روزنامه خوب شماره 806 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 806

روزنامه خوب شماره 806

روزنامه خوب شماره 806

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫وز یر نیرو اعالم کرد؛‬ ‫س‍‍پرده قانونی بانک های‬ ‫متخلف ‪ ۱۵‬درصد شد‬ ‫شنبه‪ 8‬مرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 806‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 1‬محرم‪ 30 |1444‬جوالی‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیگیری وزارت نیرو‬ ‫برای فروش برق‬ ‫با مکانیزم بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫وز یر صنعت معدن و تجارت اعالم کرد؛‬ ‫یاران‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫بهبا‬ ‫هی‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫فو تگان‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ ‬ ‫الداع‬ ‫لبگیر‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫یشود‬ ‫امادگی ایران برای صادرات‬ ‫فلزات‪ ،‬خودرو و تجهیزات‬ ‫پزشکی به بالروس‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫قرارداد مشترک نفتی موجب‬ ‫افزایش قدرت ایران و روسیه‬ ‫در نظام بین الملل می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Lorem ipsum‬‬ ‫المان ها در ارتقای کیفیت‬ ‫و توان تولید خودروسازان‬ ‫داخلی همکاری می کنند‬ ‫وزیر کشور تاکید کرد؛‬ ‫اعالموضعیتهشدار‬ ‫سراسری در کشور‬ ‫فعالیت بزرگتر ین‬ ‫قطب بانکرینگ سوخت‬ ‫خاورمیانه مختل شد‬ ‫نش شخ‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫یارانه رفاهی به بازنشستگان حداقل بگیر فوالد اعطا می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪806‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی ایران به چین با امضای‬ ‫دو سند همکاری‬ ‫بــا امضــای دو ســند همــکاری میــان وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی ایــران و وزارت گمــرکات چین‪،‬‬ ‫دسترســی صادرکننــدگان ایرانی بــه بازارهای چین‬ ‫تسهیل شد‪.‬‬ ‫به نقل از صدا و سیما‪ ،‬پنج شنبه ‪ ۶‬مرداد ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫دو ســند مهم اقتصــادی در زمینه افزایــش صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی ایران به چین امضا شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این اســناد که ســاداتی نژاد وزیر جهاد‬ ‫کشــاورزی کشورمان و یو جیان هوا وزیر گمرک چین‬ ‫بــه صورت برخط در همدان و پکن امضا کردند‪ ،‬امکان‬ ‫دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرکبات ایران‬ ‫بــه بازار ‪ ۶۰۰‬میلیــون دالری این محصوالت در چین‬ ‫فراهم می شود‪.‬با امضای ســند دوم نیز تولیدکنندگان‬ ‫عســل ایران امکان صدور محصوالت خود به بازارهای‬ ‫چین را به دست می اورند‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســاداتی نژاد که در قالب سی امین سفر‬ ‫اســتانی دولت ســیزدهم به همدان رفته است‪ ،‬درباره‬ ‫این اســناد اظهار داشــت‪ :‬در راســتای سیاست های‬ ‫دولت ســیزدهم برای توسعه همکاری های اقتصادی با‬ ‫کشورهای منطقه و شرق اســیا تالش های فراوانی در‬ ‫ماه های اخیر صورت گرفت و پس از مذاکرات فشــرده‪،‬‬ ‫دو ســند مهم برای افزایش صادرات جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به چین به امضا رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســند اول در خصوص الزامات بهداشــتی‬ ‫برای صادرات مرکبات تازه ایران به چین اســت که با‬ ‫توجــه به تولید ‪ ۵‬و نیم میلیون تنی مرکبات در ایران‪،‬‬ ‫اهمیت فراوانی برای تولیدکنندگان کشورمان دارد‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به فراهم شدن امکان‬ ‫دسترســی صادرکنندگان مرکبات ایران به بازار ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون دالری مرکبــات چین‪ ،‬ابراز امیدواری کرد این‬ ‫اقدام اثار مثبتی برای باغداران کشورمان داشته باشد‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد درباره جزئیات سند دوم گفت‪ :‬سند دوم‬ ‫نیز درباره الزامات بهداشــتی صادرات عســل به چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساالنه ‪ ۱۳۰‬هزار تن عسل در ایران‬ ‫تولید می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بازار عسل در چین پر رونق‬ ‫و جذاب اســت و با امضای این ســند مــا نیز وارد این‬ ‫بازار می شــویم‪.‬وزیر جهاد کشــاورزی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ما حدود ‪ ۵۰۰‬هزار دالر صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی به چین داریم که با امضای این دو سند حجم‬ ‫و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫قیمت جدید برنج‬ ‫به زودی اعالم می شود‬ ‫معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با‬ ‫بیان اینکه قیمت برنج در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بسیار منصفانه‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت برنج مصوب ســال ‪ ۱۴۰۱‬را به زودی‬ ‫اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫به نقل از صدا و ســیما‪ ،‬مجید حســنی مقدم معاون‬ ‫دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی با حضور‬ ‫در برنامه میز اقتصاد با اشاره به نیاز کشور به برنج گفت‪:‬‬ ‫به طور متوسط ماهیانه به حدود ‪ ۲۵۰‬هزار تن برنج نیاز‬ ‫داریم که نزدیک به دوســوم ان از طریق تولید داخل‬ ‫(حدود ‪ ۱۶۰‬تا ‪ ۱۶۵‬هزار تن) و یک ســوم (حدود ‪۹۰‬‬ ‫هزار تن) از طریق واردات تامین می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنج تولید داخل سال گذشته با نرخ‬ ‫مناســبی قیمت گذاری شده بود‪ ،‬افزود‪ :‬هر چه از فصل‬ ‫برداشــت برنج فاصله می گیریم‪ ،‬حجم موجودی برنج‬ ‫کاهش می یابد و طبیعتاً بــه دلیل انکه عرضه کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬قیمت ها افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫حســنی مقدم با بیــان اینکه برنج مرغــوب داخلی‬ ‫جایگزین نــدارد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬برنج داخلــی و برنج‬ ‫خارجــی دو بازار متفاوت و مکمل هم هســتند‪.‬معاون‬ ‫دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬از دو‬ ‫هفته قبل که وارد فصل برداشت شدیم قیمت ها نزولی‬ ‫است و امیدواریم این روند ادامه دار باشد و قیمت ها به‬ ‫نرخ های مناسب و متعادلی برسد‪.‬‬ ‫مدیرعاملصندوقبازنشستگیفوالدگفت‪:‬قصدداریمبرایبازنشستگانیکهحقوقکمتریدریافتمی کنندیارانهاموررفاهیدرنظربگیریم‪.‬صندوقبازنشستگیفوالد‪«،‬حسینعامریان»دردیدارعمومیبا‬ ‫بازنشستگانصندوقدرسالناجتماعاتشرکتزغالسنگالبرزشرقیشاهرودضمنتشریحاقداماتودستاوردهایتیممدیریتیجدیدصندوقدرحوزه هایمختلفبهموضوعدرمانبازنشستگاناشارهکردو‬ ‫گفت‪:‬بازنشستگانمادرسنیهستندکهنیازبهحمایت هایدرمانیدارندوموضوعدرماندغدغهانهاستبههمیندلیلسرانهدرماناندستهازبازنشستگانفوالدکهصندوقمتکفلاناستراحدود‪۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایشدادیمکهدرکشورودرمقایسهباسایرصندوق هابی سابقهاست‪.‬ویافزود‪:‬سالگذشتهسرانهدرمانهربازنشستهصندوقحدود‪ ۲۷۰‬هزارتومانبودکهدرسالجاریاینعددباافزایشحدود‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫به‪۵۰۰‬هزارتومانرسیدهضمناینکهسرانهخدماتپرستاری‪۵۰‬درصدوسرانهسمعکرانیزتادوبرابرافزایشدادیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت معدن و تجارت اعالم کرد؛‬ ‫ی ایران برای صادرات فلزات‪ ،‬خودرو و تجهیزات پزشکی به بالروس‬ ‫امادگ ‬ ‫ی ایران برای صادرات فلزات‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از امادگ ‬ ‫خودرو و تجهیزات پزشــکی و تولید مشــترک در بالروس خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬موضوع پیوســتن ایران به اوراســیا مساله مهمی است که‬ ‫به محض تحقــق ان ظرفیت های جدیدی بــرای تعامالت تجاری‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬سیدرضا فاطمی‬ ‫امین» در ادامه سفر خود به مینســک با «بوگدانف الکسی»‪ ،‬وزیر‬ ‫بالروس دیدار و گفتگو کرد‪ .‬وی در این دیدار به وجود مطلوبیت در‬ ‫روابط سیاســی و اقتصادی بین دو کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬روابط‬ ‫تجاری بین دو کشور از ظرفیت افزایش حجمی برخوردار است‪ ،‬بر‬ ‫این اساس توافقاتی در حوزه های موضوعی مختلف صورت گرفته که‬ ‫امیدواریم بتوانیم ان را نهایی کرده و به اجرا برسانیم‪.‬‬ ‫فاطمی امین بر توافق خرید و تولید مشترک ماشین االت سنگین‬ ‫و نیمه ســنگین تاکید کرد و افزود‪ :‬حجم مبادالت بین دو کشــور‬ ‫ظرفیت افزایش تا یک میلیارد دالر را دارد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین با اشاره به توافقات صورت‬ ‫ی ایران برای‬ ‫گرفته وزارت صمت با وزیر صنایع بــاروس از امادگ ‬ ‫صادرات فلزات‪ ،‬خودرو و تجهیزات پزشــکی و تولید مشــترک در‬ ‫بالروس خبر داد و یاداور شــد‪ :‬موضوع پیوســتن ایران به اوراسیا‬ ‫مســاله مهمی است که به محض تحقق ان ظرفیت های جدیدی را‬ ‫برای تعامالت تجاری ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫تجربه های موفق ایران و بالروس در باب تجارت‬ ‫وی به پایین بودن ســطح تجارت دو کشــور به دلیل عدم ورود‬ ‫تجــار بزرگ به این عرصه تاکید کرد و گفت‪ :‬الزم می دانیم بنگاه ها‬ ‫و صادرکنندگان بزرگ وارد این مبادالت شوند و دولت بالروس هم‬ ‫از انها حمایت به عمل اورد‪.‬‬ ‫فاطمی امین ادامــه داد‪ :‬ایجاد مراکز تجاری بین ایران و بالروس‬ ‫ایجاد یک ظرفیت خوب میان دوکشور است؛ رایزن بازرگانی می تواند‬ ‫در حوزه موضوعات مختلف تجاری تسهیل گری کند‪.‬‬ ‫فاطمــی امین با بیــان اینکه هم اکنون چند شــرکت ایرانی در‬ ‫بالروس به روی برخی حوزه موضوعات ورود دارند‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایران و بالروس ســال گذشــته ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر حجم مبادالت‬ ‫داشته اند و تجربه های موفق در باب تجارت خارجی در شرایط غیر‬ ‫متعارف ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تسهیل رفت و امد تجار بزرگ به دو کشور هم یکی از‬ ‫مسائل زیرساختی است که نیاز به رسیدگی و تدبیر دارد‪.‬‬ ‫در ادامه وزیر بازرگانی بالروس هم اظهارداشــت‪ :‬وزارت بازرگانی‬ ‫بــاروس تامیــن کننده کاالهای مصرفی اســت و اکنــون بدلیل‬ ‫تحریم های متقابل اروپا برخی کاالها از جمله مواد غذایی پر مصرف‬ ‫را ممنوع کرده ایم؛ از این رو قصد ورود این کاالها را از ایران داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما اماده ایم فهرســتی از کاالهای تولید ایران را‬ ‫جهت خرید مطالعه و بررسی کنیم‪ ،‬کفت‪ :‬سفارت های ما می توانند‬ ‫روی این موضوع فعال شــوند‪ .‬همچنین تجــار ایرانی می توانند در‬ ‫نمایشــگاه کاالهای مصرفی وارداتی تامین بــازار داخلی بالروس‬ ‫شرکت کنند تا نیازمندی وظرفیت بازار بالروس رو بشناسند‪.‬‬ ‫وزیــر بازرگانی بالروس موضوع کوریدورشــمال بــه جنوب را از‬ ‫موضوعات پر اهمیت دو کشور دانست و تاکید کرد‪ :‬خط لجستیک‬ ‫مطمئن و پایدار یکی از عالقه مندی های ما است‪.‬‬ ‫المان ها در ارتقای کیفیت و توان تولید خودروسازان داخلی همکاری می کنند‬ ‫در دیــدار رئیس اتحادیه فدرال توســعه اقتصادی و بازرگانی‬ ‫خارجــی المان (‪ )BWA‬با معــاون صنایع حمل و نقل وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬بر اســتفاده از ظرفیت های فناوری و رویکردهای نوین‬ ‫طراحی محصول شرکت های المانی برای ارتقای کیفیت و توان‬ ‫تولید خودروسازان داخلی کشورمان تاکید شد‪.‬‬ ‫معاون صنایــع حمل و نقل وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این نشست با اشــاره به توانمندی شرکت های خودروساز و‬ ‫صنایع حمل و نقل المان اظهار داشت‪ :‬استفاده از ظرفیت های‬ ‫علمی و فناوری شــرکت های المانی و پیشرفت های این کشور‬ ‫در حــوزه تحقیق و توســعه و طراحی بهینــه محصول‪ ،‬زمینه‬ ‫ارتقــای مراودات تجــاری دو کشــور را در صنایع حمل و نقل‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫«منوچهر منطقی» با تاکید بر این که المان در زمینه نوسازی‬ ‫و به ســازی خطوط تولید کشــورمان در صنایع خودروسازی‪،‬‬ ‫ریلــی‪ ،‬هوایی و دریایی می تواند مشــارکت کند‪ ،‬افزود‪ :‬از ورود‬ ‫ماشین االت و تجهیزات مدرن و به روز جهان برای ارتقای توان‬ ‫تولیدی کشــورمان در راستای افزایش کیفیت در حوزه خودرو‪،‬‬ ‫قطعه سازی و صنایع حمل و نقل استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬شــرکت های ایرانــی و المانــی می توانند با‬ ‫همکاری های گســترده درازمــدت‪ ،‬از ظرفیت هــا‪ ،‬تجربیات و‬ ‫توانمندی های دو کشــور در بهینه ســازی فرایندها و ارتقای‬ ‫کیفیت تولیدات صنایع حمل و نقل بهره مند شوند‪.‬‬ ‫امادگی کامل شرکت های المانی برای گسترش و‬ ‫تعمیق مراودات اقتصادی با ایران‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬رئیس اتحادیه فدرال توســعه اقتصادی و‬ ‫بازرگانــی خارجی المان (‪ )BWA‬نیز در ایــن دیدار امادگی‬ ‫کامل شــرکت های المانی را برای گســترش و تعمیق مراودات‬ ‫اقتصادی با ایران‪ ،‬به ویژه در حوزه صنایع حمل و نقل اعالم کرد‪.‬‬ ‫«مایکل شومان» با بیان این که در حال حاضر یک هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر از شرکت ها و موسســات تحقیقاتی مختلف در المان عضو‬ ‫این اتحادیه هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما یافتن بازارهای نوظهور در‬ ‫دنیاست و در این راستا به شرکت های المانی کمک می کنیم تا‬ ‫شرکای اقتصادی خود را بیابند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از نکات مهم در فعالیت این اتحادیه‪ ،‬شناخت‬ ‫کامل از طرف های تجاری اســت‪ .‬ما معتقدیم این شــناخت با‬ ‫مالقــات حضوری و مذاکــره درباره توانایی هــا و ظرفیت های‬ ‫یکدیگر به دســت می اید و به همین دلیل اســت که در ایران‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فدرال توســعه اقتصــادی و بازرگانی خارجی‬ ‫المان با اشــاره به روابط گســترده تاریخی میان ایران و المان‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬متاســفانه تصویر فعلی از ایــران در میان المانی ها‬ ‫بیشــتر از ان که ناشی از تجربه مستقیم ان ها باشد‪ ،‬برگرفته از‬ ‫تصویرسازی های رسانه ای و سیاسی است و یکی از اهداف ما از‬ ‫این ســفر این است که این تصویر منفی ناشی از عدم اگاهی از‬ ‫ایران را تغییر دهیم‪ .‬شومان با تاکید بر ضرورت گسترش روابط‬ ‫بین دو کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به اتفاقات منطقه و ظرفیت های‬ ‫ژئوپلیتیکی‪ ،‬منابع انسانی و انرژی ایران‪ ،‬امکانات جدیدی برای‬ ‫همکاری وجود دارد؛ اما متاسفانه ‪ ۹۵‬درصد شرکت های المانی‬ ‫اص ً‬ ‫ال از ظرفیت های ایران اطالعی ندارند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که دهم و یازدهــم اکتبر (‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬مهرماه)‪،‬‬ ‫رویداد کاســپین ـ یوروپ را در حوزه انرژی و معدن در المان‬ ‫برگزار می کنیم و کشــورهای حوزه خلیــج فارس را هدف قرار‬ ‫داده ایم و می خواهیم پذیرای شــرکت های ایرانی در این رویداد‬ ‫باشــیم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬همچنین پنجم اکتبر (‪ ۱۳‬مهرماه) نیز‬ ‫همایشی درباره صنعت خودرو برگزار می شود که از شما دعوت‬ ‫می کنیم تا در این رویداد نیز حاضر شوید‪.‬‬ ‫ظرفیت باالی دو کشور برای برطرف کردن نیازهای متقابل‬ ‫در بخش دیگر این نشســت‪ ،‬سفیر ایران در المان با اشاره به‬ ‫نگاه و رویکرد مثبت دو کشــور نســبت به یکدیگر و تالش در‬ ‫جهت ارتقای روابــط دوجانبه در حوزه های مختلف‪ ،‬بر ظرفیت‬ ‫باالی دو کشور برای برطرف ساختن نیازهای متقابل تاکید کرد‪.‬‬ ‫«محمود فرازنده» اظهار داشت‪ :‬دسترسی به بازار بزرگ ایران‬ ‫در زمینه های مختلف‪ ،‬از جمله ارتباطات و انرژی و اســتفاده از‬ ‫جمعیت جوان و تحصیل کرده ایران و بازار ‪ ۴۰۰‬میلیون نفری‬ ‫ایران و کشورهای همســایه‪ ،‬فرصتی بی نظیر برای شرکت های‬ ‫المانی برای سرمایه گذاری فراهم اورده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به رونــد رو به افزایش حجــم مبادالت تجاری‬ ‫ایــران و المان‪ ،‬پس از دوران ترامــپ و همه گیری کرونا؛ رفت‬ ‫و امدهــای تجاری و عالقه شــرکت های مختلف المانی‪ ،‬اعم از‬ ‫بزرگ‪ ،‬کوچک و متوسط برای سرمایه گذاری در ایران که بعضاً‬ ‫ریشه تاریخی دارد را رو به گسترش ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫«توماس مایر» فعال اقتصادی حوزه صنایع حمل و نقل عضو‬ ‫اتحادیه فدرال توســعه اقتصادی و بازرگانــی خارجی المان و‬ ‫«عبدالــه توکلی الهیجانــی» مدیرکل دفتــر صنایع خودروی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در این نشســت به تشــریح‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬توانمندی ها و پیشــنهادات خود درخصوص انتقال‬ ‫دانش و فناوری به کشورمان پرداختند‪.