روزنامه خوب شماره 837 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 837

روزنامه خوب شماره 837

روزنامه خوب شماره 837

‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫وز یر جهاد کشاورزی اعالم کرد؛‬ ‫اهتمام و یژه دولت‬ ‫به بخش کشاورزی‬ ‫و امنیت غذایی کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫برای تامین سفره مردم‬ ‫نباید نیاز به خارج کشور‬ ‫داشته باشیم‬ ‫سهشنبه‪ 15‬شهریورماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 837‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 7‬صفر‪ 6 |1444‬سپتامبر‪2022‬‬ ‫وزیر اقتصاد خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫نباید در بحث درمان‬ ‫مستقیمهزینه ایاز جیب‬ ‫مردم پرداخت شود‬ ‫‪8‬‬ ‫وام قرض الحسنه‬ ‫‪ ۵‬میلیونی‬ ‫بهزائرانحسینی‬ ‫وز یر کشور مطرح کرد؛‬ ‫شهرداران از منابع خود‬ ‫برای حمل و نقل عمومی‬ ‫بهره گیرند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫عبادرضا اسالمی ر ییس موزه هنرهای معاصر تهران‪:‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر تهران‬ ‫می تواند مرکز گردهمایی جدی‬ ‫برای هنرمندان بدل شود‬ ‫بات‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫خا بصن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫صهزینهدرما ماران‬ ‫به ص‬ ‫ف‬ ‫یر نانها‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ سد‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن خبر داد‪:‬‬ ‫ساخت‪ 200‬هزار‬ ‫واحد اجاره ای در کشور‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪77851725‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫کسی به دنبال قطع اینترنت نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪837‬‬ ‫اخبار‬ ‫دولت با تقویت تجارت با‬ ‫همسایگان‪،‬نسخهاقتصاد‬ ‫مقاومتی را عملیاتی کرد‬ ‫عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬دولت‬ ‫با تقویت مبادالت اقتصادی با همســایگان در شــرایط‬ ‫تحریمی توانست نسخه اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫عبدالناصر درخشــان در مورد افزایش سطح تعامالت‬ ‫دولت سیزدهم با همسایگان‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه دولت سیزدهم‬ ‫به همســایگان نگرش مترقی و متعالی اســت‪،‬رییس‬ ‫جمهور عالقمند اســت که ســطح تعامالت ایران را با‬ ‫کشورهای همسایه و منطقه افزایش دهد‪.‬‬ ‫رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند با اشاره به‬ ‫ســفر حسین امیرعبداللهیان به هند در خرداد ماه سال‬ ‫جاری بیان داشت‪ :‬سفر وزیر امور خارجه هند نشان داد‬ ‫که دولت ســیزدهم به دنبال تقویت و توسعه تعامالت‬ ‫سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای منطقه است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ایرانشهر اضافه کرد‪ :‬هند همراه اقتصادی‬ ‫تقریبا مطلوبی برای کشــور بوده اســت مسلما افزایش‬ ‫ســطح تعامالت با این کشــورها می توانــد موضوعات‬ ‫اقتصادی کشور را در شرایط تحریمی حل کند‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون صنایع و معادن با اشاره به ظرفیت‬ ‫مرزهای کشــور در توسعه اقتصادی گفت‪ :‬توجه به این‬ ‫حوزه باعث ارتقای معیشت مرزنشینان کشور می شود‬ ‫هرچقدر دولت بتواند به افزایش سطح مبادالت تجاری‬ ‫در این منطقه کمک کند و همکاری با همســایگان را‬ ‫توسعه دهد از نظر اقتصادی به نفع کشور است ‪.‬‬ ‫درخشان با بیان اینکه روابط اقتصادی پایدار و متوازن‬ ‫می تواند در خنثی ســازی تحریم ها نقــش موثری ایفا‬ ‫کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تقویت مبادالت اقتصادی در شــرایط‬ ‫تحریمی با همسایگان توانست تعریف اقتصاد مقاومتی‬ ‫را عملیاتی کند این اقدام دولت در توجه به ظرفیت های‬ ‫داخلی قابل تحسین است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اراده و عزم سیاسی در دولت سیزدهم برای‬ ‫توســعه روابط با همسایگان در دســتور کار قرار گرفته‬ ‫اســت این سیاســت راهبردی ابزار قوی برای مقابله با‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ایرانشهر بیان داشت‪ :‬دستگاه سیاست‬ ‫خارجی در دولت سیزدهم با تاکید بر پیشبرد دیپلماسی‬ ‫اقتصــادی و بی اعتنا به نظام ســلطه اهداف مورد نظر‬ ‫خود را بــرای تامین منافع ملی ایــران پیش می برد و‬ ‫مجلــس هم از هر اقدام دولت که برای رفع مشــکالت‬ ‫معیشتی مردم باشد حمایت می کند‪.‬‬ ‫درخواست مناطق ازاد در مورد‬ ‫واردات خودرو‬ ‫مدیر توســعه صادرات‪ ،‬امورگمرکــی و ارزش افزوده‬ ‫دبیرخانه شــورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی از‬ ‫تقاضای مناطق ازاد از دولت برای تدوین یک ایین نامه‬ ‫واردات خودرو مخصوص این مناطق خبر داد‪.‬‬ ‫شهرام موسوی با اشــاره به ایین نامه واردات خودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مناطق ازاد بر اســاس مصوبه هیات وزیران‬ ‫مشمول ایین نامه ضوابط فنی واردات خودرو به سرزمین‬ ‫اصلی شدند‪ .‬اما از انجایی که اساس این ایین نامه ورود‬ ‫خودرو به ســرزمین اصلی است‪ ،‬بسیاری از بندهای ان‬ ‫مبتالبه ســرزمین اصلی و در تناقض با مقررات مناطق‬ ‫ازاد اســت‪ .‬برای مثال در ایین نامه بحث حقوق ورودی‬ ‫مطرح شــده اســت درصورتی که مناطــق ازاد حقوق‬ ‫ورودی ندارد‪ .‬این باعث شــده اســت واردات خودرو به‬ ‫مناطق ازاد دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر این اســاس مناطــق ازاد با موافقت‬ ‫کمیســیون اقتصادی دولت تقاضا کــرد ایین نامه ای‬ ‫مخصوص مناطق ازاد با در نظر گرفتن حساســیت های‬ ‫وزارت صمت‪ ،‬ســازمان محیط زیست و‪ ...‬تحت عنوان‬ ‫ایین نامــه ضوابط فنی واردات خــودرو به مناطق ازاد‬ ‫تدوین شود تا هم موارد متناقض حذف شود و در عین‬ ‫حال بتوان واردات خودرو به مناطق ازاد را تسهیل کرد‪.‬‬ ‫این درخواســت در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت و‬ ‫در کمیسیون اصلی اقتصاد دولت هم مصوب شده است‬ ‫و در دستور کار هیات محترم وزیران قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیر توســعه صادرات‪ ،‬امورگمرکــی و ارزش افزوده‬ ‫دبیرخانه شــورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی با‬ ‫اشــاره به ایین نامه اخیر واردات خودرو‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫یکی از بندهای این مصوبه مناطق ازاد مشمول واردات‬ ‫برای خودروهای هیبردی و دوگانه در نظر گرفته شــده‬ ‫است‪ .‬دبیرخانه شــورایعالی معتقد است بندهای دیگر‬ ‫ایــن مصوبه مشــمول مناطق ازاد نمی شــود‪ .‬بنابراین‬ ‫طی نامــه ای ازمعاونت محتــرم حقوقی رییس جمهور‬ ‫استفساریه گرفتیم که ایا بندهای دیگر مشمول مناطق‬ ‫ازاد می شود یا خیر‪ ،‬اگر میشود باید درخواست اصالحیه‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به سواالت کاربران صفحه اینستاگرامی خود اعالم کرد‪ :‬کسی به دنبال قطع اینترنت نیست و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ برعهده‬ ‫کارگروهی اســت که وزارت ارتباطات یک عضو ان است‪«.‬عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پست اینستاگرامی خود و در پاسخ به کاربرانی که در صفحه او فعال‬ ‫هســتند‪ ،‬به سواالتی پاسخ داد‪.‬وزیر ارتباطات در پاسخ به فردی که درباره فیلتر سایت «استیم» (یک سکوی توزیع دیجیتال است که برای بازی ویدئویی چندنفره و مدیریت حقوق‬ ‫دیجیتال توسط شرکت ولو توسعه یافته است) پرسیده بود‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون‪ ،‬تصمیم گیری در مورد فیلترینگ در کارگروهی گرفته می شود که وزارت ارتباطات یکی از ‪ ۱۳‬عضو ان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه از رفع فیلتر این پلتفرم خبر داد و افزود‪ :‬با پیگیری وزارت ارتباطات و همراهی کارگروه‪ ،‬مشکل استیم حل شده است‪.‬‬ ‫وزیر صمت‪:‬‬ ‫رشد‪ ۲۵۰‬درصدی تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬امارهای رســمی چهار ماهه‬ ‫نشان دهنده این است که تولید کشور در وضعیت مناسبی است و‬ ‫به طور نمونه تولید خودروی ســواری کامل نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۵۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫«ســید رضا فاطمی امین» در نشست خبری در محل وزارتخانه‬ ‫افزود‪ :‬مهم ترین شاخص ارزیابی اقتصاد‪ ،‬میزان تولید است و بررسی‬ ‫امارها حاکی از فعالیت بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تولید است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در چهارماهه نخست امسال در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه پارسال تولید فوالد خام ‪ ۵.۲‬درصد‪ ،‬محصوالت فوالدی ‪۴.۹‬‬ ‫درصد‪ ،‬شــمش الومینیوم ‪۱۵.۷‬درصد‪ ،‬الومینــا ‪ ۸.۴‬درصد‪ ،‬گفتم‬ ‫کنســانتره زغال سنگ ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬شیشــه جام ‪ ۷.۲‬درصد‪ ،‬ظروف‬ ‫شیشــه ای ‪ ۱۷‬درصد‪ ،‬خودرو سواری کامل ‪۲۵۰‬درصد‪ ،‬وانت ‪۴۷.۷‬‬ ‫درصد‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون ‪ ۱۲۹‬درصد‪ ،‬کامیون‪ ،‬کامیونت و‬ ‫کشنده ‪ ۱۴۸‬درصد و تراکتور ‪ ۵۸‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین در بخش محصوالت پتروشــیمی شــاهد‬ ‫رشد ‪ ۹‬درصدی‪ ،‬الیاف اکریلیک رشد ‪ ۲۶‬درصدی‪ ،‬الیاف پلی استر‬ ‫رشــد پنج درصدی‪ ،‬کفش رشــد ‪ ۳۱‬درصدی و تلویزیون رشد ‪۶‬‬ ‫درصدی شاهد بودیم‪ .‬فاطمی امین اضافه کرد‪ :‬در برخی محصوالت‬ ‫نیز کاهش تولید بودیم که از جمله در تولید کمباین به دلیل چالش‬ ‫مدیریتی بــا تامین کننده ها اتفاق افتــاد‪ ،‬همچنین تولید روغن‬ ‫خوراکی به دلیل حذف ارز ترجیحی ‪ ۲۶‬درصد کاهش‪ ،‬سیمان سه‬ ‫درصد افت و تولید پودر شوینده با کاهش هفت درصدی مواجه شد؛‬ ‫با این حال هیچ گزارشــی از کمبود کاال در پودر شــوینده و روغن‬ ‫خوراکی نداشتیم‪.‬‬ ‫واردات خودرو‬ ‫فاطمی امین در ادامه در خصــوص واردات خودرو گفت‪ :‬واردات‬ ‫خودرو از نظر وزارت صمت بالمانع است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به ناترازی در بازار خودرو و اختالف‬ ‫قابل توجه در عرضه و تقاضا که ســبب دو نرخی شــدن خودروها‬ ‫شده بود‪ ،‬خودرو تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شد؛ بنابراین یکی‬ ‫از دالیل ما برای واردات در کنار افزایش تولید خودرو‪ ،‬نزدیک کردن‬ ‫عرضه و تقاضا در این بازار به هم بود‪.‬‬ ‫فاطمی امین اضافه کرد‪ :‬در سبد محصوالت خودروسازات داخلی‪،‬‬ ‫خودروی اقتصادی با کیفیت وجود ندارد‪ ،‬یعنی خودروهای موجود‬ ‫دارای پلتفرم قدیمی بوده و از کیفیت پایینی برخوردار هســتند و‬ ‫باید از رده خارج شوند و با توجه به اینکه عرضه محصول جدید نیز‬ ‫حداقل ‪ ۱۸‬ماه زمان می برد‪ ،‬این مســئله به سومین دلیل ما برای‬ ‫واردات خودرو و تنظیم ایین نامه واردات تبدیل شد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت صمت خبر داد‪:‬‬ ‫حرکت خودروسازان به سمت تولید پلتفرم های مشترک‬ ‫ســخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به روند روبه‬ ‫بهبود شاخص های رشــد صنعت خودروســازی‪ ،‬از اغاز تدوین‬ ‫دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد‪.‬‬ ‫«امیــد قالیباف» افــزود‪ :‬هدف از واردات خــودرو تنظیم بازار‬ ‫خودروهای مورد تقاضای دهک های درامدی متوســط و پایین‪،‬‬ ‫انتقال فناوری و ایجاد رقابت اســت و حقوق ورودی نیز بر همین‬ ‫اساس تعیین می شــود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین‬ ‫حقوق ورودی را درامدزایی دولت عنوان می کنند وارد نیست‪.‬‬ ‫قالیباف گفت‪ :‬تعیین حقوق ورودی کاال یک سیاســت گذاری‬ ‫تجاری اســت و عوامل تعیین کننــده ان از جمله درجه حمایت‬ ‫از صنایع داخل و حفاظت از محیط زیســت یا برخی اقشار هدف‬ ‫اســت و ربطی به تامین کســری بودجه ندارد‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫منتقدان تعرفه شــناور خودروهای وارداتی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع نیاز به توضیح دارد که قرار نیست تعرفه واردات خودرو با‬ ‫هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود‪ ،‬بلکه هدف‬ ‫حمایت از دهک های متوسط و کم درامد برای خرید خودرو است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت صمت ادامه داد‪ :‬معنی تعرفه گذاری قطعی پس‬ ‫از تعیین قیمت نهایی در بورس کاال‪ ،‬ایجاد هرج و مرج تعرفه ای و‬ ‫فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع به زودی‬ ‫در ایین نامه اجرایی شفاف سازی می شود‪.‬‬ ‫روند رو به رشد تولید خودرو‬ ‫وی بــا بیان اینکــه تولید خودرو روند روبه رشــدی داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجرای ‪ ۹‬پروژه تحولی صنعت خودروسازی‪،‬‬ ‫ثبات بخشــی به تولید‪ ،‬اصالح ســازوکارها و تامین قطعات را به‬ ‫همراه داشــته که از جمله مهم ترین عوامل رشد در این صنعت‬ ‫است‪ .‬قالیباف بیان داشــت‪ :‬طبق اطالعات سامانه کدال در پنج‬ ‫ماهه نخست امسال شــاهد رشد ‪ ۲۴‬درصدی تولید ایران خودرو‬ ‫و سه درصدی ســایپا بوده ایم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬طبق برنامه ریزی‬ ‫انجام شده‪ ،‬خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال اینده‬ ‫روانه بازار خواهد شد‪ .‬سخنگوی وزارت صمت افزود‪ :‬صدور ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو و ‪ ۱۳۰‬هزار شناسه که‬ ‫باعث می شود جلوی عرضه کاالی قاچاق و تقلبی در بازار گرفته‬ ‫شود‪ ،‬از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت در این حوزه است‪.‬‬ ‫حرکت خودروسازان به سمت تولید پلتفرم های مشترک‬ ‫مشاور وزیر صمت همچنین با اشــاره به نمایش دستاوردهای‬ ‫شــرکت های خودروســاز داخلی در بیســت و دومین نمایشگاه‬ ‫خــودروی مشــهد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در این نمایشــگاه دیدیم‬ ‫که صنعت خودرو به ســمت بن ســازه ها و پلتفرم های مشترک‬ ‫می رود که همین هماهنگی و هم افزایی بین شرکت های مختلف‬ ‫خودروســازی اعم از خصوصی و دولتی باعــث کاهش قیمت و‬ ‫افزایش کیفیت خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫استقبال ارمنستان از ساخت خط تولید خودروی ایرانی در این کشور‬ ‫با اســتقبال ارمنستانی ها از پیشــنهاد رئیس سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان برای صادرات به‬ ‫کشورهای عضو اوراسیا راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫سازمان توسعه تجارت‪ ،‬در دیدار «علیرضا پیمان پاک» معاون‬ ‫وزیــر صمت با «نــارک تریان» معاون وزیر اقتصاد ارمنســتان‪،‬‬ ‫طرفین درخصوص توســعه روابط تجــاری‪ ،‬راه های جایگزین‬ ‫ترانزیت کاال‪ ،‬فهرســت کاالی تهاتری‪ ،‬احداث خط تولید خودرو‬ ‫ایرانی در ارمنستان و ساخت خط تولید مشترک لوازم خانگی و‬ ‫الکترونیکی به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان توســعه تجارت همچنین در پیشــنهادی از‬ ‫عالقه یکی از خودروسازهای داخلی به راه اندازی خط تولید در‬ ‫ارمنستان اشــاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به عضویت ارمنستان در‬ ‫اتحادیه اوراســیا‪ ،‬این اقدام می تواند برای ‪ ۲‬کشور دستاوردهای‬ ‫خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫پیمــان پاک با بیان اینکه در اواســط مــاه اکتبر هیات بزرگ‬ ‫تجاری از ایران همزمان با افتتاح مرکز تجاری جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در ایروان عازم ارمنســتان خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬برای شروع‬ ‫شرکت های ایرانی در این مرکز مستقر شده اند که امیدواریم به‬ ‫توسعه روابط تجاری دو کشور منجر شود‪.‬‬ ‫وی به توسعه همکاری ها در حوزه معادن نیز اشاره ای داشت و‬ ‫در خصوص حضور شرکت های ایرانی در ارمنستان برای ساخت‬ ‫جاده‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه احداث جاده «سیســیان» در ارمنستان برای‬ ‫دو کشور مهم است‪.‬‬ ‫تریان‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد ارمنســتان نیز با استقبال از حضور‬ ‫شــرکت هــای ایرانی در پروژه های جاده ســازی ارمنســتان‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪ :‬در خصوص تهاتر کاال مذاکرات طوالنی داشتیم که‬ ‫اکنون در حال به ثمر نشســتن است و خوشحالیم که دو کشور‬ ‫شرکت های کارگزاری خود را برای تهاتر شناسایی کرده اند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه از نظر ارمنستان بازنگری در بحث مالیات و‬ ‫عوارض جاده ای موضوع بسیار مهمی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کارشناسان‬ ‫ما بررســی های زیادی کردند که تاثیر بسیار زیادی روی توسعه‬ ‫روابط تجاری دو کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫پیمــان پاک نیز در این خصوص گفت‪ :‬تشــکیل یک کارگروه‬ ‫برای بازنگری در بحث عوارض جاده ای ارمنســتان اقدام مفید‬ ‫و رو به جلو درتوسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد ارمنســتان همچنین با استقبال از ساخت‬ ‫خودروی ایرانی در این کشور‪ ،‬گفت‪ :‬ما اماده هستیم تا در بحث‬ ‫زیرساخت و تامین زمین مناسب با شرکت ایرانی همکاری داشته‬ ‫باشــیم و پیشــنهاد می کنیم هیاتی به ارمنستان سفر کنند تا‬ ‫مقدمات این پروژه اماده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیشــنهاد می کنیم همراه این هیات خودرویی‪،‬‬ ‫هیاتی متشــکل از تولیدکنندگان لوازم خانگی و الکترونیکی نیز‬ ‫به ارمنســتان اعزام شوند‪ ،‬زیرا مایل هستیم در این خصوص نیز‬ ‫خط تولید مشترک احداث شود‪.