روزنامه خوب شماره 810 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 810

روزنامه خوب شماره 810

روزنامه خوب شماره 810

‫‪6‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس‪:‬‬ ‫ضمانت تحقق صحیح‬ ‫طرح دارویار‪،‬‬ ‫هوشمندسازی است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایت اله رئیسی به وعده خود عمل کرد‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬مرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 810‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 5‬محرم‪ 3 |1444‬اگوست‪2022‬‬ ‫داروی مورد نیاز بیماران‬ ‫تامین شود‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫معاون وز یر صمت‪:‬‬ ‫افزایش قیمت لوازم خانگی‬ ‫به صالح نیست‬ ‫سقف‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ید‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫طرف‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫تا اطال اد با ب‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ع ثانوی بردا سالمت‬ ‫ش‬ ‫ت ه شد‬ ‫وز یر نفت اعالم کرد؛‬ ‫رئیس قوه قضائیه؛‬ ‫مدعیان حقوق بشر‬ ‫تعریف درستی از‬ ‫بشر ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی گمرک‪:‬‬ ‫ترانزیت خارجی در ‪۴‬ماهه‬ ‫نخست امسال ‪ 31‬درصد‬ ‫رشد داشت‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫امضای ‪ ۸۰‬میلیارد دالر‬ ‫تفاهم نامه و قرارداد‬ ‫در صنعت نفت‬ ‫‪3‬‬ ‫وزارت نفت خارج‬ ‫از سازوکار بورس انرژی‬ ‫بنز ین صادر نکرده است‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫دوره پول پاشی به بهانه اشتغال رو به اتمام است‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪810‬‬ ‫وزیر اقتصاد از پایان پول پاشی به بهانه اشتغال خبر داد و گفت‪ :‬امسال برای توزیع منطقه ای و تحقق واقعی شغل‪ ،‬از نهادهای انقالبی نیز در شهرها و روستاها استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت‪« :‬سال قبل عالوه بر بودجه اشتغال (تبصره ‪ ،)۱۸‬منابع بانک های دولتی را نیز به کمک‬ ‫ایجاد شغل اوردیم‪.‬امسال برای توزیع منطقه ای و تحقق واقعی شغل‪ ،‬از بنیاد برکت و کمیته امداد نیز در شهرها و روستاها استفاده می کنیم‪ ،‬برای نظارت به تک تک پروژه های‬ ‫اشتغال‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی خبر داد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫سه دلیل کاهش قیمت مرغ در ماه محرم‬ ‫قیمت به زیر نرخ مصوب رسید‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران سه دلیل عمده‬ ‫را اعالم کرد که باعث شــده قیمت مرغ به زیر ‪ 50‬هزار‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫با اینکه تصور می شد که در ماه محرم به دلیل افزایش‬ ‫تقاضا قیمت هــا افزایش یابد اما گزارش میدانی از بازار‬ ‫تهران نشان میدهد که قیمت مرغ زیر نرخ مصوب بازار‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬پیش از این زمان اصالح یارانه ها ستاد‬ ‫تنظیم بازار نرخ مرغ را ‪ 59500‬تومان اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫هر کیلو قیمت مرغ در بازار تهران به کیلویی ‪46800‬‬ ‫تومان بــه فروش می رود در حالی که هفته گذشــته‬ ‫قیمت کیلویی ‪ 59‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫حبیب اســداهلل گفت‪ :‬ســه دلیل عمده برای کاهش‬ ‫قیمت مــرغ در بازار وجود دارد نخســت اینکه قدرت‬ ‫خرید مردم پایین امده و واقعا تقاضا برای مرغ کم شده‬ ‫است و اکنون عرضه در بازار بیش از تقاضا شده و قیمت‬ ‫ها را پایین اورده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران‪ ،‬درباره دلیل‬ ‫دوم گفت‪ :‬بدون توجه به هشــدارهای کارشناســی‪ ،‬با‬ ‫اعالم وزارت جهاد کشاورزی جوجه ریزی ها در ماه های‬ ‫اخیــر افزایش یافته و به همیــن دلیل در کنار کاهش‬ ‫تقاضا‪ ،‬باعث انباشت مرغ در ویترین مغازه ها شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به دلیل سوم کاهش قیمت مرغ گفت‪ :‬‬ ‫در حالی که انباشــت مرغ در بازار وجود دارد شــرکت‬ ‫پشــتیبانی امور دام هم ســرعت عمل الزم برای جمع‬ ‫اوری مرغ مازاد ندارد‪.‬‬ ‫به گفته این مسئول شرکت پشتیبانی امور دام کشور‬ ‫مســئول جمع اوری مرغ مازاد در کشــور شده اما با‬ ‫حرکت کندی که دارد نتوانســته تناسبی بین عرضه و‬ ‫تقاضا ایجاد کند‪.‬‬ ‫اسداهلل نژاد تاکید کرد اکنون مرغداران در فروش هر‬ ‫کیلــو مرغ ‪ 15‬هزار تومان ضرر مــی کنند و ادامه این‬ ‫رونــد تولید را در اینده کم خواهــد کرد به طوری که‬ ‫جوجــه ریزی در تیر ماه به ‪ 90‬میلیون قطعه رســیده‬ ‫و این هشــداری اســت برای تولید و افزایش قیمت در‬ ‫اینده‪.‬‬ ‫بنابر اعالم انجمن صنفی روغن نباتی؛‬ ‫قیمت روغن ‪ 10‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫در راستای تعامل و همکاری با دولت‪ ،‬انجمن صنفی‬ ‫صنایع روغن نباتی در اطالعیه ای لیست جدید قیمت‬ ‫انواع روغن نباتی برای اجرا از تاریخ ‪۱۱‬مردادماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در اطالعیه ای‬ ‫اعالم کــرد‪ :‬با عنایت بــه پیگیری و جلســات برگزار‬ ‫شده با سرپرست ســازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکننــدگان و همچنین مدیرکل دفتر صنایع غذا و‬ ‫دارو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به پیوســت قیمت‬ ‫مصرف کننده روغن نباتی اعالم می شود‪.‬‬ ‫لذا با توجه به اینکه قیمت های جدید اعالمی از سوی‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‬ ‫بایســت توسط خود شرکت ها در سامانه جامع تجارت‬ ‫بارگذاری گردد‪ ،‬بنابراین از روز سه شنبه ‪۱۴۰۱/۰۵/۱۱‬‬ ‫قیمت های فوق قابلیت اجرایی خواهند داشــت‪.‬بنا بر‬ ‫این گــزارش قیمت روغن خانــوار ‪ ۱۰‬درصد و قیمت‬ ‫روغن صنف و صنعت ‪ ۱۵‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫معاون ستاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز‬ ‫کاهش ‪۵۰‬درصدی قاچاق کاالهای اساسی در ‪۴‬ماهه‬ ‫نخست امسال‪ /‬قاچاق عمده ارد و روغن صفر شد‬ ‫نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫با کاهش چشــمگیر قاچاق کاالهای اساسی به خارج از‬ ‫کشــور و صفر شدن قاچاق عمده ارد و روغن در ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخست امسال مشخص شد‪.‬‬ ‫«مصطفی پورکاظم شایســته» با بیان اینکه اضطرار‬ ‫جدی دولت در چهار ماه گذشــته قاچاق خروجی بود‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬با اجرای طرح مردمــی کردن یارانه ها که‬ ‫تصمیم درســتی بود و برای جامعــه منفعت به دنبال‬ ‫داشــت‪ ،‬مایحتاج مردم و کاالهای اساســی مورد نیاز‬ ‫که این روزها در عرصه بین المللی هم ســخت تر تامین‬ ‫می شوند ‪ ،‬مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها و‬ ‫حذف ارز ترجیحی‪ ،‬افزود‪ :‬به همین دلیل رسیدگی به‬ ‫قاچــاق عمومی اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در‬ ‫این بخش برســیم و با اقدامات انجام شده توانستیم در‬ ‫همین اغاز کاهش ‪ ۵۰‬درصدی را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫اجرای کشت قراردادی گندم در ‪ ۲‬میلیون هکتار‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همه کشورهای دنیا در امنیت‬ ‫غذایی دچار چالش شــدند‪ ،‬اما در کشور ما کاال به اندازه وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته در ‪ ۲۵۰‬هزار هکتار گندمزار کشاورزی قراردادی‬ ‫اجرا شــد و امســال در نظر داریم این طرح را در ‪ ۲‬میلیون هکتار‬ ‫اجرا کنیم‪.‬‬ ‫سید جواد ساداتی نژاد در مراسم رونمایی از تامین مالی زنجیره ای‬ ‫در بخش کشــاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در بحث اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها‪ ،‬اگر حمایت‬ ‫بانک مرکزی نبود مشکالت بسیاری را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر رشــد بخش کشاورزی گفت‪ :‬برای رسیدن به این‬ ‫منظور نیازمند حکمرانی خوب هستیم و یکی از اصول این حکمرانی‬ ‫الگوی کشت مناسب است‪.‬‬ ‫باید الگوی کشت متناسب با وضعیت ابی داشته باشیم‬ ‫ساداتی نژاد افزود‪ :‬با توجه به خشکسالی حاکم در کشور و ضرورت‬ ‫محافظت از اب به عنوان مایه حیات و با توجه به اینکه بیشــترین‬ ‫مصرف اب در بخش کشاورزی است‪ ،‬باید الگوی کشت متناسب با‬ ‫اب باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در اجرای الگوی کشــت مناسب باید ساز و کار‬ ‫الزم برای حرکت در این مسیر ایجاد و قیمت گذاری مناسب انجام‬ ‫شود‪ ،‬از سوی دیگر از کشاورز نیز حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وزیر کشــاورزی تاکید کرد‪ :‬یکی از راه های حمایت از کشــاورز؛‬ ‫کشاورزی قراردادی اســت که رشد و الگوی کشاورزی و حکمرانی‬ ‫خوب در این بخش را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کشاورزی قراردادی اقدام ملی در جهت حمایت از‬ ‫خودکفایی کشور و امنیت غذایی و استقالل کشور است و از بانک ها‬ ‫درخواست داریم ما را در این مسیر حمایت کنند‪.‬‬ ‫اجرای کشاورزی قراردادی گندم در ‪ ۲‬میلیون هکتار‬ ‫ســاداتی نژاد با اشاره به ســرعت تغییر کاربری زمین در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در شــرایطی که کشــاورزی اقتصادی نباشــد‪ ،‬زمین تغییر‬ ‫کاربری می دهد و بر این اســاس برای کشاورزی اقتصادی و تجاری‬ ‫باید به سمت کشــاورزی قراردادی حرکت کنیم که بانک مرکزی‬ ‫قدم اصلی در این خصوص را برداشته است‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد‪ :‬در بحــث خودکفایی گندم در‬ ‫ابتــدا قیمت گندم اصالح و در گام بعدی قیمت کود اصالح شــد‪.‬‬ ‫در کشــاورزی قراردادی در نظــر داریم بذر اصالح شــده‪ ،‬کود و‬ ‫ســم به کشاورز بدهیم و کشــاورز و زمین را بیمه کنیم؛ همچنین‬ ‫اموزش های الزم به کشــاورز ارایه دهیم و هنگام برداشت محصول‬ ‫با او تسویه کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬ســال گذشــته در ‪ ۲۵۰‬هزار هکتار گندمزار‬ ‫کشــاورزی قراردادی اجرا شد و امسال در نظر داریم در ‪ ۲‬میلیون‬ ‫هکتار اجرا کنیم که نیازمند ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم‬ ‫تا در اختیار کشاورز قرار دهیم‪ .‬با اجرای این طرح دیگر محصول بر‬ ‫زمین نمی ماند‪ ،‬زیرا شعار طرح این است که بذری کاسته نمی شود‬ ‫مگر مشتری ان معلوم باشد‪.‬‬ ‫خرید تضمینی گندم به ‪ ۹‬میلیون تن می رسد‬ ‫ســاداتی نژاد تاکید کرد‪ :‬با اجرای کشــاورزی قراردادی سالمت‬ ‫محصول تامین می شــود و معیشــت کشــاورز نیز بهبود می یابد و‬ ‫محصوالت فروخته می شود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی پایدار گفت‪:‬‬ ‫در ســال گذشته همه کشورها در دنیا در بحث امنیت غذایی دچار‬ ‫چالش شــدند‪ ،‬اما در کشــور ما فراوانی کاال به اندازه کفایت وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۴.۵‬میلیون تن گندم از کشــاورز‬ ‫خریداری شــد و امســال پیش بینی می کنیم به هفت میلیون تن‬ ‫برســد و امیدواریم با اجرای طرح کشاورزی قراردادی این رقم به ‪۹‬‬ ‫میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان توسعه تجارت‪:‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری صادراتی فرصتی برای توسعه تجارت تولیدات دانش بنیان است‬ ‫رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت‪ :‬صندوق سرمایه گذاری‬ ‫صادراتی ظرفیتی را ایجاد می کند تا شــرکت های دانش بنیان به‬ ‫عرصه بین المللی راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫«علیرضــا پیمان پاک» در ایین امضــای تفاهم نامه همکاری‬ ‫بیــن معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری و شــرکت‬ ‫نمایشــگاه های بین المللی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬صندوق سرمایه گذاری‬ ‫صادراتی با معرفی شرکت های دانش بنیانی که پتانسیل تجاری‬ ‫دارند‪ ،‬فرصتی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی یا مشترک و‬ ‫شرایطی برای حمایت از این بخش را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســازمان توسعه تجارت به دنبال ایجاد فضایی برای‬ ‫حمایت از صادرات دانش بنیان کشــور است تا شرکت های فعال‬ ‫از ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫پیمان پاک تصریح کرد‪ :‬ایده از سوی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاســت جمهوری ارائه و ســپس طرح اولیه برنامه ریزی شد و‬ ‫اکنون در حال مذاکره برای فراهم کردن این شرایط هستیم‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان توسعه تجارت بیان کر‪ :‬صندوق توسعه ملی‬ ‫تایید خــود را اعالم کرده و بانک ها نیــز امادگی کامل در این‬ ‫زمینه دارند؛ از ســوی دیگر با توجه بــه جایگاه تولیدات دانش‬ ‫بنیان و فناورانه‪ ،‬شــرکت های بین المللی نیز از مشارکت در این‬ ‫بخش استقبال می کنند‪ .‬معاون وزیر صمت با بیان اینکه صندوق‬ ‫سرمایه گذاری صادراتی وظیفه حمایت از صادرات دانش بنیان را‬ ‫برعهده خواهد داشت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای داشتن یک صندوق‬ ‫کارامد باید از همان اغاز سازوکار و قالب به درستی طراحی شود‬ ‫تا بعد از شروع فعالیت با مشکل مواجه نشیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫افزایش قیمت لوازم خانگی به صالح نیست‬ ‫معاون وزیر صمت با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمی شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قیمت ها باید به گونه ای باشــد که کاالها قابلیت صادرات‬ ‫پیدا کنند؛ در صورت گرانــی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج‬ ‫هم از دســت می رود‪ .‬محمدمهدی برادران در مورد تغییر قیمت‬ ‫لــوازم خانگی‪ ،‬با بیــان اینکه در حال حاضر بــازار لوازم خانگی‬ ‫رقابتی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر خالف اینکه گاهی اوقات قیمت مواد‬ ‫اولیه افزایش می یابد امــا تولیدکنندگان کمترین افزایش قیمت‬ ‫را نســبت به ســایر صنایع اعمال کرده اند‪ .‬بازار رقابتی است و‬ ‫فعاالن این حوزه در همین بازار در حال کار هســتند و مشــکل‬ ‫خاصــی هم وجود ندارد‪ .‬معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود‪:‬‬ ‫تولید و عرضه اجناس با کمترین مشــکل در حال انجام است و‬ ‫حتی اخیرا ً برخــی از تولیدکنندگان بزرگ برای فروش کاالهای‬ ‫خود تخفیفاتــی نیز در نظر گرفته اند؛ به عنــوان نمونه یکی از‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ یخچال های ســاید خود را با تخفیف و در‬ ‫حجــم انبوه به بازار عرضه کرده اســت‪ .‬تولیدکنندگان دیگر هم‬ ‫طرح های خاص برای ارائه کاال با تخفیف دارند تا ســهم بازار را‬ ‫بگیرند‪ .‬وی در مورد اینکه ایا ســتاد تنظیم بازار مصوبه ای برای‬ ‫افزایش قیمت لوازم خانگی دارد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد تنظیم بازار‬ ‫به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیســت و مصوبه ای در این‬ ‫زمینه نداشــته ایم‪ .‬برادران تصریح کرد‪ :‬حتی در برخی موارد که‬ ‫مــا اجازه افزایش قیمت دادیم‪ ،‬به دلیــل رقابتی بودن بازار خود‬ ‫تولیدکنندگان تمایلی به افزاشی قیمت نداشتند زیرا تا یک حدی‬ ‫می توان قیمت را باال برد و مردم نمی توانند هزینه کنند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت به صالح نیست‬ ‫معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود‪ :‬از سویی دیگر قیمت ها‬ ‫باید به گونه ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی تعریف و کاالها‬ ‫را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد‪ .‬در حال حاضر تالش ما بر این‬ ‫است که قیمت ها به گونه ای باشد که کاال قابلیت صادرات پیدا‬ ‫کنند و در کشورهای منطقه حضور فعالی داشته باشیم‪ .‬اگر قیمت‬ ‫ها غیرمنطقی افزایش یابد بازار داخلی را هم از دســت می دهیم‬ ‫چه برسد به بازارهای خارجی‪.‬برادران تاکید کرد‪ :‬روال عادی است‬ ‫و افزایش قیمت لوازم خانگی به صالح نیست‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک‪:‬‬ ‫ترانزیت خارجی در ‪۴‬ماهه نخست امسال ‪ 31‬درصد رشد داشت‬ ‫ســخنگوی گمرک گفت‪ :‬کاالهای عبوری خارجی از مســیر‬ ‫کشــورمان طی چهار ماه نخست امسال‪ ،‬به چهار میلیون و ‪۹۲۱‬‬ ‫هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه ‪ ۳۱‬درصد افزایش داشته‬ ‫اســت‪« .‬سید روح اله لطیفی»‪ ،‬سخنگوی گمرک اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال تا پایان تیرماه شاهد تداوم رشد ترانزیت خارجی از‬ ‫مسیر ایران بودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گمرک منطقه ویژه شهید رجایی در استان هرمزگان‪،‬‬ ‫با پذیرش ورود یک میلیون و ‪ ۷۲۷‬هزار تن کاالی عبوری خارجی‬ ‫و رشد ‪۴۴.۵‬درصدی نسبت به مدت مشابه در جایگاه نخست قرار‬ ‫گرفته اســت و گمرک پرویزخان در اســتان کرمانشاه با پذیرش‬ ‫ورود ‪ ۵۸۲‬هزار تنی کاالی خارجی برای عبور از کشورمان و رشد‬ ‫‪۱۴۱‬درصدی و گمرک باشــماق در استان کردستان با ورود ‪۴۴۸‬‬ ‫هزار تــن کاالی ترانزیتی و کاهش ‪۳۰‬درصدی نســبت به ‪۴‬ماه‬ ‫نخست ســال قبل در رتبه های دوم و سوم قرار دارند‪ .