روزنامه خوب شماره 834 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 834

روزنامه خوب شماره 834

روزنامه خوب شماره 834

‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫شنبه‪ 12‬شهریورماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 834‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 4‬صفر‪ 3 |1444‬سپتامبر‪2022‬‬ ‫دستور بانک مرکزی به بانک ها‪:‬‬ ‫اگر سامانه ها اختالل‬ ‫داشتند‪ ،‬با احراز هویت‬ ‫ارز اربعین را بفروشید‬ ‫رئیسجمهوردرمراسمافتتاحرسمیطرحعظیمابرسانیغدیرخوزستان‪:‬‬ ‫مشکالتکشور‬ ‫بامدیریتصحیحوجهادی‬ ‫به سرعت رفع خواهد شد‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫رشد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫غیرنف رصد‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫تیدرچها ارت‬ ‫امسال رماهه‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪1401 / 05‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را به تعداد ‪ 3‬گروه شامل یک باب سوله‬ ‫با تاسیسات مربوطه از جمله انواع درب و پنجره‪ ،‬اسکلت فلزی‪ ،‬تابلو برق مستعمل و لوازم برقی صنعتی واقع در‬ ‫ایستگاه سد گل گل‪ ،‬انواع لوله های فوالدی به اقطار مختلف و مستعمل‪ ،‬لوله فلزی و اهن االت مستعمل واقع در‬ ‫انبار امام علی(ع) و لوله گالوانیزه ‪ ۶‬اینچ و ‪ 5‬اینچ واقع در شهرستان مهران از طریق مزایده عمومی به فروش برساند؛‬ ‫متقاضیان می توانند در روزهای اداری از تاریخ ‪ 1401/۶/9‬لغایت ‪ 1401/۶/28‬با مراجعه به امور بازرگانی شرکت به نشانی‬ ‫ایالم‪ ،‬بلوار دانشجو‪ ،‬میدان دفاع مقدس‪ ،‬نسبت به دریافت معرفی نامه جهت بازدید از اقالم مزایده اقدام و اسناد مزایده را در‬ ‫مهلت مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی ‪ www.setadiarn.ir‬دریافت‪ ،‬تکمیل و بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫ضمناً کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیک دولت انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬نسبت به‬ ‫انجام مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مزایده به تفکیک برای هر گروه از اقالم در اسناد مزایده مندرج است و مزایده گران‬ ‫مکلفند معادل مبلغ سپرده‪ ،‬تضمین های معتبر تسلیم و یا مبلغ مذکور را به صورت نقدی به حساب جاری‬ ‫‪ 010343383000‬نزد بانک ملی شعبه شاداباد ایالم به نام شرکت اب و فاضالب استان ایالم واریز و اصل‬ ‫فیش واریزی را در پاکت دربسته گذاشته و در موعد مقرر به شرکت تحویل نمایند؛ به پیشنهادات فاقد سپرده‪،‬‬ ‫سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫مزایده گران می بایست اصل سپرده شرکت در مزایده را در پاکت الک و مهر شده “ الف” گذاشته و حداکثر‬ ‫تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/0۶/28‬به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان ایالم به نشانی ایالم‪ ،‬بلوار دانشجو‪ ،‬میدان دفاع مقدس تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫پیشنهادات طبق زمانبندی در سامانه ستاد در محل شرکت ابفای استان ایالم بازگشایی و برنده ‪ /‬برندگان مزایده انتخاب خواهند شد‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر ت‬ ‫حضور متقاضیان در جلسه مزایده ازاد می باشد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده ‪ /‬برندگان مزایده می باشد‪.‬‬ ‫نوبت اول ‪1401/0۶/09 :‬‬ ‫نوبت دوم ‪1401/0۶/12 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫گاهیها شهرساتن‪09932045164 :‬‬ ‫نش‬ ‫ر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫گاهیهاتهران ‪77851725 :‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت خرید تضمینی گندم تا هفته اینده مشخص می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪834‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد‪ :‬قیمت خرید تضمینی گندم براس سال زراعی اتی هفته اینده اعالم می شود‪.‬اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و محصوالت اساسی در‬ ‫قانون بهره وری کشــاورزی و نیز قانون خرید تضمینی اشاره شده است که باید قبل از شروع سال زراعی در شهریورماه اعالم شود‪.‬قانونگذار تاکید کرده که قیمت محصوالت‬ ‫کشــاورزی قبل از اغاز سال زراعی جدید و تا پایان شهریور ماه هر سال اعالم شود‪.‬مفاد این قانون در سالهای گذشته اجرا نمی شد و در دولت های پیشین حتی با تاخیر بیش‬ ‫از ‪ 6‬ماه اعالم می شد که در واقع این اعالم نابهنگام برنامه کشت کشاورزان و هدفی که قانونگذار از این قانون دنبال می کرد را بی اثر می کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫دام زنده مازاد تا ‪ ۲‬هفته اینده صادر می شود‬ ‫دام ایران به ‪ 2‬برابر قیمت‬ ‫جهانی به فروش می رسد‬ ‫رئیس سازمان امور عشایر ایران از شروع صادرات دام‬ ‫به خارج از کشــور ظرف یکی دو هفته اینده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬هــر کیلوگرم دام صادراتی ما با دو برابر قیمت‬ ‫جهانی به فروش خواهد رسید‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی ســازمان امور عشــایر ایران‪،‬‬ ‫عباس پاپی زاده‪ ،‬معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس‬ ‫ســازمان امور عشــایر ایران در مورد اهمیت عشایر در‬ ‫خودکفایی تولید و اقتصاد کشــور گفت‪ :‬جامعه کوشا و‬ ‫پرتالش عشایر با جمعیت یک میلیون و ‪ 600‬هزار نفر‬ ‫در ‪ 60‬درصد از عرصه های طبیعی کشــور حضور دارد‬ ‫و ‪ 25‬درصد از گوشت قرمز و ‪ 35‬درصد صنایع دستی‬ ‫کشــور را تولید می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬براوردها نشان می‬ ‫دهد که میزان ســرمایه گذاری هر شــهروند ایرانی در‬ ‫فعالیت های اقتصادی کشور که منجر به تولید می شود‬ ‫کم است و این نسبت در روستاها مقداری بیشتر است‬ ‫اما در مناطق عشــایری تقریباً صد درصد جمعیت در‬ ‫بخش تولید فعالیت دارند و ‪ 95‬درصد سرمایه و منابع‬ ‫انســانی ان ها در بخش تولیدی کشــور مستقر است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬کل اعتبارات ملی بخش راه عشــایری با‬ ‫وسعت ‪ 66‬هزار کیلومتر در بودجه سال ‪( 1400‬مربوط‬ ‫به دولت قبل) ‪ 23‬میلیارد تومان بود و این بودجه باید‬ ‫بین ‪ 30‬استان کشور هم تقســیم می شد اما با تغییر‬ ‫رویکردی کــه در دولت جدید اتفــاق افتاده عدد ‪23‬‬ ‫میلیارد تومان به بــاالی ‪ 2‬هزار میلیارد تومان افزایش‬ ‫یافت‪ .‬معاون وزیر جهاد کشاورزی از شروع صادرات دام‬ ‫به خارج از کشــور ظرف یکی دو هفته اینده به خارج‬ ‫از کشور خبرداد و افزود‪ :‬هر کیلوگرم گوشت صادراتی‬ ‫ما با دو برابر قیمت جهانی به فروش خواهد رســید و با‬ ‫همین ارزاوری می توانیم دوبرابر گوشــت صادراتی را‬ ‫وارد کشــور کنیم و با فراوانی گوشت به کاهش قیمت‬ ‫ان در داخل کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران‪:‬‬ ‫بی توجهی به اینترنت ثابت کامال‬ ‫اشتباه بود‬ ‫دبیر ســندیکای صعت مخابرات ایران گفت‪ :‬در دولت‬ ‫گذشته متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حساب‬ ‫زیادی روی اپراتورهای موبایل کرده بودند با این تصور که‬ ‫خال ارتباطات ثابت از این طریق جبران شــود و این نگاه‬ ‫کامال اشتباه بود‪ .‬توســعه زیرساخت های ارتباطات ثابت‬ ‫کشور‪ ،‬در دولت گذشته به دالیل مختلف مانند سخت و پر‬ ‫هزینه بودن ان مورد غفلت واقع شد‪ .‬عدم توسعه متوازن‬ ‫زیرساخت اینترنت ثابت و همراه باعث شد‪ ،‬تنها ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫مردم به اســتفاده از اینترنت ثابــت روی بیاورند و بقیه‬ ‫ترافیک به سمت اپراتورها موبایل هدایت شود‪ .‬این مسئله‬ ‫در زمــان پیک مصرف‪ ،‬منجر به کندی در برخی مناطق‬ ‫شد‪« .‬فرامرز رستگار» دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای‬ ‫صنعت مخابرات ایران درباره عللی که منجر به عدم توسعه‬ ‫زیرساخت های ارتباطات ثابت در کشور شد‪ ،‬گفت‪ :‬در چند‬ ‫ســال گذشته چون تعامل بین وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات و شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور محوری‬ ‫ارتباطات ثابت در سطح خوبی نبود‪ ،‬اصوال در هیچ بخشی‬ ‫از ارتباطــات ثابت اعم از تلفــن‪ ،‬اینترنت و همچنین زیر‬ ‫ساخت های ارتباطی مورد نیاز اپراتورهای موبایل و اینترنت‬ ‫کارهای نوسازی و توســعه شبکه به درستی انجام نشده‬ ‫است‪ .‬دبیر سندیکای صعت مخابرات ایران گفت‪ :‬در چند‬ ‫ســال گذشته چون تعامل بین وزارت ارتباطات و شرکت‬ ‫مخابرات به عنوان اپراتور محوری ارتباطات ثابت در سطح‬ ‫خوبی نبــود و در بخش تلفن و اینترنــت ثابت اقدامات‬ ‫درستی انجام نشد‪ ،‬اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی کشور با‬ ‫بحران مواجه شدند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای داود قلعه دزدانی به وکالت از طرف مالک روح اله قلعه دزدانی به شــماره وکالتنامه‬ ‫‪ 18841‬مورخ ‪ 1400 / 01 / 07‬دفتر خانه ‪ 15‬فیروزه ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه‬ ‫تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت‬ ‫‪ 66 / 37‬مترمربع قطعه ‪ 1‬تفکیکی به شماره ‪ 836‬فرعی از ‪ 360‬اصلی مفروزاز پالک ‪362‬‬ ‫فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی ولد اباد کوچک جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج که به‬ ‫نام محمد مهدی حســن بیات ثبت و سند به شماره چاپی ‪ 0263744‬صادر گردیده سپس‬ ‫مع الواسطه برابر سند قطعی ‪ 58045‬مورخ ‪ 1396 / 06 / 07‬دفترخانه ‪ 47‬کرج به متقاضی‬ ‫منتقل شده وبه موجب ســند رهنی شماره ‪ 40716‬مورخ ‪ 1390 / 12 / 23‬دفتر خانه ‪47‬‬ ‫کرج در رهن بانک مســکن قرار گرفت سند مالکیت به شماره چاپی ‪ 008958‬دفتر امالک‬ ‫الکترونیکی ‪ 139620331057004459‬صادر گردید به علت ســهل انگاری مفقود گردیده‬ ‫وتقاضای صدور ســند المثنی نموده است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نســبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین اگهی به‬ ‫مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات‬ ‫عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد و برابر‬ ‫نامه شــماره ‪ 140101990002236097‬مورخ ‪ 1401 / 02 / 28‬شعبه اول اجرای احکام‬ ‫مجتمع قضائی خانئاده دادگستری کرج بازداشت می باشد ‪ / .‬م الف‪ / 725 :‬ف‬ ‫مهران رشیدی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دوکرج‬ ‫رشد ‪ ۲۱‬درصدی تجارت غیرنفتی در چهارماهه امسال‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬تجارت غیرنفتی کشــورمان در‬ ‫چهارماهه نخست امسال ‪ ۲۱‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫«ســید رضا فاطمی امین وزیر» در برنامه صف اول شــبکه خبر با‬ ‫مهم ارزیابی کردن دو شــاخص تولید و تجارت در اقتصاد افزود‪ :‬سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تجارت غیرنفتی کشور رشد قابل توجهی داشته و به رقم ‪۴۸‬‬ ‫میلیارد دالر رسیده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین در ‪۴‬ماهه نخست‬ ‫امسال این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۱‬درصد رشد را‬ ‫نشــان می دهد‪ .‬وزیر صمت با اشاره به اینکه تالش شده تا تحوالت‬ ‫زیرساختی در همه عرصه های مربوط به وزارتخانه ایجاد شود گفت‪:‬‬ ‫دولت مردمی عمیقاً باور دارد که مسائل کشور داخلی است و خودمان‬ ‫باید این مســائل را رفع کنیم‪ .‬فاطمی امین در پاسخ به سوالی مبنی‬ ‫بر اینکه با وجود تحریم ها چرا در یک ســال گذشته تجارت و تولید‬ ‫رشد داشته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دلیلش ان است که فکرمان عوض شده و‬ ‫این دولت منتظر نمی ماند ببینــد ان طرف چه تصمیمی می گیرد؛‬ ‫بلکــه با اتکا به توان داخل تصمیم ها اتخاذ می شــود‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫ارائه اماری از بخش تولید‪ ،‬صادرات و سایر بخش های وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت به تشــریح فعالیت های این وزارتخانه در یک ســال‬ ‫گذشته پرداخت‪.‬‬ ‫تالش برای قطع برنامه ریزی شده برق‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به بخش صنعت و تولیدات ان‬ ‫روند طی شده را روبه رشد دانست و در خصوص قطعی برق صنعت در‬ ‫تابستان گفت‪ :‬تالش شد تا برق علی رغم سال های گذشته به صورت‬ ‫برنامه ریزی شده و هماهنگ قطع شود تا اسیب کمتری به تولید وارد‬ ‫شود‪ .‬به همین دلیل امسال نسبت به سال گذشته بخش صنعت ‪۱۲‬‬ ‫درصد بیشتر برق دریافت کرده است و کاهش تولید به دلیل قطعی‬ ‫برق نسبت به سال های قبل کمتر بوده است‪ .‬فاطمی امین همچنین‬ ‫با اشــاره به بازار سیمان و نوسانات ان در سال گذشته و سال جاری‬ ‫گفت‪ :‬توانستیم بازار سیمان را کنترل کنیم و در سال گذشته پس از‬ ‫یک ماه و نیم افزایش قیمت در این بازار با اصالح سازوکار بازار سیمان‬ ‫قیمت را به قبل از گران شدن برگردانیم‪.‬‬ ‫روند روبه رشد تولید خودرو‬ ‫وزیر صمت در ادامه با اشاره به اقدام هایی که در خصوص کنترل و‬ ‫ساماندهی صنعت خودرو صورت گرفته گفت‪ :‬در دی ماه سال گذشته‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار خودروی ناقص در پارکینگ ها وجود داشــت که در حال‬ ‫حاضر باثبات بخشــی به تولید این مشکل رفع شده است و از ابتدای‬ ‫امســال تا کنون حــدود ‪ ۷‬خودرو ناقص تولید شــده که این رقم از‬ ‫استانداردهای جهانی نیز کمتر است‪ .‬فاطمی امین با بیان اینکه تولید‬ ‫خودرو روند روبه رشــدی داشته است گفت‪ :‬ثبات بخشی به تولید و‬ ‫اصالح سازوکارها و تامین قطعات از جمله مهم ترین عوامل رشد در‬ ‫این صنعت اســت و با انجام اقدام هایی ازاین دســت قدم در مسیر‬ ‫توسعه صنعت خودرو گذاشــته ایم‪ .‬اقدام هایی از قبیل صدور ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیون قطعه کد رهگیری برای قطعات خودرو و ‪ ۱۳۰‬هزار شناســه‬ ‫که باعث می شود جلوی عرضه کاالی قاچاق و تقلبی در بازار گرفته‬ ‫شود‪ .‬وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو در هفته‬ ‫نخست شهریورماه افزود‪ :‬در این نمایشگاه دیدیم که صنعت خودرو به‬ ‫سمت بن سازه ها و پلتفرم های مشترک می رود که همین هماهنگی‬ ‫و هم افزایی بین شرکت های مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و‬ ‫دولتی باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو می شود‪.‬‬ ‫خودروی اقتصادی حلقه مفقوده‬ ‫فاطمی امین افزود‪ :‬خــودروی اقتصادی یکی از حلقه های مفقوده‬ ‫در ســبد خودروی ایران اســت و در نمایشگاه تحول صنعت خودرو‬ ‫نوعی از این خودرو ارائه شد که با تالش خودروسازان و نظارت وزارت‬ ‫صمت به زودی به بازار عرضه خواهد شــد؛ اما تا زمان عرضه انبوه ان‬ ‫روی واردات این نوع خودرو حساب می کنیم و یکی از شروط واردات‬ ‫خــودرو را نیز به لزوم واردات خودروی اقتصادی اختصاص داده ایم تا‬ ‫فقط خودروی لوکس وارد کشــور نشــود و همه مردم بتوانند از این‬ ‫فرصت استفاده کنند‪.‬‬ ‫تالش برای توسعه روابط اقتصادی‬ ‫وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه️سطح روابط اقتصادی کشور بسیار‬ ‫ضعیف تر از روابط سیاسی است افزود‪ :‬این مسئله یک نقص مهم است‬ ‫و تالش کرده ایم تا روی ان متمرکز شــویم؛ ازاین رو روابط تجاری و‬ ‫اقتصادی خوبی را با کشــورهایی از جمله روســیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬عمان و‬ ‫پاکســتان اغاز کرده ایم‪ .‬فاطمی امین همچنین در بخش دیگری از‬ ‫صحبت های خود به موضوع معدن اشــاره کــرد و گفت‪ ️:‬در بخش‬ ‫معدن عقب ماندگی هایی وجود دارد که یکی از این اشکاالت موضوع‬ ‫اکتشافات است‪ .‬اولین کاری که انجام دادیم شناخت درست و دقیق‬ ‫از ذخایر بود و در همین زمینه بیش از ‪ ۶۰۰‬پهنه معدنی در خراسان‬ ‫مشــخص شــد و با برنامه ریزی های انجام شــده کل کشور را تحت‬ ‫پوشش قرار خواهیم داد‪ ،‬چرا که با شناسایی دقیق ظرفیت ها می توان‬ ‫به بهره برداری مطلوب در این حوزه رسید‪.‬‬ ‫فعالیت بیش از هزار معدن به زودی‬ ‫وی همچنین با اشاره به اینکه در ‪ ۳‬ماه اینده ‪۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬معدن‬ ‫فعال خواهند شــد گفت‪ :‬در بخش معدن جهش قابل توجهی را در‬ ‫اخذ حقوق دولتی داشــتیم که امسال بیش از ‪ ۲‬برابر دیگر نیز اخذ‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه مســئله سرمایه‬ ‫در گــردش را یکی از مهم ترین چالش هــای واحدهای تولید عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با تعامــات صورت گرفته بین وزارت اقتصاد و بانک ها‬ ‫صورت حساب های الکترونیکی طراحی شده که به موجب انها هزینه‬ ‫و مبالغ به حساب مستقیم فروشنده ها واریز می شود و ازاین رو انحراف‬ ‫منابع کاهش پیدا می کند و باعث می شود منابع در تولید نگه داشته‬ ‫شــوند‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه بر اینکه بر اســاس این سازوکار ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تسهیالت مبتنی بر صورت حساب های الکترونیکی صادر می شود یک‬ ‫ســازوکاری مبنی بر تامین مالی زنجیره ای تدوین شده که به جای‬ ‫انکه تسهیالت فقط به یک بنگاه داده شود به یک زنجیره اختصاص‬ ‫پیدا می کند‪ .‬فاطمی امین همچنین با اشاره به سامانه جامع تجارت‬ ‫گفت‪ :‬روزانه ‪ ۵‬میلیون تراکنش در این سامانه اتفاق می افتد که این‬ ‫سامانه به شفافیت قیمت ها و خریدوفروش کمک کرده و اخیرا ً یکی‬ ‫از فروشگاه های زنجیره ای نیز به این سامانه وصل شده و در تالشیم‬ ‫تا ســایر فروشگاه ها و خرده فروش ها را نیز به این سامانه وصل کنیم‬ ‫که این مسئله باعث می شود اول تا اخر چرخه تولید و فروش تحت‬ ‫کنترل و نظارت باشد و دیگر احتکار و گران فروشی معنایی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح کرد؛‬ ‫تشکیل کارگروه خاصی برای رفع مشکالت مراکز تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل‬ ‫معــاون پارلمانــی رئیس جمهور گفــت‪ :‬کارگــروه خاصی در‬ ‫ریاست جمهوری برای پیگیری مشکالت مراکز تولیدی و کارخانجات‬ ‫تعطیل شــده و نیمه تعطیل تشکیل شده تا با رفع مشکالت‪ ،‬این‬ ‫مراکز فعال شوند و بر فرصت های شغلی نیز افزوده شود‪.