روزنامه خوب شماره 807 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 807

روزنامه خوب شماره 807

روزنامه خوب شماره 807

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫رئیس کل گمرک خبر داد؛‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی‪:‬‬ ‫تسر یع در ترخیص ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تن کاالی اساسی از بنادر کشور‬ ‫ایران و روسیه وارد‬ ‫عمیق تر ین مناسبات‬ ‫راهبردی شدند‬ ‫یکشنبه‪ 9‬مرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 807‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 2‬محرم‪ 31 |1444‬جوالی‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهور در دیدار اعضای‬ ‫ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر‪:‬‬ ‫اجازهندهید‬ ‫دشمنباعث‬ ‫انفعالمسائل‬ ‫مهم کشور شود‬ ‫معاون سازمان انرژی اتمی ایران‪:‬‬ ‫‪ 90‬درصد تجهیزات حوزه‬ ‫فناوری هسته ای‪ ،‬تولید‬ ‫داخل است‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Lorem ipsum‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون مالی سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫ماهیانه ‪ 23‬هزار و ‪ 500‬میلیارد‬ ‫تومان برای مستمری ها‬ ‫هزینه می کنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫خد‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا لوازم خانگ وش‬ ‫ی‬ ‫جبار‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی شود‬ ‫اتحادیه پوشاک مجوز مرکز‬ ‫کاراموزی جوار کارگاهی را‬ ‫دریافت کرد‬ ‫دادستان تهران‪:‬‬ ‫دستورالعمل اجرایی‬ ‫قانون حمایت از خانواده‬ ‫نهایی می شود‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شهرداری اراک‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری اراک در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به انجام امور ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫عنوان مناقصه و مبلغ تضمین ‪:‬‬ ‫پروژه احداث رودکنار و اصالح پیاده رو ورودی منطقه گردشــگری دره گردو با براوردی بالغ بر ‪۲۰۷/۹۴۸/۹۴۲/۵۹۶‬‬ ‫ریال و مبلغ تضمین ‪ ۱۰/۳۹۸/۰۰۰/۰۰۰‬ریال ( شماره مناقصه در سامانه ستاد‪) ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۴۶:‬‬ ‫نحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫دریافت اســناد مناقصه از ســاعت ‪۱۳:۰۰‬روز شنبه ‪ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸‬تا ساعت‪ ۱۳:۰۰‬روز چهارشــنبه مورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲‬به‬ ‫مدت‪ ۵‬روز و صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬امکان پذیر می باشد ‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری مدارک و‬ ‫پیشنهاد قیمت ‪:‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ســتاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه و تحویل‬ ‫نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه شهرداری تاساعت‪ ۱۳:۰۰‬روز شنبه مورخه ‪ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲‬می باشد‪.‬‬ ‫میزان و نوع تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫برابــر ‪ ۵‬درصــد مبلغ براورد و صرفاً در قالب ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجــاع کار) با‪ ۳‬ماه اعتبار یا فیش واریزی به‬ ‫حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره حساب ‪ ۱۰۰۹۷۳۳۳۳۳۳۸‬بانک شهر شعبه شعبه شهید بهشتی‬ ‫زمان گشایش پاکت ها ومحل‬ ‫تشکیل کمیسیون مناقصه‪:‬‬ ‫روزیکشــنبه مورخ ‪۱۴۰۱/۰۵/۲۳‬راس ســاعت ‪ ۱۱‬دفتر معاون مالی و اقتصادی ‪ -‬حضور شرکتکنندگان بالمانع است‬ ‫(همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مناقصه الزامی است)‬ ‫حداقل صالحیت شرکت کننده‪:‬‬ ‫شرکت های دارای گواهی صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه با حداقل رتبه ‪ ۴‬از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫به پیشنهادات مبهم ‪ ،‬مشروط‪ ،‬فاقد شرایط قانونی‪ ،‬فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کمتراز مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود‪ .‬هزینه‬ ‫کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه‬ ‫پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫از شرکت کنندگان در مناقصه درصورت عدم عضویت‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند‪.‬‬ ‫‪ ë‬لذا متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند به امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد ‪ -‬فاز ‪۲‬‬ ‫شهرک شهید بهشتی شهرداری اراک مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 086-33126523‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫علیرضا کریمی ‪ -‬شهردار اراک‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫ارتباطات در شهرها و روستاهای سیل زده به حالت نرمال درامد‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪807‬‬ ‫اخبار‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی تولید‬ ‫زعفران در سال زراعی جاری‬ ‫مدیر طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشــاورزی گفت‪:‬‬ ‫امسال به دلیل وضعیت خشکسالی‪ ،‬تولید زعفران به نصف‬ ‫کاهش پیدا کند و در ســال زراعــی ‪ ۱۴۰۱‬تولید زعفران‬ ‫‪ ۵۰‬درصد نسبت به ســال ‪ ۱۴۰۰‬کاهش داشته است‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه توسعه کسب و کار‬ ‫یونسکو‪ ،‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد زعفران دنیا در ایران تولید شده‬ ‫و خرید زعفران از ایران بیشترین رتبه را دارد و حجم زیادی‬ ‫از این تولیدات به خارج از کشور صادر می شود‪ ،‬اما اکنون به‬ ‫دلیل کاهش تولید زعفران‪ ،‬جایگاه ایران به عنوان خاستگاه‬ ‫زعفران جهان به خطر افتاده اســت‪ .‬در این زمینه مجری‬ ‫طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و مشاور وزیر‬ ‫گفت‪ :‬باال رفتن قیمت زعفران به دلیل کاهش میزان تولید‬ ‫بوده است‪ .‬حســین زینعلی در خصوص اخرین اقدامات‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی در حوزه کشــت گیاهان دارویی‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬مهمترین کاری که انجام داده ایم این اســت‬ ‫کــه تولید و خودکفایی در زمینه برخی از گیاهان دارویی‬ ‫را رقم زده ایم‪ .‬به عبارت دیگر در حال حاضر در مورد تولید‬ ‫برخی از گیاهان دارویی از جمله زعفران‪ ،‬در سطح دنیا رتبه‬ ‫اول را داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬با ‪ ۱۲۲‬هکتار ســطح زیر کشــت‪،‬‬ ‫بیشترین سطح زیر کشت در حال حاضر متعلق به ایران و‬ ‫از سوی دیگر حدود ‪ ۹۰‬درصد تولید زعفران دنیا متعلق به‬ ‫ما است‪ .‬زینعلی با بیان اینکه ما سعی کرده ایم روی کیفیت‬ ‫زعفران کار کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه امسال به دلیل وضعیت‬ ‫خشکسالی و اینکه کشاورزان در سال های گذشته ناامید‬ ‫شــدند و لذا کمتر به محصوالت خود رسیدگی کرده اند‪،‬‬ ‫منجر به این شــده که تولید زعفران به نصف کاهش پیدا‬ ‫کند و در سال زراعی ‪ ۱۴۰۱‬تولید زعفران ‪ ۵۰‬درصد نسبت‬ ‫به سال ‪ ۱۴۰۰‬کاهش داشته است‪ .‬مشاور وزیر و مدیر طرح‬ ‫گیاهان دارویی با بیان اینکه صادرات یکی از بهترین روش ها‬ ‫برای افزایش توان اقتصادی هر کشوری است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫چه زعفران کمتری نسبت به سال های قبل صادر کرده ایم‬ ‫اما به دلیل باال رفتن قیمت این محصول در بازارهای بین‬ ‫المللی‪ ،‬ارزش صادرات زعفران امسال رشد داشته و کاهش‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش بیش از ‪ ۳۰۰‬درصدی قیمت زعفران را رقم‬ ‫زد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این تفاسیر مقدار کمتری را نسبت به‬ ‫سال های گذشته صادرات داشته ایم و چون ما تولید کننده‬ ‫اصلی در این مورد هستیم االن قیمت زعفران در بازارهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬نیز افزایش پیدا کرده است‪ .‬اما در پایان ذکر این‬ ‫نکته خالی از لطف نیست که عدم حمایت موثر از زعفران‬ ‫کاران‪ ،‬همچنین هزینه های باالی تولید‪ ،‬جوالن دالالن در‬ ‫فصل برداشت و از طرفی جایگاه نامناسب ایران در صادرات‬ ‫مسائلی است که تا کنون حل نشده است‪ .‬زعفران محصول‬ ‫استراتژیک کشاورزی ایران است و به حدود ‪ ۶۰‬کشور جهان‬ ‫صادر می شود اما تاکنون از این ظرفیت استفاده مطلوب به‬ ‫عمل نیامده و بازارهای هدف ایران محدود اســت‪ ،‬ســر و‬ ‫سامان دادن به اوضاع نامناسب اشفته بازار زعفران کشور‬ ‫به رغم تامین ‪ ۹۵‬درصد زعفران دنیا هدف گذاری جدیدی‬ ‫را می طلبد که با دست به دست دادن همه ارکان زنجیره‬ ‫تولید و صادرات این محصول ارزشمند‪ ،‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫خدمات پس از فروش لوازم‬ ‫خانگی اجباری می شود‬ ‫یک مقام مسئول در سازمان استاندارد گفت‪ :‬خدمات پس از‬ ‫فروش در لوزام خانگی اختیاری بود از این رو پس از مطرح‬ ‫شدن در شورای عالی استاندارد‪ ،‬اجباری شدن این مولفه ابالغ‬ ‫خواهدشد‪.‬اسماعیلامینیدرموردنرخکیفیتکاالوخدمات‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ابتدا طرح پایلوت نرخ کیفیت را در‪ ۱۱‬استان کشور‬ ‫انجام دادیم‪ .‬سازمان ملی استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح‬ ‫وارد شد و بر اساس رضایت مشتری و سنجش این رضایت‬ ‫جهت تبدیل شــدن به شاخص کالن اقتصاد کشور‪ ،‬پیش‬ ‫رفتیم‪ .‬معاون دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی‬ ‫استاندارد افزود‪ :‬در سازمان ملی استاندارد‪ ،‬زنجیره ای تحت‬ ‫عنوان زنجیره تامین استانداردسازی که این زنجیره ‪ ۵‬حلقه‬ ‫دارد‪ .‬حلقه اول کنترل مواد اولیه خط تولید‪ ،‬حلقه دوم کنترل‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬حلقه ســوم بازار (اجرای طرح طاها از طریق‬ ‫خریــد نمونه از بازار)‪ ،‬حلقه چهارم خدمات پس از فروش و‬ ‫حلقه پنجم نظرسنجی از مردم در مورد کیفیت کاالهاست‪.‬‬ ‫در طرح پایلوت نرخ کیفیت‪ ،‬حلقه پنجم را رصد می کردیم‬ ‫که در حال حاضر حلقه های قبلی را هم رصد می کنیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬این طرح را در ‪ ۳۱‬استان به مرحله‬ ‫اجرا دراوردیم‪ ،‬در فرودین ماه کارهای پرسشگری انجام شد و‬ ‫اخیرا ًهم در حال تجزیه و تحلیل هستیم که نتایج ان منتشر‬ ‫خواهد شد‪ .‬امینی تصریح کرد‪ :‬طی یک فراخوان پژوهشی از‬ ‫تمام دانشگاه های کشور خواستیم که با توجه به این زنجیره‬ ‫تامین استانداردسازی به ما مدلی را بدهند که هر ‪ ۵‬حلقه را‬ ‫همزمان و در طول همدیگر بررسی کنیم‪ .‬در این صورت نرخ‬ ‫کیفیت زنجیره تامین استانداردسازی را به صورت ویژه اعالم‬ ‫خواهیمکرد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات گفت‪ :‬ســیل تا کنون به تعدادی از تجهیزات‪ ،‬دکل های ارتباطی و خطوط فیبرنوری در برخی از اســتان ها خساراتی وارد کرده که با حضور و اقدام فوری تیم های‬ ‫فنی‪ ،‬ارتباطات دوباره برقرار شده و وضعیت نرمال است‪«.‬عیسی زارع پور» در پست اینستاگرامی خود نوشت‪ :‬در چند روز اخیر شاهد بارندگی های موسمی و جاری شدن سیل در‬ ‫بسیاری از استان ها‪ ،‬شهرستان ها و روستاهای کشور هستیم‪ .‬متاسفانه در جریان جاری شدن سیل تعدادی از هموطنان مان داغدار و تعدادی هم متحمل خسارت های مالی شده اند‬ ‫که از همین جا با هموطنان داغدیده همدردی می کنم‪ .‬وزیر ارتباطات افزود‪ :‬همه دستگاه های دولتی بسته به مسئولیت خویش در صحنه حضور دارند تا در کنار مردم نیازهای اولیه‬ ‫هموطنان سیل زده برطرف شود‪.‬‬ ‫وزیر صمت خواستار شد‪:‬‬ ‫برقراری پروازهای ترکیبی بین ایران و بالروس در کوتاه مدت‬ ‫وزیر صمت در دیدار با وزیر راه و ترابری بالروس گفت‪ :‬شــاید در‬ ‫کوتاه مدت فعال سازی پروازهای مستقیم میان دو کشور امکان پذیر‬ ‫نباشد‪ ،‬اما می توان در کوتاه مدت پروازهای ترکیبی را تدبیر کرد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬سید رضا فاطمی امین» در ادامه‬ ‫برنامه ســفر دو روزه خود به بالروس در دیدار با «اورامنکو» وزیر‬ ‫راه و ترابری این کشــور اظهار داشت‪ :‬در این سفر و دیدارهایی که‬ ‫با وزرا و مدیران مینســک داشتیم افق های روشنی در روابط بین‬ ‫ایران و جمهوری بالروس مشخص شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امکان افزایــش مبادالت کنونی دو کشــور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مذاکرات زیادی با شــرکت های بزرگ بالروس انجام شد که‬ ‫زیرساخت همه این تعامالت حمل ونقل خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر صمت تاکید کــرد‪ :‬از انجایی که افزایــش مبادالت نیازمند‬ ‫ســفرهای مداوم تجار و بازرگانان دو کشور است‪ ،‬نخستین نیاز ان‬ ‫پروازهای ثابت دوطرف اســت؛ براین اساس طبق توافق انجام شده‬ ‫با وزیر بازرگانی برنامه ای زمان بندی شده برای رسیدن به توافقات‬ ‫تعیین شد ک یکی از مسائل مهم مطرح شده مساله ترانزیت بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬شــرکت های مختلف ایرانــی در بالروس در‬ ‫حوزه های مختلف ســرمایه گذاری کرده اند و این حضور سرمایه‬ ‫گذاران در دو کشــور تسهیل گر حوزه تجارت است‪ .‬فاطمی امین‬ ‫گفت‪ :‬در ابتدا شاید در کوتاه مدت فعال سازی پروازهای مستقیم‬ ‫امکان پذیر نباشــد‪ ،‬اما می توان در کوتاه مدت پروازهای ترکیبی‬ ‫را تدبیر کرد؛ براین اساس پیشــنهادهای تخصصی درباره تسهیل‬ ‫مبادالت تجاری دوکشور توسط ســازمان توسعه و تجارت وزارت‬ ‫صمت به شما منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫تقدیر از ایران برای وضع قوانین‬ ‫مناسب در افزایش حجم مبادالت دو کشور‬ ‫وزیر راه بالروس با بیان اینکه همکاری هایی در حوزه راه‪ ،‬راه اهن‪،‬‬ ‫پروازهای بین دوکشور و برخی توافقات از قبل در باب حمل ونقل‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬کریدور شمال به جنوب برای‬ ‫دسترســی به دریا بسیار با اهمیت است در این زمینه باید توافقات‬ ‫با ثباتی در حوزه حمل ونقل داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه امکان توســعه فرصت های موجود و افزایش‬ ‫ظرفیت های مشــترک وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیشــتر از طریق دریای‬ ‫خــرز برخی محصــوالت صادراتی را از ایران داشــتیم‪ ،‬اکنون هم‬ ‫حجم مبادالت درحال افزایش است و امیدواریم این حجم از میزان‬ ‫کنونی گسترده تر شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و ترابری بالروس با تقدیر از جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫وضــع قوانین مناســب و راهبردی در افزایــش حجم مبادالت دو‬ ‫کشور‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬عالقه مندیم حمل ونقل هوایی باری بین‬ ‫ایران و بالروس را نیز فعال کنیم‪ .‬پانزدهمین اجالس کمیســیون‬ ‫مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بالروس در‬ ‫روزهای ششم و هفتم مرداد ماه سال جاری در مینسک (پایتخت‬ ‫بالروس) به ریاست وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشورمان و وزیر‬ ‫صنایع بالروس برگزار است‪.‬‬ ‫در این اجالس تقویت و گســترش همکاری های متقابل در زمینه‬ ‫همکاری های تجاری و صنعتی‪ ،‬کشاورزی و پرورش ماهی‪ ،‬سرمایه‬ ‫گذاری‪ ،‬زمین شناســی و منابع ابی‪ ،‬بهداشت و داروسازی‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل و همکاری فیمابین اتاق های بازرگانی در دســتور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬جم فعلــی تبادالت مالی میان ایــران و بالروس ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫دالر است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫پیش بینی تردد ‪ ۵‬میلیون زائر در اربعین امسال‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از پیش بینی تردد ‪ ۵‬میلیون زائر اربعین‬ ‫اعم از راه ریلی‪ ،‬هوایی و زمینی خبر داد‪.