‬لطیفی در‬ ‫خصــوص رتبه های چهارم تا هفتم ورود کاالی ترانزیتی خارجی‬ ‫توضیح داد‪ :‬گمرک بازرگان در استان اذربایجان غربی با پذیرش‬ ‫‪۴۱۰‬هزار تن کاالی ترانزیتی عبوری از ایران و رشــد ‪۹‬درصدی‪،‬‬ ‫گمرک سرخس در استان خراســان رضوی با پذیرش ‪۳۳۲‬هزار‬ ‫تن و کاهش ‪۴۰‬درصدی‪ ،‬گمرک بیله ســوار در استان اردبیل با‬ ‫پذیرش ‪۲۴۵‬هزار تنی و رشد ‪۸۸‬درصدی‪ ،‬گمرک جلفا در استان‬ ‫اذربایجان شــرقی با پذیرش ‪۲۱۷‬هزار تنی و رشد ‪۶۱‬درصدی در‬ ‫رتبه های چهارم تا هفتم پذیرش کاالهای عبوری خارجی از مسیر‬ ‫ایران در چهار ماه نخســت امسال قرار دارند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گمرک لطف اباد در استان خراسان رضوی با ورود و پذیرش ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تن کاالی ترانزیتی و رشــد ‪۱۱۵‬درصدی‪ ،‬گمرک بندر لنگه‬ ‫بــا پذیرش ‪ ۱۳۷‬هزار تن کاالی ترانزیتی و رشــد ‪ ۱۲۴‬درصدی‬ ‫و گمرک میرجاوه در استان سیســتان و بلوچستان با پذیرش و‬ ‫ورود ‪ ۱۰۷‬هزار تن کاالی ترانزیتی خارجی برای عبور از کشورمان‬ ‫و رشــد ‪۱۷۴‬درصدی نسبت به مدت مشابه‪ ،‬در جایگاه هشتم تا‬ ‫دهــم ورود کاالهای خارجی عبوری از ایران قرار دارند‪ .‬لطیفی در‬ ‫پایان ابراز امیدواری کرد‪ :‬همان طور که در سال ‪ ۱۴۰۰‬شاهد رشد‬ ‫‪۶۸‬درصدی ترانزیت خارجی در کشورمان بودیم و این مسیر رشد‬ ‫در چهارماهه امســال نیز با افزایش ‪۳۱‬درصدی نســبت به مدت‬ ‫مشابه همراه بوده‪ ،‬سال ‪ ۱۴۰۱‬حدنصاب ترانزیت خارجی در تاریخ‬ ‫کشورمان جابه جا شود‪ .‬گفتنی اســت باالترین میزان جابه جایی‬ ‫کاالی ترانزیتی کشورمان مربوط به سال ‪ ۹۳‬بوده که ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تن کاالی خارجی از مسیر ایران عبور کرده و سیاست‬ ‫اعالمی و برنامه ریزی دولت ســیزدهم نیز رسیدن به ترانزیت ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تنی در سال جاری است‪.‬‬ صفحه 2 ‫میزان مصرف برق کشور روز گذشته پس از چند روز کاهش مجدد افزایش یافته و به بیش از ‪ ۶۵‬هزار مگاوات رسید‪.‬روزهای بسیار گرم تابستان امسال در حالی با میزان باالی‬ ‫مصرف برق پشت سر گذاشته شــد که تاکنون و برخالف پارسال مردم با خاموشی ها مواجه نشدند‪.‬این روزها نیز باتوجه به فعال شدن سامانه بارشی مونسان در کشور از شدت‬ ‫گرمای هوا در برخی نقاط کشور کاسته شد و همین امر سبب کاهش مصرف برق شده بود‪.‬اما ان گونه که گزارش جدید شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می دهد از دو روز‬ ‫قبل مصرف برق کمی افزایش یافته است‪ ،‬به گونه ای که روز گذشته و در ساعت ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۰‬دقیقه میزان مصرف به عدد ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۱۳۹‬مگاوات رسید‪.‬میزان مصرف در مقایسه با روز‬ ‫مشابه پارسال که عدد مصرف ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۵۹۰‬مگاوات بوده رشد یک هزار و ‪ ۵۴۹‬مگاواتی یافته است‪.‬‬ ‫وزیر نفت اعالم کرد؛‬ ‫امضای ‪ ۸۰‬میلیارد دالر تفاهم نامه و قرارداد در صنعت نفت‬ ‫وزیــر نفت با بیان اینکــه ‪ ۸۰‬میلیــارد دالر تفاهم نامه و قرارداد‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت نفت تاکنون امضا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫طرح های توسعه ای وزارت نفت به ‪ ۱۶۰‬میلیارد دالر در هشت سال‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابــط عمومی وزارت نفت‪ ،‬جــواد اوجی وزیر نفت با‬ ‫حضور در برنامه «صف اول» ضمن تشریح فعالیت های وزارت نفت‬ ‫در دولت ســیزدهم‪ ،‬درباره امضای دو مشــارکت نامه تامین مالی و‬ ‫تاسیس پتروپاالیشگاه «سردار شهید قاسم سلیمانی» و پاالیشگاه‬ ‫«مروارید مکران» توضیح داد که در ادامه مشروح ان را می خوانید‪.‬‬ ‫امــروز شــاهد ســرمایه گذاری ‪ ۱۹‬میلیــارد دالری در صنعت‬ ‫پتروپاالیش بودیم جزئیات این ‪ ۲‬تفاهم نامه چیست؟‬ ‫پاالیشــی کشور اکنون ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه در روز است‪.‬‬ ‫ظرفیــت تولید نفت و میعانات کشــور نیز حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار بشــکه در روز است‪.‬با توجه به روند مصرف بنزین و نفت و گاز‬ ‫در کشور پیش بینی می کنیم اگر این سرمایه گذاری ها اتفاق نیفتد‬ ‫در سال های اینده مشکل تامین داشته باشیم‪.‬‬ ‫احداث پتروپاالیشــگاه ها از ابتدای دولت ســیزدهم مورد تاکید‬ ‫رئیس جمهــوری بوده زیرا این بخش برای تامین ســوخت‪ ،‬تامین‬ ‫امنیت انرژی‪ ،‬همچنین برای جلوگیری از خام فروشی موثر است‪ .‬از‬ ‫طرفی محصوالت پتروشیمی و فراورده های ما تحریم پذیر نیستند‪.‬‬ ‫وزارت نفت مصمم شــد طرح پاالیشــگاهی ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه ای را‬ ‫شروع کند‪ .‬طرح ان از نظر مکان یابی و دانش فنی در دولت مصوب‬ ‫و در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬به وزارت نفت تکلیف شــد‪ .‬در کنار ان ساخت‬ ‫پاالیشگاهی در مکران مطرح شد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین چالش برای احداث پتروپاالیشگاه ها تامین منابع مالی‬ ‫است‪ .‬در بحث توانمندی سازندگان و متخصصان مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫برای تامین مالی دولت کمک کرد تا از ســرمایه ها و منابع مالی و‬ ‫نقدی بانک ها و هلدینگ های بزرگ اقتصادی اســتفاده کنیم و این‬ ‫بانک ها و شــرکت ها در این پروژه ها سهامدار شــدند‪ .‬برای تامین‬ ‫ســرمایه از بــازار بورس انــرژی نیز کمک می گیریم تــا از توان و‬ ‫مشارکت مردمی نیز استفاده شــود؛ پروژه های نفت و گاز سوداور‬ ‫هستند و برگشت سرمایه خوبی دارند‪.‬‬ ‫با راه اندازی این دو طرح یکی پاالیشــگاه و یکی پتروپاالیشــگاه‪،‬‬ ‫خوراک صنایع پایین دســت تامین می شود‪ .‬از طرفی امنیت انرژی‬ ‫تامین می شــود‪ ،‬همچنین صــادرات فراورده هــای نفتی صورت‬ ‫می گیرد که تحریم پذیر نیستند‪.‬‬ ‫همچنین این طرح ها اشتغال زایی باالیی دارند و از ظرفیت خالی‬ ‫کارخانه ها اســتفاده می شود‪ .‬از طرفی نقدینگی سرگردان به تولید‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در این دو پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه بالغ بر ‪ ۶۰۰‬هزار بشــکه‬ ‫نفت خام به فراورده تبدیل می شود‪ .‬ظرفیت پاالیشگاه ابادان ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار بشــکه است و جمع ظرفیت این دو‪ ،‬یک و نیم برابر پاالیشگاه‬ ‫ابادان است‪.‬‬ ‫این طرح ها در پنج سال اینده بهره برداری خواهند شد و مردم از‬ ‫منافع ان بهره می برند‪ .‬چهار بانک و چهار هلدینگ بزرگ کشور در‬ ‫این پروژه ها مشارکت می کنند‪.‬‬ ‫در تامین ادوات و تجهیزات مشکلی نداریم و عمده چالش تامین‬ ‫منابع مالی اســت‪ .‬طی بررســی که انجام دادیم مشخص شد ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیارد دالر طی هشت ســال در بخش باالدست صنعت نفت نیاز‬ ‫به سرمایه گذاری داریم که با اســتفاده از منابع مالی هلدینگ ها و‬ ‫مشــارکت دادن مردم‪ ،‬عمده پروژه های اولویــت دار به بهره برداری‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫در مورد وضع میدان مشترک ازادگان توضیح دهید‪.‬‬ ‫امروز ‪ ۱۹۰‬هزار بشــکه نفت از میــدان نفتی ازادگان که با عراق‬ ‫مشترک اســت برداشت می کنیم‪ .‬توســعه میدان از منابع داخلی‬ ‫وزارت نفت ســال های زیادی طول می کشید‪ ،‬بنابراین برای توسعه‬ ‫این میدان ‪ ۶‬بانک و هلدینگ بزرگ اقتصادی را مشــارکت دادیم و‬ ‫امیدواریم در اینده نزدیک تفاهم نامه ها به قرارداد منجر شود‪ .‬بر این‬ ‫اســاس ‪ ۷‬میلیارد دالر طی هفت سال سرمایه گذاری خواهد شد و‬ ‫تولید از این میدان نفتی به ‪ ۵۷۰‬هزار بشکه خواهد رسید‪.‬‬ ‫از ظرفیت پاالیشــی فراسرزمینی نیز استفاده کردیم و نفت را در‬ ‫چند کشــور فراوری و به ارزش افزوده بیشــتر در بازارهای هدف‬ ‫تبدیل می کنیم‪.‬‬ ‫وضعیت دانش اکتشاف و استخراج در حوزه نفت چطور است؟‬ ‫در بحث اکتشــاف و توســعه و بهره برداری در میدان های نفتی و‬ ‫گازی در خشــکی و دریا‪ ،‬همه توانمندی ها را داریم و برای حفاری‬ ‫چاه ها در دریا همه ظرفیت ها در کشور موجود است‪.‬‬ ‫یک میلیارد مترمکعب ظرفیت تولید گاز و ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۱۳‬هزار‬ ‫ظرفیت تولید نفت است و در هیچ بخشی مستشار خارجی نداریم‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬میلیون تن ظرفیت محصوالت پتروشیمی داریم که توانمندی‬ ‫خوبی به شمار می رود‪ .‬بیشترین مشکل منابع مالی بود که با روندی‬ ‫کــه در پیش گرفتیم از منابع مالــی بانکی و هلدینگ ها برای حل‬ ‫مسئله استفاده می کنیم‪ .‬در دولت سیزدهم ‪ ۲۸‬قرارداد با ارزش بالغ‬ ‫بر یک میلیارد دالر در بحث جمع اوری گازهای مشعل داشتیم که‬ ‫عمده شرکت های طرف قرارداد خصوصی بوده اند و خود به این گاز‬ ‫نیاز دارند‪ .‬وعده دادیم تا اخر این دولت تکلیف میدان های مشترک‬ ‫و جمع اوری گازهای مشعل مشخص شود‪.‬‬ ‫وضع صادرات نفت و بازگشت ‬ ‫پول حاصل از ان چطور است؟‬ ‫پارســال تکالیف وزارت نفت در بحث بودجه به طور کامل تحقق‬ ‫یافته است‪ ،‬تحریم ها را دور زدیم یا بی اثر کردیم‪ ،‬پارسال از صادرات‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی ‪ ۱۲.۵‬میلیارد دالر به ســامانه نیما واریز‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وزارت نفت خارج از سازوکار بورس انرژی بنزین صادر نکرده است‬ ‫دغدغه اصلی وزارت نفت تامین بنزین مورد نیاز کشور بوده و‬ ‫تنها محموله صادراتی از ســوی وزارت نفت به قیمت ‪ ۷۰‬سنت‬ ‫مربوط به فروردین ماه امســال و در رینگ صادراتی بورس انرژی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬متولی صادرات بنزین امور بین الملل شرکت ملی‬ ‫نفت ایران اســت و وزارت نفت خارج از رینگ صادراتی شرکت‬ ‫چ محموله ای صادر نمی کند‪ .‬امســال تنها یک‬ ‫بــورس انرژی هی ‬ ‫محموله در ‪ ۲۴‬فروردین ماه و به مقدار ‪ ۲۹۵‬هزار بشکه با اکتان‬ ‫‪ ۸۷‬درصد صادر شــده است که پس از رقابت در رینگ صادراتی‬ ‫بــورس انرژی ایران به باالترین قیمت یعنی ‪ ۷۰‬ســنت فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اخبار منتشــر شــده درباره صادرات ارزان بنزین که در برخی‬ ‫رسانه ها منتشر شده است قاعدتا مربوط به بنزین غیراستانداردی‬ ‫است که در پاالیشـ�گاه های کوچک مقیا س (�‪Mini Refiner‬‬ ‫‪ )ies‬خصوصی تولید شــده اند‪ .‬این پاالیشگاه ها میعانات گازی‬ ‫را بــه قیمت ‪ ۹۵‬درصد فوب منطقه خریداری و ســوخت تولید‬ ‫می کننــد و به دلیل اینکــه این پاالیشــگاه های کوچک مقیاس‬ ‫تاسیســات الزم برای تولید با کیفیت را در اختیار ندارند‪ ،‬عموما‬ ‫ســوخت تولیدی انها غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در داخل‬ ‫کشور است‪ ،‬بنابراین خریدار این نوع سوخت عموما کشورهایی‬ ‫هســتند که موضوع استاندارد سوخت برایشان اهمیتی ندارد‪ ،‬یا‬ ‫برای بلندینگ و صادرات دوباره از ان استفاده می کنند‪ ،‬بالطبع‬ ‫این ســوخت کم کیفیت به قیمت ارزان تر از فوب منطقه صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این نوع سوخت به دلیل انکه غیراستاندارد است به وزارت نفت‬ ‫تحویل داده نمی شود و در داخل نیز توزیع نمی شود‪ ،‬این سوخت‬ ‫در مبادی رسمی نیز غیرقابل توزیع است‪.‬‬ ‫در عین حال باید به این نکته نیز دقت کرد که قیمت هایی که‬ ‫در بعضی از ســایت ها همچون ‪ Global Petrol Prices‬درج‬ ‫شــده‪ ،‬قیمت های عمده فروشی نبوده‪ ،‬بلکه قیمت خرده فروشی‬ ‫اســت‪ ،‬به همین دلیل نمی تواند منبع مناسب و صحیحی برای‬ ‫قیمت گذاری بنزین صادراتی باشد‪.‬‬ ‫باید تاکید کرد که مجموعه دولت و وزارت نفت‪ ،‬امسال بنزین‬ ‫‪ ۲۷‬ســنتی صادر نکــرده و از انجا که مصرف بنزین در کشــور‬ ‫افزایش داشته است در شرایط کنونی تنها دغدغه تامین سوخت‬ ‫مورد نیاز کشور را دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین ندارد‪.‬‬ ‫بر این اســاس تنها یک محموله ان هم در فروردین ماه امسال‬ ‫و با قیمت ‪ ۷۰‬ســنت صادر شده و پس از ان نیز صادرات بنزین‬ ‫تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است‪.‬‬ ‫استخرهای خانگی بالی جان «اب های زیرزمینی»‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت‪ :‬امروز حدود باالی ‪۱‬‬ ‫میلیون و ‪۶۰۰‬هزار اســتخر در کشور وجود دارد‪ ،‬این ها به صورت‬ ‫مجاز و غیرمجاز دارای چاه اب هستند‪ ،‬ما گفتیم کاری نداریم مجاز‬ ‫یا غیرمجاز‪ ،‬باید تمام استخرها را با خاک پر کنند‪.‬‬ ‫ســازمان مدیریــت بحران کشــور؛ ســازمانی بــرای مقابله با‬ ‫بحران هاســت‪ ،‬ســازمانی که ضرورت ان در روزهای عادی از دید‬ ‫مردم پنهان مانده و کمتر کســی با اهداف عالیه ان اشناست‪ ،‬اما‬ ‫اگر همین سازمان نباشد شاید بسیاری از مخاطرات طبیعی‪ ،‬جان‬ ‫و مال مردم را تهدید و بســیاری را با مشــکالت جدی تری روبرو‬ ‫کند‪ .‬این سازمان وظایفی مانند ایجاد هماهنگی‪ ،‬انسجام و نظارت‬ ‫و ایجاد هم افزایی سیاســت های جامــع در جهت کاهش اثرات و‬ ‫پیامدهای نامطلوب حوادث وسوانح غیرمترقبه و در نهایت امادگی‬ ‫برای مقابله با این حوادث را بر عهده دارد‪ .‬در همین زمینه با محمد‬ ‫حســن نامی‪ ،‬رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور درباره نقش‬ ‫این ســازمان در مدیریت بحران ها‪ ،‬مساله تهدید زلزله و مقاومت‬ ‫سازه های ساختمان‪ ،‬فرونشست ها‪ ،‬اتش سوزی جنگل های زاگرس‬ ‫و گسل ها صحبت کردیم‪ .‬در ادامه این گفت وگو را بخوانید‪:‬‬ ‫تعریف شــما از حضور مردم در حوادث چگونه است؛‬ ‫اساسا می توان قالب نگاه ایرانی ها در مواجهه با حوادث‬ ‫را با دیگر کشورها یکی دانست؟‬ ‫ما تفاوت های بســیاری با دیگر کشــورهای دنیــا داریم‪ ،‬حتی‬ ‫کشــورهای جهان ســوم‪ ،‬چرا که به نوعی مهربانی که در مردم ما‬ ‫وجود دارد کمتر جایی را پیدا می کنید که مردم این گونه باشــند‪،‬‬ ‫تا اتفاقی رخ دهد همه خودجوش برای کمک به ان ماجرا و واقعه‬ ‫حرکت می کنند اما در کشورهای دیگر حتی نمی گذارند بدانند چه‬ ‫شده است! به طور مثال یک ساختمان حدود ‪ ۵۲‬واحدی در میامی‬ ‫فروریخت‪ ،‬اصال کســی حتی نفهمید که چند نفر کشــته شدند‪،‬‬ ‫چگونه شد و اینده ان چه می شود‪ ،‬در این چنین حادثه هایی سریعاً‬ ‫سرویس های امنیتی وارد می شوند و جلوی همه چیز را می گیرند‪.‬‬ ‫اما در حادثه ای شــبیه متروپل‪ ،‬مردم ما باید همه چیز را بدانند و‬ ‫هم خودشــان در ان محل حادثه پیدا کنند‪ ،‬این اساس جمهوری‬ ‫اسالمی است که حضور و همراهی مردم را می طلبد‪.‬‬ ‫قانون مدیریت بحران را تفســیرکنید و قانون درباره‬ ‫حمایت از سازمان مدیریت بحران چه می گوید؟‬ ‫عــاوه بر ایــن‪ ،‬ســازمان باید منظم باشــد‪ ،‬باید کســانی که‬ ‫می خواهنــد وارد شــوند همیــن نظم را داشــته باشــند‪ ،‬یعنی‬ ‫نظم شــالوده همــه کارهاســت‪ ،‬اگر همــه چیز باشــد نظم و‬ ‫مقررات برای اجرای امر نباشد و به خوبی انجام نشود‪ ،‬شاید ما هم‬ ‫هزینه کنیم و هم وقت را بگیریم و در نهایت به نتیجه خوبی نرسیم‪.‬‬ ‫ذخیره سازی‪ 1.5‬میلیونمترمکعبیابباراندرتهران‬ ‫معاون خدمات شهری شهردار تهران با تاکید بر اینکه شهرداری‬ ‫در تالش اســت برای توســعه ظرفیت بهره گیری بهینه از روان‬ ‫اب هــا در تهران اقدام کند از ذخیره ‪ ۱.۵‬میلیون مترمکعبی اب‬ ‫باران در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫جالل بهرامی در تشریح تالش شهرداری تهران برای مهار روان‬ ‫اب ها و استفاده بهینه از این اب ها گفت‪ :‬شبکه و زیرساخت الزم‬ ‫برای استفاده بهینه از این اب ها در تهران فراهم شده است و در‬ ‫حــال حاضر تقریبا نزدیک به ‪ ۱.۵‬میلیون متر مکعب اب بارانی‬ ‫که می اید در مخازن احداث شده جمع اوری و نگهداری می شود‬ ‫و در حال توســعه و افزایش ظرفیت این مخازن برای نگهداری‬ ‫بیشــتر این روان اب ها هســتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اب ذخیره شده در‬ ‫ایــن مخازن از محل اب باران و روان اب ها برای زمان هایی که‬ ‫در فصل تابســتان اســتفاده از چاه ها و اب های خام به مشکل‬ ‫برخــورد می کند مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬این ذخیره را‬ ‫به شکل شبکه احداث کردیم که به راحتی قابل استفاده باشد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مصرف برق دوباره افزایش یافت‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪810‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫تولید رقیب نفت از پسماندهای نیروگاهی‬ ‫موفقیت در بازیابی «وانادیوم»‬ ‫با خلوص ‪ 98‬درصد‬ ‫گروهی از محققان یکی از شــرکت های دانش بنیان‬ ‫دســتگاهی را طراحی کردند که از پسماند نیروگاه های‬ ‫فسیلی ســوختی را تولید می کند که به گفته انها این‬ ‫سوخت که از ان با عنوان «‪ »Black Oil‬یاد می شود‪،‬‬ ‫قابل قیاس با نفت سیاه است‪.