روزنامه خوب شماره 840 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 840

روزنامه خوب شماره 840

روزنامه خوب شماره 840

‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫خطیب جمعه تهران‪:‬‬ ‫حتی مخالفان هم نمی توانند‬ ‫خدمات جهادی دولت‬ ‫را انکار کنند‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران‪:‬‬ ‫احتمال رسیدن قیمت‬ ‫سکه به ز یر ‪ 10‬میلیون تومان‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫شنبه‪ 19‬شهریورماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 840‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 13‬صفر‪ 10 |1444‬سپتامبر‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫عدال‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫طرحمالی وریبا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خود اتبر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫روهایلو هاو‬ ‫کس‬ ‫احسان خاندوزی‪ ،‬وز یر اقتصاد خبر داد‪:‬‬ ‫پاداش وزارت اقتصاد به‬ ‫گزارشگران فساد به یک‬ ‫میلیارد تومان هم می رسد‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری‪:‬‬ ‫روسای سازمان هواپیمایی‬ ‫ایران و عراق بر «تسهیل‬ ‫پروازهایاربعین»تاکید کردند‬ ‫‪3‬‬ ‫احمدوحیدی؛وزیرکشورتاکیدکرد؛‬ ‫بلینکن‪ ،‬وز یر امور خارجه امریکا‪:‬‬ ‫توافق با ایران باید پیشبرد‬ ‫امنیت ملی امریکا را در پی‬ ‫داشته باشد‬ ‫زائران به هیچ وجه‬ ‫بهسمتمرزهاحرکتنکنند‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران‪:‬‬ ‫راه کنترل مصرف سوخت در‬ ‫کشور استفاده از کارت انرژی‬ ‫برایخانوارهااست‬ ‫نش شخ‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر ت‬ ‫نش‬ ‫ر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫محصوالت صنعتی ایران چشم انداز بسیار باالیی در بازار روسیه دارند‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪840‬‬ ‫اخبار‬ ‫رضایت کشاورزان از قیمت‬ ‫اعالمی گندم توسط دولت‬ ‫رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور اعالم کرد‪ :‬اعالم‬ ‫به موقــع و خوب قیمت گندم رضایــت گندمکاران را‬ ‫در پــی دارد‪.‬به نقل از خبرگزاری صدا و ســیما‪ ،‬اقای‬ ‫عطاء اهلل هاشــمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور‬ ‫در برنامــه میز اقتصاد با بیان اینکــه رئیس بنیاد ملی‬ ‫گندم کاران هم عضو شورای قیمت گذاری گندم است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه حرکتی که مجلس شورای اسالمی‬ ‫به طرح شــورای قیمت گذاری به اتخاذ سیاســت های‬ ‫حمایتی انجام داد دست کشاورزان را در قیمت گذاری‬ ‫محصوالت خودشان باز گذاشــتند و از سال گذشته و‬ ‫امسال به موقع قیمت تعیین شد‪.‬‬ ‫اقای عطاء اهلل هاشــمی گفــت‪ :‬ما درخصوص قیمت‬ ‫گندم قیمتی که قیمت مبنای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به‬ ‫عالوه هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به ازای هر کیلو یارانه کاشت‬ ‫درنظر گرفته شــده باتوجه به چهار شاخصه اصلی که‬ ‫ما در شورای قیمت گذاری بررسی کردیم خوشبختانه‬ ‫قیمت خوبی اســت و مورد رضایت تشــکل های بخش‬ ‫کشاورزی و کشاورزان گندم کار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت جهانی که فعال متعادل شده موجب‬ ‫رضایت کشــاورزان را فراهم کرده اســت منتهی یک‬ ‫شــرطی خواهیم داشت و ان هم مثل سال گذشته این‬ ‫است که اگر شرایط خاصی پیش بیاید مجموعه دولت‪،‬‬ ‫مجلس و شــورای قیمت گذاری یک تجدیدنظری هم‬ ‫بکنند‪.‬‬ ‫رئیــس بنیاد ملی گندم کاران کشــور گفت‪ :‬ســال‬ ‫گذشته قیمت ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان برای گندم تصویب‬ ‫کرده بودیم که باتوجه به شــرایط بحران جنگ روسیه‬ ‫و اوکراین شــرایط بد اقتصادی دنیا پایین امدن میزان‬ ‫غــات و بازار ملتهب غالت در جهان‪ ،‬شــورای قیمت‬ ‫گذاری در قیمت گندم تجدیدنظر کرد که حرکت بسیار‬ ‫خوبی بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشــبختانه میزان تولید ما و بهتر از ان‬ ‫میزان خرید ما نسبت به سال گذشته ‪ ۵۷‬درصد افزایش‬ ‫داشــت که این ها نشان دهنده این است که کشاورزان‬ ‫رضایت دارند و دولت را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫با لغو اعزام ناوگان جاده ای به سمت مرزها؛‬ ‫بهای بلیت اتوبوس مسافران‬ ‫اربعین استرداد می شود‬ ‫رئیس مرکز صادرات روسیه اعالم کرد ‪ :‬محصوالت صنعتی ایران به طور بالقوه توانایی کسب جایگاه و چشم انداز بسیار باال در بازار روسیه دارند‪.‬نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان جمهوری‬ ‫اسالمی ایران روز چهارشنبه در مجموعه نمایشگاهی (‪ ،)CROCUS EXPO‬شهر سکو روسیه‪ ،‬با حضور «علیرضا پیمان پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت‪ ،‬رئیس و‬ ‫تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون ایران‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی در روسیه‪ ،‬عضو هیات رئیسه مجلس‪ ،‬رئیس فراکسیون تعاون مجلس‪ ،‬تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫تعدادی از نمایندگان دومای روسیه‪ ،‬رئیس مرکز صادرات روسیه‪ ،‬تعدادی از مسئوالن اقتصادی روسیه‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی ایرانی و روسی حاضر‪ ،‬افتتاح و به مدت‬ ‫چهار روز اغاز به کار کرد‪.‬در این نمایشگاه بیش از ‪ ۵۰‬شرکت از ایران محصوالت خود را در عرضه می کنند که شامل مصالح ساختمانی‪ ،‬کاالهای خانگی‪ ،‬متالورژی و محصوالت شیمیایی است‪.‬‬ ‫پاداش وزارت اقتصاد به گزارشگران فساد به یک میلیارد تومان هم می رسد‬ ‫اهدای پاداش نقدی به سوت زن به میزان ‪ ۳‬درصد از عواید حاصله‬ ‫برای دولت درنتیج ه گزارش تا ســقف یک میلیــارد تومان و ارائه‬ ‫مشوق های غیرنقدی به سوت زنان کارمند‪ ،‬از جمله مصوبات وزارت‬ ‫اقتصاد درباره سامانه گزارشگری فساد است‪.‬‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت اقتصاد در پاســخ به‬ ‫مطلب مورخ ‪ ۱۷/۶/۱۴۰۱‬روزنامه جهان صنعت درباره دستورالعمل‬ ‫«حمایت از گزارشــگری فساد (سوت زنی) در وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی» با عنوان « خروجی صفر گزارش فســاد» توضیح داد‪ :‬در‬ ‫شرایط فقدان قانون حمایت از گزارش گران فساد در کشور و علیرغم‬ ‫اینکه تاکنون سامانه ها و ســازوکارهای متعددی بنام سوت زنی در‬ ‫کشــور رونمایی و معرفی شده اســت‪ ،‬وزارت اقتصاد پا را از صرف‬ ‫راه انــدازی یک ســامانه دریافت گزارش فراتر گذاشــته و می توان‬ ‫دستورالعمل مذکور را اولین مقرره و سازوکار واقعی و جامع حمایت‬ ‫از ســوت زنی در کشــور قلمداد کرد‪ .‬چرا که در ان برای اولین بار‪،‬‬ ‫همچون قوانین مرســوم در دنیا‪ ،‬پاداش نقدی ســوت زنی در قالب‬ ‫درصــدی از عواید حاصله از گزارش‪ ،‬به ســوت زن پرداخت خواهد‬ ‫شد‪ ،‬بست ه نسبتاً کاملی از حمایت ها و صیانت ها درنظر گرفته شده‬ ‫و فرایند و ارکان رسیدگی به گزارش فساد‪ ،‬بصورت شفاف طراحی‬ ‫و بیان شده است‪ .‬این دستورالعمل که مصوبه کمیته سالمت اداری‬ ‫وزارت اقتصاد اســت‪ ،‬در ‪ ۱۳‬ماده و ‪ ۱۵‬تبصره به حمایت و صیانت‬ ‫از گزارشگران فساد‪ ،‬تعریف پاداش های نقدی و غیرنقدی و تشریح‬ ‫فرایند رسیدگی به گزارشات ارسالی سوت زنان پرداخته است‪.‬‬ ‫حفظ محرمانگی هویت سوت زن‪ ،‬تضمین امنیت شغلی سوت زن‬ ‫و صیانــت از وی در مقابل اقدامــات تالفی جویانه احتمالی‪ ،‬اهدای‬ ‫پاداش نقدی به ســوت زن به میزان ‪ ۳‬درصد از عواید حاصله برای‬ ‫دولت درنتیج ه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق های‬ ‫غیرنقدی به سوت زنان کارمند نظیر تقدیرنامه از وزیر‪ ،‬اعطای طبقه‬ ‫تشــویقی‪ ،‬معرفی به عنوان کارمند نمونه‪ ،‬حق تقدم در انتصاب به‬ ‫مشاغل مدیریتی و یا مشاغل باالتر‪ ،‬از جمله مهمترین حمایت ها و‬ ‫پاداش های درنظر گرفته شده برای سوت زنان در این دستورالعمل‬ ‫اســت‪ .‬همچنین گفتنی است که ســازمان های مردم نهاد در این‬ ‫دســتورالعمل جایگاه پررنگی داشته و عالوه بر در اولویت رسیدگی‬ ‫بودن گزارش های فســاد ارسالی انها‪ ،‬می توانند در فرایند تحقیق و‬ ‫ِ‬ ‫رسیدگی به گزارش نیز حضور داشــته باشند‪ .‬همچنین درصورت‬ ‫اعتراض سوت زن به عدم پیگیری دقیق گزارش ارسالی خود توسط‬ ‫مراجــع رســیدگی در وزارت اقتصاد‪ ،‬هیئت منصفــه ای با حضور‬ ‫سازمان های مردم نهاد به اعتراض مذکور رسیدگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تخلفات و مفاسد احتمالی بانک های دولتی‪ ،‬گمرک‪ ،‬سازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بورس‪ ،‬سازمان خصوصی سازی‪ ،‬بیمه مرکزی‪ ،‬مناطق ازاد‬ ‫و دیگر دستگاه ها و سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫مشمول این دستورالعمل خواهد‪.‬‬ ‫ایران در مسیر معدن کاری نوین؛‬ ‫اقدامات دولت سیزدهم برای پررنگ تر شدن اقتصاد معدن‬ ‫با استقرار دولت سیزدهم‪ ،‬نقش اقتصاد معدنی در اقتصاد کالن‬ ‫کشــورمان پر رنگ تر شــد و امید می رود با تداوم حرکت ها و‬ ‫اقدامات به ویژه در به روزرســانی سیاست های بخش‪ ،‬روان سازی‬ ‫ســرمایه گذاری ها و توسعه ناوگان معدنی‪ ،‬در مسیر معدن کاری‬ ‫نوین گام برداریم‪.‬‬ ‫ایران جزو ‪ ۱۰‬کشور مزیت دار معدنی در جهان است که توانسته‬ ‫در شــرایط خاص اقتصاد کشور و محدودیت های موجود بخشی‬ ‫از نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات محصوالت و فراورده های‬ ‫معدنی تامین کند‪ .‬امروز بخش معدن در حال برنامه ریزی برای‬ ‫‪ ۳۰‬سال اینده است‪.‬‬ ‫باید سیاســت گذاری ها در کشــور و در بخش معدن بر اساس‬ ‫ثروت هــای خدادادی بوده و حتی بتوانیم برنامه های ‪ ۵۰‬ســاله‬ ‫برای کشورهای منطقه تعریف کنیم‪.‬‬ ‫امــروز تقویت اقتصاد معدنی در کشــور یــک نقط ه کلیدی و‬ ‫دارای اولویت است؛ به ازای هر شغل در بخش معدن‪ ۱۷ ،‬شغل‬ ‫وابسته در زنجیره ایجاد خواهد شد و این نقطه عطفی در عرصه‬ ‫اشتغال زایی کشور است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬ظرفیت های معدنی کشــور همواره به عنوان اهرم‬ ‫قابل اتــکا و زیربنــای تولید‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬ارزاوری و ارزش افرینی‬ ‫کشور‪ ،‬امروز و در سال های اتی شناخته می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر بر اساس اخرین اطالعات داده شده ارزش ذخایر‬ ‫معدنی کشــور به میزان یک هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر تخمین‬ ‫زده شــده اســت‪ ،‬اما به کارگیری این ظرفیت ها در مسیر ایجاد‬ ‫ارزش افزوده نیازمند مدیریت جســورانه‪ ،‬هوشــمند و توسعه ای‬ ‫در جهت تامین زیرســاخت‪ ،‬رفع موانع‪ ،‬ایجاد حمایت قانونی و‬ ‫در یک کالم عزم سیاســت گذار برای توسعه ی اقتصاد معدنی در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫عدم ثبات مقررات‪ ،‬ایجاد هزینه های سربار تولید‪ ،‬نبود حمایت‬ ‫کافی در حوزه های مختلف از ســرمایه گذار و همچنین تبلیغات‬ ‫جهت دار بر ضد اقتصاد معدنی و متاســفانه معارضان محلی‪ ،‬به‬ ‫ی است که ایجاد هر‬ ‫این بخش اســیب زده اســت‪ .‬این در حال ‬ ‫شــغل در بخش معدن می تواند تا بیش از ‪ ۱۷‬برابر ان به شکل‬ ‫ل ایجاد کند که عالوه بر تامین مواد اولیه‬ ‫غیرمســتقیم اشــتغا ‬ ‫صنایع داخلی کشورمان و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی‪،‬‬ ‫نه تنها منابع محدود ارزی کشــور را تقویــت کند‪ ،‬بلکه با ایجاد‬ ‫وابستگی بازار‪ ،‬اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد‪.‬‬ ‫با اســتقرار دولت سیزدهم از حدود یک ســال قبل‪ ،‬اقدامات‬ ‫خوبی برای اســتفاده از ظرفیت بزرگ بخش معدن کشــور در‬ ‫عرصه های مختلف به ویژه حذف بخشــنامه های بازدارنده و نگاه‬ ‫جدید به نیاز تامین ماشــین االت و تجهیزات معادن در کشــور‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫سیاست های بخش معدن پس از ‪ ۲۲‬سال در حال به روزرسانی‬ ‫اســت که در ان معدن کاری با نگاه توســعه پایدار و همچنین‬ ‫معدن کاری بر مبنای امایش ســرزمینی و توســعه پایدار مورد‬ ‫تاکید است‪.‬‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام اخرین بار در سال ‪ ۷۹‬سیاست‬ ‫ســند بخش معدن را تدوین کرد و به تایید رهبر معظم انقالب‬ ‫رسانید‪ .‬امروز شاهدیم با برگزاری جلسات متعدد‪ ،‬پس از دو دهه‬ ‫سیاست های بخش معدن در حال به روزرسانی است‪ .‬این جلسات‬ ‫از حدود هشت ماه گذشته اغاز شده است‪.‬‬ ‫در این جلســات عالوه بر خانه معدن ایــران‪ ،‬معاونت معدنی‬ ‫وزارت صمت‪ ،‬ســازمان انرژی اتمی و دیگر دستگاه های ذی ربط‬ ‫در مــاده ‪ ۲۴‬قانون معادن ایران حضور دارند و به طور قطع پس‬ ‫از تایید سیاســت ها از ســوی رهبر معظم انقــاب و ابالغ انها‪،‬‬ ‫تغییراتی در قانون خواهیم داشــت و نگاه متولیان امر نیز باید بر‬ ‫مبنای همان سیاست ها باشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران‪:‬‬ ‫خودروسازان در مسائل کیفی انتظارات سازمان ملی استاندارد را براورده نکردند‬ ‫بنا بــر اعالم مدیرکل حمل ونقل مســافر ســازمان‬ ‫راهداری وحمــل ونقل جاده ای‪ ،‬در صــورت لغو اعزام‬ ‫ناوگان جاده ای به ســمت مرزها‪ ،‬مطابق تصمیم ستاد‬ ‫اربعین در خصوص اســترداد هزینه بلیت عمل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرکل حمل ونقل مســافر سازمان راهداری وحمل‬ ‫ونقل جاده ای با اشاره به جابجایی حدود ‪ ۷۰۰‬هزار زائر‬ ‫تا صبح گفت‪ :‬ادامه روند جابجایی زائران مشــروط به‬ ‫اعال ِم لغو توقف حرکت به ســمت مرزها‪ ،‬از سوی ستاد‬ ‫اربعین است‪.‬‬ ‫«داریوش باقرجوان» درباره تصمیم ســتاد اربعین در‬ ‫خصوص توقف ســفرهای زمینی ِ اربعین‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز‬ ‫به صورت مکتوب دســتوری به دست ما نرسیده است‪.‬‬ ‫حرکت اخرین اتوبوس ها در ســاعت به سمت مرزهای‬ ‫عراق انجام گرفته اســت و نیمی از ناوگان نیز در مسیر‬ ‫بازگشت هستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حدود ‪ ۷۰۰‬هزار زایر بــا ناوگان حمل و‬ ‫عمومی جاده ای اعم از اتوبوس و مینی بوس جابجا‬ ‫نقل‬ ‫ِ‬ ‫شــدند و ادامه روند جابجایی زائران به سمت مرزهای‬ ‫عراق به تصمیم ستاد اربعین مربوط می شود‪.‬‬ ‫باقر جوان توضیــح دادکه در صورت لغو اعزام ناوگان‬ ‫جاده ای به ســمت مرزها‪ ،‬مطابق تصمیم ستاد اربعین‬ ‫در خصوص استرداد هزینه بلیت عمل خواهد شد‪.‬‬ ‫ستاد اربعین اعالم کرده است تا مردم نسبت به مراجعه‬ ‫به پایانه ها و ترمینال های اتوبوسی به ویژه ترمینال های‬ ‫تهــران اقدام نکننــد؛ به محض از ســرگیری حرکت‬ ‫اتوبوس ها به مردم اطالع داده خواهد شد‪ .‬همچنین این‬ ‫تصمیم شامل سفرها با خودروهای شخصی نیز می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت‪ :‬خودروسازان در مسائل‬ ‫بهبود کیفی تولیدات‪ ،‬هنوز انتظارات این سازمان را به خوبی براورده‬ ‫نکرده اند‪ .‬ســازمان ملی اســتاندارد ایران‪« ،‬مهدی اســام پناه» در‬ ‫گفت وگویی از استانداردسازی خودروهای اقتصادی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫این خودروها شامل تولیدات داخلی و خودروهای وارداتی است‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان ملی استاندارد با اشاره به توقف خودروهای پرعیب و ناایمن در‬ ‫بازه زمانی کوتاه مدت‪ ،‬گفت‪ :‬اجباری سازی خدمات پس از فروش به‬ ‫مدت سه سال‪ ،‬ایجاد بن سازه های نواورانه و استانداردسازی قطعات از‬ ‫دیگر اقدامات سازمان ملی استاندارد برای کیفی سازی خودروها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مسیر حرکت ما به عنوان مدعی العموم در جهت خوبی‬ ‫قرار گرفته‪،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬خودروســازان در مسائل بهبود کیفی‬ ‫تولیدات هنوز انتظارات این ســازمان را به خوبی براورده نکرده اند و‬ ‫خودروســازان مکلف و متعهد هســتند طبق تعهدی که نسبت به‬ ‫شروط ‪ ۱۵‬گانه سازمان ملی استاندارد ایران داشتند‪ ،‬به وظایف خود‬ ‫عمل کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری‪:‬‬ ‫روسای سازمان هواپیمایی ایران و عراق بر «تسهیل پروازهای اربعین» تاکید کردند‬ ‫رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری با هدف افزایش پروازهای‬ ‫اربعین و بررســی محدودیت های فرودگاه نجف به کشور عراق‬ ‫سفر کرد؛ در این دیدار‪ ،‬روسای سازمان هواپیمایی ایران و عراق‬ ‫بر تسهیل پروازهای اربعین تاکید کردند‪.‬‬ ‫در دیدار محمد محمدی بخش؛ رئیس ســازمان هواپیمایی با‬ ‫نائب رئیس ســازمان هواپیمایی عراق مسائل مربوط به فعالیت‬ ‫ســازمان هواپیمایی عراق و روابط مشترک بین دو کشور مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این دیدار نائب رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد‪:‬‬ ‫هدف از برگزاری این نشست هماهنگی برای ارتقا خدمات رسانی‬ ‫به زائران اربعین با ساماندهی پروازهای ورودی از ایران به فرودگاه‬ ‫نجف و بغداد اســت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬نشســت های دوره ای بین‬ ‫سازمان هواپیمایی ایران و عراق در راستای هماهنگی فعالیت ها‬ ‫درخصوص حمل و نقل هوایی و سالمت هوانوردی برای خدمت‬ ‫به مسافران بین دو کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از ترمینال زیارتی‬ ‫سالم از سفر به کشور عراق برای مذاکره جهت افزایش پروازهای‬ ‫اربعین با توجه به تقاضای سفر زائران ایرانی خبر داده و گفته بود‪:‬‬ ‫پیش بینی کرده ایم در بازه زمانی ‪ 15‬تا ‪ 30‬شهریور حدود ‪1000‬‬ ‫پرواز اربعین به کشور عراق انجام شود‪ .