‬‬ ‫سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در مراسم‬ ‫روز ملی صنعت چاپ که توســط اتحادیه چاپخانه داران تهران در‬ ‫موسسه اطالعات برگزار شــد با قدردانی از مدیران‪ ،‬پیشکسوتان‪،‬‬ ‫کارافرینان‪ ،‬ســرمایه گذاران‪ ،‬صادرکنندگان‪ ،‬طراحان‪ ،‬مهندسان و‬ ‫کارگران صنعت چاپ گفت‪ :‬امروز شــاهد همگرایی و همدلی بین‬ ‫قوای سه گانه و نهادهای انقالبی هستیم که این شرایط در رفع موانع‬ ‫و پیشرفت امور تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫ســید محمد حسینی روحیه تحول گرایی و مردمی بودن دولت‬ ‫را فرصت مناســبی برای رفع مشکالت و رشد و توسعه واحدهای‬ ‫تولیدی و صنایع دانســت و گفت‪ :‬دولت مصمم اســت ظرفیت و‬ ‫توانمندی بخش های مختلف را فعال کند تا ضمن تامین نیازهای‬ ‫داخلی‪ ،‬صادرات رونق بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫وی عزم و اراده جدی دولت و رئیس جمهور برای پیگیری و رفع‬ ‫مشکالت کشور را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد‪ :‬برای نمونه‬ ‫سال گذشــته در این ایام رئیس جمهور پس از رای اعتماد وزیران‬ ‫و تشکیل اولین جلســه هیات دولت‪ ،‬بالفاصله برای رسیدگی به‬ ‫مشکالت خوزستان عازم این استان شد و با کار جهادی یک ساله‬ ‫حاال پروژه ای اب رســانی غدیر که بیش از یک دهه معطل مانده‬ ‫و به کندی پیش می رفت به نتیجه رســید و اب مورد نیاز بیش‬ ‫از ‪۴‬میلیون نفر از اهالی خوزســتان تامین و امید و اعتماد مردم‬ ‫احیاء شد‪ .‬معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به نقش و اهمیت‬ ‫صنعــت چاپ در همه بخش های زندگی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با توجه‬ ‫به فرســودگی ماشین االت و تجهیزات صنعت چاپ ضرورت دارد‬ ‫بخش خصوصی با حمایت دولت برای به روز رسانی و بهره گیری‬ ‫از فناوری های نو اهتمام ورزد تا در صحنه رقابت منطقه ای دست‬ ‫برتر را داشته باشد‪ .‬حسینی گفت‪ :‬دولت ایت اهلل رئیسی با روحیه‬ ‫مردمی و تحول گرایی‪ ،‬توجه ویژه ای به استفاده از مشارکت مردم‬ ‫و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی دارد و بر این اســاس‬ ‫کارافرینان و فعاالن عرصه چاپ می توانند مشکالت و راهکارهای‬ ‫خود را با مسئولین در میان بگذارند و قطعاً دولت پذیرای حرف های‬ ‫معقول انان است و اراده جدی برای رفع مشکالت دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در یک سال گذشته صدها مرکز تولیدی و‬ ‫کارخانجات تعطیل شده و نیمه تعطیل احیاء و فعال شده است و در‬ ‫مجموعه ریاست جمهوری کارگروه خاصی برای پیگیری این مسئله‬ ‫مهم راه اندازی شده تا با بررسی و رفع مشکالت مدیریتی‪ ،‬حقوقی‬ ‫و نقدینگی‪ ،‬مراکز تولیدی را فعال ســازد و بر فرصت های شــغلی‬ ‫بیفزاید‪ .‬معاون رئیس جمهور در امور مجلس‪ ،‬با بیان اینکه صنعت‬ ‫چاپ صنعت مادر‪ ،‬فراگیر و رو به رشــد است اظهار داشت‪ :‬امروز‬ ‫برخالف گذشته که صنعت چاپ عمدتاً در حوزه کتاب و مطبوعات‬ ‫کاربرد داشت‪ ،‬همه بخش های زندگی ما را در بر می گیرد‪ ،‬لذا باید‬ ‫ی بخش خصوصی و دولت باشد‪.‬‬ ‫مورد توجه جد ‬ ‫حسینی با تاکید بر ضرورت توجه به رشد و پیشرفت صنعت چاپ‬ ‫کشور گفت‪ :‬خوشبختانه نیروهای متخصص‪ ،‬با تجربه و فعال در این‬ ‫حوزه با کمک شرکت های دانش بنیان می توانند زمینه رقابت را در‬ ‫منطق ه فراهم کنند‪ ،‬همچنان که در برخی علوم و دانش های نو در‬ ‫رتبه های برتر جهانی قرار گرفته ایم از جمله در نانو پس از دو دهه‬ ‫مجاهدت به رتبه چهارم جهانی نائل شده ایم و این رشد و جهش‬ ‫بیانگر استعداد‪ ،‬هوش و توانمندی فرزندان برومند ملت ایران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ملت ایران از پیشــینه و ظرفیت باالیی برخوردار است‬ ‫که می تواند در عرصه های گوناگون پیشتاز و پیشگام باشد همچنان‬ ‫که به رغم تمامی تنگناها و تحریم ها‪ ،‬تاکنون دستاوردها و موفقیت‬ ‫های بزرگی کسب کرده است‪.‬‬ ‫سید محمد حسینی گفت‪ :‬در صنعت چاپ می توانیم ضمن تامین‬ ‫نیازهای کشور‪ ،‬نیازمندی کشورهای منطقه و سایر کشورها را نیز‬ ‫براورده کنیم و به قطب تولید محصوالت چاپی و صنایع بسته بندی‬ ‫تبدیل شویم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای رفع مشکالت‪ ،‬پیشرفت و توسعه‬ ‫روزافزون صنعت چاپ‪ ،‬دستگاه های مختلف از جمله وزارت صمت‬ ‫و فرهنگ و ارشاد اسالمی امادگی دارند حمایت ها و همکاری های‬ ‫الزم را به عمل اورند‪ .‬معاون رئیس جمهور با اشــاره به درخواست‬ ‫فعاالن صنعت چاپ در خصوص توجه به این صنعت در برنامه هفتم‬ ‫توسعه اظهار داشت‪ :‬فعاالن و دست اندرکاران صنعت چاپ کشور‬ ‫می توانند پیشــنهادات و انتظارات خود را ارائه دهند تا در تدوین‬ ‫برنامه هفتم و نیز وضع قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور توجه به اموزش و استفاده از شیوه‬ ‫های علمی و دانش بنیان را در صنعت چاپ حائز اهمیت دانست و‬ ‫گفت‪ :‬امروز با توجه به سرعت تحوالت دیگر نمی توان با شیوه سنتی‬ ‫استاد و شاگردی به مهارت های روز مجهز شد لذا اموزش مدیران‪،‬‬ ‫مهندسان‪ ،‬طراحان و کارکنان صنعت چاپ با تشکیل کارگاه های‬ ‫اموزشی و دوره های خاص و عنایت دانشگاه ها به تربیت نیرو یک‬ ‫امر ضروری و اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫اجازه واردات لوازم خانگی مشابه داخلی نمی دهیم‬ ‫معاون وزیر صمت گفت‪ :‬در محصوالتی که مشابه داخلی دارد‬ ‫و ســطح رضایت مشتری باال باشــد واردات نخواهیم داشت‪ ،‬اما‬ ‫در محصوالتی که تولید نداشــته باشیم‪ ،‬از ظرفیت های مختلف‬ ‫اســتفاده خواهیم کرد‪ .‬محمد مهدی برادران در پاســخ به این‬ ‫ســوال که ایــا واردات لوازم خانگی ازاد می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫بازار رقابتی باشد و محصوالت داخلی بتواند نیاز کشور را تامین‬ ‫کند‪ ،‬دلیلی برای واردات محصوالت مشابه نداریم‪ .‬معاون صنایع‬ ‫عمومــی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افــزود‪ :‬البته در برخی‬ ‫از حــوزه ها مانند موبایل و یا کمپرســور امادگی و تمایل برای‬ ‫سرمایه گذاری مشترک در کشــور را داریم‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬به‬ ‫دنبل این هســتیم که در عرصه هــای بین المللی در حوزه لوازم‬ ‫خانگــی به یک صادرکننده تبدیل شــویم و با توجه به اقدامات‬ ‫انجام شده طی سال های اخیر این پتانسیل وجود دارد‪.‬‬ ‫برادران با بیان اینکه مشکل در زمینه تولید لوازم خانگی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دغدغه اصلی ما کیفیت و ضمانت و خدمات پس از‬ ‫فروش است‪ .‬معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت‪:‬‬ ‫از ســال اینده رویکرد معاونت صنایــع عمومی وزارت صمت در‬ ‫حــوزه لوازم خانگی که تکمیل زنجیره تولید و تامین محصوالت‬ ‫لــوازم خانگی بود به ارتقا کیفیــت تغییر خواهد کرد و در حوزه‬ ‫لوازم خانگی بیشــتر به کیفیت‪ ،‬ضمانت و خدمات پس از فروش‬ ‫فکر خواهیم کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ابرپروژه ابرسانی غدیر که از ‪ ۱۰‬سال پیش در خوزستان اغاز شده است‪ ،‬به عنوان بزرگترین طرح ابرسانی خاورمیانه روز جمعه ‪ ۱۱‬شهریور با حضور ایت اهلل ابراهیم رییسی رییس جمهور در این استان به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬این طرح در یکسال نخست دولت سیزدهم‪ ،‬با دستور رییس جمهور و تزریق بودجه ویژه به ان شتاب زیادی گرفت به بهره برداری رسید‪.‬این طرح بزرگ برای افق‪ ۲۵‬ساله و تامین اب با دبی‬ ‫‪ ۲۰‬متر مکعب بر ثانیه تعریف شده که با کار جهادی در سازمان اب و برق خوزستان‪ ،‬این دبی که قرار بود در ‪ ۲۵‬سال اینده تامین شود از هم اکنون تامین شده است‪.‬با اجرای طرح ابرسانی غدیر‪ ،‬اب ‪ ۲۶‬شهر‬ ‫و یک هزار و ‪ ۶۰۰‬روستای خوزستان‪ ،‬به لحاظ کمی ‪ ۱۰۰‬درصدی و به لحاظ کیفی ‪ ۵۰‬درصد تامین می شود‪.‬طرح عظیم ابرسانی غدیر‪ ،‬در این مرحله اب شرب مورد نیاز شهرهای اهواز‪ ،‬ابادان‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬دشت‬ ‫ازادگان و بیش از هزار روستای اطراف را تامین می کند‪.‬‬ ‫علی اکبرمحرابیان در ایین افتتاح پروژه ابرسانی غدیر در اندیمشک عنوان کرد؛‬ ‫احیای اب خوزستان با اجرای طرح غدیر‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬کیفیت اب خوزســتان با اجرای طرح ابرســانی‬ ‫غدیر‪ ،‬در ردیف بهترین و با کیفیت ترین اب های کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫علــی اکبرمحرابیان در اییــن افتتاح پروژه ابرســانی غدیر در‬ ‫اندیمشــک‪ ،‬مهمترین گالیه مردم خوزستان را پیش از اجرای این‬ ‫طرح ‪،‬نارضایتی از کیفیت اب بیان کرد و افزود‪ :‬در طرح های قبلی‬ ‫ابرســانی‪ ،‬منبع اب ســد کرخه پیش بینی شــده بود اما شوری‪،‬‬ ‫امالح و ‪ EC‬اب در ســد کرخه باالســت که به شبکه تزریق می‬ ‫شــد و در طول مســیر به دلیل کمبــود اب از رودخانه کارون در‬ ‫مقاطع مختلف برداشت می کردند که با نزدیک تر شدن به جنوب‬ ‫خوزستان ‪ EC‬اب کارون باالتر می رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پارســال ‪ EC‬اب رودخانه کارون در پایین دســت تا‬ ‫هشــت هزار رسید و این اب برای شرب و حتی مصارف بهداشتی‪،‬‬ ‫شــور و غیر قابل اســتفاده بود اما با اجرای این طرح‪ EC ،‬اب از‬ ‫مقادیر باال در نقاط مختلف به ‪ ۵۵۰‬رســید که جزو اب های بسیار‬ ‫خوب و با کیفیت کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫محرابیان با اشاره به ویژگی های این طرح بزرگ ابرسانی گفت‪:‬‬ ‫این طرح در سفر رییس جمهور به خوزستان مصوب و تامین مالی‬ ‫شــد و با پیگیری ایشان از زمان شروع اجرا تا بهره برداری ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫به طول انجامید‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬در طرح قبل ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۲۸۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫هزینه به نرخ پارســال و حداقل زمان اجرا‪ ،‬پنج ســال پیش بینی‬ ‫شده بود اما طرح جدید با مدت زمان یک ساله و با یک بیستم ان‬ ‫نرخ محقق شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه یکــی از نگرانی هــای جانبی ما موضوع‬ ‫خشکســالی است بیان کرد‪ :‬یکی از اهداف طرح ابرسانی غدیراین‬ ‫اســت که به صورت پدافندی امکان برداشت اب از منابع مختلف‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫محرابیــان با بیان اینکه قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا و ‪۵۰‬‬ ‫پیمانکار در اجرای طرح ابرسانی غدیر مشارکت داشتند‪،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫یکی از ویژگی های مهم این طرح این اســت که طراحی و اجرا و‬ ‫تامین تمام قطعات‪ ،‬تجهیزات و لوازم به صورت ‪ ۱۰۰‬درصد ایرانی‬ ‫تامین شده است‪ .‬وزیر نیرو افزود‪ :‬در سفر رییس جمهور مهمترین‬ ‫مطالبــه مردم خوزســتان تامین اب با کیفیت و مســتمر بود که‬ ‫دولت های گذشته از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا شروع دولت‬ ‫سیزدهم تالش زیادی کردند؛پروژه ها و خطوط انتقال زیادی بهره‬ ‫برداری شــد اما مجموع این حرکت ها نتوانســت مطلوبیت الزم را‬ ‫برای مردم خوزستان ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مطالبه مردم خوزســتان از نظر گســترش شبکه‬ ‫ابرســانی‪ ،‬کیفیت و کمیت اب به ویژه در پایین دســت از جمله‬ ‫خرمشــهر‪ ،‬اّبادان و دشت ازادگان به نتیجه رسید و طرح ابرسانی‬ ‫غدیر بهره برداری شــد که به مروز زمان اب ان به کل شــهرهای‬ ‫استان خواهد رسید‪.‬‬ ‫محرابیان بیان کرد‪ :‬برای نقاط مختلف خوزستان طرح تامین اب‬ ‫شــرب وجود دارد که تالش می کنیم با حمایت دولت خدمتگزار‬ ‫شــاهد افتتاح ان طرح ها و خوشحالی همه مردم خوزستان برای‬ ‫بهره مندی از اب با کیفیت باشیم ‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفــت‪ :‬برای موضوع اب‪ ،‬در دولت مردمی ســیزدهم‬ ‫برنامه ریزی صورت گرفته که برای روســتاها طرح جهاد ابرسانی‬ ‫تامین اب شــرب پایدار برای ‪ ۱۰‬هزار روســتا از ابتدای امسال به‬ ‫خوبی پیش می رود‪.‬وی افزود‪ :‬برای شــهرهای مختلف با مشکالت‬ ‫کمی و کیفی اب طرح های متعددی در حال پیشرفت است که از‬ ‫این ماه به صورت سلسله وار شاهد افتتاح‍های مستمر خواهیم بود‪.‬‬ ‫طرح در یکسال نخست دولت سیزدهم‪ ،‬با دستور رییس جمهور و‬ ‫تزریق بودجه ویژه به ان شتاب زیادی گرفت به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این طرح بزرگ برای افق ‪ ۲۵‬ســاله و تامین اب با دبی ‪ ۲۰‬متر‬ ‫مکعب بر ثانیه تعریف شده که با کار جهادی در سازمان اب و برق‬ ‫خوزســتان‪ ،‬این دبی که قرار بود در ‪ ۲۵‬سال اینده تامین شود از‬ ‫هم اکنون تامین شده است‪.‬‬ ‫با اجرای طرح ابرســانی غدیر‪ ،‬اب ‪ ۲۶‬شــهر و یک هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫روستای خوزستان‪ ،‬به لحاظ کمی ‪ ۱۰۰‬درصدی و به لحاظ کیفی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تامین می شود‪.‬‬ ‫طرح عظیم ابرســانی غدیر‪ ،‬در این مرحله اب شــرب مورد نیاز‬ ‫شــهرهای اهواز‪ ،‬ابادان‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬دشــت ازادگان و بیش از هزار‬ ‫روســتای اطراف را تامیــن می کند‪.‬برای اجرای ایــن طرح که از‬ ‫مصوبات استانی ســفر هیات دولت سیزدهم به خوزستان بود‪ ،‬در‬ ‫ابتدا یک بازه زمانی ســه ســاله تعریف شد‪ ،‬اما با تالش انجام شده‬ ‫طرح میان مدت ان در کمتر از یکسال محقق شده است‪.‬برای این‬ ‫طرح‪ ،‬تاکنون ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان هزینه شده است که یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان ان از محل اسناد خزانه تامین شده است‪.‬‬ ‫طرح ابرسانی غدیر شامل ســه زیر پروژه شامل احداث ایستگاه‬ ‫پمپاژ ‪ w۲‬شــبکه ابیــاری دز و خطوط انتقال از ایســتگاه پمپاژ‬ ‫مذکور تا ایســتگاه پمپاژ ام الدبس به طول ‪ ۷۸‬کیلومتر‪ ،‬توســعه‬ ‫ایســتگاه پمپاژ ام الدبس و تکمیل و توســعه ایستگاه پمپاژ شهید‬ ‫چمران است‪.‬ایت اله سید ابراهیم رییسی صبح روز جمعه از طریق‬ ‫فرودگاه دزفول وارد خوزســتان شــد‪ ،‬رییس جمهور در این سفر‬ ‫مشــکالت منطقه احمد فداله در بخش شهیون دزفول را نیز مورد‬ ‫بررســی قرار داد و سپس طرح بزرگ ابرسانی غدیر را افتتاح کرد‪.‬‬ ‫این چهارمین ســفر رییس جمهور به خوزستان از ابتدای فعالیت‬ ‫دولت ســیزدهم تاکنون است که نشــان دهنده عزم جدی دولت‬ ‫برای رسیدگی ویژه به مسایل و مشکالت این استان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران‪:‬‬ ‫حجم ذخیره سدهای تهران نسبت به تراز نرمال‪ 40‬درصد منفی است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضر ســدهای اســتان تهران ‪ ۴۹۰‬میلیون مترمکعب حجم‬ ‫ذخیره دارند که نســبت به تراز نرمال ‪ ۴۰‬درصد منفی است‪،‬‬ ‫از شهروندان تهرانی خواست تا با رعایت صرفه جویی‪ ،‬شرایطی‬ ‫را فراهم اورند تا پاییز نیز مانند پیک تابســتان بدون مشکل‬ ‫سپری شود‪« .‬بهزاد پارسا» اظهار داشت‪ :‬بارندگی اخیر ‪۱۷.۵‬‬ ‫میلیــون مترمکعب به ذخایر ابی پایتخــت اضافه کرد‪ .‬با این‬ ‫حال طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی و رصدهایی که‬ ‫روی سامانه های هواشناسی انجام داده ایم‪ ،‬مهر و ابان خشکی‬ ‫را در پیش داریم اما برنامه ریزی شــده است تا بتوانیم منابع‬ ‫ابی شهر تهران را در شرایط پایدار نگه داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای تهران خاطرنشــان کرد‪ :‬امســال‬ ‫با مدیریت خوبی که از ســال گذشــته اغاز شــد و با توجه ‬ ‫بــه پیش بینی هایــی که داشــتیم‪ ،‬برنامه ریزی ها بر اســاس‬ ‫خوش بینانه و واقع بینانه طراحی شــد تا بر اساس انها تهران‬ ‫بتواند با شرایط پایدار ابی از پیک تابستان عبور کند‪.‬‬ ‫پارســا گفت‪ :‬اکنون می توانیم بگوییم که پیک تابســتان را‬ ‫پشت سر گذاشته ایم و برای یک ماه اینده برنامه ریزی شده تا‬ ‫این ماه نیز بدون مشکل سپری شود‪ .‬گرچه تاکنون پیش بینی‬ ‫شــده که بارش ها از اذرماه اغاز شود اما هرچه به فصل پاییز‬ ‫نزدیک ترمی شویم‪ ،‬پیش بینی ها قطعیت بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه ریزی شده تا مشکلی برای تامین اب تهران‬ ‫در پاییز نداشــته باشــیم اما با این حال از تمام شــهروندان‬ ‫درخواســت می کنیم تا بــا رعایت صرفه جویــی و همکاری‪،‬‬ ‫شــرایطی را فراهم اورند تا پاییز را نیز بدون مشــکل سپری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بارندگی های تهران ‪ ۲۰۸‬میلی متر ثبت شد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران گفت‪ :‬امسال با توجه ‬ ‫به پیش بینی هایی که از ســال گذشــته انجام شده بود‪ ،‬سال‬ ‫کم ابی داشتیم‪ .‬همچنین دومین سال متوالی کم ابی است که‬ ‫تهران با کاهش منابع روبه رو اســت و بر اساس اخرین امار تا‬ ‫امروز میزان بارندگی ها ‪ ۲۰۸‬میلی متر ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این عدد نســبت به سال گذشته ‪ ۲۵‬درصد و‬ ‫نســبت به بلندمدت ‪ ۲۴‬درصد منفی بوده است و از این ‪۲۰۸‬‬ ‫میلی متر ‪ ۲۸‬میلی متر مربوط به سامانه مونسان بوده است‪.‬‬ ‫نسبت استفاده از منابع سطحی به زیرزمینی ‪ ۶۰‬به ‪۴۰‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای تهران گفــت‪ :‬منابع‬ ‫ابی از ذخائر اســتراتژیک کاهش پیدا کرده اند و امید اســت‬ ‫بارندگی های پاییز زودتر اغاز شود تا بتوانیم منابع جدیدی را‬ ‫داشته باشیم‪ .‬در سال های مختلف با توجه به حجم منابع اب‬ ‫سطحی و زیرزمینی تالش می کنیم تا یک تعادل بین این دو‬ ‫منبع ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســال هایی که منابع اب های سطحی مناسب‬ ‫باشــد تــا ‪ ۷۰‬درصد نیز از ایــن منابع بهــره می بریم اما در‬ ‫سال هایی همچون امسال که منابع ابی کاهش پیدا کرده‪ ،‬این‬ ‫نسبت ‪ ۶۰‬به ‪ ۴۰‬یا حتی کمتر نیز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای تهران خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫امسال میزان استفاده از منابع سطحی و زیرزمینی ‪ ۶۰‬به ‪۴۰‬‬ ‫بوده است اما در برخی روزهای پیک حتی کمتر از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫نیز از اب های سطحی استفاده کرده ایم‪.