‬‬ ‫پرویز نوروز مهر‪ ،‬کارشــناس ارشــد واحد تحقیق و‬ ‫توسعه یک شــرکت فناور زمینه تحقیقاتی این شرکت‬ ‫را عمدتا مدیریت جامع زیست محیطی دانست و افزود‪:‬‬ ‫بیشترین تحقیقات ما در زمینه بازیابی وانادیوم و فلزات‬ ‫بــا ارزش از پســماندهای نیروگاهی‪ ،‬هوشمندســازی‬ ‫مدیریت پسماند‪ ،‬ســاخت پایلوت و دستگاه پیشرفته‬ ‫فرایند سبز است که به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وی مدیریت پسماندهای پزشکی در برخی از استان ها‬ ‫و موضوع اینترنت اشیا را از دیگر زمینه های تحقیقاتی‬ ‫این شرکت نام برد و یاداور شد‪ :‬دستگاه پیرولیز تولید‬ ‫شده در این شرکت به منظور تبدیل پسماند به سوخت‬ ‫طراحی شــده است‪ ،‬به این صورت که پسماند وارد این‬ ‫دستگاه می شــود و به صورت غیر مستقیم و در غیاب‬ ‫اکســیژن‪ ،‬شکسته شده و مواد هیدروکربنی ان تبدیل‬ ‫به سوخت های مایع و مواد با ارزش می شود‪.‬‬ ‫نوروز مهر تاکید کرد‪ :‬ســوختی که از این دستگاه به‬ ‫دســت می اید‪ ،‬قابلیت سوزاندن دارد و مواد با ارزش به‬ ‫دســت امده از ان قابلیت جداسازی و ریکاوری دارند و‬ ‫از ان می توان مواد با ارزش را استخراج کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پســماندهایی که دارای ماهیت الی‬ ‫هستند‪ ،‬می توانند در شرایط بدون اکسیژن‪ ،‬در معرض‬ ‫حرارت ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬درجه سانتی گراد قرار گیرند و بعد‬ ‫از شکسته شدن پیوند میان مواد الی‪ ،‬تبدیل به بخارات‬ ‫هیدروکربنی ســبک شده و بعد از سرد شدن به عنوان‬ ‫سوخت مایع از دستگاه خارج می شوند‪.‬‬ ‫نوروز مهر‪ ،‬از این ســوخت با عنوان «‪»Black Oil‬‬ ‫یاد کرد و گفت‪ :‬این ســوخت قابل قیاس با نفت سیاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫محقق این شرکت فناور با اشاره به دستاوردهای این‬ ‫شــرکت در زمینه بازیابی وانادیوم و فلــزات با ارزش‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬نیروگاه هایی که از ســوخت فسیلی‬ ‫اســتفاده می کنند‪ ،‬پســماندهایی به دیواره های کوره‬ ‫انها می چســبد که تاکنون به دلیل اینکه در ایران در‬ ‫این زمینــه کار تحقیقاتی قابل توجهی صورت نگرفته‪،‬‬ ‫این پسماندها دفع می شــد و امکان بازیابی انها وجود‬ ‫نداشت‪ .‬نوروزمهر ادامه داد‪ :‬بر اساس اعالم محققان این‬ ‫شــرکت‪ ،‬وانادیوم با خلوص ‪ ۹۸‬درصد یکی از فلزات با‬ ‫ارزش است که از پسماندهای نیروگاهی جداسازی شده‬ ‫و اکنون این طرح به بهره برداری صنعتی رسیده است‪.‬‬ ‫وی به کاربردهای فلز با ارزش وانادیوم اشــاره کرد و‬ ‫یاداور شــد‪ :‬این ماده در تولید کاتالیســت و همچنین‬ ‫صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد‪ .‬این محقق با اشاره به‬ ‫تحقیقات این شرکت در زمینه هوشمندسازی پسماند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬این فرایند از مرحله تولید پسماند تا زمان‬ ‫اعالم واحدها برای میزان پســماندها‪ ،‬از لیست بندی تا‬ ‫طبقه بندی انها از طریق نرم افزار انجام می شود‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه سیســتم حمل و نقل بر اســاس داده هایی که از‬ ‫نرم افزار ارائه شده است‪ ،‬اقدام به جمع اوری پسماندها‬ ‫می کند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬در بخش پذیرش نیز فرایند بی‬ ‫خطرسازی پسماندها انجام می شود‪.‬‬ ‫یک کارشناس انرژی اعالم کرد؛‬ ‫احتمال کمبود گاز‪ ،‬حتی در‬ ‫فصول گرم سال‬ ‫فقدان سرمایه گذاری کافی و الزم برای توسعه صنایع‬ ‫گازی‪ ،‬فرسودگی تاسیسات و تجهیزات‪ ،‬نبود مدیریت‬ ‫صحیح و مصرف بی رویه گاز‪ ،‬به ویژه در فصول سرد‪ ،‬از‬ ‫جمله چالش های قابل توجه در صنعت گاز ایران است‪.‬‬ ‫ایران کشوری با حدود ‪ ۸۰‬میلیون جمعیت و دومین‬ ‫دارنده ذخایر گازی جهان با عددی حدود ‪ ۲۳۳‬میلیارد‬ ‫مترمکعب از این انرژی و چهارمین مصرف کننده بزرگ‬ ‫گاز در دنیا است‪ .‬با وجود منابع عظیم انرژی‪ ،‬ایران باز‬ ‫هم نیازمند واردات گاز بوده و البته شدت مصرف انرژی‬ ‫فقط محدود به گاز نبوده بلکه در همه حامل ها مسئله‬ ‫پرمصرف بودن و در نهایت کمبود وجود دارد‪.‬‬ ‫با این حال کمبود گاز محســوس تر و جدی تر از سایر‬ ‫حامل های انرژی اســت‪ .‬این وضعیت در فصل زمستان‬ ‫و با اغاز روزهای سرد‪ ،‬افزایش قابل تاملی خواهد یافت‬ ‫و امارها حاکی از رشــد غیراســتاندارد مصرف گاز در‬ ‫ایران اســت‪ .‬چه بســا به دلیل اهمیت زیاد گاز‪ ،‬تقریباً‬ ‫همه کشورهای دنیا بهینه ســازی مصرف این انرژی را‬ ‫به صورت جدی در دستور کار خود قرارداده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫فروش اموال مازاد دولتی در بورس کاال و سامانه ستاد ابالغ شد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪810‬‬ ‫اجرای جزء یک بند ب تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬توســط وزیر اقتصاد ابالغ شد که بر اساس ان‪ ،‬فروش اموال مازاد دولتی از طریق بورس کاال و سامانه ستاد انجام می شود‪«.‬سید‬ ‫احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای نحوه اجرای جزء یک بند ب تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور را ابالغ کرد که بر اساس این تبصره قانونی‪ ،‬فروش اموال‬ ‫مازاد دولتی از طریق بورس کاال و سامانه ستاد انجام می شود‪.‬وی در این نامه به روسای دستگاه های اجرایی ملی اجازه داده‪ ،‬اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای‬ ‫انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی) را پس از تایید کارگروه ملی واگذاری اموال از طریق حراج عمومی در بورس کاال و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک‬ ‫دولت فروخته و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫سایپابهجمع عرضه کنندگان خودرو دربورسپیوست‬ ‫عرضه شاهین قطعی شد‬ ‫پس از انتشــار اطالعیه عرضه ‪ ۲‬محصول گروه بهمن‬ ‫برای عرضــه در روز ‪ ۲۶‬مردادماه در بورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه خودروی شاهین‬ ‫خود در بورس کاال اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫بــورس کاال‪ ،‬پــس از تصویب طرح عرضــه خودرو در‬ ‫بورس کاال در شورای عالی بورس و اعالم امادگی شرکت‬ ‫گروه بهمن برای عرضه ‪ ۶۰۰‬دســتگاه خودرو فیدلیتی و‬ ‫دیگنیتی در تاریخ ‪ ۲۶‬مرداد ماه‪ ،‬در تازه ترین خبر گروه‬ ‫خودروسازی سایپا نیز برای عرضه در همان هفته (هفته‬ ‫چهارم مردادماه) اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫شــاهین‪ ،‬محصولی اســت که در تاریخ ‪ ۲۴‬اسفند ماه‬ ‫گذشــته در یکصد و چهلمین جلسه هیات پذیرش کاال‬ ‫و اوراق بهــادار مبتنی بر کاال در بازار اصلی بورس کاالی‬ ‫ایران پذیرش شــد و دو هفته اینده نخستین عرضه این‬ ‫محصول در بورس انجام می شــود‪ .‬اطالعات تکمیلی در‬ ‫خصوص میزان و شرایط عرضه به زودی اعالم می شود‪.‬‬ ‫تامین مالی بخش کشاورزی هدفمند و در خدمت بخش خصوصی است‬ ‫رییس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬تامین مالی کشــاورزی قراردادی‬ ‫به دلیل اینکه هدفمند و در خدمت بخش خصوصی است‪ ،‬اهمیت‬ ‫به سزایی دارد‪.‬‬ ‫«علی صالح ابــادی» در مراســم رونمایی از طــرح تامین مالی‬ ‫زنجیره ای در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی قراردادی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کشاورزی قراردادی اتفاق خوبی است و در این طرح از نظام‬ ‫سنتی به مدرن حرکت می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از نظر ما مهم ترین اقدام این اســت که این تامین مالی‬ ‫در بخش خصوصی انجام می شــود‪ ،‬زیرا در حوزه کشاورزی بخش‬ ‫خصوصی فعالیت بیشــتری دارد‪ .‬اهمیت دیگر موضوع این اســت‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی‪:‬‬ ‫احیای تولید با کشاورزی توافقی و تامین مالی زنجیره ای‬ ‫بانک مرکزی روسیه‪:‬‬ ‫انقباض اقتصادی در سه ماهه‬ ‫سومعمیق ترمی شود‬ ‫بانک مرکزی روسیه هشدار داد که انقباض اقتصادی این‬ ‫کشور در سه ماهه سوم سال ‪ ۲۰۲۲‬عمیق تر خواهد شد‪.‬‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه اعالم‬ ‫کرد که انقباض اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال‬ ‫‪ 2022‬عمیق تر خواهد شد‪ ،‬چرا که مازاد حساب جاری‬ ‫قوی این کشور که محرک اصلی بازگشت اخیر روبل بوده‬ ‫است‪ ،‬در نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اقتصاد وابسته به صادرات روسیه‬ ‫پس از اعزام ده ها هزار نیروی نظامی این کشور به اوکراین‬ ‫در ‪ 24‬فوریــه کــه باعث تحریم های مالــی و اقتصادی‬ ‫گسترده غرب شد‪ ،‬در حال فرو رفتن در رکود است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی روسیه اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی‬ ‫این کشور پس از انقباض ‪ 4.3‬درصدی طی سه ماهه دوم‬ ‫سال جاری میالدی‪ ،‬در سه ماهه سوم ‪ 7‬درصد کاهش می‬ ‫یابد‪.‬این بانک همچنین پیش بینی کرد که اقتصاد روسیه‬ ‫در نیمه دوم سال ‪ 2023‬شروع به بازگشت به سمت رشد‬ ‫خواهد کرد‪.‬بانک مرکزی روســیه در مورد سیاست های‬ ‫پولی گفت‪ :‬طبق پیش بینی به روز شــده بانک روسیه‪،‬‬ ‫انقباض در ســال ‪ 2022‬کمتر از حدی خواهد بود که در‬ ‫ماه اوریل انتظار می رفت‪ .‬در عین حال‪ ،‬تاثیر شوک های‬ ‫عرضه ممکن اســت در طول زمان طوالنی تر شود‪ .‬این‬ ‫بانک با تکرار پیش بینی ای که هنگام کاهش نرخ بهره به ‪8‬‬ ‫درصد در ماه ژوئیه داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ،2022‬اقتصاد‬ ‫(روسیه) ‪ 4‬الی ‪ 6‬درصد و در سال ‪ 1 2023‬الی ‪ 4‬درصد‬ ‫کوچک خواهد شد و این قبل از بازگشت به رشد ‪ 1.5‬الی‬ ‫‪ 2.5‬درصدی در ســال ‪ 2024‬خواهد بود‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫روسیه همچنین تاکید کرد که انتظار دارد قانون بودجه‬ ‫که مخارج این کشور را محدود می کند و درامدهای نفتی‬ ‫مازاد را به صندوق ذخیره این کشــور هدایت می کند‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ 2023‬توسط وزارت دارایی به سناریوی اصلی خود‬ ‫بازگردانده شود‪.‬‬ ‫تحــت این قانون‪ ،‬خرید ارز خارجــی که برای تکمیل‬ ‫ذخایر دولتی از طریق خریــد بازار فارکس در زمانی که‬ ‫قیمت نفت باال باشــد‪ ،‬طراحی شده بود یعنی زمانی که‬ ‫روبل به شــدت در ماه ژانویه یعنی هفته های قبل از ‪24‬‬ ‫فوریه تضعیف شده بود‪ ،‬به حالت تعلیق درامد‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی گفت‪ :‬هدف ما از کشــاورزی قراردادی‬ ‫و تامین مالی زنجیره ای بخش کشاورزی‪ ،‬عالوه بر اصابت منابع‬ ‫بانک به تولید و بخش واقعی اقتصاد‪ ،‬ایجاد یک بســتر مناســب‬ ‫برای تولید محصوالت کشــاورزی اســت‪ ،‬به طوری که کشاورز‬ ‫دغدغه تامین نهاده‪ ،‬اعتبار و فروش محصول را نداشته باشد‪.‬‬ ‫اصغر ابوالحسنی در مراســم ایین رونمایی از نقشه راه تامین‬ ‫مالــی زنجیــره ای در بخش کشــاورزی با تاکید بر کشــاورزی‬ ‫قراردادی‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬در موضوع تامیــن مالی زنجیره ای دو‬ ‫موضوع مهم وجود دارد که اول میزان تامین مالی در هر رشت ه و‬ ‫دوم تامین مالی اصابت منابع بانکی به هدف مورد نظر است که‬ ‫موجب اثربخشی باالی تسهیالت بانکی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مطالعه خود درباره تحوالت بخش کشاورزی در‬ ‫چند دهه گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد ایران یک کشور‬ ‫صادرکننده محصوالت کشــاورزی بود‪ ،‬اما یکباره در دهه ‪1340‬‬ ‫به دلیل اصالحات ارضی میزان تولید سیر نزولی پیدا کرد‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی با طرح این پرســش که چرا تولید در‬ ‫بخش کشــاورزی پس از اصالحات ارزی به شدت کاهش یافت؟‬ ‫گفــت‪ :‬علت این بود که پیش از اصالحات ارضی ارباب که مالک‬ ‫زمین هــا بود‪ ،‬تامین مالی و نهاده های تولید و فروش محصوالت‬ ‫کشــاورزی را برعهده داشــت‪ ،‬اما پس از اصالحات ارضی هیچ‬ ‫کسی متولی این مسئولیت نبود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای جبران این ضعف‪ ،‬به بانک فالحت ماموریت‬ ‫داده شد تا کشاورزان را تامین مالی کند و این کار هم انجام شد‪،‬‬ ‫اما چون کشــاورز تا به حال با پول کار نکرده بود‪ ،‬امکان مدیریت‬ ‫و فروش را نداشــت و همین مساله موجب شد ‪،‬کشاورزان امکان‬ ‫بازپرداخت وام ها را نداشــته باشــند و بانک زمین ها را مصادره‬ ‫کرد و همین مســاله موجب شد ایران در سال ‪ 57‬به یک کشور‬ ‫واردکننده بزرگ گندم و محصوالت کشاورزی تبدیل شود‪.‬‬ ‫ابوالحســنی تاکید کرد‪ :‬هدف اصلی ما از کشاورزی قراردادی‬ ‫و تامین مالی زنجیره ای بخش کشاورزی‪ ،‬عالوه بر اصابت منابع‬ ‫بانــک به تولید و بخش واقعی اقتصاد‪ ،‬ایجاد یک بســتر و نظام‬ ‫مناســب برای تولید محصوالت کشاورزی اســت‪ ،‬به طوری که‬ ‫کشــاورز دغدغه تامین نهاده‪ ،‬اعتبار و فروش محصول را نداشته‬ ‫باشــد‪ .‬قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه هدف ما این بود که‬ ‫ح تامین‬ ‫کمتر از یکســال از شروع فعالیت دولت سیزدهم از طر ‬ ‫مالی زنجیره ای کشاورزی قراردادی رونمایی کنیم که خوشبختانه‬ ‫محقق شد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر چنین روشی وجود نداشت و شیوه نامه های‬ ‫ان را تدوین نمی کردیم‪ ،‬باید امار بســیار باالیی از منابع بانک ها‬ ‫را به طور مســتقیم برای بخش کشاورزی درگیر می کردیم‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره ای بخش کشاورزی به طور‬ ‫قطع باعث رشــد تولید و افزایش اشــغال خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کنار این مســائل اگر صنعتی کردن و دانش افزایی را هم داشته‬ ‫باشــیم‪ ،‬شعار ســال یعنی تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرین را‬ ‫محقق خواهیم ســاخت و می توانیم صنعتی کردن کشاورزی را‬ ‫نیز نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت اعالم کرد؛‬ ‫بسته تشویقی برای بانک ها بر اساس تامین مالی زنجیره ای‬ ‫معاون وزیر صمت گفت‪ :‬در تالش هستیم بسته تشویقی برای‬ ‫بانک ها بر اســاس تامین مالی زنجیره ای به شورای اقتصاد ارائه‬ ‫شــود و به طور پایلوت تا االن ‪ ۷‬هزار فاکتور با تالش سیســتم‬ ‫بانکی استعالم شده است‪.‬‬ ‫ســید مهدی نیازی در اغاز ائین رونمایی از نقشــه راه تامین‬ ‫مالی زنجیره ای در بخش کشــاورزی که در بانک مرکزی برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬با بیان اینکه تامین مالی زنجیره ای در دســتور کار قرار‬ ‫گرفــت گفت‪ :‬این اقدام در حالی انجام شــد کــه اوراق گام در‬ ‫گذشته وجود داشــت‪ .‬معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه با ‪۷‬‬ ‫بانک تحت سامانه جامع تجارت تفاهم نامه ای منعقد شد گفت‪:‬‬ ‫این تفاهم نامه در جهت پرداخت تســهیالت بر اساس استعالم‬ ‫فاکتور به کشاورزان است که شــبکه بانکی ملزم شده سیستم‬ ‫پرداخت تسهیالت را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول ادامه داد‪ :‬در تالش هســتیم بسته تشویقی‬ ‫برای بانک ها بر اســاس تامین مالی زنجیره ای به شورای اقتصاد‬ ‫ارائه شــود و به طور پایلوت تــا االن ‪ ۷‬هزار فاکتور به ارزش ‪۱۱‬‬ ‫هزار میلیارد تومان با تالش سیســتم بانکی استعالم شده و ‪۱۵‬‬ ‫هــزار میلیارد تومان تاکنون تامین مالی ســازماندهی شــده و‬ ‫مطمئن هستیم که در تامین مالی زنجیره ای عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫نیازی خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به دو تکلیف مهم امسال برای‬ ‫بخش کشاورزی ‪ ۷۰،‬درصد سرمایه در گردش هم باید از طریق‬ ‫استعالم فاکتور پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬از ‪ ۵/۱‬ســال اخیر ســازماندهی تامین مالی‬ ‫قراردادی کشــاورزی را انجام داده ایــم و از طریق تامین مالی‬ ‫انتهای زنجیره کشــاورزی‪ ،‬اماده ایــم حمایت کنیم یعنی یک‬ ‫شرکت غذایی در انتهای زنجیره بتواند بر اساس اعتبارات حمایت‬ ‫شود و بانک ها نیز سایر اجزای زنجیره را حمایت مالی کنند‪.‬‬ ‫توقف سه روزه فعالیت سامانه های الکترونیکی بیمه ای تامین اجتماعی‬ ‫سقف ریالی داروخانه های طرف‬ ‫قرار داد با بیمه سالمت تا اطالع‬ ‫ثانویبرداشتهشد‬ ‫مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سالمت گفت‪:‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬برخی داروخانه ها دارای ســقف تعدادی یا‬ ‫هزینه ای بودند و در نتیجه نمی توانستند در ماه تا بیش‬ ‫از مبلغ یا تعداد مشخصی مراجعه را پذیرش کنند‪ ،‬اما با‬ ‫اجرای طرح دارویار و در راستای ارائه خدمات بهتر به بیمه‬ ‫شدگان‪ ،‬این سقف ریالی برای داروخانه های طرف قرار داد‬ ‫برداشته شد‪ .‬دکتر کیوان تاجبخش افزود‪ :‬همچنین برخی‬ ‫موسســات فیزیوتراپی نیز دارای سقف تعدادی یا هزینه‬ ‫ای بودند که این موضوع باعث می شد دسترسی بیماران‬ ‫بــه مراکز فوق کاهش پیدا کرده و در طول هر ماه تعداد‬ ‫محدودی بیمار پذیرش شود که در راستای افزایش سطح‬ ‫دسترسی و ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان این سقف‬ ‫برداشته شد و تمام مراکز فیزیوتراپی بدون سقف ریالی یا‬ ‫تعدادی می توانند خدمات خود را به بیمه شدگان سازمان‬ ‫بیمه ســامت ارائه کنند‪ .