روزنامه خوب شماره 855 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 855

روزنامه خوب شماره 855

روزنامه خوب شماره 855

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫محمد حسینی معاون رئیس جمهور‪:‬‬ ‫ دولت به دنبال توسعه‬ ‫خدمات بهداشتی و درمانی‬ ‫در مناطق محروم است‬ ‫محمد اسالمی ر ییس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫ تسهیل مسیر توسعه ‬ ‫با رفع کامل تحریم ها‬ ‫شنبه‪ 9‬مهرماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 855‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 4‬ربیع االول‪ 1 |1444‬اکتبر‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کال ‬ ‫سه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫دان‬ ‫شگا ههاازشن س همه‬ ‫بهبه‬ ‫حضو‬ ‫ری برگزار م صورت‬ ‫ی شود‬ ‫بانک مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫ صرفه جو یی ‪ 2‬میلیارد دالری‬ ‫در واردات کاالهای اساسی ‬ ‫با حذف ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫تاثیر کاهش قیمت یورو بر منابع ارزی صندوق توسعه ملی؛‬ ‫‪8‬‬ ‫حاجعلیاکبری‪،‬خطیبنمازجمعهتهران‪:‬‬ ‫امنیتایران‬ ‫قابلمسامحه‬ ‫نیست‬ ‫توسعه همکاری‬ ‫ایران و ژاپن در حوزه انرژی‬ ‫استارت خورد‬ ‫نش شخ‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر ت‬ ‫نش‬ ‫ر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫‪77851725‬‬ ‫ مدیریت ارزی بانک مرکزی‬ ‫باید اصالح شود‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس‪:‬‬ ‫ چرا اطالعات وام های‬ ‫ز یر ‪ 100‬میلیارد ‬ ‫افشا نمی شود؟‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫‪ ۴۴۴۴‬دقیقه مکالمه رایگان درون شهری با پرداخت ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪855‬‬ ‫اخبار‬ ‫محمد حسینی معاون رئیس جمهور‪:‬‬ ‫دولت به دنبال توسعه خدمات‬ ‫بهداشتی و درمانی در مناطق‬ ‫محروم است‬ ‫داراب‪-‬معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه‬ ‫دولت به دنبال توســعه خدمات بهداشــتی و درمانی‬ ‫در مناطق محروم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طرح ســامت محور‬ ‫بیمارســتان داراب به همین دلیل مورد توجه و اهتمام‬ ‫مســئوالن است‪ .‬محمد حســینی در حاشیه سفر یک‬ ‫روزه به داراب و بازدید از بیمارســتان در حال ساخت‬ ‫این شهرستان تاکید کرد‪ :‬در راستای بهره برداری از این‬ ‫بیمارســتان الزم است با برنامه ریزی و تامین اعتبارات‬ ‫مورد نیاز نســبت به اتمام پروژه اهتمام جدی داشــته‬ ‫باشیم‪ .‬معاون امور مجلس رئیس جمهور افزود‪ :‬پیشرفت‬ ‫فیزیکــی پروژه باید با تامین تجهیزات مورد نیاز همراه‬ ‫باشــد که بر اساس گزارش های ارائه شده این فرایند با‬ ‫پیشرفت مطلوبی در حال انجام است‪ .‬حسینی با تاکید‬ ‫بر اینکه باید تالش کرد تا هر چه ســریع تر امکان ارائه‬ ‫خدمات بهداشتی مطلوب به مردم منطقه داراب فراهم‬ ‫شــود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تالش داریم بــا همکاری و تعامل با‬ ‫عوامــل موثر و مرتبط نیز زمینــه افتتاح و بهره برداری‬ ‫از ایــن بیمارســتان را فراهم کنیم‪ .‬نماینــده داراب و‬ ‫زرین دشت در مجلس شــورای اسالمی هم در حاشیه‬ ‫ایــن بازدید با بیان اینکه توســعه مناطق کم برخوردار‬ ‫در همــه ابعاد به ویــژه حوزه بهداشــت و درمان نیز‬ ‫اهمیــت باالیی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامــات موثری در حوزه‬ ‫ســامت در مناطق محروم کشــور کلید خورده که در‬ ‫حال حاضر مجموعه بهداشــت و درمان در این راستا با‬ ‫تخصیص اعتبارات الزم و بکارگیری مشارکت اجتماعی‬ ‫نسبت به توسعه این زیرســاخت ها تالش جدی دارد‪.‬‬ ‫محمدجواد عســکری با تاکید بر اینکه فرایند اجرایی‬ ‫پروژه بیمارســتان در حال ساخت داراب در قالب یک‬ ‫برنامــه زمان بندی با اعتبارات مــورد نیاز در حال اجرا‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬طبق برنامه زمان بندی این پروژه تا پایان‬ ‫سال جاری این بیمارستان به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫جزئیات سفر ایرانی ها به قطر‬ ‫برای جام جهانی‬ ‫وزیر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬ایرانی ها می توانند صبح با‬ ‫استفاده از کشتی کروز به قطر مسافرت کنند و بازی مورد‬ ‫نظرشان را تماشــا کنند و شب به کشور برگردند‪ .‬رستم‬ ‫قاسمی در حاشیه امضای تفاهمنامه های همکاری میان‬ ‫بخش های مختلف این وزارتخانه و وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی گفت‪ :‬یکی از تفاهمنامه هایی‬ ‫که به امضا رســید‪ ،‬در حوزه گردشگری دریایی است که‬ ‫از مهمترین معیارهای حوزه گردشــگری می تواند باشد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی افزود‪ :‬تفاهمنامه ی دیگر مربوط به‬ ‫زمین های مورد نیاز سرمایه گذاران در حوزه گردشگری بود‬ ‫که تصمیم گرفته شــد با معرفی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫همکاری الزم صورت بگیرد و تفاهمنامه سوم نیز ساخت‬ ‫هتل های فرودگاهی بود‪ .‬قاسمی همچنین درباره میزان‬ ‫امادگی طرف قطری برای استفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫در نــاوگان حمــل و نقل هوایــی و دریایی ایــران برای‬ ‫جابه جایی مســافران در ایام جام جهانی فوتبال‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫نظر تعداد پرواز تقریباً محدودیتی نداریم و با قطری ها به‬ ‫توافق رسیده ایم‪ .‬ان ها برای لندینگ یک هواپیما در ایام‬ ‫جام جهانی حدود ‪ ۱۰‬هزار دالر دریافت می کنند‪ ،‬ولی این‬ ‫رقم برای ایران تقریباً مجانی شــده است و پولی دریافت‬ ‫نمی کنند‪ .‬وزیر راه و شهرســازی افزود‪ :‬برای جابه جایی‬ ‫هموطنانی که قصد تماشــای مسابقات جام جهانی را در‬ ‫قطر دارند‪ ،‬محدودیتی نداریم و پیش بینی شده با سفر به‬ ‫قطر همراه مسئوالن وزارت ورزش و جوانان دو نمایشگاه‬ ‫در زمینه گردشگری و صنایع های تک در ان ایام در جنوب‬ ‫کشور برگزار شــود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این‬ ‫ســوال که طرف قطری عنوان کرده است به شرط اقامت‬ ‫‪ ۳‬روز در قطر بلیت بازی های جام جهانی را به متقاضیان‬ ‫ایرانی می فروشد‪ ،‬گفت‪ :‬ایرانی ها می توانند صبح با استفاده‬ ‫از کشــتی کروز به قطر مســافرت کنند و بــازی مورد‬ ‫نظرشان را تماشا کنند و شب به کشور برگردند‪ .‬همچنین‬ ‫تماشــاگران خارجی می توانند با استفاده از هواپیماهای‬ ‫شاتل ما و انتخاب کیش به عنوان محل اقامت شان‪ ،‬بازی‬ ‫مورد نظرشان را تماشا کنند و به کشور مبدا خود برگردند‪.‬‬ ‫محمد رضا بیدخام مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه تعرفه های مخابراتی ‪ ۱۲‬سال تغییر نکرده است اظهار کرد ‪ :‬این طرح برای سایر مراکز استان ها‪ ۱۵ ،‬هزار‬ ‫تومان و ‪ ۳۳۳۳‬دقیقه مکالمه رایگان و سایر شهرها‪ ۱۰ ،‬هزار تومان و ‪ ۲۶۶۶‬دقیقه مکالمه رایگان اجرا شد‪ .‬دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن‬ ‫ثابت در راستای حداقل جبران هزینه نگهداری از خطوط تلفن ثابت است‪ .‬بیدخام افزود‪ :‬خطوط مشتریان با هر مبلغ صورت حساب‪ ،‬در صورت عدم پرداخت در دو دوره متوالی قطع‬ ‫وحداقل اعتبار مکالمه مبلغ یک میلیون ریال یا میانگین سه دوره اخر برای کارکردهای باالتر در نظر گرفته می شود و در صورت رسیدن به حد اعتبار توسط زیر سیستم اعتباری و‬ ‫هوشمند قطع می شود‪.‬‬ ‫چالش نهضت ملی مسکن از مالکیت اراضی تا تامین هزینه اماده سازی‬ ‫بــا توجه به عدم تعادل در بازار مســکن و افزایــش نرخ خرید و‬ ‫اجاره‪ ،‬ضرورت داشــت تا دولت برای تامین سرپناه مردم به ساخت‬ ‫واحدهای مســکونی با زیرساخت های رفاهی در چارچوب قوانین و‬ ‫مقررات اقدام کند‪ .‬از این رو به موازات برنامه انبوه ســازی مســکن‬ ‫در دولت های پیشــین‪ ،‬طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم‬ ‫کلیــد خورد تا دولت بتواند عالوه بر تحقق جهش تولید مســکن و‬ ‫قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن‪ ،‬با ارائه انواع‬ ‫امکانات و مشوق ها از جمله ارائه زمین ارزان قیمت شرایط خانه دار‬ ‫شــدن عده کثیری از مردم را تسهیل کند‪ .‬در چشم انداز طرح ملی‬ ‫مســکن قرار است تا سال ‪ ۱۴۰۴‬بالغ بر ‪ ۴‬میلیون مسکن در کشور‬ ‫ســاخته و تحویل متقاضیان شــود اما در خــال اجرای این طرح‬ ‫عظیم مشکالتی مطرح است که از مهمترین ان ها می توان به عدم‬ ‫شفاف سازی دولت برای پرداخت سهم مردمی در ساخت و ساز این‬ ‫واحدها اشــاره کرد‪ .‬در این ارتباط یکی از واجدان شرایط دریافت‬ ‫واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن اظهار کرد‪ :‬هم اکنون که روند‬ ‫ثبت نام ما تمام و ‪ ۲‬قسط از تقسیط کل نهضت ملی مسکن پرداخت‬ ‫شــده است‪ ،‬هنوز نهادهای مسئول سهم اورده واجدان شرایط را از‬ ‫کل مبلغ ســاخت و اجرا مشــخص نکرده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬االن ما‬ ‫نمی دانیم باید برای تامین اورده چه برنامه ای داشــته باشیم یا به‬ ‫اخذ چه مبلغ تسهیالت بانکی اقدام کنیم تا بتوانیم سهم خود را از‬ ‫ساخت واحد مسکونی پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی استان اردبیل در این رابطه گفت‪ :‬سهم‬ ‫اورده مردم از ســوی وزارت راه و شهرســازی حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون تومان براورد شــده است که بر این اساس مردم موظف به‬ ‫پرداخت قسط های خود هستند تا عملیات اجرایی واحدها با شتاب‬ ‫قابل قبولی پیش رود‪ .‬با اذعان به اینکه هزینه ساخت هر متر خانه‬ ‫هم اکنون چیزی حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬میلیون تومان براورد می شود با لحاظ‬ ‫تورم و گرانی مصالح ســاختمانی و همچنین طی پروسه ساخت و‬ ‫بهره بــرداری از طرح نهضت ملی در کل کشــور باید هر چه زودتر‬ ‫اورده قطعی مردم در این طرح مشخص و اعالم شود‪.‬‬ ‫نبود تسهیالت مشخص برای حمایت از مشموالن‬ ‫واضح اســت که برای بهره مندی دولت از اورده مردمی در اجرای‬ ‫نهضت ملی مســکن‪ ،‬باید یک سری تسهیالت و شرایط اسان برای‬ ‫افرادی که توان پرداخت ســهم اورده خود را ندارند در نظر گرفته‬ ‫شــود‪ ،‬اما این موضــوع نیز همچنان در هالــه ای از ابهام بوده و در‬ ‫بسیاری از شهرهای کشور توجهی به ان نمی شود‪.‬‬ ‫جمعیت هدف در نهضت ملی مسکن عموماً افرادی از دهک های‬ ‫‪ ۱‬تا ‪ ۵‬هســتند که طبیعتاً توان مالی و منابع درامدی خوبی برای‬ ‫پرداخت اورده ندارند و از طرفی بســیاری از مردم اخذ وام مسکن‬ ‫را برای پرداخت رهن و اجازه بســیار راحت تر از پرداخت اورده در‬ ‫نهضت ملی مسکن می دانند‪.‬‬ ‫علی شــعبانی‪ ،‬کارشــناس مسکن و ســاختمان گفت‪ :‬با شرایط‬ ‫ســختی که در طرح نهضت ملی مســکن پیش روی مشموالن قرار‬ ‫دارد بســیاری از واجدان شرایط شــاید تا اتمام طرح و بهره برداری‬ ‫کامل صبور نبوده و نسبت به واگذاری مالکیت واحد مسکونی خود‬ ‫اقدام کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه فصل کاری امسال در‬ ‫برخی استان ها همانند اردبیل کوتاه است و عملیات اجرایی نهضت‬ ‫ملی مسکن در برنامه ساالنه با مشکالت و چالش هایی مواجه شود‬ ‫ضــرورت دارد با در نظر گرفتن این موارد تکلیف مشــموالن طرح‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس همچنین خاطرنشــان کرد‪ :‬یکــی از چالش های‬ ‫اساسی پیش روی طرح نهضت ملی مسکن تغییر کاربری اراضی و‬ ‫تعیین مالکیت اراضی است که دولت باید در تمام مراکز با ساز و کار‬ ‫واحد نســبت به رفع چنین چالش هایی اقدام کند‪ .‬شعبانی با تاکید‬ ‫بــر تصرفی بودن برخی اراضی و وجــود معارضان در خالل تعیین‬ ‫مالکیت اراضی اذعان کرد‪ :‬در برخی از شهرها اراضی مورد نیاز برای‬ ‫ساخت نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف نشده است و در برخی نیز‬ ‫مشکالت حقوقی مانع اغاز عملیات اجرایی می شود‪.‬‬ ‫تعلل چند ماهه در تامین اراضی و تعیین مالکیت‬ ‫علی رغم گذشــت ماه هــا از اغاز اجرای نهضت ملی مســکن این‬ ‫طرح در نقاط مختلف کشور با محدودیت‪ ،‬مشکالت و کمبودهایی‬ ‫مواجه اســت که یکی از این مشکالت در اردبیل تامین زمین مورد‬ ‫نظر برای احداث و ســاخت مسکن اســت‪ .‬تعلل ‪ ۹‬ماهه مسئوالن‬ ‫راه و شهرســازی استان اردبیل در تامین و تحویل زمین برای اغاز‬ ‫ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی و جهش تولید نه تنها داد‬ ‫متقاضیان و ثبت نام شدگان را دراورده بلکه پیگیری رسانه ها را نیز‬ ‫در باب تاخیر و تعلل تحویل زمین در این حوزه برانگیخته اســت‪.‬‬ ‫در حالی که قرار بود در قالب طرح نهضت ملی مســکن ساالنه در‬ ‫کشور یک میلیون و در استان اردبیل نیز عملیات ساخت واحدهای‬ ‫مسکونی بر اساس ســهمیه ابالغی در طول سال محقق شود اما با‬ ‫گذشــت یک سال از عمر دولت سیزدهم نه تنها وعده یک ساله در‬ ‫احداث واحد مسکن تحقق پیدا نکرده بلکه هنوز این طرح در مرحله‬ ‫تامین زمین با مشــکالت و دغدغه های جدی روبه رو شده و به نظر‬ ‫می رسد مسئوالن با اتمام فصل کاری باید در این زمینه چاره جویی‬ ‫اساسی را انجام دهند‪ .‬در استان اردبیل در قالب نهضت ملی مسکن‬ ‫بیــش از ‪ ۹۴‬هــزار نفر ثبت نام کرده بودند کــه بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫متقاضیان مربوط به مرکز اســتان بوده و قرار بود با تامین زمین و‬ ‫پرداخت تسهیالت ساخت و ساز مسکن برای گروه های مختلف اغاز‬ ‫شود که متاسفانه این پروژه ها به سرانجام نرسیده است‪.‬‬ ‫الگوی ساخت نهضت ملی مشابه مسکن مهر خواهد بود؟‬ ‫یکــی دیگر از دغدغه های مردم در ایــن روزها نگرانی از کیفیت‬ ‫واحد مســکونی خود در طرح نهضت ملی مسکن است طوری که‬ ‫عده ای از تشــابه این طرح با مسکن مهر ابراز نگرانی می کنند‪ .‬اگر‬ ‫الگوی ســاخت نهضت ملی مســکن همانند واحدهای مسکن مهر‬ ‫باشــد هیچ تضمینی به دوام این ســازه ها نخواهد بود از طرفی هم‬ ‫نارضایتی ‪ ۴‬میلیون خانواده را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫طاهره عبدی پور‪ ،‬یکی از صاحبان امتیاز نهضت ملی مسکن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کیفیت خانه خریداری شــده چه به نرخ پایین یا باال برای ما‬ ‫اهمیت دارد و انتظار داریم کیفیت واحدهای مسکونی نهضت ملی‬ ‫مسکن همانند مجتمع های مسکن مهر نباشد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر مشــکالت اجرایی که هم اکنون در روند عملیاتی کردن نهضت‬ ‫ملی مسکن است اگر مصالح ساختمانی با کیفیت پایین در ساخت‬ ‫واحدها به کار برده شود سرمایه مردم هیچ خواهد شد‪.‬باید در نظر‬ ‫داشت که عالوه بر مکان یابی مناسب در انتخاب اراضی نهضت ملی‬ ‫مسکن ســاز و کارهای برای اجرایی کردن زیرساخت های کافی در‬ ‫مناطق مختلف نیز در نظر گرفته شــود تــا محرومیت از خدمات‬ ‫رفاهی و اجتماعی ســاکنان مجتمع های مســکن مهر را در خالل‬ ‫نهضت ملی مسکن شاهد نباشیم ‪.‬‬ ‫دغدغه مردم؛ از بهانه جویی ها‬ ‫تا عدم ساماندهی وضعیت جمعیت هدف‬ ‫یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن با اشاره به وعده های‬ ‫امــروز و فردای مســئوالن برای تامین زمین مــورد نیاز ان هم به‬ ‫صورت رایگان برای احداث مسکن اظهار کرد‪ :‬نه تنها در این زمینه‬ ‫اقدامی نشــده بلکه وعده یک ماهه مســئوالن بیش از ‪ ۷‬ماه است‬ ‫که در ســال جاری به تاخیر افتاده و به اشــکال مختلف دغدغه و‬ ‫نگرانی ما غفلــت و بی توجهی در این حوزه و عدم تحویل به موقع‬ ‫واحدهای مســکونی اســت‪ .‬احمد ســربنده لو تصریح کرد‪ :‬در یک‬ ‫ســال اخیر که از طرح نهضت ملی مســکن سپری شده‪ ،‬در استان‬ ‫اردبیل برخالف ســایر مناطق مســئوالن تنها به شعار و وعده های‬ ‫بی سرانجام بســنده کردند و هیچ اقدام عملی برای تامین زمین و‬ ‫مقدمات کار در احداث واحدهای مســکونی شروع نشده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تکمیل واحدهای مسکونی احداثی در سه سال اخیر در قالب‬ ‫اقدام ملی بهانه ای برای مســئوالن شده و مدام از افتتاح و تکمیل‬ ‫ان ســخن به میان می اورند در حالی که طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫به عناوین مختلف کنار گذاشته شده و هیچ اقدامی برای ساماندهی‬ ‫ثبت نام کنندگان در ‪ ۶‬ماهه امسال انجام نشده است‪.‬‬ ‫این متقاضی طرح نهضت ملی مســکن‪ ،‬تــورم و گرانی ها را مایه‬ ‫نگرانــی در احداث‪ ،‬تکمیل و تحویل این واحدها اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫با گذشــت ‪ ۶‬ماه از سال و شــروع فصل سرما بعید به نظر می رسد‬ ‫در نیمه دوم سال امکان اغاز عملیات احداث واحدهای نهضت ملی‬ ‫مسکن در اردبیل مهیا باشــد‪ .‬دیگر متقاضی مسکن که در سامانه‬ ‫ثبت نام کرده و بیش از ‪ ۶‬ماه اســت منتظر اولویت بندی و ارســال‬ ‫پیامک برای انعقاد قرارداد اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬وعده مسئوالن‬ ‫تنها در حد شعار و روی کاغذ باقی مانده و هیچ اقدامی برای تحویل‬ ‫زمین و دریافت مبلغ اولیه برای احداث واحد مسکونی انجام نشده‬ ‫است‪ .‬امنه ســاداتی بیان کرد‪ :‬در حالی که در بسیاری از استان ها‬ ‫طرح نهضت ملی مســکن با ســرعت به پیش مــی رود‪ ،‬در اردبیل‬ ‫تامین زمین در گام اول با مشکلی جدی روبه رو شده و بعید به نظر‬ ‫می رسد در نیمه دوم سال امکان شروع عملیات احداث فراهم اید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما ‪ ۶‬ماه فصل کاری را به سرعت و به راحتی از دست‬ ‫داده ایم و مسئوالن راه و شهرسازی تنها در مراجعات مکرر به وعده‬ ‫و وعید بسنده کرده و از زبان مدیرکل بارها شنیده ایم که ظرف یک‬ ‫ماه اینده زمین تحویل داده خواهد شــد در حالی که هنوز معلوم‬ ‫نیست یک ماه وعده داده شده کی به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫عدم تامین اورده بزرگترین خال‬ ‫در مسیر نهضت ملی مسکن‬ ‫حاال در کنار تمام مشکالت خرد و کالن طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫اصلی ترین مشــکلی که از ســوی طرف دولتی مطرح می شود عدم‬ ‫همکاری مردم در تامین اورده این طرح است‪ ،‬اما باید توجه داشت‬ ‫کــه در صورت عدم رفع ابهام برای مردم و نبود تســهیالت کارامد‬ ‫هیچ تالشــی عم ً‬ ‫ال از ســوی جمع کثیری از جمعیت هدف انجام‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫معاون مســکن و ساختمان راه و شهرســازی اردبیل اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون بزرگترین مشــکل در مسیر تحقق نهضت ملی مسکن در‬ ‫استان اردبیل تامین اورده است که در مجموع تا به امروز ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از کل اورده تامین شــده است ‪ .