روزنامه خوب شماره 603 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 603

روزنامه خوب شماره 603

روزنامه خوب شماره 603

‫‪6‬‬ ‫اخبار خوب و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫‪ ۵۵‬تن‬ ‫انتی بیوتیک‬ ‫وارد‬ ‫کشور‬ ‫می شود‬ ‫فرمانده معظم کل قوا در دیدار‬ ‫تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش‪:‬‬ ‫استفادهازفرصتوظرفیت های‬ ‫عظیمدریابهفرهنگعمومی‬ ‫در کشور تبدیل شود‬ ‫‪2‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫سه شنبه‪ 8‬اذر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 903‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 4‬جمادی االول‪ 29 |1444‬نوامبر‪2022‬‬ ‫هشدار‬ ‫شرکت‬ ‫اب و‬ ‫فاضالب تهران‬ ‫در باره رعایت‬ ‫مدیریت‬ ‫مصرف اب‬ ‫ایاسرگردانیمردم برایدریافتپول‬ ‫از خودپردازها صحت دارد؟‬ ‫اژه ای در جلسه‬ ‫رسیدگی به پروند ه اغتشاشگران‬ ‫در شورای عالی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫بر مدار‬ ‫عدل و انصاف‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرد؛‬ ‫حذفدالل ها‬ ‫وکاهشقیمتخودرودربازار‬ ‫باتداومعرضه هابهبورسکاال‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫‪8‬‬ ‫ماجرایپارتی بازی‬ ‫درتخصیصطبقاتتشویقی‬ ‫بافت هایفرسودهتهرانچیست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫یکعضوکمیسیونانرژی‪:‬‬ ‫عزم جدی‬ ‫برای مدیریت مصرف گاز‬ ‫در مجلس ودولتشکل گرفتهاست‬ ‫خودک‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ای‬ ‫مینهفناوریت راندر‬ ‫عمی‬ ‫فیبر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫دراع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫دریا‬ ‫چالش های‬ ‫انتقال خودرو‬ ‫با برگ سبز؟!‬ ‫ضایعه درگذشــت همکار ارجمند‪ ،‬شــادروان هرمز هوشــمندراد‪ ،‬پیشکسوت‬ ‫مطبوعات و مدیر مسئول روزنامه «دنیای جوانان» را به اصحاب رسانه‪ ،‬همکاران‬ ‫محترمشان در روزنامه «دنیای جوانان» و نیز خانواده بزرگوارشان تسلیت عرض‬ ‫کرده و از خداوند متعال برای ان مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان‬ ‫صبر‪ ،‬سالمتی و شکیبایی مسئلت می نماییم‪.‬‬ ‫مهدی احمدی‪ ،‬مدیر مسئول روزنامه خوب‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیس جمهور در نظارت ستادی وزارت علوم‪:‬‬ ‫اساتیددانشگاهتوفیقاتکشور‬ ‫را برای عموم مردم تبیین کنند‬ ‫افزایش وابستگی غرب‬ ‫به خرید سوخت از اسیا‬ ‫جنگ اوکراین‪ ،‬نقش اســیا و خاورمیانه به عنوان‬ ‫فراهم کنندگان بزرگ سوخت هایی مانند دیزل و بنزین‬ ‫که برای اقتصاد جهانی ضروری هستند را تقویت کرده‬ ‫است‪ .‬امریکا و اروپا در تالش برای قطع وابستگی به‬ ‫فراورده های نفتی روسیه هستند اما با کمبود تامین‬ ‫داخلی روبرو شــده اند‪ .‬این وضعیت‪ ،‬فرصت هایی را‬ ‫برای ابرپاالیشگاه هایی که در کشورهایی مانند چین و‬ ‫کویت هستند‪ ،‬فراهم کرده است تا بازار را از سوخت‬ ‫لبریز کنند‪ .‬اوژن لیندل‪ ،‬مدیر فراورده های پاالیشی‬ ‫در شرکت مشــاوره ‪ FGE‬در این باره گفت‪ :‬اروپا و‬ ‫امریکا با روی برگرداندن از فراورده های نفتی روسیه‪،‬‬ ‫وابستگی به واردات ســوخت از خاورمیانه و اسیا را‬ ‫افزایــش داده اند‪ .‬حمله نظامی روســیه به اوکراین‪،‬‬ ‫نابرابری بیشــتری بین دو منطقه ایجاد کرده است‬ ‫زیرا کشورهای غربی ظرفیت پاالیش را در سال های‬ ‫اخیر به میــزان قابل توجهی کاهش دادند‪ ،‬در حالی‬ ‫که شرق‪ ،‬به توسعه این ظرفیت پرداخت‪ .‬پیش بینی‬ ‫می شود این شکاف افزایش بیشتری پیدا کند؛ طبق‬ ‫براورد شــرکت انرژی ریســتاد انرژی‪ ،‬حدود هشت‬ ‫میلیون بشــکه در روز ظرفیت پاالیش جدید در سه‬ ‫سال اینده راه اندازی می شود و اسیا بیشترین ظرفیت‬ ‫و اروپا حداقل ظرفیت جدید را ایجاد می کند‪ .‬به گفته‬ ‫موکش شادیو‪ ،‬مدیر فعالیت پایین دستی در شرکت‬ ‫تحقیقاتی ریستاد انرژی‪ ،‬اسیا و خاورمیانه به تامین‬ ‫کنندگان اصلی سوخت جهان تبدیل می شوند و ‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری پرند باستناد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری به شماره ‪ 01/25051‬مورخ ‪ 1401/08/28‬و مجوز شماره ‪ ۱۱۳۸۹‬مورخ ‪ 1401/08/01‬شورای اسالمی‬ ‫شــهر پرند در نظر دارد نســبت به اجرای پروژه های ذیل الذکر با روش ســاخت و بهره برداری‪ ،‬اجاره و انتقال (‪ )BOLT‬توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‬ ‫شرایط و دارای صالحیت به صورت جداگانه اقدام نماید‪.‬‬ ‫شرح پروژه‬ ‫مبلغ براورد پروژه‬ ‫به ریال‬ ‫مبلغ سپرده به‬ ‫ریال‬ ‫روش‬ ‫مشارکت‬ ‫مدت زمان‬ ‫ساخت‬ ‫مدت زمان بهره برداری‬ ‫پایه اجاره بهای‬ ‫سالیانه به ریال‬ ‫برای سال اول‬ ‫احداث پنج غرفه کوچک‬ ‫مقیاس تره بار‬ ‫‪10/671/747/888‬‬ ‫‪534/000/000‬‬ ‫‪BOLT‬‬ ‫سه ماه‬ ‫ده سال و هشت ماه‬ ‫‪552/000/000‬‬ ‫احداث سه غرفه کوچک‬ ‫مقیاس کافی شاپ‬ ‫‪6/863/561/526‬‬ ‫‪345/000/000‬‬ ‫‪BOLT‬‬ ‫سه ماه‬ ‫نه سال و نه ماه‬ ‫‪417/600/000‬‬ ‫احداث یک باب گلخانه‬ ‫‪1/851/432/899‬‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫‪BOLT‬‬ ‫سه ماه‬ ‫شش سال و شش ماه‬ ‫‪216/000/000‬‬ ‫‪ -5‬هزینه چاپ اگهی به عهده برنده فراخوان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه دریافت اسناد ‪ 1/300/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬الزم به ذکر اســت در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و ســوم برنده در‬ ‫فراخوان جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تکمیلی در اســناد فراخوان ذکر گردیده و متقاضیان میتوانند جهت‬ ‫دریافت اسناد فراخوان به نشانی کیلومتر ‪ ۳۰‬اتوبان تهران ‪ -‬ساوه ‪ ،‬شهر جدید‬ ‫پرند شهرداری پرند مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/01 :‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/08 :‬‬ ‫‪ -1‬محل اجراء پروژه ‪ :‬بوستانهای شهر پرند‬ ‫‪ -2‬مهلت و محل توزیع و عودت اســناد‪ :‬محل دریافت اسناد واحد امور‬ ‫پیمانهای شــهرداری پرند می باشــد‪ .‬مهلت فروش و توزیع اســناد از تاریخ‬ ‫‪ 1401/09/08‬لغایــت مورخ ‪ 1401/09/12‬و مهلت عودت و تحویل اســناد‬ ‫به شــهرداری تا پایان ســاعت اداری شــهرداری پرند در روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪1401/09/21‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬محل و تاریخ گشــایش پیشنهادات‪ :‬بازگشایی پاکات روز سه شنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/09/22‬در محل شهرداری پرند می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هیــات عالی ســرمایه گذاری شــهرداری پرند در قبول یــا رد هر یک از‬ ‫پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫حمیدرضا اله یاری‪ -‬شهردار پرند‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫خودکفایی ایران در زمینه فناوری تعمیر کابل فیبرنوری در اعماق دریا‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪903‬‬ ‫اخبار‬ ‫فریب تبلیغات وام را نخورید!‬ ‫اگهی هایی در ســطح شــهر مبنی بــر اینکه “بدون‬ ‫پیــش پرداخــت و در کمترین زمــان وام ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون تومانی بگیرید”‪ ،‬مشــاهده می شود که خود را‬ ‫دفاتر کارگزاری بانک رسالت معرفی می کنند اما بانک‬ ‫رســالت ارتباط این موضوع بــا بانک را رد و اعالم کرد‬ ‫که ایــن قبیل موضوعات از ســوی مقامات قضایی در‬ ‫حال پیگیری اســت و به ان ها رســیدگی می شود‪ .‬اگر‬ ‫حداقل یکبار تجربه پیاده روی در معابر ســطح شــهر‬ ‫به خصوص مناطق شــلوغ و پر رفت وامد چون خیابان‬ ‫انقالب‪ ،‬ولیعصر و ‪ ...‬را داشته باشید‪ ،‬احتماال چشمتان‬ ‫به اگهی های مختلفی که بر ســطح زمین پیاده روها و‬ ‫دیوارها نصب شــده‪ ،‬خورده است‪ .‬اگهی های مربوط به‬ ‫وام ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬میلیون تومانــی نیز یکی از این موارد‬ ‫اســت‪ .‬در این اگهی ها ذکر شــده که تمامی شاغالن‬ ‫می توانند بدون پیش پرداخت‪ ،‬بدون کســر از حقوق و‬ ‫در کمترین زمان ایــن وام را دریافت کنند‪ .‬پیگیری ها‬ ‫از شــماره هایی که در این اگهی ها درج شــده‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که این افراد خود را نماینده یا دفتر کارگزاری‬ ‫بانک رسالت معرفی می کنند و رویه دریافت وام از این‬ ‫طریق به این شــکل است که مســئوالن این اگهی ها‪،‬‬ ‫مدارک و فیش حقوقی شما را در سامانه مرات (سامانه‬ ‫اعتبارســنجی و ارزشیابی) بارگذاری می کنند و مبلغی‬ ‫که از سوی کارشــناس بانک اعالم می شود را به عنوان‬ ‫وام پرداخــت می کنند امــا چند درصــد از مبلغ وام‬ ‫به صورت حق الزحمه اخذ خواهد شــد‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫یکی از این افراد اعالم کرد که اگر به عنوان مثال‪ ،‬مبلغ‬ ‫وام شــما ‪ ۶۰‬میلیون تومان تعیین شــود‪ ۲۰ ،‬میلیون‬ ‫تومان از ان به عنوان حق الزحمه کارشناسان ما از شما‬ ‫دریافت می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬توضیح دیگری از مسئوالن‬ ‫این تبلیغات بیانگر این اســت که فرایند ثبت نام برای‬ ‫این تســهیالت در سامانه مرات و ای کاپ بانک رسالت‬ ‫انجام می شــود و بازپرداخت ان دو ساله با کارمزد ‪۲۰‬‬ ‫درصد اســت‪ .‬این در حالی اســت که تسهیالت بانک‬ ‫رسالت از نوع قرض الحسنه است و کارمزد ان نیز چهار‬ ‫درصد و روش محاســبه ان متفاوت بوده و نرخ ســود‬ ‫سایر تسهیالت در شبکه بانکی نیز طبق بخشنامه بانک‬ ‫مرکزی ‪ ۱۸‬درصد است‪.‬‬ ‫در پی اسیب دیدن کابل فیبر نوری دریایی (‪ )GBI‬در بستر دریای خلیج فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختالل و کاهش ظرفیت ارتباطات بین الملل در کشور شد‪ ،‬یک شرکت‬ ‫ایرانی با حمایت های شرکت ارتباطات زیرساخت؛ برای نخستین بار موفق شد کابل های فیبر نوری اسیب دیده در اعماق دریا را ابتدا مکان یابی و سپس قسمت اسیب دیده را که طول ان به‬ ‫چهار کیلومتر می رسید را در عملیات دشوار و پیچیده ترمیم و مرمت کند‪ .‬تعمیر کابل فیبر نوری دریایی از جمله فناوری پیشرفته محسوب می شود که جمهوری اسالمی ایران پنجمین کشور‬ ‫در جهان است که توانسته است با تعمیر کابل های فیبر نوری در اعماق دریا‪ ،‬به خود کفایی برسد‪ .‬طبق اعالم شرکت ارتباطات زیرساخت‪ ،‬دستیابی به دانش و فناوری تعمیر کابل های فیبر‬ ‫نوری در اعماق دریا توسط متخصصان داخلی در کنار سایر پیشرفت ها نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران به باشگاه کشورهای توسعه یافته در حوزه ارتباطات و فناوری وارد شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرد؛‬ ‫حذف دالل ها و کاهش قیمت خودرو در بازار با تداوم عرضه ها به بورس کاال‬ ‫یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس عرضه خودرو در‬ ‫بــورس کاال را اقدام مثبتی خواند و گفــت‪ :‬تداوم عرضه خودرو در‬ ‫بورس کاال می توان انتظار حذف داللی و به دنبال ان کاهش قیمت‬ ‫خودرو را در بازار ازاد داشت‪ .‬به دنبال وعده های داده شده از سوی‬ ‫مســووالن حاضر در دولت ســیزدهم مبنی بر حذف قیمت گذاری‬ ‫دستوری از اقتصاد کشور و نیز عرضه موفق سیمان در بورس کاال‪،‬‬ ‫تصمیماتی در راســتای عرضه خودرو در بورس کاال اتخاذ شد که‬ ‫این اتفاق با استقبال اکثر فعاالن حاضر در بورس و نیز بازار خودرو‬ ‫مواجه شد‪ .‬در ابتدا تعداد محدودی از خودروها وارد رینگ معامالتی‬ ‫شــفاف بورس کاال شــدند؛ اما عرضه موفق این محصول به بورس‬ ‫مسووالن را بر ان داشت تا هر چه سریع تر از طریق انجام مذاکرات‬ ‫با خودروسازان مختلف نســبت به عرضه گسترده خودروها به این‬ ‫بــازار اقدام کنند‪ .‬از چند وقت گذشــته و تحت تاثیر پیگیری های‬ ‫انجام شــده از مســووالن حاضر در ســازمان بورس‪ ،‬میزان عرضه‬ ‫خودرو به بورس کاال در حال افزایش اســت که این امر زمینه ســاز‬ ‫رونق معامالت بازار خودرو در محیطی شــفاف و به دور از هر گونه‬ ‫رانت و فساد شده است‪.‬‬ ‫کمک بورس کاال به کاهش زیان انباشته در صنعت خودرو‬ ‫در ادامه تالش های انجام شــده برای تداوم افزایش عرضه خودرو‬ ‫بــه این بازار‪ ،‬نماینــدگان مجلس و نیز مســووالن دولتی حمایت‬ ‫خود را نســبت به انجام معامالت همه خودروهای داخلی در بورس‬ ‫اعــام کردنــد و در این زمینه «محمدرضا نجفــی منش»‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشور در‬ ‫گفت وگویی اعالم کرده اســت‪ :‬در چند وقت گذشته شاهد کاهش‬ ‫زیان انباشــته در صنعت خودرو بوده ایم کــه این اتفاق تحت تاثیر‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاال انجام شده است‪ .‬وی حتی گفته است‪،‬‬ ‫در چند ماه گذشته شاهد اتفاقات مثبت در بازار خودروهایی بودیم‬ ‫که در بورس کاال عرضه شــدند‪ ،‬اما باید هر چه زودتر اقدامی انجام‬ ‫شود تا بســتر الزم برای عرضه همه خودروها در بورس کاال فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کشف قیمت خودروهای وارداتی در بورس کاال‬ ‫حمایت مسووالن از افزایش عرضه خودروها به بورس کاال فقط به‬ ‫اقدام تولیدکنندگان برای عرضه خودرو احساس راحت تری دارند‪.‬‬ ‫این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫متقاضیان و مشــتریان خودرو نیز با عرضه خــودرو در بورس کاال‬ ‫دسترســی راحت تری به خودروهای مدنظر خود دارند‪ ،‬بنابراین به‬ ‫نظر می رسد این مسیر درستی است‪ .‬فرهنگی در پایان گفت که با‬ ‫ادامه قاطعانه عرضه خودرو های پرتیراژ در بورس کاال شاهد نتایج‬ ‫مثبتی در بازار خودرو خواهیم بود که از جمله کاهش و حذف داللی‬ ‫و واسطه گری و درنهایت کاهش قیمت خودرو است‪.‬‬ ‫جزییات عرضه خودرو به بورس کاال‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاالی ایران از ‪ ۲۸‬اردیبهشــت ماه و با ‪۲‬‬ ‫مدل خودروی کارا دو کابین و تک کابین اغاز شد‪ ،‬اگرچه در برهه ای‬ ‫از زمان انجام عرضه ها به دلیل وجود برخی مسایل به تعویق افتاد‪،‬‬ ‫اما عرضه ها با ازســرگیری معامالت خودرویی ها در بورس کاال روند‬ ‫افزایشی به خود گرفت‪ .‬روند عرضه به گونه ای بود که از ابتدای سال‬ ‫تاکنون درمجموع ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۳۶‬دستگاه خودرو سبک و سنگین از‬ ‫نوع ســواری و باری در بورس کاال عرضه شد که از این تعداد چهار‬ ‫هزار و ‪ ۹۳۷‬دســتگاه مورد معامله قرار گرفت‪ .‬خودروهای کارا دو‬ ‫کابین‪ ،‬کار تک کابین‪ ،‬الماری ایما‪ ،‬هایما ‪ S۷‬و ‪ ،S۵‬پژو ‪ ،۲۰۷‬کی‬ ‫ام ســی ‪ ،T۸‬جک ‪ ،S۵‬دیگنیتی‪ ،‬فیدلیتی‪ ،‬شاهین‪ ،‬کامیون های‬ ‫کشــنده فاو و امپاور از جمله خودروهایی هســتند که تاکنون در‬ ‫بورس کاال عرضه شــدند‪ ،‬همچنین خودروی تارا نیز قرار است فردا‬ ‫برای نخستین بار در بورس کاال عرضه شود‪.‬‬ ‫چالش های انتقال خودرو با برگ سبز؟!‬ ‫قبل از خرید خودرو به چه نکاتی‬ ‫باید توجه کرد؟‬ ‫در طول یک سال اخیر بازار خودرو با تشدید شرایط‬ ‫رکودی روبه رو و مدام شاهد قیمت های غیر واقعی در‬ ‫انواع خودروهای داخلی و خارجی است که همین امر‬ ‫خریداران را در انجام معامالت مردد کرده و با مشکالت‬ ‫بسیاری همراه ساخته اســت‪ .‬در این شرایط برخی از‬ ‫ســوء اســتفاده گران از بی اطالعی مردم در خرید و‬ ‫فروش خودرو اســتفاده کرده و با شگردهایی سعی در‬ ‫کسب سود باال در معامالت هستند که برای جلوگیری‬ ‫از بروز مشــکالت مردم باید بــه نکات مهمی در خرید‬ ‫خودرو دقت کنند‪ .1 .‬در وهله اول سعی کنید خودرو‬ ‫را به صورت قولنامه ای نخرید و در عوض مقداری بیعانه‬ ‫به فروشنده داده‪ ،‬رسید دریافت کنید و پس از تعویض‬ ‫پــاک موفق‪ ،‬هزینــه خرید خودرو را بــه طور کامل‬ ‫پرداخت کنید‪ .2 .‬درصورتی که مجبور به خرید قولنامه‬ ‫ای هســتید‪ ،‬حتماً پیش از نوشتن قولنامه از صحت و‬ ‫سالمت خودرو‪ ،‬میزان تصادفی بودن و رنگ ان مطمئن‬ ‫شوید و صحبتهای فروشنده را بدون بررسی باور نکنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬تمام مدارک خودرو را به طور کامل مورد بررســی‬ ‫قرار دهید و مواردی همچون شاسی‪ ،‬رنگ‪ ،‬شماره موتور‬ ‫و ســایر موارد ذکر شده در مدرک را مطابقت دهید‪.4 .‬‬ ‫حتماً پیگیر باشید که فرایند کارشناسی خودرو به صورت‬ ‫کامل طی شــود تا سر شما کاله نرود‪.5 .‬پیش از خرید‬ ‫خودرو صفر کیلومتر به شــرایط و ضوابط تعیین شده‬ ‫کارخانه سازنده یا نمایندگی فروش توجه کنید‪ .‬برخی از‬ ‫اوقات ممکن است که شرایط خرید خودرو با ان چیزی‬ ‫که فروشنده در نمایشگاه اعالم می کند متفاوت باشد‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از ایجاد چنین مسائل و مشکالتی توصیه‬ ‫می شــود تمام بندهای شرایط قرارداد را به طور دقیق‬ ‫مطالعه کــرده و پس از ان اقدام به خرید خودرو کنید‪.‬‬ ‫‪.6‬در خودروی دســت دوم هم ارزیابی شاسی‪ ،‬سقف و‬ ‫ستون ­ها است‪ .‬شاسی ماشین وقتی اسیب شدیدی دیده‬ ‫باشد از شکل می ­افتد و باعث مشکالت بسیاری از جمله‬ ‫تغییر زاویه چرخ ­ها می­ شود‪ .‬در این­ گونه مواقع اتومبیل‬ ‫نیاز به شاسی­ کشــی دارد‪ .‬این خودروها استقامت اولیه‬ ‫خود را برای همیشــه از دست می ­دهند‪.8.‬کولر از جمله‬ ‫قطعاتی اســت که در صورت داشتن ایراد فنی می تواند‬ ‫بعدها هزینه های بسیاری را برای تعمیر ان به بار اورد‪.‬‬ ‫از این رو توصیه می شود در زمان تحویل خودرو با کمی‬ ‫صبــر و حوصله کولر خودرو را چک کــرده و از خروج‬ ‫هوای سرد از درون کانال ان اطمینان پیدا کند‪.‬‬ ‫خودروهای داخلی ختم نشد و «اهلل وردی دهقانی»‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایــع و معادن مجلس ضمن حمایت از انجام معامالت در بورس‬ ‫کاال به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کاال اشاره کرده و گفته‬ ‫اســت‪ :‬اگر خودرو بی رویه و بی برنامه وارد شود تولید داخل اسیب‬ ‫خواهد دید‪ ،‬برای خودروهای وارداتی‪ ،‬منطقی این است که خودرو‬ ‫را به بورس ببریم تا کشف قیمت شود‪.