‬‬ ‫کیفیت اب ماملو حفظ شد‬ ‫پارســا درباره اقدام های صورت گرفته برای کیفیت اب سد‬ ‫ماملو گفت‪ :‬در تمام ســدها سیستم پایش انالین وجود دارد‬ ‫و خارج از ســد نیز شرکت اب و فاضالب کیفیت را به صورت‬ ‫دقیق بررسی می کند‪ ،‬عالوه بر این وزارت بهداشت به صورت‬ ‫مداوم وظیفه کنترل و بررسی سدها را برعهده دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کیفیت منابع اب ســطحی در تهران بســیار‬ ‫باالســت و در شــرق تهران ســامانه ســد الر‪ ،‬لتیان و ماملو‬ ‫به هم پیوسته است اما ســعی می کنیم کیفیت اب را باال نگه‬ ‫ت شــده ای که دارد‪،‬‬ ‫داریم‪ .‬ســد الر بــه جهت حوضه حفاظ ‬ ‫کیفیت اب ان بسیار عالی است؛ لذا سعی می کنیم منابع اب‬ ‫سد الر را از لتیان و ماملو در یک تعادل کیفیت حفظ کنیم‪.‬‬ ‫اضافه شدن ‪ ۱۷.۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫به ذخائر ابی تهران ناشی از سیالب‬ ‫پارسا خاطرنشان کرد‪ :‬امسال ذخیره سد ماملو از ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫کاهش نیافت و در سیل ماه گذشته نیز یک اورده خوبی برای‬ ‫این سد شــاهد بودیم به گونه ای که از مجموع ‪ ۱۷.۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب ابی که به سدهای تهران در پی سیالب اخیر اضافه‬ ‫شــد‪ ،‬نزدیک به شــش میلیون در حوزه ماملو بود که کمک‬ ‫زیادی کرد تا کیفیت سد حفظ شود‪.‬‬ ‫وی درباره اقدام هایی که برای جمع اوری سیالب باید انجام‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬معموالً سازه ها و ساخته های سد روی رودخانه های‬ ‫دائمی ایجاد می شــوند‪ ،‬با توجه به این که سیالب ها در بهار و‬ ‫زمستان در همین بخش اتفاق می افتد‪ ،‬در واقع کنترل سیالب‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بخــش باران های تابســتانی به ویژه امســال به دلیل‬ ‫این که بارش ها نقطه ای بود‪ ،‬شرایط متفاوتی را تجربه کردیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۷.۵‬میلیون مترمکعب در ســدها ذخیره شد و مابقی نیز در‬ ‫پایین دست برای تغذیه اب های زیرزمینی مورد استفاده قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬در منطقه پاکدشــت به کمک فرمانداری اب را برای‬ ‫تغذیه اب های زیرزمینی منتقل کردیم‪ ،‬اگر بخواهیم برای این‬ ‫بخش برنامه ریزی کنیم‪ ،‬باید تغذیه مصنوعی پیاده سازی شود‬ ‫تا اب برای منابع اب زیرزمینی تخصیص یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش‪ 200‬هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان سال جاری‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬ظرفیت تولید نفت‬ ‫کشور تا پایان سال با افزایش ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه ای‪ ،‬به ‪۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۸‬هزار بشکه در روز می رسد‪.‬‬ ‫«محسن خجسته مهر» با اشاره به اینکه ظرفیت تولید نفت در‬ ‫دولت سیزدهم در پایان سال گذشته به میزان پیش از تحریم ها‬ ‫بازگشت‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت تولید نفت اکنون ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۳۸‬هزار‬ ‫بشکه در روز است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا پایان امسال با اقداماتی که انجام شده‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید نفت ایران به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۸‬هزار بشــکه در روز افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در خصــوص افزایش صادرات نفت در دولت‬ ‫سیزدهم گفت‪ :‬با توجه به افزایش ظرفیت تولید نفت‪ ،‬این امکان‬ ‫وجود دارد که با توجه به کشــش بازارهای بین المللی‪ ،‬صادرات‬ ‫خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬این یک ظرفیت بهینه اســت تا هر زمانی که‬ ‫شــرایط بین المللی گشایش بیشتری داشته باشد این امادگی را‬ ‫داشــته باشیم که صادرات را به نحو قابل مالحظه ای باال ببریم و‬ ‫با حداکثر توان به بازارهای جهانی بازگردیم‪.‬‬ ‫خجســته مهر در خصــوص اخرین وضعیت توســعه میدان‬ ‫مشــترک ازادگان توسط کنسرسیومی متشــکل از شرکت ها و‬ ‫بانک های ایرانی نیز افزود‪ :‬فرایند توســعه ازادگان‪ ،‬در حال ثبت‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون اساس نامه ان نهایی و مشارکت نامه تدوین‬ ‫شده است و منتظر ثبت شرکت هستیم‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫طرح بزرگ ابرسانی غدیر خوزستان با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪834‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫اخرین وضعیت پرداخت‬ ‫حق بیمه برق‬ ‫پرداخت بیمه برق هرچند مدتی متوقف شده بود اما‬ ‫اکنون در روال قرار گرفته و انطور که سخنگوی صنعت‬ ‫برق اعــام کرده تاکنون‪ ۳۰ ،‬میلیــارد تومان در وجه‬ ‫مشترکان خســارت دیده پرداخت شده است و مابقی‬ ‫ان نیز‪ ،‬در انتظار ارسال شماره شبا توسط مشترکان به‬ ‫سامانه بیمه است‪.‬‬ ‫در قبــوض برق هزینــه ای تحت عنــوان بیمه برق‬ ‫از مشــترکان اخذ می شــود که برای مشترکان شهری‬ ‫خانگی ‪ ۱۰۰‬تومان‪ ،‬مشــترکان تجاری شهری‪۱۰۰۰ ،‬‬ ‫تومان و برای مشترکان روستایی نصف این مبلغ تعریف‬ ‫شــده است و بر اساس ان اگر مشــترکی دچار حادثه‬ ‫برقی شود‪ ،‬می تواند حق خود را مطالبه کند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر بر اســاس بیمه مشترکان اگر خسارتی بر دارایی‬ ‫مشــترکان خانگی یا ســایر مصارف تحمیل شود که‬ ‫منشا ان برق باشد‪ ،‬در چارچوب قرارداد بیمه خسارت‬ ‫مشترکان و مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ممکن است این خســارات در حوزه وسایل خانگی‬ ‫نباشــد و اتش ســوزی اتفاق افتاده باشــد که در این‬ ‫شــرایط نیز اگر ارگان های ذی صــاح تایید کنند که‬ ‫منشا خســارت برق است‪ ،‬متناســب با مستنداتی که‬ ‫واحدهای ذیربط ارائــه می دهند امور مالی الزم انجام‪،‬‬ ‫مبلغ براوردی محاســبه می شود و مراحل بعدی ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بررسی ‪ ۷۰‬هزار پرونده‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی ‪ -‬سخنگوی صنعت برق ‪ -‬در‬ ‫این رابطه گفت‪ :‬از ‪ ۹۵‬هزار پرونده ثبت شده در سامانه‬ ‫بیمه توانیر‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬هزار پرونده بیمه مورد رسیدگی‬ ‫قرار گرفته اســت‪ .‬به دو گــروه از پرونده ها یا پرداخت‬ ‫خســارت انجام نشده یا خسارتی تعلق نمی گیرد‪ ،‬گروه‬ ‫نخست موارد دارای نقص در پرونده است‪ ،‬اما گروه دوم‬ ‫مواردی اســت که در تعهد شرکت بیمه گر نیست و به‬ ‫این گروه خسارتی تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۳۰‬میلیارد تومان تاکنون‬ ‫وی با بیان اینکه به مشــترکان گروه نخســت برای‬ ‫تکمیل مدارک اطالع رســانی شده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون بیــش از ‪ ۶۷‬میلیــارد تومان خســارت بابت‬ ‫پرونده های رســیدگی شده‪ ،‬براورد شده که بدون کسر‬ ‫فرانشــیز است‪ ،‬اگر فرانشــیز را از این مبلغ کم کنیم‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان خســارت تعیین شــده که از‬ ‫این میزان تاکنون‪ ۳۰ ،‬میلیارد تومان در وجه مشترکان‬ ‫خســارت دیده پرداخت شده و مابقی ان نیز‪ ،‬در انتظار‬ ‫ارسال شماره شبا توسط مشترکان به سامانه بیمه است‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه با توجه به این‬ ‫که برخی از مشترکان همچنان شــماره شبا را ارسال‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬اما بــا هماهنگی صورت گرفته با شــرکت‬ ‫بیمه گر‪ ،‬مقرر شــد پیامکی به این گروه از مشــترکان‬ ‫ارسال تا روند دریافت شماره شبا و پرداخت خسارت ها‬ ‫تسریع شود‪ ،‬گفت‪ :‬رقم پرداختی مشترکان بابت بیمه‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان است‪ ،‬به طور معمول این میزان حق بیمه‬ ‫نمی تواند به طور کامل خسارت های وارده را جبران کند‬ ‫و به همین دلیل ما امیدواریم با همکاری مجلس بتوان‬ ‫ضمن تغییر در این میزان‪ ،‬روند پرداخت به خســارت‬ ‫دیدگان را بهبود ببخشیم‪.‬‬ ‫یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی‪:‬‬ ‫هیچ برنامه رسمی برای افزایش‬ ‫قیمت بنزین وجود ندارد‬ ‫یک عضو هیات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلس‬ ‫شورای اســامی گفت‪ :‬اقدام دولت برای کاهش میزان‬ ‫سوخت ازاد موجود در کارت ها نمی تواند در مبارزه با‬ ‫قاچاق سوخت موثر باشد‪ .‬عبدالعلی رحیمی مظفری با‬ ‫اشــاره به طرح جدید دولت در خصوص کاهش میزان‬ ‫ســوخت ازاد در کارت ها بیان کــرد‪ :‬مطالبی که این‬ ‫روزها برای افزایش قیمت بنزیــن‪ ،‬به دنبال این طرح‬ ‫مطرح می شود صرفا گمانه زنی و یا نظرات افراد است‬ ‫و تاکنون هیچ برنامه رسمی برای افزایش قیمت بنزین‬ ‫وجود نداشــته است‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬علی رغم‬ ‫اینکه عده ای معتقدند که با اجرای طرح کاهش سهمیه‬ ‫ازاد ســوخت کارت ها می توان جلوی قاچاق بنزین را‬ ‫گرفت‪ ،‬ولی بنده با توجه به شــناختی که از سیســتم‬ ‫حمل و نقل دارم معتقدم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫ما اگر به دنبال جلوگیری از قاچاق سوخت هستیم باید‬ ‫اصل برنامه پیمایش و سامانه هوشمند مربوط به باربری‬ ‫ها و راهداری را کنترل کنیم‪ .‬مجلس شــورای اسالمی‬ ‫با تاکید بــر اینکه برای جلوگیری از قاچاق ســوخت‪،‬‬ ‫نیازمند طرح هوشــمند هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬این طرحی که‬ ‫اجرا شده است یک مسکن جزئی است اما اصل درد در‬ ‫جای دیگری است که باید درمان شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫زمان شروع ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر اعالم شد‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪834‬‬ ‫اعضای صندوق اعتباری هنر در سراســر کشــور می توانند از روز یک شــنبه ‪ 13‬شــهریور تا پایان روز چهارشــنبه ‪ 23‬شــهریور صرف ًا با مراجعه به ســایت صندوق اعتباری هنر به‬ ‫نشــانی ‪ www.honarcredit.ir‬نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی ســال ‪ 1401-1402‬اقدام کنند‪.‬به نقل از روابط عمومی صندوق هنر؛ خدمات بیمه درمان تکمیلی‬ ‫صندوق اعتباری هنر با همکاری شرکت بیمه دانا در قالب سه طرح امید‪ ،‬ارامش و رفاه ارائه می شود‪.‬الزم به یاداوری است؛ اعضای محترم به اطالعیه های صندوق و ایین نامه چگونگی استفاده‬ ‫از خدمات بیمه درمان تکمیلی توجه کرده و در مهلت مقرر نسبت به انجام ثبت نام اقدام کنند‪.‬خدمات بیمه تکمیلی این دوره از تاریخ ‪ 01/07/1401‬تا ‪ 31/06/1402‬ارائه می شود‪ .‬تمامی اخبار‬ ‫و شرایط از طریق سایت صندوق به اطالع اعضای محترم خواهد رسید‪.‬‬ ‫دستور بانک مرکزی به بانک ها‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعامل بازار متشکل ارزی اعالم کرد؛‬ ‫افزایش ‪ 50‬درصدی تقاضا در‬ ‫بازار متشکل ارزی در ایام اربعین‬ ‫مدیرعامل بازار متشــکل ارزی گفــت‪ :‬به خاطر ایام‬ ‫اربعیــن حســینی (ع) افزایش ‪ ۵۰‬درصــدی تقاضا را‬ ‫در بــازار متشــکل ارزی داریم‪ .‬امیــر هامونی در یک‬ ‫گفت وگوی تلویزیونی‪ ،‬در خصوص انتشار لحظه ای نرخ‬ ‫دالر و یورو به صورت توافقی اظهار کرد‪ :‬بازار متشــکل‬ ‫ارزی ایران بازار رسمی اعالم نرخ ارز در کشور است که‬ ‫به ابتکار بانک مرکزی از ســه ماه گذشته برای کاهش‬ ‫التهاب بازار و ایجاد ثبات نسبی در بازار راه اندازی شد‪.‬‬ ‫در این ســه ماه به صورت غیررسمی نرخ ها اعالم شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل بازار متشــکل ارزی افزود‪ :‬معموالً از‬ ‫طریق کانال های فضای مجازی این نرخ اعالم می شــد‬ ‫کــه در حال حاضر از طریق وبســایت بازار متشــکل‬ ‫ارزی این نرخ اعالم می شــود که به ایجاد شفافیت در‬ ‫بــازار قطعاً می تواند کمک کنــد‪ .‬هامونی تصریح کرد‪:‬‬ ‫متقاضیان ارز خدماتی به ویژه زوار اربعین حسینی (ع)‬ ‫می توانند در این روزهــا به راحتی از طریق مراجعه به‬ ‫وبسایت بازار متشــکل ارزی ایران از نرخ های این بازار‬ ‫که کام ً‬ ‫ال به صورت پویاســت اطالع پیدا کنند‪ .‬وی در‬ ‫خصــوص فرایند این بازار گفت‪ :‬این بازار دقیقاً شــبیه‬ ‫بــازار مبتنی بر فرایندهای عرضه و تقاضاســت که در‬ ‫حال حاضر دامنه نوســان پنج درصد را دارد که روزانه‬ ‫نسبت به قیمت پایانی روز قبل نهایتاً حداکثر و حداقل‬ ‫‪ ۵‬درصد مثبت و منفی می شــود‪ .‬هامونــی ادامه داد‪:‬‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬ارز خود را که اســکناس است به بازار‬ ‫متشــکل از طریق بانک ها یا صرافی هــای بازار عرضه‬ ‫می کننــد و متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به ان ارز‬ ‫مســافری‪ ،‬دانشــجویی‪ ،‬خدمات‪ ،‬گمرک و هزینه های‬ ‫حمل و نقل خود را به قیمت توافقی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مقام مسئول بانکی خبر داد؛‬ ‫قرارداد اعطای وام نهضت‬ ‫ملی مسکن به ‪ ۴۴‬هزار واحد‬ ‫خودمالک امضا شد‬ ‫عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن از انعقاد‬ ‫قرارداد خودمالکی ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۸۷۶‬واحد ذیل نهضت‬ ‫ملی مسکن به مبلغ ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۴۱‬میلیارد تومان خبر‬ ‫داد‪ .‬سید محســن فاضلیان در خصوص ارائه تسهیالت‬ ‫خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن‪ ،‬قراردادهای منعقده‬ ‫و همچنین میزان واریزی به حساب سازندگان گفت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای اجرای طرح تاکنون قــرارداد ‪ ۴۳‬هزار و ‪۸۷۶‬‬ ‫واحــد به مبلغ ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۸۴۱‬میلیارد تومان منعقد‬ ‫شده اســت‪ .‬عضو هیئت مدیره بانک مسکن ادامه داد‪:‬‬ ‫از مجموع قراردادهای منعقد شده به میزان ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۸۴۱‬میلیارد تومان‪ ،‬مبلغ ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۷۸‬میلیارد تومان‬ ‫به حساب خودمالکان پرداخت شد‪ .‬یاداور می شود ارائه‬ ‫تســهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله‬ ‫به مرحله و بر اســاس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫فرایند دریافت وام با به وثیقه‬ ‫گذاشتن سهام‬ ‫یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای تسهیل خدمات‬ ‫بانکی به مردم‪ ،‬استفاده از سهام به عنوان وثیقه و ضمانت‬ ‫برای دریافت وام است که اخیرا کلید خورده و قرار است‬ ‫فراگیر شود‪ .‬طرح توثیق سهام برای دریافت وام‪ ،‬از جمله‬ ‫طرح هایی است که در صورت گسترش به سایر بانک ها‪،‬‬ ‫راه را برای مردم عادی جهت دریافت وام تسهیل می کند‪.‬‬ ‫در گام اول طرح توثیق سهام برای دریافت وام‪ ،‬یکی از‬ ‫بانک های قرض الحسنه کشور پیشگام شده به طوری که‬ ‫مردم می توانند با به وثیقه گذاشــتن سهام بورسی خود‬ ‫در ایــن بانک‪ ،‬وام قرض الحســنه دریافت کنند‪ .‬وزارت‬ ‫اقتصاد و بانک مرکزی دولت ســیزدهم برای گسترش‬ ‫این طرح‪ ،‬در حال پیگیری و اضافه کردن سایر بانک ها‬ ‫هســتند‪ .‬در همین زمینه ‪ ،‬عضو هیات مدیره و معاون‬ ‫فناوری اطالعات بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت‪:‬‬ ‫با اســتفاده از سامانه ســتاره و زیرساخت توثیق سهام‪،‬‬ ‫مشتریان بانک می توانند از ظرفیت سهامداری خود برای‬ ‫دریافت وام بهره برده و از خدمات بانک قرض الحســنه‬ ‫مهر ایران اســتفاده کنند‪« .‬حمیدرضا توســلی» اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با توجه به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫یکی از ســه بانک عامل در سامانه ستاره شرکت سپرده‬ ‫گذاری مرکزی اســت‪ ،‬شــرایط توثیق سهام و تسهیل‬ ‫فرایندهای دریافت وام با اســتفاده از این طرح اسان تر‬ ‫شده و می تواند ارتباط مناسب تر سهامداران را با فضای‬ ‫قرض الحسنه فراهم اورد‪.‬‬ ‫اگر سامانه ها اختالل داشتند‪ ،‬با احراز هویت ارز اربعین را بفروشید‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید خطاب به بانک های منتخب‬ ‫فروش ارز اربعین اعالم کرد‪ :‬درصورت بروز هرگونه اختالل احتمالی‬ ‫در سامانه های مربوطه‪ ،‬صرفا پس از احراز هویت متقاضیان‪ ،‬نسبت‬ ‫بــه فروش ارز اقــدام و متعاقبا‪ ،‬اطالعات مربوط بــه فروش ارز را‬ ‫ثبت نمایند‪.‬بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های ملی‪ ،‬سپه‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬ملت و صادرات‪ ،‬تاکید کرد به منظور تســریع و تســهیل‬ ‫در ارائه خدمات ارزی به زائران مراســم اربعین حسینی‪ ،‬درصورت‬ ‫بروز هرگونه اختالل احتمالی در ســامانه های مربوطه‪ ،‬صرفا پس‬ ‫از احراز هویت متقاضیان‪ ،‬نســبت به فــروش ارز اقدام و متعاقبا‪،‬‬ ‫اطالعات مربوط به فروش ارز را در سامانه ثبت نمایند‪.‬‬ ‫دبیرکانون صرافان‪ :‬زائران اربعین دغدغه ارز نداشته باشندزائرین‬ ‫امام حسین(ع) که در سامانه «سماح» نام نویسی کرده اند‪ ،‬می توانند‬ ‫به تدریج‪ ،‬به یکی از صرافی های عضو بازار متشکل ارز ایران یا شعب‬ ‫منتخــب بانک های عامل‪ ،‬مراجعه کننــد و ارز مورد نیاز خود را تا‬ ‫ســقف مبلغ یک صد دالر یا یک صد و پنجاه هزار دینار عراق با نرخ‬ ‫مندرج در نماد توافقی بازار متشکل ارز ایران خریداری نمایند‪.‬‬ ‫امیــر هامونی‪ ،‬مدیرعامل بازار متشــکل ارز ایــران عنوان کرد‪:‬‬ ‫متقاضیان خرید ارز؛ پس از ثبت نام در ســامانه «سماح» یا همان‬ ‫سامانه ســازمان حج و زیارت به نشانی ‪ samah.haj.ir‬می توانند‬ ‫جهت خرید ارز به یکی از صرافی های عضو بازار متشــکل ارز ایران‬ ‫یا شــعب منتخب بانک های عامل تعیین شده مراجعه کنند‪.