‬محمد زارع حسین زاده با تاکید بر‬ ‫همکاری مردم تصریح کرد‪ :‬در شــهرهایی کــه وعده تحویل واحد‬ ‫مســکونی بالغ بر ‪ ۲‬هزار واحد بوده است تا به امروز تنها ‪ ۲۵۰‬نفر‬ ‫اقدام به واریز اورده کردند و در صورتی که مردم همکاری مضاعف‬ ‫نداشته باشند قطعاً در قضاوت ها مقصر طرف دولتی خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر از مجموع ‪ ۱۸۰‬هکتار برای احداث نهضت‬ ‫ملی مسکن ‪ ۱۳۰‬هکتار توافق شده است که رایزنی برای ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫مابقی نیز ادامه دارد‪ .‬معاون مســکن و ســاختمان راه و شهرسازی‬ ‫اســتان همچنین خاطرنشــان کرد‪ :‬با همکاری استانداری و همت‬ ‫مضاعف راه و شهرسازی امید داریم تا پایان مهر ماه ‪ ۱۴۰۱‬مشکل‬ ‫تامین زمین برای نهضت ملی مســکن در اردبیل برطرف شــود اما‬ ‫تــا ان موقع مردم باید اورده خود را به صورت صد درصدی تامین‬ ‫کرده باشــند‪ .‬در حالی با اتمام فصل کاری و شروع سرما و نامساعد‬ ‫بودن شــرایط جوی در اردبیل گروه های مختلف نگران اغاز احداث‬ ‫نهضت ملی مســکن هستند که هنوز از تعیین تکلیف زمین واگذار‬ ‫شده برای اغاز عملیات نهضت ملی مسکن خبری نیست و وعده ‪۲‬‬ ‫ماه پیش معاون عمرانی و مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در‬ ‫جمع خبرنگاران برای تعیین تکلیف زمین هنوز به سرانجام نرسیده‬ ‫و بعید است در ماه های اینده این کار به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫صرفه جویی ‪ 2‬میلیارد دالری در واردات کاالهای اساسی با حذف ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫تهران‪ -‬ایرنا‪ -‬امار بانک مرکزی نشان می دهد در نیمه نخست‬ ‫امسال با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬صرفه جویی ‪ ۲‬میلیارد دالری‬ ‫در تامین ارز واردات کاالهای اساسی به کشور محقق شده است‬ ‫و در مقابل‪ ،‬شــاهد بازگشــت رونق به تولید کاالهای اساسی و‬ ‫محصوالت کشــاورزی هســتیم‪ .‬مصطفی قمری وفا سخنگوی‬ ‫بانک مرکزی روز جمعه در رشته توئیتی که در حساب کاربری‬ ‫خود منتشر کرد‪ ،‬نوشت‪ :‬با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫همانطــور کــه انتظار می رفت شــاهد کاهش قابــل توجه در‬ ‫تقاضای ارز برای واردات کاالهای اساسی بوده ایم‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫بررســی امار تامین ارز کاالهای اساسی در ‪ ۶‬ماهه نخست سال‬ ‫نشــان می دهد که نزدیک به ‪ ۲‬میلیــارد دالر کاهش تقاضای‬ ‫ارز نســبت به مدت مشابه سال گذشــته وجود داشته و این به‬ ‫رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کاالهای‬ ‫اساســی در نتیجه تحوالت بین المللی از جمله جنگ روسیه و‬ ‫اوکراین باعــث افزایش تقاضای ارز بــرای واردات این اقالم در‬ ‫تمامی کشــورها شده است‪ .‬قمری وفا افزود ‪ :‬به عبارت دیگر‪ ،‬در‬ ‫حالــی که تحوالت بین المللی در همه کشــورهای وارد کننده‬ ‫کاالهای اساسی موجب فشار به سمت تقاضای منابع ارزی شده‪،‬‬ ‫در ایران با سیاســت حذف ارز ترجیحی نه تنها شــاهد افزایش‬ ‫تقاضا نبوده ایم‪ ،‬بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده اســت‪ .‬در عین‬ ‫حــال‪ ،‬افزایش بهای نفت و فراورده هــای نفتی موجب تقویت‬ ‫درامدهای صادراتی کشــور و افزایش عرضه ارز در بازار شــده‬ ‫اســت‪ .‬ســخنگوی بانک مرکزی در پایان گفت‪ :‬در نتیجه این‬ ‫اقدامات‪ ،‬شــاهد رقابت میان صادرکنندگان برای فروش ارز در‬ ‫بازار نیما هســتیم به نحوی که تامین ارز در بازار نیما از حدود‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد یورو در ‪ ۶‬ماهه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬به نزدیک به‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد یورو در سال جاری رسیده است‪ .‬یکی از ادله دولت‬ ‫سیزدهم برای حذف رانت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬وجود حجم عظیم‬ ‫تقاضای کاذب برای واردات کاالهای اساسی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بود چراکه بخش قابل توجهی از کاالهای اساســی وارداتی با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬به کشورهای همســایه قاچاق می شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬قاچاق داخلی محصوالت وارداتی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم به‬ ‫شــدت رایج بود به طوری که ذرت وارداتی به جای رسیدن به‬ ‫دامداری ها و مرغداری ها سر از کارخانجات کیک و شیرینی در‬ ‫می اورد یا گندم خبازی به مصارف صنعتی می رسید‪ .‬همچنین‬ ‫با سرکوب بخش تولید محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی با‬ ‫تخصیص رانت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردکنندگان‪ ،‬سهم واردات‬ ‫از تامیــن تقاضای داخلی روز به روز بیشــتر می شــد‪ .‬با حذف‬ ‫رانت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم قاچاق کاالهای اساســی به خارج از‬ ‫مرزها متوقف شــد و هم صرفه واردات نسبت به تولید داخل به‬ ‫شــدت کاهش یافت‪ .‬درنتیجه این اقدام دولت سیزدهم‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای واردات کاالهای اساســی به شــدت افت کرد و در مقابل‪،‬‬ ‫با حمایت دولت از بخش تولید‪ ،‬شــاهد بازگشــت امیدواری به‬ ‫این بخش بودیم‪ .‬به عنوان مثال در تولید گندم در ســال جاری‬ ‫شاهد افزایش ‪ ۶۰‬درصدی خرید تضمینی نسبت به سال گذشته‬ ‫بودیم که سبب کاهش حداقل ‪ ۳‬میلیونی نیاز کشور به واردات‬ ‫این محصول اساسی شده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫یک زلزله شناس سوئدی به نام بجورن لوند‪ ،‬اعالم کرد که مطمئن است لرزه های ثبت شده در نزدیک محل نشتی خطوط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به نورداستریم ‪ 1‬و ‪ 2‬ناشی از انفجار‬ ‫بوده اســت‪ ،‬نه زلزله یا رانش زمین‪ .‬وی که در مرکز ملی لرزه نگاری سوئد واقع در دانشگاه اوبساال فعالیت می کند گفت که داده های لرزه نگاری که توسط وی و همکارانش در حوزه اسکاندیناوی‬ ‫جمع اوری شده نشان می دهد که انفجارها باالی بستر دریا و نه زیر بستر ان رخ داده است‪ .‬روز گذشته به یکباره سه مورد نشتی در دو خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به نورداستریم ‪ 1‬و‬ ‫‪ 2‬شناسایی شد‪ .‬با وجود اینکه جریان انتقال گاز در این دو خط لوله متوقف است‪ ،‬اما این خطوط لوله حاوی گاز بوده و هم اکنون این گاز در حال خروج از این خط لوله است‪ .‬هنوز هیچ منبع رسمی‬ ‫درباره علت این نشتی ها اظهارنظر نکرده است‪.‬‬ ‫درخواست روسیه در نشست بعدی اوپک پالس چیست؟‬ ‫منابع اگاه می گویند‪ ،‬روســیه احتماال در نشست بعدی گروه اوپک‬ ‫پالس در هفته بعد پیشنهاد می کند تا این گروه تولید خود را حدود‬ ‫یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد‪ .‬رویترز به نقل از یک منبع اگاه‬ ‫نوشــت‪ ،‬روسیه احتماال در نشســت بعدی این گروه در ماه اکتبر‪ ،‬به‬ ‫اوپک پالس پیشنهاد می کند تا تولید نفت را حدود یک میلیون بشکه‬ ‫در روز کاهش دهد‪.‬‬ ‫نشست ‪ 5‬اکتبر اوپک پالس در حالی برگزار می شود که قیمت نفت‬ ‫کاهش یافته و بازار‪ ،‬ماه ها با بی ثباتی روبرو بوده است؛ به طوری که‬ ‫این شــرایط عربستان را بر ان داشت تا بگوید که این گروه می تواند‬ ‫تولید را بیشتر کاهش دهد‪ 4 .‬منبع اگاه به رویترز گفتند‪ ،‬گفت و گوها‬ ‫میان وزرای این گروه در اســتانه نشســت هفته بعد هنوز اغاز نشده‬ ‫است‪ .‬اوپک پالس که شــامل کشورهای عضو اوپک و هم پیمانانش‬ ‫نظیر روســیه است‪ ،‬با وجود فشــارهای امریکا برای کاهش تولید به‬ ‫منظور کاهش قیمت نفت‪ ،‬از این کار سرباز زدند‪ .‬قیمت نفت در این‬ ‫ماه به علت نگرانی در مورد اقتصاد جهان و افزایش ارزش دالر امریکا‬ ‫به علت باال بردن نرخ بهره از سوی فدرال رزرو‪ ،‬به شدت کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬قیمت نفت برنت که در روز گذشــته به علت وقوع طوفان در‬ ‫خلیج مکزیک و کاهش تولید‪ ،‬افزایش یافته بود امروز نیز با انتشار خبر‬ ‫احتمال درخواســت روسیه برای کاهش تولید اوپک پالس‪ ،‬باال رفت‪.‬‬ ‫به نوشــته این گزارش‪ ،‬تاثیر هرگونه توافق اوپک پالس برای کاهش‬ ‫تولید احتماال با عدم توانایی بسیاری از اعضای این گروه برای تولید به‬ ‫میزان مورد توافق‪ ،‬کاهش می یابد‪ .‬اوپک پالس در ماه اگوست‪3.58 ،‬‬ ‫میلیون بشکه در روز کمتر از هدف تعیین شده برای اعضا تولید داشت‬ ‫زیرا اعضا به علت تحریم و عدم سرمایه گذاری با چالش روبرو هستند‪.‬‬ ‫احسان عبدالجبار‪ ،‬وزیر نفت عراق روز دوشنبه گفت اوپک پالس در‬ ‫حال رصد وضعیت قیمت ها هســتند و می خواهند بازارها را متوازن‬ ‫کنند‪ .‬بانک جی پی مــورگان در اوایل ماه جاری اعالم کرد‪ ،‬احتماال‬ ‫اوپک پالس نیازمند مداخله برای کاهش بیش از یک میلیون بشــکه‬ ‫در روز باشــد تا « از روند کاهشی قیمت نفت را جلوگیری و بازارهای‬ ‫فیزیکی و کاغذی که به نظر می رســد ارتباطشــان از یکدیگر قطع‬ ‫شده باشد‪ ،‬مجددا تنظیم کند‪ ».‬جیوانی استاونو‪ ،‬تحلیلگر بازار گفت‪:‬‬ ‫«تنها یک کاهش تولید توســط اوپک پالس می تواند حرکت منفی‬ ‫(کاهشی قیمت) را در کوتاه مدت بشکند‪ ».‬روسیه برای حفظ تولید‬ ‫نفت به علت تحریم های غرب علیه بخش انرژی و مالی ان با چالش‬ ‫مواجه است‪ .‬کشورهای صادرکننده نفت خام و هم پیمانانش موسوم‬ ‫به اوپک پالس‪ ،‬با شروع همه گیری کرونا به علت کاهش تقاضا‪ ،‬میزان‬ ‫تولید خود را حدود ‪ 10‬میلیون بشکه در روز کاهش دادند‪ ،‬این گروه‬ ‫بــا بهبود تقاضا به تدریج این کاهــش تولید را کم کردند‪ .‬با درگیری‬ ‫نظامی روســیه و اوکراین و تحریم های غرب علیه مســکو‪ ،‬امریکا با‬ ‫هدف کاهش قیمت نفت تالش کرد تا عربستان و امارات را متقاعد کند‬ ‫تولید خود افزایش دهند اما این دو کشور تمایلی برای انجام این کار‬ ‫ندارند‪ .‬سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) و هم پیمانانش‬ ‫موســوم به اوپک پالس تصمیم گرفتند تا در ماه سپتامبر ‪ 100‬هزار‬ ‫بشکه در روز دیگر تولید خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫توافق وزیر نفت ایران و وزیر امورخارجه ژاپن بر توسعه همکاری های دو طرف‬ ‫وزیر نفت ایــران در دیدار با وزیر امورخارجه ژاپن بر توســعه‬ ‫همکاری ها میان دو کشــور تاکید کــرد‪ .‬توافق وزیر نفت ایران و‬ ‫ وزیر امورخارجه ژاپن بر توسعه همکاری های دو طرفجواد اوجی‬ ‫در دیدار با یوشیماســا هایاشــی ضمن ابراز خرســندی از سفر‬ ‫به کشــور زیبای ژاپن برای شــرکت در ایین یادبود شینزو ابه‪،‬‬ ‫نخســت وزیر سابق این کشــور و ادای احترام و عرض تسلیت به‬ ‫مــردم‪ ،‬دولت ژاپن و خانواده وی اظهــار کرد‪ :‬این فرصت را پیدا‬ ‫کردم که در نشست وزارتی شــراکت سبز اسیا (‪)AGGPM‬‬ ‫شرکت کرده و با جمعی از برجسته ترین شرکت های ژاپنی فعال‬ ‫در بخش هــای مختلف صنعت نفت گفت وگو کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫دولت جدید برنامه جامعی برای توسعه صنعت نفت با پیش بینی‬ ‫جذب ‪ ۱۶۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری در هشت سال و رساندن‬ ‫سطح ظرفیت تولید نفت به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه در روز‬ ‫و تولیــد گاز طبیعی به یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون مترمکعب در‬ ‫روز طراحی شده است‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه ایران می تواند نقش‬ ‫مهمــی در تامین انرژی ژاپن ایفا کنــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫سطح همکاری های اقتصادی دو کشور در سطح شایسته نیست‪.‬‬ ‫شرکت های ژاپنی بسیار در ایران خوشنام هستند و این سرمایه‬ ‫ارزشــمندی برای توسعه همکاری ها میان دو کشور است‪ .‬اوجی‬ ‫ضمن اشــاره به اینکه ایران از سوی یک کشور متخاصم به طور‬ ‫یکجانبه تحریم شــده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون همکاری های‬ ‫نفتی میــان ایران و برخی کشــورها در حال انجام اســت‪ .‬وی‬ ‫ابراز امیدواری کرد که امکان همکاری با شــرکت های ژاپنی در‬ ‫بخش های نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیشگاه و پتروشیمی برقرار شود‪.‬‬ ‫ایران و ژاپن برای همکاری مصمم هستند‬ ‫یوشیماسا هایاشــی‪ ،‬وزیر امور خارجه ژاپن نیز در این دیدار با‬ ‫یاداوری اینکه در اجالس نیویورک فومیو کیشــیدا‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫این کشــور را همراهی کرد و در انجا با ســید ابراهیم رئیســی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران‪ ،‬حســین امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر امورخارجه‬ ‫دیدار داشتند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مقام های عالی رتبه دو کشور در زمینه‬ ‫توسعه همکاری مصمم هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در ماه های اخیر قیمت‬ ‫نفت افزایش زیادی داشته و ایران این فرصت را دارد که با نهایی‬ ‫کردن مذاکرات حداکثر بهره برداری را از این موقعیت به دســت‬ ‫اورد‪ .‬وزیر امور خارجه ژاپن تصریح کرد‪ ۴۰ :‬سال قبل در شرکت‬ ‫میتســویی فعالیت داشته و با ظرفیت های باال صنعت نفت ایران‬ ‫اشناست‪.‬‬ ‫کرملین‪:‬‬ ‫ادعاهای حمله روسیه به نورد استریم احمقانه است‬ ‫کرملیــن ادعاها مبنی بر این که روســیه به نحــوی در حمله‬ ‫احتمالی به خطوط لوله گاز نورد اســتریم دســت داشته است را‬ ‫احمقانه خواند و اعالم کرد‪ :‬مســکو شاهد افزایش چشمگیر سود‬ ‫شــرکت های امریکایی از تامین گاز برای اروپاســت‪ .‬سخنگوی‬ ‫کرملین در کنفرانس مطبوعاتــی روزانه با خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫حادثه باید مورد تحقیق قرار بگیرد و زمان تعمیرات خطوط لوله‬ ‫اسیب دیده معلوم نیست‪ .‬اروپا ســرگرم تحقیق درباره حمالتی‬ ‫است که المان‪ ،‬دانمارک و سوئد می گویند عامل نشت بزرگ گاز‬ ‫از دو شاه لوله گازی روسیه در دریای بالتیک است‪.‬‬ ‫پسکوف در خصوص ادعاها مبنی بر احتمال دست داشتن روسیه‬ ‫در حمله احتمالی‪ ،‬گفت‪ :‬این مســئله کامــا قابل پیش بینی و‬ ‫همچنین احمقانه است‪ .‬این مشــکل بزرگی برای ماست زیرا در‬ ‫وهله نخست‪ ،‬هر دو خط لوله نورد استریم پر از گاز هستند و کل‬ ‫سیستم اماده پمپ گاز اســت و این گاز بسیار گران است‪ ...‬حاال‬ ‫ایــن گاز به هوا می رود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬پیش از این که ادعایی‬ ‫مطرح کنیم‪ ،‬باید منتظر تحقیقات در خصوص اسیب دیدگی این‬ ‫خطوط لوله باشــیم که ایا انفجاری صورت گرفته است یا خیر؟‪.‬‬ ‫منتظر اطالعات درباره این حادثه از سوی دانمارک و سوئد هستیم‪.‬‬ ‫شرکت نورد استریم که گرداننده شبکه خطوط لوله گازی نورد‬ ‫اســتریم است‪ ،‬روز سه شنبه اعالم کرد سه خط لوله از چهار خط‬ ‫لوله زیردریایی سیستم نورد استریم‪ ،‬در یک روز دچار اسیب کم‬ ‫ســابقه ای شده اند‪ .‬در زمان وقوع حادثه‪ ،‬هیچ کدام از این خطوط‬ ‫لوله‪ ،‬گازرسانی نداشتند‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش رویترز‪ ،‬نورد اســتریم ‪ ۱‬به دلیل نشت گاز‪،‬‬ ‫بــا افت قابل توجه فشــار در هر دو مســیر خط لولــه گاز روبرو‬ ‫شده اســت در حالی که نورد استریم ‪ ۱‬در این مسیر افت شدید‬ ‫فشار داشته است‪.‬‬ ‫وزیر نفت عراق‪:‬‬ ‫اوپک می خواهد بازار را متوازن کند‬ ‫وزیر نفت عراق گفت‪ ،‬اوپک پالس در حال رصد وضعیت قیمت‬ ‫نفت است و می خواهد بازار نفت را متوازن کند‪ .‬احسان عبدالجبار‪،‬‬ ‫وزیر نفت عراق گفت‪ ،‬ســازمان کشورهای صادرکننده نفت خام‬ ‫(اوپک) و هم پیمانانش نظیر روســیه‪ ،‬موسوم به اوپک پالس در‬ ‫حال رصد وضعیت قیمت نفت هســتند و می خواهند بازارها را‬ ‫متــوازن کنند‪ .‬وی در مصاحبه تلویزیونی گفت‪« :‬ما خواهان یک‬ ‫افزایش شدید یا سقوط قیمت نفت نیستیم‪ ».‬عبدالجبار توضیح‬ ‫داد‪« :‬ما وارد دوره پرچالشــی شــده ایم‪ .‬عوامل جهانی که سبب‬ ‫کاهش (قیمت نفت) شــده است‪ ،‬مهم تر از همه رشد اقتصادی‬ ‫کندتر و افزایش نرخ بهره اســت‪ ».‬قیمت نفت در روز دوشنبه ‪2‬‬ ‫دالر افت کرد و به کمترین رقم ‪ 9‬ماه گذشــته رسید اما در روز‬ ‫سه شنبه به علت وقوع طوفان در خلیج مکزیک و کاهش ارزش‬ ‫دالر‪ 2 ،‬دالر گران شــد‪ .‬قیمت نفت امروز به علت تقویت دوباره‬ ‫دالر و افزایش ذخایر نفت خام امریکا بیش از یک درصد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬کشورهای صادرکننده نفت خام و هم پیمانانش موسوم به‬ ‫اوپک پالس‪ ،‬با شــروع همه گیــری کرونا به علت کاهش تقاضا‪،‬‬ ‫میزان تولید خود را حدود ‪ 10‬میلیون بشکه در روز کاهش دادند‪،‬‬ ‫این گروه با بهبود تقاضا به تدریج این کاهش تولید را کم کردند‪.‬‬ ‫این گروه با هدف تقویت قیمت نفت توافق کردند که ماه گذشته‬ ‫(سپتامبر) ‪ 100‬هزار بشکه در روز از تولید خود کم کنند‪.‬‬ ‫توافق طالبان برای خرید نفت و گاز ارزان از روسیه‬ ‫حکومت طالبان توافقی را با روســیه برای واردات ســوخت و‬ ‫گندم بــا قیمت ارزان تر امضا کرد‪ .‬عبدالســام جواد اخوندزاده‬ ‫ ســخنگوی وزارت بازرگانی و صنعت افغانســتان ‪ -‬در تماس‬‫تلفنی از کابل اعالم کرد‪ :‬افغانســتان اقالمی مانند بنزین‪ ،‬دیزل‪،‬‬ ‫گاز و گندم را به روبل روسیه و با تخفیف ویژه‪ ،‬خریداری خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬امادگی های الزم برای اغاز واردات این اقالم طی روزها یا‬ ‫هفته های اینده‪ ،‬در دست انجام است‪.