روزنامه خوب شماره 781 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 781

روزنامه خوب شماره 781

روزنامه خوب شماره 781

‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫خط قرمز ما‬ ‫بی استناد سخن گفتن‬ ‫و رفتارکردن است‬ ‫هر چقدر قوه قضائیه‬ ‫به عدالت نزدیک تر باشد‪ ،‬مردم‬ ‫در ارامش بیشتر هستند‬ ‫سهشنبه‪ 7‬تیر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 781‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 28‬ذی القعده‪ 28 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪:‬‬ ‫معاون وز یر نفت اعالم کرد؛‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫در اولویت واگذاری زمین‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫باید سامانه توز یع خود‬ ‫را به کنتورهای هوشمند‬ ‫مجهز کنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گفتگوبا«کامرانعبدولی»دبیراجراییپنجمینهمایشاتش نشانی‪‎‬وایمنیشهری‪:‬‬ ‫بانک مرکزی جزئیات‬ ‫تکان دهنده ای از تورم‬ ‫در دولت قبل را افشا کرد‬ ‫کانوناگهیوتبلیغاتی‬ ‫شماره تماس‪77851725 :‬‬ ‫هدف همایش ارتقاء فرهنگ ایمنی‬ ‫شهروندان و سالمت اتش نشان هاست‬ ‫‪Lorem ipsum‬‬ ‫تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره‪/4‬گ‪1401/‬‬ ‫شرکت مخابرات ایران‪ -‬مخابرات منطقه گلستان در نظر دارد‬ ‫عملیات اجرای طرح های شبکه کابل وفیبرنوری غرب منطقه گلستان‬ ‫را به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید‪ ،‬لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه‬ ‫می توانند جهت اطالعات بیشتر به اگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات‬ ‫ایران به ادرس ‪ www.tci.ir‬و یا ســایت مخابرات منطقه گلستان به ادرس‬ ‫‪ golestan.tci.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون سهام عدالت‪:‬‬ ‫ایین نامه قبلی‬ ‫سهام عدالت لغو شد‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫خرید به شماره ‪1401 / 10‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری‬ ‫نماید‪ .‬لذا از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می اید جهت دریافت اسناد‬ ‫و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس‬ ‫‪ setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪08432230120 – 7‬‬ ‫داخلی ‪ 222‬امور بازرگانی تماس حاصل فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه‬ ‫تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫عنوان مناقصه – شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت پیمان‬ ‫مبلغ تضمین ( ریال )‬ ‫‪1401/10‬‬ ‫تجدید خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل و تخلیه لوله های‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4/937/625/000‬‬ ‫فوالدی و اجرای پوشش داخلی و خارجی طرح‬ ‫خط انتقال اب چاه های دشت محسن اب به‬ ‫مخزن اب مهران‬ ‫تذکر ‪ :‬الزم به ذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق‬ ‫سامانه ستاد انجام می گیرد و فقط ارایه اصل ضمانت نامه ( پاکت الف ) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت‬ ‫فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت ( دانلود ) اسناد از تاریخ ‪ 1401/04/05‬لغایت ‪ 1401/04/09‬ساعت ‪ 14‬ب ظ‬ ‫مهلت ارایه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ‪ 1401/04/22 :‬ساعت ‪ 14‬ب ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬تاریخ ‪ 1401/04/25‬ساعت ‪ 10‬ق ظ‬ ‫نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫نرخ تورم دهک ها در خردادماه اعالم شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 7‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪781‬‬ ‫اخبار‬ ‫حراست سازمان امور مالیاتی کشور هشدار داد؛‬ ‫مراقب پیامک های جعلی‬ ‫مالیاتیباشید‬ ‫مدیرکل دفتر مرکزی حراســت ســازمان امور مالیاتی‬ ‫کشــور در خصوص وقوع برخی جرایم در فضای مجازی‬ ‫هشدارداد و از مودیان خواست مراقب پیامک های جعلی‬ ‫مالیاتی باشند‪.‬‬ ‫به نقل از ســازمان مالیاتی ایران‪ ،‬کمال رضایی مدیرکل‬ ‫دفتر مرکزی حراســت سازمان امور مالیاتی کشور اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با توجه به شیوع برخی جرایم در فضای مجازی‬ ‫که منجر به ســوء استفاده از برخی مودیان و یا سرقت از‬ ‫حساب های شخصی ایشان شــده‪ ،‬الزم است مودیان در‬ ‫خصوص این گونه اقدامات کالهبرداران و سرقت اینترنتی‬ ‫هوشیار باشند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬اخیرا ً مشاهده شده از سوی برخی افراد‬ ‫فرصت طلب‪ ،‬پیامک هایی با مضمون مالیات برای مودیان‬ ‫ارســال شــده که پس از انکه مودی بر روی ان کلیک‬ ‫نموده‪ ،‬به صفحه ســایت جعلی جهــت پرداخت مالیات‬ ‫منتقل شــده و از طریق این سایت‪ ،‬از حساب بانکی انها‬ ‫مبالغی سرقت شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫در خاتمه تاکید کرد‪ :‬کلیه امــور مالیاتی صرفاً از طریق‬ ‫درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫بــه ادرس ‪ my.tax.gov.ir‬و یــا مراجعه حضوری به‬ ‫ادارات امور مالیاتی مربوطه انجام می پذیرد و پیامک های‬ ‫ارسالی سازمان از طریق شماره خاص ارسال و تنها جنبه‬ ‫اطالع رسانی داشته و قابل کلیک کردن نیست‪.‬‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی اعالم کرد‬ ‫برخورد با گرانفروشی بلیت‬ ‫پروازهای عتبات‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬گرچه پروازهای‬ ‫خارجی مشــمول قیمت گذاری نیســتند اما با افزایش‬ ‫بی رویــه قیمت و گرانفروشــی بلیــت پروازهای عتبات‬ ‫برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫طی روزهای گذشــته برخی رســانه ها و مردم در فضای‬ ‫مجازی نســبت به افزایش بی رویه و گرانفروشــی بلیت‬ ‫پروازهای عتبات عالیات منتشر شد و انتقادهای بسیاری‬ ‫در این زمینه مطرح شد‪ .‬چرا که برخی از ایرالین ها بلیت‬ ‫هواپیمــا تهران‪-‬نجف‪-‬تهران را از حدود شــش میلیون‬ ‫تومان تا بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تومان در سایت های مختلف‬ ‫به فروش رساندند‪.‬‬ ‫محمــد محمدی بخــش –رییس ســازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری‪ -‬درباره این موضوع اظهار کرد‪ :‬گرانفروشی بلیت‬ ‫هواپیما را حتی در مسیرهای خارجی تایید نمی کنیم‪ .