‬‬ ‫توکلی الهیجانی نیز خواستار ارتقای زمینه های همکاری دو‬ ‫کشور در حوزه های مهندسی و زیرساخت های ازمون و ارتقای‬ ‫کیفیت در محصول و فرایند شد‪.‬‬ ‫این نشســت در راســتای تداوم برنامه های توسعه دیپلماسی‬ ‫اقتصــادی دولت ســیزدهم و با هــدف ارتقــاء همکاری های‬ ‫اقتصــادی و تجاری ایران و المان‪ ،‬به ویژه در حوزه صنایع حمل‬ ‫و نقل برگزار شــد‪ .‬ترویج و توســعه اقتصادی ملی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫بین المللی‪ ،‬تعمیق تجارت خارجی‪ ،‬گسترش همکاری های بین‬ ‫مشاغل در هر اندازه و اشکال قانونی و نهادهای دولتی و مقامات‬ ‫منطقه ای‪ ،‬ترویج اقدامات برای اشتغالزایی‪ ،‬ارتقاء همکاری بین‬ ‫مدارس‪ ،‬کالج ها‪ ،‬دانشــگاه ها و صنعت‪ ،‬ترویج محیط زیســت و‬ ‫غیره از جمله اهداف اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی‬ ‫خارجی المان (‪ )BWA‬است‪.‬‬ ‫این اتحادیه خدماتی از جمله مشــاوره درخصوص بین المللی‬ ‫سازی مشاغل و توســعه تجارت خارجی‪ ،‬سازماندهی سفرهای‬ ‫نمایندگان و بازدید از نمایشــگاه های تجاری‪ ،‬تحقیق و پژوهش‬ ‫در حــوزه تجارت خارجــی‪ ،‬برگزاری ســمینارها و رویدادهای‬ ‫اموزشی‪ ،‬شبکه سازی با استفاده از کارشناسان تجارت خارجی‪،‬‬ ‫تبــادل تجربه در کمیســیون تجــارت خارجی‪ ،‬مشــاوره های‬ ‫نمایشــگاهی‪ ،‬تامین مالی کســب و کارها و مدیریت سرمایه را‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ش کافی‪ ،‬علت وقوع حوادث کار‬ ‫ی احتیاطی و عدم اموز ‬ ‫ب ‬ ‫معاون وزیر کار بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار را به دلیل‬ ‫ی احتیاطی و نبود اموزش های کافی دانســت و گفت‪ :‬ســاالنه‬ ‫ب ‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬کارگر قربانی حوادث ناشی از کار شده و در ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫حادثه ناشی از کار‪ ،‬کارگران دچار اسیب های جسمی‪ ،‬قطع عضو‬ ‫و مصدومیت می شوند‪.‬‬ ‫امروز با افزایش وقوع حوادث شــغلی‪ ،‬بیماری های ناشی از کار‬ ‫نیــز افزایش یافته و این موضوع به یک نگرانی بین المللی تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬گزارش ها نشان می دهد که همه ساله در جهان‪ ،‬بیش‬ ‫از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست‬ ‫می دهند و عده بسیاری دچار اسیبهای جدی می شوند‪.‬‬ ‫حادثه شــغلی یا حادثه ناشی از کار به حادثه ای گفته می شود‬ ‫که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با ان در داخل یا خارج از‬ ‫محل فعالیت رخ داده و جراحت‪ ،‬بیماری‪ ،‬صدمه یا فوت از جمله‬ ‫پیامدهای ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم وزارت‬ ‫کار به شــمار می رود و وزارت کار تاکید دارد که کاهش حوادث‬ ‫شــغلی و صیانت از نیروهای انســانی بایــد از رویکردهای مهم‬ ‫بازرســان کار باشــد‪ .‬معاون وزیر کار می گوید‪ :‬با وجود فعالیت‬ ‫‪ ۸۰۰‬بازرس کار در کشــور به دلیل گســتره واحدهای تولیدی‬ ‫توانایی رســیدگی به تمام امور میسر نیســت اما با ظرفیتی که‬ ‫بســیج در اختیار دارد‪ ،‬می تــوان از ان در زمینه پایش ایمنی و‬ ‫صیانت از نیــروی کار کمک گرفت‪.‬علی حســین رعیتی فرد ـ‬ ‫معاون روابــط کار وزارت تعاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعی ـ در این‬ ‫باره می گوید‪ :‬امنیت مشــاغل با مشکالت بسیاری مواجه است‬ ‫به نحوی که ســاالنه حدود ‪ ۸۰۰‬کارگر قربانی حوادث ناشی از‬ ‫کار می شــوند و در ‪ ۱۳‬هزار حادثه ناشی از کار‪ ،‬کارگران قربانی‬ ‫اسیب های جسمی نظیر قطع عضو‪ ،‬قطع نخاع و مصدومیت می‬ ‫شوند‪ .‬وی ضمن اشــاره به کمبود تعداد بازرسان کار در کشور‪،‬‬ ‫استفاده از ظرفیت بسیج در این خصوص را کمک کننده دانسته‬ ‫و می گوید‪ :‬با وجود فعالیت ‪ ۸۰۰‬بازرس کار در کشــور به دلیل‬ ‫گســتره واحدهای تولیدی توانایی رسیدگی به تمام امور میسر‬ ‫نیست اما با ظرفیتی که بسیج در اختیار دارد‪ ،‬می توان از ان در‬ ‫زمینه پایش ایمنی و صیانت از نیروی کار کمک گرفت‪.‬‬ ‫بــه گفته معاون روابط کار وزارت تعــاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫در حال حاضر مســئوالن بســیج در کارخانجــات امادگی ارائه‬ ‫اموزش های مورد نیاز ایمنی را به عنوان همیار ایمنی به کارگران‬ ‫ی احتیاطی‬ ‫دارند چرا که بسیاری از حوادث ناشی از کار به علت ب ‬ ‫و نبود اموزش های کافی صورت می گیرد لذا ظرفیت بسیج برای‬ ‫تشــکیل کمیته های حفاظت فنی در مراکــز تولیدی می تواند‬ ‫کمک کننده باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نفت و انرژی‬ ‫ساخت دو پتروپاالیشگاه ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه ای در کشور‬ ‫ی وزارت‬ ‫وزیر نفت از در دستور کار بودن ساخت دو پتروپاالیشگاه ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه ای در کشور خبر داد و گفت‪ :‬تکمیل زنجیره ارزش و تامین امنیت انرژی کشور‪،‬از اولویت ها ‬ ‫نفت اســت‪.‬جواد اوجی امروز در صفحه توییتر خود نوشت‪:‬‏تکمیل زنجیره ارزش و تامین امنیت انرژی کشور‪،‬از اولویت های وزارت نفت است‪.‬وی در ادامه تاکید کرده که بدین‬ ‫منظور ســاخت دو پتروپاالیشگاه سیصدهزار بشکه ای شهیدسلیمانی و جاسک‪،‬با مشارکت بانک ها و هلدینگ های اقتصادی در دستور کار قرار دارد‪.‬وزیر نفت ادامه داد‪ :‬این دو‬ ‫طرح میراث ماندگار دولت سیزدهم برای نسل های بعد خواهد بود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪806‬‬ ‫وزیر نیرو اعالم کرد؛‬ ‫پیگیری وزارت نیرو برای فروش برق با مکانیزم بورس‬ ‫وزیــر نیرو گفت‪ :‬وزارت نیرو درصدد اســت بــه زودی فروش برق با‬ ‫مکانیزم بورس و با نظام عرضه و تقاضا انجام شود‪.‬‬ ‫ســازمان بورس و اوراق بهادار‪« ،‬علی اکبر محرابیان » با بیان اینکه از‬ ‫ابتدای دولت سیزدهم هم در مجلس و هم در دولت برنامه توسعه ای‬ ‫‪ ۳۵‬هزار مگاواتی نیروگاه ها به عنوان یک برنامه چهار ساله اعالم شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬پایه و اساس سرمایه گذاری در این زمینه بخش خصوصی‬ ‫اســت که برنامه ریزی های مربوط به ان برای سال اول انجام و بخش‬ ‫قابل توجهی از نیروگاه ها وارد چرخه تولید کشور شده اند و خوشبختانه‬ ‫طبق برنامه پیش رفته اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬وزارت نیرو از حضور بخش‬ ‫ن درباره نرخ‬ ‫خصوصی به شــدت استقبال و حمایت می کند‪ .‬محرابیا ‬ ‫فــروش برق با مکانیزم بورس اظهار کرد‪ :‬در صدد هســتیم به زودی‬ ‫فروش برق با مکانیزم بورس و با نظام عرضه و تقاضا انجام شــود که‬ ‫سابقه این کار را بنده در سال های گذشته و در حوزه سیمان‪ ،‬فوالد و‬ ‫صنایع معدنی داشته ام و امروز همان مدل را دنبال می کنم‪ .‬وزیر نیرو‬ ‫بیان کرد‪ :‬در حال تسهیل مقدمات موضوع هستیم و امیدواریم در یک‬ ‫فرایند عرضه و تقاضا‪ ،‬هر چه ســریع تر فروش برق توسط نیروگاه ها‬ ‫از طریق بورس انجام شــود که این کار ضمــن تقویت بورس‪ ،‬باعث‬ ‫شفاف سازی هر چه بیشتر می شــود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با این کار‬ ‫نیروگاه ها و صاحبان نیروگاه های کشــور می توانند مبالغ فروش برق‬ ‫را به صورت لحظه ای و در زمان فروش به طور کامل دریافت کنند‪.‬‬ ‫براورد کاهش تا‪ 90‬درصدی هزینه های افزایش تولید نفت با احیای چاه های کم بازده‬ ‫رئیــس پارک نــواوری و فناوری نفت و گاز با اشــاره به اینکه برای‬ ‫تولید نفت از یک چاه جدید به طور متوســط حدود ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫ســرمایه گذاری نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح احیای چاه های کم بازده‪ ،‬با‬ ‫ســرمایه گذاری یک میلیون دالری می توان چاهی تولیدی کرد که‬ ‫کاهش ‪ ۹۰‬درصدی هزینه افزایش تولید را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫«محمداسماعیل کفایتی» با تاکید بر اینکه پارک نواوری و فناوری‬ ‫نفت در مرحله راه اندازی است‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته در حال اماده سازی‬ ‫زیرساخت هایی از جمله نیروی انسانی و تجهیز پارک بوده است زیرا‬ ‫این پارک با مجموعه های دانشی در ارتباط است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه پارک در ســال ‪ ۹۹‬از شورای گسترش مجوز‬ ‫گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بهار پارسال این پارک فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫کفایتی به اجرای طرح پیشران احیای چاه های بسته و کم بازده اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این طرح به عنوان طرح محوری پیش می رود در شورای‬ ‫اقتصاد تصویب شده و در مراحل نهایی است و چنانچه برنامه ها مطابق‬ ‫پیش بینی به خوبی انجام شــود در شهریور سال امسال قراردادها با‬ ‫شرکت های فناور و دانش بنیان بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامه با امضای قرارداد کار شــروع می شــود که برای‬ ‫نخستین بار در تاریخ نفت کشور در حوزه باالدستی است که از توان‬ ‫شرکت های فناور و دانش بنیان به این صورت بهره می بریم‪.‬‬ ‫اعتبار ‪ ۷۰۰‬میلیون دالری برای افزایش تولید نفت‬ ‫به گفته کفایتی‪ ،‬شورای اقتصادی ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر اعتبار برای احیای‬ ‫چاه های کم بازده و بسته برای تولید سالیانه ‪ ۸۰‬میلیون بشکه نفت‬ ‫در نظر گرفته اســت و پس از فراخــوان و طی مراحل قانونی اکنون‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰‬شــرکت حضور دارند که در صورت تصویب پروپوزال‬ ‫فنی و اقتصادی قرارداد توسعه چاه های کم بازده به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫امیدواریم همه شــرکت هایی که تا این مرحله امدند بتوانند کار را‬ ‫ادامه دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر تعداد شرکتی باشد امکان جذب وجود‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا این کار بزرگی اســت که انجامش می تواند سراغازی برای‬ ‫دانش بنیان شدن در باال دست صنعت نفت باشد‪.‬‬ ‫رئیــس پارک نواوری و فناوری نفت و گاز تاکید کرد‪ :‬تا اینجای کار‪،‬‬ ‫فناوری های مختلفی ارائه شده و از این نظر پارک واسطه ازمایشگاه‬ ‫بزرگی برای نواوری و فناوری های مختلف در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۷۵۰‬تا ‪ ۸۵۰‬چاه کم بازده یا بسته در این طرح وجود‬ ‫دارد که از این بین نزدیک به ‪ ۱۲۰‬چاه در ابتدا غربال شده است که‬ ‫ریسک پایین تری جهت احیا خواهند داشت‪ ،‬گفت‪ :‬این چاه ها بیشتر‬ ‫مربوط به میادین در مناطق نفت خیز جنوب است و قرار است بعد‬ ‫از غربالگری‪ ،‬چاه هایی که احیای اسان تری دارند در اختیار شرکت ها‬ ‫قرار گیرند‪ .‬کفایتی‪ ،‬چاه های معرفی شده در این طرح را شامل چاه های‬ ‫اســان‪ ،‬متوسط و سخت دانست و افزود‪ :‬برای هر سه نوع چاه‪ ،‬مدل‬ ‫فنی و اقتصادی نوشته شده است و هر کدام تعرفه خودشان را دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش از این‪ ،‬توســعه و افزایــش تولید نفت با رویکرد‬ ‫محزن محوری انجام می شد اما در این طرح‪ ،‬چاه محوری مورد توجه‬ ‫قرار گرفته که از نظر اقتصادی منفعت و بهره وری بیشتری برای کشور‬ ‫دارد‪ .‬رئیس پارک نواوری و فناوری نفت و گاز با تاکید بر اینکه برای‬ ‫تولید نفت از یک چاه جدید هفت تا ‪ ۱۲‬میلیون و به طور میانگین ‪۱۰‬‬ ‫میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که در‬ ‫طرح احیای چاه های کم بازده‪ ،‬با ســرمایه گذاری یک میلیون دالری‬ ‫می توان چــاه را تولیدی کرد که کاهش ‪ ۹۰‬درصدی هزینه افزایش‬ ‫تولید نفت را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته کفایتی‪ ،‬اجرای این طرح نفع اقتصادی خوبی برای شرکت‬ ‫ملی نفت و شرکت های بهره بردار و همچنین شرکت های فناور دارد‪.‬‬ ‫توجیه اقتصادی در کنار ریسک باال در احیای چاه های کم بازده‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود ریسک‪ ،‬احیای چاه های کم بازده‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به استقبال شرکت های فناور برای حضور در این طرح‬ ‫و تقاضای باالیی که ســایر شرکت ها برای حضور دارند‪ ،‬امیدواریم با‬ ‫امضای قرارداد فراخوان بعدی و جدیدی مجددا صورت گیرد‪.‬‬ ‫کفایتی به روند انتخاب شرکت های دانش بنیان در این طرح اشاره کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬همگی شرکت های فناور و دانش بنیان هستند و تقریبا‬ ‫سعی کردیم با یک دقت خوبی شرکت ها انتخاب شوند و با این حال‬ ‫ســخت گیری نکردیم و اگر تنها فناوری را ثابت کنند کافی است و‬ ‫خودشان ریسک کار را می پذیرند‪ .‬هر شرکتی که فناوری ان به اثبات‬ ‫رسیده و ادعا کرده توان احیا دارد مورد پذیرش قرار گرفته مگر اینکه‬ ‫نتوانند پروپوزال فنی و اقتصادی ارایه کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫قرارداد مشترک نفتی موجب افزایش قدرت ایران و روسیه در نظام بین الملل می شود‬ ‫عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایران و روســیه از‬ ‫نظر ذخایر گازی در جهان پیشــتاز هســتند‪ ،‬گفت‪ ۳۰ :‬درصد‬ ‫ذخایــر گازی جهان در اختیار این دو کشــور اســت و امضای‬ ‫تفاهم نامه در حوزه انــرژی ‪،‬موجب افزایش قدرت و جایگاه دو‬ ‫کشور در عرصه بین المللی می شود‪ .‬محمد طال مظلومی در مورد‬ ‫قراردادهای نفتی و گازی ایران و روســیه گفت‪ :‬روســیه یکی از‬ ‫قدرت های مهم نظام بین الملل و شریک استراتژیک ایران است‬ ‫که دو کشــور اهداف و مواضع مشــترکی را در سطح سیاست‬ ‫خارجی دنبال مــی کنند و ارتقا همکاری اقتصادی دو کشــور‬ ‫باید به صورت مطلوب ارتقا یابد‪ .‬عضو کمیســیون انرژی مجلس‬ ‫امضــای قرارداد نفــت و گاز بین ایران و روســیه را مهم خواند‬ ‫و گفت‪ :‬ایران و روســیه از نظر ذخایر گازی در جهان پیشــتاز‬ ‫هســتند‪ ۳۰ .‬درصد ذخایر گازی جهان در اختیار این دو کشور‬ ‫است و امضای تفاهم نامه در حوزه انرژی ‪،‬موجب افزایش قدرت‬ ‫و جایگاه دو کشور در عرصه بین المللی می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم بهبهان در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫مناسبات سیاسی مستقل از مناسبات اقتصادی شکل نمی گیرد‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬تهران و مســکو در مواضع سیاســی و امنیتی در‬ ‫مجامع بین المللی همراهی بسیار خوبی با هم دارد در مبارزه با‬ ‫داعش و دفاع از خط جبهه مقاومت همکاری های مشترکی بین‬ ‫دو کشــور وجود دارد و باید ایــن تعامل در حوزه همکاری های‬ ‫اقتصادی هم تقویت شود‪.‬‬ ‫مظلومی بیان داشــت‪ :‬امضای قرار داد در حوزه انرژی بین ایران‬ ‫و روســیه می تواند منافع خوبی برای طرفین داشــته باشد و در‬ ‫شرایطی که دو کشور از طرف غرب تحریم شدند در بی اثر کردن‬ ‫تحریم ها اثر گذار است‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری از عملیاتی شــدن تفاهم نامه حوزه انرژی‬ ‫بین ایران و روسیه بیان داشت‪ :‬کشورهای اروپایی در تصمیمات‬ ‫خود استقالل ندارند و تابع نظام استکباری هستند اما روسیه به‬ ‫صورت مستقل تصمیم گیری می کند که تصمیم این کشور برای‬ ‫همکاری هــای اقتصادی در حوزه انرژی می تواند برای ایران مهم‬ ‫باشد‪ .‬عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت‪ :‬روسیه به عنوان‬ ‫یکی از بزرگترین کشــورهای تولیدکننــده نفت خام تکنولوژی‬ ‫پیشرفته ای برای استخراج نفت در اقلیم های سخت و دشوا دارد‬ ‫و متخصصین کشورمان هم تجربیات خوبی در این زمینه دارند‬ ‫مسلما همکاری در این حوزه برای تبادل تکنولوژی میان شرکت‬ ‫های روســی و ایرانی می تواند در توســعه میادین نفتی و گازی‬ ‫ایران تاثیرات مثبتی داشــته باشــد و دستاوردهای مثبتی برای‬ ‫کشور به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫در پی وقوع سیل‬ ‫فعالیت بزرگترین قطب بانکرینگ‬ ‫سوخت خاورمیانه مختل شد‬ ‫بارندگی شــدید کم سابقه و وقوع سیل در امارات متحده‬ ‫عربی باعــث تعطیلی ناگهانی یکــی از بزرگترین بنادر‬ ‫بانکرینگ ســوخت جهان شــد و با وجود ازســرگیری‬ ‫تدریجی فعالیت در روز پنج شــنبه‪ ،‬اختالالت همچنان‬ ‫مانع سوخت رسانی شده است‪ .‬اگرچه در زمان نوشتن این‬ ‫گزارش‪ ،‬بلومبرگ گزارش کرد بازگشایی بندر فجیره اغاز‬ ‫شده است اما بعضی از لنگرگاه ها همچنان خدمات دهی‬ ‫ندارنــد‪ .‬پس از این که فعالیت هــا در بندر فجیره بر اثر‬ ‫وضعیت جوی غیرمعمول‪ ،‬با اختالل روبرو شد‪ ،‬ارتش برای‬ ‫هدایت عملیات امداد در استان فجیره به کمک طلبیده‬ ‫شــد‪ .‬پایگاه خبری ‪ MSN‬با اشاره به بیانیه های دولتی‬ ‫گزارش کرد بیش از ‪ ۸۰۰‬نفر تاکنون امدادرسانی شده اند‬ ‫و ‪ ۳۸۰۰‬نفر به پناهگاه های اضطراری انتقال یافته اند‪.‬‬ ‫بندر فجیره که در کرانه شرقی امارات متحده عربی است‪،‬‬ ‫دروازه استراتژیکی به سوی بندر هرمز است که یک پنجم‬ ‫از نفت جهان از طریق ان عبور می کند‪ .‬کانال اب عمیق‬ ‫این بندر برای نفتکش های بزرگ‪ ،‬فجیره را به قطب اصلی‬ ‫بانکرینگ در خاورمیانه تبدیل کرده است‪ .‬ارگوس به نقل‬ ‫از یک معامله گر بانکر نوشت‪ :‬این بندر کامال تعطیل شده و‬ ‫وی تاخیر بیشتر و عقب افتادن تحویل محموله ها را پیش‬ ‫بینی می کند‪ .‬بارندگی های اخیر‪ ،‬باالترین سطح بارش در‬ ‫این امیرنشین در حدود سه دهه گذشته به شمار می رود و‬ ‫هواشناسی ‪ ۲۲۱.