‬‬ ‫ایــن قرارداد‪ ،‬بزرگترین توافقنامه ای اســت که طالبان از زمان‬ ‫بازگشــت به قدرت‪ ،‬امضا کرده و به گفته این ســخنگو‪ ،‬شامل‬ ‫واردات ســاالنه یک میلیون تن بنزین‪ ،‬یــک میلیون تن دیزل‪،‬‬ ‫نیم میلیــون تن ال پی جــی و دو میلیون تن گنــدم‪ ،‬به مدت‬ ‫نامعلوم اســت‪ .‬انتظار می رود قراردادهای بلندمدت بیشتری در‬ ‫اینده با مسکو منعقد شــود‪ .‬این توافق پس از سفر ماه گذشته‬ ‫نورالدین عزیزی‪ ،‬وزیر بازرگانی و صنعت افغانســتان به روسیه‪،‬‬ ‫حاصل شــد‪ .‬طالبان در ژوئن‪ ،‬توافقی بــا ایران برای خرید ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار تن فراورده های نفتی منعقد کرده بود‪ .‬هیچ دولت خارجی‬ ‫از جمله روســیه‪ ،‬حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و‬ ‫بانک های افغانســتان به دلیل تحریم هایی که باعث شــده است‬ ‫اکثر بانک هــای بین المللی تمایلی به همکاری با انها نداشــته‬ ‫باشند‪ ،‬با مشکل روبرو شده اند‪ .‬با این حال روسیه سفارت خود در‬ ‫کابل را فعال نگه داشته است‪ .‬مسکو همچنین همزمان با تالش‬ ‫مقامات امریکایی برای اجرای مکانیزم سقف قیمت برای صادرات‬ ‫نفت روسیه‪ ،‬با کشورهای اســیایی متعددی درباره قراردادهای‬ ‫نفتی بلندمدت با تخفیف چشمگیر‪ ،‬مذاکره کرده است‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش بلومبرگ‪ ،‬طبق امار وزارت بازرگانی و صنعت افغانستان‪،‬‬ ‫این کشــور ســاالنه ‪ ۱.۳‬میلیون تن سوخت مصرف می کند که‬ ‫عمدتا از ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان و ایران وارد می شود‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫زلزله شناس سوئدی‪ :‬نشتی خطوط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا ناشی از انفجار بوده است‬ ‫شنبه ‪ 9‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪855‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫کاهش ‪ ٣‬تا ‪ ١٨‬درصدی واردات‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫امار واردات زنجیره فوالد از شمش فوالد تا انواع مقاطع‪،‬‬ ‫محصوالت فوالدی و اهن اسفنجی نشان می دهد که عالوه‬ ‫بر صفر شدن واردات اهن اسفنجی و اسلب به کشور‪ ،‬طی‬ ‫پنج ماهه نخست امسال واردات انواع مقاطع و محصوالت‬ ‫فوالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه تا ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫کمتر شده است‪.‬‬ ‫بر اساس اماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران در اختیار ایسنا‪ ،‬قرار گرفت‪ ،‬در پنج ماهه امسال میزان‬ ‫واردات مجموع مقاطع طویل فوالدی سه درصد‪ ،‬محصوالت‬ ‫فوالدی ‪ ۱۶‬درصد و مجموع مقاطع تخت ‪ ۱۸‬درصد نسبت‬ ‫به امار واردات ان ها در مدت مشــابه سال گذشته کاهش‬ ‫داشــته اند؛ این در حالیســت که واردات اهن اسفنجی و‬ ‫مجموع شمش فوالد (جز بیلت و بلوم به میزان ‪ ۱۰۰۰‬تن)‬ ‫در این مدت صفر بوده است‪.‬‬ ‫بیشــترین میزان واردات فوالدی در مدت مذکور سال‬ ‫جاری مختص محصوالت فوالدی معادل ‪ ۲۸۳‬هزار تن (‪۳۹‬‬ ‫تن واردات در مرداد ماه) است که نسبت به میزان واردات‬ ‫ان در مدت مشابه سال گذشته معادل ‪ ۳۲۸‬هزار تن‪۱۶ ،‬‬ ‫درصد کمتر شده است‪.‬‬ ‫میزان واردات مقاطع تخت فوالدی نیز در پنج ماهه سال‬ ‫جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۸‬درصد کمتر‬ ‫شــده و از ‪ ۳۰۳‬هزار تن در مجموع واردات طی پنج ماهه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲۴۹‬هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده که‬ ‫‪ ۲۸‬تن ان در مرداد ماه وارد شده است‪ .‬در نهایت مجموع‬ ‫مقاطع طویل فوالدی وارد شــده ظرف پنج ماهه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نســبت به همین مدت در سال گذشته سه درصد کمتر‬ ‫شده و از ‪ ۳۵‬هزار تن به ‪ ۳۴‬هزار تن (‪ ۱۱‬هزار تن در مرداد‬ ‫ماه) رسیده است‪.‬‬ ‫طبق امار‪ ،‬واردات شــمش فوالدی (فوالد میانی شامل‬ ‫اســلب‪ ،‬بیلت و بوم) و اهن اسفنجی در پنج ماهه نخست‬ ‫امسال صفر ثبت شده است‪.‬‬ ‫البته گفتنی اســت که در پنج ماهه امسال‪ ۱۰۰۰ ،‬تن‬ ‫بیلت وبلوم وارد کشور شده که دقیقا برابر میزان واردات ان‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته است‪ ،‬اما چون واردات اسلب از‬ ‫‪ ۲۰۰‬تن طی پنج ماهه سال گذشته به صفر رسیده است‪،‬‬ ‫در مجموع میزان واردات شمش فوالد (مجموع بیلت وبلوم‬ ‫و اســلب) افت ‪ ۱۰۰‬درصدی داشــته است‪ .‬در مورد اهن‬ ‫اسفنجی چند سالی است که وارداتی به کشور وجود ندارد‪،‬‬ ‫اما اغلب بیشــترین درصد صــادرات را به خود اختصاص‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫تاکید چین بر ادامه واردات‬ ‫انرژی از روسیه‬ ‫معاون وزیر بازرگانی چین اعالم کرد که این کشــور‬ ‫قصد ندارد به سیاســت تجارت باز خــود پایان دهد و‬ ‫بنابراین به واردات کاال از سراسر جهان از جمله نفت و‬ ‫گاز روسیه ادامه خواهد داد‪ .‬معاون وزیر بازرگانی چین‬ ‫اعالم کرد که این کشور قصد ندارد به سیاست تجارت‬ ‫باز خود پایان دهد و بنابراین به واردات کاال از سراســر‬ ‫جهان از جمله نفت و گاز روســیه ادامــه خواهد داد‪.‬‬ ‫وانگ در پاسخ به سوال یک روزنامه نگار غربی در مورد‬ ‫برنامه های چین برای خرید انرژی از روســیه و فروش‬ ‫محصوالت خود به اتحادیه اروپا و ایاالت متحده گفت‪:‬‬ ‫در مورد چین‪ ،‬ما پرچم تجارت ازاد را باال خواهیم برد‬ ‫و قاطعانه به سیاســت باز بودن پایبند خواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه تاکید کرد کــه دولت چین از عرضه کاالها و‬ ‫خدمات از کشورهای دیگر استقبال می کند‪.‬‬ ‫بر اساس داده های اداره کل گمرک‪ ،‬هزینه های انرژی‬ ‫روســیه در ماه اوت به رکورد ‪ 8.3‬میلیارد دالر رســید‬ ‫که نســبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 68‬درصد افزایش‬ ‫داشت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬واردات زغال سنگ روسیه‬ ‫توســط چین به باالترین رقم خود در پنج سال گذشته‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وانــگ گفت که پکن در حال برنامه ریزی برای ایجاد‬ ‫فرصت های مطلوب تر برای شرکت هایی است که قصد‬ ‫ورود بــه بازار چین را دارنــد‪ .‬وی همچنین به اخرین‬ ‫گزارش ســازمان تجارت جهانی اشــاره کــرد‪ .‬در این‬ ‫گزارش پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی‬ ‫جهان در درازمدت در صورت ایجاد شــکاف در اقتصاد‬ ‫جهانی ‪ 5‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫استاندار تهران‪ :‬تهران برای چندمین شب متوالی در امنیت کامل به سر می برد‬ ‫‪4‬‬ ‫استاندار تهران گفت‪ :‬تهران برای چندمین شب متوالی در امنیت کامل به سر می برد‪ .‬محسن منصوری در حاشیه مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم صفادشت گفت‪ :‬با اطالع‬ ‫عرض می کنم‪ ،‬اغتشاشــات اخیر تمام شده است و تهران چند شب است که در امنیت به سر می برد‪ .‬منصوری با تاکید بر ناامیدی دشمن از ادامه اغتشاشات تاکید کرد‪ :‬ببینید دشمن چقدر‬ ‫ناامید شده است که یکی از سردمداران اغتشاش از خارج از کشور با عوامل داخلی خود تماس گرفته و گفته بود به هر ترتیب که می توانید نگذارید اتش اشوب ها خاموش شود‪ ،‬حتی اگر در‬ ‫یک بن بست یک سطل اشغال اتش بزنید‪ .‬وی گفت‪ :‬ما حساب افراد غافل را از اشوبگران جدا می کنیم‪ ،‬اما در این میان با سبلریتی هایی که در اتش اغتشاشات دمیدند برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪855‬‬ ‫اخبار‬ ‫ پاکستان به زودی در مبادالت خود‬ ‫با روسیه دالر را حذف می کند‬ ‫گزارشــات حاکی از ان اســت که دولت پاکســتان‬ ‫می خواهد از ســال اینده در تعامل اقتصادی با روسیه‬ ‫دالر امریکا را کنار بگذارد‪ .‬زاهد علی خان‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫بازرگانی پاکســتان‪ ،‬اعالم کرد که دولت این کشور در‬ ‫حال بررسی موضوع استفاده از روبل و یوان در مبادله‬ ‫با روســیه است‪ .‬وی که دبیر شورای تجاری پاکستان ـ‬ ‫روســیه در اتاق بازرگانی و صنعت روسیه است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما هنوز در حال اســتفاده از دالر در تجارت با یکدیگر‬ ‫هســتیم که این یک مشکل اســت‪ .‬ما در حال بررسی‬ ‫موضوع اســتفاده از روبل یا یوان هستیم‪ ،‬اما هنوز این‬ ‫موضوع نهایی نشده اســت‪ .‬این مقام پاکستانی که در‬ ‫حاشــیه برگزاری مجمع بین المللی اکسپورت ماراتن‬ ‫در روسیه ســخن می گفت تاکید کرد که احتماال کنار‬ ‫گذاشــتن دالر و رفتن به سمت مبادله به روبل و یوان‬ ‫در تجارت بین پاکســتان و روسیه ســال اینده اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬به گفته علی خان‪ ،‬بازار پاکستان عالقمند‬ ‫به کاالهای روســی از جمله اقــام دارویی و تولیدات‬ ‫شیمیایی اســت‪ .‬در اینده نزدیک ما چشم انداز بسیار‬ ‫روشــنی برای توســعه روابط بین روســیه و پاکستان‬ ‫می بینیــم‪ .‬در ماه مارس اســام اباد یک توافق تجاری‬ ‫بزرگ با روســیه برای واردات ‪ 2‬میلیون تن گندم و گاز‬ ‫امضا کرد‪ .‬عمران خان نخست‪ ،‬وزیر وقت پاکستان‪ ،‬در‬ ‫ماه فوریه با والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهور روسیه‪ ،‬برای‬ ‫گفتگو در مورد توســعه مناســبات تجاری دیدار کرده‬ ‫است‪ .‬سران پاکستان و روسیه همچنین درباره ساخت‬ ‫خط لوله انتقال گاز روسیه به پاکستان که مدت هاست‬ ‫به تعویق افتاده‪ ،‬گفت وگو کردند و قرار اســت این خط‬ ‫لوله با همکاری شــرکت های روسی ساخته شود‪ .‬سال‬ ‫‪ 2015‬پاکســتان و روســیه برای ساخت این خط لوله‬ ‫‪ 1100‬کیلومتری به توافق رســیدند و قرار شــد منابع‬ ‫مالی ان از ســوی دو کشــور تامین شده و پیمانکاران‬ ‫روس ان را اجرا کنند‪.‬‬ ‫وقتی بحران انرژی همه‬ ‫برنامه های هسته ای دولت‬ ‫المان را مختل می کند‬ ‫در حالــی که دولت المــان قصد داشــت به زودی‬ ‫نیروگاه های هسته ای این کشور را تعطیل کند اما حاال‬ ‫خبر رســیده که نه تنها خبری از تعطیلی نیست بلکه‬ ‫قرار است استفاده از انرژی هسته ای در این کشور ادامه‬ ‫یابــد‪ .‬رابرت هابک‪ ،‬وزیر اقتصــاد المان‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫ممکن است این کشــور مجبور شود به خاطر احتمال‬ ‫کمبود برق و بحران کنونی در حوزه انرژی به استفاده از‬ ‫نیروگاه های هسته ای ادامه دهد‪ .‬پس از فاجعه نیروگاه‬ ‫هسته ای فوکوشیمای ژاپن در سال ‪ 2011‬دولت ژاپن‬ ‫تصمیم گرفت تا نیروگاه های هسته ای در این کشور را ‬ ‫به طور کامل خاموش کند و هم اکنون فقط سه نیروگاه‬ ‫هســته ای در المان فعال باقی مانده اند که قرار بود به‬ ‫زودی این سه نیروگاه هم تعطیل شوند‪ ،‬اما حاال هابک‬ ‫می گوید احتماال فعالیت دو نیروگاه از این سه نیروگاه‬ ‫ادامــه پیدا خواهد کرد‪ .‬این وزیــر المانی در کنفرانس‬ ‫اب و هوایی برلین گفت‪ :‬ما در شــرایطی قرار داریم که‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که برای پایداری شبکه توزیع‬ ‫برق احتماال به استفاده از نیروگاه های هسته ای نیاز پیدا‬ ‫خواهیم کــرد‪ .‬برلین به دنبال ان بود که به طور کامل‬ ‫انرژی هسته ای را تا پایان سال جاری کنار بگذارد‪ .‬چند‬ ‫روز پیش مقامات المانی توافق کردند تا برخالف طرح‬ ‫قبلی فعالیت نیروگاه های هسته ای خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫تحریم های غرب علیه روسیه به خاطر درگیری نظامی‬ ‫روسیه با اوکراین به افزایش شدید قیمت گاز و متعاقبا‬ ‫بحران انرژی در اتحادیه اروپا منجر شده است‪.‬‬ ‫هشدار فروپاشی اقتصاد اسلواکی‬ ‫به دلیل افزایش قیمت برق‬ ‫نخســت وزیر اســلواکی اعالم کرد که افزایش قیمت‬ ‫برق اقتصاد این کشور را در معرض فروپاشی قرار داده‬ ‫است‪ .‬ادوارد هگر‪ ،‬نخست وزیر اسلواکی امروز گفت که‬ ‫افزایش قیمت برق در این کشور اقتصاد اسلواکی را در‬ ‫معرض فروپاشی قرار داده است‪.‬‬ ‫هگــر افزود‪ :‬بــاال رفتن قیمت ها بــه خاطر درگیری‬ ‫نظامی روســیه با اوکراین‪ ،‬اقتصاد اســلواکی را خواهد‬ ‫کشت‪ ،‬مگر انکه بروکسل میلیارد ها یورو به این کشور‬ ‫کمــک کند‪ .‬وی همچنین هشــدار داد در صورتی که‬ ‫اتحادیه اروپا به این کشــور کمک نکند ممکن اســت‬ ‫اسلواکی مجبور شود شــبکه توزیع نیرو در این کشور‬ ‫ را ملی کند‪.‬‬ ‫چرا اطالعات وام های زیر‪ 100‬میلیار د افشا نمی شود؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬بانک ها باید در قبال خلــق پولی که انجام می دهند به‬ ‫جامعه پاسخگو باشــند؛ نمی توانند از منابع و مصارف و قدرتی که‬ ‫در اختیار انهاست اســتفاده کنند و فعالیت داشته باشند اما هیچ‬ ‫نظارتی بر انها صورت نگیرد‪ .‬بنابراین افشــای اطالعات تسهیالت‬ ‫کالن بانک ها تاثیر مســتقیمی بر کاهش ریســک بانک ها خواهد‬ ‫داشت‪ .‬رئیس کمیســیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای اسالمی ضمن‬ ‫اشاره به تبصره ‪ 16‬قانون بودجه اذعان داشت‪ :‬بانک مرکزی طبق‬ ‫تبصره ‪ 16‬قانون بودجه‪ ،‬باید فهرســت تسهیالت و تعهدات کالن‬ ‫ل و اعتبار از‬ ‫بانک ها را بر اســاس تعاریف ایین نامه های شورای پو ‬ ‫جمله ایین نامه تسهیالت و تعهدات کالن یا ایین نامه تسهیالت و‬ ‫تعهدات اشخاص مرتبط منتشــر کند‪ .‬هدف از این تبصره قانونی‬ ‫نیز‪ ،‬ایجاد امکان نظارت عمومی برای مردم و رسانه ها بوده است تا‬ ‫بانک ها بتوانند پول ها از بدهکاران بانکی پس بگیرند‪.‬‬ ‫پژمانفــر افــزود‪ :‬البته تنها کارکرد ایجاد شــفافیت‪ ،‬افشــای نام‬ ‫بدهکاران بانکی نیســت و به همین منظــور در تبصره ‪ 16‬قانون‬ ‫بودجه بیان شــده که بانک مرکزی باید فهرســت تسهیالت کالن‬ ‫بانک ها را مطابق با تعاریف موجود منتشر کند‪ .‬یکی از کارکردهای‬ ‫شفافیت تسهیالت کالن بانکی این اســت که کارشناسان بتوانند‬ ‫نقشــه نقدینگی کشور را ترســیم کنند تا بتوانیم انحراف جریان‬ ‫اعتباری را تشــخیص داده و جلوی انرا بگیریــم‪ .‬وی در رابطه با‬ ‫ل و اعتبار مبنــی بر حذف انتشــار اطالعات‬ ‫مصوبه شــورای پــو ‬ ‫تســهیالت زیر ‪ 100‬میلیارد تومان اظهار کرد‪ :‬ســوال اساسی این‬ ‫رئیس کمیســیون اصل ‪ 90‬مجلس گفت‪ :‬بانــک مرکزی باید در‬ ‫انتشار اطالعات جدید تسهیالت بانکی‪ ،‬توجه کند که تنها راه بهبود‬ ‫عملکــرد بانک ها‪ ،‬افزایش نظارت عمومــی در کنار افزایش نظارت‬ ‫پیشــینی است و این دو در کنار هم دســت بانک مرکزی را برای‬ ‫کنترل تورم باز می گذارد و مانع عملکرد پرریسک بانک هامی شود‪.‬‬ ‫نصراهلل پژمانفر‪ ،‬در رابطه با شفافیت تسهیالت بانکی اظهار داشت‪:‬‬ ‫شــفافیت بر عملکرد بانک ها اقــدام ی در جهت کنترل خلق پول‬ ‫انها و در نتیجه کنترل تورم اســت‪ ،‬پــول بی ضابطه ای که بانک ها‬ ‫به نفع اشــخاص مرتبط با خود خلق می کنند‪ ،‬عایدی ای جز تورم‬ ‫برای مردم ندارد؛ حال انکه این پول در اغلب مواقع نیز به بانک ها‬ ‫برنمی گردد‪.‬‬ ‫اســت که هدف از این مصوبه چه بوده اســت؟ ایا بین افرادی که‬ ‫باالی ‪ 100‬میلیارد تومان تســهیالت گرفته اند و کســانی که زیر‬ ‫این مقدار تســهیالت گرفته اند تفاوتی وجــود دارد؟ ایا نرخ نکول‬ ‫تســهیالت در اعداد کمتر از ‪ 100‬میلیارد تومان کمتر اســت؟ ایا‬ ‫بانک های ما با توجه به وضعیت فعلی شان و بر اساس ایین نامه های‬ ‫خو ِد شــورای پول و اعتبار‪ ،‬امکان اعطای تسهیالت بیش از ‪100‬‬ ‫میلیــارد تومان دارند؟ مگر امکان دریافت تســهیالت ‪ 90‬میلیارد‬ ‫همه افراد جامعه فراهم اســت کــه بانک مرکزی از‬ ‫تومانــی برای ‬ ‫انتشار اطالعات این تسهیالت منصرف شده است؟‬ ‫رئیس کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس اذعان داشت‪ :‬همه اینها سواالت‬ ‫کارشناســانه ای اســت که بانک مرکزی به ان جــواب نمی دهد و‬ ‫تنها بیان کرده برای جلوگیری از ســردرگمی مخاطبان‪ ،‬اقدام به‬ ‫کاهش حجم اطالعات منتشرشــده کرده اســت که این نیز قابل‬ ‫قبول نیســت! مگر اطالعاتی که تا پیش از این از تسهیالت بانکی‬ ‫منتشــر شد‪ ،‬موجب سردرگمی مخاطبان ان شده بود؟ اگر اینطور‬ ‫است‪ ،‬پس چگونه اغلب رسانه ها و کارشناسان به تحلیل و بررسی‬ ‫اطالعات منتشرشده پرداختند؟ پژمانفر اظهار داشت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫باید در اطالعات جدیدی که از عملکرد بانک ها منتشر می کند‪ ،‬به‬ ‫ایــن نکات توجه کند و بداند که تنهــا راه بهبود عملکرد بانک ها‪،‬‬ ‫افزایش نظارت عمومی در کنار افزایش نظارت پیشینی است و این‬ ‫دو در کنار هم‪ ،‬دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم باز خواهد‬ ‫گذاشت و جلوی عملکرد پرریسک بانک ها را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تاثیر کاهش قیمت یورو بر منابع ارزی صندوق توسعه ملی؛‬ ‫مدیریت ارزی بانک مرکزی باید اصالح شود‬ ‫معاون ســرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با اشاره به‬ ‫اختصاص ‪۴۰‬درصد منابع ارزی بانک مرکزی به صندوق گفت‪ :‬افت‬ ‫ارزش یــورو در چند ماه اخیر موجب کاهش منابع ارزی صندوق‬ ‫توســعه ملی شده و اصالح این وضع نیازمند مدیریت بهینه سبد‬ ‫ارزی از سوی صندوق و بانک مرکزی است‪ .‬حسین عیوضلو‪ ،‬عضو‬ ‫هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی‬ ‫با اشاره به نهایی شــدن طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(طرح مسئولیت‪ ،‬اهداف‪ ،‬ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران) با همکاری بانک مرکزی‪ ،‬مرکز پژوهشهای مجلس‬ ‫و مجلس شورای اسالمی و تصویب قریب الوقوع ان‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫این طرح هم اکنون مراحل نهایی خود را در صحن علنی مجلس‬ ‫شورای اســامی طی می کند و به زودی برای تصویب نهایی به‬ ‫شورای نگهبان ارسال می شود‪ .