‬‬ ‫در ادامه این دیدار طرفین در خصوص راهکارهای مختلف برای‬ ‫حل مشــکالت ترانزیت کاال از ایران به ارمنستان و روسیه بحث‬ ‫و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتصنعتی‪:‬‬ ‫ف سازی اطالعات برای کسب و کار است‬ ‫هدف اصلی از رتبه بندی شرکت های برتر‪ ،‬شفا ‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریت صنعتی گفت‪ :‬هــدف اصلی از‬ ‫ارزیابی و رتبه بندی شــرکت های برتر کشــور‪ ،‬شفاف ســازی‬ ‫اطالعات برای کسب و کارها است‪.‬‬ ‫«ابوالفضــل کیانی بختیاری» در نشســت خبری بیســت و‬ ‫پنجمین ســال رتبه بندی شــرکت های برتر ایــران در محل‬ ‫این ســازمان افزود‪ :‬امروز ربع قرن تالش در ســازمان مدیریت‬ ‫صنعتی در راستای ارزیابی شرکت های بزرگ اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬یکی از تفاوت های اصلی شــرکت های بزرگ‬ ‫با شــرکت های کوچک و متوسط‪ ،‬زنجیره تامین بسیار خوب و‬ ‫گسترده انها در سطح کشور است و به طور معمول یک زنجیره‬ ‫ارزش بین المللــی را نیز بــه دنبال خود دارند؛ بر این اســاس‬ ‫شرکت های بزرگ شرکت پیشران در اقتصاد کشورها محسوب‬ ‫می شــوند‪ .‬کیانی بختیاری ادامه داد‪ :‬اشتغالزایی بزرگ و پایدار‬ ‫برخالف شــرکت های کوچک و متوسط‪ ،‬از دیگر مشخصه های‬ ‫شرکت های بزرگ اســت و در هر منطقه ای که این شرکت ها‬ ‫به وجود امده اند یک توسعه منطقه ای نیز به وجود امده است‪.‬‬ ‫وی با تشریح اهداف ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بزرگ‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬عالوه بر شفاف سازی اطالعات برای کسب و‬ ‫کارها‪ ،‬تولید و تحلیل اطالعات برای برنامه ریزان و تصمیم گیران‬ ‫حوزه های اقتصادی‪ ،‬تولید اطالعات برای خود این بنگاه ها در‬ ‫راستای رقابت پذیری و تولید اطالعات برای جامعه علمی کشور‬ ‫انجام می شود‪ .‬مدیر عامل ســازمان مدیریت صنعتی ادامه داد‪:‬‬ ‫این ســازمان محل رجوع بخش هایــی از حاکمیت برای اطالع‬ ‫گیری از بنگاه های برتر کشور است و برنامه هایی همچون دیدار‬ ‫کارافرینان و مدیران شــرکت های بزرگ با رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫رئیس جمهور و غیره از طریق وجود اطالعات همین ســازمان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اعتالی برنــد کارفرمایی برای بنگاه ها دیگر‬ ‫هدف از این ارزیابی اســت که سبب می شود شرکت های بزرگ‬ ‫یاد شــده مورد رجوع مشــتریان قــرار بگیرند و ســازمان ها و‬ ‫نهادهایی که تسهیالت و امکانات می دهند با خیال راحت تری‬ ‫وام های خود را در اختیار انها قرار دهند و همچنین مگا پروژه ها‬ ‫و پروژه های ملی به این شرکت ها ارجاع داده شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫نفت و انرژی‬ ‫مشکلی در تامین خوراک روغن موتور نداریم‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت سپاهان گفت‪ :‬ظرفیت تولید روغن موتور در کشور زیاد است و ما می توانیم صادرات نیز داشته باشیم‪ .‬میزان صادرات در سه ماه ابتدایی سال جاری کاهش پیدا کرد‪ ،‬اما در سه ماه دوم‬ ‫افزایشیافت‪.‬درمراسمیباحضورنیکوهمتمدیرعاملشرکتنفتسپاهانوجمعیازمدیرانارشدانمجموعه‪،‬شعبهعرضهمستقیممحصوالتشرکتنفتسپاهاندراتحادیهفروشندگانالستیک‪،‬فیلترو‬ ‫تعویضروغنتهرانباهدفشفاف سازی‪،‬کاهشهزینه ها‪،‬حذفواسطه هاودسترسیبهترمصرف کنندگانافتتاحشد‪.‬همتدراینمراسمگفت‪ ۲۰۴:‬شرکتتولیدکنندهخردوعمدهروغنموتوروفراورده های‬ ‫ان در کشور هستند‪ .‬از این تعداد‪ ۴‬پاالیشگاه اصلی وجود دارد که‪ ۸۵‬درصد تولید بر عهده انها قرار گرفته است‪ .‬مابقی تولیدات که‪ ۱۵‬درصد را دربرمی گیرد‪ ،‬نیز بر عهده‪ ۲۰۰‬شرکت است‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪837‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع بازرسان امور نفت‪:‬‬ ‫بازرسان دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی کوتاه کنند‬ ‫رییس ســازمان بازرسی کل کشــور در جمع بازرسان امور نفت‬ ‫سازمان بازرسی از ان ها خواست با شناسایی دقیق بسترهای فساد‪،‬‬ ‫انجام اســیب شناسایی های الزم‪ ،‬ورود به موقع و پرهیز از سیاسی‬ ‫کاری‪ ،‬دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی کوتاه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی ســازمان بازرســی کل کشور‪ ،‬ذبیح اهلل‬ ‫خدائیان در ادامه سلســله نشســت های خود با بازرســان سازمان‬ ‫بازرســی پیرامون اجرای برنامه های مسئله محور‪ ،‬روز گذشته (‪13‬‬ ‫شهریورماه) جلسه ای را با بازرسان امور نفت برگزار کرد‪.‬‬ ‫خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از حوزه نفت به عنوان‬ ‫یکــی از مهمتریــن و اثرگذارترین حوزه های این ســازمان از نظر‬ ‫اقتصادی یاد کرد و با اشاره به شناسایی گلوگاه های فساد و مسائل‬ ‫مهم پیرامون موضوعات مربوط به نفت‪ ،‬تکلیف ریاســت عدلیه به‬ ‫سازمان بازرسی در این زمینه را مورد اشاره قرار داد و گفت‪ :‬مطابق‬ ‫با فرمایشــات ریاســت محترم قوه قضاییه‪ ،‬معاونان و بازرســان بر‬ ‫احصا مسائل و شناسایی بسترهای تولید فساد مکلف شدند که این‬ ‫اسیب ها شناســایی و طی جلسات مشترک میان سازمان بازرسی‪،‬‬ ‫دیــوان عدالت اداری و معاونت پیشــگیری از وقــوع جرم در حال‬ ‫بررسی جهت ارائه به ریاست محترم دستگاه قضایی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جایگاه مهم و تاثیرگذار سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫مطابق با قانون اساسی و قوانین موضوعه‪ ،‬توجه بازرسان را به انجام‬ ‫درســت وظایف نظارتــی در چارچوب قوانیــن و مقررات معطوف‬ ‫ســاخت و از ان ها خواست خود را با ســاح ایمان‪ ،‬تقوای الهی و‬ ‫تهذیب و تزکیه نفس تجهیز کنند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد‪ :‬رفتار یک بازرس‬ ‫باید قانونمدار و قاطع و به گونه ای باشــد که ســایه او در دستگاه‬ ‫مربوطه احســاس و پیشــگیری از وقوع جرم و تخلف و همچنین‬ ‫بازدارندگی را رقم بزند‪ .‬عضو شــورای عالی قوه قضاییه با اشاره به‬ ‫گستردگی موضوعات مرتبط با امور نفت‪ ،‬به برخی از اسیب های این‬ ‫حوزه از جمله قراردادها اشاره و تاکید کرد که همه بازرسان باید به‬ ‫همه قوانین و مقررات حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی مسلط باشند‪.‬‬ ‫وی از بازرســان امور نفت خواســت با تمرکز بر اســیب شناسی‬ ‫مسائل و بسترهای فسادزا‪ ،‬از پرداختن به مسائل جزیی پرهیز کنند‪.‬‬ ‫خدائیان افزود‪ :‬با تعریف بازرســی های مهم و تشکیل پرونده های‬ ‫اساســی‪ ،‬همه جوانب یک موضوع را به طور کامل بررسی و ضمن‬ ‫توجه به نقاط قوت و ضعف مدیران‪ ،‬گزارش جامع‪ ،‬کامل‪ ،‬مستند و‬ ‫مستدلی را ارائه کنید‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه گزارش ها باید اثربخش باشد و در نتیجه ان‪،‬‬ ‫فســاد ریشه کن شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازرســان سازمان بازرسی باید به‬ ‫عنوان مهمترین دستگاه نظارتی با شناسایی دقیق بسترهای فساد‪،‬‬ ‫انجام اســیب شناسایی های الزم‪ ،‬ورود به موقع و پرهیز از سیاسی‬ ‫کاری‪ ،‬دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی کوتاه‬ ‫کنند و مطمئن باشــند که ســازمان به طور قاطع از این بازرسان‬ ‫حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن گزارش‪ ،‬در ابتدای این نشســت مصطفی علی اصغرپور‬ ‫معاون نظارت و بازرســی امور اقتصادی به ارائه گزارش هایی در این‬ ‫حوزه پرداخت و بازرسان نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند‪.‬‬ ‫وزارت نیرو اعالم کرد؛‬ ‫نصب و راه اندازی‪ 672‬هزار دستگاه کنتور هوشمند در کشور‬ ‫شــرکت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) اعالم کرد‪:‬‬ ‫تابستان امســال بیش از ‪ ۶۷۲‬هزار دستگاه کنتور هوشمند در‬ ‫کشــور نصب و راه اندازی شده که موجب رویت پذیری ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫مگاوات از بار مصرفی مشترکان برق شد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬تابستان امسال از مجموع ‪۶۹‬‬ ‫هزار مگاوات نیاز زمان اوج مصرف در کل شــبکه برق ‪ ۴۷‬هزار‬ ‫مگاوات پیک مصرف در شبکه توزیع بوده که با نصب و راه اندازی‬ ‫‪ ۶۷۲‬هزار دســتگاه کنتور هوشــمند فهام در شبکه توزیع‪۱۸ ،‬‬ ‫هزار مگاوات از بار مصرفی این بخش رویت پذیر شد‪.‬‬ ‫به بیان دیگر با هوشمندسازی کنتورهای مشترکان با مصارف‬ ‫باال و با اولویت مشترکان دیماندی ‪ ۳۸‬درصد شبکه در زمان اوج‬ ‫مصرف رویت پذیرش شده است‪ .‬تعرفه های کشاورزی و صنعتی‬ ‫دارای بیشترین درصد رویت پذیری هستند‪.‬‬ ‫شرکت های توزیع مشهد‪ ،‬زنجان‪ ،‬البرز‪ ،‬سمنان و قزوین دارای‬ ‫بیشترین درصد رویت پذیری هستند‪.‬‬ ‫همچنین شــرکت های توزیــع تبریز‪ ،‬فارس‪ ،‬تهــران بزرگ و‬ ‫البرز با نصب کنتورهای هوشــمند به ترتیب دارای بیشترین بار‬ ‫رویت پذیر در تعرفه های صنعتی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬عمومی و خانگی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تجارب تابســتان نشــان می دهد که برای تامین برق پایدار‪،‬‬ ‫باید به سمت مدیریت بار مشــترکان حرکت کرد‪ .‬قطعاً توسعه‬ ‫رویت پذیری و کنترل پذیری از طریق توســعه کنتور هوشــمند‬ ‫یکــی از مهم ترین ابزارها برای پیاده ســازی طرح های مدیریت‬ ‫مصرف اســت که از سالیان گذشــته در دستور کار صنعت برق‬ ‫قرار گرفته و در دولت ســیزدهم با ســرعت بیشــتری در حال‬ ‫پیگیری اســت‪ .‬باتوجه به اینکه نصب کنتورهای هوشمند باعث‬ ‫رویت پذیری شبکه مصرف و برخورداری از پروفایل بار لحظه ای‬ ‫مشترکان می شود‪ ،‬مراکز کنترلی که در ‪ ۳۹‬شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق سراسر کشــور وجود دارد که میزان مصرف برق مشترکان‬ ‫بزرگ دارای کنتور هوشمند را رصد می کنند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی ‪:‬‬ ‫‪ 41‬درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف می شود‬ ‫رئیس مرکز توســعه و سیاســت های راهبــردی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی گفت‪ ۴۱ :‬درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف‬ ‫می شود‪ .‬نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان و مسکن در‬ ‫محل مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد‪.‬‬ ‫در افتتاحیه این برنامه‪ ،‬محمدمهدی حیدری‪ ،‬سرپرست مرکز‬ ‫تحقیقات‪ ،‬راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی با اشاره به قانون جهش تولید‬ ‫و تامین مســکن گفت‪ :‬هدف اصلی ما از برگزاری این رویداد ان‬ ‫است که حلقه واسطی بین شرکت های دانش بنیان‪ ،‬شرکت های‬ ‫سازنده و سازمان های متولی ساخت مسکن در کشور است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول گفت‪ :‬وظیفه ما این است که نظارت عالیه بر‬ ‫سیستم های ساختمانی صنعتی ورود کنیم‪ ،‬برای مثال در پروژه‬ ‫مهرگان قزوین این کار به پیش می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در پی ان هستیم‪ ،‬مراکز دانش بنیان را در جهت نیاز‬ ‫سازمان های وزارت راه و شهرسازی حمایت کنیم‪.‬‬ ‫صدور گواهی فنی گامی‬ ‫در جهت کیفی سازی نهضت ملی مسکن‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬اینکه ما در ســاخت وسازهای نهضت ملی‬ ‫اســتفاده از محصوالت گواهــی فنی دار در مرکــز تحقیقات را‬ ‫اســتفاده کنیم‪ ،‬گامی در جهت کیفی سازی صنعت ساختمان‬ ‫است ‪.‬‬ ‫حیدری ضمن اشــاره به فرازی از بیانات رهبر انقالب گفت‪ :‬ان‬ ‫شــااهلل بتوانیم با اتکا بر مباحث علمی و در کنار تجربه از کالن‬ ‫پروژه نهضت ملی مسکن سربلند خارج شویم‪.‬‬ ‫در ادامه این افتتاحیه‪ ،‬فاطمه الســادات حمیدیان‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫توســعه و سیاســت های راهبردی وزارت راه و شهرسازی گفت‪:‬‬ ‫حمیت ما همواره بر رویکرد مسئله محوری بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال های اخیر میانگین ساخت مسکن ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی در سال بوده و نهضت ملی مسکن گامی در جهت‬ ‫ساخت به حساب می اید ‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اظهار داشت‪ :‬قریب به یک درصد از شرکت های‬ ‫دانش بنیان به حوزه صنعتی سازی ورود کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۲۴ :‬درصد از شرکت های حوزه دانش بنیان بخش‬ ‫ساخت و ساز به حوزه مصالح و ساختمانی ورود کردند‪.‬‬ ‫حمیدیــان تاکید کــرد‪ ۴۱ :‬درصد از انرژی کشــور در بخش‬ ‫ســاختمان مصرف می شــود و این مســئله ضرورت حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان این حوزه را می طلبد‪.‬‬ ‫علیرضا فخاری‪ ،‬رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به‬ ‫نقش صنعتی سازی در ســاخت مسکن گفت‪ :‬افزایش کیفیت و‬ ‫ســرعت ساخت مارا به سوی صنعتی سازی ساخت مسکن سوق‬ ‫می دهــد‪ .‬رئیس ســازمان ملی زمین و مســکن گفت‪ :‬خیلی از‬ ‫مکان های کشــور با صنعتی سازی ساخت مسکن اشنایی ندارند‬ ‫و ارزان سازی برای صنعتی ســازی به ارزویی برای مردم تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینکه مــا راجع به ضرورت ها حــرف بزنیم دردی‬ ‫را دوا نمی کند و باید به ســمتی حرکت کنیم که بســتر توسعه‬ ‫صنعتی سازی فراهم شود‪.‬‬ ‫فخاری گفت‪ :‬این کار صنعتی سازی در پروژه مهرگان قزوین از‬ ‫ظرفیت های این بخش پرده برداشت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه بهره برداری شرکت مدیریت منابع اب ایران اعالم کرد؛‬ ‫شناسایی‪ 7‬هزار سازه فاقد ابگذری سیالب در کشور‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی‪ ،‬بهره برداری و دیسپاچینگ‬ ‫برق ابی شــرکت مدیریت منابع اب ایــران گفت‪ ۷ :‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مورد ســازه تقاطعی غیراصولی در محدوده شهرها و روستاهای‬ ‫کشور که فاقد ابگذری سیالب هستند‪ ،‬شناسایی شد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‪« ،‬جواد حاجیانی» افزود‪ :‬بعد‬ ‫از ارزیابی ســیالب های اخیر‪ ،‬وزارت نیرو تاکنون بالغ بر ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬مورد ســازه تقاطعی غیراصولی را شناسایی کرده و برای‬ ‫برنامه ریزی و پیگیری رفع انسداد به متولیان امر (وزارت خانه های‬ ‫راه و شهرسازی و کشور) اعالم کرده که تاکنون کمتر از ‪ ۳‬درصد‬ ‫(‪ ۱۸۵‬مورد) از این نقاط رفع انســداد شده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این ســازه های تقاطعی غیراصولی به دالیلی چون عدم تناسب‬ ‫ظرفیت ابگذری با ریســک ســیالب قابل قبــول (باتوجه به نوع‬ ‫کاربری اراضی مجاور)‪ ،‬انســداد دهانه های پل به دلیل ترسیب‬ ‫رسوبات و یا استفاده به عنوان معبر‪ ،‬جانمایی نامناسب نسبت به‬ ‫مقطع رودخانه و یا حد بســتر و حریم ان‪ ،‬عدم لحاظ فرسایش‬ ‫عمومــی برخی از رودخانه هــا در طراحی و تثبیت ســازه های‬ ‫تقاطعی فاقد ابگذری سیالب هستند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول بر ضرورت رفع گلوگاه های شناسایی شده‬ ‫در ابگذری سیالب تاکید کرد و گفت‪ :‬باتوجه به تعدد گلوگاه های‬ ‫ابگذری شناســایی شده و نقش این سازه ها در تشدید خسارات‬ ‫ناشی از سیالب به ویژه در سیالب های اخیر‪ ،‬الزم است به منظور‬ ‫تصمیم گیری در خصوص نحوه حذف‪ ،‬بهسازی و اصالح شرایط‬ ‫فنی هر ســازه‪ ،‬موضوع در قالب جلســات کارشناسی مشترک‬ ‫فی مابین شــرکت های اب منطقه ای‪ ،‬ادارات راه و شهرســازی‬ ‫اســتان ها و شهرداران ذی ربط به تفکیک‪ ،‬بررسی شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر توســعه نظام های فنی‪ ،‬بهره برداری و دیسپاچینگ برق ابی‬ ‫شــرکت مدیریت منابع اب ایران خاطرنشــان کــرد‪ :‬البته این‬ ‫موضوع از ســنوات گذشــته با محوریت ادارات راه و شهرسازی‬ ‫در تعداد محدودی از استان ها اجرایی شده که بایستی به صورت‬ ‫مســتمر و با پیگیری‪ ،‬تاکید و نظارت حوضه هــای ابریز انجام‬ ‫شــود‪ .‬مطابق تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲‬قانــون توزیع عادالنه اب و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ایین نامه مربوطه هرگونه دخل و تصرف و ساخت وســاز در‬ ‫اراضی بســتر رودخانه ها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است و‬ ‫مجریــان طرح های عمرانی و ارگان هــای صادرکننده مجوز در‬ ‫محدوده رودخانه ها مکلف به اســتعالم از وزارت نیرو هستند و‬ ‫بدون شــک تنگ شــدگی مجرای رودخان ه ناشی از ساخت وساز‬ ‫بدون هماهنگی با وزارت نیرو‪ ،‬عدم رعایت نقشه های حد بستر و‬ ‫حریم در طرح های هادی و تفصیلی به عنوان مبنای صدور مجوز‬ ‫استقرار کاربری‪ ،‬احداث تاسیسات زیربنایی همچون پل و جاده‬ ‫بدون تامین ابگذری مناســب‪ ،‬ساماندهی غیراصولی در مناطق‬ ‫شــهری و روستایی توسط متولیان امر می توانند در زمره عوامل‬ ‫تشدیدکننده خسارات سیل محسوب شوند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫واکنش مثبت بازار نفت‬ ‫به نشست اوپک پالس‬ ‫قیمت نفت در معامالت و در استانه برگزاری نشست‬ ‫اوپک پالس با رشدی بیش از ‪ ۲‬درصدی همراه شد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که منابع اوپک پالس از تصمیم‬ ‫نشســت هفته جاری وزیران نفت و انرژی اوپک پالس‬ ‫مبنی بر احتمال تثبیت یا کاهش عرضه نفت خام برای‬ ‫ماه اکتبر خبر دادند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد‪ ،‬اعضای اوپک پالس‪ ،‬ســهمیه های‬ ‫تولید نفت خود را برای ماه اکتبر بدون تغییر نگه دارند‪،‬‬ ‫اگرچه برخی منابع هم از کاهش تولید با هدف تقویت‬ ‫قیمت ها سخن می گویند‪.