‬‬ ‫رستم قاسمی در مراسم تقدیر از دست اندرکاران عملیات حج‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬گفت‪ :‬وقتی عملیات حج قرار بود شروع شود و جلسات‬ ‫برگزار می شد‪ ،‬همکاران ما در هما‪ ،‬شرکت فرودگاه ها‪ ،‬سازمان‬ ‫حج‪ ،‬ســازمان هواپیمایی و … انجام این کار را بسیار سخت‬ ‫تلقی می کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال گذشته که قرار بود پروازهای اربعین انجام‬ ‫شود نخســت وزیر عراق ‪ ۲۰‬روز قبل از اربعین به ایران امد و‬ ‫اجــازه داد ‪ ۶۰‬هزار نفر ایرانی هوایی به عراق بدون ویزا ســفر‬ ‫کنند‪ .‬در ان زمان از همکاران پرســیدم ایــا امکان جابجایی‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار نفر وجود دارد که همگی تردید داشــتند؛ ان هم با‬ ‫بسیج تمام امکانات و همکاری همه ایرالین ها‪ .‬حتی در بعضی‬ ‫فرودگاه ها برخی مسافران با مشکل مواجه بودند اما انجام شد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی ادامه داد‪ :‬برای حج امسال که قرار شد‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار نفر ان هم فقط با هما جابجا شــوند خیلی ها ان را‬ ‫ناشدنی می دانستند که ایران ایر به تنهایی سرویس بدهد‪.‬‬ ‫وی عملیات پروازی حج را بســیار سخت عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در شرایطی که همه می دانند صنعت هوانوردی ما تحریم است‬ ‫فقط یک ایرالین مسئولیت گرفت که به صورت جهادی انجام‬ ‫شــد‪ .‬کار بزرگی بود که جزو کارهای ناشدنی بود اما به شدن‬ ‫تبدیل شــد که ‪ ۴۰‬هزار نفر هم به موقع رفتند و هم به موقع‬ ‫بازگشتند‪.‬‬ ‫قاســمی پروازهای حج را دغدغه های بســیاری از مســئوالن‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬در روزهای نخست عملیات حج من ساعتی‬ ‫پیگیر بودم این عملیات انجام شود و امروز پایان عملیات حج‬ ‫به خوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫وزیــر راه تاخیرهای پروازهای حج را بســیار کم دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می شد تاخیرهایی داشته باشیم اما متوسط‬ ‫تاخیرهای پروازی رفت و برگشــت حداقلی بود‪ .‬در حالی که‬ ‫پیش بینی ها غیر از این را براورد می کرد‪.‬‬ ‫قاســمی به کار پیش رو اشــاره و اظهار کرد‪ :‬ســه‪ ،‬چهار ماه‬ ‫اســت که ســتاد اربعین در وزارت راه تشــکیل شده و عمده‬ ‫کار اربعین بر عهده وزارت راه اســت‪ .‬ستادهای فردی نیز در‬ ‫سازمان راهداری‪ ،‬سازمان هواپیمایی‪ ،‬شرکت راه اهن و شرکت‬ ‫فرودگاه ها شــکل گرفته اند‪ ،‬پیش بینی ما خدمت رسانی به ‪۵‬‬ ‫میلیون زائر است‪.‬‬ ‫به گفته وزیر راه جاده های انتهایی به پایانه های مرزی عبوری‬ ‫زائران اربعین در حال تعمیر‪ ،‬تعویض و بهسازی است و با توجه‬ ‫به گرمای هوا‪ ،‬پایانه های مرکزی اماده سازی شده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬پیش بینی می کنیــم ‪ ۳۰۰‬هزار نفر با‬ ‫قطــار‪ ۵۰،۶۰ ،‬هزار نفر با پــرواز و بقیه زمینی به عتبات تردد‬ ‫کنند و خودمان را برای عملیات اربعین که پیش بینی ها نشان‬ ‫می دهد امسال متفاوت از سال های گذشته است اماده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک خبر داد؛‬ ‫تسریع در ترخیص‪ ۴‬میلیون تن کاالی اساسی از بنادر کشور‬ ‫رئیس کل گمرک گفت‪ :‬حدود ‪ ۴‬میلیون تن کاالی اساســی و‬ ‫نهاده های دامی در بنادر موجود است که تشریفات گمرکی انها‬ ‫در حال انجام و حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن هم در اســکله ها در حال‬ ‫تخلیه و بارگیری است‪.‬‬ ‫به نقل از گمرک‪ ،‬علیرضا مقدسی با حضور در برنامه تلویزیونی‬ ‫با اشاره به عملکرد گمرک در حوزه صادرات و واردات و تشریح‬ ‫عملکرد تجارت خارجی در چهارماهه سال جاری و اقالم عمده‬ ‫صادراتی‪ ،‬از ترانزیت خارجی ‪ ۵‬میلیون تنی کاال خبر داد‪.‬‬ ‫وی همچنین به موضوع ماندگاری کاال و اقدامات انجام شــده‬ ‫اشــاره کرد و در بحث کاالهای اساسی با تاکید بر ترخیص ‪۹۰‬‬ ‫درصدی کاالهای اساســی تا اعالم کد رهگیری بانکی تشریح‬ ‫کرد‪ :‬اخیرا ً بــا توجه به مصوبه تنظیم بــازار مجوز ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مابقی کاالهای اساسی هم داده شده است‪.‬‬ ‫مقدســی در ادامه گفت‪ :‬در حال حاضــر ‪ ۴‬میلیون تن کاالی‬ ‫اساســی در بنادر موجود هست که تشــریفات گمرکی انها به‬ ‫سرعت در حال انجام است و ‪ ۴۰۰‬هزار تن در اسکله ها در حال‬ ‫تخلیه و بارگیری اســت و دستگاه های مرتبط در این خصوص‬ ‫هماهنگ هستند تا به وفور در دسترس مردم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص عملکرد گمرک در حوزه مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫افزود‪ :‬در بحث قاچاق‪ ،‬ابتدا ترفندها را احصا کردیم و به دنبال‬ ‫این هستیم که تخلفات را به حداقل برسانیم‪ ،‬البته طبق قانون‬ ‫امور گمرکی مواردی مربوط به تخلفات گمرکی است و مواردی‬ ‫هم مربوط به قاچاق کاال می شود‪ .‬در حال حاضر با سامانه هایی‬ ‫که وجود دارد ســعی کردیم که تخلفات کمتر شود و مدیریت‬ ‫ریسک در ترخیص کاالها اعمال می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۶‬دستگاه ایکس ری کامیونی و ‪ ۱۰۴‬دستگاه‬ ‫ایکــس ری پالتی در گمرکات داریم کــه البته این تعداد باید‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث تجهیز گمرکات به دستگاه های‬ ‫ایکس ری سعی کردیم از بخش خصوصی هم کمک بگیریم‪ .‬در‬ ‫حوزه کشــفیات طی چهارماهه سال جاری ‪ ۹۵۰‬پرونده قاچاق‬ ‫کاال به ارزش ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان تشــکیل شده است و عالوه‬ ‫بــر این همکاران ما در بحث مواد مخدر و قاچاق اتباع خارجی‬ ‫کشفیات قابل توجهی داشــته اند‪ .‬همچنین در حوزه مبارزه با‬ ‫پولشویی هم گمرک بسیار فعال بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس کل گمرک ایران همچنین به برنامه های گمرک جهت‬ ‫ارائه تســهیالت به شــرکت های دانش بنیــان و بهره گیری از‬ ‫تجهیزات تولید شده توسط این شرکت ها با توجه به فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت‪ :‬گمرک تسهیالت بسیار‬ ‫خوبی در اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار داده اســت و‬ ‫عالوه بر این ما خریدار محصوالت دانش بنیان ها هم هستیم‪.‬‬ ‫مقدســی در ادامه در پاســخ به مشــکالت رویه مسافری در‬ ‫گمرکات گفــت که در ‪ ۲۹‬مرز هوایی داریــم که گمرکات ما‬ ‫در انجا مســتقر هستند و با ارائه تســهیالت الزم تالش شده‬ ‫تشــریفات گمرکی مســافران در کمترین زمان انجام گیرد به‬ ‫عنــوان مثال گمرک فــرودگاه امام خمینــی (ره) که یکی از‬ ‫گمرکات پرتردد مسافری است با همکاری سازمان های مرتبط‬ ‫دو ســالن برای انجام تشــریفات گمرکی اختصاص داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی مهمترین مشکل صادرات را صدور مجوزهای متعدد عنوان‬ ‫کــرد و در بحث واردات هم تعدد رویه ها نســبت به گمرکات‬ ‫سایر کشورها را عمده ترین مشکل عنوان نمود‪.‬‬ ‫وی در ادامه در خصوص اخرین وضعیت سامانه جامع گمرکی‬ ‫گفت‪ :‬سامانه جامع گمرکی با ســازمان های مرتبط با گمرک‬ ‫ارتباط دارد و مجوزها را به صورت الکترونیکی دریافت می کند‪،‬‬ ‫همچنین به ســامانه جامع تجارت هم متصل هســت و تبادل‬ ‫دیتا انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیــس کل گمرک در ادامه به ارتقــای رتبه گمرک در حوزه‬ ‫فن اوری اطالعات اشــاره کرد و گفت‪ :‬رتبه گمرک بر اســاس‬ ‫تازه ترین گزارش شورای اجرایی فن اوری اطالعات کشور ‪ ۸‬پله‬ ‫صعود کرده و از رتبه ‪ ۳۳‬به رتبه ‪ ۲۵‬ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫مقدسی در ادامه به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در گمرکات‬ ‫اشاره و با تقدیر و تشــکر از زحمات و تالش های شبانه روزی‬ ‫کارکنان گمــرک گفت‪ :‬در بحث نیروی انســانی گمرکات به‬ ‫صورت شبانه روزی تشریفات گمرکی الزم را تا اخرین کامیون‬ ‫که می خواهد خارج شــود‪ ،‬را انجام می دهند‪ .‬کارکنان گمرک‬ ‫با کمترین امکانــات کار جهادی و ایثار می کنند و با اینکه در‬ ‫سال های اخیر کار گمرکات زیاد تر شده اما تعداد نیروها کمتر‬ ‫شده اســت و این در حالی اســت گمرک طی ‪ ۱۰‬سال اخیر‬ ‫مجوز جدیدی برای استخدام نیروی انسانی نداشته است‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک همچنیــن در ادامه به موضوع اموزش های‬ ‫بین المللی و اهمیت ان اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬ما توانستیم‬ ‫مجوز مرکز امــوزش منطقه ای را از ســازمان جهانی گمرک‬ ‫بگیریم که دستاورد مهمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در ادامه بــه چگونگی فعالیت و جایگاه بازارچه های مرزی‬ ‫اشاره و اهمیت بازارچه ها در رونق تجارت منطقه و نقاط مرزی‬ ‫را بسیار مهم توصیف کرد و افزود‪ :‬یکی از مهمترین موضوعات‬ ‫در گمــرک بحث هماهنگی دســتگاه های ذیربــط در تجارت‬ ‫خارجی و همچنین مدیریت واحد مرزی اســت که باید توسط‬ ‫گمرک انجام شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران گفت‪ :‬تامین اب مورد نیاز تهران بدون هیچ مشکلی در حال انجام است‪».‬محمد رضا بختیاری « در باره گل الودگی اب رودخانه های جاجرود و کرج گفت‪ :‬با‬ ‫برنامه ریزی انجام شده و نیز با توجه به حجم مناسب مخازن اب تهران و پایش مستمر ورودی تصفیه خانه ها تاکنون هیچ گونه مشکلی برای تامین اب شرب تهران نداریم و در این خصوص جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیالب های اخیر کدورت اب وردی به مخازن سدهای استان تهران را افزایش داده است‪ ،‬ولی این شرکت با به کارگیری امکانات و ظرفیت ها اب مورد نیاز شهروندان استان تهران را تامین می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان تهران در خصوص وضعیت تصفیه خانه شماره‪ ۷‬تهران نیز گفت‪ :‬ورودی اب سد ماملو به این تصفیه خانه را کاهش داده ایم تا از ورود گل والی به تاسیسات ابی جلوگیری کنیم‪ ،‬ولی روند‬ ‫تصفیه و توزیع اب در این تصفیه خانه قطع نشده است‪ ،‬انشااهلل ظرف چند ساعت اینده مشکل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫دستور وزیر نیرو برای ذخیر ه حداکثری اب باران در سازه ها‬ ‫تداوم خدمت رسانی صنعت اب و برق در سیالب‬ ‫وزیر نیرو دســتور داد‪ ،‬صنعت اب و برق باید تا حل کامل مشــکالت‬ ‫ی اتفاق افتاده‪ ،‬در کنار مردم به خدمت رسانی‬ ‫ناشی از سیل و ابگرفتگ ‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫«علی اکبر محرابیان»‪ ،‬به تمامی نیروهای عملیاتی صنعت اب و برق‬ ‫دستور داد‪ ،‬ضمن تداوم قرارگیری در حالت اماده باش کامل تا پایدار‬ ‫شدن شرایط‪ ،‬تمامی اقدامات و تدابیر الزم به منظور پیشگیری از بروز‬ ‫خسارات به فوریت پیگیری و اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی در این دســتور تاکید کرد‪ ،‬صنعــت اب و برق باید تا حل کامل‬ ‫ی اتفاق افتاده‪ ،‬در کنار مردم به‬ ‫مشــکالت ناشی از ســیل و ابگرفتگ ‬ ‫خدمت رسانی ادامه دهد‪.‬‬ ‫در ادامه دســتور وزیر نیرو امده اســت‪ ،‬تمام سازه های ابی کشور به‬ ‫منظور استفاده کامل از منابع ابی فراهم شده ناشی از بارش های اخیر‬ ‫باید به نحو مطلوب مدیریت شده و زمینه ذخیره حداکثری اب فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با پیش بینی شرایط بارشی کشــور از هفته گذشته‪ ،‬تمامی نیروهای‬ ‫عملیاتــی صنعت اب و بــرق در حالت اماده باش قــرار گرفته و به‬ ‫خدمت رسانی در استان های درگیر مسئله سیل پرداختند‪.‬‬ ‫همچنین؛وزیر نیرو دستور داد همه ســازه های ابی کشور به منظور‬ ‫استفاده کامل از منابع ابی فراهم شده ناشی از بارش های اخیر به نحو‬ ‫مطلوب مدیریت شده و زمینه ذخیره حداکثری اب فراهم شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در این دستور تاکید کرد‪ ،‬صنعت اب و برق باید تا حل کامل‬ ‫ی اتفاق افتاده‪ ،‬در کنار مردم به‬ ‫مشــکالت ناشی از ســیل و ابگرفتگ ‬ ‫خدمت رسانی ادامه دهد‪.‬‬ ‫در ادامه دســتور وزیر امده است‪ :‬همه سازه های ابی کشور به منظور‬ ‫استفاده کامل از منابع ابی فراهم شده ناشی از بارش های اخیر باید به‬ ‫نحو مطلوب مدیریت شده و زمینه ذخیره حداکثری اب فراهم شود‪.‬با‬ ‫پیش بینی شرایط بارشی کشور از هفته گذشته‪ ،‬همه نیروهای عملیاتی‬ ‫صنعت اب و برق در حالت اماده باش قرار گرفته و به خدمت رسانی در‬ ‫استان های درگیر مسئله سیل پرداختند‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت تامین اب مناطق سیل زده‬ ‫سیستانو بلوچستان وصل شد‬ ‫ ‬ ‫ اب‪ 81‬روستا در‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب کشور با اشاره به بروز خسارات‬ ‫ســیل به تاسیسات اب شرب ‪ ۹۵‬روســتا در استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬گفت‪ :‬تا این لحظه تاسیسات ابرسانی ‪ 81‬روستا در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان ترمیم و وارد مداره بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫اتابــک جعفری‪ ،‬درباره اخرین وضعیت تامین اب شــرب مناطق‬ ‫ســیل زده‪ ،‬ضمن اشــاره به دســتور وزیر نیرو به منظــور تداوم‬ ‫خدمت رســانی به مردم در این مناطق‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با تجهیزات‬ ‫و نیروهای عملیاتی ابفای یزد‪ ،‬اصفهان و مشــهد ابگرفتگی معابر‬ ‫و زیرگذرهای ســطح شهر یزد و وصل انشعابات اب در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫از انجا که فرونشست زمین در یزد رخ داده‪ ،‬بخشی از فعالیت های‬ ‫ابفای یزد معطوف به رفع شکستگی لوله های انتقال اب و شبکه‬ ‫توزیع شده که در حال حاضر در حال برطرف شدن است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اسیب سیالب در یزد گفت‪ :‬تاسیسات اب رسانی ‪۱۷‬‬ ‫روستای شهرستان های بافق‪ ،‬نیر‪ ،‬تفت و یزد اسیب دیده‪ ،‬تیم های‬ ‫عملیاتی اب شرب دو روستا را وارد مدار کردند و ‪ 15‬روستای دیگر‬ ‫تا هنگام فروکش سیالب با تانکر ابرسانی خواهند شد‪.‬‬ ‫جعفری ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه اضافه کرد‪:‬‬ ‫اب گرفتگی معابر شهرهای تفت و یزد و نبود کانال های هدایت اب‬ ‫سطحی موجب پس زدگی فاضالب در این شهر شد که هم اکنون‬ ‫تیم های عملیاتی در حال رفع انســداد شبکه فاضالب و بازسازی‬ ‫خطوط اسیب دیده هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور در تشریح وضعیت‬ ‫مناطق سیل زده استان تهران نیز گفت‪ :‬سیالب به شبکه توزیع اب‬ ‫‪ 19‬روستا در استان تهران خسارت وارد کرده است که تا این لحظه‬ ‫با تالش تیم واکنش سریع‪ ،‬اب شرب ‪ ۶‬روستا وصل و باقی روستاها‬ ‫با تاکر ابرسانی می شود‪.‬‬ ‫ایران و روسیه وارد عمیق ترین مناسبات راهبردی شدند‬ ‫عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬امضای قرارداد همکاری بین دو کشور بزرگ تولید‬ ‫کننده انرژی‪ ،‬باعث می شود که تهران‪ -‬مسکو ابتکار عمل در این‬ ‫حوزه را به دســت گیرند‪ .‬محمود عباس زاده مشــکینی در مورد‬ ‫عباس زاده مشــکینی تصریح کرد‪:‬بخش قابــل توجه ای از انرژی‬ ‫جهان از طریق روسیه و ایران تولید می شود و غرب هم به شدت‬ ‫وابسته این حوزه است طبیعتا تحریم بخش انرژی به نفع کشورهای‬ ‫اروپایی نیست و منافع انها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البته تحریمهای امریکا علیه ایــران خللی در امضای‬ ‫تفاهم نامه و انعقاد قراردادهای ایران و روســیه ایجاد نمی کند‪ ،‬زیرا‬ ‫مناسبات دو کشور در حوزه راهبردی تعریف شده و هر دو کشور‬ ‫خواهان همکاری در این حوزه هستند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت‪:‬‬ ‫به دلیل تحوالت نظام بین المللی تهران و مســکو وارد عمیق ترین‬ ‫مناسبات راهبردی شده اند که این مناسبات عالوه بر همکاری های‬ ‫سیاسی و امنیتی ابعاد اقتصادی دو کشور را در برمی گیرد و چشم‬ ‫انداز مثبتی برای منافع دو کشور دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫افزایشتضمینیدرامدهایارزیباسهامداریدرپاالیشگاه هایفراسرزمینیوصادراتخدماتفنی‪-‬مهندسی‬ ‫عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬سهامداری ایران‬ ‫در پاالیشگاه های فراســرزمینی ونزوئال و صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندسی به جای ان‪ ،‬یکی از اصلی ترین رویکردها برای خنثی سازی‬ ‫تحریم ها و افزایش فروش نفت ایران اســت که با جدیت در دولت‬ ‫سیزدهم پیگیری شده است‪.