روزنامه خوب شماره 909 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 909

روزنامه خوب شماره 909

روزنامه خوب شماره 909

‫اخبار خوب و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫رئیسکمیسیون‬ ‫عمران مجلس‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عضوکمیسیون‬ ‫عمران مجلس‪:‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫مشکل‬ ‫مسکن‬ ‫با شعار حل‬ ‫نمی شود‬ ‫سهمیهسوخت‬ ‫کامیونداران‬ ‫افزایشمی یابد‬ ‫سه شنبه‪ 15‬اذر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 909‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 11‬جمادی االول‪ 6 |1444‬دسامبر‪2022‬‬ ‫دستوررئیسعالیقوهقضاییهبهمسئوالنذیربط؛‬ ‫شناسایی‪ ،‬تعقیب و مجازات‬ ‫سریع و قاطع عناصر تهدیدکننده‬ ‫زندگی مردم‬ ‫‪4‬‬ ‫سخنگویوزارتامورخارجهدرنشستخبریمطرحکرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزیمسئوالندرتنظیمالیحهبودجهبرای‬ ‫دسترسی ارزان جامعه به اقالم ضروری‬ ‫اسکانافرادبی خانماندرپایتخت‬ ‫عکس‪ :‬امیر پناه پور‬ ‫مخابرات برای توسعه و ارائه‬ ‫سرویسبهترنیازمندمنابعاست‬ ‫ایران تحت فشار و تهدید‬ ‫حاضربهمذاکرهنیست‬ ‫دستور رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت‪:‬‬ ‫اجرا ی امیدبخش«طرح حامی شهر» توسط شهرداری تهران ؛‬ ‫زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد‪:‬‬ ‫تاکیدنمایندگان‬ ‫بر حل مشکالت اشتغال‬ ‫وصندوق هایبازنشستگی‬ ‫‪4‬‬ ‫ولیاسماعیلیعضوکمیسیوناجتماعیمجلس‪:‬‬ ‫تورم‪ ،‬هرگونه افزایش حقوق‬ ‫را می بلعد‬ ‫خبرخوب‬ ‫خبر خوش مدیرعامل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی برای پوشش‬ ‫بیمهتکمیلیبازنشستگان‬ ‫‪6‬‬ ‫امینتوکلی زاده‪،‬معاونفرهنگی‬ ‫و اجتماعی شهردار تهران با‬ ‫اشاره به فرارسیدن فصل سرما‬ ‫و زمستان از اجرای «طرح‬ ‫حامی شهر» خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مراکز شهرداری اماده پذیرش‬ ‫افراد بی خانمان هستند و از‬ ‫شهروندانمی خواهیمدر‬ ‫صورت مشاهده این افراد با‬ ‫سامانه‪ ۱۳۷‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهور‪،‬‬ ‫نگذارید مافیا‪،‬‬ ‫زعفران ایران را نابود کند!‬ ‫طــی چند روز گذشــته و پس از عــدم نتیجه‬ ‫گیری مناسب کشــاورزان پس از برگزاری جلسات‬ ‫شورای مشــورتی زعفران کاران شهرهای مختلف‬ ‫ایران و تجمعات گوناگــون زعفران کاران معترض‬ ‫در مقابــل فرمانداری های شــهرهای خود و حتی‬ ‫سخنان اعتراض امیز نمایندگان ولی فقیه و امامان‬ ‫جمعه در ایین عبادی و سیاسی نماز جمعه‪ ،‬اینبار‬ ‫تصمیم می گیرند برای دادخواهی از رییس محترم‬ ‫جمهور مــدد بگیرند و در نامــه ای که به امضای‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی شهرهای زعفران‬ ‫خیز ایران رسیده است از رییس جمهور می خواهند‬ ‫ضمن پایان دادن به جــوالن مافیای زعفران ایران‬ ‫و رســوخ ان در وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان‬ ‫مرکــزی تعاون روســتایی؛ به دولت دســتور دهد‬ ‫طبق توافق اولیه نســبت به خرید تضمینی زعفران‬ ‫کشــاورزان اقدام نماید ‪ .‬بازار زعفران ایران روزهای‬ ‫پرالتهابی را پشت سر می گذارد و کشاورزان خسته‬ ‫تر از همیشه و نا امید از وعده های سازمان مرکزی‬ ‫تعاون روســتایی و وزارت جهاد کشــاورزی برای‬ ‫خرید تضمینی دسترنج خود اینبار برای دادخواهی‬ ‫از مافیای زعفران‪ ،‬دســت به دامان رییس جمهور‬ ‫شده اند که شاید با دستور حکومتی جلوی نابودی‬ ‫صنعت زعفران ایران را بگیــرد‪ .‬اخیرا فایل صوتی‬ ‫منتسب به یکی از اعضای شورای ملی و‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫اداره کل بهزیســتی اســتان اردبیل در نظر دارد به استناد بند (د) تبصره (‪ )۱۲‬قانون بودجه کشور و ایین نامه اجرایی جزء ‪ ۲‬بند (و) تبصره ‪ ۲‬و بند‬ ‫(د) تبصره ‪ ۱۲‬ماده واحده قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬و مجوز ماخوذه از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬اموال غیر منقول مازاد خود را از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به ادرس اینترنتی‪ www.setadiran.ir‬بر مبنای قیمت پایه مزایده و با وضعیت موجود‪ ،‬به صورت‬ ‫نقدی به فروش رســاند‪ ،‬متقاضیان میتوانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه دقیق شــرایط‪ ،‬ضوابط و مقررات مربوطه‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫قیمت خود را همراه با سایر مدارک در بازه زمانی تعیینی در سامانه ستاد ایران ثبت و بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫اداره کل بهزیستی استان استان اردبیل‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫گاهیها شهرساتن‪09932045164 :‬‬ ‫گاهیهاتهران ‪77851725 :‬‬ ‫خوش خبر باشید!‬ ‫خبرهای خوبتان را در قالب دلخواه خود (عکس‪ ،‬متن‪ ،‬فیلم‪ ،‬صوت و‪ )...‬تولید کنید و ان را با هشــتگ ‪#‬خبر_خوب در‬ ‫شبکه های اجتماعی منتشــر کنید تا هم دیگران را در حال خوش خودتان شریک کنید و هم ما بتوانیم اخبار شما را‬ ‫بازنشر کنیم‪ .‬اگر هم تمایل داشتید در هریک از شبکه های اجتماعی که فعال هستید‪ ،‬خبرتان را از طریق یا شماره تلفن‪:‬‬ ‫‪ 09124303091‬برای ما بفرستید‪ .‬فرقی نمی کند در ایتا و بله و روبیکا و گپ باشید یا در تلگرام و اینستاگرام و توئیتر و‬ ‫واتساپ؛ مهم این است که سهمی در حال خوش اطرافیان تان داشته باشید‪.‬‬ ‫منتظر خبرهای خوب شما هستیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫تنها برخی از کسبه از ترس حمله اغتشاشگران مغازه را نیمه باز کردند‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪909‬‬ ‫رســانه های معاند تبلیغات گســترده ای را در هفته اخیر برای تعطیل کردن اصناف و بازاریان انجام داده و حتی در این راه عده ای را تشویق به اقدامات خشونت امیز از قبیل‬ ‫ســنگ پراکنی و حمله با سالح ســرد به مردم و بازاریان کرده اند‪ .‬اما بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد بازار در محدوده الله زار و فردوسی به فعالیت عادی خود‬ ‫ادامه می دهد‪.‬ابتدا در خیابان انقالب در محدوده کفش فروشــی ها از فردوسی تا الله زار قدم زده و هیچ چیز غیر عادی اعم از تعطیلی مغازه یا شلوغی و یا اقدام خرابکارانه ای‬ ‫را ندیدم‪ .‬ســپس از خیابان فردوسی وارد خیابان الله زار شــدم‪ .‬از ابتدای خیابان الله زار بسیاری از کسبه به فعالیت عادی و روزانه خود اعم از سفارش گیری و جابجایی کاال‬ ‫پرداخته بودند‪ ،‬اما برخی از کسبه کرکره های مغازه را نیمه باز کرده بودند اما تمام چراغ های مغازه روشن بود‪ .‬کمی جلوتر رفته و از یکی از بازاریان سوال کردم که تعطیل کرده‬ ‫اید؟‪ ،‬وی در پاسخ به خبرنگار مهر‪ ،‬گفت‪ :‬تعطیل نیستیم و اگر سفارشی دارید در خدمت شما هستیم‪.‬‬ ‫خواسته کشاورزان زعفران از دولت‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫دستور رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت‪:‬‬ ‫مسئوالن در تنظیم الیحه بودجه‬ ‫برای دسترسی ارزان جامعه به‬ ‫اقالم خوراکی‪ ،‬اب‪ ،‬مسکن‪،‬‬ ‫سالمت و خودرو برنامه ریزی کنند‬ ‫رئیس جمهور پرهیز از اتخــاذ تصمیمات و اقدامات‬ ‫تورم زا را رویکرد اساســی دولت ســیزدهم دانست و از‬ ‫مسئوالن مربوط خواست در تنظیم الیحه بودجه برای‬ ‫تســهیل دسترسی اســان و ارزان احاد جامعه به پنج‬ ‫اولویت اساســی اقالم خوراکی‪ ،‬اب‪ ،‬مسکن‪ ،‬سالمت و‬ ‫خــودرو برنامه ریزی و اقدام کنند‪ .‬ایت اهلل دکتر ســید‬ ‫ابراهیم رئیسی در جلسه یکشنبه هیئت دولت با اشاره‬ ‫به اماده ســازی الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۲‬کل کشور‪ ،‬بر‬ ‫لزوم بازنگری نهایــی این الیحه قبل از ارائه به مجلس‬ ‫شورای اســامی به منظور تطبیق احکام و جداول ان‬ ‫با رویکرد ضد تورمی دولــت تاکید کرد‪.‬رئیس جمهور‬ ‫پرهیز از اتخاذ تصمیمــات و اقدامات تورم زا را رویکرد‬ ‫اساســی دولت سیزدهم دانســت و از مسئوالن مربوط‬ ‫خواست در تنظیم الیحه بودجه برای تسهیل دسترسی‬ ‫اســان و ارزان احاد جامعه به پنج اولویت اساسی اقالم‬ ‫خوراکی‪ ،‬اب‪ ،‬مســکن‪ ،‬ســامت و خودرو برنامه ریزی‬ ‫و اقدام کنند‪« .‬صرفه جویــی در هزینه ها» و «افزایش‬ ‫بهره وری در دولت» از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در‬ ‫جلسه امروز هیئت وزیران بود و وزارتخانه ها و نهادهای‬ ‫دولتی ملکف شدند تحقق این اهداف را در اولویت های‬ ‫کاری خود قرار دهند‪ .‬رئیس جمهور در بخش دیگری‬ ‫از سخنانش با اشاره به تغییرات در شورای اطالع رسانی‬ ‫دولــت‪ ،‬از رئیس جدید این شــورا خواســت که همه‬ ‫ظرفیت ها را برای هماهنگی دستگاه ها در اطالع رسانی‬ ‫به موقع‪ ،‬دقیق و شــفاف و تبیین عملکرد دولت برای‬ ‫افکار عمومی و تقویت روابط مردم با دولت به کار گیرد‪.‬‬ ‫عرضه انسولین قلمی بدون تجویز پزشک ممنوع‬ ‫قیمت انسولین‬ ‫افزایش نیافته است‬ ‫مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬عرضه انسولین‬ ‫قلمی بدون تجویز پزشــک ممنوع است و قیمت ان هم‬ ‫تغییر نیافته است‪ .‬سجاد اسماعیلی افزود‪ :‬نیاز ماهانه کشور‬ ‫به انسولین قلمی ســه میلیون عدد است که عرضه ان‬ ‫فقط با نسخه پزشک و ثبت در سامانه تیتک قابل عرضه‬ ‫اســت‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬مسیر تهیه انسولین در صورتی‬ ‫که با تجویز پزشک‪ ،‬تشــکیل پرونده بیمه و مراجعه به‬ ‫داروخانه باشد‪ ،‬قیمت ان تغییر نمی کند‪ .‬در همین راستا‬ ‫هفتم اذر‪ ،‬سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو‬ ‫نیز با اشــاره به اصالح سیاست های ارزی برای انسولین‬ ‫قلمی وارداتی‪ ،‬گفته بود که قیمت این اقالم دچار افزایش‬ ‫شــد اما برای بیماران دارای نســخه با قیمت های قبل‬ ‫عرضه می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون انسولین قلمی ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار تومانی با قیمت چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به بیماران‬ ‫فروخته می شود‪ .‬انسولین هورمونی است که لوزه المعده‬ ‫در بدن تولید می کند‪ ،‬این هورمون‪ ،‬قند را از خون گرفته‬ ‫و به داخل ســلول های بدن منتقل می کند تا بدن از ان‬ ‫قند به عنوان انرژی استفاده کند‪ .‬در مبتالیان به دیابت‪،‬‬ ‫میزان انســولین کم است یا انسولین به دالیل گوناگون‬ ‫تاثیر کافی ندارد و ســلول ها نمی توانند قند موجود در‬ ‫خون را به درستی جذب کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬میزان قند یا‬ ‫گلوکز در خون باال می رود و بیماران باید بر حســب نیاز‬ ‫و تجویز پزشــک انسولین قلمی را روزانه تزریق کنند تا‬ ‫قند خونشان تنظیم شود‪ .‬در دیابت نوع یک‪ ،‬تنها درمان‬ ‫رضایت بخش تزریق انسولین است و این دارو مانند همه‬ ‫پروتئین ها هنگام جذب از روده به اسیدهای امینه تجزیه‬ ‫می شود؛ بنابراین باید داخل خون تزریق تا در ان سوخت‬ ‫و ساز بدن با تغییرات مداوم در ترشح انسولین هماهنگ‬ ‫شود‪ .‬سازمان جهانی بهداشت گزارش می دهد از هر ‪۱۰‬‬ ‫نفر‪ ،‬یک نفر دیابتی است و پیش بینی می شود که تا سال‬ ‫‪ ۲۰۴۵‬از هر هشــت نفر یک نفر به دیابت مبتال باشــد‪.‬‬ ‫بنابراین شــیب تند ابتال به دیابت را در سراســر جهان‬ ‫در پســاکرونا شاهدیم‪ .‬هزینه ساالنه دیابت‪ ،‬حدود ‪۶۷۳‬‬ ‫میلیارد دالر براورد می شود یعنی ‪ ۱۲‬درصد بودجه ملی‬ ‫بهداشــت صرف درمان دیابت و عوارض ان می شود‪ .‬با‬ ‫توجه به این که علت اصلی شــیوع و افزایش دیابت نوع‪،‬‬ ‫تغذیه ناسالم و کاهش فعالیت جسمی است و همه گیری‬ ‫بیماری کرونا در ‪ ۲‬سال اخیر مشکالت جسمی و روانی‬ ‫بسیاری را برای مردم به وجود اورد که زمینه ساز ابتال به‬ ‫دیابت در دوران پسا کرونا است‪ .‬بر اساس گزارش وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ۱۱ ،‬درصد افراد باالی‬ ‫‪ ۲۵‬سال به دیابت مبتال هستند که معادل ‪ ۵.۵‬میلیون‬ ‫نفر در کشور است و البته شــیوع این بیماری در ایران‬ ‫روند افزایشی دارد‪.‬‬ ‫اقای رییس جمهور‪ ،‬نگذارید مافیا‪ ،‬زعفران ایران را نابود کند!‬ ‫طــی چند روز گذشــته و پــس از عدم نتیجه گیری مناســب‬ ‫کشــاورزان پس از برگزاری جلسات شورای مشورتی زعفران کاران‬ ‫شهرهای مختلف ایران و تجمعات گوناگون زعفران کاران معترض‬ ‫در مقابل فرمانداری های شهرهای خود و حتی سخنان اعتراض امیز‬ ‫نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه در ایین عبادی و سیاسی نماز‬ ‫جمعه‪ ،‬اینبار تصمیم می گیرنــد برای دادخواهی از رییس محترم‬ ‫جمهور مــدد بگیرند و در نامه ای که به امضای نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اسالمی شهرهای زعفران خیز ایران رسیده است از رییس‬ ‫جمهور می خواهند ضمن پایان دادن به جوالن مافیای زعفران ایران‬ ‫و رســوخ ان در وزارت جهاد کشاورزی و ســازمان مرکزی تعاون‬ ‫روستایی؛ به دولت دســتور دهد طبق توافق اولیه نسبت به خرید‬ ‫تضمینی زعفران کشاورزان اقدام نماید ‪ .‬بازار زعفران ایران روزهای‬ ‫پرالتهابی را پشــت سر می گذارد و کشاورزان خسته تر از همیشه و‬ ‫نا امید از وعده های سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی برای خرید تضمینی دسترنج خود اینبار برای دادخواهی‬ ‫از مافیای زعفران‪ ،‬دست به دامان رییس جمهور شده اند که شاید با‬ ‫دستور حکومتی جلوی نابودی صنعت زعفران ایران را بگیرد‪ .‬اخیرا‬ ‫فایل صوتی منتسب به یکی از اعضای شورای ملی و اتحادیه صادر‬ ‫کنندگان زعفران در بین زعفران کاران منتشر و دست به دست شد‬ ‫که نامبرده در ان ضمن توهین به کشــاورزان زعفران کار‪ ،‬ارزوی‬ ‫نابودی صنعت زعفران ایران را می نماید‪ .‬اما چند روز پس از انتشار‬ ‫این فایل و در حالیکه بازار زعفران ایران‪ ،‬امســال بر خالف ســال‬ ‫های گذشته بدلیل حمایت های نمایندگان شهرهای زعفران خیز‬ ‫ایران در مجلس شــورای اسالمی و جلب حمایت های دولت برای‬ ‫خرید تضمینی زعفران با رقم ‪ ۰۰۰/۳۵۰/۴۱‬تومان و در عین حال‬ ‫بخاطر باالبودن هزینه های تولیــد‪ ،‬در ابتدا اعتراضاتی را به همراه‬ ‫داشــت ولی نسبت به سال گذشته رقم بهتری بود‪ ،‬اوضاع ارامی را‬ ‫ســپری می کرد‪ ،‬بازار به یکباره با بخش نامه جدید سازمان تعاون‬ ‫روســتایی دگرگون شد‪ .‬در این بخشــنامه جدید سازمان مرکزی‬ ‫تعاون روســتایی با انکه ‪ ۲۰‬تن زعفران از کشاورزان تحویل گرفته‬ ‫بود شرایط ازمایشگاهی خرید زعفران را تغییر داد و با شرایط جدید‬ ‫که تنها ‪ ۳‬صدم درصد زعفران های خریداری شده دارای ان شرایط‬ ‫بودند‪ ،‬دیگر کســی خریدار زعفران کشــاورزان نبود و کشاورزان نا‬ ‫امید تر از همیشه نظاره گر بازار شدند‪ .‬اما این تغییر شرایط از کجا‬ ‫شــروع شــد‪ :‬در تاریخ ‪ ۱۵‬ابان ماه سال جاری‪ ،‬رئیس شورای ملی‬ ‫زعفران طی نامه نگاری با وزیر جهاد کشاورزی از ایشان می خواهد‬ ‫که ســازمان مرکزی تعاون روستایی شــرایط ازمایشگاه کروسین‬ ‫زعفران های خریداری شــده را تغییر داده و ایــن عدد را افزایش‬ ‫دهد و در کمال تعجب و برخالف بیع و شرع و قانون‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی همچون عروسکی در‬ ‫دستان شورای ملی و مافیای زعفران ایران این پیشنهاد را پذیرفته‬ ‫و شرایط خرید تضمینی را تغییر می دهد و با اعالم عدد ‪ ۲۹۰‬برای‬ ‫کروسین زعفران در شرایط اعالم شده‪ ،‬عمال تیشه بر ریشه صنعت‬ ‫زعفــران ایران می زنــد‪ .‬در پایان الزم به ذکر اســت در حالیکه در‬ ‫شرایط خاص حال حاضر جامعه نیاز همبستگی مردم و دولت بیش‬ ‫از پیش احســاس می شود و در حالیکه در سال جاری قرارداد های‬ ‫مهم و بین المللی در صنعت زعفران ایران با دیگر کشورهای جهان‬ ‫بسته شده است‪ ،‬از دولت و نهادهای وابسته انتظار می رود با حمایت‬ ‫همه جانبه خود از بخش خصوصی مشوقی برای انعقاد قرارداد های‬ ‫مشابه در جهت حمایت از کشاورزان و حفظ صنعت زعفران و رشد‬ ‫جایگاه ایــران در تامین بازار جهان باشــد و از نهادهای نظارتی و‬ ‫امنیتی کشور درخواست می شود نگذارد مافیای زعفران طبق روش‬ ‫هرساله با نامه نگاری و مصاحبه های همیشگی خود جهت تضعیف‬ ‫بازار و پایین اوردن قیمت در فصل برداشــت زعفران‪ ،‬ضمن جوالن‬ ‫در بازار و پخش شــایعات و نفوذ در ادرات و نهاد های مرتبط‪ ،‬کمر‬ ‫همت به نابودی صنعت زعفران ایران ببندد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 300‬میلیارد تومانی صدا و سیما برای پخش بازی های پرسپولیس‬ ‫باشگاه ورزشی پروسپولیس که با نماد پرسپولیس در تابلوی فرابورس‬ ‫ثبت شــده در دوره ماهی منتهای به تیر ماه سال ‪ ۱۴۰۱‬تنها ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان سود خالص کســب کرده و هنوز بر اساس صورت مالی‬ ‫منتشر شده حدود ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به حسین هدایتی‬ ‫یکی از مفسدین اقتصادی بدهکار است‪ .‬باشگاه پرسپولیس از تیر ماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬تا تیر ماه سال جاری فقط ‪ ۱۰۰‬هزار تومان سود کسب‬ ‫کرده که نســبت به سال قبلی خود حدود ‪ ۱۰۰‬درصد کاهش رشد‬ ‫را نشــان می دهد‪ ۲۲۷ .‬میلیارد تومان درامدی بوده که این باشگاه‬ ‫ورزشی که زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان است در سال گذشته‬ ‫به دست اورده اســت که از ایم مقدار حدود ‪ ۲۱۳‬میلیارد تومان ان‬ ‫از محل تبلیغات و اسپانسر می باشد که تنها ‪ ۲‬میلیارد تومان از این‬ ‫درامد سود ناخالص پرسپولیس بوده است‪ .‬بر اساس گزارش منتشر‬ ‫شــده از صورت مالی ‪ ۱۲‬ماهه حسابرسی نشده باشگاه پرسپولیس‪،‬‬ ‫مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت خبر داد‪:‬‬ ‫رشد ‪ 14.8‬درصدی تولید‬ ‫خودرو تا پایان ابان ماه‬ ‫مدیــرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای امســال تا پایان ابان مــاه ‪ ۷۴۸‬هزار و ‪۴۸۸‬‬ ‫دســتگاه خودرو در کشور تولید شــده که در هم سنجی با‬ ‫پارســال رشد ‪ ۱۴.