‬البته سقف مربوط به خدمت‬ ‫فیزیوتراپی و تعداد جلســات فیزیوتراپی و تجویز پزشک‬ ‫مربوطه وجود دارد که ادامه پیدا خواهد نمود‪.‬‬ ‫کــه تامین مالی هدفمند اســت‪ .‬صالح ابادی گفت‪ :‬در تامین مالی‬ ‫کشاورزی قراردادی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬بانک ها‬ ‫و شرکت های فعال با هم همکاری خوبی دارند‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکزی ادامــه داد‪ :‬یکــی از مباحث مهم در‬ ‫کشاورزی قراردادی این اســت که اموزش الزم به افراد ارائه شود‪،‬‬ ‫در همین زمینه پیشنهاد می کنند بحث اموزش بانک ها و ذی نفعان‬ ‫دنبال شود و باید جزوه تهیه و دوره اموزشی برگزار شود‪.‬‬ ‫وی پیشنهاد داد‪ :‬شرکت های موفق مدل های خود را ارائه کنند و‬ ‫بانک ها نیز فعال شود؛ همچنین زیرساخت های قانونی برای توسعه‬ ‫کار فراهم و همکاری فرابخشی انجام شود‪.‬‬ ‫فعالیت سامانه های الکترونیک بیمه ای سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از ساعت ‪ 14‬روز پنج شنبه ‪ 13‬مرداد به صورت موقت و به مدت‬ ‫ســه روز برای ارتقای بانک های اطالعاتی سرویس های بیمه ای‬ ‫متوقف می شود‪.‬‬ ‫فعالیت سامانه های الکترونیک بیمه ای سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از ساعت ‪ ۱۴‬روز پنج شنبه ‪ ۱۳‬مرداد به صورت موقت و به مدت‬ ‫ســه روز برای ارتقای بانک های اطالعاتی سرویس های بیمه ای‬ ‫متوقف می شــود‪ .‬توقف فعالیت ســامانه های بیمه ای به منظور‬ ‫ارتقای بانک های اطالعاتی و بهبود عملکرد خدمات مرتبط با این‬ ‫ســامانه ها انجام می شود و در این مدت که مصادف با تعطیالت‬ ‫پایان هفته و نیز تعطیالت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است‪،‬‬ ‫تمامی ســرویس های بیمه ای به جز ســرویس استحقاق درمان‬ ‫از دســترس خارج می شوند‪ .‬براســاس این گزارش‪ ،‬زمان توقف‬ ‫فعالیت سرویس های بیمه ای در میانه ماه و بین تعطیالت رسمی‬ ‫انتخاب شده است تا بیمه شدگان و کارفرمایان محترم با کمترین‬ ‫محدودیت ممکن مواجه شــوند و برای اســتفاده از خدمات در‬ ‫روزهای اتی مهلت کافی داشته باشند‪ .‬همچنین برای ان دسته‬ ‫از کارفرمایان یا بیمه شــدگانی که تاریخ پرداخت اقســاط حق‬ ‫بیمه‪ ،‬بیمه ســربازی و‪ ...‬انان در این بازه زمانی قرار گرفته است‪،‬‬ ‫تمهیدات الزم اتخاذ شده تا بتوانند بعد از رفع محدودیت‪ ،‬اقساط‬ ‫خود را پرداخت کنند‪ .‬همچنین ارسال ابالغ های قانونی پرداخت‬ ‫حق بیمه نیز در این بازه زمانی متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی در‬ ‫این ایام در دسترس پزشــکان و مراکز درمانی قرار دارد و صرفاً‬ ‫عکس بیمه شــدگان و بازنشستگان در این ســامانه قابل رویت‬ ‫نخواهد بود و احراز هویت بیمه شدگان تامین اجتماعی با استفاده‬ ‫از کارت شناسایی عکس دار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی همچنین شماره تلفن مرکز ارتباطات‬ ‫و نظــارت مردمی این ســازمان را کــه در این ایــام به صورت‬ ‫شــبانه روزی‪ ،‬اطالعات و راهنمایی های مورد نیاز را به مخاطبان‬ ‫و ذی نفعان ارائه خواهد کرد‪ 1420 ،‬اعالم کرده اســت که بدون‬ ‫نیاز به شــماره گیری کد و با استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه‬ ‫قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫برای خرید خودرو در بورس اخذ کد معاملات بورس کالا ضروری است‬ ‫رئیس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس کاالی ایران به جزییات عرضه‬ ‫و نحوه خرید خودرو در بورس کاال اشاره کرد و گفت‪ :‬چهارشنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫ماه دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن موتور در قالب ‪ 6‬ردیف در‬ ‫بورس کاال عرضه می شود‪ .‬حمیدرضا رحمنی‪ ،‬رئیس اداره ناظران و امور‬ ‫تاالرهای بورس کاالی ایران در برنامه اخبار بورس شبکه خبر به جزییات‬ ‫عرضه و نحوه خرید خودرو در بورس کاال اشاره کرد و گفت‪ :‬چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ماه دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن موتور در قالب‪6‬‬ ‫ردیف در بورس کاال عرضه می شود‪ .‬به گفته رحمنی‪ ،‬متقاضیان برای خرید‬ ‫این خودروها در بورس ابتدا باید نسبت به اخذ کد معامالت بورس کاال‬ ‫اقدام کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نحوه اخذ کد بورس کاال نیز به این شکل است‬ ‫که متقاضیان به یکی از کارگزاری های مجاز مراجعه و به صورت انالین یا‬ ‫حضوری کد بورس کاال را دریافت می کنند‪ .‬البته پیش تر باید در سامانه‬ ‫سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده باشند‪ .‬رحمنی گفت‪ :‬متقاضیان‬ ‫پس از اخذ کد بورس کاال‪ ،‬باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام‬ ‫نمایند‪ .‬حساب وکالتی حسابی است که به بورس کاال این امکان را می‬ ‫دهد تا پس از انکه خریدار در فرایند رقابت شرکت کرده و کاال را خریداری‬ ‫کرد بتواند از ان حساب برداشت نماید و به این ترتیب مراحل تسویه انجام‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬نکته ای که باید به ان توجه شود این است که برای خرید‬ ‫خودرو‪ ،‬باید‪ 30‬درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود‬ ‫باشد‪ .‬به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می گیرد این مبلغ تا‬ ‫زمان انجام فرایند حراج در حساب وکالتی مسدود می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫با حکم مشاور وزیر و مدیرعامل بنیاد رودکی و با پیشنهاد اعضای شورای هنری ارکستر‪ ،‬نصیر حیدریان برای یک دورۀ یکساله به عنوان رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران انتخاب‬ ‫شد‪.‬با حکم مشــاور وزیر و مدیرعامل بنیاد رودکی و با پیشنهاد اعضای شورای هنری ارکستر‪ ،‬نصیر حیدریان برای یک دورۀ یکساله به عنوان رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران‬ ‫انتخاب شد‪.‬مجید زین العابدین در حکم خود خطاب به نصیر حیدریان بر برنامه ریزی ‪ ،‬اماده سازی و رهبری اجراها‪ ،‬ضبط و تمرینات ارکستر در چهارچوب برنامه های مصوب و معرفی و‬ ‫پیشنهاد رهبران میهمان تاکید کرده است‪.‬تالش در جهت ارتقای دانش و مهارت فنی نوازندگان به وسیله تعیین رپرتوارهای مناسب از دیگر نکاتی است که مدیرعامل بنیاد رودکی در‬ ‫حکم خود به ان اشاره کرد‪.‬نصیر حیدریان در سالهای اخیر چندین نوبت به عنوان رهبر میهمان‪ ،‬رهبری اجراهای ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران را به عهده داشته است‪.‬‬ ‫تولید نماهنگ محرمی «مسافران خورشید» علی مالقلی پور‬ ‫از علی مالقلی پور کــه نام می بریم و برای گفت وگو که مقابلش‬ ‫می نشــینیم ناخوداگاه خاطرات بسیاری برایمان تداعی می شود؛‬ ‫از نام پدرش ـ رســول مالقلی پور ـ کارگردان فیلم های نام اشنای‬ ‫دفاع مقدس همچون «میم مثل مادر» و «سفر به چزابه» گرفته تا‬ ‫هفت سال قبل که جیمی جامپ مسابقه فوتبال تیم ستارگان لقب‬ ‫گرفت و در اعتراض به لغو اکران فیلمش‪ ،‬وسط زمین فوتبال پرید‪.‬‬ ‫خاطرات و شــاید بهتر بگوییم اتفاقات اطــراف علی مالقلی پور‬ ‫به همین جا ختم نمی شــود‪ .‬ماجرای سریال توقیفی اش «کتونی‬ ‫زرنگی» در صداوســیما هم در اواخر دهه ‪ ۹۰‬تا مدت ها خبرســاز‬ ‫بود و بعد هم صحبت از ممنوعیت کاری اش به میان امد که البته‬ ‫توســط خود این کارگردان در نشــت تایید شــد‪ .‬با این همه علی‬ ‫مالقلی پور این روزها فارغ از تمام شــلوغی ها و حاشیه های سال‬ ‫های اخیر‪ ،‬سراغ ساخت نماهنگی برای اباعبداهلل الحسین (ع) رفته‬ ‫است که خود تاکید می کند این کار را از روی اعتقاد باطنی انجام‬ ‫داده اســت و بر نگاه محوری ان که بحث ازادگی‪ ،‬حقیقت جویی و‬ ‫توبه شخصیت «حر» است‪ ،‬تکیه می کند‪.‬‬ ‫علــی مالقلی پور نماهنگ محرمی «مســافران خورشــید» را در‬ ‫مرکز موسیقی انقالب اســامی (ماوا) سازمان هنری رسانه ای اوج‬ ‫تولید کرده است‪ .‬کارگردانی و نویسنده خودش بوده و محمدجواد‬ ‫اشتیانی هم تهیه کنندگی را عهده دار بوده است‪.‬‬ ‫کاری که جذاب باشد را انجام می دهم‬ ‫مالقلی پور در ابتدا درباره نماهنگ جدیدش با اشاره به این نکته‬ ‫که کار او کارگردانی است‪ ،‬می گوید‪« :‬کاری که جذاب باشد را انجام‬ ‫می دهم‪ .‬نماهنگ نیز اگر کار جذابی باشــد‪ ،‬که به ان اعتقاد داشته‬ ‫باشم و اثرگذار باشــد‪ ،‬انجام می دهم‪ .‬همواره احساس می کردم در‬ ‫نماهنگ نیز باید کشمکشــی وجود داشــته باشد؛ یعنی صرفا یک‬ ‫مشت رنگین کمان تصاویر به درد مخاطب نمی خورد یا حتی برای‬ ‫تیزر تبلیغاتی هم فکر می کنم تماشــاگر قصه را دوســت دارد‪ .‬ما‬ ‫همیشــه از بچگی قصه دیده و شنیده ایم و با قصه بزرگ شدیم و با‬ ‫ان عجین هستیم‪ .‬همین حاال هستند فیلم های سینمایی که خوب‬ ‫قصه می گویند‪ .‬مردم قصه را دوســت دارند‪ .‬حاال هرچقدر این قصه‬ ‫مستقیم یا غیر مستقیم پیوند داشته باشد‪ ،‬من فکر می کنم گیرایی‬ ‫بیشتری دارد و اصطالحا فیلم یقه تماشاگر را خواهد گرفت‪».‬‬ ‫ُحر وقتی به وجود می اید که محبت وجود دارد‬ ‫او درباره نماهنگ «مســافران خورشید» بر اساس شعری از سید‬ ‫حمیدرضا برقعی‪ ،‬توضیح می دهد‪« :‬در جلساتی که برگزار کردیم‪،‬‬ ‫اقای برقعی شعری نوشته بودند که من فکر کردم به لحاظ تصویری‬ ‫کار خوبی خواهد شــد‪ .‬ما چون ســینمایی هستیم‪ ،‬در کل تصویر‬ ‫برایمــان اهمیت دارد‪ .‬در نماهنگ البته شــعر و اهنگ نیز اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬این داســتان غیرمســتقیم به ماجرای ُحر باز می گردد و یک‬ ‫توبه در ان هست؛ در قصه به اندازه نماهنگ یک کشمکش درونی‬ ‫و بیرونی وجود دارد‪».‬‬ ‫مالقلی پور همچنین اظهار می کند‪« :‬به نظر من این بد اســت که‬ ‫با خود بگوییم من یک کار تاریخی ـ مذهبی می سازم که در تاریخ‬ ‫بماند‪ .‬ما در دوره ای هســتیم که برای مثال دزدی ـ چه در مقیاس‬ ‫کوچک و چه کالن ـ به چشــم می خورد و دیدم که ُحر و توبه ای‬ ‫که می کند‪ ،‬بیشــتر به درد جامعه ما می خورد؛ البته قصه ما راجع‬ ‫به ُحر نیســت و به صورت مستقیم به شــهیدان و ازاده های کربال‬ ‫بازنمی گردد بلکه تداعی کننده این ماجرا اســت‪ .‬در اصل ماجرایی‬ ‫که ما از تاریخ کربال درباره ماجرای ُحر شنیده بودیم‪ ،‬این است که‬ ‫ُحر باالخره سر دسته یزید بوده و چه می شود که این ادم پشیمان‬ ‫شده و یار امام حســین (ع) می شود؟ اگر زمینی بخواهم نگاه کنم‬ ‫عنصر محبت باعث این اتفاق شــده است‪ .‬بی قراری ُحر از محبتی‬ ‫که امام (ع) به او کرد‪ ،‬نشــات می گیرد‪ .‬به نظرم ُحر وقتی به وجود‬ ‫می اید که محبت وجود دارد‪».‬‬ ‫شعر سیدحمیدرضا برقعی به شدت تصویری بود‬ ‫این نویســنده و کارگردان اضافه می کند‪« :‬در این کار هم من به‬ ‫اقای برقعی عرض کردم که شعرشان خیلی تصویری است‪ .‬بنابراین‬ ‫تصمیم گرفتیم که بر روی نقطه تحول سردســته گروه کنیم و دو‬ ‫ســه تا نقطه گذاری کردیم اما بیشتر از این برای یک نماهنگ جا‬ ‫نمی داد‪ .‬هرچند شاید به لحاظ داستانی بیشتر داشت‪ .‬درنهایت بعد‬ ‫از رفتن و امدن ها بر سر این شعر توافق شد‪ .‬کار به جایگاهی رسید‬ ‫که احســاس کردم پیوند بین تصویر و شــعر محکم شد و قرار شد‬ ‫که ان را بسازیم‪».‬‬ ‫خیلی ها باور نمی کنند نماهنگ ‬ ‫«مسافران خورشید» چهار روزه جمع شد‬ ‫او در پاســخ به این ســوال که چقدر از کیفیت بصری کار باتوجه‬ ‫بــه بودجه راضی اســت؟ می گوید‪« :‬در همــان روزی که به توافق‬ ‫رســیدیم‪ ،‬به مســئوالن تصمیم گیر در ماوا گفتم که کار تاریخی‬ ‫اســت و در بخش هایی به تپانچه و شمشمیر اشاره شده‪ ،‬اما خب‬ ‫برای مثال تپانچه متعلق به دوره قاجار اســت و تصمیم گرفتیم که‬ ‫بنای کار را بر اواخر دوره قاجار بگذاریم‪ ،‬در شعر اشاره ای نمی شود‬ ‫اما برای انســجام ذهنی خودمان قرار شد که این کار را انجام دهیم‬ ‫تا بدانیم که باالخره از نظر طراحی به کدام سمت داریم می رویم‪».‬‬ ‫این کارگردان ادامه می دهد‪« :‬به لحاظ بودجه و شرایط نمی توان‬ ‫پــروژه خیلی فاخــری را در نظر گرفت اما مهم این اســت که بار‬ ‫تصویری و دراماتیک خوب و یاری گر بودند‪ .‬با اقای اشتیانی و تهیه‬ ‫کننده جلسه گذاشتیم و به نظرم کار خیلی خوب جمع شد‪ .‬وقتی‬ ‫می گوییم این نماهنگ چهارروزه جمع شده‪ ،‬خیلی ها باور نمی کنند‬ ‫اما واقعیت این اســت که چهار روزه جمع شد؛ البته یکی از دالیل‬ ‫ان هم ایــن بود که ما عوامل حرفه ای داشــتیم؛ برای مثال طراح‬ ‫گریم ما طراح گریم سینما بود یا مثال محسن غالمی طراح صحنه‬ ‫و سمانه حســینی طراح صحنه فیلم و سریال بودند و این مقداری‬ ‫کمک کرد‪ ».‬مالقلی پور اضافه می کند‪« :‬بســیاری از نماهنگ ها به‬ ‫دلیل بودجه محدود مجبور هستند کوتاه بیایند‪ .‬ما در زمینه تولید‬ ‫و برنامه ریــزی که کار کردیم‪ ،‬ســعی مان این بود تا بنای کارمان را‬ ‫بیشــتر روی پیش تولید بگذاریم‪ .‬یعنی شاید دو هفته‪ ،‬خوب پیش‬ ‫تولید کردیم و لوکیشن های خوبی پیدا کردیم‪».‬‬ ‫او درباره ویژگی های محرم زینــال زاده به عنوان بازیگر نماهنگ‬ ‫«مسافران خورشید» می گوید‪« :‬اقای زینال زاده در چشم هایش یک‬ ‫پختگی دارد و ادمی محســوب می شود که هم اشناست و هم دور‪.‬‬ ‫ادمی اســت که در دهه های ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬هنرمند پرکاری محســوب‬ ‫می شــد و اوج بازیگری ایشــان بود‪ .‬چهره ی دور ـ نزدیکی که می‬ ‫خواستم در صورت ایشان بود‪ .‬چشم هایشان خیلی مهربان است ولی‬ ‫خب نافذ نیز محسوب می شود و این ویژگی در چهره هر کسی پیدا‬ ‫نمی شــود‪ .‬من صورت می خواستم چون در نماهنگ چهره اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬ایشــان امدند و صحبت کردیم و خیلی هم دوســت داشت‪.‬‬ ‫هرچقدر بیشتر اشنا شــدیم‪ ،‬بیشتر لذت بردیم‪ .‬واقعیت این است‬ ‫کــه از اول تا اخر کار انقدر ارتباط ما نزدیک شــد که واقعا عجیب‬ ‫بود‪ .‬ایشان خیلی همراه بودند‪ .‬در گرمای بیابانی که هیچکس تا به‬ ‫حال به انجا پا نگذاشته بود‪ ،‬ایشان ما را همراهی کردند‪ .‬شانس ما‬ ‫بود‪ ،‬قسمت ما بود‪.‬‬ ‫شاید صدای حماسی یک گوینده حرفه ای بهتر بود‬ ‫مالقلی پور درباره انتخاب ســید حمیدرضا برقعی ـ شاعر اثر ـ به‬ ‫عنوان گوینده نماهنگ «مســافران خورشید» و اینکه ایا بهتر نبود‬ ‫از یک گوینده حرفه ای با صدایی حماسی تر برای این اثر استفاده‬ ‫می شد؟ چنین اظهار می کند‪« :‬دوستان ماوا گفتند که اقای برقعی‬ ‫دوســت دارد که گویندگی را خودش انجام دهد‪ .‬نمی گویم مخالف‬ ‫این کار بودم اما حرفه ای تر این بود که از یک صداپیش ه استفاده می‬ ‫کردیم اما با این حال فکر می کنم که صدا روی کار نشســته است‪.‬‬ ‫شــاید اگر صدا حماسی تر بود‪ ،‬بهتر می شد ولی باید این را هم در‬ ‫نظر گرفت‪ ،‬کســی که شعر می نویسد‪ ،‬شاید موارد درونی ای وجود‬ ‫دارد که فرد دوســت دارد کار گویندگی را هم خودش انجام دهد‪.‬‬ ‫از یک طرف حتما خوانش خود اقای برقعی قناعت به کار بخشیده‬ ‫ولی از طرفی هم انتظار شــنیداری تماشــاگر این است که صدای‬ ‫حماسی تری بشنود ولی این خوانش مزایایی هم دارد‪».‬‬ ‫اگر به دنبال پول بودم‪ ،‬سریال می ساختم!‬ ‫این نویســنده و کارگردان در پاســخ به اینکه ایا مسائل مالی در‬ ‫پذیرفتن ســاخت نماهنگ «مسافران خورشید» دخیل بوده است؟‬ ‫می گوید‪« :‬هنر من چیست؟ من کارگردان هستم و نهایتا در کنار‬ ‫ان‪ ،‬کار نویسندگی هم انجام دهم‪ .‬من اول از همه باید از زاویه کار‬ ‫خودم نگاه کنم‪ .‬باالخره این اثر بودجه مردم اســت و قرار است که‬ ‫وقــت مردم را بگیرد و باید با یک جماعت بیشــتر و زیادتری گره‬ ‫بخورد و ان نمی تواند فارغ از قصه باشد‪ .‬این نکته مهم بود که اگر‬ ‫نماهنگی را ســاختیم‪ ،‬به دنبال این بود که کار اثرگذاری باشد‪ .‬من‬ ‫دل خودم ان را‬ ‫فکر می کنم از خود اثر مشــخص اســت که برای ِ‬ ‫ساختم‪ .‬اگر به دنبال پول بودم‪ ،‬سریال می ساختم!»‬ ‫او در انتهای بخش نخســت نشست با موضوع نماهنگ «مسافران‬ ‫خورشید» اظهار می کند‪« :‬فکری که مسووالن ماوا داشتند که این‬ ‫کار باید قبل از محرم اماده و پخش شــود‪ ،‬فکر درســتی بود‪ .‬من‬ ‫«مسافران خورشــید» را ساخته ام و واقعیت این است که به مسیر‬ ‫حضرت اباعبــداهلل ایمان دارم‪ .‬این نماهنــگ در برنامه «مخاطب‬ ‫خاص» پخش شــد و قرار اســت به صورت متناوب از شــبکه های‬ ‫مختلفی پخش شود‪».‬‬ ‫حبیب ایل بیگی‪:‬‬ ‫نمایش فیلم های ایرانی در رژیم اشغالگر قدس ممنوع است‬ ‫حضور فیلمهای ایرانی در جشــنواره های رژیم صهیونیســتی‬ ‫ممنوع است و تخطی از این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫به نقل از اداره کل روابط عمومی ســازمان ســینمایی‪ ،‬حبیب‬ ‫ایل بیگی معاون ارزشــیابی و نظارت سازمان سینمایی با بیان‬ ‫این مطلب‪ ،‬بــه حضور فیلمی ایرانی توســط پخش کننده های‬ ‫خارجی در جشــنواره اورشلیم اشاره کرد و گفت‪ :‬تهیه کنندگان‬ ‫و فیلمســازان ایرانی باید در هنگام قرارداد با پخش کننده های‬ ‫خارجی به این نکته اشــاره کنند که قوانین جمهوری اســامی‬ ‫اجــازه حضور فیلم های ایرانی اعم از فیلم بلند داســتانی‪ ،‬فیلم‬ ‫کوتاه‪ ،‬مســتند و انیمیشن را در ســرزمین اشغالی فلسطین را‬ ‫نمی دهــد و الزم اســت پخش کننده خارجی بــه مالحظات و‬ ‫دغدغه های مطرح شده احترام بگذارد‪.