‬‬ ‫عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال‬ ‫همچنین با مطرح شدن چنین صحبتی از سوی مسووالن حاضر در‬ ‫بازار خودرو‪« ،‬امیرمهدی صبایی»‪ ،‬مدیر نظارت بر بورس ها سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار در پاســخ به ســوالی مبنی بر برنامه سازمان‬ ‫بورس برای افزایش عرضه خودرو در بورس کاال گفت‪ :‬مجموعه بازار‬ ‫ســرمایه و صنعت خودرو باید عرضه خــودرو در بورس کاال را یک‬ ‫فرصت و نعمت تلقی کند گرچه طبیعی است که نمی شود به یکباره‬ ‫همه خودروها به دلیل مسائل اقتصادی و حاکمیتی و سازمان های‬ ‫درگیر در این صنعت وارد بورس کاال شــوند‪ ،‬اما به صورت تدریجی‬ ‫این اتفاق رخ می دهد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬عرضه خودرو در بورس کاال‬ ‫ابتدا با خودروهای کم تیراژ شــروع شــد و با شیب مالیم به سمت‬ ‫خودرو های پرتیراژتر در حال حرکت اســت‪ ،‬به طوری که در حال‬ ‫حاضر خودروی پرتیراژ پژو ‪ ۲۰۷‬در بورس پذیرش شــده است‪ .‬به‬ ‫گفته صبایی‪ ،‬هدف نهایی در حوزه عرضه خودرو در بورس کاال بعد‬ ‫از عرضه موفق پژو ‪ ۲۰۷‬این اســت که به مرور به سمت خودروهای‬ ‫پرتیراژ برویم که این صنعت بتواند از قیمت گذاری دستوری با بستر‬ ‫و کمک بورس کاال رها شود‪.‬‬ ‫کاهش واسطه گری ها در بازار خودر‬ ‫با توجه به حمایت های انجام شــده از سوی مسووالن در راستای‬ ‫عرضــه خودروها به بــورس کاال «محمدحســین فرهنگی»‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارزیابی از تجربه عرضه خودرو‬ ‫در بورس کاال اظهار داشــت‪ :‬عرضه خــودرو در بورس کاال اقدامی‬ ‫است که به تازگی شروع شــده و تاکنون همه از اجرای ان رضایت‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عرضه خــودرو در بورس کاال منجــر به کاهش‬ ‫واسطه گری ها شده‪ ،‬اما هنوز از بین نرفته است؛ عالوه بر ان‪ ،‬با این‬ ‫شکیبافرد‪ ،‬مشاور تخصصی صنعت خودرو گفت‪ :‬اجرای رویه فعلی‬ ‫برای انتقال خودرو از طریق برگ ســبز به عنــوان قانون صرفاً در‬ ‫قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬دیده شده و احتماال در سال های اینده‬ ‫تصویب نگردد‪ .‬بعد ‪ ۱۴‬سال بحث و مناقشه بین نیروی انتظامی و‬ ‫کانون ســردفتران در خصوص نحوه انتقال سند خودرو باالخره با‬ ‫رای دیوان عدالــت اداری و حمایت هیات دولت رویه ثابتی ایجاد‬ ‫و صرف تعویض پالک و صدور برگه ســبز خودرو برای انتقال سند‬ ‫خودرو کافی دانسته شده است‪ .‬در حال حاضر «برگه سبز» خودرو‬ ‫بین متعاملین به منزله سند رسمی شناخته شده است‪ .‬همانطور که‬ ‫اشاره شد سند صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی براساس‬ ‫قوانین و مقرارت و ارای صادره یک سند رسمی است‪ ،‬اما این سند‬ ‫رســمی در بازار برای معاملــه خودروهای چند صد میلیونی میان‬ ‫خریدار و فروشنده چالش ایجاد کرده است‪ .‬چالشی که گاهی منجر‬ ‫به عدم انجام معامله یا حساسیت طرفین معامله شده است‪ ،‬هرچند‬ ‫به نظر می رسد این قانون سال های اتی تغییر کند‪ ،‬اما در شرایط‬ ‫فعلی رکود بازار و چالش هایی از این قبیل می تواند منجر به کمتر‬ ‫شدن انجام معامالت شود‪.‬‬ ‫انتقال خودرو از طریق برگ سبز‬ ‫سال اینده امکان پذیر است؟‬ ‫یک حقوقدان و مشاور تخصصی صنعت خودرو در خصوص مستند‬ ‫قانونی و مبنای تغییر رویه انتقال سند مالکین خودرو از دفاتر اسناد‬ ‫رسمی به نیرو انتظامی‪ ،‬گفت‪« :‬در مورخ ‪ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲‬به موجب‬ ‫رای شــماره ‪ ۱۸۶۳‬هیات عمومی دیــوان عدالت اداری این هیات‬ ‫به الزامی نبودن ثبت اموال منقول از جمله خودرو در دفاتر اســناد‬ ‫رسمی رای داده فلذا از انجایکه خودرو نیز جز اموال منقول است‪ .‬از‬ ‫تاریخ مذکور با اعالم نیروی انتظامی و حمایت دادستان کل کشور از‬ ‫این تصمیم صرف صدور برگه سبز مالکیت خودرو در مراکز تعویض‬ ‫پالک کافی دانسته شد به نحوی که افراد برای انتقال سند خودرو‬ ‫هیچگونه الزامی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نداشته و برگه سبز‬ ‫خودرو به منزله سند مالکیت است‪».‬‬ ‫حسین شکیبافرد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه استدالل و استناد‬ ‫کانون سردفتران در خصوص غیرقانونی بودن این رویه چه بود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪« :‬کانون سردفتران همچنان اصرار دارد این رویه غلط و استناد‬ ‫به رای دیوان عدالت اداری کام ً‬ ‫ال اشــتباه است‪ ،‬چرا که رای دیوان‬ ‫عدالت کام ً‬ ‫ال مغایر با نص صریح ماده ‪ ۲۹‬قانون رسیدگی به تخلفات‬ ‫رانندگی هســت که در این ماده قانونگذار اشــعار می دارد «نقل و‬ ‫انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود‪ ،‬دارندگان وسایل‬ ‫نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وســایل مذکور در دفاتر‬ ‫اسناد رســمی‪ ،‬ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‬ ‫شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه‪ ،‬هویت‬ ‫مالک‪ ،‬پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پالک به نام مالک‬ ‫جدید مراجعه نماید‪ ».‬همانطور که مالحظه می فرمایید در این ماده‬ ‫ً‬ ‫صراحتا به لزوم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر‬ ‫قانونگذار‬ ‫اسناد رسمی اشاره نموده است‪».‬‬ ‫این حقوقدان و مشاور تخصصی صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی‬ ‫در خصــوص قاعده عمومی در مورد انتقال ســند اموال منقول در‬ ‫قانون‪ ،‬توضیح داد‪« :‬مطابق مواد ‪ ۴۶‬و ‪ ۴۷‬قانون ثبت انتقال ســند‬ ‫رسمی در مورد اموال منقول الزامی نیست‪ ،‬ولی قانونگذار در قانون‬ ‫دیگری بنام قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورد این قاعده‬ ‫عام یک استثناء قائل شده است و ان استثناء معامالت خودرو است‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۲۹‬قانون فوق الذکر انتقال ســند رسمی خودرو در دفاتر‬ ‫اسناد رسمی الزامی دانسته شده است‪ ».‬اجرای رویه فعلی به عنوان‬ ‫قانون صرفاً در قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬دیده شده و ممکن است این‬ ‫قانون در سال های اینده تصویب نگردد و مجددا ً مناقشات بسیاری‬ ‫بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران شود‪.‬‬ ‫شکیبافرد‪ ،‬در خصوص چالش های پیش روی این تصمیم در سال‬ ‫های اینده گفت‪ :‬نخست اینکه به نظر می رسد به دلیل مغایرت و‬ ‫تناقض رای هیات عمومی با نص صریح ماده ‪ ۲۹‬قانون رســیدگی‬ ‫به تخلفات اولین چالش این اســت که اگر بخواهند این رویه یعنی‬ ‫عدم لزوم انتقال ســند در دفاتر اسناد رسمی کام ً‬ ‫ال قانونی و ثابت و‬ ‫پایدار باشــد‪ ،‬می بایست نســبت به اصالح قانون نیز اقدام نمایند‪،‬‬ ‫چرا که در صورت اختالف بین خریدار و فروشنده رای دیوان برای‬ ‫مراجع قضایی الزم االتباع نیســت‪ .‬دوم اینکه‪ ،‬اجرای رویه فعلی به‬ ‫عنوان قانون صرفاً در قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬دیده شده و ممکن‬ ‫است این قانون در سال های اینده تصویب نگردد و مجددا ً مناقشات‬ ‫بســیاری بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص این‬ ‫موضوع به وجود اید‪ .‬ســوم اینکــه‪ ،‬اگر طرفین معامله مث ً‬ ‫ال بدلیل‬ ‫وعده دار بودن پرداخت بخشی از ثمن معامله بخواهند سند خودرو‬ ‫را در رهن فروشــنده بگذارند‪ ،‬اگر این سند در دفاتر اسناد رسمی‬ ‫تنظیم شود بعدا ً در زمان بروز مشکل و عدم پرداخت ثمن در موعد‬ ‫مقرر توسط خریدار‪ ،‬فروشــنده می تواند بدون مراجعه به محاکم‬ ‫قضایی‪ ،‬به موجب ائین نامه اجرایی ســازمان اسناد‪ ،‬سند رهن را‬ ‫بــه اجرا گذارد و حق خود را مطالبه کند‪ .‬ولی در صورتیکه ســند‬ ‫خودرو در مراکز تعویض پالک صرفاً انتقال یافته باشد در این حالت‬ ‫می بایســت حتماً به محاکم قضایی مراجعه نمایند‪ .‬این حقوقدان‬ ‫و مشــاور تخصصی صنعت خودرو در خصوص معامله خودروهای‬ ‫گران قیمت به متعاملین پیشنهاد داد؛ «طرفین قرارداد مخصوصاً‬ ‫در خصوص خودروهای گران قیمت می توانند در مبایعه نامه شرط‬ ‫کنند که حتماً انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود که‬ ‫در خصوص چالش های احتمالی بدین روش پیشــگیری نموده و‬ ‫انتقال سند را مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند‪ .‬الزم‬ ‫بذکر است فع ً‬ ‫ال به استناد رای دیوان هیچگونه الزامی نسبت به انتقال‬ ‫سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد‪».‬‬ ‫معامالت خودرو نزد پلیس مانع از کالهبردی ‬ ‫چندی پیش سرهنگ عین اهلل جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ‬ ‫ترافیک راهور ناجا در خصوص الزام یا عدم مراجعه مشتریان به دفاتر‬ ‫اسناد رسمی برای انتقال سند‪ ،‬گفته بود‪ :‬ماده ‪ ۲۲‬قانون حمل و نقل‬ ‫در قلمرو جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬اشاره به این دارد که صدور گواهی‬ ‫نامه رانندگی‪ ،‬پالک وســیله نقلیه و اسناد مالکیت وسایل نقلیه به‬ ‫عهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬باتوجه به رای که‬ ‫هیات امید دیوان عدالت اداری در سال گذشته صادر کردند‪ ،‬در ان‬ ‫رای هم تاکید شد که سند پلیس یک سند رسمی و هیچ الزامی به‬ ‫مراجعه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد‪ ،‬کسانی که از این ابالغیه‬ ‫استنکاف کنند‪ ،‬تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت‪ .‬معاون‬ ‫اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور ناجا با اشاره به اینکه در هیچ جای‬ ‫قوانین موضوع کشــوری بر اجبار و الزامی بودن ثبت نقل وانتقال‬ ‫اموالی مانند خودرو‪ ،‬موتورسیکلت و غیره اشاره نشده است‪ ،‬توضیح‬ ‫داده بود‪ :‬زمان مراجعه مشــتریان به مراکز شــماره گذاری خودرو‬ ‫از نظر اصالت‪ ،‬ســرقتی بودن‪ ،‬دیون بدهکاری‪ ،‬مالکیت اشخاص یا‬ ‫شخص بررسی می شــود‪ .‬حتی اصالت اتاق خودرو‪ ،‬موتور‪ ،‬شاسی‪،‬‬ ‫اصالت ارکان وسیله نقلیه توسط پلیس بررسی می شود‪ ،‬اگر وسیله‬ ‫نقلیه اصالت داشت و دیون دولتی پرداخت‪ ،‬پس از ان راهنمایی و‬ ‫رانندگی نســبت به فک پالک و صدور پالک‪ ،‬سند و کارت خودرو‬ ‫به نام مالک جدید اقدام می کند‪ .‬بنابراین هرچقدر معامالت خودرو‬ ‫نزد پلیس و مراکز شماره گذاری با بازدید و تایید پلیس انجام شود‪،‬‬ ‫می توانیم مانع از کالهبردی ها‪ ،‬خرید و فروش خودروهای سرقتی‬ ‫و ســایر مشکالت شویم‪ .‬باتوجه به تردید متعاملین در بازار خودرو‬ ‫برای نیاز یا عدم نیاز به مراجعه دفاتر اســناد رســمی جهت نقل و‬ ‫انتقال سند‪ ،‬پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا چندی پیش اعالم کرد؛‬ ‫«با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو واژه «رســمی»‬ ‫به برگ ســبز خودرو اضافه شد و از این بعد این اوراق با نام «سند‬ ‫رسمی مالکیت وسیله نقلیه» چاپ می شوند‪ ».‬به نظر می رسد که‬ ‫اختالف ‪ ۱۴‬ســاله نیروی انتظامی و کانون سردفتران در مورد نقل‬ ‫و انتقال خودروها به لطف قانون بودجه درســال جاری حل شــده‬ ‫است‪ .‬سال گذشته هیات دولت با هدف حذف یا کاهش هزینه های‬ ‫اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو‪ ،‬یکپارچه سازی فرایند نقل و‬ ‫انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به ان و پرهیز‬ ‫از فرایندهای طوالنی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال‬ ‫اسناد خودرو و تمرکز ان در مرجع واحد‪ ،‬با پیشنهاد وزارت کشور‬ ‫درباره الیحه اصالح ماده (‪ )۲۹‬قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی‬ ‫مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده‬ ‫توسط نیروی انتظامی موافقت کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫شــرکت اب و فاضالب استان تهران امروز با ارسال پیامکی برای شهروندان تهرانی بر لزوم رعایت مدیریت مصرف اب تاکید کرد‪ .‬متن ارسالی شرکت اب و فاضالب استان تهران تاکید‬ ‫دارد‪ :‬کمبود بی ســابقه منابع ابی تهران در پی کاهش ‪ ۷۰‬درصدی بارش ها‪ .‬این شــرکت تاکید کرده اســت‪ :‬تنها با کاهش مصرف اب می توانیم از این شرایط دشوار عبور کنیم‪ .‬امروز هم‬ ‫«فیروز قاسم زاده» سخنگوی صنعت اب در نهمین نشست خبری خود در باره وضعیت سدهای تهران گفت‪ :‬سدهای ‪ ۵‬گانه تهران در مجموع ‪ ۱۶‬درصد ذخیر ه ابی دارند‪ ،‬اما امیدواریم در‬ ‫ادامه پاییز و در زمســتان‪ ،‬با بارش های مناسبی که صورت می گیرد‪ ،‬نگرانی ها از کمبود منابع اب سطحی در تهران مرتفع شود؛ البته ما هم دراین خصوص که اگر بارش ها طبق پیش بینی ها‬ ‫صورت نگیرد و وضع موجود تداوم یابد‪ ،‬نگرانیم‪.‬‬ ‫افزایش وابستگی غرب به خرید سوخت از اسیا‬ ‫جنگ اوکراین‪ ،‬نقش اســیا و خاورمیانه به عنوان فراهم کنندگان‬ ‫بزرگ ســوخت هایی مانند دیزل و بنزین که بــرای اقتصاد جهانی‬ ‫ضروری هســتند را تقویت کرده است‪ .‬امریکا و اروپا در تالش برای‬ ‫قطع وابســتگی به فراورده های نفتی روسیه هســتند اما با کمبود‬ ‫تامین داخلــی روبرو شــده اند‪ .‬این وضعیت‪ ،‬فرصت هایــی را برای‬ ‫ابرپاالیشــگاه هایی که در کشــورهایی مانند چین و کویت هستند‪،‬‬ ‫فراهم کرده اســت تا بازار را از سوخت لبریز کنند‪ .‬اوژن لیندل‪ ،‬مدیر‬ ‫فراورده های پاالیشی در شرکت مشاوره ‪ FGE‬در این باره گفت‪ :‬اروپا‬ ‫و امریکا با روی برگرداندن از فراورده های نفتی روسیه‪ ،‬وابستگی به‬ ‫واردات ســوخت از خاورمیانه و اسیا را افزایش داده اند‪ .‬حمله نظامی‬ ‫روسیه به اوکراین‪ ،‬نابرابری بیشتری بین دو منطقه ایجاد کرده است‬ ‫زیرا کشــورهای غربی ظرفیت پاالیش را در سال های اخیر به میزان‬ ‫قابل توجهی کاهش دادند‪ ،‬در حالی که شرق‪ ،‬به توسعه این ظرفیت‬ ‫پرداخت‪ .‬پیش بینی می شــود این شکاف افزایش بیشتری پیدا کند؛‬ ‫طبق براورد شرکت انرژی ریستاد انرژی‪ ،‬حدود هشت میلیون بشکه‬ ‫در روز ظرفیت پاالیش جدید در سه سال اینده راه اندازی می شود و‬ ‫اسیا بیشترین ظرفیت و اروپا حداقل ظرفیت جدید را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به گفته موکش شادیو‪ ،‬مدیر فعالیت پایین دستی در شرکت تحقیقاتی‬ ‫ریستاد انرژی‪ ،‬اســیا و خاورمیانه به تامین کنندگان اصلی سوخت‬ ‫جهان تبدیل می شوند و جریان صادرات فراورده های پاالیشی از شرق‬ ‫به غرب‪ ،‬ساختاری تر خواهد شد‪ .‬این تغییر شگرف در صنعت پاالیش‬ ‫جهانی در دوران پاندمی شتاب گرفت و تاسیسات قدیمی تر تعطیل‬ ‫در بحبوحه قرنطینه جهانی و کاهش تقاضا برای نفت‪ ،‬تعطیل شدند‪.‬‬ ‫چین از ان زمان‪ ،‬پاالیشگاه های بزرگتر و پیشرفته تر را خریداری کرد‬ ‫تا نیاز رو به رشد کشورش برای نفت را تامین کند و در مقابل‪ ،‬امریکا‬ ‫و انگلیس به گذار انرژی و عبور از سوخت های فسیلی متمرکز شدند‪.‬‬ ‫حمله نظامی روســیه بــه اوکراین و تحریم هایی که کشــورهای‬ ‫غربــی متعاقب ان علیه صادرات روســیه وضع کردنــد‪ ،‬بازارهای‬ ‫انــرژی جهانی را غافلگیر کرد و نگرانی های مربوط به امنیت انرژی‬ ‫دغدغه کشورهایی شد که ظرفیت پاالیش کافی نداشتند‪ ،‬در چنین‬ ‫فضایی‪ ،‬اختالل فعالیت پاالیشــگاه ها در نتیجه اعتصاب کارکنان یا‬ ‫توقف غیرمنتظره فعالیت انها‪ ،‬به شکل شدیدتری در بازارها ملموس‬ ‫خواهد بود‪ .‬غرب‪ ،‬فشــار فعالیت پاالیشــگاه های کمتر را احساس‬ ‫می کند‪ .‬ذخایر دیزل شــمال غرب اروپا‪ ،‬رو به کاهش گذاشــته و‬ ‫طبق پیش بینی شــرکت تحقیقاتی وود مــک کنزی‪ ،‬ابتدای بهار‬ ‫به پایین ترین میزان خواهد رســید‪ .‬در این بین‪ ،‬کمبود رو به رشد‬ ‫دیزل و بنزین در کرانه شــرقی امریکا باعث شد جو بایدن‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور امریکا صدور فرمانی را بررسی کند که شرکت های نفتی را‬ ‫ملزم می کند میزان بیشــتری دیزل در داخل ذخیره کنند‪ .‬کمبود‬ ‫بنزین احتماال در اوج فصل رانندگی تابســتانی تشدید خواهد شد‪.‬‬ ‫اماری که توســط بلومبرگ گرداوری شد نشان می دهد‪ ،‬مکزیک‬ ‫از چیــن بنزین وارد می کند‪ .‬صادرات ســوخت های حمل و نقل از‬ ‫اسیا به امریکا‪ ،‬در حال حاضر بیش از دو برابر میزان صادرات سال‬ ‫گذشــته است‪ .‬بر اساس گزارش بلومبرگ‪ ،‬حمل فراورده های نفتی‬ ‫به مقصد غرب کــه فاصله طوالنی تری دارد‪ ،‬هزینه های حمل را به‬ ‫میزان قابل توجهی افزایش داده اســت‪ .‬طبق امار شرکت ورتکسا‪،‬‬ ‫حجم سوخت حمل شده از طریق دریا‪ ،‬سه درصد باالتر از میانگین‬ ‫پنج سال پیش اســت‪ .‬حجم صادرات دیزل از اسیا و خاورمیانه به‬ ‫اروپا هم افزایش پیدا کرده و با اغاز ممنوعیت واردات روسیه‪ ،‬رشد‬ ‫بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر‪:‬‬ ‫افزایش بی تغییر‪ 5000‬کیلومتر از خطوط مسی برق‬ ‫مدیرعامل توانیر گفت‪ :‬بخش توزیع برق کشــور برنامه تعویض‬ ‫‪ 34‬هزار کیلومتر شــبکه سیمی با کابل خود نگهدار را در برنامه‬ ‫دارد که تا پایان نیمه اول سال ‪ 1401‬به جهت کمبود نقدینگی‬ ‫بخش توزیع بیش از ‪ 5000‬کیلومتر ان محقق شده است و این‬ ‫مســاله می تواند موجب کاهش سرقت و اســتفاده غیر مجاز از‬ ‫شبکه شــود‪ .‬ارش کردی با بیان اینکه تبدیل شبکه های مسی‬ ‫با کابل های خودنگهدار یکی از برنامه های اساســی بخش توزیع‬ ‫برق اســت که در کاهش تلفات‪ ،‬جلوگیری از انشعابات غیرمجاز‬ ‫و بهینه ســازی و نوسازی شبکه نقش دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫اینکه شــبکه های قدیمی عمری باالی ‪ 25‬ســال دارند تعویض‬ ‫ان ها در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کل برنامه توســعه شبکه توزیع (فشار ضعیف و‬ ‫فشار متوسط) در ســال ‪ 1401‬بیش از ‪ 15000‬کیلومتر است‪،‬‬ ‫که با عنایت به محدودیت های نقدینگی تا نیمه اول سال جاری‬ ‫به میزان ‪ 5000‬کیلومتر از این برنامه محقق شــده است‪ .‬پیش‬ ‫بینی می شــود این عملکرد تا پایان ســال به بیش از ‪10000‬‬ ‫کیلومتر برســد‪ .