مبهم‬ ‫مواجه کنند‪.‬‬ ‫اگر چه چند روز پیش اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی از همکاری بانک ها در اعطای تسهیالت‬ ‫تشکر کرده بود اما به نظر می رسد هنوز بانک ها متمم‬ ‫دولت را بی پاســخ گذاشته اند و متقاضیان وام مسکن‬ ‫روستایی را سر در گم کرده اند‪.‬‬ ‫نیکزاد در پاســخ به این پرسش که ایا اصالح مصوبه‬ ‫دولت بــرای پرداخت وام مســکن روســتایی که ماه‬ ‫گذشــته صورت گرفته بود ابالغ شد؟ چرا که بسیاری‬ ‫از متقاضیان وام مســکن روستایی با مراجعه به شعب‬ ‫بانک ها با پاســخ منفی این بانک هــا مبنی بر اینکه‬ ‫هنــوز ابالغیه ای در این خصــوص دریافت نکرده اند‬ ‫مواجه می شــوند؟ گفت‪ :‬خوشــبختانه با مســاعدت‬ ‫معــاون اول رئیس جمهور روز گذشــته اصالح مصوبه‬ ‫پرداخــت تســهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی مســکن‬ ‫روســتایی به بانک ها ابالغ شــد و ایــن ابالغیه باعث‬ ‫شــد که مشکل پرداخت تســهیالت مسکن روستایی‬ ‫به روش ســفته زنجیره ای مرتفع شــود‪ .‬رئیس بنیاد‬ ‫مســکن انقالب اسالمی در پاســخ به این پرسش که‬ ‫گفته می شــود از میان ‪ ۹‬بانک عامل هنوز ســه بانک‬ ‫از اعطای تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی خودداری می‬ ‫کنند؟ ادامه داد‪ :‬در حال حاضر خوشــبختانه مشــکل‬ ‫چندانــی در این خصوص وجود ندارد و در جلســاتی‬ ‫که با در اســتان ها برگزار می شود خبرهای خوبی در‬ ‫خصوص روند پرداخت تســهیالت به گوش می رسد‪.‬‬ ‫به هر حال بانک ها همکاری خوبی در این خصوص با‬ ‫متقاضیان وام مسکن روســتایی و افرادی که معرفی‬ ‫می شوند دارند‪.‬‬ ‫ایــن اظهارات رئیس بنیاد مســکن واکنش چندان‬ ‫مناســبی از ســوی متقاضیان وام مسکن روستایی در‬ ‫پی نداشت بطوریکه در تماسهای مکرری که از استان‬ ‫های مختلف بــا خبرگزاری داشــتند مکرر اعالم می‬ ‫کردند که بانک ها به هیچ وجه متمم اصالحیه مصوبه‬ ‫دولت در مورد پرداخت وام به روش ســفته زنجیره ای‬ ‫و وام مرحلــه دوم برای افرادی که ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫دریافت کرده اند و قرار است ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان دیگر‬ ‫هم دریافت کنند اجرا نمــی کنند‪ .‬با مراجعه به بانک‬ ‫تجارت و درخواست دریافت وام به روش سفته زنجیره‬ ‫ای با پاسخ منفی شعبه مواجه شده است‪.‬‬ ‫چرا که بانــک مربوطه اعالم می کنــد که پرداخت‬ ‫وام مســکن روســتایی تنها با ضامن کسر از حقوق و‬ ‫ســند مالکیت صورت می گیرد‪ .‬به نظر می رسد دولت‬ ‫بایــد در مورد عدم همکاری برخــی بانک ها در مورد‬ ‫متمم وام ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی مســکن روســتایی از‬ ‫بانک مرکزی پاســخ مبسوطی طلب کند‪ .‬حاال که بعد‬ ‫از مدتها اصالحیه وام مســکن روســتایی به استان ها‬ ‫ابالغ شــده است نباید بانک ها از پرداخت وام و متمم‬ ‫به هر روش ممکن شــانه خالی کنند‪ .‬هر چند روزهای‬ ‫مناســب اب و هوایی را برای نوسازی و احداث مسکن‬ ‫روستایی از دســت دادیم و با ورود سرما عمال ساخت‬ ‫بســیاری از واحدهای مســکونی به سال اینده خواهد‬ ‫کشــید و ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان نیز دیگر کارایی‬ ‫االن را نخواهد داشت!‬ ‫طبق انچه بانک مرکزی اعالم کرده است؛ از کل تسهیالت پرداختی ‪ ۷۴۶۸‬هزار میلیارد ریال معادل ‪ ۳۲‬درصد به اشخاص حـقیقی و مبلغ ‪ ۱۵۸۴۴‬هزار میلیارد ریال معادل ‪ ۶۸‬درصد به اشخاص‬ ‫حقوقی تعلق گرفته است‪ .‬همچنین تسهیالت پرداختی بانک ها طی هفت ماهه سال ‪ ۱۴۰۰‬مبلغ ‪ ۱۵۸۳۵‬هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تســهیالت پرداختی به اشخاص حقیقی ‪ ۴۸۱۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال معادل ‪ ۳۰.۴‬درصد و به اشخاص حقوقی مبلغ ‪ ۱۱۰۱۹‬هزار میلیارد ریال معادل ‪ ۶۹.۶‬درصد است‪ .‬گفتنی است؛ تسهیالت پرداختی به اشخاص حقیقی در هفت ماهه سال ‪ ۱۴۰۱‬نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته معادل ‪ ۲۶۵۲‬هزار میلیارد ریال معادل ‪ ۵۵‬درصد افزایش داشته است‪ .‬همچنین تسهیالت پرداختی خرد شبکه بانکی به اشخاص حقیقی در هفت ماهه سال ‪ ۱۴۰۱‬مبلغ‬ ‫‪ ۵۷۲۲‬هزار میلیارد ریال بوده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل مبلغ ‪ ۱۸۴۰‬هزار میلیارد ریال (معادل ‪ ۴۷.۴‬درصد) افزایش داشته است‪ .‬با توجه به بررسی انجام شده مشخص شد تسهیالت‬ ‫پرداخت شده کمتر از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان (خرد) به اشخاص حقیقی طی هفت ماهه سال ‪ ۱۴۰۱‬مبلغ ‪ ۵۷۲۲‬هزار میلیارد ریال و بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان مبلغ ‪ ۱۷۴۶‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫خاندوزی در صحن علنی مجلس؛‬ ‫انقالبی در واگذاری اموال بانک ها ایجاد می کنیم‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۱‬معادل کل عملکرد‬ ‫دولت قبل‪ ،‬واگذاری اموال خواهیم داشــت و این شرط باقی ماندن‬ ‫مدیران در ســمت های مدیریتی است‪.‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬و ‪۱۴۰۲‬‬ ‫انقالبی در بهره ور کردن اموال بانک ها ایجاد خواهد شد‪ .‬در جلسه‬ ‫علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سوال روح اله ایزدخواه‬ ‫نماینده تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایزدخواه در توضیح ســوال خود گفت‪ :‬براســاس قانون رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬بنا بوده است از سال ‪ ۹۵‬مالیات بر درامد فعالیت های بنگاه‬ ‫داری و ســهامداری بانک ها با پایه ‪ ۲۸‬درصد شــروع و ساالنه سه‬ ‫درصد اضافه شــده تا به ‪ ۵۵‬درصدبرسد‪ .‬یعنی در سال ‪ ۱۴۰۱‬باید‬ ‫مالیات ‪ ۴۶‬درصدی بر فعالیت های بنگاه داری و ســهامداری بانک‬ ‫ها وضع شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬وزیر اقتصــاد اعالم کنند وضعیت اجرای‬ ‫این ماده قانونی از سال ‪ ۹۵‬تاکنون چگونه بوده است؟ همچنین در‬ ‫صورت عدم اجرا یا اجــرای ناقص‪ ،‬موانع پیش روی اجرای ان چه‬ ‫بوده اســت و‪ .‬برنامه شــما برای اجرای صحیح و کامل ان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬چیست؟‬ ‫خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به نماینده تهران گفت‪ :‬از زمانی که‬ ‫در مرکز پژوهش های مجلس فعالیت داشتم پیگیر این موضوع بودم‬ ‫و امروز که مســئولیت وزارت اقتصاد و دارایی را دارم‪ ،‬همچنان این‬ ‫موضوع را پیگیری می کنم‪ .‬وزیر اقتصاد و دارایی افزود‪ :‬این موضوع‬ ‫حداقل ســه تاثیر مهم در اقتصادی دارد که در مرحله نخست رشد‬ ‫نقدینگی را در کشور کنترل خواهد کرد‪ .‬همچنین به لحاظ افزایش‬ ‫توان تســهیالت دهی و ناترازی هایی که شبکه بانکی دارد اثر گذار‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه به دلیل کوتاهی هایی که در سال های‬ ‫‪ ۹۵‬تا ‪ ۱۴۰۰‬انجام شده‪ ،‬ســهم این عملکرد در سال های گذشته‬ ‫حدود‪ ۱۳‬درصد بود که خوشــبختانه در همین دوره اغازین شروع‬ ‫به کار در دولت سیزدهم این عدد به ‪ ۱۸‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫خاندوزی ادامه داد‪ :‬از ســال ‪ ۹۴‬تا امــروز ‪ ۶۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اموال مازاد بانک های دولتی شــامل ‪ ۳۳‬هزار میلیارد تومان سهام‬ ‫غیر بانکی ‪ ۳۳‬هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته است‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت ســیزدهم افزود‪ :‬بــه جهت کوتاهی هایی‬ ‫که اجرای این قانون طی ســال های ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۴۰۰‬داشته‪ ،‬سهم‬ ‫عملکرد ان طی این سال ها حدود ‪ ۱۳‬درصد بوده است‪ ،‬اما با اغاز‬ ‫دولت ســیزدهم‪ ،‬این عدد به حدود ‪ ۱۸‬درصــد افزایش پیدا کرده‬ ‫است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ‪ ۱۴۰۱‬انجام‬ ‫می گیرد‪ ،‬برگ زرینی در این حوزه داشــته باشیم‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۴‬تا قبل از ‪ ،۱۴۰۱‬فروش اموال مازاد بانک ها حدود‬ ‫‪ ۶۷‬هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است‪ ،‬بدین معنی ‪ ۳۳‬همت‬ ‫سهام غیربانکی و ‪ ۳۳‬همت امالک مازاد فروش رفته است‪.‬‬ ‫خاندوزی در تشریح امالک مازاد فروش رفته بانک ها توضیح داد‪ :‬از‬ ‫عدد فوق بانک صادرات حدود ‪ ۱۴.۵‬همت‪ ،‬بانک ملی حدود ‪۱۴.۳‬‬ ‫همــت‪ ،‬بانک تجارت ‪ ۱۱‬همت‪ ،‬بانک ملت ‪ ۹.۶‬همت‪ ،‬بانک رفاه ‪۵‬‬ ‫همت‪ ،‬بانک سپه ‪ ۵‬همت و بانک کشاورزی ‪ ۴‬همت عملکرد داشته‬ ‫اند‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی کشــورمان تصریح کرد‪ ۹۰ :‬درصد‬ ‫از کل ‪ ۷.۵‬همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به‬ ‫نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر‬ ‫اراده عملی دولت ســیزدهم در این موضوع را نشان می دهد‪ .‬این‬ ‫عضو کابینه دولت رئیسی با بیان اینکه البته در این امار بسیاری از‬ ‫امالک بانک ها‪ ،‬ذکر نشــده‪ ،‬زیرا این امالک اجازه به شرط تملیک‬ ‫بوده و هر چند واقعاً واگذار شده‪ ،‬اما از انجا که تمام اقساط و اجاره‬ ‫پرداخت نشــده‪ ،‬تا سال اخر به نام بانک می ماند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش‬ ‫دیگری از اموال مازاد بانک ها به فروش رفته‪ ،‬اما به دالیلی مشتری‬ ‫نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود‪ ،‬اما فروش‬ ‫نرود‪ ،‬بانک ها مشــمول جریمه نمی شوند‪ .‬وی درباره مالیات اخذ‬ ‫شده از این محل توضیح داد‪ :‬براساس قانون مرجع تشخیص اموال‬ ‫مازاد بانک ها‪ ،‬بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار اســت‪ ،‬بدین‬ ‫معنی که اموال مازاد بانک ها و بانک های متخلف شناسایی و از این‬ ‫بانک ها مالیات اخذ می شود‪ .‬خاندوزی تصریح کرد‪ :‬تا پیش از نیمه‬ ‫دوم ســال ‪ ۹۶‬اطالعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال‬ ‫شده است‪ ،‬اما اطالعات سال های پس از این زمان را نداشتیم که با‬ ‫پیگیری هایی که در دولت صورت گرفته‪ ،‬اخیرا ً فهرست جدیدی از‬ ‫بانک مرکزی درباره معوقه های سال های ‪ ۹۸ ،۹۷‬و ‪ ۱۴۰۰‬دریافت‬ ‫کردیم‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬از مجموع تخلفات اعالم‬ ‫شــده از ســوی بانک مرکزی حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مالیات اخذ و به خزانه واریز شــده است‪ ،‬اما نکته مهم این است که‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان تخلفاتی اســت که باید به ازای ان‬ ‫مالیات اخذ شود‪ ،‬اما اخذ مالیات در محله دادرسی است‪ .‬وی درباره‬ ‫موانع پیش روی اجرای قانون به دو مانع حقوقی و اقتصادی اشــاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬برای رفع موانع حقوقی امادگی داریم که پیشنهاد‬ ‫خود را برای اصالح مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به‬ ‫رفع این مشــکل کمک کنید؛ بسیاری از این امالک فرایند قضایی‬ ‫داشــت‪ ،‬به طور مثال زمین یا کارخانه ای که در تملک بانک قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده‪ ،‬بنابراین بانک ها نمی‬ ‫توانند این امالک را وگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط‬ ‫به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای موانع را حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول‬ ‫و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از ابان ماه ســال جاری در‬ ‫شبکه بانکی ابالغ شد که به موجب ان سود ناشی از واگذاری سهام‬ ‫غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود‬ ‫بانک واریز شــود‪ .‬خاندوزی‪ ،‬اموال صعب المعامله و دارای اســناد‬ ‫مالکیت مشــکل دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫بــرای عملکرد ضعیف ‪ ۱۳‬درصدی فروش امــوال مازاد تا پیش از‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬در اینجا حضور ندارد و حتی از افزایش این عدد به ‪۱۸‬‬ ‫درصد با شــروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمی کنم‪ ،‬ما در دولت‬ ‫سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک ها جدی‬ ‫هستید و بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت‬ ‫می کنند‪ ،‬برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫این وزیر دولت ســیزدهم یاداور شــد‪ :‬جلسه ای با تمام مدیرعامل‬ ‫بانک های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی‬ ‫بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود‪ ،‬ابالغ‬ ‫کردیم که این دستورالعمل الزم االجراست و اگر هم جریمه مالیات‬ ‫نداشــته باشیم‪ ،‬از اهرم مدیریت اســتفاده می کنیم تا مدیری که‬ ‫پای فروش اموال در سال ‪ ۱۴۰۱‬نیست‪ ،‬نمی تواند در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫در ســمت مدیریت بانک ها باقی بماند‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬جلسه‬ ‫اختصاصی با هر یک از هیات مدیره بانک ها داشــتیم و همچنین‬ ‫جلســات نظارتی به صورت ماهانه برای تحقق این موضوع تشکیل‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫خاندوزی با بیان اینکه بر سهام بزرگ و امالک گرانقدر تمرکز کرده‬ ‫ایم‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ملی ایران موظف اســت امسال از محل سهام مازاد‬ ‫خود حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشــته باشد‪،‬‬ ‫همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ ها مهم‬ ‫خود را واگذار کند که حدود ‪ ۳۰‬همت نیز از این محل انجام خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬با عملکرد ســایر بانک ها‪ ،‬تعهد ما به مجلس این است که در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬معادل کل عملکرد دولت قبــل‪ ،‬واگذاری اموال مازاد‬ ‫داشــته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است‪ .