‬هنگام‬ ‫خرید ارز بایستی خود زائر‪ ،‬شخصاً حضور داشته باشد و ارز اربعین‬ ‫به هیچ فرد دیگر به عنوان نماینده زائر فروخته نمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران با اشاره به این که متقاضی خرید‬ ‫ارز باید به هنگام مراجعه به یکی از عامالن فروش ارز اربعین‪ ،‬ســه‬ ‫مدرک متعلق به خود یعنی؛ اصل کارت ملی‪ ،‬کارت بانکی و شماره‬ ‫تلفن همراه (هر ســه الزاماً به نام خود شخص زائر) را همراه داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬پس از تایید صحت و انطباق مدارک سه گانه‬ ‫متقاضی از سوی مســئول فروش؛ ارز اربعین به متقاضی فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فروش ارز اربعین از محل ســرفصل زیارتی اربعین حسینی(ع)‬ ‫اســت و براســاس اطالعیه بانک مرکزی؛ هیچ گونه محدودیتی‬ ‫بابت فروش ارز مسافرتی در ســال جاری برای متقاضیان ایجاد‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫بانی تورم ‪ ۶۵‬درصدی در دولت گذشته‪ ،‬کاهش تورم در دولت سیزدهم را باور ندارد‬ ‫بانک مرکزی به ادعاهای رســانه های منتقد دولت و عبدالناصر‬ ‫همتی (بانی تورم ‪ ۶۵‬درصدی در دولت گذشــته) درباره کاهش‬ ‫تورم در دولت سیزدهم پاسخ داد‪.‬‬ ‫روزنامه اعتماد با انتشار مطلبی در تاریخ ‪ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹‬ضمن‬ ‫اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور محترم در خصوص عملکرد‬ ‫یک سال دولت در کاهش میزان تورم‪ ،‬برخی ابهامات و انتقادات‬ ‫را مطــرح نموده و اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل اســبق‬ ‫بانک مرکزی را منعکس کرده است‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم رئیس کل بانک مرکزی بود‬ ‫که در دوره وی نرخ تورم نقطه به نقطه به ‪ ۶۵‬درصد رســید که‬ ‫پس از انقالب‪ ،‬بی سابقه است‪ .‬با این حال‪ ،‬با تصمیم او نرخ تورم‬ ‫محاسبه شده توسط بانک مرکزی‪ ،‬در دولت دوازدهم سانسور شد‬ ‫تا افکار عمومی متوجه این فاجعه مدیریتی نشوند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬در خصــوص مطالب مطرح شــده در خصوص کاهش ‪۲۰‬‬ ‫واحــد درصدی نرخ تورم در یک ســال اخیر (اختالف نرخ تورم‬ ‫متوســط دوازده ماهه منتهی به شــهریورماه سال ‪ ۱۴۰۰‬با نرخ‬ ‫تورم متوســط دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ‪ )۱۴۰۱‬باید‬ ‫یاداور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحوالت شاخص‬ ‫بهــای کاالها و خدمــات مصرفی در مناطق شــهری‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫(دوازده ماهه) قبل از اســتقرار دولت ســیزدهم با روند افزایشی‬ ‫مواجــه بود و در زمان اغاز به کار دولت ســیزدهم به رقم ‪۵۹.۳‬‬ ‫درصد در شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬رسید‪.‬‬ ‫نــرخ تورم با اتخــاذ مجموعه سیاســت ها و اقدامات در دولت‬ ‫ســیزدهم روند نزولی گرفت و به رقم ‪ ۴۶.۲‬درصد در پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬رســید که موید کاهش ‪ ۱۳.۰‬واحــد درصدی نرخ تورم‬ ‫می باشــد‪ .‬البته الزم به اشاره اســت که به دنبال برخی تحوالت‬ ‫افزایشــی قیمت کاالها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف‬ ‫قانونی طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫انتظــار می رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با‬ ‫افزایش موقت و معناداری مواجه شود‪ .‬متاثر از این موضوع روند‬ ‫حرکتــی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی ســال‬ ‫جاری با روند افزایشی مواجه گردید‪.‬‬ ‫بــا این حال‪ ،‬همانگونه که انتظار می رفــت اثار تورمی مذکور‬ ‫در مدت کوتاهی تخلیه شــد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه‬ ‫در مردادماه ســال جــاری با کاهش همراه گردید‪ .‬می بایســت‬ ‫خاطرنشــان شود‪ ،‬به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه‬ ‫در چهارماهه ابتدای ســال جاری‪ ،‬روند کاهشی نرخ تورم دوازده‬ ‫ماهه که از شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬اغاز گردیده بود در پنج ماهه نخست‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬نیز تداوم داشــت و به ‪ ۴۰.۱‬درصد در دوازده ماهه‬ ‫منتهی به مردادماه ســال جاری رسید‪ .‬به طوری که درمجموع‬ ‫نرخ تــورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه ســال جاری (‪۴۰.۱‬‬ ‫درصد) نســبت به رقم متناظر ان در پایان شهریور سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(معادل ‪ ۵۹.۳‬درصد) کاهش قابل مالحظه ‪ ۲‍‍۱۹.‬واحد درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫لــذا همان طور که مشــخص اســت ارقام اعالمی از ســوی‬ ‫رئیس جمهــور محترم (کاهش حدود ‪ ۲۰‬واحــد درصدی تورم‬ ‫در یک ســال نخست استقرار دولت سیزدهم) کام ً‬ ‫ال صحیح و بر‬ ‫مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می باشد‪ .‬ضمن انکه استناد به‬ ‫تحوالت نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل)‬ ‫به منظور تشکیک در کاهش حدود ‪ ۲۰‬واحد درصدی نرخ تورم‬ ‫دوازده ماهه در یک سال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در خصوص مطالب اســتناد شــده به اظهارات رئیس کل‬ ‫اســبق بانک مرکزی الزم به ذکر است‪ ،‬فارغ از روش نادرست و‬ ‫مغالطه امیز ایشان در تحلیل ارقام کل های پولی (مقایسه سطح‬ ‫متغیرهای انباره و بی توجهی به رشــد انها در یک دوره زمانی)‪،‬‬ ‫الزم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه‬ ‫منتهی به پایان تیرماه ‪( ۱۴۰۱‬دوره اســتقرار دولت ســیزدهم)‬ ‫معادل ‪ ۲.۳‬درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه‬ ‫پایه پولی در ده ماهه مشابه قبل ان (از ابتدای مهرماه ‪ ۱۳۹۹‬تا‬ ‫پایان تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬و در زمان تصدی جناب اقای همتی) معادل‬ ‫‪ ۳.۴‬درصــد (‪ ۱.۱‬واحد درصد بیشــتر از عملکرد ده ماهه دولت‬ ‫ســیزدهم) بوده اســت‪ .‬این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز‬ ‫صادق اســت‪ ،‬به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده‬ ‫ماهه منتهی به پایان تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۲.۸‬درصد بوده این در‬ ‫حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی‬ ‫به پایان تیرماه ‪ ،۱۴۰۱‬علی رغم افزایش پوشــش اماری و اضافه‬ ‫شــدن اطالعات بانک مهراقتصاد در امارهای پولی (به واســطه‬ ‫ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۲.۶‬درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشــش اماری‬ ‫به ‪ ۲.۴‬درصد خواهد رسید‪ -۳ .‬در خصوص ادعای اختالف روند‬ ‫حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز امار می بایســت خاطرنشان‬ ‫شود هرچند به دلیل وجود ســازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از‬ ‫ســوی این دو نهاد همچون وجود اختالف در ضرایب اهمیت هر‬ ‫یک از کاالها و خدمات‪ ،‬تفاوت در دوره های قیمت گیری و نظام‬ ‫جمــع اوری داده ها‪ ،‬امکان اختالف و تفــاوت در ارقام نرخ تورم‬ ‫بدیهی و قابل توضیح است‪ ،‬لیکن می بایست خاطرنشان شود که‬ ‫در شــرایط طبیعی اقتصادی این اختالفات اماری کاهش یافته‬ ‫و غالباً همگرایی بســیار باالیی بین نتایج اماری بانک مرکزی و‬ ‫مرکز امار ایران مشــاهده می شود‪ .‬بر همین اساس در یک سال‬ ‫اخیر روند کاهش نرخ تــورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز‬ ‫امار ایران نیز مشــهود می باشــد‪ ،‬به طوری که نرخ تورم دوازده‬ ‫ماهه مناطق شــهری مرکز امار ایران از شــهریور سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(معادل ‪ ۴۵.۱‬درصــد) با کاهش ‪ ۴.۲‬واحــد درصدی به ‪۴۰.۹‬‬ ‫درصد در مردادماه سال ‪ ۱۴۰۱‬رسیده است‪ .‬با عنایت به مراتب‬ ‫فوق و نظر به اهمیت رعایت اصول حرفه ای در بیان نقطه نظرات‬ ‫کارشناســی الزم است ان نشریه جانب انصاف را رعایت نموده و‬ ‫از انتشار مطالب خالف واقع خودداری نماید‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت اعالم کرد‪:‬‬ ‫کاهشهزینه هابااجراینسخه نویسیالکترونیک‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه ســامت استان تهران ضمن تشریح‬ ‫فراینــد و چالش های موجــود در نسخه نویســی الکترونیک در‬ ‫پایتخت در عین حال درباره نقش امضای دیجیتال پزشــکان در‬ ‫حفاظت اطالعات بیماران توضیح داد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا نمازی با اشاره به اینکه بیمه سالمت ایران معموال‬ ‫خدمات سالمت را با فرانشیزهای مصوب پرداخت می کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا این که مشخص شد الزم است بیمه سالمت جدی تر به حوزه‬ ‫ســامت ورود کند‪ .‬بیمه ســامت تا پیــش از ان بیزینس پلن‬ ‫خاصی نداشــت و دریافتی های حق بیمه و کمک دولت در کنار‬ ‫هم وجود داشــت تا اینکه رویکرد دولت به گونه ای شد که بیمه‬ ‫سالمت را مورد حمایت قرار دهد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬موضوع پزشک‬ ‫خانواده و پوشــش بیمه خدمات روستایی در سال ‪ ۱۳۸۳‬مطرح‬ ‫شده و بعد از گذراندن دوره پایلوت به کل کشور تسری یافت که‬ ‫به دنبال ان تمام جمعیت روســتایی تحت پوشش بیمه سالمت‬ ‫امد و نظام ارجاع هم پایه گذاری شد‪ .‬این یک کار بزرگ و خوب‬ ‫بود که بیمه انجام داد و در همین راستا هم در حرکت است‪.‬‬ ‫کاهش هزینه ها با اجرای نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫وی درباره اغاز جدی موضوع نسخه نویســی الکترونیک‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۸‬بحث نســخه الکترونیــک در برخی نقاط‬ ‫اغاز شــد و بیمه سالمت هم به این امر ورود کرد‪ .‬نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک هزینه های زیادی مانند چاپ دفترچه‪ ،‬هدر رفت زمان‬ ‫و‪ ...‬را کاهش داد و در عین حال سبب دسترسی بهتر به پزشکان‬ ‫شد‪ .‬همه این اقدامات سبب می شد که نسخه الکترونیک بتواند‬ ‫وارد عرصه خدمات حوزه سالمت شود‪.‬‬ ‫لزوم تعیین یک سامانه واحد برای نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫او با اشــاره به تاکیدات صورت گرفته برای به سرانجام رسیدن‬ ‫نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اساس تا اردیبهشت‬ ‫ماه امســال فرصت داشتیم که فقط درصدی از نسخ را به شکل‬ ‫غیرالکترونیک داشته باشیم‪ .‬این مهلت داده شد که هم پزشکان‬ ‫اماده شــوند و هم تمامی زیرساخت ها فراهم شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫بزرگترین قدم برداشــته شد و سازمان های بیمه گر پایه‪ ،‬پلتفرم‬ ‫نســخ ه نویســی خاص خود را طراحی کردند اما‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫بتوانند به یک پلتفرم واحد نسخه نویسی برسند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجایی که فعالیت بخش خصوصی بســیار خوب‬ ‫بود‪ ،‬سبب شد تا نرم افزارهای مختلف تحت وب از بیمه ها مجوز‬ ‫گرفته و پزشکان با ورود به این سامانه ها می توانند نسخه بنویسند‬ ‫و اطالعات افراد با درج کد ملی برای پزشک مشخص می شود‪.‬‬ ‫چالش های نسخه نویسی الکترونیک در پایتخت‬ ‫وی بزرگ ترین چالش بیمه سالمت بویژه در پایتخت را اینگونه‬ ‫توضیح داد‪ :‬تهران به عنوان یک استان ارجاعی شناخته می شود‬ ‫که پزشکان و مراکز ارائه خدمات متعددی را در کنار سه دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی دارد و همین ســبب می شود اندکی پیچیدگی ها‬ ‫وجود داشته باشــد که با تالش های صورت گرفته خوشبختانه‬ ‫تهران که در نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬پایین ترین امار را داشت‬ ‫به پوشش ‪ ۹۸‬درصدی رسید‪ .‬البته هنوز هم درحال رصد هستیم‬ ‫تا این درصد بهبود یابد‪.‬‬ ‫نمازی ادامه داد‪ :‬در مورد مراکز درمانی که با سیســتم ‪HIS‬‬ ‫فعال هســتند لینک شــدن پلتفرم های بیمه ای با این سیستم‬ ‫مشکالتی داشت که سبب می شد پزشکان مجبور باشند فرصت‬ ‫بیشتری برای نسخه نویســی بگذارند و از طرف مقابل باید برای‬ ‫فرهنگســازی بیماران هم فعالیت می شــد تا متوجه باشند اگر‬ ‫نســخه فیزیکی و کاغذی دریافت نمی کنند مشکلی وجود ندارد‬ ‫و پزشک همه موارد را در نسخه الکترونیک تجویز کرده است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه اجرای فرایند نسخه نویســی الکترونیک‬ ‫در بیمارستان ها ســخت بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیستم ‪ HIS‬نیازمند‬ ‫امار و ارقام است‪ .‬یکی از مشــکالت‪ ،‬عدم کدگذاری درست در‬ ‫سامانه های بیمه و سیستم ‪ HIS‬بود که چالش های بزرگی برای‬ ‫بیمار و پزشک ایجاد می کرد‪ .‬مثال بیمار معطل می شد یا پس از‬ ‫کلی نســخه نوشتن به یکباره با خطای سیستم به علل مختلفی‬ ‫مثل قطعی اینترنت و‪ ...‬مواجه می شدیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫بنیاد سینمایی فارابی رویداد بزرگ جلوه های بصری سینمای ایران را با هدف دانش افزایی فعاالن سینما برگزار می کند‪.‬روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬به منظور دانش افزایی‬ ‫فعاالن سینما و بررســی اخرین دستاوردهای فنی جلوه های بصری ایران بنیاد سینمایی فارابی با همکاری و مشارکت ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق (معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری)‪ ،‬صندوق پژوهش و فناوری (صنایع خالق) و مرکز نواوری و شتابدهی (رایمون) رویداد تخصصی جلوه های بصری سینمای ایران را برگزار می کند‪.‬این رویداد‬ ‫در روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬شهریور ماه ‪ ۱۴۰۱‬از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۹‬در سالن زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی به نشانی خیابان جمهوری‪ ،‬خیابان سی تیر‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۵۹‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سفیر استرالیا در ایران مطرح کرد؛‬ ‫سینمابرایمردمیاستکهصدایشانبهجایینمی رسد‬ ‫سفیر اســترالیا در ایران در افتتاح هفته فیلم این کشور در موزه‬ ‫سینما گفت‪ :‬استرالیایی ها و ایرانی ها عاشق سینما هستند و به ان نه‬ ‫فقط به عنوان سرگرمی بلکه به عنوان شنیده شدن صدای مردمی‬ ‫که بدون صنعت سینما صدایشان به جایی نمی رسید‪ ،‬می نگرند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی موزه ســینما‪ ،‬دومین هفته فیلم استرالیا‬ ‫نهم شــهریورماه با حضور سفیر استرالیا‪ ،‬نمایندگانی از سفارت این‬ ‫کشور و سینماگران در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد‪.‬‬ ‫لیندال ســاکس ‪ -‬سفیر اســترالیا در ایران ‪ -‬با ابراز خوشحالی از‬ ‫برپایی مراسم افتتاحیه در مکانی زیبا گفت‪ :‬موضوع مهم این است‬ ‫کــه این برنامه را پس از وقفه طوالنی بعــد از پاندمی کرونا برگزار‬ ‫می کنیم و برخی از فیلم های اســترالیا را با شــما به اشتراک می‬ ‫گذاریم‪ .‬اســترالیایی ها و ایرانی ها عاشق سینما هستند و به ان هم‬ ‫به عنوان ســرگرمی و هم به عنوان شنیده شدن صدای مردمی که‬ ‫بدون صنعت سینما صدای انها به جایی نمی رسید‪ ،‬می نگرند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬فیلم های اســترالیایی نماد فرهنــگ و خالقیت و‬ ‫نخبگی ما هستند‪ .‬بسیار خوشحالم که بنده و همکارانم در سفارت‬ ‫ایــن افتخار را داریم با فیلم های محبوبی از کشــورمان در خدمت‬ ‫شما باشــم‪ .‬فیلم هایی را برای شما انتخاب کردیم که که به روابط‬ ‫خانواده های استرالیایی و و مردم استرالیا با مردم جهان دارند‪.‬‬ ‫در ادامه مراسم‪ ،‬ارمین میالدی ‪ -‬مدیر هنری هفته فرهنگی فیلم‬ ‫اســترالیا ‪ -‬گفت‪ :‬ســال ‪ ۲۰۱۸‬اولین هفته فیلم استرالیا را برگزار‬ ‫کردیم و با توجه به اینکه جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا برگزار‬ ‫می شــود برای من یک ارزو بود که بتوانیم فیلم های استرالیایی را‬ ‫نیز در ایران نمایــش دهیم و تبادل فرهنگی را بهتر انجام دهیم و‬ ‫امیدوارم زمانی برسد نمایش فیلم هایی را داشته باشم که محصول‬ ‫مشترک دو کشور باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬اکران اولین فیلم بلند سینمایی‬ ‫در تاریخ اســترالیا در ‪ ۱۹۰۶‬بود که تا به صنعت شــکوفایی دارد‪.‬‬ ‫ســال گذشته ‪ ۵۰‬فیلم در استرالیا با بودجه ای بالغ بر ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر تولید شد که این نشــان دهنده این است که صنعت فیلم در‬ ‫اســترالیا چقدر مهم است به گفته او برای این هفته فیلم پنج فیلم‬ ‫از ژانرهای مختلف اســترالیایی انتخاب شده که یکی از این فیلم ها‬ ‫به نام «نیترو» دو سال گذشته در جشنواره کن برنده جایزه شد‪.‬‬ ‫نظــام الدین کیایی‪ ،‬امیر اســفندیاری‪ ،‬محمدرضــا مصباح‪ ،‬رویا‬ ‫تیموریان‪ ،‬گوهر خیراندیش‪ ،‬عباس یاری و درنا مدنی از جمله افراد‬ ‫حاضر در این مراسم بودند‪.‬‬ ‫تهیه کننده و کارگردان «راز ناتمام» عنوان کرد؛‬ ‫تالش کردم تصویر درستی از مقام معظم رهبری در سریال نمایش دهم‬ ‫تهیه کننده و کارگردان «راز ناتمام»‪ ،‬به تصویر کشیدن صحیح‬ ‫شــخصیت مقام معظم رهبری در این ســریال را امری مهم و‬ ‫حساس برشمرد و تاکید کرد که تمام تالشش را برای حفظ شان‬ ‫ایشان به کار بسته و امیدوار است که مورد قبول خود ایشان هم‬ ‫قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫سریال «راز ناتمام» به کارگردانی و تهیه کنندگی امین امانی‬ ‫و نویسندگی سید جالل الدین دری کاری از معاونت امور استان‬ ‫های ســازمان صداوسیماست که هرشب از شــبکه یک سیما‬ ‫ساعت ‪ ۲۲‬به روی انتن می رود‪.‬‬ ‫در این مجموعه فرهاد جم در نقش شهید باهنر‪ ،‬رامین راستاد‬ ‫در نقش ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‪ ،‬سیدجواد هاشمی در نقش‬ ‫شــهید رجایــی‪ ،‬علیرضا مهران در نقش ایــت اهلل خامنه ای و‬ ‫مسعود رحیم پور در نقش شهید بهشتی بازی دارند‪.‬‬ ‫امیــن امانی ـ تهیه کننــده و کارگــردان «راز ناتمام» درباره‬ ‫چالش های ســاخت این ســریال و حساســیت های به تصویر‬ ‫کشیدن شخصیت های بزرگ انقالب صحبت کرد؛ او در بخشی از‬ ‫این گفت وگو از احتمال ساخت فصل دوم این سریال با محوریت‬ ‫زندگی شهید بهشتی خبر داده است‪.