۸‬درصدی نشان می دهد‪« .‬عبداهلل توکلی‬ ‫الهیجانی» با اعالم این مطلب افزود‪ :‬در هشــت ماه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تعداد ‪ ۶۵۱‬هزار و ‪ ۹۲۱‬دســتگاه خودرو در کشــور‬ ‫تولید شــده بود که البته بســیاری از انها خودروهای کامل‬ ‫نبودند و بــا نقص در قطعات تولیــد و راهی پارکینگ های‬ ‫خودروسازان می شــدند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬این امار در مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ۶۲۲( ۹۹‬هزار و ‪ ۱۸۰‬دستگاه) و ‪ ۴۸۸( ۹۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۲۸‬دستگاه) بوده است که به ترتیب رشد ‪ ۲۰.۳‬درصدی‬ ‫و ‪ ۵۳.۱‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۳۲‬درصدی تولید خودروسازان خصوصی‬ ‫به گفته این مقام مسوول‪ ،‬در هشت ماهه امسال ‪ ۱۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۹‬دستگاه خودرو توسط خودروسازان بخش خصوصی‬ ‫کشور تولید شده اســت‪ .‬این امار در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته (‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۸۷۲‬دستگاه) رشد چشمگیر ‪۱۳۲.۴‬‬ ‫درصدی نشــان می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید خودروســازان‬ ‫خصوصی در این مدت در ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۳۵‬هزار و ‪۹۵‬‬ ‫دستگاه و در ســال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۶۳۹‬دستگاه بوده‬ ‫است که در مقایسه‪ ،‬امسال تولید این خودروسازان به ترتیب‬ ‫‪ ۳.۲‬برابر سال ‪ ۹۹‬و ‪ ۴.۴‬برابر سال ‪ ۹۸‬شده است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۷۶‬درصدی تولید خودروهای سنگین‬ ‫توکلــی الهیجانی در ادامه در خصوص روند افزایش تولید‬ ‫خودروهای ســنگین (کامیونت‪ ،‬کامیون و کشــنده)‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در هشت ماهه سال جاری تولید خودروهای سنگین‬ ‫نسبت به ســال ‪ ۹۸‬افزایش ‪ ۹۰۰‬درصدی و نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬به ترتیب رشــد ‪ ۵۱۳‬درصدی و ‪ ۱۷۶‬درصدی‬ ‫داشــته است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫در نظر داریم تولید این خودروها تا پایان سال جاری به ‪۳۵‬‬ ‫هزار دستگاه و در سال اتی به بیش از ‪ ۵۰‬هزار دستگاه برسد‬ ‫تا بخشی از ناوگان جاده ای کشور نوسازی شود‪.‬‬ ‫پیشــبینی شده بوده که از محل پخش زنده مسابقات این باشگاه از‬ ‫صدا و ســیما ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان درامد کسب کند که گفته شده‬ ‫هنوز تحقق پیدا نکرده است‪ .‬یعنی صدا و سیما برای پخش بازهای‬ ‫این باشگاه دولتی باید ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان به شرکت کارگزاری باشگاه‬ ‫بدهد‪ .‬این باشگاه نزدیک ‪ ۱۵۱‬میلیارد تومان از درامد عملیاتی خود را‬ ‫صرف هزینه های دستمزد ورزشی یا همان بازیکنان و کادر فنی کرده‬ ‫که نسبت به دوره قبلی نزدیک به حدود ‪ ۲۰‬درصد رشد داشته البته‬ ‫هنوز درامدها و هزینه های فصل جدید مشخص نشده‪ ،‬همچنین ‪۳۳‬‬ ‫میلیارد تومان از این درامد هم سهم سازمان لیگ از تبلیغات محیطی‬ ‫بوده که پرسپولیس به این سازمان داده است‪ .‬باشگاه پرسپولیس ‪۲۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه کرده که نسبت به سال گذشته مالی ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫رشد داشته این در حالی است که تنها ‪ ۲۵‬درصد رشد در درامدهای‬ ‫علملیاتی این شرکت مشاهده می کنیم‪ .‬گزارش صورت سود و زیان‪۱۲‬‬ ‫ماهه متهی به ‪ ۳۱‬تیر ماه سال ‪ ۱۴۰۱‬نشان می دهد که هیچ سود و‬ ‫زیانی از هر سهم به دست نیاورده است‪ .‬از نظر دارایی های غیر جاری‬ ‫یا همان ثابت این باشگاه تغییری نداشته همان ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫دارایی ثابت را حفظ کرده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫رئیس حزب المانی خواستار خرید گاز از ایران شد‬ ‫وزیر نیرو عنوان کرد‪:‬‬ ‫رشد‪ ۳۰۰‬درصدی مبادالت اقتصادی ایران و تاجیکستان‬ ‫محرابیــان‪ ،‬وزیر نیرو گفت‪ :‬ســطح مبادالت اقتصــادی ایران و‬ ‫تاجیکســتان در ســال جاری میالدی در مقایســه با مدت مشابه‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬حدود ‪ ۳۰۰‬درصد رشــد داشــته اســت‪ .‬علی اکبر‬ ‫محرابیان در مراسم افتتاح پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک‬ ‫همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکســتان افزود‪ :‬امید می رود در‬ ‫ســایه همکاری های دوجانبه این رشــد در ماه ها و سال های اینده‬ ‫تداوم یابد‪ .‬وزیر نیرو خاطرنشــان کرد‪ :‬امسال شاهد رشد مبادالت‬ ‫هستیم که انتظار می رود این رشد ادامه یابد‪ .‬محرابیان گفت‪ :‬برای‬ ‫تداوم این رشد هیات های اقتصادی بین دو کشور باید فعال تر شوند‪.‬‬ ‫وزیــر نیرو ابراز امیدواری کرد در پایان اجالس به توافق های مهمی‬ ‫دســت یابیم‪ .‬وی گفت که در این دوره اجالس اســنادی بین دو‬ ‫طرف امضا شــود که نقشه راهی برای توسعه روابط فی مابین شود‪.‬‬ ‫محرابیان همچنین بر فعال تر شدن بخش خصوصی دو کشور تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بخش خصوصی دو طرف می توانند به توســعه روابط‬ ‫کمک کنند‪ .‬رییس تاجیکســتانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو‬ ‫کشــور همدر این اجالس با اشاره به اینکه همکاری سازنده ای بین‬ ‫دو کشور اغاز شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬این همکاری ها در قالب برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها و همچنین سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی‬ ‫و‪ ...‬اجرا شــده اســت‪« .‬دلیر جمعه» افزود‪ :‬مناسبات بین دو کشور‬ ‫تنها در بخش اقتصادی نبوده و در زمینه فرهنگی‪ ،‬تاریخی و‪ ...‬هم‬ ‫اجرا شده و امضای ‪ ۱۷‬سند در همین راستا انجام شده است‪.‬‬ ‫وزیر انرژی و ذخایر ابی تاجیکســتان اماده توســعه همکاری با‬ ‫شرکت های اب و برق ایران هستیم‬ ‫وزیر انرژی و ذخایر ابی تاجیکســتان با اشاره به نزدیکی فرهنگی‬ ‫و تجارب موفق گذشــته در همکاری با شــرکت های ایرانی گفت‪:‬‬ ‫برای ما افزایش ســطح همکاری ها با شرکت های ایرانی بسیار مهم‬ ‫اســت و اماده هرگونه توسعه همکاری ها هستیم‪ .‬به واسطه اهمیت‬ ‫توســعه و تقویت این همکاری ها‪ ،‬من از مدیران ارشد صنعت برق‬ ‫تاجیکســتان خواســتم تا در کنار من حضور داشته باشند‪.‬دلیر در‬ ‫ادامه برنامه های پانزدهمین اجالس کمیســیون مشــترک ایران و‬ ‫تاجیکستان به همراه مدیران ارشد صنعت برق این کشور با فعاالن‬ ‫بخــش خصوصی صنعت اب و برق ایران دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬وی‬ ‫ضمن ابراز خرسندی از حضور در نشست مشترک با فعاالن بخش‬ ‫خصوصــی صنعت اب و برق ایران‪ ،‬ابراز امیدواری کرد این جلســه‬ ‫بتواند بسترهای الزم برای توسعه همکاری ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫وزیر انرژی و ذخایر ابی تاجیکســتان افزود‪ :‬به واســطه نزدیکی‬ ‫فرهنگــی و نیز تجــارب موفق گذشــته برای ما افزایش ســطح‬ ‫همکاری ها باشــرکت های ایرانی بســیار مهم است و اماده هرگونه‬ ‫توسعه همکاری ها هستیم‪ .‬من فکر می کنم برای تحقق این هدف‪،‬‬ ‫سفرای دو کشور نقش کلیدی دارند‪.‬‬ ‫دلیر جمعه با بیان اینکه باید شــرایط همکاری را فراهم و تقویت‬ ‫کنیــم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۵۰‬شــرکت مشــترک ایرانی و‬ ‫همکاری داشته باشیم و برای موفقیت در این امر باید ضمن استفاده‬ ‫از تجارب گذشته تالش کنیم تا مشکالت پیش رو را حل کنیم‪.‬‬ ‫همچنیــن محمد علی فرحناکیان ‪ -‬مشــاور وزیــر نیرو در امور‬ ‫بین الملل‪ ،‬بر لزوم گســترش همکاری های بین دو کشور در حوزه‬ ‫صنایــع اب و برق بــه ویژه از طریق تشــکل های بخش خصوصی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬وزارت نیرو به عنوان بخش دولتی تالش می کند‬ ‫بســترهای الزم را برای توسعه روابط بخش خصوصی صنعت اب و‬ ‫برق ایران با کشور تاجیکستان فراهم کند‪ .‬فرحناکیان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ی شرکت های خصوصی داخلی به طرف‬ ‫این نشســت‪ ،‬ارائه توانمند ‬ ‫تاجیکستانی و نیز حل مشــکالت موجود در زمینه روابط دوجانبه‬ ‫حوزه اب و برق در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه پیام باقری‪ -‬رئیس هیئت مدیره ســندیکای برق ایران‬ ‫با اشــاره به طرح های موفق شــرکت های خصوصــی صنعت برق‬ ‫ایران درکشــورهای منطقه به ویژه اســیای میانه‪ ،‬از امادگی کامل‬ ‫شرکت های ایرانی برای توسعه همکاری ها با کشور تاجیکستان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حضور فعال شرکت های خصوصی‬ ‫برق ایران در ‪ ۴۰‬کشور دنیا‬ ‫رئیس ســندیکای برق ایران اضافه کرد‪ :‬شــرکت های خصوصی‬ ‫صنعت برق ایران در بیش از ‪ ۴۰‬کشور دنیا حضور فعالی دارند و این‬ ‫شرکت ها با کشورهای مختلف در حوزه های گوناگون اعم از صادرات‬ ‫تجهیزات فنی و یا خدمات مهندسی همکاری موثری دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به ســوابق همکاری صنعت برق ایران با‬ ‫کشــور تاجیکســتان افزود‪ :‬شــرکت های ایرانی امادگی دارند در‬ ‫بخش های مختلف همانند مطالعات توســعه بــرق‪ ،‬کاهش تلفات‪،‬‬ ‫صادرات تجهیزات فنی‪ ،‬خدمات مهندسی‪ ،‬انتقال خطوط مشترک‬ ‫و اموزش با تاجیکستان همکاری داشته باشند‪ .‬در بخش دیگری از‬ ‫این نشست‪ ،‬فعاالن بخش خصوصی ایران در صنعت اب نیز ضمن‬ ‫تاکید بر توانمندی های باالی شــرکت های ابی ایران در حوزه های‬ ‫مختلف اعم از ســاخت انواع تجهیزات فنی‪ ،‬از امادگی باالی خود‬ ‫برای حضور فعال در طرح ها و پروژه های ابی تاجیکســتان به ویژه‬ ‫در حوزه هایی چون اب شرب‪ ،‬بازیافت و تصفیه اب و شیرین سازی‬ ‫اب دریا ســخن گفتند‪ .‬در بخش دیگری از این نشست نیز محمد‬ ‫عمر اسدزاه ‪ -‬مدیرعامل اداره برق تاجیکستان با ابراز خرسندی از‬ ‫حضور در نشســت تخصصی با شــرکت های خصوصی صنعت برق‬ ‫ایران گفت‪ :‬مــا تجارب موفقی از همکاری با شــرکت توانیر ایران‬ ‫داریم‪ .‬هدف این کمیسیون توسعه همکاری های دوجانبه در حوزه‬ ‫صنعت برق به ویژه در بخش خصوصی اســت‪ .‬ما دو دولت هم زبان‬ ‫با تاریخ مشترک هستیم و الزم است سطح همکاری های خود را در‬ ‫بخش برق افزایش دهیم‪ .‬به ویژه به این دلیل که روسای جمهور دو‬ ‫کشــور نیز چندی پیش در متن تفاهم نامه دوجانبه بر این موضوع‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫تاجیکستانی در کشور ما فعال هستند و به واسطه اهمیت توسعه و‬ ‫تقویت این همکاری ها من از مدیران ارشد صنعت برق تاجیکستان‬ ‫خواستم تا در کنار من حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس تاجیکســتانی کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایران و‬ ‫تاجیکســتان اضافه کرد‪ :‬یکی از سیاســت های اتی تاجیکســتان‬ ‫صادرات برق به کشورهای همسایه و درامدزایی از این طریق است‬ ‫ک شــرکت های ایرانی‬ ‫کــه در این حوزه می توانیم از تجارب و کم ‬ ‫بهره مند شــویم‪ .‬وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با‬ ‫تاکید بر ضرورت حرکت تاجیکســتان به سمت توسعه انرژی های‬ ‫ی خورشــیدی بیان کرد‪ :‬یکی از حوزه هایی‬ ‫تجدیدپذیر به ویژه انرژ ‬ ‫که ما به کمک شــرکت های ایرانی نیاز داریم‪ ،‬بخش توسعه انرژی‬ ‫خورشــیدی است که الزم است در این رابطه نشست های تخصصی‬ ‫بیشــتری با یکدیگر داشته باشــیم‪ .‬او با تاکید بر ضرورت رعایت‬ ‫ی با شــرکت های‬ ‫اســتانداردهای بیــن المللی در توســعه همکار ‬ ‫خصوصی خارجی اضافه کرد‪ :‬شــرکت های ایرانی صنعت اب و برق‬ ‫در گذشته نشان داده اند که از توانمندی باالیی برخوردار هستند و‬ ‫امیدواریم با بســترهایی که فراهم خواهد شد‪ ،‬در اینده نیز بتوانند‬ ‫ضمن حفظ ســطح رقابت پذیری حضور فعالی در کشور ما داشته‬ ‫باشند‪ .‬وزیر انرژی و ذخایر ابی تاجیکستان با اشاره به ضعف صنعت‬ ‫برق این کشــور در حوزه تلفات انرژی گفت‪ :‬از دیگر حوزه هایی که‬ ‫ما می توانیم از تجربه و کمک شرکت های ایرانی بهره ببریم‪ ،‬کاهش‬ ‫میزان تلفات انرژی برق در تاجیکســتان است که یکی از مشکالت‬ ‫اساسی صنعت برق در کشور ماســت‪ .‬عضو کابینه تاجیکستان در‬ ‫ی باالی شرکت های ایرانی در حوزه اب اشاره کرد‬ ‫ادامه به توانمند ‬ ‫و افــزود‪ :‬در حال حاضر ذخایر ابی قابل قبولی در کشــور ما وجود‬ ‫دارد که همین موضوع ضرورت توجه به توسعه نیروگاه های برق ابی‬ ‫را نشان می دهد و این حوزه نیز از جمله بخش هایی است که ما به‬ ‫کمک شرکت های ایرانی نیاز داریم‪.‬‬ ‫دلیر جمعه در بخش پایانی سخنان خود نیز به ضرورت مدیریت‬ ‫مصرف اب در این کشــور با توجه به رونــد رو به افزایش جمعیت‬ ‫اشــاره و تاکید کرد‪ :‬در حوزه تجهیزات فنی و مهندســی صنعت‬ ‫اب به ویژه اب شــرب نیز عالقه مند هستیم تا با شرکت های ایرانی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت اعالم کرد‪:‬‬ ‫اغاز برداشت از فاز ‪ 11‬پارس جنوبی در اینده نزدیک‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران تاکیــد کرد‪ :‬این روزها و‬ ‫در استانه ورود به زمســتان‪ ،‬حداکثر حجم عملیات در میدان‬ ‫مشترک پارس جنوبی برای تولید گاز در حال اجراست‪ .‬محسن‬ ‫خجســته مهر در نشســت تودیع و معارفه رئیس حراست این‬ ‫شــرکت گفت‪ :‬در اســتانه ورود به زمســتان با تالش و همت‬ ‫همکاران و خدمتگزاران در شــرکت ملی نفت ایران روزانه بیش‬ ‫از یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می شود و امادگی حداکثری‬ ‫وجود دارد تا مردم در سراسر ایران از ارامش نسبی در زمستان‬ ‫امسال برخوردار باشند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬کارکنان خدوم شرکت‬ ‫ملی نفت ایران همواره در حال خدمت هستند و طی این روزها‬ ‫و در دولت سیزدهم فعالیت ها از نظر حجم و ارزش در باالترین‬ ‫ســطح خود قرار دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان‬ ‫اینکه کار توســعه میدان نفتی ازادگان جنوبی با شتاب هرچه‬ ‫تمام تر در حال انجام است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مهم ترین اولویت های‬ ‫ما تولید حداکثری و توسعه شــتابان همه میدان های مشترک‬ ‫نفت و گاز است‪ .‬خجسته مهر با بیان اینکه تعدادی از طرح های‬ ‫‪ EPD‬و ‪ EPC‬در مرحلــه بهره بــرداری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬هفته‬ ‫گذشته برداشــت از میدان های اسفند و ســیوند با رقم روزانه‬ ‫‪ ۱۶‬هزار بشکه اغاز شد و اماده بهره برداری رسمی ان هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬چند طرح دیگر نیز در ایــن بخش بهمن ماه‬ ‫امسال به بهره برداری رســمی خواهد رسید‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملــی نفت ایران با اشــاره به اینکه عملیــات در میدان بالل با‬ ‫سرعت در حال انجام اســت‪ ،‬گفت‪ :‬درباره میدان کیش برنامه‬ ‫عملیاتــی و اجرایی ما تولید ‪ ۲۸‬میلیــون مترمکعب گاز از این‬ ‫میدان اســت‪ .‬خجســته مهر با بیان اینکه ایــن روزها حداکثر‬ ‫حجم عملیات در میدان مشــترک گازی پارس جنوبی را شاهد‬ ‫هســتیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک تجربه ارزشمند در کشور هفته گذشته‬ ‫رقم خورد و یکی از عظیم ترین سکوهای گازی پارس جنوبی با‬ ‫دقت حداکثری جابه جا شد‪ .‬این سکوی ‪ ۴‬هزار تنی به زودی در‬ ‫موقعیت ‪ B۱۱‬نصب می شــود و این نماد یک کار منحصربه فرد‬ ‫در شــرکت ملی نفت ایران است‪ .‬وی با اشاره به اینکه عملیات‬ ‫ج فارس در حال اجراســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متعددی در عســلویه و خلی ‬ ‫حفاری چهار حلقه چاه طرح توســعه فاز ‪ ۱۱‬میدان مشــترک‬ ‫گازی پارس جنوبی در مرحله نهایی قرار دارد؛ خط لوله دریایی‬ ‫ان تکمیل شــده است و به زودی برداشــت گاز از فاز ‪ ۱۱‬اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره دیگر عملیات پارس‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬خط لوله فاز ‪ ۱۶‬پارس جنوبی نیز در حال تکمیل‬ ‫است‪ .‬خجســته مهر درباره عملیات در طرح توسعه فاز ‪ ۱۳‬نیز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عملیات سکوی ‪ ۱۳A‬پارس جنوبی پس از توقفی‬ ‫که در ســال های گذشته برای ان رخ داد نیز با انتقال یک دکل‬ ‫در چند روز گذشــته اغاز شــده اســت و عملیات تکمیلی در‬ ‫طرح توســعه فاز ‪ ۱۴‬نیز با شــتاب ادامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬برنامه‬ ‫نگهداشــت میدان گازی پارس جنوبی نیز در دســتور کار قرار‬ ‫دارد و در این زمینه اسیدکاری ‪ ۴۰۰‬حلقه چاه در پارس جنوبی‬ ‫اجرایی خواهد شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت‪:‬‬ ‫حفاری ‪ ۷۰‬حلقه چــاه در میدان پارس جنوبی جزو برنامه های‬ ‫اولویت دار ما در شــرکت ملی نفت ایران اســت‪ .‬خجسته مهر با‬ ‫بیان اینکــه یکی دیگر از اولویت های ما در شــرکت ملی نفت‬ ‫ایران اجرای طرح ‪ ۱۵‬میلیارد دالری فشــارافزایی میدان گازی‬ ‫پارس جنوبی است که از نظر فناوری جزو طرح های جدید است‬ ‫و پیش از این تجربه مشــابهی نداشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این بخش در‬ ‫دولت ســیزدهم دو اقدام مهم انجام شد‪ ،‬نخست کار مهندسی‬ ‫طرح پایلوت ان به پایان رســید و اینکه ساخت کمپرسورهای‬ ‫طرح پایلوت مربوط به یکی از فازها از سوی شرکت های ایرانی‬ ‫به پیشرفت ‪ ۷۰‬درصدی رسید‪.‬‬ ‫نفت ارزان روسیه در راه پاکستان‬ ‫وزیر نفت پاکستان اعالم کرد روسیه تصمیم گرفته است نفت‬ ‫خام با قیمت پایین‪ ،‬به پاکســتان بفروشــد‪ .