‬اما‬ ‫در رصدهایی که انجام دادیم بعضی از نرخ هایی که اعالم‬ ‫شده‪ ،‬یافت نشد و اینطور که برخی رسانه ها گفتند‪ ،‬نبود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته شاید این نرخ ها مربوط به تورهایی است‬ ‫که شــامل قیمت بلیت هواپیما و هزینه هتل یا امکانات‬ ‫دیگر باشد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد‪ :‬مسلما‬ ‫بــا افزایش قیمــت بیش از حد قیمت بلیــت هواپیما و‬ ‫گرانفروشی ان برخورد می کنیم‪ .‬همچنین برای پروازهای‬ ‫عتبات عالیات به ویژه در ایام اربعین برنامه خاصی داریم‬ ‫و نرخ های مشــخصی تعیین خواهد شد که ان را اطالع‬ ‫رسانی می کنیم‪.‬‬ ‫البته پیش از این نیز‪ ،‬حسن خوشخو ‪-‬معاون هوانوردی‬ ‫و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری‪ -‬در گفت وگو‬ ‫با اظهار کرد‪ :‬پروازهای خارجی تابع قیمت گذاری نیستند‬ ‫چرا که بازیگران دیگری مانند شــرکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی در این سیســتم وجود دارند و طبق نظام حقوق‬ ‫حمل و نقل هوایی نمی تــوان برای ان ها تعیین تکلیف‬ ‫کرد‪ .‬بنابراین معموال پروازهای خارجی با نرخ ازاد تعیین‬ ‫می شوند و اگر بخواهید نرخی تعیین کنید تنها به زیان‬ ‫ایرالین هــای داخلی بــوده و در این میان شــرکت های‬ ‫خارجی سود خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬البته پروازهای نجف بــرای ایرانی ها و‬ ‫ســایر کشورهای اســامی خارج از نظامات تعیین شده‬ ‫برنامه ریزی می شود چرا که دارای ابعاد اعتقادی و دینی‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین همواره برنامه ریزی مشخصی به ویژه در‬ ‫زمان هایی مانند عید نوروز‪ ،‬محرم و اربعین انجام می شود‬ ‫تا نیاز و تقاضای ســفر به عراق در این ایام تامین شــود‬ ‫چرا که اولویت نخست برای ما فراهم کردن بستری برای‬ ‫تامین تقاضای زائران در این ایام است‪.‬‬ ‫معاون ســازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫هنــوز ابهاماتی وجود دارد چرا که اعالم شــده امســال‬ ‫مرزهای زمینی باز خواهد شــد و ممکن است نیازی به‬ ‫ویزا هم نباشــد‪ .‬بنابراین این مسئله تابع این است که در‬ ‫ایــن صورت چه تعداد از زائران با هواپیما به عراق ســفر‬ ‫خواهند کرد‪ .‬‬ ‫طبق اعالم مرکز امار ایران نرخ تورم در خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬برابر ‪ ۳۹.۴‬درصد و فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ‪ ۴.۴‬واحد درصد رسید‪.‬به نقل از مرکز امار ایران‪ ،‬مرکز امار در پایان هر‬ ‫ماه عالوه بر اعالم نرخ تورم همان ماه‪ ،‬نرخ تورم ‪ ۱۰‬دهک را نیز منتشر می کند‪.‬طبق اعالم این مرکز‪ ،‬نرخ تورم در خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬برابر ‪ ۳۹.۴‬درصد بود که در دهک های مختلف هزینه ای در‬ ‫بازه ‪ ٣٨.٣‬درصد برای دهک نهم و دهم تا ‪ ۴۲.۷‬درصد برای دهک اول نوسان دارد‪.‬محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها‪ ،‬اشامیدنی ها و دخانیات» بین ‪ ۵۱.۱‬درصد‬ ‫برای دهک سوم و چهارم تا ‪ ۵٢.٣‬درصد برای دهک نهم است‪.‬همچنین در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» بین ‪ ۳۱.۵‬درصد برای دهک ششم تا ‪ ۳۴.۸‬درصد برای دهک دهم‬ ‫است‪.‬فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ‪ ۴.۴‬واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل که ‪ ۳.۴‬واحد درصد بود یک واحد درصد افزایش داشته است‪.‬فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها‪،‬‬ ‫اشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ‪ ٠.١‬واحد درصد کاهش داشته است و در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ‪ ٠.١‬واحد درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان در اولویت واگذاری زمین در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و صنایع پیشرفته‪ ،‬در اولویت واگذاری زمین‬ ‫در شهرک های صنعتی قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ،‬علی رســولیان با اشاره به پس گرفته شــدن ‪ ۷۷۰‬هکتار زمین در‬ ‫شــهرک های صنعتی در سال گذشته از افرادی که نتوانسته اند‪ ،‬واحد‬ ‫صنعتی خود را راه اندازی کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این زمین ها‪ ،‬امسال در‬ ‫اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از افرادی که در حال ســاخت هستند‪ ،‬حتما حمایت‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رسولیان گفت‪ :‬امســال نیز حدود ‪ ۵۰۰‬هکتار زمین در شهرک های‬ ‫صنعتی ازاد ســازی می شــود که برای واگذاری های جدید‪ ،‬بویژه در‬ ‫جاهایی که تقاضا محور است و زمین کمتری وجود دارد‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان در اولویت قرار دارند که بدون مزایده‪ ،‬زمین به ان ها واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران همچنین افزود‪ :‬صنایع پیشــرفته یا واحدهایی که در‬ ‫زنجیره تولید نقش موثری دارند‪ ،‬در اولویت دوم قرار می گیرند و افرادی‬ ‫کــه پروانه تولید فعال و عملکرد قابل توجهی دارند‪ ،‬اما واحد تولیدی‬ ‫شخصی ندارند و در کارگاه اجاره ای کار می کنند‪ ،‬در اولویت های بعدی‬ ‫واگذاری زمین در شهرک های صنعتی قرار می گیرند‪..‬‬ ‫نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫برخی الزامات برای کنترل بازار سختگیرانه و تکرار دور باطل است‬ ‫نائب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلــس با بیان اینکه‬ ‫برخی الزامات برای کنترل بازار ســختگیرانه و تکرار دور باطل‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬توقف طرح های توسعه ای منجر به افزایش قیمت و‬ ‫قاچاق برخی کاالها می شود‪.