روزنامه خوب شماره 835 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 835

روزنامه خوب شماره 835

روزنامه خوب شماره 835

‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت ثبت نام زائر ین‬ ‫اربعین در سامانه سماح‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫افزایش ‪ 500‬هزار بشکه ای‬ ‫ظرفیت ذخیره سازی‬ ‫نفت خام در خلیج فارس‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫منابع افزایش حقوق ها‬ ‫تامین می شود‬ ‫یکشنبه‪ 13‬شهریورماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 835‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 5‬صفر‪ 4 |1444‬سپتامبر‪2022‬‬ ‫با ت‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫از ارا ل یگ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ضی زمین اظت‬ ‫خو‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫صفر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه است‬ ‫معاون اول رئیس جمهور ‪:‬‬ ‫حفظ فرهنگ ایرانی اسالمی‬ ‫جزء دغدغه های جدی و‬ ‫راهبردی دولت است‬ ‫‪8‬‬ ‫دادستانتهران‪:‬‬ ‫اسالمی‪ ،‬رئیس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫ایران جزء ‪ 3‬کشور اول دنیا‬ ‫در تولیدات دارو بر پایه اب‬ ‫سنگین است‬ ‫برخورد قضایی در برابر اهمال کاری‬ ‫درترخیصکاالها‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫گاهیها شهرساتن‪09932045164 :‬‬ ‫‪09932045164‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر ت‬ ‫نش‬ ‫ر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫گاهیهاتهران ‪77851725 :‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫تاریخ روابط ایران و افریقا زمینه ساز توسعه تجارت بین دو کشور است‬ ‫‪2‬‬ ‫سفیر ایران در کنیا گفت‪ :‬با توجه به تاریخچه هزاران ساله ایران با شرق افریقا‪ ،‬فرصت ها و زمینه های بسیاری برای توسعه تجارت و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد‪«.‬جعفر‬ ‫برمکی» در کارگاه بین المللی گسترش همکاری های اقتصادی ایران و افریقا با بیان اینکه روابط خوبی میان دو کشور وجود دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ساکنان استان های سیستان و بلوچستان و شیراز‬ ‫روابط تاریخی با افریقا دارند که حتی به دو هزار سال می رسد که این شرایط زمینه ساز مناسبی برای توسعه روابط محسوب می شود‪.‬وی با بیان اینکه با وجود این شرایط‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫فرصت مناسبی برای حضور در این قاره دارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این گروه از فعاالن اقتصادی با حمایت های موجود می توانند محصوالت خود را در بازار عرضه و فعالیت های خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 13‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪835‬‬ ‫اخبار‬ ‫نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد‬ ‫تهاتر کاالیی ایران با کشوری‬ ‫در غرب افریقا‬ ‫نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید شرایط برای‬ ‫صادرات محصوالت ایرانــی به غرب افریقا و تهاتر کاال‬ ‫با یکی از کشــورهای این منطقه وجود دارد‪ .‬حســین‬ ‫ســاح ورزی اظهار کرد‪ :‬کشــور مالی به عنوان یکی از‬ ‫کشورهای غرب افریقا ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل‬ ‫شــدن به یکــی از بازارهای کاالهای ایرانی داشــته و‬ ‫بررسی های ان نشان می دهد که امکان توسعه صادرات‬ ‫به این کشــور وجود دارد‪ .‬وی با بیــان این که با وجود‬ ‫محدودیت ها امکان حضور گسترده تر ایران در بازار این‬ ‫کشور فراهم است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از محصوالت کشاورزی‬ ‫و غذایی گرفته تا صــادرات دارو امکان ان وجود دارد‬ ‫کــه ایران در بازار مالی نقش خود را گســترده تر کند‪.‬‬ ‫از ســویی دیگر در حــوزه خدمات فنی و مهندســی‬ ‫نیز شــانس ما برای حضور در این بازار باالســت‪ .‬نائب‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برگزاری نخستین‬ ‫کمیســیون اقتصادی مشترک ایران و مالی تاکید کرد‪:‬‬ ‫این کمیســیون که هفته گذشته با حضور وزیر خارجه‬ ‫ایران انجام شــد گامی مثبت و مهم در مسیر افزایش‬ ‫همکاری های اقتصادی دو طرف خواهد بود‪ .‬سالح ورزی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حاشــیه این نشست هیاتی از اعضای اتاق‬ ‫بازرگانــی و بخش خصوصی نیز با حضــور در مالی با‬ ‫شــرکت های اقتصادی این کشور دیدار کردند تا ضمن‬ ‫اشنایی توافقاتی برای توسعه همکاری ها نهایی شود‪ .‬در‬ ‫جریان این ســفر دیدار با وزرای صنعت و تجارت مالی‬ ‫نیز بخش دیگری از برنامه بخش خصوصی بود‪.‬‬ ‫درخواست ‪ 120‬نفر از نمایندگان‬ ‫خانه ملت برای اصالح بازگشت‬ ‫ارز صادرکنندگان فرش دستباف‬ ‫بازدید نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از بیست‬ ‫و نهمین نمایشــگاه فرش دستباف و شنیدن درد و دل‬ ‫فعاالن این حــوزه موجب پیگیــری وضعیت صادرات‬ ‫فرش توســط خانه ملت شــد‪ ،‬به طوری کــه ‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫از نمایندگان خانه ملت خواســتار اصالح بازگشت ارز‬ ‫صادرکنندگان فرش دســتباف شدند‪ .‬مرکز ملی فرش‬ ‫ایران‪ ،‬در پی حضور و بازدید تعداد زیادی از مســووالن‬ ‫و نمایندگان مجلس از بیست و نهمین نمایشگاه فرش‬ ‫دســتباف که با حضور صادرکنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫مطرح کشور برگزار شــد و مهمترین رویداد تخصصی‬ ‫در حوزه فرش دســتباف در جهان به شــمار می رود‪،‬‬ ‫با توجه به وضعیت صادرات فرش دســتباف کشــور و‬ ‫برخی مشــکالت قانونی پیــش روی این هنر‪ -‬صنعت‬ ‫به ویژه مهلت زمان بازگشــت ارز حاصل از صادرات‪ ،‬به‬ ‫درخواست مرکز ملی فرش ایران و فعاالن تولید و عرضه‬ ‫ن مجلس‬ ‫فرش دســتباف ایران‪ ۱۲۰ ،‬نفــر از نمایندگا ‬ ‫با امضای درخواســتی از رییس جمهور خواستار اصالح‬ ‫قانون حداکثر مهلت زمانی بازگشــت ارز و ایفای تعهد‬ ‫صادرکنندگان فرش دستباف به ‪ ۳۶‬ماه شدند‪.‬‬ ‫‪ 82‬درصد کاالهای مانده در‬ ‫انبارهای سازمان اموال تملیکی‬ ‫تعیین تکلیف شد‬ ‫مدیر عامل ســازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫گفت‪ :‬با اهتمام دولت سیزدهم در رسیدگی و ساماندهی به‬ ‫انبارهای اموال تملیکی بیش از ‪ ۸۲‬درصد از انبارها تعیین‬ ‫ و تکلیف شد‪« .‬سید عبدالمجید اجتهادی» اظهار داشت‪:‬‬ ‫برخی از کاالهایی که دو دهه گذشته در انبارهای گمرک‪،‬‬ ‫اموال تملیکی و یا در بنادر مانده بود‪ ،‬مورد رسیدگی قرار‬ ‫گرفت و تعیین تکلیف شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬رییس جمهور‬ ‫در مهرماه سال ‪ ۱۴۰۰‬سه موضوع اصالح ساختار سازمان‬ ‫اموال تملیکی‪ ،‬تدوین و اصالح الیحه ساختاری امور این‬ ‫ســازمان و ساماندهی انبارها و تسریع در تعیین و تکلیف‬ ‫کاال را مــورد تاکید قرار داده بودند‪ .‬مدیرعامل ســازمان‬ ‫جمع اوری و فروش اموال تملیکی بیان داشــت‪ :‬کاالهای‬ ‫مدت زمان طوالنی در انبارها مانده اند که هزینه انبارداری‬ ‫کاالها بیش از هزینه فروش است که برای مالک ان مقرون‬ ‫به صرفه نیست از این رو پیگیر ترخیص کاال نمی شوند‪.‬‬ ‫اجتهــادی با بیان اینکه هفته گذشــته اولین محموله‬ ‫کاالهای این سازمان در بورس کاال عرضه شد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫شروع خوبی بود که باید از این ظرفیت قانونی برای عرضه‬ ‫شــفاف کاالها اســتفاده و اقدام کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬هرچند‬ ‫مشــکالت عدیده ای برای ورود به بورس کاال وجود دارد؛‬ ‫اما وزیر اقتصاد تاکید داشتند تا از طریق بورس اقدام کنیم‬ ‫که اقدامات گسترده ای در این زمینه صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وزارت صنعت اعالم کرد‪:‬‬ ‫افرادی که منافعشان از واردات خودرو به خطر افتاده‬ ‫علیه مصوبه دولت جریان سازی می کنند‬ ‫وزارت صنعت اعالم کرد‪ :‬برخی گروه ها که منافعشــان در مصوبه‬ ‫اخیر واردات به خطر افتاده اســت‪ ،‬با هجمه های هماهنگ رسانه ای‬ ‫درصدد ایجاد فشار بر کارگروه های تخصصی دفتر صنایع خودروی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هســتند تا شــاید با تحت تاثیر قرار‬ ‫دادن تصمیمات کارشناسی‪ ،‬در مرحله اجرا به منافعی دست یابند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در توضیحات وزارت صنعت خطاب‬ ‫به رســانه های منتقد دولت امده اســت‪ :‬با توجه به حساسیت های‬ ‫موجــود در موضوع واردات خــودرو‪ ،‬بالفاصله پس از تصویب ایین‬ ‫نامه واردات خودرو توسط هیات دولت‪ ،‬جلسات فشرده کارگروه های‬ ‫ تخصصی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫تدوین دســتورالعمل های اجرایی این مصوبه اغــاز به کار کرده و‬ ‫همچنان درحال برگزاری است‪.‬‬ ‫تغییرات عمده مصوبه اخیر نســبت به مصوبه واردات سال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫همچون تاکید بر واردات هدفمند و تشــویق بــه انتقال فناوری و‬ ‫تعیین سقف منابع ارزی‪ ،‬دستورالعمل های سابق واردات را نیازمند‬ ‫ی و بازنویســی اساسی کرده است‪ .‬همچنین به منظور اجرای‬ ‫بازنگر ‬ ‫دقیق و بدون ابهام ایین نامه واردات باید مسائل فنی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬پولی‬ ‫و مالی‪ ،‬حقوقی و استانداردهای گوناگون به طور دقیق و همزمان در‬ ‫مرحله اجرا در نظر گرفته شــود که ایــن مهم نیازمند صرف زمان‬ ‫مناسب و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با نهادهای‬ ‫مرتبط است‪ .‬در این بین‪ ،‬در کنار نقدهای منصفانه و کارشناسی که‬ ‫همه انها مورد مطالعه و بررســی قرار گرفته ‪ ،‬به نظر می رسد برخی‬ ‫گروه ها که منافعشــان در مصوبه اخیر واردات به خطر افتاده است‪،‬‬ ‫با هجمه های هماهنگ رسانه ای درصدد ایجاد فشار بر کارگروه های‬ ‫تخصصی دفتــر صنایع خودروی وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هستند تا شــاید با تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات کارشناسی‪ ،‬در‬ ‫مرحله اجرا به منافعی دست یابند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬فارغ از برخی فشــارها و تحلیل های غیرکارشناسی‪،‬‬ ‫دفتــر صنایع خودروی وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت با دعوت از‬ ‫کارشناســان خبره و فعــاالن این حوزه‪ ،‬به صورت فشــرده درحال‬ ‫بررسی و تدوین دستورالعمل ها و جزئیات اجرایی این طرح می باشد‪.‬‬ ‫امید اســت طی چند روز اینده و با انتشــار دســتورالعمل های‬ ‫اجرایی مصوبه واردات خودرو و تشریح و تبیین جزئیات ان‪ ،‬ضمن‬ ‫شفاف ســازی و رفــع ابهام های احتمالی‪ ،‬مصوبه دولت با ســرعت‬ ‫بیشتری وارد مرحله اجرا شود‪.‬‬ ‫دادستان تهران‪:‬‬ ‫برخورد قضایی با مدیرانی که در ترخیص کاالها اهمال کاری کنند‬ ‫دادســتان تهران گفت‪ :‬با مدیرانی کــه در ترخیص کاالها از‬ ‫گمــرک اهمال کاری و ســهل انگاری کننــد‪ ،‬برخورد قضایی‬ ‫می شــود‪« .‬علی صالحی» در مراسم انهدام یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫کاالهــای متروکه در جمع خبرنگاران اظهار داشــت‪ :‬زمانی که‬ ‫کاالها وارد گمرک شــده است دارای تاریخ و قابل مصرف بوده‬ ‫است که به خاطر اهمال کاری بعضی از مدیران در گذشته باعث‬ ‫شــده تا کاالها در انبارها رسوب شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬بررسی های‬ ‫قضایی صورت می گیرد در صورت کــم کاری و اهمال مدیران‪،‬‬ ‫پرونده هــای قضایی تشــکیل و بــا انان برخورد خواهد شــد‪.‬‬ ‫دادستان تهران تاکید کرد‪ :‬با ورود همکاران دستگاه های قضایی‬ ‫و متولیــان امر‪ ،‬اکنون تحرکات خوبی صورت گرفته و انبارهای‬ ‫گمرک و سازمان اموال تملیکی رصد می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حفاظت از کاالها در انبارهای اموال تملیکی و‬ ‫گمرکی بیان داشت‪ :‬باید بسته بندی کاالها به تفکیک پرونده ها‬ ‫صورت گیرد و از کاالها محافظت شــود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بعضی از کاالها نیاز به دمای مناســب و نگهداری دارند که باید‬ ‫انبارها منطبق با کاالها مدیریت شوند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬برای ورود کاالها ارزاوری شــده اســت که‬ ‫نباید مراحــل اداری و رعایت نکردن موارد قانونی منجر شــود‬ ‫تا به مرحله انهدام برســند‪ .‬عبدالرضا کشاورز مدیرکل گمرک‬ ‫شهریار در این مراسم بیان داشت‪ :‬کارهایی که به مرحله انهدام‬ ‫می رسند قبل از اینکه تاریخ مصرفشان بگذرد از مجاری قانونی‬ ‫وارد کشور می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عدم ثبت سفارشی یا عدم دریافت کد ساتای بانک‬ ‫مرکزی باعث می شــود تا این کاالها در زمــان مقرر از گمرک‬ ‫ترخیص نشــوند و در انبارها تاریخ انها بگذرد‪ .‬کشــاورز بیان‬ ‫داشــت‪ :‬کاالهای ســامت محور تاریخ مصرف دارند که بررسی‬ ‫کارشناسی می شود که اگر امکان استفاده مصرف ثانویه و یا باز‬ ‫صادرات را دارد‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت تاکید کرد‪:‬‬ ‫مشارکت دادن انجمن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت صمت‬ ‫معــاون هماهنگی و محیط کســب و کار وزارت صمت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مشارکت دادن انجمن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی را‬ ‫با جدیت دنبال می کنیم و در این راستا موافق پیشنهاد تشکیل‬ ‫کارگروه مشترک بین انجمن های مرتبط با صنایع ماشین سازی‬ ‫و تجهیزات برای مانع زدایی و توسعه این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬سید مهدی نیازی» در دیدار‬ ‫با اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران‬ ‫(ســتصا) افزود‪ :‬معاون هماهنگی و محیط کســب و کار وزارت‬ ‫صمت گفت‪ :‬تغییر ارایش ســاختاری در وزارتخانه موجب شــد‬ ‫رشته فعالیت مهم ماشین االت و تجهیزات از سطح دفتر به سطح‬ ‫یک معاونت ارتقا پیدا کرد و این نشان دهنده اهمیت و نقش این‬ ‫رشته فعالیت در بخش تولید است‪.‬‬ ‫این مقام مســوول وزارت صمت گفت‪ :‬یکی از مولفه های رشد‬ ‫و توسعه کشور‪ ،‬توجه به ساخت ماشین االت و تجهیزات است و‬ ‫با همین دیدگاه‪ ،‬رشته فعالیت ماشین االت و تجهیزات از سطح‬ ‫مدیرکل به یک معاونت با چهار اداره کل ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬برای تعمیق ســاخت داخل بــه یک برنامه‬ ‫میان مدت نیازمندیــم و اماده همکاری نزدیــک با انجمن ها و‬ ‫تشکل ها برای تببین نقشه راه این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫نیازی همچنین با اشــاره به ابالغ مصوبــه جدید هیات دولت‬ ‫درباره حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال افرین حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت خوبی برای شــرکت های دانش‬ ‫بنیان به ویژه در بخش ماشین االت و تجهیزات در این ایین نامه‬ ‫ایجاد شده که باید از این فرصت برای توسعه صنایع دانش بنیان‬ ‫به ویژه این صنعت استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی بــه تفاهم نامه اخیر وزارت صمت و وزارت عتف اشــاره و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬موضوع تامین نیروی انسانی ماهر‪ ،‬ارتباط بین صنعت‬ ‫و دانشگاه و براورده کردن نیازهای صنعت با استفاده از ظرفیت‬ ‫حوزه اموزش و پژوهش در این تفاهم نامه دیده شده است‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صمت خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه بــه ارزیابی های‬ ‫کارشناسی انجام شده‪ ،‬مهمترین راهبرد در توسعه صنعت ماشین‬ ‫سازی و تجهیزات‪ ،‬توسعه فعالیت های پیمانکاری تخصصی‪ ،‬ایجاد‬ ‫کنسرسیوم های تخصصی برای تجمیع سازندگان ماشین االت و‬ ‫تجهیزات و شرکت های طراحی و مهندسی در قالب شرکت های‬ ‫کارخانه ســاز با ارائه تضامین و خدمات پس از فروش و پرداخت‬ ‫تسهیالت ارزی بر اساس پیش فاکتور شرکت های ایرانی است که‬ ‫باید به صورت جدی دنبال شود و این پروژه ها در ایین نامه اخیر‬ ‫نیز پیش بینی شــده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از اشکال های نظام‬ ‫تسهیالت دهی این است که برای همه فعالیت های اقتصادی یک‬ ‫مدل و با شرایط یکسان‪ ،‬روش تامین مالی تعریف شده است‪.‬‬ ‫نیــازی توضیح داد‪ :‬باید مدل تامین مالــی هر فعالیت تولیدی‬ ‫باتوجه به ویژگی‪ ،‬شرایط و نوع ان صنعت تعریف شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شــاید نیاز باشد برای برخی صنایع به جای ارائه‬ ‫تســهیالت به سازنده‪ ،‬به خریدار تســهیالت داده شود تا بتواند‬ ‫قرارداد خرید با ســازنده منعقد کنــد و این منابع در قالب نظام‬ ‫تامین مالی زنجیره ای به تولیدکننده منتقل شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت بیان داشت‪:‬‬ ‫نیازمند یک تغییر نگرش در نظام تســهیالت در شــبکه بانکی‬ ‫و بخش صنعت هســتیم‪ .‬در این جلسه‪ ،‬اعضا انجمن سازندگان‬ ‫تجهیزات صنعتی ایران (ســتصا) به بیان دیدگاه ها و راهکارهای‬ ‫خود برای توســعه این صنعت پرداخته و از ایجاد معاونت جدید‬ ‫ماشین االت و تجهیزات استقبال کرده و ان را عاملی برای رشد‬ ‫و توسعه این بخش دانستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن‪:‬‬ ‫با تشکیل یگان حفاظت از اراضی زمین خواری به صفر رسیده است‬ ‫مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه ‪۷۰۰۰‬‬ ‫هکتار زمین برای ساخت ‪ ۱.