‬وی بــا بیان اینکه با ارتقا و توســعه کابل های‬ ‫خود نگهدار امنیت و پایداری شبکه برق افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی های متعددی برای تسریع در روند اجرای این طرح ها‬ ‫انجام شــده و امیدواریم با تخصیص بودجه بیشتر به این بخش‬ ‫سرعت کار نیز افزایش پیدا کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬کابل خودنگهدار‬ ‫نوعی از شبکه هوایی است که هادی ان از جنس الومینیوم است‬ ‫و امروزه در شبکه های فشار ضعیف بخش توزیع جایگزین سیم‬ ‫مسی شده اســت‪ ،‬این کابل ها خصوصا در شرایط فعلی مزایای‬ ‫بســیار زیادی دارد و اســتفاده از ان در صنعــت برق رواج پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫جنگ اوکراین وابستگی اروپا به نفت خاورمیانه را افزایش داد‬ ‫جنگ اوکرایــن نقش اســیا و خاورمیانه به عنــوان اصلی ترین‬ ‫عرضه کنندگان سوخت هایی مانند بنزین و گازوئیل را در اقتصاد دنیا‬ ‫تقویت کرده است‪ .‬با قطع وابستگی اروپا و امریکا به محصوالت نفتی‬ ‫روسیه‪ ،‬کشورهای این مناطق با کمبود عرضه در خانه مواجه شده اند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب فرصت های جدیدی برای پاالیشــگاه های بزرگ چین‬ ‫و کویت جهت عرضه ســوخت به بازار فراهم شده است‪ .‬تحلیلگران‬ ‫عقیده دارند اروپا و امریکا با پشت کردن به محصوالت نفتی روسیه‪،‬‬ ‫وابستگی خود به بشکه های خاورمیانه و اسیا را افزایش داده اند‪ .‬حمله‬ ‫روسیه به اوکراین یک نابرابری بین غرب و شرق به وجود اورده است‪.‬‬ ‫در شرایطی که کشــورهای غربی ظرفیت پاالیشگاهی خود را طی‬ ‫سال های اخیر کاهش داده اند‪ ،‬در ان سوی دنیا این ظرفیت گسترش‬ ‫یافته اســت‪ .‬بازارهای غربی یعنی امریکا و اروپا ‪ 2.4‬میلیون بشکه‬ ‫در روز از ظرفیت پاالیشــگاهی خود را طی ‪ 3‬سال گذشته تعطیل‬ ‫کرده اند‪ ،‬درحالی که ‪ 2.5‬میلیون بشکه ظرفیت جدید به خاورمیانه و‬ ‫اسیا اضافه شده است‪ .‬بدین ترتیب به نظر می رسد جریان محصوالت‬ ‫پاالیشگاهی از شــرق به غرب نهادینه شــود‪ .‬تغییرات در صنعت‬ ‫پاالیشگاهی جهان طی بحران کرونا تسریع شد‪ .‬با کاهش تقاضا برای‬ ‫نفت‪ ،‬پاالیشگاه های قدیمی تر تعطیل شدند‪ .‬اما چین از ان زمان برای‬ ‫تامین نیاز فزاینده مردم به نفت‪ ،‬پاالیشگاه های بزرگ تر و پیچیده تری‬ ‫را راه اندازی کرده است‪ ،‬درحالی که امریکا و اروپا تمرکز خود را بر دور‬ ‫شدن از سوخت های فسیلی گذاشته اند‪ .‬حمله روسیه به اوکراین و‬ ‫تحریم های غربی علیه نفت و محصوالت نفتی این کشور بازارهای‬ ‫جهانی انرژی را شگفت زده کرده و نگرانی درمورد امنیت سوخت را‬ ‫در مرکز توجه کشورهایی قرار داده که ظرفیت پاالیشگاهی کافی در‬ ‫اختیار ندارند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬هرگونه تعطیلی پاالیشگاه ها به خاطر‬ ‫اعتصاب کارگران یا اتفاقات ناخواسته بیش از پیش بازار را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫جریان محصوالت نفتی از شــرق به غرب با طی مســافت های‬ ‫طوالنی تر به شــدت هزینه کشتیرانی را باال برده و درامد نفتکش ها‬ ‫را افزایش داده اســت‪ .‬حجم انتقال ســوخت از طریق دریا ‪ 3‬درصد‬ ‫باالتر از متوسط ‪ 5‬سال گذشته بوده است که شامل انتقال گازوئیل از‬ ‫اسیا و خاورمیانه به اروپا می شود‪ .‬به نظر می رسد این روند روبه افزایش‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی‪:‬‬ ‫عزم جدی برای مدیریت مصرف گاز در مجلس و دولت شکل گرفته است‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬محور‬ ‫حرکت مجلس و دولت این است که نه ضرری به صنایع با قطعی گاز‬ ‫وارد شود و نه در حوزه خانگی با کمبود مواجه شویم‪ .‬قاسم ساعدی‬ ‫با اشاره به مطرح شدن احتمال قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت‬ ‫بیشتر برای نیروگاه ها از سوی شرکت ملی گاز‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تامین گاز‬ ‫همه بخش ها از ضروریات جامعه است‪ .‬هم متولیان اجرایی در دولت‬ ‫و هم کمیسیون انرژی مجلس بر این موضوع تاکید دارند که ناترازی‬ ‫گاز باید به نحوی مدیریت شود که گاز صنایع قطع نشده و نیاز بخش‬ ‫خانگی نیز تامین شود‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬گاز بیشترین خوراک‬ ‫صنعت کشور را تامین می کند‪ .‬با توجه به فرارسیدن فصل سرما الزم‬ ‫است پاســخگویی به نیاز خانگی در اولویت قرار گیرد‪ .‬در سال های‬ ‫گذشته و به ویژه سال قبلی مدیریت خوبی در این حوزه اتخاذ شد‪.‬‬ ‫بخشی از ناترازی از صرفه جویی در حوزه صنعت تامین شد و بخشی‬ ‫نیز با همراهی مردم مدیریت شــد‪ .‬نماینده مردم دشت ازادگان در‬ ‫مجلس تصریح کرد‪ :‬امسال نیز اگر صرفه جویی در حوزه خانگی در‬ ‫اولویت قرار گرفته و مردم بر حسب نیاز خود از انرژی استفاده کنند‬ ‫می توانیم خالء ناترازی را پر کنیم‪ .‬ما نمی توانیم خانواده های مناطق‬ ‫سردسیر کشور را بدون گاز بگذاریم‪ .‬مجبور می شویم به سمت نوبت‬ ‫کاری در صنایع گام برداریم‪ .‬بدین ترتیب نه صنایع از کار خارج می‬ ‫شــوند و نه بخش خانگی با قطعی مواجه می شود‪ .‬برخی از خطوط‬ ‫کارخانه ها ممکن است در روز تعطیل شود‪ .‬کمیسیون انرژی هر ساله‬ ‫کمیته مشــترکی را با وزارتخانه های نفت و نیرو تشکیل می دهد‪ .‬از‬ ‫نظرات مرکز پژوهش های مجلس نیز استفاده می شود‪ .‬در سال جاری‬ ‫نیز این ساز و کارها پیش بینی شده است‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫بلکه عزم جدی تری برای مدیریت ناترازی گاز شــکل گرفته است‪.‬‬ ‫وزیر نفت چندین بار در نشست کمیسیون حضور یافته است‪ .‬محور‬ ‫حرکت ما این اســت که نه ضرری به صنایع وارد شود و نه در حوزه‬ ‫خانگی با کمبود مواجه شــویم‪ .‬کمیته گاز کمیسیون انرژی نیز در‬ ‫جلسات تخصصی در حال دنبال کردن موضوع مدیریت گاز در فصل‬ ‫زمستان است‪.‬‬ ‫حفر و تکمیل‪ ۶۶‬چاه نفت و گاز در‪ 8‬ماه امسال‬ ‫معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران در عملیــات حفــاری‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه امســال در مجموع ‪ ۶۶‬حلقه چاه های نفت و گاز با کاربســت‬ ‫دکل هــای حفاری این شــرکت در مناطق خشــکی و دریایی کشــور حفر و‬ ‫تکمیل شــده است که نســبت به مدت مشابه سال قبل رشــد ‪ ۳۲‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫مســعود افشار با بیان اینکه شمار چاه های حفر شده در سال جاری در قیاس با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۱‬حلقه افزایش دارد‪ ،‬افزود‪ :‬رشد ‪ ۳۲‬درصدی حفاری‬ ‫در مدت پیش گفته حاصل تالش شبانه روزی همکاران عملیاتی‪ ،‬بکارگیری تعداد‬ ‫دســتگاه های حفاری و تمرکز روی چاه های تعمیری و تکمیلی با هدف حفظ‪،‬‬ ‫نگهداشت و افزایش تولید است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد؛ از مجموع چاه های حفر شــده ‪ ۶‬حلقه توسعه ای ‪ /‬توصیفی‪۴ ،‬‬ ‫حلقه اکتشافی و ‪ ۵۶‬حلقه تعمیری بوده است که ‪ ۵۰‬حلقه ان در موقعیت شرکت‬ ‫ملی مناطق نفتخیز جنوب‪ ۸ ،‬حلقه در شــرکت فالت قاره‪ ۳ ،‬حلقه در شرکت‬ ‫مهندســی و توسعه نفت‪ ۲ ،‬حلقه در قالب پروژه و ‪ ۳‬حلقه مربوط به پروژه های‬ ‫مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است‪.‬‬ ‫افشار با اشاره به اینکه در این مدت متراژ حفاری چاه ها به ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۲۵۶‬متر‬ ‫رسید‪ ،‬تعداد دستگاه های فعال ناوگان شرکت را در زمان حاضر ‪ ۶۱‬دکل عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫هشدار شرکت اب و فاضالب تهران در باره رعایت مدیریت مصرف اب‬ ‫سهشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪903‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫راه اندازی سامانه مدیریت‬ ‫هوشمند برداشت از سفره های‬ ‫زیرزمینی به زودی‬ ‫ســخنگوی صنعت اب گفت‪ :‬سامانه مدیریت هوشمند‬ ‫درباره برداشت های مجاز و غیرمجاز از سفره های زیرزمینی‬ ‫به زودی راه اندازی می شود‪« .‬فیروز قاسم زاده» روز دوشنبه‬ ‫در نهمین نشست خبری در باره اثر برداشت های بی رویه‬ ‫از منابع اب زیرزمینی افزود‪ :‬طرح احیا و تعادل بخشی به‬ ‫اب های زیرزمینی به جد در حال پیگیری است و تالش در‬ ‫این طرح بر ان است که به دلیل کاهش اب های سطحی‬ ‫برداشت از ابخوان ها اسیبی به انها وارد نسازد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بر همین اساس اعمال مدیریت بر برداشت ها به جد دنبال‬ ‫می شود و برخورد با چاه های غیرمجاز هم با جدیت بیشتری‬ ‫دنبالمی شود‪.‬سخنگویصنعتابگفت‪:‬چاه هایغیرمجاز‬ ‫برداشت بیشتری از سفره های زیرزمینی دارند که باهدف‬ ‫اعمال مدیریت طرح هوشمندسازی چاه ها مطرح و پیگیری‬ ‫می شود‪ .‬قاسم زاده ادامه داد‪ :‬بحث هوشمندسازی چاه های‬ ‫کشاورزی را هم زمان با بخش برق دنبال خواهیم کرد تا با‬ ‫هوشمندسازی نظارت دقیق تری بر برداشت ها صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اساس بحث اعمال مدیریت هوشمند‬ ‫برداشت از ســفره های زیرزمینی به زودی دارای سامانه ای‬ ‫خواهد شد و بر اســاس ان از اضافه برداشت های مجاز و‬ ‫غیرمجاز جلوگیری خواهد شد‪ .‬سخنگوی صنعت اب در‬ ‫پاسخ به ســوال دیگری در باره رهاسازی حق ابه هیرمند‬ ‫توسط افغانستان و سرنوشــت اصالح سازه مربوط گفت‪:‬‬ ‫رایزنی ها در این باره در جریان اســت‪ .‬قاسم زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫برای اصالح سازه سد کمال خوان هم پیگیری ها در جریان‬ ‫است و در جلسه اخر با مقام های افغان بررسی طرح فنی‬ ‫مطرح شــد و در این باره ایران به افغانستان کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬هنوز ابی از هیرمند به سمت چاه نیمه های‬ ‫سیستان و بلوچستان رهاسازی نشده است‪.‬‬ ‫سدهای پنج گانه تامین کننده اب‬ ‫تهران در مدار قرار دارند‬ ‫بر اساس اعالم شرکت اب منطقه ای تهران‪ ،‬همه سدهای‬ ‫پنج گانه تامین کننده اب شرب تهران در مدار قرار دارد و‬ ‫تامین و ارسال اب جهت مصارف شرب تهران از سدهای‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬الر‪ ،‬طالقان و ماملو در حال انجام اســت‪ .‬اکنون‬ ‫جمع کل مخازن ســدهای تامین کننده اب شرب تهران‬ ‫‪ ۲۹۹‬میلیون مترمکعب است که حجم مخزن سد امیرکبیر‬ ‫‪ ،۴۹‬سد لتیان ‪ ،۱۹‬سد الر ‪ ،۲۲‬سد طالقان ‪ ۱۶۳‬و سد ماملو‬ ‫‪ ۴۶‬میلیون مترمکعب است که در مقایسه با سال قبل در‬ ‫تاریخ مشابه ‪ ۸۷‬میلیون مترمکعب کاهش داشته است‪ .‬در‬ ‫خصوص تامین اب شرب تهران باید به این موضوع توجه‬ ‫داشت که مصارف اب شرب تهران ازطریق هر ‪ ۵‬سد تامین‬ ‫می شــود و هریک از سدها بخشــی از اب شرب تهران را‬ ‫تامینمی کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه همه ســدها به صورت روزانه دارای ورودی‬ ‫بوده و این طور نیســت که یک سد فقط خروجی داشته و‬ ‫فقط بخشی از حجم سد به صورت روزانه کاهش می یابد و‬ ‫این روند به طور معمول تا پایان فصل سرما ادامه دارد و با‬ ‫شروع بارش ها میزان ورودی به سدها افزایش یافته و نسبت‬ ‫به خروجی پیشی می گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با درنظرگرفتن اینکه ســدها به طور مســتمر‬ ‫دارای ورودی هســتند وتامین اب شرب تهران از چندین‬ ‫منبع صورت می گیرد اعالم اینکه فقط چند روز اب برای‬ ‫مصرف تهران باقی مانده است مقایسه ای متناسب و بدون‬ ‫درنظرگرفتن همه شرایط است و چنین مقایسه ای صحیح‬ ‫نیســت‪ .‬در حال حاضر حجم مخزن سد لتیان حدود ‪۱۹‬‬ ‫میلیون مترمکعب است و باتوجه به ورودی این سد و شرایط‬ ‫فعلی هیچ گونه مشــکلی در تامین اب شرب تهران چه از‬ ‫طریق سد لتیان و چه سدهای دیگر وجود ندارد‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه منابع و مصارف که از طریق شرکت مدیریت منابع‬ ‫اب ایران برای همه سدهای تامین کننده اب تهران در یک‬ ‫ســال ابی ابالغ می شود نسبت به تامین اب شرب تهران‬ ‫اقدام شــده و با بررسی مســتمر و روزانه وضعیت مخازن‬ ‫ســدها‪ ،‬ورودی ها و پیش بینی های هواشناسی نسبت به‬ ‫به روزرسانی برنامه ها با نظارت شرکت مادرتخصصی اقدام‬ ‫می شود‪ .‬بر همین اساس و با اقدام های مشترک شرکت های‬ ‫اب منطقه ای تهران و شرکت اب فاضالب استان تهران در‬ ‫خصوص تامین اب شــرب تهران مشکلی وجود نداشته و‬ ‫همانند تابستان سال جاری‪ ،‬در سال ابی جاری نیز بدون‬ ‫مشکلی عبور خواهیم کرد‪ .‬به هرحال بیشتر مناطق کشور ما‬ ‫در منطقه کم بارش‪ ،‬خشک یا نیمه خشک واقع شده است و‬ ‫میانگین بارش کشور پایین است‪ .‬طور یکه دو سال کم بارش‬ ‫را پشت سر گذاشتیم؛ بنابراین مقوله حفظ منابع محدود‬ ‫ابی بــرای همه امری ضروری اســت‪ .‬کمااینکه تغییرات‬ ‫اب وهوایی در تمام جهان در حال وقوع است و حتی خیلی‬ ‫از کشــورهای پربارش در بهار و تابستان امسال با کاهش‬ ‫شدید بارندگی روبه رو بوده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫کاهش ‪ ۲۵۹‬میلیون دالری بدهی خارجی در دولت سیزدهم‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪903‬‬ ‫بانک ها به دنبال سوداوری با انجام تراکنش های متعدد؛‬ ‫گزارش‬ ‫تاثیر سیاست های اشتباه بر اقتصاد‬ ‫مارپیچ دستمزد و تورم!‬ ‫عرفان شــاه محمدی‪ :‬در اواخر زمستان سال قبل بود‬ ‫که وزیر اسبق کار‪ ،‬حجت اهلل عبدالملکی‪ ،‬در رسانه ها اعالم‬ ‫کرد که کف دستمزد برای سال ‪ 1401‬در حدود ‪ 57‬درصد‬ ‫رشد خواهد داشت‪ .‬خبری که شاید در ابتدا برای کارکنان‬ ‫و کارگران خصوصی زیبا می نمــود‪ ،‬اما در ادامه جنبه های‬ ‫ناخوشایند ان بر مردم کم کم اشکار شد‪ .‬بخشی از کارگاه ها‬ ‫و شرکت ها در این مسیر مجبور به تعدیل نیروی کار شده‪،‬‬ ‫برخی دیگر به دنبال قراردادهای غیرقانونی برای مقادیر کمتر‬ ‫رفتند‪ .‬در این میان کارفرمایان دیگری نیز در محاســبه و‬ ‫پرداخت سنوات و حق بیمه دچار مشکل شدند‪ .‬از این رو در‬ ‫شرایط رکودی که تورم نیز چاشنی ان است‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫دستمزدها می تواند اثرات منفی زیادی در کنار اثرات مثبت‬ ‫مورد انتظار داشته باشد‪.‬‬ ‫در بخش خصوصی چه می گذرد؟‬ ‫در تئــوری اقتصادی تمام درامد یک بنگاه حاصل ضرب‬ ‫مقدار فروش در قیمت کاالی تولیدی ان فرض می شــود‪.‬‬ ‫بر این مبنا می توان مفهومی به نام کشــش قیمتی درامد‬ ‫تعریف کرد و این عدد می کوشد که درصد تغییرات درامد را‬ ‫بر حسب درصد تغییرات قیمت حساب کند‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫کشش قیمتی درامدی کاالیی برابر ‪ 1.5‬باشد‪ ،‬یک درصد‬ ‫افزایش در قیمت ‪ 1.5‬درصد درامد را باال خواهد برد‪ .‬این‬ ‫کشش در مقادیر مختلف قیمتی یکسان نبوده و در صورتی‬ ‫که قیمت کاال باال رود می تواند به سمت مقادیر منفی نیز‬ ‫حرکت کند‪ .‬در س ال های اخیر به واسطه کاهش درامدهای‬ ‫دولتی و قدرت خرید بنگاه ها به همراه مردم‪ ،‬این مقدار را‬ ‫به ســمت مقدارهای کمتر و حتی زیر صفر هدایت کرده‬ ‫ش قیمت هــا می تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه‬ ‫و افزای ‬ ‫کاهــش درامد بنگاه می انجامد‪ .‬مضاف بــر این‪ ،‬به دلیل‬ ‫فشارهای عمومی‪ ،‬دولت در قیمت گذاری و مدیریت بنگاه ها‬ ‫دخالــت کرده و از به تعادل رســیدن قیمت ها جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬در این شرایط بنگاه چند راهبرد را دنبال می کند‪.‬‬ ‫اولین کار به دنبال بازارهای جدید رفتن است که در قالب‬ ‫صادرات نمایان می شود‪ .‬دومین راهبرد تغییر محصوالت‬ ‫تولیدی و ورود به حوزه ای نزدیک و در دسترس است‪ ،‬مثال‬ ‫یک کارخانه تولید شیشه های تزئینی ممکن است به سمت‬ ‫تولید بطری های شیشه ای مصرفی حرکت کند‪ .‬اما با توجه‬ ‫به شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬اخرین راهبرد که کاهش تولید و‬ ‫اخراج نیروی کار و کاهش سطح سرمایه است بیشتر مورد‬ ‫توجه قرار می گیرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬افزایش سطح دستمزد‬ ‫در بخش خصوصی موجب تعدیل بیشــتر نیروی کار و به‬ ‫دام افتادن افراد بیشتری در تله فقر می شود‪ .‬همچنین این‬ ‫افزایش دستمزد موجبات استفاده ی بیشتر از بیمه بیکاری‬ ‫را فراهم می اورد که با فشار بر روی منابع عمومی‪ ،‬ممکن‬ ‫است دولت را مجبور به پذیرفتن کسری بودجه بیشتر و در‬ ‫نتیجه ایجاد تورم کند‪ .‬راه حل در این جا نه فشار بیشتر بر‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬بلکه کمک و مشاوره به ان ها در جهت حفظ سطح‬ ‫تولید فعلی‪ ،‬کاهش هزینه ها و تسهیل محیط کسب وکار‬ ‫و صــادرات و در کنار ان‪ ،‬تالش برای یاری به فعالیت های‬ ‫کارافرینانه در جهت ایجاد شــغل برای بازگرداندن نیروی‬ ‫کار تعدیل شده به چرخه اقتصاد است‪ .‬در بخش دولتی‪،‬‬ ‫پرداخت حقوق کارمندان در اولویت های اول پرداختی قرار‬ ‫دارد‪ .‬از ســمتی دیگر‪ ،‬در حال حاضر حدودا چهار میلیون‬ ‫کارمند در بخش دولتی مشــغول کار هستند‪ ،‬مضاف بر‬ ‫ان ها پرداخت حقوق بازنشستگان نیز در پی سیاست های‬ ‫نادرست دولتی بر دوش بودجه عمومی قرار گرفته است و‬ ‫این به معنی پرداخت مستقیم بخشی از حقوق ان ها توسط‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫نوع‬ ‫قیمت لحظه (تومان)دوشنبه ‪ 7‬اذر‬ ‫قیمت دالر (توافقی)‬ ‫‪ 33‬هزار و ‪930‬‬ ‫قیمت یورو (توافقی)‬ ‫‪ 35‬هزار و ‪500‬‬ ‫نوع‬ ‫قیمت لحظه (تومان)‬ ‫قیمت سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 16‬میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫قیمت سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 17‬میلیون و ‪ 100‬هزار‬ ‫قیمت نیمسکه بهار ازادی‬ ‫‪ 9‬میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫قیمت ربع سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 6‬میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫قیمت سکه گرمی‬ ‫‪ 3‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫نوع‬ ‫قیمت لحظه (تومان)‬ ‫گرم طالی ‪ 18‬عیار‬ ‫یک میلیون و ‪ 544‬هزار‬ ‫مثقال طال‬ ‫‪ 6‬میلیون و ‪ 690‬هزار‬ ‫انس طال (دالر)‬ ‫‪1751‬‬ ‫(طرح جدید)‬ ‫بر اســاس امار بانک مرکزی بدهی خارجی دولت در پایان شهریورماه امسال نســبت به سال گذشته ‪ ۲۵۹‬میلیون دالر کاهش یافته است‪ .