‬‬ ‫«جالل رشــیدی کوچی» با اشاره به موضوع دیپلماسی اقتصادی‪،‬‬ ‫درباره صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندسی حوزه انرژی و پاالیشگاه های‬ ‫فرا ســرزمینی اظهار داشــت‪ :‬یکی از بهترین روش ها برای بی اثر‬ ‫کــردن تحریم ها‪ ،‬توســعه صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندســی به‬ ‫کشورهای همســایه و دوســت و همچنین بازارسازی تضمینی‬ ‫برای فروش نفت به این کشــورها است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توسعه حوزه‬ ‫اقتصادی باید با کشورهای دوست و قابل اعتماد باشد و تضمین های‬ ‫الزم هم از انها گرفته شود تا با عوض شدن دولت ها‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫هنگفتی که در این کشورها شده از بین نرود‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫سرمایه گذاری های ما تاکنون در حوزه انرژی و کشاورزی بوده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬یکی‬ ‫از بهتریــن راهکارها برای از بین بردن تحریم ها این اســت که با‬ ‫کشــورهایی که روابط سیاســی و اقتصادی قــوی داریم و حاضر‬ ‫نیســتند تحت تاثیر تحریم ها این روابط را قطع کنند‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروشیمی و پاالیشگاهی که می توان در داخل تولید و صادر کرد‬ ‫را در همان کشور با فناوری ایرانی تولید کنیم تا بتوان سود حاصل‬ ‫از صادرات محصوالت و خدمات پاالیشگاهی را به کشور وارد کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ســهامداری ایران در پاالیشگاه های فراسرزمینی‬ ‫ونزوئال و صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندســی بــه جای ان‪ ،‬یکی از‬ ‫اصلی ترین رویکردها برای خنثی سازی تحریم ها و افزایش فروش‬ ‫نفت ایران است‪ .‬رشــیدی کوچی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اقدامات فرا سرزمینی دولت در حوزه انرژی‪،‬‬ ‫صنعت و کشاورزی در میان مدت و بلندمدت می تواند بسیار به نفع‬ ‫اقتصاد کشور باشد و این همان راهی است که کشورهای پیشرفته‬ ‫‪ ۵۰‬ســال قبل شــروع کردند‪ .‬وی اضافه کــرد‪ :‬در زمینه افزایش‬ ‫تضمینی درامدهای ارزی کشور‪ ،‬سهامداری ایران در پاالیشگاه های‬ ‫فراسرزمینی ونزوئال و صادرات خدمات فنی و مهندسی به جای ان‪،‬‬ ‫یکی از اصلی ترین رویکردها برای خنثی سازی تحریم ها و افزایش‬ ‫فــروش نفت ایران اســت که در دولت ســیزدهم پیگیری جدی‬ ‫در این زمینه انجام شــده اســت‪ .‬این نماینده مجلس با اشاره به‬ ‫گزارش عملکــرد دولت و مجلس در این حوزه‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس هم‬ ‫در کنار دولت ســیزدهم در حوزه اقتصاد پارلمانی فعال شده است‬ ‫و کارگروه هایی از پارلمان در این حوزه به کشورهای مختلف اعزام‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫هدررفت ساالنه‪ 270‬هزار میلیارد تومان بنزین در خودروهای تولید داخل‬ ‫ی داخلی دو برابر میانگین جهانی است‬ ‫مصرف بنزین در خودروها ‬ ‫که این موضوع ایران را از درامد ساالنه ‪ 270‬هزار میلیارد تومانی از‬ ‫طریق صادرات بنزین محروم کرده است‪.‬‬ ‫بعد از گذشــت ‪ 5‬ماه از سال ‪ ،1401‬پیش بینی ها درباره سر به سر‬ ‫شــدن تولید و مصرف بنزین در کشــور محقق شده است و بنابر‬ ‫گزارش شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬مصرف‬ ‫بنزین به بیش از ‪ 100‬میلیون لیتر در روز رسیده است‪ .‬در صورت‬ ‫تداوم روند فعلی‪ ،‬مصرف از تولید پیشــی گرفته و ایران تبدیل به‬ ‫واردکننده بنزین می شود‪.‬‬ ‫اما دلیــل اصلی مصرف باالی بنزین در کشــور به کیفیت پایین‬ ‫خودروهای داخلی بازمی گردد؛ جلیل ساالری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬در این باره می گوید‪ :‬تعداد‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪807‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫تصفیه خانه هفتم اب تهران از‬ ‫مدار خارج شد‬ ‫بارش شدید و وقوع سیالب موجب گل الودگی و باال رفتن‬ ‫کدورت اب ســد ماملو شــده و انتقال اب از این سد به‬ ‫تصفیه خانه هفتم اب تهران موقتا قطع شده است‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضالب استان تهران در اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬از مدار خارج شــدن تصفیه خانــه هفتم اب تهران‬ ‫هم اکنون موجب افت فشــار اب و تا دو ســاعت اینده‬ ‫موجب قطع اب شــرب شــهرهای پاکدشــت‪ ،‬قرچک‪،‬‬ ‫خیراباد‪ ،‬ورامین و فرن اباد خواهد شــد‪ .‬شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان تهران البته تاکید کرده که تاکنون هیچ‬ ‫یک از شهرهای جنوب شرقی استان تهران دچار قطع اب‬ ‫ت چاه های منطقه تالش شده‬ ‫نیستند و با استفاده از ظرفی ‬ ‫است که اب شرب برقرار باشد‪ .‬البته با احتمال تداوم روند‬ ‫گل الودگی اب سد ماملو‪ ،‬ممکن است در برخی مناطق با‬ ‫افت فشار مواجه شویم‪.‬‬ ‫این اطالعیه می افزاید‪ :‬تیم های عملیات ویژه شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان تهران همراه با تجهیزات ویژه و تانکرهای‬ ‫اب رسانی اماده رسیدگی به حوادث احتمالی و اب رسانی‬ ‫سیار به این شهرها خواهند بود‪ .‬از شهروندان محترم تقاضا‬ ‫داریــم با مدیریت مصرف اب و پرهیــز از انجام مصارف‬ ‫غیرضروری تا پایان بحران‪ ،‬در پایداری شبکه توزیع اب‬ ‫استان تهران مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫پیش بینی هواشناسی‪:‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی‪:‬‬ ‫امضای تفاهم نامه نفت و گاز ایران و روســیه گفت‪:‬ایران و روسیه‬ ‫دو قطب مهم در تولید انرژی نفت و گاز هســتند که همه کشورها‬ ‫نیازمند و وابسته به این بخش هستند مسلما امضای قرارداد در این‬ ‫بخش می تواند در تحوالت منطقه تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس بیان‬ ‫داشت‪:‬اگر پیمان اســتراتژیک در حوزه نفت و گاز ایران با روسیه‬ ‫عملیاتی شود دو کشور می توانند در تعیین قیمت و اعمال مدیریت‬ ‫بر بازار نفت جهان باالترین نقش را داشــته باشند و این موضوع به‬ ‫نفع دو کشور است در همین راستا هم قراردادهای خوبی با روسیه‬ ‫منعقد شده است‪ .‬نماینده مردم مشکین شهر اضافه کرد‪ :‬کشورهای‬ ‫غربی نیازمند انرژی ایران و روسیه هستند امضای همکاری بین دو‬ ‫کشور بزرگ تولید کننده انرژی‪ ،‬باعث می شود که تهران‪ -‬مسکو‬ ‫ابتکار عمل این حوزه را به دست گیرند‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تامین اب پایتخت بدون مشکل ادامه دارد‬ ‫خودروهای شــخصی و موتورسیکلت در کشــور حدود ‪ 25‬تا ‪26‬‬ ‫میلیون دســتگاه را شامل می شود‪ ،‬اگر استاندارد جهانی را در این‬ ‫خودروها و موتورسیکلت ها داشته باشیم ‪ 50‬درصد کاهش مصرف‬ ‫خواهیم داشت‪ ،‬یعنی روزانه ‪ 50‬میلیون لیتر کاهش مصرف است‬ ‫و این حجم کاهش ارزش افزوده باالیی داشــته و برای کشــور و‬ ‫ارزاوری دارد‪.‬‬ ‫بارش ها در اقصی نقاط کشور تا‬ ‫سه روز اینده ادامه دارد‬ ‫برپایه پیش بینی ســازمان هواشناسی‪ ،‬در سه روز اینده‬ ‫گذر متنــاوب امواج تــراز میانی جو در نوار شــمالی و‬ ‫همچنین ادامه فعالیت ســامانه موسمی در نیمه جنوبی‬ ‫کشور‪ ،‬موجب ناپایداری های جوی می شود‪.‬‬ ‫در گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلستان‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز و برخی‬ ‫نقاط واقع در شمال غرب کشور‪ ،‬رگبار باران گاهی با رعد‬ ‫و برق و وزش باد شدید در جنوب سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬فــارس‪ ،‬کرمان‪ ،‬جنوب و غرب یزد‪ ،‬بوشــهر‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫نیمه غربی اصفهان‪ ،‬شــرق لرســتان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬همدان و‬ ‫قم رگبار و رعد و برق و وزش باد شــدید گاهی همراه با‬ ‫خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫همچنین بارش در ارتفاعات البرز واقع در شــرق تهران‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬نیمه شمالی فارس‪ ،‬جنوب اصفهان‬ ‫و کرمان شدت خواهد داشت‪ .‬از (یکشنبه) در اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران و دامنه های جنوبی البرز‬ ‫در زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬البرز و تهران بارش باران گاهی رعد و‬ ‫برق و وزش باد شدید رخ می دهد‪.‬‬ ‫همچنین بارش ها در جنوب شــرق کاهــش یافته و به‬ ‫شکل رگبار و رعد و برق در فارس‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬شــرق خوزستان‪ ،‬غرب اصفهان‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬قم‪ ،‬همدان و شرق لرستان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫از روز دوشــنبه بارش در نوار شــمالی کاهش می یابد و‬ ‫فقط در مازندران قابل توجه است‪ .‬از همین روز با تقویت‬ ‫سامانه موسمی‪ ،‬بارش در جنوب کرمان‪ ،‬شمال هرمزگان‪،‬‬ ‫فــارس و دامنه ها و ارتفاعات زاگرس واقع در کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و شرق خوزستان ادامه‬ ‫خواهد داشــت و در مناطق فارس و جنوب کرمان دارای‬ ‫شدت بیشتری است‪ .‬از روز سه شنب ه بارش در این مناطق‬ ‫به شــکل خفیف ادامه دارد‪ .‬چهارشــنبه در نوار شمالی‬ ‫کشور بارش پراکنده و از روز پنجشنبه در بیشتر مناطق‬ ‫کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود‪.‬‬ ‫بورل‪ :‬واردات گاز اروپا‬ ‫از روسیه نصف شده است‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که این‬ ‫اتحادیــه واردات گاز از روســیه را از زمان اغاز درگیری‬ ‫نظامی با اوکراین نصف کرده اســت‪ .‬به نقل از دویچه وله‪،‬‬ ‫جوزپ بورل‪ ،‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم‬ ‫کرد که اعضای این اتحادیه از زمان اغاز درگیری نظامی‬ ‫مسکو با کی یف‪ ،‬واردات گاز از روسیه را نصف کرده اند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تا پیش از اغاز درگیری نظامی روســیه با اوکراین‪،‬‬ ‫واردات گاز از روســیه ‪ 40‬درصد کل واردات گاز اتحادیه‬ ‫اروپا را تشــکیل می داد اما حاال ایــن رقم به ‪ 20‬درصد‬ ‫کاهش یافته اســت‪.‬بورل تاکید کرد‪ :‬توقف کامل واردات‬ ‫گاز از روسیه یک شبه اتفاق نخواهد افتاد‪ .‬روز ‪ 24‬فوریه‬ ‫سال جاری بود که روسیه در پاسخ به درخواست رهبران‬ ‫منطقه دونباس‪ ،‬عملیات نظامی علیه اوکراین را اغاز کرد ‬ ‫و از ان زمان به بعد تنش سیاســی بین روسیه و اتحادیه‬ ‫اروپا باال گرفته و بروکسل چندین بسته تحریمی را علیه‬ ‫مسکو اعمال کرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫ِ‬ ‫پرمصرف بیم ه شدند‬ ‫‪ ۱۱۹‬قلم داروی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫اخبار‬ ‫پیشنهادعرضهازمایشیخودروهای‬ ‫غیرمشمولقیمت گذاریشورای‬ ‫رقابتدربورس‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫یکی از راهکارهای تبدیل خودرو از کاالی ســرمایه ای به‬ ‫مصرفی‪ ،‬عرضه در بورس است که با ایجاد حالت رقابتی و‬ ‫از سوی دیگر به همراه واردات خودروهای باکیفیت موجب‬ ‫تعدیل قیمت خودرو می شود‪.‬‬ ‫علــی اذری در خصــوص مزیت های عرضــه خودرو در‬ ‫بورس و تاثیر ان بر کاهش زیان دهی شــرکت ها و حذف‬ ‫داللی گسترده از بازار کاذب خودرو اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫راهکارهای تبدیل خودرو از کاالی سرمایه ای به مصرفی‪،‬‬ ‫عرضه در بورس است که با ایجاد حالت رقابتی و از سوی‬ ‫دیگر به همراه واردات خودروهای باکیفیت موجب تعدیل‬ ‫قیمت خودرو می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نگاه ســرمایه ای به خودرو و جذابیت این کاال در بازار و‬ ‫توجه به اینکه عالوه بر دو خودروساز بزرگ‪ ،‬خودروسازان‬ ‫خصوصی نیز در این عرصه فعال هستند و کثرت جامعه‬ ‫هدف ممکن است ریسک های را برای معامله خودرو در‬ ‫بورس ایجاد نماید‪ ،‬بنابراین برای جلوگیری از بروز بحران‪،‬‬ ‫عرضه در بورس باید مبتنی بر یک برنامه مشخص باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در این رابطه به دو ماده قانونی اشــاره کــرد و افزود‪ :‬بر‬ ‫مبنای ماده ‪ 18‬قانون توســعه ابزارهــا و نهادهای مالی‬ ‫جدید‪ ،‬دولت مکلف است کاالهای پذیرفته شده در بورس‬ ‫را از نظام قیمت گذاری حذف نماید‪ ،‬بدین ترتیب شورای‬ ‫رقابت و ستاد تنظیم بازار از ردیف نهادهای تصمیم گیرنده‬ ‫برای صنعت خودرو حذف می شــوند‪ .‬از سوی دیگر ماده‬ ‫‪ 36‬قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور نیز می گوید؛‬ ‫عرضه‪ ،‬معامله‪ ،‬تسویه و تحویل کاالهای ورودی به بورس‬ ‫بر اســاس قوانین و مقررات حاکم بر این بازار اســت که‬ ‫ممکن است این شــیوه فروش را با مقاومت هایی همراه‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫اذری با اذعــان اینکه ازمون و خطاهای متعدد در حوزه‬ ‫خودرو مردم را خســته کرده اســت‪ ،‬به بیان این مطلب‬ ‫پرداخت که تیم اقتصادی دولت می بایست با یک بررسی‬ ‫دقیق نســبت به عرضه خــودرو در بورس تصمیم گیری‬ ‫نماید و مســئولیت ان را نیز بپذیرد و در این راســتا با‬ ‫ارائه یک پیشنهاد گفت‪ :‬تمام شرکت هایی که به نوعی در‬ ‫تولید خودرو دخیل هستند‪ ،‬یک نمونه از خودروهایی را‬ ‫که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند به صورت‬ ‫ازمایشــی و برای کوتاه مدت در بــورس عرضه نمایند تا‬ ‫با بررسی معایب و مشــکالت ان‪ ،‬تصمیم بگیرند که ایا‬ ‫به صورت کامل وارد بورس شوند یا خیر‪.‬‬ ‫پس از اجرای طرح دارویاری از ‪ ۲۳‬تیرماه ســال جاری ‪ ۱۱۹‬قلم داروی بدون نســخه (‪ )OTC‬با پوشــش بیمه ای محاسبه می شوند‪ .‬این داروها در شــش گروه سرماخوردگی‪ ،‬گوارشی‪،‬‬ ‫فراورده های پوستی‪ ،‬ملین و ضد احتقان‪ ،‬ضد سرفه و سایر داروها است‪.‬پس از اجرای طرح دارویاری از ‪ ۲۳‬تیرماه سال جاری ‪ ۱۱۹‬قلم داروی بدون نسخه (‪ )OTC‬با پوشش بیمه ای محاسبه‬ ‫می شــوند‪ .‬این داروها در شش گروه سرماخوردگی‪ ،‬گوارشی‪ ،‬فراورده های پوستی‪ ،‬ملین و ضد احتقان‪ ،‬ضد سرفه و ســایر داروها است‪«.‬دارویاری» طرحی است که از ‪ ۲۳‬تیرماه در کشور‬ ‫اجرایی شده و در ان با اصالح سیاست های ارزی و انتقال ارز دارو به بیمه ها‪ ،‬در واقع یارانه دارو به بیمار می رسد و در نتیجه قیمت دارو با نسخه پزشک‪ ،‬هیچ گونه افزایشی برای بیمار نخواهد‬ ‫داشت؛ به طوری که قیمت ها ثابت و مانند قبل بوده و باتوجه به افزایش پوشش بیمه ای‪ ،‬در برخی موارد برای بیمار کاهش قیمت نیز خواهند داشت‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫ارامش در نظام پولی برقرار می شود‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬مجموعه اقداماتی که در حال انجام‬ ‫است در راســتای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست‬ ‫که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث ارامش در نظام پولی و در‬ ‫نهایت کنترل متغیرهای کالن اقتصادی شود‪.‬‬ ‫«علی صالح ابادی» درباره نرخ سپرده قانونی بانک ها اظهارداشت‪:‬‬ ‫بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳‬درصد بود که در حال حاضر از ‪ ۱۳‬درصد به ‪ ۱۵‬درصد درباره‬ ‫بانک ها و موسســه های مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در‬ ‫کنترل ترازنامه بانک ها را رعایت نمی کنند‪ ،‬افزایش یافته است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک‬ ‫در چارچوب سیاست های پولی خودش‪ ،‬کنترل مقداری ترازنامه را‬ ‫در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک‪ ،‬متناسب‬ ‫با اهداف کالن اقتصادی چه مقدار باید رشد کند‪.‬‬ ‫صالح ابادی تصریح کرد‪ :‬بانک هایی که این نســبت رشد را رعایت‬ ‫نکنند‪ ،‬مشــمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫ این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می کند انضباط پولی‬ ‫خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و انچه را که بانک مرکزی‬ ‫به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک ها ابالغ می کند‪ ،‬مد نظر‬ ‫قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند‪ ،‬این اضافه ســپرده‬ ‫بانک هاســت که امیدواریم بتواند تداوم داشــته باشد و باعث شود‬ ‫ارامــش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کالن اقتصادی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫معامله روزانه دو میلیون روبل‬ ‫وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکرات با کشــورهای‬ ‫مختلف در راســتای برقراری تفاهمات پولی خبر داد و گفت‪ :‬نماد‬ ‫روبل_ریال اخیرا رونمایی شــد و در یک هفته که از معامالت این‬ ‫ابزار می گــذرد‪ ،‬به طور میانگین دو میلیــون روبل در روز معامله‬ ‫داشتیم که در روزهای اتی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‪:‬‬ ‫اختالف نظر سازمان بورس و وزارت صمت بر سر میزان عرضه خودرو است‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬وزارت صمت میزانی را‬ ‫برای عرضه خودرو در بورس کاال در نظر گرفت که نســبت به ان‬ ‫معترض بودیم و اعالم کردیم میزان عرضه باید بیش از رقم در نظر‬ ‫گرفته شده از سوی این وزارتخانه باشد‪.