‬این عضو‬ ‫کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد‪ :‬برای جلوگیری از ارائه بهانه هایی‬ ‫مانند اینکه قیمت گذاری مناسب نبوده‪ ،‬حدود ‪ ۸‬ماه در سطوح باال‬ ‫مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه‬ ‫قوه با این موضوع موافقت کردند و ‪ ۲۵‬روز قبل رهبر معظم انقالب‬ ‫این مصوبه را رســماً ابالغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار‬ ‫ویــژه در این موضوع گرفته ایم‪ .‬وی گفت‪ :‬با این اختیار ویژه ای که‬ ‫در کمتر از یک ماه گذشــته از سران قوا اخذ کردیم‪ ،‬انشاهلل انقالبی‬ ‫در بهره وری کردن دارایی های دولت و بانک های دولتی در ســال‬ ‫جاری و ســال اینده انجام می شــود و رکورد سال های گذشته را‬ ‫پشــت سر می گذاریم‪ .‬در واقع نه تنها شبکه بانکی کشور بلکه تمام‬ ‫دســتگاه های دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانه ها و دستگاه‬ ‫هایی که ساختمان ها و زمین های بالاستفاده دارد‪ ،‬براساس اختیار‬ ‫اخذ شده به نتیجه برسانیم‪ .‬وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در واگذار‬ ‫امــوال بانک ها جدی هســتیم و بدون اغماض بــا مدیران کاهل و‬ ‫متخلف برخورد می کنیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همه مدیران عامل بانک ها‬ ‫را در جلسه ای جمع کردیم و میزان واگذاری اموال مازاد در هر بانک‬ ‫را مشخص کردیم‪ .‬در این جلسه اعالم شد؛ مدیری که پای واگذاری‬ ‫اموال نیستند جایشان در سال ‪ ۱۴۰۲‬در این سمت مدیریتی نیست‪.‬‬ ‫ایزدخواه‪ ۶۵ :‬درصد نقدینگی‬ ‫در کشور محصول فعالیت بانک های خصوصی است‬ ‫در ادامه روح اله ایزدخواه در تشــریح ســوال خود از وزیر اقتصاد‬ ‫درباره میزان اخذ مالیات از فعالیت های بنگاه داری و ســهامداری‬ ‫بانک ها‪ ،‬گفت‪ :‬ســوالی که از اسفند سال گذشته بنده مطرح کرده‬ ‫و تاکنون پیگیر ان بوده ام و جلســات متعددی را با وزارت اقتصاد‪،‬‬ ‫ســازمان امور مالیاتی‪ ،‬بانک مرکزی و ‪ ...‬دنبال کردیم یک مسئله‬ ‫بغرنج و مسئله اساســی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است چرا‬ ‫کــه چه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه‬ ‫بازارهای مالی برای دولت و بانک ها معین کرده است‪ ،‬شاید حدود‬ ‫‪ ۲۰‬مــاده از این قانون در این حوزه اســت و ذینفع اصلی ان هم‬ ‫بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی هســتند‪ .‬نماینده مردم تهران‪،‬‬ ‫شــمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس گفت‪ :‬ماموریت‬ ‫اصلی بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و‬ ‫دخالت در ســرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی‬ ‫اما امروز به جز امالک داری و انباشــت اموالی که برای بانک ها به‬ ‫صورت قارچی رشــد کرده شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت‬ ‫های ســرمایه گذاری‪ ،‬تجاری‪ ،‬بیمه‪ ،‬کشــت و صنعت‪ ،‬دارویی و ‪...‬‬ ‫هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت‬ ‫ســرمایه گذاری بانک ها داریم که قانون برای ان تعیین کرده حد‬ ‫سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصد باشد ضمن انکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه‬ ‫بانکی باشد اما بانکی داریم که نسبت در ان ‪ ۱۲۳۰‬درصد است در‬ ‫حالی که باید ‪ ۲۰‬درصد باشد‪ .‬همچنین بانکی داریم که این نسبت‬ ‫در ان ‪ ۵۷۹‬درصد و بانکی دیگر ‪ ۳۹۵‬درصد اســت یعنی نســبت‬ ‫سرمایه گذاری ان نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است‪.‬‬ ‫ایزدخواه بیان کرد‪ :‬همچنین جداولی داریم که رشــد ســال ‪۹۹‬‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۸‬بانک ها را نشان می دهد که اغلب مثبت است‪،‬‬ ‫مثال در یک ســال ‪ ۷۰۴‬بنگاهداری بانک رشــد کرده است و این‬ ‫نشان دهنده وضعیت وخیمی است ضمن انکه نسبت دیگری داریم‬ ‫با عنوان نســبت دارایی ثابت بانک ها به حقوق صاحبان سهام که‬ ‫این هم طبق مقررات نباید بیشتر از ‪ ۷۵‬درصد باشد‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیســه کمیسیون صنایع و معادن‪ ،‬افزود‪ :‬طبق گزارش های دیوان‬ ‫‪ ۴۳۱‬شــرکت تابع ذیل بانک ها داریم که در این شــرکت ها بانک‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت ان ها را‬ ‫تعیین می کند‪ .‬وی با طرح این ســوال که ایا بانک باید بنگاه داری‬ ‫کند و پرسنل بانک ها تخصص در حوزه صنعت و کشاورزی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رقابتی که بین بانک ها و بخش خصوصی و مردمی ایجاد می‬ ‫کند فســاد به دنبال دارد و محلی برای باندبازی می شود به عنوان‬ ‫مثال بانکی بوده که مدیران در بازداشت بوده اما مالی را از این بانک‬ ‫به مزایده گذاشته اند و خریدار ‪ ۳۰‬میلیارد تومان به عنوان تضمین‬ ‫شــرکت در مزایده واریز کرده و ان فــرد از داخل زندان خریدار را‬ ‫تهدید کرده و خریدار مجبور شده عطای مزایده را به لقایش ببخشد‬ ‫و ‪ ۳۰‬میلیارد تومان ان نیز سوخته است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیســیون صنایع و معادن مجلس در ادامه‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬همچنین حــدود ‪ ۶۵‬درصد نقدینگی در کشــور محصول‬ ‫فعالیت بانک های خصوصی اســت این در حالی اســت که بانکی‬ ‫وجود دارد ‪ ۸۵‬درصد منابع خود را صرفا به شرکت های زیرمجموعه‬ ‫خودش داده اســت و ان هم صرفا در ‪ ۲‬اســتان و این یعنی توازن‬ ‫ســرمایه گذاری نیز نداریم‪ .‬در واقع پول ها را از شهرهای کوچک‬ ‫و روســتاها جمع می کنند و در کالن شــهرها مال سازی و خرید‬ ‫و فــروش تیراهــن و ‪ ...‬می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه ســوال من در‬ ‫خصوص ماده ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع تولید است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این قانون به بانک ها مهلت ‪ ۳‬ساله داده شده است که اموال مازاد و‬ ‫شرکت ها و سهام های غیربانکی خود را واگذار کند و اگر این کار را‬ ‫انجام نداده اند مالیات تنبیهی برای ان ها تا سقف ‪ ۵۵‬درصد تعیین‬ ‫شود اما متاسفانه این کار هم انجام نشده است‪.‬‬ ‫ایزدخواه تاکید کرد‪ :‬عمده مشــکلی که ما بررسی کردیم این است‬ ‫که بانک مرکزی که طبق این قانون باید لیست اموال و سهام بانک‬ ‫ها را ساالنه تا حداکثر ‪ ۲‬ماه بعد از اتمام سال مالی به امور مالیاتی‬ ‫می داد اما چنین کاری را نکرده است‪.‬‬ ‫این نماینده مــردم در مجلس یازدهم اظهار کرد‪ :‬طبق این قانون‬ ‫شــورای پول و اعتبار نیز باید در کنار بانک مرکزی تشــخیص می‬ ‫داد اما اساسا شورای پول و اعتبار هیچ اقدامی نداشته است‪ ،‬اگرچه‬ ‫قانون نیز مشــکالتی دارد اما ســوال ما از اقای وزیر این است چه‬ ‫برنامه ای برای جبران مافات دارند و در یک سالی که مسئولیت را‬ ‫متقبل شــدند چه برنامه دقیق و دلگرم کننده ای برای اجرای این‬ ‫قانون داشته است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهــران در مجلس افزود‪ :‬ایا نباید ســامانه ای در‬ ‫وزارت اقتصاد باشــد که تمام اموال و ســهام بانکــی را با قیمت‬ ‫دفتری و ارزش به روز خود مشــخص کند تا از حالت سلیقه ای‬ ‫خارج شــود این در حالی اســت که حدود ‪ ۱۴‬بانک و موسســه‬ ‫اعتبــاری از میان ‪ ۳۹‬بانکی که تا قبل از این ادغام بودند اساســا‬ ‫هیچ اطالعاتی به بانک مرکــزی و اداره مالیات ندارند و وضعیت‬ ‫بنگاه داری ان ها مشخص نیســت‪ .‬گاهی در اجرای قانون دیده‬ ‫شده برخی از شــورای تامین استان ها و به دلیل مسائل مختلف‬ ‫مانع اجرای قانون شــده اند‪ .‬وی خطاب به نمایندگان‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫شــما عملکرد خصوصی سازی را در ‪ ۱۵‬سال گذشته در کنار این‬ ‫قانون بگذارید متوجه تناقض فاحشــی در اقتصاد ما خواهید شد‬ ‫چرا که خصوصی ســازی چوب حراج به شــرکت های دولتی با‬ ‫نازل ترین قیمت زد و عجله در شــتاب در واگذاری ها و واگذاری‬ ‫بــه افراد نا اهل و با قیمت های پایین و بدون برگشــت اقســاط‬ ‫اســیب های زیادی به اقتصاد زد اما در مقابــل وقتی قانونگذار‬ ‫بانک را ملزم کرد که شــرکت هایتان را واگذار کنید چوب های‬ ‫بســیاری الی چرخ قانونگذار گذاشته اســت و کار در این ‪۶ ،۵‬‬ ‫بســیار خوابید و جلوی خصوصی سازی ها را گرفتند‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بانک ها‬ ‫خود را فربه کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬از طرفی می توانســتیم تعاونی ها را‬ ‫طبق قانون و سیاســت کلی برای خرید همه اموال تجهیز کرده و‬ ‫ان ها را صاحب اموال کنیم و مالکیت عمومی را به معنای واقعی‬ ‫کلمه شــکل دهیم اما این مهم نیز اتفاق نیفتاد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫توازن توسعه نیز توسط بانک ها به قهقرا رفته است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫کالنشــهرها و انبوهی از مال ها و هتل ها منفعت ان را نبرده اند‪،‬‬ ‫در برخی از اســتان ها برخی از بانک های خصوصی بین ‪ ۲‬تا ‪۴‬‬ ‫درصد منابعی که از ان اســتان جمع کرده اند را در همان استان‬ ‫ســرمایه گذاری می کنند و مابقی را به مکان های پرســود تر و‬ ‫بهتر برده و ســرمایه گذاری می کنند‪ .‬ایزدخواه ادامه داد‪ :‬حرف‬ ‫من با دولت این اســت که جراحی بعدی را در نظام بانکی انجام‬ ‫دهیم هرچند جراحی اول مســتقیم با سفره مردم در ارتباط بود‬ ‫و فعال با درســت و غلط ان کاری نداریم اما بهتر اســت جراحی‬ ‫بعدی دیگر مربوط به مردم نباشــد و صحبــت از افزایش قیمت‬ ‫انــرژی و این مســائل نکنیم و جراحی دوم را ایــن بار در بانک‬ ‫ها انجــام دهیم و اجازه دهیم مردم نفس بکشــند‪ ،‬اگر بانک ها‬ ‫در مســیر واقعی توســعه اقتصاد قرار بگیرند مردم نیز خیر ان را‬ ‫خواهند دید و صاحب اموال و ثروت های کالن خواهند شد‪ .‬وی‬ ‫بــا بیان اینکه اقای وزیر به غیر از بانــک های دولتی بانک های‬ ‫خصوصــی را نیز دریابند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه گفته می شــود ما با بانک‬ ‫های خصوصی کاری نداریم درســت نیست چرا که طبق قوانین‬ ‫و مقررات که مجلس در اختیار شــما قرار می دهد حتما باید به‬ ‫این مسئله نیز ورود کنید و بانک مرکزی از این یک جانبه نگری‬ ‫دست بردارد و تابع مجلس و قانون باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برخالف شایعات منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «فالش نواختن عمدی سرود جمهوری اسالمی توسط نوازندگان ارکستر ملی» ویدئوی اصلی این اجرا نشان از اجرای بی حاشیه‬ ‫این سرود دارد‪ .‬پس از انتشار ویدئویی در فضای مجازی مربوط به اجرای ارکستر ملی در روز جهانی داوطلب در تاالر وحدت با توضیح «فالش نواختن عمدی سرود جمهوری اسالمی‬ ‫توسط نوازندگان ارکستر ملی»‪ ،‬نسخه اصلی بخش مربوط به این اجرا منتشر شد تا مشخص شود قطعه مذکور صداگذاری شده و با هدف پخش اخبار دروغ و جهت دار در فضای مجازی‪،‬‬ ‫تولید و منتشر شده است‪ .‬ارکســتر ملی ایران روز یکشنبه سیزدهم اذرماه در استانه روز جهانی داوطلب‪ ،‬اجرای ویژه ای داشت‪ .‬این کنسرت در راستای مسئولیت اجتماعی بنیاد‬ ‫رودکی و با مشارکت جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران برگزار شد‪ .‬در این کنسرت ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان به روی صحنه رفت و سرود ملی کشورمان‬ ‫را اجرا کرد‪.‬‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» از در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫موضوع عفاف و حجاب یک مسئله فرهنگی است‬ ‫مســعود ستایشی در نشست خبری دیروز ضمن تسلیت فرارسیدن‬ ‫شــهادت حضرت فاطمه زهرا (س) درباره گرامی داشت ‪ ۱۶‬اذرماه‬ ‫(روز دانشــجو) گفت‪ :‬روز دانشــجو روز مبارکی است و روزی برای‬ ‫یاداوری استکبارســتیزی و ایستادگی دانشجویان در برابر امریکای‬ ‫جهانخوار اســت‪ .‬امریکا امروز مظهر سلطه طلبی و دسیسه چینی و‬ ‫خدعه و نیرنگ علیه ملت هــای ازاده و مترقی و ملت بزرگ ایران‬ ‫است‪ .‬راه اندازی متعدد کودتا و اغتشاش و اشوب برای حذف مردم‬ ‫ســاالری و جاسوسی و کشتن انسان های بی گناه از جمله صفحات‬ ‫پرونده ســیاه این دولت (امریکا) است که دانشــجویان در روز ‪۱۶‬‬ ‫اذرماه قیام کرده و همه ساله ان را ادامه می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬تبیین‬ ‫اقدام اخیر رییس قوه قضاییه و دســتور او برای ازادی زندانیان نکته‬ ‫دیگری اســت که به ان اشــاره کنیم‪ .‬با پیروزی تیم ورزشی ما در‬ ‫مســابقات جهانی و شــادی ملت ایران از این پیروزی و متعاقب ان‬ ‫دستوراتی ریاســت قوه قضاییه ابالغ کردند‪ .