‬بانک مرکزی اخرین وضعیت بدهی های خارجی‬ ‫کشور در پایان شهریورماه را اعالم کرد‪ .‬بررسی جداول نشان می دهد که مجموع بدهی خارجی کشور در دوره مذکور ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۹۰۴‬میلیون دالر بود‪ .‬بر اساس این گزارش بدهی میان مدت‬ ‫‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۹۹۵‬میلیون دالر و بدهی کوتاه مدت یک میلیارد و ‪ ۹۰۸‬میلیون دالر ثبت شــده اســت‪ .‬همچنین میزان بدهی خارجی کشور بر اساس یورو در مجموع ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۹۸۹‬میلیون‬ ‫یورو بود که پنج میلیارد و ‪ ۵۷‬میلیون یورو ان میان مدت و یک میلیارد و ‪ ۹۳۲‬میلیون یورو ان کوتاه مدت است‪ .‬بدهی خارجی کشور در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ان ‪۳۰.۶‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪ .‬بدهی خارجی در مردادماه امسال ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۱۶۳‬میلیون دالر بود‪ .‬میزان بدهی خارجی کشور در شهریور ‪ ۱۴۰۰‬برابر ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۳۱‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫ایا سرگردانی مردم برای دریافت پول از خودپردازها صحت دارد؟‬ ‫سقف ‪ ۲۰۰‬هزارتومانی پرداخت روزانه دستگاههای خودپرداز درحالی‬ ‫چند سالی است ثابت مانده است که این رقم به دلیل افزایش هزینه‬ ‫های زندگی و کاهش ارزش پول ملی خیلی نمی تواند نیازهای مردم‬ ‫را به پول نقد تامین کند‪ ،‬این موضوع باعث شده تا مصرف پول افزایش‬ ‫و اغلب عابربانک ها پس از چند ســاعت تهی ازاسکناس شوند‪ ،‬انطور‬ ‫که پول تعبیه دردستگاههای خودپرداز بخصوص در شهرهای کوچک‬ ‫که نســبت به شــهرهای بزرگ از تعداد کمتر چنین دستگاههایی‬ ‫برخوردارند خیلی سریع تخلیه و مردم برای تهیه اسکناس سرگردان‬ ‫می شود‪ .‬البته ســالهای گذشته این طور نبود چرا که اگر کسی نیاز‬ ‫ضرور به پول نقد داشــت و دسترسی به دستگاههای ای تی ام برای‬ ‫ان امکان پذیر نبود به راحتی می توانســت با استفاده از دستگاههای‬ ‫کارتخوان فروشــگاه و یا مغازه ها ان را تهیه کند‪ ،‬اما اکنون این طور‬ ‫نیســت چرا که انجام هر تراکنشی مالیات دارد و صاحبان کارتخوان‬ ‫ها ازبیم وضع مالیات بر تراکنش ها‪ ،‬متقاضیان پول نقد را با کشیدن‬ ‫کارت همراهی نمی کنند‪ .‬بانک مرکزی اخیرا حداکثر تراکنش خرید‬ ‫روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک ها از طریق پایانه های‬ ‫فروشــگاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی را از ‪ ۵۰‬به ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان افزایش داد‪ .‬اقدامی که منجر به ان شد تا مشکل مشتریان خرید‬ ‫ارز در صرافی ها ازچند کارت بانکی تا حدودی رفع شود‪.‬‬ ‫تورم مشتری عابر بانک ها را زیاد کرد‬ ‫در چنین شــرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای افزایش‬ ‫تعداد شارژ پول دستگاههای خودپرداز‪ ،‬بانک ها و مشتریانی که دارای‬ ‫دســتگاه ای تی ام هستند را ملزم به چنین امری کند یا اینکه رقم‬ ‫روزانه پرداخت پول نقد را متناسب با نرخ تورم و کم ارزش شدن پول‬ ‫بیشــتر نماید تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناســان‪ ،‬بانک مرکزی همانطورکه درتعطیالت نوروزی تامین‬ ‫نیــاز به پول نقد را با افزایش ســقف دریافت روزانه هرکارت از ‪۲۰۰‬‬ ‫هزارتومان به ‪ ۵۰۰‬هزارتومان می رســاند در این زمینه نیز باید چاره‬ ‫اندیشی کند‪ .‬البته این بانک گویا برای جلوگیری ازسوءاستفاده های‬ ‫احتمالــی میزان پرداخت روزانه از خودپردازها را ‪ ۲۰۰‬هزارتومان در‬ ‫نظر گرفته که اکنون با تورم بســیار بــاال رقم ‪ ۲۰۰‬هزار تومان چاره‬ ‫ساز نیســت‪ .‬هرچند با ایجاد زیرساخت های مدرن و ابزارهای نوین‬ ‫فراون چون موبایل بانک‪ ،‬اینترنت بانک و ‪...‬امورات نقل و انتقال پول‬ ‫تسهیل شــده است تا در امور روزمره مردم نیاز چندانی به اسکناس‬ ‫نداشته باشند اما با توجه به اینکه هنوز پول نقد برای خیلی ها کاربرد‬ ‫دارد و یا بعضا از چنین سیستم هایی و ابزارهایی برخوردار نیستند از‬ ‫طرفی نیز محدودیت های اینترنتی نیز این روزها در نقل و انتقال پول‬ ‫تاثیر گذارشده است‪ ،‬بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به حل چنین‬ ‫موضوعی اقدامات الزم را بکار گیرد‪ ۲۰۰ .‬هزار تومان ســهمیه روزانه‬ ‫دریافت پول نقد از دســتگاههای خود پرداز متناسب با رشد قیمت‬ ‫همه کاالها و خدمات رقمی بسیار ناچیز است این به ان معناست که‬ ‫ارزش پول نزول کرده و استفاده از پول نقد بیشتر شده است‬ ‫سقف برداشت ‪ ۲۰۰‬هزار تومان در روز کم بوده و نیازها را‬ ‫براورده نمی کند‬ ‫ابراهیم رزاقی‪ ،‬کارشــناس اقتصادی در این باره طی گفتگویی گفت‪:‬‬ ‫ظهور بانکداری دیجیتال و اســتفاده از ابزارهای متنوع و مدرن برای‬ ‫انجام اموربانکی طی ‪ ۲‬دهه اخیر کمک شایانی به تسهیل امورمشتریان‬ ‫بانکــی و عموم جامعه کرده به طوری که هم اکنون نیاز به پول نقد‬ ‫کم و نقل و انتقاالت پولی نیز اســان شده است حال با توجه به رایج‬ ‫بودن اســتفاده از پول نقد‪ ،‬مردم نباید به دلیل کمبود نقدینگی در‬ ‫دستگاههای خودپرداز سرگردان شود زیرا پول نقد هنوز کابرد خود‬ ‫را دارد و مردم بــه ان احتیاج دارند‪ .‬وی با بیان اینکه کاهش ارزش‬ ‫پول مالی و افزایش هزینه های زندگی طی چند سال اخیر واقعیتی‬ ‫عیان بوده که بر کسی پوشیده نیست‪ ،‬گفت‪ ۲۰۰ :‬هزار تومان سهمیه‬ ‫روزانه دریافت پول نقد از دســتگاههای خود پرداز متناسب با رشد‬ ‫قیمت همه کاالها و خدمات رقمی بسیار ناچیز است انطور که بعضا‬ ‫برخی از خودپردازها یا پولی کافی ندارند یا اینکه فقط تراول به کابران‬ ‫می دهند‪ ،‬این به ان معناســت که ارزش پول نزول کرده و استفاده‬ ‫از پول نقد برای تامین ضروریات روزمره زندگی بیشــتر شده است‪.‬‬ ‫این اســتاد بازنشسته دانشــگاه اضافه کرد‪ :‬ازانجایی انجام تراکنش‬ ‫های متعدد برای بانک ها سوداوری را به دنبال دارد‪ ،‬سیستم بانکی‬ ‫براستفاده از انجام نقل و انتقال پول بصورت الکترونیکی تمرکز دارد‬ ‫این امرهرچند در راســتای پیشرفت تکنولوژی و اسان شدن امورات‬ ‫صحیح به نظر می رســد‪ ،‬اما نباید در تامین نیاز پول نقد برای مردم‬ ‫از طریق تامین ذخایر دســتگاههای خودپرداز کم توجه باشد‪ .‬رزاقی‬ ‫اضافه کرد مشتریان بانکی حسابهای خود را نزد بانک ها دارند و بانک‬ ‫ها در چنین فرایندی از محل رســوب پول منتفع می شوند حال با‬ ‫توجــه به اینکه احاد مردم حقوق یا درامدی که دارند را به بانک ها‬ ‫سپرده اند‪ .‬بنابراین سیستم بانکی نیز در قبال روابطی که با مشتریان‬ ‫دارد نباید در زمان نیاز پول (پول نقد) با کمبود ان در دســتگاههای‬ ‫خودپرداز مردم را سرگردان کند بلکه بایستی درمسیر مشتری مداری‬ ‫نیازهای جامعه را با خدمات مناســب بدون مشــکل تامین نماید‪ .‬از‬ ‫طرفی بانک مرکزی بایســتی با تجدید نظر در تصمیمات خود رقم‬ ‫پرداخت روزانه مردم به پول نقد را به همان ‪ ۵۰۰‬هزار تومان روز ایام‬ ‫نوروزی برساند و اگر مشکلی در این زمینه می بیند انرا حل و فصل‬ ‫کند چرا که تورم افزایش یافته و پرداخت روزانه ‪ ۲۰۰‬هزار تومان پول‬ ‫نقد برای انجام امور روزمره ان هم در این روزها دردی را دوا نمی کند‪.‬‬ ‫نتیجه مالیات بر روی تراکنش دســتگاههای کارتخوان طوری شده‬ ‫است که خیلی از پزشکان پذیرای پول نقد شده اند‪ ،‬دستفروشان نیز‬ ‫بساطشــان را در نزدیک عابربانک ها پهن می کنند تا فروشی بدون‬ ‫استفاده از کارتخوان داشته باشند‬ ‫کاهش پول نقد ناشی از سیاست‬ ‫وضع مالیات بر روی کارتخوانها‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارشــناس اقتصادی نیز گفتگویی در خصوص علت‬ ‫کاهش پول نقد در دستگاههای خودپرداز گفت‪ :‬این موضوع ناشی‬ ‫از عوامل متعددی اســت که اکنون خیلی ها را گرفتار کرده است‪.‬‬ ‫نتیجه وضــع مالیات بــر روی تراکنش های بانکی دســتگاههای‬ ‫کارتخوان اکنون طوری شــده اســت که خیلی از پزشکان بیماران‬ ‫را مجاب به پرداخت پول نقد می کنند چه برســد به دستفروشانی‬ ‫که بساطشــان را در نزدیک عابربانک ها پهن می کنند تا فروشــی‬ ‫با پول نقد داشــته باشــند و مالیاتی برای انها با انجام تراکنش ها‬ ‫دستگاههای کارتخوانی که دارند صورت نگیرد‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫با توجه به نرخ باالی تورم در کشــور کــه ارزش پول ملی را پایین‬ ‫اورده و در مقابل قیمت کاالهایی که در بازار بشــدت افزایش یافته‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین دریافت ‪ ۲۰۰‬هزار تومان پول نقد در روز رقم بسیار‬ ‫اندکی است که مردم نمی توانند با این رقم نیازهای خود را برطرف‬ ‫کنند انطورکه این روزها همه برای تهیه پول نقد و اســتفاده ان در‬ ‫امور روزمره به ســمت دستگاههای خودپرداز هجوم می برند و عابر‬ ‫بانک ها را خالی می کنند‪ .‬این کارشــناس اقتصادی افزود‪ :‬وظیفه‬ ‫بانک مرکزی این اســت در شــرایطی که نرخ تورم باالرفته سقف‬ ‫برداشت نقدی از خودپردازها را نیز افزایش دهد تا مردم برای تهیه‬ ‫پول نقد سرگردان نشوند زیرا سال هاست که سقف برداشت نقدی‬ ‫از هر کارت در یک روز ثابت مانده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگسرای انقالب اسالمی به مناسبت فرا رسیدن ایام جام جهانی‪ ،‬سه شنبه ‪ ۸‬اذر همزمان با برگزاری جشنواره «ایران پیروز» اقدام به پخش زنده فوتبال ایران امریکا کرده است‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری مســابقه فوتبال ایران امریکا و به منظور ایجاد شور و نشاط عالقمندان به فوتبال‪ ،‬این مسابقه به صورت زنده در سینما فجر فرهنگسرا برگزار می شود‪ .‬برگزاری‬ ‫قرعه کشــی و اهدای پیراهن تیم ملی‪ ،‬نورافشانی و جشــن بعد از پیروزی‪ ،‬اهدای رایگان سیم کارت ایرانسل و اجرای جشنواره ایران پیروز از بخش های مختلف این برنامه است‪ .‬در‬ ‫جشــنواره ایران پیروز که از ‪ ۳۰‬ابان اغاز شده است‪ ،‬برنامه های متنوعی متناسب با ایام جام جهانی اجرا می شود و خانواده ها به ویژه نوجوانان مخاطبان اصلی جشنواره هستند‪ .‬این‬ ‫جشنواره از پخش زنده بازی های جام جهانی‪ ،‬پویش های فوتبالی‪ ،‬غرفه های محصوالت‪ ،‬فضاسازی هویت ایرانی‪ ،‬تشکیل شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در نظارت ستادی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫اساتیددانشگاهتوفیقاتکشوررابرایعموممردمتبیینکنند‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬اســاتید دانشــگاه وظیفه دارند پیشــرفت های‬ ‫کشــور را هم برای دانشجویان و هم برای عموم جامعه تبیین کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز دوشنبه در نهمین‬ ‫مقصد از جلسات نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی به وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری رفته بود با ارائه گزارشی از سوی وزیر و معاونین‪،‬‬ ‫در جریان جزئیات عملکرد یک ساله وزارتخانه قرار گرفت و در ادامه‬ ‫راهکارها و پیشنهاداتی در جهت ارتقا کمی و کیفی فعالیت های این‬ ‫وزارتخانه ارائه کرد‪ .‬رئیس جمهور تالش در جهت ارتقا علم و اثربخشی‬ ‫ان در حل مســائل و مشکالت کشــور را از مهم ترین وظایف وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری عنوان کرد و افزود‪ :‬امروز کشــور ما دارای‬ ‫نظام مسائلی از چالش ها و مشکالت مردم و جامعه است که بهترین‬ ‫مرجع برای حل انها دانشــگاه و بهره گیــری از ظرفیت های علمی و‬ ‫پژوهشی دانشجویان و اساتید اســت‪ .‬رئیسی در ادامه «دانشگاه تراز‬ ‫انقالب اسالمی» را محل تربیت نیروی انسانی عال ِم‪ ،‬دانشمند‪ ،‬امیدوار‬ ‫به اینده کشــور و مسئولیت پذیر در حل مشــکالت جامعه خواند و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر نگاه به دانشــگاه این چنین باشد و بر اساس نیازهای‬ ‫جامعه راهکار ارائه کند و دانشــجو و استاد مجری این راهکار باشند‬ ‫بسیاری از مسائل کشور به سهولت مرتفع خواهد شد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫اندیشه حکیمانه را زمینه اجرای حاکمان دانست و با تاکید بر اهمیت‬ ‫نهاد دانشــگاه افزود‪ :‬گاهی برخی از تحقیقــات و پژوهش های انجام‬ ‫شــده به رغم غنای علمی به مرحله اجرا و عمل نمی رسد و گره ای از‬ ‫مشکالت کشور باز نمی کند که در این زمینه باید یک بازنگری از سوی‬ ‫وزارت علوم در دانشگاه ها صورت گیرد‪ .‬رئیسی رتبه پانزدهم کمی و‬ ‫کیفی ایران در تولید علمی جهان را دستاوردی افتخارامیز برای کشور‬ ‫دانست و بر ضرورت تالش مضاعف در جهت ارتقا این رتبه تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه ضمن یاداوری مســئله بسیار مهم «افزایش‬ ‫بهره وری» متناسب با هزینه ها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بهترین افراد برای سنجش‬ ‫میزان بهره وری وزارتخانه و دانشــگاه ها‪ ،‬مدیران وزارت علوم هستند‪.‬‬ ‫رئیسی گفت‪ :‬عضویت بیش از ‪ ۸۰‬هزار نفر به عنوان هیئت علمی در‬ ‫دانشگاه های کشور‪ ،‬عدد بسیار باال و قابل توجهی است اما مهم تر از ان‬ ‫میزان نقش افرینی انها در حل مسائل کشور و پیشبرد اهداف دولت‬ ‫در پیشرفت و ابادانی کشور است چرا که اگر دانش دانشمندان ما در‬ ‫کنار بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی قرار‬ ‫نگیرد‪ ،‬تحولی رخ نخواهد داد‪ .‬رئیس جمهور همچنین لزوم «مدیریت‬ ‫و تصمیم گیری علم پایه» با محوریت وزارت علوم را مورد تاکید قرار داد‬ ‫و افزود‪ :‬اینکه گفته شــد دانشگاه اتاق فکر دولت است شعار یا تعارف‬ ‫ِ‬ ‫دولت تحول گراست و به دنبال کم کردن فاصله وضع‬ ‫نیســت‪ ،‬دولت‬ ‫موجود و وضع مطلوب اســت و در این راســتا رویکرد و نگاه تحولی‪،‬‬ ‫تحول در فرایندها و تحول نهادی پیش نیاز تحقق این هدف بســیار‬ ‫مهم دولت است‪.‬‬ ‫گزارش «خوب» از افتتاحیه پنجاه و دومین دوره جشنواره فیلم رشد‪:‬‬ ‫فیلم‪ ،‬اثرگذارترین ابزار انتقال پیام‬ ‫ایین افتتاحیه پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫علمی‪ ،‬اموزشــی و تربیتی رشــد ظهر امروز در مدرسه دارالفنون‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬کالکت اغاز جشنواره به صورت همزمان به دست‬ ‫یوسف نوری‪ ،‬وزیر اموزش و پرورش و دانش اموزان مدرسه شهدای‬ ‫شوش شیراز‪ ،‬محل تحصیل شهید ارشــام سرایداران‪ ،‬از شهدای‬ ‫حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ‪ ،‬زده شد‪.‬‬ ‫فیلم ها در معرض رای مردمی قرار گیرند‬ ‫یوســف نوری‪ ،‬وزیر امــوزش و پرورش با تبریک هفته بســیج و‬ ‫گرامیداشت یاد دانش اموزان‪ ،‬معلمان و هنرمندان شهید اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از برکات نهاد مقدس بســیج زنده کردن هنر مکتبی بود که‬ ‫شهید اوینی پرچمدار این موضوع بود‪ .‬وی با اشاره به حضور مجازی‬ ‫دانش اموزان مدرسه شهدای شوش شیراز در این مراسم اضافه کرد‪:‬‬ ‫ی می داریم‬ ‫یاد و خاطره شهدای دانش اموز در شیراز و ایذه را گرام ‬ ‫و برای خانواده انان طلب صبر و اجر داریم‪ .‬نوری به اهمیت سینما‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬سینما ان قدر مهم اســت که در هالیوود یا‬ ‫بالیوود برای تحکیم ســلطه یا هویت به کار گرفته شده است‪ ،‬در‬ ‫نظام تعلیم و تربیت هم برای ارتقای یادگیری و تنو ع بخشیدن به‬ ‫محیط یادگیری‪ ،‬به عنوان اثرگذارترین ابزار انتقال پیام‪ ،‬می توان ان‬ ‫را به کار گرفت‪ .‬وزیر اموزش و پرورش تصریح کرد‪ :‬جشنواره فیلم‬ ‫رشد یکی از پرسابقه ترین و خوش نام ترین جشنواره های بین المللی‬ ‫به حساب می اید‪ .‬نوری گســترش جشنواره به استان های کشور‬ ‫را رویدادی مطلوب خواند و خاطرنشــان کــرد‪ :‬باید در درجه اول‬ ‫سوژه یابی و حساس شدن به موضوعات و مساله دانستن ان ها‪ ،‬به‬ ‫دانش اموزان اموزش داده شود‪ ،‬در کنار ان اموزش نوشتن سناریو‬ ‫و استفاده از اوج و فرود در داستان پردازی هم مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اســتمرار در اموزش را سومین الزمه اثرگذاری در حوزه فیلم‬ ‫اموزشــی معرفی کرد و گفت‪ :‬عالوه بر رایی که داوران به فیلم ها‬ ‫می دهند‪ ،‬بهتر است رای مردمی هم به فیلم ها داده شود تا رقابت‬ ‫اوج بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫لزوم تقویت سینمای اموزشی‬ ‫حجت االســام دکتر علی لطیفی‪ ،‬معاون وزیر و رئیس ســازمان‬ ‫پژوهش و برنامه ریزی درســی جشنواره فیلم رشد را فرصتی برای‬ ‫جمع شدن معلمان و هنرمندان خواند و اظهار کرد‪ :‬ترکیب هنر و‬ ‫تربیت‪ ،‬هم هنر را موثرتر و هم تربیت را اثربخش تر می کند‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که معلم در عمیق ترین الیه های فعالیت خود یک هنرمند‬ ‫اســت اضافه کرد‪ :‬هر هنرمند هم در خلــق اثر هنری خود مانند‬ ‫یک معلم می اندیشد و به دنبال اموختن به دیگران است‪ .‬لطیفی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باید اعتراف کنیم که در حوزه فیلم اموزشی ضعف های‬ ‫زیادی داریم و فیلم اموزشــی در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫وی جشنواره فیلم رشد را فرصتی برای پر کردن خالهای موجود‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬نمی توان انتظار داشت انتقادهایی که به‬ ‫متون درســی صورت می گیرد‪ ،‬صرفا با متون درسی برطرف شود‪،‬‬ ‫بلکــه دانش اموزان باید با مواد و منابعی مثل فیلم که کشــش و‬ ‫گیرایی بیشــتری دارند با موضوعات درگیر شوند‪ .‬لطیفی به نقش‬ ‫معلمان در جامعه اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬در فرهنگ های دیگر توجه‬ ‫به نقش معلم بســیار بیشتر اســت و فیلم های زیادی برای نشان‬ ‫دادن این جایگاه ساخته می شود‪ ،‬ولی در جامعه ما توجه کمتری‬ ‫به این موضوع صورت می گیرد‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬امیدواریم با‬ ‫ریل گذاری های جدیدی که در ساختار مدیریت اموزش و پرورش‬ ‫و خصوصا جشــنواره رشد صورت می گیرد شاهد هم گرایی بیشتر‬ ‫هنرمندان و معلمان باشیم و نتایج خوبی از این همگرایی بگیریم‪.