‬‬ ‫طرح عرضه خودرو در بورس کاال در شــورای عالی بورس با حضور‬ ‫وزرای اقتصاد و صمت به تصویب رسید و اعالم شد عالوه بر عرضه‬ ‫فیزیکی خودرو‪ ،‬تامین مالی خودروســازان از مسیر اوراق گواهی‬ ‫سپرده کاالیی و سلف موازی استاندارد نیز در بورس کاال عملیاتی‬ ‫می شــود‪« .‬مجید عشــقی» به اخرین جزییات عرضه خودرو در‬ ‫بورس کاال اشاره کرد و افزود‪ :‬طی چند وقت گذشته مذاکراتی را با‬ ‫مسووالن حاضر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام دادیم و به‬ ‫توافقاتی در زمینه عرضه خودرو در بورس کاال دست پیدا کردیم‪.‬‬ ‫وی به مشکالت حاضر بر سر راه اجرایی شدن این طرح اشاره کرد‬ ‫و اظهار داشــت‪ :‬اکنون در زمینه نحوه عرضه خودرو در بورس کاال‬ ‫در حال رایزنی هستیم‪.‬‬ ‫عشقی تاکید کرد‪ :‬وزارت صمت شرایطی را برای عرضه خودرو در‬ ‫بورس در نظر دارد که با مطرح شــدن ان مخالفت هایی از ســوی‬ ‫سازمان بورس نسبت به ان صورت گرفت و اکنون در حال مذاکره‬ ‫برای رفع ان اختالف نظرها هستیم‪.‬‬ ‫رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد‪ :‬در این راستا وزارت‬ ‫صمت میزانی را برای عرضه خودرو در بورس کاال در نظر گرفت که‬ ‫نسبت به ان معترض بودیم و اعالم کردیم میزان عرضه باید بیش از‬ ‫رقم در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت باشد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد که اکنون در این زمینه در حال رایزنی ها هســتیم‬ ‫و به محض رفع مشــکل عرضه خودرو در بورس کاال از سر گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عشقی به نوع خودروهایی که قرار است در بورس کاال عرضه شوند‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬عرضه در بورس کاال را از خودروهایی که قبال‬ ‫مشــمول قیمت گذاری نبودند‪ ،‬اغاز می کنیــم و به مرور تالش‬ ‫خواهیم کرد تا همه خودروها را وارد این بازار کنیم‪.‬‬ ‫معاون مالی سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫ماهیانه‪ 23‬هزار و‪ 500‬میلیارد تومان برای مستمری ها هزینه می کنیم‬ ‫پرداخت سود سهام ‪ 39‬شرکت‬ ‫بورسی از طریق سامانه سجام‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ســود سهام ‪ ۳۹‬شــرکت در تیر ماه امسال از‬ ‫طریق اطالعات سامانه سجام پرداخت شد‪.‬‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه‪،‬‬ ‫تازه ترین امارهای منتشر شده از سوی این شرکت نشان‬ ‫می دهد که در ادامه واریز ســودهای سهام با استفاده از‬ ‫سامانه سجام که از ابتدای سال جاری پس از ابالغ سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار از ســوی ناشران بورسی و فرابورسی‬ ‫تسریع شــده است‪ ،‬در تیر ماه امسال ‪ ۳۹‬ناشر حاضر در‬ ‫بازار ســهام‪ ،‬سود سهامداران خود را از طریق این سامانه‬ ‫واریز کرده اند‪.‬‬ ‫اسامی ‪ ۳۹‬شرکت پرداخت کننده سود سهام در تیر ماه‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬در نخســتین ماه تابستان ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫ت‪‎‬های فرابورس‪ ،‬پتروشــیمی بوعلــی‪ ،‬ارتباطات‬ ‫شــرک ‬ ‫ســیار‪ ،‬برکت‪ ،‬بیمه البرز‪ ،‬ســرمایه گذاری هامون صبا‪،‬‬ ‫پتروشیمی غدیر‪ ،‬توسعه مسیر برق گیالن‪ ،‬داده پردازی‬ ‫ایران‪ ،‬اهن و فوالد غدیر ایران‪ ،‬ســرمایه گذاری مســکن‬ ‫ الوند‪ ،‬تجارت الکترونیک پارســیان کیش‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫ی مســکن‪ ،‬بیمه پاسارگاد‪ ،‬صنعتی‬ ‫ بهمن‪ ،‬سرمایه گذار ‬ ‫بهپــاک‪ ،‬بیمه پارســیان‪ ،‬پتروشــیمی غدیــر‪ ،‬لوله و‬ ‫ی ایران‪ ،‬صنایــع چوب خزر کاســپین‪،‬‬ ‫ن ســاز ‬ ‫ماشــی ‬ ‫ی مسکن شمال شرق‪،‬‬ ‫تامین سرمایه امین‪ ،‬سرمایه گذار ‬ ‫پتروشیمی پارس ‪ ،‬سرمایه گذاری پتروشیمی ساختمان‬ ‫خلیج فــارس‪ ،‬لیزینگ کارافرین‪ ،‬ســپید ماکیان‪ ،‬نورد‬ ‫ت فوالدی‪ ،‬سیمان فارس نو و تولیدات پتروشیمی‬ ‫قطعا ‬ ‫قائد بصیر‪ ،‬همکاران سیستم‪ ،‬پتروشیمی خراسان‪ ،‬نفت‬ ‫پارس‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬پتروشــیمی تندگویان‪ ،‬بانک ملت‪،‬‬ ‫پاکسان‪ ،‬فراورده های تزریقی ایران‪ ،‬تامین سرمایه خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬سود سهامداران خود را با همکاری شرکت سپرده‬ ‫گذاری مرکزی ســپرده از طریق سامانه سجام پرداخت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک ها پیگیری‬ ‫می شود‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانک ها به‬ ‫بانک مرکزی گفت‪ :‬یکی از ســازوکارهایی که بانک مرکزی دارد‪،‬‬ ‫تقویت بازار بین بانکی اســت؛ بازاری که کمــک می کند بانک ها‬ ‫نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند در ان تامین کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در واقع بانک ها می توانند در این بازار با اســتفاده‬ ‫از اوراق دولتی کــه در اختیار می گیرند‪ ،‬این اوراق را مورد معامله‬ ‫قراردهند و به نهادهای دیگر بفروشــند و از طریق ان تامین مالی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫صالح ابادی ادامه داد‪ :‬همچنین ســاماندهی بانک ها و اصالح نظام‬ ‫ی جدی اســت که در بانک مرکزی شــروع‬ ‫بانکی یکی از محورها ‬ ‫شــده و برای هر یک از بانک ها در چارچوب کنترل ترازنامه ای که‬ ‫اتفاق می افتد برنامه مشــخصی وجــود دارد تا برای رفع ناترازی و‬ ‫مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه‬ ‫ک مرکزی پیگیری و دنبال می شود‪.‬‬ ‫نظارت بان ‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی تاکید کــرد‪ :‬مجموعــه اقداماتی که در‬ ‫حال انجام است در راســتای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی‬ ‫معاون مالی ســازمان تامین اجتماعــی راههای تامین اعتبار‬ ‫مورد نیاز پرداخت مســتمری بازنشســتگان را تشریح کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در حال حاضر ماهیانه ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای مستمری ها هزینه می کنیم‪.‬‬ ‫جمیل حق پرســت در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای‬ ‫افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫تا کنون ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در ماه برای پرداخت‬ ‫مستمری بازنشستگان هزینه می شد که با افزایش هایی که بر‬ ‫اســاس مصوبه فعلی دولت اعمال شده این رقم به ‪ ۲۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در ماه رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر مصوبه افزایش مستمری ها از سوی دولت‬ ‫اصالح شود مبلغ پرداخت مستمری ها‪ ،‬ماهیانه به حدود ‪۲۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و مالی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ‬ ‫به این ســوال که ایا افزایش مســتمری ها ســازمان را دچار‬ ‫مشــکل خواهد کرد یا خیر گفت‪ :‬در مجموع برای پرداختها‬ ‫مشکلی نداریم اما مشــکل اصلی تامین نقدینگی است و در‬ ‫بحث کلی بودجه مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫حق پرست افزود‪ :‬بخشی از این بودجه از محل حق بیمه هایی‬ ‫است که دولت باید به ما بدهد و طبیعتاً وقتی نقد به حساب‬ ‫ســازمان واریز نشود و در قالب ســهام پرداخت شود پروسه‬ ‫دریافت ســهام و تبدیل ان به نقد طوالنی خواهد شد و این‬ ‫باعث می شــود در تامین نقدینگی ماهانــه مان کمی دچار‬ ‫مشکل شویم‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬برخی مواقع برای جبران کســری نقدینگی از‬ ‫مسیر فروش ســهام و یا از مسیر تســهیالت بانکی استفاده‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫نشریه امریکایی فوربس‪:‬‬ ‫گام های مهم ایران و روسیه برای حذف دالر و سوئیفت‬ ‫نشریه امریکایی فوربس در تحلیلی درباره راه اندازی نماد مبادله‬ ‫ارزی روبل‪-‬ریــال در ایــران‪ ،‬اذعان کرد ایران و روســیه گامی‬ ‫هرچنــد کوچک اما به طور بالقوه مهم برای حذف دالر از روابط‬ ‫تجاری دوجانبه برداشته اند‪.‬‬ ‫در مطلب فوربس امده اســت‪ :‬مرکز مبادالت ارزی ایران در ماه‬ ‫جوالی و به دنبال ســفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به مسکو‪،‬‬ ‫نماد جفت روبل‪-‬ریال را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫این ترتیبات جدید به ان معنا اســت که دو کشــور می توانند‬ ‫مبادالت تجاری دو طرف را بر اســاس پول های ملی هر یک از‬ ‫طرفین تسویه کنند‪ .‬نخستین فعالیت تجاری در این چارچوب در‬ ‫‪ ۱۹‬جوالی انجام شد که طی ان ‪ ۳‬میلیون روبل معادل ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫دالر تســویه گردید‪ .‬در همان روز والدیمیر پوتین رئیس جمهور‬ ‫روســیه وارد ایران شد تا با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و‬ ‫رهبر انقالب ایران دیدار داشــته باشد‪ .‬رسانه های ایرانی گزارش‬ ‫داده اند که این سیســتم مالی جدیــد می تواند تقاضای دالر در‬ ‫ایران را به میزان ‪ ۳‬میلیارد دالر در ســال کاهش دهد‪ .‬تجارت‬ ‫دوجانبه بین ایران و روســیه در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بالغ بر ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالر ارزش داشت اما دو کشور که در مواجهه با غرب زمینه های‬ ‫مشــترک همکاری پیدا کرده انــد گفته انــد امیدوارند تجارت‬ ‫دوجانبه را به ‪ ۸‬میلیارد دالر در کوتاه مدت برسانند‪ .‬این ترتیبات‬ ‫تجاری جدید‪ ،‬نیاز ایران و روســیه بــه دالر امریکا در مبادالت‬ ‫تجــاری را از بین می برد و تاثیر برخــی تحریم ها علیه این دو‬ ‫کشور را خنثی می کند‪ .‬هر دو کشور ایران و روسیه تحت طیف‬ ‫گسترده ای از تحریم های امریکا و کشورهای دیگر قرار دارند‪.‬‬ ‫مقامات ایران از تمایل خود برای توســعه سیستم جدید تسویه‬ ‫مبادالت با روســیه و وارد کردن ارزهــای ملی طرف های ثالث‬ ‫مثل لیر ترکیه‪ ،‬روپیه هند و درهم امارات به این سیســتم خبر‬ ‫داده اند‪ .‬صالح ابادی رئیس کل بانــک مرکزی ایران در این باره‬ ‫گفت‪ :‬ما ارزهای ملی دیگر کشــورها را نیز در اینده پیشــنهاد‬ ‫می کنیم تا سبدی متنوع داشته باشیم و نفوذ ارزهایی مثل دالر‬ ‫را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫اگــر این اتفاق بیفتد مجموعه ای از توافقاتی را شــاهد خواهیم‬ ‫بود که به ایران اجازه می دهند بدون متوســل شــدن به دالر و‬ ‫یــورو مبادالت تجاری خود را انجام دهد‪ .‬در عین حال ان هایی‬ ‫کــه در طرف دیگر معاملــه قرار دارند ممکن اســت از افتادن‬ ‫در دام تحریم هــای ثانویه امریکا نگران باشــند‪ .‬مهدی صفری‬ ‫معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران نیز پیشــنهاد توســعه یک‬ ‫نظام پیام رســان بین بانکی میان ایران و روســیه را مطرح کرده‬ ‫است‪ .‬این پیام رسان می تواند به عنوان جایگزینی برای سوئیفت‪،‬‬ ‫سیســتم مهم مبادالت بین المللی کــه مرکز ان در بلژیک قرار‬ ‫دارد عمل کند‪ .‬بانک های متعددی در ایران و روســیه به دلیل‬ ‫تحریم های امریکا از مبادله در سیســتم سوئیفت کنار گذاشته‬ ‫شــده اند‪ .‬روسیه هم اکنون یک سیســتم پیام رسان خاص خود‬ ‫به نــام اس پی اف اس را راه اندازی کرده اســت که در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬و به دنبال حمله به کریمه ایجاد شــد‪ .‬این سیســتم به‬ ‫طور فزاینده ای توســط بانک ها برای پرداخت در درون اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراســیا شــامل گروهی از کشورها می شود‬ ‫که همســایگان روسیه یعنی ارمنســتان‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان و‬ ‫قرقیزســتان از جمله ان هستند‪ .‬ایران نیز برای پیوستن به این‬ ‫اتحادیه وارد مذاکره شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سعداباد به دلیل احتمال وقوع سیالب‪ ،‬تعطیل شد‬ ‫مجموعه فرهنگی تاریخی ســعداباد تهران‪ ،‬به دلیل احتمال وقوع سیالب دو روز تعطیل می شود‪ .‬این مجموعه به دلیل احتمال خروشان شدن رودخانه دربند و وقوع سیالب‪،‬‬ ‫روز یکشنبه نهم مردادماه تعطیل است‪.‬مجموعه سعداباد از روز دوشنبه دهم مرداد پذیرای بازدیدکنندگان است‪.‬ساعات کار این مجموعه در ایام محرم همچون روزهای گذشته‬ ‫از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۹‬است و بلیت فروشی تا ساعت ‪ ۱۷‬انجام می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪807‬‬ ‫اغاز رسمی رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم»‬ ‫با حضور چهره های شاخص سینمای ایران‬ ‫پوســتر سومین رویداد فیلم عاشورایی «تصویر دهم» توسط مجید‬ ‫مجیدی‪ ،‬ســیدرضا میرکریمی‪ ،‬رضــا کیانیان‪ ،‬کمــال تبریزی و‬ ‫محمدحسین مهدویان رونمایی شد‪.‬‬ ‫مجید مجیدی در ابتدای این مراســم ضمن گرامیداشــت خاطره ‬ ‫زنده یاد حبیــب ا‪ ...‬صادقی که چند روز قبل از دنیا رفته بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای ســومین رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» برنامه های زیادی‬ ‫پیش بینی شده است و رویداد‪ ،‬مفصل تر از قبل برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر رویداد «تصویــر دهم»‪ ،‬برگزاری کارگاه های فیلم ســازی با‬ ‫حضور ســینماگران شاخص کشور را یکی از برنامه های این رویداد‬ ‫اعالم کرد و گفت که جزییات ان در روزهای اتی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه مراســم‪ ،‬محمدتقی اختیاری مدیر خیریــه راه ایمان که‬ ‫برگزاری این رویداد سینمایی را برعهده دارد‪ ،‬درباره «تصویر دهم»‬ ‫بیان کرد‪ :‬در طول ســال های قبل که به هنر معنای قالب شــکنی‬ ‫دادند‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ســنت و ایین به عنوان یکــی از این قالب ها مورد‬ ‫بی مهری قرار گرفت و بخشــی از هنرمندان از اینکه هنرشان را در‬ ‫خدمت فرهنگ قرار دهند‪ ،‬دوری می کردند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬به نظر ما‪ ،‬یکی از ویژگی های رویداد «تصویر دهم»‬ ‫این اســت که نشــان دهد هنوز هم هنرمندانی هستند که نشان‬ ‫دهند زیباترین جلوه های هنر را می توان در خدمت مذهب‪ ،‬ســنت‬ ‫و ایین ها به کار گرفت‪.‬‬ ‫اختیــاری همچنین دربــاره خیریــه راه ایمان کــه برگزارکننده‬ ‫این رویداد اســت‪ ،‬گفت‪ :‬موسســه خیریه راه ایمان در بیش از دو‬ ‫دهه گذشــته‪ ،‬در مناطق محروم کشــور به ویژه در امر فرهنگی‪،‬‬ ‫مدرسه سازی و مدرسه داری مشغول به فعالیت است‪ .‬اکنون هشت‬ ‫اخبار‬ ‫هزار دانش اموز تحت پوشش موسسه است و فعالیت های فرهنگی‬ ‫مختلفی در استان های خوزســتان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬کرمان و سیستان و‬ ‫بلوچستان انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیر خیریه راه ایمان در پایان برای برگزاری باشکو ه این رویداد با‬ ‫همکاری هنرمندان شاخص کشور ابراز امیدواری کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬در پایان این مراسم پوستر سومین رویداد‬ ‫فیلم کوتاه عاشــورایی «تصویر دهم» که توســط مهدی میرباقری‬ ‫طراحی شــده‪ ،‬با حضور مجید مجیدی‪ ،‬سیدرضا میرکریمی‪ ،‬رضا‬ ‫کیانیان‪ ،‬کمال تبریزی و محمدحسین مهدویان رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گفت ه مهدی میرباقری‪ ،‬این پوستر با ترکیبی از جزییات تابلویی‬ ‫از اســتاد محمد فراهانی اماده شــده و قرار است نسخه دیجیتال‬ ‫نقاشــی اســتاد فراهانی‪ ،‬در روز اختتامیه به نفع خیریه به مزایده‬ ‫گذاشته شــود‪ .‬محمدرضا مصباح‪ ،‬سیاوش حقیقی‪ ،‬حافظ حکمی‪،‬‬ ‫هادی نائیجی‪ ،‬حامد جواد زاده و حســین متولیان از دیگر حاضران‬ ‫در این مراســم بودند که مژده لواسانی اجرای ان را برعهده داشت‪.