‬‬ ‫به نقل از بازار ســرمایه ایران‪ ،‬محمد خدابخشــی درباره ثبات‬ ‫اقتصادی و توجــه به هم گرایی و هم افزایی بین دســتگاه های‬ ‫دولتی افزود‪ :‬برای اتخاذ برخی تصمیمات در دستگاه های دولتی‬ ‫باید هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها وجود داشته باشد که‬ ‫خوشــبختانه اراده برای هماهنگ شدن وجود دارد اما باید این‬ ‫هماهنگی بین وزارت خانه ها هم دیده شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به‬ ‫عنــوان مثال‪ ،‬وزارت صمت در مورد برخی کاالها از قبیل؛ انواع‬ ‫الســتیک کامیون و سواری به قصد اســتفاده از انچه در داخل‬ ‫کشور تولید شده‪ ،‬صادرات را منع می کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬انچه تولید شــده وارد بازار داخل شده و از طرف دیگر‬ ‫به دلیل عدم برابری بین عرضه و تقاضا در بازار‪ ،‬قیمت این کاال‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خدابخشــی گفت‪ :‬متاسفانه طرح های توســعه ای که به منظور‬ ‫سرمایه گذاری تعریف شده‪ ،‬به دلیل کسری که برای نرخ بازگشت‬ ‫ســرمایه که متاثر از قیمت فروش است‪ ،‬محقق نمی شود‪ .‬برای‬ ‫برخی طرح ها چندین هزار میلیارد تومان ســرمایه الزم است تا‬ ‫محصوالت بعد از اجرای طرح وارد بازار شود‪.‬‬ ‫نایــب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلــس عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر مبنای ارزیابی بانک ها بــرای طرح های اجرایی‪ ،‬قیمت های‬ ‫دستوری باشــد‪ ،‬در تامین مالی دچار چالش خواهند شد‪ .‬زیرا‬ ‫در تعیین قیمت های دســتوری عواملی چون مواد اولیه‪ ،‬نیروی‬ ‫کار‪ ،‬قیمــت فروش در بــازار ازاد و قیمت فروش دســتوری و‬ ‫مابه التفاوت ان و مقایســه ان با بازار کشورهای همسایه دخیل‬ ‫هســتند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر با این رویکرد به طرح ها نگاه شود‪،‬‬ ‫باید متوقف شــوند و همین توقف‪ ،‬منجر به عدم تعادل بیشتر و‬ ‫اسیب زدن به عرضه و تقاضا می شود‪.‬‬ ‫خدابخشی با اشــاره به اینکه گاهی برخی الزامات برای کنترل‬ ‫بازار ســختگیرانه و تکرار دور باطل است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر هماهنگی‬ ‫بین دولت و دســتگاه های مختلف وجود داشته باشد‪ ،‬هم بازار‬ ‫کنترل شده و هم طرح ها تامین مالی و عملیاتی می شوند‪.‬‬ ‫نایــب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلــس گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫هماهنگی با بانک ها و متقاعد کردن انها ســخت اســت و اگر‬ ‫بانک ها برای انجام فعالیت ها و هماهنگی ها توجیه نباشند‪ ،‬کلیه‬ ‫طرح های توســعه ای در کشور متوقف و پیامدهای بسیار منفی‬ ‫برای کشور دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬توقف طرح های توسعه ای در کشور منجر‬ ‫به افزایش قیمت ها و قاچاق برخی کاالهای تولید شده می شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬دولت نیازمند اســتفاده از افــراد متخصص‪ ،‬توانمند‪،‬‬ ‫تجربــه فنی بــاال و کارازموده برای انجــام تصمیم گیری های‬ ‫درست در شرایط بحرانی است‪.‬‬ ‫خدابخشی در پایان گفت‪ :‬از طرف دیگر وزارت صمت و سیستم‬ ‫بانکی نیز باید از طریق بانک مرکزی با یکدیگر هماهنگ شوند‬ ‫تا فعالیت های اقتصادی به روند توسعه ای خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد؛‬ ‫توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی رویکرد اصلی دولت در توسعه تعاونی ها‬ ‫معــاون امور تعاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان‬ ‫اینکه در کشــور بیش از یک صد هزار تعاونی فعال است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توسعه صادرات و گســترش بازارهای جهانی تعاونی ها رویکرد‬ ‫اصلی دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪« ،‬مهدی مسکنی» در حاشیه‬ ‫بازدید از پاویون بخش تعاون کشور در اولین نمایشگاه بین المللی‬ ‫تخصصی توانمندی های شــرکت های کوچک و متوســط بیان‬ ‫کــرد‪ :‬ارتقای صادرات بخش تعاون و افزایش توان رقابت پذیری‬ ‫محصوالت تولیدی و خدماتی‪ ،‬مســتلزم تقویت زیرساخت های‬ ‫تسهیل کننده صادرات است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حمایت از حضور تعاونی ها در نمایشگاه های داخلی و‬ ‫خارجی یکی از رئوس برنامه ها و رویکردهای معاونت امور تعاون‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬است‪.‬‬ ‫مسکنی با اشاره به تحریم ظالمانه و ادامه محدودیت های شیوع‬ ‫ویروس کووید‪ ،۱۹‬گفت‪ :‬توجه به گســترش صادرات غیرنفتی‬ ‫موجب تقویت بخش تعاون و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۵۰‬درصد تعاونی ها در بخش تولید کشور‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۵۰‬درصد تعاونی های‬ ‫کشــور در بخش تولید (عمدتاً در رسته و حوزه های تولید مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬دام‪ ،‬طیور‪ ،‬شــیالت و‪ )...‬مشــغول فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬معاون امور تعاون تاکید کرد‪ :‬تعاونی ها نقش موثری در‬ ‫اشتغال زایی و حمایت از تولید ملی دارند‪.‬‬ ‫مسکنی خاطرنشان کرد‪ :‬ایجاد پاویون ویژه فعاالن بخش تعاون‬ ‫در نمایشگاه های داخلی و خارجی فرصتی برای اشنایی عینی با‬ ‫بازارهای هدف‪ ،‬تقویت بازار تعاونی ها‪ ،‬جلب و کسب درامدهای‬ ‫بیشتر و کشف بازارهای جدید است‪ .‬اولین نمایشگاه بین المللی‬ ‫تخصصی توانمندی های شرکت های کوچک و متوسط با حضور‬ ‫پاویون ویژه تعاون کشور از استان های خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬خراســان جنوبی‪ ،‬یزد‪ ،‬البرز و اردبیل از ‪ ۵‬الی ‪ ۸‬تیرماه‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫یارانه نقدی به «کاالبرگ» تبدیل می شود‬ ‫جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد‬ ‫که قرار اســت یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر‪ ،‬به کاالبرگ‬ ‫تبدیل شود تا مردم با مراجعه به فروشگاه ها بتوانند کاالها را خریداری‬ ‫کنند که کارهای ان تا حد خوبی پیش رفته است‪.‬‬ ‫طرح «مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها» از بیستم اردیبهشت‬ ‫ماه جاری از سوی دولت کلید خورد‪ .‬با اصالح نظام پرداخت یارانه ها‪،‬‬ ‫یارانه جدید برای ‪ ۷۲‬میلیون نفر (‪ ۲۳‬میلیون خانوار) واریز شد که‬ ‫سیاست وزارت صمت‬ ‫صنعت خودرو را متحول می کند‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی گفــت‪ :‬در دوره وزارت فاطمی امین‪ ،‬در‬ ‫بخش سیاست های قیمت گذاری‪ ،‬وزارت صمت به سمت بورس کاال‬ ‫حرکت کرده و گامی موثر در رقابتی کردن صنایع برداشته است‪.