‬‬ ‫این در حالی است که قیمت نفت در هفته های اخیر‬ ‫با نگرانی از کاهش تقاضا و کاهش رشــد اقتصادی در‬ ‫جهان با افتی حدود ‪ ۲۵‬دالری در هر بشکه همراه بوده‬ ‫است؛ بنابراین منطقی به نظر می رسد که اوپک پالس‬ ‫برای ایجاد تعادل در قیمت ها‪ ،‬بخشــی از تولید خود را‬ ‫از بازار خارج کند‪.‬‬ ‫در کنار کاهش رشــد اقتصــادی‪ ،‬همچنین احتمال‬ ‫بازگشت نفت ایران به بازار با به نتیجه رسیدن مذاکرات‬ ‫برجام نیــز تقویت شــده و این موضوع بــر قیمت ها‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر اما نزدیک شــدن به فصل زمستان و‬ ‫تحریم نفت و گاز روســیه از سوی غرب‪ ،‬مانع از سقوط‬ ‫بیشتر قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است‪.‬‬ ‫بــا توجه به احتمال کاهش تولیــد و یا تثبیت ان از‬ ‫سوی اعضای اوپک پالس‪ ،‬قیمت نفت بیش از ‪ ۲‬درصد‬ ‫گران شــد با این حال همچنان زیــر ‪ ۱۰۰‬دالر در هر‬ ‫بشکه معامله می شود‪ .‬نفت برنت ‪ ۲.۱‬درصد گران شد و‬ ‫به ‪ ۹۴‬دالر و ‪ ۹۶‬سنت در هر بشکه رسید‪ .‬نفت شاخص‬ ‫امریکا نیز با رشدی ‪ ۲‬درصدی‪ ۸۸ ،‬دالر و ‪ ۵۳‬سنت در‬ ‫هر بشکه قیمت خورد‪.‬‬ ‫مصرف جهانی تجدیدپذیرها‬ ‫افزایش یافت‬ ‫مصرف انرژی تجدیدپذیر با نرخ فوق العاده ســریعی‬ ‫رشد می کند‪.‬‬ ‫در ماه های نخســت شیوع پاندمی کووید ‪ ،۱۹‬مصرف‬ ‫انرژی جهان کاهــش پیدا کرد و در نتیجه‪ ،‬تولید همه‬ ‫منابع بــزرگ انرژی به جز یکی‪ ،‬کاهــش پیدا کرد‪ .‬با‬ ‫وجــود این که جهان با بزرگترین کاهش مصرف انرژی‬ ‫از زمان جنگ جهانی دوم روبرو شد اما مصرف جهانی‬ ‫انرژی تجدیدپذیر در سال ‪ ،۲۰۲۰‬به میزان ‪ ۹.۷‬درصد‬ ‫رشــد کرد‪ .‬این موضوع با توجه بــه این که پاندمی بر‬ ‫تقاضــا برای انــرژی به طور کلی تاثیر گذاشــت‪ ،‬قابل‬ ‫مالحظه است‪.‬‬ ‫ترندهــای انــرژی در همه بخش ها در ســال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بهبــود پیدا کردند‪ .‬اما تجدیدپذیرهــا بار دیگر در این‬ ‫رونــد‪ ،‬جلوتر بودند؛ به طوری که مصرف جهانی انرژی‬ ‫تجدیدپذیر به میزان ‪ ۱۵‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫طــی یــک دهه گذشــته‪ ،‬مصــرف جهانــی انرژی‬ ‫تجدیدپذیر با میانگین نرخ ســاالنه ‪ ۱۲.۶‬درصد رشد‬ ‫کرده است‪ .‬تجدیدپذیرها تنها بخش انرژی هستند که‬ ‫طی سال گذشته و دهه گذشته‪ ،‬در سطح جهانی‪ ،‬نرخ‬ ‫رشد دو رقمی داشتند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۰‬جهــان ‪ ۱۰.۵‬اگــزاژول انــرژی‬ ‫تجدیدپذیــر مصرف کرد‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۲۱‬این رقم به‬ ‫‪ ۳۹.۹‬اگزاژول رسید‪ .‬افزایش ‪ ۵.۱‬اگزاژول مصرف انرژی‬ ‫تجدیدپذیر در ســال ‪ ،۲۰۲۱‬افزایش بزرگی برای یک‬ ‫ســال بود و رکورد مصرف انــرژی تجدیدپذیر در یک‬ ‫سال را شکست‪ .‬برق ابی که به عنوان یک بخش انرژی‬ ‫جداگانه دیگر دیده می شــود‪ ،‬در ســطح جهانی با نرخ‬ ‫بسیار کندتری از منابع انرژی تجدیدپذیر مدرن مانند‬ ‫نیروی خورشیدی‪ ،‬رشــد می کند‪ .‬مصرف جهانی برق‬ ‫ابی در ســال میالدی گذشــته‪ ۴۰.۳ ،‬اگزاژول بود که‬ ‫همچنان بیشــتر از نیروی بادی و خورشیدی است‪ .‬با‬ ‫این حال میانگین ‪ ۱۰‬ســاله نرخ رشد ساالنه برق ابی‪،‬‬ ‫تنها ‪ ۱.۵‬درصد است که بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫در بخــش نیــروی تجدیدپذیر‪ ،‬بــادی (‪ ۴۹‬درصد)‬ ‫و خورشــید (‪ ۲۷.۲‬درصد) عمده مصرف را تشــکیل‬ ‫می دهند‪ .‬اگرچــه مصرف نیروی بادی در مقایســه با‬ ‫مصرف خورشــیدی‪ ،‬باالتر مانده اما نرخ رشد ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫مصرف نیروی خورشــیدی‪ ،‬بیش از دو برابر نرخ رشد‬ ‫نیروی بادی است‪.‬‬ ‫چین بزرگترین مصرف کننده انرژی تجدیدپذیر جهان‬ ‫است‪ .‬نرخ رشد چین طی یک دهه گذشته از همه ‪۱۰‬‬ ‫مصرف کننده بزرگ فراتر رفته اســت‪ .‬در مجموع‪۱۰ ،‬‬ ‫مصرف کننده بزرگ‪ ۷۵.۹ ،‬درصد از انرژی تجدیدپذیر‬ ‫جهان در سال ‪ ۲۰۲۱‬را مصرف کردند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫زمان شروع ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر اعالم شد‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪837‬‬ ‫اعضای صندوق اعتباری هنر در سراســر کشــور می توانند از روز یک شــنبه ‪ 13‬شــهریور تا پایان روز چهارشــنبه ‪ 23‬شــهریور صرف ًا با مراجعه به ســایت صندوق اعتباری هنر به‬ ‫نشــانی ‪ www.honarcredit.ir‬نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی ســال ‪ 1401-1402‬اقدام کنند‪.‬به نقل از روابط عمومی صندوق هنر؛ خدمات بیمه درمان تکمیلی‬ ‫صندوق اعتباری هنر با همکاری شرکت بیمه دانا در قالب سه طرح امید‪ ،‬ارامش و رفاه ارائه می شود‪.‬الزم به یاداوری است؛ اعضای محترم به اطالعیه های صندوق و ایین نامه چگونگی استفاده‬ ‫از خدمات بیمه درمان تکمیلی توجه کرده و در مهلت مقرر نسبت به انجام ثبت نام اقدام کنند‪.‬خدمات بیمه تکمیلی این دوره از تاریخ ‪ 01/07/1401‬تا ‪ 31/06/1402‬ارائه می شود‪ .‬تمامی اخبار‬ ‫و شرایط از طریق سایت صندوق به اطالع اعضای محترم خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫جزئیات بیمه زائران اربعین‬ ‫‪ 2.4‬میلیون زائر در سامانه‬ ‫سماح ثبت نام کردند‬ ‫رئیــس کمیته اربعین صنعت بیمه با بیان جزئیات بیمه‬ ‫زائران اربعین گفت‪ :‬تاکنون ‪ 2.4‬میلیون زائر در ســامانه‬ ‫سماح ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫علی اکبر ترکاشوند در مورد جزئیات پوشش بیمه ای زائران‬ ‫اربعین اظهار داشت‪ :‬مبلغ حق بیمه ای که زائران اربعین‬ ‫امســال می پردازند‪ ،‬دقیقاً به اندازه همان مبلغ سال ‪98‬‬ ‫قبل از کرونا است‪ ،‬البته رقم پرداختی بیمه در سال های‬ ‫‪ 99‬و ‪ 1400‬به دلیل کم بودن تعداد زائران متفاوت بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال گرچه حق بیمه زائران اربعین مثل سال‬ ‫‪ 98‬است‪ ،‬اما میزان تعهدات بیمه افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫برای پوشش خدمات فوت عادی از ‪ 40‬میلیون تومان با‬ ‫‪ 25‬درصد افزایش به ‪ 50‬میلیــون تومان افزایش یافته‪،‬‬ ‫در مورد فوت ناشــی از حادثــه از ‪ 240‬میلیون تومان با‬ ‫‪ 25‬درصــد افزایش به ‪ 300‬میلیون تومان افزایش یافته‪،‬‬ ‫همچنین پرداخت خســارت برای نقــص عضو از ‪240‬‬ ‫میلیون تومان به ‪ 300‬میلیون تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گفته ترکاشوند‪ ،‬در مورد پوشش خدمات درمان جراحی‬ ‫و بســتری از ‪ 27‬میلیون تومان بــا ‪ 82‬درصد افزایش به‬ ‫‪ 50‬میلیون تومان افزایش یافته است‪ ،‬درمان سرپایی از‬ ‫‪ 2.7‬میلیون تومان به ‪ 5‬میلیون تومان با ‪ 82‬درصد رشد‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬اما حق بیمه پرداختی زائران در سال‬ ‫‪ 1401‬همانند ســال ‪ 1398‬است و این به دستور رئیس‬ ‫جمهور و مقامات حاکمیتی بوده اســت که بیمه زائران‬ ‫اربعین ارزان و تسهیل شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیته اربعین صنعت بیمه گفت‪ :‬اگر قرار بود حق‬ ‫بیمه واقعی از زائران اربعین گرفته شــود‪ ،‬باید هر نفر ‪35‬‬ ‫هزار تومان پرداخت می کردند اما در حال حاضر با ثبت نام‬ ‫در سامانه سماح فقط ‪ 18‬هزار تومان می پردازند و تحت‬ ‫پوشش بیمه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ترکاشــوند گفت‪ :‬برای زائرانی که بخواهند مازاد بر این‬ ‫تعهد بیمه ای خدمات بیمــه ای دریافت کنند و به اندازه‬ ‫دیه یک نفر دریافت کنند‪ ،‬به صورت اختیاری دو شرکت‬ ‫بیمه ای تجارت نو و دانا در نظر گرفته شدند که می توانند‬ ‫الباقی تعهدات بیمه را خریــداری کنند که در برخی از‬ ‫خدمات بیمه ای تا صددرصد افزایش تعهد پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال برای پوشش فوت ناشی از حادثه تا‬ ‫‪ 600‬میلیون تومان برای جبران خسارت نقص عضو ‪550‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬البته حق بیمه اختیاری این افراد نیز‬ ‫در توافق با شرکت بیمه ای ‪ 40‬تا ‪ 50‬هزار تومان افزایش‬ ‫می یابد و این خدمت جدیدی اســت که امســال برای‬ ‫پوشش بیمه ای زائران اربعین در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر پوشش زائران امسال موکب های اربعین‬ ‫هم تحت پوشش بیمه اتش سوزی و بیمه مسئولیت قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬همچنین خودروهــای ایرانی که از مرز خارج‬ ‫می شــوند و در عراق تردد می کنند‪ ،‬چون در تعهد بیمه‬ ‫شخص ثالث در داخل مرز هستند‪ ،‬اما اگر این خودروها‬ ‫مبلغ بیشتری بپردازند‪ ،‬می توانند بیمه شخص ثالث خارج‬ ‫از کشــور هم داشته باشــند و تحت پوشش قرار گیرند‪.‬‬ ‫حتی در مورد خودروهای هالل احمر نیز می توانند چنین‬ ‫خدماتی از شرکت های بیمه دریافت کنند‪.‬‬ ‫نبایددربحثدرمانمستقیمهزینه ایازجیبمردمپرداختشود‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬این سازمان با همکاری‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬با تمــام توان در ایام‬ ‫اربعیــن در کنار زائران خواهد بود و در این راســتا مواکب درمانی‬ ‫تامین اجتماعــی در مرزها و در مســیر راهپیمایــی اربعین تجهیز‬ ‫خواهد شد‪ .‬میرهاشم موسوی‪ ،‬ضمن شرکت در مراسم کلنگ زنی‬ ‫پروژه اداری و ســتادی بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی استان‪ ،‬با‬ ‫نماینــده ولی فقیه و امام جمعه ایالم و نیز اســتاندار ایالم دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬زمین این پروژه در سال ‪ ۸۷‬خریداری و احداث این‬ ‫ساختمان در زمینی به مساحت ‪ ۲‬هزار و‪ ۴۴۳‬متر مربع و با زیربنای‬ ‫‪۴‬هزار و ‪ ۹۹۶‬متر در ‪ ۴‬طبقه طراحی شده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان و امام جمع ه ایالم‬ ‫در دیدار با مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬کشورمان در‬ ‫حال حرکت است‪ ،‬روند حرکت هم طوری است که خود دشمنان نیز‬ ‫به ان اعتراف می کنند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین اهلل نور کریمی تبار‬ ‫افزود‪ :‬اســتان ایالم به خاطر دوران دفاع مقدس و همچنین هشت‬ ‫سال سازندگی پس از ان‪ ،‬در زمین ه عدالت اجتماعی و زیرساخت ها‬ ‫عقب ماندگی هایی دارد؛ به طوری که استان ‪ ۱۶‬سال از توسعه عقب‬ ‫افتاده است‪ ،‬باید ســازمان هایی مثل تامین اجتماعی توجه ویژه به‬ ‫شرایط خاص ایالم داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن خبر داد‪:‬‬ ‫ساخت ‪ 200‬هزار واحد اجاره ای در کشور‬ ‫مدیرعامــل بانک مســکن از مشــارکت این بانک در ســاخت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار واحد اجاره ای با مشــارکت شــهرداری و وزارت راه‬ ‫و شهرســازی ذیل طرح نهضت ملی مســکن خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بانک ها باید به تکلیف قانونی خود در اجرای جهش نهضت ملی‬ ‫مسکن عمل کنند‪.‬‬ ‫«محمود شایان» در نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ســاخت بــا کیفیت و ارزان مســکن در مقابل نظام‬ ‫ساخت و ساز سنتی است که طول دوره مشارکت را حداکثر به‬ ‫‪ ۳۶‬ماه رسانده و موجب گرانی مسکن و کاهش تمایل مشارکت‬ ‫بانک ها در طرح های دولتی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون به غیر از بانک مسکن‪ ،‬باقی بانک ها به تکلیف‬ ‫قانونی خود برای مشارکت در نهضت ملی مسکن‪ ،‬عمل نکردند‪.‬‬ ‫بانک ها حاضر هستند مالیات پرداخت کنند؛ اما در طرح نهضت‬ ‫ملی مشــارکت نکنند‪ ،‬چون طول زمان بازگشت پول به بانک‬ ‫زیاد است‪ .‬مدیرعامل بانک مسکن گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫در دولت قبل ســهم تسهیالت مسکن از ‪ ۱۸‬درصد به ‪ ۵‬درصد‬ ‫کاهــش یافت و حــاال اثار کاهش مشــارکت را می بینید؛ چرا‬ ‫بایــد دوباره این موضوع را تجربه کنیم‪ .‬به گفته شــایان‪ ،‬قانون‬ ‫مشــکلی ندارد و می گوید ‪ ۲۰‬درصد تسهیالت به بخش مسکن‬ ‫تعلق بگیرد که بخش عظیمی از این تسهیالت به بخش صنعت‬ ‫سرریز می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬تا امروز بیش از ‪ ۴۶‬هــزار میلیارد قرارداد‬ ‫ســاخت مســکن منعقد شــده که فقط در بانک مسکن بوده و‬ ‫اگــر نظام بانکی حمایت نکند‪ ،‬طرح نهضت ملی با چالش روبرو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن گفت‪ :‬تامین مالی نهضت ملی مسکن از‬ ‫طریق صندوق تامین مسکن فروش متری مسکن‪ ،‬اصالح روش‬ ‫سپرده گذاری در بانک مسکن و جذب سرمایه گذاری خارجی و‬ ‫تحول در شیوه اجاره داری مسکن در حال انجام است‪.‬‬ ‫شــایان خبر داد‪ :‬اکنون قرارداد ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکن‬ ‫اجاره ای بین بانک مسکن شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫حال انعقاد اســت و بانک مسکن پذیرفت برای ساخت هر واحد‬ ‫اجاره ای ‪ ۲۰۰‬میلیون وام ساخت پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد«نسخه های»تامین اجتماعیالکترونیکیشد‬ ‫جهش ‪۳۰‬هزار میلیارد تومانی بدهی بانک ها به‬ ‫بانک مرکزی در ‪ ۱‬ماه‬ ‫کاهش ‪29‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫استفاده از تنخواه بودجه‬ ‫در پایان تیرماه امســال بدهی دولت به بانک مرکزی به‬ ‫‪۱۵۲‬هزار و ‪۶۰‬میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده‬ ‫کاهش ‪۲۹‬هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه‬ ‫در ‪ ۴‬ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است‪.‬‬ ‫براســاس امار متغیرهای پولی تیر ماه ‪ ،1401‬رشد پایه‬ ‫پولــی در پایان این ماه به رقــم ‪ 653‬هزار و ‪ 30‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ‪ 8.1‬درصد‬ ‫و در ‪ 12‬ماه منتهی به تیر ماه ‪ 26.2‬درصد رشــد داشته‬ ‫است‪ .‬کاهش رشد پایه پولی به ‪ 26.2‬درصد نشان دهنده‬ ‫روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است‬ ‫چرا که در ‪ 12‬ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته رشد پایه‬ ‫پولی ‪ 42.6‬درصد و در ‪4‬ماهه اول سال گذشته هم ‪12.8‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪ .‬بنابراین هم رشد ‪12‬ماهه منتهی‬ ‫به تیرماه امســال و هم رشد ‪4‬ماهه اول امسال نسبت به‬ ‫دوره های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫همچنین رشــد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در‬ ‫تیر ماه ادامه داده است‪ .‬رشد نقدینگی در ‪ 4‬ماه اول سال‬ ‫امســال ‪ 8.6‬درصد بوده در حالی که در ‪4‬ماهه اول سال‬ ‫گذشــته این رشــد ‪ 9.9‬درصد گزارش شده است‪ .‬رشد‬ ‫نقدینگی در ‪ 12‬ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ‪39.4‬‬ ‫درصد بوده اما در ‪ 12‬ماه منتهی به تیرماه امسال این رقم‬ ‫به ‪ 34.9‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫امام جمعه ایالم گفت‪ :‬دغدغه بیماران اســتان برای رفتن به سایر‬ ‫نقاط کشــور باید برطرف شود چراکه مردم اســتان با هزینه های‬ ‫زیادی برای اســکان‪ ،‬رفت وامد و درمان روبرو می شوند‪ .‬در سازمان‬ ‫تامین اجتماعی عالوه بر مســئله درمانی‪ ،‬باید به مســئله فرهنگی‬ ‫توجه شود و این سازمان باید رویکرد فرهنگی برای مخاطبان خود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار گفت‪ :‬با وجود‬ ‫مشکالتی که در زمینه نابرابری منابع و مصارف و مشکل نقدینگی‬ ‫در ســازمان تامین اجتماعــی متاثر از برخی تصمیمات نادرســت‬ ‫گذشــته و ســازوکارهای های بعضاً غیرکارشناســی اتخاذ شده در‬ ‫گذشــته‪ ،‬وجود دارد‪ ،‬موفق شدیم در کنار اســتمرار ارائه خدمات‬ ‫و ازجمله پرداخت به موقع مســتمری بازنشستگان‪ ،‬مبلغ ‪ ۸۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از بدهی بانکی سازمان تامین اجتماعی نیز که مربوط‬ ‫به بدهی دولت قبل و تجمیع شــده از سال ‪ ۹۴‬تا سال ‪ ۱۴٠٠‬بود‪،‬‬ ‫در هفته تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫موســوی با اشــاره بــه اینکه به برکــت انقالب و نظام اســامی‪،‬‬ ‫زیرســاخت های اموزش‪ ،‬درمان و دسترسی عادالنه به خدمات در‬ ‫جامعه توســعه یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬ناپایداری منابع یکی از مهم ترین‬ ‫مشــکالت سازمان تامین اجتماعی اســت و متاسفانه درامد جاری‬ ‫کفاف هزینه های ســازمان را نمی دهد‪ .‬سال گذشته هر ماه مبلغ ‪۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کسری منابع نقدی در سازمان تامین اجتماعی‬ ‫وجود داشته‪ ،‬اما با این حال تمامی تعهدات پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬مهم ترین دستاورد بخش درمان‬ ‫در دولت ســیزدهم‪ ،‬بحــث مهار کرونا توصیف کرد و با اشــاره به‬ ‫مشــارکت و همکاری جدی و موثر سازمان تامین اجتماعی در ارائه‬ ‫خدمــات به بیماران کرونا‪ ،‬افزود‪ ۵٠ :‬درصد جامعه تحت پوشــش‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از خدمات ‪ ۴۰۰‬مرکز درمانی تامین اجتماعی‬ ‫به شــکل رایگان بهره مند هستند‪ .‬در راســتای خدمات رسانی به‬ ‫جامعه هدف‪ ،‬توجه به مناطق کم برخــوردار در اولویت برنامه های‬ ‫این سازمان قرار دارد و یکی از رویکردهای اصلی ما‪ ،‬توسعه کیفی و‬ ‫کمی خدمات برای افراد تحت پوشش است و هدف از سفر به ایالم‪،‬‬ ‫بررســی و ارزیابی مشکالت و کاســتی های احتمالی حوزه درمان‬ ‫تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬تمام کارهای ملکی شدن‬ ‫بیمارســتان شــهدای زاگرس ایالم انجام و در حال سپری کردن‬ ‫مراحل اداری از جمله جذب نیروی انســانی متخصص و … است‪.‬‬ ‫تالش می شــود در بحث درمان مســتقیم هزینه ای از جیب مردم‬ ‫پرداخت نشــود‪ .‬پروژه شــعبه تامین اجتماعی مهران با ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫پیشــرفت در حال احداث اســت‪ .