۸‬میلی متر بارندگی را ثبت کرد ه است و‬ ‫تصاویر ویدیویی محلی نشان می دهد بسیاری از بخشهای‬ ‫این استان‪ ،‬دچار اب گرفتگی شده اند‪ .‬بندر فجیره که در‬ ‫سال های اخیر ارتقاهای بانکرینگ بسیاری داشته است‪،‬‬ ‫با تاخیرهای طوالنی مواجه شــده است‪ .‬این تاخیرهای‬ ‫طوالنی این اواخر باعث شد بعضی از صادرکنندگان این‬ ‫منطقه‪ ،‬محموله های خود را به مقصد عمان و عراق تغییر‬ ‫دهند تا زمان انتظار را کاهش دهند‪ .‬بر اســاس گزارش‬ ‫اویل پرایس‪ ،‬فجیره در ژوئــن‪ ،‬پایین ترین حجم فروش‬ ‫سوخت ســوخت دریایی را در چهار ماه گذشته گزارش‬ ‫کرده اند که ‪ ۲.۸‬درصد در مقایســه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشــته و بیش از ‪ ۱۳‬درصد در مقایســه با ماه مه سال‬ ‫‪ ،۲۰۲۲‬کاهش داشت‪.‬‬ ‫رکوردزنی تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر‬ ‫عرضه ‪ 50‬میلیارد کیلووات‬ ‫ساعت انرژی ارزان‬ ‫و پاک به شبکه‬ ‫معاون برنامه ریزی وزارت نفت؛‬ ‫امادگی وزارت نفت در تامین خوراک جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز‬ ‫معاون برنامه ریزی وزارت نفت در سفری یک روزه از صنایع‬ ‫شهرســتان های المــرد و مهر در حوزه باالدســتی و پایین‬ ‫دستی بازدید کرد و از امادگی وزارت نفت در تامین خوراک‬ ‫جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در المرد و مهر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫هوشــنگ فالحیان در سفر به المرد و مهر و در جلسه جمع‬ ‫بندی این سفر موضوع انتقال اب دریا به فارس را مورد تاکید‬ ‫قرار داد و گفت‪ :‬ارزش انتقال اب دریا در اینده نمایان خواهد‬ ‫شــد که چه خدمت بزرگی صورت گرفته اســت و ایندگان‬ ‫درک خواهند کرد و اگر بنا اســت این منطقه توســعه پیدا‬ ‫کند نیاز مبرم به انتقال اب دریا به المرد وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی وزیر نفت در جلسه جمع بندی این سفر‬ ‫گفت‪ :‬هنر مدیریت این است که بتواند سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی را به صحنه بیاورد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬صنایع الومینیوم المرد افتخار ملی اســت و این‬ ‫ظرفیت را داراســت که زنجیره الومینیــوم و صنایع پایین‬ ‫دست ان در اینجا تاسیس شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ظرفیت های باالدســتی نفت و گاز در این‬ ‫منطقه گفت‪ :‬هرجا که نگاه کنیم محصوالت و مشتقات گازی‬ ‫وجود دارد و وزارت نفــت امادگی این را دارد که خوراک و‬ ‫خط انتقال ان را اجرایی کند به شــرطی که ســرمایه گذار‬ ‫بخواهد در این زمینه سرمایه گذاری کند که این امر نیازمند‬ ‫شناسایی بسته های سرمایه گذاری جذاب مبتنی بر خوراک‬ ‫در دسترس است که یکی از ضروریات می باشد‪.‬‬ ‫موسوی نماینده مردم شهرستان های المرد و مهر در مجلس‬ ‫شــورای اسالم نیز در گفت‪ :‬اکثر ظرفیت های این مناطق که‬ ‫قابلیت های باالیی دارند به چشم نیامده و مغفول مانده اند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ،‬بنا به اظهارات معــاون اول رییس جمهور ‪،‬‬ ‫دولت به این جمع بندی رســیده و مصمم است که المرد و‬ ‫مهر مانند جاسک و چابهار از ظرفیت سرمایه گذاری باالیی‬ ‫برخوردار باشد‪.‬‬ ‫نماینده المرد و مهر در مجلس ادامه داد؛ منطقه عســلویه از‬ ‫نظر سرمایه گذاری صنایع باالدستی و پایین دستی تکمیل‬ ‫شــده و دولت نیز به دنبال تکمیل و توسعه فازهای موجود‬ ‫رفته اســت و اینکه انتظار ما این است که این نگاه به منطقه‬ ‫المــرد و مهر نیز همانگونه باشــد‪ .‬وی خطــاب به معاونت‬ ‫وزارت نفت گفت‪ :‬با مســاعدت مجموعــه نفت و دولت‪ ،‬این‬ ‫مهم محقق خواهد شــد و بدون شــک این امر به نفع کشور‬ ‫هم خواهد بود‪.‬‬ ‫تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر در یازدهمین سال فعالیت‬ ‫از ‪ 50‬میلیارد کیلووات ســاعت عبور کرد‪ .‬به استناد امار‬ ‫ارائه شده توسط شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران‪،‬‬ ‫تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر در ابتدای یازدهمین سال‬ ‫فعالیت خود تا انتهای اردیبهشت ماه سال ‪ 1401‬از ‪53‬‬ ‫میلیارد کیلووات ساعت عبور کرد و به ‪ 53‬میلیارد و ‪80‬‬ ‫میلیون کیلووات ســاعت رسید‪ .‬از میزان برق تولید شده‬ ‫توسط این مجموعه تاکنون بیش از ‪ 50‬میلیارد کیلووات‬ ‫ساعت به شبکه برق کشور تحویل شده است‪ .‬این میزان‬ ‫برق در بازار کشورهای همسایه ‪ 4.25‬میلیارد دالر ارزش‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به این امار‪ ،‬در طول فعالیت ‪ 11‬ســاله این‬ ‫نیروگاه‪ ،‬انرژی اتمی ســبب شــده تا از مصرف سوخت‬ ‫معادل ‪ 83.9‬میلیون بشکه نفت جلوگیری شده و سوخت‬ ‫فسیلی با ارزش به جای سوختن در واحدهای نیروگاهی‬ ‫زمینه حضور در پاالیشــگاه و کسب ارزش افزوده را مهیا‬ ‫کند‪ .‬فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل عدم انتشار هیچ‬ ‫نوع االینده ای زمین عدم انتشار ‪ 46‬میلیون و ‪ 672‬هزار‬ ‫گاز گلخانه ای و مضر برای جو را فراهم کرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫نرخ سود بین بانکی به زیر ‪ ۲۰.۵‬درصد می رسد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫اخبار‬ ‫سهامداران منتظر کاهش نرخ سود بین بانکی هستند‬ ‫نوسان بورس در سایه‬ ‫قیمت گذاری دستوری‬ ‫بازار ســرمایه در هفتــه ابتدایی مردادمــاه تحت تاثیر‬ ‫رکوردشکنی نرخ ســود بین بانکی با افت در شاخص ها‬ ‫همراه شد‪.‬‬ ‫اتفاقات هفته اول بازار ســرمایه دقیقا مشابه همان روند‬ ‫هفته پایانی تیرماه بود‪ .‬بورس در روزهای شنبه تا دوشنبه‬ ‫با افت شــدید روبرو شده و در روز سه شنبه افت کمی را‬ ‫تجربه کرده و در اخرین روز هفته با صعود همراه شد‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان‪ ،‬تاثیر باال رفتن نرخ بهره بین بانکی بر‬ ‫بازار سرمایه را اندکی می دانند‪ ،‬اما بسیاری از سهامداران‬ ‫این شیوه اقدام بانک مرکزی را عامل اصلی ریزش بورس‬ ‫می دانند‪ .‬البته نباید از عواملی همچون کاهش نرخ دالر‪،‬‬ ‫افــت قیمت های جهانی فلزات اساســی و کنترل حجم‬ ‫نقدینگی توسط بانک مرکزی گذشت‪.‬‬ ‫این عوامل هریک به تنهایی عاملی برای رشد یا افت بازار‬ ‫سرمایه هستند‪.‬‬ ‫اما بازار ســرمایه در هفته های گذشته با مشکل کمبود‬ ‫نقدینگی به دلیل خروج پول از بازار سهام روبرو بوده است‪.‬‬ ‫در صورتی که نقدینگی پارک شده سهامداران خرد‪ ،‬منابع‬ ‫شرکت های حقوقی بازار سهام و منابع صندوق توسعه و‬ ‫تثبیت بازار ســرمایه وارد بازار نشود‪ ،‬نمی توان امیدوار به‬ ‫تغییر روند و برگشت شــاخص کل بورس به کانال ‪1.6‬‬ ‫میلیون واحدی را داشت‪.‬‬ ‫اقدام تهاجمی بانک مرکزی‬ ‫امریکا برای مقابله با تورم‬ ‫فــدرال رزرو (بانک مرکزی) امریکا در اقدامی برای مهار‬ ‫تورم قیمت های مصرف کننــده‪ ،‬بار دیگر به میزان قابل‬ ‫توجهی نرخ بهره بانکی را افزایش داد‪.‬‬ ‫به نقل از راشاتودی‪ ،‬فدرال رزرو (بانک مرکزی) امریکا روز‬ ‫چهارشنبه در اقدامی برای مهار تورم قیمت های مصرف‬ ‫کننده‪ ،‬بار دیگر به میزان قابل توجهی نرخ بهره بانکی را‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬افزایــش ‪ 75‬واحدی نرخ بهره با‬ ‫اقدامی که در ماه ژوئن انجام شــد‪ ،‬مطابقت داشت و این‬ ‫چهارمین باری است که فدرال رزرو از ماه مارس این نرخ‬ ‫را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫تــورم در ایاالت متحده در ماه گذشــته بــه ‪ 9.1‬درصد‬ ‫افزایش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت سوخت و‬ ‫مواد غذایی بود‪ .‬این سریع ترین افزایش نرخ تورم از سال‬ ‫‪ 1981‬و بســیار باالتر از هدف رسمی ‪ 2‬درصد محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افزایش هزینه استقراض با هدف وادار کردن مردم و کسب‬ ‫و کارها به گرفتن وام کمتر و کاهش هزینه ها و در نتیجه‬ ‫پایین اوردن قیمت ها انجام می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ بهره می تواند فعالیت های اقتصادی را کاهش دهد‬ ‫و باعث رکود شود‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد بازار سرمایه اعالم کرد‪:‬‬ ‫وثیقه گذاری سهام؛ گامی موثر‬ ‫برای پیشبرد دولت الکترونیک‬ ‫کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت‪ :‬شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی با استفاده از توثیق سهام می تواند درصورت عدم‬ ‫تعهد اشخاص حقیقی یا حقوقی‪ ،‬سهام شخص را بفروشد‬ ‫و مبلغ حاصل را تحت عنوان بازپرداخت در اختیار بانک‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫«محمدعلــی احمدزاده اصل» به مزایــای اقدامات اخیر‬ ‫ســازمان بورس مبنی بر راه اندازی سامانه توثیق سهام‬ ‫اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬توثیق سهام در اصل به معنای‬ ‫وثیقه گذاشــتن دارایی مالی تحت عنوان ســهام در نزد‬ ‫ارگان ها و سازمان ها است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند‬ ‫در صورت نیاز به تسهیالت با تایید شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی‪ ،‬ســهام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک ها‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل خاطرنشان کرد‪ :‬این مسئله اگر به درستی‬ ‫و با مدیریت درســت صورت پذیرد؛ به مرور زمان زمینه‬ ‫کاهش ریسک های سیســتماتیک بازارسرمایه را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬این کارشناس ارشد بازارسرمایه ادامه داد‪ :‬بانک ها‬ ‫باید بخش ارزیابی ســهام خود را تقویت کنند تا بتوانند‬ ‫درصورت اقدام سهامداران برای توثیق سهم بررسی های‬ ‫الزم را با کمک شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام دهند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬اجرای توثیق ســهام افزون بر کاهش‬ ‫ریسک تصمیمات بانک ها و وصول اسان تر مطالبات؛ توجه‬ ‫بســیاری از سرمایه گذاران را به بازارسرمایه جلب خواهد‬ ‫کرد زیرا فرایند اخذ تســهیالت از این مســیر با سرعت‬ ‫بیشتری انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد‪ :‬قرار است روند صعودی نرخ سود بین بانکی متوقف شود و این سود به زیر ‪ ۲۰.۵‬درصد برسد‪.‬مجید عشقی با تاکید بر اینکه سازمان بورس بر‬ ‫این موضوع تاکید دارد که سود بین بانکی تاکید طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میانگین ‪ ۲۰‬درصد برسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این درحالی است که از طرف دیگر بانک مرکزی هم سیاست هایی‬ ‫دارد‪ .‬این نرخ مخصوصا از ابتدای سال جاری افزایشی بود اما در جلسه ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد روند صعودی ان متوقف شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین در جلسه مذکور‬ ‫قرار شد سود بین بانکی روند نزولی بگیرد و به زیر ‪ ۲۰.۵‬درصد برسد‪ .‬درمورد سود بین بانکی بحث های دیگری هم وجود دارد‪ .‬درواقع دغدغه تورم مطرح است و دیدگاه های مختلفی درمورد‬ ‫میزان اثر افزایش نرخ سود بانکی روی نرخ تورم وجود دارد‪ .‬این دیدگاه ها در بحث های کارشناسی پیش می رود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫س‍‍پرده قانونی بانک های متخلف ‪ ۱۵‬درصد شد‬ ‫رئیــس کل بانک مرکــزی از مذاکرات با کشــور های مختلف در‬ ‫راســتای برقراری تفاهمات پولی خبر داد و گفت‪ :‬نماد روبل‪-‬ریال‬ ‫اخیرا رونمایی شد و در یک هفته که از معامالت این ابزار می گذرد‪،‬‬ ‫به طور میانگین دومیلیون روبل در روز معامله داشتیم‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سپرده قانونی‬ ‫بانک ها اظهار کرد‪ :‬براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته‬ ‫حداکثــر بین ‪ 10‬تا‪ 13‬درصد بود کــه در حال حاضر این حداکثر‬ ‫از ‪ 13‬درصد به ‪ 15‬درصد درباره بانک ها و موسســه های مالی که‬ ‫مقررات بانک مرکــزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانک ها را رعایت‬ ‫نمی کنند‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی در راســتای‬ ‫مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاســت های پولی خود‪،‬‬ ‫کنترل مقداری ترازنامه را در دســتور کار دارد و مشخص است که‬ ‫ترازنامه هر بانک‪ ،‬متناسب با اهداف کالن اقتصادی چه مقدار باید‬ ‫رشد کند‪.‬‬ ‫صالح ابادی تصریح کرد‪ :‬بانک هایی که این نســبت رشد را رعایت‬ ‫نکنند‪ ،‬مشــمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می کند انضباط پولی‬ ‫خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و انچه را که بانک مرکزی‬ ‫به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک ها ابالغ می کند‪ ،‬مد نظر‬ ‫قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند‪ ،‬این اضافه ســپرده‬ ‫قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانک ها به‬ ‫بانک مرکزی گفت‪ :‬یکی از ســازکار هایی کــه بانک مرکزی دارد‪،‬‬ ‫تقویت بازار بین بانکی اســت‪ ،‬بازاری که کمــک می کند بانک ها‬ ‫نیاز های نقدینگی خودشــان را بتوانند از این بازار تامین کنند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬درواقع بانک ها می توانند در این بازار با اســتفاده از‬ ‫اوراق دولتی کــه در اختیار می گیرند‪ ،‬ایــن اوراق را مورد معامله‬ ‫قراردهند و به نهاد های دیگر بفروشــند و از طریق ان تامین مالی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫صالح ابادی ادامه داد‪ :‬ساماندهی بانک ها و اصالح نظام بانکی یکی‬ ‫از محورهای جدی اســت که در بانک مرکزی شــروع شده و برای‬ ‫هر یک از بانک ها در چارچوب کنترل ترازنامه ای که اتفاق می افتد‬ ‫برنامه مشخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه‬ ‫خــود چه اقداماتی باید انجام دهد که توســط حوزه نظارت بانک‬ ‫مرکزی پیگیری و دنبال می شــود‪ .‬رئیــس کل بانک مرکزی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط‬ ‫بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست که امیدواریم بتواند تداوم‬ ‫داشته باشد و باعث شــود ارامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل‬ ‫متغیر های کالن اقتصادی داشته باشیم‪.‬‬ ‫صالــح ابادی همچنیــن از برنامه بانک مرکزی بــرای مذاکرات با‬ ‫کشور های مختلف در راســتای برقراری تفاهمات پولی خبر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬نماد روبل‪ -‬ریال اخیرا رونمایی شــد و در یک هفته که از‬ ‫معامالت این ابزار می گذرد‪ ،‬به طور میانگین دومیلیون روبل در روز‬ ‫معامله داشتیم که در روز های اتی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی‪:‬‬ ‫ش واگذاری ها بود‬ ‫معضل دولت گذشته‪ ،‬عدم تنوع در رو ‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد شرکت های ارزنده دولتی‬ ‫که قابل واگذاری هســتند را حدود ‪ ٣٥‬شرکت اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایرادی که به عملکرد واگذاری در دولت گذشته وارد شده بود کم‬ ‫توجهی نسبت به اصالح ساختار‪ ،‬اماده سازی شرکت ها و نیز عدم‬ ‫تنوع در روش های واگذاری بود‪.‬‬ ‫«حســین قربان زاده» بــه معضالت موجود در خصوصی ســازی‬ ‫بنگاه های دولتی اشاره کرد و افزود‪ :‬در گذشته قضاوت های مبهم و‬ ‫نادرستی مطرح شده مبنی بر اینکه این واگذاری ها ناموفق بوده و‬ ‫این مساله نیازمند برخی از شفاف سازی ها است‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫در دهه گذشــته بیش از ‪ ٩٠٠‬بنگاه واگذار شد که سرنوشت انها‬ ‫متفاوت با یکدیگر بود‪ ،‬تحت تاثیر چنین مساله ای نمی توان اعالم‬ ‫کــرد که بخش عمده این شــرکت ها بعد از واگــذاری با وضعیت‬ ‫نامطلوب همراه شدند‪.‬‬ ‫قربان زاده با تاکید بر اینکه بازار ســرمایه به عنوان مهمترین شاهد‬ ‫این مساله تلقی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون در بازار سرمایه شرکت هایی‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬مس و پتروشــیمی بیشترین ســوداوری را با خود به‬ ‫همراه داشتند که متعلق به دولت بودند‪.‬‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشــت‪ :‬با در نظر گرفتن‬ ‫این مساله باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که ایا وضعیت‬ ‫این شرکت ها بعد از واگذاری نامطلوب شده است؟‬ ‫وی معتقد است؛ انصاف نیست که همه شرکت های واگذار شده با‬ ‫یک چوب زده شوند و برچسب ناموفق بودن را به انها بزنیم‪.