‬این مقام پاکستانی‬ ‫اعالم کرد روســیه بنزیــن و گازوئیل هم با قیمــت پایین تر به‬ ‫پاکستان خواهد فروخت و از پاکستان دعوت کرده است مذاکرات‬ ‫برای قراردادهای بلندمدت خریــد گاز طبیعی مایع (ال ان جی)‬ ‫را اغاز کنــد‪ .‬وزارت خارجه چین هم روز دوشــنبه همزمان با‬ ‫فعال شدن مکانیزم سقف قیمت برای نفت روسیه از سوی گروه‬ ‫هفت‪ ،‬اســترالیا و اتحادیه اروپا‪ ،‬اعالم کرد پکن همکاری انرژی‬ ‫با روســیه را بر مبنای احترام و منفعــت دو جانبه‪ ،‬ادامه خواهد‬ ‫داد‪ .‬چین و هند امســال خرید نفت از روسیه که با تخفیف باال‬ ‫نســبت به قیمت نفت برنت فروخته می شود را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫بلومبرگ به نقل از هاردیپ پوری‪ ،‬وزیر نفت هند نوشــت‪ :‬هند‬ ‫نگران سقف قیمت اتحادیه اروپا نیست و این کشور قصد دارد به‬ ‫خرید از روســیه ادامه دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬از هر کسی که بخواهیم‪،‬‬ ‫نفت می خریم‪ .‬مکانیزم سقف قیمت ‪ ۶۰‬دالر در هر بشکه از روز‬ ‫دوشــنبه اغاز شده اســت اما گرید نفتی صادراتی روسیه پایین‬ ‫این قیمت تجارت می شود و روسیه و خریداران نفت این کشور‪،‬‬ ‫نگرانی زیادی نســبت به ان ندارند‪ .‬روســیه تهدید کرده است‬ ‫عرضه نفت به کشــورها و شرکت هایی که به این مکانیزم ملحق‬ ‫شوند را قطع خواهد کرد‪ .‬خوزستان مدیرعامل ابفا خوزستان با‬ ‫بیان اینکه قرار است پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب ابادان‬ ‫برای استفاده پاالیشــگاه ابادان به این شرکت انتقال داده شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجموعه اب و فاضالب کشــور و ابفا خوزستان استفاده از‬ ‫پساب تصفیه خانه ها برای شرکت ها را در دستور کار قرار داده اند‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تینو شــروپاال‪ ،‬رئیس حزب محافظه کار «الترناتیو برای المان» در مصاحبه ای اعالم کرد المان برای تامین نیازهای انرژی خود‪ ،‬باید برای خرید گاز با ایران مذاکره کند‪ .‬شروپاال به نشریه‬ ‫المانی ولت گفت‪ :‬اگر بخواهیم فقدان گاز روســیه را جبران کنیم‪ ،‬به همه تامین کنندگان نیاز خواهیم داشــت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای این که تا حد ممکن مستقل باشیم‪ ،‬باید از ایران گاز بخریم‪.‬‬ ‫المان باید درباره خرید گاز با ایران مذاکره کند‪ .‬دولت المان پس از اغاز جنگ روســیه در اوکراین‪ ،‬به دنبال تامین گاز از منابع دیگری بجز روســیه بوده اســت‪ .‬ایران به همراه روسیه‪،‬‬ ‫صاحب بزرگترین ذخایر گاز جهان است‪ .‬بر اساس گزارش وب سایت گلوبال هپنینگز‪ ،‬طبق اعالم اتاق بازرگانی المان و ایران‪ ،‬صادرات گاز از ایران به المان در سال های اخیر‪ ،‬بسیار اندک‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪909‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫مصارف خانگی ‪ 30‬درصد یارانه‬ ‫پنهان گاز دریافت می کنند‬ ‫ یک کارشــناس انرژی توضیح داد‪ :‬ســهم نیروگاه ها در‬ ‫دریافت یارانه پنهان گاز طبیعــی ‪ ۴۳‬درصد‪ ،‬خانگی ‪۳۰‬‬ ‫درصد وصنعت ‪ ۲۱‬درصد است‪ .‬فریدون اسعدی‪ ،‬کارشناس‬ ‫انرژی درباره اما و اگرهای مصرف گاز خانگی در کشور گفت‪:‬‬ ‫کل سهم بخش خانگی و تجاری در مصرف نهایی کشور از‬ ‫گاز ‪ ۴۰‬درصد است‪ ،‬یعنی بیشترین میزان مصرف گاز در‬ ‫همین بخش هاست‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬از ‪ ۱۸۶‬میلیارد متر مکعب گازی‬ ‫که در سال ‪ ۹۷‬در کشور مصرف شده است سهم نیروگاه ها‬ ‫‪ ۳۶‬درصد‪ ،‬صنعت ‪ ۳۰‬و بخش خانگی ‪ ۲۷‬درصد و تجاری‬ ‫‪ ۲‬درصد از گاز طبیعی کشور را استفاده کرده اند‪ .‬این مسئله‬ ‫یکی از نکالت کلیدی است که باید در حوزه گاز خانگی به‬ ‫ان توجه کنیم‪ .‬کارشناس انرژی توضیح داد‪ :‬سهم نیروگاه ها‬ ‫در دریافت یارانه پنهان گاز طبیعی ‪ ۴۳‬درصد‪ ،‬خانگی ‪۳۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬صنعت ‪ ۲۱‬درصد اســت‪ .‬این مسئله یکی از نکات‬ ‫بسیار مهم اســت که در حوزه مصرف گاز موضوعی قابل‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫اسعدی افزود‪ :‬سیاست هایی که ما برای محاسبه قیمت‬ ‫گاز داریم این اســت که ما در کشور دارای ‪ ۴‬الی ‪ ۵‬اقلیم و‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬پله مصرف هستیم‪ .‬بر مبنای داده های سال ‪۹۷‬‬ ‫در حدود ‪ ۵۱‬درصد از مصرف گاز کشور در گروه کم مصرف‬ ‫است‪ ۳۶ ،‬درصد در گروه مصرف متوسط است و ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫هم در گروه پر مصرف قرار می گیرد‪ .‬کارشناس سابق دفتر‬ ‫مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬اگر بخواهیم سیاستی را برای جلوگیری‬ ‫از هدر رفت گاز اتخاذ کنیم باید روی همین ‪ ۱۳‬درصد پر‬ ‫مصرف ها متمرکز شویم‪.‬‬ ‫اسعدی توضیح داد‪ :‬در اجرای تعرفه گذاری پلکانی حتماً‬ ‫باید این گروه ها را مد نظر قرار دهیم‪ .‬هر سیاســتی را که‬ ‫ما در کشــور در ارتباط با کاهش مصرف گاز برای به تراز‬ ‫رســاندن میزان تولید و مصرف گاز باید مد نظر قرار گیرد‬ ‫و شکاف بین تولید و مصرف را کاهش دهد‪ ،‬باید روی این‬ ‫‪ ۳۶‬درصد مصرف متوســط و ‪ ۱۳‬درصد گروه پر مصرف‬ ‫متمرکزباشد‪.‬‬ ‫اسعدی ادامه داد‪ :‬کمیسیون انرژی مجلس ‪ ۲۶‬مهر ماه‬ ‫گزارشــی را در ارتباط با به تصویر کشــیدن واقعیت های‬ ‫کشور در بخش گاز خانگی تهیه کرد‪ .‬بر اساس این گزارش‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون متر مکعب در ســال های اینده در حوزه گاز‬ ‫دچــار ناترازی بین تولید و مصرف خواهیم شــد‪ .‬باید هر‬ ‫چه زودتر برای جلوگیــری از این اتفاق اقدام کنیم تا این‬ ‫مسئله به پاشنه اشیل کشور تبدیل نشود‪ .‬کارشناس سابق‬ ‫دفتــر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه در اجرای تعرفه گذاری‬ ‫پلکانی گاز خانگی ما نمی توانیم روی ‪ ۵۱‬درصد گروه کم‬ ‫مصرف سیاســت قیمتی اتخاذ کنیم‪ ،‬عم ً‬ ‫ال باید روی ‪۴۹‬‬ ‫درصد مصرف کننده های دیگر که مصرف کمتری نسبت‬ ‫به سایرین دارند‪ ،‬یک سری سیاست های قیمتی بر اساس‬ ‫تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی اتخاذ کنیم‪.‬‬ ‫اســعدی گفت‪ :‬اتخاذ و یا پیشنهاد اجرای تعرفه گذاری‬ ‫پلکانی گاز خانگی برای نتیجه گرفتن در این شرایط‪ ،‬ان‬ ‫هم برای کل خانوارها می تواند منجر به نارضایتی در کشور‬ ‫شود‪ .‬لذا بهترین راه حل برای برون رفت از وضعیت کنونی‬ ‫حداقل برای زمستان امسال اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز‬ ‫خانگی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در فصول سرد سال حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫گاز کشور در بخش خانگی مصرف می شود‪ .‬در این شرایط‬ ‫یــا باید روی ‪ ۱۳‬درصد گروه پر مصرف و یا اینکه روی ‪۳۶‬‬ ‫درصد مصرف متوسط و ‪ ۱۳‬درصد پر مصرف متمرکز کنیم‪.‬‬ ‫در همین دو گروه مصرف عم ً‬ ‫ال سیاست قیمتی برای کاهش‬ ‫مصرف اتخاذ کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬باید از سیاست افزایش قیمت‬ ‫برای کاهش مصرف استفاده کنیم و اقدامات رسانه ای هم‬ ‫انجام شــود و در تلویزیون تبلیغاتی برای ترغیب مردم به‬ ‫مصرف کمتر گاز انجام دهیم‪ .‬با اجرای تعرفه گذاری پلکانی‬ ‫توزیــع یارانه پنهان هم به نوعــی عادالنه تر و به واقعیت‬ ‫نزدیک تر می شود‪.‬‬ ‫کارشناس ســابق دفتر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬متوسط قیمت‬ ‫گاز خانگی هر متر مکعب ‪ ۱۰۰‬تومان اســت و این قیمت‬ ‫عددی نیست که مصرف کننده را واردار به صرفه جویی در‬ ‫مصرف گاز کند‪.‬‬ ‫با این عدد ‪ ۱۰۰‬تومــان دیگر هیچی چیزی نمی توان‬ ‫خرید‪ .‬متوسط فروش گاز ‪ ۵۰۰‬تومان و متوسط صادرات‬ ‫برای هر متر مکعب ‪ ۱۰‬هزار تومان است‪ .‬اسعدی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما ثروت کشورمان را با این قیمت کم به فروش می رسانیم‪.‬‬ ‫با اعمال این سیاســت های ناکارامد هزینه ان را پرداخت‬ ‫می کنیم‪ .‬اخیرا ً هم شنیده ایم یک مصوبه ای از سوی وزارت‬ ‫نفت برای دولت و شــورای اقتصاد امده و تصمیم بر این‬ ‫است که بخاری های گرید ‪ B‬و ‪ c‬را جایگزین بخاری های‬ ‫فعلی مورد استفاده مردم کنند که ما را با مشکالت دیگری‬ ‫مواجه خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به جمع یارانه بگیران اضافه شدند‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪909‬‬ ‫ســخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت‪ :‬بنابر امار از اردبیهشــت ماه به بعد‪ ۳ ،‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به جمع یارانه بگیران اضافه شدند‪ .‬طیبه حسینی گفت‪ :‬با توجه به انکه دهک بندی‬ ‫خانوار توســط وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی انجام شده است؛ بنابراین مسئوالن این وزارتخانه در جریان موضوع هستند‪ .‬افرادی که به دهک اعالمی اعتراض دارند‪ ،‬موضوع را از طریق‬ ‫وزارت تعاون باید پیگیری کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بنابر امار از اردیبهشــت ماه به بعد همزمان با اصالح نظام یارانه و بازبینی درخواســت‪ ۳ ،‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به جمع یارانه بگیران اضافه‬ ‫شدند‪ .‬حسینی می گوید‪ :‬افرادی که به دهک اعالمی اعتراض دارند‪ ،‬همچنان می توانند از طریق سایت وزارت رفاه درخواست بازبینی و بررسی دهند‪ ،‬چنانچه جز دهک یک تا ‪ ۹‬قرار گیرند‪،‬‬ ‫مشــمول یارانه می شوند‪ .‬سخنگوی ستادهدفمندی یارانه ها گفت‪ :‬افرادی که تا قبل از ‪ ۱۴۰۱‬یارانه انها حذف شده بود یا انصراف داده بودند‪ ،‬می توانند از طریق سازمان هدفمندی ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر سامانه اعتراض وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی برای اعتراض افراد قطع است‪ ،‬مسئوالن این وزارتخانه باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد‪:‬‬ ‫تاکید نمایندگان بر حل‬ ‫مشکالت اشتغال و صندوق های‬ ‫بازنشستگی‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به نشست‬ ‫مشــترک دولت و مجلس‪ ،‬نظرات نماینــدگان درباره‬ ‫اشتغال و مشــکالت صندوق های بازنشستگی را یاداور‬ ‫شــد و گفت‪ :‬دولت این موضوعات را دنبال و پیگیری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬سید صولت مرتضوی‪ ،‬در خصوص نشست‬ ‫مشترک روز گذشته ‪ ۱۳‬اذرماه مجلس و دولت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نشست بسیار صمیمانه و بدون تکلف و تعارف داشتیم و‬ ‫مطالب و مسائل در این شرایط مطرح شدند‪ .‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نکته نظرات نمایندگان‬ ‫در این جلسه مشترک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انچه به دولت و وزرا‬ ‫بر می گردد را حتما بررسی می کنیم و امیدواریم بتوانیم‬ ‫مشکالت را حل کنیم‪ .‬مرتضوی در توضیح موضوعاتی‬ ‫که در این جلسه مشــترک عنوان شد‪ ،‬گفت‪ :‬مباحث‬ ‫اجتماعی مرتبط با اشــتغال و مشــکالت صندوق های‬ ‫بازنشستگی از جمله موضوعات مورد تاکید نمایندگان‬ ‫بود که پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر خوش مدیرعامل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی برای پوشش‬ ‫بیمهتکمیلیبازنشستگان‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعــی‪ ،‬از برنامه این‬ ‫سازمان به منظور توســعه خدمات درمانی برای جامعه‬ ‫بازنشســتگان در قالب پوشــش بیمه تکمیلی خبر داد‪.‬‬ ‫میرهاشم موسوی در تشــریح برنامه هایی که در حوزه‬ ‫حمایت از بازنشســتگان در دســتورکار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫همچنان به دنبال توســعه خدمات درمانی برای جامعه‬ ‫بازنشستگان هستیم و به زودی هم برنامه ای برای پوشش‬ ‫بیمه تکمیلی انها داریم که به زودی اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این‬ ‫موضوع در مرحله بررســی نحوه تامین منابع مالی الزم‬ ‫برای اجرای ان اســت که طی نشستی که با نمایندگان‬ ‫کانون های بازنشستگی خواهیم داشت به نتیجه رسیده و‬ ‫اخبار خوشی را برای بازنشستگان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی‪:‬‬ ‫مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر نیازمند منابع است‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه هزینه های مخابرات‬ ‫افزایش پیدا کرده اما درامدها و تعرفه های ان طی ‪ ۱۰‬ســال ثابت‬ ‫مانده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مخابرات برای توســعه و ارائه سرویس بهتر به‬ ‫مردم نیازمند منابع اســت که یا دولت باید این منابع را تامین کند‬ ‫یا درامدهای مخابرات افزایش یابد‪.‬‬ ‫عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬طی ‪ 11‬و‬ ‫‪ 12‬سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان‬ ‫توســعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیســیون های مجلس حاضر‬ ‫شدیم تا پاســخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را‬ ‫پرداخــت نمی کند‪ ،‬چرا ایثارگران را تبدیــل وضعیت نمی کند‪،‬و‪...‬‬ ‫هزینه های مخابرات افزایش پیــدا کرده اما درامدها و تعرفه های‬ ‫ان طی ‪ 10‬سال ثابت مانده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ 10 :‬هزار تومان شهرســتان‪ 15 ،‬هزار تومان مرکز‬ ‫استان و ‪ 20‬هزار تومان نیز برای تهران ابونمان در نظر گرفته شده‬ ‫البته این رقم حداقل کارکرد اســت به این معنا که فردی که پیش‬ ‫از این در تهران ‪ 30‬هزار تومان پول تلفن پرداخت می کرده‪ ،‬هنوز‬ ‫نیز ‪ 30‬هزار تومان می پردازد و مبلغ اضافه ای نمی دهد و فردی که‬ ‫در شهرســتان تاکنون ‪ 10‬هزار تومان پول تلفن می داده هنوز نیز‬ ‫‪ 10‬هــزار تومان می دهد اما فردی که کمتر از این اعداد اســتفاده‬ ‫کند‪ ،‬حداقل مبلغ از وی گرفته می شــود زیرا هزینه نگه داری هر‬ ‫خط تلفن برای مخابرات بیش از ‪ 25‬تا ‪ 30‬هزار تومان اســت و از‬ ‫انجاکــه مخابرات اکنون نمی تواند این رقــم را تامین کند‪ ،‬امکان‬ ‫توســعه وجود ندارد و در تهران نمی تواند خط تلفن واگذار کند و‬ ‫با وجوداینکه گذشــت چندماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق‬ ‫پرسنل را پرداخت کند‪.‬‬ ‫زارع پور تصریح کرد‪ :‬اگر برای مخابرات منابع تامین نشــود‪ ،‬عمال‬ ‫ورشکســت می شــود و از انجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات‬ ‫ســرویس دریافت می کننــد با مشــکل روبه رو می شــوند؛ این‬ ‫موضوع مربوط به امروز نیســت و در شــهریور ماه ابالغ شده بود‪.‬‬ ‫پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫مسئله اصلی معیشت و اقتصاد است‬ ‫نایب رئیس فراکســیون انقالب اســامی با اشــاره به وجود‬ ‫تفاهم بین دولت و مجلس در شناســایی مطالبات مردم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مسئله اصلی معیشت و اقتصاد است و ما باید از خوان مشکالت‬ ‫معیشتی و اقتصادی عبور کنیم‪.‬‬ ‫محسن پیرهادی در خصوص جلسه مشترک دولت و مجلس‬ ‫و مســائلی که در این نشست مطرح شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اعضای‬ ‫کابینه دولت ســیزدهم و رئیس جمهور به مناسبت روز مجلس‬ ‫بــه مجلس امدند و ضمن تبریک به نمایندگان به طرح مباحث‬ ‫مختلفی پیرامون موضوعات روز کشور پرداختند‪ .‬در خالل این‬ ‫مباحث که تعدادی از وزرا صحبت کردند‪ ،‬نمایندگان هم نکات‬ ‫خود را شفاف و صریح به وزرا و دولت اعالم کردند‪.‬‬ ‫نایب رئیس فراکسیون انقالب اسالمی مجلس بازدهم یاداور‬ ‫شد‪ :‬این جلسه صمیمی اما صریح‪ ،‬صادقانه و شفاف بود‪ .‬به نظر‬ ‫بی پرده صحبت شد و روسای دو قوه هم نکاتی را مطرح کردند و‬ ‫قرار شد این جلسات با فاصله زمانی کوتاه تر تشکیل شود از این‬ ‫جهت که نیاز به گفتگو بیشتر شده و مشکالت کشور و مطالبات‬ ‫مردم کم نیســت‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬تقریبا در شناســایی‬ ‫موضوعــات تفاهمی بین دولت و مجلس وجود دارد و مســئله‬ ‫اصلی معیشت و اقتصاد است‪ .‬ما باید از خوان مشکالت معیشتی‬ ‫و اقتصادی عبور کنیم تا مردم رضایت نسبی از ما داشته باشند‪.‬‬ ‫موضوعات مختلفی به همین جهت در این نشســت مشــترک‬ ‫مطرح شد که در کارگروه ها دنبال خواهیم کرد‪ .‬پیرهادی افزود‪:‬‬ ‫امروز نظام مسائل کشور تا حد قابل قبولی درست احصاء شده و‬ ‫باید به سمت ارایه راهکارهای ضروری پیش رویم‪.‬‬ ‫مطالباتی هم کــه دنبال کردیم‪ ،‬مطالبات مردم بوده اســت‪،‬‬ ‫در ادامه نشســت مشــترک هم از دولت خواستیم با جدیت در‬ ‫مدیریت و ســرعت عمل کارها را پیش ببرد و حتی از دستگاه‬ ‫های دولتی خواســتیم که راهگشا باشــند تا مدیران اجرایی با‬ ‫شجاعت و توانایی باال تصمیم بگیرند و اجرا کنند‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم بــا تاکید بر اینکه در‬ ‫استنکاف از پرداخت‬ ‫وام فرزند اوری به هر دلیلی‬ ‫غیرقانونی است‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص عدم پرداخت وام‬ ‫فرزنــد اوری به افرادی که کارت پایان خدمت ندارند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬باید به این مســئله توجه داشــت که ایران با معضل‬ ‫پیری جمعیت مواجه اســت‪ .‬کیومرث ســرمدی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه مشکالتی که در کشور وجود دارد معموالً ناشی‬ ‫از عدم اجرای قوانین (بخصوص قوانینی که در حل بسیاری‬ ‫از مسائل مهم کمک می کند) است‪ ،‬در خصوص پرداخت‬ ‫وام فرزند اوری به افراد‪ ،‬متاسفانه معموالً با کوتاهی بانک ها‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬نماینده ی مردم اسد اباد در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در ادامه اظهار داشت‪ :‬شفاف می گویم متاسفانه در‬ ‫کشور بانک ها بیشتر به بنگاه های معامالتی تبدیل شده اند‬ ‫و به جای تسهیل گری در امور مختلف اشتغال‪ ،‬فرزنداوری‬ ‫و‪ ....