‬نگاه قوه قصاییه ایجاد‬ ‫ارامش و اسایش و دوستی و صمیمیت بین احاد جامعه است‪ .‬نگاه‬ ‫این بود انهایی که متنبه شــدند و توبه کردند و پشــیمان بودند به‬ ‫دامان خانواده برگردند ‪ .‬دســتور رییس قوه قضاییه براین بود انهایی‬ ‫که نقش لیدری در اغتشاشات اخیر را نداشتند و صدمه ای به جان‬ ‫و مال و ناموس مردم نزدند با تمهیدات قانونی موجبات ازادی شان‬ ‫فراهم شــود ‪ .‬پس از دستور رییس قوه قضاییه نزدیک به ‪ ۱۲۰۰‬نفر‬ ‫از بازداشــت شدگان ازاد شــدند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تالش دشمن در‬ ‫تحریم ورزش و یا فوتبال کشــور و تصاحب فرزندان عزیز این کشور‬ ‫تالشی نافرجام و ناکام و شکست خورده است‪ .‬ریاست قوه قضاییه بر‬ ‫این مهم تاکید دارند که این ازادی ها به معنای چشم پوشی کامل‬ ‫از اقدامات برخی اشــوب گــران نبوده و به معنی این نیســت که‬ ‫رسیدگی به این پرونده ها صورت نگرفته است بلکه به کل پرونده ها‬ ‫با مداقه و تمسک به موازین شرعی رسیدگی خواهد شد‪ .‬وی درباره‬ ‫شــایعه پراکنی در فضای عمومی گفت‪ :‬دســتگاه قضایی اقدامات‬ ‫موثری در این جهت انجام داده اســت و افراد نسبت به ادعاهایی که‬ ‫دارند باید سند بیاورند‪ .‬شایعه پراکنی در فضای عمومی قابل پذیرش‬ ‫نیست‪ .‬قوه قضاییه نسبت به از دست رفتن ‪ ۲۰۰‬شهروند کشور که‬ ‫به خاطر ادعاهای بی پایه از بین رفتند به شــدت حســاس بوده و‬ ‫مطمئن باشــید خون های ریخته شده پایمال نمی شود و کسانی که‬ ‫صدمه دیده اند‪ ،‬قوه قضاییه ان را مورد به مورد مطالبه خواهد کرد‬ ‫و مسببان این اشوب ها را هرگز رها نخواهد کرد‪ .‬ستایشی ادامه داد‪:‬‬ ‫دادگاه متهمان و مسببان این حوادث به سرعت برگزار خواهد شد و‬ ‫با جدیت و دقت الزم رســیدگی خواهد شد‪ .‬وی در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره اینکه کسانی که در حوادث اخیر در زندان هستند معترض اند‬ ‫یا اغتشاشگر؟ گفت‪ :‬معترض با اشوبگر و اشوب طلب فرق دارد‪ .‬در‬ ‫چندین مرحله این افراد را مشخص کردیم و در طبقه بندی ها بر ان‬ ‫تاکید کردیم‪ .‬نظام جمهوری اســامی برای معترضان احترام قائل‬ ‫است و صرفا برای اعتراضات فردی را بازداشت نکردیم و هیچ گونه‬ ‫بازداشــتی برای انها صادر نشده اما برخی برای تحقیقات تحت قرار‬ ‫تامینی ازاد شدند‪ .‬ما فقط با اغتشاشگرانی که به جان و مال و ناموس‬ ‫و اموال عمومی و دولتی معترض شــدند و اقدام علیه امنیت کشور‬ ‫داشتند کار داشتیم و برخی از انها در بازداشتند‪ .‬نگاه ما این است که‬ ‫با ســرعت و دقت اینها را در مرحله رسیدگی تعیین تکلیف کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه افزود‪ :‬انچه که در حوزه رسانه مشخص است‬ ‫این است که رسانه های بیگانه همواره دنبال اشوب میدانی و انحراف‬ ‫افکار عمومی در کشــور هستند و می خواهند اختالل ایجاد کنند و‬ ‫برهم بزنند‪ .‬کســانی که این کارها را انجام می دهند صالحیت طرح‬ ‫ادعــا و اظهار نظر را ندارند‪ .‬این افــراد حق بیان در مورد روندهای‬ ‫قانونی را ندارند اینکه رسانه های تروریست پرور که میدان دار قتل و‬ ‫تعرض هستند برای حمایت از افراد فریب خورده و وابسته پیش قدم‬ ‫می شوند‪ ،‬جای تعجب نیست‪ .‬ستایشی ادامه داد‪ :‬کسانی که امنیت‬ ‫مردم را به مخاطره می اندازند و به جان و مال مردم تعرض می کنند‬ ‫با تمسک به سالح سرد و گرم‪ ،‬اغتشاش را ترویج می کنند‪ ،‬از پیاده‬ ‫نظام خود حمایت می کنند و ما باید دشــمن شناسی خود را قوی‬ ‫کنیم‪ .‬ایا کســی که دســت به تحریق و تخریــب می زند و هزاران‬ ‫میلیــارد ضرر به اموال عمومی می زند‪ ،‬معترض هســتند؟ اگر اینها‬ ‫معترض هستند پس تروریست چه کسی است‪ .‬وی درباره اینکه چه‬ ‫تعداد از اتباع خارجی بازداشــت شــدند؟ گفت‪ :‬تعدادی از اتباع در‬ ‫اغتشاشــات اخیر دستگیر شدند‪ .‬اتهامشــان اجتماع و تبانی برای‬ ‫ارتــکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی بوده و برخی از انها با‬ ‫قرارهای نهایی الزم در مرحله دادسرا ازاد شدند و برخی نیز پرونده‬ ‫شــان جریان دارد‪ .‬ستایشی یاداور شد‪ :‬در رسیدگی به پرونده اتباع‬ ‫مجموعه ای در امور بین الملل و نیز اداره ای در دادستانی کل کشور‬ ‫تحت عنــوان اداره بین الملل داری م و این دو اداره به عالوه ســایر‬ ‫مبادی در این خصوص اقداماتی را به صورت منسجم انجام می دهند‬ ‫و این پرونده ها را مورد بررسی قرار دادند‪ .‬همچنین در حوزه معاونت‬ ‫بین الملل و حقوق بشــر هم کمیته ویژه ای با مشــارکت دادستانی‬ ‫تهران و ضابطین خاص که در این مورد ذی مدخل هستند‪ ،‬ماموریت‬ ‫جهت انجام تحقیقات را دارند‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایا‬ ‫حکم پرونده رســیدگی به شهید عجمیان صادر شده است یا خیر؟‬ ‫گفت‪ :‬با اســتناد به مدارکی که موجود است اهتمام بر این بوده در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن و با دقت کامل فرایند رســیدگی به پرونده‬ ‫اغتشاشگران صورت گیرد‪ .‬پرونده مشهد که دونفر از حافظان امنیت‬ ‫به شهادت رسیدند همین وضعیت را دارد و سرعت را در این فرایند‬ ‫ببینید یا در اصفهان و کرج به همین صورت است‪ .‬تحقیقات الزم در‬ ‫پرونده شهید عجمیان و محاکمه سریع متهمان در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از دستگیری متهمان و بعد از ارتکاب جنایت‪،‬‬ ‫کیفرخواســت متهمان پرونده شهید عجمیان در ‪ ۲۱‬ابان ماه صادر‬ ‫شد‪.‬برای ‪ ۱۶‬نفر از متهمان قرار جلب دادرسی صادر شد‪ .‬در ‪ ۹‬اذرماه‬ ‫کمتر از یک ماه پس از شهادت شهید عجمیان‪ ،‬جلسات دادگاه برای‬ ‫‪ ۱۳‬نفر از متهمان تشــکیل و دادگاه اطفال هم برای ‪ ۳‬نفر دیگر از‬ ‫متهمان که زیر ‪ ۱۸‬سال بودند تشکیل شد‪ .‬پس از رسیدگی ها‪ ،‬ختم‬ ‫رســیدگی صادر شــد و ‪ ۱۴‬اذرماه احکام اولیه صادر شــده است‪.‬‬ ‫ستایشــی تاکید کرد‪ :‬پنج نفر از متهمان که اقدامات موثر از قبیل‬ ‫ضرب به شهید با چاقو و ضرب او با مشت و لگد برای روی اسفالت‬ ‫را داشتند و منتهی به شهادت سید روح اهلل عجمیان شد‪ ،‬به اتهام‬ ‫افســاد فی االرض از طریق ارتکاب جرایــم علیه امنیت و حمله به‬ ‫مامــوران و فراجا و موجب برهم زدن نظم عمومی شــدند‪ ،‬به اعدام‬ ‫محکوم شدند و ‪ ۱۱‬متهم دیگر از جمله ‪ ۳‬متهم زیر ‪ ۱۸‬سال با توجه‬ ‫به نقش شان و میزان تاثیر اقدامات انها در شهادت شهید عجمیان‬ ‫به حبس های طویل المدت محکوم شدند‪ .‬احکام غیرقطعی است و‬ ‫در صــورت اعتراض قابلیت فرجام خواهی در دیــوان عالی را دارد‪.‬‬ ‫ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اخرین وضعیت پرونده اکبر‬ ‫طبری و اینکه شــما پیش از این گفته بودید پرونده اکبر طبری در‬ ‫دو اتهام مورد اعاده قرار گرفته و قرار بود در ‪ ۱۸‬مهرماه رســیدگی‬ ‫شود؟ گفت‪ :‬حکم پرونده در شعبه ‪ ۵‬دادگاه کیفری یک استان تهران‬ ‫صادر شده است و کلیه اموال موضوع بزه پولشویی ضبط شده و یک‬ ‫چهارم از اموال نیز به قیمت روز و با نظر کارشناس به عنوان جزای‬ ‫نقدی در نظر گرفته شــده است‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به‬ ‫سوالی درباره ازادی برخی از افراد در ایام برگزاری بازی های ایران در‬ ‫جام جهانی گفت‪ :‬برخی افرادی که بازداشت شده بودند در شب قبل‬ ‫یا روز بازی ســوم ایران در جام جهانی با تدابیر‪ ،‬تمهیدات و نظارتی‬ ‫که انجام شد‪ ،‬ازاد شدند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اتهام این افراد فعالیت تبلیغی‬ ‫علیه نظام جمهوری اسالمی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بود‬ ‫اما به دلیل مطالب ابراز شده و تدابیر اتخاذ شده منجر به صدور قرار‬ ‫وثیقه شد و با نگرش رافت اسالمی و ایجاد روحیه همدلی ازاد شدند‪.‬‬ ‫نظارت قضایی خاص برای افراد احضار شده و انان که احضار شدند‬ ‫و مراجعه نکردند در نظر گرفته شــده اســت و کسانی که اظهارات‬ ‫غیرمستند و بی مدرک و محرک و مشوق افکار عمومی برای شرکت‬ ‫در اشــوب داشــتند بدانند که تحت نظارت قضایی قرار دارند و اگر‬ ‫اقدامی انجام دهند مجدد فراخوانده خواهند شــد و باید پاســخگو‬ ‫باشند‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده شهید‬ ‫فخــری زاده گفت‪ :‬این پرونده ‪ ۱۵‬متهــم دارد و ‪ ۹‬نفر از متهمان‬ ‫پرونده شــهید فخری زاده‪ ،‬به اتهام مشارکت در افساد فی االرض از‬ ‫طریق ترور دانشمند هسته ای و مشارکت در همکاری های اطالعاتی‬ ‫و جاسوسی متهم هســتند و پرونده در دادگاه انقالب است‪ .‬وی در‬ ‫رابطــه با پرونده حبیب فــرج اهلل چعب هم گفت‪ :‬اتهام این فرد هم‬ ‫افساد فی االرض اســت‪ .‬حکم اعدام او صادر شده و تقاضای فرجام‬ ‫خواهی کرده است‪ .‬ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص اخرین‬ ‫وضعیت پرونده شــارمهد گفت‪ :‬اتهام این فرد افســاد فی االرض از‬ ‫طریق طراحی و انجام اقدامات تروریستی است و به زودی حکم این‬ ‫پرونده هم صادر می شــود‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه ســال گذشته نخستین جلســه دادگاه رسیدگی به‬ ‫خسارت ناشی از شهادت سردار سلیمانی در شعبه ‪ ۵۵‬دادگاه عمومی‬ ‫و حقوقی تهران برگزار شد اما تاکنون رایی در این رابطه صادر نشده‬ ‫اســت و اینکه چه زمانی رای این دادگاه صادر خواهد شــد؟ گفت‪:‬‬ ‫شهادت این شهید عزیز در دو محور حقوقی و کیفری مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در رابطه با جنبه کیفری‪ ،‬با توجه به اینکه شــرایط ان‬ ‫حوزه ارتباطات بین المللی نیز اســت‪ ،‬در دادســرای ناحیه عمومی‬ ‫انقالب تهران ویژه امور بین الملل رســیدگی می شود‪ ،‬پرونده مورد‬ ‫رســیدگی واقع شده اســت و قرار نهایی برای این پرونده در شرف‬ ‫صدور است‪ .‬ستایشی ادامه داد‪ :‬نسبت به اینکه وزارت خارجه در این‬ ‫زمینه چه اقداماتی انجام داده اســت باید از ظرفیت های کنوانسیون‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬برابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برخوردار شویم و وزارت‬ ‫امور خارجه نیز نهایت تالششــان را برای بهره مندی از این ظرفیت‬ ‫داشتند و با حافظ منافع ایران در سوئیس مکاتباتی را انجام دارند که‬ ‫این اقدامات در جهت نهایی شــدن موضوع و رسیدن به هدف موثر‬ ‫است‪ .‬در رابطه با شعبه ‪ ۵۵‬اقدامات درحال رسیدگی است و با توجه‬ ‫به حساسیت های موجود این اقدام با دقت و سرعت و نظارت رئیس‬ ‫کل دادگستری استان تهران در حال انجام است و به محض وصول‬ ‫نتیجه‪ ،‬موارد به ســمع و نظر مردم خواهد رسید‪ .‬وی درباره موضوع‬ ‫حجاب گفت‪ :‬بحث حجاب بحث یک قوه نیست و فراقوه ای است و‬ ‫در موضوع حجاب باید ســه قوه بحث کنند و کارشناســانه تصمیم‬ ‫گیرند‪ .‬اینگونه نیســت که یک قــوه بخواهد در مورد حجاب اظهار‬ ‫نظری بکند‪ .‬در ســه قوه جلسات برقرار اســت و کارشناسان قوه‬ ‫قضاییه هم در این کارگروه ها هســتند و در حال بررســی حجاب و‬ ‫عفاف هســتند و راهکارهایی از دادستان کل هم به مبادی ذیربط‬ ‫داده شــده است‪ .‬موضوع حجاب فرهنگی است‪ .‬بحث حجاب دارای‬ ‫پیشــینه است و ما معتقدیم همه باید از ارزش های خودمان صیانت‬ ‫کنیم و نسبت به این ارزش ها حساسیت به خرج دهیم‪ .‬ما به دنبال‬ ‫بررســی راهکارهای عفاف و حجاب هستیم‪ .‬ستایشی در پاسخ به‬ ‫سوالی در خصوص «احکام تایید شده برخی اغتشاشگران» گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دستورالعمل های صادره از ناحیه‬ ‫دادستانی کل کشور‪ ،‬تشکیل شعب خاص بازپرسی از قضات باسابقه‬ ‫استفاده شده و تحقیقات به صورت شبانه روزی انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عمده پرونده های مهم منتهی به صدور کیفرخواست شده و به‬ ‫دادگاه ارسال شده است‪ .‬در رابطه با دادگاه هم باید گفت که قاضی‬ ‫دادگاه بــا توجه به مفاد کیفرخواســت و ابعاد پرونده و جامع نکات‬ ‫مطروحه در پرونده‪ ،‬مبادرت به گرفتن تصمیم می کند‪ .‬این تشخیص‪،‬‬ ‫تشخیص قاضی است‪ .‬اما باید گفت که سرعت توام با دقت برای ما‬ ‫مهم است و تالش داریم کلیه پرونده ها با توجه به دو مولفه‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلیف شود و توصیه قوه قضائیه به دادگاه صالحه این است کسانی‬ ‫که واجد رافت هســتند را مد نظر قرار دهنــد و بعد از صدور رای‬ ‫تاسیسات ارفاقی را هم لحاظ کنند‪ .‬در رابطه با مسببان حوادث هم‬ ‫اعتقاد ما این اســت که تنبیه و بازدارندگی باید متناســب با جرم و‬ ‫عبرت اموز باشد‪ .‬ستایشی در خصوص احتمال صدور مجازات های‬ ‫جایگزین حبس برای بازداشتی های حوادث اخیر گفت‪ :‬قانون به طور‬ ‫خاص برای این موارد تصمیم گیری کرده است‪ .‬ستایشی در خصوص‬ ‫پرونده های مربوط به محاربه در اغتشاشات اخیر گفت‪ :‬در اغتشاشات‬ ‫اخیر تا این لحظه ‪ ۷‬نفر در رابطه با حکم محاربه و افساد فی االرض‬ ‫محکومیت بدوی دریافت کردند‪ .‬اگر این افراد اعتراض به رای داشته‬ ‫باشند حسب مورد قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند‪.‬‬ ‫برخی از پرونده ها هم فرجام خواهی شــده اســت‪.‬وی در پاسخ به‬ ‫سوالی درباره بولتن های منتشر شده از سوی یکی از خبرگزاری های‬ ‫داخلی گفت‪ :‬ما متاسفیم که این اتفاق برای خبرگزاری وزین فارس‬ ‫رخ داد‪ .‬چیزی که بتوان بولتن های منتشر شده در فضای مجازی را‬ ‫ارتباط داد یا ارتباطش با خبرگزاری و ساختار و سازمان خبرگزاری‬ ‫فارس مشخص باشد‪ ،‬دریافت نشــده است‪ .‬ما چیزی که مربوط به‬ ‫خبرگزاری فارس و مربوط به مجموعه ارزشی سپاه پاسداران باشد را‬ ‫دریافت نکردیم‪ .