‬‬ ‫محمد رهبر دبیری ســومین رویداد فیلم کوتاه عاشورایی «تصویر‬ ‫دهم» را برعهده دارد‪.‬‬ ‫درباره نویسندگان دو سریال موفق که فیلمنامه ان ها مخاطب را به تحسین واداشته است؛‬ ‫یاغی و مستوران روی کاکل دهه هفتادی ها‬ ‫به تازگی پخش ســریال «مستوران» از شــبکه یک تمام شده‬ ‫است و «یاغی» همچنان در شبکه خانگی منتشر می شود‪ .‬اولی‪،‬‬ ‫پرمخاطب ترین سریال حال حاضر تلویزیون است و دومی بحث‬ ‫برانگیزترین ســریال خانگی‪ .‬نکته مشترک هر دو اثر‪ ،‬فیلمنامه‬ ‫موفق انها است که توسط نویسندگان دهه هفتادی نوشته شده‬ ‫است‪ .‬این مســاله‪ ،‬نوید بروز نسلی جدید از فیلمنامه نویسان را‬ ‫می دهد که قادرند فضایی تازه در خلق قصه های متفاوت ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مستوران؛ نگاهی نو به قصه های کهن‬ ‫«مستوران» داســتانی کهن دارد و قصه اش برگفته از حکایت‬ ‫های ایرانی است‪ .‬با این حال مخاطب با داستانی تر و تازه مواجه‬ ‫شد‪ .‬فائزه یارمحمدی و یزدان کاظمی‪ ،‬مسائل روز (از جمله ان‬ ‫چه بعد از کرونا در جهان گذشــت) را وارد قصه کردند و همین‬ ‫مشــابهت ســازی بر جذابیت قصه افزود‪ .‬مواردی چون «دوال‬ ‫پا»‪«،‬شــهر کوتاه قامتان»‪« ،‬سمیرغ»‪« ،‬سحر و جادو» و ‪ ...‬نیز‬ ‫رنگ و بویی امروزی گرفت‪ .‬برگ برنده این دو نویســنده جوان‬ ‫را می توان در روایت شســته رفته یک قصه‪ ،‬شخصیت پردازی‬ ‫های دقیق و نیز دیالوگ های دلنشــین جستجو کرد‪ .‬از همان‬ ‫قســمت اول‪ ،‬قالب قصه مخاطب را گیــر انداخت و تا پایان با‬ ‫خود همراه کرد‪ .‬تعدد داســتان ها‪ ،‬مانع از تشتت روایت و گیج‬ ‫شــدن مخاطب نشد‪ .‬نکته دیگری که نباید از یاد برد سختی و‬ ‫حساسیت دیالوگ نویســی‪ ،‬ان هم برای یک قصه کهن است‪.‬‬ ‫نویســندگان اما ضمن وفاداری به کالمی مبتنی بر اصول ادبی‪،‬‬ ‫گرفتار پیچیده گویی نشــدند و مخاطب با هر سطحی از دانش‪،‬‬ ‫دیالوگ هــا را درک می کردند‪ .‬اهتمام به شــعر و جمله های‬ ‫ادبــی‪ ،‬عالوه بر ایجاد تفاوت‪ ،‬یک ارزش مضاعف دیگر هم دارد‬ ‫و ان اشنا کردن گوش مخاطب با یک گنجیه ارزشمند است‪.‬‬ ‫بازخوانی نظرات عوامل «مســتوران» نشانه ای است از اهمیت‬ ‫کار نویسندگان سریال‪ .‬مثال محمدرضا سرشار نویسنده و منتقد‬ ‫با سابقه در مصاحبه ای گفته‪ ،‬یکی از دالیل پذیرش همکاری با‬ ‫سریال در مقام راوی‪ ،‬قصه خوب ان است‪«:‬همان اوایل کار چند‬ ‫قسمت اماده شده را دیدم حس کردم سریال در سطح پایینی‬ ‫‪5‬‬ ‫پردیس تئاتر تهران‬ ‫میزبان هیات «راهیان کربال» شد‬ ‫به مناسبت ایام شــهادت امام حسین (ع) پردیس تئاتر‬ ‫تهران به مدت ‪ ۱۱‬شــب میزبان هیات «راهیان کربال»‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران‪ ،‬به مناسبت‬ ‫ایام شهادت قافله ساالر شهدا حسین بن علی (ع) پردیس‬ ‫تئاتر تهران از روز ‪ ۳‬مرداد ماه به مدت ‪ ۱۱‬شــب میزبان‬ ‫هیات «راهیان کربال» شــده است‪ .‬این مراسم هر شب از‬ ‫ساعت ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۳‬در امفی تئاتر روباز پردیس تئاتر تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫خوانش زیارت عاشورا و سوگواری‪ ،‬برپایی ایستگاه صلواتی‪،‬‬ ‫سخنرانی با محوریت عاشورا و قیام شکوهمند امام حسین‬ ‫(ع) به کالم شیخ هادی اتابکی و مداحی کربالیی مهدی‬ ‫فتحی و حاج مهدی رجبی اهم برنامه های این مراســم‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کنار مراسم عزاداری نیز مهدکودک نونهاالن عاشورایی‬ ‫ویژه کودکان برقرار است که در این ایام در پردیس تئاتر‬ ‫تهران با برنامه هایی از قبیل کاردســتی‪ ،‬نقاشی‪ ،‬دوربری‬ ‫و … با مضمون بازســازی وقایع شــب های منتهی به‬ ‫عاشورای حسینی برپا می شود‪.‬‬ ‫عالقه مندان به حضور در این مراســم می توانند در زمان‬ ‫یاد شده به پردیس تئاتر تهران واقع در بزرگراه امام علی‬ ‫(ع)‪ ،‬اتوبان شهید محالتی شرق‪ ،‬خیابان شهید شاه ابادی‬ ‫جنوبی‪ ،‬بعد از میدان مالک اشــتر‪ ،‬خیابان بقایی مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به میزبانی «ماوا»؛‬ ‫فصل دوم پروژه ملی‬ ‫«لیگ سرود» اغاز شد‬ ‫نیست‪ ».‬مشــابه چنین صحبتی را می توان در کالم بازیگرانی‬ ‫چون رویــا میرعلمی و رســول نقوی یافت‪ .‬نقــوی گفته‪ «:‬با‬ ‫نویسندگان سریال اشنایی نداشتم و تصویر ذهنی ام این بود که‬ ‫شاید کسانی فیلمنامه را نوشته اند که نویسندگان بنامی هستند‬ ‫و من توفیق اشنایی با ان ها را نداشته ام‪ .‬اما بعد که متوجه شدم‬ ‫از نسل جوان هستند‪ ،‬اتفاقا بیشتر استقبال کردم‪ .‬به دلیل اینکه‬ ‫نوع نوشتار و نوع قصه پردازی شان بسیار خوب بود‪».‬‬ ‫فایزه یارمحمدی متولد ســال ‪ ۷۳‬و یزدان کاظمی متولد سال‬ ‫‪ ۷۷‬است‪.‬‬ ‫ترکیب موفق یاغی‬ ‫شکلی دیگر از موفقیت نویسندگان جوان را می توان در سریال‬ ‫خانگــی «یاغی» دیــد‪ .‬محمد کارت عالوه بــر کارگردانی‪ ،‬در‬ ‫نگارش فیلمنامه با پدرام پورامیری و حسین دوماری همکاری‬ ‫داشته اســت‪ .‬این دو نویســنده‪ ،‬فعالیت هنری شان را با هم‬ ‫شروع کردند و خیلی زود طعم شیرین موفقیت را چشیدند‪.‬‬ ‫فیلم های «قنات شــهر خاموش»‪« ،‬ســکوت کن» ‪« ،‬ایوب» و‬ ‫«نسبت خوبی» خبر از استعدادهای تازه می داد و نام سازندگان‬ ‫را در محافل مختلف ســر زبان ها انداخت‪« .‬جان دار» نخستین‬ ‫فیلم سینمایی این دو در مقام نویسنده و کارگردان است که در‬ ‫جشنواره سی و هفتم فجر تحسین مخاطبان را به همراه داشت‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪۱۴۰۱۴۰۰۰۷۰‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مســتعمل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش‬ ‫برســاند‪ ،‬عالقه مندان به شرکت در مزایده میتوانند جهت تهیه لیســت اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق‬ ‫واحد فروش اقالم مازاد شــرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند ‪ .‬پیشنهاد دهندگان میبایست پیشنهادات خود را حداکثر‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۱‬لغایت ‪ ۱۲‬یکشنبه مورخ ‪ 1401/05/30‬به ادرس اصفهان ‪ -‬کیلومتر ‪ ۷۵‬جنوب غربی ‪ -‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه – ورود از درب زرین شهر ‪ -‬ساختمان مرکزی به نماینده فروش اقالم مازاد تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬الزم به ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ë‬پیشنهادات واصله در روز دو شنبه‪ 1401/05/31‬در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورتجلسه خواهدشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است‪.‬‬ ‫‪ ë‬در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 0315273-3193‬تماس حاصل فرمایید ‪.‬‬ ‫‪ ë‬بازدید در تاریخ ‪ 1401/05/26‬در یک نوبت ‪ ،‬راس ســاعت ‪ ۹‬صبح در محل فوالد مبارکه با مکانیزم داخلی انجام‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مــوارد مزایده‪ :‬قطعات برقی در انواع مختلف ‪ -‬الیاژ برنج ضایعاتی‪ -‬ســرب ضایعاتی‪ -‬ضایعات الومینیوم همراه با‬ ‫ضایعات فلزی و غیر فلزی جاروکش‪ -‬الکترو موتور ضایعاتی‪ -‬براده های مسی‪ -‬رادیاتور صنعتی ضایعاتی‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪۲۳-۱۴۰۱‬‬ ‫و در بخش نگاه نو نامزد دریافت سیمرغ بهترین فیلم شد‪.‬‬ ‫در کارنامه ان ها فیلم «ما همه با هم هســتیم» دیده می شود‬ ‫که البته در گیشــه شکست خورد‪ .‬نقطه اتصال این دو با محمد‬ ‫کارت‪« ،‬شنای پروانه» است که هر سه به طور مشترک فیلمنامه‬ ‫این فیلم را نوشتند و برای ان نامزد دریافت سیمرغ فجر شدند‪.‬‬ ‫پدرام پورامیری و حســین دوماری در جشــنواره سی و هشتم‬ ‫فجــر‪ ،‬نماینده دهه هفتــادی ها بودند و عنــوان «جوان ترین‬ ‫فیلمســازان ســینمای ایران» را یدک کشــیدند‪ .‬طبعا بخشی‬ ‫از موفقیت «شــنای پروانه» و «یاغی» نگاه تازه ای اســت که‬ ‫دوماری‪ ،‬پورامیری و کارت به عنوان هنرمندان نسل نو به دو اثر‬ ‫دارند‪« .‬یاغی» شــمایلی تازه از قهرمان را معرفی کرده و نشان‬ ‫داده اگر به فیلمسازان جوان فرصت داده شود‪ ،‬ان ها اتفاق های‬ ‫مهمی رقم می زنند‪ .‬این تجربه ای است که پیش تر در سینما و‬ ‫تلویزیون تجربه شد و حاال وجهی دیگر از ان عیان شده است‪.‬‬ ‫نویســندگان جوان با موفقیت های خود نشــان دادند صاحب‬ ‫پیشــنهادهایی تازه برای فیلم و سریال ســازی هستند‪ .‬نکته‬ ‫جالب درباره نویسندگان «مســتوران» و «یاغی» مساله ای به‬ ‫نام «کار گروهی» اســت‪ .‬چیزی که متاســفانه در کشور ما به‬ ‫ندرت یافت می شــود‪ .‬این ویژگی در کنار استعداد ذاتی ان ها‬ ‫در دراز مدت می تواند منجر به خلق اثار متفاوت شود‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫فصل جدید مســابقات «لیگ ســرود» ایــران با حضور‬ ‫گروه های سرود کشور با افزوده شدن بخش ویژه نماهنگ‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی پروژه «لیگ سرود»‪ ،‬فصل جدید‬ ‫مسابقات «لیگ سرود» در بخش های جدید مسابقه ای‬ ‫تحــت عنوان لیگ همگانی و لیگ نماهنگ اغاز شــد و‬ ‫تمامی گروه های سرود کشــور می توانند در یک رقابت‬ ‫ازاد‪ ،‬هدفمند و عادالنه در قالب «لیگ ســرود ایران» با‬ ‫هم رقابت کنند‪.‬‬ ‫این رقابت ها با هدف ترویج سرود‪ ،‬ایجاد ارتباط مستمر و‬ ‫باکیفیت با گروه های سرود‪ ،‬ارتقای سطح کیفی سرود و‬ ‫کاهش هزینه های گروهای سرود برگزار می شود‪.‬‬ ‫گروه های شرکت کننده در رقابت های لیگ سرود در ‪۲‬‬ ‫بخش ویژه تحت عنوان لیگ همگانی و لیگ نماهنگ با‬ ‫یکدیگر به رقابت می پردازند‪ .‬در لیگ همگانی طبق قاعده‬ ‫فصل گذشته گروه ها با اجرای زنده در قالب اجرای پاتوقی‬ ‫و ارسال فایل از اجراهای خود‪ ،‬رقابت خواهند کرد‪.‬‬ ‫در فصل جدید ایــن رقابت ها که در ‪ ۱۰‬مرحله تا پایان‬ ‫سال برگزار می شود توجه به مناطق محروم و شناسایی‬ ‫گروه های بااستعداد در شهرستان ها در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫ســرود «عجب اشــکی» پیشکشــی به محضر حضرت‬ ‫اباعبداهلل الحسین (ع) به عنوان اولین سرود فصل جدید‬ ‫مســابقات از تاریخ ‪ ۵‬لغایت ‪ ۲۵‬مرداد ماه برگزار خواهد‬ ‫شــد‪ .‬در هر مرحله فایل های ارسالی بر اساس معیارهای‬ ‫لیگ که به صورت مشــروح در ســایت لیگ امده است‬ ‫توسط داوران امتیازدهی می شوند و جوایزی به گروه های‬ ‫برتر اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫امتیاز گروه ها در یک جدول جامع در سایت «لیگ سرود»‬ ‫قرار می گیرد و در نهایت به سه گروهی که بیشترین امتیاز‬ ‫را کسب کرده باشند جوایزی اهدا می شود‪.‬‬ ‫شانزدهمینجشنواره‬ ‫«موسیقی جوان» فراخوان داد‬ ‫شانزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان در چهار‬ ‫بخش اصلی موســیقی دستگاهی ایران‪ ،‬موسیقی نواحی‬ ‫ایران‪ ،‬موسیقی کالسیک و اهنگسازی و یک بخش ویژه‬ ‫شناخت و حفظ کل ردیف برگزار می شود‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران‪ ،‬شانزدهمین‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردالن و‬ ‫مشارکت استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی‬ ‫ایران‪ ،‬با حمایت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود‪.‬‬ ‫این جشنواره طی دو مرحله برگزار خواهد شد‪:‬‬ ‫در مرحلۀ اول باید رپرتوا ِر مشخص شده برای هر بخش به‬ ‫ِ‬ ‫مدارک‬ ‫صورت تصویری ضبط و در موعد مقرر‪ ،‬همراه با‬ ‫مندرج در فراخوان‪ ،‬به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شود‪.‬‬ ‫پس از بررســی و ارزیابی اثار ارسالی‪ ،‬توسط هیات های‬ ‫داوران‪ ،‬از منتخبان برای شرکت در مرحلۀ نهایی و اجرای‬ ‫صحنه ای در جشنواره دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رئیس جمهور درگذشت عادل اذر را تسلیت گفت‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهور در پیامی درگذشــت خدمتگزار متعهد‪« ،‬عادل اذر» را به خانواده‪ ،‬بستگان و دوستداران ان مرحوم تسلیت گفت و از خداوند بزرگ برای ایشان ع ّلو درجات و‬ ‫همجواری با صالحان و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت کرد‪.‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت دکتر عادل اذر اورده است‪ :‬این استاد دانشگاه و مدیر‬ ‫پرتالش و توانمند‪ ،‬در جایگاه های مختلف خدمتگزاری از جمله نمایندگی مردم در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬ریاست دیوان محاسبات کشور و مرکز امار ایران و در این دولت به‬ ‫عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با انجام فعالیت های ارزنده‪ ،‬نام و یادی نیک از خود باقی گذاشت‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫رئیس جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫اخبار‬ ‫معاون توانبخشی سازمان بهزیستی عنوان کرد‬ ‫مشکلبهزیستی‬ ‫در تامین «سمعک»‬ ‫معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی کشور با اشاره‬ ‫به اینکه طی سال جاری ردیف بودج ه تجهیزات توانبخشی‬ ‫با روند افزایشــی همراه بوده و ماه گذشته حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫اعتبارات در این زمینه به اســتان ها ابالغ شــده اســت تا‬ ‫زودتر خریدهای موردنیاز خود را انجام دهند‪ ،‬گفت‪ :‬تامین‬ ‫«سمعک» از مهم ترین نیازهای سازمان محسوب می شود‪،‬‬ ‫چراکه در زمینه تولید سمعک تولیدکننده داخلی نداریم و‬ ‫سازمان بهزیستی در این زمینه دچار مشکل است‪.‬‬ ‫اصغر کاظمی با اشاره به اقدامات بهزیستی برای سهولت‬ ‫دسترسی مددجویان به تجهیزات توانبخشی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬طی‬ ‫سال جاری ردیف بودج ه تجهیزات توانبخشی با روند افزایشی‬ ‫همراه بوده است و ماه گذشته حدود ‪ ۶۰‬درصد اعتبارات در‬ ‫این زمینه به اســتان ها ابالغ شده است تا زودتر خریدهای‬ ‫موردنیاز خود را انجام دهند‪ ،‬چراکه ممکن اســت قیمت ها‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬حداقل خریدهایمان را از قبل انجام داده باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬لذا در حال حاضر انبارهای مراکز اســتان مملو از‬ ‫ویلچر اســت و کمبودی در این زمینه وجود ندارد‪ ،‬هرچند‬ ‫که در لحظه نیاز پیش می اید‪ .‬معاون امور توانبخشی سازمان‬ ‫بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ویلچرهای‬ ‫برقی در چه شــرایطی به مددجویــان تخصیص می یابد‪،‬‬ ‫اینگونه توضیح داد‪ :‬ویلچر برقی موردنیاز بسیار محدود است‬ ‫و شاید ساالنه حدود ‪ ۱۰۰۰‬ویلچر برقی کافی باشد‪ .‬این نوع‬ ‫از ویلچرها میان افراد دارای معلولیتی توزیع می شود که امکان‬ ‫تحرک نداشته باشند‪ .‬زمانی که فردی بتواند با قدرت دست‬ ‫ویلچر را به حرکت دراورد‪ ،‬ویلچر برقی به وی ارائه نمی شود‪،‬‬ ‫زیرا از نظر علمی و توانبخشی فرد پس رفت می کند‪.‬‬ ‫کاظمی تاکید کرد‪ :‬فردی که از نظر توانی امکان تحرک اندام‬ ‫فوقانی را داشته باشد اما از ویلچر برقی استفاده کند‪ ،‬عضالت‬ ‫او تحلیل می رود‪ ،‬لذا ویلچر برقی به افرادی ارائه می شود که‬ ‫عالوه بر اینکه توان تحرک کلی را ندارند‪ ،‬نتوانند اندام فوقانی‬ ‫خود را حرکت دهند‪ .‬بســیاری از افراد دارای معلولیتی که‬ ‫توان حرکت دارند نیز از ما تقاضای ویلچر برقی دارند و این‬ ‫درحالیست که از نظر علمی این موضوع اشتباه است‪ .‬وی‬ ‫یاداور شد‪ :‬البته به دلیل اینکه قیمت ویلچر برقی باالست‪،‬‬ ‫سازمان بهزیستی در تهیه ان دچار مشکل است‪ ،‬اما اغلب‬ ‫استان ها با کمک خیرین از پس نیاز ساالنه شان برمی ایند و‬ ‫چندان پشت نوبتی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی کشور گفت‪:‬‬ ‫سازمان بهزیستی به طور کلی برای تجهیزات توانبخشی‬ ‫تا ســقف ‪ ۳۳‬میلیون تومان برای ‪ ۵‬وسیله‪ ،‬کمک هزینه‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خبر داد‬ ‫ساماندهیکودکستان های‬ ‫غیرمجاز‬ ‫رئیس ســازمان ملی تعلیــم و تربیت کودک اخرین‬ ‫وضعیت ساماندهی و صدور مجوز برای کودکستان های‬ ‫غیرمجاز و یا تحت پوشــش نهادهای دیگر را تشــریح‬ ‫کــرد‪ .