‬‬ ‫«سید فرهنگ حسینی» اظهار داشت‪ :‬در دوره وزارت فاطمی امین‪،‬‬ ‫شــاهد بازبینی و اجرایی سیاســت ها در بخش خودرو و همچنین‬ ‫بهبود و رشــد تولید خودرو بوده ایم‪ ،‬البته چالش زیان دهی صنعت‬ ‫خودروسازی همچنان ادامه دارد و حفظ این صنعت نیازمند بازبینی‬ ‫در رویه های قیمت تمام شده و قیمت گذاری فروش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درعین حال سیاســت وزارت صمت در خصوصی ســازی‬ ‫واقعــی خودروســازان می تواند به اصالح ســاختار تولیــد و پایان‬ ‫ناکارامدی دولتــی در این بخش و در نتیجه بهبود کیفیت خودرو‬ ‫هم زمان با تعدیل قیمت همراه باشد‪.‬‬ ‫برای سه دهک اول ‪ ۴۰۰‬هزار تومان و برای دهک های بین چهار تا ‪۹‬‬ ‫نیز ‪ ۳۰۰‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی که مســئولیت تعیین وضعیت‬ ‫اقتصادی خانوار و دهک بندی انها را برعهده داشت از زمان اغاز اجرای‬ ‫طرح‪ ،‬ســامانه ای را برای ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک بندی‬ ‫اعالم و سازمان هدفمندی یارانه ها نیز امکانی را برای ثبت نام افراد‬ ‫جامانده فراهم کرد‪ .‬البته هنوز نتایج بررسی اعتراضات از سوی وزارت‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه هیئت اختالف مســتقر در ثبت گنــاوه ‪،‬مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫اقای یعقوب ســراجی زاده را نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 313/68‬متر‬ ‫مربــع پالک ‪ 917/9760 ،‬واقع در امام زاده گناوه پخش ‪6‬بوشــهر برابر رای شــماره‪۰۵۶ ۱‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰‬مورخ ‪۲۲/۲/۱۴۰۱‬تایید نموده و اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ 13‬ایین‬ ‫نامه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ســاختمانهای فاقد سند رسمی و قانون‬ ‫ثبت نیز منتشــر گردیده لذا اگهی تحدید حدود اختصاصی ان به اســتناد مادتین ‪ ۱۴‬و ‪۱۵‬‬ ‫قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان فاقد‬ ‫سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف اقای یعقوب سراجی زاده منتشر و به اطالع متصرف‬ ‫نامبرده و مجاور ین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ‬ ‫‪ 1401/4/28‬در محل شروع به عمل خواهد امدلذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین‬ ‫دعوت می شــود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت‬ ‫بــه حدود ارتفاعی برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به‬ ‫مدت ‪ ۳۰‬روز پذیرفته می شــود معترضین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق‬ ‫تبصــره ماده ی ‪ ۸۶‬ایین نامه قانون ثبت و تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‬ ‫معترضین ثبتی مصوب ‪ ۲۵/۰۳/۷۳‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره‬ ‫ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی‬ ‫را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تســلیم نمایند و اال حق انان‬ ‫ساقط می شود‪ ۲۰۹ /.‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/04/7 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫از طرف‪ ،‬عبدالحسین بکتاش‬ ‫رفاه اعالم نشده است‪ .‬چندی پیش عبدالملکی‪ ،‬وزیر سابق رفاه درباره‬ ‫نحوه اجرای این طرح توضیح داده و گفته بود «برنامه اصلی دولت که‬ ‫در متن قانون بودجه هم امده‪« ،‬کاالبرگ الکترونیک» است که افراد‬ ‫با همان کارت بانکی به فروشگاه هایی مراجعه و مقدار مشخص کاال را‬ ‫با قیمت مشخص دریافت می کنند که بناست نرخ ان کاالها‪ ،‬قیمت‬ ‫قبل از افزایش ها باشد‪ .‬این کار زیرساخت هایی نیاز دارد و مدتی به‬ ‫طول می انجامد که طبق برنامه دولت‪ ،‬دوماه است‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه‪ ،‬مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه اقای‬ ‫داود سراجی زاده را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 69/65‬متر مربع پالک ‪،‬‬ ‫‪ 917/9750‬واقع در امام زاده گناوه پخش ‪6‬بوشهر برابر رای شماره‬ ‫‪140160324001000280‬مورخ ‪1401/2/6‬تایید نموده و اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪13‬‬ ‫ایین نامه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و‬ ‫قانون ثبت نیز منتشــر گردیده لذا اگهی تحدید حدود اختصاصی ان به استناد مادتین ‪۱۴‬‬ ‫و ‪ ۱۵‬قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان‬ ‫فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف اقای داود سراجی زاده منتشر و به اطالع متصرف‬ ‫نامبرده و مجاور ین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ‬ ‫‪ 1401/4/28‬در محل شروع به عمل خواهد امدلذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین‬ ‫دعوت می شــود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت‬ ‫بــه حدود ارتفاعی برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به‬ ‫مدت ‪ ۳۰‬روز پذیرفته می شــود معترضین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق‬ ‫تبصــره ماده ی ‪ ۸۶‬ایین نامه قانون ثبت و تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‬ ‫معترضین ثبتی مصوب ‪ ۲۵/۰۳/۷۳‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره‬ ‫ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی‬ ‫را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تســلیم نمایند و اال حق انان‬ ‫ساقط می شود‪ 208 ./.‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/04/7 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫از طرف‪ ،‬عبدالحسین بکتاش‬ صفحه 2 ‫عسکری‪:‬مشوق هایوزارتنیروبرایبرقکشاورزانعملیاتیشود‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر اینکه نباید الکتروپمپ های بخش کشاورزی قطع شود‪ ،‬گفت که با توجه به اینکه در فصل کشت بذر قرار داریم‪ ،‬وزارت نیرو باید مشوق‬ ‫هایش را به صورت قاطع و جدی عملیاتی کند‪.‬محمدجواد عسکری با بیان اینکه با خارج شدن نیروگاه های برق ابی با مشکالتی مواجه شدیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قبال درصدی از برق‪ ،‬از سدها تامین می شد اما االن یا‬ ‫اب پشت سدها وجود ندارد یا اینکه خیلی کم است و به شرب اختصاص می یابد لذا نمی توان از ان برای تولید برق استفاده کرد و عمال درصدی از برق تولید نمی شود‪ .