‬‬ ‫اشتباه در برخی از واگذاری ها وجود داشته است‬ ‫قربــان زاده با تاکید بــر اینکه بایــد قبول کرد کــه در برخی از‬ ‫واگذاری ها اشتباهاتی صورت گرفت و به نتیجه مطلوب دست پیدا‬ ‫نکردیم‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع ناشــی از عوامل مختلف مانند کیفیت‬ ‫سیاســت گذاری‪ ،‬مداخالت صورت گرفتــه در دوران قبل و بعد از‬ ‫واگذاری‪ ،‬تحریم و عوامل پیش بینی ناپذیر در اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫به گفته رییس سازمان خصوصی سازی؛ وضعیت شرکت های واگذار‬ ‫شده باید به صورت پرونده به پرونده و جزء به جزء مورد بررسی قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در همایشی که اخیرا برگزار کردیم یک بار‬ ‫برای همیشه اینه تمام نمای واگذاری ‪ ٢٠‬سال اخیر را جلوی چشم‬ ‫سیاست گذاران‪ ،‬مسووالن و فعاالن اقتصادی قرار دادیم تا در انجا‬ ‫به صورت دقیق تر مشاهده کنند که شرکت ها در حوزه های مختلف‬ ‫به چه صورتی واگذار شدند‪ ،‬همچنین وضعیت انها در دوران قبل و‬ ‫بعد از واگذاری مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تعداد شرکت های موفق در واگذاری ها مشخص نیست‬ ‫قربــان زاده در پاســخ به ســوالی مبنــی بر اینکــه چند درصد‬ ‫خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها با موفقیت همراه بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه نمی توان به هیچ عنوان اظهارنظر دقیق ارائه کرد‪ ،‬ما‬ ‫معتقدیم خصوصی سازی فقط یک ابزار است و هدف اصلی بهبود‬ ‫کیفیت حکمرانی دارایی های دولت است‪.‬‬ ‫وی بــه واگذاری نهادهای دولتی در اصل ‪ ۴۴‬اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫برخی از بنگاه ها که اکنون به ســوداوری رســیدند؛ بعضا توسط‬ ‫نهادهای غیردولتی اداره می شوند‪ ،‬انها باید در بلندمدت به تدریج‬ ‫به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند‪.‬‬ ‫قربان زاده اظهار داشت‪ :‬انچه که اکنون به ان نیاز داریم؛ این است‬ ‫تا شرکت های زیان دهی که به شکل نامطلوب اداره می شوند به افراد‬ ‫و مدیران اهل ســپرده شوند‪ ،‬همچنین بعد از دستیابی به مرحله‬ ‫کارایی و بهره وری درصد نقش افرینی بخش خصوصی هم باید با‬ ‫افزایش همراه شود‪.‬‬ ‫شرکت هفت تپه به اشخاص خاص واگذار شده است؟‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر در این‬ ‫زمینه که ایا شرکت هایی مانند شرکت هفت تپه به اشخاص خاص‬ ‫واگذار شــده است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬ابهاماتی درخصوص واگذاری ها از‬ ‫طریق فضای عمومی و رسانه شنیده شده است و از زمانی که بنده‬ ‫به عنوان مســوول این حوزه انتخاب شــدم؛ اقدام به پیگیری این‬ ‫مسایل مطرح شده کردم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه نمی توان در خصوص این مســایل قضاوت کرد‬ ‫و حکم کلی داد کــه واگذاری ها به صورت رانتی به عده ای خاص‬ ‫داده شــده است‪ ،‬افزود‪ :‬این امکان وجود ندارد که به صورت مطلق‬ ‫اظهارنظر کنیم در واگذاری تحت هیچ شــرایطی خالفی صورت‬ ‫نگرفته و واســطه ای هم در فرایند واگذاری دخالتی نداشته است‪،‬‬ ‫زیرا باالخره در فرایند واگذاری شــاهد ورود مقام قضایی بوده ایم و‬ ‫مسایل را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫قربان زاده به اهمیت سرنوشت بنگاه و شرکت ها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این بنگاه ها وارد اقتصاد ملی می شوند و ان شرکت در صورت عدم‬ ‫عملکرد مناسب بر سر دولت اوار خواهد شد‪.‬‬ ‫دولت نمی تواند نسبت به شرکت هایی که واگذار شده است بی تفاوت‬ ‫باشد‬ ‫رییس ســازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد‪ :‬دولت نمی تواند‬ ‫نسبت به شــرکت هایی که واگذار شده است بی تفاوت باشد؛ بلکه‬ ‫باید به واگذاری ها به گونه ای نگاه کرد که در اینده به چه ســمتی‬ ‫حرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارزش گذاری بخشــی از فرایند واگذاری اســت‪،‬‬ ‫اگر درســت حرکت کند به طور حتم زمینه ساز مسایل مربوط به‬ ‫رشد اشتغال و اقتصادی خواهند بود‪ ،‬گفت‪ :‬ایرادی که به عملکرد‬ ‫واگذاری در دولت گذشــته وارد شــده بود کم توجهی نسبت به‬ ‫اصالح ساختار‪ ،‬اماده سازی شرکت ها و نیز عدم تنوع در روش های‬ ‫واگذاری بود‪.‬‬ ‫قربان زاده معتقد است که واگذاری هفت تپه این قابلیت را داشت‬ ‫تا از طریق تفکیک مالکیت و مدیریت؛ در ابتدا مدیریت ان واگذار و‬ ‫به تدریج مالکیت ان واگذار شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت‪ :‬طی یک دوره‪ ،‬شاهد‬ ‫ایجاد فضایی بودیم که باید بنگاه ها تحت شرایطی از سبد دولت به‬ ‫سبد غیردولتی یا بخش خصوصی منتقل می شدند؛ در حالیکه این‬ ‫حرکت به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید این مساله قابل اهمیت‬ ‫باشد که واگذاری ها به چه سرنوشتی دست پیدا می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در الیحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساســی این مســاله به عنوان‬ ‫اصلی مهم مورد بررســی بود که مالکیت را اهرمی برای بهره وری‬ ‫بنگاه قرار دهیم و پاداشی برای مدیریت بهره وری باشد‪.‬‬ ‫قربان زاده با بیان اینکه اگر انگیزه خریدار بهره وری و ســوداوری‬ ‫بنگاه باشد‪ ،‬دغدغه دولت نسبت به سرنوشت بنگاه به حداقل خواهد‬ ‫رسید‪ ،‬افزود‪ :‬در این صورت دولت می تواند در نقش تماشاگر ظاهر‬ ‫شــود و ببیند که خریدار از چه طریق برای بهره وری بنگاه تالش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ 350‬هزار نفر با سهام عدالت وام گرفته اند‬ ‫گرچه ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مردا د‬ ‫سال ‪ 99‬با افت ‪ 57‬درصدی مواجه شده‪ ،‬اما سهام عدالت می تواند‬ ‫به عنوان وثیقه دریافت وام از شبکه بانکی استفاده شود‪.‬‬ ‫نحوه دریافت وام از طریق سهام عدالت‬ ‫طی روزهای ابتدایی هفته گذشــته‪ ،‬مرحله سوم واریز سود سهام‬ ‫عدالت انجام شــد‪ .‬ارزش پرداخت های صــورت گرفته در روزهای‬ ‫گذشــته‪ ،‬برای سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۱۴‬میلیارد تومان و برای سال ‪۹۹‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۴‬میلیارد تومان بوده است؛ یعنی در مجموع بیش از ‪۶۸‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان سود برای جاماندگان واریز شده است‪.‬‬ ‫اما در هفته گذشته‪ ،‬سامانه الکترونیک توثیق سهام برای دریافت وام‬ ‫رونمایی شد‪ .‬در حال حاضر همه افرادی که دارای سهام هستند و‬ ‫هم افرادی که دارای سهام عدالت هستند‪ ،‬می توانند با توثیق سهام‬ ‫خود‪ ،‬وام دریافت کنند‪.‬‬ ‫سمیه محمدی مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی در زمینه دریافت وام یا کارت اعتباری از طریق سهام عدالت‬ ‫می گوید‪ :‬متقاضیان دریافت کارت اعتباری می توانند با مراجعه به‬ ‫ســامانه جامع اطالع مشتریان بازار سرمایه (سجام) در این سامانه‬ ‫ثبت نام‪ ،‬احراز هویت و پس از نهایی شدن فرایند ثبت نام در سجام‬ ‫با مراجعه به نرم افزار بانک ملی ایران درخواست توثیق خود را ثبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ 350‬هزار نفر با سهام عدالت وام گرفته اند‬ ‫محســن خدابخش‪ ،‬عضو هیات مدیره سازمان بورس نیز در مورد‬ ‫اینکه تاکنون چه تعدادی از سهامداران عدالت از این سهام به عنوان‬ ‫وثیقه وام استفاده کرده اند‪ ،‬گفت‪ 350 :‬هزار نفر توانسته اند با وثیقه‬ ‫سهام عدالت از وام های بانکی استفاده کنند و بر اساس گزارشی که‬ ‫شبکه بانکی ارائه کرده است‪ ،‬نکول و عقب افتادگی این وام ها صفر‬ ‫است‪ .‬یعنی در بحث وام های خرد با نکول مواجه نیستیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اجرای وثیقه گذاری سهام به صورت الکترونیکی از‬ ‫روز ‪ 5‬مرداد ‪ 1401‬گفت‪ :‬این مســئله می تواند برای رونق کسب و‬ ‫کار مردم موثر باشد و حتی در نظام قضایی نیز با هماهنگی سازمان‬ ‫بورس و بازار سرمایه می توان از سامانه توثیق سهام استفاده کند‪.‬‬ ‫‪ 1.8‬میلیون نفر هنوز سود سهام عدالت دریافت نکرده اند‬ ‫محمود حسنلو‪ ،‬معاون فناوری شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره‬ ‫سومین مرحله واریز سود ســهام عدالت به جاماندگان‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۷۷‬هزار تراکنش بانکی صورت گرفــت که از این تعداد‬ ‫نزدیک به ‪ ۸۶‬هزار تراکنش مربوط به ســود ســهام عدالت ‪ ۹۸‬و‬ ‫‪ ۹۱‬هزار تراکنش نیز مربوط به واریزی ســود عملکردی سال ‪۹۹‬‬ ‫بوده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر از‬ ‫ســهامداران عدالت وجود دارند که سپرده گذاری برای واریز سود‬ ‫سهام عدالت انها شماره شبای معتبری ندارد‪.‬‬ ‫سهام عدالت چقدر می ارزد؟‬ ‫سبد سهام عدالت از تعدادی ســهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار‬ ‫سرمایه تشکیل شده اســت که در هفته های گذشته با نوسان در‬ ‫میزان ارزش همراه بوده اســت‪ .‬این ســهام در بهمن ماه با کاهش‬ ‫ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت‪.‬‬ صفحه 4 ‫ویژه برنامه سوره با عنوان «سوره؛ فصل کوفه» در ایام محرم از شبکه چهار سیما پخش می شود‪.‬ویژه برنامه «سوره» با عنوان «سوره؛ فصل کوفه» از جمعه هفتم مرداد ماه به مدت‬ ‫چهارده شب از شبکه چهار سیما پخش می شود‪.‬در این فصل از برنامه به موضوعاتی چون کوفه و تشیع‪ ،‬کوفه پس از واقع ه عاشورا‪ ،‬چالش های کوفی امام علی(ع) و کوفه؛ از معاهده تا‬ ‫مرگ معاویه پرداخته می شود‪«.‬سوره» در مناسبت های مذهبی دیگر ویژه برنامه هایی با عنوان «فصل بنی امیه»‪« ،‬فصل امام حسن (ع)» و فصل «اسالم» تدارک دیده بود که در ایام ماه‬ ‫محرم‪ ،‬صفر و هفته وحدت پخش شد‪.‬در اولین قسمت از این فصل مسعود دیانی با سعید طاووسی درباره تاریخ کوفه و اهمیت ان گفتگو می کند‪«.‬سوره» با سردبیری و اجرای مسعود‬ ‫دیانی و تهیه کنندگی رضا جاللوند ساعت ‪ ۲۲‬به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫سینماهادراخرینروزاکران فیلم هایکمدی‬ ‫تازه ترین امار فروش فیلم ها در حالی منتشــر می شود که از فردا اکران‬ ‫فیلم های کمدی به مدت حدود ‪ ۱۲‬روز متوقف خواهد شــد و دیگر اثار‬ ‫غیرکمدی چند روزی فرصت دارند تا شاید مخاطب بیشتری جذب کنند‪.‬‬ ‫بررسی گیشه سینما در ماه های اخیر عالوه بر ریزش شدید مخاطب نسبت‬ ‫به دوران قبل از کرونا نشان داده که مردم اگر هم تمایلی به سینما رفتن‬ ‫داشته باشن بیشتر ترچیح می دهند فیلم کمدی ببینند و همین باعث‬ ‫شد از یک سال گذشته تا کنون دو ِر رقابت دست فیلم های کمدی باشد‪.‬‬ ‫اما حاال با فرارسیدن ماه محرم اکران چند فیلم کمدی سینماها متوقف‬ ‫می شود‪ .‬در حال حاضر باالترین امار فروش و تعداد مخاطب به کمدی های‬ ‫«انفرادی» و «سگ بند» و فیلم اجتماعی تلخ «علف زار» اختصاص دارد‬ ‫که از ابتدای سال به ترتیب حدود ‪ ۵۴‬میلیارد تومان‪ ۴۰ ،‬میلیارد تومان و‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد تومان فروش داشته اند‪.‬‬ ‫در یک ماه اخیر چند فیلم جدید به چرخه اکران اضافه شــدند از جمله‬ ‫«تی تی» به کارگردانی ایدا پناهنده که تاکنون‪ ۲۸۸‬هزار تماشاگر داشته و‬ ‫به فروش نزدیک ‪ ۱۰‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫«زاالوا» به کارگردانی ارسالن امیری نیز با‪ ۳۷‬هزار نفر تماشاگر بیش از یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫«طالخون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی با ‪ ۲۶‬هزار نفر مخاطب به فروش‬ ‫حدود یک میلیارد تومان رســیده و «روز ششــم» به کارگردانی حجت‬ ‫قاسم زاده با بیش از ‪ ۲۰‬هزار نفر تماشاگر نزدیک به ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش داشته است‪ .‬فیلم «پیتوک» به کارگردانی مجید صالحی‪ ۴۸۰۰‬نفر‬ ‫تماشاگر ‪ ۱۶۵‬میلیون تومان فروش داشته و «پدر و دختر» به کارگردانی‬ ‫خسرو ملکان پایین ترین میزان فروش را داشته که تا ‪ ،‬هفتم مرداد ماه فقط‬ ‫‪ ۱۹۹‬بلیت به مبلغ هفت میلیون تومان فروخته است‪.‬‬ ‫فیلم کودک و نوجوان «بازیوو» به کارگردانی امیرحســین قهرایی نیز با‬ ‫بیش از ‪ ۳۵‬هزار نفر مخاطب تاکنــون یک میلیارد تومان فروش کرده‬ ‫رامبد جوان همزمان با پخش اخرین قســمت از فصل هشتم‬ ‫«خندوانه» متنی را منتشــر و با بیان اینکه نمی داند در اینده‬ ‫چه خواهد شد‪ ،‬در عین حال نسبت به ساخت ادامه این برنامه‬ ‫ابراز امیدواری کرده است‪.‬‬ ‫شب گذشته اخرین قسمت فصل هشتم «خندوانه» روی انتن‬ ‫شبکه نســیم رفت؛ رامبد جوان تالش کرده بود برای قسمت‬ ‫پایانی فصل هشتم تدارک ویژه ای ببیند‪ ،‬از این رو در قسمت‬ ‫اخر‪ ،‬خندوانه زمان بیشتری پیش روی مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این قسمت پایانی برخالف قسمت های پیشین جناب خان از‬ ‫ابتدا در کنار رامبد جوان بود و اســتنداپ و ایتم های مختلفی‬ ‫از میهمانان فصل و بخشــی از پشت صحنه برنامه پخش شد‪.‬‬ ‫رامبــد جوان در پایان برنامه بــا قرائت نامه ای برای مردم ارزو‬ ‫کرد ان قدر شاد باشند و موقعیت های شادمانی برایشان فراهم‬ ‫شــود که نیازی به برنامه های ســرگرم کننده نداشــته باشند؛‬ ‫اگرچه برنامه ســرگرم کننده در بهترین شــرایط ممکن هم به‬ ‫کار می اید‪.‬‬ ‫مجری و طراح و کارگردان «خندوانه» درباره ساخت فصل نهم‬ ‫است‪ .‬همچنین «بی صدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده که از‬ ‫خردادماه روی پرده رفته‪ ،‬با بیش از ‪ ۱۸‬هزار و و ‪ ۶۰۰‬نفر مخاطب تاکنون‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومان فروش داشته است‪ .‬فیلم های «هناس» به کارگردانی‬ ‫حسین دارابی و «بدون قرار قبلی» به کارگردانی بهروز شعیبی هم که در‬ ‫چند وقت گذشــته به تناوب بلیت های رایگان یا تخفیف دار بیشتری به‬ ‫مخاطبان عرضه کردند به ترتیب به فروش ســه میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان و ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان رسیده اند‪.‬‬ ‫از انجا که دو روز دیگر ماه محرم اغاز می شود‪ ،‬از هشتم مردادماه فیلم های‬ ‫کمدی «انفرادی»‪« ،‬سگ بند»‪« ،‬چند می گیری گریه کنی‪ »۲‬و «نقره‬ ‫داغ» اکران نمی شوند و نمایش ان ها در سینماها بعد از پایان عزاداری های‬ ‫دهه اول محرم یعنی حدود ‪ ۱۹‬مردادماه از سر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه امار فروش فیلم ها در چهار ماه گذشته برای سینماداران و‬ ‫صاحبان فیلم ها رضایت بخش نبوده و حتی برخی را از اکران فیلم های خود‬ ‫در شرایط فعلی منصرف کرده است‪ ،‬شورای صنفی نمایش اعالم کرده که‬ ‫در تالش است برنامه ریزی بهتری را برای اکران در سینماها بعد از ماه محرم‬ ‫اجرا کند که البته تاکنون خبری درباره برنامه های اینده دست اندرکاران‬ ‫اکران برای اینکه گیشه سینما تکانی بخورد و مردم با سالن های سینما‬ ‫اشتی کنند منتشر نشده است‪.‬‬ ‫بعد از پایان این فصل(هشــتم)خندوانه برای همیشه به تاریخ‬ ‫بپیوندد‪.‬‬ ‫با این همه پیشــتر رامبدجوان در پاسخ به سوالی در رابطه با‬ ‫ادامه تولیــد برنامه خندوانه‪ ،‬گفته بود که «باید برای شــروع‬ ‫فصــل جدید به خودمان زمان بدهیم و مخاطبمان هم حوصله‬ ‫کند‪ .‬اما ما خندوانه را دوست داریم و می خواهیم که ادامه پیدا‬ ‫کند و هیچوقت به تعطیل شدن خندوانه فکر نکرده ایم»‪.‬‬ ‫جشن ساالنه نمایشگران عروسکی در خانه هنرمندان ایران‬ ‫سازمان اگهی ها‪77851725 :‬‬ ‫تلفکس‪77851437 :‬‬ ‫بخــش بین الملل هم تالش می کنیم کارهای خوبی بیایند و اجرا‬ ‫شوند‪ .‬این کار اما هزینه بر است به طوری که برای چهار گروه خارجی‬ ‫باید قریب به ‪ ۴.۵‬میلیارد هزینه کنیم و این در حالی است که مبلغ‬ ‫مجموع جوایز ما دو و نیم میلیارد هم نمی شود‪ ،‬یعنی هزینه این‬ ‫گروه های خارجی دو برابر می شــود‪ .‬از انجایی که می دانستم اگر‬ ‫این کار را نکنیم بالفاصله عده ای می گویند کره شمالی شده ایم و‬ ‫البته به دلیل تاکید اداره کل هنرهای نمایشی مبنی بر بین المللی‬ ‫بودن جشــنواره‪ ،‬تالش می کنیم کارهای خوب خارجی را بیاوریم‬ ‫به نحوی که از حضور داوران خارجی هم اســتقاده کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫حجازی فر‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۳۰‬نمایش در این رویداد ثبت نام کرده اند و‬ ‫قرار است تاالر قشــقایی به اجرای نمایش عروسکی تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره نمایش عروسکی در پایان صحبت های خود گفت‪:‬‬ ‫این جایگاه‪ ،‬جایگاه حقوقی من اســت‪ ،‬قدرش را می دانم و هدفم‬ ‫کمک به خانواده نمایش عروسکی است‪ ،‬طبعا اشتباهاتی خواهیم‬ ‫داشت اما ما یک خانواده هستیم و قرار نیست هیچ نفعی به هیچ‬ ‫گروهی برسد‪.‬‬ ‫مدالیوم خانه تئاتر به مرضیه برومند رسید‬ ‫در ادامه این مراســم از مرضیه برومند به پاس سال ها فعالیت در‬ ‫عرصه هنر نمایش های عروسکی تقدیر به عمل امد‪ .‬در این بخش‬ ‫نقاشی خط روی شاه تیغ‬ ‫عالمت«محرم» در پایتخت‬ ‫سیدشهاب الدین شکیبا مسئول کارگاه نقاشی خط روی‬ ‫تیغه های عالمت درباره پویش «زیبانویســی هنری روی‬ ‫سازه های حجمی شهر» برای ایام محرم و صفر توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد‪ .‬به مناسبت ماه محرم‪ ،‬سازمان زیباسازی شهر‬ ‫تهران پویشی با عنوان «زیبانویسی هنری روی سازه های‬ ‫حجمی شهر» متناسب با حال و هوای ایام محرم برگزار‬ ‫کرده است‪ .‬به همین منظور فراخوان این پویش چندی‬ ‫پیش منتشــر شد و از هنرمندان و نقاشان دعوت کرد تا‬ ‫اثار خود با موضوع ایام عزاداری ســید و ساالر شهیدان‬ ‫حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) را به دبیرخانه این رویداد‬ ‫ارســال کنند تا پیش از فرارسیدن ایام محرم در محیط‬ ‫شهری اجرا و نصب شده باشند‪ .‬هدف از اجرای این پویش‬ ‫هنری که در فراخوان اعالم شــده است‪ ،‬دعوت از اقشار‬ ‫مختلف هنرمند و ترغیب شهروندان و عالقه مندان به این‬ ‫حــوزه برای ارائه توانمندی های خود در قالب هنر و زنده‬ ‫نگهداشتن فرهنگ و نهضت عاشورا است‪ .