‬‬ ‫حضور ‪ 104‬اثر در بخش مسابقه بین الملل‬ ‫صادق یزدانی‪ ،‬دبیر پنجاه و دومین دوره جشنواره فیلم رشد با تبریک‬ ‫میالد حضرت زینب(س) و پیروزی شادی افرین تیم ملی فوتبال‬ ‫ایران عنوان کرد‪ :‬این جشنواره یک جشنواره قدیمی است که هر‬ ‫سال افراد فراوانی برای ان زحمت کشیده و تالش کرده اند قدمی‬ ‫رو به جلو بردارند‪ .‬وی دانش اموزان فیلمســاز‪ ،‬معلمان فیلمساز و‬ ‫بین الملل را به عنوان سه بخش اصلی جشنواره معرفی کرد و گفت‪:‬‬ ‫همچون سال های گذشته فیلم های داستانی‪ ،‬مستند و پویانمایی‬ ‫به جشنواره رسیده اســت‪ ،‬ولی امسال برای نخستین بار با توجه‬ ‫به گســترش فیلم های چند قسمتی که در فضای مجازی منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬بخش «وب سری» و برای حمایت هر چه بیشتر از تولید‬ ‫اثار‪ ،‬بخش «فیلمنامه» اضافه شده است‪ .‬یزدانی به ارسال دو هزار و‬ ‫‪ 473‬اثر خارجی و ‪ 987‬اثر داخلی به دبیرخانه جشنواره اشاره کرد‬ ‫و ادامه داد‪ 53 :‬فیلمنامه هم در بازه زمانی شــروع فراخوان تا ‪19‬‬ ‫ابان ماه به دبیرخانه رسید و در اختیار هیات انتخاب قرار گرفت‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ 104 :‬اثر در بخش بین الملل به مسابقه جشنواره راه پیدا‬ ‫کردند‪ ،‬همچنین شش فیلمنامه و ‪ 30‬اثر از دانش اموزان و معلمان‬ ‫برای داوری به مرحله رقابتی راه یافته اند‪ .‬یزدانی با بیان این که از‬ ‫فردا اکران فیلم ها در مجتمع فرهنگی سینما فلسطین در دو نوبت‬ ‫صبح و بعدازظهر انجام خواهد شد خاطرنشان کرد‪ :‬در اکران های‬ ‫نوبت صبح که مخصوص دانش اموزان ابتدایی است‪ ،‬عالوه بر اکران‬ ‫فیلم‪ ،‬فضایی برای بازی و ســرگرمی نیز فراهم شده است‪ .‬وی به‬ ‫برگزاری کارگاه ها و نشســت ها در کنار اکران فیلم ها اشــاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬فیلمنامه نویســی با تاکید بر فیلم های اموزشی‪ ،‬اموزش‬ ‫تکنیک در ســینما‪ ،‬اموزش نقد فیلم و اموزش ضبط مصاحبه در‬ ‫تاریخ شفاهی موضوعات کارگاه هایی است که در جشنواره امسال‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امسال «مدرسه» به عنوان محور‬ ‫جشنواره رشد انتخاب و در انتخاب اثار تالش شده فیلم هایی که‬ ‫رنگ و محتوای فیلم ها با فضای مدرسه مرتبط باشد‪ .‬یزدانی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با همکاری ســیمافیلم‪ ،‬قرار اســت حمایت هایی برای تولید‬ ‫فیلمنامه های برتری که به دست ما رسیده است‪ ،‬صورت گیرد‪.‬‬ ‫مسعود سفالیی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سینما دانشگاه هنر مطرح کرد؛‬ ‫برای تولید اثار سینمایی ماندگار پژوهش اصولی اثرگذار و ضروری است‬ ‫مسعود سفالیی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سینما دانشگاه هنر می گوید‬ ‫مهم ترین اقدام برای ارتباط جایزه پژوهش سال با بدنه سینما این است‬ ‫که ارتباط با بدنه تولید و همچنین سیاستگذاران عرصه سینما برقرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مسعود سفالیی (عضو هیات علمی گروه سینما دانشگاه هنر‪ ،‬مدیر‬ ‫گروه سینمای دانشگاه هنر‪ ،‬فیلمساز و پژوهشگر سینما) با بیان اینکه‬ ‫سینما از جمله هنرهایی است که پژوهش رکن اصلی ان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حقیقت توجه به پژوهش توجه به رکن سینماست‪ .‬در جهان امروز‬ ‫که دامنه فعالیت های پژوهشــی به تنهایی فراتر از تولید محتواست‪،‬‬ ‫اهمیتفعالیت هایپژوهشیمختلفدرسینمادوچندانمی شود‪،‬پس‬ ‫برقراری جایزه ای که بتواند زمینه ها و انواع مختلف پژوهش را در خود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اهمیت بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که اهمیت پژوهش در سینما به چه میزان‬ ‫است؟ بیان کرد‪ :‬اهمیت پژوهش در سینما از انجا ناشی می شود که‬ ‫سینما برخواسته از زندگی ست پس برای درک بهتر زندگی و نمایش‬ ‫ان‪ ،‬پژوهش ضروری است‪ .‬امروزه سینما به چنان جایگاهی در مطالعات‬ ‫جوامع رســیده است که به جرات می توان گفت بررسی فیلم های هر‬ ‫کشــور و فرهنگی‪ ،‬از راهکارهای پژوهش درباره ان جامعه است پس‬ ‫پژوهش درباره سینما هم جایگاه خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه سینما دانشگاه هنر ادامه داد‪ :‬همینطور می توان‬ ‫به سینما به عنوان یک شی اقتصادی – صنعتی هم نگاه کرد که در‬ ‫ان صورت هم برای رسیدن بهتر به هدف و تولید محصول مناسب که‬ ‫هم بازار و هم جامعه فکری هدف خود را به خوبی دنبال کند‪ ،‬پژوهش‬ ‫امری ضروری است‪.‬‬ ‫سفالیی درباره رابطه بین سینما و دانش و اگاهی عنوان کرد‪ :‬سینما‬ ‫از سال های اولیه خود تالش داشته است تا هنری مبتنی بر علم هم‬ ‫شناخته شود‪ .‬اشاره می کنم به تالش های کارگردانان و محققان سینما‬ ‫در دهه های ‪ 1910‬تا ‪ 1930‬که با به کارگیری عناصر سینمایی در کنار‬ ‫مباحث علمی مرتبط‪ ،‬جایگاه سینما را به عنوان هنری که با بار علمی‬ ‫خود‪ ،‬دستور زبان خود را می سازد‪ ،‬محکم کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال های اخیر مطالعات جامعی هم میان ارتباط سینما‬ ‫به علوم شناختی صورت گرفته است که ارتباط هر چه بیشتر سینما با‬ ‫علوم و به ویژه تاثیرات انسانی ان را مورد توجه قرار می دهد‪.‬‬ ‫مدیرگروه سینمای دانشگاه هنر در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی‬ ‫باید صورت بگیرد تا جایزه پژوهش سال با بدنه سینما بتواند ارتباط‬ ‫برقرار کند؟ گفت‪ :‬از نظر من مهمترین اقدام در این راه‪ ،‬ارتباط با بدنه‬ ‫تولید و همچنین سیاست گذاران عرصه سینماست‪ .‬با افزایش تولیدات‬ ‫تصویری به ویژه در پلتفرم های پخش اثار‪ ،‬پژوهش باید به عنصری الزم‬ ‫تبدیلشود‪.‬‬ ‫سفالیی تاکید کرد‪ :‬همانطور که اشاره کردم پژوهش تنها فقط برای‬ ‫تولید نیســت‪ .‬بلکه پژوهش در عرصه بازاریابی‪ ،‬زمینه سازی تولید‪،‬‬ ‫تبلیغات و همچنین اثرگذاری بر مخاطبان برای هر اثر تصویری ضروری‬ ‫است؛ موردی که بازگشت ســرمایه و یا مسیر تولیدات بعدی را هم‬ ‫تضمین خواهد کرد‪ .‬در حقیقت می توان گفت برای تولید اثر ماندگار‬ ‫و جــذاب و همچنین اقتصادی‪ ،‬پژوهش صحیــح‪ ،‬اثرگذار و ضروری‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه جایزه پژوهش هم باید درباره سینما یا‬ ‫برای سینما باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این دو می توانند اثر متقابل و سازنده بر‬ ‫هم داشته باشند‪ ،‬در بسیاری مواقع ما به پژوهشی درباره سینما‪ ،‬برای‬ ‫سینما نیازمندیم؛ پژوهشی که حتی می تواند زمینه های به وجود امدن‬ ‫گونه هایمختلفسینماییویامیلبهتولیددسته هایسینماییخاص‬ ‫را تحت تاثیر خود قرار دهد‪ .‬در حقیقت یکی از کاربردهای پژوهش‪،‬‬ ‫ایجاد توجه‪ ،‬دقت و عالقه مندی اســت که به ویژه در سال های اخیر‬ ‫سینمای ایران بسیار به ان نیازمند شده است‪.‬‬ ‫این پژوهشگر سینما درباره چگونگی حرکت به سمت دانش افزایی‬ ‫برای ســینمای ایران اظهار کرد‪ :‬یکی از راهکارهای این مساله توجه‬ ‫بیشتر به مراکز دانشگاهی و پژوهشی عرصه سینماست‪ .‬سال هاست در‬ ‫مراکز دانشگاهی مختلف اثاری ارزشمند به عنوان پایان نامه های مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد و دکتری نوشته می شود که بسیار از ان ها بالاستفاده‬ ‫مانده اســت‪ .‬با هدایت بهتر این پژوهش ها به سمت سینمای ایران و‬ ‫همچنین به کارگیری پژوهشگران و اثار ایشــان‪ ،‬می توان دانش در‬ ‫سینمای ایران را افزون کرد‪.‬‬ ‫ســفالیی ادامه داد‪ :‬همچنین ارتباط تولیدی – اموزشی بهتر میان‬ ‫بخش های اموزشی و دانشگاهی و بدنه تولیدی سینمای ایران می تواند‬ ‫این مساله را بیش از پیش تقویت کند‪ .‬همچنین این مساله راه ارتباط‬ ‫فکری و تولیدی با سینمای جهان را نیز هموارتر خواهد کرد‪ .‬بخش‬ ‫دانشگاهی سینمای ایران بخشی مغفول مانده است که توجه به خیل‬ ‫عظیم دانشجویان با استعداد در ان می تواند سینمای ایران را متحول‬ ‫کند‪ .‬وی در پایان در پاسخ به این پرسش که ویژگی های اثری که جایزه‬ ‫پژوهش ســال سینمای ایران را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬چیست؟‬ ‫گفت‪ :‬کاربردی‪ ،‬جامع و نواور بودن شاید مهمترین گزینه ها باشد‪ .‬اما‬ ‫با توجه به زمینه های مختلف این جایزه در بخش های مختلف‪ ،‬رویکرد‬ ‫نهایی متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫پخش زنده فوتبال ایران امریکا در سینما فجر فرهنگسرای انقالب‬ ‫سهشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪903‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫در دفتر دولت در مجلس صورت گرفت؛‬ ‫دیدار نمایندگان ‪ 16‬استان کشور‬ ‫با رئیس سازمان سینمایی‬ ‫رئیس ســازمان ســینمایی به منظور ارتباط و پاسخگویی‬ ‫به درخواست های نمایندگان مجلس شورای اسالمی دردفتر‬ ‫دولت حاضر شــد‪ .‬محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی به‬ ‫همراه جمعی از مدیران با حضور در دفتر دولت با نمایندگان‬ ‫استان های مختلف روز گذشته دیدار کرد‪ .‬در این دیدار که با‬ ‫حضور دکتر ســیدمحمد حسینی معاون امور مجلس ریاست‬ ‫جمهوری صورت گرفت‪ ،‬پیرامون نقش سازمان سینمایی در‬ ‫ارتباط با نمایندگان و تفاهم نامه های اســتانی گفتگو و تبادل‬ ‫نظر انجام شد‪ .‬در ادامه نمایندگانی از استان های کرمان (حجت‬ ‫االســام جاللی نماینده رفسنجان)‪ ،‬لرستان (عباس گودرزی‬ ‫شهرســتان بروجرد و محمدرضا مبلغی نماینده کوهدشت)‪،‬‬ ‫بوشــهر (ابراهیم رضایی نماینده دشتستان)‪ ،‬گیالن (مهرداد‬ ‫گودرزوند چگینی نماینده شهرستان رودبار)‪ ،‬مازندران (علی‬ ‫بابایی کارنامی نماینده ســاری و علــی کریمی فیروزجایی از‬ ‫شهرستان بابل)‪ ،‬همدان (کیومرث سرمدی نماینده اسد اباد)‪،‬‬ ‫سیســتان و بلوچستان (درخشــان)‪ ،‬خراسان رضوی (محمد‬ ‫صفایی دلوئی نماینده گناباد)‪ ،‬اصفهان (حسن محمدصالحی‬ ‫دارانی نماینده فریدن و فریدون شهر)‪ ،‬البرز (مهدی عسگری)‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی (روح اهلل حضرت پور‪ ،‬نماینده ی مردم ارومیه)‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی (ســیدمرتضی حسینی نماینده شهرستان‬ ‫میانه)‪ ،‬گلســتان (غالمرضا منتظری نماینده گلستان) ضمن‬ ‫تمجید از رویکرد حمایتی ســازمان سینمایی دولت سیزدهم‬ ‫از استان ها درخواست ها و پیگیری های حوزه انتخابیه خود را‬ ‫مطرح و در خصوص راه اندازی و تجهیز سینماها‪ ،‬تفاهم نامه های‬ ‫اســتانی‪ ،‬حمایت از تولید فیلم در خصوص بزرگان‪ ،‬شــهدا و‬ ‫مشاهیر استان ها‪ ،‬تجهیز دفاتر سینمای جوانان ایران‪ ،‬وضعیت‬ ‫اعتبارات ســازمان ســینمایی‪ ،‬مشکالت ســینماهای برخی‬ ‫شهرستان ها بحث و بررسی هایی صورت گرفت‪ .‬همچنین تولید‬ ‫فیلم مستند درباره شــهید صادق گنجی‪ ،‬خلبان شهید علی‬ ‫اقبالی و مرحوم بهلول گنابادی از دیگر پیگیری های نمایندگان‬ ‫بوده اســت که رئیس سازمان سینمایی توضیحات الزم را در‬ ‫این زمینه ارائه و در خصوص لزوم تحول در اعتبارات سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬توجه به مطالبات مردم و محرومیت زدایی اموزش‬ ‫رایگان در برخی اســتان ها اظهارنظر کــرد‪ .‬بر پایه این خبر‪،‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی به منظور تقویت سینمای استان ها و‬ ‫توسعه سالن های سینما در پی مطالبه مردم برای برخورداری‬ ‫از سینماهای اســتاندارد‪ ،‬مجهز و مدرن که از طریق بیش از‬ ‫‪ 130‬نماینده مجلس صورت گرفته اســت به ارائه راهکارهای‬ ‫مختلف پرداخت و بر ارائه تســهیالت و حمایت هایی از قبیل‪:‬‬ ‫اختصاص وام های کم بهره به بخش خصوصی به منظور توسعه‬ ‫سینماها در شهرستان ها‪ ،‬واگذاری زمین های مناسب به بخش‬ ‫خصوصی به صورت رایگان برای ساخت سالن سینما‪ ،‬اعطای‬ ‫معافیت های مالیاتی و حمایت های تشویقی در قالب اختصاص‬ ‫فضای تجاری به ازای فضای فرهنگی به بخش خصوصی برای‬ ‫جبران زیرساخت در شهرســتان ها با افزایش کمک مجلس‬ ‫شــورای اسالمی تاکید کرد‪ .‬تاسیس سالن سینمای استاندار‪،‬‬ ‫مجهز و مدرن در شهرســتان ها محور مشترک مطالبه همه‬ ‫نمایندگان مجلس با رئیس ســازمان ســینمایی بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در این دیدار‪ ،‬رئیس ســازمان ســینمایی با حجت‬ ‫االســام والمسلمین اقاطهرانی و علی خضریان از نمایندگان‬ ‫تهران در مجلس شــورای اســامی گفتگو داشــتند‪ .‬یاداور‬ ‫می شــود‪ ،‬محمدرضا ســوقندی مدیر کل حقوقی استان ها و‬ ‫مجلس سازمان سینمایی‪ ،‬هاشم میرزا خانی مدیرعامل سینما‬ ‫شــهر و مهدی اذرپندار مدیر عامل انجمن سینمای جوان و‬ ‫مجلس در این دیدار رئیس سازمان‬ ‫ ‬ ‫اســتعدادی مدیرکل امور‬ ‫سینمایی را همراهی کردند‪.‬‬ ‫تفاهم همکاری شهرداری رشت و انجمن سینمای جوان؛‬ ‫توسعه فرهنگی کالنشهر رشت‬ ‫شتاب می گیرد‬ ‫تفاهم نامه جامع همکاری انجمن ســینمای جوانان ایران و‬ ‫شهرداری کالنشهر رشت به امضای طرفین رسید‪ .‬تفاهم نامه‬ ‫همکاری شــهرداری کالنشهر رشت و انجمن سینمای جوانان‬ ‫ایران بــا هدف تقویت و توســعه همکاری های مشــترک در‬ ‫حوزه های فرهنگی و هنری به امضای مهدی اذرپندار؛ مدیرعامل‬ ‫انجمن سینمای جوانان ایران و سیدامیرحسین علوی؛ شهردار‬ ‫رشت رسید‪ .‬بر اساس این تفاهم نامه تشکیل کارگروه متشکل‬ ‫از کارشناسان فیلم و عکس‪ ،‬مشارکت در برگزاری جشنواره های‪:‬‬ ‫منطقه ای فیلم کوتاه‪ ،‬کاســپین و صدثانیه ای شهرداری رشت‬ ‫در دســتور کار قرار می گیرد‪ .‬همچنیــن افتتاح اژانس عکس‬ ‫ایران در رشــت‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی مشترک‪ ،‬برگزاری‬ ‫تورهای عکاسی و فیلم سازی‪ ،‬برپایی همایش ها و نمایشگاه های‬ ‫بین المللی با همســایگان دریای خزر‪ ،‬استفاده از ظرفیت های‬ ‫فیلم کوتــاه از دیگر‬ ‫رســانه ای و تبلیغی و تولید مشــارکتی ‬ ‫محورهای مهم این تفاهمنامه است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر‪ ۵۵ :‬تن انتی بیوتیک امروز وارد کشور می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪903‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرمانده معظم کل قوا در دیدار تعدادی از فرماندهان‬ ‫نیروی دریایی ارتش‪:‬‬ ‫استفاده از فرصت و ظرفیت های‬ ‫عظیم دریا به فرهنگ عمومی‬ ‫در کشور تبدیل شود‬ ‫فرمانــده معظم کل قــوا در دیدار تعــدادی از فرماندهان‬ ‫نیروی دریایی ارتش تاکید کردند که اســتفاده از فرصت و‬ ‫ظرفیت های عظیم دریا به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل‬ ‫شود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا ظهر‬ ‫دوشنبه در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تاکید کردند‪ :‬استفاده از فرصت دریا‬ ‫و ظرفیت های عظیم ان باید به فرهنگ عمومی در کشــور‬ ‫تبدیل شــود‪ .‬در این دیدار که به مناسبت ‪ ۷‬اذر روز نیروی‬ ‫دریایی برگزار شد‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای ارتقاء همه جانبه‬ ‫توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و اســتمرار‬ ‫اقداماتی همچون دریانوردی در ابهای دوردست و بین المللی‬ ‫را الزم دانســتند و گفتند‪ :‬تقویت ارتباط نیروهای مسلح با‬ ‫دولت و سایر قوا به تفاهم و همکاری و پیشرفت کارها کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سوابق دریانوردی‬ ‫ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسالمی‬ ‫و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬با وجود‬ ‫این سابقه و ســواحل طوالنی دریایی در شمال و بخصوص‬ ‫جنوب ایران‪ ،‬فرهنگ استفاده از فرصتهای دریا در کشور مورد‬ ‫عمومی مردم تبدیل شود‪.‬‬ ‫غفلت واقع شده و باید به فرهنگ‬ ‫ِ‬ ‫ایشان فرهنگ سازی در این زمینه و ایجاد فهم عمومی از دریا‬ ‫به عنوان یک زیرساخت اساسی را ضروری دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫در چند سال گذشته بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد‬ ‫و دولت ها هم از ان استقبال کردند اما پیشرفت جدی در این‬ ‫موضوعنیازمندفرهنگ سازیاست‪.‬حضرتایت اهللخامنه ای‪،‬‬ ‫تولیدات هنری از جمله پویانمایی را در شناساندن فرصت های‬ ‫متنوع دریا موثر خواندند و گفتند‪ :‬با استفاده از تولیدات هنری‬ ‫و معرفی ظرفیت های پیشرفت دریاپایه کشور چه در بخش‬ ‫نظامی و چه در بخش عمرانی‪ ،‬شوق مردم به استفاده از این‬ ‫فرصت افزایش خواهد یافت‪ .‬در این دیدار امیر دریادار شهرام‬ ‫ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز گزارشی از اقدامات و‬ ‫برنامه های این نیرو در بخش های مختلف بیان کرد‪.‬‬ ‫چالش غربالگری جنین؛‬ ‫«اختیاری» یا «اجباری»؟‬ ‫در حیطه پزشــکی‪ ،‬غربالگری به عنوان یک برنامه یا راهبرد‬ ‫بررسی جمعیت در رابطه با یک خطر تهدیدکننده سالمت با‬ ‫شناســایی افراد در معرض خطر تعریف می شود که هدف ان‬ ‫شناسایی زودرس برای انجام مداخله یا مدیریت پیش هنگام ابتال‬ ‫به یک بیماری و عوارض ناشی از ان است؛ بنابراین تست یا روش‬ ‫انجام غربالگری الزم است که دارای ویژگی های خاصی باشد که‬ ‫از جمله انها می توان به حساس بودن تست‪ ،‬قابلیت تکرارپذیری‬ ‫و ارزان بودن ان اشــاره کرد‪ .‬بر اساس گزارش وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬ساالنه در کشور بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار نوزاد زنده به دنیا می اید که اگر احتمال بروز اختالل‬ ‫ســندرم دان را در میان انان یک در ‪ ۸۰۰‬تولد در نظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬احتمال بروز سندرم دان در حدود ‪ ۱۷۵۰‬تولد نوزاد زنده‬ ‫وجود دارد‪ .‬برخی از متخصصان‪ ،‬بهترین زمان انجام غربالگری‬ ‫برای دستیابی به وجود احتماالت در بروز بیماری سندرم دان و‬ ‫‪ ۲‬بیماری ناشی از اختالل کروموزومی در نوزادان را در سه ماهه‬ ‫نخست بارداری مادران (از هفته‪ ۱۱‬تا‪ ۱۳‬و‪ ۶‬روزمرگی حاملگی)‬ ‫بیان می کنند که با انجام یک ازمایش ساده خون و سونوگرافی‬ ‫از مادر امکانپذیر است‪ .