‬همچنین منابع ساخت درمانگاه‬ ‫شماره ‪ ۲‬ایالم مصوب و مجوز تامین ساختمان استیجاری درمانگاه‬ ‫ابدانان فراهم شــده و ساخت زائرســرای مهران در چهار طبقه نیز‬ ‫مصوب شده است‪.‬‬ ‫دکتر موســوی همچنین در دیدار با دکتر حسن بهرام نیا استاندار‬ ‫ایالم از پیگیری های اســتاندار ایالم برای رفع مســائل و مشکالت‬ ‫استان در حوزه تامین اجتماعی قدردانی کرد و گفت‪ :‬استاندار ایالم‬ ‫از زمان تصدی استانداری ایالم تاکنون حداقل چندین بار در مرکز‪،‬‬ ‫پیگیر مسائل و مشکالت استان در حوزه تامین اجتماعی شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی افزود‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۷۳‬درصد جامعه ایران‬ ‫تحت پوشــش بیمه های اجتماعی و بیش از ‪ ۵۳‬درصد از جمعیت‬ ‫کشور‪ ،‬تحت پوشــش سازمان تامین اجتماعی هستند که این ارقام‬ ‫نشان از گستردگی خدمات این سازمان و سطح پوشش این خدمات‬ ‫در کشور دارد‪ .‬توسعه زیرساخت های حوزه رفاه اجتماعی در دوران‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬قابل توجه بوده و تالش داریم این‬ ‫زیرساخت ها را در حد توان و امکانات و با رویکرد عدالت در دسترسی‬ ‫به خدمات ارتقاء دهیم‪ .‬قبل از انقالب پوشــش بیمه های اجتماعی‬ ‫در کشور تنها ‪ ۲۰‬درصد و تعداد مراکز درمانی تامین اجتماعی تنها‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬مرکز بود اما در حال حاضر پوشش بیمه های اجتماعی به‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد جامعه و تعداد مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز‬ ‫به حدود ‪ ۴۰۰‬مرکز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی اعالم کرد تمام خدمات‬ ‫الکترونیک این ســازمان در حال حاضر در پنجره واحد دولت‬ ‫الکترونیک در دسترس است‪.‬‬ ‫میرهاشــم موســوی مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی از‬ ‫ارائه ‪ ۴۲‬خدمت این ســازمان به شــکل الکترونیکی و بدون‬ ‫نیاز بــه مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی این ســازمان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬ســازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمات‬ ‫الکترونیک پیشگام بوده است‪ .‬در حوزه بیمه ای‪ ،‬زمانی که ما‬ ‫تامین اجتماعــی را تحویل گرفتیم ‪ ۳۰‬خدمت در قالب طرح‬ ‫‪ ۳۰۷۰‬به صورت الکترونیکی ارائه می شــد که در حال حاضر‬ ‫شــمار خدمات الکترونیک ســازمان‪ ،‬به ‪ ۴۲‬خدمت افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬در بحث خدمات الکترونیک سالمت هم زمانی‬ ‫که ما یازده ماه پیش تامین اجتماعی را تحویل گرفتیم‪ ،‬درصد‬ ‫اجرایی شدن نســخه الکترونیک حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد بود‬ ‫که در حال حاضر‪ ،‬هم در حوزه نسخه نویســی و هم در حوزه‬ ‫نســخه پیچی به امــار الکترونیکی بودن بیــش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫نسخه ها رسیده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت‪ :‬در پنجره‬ ‫واحد دولت الکترونیک که همه دســتگاه ها الــزام دارند که‬ ‫خدمات الکترونیک خود را از طریق این پنجره هم ارائه دهند‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی در حال حاضر حضــوری فعال دارد و امکان‬ ‫دسترسی به خدمات الکترونیک تامین اجتماعی از طریق این‬ ‫پنجره هم وجود دارد و در این زمینه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از طرف وزارت ارتباطات مورد تشویق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه خدمات الکترونیک ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫هم اکنــون از طریق پنجــره واحد دولــت الکترونیک قابل‬ ‫دسترسی است‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت‪:‬‬ ‫با تصویب صندوق بیماران خاص و صعب العالج هزینه درمان انها به صفر می رسد‬ ‫سرپرســت اداره کل بیمه سالمت استان تهران با اشاره به جزئیات‬ ‫اجرای طرح دارویــاری در پایتخت در عین حال درباره هزینه های‬ ‫دارویی بیماران خاص و صعب العالج به دنبال اجرای این طرح‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به زودی با تصویب صندوق بیماران خاص و صعب العالج که حدود‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬میلیارد بودجه برای ان مصوب شده است‪ ،‬تقریبا هزینه این‬ ‫بیماران به صفر می رسد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا نمازی درباره اجرای طرح دارویاری ‪ ،‬گفت‪ ۲۳ :‬تیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬ارز ترجیحی دارو حذف شد و ما در پنجم مرداد ماه مطالبه‬ ‫همان ‪ ۷‬روز داروخانه ها که تا پایان تیرماه بود را پرداخت کردیم‪ .‬از‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬میلیارد بودجه ای که برای طرح دارویاری در مرحله اول‪ ،‬در‬ ‫نظر گرفته شد‪ ،‬به طور کلی بیمه سالمت حدود ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫دریافت کرده است‪ .‬سهم تهران از این بودجه بر اساس عملکردهای‬ ‫استانی است و نمی توان عدد دقیقی اعالم کرد؛ زیرا تهران به عنوان‬ ‫پایتخت با سایر شهرها متفاوت است‪ .‬از طرفی رقمی که برای هر ماه‬ ‫پرداختی خواهیم داشت بسته به فصل و شیوع بیماری ها متفاوت‬ ‫خواهد بود‪.‬وی درباره میزان پرداختی داروخانه های استان تهران در‬ ‫مردادماه که ارز ترجیحی دارو به طور کلی حذف شده بود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در داروخانه های خصوصی سهم ارز و سهم سازمان با توجه به تعداد‬ ‫سند ارسالی حدود ‪ ۲۲‬میلیارد تومان و در بخش دانشگاهی حدود‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان بود‪ .‬تمام تالش ما این اســت که‬ ‫ابتدایی پایان ماه ارســال سند پرداخت‬ ‫ســهم ارز دارو در چند روز‬ ‫ِ‬ ‫شود‪ ،‬که خوشــبختانه برای اسناد تیرماه در روز پنجم مرداد ماه و‬ ‫برای اسناد مرداد ماه درروز ششم تا هشتم شهریور ماه پرداخت ها‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫او دربــاره فواید اجرای طرح دارویاری و حــذف ارز ترجیحی دارو‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش از اجرای طــرح‪ ،‬گاهی تخلفاتی در داروخانه ها‬ ‫شکل می گرفت و مثال دارویی با نرخ ازاد با بیمار حساب می شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه پویانمایی محصول امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بخش مسابقه ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کمیک و انیمیشن چانیارتون یونان راه یافت‪.‬‬ ‫سه پویانمایی از تولیدات امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بخش مسابقه ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کمیک و انیمیشن چانیارتون یونان راه یافت‪.‬‬ ‫جشــنواره بین المللی فیلم های کمیک و انیمیشن چانیارتون در شش بخش مجزا شــامل بخش بین الملل فیلم های کوتاه انیمیشن‪ ،‬فیلم های انیمیشن کوتاه یونانی‪ ،‬بخش بین الملل‬ ‫فیلم های کوتاه دانشجویی‪ ،‬فیلم های کوتاه دانشجویی یونانی‪ ،‬فیلم های بلند انیمیشن و بخش ‪ VR‬است‪.‬سه فیلم کوتاه انیمیشن «بیماری دلسوزی» اولین فیلم انیمیشن مارال علیزاده‪،‬‬ ‫«زمین بازی» اولین ساخته سمانه اسدی و «سمپاش» به کارگردانی فرنوش عابدی به بخش مسابقه ششمین دوره این جشنواره بین المللی راه یافتند‪.‬‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ‪:‬‬ ‫توسعه اموزش هنر با رویکرد عدالت فرهنگی از اهداف اصلی وزارت فرهنگ است‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ با بیان اینکه توسعه اموزش‬ ‫هنر با رویکرد عدالت فرهنگی از اولویت های اصلی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اســامی در دوره جدید به شــمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫قرارگاه محرومیت زدایی فرهنگ و هنر در مناطق کم برخوردار نیز‬ ‫بر همین اساس ریل گذاری شده است‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی‪ ،‬محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در جلسه ای ضمن‬ ‫تقدیر از دو رتبه برتر کنکور هنر از هنرســتان های هنرهای زیبا و‬ ‫یک هنرمند پیشکســوت‪ ،‬از پانزده عنوان کتاب درسی رشته های‬ ‫مهارتی بخش فرهنگ و هنر رونمایی کرد‪ .‬اسماعیلی در این جلسه‬ ‫با بیان این که موضوع توسعه هنرستان های هنرهای زیبا در دستور‬ ‫کار وزارت فرهنــگ در دوره جدید قــرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم در‬ ‫مراکز استان و شــهرهای بزرگ باید حداقل یک هنرستان پسرانه‬ ‫و یک هنرســتان دخترانه فعال باشد؛ بر این اساس از اغاز فعالیت‬ ‫دولت مردمی‪ ۹ ،‬هنرستان جدید افتتاح شده است‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنگ ادامه داد‪ :‬توســعه اموزش هنر بــا رویکرد عدالت‬ ‫فرهنگی از برنامه های اصلی وزارت فرهنگ به شــمار می رود و بر‬ ‫همین اساس اموزش رایگان هنری ذیل فعالیت قرارگاه محرومیت‬ ‫زدایی فرهنگی هنری در مناطق کم برخوردار‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اموزش گام به گام هنر در نقاط مختلف کشور باید‬ ‫به مرحله ای برسد که هنراموزان با دریافت مجوز موسسات هنری‪،‬‬ ‫موجب تقویت اقتصاد هنر محل ســکونت خود شوند و از سویی به‬ ‫اشتغال زایی کمک کنند‪.‬‬ ‫عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی همچنین به موضوع اموزش‬ ‫هنر در دبیرســتان ها اشاره و گفت‪ :‬وزارت فرهنگ از طرح توسعه‬ ‫هنر در دبیرســتان ها با شعار «هر دانش اموز یک هنر» پشتیبانی‬ ‫مــی کند تا با همکاری وزارت اموزش و پــرورش‪ ،‬اموزش هنر در‬ ‫دبیرستان ها تقویت شود‪.‬‬ ‫گفتنی است پیش از سخنان وزیر فرهنگ‪ ،‬محمود ساالری معاون‬ ‫امور هنری ‪« ،‬کیاناز شــاطریان» و «اردوان صفرپور» دو رتبه برتر‬ ‫کنکور هنر را معرفی کرد که هر دو در هنرستان های هنرهای زیبا‬ ‫وابســته به وزارت فرهنگ تحصیل کرده اند‪ .‬همچنین در حاشــیه‬ ‫این جلســه‪ ،‬حسین نیک طلب‪ ،‬هنرمند پیشکسوت اثر تازه خود با‬ ‫موضــوع «طراحی صلوات خاصه امام رضا(ع)» با عقیق و فیروزه را‬ ‫رونمایی کرد‪.‬‬ ‫شالویی مطرح کرد؛‬ ‫روابط فرهنگی ایران و مکزیک باید توسعه یابد‬ ‫شــالویی گفت‪ :‬تمدن غنی ایران و مکزیک پشــتوانه ای برای‬ ‫اینده روشن روابط دو کشور به شمار می رود و برپایی هفته های‬ ‫فرهنگی مشترک‪ ،‬به شناســاندن تاریخ و تمدن غنی دو کشور‬ ‫کمک بسیاری می کند‪.‬‬ ‫محمود شالویی‪ ،‬دستیار وزیر فرهنگ و مدیرکل حوزه وزارتی‪،‬‬ ‫عصر روز یکشنبه ســیزدهم شهریور با گییرمو پوئنته اوردوریکا‬ ‫سفیر مکزیک در تهران‪ ،‬دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫شالویی در این دیدار با اشــاره به لزوم توسعه روابط فرهنگی‬ ‫تهران و مکزیکو ســیتی گفت‪ :‬دولت جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫توسعه روابط همه جانبه و همکاری های مشترک ایران و مکزیک‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫دستیار وزیر فرهنگ به برپایی نمایشگاه اثار هنرمندان مکزیک‬ ‫در موزه هنرهای معاصر تهران و نمایشــگاه هنرهای تجسمی و‬ ‫لباس ملی ایران در مکزیکو ســیتی اشــاره کرد و گفت‪ :‬برپایی‬ ‫مشترک نمایشگاه های کتاب و هنرهای تجسمی در کنار نمایش‬ ‫فیلم های ســینمایی می تواند به تقویت روابط فرهنگی ایران و‬ ‫مکزیک منجر شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬می توانیم با برپایی هفته های فرهنگی مشترک‪،‬‬ ‫تاریخ و تمدن غنی دو کشور را به نمایش بگذاریم تا پشتوانه ای‬ ‫برای اینده روشن روابط ایران و مکزیک باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل حوزه وزارتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫به نشست اتی مجمع یونسکو به میزبانی مکزیک و سفر احتمالی‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ ایران به این کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سفر احتمالی وزیر فرهنگ دولت جمهوری اسالمی به مکزیک‪،‬‬ ‫عالوه بر حضور در مجمع یونسکو‪ ،‬فرصتی ارزشمند برای توسعه‬ ‫و تعمیق روابط ایران و مکزیک محسوب می شود‪.‬‬ ‫همچنین در این دیدار‪ ،‬گییرمو پوئنته اوردوریکا سفیر مکزیک‬ ‫در تهران با اشــاره به اهمیت توســعه فرهنگی ایران و مکزیک‬ ‫برپایه تاریخ و تمدن چشــمگیر دو کشور گفت‪ :‬ترجمه شاهنامه‬ ‫فردوســی به اسپانیایی‪ ،‬برپایی نمایشــگاه هنرمندان ایرانی در‬ ‫ســفارت مکزیک و همکاری های علمی و فرهنگی دو کشــور از‬ ‫جمله اقداماتی است که تاکنون مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موزه هنرهای جهان در مکزیک عالقه مند اســت‬ ‫بخشی را به نمایش هنر ایران اختصاص دهد تا مخاطبان بتوانند‬ ‫هر چه بیشتر با فرهنگ و هنر ایران اشنا شوند‬ ‫عبادرضا اسالمی رییس موزه هنرهای معاصر تهران‪:‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر تهران می تواند مرکز گردهمایی جدی برای هنرمندان بدل شود‬ ‫عبادرضا اسالمی رییس موزه هنرهای معاصر تهران با خبرنگاران‬ ‫حوزه هنرهای تجسمی به بهانه برگزاری نمایشگاه «مینیمالیسم و‬ ‫کانسپچوال ارت» در محل موزه دیدار کرد‪.‬‬ ‫نشســت عبادرضا اســامی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با‬ ‫خبرنگاران حوزه هنرهای تجســمی به بهانه برگزاری نمایشــگاه‬ ‫«مینیمالیسم و کانسپچوال ارت» در محل موزه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬همچنین بهرنگ صمدزادگان کیوریتور نمایشگاه‬ ‫«مینیمالیســم و کانســپچوال ارت» نیز حضور داشت که پس از‬ ‫پایان نشست‪ ،‬در قالب تور نمایشگاه گردی‪ ،‬به ارائه توضیحاتی برای‬ ‫خبرنگاران پرداخت‪ .‬عبادرضا اســامی رئیس موزه هنرهای معاصر‬ ‫تهران در ابتدای نشســت‪ ،‬با اشــاره به انکه نمایشگاه دارای ویژگی‬ ‫مهمی از جمله پاسخ به پرسش های پژوهشگران است‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫طرحی که داشتیم اثار زیبای هنرمند جهانی برای نخستین بار به‬ ‫نمایش درامده است‪ .‬در واقع ‪ ۳۸‬اثر جدید به نمایش گذاشته شده و‬ ‫این نمایشگاه دیدگاه هنری این جریان را به نمایش گذاشته است‪ .‬به‬ ‫اعتقاد من‪ ،‬مینیمالیسم ها جریان ساز و به قولی جنجالی بودند‪.‬‬ ‫بهرنگ صمدزادگان کیوریتور نمایشگاه «مینیمالیسم و کانسپچوال‬ ‫ارت» نیز در سخنانی گفت‪ :‬اهمیت این نمایشگاه‪ ،‬خوراک مطالعاتی‬ ‫و دیداری است که برای نسل جدید و بعدی فراهم می کند‪ .‬چراکه بار‬ ‫قبلی که نمایشگاهی کامل از گنجینه موزه برگزار شده‪ ،‬من دانشجو‬ ‫بودم و فکر می کنم که االن زمان مناســبی بــرای برگزاری چنین‬ ‫رویدادی بود و جوانانی که در این فاصله به جامعه هنری وارد شدند‪،‬‬ ‫این فرصت را نداشتند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬موزه هنرهای معاصر تهران می تواند مرکز گردهمایی‬ ‫جدی برای هنرمندان بدل شود و از سویی دیگر ما در دل هنر معاصر‬ ‫زندگی می کنیم و متاثر از جریان های معاصر هنری هستیم‪ .‬بی تردید‬ ‫جریان مینیمالیسم‪ ،‬در چند دهه اخیر بسیار تاثیرگذار بوده است و‬ ‫در اغاز این جریان در ایران‪ ،‬تجربه های خام دســتانه ای داشتیم که‬ ‫ممکن است با کمبود دانش تاریخ هنری با تقلیدش مواجه بودیم اما‬ ‫برای اینکه بتوانیم کاری کنیم که هنر ما را جدی بگیرند‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیت موزه اســت‪ .‬صمدزادگان همچنین با انتقاد از کم کاری ها‬ ‫در حوزه تجسمی بیان کرد‪ :‬در حاشیه هیچ یک از گعده های هنری‬ ‫جهان‪ ،‬جایی برای هنر ایران وجود ندارد‪ ،‬چراکه ساختارهای زیربنایی‬ ‫و بنیادی خودش را نتوانسته به یک موضع قابل اهمیت تبدیل کند و‬ ‫نسبت به جریانات هنری موضعی نداشتیم‪ .‬امیدوارم تب کانسپچوال‬ ‫ارت و مینیمالیسم به یک جریان تاثیرگذار در ایران و به یک موضع‬ ‫انتقادی جهانی بدل شــود‪ .‬وی همچنین بیان کــرد‪ :‬با دو جریانی‬ ‫طرف هستیم که در دهه شصت‪ ،‬یاغی و شورشی و انقالبی محسوب‬ ‫می شدند و بعد از ان‪ ،‬بر تمام جریانات هنری تاثیرگذار بوده است که‬ ‫بخشی از مجموعه های جهانی نیز نتیجه تاثیرگذاری این جریان است‪.‬‬ ‫صمدزادگان همچنین در بخش دیگری از نشست درباره توقعات‬ ‫موجود برای برگزاری نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر تهران‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬درحالی که در استان های بزرگ ایران امکانات بسیار خوب دارند‪،‬‬ ‫تمامی نمایشگاه ها معطوف به مرکز و پایتخت شده اند‪ .‬انجمن های‬ ‫هنری قصد دارند نمایشگاه برگزار کنند اما فضای نمایشگاهی ندارند‪.‬‬ ‫موزه امام علی (ع)‪ ،‬موسسه صبا فضاهای نمایشگاهی افلیج محسوب‬ ‫می شوند و همه نمایشــگاه ها معطوف به برگزاری در موزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران می شــوند‪ .‬این درحالی است که موزه هنرهای معاصر‬ ‫تهران‪ ،‬یکی از موزه هایی است که در رنکینگ موزه های جهان دارای‬ ‫باالترین رنکینگ است و همچنین من تصور می کنم ما گران ترین‬ ‫اثر جکســون پوالک را در اختیار داریم‪ .‬این موزه جایی است که به‬ ‫هنرمندان جهانی اعتبار بخشــیده است‪ ،‬برای مثال نمایشگاه تونی‬ ‫کرک با ‪ ۲۴۰‬اثر برگزار شــد و بســیاری دیگر نیز تمایل دارند در‬ ‫موزه نمایشگاه برگزار کنند‪ ،‬چراکه برای هنرمندان ایرانی و خارجی‬ ‫افتخاری است نمایشگاهش در اینجا برگزار شود و اعتبار جهانی موزه‬ ‫از بین می رود‪.‬‬ ‫عبادرضا اســامی در ادامه درباره ســایت موزه گفت‪ :‬سایت موزه‬ ‫هنرهای معاصر تهران بعد از دوران مرمت از دســترس خارج شــد‬ ‫ولی از طرفی چون نگاهی هم به سایت موزه های جهان می شود قرار‬ ‫است نگاهی متفاوت داشته باشیم‪ ،‬یعنی چه ظرفیت ها و قابلیت هایی‬ ‫می خواهیم باید مشخص شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باال اوردن ســایت کاری ندارد اما زمانی بالغ بر سه ماه‬ ‫می خواهیم تا بتوانیم ظرفیتی را فراهم کنیم تا پاسخگوی نیازهای‬ ‫دانشجویان و هنردوستان باشیم‪.