۷‬میلیون واحد نهضت ملی مسکن‬ ‫تامین شده اســت گفت‪ :‬بعد از تشکیل یگان حفاظت از اراضی‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬زمین خواری تقریبا به صفر رسیده‬ ‫است‪ .‬علیرضا فخاری اظهار کرد‪ :‬در طرح نهضت ملی مسکن تا‬ ‫کنون ‪ ۷۰۰۰‬هکتار زمین در کل کشــور شناسایی کرده ایم که‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار واحد را شامل می شود‪.‬‬ ‫در استان تهران تعداد قابل توجه نیست و تا کنون ‪ ۲۷‬هکتار‬ ‫زمین شناسایی شده اما در نظر داریم در شهرهای شرق استان‬ ‫تهــران زمینهای جدیدی را به این طرح اضافه کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اراضی که ما در نظر گرفتیم از نظر جغرافیایی و مســائل محیط‬ ‫زیستی توجه شــده بنابراین چند گام نسبت به طرحهای قبلی‬ ‫جلو رفته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مســکن در پاسخ به سوال‬ ‫خبرنگاری مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای اجرای دســتورات‬ ‫مقــام معظم رهبری درخصوص مســائل بخش مســکن انجام‬ ‫داده اید گفت‪ :‬عمده موضوعات ما برمیگردد به زیرســاخت های‬ ‫حوزه تامین مســکن از جمله مواد و مصالح و دســتمزد و سایر‬ ‫مســائلی که تاثیرگذار است‪ .‬بخشــی از مقررات محلی توسط‬ ‫شــوراها اثراتش را در حوزه تامین مسکن می گذارد‪ .‬اما چیزی‬ ‫که اهمیت دارد تامین منابعی اســت که برای تولید مسکن نیاز‬ ‫داریم تا تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬واگذاری زمین رایگان در دســتور کار وزارت‬ ‫راه و شهرسازی است‪ .‬ما در سیستم خودمان دوستان را مجاب‬ ‫کردیم که نقطه نظرات خود را برای تحقق فرمایش حضرت اقا‬ ‫ارایه کنند‪ .‬اگر بتوانیم منابــع الزم را ایجاد کنیم می توانیم در‬ ‫تولید مســکن ارزان تحول ایجاد کنیم‪ .‬اگر یک فضای دوجانبه‬ ‫بین ســازندگان و دولت ایجاد شود می تواند در نرخ تمام شده‬ ‫واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫طرح «بازتوزیع یارانه بنزین» اواخر سال گذشته و به صورت ازمایشی در جزیره کیش اغاز شد و تا اول مردادماه نیز ادامه یافت و انطور که مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعالم‬ ‫کرده اجرای فراگیر ان در کل کشور و یا زمان اجرای ان نیازمند ابالغیه از سمت دولت است‪.‬طرح «بازتوزیع یارانه بنزین» از اول اسفندماه ‪ ۱۴۰۰‬و به طور ازمایشی در جزیره کیش به اجرا درامد و‬ ‫قرار بر این بود که در ادامه در قشم نیز اجرایی و بعد از بررسی و نهایی شدن ان‪ ،‬در سطح کشور به مرحله اجرا برسد‪.‬در این طرح همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد‬ ‫بدون خودرو‪ ،‬امکان دریافت سهمیه بنزین ‪ ۲۰‬لیتری را دارا بودند‪ .‬در عین حال که در این طرح‪ ،‬قیمت بنزین تغییری نکرد و نرخ بنزین یارانه ای ‪ ۱۵۰۰‬تومان و قیمت بنزین ازاد ‪ ۳۰۰۰‬تومان بود‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به اختصاص اعتبار بنزین به افراد به جای خودروها‪ ،‬هر فرد یک اعتبار لیتری داشت که می توانست در جایگاه ها از ان استفاده کند‪.‬‬ ‫رئیس موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از ظرفیت یخچال های طبیعی کشور از دست رفته است‬ ‫رئیس موسســه تحقیقــات اب وزارت نیرو گفــت‪ ۲۰ :‬درصد از‬ ‫ظرفیت یخچال های طبیعی کشــور در فاصله سال های ‪ ۹۲‬تا ‪۹۴‬‬ ‫از دســت رفته اســت‪« .‬محمدرضا کاویانپور» در مراسم افتتاحیه‬ ‫نخســتین مدرسه تابســتانی اب و محیط زیســت‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش‬ ‫ظرفیت یخچال های طبیعی به مشکالت اب کشور دامن زده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وضعیت یخچال های طبیعی زرد کوه بدتر اســت‪،‬‬ ‫بــه گونه ای که ‪ ۵۰‬درصد ان از دســت رفته و مهمترین اثرات ان‬ ‫مشکالت ابی ایجاد شده در چهارمحال و بختیاری و به ویژه شهرکرد‬ ‫است‪ .‬رئیس موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو خاطرنشان کرد‪ :‬بخش‬ ‫اب کشور دچار مشکالت فراوانی مثل فقر ابی‪ ،‬تغییر اقلیم و از همه‬ ‫مهمتر فقر مدیریت عرضه و تقاضا شده است‪.‬‬ ‫کاویانپور ادامه داد‪ :‬فقر مدیریت عرضه و تقاضا مشکالت فرونشست‬ ‫و مشکالت کشاوزی را به همراه اورده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬یکــی از اثرهای مدیریت غلط عرضه و تقاضا را از بین رفتن‬ ‫ظرفیت یخچال های طبیعی کشور برشمرد‪.‬‬ ‫رئیس موسســه تحقیقــات اب وزارت نیرو اضافه کرد‪ :‬موسســه‬ ‫تحقیقات اب وزارت نیرو از سال ‪ ۱۳۴۶‬فعالیت های دانشی خود را‬ ‫در بخش اب کشور اغاز کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬تاکنون موسسه نزدیک به‬ ‫‪ ۲۹۰‬پروژه سدسازی را مدل سازی و اشکاالت انها را برطرف کرده‬ ‫است‪ .‬کاویانپور افزود‪ :‬فعالیت این موسسه بر روی سد گتوند سبب‬ ‫شد بخش تخلیه سیالب ان مورد بازنگری قرار گرفته و اصالح الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنایع کوچک اعالم کرد‬ ‫خسارت‪ 7‬میلیارد دالری صنایع از قطعی برق سال گذشته‬ ‫رئیس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از‬ ‫خســارت ‪ ۷‬میلیارد دالری صنایع از قطعی برق سال گذشته خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬به ازای هــر مگاوات تولید برق‪ ۱۰۰ ،‬متر مربع زمین‬ ‫رایگان در اختیار ســرمایه گذاران و واحدهای تولیدی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬علی رسولیان در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫تابستان امسال تاکنون قطع برق صنایع به صورت برنامه ریزی شده و‬ ‫با اطالع قبلی صورت گرفته و قطع برق خارج از برنامه در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کشور کاهش یافته که این موضوع رضایت نسبی‬ ‫در بین صنعت کاران ایجاد کرده است‪ .‬امسال در برخی روزها هیچ‬ ‫قطعی برق خارج از برنامه ای در شهرک ها و نواحی صنعتی رخ نداده‬ ‫و در برخی روزها کل قطعی برق خارج از برنامه در حد یک ساعت‬ ‫بوده است‪ .‬وی با اشاره به قطعی برق غیرمنظم در سال ‪ ،۱۴۰۰‬به ‬ ‫خصوص در شــهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس امار اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‪ ،‬تابستان ‪ ۱۴۰۰‬بخش صنایع‬ ‫‪ ۷‬میلیارد دالر از قطعی های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان‬ ‫اینکــه در حوزه صنایع کوچک‪ ،‬هر مگاوات برق ‪ ۹۶‬شــغل ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس توافق وزارتخانه های نیرو و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ســهمیه قطعی برق و تعطیلی صنایع یک روز در‬ ‫هفته در نظر گرفته شد و حتی برخی مواقع نیز نیاز به اعمال یک‬ ‫روز تعطیلی در هفته هم نبود‪ .‬این وضعیت باعث شد از ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫تا پنجم شهریور که این برنامه اعمال شد‪ ،‬رشد تولید در حوزه فوالد‬ ‫‪ ۱۱.۸۴‬درصد‪ ،‬در بخش ســیمان ‪ ۵.۳۵‬درصد و در حوزه صنایع‬ ‫فلزی ‪ ۱۸‬درصد نسبت به بازه زمانی سال گذشته باشد‪ .‬همچنین‬ ‫میانگین برق تحویلی به صنایع در یک سال اخیر ‪ ۱۵‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بهر ه برداری بیش از ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات‬ ‫س کوچک‬ ‫برق نیروگاه های مقیا ‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه صنایع ‪ ۵۳۶‬مگاوات نیروگاه های خود‬ ‫تامین برق در شــهرک ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد کرده اند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طبق اعالم وزارت نیرو اگر واحد تولیدی نیروگاه خود‬ ‫تامین (‪ )CHP‬ایجاد کند‪ ،‬بدون پرداخت حق ترانزیت‪ ،‬می تواند‬ ‫برق مازاد خود را به صنایع دیگر بفروشد‪ .‬نیروگاه های خود تامین‬ ‫امســال ‪ ۱۲۷۰‬مگاوات برق به کل صنایع کشور تزریق کرده اندو‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مگاوات برق نیز به شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور‬ ‫اضافه کردند‪ .‬وی در ادامه با اشــاره به انعقــاد تفاهم نامه برای‬ ‫ایجاد ‪ ۱۰‬هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با وزارت نیرو در‬ ‫ســال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬امسال نیز ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات جدید به این رقم‬ ‫اضافه شده است‪ .‬کار ساخت ‪ ۱۰‬هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی‬ ‫‪ ۶۲‬درصد پیشــرفت قراردادی و ساخت ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات ظرفیت‬ ‫نیروگاهی امسال نیز بیش از ‪ ۱۷‬درصد پیشرفت قراردادی داشته‬ ‫اســت‪ .‬از ‪ ۱۰‬هزار مگاوات تفاهم شده‪ ۱۸۰ ،‬مگاوات تاکنون وارد‬ ‫چرخه تولید شــده و ‪ ۳۶۰‬مگاوات دیگر نیز ظرف یک ماه اینده‬ ‫وارد چرخه تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۱۰۰‬مترمربع زمین رایگان‬ ‫در ازای تولید هر مگاوات برق‬ ‫معــاون وزیر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت با بیــان اینکه به دنبال‬ ‫خود تامینی برق صنایع هســتیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به ازای هر مگاوات‬ ‫تولید برق‪ ۱۰۰ ،‬مترمربع زمین رایگان در اختیار ســرمایه گذاران‬ ‫و واحدهای تولیــدی قرار خواهد گرفت‪ .‬همچنین وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اجازه واردات نیروگاه های کوچک مقیاس خارجی‬ ‫را فراهم کرده که این مشوق ها و مزایا به استان ها ابالغ نیز شده‬ ‫است‪ .‬وی همچنین درخصوص انرژی های تجدید پذیر خورشیدی‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس تفاهم با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری‬ ‫انرژی برق (ساتبا) مقرر شــده از سقف واحدهای تولیدی موجود‬ ‫برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی استفاده و هم شهرک های‬ ‫صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫‪ ۹۲‬شهرک و ناحیه صنعتی دارای پتانسیل برای راه اندازی شهرک‬ ‫انرژی خورشیدی در سراسر کشــور شناسایی شده که این موارد‬ ‫به ساتبا نیز اعالم شــده است‪ .‬رسولیان در ادامه با بیان اینکه در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مگاوات ظرفیت برق مورد اســتفاده در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته باید در حوزه بهره‬ ‫وری صنایع نیز با ارائه مشــوق کار شود که در این راستا به دنبال‬ ‫افزایش مشــوق ها برای ارتقاء بهره وری در حوزه صنعت هستیم‪.‬‬ ‫این مهم با ارتقاء موضوع اموزش و ارائه تسهیالت الزم قابل تحقق‬ ‫است‪ .‬استانداردهای بهره وری در سازمان ملی استاندارد مشخص‬ ‫می شود و بر اساس چارچوب های ارائه شده و الزامات این سازمان‬ ‫جلو خواهیم رفت‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اجرای فراگیر طرح «بازتوزیع یارانه بنزین» منتظر ابالغیه است‬ ‫یکشنبه‪ 13‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪835‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫به منظور کنترل فروش نفت روسیه صورت می گیرد؛‬ ‫تعیین سقف قیمتی نفت برای‬ ‫روسیه توسط گروه هفت‬ ‫گروه هفت قرار است سقف قیمتی را به منظور کنترل‬ ‫خرید نفت از روســیه وضع کند و از کشورهای خریدار‬ ‫نفت روسیه خواسته است تا این سقف قیمتی را رعایت‬ ‫کنند‪.‬گروه هفت اعالم کرد که سقفی برای قیمت نفت‬ ‫روســیه وضع خواهــد کرد و از « اعضــای این ائتالف‬ ‫خواست تا به این اقدام بپیوندند و فراتر از قیمت تعیین‬ ‫شده نفت روسیه را خریداری نکنند‪.‬‬ ‫وزرای دارایی هفت کشور در بیانیه ای اعالم کردند که‬ ‫سقف قیمت ها بر اساس یک سری داده های فنی تعیین‬ ‫می شود و اتحاد قبل از اجرای ان به طور کامل تصمیم‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا از تصمیم گروه هفت برای‬ ‫تعیین ســقف قیمت نفت روسیه اســتقبال کرد و ان‬ ‫را مهم توصیــف کرد‪.‬کرملین روز جمعه اعالم کرد که‬ ‫روسیه فروش نفت به کشورهایی را که سقفی بر قیمت‬ ‫منابع انرژی روسیه اعمال می کنند‪ ،‬متوقف می کند‪.‬‬ ‫دیمیتــری پســکوف‪ ،‬ســخنگوی کرملیــن در یک‬ ‫کنفرانس خبری با حمایت از اظهارات الکســاندر نواک‬ ‫معاون نخســت وزیر روســیه گفت‪« :‬شرکت هایی که‬ ‫ســقف قیمتی اعمال می کنند جــزو دریافت کنندگان‬ ‫نفت روسیه نخواهند بود‪.‬‬ ‫اورســوال فون در الین‪ ،‬رئیس کمیســیون اروپا روز‬ ‫جمعه گفت‪ :‬زمان ان فرا رسیده است که اتحادیه اروپا‬ ‫محدودیتی مشــابه برای خرید گاز روسیه اعمال کند‪.‬‬ ‫پسکوف خاطرنشان کرد‪ :‬این شهروندان اروپایی هستند‬ ‫که بهای چنین اقداماتی را می پردازند‪.‬پســکوف گفت‪:‬‬ ‫که روسیه در حال مطالعه است که چگونه تعیین سقف‬ ‫قیمت برای صادرات نفت این کشور می تواند بر اقتصاد‬ ‫این کشور تاثیر بگذارد‪.‬وی افزود‪ :‬یک چیز را می توان با‬ ‫اطمینان گفت‪ :‬چنین اقدامی بازارهای نفت را به شدت‬ ‫بی ثبات می کند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 500‬هزار بشکه ای‬ ‫ظرفیت ذخیره سازی نفت خام‬ ‫در خلیج فارس‬ ‫عباسی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫قیمت حامل های انرژی باید به تدریج واقعی شود‬ ‫یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫با توجه به نیازهایی که در حوزه بنزین در سطح کشور وجود دارد‬ ‫باید به تدریج به ســمت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی با‬ ‫در نظر گرفتن پیوســت های اجتماعی و فرهنگی گام برداشــت‪.‬‬ ‫فریدون عباسی درباره وضعیت تامین بنزین در سطح کشور‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در فصل تابســتان به دلیل افزایش مسافرت ها‪ ،‬مصرف بنزین‬ ‫در سطح کشور افزایش داشته است‪ ،‬همچنین تعداد افرادی که با‬ ‫خودروهای ســواری تردد می کنند افزایش داشته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر چون وسایل حمل و نقل عمومی وضعیت خوبی ندارد مردم‬ ‫مجبور هســتند برای ترددهای درون شهری از خودروی شخصی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫در برخی از مقاطع تولید داخل پاسخگوی نیاز بنزین نیست‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬سال هاســت که ناوگان شهری اتوبوس‬ ‫رانی تقویت نشده است و تعداد محدود اتوبوسی که موجود است‪،‬‬ ‫فرسوده است‪ .‬مردم نمی توانند در ایستگاه اتوبوس منتظر بایستند‬ ‫تا هر یک ربع یک اتوبوس بیاید‪ .‬مردم اگر بخواهند از راه اهن نیز‬ ‫اســتفاده کنند نه راحتی الزم را داشته و نه سرعت کافی را دارد‪.‬‬ ‫هواپیما نیز به تعداد کافی موجود نیســت و پروازهای هوایی نیز با‬ ‫تاخیرهای متعدد انجام می شــود‪ .‬همه این عوامل دست به دست‬ ‫هم داده تا میل به مسافرت با وسیله نقلیه شخصی افزایش یابد و‬ ‫بالتبع مصرف بنزین افزایش یابد‪ .‬نماینده مردم کازرون در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬با طرح این سوال که ایا پاالیشگاه های ما به ویژه‬ ‫در ایام تابستان می توانند به نیاز مصرف بنزین پاسخ دهند و تولید‬ ‫باالیی داشته باشند و در فصل زمستان نیز که نیاز داخلی کمتر می‬ ‫شود بنزین را صادر کنند؟ عنوان کرد‪ :‬به نظر می اید در این حوزه‬ ‫با اختالل مواجه هستیم‪ .‬در زمینه بنزین کمبود داشته و به یکباره‬ ‫برخی از پمپ بنزین ها خالی از بنزین می شــوند‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫وسایل حمل و نقلی که باید این سوخت را حمل کنند و یا خط لوله‬ ‫های انتقال دارای محدودیت است‪.‬‬ ‫واقعی شدن قیمت حامل های انرژی نباید شوک اقتصادی‬ ‫به زندگی مردم وارد کند‬ ‫این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد‪ :‬ما باید خود‬ ‫را اماده کنیم تا در مواقع نیاز‪ ،‬واردات بنزین نیز انجام دهیم اما اگر‬ ‫بخواهیم بنزین وارد کنیم باید قیمت جهانی ان در بازارهای ازاد را‬ ‫بپردازیم‪ .‬زمانی که این بنزین وارد می شود دولت باید سوبسیدی‬ ‫بپردازد تا با قیمت داخلی به دست مردم برسد‪ .‬پس بهتر است که‬ ‫مــا به تدریج قیمت حامل های انرژی را واقعی کنیم اما این اقدام‬ ‫باید به نحوی صورت گیرد که جامعه بتواند خود را تنظیم کرده و‬ ‫شوک اقتصادی یکباره به زندگی مردم وارد نشود‪.‬‬ ‫دولت ها نباید تصمیمات امروز را به فردا بیندازند‬ ‫وی در ادامه در پاســخ به این پرسش که ایا در این دولت ممکن‬ ‫اســت قیمت بنزین افزایش یابد؟ بیان کرد‪ :‬دولت ها باید همیشه‬ ‫در زمــان الزم تصمیم بگیرند و نباید کارهــا را عقب بیندازند‪ .‬اما‬ ‫تصمیمات دولت ها نیز باید با پیوســت های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫روانی انجام شود‪ .‬فقط نباید پیوست اقتصادی دیده شود‪ .‬زمانی که‬ ‫قرار است یک کار اقتصادی صورت گیرد حتما باید تبعات اجتماعی‬ ‫ان نیز در نظر گرفته شود‪ .‬دولت ها باید بسنجند که پاسخ جامعه‬ ‫به اقدام اقتصادی انها چه خواهد بود‪.