‬به ترمینال سالم امده ایم‬ ‫چــون اولین روز پروازهای اربعین اســت و از نزدیک وضعیت را‬ ‫بررســی کردیم‪ .‬ورودی ‪ ،‬خروجی ‪ ،‬پارکینگ ها‪ ،‬جابجایی زائران‪،‬‬ ‫گذرنامه‪ ،‬گیت های بازرسی‪ ،‬گیت های کمک بازرسی ‪ ،‬چک مسافر‬ ‫و‪ ..‬را مورد بررسی قرار دادیم‪.‬‬ ‫محمد محمدی بخش افزود‪ :‬خوشــبختانه موضوعات اجرایی‬ ‫در فرودگاه امام قابل قبول اســت و مردم خدمات ارائه شــده را‬ ‫مطلوب ارزیابی کردند و بازخوردهای خوبی دریافت کردیم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان هواپیمایی با اعالم اینکه اکثر پروازهای امروز‬ ‫به موقع انجام شــد به جز پرواز یک شــرکت هواپیمایی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هواپیمای این شرکت به دلیل نقص فنی تاخیر داشت و قرار شد‬ ‫که برای این پرواز هواپیمای جایگزین در نظر بگیرند که این کار‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫محمدی بخش بیان کرد‪ :‬از مســافران ایــن پرواز با وعده ناهار‬ ‫پذیرایی به عمل امد‪ ،‬ضمن این که در هتل اسکان داده شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که مشــکالت و نواقصی در پروازها وجود داشت‬ ‫کــه در این رابطه به مدیران ایســتگاه ها و مدیران اجرایی تذکر‬ ‫الزم داده شــد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬طی بررســی صورت گرفته در حوزه‬ ‫گرانفروشــی نیز بخش اعظمی از مردم بــا قیمت مصوب بلیت ‬ ‫پروازهای اربعین را خریداری کرده اند‪ .‬تعدادی از زائران هم قبل‬ ‫از بازه زمانی اعالم شده بلیت خریده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که همکاران ما در سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫و ســازمان بازرسی در ترمینال سالم حضور داشتند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫گزارش هایی در رابطه با گرانفروشی دریافت و مقرر شد با ا ینها‬ ‫برخورد قانونی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از رایزنی با عراقی ها برای افزایش‬ ‫پروازهــای اربعین خبر داد و گفت‪ :‬فردا برای همین منظور عازم‬ ‫عراق هستیم‪ ،‬در فرودگاه نجف محدودیت های عملیاتی داریم و‬ ‫افزایش پروازها را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمدی بخش با بیان این که به لحاظ ناوگان هوایی محدودیتی‬ ‫برای افزایــش پروازها نداریم ‪ ،‬افزود‪ :‬محدودیت فرودگاه نجف را‬ ‫فردا چهارشــنبه ‪ 16‬شهریور تعیین تکلیف کرده و اطالع رسانی‬ ‫الزم در رابطه با انرا انجام خواهیم داد‪.‬وی یاداور شد‪ 15 :‬ایرالین‬ ‫داخلی پروازهای اربعین را انجام می دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫معاون وزیر نیرو از انعقاد و اجرای اولین قرارداد بهینه سازی انرژی با موضوع اصالح سیستم روشنایی معابر با جایگزینی چراغ های فوق کم مصرف ال ای دی خبر داد‪.‬محمود کمانی ‪ -‬رئیس سازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ‪ -‬در مراسم افتتاح عملیات اجرایی اولین پروژه از طرح ملی اصالح روشنایی معابر کشور ضمن تبریک اغاز این پروژه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با اصالح روشنایی های تمام معابر کشور‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬مگاوات صرفه جویی در مصرف برق خواهیم داشت‪.‬به گفته وی با اجرای این قرارداد‪ ،‬حدود‪ ۲۰۰‬هزار چراغ پربازده و فوق کم مصرف ال ای دی جایگزین چراغ های معابر شهری استان یزد خواهد شد که در‬ ‫نتیجه باعث صرفه جویی‪ ۱۱۷‬میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی و‪ ۳۰‬مگاوات توان می شود‪.‬معاون وزیر نیرو اظهار کرد‪ :‬اجرای طرح اصالح روشنایی معابر استان یزد یک ساله بوده و میزان سرمایه گذاری‬ ‫ان‪ ۳۴۸‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اصالح روشنایی معابر شهری کلید خورد‬ ‫شنبه ‪ 19‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪840‬‬ ‫محمود کمانی ‪ ،‬معاون وزیر نیرو خبر داد ‪:‬‬ ‫ایجاد‪ ۵۵۰‬هزار نیروگاه خورشیدی کوچک‬ ‫برای تامین برق اقشار کم برخوردار‬ ‫معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری‬ ‫انرژی برق (ساتبا) از اجرای طرح حمایت از اقشار کم برخوردار از طریق‬ ‫ایجاد نیروگاه های خورشیدی مقیاس کوچک خبرداد و گفت‪ :‬ساخت‬ ‫‪ ۵۵۰‬هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی هم اکنون در دستور کار‬ ‫این ســازمان قرار دارد‪ .‬محمود کمانی افزود‪ :‬ایجاد ساالنه ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫سامانه نیروگاه خورشیدی کوجک پنج کیلو واتی در جوار منازل اقشار‬ ‫کم در امد صورت می گیرد که عالوه بر تولید برق با خرید مازاد انرژی‬ ‫تولیدی از انان‪ ،‬زمینه تقویت معیشت این افراد فراهم می شود‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه شناسایی و معرفی مددجویان در این طرح برعهده ‬ ‫دفتر امور روســتایی و شوراهای استانداری‪ ،‬بسیج سازندگی‪ ،‬کمیته‬ ‫امداد و ســازمان بهزیستی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سهم استان یزد در این‬ ‫طرح چهار هزار سامانه کوچک خورشیدی ‪ ۵‬کیلوواتی است‪ .‬معاون‬ ‫وزیر نیرو در ادامه گفت‪ :‬عالوه بر توســعه ســاخت نیروگاه ها‪ ،‬طرح‬ ‫های بهینه سازی مصرف برق در راستای مدیریت مصرف در دستور‬ ‫کار قرار دارد که اصالح سیســتم روشنایی معابر شهری با جایگزینی‬ ‫المپ های فوق کم مصــرف (ال ای دی) به جای المپ های گازی و‬ ‫تعویض موتورهای کولر ابی پرمصرف با موتورهای پربازده انجام می‬ ‫شــود‪ .‬کمانی ادامه داد‪ :‬در طرح اصالح سیستم روشنایی معابر ‪۱۰‬‬ ‫هزار مگاوات انرژی برق در کشور صرفه جویی می شود که این طرح‬ ‫برای نخســتین بار توسط بخش خصوصی در استان یزد و بزودی در‬ ‫کل کشور اجرا می شود‪ .‬معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذیــر و بهــره وری انرژی بــرق (ســاتبا) در خصوص طرح‬ ‫جایگزینــی موتور کولرهای ابی پرمصرف بــا موتورهای پربازده نیز‬ ‫گفت‪ :‬این طرح در دســت بررســی اســت که پس از صدور مجوز‬ ‫در کشــور اجرا می شــود‪.‬کمانی ادامه داد‪ :‬اکنــون یکهزار مگاوات‬ ‫نیروگاه هــای تجدیدپذیر در کشــور وجــود دارد کــه امیدواریم‬ ‫با ســاخت نیروگاه هــا تولید انرژی بــرق در کشــور افزایش یابد‪.‬‬ ‫اجرای چنــد طــرح وزارت نیرو با حضــور معاون ایــن وزارتخانه‬ ‫در یزد اغاز شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران‪:‬‬ ‫راه کنترل مصرف سوخت در کشور استفاده از کارت انرژی برای خانوارها است‬ ‫رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی ایــران گفت‪ :‬نباید‬ ‫پرداخت یارانه بنزین به خانوارها‪ ،‬به صورت نقدی باشد‪ ،‬در بحث‬ ‫حامل های انرژی‪ ،‬هم کنترل مصرف و هم بحث عدالت اجتماعی‬ ‫مطرح اســت که در هر دو مورد استفاده از کارت انرژی می تواند‬ ‫راهگشا باشد‪.‬‬ ‫«ارش نجفی» با بیان اینکه تا وقتی که اصالح ساختار مصرفی‬ ‫حامل های انــرژی از جمله بنزین را انجام ندیــدم‪ ،‬هر افزایش‬ ‫قیمتی به رشد تورم منجر می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت بنزین و سوخت بدون برنامه ریزی برای کاهش مصرف از‬ ‫جمله عرضه خودروهای کم مصرف‪ ،‬توسعه حمل و نقل عمومی‬ ‫و احداث پارکینگ های طبقاتی برای کاهش تردد در سطح شهر‪،‬‬ ‫انجام شد که نهایتا سایر قیمت ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه از ابتدای انقالب تا بــه ‪ ،‬قیمت بنزین‬ ‫‪ ۳‬هزار برابر شــده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما در هیچ کدام از زمان هایی که‬ ‫قیمت باال رفت‪ ،‬مصرف بنزین کنترل نشــد و تنها این افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬تاثیر پروانه ای بر سایر قیمت ها داشت‪.‬‬ ‫نجفی تاکید کرد‪ :‬جامعه قیمت ســوخت و عوارض ناشی از ان‬ ‫را در حساب ها اعمال می کند‪ .‬این تورم باعث افزایش قیمت ارز‬ ‫و ناترازی اقتصادی می شود و کشور گران تری می شویم‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون انــرژی مجلس افزود‪ :‬جامعــه بیش از حد‬ ‫متعارف نســبت به قیمت سوخت حساس است و در موارد دیگر‬ ‫مانند افزایش قیمت لبنیات و یا ســایر محصوالت‪ ،‬واکنش ها به‬ ‫مراتب کمتر اســت‪ .‬در واقع ممکن است در سایر بخش ها چند‬ ‫برابر شدن قیمت ها را بپذیرفتیم اما تغییر قیمت بنزین تحرکات‬ ‫اجتماعی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی راه کنتــرل مصرف را نه تغییــر در قیمت ها بلکه راه های‬ ‫غیرقیمتی دانســت و ادامه داد‪ :‬می تــوان با تعیین یک ظرفیت‬ ‫ســوختی مناسب برای هر خانوار عددی را در نظر گرفت و تنها‬ ‫صورت حساب های انرژی را پرداخت کنیم و ان وقت می توانیم‬ ‫قیمت بنزین را ازاد کنیم‪.‬‬ ‫نجفــی با بیان اینکه نباید پرداخت یارانه بنزین به خانوارها‪ ،‬به‬ ‫صورت نقدی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث حامل های انرژی‪ ،‬هم کنترل‬ ‫مصــرف و هم بحث عدالت اجتماعی مطرح اســت که در هر دو‬ ‫مورد استفاده از کارت انرژی می تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬می توان کارت انرژی را در اختیار سرپرســت‬ ‫خانوار بدهیم تا با ان صورت حساب های انرژی را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫البته این کارت نباید قابلیت نقدشوندگی داشته باشد تا نقدینگی‬ ‫بیشــتر به جامعه تزریق نشــود اما باید بتوان اعتبار ان را بین‬ ‫کارت های مختلف جا به جا کرد‬ ‫رئیس ستاد اربعین‪:‬‬ ‫نجف از ایران برای رفع مشکل اب شرب درخوا ست کمک کرد ‬ ‫رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه مشکل تنها مربوط‬ ‫به مرزها نیســت بلکه عراق از ما برای رفع مشــکل اب شــرب‬ ‫نجف از ما درخوا ســت کمک کرد‪ ،‬گفت‪ :‬از زائران می خواهیم در‬ ‫کربال بیش از یک شــب اقامت نکنند‪ .‬مجید میراحمدی در باره‬ ‫اخرین وضعیت مرزهای شش گانه اظهار داشت‪ :‬در حاضر با وزیر‬ ‫کشــور در مرز شــلمچه حضور داریم تا تمهیدات جدیدی برای‬ ‫انتقال زائران در ان ســوی مرز بیندیشــیم‪ .‬وزیر کشور با بیان‬ ‫اینکه تالش بر این اســت که امکانات و وسایل نقلیه برای انتقال‬ ‫زائران در خاک عراق فراهم شــود‪ ،‬افزود‪ :‬بــا توجه به ازدحامی‬ ‫کــه در برخی مرزها داریم به ناچار باید توقف و محدودیت هایی‬ ‫ایجاد شــود ‪ .‬وی با بیان اینکه در مرز ایران برای انتقال زائران تا‬ ‫پایانه ها هیچ مشکلی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬زائران بعد از عبور از مرز‬ ‫ایران‪ ،‬در کشــور عراق به علت نبود وسیله جابه جایی سرگردان‬ ‫شــده اند که تالش داریم این مشکل را با اعزام اتوبوس به خاک‬ ‫عــراق برطرف کنیم‪ ،‬میراحمدی افــزود‪ :‬از مردم می خواهیم تا‬ ‫اطــاع ثانوی از مبدا حرکت نکنند چون اوال تمام مســیرها به‬ ‫سمت مرزهای شش گانه مسدود بوده و دوما به هیچ وجه امکان‬ ‫تردد از مرز فراهم نیست‪ .‬رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به‬ ‫اینکه مشــکل تنها مربوط به مرزها نیست بلکه عراق از ما برای‬ ‫رفع مشکل اب شرب نجف از ما درخوا ست کمک کرد‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫زائران می خواهیم در کربال بیش از یک شب اقامت نکنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه ان چیزی که بر اســاس مشــاهدات بنده‬ ‫می توانم بگویم این اســت که ســفر مــردم برای زیــارت روز‬ ‫اربعین منتفی اســت مگر مســیر های هوایی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬طبق‬ ‫گفته زائرینی که از عراق برمی گردند‪ ،‬وسیله نقلیه برای جابجایی‬ ‫مســافران یا نیست یا اگر هســت با قیمت های باالیی جابجایی‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی ‪:‬‬ ‫مهار«بحرانفرونشست»درکشورمانجزبااحیایابخوان هاممکننیست‬ ‫مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی اب و خاک‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬راهکار فرونشست جز در‬ ‫احیای ابخوان ها و جلوگیری از اســتحصال بی رویه از این منابع‬ ‫ارزشمند ابی نیست‪.‬‬ ‫الدن رضی کردمحله درباره علل تشــدید نرخ فرونشســت در‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬چندین عامل در به وجود امدن فرونشست تاثیر‬ ‫دارند اما موثرترین عاملی که نرخ فرونشســت را در دشــت های‬ ‫کشور تشــدید کرده است‪« ،‬اســتحصال بی رویه منابع اب های‬ ‫زیرزمینی» اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ 50 :‬درصد از ظرفیت خاک ما‬ ‫جامد‪ 25 ،‬درصد اب و ‪ 25‬درصد دیگر هواســت؛ بنابراین زمانی‬ ‫که ما تمام اب را اســتحصال کرده و خاک را خشک می کنیم‪،‬‬ ‫خلــل و فرج های خاک از بین رفته و در نتیجه خاک نشســت‬ ‫کرده و فرونشست رخ می دهد‪ .‬رضی کردمحله درباره راهکارهای‬ ‫مهار فرونشســت متذکر شد‪ :‬از انجا که استحصال بی رویه منابع‬ ‫اب های زیرزمینی نقش اصلی را در تشــدید پدیده فرونشست‬ ‫بازی می کند‪ ،‬راهکار فرونشســت نیز جز در احیای ابخوان ها و‬ ‫جلوگیری از استحصال بی رویه از این منابع ارزشمند ابی نیست؛‬ ‫وزارت نیرو که متولی اب کشور است باید وظایف خود را در این‬ ‫خصوص انجام دهد‪ .‬مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیســت‬ ‫محیطی اب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین الزم است تا مدیریت درست منابع ابی حاصل از بارش‬ ‫نزوالت اسمانی و استفاده از اب های نامتعارف در دستور کار قرار‬ ‫گیرد و در برخی سیاست گذاری های کالن ابی کشور تجدیدنظر‬ ‫شود؛ در کنار پروژه های سازه ای باید توجه بیشتری به طرح های‬ ‫ابخوان داری و ابخیزداری شــود تا هم فرونشست مهار شود‪ ،‬هم‬ ‫منابع اب های زیرزمینی احیا شود و هم اینکه از سیل و فرساش‬ ‫خاک جلوگیری شود‪.‬‬ ‫امریکا در حال بررسی لزوم ازادسازی بیشتر نفت از ذخایر استراتژیک خود‬ ‫وزیر انرژی امریکا گفــت اگر اوپک بازهم عرضه نفت را پایین‬ ‫بیاورد‪ ،‬احتمال برداشت دوباره از ذخایر استراتژیک نفتی پس از‬ ‫پایان این طرح در ماه اکتبر وجود دارد‪.‬‬ ‫جنیفر گرانهلم‪ ،‬وزیر انرژی امریکا گفت دولت این کشــور در‬ ‫حال بررسی لزوم ازادسازی بیشتر نفت خام از ذخایر استراتژیک‬ ‫پس از پایان این طرح در ماه اکتبر است‪.‬‬ ‫دولت بایدن در ســال جاری میــادی روزانه حدود ‪ 1‬میلیون‬ ‫بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفتی با هدف پایین اوردن قیمت‬ ‫سوخت و مهار تورم انرژی در استانه انتخابات میان دوره ای ازاد‬ ‫کرده است‪ .‬برداشت از ذخایر اســتراتژیک نفتی در سال جاری‬ ‫میالدی متوسط قیمت خرده فروشــی بنزین در این کشور را از‬ ‫‪ 5‬دالر در هر گالن در ماه ژوئن تا ‪ 3.75‬دالر پایین اورده اســت‪.‬‬ ‫اما ذخایر استراتژیک امریکا حاال به کمتر از ‪ 450‬میلیون بشکه‬ ‫رسیده است؛ یعنی پایین ترین رقم از ‪.1984‬‬ ‫اوپک و متحدانش در روز دوشــنبه بــرای کاهش تولید از ماه‬ ‫اینده میالدی به توافق رســیدند تا قیمــت نفت را که به خاطر‬ ‫نگرانی از رکود اقتصاد دنیا سقوط کرده است‪ ،‬افزایش دهند‪.‬‬ ‫مقامات صنعت نفت امریکا عقیده دارند هنوز برای تصمیم گیری‬ ‫در مورد ازادســازی بیشتر ذخایر استراتژیک نفتی زود است‪ ،‬اما‬ ‫اگر اوپک بازهم عرضــه نفت را پایین بیاورد‪ ،‬این احتمال وجود‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬کل ذخایر نفت امریکا از اواسط ‪ 2020‬به خاطر‬ ‫فروش طبق دستورالعمل های مجلس و طرح کنترل قیمت بایدن‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وزیر انرژی امریکا طی دیدار از هوستون در روز پنجشنبه گفت‬ ‫دولــت و متحدانش هنوز درحال مذاکره در مورد تعیین ســقف‬ ‫قیمت برای خرید نفت از روسیه هستند‪ .‬این اقدام درامد روسیه‬ ‫را در بحبوحه جنگ این کشور با اوکراین کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫کربالی معلی و نجف اشرف تا‬ ‫پایان اربعین قطعی برق ندارد‬ ‫عراق اعالم کرد که اســتان های کربالی معلی و نجف‬ ‫اشــرف تا پایان اربعین قطعی برق ندارد‪.‬ادارات استان‬ ‫کربال هم از روز یکشنبه تا پایان اربعین تعطیل شد‪.‬‬ ‫تالش همه نهادهای ذیربــط در عراق برای برگزاری‬ ‫موفق مراسم اربعین امام حسین(ع) ادامه دارد‪.‬‬ ‫وزارت برق عراق روز پنجشنبه اعالم کرد که تا پایان‬ ‫اربعین برق دو اســتان کربالی معلی و نجف اشرف از‬ ‫جدول خاموشی های برنامه ریزی شده برای استان های‬ ‫این کشور استثناء شده است‪.‬‬ ‫در متن این بیانیه امده است‪ :‬براساس دستور مصطفی‬ ‫الکاظمی‪ ،‬نخست وزیر‪ ،‬به وزارت برق‪ ،‬استان های کربال و‬ ‫نجف از شمول خاموشی های برنامه ریزی شده مستثنی‬ ‫شــدند و این وزارتخانه با توجــه به ظرفیت موجود در‬ ‫خطوط و شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق‪ ،‬این دو‬ ‫استان را تا پایان زیارت اربعین امام حسین علیه السالم‬ ‫با انرژی کامل مجهز می کند‪.