‬اقداماتی که با‬ ‫اجــرای ان‪ ،‬جلوه های اثرگذار دیگری از این ایام ماندگار‬ ‫تاریخی در قالب هنر برای مردم نمایش داده شود‪.‬‬ ‫پخش موسیقی های عاشورایی‬ ‫در شبکه نسیم‬ ‫در جشن ساالنه نمایشگران عروسکی؛‬ ‫ط عمومی خان ه هنرمندان ایران‪ ،‬جشــن ســاالنه‬ ‫بــه نقل از رواب ‬ ‫نمایشگران عروسکی چهارشنبه ‪ ۵‬مرداد ماه با قدردانی از مرضیه‬ ‫برومند در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫این مراسم هادی حجازی فر دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫نمایش عروسکی روی صحنه امد و گفت‪ :‬من از زمان دانشجویی‬ ‫اشــوب گر بودم‪ ،‬یادم اســت می گفتم چرا درخواســت هایمان را‬ ‫این چنین ارائه می دهیم؟ بــه جایش برویم جلوی مرکز هنرهای‬ ‫نمایشی‪ ،‬خودمان را با زنجیر ببندیدم و بودجه بگیریم؛ می خواهم‬ ‫بگویم سیستم من همیشه تهاجمی بوده تا تدافعی‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد برای جشنواره عروسکی بودجه گرفتیم‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به بودجه جشنواره نمایش عروسکی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بودجه کلی تئاتر در سال جاری ‪ ۴۰‬میلیارد تومان است که از‬ ‫این رقم‪ ۱۵ ،‬میلیارد ان هزینه کارمندان می شود‪ ۲۵ ،‬میلیارد ان‬ ‫هم برای برگزاری جشــنواره ها و حمایت از گروه های تئاتری باقی‬ ‫می ماند‪ .‬با این حال ما با بودجه ای که مصوب کردیم ثابت کردیم‬ ‫رشته تئاتر عروسکی متفاوت از بقیه رشته هاست‪ .‬ما ‪ ۱۰‬میلیارد از‬ ‫این ‪ ۲۵‬میلیارد را برای جشنواره نمایش عروسکی مصوب کردیم‬ ‫ولی امیدوارم در روز اختتامیه اعالم کنم خانواده عروسکی‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه یک ریال از بودجه دولتی استفاده کند‪ ،‬این جشنواره را برگزار‬ ‫کــرد؛ درواقع تالش می کنیم این ‪ ۱۰‬میلیارد تومان را به صندوق‬ ‫دولت برگردانیم‪ .‬کارگردان «موقعیت مهدی» با بیان اینکه در این‬ ‫دوره از جشنواره چند تغییر داشته اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما چند اسیب‬ ‫را شناسایی کردیم‪ ،‬ضمن اینکه در نظر داریم خانواده عروسکی را‬ ‫ترغیب به کار کنیم‪ ،‬از سوی دیگر بحث اصلی ما شهرستان هاست‬ ‫از همین رو ســفرهایی به استان ها اغاز کردیم که اولین ان تبریز‬ ‫بود‪ .‬ما با دوستان میراث فرهنگی این موضوع را قطعی کردیم که‬ ‫تمام اعضای گروه های تئاتری شهرستان در همه ایام جشنواره در‬ ‫تهران باشند چون این مسئله مهمی است که انها بتوانند کارها را‬ ‫ببینند پس به طور میانگین هزار نفر مهمان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫حجازی فر افزود‪ :‬ما با شــهرداری مذاکرات خوبی داشــته ایم و در‬ ‫شنبه ‪ 8‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪806‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫سرنوشت برنامه«خندوانه» چه خواهد شد‬ ‫و بازگشــت دوباره به انتن‪ ،‬زمان دقیق و مشخصی اعالم نکرد‬ ‫اما گفت که یک شبی برمی گردیم پربارتر!‬ ‫او پیــش از این در ویژه برنامه تحویل ســال شــبکه یک در‬ ‫گفت وگو با علی ضیا از ســاخت فصل نهــم «خندوانه» بعد از‬ ‫محرم و صفر خبر داده بود‪ .‬محمدرضا خوشــرو مدیر شــبکه‬ ‫نسیم نیز به دنبال شایعاتی مبنی بر حذف «خندوانه» و ادامه‬ ‫پیدا نکردن «دورهمی» اعالم کرده بود که‪ ،‬این دو برنامه جزو‬ ‫سرمایه های سازمان صداوسیما هستند و مثل هرکار دیگری با‬ ‫ارتقا محتوایی و فرمی به انتن برخواهند گشــت‪ .‬رامبد جوان‬ ‫همچنیــن همزمان با پخش اخرین قســمت از فصل هشــتم‬ ‫«خندوانه» متنی را منتشــر و با بیان اینکه نمی داند در اینده‬ ‫چه خواهد شد‪ ،‬در عین حال نسبت به ساخت ادامه این برنامه‬ ‫ابراز امیدواری کرده است‪.‬‬ ‫چندی پیش محمد بحرانی صداپیشــه و سرپرســت تیم ایده‬ ‫پردازی «جناب خان»‪ ،‬با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬از احتمال پایان کار «خندوانه» در شــبکه‬ ‫نســیم خبر داده بود‪ .‬وی با اشاره به این نکته نوشته بود شاید‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫پخش ویژه برنامه «سوره» با موضوع کوفه در ماه محرم‬ ‫هما جدی کار مــدرس و کارگردان نمایش عروســکی و مقصود‬ ‫نعیمی ذاکــر مدیرعامل خانه تئاتر مدالیوم خانه تئاتر را به مرضیه‬ ‫برومند تقدیم کردند‪ .‬جدی کار در این بخش عنوان کرد‪ :‬همه شما‬ ‫مرضیه و فعالیت هایش را می شناسید و البته همه از لوتی گری او‬ ‫نیز خبر دارید؛ او هنرمندی عزیز و برجســته است که برای زنده ‬ ‫نگاه داشــتن هنر نمایش عروسکی مشکالت و سختی های بسیار‬ ‫زیادی را پشــت ســر گذاشــته و در این راه نیز موفق بوده است‪.‬‬ ‫سپس نعیمی ذاکر بیان کرد‪ :‬یکی از افتخارات زندگی من این بوده‬ ‫است که در دورانی که در گروه کودک تلویزیون مشغول به فعالیت‬ ‫بودم‪ ،‬خانم برومند شناســنامه گروه کودک بود‪ ،‬هر انچه برای ما‬ ‫نوشته شده بر گرفته از رزومه ایشان است‪ ،‬او همیشه در ذهن من‬ ‫شخصیتی است که روح کودکانه دارد‪ .‬مرضیه برومند بچه ها را به‬ ‫خوبــی و به دقت درک می کند و این موضوع هم در اثار و هم در‬ ‫وجود او مشخص است‪.‬‬ ‫فرصت جشنواره را دریابید‬ ‫ســپس مرضیه برومند ضمن اظهار خوشــحالی از دبیری هادی‬ ‫حجازی فر برای جشــنواره نمایش عروسکی گفت‪ :‬هادی یک فرد‬ ‫عملگرا اســت‪ .‬از همه شما خواهش می کنم این فرصت جشنواره‬ ‫را غنیمت بشمارید‪ ،‬چون یک جشنواره وقتی موفق است که اثار‬ ‫خوبی در ان اجرا شود‪ ،‬پس توصیه می کنم این فرصت را دریابید‪.‬‬ ‫برومند در بخش دیگری از صحبت های خود درباره موزه عروسک‬ ‫گفت‪ :‬نباید کارهای موازی انجام دهیم‪ ،‬اما چند وقت است گرفتار‬ ‫سریال عجیب و غریب «شهرک کلیله و دمنه» و تبعات عجیب و‬ ‫غریب تر ان شــده ام‪ ،‬اما درباره موزه عروسک باید بگویم زمین ان‬ ‫به مساحت هفتصد متر در خیابان سی تیر اماده است‪ ،‬همچنین‬ ‫مذاکراتی با ســازمان سینمایی‪ ،‬بنیاد ســینمایی فارابی‪ ،‬ارشاد و‬ ‫میــراث فرهنگی کرده ام اما من دو مــاه دیگر تالش می کنم اگر‬ ‫نتیجه نداد‪ ،‬شما این راه را ادامه بدهید‪ ،‬چون این یک دوی امدادی‬ ‫اســت و به نظرم هادی حجازی فر خوب می تواند از پس این کار‬ ‫بربیاید‪.‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫تهیه کننده «نسیم اوا» از پخش موسیقی های عاشورایی‬ ‫و نوحه های سنتی و فولکلور اقوام با هماهنگی دفتر شعر‬ ‫و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما در ایام محرم خبر‬ ‫داد‪ .‬ویژه برنامه «نســیم اوا» به تهیه کنندگی و اجرای‬ ‫محمدرضا محبی در ‪ ۱۲‬قسمت ‪ ۳۰‬دقیقه ای به صورت ‬ ‫ویژه در ایام دهه ابتدای ماه محرم هر شــب ســاعت ‪۲۲‬‬ ‫روی انتن شبکه نسیم می رود‪ .‬محمدرضا محبی با اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬این برنامه با دکور و حال و هوای جدید و‬ ‫متناسب با ماه محرم پخش خواهد شد‪ .‬پخش موسیقی‬ ‫های مرتبط‪ ،‬تحلیل های ویژه نغمات عاشورایی‪ ،‬پرداختن‬ ‫به موسیقی فیلم ها و سریال های مرتبط با حال و هوای‬ ‫محرم از بخش های ویژه برنامه نسیم اوا خواهد بود‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬دعوت از کارشناســان شعر‪ ،‬موسیقی و‬ ‫سبک شناسی نواها و نوحه های سنتی و فولکلور اقوام در‬ ‫محرم نیز با هماهنگی دفتر شعر و موسیقی و سرود رسانه‬ ‫ملی یکی دیگر از بخشــهای این ویژه برنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین خوانندگانی که اثار مرتبط با واقعه کربال دارند‪،‬‬ ‫در برنامه دعوت و نماهنگ های مرتبط با ایام نیز در این‬ ‫ویژه برنامه ضبط و پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫«ایساتیس» فیلم اختتامیه‬ ‫جشنواره مستند مسکو شد‬ ‫مستند بلند سینمایی «ایساتیس» به کارگردانی علیرضا‬ ‫دهقان به عنوان رویداد ویژه شــب پایانی دهمین دوره‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم مســتند مسکو «داکر» روی‬ ‫پرده می رود‪ .‬به نقل از مشاور رسانه ای پروژه‪ ،‬فیلم مستند‬ ‫سینمایی «ایســاتیس» به کارگردانی علیرضا دهقان که‬ ‫در دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند مسکو‬ ‫«داکــر» حضور دارد‪ ،‬به عنوان فیلم اختتامیه این رویداد‬ ‫پخش می شود‪ .‬به مناســبت اولین نمایش رسمی برون‬ ‫مرزی این فیلم مســتند از پوستر جدید این کار نیز که‬ ‫توسط مجتبی موسوی طراحی شده است‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫جشــنواره بیــن المللی فیلم مســتند مســکو «داکر»‬ ‫از مهمترین جشــنواره های مســتند اســت که ساالنه‬ ‫بازدیدکننده بســیاری دارد‪ .‬هدف اصلی این جشــنواره‬ ‫نمایش مستندهای مستقل از سراســر دنیا و ارائه همه‬ ‫ژانرها و بهترین مســتندهای جهان در روســیه‪ ،‬ارائه و‬ ‫تحلیل انها به عنوان یک خط مجزا از سینما با همه تنوع‬ ‫زیبایی شناختی و اجتماعی فرهنگی انها است‪.‬‬ ‫تاالر وحدت میزبان اُپرای عاشورا‬ ‫اُپرای عاشورا با طراحی بهروز غریب پور از ‪ ۱۹‬مرداد ماه در‬ ‫تاالر وحدت روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومــی و اموربین الملل بنیاد رودکی‪،‬‬ ‫اُپرای عاشورا با بازافرینی و طراحی جدید برای نخستین‬ ‫مرتبه در تاالر وحدت روی صحنه می رود‪.‬این اجرا از ‪۱۹‬‬ ‫مردادماه روایتی ویژه از واقعه عاشــورا را در تاالر وحدت‬ ‫پیش روی تماشاگران قرار می دهد‪.‬‬ ‫باز افرینی متن‪ ،‬طراحی و کارگردانی اپرای عاشورا توسط‬ ‫بهروز غریب پور با همکاری گروه عروسکی اران انجام شده‬ ‫است‪.‬بهزاد عبدی اهنگساز و محمد معتمدی‪ ،‬مصطفی‬ ‫محمــودی و محمدرضا صادقی اواگران اپرای عاشــورا‬ ‫هستند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫دستور رئیس جمهور به همه وزرا و استانداران برای کمک به مناطق سیل زده‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهور با توجه به بارش های پیش رو و احتمال ســرریز شدن سدها و اب بندها‪ ،‬استانداران سراسر کشور و دستگاههای مرتبط را موظف کرد اقدامات و تدابیر الزم را‬ ‫برای پیشــگیری از بروز خسارات در دستور کار قرار دهند‪.‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی به وزرا‪ ،‬روسای سازمان ها و استانداران سراسر کشور دستور داد تمام امکانات خود را‬ ‫برای مواجهه با ســیل بسیج کنند‪.‬رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬ضروری است استانداران با همه امکانات موجود به مناطق سیل زده در استان خود یا به استان های معین و همجوار‬ ‫امدادرسانی کنند‪.‬رئیسی همچنین با توجه به بارش های پیش رو و احتمال سرریز شدن سدها و اب بندها‪ ،‬استانداران سراسر کشور و دستگاههای مرتبط را موظف کرد اقدامات‬ ‫و تدابیر الزم را برای پیشگیری از بروز خسارات در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫خطیب جمعه تهران‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاکید رییس جمهور بر مهارت اموزی‬ ‫تصویب ‪ 20‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار برای تجهیز مراکز اموزش‬ ‫فنی وحرفه ای‬ ‫رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت‪ :‬مهارت اموزی‬ ‫در دولت ســیزدهم مورد تاکید ویژه ریاست جمهوری است‬ ‫و بر همین اساس در سفرهای استانی اختصاص بیش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و تجهیز مراکز اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫«غالمحسین حسینی نیا» در سخنرانی پیش از خطبه های‬ ‫نماز تهران‪ ،‬ضمن تسلیت فرارســیدن ایام سوگواری ساالر‬ ‫شــهیدان امام حســین (ع) اعالم کرد‪ :‬هفته ای که گذشت‪،‬‬ ‫هفته ملی مهارت و روز گذشــته هــم روز ملی کارافرینی و‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز اهمیت مهارت اموزی و اموزش‬ ‫فن و حرفــه ای که منجر به ایجــاد مهارت های الزم جهت‬ ‫اشــتغال پذیری جوانان و همه افراد جویای کار می شود‪ ،‬بر‬ ‫کسی پوشیده نیســت‪ .‬مهارت اموزی هنر تبدیل علم نافع‬ ‫به عمل صالح اســت؛ رســول اکرم (ص) نیز هر روز این دعا‬ ‫را داشــتند که خدایا پناه می برم بر تو از علمی که ســودی‬ ‫نبخشد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان فنی و حرفه ای کشور ادامه داد‪ :‬هر علمی‬ ‫که بــه عمل دراید و به دســت عالمان عامــل زمینه رفاه‪،‬‬ ‫خوشبختی و ســعادت دنیا و اخرت مردم را فراهم کند‪ ،‬در‬ ‫مسیر علم نافع قرار می گیرد‪.‬‬ ‫برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫در حاشیه شهرها و محله های برخوردار‬ ‫کاهش شیب تند‬ ‫این ساخت و سازها‬ ‫اســتاندار تهران با اشــاره به دو نوع ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در تهــران گفت‪ :‬ما با ساخت وســاز غیرمجاز چه در مناطق‬ ‫برخوردار و چه در حاشیه شهرها برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫محســن منصوری با اشــاره به موضوع ساخت وســازهای‬ ‫غیرمجــاز و برخــورد با ان ها اظهار کرد‪ :‬یکــی از تهدیدات‬ ‫و مخاطرات موجود برای شــهرها ســاخت و ساز غیرمجاز‬ ‫است‪ .‬این ســاخت و ساز از دو جنس اســت؛ برخی از این‬ ‫ساخت وســازهای غیرمجاز از جنس حاشیه نشــینی و فقر و‬ ‫برخی نیز از جنس برخورداری و داشتن دارایی است‪ .‬ما این‬ ‫دو موضوع را از یکدیگر تفکیک می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ساخت و ســاز غیرمجاز در حاشیه شهرها‬ ‫گفت‪ :‬در مــورد اول اتفاقی از جنس حاشیه نشــینی اتفاق‬ ‫افتاده است‪ .‬دولت باید حاشیه ها را ساماندهی کند‪ .‬برخی از‬ ‫شهرستان های ما ریشه در حاشیه دارند؛ در واقع شهرستان‬ ‫به علت وجود حاشیه شهر تهران ایجاد شده است و متاسفانه‬ ‫این اتفاق به علت رعایت نکردن چارچوب و اصول شهرسازی‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫اســتاندارتهران درباره نوع دوم تخلفات ساخت وساز ادامه‬ ‫داد‪ :‬مورد دوم تخلفات قانونی‪ ،‬ویالسازی هاســت‪ .‬ما با کمک‬ ‫فرمانداران و بخشداران تشدید مراقبت کردیم و قصد داریم‬ ‫مصمم و جدی برخورد کنیم‪.‬ما روزانه برخورد جدی از جنس‬ ‫تخریب داریم‪ .‬برای مثال در دماوند اخیرا با متخلفان برخورد‬ ‫کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬از ســوی دیگــر معتقدیم که باید از نقطه‬ ‫شــروع جلوی این تخلفات را گرفت‪ .‬همچنین ما سامانه ای‬ ‫مردمی داریم تا هر جا ساخت وساز غیرمجاز شروع شد با ان‬ ‫برخورد شود‪ .‬تقسیم بندی مناسبی در بین دستگاهها انجام‬ ‫شــده و برای مثال جهاد در بخــش امور اراضی خود وظیفه‬ ‫دارد تــا به طور جدی این موضوع را پیگیری کند‪ .‬همچنین‬ ‫فرمانداری ها و بخشداری ها نیز به شکل جدی پیگیر هستند‬ ‫و قوه قضاییه هم به ان ها کمک می کند‪.‬‬ ‫تمهیدات ضدکرونایی ویژه‬ ‫عزاداری های محرم و‬ ‫تکذیب یک شایعه‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به تمهیدات ضدکرونایی‬ ‫بــرای برگزاری عزاداری های ماه محرم را تشــریح و بر لزوم‬ ‫تزریق دز یاداور واکسن کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر عباس شــیراوژن درباره تمهیدات ضد کرونایی برای‬ ‫ایام محرم‪ ،‬گفــت‪ :‬مجموعه هیئت هــای مذهبی همکاری‬ ‫خوبی در مناسبت های مختلف برای مقابله با کرونا داشته اند‪.‬‬ ‫برنامه هایی که برای محرم در زمینه مقابله با کرونا اتخاذ شده‬ ‫است‪ ،‬تصمیماتی هستند که از قبل برای مناسبت های قبلی‬ ‫گرفته شده است و همچنان همان روند را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از موارد درباره ظرفیت اماکن و برنامه هایی‬ ‫اســت که در ماه محرم برگزار می شود‪ .‬اگر این برنامه ها در‬ ‫فضای باز باشــد‪ ،‬مشکلی از نظر ظرفیت ندارد‪ .‬در عین حال‬ ‫توصیه می شــود که مراســم ها در اماکن باز برگزار شوند تا‬ ‫هوا به راحتی رفت وامد داشــته باشد‪ .‬سخنگوی ستاد مقابله‬ ‫با کرونا با بیان اینکه رنگ بندی شــهرها در ظرفیت برگزاری‬ ‫مراســم ها اثرگذار اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در شــهرهای قرمز ‪۳۰‬‬ ‫درصد از فضا برای برگزاری مراســم اســتفاده می شود‪ .‬این‬ ‫میزان در مناطق نارنجی ‪ ۴۰‬درصد اســت و در شــهر زرد‬ ‫رنگ هم مراسم با ‪ ۷۰‬با درصد ظرفیت می تواند برگزار شود‪.‬‬ ‫در شهرهای ابی نیز محدودیتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫فریادمان برای حل مشکالت اقتصادی کمتر از مقوله حجاب نبوده است‬ ‫ایــت اهلل خاتمی با تاکید بر اینکه حجــاب مبنای قرانی و فقهی‬ ‫دارد و علمــا ان را از ضروریات دین می دانند‪ ،‬گفت‪ :‬ما فریادمان‬ ‫در رابطه با مشــکالت اقتصادی اگر بیشــتر از حجاب بوده‪ ،‬کمتر‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های‬ ‫تهران اظهار داشــت‪ :‬این روزها کشــور ما شــاهد حادثه سیل در‬ ‫استهبان فارس و در امامزاده داوود تهران بوده است‪ .‬برای عزیزان‬ ‫فوت شــده طلب رحمت و برای بازماندگانشــان طلب صبر و اجر‬ ‫داریم و تقاضای شفای مصدومان را از خداوند خواستاریم‪.‬‬ ‫خطیب جمعه تهران در رابطه با فرمایشات مهم رهبری در دیدار‬ ‫با ائمه جمعه کشــور تصریح کرد‪ :‬انصافا این فرمایشــات می تواند‬ ‫منشور امامت جمعه باشد‪ .‬اینکه امامان جمعه چه رفتاری با مردم‬ ‫داشــته باشــند و چگونه خطبه بخوانند و مطالب فراوان دیگر که‬ ‫فرصــت اینکه به تمامی انها بپردازم نیســت‪ .