‬‬ ‫تامین مالی‪ ۵‬هزار میلیارد ریالی در طرح ابرسانی غدیر‬ ‫مجری تامین کننده لوله های فوالدی طرح ابرسانی غدیر با اشاره‬ ‫به تالش برای تامین اب با کیفیت برای مردم خوزســتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح با تامین مالی ‪ ۵‬هزار میلیارد ریالی برای به ثمر رسیدن‬ ‫بهره مند شده است‪« .‬رضا بشارتی زاده» افزود‪ :‬طرح ابرسانی غدیر‬ ‫یکی از بزرگ ترین طرح های ابرسانی است که در دولت سیزدهم‬ ‫محقق شد‪ .‬این فعال صنعت فوالد افزود‪ :‬تامین مالی انجام شده‬ ‫برای طرح ابرســانی غدیر سبب سرعت گرفتن اجرای طرح شد و‬ ‫زمان را برای به ثمر نشستن طرح کوتاه تر کرد‪.‬‬ ‫مردم خوزستان در سال های اخیر به شدت با پدیده تامین نشدن‬ ‫اب موردنیاز دست به گریبان بودند و این امر زندگی انان را تحت تاثیر‬ ‫خود قرارداد‪ .‬نگرانی از تامین اب موردنیاز همچنان دغدغه مردم‬ ‫بود تا انکه دولت سیزدهم بر سرکار امد و رئیس جمهور در نخستین‬ ‫قدم مقصد ســفر خود را به این استان قرارداد و با حضور در میان‬ ‫مردم بر ضرورت تامین اب برای مردم تاکید کرد‪ .‬در همان ســفر‬ ‫«علی اکبر محرابیان» نیز که به عنوان وزیر نیروی دولت سیزدهم‬ ‫مطرح و انتخاب شده بود در معیت رئیس جمهوری در میان مردم‬ ‫حاضر شد از نزدیک در جریان وضعیت ابی این استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در روزهای اخیر و در نشســت خبری خود با اشاره نخستین‬ ‫سفر استانی دولت که به استان خوزستان انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫سفر طرحی به رئیس جمهوری ارائه شــد که سه ویژگی داشت‪،‬‬ ‫اول این که کمیت اب منطقه برای ‪ ۲۵‬سال تضمین می شد‪ ،‬دوم‬ ‫کیفیت اب به باالترین ســطح کیفیت اب کشور که نمونه ان اب‬ ‫سد دز است‪ ،‬می رسید و سوم طرح در حداقل زمان ممکن اجرایی‬ ‫شده و به بهره برداری می رسید‪.‬‬ ‫با بهره برداری از پروژه بازســازی و تعمیرات اساسی‬ ‫مخزن شماره ‪ ۴‬منطقه بهرگان شرکت نفت فالت قاره‬ ‫ایران‪ ،‬ظرفیت ذخیره ســازی نفت خــام در خلیج فارس‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار بشکه افزایش یافت‪.‬‬ ‫نفــت فالت قاره ایران‪ ،‬این پــروژه با حضور «علیرضا‬ ‫مهــدی زاده» مدیرعامــل و تعدادی از مدیران‪ ،‬روســا‬ ‫و دســت اندرکاران ان روز پنج شــنبه ‪ ۱۰‬شــهریور به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران در جلسه ای‬ ‫که به همین منظور برگزار شــد‪ ،‬بــا بیان اینکه بخش‬ ‫عمده ای از اقالم این پروژه ســاخت داخل است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پروژه بازســازی و تعمیرات اساســی مخزن شماره ‪۴‬‬ ‫منطقه بهرگان اســفندماه ‪ ۱۳۹۸‬اغاز شــد و حتی با‬ ‫وجود مشکالت ناشی از همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬پروژه‬ ‫با جدیت پیگیری و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫بــه گفته مهدی زاده‪ ،‬با وارد مدار شــدن این مخزن‪،‬‬ ‫ظرفیت ذخیره ســازی نفت خام در منطقه بهرگان ‪۱۰‬‬ ‫درصــد افزایش یافت و با توجه به اینکه منطقه بهرگان‬ ‫پایانــه ای برای واردات و صــادرات نفت خام و میعانات‬ ‫گازی است‪ ،‬در این زمینه نیز مزایای فراوانی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا سه ماه اینده مخزن ‪ ۲۵۰‬هزار بشکه ای‬ ‫در منطقــه خارگ به بهره برداری می رســد‪ ،‬همچنین‬ ‫مخــزن ‪ ۵‬و ‪ ۶‬و ‪ ۸‬منطقه بهــرگان با ظرفیت مجموع‬ ‫اســمی یک میلیون و ســیصد هزار بشــکه در فرایند‬ ‫مناقصه و انتخاب پیمانکار اســت که بــا این اقدامات‬ ‫ظرفیــت عملیاتی ذخیره ســازی نفت خــام ایران در‬ ‫خلیج فارس افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این جلسه گزارشی از روند تعمیرات‬ ‫اساسی و بازسازی مخزن ذخیره سازی نفت خام شماره‬ ‫‪ ۴‬منطقه بهرگان توسط مجری پروژه ارائه و بر استفاده‬ ‫حداکثری از توان شرکت های داخلی در ان تاکید شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫ضوابط ناظر بر حساب های تجاری و خدمات بانکی مرتبط با ان تصویب شد‬ ‫‪4‬‬ ‫سخنگوی بانک مرکزی از تصویب ضوابط ناظر بر حساب های تجاری و خدمات بانکی مرتبط با ان در جلسه هیات عامل بانک مرکزی خبر داد‪.‬مصطفی قمری وفا؛ سخنگوی بانک مرکزی در‬ ‫فضای مجازی نوشــت‪ :‬در جلسه هیات عامل بانک مرکزی‪ ،‬ضوابط ناظر بر حساب های تجاری و خدمات بانکی مرتبط با ان‪ ،‬به عنوان گام نهایی در اجرای طرح تفکیک حساب های تجاری از‬ ‫غیرتجاری‪ ،‬تصویب شد‪.‬این طرح در اجرای تکالیف قانونی و با همکاری نزدیک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی‪ ،‬از مدتی قبل اغاز شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 13‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪835‬‬ ‫اخبار‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد؛‬ ‫راه اندازیبورسبین المللبرای‬ ‫سرمایه گذاریدرمناطقازاد‬ ‫عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬بورس‬ ‫بین الملل باید برای همه مناطق ازاد کشــور راه اندازی‬ ‫شود تا بتوان از این طریق شاهد جذب منابع ارزی و نیز‬ ‫تحوالت مطلوبی باشیم‪« .‬جعفر قادری» به تاثیر بورس‬ ‫بین الملل برای تامین منابع و سرمایه گذاری در مناطق‬ ‫ازاد اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬بازار سرمایه و بورس یکی‬ ‫از بهترین مکان هایی اســت که می تواند موجب جذب‬ ‫سرمایه گذار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورت عرضه بخشــی از سهام واحدهای‬ ‫تولیدی به شرکت های خارجی‪ ،‬زمینه ورود منابع ارزی به‬ ‫کشور فراهم می شود که این اقدام می تواند در این شرایط‬ ‫که با محدودیت ارزی مواجه هســتیم‪ ،‬کمک شــایانی‬ ‫به همراه داشته باشــد‪ .‬قادری بیان داشت‪ :‬از طرفی هم‬ ‫مشارکت خارجی ها در سهام واحدهای تولیدی می تواند‬ ‫تقویت کننده امنیت کشــور بوده و در حوادث مختلف‬ ‫همراه دولت باشــند؛ زیرا در کشــورمان با منافع همراه‬ ‫هستند و ســعی می کنند در کنترل تنش ها تاثیرگذار‬ ‫باشند‪ .‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد‪:‬‬ ‫شــرکت هایی که سهام ان ها در بورس بین الملل عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در بازارهای‬ ‫خارجی دارند تا بتوانند تامین منابع مالی مطلوبی داشته‬ ‫باشــند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬در واقع بورس بین الملل اقدام‬ ‫ارزشــمندی است که نه تنها در کیش و قشم‪ ،‬بلکه باید‬ ‫امــکان راه اندازی ان در همه مناطق ازاد فراهم شــود‪.‬‬ ‫شــورای عالی بورس‪ ،‬اعضای این شورا‪ ،‬راه اندازی بورس‬ ‫بین الملل در مناطق ازاد کشــور را تصویب کردند‪ .‬این‬ ‫بورس با ســرمایه ارزی در مناطق ازاد تاسیس می شود‬ ‫و همه معامــات ان ارزی خواهد بود‪ .‬بورس بین الملل‬ ‫مناطق ازاد‪ ،‬پنجمین بورس کشــور اســت که با هدف‬ ‫تامین مالی ارزی پروژه های صنعتی و عمرانی با سرمایه‬ ‫اولیه ‪ ۳۰‬میلیون یورو در مناطق ازادراه اندازی می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‪:‬‬ ‫معافیتبیمهایکارفرمایی‬ ‫اجرا می شود‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور از اجرای‬ ‫طرح معافیت بیمه ای کارفرمایی در سال جاری با اجرای‬ ‫طــرح کارورزی خبر داد و گفــت‪ :‬طرح کارورزی امکان‬ ‫و فرصتی برای اشــنایی فارغ التحصیالن دانشگاهی با‬ ‫محیط کار محسوب می شود‪ .‬ســازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای کشور ‪ ،‬غالمحسین حسینی نیا‪ ،‬در این باره ابراز‬ ‫داشت‪ :‬این طرح نه تنها باعث افزایش قابلیت های انان‬ ‫برای اشتغال در اینده می شود بلکه به کارورزان قدرت‬ ‫انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارائه شده می دهد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کلیه کارفرمایان درصــورت به کارگیری و جذب‬ ‫مستقیم دانش اموخته دانشگاهی دارای مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناســی و باالتر‪ ،‬می توانند از مزایای پرداخت حق‬ ‫بیمه سهم کارفرما به صورت کامل توسط دولت به مدت‬ ‫دو ســال‪ ،‬بهره مند شوند‪ .‬رئیس سازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای کشور بیان داشت‪ :‬طول دوره کارورزی حداقل‬ ‫‪ ۴‬ماه و حداکثر ‪ ۶‬ماه برای هر کارورز متناسب با ظرفیت‬ ‫بنگاه واســتانداردهای اموزشی مهارت تعیین می شود‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬هدف از طراحی این ســامانه اجرای دوره‬ ‫کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی است‪.‬‬ ‫سودبینبانکیبازهمصعودیشد‬ ‫اخرین وضعیت سود در بازار بین بانکی حاکی از ان است‬ ‫که این نرخ به ‪ ۲۰.۷۴‬درصد رسیده و در هفته های اخیر‬ ‫روند صعودی داشته است‪.‬سود بین بانکی در اواخر تیرماه‬ ‫امسال رشدی را تجربه کرد و به ‪ ۲۱.۳۱‬درصد رسید که‬ ‫با واکنش منفی بورسی ها مواجه شد‪.‬در پی این واکنش‪،‬‬ ‫در جلســه مسئوالن بانک مرکزی با فعاالن بازار سرمایه‬ ‫بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست های‬ ‫پولی تاکید شد که پس از این جلسه و مصوبه ان‪ ،‬روند‬ ‫کاهشــی این نرخ اغاز شد و به ‪ ۲۱.۱۳‬درصد رسید‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬ســود بین بانکی تا اواسط مردادماه به نرخ ‪۲۰.۵۹‬‬ ‫درصد رسید اما در هفته های اخیر باز هم روند صعودی‬ ‫این نرخ شــروع شده و براساس اخرین تغییرات در سود‬ ‫بین بانکی‪ ،‬این نرخ به ‪ ۲۰.۷۴‬درصد رســیده اســت‪.‬در‬ ‫این بین‪ ،‬ماجرای اعتراض بورسی ها به افزایش سود بین‬ ‫بانکی به این برمی گردد که فعاالن بازار سرمایه‪ ،‬افزایش‬ ‫این نرخ را بر روند منفی این بازار و خروج ســرمایه از ان‬ ‫تاثیرگذار می دانند‪ ،‬درحالیکه کارشناسان پولی و بانکی‬ ‫خ تاثیری بر تحوالت شاخص بورس ندارد‬ ‫معتقدند این نر ‬ ‫و روند افزایشی این نرخ در ماه های اخیر نیز ناشی از فشار‬ ‫تورمی بوده‪ ،‬نه سیاست های ضدتورمی‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی‪:‬‬ ‫تصمیمی برای تغییر نرخ سود گرفته نشده است‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فع ً‬ ‫ال تصمیمی برای تغییر‬ ‫نرخ سود سپرده ها گرفته نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک هایی که نرخ سود‬ ‫باال پرداخت می کنند‪ ،‬هزینه های خود را باال می برند‪.‬‬ ‫اصغر ابوالحســنی در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری‬ ‫تسنیم‪ ،‬درباره تغییر نرخ سود سپرده ها گفت‪ :‬هنوز تصمیمی درباره‬ ‫تغییر نرخ سود گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی درباره پرداخت نرخ ســود بیــش از ‪20‬درصدی در برخی از‬ ‫بانک ها گفت‪ :‬اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند‪ ،‬هزینه بانک ها‬ ‫باال می رود‪.‬‬ ‫ولی االن برخی از بانک ها که تعدادشــان کم هم نیســت و اتفاقاً‬ ‫دولتی هســتند درحال پرداخت نرخ سود ‪ 20‬تا ‪ 22‬درصدی برای‬ ‫سپرده های بانکی هستند‪ .‬قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد‪ :‬وقتی‬ ‫نرخ سود را افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این ســوال که «ایا بانک مرکــزی با بانک های‬ ‫متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می کند؟» گفت‪ :‬قواعد ابالغ شده‬ ‫و ضوابط مشــخص است‪ .‬ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب‬ ‫رسیده است و بانک ها باید به ان عمل کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬طبق مصوبات یک هزار و دویست و نود و هفتمین‬ ‫جلســه شــورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحســاب سپرده های‬ ‫ســرمایه گذاری مدت دار بین ‪ 10‬تا ‪ 18‬درصد تعیین شــده است‬ ‫و بانک مرکــزی بارها در قالب بخشــنامه هایی جداگانه از بانک ها‬ ‫خواسته است که نرخ های سود مصوب را رعایت کنند‪،‬‬ ‫با این حال اما برخی از بانک های دولتی و خصوصی از دو سه ماه‬ ‫گذشته نسبت به افتتاح حساب سپرده با سودهای باالی ‪ 20‬درصد‬ ‫اقدام می کنند؛ همین امر موجب شــد بانک مرکزی هفته گذشته‬ ‫با صدور بخشــنامه ای اخرین اخطار جدی را به بانک های متخلف‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در بخشــنامه ای که هفته قبل به شبکه بانکی ابالغ‬ ‫کــرده بود ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها در پرداخت ســود‬ ‫علی الحســاب به ســپرده ها از معرفی مدیران متخلــف به هیئت‬ ‫انتظامی بانک ها خبر داد‪.‬‬ ‫در این بخشــنامه امده است‪ ،‬پیرو بخشنامه شماره ‪126642‬‏‏‏‏‏‏‏‪99/‬‬ ‫مورخ ‪28‬‏‏‏‏‏‏‏‪4/‬‏‏‏‏‏‏‏‪ 1399/‬موضوع ابالغ مصوبه یک­ هزار و دویست و نود و‬ ‫هفتمین جلسه مورخ ‪24‬‏‏‏‏‏‏‏‏‪4/‬‏‏‏‏‏‏‏‏‪ 1399/‬شورای پول و اعتبار در خصوص‬ ‫سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار‪،‬‬ ‫به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامه­ های شماره‬ ‫‪373525‬‏‪ 00/‬مــورخ ‪22‬‏‪12/‬‏‪ 1400/‬و شــماره ‪13357‬‏‏‪ 01/‬مورخ‬ ‫‪23‬‏‏‪01/‬‏‏‪ 1401/‬مبنــی بر لزوم رعایت مفاد بخشــنامه اشاره شــده‪،‬‬ ‫حســب بازرســی های انجام شــده و همچنین گزارش های واصله‪،‬‬ ‫برخی از بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی‪ ،‬همچنان با توسل‬ ‫به روش ها و شــیوه های مختلف‪ ،‬از نرخ های مصوب ابالغی به شرح‬ ‫بخشنامه صدرالذکر تخطی می نمایند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که ادامه روند نقض ضوابط ابالغی در خصوص‬ ‫نرخ­ های ســود علی ­الحساب یادشــده بدون توجه به پیامدهای ان‬ ‫توســط برخی از بانک­ها و موسســات اعتباری‪ ،‬ضمن افزایش بهای‬ ‫تمام شــده پول در شبکه بانکی کشور‪ ،‬موجبات تضییع حقوق سایر‬ ‫ذی نفعان و همچنین تهدید ثبات‪ ،‬سالمت و استحکام مالی بانک­ها و‬ ‫موسسات اعتباری را فراهم می ­اورد‪.‬‬ ‫ازایــن­ رو و متعاقب تاکیــدات عمومی و یا مــوردی مکرر قبلی‪،‬‬ ‫مجــددا ً بر لزوم رعایت دقیق و کامــل ضوابط موصوف تاکید می­‬ ‫ن وســیله ضمن ابالغ اخرین اخطار و تذکر به بانک­ها و‬ ‫ شــود و بدی ­‬ ‫موسسات اعتباری ناقض نرخ­های سود موصوف برای رعایت مقررات‬ ‫یادشــده‪ ،‬یاداوری می­ گردد که مســئولیت حسن اجرای ضوابط و‬ ‫دســتورالعمل های ابالغی بر عهده هیئت مدیــره و مدیران عامل‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد و این بانک بر رعایت‬ ‫نرخ های ســود سپرده‪ ،‬نظارت الزم را معمول و با موارد نقض ان از‬ ‫طریق هیئت انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد نمود‪.‬‬ ‫مکاتبه روسای اتاق های سه گانه با رئیس جمهوری؛‬ ‫به منظور توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬ارز را تک نرخی کنید‬ ‫روســای اتاق های بازرگانی‪ ،‬تعاون و اصناف ایران در نامه ای‬ ‫به رئیس جمهوری ضمن برشــمردن ‪ 4‬مانع بر سر راه توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬خواستار تک نرخی شدن ارز شدند‪.‬‬ ‫روسای اتاق های بازرگانی‪ ،‬تعاون و اصناف ایران در نامه ای به‬ ‫رئیس جمهوری نکات الزم برای تداوم روند رو به رشد صادرات‬ ‫غیرنفتی کشــور و نیاز به استمرار کسب درامدهای ارزی اعالم‬ ‫کردند‪ .‬در این نامه امده اســت‪ :‬ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف‬ ‫اندیش و رویکرد مثبت حضرتعالی و دولت ســیزدهم در حوزه‬ ‫تجارت خارجی به ویژه توســعه صادرات غیرنفتی که در دوره‬ ‫یک ساله سپری شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها‬ ‫و نتایج درخشــانی برای اقتصاد کشور شده است‪ ،‬به استحضار‬ ‫می رساند از زمان اغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت‬ ‫دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین ســازمان‬ ‫توســعه تجارت ایران در دولت ســیزدهم‪ ،‬خوشبختانه رویکرد‬ ‫تعاملی این دستگاه ها علیرغم شدیدترین تحریم های اقتصادی‬ ‫کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادر کنندگان گردیده‬ ‫و منجر به رشد صادرات کاالهای ایرانی به بازارهای جهانی و به‬ ‫خصوص کشورهای همسایه شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬توسعه ارتباطات منطقه ای و دیپلماسی تجاری‬ ‫با همســایگان‪ ،‬از جمله اقداماتی بود که با سیاست های ابالغی‬ ‫جنابعالی منجــر به ارتقا ارزش صادرات غیرنفتی از یک ســو‬ ‫و افزایش صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال شــده است‪،‬‬ ‫لیکن انتظار می رود در یک اقدام هماهنگ‪ ،‬تمامی دستگاه های‬ ‫اجرایــی با سیاســت های وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‪ ،‬به‬ ‫ویژه با ســازمان توســعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه‬ ‫سیاست های تجاری کشور همگام باشند‪.‬‬ ‫در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات‬ ‫غیرنفتی کشــور و نیاز به اســتمرار کســب درامدهای ارزی‪،‬‬ ‫برخــی از اولویت ها و پیشــنهادها از مجموعه نظرات تخصصی‬ ‫و کارشناســی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‪،‬‬ ‫اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شــرح ذیل حضور شما‬ ‫ایفاد می گردد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬با تغییر سیاســت های ارزی کشور به جهت اجرای طرح‬ ‫مردمی ســازی اقتصاد‪ ،‬متاســفانه به تعداد ارزهای چندنرخی‬ ‫موجود افزوده شــده است‪ .