‬از طرف دیگر تعهدی برای بخش صادرات‬ ‫برق داریم که باید تامین شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت اعالم کرد؛‬ ‫بایدسامانهتوزیعخودرابهکنتورهایهوشمندمجهزکنیم‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ ۲۳۲‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫«مجید چگنی» در اولین رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان در‬ ‫استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز با اشاره به اینکه در سال های‬ ‫گذشته رهبر معظم انقالب تاکید فراوانی برای حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان داشتند‪ ،‬افزود‪ :‬امسال به نام تولید دانش بنیان و اشتغال‬ ‫افرین نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید از این ظرفیت عظیم خدادادی که به کشــور داده‬ ‫شده‪ ،‬استفاده درست کنیم و قدرش را بدانیم‪.‬‬ ‫چگنی با تاکید بر اینکه اگر در این حوزه سرمایه گذاری کنیم‪ ،‬نیاز به‬ ‫واردات نخواهیم داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت ها تا ‪ ۹۹‬درصد از نیازهای‬ ‫کشور را با توجه به ظرفیت و توانمندی می توانند تامین کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد‪ :‬این رویداد می تواند ارتباط‬ ‫صنعت گاز را با شرکت های دانش بنیان توسعه دهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت با بیان اینکه صنعت گاز در ارتباط به شــرکت های‬ ‫دانش بنیان پیشتاز بوده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با راه اندازی انستیتوها در‬ ‫دانشگاه های کشور‪ ،‬همکاری با شرکت های دانش بنیان اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گفته چگنی‪ ،‬بیش از ‪ ۲۶‬میلیون مشــترک صنعت گاز در کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۷۵‬درصد از انرژی موردنیاز کشــور توسط‬ ‫شــرکت ملی گاز تامین می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ ۲۳۲‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز تولید کردیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه با مشارکت و همت شرکت های دانش‬ ‫بنیان گوشه ای از نیازهای خود را تامین کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬اسناد باالدستی‬ ‫کشــور برای بهینه سازی انرژی زیاد است و سیاست های ابالغی رهبر‬ ‫انقالب در حوزه انرژی راهگشا است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امسال باید سامانه‬ ‫توزیع خود را به کنتورهای هوشمند مجهز کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تاکید کرد‪ :‬باید تســهیالتی برای‬ ‫مشــتریان خود برای اجــرای این طرح در نظر بگیریــم البته مدل‬ ‫اقتصادی هنوز نهایی نشده است‪.‬‬ ‫چگنی با اشــاره به اینکه در حوزه ســخت افزاری‪ ،‬ساخت کنتورهای‬ ‫هوشــمند در اولویت قرار دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در حال حاضر در اروپا نیز‬ ‫بحث های هوشمندسازی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این پروژه کالن باید طی ‪ ۴‬ســال عملیاتی شود و بر‬ ‫اساس براورد اولیه‪ ۴ ،‬میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه قیمت گاز در ایران بسیار‬ ‫ارزان است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت گاز در اروپا مترمکعبی باالی ‪ ۲‬دالر است و‬ ‫حتی در زمان هایی به باالی ‪ ۴‬دالر نیز رسید در حالی که قیمت گاز‬ ‫در ایران در بخش خانگی حدود ‪ ۷۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف از اجرای پروژه کنتورهای هوشــمند این اســت که‬ ‫مدیریت مصرف انجام شــود و از خدمات ارائه شــده درست استفاده‬ ‫کنند‪ .‬معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه زیرساخت های بورس فراهم‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مشترکی گاز کمتری مصرف کند‪ ،‬می تواند گاز مازاد‬ ‫را در این بازارها بفروشد و منتفع شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬پایداری شــبکه و عرضه پایدار شــبکه گاز برای‬ ‫مشترکین جزو چارچوب های مهم است که باید موردتوجه شرکت های‬ ‫دانش بنیان قرار گیرد‪.‬‬ ‫اولین رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی‬ ‫نظام توزیع گاز طبیعی‪ ،‬دوشــنبه ‪ ۶‬تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬در تهران صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد‪.‬‬ ‫این رویداد در چهار محور موضوعی‪ ،‬کنتور هوشمند‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫انتقال داده‪ ،‬پلتفرم های تحلیل داده و الزامات و مقررات و تنظیم گری‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫نخســتین رویداد توســعه همکاری هــای دانش بنیان در اســتقرار‬ ‫هوشمندســازی نظام توزیع گاز طبیعی شامل دو بخش نمایشگاهی‬ ‫و ارائه محور است‪ ،‬در بخش نمایشگاهی شرکت های فعال در زنجیره‬ ‫ارزش هوشمندسازی و اندازه گیری هوشمند‪ ،‬توانمندی و محصوالت‬ ‫خود را به نمایش می گذارند‪ ،‬بنابراین مهم ترین محصول در این بخش‬ ‫پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز است که قرار است‬ ‫وارد مرحله اجرایی بشــود‪ .‬این محصــول حاصل همکاری گروه های‬ ‫مختلف است‪ ،‬از دانشگاه خاتم‪ ،‬کنتورسازی اکباتان‪ ،‬ایرانسل تا شرکت‬ ‫فناپ زیرســاخت که پلتفرم هوشمند این پروژه را مبتنی بر اینترنت‬ ‫اشیا طراحی و پیاده سازی کرده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری اعالم کرد؛‬ ‫تفاهم نامه ‪ 2‬هزار میلیارد تومانی با شرکت ملی نفت برای توسعه شرکت های دانش بنیان‬ ‫معاون توسعه صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت‪:‬‬ ‫تفاهم نامه ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی با شــرکت ملی نفت داشتیم تا‬ ‫نقدینگی مانع از پرداخت تسهیالت و توسعه شرکت های دانش‬ ‫بنیان نباشد و این موضوع با شرکت ملی گاز نیز قابل اجرا است‪.‬‬ ‫«ملک فر» در اولین رویداد توســعه همکاری های دانش بنیان‬ ‫در اســتقرار هوشمندســازی نظام توزیع گاز با اشاره به اینکه‬ ‫این صندوق عالوه بر پرداخت ‪ ۱۲‬نوع تســهیالت به شرکت ها‪،‬‬ ‫ضمانت نامه ها‪ ،‬ســرمایه گذاری ها و‪ ...