‬‬ ‫ایــل بیگی با اشــاره به ایــن مطلب که اغلب فیلمســازان و‬ ‫تهیه کنندگان ما قوانین جمهوری اســامی را رعایت می کنند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تنها در موارد معدودی‪ ،‬پخش کنندگان خارجی که‬ ‫امتیاز پخــش اثار ایرانی را خریــداری کرده اند‪ ،‬به نمایش این‬ ‫اثار در جشــنواره های رژیم صهیونیستی اقدام می کنند که این‬ ‫موضــوع از نظر ما پذیرفتنی نیســت و باید جلوی همین موارد‬ ‫معدود نیز گرفته شود‪.‬‬ ‫معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی بــا توضیح‬ ‫اینکــه ایــن ممنوعیــت در همــه مــوارد چــه حضــور در‬ ‫جشــنواره ها‪ ،‬چه در اکران فیلم در ســینماها و چه نمایش در‬ ‫وی اودی هایــی کــه مربوط بــه رژیم صهیونیســتی اســت‪،‬‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬طبیعــی اســت که بــا متخلفان‬ ‫در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد چون این امر‪ ،‬از خطوط‬ ‫قرمز ســینمای ایران اســت که فیلم های تولید شده در فضای‬ ‫جمهوری اســامی ایران بــه هر نحو در رژیم جعلی اســرائیل‬ ‫نمایش داده نشود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خواستار مراقبت ودقت از سوی صاحبان فیلم های‬ ‫ایرانی بر نمایش اثارشــان در مجامع بین المللی شــد و تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬در هر گونه مراوده بین المللــی‪ ،‬باید موضوع عدم نمایش‬ ‫فیلم های ایرانی در رژیم اشــغالگر قدس رعایت شود و پذیرفته‬ ‫نیست تهیه کننده ایرانی بعد از اینکه فیلمش توسط پخش کننده‬ ‫خارجی برای نمایش در رژیم صهیونیستی عرضه شد‪ ،‬اعالم کند‬ ‫در جریان نمایش فیلم در این رژیم نبوده است‪.‬‬ ‫ایل بیگی در خاتمه تصریح کرد‪ :‬از انجا که ما رژیم اشــغالگر‬ ‫قدس را به رســمیت نمی شناسیم هر گونه همکاری و مراوده با‬ ‫این رژیم‪ ،‬ممنوع و قابل پیگرد قانونی است‪.‬‬ ‫ی نشان» از دهه دوم محرم به شبکه سه می اید‬ ‫سریال «ب ‬ ‫پخش ســریال «بی نشــان» به کارگردانی راما‬ ‫قویدل از دهه دوم محرم از شــبکه سه سیما اغاز‬ ‫می شود‪ .‬ســریال بی نشان به نویسندگی مشترک‬ ‫ازیتا ایرایی و مهدی حمزه‪ ،‬کارگردانی راما قویدل‬ ‫و تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی در بیش از ‪۳۰‬‬ ‫قسمت از شبکه سه سیما در هفته های پیش رو روی‬ ‫انتن می رود‪ .‬همچنین لوگوی این سریال با طراحی‬ ‫حامد تلخابی رونمایی شــد‪ .‬در تعریف موضوع و‬ ‫احقاق حق و حقیقت‪،‬‬ ‫قصه سریال امده است‪ :‬برای‬ ‫ِ‬ ‫ابرو که سهل اســت؛ جان باید داد‪ .‬این سریال در‬ ‫لوکیشن های مختلف در تهران ضبط شده است و‬ ‫بخشی از سریال هم متناسب با حال و هوای قصه‬ ‫در کربال جلوی دوربین رفته است‪ .‬از شاخصه های‬ ‫بی نشان در کنار سوژه و پرداخت ان‪ ،‬حضور نسلی‬ ‫از بازیگران جوان در کنار پیشکسوتان بازیگری به‬ ‫ویژهچهره هاینام اشنایسریال هایتلویزیونیاست‪.‬‬ ‫پرویز فالحی پور‪ ،‬نیوشا ضیغمی‪ ،‬قاسم زارع‪ ،‬مجید‬ ‫واشقانی‪ ،‬مریم کاویانی‪ ،‬سعید زارعی‪ ،‬نسرین نکیسا‪،‬‬ ‫مالک سراج‪ ،‬توماج دانش بهزادی‪ ،‬رضا موالیی‪ ،‬نیلوفر‬ ‫پارسا‪ ،‬پویان گنجی‪ ،‬امیر ســفیری‪ ،‬مهری ال اقا‪،‬‬ ‫رهام تدریسی‪ ،‬نیما توکلی‪ ،‬بهروز قادری‪ ،‬مرتضی‬ ‫زارع‪ ،‬سینا قاســمی و رضا ایرانمنش‪ ،‬اتابک نادری‬ ‫با معرفی هلن نقی لو‪ ،‬امیررضا زرین بخش با حضور‬ ‫اکبر رحمتی‪ ،‬کاظم هژیرازاد‪ ،‬مهدی فقیه‪ ،‬سوسن‬ ‫مقصودلو و با هنرمندی رضا توکلی‪ ،‬احسان امانی‪،‬‬ ‫حسن اسدی‪ ،‬محمدصادق ملک و بهار نوحیان گروه‬ ‫بازیگرانبی نشانراتشکیلمی دهند‪.‬مجیدواشقانی‬ ‫در نقش مسعود که از خانواده ای نسبتا مرفه است‬ ‫قصد ازدواج با ریحانه با بازی نیلوفر پارســا را که از‬ ‫خانواده ای فرهنگی و خواهر دوســت و هم کالسی‬ ‫مسعود در دانشگاه است‪ ،‬دارد و درام عاشقانه ای بین‬ ‫این ‪ ۲‬نفر در «بی نشان» در جریان است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫نصیر حیدریان رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران شد‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪810‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫تدارک ویژه تلوبیون برای‬ ‫عزاداری محرم ‪1401‬‬ ‫تلویزیــون تعاملی تلوبیون با راه انــدازی صفحه ویژه‬ ‫محتوای عزاداری حسینی به همراه برگزاری سه پویش‬ ‫مردمی با شــعار «به تو از دور سالم» به استقبال محرم‬ ‫سال ‪ ۱۴۴۴‬قمری رفته است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی تلوبیون‪ ،‬پخش زنده و ارشیو‬ ‫برنامه های ویژه ماه محرم الحرام ‪( ۱۴۴۴‬ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شمسی) از میان تمام شبکه های سراسری و شبکه های‬ ‫اختصاصی حبیب و ایام‪ ،‬دسترســی به ســامانه تکیه‪،‬‬ ‫برگزاری سه پویش «روضه خانگی»‪« ،‬با حسین حرف‬ ‫بزن» و «نسل قاسم» به همراه ارشیو کامل مداحی ها و‬ ‫سخنرانی های مذهبی ویژه محرم از مهم ترین اقدامات‬ ‫تلوبیون برای پوشــش رســانه ای برنامه های سیما در‬ ‫فضای مجازی است‪.‬‬ ‫در بخش تعاملی‪ ،‬تلویزیون تعاملی تلوبیون‪ ۲ ،‬پویش‬ ‫در حــال برگزاری دارد‪ .‬در پویش «نســل قاســم» با‬ ‫همکاری شــبکه امید‪ ،‬کافی اســت نوجوان های ایرانی‬ ‫از سراســر کشــور‪ ،‬یک ویدیوی کوتــاه از برنامه های‬ ‫ویژه و فعالیت های خالقانه هیات های مذهبی خود در‬ ‫ســال های گذشــته یا برنامه های امسال تهیه و در این‬ ‫پویش بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫خالق ترین هیات هــا از فرصت پخــش تلویزیونی و‬ ‫تلوبیونی در ایام دهه اول محرم برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنین پویش روضه خانگی‪ ،‬با همکاری و مشــارکت‬ ‫خانواده های ایرانی‪ ،‬تصویرگر شور و معرفت حسینی در‬ ‫برپایی مجالس روضه حضرت سیدالشــهدا (ع) خواهد‬ ‫بود‪ .‬عالقه مندان می توانند برای شــرکت در این پویش‬ ‫فیلمی از روضه های خانگی خودشان را بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫در ایــن پویش ملی‪ ،‬عالوه بر انتشــار فیلم ها و تصاویر‬ ‫منتخب از طریق برنامه تلویزیونی روضه خانگی شبکه‬ ‫یک سیما‪ ،‬به قید قرعه ‪ ۱۰‬کمک هزینه سفر به کربالی‬ ‫معلی به شرکت کنندگان اهدا می شود‪.‬‬ ‫در پویش «با حســین (ع) حرف بزن» نیز مخاطبان‬ ‫می توانند ویدیوها و پیام های خود را با ارســال تصاویر‬ ‫ضبط شده به وســیله تلفن همراه‪ ،‬به صورت افقی‪ ،‬در‬ ‫تلوبیون ارسال کنند‪.‬‬ ‫شبکه اختصاصی ‪ ۲۴‬ســاعته «ایّام» نیز با کنداکتور‬ ‫ویژه محــرم ‪ ۱۴۴۴‬با برنامه های ســخنرانی‪ ،‬مداحی‪،‬‬ ‫گفتگو‪ ،‬روضه خوانی‪ ،‬مســتند‪ ،‬نماهنــگ‪ ،‬دعا و … از‬ ‫طریق تلوبیون در دســترس کاربران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این شــبکه با ‪ ۱۰۷۸‬عنوان برنامه معادل ‪ ۳۷۰‬ساعت‬ ‫و بیــش از ‪ ۱۰۷۸‬عنوان کالکت معرفی برنامه تولیدی‬ ‫مرتبط به اســتقبال عزاداری اباعبداهلل الحســین رفته‬ ‫اســت‪ .‬همچنین تلوبیون با همکاری سازمان تبلیغات‬ ‫اسالمی و سامانه تکیه‪ ،‬امکان دسترسی ویژه به محتوای‬ ‫این ســایت‪ ،‬شامل پخش زنده و ارشیو هیئات مذهبی‬ ‫را نیز فراهم کرده اســت‪ .‬ارشــیو مداحی حاج منصور‬ ‫ارضــی‪ ،‬حاج محمــود کریمی‪ ،‬حاج ســیدمجید بنی‬ ‫فاطمه‪ ،‬حاج محمدرضا طاهری‪ ،‬حاج مهدی سلحشور‪،‬‬ ‫حاج میثم مطیعی‪ ،‬حاج سعید حدادیان و حاج مهدی‬ ‫رسولی به همراه ارشیو ســخنرانی های حجت االسالم‬ ‫عالی‪ ،‬حجت االســام انصاریان و حجت االسالم رفیعی‬ ‫هم به شــکل کامل در تلوبیون در دســترس عاشقان‬ ‫حسینی اســت و هر روز بر اساس پخش از شبکه های‬ ‫سیما‪ ،‬تکمیل می شــود‪ .‬همچنین پخش زنده و ارشیو‬ ‫برنامه های محرمی شــبکه های سراســری ســیما به‬ ‫همراه شــبکه اختصاصی حبیب و شــبکه اختصاصی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته «ایّام» نیز در ســایت و اپلیکیشن تلوبیون‬ ‫در دسترس است‪.‬‬ ‫این بار در یک سفر جاده ای؛ «ماشین ها» برمی گردند‬ ‫پخش سریال در ماه اینده‬ ‫با انتشــار اولین تریلر از سریال ««ماشین ها در جاده»‬ ‫اعالم شــد دیزنی پالس ماه اینده این سریال را پخش‬ ‫می کنــد‪ .‬به نقل از ددالین‪ ،‬دیزنی و پیکســار هم زمان‬ ‫با انتشــار اولین تریلر رســمی ســریال «ماشین ها در‬ ‫جاده» اعــام کردند این ســریال که اســپین افی از‬ ‫فیلم های «ماشین ها» است ‪ ۸‬سپتامبر در دیزنی پالس‬ ‫پخش می شــود‪ .‬انیمیشن های محبوب «ماشین ها» در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۱ ،۲۰۰۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬اکران شدند و درباره‬ ‫دوران حرفه ای ماشین مسابقه «الیتنینگ مک کویین»‬ ‫با صداپیشگی اوون ویلسون و بهترین دوستش «مات ِر»‬ ‫با صداپیشگی «لری د کیبل گای» هستند‪ .‬ویلسون و‬ ‫کیبل گای اکنون نقش های خودشان را در این سریال‬ ‫هم تکرار می کنند‪ .‬استیو پرسل کارگردان «ماشین ها در‬ ‫جاده» گفته اســت این سریال سفری در سراسر کشور‬ ‫توسط این دو ماشین را تصویر می کند و مانند هر سفر‬ ‫جاده ای دیگری این دو هم در طول مسیر با ماجراهای‬ ‫و ماجراجویی های غیرمنتظره ای همراه می شوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪810‬‬ ‫سخنگویدولتازاغازبرنامه ریزی هابرایحضوروسخنرانیرییسجمهوریدرمجمععمومیسازمانمللمتحدخبرداد‪.‬سخنگویدولتهمچنینبااشارهبهاقداماتصورتگرفتهبرایبهبود‬ ‫وضعیتمعیشتیبازنشستگاناظهارکرد‪:‬پیرودستوررئیس جمهوریبرایپیگیریبهبودوضعیتمعیشتیبازنشستگانوپسازبرگزارینشست هایمکررمعاوناولبانمایندگانبازنشستگان‪،‬‬ ‫هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان‪،‬اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد‪.‬وی با اشاره به اقدامات دیگر دولت در‬ ‫راستای اجرای قانون جوانی جمعیت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون تعداد‪ ۲۱۷‬هزار فقره وام فرزنداوری به مبلغ بیش از‪ ۸۶‬هزار میلیارد ریال و بیش از‪ ۳۲۰‬هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج‬ ‫به مبلغ‪ ۴۴۰‬هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬بهادری جهرمی ادامه داد‪ :‬بیش از‪ ۲۳۰‬هزار خودرو در طرح های فروش خودروسازان به طرح جوانی جمعیت تخصیص داده شده که‬ ‫نزدیک به‪ ۱۰۰‬هزار نفر تکمیل وجه داشتند و ثبت نامشان نهایی شده است‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر خارجه‪:‬‬ ‫شهرداری موضوع سیالب ‬ ‫را‬ ‫به الیحه رواناب ها اضافه کند‬ ‫تبدیل شدن برخی مسیل ها‬ ‫به بزرگراه و خیابان‬ ‫رئیس شورای شهر تهران گفت‪ :‬شهرداری الیحه ای‬ ‫در خصوص رواناب ها داشت که برای انجام اصالحات‪،‬‬ ‫این الیحه را پس گرفت؛ سیالب ها نیز باید به این الیحه‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫مهدی چمران رئیس شورای شــهر تهران در جلسه‬ ‫شورای شهر تهران با بیان اینکه اقدامات خوبی در شهر‬ ‫برای استقبال از ماه محرم و همزمان با این ماه صورت‬ ‫گرفته است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که این فضا به معنویت‬ ‫و روحانیت بیشتر شهر کمک کند و بتوانیم از ایثارگری‬ ‫های سرور شهدا درس بگیریم‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه هنوز تهران‬ ‫در معرض خطر ســیل اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با‬ ‫پیش بینی های مدیریت شــهری‪ ،‬اتفاقی در شهر رخ‬ ‫ندهد‪ .‬شهرداری الیحه ای در خصوص رواناب ها داشت‬ ‫که برای انجــام اصالحات‪ ،‬این الیحــه را پس گرفت؛‬ ‫سیالب ها نیز باید به این الیحه اضافه شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی مسیل ها به بزرگراه و خیابان‬ ‫تبدیل شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بزرگراه شهید باکری‬ ‫میزان زیادی ســیالب جاری شــد اما چون برای عبور‬ ‫ان فضایی پیش بینی شــده بود حادثه ای رخ نداد‪ ،‬اما‬ ‫اتفاقات کن‪ ،‬امامزاده داوود و داراباد هشــداری برای ما‬ ‫بود تا در این زمینه اماده باشیم‪ .‬باید مطالعات گذشته‬ ‫را مجددا در دســتور کار قرار داده و بررسی و پیگیری‬ ‫کنیم تا پیشگیری در این زمینه صورت بگیرد‪.‬‬ ‫چمــران تاکید کــرد‪ :‬پیشــگیری تنها گزارشــات‬ ‫هواشناسی نیســت و باید کاری کنیم که از رواناب ها‬ ‫به بهترین شکل استفاده کنیم‪ ،‬نه اینکه به شکل گل و‬ ‫الی به منازل و کســب و کار مردم اسیب بزند که این‬ ‫موضوع نیاز به برنامه ریزی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ممکن اســت این حوادث را مجددا‬ ‫شاهد باشیم‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که برنامه ریزی صحیح‬ ‫صورت بگیرد تا از منابع ابی به درستی استفاده شود‪.‬‬ ‫در مقابل گستاخی های رژیم صهیونیستی‬ ‫هیچ چیزی جز زبان مقاومت پاسخگو نیست‬ ‫وزیر خارجه گفت‪ :‬متاسفانه در دنیای کنونی ‪ ،‬غرب تالش می کند‬ ‫ارزش هــای تصنعی خودش را با توســل ابزاری به حقوق بشــر به‬ ‫کشورهای دیگر تحمیل کند‪ .‬این در حالی است که امریکا و برخی‬ ‫کشورهای اروپایی اقداماتی کامال در تعارض با حقوق اولیه انسان ها‬ ‫را پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫حســین امیرعبداللهیان در مراســم هفتمین دوره اعطای جایزه‬ ‫حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی ضمن تسلیت ایام شهادت امام‬ ‫حســین(ع) در ادامه گفت‪ :‬در دهه های گذشته ابزار امریکا و برخی‬ ‫کشورهای اروپایی فروش ســاح و دامن زدن به برخی جنگ ها در‬ ‫نقاط مختلف جهان برای منتفع شــدن منافع غرب بود‪ .‬در دو دهه‬ ‫اخیر این موضوع به اســتفاده ابزاری از تروریسم در راستای تحقق‬ ‫منافع امریکا و برخی کشورهای غربی توسعه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیــان ادامه داد‪ :‬بنده فقط می خواهم یک نمونه از رفتار‬ ‫امریــکا و انگلیس بین ســال های ‪ ٢٠٠٣‬تــا ‪ ٢٠١١‬میالدی را در‬ ‫کشور همســایه و اسالمی خودمان عراق را به عنوان یک مصداق از‬ ‫رفتار ناقض حقوق بشــر امریکا و انگلیس در منطقه را عرض کنم‪.‬‬ ‫مستحضر هستید در این ســال ها عراق در اشغال امریکا و انگلیس‬ ‫قرار داشت‪ .‬شمال و مرکز در اشغال نظامیان امریکایی با ‪ ١٧۵‬هزار‬ ‫نیرو و جنوب و مناطق نفت خیز در اشغال نیروهای نظامی انگلیس‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ان زمان در دیداری که با یکی از مقامات وقت عراق‬ ‫داشــتم‪ ،‬ایشان گفت که ما با یک معضلی مواجه شدیم و مستحضر‬ ‫هســتید که در ان سال ها خودروهای انتحاری و انفجاری و اقدامات‬ ‫و عملیات های تروریســتی گســترده در عراق انجام می شد و گاهی‬ ‫اوقات بیــش از ‪ ١٢٠‬مورد انفجار تنها در بغــداد و حومه بغداد رخ‬ ‫می داد‪ .‬ایشــان گفت ما به عنوان بخش امنیت عراق متوجه شدیم‬ ‫که بخشــی از تجهیز الکترونیکی این خودروهای انفجاری توســط‬ ‫ضمانت تحقق صحیح طرح دارویار‪ ،‬هوشمندسازی است‬ ‫دستگیری‪14‬بدهکاربانکی‬ ‫و ‪ 11‬دالل ارزی‬ ‫مشارکت ‪ 500‬هنرمند در تولید‬ ‫اثار حجمی شهر‬ ‫عضو شورای شــهر تهران با اشــاره به اینکه وضعیت‬ ‫اچ اس ای در تهران نیاز به بازنگری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری‬ ‫نســبت به بازنگری این موضوع سریع تر اقدام کند و اگر‬ ‫الیحه ای نیاز دارد از شــورا کمک بگیرد که مشکالت در‬ ‫این زمینه برطرف شــود‪ .‬مهدی پیرهادی عضو شورای‬ ‫شهر تهران در صحن شورای شــهردرباره سیل امامزاده‬ ‫داوود اظهارداشت‪ :‬از تالش اتش نشانان در سیل امامزاده‬ ‫داوود تقدیر می کنیــم و امیدواریم این حادثه تجربه ای‬ ‫شــود که در حوادث بعدی‪ ،‬پیش بینی های الزم صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬مدیران ایــن را در نظر بگیرند اگر عزیزان انها در‬ ‫حوادث حضور داشتند‪ ،‬چه حالی را تجربه می کردند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه وضعیت اچ اس ای در تهران نیاز به بازنگری‬ ‫و پیگیری جدی دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با توجه به جابجایی های‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬شــهرداری نسبت به بازنگری این موضوع‬ ‫سریع تر اقدام کند و اگر الیحه ای نیاز دارد از شورا کمک‬ ‫بگیرد که مشکالت در این زمینه برطرف شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز به فروش ســاح می توان اســتفاده ابزاری از‬ ‫حقوق بشــر را هم اضافه کرد‪ .‬مفتخر هستیم که در این مراسم و با‬ ‫حضور مســئوالن مختلف از شخصیت یک بانوی خبرنگار مسیحی‬ ‫فلســطینی تجلیل می شــود‪ .‬با صدای بلند اعالم می کنیم تجربه‬ ‫جمهوری اسالمی در منطقه اثبات کرده که در مقابل گستاخی های‬ ‫رژیم صهیونیســتی هیچ چیزی جز زبان مقاومت پاسخگو نیست‪ .