‬لذا با توجه به اثار مخرب وجود ارز‬ ‫چندنرخی در اقتصاد‪ ،‬ضروری اســت تدبیری اندیشیده شود تا‬ ‫قیمت های مختلف ارز در سامانه نیما‪ ،‬سنا‪ ،‬بازار متشکل ارزی‬ ‫و نرخ توافقی میان صادرکننــدگان با صرافی ها‪ ،‬به یک قیمت‬ ‫واحد ســوق پیدا کند؛ به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد‬ ‫نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادر کنندگان‬ ‫پرداخت می شود‪ ،‬عم ً‬ ‫ال رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بروکراسی های اداری همچنان یکی از ‪ ۵‬مشکل کلیدی و‬ ‫اساسی کشور اســت که تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و حتی‬ ‫واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با ان مواجه هستند‪.‬‬ ‫لذا ضروری اســت در این حوزه‪ ،‬دولت اهتمام ویژه و اقدامات‬ ‫مشــخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات‬ ‫زائد و دســت و پاگیر دو اقتصاد کشــور داشته باشد‪ .‬به نحوی‬ ‫که گزارش های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل‬ ‫به صورت فصلی توســط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه‬ ‫اتاق‪ ،‬معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی به حضرتعالی تقدیم گردد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬علیرغم نص صریح مواد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانون بهبود محیط کســب‬ ‫و کار‪ ،‬تاکیــدات مقام معظم رهبری و نیز سیاســت های مکرر‬ ‫اعالمی از ســوی جنابعالی‪ ،‬متاسفانه برخی دستگاه های دولتی‬ ‫عالقمند به اســتفاده از نظرات بخــش خصوصی قبل از نهایی‬ ‫کردن تصمیمات خود نیستند‪ ،‬در این ارتباط دستوراتی توسط‬ ‫معاونت حقوقــی رئیس جمهور در دولت فعلــی و دولت های‬ ‫قبلی به دســتگاه های اجرایی مبنی بــر ضرورت نظرخواهی از‬ ‫فعــاالن اقتصادی پیش از تصویب و ابالغ هرگونه بخشــنامه و‬ ‫دســتورالعمل و همچنین پیش اگهی کــردن مقررات اجرایی‬ ‫جدید از سوی دولت داده شده است‪ ،‬لیکن متاسفانه همچنان‬ ‫تعدد صدور بخشــنامه های خلق الســاعه‪ ،‬به بی ثباتی فضای‬ ‫اقتصــادی و ســلب قدرت برنامــه ریزی از فعــاالن اقتصادی‬ ‫می انجامد‪ .‬لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد‬ ‫با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تامین ســرمایه در گــردش همچنان به عنــوان یکی از‬ ‫معضالت واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است؛ به خصوص‬ ‫اینکه بعد از اجرای سیاســت مردمی سازی اقتصاد و تورمی که‬ ‫در ســایه ان حادث شده‪ ،‬هزینه تامین گردش مالی بنگاه های‬ ‫تولیدی و بازرگانی به شــدت باال رفتــه و عم ً‬ ‫ال تامین منابع از‬ ‫بانک ها نیز با مشــکالت بسیار جدی مواجه شده است‪ .‬لذا الزم‬ ‫اســت بازنگری الزم در نرخ ســود بانکی صورت گیرد و امکان‬ ‫تامیــن منابع مالی برای جبران بخشــی از نقدینگی مورد نیاز‬ ‫واحدهای تولیدی و بــه ویژه واحدهای تولیدی صادرات محور‬ ‫فراهم گردد‪.‬‬ ‫در خاتمه امادگی مجدد فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب و‬ ‫کار نســبت به ارائه مشورت های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی‬ ‫به دولت جهت بهبود شــرایط اقتصادی و ارتقا شــاخص های‬ ‫تجارت خارجی کشور اعالم می گردد‪.‬‬ ‫قربان زاده‪ ،‬رئیس سازمان خصوصی سازی‪:‬‬ ‫بلوک های مدیریتی استقلال و پرسپولیس تا دی ماه واگذار می شود‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی گفت‪ :‬تا دی ماه با واگذاری ‪۴۱‬‬ ‫درصد دیگر از ســهم دولت در اســتقالل و پرسپولیس‪ ،‬مشکل‬ ‫مالکیت مشــترک دو تیم برای کســب مجوز حرفه ای برطرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حســین قربان زاده‪ ،‬در یک برنامه تلویزیونی درباره ورود دیگر‬ ‫باشــگاه های فوتبال مانند استقالل و پرســپولیس به فرابورس‬ ‫جهت شــفاف سازی گفت‪ :‬اســتقالل و پرســپولیس در حال‬ ‫حاضــر در رقابت با باشــگاه های صنعتی‪ ،‬معدنی و ‪ ..‬هســتند‬ ‫که هیچ شــفافیتی ندارند‪.‬در حالی که این تیم ها‪ ،‬شرکت باالی‬ ‫سر بورسی دارند‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬گل گهر‪،‬‬ ‫مس رفسنجان و مس کرمان و ایرانخودرو‪ ،‬هفت شرکت بزرگ‬ ‫بورســی هستند که هشت تیم لیگ برتری دارند اما کسی حتی‬ ‫مجمــوع هزینه قراردادهایشــان را هم نمی داند چه برســد که‬ ‫جزئیات و ریز قراردادها افشا شود‪.‬‬ ‫قربان زاده افزود‪:‬با توجه به اینکه این باشــگاه ها شرکت باالی‬ ‫سری در بورس دارند‪ ،‬مجموع هزینه هایشان برای قراردادها باید‬ ‫در سایت کدال افشا شود‪.‬ســازمان بورس و خصوصی‪‎‬سازی در‬ ‫حال پیگیری این موضوع هستند‪.‬فرایندی را برای شفافیت اغاز‬ ‫کرده ایم که تدریجی اســت و متوقف نمی‍ شویم و هر چه جلوتر‬ ‫می رویم‪ ،‬اطالع رسانی و شفافیت باشگاه ها باید بیشتر شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی ســازی در ادامه درباره محل هزینه‬ ‫پول حاصل از فروش سهام‪ ،‬هم اظهار داشت‪:‬یک کمیته مصارف‬ ‫به صورت جداگانه برای هر باشــگاه با حضــور مدیران دو تیم‪،‬‬ ‫معــاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و مســئوالن‬ ‫خصوصی ســازی تشکیل شده است و برای هزینه ریال به ریال‬ ‫انچه که منابع حاصل از افرایش ســرمایه اســت و باشگاه ها از‬ ‫منافع ان اســتفاده می کنند‪ ،‬صحبت می شود‪ .‬این دو تیم حق‬ ‫ندارند به اصل پول دست بزنند و برای بازپرداخت بدهی معوق‪،‬‬ ‫برای ســرمایه گذاری بلند مدت‪ ،‬برای بازارگردانی سهم شان از‬ ‫کمیته مصارف مصوبه می گیرند‪.‬‬ ‫قربان زاده‪ :‬بلوک های مدیریتی استقالل و پرسپولیس تا دی ماه‬ ‫واگذار می شود‪ /‬اهلیت سنجی مشتریان بالقوه دو تیم اغاز شده‬ ‫است‬ ‫قربان زاده درباره اینکه چه اقدامی صورت گرفته است که این‬ ‫بار دو تیم برای گرفتن مجوز حرفه ای کنفدراسیون فوتبال اسیا‬ ‫به مشکل نخورند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬ابتدا تا شهریورماه و بعد تا دی ماه‬ ‫به این تیم ها مهلت داده شــد که این کار صورت بگیرد‪.‬یکی از‬ ‫ایرادات کنفدراسیون فوتبال اســیا‪ ،‬مالکیت مشترک استقالل‬ ‫و پرســپولیس اســت که دولت درهر دو تیم ســهامدار است و‬ ‫االن هــم ‪ ۹۰‬درصد ســهم دارد که باید واگذار شــود‪ .‬در حال‬ ‫مذاکره هستیم تا بلوک های مدیریتی این دو تیم واگذار شود و‬ ‫تا دی ماه مشکل مالکیت مشترک وجود نداشته باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫دو جایزه اصلی جشنواره مسکو به «بدون قرار قبلی» رسید‬ ‫فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» در نخستین حضور بین المللی خود موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم مسکو شد‪.‬روابط عمومی بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی‪ ،‬جایزه بزرگ بهترین فیلم چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم مسکو به بهروز شعیبی کارگردان بدون قرار قبلی رسید‪.‬همچنین جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره مسکو به‬ ‫پگاه اهنگرانی بازیگر فیلم بدون قرار قبلی رسید‪ .‬بدون قرار قبلی به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی از محصوالت بنیاد سینمایی فارابی است‪.‬چهل و چهارمین‬ ‫دوره جشنواره فیلم مسکو امسال از تاریخ ‪ ۴‬تا ‪ ۱۱‬شهریورماه سال جاری برگزار شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 13‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪835‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫اقتصادایندهروستابهسویگردشگریکشاورزیمی رود‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬بخشی از اقتصاد اینده حوزه کشاورزی و‬ ‫روستا‪ ،‬به سوی «گردشگری کشاورزی» خواهد رفت‪ ،‬به زودی در این‬ ‫زمینه نشست های تخصصی برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫گردشگری روستایی‪ ،‬گردشگری کشاورزی و بوم گردشگری‪ ،‬عباراتی‬ ‫اســت که این روزها میان مباحث و نوشتار متخصصان و فعاالن این‬ ‫صنعت پیشتاز جهانی بسیار شنیده می شود‪ ،‬اگر چه بر سر تعاریف و‬ ‫مفاهیم ان بحث های نظری همچنان وجود دارد‪ ،‬اما انچه اهمیت دارد‬ ‫و بر روی ان اتفاق نظر است و نقطه تمرکز و اشتراک همه برنامه ریزان‪،‬‬ ‫مجریان و ذی نفعان هر کدام از این نوع گردشگری های موضوعی است‬ ‫تــاش همه جانبه و هماهنگ و توامــان برای حفظ منابع طبیعی و‬ ‫محیط زیست‪ ،‬احترام به اداب و سنت های جامعه محلی‪ ،‬رونق اقتصاد‬ ‫روستایی در کنار تولید باعث می شود سکونت در روستا استمرار پیدا‬ ‫کند‪ ،‬بنابراین گردشگری روســتایی نقش بسزایی در حفظ روستا و‬ ‫تداوم تولید دارد‪.‬‬ ‫فرزندان ما در گردشگری کشــاورزی با سبک زندگی روستایی اشنا‬ ‫می شوند‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در یک سال گذشــته با وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی (سیدعزت اهلل ضرغامی) در زمینه توسعه‬ ‫گردشگری روستایی یکی دوبار نشست و گفت وگو داشتیم تا کارهای‬ ‫مشــترکی را در حوزه کشاورزی و گردشگری کشاورزی شروع کنیم‪،‬‬ ‫ایشان هم با عالقه مندی این موضوع را پی گیری کردند و ساز و کاری را‬ ‫هم طراحی شد‪ ،‬اکنون مجوز گردشگری کشاورزی هم صادر می شود‪،‬‬ ‫یک سری مجوز هم اعطا شده است‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬در وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬اداره کل توسعه‬ ‫پایدار و محیط زیســت متولی حوزه گردشگری کشاورزی است که به‬ ‫زودی نشست های تخصصی در این زمینه هم برگزار خواهد شد‪ .‬این‬ ‫حوزه ظرفیت بسیار مناســبی در حوزه اقتصادی است جذابیت های‬ ‫بسیار زیادی برای نسل اینده دارد‪ ،‬فرزندان ما وقتی وارد محیط های‬ ‫گردشگری کشاورزی می شوند با ســبک زندگی روستایی‪ ،‬توجه به‬ ‫محیط زیست‪ ،‬سبک تولید و مصرف محصوالت را می اموزند‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬اگر گیاهان دارویی در کنار گردشگری‬ ‫کشاورزی قرار گیرند‪ ،‬جذابیت این حوزه ویژه ای خواهد شد‪ ،‬بخشی‬ ‫از اقتصاد اینده حوزه کشــاورزی‪ ،‬به ســمت گردشگری کشاورزی‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫کشاورزی و روستایی و تجربه یک حس متفاوت است‪.‬‬ ‫گردشگری کشاورزی (اگروتوریسم) شاخه ای از بوم گردشگری است‪.‬‬ ‫در برخی از روستاها‪ ،‬کشاورزان خوش ذوق مزارع خود را برای جذب و‬ ‫پذیرایی از گردشگران با هدف کسب درامد و اضافه کردن گردشگری‬ ‫به زنجیره ارزش اقتصادی و کسب و کار خود فضایی را فراهم کردند‬ ‫که باعث می شود گردشگران در زمان سفر به روستا با حضور در مزرعه‬ ‫و یک روز کار کشــاورزی و کاشت و نگهداری‪ ،‬چیدن محصول اشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫گردشگری روستایی نقش بسزایی در حفظ روستا و تداوم تولید دارد‬ ‫سیدجواد ســاداتی نژاد در گفت وگو با خبرنگار گردشگری ایرنا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬وقتی با تغییرات اقلیم‪ ،‬خشکســالی در برخی مناطق بروز‬ ‫می کند‪ ،‬و صنعت کشاورزی اقتصاد خود را از دست می دهد که یکی‬ ‫از عوامل مهم مهاجرت از روســتا به شهر است‪ ،‬بسیاری از روستاهای‬ ‫ایران هم به همین دلیل از سکنه خالی شده اند‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد‪ :‬تغییر اقلیم و خشکسالی در روستا‬ ‫منجر به کاهش دبی قنات شده و چندین رشته قنات در روستا کامال‬ ‫خشک می شود‪ ،‬به تبع روستایی از نظر اقتصادی و درامدی نمی تواند‬ ‫انجا زندگی کند‪ ،‬در این حالت بهترین راه که می توان روستایی را در‬ ‫محل زندگی خود نگه داشــت تا منطقه از سکنه خالی نشود‪ ،‬توسعه‬ ‫گردشگری روستایی به عنوان مکمل کشاورزی است که می تواند خال‬ ‫ایجاد شده در اقتصاد کشاورزی را جبران کند‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد به تجارب توسعه گردشگری کشاورزی در جهان اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬در این نوع گردشگری جذابیت زندگی روستایی‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫تکلیف ‪ 12‬کشور برای راهیابی به اسکار ‪ 2023‬روشن شد‬ ‫ژاپن‪ ،‬لتونی و پاناما ‪ ۳‬کشــوری هستند که نمایندگان خود را‬ ‫برای حضور در اسکار ‪ ۲۰۲۳‬معرفی کردند‪.‬‬ ‫ژاپن با فیلم «طرح ‪ ،»۷۵‬لتونی با «ژانویه» و پاناما با «پســر‬ ‫تولد» به اسکار نود و پنجم می روند‪.‬‬ ‫پس از انکه رویوسکه هاناگوچی کارگردان «ماشینم را بران»‬ ‫اســکار و شماری از جوایز مهم ســال پیش را از ان خود کرد‪،‬‬ ‫حاال ژاپن امیدوار است موفقیت خود را با اولین فیلم بلند چیه‬ ‫هایــاکاوار با عنــوان «طرح ‪ »۷۵‬تکرار کنــد‪ .‬این طرح خیالی‬ ‫برنامه ای دولتی است که شهروندان سالخورده را تشویق می کند‬ ‫تا برای کاهش جمعیت پیر کشــور دست به مرک خودخواسته‬ ‫(اتانازی) بزنند‪.‬‬ ‫چیکو بایس بازیگر کهنه کار ژاپنی در این فیلم در نقش یکی‬ ‫از این شخصیت های ســالخورده بازی می کند‪ .‬این فیلم اولین‬ ‫بار در جشنواره فیلم کن امسال در بخش نوعی نگاه به نمایش‬ ‫درامد و با تقدیر ویژه روبه رو شد‪.‬‬ ‫به جز ســال پیــش‪ ،‬ژاپن پیش تــر در ســال ‪ ۲۰۰۸‬با فیلم‬ ‫«رفتگان» ساخته یوجیرو تاکیتا برنده اسکار شده و از ‪ ۶۹‬باری‬ ‫که نماینده ای به اسکار معرفی کرده ‪ ۱۲‬بار نامزدی ان را کسب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫لتونی با فیلم «ژانویه» به اســکار می رود‪ .‬این فیلم که توسط‬ ‫ویســتورس کایریش کارگردان کهنه کار لتونی ســاخته شده‬ ‫داســتانی درباره بزرگ شدن در دورانی سخت است و اولین بار‬ ‫در جشــنواره ترایبکا در بخش رقابتی به نمایش درامد و برنده‬ ‫جایزه اصلی شد‪ .‬این فیلم در عین حال یک دوره پرفراز و نشیب‬ ‫از تاریخ و حرکت لتونی برای اســتقالل را روایت می کند که با‬ ‫مقاومت خشــونت امیز شوروی روبه رو شــد‪« .‬ژانویه» محصول‬ ‫مشترک لتونی‪ ،‬لیتوانی و لهستان است‪.‬‬ ‫پاناما هم با «پســر تولد» به اســکار می رود‪ .‬این فیلم ساخته‬ ‫ارتورو مونته نگرو اســت‪ .‬وی پیشــتر در سال ‪ ۲۰۱۹‬با فیلمش‬ ‫«همه چیز تغییر می کند» به رقابت اسکار رفته بود‪.‬‬ ‫«پسر تولد» با بازی گابی گنازو‪ ،‬البی دی ابرو و جووانی الوارز‬ ‫داســتان مردی به نام جیمی است که تولد ‪ ۴۵‬سالگی اش را در‬ ‫خانه ساحلی اش جشــن می گیرد و دوستان نزدیکش را دعوت‬ ‫می کند تا اخر هفته ای پر از شــادی داشته باشند‪ ،‬اما همه چیز‬ ‫وقتی جیمی اعتراف می کند می خواهد قبل از پایان مهمانی به‬ ‫زندگی اش خاتمه دهد‪ ،‬متوقف می شود‪.‬‬ ‫این هفتمین باری اســت که پاناما در رقابت اســکار شرکت‬ ‫می کند‪ .‬این کشــور اولین بار در سال ‪ ۲۰۱۴‬فیلمی را به اسکار‬ ‫معرفی کرد و ســال پیش با فیلم «پالزا کاتدرال» ساخته ابنر‬ ‫بنائیم به فهرست کوتاه اکادمی راه یافت‪.‬‬ ‫کانادا‪ ،‬اکوادور‪ ،‬المان‪ ،‬ایرلند‪ ،‬لهستان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬سوییس‪،‬‬ ‫تایــوان و اوروگوئه پیش تر نامزدهای خود را معرفی کرده بودند‬ ‫و با معرفی این ‪ ۳‬کشور اکنون تعداد کشورهایی که تکلیفشان‬ ‫روشن شده به ‪ ۱۲‬کشور رسیده است‪.‬‬ ‫فهرست نهایی متشکل از ‪ ۱۵‬نامزد ‪ ۲۱‬دسامبر اعالم می شود‬ ‫و پنج نامزد نهایی ‪ ۲۴‬ژانویه معرفی می شــوند‪ .‬نود و پنجمین‬ ‫دوره جوایز اسکار ‪ ۱۲‬مارس ‪ ۲۰۲۳‬در دالبی تیاتر لس انجلس‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫هادی اسماعیلی معاون توزیع سازمان سینمایی سوره‪:‬‬ ‫فیلم ضعیف به سینمای انقالب اسالمی لطمه می زند‬ ‫هادی اســماعیلی معاون توزیع سازمان ســینمایی سوره گفت‪ :‬اگر‬ ‫ما محتوا را در قالب پرداخت درســت و حرفه ای یک اثر به مخاطب‬ ‫ارائه نکنیم ‪ -‬محتوا هرچقدر هم که مهم و اساسی باشد ‪ -‬دیده نشده‬ ‫و حتی ضریب دادن به ان در اکران نه تنها تاثیری نخواهد داشــت‪،‬‬ ‫چه بسا نتیجه عکس بدهد‪ .‬همواره موضوعات مختلفی در قالب فیلم‬ ‫سینمایی در طول تاریخ این هنر ارزشمند مطرح شده اند‪ ،‬موضوعاتی که‬ ‫شاید سینما رمز ماندگاری بعضی از ان ها باشد‪ .‬موضوعاتی که حتی‬ ‫اهمیتشان می تواند فیلمی را تبدیل به اثری مهم در تاریخ بشر کرده‬ ‫و ماندگاری ان را تضمین کند‪ .‬در این میان سازمان سینمایی سوره‬ ‫وابسته به حوزه هنری انقالب اسالمی با‪ ۱۴۶‬سینمای فعال در‪ ۳۶‬شهر‬ ‫سهم بسیاری از گیشه هر فیلم سینمایی را دارد‪،‬‬ ‫در شرایط فعلی استقبال از فیلم ها مشخص است‪ ،‬اگر نگاهی به لیست‬ ‫فیلم های پرفروش بکنید معموالً فیلم های کمدی و اجتماعی خاصی‬ ‫در صدر اثار پرفروش سینمای ایران قرار دارند البته تک مضراب هایی‬ ‫با موضوعات دفاع مقدس هم به نزدیکی پرفروش بودن و موفقیت در‬ ‫گیشه رسیده اند‪ ،‬اما معموالً فیلم های کمدی و یا فیلم های اجتماعی با‬ ‫بازیگران چهره در صدر لیست فروش هستند‪.‬‬ ‫در بحــث اولویت اکران حوزه هنری‪ ،‬دو وجــه را برای هر اثر در نظر‬ ‫می گیریم؛ وجه اول با اشاره به مضمون و محتوای اثر بوده که اهداف‬ ‫ساخت و پیامی که فیلم قصد انتقال ان را دارد شامل می شود‪ ،‬و وجه‬ ‫دوم به بررسی پرداخت هر فیلم اشاره داشته و شامل فرم‪ ،‬شکل ساخت‬ ‫و ترکیب تیم تولید می شود‪ .‬معموالً محتوا حرفی است که فیلم ساز قصد‬ ‫بیان ان را دارد و درونی است و سمت پرداخت‪ ،‬وجه بیرونی و جذابیت‬ ‫فیلم در نگاه مخاطب را در برمی گیرد‪ .