‬یکی از افراد شاخص این خبرگزاری اخبار را بدون‬ ‫صحت ســنجی جمع اوری کرد ه و همیــن موارد مورد تعرض واقع‬ ‫شــده است‪ .‬فردی در این زمینه مرتکب این اقدام و عمل شده و به‬ ‫موجب قرار صادره در بازداشت است‪ .‬تحقیقات از این فرد ادامه دارد‬ ‫و بولتن ها به مجموعه سپاه پاسداران ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫اخرین خبرها از کمیته هنرمندان بازداشتی به روایت محمدمهدی عسگرپور‬ ‫رئیس هیئت مدیره خانه ســینما با اشــاره به اینکه کمتر از ‪ ۴۰‬نفر‬ ‫از ســینما و بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر از حوزه های مختلف هنر در بازداشت‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت که یک درخواســت از کمیته پیگیری هنرمندان‬ ‫بازداشــتی نسبت به مسائل دانشــجویان هنر مطرح شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» به نقل از ایسنا‪ :‬محمدمهدی عسگرپور درباره‬ ‫اخرین وضعیت سینماگرانی که در جریان ناارامی های اخیر جامعه‬ ‫دچار مشکالتی شده اند بیان کرد‪ :‬انچه برای سینماگران اتفاق افتاده‬ ‫همانطور که پیش تر گفتم انواع و اقسام مختلف دارد و من صرفا درباره‬ ‫فهرستی صحبت می کنم که مسائل ان ها در کمیته حقوقی تشکیل‬ ‫شده برای هنرمندان پیگیری می شود‪ .‬البته این کمیته را دیگر فقط‬ ‫مختص ســینماگران نمی توان دانست چون پیگیری امور مربوط به‬ ‫هنرمندان از خانه موسیقی و خانه تئاتر را هم دنبال می کند و اخیرا ً رفع برخی مشکالت شده و تعدادی از همکاران ما با قید وثیقه سنگین‬ ‫هنرمندان تجسمی هم اضافه شده اند؛ بنابراین می توان ان را کمیته و برخی هم بدون قید و یا وثیقه سبک تر ازاد شده اند؛ در واقع تا حدی‬ ‫حقوقی مرتبط با هنرمندان دانست‪ .‬وی افزود‪ :‬وضعیت سینماگران این ماجرا سبک شده اما همکاران جدیدتری هم اخیرا ً به این فهرست‬ ‫به چند دسته ی بازداشتی‪ ،‬احضار یا توقیف پاسپورت تقسیم بندی اضافه شده اند‪ .‬عســگرپور بیان کرد‪ :‬یک مسئله مهم که ما در روند‬ ‫می شود که برای برخی از ان ها حکم قطعی وجود دارد و برای برخی پیگیری ها با ان مواجه شدیم این بود که وضعیت این هنرمندان را از‬ ‫هم هیچ حکمی نیست‪ .‬البته اخیرا ًمطلع شدم که برای برخی همکاران یک کانال نمی توانستیم پیگیری کنیم و ظاهرا ً دو یا سه کانال وجود‬ ‫محدودیت دیگری را هم ایجاد می کنند و ان هم ممنوعیت از معامله دارد‪ ،‬در حالی که قب ً‬ ‫ال محدودتر بود اما االن گویا بیشتر شده و همین‬ ‫و خرید و فروش است که فعال اطالعات دقیق تری درباره ان ندارم و موضوع‪ ،‬پیگیری ها را سخت تر و سردرگمی را بیشتر می کند‪ .‬عالوه‬ ‫نمی دانم حکمی برای ان صادر شده است یا خیر! اما برخی هنرمندان براین‪ ،‬تشــخیص این موضوع که ایا اتفاق های رخ داده از سوی چند‬ ‫که در این مسئله دچار محدودیت شده اند‪ ،‬این موضوع را اطالع داده اند‪ .‬کانال حاصل یک سردرگمی است یا استراتژی‪ ،‬بسیار سخت شده و‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نتیجه ی کار کمیته ی حقوقی هنرمندان تاکنون منجر به تمام این ها منجر شده که یک فضای غیر منطقی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫«فالش نوازی ارکستر ملی» دروغ از اب درامد!‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪910‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫برای دوره سی وپنجم صورت گرفت؛‬ ‫امضای تفاهمنامه برگزاری‬ ‫جشنواره فیلم های کودک و‬ ‫نوجوان در اصفهان‬ ‫در دیدار مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی با شهردار‬ ‫و مسئوالن شهری و فرهنگی استان اصفهان تفاهم نامه‬ ‫برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان به امضا رســید‪ .‬در دیدار مدیرعامل‬ ‫بنیاد فارابی با شــهردار اصفهان که عصر روز دوشــنبه‬ ‫‪ ۱۴‬اذر به میزبانی شــهرداری اصفهان برگزار شد؛ سید‬ ‫مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی و دبیر‬ ‫جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با‬ ‫ابراز رضایت از تعامل صورت گرفته برای تداوم میزبانی‬ ‫اصفهان از این رویداد سینمایی گفت‪ :‬در ابتدای پذیرش‬ ‫مسئولیت در فارابی بعد از ارزیابی جشنواره به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که در سال های اخیر جشنواره نتوانسته کمکی‬ ‫به روند تولید ســینمای کودک داشته باشد و باید برای‬ ‫این موضوع به یک راهکار اجرایی می رسیدیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫چندین جلسه کارشناسی با موضوع اسیب شناسی روند‬ ‫‪ ۳۴‬دوره جشــنواره برگزار شد و مدل چندین جشنواره‬ ‫مشابه جهانی را مورد بررســی قرار دادیم و درباره ایده‬ ‫برگزاری ‪ ۲‬ســاالنه جشنواره نیز جلســات متعددی را‬ ‫با کارشناســان برگزار کردیم و در نهایت به این نتیجه‬ ‫رســیدیم که برگزاری ‪ ۲‬ســاالنه هم تولید و هم کلیت‬ ‫جشنواره را تحت الشعاع قرار می دهد‪ .‬دبیر جشنواره بین‬ ‫المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ادامه داد‪ :‬البته اگر‬ ‫قرار بود به شــیوه قبل جلو برویم برای ما در فارابی نیز‬ ‫کاری نداشــت تا هزینه ساخت چند فیلم مایکروفری و‬ ‫ضرب االجلی را بدهیم تا صرفاً در جشنواره به نمایش در‬ ‫بیایند اما این شــیوه نه برای جشنواره و نه برای کلیت‬ ‫سینمای کودک و نوجوان عایدی خاصی نداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل فارابی خاطرنشــان کرد‪ :‬در بررســی های‬ ‫کارشناســی به ایده ایجاد صندوق حمایت از سینمای‬ ‫کودک و نوجوان رسیدیم تا بتوانیم بصورت عملیاتی و‬ ‫با مشــارکت استان میزبان و سرمایه گذاران دیگر مسیر‬ ‫تولید در ســینمای کودک و نوجوان را توام با جشنواره‬ ‫احیا کنیم و از این منظر جشنواره نیز اثرگذاری خود را‬ ‫پیدا کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مســاله مهم بعدی لزوم تغییر‬ ‫نگاه در میزبانی از جشنواره کودک و نوجوان بود و اصرار‬ ‫داشتیم که شهرهای متقاضی میزبانی نگاه استانی به این‬ ‫رویداد ملی و بین المللی نداشته باشند که خوشبختانه‬ ‫در تعامل با دوســتان اصفهان به مدل منسجم‪ ،‬واحد و‬ ‫کارامد رسیدیم‪ .‬جوادی در خاتمه صحبت هایش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به اعتقاد ما جشنواره بین المللی فیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانان مهمترین رویداد ســینمایی کشــور اســت‬ ‫چــرا که اگر برای کودک و نوجــوان خوراک مطلوب و‬ ‫مفید فرهنگی فراهم کنیم اینده کشــور را ساخته ایم‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬در ادامه این دیدار علی قاسم زاده‬ ‫شــهردار اصفهان گفت‪ :‬ضمن احترام بــه تعلق خاطر‬ ‫به شــهر اصفهان‪ ،‬باید بدانیم که ما در قبال جشــنواره‬ ‫بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رسالت ملی و‬ ‫فراملی بر دوش داریم‪ .‬وی با بیان اینکه ما زمانی نسبت‬ ‫به برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان خوشحال خواهیم بود که تمام کودکان ایران‬ ‫و جهان منتظر برگزاری این بزرگترین رخداد فرهنگی‬ ‫در عرصــه کودک و نوجوان باشــند‪ ،‬گفت‪ :‬جشــنواره‬ ‫بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان باید همچون‬ ‫جام جهانی مخاطبان جهانی چشم انتظار داشته باشد‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان تاکید کرد‪ :‬گرچــه در لوای برگزاری‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‪ ،‬شهر‬ ‫اصفهان نیز بهره مند خواهد شد‪ ،‬اما باید تدابیری از سوی‬ ‫شهرداری اصفهان اندیشیده شود تا یک نگاه فرا شهری‪،‬‬ ‫ملی و فراملی بر این جشــنواره حاکم شــود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه گرچه شهرداری اصفهان سهامدار صندوق حمایت‬ ‫از فیلم کودک و نوجوان خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬باید یک نگاه‬ ‫ملــی و فراملی در این بخش داشــت و نســبت به تمام‬ ‫فیلمسازان کودک و نوجوان در عرصه ملی نقش حمایتی‬ ‫ایفا کنیم‪ .‬شهردار اصفهان با تاکید مجدد بر اینکه برگزاری‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برای‬ ‫شهر بزرگ اصفهان ارزش افزوده خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫سلسله برنامه ریزی هایی را تدوین کرد که پس از ‪ ۳۵‬سال‬ ‫برگزاری موفق جشنواره به تدریج این جشنواره به جایگاه‬ ‫خاص خود در عرصه بین المللی دست یابد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور‪ :‬پروژه ضدانقالب در تعطیلی بازار شکست خورد‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪910‬‬ ‫گزارش‬ ‫چند درصد از معابر شهر‬ ‫تهران جهت تردد معلوالن‬ ‫مناسب سازی شده است؟‬ ‫ســوده نجفی صبح امروز در جریان یکصد و دوازدهمین‬ ‫جلسه شورای شهر تهران و در نطق پیش از دستور جلسه‬ ‫امروز‪ ،‬به مناسبت‪ 12‬اذرماه روز جهانی معلوالن با بیان اینکه‬ ‫از سال ‪ 1992‬سازمان ملل ‪ 3‬دسامبر (مصادف با ‪ 12‬اذر) را‬ ‫به عنوان روز جهانی معلوالن نامگذاری کرده که هدف از این‬ ‫نامگذاری ترویج درک مسائل مربوط به معلوالن و حمایت‬ ‫از کرامت‪ ،‬حقوق و رفاه انها اســت ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روز جهانی‬ ‫معلوالن به دنبال اگاهی بخشی از دستاوردهای افراد معلول‬ ‫در جنبه های مختلف زندگی مثل سیاست‪ ،‬اجتماع‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫فرهنگ است‪ .‬وی با بیان اینکه شعار سال ‪ 2022‬روز جهانی‬ ‫معلوالن «راه حل های تحول افرین برای توسعه فراگیر‪ ،‬نقش‬ ‫نواوری در ایجاد جهانی در دســترس و برابر» است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شعار امسال روز جهانی معلوالن که بر نواوری تاکید دارد و‬ ‫شامل نواوری برای توسعه فراگیر اشتغال معلوالن‪ ،‬نواوری‬ ‫برای توسعه فراگیر در کاهش نابرابری معلولیت است‪.‬‬ ‫نجفی با اشاره به اینکه براساس تعریف سازمان بهداشت‬ ‫جهانی‪ ،‬به اختالل یا ناتوانی فرد که او را از انجام نقش طبیعی‬ ‫باز می دارد‪ ،‬معلول گفته می شود گفت‪ :‬در حال حاضر حدود‬ ‫‪ 15‬درصد از جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل‬ ‫می دهند که این امار در کشــورهای در حال توسعه بسیار‬ ‫بیشتر است‪ .‬عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان‬ ‫اینکه براســاس برخی گزارش ها و امارهای ارائه شده ‪80‬‬ ‫درصد معلوالن جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران نیز حدود یک میلیون و ‪ 467‬هزار‬ ‫و ‪ 805‬معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که‬ ‫بر اساس اخرین امارها و سرشماری ها‪ ،‬جمعیت معلوالن در‬ ‫تهران بین ‪ 900‬هزار تا یک میلیون تن است‪ .‬نجفی با بیان‬ ‫اینکه متاســفانه ان طور که شایسته است به رفع نیازها و‬ ‫برطرف کردن مشکالت معلوالن پرداخته نشده است عنوان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از بدیهی ترین حقوق معلولین که منطبق بر حقوق‬ ‫شهروندی است و باید بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق‬ ‫معلوالن انجام شود‪ ،‬مناسب سازی معابر شهری است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به حدود ‪ 900‬هزار تن معلول در شهر‬ ‫تهران باید ‪ 12‬هزار کیلومتر پیاده رو مناسب سازی شود اما‬ ‫براساس گزارشی که از ستاد مناسب سازی فضاهای شهری‬ ‫دریافت کرده ام‪ ،‬تنها ‪ 3/2‬درصد از معابر شهر تهران یعنی‬ ‫‪ 228‬کیلومتر معبر اصلی و فرعی برای معلولین مناســب‬ ‫سازی شده است و ‪ 5/14‬درصد معابر شهر تهران که تقریبا‬ ‫‪ 1437‬کیلومتر معبر فرعی و اصلی است فاقد مناسب سازی‬ ‫است‪ .‬عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه‬ ‫امار ارائه شده فقط مربوط به مناسب سازی معابر شهر برای‬ ‫استفاده معلوالن است که نشان می دهد مدیریت شهری از‬ ‫ابتدا تاکنون کمترین توجه را برای مناسب سازی داشته اند‬ ‫ادامهداد‪:‬شایدتحققدیگرمطالباتمعلوالنهمچوناشتغال‬ ‫و کاهش نابرابری اجتماعی‪ ،‬فرهنگی از عهده مدیریت شهری‬ ‫خارج باشد و نیازمند توجه کالن در نظام اجرایی کشور باشد‬ ‫اما مناسب سازی معابر شهر و الزام ساختمان های مسکونی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اداری و ورزشی در حال ساخت به نیازهای‬ ‫این قشــر از جامعه کمترین کاری است که شورای شهر و‬ ‫شهرداری می تواند انجام دهد‪.‬‬ ‫رئیسکمیتهسالمتشورایشهربااشارهبهاینکهمتاسفانه‬ ‫انچه که به عنوان مناسب سازی ساختمان ها در نظر گرفته‬ ‫شــده است به باالبر خالصه شده که برخی از افراد باالبری‬ ‫موقت و صوری جلوی در جانمایی می کنند و همان باالبر را‬ ‫بعد از گرفتن پایان کار و مجوز ساختمانی‪ ،‬حذف و پله های‬ ‫فراوان نصب می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ضرورت دارد کمیسیون‬ ‫معماری و شهرسازی شورای شهر همچنین معاونت مربوطه‬ ‫در شهرداری به این موضوع توجه داشته باشند و حداالمکان‬ ‫در مناسب سازی معابر تنها به این ایتم اکتفا نکنند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه بر اساس قانون حمایت‬ ‫از حقوق معلوالن‪ ،‬وظایف شهرداری ها مشخص و به صراحت‬ ‫بیان شده است ادامه داد‪ :‬از شهردار تهران می خواهم به جد‬ ‫نســبت به وظایف خود در مــواد ‪ 15-8-5-4‬و ‪ 20‬قانون‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن پیگیری های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫نجفی عنوان کرد‪ :‬انچه در خصوص معلوالن بوضوح قابل‬ ‫مشاهده است عدم عمل به قانون است‪ .