‬نیز ارائــه می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تفاهم نامه ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی با شــرکت ملی نفت داشتیم‬ ‫تا نقدینگی مانع از پرداخت تســهیالت و توســعه شرکت های‬ ‫دانش بنیان نباشــد و این با موضوع با شرکت ملی گاز نیز قابل‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نه صندوق شرکت های کوچک و نه شرکت های‬ ‫بزرگ است و همه شرکت ها را تحت پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫ملک فر تاکید کرد‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان منابعی است که‬ ‫دولت اختیار این صندوق داده شــده و تنها در سال ‪ ۵ ،۹۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است‪ .‬این رقم در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫معاون توســعه صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری با‬ ‫اشاره به اینکه تورم افزایش داشته و نیاز شرکت ها را به نقدینگی‬ ‫بیشــتر می کند‪ ،‬در طرح های ملی به جای اینکه منتظر مراجعه‬ ‫شرکت ها باشــیم‪ ،‬به نهادهای دولتی مراجعه می کنیم و کار را‬ ‫توسعه می دهیم‪.‬‬ ‫اولیــن رویداد توســعه همکاری هــای دانش بنیان در اســتقرار‬ ‫هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی در چهار محور موضوعی‪،‬‬ ‫کنتور هوشمند‪ ،‬زیرســاخت های انتقال داده‪ ،‬پلتفرم های تحلیل‬ ‫داده و الزامات و مقررات و تنظیم گری‪ ،‬دوشــنبه ‪ ۶‬تیرماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در تهران صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد‪.‬‬ ‫نخســتین رویداد توســعه همکاری های دانش بنیان در استقرار‬ ‫هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی شامل دو بخش نمایشگاهی‬ ‫و ارائه محور اســت‪ ،‬در بخش نمایشگاهی شرکت های فعال در‬ ‫زنجیره ارزش هوشمندسازی و اندازه گیری هوشمند‪ ،‬توانمندی و‬ ‫محصوالت خود را به نمایش می گذارند‪ ،‬بنابراین مهم ترین محصول‬ ‫در این بخش پلتفرم کنترل و مدیریت هوشــمند کنتورهای گاز‬ ‫است که قرار اســت وارد فاز اجرایی بشود‪ .‬این محصول حاصل‬ ‫همکاری گروه های مختلف اســت‪ ،‬از دانشگاه خاتم‪ ،‬کنتورسازی‬ ‫اکباتان‪ ،‬ایرانسل تا شرکت فناپ زیرساخت که پلتفرم هوشمند‬ ‫این پــروژه را مبتنی بر اینترنت اشــیا طراحی و پیاده ســازی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در بخش ارائه محور این رویداد‪ ،‬افزون بر حضور مسئوالن ارشد‬ ‫شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬ارائه ها و پنل های تخصصی با موضوعات‬ ‫تشریح و بررســی ابعاد تقاضای شرکت ملی گاز ایران در زمینه‬ ‫اندازه گیری هوشــمند‪ ،‬الزامات‪ ،‬تنظیم گری و زیرساخت ها و‪...‬‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫هدف از این ارائه ها و پنل ها اشــنایی هرچه بیشــتر مخاطبان‬ ‫و شــرکت ها با نیازهای واقعی شــرکت ملی گاز ایران در زمینه‬ ‫اندازه گیری هوشمند است‪.‬‬ ‫در بخش پایانی هم شــرکت های دانش بنیان حوزه اندازه گیری‬ ‫با توجه به خسارات و مشکالت زیادی که سال گذشته برای صنایع‬ ‫به وجود امد‪ ،‬دولت اعالم کرد که برای امسال قطعی برق صنایع با‬ ‫برنامه خواهد بود منتهی باید توجه شود که قطعی برق نباید عادی‬ ‫انگاری شود‪.‬‬ ‫یکی از مشــکالتی که صنایع کشور ســاالنه با ورود به فصل گرما‬ ‫با ان مواجه می شــوند‪ ،‬موضوع قطعی برق بدون برنامه و تعطیل‬ ‫شــدن های گاه و بی گاه به دلیل خاموش شــدن ماشین االت و‬ ‫خطوط تولید است‪ .‬مساله ای که منجر به ورود خسارات زیادی به‬ ‫صنایع به ویژه صنایع کوچک از جمله اســیب دیدن دستگاه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬استهالک دستگاه های خط تولید‪ ،‬از دست رفتن یک روز‬ ‫کامل کاری و اماده نشدن سفارشات در سالهای قبل شده است‪.‬‬ ‫دولت نیز هر سال اعالم می کند که خسارات وارده را جبران می کند‬ ‫اما تاکنون گزارشی مبنی بر جبران خسارات صنایع منتشر نشده و‬ ‫پیگیری ها نیز از بابت وضعیت جبران خسارات بی نتیجه بوده است‪.‬‬ ‫البته باید اشاره شود که طبق گفته فعاالن صنعتی‪ ،‬نمی توان براورد‬ ‫سهشنبه ‪ 7‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪781‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬مردادماه انجام می شود؛‬ ‫برگزاری کنفرانس و نمایشگاه‬ ‫بین المللی بهینه سازی و‬ ‫بهره وری انرژی ایران‬ ‫کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری‬ ‫انرژی ایــران در تاریخ ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬با هدف‬ ‫تلش برای توسعه بهره وری انرژی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ایــن کنفرانــس و نمایشــگاه بین المللی با مشــارکت‬ ‫سیاســت گذاران‪ ،‬فعاالن اجرایی و صنعتی‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬دانشــگاهیان و پژوهشگران علمی‪ ،‬به عنوان‬ ‫بزرگ ترین گردهمایی فعــاالن این حوزه‪ ،‬محملی برای‬ ‫هم اندیشی و ارائه راهکار توسعه بهره وری انرژی در کشور‬ ‫اســت که باهدف بررســی ابعاد مختلف بهره وری انرژی‬ ‫(برق‪ ،‬حرارت‪ ،‬سوخت و خوراک) در کشور در تاریخ ‪ ۲۹‬و‬ ‫‪ ۳۰‬مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫از مهم ترین محورهای این رویداد بین المللی می­ توان به‬ ‫«کارایی قوانین و سیاســت­ های حوزه بهره وری انرژی در‬ ‫کشور»‪« ،‬وضعیت و راهکارهای بهینه سازی در بخش های‬ ‫مختلف تولید‪ ،‬انتقال‪ ،‬توزیع‪ ،‬مصرف حرارت و سوخت»‪،‬‬ ‫«وضعیت و راهکارهای بهینه سازی در بخش های مختلف‬ ‫ســاختمان‪ ،‬حمل ونقــل و صنایع»‪« ،‬اقتصــاد انرژی و‬ ‫چالش های تامین مالی و سرمایه­ گذاری در بهینه سازی در‬ ‫حوزه های مختلف»‪« ،‬حکمرانی انرژی» اشاره کرد‪.‬‬ ‫این رویداد بین المللی با حمایت اکثر سازمان های متولی این‬ ‫بخش از قبیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬وزارت نفت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)‪،‬‬ ‫شــرکت بهینه­ سازی مصرف ســوخت‪ ،‬سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬شهرداری تهران‪ ،‬انجمن های فعال در این‬ ‫بخش و غیره در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در اثنای این کنفرانس‪ ،‬شرکت های توانمند و دانش بنیان‬ ‫داخلی نیز در نمایشگاه جانبی به ارائه دستاوردهای خود‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫ترکمنستانفعالیت هاینفتی‬ ‫در دریای خزر را سرعت می بخشد‬ ‫هوشمند‪ ،‬توانمندی خود را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت شرکت ملی گاز ایران بر اساس الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬برای اصالح الگوی مصرف‪ ،‬موظف اســت در راســتای‬ ‫هوشمندسازی توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشمند با اولویت‬ ‫مشترکان پرمصرف اقدام کند‪.