‬اما این نکته که حوزه هنری قصد‬ ‫ضریب دادن به چه اثاری را دارد؛ طبیعتاً اثاری که در جنس محتوا و‬ ‫موضوعات‪ ،‬مسائل اساسی انقالب اسالمی مانند امید‪ ،‬پیشرفت‪ ،‬اخالق‪،‬‬ ‫خانواده‪ ،‬زنان‪ ،‬مقاومت‪ ،‬عدالت و‪ ...‬را هدف قرار داده است‪ .‬این موضوعات‬ ‫از موارد اولویت دار انقالب اسالمی است و طبیعتاً باید در صحنه مواجهه‬ ‫ما با معارضین انقالب اسالمی به عنوان اولویت های محتوایی قرار گیرند؛‬ ‫از نشانه های این اثار ان است که همه افراد غیرمعاند با انقالب اسالمی با‬ ‫هر سطحی از وفاداری به انقالب را حتی شده یک قدم به ماموریت های‬ ‫انقالب اسالمی چه در رفتار‪ ،‬چه در عالقه و چه در ذهنیت‪ ،‬نزدیک تر‬ ‫کند‪ .‬اما نکته مهم این است که اگر ما این محتوا را در قالب پرداخت‬ ‫درست و حرفه ای به مخاطب ارائه نکنیم ‪ -‬محتوا هرچقدر هم که مهم‬ ‫و اساسی باشد ‪ -‬دیده نشده و حتی ضریب دادن به ان در اکران نه تنها‬ ‫تاثیرینخواهدداشت‪،‬چهبسانتیجهعکسبدهد‪.‬کمااینکهنمونه هایی‬ ‫ن دست مشاهده کرده ایم که موضوع فیلم از اهمیت باالیی‬ ‫را هم از ای ‬ ‫برخوردار بوده‪ ،‬اما به دلیل پرداخت نامناسب مانند بهره نبردن از بازیگران‬ ‫خوب‪ ،‬کارگردانی و قصه درست و یا تبلیغات نامناسب و عدم توجه به‬ ‫المان هایی که برای موفقیت مهم اســت‪ ،‬مخاطبی نداشته و حتی به‬ ‫ضدخود تبدیل شــده است‪ .‬باید دید که ما با بنا داریم تا برنامه ریزی‬ ‫فرهنگی مان را با مخاطب فعلی ســینما انجام دهیم و یا تالش داریم‬ ‫تا مخاطب جدیدی را به سبد سینما اضافه کنیم‪ .‬این مخاطب اتفاقاً‬ ‫همان مخاطبی اســت که در دهه های شصت و هفتاد برای سینمای‬ ‫داستان پرداز و قهرمان محور ارزش قائل بود و به سینما می رفته است و‬ ‫اگر امارها را نگاه کنیم در سال ‪ ،٧٠-۶۹‬هشتاد میلیون قطعه بلیت در‬ ‫کشور فروش رفته است که این تعداد به مرور در سال ‪ ۹۸‬فکر می کنم‬ ‫به ‪ ۲۶‬میلیون قطعه بلیت رسیده و ریزش عجیبی داشته است‪ .‬برای‬ ‫افزودن این مخاطب به سینما باید راهی غیر از جریان فعلی را در نظر‬ ‫داشته باشیم‪ .‬نگاه ما این است که می شود مخاطب خانواده را به سینما‬ ‫اضافه کرد و برای این مهم در کنار توجه به مخاطب فعلی سینما‪ ،‬در‬ ‫اثار و محصوالتی که به ان ها ضریب می دهیم باید خانواده را نیز در نظر‬ ‫بگیریم؛ نمونه این سیاست در دو فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» و‬ ‫«هناس» که امسال پخش و توزیع ان را عهده دار بودیم‪ ،‬قابل مشاهده‬ ‫است‪ .‬واقعیت این است که مهمترین عامل خود اثار هستند و ما مسئول‬ ‫توزیع هستیم و تولید محصول ظاهرا به بخش توزیع ارتباط مستقیمی‬ ‫ندارد و این سیاست ها باید در بخش تولید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬مراحل‬ ‫اجرایی توزیع از زمان پایان اثر شروع می شود‪ ،‬البته ما بازخوردهایی را از‬ ‫روند توزیع به بخش تولید اعالم می کنیم تا در فرایندهای تولید در نظر‬ ‫داشته باشند‪ ،‬ولی این یک واقعیت است که در یک سیستم درست در‬ ‫همه جای دنیا‪ ،‬توزیع است که به شدت در تنظیم گری تولید اثرگذار‬ ‫اســت‪ .‬ما در بخش توزیع و بازاریابی یک اثر تالش داریم تا مجموعه‬ ‫کاملی را برای توزیع فراهم کنیم؛ این زنجیره از الیســنس کمپانی و‬ ‫خریدوفروش رایت های اثار شروع و در پخش سینمایی‪ ،‬تبلیغات مرتبط‬ ‫با فیلم‪ ،‬تعامل با شبکه نمایش خانگی و حتی توجه به بخش بین الملل‬ ‫اثار سینمایی برای شرکت در جشنواره های خارجی و درنهایت بخش‬ ‫عمومی در فضای مجازی ادامه می یابد؛ این زنجیره را به صورت متوازن‬ ‫توســعه می دهیم تا اثاری که به جهت موضوعی برای ما در اولویت‬ ‫هستند با ضریب بیشتری وارد مراحل توزیع شوند‪.‬‬ ‫باید گفت که هنرمندانی که دغدغه انقالب اسالمی را دارند‪ ،‬معموال‬ ‫در حوزه محتوا و مسئله محور بودن مشکالت چندانی نداشته و به این‬ ‫مسائل اگاه هستند‪ ،‬اما نکته ای که باید مورد توجه تولیدکنندگان اثار‬ ‫باشد بحث پرداخت صحیح اثر سینمایی است‪ .‬در حال حاضر اثاری را‬ ‫ی که به مرحله توزیع‬ ‫داریم که پرداخت های درســتی ندارند و هنگام ‬ ‫می رســند ناچار به توزیع اثر شده و بعضاً به تصویر سینمای انقالب و‬ ‫ً‬ ‫عمــا زمانی که این تصویر‬ ‫هنرمندان انقالبی لطمه وارد می کنند‪،‬‬ ‫خدشه دار شده باشد اصالح ان کار دشواری خواهد بود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫فروش هزار و ‪ ۵۰‬بلیت در افتتاحیه «پسر دلفینی»‬ ‫هزینه تولید انیمیشن در‬ ‫ایران هزار برابر کمتر از سایر‬ ‫کشورهاست!‬ ‫محمد امین همدانی گفت‪ :‬در روسیه حدود پنج سالی‬ ‫می شــد که دفتر راه انداخته بودیــم‪ ،‬تصمیم گرفتیم‬ ‫که اکرانــش را انجا انجام دهیم‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬دوبله‬ ‫خوبی را برای انیمیشن در روسیه انجام دادیم‪ .‬اگر االن‬ ‫از کودکان روســیه درباره پســر دلفینی بپرسید‪ ،‬فکر‬ ‫می کنند که فیلم در روسیه تولید شده است‪.‬‬ ‫به بهانه اکران انیمیشــن پســر دلفینی‪ ،‬به بررســی‬ ‫این انیمیشــن موفق پرداخــت‪ .‬محمد امین همدانی‪،‬‬ ‫تهیه کننده انیمیشــن پســر دلفینی‪ ،‬در پاسخ به این‬ ‫سوال که خیلی وقت اســت که مشغول این انیمیشن‬ ‫هســتید‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬نفر در ایران برای‬ ‫ساخت فیلم سینمایی انیمیشن به مدت دو تا سه سال‬ ‫کار می کنند تا یک فیلم ‪ ۹۰‬دقیقه ای تولید شود‪.‬‬ ‫تهیه کننده انیمیشن پســر دلفینی ادامه داد‪ :‬بعد از‬ ‫اینکه فیلم قبلی مان در ســال ‪ ۱۳۹۴‬در جشنواره فیلم‬ ‫فجر جایــزه دریافت کرد‪ ،‬ایده انیمیشــن به ذهنمان‬ ‫رســید و حدود دو تا دو و نیم سال برای داستان وقت‬ ‫گذاشتیم‪ .‬اواسط ســال ‪ ۱۳۹۷‬هم برای پیش تولید تا‬ ‫تولید این انیمیشن زمان گذاشتیم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه این ســوال که زیرســاخت های‬ ‫انیمیشن سازی در ایران به نسبت جهان به چه صورت‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ما خیلی مشــکل زیر ســاخت در کشور‬ ‫نداریم‪ .‬البته از لحاظ های دیگر به نسبت سایر کشورها‬ ‫تفاوت های عجیب و غریبی داریــم‪ .‬معموالً عدد تمام‬ ‫شده یک انیمیشــن در ایران حدود ‪ ۱۰۰۰‬برابر کمتر‬ ‫از انیمیشــنی است که در سایر کشورها تولید می شود‪.‬‬ ‫بــه همین دلیل‪ ،‬برای اینکه یک فیلم به خارج از ایران‬ ‫فرستاده شود و به یک اکران خود برسد‪ ،‬باید به همان‬ ‫اندازه هزینه تولید‪ ،‬هزینه پکیج‪ ،‬بازاریابی و ‪ ...‬شود‪.‬‬ ‫کودکان روســیه فکر می کنند فیلم در روسیه تولید‬ ‫شده‬ ‫محمد امین همدانی درباره اینکه چرا این انیمیشــن‬ ‫سر از روسیه دراورد‪ ،‬افزود‪ :‬خب در ایران با همه گیری‬ ‫کرونا و تعطیالت مدارس روبه رو بودیم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ســینمای کودک چندان موفق نبود‪ .‬از انجایی که در‬ ‫روســیه حدود پنج سالی می شــد که دفتر راه انداخته‬ ‫بودیم‪ ،‬تصمیم گرفتیم که اکرانش را انجا انجام دهیم‪.‬‬ ‫به همیــن دلیل‪ ،‬دوبلــه خوبی را برای انیمیشــن در‬ ‫روســیه انجام دادیم‪ .‬اگر االن از کودکان روسیه درباره‬ ‫پســر دلفینی بپرسید‪ ،‬فکر می کنند که فیلم در روسیه‬ ‫تولید شــده است‪ .‬وی در پاسخ به سوال مجری که چه‬ ‫مدت فیلم بر روی پرده روسیه بود‪ ،‬گفت‪ :‬کشور روسیه‬ ‫برخالف ایران مدت زمان کمــی را برای اکران درنظر‬ ‫می گیــرد‪ .‬تقریبــاً هر فیلم جدیدی که بــر روی پرده‬ ‫سینما می اید‪ ،‬بیشتر از دو هفته نمی شود‪.‬‬ ‫جایز ه حقوق بشر «هامبورگ»‬ ‫‪ 2022‬برای «مجبوریم»‬ ‫در نشست انجمن فرهنگی هنری ادبی «هم نشست»‪،‬‬ ‫جایزه حقوق بشــر هامبورگ ‪ ۲۰۲۲‬به رضا ُدرمیشیان‬ ‫برای ساخت فیلم «مجبوریم» اهدا شد‪.‬‬ ‫این مراســم در ســینما متروپولیس شهر هامبورگ‬ ‫با حضور رضــا ُدرمیشــیان برگزار شــد و این جایزه‬ ‫توســط اســتادجالل خالقی مطلق ادیب‪ ،‬زبان شناس‪،‬‬ ‫ایران شناس و شــاهنامه پژوه ایرانی ساکن هامبورگ به‬ ‫این فیلم ساز اهدا شد‪.‬‬ ‫این جایزه ششــمین جایزه فیلم «مجبوریم» پس از‬ ‫جوایز بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران جشنواره وزول‬ ‫فرانسه‪ ،‬جایز ه بین المللی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران‬ ‫چینه چیتا هلنــد‪ ،‬جایز ه اصلی بهتریــن فیلم‪ ،‬جایزه ‬ ‫بهترین فیلم تماشــاگران و جایز ه بهترین فیلم هیات‬ ‫داوری نتپک (شبکه ارتقای سینمای اسیاوپاسیفیک)‬ ‫جشنواره اسیاتیکای رم است‪« .‬مجبوریم» در ایران در‬ ‫جشنواره فجر پذیرفته نشد اما لوح تقدیر کانون وکالی‬ ‫دادگســتری استان بوشــهر‪ ،‬تندیس یادبود مددکاران‬ ‫اجتماعی ایران‪ ،‬لوح تقدیر کانون وکالی دادگســتری‬ ‫گیالن‪ ،‬لوح تقدیر سه انجمن «انجمن حقوق شناسی»‪،‬‬ ‫موسســه فرهنگی هنــری «حقوق و هنــر» و «خانه‬ ‫اندیشــمندان علوم انسانی» بخشی از تقدیرهایی است‬ ‫کــه از این فیلم به عمل امده اســت‪.‬فیلم «مجبوریم»‬ ‫در بیش از بیســت جشــنواره جهانی همچون توکیو‪،‬‬ ‫هنگ هنگ‪ ،‬شانگهای‪ ،‬ترانسیلوانیا رومانی‪ ،‬سائوپائولوی‬ ‫برزیل‪ ،‬مونز بلژیــک‪ ،‬چنای‪ ،‬پونا‪ ،‬بنگلور‪ ،‬بلگراد حضور‬ ‫ش بین المللی «مجبوریم»‬ ‫داشــته اســت‪.‬عرضه و پخ ‬ ‫محمد اطبایی (مستقل های ایرانی) است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫دولت و مردم ایران از حقوق مشروع خود کوتاه نمی ایند‬ ‫‪6‬‬ ‫ی به برکت خون شهیدان در برابر زیاده خواهی و زورگویی میراث داران استعمار ایستاده و از حقوق مشروع خود‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬دولت و ملت ایران اسالم ‬ ‫کوتاه نخواهند امد‪.‬ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه در پست اینستاگرامی خود نوشت‪ ۱۲ :‬شهریور روز مبارزه با استعمار و یاداور شخصیت مجاهد‪ ،‬شجاع و سمبل‬ ‫شهیدان راه استقالل‪،‬‬ ‫مبارزه با اســتعمارگران متجاوز و زیاده خواه‪ ،‬شهید رئیسعلی دلواری است‪.‬وی در ادامه مطلب خود اورده است‪ :‬دولت و ملت ایران اسالمی به برکت خون‬ ‫ِ‬ ‫عزت و کرامت کشور‪ ،‬در برابر زیاده خواهی و زورگویی میراث داران استعمار ایستاده و از حقوق مشروع خود کوتاه نخواهد امد‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 13‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪835‬‬ ‫اخبار‬ ‫پاسخ زاکانی به منتقدان ورود‬ ‫شهرداری به مسکن سازی‬ ‫شــهردار تهران بر تالش قرارگاه جهادی مسکن برای‬ ‫حل معضل مسکن شهروندان تهرانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫علیرضا زاکانــی در ایین اغاز ســاخت ‪ ۵۰۰۰‬واحد‬ ‫مسکونی در شهر تهران توسط قرارگاه جهادی مسکن‬ ‫شــهر تهران گفت‪ :‬سال گذشــته هنگامی که موضوع‬ ‫قرارگاه جهادی مســکن مطرح شــد می گفتند که چه‬ ‫نسبتی با شــهرداری تهران دارد که ما پاسخ می دادیم‬ ‫انقالب اســامی یکی از نکاتی است که به ان می بالیم‬ ‫این بود که «ما می توانیم» را در ابعاد مختلف به اثبات‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تک تــک ما اگر در کنار هم نباشــیم‬ ‫نمی توانیــم گام های بلند برداریــم و اهداف را محقق‬ ‫کنیم‪ .‬باید من ها به ما تبدیل شــود و در کنار هم قرار‬ ‫بگیریم موضوع قرارگاه جهادی معطوف به نیاز مسکن‬ ‫بود و سال ها در تهران نگاهی حاکم بود که فارغ از نیاز‬ ‫مــردم توجه به این بود که تهران بــا افزایش قیمت و‬ ‫گرانی و بدون توجه به نیاز مردم اداره شود‪ .‬لذا ما امروز‬ ‫میراثی داریم که یک میلیون مســکن برای شهروندان‬ ‫تهرانی کم داریم‪.‬‬ ‫شهردار تهران در ادامه اظهار کرد‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫پاسخ به این کمبودها‪ ،‬حاشیه نشینی و گرانی مفرط در‬ ‫حوزه مسکن تملکی و استیجاری بود اما این متفاوت از‬ ‫رویکردی بود که انقالب اســامی به ما یاد داد که نیاز‬ ‫مردم را ببینید و گره از مشکل مردم باز کنید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برهمین اساس مفتخریم امروز در ری‬ ‫و در کنــار امامزادگان بزرگــوار گام دیگری از گام های‬ ‫خدمت گــذاری را برداریــم و در مناطــق ‪ ۱۶ ،۲‬و ‪۲۰‬‬ ‫حرکتــی جهادی در تامین مســکن را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫هیچ پاسخ شایسته ای در مقابل وضعیت موجود وجود‬ ‫ندارد که دو ســوم پول و اعتبار فردی در ســبد خانوار‬ ‫صرف داشــتن سرپناه شــود‪ .‬پس از دهها سال باید به‬ ‫نقطه ای برســیم که اگر بناست مشکالت متعدد کشور‬ ‫حل شود در ابتدا سد بزرگی به نام مسکن وجود دارد‪.‬‬ ‫امروز در مدیریت شــهری در کنار ســایر مسئولین در‬ ‫قالب تفاهم نامه با مجموعه های مختلف‪ ،‬در کنار دولت‬ ‫در جهت تامین این نیاز مردم گام برمی داریم و در ری‬ ‫مشکلی که ســه دهه مردم نفراباد را اذیت و ازار داده‬ ‫ان شااهلل از امروز خاتمه پیدا کرده‪ ،‬تغییر نگاه در دولت‬ ‫و مدیریت شــهری صورت گرفته و امیدواریم گره ها به‬ ‫دست مسئولین باز شود‪.‬‬ ‫«یارانه» معلوالن دهک دهم‬ ‫قطع نمی شود‬ ‫رئیس ســازمان بهزیســتی کشور با اشــاره به اینکه‬ ‫بر اســاس قانون‪ ،‬ســه درصد جذب نیروهــا از طریق‬ ‫ازمون های استخدامی باید از میان افراد دارای معلولیت‬ ‫باشد گفت‪ :‬این قانون در سازمان بهزیستی اجرا می شود‬ ‫اما در یکســری از کد رشته ها بعضا ممکن است جذب‬ ‫اتفاق نیفتد‪ .‬بر اســاس امارهای موجــود‪ ،‬از ‪ ۳‬درصد‬ ‫ســهمیه جذب معلوالن‪ ،‬حدود ‪ ۱.۲‬درصد جذب اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫علی محمد قــادری در خصوص وضعیت اجرای قانون‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این قانون سه سال‬ ‫پیش مصوب شد و قانون جامعی است که دستگاه های‬ ‫متنوعی را مکلف کرده که به این ‪ ۳۴‬ماده و ‪ ۲۹‬تبصره‬ ‫توجه و از تمام ظرفیت های خود اســتفاده کنند و هر‬ ‫ساله باید گزارش خود از میزان اجرای قانون را به عنوان‬ ‫دستگاه ذی نفع‪ ،‬به دبیرخانه و دبیرخانه به صحن علنی‬ ‫مجلس ارائه کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینکه دســتگاه ها چندان در‬ ‫جریان مشــکالت و محدودیت ها و شرح وظایف قانونی‬ ‫خود نیســتند‪ ،‬این روشنگری و مطالبه گری حدود ‪۱۰‬‬ ‫ماه است که در دولت ســیزدهم شروع شده و نامه ای‬ ‫به رییس جمهوری نوشــته شــد و دســتگاه ها مکلف‬ ‫شــدند که تمام قد نســبت به اجرای مفاد قانون دقت‬ ‫کنند و گزارش ان را به بهزیســتی ارائه دهند‪ .‬برخی از‬ ‫دســتگاه ها تالش کردند و برخی هنوز به معنای واقعی‬ ‫کلمه جریان معلولیت و وظایف خود را درک نکرده اند‪.‬‬ ‫قــادری در خصــوص مناسب ســازی معابــر افزود‪:‬‬ ‫موضوع مناسب ســازی امری بدیهی اســت‪ .‬موضوعات‬ ‫مناسب ســازی صرفا بــه عوامل عمرانــی و اینکه در‬ ‫یک معبری شــیب رعایت شــود‪ ،‬نیســت‪ .‬باید بدانیم‬ ‫کــه پلتفرم هایی کــه معلوالن‪ ،‬ناشــنوایان و نابینایان‬ ‫می خواهند به ان ســامانه دسترســی داشــته باشند‪،‬‬ ‫مناسب سازی شود‪ .‬این دبیرخانه در سازمان بهزیستی‬ ‫وجود دارد و کار و تالش و پیگیری می کند‪ .‬مسئولیت‬ ‫این کمیته با وزیر کشــور است و این جلسه هر دو ماه‬ ‫یکبار در سازمان بهزیستی برگزار می شود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین اجالس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم‪:‬‬ ‫پرچم جمهوری اسالمی همان پرچمی است که انبیاء و ائمه برداشتند‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین اجالس‬ ‫مجمع جهانی اهل بیت علیهم الســام فرمودنــد‪ :‬پرچم جمهوری‬ ‫اسالمی پرچم «عدالت و معنویت» است و این همان پرچمی است‬ ‫که انبیاء و ائمه برداشــتند‪ .‬شــرکت کنندگان در هفتمین اجالس‬ ‫مجمع جهانی اهل بیت علیهم الســام با حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند‪.‬‬ ‫مهمترین محورهای سخنان ایشان در این دیدار بدین شرح است‪:‬‬ ‫مجمع جهانی اهل بیت مرکز مهم و با عظمتی اســت‪ .‬این مرکز‬ ‫وابســت ه به اهل بیت علیهم السالم است و اهل بیت در دنیای اسالم‬ ‫از یک عظمت و محبوبیت بی نظیری برخوردارند‪.‬‬ ‫اعضای این مجمع بار ســنگینی بر دوش دارند‪ .‬این جمل ه معروف‬ ‫از ائمه علیهم الســام که فرمودند‪ :‬کونوا لنا زیناً که خطاب به همه ‬ ‫ماهاست‪ ،‬همه بایستی مراقب باشیم‪ ،‬این نسبت به شما اوکد است‪،‬‬ ‫اهمیت کار شما ایجاب میکند که این جمله ی کونوا لنا زیناً در مورد‬ ‫این مجمع و مجموعه ی این افراد و اشخاص و افراد خود این مجمع‬ ‫بیشتر مورد مالحظه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫پیــروان اهل بیت مفتخرند که مهمترین حرکت در مقابل ه با نظام‬ ‫اســتکباری ‪ ،‬با نظام سلطه از ســوی اینها انجام گرفته‪ .‬خیلی شعار‬ ‫داده میشــود ا ّما انچه که در عمل روی زمین اتفاق افتاده یک چیز‬ ‫واضح و مشخصی است و ان پرچم جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫شیعه مفتخر اســت به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد‪ ،‬سینه‬ ‫ســپر کرد و این اژدهای هفت ســری را که در هم ه شئون زندگی‬ ‫کشورها و دولت ها و ملت ها به نحو ظالمانه و جبارانه شرکت می کرد‬ ‫متوقــف کرد که امــروز خود انها اعتراف می کنند که بســیاری از‬ ‫خواسته هایشان به وسیله جمهوری اسالمی متوقف مانده و تخریب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این یکی از افتخارات نظام جمهوری اســامی است و این افتخار‬ ‫شیعه است و این نیست مگر به خاطر الهام یری از بیانات ائمه هدی‬ ‫(علیهم الســام) و اهل بیت پیغمبر‪ .