‬قانونگذار برای این‬ ‫قشر از جامعه حقوقی همچون اشتغال‪ ،‬مسکن و مناسب‬ ‫ســازی وضع کرده است اما اجرا نمی شود و گویا استنکاف‬ ‫از قوانین به یک باب در مدیریت اجرایی کشور تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬ان از قانون هوای پاک که بارش باران به دادمان رسید‬ ‫و بعد از روزها تنفس هوای الوده‪ ،‬چند روزی نجاتمان داد‬ ‫و ایــن هم از قانون حمایت از حقوق معلوالن! عضو هیئت‬ ‫رئیسه شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرد دستگاه های‬ ‫مســئول در خصوص حمایت از حقوق معلوالن به وظایف‬ ‫قانونی خود عمل کنند‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬معلوالن به قانون‬ ‫و وعده و وعید نیاز ندارند بلکه عمل می خواهند‪ .‬ان شاءاهلل‬ ‫شورای شهر تهران و مدیریت شهری در دور ششم بتواند‪،‬‬ ‫در راستای وظایف و مسئولیت های خود نسبت به معلوالن‬ ‫اقدامات عملی قابل مشاهده در سطح شهر انجام دهد‪.‬‬ ‫سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به فراخوان و تالش جریان ضد انقالب برای تعطیلی بازار و کسب و کارها گفت‪ :‬تمامی اصناف از صنف طالفروشان‬ ‫گرفته تا قماش فروشــان و همه صنوف به طور کامل مشغول فعالیت هستند و امنیت الزم هم تامین شده برای فغالیت انان تامین شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در مواردی بازاریان در‬ ‫صورت باز کردن مغازه ها به حمله تهدید شدند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حافظان امنیت برای تامین امنیت کسبه در بازار حضور دارند‪ .‬میراحمدی اظهار داشت‪ :‬امروز بازارها در شهرهای مختلف‬ ‫مانند روزهای گذشته فعالیت صنفی خود را داشته اند و مشکل خاصی در استان ها و بویژه کالنشهرها گزارش نشده است‪ .‬معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ادامه داد‪ :‬در شیراز تعدادی‬ ‫از کســبه به دلیل تهدید عناصر ضدانقالب مجبور به تعطیل کردن موقت واحد خود شدند که اقدامات الزم در این زمینه برای رفع ان انجام شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در اذربایجان غربی و‬ ‫شهرهای کردنشین این استان همه بازاریان مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس در مراسم روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‪:‬‬ ‫علت اصلی نارضایتی ها‪ ،‬ریشه در مسائل اقتصادی و ناکارامدی ها دارد‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید به مطالبات اساسی‬ ‫و جدی مردم توجه شــود تاکید کرد‪ :‬باید قبــول کنیم که نیازمند‬ ‫نوسازی حکمرانی و حکمرانی نو هستیم و البته اگر حکمرانی در زمان‬ ‫و جغرافیای خود اتفاق نیفتد‪ ،‬فایده ندارد؛ زمانی که جوانی امید نداشته‬ ‫باشــد‪ ،‬نتواند ازدواج کند و حتی نتواند ارزوی خرید مسکن و خرید‬ ‫خودرو داشــته باشد‪ ،‬براورده کردن این خواسته ها در ‪ ۴۰‬سالگی نیز‬ ‫برای او ارزشی ندارد بنابراین حکمرانی باید در زمان و جغرافیای خود‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬دکتر محمدباقر قالیباف صبح دیروز (سه شــنبه‪ 15 ،‬اذر‬ ‫ماه) در نشســت صمیمی با دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که به‬ ‫مناسبت روز دانشجو در محل این دانشگاه برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬این روز‬ ‫عزیز را به همه برادران و خواهران گرامی عرض تبریک و تهنیت دارم‬ ‫و همچنین به اســاتید حاضر در جمــع و همکاران خودم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی خوشامد می گویم‪ ،‬برای بنده باعث خوشحالی بود که‬ ‫این فرصت فراهم شــد تا مجددا ً به دانشگاه تربیت مدرس بیایم که‬ ‫بخشی از عمرم و بهترین دوران زندگی ام را در این دانشگاه گذراندم‪ .‬از‬ ‫اینکه امروز توفیق دارم در خدمت دانشــجویان در این دانشگاه باشم‪،‬‬ ‫خداونــد بزرگ را شــاکرم‪ .‬رئیس مجلس شــورای اســامی ضمن‬ ‫گرامیداشت اساتید خود در این دانشگاه گفت‪ :‬استاد حسین شکوری؛‬ ‫استادی که با کهولت ســن و بیماری همواره بیشترین وقت را برای‬ ‫دانشجویان می گذاشت‪ .‬یادی کنیم از دکتر پرهیزگار که حق استادی‬ ‫بر گردن ما داشت‪ ،‬همچنین جا دارد از اساتید حاضر در جمع از جمله‬ ‫اســتاد حافظ نیا که در مقاطع لیســانس‪ ،‬فوق لیســانی و دکترا در‬ ‫محضرشان شاگردی کردم‪ ،‬همچنین سرکار خانم میرحیدر از اساتید‬ ‫این دانشگاه قدردانی می کنم و امیدوارم سالمت باشند‪ .‬قالیباف با اشاره‬ ‫به تاریخچه روز دانشجو اضافه کرد‪ :‬روز دانشجو روزی بوده است که ‪3‬‬ ‫دانشــجوی عزیز کشور در مقابل پای معاون رئیس جمهور امریکا به‬ ‫شهادت رسیدند در حالی که ‪ 4 – 3‬ماه بیشتر از کودتای ننگین ‪28‬‬ ‫مرداد سال ‪ 1332‬نگذشته بود‪ .‬روزی که امریکا با دخالت مستقیم و‬ ‫کودتای نظامی‪ ،‬دولت ملی ایران را ساقط کرده بود لذا فلسفه حضور ما‬ ‫به عنوان روز دانشجو تا به امروز این مسئله بوده است‪ .‬از اینکه انقالب‬ ‫اســامی این فرصت را به ما داده تا روز دانشجو را گرامی بداریم باید‬ ‫درس بگیریم که از فلسفه و مناسبت این روز فاصله نگیریم‪ .‬این روز‬ ‫نشان داده که ایران برای ما عزیز است‪ ،‬همچنین این روز به ما نشان‬ ‫داده که عزت کشور‪ ،‬استقالل کشور‪ ،‬هویت‪ ،‬سرزمین و خاک ما مهم‬ ‫اســت‪ .‬رئیس قوه مقننه کشورمان با اشــاره به صحبت های یکی از‬ ‫دانشجویان در رابطه با اینکه کشوری قدرتمند هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬امروز ما‬ ‫کشوری قوی‪ ،‬مستقل و قدرتمند هستیم و انقالب اسالمی این فرصت‬ ‫را برای ما فراهم کرد‪ .‬امامی که جز برای خدا کالمی نگفت و جز در راه‬ ‫خدا گامی بر نداشــت؛ ان مرد الهی با این ملت شــجاع و مبتنی بر‬ ‫سنت های الهی در عصر مظلومیت و حاشیه نشینی دین و معنویت‪ ،‬این‬ ‫احیای مجدد به اسالم و عزت به مسلمین را رقم زد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما قوی هستیم از این بابت که گفتمان‪ ،‬حرف و منطق برای دنیا مبتنی‬ ‫بر مکتب الهی و اهل بیت داریم‪ .‬قالیباف تصریح کرد‪ :‬ایران ما قدرت‬ ‫توطئه ای که به هر شکلی از داخل و‬ ‫ ‬ ‫دارد به این معنی که علیرغم هر‬ ‫خارج با محوریت امریکا و رژیم صهیونیســتی و باقی ایادی شان برای‬ ‫براندازی و حتی تغییر رفتار در برابر فرهنگ غرب و استکبار انجام شد‪،‬‬ ‫ایســتاده ایم‪ .‬وی با یاداوری اتفاقات دهه شصت افزود‪ :‬ما زمانی را در‬ ‫کشور به سر بردیم که در عرض کمتر از دو ماه رئیس جمهور‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر‪ ،‬رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و چند هزار نفر از مردم در‬ ‫کف خیابان ها ترور شــده و به شهادت رسیدند اما این کشور و مردم‬ ‫مقابل این توطئه ها ایستادگی کردند و عقب ننشستند‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ما امروز در یک تحریم دائمی با تغییر شکل تحریم از ابتدای انقالب تا‬ ‫امروز قرار داریم‪ .‬اما امروز به زحمت یکایک شما اساتید و دانشجویان‬ ‫و مردم عزیزی که مطابق با صحبت های امام خمینی (ره) ‪ -‬کسانی تا‬ ‫انتها پای انقالب خواهند ماند که طعم فقر را چشــیده باشــند ‪ -‬در‬ ‫عرصه های علم و دانش و در حوزه های نانو‪ ،‬بایو‪ ،‬هوافضا‪ ،‬مهندســی‬ ‫علیرغم همه محدودیت ها در کشور و دنیا افتخار کسب کردیم لذا ایران‬ ‫ما قوی است‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬امروز رفتارهای‬ ‫امریکا از همان جنس دهه ‪ 30‬است که منتهی با روش ها‪ ،‬تکنولوژی‬ ‫و ابزارهای دهه سوم قرن ‪ 21‬که از یک مدیریت مکانیکی‪ ،‬داینامیکی‬ ‫به یک مدیریت سایبرنتیکی تغییر پیدا کرده و علیه انقالب اسالمی و‬ ‫ایران عزیز ما اقدام می کنند؛ اینها هم با ایران‪ ،‬هم با اســام و انقالب‬ ‫اسالمی و همچنین با خوانش ما از اسالم و اندیشه ما از اسالم و اندیشه‬ ‫سیاسی امام مخالف هستند‪ ،‬همچنین این افراد با ایران و ایرانی و این‬ ‫سرزمین و اسالم و این فرهنگ مخالف هستند‪ .‬وی با تاکید بر این که‬ ‫علت این عکس العمل دشمنان‪ ،‬اقدام شجاعانه و قدرتمندانه این ملت‬ ‫در مقابل توطئه هاســت اضافه کرد‪ :‬ملتی که در مظلومیت تمام در‬ ‫دوران دفــاع مقدس جنگید و در اوج محرومیت با وجود مشــکالت‬ ‫اقتصادی و محاصره های علمی را تحمل کرد‪ .‬وی با اشاره به یک نمونه‬ ‫از طراحی های دشــمن علیه کشورمان گفت‪ :‬از دهه ‪ 70‬قوانینی در‬ ‫عدم اشــاعه مسائل هسته ای و علم هسته ای به ما تحمیل کرده اند و‬ ‫البته قدرت جمهوری اسالمی سبب شده که امروز از مسیر قانونی و از‬ ‫مسیر اژانس هسته ای با افتخار خودش را در باشگاه هسته ای دنیا قرار‬ ‫داد و این امر منحصر به جمهوری اسالمی ایران است‪.‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫می خواهم صادقانه با شــما سخن بگویم امروز این دشمن قداره بند از‬ ‫درون کشور امده و بر زخم های کهنه که ناشی از ضعف های مدیریتی‬ ‫و ندانم کاری های امثال بنده است‪ ،‬استفاده کرده اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫داشــتن جوانانمان با انگیزه باید اماده باشــیم و با یک تحول‪ ،‬مسائل‬ ‫اقتصادی را حل کنیم‪ ،‬ما باید قادر باشــیم تمامی مســائل اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی و تربیتی کشور را حل کنیم‪ .‬دکتر قالیباف با بیان‬ ‫اینکه معتقدم حوادثی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاد در بستر مسائل‬ ‫اجتماعی و جنگ شناختی است‪ ،‬گفت‪ :‬اما تردید نکنید که علت اصلی‬ ‫نارضایتی هایی که می بینیم ریشه در مسائل اقتصادی و ناکارامدی ها‬ ‫دارد‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس‬ ‫باید به موضوعات روز بپردازیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بعد از اتفاقات و مسائلی که‬ ‫درباره خانم مهسا امینی رخ داد‪ ،‬مجلس به موضوع این پرونده ورود کرد‬ ‫و گزارشی ارائه داد که در ان امده است که باید نسبت به گشت ارشاد‬ ‫تجدیدنظر شود‪ .‬وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید به مطالبات اساسی‬ ‫و جدی مردم توجه شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید تحول اساسی را دنبال کنیم‬ ‫و باید حکمرانی نو و نوسازی حکمرانی را اجرا کنیم‪ ،‬به صراحت می گویم‬ ‫این حرف برای امروز و چند ماه اخیر نیســت بلکه از ربع قرن و حدود‬ ‫‪ 25‬سال است که ان را می گویم؛ از روزی که توفیق خدمت در نیروی‬ ‫هوایی ســپاه و هوافضا و نیروی انتظامی را داشــتم درباره ان صحبت‬ ‫می کردم و می گفتــم اگر افتخار و عظمت ایــران را می خواهیم باید‬ ‫کارامــدی دین در حکومت را به اثبات برســانیم‪ .‬قالیباف در ادامه با‬ ‫یاداوری اینکه از ســال ‪ 96‬از نوســازی حکمرانی و نوگرایی گفته ام و‬ ‫مربوط به این چند ماه نیست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬معتقدم باید قبول کنیم که‬ ‫نیازمند نوسازی حکمرانی و حکمرانی نو هستیم‪ ،‬این تحول مبتنی بر‬ ‫دو اصل خداباوری و مردم باوری و همچنین مبتنی بر مکتب امام (ره)‪،‬‬ ‫عدالت‪ ،‬معنویت و عقالنیت است‪ .‬رئیس قوه مقننه ادامه داد‪ :‬زمانی که‬ ‫حرف از حکمرانی می زنیم ارزش کانونی نوســازی نظام حکمرانی در‬ ‫کارامدی است و کارامدی را حق الناس می دانیم و اگر نظام حکمرانی‬ ‫کارامد نباشد‪ ،‬کارایی نیز ندارد البته در کنار ان زمان هم برای ادای دین‬ ‫را تکلیفی مهم و اساسی می دانیم و اگر حکمرانی در زمان و جغرافیای‬ ‫خود اتفاق نیفتد‪ ،‬فایده ندارد؛ زمانی که جوانی امید نداشته باشد‪ ،‬نتواند‬ ‫ازدواج کند و حتی نتواند ارزوی خرید مســکن و خرید خودرو داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬براورده کردن این خواسته ها در ‪ 40‬سالگی نیز برای او ارزشی‬ ‫ندارد بنابراین حکمرانی باید در زمان و جغرافیای خود اتفاق بیفتد‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه تصریح کرد‪ :‬حرف من این اســت که امروز باید در کنار هم‬ ‫همفکری کنیم و به همه ابعاد حکمرانی توجه داشته باشیم البته در این‬ ‫جمع نظرات متفاوتی وجود دارد و اختالف نظر و اختالف ســلیقه هم‬ ‫داریم اما حتماً فصل مشترک و تفاهم نیز داریم چنانچه شهید بهشتی‬ ‫نیز گفته است اگر تنها ‪ 20‬درصد تفاهم در زمینه ای وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫همین ‪ 20‬درصد‪ ،‬زمینه اغاز همکاری است تا بقیه اختالف سلیقه ها نیز‬ ‫برطرف شود لذا نوع واکنش امروز شما نشان می دهد همه شما رفاه و‬ ‫پیشرفت کشور را می خواهید و این تفاهم از عکس العمل جلسه روشن‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یا ممکن است ما در حوزه مصرف کاالهای فرهنگی‬ ‫متفاوت باشیم و سلیقه های مختلفی در نوع موسیقی که می شنویم و‬ ‫فیلم هایی که می بینیم داشته باشیم اما به نظر می رسد همه ما در تربیت‬ ‫صحیــح فرزندان برای مســئولیت پذیری اتفاق نظر داریم و کســی‬ ‫نمی خواهد تربیت فرزندانش به گونه ای باشد که در جامعه مسئولیت پذیر‬ ‫نباشد‪ .