‬وی با بیان اینکه در سال ‪1362‬‬ ‫نخستین قدم برای عملیات بانکداری بدون ربا برداشته شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پــس از ان تاریخ و حداقل طی ‪ 5‬ســال الزم بود اصالحات الزم‬ ‫در خصوص تغییر قوانین پولی و بانکی کشــور در چارچوب نظام‬ ‫بانکداری اســامی انجام می شد ولی تاکنون علیرغم فعالیت ها و‬ ‫پژوهش هــای گرانقدری که در این زمینه ها انجام شــده طرح یا‬ ‫الیحه ای به مرحله تصویب نهایی نرسیده است‪.‬‬ ‫طرح بانک مرکزی دارای اشکاالت اساسی است‬ ‫عیوضلــو با ذکر این مطلب که که طــرح بانک مرکزی (طرح‬ ‫حاضر) نیز دارای اشــکاالت اساســی بــوده و نیازمند بازنگری‬ ‫جدی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در وهله ی نخست به طور منطقی باید طرح‬ ‫بانکــداری قبل از بانک مرکزی به تصویب برســد چرا که بانک‬ ‫مرکــزی جنبه نظارتی و قانونگذاری دارد‪ ،‬لذا بایســتی در ابتدا‬ ‫شــاکله ی نظام بانکداری در ایران و سپس ساختار نظارتی بانک‬ ‫مرکزی و نوع قوانین و مقرارت ان مورد بازنگری واقع شود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای مثال‪ ،‬ابتدا الزم اســت تفکیک ســاختار بانک ها‬ ‫اعم از بانک های تجاری‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬عام المنفعه‪ ،‬توسعه ای‬ ‫و‪ ...‬در ســطح طرح بانکداری مورد بررسی و تصویب واقع شود و‬ ‫سپس ساختار نظارت و قانونگذاری در سطح بانک مرکزی برای‬ ‫این نوع تغییر ســاختاری مطرح شود‪ .‬وی گفت‪ :‬انتقاد دیگر در‬ ‫این خصوص این است که شایسته است این نوع تغییرات اساسی‬ ‫در قوانین پولی و بانکی ابتدا به صورت الیحه از ســوی دولت به‬ ‫مجلس محترم پیشنهاد شــود که البته در این رابطه دولت های‬ ‫قبلی هر چند تالش هایی داشته اند اما در هر زمان به دالیلی در‬ ‫برابر ارائه الیحه از سوی دولت مقاومت هایی شکل گرفت و عم ً‬ ‫ال‬ ‫این مهم به انجام نرسید‪.‬‬ ‫عدم توجه به محتوای بانکداری‬ ‫اسالمی طرح بانک مرکزی‬ ‫عضو هیات عامل صندوق توســعه ملی‪ ،‬عدم توجه به جوانب‬ ‫اســامی طــرح را از دیگر معایب ان عنــوان و تصریح کرد‪ :‬هر‬ ‫چند در این طرح ســعی شده اســت اسالمی بودن طرح مدنظر‬ ‫قرار گیرد؛ ولی صرفاً نهاد شــورای فقهی را مدنظر قرار داده اند‬ ‫و تــاش کرده اند این نهاد جدید را به عنوان رکن بانک مرکزی‬ ‫تثبیــت کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در ســاختار هیــات عالی و کمیته‬ ‫سیاســت گذاری پولی و ارزی‪ ،‬حضــور چند متخصص در حوزه‬ ‫بانکداری اســامی را مطرح کرده اند؛ اما در تحلیل نهایی از انجا‬ ‫که روش حاکم بر ســاختار شــورای فقهی فقه جزء نگر و روش‬ ‫“عدم مغایرت” اســت عم ً‬ ‫ال نمی تــوان از این نوع چینش افراد و‬ ‫ســاختارهای پیش بینی شده انتظار حاکمیت معیارها و موازین‬ ‫اقتصاد اســامی ( در سطح کالن سیســتمی) را انتظار داشت‪.‬‬ ‫برای مثال در مجموعه وظایف و مســئولیت ها هیچ اشاره ای به‬ ‫تدوین و اجرایی سازی اســتانداردهای بانکداری اسالمی که در‬ ‫دیگر کشــورهای اسالمی رایج است نشده است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در این طرح بیشــتر جنبه ی اقتــدار و نظارت بانک مرکزی مد‬ ‫نظر قرار گرفته و ازسایر ابعاد ان غفلت شده است‪ .‬به بیانی دیگر‪،‬‬ ‫شــاید بتوان گفت در تنظیم این طرح‪ ،‬بیشــتر معاونت نظارتی‬ ‫بانک مرکزی دخیل بوده و سایر معاونت های ان بانک دخالت و‬ ‫تاثیرگذاری چندانی در تدوین این طرح نداشته اند‪.‬‬ ‫هیچ ساز و کار مشخصی برای مدیریت سبد ارزی بانک‬ ‫مرکزی وجود ندارد‬ ‫عیوضلو در تشــریح اشــکال فوق افزود‪ :‬بــرای مثال در فصل‬ ‫ششــم طرح (مواد ‪ 43‬و ‪ )44‬هیچ نوع ترتیبات مشخصی برای‬ ‫مدیریت سبد ارزی مد نظر قرار نگرفته و بیشتر به داخلی سازی‬ ‫حساب های خارجی توجه شده است‪ ،‬وی توضیح داد‪ :‬توضیحات‬ ‫و تبیین هایی که در ماده ‪ 44‬امده کلی گویی اســت و هیچ نوع‬ ‫بیان محتوایی یــا الزام جدی برای مدیریت بهینه ســبد ارزی‬ ‫مشــاهده نمی شــود‪ .‬در روش های هفت گانه ای که برای همین‬ ‫منظور بیان شــده هیچ اشاره ای به حفظ ارزش دارایی های ارزی‬ ‫تحت مدیریت بانک مرکزی بر اســاس یــک ارز جهان روا نظیر‬ ‫دالر مالحظه نمی شــود‪ .‬این در حالی است که مهمترین عارضه‬ ‫و اســیب جدی در خصوص ذخایر ارزی تحــت مدیریت بانک‬ ‫مرکزی در حال حاضر ذوب و تبخیر ارزش این دارائی ها بر اساس‬ ‫شــاخص دالر می باشــد‪ .‬وی در ادامه اشــاره کرد؛ این موضوع‬ ‫واقعیتی انکار ناپذیر است و اطالعاتی که بنده به لحاظ مسئولیت‬ ‫در صندوق توسعه ملی دارم نشانگر ان است که در طی سال های‬ ‫اخیر از همین ناحیه میلیاردها دالر به ذخایر ارزی کشور اسیب‬ ‫وارد شده است‪ .‬لذا انتظار می رود در چنین طرح مهم و سرنوشت‬ ‫ســاز‪ ،‬برای مدیریت ارکان پولی و بانکی کشور حداقل های الزم‬ ‫مورد توجه واقع شود‪.‬‬ ‫ضرورت حضور نماینده صندوق توسعه‬ ‫ملی در کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی‬ ‫عیوضلو با اشاره به اختصاص ‪ 40‬درصد منابع ارزی بانک مرکزی‬ ‫به منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر‪ ،‬بر حضور حداقل دو‬ ‫عضو ثابت صندوق در هیات عالی و کمیته سیاست گذاری پولی‬ ‫و ارزی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت‪ :‬این درصد در سال های‬ ‫بعدی اضافه تر خواهد شد و صندوق توسعه ملی به عنوان بانک‬ ‫مرکزی دوم مطرح می شــود‪ .‬از این رو‪ ،‬با توجه به تاثیر مستقیم‬ ‫تصمیمات این کمیته بر منابع و ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی‬ ‫شایســته اســت رئیس هیات عامل صندوق و یا نماینده هیات‬ ‫عامل صندوق در هیات عالی و نیز در کمیته سیاســت گذاری‬ ‫پولی و ارزی بانک مرکزی حضور فعالی داشته باشد‪ .‬وی بر نقش‬ ‫تعییــن کننده ابزارها و نهادهای جدید پولی و مالی در جهان رو‬ ‫به تحول امروزی تاکید کرد و گفت‪ :‬ابزارهای نوین پولی و مالی‬ ‫اعم از فین تک ها (فناوری های مالی)‪ ،‬رگ تک ها (فناوری های‬ ‫نظارتی) و بانکداری بــاز (‪ )Open Banking‬و رمز ارزش ها‪،‬‬ ‫به عنــوان واقعیت هایی انکار ناپذیر در دنیای امروز پولی و مالی‬ ‫مطرح هستند؛ اما نظام مقررات گذاری و تنظیم گری ما همچنان‬ ‫در این زمینه ها توجه الزم را مبذول نداشته و ما در عقب ماندگی‬ ‫ساختاری جدی‪ ،‬در حال درجا زدنیم‪ .‬حضور پررنگ این نهادها‬ ‫و ابزارها در دنیای امروز به نحوی جدی اســت که در طی پنج تا‬ ‫ده سال اتی ساختارهای پولی و بانکی کام ً‬ ‫ال تغییر خواهند یافت‬ ‫و جای تعجب فراوان است که چرا این واقعیت ها در چنین طرح‬ ‫مهمی مغفول مانده و هیچ جای پایی ندارد!‬ ‫ جزئیات جدید از خسارت اغتشاشگران به اموال عمومی‬ ‫تخریب ‪ 70‬تا ‪ 100‬درصدی ‪ 16‬شعبه بانک ‬ ‫دبیر شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتی با بیــان اینکه‬ ‫اغتشاشگران ‪ 16‬شــعبه بانک را بین ‪ 70‬تا ‪ 100‬درصد تخریب‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اشوبگران به ‪ 284‬دستگاه خودپرداز هم خسارت‬ ‫جدی وارد کردند‪ .‬در روزهای گذشــته‪ ،‬تعدادی از اشوب طلبان‬ ‫و اغتشاشــگران به خیابان امده و شــعارهای هنجارشکنانه سر‬ ‫داده اند‪ ،‬تعدادی دیگر از عناصر دشمن هم دست به تخریب اموال‬ ‫عمومــی زدند‪ .‬البته در این مدت تعداد زیادی از سردســته های‬ ‫اغتشاشگران‪ ،‬توسط ســربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی‬ ‫و دســتگیر شــده اند اما به هر حال خســارت هایی از سوی این‬ ‫اغتشاشگران در این مدت به اموال عمومی وارد شد‪.‬‬ ‫یکی از مکان هایی که در این مدت با خسارت های مختلف مانند‬ ‫شکسته شدن شیشه‪ ،‬از بین رفتن تابلو‪ ،‬اتش زدن و غیره مواجه‬ ‫شده است‪ ،‬بانک ها هستند‪.‬‬ ‫در این زمینه دبیر شــورای هماهنگی بانــک های دولتی‪ ،‬به‬ ‫خبرنــگار اقتصادی خبرگــزاری فارس‪ ،‬می گویــد‪ :‬طی روزهای‬ ‫گذشته اغتشاشگران شیشه های ‪ 323‬شعبه بانک را شکستند و به‬ ‫‪ 284‬دستگاه خودپرداز هم خسارت جدی وارد کردند‪ .‬قیطاسی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین ‪ 188‬دســتگاه دوربین کــه بیرون محوطه‬ ‫ت یا دزدیده شده اند یا از بین رفته اند‪ ،‬تابلو ‪18‬‬ ‫بانک ها قرار داشــ ‬ ‫بانک نیز شکسته شده و خسارت دیده است‪.‬‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتــی تاکید کرد‪ :‬در این‬ ‫مدتی که اغتشاشــگران در خیابان ها بــه تخریب اموال عمومی‬ ‫می پرداختند ‪ 16‬شــعبه بانک را بین ‪ 70‬تا ‪ 100‬درصد تخریب‬ ‫کردند‪ ،‬همچنین ‪ 21‬شــعبه بانک نیز با خســاراتی مواجه ش د و‬ ‫حتی برخی شــعب نیز به اتش کشیده شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫اشوبگران اموال برخی شعب بانکی را نیز به سرقت برده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براورد اولیه خســارت صورت گرفته حــدود ‪ 450‬میلیارد تومان‬ ‫اســت‪ .‬دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫استان های ایالم‪ ،‬همدان و خراسان شمالی بیشترین خسارت به‬ ‫شعب بانک ها توسط اشوبگران وارد شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«صبح جمعه با شما» برگشت‬ ‫برنامه طنز «صبح جمعه با شما» پس از دو ماه به انتن رادیو ایران بازگشت‪ .‬برنامه طنز «صبح جمعه با شما» بعد از دو ماه جمعه ‪ ،‬هشتم مهر ماه ساعت ‪ ۹‬صبح از رادیو ایران پخش شد‪.‬‬ ‫ساجد قدوسیان‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬سردبیر و کارگردان «صبح جمعه با شما» توضیح داد‪ :‬با پایان ماه صفر برنامه «صبح جمعه با شما» به روال گذشته جمعه ها ساعت ‪ ۹‬صبح از رادیو ایران‬ ‫پخش می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬گروه «صبح جمعه با شما» همه تالش خود را می کنند تا بتوانند در روزهای جمعه اوقات و لحظات فرحبخشی را برای مخاطبان وفادار و پرشمار خود فراهم‬ ‫اورند‪ .‬برنامه «صبح جمعه با شما» جمعه ها ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۱‬و ‪ ۳۰‬دقیقه از رادیو ایران به روی انتن می رود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪855‬‬ ‫وقتی اسکار برای روس ها بی معنا می شود‬ ‫بــا افزایش تنــش تاریخی میان امریکا روســیه در پی جنگ در‬ ‫اوکراین‪ ،‬سینمای روسیه اعالم کرده امسال فیلمی را برای شرکت‬ ‫در اســکار ‪ ۲۰۲۳‬به اکادمی ارســال نخواهد کــرد‪ .‬اکادمی فیلم‬ ‫روســیه در بیانیه ای اعالم کرد‪ ،‬امسال هیچ فیلمی را برای شرکت‬ ‫در شــاخه بهترین فیلم بین المللی در اســکار ‪ ۲۰۲۳‬که در امریکا‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬ارسال نخواهد کرد‪ .‬تصمیمی که با واکنش «پاول‬ ‫چوخرای» رئیس کمیته اســکار سینمای روســیه همراه شده و او‬ ‫عنوان کرده این تصمیم دولت روســیه بدون هماهنگی با او گرفته‬ ‫شده و ضمن محکوم کردن این اقدام‪ ،‬استعفای خود را اعالم کرده‬ ‫اســت‪ .‬تصمیم دولت روســیه برای بایکوت جوایز اسکار ‪ ۲۰۲۳‬در‬ ‫حالی به صورت رسمی اعالم شده که پیش از این چندین جشنواره‬ ‫بین المللی مانند جشــنواره فیلم کن از حضور هیات های روسی یا‬ ‫هر فرد مرتبط با دولت روسیه ممانعت کرده بود‪ ،‬اگرچه فیلمسازان‬ ‫مستقل روس اجازه حضور در کن را داشتند‪« .‬نیکیتا میخالکوف» ـ‬ ‫فیلمساز مطرح روسی و یکی از طرفرداران رئیس جمهور «والدیمیر‬ ‫پوتین» ـ ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری اسکار ارواسیایی (ویژه اسیا‬ ‫و اروپــا) به خبرگزاری تاس (‪ )TASS‬گفته که حضور روســیه در‬ ‫جایزه اســکار غیرضروری بوده اســت و به نظر او انتخاب فیلم به‬ ‫نمایندگی از روســیه برای شــرکت در جوایز اسکار در کشوری که‬ ‫در واقع در مقطع کنونی موجودیت روسیه را انکار می کند‪ ،‬به طور‬ ‫کلی معنی نمی دهد‪.‬‬ ‫«میخالکــوف» در حالی از بی نیازی به حضور روســیه در جوایز‬ ‫اسکار صحبت می کند که خودش سه بار نامزد شاخه بهترین فیلم‬ ‫بین المللی اسکار شده؛ نخستین بار در سال ‪ ۱۹۹۲‬با فیلم «نزدیک‬ ‫بهشــت»‪ ،‬بار دوم با فیلم «افتاب ســوخته» در سال ‪ ۱۹۹۴‬که در‬ ‫نهایت جایزه این شــاخه را به خود اختصــاص داد و در اخرین بار‬ ‫دســال ‪ ۲۰۰۷‬با فیلم «‪« .»۱۲‬میخالکوف» در حال حاضر اخرین‬ ‫ســینماگر روس است که موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم‬ ‫بین المللی شــده است‪ .‬سینمای روسیه پیشتر در مجموع چهار بار‬ ‫فتح اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شده است که در ادامه‬ ‫اسامی این فیلم ها را مرور می کنید‪:‬‬ ‫«جنگ و صلح» (برنده اسکار ‪:)۱۹۶۸‬‬ ‫جنگ سرد در سینما!‬ ‫همانطور که از نامش پیداســت‪ ،‬فیلم «جنگ و صلح» اقتباسی از‬ ‫رمان معروف اثر «لئو تولستوی» نویسنده شهر روس است‪ .‬این فیلم‬ ‫که شــباهت های زیادی به این اثر ادبیات کالســیک ادبیات جهان‬ ‫دارد‪ ،‬زندگی تعداد انگشت شــماری از خانواده های اشرافی روسی‬ ‫را در بحبوحه تهاجم وحشیانه ناپلئون به کشورشان نشان می دهد‪.‬‬ ‫«جنگ و صلــح» با حمایت قابل توجهی از طرف اتحاد جماهیر‬ ‫شوروی همراه بود که با وجود سرکوب اغلب هنرها‪ ،‬ده هزار سرباز و‬ ‫صدها اسب را به عنوان سیاهی لشکر در اختیار این فیلم قرار داد و‬ ‫با این تعداد حیوان و انسان‪ ،‬جای تعجب نیست که «جنگ و صلح»‬ ‫گران ترین فیلم ســاخته شده در اتحاد جماهیر شوروی بود که بین‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیون دالر هزینه داشــته است‪ .‬این فیلم به کارگردانی‬ ‫«ســرگئی باندارچوک» در سال های ‪ ۱۹۶۶‬و ‪ ۱۹۶۷‬در قالب چهار‬ ‫بخش اکران شــد و مجموع مدت زمان این فیلم چهار بخشی ‪۴۳۱‬‬ ‫دقیقه است‪.‬‬ ‫«درسو اوزاال» (برنده اسکار ‪:)۱۹۷۶‬‬ ‫«درسو اوزاال‪ :‬شــکارچی» را «اکی را کوروساوا» فیلمساز مشهور‬ ‫ژاپنی به عنوان محصول مشــترک شوروی و ژاپنی در سال ‪۱۹۷۶‬‬ ‫ساخته شــد‪ .‬این فیلم که فیلمنامه اش توســط «یوری ناگیبین»‬ ‫روســی نوشته شده و تقریباً تماماً در فضای باز در خاور دور روسیه‬ ‫فیلمبرداری شــده‪ ،‬بر اســاس خاطرات ســال ‪« ۱۹۲۳‬والدیمیر‬ ‫ارسنیف»‪ ،‬کاشف روسی اوایل قرن بیستم است‪.‬‬ ‫این فیلم به زندگی یک جنگل نشــین می پردازد که سبک زندگی‬ ‫ی او به ارامی توســط تمدن نابود می شــود‪ .‬داستان فیلم‬ ‫باســتان ‬ ‫همچنین بر رشــد احترام و دوســتی عمیق بین دو مرد با پیشینه‬ ‫های عمیقا متفاوت و همچنین با دشــواری کنار امدن با پیری و از‬ ‫دســت دادن نشاط تمرکز دارد‪« .‬درسو اوزاال» با فروش بیش از ‪۲۱‬‬ ‫میلیون بلیت به موفقیت چشــمگیری در میان مخاطبان سینما در‬ ‫اروپا و اتحاد جماهیر شوروی دست یافت‪.‬‬ ‫«مسکو اشک ها را باور ندارد» (برنده اسکار ‪:)۱۹۸۰‬‬ ‫«مسکو اشک ها را باور ندارد» به کارگردانی «میالدیمیر منشوف»‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۸۰‬اکران شــد‪ ،‬یک درام رمانتیــک زیر نظر کمپانی‬ ‫اخبار‬ ‫خواننده برنده جایزه ِگرمی‬ ‫درگذشت‬ ‫«‪ ،»Mosfilm‬بزرگترین و قدیمی ترین استودیوی فیلم در روسیه‪،‬‬ ‫که هنوز در حال فعالیت است‪ .‬این فیلم به زندگی سه زن جوان در‬ ‫مســکو طی دو دهه می پردازد‪ .‬این فیلم حتی امروز نیز به عنوان‬ ‫یکی از اثار کالسیک روسیه در نظر گرفته می شود‪ .‬در سال ‪،۲۰۲۱‬‬ ‫یک نظرسنجی توســط مرکز تحقیقات افکار عمومی روسیه نشان‬ ‫داد که «مسکو اشک ها را باور ندارد» محبوب ترین فیلم شوروی در‬ ‫میان مخاطبان روسی است‪.‬‬ ‫«افتاب سوخته» (برنده اسکار ‪:)۱۹۹۴‬‬ ‫«نیکیتا میخالکوف» کارگردان روســی و حامی پوتین که اخیرا‬ ‫اسکار را بی معنا خوانده نیز در سال ‪ ۱۹۹۴‬با فیلم «افتاب سوخته»‬ ‫اخرین برنده روسی جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی است‪ .‬این‬ ‫فیلم که جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن ‪ ۱۹۹۴‬را نیز از ان خود کرد‪،‬‬ ‫داســتان یک افسر ارتش سرخ و خانواده اش را در جریان پاکسازی‬ ‫بزرگ اواخر دهه ‪ ۱۹۳۰‬در اتحاد جماهیر شــوروی اســتالینی به‬ ‫تصویر می کشد‪ .‬در این فیلم که بر اساس رویدادهای واقعی ساخته‬ ‫شده‪ ،‬حدود ‪ ۱.۲‬میلیون نفر توسط «جوزف استالین» رهبر شوروی‬ ‫کشته شــدند‪ ،‬زیرا او تالش می کرد تا قدرت خود را تحکیم کند و‬ ‫تمام نفوذ رقبای سیاسی در حزب کمونیست را حذف کند‪.‬‬ ‫داستان فیلم «افتاب سوخته» که یک روز از سال ‪ ۱۹۳۶‬را روایت‬ ‫می کند‪ ،‬با شخصیتی شروع می شود که به خودکشی فکر می کند و‬ ‫با تبعید فردی به اردوگاه کار اجباری به پایان می رسد‪.‬‬ ‫رازهای گفته و ناگفته بانوی اول مصر‬ ‫سردیس ملکه «نفرتیتی»‪ ،‬یکی از مشهورترین اشیاء به جای مانده‬ ‫از مصر باســتان اســت‪ .‬رازهای زیادی درباره این ملکه همچنان‬ ‫وجود دارد که کشــف ان ها گِره بخشی از معماهای مصر باستان‬ ‫را بــاز خواهد کرد‪ .‬ملکه «نفرتیتی» به همراه همســرش فرعون‬ ‫«اخناتون»‪ ،‬از سال ‪۱۳۳۶‬تا ‪ ۱۳۵۳‬پیش از میالد بر مصر حکومت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫«نفرتیتی» با اینکه فرعون نبود به دلیل نقش تاثیرگذارش به عنوان‬ ‫همســر و ملکه در طول تاریخ از یاد نرفت‪ .‬تاریخدانان بر اســاس‬ ‫شــواهد به جای مانده دریافتند «نفرتیتی» طرفدار اصلی اقدامات‬ ‫مذهبی و فرهنگی «اخناتون» بود‪ .‬در این مقطع از تاریخ‪ ،‬فرعون‬ ‫«اخناتون» مذهب کشور را از چندخداپرستی به کشور پرستنده‬ ‫«اتــون» به معنای قرص افتاب تغییر داد و «عمارنه» را به عنوان‬ ‫پایتخت انتخاب کرد‪ .‬البته تغییراتی که «اخناتون» ایجاد کرد‪ ،‬عمر‬ ‫چندانی نداشت و پس از درگذشت «اخناتون» فرهنگ سنتی مصر‬ ‫بار دیگر احیاء شــد و جانشینانش تالش کردند نام «اخناتون» و‬ ‫میراثش را از بین ببرند‪ .‬پایتختی که او بنا کرد متروکه شــد و اثار‬ ‫هنری که او‪ ،‬نامش و اعضــای خانواده اش‪ ،‬از جمله «نفرتیتی» را‬ ‫به تصویر می کشیدند نیز تغییر داده شدند‪ .‬میراث این دو مدت ها‬ ‫از یادها رفته بود‪ ،‬تا این که کشــف سردیسی در اوایل قرن بیستم‬ ‫نفرتیتی را در سطح جهان مشهور کرد‪.‬‬ ‫ســردیس «نفرتیتی» به این دلیل به او نسبت داده شده است که‬ ‫تاج سلطنتی که برای مجسمه ساخته شده مشابه تاجی است که‬ ‫«نفرتیتی» در سایر تصویرگری های به جای مانده بر سر دارد‪.