‬با‬ ‫این حال جمهوری اسالمی راهکاری دیپلماتیک با محوریت رفراندوم‬ ‫در بین ساکنین اصیل فلسطینی را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان تصریح کرد‪ :‬این یک راهکار دموکراســی است که‬ ‫باید ابتدا ســر شماری ان انجام شود و سپس با نظارت سازمان ملل‬ ‫یک رفراندوم در بین ســاکنین اصیل فلسطین انجام شود تا انها در‬ ‫رابطه با سرنوشت خود تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫وزیــر امور خارجه با بیان اینکه در این طرح پیش بینی صندوقی‬ ‫جهــت هزینه های رفرنــدام در نظر گرفته شــده اســت ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صهیونیست ها از این ایده حمایت نکرده و نخواهند کرد چرا که این‬ ‫طرح نتیجه ای جز احقاق حقوق فلسطینیان ندارد‪.‬‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس‪:‬‬ ‫سردار رحیمی اعالم کرد‪:‬‬ ‫رئیس پلیس تهران بزرگ از دســتگیری ‪ ۱۴‬بدهکار‬ ‫بانکــی و ‪ ۱۱‬دالل ارزی خبــر داد و گفت‪ ۳۷ :‬فراری‬ ‫مالیاتی با رقم ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان شناسایی و دستگیر‬ ‫شدند‪ .‬ســردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهرانی‬ ‫بزرگ در حاشیه طرح پلیس امنیت اقتصادی در جمع‬ ‫خبرنــگاران افزود‪ :‬در این مرحلــه از طرح ‪ ۱۴۸‬پرنده‬ ‫تشــکیل شده و ‪ ۱۷۱‬متهم در ارتباط با جرایم توزیع و‬ ‫حمل و نقل کاالی قاچاق شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در این مرحله از طــرح ‪ ۲‬میلیون و ‪۲۲۵‬‬ ‫هــزار اقالم کاالی قاچاق کشــف و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۴۸‬هزار‬ ‫لیتر فراورده قاچاقی توقیف شدند‪.‬رئیس پلیس تهران‬ ‫بزرگ از شناســایی و توقیف ‪ ۴۱‬خودروی شوتی خبر‬ ‫داد و افزود‪ ۳۷ :‬نفر در رابطه با فرار مالیاتی شناســایی‬ ‫و دستگیر شدند که رقم فرار مالیاتی این ‪ ۳۷‬نفر ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان بوده اســت‪.‬وی گفت‪ :‬همچنین ‪ ۱۱‬نفر‬ ‫از دالالن ارزی را شناســایی و دستگیر کردیم و از انها‬ ‫یک میلیارد تومان ارز خارجی کشف شده است‪.‬سردار‬ ‫رحیمی بیان کرد‪ :‬در ارتباط با سوءاســتفاده کنندگان‬ ‫از ارزهای مســافرتی ‪ ۷‬نفر شناســایی و دستگیر شده‬ ‫اند‪ .‬همچنین ‪ ۱۴‬نفر از بدهکاران بانکی هم دســتگیر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫گروهی در منطقه سبز بغداد انجام می شود‪ .‬منطقه سبز بغداد تحت‬ ‫نظارت کامل امنیتی امریکا قرار داشت‪ .‬سفارت خانه های مهم غربی‬ ‫و ســاختمان های هیات حاکمیت عراق همــه در این منطقه قرار‬ ‫داشــت‪ .‬اینکه در چنین منطقه ای‪ ،‬ویالیی مرکز تجهیز خودروهای‬ ‫انفجاری باشــد برای مســئولین عراق عجیب بود‪ .‬به من گفتند که‬ ‫مقامات عراقی توانســتند مجوز بگیرند تا نیروهای ویژه بتوانند در‬ ‫مواقع خاص وارد منطقه سبز بغداد شوند‪ .‬این اتفاق افتاد و نیمه های‬ ‫شب نیروهای ویژه وارد این ویال شد و رفتند افراد را دستگیر کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۱ :‬نفر در این راستا بازداشت و به زندان مقدادیه منتقل‬ ‫شــدند‪ .‬کمتر از یک ساعت مسئوالن سیاسی و نظامی امریکا فشار‬ ‫گســترده ای را برای ازادی این افراد به ما وارد کردند که در نهایت‬ ‫ما ایــن کار را نکردیم و با یک عملیات نظامی‪ ،‬امریکایی ها زندان‬ ‫مقدادیــه را تصرف و هزار زندانی که در انجا بودند را ظرف دو ســه‬ ‫ساعت به زندان ابوغریب منتقل کردند‪.‬‬ ‫وزیــر امور خارجه تصریح کرد‪ :‬ان مقام عراقی می گفت که از بین‬ ‫‪ ۱۱‬نفر ‪ ۷‬امریکایی هم بودند که باید در عراق محاکمه می شــدند‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از هــزار زندانی را در ابوغریب تبرئه کردند اما تا به‬ ‫امروز مقامات ان زمان عراق می گویند امریکایی ها برای ما توضیح‬ ‫ندادند که سرنوشت ان ‪ ۱۱‬نفر چه شد‪ .‬در مقطعی وزیر وقت عراق‬ ‫خواستار روشن سازی این موضوع شد اما امریکایی ها اعالم کردند‬ ‫که مقابله می کنند و به یکباره تصاویری را به دروغ منتشر کردند که‬ ‫مقامات عراقی زندانیان را در مقدادیه شکنجه می کنند‪.‬‬ ‫وزیر امورخارجه با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی‬ ‫گفت‪ :‬ایشــان همچون ســتاره ای در عرصه برخورد با تروریســم‬ ‫می درخشــد‪ .‬ایشــان می گفت وقتی در عراق عملیات گسترده ای‬ ‫انجام می شــد امریکا داعش را جابه جا می کرد و وقتی در سوریه‬ ‫عملیات سنگینی انجام می شد باز هم اقدام به جابه جایی می کردند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس در جریان طرح سوال نمایندگان از وزیر بهداشت‬ ‫گفت‪ :‬الزمه تحقق صحیح طرح دارویار را هوشمندسازی دانست‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شــورای اسالمی در جلسه‬ ‫علنی مجلس پس از پاســخ بهرام عین اللهی‪ ،‬وزیر بهداشت به‬ ‫ســواالت نمایندگان‪ ،‬گفت‪ :‬بحث مربوط به دارو بســیار مهم و‬ ‫اساســی اســت؛ یک غلط مصطلح درباره یارانه دارو وجود دارد‬ ‫که همه جا می گویند حذف ارز ترجیحی؛ این غلط ترین حرف‬ ‫ممکن است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مردم عزیز مــا بدانند که در حــوزه یارانه دارو و‬ ‫کاالهای اساســی‪ ،‬به هیچ عنوان ظرفیت ارزی حذف نمی شود‬ ‫و فقط به طور مســتقیم به خود افراد داده می شــود؛ لذا االن‬ ‫یارانه دارو از طریق شرکت های بیمه گذار‪ ،‬در اختیار بیمار قرار‬ ‫می گیرد و این در مورد بیمارســتان ها نیز صدق می کند‪ .‬این‬ ‫مطلــب را عرض کــردم تا ارامش در جامعه باشــد که به هیچ‬ ‫عنــوان قیمت ارز ترجیحی دارو حذف نمی شــود و قانون گذار‬ ‫و دولــت‪ ،‬چنین برنامه ای ندارنــد‪ .‬رئیس مجلس با بیان اینکه‬ ‫ضمانت تحقق صحیح طرح دارویار‪ ،‬هوشمندسازی است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬اگر هوشمندسازی در طرح دارویار به طور کامل انجام‬ ‫نشــود‪ ،‬باعث اذیت مردم می شــود و افراد فاسدی که سابقا در‬ ‫ارزهای دارویی منفعت می بردند‪ ،‬این بار از طریق ریالی منفعت‬ ‫خواهنــد برد و دارو را گران خواهند کرد‪ .‬یکی از مباحثی که ما‬ ‫بر روی ان تاکید داشــته و داریم‪ ،‬در تبصره هفت و بحث نسخ‬ ‫الکترونیکی است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫دولت از شفافیت‪ ،‬اجرای قانون و نظارت های منصفانه استقبال می کند‬ ‫معاون امــور مجلس رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه دولت‬ ‫از شــفافیت ‪ ،‬اجرای قانون و نظارت های منصفان ه دستگاههای‬ ‫نظارتی از جمله مجلس شــورای اســامی اســتقبال می کند‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬دولت متقابال از نمایندگان مجلس انتظار و توقع‬ ‫دارد با شفافیت در مسیر تعامل و همگرایی روزافزون گام بردارند‬ ‫و در طرح سوال و استیضاح تلقی سیاسی کاری نشود‪.‬‬ ‫سید محمد حســینی در پانزدهمین نشست معاونان پارلمانی‬ ‫وزارت خانه ها و سازمان ها که با برنامه ریزی و هماهنگی معاونت‬ ‫پارلمانی رئیس جمهور به طور مشــترک با اعضای کمیســیون‬ ‫اصل نود مجلس شــورای اســامی برگزار شــد‪ ،‬در سخنانی با‬ ‫تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان با تاکید بر ضرورت‬ ‫هماهنگی هــای الزم برای تقویت بیــش از پیش تعامالت قوه‬ ‫مجریه و مقننه گفت‪ :‬دولت ســیزدهم ‪ ،‬دولت اقدام‪ ،‬کار و تالش‬ ‫برای رفع مشــکالت کشــور و برطرف کردن دغدغه های مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور با اشــاره به نامه ها و نظرات کمیســیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬خاطرنشــان کرد‪:‬در برخی مــوارد ابهام وجود دارد که‬ ‫با ارائه توضیحات برطرف می شــود‪ ،‬گاهی اشکال واقعی مطرح‬ ‫اســت که دستگاه مربوطه باید اشکال را برطرف و گزارش اقدام‬ ‫را ارائه دهد‪ .‬حالت ســوم زمانی است که فرد یا افرادی تخلف از‬ ‫قانون کرده یا ســوء اســتفاده نموده اند که در این صورت طبق‬ ‫ضوابــط و بدون توجیه کردن و مالحظــه کاری با متخلف باید‬ ‫برخورد شــود و ما این اقدام را برای صیانت از حیثیت و اعتبار‬ ‫دستگاه های اجرایی الزم و ضروری می دانیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت از انتقاد و پاســخ به ابهامات استقبال‬ ‫می کند و در پی اجرای قانون است ‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دولت به مصداق‬ ‫«ان را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است»‪ ،‬طرفدار‬ ‫شفافیت‪ ،‬نظارت و اجرای قانون است و رئیس جمهور نسبت به‬ ‫پاسخگو بودن مسئولین حساس بوده و بر ان تاکید دارند‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهور با اشــاره به وظایف و مســئولیت های‬ ‫معاونان پارلمانی دســتگاه های اجرای خاطرنشان کرد‪ :‬ممکن‬ ‫اســت مدیر یا کارمندی به دستورالعمل یا ائین نامه ای اشنایی‬ ‫کامل نداشــته باشد در این صورت مسئوالن حقوقی و پارلمانی‬ ‫مســئولیت دارند ‪ ،‬اطالع رســانی الزم را انجام دهند و در حوزه‬ ‫پاســخگویی به موقع و دقیق عمــل کنند تا برخی موارد جزیی‬ ‫با مطرح شدن در سطح جامعه ‪ ،‬سبب یاس و ناامیدی نشود‪.‬‬ ‫معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در انجام‬ ‫وظایف خود کوتاهی و کم کاری نمی کند و در برخی بخش ها‪،‬‬ ‫اقدامات فراوانی انجام شده که قابل مقایسه با قبل نیست ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا توجه به این موضوع دولت نیز متقابــا انتظار دارد‪ ،‬عملکرد‬ ‫نمایندگان محترم هم در تــراز تحقق توصیه های امام راحل و‬ ‫مقام معظم رهبری باشد و بعضا با بزرگنمایی برخی کاستی ها و‬ ‫یا طرح بعضی اشکاالت غیر واقعی ‪ ،‬باعث ایجاد نگرانی و دغدغه‬ ‫خاطر در افکارعمومی نشوند‪.‬‬ ‫حســینی تاکید کرد‪ :‬این توقع از نمایندگان وجود دارد که در‬ ‫نظارت بر اســاس واقعیت ها و مصالح ملی عمل شــود و منافع‬ ‫فردی ترجیح داده نشــود و حتی المقدور با تعامل و گفت و گو‬ ‫ابهامات‪ ،‬برطرف شــود و مردم شاهد همگرایی و به تعبیر مقام‬ ‫معظــم رهبری همدلی و هم افزایــی روزافزون دولت و مجلس‬ ‫باشند تا به اینده بهتر و رفع مشکالت امیدوار باشند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور خاطرنشــان کرد‪ :‬دولت مردمی مصمم‬ ‫اســت مشــکالت مردم را با کار و تالش بی وفقه برطرف کند و‬ ‫اگر حادثه غیرمترقبه ای مانند ســیل پیش می اید بالفاصله با‬ ‫حضور میدانی به مدیریت اوضاع و رفع اسیب ها و خسارات می‬ ‫پردازد‪ ،‬بی تردید در اغاز چنین بحران هایی زمان مناسبی برای‬ ‫برجسته کردن علل وقوع این حوادث و تضعیف و تخریب فعاالن‬ ‫در صحنه نیســت‪ ،‬بلکه همه باید همراهــی و همکاری کنند تا‬ ‫تلفات کاهش یابد‪ ،‬و به اســیب دیدگان کمک شود البته پس‬ ‫از فروکش کردن حادثه باید به ریشــه یابی مسئله و کاستی ها‬ ‫پرداخت و با تعلل و اهمال برخورد کرد و البته در همه جای دنیا‬ ‫حتی در کشورهایی که امکانات پیشرفته هم دارند در حادثه ای‬ ‫ممکن اســت افراد زیادی جان خود را از دست بدهند‪ ،‬بهرحال‬ ‫در جامعه اســامی صیانت از جان و مال مردم اولویت نخســت‬ ‫مسئوالن است و جلوگیری از تکرار این حوادث مهم است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلیمن پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود‬ ‫مجلس نیز در این نشســت با تقدیــر از اهتمام دولت و معاونت‬ ‫پارلمانی رئیس جمهور برای تقویت تعامل و هماهنگی با مجلس‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به همگرایــی موجود بین دو قوه ‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫دســتگاه ها و وزارتخانه ها به مکاتبــات مجلس در زمان مقرر‬ ‫پاسخ دهند‪.‬‬ ‫وی همچنین گزارشــی از میزان مکاتبات و پاســخ دســتگاه‬ ‫های اجرایی ارائه کرد و بر هماهنگی بیشــتر همه وزارتخانه ها‬ ‫و دســتگاه های دولتی با کمیسیون اصل نود تاکید کرد‪.‬در این‬ ‫دیدار همچنین روسای کمیته های ‪ ۵‬گانه‪ ،‬کمیسیون اصل نود‬ ‫در ســخنانی دیدگاه ها‪ ،‬انتظارات و پیشــنهادهای خود را برای‬ ‫تقویــت تعامل و اجرای قانون بیان کردند‪.‬در ادامه نشســت نیز‬ ‫معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و نهادها با طرح برخی از مشکالت‪،‬‬ ‫پیشــنهادات و راهکارهای خود را در خصــوص بهبود و ارتقای‬ ‫تعامالت فی مابین مطرح کردند‪.‬‬ صفحه 6 ‫تعویض بیش از ‪ ۶‬هزار دستگاه کنتور معیوب در کالنشهر اهواز‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان خوزســتان‪ :‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت‪ ۶:‬هزار و ‪ ۱۵۵‬دســتگاه کنتور معیوب در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و صیانت از حقوق‬ ‫شهروندی در سطح شبکه برق کالنشهر اهواز شناسایی و تعویض شد‪ .‬عبدالحمید عباس شیاری بیان کرد‪:‬شناسایی و تعویض کنتورهای معیوب و راکد طی برنامه ریزی ساالنه‪ ،‬با هدف‬ ‫صیانت از حقوق مصرف کنندگان و توزیع کننده صورت میگیرد که در این راستا این تعداد کنتور معیوب در تیر امسال از سطح شبکه برق کالنشهر اهواز شناسایی و تعویض شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ازمجموع کنتورهای تعویض شــده تعداد ‪ ۵۸۱‬دســتگاه تبدیل انالوگ به دیجیتال‪ ،‬تعداد یک هزار و ‪ ۱۵۳‬دستگاه تعویض دیجیتال به دیجیتال و همچنین چهار هزارو ‪۴۲۱‬‬ ‫دستگاه تبدیل به کنتور هوشمند است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪810‬‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز؛‬ ‫خدمت در سازمان انتقال خون‪ ،‬وظیفه ای عالی و حیاتی در چرخه درمان است‬ ‫روزنامه خوب – استان البرز‪ :‬همزمان با نهم مرداد‬ ‫روز ملی اهدای خون ‪ ،‬مدیــر درمان تامین اجتماعی‬ ‫اســتان البرزبه همراه ‪ ،‬رئیس هســته گزینش تامین‬ ‫اجتماعی اســتان البرز ‪ ،‬معاونیــن خدمات درمانی و‬ ‫پشتیبانی و توســعه مدیریت و تعدادی از کارشناسان‬ ‫اســتان البرز با حضور در اداره کل انتقال خون استان‬ ‫البــرز از زحمات و خدمات ارزنده مدیر کل و کارکنان‬ ‫این بخش حیاتی درمان تشکر و قدردانی کرد ‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی مدیریت درمــان تامین‬ ‫اجتماعی اســتان البــرز ؛ دکتر داریــوش طاهرخانی‬ ‫ســازمان انتقال خون را به عنوان پشتیبان مهم برای‬ ‫مراکز درمانی برشــمرد و خدمات ارزنــده و حیاتی‬ ‫کارکنان ســازمان انتقال خون را دمیدن روح زندگی‬ ‫در جسم رنجور بیماران را مترادف با اهدا و انتقال خون‬ ‫عنوان کرد و اظهار داشــت ‪ :‬یقیناً سازمانی که وظیفه‬ ‫ای عالــی و حیاتی در چرخه درمانــی ایفا می کند ‪،‬‬ ‫سازمانی است که شما عزیزان افتخار انجام این فعالیت‬ ‫پر از مهر و نوع دوستی را در ان بر عهده دارید ‪ .‬مدیر‬ ‫درمان تامین اجتماعی استان البرز افزود ‪ :‬قدرشناسی‬ ‫و قدردانی کرداریســت که همــواره بزرگانمان ان را‬ ‫توصیه نموده اند و این عمــل برای انانی که خدمتی‬ ‫را با تالش و دلســوزی انجام می دهند ‪ ،‬مایه دلگرمی‬ ‫‪ 2‬هزار اشتراک جدید گاز‬ ‫در ایالم واگذار شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان ایالم‪ :‬سرپرست شرکت گاز‬ ‫ایالم گفت‪ :‬طی سه ماهه ســال جاری ‪ ۲‬هزار و ‪۱۶۰‬‬ ‫اشــتراک جدید گاز در نقاط شــهری و روستایی این‬ ‫استان واگذار شده است‪.‬‬ ‫محمود کشــاورز در گفت و گویی اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫مجموعه با برنامهریزی مدون و اهتمام هرچه بیشتر در‬ ‫خدماترسانی مطلوب و مستمر به ذینفعان در تمامی‬ ‫حوزههای اجرایی اعم از اجرای شبکه‪ ،‬نصب انشعاب‪،‬‬ ‫پذیرش مشــترک جدید و انعقاد قرارداد گازرسانی به‬ ‫صنایع‪ ،‬فراتر از تعهدات خود انجام داده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه تاکنون ‪ ۱۱۹‬هزار و ‪ ۵۸۸‬انشــعاب‬ ‫عملک نصب شدهاســت‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت گاز استان در‬ ‫راستای تحقق اهداف کیفی و کمی سالجاری اقدامات‬ ‫قابل توجهی در حوزههای مختلف گازرسانی انجام داده‬ ‫و تاکنــون پنج هزار و ‪ ۴۲۴‬کیلومتــر خطوط انتقال‪،‬‬ ‫تغذیه و شــبکه توزیع در مناطق مختلف استان اجرا‬ ‫کرده است‪ .‬سرپرست شرکت گاز ایالم با بیان اینکه این‬ ‫شــرکت ضمن تحقق تمامی تعهدات گازرسانی‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در توســعه هرچه بیشتر در اقصی نقاط استان‬ ‫ایفا کرده است‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬در راستای گازرسانی به‬ ‫شهرها و روستاهای استان در سهماهه ساجاری تاکنون‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتر شــبکه توزیع اجــرا و در این مدت برای‬ ‫گازرســانی به صنایع‪ ،‬محورهای صنعتی و ‪ CNG‬ها‪،‬‬ ‫یک هزار و و ‪ ۶۰۰‬متر شبکه توزیع و ‪ ۲‬هزار متر شبکه‬ ‫تغذیه انجام شده است‪.‬‬ ‫است و چه زیباست که تالشهای یکدیگر را درک کرده‬ ‫و ان را پاس بداریم ‪.