‬‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬کاری که اقای صمدزادگان انجام داد‪ ،‬این بود که‬ ‫خوانش هایی خوب را در معرض مخاطبان قرار داد‪.‬‬ ‫رئیس موزه هنرهای معاصر تهران درباره تشــکیل موزه دائمی در‬ ‫محل موزه گفت‪ :‬هر زمان موزه دائمی را تشکیل دهیم باید گردش‬ ‫هر شــش ماه یکبار برگزار شود اما ما برنامه موزه را تا خرداد ‪۱۴۰۳‬‬ ‫ارائه دادیم و این امکان را نداریم که گالری ها درگیر شوند اما تا سال‬ ‫اینده‪ ۳ ،‬گالری را برای موزه دائمی در نظر می گیریم‪.‬‬ ‫مسیرسازی و مسیریابی برای نوجوانان در «رویداد ملی استاپ موشن»‬ ‫نشست رســانه ای و ایین رونمایی از پوستر «رویداد ملی استاپ‬ ‫موشن» ماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد‪ .‬در این نشست‬ ‫سجاد عباسی معاون فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان‪ ،‬امیررضا‬ ‫مافی رئیس مرکز انیمیشن سازمان سینمایی سوره و محسن مشرقی‬ ‫دبیر رویداد ملی استاپ موشن حضور داشتند‪ .‬در ابتدای این نشست‬ ‫ســجاد عباسی معاون فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان ضمن‬ ‫معرفی اعضای شــورای سیاست گذاری این رویداد بیان کرد‪ :‬فارغ از‬ ‫بحث مسیر ملی استاپ موشــن‪ ،‬باید بگویم حوزه هنری کودک و‬ ‫نوجوان در یک اتمســفر بزرگ تر به دنبال موضوعاتی است که یکی‬ ‫از ان ها حل مســاله استعدادیابی در میان نوجوانان است که یکی از‬ ‫مسیرهای ان استاپ موشن اســت‪ .‬یکی از دالیل مهمی که حوزه‬ ‫هنری کودک و نوجوان به این مسیر پا گذاشته این است که رشد در‬ ‫مسیر اتفاق می افتد و باید نوجوانان را کمک کنیم که بال داشته باشند‬ ‫و وبال انها نباشیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مساله محوری در میان نوجوانان‬ ‫امروزه این است که نوجوانان مصرف کننده هستند در حالی که باید‬ ‫کنش گر باشند از همین رو به این طرح رسیدیم که با رشد و کارورزی‬ ‫تطبیق دارد‪ .‬مستعدپروری یکی دیگر از رویکردهای ماست که این‬ ‫رویداد به عنوان ورودی نوجوانان مستعد است و بعد ان ها را توانمند‬ ‫می کند‪ .‬تنوع بخشی به سبد مصرف کودکان و نوجوانان یکی دیگر‬ ‫از اهداف ماســت که بخشی از این تنوع بخشی را می توانیم با کمک‬ ‫نوجوانان انجام بدهیم‪ .‬عباسی ادامه داد‪ :‬این رویداد به طور مشخص در‬ ‫استان های منتخب به صورت منطقه ای فعال خواهد شد که در پاسخ‬ ‫به سیاســت فراتهرانی است متاسفانه امروز حجم توجه به تهران به‬ ‫قدری زیاد است که تمام مسائل از دریچه تهران دیده می شود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫حضور سه پویانمایی ایرانی در جشنواره فیلم های کمیک و انیمیشن چانیارتون‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪837‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫جلسه مشترک هیات مدیره‬ ‫انجمن مدیران سالن های سینما‬ ‫با مدیرکل نظارت بر عرضه و‬ ‫نمایشفیلم‬ ‫جلسه هیات مدیره انجمن مدیران سالن های سینما‬ ‫با مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم برگزار شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی ســازمان ســینمایی‪ ،‬جلسه اشنایی و‬ ‫ایجاد هماهنگی های بیشتر در اداره سینماها با حضور‬ ‫وجیه اهلل شهیدی رئیس انجمن مدیران سینما و هیات‬ ‫مدیره این انجمن متشکل از امیر قطبی‪ ،‬فریبرز قطبی‪،‬‬ ‫میثم ترابعلی‪ ،‬حسن علی مقیمی‪ ،‬شهناز مرادی و محمد‬ ‫خانی از مسئوالن امور سینماها و روح اله سهرابی مدیر‬ ‫کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم روز گذشــته( ‪۱۳‬‬ ‫شهریورماه) در سازمان سینمایی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای جلسه اعضای هیات مدیره انجمن مدیران‬ ‫ســینماها به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص‬ ‫مســائل و مشــکالت پیش روی مدیــران و کارکنان‬ ‫سینماها و ارائه راهکار و پیشنهادات خود پرداختند و با‬ ‫اشاره به این موضوع که اصلی ترین بازوی اجرایی بدنه‬ ‫سینما‪ ،‬مدیران سینما هستند‪ ،‬خواستار برگزاری دوره‬ ‫های اموزشــی تخصصی از سوی سازمان سینمایی به‬ ‫منظور افزایش دانش و توان مدیریتی و به روز شــدن‬ ‫با جدید ترین مســائل و موضوعات مرتبط با مدیریت‬ ‫سالنهای سینمایی شــدند‪ .‬در ادامه وجیه اهلل شهیدی‬ ‫رئیس انجمن مدیران سینما با اشاره به مشکالت عدیده‬ ‫ای که در پی شــیوع ویروس کرونا دامن گیر ســینما و‬ ‫عوامل فعال در ان‪ ،‬از جمله مدیران ســالن ها و پرسنل‬ ‫فعال در ســالن های ســینمایی شده اســت‪ ،‬خواستار‬ ‫مساعدت ویژه مالی و اعتباری برای این صنف از سوی‬ ‫سازمان سینمایی شد‪ .‬روح اله سهرابی مدیر کل نظارت‬ ‫بــر عرضه و نمایش فیلم نیــز در ادامه ضمن تقدیر از‬ ‫حضور هیات مرکزی انجمن مدیران سینما در سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬ضمن تشریح برنامه ها و اهداف کلی سازمان‬ ‫در حمایت از ســالن های ســینما و مدیران سینماها‪،‬‬ ‫افزود‍‪ :‬انجمن مدیران ســینما در طی سال های گذشته‬ ‫جزو همراه ترین گروه های ســینمایی با این ســازمان‬ ‫بوده است و علی رغم ســختی کار و حساسیت فراوان‬ ‫در حیطه ماموریت ها و وظایف‪ ،‬خروجی قابل تحسین‬ ‫داشــته اند‪ .‬وی ضمن تشریح اوضاع حاکم بر اکران‪ ،‬در‬ ‫باره تالش های مدیران سازمان برای حل و فصل موانع‬ ‫ورود فیلم ها به چرخه اکران و ایجاد رونق اکران گفت‪:‬‬ ‫از همکاری فیلمســازان برای کمک به پیشبرد برنامه‬ ‫های مهم و اصلی سازمان قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫انیمیشن«ببعی»‬ ‫متقاضی فیلم فجر‬ ‫انیمیشــن ســینمایی «ببعی» که تازه ترین محصول‬ ‫سازمان اوج است در جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد‬ ‫شد‪ .‬انیمیشن ســینمایی «ببعی» به کارگردانی حسین‬ ‫صفارزادگان و تهیه کنندگی محمدمهدی مشــکوری در‬ ‫چهل و یکیمن جشــنواره فیلم فجر رونمایی می شــود‪.‬‬ ‫سریال «ببعی» یکی از پرمخاطب ترین اثار شبکه پویاست‬ ‫که نسخه ســینمایی ان برای حضور در چهل و یکمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر در مرحله تولید است‪.‬در خالصه این‬ ‫فیلم امده‪« :‬ببعی که همیشه مجالت جغد قهرمان درباره‬ ‫پرواز را می خواند در سر رویای پرواز دارد و می خواهد مانند‬ ‫یک پرنده پرواز کند‪»...‬انیمیشن سینمایی که با مشارکت‬ ‫موسسه «قاب رویا» و شرکت رایمون مدیا تولید شده‪ ،‬با‬ ‫تکنیک سه بُعدی و با اســتفاده از به روزترین تکنولوژی‬ ‫انیمیشن ســازی در ایران ساخته شــده است‪.‬انیمیشن‬ ‫«ببعــی» پس از دو فیلم «فهرســت مقدس» و «پســر‬ ‫دلفینی» سومین انیمیشن سینمایی است که در سازمان‬ ‫اوج تولید شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫حضور رژیم های بیگانه در منطقه قابل تحمل نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت‪ :‬حضور رژیم های بیگانه در منطقه قابل تحمل نیست‪ ،‬رژیم صهیونیستی مانند یک درخت بی ریشه است که توان اداره خود را هم ندارد‪.‬سردار‬ ‫حسین سالمی در مراسم الحاق شناورهای جدید به نیروی دریایی سپاه در بندرعباس افزود‪ :‬قلمرو امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تا انجایی است که منافع ما امتداد دارد‪.‬وی با بیان اینکه پیام‬ ‫حضور ما در اب های بین المللی امنیت‪ ،‬ارامش و برادری با کشورهای همسایه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حضور رژیم های بیگانه در منطقه قابل تحمل نیست‪ ،‬رژیم صهیونیستی مانند یک درخت بی ریشه‬ ‫است که توان اداره خود را هم ندارد‪.‬سردار سالمی با اشاره به اینکه در نظام های جهانی جایی برای قدرت های ضعیف وجود ندارد و راهی به جز قوی شدن در همه زمینه ها نیست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دشمن‬ ‫همه تالش خود را بکار گرفته تا جمهوری اسالمی ایران را گرفتار تحریم های اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬نظامی و رسانه ای کند‪ ،‬اما با همه این دشمنی ها امروز در دنیا سر بلند هستیم‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪837‬‬ ‫کنترل ویژه ایمنی سرویس مدارس‬ ‫پذیرش خارج از نوبت سرویس‬ ‫مدارس در ‪ 2‬مرکز معاینه فنی‬ ‫معاون بهره برداری ستاد معاینه فنی خودروهای تهران‬ ‫با اشاره به اجرای طرح استقبال از مهر ‪ ۱۴۰۱‬گفت‪ :‬در‬ ‫این طرح ایمنی وسایل نقلیه سرویس حمل و نقل دانش‬ ‫اموزی به صورت ویژه کنترل می شوند‪.‬‬ ‫مجید سلمانی از اختصاص دو خط معاینه فنی به صورت‬ ‫ویژه در مراکز شقایق و چمران به سرویس مدارس جهت‬ ‫پذیرش این خودروها در خارج از نوبت خبر داد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت ایمنی در این خودروها و الزام‬ ‫داشــتن معاینه فنی برای اخذ مجوز ســرویس مدارس‬ ‫تصریح کرد‪:‬چک لیســت ارزیابی فنی سرویس مدارس‬ ‫متفاوت بوده و این خودروها با حساســیت بیشتری در‬ ‫مراکز شهر تهران از لحاظ ایمنی مورد کنترل و ارزیابی‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬از مسئولین مدارس تقاضا می شود جهت‬ ‫حفظ سالمت دانش اموزان و ارامش خانواده ها حتما از‬ ‫ســرویس مدارس دارای گواهی معاینه فنی که از اعتبار‬ ‫ان بیش از یک ماه نگذشــته استفاده کرده و به شدت‬ ‫در این خصوص حساســیت های الزم را لحاظ نمایند‪.‬‬ ‫بــدون تردید مراجعه این خودروها به مراکز معاینه فنی‬ ‫شــهر تهران به منزله داشــتن حداقل ایمنی های الزم‬ ‫جهت تردد اســت‪ .‬معاون بهره برداری ستاد معاینه فنی‬ ‫خودروهــای تهران در خصوص مراجعــه این خودروها‬ ‫به مراکز معاینه فنی شــهر تهران توضیح داد‪:‬در مصوبه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬شورای اسالمی شهر تهران با عنوان»برنامه‬ ‫عملیاتــی ایمنی حمل و نقل دانش امــوزان» عالوه بر‬ ‫الزام معاینه فنی‪ ،‬شرایط کنترلی ویژه ای نظیر بررسی‬ ‫سیســتم سرمایشی و گرمایشی خودرو و مجهز بودن به‬ ‫وسایل کمک های اولیه و اطفاء حریق و نیز عالیم ممیزه‬ ‫و تجهیزات شناســایی نیز پیش بینی گردیده است که‬ ‫این موارد صرفا» در مراکز معاینه فنی شهر تهران کنترل‬ ‫می گردد‪ .‬بر اســاس گزارش روابط عمومی ستاد معاینه‬ ‫فنی خودروهای تهــران‪ ،‬وی در خصوص نحوه پذیرش‬ ‫خودروهای سرویس مدارس در سایر مراکز معاینه فنی‬ ‫شــهر تهران افزود‪ :‬در حال حاضر به مراکز معاینه فنی‬ ‫شــهر تهران روزانــه در حدود ‪ ۵‬هزار دســتگاه خودرو‬ ‫مراجعه می نماید که با توجه به افزایش ســاعات کاری‬ ‫مراکز و باز بودن مراکــز منتخب در ایام تعطیل‪ ،‬توزیع‬ ‫مراجعات بسیار مناســب و تقریبا اکثر مراکز فاقد صف‬ ‫هســتند‪ .‬به هر روی در صورت عدم استفاده از خطوط‬ ‫ویژه مراکز شقایق و چمران ‪ ،‬جهت ارائه خدمات مطلوب‬ ‫و شایســته از رانندگان سرویس مدارس درخواست می‬ ‫شــود جهت مدیریت زمان و به حداقل رساندن معطلی‬ ‫با استفاده از سیستم نوبت دهی اینترنتی با تعیین وقت‬ ‫قبلی به مرکز مورد نظر مراجعه نمایند‪.‬این ســامانه در‬ ‫حال حاضر از طریق سامانه تهران من در دسترس است‪.‬‬ ‫برگزاری «شور عاطفه ها» از ‪ ۲۰‬شهریور در معابر‬ ‫اغاز جشن مدارس‬ ‫در هفته اول مهرماه‬ ‫مدیرکل امور اجرایی توســعه مشــارکت های مردمی‬ ‫کمیته امداد اخرین جزئیات پویش ملی «شور عاطفه ها»‬ ‫که امســال از ‪ ۱۵‬مردادماه برگزار شــده و تا ‪ ۱۵‬مهرماه‬ ‫ادامه دارد را تشریح کرد‪.‬‬ ‫حسین گیالسی با بیان اینکه یکی از اهداف و وظایف‬ ‫کمیته امداد کمک به امر اموزش‪ ،‬تربیت و شــکوفایی‬ ‫اســتعدادهای جوانان و نوجوانان نیازمند تحت حمایت‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس همه ســاله در استانه شروع‬ ‫ســال تحصیلی‪ ،‬کمیته امداد ایین ملی و مردمی پویش‬ ‫ملی «شور عاطفه ها» را در سراسر کشور برگزار می کند‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬پویش ملی شــور عاطفه ها چهار هدفِ‬ ‫ترویج فرهنگ و سنت حسنه انفاق و نیکوکاری و خیریه‬ ‫احسان در جامعه اسالمی در راستای کمک به تحصیل‬ ‫علم اموزی نوجوانان و جوانان‪ ،‬فرهنگ سازی فرصت حضور‬ ‫و مشارکت احاد مردم کشور در موضوع کمک به انفاق و‬ ‫نیکوکاری برای تحصیل دانش اموزان‪ ،‬افزایش هم بستگی‬ ‫و انسجام اجتماعی عمومی در جامعه‪ ،‬اجرایی کردن نیت‬ ‫نیکوکارانه در موضوع تحصیل نیازمندان‪ ،‬تامین نیازهای‬ ‫دانش اموزان در استانه ورود به سال تحصیلی با مشارکت‬ ‫احاد مردم و هدفمندســازی و هدایــت انفاق مردم در‬ ‫جهت تحصیل جوانان نیازمند را دنبال می کند‪ .‬مدیرکل‬ ‫امور اجرایی توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با‬ ‫بیان اینکه بازه زمانی اجرای پویش ملی شور عاطفه ها در‬ ‫ســال جاری برای ‪ ۲‬ماه (‪ ۱۵‬مردادماه تا ‪ ۱۵‬مهرماه) در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ ،‬درخصوص زمان اجرای عملیاتی‬ ‫کردن این طرح نیز خاطرنشــان کرد‪ :‬اجرای پویش ملی‬ ‫شور عاطفه ها در معابر شــهری‪ ،‬طبق برنامه ریزی های‬ ‫انجام شــده در هفته سوم شــهریورماه‪ ،‬در مصلی های‬ ‫نماز جمعه سراسر کشور در جمعه اخر شهریورماه و در‬ ‫مدارس در هفته اول مهرماه خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫برای تامین سفره مردم نباید نیاز به خارج کشور داشته باشیم‬ ‫رئیس جمهــور یکــی از مهم ترین مولفه های قــدرت را تولیدات‬ ‫کشــاورزی برشمرد و تاکید کرد‪ :‬برای تامین سفره مردم نباید نیاز‬ ‫به خارج کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایین شــروع سال زراعی ‪ ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱‬و تجلیل از برگزیدگان‬ ‫بخش کشــاورزی با حضور رئیس جمهور در ســالن اجالس سران‬ ‫تهران برگزار شــد‪.‬در این مراسم ایت اهلل رئیسی یکی از مهمترین‬ ‫مولفه های قدرت ر ا تولیدات کشــاورزی و گفــت‪ :‬خودکفایی در‬ ‫کشاورزی بسیار اهمیت دارد‪ .‬کشور ما و اب و خاک ما ظرفیت های‬ ‫بزرگی برای کشور است تا به استقالل و خودکفایی برسیم و امنیت‬ ‫غذایی را در کشور تامین کنیم‪ .‬این از برنامه های جدید است که در‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬حرکت در جهاد کشــاورزی باید جهادی باشد و‬ ‫تولیدکنندگان عزیز در عرصه کشــاورزی باید وارد میدان شــوند‪.‬‬ ‫مصرانــه از شــما می خواهم تالش خود را افــزون کنید و حرکت‬ ‫جهادی داشته باشید‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه کار باید علمی و دانش بنیان باشــد گفت‪:‬‬ ‫نکته جهادی محدود به عزیزان در جهاد کشــاورزی نیســت بلکه‬ ‫اســاتید دانشــگاه ها در حوزه علم و دانش‪ ،‬اعضای هیئت علمی و‬ ‫پژوهشــگران باید تالش و تحقیقاتی داشته باشند تا کشاورزی در‬ ‫همه بخش ها علم پایه باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور با بیــان اینکه جهاد به معنای ان اســت که هم‬ ‫ســریع راه را بپیماید و هم حساب شــده راه برود و هم در مقابل‬ ‫دشمن را ببیند که نمی خواهد او به خودکفایی برسد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دشــمن نمی خواهد در تولید بذر و نهال به خودکفایی برســیم‪ .‬ما‬ ‫نهــال را خودمان تولید می کنیم و محتاج او نیســتیم‪ .‬ما خودمان‬ ‫داریم جوجه یک روزه را تولید می کنیم و دشمن نمی خواهد ما به‬ ‫ان مرحله برســیم‪ .‬نمی خواهد در تولید گندم و کنجاله ها به خود‬ ‫کفایی برســیم‪ .‬ما اگر مدیریت دقیق داشــته باشیم می توانیم در‬ ‫بخش اب نیز خودکفایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیســی اضافه کرد‪ :‬به تولیدکنندگان و فعاالن جهاد کشاورزی‬ ‫توصیه می کنم تالش کنیم تا امنیت غذایی کشور را تامین کنیم تا‬ ‫برای تامین ســفره مردم احتیاجی به خارج از کشور نداشته باشیم‬ ‫و حتی به صادرات برسیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور خاطرنشان کرد‪ :‬صنایع تولیدی در کار زراعی ارزش‬ ‫افزوده تولید می کنند و برای تولیدکننده انگیزه ایجاد می کنند‪ .‬باید‬ ‫جلوی خام فروشی گرفته شــود تا ارزش افزوده به جیب کشاورز‬ ‫و خود تولید کننده برود و اینها از کارهای ضروری اســت که باید‬ ‫در کشــور مورد توجه قرار گیرد که در سیاســت های ابالغی و هم‬ ‫برنامه توسعه به ان اشاره شده است‪ .‬به دولت و مجلس در تصمیم‬ ‫سازی کمک شود تا تصمیم سازی انقالبی همراه با عقالنیت تحقق‬ ‫یابد‪ .‬در یک زمان بندی محدود می توانیم به استقالل در کشاورزی‬ ‫برسیم و امکان پذیر است‪.‬‬ ‫رئیســی تاکید کرد‪ :‬به کشاورزان کمک کنیم تا به الگوی کشت‬ ‫مناسب با اقلیم برای کاالهای اساسی و راهبردی در کشور برسند‪.‬‬ ‫بــاز نگاهی از انچه در کشــاورزی در راســتای افزایش بهره وری‬ ‫صورت می گیرد مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بیان کرد‪ :‬افزایش ســرمایه گذاری معادل چهار و‬ ‫نیم درصد و افزایش بهره وری همه دســتگاه ها‪ ،‬بهره وری از اب و‬ ‫خاک حاصلخیز‪ ،‬مدیریت اب و … اهمیت بســیار زیادی دارد‪ .‬ما‬ ‫چند سالی است کم ابی و خشکسالی داریم اما می توان با مدیریت‬ ‫خوب این مشکل را برطرف کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه مدیریت اب‬ ‫ضرورت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما امروز به مدیریت اب نیاز داریم‪ .‬نگه داشتن‬ ‫با حساســیت خاک و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی‬ ‫از دیگر اقدامات الزم اســت‪ .‬باید با سوداگران تغییر کاربری اراضی‬ ‫کشاورزی برخورد شود‪ .‬تغییر کاربری اراضی باید همراه با انضباط‬ ‫باشــد و وزارت جهاد کشاورزی باید از تعارض به جنگل ها و منابع‬ ‫طبیعی جلوگیری کند‪ .