‬‬ ‫وزارت برق عراق گفت‪ :‬بســیج کامــل کلیه کارکنان‬ ‫تعمیر و نگهداری فنی برای خدمت رســانی به زائران‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫وزارت برق عراق تاکید کرده اســت که با وجود نبود‬ ‫بودجه‪ ،‬کمبود سوخت و افزایش تقاضا سعی کرده است‬ ‫که شرایط خاص برخی اســتان ها نظیر کربالی معلی‬ ‫را مالحظه کند که در انجا مناســبت های دینی برگزار‬ ‫می شــود و از همین رو برق این استان به نسبت ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد به نسبت سال گذشته بیش تر شده است‪.‬‬ ‫ادارات کربال تعطیل می شوند‬ ‫دفتر اطالع رسانی استانداری کربالی معلی اعالم هم‬ ‫در بیانیه ای اعالم کرد کــه به منظور اجرای طرح های‬ ‫امنیتی و خدمات رسانی و فراهم کردن زمینه پذیرایی‬ ‫اهالــی کربالی معلی از جمعیت میلیونی زائران اربعین‬ ‫امام حســین(ع) این اســتان از روز یکشــنبه یازدهم‬ ‫ســپتامبر تا روز پنجشنبه پانزدهم سپتامبر (‪ ۲۰‬تا ‪۲۴‬‬ ‫شهریور) تعطیل است‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیه امده اســت که تنهــا کارکنان دفتر‬ ‫اســتانداری کربالی معلی و نهادهای امنیتی و خدمات‬ ‫رســانی از این تعطیلی مستثنی هستند که ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫برای خدمات رسانی به زائران فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫روز اربعین حسینی امســال در ایران و عراق در یک‬ ‫روز ‪ ،‬یعنی شنبه بیست و ششم شهریور ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫اســتانداری میســان عراق از ورود روزانه بیش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار زائر از طریق گذرگاه مرزی الشیب برای شرکت در‬ ‫مراسم اربعین حسینی خبر داد‪.‬‬ ‫کمیته حمایت از شعائر دینی و موکب های حسینی‬ ‫در دفتر اســتانداری میسان با هماهنگی ادارات دولتی‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬خــودرو را برای انتقال رایــگان زائران از‬ ‫گذرگاه مرزی الشیب به مرکز استان میسان اختصاص‬ ‫داده و ســوخت مورد نیاز این خودروها را تامین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولید نفت عراق به ‪ 4.7‬میلیون‬ ‫بشکه در روز می رسد‬ ‫تولید نفت خام عراق در ماه گذشته میالدی‪ ۶۷ ،‬هزار‬ ‫بشکه در روز نسبت به ماه قبل از ان افزایش یافته‪ ،‬اما‬ ‫صادرات ان از جنوب این کشور کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به نقل از موازین نیوز‪ ،‬داده های شرکت بازاریابی نفت‬ ‫عراق (‪ )SOMO‬نشــان می دهد کــه تولید نفت خام‬ ‫عراق در ماه اوت‪ ۶۷ ،‬هزار بشکه در روز نسبت به ژوئیه‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬اما صادرات از جنوب این کشور به دلیل‬ ‫تاخیر در نوسازی زیرساخت ها محدود شد‪.‬‬ ‫داده ها نشــان می دهد که عــراق در ماه اوت ‪۴.۶۵۱‬‬ ‫میلیون بشــکه در روز نفت خام تولید کرد که مطابق‬ ‫با ســهم این کشــور در توافق اوپک پالس اســت‪ ،‬اما‬ ‫صــادرات ان‪ ۶۲ ،‬هزار بشــکه در روز کاهش یافت که‬ ‫باعث شد بغداد مازاد عرضه ماه اوت را به سمت مخازن‬ ‫ذخیره سازی و مصرف داخلی هدایت کند‪.‬‬ ‫افزایش صادرات استان بصره در جنوب عراق نتوانسته‬ ‫اســت کاهش ‪ ۴۵‬هزار بشــکه ای محموله های نفتی از‬ ‫منطقه کردســتان عراق را جبران کنــد‪ ،‬زیرا صادرات‬ ‫اســتان از جوالی تنها ‪ ۲۵‬هزار بشــکه در روز افزایش‬ ‫یافته و به ‪ ۳.۲۵‬میلیون بشــکه در روز در ماه اگوست‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫تالش عــراق برای افزایش ظرفیت صــادرات خود از‬ ‫طریق بنادر خلیــج فارس به دلیل تاخیــر در ارتقای‬ ‫ایستگاه های پمپاژ با موانعی مواجه شده است‪.‬‬ ‫شرکت دولتی نفت بصره قصد داشت ظرفیت صادرات‬ ‫جنوب را در ماه اوت به ‪ ۳.۳۵‬میلیون بشــکه در روز و‬ ‫تا سپتامبر ‪ ۳.۴۵‬میلیون بشکه در روز افزایش دهد‪ ،‬در‬ ‫حالی که اکنون حدود ‪ ۳.۳‬میلیون بشکه در روز است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫امادگی شبکه بانکی برای گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه ‪ 19‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪840‬‬ ‫بورس کاالی ایران خبر داد؛‬ ‫شاهین وارد بورس شد‬ ‫بورس کاالی ایران طــی اطالعیه ای اعالم کرد‪۲۰۰ :‬‬ ‫دستگاه خودروی شاهین سه شنبه هفته بعد در بورس‬ ‫کاال عرضه می شــود‪ .‬بر اســاس اطالعیه بورس کاالی‬ ‫ایران‪ ،‬عرضه خودروی شــاهین گروه خودرویی ســایپا‬ ‫در بورس کاال تایید شــد و بر اساس ان‪ ۲۰۰ ،‬دستگاه‬ ‫خودرو شــاهین با قیمت پایه هر خودرو ‪ ۳۰۴‬میلیون‬ ‫تومان در سه شــنبه ‪ ۲۲‬شهریور در بورس کاال عرضه‬ ‫می شود‪ .‬تاریخ تحویل خودروی شاهین ‪ ۲۳‬مهر ‪۱۴۰۱‬‬ ‫اعالم شــده اســت‪ .‬خریداران ملزم بــه واریز ‪ ۹‬درصد‬ ‫مالیــات بــر ارزش افزوده و یک درصــد مالیات نقل و‬ ‫انتقال و ‪ ۲‬درصد مالیات شماره گذاری برچسب انرژی‬ ‫(بــر مبنای قیمت نهایی) و همچنین مبلغ ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۴۶۵‬ریال به ازای هر خودرو شــامل بیمه‬ ‫شــخص ثالث به مبلغ ‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪۴۶۵‬‬ ‫ریال و خدمات مرتبط با شماره گذاری و پالک به مبلغ‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۹۷‬هزار ریال هســتند‪ .‬در این اطالعیه‬ ‫همچنین اشاره شده انتخاب نمایندگی و امکان تعیین‬ ‫رنگ خودرو (ســفید یا مشکی) بدون هزینه در مرحله‬ ‫تکمیل وجه برای مشتری فراهم شده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اروپا افزایش‬ ‫تاریخی نرخ بهره را انتخاب کرد‬ ‫بانک مرکزی اروپا (‪ )ECB‬در اقدامی تاریخی سه نرخ‬ ‫اصلی خود را ‪ ۷۵‬واحــد افزایش داد‪ ،‬زیرا تورم منطقه‬ ‫یورو با بحران انرژی بی سابقه و جنگ محور مواجه است‬ ‫و خطرات جدیدی را برای کل منطقه ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به نقل از بیزنس‪ ،‬در بیانیه این نهاد امده است که نرخ‬ ‫سود عملیات ریفاینانس اصلی و نرخ سود تسهیالت وام‬ ‫نهایی و تسهیالت ســپرده به ترتیب به ‪ ۱.۵۰ ،۱.۲۵‬و‬ ‫‪ ۰.۷۵‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ماه جوالی‪ ،‬اولین بار در بیش از یک دهه بود که بانک‬ ‫نرخ ها را ‪ ۵۰‬واحد پایه افزایش داد زیرا تورم ساالنه در‬ ‫منطقه یورو در ژوئن به ‪ ۸.۶‬درصد رسید که بسیار باالتر‬ ‫از هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا بود‪.‬‬ ‫تورم مصرف کننده ساالنه منطقه یورو در ماه اگوست‬ ‫به رکورد جدید ‪ ۹.۱‬درصد رسید‪ .‬این بانک توضیح داد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی‪ ،‬فشارهای تقاضا در‬ ‫برخی بخش ها به دلیل بازگشــایی اقتصاد و تنگناهای‬ ‫عرضه همچنان باعث افزایش تورم می شود‪ .‬این سازمان‬ ‫هشــدار داد که فشارهای قیمتی در سرتاسر اقتصاد به‬ ‫گسترش خود ادامه داده و نشان دهنده افزایش بیشتر‬ ‫نــرخ بهره در دوره اتی اســت زیرا تورم بســیار باال و‬ ‫احتماال برای مدت طوالنی باالتر از هدف باقی می ماند‪.‬‬ ‫با تجدید نظر چشــمگیر پیش بینی هــای تورم‪ ،‬اکنون‬ ‫انتظار می رود میانگین تورم ‪ ۸.۱‬درصد در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫و ‪ ۵.۵‬درصد در ســال ‪ ۲۰۲۳‬باشد‪ .‬این بانک همچنین‬ ‫پیش بینی رشــد منطقه یورو را به ‪ ۳.۱‬درصد در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬افزایــش‪ ،‬در حالی کــه ان را به ‪ ۰.۹‬درصد در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۳‬و به ‪ ۱.۹‬درصد در سال ‪ ۲۰۲۴‬کاهش داد‪.‬‬ ‫پوشش اجباری بیمه همگانی‬ ‫و جزئیات حق بیمه پرداختی‬ ‫دهک های مختلف‬ ‫افزایــش قیمت ها بویژه در حوزه دارو و درمان شــرایط‬ ‫ســختی برای قاطبه مردم به دنبال دارد؛ شــرایطی که‬ ‫بیمه ها موظف هستند با افزایش پوشش خدمات و افزایش‬ ‫شمار بیمه شدگان تا حد زیادی سعی در کنترل ان داشته‬ ‫باشــند‪ .‬موضوعی که از دو ماهه پایانی سال قبل بیش از‬ ‫پیش جدی گرفته شد و هرچند هنوز با شرایط ایده ال در‬ ‫این زمینه فاصله داریم‪ ،‬اما قطعا با گام های برداشته شده‪،‬‬ ‫تحقق اهدافی همچون افزایش پوشــش خدمات و شمار‬ ‫بیمه شــدگان دور از انتظار نیست‪ .‬سازمان بیمه سالمت‬ ‫ایران‪ ،‬تحت عناوین مختلفی خدمات را به بیمه شــدگان‬ ‫خود ارائه می دهد‪ .‬در واقع جامعه ای ‪ ۴۵‬میلیون نفری تحت‬ ‫پوشش بیمه سالمت هستند که در قالب ‪ ۵‬صندوق بیمه ای‬ ‫خدمات مورد نیــاز را دریافت می کنند‪ .‬یکی از گروه هایی‬ ‫که از ابتدای تاسیس‏بیمه ســامت به عنوان بیمه شده‬ ‫تحت پوشــش قرار گرفتند‪« ،‬کارکنان دولت» هستند که‬ ‫در صندوقی با عنوان صندوق کارکنان دولت بیمه شده اند‬ ‫‏و از این طریق خدمات را دریافت می کنند‪ .‬کارکنان دولتی‬ ‫که صندوق بازنشستگی ان ها صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫است نیز مشمول این‏صندوق هستند‏‪ .‬افراد صندوق «سایر‬ ‫اقشــار» نیز از بدو تاسیس سازمان بیمه سالمت مشمول‬ ‫بیمه بودند‪ .‬خانواده شهدا‏و ایثارگران و جانبازان و خانواده‬ ‫ان ها‪ ،‬مدد جویان بهزیستی‪ ،‬طالب و روحانیون حوزه علمیه‬ ‫و دانشجویان در حال تحصیل در‏دانشگاه های وزارت علوم و‬ ‫وزارت بهداشت نیز جزو این صندوق می شوند‪.‬‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی با مدیران بین الملل بانک های کشــور به منظور تجهیز و امادگی برای گسترش و احیای روابط کارگزاری با بانک های خارجی برگزار شد‪.‬این نشست که در راستای‬ ‫تعامل ســازنده و بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور به ویژه در حوزه ارزی برگزار شــد‪ ،‬موضوعات مربوط به چگونگی انجام مقدمات فرایند اتصال به شبکه بانک های خارجی‪ ،‬امادگی کادر‬ ‫ارزی به منظور بهره گیری از روش های نوین پرداخت بین المللی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی مورد تاکید قرار گرفت‪.‬در این نشست با اشاره به اصالح مجموعه مقررات ارزی بعد از قریب‬ ‫یک دهه از صدور اخرین نســخه ان؛ ارتقاء و بهبود سامانه های ارزی به عنوان اقدامات بانک مرکزی مطرح شد و توقعات از شبکه بانکی در مدیریت مسائل ارزی و دغدغه های مربوط به ان‬ ‫به منظور رفع نیازهای کشور مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری از ماه دوم مرخصی زایمان‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به طرح دولت سیزدهم‬ ‫در مورد اختصــاص هدفمند یارانه دارو به بیمــاران گفت‪ :‬در طرح‬ ‫دارویار داروهای جدیدی تحت پوشش خدمات بیمه قرار گرفت و بنا‬ ‫است مابه التفاوت قیمت ها از طرف دولت در قالب یارانه به شرکت های‬ ‫بیمه پرداخت شود‪.‬‬ ‫میرهاشــم موســوی در بیســت ویکمین سفر اســتانی به استان‬ ‫اصفهــان و در مراســم بهره برداری از طــرح ارتقای هتلینگ بخش‬ ‫زنان و زایمان بیمارســتان شــبیه خوانی کاشــان گفــت‪ :‬در دولت‬ ‫مردمی و انقالبی سیزدهم‪ ،‬در همین مدت کوتاه‪ ،‬اقدامات بزرگی در‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی و در بخش درمان این سازمان انجام شده و‬ ‫گره گشایی های خوبی برای ارتقای خدمات به مردم انجام شده است‪.‬‬ ‫هرچند کارهای عقب افتاده زیادی هم هســت که باید انجام شود و‬ ‫قطعاً مردم ما شایســته بیش از اینها هســتند که این مسیر ارتقای‬ ‫مستمر خدمات‪ ،‬باید با دســتان پرتوان کادر شریف درمان پیگیری‬ ‫ شود‪ .‬مهمترین مسئله برای ما این است که در نقطه تماس با مردم‪،‬‬ ‫رضایتمندی جامعه تحت پوشــش را شاهد باشیم و لبخند رضایت‬ ‫خدمت گیرندگان باید شاخص اثربخشی خدمات ما باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کادر درمان تامین اجتماعی‪ ،‬یکی از مهم ترین تعهدات‬ ‫این ســازمان به جامعه هدف را ارائه می دهنــد و در دوره مدیریت‬ ‫جدید‪ ،‬بهبــود و ارتقای خدمات درمانــی تامین اجتماعی را از ابتدا‬ ‫به عنوان یکی از اهداف و اولویت های اصلی خود اعالم کردیم‪ .‬توسعه‬ ‫خدمات در همه عرصه ها به ویژه در حوزه درمان از راهبردهای سازمان‬ ‫تامین اجتماعی اســت و دولت مردمی نیز در زمینه توسعه خدمات‬ ‫درمانی در سطح کشور اقدامات ارزشمندی انجام می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی همچنین گفت‪ :‬از ابتدای اغاز‬ ‫ماموریت در سازمان تامین اجتماعی در شهریور سال گذشته‪ ،‬پرداخت‬ ‫به موقع حقوق و بهبود معیشــت بازنشســتگان و در کنار ان ارتقای‬ ‫خدمات درمانی را از مهم ترین اهــداف و راهبردهای مدیریتی خود‬ ‫اعالم کردیم‪ .‬در حوزه درمان‪ ،‬هدف اصلی ما کاهش پرداخت از جیب‬ ‫مردم و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری اســت که فرمودند بیمار‬ ‫به جز رنج بیماری نباید مشکل دیگری داشته باشد‪ .‬خوشبختانه این‬ ‫هدف در درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی محقق شده است و‬ ‫باید توسعه کمی و کیفی خدمات با جدیت پیگیری شود و در درمان‬ ‫غیرمستقیم نیز کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به طرح دولت سیزدهم در مورد اختصاص هدفمند‬ ‫یارانه دارو به بیماران گفت‪ :‬طرح دارویار برای هدفمند شدن پرداخت‬ ‫یارانه دارو‪ ،‬به خوبی و با موفقیت در حال اجراست و شاهد اثار مثبت‬ ‫ان در سطح جامعه هستیم و خوشبختانه در بخش درمان مستقیم‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی موردی از پرداخــت از جیب مردم گزارش‬ ‫نشــده است‪ .‬در طرح دارویار داروهای جدیدی تحت پوشش خدمات‬ ‫بیمه قرار گرفت و بنا اســت مابه التفاوت قیمت ها از طرف دولت در‬ ‫قالب یارانه به شرکت های بیمه پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ماه های گذشــته ‪ ۴۷‬قلــم داروی بیماران خاص‬ ‫تحت پوشــش بیمه قرار گرفت و گســترش بیشتر پوشش بیمه ای‬ ‫داروها و توســعه خدمات در راســتای تحقق هدف راهبردی کاهش‬ ‫پرداخــت از جیب مردم با جدیت دنبال می شــود‪ .‬همچنین در این‬ ‫دولت توسعه پوشش بیمه خدمات درمان ناباروری در دستور کار قرار‬ ‫گرفت که این موضوع در سیاســت های کلی جمعیت و همین طور‬ ‫بند ‪ ۸‬سیاســت های کلی تامین اجتماعی ابالغی مقام معظم رهبری‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته اســت‪ .‬خدمات درمان ناباروری در بســیاری‬ ‫موارد هزینه های ســنگینی دارد و در کشور ما حدود ‪ ۳‬میلیون زوج‬ ‫نابارور وجود دارد که خدمات درمان ناباروری و پوشــش بیمه ای این‬ ‫خدمات‪ ،‬برای انان اهمیت زیادی دارد‪ .‬افزایش مرخصی زایمان از ‪۶‬‬ ‫ماه به ‪ ۹‬ماه و پرداخت ماهیانه حقوق و همین طور غیرحضوری شدن‬ ‫فرایندهای کار و اغاز پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری از ماه دوم‬ ‫مرخصی زایمان کار بسیار ارزشمندی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬در این مدت کوتاه از عمر‬ ‫دولت سیزدهم در سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬اقدامات بزرگی انجام شده‬ ‫و گره گشایی های خوبی برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات قابل‬ ‫ارائه به مردم صورت گرفته است‪ .‬البته کارهای عقب افتاده زیادی هنوز‬ ‫هست که باید پیگیری شــود و قطعاً مردم ما شایسته بیش از اینها‬ ‫هستند که مسیر توسعه کمی و کیفی خدمات با دستان پرتوان کادر‬ ‫شریف درمان پیگیری می شود‪ .‬سازمان تامین اجتماعی ‪ ۴۵‬میلیون نفر‬ ‫از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و سایر اقشار جامعه نیز امکان‬ ‫استفاده از خدمات درمانی این سازمان را دارند‪ .‬مهمترین مسئله برای‬ ‫ما این اســت که در نقطه تماس با مردم‪ ،‬رضایتمندی جامعه تحت‬ ‫پوشش را شاهد باشیم و رضایت خدمت گیرندگان شاخص اثربخشی‬ ‫خدمات اســت‪ .‬همکاران حوزه درمان تامین اجتماعی فرصت بسیار‬ ‫ارزشــمندی در خدمت به مردم و بهترین اقشار جامعه دارند‪ .‬طبیب‬ ‫بودن افتخار بزرگی است و ما مفتخریم که در کنار پزشکان عزیز در‬ ‫خدمت مردم و بیماران هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در جریان این سفر همچنین‬ ‫از خدمات دو تن از همکاران شــهید بخش درمان سازمان‪ ،‬شهیدان‬ ‫شکاری و زارعی نیز تقدیر و از خانواده این شهدا‪ ،‬تجلیل کرد‪.‬‬ ‫در مراسم بهره برداری از طرح ارتقای هتلینگ بخش زنان و زایمان‬ ‫بیمارســتان شبیه خوانی کاشــان‪ ،‬همچنین دکتر امیررضا اذرنوش‬ ‫مدیــر درمان تامین اجتماعی منطقه کاشــان گفت‪ :‬بخش هتلینگ‬ ‫بیمارستان شبیه خوانی این شهرستان با ارایه خدمات ‪ VIP‬باالترین‬ ‫استاندارهای خدمات درمانی همطراز با بهترین بیمارستان های کشور‬ ‫را به بیمه شدگان ارائه می دهد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه تمامی هزینه های درمان و بستری در بخش‬ ‫‪ VIP‬بیمارســتان شبیه خوانی برای بیمه شدگان بطور کامل رایگان‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در این بیمارستان تمامی خدمات زنان و زایمان‪ ،‬نوزادان‬ ‫و نازایی با بهترین امکانات و کادر درمان متخصص و مجرب توســط‬ ‫بانوان به بیمه شدگان ارایه می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بیمارستان‬ ‫شــبیه خوانی مجهز به اتاق های ‪ ۲‬تخته بــا بهترین تهویه‪ ،‬امکانات‪،‬‬ ‫وسایل و تجهیزات جدید‪ ،‬اتاق‪ LDR‬حضور همسر و همراه در کنار‬ ‫مــادر باردار‪ ،‬خدمات زایمان بی درد‪ ،‬کالس های امادگی زایمان برای‬ ‫مادران باردار‪ ،‬ارائه بســته های اموزشی‪ ،‬غربالگری بیماری های زنان‬ ‫و درمانگاه مامایی رایگان اســت‪.