‬‬ ‫دکتــر طاهرخانــی در این دیدار ضمن نکوداشــت و‬ ‫تبریــک « ‪ 9‬مرداد روز ملی اهدا خون » به مدیر کل‬ ‫انتقال خون اســتان البرز و کار کنان این مجموعه ‪ ،‬از‬ ‫زحمات ‪ ،‬خدمات و تالش های ارزشــمند انان تشکر‬ ‫و قدردانی کــرد و اعالم امادگی کــرد مراکز درمانی‬ ‫پلی کلینیک تخصصی شــهید فهمیده و بیمارســتان‬ ‫هشتگرد با اختصاص فضایی به صورت دوره ای بتوانند‬ ‫در جهت استقرار تیم های سیار اهدای خون همکاری‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫مدالهای رنگارنگ حاصل تالش بانوان‬ ‫شناگرگیالنیدرمسابقاتکمبینایانکشور‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬مدیرکل بهزیستی‬ ‫اســتان گیالن از کســب مدالهای رنگارنگ بانوان‬ ‫شناگر اســتان در رقابتهای شــنای کم بینایان و‬ ‫نابینایان قهرمانی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ســید مهدی خدمت بین دانا با اشــاره به موفقیت‬ ‫ورزشکاران کم بینای اســتان گیالن در رشته های‬ ‫مختلف‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در جدیدترین درخشــش‬ ‫ورزشکاران نابینایان و کم بینایان گیالنی‪ ،‬موفقیت‬ ‫در رشــته شنا بوده که توسط ‪ ۴‬نفر از قهرمانان این‬ ‫رشته کسب شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی گیالن بیان داشت در این دوره‬ ‫از مســابقات ســید فاطمه جوادیان‪ b۱:‬بزرگساالن‬ ‫(‪۱۰۰‬متــر پروانه مقــام اول ‪۵۰ ،‬متر کرال پشــت‬ ‫مقــام دوم ‪۱۰۰ ،‬متر قورباغه مقام ســوم ) ‪ ،‬ایلین‬ ‫صفری‪ b۲:‬بزرگســاالن (‪ ۱۰۰‬متر پروانه مقام دوم )‬ ‫‪ ،‬هســتی زربینی‪ b۲‬جوانان (‪ ۵۰‬متر ازاد مقام اول‬ ‫‪۵۰ ،‬متر کرال پشــت مقام دوم ‪۱۰۰ ،‬متر ازاد مقام‬ ‫ســوم ) و هیلدا صفری ‪ b۲‬جوانان (‪۱۰۰‬متر کرال‬ ‫پشت مقام سوم ) کسب نمودند‬ ‫شــایان ذکر اســت در این دوره از مسابقات "مژگان‬ ‫دستینه" مربیگری تیم دختران گیالن از شهرستان‬ ‫رشت را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫مسابقات قهرمانی کشور ‪،‬شنا بانوان نابینا و کم بینا‬ ‫در مجموعه ورزشی شــهید هرندی تهران ‪ ۷‬الی ‪۹‬‬ ‫مرداد برگزار شد‪.‬‬ ‫مرکز مدیریت مهارت اموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه صنعتی اراک افتتاح شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬مرکــز مدیریت‬ ‫مهارت اموزی و مشاوره شغلی با حضور مدیرکل فنی‬ ‫و حرفهای اســتان مرکزی و هیات همراه در دانشگاه‬ ‫صنعتی اراک به بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫حمیدرضا رســتمی مدیرکل فنی و حرفهای اســتان‬ ‫مرکزی ضمــن بازدید از ازمایشــگاهها و کارگاههای‬ ‫مختلف دانشگاه صنعتی اراک و افتتاح مرکز مدیریت‬ ‫مهارت اموزی و مشاوره شغلی (مرکز ‪ )TMC‬گفت‪:‬‬ ‫وجود دانشــگاه صنعتی در استان مرکزی و هم افزایی‬ ‫مرکز فنی حرفهای با تنها دانشــگاه صنعتی اســتان‬ ‫میتوانــد فرصتهای نوینــی را بــرای کارجویان و‬ ‫دانشگاهیان استان رقم بزند‪.‬‬ ‫رســتمی افزود‪ :‬افتتاح مرکــز مدیریت مهارت اموزی‬ ‫و مشــاوره شــغلی باهــدف توانمندســازی مهارتی‬ ‫دانشــجویان و کمک بــه اشــتغال دانشاموختگان‬ ‫رییس علوم پزشکی شاهرود‪:‬‬ ‫راه مقابله با افزایش کرونا اقبال دوباره‬ ‫به واکسیناسیون عمومی است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان سمنان‪ :‬رییس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی شــاهرود با بیان اینکه واکسیناسیون‬ ‫تنها راه اســان مقابله با ویروس کرونا اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افرادی که از زمان تزریق ُدز سوم انها ‪ ۶‬ماه گذشته‬ ‫هر چه سریعتر ُدز یاداور را تزریق کنند‪.‬‬ ‫حســین شــیبانی افزود‪ :‬روند مراجعان مشــکوک‬ ‫کرونایی به مراکز درمانی شهرســتانهای شاهرود و‬ ‫میامی در این هفته افزایشی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دســتکم تزریق ســه نوبت واکسن‬ ‫کرونا در افراد بالغ ضروری اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طی‬ ‫هفته گذشــته تعداد بســتریها در بیمارستان امام‬ ‫حسین (ع) شاهرود نیز افزایشی بود‪.‬‬ ‫شــیبانی تعداد بیمــاران کووید‪ ۱۹ -‬بســتری در‬ ‫بیمارســتان امام حســین (ع) شــاهرود را ‪ ۳۸‬نفر‬ ‫برشــمرد و اظهار داشــت‪ :‬از این تعداد هفت نفر در‬ ‫بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی شــاهرود ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه بــه روند صعودی تعــداد مراجعهکنندگان به‬ ‫مراکــز درمانی احتمال اینکــه در روزهای اینده به‬ ‫تعداد بیماران بخــش مراقبتهای ویژه و در نتیجه‬ ‫فوتیهای اضافه شود‪ ،‬زیاد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون شهرستان شاهرود در وضعیت‬ ‫قرمز و شهرســتان میامی در وضعیت زرد کرونایی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫شــیبانی با بیان اینکه در چند روز نخست دو هفته‬ ‫قبل ســیر مراجعه مردم برای تزریق واکسن مناسب‬ ‫بود‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬در چند روز گذشته روند مراجعه‬ ‫برای واکسیناســیون در شهرســتانهای شاهرود و‬ ‫میامی به میزان قابل توجهی کاهش داشــته که این‬ ‫امر نگران کننده است‪.‬‬ ‫دانشگاهی بر همین اساس صورت گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬گودرزی‪ ،‬سرپرســت دانشگاه صنعتی اراک‬ ‫نیــز در مراســم‪ ،‬گفت‪ :‬این مرکز بر پایه ســه فرایند‬ ‫اصلی نیازسنجی مهارتی‪ ،‬ارائه خدمات مشاوره شغلی‬ ‫و اموزشی و نهایتا ارائه خدمات مهارتاموزی موردنیاز‬ ‫بازار کار به دانشــجویان با تکیه با ظرفیتهای بالقوه‬ ‫و بالفعل دانشــگاهها و موسســات اموزش عالی ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گودرزی با اشــاره به شعار سال و منویات مقام معظم‬ ‫رهبری بیان داشت‪ :‬اهداف اصلی راهاندازی این مرکز‬ ‫و عقــد تفاهمنامه فی ما بیــن اداره کل اموزش فنی‬ ‫و حرفهای اســتان مرکزی و دانشــگاه صنعتی اراک‪،‬‬ ‫توانمندسازی دانشجویان و دانشاموختگان دانشگاهی‬ ‫در راستای براوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارامد‬ ‫و دارای تجارب فنی‪ ،‬مهارتی و حرفهای میباشد‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه صنعتی اراک فراهمسازی بسترهای‬ ‫اشــتغال مولد دانش اموختگان رشــتههای مختلف‬ ‫دانشگاهی را در جهت اشتغالزایی یکی از رسالتهای‬ ‫دانشــگاه و ســازمان فنی و حرفهای برشمرد و ایجاد‬ ‫ایــن مرکز و همکاریهای دوجانبه با ان ســازمان را‬ ‫در راستای همافزایی بیشتر و استفاده از ظرفیتهای‬ ‫اموزشی و پژوهشــی طرفین در تحقق رسالت تبیین‬ ‫شده دانست‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬این مرکز به همــت دفتر اموزشهای‬ ‫ازاد و مجــازی و حمایتهای حوزه پژوهش و فناوری‬ ‫دانشگاه صنعتی اراک راهاندازی و افتتاح شد‪.‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مازندران ‪ :‬رییس دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی بابل گفت‪ ۲۶ :‬درصد بیمــاران کرونایی‬ ‫بســتری شــده در بیمارســتان های زیر مجموعه این‬ ‫دانشگاه غیر بومی هستند‪.‬‬ ‫دکتر ســیدعلی مظفرپور با اظهار ایــن که از مجموعه‬ ‫بیماران ‪ ۷۴ ،‬درصد اهل شهرســتان بابل و ‪ ۲۶‬درصد از‬ ‫سایر استان ها و دیگر شهرهای استان مازندران هستند‬ ‫‪ ،‬بیشتر بیمارانی که از شهرهای مازندران به بیمارستان‬ ‫های بابل ارجاع داده می شوند‪ ،‬دارای حال وخیم هستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بین پنج بیمارســتان شهرســتان بابل‪،‬‬ ‫بیمارستان ایت اهلل روحانی با پذیرش ‪ ۵۲‬درصد بیماران‬ ‫اخبار‬ ‫صادرات بیش از‪ 9‬میلیون و‪723‬‬ ‫هزارتنکاالازاستانبوشهر‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان بوشهر‪ :‬مدیر کل صنعت‪،‬معدن و‬ ‫تجارت استان بوشهرگفت‪ :‬بالغ بر ‪9‬میلیون و‪ 723‬هزار تن کاال‬ ‫بدون احتساب میعانات گازی به ارزش حدود ‪ 5‬میلیارد و ‪164‬‬ ‫میلیون دالر از گمرکات استان طی چهار ماهه اول سال جاری‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بوشهر؛ مهدی صفوی افزود ‪ :‬طی مدت زمان مذکور این‬ ‫میزان صادرات از استان بوشهر از نظروزنی ‪ 12‬و از نظر ارزشی‬ ‫‪ 79‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است‪.‬‬ ‫صفوی عنوان کرد ‪ :‬عمده کاالهای صادراتی شامل محصوالت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬مواد معدنی‪،‬انواع ابزیان و ســبزیجات و صیفی‬ ‫جات بوده که به کشــورهای چین ‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬هند ‪،‬‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬نیجریه‪ ،‬سودان‪ ،‬موزامبیک ‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان‬ ‫و سنگاپور از استان بوشهر صادر شده است ‪.‬‬ ‫مدیر کل صمت اســتان اعالم کرد‪ :‬طی بازه چهارماه نخســت‬ ‫امسال واردات قطعی حدود ‪ 206‬هزارتن کاال به ارزش بالغ بر‬ ‫‪ 672‬میلیون دالر از گمرکات اســتان به کشور وارد شده است‬ ‫که نســبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ‪ 45‬درصد‬ ‫و از نظر ارزشی ‪ 95‬درصد افزایش داشته است ‪.‬‬ ‫صفوی تشــریح کرد‪ :‬عمده کاالهای وارداتی شــامل ماژول ال‬ ‫ای دی ‪،‬انواع پارچه‪ ،‬برنج ‪ ،‬انواع چای‪ ،‬انواع الســتیک‪ ،‬قطعات‬ ‫موتورســیکلت و دوچرخه ‪ ،‬انواع دستگاه پخت و پز رستورانی‬ ‫‪ ،‬قطعات و لوازم یدکی خودرو ســورای از کشــور های چین ‪،‬‬ ‫امارات ‪ ،‬روســیه ‪ ،‬هند ‪ ،‬تایلند‪ ،‬فیلیپین ‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ســریالنکا‪،‬‬ ‫جمهوری کره و ژاپن بیشــترین ســهم برای واردات به استان‬ ‫بوشهر داشته است‪.‬‬ ‫تشدید نظارت و بازرسی از‬ ‫ناوگان تاکسیرانی قم برای رعایت‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‬ ‫رییس علوم پزشکی شاهرود‪:‬‬ ‫بزرگترین قفس متحرک دریایی پرورش ماهی‬ ‫در گمیشان به اب انداخته میشود‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گلستان‪ :‬سرپرست اداره‬ ‫کل شیالت گلستان گفت‪ :‬بزرگترین قفس متحرک‬ ‫دریایی کشور با قابلیت پرورش ‪ ۳۰‬تن ماهی در هر‬ ‫دوره که توسط بخش خصوصی ساخته شده است به‬ ‫زودی در سواحل گلستان در شهرستان گمیشان به‬ ‫ان انداخته میشود‪.‬‬ ‫اســماعیل جباری اظهار داشــت‪ :‬ایــن قفس که به‬ ‫دلیل حجیم بودن و محدودیت مکانی گلســتان‪ ،‬در‬ ‫بندرامیراباد ســاخته شد‪ ،‬با قطر ‪ ۳۰‬متر و مساحت‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬مترمربــع و ارتفاع ‪ ۶.۵‬متر و با اعتبار‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد ریالی بخش خصوصی ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داشــتن یک راهرو به عــرض ‪ ۱.۱‬متر و‬ ‫یک اتاق به مساحت ‪ ۱۰‬متر مربع در باالترین نقطه‬ ‫قفس از مشــخصات دیگر این سازه است که با نصب‬ ‫‪ ۳۶‬پایه در بســتردریا فرو رفتــه و با ‪ ۳‬لنگر به طور‬ ‫کامل مهار میشود‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل شــیالت گلستان گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ظرفیت های منحصربفرد این اســتان ســواحل کم‬ ‫عمق است که شرایط مناسبی را برای طرح پرورش‬ ‫ماهی در دریا مهیا کرده است‪.‬‬ ‫جباری اظهار امیدواری کرد که با توســعه این طرح‬ ‫تولید ابزیان را گلستان بیش از گذشته رونق بگیرد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶۹‬قفس و پِن (محوطهای محصور شــده با‬ ‫تور و متصل به کف دریا) در ابهای گلستان استقرار‬ ‫یافتــه کــه پیشبینی میشــود با اســتفاده از این‬ ‫طرح امســال ‪ ۴۰۰‬تن ماهی در اســتان تولید شود‪.‬‬ ‫بزرگترین قفس متحــرک دریایی پرورش ماهی در‬ ‫گمیشان به اب انداخته میشود‬ ‫بزرگترین قفس متحــرک دریایی پرورش ماهی در‬ ‫گمیشان به اب انداخته میشود‬ ‫‪ 26‬درصد بستری بیماران کرونایی در موج هفتم کرونا در بابل غیربومی هستند‬ ‫باالترین ســهم پذیــرش را دارند ‪ ۵۱،‬درصــد بیماران‬ ‫بستری را مردان و ‪ ۴۹‬درصد را بانوان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با اظهار این که‬ ‫‪ ۵۵‬درصد از این افراد کمتر از ســه نوبت واکسن زدند‪،‬‬ ‫بیان داشــت‪ ۸۲ :‬درصد از موارد نیــز بیش از ‪۶‬ماهه از‬ ‫اخرین نوبت واکسن افراد گذشته است و میانگین سنی‬ ‫بیماران بستری ‪ ۵۳‬سال است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیمی از بیماران ظرف ‪ ۲‬روز از شــروع‬ ‫عالیم به بیمارســتان مراجعه داشتند؛ اضافه کرد‪ :‬گروه‬ ‫ســنی ‪ ۶۰‬الی ‪ ۷۹‬سال بیشــترین فراوانی و گروه سنی‬ ‫پنج تا ‪ ۹‬ســال با یک مورد کمتریــن فراوانی بیماران‬ ‫‪7‬‬ ‫کرونایی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫مظفر پور با بیان اینکه درد عضالنی‪ ،‬تب و ســرفه شایع‬ ‫ترین عالیم اولیه گزارش شــده توسط بیماران بوده اند؛‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از کل موارد فوتی در پیک هفتم ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ســابقه تزریق واکسن نداشتند‪ ۲۵ ،‬درصد تنها یک دز و‬ ‫‪ ۳۵‬درصد ‪ ۲‬دز تزریق واکسن داشتند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل بر لزوم تزریق دز یاداور‬ ‫واکسیناسیون کرونایی تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۷۴‬بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان های بابل‬ ‫بســتری هســتند که از این تعداد ‪ ۱۴‬بیمار در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه بستری هستند‪.‬‬ ‫روزنامه خوب – استان قم‪ :‬ســازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسیرانی شــهرداری قم اعالم کرد با توجه به تغییر وضعیت‬ ‫شــهر قم و امار رو بــه افزایش مبتالیان به کرونــا؛ نظارت بر‬ ‫عملکرد رانندگان تاکســی مبنی بر اســتفاده از ماسک هنگام‬ ‫ســرویسدهی‪ ،‬رعایت فاصلهگــذاری در داخل تاکســیها و‬ ‫همچنین ضدعفونی کردن فضای داخلی تاکســیها از ســوی‬ ‫بازرســین ســازمان و شــرکتهای تابعه بهصورت ویژه انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین زمینــه در صورت عدم رعایت موارد فوق از ســوی‬ ‫رانندگان تاکســی‪ ،‬توسط بازرسین پروانه انان اخذ و به هیئت‬ ‫انضباطی سازمان ارجاع داده میشوند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت دســتگاه کارتخوان در بیشــتر تاکســیهای‬ ‫درونشهری قم نصب شــده و روند نصب این دستگاه در حال‬ ‫انجام اســت که با این اقدام دریافت پــول نقد تا حدود زیادی‬ ‫حذف میشود‪.‬‬ ‫درمجمععمومیفوقالعادهبزرگترین‬ ‫شرکتفوالدیکشور‬ ‫روزنامه خوب – اســتان اصفهان‪ :‬فوالد مبارکه؛ بزرگترین‬ ‫افزایش سرمایه بورس از محل سود انباشته محقق شد‬ ‫علیرضاهژبری‪:‬افزایش ســرمایه ‪ ۸۰.۸۸‬درصدی فوالد مبارکه از‬ ‫محل سود انباشــته در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به تصویب رسید‪.‬‬ ‫امــروز در مجمع عمومی فــوق العاده فــوالد مبارکه اصفهان‬ ‫بزرگترین افزایش ســرمایه بورس از محل ســود انباشته محقق‬ ‫شد‪ .‬افزایش سرمایه ‪ ۸۰.۸۸‬درصدی فوالد مبارکه از محل سود‬ ‫انباشــته در مجمع عمومی فوق العاده شــرکت فوالد مبارکه به‬ ‫تصویب رســید‪ ،‬این رویداد در نوع بی نظیر و بیشترین افزایش‬ ‫ســرمایه یک شرکت بورسی در طول تاریخ بورس ایران از محل‬ ‫سود انباشته محسوب می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سالمت‪:‬‬ ‫سقف ریالی داروخانه های‬ ‫طرف قرارداد با بیمه سالمت‬ ‫تا اطالع ثانوی برداشته شد‬ ‫مدیر کل نظارت بر خدمات ســازمان بیمه ســامت‬ ‫گفــت‪ :‬پیش از ایــن‪ ،‬برخی داروخانه ها دارای ســقف‬ ‫تعــدادی یا هزینه ای بودند و در نتیجه نمی توانســتند‬ ‫در مــاه تا بیش از مبلغ یا تعداد مشــخصی مراجعه را‬ ‫پذیرش کنند‪ ،‬اما با اجرای طرح دارویار و در راســتای‬ ‫ارائه خدمات بهتر به بیمه شــدگان‪ ،‬این ســقف ریالی‬ ‫برداشته شد‪.‬‬ ‫ســازمان بیمه سالمت‪ ،‬کیوان تاجبخش افزود‪ :‬برخی‬ ‫موسسات فیزیوتراپی نیز دارای سقف تعدادی یا هزینه‬ ‫ای بودند که این موضوع باعث می شد دسترسی بیماران‬ ‫به مراکز فوق کاهش پیدا کرده و در طول هر ماه تعداد‬ ‫محدودی بیمار پذیرش شــود که در راســتای افزایش‬ ‫سطح دسترســی و ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان‬ ‫این ســقف برداشته شد و تمام مراکز فیزیوتراپی بدون‬ ‫ســقف ریالی یا تعدادی می تواننــد خدمات خود را به‬ ‫بیمه شــدگان سازمان بیمه ســامت ارائه کنند‪ .‬البته‬ ‫ســقف مربوط به خدمت فیزیوتراپی و تعداد جلســات‬ ‫فیزیوتراپی و تجویز پزشک مربوطه وجود دارد که ادامه‬ ‫پیدا خواهد نمود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬همچنین بیمه شدگان روستایی‬ ‫در ســطح دوم خدمات ســامت و پس از ارجاع فقط‬ ‫می توانستند به تعداد خاصی از داروخانه های طرف قرار‬ ‫داد روســتایی در محل زندگی خــود مراجعه کنند که‬ ‫در راســتای افزایش دسترســی بیمه شدگان صندوق‬ ‫روســتاییان و عشــایر به خدمات داروخانه ها مقرر شد‬ ‫این بیمه شــدگان با رعایت نظام ارجاع بتوانند از همه‬ ‫داروخانه های دولتی و خصوصی در تمام کشور استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بر اساس طرح دارویار که از ‪ ۲۳‬تیرماه با دستور رییس‬ ‫جمهور و اعالم وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫در کشور در حال اجراست‪ ،‬سیاست های ارزی و انتقال‬ ‫ارز دارو به بیمه ها‪ ،‬در واقع یارانه دارو به بیمار می رسد و‬ ‫در نتیجه قیمت دارو با نسخه پزشک‪ ،‬هیچ گونه افزایشی‬ ‫برای بیمار نخواهد داشــت؛ به طوری که قیمت ها ثابت‬ ‫و مانند قبل بوده و باتوجه به افزایش پوشــش بیمه ای‪،‬‬ ‫در برخی موارد بــرای بیمار کاهش قیمت نیز خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ 50‬درصد بنزین مصرفی به نرخ‬ ‫ازاد به فروش می رسد‬ ‫رئیس صنف جایگاه داران کشــور گفت‪ :‬مصرف بنزین‬ ‫ازاد طی سه سال اخیر رشد صعودی داشته و هم اکنون‬ ‫حداقل ‪ ۵۰‬درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ ازاد است‬ ‫که کالن شــهر تهران رتبــه اول تقاضای مصرف بنزین‬ ‫ازاد در کشور است‪ .