‬اما یک فصل ان که‬ ‫در رابطه با حجاب و عفاف اســت می پردازم‪ .‬وی در مورد موضوع‬ ‫حجاب و عفــاف گفت‪ :‬این ترویج بی حجابی و شــبهه افکنی در‬ ‫رابطه با حجاب که در دوهفته اخیر غربی ها به ان دامن می زنند‪ ،‬‬ ‫عقده گشایی از تالش مذبوحانه انان است‪ .‬انها می گفتند تا زمانی‬ ‫که زن از قیود اخالقی و شــرعی رها نشود پیشرفت نمی کند‪ .‬اما‬ ‫خالفــش را در ایــران دیدند که زن ایرانی با حجاب اســامی در‬ ‫تمامی عرصه ها خوش درخشیدند و غربی ها از این عصبانی شدند‬ ‫و در نتیجه قــرارگاه فرهنگی علیه حجاب را فرماندهی کرده و در‬ ‫ترویج این منکر می دمند‪.‬‬ ‫خاتمی با اشــاره به اینکــه رهبری فرمودنــد در این موضوعات‬ ‫منطقی و به دور از احساسات و با دالیل روشن ورود کرده و منطق‬ ‫استعماری غربی را افشا و تبیین کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در جواب شبهه هایی‬ ‫که در این مقوله وارد می شود که اقا شما چرا به مسائل اقتصادی‬ ‫اعتــراض نمی کنید و فقط به حجاب چســبیده ایــد باید بگویم‬ ‫«گذشــته از اینکه حجاب مبنای قرانی و فقهی دارد و علما ان را‬ ‫از ضروریات دین می دانند‪،‬ما نیز فریادمان در رابطه با مشــکالت‬ ‫اقتصادی اگر بیشــتر از حجاب بوده باشد‪ ،‬کمتر نبوده است»‪ .‬ایت‬ ‫اهلل خاتمی درباره حواشی ایجاد شده بعد از خطبه های نماز جمعه‬ ‫اخیر تهران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بخشی از حرف من را تحریف کردند‪ .‬گفته‬ ‫بودم بسیاری از کسانی که «بی حجاب هستند» اما «شل حجابی و‬ ‫کم حجابی» را به حرف من اضافه کردند‪ .‬کم حجابی هم گناه است‬ ‫اما من درباره «بی حجابی» حرف زدم‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران افزود‪ :‬من گفتم بســیاری از بی حجاب ها‬ ‫برخاسته از همین خانواده هایی هستند که تدین ندارند؛ این حرفی‬ ‫بود که من زدم‪ .‬اص ً‬ ‫ال در کالم من اســمی از «دزدها» نبود‪ .‬بعد از‬ ‫خطبه دیدم که منتشر شده فالنی گفته است که اکثر بی حجاب ها‬ ‫از خانــواده دزدها هســتند‪ .‬من به ان خبرنگاری کــه این کار را‬ ‫کرده اســت می گویم امانت داری شما کجا رفته است؟ یک ماه تا‬ ‫توانستند فحاشی و هتاکی بی منطق کردند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬من گفتم اکثر انها یعنی برخی از انها! چه بســا‬ ‫یک خانمی از خانواده متدینی باشــد اما از انها بریده باشــد‪ .‬من‬ ‫گفتــم «اکثر»؛ اکثر مفهوم دارد‪ .‬کلمه دزد را من اص ً‬ ‫ال نگفتم؛ هم‬ ‫تلویزیون این خطبه ها را پخش کرده اســت و مردم دیده اند و هم‬ ‫مکتوب خطبه ها که از ابتدا تا انتها ان را می نویسم موجود است‪ .‬از‬ ‫خداوند می خواهم به همه ما امانت داری را عنایت کند‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران با اشاره به دیدار رهبر انقالب با پوتین و‬ ‫اردوغان اظهار داشت‪ :‬مواضع رهبری انقالب در این دیدارها تجلی‬ ‫عزت‪ ،‬حکمت و مصلحت بی رو دربایســتی بود‪ ،‬به پوتین گفتند از‬ ‫کشــته شدن مردم عادی در جنگ ناخرسند هستیم‪ .‬در عین حال‬ ‫گفتند در قضیه اوکراین اگر ابتکار عمل را در دســت نمی گرفتید‬ ‫طرف مقابل دست به کار می شد‪.‬‬ ‫خاتمی ادامه داد‪ :‬رهبری انقالب در دیدار با اردوغان تاکید کردند‬ ‫که حفظ تمامیت ارضی سوریه مهم است که موضعی حکیمانه بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دعوای استکبار و در راس ان امریکا دعوا بر سر‬ ‫اسالم ناب محمدی اســت این ها این اسالم ناب حاکم بر ایران را‬ ‫بر نمی تابند‪ ،‬اما بدانید نخواهید توانست ایران اسالمی را از قران‪،‬‬ ‫اسالم و اهل بیت جدا کنید‪ ،‬ما تا ابد ایستاده ایم‪.‬‬ ‫خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اغاز ایام عزاداری سید‬ ‫و ساالر شــهیدان گفت‪ :‬بهترین فرصت برای جهاد تبیین مجالس‬ ‫عزاداری محرم است‪،‬نباید این فرصت را از دست داد‪.‬‬ ‫خاتمی افزود‪ :‬دهه اول محــرم دهه احیای امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر اســت‪ ،‬تقویت نظام اســامی از برجسته ترین معروف ها و‬ ‫تضعیف نظام اسالمی از بدترین منکرها است‪.‬‬ ‫برای کمک رسانی به مردم مناطق سیل زده کشور انجام شد‬ ‫دستور فرمانده کل سپاه به سپاه های استانی و یگان های امدادی بسیج‬ ‫سخنگوی سپاه از دستور سرلشکر حسین سالمی برای ارتقا و تشدید‬ ‫امادگی های سپاه های استانی و یگان های امدادی بسیج برای امداد‬ ‫و کمک رسانی به مردم در مناطق سیل زده و مستعد وقوع سیل در‬ ‫کشــور خبر داد‪ .‬در پی هشدارهای سازمان هواشناسی کشور مبنی‬ ‫بر تداوم و گســترش رگبار های موســمی و فعالیت سامانه بارشی‬ ‫در ‪ ۲۷‬استان‪ ،‬ســردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و‬ ‫مسئول روابط عمومی کل ســپاه گفت‪ :‬با توجه به شرایط پیش رو‬ ‫و پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور و احتمال وقوع سیل و‬ ‫بروز مشکل و چالش برای مردم ‪،‬سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن قدردانی و تشکر از تالش های‬ ‫ارزنده و مجاهدانه پاسداران و بسیجیان برای حضور به موقع در صحنه‬ ‫عملیات امداد و نجات و خدمت رسانی به هموطنان عزیز در مناطق‬ ‫زلزله کشور‪ ،‬شامگاه جمعه طی دستوری بر ضرورت ارتقا و تشدید‬ ‫امادگی های سپاه های استانی و یگان های امدادی بسیج برای کمک‬ ‫به سایر نیروهای امدادی در صورت وقوع سیل و بروز شرایط بحرانی‬ ‫در مناطق مختلف کشور تاکید کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬سپاه ظرفیت های خود‬ ‫را متناسب با نوع مخاطره اعالم شده توسط سازمان هواشناسی کشور و‬ ‫دیگر مراجع ذیربط سازماندهی و مهیای ورود به صحنه امدادرسانی در‬ ‫همراهی با سایر دستگاه های اجرایی مانند نیروهای امدادی‪ ،‬راهداری‪،‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬وزارت نیرو و غیره جهت مقابله با بحران کرده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت تپسی‪:‬‬ ‫به ابهامات مطرح شده از سوی سفیران پاسخ داد‬ ‫روابط عمومی شــرکت تپســی‪ :‬تفاوت مبلغ درخواست سفر و‬ ‫حین ســفر به علت تخفیف مسافرین اســت و همواره از سوی‬ ‫شرکت به رانندگان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت تپسی‪ ،‬ضمن تاکید بر پیگیری مشکالت‬ ‫موجود در حوزۀ سفیران در پاسخ ابهامات مطرح شده از سوی‬ ‫برخی از سفیران این شرکت‪ ،‬با اشاره به این که اختالف موجود‬ ‫در قیمت نمایش داده شــده هنگام درخواست سفر برای سفیر‬ ‫به گونه ای اســت که تخفیف سفر برای مسافر اعمال شده است‬ ‫و ما به التفاوت قیمت اعالمی در زمان پذیرفتن ســفر‪ ،‬از سوی‬ ‫شــرکت در حساب کاربری راننده شــارژ می شود‪ ،‬گفت‪« :‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫اگر زمانی که قیمت ســفر در هنگام درخواست سفر ‪ 77‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان اعالم شده اســت و پس از قبول سفر‪ ،‬قیمت درج‬ ‫شده ‪ 70‬هزار و ‪ 500‬تومان نمایش داده می شود‪ ،‬مبلغ نمایش‬ ‫داده شده‪ ،‬از سوی مســافر برای سفیر تپسی پرداخت می شود‬ ‫و در نهایت ‪ 7‬هزار تومان باقی مانده از ســوی شرکت به سفیر‬ ‫پرداخت و در حساب کاربری او شارژ خواهد شد‪ .‬سفیر بالفاصله‬ ‫پس از پایان سفر تمامی این اطالعات را در رسید سفر میتواند‬ ‫مشاهده کند‪» .‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬با اشــاره به این که زمانی که مسافر‪ ،‬هزینۀ سفر‬ ‫خــود را چه به صورت نقدی و چه به صــورت انالین پرداخت‬ ‫می کند‪ ،‬واریز اختالف قیمت درج شــده بر روی سفر و قیمت‬ ‫اعالمی به مســافر‪ ،‬از سوی شرکت تپســی به حساب کاربری‬ ‫راننده درج خواهد شــد و بالفاصله پس از پایان سفر در صفحه‬ ‫اپلیکیشن راننده قابل مشاهده اســت افزود‪« :‬راننده هر زمانی‬ ‫بخواهد میتواند به صفحه درامد و گردش حساب در اپلیکیشن‬ ‫خود مراجعه کند و مبالغ واریز شده به حساب و کسر شده را با‬ ‫شرح تراکنش مشاهده کند‪».‬‬ ‫وی همچنین افزود اگر حســاب کاربری ســفیر تپســی شارژ‬ ‫نباشــد و هزینۀ سفر را به صورت نقدی از مسافر دریافت کرده‬ ‫باشــد‪ ،‬مبلغ کمیسیون در حســاب او به صورت منفی نمایش‬ ‫داده خواهد شد‪ ،‬به عنوان مثال پرسنل تپسی یک تخفیف‪20‬‬ ‫درصدی برای رفت و امد به شــرکت دارند و در برخی از موارد‬ ‫با این پرســش رانندگان مواجه می شویم که چرا رقم سفر پس‬ ‫از دریافت کاهش پیدا کرد و در پاســخ این عزیزان این توضیح‬ ‫را می دهــم که این مبلغ در قالب تخفیف از هزینۀ ســفر من‬ ‫کســر و از سوی شرکت به حســاب شما پرداخت خواهد شد و‬ ‫در نهایت‪ ،‬در پیامی که به ســفیر داده می شود‪ ،‬مبلغ دریافتی‬ ‫از سوی مسافر و مبلغ تخفیف داده شده به مسافر‪ ،‬که از سوی‬ ‫شرکت به سفیر پرداخت خواهد شد‪ ،‬در حساب کاربری او درج‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫روابط عمومی شرکت تپســی‪ ،‬با تاکید بر این نکته که هرگونه‬ ‫اختالف حســاب در مبلغ سفر موجب ایجاد اختالل در سیستم‬ ‫مالی این شرکت خواهد شد‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬قطعاً تخفیف های در‬ ‫نظر گرفته شــده به مسافر و مبالغ تشویقی که از سوی شرکت‬ ‫تپسی برای سفر به حساب سفیر پرداخت می شود‪ ،‬به این دلیل‬ ‫است که سفیر با اشتیاق بیشتری به کار بپردازد و مسافر نیز با‬ ‫مبلغ منصفانه تری حمل ونقل خویش را انجام دهد‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به این که اگر ســفیر تپسی در طول روز ‪ 5‬سفر‬ ‫با قیمت ‪ 50‬هزار تومان انجام داده باشــد و مث ً‬ ‫ال سفر چهارم و‬ ‫پنجم سفیر‪ ،‬هریک به مبلغ ‪ 7‬هزار تومان تخفیف داشته باشد‪،‬‬ ‫رقم کمیسیون به صورت منفی ‪ 15‬درصد در حساب سفر درج‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در سفر اول سفیر‪ ،‬رقم ‪ 50‬هزار تومان‬ ‫با درج کمیسیون ‪ 15‬درصد برای او منظور خواهد شد‪ ،‬در سفر‬ ‫دوم نیز همین اتفاق خواهد افتاد و در نهایت‪ ،‬در ســفر ســوم‪،‬‬ ‫یک مبلغ مثبــت ‪ 50‬هزار تومان‪ ،‬یک مبلغ ‪ 7‬هزار تومان و در‬ ‫نهایت یک مبلغ منفی ‪ 15‬درصد برای سفیر درج خواهد شد‪».‬‬ ‫روابط عمومی شــرکت تپســی‪ ،‬با بیان این نکته که زمانی که‬ ‫گردش مالی ســفیر به او اعالم می شود‪ ،‬ارقام مثبت و منفی در‬ ‫حســاب او درج شده است و می تواند تمامی جزئیات سفر را‪ ،‬با‬ ‫عناوین مختلف مانند کســر کمیسیون‪ ،‬جریمۀ سفر و یا طرح‬ ‫تشویقی مشــاهده کند‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬زمانی که سفیر در پایان‬ ‫هر سفر‪ ،‬دکمۀ اتمام سفر را می زند‪ ،‬در صورت انتخاب پرداخت‬ ‫نقدی از ســوی مســافر‪ ،‬این پیام برا در صفحه مشاهده میکند‬ ‫که مبلغ ذکر شده را از مســافر به صورت نقدی دریافت کنید‬ ‫و یا اگر مســافر پرداخت انالین را انتخاب کرده باشد‪ ،‬این پیام‬ ‫برای سفیر ارسال خواهد شد که مبلغ سفر را دریافت کرده اید و‬ ‫اختالف حساب‪ ،‬نهایتاً از سوی شرکت به حساب سفیر پرداخت‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫روابط عمومی تپســی با تاکید بر این امر که بازۀ زمانی تسویۀ‬ ‫حســاب سفیران تپســی حداکثر ‪ 24‬ساعت اســت و هرز مان‬ ‫بخواهند میتوانند در اپلیکیشــن خود گردش حساب و درامد‬ ‫خود را مشاهده کنند اظهار داشت‪« :‬زمانی که سفیر از صبح تا‬ ‫عصر به سفر می پردازد‪ ،‬در سیکل پرداخت بعدی یعنی حداکثر‬ ‫فردا صبح مبلغ به حســاب او واریز خواهد شد و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫گزینۀ تســویۀ حساب در لحظه نیز برای ســفیر وجود دارد تا‬ ‫کســانی که بخواهند در لحظه مبلغ موجود در حساب خود را‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬تا سقفی مشخص در هر روز می توانند این عمل‬ ‫را انجام بدهند و مبلغ طلب خود را از شرکت نقد کنند‪».‬‬ ‫روابط عمومی تپسی در پایان‪ ،‬با بیان این نکته که این شرکت‬ ‫همواره حاضر اســت تا تمامی مشکالت موجود برای سفیران و‬ ‫مســافران را پیگیری کند‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪« :‬هرگونه مشکل‬ ‫مطرح شــده به ســرعت مورد بررســی قرار گرفت‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫مواردی که از ســوی رسانه ســایه به ما اعالم شده هیچ کدام‬ ‫موردی جز تخفیف نبوده است»‬ ‫در این مطلب اگر اســکرین شــات های ســفیران را استفاده‬ ‫میکنید حتما تصویر صفحه رســید را هم نشــان دهید بدون‬ ‫صفحه رسید سفر برای خواننده سوءبرداشت ایجاد میشود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪ ۴۳‬اکیپ تخصصی برای وصل برق برخی مناطق اراک تالش می کنند‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان مرکزی‪ :‬مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت‪ :‬بارشهای سیلاسای عصر پنجشنبه قطع برق برخی نقاط استان و شهرستان اراک را به دنبال داشت و اکنون‪ ۴۳‬اکیپ‬ ‫تخصصی برای حل این مشکل در اراک تالش میکنند‪.‬محمود محمودی بامداد جمعه در گفتوگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬اکیپهای شرکت توزیع برق استان مرکزی از لحظه وقوع بارندگی (‪ ۱۹‬و ‪ ۵۱‬دقیقه) پنجشنبه‬ ‫به مناطق مختلف استان اعزام شدند و فعالیت این تیمها تا وصل برق تمام نقاط استان ادامه دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ ۱۳ :‬اکیپ از اکیپهای بسیج شده شرکت توزیع برق استان مرکزی همراه با باالبر و بقیه‬ ‫به صورت خودرویی با ‪ ۲‬نیروی تخصصی فعالیت میکنند‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی اظهار داشت‪ :‬در نتیجه بارشهای سیلاسای عصر پنجشنبه ‪ ۳۷‬فیدر فشار متوسط خروجی از‬ ‫پستهای برق ‪ ۶۳‬به ‪ ۲۰‬کیلوولت در نقاط مختلف استان از مدار خارج شد که از این تعداد ‪ ۱۹‬فیدر مربوط به اراک‪ ،‬هشت فیدر در زرندیه‪ ،‬هفت فیدر در محالت ‪ ،‬یک فیدر در غرقاباد و ‪ ۲‬فیدر در ساوه بود‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ‪:‬‬ ‫خدمتبهخلقخداتوفیقالهیاست‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان گیالن‪ :‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان گیالن ‪ ،‬مدیرکل بنیاد حفظ‬ ‫اثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس در نشســتی با هم‬ ‫دیدار و گفتگو کردند ‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد حفظ اثار و نشــر ارزش هــای دفاع‬ ‫مقدس اســتان گیــالن در این دیدار گفــت‪ :‬کمک به‬ ‫توســعه فرهنگ مکتوب سازی و مستند سازی تاریخ و‬ ‫دستاوردهای جهانی‪ ،‬ملی و منطقه ای هشت سال دفاع‬ ‫مقدس در کشور و در امتداد ان تقویت مقاومت‪ ،‬بعنوان‬ ‫یک نهضت مردمی و جهاد والیی محســوب می شود و‬ ‫تالش در این راستا جهت معرفی چنین اثار ارزشمند و‬ ‫یاد و خاطره شــهدا و رزمندگان اسالم برای ما عبادت و‬ ‫افتخار بزرگی است‪.‬‬ ‫ســرهنگ حبیبی در این دیدار اظهار داشــت‪ :‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی گیالن نقش به سزایی در ارزاوری‬ ‫و استمرار چرخه اقتصادی این مرز و بوم ایفا می نماید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دشمنان کشــور عزیزمان ایران‪ ،‬همیشه به‬ ‫دنبال وارد کردن ضربه و توقف چرخ اقتصادی کشــور‬ ‫هســتند؛ و صنعتگران ما همیشه با درایت و هوشیاری‬ ‫این فتنه ها را در نطفه خفه کردند و ســودجویان ناکام‬ ‫ماندند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بــرای پایداری این نظــام مقدس‪ ،‬خون ها‬ ‫داده شده اســت و جوانان ما نمی گذارند خون شهدای‬ ‫گرانقدر پایمال شود‪.‬‬ ‫مهدی محبوبی حسن کیاده مدیرعامل شرکت شهرک‬ ‫های صنعتی استان گیالن در این دیدار اظهار داشت ‪:‬‬ ‫پرســنل جهادی و تالشگر شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان گیالن خود را عضو خانواده بزرگ بنیاد حفظ اثار‬ ‫بندر بوشهر؛ موفق به کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی‬ ‫عملکرد ‪ ،HSE‬مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان بوشهر‪ :‬ستاد اجرایی‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬پدافند غیرعامل و ‪ HSE‬در سطح‬ ‫مدیران ارشــد و معاونین ماهانه نشســتهایی را‬ ‫برگــزار میکنند که مصوبه های این ســتاد مالک‬ ‫ارزیابی بنادر کشور است‪.‬‬ ‫در ارزیابی عملکرد ســال ‪ ،۱۴۰۰‬اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی بوشهر توانســت با کسب حداکثر نمره‬ ‫برای چهارمین ســال پیاپی در سه شاخص ‪،HSE‬‬ ‫مدیریت بحران و پدافند غیرعامل کشــور را کسب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اثر بخشــی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی‪ ،‬پیگیری‬ ‫بهینه مصوبات و ارتباطات درون و برون سازمانی و‬ ‫همچنین اجرای مانورهای مشترک از دستاوردهای‬ ‫مهم اداره کل بنادر و دریانوردی بوشــهر در کسب‬ ‫موفقیت یاد شده است‪.‬‬ ‫بهبود مستمر در بررسی عملکرد شرکتهای فعال‬ ‫در بندر و همچنین ارتقا ســطح ســالمت‪ ،‬ایمنی‬ ‫و محیط زیســت از دیگر عوامــل موثر در انتخاب‬ ‫بندر بوشــهر به عنوان رتبه نخســت کشور است‪.‬‬ ‫رعایت الزامهای مرتبط با حوزه های مطرح شــده‬ ‫و ایمنــی مبحثی حائز اهمیت و راهبردی در حوزه‬ ‫فعالیتهای بندری است که در بندر بوشهر اهتمام‬ ‫ویژه نسبت به انها وجود دارد‪.