‬‬ ‫گمان مــی رود «تحوتموس» در ســال ‪ ۱۳۴۵‬پیش از میالد این‬ ‫ســردیس را خلق کرده باشــد‪ .‬پس از این که این ســردیس در‬ ‫ششم دسامبر سال ‪ ۱۹۱۲‬میالدی توســط «لودویگ برشارت»‪،‬‬ ‫باستان شناس المانی در ویرانه های «عمارنه» کشف شد‪« ،‬نفرتیتی»‬ ‫به عنوان نمادی از زیبایی ایده ال زنانه شناخته شد‪.‬‬ ‫«برشارت» این سردیس را حین کاوش در کارگاه باستانی یکی از‬ ‫مجسمه سازان دربار کشف کرد‪ .‬این شاهکار به طور حیرت انگیزی با‬ ‫وجود گذشت ‪ ۳۰۰۰‬سال همچنان سالم باقی مانده است‪.‬‬ ‫با این که شــواهد کمی از «نفرتیتی» باقی مانده است اما اطالعات‬ ‫کافی برای شناخت نقش و شخصیت این ملکه وجود دارد‪ .‬در ادامه‬ ‫با چند نکته قابل توجه درباره «نفرتیتی» اشنا می شوید‪:‬‬ ‫نفرتیتی در سن شانزد ه سالگی با امن هوتپ چهارم ازدواج کرد‪ .‬این‬ ‫فرعون پنج ســال پس از حکمرانی تغییرات مذهبی را اغاز کرد و‬ ‫خود را «اخناتون» نامید‪.‬‬ ‫این دو با به وجود اوردن مذهب تک خدایی برای پرستش «اتون»‪،‬‬ ‫پایتخت جدیدی به نام «عمارنه» بنا کردند و بیش از پیش خود را‬ ‫از سنت های کهن فرمانروایی بر مصر باستان دور کردند‪.‬‬ ‫این ملکه همچون بسیاری از افراد سلطنتی مصر باستان در دوران‬ ‫قدرتش لقب های زیادی داشــت که از جمله ان ها به «شــاهزاده‬ ‫موروثی»‪« ،‬بانوی زیبایی»‪« ،‬بانوی دو سرزمین»‪« ،‬همسر پادشاه‬ ‫بزرگ»‪« ،‬بانوی تمام زنان» و «بانوی مصر علیا و سفلی» می توان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫با توجه به این که اسناد زیادی از نفرتیتی باقی نمانده است‪ ،‬تاریخ‬ ‫تولد و درگذشــت او مشخص نیســت‪ .‬نفرتیتی در شهر «تبای»‬ ‫متولد شد‪ .‬نام او «زن زیبا امده است» معنی می شود‪ .‬پس از ایجاد‬ ‫تغییرات مذهبی در مصــر‪ ،‬او «‪ »Neferneferuaten‬را نیز به‬ ‫نامش اضافه کرد‪ .‬هر دو این نام ها در کنار همدیگر «زیبایی جمال‬ ‫اتون است‪ ،‬زن زیبا امده است» معنی می شدند‪.‬‬ ‫نفرتیتــی و همســرش در غنی ترین دوران تاریخ مصر باســتان‬ ‫حکومت کردند‪ .‬در طــول حکمرانی «اخناتون»‪ ،‬پایتخت مصر با‬ ‫رشد چشمگیر هنری مواجه شد‪.‬‬ ‫برای مثال «سبک عمارنه» که در ان دوره به وجود امد‪ ،‬اشکال و‬ ‫شخصیت ها با اندازه های مبالغه امیز و دست ها و پاهای کشیده تر به‬ ‫تصویر کشیده می شدند‪.‬‬ ‫نفرتیتی از همان ابتدای حکمرانی‪ ،‬فرمانروا و همســر ســلطنتی‬ ‫محبوب «اخناتون» بود‪ .‬بر اساس اسناد تاریخی‪ ،‬نفرتیتی و اخناتون‬ ‫شش دختر داشتند‪ .‬با این که این دو هیچ پسری نداشتند اما اثار‬ ‫به جای مانده از «عمارنه» نشــان می دهد این دو ارتباط خوب و‬ ‫قوی با یکدیگر داشتند‪ .‬در تصویرگری های به جای مانده‪ ،‬نفرتیتی‬ ‫در فعالیت های مختلفی از ارابه رانی گرفته تا شرکت در مراسم های‬ ‫تشریفاتی به همراه اخناتون به تصویر کشیده شده است‪.‬‬ ‫نفرتیتــی در قامت یک ملکه به دلیل زیبایی و شــکوهش مورد‬ ‫تحسین قرار می گرفت اما به دلیل فعالیت در حوزه تغییرات مذهبی‬ ‫مورد نفرت قرار داشت‪.‬‬ ‫مســائل مربوط به مرگ نفرتیتی به صورت معمــا باقی مانده اند؛‬ ‫‪5‬‬ ‫چراکه نام او در اسناد تاریخی پاک شده است‪ .‬بر اساس فرضیه هایی‬ ‫نفرتیتی با عنوان دیگری پس از مرگ همسرش مدتی را به عنوان‬ ‫فرعون حکمرانی کرده است‪.‬‬ ‫همانطور که پیش تر اشاره شــد‪ ،‬نفرتیتی و اخناتون شش دختر‬ ‫داشــتند‪ ،‬با این که اسناد تاریخی از سرگذشت تمام دختران او در‬ ‫دست نیســت اما مورخان دریافتند دو نفر از دختران نفرتیتی به‬ ‫عنوان ملکه های مصر فعالیت کردند‪.‬‬ ‫«اخناتــون» و «نفرتیتی» به مدت ‪ ۱۷‬ســال حکمرانی کردند و‬ ‫حکومت اخناتون با درگذشت او در سن ‪۴۰‬سالگی به پایان رسید‪.‬‬ ‫با مرگ این فرعون‪ ،‬ســنت ها و چندخداپرستی بار دیگر به مصر‬ ‫باستان بازگشت و «تبای» نیز پایتخت شد‪.‬‬ ‫مصرشناسان هنوز درباره سرنوشت نفرتیتی پس از مرگ اخناتون‬ ‫به توافق نرســیده اند‪ .‬همگی معتقدند که او پس از اخناتون زنده‬ ‫ماند‪ ،‬اما نقش او در این مقطع چالش برانگیز تاریخ مصر باســتان‬ ‫نامشخص است‪.‬‬ ‫برخی از کارشناســان تاریخ معتقدند پس از این که مقام نفرتیتی‬ ‫از همســر ســلطنتی اعظم به جایگاه فرمانروا همراه «اخناتون»‬ ‫ارتقاء پیدا کــرد و نــام «‪ »Neferneferuaten‬نیز به او اضافه‬ ‫شــد‪ ،‬نفرتیتی پس از مرگ اخناتون با عنوان «ا ِسمِنخ کارع» تاج‬ ‫و تخت را در اختیار گرفت و بر مصر حکومت کرد‪ .‬باستان شناسان‬ ‫سال هاست تالش می کنند مقبره نفرتیتی را کشف کنند‪.‬‬ ‫«کولیــو» خواننده معروف امریکایی ســبک رپ که‬ ‫ســابقه بازی در چند سریال و فیلم ســینمایی را نیز‬ ‫داشــت در سن ‪ ۵۹‬سالگی درگذشــت‪ .‬او بیشتر برای‬ ‫قطعه موسیقی «بهشت گانگسترها» به شهرت رسیدی‪،‬‬ ‫قطعه ای که در ســال ‪ ۱۹۹۵‬به یــک موفقیت بزرگ‬ ‫تبدیل شــد و جایزه بهترین تک اهنگ َرپ در جوایز‬ ‫گرمی را از ان خود کرد‪ .‬موسیقی «بهشت گانگسترها»‬ ‫که «کولیو» برای فیلــم «ذهن های خطرناک» با بازی‬ ‫«میشل فایفر» ساخت به سرعت به یکی از مشهورترین‬ ‫اثار موســیقی رپ در تمام ادوار تبدیل شد و سه هفته‬ ‫در صدر فهرســت ‪ ۱۰۰‬اهنگ بیلبورد قرار داشت و در‬ ‫انتهای سال در رتبه نخســت قرار گرفت‪« .‬کولیو» در‬ ‫ادامه دهه ‪ ۹۰‬میالدی دو البوم دیگر پس از البوم موفق‬ ‫«بهشت گانگسترها» منتشر کرد که به موفقیت اولین‬ ‫البوم تو دســت نیافتند‪ .‬در دهه نخست قرن جدید هم‬ ‫‪ ۵‬البوم موســیقی دیگر روانه بازار کرد که اخرین ان‬ ‫به ســال ‪ ۲۰۰۹‬بازمی گردد‪«.‬کولیو» که یک بازیگر با‬ ‫اســتعداد نیز بود در طول دوران حرفه ای خود در ده ها‬ ‫فیلم و سریال تلویزیونی ظاهر شد‪ .‬نخستین بار در نقش‬ ‫خودش در سریال «مارتین» (‪ )۱۹۹۵‬حضور یافت و در‬ ‫ادامه در نسخه تلویزیونی «ذهن خطرناک» (‪ )۱۹۹۶‬و‬ ‫فیلم های «سابرینا جادوگر نوجوان» (‪« ،)۱۹۹۶‬بتمن و‬ ‫رابین» (‪« ،)۱۹۹۷‬دایه» (‪« ،)۱۹۹۸‬تایرون» (‪،)۱۹۹۹‬‬ ‫«عشــای نیمه شــب» (‪« ،)۱۹۹۹‬جــذاب» (‪،)۲۰۰۲‬‬ ‫«ســتارگان» (‪« ،)۲۰۰۹‬فوتوراما» (‪ )۲۰۱۰ ،۲۰۰۱‬و‬ ‫«ابشار جاذبه» (‪ )۲۰۱۲‬ظاهر شد‪.‬‬ ‫تاریخ جدید برگزاری کنسرت‬ ‫«مجید انتظامی» اعالم شد‬ ‫ارکستر ملی ایران در قالب رویداد «همراه با خاطره ها»‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۸‬مهرماه در تاالر وحدت به روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫ارکستر ملی ایران که قرار بود به رهبری مجید انتظامی‬ ‫در دهه اول مهرماه و به مناســبت هفته دفاع مقدس از‬ ‫ششــم مهر ـ تا ‪ ۱۰‬مهر بــه روی صحنه برود‪ ،‬به زمان‬ ‫دیگری یعنی ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۸‬مهر موکول شد‪ .‬بنابر انچه بنیاد‬ ‫رودکی اعالم کرده است‪ ،‬علت تغییر زمان برگزاری این‬ ‫رویداد به منظور ایجاد فضایی مناســب تر و تســهیل‬ ‫ارامش مخاطبان‪ ،‬همچنین امادگی حداکثری ارکستر‬ ‫بوده اســت‪ .‬ایــن درحالی که تغییر زمــان بزاری اجرا‬ ‫درســت ساعاتی پیش از برگزاری صورت گرفت و بنابر‬ ‫انچه سایت «ایران کنسرت» اعالم کرده‪ ،‬کلیه بلیط ها‬ ‫هم به فروش رسیده بود‪ .‬ارکستر ملی ظهر ششم مهرماه‬ ‫نیز در تاالر وحدت تمرین کرد و با هماهنگی انجام شده‬ ‫با انتظامی برای امادگی بیشتر‪ ،‬برنامه تمرینات ارکستر‬ ‫در هفته اینده تا قبل از ‪ ۱۴‬مهر به طور مســتمر ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ .‬بلیت‪‎‬های خریداری شده توسط مخاطبان‬ ‫محفوظ بوده وتماشاگران می توانند جهت انتقال تاریخ‬ ‫حضور خود‪ ،‬از طریق ســامانه ایران کنسرت هماهنگی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ با خانواده شهدای‬ ‫مسیحی دفاع مقدس دیدار کرد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به مناسبت ایام هفته‬ ‫دفاع مقــدس در منزل شــهیدان مســیحی وارطان‬ ‫اقاخانیان و زوریک مرادیان حضور یافت‪.‬‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی در این دیدارها خانواده شهدا‬ ‫و ایثارگران را میراث ارزشمند انقالب اسالمی برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬بدون تردید شــهدای عزیــز پایه های انقالب‬ ‫اسالمی را مستحکم کردند و همگی وظیفه داریم ادامه‬ ‫دهنده راه شهیدان دوران دفاع مقدس باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به اینکه تعداد شهدای پیروان‬ ‫ادیان توحیدی در دوران هشت سال دفاع مقدس قابل‬ ‫توجه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دوران دفاع مقدس از ان جهت به‬ ‫برگ زرینی از تاریخ کشــور بدل شــده است که اقوام‬ ‫مختلــف با هر دین و مذهبی بــرای دفاع از وطن خود‬ ‫دوشــادوش یکدیگر به میدان امدند تــا یک وجب از‬ ‫خاک ایران عزیز کاســته نشــود‪ .‬در این دیدارها یاسر‬ ‫احمدوند معاون فرهنگی وزیر هم حضور داشت‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫ایت اهلل رئیسی‪ :‬عاشورا زنده است و زنده خواهد ماند‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهور «اربعین حســینی» را معجزه الهی و از جلوه های انسجام مسلمانان دانست و تاکید کرد‪ :‬عاشــورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند‪.‬ایت اهلل سید ابراهیم‬ ‫رئیســی روز شنبه در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در جمع خبرنگاران‪ ،‬اربعین را یک معجزه الهی دانست و گفت‪ :‬اربعین جلوه های انسجام مسلمانان را نشان می دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬اربعین همچنین جلوه ای از مقاومت اسالمی و نشان می دهد که عاشورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪855‬‬ ‫اخبار‬ ‫مجلس خبرگان بر پیگرد قضایی‬ ‫اشوب طلبان اغتشاشات اخیر‬ ‫تاکید کرد‬ ‫در این بیانیه امده است‪ :‬بی تردید هتک حرمت قران کریم‪،‬‬ ‫اتش زدن مسجد‪ ،‬اسیب زدن به اموال خصوصی و عمومی و‬ ‫یا تعرض به نیروهای انتظامی‪ ،‬بسیجی و حافظان امنیت در‬ ‫یک کشور اسالمی با داشتن مردمی معتقد به مبانی دینی‬ ‫نمی تواند بدون خط دهی‪ ،‬هدایت و سو استفاده سرویس های‬ ‫بیگانه از احساسات جوانان صورت پذیرد‪ .‬متن این بیانیه به‬ ‫شــرح زیر است‪ :‬حوادث تلخ و فتنه ای که در روزهای اخیر‬ ‫شــاهد ان بودیم گرچه با حضور به موقع و هوشیاری زنان‬ ‫و مردان بصیر ایران اســامی‪ ،‬به ویژه دانشجویان انقالبی‬ ‫کشورمان در تجمع سراسری امت رسول اهلل (ص) بحمدهلل‬ ‫خنثی شــد‪ ،‬اما بار دیگر دســتاویزی برای سلب امنیت و‬ ‫ارامش جامعه‪ ،‬اهانت به مقدسات دینی و هجمه علیه ارکان‬ ‫نظام اسالمی را فراهم کرد و عده ای قلیل که درک و تحلیل‬ ‫درستی از مسائل ندارند نقشه و هدف شوم دشمنان کینه‬ ‫توز این نظام و میهن اســامی را اجرا نمودند و برای کشور‬ ‫و مردم هزینه ایجاد کردند‪ .‬مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬ضمن‬ ‫محکوم نمودن اقدامات ساختارشــکنانه و ابراز همدردی با‬ ‫مردم اسیب دیده در این حوادث خصوصاً خانواده های شهدا‬ ‫و جانباختگان این اغتشاشــات از خویشتن داری و تدبیر‬ ‫فرماندهی انتظامی در برابر اعتراضات و نیز هدف قراردادن‬ ‫مقرهای تروریست ها توسط سپاه پاسداران‪ ،‬قدردانی نموده و‬ ‫با اصرار بر اجرای قوانین و احکام اسالمی در جامعه و حمایت‬ ‫همه جانبه از رهبری معظم انقالب اسالمی و اصل مترقی‬ ‫والیت فقیه به عنوان رکن استوار نظام اسالمی بر ضرورت‬ ‫تبیین و ارائه روایت صحیح از قضایای اخیر‪ ،‬ساماندهی فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬دلجویی و احقاق حقوق خسارت دیدگان‪ ،‬حمایت‬ ‫از اقدامات قوه قضائیه در راســتای پیگرد قضائی اشــوب‬ ‫طلبان و لزوم هوشــیاری و خنثی نمودن توطئه های شوم‬ ‫نظام سلطه و صهیونیسم جهانی علیه انقالب اسالمی ایران‪،‬‬ ‫تاکید می نماید‪.‬‬ ‫کالس های درس همه‬ ‫دانشگاه ها از شنبه به صورت‬ ‫حضوری برگزار می شود‬ ‫سخنگوی وزارت علوم اعالم کرد‪ :‬کالس های درس همه‬ ‫دانشگاه های کشور در همه مقاطع از ابتدای هفته اینده (‪۹‬‬ ‫مهرماه ‪ )۱۴۰۱‬به صورت حضوری برگزار می شــود‪ .‬علی‬ ‫شمسی پور‪ ،‬سخنگوی وزارت علوم و مدیرکل حوزه وزارتی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬کالس های درس همه دانشگاه های کشور در همه‬ ‫مقاطــع از ابتدای هفته اینده (‪ ۹‬مهرماه ‪ )۱۴۰۱‬به صورت‬ ‫حضوری برگزار می شــود‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬با توجه به‬ ‫تعطیالت مکرر دهه اخر ماه صفر و جهت اتخاذ وحدت رویه‬ ‫در برگزاری کالس ها برخی از دانشــگاه های بزرگ کشور‪،‬‬ ‫در هفتــه اول مهرماه کالس های درســی را غیر حضوری‬ ‫اعالم کرده بودند‪ .‬در حال حاضر دانشگاه های تهران‪ ،‬شهید‬ ‫بهشتی‪ ،‬و عالمه طباطبایی با صدور اطالعیه های جداگانه‬ ‫ای حضوری شدن کالس های درس از روز شنبه ‪ ۹‬مهرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫لزوم همبستگی بخش های‬ ‫اقتصادی کشور برای‬ ‫افزایش بهره وری‬ ‫محســن رضایی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه سفر‬ ‫به کاشــان در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه تاریخی و‬ ‫فرهنگی کاشــان اظهار داشت‪ :‬کاشان سابقه درخشانی در‬ ‫تاریخ و تمدن ایران دارد و وجود مرقد مطهر حضرت علی‬ ‫بن باقر (ع) در مشــهد اردهال کاشان نشان از ارادت مردم‬ ‫این منطقه به خاندان عصمت و طهارت اســت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه رشد اقتصادی کشور در طول یکسال گذشته نسبت‬ ‫به قبل رشد و جهش قابل توجه داشته است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در‬ ‫این مدت صادرات نفت کشور هم بیشتر و صادرات کاالهای‬ ‫غیر نفتی نیز افزایش داشته است‪ .‬معاون اقتصادی رئیس‬ ‫جمهور با اشــاره به اینکه همراهی جهانیان با تحریم های‬ ‫امریکا همانند گذشته نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این مدت به‬ ‫دلیل سیاست های اقتصادی دولت و تعامل با همه کشورهای‬ ‫دنیا در موضوعات اقتصادی شاهد اتفاقات خوبی هستیم‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه اینده اقتصاد ایران روشن است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهمترین مشکالت اقتصاد ایران این است که بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی همانند جزایری پراکنده هستند‪ .‬رضایی‬ ‫با اشــاره به اینکه الزم اســت به منظور بهره وری بیشتر‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی کشور با همدیگر همبستگی‬ ‫داشته باشــند‪ ،‬افزود‪ :‬در گذشته درب های اقتصادی که به‬ ‫روی ایران باز بود بسته شده بود و سیاست ما این است که‬ ‫از همه فرصت های اقتصادی موجود در جهان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫تسهیل مسیر توسعه با رفع کامل تحریم ها‬ ‫معاون رییس جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی با شرکت در‬ ‫شصت و ششمین کنفرانس عمومی اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫در ویــن با رافائل گروســی‪ ،‬مدیر کل اژانــس‪ ،‬هیاتی از روس اتم‬ ‫و همچنین وزیر امور خارجه مجارســتان دیــدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫محمد اسالمی گفت‪ :‬با شــرکت و سخنرانی در شصت و ششمین‬ ‫کنفرانــس عمومی اژانس بین المللی انرژی اتمی در وین بر مواضع‬ ‫صریح و قانونی جمهوری اســامی ایران تاکید و انتظارات خود از‬ ‫اژانس و این نشســت را بیان کردیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬برای ما حائز‬ ‫اهمیت اســت که بتوانیم به منظور پیشبرد برنامه های توسعه بر‬ ‫اســاس سند جامع راهبردی صنعت هسته ای‪ ،‬موانع موجود بر سر‬ ‫راه کشور را از میان برداریم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تحریم های ظالمانه ای‬ ‫بر ایران تحمیل شده است و امیدواریم با تعامالت اثربخش بتوانیم‬ ‫ضمن رفع تحریم ها که هدف قانون اقدام راهبردی مجلس شورای‬ ‫اسالمی است؛ مسیر توسعه را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫گفت وگو با رافائل گروسی درباره مسائل باقی مانده‬ ‫رییس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد‪ :‬کنفرانس عمومی در‬ ‫اصل می تواند با برگزاری مالقات های دوجانبه یا چندجانبه‪ ،‬فرصت‬ ‫گفت وگو درباره مسایل مختلف را فراهم کند و ما نیز همانند سال‬ ‫گذشته از فرصت بدســت امده در جریان برگزاری این کنفرانس‬ ‫استفاده کردیم و مالقات هایی با کشورهای دیگر داشتیم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬یکی از مالقات ها با رافائل گروسی و معاونان وی‬ ‫بود و با این هیات درباره مسایل باقی مانده به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫در جریان مالقات با رافائل گروســی‪ ،‬فضای همکاری بین اژانس و‬ ‫سازمان انرژی اتمی را مرور کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جمهوری اســامی ایران همواره مقید اســت که‬ ‫ضوابــط پادمــان را رعایت کند و نســبت به پیمان عدم اشــاعه‬ ‫ســاح های هســته ای نیز متعهدیــم و نظارت هــای اژانس را بر‬ ‫فعالیت های خود و مطابق مقررات اژانس تسهیل کرده و در اینده‬ ‫نیز تســهیل خواهیم کرد؛ ایران زمینه تــدوام همکاری با اژانس‬ ‫نسبت به فعالیت های هسته ای را فراهم می کند و ان را به صورت‬ ‫اطمینان بخش انجام می دهد و اژانس هم مکررا نســبت به تایید‬ ‫این موضوع اذعان دارد‪.‬‬ ‫مالقات های سازنده با هیات روس و مجارستان‬ ‫اســامی گفت‪ :‬همچنیــن در جریان برگزاری ایــن کنفرانس‪،‬‬ ‫مذاکراتی نیز با هیات روسیه و روس اتم انجام دادیم و درباره پروژه ‬ ‫همکاری های مشــترک میان ایران و روســیه و در زمینه سرعت‬ ‫بخشیدن به پروژ ه احداث نیروگاه های دوم وسوم گفت گو و تبادل‬ ‫نظر نمودیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن با پیتر ســیارتو‪ ،‬وزیر امــور خارجه‬ ‫مجارســتان و هیات همراه مذاکراتی انجام شد؛ ایران و مجارستان‬ ‫دارای سابقه همکاری های اموزشــی‪ ،‬علمی و تحقیقاتی در حوزه‬ ‫های مختلف هســتند‪ ،‬البته در گذشته نیز تفاهم نامه ای بین ایران‬ ‫و مجارســتان امضا و مبادله شــده بود و در جریان مالقات اخیر و‬ ‫در زمینه عالقمندی دو طرف‪ ،‬در حوزه های اموزشی‪ ،‬تحقیقاتی و‬ ‫توسعه فناوری و همچنین راکتور و نیروگاه ها و نیز تنظیم مقررات‬ ‫برای حوزه ایمنی هســته ای؛ گفت وگوهایی صورت گرفت و مقرر‬ ‫شــد که هیات مجارســتانی در فرصت های اتی به ایران سفر کند‬ ‫و ما بتوانیم در راســتای تفاهم نامه کالنی که مبادله شــده برنامه‬ ‫ریزی کنیم‪.