‬عمدتاً بنگاه داری می کنند در واقع خود مانع اصلی سرراه‬ ‫بسیاری از مسائل جوانان هستند‪ .‬وی در ادامه متذکر شد‪:‬‬ ‫در موضوع عدم پرداخت وام فرزند اوری به افرادی که کارت‬ ‫پایان خدمت ندارند‪ ،‬مجلس شورای اسالمی ورود کرد در‬ ‫حال حاضر به لحاظ قانونی منعی برای پرداخت وام به این‬ ‫افراد وجود ندارد‪ ،‬حتماً باید با نظارت جدی این مشکل حل‬ ‫و وام فرزند اوری به افراد متقاضی بدون موانع حاشــیه ای‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت اعیان ششدانگ پالک ثبتی ‪ 1233‬واقع در بخش یک ثبتی شاهرود‬ ‫در دفتر ‪ 243‬صفحه ‪ 106‬ذیل ثبت ‪ 33577‬بنام دولت جمهوری اســامی‬ ‫ایران به نمایندگی اداره اموزش و پرورش صادر و تســلیم گردیده است‪ .‬سپس‬ ‫برابر ســند قطعی به شــماره ‪ 3279‬مورخ ‪ 1390/04/14‬دفتر ‪ 33‬شــاهرود به‬ ‫مدرســه علمیه حضرت معصومه (س) انتقال قطعی یافت‪ .‬ســپس نامبرده برابر‬ ‫استشهادیه المثنی اعالم مفقودیت سند مالکیت به علت جابجایی را نموده است‬ ‫و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی را نمود‪ .‬لذا برابر تبصره ‪ 1‬ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار اگهی تا‬ ‫هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی‬ ‫می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای است‪,‬مراتب را ظرف مدت حداکثر ‪ 10‬روز‬ ‫پس از انتشار اگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم نماید‪ .‬در غیر‬ ‫اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المثنی وفق مقررات‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬شماره چاپی سند ‪ 0320915‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1401/09/15 :‬‬ ‫حمیدرضاحسین پور سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به این پرسش که ایا‬ ‫افزایش ابونمان تلفن ثابت نباید در بودجه دیده می شــد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این موضوع به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی‬ ‫تعرفه گذاری است حتی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تایید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره اظهارنظر شــورای رقابت دربــاره افزایش تعرفه تلفن‬ ‫ثابــت‪ ،‬گفت‪ :‬شــورای رقابت با مخابرات اختــاف حقوقی دارد و‬ ‫موضوعــات پیش امده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما براســاس‬ ‫مصوبه شــورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا تلفن انحصاری‬ ‫است و شورای رقابت باید درباره ان اظهار نظر کند‪ ،‬شورای رقابت‬ ‫در خرداد ماه ســال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را‬ ‫برای نرخ گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب‬ ‫قیمت گذاری کردیم البته شــورای رقابت معتقد است این مصوبه‬ ‫مربــوط به ســال ‪ 1400‬بوده و این موضوع برای امســال باید در‬ ‫شورای رقابت بررسی می شد که این موضوع نیز قابل حل است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد‪ :‬مخابرات برای توسعه‬ ‫و ارائه ســرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که یا دولت باید‬ ‫ایــن منابع را تامین کند یا درامدهــای ان افزایش یابد؛ مخابرات‬ ‫شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده و باید بتواند هزینه های خود‬ ‫را تامین کند‪.‬‬ ‫حل مســائل مردم باید تعجیل داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬در خصوص‬ ‫بودجه ‪ 1402‬و برنامه هفتم وکاالهای اساسی نکاتی مطرح شد‬ ‫که قرار شد دنبال کنیم‪.‬‬ ‫در حوزه مسکن و سفرهای اســتانی رئیس جمهور نیز بحث‬ ‫شــد و از رئیس جمهور جهت حضور در میدان تشــکر کردیم‬ ‫و خواســتیم این ســفرهای را ادامه دهند تا بتوانیم با یک قوت‬ ‫بیشــتری کار را دنبال کنیم‪ .‬پیرهــادی در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫تفاهــم در مورد اینکه کار مردم با کمــک و همدلی و همیاری‬ ‫بیشــتر دولت و مجلس محقق خواهد شد‪ ،‬بین دو قوه مجریه و‬ ‫مقننه شکل گرفته است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو در بازار بدون خریدار‬ ‫بازار خودرو در خواب زمستانی‬ ‫بررسی بازار خودرو در یک هفته اخیر حاکی از روند افزایشی‬ ‫قیمت ها اســت‪ .‬امروز هر دســتگاه پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬در فضای‬ ‫مجــازی و ســایت های خودرویی ‪ ۳۵۰‬میلیــون تومان قیمت‬ ‫خورده اســت‪ .‬همچنین قیمت هر دستگاه دنا پالس اتوماتیک‬ ‫توربوشاژ که تا ‪ ۴۵‬روز پیش ‪ ۵۱۵‬میلیون تومان قیمت داشت‪،‬‬ ‫ســه روز قبل به ‪ ۵۹۵‬میلیون تومان و امــروز به ‪ ۶۱۲‬میلیون‬ ‫تومان افزایش یافته است‪ .‬واکاوی قیمت ها در ابان ماه امسال در‬ ‫مقایسه با ابان سال گذشته نیز از رشد ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصدی نرخ ها‬ ‫در انــواع خودروهای داخلی‪ ،‬مونتــاژی و خارجی حکایت دارد‪.‬‬ ‫وضعیت در بازار خودرو به گونه ای است که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫«فنر قیمت ها در رفته اســت» و کارشناسان دلیل اصلی ان را‬ ‫عرضه قطره چکانی از سوی خودروسازان عنوان می کنند‪ .‬در این‬ ‫زمینه یک فعال بازار خودرو معتقد است‪ :‬وقتی خودرویی نظیر‬ ‫پــژو ‪ ۲۰۷‬دنده ای در بورس کاال حدود ‪ ۵۰‬میلیون تومان کمتر‬ ‫از قیمت بازار و به صورت ســه ماهه فروخته می شود‪ ،‬مردم این‬ ‫قیمت را به عنوان قیمت کارخانه تصور می کنند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬با این حال اگر عرضه ها در بورس به صورت‬ ‫روزانه و حتی هفتگی و با تعداد باال باشد‪ ،‬می تواند با تاثیر مثبت‬ ‫بر کاهش قیمت ها همراه باشــد‪ .‬این کارشناس بازار با اشاره به‬ ‫شرایط انحصاری خودروسازی کشور‪ ،‬معتقد است‪ :‬انحصارگر به‬ ‫دنبال منافع خودش اســت به طوری که می گوید «کم تولید و‬ ‫عرضه کرده و با قیمت بهتر می فروشم‪ ،‬رقیب هم ندارم‪».‬‬ ‫وی‪ ،‬منکــر تاثیر نرخ ارز بر قیمت این روزهای خودرو در بازار‬ ‫شــد و گفت‪ :‬در دو هفته گذشته دالر در کانال ‪ ۳۶‬هزار تومان‬ ‫باقی مانده و ثبات داشــته اســت؛ بنابرایــن نمی تواند بر قیمت‬ ‫خودروها تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫یک فعال دیگر بازار خودرو گفت‪ :‬این روزها بازار در رکود کامل‬ ‫است و برخی نمایشگاه داران روزانه حتی یک دستگاه خودرو نیز‬ ‫معامله نمی کنند‪ .‬در فضای مجازی و ســایت های خودرویی هر‬ ‫دستگاه سمند ال ایکس ‪ ۳۳۸‬میلیون تومان‪ ،‬سورن پالس ‪۴۱۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬پژو پارس سفارشی با موتور تی‪ .‬یو ‪ ۵‬حدود ‪۴۵۷‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬پژو پارس معمولی ‪ ۳۶۷‬میلیون تومان‪ ،‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫دنده ای ســقف شیشه ای ‪ ۴۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬دنده ای‬ ‫فرمــان برقی ‪ ۴۵۵‬میلیون تومان‪ ،‬تیبــا ‪ ۲‬حدود ‪ ۲۲۹‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬کوئیک معمولی ‪ ۲۳۲‬میلیــون تومان‪ ،‬کوئیک ار ‪۲۳۸‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬کوئیک دنده اتوماتیک ‪ ۳۰۷‬میلیون تومان و تارا‬ ‫دنده ای ‪ ۵۱۵‬میلیون تومان قیمت گذاری شد‪.‬‬ ‫ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫تورم‪ ،‬هرگونه افزایش حقوق را می بلعد‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت‪ :‬اگر جلوگیری از رشد‬ ‫نقدینگــی و کاهش تورم در بودجه ســال اینده یک اصل تلقی‬ ‫نشــود‪ ،‬ما هر چقدر هم به سقف پرداختی و امور معیشتی مردم‬ ‫کمک کنیم باز هم تورم ان را بی اثر خواهد کرد‪ .‬ولی اسماعیلی‬ ‫با اشاره به ملزومات بودجه ســال ‪ ۱۴۰۲‬و ادامه رویکرد اصالح‬ ‫ساختار بودجه بیان کرد‪ :‬به واقع مقداری از برنامه اصالح ساختار‬ ‫بودجه‪ ،‬سال گذشته مد نظر مجلس قرار گرفت و مواردی مترقی‬ ‫در این بخش به تصویب مجلس رســید که ضرورت دارد دولت‬ ‫این موارد را اجرایی کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این اصالحات در قالب‬ ‫اصالح جداول‪ ،‬تملک دارایی ها‪ ،‬تعیین بودجه خاص برای استان‬ ‫ها جهت اشتغالزایی مدنظر قرار گیرد البته تخصیص این بودجه‬ ‫ها در کشــور کم بود که باید این موضوع اســیب شناسی شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد‪ :‬با این حال یکی از‬ ‫الزامات بودجه سال ‪ ۱۴۰۲‬پرداختن به امور معیشتی مردم است؛‬ ‫برفــرض که ما امدیم و حقوق هــا را افزایش دادیم اما ما همان‬ ‫مقدار با افزایش تورم نقطه به نقطه مواجه می شویم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬اگر این روند‬ ‫و فرایند در بودجه ســالیانه همچنان ادامه پیدا کند‪ ،‬این بدین‬ ‫معناست که با وجود تورم‪ ،‬کارمندان و بازنشستگان هیچ افزایش‬ ‫حقوقی نداشــته اند چراکه تورم هرگونــه افزایش حقوق را بی‬ ‫اثر می کند‪ .‬رئیس کمیســیون اجتماعــی مجلس بیان کرد‪ :‬به‬ ‫واقع ما باید نقدینگی را کنترل کرده و رشــد ان را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫همچنین ما باید از خلق پول دست برداریم تا بتوانیم جلوی تورم‬ ‫را ســد کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اگر اینگونه مسائل یعنی جلوگیری‬ ‫از رشــد نقدینگی و کاهش تورم در بودجه سال اینده یک اصل‬ ‫تلقی نشــود‪ ،‬ما هر چقدر هم به سقف پرداختی و امور معیشتی‬ ‫مردم کمک کنیم باز هــم تورم ان را بی اثر خواهد کرد‪ .‬رئیس‬ ‫کمیســیون اجتماعی مجلس در بیان پیشــنهادی گفت‪ :‬ما می‬ ‫توانیم از ســقف منابع جاری بودجه کم کــرده و به جای ان به‬ ‫بودجه عمرانی و تملــک دارایی بیافزاییم چراکه بودجه عمرانی‬ ‫صرف موضوعات عمرانی کشــور شــده و حتما پیــرو ان رونق‬ ‫اشــتغال خواهیم داشــت‪ .‬بنابراین تقویت بودجه عمرانی تاثیر‬ ‫کمتری در نقدینگی می گذارد و اشتغالزایی را هم رونق می دهد‬ ‫البته متاسفانه این بودجه اختصاص کمی در طول سال پیدا می‬ ‫کند که این سیاست باید کنار گذاشته شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫مذاکرات اولیه سازمان حج و زیارت و وزارت حج و عمره عربستان به منظور اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم برای برگزاری هرچه بهتر حج ‪ ۱۴۴۴( ۱۴۰۲‬قمری) و ارائه خدمات شایسته‬ ‫به حجاج کشورمان‪ ،‬روز گذشته یکشنبه ‪ ۱۳‬اذر به صورت وبیناری برگزار شد‪ .‬این دور از مذاکرات‪ ،‬میان سازمان حج و زیارت با حضور اکبر رضایی معاون امور حج و عمره سازمان حج‬ ‫و زیارت با مسئوالن وزارت حج و عمره عربستان درباره بررسی عملیات حج گذشته و طرح نظرات و پیشنهادات به منظور تسهیل در برگزاری حج اینده صورت گرفت‪ .‬دو طرف در‬ ‫این مذاکرات بر ضرورت تعامل در خصوص موضوعات مطرح شده به منظور ارائه خدمات شایسته به ضیوف الرحمان که از کشورمان به سرزمین وحی مشرف می شوند‪ ،‬تاکید کردند‪.‬‬ ‫سازمان حج و زیارت در ماه های اخیر مسائل حج سال جاری را در کارگروه های اسیب شناسی مورد کارشناسی قرار داد و به بررسی مسائل اجرایی حج پرداخته است تا در عملیات‬ ‫اینده حج واجب نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نکات قوت اقدام کند و در این نشست از نتایج تالش کارگروه های اسیب شناسی صحبت شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫برای نوروز‪ 1402‬اماده می شویم‬ ‫مدیرکل دفتر توســعه گردشــگری داخلی وزارت میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دســتی گفت‪ :‬شانزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫گردشــگری و صنای ع وابســته‪ ،‬از ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬بهمن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫تهران برگزار می شــود‪ .‬مصطفی فاطمی در نشست تخصصی معاونان‬ ‫گردشــگری ادارات کل استانی اظهار داشــت‪ :‬شانزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی گردشــگری و صنای ع وابسته ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬بهمن در سالن ‪۳۸‬‬ ‫و سالن های اطراف ان در مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬رویکرد این نمایشکاه استان محور و نقش بخش‬ ‫خصوصی در کنار شهرداری ها و سایر نهادهایی که در حوزه گردشگری‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬پررنگ اســت‪ .‬همچنین بحث سرمایه گذاری یکی‬ ‫از مهم ترین رویکردهای ما در نمایشــکاه امسال خواهد بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر توسعه گردشگری داخلی تصریح کرد‪ :‬از وزارت کشور درخواست ‬ ‫کرده ایم تا نامه ای را به استان ها برای برگزاری نشست های ویژه توسط‬ ‫شهرداری ها به منظور معرفی ظرفیت های تک تک شهرستان ها ارسال‬ ‫کند‪ .‬همچنین شهرداری ها به معین های گردشکری تاسیسات معدنی‬ ‫ورود پیدا کرده اند‪ .‬فاطمی خاطرنشان کرد‪ :‬تشکیل کمیته های استانی‬ ‫برای ثبت روســتاهای جهانی در سازمان جهانی جهانگردی‪ ،‬تمرکز‬ ‫بر گردشــگری خانواده محور با توجه به تاکید شــخص وزیر بر این‬ ‫موضوع‪ ،‬توجه به گردشگری دانش بنیان و گردشگری نوین با توجه‬ ‫به شــعار سال از جمله مهمترین اولویت هایی هستند که در دستور‬ ‫کار قرار داده ایم‪ .‬فاطمی به برگزاری جلســات ستاد اجرایی استان ها‬ ‫به منظور برنامه ریزی برای نوروز ‪ ۱۴۰۲‬اشاره کرد و افزود ‪ :‬با هماهنگی‬ ‫اســتانداران به عنوان روسا و مدیران کل به عنوان دبیران ستاد اجرایی‬ ‫خدمات سفر استان ها برنامه ریزی برای ایام نوروز را اغاز کرده ایم‪ .‬احمد‬ ‫تجری مدیرکل سرمایه گذاری‪ ،‬زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری هم‬ ‫در این نشست بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه گردشگری صنعتی فرابخشی‬ ‫است‪ ،‬باید با استفاده از هم افزایی و ظرفیت دستگاه های مختلف شرایط‬ ‫سرمایه گذاری را توسعه دهیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی از این فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری توسط شــهرداری ها در حوزه اقامت و تفریحات انجام‬ ‫می شود‪ .‬پیش نویس تفاهم نامه وزارتخانه با شهرداری تهران برای استفاده‬ ‫ی اماده است‪ .‬مدیرکل سرمایه گذاری‪ ،‬زیرساخت و‬ ‫از ظرفیت شهردار ‬ ‫مناطق نمونه گردشگری ادامه داد‪ :‬دو هفته پیش همایشی در گیالن با‬ ‫عنوان فرصت های سرمایه گذاری برگزار و تمامی شهرداری های استان‬ ‫وارد کار شــدند و با تاکید معاون گردشــگری این همایش را در سایر‬ ‫استان های کشور برگزار خواهیم کرد‪ .‬تجری همچنین بر این موضوع‬ ‫تاکید کرد که یکی از رویکردهای اصلی نمایشــگاه گردشگری بحث‬ ‫ســرمایه گذاری و اماده کردن فرصت های سرمایه گذاری برای بخش‬ ‫خصوصی توسط شهرداری ها است که با غرفه های مشخص در نمایشگاه‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫نقش ارکسترهای دولتی در دوران خاموشی چراغ کنسرت ها چیست؟‬ ‫ارکستر ملی ایران روز یکشــنبه سیزدهم اذرماه بعد از مدت ها‬ ‫بی خبری از فعالیت های خود و به مناسبت روز جهانی داوطلب‪،‬‬ ‫کنسرت ویژه ای را برای داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری‬ ‫اســامی ایران روی صحنه برد‪ .‬کنســرتی که در ان نه دعوتی‬ ‫از خبرنــگاران تخصصی حوزه موســیقی صورت گرفته بود و نه‬ ‫اطالع رسانی قبلی برای ان شــده بود‪ .‬فرایندی که مدتی است‬ ‫تبدیل به سیاســت تازه مدیران ایــن مجموعه دولتی در حوزه‬ ‫اطالع رســانی شــده و مشخص نیســت روند فعالیت های اتی‬ ‫این ارکســتر و ارکستر ســمفونیک تهران در روزهای تعطیلی‬ ‫کنسرت ها‪ ،‬در چه قالبی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫در تازه ترین کنسرتی که (یکشنبه سیزدهم اذرماه) در راستای‬ ‫مســئولیت اجتماعی بنیاد رودکی و با مشارکت جمعیت هالل‬ ‫احمر جمهوری اســامی ایران روی صحنه رفت‪ ،‬وحید سلیمی‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ضمن خوش امد‬ ‫گویــی به حاضران‪ ،‬از اقــدام داوطلبانه ارکســتر ملی ایران در‬ ‫بزرگداشــت تالش های اعضای هالل احمــر قدردانی کرد و در‬ ‫ادامه سرود ملی کشــورمان به رهبری همایون رحیمیان پیش‬ ‫روی مخاطبان قرار گرفت‪« .‬هزار دستان»‪« ،‬ردشاو»‪« ،‬راپسودی‬ ‫برای نی و ارکســتر»‪« ،‬خاک مهر ایین»‪« ،‬مارش اشــتراوس»‪،‬‬ ‫«اچمیازیــن» دیگر قطعاتی بود که در این کنســرت ویژه اجرا‬ ‫شــد‪ .‬ضمن اینکه ارکستر ملی ایران در پایان با تشویق حاضران‬ ‫قطعــه «ای ایران» را اجرا کرد‪ .‬به هر ترتیب «خاموشــی چراغ‬ ‫کنســرت ها» اکنون وارد چهارمین ماه خود شــده و بسیاری از‬ ‫فعاالن ایــن عرصه به ویژه فعاالنی غیــر از حوزه تهیه کنندگی‬ ‫و خوانندگی در شــرایط نامعلوم و بعضاً نامناسبی قرار گرفته اند‬ ‫کــه گروه هنر خبرگزاری مهر در روزهای پیشــین به بررســی‬ ‫ابعاد مختلف ان پرداخته اســت‪ .‬انچه به بهانه برگزاری کنسرت‬ ‫ارکستر ملی برای داوطلبان هالل احمر می تواند مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬مشــخص نبودن نحوه فعالیت های این ارکستر پراهمیت‬ ‫کشورمان اســت که اکنون همراه با ارکستر سمفونیک تهران و‬ ‫ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما تنها مجموعه های دولتی‬ ‫هستند که می توانند نسبت به ارائه برنامه های اتی خود نه تنها‬ ‫در حوزه اجرای کنسرت که در سایر حوزه های دیگر موسیقایی‬ ‫از جمله تولید اثر یا پروژه اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫انتخاب رهبر دائم ارکستر ملی ایران همچون ارکستر سمفونیک‬ ‫تهران کــه چندی پیش نصیر حیدریان رهبــری دائم ان را به‬ ‫یک«اعتراض»دانشجوییدرسینما‬ ‫در جریان های اعتراضی اخیر و به خیابان کشیده شدن ان ها‪ ،‬یکی از‬ ‫بحث های مهم این بود که این انتقادها و اعتراض ها چقدر در عرصه‬ ‫هنر فرصت بروز و ظهور داشته اند؟ ایا می شد یا می شود از هنر برای‬ ‫بیان اعتراض و مطالبات استفاده کرد تا کار به کف خیابان ها نکشد؟‬ ‫این سوال ها در حالی مطرح است که سینمای ایران در دوره هایی‬ ‫به صورت مقطعی بعضا اثار مهمی در بستر اعتراض های سیاسی و‬ ‫اجتماعی و دانشجویی داشته است‪.‬‬ ‫ســینما در سال های گذشته و به طور مشخص در یک دهه اخیر‪،‬‬ ‫دستی تقریبا تهی از فیلم هایی با زمینه سیاسی و اعتراضی داشته و‬ ‫کمتر رد و نشانی از پرداختن به مسائلی همچون احزابی که زمانی‬ ‫فعال بودند یا جنبش های دانشجویی دیده شده است‪ .‬این روزها که‬ ‫«دانشــجو» بخش قابل توجهی از قشر معترض و منتقد جامعه را‬ ‫دربرگرفته‪ ،‬فیلم هایی که در برهه های مختلف سیاسی کشور بویژه‬ ‫در دهه ‪ ۷۰‬ساخته شدند‪ ،‬بیشتر به یاد می ایند‪ .‬این یاداوری از ان‬ ‫جهت مهم تر جلوه می کند که چند سالی است تولیدات سینمای‬ ‫ایران صرفا به کمدی یا موضوع هایی اجتماعی و خانوادگی محدود‬ ‫شده و المان هایی که رنگ و بوی سیاسی داشته باشند‪ ،‬یا به طور کل‬ ‫حذف شده‪ ،‬یا چنان ابتر می مانند که بسیاری از کارشناسان سینما و‬ ‫فیلمسازان معتقدند چیزی به نام سینمای سیاسی اصال نداریم‪ .‬به‬ ‫همین بهانه و نیز به مناسبت نزدیک شدن به روز دانشجو‪ ۱۶ ،‬اذر‬ ‫به برخی فیلم هایی که با این رویکردها ساخته شده اند اشاره ای گذرا‬ ‫می شود تا سهمی که یک زمانی سینما داشت‪ ،‬به عنوان هنری که‬ ‫می توانست تا حدی صدای مردم باشد‪ ،‬مرور شود‪ ،‬در این گزارش به‬ ‫یکیازاینفیلم هامی پردازیمودرروزهایبعدبرخیفیلم هایدیگررا‬ ‫مرور می کنیم‪ .‬یکی از این فیلم های شاخص «اعتراض» به کارگردانی‬ ‫مسعود کیمیایی است که یکی از نقش هایش روایت دانشجویی بود‬ ‫که در تظاهرات دانشجویی شرکت داشت و چند شخصیت دیگرش‬ ‫هم دانشــجویانی بودند که در جریان سیاسی دهه ‪ ۷۰‬یعنی زمان‬ ‫فعالیت پررنگ جنبش های دانشجویی حاضر بودند‪ .‬کیمیایی که‬ ‫فیلمش در مقطعی دچار حاشیه هایی شده بود و ساخت ان به یک‬ ‫چهره سیاسی و اطالعاتی نسبت داده می شد‪ ،‬در مصاحبه هایی گفته‬ ‫است ‪«« :‬اعتراض» یک فیلم اعتراضی است که مستقیما راجع به‬ ‫سیاست حرف می زند‪ .‬مستقیم‪ ،‬یعنی درباره جریان های امروز ایران‬ ‫(دهه ‪ )۷۰‬حرف می زند‪ ».‬او سال ‪ ۱۳۹۳‬در مصاحبه با کتاب هفته‬ ‫خبر نیز وقتی حرف از ســاخت فیلم های اعتراضی شد‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫«قبل از انقالب هر اعتراضی مشخص و معین بود‪ .‬سمت و سو داشت‪.‬‬ ‫موضعگیری ات معلوم بود‪ .‬در ان دوره گروه ها و سازمان های سیاسی‪،‬‬ ‫خطوط معین و مشخصی داشتند‪ .‬وضعیت تو هم به عنوان معترض‬ ‫روشن بود‪ .‬معلوم بود اعتراضت به کجاست‪ .‬االن وضعیت فرق کرده‪،‬‬ ‫هر اعتراضی تبدیل به الشه می شود‪ ،‬یک جسد بی جان می شود‪ .‬از‬ ‫بس که بی سمت و سو است‪ ،‬تاثیر نمی گذارد‪ .‬می گویند «دندان مار»‬ ‫فیلم خیلی خوبی است‪ .‬من خودم اینطور فکر نمی کنم‪ .‬دندان مار‬ ‫فیلم سرراست و یکدستی است ولی عقیده معین و مشخصی ندارد‪.‬‬ ‫فقط ساختارش ان را نجات داده‪.‬‬ ‫مجید رضاییان ـ استاد ارتباطات‪:‬‬ ‫رسانه بدون نقد و پرسش‪ ،‬رسانه نیست‬ ‫مجید رضائیان‪ ،‬استاد علوم ارتباطات معتقد است‪ :‬رسانه تابع‬ ‫نیاز مخاطب اســت‪ .‬در سراسر دنیا نیز رسانه تابع حاکمیت و‬ ‫خواسته مخاطب نیست‪ .‬ممکن است زمانی مخاطب «خواسته‬ ‫ای» داشته باشــد اما این اموزش اســت که باید پاسخگوی‬ ‫«نیاز مخاطب» باشــد‪ .‬رضاییان اظهار کــرد‪ :‬ارتباطات میان‬ ‫رشته علوم دیگر محسوب می شــود‪ .‬ارتباطات رشته ای است‬ ‫که امروزه در دنیا تبدیل به میان رشــته شــده است؛ به این‬ ‫معنا که ارتباطات با اقتصاد‪ ،‬سیاســت و فرهنگ امیخته شده‬ ‫است‪ .‬امروزه همه عرصه های چهارگانه ارسطویی یا اصطالحا‬ ‫شــش گانه فارابی به ارتباطات نیاز دارند‪ .‬او رســانه را یکی از‬ ‫زیرمجموعه های تخصصی ارتباطات دانســت و گفت‪ :‬امروزه‬ ‫رسانه تخصصی شــده اســت؛ در نتیجه «نگاه حکمرانی ها»‬ ‫در سراســر دنیا به رســانه یک «نگاه تخصصی» است‪ .‬ما در‬ ‫کشــورهای توسعه یافته می بینیم که همه قطعات این پازل با‬ ‫هم و هماهنگ عمل می کند؛ یعنی اگر قرار است ما رسانه ای‬ ‫تحت عنوان رســانه اقتصادی داشته باشیم‪ ،‬کنشگران عرصه‬ ‫اقتصادی به همراه تصمیم سازان‪ ،‬تصمیم گیرندگان و کنشگران‬ ‫باید با عرصه رسانه هماهنگ باشند‪.‬‬ ‫عهده گرفــت‪ ،‬نحوه چینش جدید نوازنــدگان و اعضای جدید‬ ‫ارکســتر از پس ازمون های ورودی اخیــر هنرمندان داوطلب‪،‬‬ ‫میزان محاســبه حقوق و مزایای نوازندگان با توجه به تعطیلی‬ ‫چند ماهه کنســرت ها‪ ،‬اعالم برنامه های اتی ارکستر ملی ایران‬ ‫در ماه های اتی پس از مشخص شدن نحوه برگزاری کنسرت ها‬ ‫و همچنین ارائه گــزارش درباره تولید اثر‪ ،‬نحوه فعالیت اعضای‬ ‫شورای هنری ارکســتر ملی نسبت به امور اجرایی ارکستر ملی‬ ‫مهم ترین مواردی است که دست اندرکاران بنیاد فرهنگی هنری‬ ‫رودکــی به عنوان متولی اصلی ارکســتر ملی ایران و ارکســتر‬ ‫سمفونیک تهران حداقل در شــرایط کنونی که امکان برگزاری‬ ‫کنسرت وجود ندارد‪ ،‬روی ان توجه ویژه داشته و در گزارش های‬ ‫رسانه های مختلف نسبت به انعکاس دستاوردهای خود فعالیت‬ ‫داشــته باشند‪ .‬چنین رویکردی در ارکستر سمفونیک تهران نیز‬ ‫دیده می شود‪ .‬مسیری که اخرین بار با برگزاری کنسرت نمایش‬ ‫«سمفونی علمدار» به رهبری بردیا کیارس و کارگردانی حسین‬ ‫پارســایی در تاالر وحدت تهران میزبــان مخاطبان بود و بعد از‬ ‫شــروع اتفاقات اخیر فعالیت های ارکستر سمفونیک تهران نیز‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫نشست ایران و عربستان برای حج تمتع ماه اینده برگزار می شود‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪909‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هن ِرسرگرم کنندگی‬ ‫بدون سلبریتی!‬ ‫حامد مظفری ‪ :‬برخالف تصورات برخی از برنامه سازان که مدام‬ ‫می خواهند کیفیت پایین محصول خود را به کمبود بودجه نسبت‬ ‫دهند اتفاقا اگر هوش الزم پشت کاری باشد حتما با حداقل هزینه‬ ‫هم می توان سرگرم کرد‪ .‬ساده و جمع و جور و بی ادا هم می شود‬ ‫ســرگرم کرد و در عین ســرگرمی قدری کارکرد ادبی داشت و‬ ‫مقادیری هم اطالعات عمومی به مخاطب داد‪ .‬برنامه اینترنتی‬ ‫«پیش بازی» از جمله مصادیق همین تولید جمع و جور اما موثر‬ ‫است‪« .‬پیش بازی» که از طریق پلتفرم تماشاخونه عرضه شده‬ ‫اســت ویژه برنامه ای مختص جام جهانی فوتبال است اما قصد‬ ‫دارد به جای تمرکز بــر فوتبال به نوعی دائرهالمعارف تصویری‬ ‫درباره شــرکت کنندگان جام جهانی باشد‪ .‬در هر اپیزود برنامه‬ ‫«پیش بازی»‪ ،‬یکی از کشــورهای شرکت کننده در جام جهانی‬ ‫از نظر موقعیت جغرافیایی‪ ،‬ماهیت تاریخی و ویژگی های زیست‬ ‫محیطی و البته تاریخچه فوتبالی ان بررســی می شود‪ .‬طراحی‬ ‫دکــور زیبا و در عین حال بــی زرق و برق و با نوعی رنگ بندی‬ ‫پرانرژی و کنارش لحن بی پیرایه و خودمانی مجری‪ ،‬کارشناس و‬ ‫میهمانان برنامه باعث می شود بتوان بی کسالت برنامه را تماشا کرد‬ ‫و لذت برد‪ .‬طراحی موشن گرافیک های حاوی اطالعات پایه ای‬ ‫کشــورها و کنارش ارائه تصاویر دیدنی از طبیعت و زیست بوم‬ ‫هر کشــور باعث شــده برنامه «پیش بازی»‪ ،‬متنوع گردد‪ .‬قرار‬ ‫دادن کپشن زیر نام کارشناسان پیش بازی خوب است اما بهتر‬ ‫بود کپشــن ها کامل و هم تخصص کارشناس و هم مثال رشته‬ ‫تحصیلی اش را معرفی می کرد‪ .‬یکی از جلوه های بدیع پیش بازی‬ ‫می تواند این باشد که به جای افراد چهره و به اصطالح سلبریتی‪،‬‬ ‫عوا ِم خاص هستند که به عنوان میهمان برنامه حاضر می شوند‪.‬‬ ‫حــاال چرا عوا ِم خاص؟ چون اگرچــه میهمانان برنامه در ظاهر‬ ‫گمنام هســتند اما هر یک در حیطه ای که طرف پرسش قرار‬ ‫می گیرند دارای داده های عمومی متعارفی هستند‪ .‬فی المثل در‬ ‫یکی از قســمت های پیش بازی می بینیم که یک نوجوان عشق‬ ‫فوتبال می اید و با تسلط درباره فوتبال انگلیس حرف می زند یا‬ ‫جوانی می اید و درباره سفر به مکزیک و تجربه اش از رشوه خواری‬ ‫در این کشور می گوید‪« ...‬پیش بازی» بخشی از معرفی هر کشور‬ ‫را به جلوه های فرهنگی‪-‬هنری‪-‬ادبی هر کشــور ارائه داده است‬ ‫که می تواند به نوعی وجهه فرهنگی یک برنامه ســرگرم کننده‬ ‫ورزشی را اقناع کند‪ .‬برنامه «پیش بازی» در ‪ ۳۲‬قسمت از طریق‬ ‫پلتفرم تماشاخونه در دسترس مخاطبان است و برخالف بسیاری‬ ‫از پلتفرم ها‪ ،‬هیچ هزینه ای هم برای تماشــا از مخاطب دریافت‬ ‫نمی کند‪ .‬اینکه بتوان مخاطبان را بی اغراق های پر شده در برخی‬ ‫برنامه های ورزشی و در فضایی ارام و بی حاشیه سازی و بدون هر‬ ‫گونه ســلبریتی‪ ،‬سرگرم کرد و در عین حال دانش عمومی او را‬ ‫هم ارتقا داد‪ ،‬اقدامی است که «پیش بازی» در ان موفق بوده و‬ ‫می تواند الگویی باشد برای دیگر برنامه سازان‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪ :‬پیک انفلوانزا در سیر نزولی قرار دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪909‬‬ ‫اخبار‬ ‫«طرح حامی شهر» برای‬ ‫پذیرش افراد بی خانمان‬ ‫در پایتخت اجرا می شود‬ ‫معــاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار تهران با اشــاره به‬ ‫فرارسیدن فصل سرما و زمستان از اجرای «طرح حامی شهر»‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬مراکز شهرداری اماد ه پذیرش افراد بی خانمان‬ ‫هستند و از شــهروندان می خواهیم در صورت مشاهده این‬ ‫افراد با ســامانه ‪ ۱۳۷‬تماس بگیرند‪ .‬امین توکلی زاده افزود‪:‬‬ ‫سال گذشته طرح «زمستان گرم» را داشتیم و امسال «طرح‬ ‫حامی شــهر» برای فرایند شناســایی‪ ،‬جذب و انتقال افراد‬ ‫اسیب دیده و در معرض اسیب همچون افراد کارتن خواب و‬ ‫بی خانمان‪ ،‬معتادین خیابانی‪ ،‬در راه ماندگان‪ ،‬بیماران روانی‬ ‫سرگردان‪ ،‬معلوالن جسمی حرکتی و ذهنی‪ ،‬سالمندان طرد‬ ‫شده از سوی خانواده‪ ،‬کودکان کار خیابان و زباله گرد از سطح‬ ‫شــهر و ساماندهی انان اجرا می شــود و در این طرح نقش‬ ‫مناطق شهرداری و معاونت های اجتماعی پررنگ تر می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در حوزه قرارگاه اجتماعی ‪ ۳۲‬جلسه با حضور شهردار‬ ‫تهران برگزار شد و ‪ ۱۴‬دستگاه پای کار امدند که بتوانند روند‬ ‫کاهنده ای در اسیب های اجتماعی تهران ایجاد کنند‪ .‬توکلی‬ ‫زاده با بیان اینکه نمی توانیم ادعا کنیم اسیب اجتماعی را به‬ ‫صفر می رسانیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید روند اسیب های اجتماعی‬ ‫را کاهشی و مدیریت کنیم تا از حالت بحرانی خارج شود‪ .‬در‬ ‫بسیاری از اسیب ها به بحران های جدی رسیده بودیم؛ از جمله‬ ‫معتادان متجاهر که بعضی مناطق را دچار چالش کرده بود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران گفت‪ ۶:‬مرکز بحرانی‬ ‫در تهران داشتیم که هم ه دستگاه ها معتقد بودند این مراکز از‬ ‫اسیب عبور کردند و وارد بحران شده اند اما بحران این کانون ها‬ ‫را کاهش دادیم و اکنون اگر به دره فرحزاد یا کوه سنگی بروید‪،‬‬ ‫می بینید که از ان مناطق از بحران خارج شده است‪.‬‬ ‫منعپذیرشبرایمعتادانمتجاهرنداریم‬ ‫توکلی زاده درباره وضعیت معتادان متجاهر تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫زمینهپذیرشمعتادانمتجاهر‪،‬قاطعانهمی توانیمبگوییممنع‬ ‫پذیرش برای همه انها نداریم؛ یکی از موانع اصلی کار در حوزه‬ ‫معتادان متجاهر‪ ،‬منع پذیرشی ها بودند و برخی دستگاه ها به‬ ‫هر دلیلی ظرفیت پذیرش نداشــتند اما شهرداری تهران با‬ ‫افتخار اعالم می کند که برای همه منع پذیرشی ها جایگاه‬ ‫در نظر گرفته است‪ .‬توکلی زاده در پاسخ به این پرسش که‬ ‫در بین معتادان‪ ،‬کودک معتاد پذیرش شده وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک مرکز برای این افراد افتتاح شــده است که البته تعداد‬ ‫محدودی هم مراجعه کردند که خانواده هایشان انها را بردند؛‬ ‫در تهران معتاد کودک متجاهر که زمانی طوالنی ای میزبان او‬ ‫باشیم تاکنون نداشته ایم‪ .‬وی درباره خدمات شهرداری تهران‬ ‫در مراکز تحت پوشــش اظهارداشت‪ :‬زنجیره ای از خدمات‬ ‫از جمله پذیرش‪ ،‬استحمام‪ ،‬ارایشگاه‪ ،‬معاینه اولیه‪ ۲ ،‬وعده‬ ‫غذای گرم و خدمات پزشکی در مددسراها ارائه می شود که‬ ‫امیدواریم با کیفیت بهتری ادامه یابد‪.‬‬ ‫یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس‪:‬‬ ‫مشکل مسکن‬ ‫با شعار حل نمی شود‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ما در حوزه‬ ‫مسکن دچار بحران هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل حوزه مسکن با‬ ‫شعار و وعده حل نمی شود و وزارت راه و شهرسازی نیازمند‬ ‫فردی متخصص و کارامد است‪ .‬مجتبی یوسفی با اشاره به‬ ‫اینکه وضعیت مسکن بحرانی شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تا چند‬ ‫وقت پیش خرید مسکن ارزو بود‪ ،‬اما االن رهن و اجاره مسکن‬ ‫هم برای عده ای از مردم تبدیل به ارزو شــده اســت‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بحران‬ ‫مسکن به دولت فعلی برنمی گردد‪ ،‬بلکه سو مدیریت هایی که‬ ‫در ‪ ۸‬ســال دولت روحانی اتفاق افتاد باعث این مسئله شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عباس اخوندی در شش سالی که وزیر راه و شهرسازی‬ ‫دولت روحانی بود‪ ،‬ادبیات سخیفی را درباره مسکن مهر مطرح‬ ‫کرد و هیچ جایگزین دیگری هم برای ان در نظر نگرفت و‬ ‫کاری برای بهبود وضعیت مسکن انجام نداد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫اهواز در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در دولت‬ ‫روحانی هیچ اقدامی در حوزه مسکن انجام نشد و فاصله زیاد‬ ‫عرضه و تقاضای مسکن این موضوع را به اثبات می رساند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید از رئیس جمهور فعلی تشکر کرد‪ ،‬چرا که در‬ ‫این مدتی که دولت سیزدهم روی کار امده است‪ ۶ ،‬جلسه‬ ‫شــورای عالی مسکن در سطح رئیس جمهور یا معاون اول‬ ‫رئیس جمهور برگزار شده است و این مسئله اهتمام این دولت‬ ‫به موضوع مسکن را نشان می دهد‪.‬‬ ‫شهنام عرشی سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت‪ :‬بروز سالیانه انفلوانزا به طور معمول دارای سه موج است که موج اولیه بروز بیماری معموالً در ابتدای‬ ‫فصل پاییز‪ ،‬موج دوم معموالً با شدت کمتر از موج اولیه در ماه های بهمن و اسفند و موج سوم در اردیبهشت سال بعد رخ می دهد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬با توجه به گذر از پیک بزرگ موج اولیه‬ ‫و روند کاهشی ان‪ ،‬اکنون باید برای بروز موج دوم در بهمن سال جاری امادگی داشته باشیم؛ در این راستا اموزش های بهداشت فردی و اجتماعی با تاکید بر استفاده از ماسک به ویژه‬ ‫در اماکن بسته و بدون تهویه‪ ،‬شست و شوی مرتب دست ها‪ ،‬تهویه مناسب اماکن به خصوص اماکن تجمعی و انجام واکسیناسیون انفلوانزا در گروه های هدف و اولویت دار بسیار ضروری‬ ‫است‪ .‬سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دلیل احتمال ابتال به بیماری در همه فصول سال‪ ،‬انجام واکسیناسیون انفلوانزای سالیانه منوط به انجام ان‬ ‫فقط در اوایل مهر نیست و در هر زمانی از طول سال و برای گروه های اولویت دار با توجه به دسترسی به واکسن انفلوانزا‪ ،‬الزامی و ضروری است‪.‬‬ ‫کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری مطرح کرد‪:‬‬ ‫ایران تحت فشار و تهدید حاضر به مذاکره نیست‬ ‫ســخنگوی وزارت امورخارجه گفت‪ :‬مقامات امریکایی می دانند‬ ‫ایران در زیر فشار و با تهدید حاضر به مذاکره و امتیاز نیست‪ ،‬توافق‬ ‫منطــق خود را دارد و موضع ایران با مذاکرات برجام کام ً‬ ‫ال روشــن‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش روزنامه «خوب» ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت‬ ‫امورخارجه در نشســت خبری هفتگی با خبرنــگاران که در محل‬ ‫وزارت امورخارجه برگزار شــد‪ ،‬در پاســخ به سوالی در مورد مواضع‬ ‫متفاوت امریکایی ها در قبال ایران گفــت‪ :‬اولویت امریکا مذاکرات‬ ‫نیست و تمرکز بر مسائل ها دیگری است‪ .‬تناقض رفتاری و دوگانگی‬ ‫گفتاری در مواضع اعضای غربی برجام و مشــخصات دولت امریکا‬ ‫وجود دارد‪ .‬به ویژه دوگانگی در عمل و عدم التزام عملی به تعهدات‬ ‫برجــام از ســوی دولت امریکا بود که چنین روند نامناســبی را در‬ ‫توافقنامه برجام ایجاد کرد و هم مانع بهره برداری جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از منافع و مزایای اقتصادی برجام شــد و هم راهکارهای چند‬ ‫جانبه بین المللی را برای حل و فصل موضوعات پیچیده بین المللی‬ ‫مورد تردید و تشــکیک قرار داد و دچــار اختالل کرد و این نتیجه‬ ‫عملکرد سوء دولت امریکا است که می بایست مسئول و پاسخگویی‬ ‫رفتار و اقدامات غیر مسئوالنه خودشان در این رابطه باشند‪.‬‬ ‫ایران متعهد به برجام بوده‬ ‫و به تعهدات خود عمل کرده است‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مقامات امریکایی می دانند ایران در زیر فشــار و‬ ‫با تهدید حاضر به مذاکره و امتیاز نیســت‪ ،‬توافق منطق خود را دارد‬ ‫و موضع ایران با مذاکرات برجام کام ً‬ ‫ال روشــن است‪ .‬ایران متعهد به‬ ‫برجــام بود به تعهدات خود عمل کرد و دولت خاطی و نقض کننده‬ ‫برجــام دولت امریکا بود و در این ارتباط کشــورهای اروپایی عضو‬ ‫برجام هم متاسفانه به تعهدات خود عمل نکردند و نتوانستند خروج‬ ‫یکجانبــه و غیرقانونی امریکا از برجام را جبران کنند‪ .‬ســخنگوی‬ ‫وزارت امورخارجه افزود‪ :‬ایران همچنان به روند مذاکره پایبند است‬ ‫و به دنباله به ســرانجام رســاندن برجام است‪ .‬برجام نیاز جمهوری‬ ‫اســامی نیست‪ ،‬نیاز غرب و نیاز اروپا و امریکا به توافق برجام کمتر‬ ‫از نیاز ایران نیســت‪ .