‬این در حالیست که برخی از متخصصان‬ ‫زنان و زایمان‪ ،‬مادران باردار را مجبور به انجام غربالگری در سه‬ ‫ماهه دوم بارداری می کنند و تاکید دارند در ازمایشــگاهی که‬ ‫مورد تاکید انها هستند؛ این ازمایش را انجام دهند و این موضوع‬ ‫عالوه بر پرداخت هزینه های زیاد‪ ،‬نگرانی و استرس برای مادران‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬مینا احمدی مسئول یکی از ازمایشگاه های تهران‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬زنانی که برای غربالگری جنین به ازمایشگاه‬ ‫مراجعه می کنند همواره دچار نگرانی هستند اما مشاوره قبل از‬ ‫بارداری می تواند انها را با قوت قلب بیشتر و ارامش برای انجام‬ ‫ازمایش همراه کند البته انجام برخی ازمایش ها در ســه ماهه‬ ‫نخســت باردای ضروری است ولی در ســه ماهه دوم با توجه‬ ‫به مشاوره‪ ،‬نیاز چندانی به انجام انها نیست‪ .‬براساس باورهای‬ ‫نادرســت بسیاری از پزشکان‪ ،‬انجام غربالگری سه ماهه دوم را‬ ‫برای همه مادران توصیه می کنند و عالوه بر پرداخت هزینه های‬ ‫زیاد باعث نگرانی خانواده نیز می شود ‪.‬‬ ‫علیرضا عسکری درباره ورود دومین محموله انتی بیوتیک به کشور اظهار داشت‪ :‬محموله جدید سوسپانسیون های انتی بیوتیک کودکان به سفارش سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و با‬ ‫هماهنگی های صورت گرفته توسط وزارت امور خارجه به حجم تقریبی ‪ ۵۵‬تن طبق برنامه ریزی های صورت گرفته که فردا هشتم اذر‪ ،‬وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این محموله دومین سفارش سازمان غذا و دارو به شرکت بازرگانی سها کیش وابسته به سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر برای واردات فوری انتی بیوتیک مورد نیاز کشور است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر اضافه کرد‪ :‬این محموله حدود یک میلیون عدد بطری شامل انتی بیوتیک های اموکسی سیلین‪ ،‬کواموکسی کالو‪ ،‬ازیترومایسین‪ ،‬سفکسیم‬ ‫و سفالکسین از برندهای مورد تایید سازمان غذا و دارو است که برای رفع نیاز شهروندان است‪ .‬عسکری خاطرنشان کرد‪ :‬جمعیت هالل احمر عالوه بر تامین داخلی محصوالت دارویی مورد نیاز‬ ‫کشور با افزایش پنج برابری میزان تولیدات در روزهای گذشته‪ ،‬اماده است تا در مسیر رفع مشکالت مردم با استفاده از تمامی ظرفیت ها گام برداشته تا گره ای از کار مردم باز شود‪.‬‬ ‫اژه ای در جلسه رسیدگی به پروند ه اغتشاشگران در شورای عالی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫بر مدار عدل و انصاف‬ ‫رئیس قــوه قضاییه گفت‪ :‬رســیدگی های مســئوالن قضایی به‬ ‫پرونده های اغتشاشــگران عالوه بر ســرعت و قاطعیــت با رعایت‬ ‫عــدل و انصاف و قانــون همراه بود‪ ،‬چرا که ما در دســتگاه قضایی‬ ‫قائل بر این هســتیم که در هیچ مرحله ای از رسیدگی های قضایی‬ ‫نبایــد از مدار عدل و انصاف خارج شــویم و قانون را زیر پا بگذاریم‪.‬‬ ‫حجت االسالم محسنی اژه ای؛ رئیس قوه قضائیه (دوشنبه ‪ 7‬اذر) در‬ ‫نشست شورای عالی قوه قضائیه‪ ،‬ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد‬ ‫و خاطره امام راحل عظیم الشــان که این نهاد مقدس را بنا نهادند‪،‬‬ ‫طیبه ای است که‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بســیج لشکر مخلص خداست و شجره ّ‬ ‫هر شاخه ان با اموزه های قرانی و دینی پیوند خورده است و در جای‬ ‫جای میهن اسالمی ما در حال درخشش است‪ .‬بسیج نه تنها در عرصه‬ ‫نظامی که در عرصه های خدمت رسانی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی نیز بسیار‬ ‫خوش درخشیده است و از دل مکتب بسیج‪ ،‬شخصیتی همچون حاج‬ ‫قاسم سلیمانی متبلور شده که خودش به مثابه یک مکتب در شئون‬ ‫مختلف اعم از سیاســتمداری‪ ،‬اخالقمداری‪ ،‬نظامی گری‪ ،‬شجاعت و‬ ‫تدبیر‪ ،‬درخشان و ســرامد است‪ ،‬به گونه ای که دشمنان نیز زبان به‬ ‫تحسین او گشوده اند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبریک والدت باسعادت حضرت‬ ‫زینــب کبری(س) و روز پرســتار‪ ،‬صمیمانــه از خدمات و زحمات‬ ‫پرستاران و کادر درمان در دوران کرونا برای دفاع از سالمت مردم و‬ ‫جامعه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد اقدامات دولت در راستای‬ ‫رفع مســائل و مشکالت حوزه پرستاری و پرستاران با قوت استمرار‬ ‫یابد‪ .‬رئیس قوه قضائیه در ادامه‪ ،‬نگاهی تحلیلی و تبیینی به چرایی‬ ‫وقوع اغتشاشات اخیر داشت و مراحل توطئه ها و شرارت های دشمنان‬ ‫علیه مردم و نظام جمهوری اســامی طی چهار دهه اخیر را تشریح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پس از توســعه علم و دانش در ایران اسالمی و نیل به‬ ‫خودکفایی و بومی سازی علمی در حوزه هایی نظیر دانش هسته ای‪،‬‬ ‫دشــمنان‪ ،‬تالش کردند راه پیشرفت و توسعه دانش هسته ای را در‬ ‫کشــور ما ســد کنند اما در این مرحله شکست خوردند لذا درصدد‬ ‫برامدند با تعریف برجام‪ ،2‬منطق جمهوری اسالمی در منطقه را که‬ ‫در تضاد با منافع مستکبران است به حاشیه برانند اما در این مرحله‬ ‫نیز دشمنان به هزیمت رفتند و منطق مقاومت‪ ،‬ظفرمند شد‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه ادامه داد‪ :‬دشمنان پس از دو مرحله تحمل شکست‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از تولید قدرت بازدارنده و دفاعی در ایران اسالمی‪،‬‬ ‫برجام‪ 3‬را تعریف کردند اما در این وهله نیز مغلوب شــدند؛ لذا در‬ ‫اتــاق فکرهای خود راهبرد اغتشــاش افرینی و تهدید امنیت مردم‬ ‫ایران را تدوین کردند و بر این تصور بودند که ملت ایران به واســطه‬ ‫تحریم های ظالمانه ای که خود ان دشمنان تحمیل کرده اند‪ ،‬مستعد‬ ‫پیوستن به غائله اغتشاشات هستند؛ دشمنان در جریان این توطئه‪،‬‬ ‫به شــعارهای فریبکارانه ای متوسل شــده بودند و در شرایطی که‬ ‫در کشــورهای خودشان بیشــترین تضییع ها را علیه حقوق زنان و‬ ‫خانواده دارند‪ ،‬مدعی حمایت از مردم و زنان ایران شدند و به واسطه‬ ‫این ادبیات و شعارهای فریبکارانه نیز احیاناً افرادی در داخل که از‬ ‫پشت پرده توطئه دشمنان اگاه نبودند‪ ،‬فریب خوردند‪ .‬اژه ای افزود‪:‬‬ ‫اما دشمنان در این مرحله نیز خیلی زود ماهیت خود را برمال کردند؛‬ ‫لذا بســیاری از افراد جامعه که شــاید معترض نیز بودند صف خود‬ ‫و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور‪ ،‬در کمترین زمان ممکن قانونی‬ ‫صــورت گرفت‪ ،‬در این راســتا‪ ،‬برخی احــکام در دیوان عالی تایید‬ ‫شــده اند و برخی دیگر نیز در مرحله رسیدگی است‪ .‬رئیس عدلیه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬عناصر دخیل در جنایتی که در تاریخ ‪ 26‬ابان در مشهد‬ ‫به وقوع پیوسته بود در کمتر از ‪ 48‬ساعت دستگیر شدند و بالفاصله‬ ‫با تالش شــبانه روزی و پیوسته مسئوالن قضائی ذی ربط در مشهد‪،‬‬ ‫پرونده انها رســیدگی و تکمیل شــد و برای فردا (سه شنبه) وقت‬ ‫دادگاه تعیین شــده است‪ .‬رئیس قوه قضائیه با اشاره به شناسایی و‬ ‫دســتگیری تمامی عناصر دخیل در جنایت رخ داده در استان البرز‬ ‫که به شــهادت “روح اهلل عجمیان” منجر شد‪ ،‬گفت‪ :‬به محض اینکه‬ ‫همه افراد دخیل در این پرونده بازداشت شدند پرونده عناصر دخیل‬ ‫در شهادت شهید عجمیان ظرف روزهای گذشته تکمیل شده و به‬ ‫دادگاه ارســال شده است و قطعاً در این هفته جلسه دادگاه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قاضی القضات به تکمیل پرونــده قضائی عناصر دخیل در جنایت‬ ‫رخ داده در اصفهان که به شــهادت یک فرد منجر شد نیز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ 10 :‬نفــر از عناصر دخیل در جنایت رخ داده در اصفهان که‬ ‫به شــهادت یک فرد منجر شــد نیز دستگیر شدند که ‪ 3‬نفر از انها‬ ‫در حال فرار بودند و ‪ 7‬نفر از انها نیز متعاقباً و طی روزهای گذشته‬ ‫دستگیر شدند که پرونده این افراد تا اخر هفته جاری یا نهایتاً ابتدای‬ ‫هفته بعد تکمیل و کیفرخواست انها صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا همچنین تصریح کرد‪ :‬در قبال برخی پرونده ها‬ ‫نظیر پرونده جنایت رخ داده در مکان مقدس استان فارس نیز افرادی‬ ‫دستگیر شده اند اما از ان حیث که این افراد وابسته به خارج هستند‬ ‫بدیهی است که دســتگاه اطالعاتی در صدد تکمیل رسیدگی های‬ ‫همه جانبه خود درخصوص ابعاد مختلف موضوع باشد‪ .‬رئیس عدلیه‬ ‫افــزود‪ :‬در قبال جنایت رخ داده در اســتان خوزســتان نیز عده ای‬ ‫دستگیر شــدند اما هنوز دســتگیری های پرونده کامل نشده است‬ ‫یّحال دستگاه قضائی‬ ‫و عده ای دیگر نیز باید دســتگیر شوند؛ علی ا ‬ ‫نهایت تالش و مساعی خود را به کار بسته و به کار خواهد بست تا این‬ ‫پرونده نیز تکمیل شود و به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫اژه ای در ادامه ضمن بیان این نکته که امروز دیگر جای ابهامی برای‬ ‫هیچ فرد منصف و ایران دوستی نسبت به توطئه و کید دشمنان برای‬ ‫ضربه زدن به کشور وجود ندارد‪ ،‬به حربه دشمنان در دروغ پردازی و‬ ‫شایعه پراکنی اشاره کرد و در همین راستا گفت‪ :‬به مسئوالن ذی ربط‬ ‫قضائی در سراسر کشــور از جمله دادستان تهران دستور داده ام که‬ ‫چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد‪ ،‬در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مســتندات ادعایش را از‬ ‫او بخواهید؛ چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را‬ ‫تنبه کند و اعالم‬ ‫نشر داده باشد و سوء نیت او نیز احراز شود اما ابراز ّ‬ ‫دارد که “درصدد جبران برمی ایم”‪ ،‬طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل‬ ‫خواهد امــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اما چنانچه فرد منتشــرکننده دروغ‪،‬‬ ‫نه تنها مســتنداتی ارائه نکرد که حتی ســوء نیت او نیز محرز گشت‬ ‫تنبه و جبران خطا نیز در رفتار او مشــاهده نشــد‪ ،‬مشخص‬ ‫و ابراز ّ‬ ‫است که در راستای اهداف دشمن اقدام می کند لذا برای او به سرعت‬ ‫کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده اش به دادگاه ارسال می شود‪.‬‬ ‫را از صف دشــمن و عوامل او جدا ساختند؛ از همین رو دشمن به‬ ‫خشونت و ترور و اهانت به مقدسات روی اورد؛ دشمن در این توطئه‬ ‫نیز متحمل شکســت و هزیمت شد البته ما باید مواظب باشیم چرا‬ ‫که این دشــمن شکست خورده و عصبانی و َعنود ممکن است زخم‬ ‫بزند‪ .‬رئیس قوه قضائیه با اشاره به هوشیاری‪ ،‬تدبیر و خویشتنداری‬ ‫نیروها و دســتگاه های حافظ امنیت مــردم در بخش های مختلف‬ ‫انتظامی‪ ،‬امنیتی و اطالعاتی در راســتای خنثی سازی توطئه های‬ ‫دشمنان در اغتشاشات اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان در جریان اغتشاشات‬ ‫اخیر توطئه ها و حربه هایی نظیر کشته ســازی و شهید کردن مردم‬ ‫و نیروهــای حافظ امنیت مردم را در دســتور کار داشــتند تا تنور‬ ‫اغتشاشــات و اشوب ها را داغ گردانند؛ در مقابله با این دسیسه های‬ ‫دشــمن‪ ،‬نیروها و دستگاه های حافظ امنیت مردم تدبیر و درایت و‬ ‫اخالقمداری به خرج دادند و درصدد بودند ضمن رعایت ارزش های‬ ‫مقدس در جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬جلوی این مسائل را بگیرند‪ .‬در‬ ‫وقایع اخیر شاهد بودیم که نیروهای حافظ امنیت مردم و نیروهای‬ ‫بســیجی خویشتنداری کردند و حتی جان خود را نیز فدا کردند تا‬ ‫به امنیت مردم از جهات مختلف خدشــه وارد نشود‪ .‬قاضی القضات‬ ‫در ادامه نشســت از زحمات و کار شــبانه روزی قضات و مسئوالن‬ ‫قضائی رســیدگی کننده به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر‪ ،‬قدردانی‬ ‫به عمل اورد و به کار قضائی فشــرده صورت گرفته در قبال پرونده‬ ‫عناصر اغتشاشات به محض شناســایی و دستگیری انها اشاره کرد‬ ‫و در همین راســتا گفت‪ :‬در وقایع اخیر شــاهد بودیم که قضات و‬ ‫مســئوالن قضائی ذی صالح ما در مراجع مختلف قضائی به محض‬ ‫شناسایی و دســتگیری عناصر اغتشاشات ـ باالخص عناصر اصلی‬ ‫که در جرح و شــهید کردن مردم و نیروهــای حافظ امنیت مردم‬ ‫نقش داشتند ـ با نهایت سرعت و دقت پرونده های انها را رسیدگی‬ ‫و تکمیل می کردند‪ .‬رئیس دســتگاه قضا به این نکته نیز اشاره کرد‬ ‫که رسیدگی های مسئوالن قضائی به پرونده های اغتشاشگران عالوه‬ ‫بر سرعت و قاطعیت با رعایت عدل و انصاف و قانون همراه بود‪ ،‬چرا‬ ‫که ما در دســتگاه قضائی قائل بر این هستیم که در هیچ مرحله ای‬ ‫از رســیدگی های قضائی نباید از مدار عدل و انصاف خارج شویم و‬ ‫قانون را زیر پا بگذاریم‪ .‬اژه ای در ادامه به ذکر مراحل رســیدگی به‬ ‫پرونــده برخی از عناصری که در جریان اغتشاشــات اخیر اقدام به‬ ‫قتل و جنایت کردند پرداخت و گفت‪ :‬مراحل مختلف رســیدگی به‬ ‫پرونده عناصر دخیل در یک فقره قتل در تهران که منجر به شهادت‬ ‫فردی شده بود‪ ،‬از مرحله دستگیری تا صدور کیفرخواست‪ ،‬محاکمه‬ ‫رییس سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد‬ ‫تمدید کارت های ملی تا ‪1405‬‬ ‫ســازمان ثبت احوال کشــور به عنوان یک سازمان حاکمیتی‬ ‫و حقوقی اســت که با داشــتن واحدهای ثبتی در سراسر کشور‬ ‫به عنوان مرجع اصلی مدیریت هویت اشخاص حقیقی ایرانیان‪،‬‬ ‫وظیفه ثبت وقایع حیاتی‪ ،‬صدور مدارک هویتی‪ ،‬انتشار امارهای‬ ‫انســانی و جمعیتی را در کشــور بر عهده دارد‪ .‬ســازمان ثبت‬ ‫احوال کشــور در حال حاضر عالوه بــر تکالیف و ماموریت های‬ ‫قانونی خود در موعد مقرر‪ ،‬با توجه به برنامه ها و سیاســت های‬ ‫تحول گرانه دولت و برنامه ارائه شــده توسط وزیر کشور نسبت‬ ‫به سیاستگذاری‪ ،‬برنامه ریزی و انجام اقدامات تحولی در سازمان‬ ‫ثبت احوال کشــور به منظور دســتیابی به نظام هویتی نوین و‬ ‫حرکت به ســمت ســازمانی پویا و هوشــمند با بهره گیری هر‬ ‫چه بیشــتر از فناوری های نوین و اصــاح و بهبود فرایندهای‬ ‫مورد عمل و توســعه ارائه خدمــات الکترونیک و بهینه به کلیه‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬دســتگاه ها و نهادهای حاکمیتی و‬ ‫بخش خصوصی اقدام کرده اســت‪ .‬از جملــه این خدمات می‬ ‫تــوان به راه انــدازی مجدد تولید کارت هوشــمند ملی‪ ،‬صدور‬ ‫کارت هوشــمند ملی ایرانیان خارج از کشــور‪ ،‬ارائه نرخ باروری‬ ‫مبتنی بر داده های ثبتی در پایگاه اطالعات جمعیتی‪ ،‬تخصیص‬ ‫شناســه و صدور کارت شناسایی موقت برای فاقدین شناسنامه‪،‬‬ ‫اختصاص شناسه و صدور کارت برای اتباع خارجی‪ ،‬ارتقاء پایگاه‬ ‫اطالعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی‪،‬‬ ‫ایجاد پایگاه خانواده‪ ،‬راه اندازی درگاه خدمات یکپارچه سازمان‬ ‫با عنوان ســامانه هویت یکپارچه ملی ایرانیان(ســهیم)‪ ،‬کمک‬ ‫بــه اجرای هر چه بهتر احکام قانــون جوانی جمعیت و حمایت‬ ‫از خانواده‪ ،‬اخذ ثبت درخواســت صدور مجدد کارت هوشــمند‬ ‫ملی در دفاتر پیشــخوان‪ ،‬بهره برداری از کارت هوشــمند ملی‪،‬‬ ‫ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف با درگاه هویت دیجیتال‬ ‫ایرانیان( هدا)‪ ،‬استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در جهت‬ ‫ل و نیم توقف در‬ ‫ارتقا کیفیت خدمات اشــاره کرد‪ .‬بعد از ‪ ۲‬سا ‬ ‫صدور کارت هوشمند ملی‪ ،‬از دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬با بهره گیری از توان‬ ‫داخلی راه اندازی مجدد تولید انبوه و صدور کارت هوشمند ملی‬ ‫در دســتور کار قرار گرفت‪ .‬به طوری که صدور کارت ملی برای‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون نفر از متقاضیانی که ثبت نام کــرده و با پرداخت‬ ‫هزینه بیش از ‪ ۲‬سال در صف انتظار بودند‪ ،‬به عنوان اولویت ثبت‬ ‫احوال مطرح شد و از اواخر دی ماه سال گذشته تاکنون حدود ‪۶‬‬ ‫میلیون کارت ملی صادر و تحویل انان شده است‪.‬‬ ‫استفاده از فرصت و ظرفیت های عظیم دریا به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود‬ ‫فرمانده معظم کل قــوا در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی‬ ‫دریایی ارتش تاکید کردند که استفاده از فرصت و ظرفیت های‬ ‫عظیم دریا به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنه ای فرمانده معظــم کل قوا ظهر امروز‬ ‫(دوشــنبه) در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش‬ ‫جمهوری اســامی ایران تاکید کردند‪ :‬اســتفاده از فرصت دریا‬ ‫و ظرفیت هــای عظیــم ان باید به فرهنگ عمومی در کشــور‬ ‫تبدیل شــود‪ .‬در ایــن دیدار که به مناســبت ‪ ۷‬اذر روز نیروی‬ ‫دریایی برگزار شــد‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای ارتقاء همه جانبه‬ ‫تــوان رزمی و تجهیــزات دفاعی در نیروی دریایی و اســتمرار‬ ‫اقداماتی همچون دریانوردی در ابهای دوردســت و بین المللی‬ ‫را الزم دانســتند و گفتنــد‪ :‬تقویت ارتباط نیروهای مســلح با‬ ‫دولت و ســایر قوا به تفاهم و همکاری و پیشــرفت کارها کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در‬ ‫گذشــته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اســامی و ایرانی به‬ ‫مناطق دیگر دنیا شــد‪ ،‬خاطرنشــان کردند‪ :‬با وجود این سابقه‬ ‫و ســواحل طوالنی دریایی در شــمال و بخصوص جنوب ایران‪،‬‬ ‫فرهنگ اســتفاده از فرصتهای دریا در کشــور مورد غفلت واقع‬ ‫عمومی مردم تبدیل شود‪.‬‬ ‫شده و باید به فرهنگ‬ ‫ِ‬ ‫ایشان فرهنگ سازی در این زمینه و ایجاد فهم عمومی از دریا‬ ‫به عنوان یک زیرساخت اساســی را ضروری دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫در چند ســال گذشته بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد و‬ ‫دولت ها هم از ان اســتقبال کردند اما پیشــرفت جدی در این‬ ‫موضوع نیازمند فرهنگ سازی است‪.