‬مجتبی همتی فر در این بــاره اظهار کرد‪ :‬بخش‬ ‫عمــده ای از مهدهای کــودک تحت مجوز ســازمان‬ ‫بهزیستی کشور بودند و وقتی به موجب مصوبه تاسیس‬ ‫سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک‪ ،‬مهدهای بهزیستی‬ ‫به اموزش وپرورش منتقل شــدند‪ ،‬بانک اطالعاتی شان‬ ‫نیز منتقل شــده و به عبارت دیگر این مهدها با همین‬ ‫مجوزها منتقل می شوند و تکلیف این مهدها مشخص‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬امــا مهدکودک هایی داریم که تحت‬ ‫پوشش نهادهای دیگر اداره می شدند که در این گروه ها‬ ‫بخشــی بدون مجوز بودند و بخشی دیگر با مجوزهای‬ ‫متفرقه فعالیت می کردند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیــت کودک با بیان‬ ‫اینکه ذیل سیاســت ساماندهی مراکز‪ ،‬در حال دریافت‬ ‫اطالعات الزم از اســتان ها هستیم گفت‪ :‬در نهایت این‬ ‫کودکســتان ها باید متناسب با اســتانداردهای جدید‪،‬‬ ‫مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اخذ کنند‪.‬‬ ‫همتی فر با اشــاره به تکلیف قانــون جوانی جمعیت‬ ‫و حمایت از خانــواده و برنامه تحــول دولت مبنی بر‬ ‫فراهم کردن فضای نگهــداری از کودکان در نهادهای‬ ‫دولتی و شــرکت ها جهت استفاده مادران شاغل گفت‪:‬‬ ‫درخواســت های متعــددی در این زمینه به ســازمان‬ ‫رســیده اســت که انها را به بعد از تدوین ایین نامه ها‬ ‫موکــول کرده ایم تــا بتوانیم این مراکــز را در فرایند‬ ‫مجوزدهی قرار دهیم‪ .‬وی افــزود‪ :‬این مراکز نیز تحت‬ ‫عنوان کودکســتان مجوز خواهند گرفت و تفاوتشــان‬ ‫با کودکســتان های بخش غیردولتی در این اســت که‬ ‫یا تمام عناصرش توســط یک ســازمان اداره می شود‬ ‫و کودکســتان مســتقر در یک نهاد دولتی اســت و یا‬ ‫مجوز حقوقی را ان سازمان گرفته‪ ،‬اما از خدمات بخش‬ ‫غیردولتی ذیل ان مجوز استفاده می کند‪.‬‬ ‫دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم است‬ ‫رئیس جمهــور گفت‪ :‬دولــت مصمم به امر به معــروف و نهی از‬ ‫منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است و در این زمینه‬ ‫وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است‪.‬‬ ‫ایت اهلل «سید ابراهیم رئیسی » در دیدار اعضای ستاد احیای امر‬ ‫به معروف و نهی از منکر‪ ،‬به همزمانی برگزاری این نشست با اغاز‬ ‫ایام ســوگواری محرم اشاره کرد و امام حسین(ع) را پرچمدار این‬ ‫فریضه مهم دینی خوانــد و گفت‪ :‬حرکت عظیم حضرت اباعبداهلل‬ ‫الحسین(ع) و شــهادت مظلومانه ایشان‪ ،‬گوا ِه اهمیت باالی امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر در دین اسالم است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‬ ‫همه احاد امت اسالمی دانست و تصریح کرد‪ :‬جامعه ای که نسبت‬ ‫به این فریضه بســیار مهم دینی حساس نباشــد‪ ،‬جامعه زنده ای‬ ‫نیست‪ .‬برای داشتن جامعه تراز انقالب اسالمی نباید امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر در جامعه سست شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی به وظیفه قانونی دولت و دستگاه های اجرایی در‬ ‫اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر اشــاره کرد و گفت‪ :‬همه‬ ‫دولتمردان و دســتگاه های در این رابطه مسئولیت دارند و باید با‬ ‫دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کشــور‬ ‫و سازمان های مردم نهاد را در راستای احیای فریضه امر به معروف‬ ‫و نهــی از منکر مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد‪ :‬هر جا به مردم‬ ‫میدان داده شــد‪ ،‬موفقیت حاصل شــده اســت‪ .‬اساســاً هنر امام‬ ‫خمینی(ره) و رهبــری اوردن مردم به میدان بود بنابراین نباید از‬ ‫این ظرفیت بزرگ غفلت شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه بر لزوم بی توجهی به فضاسازی های باطل‬ ‫در مسیر امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫گاهی مشــاهده می شــود برخی افراد تحت تاثیر جوســازی ها‪ ،‬از‬ ‫وظایف قطعی و قانونی خود سر باز می زنند که این امری خطرناک‬ ‫اســت چرا که دشمن از همین اهرم اســتفاده کرده و برای عقیم‬ ‫ماندن بســیاری از مســائل مهم کشــور‪ ،‬با ایجاد جوسازی برخی‬ ‫مدیران را منفعل می کند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کار‬ ‫تبیینــی و تنویر افکار عمومی در زمینه معروف ها و منکرات تاکید‬ ‫کرد و از صاحبان نفوذ کالم خواست تا برای مردم تمایز میان حق‬ ‫شخصی با حقوق جامعه را به روشنی تبیین کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬اگر امنیت اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و اخالقی در‬ ‫جامعه نباشد‪ ،‬همه ضرر می کنند‪ ،‬باید همه در مسیر تامین امنیت‬ ‫اقتصادی و اخالقی باشند تا جامعه از ناهنجاری ها دور باشد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی تصریح کرد که دولت مصمم به امر به معروف‬ ‫و نهی از منکرات بویژه در مســایل اقتصادی و اجتماعی است و در‬ ‫این زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است و قدردان ستاد‬ ‫احیای امر به معروف و نهی از منکر هســتیم که در راستای اجرای‬ ‫این فریضه مهم دینی به دولت کمک می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ابتدای ســخنان خود ضمن تسلیت به خانواده‬ ‫جانباختــگان حادثه ســیل در نقاط مختلف کشــور از زحمات و‬ ‫اقدامات امدادی و جهادی دستگاه های مختلف در کمک رسانی به‬ ‫سیل زدگان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫پیش از ســخنان رئیس جمهور حجت االسالم والمسلمین کاظم‬ ‫صدیقی رئیس و هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد احیای امر به معروف‬ ‫و نهــی از منکر و همچنین ســردار احمد وحیدی وزیر کشــور‪،‬‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد‪ ،‬سردار حسین اشتری فرمانده‬ ‫کل انتظامی کشور و ایت اهلل کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری به‬ ‫عنوان اعضای این ســتاد ضمن ارایه گزارشی از عملکرد و اقدامات‬ ‫مجموعه تحت مدیریت خود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫به بیان نظرات‪ ،‬دیدگاه ها و پیشنهادهای خود پرداختند‪.‬‬ ‫نحوه تعامل دولت با ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر‪،‬‬ ‫تشــکیل شــوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های‬ ‫دولتی‪ ،‬اجرای قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر‪،‬‬ ‫مقابله با اســیب های فضای مجازی و ناهنجاری های سازمان یافته‬ ‫در حــوزه فرهنگ‪ ،‬پرهیز از ایجاد دو قطبــی در جامعه در زمینه‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نیاز به پیوســت فرهنگی‬ ‫برای تمامی فعالیت ها در این حوزه و تقویت تشــکل های مردمی‬ ‫در احیای این فریضه مهم دینی از مهمترین مسائل مطرح شده از‬ ‫سوی سخنرانان قبل از رئیس جمهور در این جلسه بود‪.‬‬ ‫معاون سازمان انرژی اتمی ایران‪:‬‬ ‫‪ 90‬درصد تجهیزات حوزه فناوری هسته ای‪ ،‬تولید داخل است‬ ‫معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تصویب قانون اقدام‬ ‫راهبردی موجب تولید ســوخت ‪ ۶۰‬درصــدی و اراه اندازی‬ ‫سانتریفیوژهای ‪ IR۶‬شد‪ ،‬گفت‪:‬دستاوردهای سازمان انرژی‬ ‫اتمی برگــه برنده تیم مذاکره کننده است‪،‬بیشــترین ترس‬ ‫طرف مذاکــره کننده غربی‪ ،‬علم و دانــش بومی موجود در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توســعه کاربرد پرتوها‪ ،‬در این نشست‬ ‫خبری با اشــاره به اهمیت ویــژه کاربرد پرتوهــا در قانون‬ ‫مصوب ســال ‪ ۱۳۵۳‬و در حوزه سالمت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫بیان داشــت‪ :‬در شرایط فعلی موضوع مهم‪ ،‬بررسی‪ ،‬ارزیابی ‪،‬‬ ‫معرفی و تببین اقدامات صورت گرفته در حوزه انرژی اتمی‬ ‫برای مردم است‪ ،‬زیرا در مقایسه با سایر ابعاد فناوری هسته‬ ‫ای کمتر به حوزه پرتوها در صنعت هســته ای پرداخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شیرمردی با اشاره عزم جدی سازمان انرژی اتمی به منظور‬ ‫توسعه حوزه کاربرد پرتوها ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بخش از صنعت‬ ‫هسته ای مصداقی از اقدام در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار‬ ‫می رود زیرا در صنعت‪ ،‬کشــاورزی و سالمت تاثیرگذار است‬ ‫و باید توجه داشــت پس از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل‬ ‫فقدان نقشــه راه بلند مدت‪ ،‬شاهد انجام فعالیت های خوبی‬ ‫به صورت پراکنــده بودیم و به دســتاوردهای مهمی مانند‬ ‫خودکفایی در تولید و نیز صادرات رادیوداروها دست یافتیم‪،‬‬ ‫اما همچنان از جایگاه مورد انتظار استفاده از پرتوها با توجه‬ ‫به ظرفیت های فراوان کشــور در بخش هــای دیگر فاصله‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫کاربرد پرتوها در امنیت غذایی نقش مهمی دارند‬ ‫معاون ســازمان انرژی اتمی‪ ،‬حوزه کاربــرد پرتوها را یکی‬ ‫از عوامل مهم ایجاد امنیت غذایی دانســت و گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی از بین می‬ ‫رود در حالــی که با بهره گیــری از پرتودهی می توان افات‬ ‫و میکروارگانیســم ها را حذف و زمــان ماندگاری در انبار یا‬ ‫«انبارمانــی» را افزایش داد؛ برای مثــال طول عمر برخی از‬ ‫محصوالت کشــاورزی از شش ماه به تقریبا دو سال افزایش‬ ‫می یابد و بدین ترتیب محصوالت کشــاورزی بر اساس نیاز‬ ‫به بازار ارائه می شــود که در نتیجه منجر به تنظیم و کنترل‬ ‫بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫دستاوردهای هسته ای در حوزه کاربرد پرتوها را‬ ‫اقتصادی سازی نکردیم‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به برنامه ریزی های دقیق ســازمان‬ ‫انرژی اتمی در دولت ســیزدهم در زمینه امنیت غذایی بیان‬ ‫کرد‪ :‬این ســازمان اماده همکاری با نهاد هــای متولی این‬ ‫حوزه است و باید دانســت اگرچه در تحقیقات حوزه کاربرد‬ ‫پرتوها به نتایج خوبی دســت یافته ایم‪ ،‬اما در مردمی سازی‬ ‫و اقتصادی سازی دستاوردهای هســته ای در حوزه کاربرد‬ ‫پرتوها به حد کافی کار نکرده و فعالیت نداشته ایم و با توجه‬ ‫به این شــرایط‪ ،‬اکنون به دنبال انجام اقدامات موثرتری در‬ ‫این حوزه هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬منطقه کشور برای نصب و راه اندازی سامانه های‬ ‫پرتودهی به محصوالت کشاورزی شناسایی شده است‬ ‫شــیرمردی با اشــاره بــه تدوین ســند جامــع راهبردی‬ ‫صنعــت هســته ای در افــق ‪ ،۱۴۲۰‬اظهار کرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫این ســند؛ ‪ ۱۲‬منطقه در کشــور برای نصــب و راه اندازی‬ ‫سامانه های پرتودهی محصوالت کشاورزی تولیدی و وارداتی‬ ‫شناســایی شــده اســت اما به دلیل فقدان رویکــرد تولید‬ ‫محصوالت صادرات محــور‪ ،‬در حالی که بهترین و باکیفیت‬ ‫ترین محصوالت در کشــور تولید می شــود‪ ،‬به سبب نبود‬ ‫ابزار افزایش «انبارمانی» ناگزیریم اقدام به واردات محصوالتی‬ ‫همانند سیر از کشورهای دیگر کنیم در حالی که سیر همدان‬ ‫یکی از بهترین محصوالت کشاورزی ما است‪.‬‬ ‫وی درباره مراحل پرتودهی محصوالت کشــاورزی در ‪۱۲‬‬ ‫منطقه شناســایی شــده؛ گفت‪ :‬اکنون قرارداد چند منطقه‬ ‫امضاء شــده اســت و باید گفت رویکرد سازمان انرژی اتمی‬ ‫ایجاد شــرایط برای ورود بخش خصوصی و اجرای سیاست‬ ‫هــای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساســی بوده البته بــرای راه اندازی‬ ‫ســامانه های پرتودهی در تمــام این ‪ ۱۲‬منطقــه‪ ،‬نیازمند‬ ‫حمایت های دولت نیز هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬پرتودهی جایگزینی مناســب برای‬ ‫مواد شــیمیایی و نگهدارنده مــواد غذایی در دنیای امروز به‬ ‫شــمار می اید و الزم به ذکر است که در حوزه سالمت‪ ،‬مواد‬ ‫نگهدارنده به عنوان یکــی از عوامل بیماری زا در بلند مدت‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توســعه کاربــرد پرتوها با تشــریح‬ ‫فعالیــت هــا و اقدامــات انجام شــده در حوزه ســامت‪،‬‬ ‫شــرایط بــرای انجــام کار را مناســب ارزیابــی کــرد‬ ‫افــزود‪ :‬اکنــون یکــی از کشــورهای خــوب و توانمند در‬ ‫حــوزه کاربــرد پرتوها در بخش ســامت محســوب می‬ ‫شویم و خوشــبختانه بیش از ‪ ۲۰۰‬مرکز پزشکی هسته ای‬ ‫در کشــور وجود دارد و با توجه به پتانســیل و توســعه این‬ ‫دانــش در دنیا و همچنین بر اســاس ظرفیت های موجود‪،‬‬ ‫نیروی انســانی متخصص و ازمایشگاه های پیشرفته نیازمند‬ ‫ارتقــاء جایگاه ایران در ســطح جهان هســتیم و باید توجه‬ ‫داشــت که برخی از کشــورهای منطقه نیز در این بخش با‬ ‫سرعت زیادی در حرکت هستند‪.‬‬ ‫دادستان تهران‪:‬‬ ‫دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از خانواده نهایی می شود‬ ‫دادســتان تهران گفت‪ :‬در جلسات مشــترک بین دادستانی‬ ‫تهران‪ ،‬ســازمان پزشکی قانونی و پژوهشگاه قوه قضاییه‪ ،‬تدوین‬ ‫دســتورالعمل اجرایی ماده ‪ ۵۶‬قانون حمایت ازخانواده و جوانی‬ ‫جمعیت‪ ،‬به زودی نهایی می شود‪.‬‬ ‫علی صالحــی در رابطه با قانون حمایــت از خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت گفت‪ :‬جلســاتی در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده‬ ‫‪۵۶‬؛ قانــون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیــت با همکاری‬ ‫پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی قوه قضائیه‪ ،‬معاونت حقوقی‬ ‫اداره کل تدوین لوایح قوه‪ ،‬معاونت پزشــکی و ازمایشــگاهی‪،‬‬ ‫معاونت اموزش و پژوهش‪ ،‬ســازمان پزشــکی قانونی تشکیل و‬ ‫برگزار شد و پیش نویس ان به مرحله نهایی رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تدوین پیش نویس این دســتورالعمل‪ ،‬دادسرای‬ ‫ناحیه ‪ ۲۶‬به نمایندگی از دادستانی تهران که عهده دار رسیدگی‬ ‫به جرایم ســقط جنین‪ ،‬خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬توزیع‪ ،‬حمل و نگهداری‬ ‫غیرمجاز داروهای سقط جنین است‪ ،‬نقش عمده ای دارد‪.‬‬ ‫دادســتان تهــران تصریح کــرد‪ :‬براســاس تصمیــم اتخاذ‬ ‫شــده در این جلسات‪ ،‬مقرر شد دســتورالعمل نهایی مشترک‬ ‫بیــن قــوه قضائیه و ســازمان پزشــکی قانونی کشــور پس از‬ ‫بررســی و تاییــد معــاون حقوقــی قــوه قضائیــه‪ ،‬بــه‬ ‫تمامی قضات ویژه کمیسیون های سقط قانونی و ادارات پزشکی‬ ‫قانونی ابالغ شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت بر اساس ماده ‪ ۵۶‬قانون حمایت از خانواده‬ ‫و جوانــی جمعیت‪ ،‬در مــواردی که ناهنجاری هــای قطعی و‬ ‫غیرقابل درمان جنینی قبــل از چهارماهگی و ولوج روح وجود‬ ‫داشــته باشــد و نیز در صورت احراز حرج و یا خطر جانی برای‬ ‫مادر و جنین‪ ،‬با تشکیل کمیسیون سقط جنین قانونی براساس‬ ‫ضوابط تعیین شده و با صدور رای قاضی ویژه کمیسیون‪ ،‬مجوز‬ ‫سقط قانونی صادر می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫تمدید ثبت پذیرش یا عدم پذیرش مالیات در سامانه ملی امالک و اسکان‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان بوشهر‪ :‬معاون مسکن و بازافرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت ‪ :‬دریافتکنندگان پیامک « مالیات بر خانههای خالی» تا پایان مردادماه‬ ‫فرصت دارند در ســامانه امالک و اســکان‪،‬اطالعات سکونت خود را ثبت یا ویرایش کنند‪ .‬سیدعلی حسینی در این خصوص اظهار داشت ‪ :‬متقاضیان تا پایان مردادماه فرصت دارند تا‬ ‫اطالعاتشــان را در سامانه امالک و اسکان تکمیل کنند‪ .‬وی افزود ‪ :‬متقاضیان چنانچه در سامانه امور مالیاتی برای مالیات های اعالم شده اعتراض دارند یا اطالعات وارد شده در این‬ ‫سامانه را منطبق با واقعیت نمی دانند‪ ،‬میتوانند گزینه عدم پذیرش را بزند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است این گزینه هم اکنون در سامانه مالیات غیرفعال است که طی یکی دو روز اینده فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫مدیرکل راهداری اردبیل خبر داد؛‬ ‫تخصیص‪ ۴‬میلیارد تومان برای تکمیل مجتمعهای خدماتی بین راهی اردبیل‬ ‫روزنامه هنرمند‪-‬استان اردبیل‪ :‬مدیرکل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جادهای اســتان اردبیــل گفت‪ :‬برای اجرای‬ ‫راههای دسترســی به مجتمعهــای خدماتی رفاهی بین‬ ‫راهــی اردبیل حدود ‪ ۴‬میلیارد تومــان اعتبار اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫کلیم الل وثوقی در بازدید از مجتمع خدماتی رفاهی بین‬ ‫راهی ســحر در محور اردبیل پارس اباد اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫اجرای راههای دسترســی مجتمعهــای خدماتی رفاهی‬ ‫بین راهی با پیشرفت فیزیکی باال حدود ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی بــه فعالیت ‪ ۱۸‬مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در‬ ‫اســتان اردبیل اشــاره کرد و گفت‪ :‬مجموع مجتمعهای‬ ‫خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپاک در حال بهره برداری‬ ‫‪ ۴۸‬مورد اســت که از این تعداد ‪ ۲۱‬مجتمع نیز در حال‬ ‫استعالم و صدور موافقت اصولی است‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون مدیریت اجرایی ایمنــی حمل و نقل‬ ‫اســتان اردبیل بیان کرد‪ ۹ :‬مجتمع خدمات رفاهی بین‬ ‫راهی در حال اجراســت که از این تعداد ‪ ۶‬مجتمع که در‬ ‫محورهای اردبیل ســرچم‪ -‬اردبیل‪ ،‬پارس اباد‪ -‬اردبیل‪،‬‬ ‫فیروزاباد‪ -‬اردبیل‪ ،‬نمین و بیله ســوار گرمی واقع شــده‬ ‫دارای پیشرفت فیزیکی ‪ ۷۰‬درصدی هستند‪.