‬اینها بودند که ما را به تدبر در‬ ‫قران و الهام گیری از قران تشویق کردند‪ ،‬تحریص کردند‪ ،‬انها بودند‬ ‫کــه معارف قرانی را برای ما تبیین کردند‪ ،‬انها بودند که با ســیره ‬ ‫عملی خودشان به ما فهماندند که چه جوری باید عمل کرد از خود‬ ‫امیرالمومنین (علیه الصاله والسالم) تا حضرت عسکری‬ ‫شــما در زیارت های متعدد چه زیارت امام حســین‪ ،‬چه زیارت‬ ‫حضــرت رضا (ســام ّ‬ ‫ الل علیهما) به وراثت این بزرگــواران از انبیاء‬ ‫تصریح می کنید؛ الســام علیک یا وارث ابراهیم خلیل ّ‬ ‫ الل‪ ،‬الســام‬ ‫علیک یا وارث موسی کلیم ّ‬ ‫ الل‪.‬‬ ‫این پرچم جمهوری اسالمی همان پرچم است‪ ،‬پرچم ائمه است‪،‬‬ ‫پرچم انبیاء اســت‪ .‬و نوشــت ه این پرچم هم همین دو کلمه است‪:‬‬ ‫«عدالت و معنویت»‪ .‬وقتی شــما پرچم عدالــت و معنویت را بلند‬ ‫می کنیــد طبیعی اســت در دنیایی که رفتارش مبتنــی بر زور‪ ،‬و‬ ‫فکرش مبتنی بر ما ّدیت اســت‪ ،‬یعنی درســت نقط ه مقابل عدالت‬ ‫و نقط ه مقابــل معنویت‪ ،‬عکس العمل ایجــاد می کند‪ .‬بعضی ها به‬ ‫ما میگویند شــما با فالن حرف و حرکت و تصمیم‪ ،‬دشمن تراشــی‬ ‫کردید؛ نه‪ ،‬ما با برافراشــتن پرچم جمهوری اسالمی دشمن تراشی‬ ‫کردیم! ما با مطرح کردن احکام الهی دشمن تراشی کردیم!‬ ‫وقتی شما عدالت را مطرح می کنید‪ ،‬دنیا و تمدن مبتنی بر سلطه‬ ‫و استکبار قهرا ً با شما مخالف میشوند‪ .‬وقتی شما معنویت را مطرح‬ ‫میکنید‪ ،‬دنیــای مادی که همه چیزش مبتنی بر ما ّدیت اســت و‬ ‫همه ی مفاهیم عالم را برمیگرداند به پول‪ ،‬با شــما مخالفت میکند‪،‬‬ ‫این طبیعی اســت‪ .‬بنابراین معارضه و مقابله ی دنیای اســتکبار و‬ ‫دنیای سلطه با حرکت جمهوری یک امر طبیعی و قهری است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت ثبت نام زائرین اربعین در سامانه سماح‬ ‫ایت اهلل رئیسی ضمن تاکید بر رفع فوری دغدغه ها و مشکالت‬ ‫زائریــن اربعیــن‪ ،‬ثبت نام در ســامانه «ســماح» را بــه منظور‬ ‫خدمت رسانی بهتر و تردد اسان تر زائرین ضروری و مهم دانست‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیســی روز شنبه در جلسه ستاد ملی‬ ‫مقابله با «تزریق ُدز یاداور» و «کنترل مبادی ورودی کشور» را‬ ‫دو موضوع مهم برای مقابله با ویروس کرونا در شهریور ماه اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به تردد زائران اربعین و افزایش مسافرت ها‬ ‫در روزهای پایانی تابستان الزم است همه مردم شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به گزارش وزارت بهداشــت مبنی بر‬ ‫واکسیناســیون ‪ ۷۴‬درصدی در کشور گفت‪ :‬ضروری است نتایج‬ ‫مثبت واکسیناســیون و تزریق دز یاداور‪ ،‬بــرای مردم از طریق‬ ‫رسانه ها تشریح شــود‪ .‬رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫اربعین را یک رویداد عظیم و افتخار امیز معرفی کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫حرکت بزرگ جهانی با تالش عاشقان اباعبداهلل(ع) و دوستداران‬ ‫مخلص اهل بیت(ع) برگزار می شود و وظیفه دولت در این زمینه‬ ‫خدمتگزاری و تسهیل گری برای تردد زائرین است‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور با بیان اینکه رمز موفقیت برگزاری هرچه بهتر‬ ‫اربعین مردمی بودن ان اســت‪ ،‬از متولیان این امر و مســئولین‬ ‫دســتگاه های مختلف خواســت از ظرفیت گروه های مردمی و‬ ‫جهادی بصورت شایسته استفاده شود‪.‬‬ ‫رئیسی ثبت نام در سامانه «سماح» را به منظور خدمت رسانی‬ ‫بهتر و تردد اســان تر زائرین اربعین ضروری و مهم دانست و بر‬ ‫لزوم اطالع رســانی دقیق برای ارامش بیشتر عاشقان اباعبداهلل‬ ‫الحســین (ع) و رفع فوری دغدغه ها و مشکالت زوار تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیسی با ابراز خرسندی از ایجاد ارامش در کشور عراق‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دشــمنان نمی خواهند ایــن راهپیمایی عظیم که ظرفیتی‬ ‫برای جبهه مقاومت و جهان اســام است به خوبی برگزار شود‬ ‫اما هر ســال بر شکوه و عظمت اجتماع بزرگ عاشقان اباعبداهلل‬ ‫افزوده می شود‪ .‬رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود‪،‬‬ ‫به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اشاره و بر‬ ‫ضرورت «تهویه مناسب» و «رعایت پروتکل های بهداشتی» تاکید‬ ‫کردند‪ .‬رئیسی در همین زمینه به وزارتخانه های علوم و اموزش‬ ‫و پرورش ماموریت دادند که با توجه به شرایط فعلی کشور ائین‬ ‫نامه و دستورالعمل های بهداشتی به مناسبت بازگشایی مدارس‬ ‫و دانشــگاه ها را به روز رسانی و ان را برای مردم تبیین و تشریح‬ ‫کنند‪ .‬رئیسی همچنین با گرامیداشت دوازدهم شهریور ماه‪ ،‬روز‬ ‫ملی «بهورز»‪ ،‬گفت‪ :‬بهورزان عزیز در شــرایط مختلف و دشوار‬ ‫در مناطق محروم و دورافتاده کشورمان همیشه درحال خدمت‬ ‫ی الز م ب ه روستاییان و عموم مردم‬ ‫ت بهداشت ‬ ‫رسانی و ارائه خدما ‬ ‫هستند و دولت قدردان زحمات انان است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫منابعافزایشحقوق هاتامینمی شود‬ ‫معــاون پارلمانــی رئیس جمهور گفت‪ :‬دولــت تالش می کند‬ ‫تا حدی که مقدور اســت‪ ،‬حقوق ها را افزایــش دهد‪ .‬منابع این‬ ‫اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشــت پول ان‪ ،‬بازگشت‬ ‫بخشی از اموال بلوکه شــده کشور و افزایش صادرات تامین می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حسینی با اشــاره به اینکه کارنامه عملکرد دولت‬ ‫در ســال اول بسیار خوب است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت در تالش است‬ ‫کــه قیمت ها حتی المقدور کنترل شــود و در جایی که قیمت‬ ‫ها افزایش می یابد‪ ،‬با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه اصل موضوع افزایش حقوق کارکنان‬ ‫پذیرفته شده است‪ ،‬ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قرار نیست یارانه بنزین‪ ،‬دارو و نان حذف شود‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین درباره حواشــی بوجود‬ ‫امــده در خصوص گــزارش تحقیق و تفحــص مجلس از فوالد‬ ‫مبارکه تاکید کرد‪ :‬گزارش تحقیق و تفحص حتما باید در صحن‬ ‫علنی مجلس خوانده شــود‪ ،‬ولی اسامی افراد تا تخلف انها محرز‬ ‫نشده است‪ ،‬نباید بیان شود‪ .‬از سویی وظیفه صنایع و معادن این‬ ‫اســت که ‪ 15‬درصد از منابع خود را خرج فعالیت های اجتماعی‬ ‫از جمله ورزشی و فرهنگی در شهرهای پیرامون خود بکنند‪ .‬این‬ ‫مســائل باید توسط دادگاه روشن شــود که کجا هزینه درستی‬ ‫انجام شده و در کجا تخلف صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مجلس از دولت راضی است‬ ‫حســینی با اشــاره به گزارش برخی رســانه ها مبنی بر اینکه‬ ‫رئیس جمهور رکورددار دریافت تذکر از نمایندگان مجلس است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ادعا صحت ندارد‪ .‬مجلس یازدهم در اجالسیه دوم‬ ‫‪ 385‬تذکر کتبی به رئیس جمهور داده که شامل روسای جمهور‬ ‫دولت دوازدهم (چند ماه پایانی) و ســیزدهم است‪ ،‬این تذکرات‬ ‫در واقع به معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه یا اعضای دولت‬ ‫است‪ ،‬این میزان کمترین تعداد تذکر از دوره مجلس نهم تاکنون‬ ‫است که البته بخشــی از این تذکرها هم همانطور که گفته شد‬ ‫مربوط به اقای روحانی اســت پس این ادعا اصال درست نیست‬ ‫که بیشــترین تذکر به این دولت داده شده است بلکه بیشترین‬ ‫تذکر مجلس شورای اســامی در همه اجالسیه های متناظر به‬ ‫دولت روحانی از اغاز دولت یازدهم به ایشان بوده است‪ .‬ما توقع‬ ‫داریم رســانه ها در نشر اخبار دقت و انصاف را رعایت کنند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس بســیار خوب است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هفته گذشته ‪ 281‬نماینده از ‪ 286‬نماینده مجلس یعنی‬ ‫در واقع کل مجلس از رئیس جمهور بابت ســفرهای اســتانی و‬ ‫تالش های دولت برای برون رفت از مشــکالت کشــور تشکر و‬ ‫تقدیر کردند‪ .‬مجلس از اینکه دولت‪ ،‬یک دولت پرکار است راضی‬ ‫اســت البته کمبودها فراوان اســت‪ ،‬چون در سال های قبل در‬ ‫حوزه های عمرانی کم کاری شــده و از طرفی هم انتظارات زیاد‬ ‫اســت چون نمایندگان می بینند دولت تحرک دارد و مصوبات‬ ‫دولت هم اجرایی می شود‪ ،‬لذا خواستار تصویب طرح های بیشتر‬ ‫در حوزه انتخابیه خود هستند‪.‬‬ ‫در مجلس ‪22‬تحقیق و تفحص به تصویب رسیده است‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫دولت قبل در ســال اول‪ ،‬چهار استیضاح در صحن مطرح و مورد‬ ‫رســیدگی قرار گرفت‪ ،‬اما در این دوره یک مورد فقط مطرح بود‪،‬‬ ‫ولی نماینــدگان امضاهای خود را پس گرفتند و اســتیضاح در‬ ‫صحن مجلس مورد بررســی قرار نگرفت‪ .‬البته در کنار حمایت‬ ‫و همراهی‪ ،‬مجلــس وظیفه نظارتی خود را دنبال کرده و از ابزار‬ ‫نظارتی یعنی تذکر‪ ،‬ســوال و تحقیــق و تفحص که حق مجلس‬ ‫اســت‪ ،‬استفاده می کند‪ .‬در این مجلس ‪ ۲۲‬تحقیق و تفحص به‬ ‫تصویب رســیده که ‪ ۱۹‬مورد ان مربــوط به عملکرد دولت قبل‬ ‫است‪ ،‬مثال از عملکرد ریاست جمهوری درباره نحوه تخصیص ارز‬ ‫ترجیحی یا عملکرد برخی بانک ها یا شهرداری ها که مربوط به‬ ‫دوره گذشته است‪.‬‬ ‫حسینی خاطرنشان کرد‪ :‬رئیس جمهور در سال اول مسئولیت‬ ‫با تمام نمایندگان در قالب مجامع اســتانی دیدار داشــته و دور‬ ‫دوم دیدارها در قالب کمیســیون ها و فراکســیون ها اغاز شده‬ ‫اســت‪ .‬این در حالی اســت که رئیس جمهور پیشین در هشت‬ ‫سال گذشــته فقط با ‪ 21‬مجمع استانی دیدار کرده است‪ .‬سایر‬ ‫مقامات دولتی از جمله معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور‬ ‫هم با نمایندگان دیدارهای جداگانــه دارند‪ .‬معاون اجرایی قبل‬ ‫از سفرهای اســتانی با نمایندگان استان دیدار کرده و از نظرات‬ ‫مشورتی انها استفاده می کند‪.‬‬ ‫دولت نمی خواهد به گذشته برگردد‬ ‫حســینی همچنین درباره عملکرد دولــت بیان کرد‪ :‬دولت در‬ ‫حالی کار خــود را اغاز کرد که بعضــی دغدغه پرداخت حقوق‬ ‫کارکنان را داشــتند و کسری بودجه قابل توجه‪ ،‬تورم حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصدی‪ ،‬بدهی بابت سررســید اوراق‪ ،‬استقراض از بانک مرکزی‬ ‫و بدهی به صندوق توســعه‪ ،‬تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها‬ ‫سرســام اور بود‪ ،‬علیرغم این معضالت دولــت با افزایش درامد‬ ‫توانست کشــور را اداره و هزینه های جاری را تامین کند‪ ،‬حتی‬ ‫هزینه های جاری بیشتر شد مثال بحث نظام رتبه بندی معلمان‬ ‫بار مالی سنگینی دارد و در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مبلغ ‪ ۳۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان برای ان در نظر گرفته شــد‪ ،‬بهر حال بــا انضباط مالی‬ ‫و جلوگیــری از ریخــت و پاش ها و کاهش هزینــه ها و درامد‬ ‫بیشتری که از محل فروش نفت‪ ،‬صادرات‪ ،‬اخذ مالیات از کسانی‬ ‫که فرار مالیاتی داشــتند‪ ،‬دولت توانست بالغ بر ‪۲۰‬درصد بودجه‬ ‫را در ســال گذشته به پروژه های عمرانی و سرمایه ای اختصاص‬ ‫دهد؛ بخشــی هم در ریاست جمهوری برای احیای کارخانه ها و‬ ‫مراکز تولیدی تعطیل شده بوجود امد که تاکنون بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫واحد احیاء شــده است یا با ظرفیت بیشتر مشغول فعالیت شده‬ ‫اند‪ .‬وی با اشــاره به طرح های در دســت اجرا برای ابرسانی به‬ ‫مردم از جمله سیستان و بلوچستان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حل مشکل اب‬ ‫از اولویت های دولت اســت‪ .‬مشــکل اب در همدان به دلیل کم‬ ‫کاری در گذشــته گریبان گیر شــد و موارد دیگر که دولت نمی‬ ‫خواهد به گذشــته برگردد‪ ،‬بلکه شــبانه روز تالش و مجاهدت‬ ‫می کند تا مشکل مردم حل شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪ ۱۲۸‬پروژه برق رسانی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان کهگیلویه و بویراحمد‪ :‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت ‪ :‬در ‪۶‬ماه گذشته ‪ ۱۲۸‬پروژه برق رسانی با اعتباری بیش از ‪ ۲۵۷‬میلیارد تومان در مناطق‬ ‫مختلف این اســتان افتتاح و به بهره برداری رسیده اســت‪ .‬جمال معتمدی زاده در حاشیه بازدید از اخرین روند خط ‪ ۲‬مداره شهید سلیمانی در دهدشــت به خبرنگاران گفت‪ :‬در ‪۶‬ماهه گذشته‪۱۲۸ ،‬‬ ‫پروژه برق رســانی در مناطق شــهری و روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شده که بیش از ‪ ۵۰‬هزار مشترک از ان بهره برده اند‪ .‬وی با بیان اینکه برق رسانی روستایی‪ ،‬احداث‪ ،‬اصالح و بهینه‬ ‫ســازی شــبکه های برق‪ ،‬کاهش نرخ تلفات انرژی‪ ،‬واگذاری نیروگاه های خورشیدی به عشایر و روشنایی معابر از جمله عناوین پروژه های افتتاحی شــبکه های توزیع نیروی برق در استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد بوده اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬شهرســتان بویراحمد با ‪ ۵۷‬پروژه و شهرستان لنده با یک پروژه‪ ،‬بیشترین و کمترین پروژه های افتتاحی برق رســانی را در این مدت به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 13‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪835‬‬ ‫رتبه اول گلستان در ارسال گوشت مرغ گرم به پایتخت‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گلستان‪ :‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬گلســتان با ارسال ‪ ۳۸۷‬تن گوشت گرم مرغ به تهران در رتبه اول قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محمــد برزعلی در نشســت خبری با رســانه ها اظهار کرد‪ :‬ســازمان جهاد‬ ‫کشاورزی در اســتان های شمالی از بخش های مهم تصمیم گیری در حوزه‬ ‫های تولیدی و صنعتی اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در هفته دولت بیش از ‪ ۶۱‬پروژه با‬ ‫اشــتغالزایی برای ‪ ۴۰۰‬نفر و با اعتبار ‪ ۳۷۶‬میلیارد تومان در بخش کشاورزی‬ ‫استان افتتاح شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این فعالیت ها در حــوزه مرمت و الیروبی اببندان ها‪ ،‬اســتقرار‬ ‫سامانه های نوین ابیاری‪ ،‬انتقال اب کشاورزی با لوله‪ ،‬تجهیز و نوسازی اراضی‬ ‫شالیزاری‪ ،‬احداث شبکه های زهکشی و بازسازی و نوسازی شبکه های قنات‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقدام به تکمیل شبکه ابیای در روستاهای وحدت و رسالت‪ ،‬افتتاح‬ ‫مرغداری های بیش از ‪ ۳۰‬هزار قطعه در اســتان و ســایر فعالت ها از جمله‬ ‫ارائه خدمــات نهاده ای برای محصوالت زراعی از دیگر اقدامات بوده اســت‪.‬‬ ‫برزعلی بیان داشت‪ :‬امســال بیش از ‪ ۷۷۰‬هزار تن گندم به صورت تضمینی‬ ‫از کشاورزان گلســتانی خریداری شــد و همچنین جهش بسیار خوبی (‪۷۰‬‬ ‫درصد) را در قیمت تضمینی کلزا شــاهد بودیم که به صورت توافقی با بخش‬ ‫خصوصی خریداری شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گلســتان با ارسال ‪ ۳۸۷‬تن گوشت گرم مرغ به تهران در رتبه اول‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به بخــش صنایع گفت‪ :‬از صنایع با فنــاوری های باال در حوزه‬ ‫کشاورزی حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشــاره به تاکید استاندار در رابطه با صدور‬ ‫مجوزهای بی نام گفت‪ :‬جهاد کشــاورزی در همین راســتا بر شــهرک های‬ ‫گلخانه ای تمرکز کرده اســت که اقدامی موثر در تولید محصوالت و استقرار‬ ‫صنایع کشاورزی در شهرک های کشاورزی است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ایجاد اشتغال ‪ ۵‬هزار نفری جهاد کشاورزی در استان گفت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد پروژه از جمله ارائه تســهیالت برای خرید کمباین‪،‬‬ ‫تراکتور‪ ،‬پرورش میگو و ماهیان سردابی و غیره در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬از طریق طرح های توجیهی که میزان اشتغال نیز در ان‬ ‫بررسی می شود‪ ،‬مجوزهای مختلف و همچنین حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی‬ ‫برای افراد اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫برزعلی متذکر شــد‪ :‬در حال حاضر از تعداد ‪ ۵‬هزار نفر تعهد ایجاد اشــتغال‬ ‫جها کشــاورزی تا کنون برای دو هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در گلســتان اشتغال ایجاد‬ ‫شده است‬ ‫بزرگترینمجتمعاموزشیوفرهنگیهوشمندخیرسازکشوردرخویافتتاحشد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اذربایجان غربی‪ :‬با‬ ‫حضــور وزیر امــوزش و پــرورش بزرگترین مجتمع‬ ‫اموزشــی و فرهنگی هوشمند خیرساز ساز کشور در‬ ‫خوی به بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫مجتمع اموزشی‪ ،‬فرهنگی و تربیتی بوتراب خوی با ‪۲‬‬ ‫هزار میلیارد ریال هزینه در زمینی به مساحت هشت‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬متر مربع با حضور وزیر اموزش و پرورش‬ ‫در میدان شــیخ نوایی خوی افتتاح و به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه در بیش از ‪ ۱۶‬هزار متــر مربع زیر بنا و‬ ‫مطابق با اخرین اســتانداردهای هوشــمند سازی و‬ ‫دارای ‪ ۴‬مدرســه مستقل با ‪۳۸‬کالس درس هوشمند‬ ‫‪ ،‬به همت میر ناصر محمد ســیدی احداث شده است‬ ‫و دارای ســه هزار و ‪ ۳۷۰‬متر مربع فضای ورزشی که‬ ‫شــامل استخر ‪،‬سالن ورزشــی چند منظوره و حمام‪،‬‬ ‫یکهزار متر مربع فضای اداری ورزشــی‪ ،‬یکهزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬متر مربع سالن امفی تئاتر و سازه چادری روی‬ ‫ان و یکهــزار و ‪ ۹۰۰‬متر مربع نیز پارکینگ در زیر‬ ‫زمین میباشد ‪.