‬‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنه ای‪ ،‬تولیدات هنری از جمله پویانمایی‬ ‫را در شناساندن فرصت های متنوع دریا موثر خواندند و گفتند‪:‬‬ ‫با اســتفاده از تولیدات هنری و معرفی ظرفیت های پیشــرفت‬ ‫دریاپایه کشــور چه در بخش نظامی و چــه در بخش عمرانی‪،‬‬ ‫شوق مردم به استفاده از این فرصت افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در این دیدار امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی‬ ‫ارتش نیز گزارشی از اقدامات و برنامه های این نیرو در بخش های‬ ‫مختلف بیان کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کشاورزان قمی از گیاهان مقاوم به کم ابی و شوری استفاده می کنند‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان قم‪ :‬رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت‪ :‬استفاده کشاورزان قمی از گیاهان مقاوم به کمابی و شوری رو به افزایش است و اکنون بسیاری از گیاهان کماببر‬ ‫در مزارع و باغات استان جایگزین محصوالت اببر شدهاند‪ .‬محمد رضا حاجی رضا‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در همین رابطه اکنون انواع متنوع گیاهان مقاوم به شرایط ابوهوایی قم همچون سورگوم‬ ‫و تریتیکاله و نیز گیاهان دارویی نظیر زعفران و گلمحمدی در زمینهای کشاورزی استان کشت میشود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین استفاده از کشت نشایی نیز در قم با جدیت دنبال میشود‬ ‫و بســیاری از کشاورزان به منظور کاهش مصرف اب از این روش استفاده میکنند؛ ســازمان جهاد کشاورزی هم برای کمک به استفاده بهینه از منابع ابی به دنبال گسترش این نوع‬ ‫کشت در استان است‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪903‬‬ ‫با حضور استاندار البرز و مسئولین سازمان اموزش فنی و حرفه ای انجام شد؛‬ ‫راهاندازیپردیسعلموفناوریدانشگاهتهرانبههمتخیریندراشتهارد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬پردیس علم و فناوری‬ ‫دانشــگاه تهران توسط خیری اشــتهاردی برای توسعه‬ ‫طرح های حرفه اموزی متقاضیان اســتان البرز در این‬ ‫شهرستان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه‬ ‫ای استان البرز‪ ،‬پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران در‬ ‫زمینی به مساحت ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۶۴۱‬مترمربع واقع شده که‬ ‫‪ ۳۲‬هزار مترمربع ان توسط خیری به نام ایرج اشتهاردی‬ ‫تبدیل به مرکز اموزش و فنی شده و مابقی این مساحت‬ ‫در اختیار دانشگاه پیام نور قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫استاندار البرزدر ایین افتتاحیه این پردیس در شهرستان‬ ‫اشــتهارد با تاکید بر اینکه همراهی الزم را برای توسعه‬ ‫و ارتقا خدمات این مجموعه خواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬امید‬ ‫است این اقدام دانشــگاه تهران به عنوان اقدامی نوین و‬ ‫الگوی کشور برای مهارت اموزی و تامین نیروی فنی در‬ ‫کشور به سرانجام مطلوب برسد‪.‬‬ ‫مجتبــی عبداللهی با بیان اینکــه باید نگاه ها و فرهنگ‬ ‫رایج را تغییر دهیم تا افراد به ســمت اشــتغال مهارت‬ ‫محور حرکــت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬چنیــن مجموعه هایی می‬ ‫توانند دانشــجویان و متقاضیان اشــتغال را به ســمت‬ ‫اشتغال پایدار هدایت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــهرک های صنعتی اســتان به بیش‬ ‫از پنج هزار نیــروی کار ماهر نیــاز دارد ولی اکثر فارغ‬ ‫التحصیالن فاقد مهارت هســتند کــه باید در این رابطه‬ ‫سرپرست جدید دفتر‬ ‫امور پشتیبانی ابفای اصفهان معرفی شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬در مراسمی‪،‬‬ ‫سرپرست دفتر امور پشــتیبانی حوزه معاونت مالی و‬ ‫پشتیبانی ابفای استان اصفهان معرفی شد‪.‬‬ ‫در این مراســم که با حضور معاون مالی و پشتیبانی‪،‬‬ ‫معاون خدمات مشترکین و درامد و جمعی از مسئوالن‬ ‫ابفای اصفهان برگزار شد محمدحسین پورهمایون به‬ ‫عنوان سرپرست دفتر امور پشتیبانی شرکت معرفی و‬ ‫از خدمات سیدجواد قاضی عسگر تجلیل شد‪.‬‬ ‫مجید باقری‪ ،‬معاون مالی و پشــتیبانی ابفای استان‬ ‫اصفهان در این مراسم با تقدیراز زحمات قاضی عسگر‬ ‫در مدت تصدی در امور پشــتیبانی این شرکت بیان‬ ‫کرد‪ :‬توجه ویژه به ساختمان و تاسیسات‪ ،‬فضای سبز‬ ‫و رفاه پرســنل در دســتور کار سرپرست جدید امور‬ ‫پشــتیبانی قرار گیرد تا همانند گذشته کلیه امور به‬ ‫صورت هماهنگ ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سید جواد قاضی عسگر نیز خدمات ارزنده‬ ‫و یادگارهای بســیاری خوبی در این شرکت از خود به‬ ‫جای گذاشــت که این تالش ها ســتودنی است و در‬ ‫تاریخ شرکت ماندگار خواهد بود‪.‬‬ ‫چاره جویی کرد‪،‬ادامه داد‪ :‬مهارت افزایی و حرفه اموزی‬ ‫فارغ التحصیالن بســیار مورد تاکید است از این رو طی‬ ‫پیشنهادی از مسووالن ملی درخواست کرده ایم که طی‬ ‫مصوبه ای‪ ،‬دانش اموزان و دانشجویان را برای این منظور‬ ‫در قالب ترم تحصیلی به شهرک های صنعتی ببرند‪.‬‬ ‫استاندار البرز با اشاره به اینکه فرصت های شغلی فراوانی‬ ‫در البرز وجود دارد و بــرای این مهم ارتباطات نزدیکی‬ ‫با مراکز دانشــگاهی و پارک های علم و فناوری و دانش‬ ‫بنیان ها داریم‪،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهرک های صنعتی‬ ‫ویژه ای در استان البرز مستقر است که با بررسی میدانی‬ ‫و حتی اجمالی در انها به پیشــرفت های علم و فناوری‬ ‫در کشور پی خواهیم برد‪.‬‬ ‫محتوای پیام های مدیریت مصرف‪ ،‬بسیار مهم است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬برنامه ها و پیام‬ ‫های استفاده بهینه از نعمات خدادادی برای اثربخش‬ ‫بودن باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫گیالن گفت‪ :‬فرهنگ اســتفاده بهینه از انرژی برق و‬ ‫سایر امکانات و مواهب الهی بسیار مهم است و باید با‬ ‫استفاده از برنامه های مدیریت مصرف‪ ،‬این فرهنگ‬ ‫را نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در نهادینه کردن استفاده بهینه از تمامی‬ ‫داشــته ها‪ ،‬انچه کــه بیش از همه ضــرورت دارد‬ ‫محتوای پیام ها و برنامه های مدیریت مصرف است‪.‬‬ ‫داراب زاده تصریح کرد‪ :‬محتوای برنامه ها و پیام های‬ ‫مدیریت مصرف‪ ،‬باید ســاده‪ ،‬اسان‪ ،‬اثرگذار‪ ،‬منظم‪،‬‬ ‫منسجم‪ ،‬مستمر و بر اســاس اقشار مختلف جامعه‬ ‫تهیه شود تا نتیجه الزم را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت برق منطقــه ای گیالن گفت‪:‬‬ ‫برنامه های مدیریت مصرف نباید محدود به موضوع‪،‬‬ ‫زمان و اقشار خاصی باشد و باید به صورت مستمر و‬ ‫فراسازمانی‪ ،‬اجرا و پیاده سازی شود‪.‬‬ ‫اختتامیه همایش ملی پیاده روی و جنگل نوردی کارکنان وزارت نیرو در گلستان برگزار شد‬ ‫از همــه ظرفیت ها برای ارتقــای کارمدی نظام بهره‬ ‫مند شویم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬دربحث زیرساخت های اب و برق تالش‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر اهواز‪:‬‬ ‫الیحه مدیریت واحد شهری در حال تدوین است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان خوزستان‪ :‬رییس شورای‬ ‫اسالمی کالشهر اهواز‪ ،‬گفت‪ :‬الیحه مدیریت واحد‬ ‫شهری در حال تدوین است که با توجه به اهمیت‬ ‫این الیحه‪ ،‬ضروری است پیشنهادات کالنشهر اهواز‬ ‫در ایــن زمینه جمع اوری و برای تکمیل الیحه به‬ ‫شورای عالی استان ها ارایه شود‪.‬‬ ‫ســیاوش محمودی در هشــتاد و چهارمین جلسه‬ ‫رسمی در صحن علنی شــورای اسالمی کالنشهر‬ ‫اهواز‪ ،‬افزود‪ :‬ســاماندهی نیروی انســانی به منظور‬ ‫ارتقــای بهره وری از ظرفیت های موجود و ارتقای‬ ‫خدمات به مردم ضروری است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به سخنان رییس جمهور در ‪ ۲۸‬ابان‬ ‫ماه امســال در یازدهمین اجالس عالی شوراهای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬توجه ویژه رییس جمهور به جایگاه‬ ‫شورا در قانون گذاری‪ ،‬ارایه خدمت به مردم و ایجاد‬ ‫عدالت و رفع تبعیض قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫محمودی با بیان اینکه بر اســاس قانون شــورای‬ ‫اســالمی شــهر به عنوان رکن تصمیــم گیری و‬ ‫تصمیم ســازی در کشور جایگاه مهمی دارد افزود‪:‬‬ ‫با توجه به مراحل نهایی تدوین برنامه هفتم توسعه‬ ‫در دولت‪ ،‬رییس جمهور بر نقش افرینی شــوراها‬ ‫برای ارایه پیشــنهادها با نــگاه ملی به منظور حل‬ ‫مشکل شوراها و شهرها در ان جلسه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تسلیت حادثه تروریستی ایذه گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس اعالم دســتگاه قضایی ‪ ۶۱‬نفر از عوامل‬ ‫حادثه تروریســتی ایذه دســتگیر شده است که از‬ ‫دســتگاه های انتظامی‪ ،‬امنیتــی و قضایی برخورد‬ ‫قاطع با عوامل اصلی این حادثه را داریم‪.‬‬ ‫داریم با کمک استان‪ ،‬مجلس و اجرای طرح های مهم‬ ‫گلستان را به طراز استان های دیگر برسانیم و در این‬ ‫زمینه عزم جدی در وزارت نیرو وجود دارد‪.‬‬ ‫دکتر حیدری اتمام سد نرماب‪ ،‬استفاده از اب شیرین‬ ‫کن ها‪ ،‬ظرفیت شیرین سازی دریای خزر و استفاده از‬ ‫اب های سطحی برای شرب و افزایش اعتبار سدهای‬ ‫در حال ســاخت اســتان را از جمله طرح های مهم‬ ‫وزارت نیرو در گلستان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میانگین سرانه ورزشی در این استان برای‬ ‫همکاران وزارت نیرو کمی پایین تر از سرانه کشوری‬ ‫اســت که باید با تدابیری که در جلســات شــورای‬ ‫فرهنگی برای ان اندیشیده می شود و با تالش استان‬ ‫ان را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرســتان های ازادشهر و رامیان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه با بیان اینکه‬ ‫در ســال جاری از سوی وزارت نیرو و مدیران صنعت‬ ‫اب و برق در استان تالش زیادی برای برطرف شدن‬ ‫مشــکالت خاموشــی برق و افزایش شرب انجام شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدوار هســتیم با تالش بیشتر در سال اینده‬ ‫مشکالت اب و برق در گلستان به حداقل برسد‪.‬‬ ‫مهندس ســید محسن حســینی مدیر عامل شرکت‬ ‫اب منطقه ای گلستان نیز در این مراسم اظهار کرد‪:‬‬ ‫گلســتان طبیعت زیبا و ظرفیت های بســیار باالی‬ ‫گردشــگری طبیعی دارد و امیدوار هســتیم میزبان‬ ‫خوبــی برای برگــزاری این همایش در اســتان بوده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این مراســم از پیشکسوتان ورزشی‬ ‫وزارت نیرو تقدیر شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 17‬هزار زنجیره مقره برای مقاومسازی‬ ‫شبکه برق خوزستان خریداری شد‬ ‫روزنامه خوب – اســتان خوزســتان‪ :‬مدیرعامل‬ ‫شرکت برق منطقهای خوزستان گفت ‪ ۱۷ :‬هزار و ‪۱۱۷‬‬ ‫زنجیره مقره سیلیکونی برای بهینهسازی شبکه انتقال‬ ‫و فوق توزیع استان خریداری شد‪ .‬محمود دشتبزرگ‬ ‫بیان کرد‪ :‬تعویض مقرههای پرســیلنی و شیشــهای با‬ ‫مقرههای سیلیکونی که از سالهای قبل با هدف اصالح‬ ‫و بهینهسازی شبکه برق انتقال و فوق توزیع خوزستان‬ ‫و مقاومسازی ان در مقابله با گرد و غبار و شرایط جوی‬ ‫شروع شده‪ ،‬سرعت بیشــتری گرفته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این راســتا قرارداد خرید چهار هــزار و ‪ ۷۵۰‬مقره‬ ‫ســیلیکونی عبوری و کششــی با ارزش سرمایهگذاری‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال برای خطوط ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‬ ‫ناحیــه مرکز خریداری که تاکنون تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪۷۶۳‬‬ ‫زنجیره مقره تحویل این شــرکت شده و در حال نصب‬ ‫در شــبکه هستند‪ .‬مدیرعامل شــرکت برق منطقهای‬ ‫خوزستان بیان کرد‪ :‬در بخش خطوط ‪ ۴۰۰‬کیلوولت نیز‬ ‫قرارداد خرید یک هزار و ‪ ۲۵۳‬زنجیره مقره سیلیکونی‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوولــت به ارزش ســرمایهگذاری بیش از ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد ریال برای خط ‪ ۴۰۰‬کیلوولت شمالغرب ـ میالد‬ ‫ـ ماهشــهر اصلی منعقد که تاکنون تعداد ‪ ۶۱۴‬زنجیره‬ ‫تحویل این شرکت شده است‪ .‬دشتبزرگ با بیان اینکه‬ ‫مناقصه خرید ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۱۱۴‬زنجیره مقره جدید به‬ ‫ارزش ریالی ‪ ۳۶۰‬میلیارد نیز در حال برگزاری اســت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تعویض زنجیره مقره خطوط در مناطق الوده‬ ‫باعث میشود که شبکه در مقابله با گرد و غبار و رطوبت‬ ‫از مقاومت الزم برخوردار گردد و حوادث ناخواســتهای‬ ‫که باعث خاموشی میشود در شبکه رخ ندهد‪.‬‬ ‫شبکههای برقرسانی‪ 227‬روستای چهارمحال و بختیاری بهینهسازی شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬در یکسال فعالیت دولت سیزدهم‬ ‫شــبکههای برقرسانی ‪ ۲۲۷‬روســتای این استان‬ ‫بهینهسازی و اصالح شد‪.‬‬ ‫مجید فرهزاد تاکید کرد‪ :‬برای بهینهسازی و اصالح‬ ‫شــبکههای برقرسانی ‪ ۲۲۷‬روســتای چهارمحال‬ ‫و بختیاری در یک ســال اخیــر ‪ ۷۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫تامین و هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این مدت همچنین برقرســانی به‬ ‫هفت روستای شهرســتان کوهرنگ در این استان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫فرهزاد روســتاهای برخوردار از برق در چهارمحال‬ ‫و بختیــاری را ‪ ۷۵۲‬روســتا اعــالم و تصریح کرد‪:‬‬ ‫هماکنون ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪ ۳۸۳‬مشــترک و ‪ ۱۰۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۹۰‬خانوار در این استان از نعمت برق برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۹.۷‬درصــد جمعیت‬ ‫روستایی چهارمحال و بختیاری با ‪ ۱۲‬هزار و ‪۱۵۱‬‬ ‫کیلومتر شبکهگذاری برقدار شده که از این میزان‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر مخابرات منطقه مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫واگذاری ‪ FTTH‬درمناطق خرم‬ ‫وجهان پنای اراک‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن در نشست با فعاالن بخش مدیریت مصرف‪:‬‬ ‫با حضور معاون پارلمانی وزیر نیرو و نماینده مردم ازادشهر و رامیان در مجلس شورای اسالمی؛‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گلستان‪ :‬با حضور معاون‬ ‫پارلمانی وزیر نیرو‪ ،‬نماینده مردم ازادشــهر و رامیان‬ ‫در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬مدیران کل حوزه وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬مدیران عامل صنعت اب و برق استان‪ ،‬فرماندار‬ ‫و امام جمعه شهرســتان رامیان وهمکاران ورزشکار‬ ‫وزارت نیرو در محل اردوگاه شیراباد و پس از دو روز‬ ‫برنامه ورزشــی پیاده روی وجنگل نوردی‪ ،‬اختتامیه‬ ‫این همایش برگزار شــد و از پیش کســوتان ورزش‬ ‫وزارت نیرو تقدیر شد‪.‬‬ ‫دکتر احمد حیدری معاون حقوقی‪ ،‬پشتیبانی و امور‬ ‫مجلس شورای اســالمی در این مراســم با تشکر از‬ ‫شرکت اب منطقه ای گلستان برای میزبانی همایش‬ ‫پیاده روی و جنگل نوردی کارکنان وزارت نیرو گفت‪:‬‬ ‫جمهوری اســالمی ایران ودیعه الهی اســت و ما باید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۹۰‬کیلومتر مختص روســتاهای این‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫فرهزاد اظهار داشت‪ :‬سختگذر بودن جادهها‪ ،‬دور‬ ‫افتاده بودن مناطق روســتایی‪ ،‬کوهســتانی بودن‬ ‫برخی روستاها و سکونت فصلی در بعضی روستاها‬ ‫از مهمتریــن مشــکالت و چالشهای برقرســانی‬ ‫روستایی در چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود‪.‬‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری دارای ‪ ۱۰‬شهرســتان و‬ ‫جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر است‪.‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪ :‬مدیر مخابــرات منطقه‬ ‫مرکزی ‪،‬گفت‪ :‬با پایان یافتن عملیات اجرای فیبرنوری درپروژه‬ ‫‪ FTTH‬درمناطق خرم وجهان پنای اراک این سرویس با هدف‬ ‫ارایه خدمات اینترنت پرســرعت وبا کیفیت به مشــتریان اماده‬ ‫واگذاری است‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی مهندس‬ ‫لطفی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجرای فیبرنوری دراین مناطق ‪ ،‬در راســتای‬ ‫ارتقای فناوری و ارائه خدمات بهتر در بســتر مناسب و باکیفیت‬ ‫سرویس ‪ FTTH‬انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیــر مخابرات منطفه مرکزی با اشــاره به برخی از مزیت های‬ ‫تکنولوژی ‪ ،FTTH‬شامل پهنای باند باال‪،‬امنیت بیشتر و کیفیت‬ ‫بهتر‪ ،‬بیان کرد‪:‬استفاده از این سرویس امکان اتصال پرسرعت تر‬ ‫در مســافت های طوالنی را بدون افت کیفیــت و بروز اختالل‬ ‫نسبت به کابل مسی فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــتریان ‪ FTTH‬می توانند‪،‬عــالوه بر اینترنت‪ ،‬از‬ ‫مزایای خط تلفن نیز بر روی همان بستر انتقال بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش ســاکنین این مناطق مــی توانند جهت‬ ‫ثبت نام به ســاختمان تجاری مخابرات واقع در خیابان جانبازان‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر‪:‬‬ ‫بدهیهای دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫بوشهر به ‪ 497‬میلیارد تومان‬ ‫کاهشیافته است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان بوشهر‪ :‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬بدهیهای دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر از ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در حوزههای پرسنلی‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬دارو و خدماتی‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه گذشته به ‪ ۴۹۷‬میلیارد تومان کاهشیافته است‪ .