‬طرف ها میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن‬ ‫مذاکرات را جمع بندی کرده و به توافق برسند اما توصیه ما مشخصاً‬ ‫به شــرکای اروپایی برجام این اســت که خودشان را تسلیم امریکا‬ ‫و تسلیم شــرایط تحمیلی ان ها نکنند و ضررها و زیان های ان را‬ ‫متوجه خود نکنند‪.‬‬ ‫عادی سازی روابط دولت های منطقه با رژیم صهیونیستی‬ ‫به معنای پذیرش ملت ها نیست‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در مورد موضع فلسطینی ها مبنی بر عادی‬ ‫سازی با رژیم صهیونیستی و موضع گیری شیخ عیسی قاسم در این‬ ‫خصوص گفت‪ :‬موضع ما در ارتباط رژیم صهیونیستی روشن است و‬ ‫هم در ارتباط با روند عادی سازی که با فشار دولت امریکا در منطقه‬ ‫رخ داده است‪ ،‬برخی از دولت های عربی و اسالمی منطقه متاسفانه‬ ‫در چنین شرایطی به عادی سازی روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی‬ ‫تن داده اند‪ .‬معتقدیم حضور رژیم صهیونیستی در منطقه برای هیچ‬ ‫طرفی امنیت ساز نیست و حقوق ملت فلسطین را تامین نمیکند و‬ ‫ملت فلسطین به درستی معتقد هستند که روند عادی سازی روابط‬ ‫برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی خیانت به ارمان ملت‬ ‫فلسطین است لذا موضع دولت ملت های منطقه هم روشن است و‬ ‫مردم بحرین در این روزها همزمان با سفر مقام این رژیم تروریستی‬ ‫دیدگاه خود را علنا اعالم کردند که مخالف عادی سازی روابط با رژیم‬ ‫صهیونیستی هســتند و هم اعالم کردند‪ .‬کنعانی افزود‪ :‬صحنه های‬ ‫موجود در میادین مختلف ورزشــی در جمع تماشاگران و همچنین‬ ‫در جام جهانی قطر که صحنه اشــکاری از ضدیت ملت های منطقه‬ ‫و جهان و تنفر از رژیم صهیونیستی اثبات کننده ان است که عادی‬ ‫سازی روابط رسمی بین رژیم صهیونیستی با برخی دولتهای منطقه‬ ‫به معنای پذیرش این رژیم از ســوی ملت های منطقه نیست و در‬ ‫میزان تنفر ملت ها تغییری ایجاد نشــده بلکه این تنفر بیشــتر هم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اتهام زنی امریکا به ایران در استمرار‬ ‫سیاست های غلط ان در حمایت از تجاوز به یمن است‬ ‫وی در پاســخ به ســوالی در خصوص ادعای توقیف یک کشــتی‬ ‫ماهیگیری ایرانی حامل مهمات نظامی از ســوی نظامیان امریکایی‬ ‫گفت‪ :‬ما این ادعا را از منابع خبری شنیدیم و تکرار ادعاها بی اساس‬ ‫بوده و صرفا برای مســائل و بهره برداری های سیاسی مطرح می شود‬ ‫که نشــانه ای از تداوم رویکرد مخرب دولــت امریکا به عنوان حامی‬ ‫اصلی تجاوز به یمن اصل اســت که این رفتار مصوب بحران انسانی‬ ‫غرب و مشــخصا در کشور یمن شده است‪ .‬موضع جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در ارتباط با یمن همواره روشن بوده است و ایران همواره از همه‬ ‫ظرفیت خود برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در یمن اســتفاده‬ ‫کرده اســت و معتقد است که تنها مردم یمن می توانند در ارتباط با‬ ‫سرنوشت خود و بدون دخالت بیگانگان تصمیم گیری کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫اتهام زنی به جمهوری اســامی ایران در استمرار همان سیاست های‬ ‫غلط دولت امریکا در حمایت از تجاوز به کشــور یمن است و همین‬ ‫رژیم و دولتی که مصوبه اصلی خســارت به مردم یمن شــده برای‬ ‫فرافکنی‪ ،‬چنین اتهاماتی را متوجه به جمهوری اسالمی ایران میکند‪.‬‬ ‫هرگونه سوء استفاده از تحوالت داخلی ایران برای اعمال‬ ‫فشار سیاسی علیه کشورمان محکوم است‬ ‫ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاســخ به سوالی در مورد اخراج‬ ‫ایران از مقام کمیسیون زن ســازمان ملل گفت‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در ارتباط با اقدامات غیرقانونی تعداد مشــخصی از دولت های‬ ‫غربی علیه ایران به بهانه تحوالت داخلی کشور مواضع خود را همواره‬ ‫رســما و اشکارا اعالم و هم به صورت رســانه ای و اعالمی و هم در‬ ‫مذاکرات و مالقات ها مطرح کرده اســت لذا هر گونه ســوء استفاده‬ ‫از تحوالت داخلی ایران برای اعمال فشــار سیاسی علیه کشورمان‬ ‫محکوم و غیرقابل قبول است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایران به عنوان یک عضو‬ ‫سازمان ملل متحد در یک انتخابات کامال شفاف و قانونی با بیشترین‬ ‫رای کشورهای عضو مجموعه اکوسوک از ‪ ۵۴‬رای با کسب ‪ ۴۳‬رای‬ ‫عضو کمیسیون مقام زن در این مجموعه شد‪ .‬در حال حاضر تالش‬ ‫امریکا مشخصا با کمک برخی دولت های مشخص اروپایی این است‬ ‫که در یک اقدام کامال سیاسی و غیرقانونی با اعمال فشار و استفاده‬ ‫از پتانسیل های سیاسی و تاثیرگذاری بر کشورهای مستقل عضویت‬ ‫ایــران را در این چارچوب با مانع مواجه کنند‪ .‬این اقدام امریکا قبل‬ ‫از ان که اقدامی علیه ایران باشد‪ ،‬اقدام علیه رای ازادانه کشورها در‬ ‫تشکل ها و ساختارهای بین المللی است‪ .‬اقدام امریکا عمال در مسیر‬ ‫زیر ســوال بردن حق رای کشورهای مستقل در این سازمان است و‬ ‫ارزش ارای این کشورها را زیر سوال برده است‪.‬‬ ‫حذف ایران از کمیسیون مقام‬ ‫زن سازمان ملل یک بدعت است‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد‪ :‬کشورهای عضو ازادانه و‬ ‫مســتقالنه به ایران رای دادند‪ .‬اگر امریکا و کشورهای همسو با ان‬ ‫موفق شوند در چارچوب سیاست های اعمال فشار و ابزارهای فشار‬ ‫سیاسی علیه ایران ایران را از کمیسیون مقام زن استفاده کنند یک‬ ‫بدعت را پایه گذاری می کنند و حق رای ازادانه کشورهای عضو این‬ ‫مجموعه را زیر ســوال می برند‪ .‬کشــورهایی عضو شورای امنیت یا‬ ‫عضو شورای حقوق بشر و مجامع حقوق بشری هستند که در طول‬ ‫تاریخ خودشان مرتکب جنایات بیشــمار علیه دولت ها و ملت های‬ ‫مستقل شدند و اکنون با ابزارهای حقوق بشری اقدام به اعمال فشار‬ ‫می کنند‪ .‬کنعانی تاکید کرد‪ :‬این اقدام اگر اتفاق بیفتد‪ ،‬هم ســلب‬ ‫عضویت قانونی ایران در این تشــکل و هم ســلب حق رای ازادانه و‬ ‫مستقل کشورهای عضو یک مجموعه است‪ .‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از همه ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک خود در حال استفاده است‬ ‫که از یک رویکرد غیر قانونی و سیاسی منفعت طلبانه جلوگیری کند‬ ‫و در این ارتباط به تالش های خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫احیای روابط ایران و عربستان‬ ‫در راستای تامین منافع طرفین است‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد اخرین وضعیت گفت وگوهای‬ ‫ایران و عربستان گفت‪ :‬بهبود مناسبات ایران و عربستان را در راستای‬ ‫منافع دوجانبه و هم منافع منطقه می دانیم‪.‬موضع جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در این رابطه کامال روشن است‪.‬گفت وگو و مذاکره سیاسی برای‬ ‫حل و فصل اختالفات می تواند زمینه ساز از سرگیری روابط دو کشور‬ ‫در چارچوب مصالح و منافع مشترک و در چارچوب منافع منطقه ای‬ ‫شــود‪ .‬در همین چارچوب عمل کردیم و به کمک دولت عراق پنج‬ ‫دور مذاکره در بغداد داشــتیم‪.‬باید ببینیم در طرف مقابل گام عملی‬ ‫چه خواهد بود‪ .‬همچنین دولت عراق تالش های ســازنده ای در این‬ ‫خصوص انجام داده و اعالم کردند برای تکمیل این روند در چارچوب‬ ‫تالش های خود امادگی دارند و ایران از این موضوع استقبال میکند‪.‬‬ ‫نقش اینترنشنال در تبلیغ فعالیت های‬ ‫تروریستی کامال روشن است‬ ‫وی همچنین در ادامه در مورد اقدامات شــبکه تروریســتی ایران‬ ‫اینترنشنال گفت‪ :‬موضع ایران در قبال ان رسانه کامال روشن است‪،‬‬ ‫نقش این رسانه به عنوان رسانه تروریستی در دامن زدن به بی ثباتی‬ ‫و اغتشاشــات داخلی کامال روشن اســت و اقدام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نیز در این زمینه کامال حقوقی و قانونی است و اقداماتی در این‬ ‫زمینه صورت گرفته که جزییات ان در زمان مناســب اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬مجموعه ظرفیت های ایران برای برخوردهای حقوقی و‬ ‫قانونی با این شبکه و کشور میزبان و با حامیان مالی ان حتما انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬کنعانی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تحوالت و اتفاقات‬ ‫کنونی در ایران در روابط بین المللی اظهار کرد‪ :‬ما معتقدیم انچه که‬ ‫در داخل کشور ما در این دو ماه و اندی رخ داد یک موضوع داخلی‬ ‫است اما سوء استفاده برخی طرف های خارجی از این شرایط داخلی‬ ‫برای پیگیری اهداف سیاســی این کشــورها موضوع کامال اشکار و‬ ‫روشــنی بود و ما در جلسات گذشــته در این زمینه توضیح دادیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از نظر ما اســتفاده از تحوالت داخلی کشورها برای‬ ‫پیگیری منافع سیاســی امری کامال مردود‪ ،‬غیرقابل قبول و محکوم‬ ‫است‪ .‬متاسفانه تعدادی از کشورهای مشخص در این زمینه اقدامات‬ ‫غیرقانونی و مداخله جویانه انجام داده اند از رویکردهای غیرسازنده در‬ ‫سوء اســتفاده از تحوالت داخلی ایران برای پیگیری اهداف سیاسی‬ ‫خود اســتفاده کرده اند‪ .‬جمهوری اسالمی در این چارچوب واکنش‬ ‫الزم را در حوزه دیپلماتیک و در سایر زمینه های ممکن نشان داده‬ ‫است‪ .‬ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬خوشبختانه در مجموع‬ ‫جمهوری اســامی ایران هم با توجه به هوشــیاری و بیداری ملت‬ ‫و واکنش حکیمانه و هوشــیارانه مــردم و رد اقدامات تحریک امیز‬ ‫دولت های مشــخص هم در پرتوی هوشــمندی دولت و دســتگاه‬ ‫دیپلماسی مناســبات ما با کشورهای مختلف دنیا در چارچوب های‬ ‫دوجانبه مبتنی بر مصالح و منافع مشترک در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫کنعانی خاطرنشان کرد‪ :‬شــما اخبار و تحوالت را دنبال می کنید‬ ‫سفرهای دیپلماتیک در سطوح مختلف مقامات و مسئوالن و مدیران‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬معاونین‪ ،‬مدیران کل و معاونین و شــخص وزیر‬ ‫انجام می شــود تماس های تلفنی در ســطوح مختلف برقرار است‬ ‫مذاکرات تلفنی رئیس جمهور‪ ،‬سفرهای دوجانبه هیات های عالی رتبه‬ ‫اقتصادی ما با کشــورهای مختلف و ســفرهایی که انجام می شود و‬ ‫میزبانی که صورت می گیرد و همچنین میزبانی نشست های گسترده‬ ‫اقتصادی میان شــرکت های مختلف خارجی بــا همتایان ایرانی و‬ ‫مناسبت های فرهنگی که در قالب توافق های دوجانبه انجام می شود‬ ‫و گفت وگوهای امنیتی کشــور با کشــورهای مختلف و همکاری و‬ ‫تبادل هــای هیات های نظامی میــان جمهوری اســامی ایران با‬ ‫کشورهای مختلف انجام می شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه اینها دال بر‬ ‫این است که جمهوری اسالمی خارج از فشارهایی که از سوی برخی‬ ‫طرف های مشخص بر ما وارد شده است در چهارچوب های دوجانبه‬ ‫و بین المللی مناسبات دیپلماتیک و روابط خارجی خود را با جدیت‬ ‫و اهتمام در حال پیگیری است و ارزشی برای اینگونه تالش ها قائل‬ ‫نیســت در عین حال نســبت به اقدامات غیرسازنده تا االن واکنش‬ ‫عملی نشان داده و بعد از این هم واکنش نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫رابطه ایران و چین یک رابطه رو به‬ ‫رشد و موفق در یک رابطه دوجانبه است‬ ‫کنعانی همچنین درباره اجرایی شــدن قرارداد ‪ ۲۵‬ســاله ایران و‬ ‫چین گفت‪ :‬رابطه جمهوری اسالمی و چین رابطه کام ً‬ ‫ال رو به رشد و‬ ‫نمونه خوبی از همکاری های موفق دو کشور در رابطه دوجانبه است‪.‬‬ ‫ما با یک واقعیت روبرو هستیم تحریم های قانونی واقعیتی است که‬ ‫امکان همکاری های متعارف و به ویژه علنی را با برخی از کشورها با‬ ‫محدودیت و مشکل مواجه می کند اما روابط جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و جمهوری خلق چین خوشبختانه در حوزه های مختلف برقرار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رایزنی های مستمر هم برای توسعه مناسبات دو کشور‬ ‫وجــود دارد امار و ارقامی هم که از حجــم مبادالت‪ ،‬همکاری های‬ ‫تجاری و اقتصادی دو کشــور منتشر می شود و شما هم از ان مطلع‬ ‫هســتید دلیل روشنی اســت بر موفق بودن و رو به پیشرفت بودن‬ ‫همکاری های دو کشــور ایران و چین اســت‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه تصریح کرد‪ :‬اقتضائات فعالیت در شــرایط جاری و مشخصا‬ ‫تحریم های غیرقانونــی و یکجانبه ای که دولت امریکا تحمیل کرده‬ ‫مانع از علنی کردن بسیاری از همکاری های دوجانبه ایران با برخی‬ ‫از کشــورها و یا ورود ما به جزئیات می شود اما به طور کلی می توان‬ ‫گفت روند اجرای توافقات دوجانبــه ایران و چین هم در چارچوب‬ ‫برنامه جامع همکاری های ‪ ۲۵‬ساله و هم در چهارچوب سایر توافقات‬ ‫دوجانبه روند رو به جلو و رو به پیشرفتی است و این روند مبتنی بر‬ ‫اراده سیاسی رهبران عالی دو کشور روند رو به پیشرفت خواهد بود‪.‬‬ ‫سفر اقای باقری در مسیر ارتقاء‬ ‫مناسبات فی مابین صورت گرفته است‬ ‫وی درباره ســفر اقای باقری به ســه کشــور قطر و روسیه و هند‬ ‫گفت‪ :‬ســفر اقای باقری به این سه کشور هم در چارچوب سیاست‬ ‫همسایگی‪ ،‬سیاست اسیامحور صورت گرفت و هم در مسیر استمرار‬ ‫گفت وگو و رایزنی های مقامات مختلف جمهوری اســامی ایران و‬ ‫کشورهای مورد اشــاره برای رایزنی و تبادل نظر درخصوص ارتقای‬ ‫مناســبات و همکاری های دوجانبه کشور ما با کشورهای مورد نظر‬ ‫انجام شد که در این ارتباط اطالع رسانی الزم صورت گرفت‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه بیان کرد‪ :‬مذاکرات ما با این کشورها در حوزه های‬ ‫مختلف دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و موضوعات مورد عالقه بین المللی ادامه‬ ‫دارد و این ســفر در این چارچوب صورت گرفت و عم ً‬ ‫ال در تکمیل‬ ‫گفت وگوها و مشورت ها و رایزنی های سیاسی دو کشور بود‪ .‬کنعانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬درخصوص مذاکرات و تبادل پیام با امریکا که اشاره‬ ‫کردید وقتی ما با کشورهای دوست به ویژه کشورهایی که در موضوع‬ ‫مورد توجه افکار عمومی به ویژه بحث مذاکرات رفع تحریم ها دارای‬ ‫نقشی هستند می نشینیم طبیعتاً در چنین نشست هایی دوجانبه ای‬ ‫درباره این موضوعات و موضوع مشــخص هم گفت وگو و تبادل نظر‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫دولت عراق مصمم است نیروهای‬ ‫خود را در مرز ایران با اقلیم کردستان مستقر کند‬ ‫وی درباره دســتاوردهای سفر اقای سودانی به تهران و امنیت مرز‬ ‫ایران و عراق گفت‪ :‬ســفر اقای السودانی نخست وزیر عراق به تهران‬ ‫ســفر مهمی بود که در چارچوب دعوت رســمی رئیس جمهور از‬ ‫ایشــان به تهران و در چارچــوب موضوعات مختلفی که ما با دولت‬ ‫عراق در حوزه همکاری های دوجانبه و منطقه ای و بین المللی داریم‬ ‫انجام شد‪ .‬گفت وگوهای پرثمر و مفیدی در های مختلف به ویژه در‬ ‫حوزه همکاری های اقتصادی و تجاری مطرح شد‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه بیان کرد‪ :‬مباحث مرزی یکی از موضوعات مورد اهتمام‬ ‫جدی ما اســت و امنیت مرزی برای ما حائز اهمیت اســت در این‬ ‫سفر مجددا ً بر اجرای نتایج گفت وگوهای قبلی هیات های تخصصی‬ ‫دو کشــور تاکید شد و دولت عراق در این زمینه هم قول پیگیری و‬ ‫اجرای تعهدات را دادند‪ .‬خوشبختانه ما اخبار خوبی را در این روزها‬ ‫شــنیدیم اینکه دولت عراق مصمم است که نیروهای دولت مرکزی‬ ‫را در مرزهای مشترک دو کشور به ویژه در طول مرزهای جمهوری‬ ‫اســامی ایران با منطقه اقلیم کردستان عراق مستقر کند‪ .‬کنعانی‬ ‫افزود‪ :‬قطعاً تحقق این اقدام می تواند گام بســیار مثبت و رو به جلو‬ ‫در جهت تحکیم امنیت و ثبات در مرزهای مشترک دو کشور باشد‬ ‫و امیدواریم بتواند با استمرار و تقویت این گام ها و اقدامات دیدگاه ها‬ ‫و انتظارات جمهوری اسالمی مبنی بر تامین امنیت کامل مرزی در‬ ‫مرزهای مشترک دو کشور ایجاد و حاصل شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪ ۴۱‬کیلومتر از راههای روستایی ایالم بهسازی و اسفالت شد‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان ایالم‪ :‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفت‪ :‬ســال جاری بهسازی و روکش اســفالت ‪ ۴۱‬کیلومتر از راههای روستایی این استان انجام شده است‪.‬‬ ‫ســیدزاهدین چشــمه خاور اظهار داشت‪ :‬امســال عالوه بر اســفالت ‪ ۶ ،‬هزار و ‪ ۱۶۹‬کیلومتر لکه گیری راه های اصلی و ‪ ۳۶۶‬کیلومتر لکه گیری راه های فرعی در محورهای مواصالتی‬ ‫اســتان انجام شــده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬لکه گیری راه ها با ‪ ۶‬هزار تن قیر در ســطح راه های از دیگر اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در سال جاری است‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم ایالم بیان کرد‪ :‬همچنین امســال‪ ،‬اجرای پروژه الیه حفاظتی (فوگســیل) به طول ‪ ۱۷‬کیلومتر در ســطح راههای روســتایی استان انجام‬ ‫شــده است‪ .‬چشمه خاور ادامه داد‪ :‬اصالح شــیب شیروانی و شانه ســازی به طول ‪ ۴۰۹‬کیلومتر از راههای روستایی از دیگر اقدمات انجام شده در ســطح راه های استان بوده است‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪909‬‬ ‫نماینده مردم طالقان‪ ،‬نظراباد‪ ،‬ساوجبالغ و چهار باغ در نشست خبری با اصحاب رسانه البرز ‪:‬‬ ‫البرزدرزمینهتبصره‪ 18‬برایاشتغالعقبماندگیدارد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬نماینده مردم طالقان‪،‬‬ ‫نظراباد‪ ،‬ساوجبالغ و ﭼهار باغ در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در نشست خبری با اصحاب رســانه استان البرز گفت‪:‬‬ ‫هدف ازاشــوب های اخیر ممانعت از پیشــرفت ایران و‬ ‫تداوم باجگیری هاست‪.