‬باید با افرادی که باعث می شــوند شهرها و‬ ‫بالد ما در برابر ســیل و طوفان بدون حافظ باشــند برخورد شود‪.‬‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مانع و حافظ بروز سیالب هستند‪ .‬در تمام ایام سال باید‬ ‫کاشت نهال ادامه پیدا کند و انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری از اب و خاک مورد تاکید‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر این موارد مورد توجــه قرار گیرند می توان‬ ‫نحوه اســتفاده از اب را به نحو مطلوب مدیریت کرد‪ .‬باید از بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی های روســتایی و عشــایر در این راستا حمایت‬ ‫کرد‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬جلوی سیل و طوفان را می توان با‬ ‫کاشــت درخت و گیاه مناسب گرفت‪ .‬کشت فرا سرزمینی از موارد‬ ‫مورد تاکید است‪ .‬کشت قراردادی نیز می تواند بسیار اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫در ارتباط با عرضه محصوالت کشــاورزی اعتقاد دارم سود باید به‬ ‫جیب کشــاورز برود‪ .‬باید زنجیره از تولیــد تا مصرف مورد نظارت‬ ‫دقیق باشــد تا دالل ها و واسطه نتوانند حق کشاورز و صاحب حق‬ ‫را از بین نبرند و جنس و محصول کشــاورزی گران به دست مردم‬ ‫نرسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امنیت غذایی پایدار شعار ما است‪ .‬باالرفتن کیفیت‬ ‫و غذای ســالم از محورهای مورد تاکید ما اســت‪ .‬با برنامه تحول‬ ‫دولت مردمی امیدوار هستیم این موارد تحقق یابد‪.‬‬ ‫رئیســی عنوان کرد‪ :‬خوشــبختانه همراهــی تولیدکنندگان و‬ ‫بخش های دانشــگاهی را داریم که قــرار گرفتن این ظرفیت ها در‬ ‫کنار هم برای مردم خودمان و مردم منطقه می تواند اثرگذار و الگو‬ ‫باشد‪ .‬امیدوارم سال زراعی جدید برای همه زارعین و کشاورزان پر‬ ‫از برکت و در بهترین وضعیت نسبت به سنوات قبل باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬حضور نماینده رهبر انقالب در وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی نشــانگر توجه مقام معظم رهبری به مسائل مربوط به‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬انتظار از حرمت جهادی ان است که سازمان و‬ ‫اعضای سازمان حس حرکت جهادی داشته باشند‪ .‬همه کشاورزان‬ ‫عزیز در سراســر کشور نمونه هســتند و امیدوار هستیم همه شما‬ ‫جوایز خود را از دستان ولیعصر (عج) بگیرید‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در پایان بیان کرد‪ :‬نکاتی در این جلســه مطرح‬ ‫شــد به ویــژه در خصــوص بانک هایی که قصد دارند تســهیالت‬ ‫بدهند‪ ،‬ان شاء اهلل از سوی وزیر دنبال شود‪ .‬بانک ها وقتی قرار است‬ ‫تسهیالت پرداخت کنند باید به موقع جواب مردم را بدهند و ما به‬ ‫هیچ عنوان تاخیر را جایز نمی دانیم‪.‬‬ ‫دستور ویژه رئیس قوه قضاییه؛‬ ‫همه برای برگزاری مطلوب تر راهپیمایی اربعین تالش کنند‬ ‫محسنی اژه ای خطاب به مقامات قضایی استان های مرزی که در‬ ‫مســیر زوار اربعین قرار دارند‪ ،‬دستوراتی صادر کرده و بر ضرورت‬ ‫اهتمام مسئوالن قضایی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫محسنی اژه ای‪ ،‬طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه‪ ،‬با‬ ‫اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حماسه بزرگ‬ ‫عاشورا و اربعین در مسیر تاریخ همچنان در حال جوشش و فزونی‬ ‫اســت و این نور و این جریان در شریان های تاریخ ساری و جاری‬ ‫است و زمینه ساز ظهور حضرت بقیهاهلل االعظم (عج) خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه با اشــاره به اشتیاق دلدادگان حسینی برای‬ ‫حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهل بیت‬ ‫عصمت و طهارت در ایران اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬راهپیمایی باشــکوه‬ ‫اربعین‪ ،‬یک حرکت عظیم مردمی اســت؛ البته همه ما باید برای‬ ‫برگزاری هر چه باشــکوه تر و مطلوب تر این راهپیمایی میلیونی‬ ‫تالش کنیم؛ لذا مســئوالن قضائی استان های مرزی که در مسیر‬ ‫زوار اربعیــن قرار دارند در ارائــه خدمات ممکن به زائران اهتمام‬ ‫ویژه داشته باشند‪ .‬رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت‬ ‫ســالروز شــهادت ایت اهلل قدوسی‪ ،‬این شــهید بزرگوار را مظهر‬ ‫خســتگی ناپذیری و نظم و انضباط دانست و به ذکر خاطراتی از‬ ‫اصرار و پافشــاری این عالم وارسته بر مواضع حق انقالب اسالمی‬ ‫در برابر جریان های التقاطی پرداخت‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه همچنین به فضاسازی ها و تخریب هایی اشاره کرد‬ ‫که در سال های نخستین انقالب از سوی مطبوعات و تریبون های‬ ‫جریان های التقاطی علیه شــخصیت هایی نظیر شهیدان بهشتی‬ ‫و قدوســی صورت می گرفــت؛ تخریب ها و فضاســازی هایی که‬ ‫کوچک ترین خللی در مواضع حق و صواب این شــهیدان بزرگوار‬ ‫و مجاهد در پیمودن صراط مســتقیم و خدمت به مردم و انقالب‬ ‫اسالمی ایجاد نکرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه یاد و خاطره‬ ‫شهدای قیام ‪ ۱۷‬شهریور را گرامی داشت و گفت‪ :‬رژیم ستمشاهی‬ ‫تصور داشت با کشــتن و زخمی کردن انقالبیون می تواند جلوی‬ ‫پیش روی نهضت اســامی مردم ایران را ســد کند اما واقعه ‪۱۷‬‬ ‫شهریور نقطه عطفی برای جهش مبارزه علیه رژیم ستمشاهی در‬ ‫ان مقطع زمانی شد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره به سفر اخیر هیئت عالی‬ ‫قضائی به اســتان یــزد‪ ،‬ضمن تقدیر از مردم و مســئوالن این‬ ‫اســتان به سبب میزبانی مطلوب‪ ،‬سفرهای استانی و حضورهای‬ ‫میدانی مســئوالن در نقاط مختلف کشــور برای رســیدگی به‬ ‫مشــکالت مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشــات مکتوب‬ ‫دانســت و اظهار کرد‪ :‬مسئوالن استان یزد و فعاالن اقتصادی و‬ ‫تولیدکنندگان این استان‪ ،‬نسبت به همدلی و کوشش مسئوالن‬ ‫قضائی استان در راستای رفع مسائل و مشکالت موجود‪ ،‬تقدیر‬ ‫و تشکر داشتند که این نکته حائز اهمیتی است و همه مسئوالن‬ ‫قضائی در تمامی اســتان ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل‬ ‫با سایر مسئوالن استانی در جهت رفع مشکالت مردم و اقشار و‬ ‫اصناف مختلف هستند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام مسئوالن قضائی استان یزد‬ ‫به رفع موانع تولید که در سخنان فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان‬ ‫یزدی نمود داشــت‪ ،‬بار دیگر تصریح کرد‪ :‬هیچ مقوله ای از جمله‬ ‫رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و اداره کننده یک بنگاه‬ ‫تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در ان بنگاه و‬ ‫واحد شود و این نکته ای است که همه مسئوالن قضائی در تمامی‬ ‫استان ها باید نسبت به ان عنایت و توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف‬ ‫و جرم‪ ،‬به امادگی اعضای صنوف و فعاالن اقتصادی جهت کمک‬ ‫به دســتگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد‬ ‫و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئوالن قضائی‬ ‫مربوطه و اعضــای صنوف و فعاالن اقتصــادی در این زمینه در‬ ‫تمامی استان ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫قاضی القضات همچنین بر اهمیت بهره گیری هر چه بیشــتر از‬ ‫ظرفیت های مردمی برای رسیدگی به اختالفات و دعاوی حقوقی‬ ‫و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید کرد و در‬ ‫همین راســتا به رئیس «مرکز توسعه حل اختالف» تکلیف کرد‬ ‫سازوکارهای توسعه و بسط بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای‬ ‫حل اختالفات به صورت غیرقضایی را با عنایت به پیشــنهادات‬ ‫واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد‬ ‫توجه قرار دهد‪ .‬محسنی اژه ای در همین راستا به دیدار اخیر خود‬ ‫با «حجت االســام حاج علی اکبری» رئیس شورای سیاستگذاری‬ ‫ائمه جمعه کشور اشاره کرد و ظرفیت بیش از ‪ ۹۰۰‬ائمه جمعه در‬ ‫سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضائی جهت «تبیین مسائل‬ ‫قضائی»‪« ،‬افزایش اگاهی های حقوقی مردم»‪« ،‬پیشگیری از وقوع‬ ‫جرم و تخلف» و همچنین «توســعه حل اختالفات» را ظرفیتی‬ ‫ارزشمند خواند و همه مسئوالن قضائی در مرکزو تمامی استان ها‬ ‫را مکلف کرد نســبت به بهره گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت‬ ‫اهتمام داشته باشند‪ .‬رئیس قوه قضائیه همچنین «معاون اول»‪،‬‬ ‫«معاون پیشگیری»‪« ،‬رئیس مرکز توسعه حل اختالف» و «معاون‬ ‫راهبردی» قوه قضائیه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری‬ ‫برای بهره گیری هر چه بیشــتر از ظرفیت های ائمه جمعه جهت‬ ‫کمک به دســتگاه قضائی پیرامون مقوله های فوق الذکر‪ ،‬اهتمام‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫غرب اراده سیاسی داشته باشد‪ ،‬دستیابی به توافق امکان پذیر است‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬چنانچه در طرف مقابل‬ ‫اراده سیاسی وجود داشته باشد و سازنده عمل کند و نگاه رو به‬ ‫جلو داشته باشد‪ ،‬دستیابی به توافق امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری‬ ‫با خبرنگاران کــه در محل وزارت امور خارجه برگزار شــد‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به سوالی در مورد لغو تحریم ها در صورت توافق احتمالی‬ ‫گفت‪ :‬لغو کامل تحریم ها علیه دولت و ملت جمهوری اســامی‬ ‫ایران از اهداف اساســی بین ایران و طرف های برجام است‪ .‬متن‬ ‫پیشنهادی از سوی هماهنگ کننده اروپایی به ایران داده شده و‬ ‫پاسخ ایران ارائه شد و پاسخ طرف امریکایی با تاخیر ارسال شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران برای اینکه نقش خودش را برای مذاکرات‬ ‫برجام ایفا کند دیدگاه های خودش را مطرح کرده است و منتظر‬ ‫پاسخ دولت امریکا است‪.‬‬ ‫غرب اراده سیاسی داشته باشد‪ ،‬دستیابی به توافق‬ ‫امکان پذیر است‬ ‫ما برای اینکه به پایان خوش این ماراتن کمک کنیم تا به منافع‬ ‫و مصالح ملی دست پیدا کنیم‪،‬در راستای تثبیت چارچوب های‬ ‫بین المللی‪ ،‬مســئوالنه گام برداشــتیم و دیدگاه های خود را به‬ ‫طرف اروپایی منتقل کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه در طرف مقابل اراده سیاســی وجود داشته‬ ‫باشد و سازنده عمل کند و نگاه رو به جلو داشته باشد‪ ،‬دستیابی‬ ‫به توافق امکان پذیر است‪.‬پاسخ ایران منطقی و سازنده بوده است‬ ‫لذا اگر طرف مقابل چنین اراده ای داشته باشد‪،‬دستیابی به توافق‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ صفحه 6 ‫اعزام کاروان موکب امامزادگان قم به سامرا‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان قم‪ :‬حجتاالسالم صمدانی عضو هیئت امنا موکب امامزادگان قم با اشاره به اینکه محل استقرار موکب در سامرا است گفت‪ ۵۵ :‬خادم از امامزادگان قم برای خدمت به‬ ‫زائران و مسافران اربعین حسینی به سامرا اعزام شدند‪ .‬ویی با اشاره به این که موکب امامزادگان قم تا چهار روز بعد از اربعین حسینی هم در سامرا مستقر خواهدب ود خاطرنشان کرد‪ :‬با اغاز‬ ‫فعالیتهای موکب روزانه ‪ 10‬هزار پرس غذا در سه وعده بین زائران اربعین حسینی توزیع میشود‪ .‬گفتنی است امسال هم طبق سنوات گذشته و بعد از توقفی دو ساله به خاطر شیوع کرونا‪،‬‬ ‫موکب امامزادگان استان قم در شهر سامرا و در کشور عراق برپا خواهد شد؛ در این موکب خدمات اسکان و پذیرایی به زائرانی از کشورهای مختلف ارائه می شود همچنین مبلغان ان روحانی‬ ‫اوقاف نیز در غرفههای مختلف موکب مستقر شده و به ارائه مشاوره فقهی‪ ،‬روانشناختی و دیگر موضوعات می پردازند‪ .‬مراسم بدرقه اعضای این کاروان یکشنبه ‪ 13‬شهریور ماه در قم برگزار شد‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪837‬‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز خبر داد‪:‬‬ ‫بزرگداشتوتجلیلازقهرمانانومدالاورانورزشپهلوانی‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬سرپرست اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســالمی‪ ،‬از برگزاری بزرگداشــت و‬ ‫تجلیل از قهرمانان و مــدال اوران ورزش پهلوانی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ترویــج فرهنگ پهلوانی در عرصه ورزش و‬ ‫اشــاعه ان در فرهنگ عمومی و اجتماعی اصلی ترین‬ ‫رویکــرد در برگزاری این ایین فرهنگی ‪ -‬ورزشــی در‬ ‫استان البرز است‪.‬‬ ‫ســعید جابری انصاری بــا بیان اینکه تســری اخالق‬ ‫پهلوانی به تاسی از موال علی (ع) وظیفه ملی و اخالقی‬ ‫متولیان امر به شمار می اید‪،‬افزود‪:‬در برهه فعلی ورزش‬ ‫زورخانه ای به میراث فرهنگی ناملموســی تبدیل شده‬ ‫است که برای احیای ان از بستر فرهنگ به میدان کار‬ ‫امده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استان البرز خاستگاه ورزشکاران و مدال‬ ‫اوران نامی است که در عرصه ورزش پهلوانی نیز خوش‬ ‫درخشــیده اند ضمن تجلیل از این قشــر‪ ،‬روایتگری و‬ ‫گفتمان سازی اخالق در ورزش را بعنوان بسترفرهنگ‬ ‫در برگزاری این ایین و گفتمان سازی فرهنگ پهلوانی‬ ‫در ورزش البرز دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫جابری انصــاری پیوند فرهنگ و اخــالق در ورزش را‬ ‫از رویکردهای این همایش برشــمرد و گفت‪ :‬اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان البرز بعنوان دستگاه‬ ‫متولی فرهنگ با همــکاری نهادهای امر در این عرصه‬ ‫بویــژه اداره کل ورزش و جوانــان و هیئت ورزش های‬ ‫پهلوانی و زورخانه ای این رویداد را برگزار می نماید‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر ضــرورت ترویج فرهنــگ پهلوانی و‬ ‫ورزش زورخانه ای افزود‪ :‬اشــاعه روحیه پهلوانی‪ ،‬مرام‬ ‫جوانمردی و اخالق اســالمی در تمامی رشــته های‬ ‫اعضای جهاد دانشگاهی مشمول صندوق و مشاغل خانگی‬ ‫بیمه اجتماعی می شوند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬مدیر صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان‬ ‫البرز در نشســت با فیروزی رئیس جهاد دانشگاهی‬ ‫استان و رشــنوادی رئیس مرکز ساماندهی مشاغل‬ ‫خانگی اســتان البرز گفت‪ :‬اعضای مشــمول جهاد‬ ‫دانشگاهی و شــاغلین خانگی می توانند از مزایای‬ ‫بلندمدت بیمه ای شامل بازنشستگی‪ ،‬کارافتادگی‬ ‫و مستمری بازماندگان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی صنــدوق بیمه اجتماعی‬ ‫کشــاورزان روستاییان و عشایر استان البرز بشیری‬ ‫افزود‪ :‬این افراد در صورتی که ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬سال باشند‬ ‫با استفاده از کمک ‪ ۷۰‬درصدی دولت در پرداخت‬ ‫حق بیمه می توانند بیمه اجتماعی شوند‪.‬‬ ‫مدیر صندوق در اســتان البرز با اشــاره به جایگاه‬ ‫تامیــن اجتماعــی گفــت‪ :‬برخــورداری از تامین‬ ‫اجتماعــی عالوه بر ایجاد امنیت خاطر برای اینده‬ ‫افراد می تواند معضالت اجتماعی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز در این نشست‬ ‫گفت‪ :‬بیمه صندوق می تواند برای شاغلین خانگی‬ ‫و افرادی که دارای شــغل ناپایدار هســتند نقش‬ ‫مهمی داشــته باشــد و برای انها امنیت به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫فیروزی افزود‪:‬جهاد دانشــگاهی مــی تواند اعضای‬ ‫موقــت و حتی دائم کــه بیمه ندارند و مشــمول‬ ‫صندوق هستند را به صندوق معرفی کند‪.‬‬ ‫در ادامه رشــنوادی رئیس مرکز ساماندهی مشاغل‬ ‫خانگی استان البرز خبر از گسترش همکاری مرکز‬ ‫و صندوق داد و گفت‪ :‬قبال بخشی از شاغلین خانگی‬ ‫برای برخورداری از بیمه به کارگزاری های صندوق‬ ‫معرفی شــده اند و با توجه به استقبال خوب انها با‬ ‫اطالع رسانی می توان مابقی افراد را هم بیمه کرد‬ ‫ورزشــی وجود داشته باشــد که روایتگری ورزشکاران‬ ‫بدنبال ترویج مصادیق ان در جامعه هستیم‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‬ ‫با اشــاره به اینکه اخالق پهلوانی را در ورزش کودکان‬ ‫و نوجوانان نیز بعنوان نســل اینده ورزشــی باید مورد‬ ‫توجه قــرار دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬قهرمانی‪ ،‬ثمره تالش فردی یا‬ ‫گروهی اســت لیکن پهلوانی‪ ،‬پاداشی است که جامعه‬ ‫بــه قهرمانان مدافع ارزشــهای فرهنگی خود می دهد‪.‬‬ ‫لذا در کنار تربیت قهرمانان برای درخشــش در میادین‬ ‫ورزشی‪ ،‬به ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مرامنامه پهلوانی مهر ‪،‬وفا‪ ،‬ســخا‪،‬‬ ‫گذشــت‪ ،‬عیب پوشی و مردم داری و اخالص و ‪ ...‬مورد‬ ‫تاکید و توجه قرار گرفته اســت کــه در این روایتگری‬ ‫ورزشــکاران البرزی بازگو خواهد شد‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تجلیل از ورزشــکاران پهلوانی بخش دوم این همایش‬ ‫بشمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‪:‬‬ ‫تاکید بر شناسایی و سنجش اثر پروژه های هوشمندسازی شهری در گلستان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان گلســتان‪ :‬عابدی‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان‬ ‫گلستان‪،‬در طی نشست با این پایگاه‪،‬از شناسایی‬ ‫و میزان اثرســنجی پروژه های هوشمندســازی‬ ‫شهری در استان گلستان در عرصه برنامه ریزی‬ ‫شهری و امایش سرزمین خبر داد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیس ســازمان تصریــح کرد‪:‬با اجرای‬ ‫موثر پروژه های هوشمند در استان و حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران و اســتارت اپ ها در حوزه شهر‬ ‫هوشــمند با عزمی جدی و با بهره گیری از اصل‬ ‫بهبود مســتمر و همچنین با اثرســنجی دقیق‬ ‫اقدامات با تاکید بر شــهروندمحوری در ارتقاء و‬ ‫حفظ توســعه خدمات شهری در استان گلستان‬ ‫تالش نماییم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان‬ ‫گلستان خاطرنشان کرد‪ :‬فرهنگ سازی پروژه های‬ ‫هوشمندسازی در مناطق شهری استان گلستان‬ ‫و اینکه شــهروندان استان‪ ،‬تا چه میزان از وجود‬ ‫این خدمــات‪ ،‬اطالع و اگاهی مســتمر دارند و‬ ‫بــا اجرای پروژه های هوشمندســازی شــهری‬ ‫در استان گلســتان و تســهیل خدمات رسانی‬ ‫موثر به شــهروندان با اجــرای موفق پروژه های‬ ‫هوشمندســازی شهری‪،‬به افزایش رفاه اجتماعی‬ ‫شهروندان کمک نماییم‪.