‬اسداهلل قلی زاده با اشاره به افزایش‬ ‫تقاضــای مردم برای مصرف بنزیــن ازاد گفت‪ :‬مصرف‬ ‫بنزین ازاد طی سه سال اخیر رشد صعودی داشته و هم‬ ‫اکنون حداقل ‪ ۵۰‬درصد بنزین مصرفی کشــور به نرخ‬ ‫ازاد است‪ .‬وی گفت‪ :‬اواخر سال ‪ ۹۸‬تقاضای مردم برای‬ ‫بنزین ازاد به ‪ ۱۵‬درصد کل مصرف هم نمی رسید‪ ،‬ولی‬ ‫اکنون با رشــد تقاضا مواجه هستیم و در ماه های اخیر‬ ‫برخی روزها مصرف بنزین ازاد در کشــور تا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کل فروش بنزین را شامل شده است که کالنشهر تهران‬ ‫صدرنشین اســتفاده از بنزین ازاد و مشهد و اصفهان و‬ ‫شیراز در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫مصرف باالی خودروها عامل مهمی ‬ ‫در افزایش مصرف بنزین است‬ ‫رئیس صنف جایگاه داران کشور ادامه داد‪ :‬بعد از افول‬ ‫کرونا‪ ،‬شــیب رشــد مصرف بنزین قابل مالحظه است‬ ‫و پیش بینی می شــود تا پایان ســال حداقل ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫بنزین مصرفی کشــور به نرخ ازاد باشــد و این موضوع‬ ‫مصرف کل کشــور را هم رشد ‪ ۱۵‬درصدی داده است‪.‬‬ ‫امارهای میدانی نشان می دهد‪ ،‬اکثریت مردم در کشور‬ ‫ماهانه از بنزین به نرخ ازاد استفاده می کنند‪.‬‬ ‫رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت‪ :‬مصرف باالی‬ ‫خودروهــا عامل مهمــی در افزایش مصرف اســت و‬ ‫خودروهای عمومی هم از روند تخصیص بدون توجه به‬ ‫کارکرد رضایت ندارند و جهت تخصیص عادالنه بنزین‬ ‫به خودروهای عمومی باید این وســایل نقلیه براساس‬ ‫داده های ‪ gps‬سوخت دریافت کنند که هم صرفه جویی‬ ‫در مصرف و هم توزیع عادالنه سوخت یارانه ای را در پی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬حق العمل جایگاهداران‬ ‫برای عرضه ســوخت یارانه ای یــا ازاد تفاوتی ندارد و‬ ‫جایگاهــداران روزانه مابه التفاوت فروش را به حســاب‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی واریز می کنند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪810‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫ا د رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪ 021-77851725 :‬‬ ‫ سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817 021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫ایت اهلل رئیسی به وعده خود عمل کرد‬ ‫داروی مورد نیاز بیماران تامین شود‬ ‫ســرانجام پس از گذشــت چند ماه از وعده رئیس جمهور برای‬ ‫واردات و تامیــن داروی بیماران ‪ SMA‬داروی این بیماران تامین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۹‬ماه دوران بارداری را تنها به عشق دراغوش کشیدن فرزندم به‬ ‫پایان رســاندم‪ ،‬تازه داشتم غرق در حس ناب مادری می شدم و از‬ ‫این حس خوب لذت می بردم که متوجه شدم نوزادم دارای عالئمی‬ ‫خاص و غیر طبیعی اســت مثال قورت دادن و بلیعدن شــیر برای‬ ‫پسرم ســخت بود‪ .‬با هزار امید و ارزو طاها را به دست دکتر دادم‪،‬‬ ‫هیچ وقت فکرش را نمی کردم که پسرم دچار چنین بیماری سختی‬ ‫باشــد‪ ،‬مدام منتظر بودم دکتر با کنایه بگوید این بچه که مشکلی‬ ‫ندارد‪ ،‬بگوید بچه است دیگر‪ ،‬گاهی دلش می خواهد ناز کند و شیر‬ ‫نخــورد اما او هیچ وقت این حرف ها را نزد‪ ،‬با همان معاینه اول به‬ ‫ابتالیش به اس ام ای شک کرد و به ما گفت که باید بروید ازمایش‬ ‫ژنتیک بدهید‪ .‬اه عمیقی می کشــد و می گوید از ان روز که طاها‬ ‫برای اولین بار که تقریبا ‪ ۴۰‬روزش بود‪ ،‬به بیمارستان رفت سه ماه‬ ‫بیشــتر عمر نکرد‪ .‬اتروفی عضالنی نخاعی که از ان به عنوان «اس‬ ‫ام ای» یاد می شــود‪ ،‬یک بیماری نوظهور در کودکان‪ ،‬نوجوانان و‬ ‫بعضا بزرگســاالن است که نه تنها درمان ان بلکه تشخیص ان نیز‬ ‫بسیار هزینه بر است‪.‬‬ ‫فریاد از رنج بسیار‬ ‫روایت درمان بیماری های خاص در سال های اخیر کمی پیچیده‬ ‫شــده اســت؛ از کمبود بودجه گرفته تا تحریم سبب شده داروها و‬ ‫درمان های مورد نیاز ان ها به سختی تهیه شود‪ .‬بیمارانی که اگرچه‬ ‫تعدادشــان کم است اما رنجشان بسیار زیاد‪ .‬شــاید بعد از کمبود‬ ‫انســولین برای بیماران مبتال به دیابت و گالیه بیماران تاالسمی و‬ ‫هموفیلی از کمبود داروها ‪ ،‬حاال نوبت به بیماران ‪ SMA‬شــد که‬ ‫رنجشان را از دردی که دارند فریاد بزنند‪.‬‬ ‫«اس ام ای» یــک بیماری ژنتیکی اســت که بــر اثر ان عضالت‬ ‫نخاع تحلیل می رود و در نهایت منجر به کم شدن قدرت و تحرک‬ ‫ماهیچه ها می شود و در ادامه درگیری عضالت تنفسی موجب بروز‬ ‫مشکالت تنفسی و بیماری های ریوی در افراد مبتال به این بیماری‬ ‫می شود و در بعضی موارد جان بیمار را می گیرد‪.‬‬ ‫دیدار بیماران با رئیس جمهور‬ ‫مشــکالت و دردسرهای درمان بیماری باعث شد تا چندی پیش‪،‬‬ ‫بیماران مبتال به ‪ SMA‬و خانواده هایشان که بارها برای درخواست‬ ‫کمک از دولت و وزارت بهداشــت مقابل وزارت بهداشت و مجلس‬ ‫تجمع کرده بودند اما صدایشــان به جایی نرسیده بود برای شنیده‬ ‫شدن صدایشــان باز هم مقابل مجلس حضور یابند تا از مسئوالن‬ ‫بخواهند که به وعده های خود عمل کنند‪.‬‬ ‫سرانجام پس از گذشت چندین روز از تجمع خانواده های بیماران‬ ‫‪ SMA‬در مقابل مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬ایت اهلل رئیسی پس از‬ ‫پایان نشســت مشترک هیات دولت و نمایندگان مجلس به صورت‬ ‫سر زده در جمع خانواده های این بیماران حضور یافت‪ .‬دکتر رئیسی‬ ‫پس از خروج از ســاختمان مجلس با مشاهده خانواده ها و بیماران‬ ‫در جمع انها حاضر شــد‪ .‬در این دیــدار والدین بیماران ‪ SMA‬با‬ ‫هیجان و خوشحالی خود را به رئیس جمهور رسانده و درخواست ها‬ ‫و مطالباتشــان در زمینه تامین دارو و مشکالت درمانی فرزندانشان‬ ‫را مطرح کردند‪.‬‬ ‫رییسی‪:‬داروی مورد نیاز بیماران تامین شود‬ ‫اما پیگیری های مشــکالت بیماران مبتــا به ‪ SMA‬به همینجا‬ ‫ختم نشــد و ایت اهلل رییسی چند روز پس از دیدار با خانواده ها در‬ ‫حاشیه جلسه فوق العاده دولت برای بررسی بودجه ‪ ۱۴۰۱‬با تعدادی‬ ‫از نمایندگان خانواده های انان دیدار و درباره نیازها و مشکالتشــان‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور در این دیدار پس از شــنیدن دغدغه ها و نگرانی‬ ‫خانواده بیماران و گزارش وزیر بهداشت و مسئولین ذیربط در زمینه‬ ‫روش های تامین دارو برای بیماران خاص از جمله ‪ SMA‬دســتور‬ ‫داد‪ ،‬داروی مورد نیاز بیماران در اســرع وقت برای یک دوره زمانی‬ ‫میان مدت و بلندمدت تهیه و با سازوکار مناسب در اختیار خانواده‬ ‫بیمــاران قرار گیرد و همزمان مراکز دانشــگاهی و دانش بنیان نیز‪،‬‬ ‫اثربخشــی ان را مورد بررســی قرار دهند تا بعد از اتمام این دوره‪،‬‬ ‫تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شود‪.‬‬ ‫بیماران فرزندان من هستند‬ ‫وی بیماران خاص را فرزندان خود و اعضای دولت دانست و گفت؛‬ ‫دولت رســیدگی و تامیــن داروهای بیماران به ویــژه بیماری های‬ ‫خــاص را وظیفه خود می داند و باید هر کاری که برای کاهش االم‬ ‫خانواده ها و درمان فرزندان شان الزم است انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه؛‬ ‫مدعیان حقوق بشر تعریف درستی از بشر ندارند‬ ‫رئیس قوه قضائیه با انتقاد از عملکرد مدعیان حقوق بشر گفت‪:‬‬ ‫مدعیان دروغگوی حقوق بشــری غرب حتی تعریف درســتی از‬ ‫بشر ندارند‪.‬‬ ‫حجت االســام غالمحسین محســنی اژه ای‪ ،‬در مراسم اجالس‬ ‫ســالیانه اعطای جایزه حقوق بشر اســامی با بیان اینکه خداوند‬ ‫توفیق داده تا در رابطه با کرامت انســانی و حقوق بشــر نشستی‬ ‫داشــته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬امید اســت در این نشست ها قدم هایی در‬ ‫راستای توسعه حقوق بشر و کرامت انسانی برداریم‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه خطاب با تاکید بر اینکه انسان بین افریده های‬ ‫جهان ممتاز محســوب می شــود گفت‪ :‬عقل و خرد از امتیازهای‬ ‫انسان است و اگر از قوه عاقله اش استفاده کند از خود می پرسد‬ ‫که من کیســتم و به چه جهتی افریده شده ام؟ مقصد غایی من‬ ‫چیست و برای رسیدن به ان مقصد چه مسیری را باید طی کنم؟‬ ‫اژه ای افزود‪ ،:‬حقوق بشر از نگاه اسالم عزیز و از منظر همه ادیان‬ ‫توحیدی از جایگاه و ارزش واالیی برخوردار است‪ .‬انسان با همین‬ ‫فطــرت خدادادی و با قوه عاقله اش می تواند به اعال علیین صعود‬ ‫کند و زندگی را توام با کرامت و عزت و صلح برای خود و دیگران‬ ‫بسازد‪ .‬اگر انسان از مسیری که بر مبنای فطرت خود فاصله بگیرد‬ ‫می تواند به یک درنده تبدیل شود‬ ‫رئیس قوه قضائیه با طرح این سوال که ایا می توان بدون شناخت‬ ‫حق از حقوق و حق بشر سخن بگوییم؟ ادامه داد‪ :‬معیار و مبنای‬ ‫حقوق بشر چیست و با کدام معیار می توان گفت این کار ارزشمند‬ ‫اســت یا خیر؟ معیار در جهان برای حقوق بشر چیست؟ خداوند‬ ‫متعال که همه جهان را افریده نسبت به انسان تعابیر خاصی دارد‬ ‫که از جمله انها می توان به فتبارک اهلل احســن الخالقین اشــاره‬ ‫کرد‪ .‬اژه ای ادامه دا‪ :‬اگر با این معیارها انســان و حقوق انســان و‬ ‫الزام تولیدکنندگان روغن به کاهش قیمت‬ ‫ثبتنرخ هایکاهشیافتهرویمحصوالت ‬ ‫معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به الزام تولید کنندگان‬ ‫به کاهش قیمت روغن خوراکی گفت‪ :‬همانطور که تولید کنندگان‬ ‫روغن با حذف ارز ترجیحی قیمت تولیدات خود را بالفاصله افزایش‬ ‫دادند اکنون نیز باید با کاهش قیمت مواد اولیه‪ ،‬قیمت تولیدات را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬محمد مهدی برادران در مورد الزام تولید کنندگان به‬ ‫کاهش قیمت روغن خوراکی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به کاهش نرخ‬ ‫جهانی و حقوق گمرکی دســتورالعمل کاهش ‪ 10‬تا ‪ 25‬درصدی‬ ‫قیمت انواع روغن خوارکی به کارخانجات ابالغ شده و از روز شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد الزم االجرا شده است‪ .‬معاون صنایع عمومی وزارت صمت‬ ‫بیان داشت‪ :‬در بازار رقابتی همانطور که با افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫قیمت مواد‬ ‫ ‬ ‫تولید کنندگان قیمت ها را افزایش می دهن د باید با کاهش‬ ‫اولیــه نیز قیمت تولیدات خود را کاهــش دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از‬ ‫حذف ارزترجیحی قیمت ها روغن خوراکی افزایش یافت به عنوان‬ ‫مثــال قیمت یک بطری روغن خوراکــی از ‪ 13‬هزار تومان به ‪60‬‬ ‫هزار تومان رسید و تولید کنندگان بالفاصله این افزایش قیمت ها را‬ ‫اعمال کردند بنابراین اکنون نیز با کاهش جهانی قیمت مواد اولیه‬ ‫باید قیمت تولیدات خود را کاهش دهند‪ .‬تولید کنندگان در ان برهه‬ ‫ت مواد اولیه‬ ‫زمانی با افزایش قیمت سود کردند اکنون نیز که قیم ‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬بازار رقابتی ایجاب می کند که قیمت ها را کاهش دهند‪.‬‬ ‫کرامت انســان را بخواهیم تعریف کنیم‪ ،‬یک نوع حقوق بشــری‬ ‫مطرح می شــود که بایداز ان دفاع کرد‪ .‬اگر حقوق بشــر با نگاه‬ ‫غربی ها که در رابطه با هدف افرینش انسان صحبت دیگری دارند‬ ‫و کرامت انسان را در چیز دیگری می بیند را ببینم با حقوق بشر‬ ‫ما قطعاً تفاوت خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه تصریح کرد‪ :‬امام حسین به لحاظ کرامت ذاتی‬ ‫انسان و به لحاظ کرامت جایگاهی که داشت و همچنین به واسطه‬ ‫جایگاهی کــه ان غاصب گرفته بود به او می فرمایند مثل منی با‬ ‫مثل تویی بیعت بکنم؟‬ ‫وی در ادامه و با انتقاد از عدم تعریف درست بشر از سوی مدعیان‬ ‫حقوق بشر گفت‪ :‬اینها تعریف درستی ندارند و می خواهند بر همه‬ ‫دنیا‪ ،‬تعریف نادرســت خود را بر همه تحمیل کنند و اســم ان را‬ ‫ازادی می گذارند و این در حالی است که اسالم برای ازاد اندیشی‬ ‫و تدبر و تفکر ارزش قائل است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬مدعیان دروغگوی حقوق بشــر امروز‬ ‫بــا جان و مال و ثروت مــردم چه می کنند؟ امام حســین برای‬ ‫ارزش های انســانی حاضر شــد خون قلب خود و فرزند شش ماه‬ ‫خود را تقدیم کند تا حق را اشکار کند و از مظلوم در مقابل ظالم‬ ‫دفاع کند‪ .‬امروز برخی از مســئولیت غربی با تبختر و استکباری‬ ‫که دارند می گویند جریان ها و کشــورها یا با ما هســتند یا بر ما‪.‬‬ ‫حتی یک کشور و جریان مستقل را بر نمی تابند و می گویند یا با‬ ‫ما هستید یا بر ما‪ ،‬اگر با ما نبودید باید تحت سخت ترین فشارها‬ ‫قرار بگیرید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اتفاقات تلخی در ابوغریب رخ داد و حیوانی که ذاتش‬ ‫درندگی است و اگر احساس کند شکارش ناتوان است به ان رحم‬ ‫می کند اما مدعیان حقوق بشری به چه کسی رحم کردند؟ داعش‬ ‫را چه کســی ایجاد کرد؟ در فلســطین چه کردند و کجا هستند‬ ‫مدعیان حقوق بشر که از فلسطین دفاع کنند؟‬ ‫محســنی اژه ای ادامه داد‪ :‬غاصبان زمین های فلســطینیان را‬ ‫گرفتند و انها را اســیر کرده و به اردوگاه بردند‪ .‬چند ســال است‬ ‫متجاوزیــن به مردم مظلوم یمن را نه تنها کمک می کنند بلکه با‬ ‫کمک غربی ها انها را محاصره می کنند‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از جمهوری اســامی در راســتای ثبت روز حقوق‬ ‫بشر اسالمی گفت‪ :‬باید از این فرصت استفاده کنیم و به یک روز‬ ‫اکتفا نکنیم‪ .‬امروز یکی از بدترین منکرات این است که زشت ترین‬ ‫کارها را می کنند اما نســبت به این منکر بــزرگ‪ ،‬وظیفه امر به‬ ‫معروف خود را انطور که باید انجام ندادیم‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه با اشــاره به اینکه اسالم برای صلح و سازش‬ ‫بسیار ارزش قائل است گفت‪ :‬امروز اسالم و مسلمین را با اقداماتی‬ ‫به جز این موارد معرفی می کنند‪ ،‬تروریست را به وجود می اورند‬ ‫و بدترین ترورها را انجام می دهند اما مســلمانان را خشن معرفی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مخبر از برنامه ریزی دولت برای معکوس کردن مهاجرت خبر داد‬ ‫س جمهور گفت‪ :‬برنامه ریزی دولت برای معکوس‬ ‫ن اول رئی ‬ ‫معاو ‬ ‫کردن مهاجرت‪ ،‬ایجاد شهرهای مولد در سواحل جنوب است و‬ ‫با این شــیوه تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کاهش می یابد‬ ‫و مردم انتخاب و شــرایط بهتری بــرای کار و زندگی در نقاط‬ ‫غیرشهری خواهند داشت‪« .‬محمد مخبر» در نشست طرح کالن‬ ‫ملی «ایجاد شهرهای جدید در سواحل جنوب» ایجاد شهرهای‬ ‫مولد را موضوعی مهم و ارزشــمند توصیف کرد و گفت‪ :‬با ایجاد‬ ‫شهرهای جدید شاهد بهبود کیفیت زندگی‪ ،‬افزایش تولید‪ ،‬اشتغال‬ ‫س جمهور به‬ ‫و امنیت غذایی مــردم خواهیم بود‪ .‬معاون اول ریی ‬ ‫محدودیت منابع برای ایجاد شهرهای جدید اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫برنامه با اتکاء به مردم و با مشــارکت انها اجرا می شــود و با این‬ ‫روش دو چندان خواهد شد و رضایتمندی جامعه نیز ارتقاء خواهد‬ ‫یافت‪ .‬مخبر هدف گذاری اجرای این طرح ها را زمینه سازی برای‬ ‫معکوس کردن روند مهاجرت از روستا به شهر عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫با اجرای این طرح شــرایطی ایجاد می شود که تمرکز جمعیت‬ ‫در شهرهای بزرگ کاهش یافته و مردم انتخاب و شرایط بهتری‬ ‫برای کار و زندگی در نقاط غیرشــهری داشته باشند‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهــور بر ضرورت توجه به اقتصاد دریا محور تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شــده است‪ .‬ما ‪۲۷۰۰‬‬ ‫کیلومتر به دریا دسترســی داریم اما تاکنون برنامه های جامعی‬ ‫برای بهره برداری از این مزیت بزرگ برای توسعه و پیشرفت انجام‬ ‫نشــده بود‪ ،‬با توجه به این ظرفیت گسترده در شمال و جنوب‬ ‫کشور‪ ،‬می توانیم اقتصاد مبتنی بر دریا را به میزان قابل توجهی‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬بر همین اساس ایجاد شهرهای جدید باید در کنار‬ ‫دریا صورت پذیرد‪ ،‬مبنای این برنامه هم ســند امایش سرزمین‬ ‫کشــور خواهد بود‪ .‬در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی‬ ‫از برنامه های تدوین شــده برای اجرای طرح کالن ملی «ایجاد‬ ‫شهرهای جدید با محوریت کشاورزی و صنایع وابسته» ارائه کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد زنجیره ارزش حول محصوالت کشاورزی‪ ،‬دام و ابزی‬ ‫پروری الگوی اصلی در این طرح بوده و تاکنون ‪ ۹‬نقطه از سواحل‬ ‫جنوبی کشور برای این منظور شناسایی شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 855

روزنامه خوب 855

شماره : 855
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه خوب 853

روزنامه خوب 853

شماره : 853
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!