‬‬ ‫این شرکت قصد دارد در انجام این پروژه بزرگ و مهم از توانمندی‬ ‫شــرکت های دانش بنیان و فناور اســتفاده کند و اولین رویداد‬ ‫توسعه همکاری های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام‬ ‫توزیع گاز طبیعی‪ ،‬بستری برای ارائه توانمندی های شرکت های‬ ‫دانش بنیان در حوزه هوشمندســازی انرژی‪ ،‬شناسایی و تعامل‬ ‫مســتقیم و بی واسطه انها با شــرکت ملی گاز ایران است که با‬ ‫همکاری صندوق نواوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری در محل صندوق نواوری و شکوفایی برگزار شد‪.‬‬ ‫قطعی برق نباید عادی انگاری شود‬ ‫دقیق از خسارت ناشی از قطعی برق در صنایع و واحدهای تولیدی‬ ‫داشت چرا که عالوه بر استهالک دستگاه ها‪ ،‬مواد اولیه نیز در حین‬ ‫قطعی برق طی روند تولید خراب می شوند‪.‬‬ ‫در این بین با توجه به خسارات و مشکالت زیادی که سال گذشته‬ ‫برای صنایع به وجود امد‪ ،‬دولت اعالم کرد که برای امســال قطعی‬ ‫برق صنایع با برنامه خواهد بود؛ یعنی بر خالف ســالهای قبل که‬ ‫صنایع حین کار با قطعی برق مواجه می شــدند امسال قطعی ها از‬ ‫قبل اعالم می شود و نهایتاً یک روز به طول می کشد‪.‬‬ ‫وضعیت قطعی برق شهرک های صنعتی‬ ‫در این رابطه علی رســولیان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شــهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه امسال عمده قطعی های‬ ‫برق با برنامه خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اســاس تصمیمات اتخاذ شده‪،‬‬ ‫امســال قطعی برق حداکثر یک روز بین ســاعات ‪ ۱۱‬صبح تا ‪۲۳‬‬ ‫شب خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت اضافه کرد‪ :‬طبق تفاهم نامه امضا شده با وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬تا میــزان ‪ ۲۰۰‬کیلووات برق تولیــدی به صورت تضمینی‬ ‫خریداری خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه مشکل قطعی برق‬ ‫در صنایع باید حل شود‪ ،‬نیروگاه های خود تامین (‪ )DG‬بنگاه های‬ ‫اقتصــادی برای زمان اوج مصرف و اســتقرار نیروگاه های مقیاس‬ ‫کوچک (‪ )CHP‬برای تامین برق صنایع در کوتاه مدت در دستور‬ ‫کار است؛ شیوه کار نیز به این صورت است که با استفاده از این دو‬ ‫روش‪ ،‬بنگاه های اقتصادی مازاد برق تولیدی شان را ترانزیت کرده‬ ‫و به دیگر صنایع می فروشــند‪ .‬همچنین به ازای تولید هر مگاوات‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نیرو به عنوان نماینده رییس جمهور به شهرستان بن رفت‬ ‫برق در شهرک های صنعتی‪ ۱۰۰ ،‬مترمربع زمین رایگان در اختیار‬ ‫سرمایه گذاران قرار داده خواهد شد‪.‬‬ ‫رســولیان ادامه داد‪ :‬همچنین به دستور وزیر صمت‪ ،‬مجوز خرید‬ ‫‪ CHP‬و ‪DG‬های دســت دوم تا پایان شهریور امسال اخذ شده‬ ‫است‪ ،‬که ســرمایه گذاران عالقه مند می توانند از این فرصت ویژه‬ ‫بهره ببرند‪ .‬البته تاکنــون افزایش ظرفیت برق در حوزه ‪CHP‬ها‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاوات بوده و ‪ ۴۰۰‬مگاوات نیز توسط ‪DG‬های خود تامین‬ ‫از سوی واحدهای صنعتی اضافه شده است‪.‬‬ ‫قطعی برق نباید عادی انگاری شود‬ ‫باید توجه داشت که صنایع کوچک هم سرمایه کمتری نسبت به‬ ‫صنایع بزرگ دارند و هم توان جبران خسارات وارده به ماشین االت‬ ‫و دستگاه های صنعتی خود را به صورت کامل ندارند‪ ،‬بنابراین دولت‬ ‫باید همانطور که وعده داده قطعی برق این بخش را هم بابرنامه پیش‬ ‫ببرد و هم حداکثر توان خود را برای عدم قطع برق به کار گیرد زیرا‬ ‫صنعتگران مشکالت عدیده دیگری همچون محدودیت های مالی‪،‬‬ ‫کســادی بازار و مشــکل تامین مواد اولیه را دارند و اگر قرار باشد‬ ‫قطعــی برق نیز تبدیل به یک روال عادی شــود‪ ،‬نیم توان انتظار‬ ‫داشت وضعیت تولید روند بهبود را طی کند‪.‬‬ ‫دولت در نظر داشته باشد که واحد تولیدی برای پرداخت مالیات‪،‬‬ ‫بازپرداخت تسهیالت‪ ،‬تامین هزینه جاری و حقوق نیروی انسانی‬ ‫باید تولید و درامد داشته باشــد و قطعی برق مشکالت زیادی را‬ ‫برای واحدها ایجاد کــرده و همچنین می تواند منجر به کمبود و‬ ‫گرانی کاال نیز شود‪.‬‬ ‫ترکمنستان درصدد است از طریق افزایش دادن فعالیت‬ ‫های شرکت های نفتی این کشور در دریای خزر‪ ،‬تحرکات‬ ‫نفتی خود در این دریا را سرعت بخشد‪.‬‬ ‫به نقل از تارنمای ترکمن پورتال‪ ،‬شــرکت دارگون اویل‬ ‫در ترکمنســتان قرار اســت به موجب توافقی با شرکت‬ ‫ملی نفت ترکمنستان (ترکمن نفت)‪ ،‬فعالیت های نفتی‬ ‫این کشور در دریای خزر را توسعه بخشد‪« .‬سردار بردی‬ ‫محمداف» رئیس جمهوری ترکمنستان در جلسه دولت با‬ ‫تمرکز بر لزوم اتخاذ رویکردی مدبرانه و همه جانبه برای‬ ‫رفع همه مشکالت در این زمینه‪ ،‬با پیشنهاد انعقاد توافق‬ ‫موافقت کرد و به «شهیم عبدالرحمانوف» معاون نخست‬ ‫وزیر دســتور داد به کار در این جهت ادامه دهد‪ .‬فعالیت‬ ‫اصلی شرکت دارگون اویل توسعه میادین نفتی جیتون و‬ ‫جیگالی بیگ است که از ماه می ‪ ۲۰۰۰‬با موفقیت در ان‬ ‫فعالیت داشته است‪ .‬در همین حال‪ ،‬شرکت بین المللی‬ ‫خدمات میدان نفتی زیر نظر شــرکت پتروشیمی چین‬ ‫به ترکمنستان در افزایش تولید نفت کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫این امر به موجب قراردادی برای انجام خدمات تخصصی‬ ‫افزایش تولید چاه های نفت مهیا شده است که منطبق‬ ‫با قطعنامه امضا شده توسط رئیس جمهوری ترکمنستان‬ ‫است که بین شــرکت بین المللی خدمات نفت چین و‬ ‫شرکت ترکمن نفت منعقد می شود‪.‬‬ ‫‪ 9‬اداره و نهاد پرمصرف تهران‬ ‫معرفی شدند‬ ‫به دنبال اخطارهای داده شده مبنی بر انتشار نام اداراتی‬ ‫که اقدام به کاهش مصرف برق نکرده اند‪ ،‬اســامی ‪ ۹‬اداره‬ ‫پرمصرف دیگر در شــهر تهران در ششمین روز از هفته‬ ‫صرفه جویی در مصرف اعالم شــد‪ .‬به دنبال ابالغ مصوبه‬ ‫هیئت دولت مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق مشترکان‬ ‫اداری و دســتگاه های اجرایی به منظور کاهش بار شبکه‬ ‫توزیع برق در ساعات اوج بار میان روز ‪ ،‬اسامی ‪ ۹‬اداره ای‬ ‫که در شــهر تهران‪ ،‬توجه کافی به اجــرای این مصوبه‬ ‫نداشته و مصرف برق خود را کاهش نداده اند اعالم شد‪ .