‬قالیباف با اشاره به نظرات افراد در حوزه سیاسی اذعان داشت‪:‬‬ ‫ممکن اســت روی میزان ورود شــورای نگهبان به موضوع انتخابات‬ ‫اختالف نظر داشــته باشــیم اما همگی اتفاق نظر داریم که باید همه‬ ‫گروه ها و همه سلیقه ها در انتخابات حاضر باشند؛ اینها را می گویم چون‬ ‫من فردی نیستم که صرفا در حوزه نظری اقدام کنم بلکه فردی هستم‬ ‫که با عمل خود نظرم را نشان می دهم و از خرد جمعی استفاده می کنم‬ ‫لذا هر کجا حرفم با عمل من در گذشته همخوانی نداشت‪ ،‬روی ان خط‬ ‫بکشید‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت مردم باوری‪،‬‬ ‫نوگرایی و نگاه درست بیان داشت‪ :‬زمانی که توفیق خدمت در نیروی‬ ‫انتظامی را داشتم‪ ،‬علم برایم مهم بود لذا دانشگاه پلیس را در بهترین‬ ‫مــکان و به مدت ‪ 20‬ماه با بهترین امکانات و تجهیزات ســاختم و از‬ ‫نیروهای دانشگاه در ان استفاده کردم‪.‬‬ ‫خبرخوب رئیس سازمان بهزیستی کشور برای معلوالن‪:‬‬ ‫پوشش بیش از ‪ 50‬خدمت ستاره دار توانبخشی برای معلوالن‬ ‫رئیس ســازمان بهزیستی کشور بر ضرورت تقویت انگیزه های‬ ‫تحصیلی‪ ،‬تســهیل دریافت خدمات و افزایــش کیفیت زندگی‬ ‫دانش امــوزان با نیازهای ویژه تاکید کــرد و گفت‪ :‬اخیرا بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬خدمت ســتاره دار توانبخشــی تحت پوشش قرار گرفته‬ ‫و معلوالن می توانند بــا ‪ ۷۰‬درصد تعرفه بخش خصوصی‪،‬از این‬ ‫خدمات استفاده کنند‪ .‬علی محمد قادری در مراسم گرامیداشت‬ ‫روز جهانی معلوالن که در مجتمع اموزشی شهید محبی تهران‬ ‫برگزار شــد با بیان اینکه بهزیستی مفتخر به ارائه ‪ ۵۳‬خدمت و‬ ‫ماموریت به جامعه تحت پوشــش خود است گفت‪ :‬یکی از این‬ ‫ماموریت ها که شناســنامه کاری ســازمان بهزیستی محسوب‬ ‫می شــود‪ ،‬پیگیری امور افراد دارای معلولیت اســت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫انچه برای ما مهم اســت توجه بــه خانواده ها و مادران فداکاری‬ ‫اســت که فرزند با نیاز ویژه دارند و به امر اموزش و تربیت انها‬ ‫می پردازند‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مردمی‬ ‫سازی دولت و دســتگاه ها سیاست مهمی است که سالیان سال‬ ‫است در سازمان بهزیستی‪ ،‬سازمان اموزش و پرورش استثنایی‬ ‫و سازمان نوســازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس کشور شکل گرفته‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬اگــر خیرین و مــردم فداکار نبودند این گســتره‬ ‫خدمات را در کشــور نداشــتیم‪ .‬قادری به قانون جامع حمایت‬ ‫از معلوالن اشــاره و اظهار کرد‪ :‬اجرایی شدن مواد این قانون در‬ ‫حال پیگیری در کمیته ای اســت کــه معاون اول رئیس جمهور‬ ‫ریاســت ان را برعهده دارد‪ .‬اخیرا بیش از ‪ ۵۰‬خدمت ستاره دار‬ ‫توانبخشی تحت پوشــش قرار گرفته و معلوالن می توانند با ‪۷۰‬‬ ‫درصد تعرفه بخش خصوصی از این خدمات اســتفاده کنند‪ .‬وی‬ ‫بر ضرورت تقویت انگیزه های تحصیلی‪ ،‬تسهیل دریافت خدمات‬ ‫و افزایــش کیفیت زندگی دانش اموزان بــا نیازهای ویژه تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬سازمان بهزیســتی اقداماتی را در این زمینه انجام‬ ‫داده و هم افزایی که میان ســازمان بهزیستی و سازمان اموزش‬ ‫و پرورش اســتثنایی ایجاد شده نویدبخش جهش حداکثری در‬ ‫ارائه خدمات خواهد بود‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود‪ :‬در‬ ‫همین راستا با سازمان اموزش و پرورش استثنایی توافق کردیم‬ ‫طرح پایلوتی به عنوان مجموعه پردیس توانبخشی و اموزشی راه‬ ‫اندازی شــود که ضمن ارائه خدمات مختلف‪ ،‬در پرکردن اوقات‬ ‫فراغت فرزندان دارای معلولیت ما موثر باشد‪ .‬ما شهربازی و یک‬ ‫مجموعه حرفه ای که برای معلولین متناســب سازی شده باشد‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬قادری به فعالیت کمیته متناســب ســازی وزارت کشور‬ ‫که دبیرخانه ان در ســازمان بهزیستی است اشاره و عنوان کرد‪:‬‬ ‫مصوباتی دنبال می شوند تا شهرهای کم مانعی در کشور داشته‬ ‫باشیم‪ .‬چندماه قبل هتلی در تراز معلولین در مشهد افتتاح شد‬ ‫که اولین و تنها هتل در تراز معلولین است‪ .‬این هتل هفت سال‬ ‫بود که با مشــارکت یکی از خیرین در دست اجرا بود که اخیرا‬ ‫به سرانجام رســید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مردم باید بدانند که معلولیت‬ ‫و ســالمندی پدیده دور از ذهنی نیست‪ .‬از مادران فداکاری که‬ ‫فرزندشــان را علی رغم همه محدودیت ها که بخصوص از حیث‬ ‫اقتصادی وجود دارد مدیریت می کنند قدردانی می کنیم‪ .‬متولیان‬ ‫و مدیران مدارس که در رشــد و شکوفایی دانش اموزان اهتمام‬ ‫دارنــد باید تمام تالش خود را بــه کار بگیرند تا فردی به جهت‬ ‫محرومیت اقتصادی بازمانده از تحصیل نباشد‪.‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫تلفن تماس‪77851725 :‬‬ صفحه 6 ‫خیران مدرسهساز در چهارمحال وبختیاری ‪ ۶۲‬میلیارد ریال تعهد کردند‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان چهارمحال و بختیاری‪ :‬مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین دوره جشنواره خیران مدرسهساز پس‬ ‫از ‪ ۲‬ســال وقفه در ماه جاری‪ ،‬گفت‪ :‬خیران مدرسهساز ‪ ۶۲‬میلیارد ریال برای ساخت مدرسه را تعهد کردند‪ .‬سلمان کارگر افزود‪ :‬در بیست وچهارمین جشنواره خیران مدرسهساز استان‬ ‫عالوه بر تعهد مالی بیش از چهار هزار و ‪ ۴۵۰‬مترمربع زمین را نیز برای ســاخت مدرســه در مناطق مختلف استان تعهد کردند‪ .‬وی به تعهد ‪ ۳۰‬درصدی ساخت سه مدرسه ‪ ۹‬و ‪ ۶‬کالسه در‬ ‫اســتان توسط خیران در این جشنواره اشاره کرد و گفت‪ :‬تعهد احداث مدرسه در تمام شهرستانهای استان بوده است‪ .‬کارگر با اشاره به اینکه نیمی از مدارس استان استاندارد نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ ۱۲ :‬درصد این مدارس نیازمند تخریب و بازسازی و ‪ ۳۸‬درصد نیازمند مقاومسازی است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪910‬‬ ‫رییس سازمان فاوا شهرداری کرج در بازدید اصحاب رسانه‪:‬‬ ‫شهرداری کرج در ارایه خدمات الکترونیکی پیشگام است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬به منظور اشنایی با‬ ‫دستاوردها و برنامه های در دست اجرای سازمان فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات شــهرداری کرج جمعی از اصخاب‬ ‫رسانه استان البز از این سازمان بازدید به عمل اوردند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری‬ ‫کرج در نشســت خبری با خبرنــگاران از ارایه خدمات‬ ‫الکترونیکی به شــهروندان خبر داد و گفت‪ :‬این اقدام از‬ ‫طریق سامانه «کرج من» امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ســعید حق شــناس با بیان اینکه یکــی از مهمترین‬ ‫خدمات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ‪،‬راه اندازی‬ ‫ســامانه «کرج من» اســت‪ ،‬افزود‪ :‬مدیریت شهری کرج‬ ‫در راســتای خدمات یکپارچه الکترونیکی به شهروندان‪،‬‬ ‫توســعه خدمات غیر حضوری و کاهش سفرهای درون‬ ‫شهری اقدام به تحقق این مهم کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با استفاده از این سامانه امکان پرداخت‪،‬‬ ‫عوارض نوسازی‪ ،‬اصناف‪ ،‬درامد‪ ،‬خودرو‪ ،‬مشاهده ملک و‬ ‫سوابق پرداختی انها و تمامی امور مربوط به شهرسازی‬ ‫برای شــهروندان فراهم شده اســت‪،‬به دیگر اهداف راه‬ ‫اندازی این سامانه اشــاره کرد و گفت‪ :‬هدف مجموعه‬ ‫مدیریت شــهری کرج از راه اندازی این سامانه ؛ شفاف‬ ‫ســازی فرایندها‪ ،‬افزایش رفاه حال شــهروندان در ارائه‬ ‫خدمات ‪ ۲۴‬ساعته و کاهش مراجعات شهروندی است‪.‬‬ ‫حق شــناس در خصوص خدمات ســامانه «کرج من»‬ ‫گفــت‪ :‬در فرایند راه اندازی این ســامانه تمام نیازهای‬ ‫شهروندان دیده شده است‪.‬البته سامانه مذکور در حال‬ ‫تکمیل بــوده و ارائه خدمات بیشــتری از طریق ان در‬ ‫حال انجام اســت‪.‬ضمن اینکه رفع نیازهای معلولین در‬ ‫خدمات شــهری نیز در این سامانه پیش بینی شده و در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫رییس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری‬ ‫کرج در ادامه از اقدامات مطلوب این دســتگاه در کشور‬ ‫سخن گفت و اظهار داشت‪ :‬کرج اولین کالنشهری است‬ ‫که به درگاه خدمات دولت الکترونیک متصل شده و پس‬ ‫از ان چند شهر دیگر نیز به این خدمات متصل شدند‪.‬‬ ‫حق شــناس همچنین به ضرورت مشارکت شهروندان‬ ‫با مجموعه مدیریت شــهری در ارایه خدمات مطلوب تر‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در این اقدام‪ ،‬شهروندان میتوانند به‬ ‫عنوان ناظر تخلفات مشاهده شده را در سامانه هوشمند‬ ‫خدمات شهری شهرداری کرج ثبت کنند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری‬ ‫کرج خاطرنشــان کرد‪ :‬با تحقق این مهم‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫تخلفات در ارایه خدمات شــهروندی خواهیم بود که به‬ ‫دنبال ان رضایت شــهروندان نیز که از مهم ترین اهداف‬ ‫مجموعه مدیریت شهری است حاصل میشود‪.‬‬ ‫حجتاالسالم والمسلمین سهرابی ‪:‬‬ ‫رسالت بنیادمسکن انقالب اسالمی ‪ ،‬خدمت رسانی به مردم و محرومین در روستاهاست‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان لرســتان‪ :‬صبح دوشنبه‬ ‫‪ ۱۴‬اذر ماه ‪ ۱۴۰۱‬حجتاالســالم والمسلمین سهرابی‬ ‫مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه بنیادمسکن انقالب‬ ‫اســالمی اســتان لرســتان؛ به همراه مهندس حامد‬ ‫یاراحمدی معاون عمران روستایی بنیادمسکن استان‬ ‫و مهندس وحید مهران فر مدیر بنیادمسکن شهرستان‬ ‫دورود ؛ از پروژه اسفالت روستای پشت قلعه شهرستان‬ ‫دورود بازدید کردند‪.‬‬ ‫در این بازدید حجتاالســالم والمســلمین سهرابی با‬ ‫توجه به حضور دهیار و شــورای روستا؛ ضمن تبیین‬ ‫رسالت بنیادمســکن انقالب اســالمی در امر خدمت‬ ‫رســانی به مردم و محرومین در روســتاها؛ بر حفظ و‬ ‫مراقبــت از پروژه های عمرانی نظیر اســفالت و طرح‬ ‫هادی انجام شده در روستا تاکید کردند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت بنیادمسکن استان از اعتبارات سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به متراژ ‪ ۸۰۰۰‬متر مربع در روستای پشت قلعه‬ ‫اسفالت انجام داده است‪.‬‬ ‫بازدید از پروژه اسفالت روستای ژان‬ ‫شهرستان دورود‬ ‫صبــح دوشــنبه ‪ ۱۴‬اذر ماه ‪ ۱۴۰۱‬حجتاالســالم‬ ‫والمسلمین سهرابی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه‬ ‫بنیادمســکن انقالب اسالمی استان لرستان؛ به همراه‬ ‫مهندس حامــد یاراحمدی معاون عمران روســتایی‬ ‫بنیادمسکن اســتان و مهندس وحید مهران فر مدیر‬ ‫بنیادمســکن شهرســتان دورود ؛ از پروژه اســفالت‬ ‫روستای ژان شهرستان دورود بازدید کردند‪.‬‬ ‫در این بازدید حجتاالســالم والمسلمین سهرابی با‬ ‫توجه به حضور دهیار و شــورای روستا؛ ضمن تبیین‬ ‫رســالت بنیادمسکن انقالب اســالمی در امر خدمت‬ ‫رســانی به مردم و محرومین در روستاها؛ بر حفظ و‬ ‫مراقبت از پروژه های عمرانی نظیر اســفالت و طرح‬ ‫هادی انجام شده در روستا تاکید کردند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است بنیادمسکن استان از اعتبارات سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به متراژ ‪ ۱۳۰۰۰‬متر مربع در روســتای ژان‬ ‫اسفالت انجام داده است‪.‬‬ ‫جشنواره نخستین واژه “اب” در مدارس استان بوشهر اغاز شد‬ ‫دانش اموزان بوشهر حامی اب میشوند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان بوشهر‪-‬لیال کرمپورنیا‪:‬‬ ‫ابوالحسن عالی در جشــنواره نخستین واژه "اب" ویژه‬ ‫مدارس شــهر جدید عالیشهر (شهرستان بوشهر) که با‬ ‫نواختن زنگ اب همراه شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دانش اموزان‬ ‫به عنوان اینده ایران ســازان عزیز باید با صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب برای حفاظت از ذخائر ابی تالش کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬انســان برای زنده ماندن در تمام ساعات‬ ‫شــبانه روز به اب نیاز دارد و این مهم بخوبی نمایانگر‬ ‫اهمیت اب برای دانش اموزان است‪.‬‬ ‫عالــی ادامه داد‪ :‬با توجه به کمی اب باید دانش اموزان‬ ‫با ترویج فرهنگ مصرف بهینه برای پایداری بیشــتری‬ ‫ان تالش کنند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برای نمونــه هنگامی کــه اب ایک لوله به‬ ‫دلیل شکستگی هدر می رود دانش اموزان باید به بیان‬ ‫اهمیت و حساســیت این موضوع اشاره داشته باشند تا‬ ‫در ســریع ترین زمان ممکن از هدررفت اب جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عالی با تاکید بر ضــرورت مراقبت همگان از اب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در هنگام اتفاقات مربوط به شبکه اب دانش اموزان‬ ‫باید خانواده ها را از خدمات ســامانه تلفنی ‪ ۱۲۲‬برای‬ ‫ترمیم شبکه و جلوگیری از هدررفت اب اگاه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خداوند در مقابل هر نعمتی که به انســانها‬ ‫داده انتظار شــکرگذاری دارد از همین رو دانش اموزان‬ ‫نیز باید برای این نعمت ارزشمند همواره شکرگذار این‬ ‫نعمت باشند‪.‬‬ ‫عالی تاکید کرد‪ :‬یکی از راه های این شکرگذاری مصرف‬ ‫بهینــه و پرهیز از اصراف اب اســت کــه تمامی دانش‬ ‫اموزان باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگــری از صحبت های خود از همکاری‬ ‫شــورای شــهر‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬شــرکت عمران و پایگاه‬ ‫های مقاومت عالیشــهر و همچنیــن اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان بوشهر برای مشارکت در برگزاری جشنواره‬ ‫نخستین واژه "اب" قدردانی کرد‪.