‬‬ ‫علی حدادی با اشــاره به موفقیت های کشور در عرصه‬ ‫های مختلــف علمی از جملــه تولید واکســن کرونا و‬ ‫پیشــرفت در دانش بنیان ها افــزود‪:‬در اوج کرونا روزانه‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر در کشــور فوت کردند اما با واردات واکســن و‬ ‫انجام واکسیناســیون‪ ،‬شاهدیم این عدد تﮏ رقمی شده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجلس یازدهم اصالح ساختار اقتصادی‬ ‫و تحول در قوانین را در دستور کار قرار داده است‪،‬ادامه‬ ‫داد‪:‬قانون تســهیل صدور مجوزهای کســﺐ و کار برای‬ ‫جلوگیــری از رانــت و امضاهای طالیــی در دهه های‬ ‫طوالنی‪ ،‬در مجلس تصویﺐ شــد تا دولت ان را اجرایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مجلس به ایجاد اشــتغال با تصویﺐ قانون‬ ‫جهش تولید دانش بنیان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬این مهم‬ ‫زمینه کســﺐ درامد برای جوانان و پیشــرفت کشور را‬ ‫فراهــم می کند ‪.‬ضمن اینکه باید زیرســاخت های الزم‬ ‫برای ساخت مسکن توســط دولت ایجاد شود‪.‬به اعتقاد‬ ‫من ایجاد شــهرهای جدید اشتباه است و باید به بخش‬ ‫بافت های فرسوده تسهیالت و امتیاز داد‪.‬‬ ‫حدادی با اشاره به طرح سوال از وزیر بهداشت و درمان‬ ‫درباره بهداشــت و درمان البرز‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبار سفر رییس‬ ‫جمهور برای افتتاح بیمارستان ها باید محقق شود‪.‬البته‬ ‫وزارت بهداشــت در زمینــه تامین داروهــای مورد نیاز‬ ‫مردم‪ ،‬وظیفه ســنگینی بر عهده دارد و مجلس درباره‬ ‫نواقص تامین دارو قانع نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تخصیص ‪ ۳۰‬میلیارد تومان برای ساخت‬ ‫تنها بیمارســتان ‪ ۳۲‬تختخوابی طالقان‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫البــرز در زمینه تبصره ‪ ۱۸‬برای اشــتغال عقﺐ ماندگی‬ ‫دارد و ‪ ۱۰‬درصد محقق شــده است‪.‬البته با تالش های‬ ‫صورت گرفتــه ‪ ،‬بودجه و اعتبار البــرز از ‪ ۲۱‬درصد در‬ ‫زمان کنونی به ‪ ۵۷‬درصد در سال ‪ ۱۴۰۲‬خواهد رسید ‪.‬‬ ‫نماینده مردم طالقان‪ ،‬نظراباد‪ ،‬ساوجبالغ و ﭼهار باغ در‬ ‫مجلس شورای اسالمی در خصوص بالتکلیفی ‪ ۲۱‬ساله‬ ‫جاده هشــتگرد – طالقان نیز اظهار کرد‪ ۲۰۰ :‬میلیارد‬ ‫تومــان برای ایمنــی جاده و تونل طالقان مصوب شــد‬ ‫‪.‬ضمن اینکه گازرســانی طالقان بــاال و پایین طالقان در‬ ‫حال انجام است و در ساوجبالغ تنها روستای ولیان ﭼال‬ ‫گاز ندارد و روستاهای ﭼهارباغ و نظراباد هم از نعمت گاز‬ ‫برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫حدادی با اشــاره به برخی شایعات در خصوص عملکرد‬ ‫مجلس در قبال مهسا امینی اظهار داشت ‪ :‬در این ماجرا‬ ‫مالحظه کاری نکرده ایم ﭼرا کــه امانت دار ملت ایران‬ ‫هستیم‪ ،‬گزارش پزشــﮏ قانونی‪ ،‬بیمارستان‪ ،‬تحقیقات‬ ‫محلی از تاکســیران ها جمع بندی شد تا سند محکمی‬ ‫در مجلس قرائت شــود‪.‬موضوع حجاب و مهســا امینی‬ ‫نبود‪ ،‬ما شنونده اعتراض مردم هستیم ‪.‬‬ ‫وی به طرح ســوال از وزیر راه و شهرســازی با مضمون‬ ‫تحقیق و تفحص از شــهرهای جدید کشور اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شهر مهستان استان البرزاز سال ‪ ۷۲‬ساخته شده‬ ‫اما مسکن ملی ان هنوز تحویل نشده است‪ .‬ما ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار خانه خالی در کشور داریم و برای تعادل در‬ ‫بازار مسکن با قانون مالیات بر خانه های مالکان را وادار‬ ‫به عرضه کردیم ‪.‬‬ ‫حدادی با اشــاره به اینکه به دلیل تاخیر در تدوین ایین‬ ‫رتبه بندی معلمان درخواســت استیضاح وزیر اموزش و‬ ‫پرورش شده است ‪،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ﭼاه های کشاورزی‬ ‫باید شناســنامه دار شوند و طرح تغذیه مصنوعی کردان‬ ‫برای مدیریت اب کشــاورزی ار محل رودخانه کردان در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫برگزاری نشست تخصصی مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی استان گلستان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گلستان‪ :‬رئیس اداره فناوری‬ ‫و نــواوری اداره کل صنعــت ‪ ،‬معدن وتجارت اســتان‬ ‫گلستان گفت‪ :‬نشست تخصصی مدیران تحقیق و توسعه‬ ‫واحدهای تولیدی اســتان گلســتان با حضور معاونین‬ ‫پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان در‬ ‫محل اداره کل صنعت ‪ ،‬معدن وتجارت اســتان گلستان‬ ‫برگزارگردید ‪.‬‬ ‫مهدی کاظمی گفت ‪ :‬پیرو تفاهم نامه راهبردی وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬معــدن و تجارت و وزارت علــوم ‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری و با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص ‪ ،‬ماهر‬ ‫و کارافرین ‪ ،‬ارتقای تحقیق و توســعه و رســوخ فناوری‬ ‫های پیشرفته در بنگاه ها ‪ ،‬تجاری سازی نتایج تحقیقات‬ ‫و فناوری های دانشــگاهی و هم افزایی و هم راســتایی‬ ‫صنعت و دانشگاه ‪ ،‬همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش‬ ‫‪ ،‬نشســت تخصصی مدیران تحقیق و توسعه واحدهای‬ ‫تولیدی اســتان گلســتان با حضور معاونین پژوهش و‬ ‫فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان در محل اداره‬ ‫کل صنعت ‪ ،‬معدن وتجارت استان گلستان برگزارگردید ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬در این جلسه به ضرورت های تحقیق و توسعه‬ ‫در واحد های تولیدی‪ ،‬مسیر دانش بنیانی‪ ،‬تجربیات موفق‬ ‫واحدهای تولیدی استان در این زمینه ‪ ،‬اقدامات و مشوق‬ ‫ها و حمایت ها در حوزه پارک علم و فناوری و شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی و ضرورت استفاده از توانمندی و‬ ‫امکانات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان پرداخته شد ‪.‬‬ ‫کاظمــی گفت ‪ :‬اتصال صنعت با دانشــگاه و گسترش و‬ ‫ترویــج تحقیق و توسعه در میــان صنایع و بنگاهها‪ ،‬شاه‬ ‫کلیــد مفقوده حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان است‬ ‫که با سیاست گذاری مناسﺐ ‪ ،‬باعث افزایش بهره وری ‪،‬‬ ‫کاهش مصرف الکترود در کورههای قوس الکتریکی‬ ‫ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم‬ ‫میزان مصرف الکترود این شــرکت در هشتماهه‬ ‫سال ‪ 1401‬نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪6.92‬‬ ‫درصد کاهش یافته اســت و اکنــون فوالد مبارکه‬ ‫بین فوالدسازان مطرح جهان الگوی مصرف در این‬ ‫حوزه شناخته میشود‪.‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اصفهان‪ :‬در کارخانههای‬ ‫فوالدســازی که به روش کورههای قوس الکتریکی‬ ‫فوالد تولید میکنند‪ ،‬همواره از کاهش مصارف مواد‬ ‫اولیه و نســوزها بهعنوان یکی از راهکارهای تولید‬ ‫اقتصادی و مقرونبهصرفه یاد شده است‪ .‬تاجاییکه‬ ‫این امر اساســا به یکی از دغدغههای کارشناسان‬ ‫این حوزه مبدل شــده اســت‪ .‬در فوالد مبارکه از‬ ‫ابتدای بهرهبــرداری تا کنون‪ ،‬با انجــام پروژهها و‬ ‫تحقیقات مختلف تالشهــای زیادی برای کاهش‬ ‫مصرف الکتــرود در کورههای قوس این شــرکت‬ ‫صورت گرفته اســت‪ .‬در نتیجه این تالشها اکنون‬ ‫ابراهیــم روح الهی‪ ،‬مهندس فرایند فوالدســازی و‬ ‫ریختهگری مداوم‬ ‫با تالش کارکنان ناحیه فوالدسازی‪ ،‬مصرف الکترود‬ ‫در کورههــای قــوس الکتریکی فــوالد مبارکه در‬ ‫هشتماهه ســال ‪ 1401‬به ‪ 1.97‬کیلوگرم به ازای‬ ‫هر تن اسلﺐ تولیدی رسید‪ .‬این رقم در هشتماهه‬ ‫مشــابه ســال ‪ 1400‬به میــزان ‪ 2.120‬کیلوگرم‬ ‫بر تن اســلﺐ بوده و مقایســه انها نشــاندهنده‬ ‫کاهش ‪ 6/92‬درصدی اســت‪ .‬این دستاورد موجﺐ‬ ‫صرفهجویــی قابلتوجه ‪ 100‬میلیارد تومان در این‬ ‫هشتماهه شده است‪ .‬گفتنی است این مهم حاصل‬ ‫تالش جمعی همکاران درگیــر ازجمله گروه فنی‪،‬‬ ‫تولید کورههای قــوس الکتریکی‪ ،‬تعمیرات و دفتر‬ ‫فنی تعمیرات از طریق بهینهسازی فرایند‪ ،‬کاهش‬ ‫توقفات‪ ،‬امادهبهکاری تجهیزات و تنظیمات مداوم‬ ‫کورهها بوده است‪.‬‬ ‫کاهش قیمــت ‪ ،‬افزایش کیفیت و گسترش صادرات می‬ ‫گردد ‪.‬‬ ‫رئیس اداره فناوری و نواوری اداره کل صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان گلستان گفت ‪ :‬تحقیق و توسعهی صنعتی‬ ‫شامل تحقیقات پایه ‪ ،‬تحقیقات کاربردی و فعالیتهای‬ ‫توسعهای در مراکز تحقیــق و توســعه بنگاهها منجر به‬ ‫اﺛربخشی حداکﺜری ‪ ،‬ﭼه به صورت نواوریهای محصول‬ ‫و ﭼه بهصورت نواوریهای فرایندی میگردد ‪.‬‬ ‫ایشان افزود ‪ :‬رشد سریع در گرو توسعه توانمندی نواوری‬ ‫در بنگاهها به خصوص از طریــق خلق توانمندیهای‬ ‫طراحی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬تحقیــق وتوسعه و بازاریابــی ذیــل‬ ‫رویکرد حفﻆ رشد صادرات بوده و بنگاه ها بدون توسعه‬ ‫توانمندیهای فوق قادر به حرکت به سمت رقابتپذیری‬ ‫‪ ،‬صادرات و افزایش بهره وری نخواهند بود‪.‬‬ ‫کاظمی گفت ‪ :‬تحقیقات دانشگاهی و شرکتهای زایشی‬ ‫دانشگاهی نیز به فرایند این رشــد ســریع در بنگاهها و‬ ‫صنایع کمﮏ می نمایند ‪.‬‬ ‫ارائهودیعهمسکن‪ 45‬میلیونی‬ ‫به صاحبان ملک در بافت فرسوده شهری گلستان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان گلستان‪ :‬رئیس اداره‬ ‫برنامــه ریزی و مســکن بازافرینی بافت شــهری‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس دستورالعمل ابالغی از ســوی وزارت راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬به صاحبان ملﮏ در بافت فرسوده که‬ ‫نوسازی مسکن انجام دهند‪ 45 ،‬میلیون تومان وام‬ ‫ودیعه مسکن ارائه می شود‪.‬‬ ‫مهندس رقیــه منوﭼهــر اظهار کــرد‪ :‬وام ودیعه‬ ‫مسکن‪ ،‬یکی از تسهیالتی است که با هدف نوسازی‬ ‫ساختمان ها در بافت فرسوده کشور در نظر گرفته‬ ‫و پرداخت ان‪ ،‬توســط دولت‪ ،‬از سال گذشته اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق دســتورالعمل اجرایی تســهیالت‬ ‫کمﮏ ودیعه مســکن در سال ‪ 1401‬از محل منابع‬ ‫ماده (‪ )4‬قانون جهش تولید مسکن‪ ،‬بانﮏ مرکزی‬ ‫در راســتای حمایــت از صاحبان ملــﮏ در بافت‬ ‫فرســوده که پروانه نوسازی ملﮏ ان ها مرتبط به‬ ‫ســال ‪ 1400‬و ‪ 1401‬باشــد‪ ،‬بانﮏ های عامل را‬ ‫موظف به اعطاء تســهیالت در ﭼارﭼوب ســهیمه‬ ‫های تعیین شــده به متقاضیان واجد شرایطی که‬ ‫از طریق ســامانه های طرح های حمایتی مسکن‬ ‫معرفی می شوند‪ ،‬کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره برنامه ریزی و مســکن بازافرینی بافت‬ ‫شهری اداره کل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد‪:‬‬ ‫سقف تسهیالت برای مشموالن دریافت وام ودیعه‬ ‫مســکن در کالن شــهر ها ‪ 70‬میلیون و در سایر‬ ‫شهرها ‪ 45‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫مهندس منوﭼهر با بیــان اینکه از ابتدای اجرای‬ ‫ایــن طرح در گلســتان تا کنون بــه ‪ 23‬متقاضی‬ ‫تســهیالت ارائه شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مشموالن این‬ ‫تسهیالت می توانند با مراجعه به سامانه تسهیالت‬ ‫بازافرینی شهری‪ ،‬نسبت به ﺛبت نام در طرح اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دبیرکل جمعیت هالل احمر کشور‪:‬‬ ‫توسعه فرهنگ بشر دوستی در جامعه بویژه بین قشر جوان یک ضرورت است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان مرکزی‪ « :‬یعقوب سلیمانی»‬ ‫در همایــش تجلیل از اعضــای داوطلﺐ و جوان فعال‬ ‫جمعیت هالل احمر استان مرکزی در سالن زیتون این‬ ‫جمعیت در اراک‪ ،‬افزود‪ :‬هالل احمر در یکصدمین سال‬ ‫تاسیس خود قرار دارد و شعار امسال این جمعیت‪ ،‬یﮏ‬ ‫قرن خدمت بیمنت است‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬همه وظیفه دارند در راســتای خدمت‬ ‫رسانی به جامعه تالش کنند و در شرایط کنونی جامعه‬ ‫هوشیار باشند و وظیفه خود را به خوبی انجام دهند‪.‬‬ ‫دبیرکل جمعیت هالل احمر کشور ادامه داد‪ :‬نخستین‬ ‫باشــگاه خبرنگاران جوان داوطلﺐ کشــور در راستای‬ ‫اصول اهداف ترویج فرهنگ رســانهای با عنوان "باور و‬ ‫امروز" هفته گذشــته در تهران و اکنــون نیز در اراک‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫ســلیمانی اظهار داشــت‪ :‬هالل احمر بســتری برای‬ ‫فرهنگسازی در عرصههای مختلف است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشــور‬ ‫هم دراین مراســم گفت‪ :‬مهربانی در جوانان جمعیت‬ ‫هالل احمر موج میزند و شعار امسال سازمان جوانان‪،‬‬ ‫«مهربان خواهیم ماند» است‪.‬‬ ‫« محمدگل فشــان» افزود‪ :‬سازمان جوانان کهنترین‬ ‫ســازمان در جمعیت هالل احمر است و در این بخش‬ ‫افتخارات بسیاری به دست امده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امید اســت جمعیت هالل احمر استان‬ ‫مرکزی در راســتای توســعه فرهنگ بشر دوستی در‬ ‫مردم بویژه جوانان تالش کند‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکزی هم در ادامه این نشست گفت‪ :‬نگاه‬ ‫تحولی دولت ســیزدهم در جمعیت هالل احمر اشکار‬ ‫است و همه باید از این نگاه الگوگیری کنند‪.‬‬ ‫«فرزاد مخلص االئمه» افــزود‪ :‬اقدامات نواوارانه هالل‬ ‫احمر در دولت ســیزدهم جای تقدیر دارد و امید است‬ ‫این اقدامات در همه دستگاهها مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هالل احمر کشــور و استان مرکزی در‬ ‫تمــام صحنهها‪ ،‬بزنگاهها‪ ،‬بحرانها و موقعیتها حضور‬ ‫دارند و با جانفشــانی در راســتای خدمت بیمنت به‬ ‫مردم هستند‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکزی ادامه داد‪ :‬هالل احمر در مهمترین‬ ‫حادﺛه کشور و در سیل مردادماه امسال خدمات زیادی‬ ‫به اســیﺐ دیدگان ارایه کرد و بخشهایی از اســتان‬ ‫مرکــزی نیز از جمله روســتای اهنگران شهرســتان‬ ‫فراهان درگیر این ســیل شــد که همه تالش ها برای‬ ‫بازگرداندن شــرایط عادی در این مناطق به کار گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مخلص االئمه عنوان کرد‪ :‬استان مرکزی به لحاظ حجم‬ ‫تردد وسایل نقلیه همواره رتبه دوم و سوم کشور را دارد‬ ‫و به دلیل موقعیت های دسترســی یکی از استانهای‬ ‫خاص است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بحث اصالحات مسیرهای ارتباطی در دستور‬ ‫کار قرار دارد و بودجههای کالن و خوبی در این راستا‬ ‫بویژه در سفر ریاست جمهوری به استان اختصاص داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هالل احمر همیشه در کنار مردم است‬ ‫سرپرســت جمعیت هالل احمر استان مرکزی هم در‬ ‫این ایین گفت‪ :‬نگاه هالل احمر خدمت رســانی است‬ ‫و توفیقات این جمعیت به واسطه تالش صادقانه و بی‬ ‫منت داوطلبان است‪.‬‬ ‫« علیرضا شهرجردی» افزود‪ :‬همه وظیفه دارند پاسدار‬ ‫خون شــهدا باشند و در این کشــور که متعلق به امام‬ ‫زمان (عج) است‪ ،‬از هیچ کوششی در راستای توسعه و‬ ‫خدمت رسانی به جامعه دریغ نکنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫اختصاص ‪ 6600‬هکتار از اراضی‬ ‫استان گیالن برای زراعت چوب‬ ‫روزنامه خوب – اســتان گیالن‪ :‬در راســتای اجرای قانون‬ ‫برنامه ششــم توسعه مبنی بر توســعه زراعت ﭼوب در کشور‬ ‫از جمله اســتان گیالن ‪،‬برای این استان مساحت ‪ 6600‬هکتار‬ ‫تعهد زراعت ﭼوب در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫میــر حامد اختری با بیان مطلﺐ فوق گفت‪:‬در این راســتا در‬ ‫ســال ‪1397‬به شــیوه زراعت ﭼوب قدیم ‪5‬فقــره انعقاد قرار‬ ‫داد بــا مجریان ذیصــالح در قالﺐ ماده ‪3‬انجــام گرفت که در‬ ‫شهرستانهای تالش ‪،‬رضوانشهر‪ ،‬صومعه سرا ولنگرود که شامل‬ ‫طرحهای حفﻆ اباد ‪،‬شــفارود ‪،‬تنیان وﭼاف وﭼمخاله ‪1‬و‪2‬بوده‬ ‫که مساحت انها در مجموع ‪5263‬هکتار میباشد‪.‬‬ ‫مدیــر کل منابع طبیعی وابخیزداری اســتان گیالن همچنین‬ ‫افزود‪:‬در ســال ‪1398‬شیوه نامه جدید اجرای طرحهای زراعت‬ ‫ﭼوب از ســوی سازمان منابع طبیعی وابخیزداری کشور ضمن‬ ‫تفویــض اختیــار ‪،‬به منابع طبیعی اســتان ابــالغ گردید ودر‬ ‫این شــیوه پس از تهیــه وتدوین کتابچه طرح راهنما ‪،‬نشــانه‬ ‫گذاری‪،‬مزایده فروش وبرداشــت درختان صنوبر‪،‬کاج مربوط به‬ ‫عرصه های جلگه ای انجام میگیردوپیرو ان عرصه جهت اجرای‬ ‫طرح زراعت ﭼوب به اجاره گذاشــته میشودوبخش خصوصی‬ ‫اقــدام به زراعت ﭼوب با گونه صنوبر می نماید وســاالنه مبلغ‬ ‫اجاره عرصــه را پرداخت می کند‪.‬این قــرار داد در قالﺐ ماده‬ ‫‪3‬قانون حفاظت وبهره برداری است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن به اقدامات در خصــوص اقدامات زراعت ﭼوب‬ ‫در شهرســتانهای استانه اشــرفیه ‪،‬صومعه ســرا وشفت خبر‬ ‫داد واعالم داشــت‪:‬در مناطق دهگاه‪،‬نرگســتان ‪،‬مهویزان‪،‬ﭼوبر‬ ‫‪1‬و‪2‬وخرفکل ‪1‬و‪2‬به مساحت ‪1875‬هکتار تهیه وتدوین صورت‬ ‫گرفت وعرصه های مربوط به شهرستانهای صومعه سرا وشفت‬ ‫دارای درختان سنواتی بودند که نشانه گذاری‪،‬صدور اجازه قطع‬ ‫وفروش انها انجام شــدکه حجم درختان حدود ‪132‬هزار متر‬ ‫مکعﺐ بوده ومزایده فروش انها انجام شد‪.‬تاکنون ‪305‬میلیارد‬ ‫تومان از محل فروش ﭼوب االت مذکور درامد حاصل وخزانه‬ ‫واریز شــده وپیش بینی می شــود که درامد حاصل از همین‬ ‫ﭼوب االت وحجم فوق الذکر به ‪400‬میلیارد تومان هم برسد‪.‬‬ ‫میرحامــد اختری به بهره بــرداری از درختــان عرصه های‬ ‫نرگســتان ومهویزان که پایــان هم یافته اشــاره کرد واعالم‬ ‫داشت‪:‬دربخشــی از عرصه های نرگستان به مساحت ‪30‬هکتار‬ ‫ودر کل سطح مهویزان به مساحت ‪90‬هکتار اقدام به کاشت در‬ ‫این عرصه ها با گون صنوبر نموده اند که مساحت کاشت شده‬ ‫در این عرصه ها ‪120‬هکتار میباشد‪.‬‬ ‫مدیــر کل منابع طبیعی وابخیزداری اســتان گیالن در پایان‬ ‫نیز گفت‪:‬در راســتای توسعه طرحهای زراعت ﭼوب برای سال‬ ‫‪1401‬عملیات تهیه وتدوین طرح زراعت ﭼوب در مناطق هفت‬ ‫دغنان در ﭼهار ســری وشاندرمن در دو سری انجام گرفت که‬ ‫مســاحت انها ‪1500‬هکتار وحجم برداشــت پیش بینی شده‬ ‫‪180‬هزار متر مکعﺐ اســت‪.