‬‬ ‫و نشر ارزش های دفاع مقدس میداند و ضمن عمل به‬ ‫ارزشها در انتقال و ثبت افتخارات طالئی دفاع مقدس به‬ ‫اخبار‬ ‫جامعه در متن این بنیاد در کنار برادران خود هستیم و‬ ‫برای ما افتخار بزرگی است که بتوانیم در این تشکیالت‬ ‫مهم و ارزشمند نقشی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان گیالن‬ ‫گفــت ‪:‬خدمت به خلق خدا توفیق الهی اســت‪ .‬چرا که‬ ‫خدمت به خلق‪ ،‬خدمت به خدا میباشد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬امید اســت تا با رویکــرد علمی و معرفتی‬ ‫بتوانیم حفظ و نشــر این بالندگی بزرگ دینی و ملی را‬ ‫بــا همه فرهنگ و ارزشهای نهفته در ان نهادینه کنیم‬ ‫و از این رویکرد بــرای قدردانی از ایثارگران ‪،‬رزمندگان‬ ‫وشهدای انقالب اسالمی ‪ ،‬دفاع مقدس و مدافعین حرم‬ ‫همت گماشته و هویت این اسطورهها را که در افرینش‬ ‫و خلق این پدیده عظیم نقش مهم و اساســی داشتهاند‪،‬‬ ‫پاس بداریم‪.‬‬ ‫کاهش خطرات جانی وروش های غیراستاندارد‬ ‫وناایمن درتامین برق هیات ها‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اصفهان‪ :‬محبوبه عزیز‪:‬‬ ‫در جلســه ای که با حضور نماینــدگان هیات های‬ ‫مذهبی شــهر اصفهان ؛ مسئولین سازمان تبلیغات‬ ‫اسالمی و دفتر ایمنی شرکت توزیع برق اصفهان در‬ ‫گلستان شهدا برگزار شد دستور العمل ها ی ایمنی‬ ‫به صورت مشروح مطرح و اموزش های الزم درباره‬ ‫هرچه بهتر و ایمن برگزار کردن مراسم عزاداری در‬ ‫سطح شهر ارائه شــد‪ .‬مهندس سید مجتبی باطنی‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع بــرق اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬همه ســاله با فرا رســیدن ماه محرم مراسم‬ ‫عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدا‪ ...‬الحسین (ع)‬ ‫در سراســر کشور برگزار می شــود و بسیاری از هم‬ ‫وطنان اقدام به اماده ســازی اماکن مذهبی ؛ تکایا و‬ ‫هیات های مذهبی می کنند اما باید توجه کنند که‬ ‫رعایت اصول ایمنی بســیار حایز اهمیت می باشد و‬ ‫بی احتیاطی می تواند جان افراد را به خطر بیندازد ‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬در این نشست بر مشارکت بسیاری‬ ‫از ســازمانها از جمله اتش نشــانی تاکید و شرکت‬ ‫توزیع برق به عنوان یک سازمان موثر در برق رسانی‬ ‫پایدار و مطمئن مطرح شد ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬برگزاری این جلســات موجب شــده که‬ ‫روش های غیر استاندارد و ناایمن در تامین برق در‬ ‫هیات ها به کمترین میزان رسیده و همچنین موجب‬ ‫شده خطرات جانی و خسارات مالی کاهش یابد ‪.‬‬ ‫«مجید حاجی غالم سریزدی» شهردار منتخب کرج شد‬ ‫همچــون زاهدان‪ ،‬ســمنان و کرج به عنوان شــهردار‬ ‫مشــغول خدمت بوده‪ ،‬وی مدتی نیز معاون هماهنگی‬ ‫امور عمرانی استانداری البرز بوده است‪.‬‬ ‫منوچهر غفاری سرپرســت شهرداری کرج نیز موفق به‬ ‫کســب ‪ 6‬رای شد که در نهایت ســریزدی با یک رای‬ ‫بیشتر به عنوان شهردار جدید برگزیده شد‪.‬‬ ‫علی قاسمپور‪ ،‬سخنگوی شــورای شهر در پایان صحن‬ ‫علنی شورای شــهر در جمع اصحاب رسانه با اشاره به‬ ‫شــرح ماوقع پرداخت و گفت‪ :‬علی سلطانی مقدم پس‬ ‫از ارائه برنامه خود انصراف داد‪ ،‬البته قدردان تالشهای‬ ‫وی هستیم‪ .‬این عضو شورای شهر با بیان اینکه منوچهر‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج در جلســه رسمی عصر سه شــنبه چهارم مرداد‬ ‫«مجید حاجی غالم ســریزدی» را به عنوان شــهردار‬ ‫جدید این کالنشهر جهت معرفی به وزارت کشور برای‬ ‫طی مراحل صدور حکم برگزید‪.‬‬ ‫بــا انصراف و کناره گیری علی ســلطانی مقدم و مازیار‬ ‫حسینی از جمع نامزدهای تصدی سمت شهردار کرج‪،‬‬ ‫شورای اســالمی شهر در جلســه عصر امرو ِز خود با ‪7‬‬ ‫رای «مجید حاجی غالم سریزدی» را به عنوان شهردار‬ ‫جدید برگزید‪ .‬مجید حاجی غالم سریزدی متولد ‪۱۳۴۳‬‬ ‫مدرس دانشگاه است که به مدت ‪ ۱۲‬سال در شهرهایی‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه ایالم؛‬ ‫‪ 90‬درصد جایگاههای گاز سی ان جی ایالم استانداردسازی شدند‬ ‫روزنامــه خوب‪ -‬اســتان ایالم‪ :‬مدیر شــرکت‬ ‫ملــی پخــش فراوردههای نفتــی منطقــه ایالم از‬ ‫استانداردســازی ‪ ۹۰‬درصد جایگاههای گاز ســی ان‬ ‫جی در این اســتان خبر داد‪ .‬علــی اصغر چاغروندی‬ ‫افزود‪ :‬بــا همکاری و هماهنگی اداره کل اســتاندارد‪،‬‬ ‫شــرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه ایالم و‬ ‫مســئوالن جایگاههای ســی‪ .‬ان‪ .‬جی استان‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۹۰‬درصد جایگاههای ســی‪.‬ان‪.‬جی ایالم دارای‬ ‫تاییدیه بازرسی ادواری اســتاندارد میباشد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬استاندارد ســازی ‪ ۱۰‬درصد مابقی جایگاه های‬ ‫سی ان جی سوخت مایع در استان نیز در دست اقدام‬ ‫هســتند‪ .‬مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه ایالم با اشــاره به اینکه ارتقای ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫کمی و کیفی جایگاههای ســی ان جی از برنامههای‬ ‫این منطقه اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با هماهنگی و تعامل با‬ ‫اداره اســتاندارد و مالکین جایگاهها‪ ،‬بازرســی ادواری‬ ‫جایگاههای ســیانجی بر اســاس دســتورالعمل و‬ ‫روشهای اجرایی‪ ،‬شامل بازرسی فنی کلیه تجهیزات‬ ‫جایگاههای ســیانجی از جمله بازرســی مجموعه‬ ‫میترینگ‪ ،‬کمپرسور (سامانه فشردهسازی)‪ ،‬دیسپنسر‬ ‫(ســامانه توزیعکننــده)‪ ،‬تابلوهای بــرق‪ ،‬حریمهای‬ ‫ایمنی و مخازن ذخیره گاز طبیعی فشــرده مطابق با‬ ‫اســتانداردهای موجود به صورت ساالنه مورد پایش و‬ ‫ارزیابی قــرار میگیرند‪ .‬چاغروندی به رانندگان جهت‬ ‫سالمت خود و حفظ ســرمایه های ملی کشور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هنگام ورود به جایگاه به عالئم هشــداری نصب‬ ‫شــده توجه کرده و به انها عمل کنند و نکات ایمنی‬ ‫هنگام سوختگیری نظیرخاموش بودن موتور خودرو‪،‬‬ ‫بازبــودن درب صنــدوق عقب‪ ،‬پیاده شــدن تمامی‬ ‫سرنشین ها و هدایت به محل امن‪ ،‬سوختگیری توسط‬ ‫اپراتور جایگاه‪ ،‬عدم استعمال دخانیات و عدم استفاده‬ ‫از تلفن همراه را مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫غفاری از با ‪ ۶‬رای از حضور در کرســی شهرداری کرج‬ ‫بازماند‪ ،‬افزود‪ :‬در نهایت مجید سریزدی با ‪ ۷‬رای شورای‬ ‫شــهر به عنوان گزینه تصدی شــهرداری کرج انتخاب‬ ‫شــد‪.‬وی در خصوص تایید یا عــدم تایید گزینه نهایی‬ ‫شورای شهر توسط مراجع ذیربط‪ ،‬یاداور شد‪ :‬قضاوت و‬ ‫اظهار نظر در این خصوص به عهده شورا نیست و ما تابع‬ ‫قانون خواهیم بود‪ .‬سخنگوی شــورای شهر با اشاره به‬ ‫نزدیک بودن ارای گزینههای شهرداری کرج‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫همه اعضای شــورای شهر گزینه نهایی را قبول دارند و‬ ‫با همدلی در مســیر ارائه خدمات به مردم گام خواهند‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم‪:‬‬ ‫اولویت سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک و زودبازده است‬ ‫روزنامه خوب – اســتان قم‪ :‬روحاهلل ابراهیمی با‬ ‫بیــان اینکه صنعت یکی از اضــالع مهم اقتصادی به‬ ‫شمار میرود اظهار کرد‪ :‬صنایع کوچک نقش مهمی‬ ‫در رشــد و شــکوفایی اقتصادی دارند و باید به طور‬ ‫جــدی در زمینــه کارافرینی و اشــتغال زایی مورد‬ ‫حمایــت قرار بگیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬در قم‪ ،‬کارخانه های‬ ‫بسیار بزرگ صنعتی زیادی نداریم و در شهرکهای‬ ‫صنعتی عمده واحدها در زمره صنایع کوچک به شمار‬ ‫می روند و از این رو حمایت از این ظرفیت ها دارای‬ ‫اهمیت زیادی در حفظ اشــتغال و رشــد اقتصادی‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان‬ ‫قم با بیــان اینکه تامین اب یکــی از نیازهای مهم‬ ‫صنایع محسوب میشــود گفت‪ :‬به دنبال اب پایدار‬ ‫بــرای صنایع هســتیم و مهم ترین راه‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫اب خاکستری و پساب اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تامین‬ ‫برق نیز یکی از دغدغههاســت و در حوزه تامین برق‬ ‫مشــکالت و قطعی هایی داریم و امیدواریم بتوانیم با‬ ‫ایجاد واحدهای کم مصرف و به روزرسانی تجهیزات‬ ‫در ایــن زمینه نیز تحوالت خوبــی در کاهش میزان‬ ‫مصرف داشته باشیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرکهای‬ ‫صنعتی قم‪ :‬اولویت ســرمایه گذاری در قم با صنایع‬ ‫پاک و زودبازده است‪.‬‬ ‫‪ 32‬تیم راهداری لرستان برای وقوع سیالب احتمالی اماده باش هستند‬ ‫روزنامه خوب – استان لرستان‪ :‬سرپرست اداره کل‬ ‫راهــداری و حمل و نقل جاده ای لرســتان گفت‪۳۲ :‬‬ ‫تیم راهداری در پی هشــدار وقوع سیالب احتمالی در‬ ‫برخی مناطق استان از جمله نواحی شرقی‪ ،‬اماده باش‬ ‫کامل هستند‪.‬‬ ‫مرتضی شــیروانی اظهار کرد‪ :‬با توجه به هشــدارهای‬ ‫هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیالب در مناطقی‬ ‫از اســتان و تصمیمات شــورای مدیریت بحران‪ ،‬تمام‬ ‫گشت های عملیاتی راه و ترابری این اداره کل در قالب‬ ‫‪ ۳۲‬تیم متشــکل از نیروی انســانی و ماشین االت به‬ ‫حالت اماده باش درامده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنا به نقشــه های جوی‪ ،‬بیشترین احتمال‬ ‫سیالب در شهرســتان های الیگودرز‪ ،‬ازنا‪ ،‬خرم اباد و‬ ‫دورود وجود دارد از این رو اســتقرار گشــت های راه‬ ‫و ترابری در این مناطق بیشــتر از ســایر نقاط استان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این راســتا به تمام روســای ادارات‬ ‫راهداری شهرســتان های تابعه‪ ،‬پیمانکاران پروژه های‬ ‫اجرایی و همچنین کارخانجات اسفالت و شن و ماسه‬ ‫اعالم شــده است نسبت به انتقال ماشین االت و سایر‬ ‫تجهیزات قالب بندی و ارماتوربندی از مســیر سیالب‬ ‫به نقاط امن اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی از هم اســتانی ها درخواســت کــرد ضمن پرهیز‬ ‫از ســفرهای غیرضروری و توقف در کنار مســیل ها و‬ ‫رودخانه ها‪ ،‬پیش از سفر در تماس با تلفن گویای ‪۱۴۱‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مرکــز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و نقل جاده ای‬ ‫لرستان از وضعیت محورها مطلع شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت هواشناســی لرستان نســبت به وقوع‬ ‫ناپایداریهای فصلی (همرفتی) برای مناطق شــرق و‬ ‫جنوب شرق این استان‪ ،‬هشــدار سطح نارنجی صادر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫هواشناســی لرستان نسبت به اجتناب از تردد و توقف‬ ‫در حاشیه رودخانههای فصلی و مسیلها‪ ،‬احتیاط الزم‬ ‫هنگام تردد جادهای‪ ،‬اجتنــاب از فعالیت کوهنوردی‬ ‫و چــرای دام در مناطق مرتفع‪ ،‬حاشــیه رودخانهها و‬ ‫مسیلها‪ ،‬تســریع در جمع اوری محصوالت زراعی و‬ ‫سایر اقدامات پیشگیرانه توصیه کرده است‪.‬‬ ‫مصرف گاز در اردبیل هشت درصد‬ ‫افزایشیافت‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اردبیل‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬سه ماهه اول امســال مصرف گاز طبیعی استان‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه پارسال هشت درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫میر سعید سید متین روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود‪:‬‬ ‫در سه ماهه اول امسال در مجموع ‪ ۸۲۴‬میلیون متر مکعب گاز‬ ‫طبیعی در استان اردبیل مصرف شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از این مقدار ‪ ۴۶۴‬میلیون متر مکعب در بخش‬ ‫خانگی و صنعتی و ‪ ۳۶۰‬میلیون متر مکعب گاز نیز در نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به افزایش ‪ ۹۸‬میلیــون متر مکعبی مصرف گاز در‬ ‫بخش خانگی و صنعتی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در سه ماهه اول سال جاری‬ ‫مصرف گاز در نیروگاه ســیکل ترکیبی اردبیل ‪ ۳۶‬میلیون متر‬ ‫مکعب کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ســید متین با بیان اینکه مصرف گاز در اســتان اردبیل بیشتر‬ ‫از اســتانداردهای جهانی اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬میزان مصرف گاز‬ ‫طبیعی در کشــور هم ‪ ۶‬برابر بیشتر از ســرانه مصرف جهانی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اســتان اردبیل ادامه داد‪ :‬فرهنگسازی‬ ‫راهکار اساسی برای کاهش مصرف گاز در بخش خانگی است‪.‬‬ ‫وی توسعه شبکه گاز و جذب مشترکین جدید را از جمله علل‬ ‫افزایش مصرف گاز طبیعی در اســتان اردبیل برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫با اینکه مصرف گاز در اســتان هر ســال نسبت به سال قبل به‬ ‫ویژه در فصل زمستان افزایش می یابد‪ ،‬ولی می توان با فرهنگ‬ ‫سازی در مصرف این نعمت خدادادی صرفه جویی کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اســان تریــن راه برای کاهش مصرف تغییر در‬ ‫عادت های شخصی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬صرفه جویی به معنای عدم‬ ‫اســتفاده از گاز نیست بلکه هدف استفاده بهینه و جلوگیری از‬ ‫استفاده بیش از حد یا هدر دادن منابع انرژی است که تغییرات‬ ‫ساده رفتاری می تواند به ان کمک کند‪.‬‬ ‫‪ 2‬هزارمیلیاردتومانبرایطرحهای‬ ‫حوزهراهداریاذربایجانشرقی‬ ‫اختصاصیافتهاست‬ ‫روزنامه خوب – استان اذربایجان شرقی ‪ :‬معاون سازمان‬ ‫راهــداری و حمل و نقل جاده ای گفــت‪ ۲ :‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در ســفر اخیر رییس جمهور و هیــات دولت به طرحهای حوزه‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫رضا اکبری در شهرســتان عجب شــیر افزود‪ :‬این میزان اعتبار‬ ‫از جمله بــرای اجرای پروژه های اســفالت راه ها‪ ،‬حذف نقاط‬ ‫پرتصادف راه های و ارتقای ایمنی جاده ها اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به راه روستای دانالو گفت‪ :‬باید با مشارکت شهرک‬ ‫صنعتی‪ ،‬شهرداری و راهداری این مسیر ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راهداری هــم در بحث ماشــین االت و هم تامین‬ ‫قیریارانه ای برای این مسیر کمک می کند‪.‬‬ ‫اکبــری اعالم کرد‪ :‬در ســال جــاری ‪۱۰‬میلیــارد تومان برای‬ ‫ســاماندهی راه های اصلی در مسیر اذرشهر تا ملکان اختصاص‬ ‫یافته است‪ .‬وی با بیان اینکه امسال عملیات راه ارتباطی روستای‬ ‫چهاربــرود به طول هفت کیلومتر اجرا می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬اعتبار‬ ‫اجرای این طرح اختصاص یافته و با مشــخص شــدن پیمانکار‬ ‫طرح تنها راه خاکی روســتایی در شهرستان نیز اسفالت خواهد‬ ‫شد‪ .‬ایت اهلل ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور به همراه تعدادی از‬ ‫اعضای هیات دولت در قالب بیســت و سومین سفر استانی ‪۱۲‬‬ ‫خرداد مهمان مردم اذربایجان شرقی بود‪.‬‬ ‫پیشبینیورودسامانهبارشیپرقدرت‬ ‫و اماده باش کامل برای تامین اب‬ ‫خوزستان‬ ‫روزنامه خوب – استان خوزستان‪ :‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب خوزستان با اشــاره به پیش بینی ورود سامانه بارشی‬ ‫پرقدرت مونســون به خوزستان و احتمال اسیب به زیرساخت‬ ‫های اب و فاضالب گفت‪ :‬تمام امکانات و تجهیزات این شرکت‬ ‫بــرای جلوگیری از هرگونه کمبود اب و بحران در صورت نفوذ‬ ‫هوای موسمی مونســون در اماده باش کامل قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محمدرضــا کرمی نژاد در گفت و گویی افــزود‪ :‬تمام نیروهای‬ ‫عملیاتی این شرکت در ‪ ۲‬بخش اب و فاضالب برای به حداقل‬ ‫رساندن مشکالت احتمالی ناشی از وقوع سیل به زیرساخت های‬ ‫اب و فاضالب در سطح استان در اماده باش هستند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در بخش بهره برداری و توسعه اب تدابیر الزم از جمله حصول‬ ‫اطمینان از مخاذن ذخیره اب در سطح تاسیسات و تصفیه خانه‬ ‫های اب شهرهای استان و اهواز‪ ،‬برقراری کامل حفاظت و ایمنی‬ ‫تابلوهای برق و همچنین امادگی الزم جهت وارد مدار نمودن‬ ‫دیزل ژنراتورها در صورت بروز قطعی برق اتخاذ شــده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫نمایساختمان هامتعلقبهسازنده‬ ‫نیست‪،‬بلکهحقعموماست‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از فعالیت‬ ‫کمیته «نما» در شهرداری مناطق ‪ 22‬گانه خبر داد‪.‬‬ ‫وی درباره معنای هویت شــهری گفــت‪ :‬در تعریفی‬ ‫ســاده‪ ،‬هویت چیزی اســت که بازتاب صفات و تبلور‬ ‫یک موضوع خاص در شــهر باشــد‪ .‬این موضوعات در‬ ‫جنبه هــای مکانی ‪ ،‬زمانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬فضایی و ‪ ...‬شــهر‬ ‫نیز دیده می شــود که می تواند مختصات فیزیکی یک‬ ‫شهر را با شــهرهای دیگر متفاوت کند‪ .‬امروزه‪ ،‬هویت‬ ‫شهری یکی از مهم ترین مولفه ها در شهرسازی به شمار‬ ‫مــی رود که می تواند نوعی تعلق خاطر به ان را در بین‬ ‫ســاکنینش ایجاد کند‪ .‬وی در پاســخ به این سوال که‬ ‫ایا شــهر تهران هویتی به شهروندانش می دهد یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تهران جزء شــهرهایی اســت که مبانی هویتی‬ ‫بسیار قوی دارد‪ .‬دقت داشته باشید که در هویت شهری‬ ‫تهران‪ 3 ،‬مولفه داریم؛ محیط طبیعی‪ ،‬محیط مصنوع و‬ ‫محیط انســانی‪ .