‬‬ ‫عابدی رئیس ســازمان افزود‪:‬بــا افزایش تعامل‬ ‫بین مدیریت شــهری و استارت اپ ها و سرمایه‬ ‫گذاران بخش خصوصی و هماهنگی بین بخشی‬ ‫در بحث هوشمندســازی شــهری و حمایت از‬ ‫پروژه های هوشمندســازی تازه ظهــور و ایجاد‬ ‫و تقویت بین جامعه اســتارت اپــی و مدیریت‬ ‫شــهری و با حمایت از نواوری و ایده های جدید‬ ‫در خصوص زیرساخت ها و تحقق هوشمندسازی‬ ‫شهری‪ ،‬تمرکز داشته و در عرصه هوشمندسازی‬ ‫شهری گام برداریم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان‬ ‫گلســتان اظهار داشــت‪ :‬با ایجــاد و راه اندازی‬ ‫ســامانه بازخوردگیری از شهروندان در خصوص‬ ‫پروژه های هوشمندســازی شهری و ایجاد یک‬ ‫نظــام اطالع رســانی جامع‪ ،‬به فرهنگ ســازی‬ ‫مشارکت شــهروندان در توسعه شهری‪ ،‬از جمله‬ ‫موضوعات مهمی اســت که می توان درخصوص‬ ‫هوشمندسازی شهری اقدام نمود‪.‬‬ ‫بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از مجتمع بندری نگین‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان بوشهر‪ :‬اعضای کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی در ادامه سفر های نظارتی‬ ‫خود به اســتانها با حضور در بوشهر از مجتمع بندری‬ ‫نگین بازدید کردند‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬اعضای کمیسیون عمران در ابتدا با بازدید‬ ‫از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نزدیک در‬ ‫جریان برنامهها و پروژههای این اداره کل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫این کمیسیون در ادامه با حضور در مجتمع بندری نگین‬ ‫بر ضرورت حمایت و سرعت بخشــی به پروژههای این‬ ‫مجتمع در راســتای رونق اقتصادی بیش از پیش بندر‬ ‫بوشهر تاکید کردند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این بازدید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازدید کمیســیون عمران مجلس شــورای‬ ‫اسالمی از مجتمع بندری نگین نشان از اهمیت و اهتمام‬ ‫ویژه این کمیســیون به شتابان شــدن رونق اقتصادی‬ ‫بوشــهر به عنوان یکی از بنــادر مهم حوزه خلیج فارس‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد شکیبی نســب افزود‪ :‬هماکنون ‪ ۲‬پروژه شاخص‬ ‫جاده دسترسی و تاسیسات زیربنایی در مجتمع بندری‬ ‫نگین با روند مناسبی در حال اجرا است و مجوز مطالعات‬ ‫و احداث یک پست اسکله نفتی نیز در این مجتمع صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پروژه جاده دسترســی بندری نگین نیز با‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در خرداد سال اینده‬ ‫به بهرهبرداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫پوشش بیمهای رایگان و دارویار؛‬ ‫رهاوردی دیگر از بیمه سالمت گیالن‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬بیمه سالمت گیالن‬ ‫طی یک ســال اخیر بــا اجرای طرحهــا و برنامههای‬ ‫کشوری برای خدمات رسانی بیشــتر به مردم استان‬ ‫دستاوردهایی به ثبت رساند که پوشش بیمهای رایگان‬ ‫ســه دهک اول جامعه از طریق ازمون وسع و اجرای‬ ‫طرح دارویار نمونهای از این اقدامات اســت‪ .‬بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۳۸‬قانون برنامه پنجم توســعه کشور در راستای‬ ‫تحقق شعار عدالت در سالمت‪ ،‬سازمان بیمه سالمت به‬ ‫طور رســمی در اول مهر ‪ ۱۳۹۱‬تشکیل و شروع بهکار‬ ‫کرد که برای دســتیابی به حداکثر میزان رضایتمندی‬ ‫بیمه شــدگان براساس محورهای ســهگانه دسترسی‬ ‫عادالنه‪ ،‬ســالمت محــوری و حفاظت مالــی اهداف‬ ‫محوری چون اســتقرار خرید راهبردی سالمت‪ ،‬نظام‬ ‫ارجاع در تمامی صندوقهای سازمان‪ ،‬پوشش اجباری‬ ‫و همگانی بیمه سالمت و استقرار سازمان الکترونیک و‬ ‫ارتقای بهرهوری منابع در نظر گرفتهاست‪ .‬از جمعیت‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۳۶‬هزار و ‪ ۹۶۰‬نفــری گیالن تا امروز‬ ‫یک میلیون و ‪ ۴۴۳‬هزار و ‪ ۳۴۵‬نفر تحت پوشش بیمه‬ ‫سالمت قرار گرفتهاند‪ ،‬به عبارتی نزدیک ‪ ۵۷‬درصد از‬ ‫جمعیت استان از خدمات بیمه سالمت بهره میبرند‪.‬‬ ‫شــکیبی نســب اظهار کرد‪ :‬پروژه تاسیسات زیربنایی‬ ‫مجتمع بندری نگین نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در‬ ‫جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی اکنون بیش از ‪۸۶‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد و براساس برنامه زمانبندی‬ ‫در موعد مقرر به افتتاح خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر در ارتباط با‬ ‫طرح توســعه بندر دیلم نیز گفت‪ :‬این طرح با پنج هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریال اعتبار ظرف مدت ‪ ۳۶‬ماه اجرا می‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در فاز نخست طرح توسعه بندر دیلم‬ ‫تسهیلســازی در تردد لنجهای ‪ ۵۰۰‬تنی تدارک دیده‬ ‫شــده است که این مهم با الیروبی به حجم ‪ ۱.۱‬میلیون‬ ‫تن و رسیدن عمق کانال به ‪ ۲.۵‬متر (منفی ‪ ۲.۵‬نسبت‬ ‫به تراز ‪) C.D‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫شکیبی نســب ادامه داد‪ :‬مطالعات مهندسی و طراحی‬ ‫مراحل اول و دوم طرح توســعه بندر ریگ نیز با براورد‬ ‫اولیــه ‪ ۹‬هزار میلیارد ریال ظــرف مدت ‪ ۳۶‬ماه اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این طرح با افزایش عمق کانال دسترسی‬ ‫بنــدر ریگ به ‪ ۲.۶‬متر ( منفی ‪ ۲.۶‬متر نســبت به تراز‬ ‫‪ )C.D‬شرایط برای تردد شــناورهای سنتی ‪ ۳۰۰‬تنی‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫شکیبی نسب گفت‪ :‬فاز نخســت توسعه بندر گناوه نیز‬ ‫برای افق ‪ ۱۴۰۵‬پیش بینی شــده اســت که در این فاز‬ ‫بــا ‪ ۹۶۰‬هزار مترمکعب الیروبــی و افزایش عمق کانال‬ ‫دسترسی به پنج متر (منفی ‪ ۵‬متر نسبت به تراز ‪)C.D‬‬ ‫شرایط برای تردد شناورهای یکهزار تنی فراهم میشود‪.‬‬ ‫شکیبی نسب ادامه داد‪ :‬پروژه شاخص بندر دیر نیز شامل‬ ‫احداث ‪ ۴‬پست اسکله رمپ است که با یک هزار میلیارد‬ ‫ریال اعتبار ظرف مدت ‪ ۱۸‬ماه احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬رویکرد راهبردی و اصلــی در اجرای‬ ‫این پروژهها رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال اســت که‬ ‫امید اســت دســتگاههای ذیربط نیز همسو با نگاه ویژه‬ ‫کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی حمایتهای‬ ‫الزم را برای اجرا پروژهها داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 288‬میلیارد ریال حقوق دولتی معادن‬ ‫در استان مرکزی وصول شد‬ ‫روزنامه خوب – اســتان مرکزی‪ :‬مدیر کل اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان مرکزی گفت‪ ۲ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۸۸‬میلیارد ریال حقوق دولتی معادن امســال در‬ ‫این استان وصول شد‪« .‬علی جودکی» افزود‪ ۹ :‬پروانه‬ ‫بهرهبرداری با ظرفیت استخراج ‪ ۲۴۶‬هزارتن و ذخیره‬ ‫قطعی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۳۵‬تن ظرفیت اســتخراج امســال‬ ‫در استان مرکزی صادر شــد‪ .‬وی بیان داشت‪۱۳۳ :‬‬ ‫میلیارد ریال ســرمایهگذاری در سال جاری از سوی‬ ‫بخش خصوصــی در معادن اســتان مرکزی صورت‬ ‫گرفتــه که در این فرایند ‪ ۵۵‬فرصت اشــتغال جدید‬ ‫ایجاد شــد‪ .‬مدیر کل اداره صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان مرکزی با بیان اینکه ‪ ۳‬پروانه اکتشاف و یک‬ ‫گواهی کشف امسال در نقاط مختلف این استان صادر‬ ‫شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیت‬ ‫معادن همراه با نظارت این سازمان در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬جودکی بیان کرد‪ ۳۶ :‬نوع ماده معدنی از ذخایر‬ ‫قطعی استان در حال استخراج است که بیشترین ان‬ ‫مربوط به معادن تراورتن با ‪ ۱۰۰‬فقره و ســنگ الشه‬ ‫‪ ۹۸‬فقره بوده و اغلب این معادن در شهرســتانهای‬ ‫محالت و ساوه و زرندیه مستقر هستند‪.‬‬ ‫امادگی راهداری استان اردبیل برای جابجایی زائران اربعین حسینی‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اردبیل‪ :‬مدیرکل راهداری‬ ‫و حمل و نقل جادهای اســتان اردبیل از امادگی کامل‬ ‫راهداری این اســتان بــرای جابجایی زائــران اربعین‬ ‫حســینی خبرداد‪ .‬کلیماهلل وثوقی در جلسه هماهنگی‬ ‫اعزام زائران اربعین حســینی با بیان اینکه سفر زائران‬ ‫اربعین حسینی در نوع خود فراملی است و همه جهت‬ ‫انجام هرچه بهتر این ســفر بسیج شدهاند‪ ،‬افزود‪ :‬تمام‬ ‫تمهیدات و هماهنگــی الزم از نظر حمل و نقلی برای‬ ‫جابجایی زائران در راهداری اســتان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬نرخ مصوب جابجایی زائران از شــهر‬ ‫اردبیل به پایانه مرزی شــهید حاج قاسم سلیمانی در‬ ‫مهران برای اتوبوس ‪ ۲۵‬نفره ‪ ۵۲۳‬هزار تومان ‪ ،‬اتوبوس‬ ‫‪ ۳۲‬نفره ‪ ۴۴۱‬هزار تومان و اتوبوس ‪ ۴۴‬نفره ‪ ۳۵۷‬هزار‬ ‫تومان در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه از‬ ‫ابتدای محرم تاکنون ‪ ۱۲۰‬دســتگاه ناوگان به مرزها‬ ‫اعزام شده اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬سرویسهای دربستی از اول‬ ‫تا ‪ ۳۱‬شــهریور ممنوع بوده و تمامی شرکتها موظف‬ ‫هســتند با تمام ظرفیت در اختیار مســافران و زائران‬ ‫اباعبداهلل الحسین (ع) باشند‪ .‬دبیر کمیسیون مدیریت‬ ‫اجرایــی ایمنی حمل و نقل اســتان اردبیل همچنین‬ ‫با اشــاره به اینکه در اربعیــن نمایندگانی از راهداری‬ ‫اســتان در مرکز و سایر شهرســتانها در ترمینالها‬ ‫حضور شــبانهروزی خواهند داشــت ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫کارشناسان اموزشدیده هستند و تمامی مباحث فنی‬ ‫و ایمنی برای انها تبیین شــده تا مسافران به سهولت‬ ‫از استان اردبیل به سمت مرزها سفر کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نــرخ کرایهها به مدیران شــرکتها و ترمینالها ابالغ‬ ‫شــده و در طول اجرای طرح نمایندگان راهداری در‬ ‫کنار بازرســان تعزیرات و صنعت و معدن نظارت ویژه‬ ‫بر نرخ کرایهها خواهند داشــت‪ .‬دبیر شورای ترافیک‬ ‫اســتان اردبیل جلوگیری از اخذ وجوهات اضافی را از‬ ‫وظایف مهم بازرسان در ترمینالهای مسافری دانست‬ ‫و خاطرنشــان کرد‪ :‬در این خصــوص بنرهایی چاپ و‬ ‫کرایهها بر روی ان درج شــده تا مســافران و زائران از‬ ‫نرخ کرایهها اطالع کامل داشته و در این زمینه هرگونه‬ ‫شکایت خود از گرانفروشی را به اداره کل اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫سرپرست شهرداری کرج ‪:‬‬ ‫انتزاعفردیسمغایرتیباطرحجامع‬ ‫شهرکرجندارد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬سرپرست شهرداری کرج با‬ ‫بیان اینکه انتــزاع فردیس مغایرتی با طرح جامع شــهر کرج‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیشــترین اختالف در این تقسیمات‪ ،‬در خصوص‬ ‫جاده مالرد و سرحد اباد بوده که بر اساس مصوبه هیئت دولت‪،‬‬ ‫ســرحد اباد شمالی‪ ،‬کالک پایین و گرمدره و شهرک بنفشه به‬ ‫شهرداری فردیس واگذار شد‪.‬‬ ‫منوچهر غفاری در جلسهای که بهمنظور بررسی مصوبات انتزاع‬ ‫شــهر فردیس در خصوص بندهای مربوط به شــهرداری کرج‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با تشکیل شهرستان فردیس در سال‬ ‫‪ ۹۶‬بهعنوان ششــمین شهرستان اســتان البرز‪ ،‬موضوع انتزاع‬ ‫شهرداری این دو شهر بهصورت جدی از سوی شهرداری کرج‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه موضوع انتزاع شهرداریهای کرج و فردیس با‬ ‫تاکید اســتاندار البرز از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استانداری پیگیری میشــود؛ افزود‪ :‬در این خصوص بیشتر از‬ ‫‪ ۱۵‬جلسه استانی و کشوری برگزار و تصمیمات جداسازی این‬ ‫دو شهر گرفته شد‪.‬‬ ‫سرپرست شــهرداری کرج بابیان اینکه در انتزاع شهر فردیس‬ ‫و کرج هیچگونه مغایرتی با طرح جامع شهر کرج وجود ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بیشــترین اختالف در این تقســیمات در جاده مالرد و‬ ‫سرحد اباد بوده است که بر اساس مصوبه هیئت دولت‪ ،‬سرحد‬ ‫اباد شمالی‪ ،‬کالک پایین و گرمدره و شهرک بنفشه و مالکیت‬ ‫شــهرک صنعتی سیمین دشت به شــهرداری فردیس واگذار‬ ‫شــد‪.‬بر این اساس مرز بین شهر کرج و فردیس حد غربی جاده‬ ‫مالرد تا راهاهن تعیینشده است‪.‬‬ ‫غفاری در خصوص ایســتگاههای اتشنشــانی کــه مربوط به‬ ‫ســازمان اتشنشانی میشود‪ ،‬گفت‪ :‬ســه ایستگاه اتشنشانی‬ ‫سرحد اباد‪ ،‬بلوار کامیون داران و کالک پایین در محدوده شهر‬ ‫فردیس قرار دارد که متعلق به شهرداری فردیس شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص شــهرک صنعتی سیمین دشت عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه بــه اینکه تصمیمات در خصوص این شــهرک بهصورت‬ ‫استانی دیدهشــده‪ ،‬مالکیت این شهرک در حوزه شهر فردیس‬ ‫قرار گرفــت ولی مدیریت ان توســط شــهرداری کرج انجام‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری کرج همچنین عنوان کرد‪ :‬بر اساس مصوبه‬ ‫استانداری کرج‪ ،‬شهرداری کرج موظف است در خصوص احصاء‬ ‫حســابهای مالی و امالک شهرداری کرج حسابرس مشخص‬ ‫کند و گزارشهای در این خصوص ارائه دهد‪.‬‬ ‫غفاری خاطرنشــان کرد‪ :‬بهمنظور بررســی هر چه بیشتر این‬ ‫موضوع کمیتهای با حضور معاونین شــهرداری کرج تشکیل و‬ ‫موضوع انتزاع شهر فردیس و کرج و حقوقی که شهرداری دارد‬ ‫با حساسیت بیشتری پیگیری شود‪.‬‬ ‫ارامشدرزمستان‪،‬هدیهدولت‬ ‫سیزدهمباگازرسانیبه‪ 183‬روستای‬ ‫صعبالعبورلرستان‬ ‫روزنامه خوب – اســتان لرســتان‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫لرستان گفت‪ ۱۸۳ :‬روستای صعب العبور‪ ،‬کوهستانی و جنگلی‬ ‫این استان در دولت سیزدهم گازرسانی شدند و اهالی این مناطق‬ ‫زمستان امسال را با ارامش شعله های ابی سپری خواهند کرد‪.‬‬ ‫کرم گودرزی بیان کرد‪ :‬از مجموع روســتاهای گازرســانی شده‬ ‫در دولت ســیزدهم ‪ ۱۲۲‬روســتا از محل مصوبات سفر ریاست‬ ‫جمهوری به این استان گازرسانی شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه ‪ ۳۹۳‬واحد صنعتی تولیدی و کشــاورزی ‪۶‬‬ ‫شهرک صنعتی در این مدت در لرستان گازرسانی شده اند اظهار‬ ‫داشت‪ :‬زیرساخت ‪ ۱۹۰‬هزار مترمکعب در ساعت گاز در شهرک‬ ‫های صنعتی استان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫گودرزی با اشــاره به اینکه ضریب نفوذ گازرســانی روســتایی‬ ‫لرســتان از ‪ ۹۱.۳‬به ‪ ۹۵.۴‬در دولت سیزدهم افزایش یافته است‬ ‫ادامه داد‪:‬اجرای ‪ ۱۰۰‬درصدی برنامه گازرسانی به واحد صنعتی‬ ‫و تولیدی مشــمول مصوبه شــورای اقتصاد از دیگر طرح های‬ ‫اجرایی این شرکت است‪.‬‬ ‫وی بیان کــرد‪ :‬همچنین ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۲۹۰‬مشــترک جدید گاز‬ ‫طبیعی به تعداد مشــترکان گاز استان اضافه شده است و هشت‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬علمک در شهرها و روستاهاس لرستان نصب شد‪.‬‬ ‫گودرزی اظهار داشت‪ :‬در این مدت سامانه مانیتورنیگ ایستگاه‬ ‫های تقلیل فشار و صنعتی شرکت گاز لرستان اجرا شده است‪.‬‬ ‫به گفته گودرزی هم اکنون از مجموع ‪ ۲۵‬شهر لرستان ‪ ۲۴‬شهر‬ ‫از امکان گاز بهرهمند هستند و ضریب نفوذ گازرسانی شهری در‬ ‫این استان ‪ ۹۹.۹‬درصد است‪.‬‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۵۸۵‬مشــترک گاز در لرستان وجود دارد که‬ ‫از این مجموع ‪ ۵۴۵‬هزار و ‪ ۷۶۴‬مشترک خانگی‪ ،‬یکهزار و ‪۹۸۵‬‬ ‫مشــترک صنعتی و ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۴۷۸‬مشترک عمومی هستند و‬ ‫سه ماهه ابتدای امســال بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مشترک جدید‬ ‫گاز طبیعی در لرستان خدمات دریافت کرده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪837‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫وزیر کشور مطرح کرد؛‬ ‫شرکت های هواپیمایی بلیت های‬ ‫خود را یکباره ارائه نمی کنند‬ ‫ارائه پلکانی بلیت های اربعین‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫هواپیمایی بلیت خود را به صورت پلکانی ارائه می کنند‬ ‫و هــر روز حجمی از ظرفیت خــود را ارائه می کنند و‬ ‫اینگونه نیســت که تمام سهمیه و حجم خود را در یک‬ ‫روز ارائه دهند‪.‬‬ ‫میــر اکبر رضوی‪ ،‬ســخنگو و مدیــر روابط عمومی‬ ‫سازمان هواپیمایی کشور در مصاحبه با رادیو اربعین با‬ ‫تاکید بر اینکه قیمت مشــخص شده مصوب برای سفر‬ ‫به عراق در این ایام ‪ ۶‬میلیون تومان است‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫ایام تاکنون تخلفی از شرکت های هواپیمایی ایرانی در‬ ‫ارتباط با قیمت بلیت اربعین گزارش نشده است‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد گله مــردم در ارتباط با نبود‬ ‫بلیــت هواپیما خاطر نشــان کرد‪ :‬ما بــرای ‪ ۱۵‬تا ‪۳۰‬‬ ‫شهریور در مجموع می توانیم هزار پرواز به فرودگاه های‬ ‫نجف و بغداد داشــته باشــیم‪ ،‬البته این هم مشروط به‬ ‫امادگی این دو فرودگاه اســت و بر اساس این ظرفیت‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار نفر را می توانیم منتقل کنیم در حالی‬ ‫که ‪ ۵۰۰‬هزار نفر متقاضی سفر از طریق خطوط هوایی‬ ‫هستند و ما مجبوریم از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر عذرخواهی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که در زمینه تردد هوایی در این‬ ‫ایام تقاضا بیش از عرضه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫هواپیمایی بلیت خود را به صورت پلکانی ارائه می کنند‬ ‫و هــر روز حجمی از ظرفیت خــود را ارائه می کنند و‬ ‫اینگونه نیســت که تمام سهمیه و حجم خود را در یک‬ ‫روز ارائه دهند‪.