‬‬ ‫امانی با بیان اینکه در ســریال «راز ناتمام» باید شخصیت های‬ ‫بزرگی در تاریخ انقالب اسالمی به تصویر کشیده می شد و فکر‬ ‫کردن به چنین کاری خودش یک چالش اســت‪ ،‬در این زمینه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بزرگترین چالشی که داشتم انتخاب بازیگرانی بود که‬ ‫خصوصیت هایی که من می خواستم را باید دارا می بودند‪ .‬چند‬ ‫مولفه در کنار هم باید حضور می داشــت‪ .‬گریم خوب ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کار است و‪ ۷۰‬درصد فاکتورهای دیگر است‪.‬‬ ‫او درباره گریم شــخصیت های تاریخ معاصر در ســریال «راز‬ ‫ناتمام» خاطرنشــان کرد‪ :‬گریمی که در این کار زدیم با خط و‬ ‫خطوط اســت و هیچ قطعه ای در صورت استفاده نشده‪ ،‬صورت‬ ‫واقعی بازیگر اســت که با هنر گریم به شخصیت ها نزدیک شده‬ ‫اســت‪ .‬می گویم گریم ‪ ۳۰‬درصد کار بود چون فاکتورهای مهم‬ ‫دیگری هم بود؛ اول شــبیه بودن افرادی که انتخاب می شــدند‬ ‫به شــخصیت های انقالبی و سیاسی مورد نظر‪ ،‬دوم بازیگر بودن‬ ‫فردی که انتخاب می شــد تا بتواند حــس و حال را به خوبی به‬ ‫بیننده منتقل کند و سوم شرایط فیزیکی بازیگر که باید از نظر‬ ‫قدی و وزنی به شخصیت تاریخی مورد نظر نزدیک می بود‪ .‬این‬ ‫شــخصیت ها در پالن هایی کنار هم قدم می زدند‪ .‬مثال شــهید‬ ‫باهنر قدش بلندتر بوده اســت و در سریال هم باید این موارد را‬ ‫رعایت می کردیم‪ .‬من فقط ســه ماه درگیر انتخاب بازیگر برای‬ ‫این شخصیت ها بودم‪ .‬معتقد بودم اگر این شخصیت ها درنیاید‪،‬‬ ‫این سریال را نمی سازم‪ .‬قرار نیست به هر قیمتی سریال بسازیم‪.‬‬ ‫ما امده ایم کار خوب و فاخر انجام دهیم؛ کاری که برای بیننده‬ ‫باورپذیر باشــد‪.‬این کارگردان افزود‪ :‬در پیک کرونا فیلمبرداری‬ ‫داشتیم و بخشی از داستان سریال در زمان گذشته است‪ ،‬از این‬ ‫رو نباید هیچ اثری از ماســک در تصاویر دیده می شد‪ .‬از طرفی‬ ‫در ان زمان رایج بود که ادم ها وقتی به هم می رســیدند‪ ،‬دست‬ ‫می دادند و روبوســی می کردند اما خوشــبختانه از جهت کرونا‬ ‫برای ما اتفاقی نیفتاد‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه برای انتخاب بازیگران شخصیت های اصلی‬ ‫ســریال‪ ،‬چند بازیگر تست گریم داده و رد شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬شهید‬ ‫رجایی را با حدود ‪ ۱۰‬بازیگر تست زدیم که در نهایت هیچکدام‬ ‫نشــد‪ .‬حتی با یک بازیگر قبل از ســیدجواد هاشمی ‪ ۲۰‬جلسه‬ ‫فیلمبــرداری هم کردیم اما در مونتــاژ دیدیم که نقش درنیامد‬ ‫و باورپذیــر نبود‪ .‬برای همین بازیگــر را عوض کردیم و با اقای‬ ‫سیدجواد هاشمی صحبت کردیم‪ .‬برای شهید بهشتی نزدیک به‬ ‫پنج شخصیت‪ ،‬شــهید باهنر دو شخصیت و برای نقش حضرت‬ ‫اقا تقریبا ‪ ۱۰‬شــخصیت را تست گریم زدیم تا در نهایت به این‬ ‫بازیگران رسیدیم‪.‬‬ ‫امانــی که چند روز قبل همراه با ســایر عوامل ســریال «راز‬ ‫ناتمام» در مراســمی با حضور خانواده شهید باهنر مورد تقدیر‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬درباره اینکه طی نگارش فیلمنامه و ضبط ســریال‪،‬‬ ‫چقدر با خانواده شــهید باهنر هماهنگی صورت گرفته اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خداراشکر خانواده شهید باهنر خیلی راضی بودند‪ .‬ایرادات‬ ‫در همه کارها هســت اما رضایت خانواده شهید برای من خیلی‬ ‫مهم بود و وقتی دیدم از کار راضی هستند‪ ،‬خستگی ام در رفت‪.‬‬ ‫از روز اول یعنی از زمان پژوهش‪ ،‬با خانواد شهید باهنر کامل در‬ ‫ارتباط بودیم‪ .‬سر ضبط برای جزئیاتی مثل لحن صحبت کردن‬ ‫هم زنگ می زدم و با ان ها مشورت می کردم‪ .‬از صفر تا صد کار با‬ ‫همراهی و مشورت خانواده شهید باهنر پیش رفت‪.‬‬ ‫او در پاســخ به اینکه با توجه به جایگاه سیاسی شخصیت های‬ ‫این ســریال‪ ،‬ایا سختگیری ها و نظارتی بر این پروژه بوده است؟‬ ‫گفت‪ :‬بله؛ به هر حال برای هر شخصیت حساسیت هایی وجود‬ ‫داشت؛ چه به لحاظ خانواده و چه به لحاظ موقعیت سیاسی این‬ ‫اشــخاص‪ .‬ما با کمک مشــاورانی که از طریق تلویزیون داشتیم‬ ‫ســعی کردیم حساســیت ها را رعایت کنیم تا در نهایت به این‬ ‫باورپذیری برسد‪.‬‬ ‫کارگردان و تهیه کننده «راز ناتمام» به تصویر کشیدن صحیح‬ ‫شــخصیت مقام معظم رهبری در این ســریال را امری مهم و‬ ‫حساس برشمرد و گفت‪ :‬ایشــان شخص اول مملکت هستند و‬ ‫باید شان و منزلتشان حفظ شود‪ .‬از طرفی اولین بار هم بود که‬ ‫در یک کار نمایشی این بازسازی شــکل می گرفت‪ .‬برای انجام‬ ‫درســت این کار بسیار مهم بود‪ .‬تمام تالشــم را کردم که این‬ ‫شــان حفظ شود‪ .‬امیدوارم که خود حضرت اقا راضی باشند‪ .‬راه‬ ‫رفتن‪ ،‬طرز نشســتن‪ ،‬نگاه کردن و گریم ایشان را با حساسیت‬ ‫کار کردیم‪.‬‬ ‫امانی درباره بازخورد ســریال «راز ناتمام» هم گفت‪ :‬ســریال‬ ‫بیننــده زیادی دارد؛ از هر طیف و نــگاه فکری این مجموعه را‬ ‫تماشــا می کنند‪ .‬همه کارها موافق و مخالف دارند؛ برخی نقد‬ ‫خوب می کنند و بعضی هم غیرمنصفانه نقد می کنند‪ .‬معاندین‬ ‫و منافقین هم در فضای مجازی توهین هم می کنند‪.‬‬ ‫تصویب لغو روادید برای سفر گردشگران گروهی ایران و روسیه‬ ‫دومین نشست کمیته فنی گردشگری ایران و روسیه با موضوع‬ ‫لغو روادید برای ســفر گردشــگران گروهی دو کشــور برگزار و‬ ‫صورتجلسه این کمیته امضا شد‪.‬‬ ‫ث فرهنگی‪،‬‬ ‫ط عمومی معاونت گردشــگری وزارت میــرا ‬ ‫رواب ‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬در دومین نشســت کمیته فنی‬ ‫گردشگری ایران و روســیه که به میزبانی معاونت گردشگری و‬ ‫مشارکت طرف روسی و حضور دیمیان سمیلی یتس رییس اداره‬ ‫همکاری هــای بین المللی و یلیزاویتا ایدینیان رابط فدراســیون‬ ‫گردشــگری روســیه با روس توریســم و نیز جمعی از فعاالن‬ ‫بخــش خصوصی و دولتی در محل مجموعــه فرهنگی تاریخی‬ ‫نیاوران برگزار شد‪ ،‬اجرایی شدن موافقت نامه لغو روادید گروهی‬ ‫شهروندان ایران و روسیه در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫نظر به اینکه دو کشــور ایران و روسیه ظرفیت های بسیاری در‬ ‫زمینه توسعه همکاری های گردشگری دارند‪ ،‬از این رو با اجرایی‬ ‫شدن تفاهم نامه همکاری مورد قبول طرفین شاهد افزایش ورود‬ ‫گردشگران روس به ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫تبــادل دانش‪ ،‬امــوزش‪ ،‬هتلــداری‪ ،‬برگــزاری نمایشــگاه‪،‬‬ ‫توراشناسازی و ســرمایه گذاری از جمله مباحثی هستند که در‬ ‫قالب همکاری مشــترک پیش رو در مســیر عملیاتی شدن قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫همچنین بر اســاس تفاهم صورت گرفته تصمیم بر ان شــد‬ ‫فهرستی از دفاتر خدمات مسافرتی مورد تایید طرفین معرفی تا‬ ‫به عنوان بازوی اجرایی صنعت گردشگری‪ ،‬مسیر عملیاتی توسعه‬ ‫گردشگری ایران و روسیه گشوده شود‪.‬‬ ‫بر مبنای این تصمیم طرف روسی دفاتر خدمات مسافرتی ‪۸۳‬‬ ‫منطقه فدرالی این کشور را نیز بر کل اژانس های فعال شهرهای‬ ‫اصلی این کشــور از جمله مسکو که قرار است برای همکاری با‬ ‫بخش خصوصی جمهوری اســامی ایــران معرفی کند‪ ،‬افزود و‬ ‫نسبت به همکاری گسترده فعالین مربوطه اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫با امضای پروتکل و صورتجلسه کمیته فنی مشترک گردشگری‬ ‫توســط مقامات حاضــر دو طرف‪ ،‬تصمیم بر ان شــد با معرفی‬ ‫نماینده و نهاد هماهنگ کننده از هر دو کشــور ارتباط مســتمر‬ ‫به منظور پاســخ و ارائه راهکار برای خالهــای ارتباطی موجود‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫بر این اساس یکی از چالش های اصلی ارتباط دو کشور که عدم‬ ‫اگاهی و اطالع شهروندان روس از ظرفیت های گردشگری ایران‬ ‫است با برپایی تورهای اشناسازی و نیز دعوت از اصحاب رسانه‪،‬‬ ‫فعالین بخش خصوصی‪ ،‬چهره های معروف و نیز دانشــجویان و‬ ‫افراد صاحب نظر در این حوزه در دســتور کار دفتر بازاریابی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫لغو روادید برای ســفر گردشــگران گروهی در دومین نشست‬ ‫کمیته فنی گردشگری ایران و روسیه بررسی شد‬ ‫همچنیــن طرفیــن بــا دعــوت از یکدیگر بــرای حضور در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران و مسکو و ایجاد ارتباط و تعامل‬ ‫بیشتر فعاالن بخش خصوصی هر دو طرف اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن پرداختن به موضوعات مختلــف از جمله نیاز به‬ ‫سیســتم یکپارچه بانکی برای تامین نیاز گردشــگران خارجی‪،‬‬ ‫افزایش خطــوط هوایی‪ ،‬یاری گرفتن از رســانه ها برای معرفی‬ ‫چهره واقعی و ظرفیت های گردشگری ایران‪ ،‬جذب سرمایه گذار‬ ‫و معرفی بسترهای مساعد ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری‬ ‫و نیز ارائه شــاخه های مختلف گردشــگری کشــور نیز در این‬ ‫نشســت مطرح شــد‪ .‬در پایان هم بخش خصوصی و نمایندگان‬ ‫تشکل های تخصصی گردشگری نیز ضمن ارائه نقطه نظرات خود‬ ‫و تشــریح ظرفیت های موجود با طرف روســی به بحث و تبادل‬ ‫نظر پرداختند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫رویداد بزرگ جلوه های بصری سینما توسط بنیاد فارابی برگزار می شود‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪834‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫همایون شجریان به کنسرت های‬ ‫کانادانرسید‬ ‫همایــون شــجریان اعالم کــرد که زمــان برگزاری‬ ‫کنســرت های کانادای او‪ ،‬به دلیل اماده نشــدن ویزای‬ ‫تعدادی از اعضای ارکســتر سیاوش به ماه ژانویه تغییر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همایون شجریان که پیشتر اعالم کرده بود قرار است‬ ‫در شــهرهای تورنتو‪ ،‬مونترال‪ ،‬ونکوور و کلگری کشور‬ ‫کانــادا به روی صحنه برود‪ ،‬اکنون یک روز پیش از اغاز‬ ‫این کنســرت ها‪ ،‬از تغییر زمان برگزاری انها خبر داده‬ ‫اســت‪ .‬شــجریان در توضیح علت این اتفاق در صفحه‬ ‫اینستاگرام خود نوشته است‪« :‬عالقه مندان گرامی ضمن‬ ‫ل ایجاد شده الزم می دانیم شما‬ ‫عرض پوزش بابت مشک ‬ ‫ط ایجاد شده قرار دهیم‪.‬‬ ‫را در جریان شرای ‬ ‫متاســفانه اخرین فرصــت دریافت ویــزای همایون‬ ‫شــجریان و تعدادی از اعضای گروه ســیاوش از دست‬ ‫رفت‪ .‬این در حالی اســت که پــس از گذراندن مراحل‬ ‫طوالنی اخذ ویزا و انتظار هر روز ما و پیگیری های وکیل‬ ‫پــروژه نیمی از اعضا در تورنتــو و نیمی دیگر به همراه‬ ‫همایون شجریان در ایران منتظر هستند‪.‬‬ ‫تاکنون مشکالت و اســترس زیادی برای همگی مان‬ ‫ایجاد شــده است؛ چراکه فردا دوم سپتامبر قرار بود در‬ ‫تورنتو میزبان شما عزیزان باشیم و با این اجرا تور کانادا‬ ‫را اغاز کنیم و در قبال شما عزیزان مسئول هستیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۲‬نفــر از اعضای ایرانی و غیر ایرانی‬ ‫گروه ســیاوش که نیازمند دریافت ویــزا نبوده اند برای‬ ‫تمرین های نهایی از محل اقامتشان به تورنتو رسیده اند‪.‬‬ ‫اما برای حضور دیگر اعضا متاسفانه امروز پس از اخرین‬ ‫پیگیری های وکیل متوجه ان شدیم که ویزای چند تن‬ ‫از هنرمندان اصلی گروه ســیاوش همچنان در پروسه‬ ‫اداری است و هنوز به مرحله صدور نرسیده است‪.‬‬ ‫از انجایــی که اجرا بدون حضور این هنرمندان امکان‬ ‫پذیر نیســت و کیفیت و اجرای بی کم کاســت بر همه‬ ‫چیز اولویت دارد‪ ،‬مجبور هســتیم برای تحقق این امر‬ ‫و اطمینان از دریافت ویــزای کامل اعضای گروه تاریخ‬ ‫برنامه های تور کانادا را به ماه ژانویه موکول کنیم‪.‬‬ ‫تاریــخ دقیق این اجراها تا هفته اینده به اطالع عموم‬ ‫خواهد رسید و برای کسانی که بلیط تهیه کرده اند ایمیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬عزیزانی که بلیط تهیه کرده اند می توانند بر‬ ‫اســاس همان بلیط و همان شماره صندلی در روز های‬ ‫جدیدی که متعاقبا اعالم خواهد شد در کنسرت شرکت‬ ‫نمایند و حقشــان تمام و کمال بــرای حضور محفوظ‬ ‫است‪ .‬با پوزش بســیار از یک یک شما عزیزان به دلیل‬ ‫اتفاقات غیرمنتظره ای که باعث این تغییرات شده است‪،‬‬ ‫به اطالع می رساند عالقمندانی که مایل به کنسل کردن‬ ‫بلیط خود هســتند‪ ،‬می توانند با ارجاع بلیط به ســایت‬ ‫خریداری شده وجه خود را دریافت نمایند‪».‬‬ ‫سریال «ماهچراغ» از ‪ 15‬شهریور روی انتن می رود‬ ‫قصه ادم هایی که با توکل‬ ‫چالش ها را حل می کنند‬ ‫ازیتا ترکاشوند گفت‪ :‬سریال «ماهچراغ» قصه ادم های‬ ‫مختلفی اســت که در زندگــی چالش هایی برای ان ها‬ ‫پیش می اید‪ ،‬اما این چالش ها را با ایمان‪ ،‬توکل و اگاهی‬ ‫حل می کنند‪ .‬ازیتا ترکاشوند بازیگر سینما و تلویزیون‪،‬‬ ‫شب گذشــته مهمان برنامه «شب فیروزه ای» با اجرای‬ ‫سیدمرتضی حسینی در شــبکه پنج سیما بود‪ .‬بازیگر‬ ‫سریال جدید «ماهچراغ» که قرار است در ایام اربعین از‬ ‫شبکه پنج سیما پخش شود‪ ،‬ضمن بیان جزئیاتی از نقش‬ ‫افرینی خود در این سریال گفت‪ :‬سریال «ماهچراغ» که‬ ‫از ‪ 15‬شهریور در شــبکه پنج سیما پخش خواهد شد‪،‬‬ ‫ویژه شب های اربعین است که امیدوارم مورد پسند واقع‬ ‫شود‪ .‬ترکاشــوند در رابطه با داستان این سریال عنوان‬ ‫کرد‪ :‬سریال «ماهچراغ» قصه ادم های مختلفی است که‬ ‫در زندگی چالش هایی برای ان ها پیش می اید‪ ،‬اما این‬ ‫چالش هــا را با ایمان‪ ،‬توکل و اگاهی حل می کنند‪ .‬فکر‬ ‫می کنم «ماهچراغ» قصه بسیار جذابی دارد که امیدوارم‬ ‫مخاطبان ببینند و خوششان بیاید‪ .‬مجموعه تلویزیونی‬ ‫ماهچــراغ به کارگردانی و تهیــه کنندگی ارش داودی‬ ‫در ‪ 10‬قســمت ‪ 45‬دقیقه ای تولید می شــود که احمد‬ ‫نجفی‪ ،‬انوش معظمی‪ ،‬ازیتا ترکاشوند‪ ،‬پریسا گلدوست‪،‬‬ ‫صفا اقاجانی‪ ،‬رابعه اسکویی‪ ،‬حسن اسدی‪ ،‬اتابک نادری‪،‬‬ ‫مجید شــهریاری‪ ،‬شهناز شهبازی‪ ،‬فریبا طالبی‪ ،‬مهدی‬ ‫خزبانی‪ ،‬گلشید بحرایی‪ ،‬امید ماهر‪ ،‬عباس صفا و‪ ...‬در ان‬ ‫ایفای نقش می کنند‪ .‬داستان این سریال پیرامون روایت‬ ‫و دلدادگی ادم های مختلف به امام حسین(ع) است که‬ ‫در موکبی در ایســتگاه راه اهن شلمچه می گذرد و به‬ ‫گفته کارگردان ان ســعی شده تا با نگاهی نو و در یک‬ ‫لوکیشن واحد داستان این افراد بیان شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫نظرات ایرا ن در مورد پاسخ امریکا ارسال شد‬ ‫‪6‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال نظرات جمهوری اسالمی ایران در مورد پاسخ امریکا درباره متن پیش نویس توافق احتمالی رفع تحریم ها خبر داد‪.‬ناصر کنعانی سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه کشورمان ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬پس از دریافت پاسخ امریکا‪ ،‬تیم کارشناسی جمهوری اسالمی ایران ان را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخ های‬ ‫ایران‪ ،‬پس از ارزیابی در ســطوح مختلف‪ ،‬تدوین و پنجشنبه شــب به هماهنگ کننده تحویل داده شد‪.‬کنعانی اظهار داشت‪ :‬متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی‬ ‫کردن مذاکرات است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪834‬‬ ‫اخبار‬ ‫دبیر کمیته خدمات شهری ستاد اربعین خبر داد‬ ‫استقرار نیروهای‬ ‫خدمات شهری ایران در ‪ ۵‬شهر‬ ‫عراق از ‪ 15‬شهریور‬ ‫دبیر کمیته خدمات شهری ســتاد اربعین حسینی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیروهای خدمات شــهری ما از ‪ ۱۵‬شهریور ماه‬ ‫در عراق برای ارائه خدمات به زائران مســتقر خواهند‬ ‫شــد و ‪ ۲۹‬شــهریور عراق را ترک خواهند بود‪ .‬کامران‬ ‫زنگیشــه با بیان اینکه به عنوان کمیته خدمات شهری‬ ‫ستاد اربعین شهرداری تهران و مجموعه شهرداری های‬ ‫کالنشهرها در ‪ ۲‬کشــور ایران و عراق موضوع خدمت‬ ‫رســانی به زائران را پیگیری می کنیــم‪ ،‬گفت‪ :‬در مرز‬ ‫مهران که به طور معمول بیشترین تردد زائران اربعین‬ ‫حســینی از ان انجام می شود ‪ ،‬شهرداری های منطقه‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۱۱‬تهران به همراه شــهرداری اراک حضور دارند و‬ ‫مســوولیت نظافت و پاکسازی منطقه را و ارائه خدمات‬ ‫شــهری به زائران را برعهده دارند‪ .‬زنگیشه همچنین با‬ ‫بیان اینکه در مرز شلمچه‪ ،‬شهرداری منطقه یک تهران‬ ‫به همراه شهرداری شیراز فعالیت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ما در‬ ‫منطقه مرز شلمچه موکبی را به نام « شهید همدانی»‬ ‫برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در ســتاد اربعین بــا بیان اینکه‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفــر از همکاران ما در شــهرداری شــیراز‪۱۵۰ ،‬‬ ‫نفر از همکاران ما در شــهرداری تهران ارائه خدمات به‬ ‫زائران در مرز شــلمچه را برعهده دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫مرز چذابه شــهرداری تهران و اهواز با همکاری حدود‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفر از همکاران مسئولیت پاکسازی و نظافت ان‬ ‫منطقه را برعهده گرفته اند ‪.‬‬ ‫بارگذاری مدارک در سامانه‬ ‫رتبه بندی معلمان تا ‪ 20‬شهریور‬ ‫تمدید شد‬ ‫کارگروه رتبه بندی معلمان در اطالعیه شــماره ‪ ،۶‬از‬ ‫تمدید بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان‬ ‫تا پایان روز یکشنبه ‪ ۲۰‬شهریور ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫کارگروه رتبه بندی معلمان در اطالعیه شــماره ‪ ،۶‬از‬ ‫تمدید بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان‬ ‫تا پایان روز یکشنبه ‪ ۲۰‬شهریور ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫در متن این اطالعیه امده اســت‪ :‬نظر به درخواست‬ ‫تعــداد زیــادی از فرهنگیان که به دلیل مســافرت و‬ ‫یا مشــکالتی همچون عدم دسترســی بــه مدارک و‬ ‫مســتندات‪ ،‬موفق به ثبت نام و بارگذاری کامل مدارک‬ ‫در ســامانه رتبه بندی معلمان در مهلت مقرر نشده‪‎‬اند‪،‬‬ ‫مهلت ثبت نــام (بدون تفکیک کد ملــی) تا پایان روز‬ ‫ی‪‎‬شــود‪ .‬یاداور می شود‪،‬‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۰‬شهریور تمدید م ‬ ‫فرهنگیانــی که ثبت نهایی کرده انــد اما قصد ویرایش‬ ‫اطالعات خود را دارند نیــز می توانند مجددا در مهلت‬ ‫تمدید شده نسبت به اضافه یا کم کردن اطالعات خود‬ ‫اقدام کنند‪ .