‬‬ ‫برگزاری کمیته های علمی‬ ‫با هدف اموزش و تبادالت علمی کارشناسا‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬اجالس عمومی اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫در اصل فرصتی اســت که جلســاتی میان کارشناسان و مسئوالن‬ ‫حوزه هسته ای کشورهای مختلف برگزار شود؛ این جلسات همواره‬ ‫فرصت تعامل و گفت وگو را فراهم می کند و شــرایط را به گونه ای‬ ‫پیش می برد که در ان فرصت تبــادل تجربیات برای همکاران ما‬ ‫فراهم می شــود؛ در اصل برگزاری کمیته های علمی در جریان این‬ ‫کنفرانس ســبب شد تا تعدادی از کارشناسان و محققان ما در این‬ ‫کمیته ها شرکت کنند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬کارشناســان ما در این کمیته ها به ارائه موارد و‬ ‫دست یافته های خود اقدام خواهند کرد‪ .‬رییس سازمان انرژی اتمی‬ ‫ایــران تاکید کرد‪ :‬برگزاری این کمیته ها با توجه به پروژه هایی که‬ ‫می توان با اژانس انجام داد‪ ،‬فرصت خوبی محسوب می شود و روند‬ ‫اجرای این پروژه ها را تسریع و تسهیل می کند‪.‬‬ ‫هشدار درباره استفاده از فیلترشکن ها و نرم افزارهای جعلی استارلینک‬ ‫یک کارشناس امنیت فضای مجازی نسبت به پیامدهای استفاده‬ ‫از فیلترشکن ها و لینک های ناشناس هشدار داد‪ .‬محمد سیدی با‬ ‫هشــدار نسبت به پیامدهای نصب و استفاده از برخی وی پی ان ها‬ ‫و فیلترشــکن ها گفت‪ :‬توصیه من به مردم این است که ترجیحا‬ ‫وی پــی ان نصب نکنند‪.‬البته برخی از مــردم به دالیل مختلفی از‬ ‫ان اســتفاده می کنند‪ ،‬اما به هرحال توصیه ما این است که مردم‬ ‫ترجیحا از هر نرم افزاری استفاده نکنند‪ .‬متاسفانه در شرایط فعلی‬ ‫تعداد نرم افزارهای جعلــی و در واقع بدافزارهایی که تحت عنوان‬ ‫وی پی ان و فیلترشکن عرضه می شود‪ ،‬افزایش یافته است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد ‪ :‬حتی در مواردی لینک هــای جعلی یا فایل هایی هم ممکن‬ ‫است تحت عنوان فیلترشکن و ‪ ...‬برای کاربران ارسال شود که این‬ ‫فایل ها می تواند بدافزار بوده و منجر به سوءاســتفاده از اطالعات‬ ‫داخل تلفن همراه کاربران شــده یا خســاراتی را به تلفن همراه‬ ‫وارد کند‪ .‬از این رو الزم اســت که به ایــن موارد نیز توجه کافی‬ ‫انجام بگیرد‪.‬‬ ‫مراقب نرم افزارهای جعلی استارلینک باشید‬ ‫این کارشناس امنیت فضای مجازی همچنین نسبت به سوءاستفاده‬ ‫از کاربران در پوشــش تبلیغات و ارســال پیام هایــی با موضوع‬ ‫استارلینک هشدار داد و گفت ‪ :‬متاسفانه در مواردی دیده شده که‬ ‫پیام های حاوی لینک یا فایل هایی تحت عنوان نرم افزار استارلینک‬ ‫در فضای مجازی منتشــر شده که این فایل ها هم بدافزار است و‬ ‫خساراتی را به گوشی تلفن همراه وارد می کند‪ .‬استارلینک نیازمند‬ ‫تجهیزات خاصی است که با داشتن این تجهیزات‪ ،‬قابلیت اتصال‬ ‫به اینترنت ماهواره ای ان را به وجود می اید و نرم افزار استارلینک‬ ‫تنها برای تنظیمات مرتبط با تجهیزات است‪ .‬پس الزمه استفاده از‬ ‫این نرم افزار داشتن تجهیزات ان است که فعال در کشور ما موجود‬ ‫نیست‪ .‬هنوز نیز این قابلیت فراهم نشده که افراد بتوانند از طریق‬ ‫شــبکه ‪ ۴G‬یا ‪ ۵G‬به این شبکه متصل شوند‪ .‬وقتی هنوز چنین‬ ‫شرایطی فراهم نشده است‪ ،‬هر چیزی که منتشر می شود می تواند‬ ‫یک تهدید باشد و شهروندان باید نسبت به ان حساس باشند‪.‬‬ ‫سیدی تاکید کرد‪ :‬با افزایش امار استفاده از وی پی ان ها‪ ،‬فیلترشکن ها‬ ‫و ‪ ...‬حجــم الودگی در این فضا نیز زیاد می شــود که باید توجه‬ ‫جدی به ان شــود‪ .‬این موضوع سبب مواردی نظیر دسترسی به‬ ‫حساب بانکی‪ ،‬عکس ها و فایل های خصوصی و ‪ ...‬کاربران می شود‪.‬‬ ‫همچنین با این اتفاق ممکن است شرایط خوانده شدن پیامک ها و‬ ‫خالی کردن حساب بانکی‪ ،‬چت کردن ازطرف کاربر و سوءاستفاده‬ ‫از حساب های فرد در پیام رسان های مختلف فراهم شود‪ .‬در واقع‬ ‫استفاده از وی پی ان به معنای دسترسی فرد بیرونی به اطالعات و‬ ‫ل ان ها به فرد دیگری است‪ .‬برخی از وی پی ان هایی که حتی‬ ‫ارسا ‬ ‫سرعت بسیار خوبی دارند‪ ،‬دارای نشتی اطالعات در سطوح مختلف‬ ‫هستند که می تواند یک تهدید برای حریم خصوصی کاربران کشور‬ ‫باشد‪ .‬وی درباره احتمال از دست رفتن اکانت ها با تغییر ای پی نیز‬ ‫گفت‪ :‬وقتی فرد از وی پی ان اســتفاده می کند‪ ،‬یعنی مرتبا ای پی‬ ‫خود را تغییر می دهد‪ .‬این ممکن است سبب شناخته شدن اکانت‬ ‫فرد به عنوان بات یا بدافزار شــده و از ســوی پشــتیبانی ان نرم‬ ‫افزار مسدود شود‪ .‬الگوریتم های تشخیص هک شدن یا بات بودن‬ ‫اکانت ها متنوع اســت‪ .‬اکانت هایی با تعدا فالوور باال در اینستاگرام‬ ‫احتمال تعلیق شــدن و از دســت رفتن اکانت حتی پس از احراز‬ ‫هویــت را دارند‪ .‬البته امار دقیقی از تعــداد افرادی که این اتفاق‬ ‫برای ان ها افتاده و شــرکت متا که اینستاگرام‪ ،‬فیس بوک و ‪ ...‬زیر‬ ‫مجموعه ان اســت‪ ،‬اکانت های ان ها را از دســترس خارج کرده‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در کل وقتی ای پی فرد تغییر می کند‪ ،‬پشتیبان های‬ ‫نرم افزار این موضوع را متوجه می شــوند‪ .‬اگر دستگاه مربوطه نیز‬ ‫تغییر کند‪ ،‬پروتکل های امنیتی سختگیرانه تر می شود‪.‬‬ ‫پیش از این پلیس فتا نیز نسبت به مخاطرات استفاده از فیلترشکن‬ ‫هشدار داده بود‪ .‬سرهنگ فدائیان‪ ،‬رئیس پلیس فتای استان سمنان‬ ‫در این خصوص گفته بــود‪ «:‬یکی از پرمخاطره ترین فعالیت های‬ ‫کاربران اینترنتی‪ ،‬اســتفاده از ‪ VPN‬و نرم افزارهای فیلترشــکن‬ ‫است که می تواند تبعات ســنگینی را برای ان ها به همراه داشته‬ ‫باشــد؛ زیرا عموما سازندگان این نرم افزارها با ارائه خدمات رایگان‬ ‫به مخاطبین خود‪ ،‬به دنبال رســیدن بــه برخی اهداف مجرمانه‬ ‫مانند جاسوســی‪ ،‬دسترسی به اطالعات شخصی‪ ،‬هدایت کاربران‬ ‫به صفحات فیشینگ‪ ،‬سرقت اطالعات بانکی و غیره هستند‪ .‬این‬ ‫نرم افزارها همگی به صورت غیرقانونی ارائه می شــوند؛ بنابراین به‬ ‫هیچ عنــوان قابل اعتماد نبوده و حتی ممکن اســت در ابتدا به‬ ‫صورت یک فیلترشــکن ساده عمل کنند تا اعتماد کامل کاربر را‬ ‫بدست اورند و پس از گذشــت مدتی‪ ،‬اهداف شوم خود را دنبال‬ ‫کرده و برای اســتفاده کنندگان اســیب ها و مخاطرات فراوانی را‬ ‫ایجاد کنند که از جمله مهمترین ان ها می توان به سرقت اطالعات‬ ‫شخصی و بانکی‪ ،‬ارائه تبلیغات محصوالت غیرمجاز‪ ،‬ایجاد زمینه‬ ‫انحرافات اخالقی و‪ ...‬اشاره کرد‪».‬‬ ‫خانه نشینی معلوالن؛‬ ‫تبعات افزایش هزینه دست و پای مصنوعی در صورت عدم پوشش بیمه ها‬ ‫مدیرکل توانبخشــی جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬اگر بیمه های‬ ‫پایه همچنان خدمات ارتز و پروتز را پوشــش ندهند‪ ،‬با افزایش‬ ‫ک حرکتی‪،‬‬ ‫چشم گیر هزینه دست و پای مصنوعی و ارتزهای کم ‬ ‫معلولیت افراد منجر به خانه نشینی و خروج انها از مشاغل کنونی‬ ‫و بازار کار می شود‪.‬‬ ‫پیمان پیشــگاهی مدیر کل توانبخشی این جمعیت گفت‪ :‬در‬ ‫اغلب کشــورهای دنیا‪ ،‬حتی جوامع درحال توســعه‪ ،‬بیمه های‬ ‫پایه خدمات توانبخشــی از جمله تهیه ارتزها و پروتزهای کمک‬ ‫حرکتی را‪ ،‬ســال ها پیش تحت پوشــش قرارداده انــد؛ چراکه‬ ‫بازگشت توان خواه به زندگی عادی برابر با اشتغال او و جلوگیری‬ ‫از پرداخت هزینه های بلند مدت درمانی توسط بیمه هاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما در کشــور ما بیمه های پایه حاضر شــده اند؛‬ ‫ســال ها هزینه های درمانی و از کارافتادگی معلوالن را بپردازند‬ ‫ولی از پوشش خدمات توانبخشــی امتناع کنند‪ .‬بیمه های پایه‬ ‫بی انکه به صدمات روحی و جســمی خانه نشــینی توجه کنند؛‬ ‫توان خواهان را از بازگشت به محیط کار و جامعه دور می کنند‪.‬‬ ‫پیشــگاهی افزود‪ :‬اغلب توان خواهان در حــوادث رانندگی با‬ ‫خودروهــای ارزان و کم کیفیت یا در محیط های کاری صنعتی‪،‬‬ ‫ســاختمانی و فنی دچار حادثه می شوند و دست یا پای خود را‬ ‫از دست می دهند‪.‬‬ ‫بنابرین بیشــتر ان ها از اقشــار کم برخوردار جامعه هستند و‬ ‫پشــتوانه مالی الزم را برای دریافت پروتز و لوازم کمک حرکتی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی یــاداوری کــرد‪ :‬جمعیت هالل احمر با ‪ ۶۰‬ســال تجربه‬ ‫توانبخشــی در ایران بــه عنوان اولین و بزرگتریــن ارائه کننده‬ ‫خدمــت به توان خواهان‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۱۹۶‬واحد توانبخشــی‬ ‫در سراسر کشــور دارد که بخشــی با عنوان مددکاری در کنار‬ ‫انهــا فعال اســت‪ .‬بخش های مــددکاری با همکاری ســازمان‬ ‫داوطلبــان هالل احمــر و همچنین خیران حوزه ســامت در‬ ‫کشــور‪ ،‬بســیاری از هزینه های افراد کم بضاعت و مستضعف را‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل توانبخشــی هالل احمر افزود‪ :‬اما افزایش کم سابقه‬ ‫قیمت تجهیزات پزشــکی و توانبخشی در ســال های اخیر بین‬ ‫کمک هــای مالی خیــران در بخش های مــددکاری و تقاضای‬ ‫معلوالن جسمی حرکتی شکافی ایجاد کرده که ممکن است در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬به دره ای عمیق تبدیل شود‪.‬‬ ‫پیشــگاهی تاکید کرد‪ :‬خدمات توانبخشــی مراکز هالل احمر‬ ‫بــه خصوص در تامین ارتــز و پروتز در حــال حاضر با کیفیت‬ ‫مطلوب و بســیار ارزان تــر از بخش خصوصی بــه توان خواهان‬ ‫ارائه می شود‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر؛ مدیرکل‬ ‫توانبخشــی جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬بســیاری از مردم گمان‬ ‫می کنند اگر فردی یک دست یا پای مصنوعی دارد؛ می تواند یک‬ ‫عمر را بــدون هیچ هزینه و اقدام خاصی زندگی کند‪ .‬درحالیکه‬ ‫بهترین پروتزها عمری بیش از چند سال ندارند و افزایش قیمت ها‬ ‫باعث شده امار تعمیرات پروتز و ارتز در واحدهای توانبخشی ما‬ ‫افزایــش و امار تعویض ان ها کاهش یابد‪ .‬معنی این امار افزایش‬ ‫االم توان خواهان در کشور است‪.‬‬ صفحه 6 ‫طبیعت لرستان میزبان ‪ ۲۵۰‬گونه پرنده است‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان لرستان‪ :‬مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت‪ :‬این استان با دارا بودن ‪ ۲۵۰‬گونه پرنده‪ ۳۰ ،‬درصد تنوع زیستی کشور را به خود اختصاص داده است‪ .‬علی ساالروند در حاشیه رهاسازی‬ ‫هفت قطعه پرنده تیمار شده افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬لرستان به دلیل دارا بودن اب و هوای چهار فصل محل مناسبی برای هدف پرندگان مهاجر است و با اغاز فصل سرد‪ ،‬مکان مطلوبی برای زمستان گذرانی پرندگان‬ ‫محسوب می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با حلقه گذاری پرندگان میتوان عالوه بر مسیر مهاجرت پرندگان‪ ،‬رفتار‪ ،‬طول عمر و وضعیت گونه انها را نیز بررسی کرد‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان همچنین با‬ ‫اشاره به رهاسازی هفت پرنده شامل چهار پرنده شکاری و سه کبک تصریح کرد‪ :‬این پرندگان پس از تیمار در مرکز نگهداری محیط زیست استان و حلقه گذاری به پرواز درامدند‪.‬علی ساالروند همچنین از کشف‬ ‫چند مرکز نگهداری غیر مجاز حیات وحش به صورت تاکسیدرمی شامل تروفه (پوست) کل‪ ،‬بز‪ ،‬روباه‪ ،‬بز وحشی و کبک خبر داد و گفت‪ :‬با تخریب کنندگان حیات وحش و محیط زیست به شدت برخورد میشود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪855‬‬ ‫‪ 274‬میلیارد ریال نیت واقفان قم در یکسال گذشته اجرا شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان قم‪ :‬مدیرکل اوقاف و امور‬ ‫خیریه قم با اشــاره به اجرای نیات واقفان این استان در‬ ‫یکسال گذشــته گفت‪ :‬در این زمینه در ‪ ۱۶‬نیت‪۲۷۴ ،‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه شدهاست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری در نشست‬ ‫خبــری کــه در مرقد علی ابــن بابویه برگزار شــد به‬ ‫طرحهای ســرمایه گذاری اداره کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫استان قم در ‪ ۶‬ماه نخست سالجاری اشاره کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در این مدت پنج طرح با هزینه ‪ ۴۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون ریال به اجرا درامد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای جلوگیــری از اختالف اراضی موقوفات‬ ‫با اراضی مردم و تثبیت امالک وقفی و تســهیل صدور‬ ‫سند مالکیت برای مســتاجران رقبات اقدام به سند دار‬ ‫شدن ‪ ۵۱۰‬رتبه به ارزش ریالی یکهزار میلیارد تومان در‬ ‫یکسال گذشته انجام شد‪.‬‬ ‫وی از پیگیری دعاوی حقوقی و اســتیفای حقوق وقف‬ ‫‪ ۸۷‬پرونده طی یکســال گذشــته خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫اقدام در راســتای جلوگیری از موقوفــه خواری و رفع‬ ‫اختالفهای مستاجران موقوفات و حصول عواید موقوفه‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با اشاره به فعالیت هفت‬ ‫موکب این اداره کل در اربعین اظهار داشت‪ ۱۹۴ :‬نفر از‬ ‫‪ 160‬میلیارد ریال برای تجهیز اتوبوس های‬ ‫درون شهری ایالم نیاز است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان ایالم‪ :‬رییس سازمان‬ ‫حمل و نقل‪ ،‬بار و مسافر شهرداری ایالم گفت‪۱۶۰ :‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار برای خرید ‪ ۱۳‬دستگاه اتوبوس‬ ‫جدید درون شهری مورد نیاز است‪ .‬محسن عباسی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طبق رایزنی های انجام گرفته با اتحادیه‬ ‫اتوبوسرانی شهری و سازمان همیاری شهرداری های‬ ‫کشــور زمینه خرید و فعالیت ‪ ۱۳‬دســتگاه اتوبوس‬ ‫درون شهری جدید برای شهر ایالم اخذ شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این رایزنی ها مقرر شــد ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از کل هزینــه خرید این اتوبوس ها توســط ایالم و‬ ‫‪ ۸۰‬درصد دیگر ان از ســوی اتحادیه اتوبوسرانی و‬ ‫سازمان همیاری شــهرداری ها تامین شود‪ .‬رییس‬ ‫ســازمان حمل و نقل‪ ،‬بار و مســافر شهرداری ایالم‬ ‫یاداور شــد‪ :‬باتوجه به اینکه شــهرداری ایالم توان‬ ‫تامیــن همه ایــن مبلغ را ندارد در حــال رایزنی با‬ ‫اســتانداری برای تامین این اعتبار هستیم‪ .‬عباسی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این ‪ ۱۳‬دستگاه اتوبوس جدید در صورت‬ ‫تامین اعتبار و کمک از ســوی استانداری بالفاصله‬ ‫خریــداری و وارد چرخه فعالیت در شــهر ایالم می‬ ‫شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬شــهر ایالم دارای ‪ ۲۹‬اتوبوس‬ ‫بخش خصوصی و ‪ ۱۷‬دستگاه ملکی شهرداری است‬ ‫که در حال فعالیت و خدمات رســانی هستند و ‪۱۳‬‬ ‫دستگاه دیگر نیز نیاز تعمیر و بازسازی دارند‪ .‬رییس‬ ‫ســازمان حمل و نقل‪ ،‬بار و مســافر شهرداری ایالم‬ ‫اضافه کــرد‪ :‬هرچند عمر مفید ناوگان شــهری ‪۱۵‬‬ ‫سال است اما بیشتر اتوبوس های فعال ایالم باوجود‬ ‫فرســودگی همچنان در حال فعالیت هستند و سال‬ ‫گذشته ‪ ۳۰‬دستگاه از این ناوگان برای ادامه فعالیت‬ ‫تعمیر اساســی شدند‪ .‬عباســی گفت‪ :‬راه اندازی و‬ ‫فعالیت خودروهای ون یکی دیگر از برنامه های این‬ ‫سازمان اســت که در اولین نشست شورای ترافیک‬ ‫ایالم مطرح و پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫خادمان افتخاری و مبلغان در این موکبها فعال بودند‬ ‫و سه وعده پذیرایی صبحانه‪ ،‬ناهار و شام به تعداد ‪۲۲۳‬‬ ‫هزار پرس غذا توزیع شد‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬طی یکسال گذشته یکهزار و ‪ ۱۶۰‬تن از‬ ‫روحانیان حوزه علمیه و روحانیان بومی به مناسبتهای‬ ‫مختلف به بقاع متبرکه و مناطق محروم اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اجرای طرح شــمیم خدمت در هشت بقعه‪،‬‬ ‫برگزاری ‪ ۵۶۰‬برنامه در بقاع متبرکه شــاخص در قالب‬ ‫مراســم ادعیه و مناسبتهای مذهبی و انقالبی و کمک‬ ‫به ‪ ۱۵۰‬هیات را از دیگــر فعالیت های عملکردی اداره‬ ‫کل اوقاف قم در یکسال گذشته اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪ 78‬درصد شالیزارهای گیالن مکانیزه برداشت شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬رئیس سازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی گیالن با اشاره به پایان برداشت‬ ‫برنج در این استان گفت‪ :‬امسال ‪ ۱۸۵‬هزار هکتار‬ ‫از شالیزارهای استان به روش مکانیزه برداشت شد‬ ‫که ‪ ۷۷.۷۳‬درصد از اراضی شــالی استان را شامل‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫صالح محمدی با بیان اینکه برداشت مکانیزه برنج‬ ‫امســال در گیالن نیز افزایش داشته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۸۵‬هزار هکتار از شــالیزارهای اســتان به روش‬ ‫ماشینی برداشت شــد که این میزان درسال قبل‬ ‫‪ ۱۷۵‬هزار هکتار بود‪.‬‬ ‫وی سطح زیرکشــت برنج در استان را ‪ ۲۳۸‬هزار‬ ‫هکتار عنــوان و ذکر کرد‪ :‬از این میزان ‪ ۲۱۳‬هزار‬ ‫هکتار ارقام محلی از جمله هاشمی‪ ،‬علی کاظمی‪،‬‬ ‫حسنسرا‪ُ ،‬دم سیاه‪ ،‬بینام‪ ،‬حسین و صدری و ‪۲۵‬‬ ‫هزار هکتار ارقام پرمحصول شامل؛ خزر‪ ،‬شیرودی‪،‬‬ ‫فجر‪ ،‬انام و گیالنه کشت شده است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی گیالن با اشاره به‬ ‫افزایش شلتوک برنج در سال زراعی جاری نسبت‬ ‫به پارســال گفت‪ :‬امســال افزون بر یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن شلتوک برداشــت شده در حالیکه‬ ‫این امار سال گذشــته نزدیک به یک میلیون تن‬ ‫‪ ۱۸‬اعتبارات خوبی به سرمایه گذاران حوزه گردشگری‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشــگری کهگیلویــه و بویراحمــد عنــوان کرد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۷۰‬میلیارد تومان تسهیالت در بخش‬ ‫گردشــگری به پروژههای نیمهتمام اســتان اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ .‬امســال هر طرحی معرفی بشــود‬ ‫تسهیالت تکمیلی به ان تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین امســال‪ ۱۰ ،‬فقره موافقت اصولی‬ ‫تاسیســات گردشــگری با حجم ســرمایه گذاری ‪۸۸‬‬ ‫‪ 800‬فروند شناور در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بندرامام خمینی(ره) پذیرش شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان خوزستان‪ :‬مدیرکل‬ ‫بنادر و دریانوردی خوزســتان با بیان اینکه ‪۸۰۰‬‬ ‫فروند شناور در ‪ ۶‬ماه نخست امسال درمنطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بندرامام خمینی(ره) پذیرش شد گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون تن کاالی نفتی و غیرنفتی در مجموع‬ ‫در این مدت در این بندر تخلیه و بارگیری شــد‪.‬‬ ‫بهروز اقایی افزود‪ :‬عالوه بر این در این بازه زمانی‬ ‫ترانزیت خارجی ‪ ۶۵‬درصد‪ ،‬ترانشــیب ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫و کابوتاژ ‪ ۲۷‬درصد نســبت به مشابه پارسال رشد‬ ‫داشــته که بیانگر همت و تالش مضاعف همکاران‬ ‫این اداره کل و بخش خصوصی فعال در این حوزه‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬رویکرد بازار محور‪ ،‬توجه ویژه به‬ ‫موضوع مشتریمداری و تالش در جهت بهرهمندی‬ ‫حداکثری از ظرفیتهای موجود دریایی و بندری‪،‬‬ ‫موجب رشــد هفت درصدی ترافیک کشتیها در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه پارسال شده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنادر و دریانوردی خوزســتان با تاکید بر ضرورت‬ ‫تامین و پایداری زنجیرهی امنیت غذایی کشــور‬ ‫بیــان کرد‪ :‬با بهرهگیــری از تجهیزات پرقدرت و‬ ‫امــاده به کاری حداکثــری‪،‬در این مدت موفق به‬ ‫تخلیه بیش از هشت میلیون تن کاالی اساسی از‬ ‫کشــتیها بودهایم‪ .‬بر این اساس با ایجاد تعامل با‬ ‫ارگانهای مربوطه و اتخاذ راهکارهای مشترک‪ ،‬با‬ ‫تسهیل و تسریع خروج کاالهای اساسی از مجتمع‬ ‫بندری امام خمینی(ره) در ‪ ۶‬ماه نخست ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تن کاالی اساســی از طریق شــبکه‬ ‫توزیع به مبادی مصرف در کشور ارسال شد‪.‬‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫وی ارزش اقتصادی تولید برنج در ســال جاری را‬ ‫بیش از ‪ ۴۹۰‬هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬هزار بهره بردار برنج در این اســتان‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫محمدی درباره کشت مکانیزه برنج گیالن در سال‬ ‫زارعی جاری گفت‪ :‬امســال ‪ ۱۷۵‬هــزار هکتار از‬ ‫شالیزارهای استان به روش مکانیزه کشت و وجین‬ ‫شــد ضمن اینکه ‪ ۱۵۰‬واحد بانک نشــاء برنج در‬ ‫گیالن فعال بود‪.‬‬ ‫میلیارد تومان صادر شــده که اشتغالزایی ان ها حدود‬ ‫‪ ۱۱۸‬نفر است‪ .‬طالبی پور بیان کرد‪ :‬تعداد مجوز ایجاد‬ ‫تاسیسات گردشگری چهارفقره با حجم سرمایهگذاری‬ ‫‪ ۲۳‬میلیارد تومان با اشتغالزایی ‪ ۴۲‬نفر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با پیگیری های انجام شده پروژه بزرگ‬ ‫گردشگری پارک ابی اســتان با اشتغالزایی به صورت‬ ‫مستقیم حدود ‪ ۸۴‬نفر‪ ،‬حداکثر ‪ ۲‬ماه اینده افتتاح می‬ ‫شود‪ .‬طالبی پور ابراز داشت‪ :‬از محل تسهیالت اشتغال‬ ‫روستایی‪ ،‬چهارطرح با مبلغ سه و نیم میلیارد تومان و‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۲۷‬نفر به بانک های عامل معرفی شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقهای گلستان‪:‬‬ ‫‪ 97‬درصد ظرفیت مخازن سدهای گلستان خالی است‬ ‫روزنامه خوب – اســتان گلســتان‪ :‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب منطقهای گلســتان گفــت‪ :‬در نتیجه‬ ‫خشکســالی و تداوم کمبارشی‪ ،‬هم اکنون حجم اب‬ ‫موجود در مخازن ســدهای اســتان هشت میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار متر مکعب معادل ســه درصد ظرفیت کل‬ ‫مخازن اســت در حالی که این مقدار در مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار متر مکعب معادل‬ ‫‪ ۱۳‬درصد بود‪ .‬سیدمحســن حســینی افزود‪ :‬اکنون‬ ‫سد نگارستان (کبودوال در شهرستان علیابادکتول)‬ ‫‪ ۲.۹‬میلیون متر مکعب اب معادل ‪ ۱۲‬درصد از حجم‬ ‫مخزن و تاالب سد االگل واقع در بخش داشلی برون‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ۲.۵‬میلیون متر مکعــب معادل پنج‬ ‫درصد‪ ،‬اب دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســدهای بوســتان‪ ،‬شــهید قربانی‪،‬‬ ‫وشــمگیر‪ ،‬کوثر‪ ،‬شــهید ایمری و تاالب سد االگل‬ ‫کمتــر از یک میلیون مترمکعــب اب دارند و حجم‬ ‫اب برای بهرهبرداری در پشــت ســدهای گلستان‪،‬‬ ‫کرند‪ ،‬دانشمند‪ ،‬شهید دستغیب‪ ،‬اینچهبرون و شهید‬ ‫چمران در کالله‪ ،‬صفر است‪.‬‬ ‫به گفته وی ظرفیت ذخیرهســازی اب در ‪ ۱۴‬ســد‬ ‫مخزنی استان گلستان ‪ ۲۴۵‬میلیون مترمکعب براورد‬ ‫میشود‪ .‬حسینی علت اصلی کاهش ذخیرهسازی اب‬ ‫در سدهای اســتان را وجود خشکسالی و کم بارشی‬ ‫طی ســال های اخیر به ویژه ‪ ۲‬ســال ابی گذشــته‬ ‫دانســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب منطقهای گلستان‬ ‫گفت‪ :‬از مهر سال گذشته تا ‪ ۳۱‬شهریور امسال‪ ،‬مقدار‬ ‫بارندگی تجمعی متوسط در استان ‪ ۴۵۱‬میلیمتر بود‬ ‫که نســبت به امار بلندمدت ‪ ۴۷۰‬میلیمتری‪ ،‬چهار‬ ‫درصد کاهش نشان میدهد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 9.3‬درصدی اهدای خون قمیها در نیمه نخست سال ‪1401‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان قم‪ :‬مدیرکل انتقال خون‬ ‫قم گفت‪ :‬میزان اهدای خون مردم قم در نیمه نخست‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ‪۹.۳‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫مرتضی نوریان اظهار داشــت‪ :‬در نیمه نخســت سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۱۲‬نفر موفق به اهدای خون شده‬ ‫بودند که این رقم در نیمه نخســت امسال به ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۴۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی هــم چنیــن به افزایــش ‪ ۸.۸‬درصــدی مراجعه‬ ‫کنندگان برای اهدای خون در قم طی نیمه نخســت‬ ‫امسال اشاره کرد و افزود‪ :‬در نیمه نخست سال گذشته‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۳۲۶‬نفر برای اهدای خون مراجعه کردند‬ ‫و طی نیمه نخست امسال این عدد به ‪ ۲۵‬هزار و ‪۵۸۴‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون قم اظهار داشت‪ ۱۲ :‬هزار و ‪۳۴۶‬‬ ‫نفر از اهدا کنندگان مســتمر خون طی نیمه نخست‬ ‫امسال برای خون گیری به مراکز انتقال خون استان‬ ‫مراجعه کردند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫اختصاص‪9‬میلیاردتومانبهبخش‬ ‫کشاورزیشهرستاناهر‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن ‪:‬‬ ‫‪48‬پروژه گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد در نوبت تسهیالت بانکی هستند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان کهگیلویه و بویراحمد‪:‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت‪ :‬امســال ‪۴۸‬پــروژه‬ ‫گردشگری در این اســتان برای دریافت ‪ ۱۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان تســهیالت به بانکها معرفی شدند‪ .‬سعید طالبی‬ ‫پور با اعالم این مطلب به رسانه ها عنوان کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫این پروژه ها برای ‪۳۷۵‬نفر بطور مســتقیم شغل ایجاد‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اجرای مهمترین سیاست‬ ‫دولت سیزدهم در حوزه توسعه گردشگری‪ ،‬تسهیالت‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬دولت در قالب تبصره‬ ‫‪7‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از کل اهدا کنندگان خون در نیمه اول‬ ‫امســال در قم تنها ‪ ۶۲۵‬نفــر از خانم ها بودند و بقیه‬ ‫اهدا کنندگان را مردان تشکیل میدهند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۳۰ :‬هزار و ‪ ۶۴۷‬واحــد خون در نیمه اول‬ ‫ســال جاری از ســوی اداره کل انتقال خــون قم به‬ ‫بیمارستان ها ارسال شدهاست‪.‬‬ ‫نوریان افزود‪ :‬پنجهزار و ‪ ۵۶۲‬واحد خون نیز در مدت‬ ‫مذکور از ســوی این ادارهکل به مراکز خونرســانی‬ ‫کشور منتقل شدهاست‪.‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اذربایجان شرقی‪ :‬رئیس سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی از اختصاص ‪ ۹‬میلیارد تومان‬ ‫به بخش کشــاورزی شهرســتان اهر از اعتبارات مصوبات سفر‬ ‫رئیس جمهور به استان خبر داد‪.‬‬ ‫اکبر فتحی در جلســه کارگروه اب‪ ،‬کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫شهرســتان اهر گفت‪ :‬اعتبارات ســفر رئیس جمهور به استان‬ ‫از طریق ســازمان برنامه و بودجــه و وزارتخانهها و از اعتبارات‬ ‫استانی تخصیص مییابد و دســتگاههای اجرایی استان پیگیر‬ ‫تخصیص اعتبارات سفر هیئت دولت هستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــالش می کنیم امســال ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر نســبت به‬ ‫ســالهای گذشــته جاده بین مزارع در شهرستان اهر احداث‬ ‫کنیم و در این راســتا موافقتنامه و قراردادهای احداث جاده‬ ‫بین مزارع منعقد شده است و سعی میکنیم تا کم کاری های‬ ‫گذشــته را جبران و برای تسریع در احداث جاده بین مزارع از‬ ‫ظرفیت بسیج سازندگی هم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫فتحی با انتقــاد از نبود صنایع تبدیلی محصوالت کشــاورزی‬ ‫و دامپروری در شهرســتان اهر خاطرنشــان کرد‪ :‬نبود صنایع‬ ‫دامپروری در اهر از ضعف ما است‪ ،‬لذا باید سرمایهگذاران را به‬ ‫سمت ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری سوق دهیم‪.‬‬ ‫وی بر لزوم صادرات ســیب درختی اذربایجان شرقی بهعنوان‬ ‫دومین قطب تولید ســیب درختی کشــور تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫نمیتوان درختان ســیب را به علــت محدودیت در منابع ابی‬ ‫قطع کرد‪ ،‬باغ های ســیب ســرمایه کشــاورزی استان است و‬ ‫اذربایجانشــرقی بهعنوان دومین قطب تولید ســیب درختی‬ ‫کشور محسوب میشود و باید در نحوه ابیاری برنامهریزی کرده‬ ‫و به فکر صادرات سیب درختی استان باشیم‪.‬‬ ‫پیکرشهیدتازهتفحصشدهدوراندفاع‬ ‫مقدسکرجتشییعمیشود‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬مدیرکل بنیاد شــهید و امور‬ ‫ایثارگران اســتان البرز از برگزاری مراســم تشییع پیکر شهید‬ ‫تازه تفحص شده «محمدرضا رسولی» در کرج خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پیکر این شــهید واالمقام همزمان با سالروز شهادت امام رضا‬ ‫(ع) تشییع و به خاک سپرده می شود‪.‬‬ ‫سلیمان رســتمیان در جمع خبرنگاران با تسلیت فرا رسیدن‬ ‫ســالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)‪ ،‬شــهادت امام حسن (ع) و‬ ‫شــهادت امام رضا (ع)‪ ،‬افزود‪ :‬پیکر شــهید تازه تفحص شده‬ ‫دوران دفاع مقدس «محمدرضا رســولی» روز سه شنبه پنجم‬ ‫مهرماه همزمان از ســاعت ‪ ۹‬از کانون شــهید ســبحانی سپاه‬ ‫استان البرز به سمت ‪۴۵‬متری گلشهر تشییع و در گلزارشهدای‬ ‫امامزاده طاهر (ع) کرج به خاک سپرده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیکر شهید «محمدرضا رسولی» به همراه سه شهید‬ ‫واالمقام دیگر از اســتانهای فارس و همدان از شهدای دوران‬ ‫جنگ تحمیلی و هشــت ســال دفاع مقدس بهتازگی از طریق‬ ‫جستجوی گروه تفحص کشــف و هویت انان با انجام ازمایش‬ ‫‪ DNA‬شناساییشده است‪.‬‬ ‫شــهید «محمدرضا رســولی» متولد اول اردیبهشتماه سال‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬کــه در دوران دفــاع مقدس در عملیاتهای بســیاری‬ ‫شرکت داشته‪ ،‬هشتم اسفندماه سال ‪ ۱۳۶۲‬در عملیات خیبر و‬ ‫در منطقه هورالهویزه به درجه رفیع شهادت نائل امد‪.‬‬ ‫‪300‬بسته نوشت افزار‬ ‫بین دانش اموزان زیر پوشش‬ ‫بهزیستی بوشهر توزیع شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان بوشــهر‪ :‬مدیرکل بهزیستی استان‬ ‫بوشهرگفت ‪ :‬با همت پترو شــیمی پردیس ‪ ۳۰۰‬بسته نوشت‬ ‫افزار و کیف مدرســه در قالب پویش مشق مهربانی در اختیار‬ ‫دانش اموزان زیر پوشش این اداره کل قرار گرفت‪.‬‬ ‫دکتر حسین اســدی راد در نشست مشترک بررسی تعامالت‬ ‫بهزیســتی و پتروشــیمی پردیس افزود‪ :‬ارزش ریالی هر بسته‬ ‫نوشــت افزار یک میلیون تومان و جمعــا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ضمن معرفی ماموریت های ســازمان بهزیســتی خواستار‬ ‫همکاری دوجانبه بین بهزیستی و پترو شیمی پردیس شد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع پتروشــیمی پردیس گفت‪ :‬مســئولیت اجتماعی‬ ‫تعهد مســتمری اســت که ما با هدف مشــارکت در توســعه‬ ‫اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه و نیروهای شاغل‬ ‫در این شرکت به ان پایبندیم و در این زمینه از هیچ کوششی‬ ‫فروگذار نمی کنیم‪.‬‬ ‫ســعادت معتمدی افزود‪ :‬پتروشیمی پردیس فعالیت در زمینه‬ ‫های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬زیســت محیطی‪ ،‬بهداشــتی و نیز‬ ‫پاســخگویی به جامعه ای که در ان فعالیت می کند را بخش‬ ‫مهمی از فرایند کسب و کار خود می داند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫بهترین فرصت شغلی‪ ،‬کارهای‬ ‫تولیدی است‬ ‫یک کارشــناس‪ ،‬کارهای تولیــدی را بهترین فرصت‬ ‫شــغلی دانست و گفت‪ :‬اشــتغال مولد و پایدار اشتغالی‬ ‫اســت که در زنجیره بهره وری و تولید ناخالص داخلی‬ ‫اثرگذار اســت و مردم اثار چنین اشتغالی را در زندگی‬ ‫خود می بینند‪ .‬ولی اهلل صالحی با اشــاره به امار ایجاد‬ ‫اشــتغال در یکسال گذشــته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به اعتقاد من‬ ‫امارهایی که وجود دارد‪ ،‬تفکیک شــده نیســت و باید‬ ‫ممیزی شده باشد‪ .‬اشتغال باید مولد باشد و اشتغال غیر‬ ‫رســمی را نمی توانیم به منزله اشتغال تلقی کنیم چون‬ ‫در تولیــد ناخالص داخلی نقش ندارد ممکن اســت که‬ ‫فرد در یک کار واسطه ای یا خدماتی مشغول شده باشد‬ ‫ولی این شغل موثر و پایدار نیست در حالی که ما برای‬ ‫توسعه اشتغال به کارهای مولد نیاز داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫طور حتم اشتغال مولد و پایدار هم در زنجیره بهره وری‬ ‫و هم تولید ناخالص داخلی اثرگذار است و مردم هم اثار‬ ‫ان را در زندگــی خود می بینند‪ .‬این کارشــناس حوزه‬ ‫کار احتمال داد که بیشتر مشاغلی که طی یکسال اخیر‬ ‫ایجاد شــد ه اند در حوزه کســب و کارهای خدماتی و‬ ‫مشاغل غیر رسمی هستند‪ .‬صالحی در ادامه با اشاره به‬ ‫امار بیمه شدگان جدید سازمان تامین اجتماعی اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬در حال حاضر چند نوع بیمه شده داریم که شامل‬ ‫بیمه اجباری‪ ،‬بیمه اختیاری‪ ،‬خویش فرمایی و مشاغل‬ ‫ازاد مثل رانندگان‪ ،‬کارگران ساختمانی‪ ،‬قالیبافان و زنان‬ ‫سرپرســت خانوار هســتند‪ .‬وی افزود‪ :‬درست است که‬ ‫صاحبان مشــاغل ازاد می توانند خودشان را بیمه کنند‬ ‫ولی در بحث اشتغال رسمی‪ ،‬امارهایی را جزو امار اشتغال‬ ‫به شمار می اوریم که پایدار باشند‪ .‬در حال حاضر با قشر‬ ‫عظیمی از بیکاران و افراد تحصیلکرده روبه رو هســتیم‬ ‫که نیاز به شــغل دارند و بهترین فرصت شغلی‪ ،‬کارهای‬ ‫تولیدی در بخش های مختلف نظیر صنعت و کشاورزی‬ ‫است‪ .‬به گفته این کارشــناس حوزه کار‪ ،‬اقتصادی می‬ ‫تواند خود را نشــان بدهد که در زنجیره ارزش و تولید‬ ‫ناخالص داخلی اثرگذار باشد‪ .‬صالحی در پایان به ظهور‬ ‫مشاغل جدید در اینده نزدیک اشاره کرد و گفت‪:‬مشاغل‬ ‫نو یا جدید که به ان مشاغل نوظهور گفته می شود فاقد‬ ‫کارگاه و کارفرما هستند‪ .‬صاحبان چنین مشاغلی عمدتا‬ ‫خودشــان کار می کنند و در چنین مشاغلی نیاز نیست‬ ‫که افراد به بیرون از خانه بروند یا در کارگاه مشغول کار‬ ‫شوند‪ .‬در حال حاضر مشاغل نوظهور در حال گسترش‬ ‫است و ما ناچاریم که همراه با تحوالت جهانی به سمت‬ ‫کارهای ای تی محور برویم که به حضور افراد نیاز ندارد‪.‬‬ ‫کاهش امار والدت طی سالیان‬ ‫اخیر و «زنگ خطر جمعیتی» که‬ ‫جدی گرفته نمی شود!‬ ‫تــا پیش از تصویب و ابالغ «قانون جوانی جمعیت و با‬ ‫توجه به استقرار ‪ ۸‬ساله دولت روحانی که قائل به بحرانی‬ ‫بودن شاخصه های جمعیتی کشورمان نبود‪ ،‬تقریبا هیچ‬ ‫حمایتــی از خانواده های ایرانی برای فرزنداوری صورت‬ ‫نگرفت! تا زه ترین امار منتشره هم موید همین امر است‪.‬‬ ‫مقــام معظم رهبری حضرت ایــت اهلل خامنه ای رهبر‬ ‫«جمعیت» را‬ ‫معظم انقالب اســامی سیاست های کلی‬ ‫ّ‬ ‫که براســاس بند یک اصل ‪ 110‬قانون اساسی در تاریخ‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت سال ‪ 1393‬ابالغ کردند‪.‬‬ ‫برخی از بندهای سیاســت های جمعیتی ابالغ شده از‬ ‫سوی رهبر معظم انقالب عبارتند از‬ ‫جمعیت با افزایش‬ ‫جوانی‬ ‫ ارتقــاء پویایی‪ ،‬بالندگی و‬‫ّ‬ ‫نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی‬ ‫ رفع موانع ازدواج‪ ،‬تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و‬‫افزایش فرزند‪ ،‬کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های‬ ‫جوان و توانمندسازی انان در تامین هزینه های زندگی و‬ ‫تربیت نسل صالح و کارامد‪.‬‬ ‫ اختصاص تسهیالت مناســب برای مادران بویژه در‬‫دوره بارداری و شــیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های‬ ‫زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و‬ ‫موسسات حمایتی ذی ربط‪.