‬مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه‬ ‫کاشــان با اشاره به اینکه ماهانه افزون بر ‪ ۲۰۰‬زایمان در بیمارستان‬ ‫شبیه خوانی کاشــان انجام می شود‪ ،‬گفت‪ ۹۵ :‬درصد از کارکنان این‬ ‫مرکز تک تخصصی را بانوان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫احتمال رسیدن قیمت سکه به زیر ‪ 10‬میلیون تومان وجود دارد؟‬ ‫رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت‪ :‬فکر نمی کنم قیمت‬ ‫ســکه به ارقام ‪ ۱۰‬میلیون تومان و یا پایین تر برسد زیرا قیمت‬ ‫دالر عامل اصلی در تعیین نرخ طال و سکه است‪.‬‬ ‫ابراهیم محمدولی در مورد دالیل نوســانات نرخ طال و ســکه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نوسانات قیمت طال رابطه مستقیم با بازار ارز دارد زیرا‬ ‫این دو بازار مکمل یکدیگر هســتند؛ همچنین نرخ اونس جهانی‬ ‫نیز تاثیر مســتقیمی بر بازار طال می گذارد‪ .‬بنابراین هر زمان که‬ ‫اتفاق خاصی در این حوزه ها بیفتد‪ ،‬قیمت طال هم بالفاصله دچار‬ ‫نوسان می شود‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود‪ :‬البته طی هفته های‬ ‫اخیر‪ ،‬قیمت اونس جهانی یک ارامش نســبی داشــت و تغییر‬ ‫محسوســی نکرد اما در بــازار ایران قیمت طال و ســکه گاهی‬ ‫می شــود که در ساعت ‪ ۵ ،۴‬بار تغییر می کند که نشان می دهد‬ ‫که تاثیر قیمت ارز بر بازار طال حتی بیشتر از اونس جهانی است‪.‬‬ ‫پیش بینی در حوزه طال سخت است‬ ‫وی با بیان اینکه پیش بینی در حوزه طال واقعاً ســخت است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر نگاهی‪ ،‬هر رفتــاری و هر گفتاری در دنیا به خصوص‬ ‫در حوزه سیاســت می تواند بر قیمت طال اثرگذار باشد‪ .‬حاال فرد‬ ‫مسئولی مث ً‬ ‫ال در فالن کشور حرفی را بزند‪ ،‬حرکتی بکند نگاهی‬ ‫را داشــته باشــد اینها همه یکی از ان عامل هایی است که روی‬ ‫قیمــت اثر می گذارد؛ به همین دلیل پیش بینی در بحث قیمت‬ ‫طال و سکه یک مقدار سخت است‪.‬‬ ‫محمدولی افزود‪ :‬ممکن است االن یک حرفی بزنیم و در ادامه‬ ‫اتفاقــات یا یک حادثه ناگواری و غیرمترقبــه ای اتفاق بیفتد و‬ ‫همه معادالت را بر هم می زند‪ .‬کســی هم که از وضعیت اطالع‬ ‫نداشته باشد می گوید گفته بودند بازار به این شکل جلو می رود‬ ‫پس چرا حاال شــکل دیگری شد؟ وی تصریح کرد‪ :‬البته اگر این‬ ‫تفکراتی که برای ایجاد ارامش در بازار فع ً‬ ‫ال وجود دارد ادامه دار‬ ‫باشــد می توانیم وضعیت بهتری نســبت به کسب و کار و داد و‬ ‫ستد و قیمت و … در بحث طال داشته باشیم‪ .‬به شرطی که این‬ ‫تفکرات ادامه داشته باشد و اگر توافق برجام به نوعی اتفاق بیفتد‬ ‫ثبات در بازار بیشــتر می شود و به رونق بازار طال نیز می انجامد‪.‬‬ ‫محمدولی در مورد اینکه ایا در صورت برقرار ارامش در بازارها‪،‬‬ ‫احتمال کاهش قیمت ســکه به ‪ ۱۰‬میلیــون تومان وجود دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد زیرا همانطور که گفتم نرخ‬ ‫دالر تاثیر مســتقیم بر نرخ سکه می گذارد و وقتی سقف قیمت‬ ‫دالر در بودجه باالی ‪ ۲۰‬هزار تومان تعیین شــده‪ ،‬اگر نرخ دالر‬ ‫پایین تر از ‪ ۲۰‬هزار تومان بیاید دولت ضرر می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ســویی دیگر نیز فع ً‬ ‫ال قیمت ها در بازار ســکه‬ ‫روی همیــن اعداد باالی ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬میلیون تومان تثبیت شــده‬ ‫است؛ اگر قرار باشد نرخ به ‪ ۱۰‬میلیون تومان و یا پایین تر برسد‬ ‫نیاز به مرور زمان و ثبات در مباحث اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهــران در مورد وضعیت خرید و‬ ‫فروش ها نیز اظهار کرد‪ :‬افرادی هســتند که روی طال و ســکه‬ ‫ســرمایه گذاری کالن کرده اند و از این بازار ســود زیادی کسب‬ ‫کردند این افراد در حال حاضــر در بازار حضور ندارند زیرا فع ً‬ ‫ال‬ ‫وضعیت بازار طال کام ً‬ ‫ال روشــن نیست و به ثبات واقعی نرسیده‬ ‫است و ممکن است در صورتی که ثبات حاکم شود سرمایه خود‬ ‫را از ابازار طال خارج و به بازار دیگری ببرند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اما در طرف مقابل مردم در حال داد و ســتد و‬ ‫خرید هســتند و نمی توان گفت بازار طال دچار رکود شده است‪.‬‬ ‫برای صنعتکاران طال نیز چندان تغییر قیمتی تاثیری بر کسب و‬ ‫کارشان ندارد زیرا کارشان داد و ستد است‪ .‬البته اینکه می گویم‬ ‫گرانی ان مهم نیســت از نظر کســب و کاری می گویم ولی طال‬ ‫هر چه گران بشود در بحث هزینه هایمان به خصوص در قسمت‬ ‫تولید بیشــتر اذیت می شــوند‪ .‬بنابراین اگر ارزان بشود به نفع‬ ‫صنعتکاران طال است‪.‬‬ ‫مطالبات صندوق توسعه ملی باید ارزی بازپرداخت شود‬ ‫نایب رئیس اتاق ایران بازگشت ارزی مطالبات صندوق توسعه ملی‬ ‫را ضــروری خواند و بر لزوم تدوین نظام جبران پیامدهای ناشــی‬ ‫از قیمت گذاری دســتوری‪ ،‬ممنوعیت ها و نوســانات شدید ارزی‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ .‬حسین سالح ورزی درباره رویکرد و نگاه پارلمان بخش‬ ‫خصوصی نســبت به روند بازپرداخت تســهیالت صندوق توسعه‬ ‫ملی گفت‪ :‬اتاق ایران و صندوق توســعه ملی درباره بازگشت ارزی‬ ‫مطالبات هم نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران‬ ‫پیامدهای ناشی از قیمت گذاری دستوری‪ ،‬ممنوعیت ها و نوسانات‬ ‫شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود‪.‬‬ ‫او به نشســت اخیر اعضای هیات رئیســه اتاق ایــران با مهدی‬ ‫غضنفری‪ ،‬رئیس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده‬ ‫واحدهایی که از تسهیالت صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت‬ ‫ان دچار مشکل شدند‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬صندوق توسعه ملی در‬ ‫واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص‬ ‫تاســیس شد‪ .‬قرار بود این صندوق سهم خود از درامدهای فروش‬ ‫نفت را دریافت و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار‬ ‫دهد‪ .‬نایب رییس اتــاق بازرگانی ایران با نگاهی به اتفاقاتی که در‬ ‫اقتصاد کالن کشور رخ داده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش عمده منابع صندوق‬ ‫که در بانک های عامل سپرده گذاری و تسهیالت دهی شد به دلیل‬ ‫نوســانات ارزی و اختالالت مالی به درســتی و به موقع برنگشت‪.‬‬ ‫از زمان ریاســت غضنفری بر صندوق‪ ،‬اهتمام جدی برای تعیین‬ ‫و تکلیف وضعیت تســهیالت داده شده‪ ،‬شکل گرفت و هدف این‬ ‫است که در راستای توسعه‪ ،‬منابع برگردانده شده‪ ،‬دوباره در اختیار‬ ‫بنگاه های جدید قرار گیرد‪ .‬بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران‪،‬‬ ‫تعدادی از استفاده کنندگان منابع صندوق‪ ،‬انتظارات و توجیهاتی‬ ‫دارند مبنی بر این که به واســطه عوامل خارج از اختیار انها؛ مانند‬ ‫افزایش بهای ارز به صورت شدید و غیره توان بازپرداخت وام ها به‬ ‫صورت ارزی را ندارند‪ .‬ســاح ورزی ادامه داد‪ :‬در این بین شائبه ای‬ ‫به وجود امد که اتاق حامی واحدهایی است که قصد ندارند بدهی‬ ‫خود را به صندوق تســویه کنند‪ .‬واقعیت این اســت که اتاق ایران‬ ‫و صندوق توســعه ملی اختالف نظری درباره بازپرداخت و تسویه‬ ‫وام هــای صندوق ندارند و در این رابطــه هم نظرند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫دولت باید ریسک های خارج از اراده بنگاه های تولیدی و خدماتی را‬ ‫پوشش دهد‪ .‬همان طور که در تبصره ذیل ماده ‪ ۲۰‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید امده‪ ،‬دولت باید نظام جبران اسیب های ناشی از قیمت گذاری‬ ‫دستوری و ممنوعیت هایی که اعمال می کند را تدوین کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫برنامه ویژه روز ملی سینما در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران‬ ‫برنامه ویژه «روز ملی سینما» دوشنبه ‪ ۲۱‬شهریورماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود‪.‬به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران‪ ،‬در روز ملی سینما فیلم مستند‬ ‫«چه کسی عکس های پرستار بچه را گرفته است» درباره ویوین مایر به کارگردانی جیل نیکالس ساعت ‪ ۱۷‬دوشنبه ‪ ۲۱‬شهریورماه در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در‬ ‫می اید‪.‬سخنرانی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران و رایزن فرهنگی سفارت ژاپن در کشورمان برنامه های دیگر بزرگداشت روز ملی سینما در سینماتک موزه است‪.‬جشنواره بین المللی‬ ‫جایزه عکس پنج با همکاری سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران‪ ،‬سفارت ژاپن در تهران‪ ،‬شرکت تهران فوکا و مجله «حرفه هنرمند» برنامه ویژه «روز ملی سینما» را برگزار می کند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪840‬‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬وزیر فرهنگ‪:‬‬ ‫رویکرددولتسیزدهمتوسعهعدالتدرحوزه هایفرهنگیاست‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی گفت‪ :‬دولت مردمی سیزدهم در‬ ‫ســال نخست فعالیت خود تالش کرد در راستای توسعه عدالت در‬ ‫حوزه فرهنگ بکوشد‪.‬‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ایین‬ ‫گشــایش خانه هنر مسجدســلیمان اظهار کرد‪ :‬از میراث شهدا در‬ ‫حوزه فرهنگ و باید برای رســاندن پیام انقالب اســامی استفاده‬ ‫کنیم و مسجدســلیمان با این قدمت تاریخی تمدنی و فرهنگی در‬ ‫این مسیر می تواند پیشرو باشد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬معتقدیم در همه نقاط ایران استعداد رشد و تعالی‬ ‫در حوزه فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه وجود دارد‪.‬‬ ‫اســماعیلی گفت‪ :‬دولت مردمی سیزدهم در سال نخست فعالیت‬ ‫خود تالش کرد بخشــی از این ماموریت عدالت را به نحو احســن‬ ‫پیش ببرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره به اقدامات دولت‬ ‫سیزدهم در حوزه فرهنگ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت سیزدهم در پایان سال‬ ‫اول از یک کارنامه در بخش های فرهنگ و هنر برخوردار است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای‬ ‫خوزســتان و مسجدســلیمان گفت‪ :‬امیدواریم خانه هنر مســجد‬ ‫سلیمان منشا رشد و تعالی فرهنگی هنری در این شهرستان باشد‪.‬‬ ‫اســماعیلی اضافه کرد‪ :‬مهم تر از زیرساخت ها‪ ،‬منابع انسانی است‬ ‫که باید بــا نگاه متعالی در خدمت فرهنگ و هنــر در تراز انقالب‬ ‫اسالمی قرار بگیریم‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت‪ :‬امروز باید مســیری را که‬ ‫شهدا برای ما باز کرده و به میراث گذاشتند‪ ،‬در بخش های مختلف‬ ‫ان را عملیاتــی کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه امیدواریم انچه شایســته‬ ‫بزرگی و عظمت مردم این منطقه است انجام دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬اقدامات‬ ‫شایسته دیگری هم در شهرستان مسجدسلیمان اغاز شده که ادامه‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬همچنین؛ محمدمهدی اســماعیلی‪ ،‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اســامی با حضور در شهرستان شــوش گفت‪ :‬با تشکیل‬ ‫کارگروهی مشــترک با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری توسعه‬ ‫مرقد دانیال نبی در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه‬ ‫سفرهای استانی خود‪ ،‬عصر دیروز پنجشنبه‪ ،‬عازم استان خوزستان‬ ‫شــد‪ .‬وی در نخســتین روز این ســفر‪ ،‬به منظور بازدید از شرایط‬ ‫خدمت رســانی به زوار اربعین دیشب در پایانه مرزی چذابه حضور‬ ‫یافت و در دیدار و گفت وگو با زائران اربعین حســینی از نزدیک در‬ ‫جریان مشکالت و دغدغه های زوار قرار گرفت‪.‬‬ ‫اسماعیلی در حاشیه این بازدید و در گفتگو با خبرنگاران‪ ،‬اربعین‬ ‫را محور وحدت و نقطه اتصال ملت های مســلمان و جهان دانست‬ ‫و خدمت به زوار اربعین حسینی را افتخاری بزرگ توصیف کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در ایام اربعین امسال بیش از ‪ ۴۵۰‬موکب فرهنگی‬ ‫و هنــری در نقاط مختلف ایران و عراق از ســوی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و سازمان ها و مجموعه های وابسته برپا شده است که‬ ‫با ارایه خدمات فرهنگی اقدام به ترویج فرهنگ حسینی می کنند‪.‬‬ ‫اســماعیلی در ادامه این ســفر بــه دیدار نماینــده ولی فقیه در‬ ‫خوزستان و امام جمعه شهرســتان رامهرمز رفت و از فرهنگسرای‬ ‫شهرستان هفتکل‪ ،‬افتتاح پروژه خانه مسجد سلیمان نیز دیدن کرد‪.‬‬ ‫همچنین وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی مرقد دانیال نبی(ع) در‬ ‫شهرســتان شــوش را زیارت کرد و گفت‪ :‬با تشــکیل کارگروهی‬ ‫مشترک با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری توسعه مرقد دانیال‬ ‫نبی در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش ارامگاه دانیال نبی متعلق به دوران های تاریخی‬ ‫پس از اســام است و در تاریخ ‪ ۲۴‬شهریور ‪ ۱۳۱۰‬ب ه عنوان یکی از‬ ‫اثار ملی ایران ثبت شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی ‪:‬‬ ‫نسبت به کشورهای منطقه در زیرساخت های سینمایی عقب هستیم‬ ‫رئیس ســازمان سینمایی در دیدار با اســتاندار زنجان ضمن‬ ‫تاکید به زیرساخت های سینمایی کشور گفت‪ :‬الزم است روایتی‬ ‫درســت و صحیح از ظرفیت ها و هویت استان ها در عرصه هنر‬ ‫مطرح شــود و واقعیت اینجاست که نسبت به کشورهای منطقه‬ ‫در زیرساخت های سینمایی عقب هستیم‪ .‬محمد خزاعی رئیس‬ ‫ســازمان ســینمایی در ادامه سفر به اســتان زنجان با محسن‬ ‫افشارچی اســتاندار زنجان عصر روز گذشته دیدار کرد‪ .‬محمد‬ ‫خزاعــی رئیس ســازمان ســینمایی در این دیدار با اشــاره به‬ ‫ظرفیت های موجود استان ها اظهار داشت‪ :‬ما از لحاظ زیرساخت‬ ‫ی نسبت ب ه خیلی از کشــورهای منطقه عقب هستیم‬ ‫ســینمای ‬ ‫این در حالی اســت که از نظر نیروی انســانی کیفی و مکفی و‬ ‫پشتوانه های محتوایی در حوزه سینما غنی هستیم‪.‬‬ ‫وی ا دامه داد‪ :‬مدرن سازی و مال سازی سینمای ما را به لحاظ‬ ‫مخاطب دستخوش تحول می کند‪ .‬در زنجان از لحاظ زیرساخت‬ ‫سینمایی نیاز به توسعه بیش تری وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬می توان با مشــارکت و سرمایه گذاری بخش های‬ ‫خصوصی قســمتی از فضای مال سازی و توســعه شهری را به‬ ‫سینما اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ســینمایی بــا بیــان اینکه اســتان زنجان‬ ‫چهاردهمین استان از لحاظ میزان مخاطبان است که همین امار‬ ‫نشــان می دهد زنجانی ها مردمی هنردوست و سینمارو هستند‪،‬‬ ‫بر توسعه زیرساخت در استان‪ ،‬گســترش فضای جشنواره های‬ ‫فرهنگی و ســینمایی برای شــور و نشــاط اجتماعی و حمایت‬ ‫مشترک از فیلمسازان استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شکل گیری خودجوش شوراهای استانی سینما‬ ‫در برخی اســتان ها این اقــدام را برای همگرایــی و هم افزایی‬ ‫دســتگاه های اجرایی ذیربــط در جهت توســعه ظرفیت هایی‬ ‫ســینمایی مهم خواند‪ .‬خزاعی عنوان کرد‪ :‬مجموعه درخواست‬ ‫هایی در استان وجود دارد که با مشارکت و هم افزایی قابل حل‬ ‫اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ما به روایت هــای صحیح از ظرفیت ها‪،‬‬ ‫توانمندی ها‪ ،‬توریسم استان‪ ،‬فرهنگ و هویت های ملی و محلی‬ ‫و غیره نیاز داریم‪.‬‬ ‫حوزه فرهنگی دنیا‪ ،‬درگیر ولنگاری و اباحه گری است‬ ‫محســن افشــارچی نیز در این دیدار به دغدغه مندی جدی‬ ‫دولت در زمینه تحوالت فرهنگی و ســینمایی اســتان ها اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬همین جدیت و پیگیری و حضور میدانی فی نفسه‬ ‫کمک می کند تا نیازها و مشکالت را کارشناسانه تر نگاه کنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر از اینگونه تالش ها افزود‪ :‬ما در حوزه فرهنگی‬ ‫اســتان سعی کرده ایم بر اســاس برنامه های محوری و شاخص‬ ‫حرکت کنیم و در این راســتا‪ ،‬ســند مهندسی فرهنگی استان‬ ‫را نیــز تهیه و تدوین کرده ایم‪ .‬انچه در حــوزه فرهنگ در دنیا‬ ‫مشاهده می شــود ولنگاری و اباحه گری است و خال موجود در‬ ‫حوزه فرهنگ حکم می کند که در این زمینه باید فکری اساسی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امروز نوسازی سینماها خیلی مهم‬ ‫اســت‪ .‬به شخصه فیلم ها را رصد کرده و در سینماها حضور پیدا‬ ‫می کنم و معتقدم باید بیزنس مدل سینما عوض شود‪.‬‬ ‫افشارچی با استقبال از نگاه سازمان سینمایی در الگوی توسعه‬ ‫زیرساختی سینماها در استان ها خاطرنشان کرد‪ :‬ما ب ه مال سازی‬ ‫و توسعه در این زمینه نیاز داریم‪ .‬سند فرهنگی استان اماده شده‬ ‫و بر اســاس ان سند اقدام می کنیم‪ .