‬‬ ‫یوســف نوری وزیر اموزش و پرورش در این مراسم با‬ ‫تقدیر از خیر مدرســه ساز خویی ساخت این مجتمع‬ ‫تمام فاخری در عرصهی مدرســه ســازی دانست و‬ ‫افزود‪ :‬در سند تحول اموزش و پرورش خیران جایگاه‬ ‫واالیی در روند تعلیم و تربیت دارند‪.‬‬ ‫وی مدرسه ســازی را یکی از راهبردهای مهم دولت‬ ‫دانست و افزود‪:‬خیران امســال ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای ساخت مدرسه تعهد کردند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪:‬امســال همچنیــن ‪ ۲۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای تکمیل مدارس نیمه تمام در بودجه کشور‬ ‫درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی توجــه بــه کیفیت امــورش در تحصیــل را از‬ ‫اولویتهای اصلی اموزش و پرورش اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫دانش اموزان ایران اســالمی امسال تاکنون ‪۲۰‬مدال‬ ‫طال در المپیادهای جهانی کسب کرده اند که نسبت‬ ‫به سالهای گذشته ‪ ۳‬برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫معتمدیان استاندار اذربایحان غربی هم در این مراسم‬ ‫گفت‪:‬علیرغم کمبود فضاهای اموزشــی در اســتان‬ ‫کارهای بســیار خوبی در این زمینه صورت گرفته و‬ ‫برنامــه ریزی کردهایم با اســتفاده از ظرفیت خیران‬ ‫در قالب نهضت مدرسه ســازی این عقب افتادگیها‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪:‬در ســفر رییس جمهور به اســتان‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬میلیاردریال در حوزه اموزش پرورش به استان‬ ‫اختصاص یافته اســت که بخشــی از ایــن اعتبارات‬ ‫تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬در هفته دولت ‪ ۱۴۴‬کالس درس در استان‬ ‫افتتاح شــد و تا پایان امســال نیز ‪ ۱۸۸‬کالس درس‬ ‫دیگر افتتاح میشود تا شاهد جهش خوبی در توسعه‬ ‫فضاهای اموزشی باشیم‪.‬‬ ‫افزایش تعهدات بیمه سالمت استان بوشهر‬ ‫و شــش ‪ ۷۵‬درصد و هفت و هشت ‪ ۵۰‬درصد تخفیف‬ ‫زیر چتر حمایتی بیمه سالمت قرار میگیرند و پیش از‬ ‫ارزیابی وسع نیز تا سه ماه به صورت رایگان از خدمات‬ ‫بیمه ســالمت بهرهمند میشوند‪ .‬بارگاهی اظهارداشت‬ ‫‪:‬بیمه سالمت سال گذشته ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان و امسال‬ ‫نیز تاکنون ‪ ۵۰‬میلیارد تومان برای خدمات تشخیصی‪،‬‬ ‫دارویی و درمانی بیمه شدنها پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫این مقام مســئول اضافــه کرد‪:‬بیمه کردن درمانهای‬ ‫نازایــی و نابــاروری از دیگر اقدامات شــاخص دولت‬ ‫سیزدهم در بخش بهداشت و درمان است که بر اساس‬ ‫ان زوجین میتوانند مــدارک خود از ابتدای ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫روزنامه خوب‪-‬استان بوشهر‪ :‬مدیرکل بیمه سالمت‬ ‫اســتان بوشــهرگفت ‪:‬با افزایش تعهدات بیمه سالمت‪،‬‬ ‫میانگین ماهیانه هزینهای این بیمه در استان بوشهر از‬ ‫‪ ۱۱‬و نیم میلیارد تومان در ســال گذشته به ‪ ۱۵‬و نیم‬ ‫میلیارد در سال جاری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫داراب بارگاهی درجمع خبرنــگاران با اعالم این خبر‬ ‫گفت ‪ :‬ســهم این اســتان در پوشــش بیمهای افراد‬ ‫فاقد بیمه حدود ‪ ۲۲‬هزار نفر اســت که در سه دهک‬ ‫اقتصادی اول به صورت رایگان بیمه میشوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنین افراد فاقــد بیمه در صورت قرار‬ ‫گرفتن در دهکهای چهــار با ‪ ۹۰‬درصد تخفیف‪ ،‬پنج‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اســاس خانمهای متاهل تا ‪ ۴۹‬سال‬ ‫تمام و اقایان متاهل که شرایط ناباروری اولیه یا ثانویه‬ ‫را داشته باشند میتوانند تا سه نوبت با پوشش بیمهای‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از تعرفه دولتی و عمومی غیر دولتی استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل اینکه اســتان بوشهر مرکز درمان ناباروری دولتی‬ ‫نــدارد تا کنون هزینه این نوع خدمات درمانی در قالب‬ ‫خسارت متفوقه از سوی بیمه سالمت پرداخت میشد‬ ‫و تا کنون ‪ ۷۲‬پرونده در این مورد دریافت شده است‪.‬‬ ‫سجادی در سفر یکروزه به گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫اتمام پروژههای نیمهتمام در اولویت برنامههای وزارت ورزش و جوانان است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬وزیر ورزش و جوانان‬ ‫گفت‪ :‬بســیاری از پروژه های نیمــه تمام مربوط به ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬سال گذشته هســتند و اتمام این پروژهها یکی‬ ‫از دغدغه هــای ما و اولویت های کاریمان اســت که‬ ‫خوشبختانه در یکســال گذشته تعداد پروژههای نیمه‬ ‫تمام از ‪ ۶‬هزارتا به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬رسیده است‪.‬‬ ‫سیدحمید ســجادی در چهلمین سفر استانی خود به‬ ‫اســتان گیالن و در دیدار با مسئولین این استان اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬ماده ‪ ۸۸‬یکی از ناقصترین شرایط واگذاری است‬ ‫که براساس ان مجموعه به صورت یکساله به بهرهبردار‬ ‫ســپرده میشود و قرار سالیانه تمدید میشود و در اخر‬ ‫مجموعه را کامال فرسوده تحویل میدهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مقابل ان ماده ‪ ۲۷‬قرار دارد که شــرایط‬ ‫بســیار خوبی چون سنوات و ثبت دقیق شرایط اماکن‬ ‫ورزشــی در زمان تحویل به بهره بردار دارد و بر اساس‬ ‫این ماده بهره بردار موظف است پروژه را همان گونه که‬ ‫تحویل گرفته اســت‪ ،‬تحویل دهد که خوشبختانه این‬ ‫ماده مورد استقبال مدیران کل قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سجادی در ادامه گفت‪ :‬بسیاری از پروژههای نیمه تمام‬ ‫مربوط به ‪ ۵‬تا ‪ ۳۵‬ســال گذشته هســتند و اتمام این‬ ‫پروژهها یکــی از دغدغههای ما و اولویتهای کاریمان‬ ‫است که خوشبختانه در یکسال گذشته تعداد پروژههای‬ ‫نیمه تمام از ‪ ۶‬هزار تا به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬رســیده است‬ ‫که روز گذشــته ‪ ۲۴۲‬پروژه ورزشــی نیز افتتاح شد و‬ ‫حدود ‪ ۱۷۰‬پروژه دیگر نیز در هفته تربیت بدنی افتتاح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشــاره به دیدار با وزیر ورزش و جوانان‬ ‫اذربایجان در مســابقات کشورهای اسالمی گفت ‪ :‬در‬ ‫این دیدار توســعه و همکاریهای ورزش منطقهای و‬ ‫مرزی در دســتور کار قرار گرفت که در راســتای این‬ ‫تفاهم نامه به دنبال توســعه ورزشهای ابی و ساحلی‪،‬‬ ‫همگانی‪ ،‬کشــتیهای بومی و محلی و تفریحات سالم‬ ‫هستیم که نیازمند همکاری ادارات کل ورزش و جوانان‬ ‫مناطق گردشگری و ساحلی است‪.‬‬ ‫دکتر ســجادی وزیر ورزش و جوانان در ســفر یکروزه‬ ‫خود به گیالن ‪ 20 ،‬عنوان برنامه شامل افتتاح طرحهای‬ ‫عمرانی ورزشی ‪ ،‬اقتصادی و راهسازی‪ ،‬بازدید از اماکن‬ ‫نیمه تمام و درحال ســاخت‪ ،‬اعــزام کاروان تجهیزات‬ ‫ورزشی به روستاهای ‪17‬شهرستان گیالن و افتتاح جام‬ ‫پرچم ‪ ،‬نشســت با استاندار و مجمع نمایندگان ‪ ،‬مدیر‬ ‫کل ورزش و جوانان گیالن و خصوصا دیدار شــبانه با‬ ‫فعالین ورزش های هوایی و منجیان غریق در ســاحل‬ ‫چاف لنگرود را در دســتور کار خود قرار داد و به انجام‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی ‪ 76‬پروژه راهداری و راه روستایی در استان مرکزی اغاز شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان مرکزی‪ :‬مدیرکل راهداری‬ ‫و حمل و نقل جادهای اســتان مرکزی گفت‪ :‬اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی از ابتدای‬ ‫دولت سیزدهم عملیات اجرایی ‪ ۷۶‬پروژه راهداری و راه‬ ‫روستایی را با هشــت هزار و ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫شروع کرده است‪.‬‬ ‫مهرداد جهانی در نشســت با اصحاب رســانه با اشاره‬ ‫بــه اقدامات جهــادی اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جادهای اســتان مرکزی در سال گذشته اظهار داشت‪:‬‬ ‫در راســتای تالش برای تحقق اهــداف دولت مردمی‬ ‫بهمنظــور رضایتمندی عموم مردم شــریف اســتان و‬ ‫کاربران جــــادهای با تجهیز کارگاههــای نگهداری و‬ ‫ساخت شــبکه راههای استان از ابتدای دولت سیزدهم‬ ‫عملیات اجرایی ‪ 76‬پروژه راهداری و راه روســتایی را‬ ‫با هشــت هزار و ‪ 170‬میلیارد ریال اعتبار شروع کرده‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضــر پروژههای مختلفی‬ ‫به ارزش ‪ 677‬میلیارد تومان به بهرهبرداری رســیده و‬ ‫مابقی ان در حال اجراست‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬با توجه به اقدامات به عمل امده و تحقق‬ ‫برنامههای هدف‪ ،‬امســال شاهد شــکوفایی پروژههای‬ ‫راهداری و حمــل و نقل جادهای هســتیم‪ ،‬همچنین‬ ‫بخش اعظمی از پروژههای ایــن اداره کل نیز در حال‬ ‫حاضــر در مرحلــه مطالعه‪ ،‬امکانســنجی و برگزاری‬ ‫مناقصه است که به محض اتمام این فرایندها عملیات‬ ‫اجرایی انها نیز شروع میشود‪.‬‬ ‫جهانی بیان کرد‪ :‬تاکنون ‪ 10‬هزار میلیارد ریال اعتبار‬ ‫طی ســال ‪ 1401‬برای پروژههای عمرانی این اداره کل‬ ‫مصوب شده اســت که امیدواریم تا سال ‪ 1402‬ضمن‬ ‫تــالش برای افزایش میزان اعتبــارات بتوانیم با تالش‬ ‫مضاعف برای راههای استان گامی ارزشمند برداریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اعتبار مصوب اداره کل راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای استان مرکزی در سال گذشته در مجموع‬ ‫اعتبارات ملی و اســتانی حدود ‪ 350‬میلیارد تومان بود‬ ‫که با پیگیریهای مســتمر در طول ســال‪ ،‬این رقم از‬ ‫مــرز ‪ 800‬میلیارد تومان عبور کرد تا اتفاقات خوبی در‬ ‫نگهداری و ساخت راههای استان حاصل شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ســهم برخورداری راههای روستایی‬ ‫باالی ‪ 20‬خانوار استان مرکزی از راه اسفالته ‪ 92‬درصد‬ ‫اســت که در مقایسه با میانگین کشــوری ‪ 9‬کیلومتر‬ ‫بیشــتر بوده که میزان باقیمانده از راههای روســتایی‬ ‫خاکی باالی ‪ 20‬خانوار حدود ‪ 210‬کیلومتر است و در‬ ‫صورت تامین اعتبار اقدامات الزم در خصوص زیرسازی‬ ‫و اسفالت ان توسط این اداره کل انجام میشود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مدیریت هوشــمند راهها گفت‪ :‬طی‬ ‫یک سال اخیر در راســتای ارتقاء سامانههای هوشمند‬ ‫جادهای به منظور مدیریت هوشــمند راهها ‪ 72‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه شده است که شــامل ارتقاء دوربینهای‬ ‫نظارتی به ‪ 27‬سامانه‪ ،‬به روزرسانی و تجهیز دوربینهای‬ ‫ثبت تخلف سرعت به سیستم محاسبه میانگین سرعت‬ ‫و ارتقاء انها به ‪ 72‬دســتگاه دوربین و ارتقاء ســامانه‬ ‫هوشمند توزین بار به ‪ 4‬دستگاه است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫بهرهبرداریاز‪ ۵‬دستگاهپایشترکیبات‬ ‫الیفراردرپاالیشگاهاصفهان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬باحضــور معاون رئیس‬ ‫جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت‪ ،‬اســتاندار‬ ‫اعلیرضاهژبری‪:‬صفهان‪ ،‬رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور‪،‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مقامات کشوری‪ ۵‬دستگاه‬ ‫اناالیــزر برخط برای پایش و اندازه گیــری ترکیبات الی فرار‬ ‫پاالیشگاه اصفهان در ســامانه حفاظت محیط زیست کشور به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این ‪ ۵‬دستگاه پایش برای نخستین بار در شرکت های پاالیشی‬ ‫کشــور و اولین بار در صنعت اســتان به بهره برداری رسید تا‬ ‫تمامی گازهای خروجی پاالیشــگاه اصفهان به صورت برخط و‬ ‫شبانه روزی پایش شود‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری در این مراســم با عنوان این مطلب که‬ ‫پاالیشــگاه اصفهان دارای تکنولوژی باالیی است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫این شــرایط می طلبد که شــرکت از تکنولوژی باالی زیست‬ ‫محیطی نیز برخوردار باشد‪.‬‬ ‫علی سالجقه درباره این طرح گفت‪ :‬این سامانه با هدف شفاف‬ ‫سازی و راستی ازمایی فعالیت می کند و اطالعات ان بهصورت‬ ‫برخط توسط اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان رصد می‬ ‫شود تا خیال مردم اسوده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ‪ ۵‬دســتگاه انالیزر‪ ،‬چهار دســتگاه ان در‬ ‫محدوده پاالیشــگاه و یک دستگاه نیز در خارج پاالیشگاه قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز طی ســخنانی از‬ ‫نصب ‪ ۵‬دســتگاه اناالیزر با قابلیت پایش و اندازه گیری تمامی‬ ‫پارامترهای مورد نظر ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور‬ ‫بــر روی کلیه دودکش های خروجی واحدهای بنزین ســازی‬ ‫و همچنیــن نصب و بهره برداری از ‪ ۱۲‬اناالیزر بر روی ســایر‬ ‫دودکــش های واحدهــای عملیاتی با هدف پایــش و کنترل‬ ‫گازهای خروجی دودکش ها خبرداد‪.‬‬ ‫محســن قدیری افزود‪ :‬تا کنون یک دستگاه اناالیزر با قابلیت‬ ‫پایــش و اندازه گیری تمامی پارامتر هــای موثر در االیندگی‬ ‫پســاب بهداشتی پاالیشگاه نصب شــده و عالوه بر ان خرید و‬ ‫نصب ‪ ۹‬اناالیزر برای تکمیل ســامانه سنجش برخط گازهای‬ ‫خروجــی از دودکش کوره ها و خرید و نصب دســتگاه پایش‬ ‫کیفی هوا نیز در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫مردم قم رعایت الگوی مصرف اب را‬ ‫جدیبگیرند‬ ‫روزنامه خوب – استان قم‪ :‬مدیرعامل شرکت اب منطقهای‬ ‫قم گفت‪ :‬طی سالهای اخیر به دلیل کاهش بارشها و شرایط‬ ‫خشکســالی‪ ،‬ظرفیت منابع داخل این اســتان و حجم مخازن‬ ‫سدهای تامین کننده اب مورد نیاز قم کاهش یافته و مدیریت‬ ‫این وضعیت نیازمند همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف در‬ ‫بخشهای مختلف است‪.‬‬ ‫علی اصغری‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬مســئوالن اســتان همواره تالش‬ ‫میکننــد تا اب مورد نیاز مردم قم به خوبی تامین و در اختیار‬ ‫انان قرار گیرد و برای ایــن موضوع اعتبارات کالنی نیز هزینه‬ ‫شده و طرحهای عمرانی گستردهای در حوزه انتقال اب به اجرا‬ ‫درامدهاست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اخرین وضعیت دو ســد ‪ ۱۵‬خرداد و کوچری‬ ‫که از جمله منابع تامین کننده اب قم به شــمار میایند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر اســاس اخرین رصد صورت گرفته‪ ،‬حجم مخزن ســد‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد تا هشــتم شهریورماه جاری‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب براورد شدهاســت‪ ،‬این درحالی اســت که حجم مخزن‬ ‫این سد در مدت مشــابه سال گذشته بیش از ‪ ۹۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب بودهاست‪.‬‬ ‫اصغری گفت‪ :‬همچنین حجم مخزن ســد کوچری طی مدت‬ ‫یاد شده کمی باالتر از ‪ ۹۶‬میلیون متر مکعب براورده شده‪ ،‬در‬ ‫حالی که این میزان در مدت مشابه سال ‪ ،۱۴۰۰‬بیش از ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب بودهاســت‪ .‬بنابرایــن موضوع رعایت الگوی‬ ‫مصــرف اب در قم به عنوان یک امــر ضروری باید مورد توجه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ســد کوچری در هشــت کیلومتری جنوب غرب شهرســتان‬ ‫گلپایگان شهریورماه ‪ ۱۳۹۵‬با هدف تامین اب شرب درازمدت‬ ‫شــهرهای دلیجان‪ ،‬ســاوه‪ ،‬قم‪ ،‬خوانســار‪ ،‬خمین‪ ،‬گلپایگان‪،‬‬ ‫محالت‪ ،‬نیمور‪ ،‬سلفچگان به طور رسمی به بهره برداری رسید‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه‪ 13‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪835‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در نشست فعاالن صنعت نوشت افزار ایرانی؛‬ ‫اخبار‬ ‫پرداخت «وام فرزنداوری»‬ ‫به مردان؛ معطل دریافت پاسخ‬ ‫از سازمان «نظام وظیفه»‬ ‫معاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان با بیان‬ ‫اینکه بانک مرکزی خواســتار مستثنی شدن پرداخت‬ ‫وام فرزنداوری به مردان مشــروط به استعالم وضعیت‬ ‫خدمت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ولی سازمان نظام وظیفه هنوز‬ ‫پاســخی نداده است‪ .‬وحید یامین پور در صفحه توییتر‬ ‫خود نوشــت‪«:‬طبق مــاده ‪ ۱۰‬قانــون خدمت وظیفه‪،‬‬ ‫پرداخت وام مشروط به استعالم وضعیت خدمت است؛‬ ‫سالها است وام ازدواج‪ ،‬از این شرط مستثنی شده است‪.‬‬ ‫با ابالغ قانون جوانــی جمعیت بانک ها در خصوص وام‬ ‫فرزنداوری بالتکلیف اند‪ .‬بانک مرکزی خواستار مستثنی‬ ‫شــدن این وام هم شده‪ ،‬ولی سازمان نظام وظیفه هنوز‬ ‫پاسخی نداده اســت» وی در توییت دیگری افزود‪«:‬ان‬ ‫شــاءاهلل که ســازمان نظــام وظیفه هرچــه زودتر وام‬ ‫فرزنداوری را هم از شــرط اســتعالم وضعیت خدمت‬ ‫وظیفه مســتثنی کند‪ .