‬‬ ‫ تحکیــم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل‬‫اموزش هــای عمومی در باره اصالت کانــون خانواده و‬ ‫ش مهارت های زندگی‬ ‫فرزند پروری و با تاکیــد بر اموز ‬ ‫و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و‬ ‫ارزش های اسالمی‪ -‬ایرانی و توسعه و تقویت نظام تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬خدمات بهداشــتی و درمانی و مراقبت های‬ ‫پزشــکی در جهت ســامت باروری و فرزنــداوری‪ .‬بر‬ ‫اســاس گزارشات منتشر شده‪ ،‬کشورمان در صورتی که‬ ‫شــاخصه های جمعیتی خود را اصــاح نکند و فرصت‬ ‫“پنجره جمعیتی” را از دســت بدهد‪ ،‬در ‪ 20‬سال اینده‬ ‫جزو پیرترین کشــورهای جهان خواهــد بود و این امر‬ ‫می تواند تبدیل به یک فاجعه برای اینده کشورمان باشد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪855‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫حاج علی اکبری‪ ،‬خطیب نماز جمعه تهران‪:‬‬ ‫امنیت ایران قابل مسامحه نیست‬ ‫خطیــب نماز جمعــه تهران با اشــاره بــه عملیات هــای اخیر‬ ‫ســپاه بــرای مقابله بــا گروه هــای تروریســتی در اقیم شــمال‬ ‫عراق‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت ایران قابل مسامحه نیست‪ .‬حجت االسالم حاج‬ ‫علی اکبری در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران که در دانشگاه‬ ‫تهران برگزار شــد‪ ،‬حجت االســام حاج علی اکبری با اشاره به فرا‬ ‫رسیدن ماه ربیع االول گفت‪ :‬ماه ربیع االول ماه شیرینی است که در‬ ‫این ماه خداوند به انسان ها از سر لطف و رحمت نگاه ویژه ای داشته‬ ‫و نظر خاصی به بشریت داشته است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تولد پیامبر اعظم در واقع همه برکات متولد شــد‬ ‫از جملــه قران و عتــرت متولد شــد و همه فضیلت ها با ایشــان‬ ‫به اوج رســید‪ .‬خطیب نمــاز جمعه تهران تصریح کــرد‪ :‬ماه ربیع‬ ‫االول‪ ،‬مــاه والدت پیامبر و میالد فرزند عزیز ایشــان‪ ،‬حضرت امام‬ ‫جعفــر صادق (ع) و ضمــن اینکه ماه ربیــع االول‪ ،‬ماه والدت امت‬ ‫اسالمی نیز است‪.‬‬ ‫حجت االســام حاج علی اکبری گفت‪ :‬یاد شهدای ماجرای اخیر‬ ‫را گرامی می داریم و به روحشــان درود می فرستیم‪ .‬همچنین برای‬ ‫جانبازان عزیز که بعضی هم بدحال هستند از خداوند تبارک و تعالی‬ ‫طلب عافیت داریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ســخنرانی حجت االسالم رئیسی در سازمان ملل‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از ســخنرانی عالمانــه‪ ،‬انقالبی و هنرمندانــه رئیس جمهور‬ ‫عزیزمــان در مجمع عمومی ســازمان ملل کــه در طراز جمهوری‬ ‫اسالمی بود تشــکر می کنیم‪ .‬حقیقتاً ایشان در این سفر به ویژه در‬ ‫این ســخنرانی‪ ،‬از ملت قهرمان ایران نمایندگی کردند و دیدارهای‬ ‫مفید و موثری داشتند‪.‬‬ ‫امــام جمعه موقت تهــران گفت‪ :‬در اجالس شــانگهای نیز که با‬ ‫عضویت ایران در این ســازمان همراه بــود‪ ،‬بر خط تقویت ارتباط با‬ ‫شرق تاکید شد که ان شاءاهلل برکات فراوانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ســپاه مقتدر و سرافراز نیز به خاطر عملیات نابودی‬ ‫پایگاه هــای گروهک های ضد انقالب و تجزیه طلب در عمق مرزهای‬ ‫شــمال اقلیم در عراق صمیمانه تشکر می کنیم‪ .‬حجت االسالم حاج‬ ‫علی اکبری تاکید کرد‪ :‬امنیت این کشــور قابل مسامحه نیست‪ .‬این‬ ‫گروهک ها اقداماتی از جمله قاچاق مواد مخدر و ســاح‪ ،‬اخالل در‬ ‫امور اقتصادی و تعرض به امنیت کشور داشتند و در ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬پایگاه‬ ‫حضور دارند که مسئولین اقلیم به تعهداتشان در جمع کردن این ها‬ ‫عمل نکردند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اغاز ســال تحصیلی جدید را به جامعه علمی‬ ‫کشــور‪ ،‬دانشــگاه ها و مراکز عالی و حوزه های علمیه و همچنین به‬ ‫جامعه بزرگ اموزش و پرورش‪ ،‬اســاتید معلمان‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬دانش‬ ‫اموزان و طــاب تبریک عرض می کنم‪ .‬امــام جمعه موقت تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین در روز جهانی ناشنوایان به جامعه ‪ ۲۲۲‬هزار‬ ‫نفری ناشــنوایان و کم شنوایان کشــور عرض ارادت می کنیم و از‬ ‫خداوند متعال برای انها عافیت‪ ،‬صبر و جبران را تمنا می کنیم‪.‬‬ ‫حماسه ای تازه ای در دل فتنه ها توسط ملت شریف و ملت‬ ‫عزیز ما رقم خورد‬ ‫حجت االســام حاج علی اکبری با اشاره به حوادث اخیر در کشور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حماســه ای تــازه ای در دل این دشــواری ها و فتنه ها‬ ‫توســط ملت شــریف و ملت عزیز ما رقم خورد‪ .‬وی افزود‪ :‬ملت با‬ ‫دشمن شناســی‪ ،‬ترجیح مسائل ملی و بنیه معنوی که حاصل از دو‬ ‫ماه ارادت به ســید و ساالر شهیدان و اربعین بزرگ بود‪ ،‬خیلی زود‬ ‫فتنه گران را در صحنه تنها گذاشت و صف خود را جدا کرد و بعد هم‬ ‫به حماسه ی تازه ای از از حضور پر شور و شعور خود افرید‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران گفت‪ :‬پس از نماز جمعه هفته ی گذشــته‬ ‫در ‪ ۹۰۰‬نقطه کشور راهپیمایی با جمعیت بسیار زیادی برگزار شد‬ ‫که کار بسیار بزرگی بود و رسانه ها ارائه ان ناتوان بودند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجتماع اخیر مردم تهران یاد حماســه ‪ ۹‬دی را زنده‬ ‫کرد که پر از احســاس نشــاط و بــا ان ترکیــب جمعیتی متنوع‬ ‫و دیدنی بود‪ .‬حجت االســام حاج علی اکبری تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫اجتماعــات مردم بر وحــدت تاکید و شــرارت ها را تقبیح کردند و‬ ‫همچنین خواستار اشد مجازات برای اشوب گران وحشی و این فتنه‬ ‫انگیزه ای نیابتی شدند که امیدواریم دستگاه قضایی مواجه ای دقیق‪،‬‬ ‫قانونی و البته قاطع و سریع با ان ها داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم همچنین از چهره های ورشکسته و دشمن شاد کن‬ ‫اعالم انزجار کردند و حساب نوجوانان فریب خورده را جدا دانستند‬ ‫و از نیروی انتظامی و حافظان امنیت و مجاهدت های انها عاشــقانه‬ ‫تشکر کردند‪.‬‬ ‫امــام جمعه موقت تهران گفت‪ :‬امنیت ما که به قیمت خون مطهر‬ ‫شــهدا به دست امده است‪ ،‬امتیازی ویژه برای ایران عزیز ما است و‬ ‫برای تحقق ارمان های انقالب اســامی باید بیشتر از قبل قدرش را‬ ‫بدانیم و از ان محافظت کنیم؛ باید قدر سازندگان و تولیدکنندگان‬ ‫امنیت در کشور را بیش از گذشــته بدانیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنان که‬ ‫رییس جمهور عزیز و فرمودند‪ ،‬امادگی بیشتری برای شنیدن صدای‬ ‫مخالف‪ ،‬معترض و منتقد در اینده خواهیم داشت و باید سازوکارهای‬ ‫تازه در این زمینه با ابتکارات جدید طراحی شود‪.‬‬ ‫حجت االســام حاج علی اکبری تصریح کــرد‪ :‬باید برای اعتالی‬ ‫شخصیت ایمانی و انقالبی جوانان و نوجوانان سرمایه گذاری کنیم و‬ ‫به اموزش و پرورش بیش از گذشته اهمیت دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬زیست‬ ‫قانونــی را به عنوان رکن اصلی فرهنگ عمومی کشــور را به عنوان‬ ‫گفتمان غالب باید خیلی قوی تر از گذشته دنبال کنیم‪.‬‬ ‫خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد‪ :‬عمق کینه دشمنان‬ ‫را در این ماجرا نسبت به اصلی ترین نمادهای هویتی از جمله قران‪،‬‬ ‫پرچم‪ ،‬حجاب و رهبر عزیزمان دیدیم‪ .‬حجت االسالم حاج علی اکبری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ماجرای اخیر نســبت به حجاب و عفاف‪ ،‬رفتارهای‬ ‫غلط صورت گرفت و حرمت شکنی شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در غرب خشونت‬ ‫علیه زنان و استفاده ابزاری بیداد می کند این موضوع از قول نخست‬ ‫وزیر ایتالیا که یک بانو است‪ ،‬بیان می شود‪.‬‬ ‫دشمن به داشته های ما حسادت می کند و در حسرت است‬ ‫خطیب موقــت نماز جمعه تهــران همچنین گفت‪ :‬دشــمن به‬ ‫داشــته های ما حسادت می کند و در حســرت است‪ .‬با این اتفاقات‬ ‫اخیر جامعه ما باید بیشــتر از این سرمایه بسیار بزرگ صیانت کند‪.‬‬ ‫دشمنان می خواهند با این سر و صداها‪ ،‬بازی ها‪ ،‬هجمه ها‪ ،‬مالمت ها‪،‬‬ ‫نفرت پراکنی ها‪ ،‬غوغاســاالری ها و با استفاده از فناوری های نوین‪،‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران یکی از مزایای خودش را در حفظ هویت و‬ ‫کرامت زن ایرانی و جامعه ایرانی دست کم بگیرد‪.‬‬ ‫حــاج علی اکبری افزود‪ :‬اینجا جای مقاومت اســت و باید در برابر‬ ‫این هجوم بــی امان و ناجوانمردانه از بیــرون و همچنین وادادگی‬ ‫برخی در درون و غفلت و بی حالی بســیاری از دستگاه های مسئول‪،‬‬ ‫مقاومت کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم حاج علی اکبری تاکید کرد‪ :‬البته بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫نیازمند کار فرهنگی و تربیتی است‪ .‬وی با اشاره به برخی تعرض ها‬ ‫به بانوان محجبه در جریان حوادث اخیر گفت‪ :‬این خط قرمز است‪.‬‬ ‫من از دستگاه قضایی و قانون گذار‪ ،‬خواهش می کنم برای هر نوع‬ ‫تعرض نســبت به حجاب بانوی مسلمان و مومن‪ ،‬بسیار سختگیرانه‬ ‫مواجه شوند‪ .‬ما برای این ارزش بزرگ جانمان را گذاشتیم و جوانان‬ ‫ما خون دادند‪.‬‬ ‫توسعه همکاری ایران و ژاپن در حوزه انرژی استارت خورد‬ ‫روز گذشته مقام های ارشــد ایران و ژاپن بر توسعه همکاری ها‬ ‫تاکید کردند‪ ،‬موضوعی که به گفته کارشناسان می تواند تاثیرات‬ ‫مثبتی را برای هر دو کشــور رقم بزند‪ .‬دیــدار جواد اوجی وزیر‬ ‫نفت کشورمان با یوشیماسا هایاشی‪ ،‬وزیر امور خارجه ژاپن منجر‬ ‫به تاکید بر توســعه روابط دو کشــور شــد‪ ،‬اوجی در این دیدار‪،‬‬ ‫بــا تاکید بر اینکــه هم اکنون همکاری های نفتــی میان ایران و‬ ‫برخی کشــورها در حال انجام است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد تا امکان‬ ‫همکاری با شــرکت های ژاپنی در بخش های نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫و پتروشیمی برقرار شود‪ .‬وی با بیان اینکه در دولت جدید برنامه‬ ‫جامعی برای توسعه صنعت نفت با پیش بینی جذب ‪ ۱۶۰‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری در هشت سال و رساندن سطح ظرفیت تولید‬ ‫نفت به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بشــکه در روز و تولید گاز طبیعی‬ ‫بــه یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون مترمکعب در روز طراحی شــده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران می تواند نقش مهمی در تامین انرژی ژاپن ایفا‬ ‫کند‪ ،‬هم اکنون سطح همکاری های اقتصادی دو کشور در سطح‬ ‫شایسته نیست‪ .‬شرکت های ژاپنی بسیار در ایران خوشنام هستند‬ ‫و این سرمایه ارزشمندی برای توسعه همکاری ها میان دو کشور‬ ‫اســت‪ .‬ایران می تواند نقش مهمی در تامین انرژی مورد نیاز ژاپن‬ ‫ایفا کندوزیر نفت با اعالم امادگی کامل وزارت نفت برای همکاری‬ ‫با شــرکت های ژاپنی گفت‪ :‬ایران می تواند نقش مهمی در تامین‬ ‫انرژی مورد نیاز ژاپن ایفا کند‪ .‬مردم ایران خاطره شرکت پاالیش‬ ‫نفت ژاپن (‪ )Idemitsu‬که در شــرایط تحریم فروش نفت ایران‬ ‫به دلیل ملی شــدن صنعت نفت‪ ،‬از ایران نفت خریداری کرد را‬ ‫فراموش نخواهند کرد‪.‬‬ ‫سطح پایین تجارت دو کشور ناشی از تحریم ها شایسته نیست‬ ‫وی بــا بیان اینکه افت بی ســابقه و ســطح پاییــن تجارت و‬ ‫همکاری های اقتصادی که ناشی از تحریم های یک جانبه و ظالمانه‬ ‫امریکا اســت‪ ،‬شایسته دو کشور نیســت‪ ،‬افزود‪ :‬امکان همکاری‬ ‫ایران و ژاپن در حوزه بهینه ســازی و اموزش در شــرایط تحریم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ظرفیت های بسیار باالیی برای شرکت های ژاپنی برای‬ ‫همکاری با ایران از باالدست تا پایین دست وجود دارد‪.‬‬ ‫معطل برجام نماندیم‬ ‫وزیــر نفت با اشــاره به امضــای ‪ ۱۰۰‬میلیــارد دالر قرارداد و‬ ‫تفاهم نامه با شــرکت های خارجی و داخلی در دولت ســیزدهم‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬وزارت نفت معطل برجــام نمانده و مذاکرات اولیه با‬ ‫طرف های خارجی را اغاز کرده اســت که این مذاکرات به خوبی‬ ‫پیــش می رود‪ .‬از همکاری با شــرکت های ژاپنی دارای تجارب و‬ ‫دانش فنی الزم در زمینه بهینه ســازی مصــرف انرژی و کاهش‬ ‫انتشار کربن‪ ،‬جمع اوری گازهای مشــعل و‪ ...‬استقبال می کنیم‪،‬‬ ‫هر شــرکتی که در این بخش سرمایه گذاری کند می تواند نیمی‬ ‫از این ظرفیت ازادشــده و صرفه جویی شده را به صورت محصول‬ ‫برداشت کند‪.‬‬ ‫ایران و ژاپن برای همکاری مصمم هستند‬ ‫یوشیماسا هایاشــی‪ ،‬وزیر امور خارجه ژاپن نیز در این دیدار با‬ ‫یاداوری اینکه در اجالس نیویورک فومیو کیشــیدا‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫این کشــور را همراهی کرد و در انجا با ســید ابراهیم رئیســی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران‪ ،‬حســین امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر امورخارجه‬ ‫دیدار داشتند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مقام های عالی رتبه دو کشور در زمینه‬ ‫توســعه همکاری مصمم هســتند‪ .‬در ماه های اخیر قیمت نفت‬ ‫افزایش زیادی داشته و ایران این فرصت را دارد که با نهایی کردن‬ ‫مذاکرات حداکثر بهره برداری را از این موقعیت به دســت اورد‪ .‬به‬ ‫گفته وی ‪ ۴۰‬ســال قبل در شرکت میتسویی فعالیت داشته و با‬ ‫ظرفیت های باال صنعت نفت ایران اشناست‪.‬‬ ‫همکاری حتی در شرایط تحریم‬ ‫نیشــیمورا یاسوتوشــی‪ ،‬وزیر اقتصاد‪ ،‬تجارت و صنایع ژاپن نیز‬ ‫در این دیدار با اشــاره به روابط حســنه دو کشور و سابقه باالی‬ ‫فرهنگی و تمدن ایران اظهار کرد‪ :‬ایران کشــور مهمی در منطقه‬ ‫و جهان است و ژاپن عالقه مند به تقویت روابط با ایران است‪ .‬وی‬ ‫با ابراز تاســف از خروج این کشور از پروژه توسعه میدان ازادگان‬ ‫گفت‪ :‬دولت ژاپن از برجام همواره حمایت کرده و امیدوار اســت‬ ‫مذاکرات هرچه زودتر به نتیجه برســد و ژاپن بتواند همکاری با‬ ‫ایران به ویژه در بخش نفت و گاز را از سر بگیرد‪.‬‬ ‫ما شــرکت های ژاپنی را به فعالیت در ایران تشویق می کنیم‪،‬‬ ‫حتــی در شــرایط تحریم فرصت هــای خوبی بــرای همکاری‬ ‫به خصــوص در بخش بهینه ســازی مصرف انــرژی‪ ،‬جمع اوری‬ ‫گازهــای همراه و ‪ ...‬وجــود دارد‪ .‬وی با بیان اینکه بســیاری از‬ ‫شرکت های ژاپنی دفاتر خود در تهران را حفظ کردند و در ایران‬ ‫حضــور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع نشــان دهنده اهمیت تعامل با‬ ‫ایران برای شرکت های ژاپنی است‪.‬‬ ‫توسعه همکاری با ژاپن یک بازی دو سر برد‬ ‫در این بین جهانبخش امینی ‪ -‬کارشــناس ارشد حوزه انرژی ‪-‬‬ ‫در خصوص اهمیت توســعه روابط ایران و ژاپن‪ ،‬گفت‪ :‬رابطه این‬ ‫دو کشور در گذشته یک رابطه مسالمت امیز و خارج از تنش بوده‬ ‫و اراده ژاپن نیز بر این بوده که در چالش های سیاســی هیچگاه‬ ‫پیش قدم در بحث تحریم ها نباشــد‪ ،‬سوابق در زمان جنگ نیز‬ ‫نشان می دهد که ما از تجهیزات ژاپن در ان مقطع زمانی استفاده‬ ‫کرده ایم و همکاری خوبی بین دو کشور وجود داشت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر ســابقه گذشته ایران و ژاپن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مساله می تواند در‬ ‫اینده نیز موجب گسترش روابط دو کشور شود و مراودات تجاری‬ ‫و اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد و این امکان را برای دولت‬ ‫فراهم می کند که با یک اراده قوی وارد این مســاله شــوند‪ .‬این‬ ‫کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه بی شک ژاپن نیز تمایل‬ ‫به همکاری با ایران را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شــود که هر دو‬ ‫کشور از این مراودات تجاری و اقتصادی بهره ببرند و منفعت این‬ ‫مساله برای هر دو کشور رقم بخورد‪ ،‬این ارتباط سیاسی و تجاری‬ ‫به نفع هر دو کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬توســعه این همکاری ها در صورت تحقق بیش از‬ ‫گذشــته خواهد بود و این مســاله نیز نه تنها موجب اســتحکام‬ ‫رابطه بین ایران و ژاپن می شــود بلکه باعث توسعه روابط با دیگر‬ ‫کشورهای اسیای شرقی نیز خواهد شد‪ .‬از زمانی که اروپا و امریکا‬ ‫اقدام به مبارزه جدی علیه توســعه ایــران کردند‪ ،‬همکاری دیگر‬ ‫کشورها با ایران از بار فشار تحریم کاسته است و اراده ان ها را نیز‬ ‫بر تحمیل این فشار کمتر می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی البته باید توجه داشــت که این کشورها نیز با دور‬ ‫شــدن از ایران از منافع اقتصادی خودشــان محروم شــده اند و‬ ‫کشــورهای دیگر سود بردند‪ ،‬در این بین اگر با ژاپن و کشورهای‬ ‫دیگر ارتباط بیشــتری داشــته باشــیم هم تحریم ها را کمرنگ‬ ‫کرده ایم و هم دشــمنان ما نیز با توجه به اینکه نتوانســتند سود‬ ‫اقتصادی در روابط تجاری ببرند ممکن است در تصمیم های خود‬ ‫تجدیدنظر کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه این کشــورها بیش از ایــن نمی توانند بر‬ ‫ایران فشــار وارد کننــد چرا که اگر می توانســتند قطعا این کار‬ ‫را انجــام می دادنــد‪ ،‬گفت‪ :‬هر چه روابط ایران با دیگر کشــورها‬ ‫توسعه پیدا کند قدرت ان ها را کاهش داده ایم و این به نفع ایران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1182

روزنامه خوب 1182

شماره : 1182
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه خوب 1181

روزنامه خوب 1181

شماره : 1181
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه خوب 1180

روزنامه خوب 1180

شماره : 1180
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه خوب 1179

روزنامه خوب 1179

شماره : 1179
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه خوب 1178

روزنامه خوب 1178

شماره : 1178
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه خوب 1176

روزنامه خوب 1176

شماره : 1176
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!