‬‬ ‫وثوقــی با بیــان اینکــه در هفته دولت امســال فاز اول‬ ‫مجتمع رفاهــی بین راهی وفادار در کیلومتر ‪ ۲۲‬بزرگراه‬ ‫اردبیل مغان به بهرهبرداری خواهد رسید‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان‬ ‫راهــداری و حمل و نقل جادهای در راســتای حمایت از‬ ‫ســرمایهگذاران در احداث مجتمعهای خدماتی رفاهی‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی‪:‬‬ ‫سازه های ابخیزداری مانع بروز فاجعه ملی در البرز شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬مدیــرکل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری اســتان البرز با اشــاره به رصد‬ ‫اثربخشی سازه های ابخیزداری که در مناطق بحرانی‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این سازه ها اثربخشی خود را‬ ‫به صورت ‪ ۱۰۰‬درصدی ایفا کرده که اگر این سازه ها‬ ‫نبود فاجعه ای همچون فاجعه سیالب در استان های‬ ‫جنوبی و اســتان تهران را شاهد بودیم‪ .‬حامد فرضی‬ ‫افزود‪ :‬در براوردی که انجام شــده در مسیر رودخانه‬ ‫کــرج در بعضی جاها ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬متر مکعب در ثانیه‬ ‫را عبور سیالب داشتیم که اگر این سیالب به سمت‬ ‫پایین دست و مناطق مســکونی و باغات و جاده ها‬ ‫می امد یک فاجعه ملی را شاهد بودیم‪ .‬فرضی یاداور‬ ‫شد‪ :‬در بیشتر مناطقی که جزو مناطق بحرانی سیل‬ ‫بوده ســازه ها را داشــتیم ولی نیاز به تداوم ایجاد و‬ ‫مرمت و نگهداری سازه ها ادامه یابد‪.‬‬ ‫بیــن راهی حــدود ‪ ۱‬میلیارد تومان در قالــب ایجاد راه‬ ‫دسترســی‪ ،‬رمپهای ورود و خــروج و نصب تابلو کمک‬ ‫بالعوض میکند‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در جهت حمایت از سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫پس از بهــره بــرداری از مجتمعها ‪ ۵‬الی ‪ ۱۰‬ســال از‬ ‫پرداخت مالیات و پرداخت هزینــه تغییر کاربری معاف‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫عضو شورای ترافیک استان اردبیل ارائه خدمات متمرکز‬ ‫و مناســب‪ ،‬کاهش اتالف وقت و فراهم کردن اســایش‬ ‫بیشــتر رانندگان و مســافران‪ ،‬جلوگیــری از پراکندگی‬ ‫واحدهای خدماتی در طول جادهها و تمرکز انها در یک‬ ‫مکان‪ ،‬دسترسی ســریع رانندگان و مسافران به خدمات‬ ‫مــورد نیاز را از جمله اهداف مهم در احداث مجتمعهای‬ ‫خدماتی رفاهی بین راهی عنوان کرد‪/‬مهر اردبیل‬ ‫‪ 500‬بقعه متبرکه گیالن میزبان بصیرت عاشورایی است‬ ‫روزنامــه خوب‪ -‬اســتان گیــالن‪ :‬مدیرکل‬ ‫اوقاف و امور خیریه گیــالن از اجرای طرح بصیرت‬ ‫عاشــورایی با رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی‬ ‫همزمان با ماه محرم در ‪ ۵۰۰‬بقعه متبرکه اســتان‬ ‫خبر داد‪ .‬حجتاالسالم و المسلمین ستار علیزاده با‬ ‫گرامیداشت فرا رسیدن ایام عزاداری ماه محرم اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برنامههای ســوگواره بصیرت عاشورایی از‬ ‫هشتم مرداد تا پنجم مهرماه‪ ،‬همزمان با اول محرم تا‬ ‫اخر صفر در امامزادگان و بقاع متبرکه در سه سطح‬ ‫اجرا میشــود‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۳۶‬بقعه متبرکه از‬ ‫بقــاع مجری طرح در گیالن ســطح یک‪ ۷۰ ،‬بقعه‬ ‫ســطح ‪ ۲‬و ‪ ۳۹۴‬بقعه متبرکه در سطح سه هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مالک سطحبندی بقاع متبرکه در این ابالغیه‪،‬‬ ‫از نظر فرهنگی و ظرفیــت حضور زائران و مجاوران‬ ‫برای عزاداری در بقاع متبرکه در این ایام است‪.‬‬ ‫باتوجه به شرایط اقتصادی امکان تامین اورده برای متقاضیان مسکن ملی دشوار است‬ ‫استان بیش از سهمیه یکساله است و این وظیفه ما را‬ ‫سنگینتر میکند‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تصریــح نمود که‬ ‫افزایش قیمت مصالح ســاختمانی بر قیمت تمام شده‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران؛‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهــان‪ :‬مدیرکل‬ ‫ارتباطات و امور بینالملل شــرکت مخابرات ایران‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه بــه وقوع ســیالبهای متعدد در‬ ‫مناطق مختلف کشور در روزهای اخیر و وارد شدن‬ ‫اســیبهایی به برخی از خطــوط ارتباطی یا قطع‬ ‫برق در برخی از مناطق‪ ،‬با تالش کارکنان شــرکت‬ ‫مخابــرات در مناطق مختلف کشــور‪ ،‬ارتباطات در‬ ‫وضعیت پایدار است‪.‬‬ ‫محمدرضــا بیدخام اظهار کرد‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫پایداری ارتباط مخابراتی در مواقع حساس و بحرانی‬ ‫مســکن تاثیر گزار می باشــد و طبق براوردهای اولیه‬ ‫در اغاز اجرای طرح ملی مسکن‪ ،‬قیمت تمام شده هر‬ ‫مترمربع دو میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان براورد شده بود‬ ‫تا اینکه در ســال گذشــته این عدد به چهار میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان رسید که باتوجه به شرایط اقتصادی‬ ‫امکان تامین اورده برای متقاضیان دشوار شده است‪.‬‬ ‫وی در مورد تســهیالت بانکی گفت ‪ :‬امکان پرداخت‬ ‫تسهیالت بانکی تا رقم ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان می باشد و‬ ‫نیز پیشنهاد تشکیل صندوق ملی مسکن ارائه گردیده‬ ‫و متعاقباً به استان تکلیف شده است تا از محل فروش‬ ‫امــالک مازاد ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان به این صندوق واریز‬ ‫کند تا این صندوق بتواند تســهیالت ارزان قیمت به‬ ‫اقشار کم درامد پرداخت کند‪.‬‬ ‫فرشــید ریاحی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫اســتان گفت ‪ :‬ماموریت بنیاد مسکن در طرح نهضت‬ ‫ملی مســکن احداث واحد مســکونی در شهرهای زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر اســت که در ایــن رابطه فقط جمعیت‬ ‫شهر شــهرکرد باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر می باشد که پس‬ ‫از تامین زمین امادهسازی زمین و ساخت مسکن اغاز‬ ‫میشــود‪ ،‬در طرح اقدام ملی مسکن ‪ ۱۲۲۴‬واحد در‬ ‫حال ساخت است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنون ‪ ۵۲‬درصد از واحدهای مســکونی‬ ‫روســتایی در اســتان مقاوم سازی شــدهاند و طبق‬ ‫هدفگذاری صورت گرفته باید تمامی واحدها تا سال‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬مقاوم شوند و نیز مقرر گردیده به هر متقاضی‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تســهیالت مسکن روستایی برای‬ ‫مقاومســازی واحدها پرداخت شــود‪ ،‬اما تاکنون این‬ ‫تسهیالت پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست قم‪:‬‬ ‫تاالبهای خشک قم ابگیری کردند‬ ‫وضعیتارتباطاتمخابراتی‬ ‫پایدار است‬ ‫و با در نظر گرفتن مسیرهای جایگزین در زمانهای‬ ‫بحرانی‪ ،‬با برنامهریزیهای انجامشده در این حوزه‬ ‫وضعیت ارتباطات مخابراتی کشور پایدار است‪.‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات‬ ‫ایــران ادامــه داد‪ :‬همچنین با توجــه بازدیدهای‬ ‫میدانی و ارزیابیهای فنی توسط حوزههای مرتبط‬ ‫مخابراتی در سراســر کشور امادگی الزم به صورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته در پایداری زیرســاختهای ارتباطی و‬ ‫ارائه خدمات به مردم و تیمهای امدادی امکانپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزنامه خوب – استان قم‪ :‬مدیرکل حفاظت محیط‬ ‫زیســت قم گفت‪ :‬بر اثر جاری شدن سیالبهای اخیر‪،‬‬ ‫تاالبهای خشک قم بار دیگر ابگیری کردند‪ .‬سید رضا‬ ‫موسوی مشــکینی افزود‪ :‬سیالب های ویرانگر یکی از‬ ‫اثار و پیامدهای تخریب طبیعت و محیط زیست‪ ،‬تغییر‬ ‫اقلیم و از میان رفتــن جنگلها‪ ،‬مراتع و حریم رودها و‬ ‫رودخانه ها است که در سال های گذشته نسبت به این‬ ‫مساله بی توجهی شــده است‪ .‬وی ضمن اظهار تاسف‬ ‫از اســیب های جانی و مالی به برخی از هموطنان در‬ ‫جریان سیالب های اخیر‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬روی دیگر‬ ‫این ســیالب ها‪ ،‬افزایش حجم ســدها‪ ،‬جریان دوباره‬ ‫اب در رودخانــه های خشــک و ابگیری مجدد تاالب‬ ‫ها اســت که تا حدودی امیدوارکننده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیســت اســتان قم با بیــان اینکه در‬ ‫چند روز اخیر تاالب های شــکار ممنوع مره و حوض‬ ‫سلطان و به دنبال انها دریاچه نمک تا حدودی ابگیری‬ ‫شده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خشک شدن این تاالب ها و‬ ‫اراضی پیرامون انها‪ ،‬یکی از عوامل اصلی تشــدید گرد‬ ‫و غبار در شــهر قم است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫با قطع حقابه های زیست محیطی تاالب ها و رودخانه‬ ‫های اســتان قم‪ ،‬بارش باران و ســیالب های مقطعی‪،‬‬ ‫از مهمترین منابع ابی تاالب های اســتان هستند که‬ ‫در ســال های خشــک و کم باران‪ ،‬این زیستگاههای‬ ‫ارزشمند با بحران های جدی مواجه میشوند‪.‬‬ ‫تاثیر حجاب در سالمت روحی‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬رقیه ملک زاده اصل‪:‬‬ ‫حجــاب در لغت بــه معنای مانع‪ ،‬چیــزی که بین دو‬ ‫چیز جدایی افک َند‪ ،‬پوشاندن و پوشش ِ‬ ‫(ستر) است‪ .‬به‬ ‫پرده حائل میان قفسه سینه و شکم‪« ،‬حجاب حاجز»‬ ‫میگوینــد‪ .‬امــروزه واژه حجاب در زبــان عامه مردم‬ ‫و متون فقهی‪ ،‬به معنای پوشــش شــرعی زنان به کار‬ ‫میرود‪.‬‬ ‫حجاب در قران‬ ‫واژه حجاب هفت بار در قران کریم امده است و معناى‬ ‫کلمه در این هفت مورد‪ ,‬چیزى اســت که از هر جهت‬ ‫مانع دیده شدن چیز دیگر شود‪.‬‬ ‫در ایه ‪ 59‬ســوره احزاب در رابطه با حجاب این چنین‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ک َوبَ َنات َ‬ ‫اج َ‬ ‫ِین‬ ‫ِی ُق ْل ِلَ ْز َو ِ‬ ‫ِســا ِء الْ ُم ْو ِمن َ‬ ‫ِک َون َ‬ ‫{یَا ایُّ َها ال َّنب ُّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ِن َج َالبِی ِب ِه َّن َذل َ‬ ‫َى ا ْن یُ ْع َر ْف َن َف َال‬ ‫ِین َعلَ ْی ِه َّن م ْ‬ ‫یُ ْدن َ‬ ‫ِک ا ْدن ٰ‬ ‫ان َُّ‬ ‫یما}‬ ‫یُ ْو َذیْ َن َو َک َ‬ ‫ُورا َر ِح ً‬ ‫الل َغف ً‬ ‫ای پیامبــر به زنان و دخترانــت و به زنان مومنان بگو‬ ‫پوششــهای خود را بر خود فروتر گیرند این برای انکه‬ ‫شــناخته شــوند و مورد ازار قرار نگیرند (به احتیاط)‬ ‫نزدیکتر است و خدا امرزنده مهربان است‪.‬‬ ‫بانوانی که از سالمت روحی و روانی برخوردارند در خود‬ ‫کمبودی احساس نمیکنند و در نتیجه تمایلی نیز به‬ ‫جلب توجــه دیگران ندارند‪ ،‬ولی زنانی که دارای عقده‬ ‫حقارت هستند با نمایش زینتها و زیبایی ها و استفاده‬ ‫کردن از لبــاس های رنگارنگ و جــذاب در بیرون از‬ ‫منزل و در مواجهه با نامحرم میکوشــند تا احســاس‬ ‫حقارت و کمبود خود را به نحوی مرتفع نمایند‪ .‬چون‬ ‫همان گونه که انسان زبان دارد‪ ،‬لباس او نیز زبان دارد و‬ ‫زبان لباس خسته نمی شود‪ .‬اندازه لباس گویای سن و‬ ‫سال پوشنده ان است و شکل ان معرف شغل و مقام و‬ ‫رنگش مرتبط با اخالق و رفتار طرف و جنسش تعیین‬ ‫کننــده احتمالی بنیه های اقتصــادی فرد و پاکیزگی‬ ‫و چرکیــن بودن و مرتب و نامرتبی ان نشــان دهنده‬ ‫شــخصیت پوشاننده ان اســت‪ ،‬و بدتر از همه لباسها‪،‬‬ ‫لباس شــهوت اســت که زبانی درازتر از همه لباسها‬ ‫دارد و تنهــا به معرفی نام و فامیل و ظاهر پوشــنده و‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‬ ‫شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫نرخ جدید سرویس مدارس‬ ‫ابالغ شد‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن ‪:‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن از سال ‪ ۱۳۹۸‬در قالب طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن اغاز شــد و ثبتنام از متقاضیان از‬ ‫‪ ۸۱‬هزار ‪ ۷۰۵‬متقاضی در ‪ ۴۲‬شــهر از اســتان انجام‬ ‫شده اســت و برای ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۸۹۳‬متقاضی تشکیل‬ ‫پرونده داده شده و تاکنون ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۳۲۴‬نفر افتتاح‬ ‫حساب کردهاند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در ابتدا در اکثر نقاط اســتان با مشــکل‬ ‫تامین زمین روبرو بودیم که خوشبختانه در حال حاضر‬ ‫مشکل زمین رفع شده و سهمیه استان در مدت چهار‬ ‫سال ســاخت ‪ ۴۱‬هزار واحد مســکونی می باشد که‬ ‫ســهمیه استان در سال اول ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۳۲‬واحد می‬ ‫باشــد که در حال حاضر تعداد متقاضیان مسکن در‬ ‫‪7‬‬ ‫یک صفت غالب باطنی وی که حب مقام اســت اکتفا‬ ‫نمیکند‪ ،‬بلکه زبان گویای بسیاری از صفات و سجایای‬ ‫پوشنده ان است‪.‬‬ ‫لباس شهرت یک حالت مخصوص انگشت نما دارد که‬ ‫نیروی اجتماع را که باید به سوی کمال و سعادت پیش‬ ‫رود به سوی خود جلب میکند و ان را به هدر میدهد‬ ‫و چه لباس شهرتی زبانش درازتر از ان لباس زنی است‬ ‫که چشمهای بســیاری را به چشم چرانی‪ ،‬که مقدمه‬ ‫فساد و بیماریهای روحی متعددی است‪ ،‬وا می دارد‪.‬‬ ‫روانشناسان منشــا و دلیل استفاده از لباس شهرت را‬ ‫عقده حقــارت میدانند و در این باره میگویند‪« :‬زنان‬ ‫و مردانی که در تعویض لباس و انتخاب رنگهای متنوع‬ ‫مبالغه و وســواس دارند جز جبــران نقیصه ذاتی کار‬ ‫دیگــری نمیکنند‪ .‬افراط در پوشــیدن لباس با مدل‬ ‫هــا و رنگهای متنوع هم نظیر افــراط در حرف زدن‬ ‫نوعی مبالغه و زیاده روی اســت و زیاده روی هم شکل‬ ‫انحرافی از حس حقارت است»‪.‬‬ ‫اری‪ ،‬انتخــاب لباس و نحوه پوشــش و ارایش چهره‪،‬‬ ‫مانند رنگ رخسار و چهره از سر ضمیر خبر می دهد‪.‬‬ ‫معموال افرادی که دچار نوعی کمبود شخصیت هستند‬ ‫میکوشــند که با لباسی که به تن میکنند برای خود‬ ‫شــخصیتی تصنعی ایجاد کنند‪ .‬در برخی احادیث به‬ ‫شــکل زیبایی به رابطه بین نحوه پوشــش و بیماری‬ ‫روحی عقده حقارت اشــاره شده اســت‪ .‬از امام صادق‬ ‫(ع) نقل شده اســت‪« :‬کفی بالمره خزیا ان یلبس ثوبا‬ ‫یشــهره»‪ ،‬برای حقارت و خواری ادمی همین بس که‬ ‫لباســی به تن کند که او را مشهور نماید‪ .‬حاصل اینکه‬ ‫حجاب نشانه سالمت روحی و بی حجابی نشانه بیماری‬ ‫روحی احساس حقارت است‪.‬‬ ‫حیــا و عفت در وجود انســانها تنها پوشــش ظاهری‬ ‫نیست بلکه زمانی موضوع حیا و عفت مطرح میشود‬ ‫در همه ابعاد ازجمله گفتار‪ ،‬نگاه‪ ،‬رفتار و ســایر اعمال‬ ‫یک انســان را شــامل میشــود‪.‬ترویج حیا و عفت از‬ ‫طریق گفتمانســازی و مقابله با فرهنگ شــیطانی‬ ‫غرب میســر اســت که این میتواندجامعه را از شر‬ ‫فرهنگهای غلط و شیطانی مصون نگه دارد‪.‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اصفهان‪ :‬مدیر عامل سازمان مدیریت‬ ‫و نظــارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان اعــالم کرد‪ :‬نرخ‬ ‫سرویس مدارس برای سال تحصیلی ‪ 1402 – 1401‬به سازمان‬ ‫تاکسیرانی ابالغ شد‪.‬‬ ‫محمد پرورش با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬نرخ کرایه در جلسات‬ ‫متعدد کارشناسی در کارگروه ماده ‪ ۱۸‬به عنوان مبنای فعالیت‬ ‫ســرویسهای مدارس‪ ،‬بررسی شد و در نهایت مبلغ کارشناسی‬ ‫پیشنهاد شد تا برای طی کردن مسیر قانونی به شورای اسالمی‬ ‫شــهر اصفهان تقدیم شــود‪ .‬پرورش ادامه داد‪ :‬در نهایت مبلغ‬ ‫کارشناســی پس از بررســیهای مختلف در کمیسیون حمل و‬ ‫نقل و کمیســیون تلفیق شــورا در جلسه علنی مصوب و توسط‬ ‫فرماندار اصفهان به سازمان تاکسیرانی ابالغ شد‪ .