‬در مولفه های طبیعی موضوعاتی نظیر‬ ‫ساختار جغرافیایی‪ ،‬ســاختارهای طبیعی‪ ،‬تنوع خاک‪،‬‬ ‫پوشــش گیاهی خــاص در تهران را می تــوان نام برد‪.‬‬ ‫هم چنین در مولفه های انســانی نیــز موضوعاتی نظیر‬ ‫تبار‪ ،‬نیاکان‪ ،‬گویش‪ ،‬زبان‪ ،‬عقاید دینی و مذهبی و ‪ ...‬را‬ ‫داریم‪ .‬صارمی با اشــاره به اینکه محیط مصنوع مربوط‬ ‫به ساختار شــهر تهران است‪ ،‬گفت‪ :‬محیط مصنوع در‬ ‫شهر تهران دســتخوش تغییرات زیادی شده است؛ به‬ ‫نظرم الزم است در این بخش بازتعریف مجددی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬البته شاکله خیابانی مثل خیابان ولیعصر همین‬ ‫است و معتقدم که در شهرهای دنیا‪ ،‬خیابانی به زیبایی‬ ‫خیابان ولیعصر نداریم‪.‬‬ ‫مشارکت ایران در ساخت‬ ‫بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان‬ ‫و پرتاب ازمایشگاه تحقیقاتی‬ ‫چین به فضا‬ ‫حــوزه فناوری ایــران در هفتــه اول مرداد شــاهد‬ ‫دســتاوردهای زیادی ازجمله مشارکت محققان ایرانی‬ ‫در ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان و موفقیت‬ ‫متخصصان کشــورمان در ســاخت مخــازن نگهداری‬ ‫ســلول های بنیادی بود‪ .‬در بخش فنــاوری جهان نیز‬ ‫اخبــار متنوعی همچون پرتاب ازمایشــگاه تحقیقاتی‬ ‫چین به ایســتگاه فضایی مخابره شــد‪ .‬خبر مشارکت‬ ‫محققان ایرانی در ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی‬ ‫جهان‪ ،‬موفقیت دو دانشــمند ایرانی به کســب جایزه‬ ‫کامستک‪ ،‬موفقیت متخصصان ایرانی در ساخت مخازن‬ ‫نگهداری ســلول های بنیادی و تولید ســوپرفود ایرانی‬ ‫غنی از مواد غذایی به عنوان مهمترین دســتاوردها در‬ ‫حوزه علم و فناوری ایران به ممد رســانه های داخلی‬ ‫به ویژه خبرگزاری جمهوری اســامی به سراسر جهان‬ ‫ارسال شد‪ .‬تیمی متشکل از محققان پژوهشکده نجوم‬ ‫پژوهشگاه دانش های بنیادی کشورمان به همراه گروهی‬ ‫از دانشــمندان از کشــورهای مختلف در پروژه ساخت‬ ‫«بزرگترین تلســکوپ رادیویی جهان» مشارکت کرده‬ ‫اند‪ .‬تلســکوپی که گفته می شود قدرت تفکیک تصاویر‬ ‫گرفته شــده توســط ان تا ‪ ۱۰۰‬برابر بهتر از تلسکوپ‬ ‫فضایی «جمیزوب» خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون اموزش مجلس‬ ‫درخصوص اجرای طرح رتبه بندی معلمان‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 1‬میلیون و ‪ 700‬هزار تا‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومانی حقوق معلمان‬ ‫از شهریور امسال‬ ‫رییس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای‬ ‫اســامی با بیان اینکه‪ ،‬طرح رتبه بندی معلمان از ‪۳۱‬‬ ‫شــهریور ماه باید از ســوی دولت اجرایی شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر این اســاس و با توجه به بودجه ‪ ۳۸‬میلیاردی‬ ‫تامین شــده‪ ،‬حقوق معلمان بین یــک میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تا پنج میلیون تومان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬خردادماه جاری بود که صادق ستاری فرد معاون‬ ‫تربیت بدنی و ســامت وزارت امــوزش و پرورش در‬ ‫توئیتی اعالم کرد‪ :‬احکام اعضای هیات های ممیزه برای‬ ‫اجرای نظام رتبه بندی معلمان از ســوی وزیر اموزش و‬ ‫پرورش صادر و تمهیدات اجرای رتبه بندی توسط مرکز‬ ‫نیروی انسانی این وزارت فراهم شده است‪.‬‬ ‫قانون رتبه بندی فرهنگیان طبق سند تحول بنیادین‬ ‫نظام اموزشــی یکی از موضوعات مطرح شده در جهت‬ ‫بهبود ســطح معیشــتی و همچنین ارتقای شایستگی‬ ‫حرفه ای معلمان اســت که در سال های اخیر از سوی‬ ‫مجلس و دولت پیگیری شده است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪806‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫اعالموضعیتهشدارباشدرسراسرکشور‬ ‫وحیدی درباره میزان امادگی کشــور نسبت به شرایط وقوع سیل‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکنون همه کشــور در شــرایط هشــدارباش قرار دارد و همه‬ ‫ظرفیت ها برای کمک به مناطق سیل زده بسیج شده است‪.‬‬ ‫احمد وحیدی وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مناطق‬ ‫سیل زده در کشور اظهار داشت‪ 18 :‬استان همچون مازندران‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬تهران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اصفهان و یزد از جمله اســتان های درگیر سیل‬ ‫هستند‪ .‬وی با اشاره به وقوع سیل در یزد گفت‪ :‬به طور مثال در سیل‬ ‫استان یزد که معموال ‪ 40‬میلی لیتر در سال بارش باران دارند این میزان‬ ‫اکنون نزدیک به ‪ 75‬میلی لیتر رسیده که حجم بسیار بزرگی است‪ .‬البته‬ ‫در برخی استان ها نیز وضعیت مشابه به یزد را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وزیر کشور تصریح کرد‪ :‬در چند نقطه مانند فیروزکوه‪ ،‬امامزاده داوود‬ ‫و یزد مشکالت‪ ،‬قدری بیشتر است‪ .‬البته در یزد بیشتر شاهد ابگرفتگی‬ ‫معابر هســتیم و باید به ســرعت ان را برطرف کنیم به ویژه در بافت‬ ‫تاریخی این شهر که اهمیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در برخی استان ها متاسفانه فوتی داشتیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امار نهایی فوتی های ســیل در مناطق امامزاده داوود و فیروزکوه‬ ‫پس از مشخص شدن وضعیت مفقودی ها اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وحیدی در پاسخ به ســوالی درباره کمک رسانی به مردم گرفتار در‬ ‫سیل بیان داشــت‪ :‬امدادرسانی به شکل گسترده در حال انجام است‪.‬‬ ‫استانداران عزیز با تمام توان پای کار هستند و فرمانداران‪ ،‬بخشداران‪،‬‬ ‫دهیاران‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬نیروهای مســلح اعم از ســپاه‪ ،‬ارتش و نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬اورژانس و گروه های مردمی نیز فعالیت خوبی هســتند‪ .‬به‬ ‫طور مجموع‪ ،‬بسیج گسترده ای در همه مناطق کشور داریم و راهداری‬ ‫نیز فعال است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون همه کشــور در شرایط هشدارباش قرار دارد و همه‬ ‫ظرفیت ها نیز برای کمک به مناطق سیل زده بسیج شده است‪.‬‬ ‫وزیر کشور همچنین از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی از رفتن به‬ ‫ن وجود دارد‪ ،‬پرهیز کنند‪.‬‬ ‫مناطقی که احتمال وقوع سیل در ا ‬ ‫وحیدی گفت‪ :‬در برخی مناطق مانند روستای مرزداران در فیروزکوه‬ ‫مشکل رانش کوه وجود داشت و باید همه مردم مراقبت کنند چون این‬ ‫کار باعث مدیریت بهتر مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر کشــور در پاسخ به سوالی مبنی بر هشدار هواشناسی که وقوع‬ ‫موج جدید بارندگی و ســیالب را از پیش بینی کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫همه هشدار باش داده شده و امکانات مورد نیاز و همچنین استانداران و‬ ‫سایر مسئوالن نیز پای کار هستند‪ .‬امیدوارم این بارش ها همانند انچه‬ ‫تاکنون مدیریت شــده به خوبی مدیریت شود و کمترین خسارات را‬ ‫نسبت به مردم‪ ،‬اموال و مردم و مشکلی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان‪،‬وزیر نیرو‪:‬‬ ‫ظرفیت مناسبی در سدها برای سیالب ایجاد شده است‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬ظرفیت های مناســبی را در مخازن سدها برای‬ ‫تسکین رواناب ها‪ ،‬در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪« ،‬علی اکبر محرابیان» در جریان‬ ‫بازدید از مناطق ســیل زده فیروزکوه‪ ،‬با اشــاره به دستور رئیس‬ ‫جمهور به وزرا برای بسیج همه امکانات در مواجه با سیل‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به پیش بینی های هواشناسی‪ ،‬بارش های پیش رو و احتمال‬ ‫سرریز شدن ســدها و اب بندها‪ ،‬نیروهای عملیاتی صنعت اب و‬ ‫برق با هدف انجام اقدام هاو تدابیر الزم برای پیشــگیری از بروز‬ ‫خسارات در اماده باش کامل هستند‪.‬‬ ‫ وی ادامه داد‪ :‬در کشور و منطقه ما‪ ،‬تغییر اقلیم به میزان زیادی‬ ‫به این معناســت که باید اماده مواجه شدن با شرایط جدی اب و‬ ‫هوایی باشیم‪ .‬محرابیان با اشاره به سیل روزهای گذشته در کشور‪،‬‬ ‫از اعزام تیم های عملیاتی و امدادی به محل های سیل زده امامزاده‬ ‫داود‪ ،‬فیروزکوه‪ ،‬رودهن‪ ،‬دماوند و سیستان و بلوچستان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬هم به دنبال وقوع سیل در استان یزد‪ ،‬نیروهای عملیاتی‬ ‫شرکت ابفای استان تهران شامل ‪ ١٢‬تیم چهار نفره با تجهیزات‬ ‫کامل و گروه های تخصصی عملیاتی عازم یزد می شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر بهره برداری مناســب از نزوالت جوی‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ظرفیت های مناســبی را در مخازن سدها برای تسکین رواناب ها‪،‬‬ ‫در نظــر گرفته ایم‪ .‬به گفته محرابیان‪ ،‬رصد و پایش رودخانه های‬ ‫ کشــور توسط اکیپ های گشت و بازرسی شرکت های تابعه منابع سیالب در حالت اماده باش است‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬اطالع رســانی های مکرر به منظور اگاه سازی مردم از شرایط‬ ‫وی از هموطنان درخواســت کرد که هشدارها را جدی گرفته‬ ‫جوی و احتمال وقوع ســیالب به صورت مســتمر در حال انجام و برای حفظ جان خود و عزیزانشــان‪ ،‬طی روزهای اینده به هیچ‬ ‫بوده و وزارت نیرو نیز در کنار سایر ارگان های مربوطه‪ ،‬برای مهار عنوان در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها تردد و یا اتراق نکنند‪.‬‬ ‫دستور وزیر بهداشت به اورژانس و مراکز درمانی برای تدابیر ویژه رسیدگی به سیل زدگان‬ ‫وزیر بهداشت با توجه به بارش های پیش رو و احتمال سرریز‬ ‫شدن سدها و اب بندها‪ ،‬سازمان اورژانس و روسای دانشگاه های‬ ‫علوم پزشــکی سراسر کشور را ملزم کرد تا ضمن امادگی کامل‪،‬‬ ‫تدابیر الزم برای رســیدگی فوری به ســیل زدگان و بسیج همه‬ ‫امکانات را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت به رییس سازمان اورژانس‬ ‫و روسای دانشگاه های علوم پزشــکی سراسر کشور دستور داد‬ ‫تمام امکانات خود را برای رسیدگی بهنگام و موثر به مصدومان‬ ‫احتمالی سیل بسیج کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ضروری است اورژانس پیش بیمارستانی‪ ،‬مراکز‬ ‫درمانی و کادر تخصصی درمان برای ارائه خدمات سریع و کیفی‬ ‫به مصدومان در امادگی کامل به ســر برده‪ ،‬ســرعت بخشی به‬ ‫اقدامات تشخیصی و رسیدگی های درمانی اسیب دیدگان سیل‬ ‫را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت همچنین سازمان اورژانس کشور و دانشگاه های‬ ‫علوم پزشــکی را موظف کرد تا گزارش بر خط اقدامات و تدابیر‬ ‫صورت گرفته در زمینه های مذکور را به وی اعالم نمایند‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬اســتان کشور درگیر سیل شــده است و طبق پیش بینی‬ ‫هواشناســی هموطنان تا دهم مردادماه بایــد از قرار گرفتن در‬ ‫حریم رودخانه ها و نقاط کوهستانی خودداری کنند‬ ‫معاون رییس جمهور‪:‬‬ ‫فرهنگ سازی برای فرزندپروری مورد غفلت واقع شده است‬ ‫معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت‪ :‬سرمایه گذاری و‬ ‫فرهنگسازی در خصوص اهمیت فرزندپروری مورد غفلت واقع شده‬ ‫است و حال انکه این موضوع از فرزنداوری اهمیت به مراتب بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬انسیه خزعلی روز جمعه در جلسه ستاد جوانی جمعیت که در‬ ‫استانداری خراسان رضوی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع جمعیت از جمله‬ ‫هشدار نارنجی هواشناسی برای بسیاری از استان ها‬ ‫اتراق در حاشیه‬ ‫رودخانه هاممنوع‬ ‫مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی با اشاره به‬ ‫صدور هشدار نارنجی هواشناسی تا نهم مرداد برای بسیاری از‬ ‫نقاط کشور‪ ،‬گفت‪ :‬تاکید می شود از تردد و اسکان در حاشیه‬ ‫و بســتر رودخانه های فصلــی و اتراق در بســتر رودخانه ها‪،‬‬ ‫همچنین پرواز با هواپیماهای ســبک در این مدت خودداری‬ ‫شــود و دستگاه های امدادرســان برای مقابله با بحران اماده‬ ‫باشــند‪ .‬صادق ضیائیان درباره اخرین وضعیت جوی کشــور‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬یک سامانه بارشی بر سواحل خزر و دامنه های‬ ‫البرز فعال است که در استان های گلستان‪ ،‬گیالن ‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫خراسان شمالی و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز‬ ‫موجب رگبار باران‪ ،‬رعد و برق و وزش باد شدید می شود‪ .‬در‬ ‫روز اینده در مناطقی که ذکر شــد ایــن وضعیت ادامه دارد‬ ‫و شــدت ان در ارتفاعات البرز‪ ،‬واقع در شرق تهران‪ ،‬جنوب‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬جنوب کرمان و فارس خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در نیمه جنوبی کشور سامانه بارشی موجب‬ ‫رگبار باران‪ ،‬رعدوبرق و وزش باد شده است که شدت بارش ها‬ ‫در اســتان های سیستان و بلوچســتان‪ ،‬جنوب غربی کرمان‪،‬‬ ‫چهار محال و بختیاری‪ ،‬فارس و کهگیلویه و بویراحمد است‪.‬‬ ‫مواردی است که دشمن برنامه ریزی گسترده ای را بر روی ان انجام‬ ‫داده اســت و در داخل کشور هم متاسفانه اهمال های طوالنی مدتی‬ ‫ت گرفته است‪ ،‬لذا اکنون باید با برنامه ریزی متقن‬ ‫ت به ان صور ‬ ‫نسب ‬ ‫و هماهنگی الزم‪ ،‬ب ه صورت ضربتی و جهشی از این چاله خارج شویم‬ ‫تا به نتیجه مطلوب برســیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دشمن در تالش است تا‬ ‫عالوه بر بعد مادی که از بین بردن ســرمایه ها و نیروهای انسانی و‬ ‫کــم کردن و محدود کردن ان و ممانعت از تکثیر ان که مهم ترین‬ ‫سرمایه هر کشور است‪ ،‬در بعد معنوی نیز با خالی کردن محتوی و‬ ‫هویت این سرمایه های انسانی و به ویژه هدف گرفتن حجاب‪ ،‬زنان و‬ ‫دختران ما را از هویت خالی کند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شهرداری اراک‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری اراک در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به انجام امور ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫عنوان مناقصه و مبلغ تضمین ‪:‬‬ ‫پروژه احداث رودکنار و اصالح پیاده رو ورودی منطقه گردشــگری دره گردو با براوردی بالغ بر ‪۲۰۷/۹۴۸/۹۴۲/۵۹۶‬‬ ‫ریال و مبلغ تضمین ‪ ۱۰/۳۹۸/۰۰۰/۰۰۰‬ریال ( شماره مناقصه در سامانه ستاد‪) ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۴۶:‬‬ ‫نحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫دریافت اســناد مناقصه از ســاعت ‪۱۳:۰۰‬روز شنبه ‪ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸‬تا ساعت‪ ۱۳:۰۰‬روز چهارشــنبه مورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲‬به‬ ‫مدت‪ ۵‬روز و صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬امکان پذیر می باشد ‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری مدارک و‬ ‫پیشنهاد قیمت ‪:‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ســتاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه و تحویل‬ ‫نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه شهرداری تاساعت‪ ۱۳:۰۰‬روز شنبه مورخه ‪ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲‬می باشد‪.‬‬ ‫میزان و نوع تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫برابــر ‪ ۵‬درصــد مبلغ براورد و صرفاً در قالب ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجــاع کار) با‪ ۳‬ماه اعتبار یا فیش واریزی به‬ ‫حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره حساب ‪ ۱۰۰۹۷۳۳۳۳۳۳۸‬بانک شهر شعبه شعبه شهید بهشتی‬ ‫زمان گشایش پاکت ها ومحل‬ ‫تشکیل کمیسیون مناقصه‪:‬‬ ‫روزیکشــنبه مورخ ‪۱۴۰۱/۰۵/۲۳‬راس ســاعت ‪ ۱۱‬دفتر معاون مالی و اقتصادی ‪ -‬حضور شرکتکنندگان بالمانع است‬ ‫(همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مناقصه الزامی است)‬ ‫حداقل صالحیت شرکت کننده‪:‬‬ ‫شرکت های دارای گواهی صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه با حداقل رتبه ‪ ۴‬از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫به پیشنهادات مبهم ‪ ،‬مشروط‪ ،‬فاقد شرایط قانونی‪ ،‬فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کمتراز مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود‪ .‬هزینه‬ ‫کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه‬ ‫پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫از شرکت کنندگان در مناقصه درصورت عدم عضویت‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند‪.‬‬ ‫‪ ë‬لذا متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند به امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد ‪ -‬فاز ‪۲‬‬ ‫شهرک شهید بهشتی شهرداری اراک مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 086-33126523‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫علیرضا کریمی ‪ -‬شهردار اراک‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 855

روزنامه خوب 855

شماره : 855
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه خوب 853

روزنامه خوب 853

شماره : 853
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!