‬در سال جاری پیش بینی می شود‬ ‫که ‪90‬هزار متر مکعﺐ از این درختان به فروش برســد ودرامد‬ ‫‪300‬میلیارد تومانی برای ان پیش بینی میشود ‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی سمنان‪:‬‬ ‫کشاورزی ناپایدار‪ ،‬زباله و فعالیت‬ ‫صنعتی‪ ،‬االیندههای خاک هستند‬ ‫روزنامه خوب – استان ســمنان‪ :‬مدیرکل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری اســتان ســمنان االیندگی خــاک را پدیده پنهان‬ ‫زیستمحیطی برشــمرد و گفت‪ :‬کشاورزی ناپایدار‪ ،‬فعالیتهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و زبالههای مناطق مسکونی‪ ،‬االیندههای اصلی‬ ‫خاک محسوب میشوند‪.‬‬ ‫جعفرمرادی حقیقی در ایین روز جهانی خاک در ســالن شهید‬ ‫نقاشــیان اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری اســتان سمنان‬ ‫افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۹۵‬درصد نیازهای غذایی بشــر و درصد قابل‬ ‫توجهی از پوشاک و سایر مایحتاج جمعیت رو به رشد انسان در‬ ‫بســتر خاک تولید و تامین میشود و این در حالی است که بشر‬ ‫با اقداماتی که در راســتای توسعه و زندگی راحت تر انجام می‬ ‫دهد باعث الودگی و نابودی این مولفه زیستی مهم شده است‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬در حالی که بســیاری از تغییرات و الودگیهای‬ ‫ایجاد شده در زمین توســط انسان قابل مشاهده است‪ ،‬الودگی‬ ‫خاک تقریبا نامریی‪ ،‬اما بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬در واقــع الودگی خاک یﮏ تهدید پنهان در زیر‬ ‫پای انسان اســت‪ ،‬الودگی خاک از طریق کشــاورزی ناپایدار‪،‬‬ ‫فعالیتهای صنعتــی‪ ،‬معدنی و زبالههای مناطق مســکونی به‬ ‫وجود میاید‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی سمنان‪ :‬کشاورزی ناپایدار‪،‬‬ ‫زباله و فعالیت صنعتی‪ ،‬االیندههای خاک هستند‬ ‫مرادی حقیقی با بیــان اینکه خاک دارای ظرفیت باالیی برای‬ ‫فیلترکردن و جذب االیندههــا‪ ،‬تخریﺐ و کاهش اﺛرات منفی‬ ‫االیندهها اســت‪ ،‬اما ایــن ظرفیت محدود اســت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫تاکنون یﮏ ســوم از خاک کــره زمین بر اﺛر توســعه ناپایدار‬ ‫فعالیتهای انســانی نابود شــده اســت‪ ،‬با توجه به پیشبینی‬ ‫افزایش جمعیت جهان تا سال ‪ ۲۰۵۰‬به ‪ ۹‬میلیارد نفر‪ ،‬الودگی‬ ‫خاک به یﮏ تهدید جهانی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫رضایی کوچی‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫سهمیه سوخت کامیونداران‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫رضایــی کوچی‪ ،‬رئیس کمیســیون عمــران مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬طی ســه هفته اینده جلسه ای‬ ‫برای اصالح و افزایش سهمیه ســوخت کامیونداران با‬ ‫حضور سازمان راهداری و متولیان سوخت در کمیسیون‬ ‫عمران مجلس برگزار می شــود‪ .‬طی ســه ماه گذشته‬ ‫صنف کامیون داران با انواع چالش جدید از جمله کمبود‬ ‫ســوخت و عدم توزیع عادالنه بار مواجه شدند‪ .‬مواردی‬ ‫که ارتباط مستقیم با اقتصاد فعاالن این بخش دارد‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر به دلیل عدم واردات کامیون براساس قانون‬ ‫سه سال کارکرده اروپایی‪ ،‬رانندگان ناوگان فرسوده در‬ ‫شــرایط فعلی با چالش تامین و تهیــه لوازم یدکی نیز‬ ‫همراه شــدند‪ .‬مســاله خرید لوازم یدکی با قیمت های‬ ‫نجومی در کنار افزایش مصرف سوخت ناوگان فرسوده‬ ‫به دلیل اســتهالک باال‪ ،‬در زمســتان می تواند به بدنه‬ ‫فعاالن حمــل و نقل جاده ای باری اســیب وارد کند‪.‬‬ ‫همچنین تغییر متولی واردات کامیون از وزارتخانه های‬ ‫صمت و راه و شهرســازی به ســتاد مدیریت و حمل و‬ ‫نقل ســوخت که همزمانی با معرفی وزیر راه و شــهر‬ ‫سازی جدید به مجلس شورای اســامی دارد‪ ،‬نگرانی‬ ‫های عدیده ای را برای کامیون داران ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫چندی پیش برای پیگیــری وضعیت ترخیص کامیون‬ ‫های ســه ســال کارکرده اروپایی براســاس قانون از‬ ‫گمرکات کشور با اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران‬ ‫گفتگویی کرد که ایشان قول پیگیری مشکالت و مسائل‬ ‫این صنف را داد در ادامه این گفتگو از مشکالت صنفی‬ ‫کامیون داران که تاکنون دو دیدار با اعضا کمیســیون‬ ‫داشته اند با محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی گفتگو کرده است‪ .‬رئیس‬ ‫کمیســیون عمران در این گفتگو اخرین نتایج نشست‬ ‫این کمیســیون با کامیونداران که امروز برگزار شــد را‬ ‫تشریح کرد‪ .‬وی در این گفتگو به سه تصمیم برای حل‬ ‫مشکالت کامیونداران اشاره کرده است‪.‬‬ ‫کوچی در جواب سوالی مبنی بر اینکه سهمیه دولتی‬ ‫برای کامیون داران فقط جوابگوی ‪ ۲۰‬روز ان ها است‪،‬‬ ‫برای حل این معضل کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اســامی چه برنامه ای دارد گفت‪ :‬ابتدا باید پاسخ داد‬ ‫که حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفــر راننده در بخش حمل و نقل‬ ‫جاده ای اعم از باری و مســافری فعال هســتند‪ ،‬از این‬ ‫مقدار بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر راننده جابجایی بار شــاغل‬ ‫و مابقی در زمینه مســافر با اتوبوس و مینی بوس فعال‬ ‫هســتند‪ .‬مشکل اصلی در اینجاســت که کامیون ها و‬ ‫اتوبوس های در حال تردد در جاده های کشــور نسبت‬ ‫به پیمایشی که انجام می دهند سوخت بیشتری مصرف‬ ‫می کنند‪ .‬حدود هشت سال پیش براساس میانگین عمر‬ ‫یک دســتگاه کامیون که ‪ ۱۵‬سال است‪ ،‬مقدار مصرف‬ ‫ســوخت به ازای هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر را مشــخص کردند‪.‬‬ ‫همانطور که اشاره کردید مقدار سوخت تخصیص یافته‬ ‫دولتی باتوجه به اســتهالک و فرســودگی این ناوگان‬ ‫پاسخگو نیســت‪ ،‬براســاس انچه که اعالم شده است‬ ‫سهمیه دولتی فقط نیاز ‪ ۲۰‬روز کامیون داران را تامین‬ ‫و ‪ ۱۰‬روز دیگر کامیون ســوخت نداشته و رانندگان از‬ ‫طرق مختلف اقدام به تامین می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره نشســت کامیونداران با کمیسیون عمران‬ ‫و تصمیمات کمیســیون گفت‪ :‬در محاسباتی که هشت‬ ‫ســال پیش انجام شــده بود‪ ،‬از پلیس راه شهر مبدا تا‬ ‫پلیس راه شــهر مقصد را مقدار پیمایش یک دســتگاه‬ ‫کامیون یا اتوبوس اعالم کردند‪ .‬این درحالی اســت که‬ ‫خودروهای مذکور در ســطح شــهر یا استان نیز برای‬ ‫رســیدن به مقصد نهایی تردد داشــته کــه خود برای‬ ‫رانندگان نگرانی ایجاد کرده است‪ .‬به عنوان مثال ممکن‬ ‫اســت کامیونی بعد از پلیس راه اول جاده تهران برای‬ ‫تخلیه بار در شمال شهر تهران باید چند ده کیلومتر را‬ ‫در ترافیک ســنگین طی کند در حالی که این موضوع‬ ‫در محاسبات حمل و نقل نمی اید! معموال رانندگان در‬ ‫زمان اتمام ســهمیه دولتی با افزایش هزینه در تامین‬ ‫سوخت به واسطه داللی یا حتی قاچاق مواجه هستند‪،‬‬ ‫دو پارامتر مذکور برای متولیان سوخت و اقتصاد کشور‬ ‫مشکالت عدیده ای را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪909‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪ 021-77851725 :‬‬ ‫ سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817 021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫دستور رئیس عالی قوه قضاییه به مسئوالن ذیربط؛‬ ‫شناسایی‪ ،‬تعقیب و مجازات سریع و قاطع عناصر تهدیدکننده زندگی مردم‬ ‫به گزارش روزنامه «خوب» حجت االســام والمسلمین محسنی‬ ‫اژه ای‪ ،‬دیروز دوشــنبه (‪ 14‬اذر) طی ســخنانی در نشست شورای‬ ‫عالی قوه قضاییه‪ ،‬ضمن تســلیت ایام فاطمیه ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضرت‬ ‫فاطمه زهرا (س) در راه دفاع از حق جهادی بی مثال داشتند و الگو‬ ‫و اسوه ای بی همتا در عبودیت و بندگی و تجلی جایگاه متعالی زن‪،‬‬ ‫مادری و همسرداری هستند‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا در ادامه با گرامیداشت ‪ 16‬اذر روز دانشجو‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ 16 :‬اذر‪ ،‬روز دانشجو‪ ،‬یاداور مقابله دانشجویان در برابر‬ ‫استکبار جهانی و نفوذ اجانبی نظیر امریکا و انگلیس در کشور است‪.‬‬ ‫امروز نیز دانشــجویان ما بیش از گذشته در مسیر مقابله با استکبار‬ ‫جهانی هستند و اجازه تحریف و انحراف مسیر حق طلبانه مبارزه با‬ ‫مستکبران را نمی دهند‪.‬‬ ‫رئیــس قوه قضاییه با بیان اینکه دشــمن در این مقطع به هدف‬ ‫خود نایل نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬دشمن و عوامل و اذناب او تالش دارند‬ ‫با ایجاد رعب و وحشــت و دروغ پردازی و تحریف مسائل‪ ،‬نگذارند‬ ‫فتنه ای که روشــن کرده اند خاموش شــود‪ .‬لذا مسئوالن قضایی و‬ ‫انتظامــی و امنیتی باید در نهایت جدیت بــا عناصری که درصدد‬ ‫اقدامات ایذایی ضدمردمی هستند برخورد کنند‪.‬‬ ‫قاضی القضــات تاکید کرد‪ :‬کســانی که در دل و ذهن کســبه و‬ ‫بازاریان رعب و وحشــت ایجاد کرده و انهــا را تهدید می کنند که‬ ‫اگر مغازه شــان را نبندند‪ ،‬ان را به اتش می کشند یا کسانی که که‬ ‫کامیون داران و رانندگان زحمتکش را تهدید می کنند که اگر بارها‬ ‫را به مقصد برســانند به ماشین های شان اسیب وارد می اورند؛ اینها‬ ‫موارد و مصادیق ایذاء و ازار رســاندن به مردم است؛ لذا مسئوالن‬ ‫قضایــی و انتظامی و امنیتی به این قبیل موارد ســاده ننگرند و با‬ ‫ســرعت و قاطعیت به شناسایی و دستگیری و محاکمه این عناصر‬ ‫ایذاء مردم بپردازند‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه در همین راســتا به دادستان های سراسر کشور نیز‬ ‫دســتور داد تا شناسایی و دســتگیری عناصر تهدیدکننده مردم‪،‬‬ ‫شــهروندان‪ ،‬کســبه و کامیون داران را از دســتگاه های انتظامی و‬ ‫امنیتــی مطالبه کنند و با این نگرش که این نوع تهدید کردن یک‬ ‫تهدید ســاده نیســت‪ ،‬به تعقیب و محاکمه و مجازات این عناصر‬ ‫تهدیدکننده مبادرت ورزند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رئیس دســتگاه قضا در ادامــه مجددا به موضــوع دروغ پردازان‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬تاکید می کنم مســئوالن ذیربط قضایی کســانی‬ ‫کــه با پیام های دروغین و کذب مــردم را تحریک یا نگران کرده یا‬ ‫حرفی می زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان‬ ‫می شــود را با سرعت فرا بخوانند و از او توضیح بخواهند و چنانچه‬ ‫توضیح و دفاع موثری نداشــت‪ ،‬نســبت به تعقیب قضایی او اقدام‬ ‫کنند؛ توجه داشته باشید که این یک دروغ معمولی نیست؛ درست‬ ‫اســت که اگر کسی تشــویش اذهان کند او هم قابل تعقیب است‪،‬‬ ‫اما این موارد مذکور یک دروغ معمولی نیست‪ ،‬لذا مسئوالن ذیربط‬ ‫قضایی با این نگاه قضیه را دنبال کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام والمسلمین محسنی اژه ای‪ ،‬در ادامه نشست امروز‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬برخی افراد از روی غفلت یا الابالی گری بصورت فردی‬ ‫کرد و انها روز گذشته به جزای خود رسیدند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به رسیدگی های سریع و قاطعانه‬ ‫و قانونی به پرونده عناصر اغتشاشــات اخیر‪ ،‬بیان داشت‪ :‬تعدادی از‬ ‫اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضاً زندان های طویل المدت شدند‬ ‫و احکام تعداد دیگری که مفســد و محــارب بوده و اقدام به قتل و‬ ‫ایجاد ناامنی با ســاح گرم و سرد کرده بودند نیز بعضاً تایید شده‬ ‫و به زودی اجرا خواهد شــد‪ .‬رئیس عدلیه تصریح کرد‪ :‬رسیدگی به‬ ‫پرونده برخی از عناصر اغتشاشات واقعاً در زمان کوتاهی انجام شد؛‬ ‫پرونده موردی که در مشهد رخ داده بود و دو نفر به وضع فجیعی به‬ ‫شهادت رسیده بودند‪ ،‬در مدت کوتاهی و منطبق با قانون رسیدگی‬ ‫مبــادرت به گناه یا جرم یا زیر پا گذاشــتن قانــون می کنند؛ نوع شــد و عوامل این جنایت محاکمه شدند و پرونده مربوطه به دیوان‬ ‫تنبه دادن عالی کشــور رفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬حکم پرونده جنایت رخ داده در‬ ‫مواجهه و برخورد با این قبیل افراد باید عمدتاً مبتنی بر ّ‬ ‫او و نهی از منکر باشــد؛ در مقابل‪ ،‬افرادی هستند که عالماً و عامدا ً کرج نیز امروز صادر خواهد شد و پرونده های مربوط به اصفهان نیز‬ ‫و با هدف دهن کجی‪ ،‬با قانون و شــرع و ارزش های اخالقی مخالفت در شرف اماده شدن است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای‬ ‫می ورزند؛ برخورد با این دســته دوم‪ ،‬متفاوت است؛ انها نه از روی تاکید کرد‪ :‬برای عناصر اصلی فتنه و اغتشاشــات اخیر و کسانی که‬ ‫الابالی گری بلکه به خواســت دشــمن در مالء عام قوانین را زیر پا ناامنی ایجاد کرده و در زمره مســببین بودند و انها که بر روی این‬ ‫می گذارند و به مخالفت با قانــون می پردازند‪ ،‬این یک گناه و جرم اتش‪ ،‬بنزین ریختند‪ ،‬منطبق با قانون‪ ،‬مجازات های بازدارنده تعیین‬ ‫و خالف قانون اســت و به خواست دشــمنان و بدخواهان است؛ به می شــود‪ .‬رئیس قوه قضاییه همچنین اظهار داشت‪ :‬شورای امنیت‬ ‫این مســئله نیز نباید به عنوان یــک جرم عادی نگاه کرد؛ این یک موضوع خسارت به اموال مردم در جریان اغتشاشات اخیر را دنبال‬ ‫جرم اشکار است و ضابطین اختیار دارند و باید با یک جرم مشهود می کند و مقرر شــده که افراد خسارت دیده‪ ،‬موارد خسارت را اعالم‬ ‫برخورد کنند و مجرمان را تعقیب کرده و به دستگاه قضایی تحویل کنند تا بررسی شود؛ پس از اماده شدن این موارد‪ ،‬مراجع و محاکم‬ ‫دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬دســتگاه اطالعاتی ما نیز ضروری است رابطه بین قضایی ما نیز رســیدگی های قانونی را در قبال موضوع خسارت به‬ ‫این افــراد و عناصر اصلی و لیدرها و ســازمان دهندگان این موارد اموال مردم و مباشران و معاونان این قضیه به عمل خواهند اورد‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا در ادامه بــه خانواده ها و والدین توصیه کرد‬ ‫مجرمانه با ســرویس های بیگانه و افراد بدخواه را شناسایی کنند و‬ ‫انها را تحویل قوه قضاییه دهند و مســئوالن ذیربط قضایی نیز باید که با توجه به روشــن شدن تمامی ابعاد قضایای اخیر‪ ،‬مراقبت های‬ ‫بــا جدیت با این قضیه برخورد کنند؛ چرا که این دیگر الابالی گری الزم را بیش از گذشته داشته باشــند تا خدایی ناکرده جوانان شان‬ ‫نیست بلکه به خواست دشمن یک دهن کجی به قانون و شرع است؛ دســتمایه اغراض و مطامع دشمنان و شیطان صفتان قرار نگیرند و‬ ‫مرتکب جرمی شــوند که با ایجاد ســابقه کیفری‪ ،‬به اینده انها نیز‬ ‫لذا به این موضوع نیز باید نگاه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه‪ ،‬از مسئوالن و نیروهای خدوم و مجاهد لطمه وارد اورد‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه با اشــاره به برگزاری نشســت های هم اندیشانه و‬ ‫قضایی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬وزارت اطالعات ‪ ،‬سپاه‪ ،‬انتظامی و نظامی و که طی‬ ‫مدت اخیر با تالش های شبانه روزی‪ ،‬دشمن را در نیل به هدف شوم مســتمر خود با گروه ها و اقشار مختلف مردمی‪ ،‬با بیان مفید بودن‬ ‫خود مبنی بر ایجاد ناامنی برای مردم ناکام گذاشتند و در این مسیر این نشست ها به مســئوالن عالی قضایی توصیه کرد تا به فراخور‬ ‫و برای جدا شدن صفوف افراد فریب خورده و غافل با عناصر اصلی‪ ،‬مســئولیت های خود انها نیز مبادرت به برپایی این قبیل جلسات‬ ‫صبر پیشــه کردند و رنج کشیدند و مجروح و شهید دادند‪ ،‬تقدیر و داشته باشند و از نظرات و همفکری گروه ها و اقشار مختلف مردمی‬ ‫تشــکر وافر به عمل اورد و بر استمرار این تالش ها و مجاهدت ها تا بهره مند شوند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در پایان‬ ‫ناامیدی کامل دشــمن و فهماندن این موضوع به دشمن که نظام از زحمات و خدمات حجت االسالم و المسلمین نیری در سمت های‬ ‫مقدس جمهوری اســامی ایران جای این فتنه گری ها و جنایت ها مختلف قضایی‪ ،‬بویژه ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیر به‬ ‫نیســت‪ ،‬تاکید کرد و ابراز داشــت‪ :‬ممکن است در زمان مشخصی عمل اورد و برای حجج االســام موحدی و قدیانی در ســمت های‬ ‫دستگاههای مسوول صبر پیشه کنند اما این صبر بی پایان نیست‪ .‬ریاست دادگاه عالی و دادستانی انتظامی قضات ارزوی توفیق کرد‪.‬‬ ‫در بخش دوم جلســه شــورای عالی قوه قضاییه‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫قاضی القضات با اشــاره به مجازات اعضای شــبکه اراذل و اوباش‬ ‫مرتبط با سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی‪ ،‬گفت‪ :‬برخی عناصر والمســلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه‬ ‫فاســد همراه با ســرویس های بیگانه بخصوص رژیم صهیونیستی‪ ،‬از دســتگیری یک باند واردکننده مــواد مخدر به زندان در یکی از‬ ‫توسط دستگاه اطالعاتی و امنیتی شناسایی شدند و دستگاه قضایی اســتان های شرقی کشور خبر داد و گفت‪ 7 :‬عضو این باند از طریق‬ ‫نیز در مراحل دادســرا و دادگاه بــدوی و دیوان عالی با قاطعیت و جاســازی بلعی‪ ،‬قصد وارد کردن بیش از ‪ 5‬کیلوگرم مواد مخدر به‬ ‫منطبق با قانون و در عین حال به ســرعت به پرونده انها رسیدگی زندان را داشتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1182

روزنامه خوب 1182

شماره : 1182
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه خوب 1181

روزنامه خوب 1181

شماره : 1181
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه خوب 1180

روزنامه خوب 1180

شماره : 1180
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه خوب 1179

روزنامه خوب 1179

شماره : 1179
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه خوب 1178

روزنامه خوب 1178

شماره : 1178
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه خوب 1176

روزنامه خوب 1176

شماره : 1176
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!