‬او افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس نرخهای جدید سرویسهای مدارس به شرکتهای حمل‬ ‫و نقل دانشاموزی ابالغ و شــرکتها بر اساس نرخ جدید شروع‬ ‫به جذب راننده میکنند‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسیرانی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع‬ ‫برای شــرکتهای حمل نقل و رانندگان نرخ کرایه است گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۶‬شرکت حمل و نقل دانشاموزی در شهر اصفهان وجود دارد‬ ‫که در امر سرویس دهی دانش اموزان فعالیت میکنند‪ .‬پرورش‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از تمامی افرادی که تمایل دارند در حوزه ســرویس‬ ‫مدارس فعالیت کنند‪ ،‬دعوت میشــود به شــرکتهای سازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫استاندار سمنان‪:‬‬ ‫شکایت از خبرنگار معنا ندارد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان سمنان‪ :‬ســید محمدرضا هاشمی در‬ ‫ایین تجلیل از خبرنگاران شهرســتانهای شاهرود و میامی که در‬ ‫تاالر پورســینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد گفت‪ :‬هر‬ ‫روز را باید روز خبرنگار دانست چرا که اصحاب رسانه پل ارتباطی‬ ‫میان مردم و مسووالن هستند و نقاط قوت را برجسته میکنند و‬ ‫به اطالع مردم میرسانند‪ .‬وی با بیان اینکه خبرنگاری نه یک واژه‬ ‫بلکه یک راه و منش اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زبان خبرنگار باید گویای‬ ‫واقعیتها و بیانش روشنی بخش و هدایتگر باشد‪.‬‬ ‫استاندار سمنان معیار و اساس کار خبرنگاری را امیدبخشی عنوان‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬خبر باید به موقع به اطالع مردم برســد اما در کنار‬ ‫ســرعت‪ ،‬دقت نیز باید مورد نظر قرار گیرد‪ .‬هاشــمی همچنین از‬ ‫خبرنگاران خواســت برای افزایش وحــدت‪ ،‬همدلی و صمیمیت‬ ‫به مســووالن اســتان کمک کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر بخواهیم توسعه‬ ‫متوازن را در همه زمینهها از غربیترین تا شرقیترین نقطه استان‬ ‫داشــته باشیم‪ ،‬جز در سایه وحدت‪ ،‬انســجام و صمیمیت این امر‬ ‫محقق نمیشود‪ .‬استاندار سمنان در پاسخ به موارد مطرح شده از‬ ‫سوی خبرنگاران در خصوص شکایت مسووالن از انان‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫شکایت از خبرنگار معنا ندارد و هیچ کس نیز با نقد مخالف نیست‪.‬‬ ‫در این نشست خبرنگاران نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند‪.‬‬ ‫امادگی ‪ 100‬تیم ابفای لرستان‬ ‫برای مقابله با سیل‬ ‫روزنامه خوب – استان لرســتان‪ :‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب لرستان گفت‪ ۱۰۰ :‬تیم اتفاقات این شرکت برای مقابله‬ ‫با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی های پیش بینی شده و سیل‬ ‫در اماده باش کامل قرار دارند‪.‬‬ ‫حمیدرضا کرموند اظهار کرد‪ :‬تمامی تجهیزات و امکانات به همراه‬ ‫تیم های امدادی در همه شهرستان های استان در حالت اماده‬ ‫باش کامل قرار دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬تعدادی از تانکرهای ابرسان این‬ ‫شــرکت بنا به درخواســت وزارت نیرو و شرکت مهندسی اب و‬ ‫فاضالب کشور جهت خدمت رسانی به استان های یزد و اصفهان‬ ‫اعزام شدند همچنین در صورت اعالم نیاز استان های مذکور اب‬ ‫بسته بندی و لیوانی نیز به این مناطق ارسال خواهد شد‪ .‬کرموند‬ ‫با اشاره به اینکه خدمات شرکت اب و فاضالب بصورت بی وقفه‬ ‫و شــبانه روزی می باشد ادامه داد‪ :‬اعالم حادثه در شبانه روز به‬ ‫سامانه ‪ ۱۲۲‬شرکت موجب تســریع در ارائه خدمات مطلوب و‬ ‫رفع مشکل در کوتاهترین زمان ممکن می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪807‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫حضور رئیس جمهور در مناطق سیل زده فیروزکوه‬ ‫رئیسی‪ :‬باتمام قوا امدادرسانی می شود‬ ‫سردار حمیدی اعالم کرد؛‬ ‫توصیه های پلیس برای رانندگی‬ ‫در روزهای بارانی‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ توصیه‬ ‫هایــی برای رانندگــی در روزهای بارانــی را بیان کرد‪.‬‬ ‫سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگــی تهران بزرگ با توجه به بارندگی های اخیر در‬ ‫تهران گفت‪ :‬اکثر معابر تهران از شــب گذشته تا ‪ ۳‬روز‬ ‫اینده درگیر باران اســت و مجبور می شــویم در برخی‬ ‫از معابر محدودیت هایی را داشــته باشیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکــه در این روزها به هیچ عنوان از موتورســیکلت و‬ ‫دوچرخه استفاده نکنید‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل اینکه خیابان ها و‬ ‫معابر لغزنده است خودروها باید با سرعت پایین تر از حد‬ ‫معمول تردد کنند‪ .‬رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان‬ ‫کرد‪ :‬امکان دارد رانندگان ترافیکی سنگین تر از روزهای‬ ‫قبل را تجربه کنند به همین دلیل توصیه می شود باک‬ ‫بنزینشان را پر کنند و از سالم بودن برف پاک کن هایشان‬ ‫اطمینان داشــته باشند‪ .‬حمیدی گفت‪ :‬خودروهایی که‬ ‫نقص فنی دارند را در این شرایط بارندگی به هیچ عنوان‬ ‫اســتفاده نکنید چرا که ممکن است در وسط راه خراب‬ ‫شود و بر ترافیکی که بر اثر لغزش معابر ایجاد شده است‬ ‫اضافه کند‪ .‬رئیس پلیس راهور در پایان ضمن تاکید بر‬ ‫اینکه رانندگان مراقب عابران پیاده باشند گفت‪ :‬بررسی‬ ‫برف پاک کن و چراغ ها در شرایط بارندگی یکی از موارد‬ ‫مهمی است که هر راننده باید انجام دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور کشور لحظاتی قبل برای بررسی مناطق سیل زده‬ ‫شهرستان فیروزکوه وارد این شهرستان شد‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم‬ ‫رئیســی رئیس جمهور کشــور لحظاتی قبل برای بررسی مناطق‬ ‫ســیل زده شهرســتان فیروزکوه وارد این شهرستان شد‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور در جمع مردم ســیل زده روســتای مزداران بیان کرد‪ :‬در‬ ‫کشور ‪ ۱۴۰‬شهرستان و ‪ ۵۵۰‬روستا دچار حادثه شده و به صورت‬ ‫نقطه ای در حال حاضر ‪ ۶۶۱‬نقطه در کشور در استان های مختلف‬ ‫دچار حادثه شده است‪ .‬وی با بیان اینکه از تمامی نیروهای امداد‪،‬‬ ‫هالل احمر‪ ،‬بســیج و‪ ...‬تشــکر می کنم افزود‪ :‬از میزان خرابی ها‬ ‫اطالع داریم و از مردم درخواســت صبوری دارم‪ .‬ایت اهلل رئیسی‬ ‫بیان کرد‪ :‬من خبرها را شــنیدم ولی نتوانستم به اخبار اکتفا کنم‪،‬‬ ‫دیشب با استاندار تهران صحبت کردم و گزارش وضعیت را گرفتم‬ ‫لذا احساس کردم باید در اینجا حضور داشته باشم‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫افزود‪ :‬بعد از امداد و نجات و اسکان‪ ،‬تازه کار اصلی شروع می شود‬ ‫و باید به مردم روستا کمک کرد که زودتر خانه هایشان سامان پیدا‬ ‫کند‪ .‬ایت اهلل رئیســی با توجه به اعتراض مردم روستای مزداران‬ ‫به کمبود امکانات به استاندار تهران دستور داد تا نسبت به برطرف‬ ‫کردن کمبودها اقدام کند و گزارش ان را ارائه دهد‪.‬‬ ‫اتحادیه پوشاک مجوز مرکز کاراموزی جوار کارگاهی را دریافت کرد‬ ‫طی برگزاری مراســمی با حضور ابوالقاســم شــیرازی‪ ،‬مجوز‬ ‫مرکــز کار امــوزی و جوار کارگاهی به ایشــان اهدا شــد‪ .‬نقش‬ ‫و اهمیــت اموزش ‏هــای فنی و حرفــه ‏ای در توســعه اقتصادی‬ ‫نزد کشــورهای توســعه ‏یافته و بسیاری از کشــورهای در حال‬ ‫توسعه‪ ،‬شناخته شــده است؛ به ‏گونه ‏ای ‏که بســیاری از کشور ها‬ ‫بــرای ایجاد تحول در توســعه اقتصادی به ‏عنــوان پیش‏ زمینه و‬ ‫اولیــن گام‪ ،‬اقدام به اصالح نظام امــوزش فنی و حرفه ‏ای خود و‬ ‫ســرمایه ‏گذاری در ان می ‏ نمایند‪ .‬اموزش هــای فنی و حرفه ‏ای‪،‬‬ ‫اموزش ‏هایی هســتند که انتظار مــی ‏رود دانش ‏اموختگان ان در‬ ‫ورود به دنیای واقعی کار از ســازگاری نســبی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫همه ساله هفته ای با عنوان هفته مهارت در کشور در نظر گرفته‬ ‫می شود که این رویداد بزرگ ملی به منظور توسعه‪ ،‬ترویج و ارتقای‬ ‫فرهنگ مهارت اموزی‪ ،‬کار و کارافرینی‪ ،‬ایجاد انگیزه و عزم ملی‬ ‫برای دستیابی به فرصت های شغلی پایدار در مسیر اقتصاد مقاومتی‬ ‫و اطالع رسانی و هدایت و فراگیر نمودن هرچه بیشتر اموزش های‬ ‫مهارتی در سراسر کشور به طور هماهنگ برگزار می شود‪ .‬مراسم‬ ‫بزرگداشت هفته ملی مهارت و روز کار افرینی و همایش مهارت‬ ‫اموزی و توسعه اشتغال پایدار در صنایع و صنوف‪ ،‬صبح امروز در‬ ‫اتاق اصناف با حضور مدیران دولتی روسای اصناف و فعالین صنفی‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در این مراسم‪ ،‬ابوالقاسم شــیرازی رئیس اتحادیه‬ ‫پوشاک طی یک سخنرانی بیانات خود را برای حضار ارائه کردند‬ ‫و در رویداد همایش مهارت اموزی و توسعه اشتغال پایدار تهران‬ ‫با حضور مقامات دولتی و مسئوالن صنوف‪ ،‬مجوز مرکز کاراموزی‬ ‫جــوار کارگاهی به اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشــندگان‬ ‫تهران و به شخص رئیس اتحادیه صنف پوشاک اعطا شد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪77851725 :‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫تلفکس‪77851437 :‬‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند‬ ‫برگزاری نخستین مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ در پرند‬ ‫اولیــن دوره مســابقات قهرمانی کیک بوکســینگ‬ ‫شــهر پرند با مشــارکت شــهرداری و اداره ورزش‪،‬‬ ‫روز پنج شنبه در سالن ورزشــی الغدیر برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن مســابقات ‪ ۷۵‬ورزشــکار در چهــار‬ ‫رده ســنی نونهــاالن‪ ،‬نوجوانــان‪ ،‬جوانــان و‬ ‫بزرگســاالن بــه رقابــت بــا یکدیگــر پرداختند‪.‬‬ ‫این مســابقات در اســتایل های؛ ســمی کنتاکت‪،‬‬ ‫الیــت کنتاکــت‪ ،‬لوکیک و با حضــور برترین کیک‬ ‫بوکســورهای شــهر پرند برگزار گردیــد و از نفرات‬ ‫برتــر بــا اهدای مــدال و حکــم‪ ،‬تجلیــل به یک‬ ‫رویــداد مهــم ورزشــی دیگــر در پرند مســابقات‬ ‫بزرگ قهرمانی کشــتی در شــهر پرند برگزار شــد‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات بزرگ کشتی ازاد پرند‬ ‫به همت شــهرداری و شورای اسالمی شــهر پرند‪ ،‬یک‬ ‫رویداد بزرگ ورزشــی با شــرکت ‪ ۴۱۶‬کشتی گیر و با‬ ‫حضور مسئوالن شهر پرند‪ ،‬شهرستان و استان تهران و با‬ ‫استقبال پرشور و بی نظیر ورزشکاران در شهر پرند رقم‬ ‫خورد‪ .‬یک دوره مســابقات قهرمانی کشتی ازاد از صبح‬ ‫جمعه ‪ ۳۱‬تیرماه با حضور دکتر اله یاری شــهردار پرند‪،‬‬ ‫اعضای محترم شورای اسالمی شهر‪ ،‬رئیس هیات کشتی‬ ‫اســتان تهران و مسئوالن اداره ورزش رباط کریم و پرند‬ ‫در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مســابقات که برای نخستین بار در این سطح به‬ ‫میزبانی شــهر پرند برگزار گردید‪ ۴۱۶ ،‬کشــتی گیر در‬ ‫رده سنی خردســاالن‪ ،‬نونهاالن و نوجوانان از شهرهای‬ ‫پرند‪ ،‬رباط کریم‪ ،‬نصیر شهر و سایر شهرهای توابع استان‬ ‫تهران در ‪ ۱۰‬وزن به رقابت با یکدیگر پرداختند‪.‬‬ ‫این رقابت جذاب و دیدنی از ســاعت ‪ ۷‬صبح روز جمعه‬ ‫اغاز و تا ســاعت ‪ ۲۱‬ادامه یافت و در پایان نیز از کشتی‬ ‫گیران منتخب با اهدای مدال‪ ،‬تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت با نگاه ویژه دکتر اله یاری شــهردار‬ ‫پرند و حمایت اعضای محترم شورای اسالمی شهر‪ ،‬طی‬ ‫ماه های اخیر برنامه های ورزشــی متعددی در ســطوح‬ ‫مختلف از ســوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫پرند برگزار شده است که با استقبال کم نظیر ورزشکاران‬ ‫پرند مواجه شدند‪.‬‬ ‫گلخانه شهر پرند افتتاح شد‬ ‫ایین افتتاح گلخانه شهر پرند صبح امروز شنبه با حضور‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر کاظمی امام جمعه پرند‪،‬‬ ‫دکتر احمدی فرماندار شهرســتان رباط کریم‪ ،‬دکتر اله‬ ‫یاری شهردار پرند‪ ،‬اعضای شورای اسالمی شهر‪ ،‬بخشدار‬ ‫مرکزی رباط کریم و ســایر مســئوالن و اصحاب رسانه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر الــه یاری در این مراســم ضمن خیــر مقدم به‬ ‫حاضرین‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬پروژه گلخانه پرند در زمینی به‬ ‫زیربنای ‪ ۱۳۵۰‬متر مریع طــی مدت ‪ ۲‬ماه در فاز صفر‬ ‫احداث و امروز به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫شــهردار پرند اظهار کرد‪ :‬گلخانه ای که امروز به افتتاح‬ ‫رســید‪ ،‬به دلیل رها سازی طی سال های اخیر‪ ،‬تخریب‬ ‫و تبدیل به نقطه بی دفاع شهری شده بود که شهرداری‬ ‫پرند با احداث گلخانه ای جدید در راستای ارائه خدمات‬ ‫به شهروندان گرامی اقدام نمود‪.‬‬ ‫دکتــر اله یــاری تاکید کرد‪ :‬همه پــروژه های مدیریت‬ ‫شــهری به فوریت احداث و به بهره برداری می رسند و‬ ‫به دنبال ان هستیم که با بهره گیری از همه ظرفیت ها‪،‬‬ ‫شرایط مطلوبی برای شــهروندان محترم فراهم نماییم‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬گلخانه پرنــد در فاز صفــر‪ ،‬بلوار عالمه‬ ‫مطهری واقع است‬ ‫برای نخستین بار در شهرداری پرند صورت‬ ‫گرفت؛‬ ‫ائین رونمایی از سامانه هوشمند‪ ۱۳۷‬و راه‬ ‫اندازی فیبرنوری شهرداری پرند‬ ‫سامانه هوشــمند_‪ ۱۳۷‬شــهرداری پرند صبح امروز با‬ ‫حضور دکتــر احمدی فرماندار شهرســتان رباط کریم‪،‬‬ ‫دکتر اله یاری شــهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر‬ ‫پرند‪ ،‬معاونین شــهردار و اصحاب رســانه مورد رونمایی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این مراســم دکتر اله یاری به تشریح اهداف و برنامه‬ ‫های شهرداری در راســتای خدمت رسانی هر چه بهتر‬ ‫به شــهروندان پرداخــت و گفت‪ :‬با راه اندازی ســامانه‬ ‫هوشــمند_‪ ، ۱۳۷‬از این پس درخواست ها و مطالبات‬ ‫شــهروندان گرامی به طور جدی و بر اســاس مکانیزمی‬ ‫هوشمند پیگیری می شود‪.‬‬ ‫دکتر اله یاری همچنین با بیان اینکه شهرداری پرند پس‬ ‫از ‪ ۱۰‬ســال و برای اولین بار به فیبر_نوری مجهز شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬نبود فیبر نوری یک ضعف برای‬ ‫شــهرداری پرند محسوب می شــد و خوشبختانه از این‬ ‫پس امکان ارتباط با استانداری تهران از طریق فیبر نوری‬ ‫امکان پذیر خواهد بود که قطعا تاثیر بســزایی در نحو و‬ ‫سرعت خدمات رسانی به شهروندان دارد‪.‬‬ ‫شــهردار پرند در ادامه گفت‪ :‬ما بــا جدیت به دنبال ان‬ ‫هستیم که زیرساخت های الزم را فراهم نماییم چرا که‬ ‫در غیر این صورت امکان خدمات رســانی مطلوب وجود‬ ‫نخواهد داشــت‪ .‬دکتر اله یاری با اشــاره به قابلیت های‬ ‫سامانه هوشمند_‪ ۱۳۷‬افزود‪ :‬هدف از این سامانه ایجاد‬ ‫یک سیسم اثر بخش‪ ،‬هوشــمند و کارامد برای بررسی‬ ‫مشکالت و پاسخگویی به شهروندان است‪.‬‬ ‫شــهردار پرند در ادامه بیان داشــت‪ :‬در این سامانه ی‬ ‫هوشمند‪ ،‬پیام شــهروندان به طور مستقیم به مسئول و‬ ‫معاونت مربوطه ارسال می شود و بالفاصله پس از تماس‪،‬‬ ‫کد رهگیری به شهروندان ارسال می گردد‪.‬‬ ‫سکاندار مدیریت شهری پرند با تاکید بر پیگیری و لزوم‬ ‫پاسخگویی به درخواســت های شهروندان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫گزارش های سامانه هوشمند_‪ ۱۳۷‬به طور منظم مورد‬ ‫بررســی قرار می گیرند و معاونــت های مربوطه موظف‬ ‫هستند نسبت به درخواست ها و مشکالت مردم پاسخگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬نکته حائز اهمیت در این سامانه‪،‬‬ ‫شبانه روزی بودن ان است و همشهریان گرامی از کلیه‬ ‫خطوط تلفن همراه و ثابت می توانند از طریق اپراتور در‬ ‫ســاعات اداری و یا تلفن گویا با سامانه ‪ ۱۳۷‬در ارتباط‬ ‫باشند و پیام خود را ثبت نمایند‪.‬‬ ‫دکتــر احمدی فرمانــدار رباط کریم نیز طی ســخنانی‬ ‫این اقدام شهرداری را ســتود و در ادامه فرایند عملکرد‬ ‫سامانه ‪#‬هوشــمند_‪ ۱۳۷‬توسط کارشناسان شهرداری‬ ‫در حضور خبرنگاران و مسئوالن از طریق ویدئو پرژکتور‬ ‫تشریح شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 855

روزنامه خوب 855

شماره : 855
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه خوب 853

روزنامه خوب 853

شماره : 853
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!