‬‬ ‫امام جمعه شــهر جدید عالیشهر نیز گفت‪ :‬اب یکی از‬ ‫معجزات خداوند اســت و هر موجــود زنده ای‪ ،‬زندگی‬ ‫خود را مدیون اب است‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمد حمیدی نژاد اظهار کرد‪ :‬بین ‪۴۵‬‬ ‫تا ‪ ۷۵‬درصد بدن انســان از اب تشــکیل شده و به هر‬ ‫میزان که سن انسان کمتر باشد اب بیشتری در بدنش‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس بررسیهای صورت گرفته توسط‬ ‫یک پژوهشــگر‪ ،‬دانش اموزان بایــد بدانند که چنانچه‬ ‫مخالف دستورات الهی عمل کنند فیزیک بدن انها دچار‬ ‫مشکل و به بیماریهای مختلفی مبتال میشوند‪.‬‬ ‫حمیدی نژاد اظهار کرد‪ :‬براساس این پژوهش همچنین‬ ‫اب به ادبیات نامناســب و غیراخالقی حساس بوده و از‬ ‫لحاظ ساختاری‪ ،‬تغییر وضعیت و رنگ خواهد داد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬هدر دادن اب حــرام و به منزله گناه‬ ‫کبیره بوده و حتی برای وضو و غسل نیز مصرف میزان‬ ‫مشــخصی از اب تعیین شــده که باید همگان باید به‬ ‫رعایت ان توجه کافی داشته باشند‪.‬‬ ‫در این ایین دانش اموزان با دریافت کارت اب به عنوان‬ ‫حامیان اب در استان بوشهر معرفی شدند‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان البرز‪:‬‬ ‫‪ 700‬هزار البرزی تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند‬ ‫روزنامه خوب‪-‬اســتان البرز‪ :‬مدیــرکل بیمه‬ ‫ســالمت استان البرز گفت‪ :‬از ســه میلیوننفری که‬ ‫در استان البرز زندگی میکنند حدودا ‪ ۷۰۰‬هزار نفر‬ ‫تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند‪.‬‬ ‫داود زارع با بیان اینکه از این تعداد حدود ‪ ۵۱۰‬هزار‬ ‫نفر تحت پوشــش بیمه ســالمت به صورت رایگان‬ ‫قــرار دارند و جــزو دهک یکتا ســه درامدی قرار‬ ‫دارند‪،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در اســتان‬ ‫تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند که این افراد می‬ ‫توانند با مراجعه به ســامانه شــهروندی با بارگذاری‬ ‫مدارک و ارایه مشــخصات مورد ارزیابی قرار گرفته‬ ‫و اگر در این زمینه جزو دهک یک تا ســه باشــند‬ ‫بــه صورت رایگان مورد بیمه ســالمت قرار خواهند‬ ‫گرفت ‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اگرفــردی جزو دهک چهار‬ ‫درامدی باشــد ‪ ۱۰‬درصد از مبلغ سهم بیمه شونده‬ ‫که ‪ ۹۹‬هزار تومان اســت را پرداخــت خواهد کرد‬ ‫‪،‬ادامه داد‪ :‬اگرشــخص جزو دهک ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬باشد ‪۲۵‬‬ ‫درصد از اینمبلغ وچنانچه جزو دهک های ‪ ۷‬تا ‪۱۰‬‬ ‫باشد باید کل اینمبلغ را پرداخت کند ‪.‬‬ ‫زارع بــا بیان اینکــه افراد میتوانند بــا ارایه برخی‬ ‫مشخصات خود از جمله ارائه کد ملی به همکاران ما‬ ‫نسبت به ثبت نام در سایت جهت عضویت در بیمه‬ ‫ســالمت اقدام کنند‪،‬اظهار کرد‪:‬بیمه سالمت‪ ،‬بیمه‬ ‫ای درمانی اســت ومشــمول بازنشستگی نمی شود‬ ‫زیرا مبلغ ناچیزی بر اســاس دهک بندی ها دریافت‬ ‫می شــود که فقط برای پوشش هزینه های درمان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان البرز به مشکالت نسخه‬ ‫های الکترونیکی اشاره کرد و گفت‪ :‬الزمه نسخه های‬ ‫الکترونیکی این اســت که بیمه شده حقوق خود را‬ ‫بداند و نیز پزشک نسخه الکترونیکی تجویز نماید ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح دارویار افزود‪ :‬در این طرح حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار نسخه الکترونیکی داشتیم و مابقی نسخ‬ ‫به صورت فیزیکی و سنتی ارایه می شد که با اجرای‬ ‫طرح دارویار طی جلساتی با پزشکان و انجمن های‬ ‫مربوط و داروخانه ها این رقمدارای رشــد ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫شده و به ‪ ۳۰۰‬هزار نسخه الکترونیکی رسیده است‬ ‫زارع با بیان اینکه ارائه نســخه بــه صورت فیزیکی‬ ‫برای مردممشکل ســاز خواهد بود ‪،‬خاطرنشان کرد‬ ‫از پزشــکانمی خواهیمکه حتما نســخ خــود را به‬ ‫صورت الکترونیکی تجویز کنند چرا که با گرانشدن‬ ‫داروها بیماران می توانند با ارایه نســخه الکترونیکی‬ ‫به داروخانه هــا از امکاناتی که دولت در اختیار انان‬ ‫گذاشته است‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫اغاز طرح پایش دمای ادارات در استان ایالم‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان ایالم‪ :‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز ایالم از افزایش ‪ ۱۷‬درصدی مصرف گاز در سال‬ ‫جاری خبــر داد و گفت‪ :‬طرح پایــش دمای ادارات‬ ‫با هدف بهینه ســازی مصرف گاز با مشارکت بسیج‬ ‫شرکت در سطح استان اغاز شد‪.‬‬ ‫محمود کشــاورز از افزایش ‪ ۱۷‬درصدی مصرف گاز‬ ‫در هشــت ماهه سالجاری نســبت به مدت مشابه‬ ‫ســال گذشته خبر داد و اظهار داشت‪ :‬مصرف گاز در‬ ‫برخی صنایع پرمصرف و افزایش مشــترکان به علت‬ ‫گازرسانی به مناطق جدید شهری و روستایی از علل‬ ‫افزایش مصرف گاز در استان است‪.‬‬ ‫وی از افزایــش ‪ ۶۳‬درصدی مصــرف گاز در ابانماه‬ ‫سالجاری نسبت به ماه قبل خبر داد و افزود‪ :‬کاهش‬ ‫دما‪ ،‬برودت هوا و شــروع فصل ســرما باعث روشن‬ ‫شدن سیستمهای گرمایشــی منازل و ادارات منجر‬ ‫به افزایش با شــیب تند مصرف گاز اســتان در ابان‬ ‫ماه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به شــروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز‪ ،‬میطلبد‬ ‫که مشــترکین ضمن رعایت صرفهجویی در مصرف‬ ‫گاز‪ ،‬تنظیم دمــای رفاه محیط بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬درجه‬ ‫سانتیگراد را رعایت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اعالم اغاز پایش دمای‬ ‫ادارات‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬مســاجد و مدارس استان گفت‪:‬‬ ‫بسیج گاز استان ایالم عالوه بر ماموریتهای فرهنگی‬ ‫و اجتماعی خود در راستای وظایف سازمان‪ ،‬اقدامات‬ ‫و فعالیت های خوب و برنامهریزی شــده ای را اجرا‬ ‫می کند که یکی از انها پایش دمای نهادهای دولتی‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫کشاورز بر اهمیت پایش مستمر دمای ادارات تاکید و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف‬ ‫گاز و نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز‬ ‫طبیعی در سطح ســازمان ها و ادارات دولتی استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به بــرودت هوا و افزایــش قابل توجه‬ ‫مصرف گاز در سراسر کشور بیان کرد‪ :‬اجرای مستمر‬ ‫پایش دمای ادارات سبب خواهد شد تا مصرف گاز به‬ ‫میزان مناسبی کاهش یابد‪.‬‬ ‫کشاورز ادامه داد‪ :‬از ابتدای شروع این طرح تاکنون‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۵۰‬بازرسی از ادارات و سازمانها‪ ،‬مساجد و‬ ‫مدارس انجام شده است که از این تعداد به ‪ ۳۰‬مورد‬ ‫تذکــر اولیه مبنی بر رعایت دمای رفاه داده شــده و‬ ‫مابقی خوشبختانه الگوی مصرف را رعایت کرده اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫همزمان با میالد با سعادت حضرت زینب (س) انجام شد‪،‬‬ ‫اهدای ‪ 310‬سری جهیزیه به‬ ‫نوعروسان تحت حمایت‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتانمرکزی‪ :‬مراســم اهدای ‪ ۳۱۰‬سری‬ ‫جهیزیه به نوعروســان تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی‬ ‫با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کالنشهر اراک‪،‬مدیر کل‬ ‫امور اجتماعی اســتانداری مرکزی‪ ،‬مدیر کل کمیته امداد استان‬ ‫مرکزی و جمعی از مسئولین برگزار شد‬ ‫ایت اهلل دری نجف ابادی نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی و‬ ‫امام جمعه کالنشهر اراک ضمن تبریک میالد با سعادت حضرت‬ ‫زینب (س) گفت‪ :‬حضرت زینب اســوه و الگوی فداکاری‪ ،‬ایثار‪،‬‬ ‫گذشت و مهربانی و چراغ راهی برای مردان و زنان امروز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از جناب اقای بختیاری و همچنین برادر ارجمند جناب‬ ‫اقــای مومنی مدیر کل محترم کمیته امداد اســتان و همچنین‬ ‫تمامی خیران گرامی به منظور تهیه و توزیع ‪ ۳۰۰‬سری جهیزیه‬ ‫صمیمانه سپاســگزارم؛ این تعداد جهیزیه بــا اعتبار هر جهیزیه‬ ‫بیســت میلیون تومان تهیه شده است که ارزش واقعی ان بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان است که با کمک و همراهی خیران جهت‬ ‫نوعروسان تحت حمایت تهیه شده است ‪.‬‬ ‫وی اهتمام به توانمندســازی را یک وظیفه همگانی برشــمرد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همه باید به هر ترتیبی که می توانند در توانمندسازی‬ ‫اقشار جامعه در ابعاد مختلف تالش نمایند‪.‬‬ ‫مجیــد مومنی‪،‬مدیر کل کمیته امداد اســتان مرکزی نیز ضمن‬ ‫نبریک فرا رســیدن میالد با ســعادت حضرت زینب (س) و روز‬ ‫پرســتارگفت‪ :‬ارزوی ســالمتی برای رهبر انقالب‪،‬یاد و خاطره‬ ‫‪ ۷۱۰۰‬شهیداستان مرکزی را گرامی می دارم‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬امروز به برکت میالد حضرت زینب(س) تعداد‬ ‫‪ ۳۱۰‬سری جهیزیه بین نوعروســان تحت حمایت کمیته امداد‬ ‫توزیع می شــود‪ .‬مومنی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تا‬ ‫کنون تعداد ‪ ۹۱۰‬ســری جهیزیه با اعتبــار بیش از ‪۱۶‬میلیاردو‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومان توزیع شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد ‪۲۰۰ ،‬‬ ‫ســری جهیزیه به همت بیش از ‪ ۳۰۰‬مراکز نیکوکاری تهیه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی می شود تا پایان امسال تعداد جهیزیه های‬ ‫اهدایی به نوعروسان به ‪ ۱۳۰۰‬سری جهیزیه افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیر کل کمیته امداد اســتان با اشاره به اینکه در سال گذشته‬ ‫در مجمــوع تعداد ‪ ۹۱۰‬ســری جهیزیه با اعتبــار ‪ ۱۳‬میلیاردو‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بین نوعروســان تحت حمایت توزیع شــد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬مســکن و اشــتغال دو عامل مهم توانمنــدی مددجویان‬ ‫هســتند وتا کنون ‪ ۱۷‬هزارو ‪ ۲۰۰‬خانوار تحت حمایت مشغول‬ ‫به کار شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ســال گذشته تاکنون ساخت ‪ ۱۸۰۸‬واحد مسکونی‬ ‫اغاز ‪ ،‬بخشــی تحویل و بخشــی در حال انجام اســت‪ .‬مدیر کل‬ ‫کمیته امــداد اســتان در پایان گفــت‪ :‬از همــه خیران‪،‬مراکز‬ ‫نیکوکاری‪،‬حمایتهــای نماینــده محتــرم ولی فقیه‪،‬اســتاندار‬ ‫محترم‪،‬بخشدار و فرماندارن محترم تشکر می کنم‪.‬‬ ‫طرح تفصیلی‪ 30‬شهر استان اصفهان‬ ‫ابالغ شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان اصفهان گفت‪ :‬طرح تفصیلی ‪ ۳۰‬شــهر این استان ابالغ‬ ‫شده و طرح تفصیلی ‪ ۱۱‬شــهر دیگر استان در کمیسیون ماده‬ ‫پنج به تصویب رسیده و فرایند قانونی ابالغ انها در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬علیرضا قاری قران افزود‪ :‬همچنیــن مراحل تهیه طرح‬ ‫تفصیلی ‪ ۱۶‬شــهر اســتان نیز پایان یافته است و در دستور کار‬ ‫بررسی در جلسات اتی کمیسیون ماده پنج قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان ادامه داد‪ :‬مرحله اول‬ ‫طرح تفصیلی ‪ ۲۵‬شــهر دیگر اتمام یافته و در دستور کار جهت‬ ‫عقد قرارداد مرحله دوم بوده و طرح تفصیلی ســه شهر به دلیل‬ ‫مشکالت نقشــه پایه و یا عدم همکاری شهرداری متوقف شده‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان اینکه قرارداد طرح تفصیلی ‪ ۱۵‬شــهر دیگر‬ ‫اســتان در ســال جاری و ســال اینده منعقد می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬عالوه بــر این مــوارد‪ ،‬بازنگری طرح جامع شــهرهای‬ ‫اصفهان‪ ،‬مبارکه‪ ،‬نائین‪ ،‬نطنز و فریدونشهر با رویکردهای جدید‬ ‫و بازافرینی شــهری در دست تهیه اســت‪ .‬قاری قران گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به برنامهریزیهای انجام شده همه شهرهای مشمول نظام‬ ‫طرحهای جامع و تفصیلی این استان تا پایان سال اینده از طرح‬ ‫تفصیلی مصوب برخوردار میشوند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪910‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫جامعه در سایه ترویج واژه خودی و غیرخودی‪ ،‬به سمت فرار مغز ها سوق پیدا کرده است‬ ‫نیکزاد در نطق پیش از دستور‬ ‫با تبریک به مناسبت روز دانشجو‪:‬‬ ‫جامعه دانشگاهی امروز‬ ‫دست های پشت پرده و‬ ‫طراحی های کالن استکبار را به‬ ‫خوبی می فهمد‬ ‫نایب رئیس مجلس شــورای اســامی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫جامعــه دانشــگاهی امروز دســت های پشــت پرده و‬ ‫طراحی هــای کالن اســتکبار را به خوبــی می فهمد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دشــمن در دو ماه گذشته با تمام توان وارد‬ ‫میدان شــد‪ ،‬نفوذی ها و مهره های چند ســاله خود را‬ ‫لو داد و مفتضحانه متحمل شکســتی همه جانبه شد‪.