‬اما از نمایندگان محترم مجلس‬ ‫استدعا دارم با هدف تسهیل ازدواج و فرزنداوری‪ ،‬قانون‬ ‫خدمت وظیفه عمومی را مورد بازنگری قرار دهند‪».‬‬ ‫سردار حاجیان‪:‬‬ ‫برای ثبت نام برگ گذر ویژه‬ ‫اربعین فقط به دفاتر پلیس‪10+‬‬ ‫مراجعه کنید‬ ‫ســخنگوی پلیس گفت‪ :‬برگ تردد ویژه اربعین (گذر‬ ‫موقــت اربعین) حداکثر ظرف ‪ ۷۲‬ســاعت و از طریق‬ ‫اداره پســت به ادرس متقاضیان و مشتاقان حضور در‬ ‫راهپیمایی عظیم و معنوی اربعین حسینی (ع) تحویل‬ ‫می شود‪ .‬سردار مهدی حاجیان سخنگوی فراجا گفت‪:‬‬ ‫بــرگ تردد ویژه اربعین (گذر موقــت اربعین) حداکثر‬ ‫ظــرف ‪ ۷۲‬ســاعت و از طریق اداره پســت به ادرس‬ ‫متقاضیان و مشــتاقان حضــور در راهپیمایی عظیم و‬ ‫معنوی اربعین حســینی (ع) تحویل می شود‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مردم عزیز برای درخواست برگ تردد ویژه اربعین‬ ‫صرفاً به دفاتر پلیس ‪ ۱۰+‬مراجعه نمایند و به هیچ وجه‬ ‫به مراکز صدور گذرنامه مراجعه نکنند‪.‬سخنگوی فراجا‬ ‫گفت‪ :‬مراجعه به مراکز صدور گذرنامه صرفاً برای تمدید‬ ‫مهلت اعتبار گذرنامه های فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫دبیر ستاد اربعین خبر داد‪:‬‬ ‫استقرار‪ 1800‬موکبایرانیدرعراق‬ ‫دبیر ســتاد اربعین کشور از استقرار ‪ ۱۲۰۰‬موکب در‬ ‫داخل کشور و مرزها خبر داد و گفت که بیش از ‪۱۸۰۰‬‬ ‫موکب هم در داخل عراق و در شــهرهای زیارتی نجف ‪،‬‬ ‫کربال‪ ،‬کاظمین و سامرا مســتقر هستند‪« .‬محمدتقی‬ ‫باقری» در برنامه در برنامه در مسیر حسین (ع) درباره‬ ‫مشــکالتی که برای برخی از اتباع برای ورود به کشور‬ ‫عــراق به وجود امد‪ ،‬گفت‪ :‬با تفاهم نامه ای که امســال‬ ‫بیــن دولت ایران و عراق امضا شــد‪ ،‬موارد متعددی از‬ ‫جمله ورود اتباع خارجی به عراق را پیشــنهاد کردیم و‬ ‫از انان خواستیم که مشکل اتباع غیرمقیم را حل کنند‬ ‫و قول مساعد دادند‪ .‬اما در روزهای اخیر اعالم شده که‬ ‫نمی توانیم انان را در سفر زمینی بپذیریم و طرف عراقی‬ ‫با ورود انان مخالفت کــرد‪ .‬وی درباره پیش بینی ها از‬ ‫تعداد زائرانی که به این ســفر می روند گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫اولیه ما این بود که بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون نفر به این مراسم‬ ‫می روند‪ .‬امســال‪ ،‬اولین سالی است که اربعین مصادف‬ ‫با تابســتان می شــود و به همین دلیل شــرایط سفر‬ ‫کمی متفاوت با سال های گذشــته است‪ .‬گرما زدگی‪،‬‬ ‫بیماری هــای فصلی و ‪ ...‬را داریم‪ .‬دبیر ســتاد اربعین‬ ‫کشــور دربــاره وضعیت حمل و نقلی بــه کربال گفت‪:‬‬ ‫ماموریت حمــل و نقلی ریلی‪ ،‬هوایی و زمینی و تامین‬ ‫ناوگان حمل و نقلی برعهده وزارت راه و شهرسازی است‬ ‫و بر اساس براوردها ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۲۱۴‬نفر از حمل و نقل‬ ‫هوایی اســتفاده می کنند و یک میلیون و ‪ ۳۰۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۶‬نفر از ناوگان زمینی شامل ریلی و جاده ای استفاده‬ ‫خواهند کرد و ســایر زائران نیز مانند سال های قبل از‬ ‫خودروهای شــخصی خود اســتفاده می کنند‪ .‬باقری‬ ‫به اینکه فروش بلیط نــاوگان جاده ای یعنی اتوبوس ها‬ ‫از ســاعت صفر بامداد جمعه ‪ ۱۱‬شــهریور اغاز شد اما‬ ‫گزارش هایی از اختالل در ســامانه خبر خبرداده شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی این اختالل‬ ‫را پیگیری کرده و مرتفع می شود و فروش بلیط ناوگان‬ ‫هوایی نیز از شــنبه ‪ ۱۲‬شــهریور اغاز شد‪ .‬وی درباره‬ ‫وضعیت پارکینگ های مرزی نیز گفت‪ :‬ســتاد مرکزی‬ ‫اربعین با برنامه ریزی که از دی ماه ســال گذشته تمام‬ ‫اسیب هایی که در سنوات وجود داشت‪ ،‬بررسی و تالش‬ ‫کرد به صورت عمیق و جدی به این موضوعات بپردازد‪.‬‬ ‫حفظفرهنگایرانیاسالمیجزءدغدغه هایجدیوراهبردیدولتاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهور به نقش کلیدی صنعت نوشت افزار در‬ ‫حفظ فرهنگ ایرانی اســامی با وجود تهاجم همه جانبه فرهنگی‬ ‫دشــمنان علیه کودکان و نوجوانان اشــاره و تصریــح کرد‪ :‬حفظ‬ ‫فرهنگ ایرانی اســامی جزء دغدغه های جدی و راهبردی دولت و‬ ‫دیگر بخش های مدیریتی کشور و نیز احاد جامعه است‪.‬‬ ‫«محمــد مخبر» در نشســت فعاالن صنعت نوشــت افزار ایرانی‬ ‫اولویت اول کشور را اقتصاد و مسائل معیشتی عنوان کرد و گفت‪ :‬اما‬ ‫تهاجم فرهنگی می تواند مانند یک موریانه به ارکان مکتب و جریان‬ ‫اعتقادی نظام اســامی اسیب بزند و نباید اجازه داد نمادهای ضد‬ ‫ارزش های ایرانی اســامی برای کودکان و نوجوانان مان الگوسازی‬ ‫شــود‪ .‬معاون اول رییس جمهور در این نشســت که با حضور وزیر‬ ‫امــوزش و پرورش و فعــاالن فرهنگی و تولید کننــدگان و توزیع‬ ‫کنندگان صنعت نوشت افزار در محل کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود تاکیدات و منویات مقام معظم‬ ‫رهبری در سال های گذشته از موضوع تهاجم فرهنگی دشمنان در‬ ‫کشور غفلت شده است و توجه به تربیت کودکان و نوجوانان ایرانی‬ ‫از دوران مهد کودک و دبســتان مبتنی بر فرهنگ ایرانی اســامی‬ ‫اهمیت اساسی دارد که باید نظارت های دقیقی بر نحوه اموزش ها‬ ‫و شیوه پرورش کودکان در نظام اموزش و پرورش و مهدکودک ها‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫مخبر در این مراســم که با ایین اغاز پویش ملی «همه حاضر» و‬ ‫تامین نوشت افزار دانش اموزان مناطق کم برخوردار همراه شد‪ ،‬از‬ ‫فعاالن صنعت نوشــت افزار ایرانی خواست تا با تولیدات با کیفیت‬ ‫و قیمت مناســب‪ ،‬صنعت نوشت افزار ایرانی را قابل رقابت با تولید‬ ‫کنندگان خارجی کنند‪.‬‬ ‫او همچنیــن خطاب به فعاالن این بخش تاکید کرد‪ :‬اگر دولت به‬ ‫صورت کامل اطمینان یابد که تولید کنندگان محصوالت فرهنگی‬ ‫و نوشــت افزار ایرانی قادر به تامین نیازهای داخلی هستند‪ ،‬نسبت‬ ‫به کنترل واردات محصوالت مشابه خارجی با جدیت اقدام می کند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور تمام تمرکز نظام ســلطه در کشــورهای‬ ‫اســامی را تهی کــردن فرهنگ اســامی در میان مســلمان از‬ ‫جملــه ایران عنوان کرد که باید با یک حرکت جهشــی و ســریع‪،‬‬ ‫هدفگذاری هــای صنعت نوشــت افزار ایرانی در راســتای تولیدات‬ ‫متناسب فرهنگ داخلی محقق شود‪.‬‬ ‫مخبر گفت‪ :‬شــرکت های دانش بنیــان و جوانان تحصیل کرده و‬ ‫نخبه از مزیت های کشور هســتند زیرا توانسته اند در حداقل زمان‬ ‫و با بهترین کیفیت نیازها و خواســته های کشــور را در بسیاری از‬ ‫حوزه ها برطرف کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت که فعاالن صنعت نوشــت افزار توجه بیشتری‬ ‫به توانایی این شرکت های دانش بنیان در راستای افزایش تولیدات‬ ‫خود داشــته باشــند و باید تمرکز جدی در بخش توزیع و استفاده‬ ‫از ســامانه های دیجیتال هم در کنار تولید انجام شود تا با کاهش‬ ‫قیمت تمام شــده‪ ،‬این کاالها با قیمتی مناســب در اختیار مصرف‬ ‫کننده ایرانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫هیچ کودک و نوجوان ایرانی نباید‬ ‫به دلیل مشکالت مالی از تحصیل باز بماند‬ ‫معاون اول رییس جمهور لذت بخش ترین صحنه های اولیه زندگی‬ ‫هر انســانی راشروع سال جدید تحصیلی و تهیه اقالم مورد نیاز ان‬ ‫است دانست و تاکید کرد‪ :‬نباید اجازه دهیم هیچ دانش اموز ایرانی‬ ‫به دلیل مسائل مالی قادر به تهیه نوشت افزار و کتب مورد نیاز خود‬ ‫نباشد‪ .‬مخبر تصریح کرد‪ :‬دولت‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش و خیرین‬ ‫باید با راه اندازی یک پویش قبل از شروع سال تحصیلی امکانات و‬ ‫تجهیزات نوشت افزاری و پوشاک دانش اموزان را به ویژه در مناطق‬ ‫محروم و کم برخوردار تهیــه کنند تا دانش اموز ایرانی به ویژه در‬ ‫دوران دبســتان با یک خاطره خوش و لذت بخش تحصیالت خود‬ ‫را اغاز کند‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫قیمت خرید تضمینی گندم و برنج این هفته اعالم می شود‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و‬ ‫برنج در هفته جاری خبر داد‪.‬‬ ‫«سیدجواد ســاداتی نژاد» در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی دام‪ ،‬طیور و ابزیان ایران در جمع خبرنگاران‬ ‫دربــاره اینکه قیمت خرید تضمینی برنج و گندم چه زمانی اعالم‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تعیین قیمت خرید تضمینی نیاز به مصوبه دارد‬ ‫که این هفته اعالم می شود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی‪ ،‬صنعت دام و طیور را یک حوزه مهم در‬ ‫بخش تامین امنیت غذایی کشــور دانست و اظهار داشت‪ :‬پس از‬ ‫اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها بیشتر فشارها در حوزه تولید‬ ‫به صنعت دام و طیور وارد شد‪ ،‬اما تولیدکنندگان غیرتمندانه پای‬ ‫تامین امنیت غذایی ایستادند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تولیدکنندگان از اردیبهشت ماه امسال تاکنون‬ ‫بــا چالش های جدی درگیر بودند و با وجود اقداماتی که در حوزه ‬ ‫نقدینگی‪ ،‬مازاد تولید‪ ،‬ازادسازی صادرات‪ ،‬خرید تضمینی و تغییر‬ ‫نرخ ارز داشتیم‪ ،‬پای تولید و سفره مردم ایستادند‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه به زودی از مشکالت عبور خواهیم‬ ‫کــرد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از طرح مردمی ســازی یارانه ها نگاه وزارتخانه‬ ‫رشد حوزه بهره وری است‪.‬‬ ‫خوراک دام تولید داخل نیازمند ارتقای کیفیت‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬تامین خوراک دام را در رشد این صنعت‬ ‫مهم برشمرد و افزود‪ :‬در تالشیم خوراک جایگزین داخلی با قیمت‬ ‫مناســب را با افزایش بهره وری جایگزیــن کنیم و در این بخش‬ ‫نقش شرکت های دانش بنیان و کارخانه های تولیدی اهمیت دارد‪.‬‬ ‫نقش اساسی دارو و واکسن در تامین کیفیت دام و طیور‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه تامین دارو و واکسن نقش‬ ‫مهمی در ســامت و کیفیت دام و طیور دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در ماه های‬ ‫نخست اجرای هدفمندی یارانه ها‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های از این‬ ‫دست می تواند در ارتقای بهره وری کمک کند‪.‬‬ ‫نیاز به ایجاد حدود ‪ ۸۰‬هزار هکتار گلخانه جدید‬ ‫وی با اشاره به تاکید رییس جمهور درباره خودکفایی محصوالت‬ ‫اساســی‪ ،‬گفت‪ :‬تالش داریم به مرز خودکفایی برســیم و کشت‬ ‫ســبزی و صیفی را از فضای باز به گلخانــه منتقل کنیم و برای‬ ‫تحقق این مهم در فاز نخســت نیاز اســت که ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار‬ ‫گلخانه ایجاد کنیم‪ ،‬این در حالی اســت که موجودی گلخانه در‬ ‫کشور ‪ ۲۳‬هزار هکتار است‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد ادامه داد‪ :‬بنابراین حدود ‪ ۸۰‬هــزار هکتار گلخانه‬ ‫جدید نیاز داریم که شهرک های گلخانه ای ایجاد کنیم و فضای‬ ‫باز شده را به ســمت محصوالت راهبردی گندم‪ ،‬جو و دانه های‬ ‫روغنی سوق دهیم‪.‬‬ ‫اسالمی‪ ،‬رئیس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫ایران جزء ‪ 3‬کشور اول دنیا در تولیدات دارو بر پایه اب سنگین است‬ ‫رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به اینکه دستاوردهای‬ ‫هسته ای موجب تصمیم دشمنان نسبت به برگشت به تعهدات‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ما جزء دو ـ ســه کشــور اول دنیا‬ ‫هســتیم که می توانیم بر پایه مشــتقات اب سنگین تولیدات‬ ‫دارویی داشــته باشــیم و با نسل گذشــته و حال داروها که‬ ‫ی است و عوارض جانبی دارد‪ ،‬خداحافظی کنیم‪.‬‬ ‫شیمیای ‬ ‫محمد اسالمی‪ ،‬معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی‬ ‫اتمی‪ ،‬در یادواره ‪ ۱۱۰‬تن از شــهدای پایگاه ایت اهلل ســعیدی‬ ‫این شهرســتان با بیان اینکه در این مقطع تاریخ‪ ،‬روایتگری از‬ ‫حقایق تاریخی با یک وارونگی فوق العاده قدرتمندی به ویژه با‬ ‫اســتفاده از فضای مجازی در حال شکل گیری است و موجب‬ ‫تخریب ذهن نسل جوان می شود اظهار داشت‪:‬‬ ‫یادواره شهدا یکی از شــیوه ها و اقداماتی است که از جنس‬ ‫جهاد تبیین می باشــد و امروز بیش از هر زمان دیگری باید بر‬ ‫روی نقش ه و برنامه های دشمن تمرکز کنیم‪ ،‬این تمرکز کردن‬ ‫به ما قدرت فهم راهی را که همه شــهدای در ان گام نهادن را‬ ‫نشان داده وتبعیت از والیت را برای ما تحکیم می بخشد‪.‬‬ ‫وی با مرور تاریخ انقالب اســامی و رخدادهای مهمی تاریخ‬ ‫جمهوری اســامی اذعان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۲‬هزار شــهید ترور‬ ‫تقدیم انقالب اســامی شده اســت‪ ،‬افراد برجسته‪ ،‬متعهد و‬ ‫حزب اللهی در مشــاغل گوناگون؛ ما در این دور ه زمانی داعش‬ ‫را به چشم دیدیم اما در اوایل انقالب‪ ،‬منافقین در خونریزی و‬ ‫در جنایت ها از داعش هم بدتر عمل کردند و به جرات می توان‬ ‫گفــت منافقین پرچم دار خیانت‪ ،‬خباثت و کشــتار و قتل عام‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اســامی با بیان اینکه انچه که به عنوان پروند ه هســته ای‬ ‫ایران امروز در محافل بین المللی مورد تهاجم می گیرد‪ ،‬ساخته‬ ‫و پرداخته ی جریان کثیف و خبیث ترور اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این مزدوران منافق بیش از ‪ ۲۰‬سال برای ایران پرونده سازی‬ ‫کردند با جعل مدرک‪ ،‬با خبرهای جعلی با عنوان ها و اتهامات‬ ‫واهی تا اســتکبار‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران را مورد تحریم قرار‬ ‫بدهند‪ .‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تشریح کرد‬ ‫تکلیف قانونی تجمیع بیمه ها در بیمه سالمت‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه ســامت ایران‪ ،‬جزییات خدمات این‬ ‫ســازمان بیمه گر به بیمه شدگان درحوزه های مختلف را تشریح‬ ‫کــرد‪ .‬دکتر محمد مهــدی ناصحی گفت‪ :‬بیمه ســامت ایران‬ ‫نزدیک به ‪ ۳‬دهه اســت که فعالیت می کند‪ ،‬طبق قانون تمامی‬ ‫بیمه ها باید در کشور تحت نام بیمه سالمت تجمیع شوند؛ البته‬ ‫این قانون هنوز به طور کامل محقق نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران‪ ،‬با اشاره به اینکه بیمه‬ ‫ســامت بزرگترین بیمه حوزه سالمت کشــور است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫بیمــه بیش از ‪ ۴۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر را در ‪ ۵‬صندوق بیمه‬ ‫ای تحت پوشــش دارد‪ ،‬بزرگترین صندوق بیمه ای روستاییان و‬ ‫عشایر اســت که در مراکز دولتی ‪ ۹۰‬درصد هزینه های بستری‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصد هزینه های سرپایی توسط بیمه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دومین صندوق بیمه همگانی اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در این صندوق نزدیک به ‪ ۱۷‬میلیون نفر تحت پوشــش‬ ‫هســتند‪ .‬همچنین بیمه کارکنان دولت شامل تمامی کامندان‬ ‫دولت اســت‪ ،‬صندوق سایر اقشار از خانواده معظم شهدا‪ ،‬کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬خانواده زندانیان و حتــی اتباع می توانند در‬ ‫این صندوق قرار گیرند و صندوق ایرانیان که مجموع افراد این‬ ‫صندوق ها ‪ ۴۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫ناصحی تاکید کرد‪ :‬در دولت ســیزدهم بیش از ‪ ۶‬میلیون نفر‬ ‫بدون پرداخت هزینه در ابتدای سال تحت پوشش بیمه سالمت‬ ‫به صورت رایگان قرار گرفتند‪ ،‬این فرصتی بود که خوشــبختانه‬ ‫با هــدف کاهش هزینه های جیب مردم و دسترســی به درمان‬ ‫فراهم شــد‪ ،‬البته برای ســایر دهک ها که باید از ازمون وسع‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬فرصت ‪ ۳‬ماهه ای فراهم شد که افراد فاقد بیمه به‬ ‫صورت رایگان بیمه شوند‪ .‬مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران‪،‬‬ ‫درخصوص اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی اظهار داشت‪:‬‬ ‫این قانون در مجلس به تصویب رســیده است‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫پس از ان در ‪ ۱۴۰۰‬درقوانین بودجه ای در نظرگرفته شد و بیمه‬ ‫سالمت به عنوان مجری پیشتاز در اجرای ان موفق عمل کرده‬ ‫اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬درحال حاضر عمده استان ها مانند یزد ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد نسخ به صورت الکترونیکی صادر می شود‪ ،‬بدون شک این‬ ‫طرح برای مردم و حوزه سالمت فواید بسیاری دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 910

روزنامه خوب 910

شماره : 910
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه خوب 909

روزنامه خوب 909

شماره : 909
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه خوب 908

روزنامه خوب 908

شماره : 908
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه خوب 907

روزنامه خوب 907

شماره : 907
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه خوب 904

روزنامه خوب 904

شماره : 904
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه خوب 603

روزنامه خوب 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!