‬تاکید می شود مدیران‪ ،‬برای رفاه فرهنگیان‬ ‫که امکانات سخت افزاری مناســبی برای تهیه تصویر‬ ‫مدارک و بارگذاری ان‪‎‬ها ندارند‪ ،‬امکانات مدرســه را در‬ ‫اختیار معلمان قرار دهند‪.‬‬ ‫تغییر سیاست ارزی «داروهای وارداتی»‬ ‫اینداروهاهنوزتغییرقیمتندارند‬ ‫سرپرســت اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان‬ ‫غــذا و دارو جزئیــات تغییر سیاســت ارزی داروهای‬ ‫وارداتی را تشــریح و تاکید کرد که با تغییر سیاســت‬ ‫ی این داروها‪ ،‬مانند داروهای تولید داخل‪ ،‬پوشــش‬ ‫ارز ‬ ‫بیمه برایشان افزایش یافته و بنابراین پرداخت از جیب‬ ‫مردم به هیچ وجه افزایش نمی یابد‪.‬‬ ‫دکتر حســین شــمالی درباره تغییر سیاســت ارزی‬ ‫داروهــای وارداتی‪ ،‬گفت‪ :‬سیاســت ارزی برای واردات‬ ‫بخشــی از داروهای وارداتی نیمایی شد‪ ،‬اما مساله مهم‬ ‫این است که هنوز تغییر قیمتی برای داروهای وارداتی‬ ‫رخ نداده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬شــرکت ها زمانی که اولین‬ ‫محمولــه خود را با ارز نیمایی ترخیــص کنند‪ ،‬در ان‬ ‫زمان قیمت جدید مبتنی بر ارز نیمایی به ان ها خواهیم‬ ‫داد‪ .‬بنابراین این داروهــای وارداتی هنوز تغییر قیمت‬ ‫نداشــتند و فقط سیاست ارزی شان از تاریخ ‪ ۲۴‬مرداد‬ ‫ماه ‪ ۱۴۰۱‬تغییر یافته اســت‪ .‬وی با بیان اینکه در عین‬ ‫حال تغییر سیاســت ارزی برای همه داروهای وارداتی‬ ‫نیســت و برای حدود ‪ ۸۰‬درصد بازار داروهای وارداتی‬ ‫سیاســت ارزی تغییر کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون دالر محصول نهایــی وارد می کردیم که‬ ‫تغییر سیاست ارزی فعال برای حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اعمال شده است و به بقیه داروها همچنان ارز ترجیحی‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در مراسم افتتاح رسمی طرح عظیم ابرسانی غدیر خوزستان‪:‬‬ ‫مشکالتکشوربامدیریتصحیحوجهادی بهسرعترفعخواهدشد‬ ‫رئیس جمهور رفع مشــکالت کشور را نیازمند حرکتی جهادی و‬ ‫تحولی دانســت و گفت‪ :‬با گام های اهســته نمی توان مشکالت را‬ ‫برطرف کرد لذا باید یک حرکت جهشی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی روز جمعه در ایین بهره برداری از‬ ‫طــرح غدیر با قدردانی از بیش از ‪ ۲‬هزار نفر که به صورت شــبانه‬ ‫روزی در طراحی و اجرای طرح ابرســانی غدیر مشارکت داشتند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایرانی بودن تمام اقدامات از طراحی‪ ،‬اجرا و تجهیزات به کار‬ ‫رفته در این طرح باعث افتخار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این طرح با دست توانمند مهندسان‪ ،‬کارگران و‬ ‫مدیریت جهادی مدیران به نتیجه رسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح بزرگ در مدت زمان ‪ ۱۰‬ماه معلوم می شــود که ظرفیت های‬ ‫بزرگی در کشــور ما وجود دارد‪ .‬رئیس جمهــور با قدردانی از وزیر‬ ‫نیرو‪ ،‬استاندار خوزستان‪ ،‬ســازمان اب و برق و همه افرادی که در‬ ‫اجرای طرح غدیر نقش داشــتند‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر نیرو دارای روحیه ای‬ ‫جهادی هســتند و برای مدیریت اب و برق کشور به صورت شبانه‬ ‫روزی تالش می کند‪ .‬وی مدیریت امکانات برای رفع مشکالت مردم‬ ‫را ضروری خواند و افزود‪ :‬این طرح به زوار ابا عبداهلل الحســین(ع)‬ ‫ابرسانی می کند که توفیقی بزرگ است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی گفت‪ :‬بسیج‪ ،‬ارتش‪ ،‬سپاه و همه نیروهای مردمی‬ ‫که در سنگر دفاع مقدس بودند اکنون در سنگر سازندگی و ابادانی‬ ‫در جای جای کشــور در حال فعالیت هستند که این موضوع برای‬ ‫مردم روشن و محسوس است‪.‬‬ ‫وی اجــرای طرح غدیر در کمترین زمان را موجب باال رفتن توقع‬ ‫ما و مردم دانســت و افزود‪ :‬از مســووالن استان خوزستان از جمله‬ ‫سازمان اب و برق و پیمانکاران انتظار می رود سایر طرح های استان‬ ‫را نیز با مدیریت جهادی همچون طرح غدیر اجرا و تکمیل کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهارداشــت‪ :‬می گفتند با مشکالتی که در ارتباط‬ ‫با تولید برق وجود دارد مگر می شــود خاموشــی نداشته باشیم اما‬ ‫با مدیریت و اســتفاده درســت از برق و اب و همــکاری صنایع و‬ ‫بخش کشــاورزی این کار محقق شد‪ .‬وی افزود‪ :‬طبق برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفته اگر مشکلی درخصوص خشکسالی گریبانگیر هر کدام‬ ‫از سدها شود از ظرفیت سایر سدها برای تامین اب اشامیدنی مردم‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی با بیان اینکه طرح غدیر سه یا چهار ساله بود که‬ ‫در مدت ‪ ۱۰‬ماه به ســرانجام رسید‪ ،‬گفت‪ :‬این از اقدامات مخلصانه‬ ‫بوده و اجر ان عنداهلل محفوظ است چراکه افرادی شبانه روز در این‬ ‫طرح کار کردند و مردم خوزستان امیدوار شدند‪.‬‬ ‫وی این امیدواری را موجب مشــارکت بیشــتر مــردم و افزایش‬ ‫سرمایه و نشاط اجتماعی استان خوزســتان دانست و افزود‪ :‬طرح‬ ‫غدیر باعث نقش افرینی جوانان خوزستانی در منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور با اعتقاد بــر اینکه می توان کارهــای بزرگی در‬ ‫کشــور انجام داد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬عرب‪ ،‬لر‪ ،‬دزفولی و اندیمشــکی همه‬ ‫باید احساس کنند که در منطقه دارد فعالیت و کار انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر لزوم تســریع در اجرای طــرح های فاضالب در‬ ‫خوزستان شد و افزود‪ :‬نباید باران که نعمت الهی است باعث ایجاد‬ ‫دلهره در مردم شود‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی پنج درصدی در خوزستان‬ ‫ایت اهلل رئیســی با اشــاره به افزایش رشد اقتصادی خوزستان از‬ ‫‪ ۲‬درصد بــه پنج درصد گفت‪ :‬این مهم با جذب اعتبارات اســتان‬ ‫محقق شــده که جای قدردانی دارد‪ .‬وی با اشاره به فعالیت شرکت‬ ‫های بزرگ در اســتان خوزستان افزود‪ :‬مســوولیت های اجتماعی‬ ‫این شرکت ها می تواند گره های استان را باز کنند و باعث توسعه‬ ‫منطقه شوند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی از نماینده ولی فقیه در خوزســتان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬ســپاه‪ ،‬بســیج و ارتش خواســت با مدیریت دلســوزانه و‬ ‫مجاهدانه در راستای رفع مشکالت استان گام بردارند‬ ‫وی خواستار تداوم طرح های بزرگ تا حصول نتیجه قطعی شد و‬ ‫افزود‪ :‬طراحی قوی و برنامه خوب می خواهیم ولی مهمترین بخش‬ ‫هر کار انگیزه و مدیریت جهادی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره ایت اهلل قاضی دزفولی‬ ‫گفت‪ :‬پنج بار برای بررســی مسایل خوزســتان به این استان سفر‬ ‫کردم ولی تا زمان عملیاتی شــدن وعده ها پیگیر مشکالت خواهم‬ ‫بود و در میان مردم حاضر می شوم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر اخالص داشــته باشــیم برکات الهی ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬نماینده ولی فقیه در خوزستان روحیه جهادی دارند‬ ‫و به ایشان گفتم هر جا ضرورت باشد در استان حاضر می شوم‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی حضور در منطقه محــروم احمد فداله دزفول را‬ ‫یاداور شد و اظهارداشت‪ :‬مردم این منطقه به رغم تالش گروه های‬ ‫جهادی مشــکالت زیادی از جمله جاده داشتند که باید برای رفع‬ ‫مشکالت انها اقدام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تردد از منطقه احمد فداله تا دزفول به دلیل نبود جاده‬ ‫مناسب هشت ساعت زمان می برد که الزم است اقدام الزم در این‬ ‫زمینــه صورت گیرد‪ .‬رئیس جمهور بیان کــرد‪ :‬همه افرادی که در‬ ‫دوران دفاع مقدس مقابل دشــمن نقش جهادی داشتند امروز باید‬ ‫در تولید‪ ،‬ســاخت جاده‪ ،‬فعال کــردن کارخانه های نیمه تعطیل و‬ ‫تعطیل‪ ،‬مسکن سازی و اشتغال فعالیت کنند‪.‬‬ ‫رفع مشکل اب اشامیدنی از خواسته های مردم خوزستان بود‬ ‫ایت اهلل رئیسی رفع مشکل اب اشامیدنی را یکی از خواسته های‬ ‫مردم خوزستان دانست و اظهارداشت‪ :‬همه کشور مدیون خوزستان‬ ‫اســت چون روزهای ســختی را در مقابل ستمگران و صدامیان در‬ ‫جنگ تحمیلی ســپری کرد‪ .‬وی با گرامیداشت یادو خاطره مرحوم‬ ‫ایت اهلل قاضی امام جمعه فقید دزفول افزود‪ :‬مردم دزفول در جریان‬ ‫موشک باران دشمن‪ ،‬شــهر را ترک نکردند و در جریان ایستادگی‬ ‫خود فرزندانشان شهید شدند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی با بیان اینکه بســیاری از نقاط استان خوزستان‬ ‫به رغم تهدیدهای دشــمن ماندند و مجاهدانه از ارزش های کشور‬ ‫دفاع کردند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خوزســتان سرزمین مجاهدان‪ ،‬ایثارگران و‬ ‫شهیدانی است که مردانه ایستادند و فتح المبین خلق کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم خوزســتان در دوران دفاع مقدس با سالح مقابل‬ ‫دشمن ایستادند و اکنون با اقدام انقالبی و جهادی باید مشکالت را‬ ‫رفع و با تحقق شعار ما می توانیم دشمنان را مایوس کنند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی حضور در روستاهای خوزســتان را یاداور شد‬ ‫و گفت‪ :‬اهالی روســتاها در امور کشور بســیار نقش افرین بوده و‬ ‫شهیدانی تقدیم میهن اســامی کرده اند که باید به انها رسیدگی‬ ‫شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬اهالی این روستاها‪ ،‬انسان های وارسته ای هستند‬ ‫که وقتی نزد انها می رویم خواســته زیادی ندارند و برای پیشرفت‬ ‫کشور و رهبر معظم انقالب دعا می کنند‪.‬‬ ‫طرح ابرســانی غدیر در خوزســتان که بزرگترین طرح ابرسانی‬ ‫کشور است با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی طرح انتقال اب غدیر خوزســتان توسط مجموعه‬ ‫ســازمان اب و برق خوزســتان و در راســتای تحقق وعده رییس‬ ‫جمهور به مردم خوزســتان مبنی بر رفع مشکل اب شرب ‪ ۲۶‬شهر‬ ‫و یک هزار و ‪ ۶۰۰‬روستا از مهر ‪ ۱۴۰۰‬اغاز شد‪.‬‬ ‫برای اجرای این طرح در ابتدا یک بازه زمانی سه ساله تعریف شد‬ ‫ش انجام شده طرح میان مدت ان در کمتر از یکسال محقق‬ ‫اما با تال ‬ ‫شده و اکنون در استانه بهره برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ایــن طرح بزرگ برای افق ‪ ۲۵‬ســاله و تامین اب با دبی ‪ ۲۰‬متر‬ ‫مکعب بر ثانیه تعریف شده که با کار جهادی در سازمان اب و برق‬ ‫خوزستان‪ ،‬این دبی که قرار بود در ‪ ۲۵‬سال اینده تامین شود از هم‬ ‫اکنون تامین شده است‪ .‬با اجرای طرح ابرسانی غدیر‪ ،‬افزایش ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی کمی و ‪ ۵۰‬درصد کیفی اب در ‪ ۲۶‬شهر و یک هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫روستای خوزستان رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫خطیب نمازجمعه تهران‪:‬‬ ‫ایران از هیچ کمکی برای تامین امنیت عراق دریغ نمی کند‬ ‫امام جمعه موقت تهران با بیــان اینکه ایران خواهان یک‬ ‫دولت باثبات در عراق اســت گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫همچون گذشــته از هیچ کمکی برای امنیت‪ ،‬رفاه‪ ،‬رشــد و‬ ‫سعادت عراق دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین حاج علی اکبری امام جمعه‬ ‫موقت تهــران در خطبه های نماز جمعه با اشــاره به اینکه‬ ‫تعظیــم شــعائراهلل از برترین جلوه های تقوای الهی اســت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برترین شعائر الهی‪ ،‬شعائر حسینی است‪ .‬اربعین‬ ‫بزرگترین اجتماع بشریت اســت که هیچ نظیری در جهان‬ ‫نــدارد و همچنین بزرگترین راهپیمایی انســانی در جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫حــاج علی اکبری در ادامه گفــت‪ :‬از اینکه خداوند به امت‬ ‫اســامی به ویژه مردم عزیز ایران توفیق داد تا در ماه محرم‬ ‫به ســاحت امام حسین علیه الســام عرض ارادت کردند و‬ ‫مجالس بزرگ و با روح را برگزار کردند شاکریم و امیدواریم‬ ‫حضرت حق بهترین پاداش ها را به مردم حسینی ما کرامت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ماه محرم‪ ،‬اوج تعظیم شعائر‪ ،‬تاسوعا و‬ ‫عاشــورا بود و اکنون که در ماه صفر و فصل دوم این رسالت‬ ‫هستیم‪ ،‬تعظیم شعائر حســینی با محوریت اربعین صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬اربعین اسم رمز دوام و بقای حماسه حسینی است‬ ‫و زمانه ما شــاهد اعجــاز عظیم الهی در مــاه صفر و به بار‬ ‫نشســتن تقدیر الهی به عنوان نقشــه اقدام در اخرالزمان و‬ ‫در مســیر اماده ســازی جهان برای ظهور منتقم ال محمد‬ ‫طراحی شده و در حال تجلی است‪.‬‬ ‫خطیــب نماز جمعه تهران با بیان اینکه اربعین در فرهنگ‬ ‫سیاســی ما و جهان یک حرکت مردمی است‪ ،‬گفت‪ :‬اربعین‬ ‫حرکتی مردمی با پشــتیبانی مردمی و با حفاظت مردمی به‬ ‫سوی قبله دل ها است‪ .‬اربعین یک حرکت کام ً‬ ‫ال خود جوش‬ ‫مردمی و برامــده از باور و ایمان با ســازماندهی مردمی و‬ ‫میزبانی عاشقانه است‪.‬‬ ‫وی اربعین را حماســه بزرگ و سرنوشــت ساز دانست و‬ ‫افزود‪ :‬اربعین حرکتی عظیم در امتداد حرکت حضرت زینب‬ ‫کبری (س) و امام ســجاد (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت‬ ‫است و امروز ما در تبعیت از این عزیزان شاهد میعاد جهانی‬ ‫شــیعیان با عنوان اربعین هستیم که این خود پدیده تازه ای‬ ‫اســت که نشان می دهد‪ ،‬این نوع برنامه ریزی در زمان مورد‬ ‫نیاز به فریاد می رسد‪.‬‬ ‫علی اکبری اربعین را یک رســانه بین المللی منحصر بفرد‬ ‫برای جهانی ســازی حماسه حسینی دانست و گفت‪ :‬اربعین‬ ‫در زمانه ما به صورت شــگفت انگیزی نقش یک رسانه برای‬ ‫شناخت مکتب اباعبداهلل الحسین (ع) را بازی می کند‪ .‬اربعین‬ ‫زمینه ساز تشکیل تمدن نوین اسالمی است و موجب می شود‬ ‫ظرفیت های پیروان اهل بیت (ع) در اقصی نقاط عالم به هم‬ ‫پیوند بخورد و در واقع حرکت اربعین یک راهپیمایی بزرگ‬ ‫و مانوری عظیم بر علیه استکبار و جاهلیت مدرن است‪.‬‬ ‫حــاج علی اکبــری گفت‪ :‬حوالــی یک ماه مانور عشــق و‬ ‫مهرورزی‪ ،‬دلدادگی در این مســیر پر نور بهشتی را درست‬ ‫می کند که می تواند بهشــت الهی را احســاس کند‪ .‬اربعین‬ ‫مسئله سازمانی انصارالمهدی است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اتفاقات اخیر در کشــور عــراق گفت‪ :‬در‬ ‫اســتانه اربعین در کشــور عراق اتفاقاتی افتاد و نزدیک بود‬ ‫برنامه اربعین امسال را تحت الشعاع قرار دهد و نگرانی هایی‬ ‫در ایــن زمینه به وجــود امد‪ ،‬اما به لطف خــدا و با همت‬ ‫مومنان و مجاهدان عراقی‪ ،‬این موضوع به خیر گذشــت که‬ ‫امیدواریم مســیر امنیت‪ ،‬رفاه و عزت کشور برادر‪ ،‬همسایه‬ ‫و عراق بیش از گذشــته با وحــدت نیروهای مومن و بدون‬ ‫دخالت نیروهای خارجی هموار شود‪.‬‬ ‫خطیــب موقت تهران بــا بیان اینکه جمهوری اســامی‬ ‫خواهان یک دولت با ثبات در عراق اســت‪ ،‬افزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایران همچون گذشته از هیچ کمکی برای امنیت‪،‬‬ ‫رفاه‪ ،‬رشــد و سعادت کشور عزیز عراق در صورت نیاز دریغ‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫علی اکبری با اشــاره به هفته دولت بیان داشت‪ :‬این هفته‬ ‫را بــه رئیس جمهور و اعضای دولت‪ ،‬خیل عظیم مســئوالن‬ ‫و کارگــزاران و کارمندان قــوه مجریه تبریک می گویم و از‬ ‫خدمات و مجاهدت های انها قدرشناسی می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به دیدار اعضای دولت با رهبر انقالب گفت‪:‬‬ ‫مهمترین اتفاق هفته گذشــته دیدار اعضای دولت با رهبر‬ ‫انقالب بود و ایشان از رویکردها‪ ،‬جهت گیری ها و برنامه های‬ ‫این دولت راضی هستند و این رضایت نیز کامال مشهود بود‬ ‫چراکه فهرســتی از موفقیت های دولت را در این جلسه ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خطیب موقت تهران با اشاره به توصیه های رهبر انقالب به‬ ‫اعضــای دولت گفت‪ :‬امیدواریم اعضای دولت با عمل به این‬ ‫توصیه ها بتوانند بهتر از گذشته خدمت کنند‪.‬‬ ‫علی اکبری با بیان اینکه کارنامه یک ســاله دولت موفقیت‬ ‫امیز بوده است اظهار داشــت‪ :‬رعایت اولویت ها به خصوص‬ ‫در حوزه اقتصادی‪ ،‬تولید و ســاخت مسکن مورد نظر دولت‬ ‫است‪ ،‬البته دشواری هایی در این زمینه از گذشته برای دولت‬ ‫وجود داشــته که امیدواریم با اســتقامت‪ ،‬صبوری و عمل‬ ‫جهادی موفق شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دولت سیزدهم ظرفیت دیپلماسی به ویژه‬ ‫همکاری های منطقه ای و تعامل با همســایگان را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است و کشور در کوتاه مدت از این رویکرد‬ ‫بهره مند شــده است چرا که توازنی را در ارتباط بین المللی‬ ‫به وجود اورده اند که قبال نه تنها اینطور نبود بلکه بیشــتر‬ ‫حواس ها به غرب بود اما در شــرایط کنونــی این توازن بر‬ ‫قرار شــده است‪ .‬وی افزود‪ :‬قبال بیشتر حواس ها به برخی از‬ ‫کشــورهای غربی بود اما امروز نگاه به شرق در حال تقویت‬ ‫خواهد بود که همراه با موفقیت خواهد بود‪ .‬توازن اگر برقرار‬ ‫شود و ما باید از ظرفیت همه جهان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مذاکرات هســته ای گفت‪ :‬رئیس جمهور‬ ‫بســیار دقیق و صریح اعالم کردنــد و تیم قوی مذاکرات را‬ ‫دنبــال می کند و از تالش های تیم مذاکره تشــکر می کنم‪.‬‬ ‫بســته پیشنهادی هم تقدیم شده و امیدواریم اروپایی ها هم‬ ‫فرصت همکاری با ایران از دست ندهند که پشیمان خواهند‬ ‫شد و بی وفایی ها را در تعهدات را جبران کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫بیش از ‪ ۱۸‬هزار زایر ایرانی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به عراق رفتند‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان خوزستان‪ :‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از عزیمت ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۸۳۲‬زایر ایرانی به عراق از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه طی سه روز گذشته‬ ‫خبر داد‪ .