‬گشایش های فراهم شده و‬ ‫امادگی هرگونه همکاری با مســئوالن فرهنگی را داریم چرا که‬ ‫بخشی از افق نگاه توسعه فرهنگی دولت در ان سند دیده شده‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬باید به سینماگران استان در زمینه های‬ ‫تولید‪ ،‬توســعه و تجهیز کمک می کنیــم‪ .‬معتقدم اگر به عرصه‬ ‫فرهنگ و سینما توجه کنیم موفق خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمدرضا سوقندی مدیر کل حقوقی و امور استان های سازمان‬ ‫سینمایی نیز با اشاره به تجربه همکاری و امضای تفاهمنامه های‬ ‫مختلف با اســتانداری ها در ‪ 10‬استان کشور عنوان کرد‪ :‬ما در‬ ‫چند بخش ظرفیت سازی‪ ،‬مدیریت و جلوگیری از ناهماهنگی های‬ ‫موجود در استان نیاز به همکاری و اقدام همزمان داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم در حوزه اجرا و هم در زمینه تولید و تجهیز‬ ‫این امادگی از سوی سازمان سینمایی وجود دارد‪.‬‬ ‫صادرکننده سرمایه انسانی در جلوه های بصری شده ایم‬ ‫پیوند و ارتباط موثر بین فیلمنامه نویســان و کارگردانان سینما‬ ‫بــا فعاالن حوزه جلوه های بصری و اگاهــی انها از ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی های این عرصه است‪ .‬مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در برخی مواقع و در صحبت و برخورد با کارگردان ها‬ ‫و تهیه کنندگان با تصور غلطی مواجه می شویم که فکر می کنند‬ ‫جلوه های بصری ســبب افزایش هزینه برای انان می شــود‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت این اســت که این هنر‪-‬صنعت باعث می شود تا در قالب‬ ‫تصاویری رئال‪ ،‬ناممکن ها را ممکن کنیم و به واســطه اش عنصر‬ ‫خیال را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫در سینمای کودک و نوجوان با فقر فیلم های فانتزی‬ ‫مواجه هستیم‬ ‫دبیر ســی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانان با بیان اینکه ما در ســینمای کودک و نوجوان با فقر‬ ‫فیلم های فانتزی مواجه هســتیم‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬یکی از ژانرهای‬ ‫اخبار‬ ‫کاروان تماشاخانه های سیار‬ ‫کانون به مرز مهران‬ ‫و خسروی سفر می کند‬ ‫تماشاخانه های ســیار کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان در ویژه برنامه ای با عنــوان «‪ ۱۰‬روز با کاروان‬ ‫فرهنگی هنری تماشاخانه های ســیار کانون» میهمان‬ ‫زائران اربعین حسینی می شود‪ .‬به نقل از اداره کل روابط‬ ‫عمومی و امور بین الملل کانون‪ ،‬چهار تماشــاخانه سیار‬ ‫کانون همزمان بــا راه پیمایی اربعین حســینی در مرز‬ ‫مهران‪ ،‬خسروی‪ ،‬مسجد جمکران و میدان شهدای تهران‬ ‫به اجرای ویژه برنامه های فرهنگی می پردازند‪ .‬یکی از این‬ ‫تماشــاخانه ها ســفر خود را از تهران اغاز کرد و روز ‪۱۹‬‬ ‫شهریور با اســتقرار در قرارگاه یگان ویژه فراجا با عنوان‬ ‫«قرارگاه پنج تن ال عبا» در پایانه مرزی مهران خدمات‬ ‫خود را به زائران کودک و نوجوان ارایه می کند‪.‬‬ ‫تماشاخانه دیگر نیز از همین روز راهی خسروی شد و از‬ ‫روز ‪ ۱۹‬شهریور با برگزاری برنامه های فرهنگی هنری در‬ ‫قرارگاه یگان ویژه پایانه مرزی خسروی به ارائه خدمات‬ ‫به زائران حضرت سیدالشهدا می پردازد‪.‬‬ ‫یک دستگاه تماشــاخانه ســیار دیگر کانون پرورش‬ ‫فکــری کودکان و نوجوانان با اســتقرار در صحن اصلی‬ ‫مسجد جمکران از روز ‪ ۲۱‬شهریور میزبان زائران ایرانی‬ ‫و غیرایرانی می شود‪ .‬اخرین تماشاخانه سیار کانون روز‬ ‫اربعین حسینی در میدان شهدای تهران به ارائه خدمات‬ ‫فرهنگی هنری به کودکان و نوجوانان می پردازد‪.‬‬ ‫اجرای نمایش‪ ،‬نقالی‪ ،‬اکران فیلم های کوتاه‪ ،‬نوحه سرایی‪،‬‬ ‫معرفی کتاب‪ ،‬مسابقه های دینی و‪ ...‬از جمله برنامه هایی‬ ‫اســت که تماشاخانه های سیار کانون در این روزها برای‬ ‫کودکان و نوجوانان زائر برگزار می کنند‪.‬‬ ‫سردرگمی خبرنگاران برای شارژ‬ ‫کارتبلیت‬ ‫مدیرعامل بنیاد فارابی‪:‬‬ ‫مدیر عامل بنیاد ســینمایی فارابی گفت‪ :‬متاســفانه به دلیل‬ ‫اســتفاده نکردن از ظرفیت هــای داخلی در اثــار تصویری‪ ،‬به‬ ‫صادرکننده ســرمایه انســانی در حوزه جلوه هــای بصری بدل‬ ‫شــده ایم‪ .‬روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابی‪ ،‬ســید مهدی‬ ‫جــوادی در اختتامیه دومین رویداد بــزرگ جلوه های بصری‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه هنوز نتوانستیم بضاعت و کارامدی جلوه های بصری‬ ‫را به اهالی سینما انچنان که باید بشناسانیم و انان نیز از گستره‬ ‫ویژگی های ان غافل هستند‪ ،‬افزود‪ :‬ما در حوزه جلوه های بصری‬ ‫به یکی از کشــورهای صادر کننده نیروی انسانی تبدیل شده ایم‬ ‫که این موضوع از این منظر باعث خوشحالی است که کیفیت کار‬ ‫فعاالن و جوانان ما در حوزه جلوه های بصری را به رخ می کشــد‬ ‫و نشــان می دهد از کیفیتی بین المللی برخوردار هســتند‪ .‬اما از‬ ‫طرفی هم جای تاســف دارد که تولیدات سینمایی ما نتوانستند‬ ‫ظرفیت جذب این نیروها را فراهم کنند‪ ،‬موضوعی که باید برای‬ ‫ان تدبیری شود‪ .‬وی با اشاره به جایگاه این فناوری در سینمای‬ ‫امروز و این که جلوه های بصری صنعتی در مسیر وسعت گستره‬ ‫خیال است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ســال های گذشته هم صحبت هایی‬ ‫مبنی بر برگزاری چنین رخدادی بود تا اینکه توفیق شد امسال‬ ‫رویداد جلوه های بصری را با مشــارکت معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬انجمن جلوه های بصری سینما و مرکز نواوری‬ ‫رایمون به میزبانی بنیاد سینمایی فارابی برگزار کنیم‪ .‬امیدوارم که‬ ‫این رویداد‪ ،‬مبداء خوبی برای اتفاقات مهم و تاثیرگذار جلوه های‬ ‫بصری در ســینمای ایران باشد‪ .‬جوادی جلوه های بصری را ابزار‬ ‫بسیار مهم و کارامدی برای توسعه و رشد عنصر خیال در سینما‬ ‫عنــوان کرد و گفت‪ :‬یکی از کمبودهای امروز ســینمای ما نبود‬ ‫‪5‬‬ ‫محبــوب فیلم های کــودک و نوجوان ژانر فانتزی اســت که ما‬ ‫خــود را از ان محروم کرده ایم‪ ،‬محرومیتی که بخشــی از ان به‬ ‫فقر اگاهی از ابزار و ظرفیت هــای جلوه های بصری بازمی گردد‪.‬‬ ‫درحالی که می توان از جلوه های بصری اســتفاده کرد و به تولید‬ ‫فیلم در گستره تمام ناشدنی خیال پرداخت‪ .‬جوادی افزود‪ :‬چنین‬ ‫رویدادهایی می تواند به پیوند و قرابت سینماگران و فعاالن حوزه‬ ‫جلوه های بصری‪ ،‬شــرکت ها و استارتاپ ها و ظرفیت های که در‬ ‫این حوزه وجود دارد‪ ،‬بیانجامد‪ .‬استمرار این نوع رویدادها می تواند‬ ‫مفید فایده باشــد و به همین دلیل انجمن جلوه های بصری در‬ ‫همکاری با بنیاد سینمایی فارابی نشست ها و کارگاه های مختلفی‬ ‫را در طول ســال برگزار خواهد کرد‪ .‬وی همچنین با اشــاره به‬ ‫ضرورت نیروسازی در این حوزه و توجه به جوانان گفت‪ :‬در نظر‬ ‫داریم از دانشــجویان و عالقه مندانی که در این رویداد شــرکت‬ ‫کرده اند در قالب یک باشگاهی استفاده کرده و ان ها را با صنعت‬ ‫تولید فیلم به واسطه پروژه های در دست تولید بیشتر اشنا کنیم‬ ‫تا فعاالن این عرصه‪ ،‬کاربردی تر با پروژه های ســینمایی ارتباط‬ ‫برقــرار کنند‪ .‬دبیرخانه رویداد جلوه هــای بصری به صورت دائم‬ ‫در بنیاد ســینمایی فارابی فعال خواهــد بود جوادی بر ضرورت‬ ‫مستمر بودن چنین رویدادهایی برای حصول نتیجه تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬دبیرخانه رویداد جلوه های بصری به صورت دائم در بنیاد‬ ‫ســینمایی فارابی فعال خواهد بود تا شرایط و زیرساخت ها برای‬ ‫گســترش این هنر‪-‬صنعت در اثار سینمایی بیش از پیش شود‪.‬‬ ‫از امروز دبیرخانه دومین رویداد جلوه های بصری شــروع به کار‬ ‫خواهــد کرد و امیدوارم این رویداد در ســال اتی به یک رویداد‬ ‫بین المللی تبدیل شود‪.‬‬ ‫با اینکه برای برخی خبرنگاران پیامک شارژ کارت بلیت‬ ‫خبرنگاری امده؛ اما متصدیان ایستگاه های مترو از شارژ‬ ‫بلیت الکترونیکی این قشــر به دلیــل «نبود اطالعات»‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬خودداری کرده و مســئوالن شهرداری نیز‬ ‫پاسخگو نیستند‪.‬‬ ‫چندسالی است که بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب‬ ‫شــورای شــهر تهران‪ ،‬در هنگام بررسی وضعیت کارت‬ ‫بلیت های حمل ونقل عمومی‪ ،‬خبرنگاران نیز جزو اقشار‬ ‫خاص محسوب شــده و از تخفیف بلیت مترو و اتوبوس‬ ‫بهره مند می شوند تا حداقل بخشی از هزینه های رفت و‬ ‫امد این قشر که برای تهیه خبر مجبور به سفر به نقاط‬ ‫مختلف شهر انهم به دفعات زیاد هستند جبران شده و‬ ‫از سویی به استفاده از حمل ونقل عمومی ترغیب شوند‪.‬‬ ‫رویه اینگونه بود که خبرنگاران متقاضی دریافت کارت‬ ‫بلیت در ســامانه «تهران من» ثبت نــام کرده و بعد از‬ ‫تایید مدیر مســئول برای خبرنگاران پیامک امده و انها‬ ‫برای شــارژ کارت بلیت خود به باجه بلیت الکترونیک‪،‬‬ ‫ایستگاه های منتخب مراجعه و کارت بلیت خود را شارژ‬ ‫می کردند؛ اما امسال این رویه مشخص دچار اختالل شده‬ ‫و کسی هم پاسخگوی سردرگمی خبرنگاران نیست‪ .‬در‬ ‫سالجاری با اینکه با تاخیر چندماهه نسبت به اغاز سال‪،‬‬ ‫پیامک برای خبرنگاران ارســال شد که برای شارژ کارت‬ ‫بلیت خود به ایستگاه های مترو مراجعه کنند اما برخی‬ ‫از انان با مراجعه به ایســتگاه ها با پاسخ متفاوتی مواجه‬ ‫شدند؛ چراکه متصدی بلیت به انها اعالم کرد که نامشان‬ ‫در سامانه نیســت و نمی توانند کارت انها را شارژ کند‪.‬‬ ‫این عدم شــارژ در حالی بود که برای این خبرنگاران که‬ ‫تعداد انها نیز کم نیست‪ ،‬پیامک ارسال شده بود‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش این اختالل در شارژ کارت بلیت های خبرنگاری‬ ‫عالرغم ارســال پیامک دارا بودن این امتیاز برای انان‪ ،‬در‬ ‫حالی ایجاد شــده که مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شــرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در خبری اعالم‬ ‫کرده « مشــکل سامانه شارژ کارت بلیت بر طرف شده و‬ ‫شهروندان و مســافرانی که دارای شرایط مشخص شده‬ ‫باشــند می توانند برای ثبت نام و پیگیری درخواست های‬ ‫خود به ادرس ‪https://register-eticket.tehran.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬شهروندان برای دریافت کارت اقشار خاص‬ ‫همچون «ســالمندان‪ ،‬جانبازان‪ ،‬معلولین‪ ،‬دانشجویان‪،‬‬ ‫دانش اموزان و خبرنگاران» باید از قبل در ســامانه بلیت‬ ‫الکترونیک شهرداری ثبت نام کنند‪ .‬سپس با ارائه مدارک‬ ‫مدنظر و پرداخت هزینه اولیه‪ ،‬کارت بلیت صادر شده را‬ ‫از طریق پســت یا مراجعه به ایستگاه مترو تعیین شده‬ ‫دریافت کنند‪».‬‬ ‫با وجود اعالم مسئوالن مربوطه برای حل مشکل کارت‬ ‫بلیت ها؛ اما باز هم شارژها با مشکل مواجه است و همان‬ ‫پاسخ قدیمی به خبرنگاران داده می شود که « نام شما با‬ ‫وجود ارسال پیامک در لیست نیست‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫کنعانی‪:‬جزایر سه گانه جزء الینفک و ابدی خاک ایران است‬ ‫‪6‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬جزایر سه گانه ایرانی را جزء الینفک و ابدی‬ ‫خاک ایران است‪.‬ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست ‪ ۱۵۳‬وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس‪ ،‬جزایر سه گانه ایرانی‬ ‫ابوموســی‪ ،‬تنب بزرگ و تنب کوچک را جز الینفک و ابدی خاک جمهوری اسالمی ایران دانست‪.‬کنعانی نقش سیاست های مخرب و فتنه انگیزانه امریکا و رژیم صهیونیستی و اشتباه‬ ‫محاسباتی بعضی از کشورهای منطقه در باز کردن پای بیگانگان به معادالت امنیتی منطقه را از مهمترین عوامل بی ثباتی در منطقه دانست و افزود‪ :‬جای تاسف است که برخی از کشورهای‬ ‫عضو شورا‪ ،‬به جای مسولیت پذیری و اصالح سیاست های ناکارامد و شکست خورده‪ ،‬بر فرافکنی و بیان حرف های تکراری و مالل اور اصرار می ورزند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪840‬‬ ‫احمد وحیدی؛ وزیر کشور تاکید کرد؛‬ ‫اخبار‬ ‫لباس فرم برای دانش اموزان‬ ‫اجبارینیست‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه لباس‬ ‫فرم برای دانش اموزان اجباری نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬خانواده ها‬ ‫هیــچ الزامی به تهیه لباس فرم برای فرزندشــان ندارند‪.‬‬ ‫علیرضا کریمیان مدیرکل اموزش و پرورش شــهر تهران‬ ‫با بیان اینکه لباس فرم برای دانش اموزان اجباری نیست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به همکاران ابالغ و حتی توصیه کردیم چنانچه‬ ‫لباس ســال گذشته کفاف می دهد و مناسب برای امسال‬ ‫است‪ ،‬دانش اموزان از همان لباس سال گذشته برای امسال‬ ‫به عنوان لباس فرم اســتفاده کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫خانواده تمایل داشــت‪ ،‬می تواند لباس فرم برای فرزندش‬ ‫تهیه کند اما اگر تمایل نداشت‪ ،‬لباس فرم اجباری نیست‪.‬‬ ‫کریمیــان در واکنش بــه این جمله کــه «مدارس به‬ ‫خانواده ها برای تهیه لباس فرم ادرس و مهلت می دهند»‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬معموال مدیر مدرسه توافقی می کند و لباس یکسانی‬ ‫را طراحی می کنند و این را بــه صورت اختیاری به اولیا‬ ‫عنوان می کنند؛ اما اگر اولیا تمایل به خرید نداشته باشند‪،‬‬ ‫از نظر ما اشکالی ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه دانش اموزان با‬ ‫لباس های فرم متفاوت به مدرسه بروند هیچ اشکالی ندارد؛‬ ‫زمانی که ما دانش اموز بودیم لباس فرم به معنای یکسان‬ ‫و یکدست نداشــتیم و اکنون هم اصال اجباری نیست و‬ ‫خانواده ها نیز هیچ الزامی به تهیه لباس فرم برای فرزندشان‬ ‫ندارند‪ .‬مدیرکل اموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه‬ ‫موضوع ســرویس مدارس و لباس فــرم دانش اموزی در‬ ‫اختیار انجمن اولیا و مربیان مدرســه است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خانواده ها می توانند از لباس فرم استفاده نکنند اما لباسی‬ ‫در شــان دانش اموز با رعایت شوونات دانش اموزی برای‬ ‫فرزندشان تهیه کرده باشند‪.‬‬ ‫مردم به مراکز گذرنامه مراجعه نکنند؛‬ ‫سردار حاجیان‪ :‬صدور برگ تردد‬ ‫برایسفربهعتباتمتوقفشد‬ ‫ســخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین صدور برگ‬ ‫تردد برای ســفر به عتبات و تمدید اعتبار گذرنامه های‬ ‫منقضی شــده متوقف شد‪ .‬سردار مهدی حاجیان در یک‬ ‫گفت و گوی تلویزیونی از ازدحام زائران در مرز ایران و عراق‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬از هیچ گونه برگ تردد و تمدید گذرنامه‬ ‫برای سفر به عتبات تا اطالع ثانوی صادر نخواهد شد‪ .‬وی‬ ‫اظهارداشت‪ :‬در پی ازدخام بیش از حد خیل عظیم عاشقان‬ ‫در مرزها برای ورود به کشــور عراق و عدم امادگی طرف‬ ‫مقابل ‪ ،‬مصوبه ای از سوی ستاد مرکزی اربعین منتشر شد‪.‬‬ ‫سردار حاجیان تصریح کرد‪ :‬پیرو این تصمیم ستاد مرکزی‬ ‫اربعیــن روز جمعه صدور برگ گذر ویژه اربعین و تمدید‬ ‫گذرنامه های منقضی شده در کلیه مراکز صدور گذرنامه و‬ ‫دریافت درخواست متقاضیان در مراکز پلیس‪ ۱۰+‬متوقف‬ ‫شده است‪ .‬سخنگوی فراجا در پایان با بیان این که از مردم‬ ‫و عالقه مندان به زیارت عتبات عالیات خواهشمندیم از مبدا‬ ‫خود به سمت مرزهای کشور حرکت نکنند‪ ،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫هرگونه تصمیمات بعدی متعاقبا از رسانه های معتبر اطالع‬ ‫رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل فنی شبکه شاد‪:‬‬ ‫استفاده‪25‬میلیون‬ ‫دانش اموزازشادبین‬ ‫مدیر عامل فنی شــبکه شــاد گفت‪ ۲۵ :‬میلیون دانش اموز‬ ‫در مرداد ماه از شــادبین اســتفاده کرده اند‪ .‬علی کاظم زاده‬ ‫دربــاره ایجاد قابلیت جســتجو در شــادبین اظهار کرد‪:‬‬ ‫تفاوت جستجو در شــبکه های اجتماعی برای کودک و‬ ‫نوجوان با بزرگساالن متفاوت است و این تفاوت منجر به‬ ‫سیاستگذاری در طراحی یک موتور جستجو متناسب با‬ ‫قشر کودک و نوجوان می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬بزرگساالن به‬ ‫دنبال یک منبع معتبر در راســتای پرسش خود با سواد‬ ‫رسانه ای و قدرت تجزیه و تحلیل بیشتر هستند اما کودک‬ ‫و نوجوان به دنبال کشــف مطالب بیشتر است که در این‬ ‫صورت در بســیاری از موارد برای بدست اوردن اطالعات‬ ‫مناسب به حاشــیه می رود‪ ،‬بطور مثال دانش اموز عبارت‬ ‫کوتاهی را جســتجو می کند اما در نهایت به دنبال موارد‬ ‫بســیار دیگری هم می رود بنابراین این بحث حاشیه باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد تا مطالب به نحوی موجب گمراهی‬ ‫دانش اموزان نشــود‪ .‬مدیرعامل فنی شبکه شاد ادامه داد‪:‬‬ ‫این بحث حاشیه ای باید مورد توجه باشدطراحی موتورهای‬ ‫جســتجو کودک در جهان به گونه ای رقم می خورد که‬ ‫دانش اموز را مستقیم به سمت مطلب پیش بینی شده می‬ ‫برد‪ ،‬این موضوع مستلزم یک لیست سفید و سیاه است که‬ ‫موتور جستجو باید برای نمایش نتایج از انها استفاده کند‬ ‫یا اینکه با پاالیش کلمات‪ ،‬جستجو متناسب با ان کلمات را‬ ‫به نحوی نمایش دهد که دانش اموز گمراه نشود‪.‬‬ ‫زائران به هیچ وجه به سمت مرزها حرکت نکنند‬ ‫وزیر کشــور از زائران اربعین حسینی خواست‪ :‬حتما حرکت خود‬ ‫را به ســمت مرزهای غربی تا اطالع ثانوی و رفع مشــکل در طرف‬ ‫مرزهــای عراقی به تاخیر بیاندازند‪ .