‬‬ ‫دستورالعمل جدید حمایت از سوت زنی ابالغ شد‬ ‫پاداش نقدی تا یک میلیارد‬ ‫تومان به گزارشگران فساد‬ ‫دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت‬ ‫زنی) و فرایند رسیدگی به ان در وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی تدوین و ابالغ شد که حفظ محرمانگی اطالعات‬ ‫هویتی گزارشــگر‪ ،‬تشــویق نقدی و غیرنقدی و فرایند‬ ‫رســیدگی به گزارش ها در این دستورالعمل پیش بینی‬ ‫شده اســت‪ .‬وزارت اقتصادی و دارایی (شادا)‪ ،‬بر اساس‬ ‫این دســتورالعمل‪ ،‬فساد شامل مواردی از جمله رشاء و‬ ‫ارتشــاء‪ ،‬اختالس‪ ،‬تبانی سوءاستفاده از مقام و موقعیت‬ ‫اداری و سیاســی‪ ،‬امکانــات و اطالعــات و دریافت و‬ ‫پرداخت غیر قانونی از منابــع عمومی و انحراف از این‬ ‫منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی و جعل‪ ،‬تخریب‬ ‫یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است‪.‬‬ ‫گزارشــگران فســاد می توانند هر شخص حقیقی یا‬ ‫حقوقی‪ ،‬اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دســتگاه های‬ ‫تابعه و عموم مردم و تشــکل های مردمی باشــند که‬ ‫می توانند اطالعات مربوط به فســاد را از طریق سامانه‬ ‫ســوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش‬ ‫و اســناد به صورت فیزیکی ارائه دهند‪ .‬به منظور حفظ‬ ‫امنیت گزارشــگران‪ ،‬انها می توانند هم با درج اطالعات‬ ‫هویتــی و هم به صورت ناشــناس گزارش های خود را‬ ‫ثبت کننــد که در صورت درج اطالعــات هویتی‪ ،‬این‬ ‫اطالعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری‪ ،‬به‬ ‫ان اطالعات دسترسی خواهد داشت‪.‬‬ ‫خدمات پیام رسان های ایرانی‬ ‫در اربعین بدون نیاز به اینترنت‬ ‫یکی از نیازهای اصلی زائران در اجتماع بزرگ اربعین‪،‬‬ ‫ارتباط با زائران دیگر و اعضای خانواده شــان اســت که‬ ‫پیام رسان های بومی این امکان را فراهم اورده اند‪.‬‬ ‫یکی از نیازهای اصلی زائران در اجتماع بزرگ اربعین‪،‬‬ ‫ارتباط با زائران دیگر و اعضای خانواده شان است‪ .‬سامانه‬ ‫اعالم وضعیت اربعین با همکاری ستاره پونصد این نیاز‬ ‫را به درســتی مرتفع می کند و زائران عتبات می توانند‬ ‫بدون هیچ گونه نگرانی بابت هزینه رومینگ و بدون نیاز‬ ‫به اینترنت‪ ،‬از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫سامانه اعالم وضعیت اربعین ‪ ،‬از مهرماه ‪ ۱۳۹۸‬برای‬ ‫نخســتین بار در کشــور و با هدف ایجاد ارتباط کامال‬ ‫رایگان و بــدون نیاز به اینترنت بــرای زائران اربعین‪،‬‬ ‫به همت «پیام رســان بله» ارائه شــد‪ .‬برای اســتفاده‬ ‫از ســامانه ارتباطی اربعین بله‪ ،‬نیــازی به انالین بودن‬ ‫ی است‬ ‫یا داشــتن سیم کارت عراقی نیســت! تنها کاف ‬ ‫اخرین نسخه اپلیکیشــن بله را بروزرسانی کرده و در‬ ‫طول سفر همراهتان داشــته باشید‪ .‬برای ثبت اخرین‬ ‫وضعیــت خودتان‪ ،‬وارد «تب ویترین» اپلیکیشــن بله‬ ‫شــوید و در «ســامانه اعالم وضعیــت»‪ ،‬گزینه«اعالم‬ ‫وضعیت» را انتخاب و اخرین وضعیت خودتان را نوشته‬ ‫و ثبت کنید‪ .‬بعد از ثبت وضعیت‪ ،‬دیگران می توانند به‬ ‫سرعت و اسانی از وضعیت فعلی شما باخبر شوند‪.‬‬ ‫شهردارانازمنابعخودبرایحملونقلعمومیبهرهگیرند‬ ‫وزیر کشــور گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۸۰‬درصد اتوبوســهای کشور‬ ‫فرســوده است اما توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫احمــد وحیدی وزیر کشــور در ائین رونمایی نخســت واگذاری‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی شهری‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات عمرانی‬ ‫و خدمات شــهری با بیان اینکه خدمت رســانی از اهمیت بسزایی‬ ‫برخوردار اســت گفت‪ :‬در مرحله نخســت از تولید کنندگان تشکر‬ ‫می کنم‪ ،‬تولید همیشــه مورد تاکید است و زمانی که این تولید در‬ ‫خدمت قشــر محروم جامعه قرار گیرد از اهمیت بسزایی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولید اتوبوس و نــاوگان حمل و نقل عمومی هم‬ ‫خدمــت به مردم اســت و هم خدمت به تولید کننــدگان و ایجاد‬ ‫اشــتغال می کند‪ .‬وزیر کشــور گفت‪ :‬تالش ما این اســت که هیچ‬ ‫ناوگانی از خارج کشــور وارد نشود و باید استاندارهای ایمنی را در‬ ‫داخل کشور تامین کنیم و ناوگان را خودمان تولید کنیم‪.‬‬ ‫وحیدی بیان کرد‪ :‬هم در طراحی و هم در مراکز توســعه فناوری‬ ‫برای توسعه برنامه دفاتر فناوری باید تالش کنیم و اگر این برنامه ها‬ ‫را در دستور کار قرار ندهیم از برنامه های خود عقب می مانیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید جریان مداومی میان تولید کنندگان‪ ،‬شهرداری ها‬ ‫و مردم ایجاد شــود و ارتباط میان این سه ضلع از اهمیت بسزایی‬ ‫برخوردار است‪ .‬وزیر کشور با بیان اینکه شهرداران نیز خود باید وارد‬ ‫عمل شوند و اقدامات توسعه ای خود را انجام دهند گفت‪ :‬شهرداران‬ ‫باید از منابع خود برای حمل و نقل عمومی بهره گیرند‪.‬‬ ‫وحیدی درباره ناوگان حمل ونقل عمومی اظهار کرد‪ :‬حمل و نقل‬ ‫عمومی خدمت مورد احتیاج کشور است و عالوه بر رفع الودگی هوا‬ ‫منجر به رضایتمندی شــهروندان می شود و می توان گفت حمل و‬ ‫نقل عمومی چند وجهی است و اثار مختلفی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه اتوبوس در کشور‬ ‫وجــود دارد کــه ‪ ۶‬هزار عدد انها خارج از رده هســتند و ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫اتوبوس فعال وجود دارد که ‪ ۸۰‬درصد انها فرســوده هســتند و بر‬ ‫همین اســاس برنامه ریزی برای قرارداد تامیــن ‪ ۱۰‬هزار اتوبوس‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫وزیرکشور درباره تاکسی های کشور گفت ‪ ۳۲۰:‬هزار تاکسی وجود‬ ‫دارد که ‪ ۲۴۰‬هزار انها سنی باالی ‪ ۱۰‬سال دارند و نیازمند بازسازی‬ ‫هســتند و بر همین اســاس قرارداد تامین ‪ ۱۲۰‬هزار دســتگاه در‬ ‫دستور کار اســت‪ .‬وحیدی ادامه داد‪ ۱۲ :‬هزار ون در سراسر کشور‬ ‫وجود دارد که تمامی انها فرســوده هستند و قرارداد تامین ‪ ۵‬هزار‬ ‫دستگاه ون منعقد شده است همچنین ‪ ۹۰‬درصد مینی بوس های‬ ‫کشور فرسوده هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سهم حمل و نقل عمومی ‪ ۳۳‬درصد است گفت‪:‬‬ ‫باید این ســهم افزایش یابد همچنین باید ارزان ســازی را نیز در‬ ‫دستور کار خود قرار دهیم ما سر قول هستیم و کمک می کنیم و از‬ ‫تولید کنندگان نیز می خواهیم تا تولیدات خود را صد درصد داخلی‬ ‫کنند‪.‬وزیر کشــور گفت‪ :‬دولت سیزدهم مشــکالت مالی متعددی‬ ‫داشــت اما با حمایت های صورت گرفته توسط دولت حمل و نقل‬ ‫عمومی توسعه پیدا می کند‪ .‬همچنین؛ به لطف خدا کارهای خوبی‬ ‫در مرزهای کشــور برای خروج زائران در دست انجام قرار گرفته و‬ ‫شاهد هستیم وضعیت خوبی برقرار است‪ ،‬زائران می توانند به راحتی‬ ‫از مرزهای زمینی از کشــور خارج شــوند و مشکل خاصی در این‬ ‫زمینه نداریم‪.‬وی در مورد ورود وزارت کشــور درحوزه فروش بلیط ‬ ‫هواپیما برای زائرین اربعین تشریح کرد‪ :‬بلیط های سفرهای هوایی‬ ‫توسط وزارت راه و سازمان هواپیمایی کنترل و قیمت گذاری شده و‬ ‫کنترل ها همچنان ادامه دارد‪.‬وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫وضعیت امنیت کشــور عراق خاطر نشان کرد‪ :‬در این کشور امنیت‬ ‫برقرار شــده اســت و دولت عراق به ایران اطمینان داده که امنیت‬ ‫خوبی برای زائران اربعینی برقرار خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد؛‬ ‫اهتمام ویژه دولت به بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور‬ ‫س جمهور در بین‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حضور ریی ‬ ‫کشــاورزان نشان دهنده اهتمام ویژه به بخش کشاورزی و امنیت‬ ‫غذایی کشور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طرح اصالح الگوی کشت در مراحل‬ ‫نهایی است و در روزهای اینده ابالغ می شود‪.‬‬ ‫سید جواد ساداتی نژاد در ایین اغاز سال زراعی ‪۱۴۰۱ - ۱۴۰۲‬‬ ‫و تجلیل از برگزیدگان بخش کشــاورزی با حضور رییس جمهور‪،‬‬ ‫س جمهوری در این مراسم اعتماد به نفس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حضور ریی ‬ ‫خوبی به فعاالن بخش کشــاورزی می دهد و امیدواریم در ســال‬ ‫زراعی جدید‪ ،‬رکوردهای بیشــتری را در بخش کشــاورزی ثبت‬ ‫کنیم و بهبود بهتری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با حضور رئیس جمهور در وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫و برگزاری نشست نظارت ســتادی طرحی را به عنوان ماموریت‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی با عنوان تامین غذای با کیفیت‪ ،‬سالم و‬ ‫ارزان با منشا داخلی ابالغ شد که یک اتفاق و ریل جدید برای این‬ ‫وزارتخانه در اغاز سال دوم دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد‪ :‬طرح اصالح الگوی کشت که‬ ‫مراحــل نهایی خود را طی می کند‪ ،‬طبق قانون در روزهای اینده‬ ‫ابالغ می شود‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد گفت‪ :‬طرح مشوق بخشــودگی پلکانی اب بهای‬ ‫بخش کشاورزی که در جلسه نظارت ستادی مطرح شد با وزارت‬ ‫نیرو در حال تکمیل است که قبل از فصل زراعی ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انتقال محصوالت اب بر گلخانه و ایجاد مجتمع های‬ ‫گلخانه ای در کشور از فعالیت هایی است که در سال زراعی جدید‬ ‫در این وزارتخانه پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد‪ :‬انتقال تولید علوفه در مراتع به‬ ‫صورت علوفه مرتعی هم بــرای اینکه بتوانیم اراضی ابی را تحت‬ ‫کشــت محصوالت اساســی ببریم‪ ،‬از مجموعه سیاست های سال‬ ‫زراعی جدید است‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد بیان کرد‪ :‬تغییر از سیاست قیمتی به سیاست های‬ ‫غیر قیمتی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و توانست‬ ‫تولیدات را افزایش بدهد‪ ،‬از جمله فصل های سیاستی سال زراعی‬ ‫جدید اســت که برای نمونه برزیل که یک کشور واردکننده بود‬ ‫با این تغییر سیاست غیر قیمتی به تولیدکننده ‪ ۲۰‬درصد غذای‬ ‫جهان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ســال اول دولت ســیزدهم در حوزه تولید‬ ‫اتفاقات خوبی رخ داد و برای نخســتین بار اعالم قیمت تضمینی‬ ‫قبل از شــروع فصل کشت رخ داد‪ .‬در ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬قیمت‬ ‫خرید تضمینی گندم با توجه به بحران ناشــی از جنگ اوکراین و‬ ‫روسیه تعیین قیمت ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان افزایش یافت که یک‬ ‫انگیزه برای کشاورزان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫جزییات تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری اعالم شد‬ ‫بانک مرکزی دســتورالعمل ناظر بر حســاب سپرده تجاری و‬ ‫خدمات بانکی مرتبط با ان را تصویب و به شــبکه بانکی کشور‬ ‫ابــاغ کرده اســت‪ .‬با توجه بــه اهمیت این موضــوع که برای‬ ‫نخستین بار در کشور فرایند تفکیک حساب های بانکی تجاری‬ ‫از غیرتجــاری را هدف قرار داده اســت‪ .‬بانــک مرکزی‪« ،‬ابوذر‬ ‫سروش» معاون نظارت بانک مرکزی در تشریح مزایای تفکیک‬ ‫حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف‬ ‫بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد‬ ‫شفافیت در نظام اقتصادی کشور است‪ ،‬ضمن انکه مشوق هایی‬ ‫رئیس کل گمرک ایران خبر داد‪:‬‬ ‫رشد ‪ 25‬درصدی ترانزیت کاال‬ ‫از مسیر ایران در سال جاری‬ ‫رئیس کل گمرک ایران گفت‪ :‬ترانزیت کاال از مسیر ایران در‬ ‫پنج ماهه سال جاری با رشد ‪ ۲۵‬درصدی به رقم ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫رسید و گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ ۱۲.۵‬میلیون تن کاال از مسیر‬ ‫ایران ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از ان ‪۶۸‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪« .‬علیرضا مقدسی» اظهار داشت‪ :‬ترانزیت‬ ‫کاال از ســال قبل روند افزایشی داشت به گونه ای که در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۲.۵‬میلیون تن کاال از مسیر ایران ترانزیت شد‬ ‫که نســبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۶۸‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫مقدسی افزایش میزان ترانزیت در سال قبل و ‪۵‬ماهه امسال را‬ ‫از ان جهت حائز اهمیت دانست که این رشد در شرایط تحریم‬ ‫و پس از اینکه میزان ترانزیت از سال ‪ ۹۳‬تا سال ‪ ۹۹‬کاهشی‬ ‫بود‪ ،‬رخ داد‪ .‬رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه مجموع‬ ‫اقدامات صورت گرفته سبب افزایش ترانزیت از مسیر ایران در‬ ‫این مدت شد‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش ساعت کاری در گمرکات مرزی‬ ‫ک مدیران گمرکات مرزی با همتایان خود‬ ‫و نشست مشــتر ‬ ‫با طرف مقابل برای تســهیل ترانزیت کاال‪ ،‬اجرای سامانه ها و‬ ‫تیر الکترونیکی‪ ،‬اجرای طرح انتخاب مســیر (سلکتیویتی) در‬ ‫رویه ترانزیت گمرک شــهید رجایــی و بهره گیری از ظرفیت‬ ‫کریدورهای بین المللی از جمله این اقدامات بود‪.‬‬ ‫همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری‬ ‫و کاهش حد نصاب بازگشــت چک های قبلی برای صدور دسته‬ ‫چک جدید برای این دســته از دارندگان حســاب ها پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین صاحبان حســاب های تجاری دیگر الزم‬ ‫نیســت تا برای نقل و انتقاالت بیش از دو میلیارد ریال خود به‬ ‫بانک مستند ارائه کنند‪ ،‬بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت‬ ‫باالتر از مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد ریال باید از این اشــخاص مستندات‬ ‫مطالبه کنند‪ .‬ســروش گفت‪ :‬حســاب تجاری‪ ،‬نوعی حســاب‬ ‫سپرده بانکی است که اشــخاص برای فعالیت های تجاری خود‬ ‫اســتفاده می کنند‪ .‬انتظار می رود که دریافت ها و پرداخت های‬ ‫مربوط به این حســاب ها منعکس کننده کســب و کار اشخاص‬ ‫باشد‪ .‬در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله‬ ‫انتفاعی یا غیرانتفاعی‪/‬تجارتی یا غیرتجارتی‪/‬دولتی یا غیردولتی‪/‬‬ ‫مسئولیت محدود‪ ،‬ســهامی عام یا سهامی خاص و غیره‪ ،‬حکم‬ ‫واحدی وجود دارد مبنی بر این که همه انواع حساب های سپرده‬ ‫بانکی این اشــخاص از لحظه افتتاح حســاب‪ ،‬به عنوان حساب‬ ‫تجاری محسوب می شوند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد خبر داد؛‬ ‫وام قرض الحسنه ‪ 3‬تا ‪ ۵‬میلیونی به زائران حسینی‬ ‫بدون مراجعه به بانک‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬تســهیالت تا ســقف ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان برای حضور زمینی زائران اربعین حسینی (ع)‬ ‫در بزرگترین اجتماع بشری جهان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫به منظور پرداخت تسهیالت برای حضور زمینی زائران اربعین‬ ‫حســینی (ع)‪ ،‬پس از هماهنگی هایی که با سازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬ســازمان حج و زیارت‪ ،‬ســتاد مرکزی اربعین‪ ،‬پلیس‬ ‫گذرنامه و بانک ها صورت گرفت‪ ،‬زائران سرپرســت خانواری‬ ‫که یارانه دریافت می کنند پس از درخواست این تسهیالت در‬ ‫سامانه حج و زیارت (سماح) در صورتی که از مرزهای زمینی‬ ‫خارج شوند‪ ،‬مبلغ این تســهیالت به صورت خودکار و بدون‬ ‫نیاز به مراجعه به بانک ها به حساب یارانه انها واریز شده و با‬ ‫اقساط یک ســاله از یارانه انها کسر خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫خصوص زائرانی که سرپرست خانوار نیستند امکان بهره مندی‬ ‫از این تسهیالت با رضایت سرپرست خانوار فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫خاندوزی بیان کرد‪ :‬این تسهیالت به طور ویژه برای ان دسته‬ ‫از هموطنانی پیش بینی شده که به دلیل مشکالت مالی توان‬ ‫حضور در راهپیمایی اربعین حسینی را نداشتند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد میزان این تســهیالت را برای سرپرست خانوار‬ ‫‪ ۳‬میلیون تومان‪ ،‬سرپرست خانوار همراه با یک نفر از اعضای‬ ‫خانوار تحت پوشش او ‪ ۴‬میلیون تومان و سرپرست خانوار و ‪۲‬‬ ‫نفر یا بیشتر از اعضای خانوار تحت پوشش او ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫اعالم کرد‪ .‬خاندوزی گفت‪ :‬برای دریافت این تسهیالت مطلقاً‬ ‫نیاز به حضور در بانک ها نیســت و این تسهیالت در صورت‬ ‫ثبت درخواست در سامانه سماح به صورت خودکار به زائران‬ ‫تعلق گرفته و در حساب یارانه انها واریز می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 910

روزنامه خوب 910

شماره : 910
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه خوب 909

روزنامه خوب 909

شماره : 909
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه خوب 908

روزنامه خوب 908

شماره : 908
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه خوب 907

روزنامه خوب 907

شماره : 907
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه خوب 904

روزنامه خوب 904

شماره : 904
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه خوب 603

روزنامه خوب 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!