‬محمد جوالنژاد بیان کرد‪ :‬از هفتم تا ‪ ۹‬شهریور خروج ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۷۷‬نفر از مرز بین المللی شلمچه و پنج هزار و ‪ ۱۵۵‬نفر از پایانه مرزی چذابه ثبت شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این مدت‬ ‫هفت هزار و ‪ ۲۷۷‬زایر ایرانی از پایانه مرزی بین المللی شــلمچه و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۹‬زایر از پایانه مرزی چذابه وارد کشــور شدند‪ .‬جوالنژاد ادامه داد‪ :‬مجموع ورود و خروج زایران ایرانی و‬ ‫اتباع خارجی از این ‪ ۲‬پایانه مرزی خوزســتان در ســه روز یاد شده‪ ۳۸ ،‬هزار و ‪ ۷۷۲‬نفر بود که از این رقم‪ ،‬سهم تردد در پایانه مرزی بینالمللی شلمچه ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۷۴‬نفر و سهم پایانه‬ ‫مرزی چذابه ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۹۸‬نفر بود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪834‬‬ ‫توسعه پنل های خورشیدی بر بام خانه ها با اموزش نیروهای بسیجی محقق شد‬ ‫گردشحرکتهایاقتصادیدرخصوصایینههایخورشیدیبرایخانوادههایکمبرخوردار‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬محبوبه عزیز‪:‬‬ ‫دوره اموزش اشــنایی منتخبین و نمایندگان بسیج‬ ‫سازندگی به منظور اجرای طرح توانمند سازی اقشار‬ ‫کم برخوردار از طریق ایجاد نیروگاه های خورشــیدی‬ ‫با حضور ســارا صالحی مدیردفتر بازار برق شــرکت‬ ‫توزیع برق اصفهان وعماد مرادی مدیر قرارگاه اقتصاد‬ ‫مقاومتــی بســیج ســازندگی و هومن خداپرســت‬ ‫کارشناس دفتر ‪ HSE‬شرکت توزیع برق اصفهان در‬ ‫جمع ‪ 40‬نفر از بســیجیان در پــارک فن اوری های‬ ‫نوین برگزار شد ‪.‬‬ ‫ســارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهــان گفت ‪ :‬حضــور ؛ مشــارکت و حرکت های‬ ‫مردمی در جهت ســازندگی در قالب بسیج می تواند‬ ‫در طرح اشــتغالزایی برای بسیاری از خانواده های کم‬ ‫درامد کار گشــا باشد و جریان اقتصادی و معیشتی را‬ ‫در اقشار کم بضاعت جامعه به جریان بیندازد ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪:‬در این دوره اموزشی هر دو طیف بسیجیان‬ ‫تحصیلکرده که دارای اموزشــهای اکادمیک در حوزه‬ ‫برق می باشند و هم افرادی که تحصیالتی غیر مرتبط‬ ‫با این صنعت را داشــته و یا تحصیالت دانشگاهی نیز‬ ‫نداشــتند حضور یافته و شــرایط نصب و اماده سازی‬ ‫پنل های خورشــیدی را فرا گرفتند و به نظر می رسد‬ ‫جلسات و دوره های اموزشی دیگر نیز در همین راستا‬ ‫برگزار شود ‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت ‪ :‬در این دوره های اموزشــی دانش‬ ‫فنی و دانش عمومی در اختیار بسیجیان گذاشته می‬ ‫شود تا هر کدام به فراخور پتانسیل های موجود برای‬ ‫تسهیل این فرایند اقدامات الزم را انجام دهند از جمله‬ ‫شناســایی خانوارها ‪ ،‬متقاضیان و مشمولین این طرح‬ ‫‪،‬پیگیری در خصوص تسهیالت بانکی ‪،‬تامین تجهیز و‬ ‫طراحی این پنل ها و عملیات نصب از جمله موارد یاد‬ ‫شده می باشد ‪.‬‬ ‫در این دوره اموزشــی هومن خداپرســت کارشناس‬ ‫دفتــر ‪HSE‬نیز در مورد ایمنی و ارت ســامانه برق‬ ‫خورشیدی‪ ،‬حفاظت در برابر برق گرفتگی توضیحاتی‬ ‫عنوان کرد وگفت ‪ :‬معموالً یکی از مهم ترین نکاتی که‬ ‫با ان مواجه می شویم دست کم گرفتن خطرات سامانه‬ ‫های خورشیدی در زمان نصب‪،‬تست و بهره برداری از‬ ‫ســامانه های فوق بوده که اصوالً به فراموشی سپرده‬ ‫می شود‪ .‬باید بدانیم در انجام پروژه های خورشیدی با‬ ‫دو نوع برق متناوب و مســتقیم سر و کار داریم که هر‬ ‫دو نوع ولتاژ با سطوح جریانی متفاوت می تواند باعث‬ ‫برق گرفتگی گردند پس رعایت ایمنی مهمترین رکن‬ ‫و شرط پیاده سازی پنل های خورشیدی است‪.‬‬ ‫با دستور معاون اول رییس جمهور‬ ‫‪ 17‬طرح سرمایه گذاری و زیرساختی در منطقه ازاد انزلی مورد بهره برداری قرار گرفته‬ ‫و عملیات اجرایی احداث انها اغاز شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬در جریان افتتاحیه‬ ‫طرح های ســرمایه گذاری‪ ،‬زیرساختی و عمرانی این‬ ‫منطقه که با دســتور دکتر محمد مخبــر معاون اول‬ ‫رییس جمهور و دکتر ســعید محمد‪ ،‬مشــاور رییس‬ ‫جمهور و دبیر شورایعالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی به‬ ‫صورت همزمان در ســطح مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫در قالب ویدئوکنفرانس انجام شــد؛ ‪ 17‬طرح سرمایه‬ ‫گذاری در منطقــه ازاد انزلی افتتاح و عملیات اجرایی‬ ‫احداث انها اغاز گردید‪.‬‬ ‫عیســی فرهادی دراین رویداد با بیــان اینکه منطقه‬ ‫ازاد انزلی با برخــورداری از مزیت هایی نظیر نزدیکی‬ ‫به پایتخت و نواحی پرجمعیت کشــور‪ ،‬واقع شدن در‬ ‫استان سرسبز گیالن با محصوالت متنوع کشاورزی و‬ ‫نیروی کار متخصص‪ ،‬دسترسی به بازارهای کشورهای‬ ‫اوراسیا و حاشیه دریای کاسپین از مزیت ها و فرصتهای‬ ‫متنوعی در مســیر توســعه همکاری هــای اقتصادی‬ ‫کشــورمان با بازارهای منطقه ای برخوردار است اظهار‬ ‫داشت‪ :‬وجود دو بندر استراتژیک انزلی و کاسپین؛ بهره‬ ‫مندی از زیرســاختهای صنعتی‪ ،‬تجاری‪ ،‬گردشگری و‬ ‫قرارگیری در مســیر کریدورهای ترانزیتی بین المللی‪،‬‬ ‫منطقــه ازاد انزلی را از ظرفیت کم نظیری در مســیر‬ ‫افزایش صادرات‪ ،‬درامدهای ارزی واشــتغالزایی برای‬ ‫اقتصاد کشــورمان در ارتباط با کشورهای منطقه بهره‬ ‫مند نموده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد‬ ‫انزلی با اشــاره بــه اینکه منطقه متبــوع وی در دوره‬ ‫جدید و در اجرای برنامه های اقتصادی دولت مردمی و‬ ‫پاسخگویی به مراجعات سرمایه گذاران‪ ،‬ایجاد فرصتهای‬ ‫جدید ســرمایه گذاری و بهره گیــری از تمام ظرفیت‬ ‫های موجود اقتصادی بــه ویژه اقتصاد دریامحور را در‬ ‫دستور کار قرار داده‪ ،‬افزود‪ :‬در راستای عملیاتی سازی‬ ‫این راهبرد طرح توســعه منطقه با الحاق فرودگاه بین‬ ‫المللی سردار جنگل رشت‪ ،‬شهرک های صنعتی نواحی‬ ‫همجوار با هدف رشد تولید و صادرات اخیراً به تصویب‬ ‫مجلس محترم شــورای اسالمی رسیده و امید می رود‬ ‫که با تایید شورای محترم نگهبان شرایط مناسبی برای‬ ‫جهش اقتصادی در منطقه بیش از پیش در بزرگترین‬ ‫بنگاه اقتصادی شمال کشور فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص طرح هایی که در این برنامه همزمان‬ ‫در منطقــه ازاد انزلی مورد بهره برداری رســمی قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬گفت‪ 17 :‬طرح ســرمایه گذاری و عمرانی‬ ‫با اعتبــاری بالغ بر ‪ 758‬میلیارد تومان با اســتفاده از‬ ‫ظرفیت حداکثری بخش خصوصی شــامل ‪ 11‬پروژه‬ ‫بهره برداری با اعتبار ‪ 343‬میلیارد تومان و اشتغال زایی‬ ‫مستقیم و غیر مستقیم ‪ 651‬نفر در بخشهای صنعتی و‬ ‫بندری افتتاح می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی واحدهایی که در‬ ‫جریان دومین رویداد افتتاح مناطق ازاد در این منطقه‬ ‫شــروع به کار می کنند را شــامل واحد تولید کاالی‬ ‫خواب؛ دو واحــد تولید مواد غذایی؛ واحد تولید کفش‬ ‫و کتانی؛ واحد تولید محصــوالت دخانی؛ واحد مونتاژ‬ ‫دوچرخــه؛ واحد تولید قطعات و لــوازم خودرو؛ واحد‬ ‫تولید لــوازم خانگی و واحد تولید و تجهیز خودروهای‬ ‫اورژانس و امداد و نجات عنوان کرد‪.‬‬ ‫فرهادی با بیان اینکه یکی از طرح های زیرساختی که‬ ‫امروز افتتاح می شود سیلوهای نگهداری غالت در بندر‬ ‫انزلی است که با مشارکت اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان گیالن به عنوان یک زیرساخت اساسی در مدار‬ ‫خدمت رســانی به بازرگانان کشــورمان و کشورهای‬ ‫منطقه قرار می گیرد‪ ،‬از بهــره برداری ‪ 5‬طرح عمران‬ ‫روستایی در روســتاهای محدوده منطقه ازاد انزلی با‬ ‫صــرف هزینه ‪ 9.4‬میلیــارد ریالــی از منابع درامدی‬ ‫سازمان منطقه ازاد انزلی خبر داد‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬در زمینه شــروع به کار طرح‬ ‫های جدید ســرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی صورت می گیــرد به صورت همزمان‬ ‫عملیــات اجرایی ‪ 6‬طرح ســرمایه گــذاری در حوزه‬ ‫های صنعتی و تجــاری با اعتبار ‪ 415‬میلیارد تومان و‬ ‫اشــتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم برای ‪ 795‬نفر نیز‬ ‫اغاز می شــود که نوید بخش افق هایی روشــن برای‬ ‫فعالیت های اقتصادی و افزایش ظرفیت های صادرات و‬ ‫رونق کسب و کار در منطقه ازاد انزلی ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این رویداد معاون استاندار‪ ،‬فرماندار‬ ‫بندرانزلی ‪ ،‬مدیران کل اســتان گیالن‪ ،‬اعضای هیئت‬ ‫مدیــره ‪ ،‬معاونین و مدیران ســازمان بهمــراه فعالین‬ ‫اقتصادی و ســرمایه گذاران منطقــه ازاد انزلی حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‪ 100‬دستگاه واگن ساخت واگن پارس تحویل ناوگان ریلی کشور شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪ ۱۰۰ :‬دســتگاه‬ ‫واگن مســافری‪ ،‬باربری و لوکوموتیو ســاخته شده در‬ ‫واگن پارس مپنا اراک تحویل ناوگان ریلی کشور شد‪.‬‬ ‫در مراســمی همزمــان با هفتــه دولت و بــا حضور‬ ‫اســتاندار مرکزی ‪ ۱۰۰‬دستگاه واگن مسافری‪ ،‬باربری‬ ‫و لوکوموتیو ســاخته شــده در واگن پارس مپنا اراک‬ ‫تحویل ناوگان ریلی کشور شد‪.‬‬ ‫فرزاد مخلص االئمه اســتاندار مرکزی در حاشیه ائین‬ ‫این واگن ها‪،‬گفت‪:‬قطب صنایع ریلی کشور حول واگن‬ ‫پارس مپنا در استان مرکزی شکل گرفته و امیدواریم‬ ‫مدیران و کارکنان و‪ ...‬بیش از گذشــته در مسیر خود‬ ‫موفق باشند‪ ،‬چراکه تولید سنگر اصلی دفاع اقتصادی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی خاطرنشان کرد‪ :‬در واگن سازی حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬شــاخه صنعت به حرکت در می ایــد و به نوعی‬ ‫اینگونه صنایع جزو صنایع پیشران کشور محسوب می‬ ‫شــوند‪ .‬فرزاد مخلصاالئمه اســتاندار مرکزی در جمع‬ ‫خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬به مناســبت بــه هفته دولت‬ ‫ایین تحویل صد دستگاه واگنهای باری و مسافری و‬ ‫لوکوموتیو به متقاضیان شرکت واگن پارس انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعدادی از واگنهای تحویلی مســتقیما به‬ ‫محل بارگیری مستقیم محمولههای خودشان از جمله‬ ‫گندم تا به مقاصد مربوطه اعزام شوند‪.‬‬ ‫استاندار اســتان مرکزی بیان کرد‪ :‬گروه صنعتی مپنا‬ ‫و واگنســازی پارس از افتخارت صنایع ریلی کشور و‬ ‫صنایع سنگین استان مرکزی است؛ با درایت مجموعه‬ ‫مدیریتی و تالشهای صورت گرفته به دوره شکوفایی‬ ‫خود بازگشته اند‪.‬‬ ‫مخلص االئمه ادامه داد‪ :‬این شــرکت در گذشــته نه‬ ‫معابر ‪ 60‬روستای ایالم طی یکسال گذشته‬ ‫اسفالت شده است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان ایالم‪ :‬مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی ایالم با اشاره به ادامه اجرای پروژه نهضت‬ ‫اســفالت در راستای توزیع عادالنه و گسترش خدمات در‬ ‫سطح روستاها گفت‪ :‬طی یک سال گذشته معابر ‪ ۶۰‬روستا‬ ‫این استان اسفالت شده است‪ .‬حبیب اهلل محبی با تبریک‬ ‫هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایی‬ ‫و باهنر اظهار داشــت‪ :‬همزمان با هفته دولت ‪ ۲۸‬پروژه با‬ ‫اعتبــار ‪ ۳۰۲‬میلیارد تومان در بخش های مختلف عمران‬ ‫روستایی (اسفالت‪ ،‬اجرای طرح هادی) و بهسازی مسکن‬ ‫روستایی افتتاح و به بهره برداری رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬این ایام‬ ‫اجرای طرح هادی روستایی در سطح شهرستان های ایالم‪،‬‬ ‫ایوان‪ ،‬ابدانان‪ ،‬دره شــهر‪ ،‬چوار‪ ،‬چرداول‪ ،‬دهلران‪ ،‬سیروان‪،‬‬ ‫ملکشاهی‪ ،‬مهران و در ســطح ‪ ۲۷‬روستا به بهره برداری‬ ‫رســید‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایالم یاداور‬ ‫شد‪ :‬ارائه تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی در سطح ‪۱۲‬‬ ‫شهرستان استان به تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۱۴‬واحد با اشتغالزایی‬ ‫هشــت هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر از جمله طرح های افتتاحی ایام‬ ‫هفته دولت است‪ .‬محبی با اشاره به اقدامات این اداره کل‬ ‫طی یکسال گذشته گفت‪ :‬در حوزه عمران روستایی تهیه‬ ‫و بازنگری طرح هادی روســتایی در ســطح ‪ ۵۹‬ورستای‬ ‫اســتان با اعتبار چهار میلیارد تومان انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این بازه زمانی ( یکسال گذشته) اجرای طرح‬ ‫هادی در ســطح ‪ ۱۰۲‬روستای اســتان با اعتباری معادل‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال اجرایی شده است‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی ایالم با بیان اینکه از طرح هادی به عنوان‬ ‫هدایتگر یاد می شــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به عبارتی طرح هادی‬ ‫هدایت کننده معابر و مسیرهای یک روستا جهت مشخص‬ ‫کردن زیرساخت های ان است تا هر خدمتی که از سوی‬ ‫هر دستگاهی انجام می شود‪ ،‬براساس طرح هادی ان روستا‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬در واقع طرح هادی‪ ،‬بیانگر و هدایت کننده‬ ‫توســعه هر منطقه خواهد بود و از این رو کاربرد روستاها‬ ‫براساس ان دیده و تعریف شده است‪.‬‬ ‫چندان دور با مشــکالت عدیدهای دســت و پنجه نرم‬ ‫میکرد که کم و بیش اکثر عالقهمندان به این مجموعه‬ ‫از ان اگاه هســتند و امروز توانســته به دوره بالندگی‬ ‫خود برگــردد و با ظرفیت قابل توجــهای میتواند به‬ ‫صورت ماهانه محصوالت خود را تحویل دهد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اراده دولــت هــم به طــور جدی‬ ‫حمایتهای از ظرفیتهای اینچنینی است؛ در واگن‬ ‫ســازی حداقل ‪ ۵۰‬شــاخه صنعت دیگر به حرکت در‬ ‫میاید و تجهیزات متعددی دارد که باعث پیشــران و‬ ‫پیشرفت صنعت کشور میشود‪.‬‬ ‫اســتاندار اســتان مرکزی بیــان کــرد‪ :‬از اینکه تمام‬ ‫کارگاهها شــرکت فعال است خرســندیم‪ ،‬البته کم و‬ ‫بیش ظرفیتهای اســتفاده نشده نیز دارد و مجموعه‬ ‫شــرکت واگن پارس مپنا امادگــی دارد که با ظرفیت‬ ‫باالتری محصوالت خود را ارائه دهد‪.‬‬ ‫مخلص االئمه خاطرنشان کرد‪ :‬از همه مصرف کنندگان‬ ‫عمــده واگنپارس درخواســت دعــوت میکنیم هم‬ ‫ظرفیت شرکت را از نزدیک مشاهده کنند و مطلقا هم‬ ‫اجازه واردات تولیداتی که این شرکت دارد با سیاست‬ ‫راهبردی کشور نخواهیم داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ظرفیت بینظیر ریلی کشــور حول واگن‬ ‫سازی مپنا در کشور شــکل گرفته است؛ تولید سنگر‬ ‫اصلی دفاع اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫مالنژاد مدیرعامل شــرکت واگن پارس مپنا گفت‪ :‬این‬ ‫محصوالت شــامل واگنهای باری حمل مواد معدنی‬ ‫‪،‬گندم‪ ،‬باالســت‪ ،‬واگــن کفی چند منظــوره و واگن‬ ‫مســافری پنج ســتاره اســت که تحویل بهرهبرداران‬ ‫صنعت ریلی کشور شد‪.‬‬ ‫مالنــژاد گفت‪ :‬یک دســتگاه لوکوموتیو مدل جی تی‬ ‫‪ ۲۶‬هــم که پیش از تولید در واگن پارس مپنا تنها در‬ ‫کشــورهای امریکا‪ ،‬کانادا و کره جنوبی تولید میشده‬ ‫تحویل شد که با احتســاب ان تعداد لوکوموتیو های‬ ‫تولید و تحویل شــده از ابتدای سال به هشت دستگاه‬ ‫رسیده است‪ .‬مدیرعامل شرکت واگن پارس مپنا گفت‬ ‫ارزش محصوالت تحویلی بیش از ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده و از ابتدای ســال تاکنون ‪ ۳۰۰‬دســتگاه واگن و‬ ‫محصوالت ریلی تحویل ناوگان ریلی کشور شده است‪.‬‬ ‫مالنژاد گفت‪ :‬در ســال گذشته ‪ ۷۲۵‬دستگاه واگن در‬ ‫واگن پارس مپنا تولید و تحویل شده و امسال هم برای‬ ‫تولید هزار دستگاه واگن برنامهریزی شده است‪.‬‬ ‫تامیناجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ‪ 50‬درصد‬ ‫حق بیمه تکمیلی را می پردازد‬ ‫روزنامه خوب – استان کهگیلویه و بویراحمد‪:‬‬ ‫مدیرکل تامیــن اجتماعی کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬بهمنظور حمایت بیشــتر از بازنشســتگان و‬ ‫مستمری بگیران‪ ،‬ســهم سازمان تامیناجتماعی از‬ ‫حق بیمه تکمیلی درمان انان به ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬رسول چراغ سحر در این باره اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته سهم سازمان تامین اجتماعی از تقبل‬ ‫حق بیمه تکمیل درمان مستمری بگیران حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد بود که امسال با هدف مساعدت و حمایت از‬ ‫انان به ‪ ۵۰‬درصد افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیمه تکمیلی درمان مســتمری بگیران‬ ‫از خدماتــی اســت که بــا محوریت کانــون های‬ ‫بازنشستگان به مســتمریبگیران تامیناجتماعی و‬ ‫خانواده انان ارایه میشود‪.‬‬ ‫چراغ ســحر عنوان کرد‪ :‬سازمان تامیناجتماعی در‬ ‫این برنامه‪ ،‬نقش همکاری و تســهیلگری دارد و از‬ ‫ســنوات گذشته بخشی از حق بیمه تکمیلی درمان‬ ‫انان را نیز برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرکل تامیــن اجتماعی کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫افــزود‪ :‬براســاس مصوبــات هیاتمدیــره و ابالغ‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعی بــه ازای هر‬ ‫نفر از مشــموالن‪ ،‬از حــق بیمه تکمیلــی درمان‬ ‫مســتمریبگیران در قرارداد سال جاری که ماهیانه‬ ‫مبلغ ‪ ۹۱‬هزار تومان است‪ ۴۵ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان از‬ ‫حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمریبگیران کسر‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫چراغ سحر ابراز داشــت‪ :‬همچنین‪ ۴۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان نیز به عنوان مســاعدت سازمان به این مبلغ‬ ‫افزوده و به شــرکت بیمهگر (شــرکت اتیهســازان‬ ‫حافظ) پرداخت میشود‪.