‬احمد وحیدی با بیان اینکه هم‬ ‫اکنون برای بازدید از مرزهــای غربی در مهران حضور دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بدلیل اینکه عراق ظرفیت تخلیه زائران از پایانه های مرزی خود را‬ ‫با همان سرعت که از مرزهای ما خارج می شود ندارد‪ .‬ظرف دیروز و‬ ‫شب گذشته حجم بسیار زیادی از زائران در مرزها باقی مانده و قادر‬ ‫به ورود به عراق نشده اند‪ .‬وزیر کشور با اشاره به اینکه هم اکنون در‬ ‫مرزها عده ای در حال خروج و عده دیگر در حال بازگشت هستند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬وضعیت ما االن به این ترتیب اســت که با توجه به این که‬ ‫دیروز و دیشب حجم بســیار زیادی از مردم امده بودند و دوستان‬ ‫عراقــی ما هم ظرفیت ندارند که با ســرعتی که ما زائرین را تخلیه‬ ‫می کنیم ‪ ،‬ان ها بتواننــد تخلیه کنند و از مرز عبور دهند‪ ،‬زائران‬ ‫پشت مرزها و گیت های ورودی عراقی می مانند ‪ ،‬اذیت می شوند‬ ‫و هوا هم بســیار گرم است و صالح نیست چنین تجمعات گسترده‬ ‫ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫وحیدی افزود‪ :‬ما نگران اثار ســامتی این امر بر روی مردم بودیم‬ ‫بنابراین باید کار کامال کنترل شده انجام شود و به همین دلیل هم‬ ‫از مردم خواستیم عزیزانی که از مبدا قصد حرکت دارند‪ ،‬راه نیفتند‬ ‫چون مرزها‪ ،‬بســیار پر ازدحام اســت و اگر توانستیم به موقع و به‬ ‫طور مطلوبی زائران را از مرز عبور دهیم و طرف عراقی این بســتر‬ ‫را فراهم کرد که با ســرعت زائران را عبور دهند و در ان سوی مرز‬ ‫هم به میزان کافی اتوبوس فراهم شد ‪ ،‬ما موضوع را به اطالع مردم‬ ‫خواهیم رساند‪ .‬وی در ارتباط اینترنتی با خبر ساعت ‪ ۱۱‬شبکه خبر‬ ‫از مردم درخواســت کرد‪ :‬مردمی که هنــوز راه نیافتاده اند حرکت‬ ‫نکنند‪ .‬وزیر کشــور با اشاره به گرمای شدید هوا افزود‪ :‬زائران دقت‬ ‫کنند که برای حفظ ســامتی ‪ ،‬حتمــا بچه های کوچک و عزیزان‬ ‫ســالمند به زیارت مشرف نشوند چراکه این جا دمای هوا و رطوبت‬ ‫ان قدر زیاد اســت که جوانان و افراد میانسال هم دچار مشکل می‬ ‫شوند و طاقت شان تمام می شود‪.‬‬ ‫وزیر کشور از امادگی پلیس برای مسدود کردن مسیرها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬پلیس در همه نقاط تذکر می دهد و مجبور است ان هایی‬ ‫که خارج از استان های مرزی هستند را کنترل کند و خواهش کند‬ ‫که به مسیر خودشان ادامه ندهند‪.‬‬ ‫وی از امادگی ســایر دستگاهها برای اعزام زائران اربعین خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬همه این جا بسیج هستند‪ ،‬همه نیروها ‪ ،‬نیروهای انتظامی‬ ‫‪ ،‬اســتانداری و هالل احمر پای کار هستند اما در هر حال جمعیت‬ ‫بسیار فراوان است ‪ .‬اما به محض اینکه طرف عراقی اماده و شرایط‬ ‫تســهیل شــد ‪ ،‬ما اعالم خواهیم کرد که عزیزان دیگر هم به خیل‬ ‫زائران حسینی بپیوندند‪.‬‬ ‫خطیب جمعه تهران‪:‬‬ ‫حتی مخالفان هم نمی توانند خدمات جهادی دولت را انکار کنند‬ ‫حجت االســا م صدیقی گفت‪ :‬دولت ســیزدهم امید را تا حد‬ ‫زیــادی در دل مردم بازگردانــده و حتی مخالفــان دولت هم‬ ‫نمی توانند خدمات جهادی و در میدان بودن دولت را انکار کنند‪.‬‬ ‫حجت االســا م و المســلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت‬ ‫تهــران در خطبه های نماز تهران با اشــاره به حماســه اربعین‬ ‫حســینی و حضور پرشور و گســترده زوار در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫مســئله اربعین یک بار اخالقی دارد که در تیریبون های جامعه‬ ‫ما طرح می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حدیثی که در روایت های شــیعه و ســنی امده‬ ‫است گفته شده که اگر انســان ‪ ۴۰‬روز زندگی خود را بر محور‬ ‫رضای خدا قــرار داده و از هوای نفس خود فــرار کند‪ ،‬خداوند‬ ‫متعال چشمه های حکمت را از دل او می جوشاند و وقتی سخن‬ ‫می گوید این سخن تبدیل به بارش حکمت می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اربعین ســمبل و نماد حیات شهید و نابودی‬ ‫مستکبر اســت‪ ،‬افزود‪ :‬خداوند متعال می توانست که اولین زائر‬ ‫را ‪ ۱۰‬روز بعد از عاشــورا به کربالی معلی برســاند ولی سِ ــری‬ ‫در این مسئله اســت که باید ‪ ۴۰‬روز بعد از شهادت سیدالشهدا‬ ‫علیه االســام‪ ،‬جابر بن عبــداهلل انصاری بیاید و قبر بی نشــان‬ ‫سیدالشــهدا را نشان دار کند و این پرچم را در انجا نصب کند تا‬ ‫به من و شــما بگویند اگر ‪ ۴۰‬روز‪ ،‬شب و روز زیر پرچم امامت و‬ ‫والیت نفس کشیدید‪ ،‬بعد از چهل روز خودتان تبدیل به چشمه‬ ‫معرفت می شوید‪.‬‬ ‫خطیب جمعه تهران با اشــاره به دستاوردهای دولت سیزدهم‬ ‫گفت‪ :‬بحمداهلل پرچم در دولت سیزدهم در دست یکی از فرزندان‬ ‫حضرت زهرا ســام اهلل علیها قرار گرفته که عاشق خدمت است‬ ‫و شیفته قدرت نیست‪.‬‬ ‫حجت االسالم صدیقی ادامه داد‪ :‬یکی از برکات خداوند به این‬ ‫دولت این است که امید را تا حد زیادی در دل مردم بازگردانده و‬ ‫حتی مخالفان این دولت نمی توانند خدمات جهادی و در میدان‬ ‫بودن دولت را انکار کنند و بحمداهلل کســی حاشــیه ای از این‬ ‫دولت سراغ ندارد‪.‬‬ ‫خطیب جمعه تهران بیان کرد‪ :‬اقــای رئیس جمهور در تمام‬ ‫حوادث مانند سیل ها‪ ،‬خود شخصاً در میدان حاضر شده و صرفاً‬ ‫پیــام صادر نکرده و در کنار او وزیــران دولت نیز همواره حضور‬ ‫میدانی داشتند که این نکته برای مردم ما ایجاد دلگرمی و امید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت ســیزدهم رقابــت منفی با قوای دیگر‬ ‫کشــور ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که دولت سیزدهم کار خود را شروع‬ ‫کرد مشــکالت زیادی از نظر تورم‪ ،‬خالی بــودن خزانه و به هم‬ ‫ریخته بودن اوضاع وجود داشت ولی در این مدت کارهای بزرگی‬ ‫در زمینــه اقتصادی انجام شــده و دولت در زمینه دیپلماســی‬ ‫خارجی نیز تحرکات بی ســابقه ای داشته و در صادرات و واردات‬ ‫اقتصادی و مسائل مربوط به ان‪ ،‬انچه را که فوق توقع بود‪ ،‬انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت مرزهای کشور برای سفر اربعین‪:‬‬ ‫دستورات ویژه از تهران پیگیری میدانی در مهران‬ ‫ستاد مرکزی اربعین اعالم کرد موقتا همه مرزهای شش گانه‬ ‫به سمت عراق بسته شده است اما معاون اول رییس جمهور‪،‬‬ ‫وزیر کشور‪ ،‬فرمانده کل سپاه پاسدران و تعدادی از وزرا برای‬ ‫حل مشکالت زائران در این مرزها حضور دارند‪.‬‬ ‫مهمانان امام حسین (ع) طی این روزها با اشتیاق از اقصی‬ ‫نقاط کشــور خود را به مرزهای مواصالتی مهران‪ ،‬خسروی‪،‬‬ ‫شــلمچه و چذابه‪ ،‬تمرچین و باشــماق رساندند تا با عبور از‬ ‫مرزها قدم در بارگاه حســینی بگذارند‪ .‬حال با نزدیک شدن‬ ‫به اربعین حسینی مرزها این روزها با ازدحام و ترافیک باالیی‬ ‫از زئران روبروســت و مسئوالن کشور هم تمام اقدامات الزم‬ ‫را برای تسهیل عبور عاشقان به عتبات عالیات بکارگرفته اند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور‪ ،‬وزیر کشور مدیریت میدانی حل‬ ‫مشــکالت زائران اربعین را بر عهده گرفته اند‪،‬وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و سرپرست وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫نیز از مرزهای کشــور بازدید و در راســتای کمک به زائران‬ ‫دســتورات مهمی را صادر کردنــد‪ .‬رییس جمهور نیز ضمن‬ ‫بررسی مدائمی وضعیت مرزها در تماس تلفنی با وزیر کشور‬ ‫دستوراتی را برای حل مشکالت مردم صادر کرد‪.‬‬ ‫همه مرزهای شش گانه به سمت عراق بسته شد‬ ‫مهمتریــن خبر اربعینی جمعه ‪ ۱۸‬شــهریور اعالم تصمیم‬ ‫ســتاد مرکزی اربعین مبنی بر بســته شــدن همه مرزهای‬ ‫شش گانه به سمت عراق بود‪ .‬در این رابطه مجید میر احمدی‬ ‫رئیس ســتاد مرکزی اربعین روز جمعه(‪ ۱۸‬شهریور) پس از‬ ‫پایان نشســت ستاد اربعین در مرز مهران اعالم کرد‪ :‬در پی‬ ‫ازدحام و کمبود امکانات در مرزهای عراق با تصمیم ســتاد‬ ‫مرکزی اربعین همه مرزهای ششگانه به سمت عراق تا اطالع‬ ‫بعدی بســته شــد‪.‬با توجه گرمای هوا و کثرت جمعیت این‬ ‫تصمیم برای حفظ سالمت و امنیت زائران اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫پس از تخلیه پایانه های مرزی و بررسی دیگر شرایط درباره‬ ‫بازگشــایی مرزهــای تصمیم گیری و به مــردم عزیز اطالع‬ ‫رسانی می شود‪.‬‬ ‫میر احمدی‪ :‬هیچ زائری به سمت مرز حرکت نکند‬ ‫وی در مصاحبــه ای اعالم کرد‪ :‬نباید زائر جدیدی به پایانه‬ ‫های مرزی اضافه نشــود و هیچ زائری به سمت مرز حرکت‬ ‫نکند‪.‬تمامی پارکینگ های پایانه های مرزی پر شــده است‪.‬‬ ‫زائــران ایرانی حاضر در عراق نیز هرچه زودتر ســفر زیارتی‬ ‫خود را پایان دهند‪ ،‬چون ســفر اربعیــن باید ‪ ۵‬روز و مدت‬ ‫ماندگاری در کربال تنها یک روز باشد‪.‬‬ ‫صدور برگ تردد ویژه اربعین متوقف شد‬ ‫عالوه بر این ســردار حاجیان سخنگوی فرماندهی انتظامی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نیز اعالم کرد‪ :‬بر اساس تصمیم ستاد‬ ‫مرکزی اربعین صدور برگ تردد برای سفر به عتبات و تمدید‬ ‫اعتبار گذرنامه های منقضی شده متوقف شد‪.‬‬ ‫عبور زایران اربعین حسینی از پایانه های مرزی‬ ‫شلمچه و چذابه متوقف شد‬ ‫همچنین عبور زایران اربعین حســینی از پایانه های مرزی‬ ‫شــلمچه و چذابه در خوزستان‪ ،‬به دلیل بسته شدن مرزهای‬ ‫ایران با عراق‪ ،‬به طور موقت متوقف شد‪ .‬پایانه مرزی شلمچه‬ ‫شاهد ازدحام زایران اربعین حسینی بود که عبور انها به دلیل‬ ‫نبود امکانات الزم به ویژه وسایل حمل و نقل برای انتقال زیران‬ ‫از شلمچه به شــهرهای مقدس عراق‪ ،‬در ساعاتی دچار وقفه‬ ‫شد‪ .‬پایان ه مرزی شــلمچه در ‪ ۱۵‬کیلومتری غرب خرمشهر‪،‬‬ ‫و چذابه در شهرستان دشــت ازادگان در غرب خوزستان‪۲ ،‬‬ ‫گذرگاه مهم تردد زایران اربعین حسینی هستند‪.‬‬ ‫زائران مدت اقامتشان را در کربال و نجف کوتاه کنند‬ ‫عالوه بر این ال صادق سفیر ایران در عراق از زائران ایرانی‬ ‫خواســت که سفر خود برای شــرکت در راهپیمایی اربعین‬ ‫حســینی مدیریت کنند و مدت اقامتشان را در کربال ونجف‬ ‫کوتاه کنند‪.‬‬ ‫دستورات رییس جمهور به وزیر کشور برای حل‬ ‫مشکالت زائران اربعین‬ ‫ایــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی کــه بطور مســتمر‬ ‫وضعیت خدمت رســانی به زائران اربعین حســینی بویژه در‬ ‫مرزهــای زمینی را پیگیــری می کندظهــر روز جمعه (‪18‬‬ ‫شــهریور) در تماس تلفنی با احمد وحیدی وزیر کشــور در‬ ‫مرز مهران که روز گذشــته به کشــور عراق سفر کرده بود‪،‬‬ ‫ضمن دریافت گزارشــی از گفتگوها و توافقات وزیر کشور با‬ ‫مقامات عراقی در جهت سهولت و تسهیل سفر زائران‪ ،‬اخرین‬ ‫وضعیت و شرایط حمل و نقل زوار اربعین بویژه شرایط عبور‬ ‫و مرور در مرزهای زمینی را پیگیری کرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی در همین راستا‪ ،‬با صدور دستوراتی خطاب‬ ‫به مســئوالن دولتی‪ ،‬بر خدمات رسانی بهتر و رفع مشکالت‬ ‫موجود در مسیر زائران عتبات تاکید کرد‪.‬‬ ‫بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مرز چذابه‬ ‫عالوه بر این وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارشــنبه‬ ‫شب(‪ ۱۷‬شــهریور) از نحوه خدمات رسانی به زائرین اربعین‬ ‫حسینی در مرز چذابه بازدید کرد و مشکالت زائران را مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫بازدید سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار رفاه اجتماعی از‬ ‫مرزهای شلمچه و چذابه‬ ‫همچنین محمدهادی زاهدی وفا در این سفر از موکب های‬ ‫برپا شــده توســط زیرمجموعه های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی مســتقر در ‪ ۲‬پایانه مرزی چذابه و شلمچه‪ ،‬و نحوه‬ ‫خدمات رسانی انها به زایران اربعین حسینی بازدید کرد‪.‬‬ ‫رایزنی وزیر کشور با مقامات عراقی برای تسریع در‬ ‫عبور زائران ایرانی و خارجی از مرزها‬ ‫عالوه بر این وزیر کشــور که ماموریت ویژه حل مشکالت‬ ‫زائران اربعین را برعهده دارد‪ ،‬روز پنجشنبه(‪ ۱۷‬شهریور) پس‬ ‫از دیدار با همتا و سایرمســئوالن عراقی از موافقت مسئوالن‬ ‫عراقی با تســریع عبور زائران از مرز و پذیرش پیشنهاد ایران‬ ‫برای خروج اتباع مقیم ایران خبرداد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪ ۳۳۰‬مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر اجرایی شد‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان بوشــهر‪ :‬مدیر کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر گفت‪ ۳۳۰ :‬مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مدت یکسال گذشته با همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای‬ ‫عامل به اجرا درامده است‪ .‬مهدی صفوی در حاشیه نهمین نشست امسال کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان افزود‪ :‬نشستهای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ظرفیتی مناسب برای رونق‬ ‫کســب و کار اســت و در این راستا در یک سال اخیر‪ ،‬این کارگروه ‪ ۲۳‬بار تشکیل جلسه داد و ‪ ۴۵۰‬مصوبه داشــته است که تاکنون ‪ ۳۳۰‬مورد اجرایی شده و بقیه در دست اجرا است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال مصوبههای متعددی برای تامین سرمایه ثابت و در گردش‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬امهال بدهی معوق بانکی‪ ،‬پیگیری اعطای تسهیالت‪ ،‬تامین تجهیزات و مواد اولیه‪ ،‬تکمیل زیر ساختهای اب و برق و‬ ‫گاز‪ ،‬معافیتهای مالیاتی‪ ،‬حل مشــکل زیست محیطی و رفع مشکالت ارزی در راستای حل مشکالت بنگاههای اقتصادی در نشستهای کارگروه تسهیل مصوب و به دستگاههای اجرایی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪840‬‬ ‫مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستائیان و عشایر استان خبر داد‪:‬‬ ‫عضویت بیش از ‪ 18‬هزار البرزی در صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬مدیــر صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشایر استان البرز در‬ ‫نشســت خبری با خبرنگاران از تحت پوشش قرار گرفتن‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار نفر در صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روستاییان و عشایر استان البرز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‬ ‫روســتاییان و عشایر اســتان البرز ‪ ،‬هادی بشیری با بیان‬ ‫اینکه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬مشــاغل فصلی به بیمهشــدگان‬ ‫صندوق افزوده شدند‪ ،‬گفت‪ :‬امســال ورزشکاران‪ ،‬داوران‬ ‫ومربیان‪ ،‬اهالی فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه نیز در این‬ ‫قالب اضافه شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه البرز به عنوان استان پیشرو و پایلوت‬ ‫کشور پیگیر بیمه کردن مشــاغل فصلی است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ســه ماهه اخیر ‪ ۵۰۰‬نفراز اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬رســانه و‬ ‫ورزشکاران در البرز عضو صندوق اجتماعی استان شدهاند‬ ‫اما برای گسترش بیمه این قشر نیاز است با تعامل بیشتر‪،‬‬ ‫دغدغه ها و مشــکات به صورت کارشناســی بررسی و‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫بشــیری با بیان اینکه صندوق بیمــه اجتماعی به عنوان‬ ‫جوانترین صندوق بیمه اجتماعی تلقی میشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۸‬هــزار نفر عضــو صندوق بیمــه اجتماعی‬ ‫البرز هســتند‪.‬ضمن اینکه هزار خانوار هم به علت فوت‪،‬‬ ‫بازنشستگی یا از کارافتادگی در حال دریافت مستمری از‬ ‫صندوق هستند‪.‬‬ ‫مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و‬ ‫عشایر استان البرز در مورد مزایا و تعهدات صندوق بیمه‬ ‫برگزاری جلسه ستاد رفع موانع تولید‬ ‫در شهرک صنعتی گرگان یک ( سرخنکالته)‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان گلستان‪ :‬رئیس کل‬ ‫دادگستری گلســتان در بازدید از شهرک صنعتی‬ ‫گرگان یک سرخنکاته گفت‪ :‬طبق قانون مصوبات‬ ‫ستاد رفع موانع تولید الزم االجراست‬ ‫حیدر اسیابی افزود‪ :‬نه با ابزار قهری‪ ،‬بلکه با تعامل و‬ ‫هماهنگی که دستگاه های اجرایی و بانکهای استان‬ ‫خواهند داشت‪ ،‬این مصوبات اجرایی شود ‪.‬‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬بازنشســتگی‪ ،‬از کار افتادگی و مستمری‬ ‫بازمانــدگان جزو تعهدات این صندوق اســت‪ .‬افراد با ‪۳۰‬‬ ‫سال سابقه و ‪ ۵۰‬سال سن‪ ۲۰ ،‬سال سابقه و ‪ ۶۰‬سال سن‬ ‫یا ‪ ۳۵‬سال سابقه بازنشسته تلقی میشوند‪ .‬البته صندوق‬ ‫بیمــه اجتماعی به علــت جوان بودن هنــوز به تعهدات‬ ‫بازنشستگی نرسیده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستائیان‬ ‫و عشایر استان البرز اکنون بیمه شدگان با ‪ ۱۵‬سال سابقه‬ ‫و ‪ ۶۵‬سال سن میتوانند از مستمری سالمندی برخوردار‬ ‫شــوند و حداقل دریافتی انها به اندازه فردی اســت که‬ ‫بیست سال سابقه دارد‪.‬‬ ‫بشیری در خصوص تعهد ازکارافتادگی نیز گفت‪ :‬اگر بیمه‬ ‫شدهای در اثر بیماری یا حادثهای توان کار را از ‪ ۶۶‬درصد‬ ‫به باال از دست دهد‪ ،‬میتواند از این مورد استفاده کند‪.