‬دکتر‬ ‫حســن ملکی زاده در نشست پاســخگویی مدیران دستگاههای‬ ‫اجرایی استان بوشهر در سالن شهدای ایرنا اظهار داشت‪ :‬دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی بوشهر عقبماندگیهای زیادی معادل بیش از ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان در حوزه پرداختیهای کارکنان داشت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه گذشــته ‪ ۱۲‬مرحله اضافهکار نیروهای ستادی‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬مرحله اضافــهکار کارکنان بیمارســتانی‪ ۱۳ ،‬مرحله کارانه‬ ‫پزشکان و کارکنان و ‪ ۱۴‬ماه کارانه بهداشتی را پرداخت شد‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۳۹۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی بوشــهر افزود‪ :‬در این مدت ‪۳۹۰‬‬ ‫میلیــارد تومان جذب اعتبار صورت گرفتــه که ‪ ۱۷۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تومان ان ناشی از پی گیری استانی بود که موجب‬ ‫کاهش بدهی این دانشگاه شده است‪.‬‬ ‫مشکل مالی برای بیمارستانها مزید علت شده است‬ ‫دکتر ملکی زاده با بیان اینکه درامد بیمارستانهای بوشهر فقط‬ ‫‪ ۶۶‬درصــد هزینههای انها را تامیــن میکند افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه بیمارســتانها بهصورت خودگردان اداره میشوند و خود‬ ‫باید هزینهها را تامین کنند مشــکل مالی مزید علت شده است‬ ‫این در حالی اســت کــه همین تعرفهها نیز با تاخیر به دســت‬ ‫دانشگاه میرسد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد درامد بیمارستانها از درامدهای بیمهای است‬ ‫ملکی زاده با اشــاره به طرح خودگردانی بیمارســتانها گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس این طرح بیمارســتانها باید هزینههــای خود را با‬ ‫همین تعرفــه دولتی تامین کنند‪ .‬وی با بیان اینکه بخشــی از‬ ‫درامدهای بیمارســتانی ماحصل خود بیمارستانها و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫هم درامدهای بیمهای هستند گفت‪ ۱۰۶ :‬میلیارد تومان مطالبه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سازمانهای بیمهگر است‪.‬‬ ‫مطالبه ‪ ۸۱‬میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر‬ ‫از بیمه تامین اجتماعی‬ ‫وی با بیان اینکــه ‪ ۸۱‬میلیارد تومان از مطالبه دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی بوشــهر مربوط به بیمه تامین اجتماعی است که هنوز‬ ‫پرداختنشده است اظهار داشت‪ :‬اگر میزان مطالبه دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی بوشهر از ســازمانهای بیمهگر در اختیار دانشگاه باشد‬ ‫حوزه خدمتی ما تقویت میشود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫گزارش‬ ‫برنامه خدمات پس از فروش‬ ‫کاالهای سرمایه ای و بادوام‬ ‫وزارت صنعت ابالغ شد‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت‪ ،‬فراینــد جدید و‬ ‫راهبردهای اصلی برنامه ریزی و توســعه خدمات پس از‬ ‫فروش کاالهای ســرمایه ای و بادوام تولیدی و وارداتی‬ ‫در کشور را ابالغ کرد‪ .‬ســید رضا فاطمی امین در این‬ ‫ابالغیه با اشاره به بازطراحی ســاختار سازمانی‪ ،‬انجام‬ ‫تغییرات متناسب در نمودار ســازمانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و ایجــاد معاونت «تجارت و خدمات»‬ ‫بــا تمرکز بر توســعه کمی و کیفی ارائــه خدمات در‬ ‫کشور در ســطوح مختلف‪ ،‬به ویژه ارائه خدمات پس از‬ ‫فروش کاالهای ســرمایه ای و بادوام و به استناد قانون‬ ‫حمایــت از مصرف کنندگان و قانون حمایت از مصرف‬ ‫کننده خودرو و ایین نامه های مربوطه‪ ،‬فرایند جدید و‬ ‫راهبردهای اصلی برنامه ریزی و توســعه خدمات پس از‬ ‫فروش کاالهای سرمایه ای و بادوام تولیدی و وارداتی در‬ ‫کشور را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس ایــن ابالغیه کــه جایگزیــن ابالغیه های‬ ‫قبلی‪ ،‬از جملــه نامه شــماره ‪ 60/104545‬مورخ ‪12‬‬ ‫تیرماه ‪ 1398‬وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شــده‬ ‫اســت‪ ،‬همه الزامات برای اعمــال ضوابط خدمات پس‬ ‫از فروش بر اســاس مــاده (‪ )4‬قانون حمایت از مصرف‬ ‫کنندگان و قانون حمایــت از مصرف کنندگان خودرو‬ ‫و ایین نامه های مربوطه بر اســاس ساختار شناسنامه‬ ‫خدمــات پس از فروش (گارانتی) و همچنین شناســه‬ ‫کاال و شناسه رهگیری‪ ،‬در ســامانه های ذیربط اعمال‬ ‫می شود‪ .‬کاالهای مشمول الزام خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫برحســب نوع کاال توســط کمیته ای متشکل از معاون‬ ‫تجــارت و خدمــات (رئیس)‪ ،‬مدیــرکل دفتر خدمات‬ ‫فنی‪ ،‬مهندســی و نگهداری (دبیر)‪ ،‬نماینده ســازمان‬ ‫حمایــت مصرف کنندگان و تولیــد کنندگان‪ ،‬نماینده‬ ‫ســازمان توســعه تجارت و نمایندگان معاونت صنایع‬ ‫حمل و نقــل‪ ،‬معاونت صنایع عمومی و معاونت صنایع‬ ‫ماشین االت و تجهیزات حسب موضوع تعیین و اعالم‬ ‫می شــود‪ .‬همچنین ویژگی های الزم برای خدمات پس‬ ‫از فروش کاالهای مشــمول‪ ،‬نظیر شرایط خدمات پس‬ ‫از فروش کاالهای داخلی یا وارداتی‪ ،‬مدت زمان اعتبار‪،‬‬ ‫تعداد و تعهدات شــبکه خدمات‪ ،‬امتیــازات مورد نیاز‪،‬‬ ‫زیرســاخت های مورد نیــاز و الزام دارا بــودن نماینده‬ ‫رسمی از سوی این کمیته تعیین و اعالم می شود‪.‬‬ ‫مراحل بررسی و ارزیابی شرکت خدمات پس از فروش‬ ‫و شناسنامه گارانتی (خدمات پس از فروش) به صورت‬ ‫زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫‪ -1‬درخواســت ثبت شــده هر شــرکت در سامانه‬ ‫خدمات پــس از فروش‪ ،‬از حیث ارزیابــی قابلیت ها و‬ ‫زیرســاخت های در اختیار بر اساس ویژگی های تعیین‬ ‫شــده کمیته توســط دفتر خدمات فنی‪ ،‬مهندسی و‬ ‫نگهداری بررسی و نتیجه از طریق سامانه جامع گارانتی‬ ‫به اطالع متقاضی خواهد رسید‪ .‬گواهی نمایندگی های‬ ‫شرکت های خارجی نیز در چارچوب همین رویه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬پــس از تایید صالحیت شــرکت‪ ،‬دفتر خدمات‬ ‫فنی‪ ،‬مهندسی و نگهداری‪« ،‬شناسنامه خدمات پس از‬ ‫فروش» پیشنهادی متقاضی را از حیث زیرساخت های‬ ‫در اختیــار و خدمات پس از فــروش تضمین یا تعهد‬ ‫شده مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس اسناد و مدارک‬ ‫مورد نیاز و ظرفیت ارائه خدمات‪ ،‬نسبت به رد یا تایید‬ ‫درخواســت متقاضی اقدام می نمایــد‪ .‬برای این منظور‬ ‫دفتر مذکور می تواند از شرکت های بازرسی مورد تایید‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استفاده کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬صدور شناسه کاال و شناسه رهگیری برای کاالهای‬ ‫مشمول‪ ،‬مستلزم ثبت شناسنامه خدمات پس از فروش‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین ارائه دهندگان خدمات پس از فروش مکلف‬ ‫به سپردن ضمانت نامه بانکی متناسب با حجم فعالیت‬ ‫خود (طبق ضوابط اعالمی کمیته) به ســازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهند بود‪.‬‬ ‫در ارتباط با کاالهایی که به استناد قانون یا تشخیص‬ ‫کمیته‪ ،‬نمایندگی رســمی از تولید کننده جزء الزامات‬ ‫است‪ ،‬در صورت دارا بودن شروط زیر‪ ،‬نمایندگی رسمی‬ ‫احراز می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن قرارداد رسمی مستقیم یا غیرمستقیم با‬ ‫تولید کننده‪ ،‬که اصالت ان با تشخیص سازمان توسعه‬ ‫تجارت احراز می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائــه تعهــد خدمات پس از فروش‪ ،‬شــامل طی‬ ‫مراحــل مذکور در دســتورالعمل حاضــر‪ ،‬نظیر ثبت‬ ‫«شناســنامه خدمات پس از فروش» در سامانه‪ ،‬تامین‬ ‫شــبکه خدمات دهندگان و ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫در طول دوره تعهد و تضمین‬ ‫تبصره ‪ -1‬ضمانت مذکور نزد سازمان حمایت مصرف‬ ‫کنندگان و تولید کنندگان تودیع می شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سهشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪903‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫گفتگو با «ارین نژاد» مدیرعامل شرکت پخش داروی البرز‪:‬‬ ‫عدم اصالح قیمت دارو به کمبودها دامن می زند‬ ‫ارین نژاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت پخش داروی البرز با اشاره به اصالح‬ ‫قیمت انتی بیوتیک بعد از کمبودهای پیش امده گفت‪ :‬هنوز قیمت‬ ‫داروهای دیگر بر مبنای ارز نیمایی تغییر نیافته و این موضوع نگران‬ ‫کننده اســت‪ .‬شاید به نظر ســاده بیاید وقتی ارز از ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان به ارز نیمایــی تغییر یابد قیمت داروها هم مبتنی بر همین‬ ‫تغییر افزایش پیدا کند؛ چرا که حساب و کتاب ساده است و به نظر‬ ‫نمی رسد محاسبه تغییر نرخ ارز و اعمال تغییر در قیمت دارو ها کار‬ ‫دشواری باشد‪ .‬با این حال همین کار به نظر ساده از اواسط تیر ماه‬ ‫که برنامه اختصاص ارز ترجیحی به دارو متوقف شــد و جای ان را‬ ‫طرح دارویار گرفت تا یارانه دارو مستقیم به انتهای زنجیره یا همان‬ ‫مردم برسد طول کشیده است؛ این یعنی حداقل ‪ ۴‬ماه از حذف ارز‬ ‫ترجیحی می گذرد و هنوز مســئوالن نتوانسته اند یک قیمت ساده‬ ‫را اصالح کنند و به مشکالت حوزه تولید دارو خاتمه دهند‪.‬‬ ‫ادامه زیان دهی داروسازان و کمبودهای دارویی‬ ‫بر اســاس انچه قبل تر گفته شد شــرکت های داروسازی برای‬ ‫جلوگیری از زیان دهی به اجبار بعضی از خطوط تولید دارویی خود‬ ‫را متوقف کرده اند‪.‬‬ ‫اتفاقــی کــه در مورد داروی انتی بیوتیک هــم رخ داد و دیدیم‬ ‫چقدر کمبود در بازار ایجاد شــد و حاال با به روز رسانی قیمت ها‪،‬‬ ‫ســایه تعطیلی خطوط تولید فقط از ســر همین یک قلم دارو کنار‬ ‫رفته اما چالش در مورد داروهای دیگر که شــاید مصرف شــان به‬ ‫اندازه داروی انتی بیوتیک زیاد نباشــد ادامه دارد‪ .‬در این راســتا‬ ‫عقیل ارین نژاد‪ ،‬مدیرعامل شــرکت پخش داروی البرز در خصوص‬ ‫چالــش های صنعت و پخــش دارو توضیح می دهد‪ :‬قبل از اجرای‬ ‫طــرح دارویار و حذف ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی نیز چالش هایی در‬ ‫حوزه دارویی داشــتیم‪ .‬برای مثال تخصیص ارز در زمان مشخص‬ ‫و مناسبی انجام نمی شــد‪ .‬بنابراین همین تخصیص ارز ترجیحی‬ ‫کمبودهایی را در حوزه دارو ایجاد کرده بود اما باز هم با سیاســت‬ ‫گذاری هایی که می شد خیلی کمبودها در داروخانه ها و بیمارستان‬ ‫ها مشهود نبود‪.‬‬ ‫وی اضافه می کند‪ :‬با این حال وقتی طرح دارویار اجرایی شد و ارز‬ ‫دارو به نیمایی تغییر یافت و نیاز به افزایش قیمت بود از همان ابتدا‬ ‫دچار دو چالش شدیم‪ .‬دو معضلی که از ابتدای حذف ارز دارو قابل‬ ‫ماجرایپارتی بازی‬ ‫درتخصیصطبقاتتشویقیبافت های‬ ‫فرسودهتهرانچیست؟‬ ‫زینب مختاری‪ :‬چندی پیش مدیرعامل شرکت بازافرینی‬ ‫شهری ایران گفته بود در حالی که تعداد بناهای ناپایدار به ‪2.7‬‬ ‫میلیون واحد رسیده‪ ،‬طی ‪ 17‬سال گذشته تنها ‪ ۲۱۰‬هزار واحد‬ ‫پالک فرســوده احیا شده است‪ .‬رقمی که نشان می داد احیای‬ ‫بافت فرســوده با عقب ماندگی جدی روبروست‪ .‬شاید همین‬ ‫امار نگران کننده سبب شــده است که شورای عالی معماری‬ ‫و شهرســازی ایران از بسته جدید تشویقی برای احیای بافت‬ ‫فرسوده تهران رونمایی کند که بر اساس ان‪ ،‬تا دو طبقه تراکم‬ ‫تشویقی و معافیت از پرداخت عوارض برای نوسازی ساختمان ها‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬طرحی که البته مخاطرات بسیاری‬ ‫را برای بافت شهری به ویژه در تهران به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫افزایش جمعیت در جغرافیایی کوچک‬ ‫ان طــور که محمد ایینی معاون وزارت راه و شهرســازی‬ ‫پیشتر اعالم کرده بود‪ ،‬طبق بند یک این مصوبه‪ ،‬تراکم های‬ ‫تشــویقی موضوع این مصوبه به محالت یا نواحی که سرانه‬ ‫تامیــن خدمات عمومی انها حداقل بــه میزان کافی تامین‬ ‫نشده باشد تعلق نمی گیرد‪ .‬این در حالی است که هم اکنون‬ ‫نیز مناطقی از تهران که به عنوان بافت فرســوده شــناخته‬ ‫می شــوند با مشــکالت زیادی در حوزه خدمــات عمومی‬ ‫روبروســت‪ .‬امارها نشــان می دهد محــدوده قلمروی بافت‬ ‫فرســوده تهــران تنها ‪ 6.1‬درصد از کل مســاحت ‪ 70‬هزار‬ ‫هکتاری تهران است که ‪ 37‬درصد از جمعیت این کالن شهر‬ ‫را در خود جای داده اســت؛ این ارقام حاکی از تراکم باالی‬ ‫جمعیت در این محدوده اســت که شــامل مناطق ‪ 9‬تا ‪16‬‬ ‫می شــود‪ .‬حاال اما قرار اســت در قالب بسته تشویقی جدید‬ ‫برای نوسازی بافت فرسوده‪ ،‬بر تراکم جمعیت در این مناطق‬ ‫افزوده شود‪ .‬طی سال های اخیر نیز مسئوالن و برنامه ریزان‬ ‫شــهری‪ ،‬سیاست رشــد افقی و عمودی تهران را در دستور‬ ‫کار داشــته اند که البته نمی توان نام توســعه را بر ان نهاد؛‬ ‫سیاســتی که منجر بــه وضعیت بحرانــی ترافیک‪ ،‬کم ابی‪،‬‬ ‫تراکم باالی جمعیت‪ ،‬کمبود امکانات رفاهی و اموزشــی و‬ ‫عدم تناســب ان با جمعیت مناطق شــهری تهران و موارد‬ ‫دیگری از این دســت شده اســت‪ .‬اکنون نیز گفته می شود‬ ‫تراکم تشــویقی دو طبقه‪ ،‬عالوه بر تراکم قانونی تصریح شده‬ ‫در مقررات شهرســازی اســت که معنایی جز رشد عمودی‬ ‫ساختمان های مســکونی ان هم در محالت قدیمی با معابر‬ ‫باریک و غیراســتاندارد ندارد‪ .‬حاال در بسته جدید شورای‬ ‫عالی معماری و شهرســازی ایران‪ ،‬عالوه بر تراکم تشویقی‪،‬‬ ‫ایجــاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف هم به بهانه حمایت‬ ‫از کسب و کارهای خانگی گنجانده شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی بود؛ اول اینکه افزایش قیمت ها متناســب با تغییر نرخ‬ ‫ارز نبود‪ .‬در کنار این موضوع افزایش هزینه های دستمزد را داشتیم‬ ‫که خیلی مشهود بود‪ .‬همچنین سایر هزینه های تولید و سربار نیز‬ ‫در حدود ‪ ۶۰-۵۰‬درصد افزایش یافتند‪.‬‬ ‫از طرفی با توجه به اینکه از ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز قیمت انباشــته در‬ ‫حوزه دارو داشــتیم که به صنعت داده نشده بود اثرات حذف ارز ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی خود را به صنعت خیلی بیشتر نشان داد‪ .‬ارین‬ ‫نژاد با اشاره به اینکه بعد از تغییرات هزینه های تولید نیازمند یک‬ ‫به روز رســانی مناســب در قیمت های نهایی دارو بودیم ادامه می‬ ‫دهد‪ :‬مجموع افزایش قیمتی که برای دارو اعمال شد خوب و کافی‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫بنابراین بعضی از شــرکت ها در برخی از کاالها وارد زیان شدند‪.‬‬ ‫یکی از این داروها نیز همان انتی بیوتیک بود که قیمت مناســبی‬ ‫برای ان در نظر گرفته نشده بود و هشدارهایی نیز داده شده بود که‬ ‫شرکت ها نمی توانند با چنین قیمت هایی فعالیت کنند و تولید نه‬ ‫تنها صرفه اقتصادی ندارد بلکه زیان ده است‪.‬‬ ‫احتمال کمبود دارو در برخی از گروه های دارویی‬ ‫مدیرعامل شرکت پخش داروی البرز بیان می کند‪ :‬چالش دیگری‬ ‫که در صنعت دارو قابل پیش بینی بود مساله کمبود نقدینگی بود؛‬ ‫به هر حال شــرکت ها باید ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬برابر هزینه بیشتری را برای مواد‬ ‫اولیه پرداخت کنند و شاید یک امید هایی بود که با گشایش اعتبار‬ ‫در حوزه بانکی اوضاع بهتر شود که نشد و در عمل خریدها همچنان‬ ‫نقدی باقی ماند‪ .‬هر چند در حال حاضر در بخشــی از تولیدات به‬ ‫خصوص انتی بیوتیک مشکل قیمت حل شده و سازمان غذا و دارو‬ ‫مجوز به افزایش قیمت را داده اما همچنان در عمده کاالها با مشکل‬ ‫قیمت مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه می کند‪ :‬به عنوان کســی که در حــوزه توزیع دارو‬ ‫فعالیــت دارم می توانم بگویم مشــکل قیمت به خصوص در حوزه‬ ‫توزیــع نیز وجود دارد و مارجین شــرکت های توزیع کننده پایین‬ ‫اســت؛ برای نمونه قیمــت کاالی «ای وی ای جی» به عنوان یک‬ ‫محصول بیمارستانی حدود یک میلیون تومان بود که اکنون قیمت‬ ‫ان به ‪ ۵‬میلیون تومان افزایش یافته اســت و کل حاشــیه سودی‬ ‫که برای شــرکت پخش دیده اند ‪ ۴.۵‬درصد است‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫این اســت که هزینه این کاال باید نهایت تا دو ماه به تامین کننده‬ ‫پرداخت شود و از طرفی با توجه به شرایط نقدینگی بیمارستان ها‬ ‫و تاخیر زیاد در پرداخت معوقاتشان به طور حتم پرداخت ها زمان‬ ‫بر است یا در قالب تهاتر پرداخت می شود که این هم باز یک وقفه‬ ‫طوالنی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ارین نژاد ادامه می دهد‪ :‬لذا موضوع مارجین پایین شــرکت های‬ ‫پخش هم اگر حل شــود حتما به چرخه تامین دارو کمک خواهد‬ ‫کرد اما مشکل نقدینگی همچنان باقی است یعنی تنها وقتی تولید‬ ‫به سمت سود اوری حرکت کند و مارجین شرکت های پخش هم‬ ‫افزایش یابد به طور حتم مشــکل نقدینگی برطرف می شود‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به وعده هایی که دولت برای بهبود شرایط صنعت دارو داده‬ ‫است می افزاید‪ :‬قرار بر این بود که طی مصوبه ای بانک ها ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در قالب تســهیالت به صنعت پرداخت کنند که ان‬ ‫هم متاســفانه از ســوی بانک ها عملیاتی نمی شود‪ .‬اکنون درصد‬ ‫ناچیزی از مصوبه مالی دولت پرداخت شده است و طی جلساتی که‬ ‫با بانک ها گذاشته ایم می گویند این موضوع فقط یک مصوبه است‬ ‫و منابع ان برای بانک ها دیده نشده است‪.‬‬ ‫لذا با این شرایط نقدینگی و موضوع مارجین که همچنان به قوت‬ ‫خود باقی اســت در برخی از گروه های کاالیی پیش بینی کمبود‬ ‫های دارویی برای ماه های اینده می شــود که امیدوارم مسئوالن‬ ‫مربوطه فکری برای ان کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1182

روزنامه خوب 1182

شماره : 1182
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه خوب 1181

روزنامه خوب 1181

شماره : 1181
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه خوب 1180

روزنامه خوب 1180

شماره : 1180
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه خوب 1179

روزنامه خوب 1179

شماره : 1179
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه خوب 1178

روزنامه خوب 1178

شماره : 1178
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه خوب 1176

روزنامه خوب 1176

شماره : 1176
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!