‬‬ ‫وی نقــش این ســازمان در زمینه بیمــه تکمیلی‬ ‫درمان مســتمریبگیران و افراد تحت تکفل انان را‬ ‫همکاری‪ ،‬تســهیلگری و مشارکت در پرداخت حق‬ ‫بیمه اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫برگزاری مرحله شهرستانی بیستمین‬ ‫دوره مسابقات ملی مهارت در‬ ‫استان البرز‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬بهزاد غفاری مدیر کل اموزش‬ ‫فنی وحرفه ای اســتان البرز در گفتوگو با روابط عمومی اداره‬ ‫کل از برگزاری مرحله شهرستانی بیستمین دوره مسابقات ملی‬ ‫مهارت در اســتان خبر داد و گفت‪ ۴۳۷ :‬شــرکت کننده زیر‬ ‫‪ ۲۱‬ســال در‪ ۳‬شهرستان کرج‪ ،‬نظراباد وهشتگرد در‪ ۳۷‬رشته‬ ‫اموزشی‪ ،‬در این دوره از مسابقات به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نخبگان مهارتی اینده ســازان این مرز و بوم هستند‬ ‫کــه می توانند بــا ذهنی خالق و اســتفاده از مهارت‪ ،‬دانش و‬ ‫همچنین تالش و ســخت کوشی‪ ،‬زمینه رشد و بالندگی کشور‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫مدیر کل امــوزش فنی و حرفه ای البرز ادامه داد‪ :‬این دوره از‬ ‫مسابقات براساس استانداردهای ملی مهارت با حضور نماینده‬ ‫دفتر مســابقات ملی و بین المللی مهارت سازمان اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای کشــور برگزار شد و سیســتم طراحی سوال‪ ،‬فرم‬ ‫های ارزشــیابی و نحوه داوری این مســابقات کامال منطبق بر‬ ‫دستورالعمل های دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت بود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬رقابت کنندگان این مرحله در صورت کســب‬ ‫حداقل امتیاز تعیین شــده به مرحله استانی راه پیدا می کنند‬ ‫که به صــورت متمرکز در مهرماه ســالجاری با هدف انتخاب‬ ‫نفرات برتر استانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫غفاری مدیر کل اموزش فنی وحرفه ای اســتان البرز حداکثر‬ ‫ســن شرکتکنندگان در این مســابقات را ‪ ۲۱‬سال ذکر کرد‬ ‫و افزود‪ :‬رشتههای فناوری اب‪ ،‬ســرویس و نگهداری هواپیما‪،‬‬ ‫پردازش ابری‪ ،‬امنیت ســایبری‪ ،‬مکاترونیک و ســاخت وتولید‬ ‫تیمی از حداکثر سنی در این مسابقات معاف هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مرحله کشوری بیستمین دوره مسابقات‬ ‫ملی مهارت اذر و دی ماه و اختتامیه این مســابقات نیز بهمن‬ ‫ماه امسال برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت؛ مهارت‬ ‫اموزان فنی و حرفه ای اســتان البرز موفق به کســب دو مدال‬ ‫طال در رشته های شــبکه ونرم افزار ویک مدال برنز در رشته‬ ‫طراحی وب و پنج مدال افتخار شــدند‪ .‬کوچکترین شــرکت‬ ‫کننده بیســتمین دوره مســابقات ملی مهارت در استان البرز‪،‬‬ ‫‪۱۱‬سال سن دارد‪.‬‬ ‫اعتبارموردنیازبرایتکمیلفازاول‬ ‫کمربندیشهیدسلیمانیقمتامینشد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان قم‪ :‬مدیرکل راه و شهرســازی قم‬ ‫گفت‪ :‬اعتبار مورد نیاز برای تکمیل فاز نخست کمربندی شهید‬ ‫ســلیمانی معروف به کمربندی قم‪ -‬ســلفچگان ادامه کریدور‬ ‫شرق به غرب است‪ ،‬تامین شد‪.‬‬ ‫محمد صادقی با حضور در خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز‬ ‫قم در گفت وگو با خبرنگاران‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح حدود دو سال و‬ ‫نیم اســت اغاز شده و با مشارکت ‪ ۷۰‬درصد سرمایهگذار و ‪۳۰‬‬ ‫درصد بخش خصوصی انجام میشود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬با توجه به اینکه دولت به تعهدات خود عمل‬ ‫نکرد‪ ،‬مدتی طرح تعطیل بود و یکی از ســرمایهگذاران نیز کار‬ ‫را رها نمود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ســفر سال گذشته رییس جمهور به قم ‪ ،‬وام‬ ‫بانک ملی به مبلغ یک هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان بهعنوان سهم‬ ‫دولت بهصورت مشــارکت مصوب شد که با پیگیری مسئوالن‬ ‫بهزودی اخذ میشــود‪ .‬صادقی با اشــاره به اینکه مابقی سهم‬ ‫دولت نیز بهصورت نقدی پرداخت میشــود‪ ،‬ابــراز امیدواری‬ ‫کرد‪ ۱۲ :‬کیلومتر ابتدایی این طرح که تاثیر بسزایی در کاهش‬ ‫ترافیک اســتان و تصادفات دارد را در مدت ‪ ۲‬ســال اینده به‬ ‫مرحله بهرهبرداری برسد‪ .‬وی گفت‪ :‬با تکمیل کمربندی شهید‬ ‫ســلیمانی ترافیک و تصادفات محور ‪ ۷۲‬تن به سمت امامزاده‬ ‫جمــال(ع) حل و کمربندی امام علی(ع) تبدیل به محور مجهز‬ ‫شهری میشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬کمربندی سردار شهید حاج قاسم‬ ‫سلیمانی ‪ ۱۱۴‬کیلومتر است که فاز نخست ان از کیلومتر ‪۱۱‬‬ ‫ازادراه قم‪ -‬تهران به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر اغاز میشــود و بعد از‬ ‫گذر از محور قم‪ -‬ســلفچگان در کیلومتر هفت محور قم‪ -‬نیزار‬ ‫خاتمه مییابد؛ طول مســیر فاز دوم و ســوم نیز به ترتیب در‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬و ‪ ۳۰‬کیلومتر است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪834‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫دشمنانجهاناسالمدرصددتجزیهکشورهایاسالمیهستند‬ ‫نظرات ایران برای جمع بندی‬ ‫مذاکرات ارسال شد‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت‪ :‬نظــرات‬ ‫جمهوری اســامی ایران برای جمع بندی مذاکرات به‬ ‫هماهنگ کننده ارســال شــد‪.‬ناصر کنعانی سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه از ارســال نظرات جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در مورد پاسخ امریکا درباره متن پیش نویس توافق‬ ‫احتمالی رفع تحریم ها خبر داد‪ .‬ســخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه کشــورمان افزود‪ :‬پس از دریافت پاسخ امریکا‪،‬‬ ‫تیم کارشناســی جمهوری اسالمی ایران ان را به دقت‬ ‫مورد بررسی قرار داده و پاسخ های ایران‪ ،‬پس از ارزیابی‬ ‫در ســطوح مختلف‪ ،‬تدوین و امشب به هماهنگ کننده‬ ‫تحویل داده شد‪.‬کنعانی اظهار داشت‪ :‬متن ارسالی دارای‬ ‫رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است‪.‬‬ ‫شرکت های تعاونی سهام عدالت‬ ‫ساماندهیمی شوند‬ ‫معــاون حقوقی و امور مجلــس وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬ساماندهی و ارتقای سطح فعالیت شرکت های تعاونی‬ ‫سهام عدالت را از مهم ترین برنامه های مشترک وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عنوان‬ ‫کرد‪ .‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪« ،‬هادی قوامی» در‬ ‫حاشیه بازدید از نمایشگاه «رسم تعاون» اظهار کرد‪ :‬حفظ و‬ ‫ترویج فرهنگ تعاون جهت پیشبرد امور در سطوح مختلف‬ ‫اقتصادی و اجتماعی بسیار سودمند است‪ .‬قوامی با تقدیر‬ ‫از دست اندرکاران نمایشگاه رســم تعاون گفت‪ :‬اطالعات‬ ‫بسیار کاربردی و ارزشمندی به مخاطب‪ ،‬طی بازدید از این‬ ‫نمایشگاه منتقل و دیدگاه روشنی از کاربردهای تعاون در‬ ‫ایران و جهان به بازدیدکنندگان ارائه می شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توجه به امر تعاون و فرهنگ تعاونی در کشور می تواند‬ ‫به پیشبرد بسیاری از امور اقتصادی و پیشرفت مناطق در‬ ‫سراسر کشور منجر شود‪.‬‬ ‫نشســت هم اندیشــی وزیر امور خارجه و اعضای مجمع عمومی و‬ ‫اندیشمندان و مهمانان از ‪ ۱۱۸‬کشور با حضور حضرت ایت اهلل رمضانی‬ ‫دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در وزارت امور خارجه برگزار شد‪ .‬در‬ ‫ابتدای جلســه‪ ،‬ایت اهلل رمضانی‪ ،‬دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع)‬ ‫ضمن قدردانی از همکاری دستگاه دیپلماسی کشور در تقویت فعالیتهای‬ ‫مجمع جهانی اهل بیت (ع)‪ ،‬استمرار تالش فکری‪ ،‬علمی و فرهنگی در‬ ‫معرفی ســیره عملی و حیات سیاسی اهل بیت (ع) به جامعه بشری و‬ ‫مخاطبینجهانیراازجملهفعالیتهایمجمعجهانیاهلبیت(ع)دانست‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست‪ ،‬زمینه سازی‬ ‫برای هم اندیشی علما و پژوهشگران مسلمان در سرتاسر جهان را از دست‬ ‫اوردهای ارزشمند هفتمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل‬ ‫بیت( ع) خواند‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین جایگاه برجسته و‬ ‫اثرگذارمقاممعظمرهبریدربیناندیشمندانوتحلیلگرانجهانی‪،‬بینش‬ ‫و گفتمان حکیمانه‪ ،‬منطقی و به روز مقام معظم رهبری در عرصه های‬ ‫مختلف را از افتخارات و سرمایه های ارزشمند جهان اسالم و مسلمانان‬ ‫جهان خواند‪ .‬امیرعبداللهیان در ادامه‪ ،‬ضمن اشاره به تالشهای دشمنان‬ ‫جهت ایجاد تفرقه بین جهان اسالم و ارائه تصویری نادرست و خشونت‬ ‫امیز از چهره اسالم‪ ،‬بر ضرورت اتحاد جریانهای اسالمی و جلوگیری از‬ ‫هر گونه انشقاق و همچنین ضرورت جهاد تبیین به منظور معرفی اسالم‬ ‫ناب محمدی (ص) تاکید کرد‪ .‬رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ایجاد‬ ‫اجماع جهانی علیه خشونت‪ ،‬تمرکز بر گفتمان صلح و عدالت اسالمی و‬ ‫افشای ابعاد ساختگی و متعارض حقوق بشر غربی را ضرورتی انکارناپذیر‬ ‫در جهاد تبیین خواند‪ .‬امیرعبداللهیان رویکرد‪ ،‬گفتمان و عملکرد سیاست‬ ‫خارجی جمهوری اسالمی ایران را بر مبنای عزت مداری‪ ،‬استقالل و صلح‬ ‫دوستی خواند و بر تداوم مسیر استقالل سیاسی و عزت ملی تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشــورمان در پایان ضمن اشاره به فرصت ها و چالش‬ ‫های جهان اسالم‪ ،‬دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران در مورد وضعیت‬ ‫یمن‪ ،‬سوریه‪ ،‬بحرین‪ ،‬لیبی‪ ،‬افغانستان‪ ،‬لبنان و اوکراین و همچنین اخرین‬ ‫وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها را تشــریح نمود‪ .‬گفتنی است در این‬ ‫مراســم‪ ،‬چهار تن از علما و فعاالن شرکت کننده در هفتمین اجالس‬ ‫مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع) از کشورهای ترکیه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫انگلیس و افغانستان طی سخنانی‪ ،‬دیدگاه های خود را بیان کردند‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی بیشترین اسیب را به بخش کشاورزی زد‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حذف قاچاق یکی از فواید حذف‬ ‫ارز ترجیحی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات در‬ ‫دولت گذشــته‪ ،‬بخش کشــاورزی را از لحاظ جذب سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫رقابت پذیری و بهره وری با اسیب مواجه کرد به طوری که کشاورزی‬ ‫ایران به کشاورزی غیراقتصادی و غیرتجاری تبدیل کرد‪« .‬سید جواد‬ ‫ســاداتی نژاد» درباره نتایج نامطلوب تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در‬ ‫بخش کشــاورزی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬به نظر بنده و کارشناســان حوزه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬باالترین زیان در تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به حوزه‬ ‫کشاورزی وارد شــد‪ .‬وی با بیان اینکه کشاورزی در تمام دنیا بخش‬ ‫یارانه بگیر اســت‪ ،‬زیرا ارزش افزوده پایینی نســبت به صنعت دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یک سرمایه گذار اگر قرار باشد بین صنعت پتروشیمی‪ ،‬فوالد و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬یکی را برای سرمایه گذاری انتخاب کند‪ ،‬به طور حتم فوالد‬ ‫و پتروشیمی را به دلیل ارزش افزوده باال انتخاب می کند‪ ،‬زیرا ارزش‬ ‫شهردار صالحیه خبر داد‪:‬‬ ‫افزوده بخش کشاورزی پایین است‪.‬‬ ‫در ماجرای ارز ترجیحی‪ ،‬به جای تولیدکننده به واردات‬ ‫یارانه داده شد‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت حوزه امنیت غذا در جهان‬ ‫گفت‪ :‬دولت ها یارانه می دهند که ارزش افزوده بخش کشاورزی افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬یعنی از این بخش مالیات نمی گیرند‪ ،‬تسهیالت ارزان قیمت ارائه‬ ‫می دهند تا همگام یا باالتر از بخش صنعت بازدهی ســرمایه گذاری‬ ‫داشته باشد و سرمایه گذاران رغبتی برای ورود در این بخش پیدا کنند‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد تصریح کرد‪ :‬در تمام دنیا یارانه بخش کشاورزی برای‬ ‫افزایش ارزش افزوده ایــن بخش‪ ،‬به تولیدکننده یا مصرف کننده یا‬ ‫درنهایت طول زنجیره ارزش اختصاص می یابد تا جذب سرمایه گذاری‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬اما انچه در تخصیص یارانه بخش کشاورزی کشور ما رخ‬ ‫داد‪ ،‬یارانه ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات اختصاص یافت‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۷‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی یارانه بخش کشــاورزی را به‬ ‫واردکننده دادند در حالی که هیچ تجربه ای در دنیا در این بخش وجود‬ ‫ندارد؛ یعنی انچه در یارانه بخش کشاورزی ایران اتفاق افتاد یک کار‬ ‫جدید در دنیا بود که در هیچ یک از سه حلقه ای که در دنیا به بخش‬ ‫کشاورزی یارانه می دهند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫عزم ویژه شهرداری صالحیه در توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی‬ ‫افتتاح دومین شهربازی‬ ‫اختصاصی کودکان در صالحیه‬ ‫نخستین زمین بازی پینت بال شهرستان بهارستان‬ ‫در شهر صالحیه احداث میشود‬ ‫محمد اگاهی مند شهردار صالحیه ضمن بازدید از محل پروژه شهربازی کودکان که به اتفاق احمدعلی جعفری رئیس‬ ‫شورای اسالمی صالحیه صورت گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬دومین شهربازی تخصصی کودکان در صالحیه در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬مترمربع در فاز سوم بوستان نهج البالغه با مشارکت بخش خصوصی با هدف ایجاد فرصت مناسب جهت خدمات‬ ‫رسانی و پرورش اجتماعی خوب این رده سنی و همچنین تامین نیازهای اولیه کودکان و منطبق با استانداردهای‬ ‫مختص کودکان ذیل نظارت شهرداری در روزهای اینده افتتاح و در خدمت نشاط شهروندان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شــهردار صالحیــه از ازادســازی ‪ 1000‬مترمربــع از فضــای بوســتان نهــج البالغــه و تبدیــل ان به محلی‬ ‫بــرای اســتفاده عمــوم شــهروندان بــرای بــازی ورزشــی جــذاب و مهیــج پینت بــال خبــر داد‪ .‬محمد‬ ‫اگاهــی منــد شــهردار صالحیه بــه همــراه احمدعلی جفــری رئیس شــورای اســالمی از فاز اول بوســتان‬ ‫نهــج البالغــه بازدیــد و از فضــای اختصــاص یافتــه بــرای اجــرای پــروژه زمین پینــت بال دیــدن کرد‪.‬‬ ‫محمــد اگاهــی مند با اشــاره به‬ ‫تالشهــای شــهرداری صالحیه‬ ‫بــه منظور تامین زیرســاختهای‬ ‫فرهنگی و تفریحی برای کودکان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر زندگی نوین‬ ‫باعث شده اســت که کودکان در‬ ‫فضاهای بســته و اپارتمانی رشد‬ ‫کننــد و از طرفی مهدهای کودک‬ ‫و مدارس نیز روز به روز کوچک تر‬ ‫می شوند و نیاز به فضاهای بزرگ‬ ‫و پرتحرک برای کودکان احساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تشــریح کــرد‪ :‬ســعی بر این‬ ‫است که سفارش و ساخت وسایل‬ ‫بازی در این مجموعــه با طراحی‬ ‫های جدید انجام شــود و جذب و‬ ‫سرگرمی کودکان را بر اساس نظر‬ ‫کارشناسان به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫شــهردار صالحیــه با بیــان اینکه‬ ‫کــودکان و نوجوانان پیوند دهنده‬ ‫نســل گذشــته و اینده هستند و‬ ‫برای رشــد و پــرورش انها باید‬ ‫زیرســاختها فراهم شــود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید زمینه رشــد جســمی‪،‬‬ ‫فکری و روحی کودکان فراهم شود‬ ‫و بستر تربیت اجتماعی انان ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مدیر شهری در پایان اظهار کرد‪:‬‬ ‫این مکان با داشتن انواع دستگاهها‬ ‫و وســایل بــازی هیجانانگیــز‬ ‫مخصــوص ســنین مختلــف‪،‬‬ ‫محیــط شــاد و خاطرهانگیزی را‬ ‫بــرای کودکان فراهــم می کند و‬ ‫می توانــد از بهتریــن مکانهای‬ ‫تفریحی و سرگرمی شهر صالحیه‬ ‫برای گذرانــدن یک روز شــاد و‬ ‫هیجانانگیز در کنار خانوادهها در‬ ‫بوستان بزرگ نهج البالغه به شمار‬ ‫رود‪.‬‬ ‫شهردار صالحیه در حاشیه این بازدید‬ ‫با اشــاره به خدمات شــهرداری برای‬ ‫ایجاد فضای تفریحی و ورزشی در شهر‬ ‫بیان کرد‪ :‬احداث زمین بازی پینت بال‬ ‫(‪ )Paintball‬در شــهر صالحیه یکی‬ ‫از طرح های سرمایه گذاری شهرداری‬ ‫برای گسترس بیشــتر دایره خدمات‬ ‫شــهری است که با مشــارکت بخش‬ ‫خصوصی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد اگاهی مند بــا تاکید بر اینکه‬ ‫یکی از مهمترین اهداف و رویکردهای‬ ‫مدیریت شهری صالحیه بحث توسعه‬ ‫فضاهای تفریحی و ورزشــی اســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مناســب ترین راه برون رفت از‬ ‫وضعیت نامطلوب مالی شــهرداری ها‬ ‫استفاده از پتانســیل و جذب سرمایه‬ ‫گذار برای اجرای پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫خدماتی و رفاهی است‪.‬‬ ‫وی با ذکر اینکه در حال حاضر مسیر‬ ‫قانونی برای انجام این فرایند در حال‬ ‫انجام اســت تصریح کــرد‪ :‬زمینی در‬ ‫بوســتان نهج البالغه برای این منظور‬ ‫به مســاحت ‪ 1000‬مترمربع در نظر‬ ‫گرفته شده و بزودی عملیات محصور‬ ‫سازی ان توســط معاونت عمران اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اگاهــی مند احداث ایــن پروژه را در‬ ‫راســتای اجرای برنامه ها و سیاست‬ ‫های بلند مدت شهرداری صالحیه در‬ ‫تامین زیرساخت های توسعه امکانات‬ ‫و فضاهای تفریحی و رفاهی شهروندان‬ ‫ارزیابی و خاطرنشــان کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫صالحیه در کنــار برنامه های عمرانی‬ ‫خدماتی تالش در بعد اجتماعی و رفاه‬ ‫حال عموم شهروندان به ویژه جوانان‬ ‫را در دســتور کار خود قرار داده است‬ ‫تا از این طریق در جهت ارتقای نشاط‬ ‫و ســالمت اجتماعی مردم نیز ایفای‬ ‫نقش نماید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 910

روزنامه خوب 910

شماره : 910
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه خوب 909

روزنامه خوب 909

شماره : 909
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه خوب 908

روزنامه خوب 908

شماره : 908
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه خوب 907

روزنامه خوب 907

شماره : 907
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه خوب 904

روزنامه خوب 904

شماره : 904
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه خوب 603

روزنامه خوب 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!