‬‬ ‫بیش از‪ 10‬هزار زائر اربعین حسینی با ناوگان مسافری‬ ‫اذربایجانشرقی به مرز مهران اعزام شدند‬ ‫این مصوبات برای تســهیل رونق تولید اســت و‬ ‫دستگاه قضا از اجرای این مصوبات حمایت می کند‬ ‫رئیس کل دادگستری گلســتان در ادامه بازدید از‬ ‫واحدهای تولیدی شــهرک صنعتی سرخنکاته از‬ ‫ورود دستگاه قضایی برای اجرایی شدن زودتر خط‬ ‫انتقال برق به این شهرک خبر داد‪.‬‬ ‫انتقال خط برق فشــار قوی به این شهرک به طول‬ ‫حدود ‪ 4‬کیلومتر اســت که با پشــتیبانی قضایی و‬ ‫انتظامــی وهمکاری شــرکت شــهرکهای صنعتی‬ ‫استان انجام می شود‬ ‫مشــکات بانکی‪ ،‬نرخ محاســبه گازبها ‪،‬نوســان‬ ‫برق‪،‬تسهیات سرمایه در گردش از جمله مشکات‬ ‫طرح شده در جلسه امروز بود‬ ‫در این جلسه رضا شــهمرادی مدیر عامل شرکت‬ ‫شهرکهای صنعتی استان‪ ،‬مدیر کل صمت استان و‬ ‫تعدادی از مدیران دســتگاه های اجرایی و مدیران‬ ‫واحدهای صنعتی حضور داشتند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫اذربایجانشرقی گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫از زائران اربعین حســینی از طریق ‪ ۳۵۰‬سرویس‬ ‫ناوگان حمل و نقل مســافری استان به مرز مهران‬ ‫اعزام شدهاند‪.‬‬ ‫اورجعلی علیزاده‪ ،‬با بیان اینکه حرکت از ‪ ۱۴‬پایانه‬ ‫مسافری مبدا اســتان به مرز مهران تا روز اربعین‬ ‫ادامــه خواهد داشــت‪ ،‬افزود‪ :‬زائــران ضمن حفظ‬ ‫ارامش‪ ،‬هرگونه نارسایی احتمالی را با شماره تلفن‬ ‫‪ ۱۴۱‬با عوامل اداره کل راهداری که در ترمینال ها‬ ‫مستقر هستند‪ ،‬در جریان بگذارند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه تاکنون هیچگونه نقص فنی‬ ‫یا حادثه ای برای اتوبوس های اعزامی از اســتان ما‬ ‫رخ نداده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مسافران از لحظه ای‬ ‫که سوار اتوبوس می شــوند تا زمانی که در مهران‬ ‫از اتوبوس پیاده می شوند‪ ،‬تحت پوشش بیمه قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اذربایجان‬ ‫شرقی گفت‪ :‬هشــت هزار دســتگاه اتوبوس برای‬ ‫بازگشت کل مسافران اربعین حسینی کشور در نظر‬ ‫گرفته شــده که از این تعداد ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۲۷۰‬دستگاه‬ ‫مختص مسافران این استان است‪.‬‬ ‫شورای شهر کرج هیات رییسه کمیسیونهای تخصصی خود را مشخص کرد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬رئیس شــورای‬ ‫اســامی شهر کرج از مشخص شــدن ترکیب هیات‬ ‫رییسه کمیسیونهای تخصصی شورای اسامی شهر‬ ‫کرج در دومین ســال فعالیتشــان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫انتخابات کمیســیونهای تخصصی شورای شهر کرج‬ ‫طی روزهای گذشته برگزار شد و بر اساس ان اعضای‬ ‫هیات رییسه این کمیسیونها در دومین سال فعالیت‬ ‫دوره ششم انتخاب شدند‪.‬‬ ‫علی قاســم پور در هفتادمین جلســه رسمی شورای‬ ‫شهر کرج که با حضور اعضای شورای شهر ‪ ،‬سرپرست‬ ‫شهرداری و مدیران شــهری برگزار شد ‪ ،‬افزود‪:‬اولین‬ ‫جلسه کمیســیون نظارت و حقوقی شورای شهر در‬ ‫دوره ششم سال دوم شورای شهر کرج برگزار و سپس‬ ‫اعضای هیئت رئیســه این کمیسیون با ریاست سید‬ ‫مرتضی اعتصامی و نائب رئیســی حسین مهاجری و‬ ‫دبیری جواد چپردار انتخاب شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بیست و نهمین جلسه کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬مریم قهرمانی به عنوان رئیــس‪ ،‬عمار ایزدیار‬ ‫به عنــوان نائب رئیــس و علیرضا رحیمــی بعنوان‬ ‫دبیر کمیسیون انتخاب شــدند‪ ،‬به یازدهمین جلسه‬ ‫کمیسیون شهرســازی و معماری اشاره کرد و گفت‬ ‫‪:‬در این جلسه حســین مهاجری بعنوان رئیس‪ ،‬علی‬ ‫ذبیحی بعنوان نائب رییس و علیرضا رحیمی به عنوان‬ ‫دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسامی‬ ‫شهر کرج انتخاب شدند‪.‬‬ ‫قاســم پور با بیــان اینکه علیرضا ســعیدی‪ ،‬علیرضا‬ ‫رحیمــی و عمار ایزدیار به ترتیــب به عنوان رئیس ‪،‬‬ ‫نائــب رئیس و دبیر کمیســیون فرهنگی ‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشــی انتخاب شــدند ادامه داد‪ :‬در سیزدهمین‬ ‫جلسه کمیسیون ســامت ‪ ،‬محیط زیست و خدمات‬ ‫شهری اعضای این کمیسیون با ریاست جواد چپردار‪،‬‬ ‫نائب رئیسی سید مرتضی اعتصامی و دبیری مسعود‬ ‫محمــدی انتخــاب و معرفی شــدند‪ .‬همچنین در‬ ‫نوزدهمین جلســه کمیســیون عمران و حمل و نقل‬ ‫علیرضــا رحیمی بعنوان رئیس ‪،‬مســعود محمدی به‬ ‫عنوان نائب رئیس و مریــم قهرمانی بعنوان دبیر این‬ ‫کمیسیون انتخاب شدند‪.‬‬ ‫قاسم پور به شصت و دومین جلسه کمیسیون تلفیق‬ ‫اشاره و خاطرنشــان کرد‪ :‬در راستای انتخاب هیئت‬ ‫رئیسه این کمیسیون مسعود محمدی بعنوان رئیس‪،‬‬ ‫علیرضــا رحیمی بعنوان نائب رئیس و عمار ایزدیار به‬ ‫عنوان دبیر این کمیســیون به مدت یکسال انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ 200‬میلیون تومانی مسکن روستایی مصوب شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫رییس بنیاد مســکن انقاب اســامی خبر داد که با‬ ‫عنایــت رییسجمهــور وام ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومانی(‪۲‬‬ ‫میلیارد ریالی) مســکن روســتایی مصوب و از سوی‬ ‫بانک مرکزی به بانکهای عامل کشــور اعام و اباغ‬ ‫شــد‪ .‬اکبر نیکزاد در ســفر به شهرســتان فارســان‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری گفــت‪ :‬قرار شــد مدیران‬ ‫بانکهای عامل چهارمحال و بختیاری و شهرستانها‬ ‫برای واحدهای مسکونی روستایی در حال ساخت‪ ،‬وام‬ ‫‪ ۲‬میلیارد ریالی عملیاتی کنند تا قبل از فصل ســرما‬ ‫در خانه خود باشند‪.‬‬ ‫رییس بنیاد مســکن انقاب اســامی ایــران گفت‪:‬‬ ‫سهم شهرستان فارســان از اعتبارات مربوط به طرح‬ ‫هادی روستاها مشخص شــود و براساس جمعبندی‬ ‫نهایی قرار شد سهم شهرستانها از جمله فارسان در‬ ‫یکهــزار میلیارد ریال اعتبار اســتانی طرح هادی تا‬ ‫هفته اینده مشخص شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنیاد مســکن انقاب اســامی کشور قیر‬ ‫مورد نیاز برای شهرستان فارسان را تامین و به استان‬ ‫ارسال میکند‪.‬‬ ‫نیکزاد تصریح کرد‪ :‬با اختصاص اعتبارات‪ ،‬قیر رایگان و‬ ‫کمک دهیاریها‪ ،‬طرح هادی روستاها براساس مصوبه‬ ‫شورای برنامهریزی شهرستان فارسان اجرایی میشود‪.‬‬ ‫رییــس بنیاد مســکن انقاب اســامی همچنین از‬ ‫اختصاص ســه هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫اجــرای طرحهای هادی روســتایی کشــور خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬امســال اجرای این طرحها در کشــور شتاب‬ ‫دوچندانی به خود میگیرند‪.‬‬ ‫نیکــزاد افزود‪ :‬بــا هماهنگی خوبی کــه بین دولت و‬ ‫مجلس شکل گرفته اســت‪ ،‬برای اجرای طرح هادی‬ ‫به هریک از اســتانهای کشــور ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از احــداث ‪ ۱۸۵‬هزار واحد مســکن‬ ‫روســتایی در ســطح کشــور خبر داد و گفت‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۱۰۰‬هزار واحد به مرحله ســقف رسیده است‬ ‫و با اعطــای وام ‪ ۲۰۰‬میلیونی می توان با فوریت این‬ ‫واحدها را تکمیل کرد‪.‬‬ ‫نیکزاد در سفر به شهرستان کوهرنگ نیز گفته بود بر‬ ‫اثر وقوع حوادث سیل و زلزله ‪ ۲۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در کشور اســیب دید که عملیات تخریب و بازسازی‬ ‫این تعداد واحد در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫اســیبدیده نیاز به تعمیر دارد که این موضوع نیز در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫به گفته نیکزاد‪ ،‬تعداد زیادی از واحدهای مســکونی‬ ‫در ‪ ۱۷‬نقطه کشــور بر اثر ســیل و زلزله اسیب دیده‬ ‫است که در همین راستا ستادهای بازسازی فعال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه لرستان‪:‬‬ ‫نخبگان دانشگاهی اینده سازان تمدن نوین اسالمی هستند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان لرســتان‪ :‬رییــس دانشگاه‬ ‫لرستان گفت‪ :‬تمدن نوین اسامی و اینده جهان اسام با‬ ‫داشتن نخبگان دانشگاهی روشن است‪.‬‬ ‫علی نظری در اختتامیه طرح حامیم که در دانشگاه ازاد‬ ‫اسامی بروجرد برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬نخبگان دانشگاهی‬ ‫اینده سازان تمدن نوین اسامی هستند باید دانشجویان‬ ‫را برای ســاختن تمدن نوین اسامی اماده کنیم‪ ،‬طرح‬ ‫حامیم اماده کردن دانشجویان برای تشکیل این تمدن‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه انسان عالم اکبر است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دانشجویان باید خود را بشناسند و ان گاه خالق‬ ‫جهان را خواهند شناخت‪.‬‬ ‫نظری بیان کرد‪ :‬امام حســین (ع) همــه وجود خود را‬ ‫برای راهنمایی بشــریت فدا کرد‪ ،‬امام حسین (ع) خود‬ ‫و خانواده و اصحاب را با قیام برای اســام ماندگار کرد و‬ ‫دین اسام را تا ابدیت ماندگار کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬اگر ماندگاری می خواهیم باید همه‬ ‫وجود خود را برای اسامی هزینه کنیم و با الگو گیری از‬ ‫ائمه اطهار به خصوص امام حسین(ع) راه روشن زندگی‬ ‫را پیــدا کنیم‪ .‬رییس نهاد رهبری در دانشــگاه ایت اهلل‬ ‫بروجردی(ره) ادامه داد‪ :‬طرح حامیم فرهنگ اسام ناب‬ ‫محمدی را به دانشجویان نشان می دهد‪.‬‬ ‫حجت االســام محمد فتاحی افزود‪ :‬طرح حامیم نشان‬ ‫داد که فرهنگ اسام ناب محمدی در بین قشر دانشجو‬ ‫زنده اســت‪ ،‬طرح ملی حامیم با ندای رهبری در کشور‬ ‫اغاز شد و مورد استقبال دانشجویان سراسر کشور روبرو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه ادامه پیدا کــردن طرح حامیم‬ ‫در ســالهای اینده تاثیر گذار خواهد بود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫دانشجو باید به اندازه ظرفیت خودش روشنایی ببخشد‪،‬‬ ‫طرح حامیم همدلی و همفکری را در بین دانشــجویان‬ ‫نهادینه می کند‪.‬‬ ‫رییس نهاد رهبری در دانشــگاه ایت اهلل بروجردی(ره)‬ ‫گفت‪ :‬طرح حامیم دانشــجویان را بــا تهاجم فرهنگی‬ ‫دشمن اشنا می کند‪ .‬در اختتامیه طرح حامیم از خانواده‬ ‫شــهید سهراب مصطفایی از شــهدای انقاب و خانواده‬ ‫شهید خبرنگار محمود صارمی و خانواده شهید عبدالزهرا‬ ‫بحرانی و خانواده اولین شــهید سامت لرستان شهیده‬ ‫زهرا شیرویه تجلیل به عمل امد‪ .‬طرح حامیم به همت‬ ‫نهاد رهبری در دانشگاههای لرستان به مدت یک هفته و‬ ‫با حضور ‪ ۳۰۰‬دانشجو در دانشگاه ازاد اسامی و دانشگاه‬ ‫ایت اهلل بروجردی (ره) در شهرستان بروجرد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫توسعهصنایعتبدیلیبرایپیشرفت‬ ‫صنعتکشاورزیاصفهانضروریاست‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬رییس ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اصفهان گفت‪ :‬توســعه کارخانهها و مجموعههای‬ ‫تولیــدی مرتبط بــا صنایع تبدیلــی برای پیشــرفت صنعت‬ ‫کشاورزی این استان ضروری است‪.‬‬ ‫مهرداد مرادمند افزود‪ :‬ایجاد و تکمیل زنجیره تولید از نیازهای‬ ‫اساســی صنعت کشاورزی به شــمار میرود و صنایع تبدیلی‬ ‫نقش ویژهای در تکمیل این زنجیره دارد‪ ،‬بنابراین باید بیش از‬ ‫گذشته به انها بها داد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تولیــدات مجموعههای صنعتی صنایع تبدیلی‬ ‫ارزش تمام شده بیشتری دارند بنابراین درامدزایی گستردهتر‬ ‫و بهتری را رقم خواهند زد و از سوی دیگر در جهت اشتغالزایی‬ ‫نقش بسزایی ایفا میکنند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان اظهارداشت‪ :‬اکنون‬ ‫بیــش از ‪ ۶۶۰‬کارخانــه صنعتی صنایع تبدیلــی و غذایی در‬ ‫استان (زیرمجموعه کشاورزی و صنعت) با ظرفیت حدود هفت‬ ‫میلیون تُن جذب مواد اولیه در ســال در این اســتان مشغول‬ ‫بکار هستند‪.‬‬ ‫مرادمند خاطرنشــان کرد‪ :‬کارخانهها و مجموعههای تولیدی‬ ‫مرتبط بــا صنایع تبدیلی نقش موثــری در کاهش ضایعات و‬ ‫افزایش ارزش افزوده بخش کشــاورزی دارند و توسعه انها در‬ ‫این خطه با توجه به شــرایط گوناگون مانند کمبود منابع ابی‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسعه صنایع تبدیلی از سوی دیگر سبب تولید‬ ‫محصوالتی میشــود که بیش از مواد خام ارزش صادرات دارد‬ ‫و در ارزاوری و تولید ثروت برای کشورمان موثرتر خواهد بود‪،‬‬ ‫پس باید با حمایت بیشــتر تعداد و فعالیت انها را در اســتان‬ ‫اصفهان افزایش داد‪.‬‬ ‫شهر قم بهزودی راهاندازی‬ ‫میشود‬ ‫روزنامه خوب – استان قم‪ :‬رییس دانشگاه علوم پزشکی قم‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه برای شهر قم یک شبکه بهداشت کفایت‬ ‫نمیکند‪ ،‬دومین شــبکه بهداشت این شــهر بهزودی راهاندازی‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫مهدی مصری‪ ،‬افزود‪ :‬شبکه بهداشت جدید در شهر قائم افتتاح‬ ‫میشود که از نظر ستادی و مدیریتی کمک کند تا شاخصهای‬ ‫بهداشتی شهر قم ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برنامهریزیهای الزم برای تجهیز شبکه بهداشت‬ ‫جدید شهر قم از نظر نیروی انسانی و تجهیزات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬در راستای توسعه شبکه بهداشتی و درمانی‬ ‫اســتان در ‪ ۲‬شــهر جعفریه و کهک‪ ،‬ارزیابی میدانی از شــبکه‬ ‫بهداشــت و درمان این ‪ ۲‬شهرســتان صورت گرفته و در تاش‬ ‫هستیم کمبودها مرتفع شود و شبکه توسعه یابد‪.‬‬ ‫به گفته مصری‪ ،‬تا یک ماه اینده ســاختمان شــبکه بهداشت و‬ ‫درمان شهرســتان جعفریه افتتاح خواهد شد؛ ساختمان شبکه‬ ‫بهداشت در شهرستان کهک نیز اماده ساخت میشود و تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده به بهرهبرداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نســبت جمعیت شهرستانهای جعفریه و کهک‬ ‫برای شبانهروزی شــدن شبکه بهداشت و درمان در این مناطق‬ ‫کم اســت‪ ،‬ولی در عین حال در سفر سال گذشته هیات دولت‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــارد تومان برای این امر در نظر گرفته شــد‪ ،‬ولی هنوز‬ ‫تخصیص داده نشــده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در نظر داریم ‪ ۲۴‬پزشک‬ ‫عمومی نیز به شبکه بهداشــت شهرستانهای جعفریه و کهک‬ ‫اضافه شــود؛ برای بخشهای قنوات و دستجرد نیز چند پزشک‬ ‫عمومی اعزام خواهد شد تا کمبودها مرتفع شود‪.‬‬ ‫ابرسانی به پایانههای مرزی‬ ‫شلمچه و چذابه در شرایط پایدار‬ ‫قرار دارد‬ ‫روزنامه خوب – استان خوزستان‪ :‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضاب خوزســتان گفت‪ :‬تامین اب شرب با کیفیت موکبها‬ ‫در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه و نیز بخش عراقی ان‪ ،‬در‬ ‫وضعیت پایداری قرار دارد و هیچ مشــکلی در تامین اب برای‬ ‫زایران اربعین حســینی وجود ندارد‪ .‬محمد رضا کرمی نژاد‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به اخرین اقدامات انجام شده شرکت ابفا خوزستان در‬ ‫پایانــه های مرزی شــلمچه و چذابه بیان کرد‪ :‬شــرکت اب و‬ ‫فاضاب خوزستان از ماههای گذشــته با برنامه ریزی و بسیج‬ ‫امکانات توانســت در خدمات رسانی به زایران اربعین حسینی‬ ‫پیشتاز باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال با برنامه ریزی انجام شده برای‬ ‫تکمیــل خطوط انتقال اب و شــبکه فاضاب پایانههای مرزی‬ ‫شلمچه و چذابه یک هزار و ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریال هزینه شده است‬ ‫که طبق بازدید میدانی روزانه از وضعیت ‪ ۲‬پایانه مرزی‪ ،‬شرایط‬ ‫پایداری وجود دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪840‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫در تماس تلفنی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫بالن فضایی اینترنت‬ ‫برفراز مرز مهران‬ ‫از ســوی مســووالن وزارت ارتباطات به منظور ارائه‬ ‫خدمــات بهتر به زائران اربعین حســینی‪ ،‬بالن فضایی‬ ‫اینترنت در مرز مهران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بالــن های اینترنت به جای مبــارزه با باد‪ ،‬از «هوش‬ ‫مصنوعی» اســتفاده می کنند تا ارتفــاع خود را تغییر‬ ‫دهنــد و برای رســیدن به مقصد خــود از جریان هوا‬ ‫اســتفاده می کنند؛ این امر می تواند به طی مسیرهایی‬ ‫منجر شود که طوالنی و یا پیچیده هستند ولی در عین‬ ‫حال به انرژی بســیار زیادی هم نیاز ندارند‪ .‬همچنین‬ ‫این بالن ها می توانند دسترســی به اینترنت را با ثبات‬ ‫بیشتری فراهم کنند‪.‬‬ ‫در ایران‪ ،‬چند سالی است که به مناسبت فرا رسیدن‬ ‫اربعیــن‪ ،‬وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات خدمات‬ ‫ویــژه ای را برای زائران درنظر می گیرند که از جمله ان‬ ‫می توان به بالن سازمان فضایی که یکی از کارکردهایش‬ ‫ارایه اینترنت رایگان است اشاره کرد‪.‬‬ ‫در همین رابطه ازســوی عیســی زارع پــور ‪ -‬وزیر‬ ‫ارتباطــات و فناوری اطالعات ‪ -‬در ســال جاری اعالم‬ ‫شد که در تالشند اینترنت مورد نیاز زائران را در مسیر‬ ‫حرکــت زوار در داخل کشــور و مخصوصا در مرزها با‬ ‫استفاده از سایت های سیار و تقویت کننده تامین شود‪.‬‬ ‫در مرز پرتــردد مهران هم قرار اســت بالن فضایی به‬ ‫منظور ارائه اینترنت مستقر شود‪.