‬‬ ‫علی نیکزاد ثمرین در جلســه علنی دیروز (سه شــنبه‪،‬‬ ‫‪ 15‬اذر ماه) مجلس شــورای اسالمی در نطق پیش از‬ ‫دســتور بیان کرد‪ :‬خدمت مردم شــریف ایران اسالمی‬ ‫و نمایندگان محترم مردم در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫عرض سالم‪ ،‬ادب و احترام دارم‪ ،‬به روح بلند و ملکوتی‬ ‫امــام راحل عظیم الشــان (ره)‪ ،‬شــهدای واال مقام به‬ ‫ویژه ســید شــهیدان مدافع حرم حاج قاسم سلیمانی‬ ‫درود و صلوات می فرســتیم و برای رهبر حکیم انقالب‬ ‫ارزوی ســامتی و طول عمر باعــزت داریم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در اســتانه روز دانشــجو قرار داریم‪ ،‬این روز را به‬ ‫همه دانشگاهیان عزیز و جوانان عزیز دانشجو تبریک و‬ ‫ی کنم‪ ،‬جنبش دانشــجویی ما ذاتا یک‬ ‫تهنیت عرض م ‬ ‫جنش ضداســتعماری برای مقابله با استکبار جهانی به‬ ‫ویــژه امریکای جهانخوار بوده و هســت و خواهد بود‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس شورای اســامی با بیان اینکه ‪16‬‬ ‫اذر ماه به یاد ‪ 3‬دانشجو سید مصطفی بزرگ نیا‪ ،‬احمد‬ ‫قندچی و مهدی شــریعت رضوی به عنوان روز دانشجو‬ ‫نام گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬این دانشجویان به خاطر اعتراض‬ ‫به ســفر معاون رئیس جمهور وقــت امریکا به ایران و‬ ‫همچنین سرگیری روابط ایران با بریتانیا‪ ،‬مظلومانه به‬ ‫شهادت رسیدند‪ .‬دانشجویان ما در سال ‪ 32‬با بصیرت و‬ ‫روشن بینی به درستی در ان ایام که پس از کودتای ‪28‬‬ ‫مرداد قرار داشت‪ ،‬امریکا جهانخواران را عامل مشکالت‬ ‫کشور تشــخیص دادند و در برابر دخالت های بیگانگان‬ ‫در کشور ایستادند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دانشجویان عزیز ما‬ ‫و جامعه دانشگاهی و فرهیخته ما امروز هم بیدار است و‬ ‫با بصیرتی که دارد دست های پشت پرده و طراحی های‬ ‫کالن استکبار را به خوبی می فهمد‪ .‬جنبش دانشجویی‬ ‫ما به درســتی فهمیده است انچه که در دو ماه گذشته‬ ‫اتفاق افتاده صرفاً اعتراض به یک واقعا تاسف اور نبوده‬ ‫بلکــه یک طراحی پیچیده جنگ ترکیبی اســت که با‬ ‫اتش تهیه اختاپوس رسانه ای که از دالرهای امریکایی‬ ‫و سعودی و انگلیسی تغذیه می کند‪ ،‬پشتیبانی می شود‬ ‫و با عاملیت دســته های اندک گروهک های ضد انقالب‬ ‫و تجزیه طلب که به صورت امــوزش دیده اماده انجام‬ ‫عملیات های تروریســتی هستند‪ ،‬ســازماندهی و اجرا‬ ‫شده اســت‪ .‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دشمن در دو ماه گذشته با تمام توان وارد میدان‬ ‫شــد‪ ،‬نفوذی ها و مهره های چند ســاله خود را لو داد و‬ ‫مفتضحانه متحمل شکستی همه جانبه شد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بصیرت و عدم همراهی مردم با این تروریست های‬ ‫شناسنامه دار و بی اعتنایی مردم به تبلیغات امپراطوری‬ ‫دروغ و جنایت رسانه ای وظیفه ما مسئوالن را صد برابر‬ ‫کرده است تا اگر تا دیروز هر چند ساعت کار می کردیم‬ ‫بیشــتر از قبل کار کنیم‪ .‬اگر حمایت و هماهنگی بین‬ ‫مســئوالن برای تدبیر مشکالت در وضعیت خوبی قرار‬ ‫داشــت‪ ،‬ان را بــه وضعیت عالی تر برســانیم‪ .‬نقص ها‪،‬‬ ‫کاستی ها‪ ،‬مشــکالت و تنگناهای اقتصادی‪ ،‬معضالت‬ ‫فرهنگی و اجتماعــی را با تدبیر بهتر و روحیه جهادی‬ ‫و دوندگی بیشــتر درمان کنیم؛ خود را خاک پای این‬ ‫ملت بدانیم و دســتبوس دســتان پرتوان و زحمتکش‬ ‫مردم عزیز کشورمان باشیم‪ .‬نایب رئیس مجلس شورای‬ ‫اســامی عنوان کرد‪ :‬مجلس شــورای اسالمی خود را‬ ‫متعهد به والیتمداری و عمــل به منویات رهبر حکیم‬ ‫انقالب اسالمی می داند و تا روز اخر فعالیت خود تالش‬ ‫خواهد کرد تا خادمی خالص و نوکری وظیفه شــناس‬ ‫برای مردم عزیز ایران باشــد‪ .‬مجلس از تمام ابزارهای‬ ‫قانونگــذاری و نظارت خــود برای این مهم اســتفاده‬ ‫می کند و خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیاست بر اقتصاد تاثیر گذاشته است‬ ‫رئیس فراکسیون مســتقلین والیی مجلس تاکید کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫اجتماعی رفته رفته جامعه به ســمت طبقه بندی و نگاه های ویژه‪،‬‬ ‫وضع مقررات تبیعض امیز و افزایــش فاصله طبقاتی و ترویج واژه‬ ‫خودی و غیرخودی‪ ،‬فاصله در سبک زندگی حاکمان وعامه جامعه و‬ ‫بروز اسیب های اجتماعی و رفتارهای متناقض مسئوالن و سیستم‬ ‫اداری معیوب و مشــتری ازار و فرار مغز ها ســوق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫غالمرضا نوری قزلجه در نشست علنی دیروز (سه شنبه‪ 15‬اذر ماه)‬ ‫مجلس شورای اسالمی با ســام درود خدمت ملت شریف ایران و‬ ‫تبریک روز دانشجو به تمام دانشجویان‪ ،‬گفت‪ :‬بحران های اجتماعی‬ ‫برایندی از یک ســری از سلســله اقدامات است؛برزو حودث اخیر‬ ‫در کشــور عالوه بر نقش دشمنان که همیشه بوده وهست و نقش‬ ‫ضعف های مدیریتی مشهود اســت‪ ،‬در حوزه های مختلف سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی علیرغم موفقیت هایی که جمهوری‬ ‫اســامی داشته و قابل تقدیر است باید بپذیریم نقاط ضعفی وجود‬ ‫داشــته اســت که همواره باقی اســت که نیازمند توجه و چاره ای‬ ‫اندیشی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم بســتان اباد در مجلس ادامه داد‪ :‬در حوزه اقتصاد‬ ‫که سیاســت بر ان تاثیر دارد زندگی ایده ال و ارمانی که انقالب به‬ ‫دنبال ان بود برای عامه مردم فراهم نشده است و با شان و جایگاه‬ ‫تمدنی و فرهنگی ایرانیان فاصله دارد و افق اطمینان بخشــی هم‬ ‫برای انها ارائه نمی شود‪ .‬رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬کم توجهی به توسعه اقتصاد بخش خصوصی واقعی‬ ‫و تعاونی و به جای ان توســعه اقتصاد شــبه دولتی است؛در حوزه‬ ‫اجتماعی رفته رفته جامعه به ســمت طبقه بندی و نگاه های ویژه‬ ‫وضــع مقررات تبیعض امیزو افزایش فاصلــه طبقاتی و ترویج واژه‬ ‫خودی و غیرخودی‪ ،‬فاصله در سبک زندگی حاکمان وعامه جامعه و‬ ‫بروز اسیب های اجتماعی و رفتارهای متناقض مسئوالن و سیستم‬ ‫اداری معیوب و مشتری ازار وفرار مغز ها سوق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی و محیط زیست در‬ ‫مجلس بیان کرد‪ :‬در حوزه فرهنگ توســعه نگاه افراطی به برخی از‬ ‫مناسک‪ ،‬مشاعر و مظاهردینی و بهره برداری سیاسی و جناحی از انها‬ ‫کم توجهی به سرمایه های علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری و ورزشی برخورد‬ ‫تقابلــی و انفعالی با موضع فرهنگ و تکنولوژی های مربوطه به جای‬ ‫برخورد تعاملی‪ ،‬غفلت از عقالنیت انتقادی و اخالق کریمانه و ظهور‬ ‫شــکاف و گسست بین سبک زندگی جامعه و سطح زندگی مطلوب‬ ‫حاکمیت که اصل از بی توجهی حاکمیت نسبت به اقتضائات نسل‬ ‫دیجیتال در عصر دیجتیال می باشــد‪ .‬این نماینده مجلس افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه سیاســی برخی از اقدامات سیاسی موجب افزایش هزینه های‬ ‫اقتصادی شــده برخی از رفتاهای منتاقض بــا ارمان های انقالب در‬ ‫روابــط خارجی‪ ،‬عدم بهره گیری از فرصت انتقاد تقابل با نقادی های‬ ‫سیاسی و طرح منتقدین‪ ،‬کاهش انگیزه مشارکت مردم در سرنوشت‬ ‫سیاسی کشور به ویژه در انتخابات اخیر‪ ،‬اعالم محدودیت های قانونی‬ ‫ن های فکری و‬ ‫و فراقانونــی برای حضور در نمایندگان همــه جریا ‬ ‫سیاسی کشور در ساختار حاکمیت وجود دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه اظهار داشت‪:‬دخالت غیر‬ ‫قانونی و غیر متعارف برخی از نهادها در امور سیاســی و اقتصادی‪،‬‬ ‫برخالف شان و فلســفه امروزی انها و تنگ تر کردن حلقه خودی‬ ‫ها به نام خالص ســازی نظام و هماهنگی قوا ‪،‬بی بهره ماندن کشور‬ ‫در توان مدیریتی از قشــر عظیمی از نخبگان کشور در حوزه های‬ ‫مختلــف به ویژه در مدیریت های عالی‪ ،‬ایجاد شــکاف بین مردم و‬ ‫حاکمیــت‪ ،‬همچنین کاهش اعتماد عمومی بــه عنوان مهم ترین‬ ‫سرمایه اجتماعی ‪،‬عدم توجه به شایسته ساالری در اداره کشور در‬ ‫سطوح مختلف ان‪،‬با وضع شعارهایی مانند بانیان وضع موجودباید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪،‬مگر مســئولین فعلی کشور خود جزو بانیان‬ ‫وضع موجود نیستند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به چالش های وضع موجود افزود‪:‬این مســائل جزو‬ ‫نقاط ضعف و چالش های کشــور است که موجب اعتراض بخشی از‬ ‫مردم و دلسوزان گردیده و البته می تواند بستری برای موج سواری‬ ‫دشــمنان ‪ ،‬معاندین و بدخواهان این مرز و بوم باشد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫بستان اباد در مورد برنامه های کوتاه مدت و میان مدت تاکید کرد‪:‬‬ ‫تدبیر بودجه مناسب با شرایط روز‪ ،‬پرهیز از افزایش نرخ خدمات و‬ ‫انرژی و مالیات در سال اینده‪،‬تداوم مذاکرات هسته ای برای حصول‬ ‫نتیجه مطلوب‪ ،‬تنش زدایی در روابط بین المللی تعامل با دنیا برای‬ ‫تامین حداکثری منافع ملی‪،‬بازنگری و اصالح در اولویت های کشور‪،‬‬ ‫فراهم اوردن شــرایط حضور حداکثری انتخاب شوندگان و انتخاب‬ ‫کنندگان در انتخابات های پیشرو‪،‬توســعه و تعمیق فعالیت احزاب‬ ‫سیاســی‪،‬اجرای کامل قانون اساســی و بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫خامــوش دمکراتیک ان و درصورت لزوم بازنگــری در ان ‪،‬تدوین‬ ‫چشــم انداز بلند مدت برای توسعه کشــور‪،‬توجه به توسعه منابع‬ ‫انسانی کشور و جانشین پروری در پست های مدیریتی برای جبران‬ ‫افول در این بخش ‪،‬حفظ منابع طبیعی محیط زیست و بهره برداری‬ ‫درســت از انها از جمله اب و انرژی بایددر برنامه های کوتاه مدت و‬ ‫میان مدت باشــد‪،‬همه اتفاقات خوب الجرم در قالب اتحاد و وفاق‬ ‫ملی تحقق خواهد یافت و این اقدامات سازنده محقق نمی شود مگر‬ ‫با مشارکت همه مردم و توسعه از طریق گفتگوی ملی‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬مقدمــه اصلی گفتگو تحمــل یکدیگر ‪،‬تکریم‬ ‫افرادطرف گفتگو ‪،‬شنیده شدن همه نظرات ‪،‬احترام به همه دیدگاه‬ ‫ها و انتخاب عادالنه ترین راهکارها‪،‬تعهد بر اقدام اساسی برای تحقق‬ ‫توافقات ملی اســت‪،‬باید بدانیم تئوری هایی که برای خالص سازی‬ ‫نظام ‪،‬تقسیم بندی جامعه به خودی و غیر خودی‪،‬فرافکنی مشکالت‬ ‫و عدم قبول مسئولیت ‪،‬انتصاب هر صدای مخالف و معترض به عامل‬ ‫دشمن ‪،‬برداشت های سلیقه ای و جناحی از قانون اساسی و ارمان‬ ‫های انقالب و خود رای بودن ‪،‬هیچگونه ســازگاری با اتحاد و وفاق‬ ‫ملی ندارند‪،‬ناظر بر اصل ‪ ۲۷‬قانون اساســی و حق قانونی و تکلیف‬ ‫شرعی شهروندان ایرانی ‪،‬صدای مردم و معترضین باید شنیده شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به صدور مجوز رســمی برای معترضین گفت‪ :‬صدور‬ ‫مجوز رســمی برای اعتراض بهترین روش برای تمیز اغتشــاش از‬ ‫اعتراض اســت‪،‬تاریخ ملل مملو از اعتراض مردم به حاکمان بوده و‬ ‫هست‪،‬حاکمین این مقبولیت را دوام داشته که صدای معترضین را‬ ‫به موقع شــنیده است‪،‬برای عالج باید دو جریان واگرا که در جامعه‬ ‫همه چیز را ســفید و ســیاه می بینند در قالب یک جریان همگرا‬ ‫‪،‬به یک مخرج مشــترک برسند‪،‬در جامعه متکثر ایرانی که از تنوع‬ ‫فرهنگی ‪،‬قومی ‪،‬مذهبی‪،‬زبانی و اقلیمی و طبیعی برخوردار اســت‬ ‫برای تحقق این اجماع و توافق ملی حتما باید از زبان مشــترک و‬ ‫پشتوانه معرفتی اسالم و عقالنیت و اخالق بهره جست‪.‬‬ ‫کارافرینی برای‪ 200‬بانوی بلوچ توسط راهبر شغلی کمیته امداد‬ ‫بانــوی کارافرین و راهبر شــغلی کمیتــه امداد بــا ترویج هنر‬ ‫سوزن دوزی بلوچی برای ‪ ۲۰۰‬زن سرپرست خانوار شغل ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬چشیدن طعم یتیمی تا زندگی در فقر و سختی به جای اینکه‬ ‫او را دلســرد و خســته کند‪ ،‬از او یک بانوی سختکوش و پرتالش‬ ‫ساخته است‪ .‬بانویی خوشفکر که حاال یک کارافرین است‪ .‬از پارچه‬ ‫و نخ های رنگارنگ هنر خلق می کند و این هنر دیرینه سوزن دوزی‬ ‫بلوچی را همچون گنجی ارزشمند از ابا و اجداد خود به یادگار دارد‬ ‫و زنان دیگر را با ان توانمند و شــاغل کرده است و حتی تا زندان ها‬ ‫برای کمک به دستان ناتوان می شتابد‪ ،‬با سوزن دوزی توانمندشان‬ ‫می کند‪« .‬امنه درخشــان» راهبر شــغلی کمیته امداد اســت و از‬ ‫فعالیت هایش می گوید‪ :‬شش ســال است که در رشته سوزن دوزی‬ ‫با کمیته امداد همکاری دارم‪ .‬پیش از ان در شهرســتان خاش در‬ ‫سیستان و بلوچستان فعالیت داشتم و حاال در استان گلستان هستم‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬زن سرپرست خانوار را به طور مستقیم در سوزن دوزی بلوچی و‬ ‫تعدادی را در دیگر شاخه های صنایع دستی مشغول به کار کرده ام‪.‬‬ ‫وی که خود ریشه و اصالت بلوچی دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬نسل در نسل به‬ ‫سوزن دوزی بلوچی مشغول بودیم به طوری که خاله من مدال افتخار‬ ‫از یونسکو دارد و خارج از ایران سوزن دوزی های معروفی دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 950

روزنامه خوب 950

شماره : 950
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه خوب 948

روزنامه خوب 948

شماره : 948
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه خوب 947

روزنامه خوب 947

شماره : 947
تاریخ : 1401/11/04
روزنامه خوب 946

روزنامه خوب 946

شماره : 946
تاریخ : 1401/11/03
روزنامه خوب 945

روزنامه خوب 945

شماره : 945
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه خوب 944

روزنامه خوب 944

شماره : 944
تاریخ : 1401/11/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!