‬‬ ‫همچنین علی بهادری جهرمی ‪ -‬ســخنگوی دولت‪-‬‬ ‫درباره همین موضوع اعالم کرده برای حل مشــکالت‬ ‫ارتباط‪ ،‬تقویت انتن دهی در مرزها صورت گرفته و یک‬ ‫بالــن از هفته اینده برای ارائــه اینترنت رایگان در مرز‬ ‫استقرار می یابد؛ همچنین اینترنت وای فای رایگان نیز‬ ‫در برخی موکب ها در مســیر راهپیمایی در نظر گرفته‬ ‫شده است تا به زوار خدمات دهد‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬بالن های مخابراتــی‪ ،‬بالن های ثابتی‬ ‫هســتند که می توانند تا ارتفــاع ‪ ۵۰۰‬متر قرار گیرد و‬ ‫ارتباطات زمینی را ایجاد کنند‪ .‬از جمله کاربردهای این‬ ‫بالن ها می توان به استفاده در مواقع بحرانی اشاره کرد؛‬ ‫در واقع با اســتفاده از چت هــای وای فای این بالن ها‪،‬‬ ‫خدمات ارتباطی برای مردم فراهم می شود‪.‬‬ ‫دستوراترییسجمهوربهوزیرکشوربرایحلمشکالتزائراناربعین‬ ‫رییــس جمهور در تمــاس تلفنی با وزیر کشــور ضمن دریافت‬ ‫گزارشــی از اخرین توافقــات وی با مقامات عراقی برای تســهیل‬ ‫سفر زائران اربعین‪ ،‬دستوراتی برای رفع مشکالت موجود در مسیر‬ ‫پیاده روی زائرین صادر کرد‪.‬‬ ‫ایــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی که بطــور مســتمر وضعیت‬ ‫خدمــت رســانی بــه زائــران اربعیــن حســینی بویــژه در‬ ‫مرزهــای زمینــی را پیگیــری می کنــد‪،‬در تمــاس‬ ‫تلفنی با احمد وحیدی وزیر کشــور در مرز مهران که روز گذشته‬ ‫عدالت محوری با اجرای طرح مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس‬ ‫دریافت مالیات از ارزش خانه ها و خودروهای لوکس نوعی مالیات‬ ‫بر ثروت اســت که با اجرای ان ضمن تحقق درامدهای مالیاتی‬ ‫در اقتصاد کشــور به کاهش فاصله طبقاتی و عدالت محوری در‬ ‫جامعه کمک می کند‪ .‬بر اســاس مقررات بنــد (ش) تبصره (‪)۶‬‬ ‫قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ایین نامــه اجرایی ان‪ ،‬مالکان انواع‬ ‫خودروهای ســواری و وانت دو کابین که در ابتدای سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مالک خودروی مزبور بوده اند‪ ،‬مشــمول مالیات می شوند ازاین رو‬ ‫اشخاص حقوقی غیردولتی به ازاء هر خودروی باارزش روز باالتر‬ ‫از ده میلیارد ریال و اشخاص حقیقی‪ ،‬مجموع ارزش خودروهای‬ ‫خود و فرزندان کمتر از ‪ ۱۸‬ســال تحت تکفل خود باارزش روز‬ ‫باالتر از ده میلیارد ریال شامل پرداخت مالیات می شوند‪ .‬محمد‬ ‫مخبر معاون اول رئیس جمهور ایین نامــه اجرایی قانون مالیات‬ ‫بر خودروهای گران قیمت را که در جلســه روز یکم تیر امسال و‬ ‫با اســتناد به بند «ف» تبصره ‪ ۶‬قانون بودجه امسال به تصویب‬ ‫هیئت وزیران رســیده بود را برای اجرا در ‪ ۷‬تیرماه سال جاری‬ ‫مهرداد بــذر پاش رئیس کل دیوان محاســبات طی‬ ‫ابالغــی اعالم کرد تمــام کارکنان دیــوان باید فورا از‬ ‫عضویــت در انجمــن غیردولتی حســابداری عمومی‬ ‫خارج شــوند‪ .‬اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫دیوان محاســبات کشــور‪ ،‬این ابالغیه و دستور در پی‬ ‫ انتشار خبری پیرامون عضویت برخی از مدیران دیوان‬ ‫محاسبات در یک انجمن غیردولتی موسوم به موسسه‬ ‫غیرتجاری انجمن غیردولتی حسابداری بخش عمومی و‬ ‫اجتماعی صادر شد‪ .‬بذرپاش علیرغم ماهیت غیردولتی ‬ ‫موسســه مذکور که در قالب یک ســازمان مردم نهاد‬ ‫(سمن) ثبت شــده است‪ ،‬در راستای جلوگیری از بروز‬ ‫هرگونه شــائبه تعارض منافع به کلیه افراد شــاغل در‬ ‫دیوان محاســبات‪ ،‬دستور قطع فوری همکاری و خروج‬ ‫انی از عضویت موسسه مذکور را صادر کرده است‪ .‬وی‬ ‫ســایر کارکنان را نیز از عضویت و همکاری های مشابه‬ ‫اتی با هرگونه موسسه یا مجموعه که فعالیت های مشابه‬ ‫یا مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را دارند‪ ،‬منع کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خالدی خبر داد؛‬ ‫مراجعه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۵۴‬زائر‬ ‫اربعین به بیمارستانها به دلیل‬ ‫گرمازدگی‬ ‫سخنگوی اورژانس کشور از گرمازدگی ‪ ۶‬هزار و ‪۵۵۴‬‬ ‫نفر از زائران اربعین به مراکز درمانی به خبر داد‪.‬‬ ‫مجتبی خالدی ســخنگوی اورژانس کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫تــا به امروز ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۵۴‬نفر بــه دلیل گرمازدگی به‬ ‫بیمارستان های صحرایی و مراکز درمانی مراجعه کرده‬ ‫اند‪ .‬وی گفت‪ :‬خوشبختانه پیش بینی هایی که اورژانس‬ ‫برای ســرم درمانی داشته بود توانســت سبب شود تا‬ ‫هموطنان به موقع اقدامات درمانی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی اورژانس کشور افزود‪ :‬گرمازدگی بیشترین‬ ‫عاملی است که زائران را تهدید می کند و به همین دلیل‬ ‫از افراد خواهش می کنیم از ‪ ۸‬شــب تا ‪ ۵‬صبح حرکت‬ ‫کنند و در طول روز استراحت داشته باشند‪.‬‬ ‫به وزارتخانه های کشور‪ ،‬تعاون و اقتصاد ابالغ کرد‪ .‬بر این اساس‬ ‫خودروهــای یک و نیم تا ‪ ۳‬میلیارد تومانی نســبت به مازاد یک‬ ‫و نیــم میلیارد تومان مشــمول ‪ ۲‬درصد مالیات می شــوند و به‬ ‫خودروهای گران قیمت ســواری و وانــت دو کابین از ‪ ۳‬تا ‪۴.۵‬‬ ‫میلیــارد تومانی هم ‪ ۳‬درصد مالیات نســبت به مازاد ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان تعلــق می گیرند‪ .‬خودروهای لوکس بــاالی ‪ ۴.۵‬میلیارد‬ ‫تومان نسبت به مازاد این رقم مشمول ‪ ۴‬درصد مالیات می شوند‪.‬‬ ‫نهادهایی مانند فراجا‪ ،‬وزارت کشــور و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی مکلف به شناســایی مالکان خودروهای لوکس و افراد‬ ‫تحت تکفل انها که خودروهای باالی یک میلیارد تومان هستند‪.‬‬ ‫این پایه مالیاتی به خودروهایی که از ابتدای امســال باالی یک‬ ‫میلیارد تومان باشــند‪ ،‬تعلق می گیرد؛ اما محاســبه مالیات انها‬ ‫بر اســاس قیمت روز خواهد بود که سازمان امور مالیاتی متولی‬ ‫محاســبه قیمت روز این خودروها تعیین شــده است‪ .‬همچنین‬ ‫تغییــر مالکیت این خودروها در دفاتر اســناد رســمی یا مراکز‬ ‫تعویض پالک نیــروی انتظامی بدون داشــتن گواهی پرداخت‬ ‫مالیــات متعلقه این خودروها از ســامانه ســازمان امور مالیاتی‬ ‫ممنوع اســت‪ .‬مالکان خودرو برای اطالع از شمول یا عدم شمول‬ ‫و میزان مالیات متعلق و پرداخت ان‪ ،‬نیاز اســت تا به درگاه ملی‬ ‫خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‪ir.gov.‬‬ ‫‪ tax.my‬مراجعــه کرده و پس از انجام ثبت نام و ورود به درگاه‬ ‫مذکور‪ ،‬میزان مالیات مربوط را مشــاهده کنند‪ .‬چنانچه اشخاص‬ ‫مشــمول‪ ،‬به دلیل حوادثی از قبیل ســیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬اتش سوزی و‬ ‫تصادف نســبت به ارزش خودرو و مالیات تعیین شده یا اقدامات‬ ‫اجرایی اعتراض داشته باشند‪ ،‬اعتراض انها مطابق قانون‪ ،‬رسیدگی‬ ‫می شود‪ .‬معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور‪،‬‬ ‫از مراجعــه و ثبت نام بیش از ‪ ۶۸‬هــزار مالک خودرو لوکس در‬ ‫درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان خبــر داد و اعالم کرد‪:‬‬ ‫تاکنون بخشــی از مودیان نسبت به پرداخت مبلغ حدود ‪۱۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال مالیات اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫بلینکن‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‪:‬‬ ‫توافق با ایران باید پیشبرد امنیت ملی امریکا را در پی داشته باشد‬ ‫رئیس دیوان محاسبات ‪:‬‬ ‫کارکنان دیوان از عضویت در‬ ‫انجمن غیردولتی حسابداری‬ ‫عمومی خارج شوند‬ ‫به کشور عراق ســفر کرده بود‪ ،‬ضمن دریافت گزارشی از گفتگوها‬ ‫و توافقــات وزیر کشــور با مقامــات عراقی در جهت ســهولت و‬ ‫تسهیل ســفر زائران‪ ،‬اخرین وضعیت و شــرایط حمل و نقل زوار‬ ‫اربعیــن بویــژه شــرایط عبــور و مــرور در مرزهــای زمینی را‬ ‫پیگیری کرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی در همین راســتا‪ ،‬با صدور دستوراتی خطاب به‬ ‫مسئوالن دولتی‪ ،‬بر خدمات رسانی بهتر و رفع مشکالت موجود در‬ ‫مسیر زائران عتبات تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه امریکا گفت توافق با ایران باید پیشبرد امنیت‬ ‫ملی کشورش را در پی داشته باشد و الزامات حداقلی واشنگتن را‬ ‫براورده کند‪«.‬انتونی بلینکن» وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه‬ ‫در ســفر به بروکســل گفت‪ ،‬توافق با ایران باید موجب پیشبرد‬ ‫منافع امنیت ملی کشورش شود‪.‬‬ ‫منتظر ابالغ ستاد اربعین درباره سفر اتوبوس ها هستیم‬ ‫در فرودگاه ها فروش بلیت‬ ‫پروازهایاربعیننداریم‬ ‫مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی گفت‪ :‬با توجه به ازدحام‬ ‫در مرزها برخی زوار برای تهیه بلیت پروازهای اربعین به فرودگاه‬ ‫می ایند در حالی که فروش بلیت در فرودگاه اصال انجام نمی شود‪.‬‬ ‫حسین مذنب درباره تاکیدات ستاد مرکزی اربعین مبنی بر توقف‬ ‫اعزام زوار اظهار داشت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی اماده خدمت به زوار‬ ‫اســت و ناوگان ما هم اماده است فقط منتظریم به ما به صورت‬ ‫رســمی موضوعات را ابالغ کنند‪ .‬وی تاکید کرد ‪ :‬به همه استان ها‬ ‫اعالم کرده ایم هر استان با توجه به شرایط استان خود طبق تصمیم‬ ‫مدیران ارشــد درباره اعزام زوار تصمیم بگیرند‪ .‬مدیرکل بازرسی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی درباره اینکه ایا امکان دارد اتوبوس های‬ ‫ایران از مرزها عبور کرده و زوار را در بخشی از مسیر در کشور عراق‬ ‫جابه جا کند؟ گفت‪ :‬جاده های منتهی به مرزها بســیار پرترافیک‬ ‫است از ان طرف ما محدودیت ناوگان داریم همین ناوگان فعلی هم‬ ‫پاسخگوی این حجم تقاضای زوار نیست‪ .‬بسیاری از اتوبوس ها هم‬ ‫که در ترافیک جاده های منتهی به مرزها می مانند و همین موجب‬ ‫شده اســت زنجیره اعزام زوار سرعت کمتری بگیرد از ان منظر‬ ‫چون تعداد اتوبوس های ما به قدری نیســت به همین زوار فعلی‬ ‫خدمات دهیم امکان انتقال اتوبوس ها به ان طرف مرز و در خاک‬ ‫عراق را نداریم مگر انکه شهرداری ها کمک کنند‪ .‬مذنب ادامه داد‪ :‬‬ ‫به عنوان مثال شب گذشته شهرداری شیراز اتوبوس های خط واحد‬ ‫را به شــلمچه فرستاد که در داخل کشور عراق زوار را تا مسیری‬ ‫جابه جا کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬به هر حال در هر مورد منتظر ابالغ ستاد‬ ‫مرکزی اربعین هستیم تا تصمیم بگیریم‪ .‬مذنب تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫زائری بلیت اتوبوس گرفته باشد و به دلیل ازدحام فعلی قصد سفر‬ ‫نداشته باشد و یا سفر وی انجام نشود مطمئن باشد حتما پول بلیت‬ ‫اتوبوس به وی برمی گردد‪.‬‬ ‫بلینکن در نشست خبری با «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات هسته ای غیرمستقیم با ایران‬ ‫گفت‪« :‬در طول هفته های گذشته برخی شکاف ها را پر کردیم»‪.‬‬ ‫وزیــر امــور خارجه امریــکا مدعی شــد‪« :‬ایــران از برخی‬ ‫درخواســت های خارج و غیرمرتبط با خــود برجام کوتاه امد‪ ،‬با‬ ‫این حال ما قرار نیست توافقی حاصل کنیم که الزامات حداقلی‬ ‫ما را براورده نکند»‪.‬‬ ‫بلینکن درباره پاســخ ایران به پیشنهادات اخیر بروکسل برای‬ ‫حصــول توافق گفت‪« :‬واشــنگتن فقط در صورتــی وارد توافق‬ ‫می شود که موجب پیشــبرد امنیت ملی ما شود اما انچه شاهد‬ ‫بودیه ایم به نظر می رسد که ما را به عقب ببرد و نه رو به جلو‪.‬‬ ‫اخریــن دور مذاکرات رفع تحریم های ایــران پس از وقفه ای‬ ‫ج ماهه ‪ ۱۳‬مردادماه تا ‪ ۱۷‬مردادماه در شــهر وین برگزا شد‪.‬‬ ‫پن ‬ ‫برگزاری این دور از مذاکرات پس از ان صورت گرفت که «جوزپ‬ ‫بورل»‪ ،‬مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای در‬ ‫روزنامه فایننشال تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی‬ ‫روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به روز شده ای در خصوص‬ ‫رفع تحریم ها و گام های هسته ای ایران است‪ .‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و امریکا چند بار با واسطه گری اتحادیه اروپا پاسخ های خود‬ ‫به متن اتحادیه اروپا را رد و بدل کرده اند‪.‬‬ ‫تحلیلگــران می گویند برخــی عوامل مانند فشــارهای رژیم‬ ‫صهیونیســتی‪ ،‬اختالفات با کنگره و مشکالت داخلی در امریکا‬ ‫دلیل بی میلی دولت بایدن برای بازگشــت به برجام در ماه های‬ ‫گذشته بوده است‪.‬وزیر امور خارجه امریکا همچنین در نشست‬ ‫خبــری روز جمعه با دبیرکل ناتــو افزود‪ ،‬نیروهــای اوکراینی‬ ‫توانسته اند «پیشــرفتی واقعی» در میدان جنگ در برابر روسیه‬ ‫داشــته باشند‪ .‬اســتولتنبرگ نیز گفت‪ ،‬با اینکه حمالت روسیه‬ ‫در دونباس نتوانسته پیشرفتی داشته باشد‪« ،‬جامعه جهانی باید‬ ‫برای تداوم حمایت از کی یف اماده باشــد زیرا انتظار می رود که‬ ‫جنگ مدتی طوالنی ادامه داشته باشد»‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫توسعهبازارمهمترینفاکتوربرایتوسعهتجارتباروسیهاست‬ ‫معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در مراسم‬ ‫افتتاحیه نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در روسیه‬ ‫اعالم کرد که توسعه بازار مهمترین فاکتور برای توسعه تجارت با‬ ‫روسیه است‪ .‬به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت‪،‬‬ ‫«علیرضا پیمان پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه‬ ‫تجارت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در روسیه گفت‪ :‬سازمان توسعه تجارت‬ ‫چند فاکتور مهم را برای توسعه تجارت با روسیه در دستور کار‬ ‫قرار داده است‪ .‬توسعه بازار مهمترین فاکتور در این میان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬توسعه بازار‪ ،‬به این معناست که ساز و کارهایی را‬ ‫ایجاد کنیم که تجار ایرانی و روسی بر مبنای ان ارتباط درستی‬ ‫با یکدیگر برقرار کنند و برگزاری نمایشــگاه های اختصاصی –‬ ‫تخصصی ایران می تواند یکی از این ابزارها باشــد‪ .‬وی یکی در‬ ‫یگر از فاکتورها را حضور در نمایشگاه های روسیه عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬برنامه مان این است که در تمامی نمایشگاه های تخصصی‬ ‫که در روسیه برگزار می شــود‪ ،‬پاویون تخصصی داشته باشیم‪.‬‬ ‫همچنین «ورونیکا نیکیشــینا» رئیس مرکز صادرات روسیه در‬ ‫مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در‬ ‫شهر «مسکو» پایتخت روسیه گفت‪ :‬محصوالت صنعتی ایران به‬ ‫طور بالقوه توانایی کسب جایگاه و چشم انداز بسیار باال در بازار‬ ‫روسیه دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انتخاب و کیفیت محصوالت ایرانی‬ ‫شایســته تقدیر است و به همین دلیل است که بازرگانان روسی‬ ‫باعالقه فراوان به پیشنهادات همکاران ایرانی خود نگاه می کنند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز صادرات روسیه افزود‪ :‬نمایشگاه گام مهمی برای‬ ‫افزایش کمیت کاالها خواهد بود که فهرست محصوالت عرضه‬ ‫شده از ایران به روســیه و بالعکس را گسترش خواهد داد‪ .‬من‬ ‫در مورد صنعت ســاخت و ســاز ایران نیز می گویم که نه تنها‬ ‫کیفیت باال‪ ،‬بلکه طراحی عالی نیز دارد‪ .‬همچنین مقامات روسی‬ ‫به همراه مســئوالن ایرانی ضمن افتتاح این نمایشــگاه اذعان‬ ‫داشتند‪ :‬کاالهای ســاخت ایران پتانسیل قابل توجهی در بازار‬ ‫روسیه دارند و این نمایشگاه می توانند زمینه حضور شرکت های‬ ‫ایرانی در بازار روسیه را بیش از پیش فراهم کند‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان جمهوری اسالمی‬ ‫ایران روز چهارشــنبه در مجموعه نمایشگاهی (‪CROCUS‬‬ ‫‪ ،)EXPO‬شهر سکو روســیه‪ ،‬با حضور «علیرضا پیمان پاک»‬ ‫معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توســعه تجارت‪ ،‬رئیس و‬ ‫تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون ایران‪ ،‬سفیر جمهوری‬ ‫اسالمی در روسیه‪ ،‬عضو هیات رئیسه مجلس‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫تعاون مجلس‪ ،‬تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی‪،‬‬ ‫تعــدادی از نمایندگان دومای روســیه‪ ،‬رئیــس مرکز صادرات‬ ‫روسیه‪ ،‬تعدادی از مســئوالن اقتصادی روسیه‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی ایرانی و روسی حاضر‪ ،‬افتتاح و‬ ‫به مدت چهار روز اغاز به کار کرد‪ .‬در این نمایشگاه بیش از ‪۵۰‬‬ ‫شرکت از ایران محصوالت خود را در عرضه می کنند که شامل‬ ‫مصالح ســاختمانی‪ ،‬کاالهای خانگی‪ ،‬متالــورژی و محصوالت‬ ‫شیمیایی است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 910

روزنامه خوب 910

شماره : 910
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه خوب 909

روزنامه خوب 909

شماره : 909
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه خوب 908

روزنامه خوب 908

شماره : 908
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه خوب 907

روزنامه خوب 907

شماره : 907
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه خوب 904

روزنامه خوب 904

شماره : 904
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه خوب 603

روزنامه خوب 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!