‬بر‬ ‫اساس داده های حاصل از کنتورهای هوشمند و باتوجه به‬ ‫اخطارهای قبلی داده شــده‪ ،‬شــرکت شــیالت جنوب‪،‬‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی‪ ،‬شرکت عملیات اکتشاف‬ ‫نفت‪ ،‬شرکت تاسیسات دریایی‪ ،‬بانک ملت مدیریت شعب‬ ‫منطقه ‪ ،۵‬ساختمان شماره ‪۲‬بانک شهر‪ ،‬شرکت ارتباطات‬ ‫زیرساخت‪ ،‬شرکت ملی فوالد ایران و شرکت شاتل ‪ ۹‬اداره‬ ‫و سازمانی هستند که قطع برق شدند‪.‬‬ صفحه 3 ‫پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به زودی عملیاتی می شود‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 7‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪781‬‬ ‫اخبار‬ ‫چگونه سوابق چک های برگشتی‬ ‫رفع سوءاثر می شود‬ ‫جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی‬ ‫جدید‪ ،‬متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حساب‬ ‫ت های بانکی به میزان کسری مبلغ چک و غیره‬ ‫ ها و کار ‬ ‫از جمله محرومیت هایی است که برای چک برگشتی ها‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫بــا توجه به تغییرات صورت گرفتــه در قوانین و ضوابط‬ ‫مربوط به چک‪ ،‬شــرایط برای کسانی که چک برگشتی‬ ‫دارند‪ ،‬بســیار ســخت شده اســت‪ .‬چک برگشتی ها از‬ ‫خدمات جدید بانکی محروم می شــوند و نمی توانند از‬ ‫تسهیالت بانکی هم استفاده کنند‪ .‬برای همین رفع سوءاثر‬ ‫چک بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی‬ ‫جدید‪ ،‬متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حساب‬ ‫ت های بانکی به میزان کسری مبلغ چک‪ ،‬پرداخت‬ ‫ ها و کار ‬ ‫نشدن هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانتنام ه های‬ ‫ارزی یا ریالی‪ ،‬باز نکردن اعتبار اســنادی ارزی یا ریالی‪،‬‬ ‫ممنوعیت ارایه دست ه چک جدید در سامانه صیاد از جمله‬ ‫محرومیت هایی اســت که برای چک برگشتی ها اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص‬ ‫بر اســاس قانون صدور چک و قانون اصالح قانون صدور‬ ‫چک مصوب سال ‪ 1397‬و بخشــنامه های صادره بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬تمام امور مربوط به رفع‬ ‫ســوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب و‬ ‫واحدهای تابعه بانک ها و به صورت ذیل امکان پذیر است‪:‬‬ ‫ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده‬ ‫و ارائه درخواست مسدودی به مدت یک سال‪:‬‬ ‫در صورتی که حســاب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح‬ ‫و توســط مراجع قضایی مسدوه نشده باشد‪ ،‬بانک مکلف‬ ‫است ضمن مســدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه‬ ‫دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال‪ ،‬ظرف مدت سه‬ ‫روز‪ ،‬واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد‬ ‫به اطالع دارنده چک برساند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬هر صورت ارائه یا احراز هر یک از سایر شیوه های‬ ‫رفع ســوءاثر چک (روش های ذیل)‪ ،‬بانک موظف به رفع‬ ‫مسدودی از وجوه مسدودشده است‪.‬‬ ‫ـ ارائه الشه چک برگشتی‪ :‬مشتری الشه چک برگشتی‬ ‫را به بانک ارائه و بانک در قبال ان به وی رســید تحویل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ـ ارائــه رضایت نامه محضری دارنــده (ذی نفع) چک به‬ ‫بانک‪ :‬در صورت عدم امکان ارائه الشــه چک برگشتی به‬ ‫بانک بنا به دالیلی نظیر مفقود شــدن‪ ،‬به سرقت رفتن‬ ‫و سوختن‪ ،‬ذی نفع چک (شــخصی که گواهی نامه عدم‬ ‫پرداخت وجه چک به نام او صادر شــده است) می تواند‬ ‫با حضور در دفترخانه اسناد رسمی‪ ،‬ضمن اذعان به عدم‬ ‫واگذاری چک به ثالث‪ ،‬رضایت خود را نسبت به متشری‬ ‫اعالم کند‪ .‬در این صورت‪ ،‬بانــک با دریافت رضایت نامه‬ ‫مزبور‪ ،‬نســبت به رفع ســوء اثر از چک مورد نظر اقدام‬ ‫می کنــد‪ .‬تبصره‪ :‬چناچه ذی نفع چک شــخص حقوقی‬ ‫دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد‪ ،‬می تواند با ارائه‬ ‫نامه رسمی‪ ،‬رضایت خود را اعالم کرده و بانک با دریافت‬ ‫رضایت نامه مزبور‪ ،‬نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر‬ ‫اقدام می کند‪.‬‬ ‫رشد ‪ 26‬درصدی فروش صنایع بورسی‬ ‫خودرویی ها در صدر‬ ‫بیشترین میزان تولید‬ ‫گروه بیمه و صندوق بازنشستگی ب ه جز تامین اجتماعی‬ ‫در بخش میزان فروش و گروه خودرو و ساخت قطعات در‬ ‫بخش میزان تولید بیشتر رشد را در اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری در میان صنایع بورسی داشته است‪.‬‬ ‫یکی از معیارهایی که می تواند در زمینه انتخاب ســهام‬ ‫توسط معامله گران مورد اســتفاده قرار گیرد‪ ،‬به توانایی‬ ‫شرکت ها در زمینه فروش و ایجاد سود در دوره های یک‬ ‫ماهه باز می گردد‪ .‬در صورتی که افراد بر اساس معیارهای‬ ‫بنیادی به انتخاب سهم روی بیاورند‪ ،‬استفاده از مواردی‬ ‫همچون میزان فروش در دوره های یک ماهه‪ ،‬سه ماهه و‬ ‫یک ساله صنایع و شرکت ها می تواند کمک قابل توجهی‬ ‫جهت انتخاب درست سهم به سهامداران داشته باشد‪.‬‬ ‫صنایع بورسی مشــتمل بر محصوالت شیمیایی‪ ،‬فلزات‬ ‫اساسی‪ ،‬بانک ها و موسسات اعتباری‪ ،‬استخراج کانه های‬ ‫فلزی‪ ،‬خودرو و ساخت قطعات‪ ،‬بیمه و صندوق بازنشستگی‬ ‫به جز تامین اجتماعی‪ ،‬فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت‬ ‫هســته ای‪ ،‬مواد و محصوالت دارویی‪ ،‬محصوالت غذایی‬ ‫و اشــامیدنی به جز قند و شــکر‪ ،‬مخابرات‪ ،‬شرکت های‬ ‫چندرشــته ای صنایع‪ ،‬رایانه و فعالیت های وابسته به ان‪،‬‬ ‫خرده فروشی به استثنای وسائط نقیله موتوری‪ ،‬عرضه برق‪،‬‬ ‫گاز و بخار و اب گرم و سایر صنایع می شوند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد که با شیوه نامه ای که وزارت راه و شهرسازی نهایی می کند و به شبکه بانکی ابالغ می شود‪ ،‬پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیز به زودی عملیاتی خواهد شد‪.‬به نقل از بانک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫راستای حمایت از مستاجران‪ ،‬بانک مرکزی بخشنامه مربوط به وام ودیعه مسکن را‪ ۱۰‬خرداد به بانک ها ابالغ کرد‪.‬دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی می بایست اعالم می شد که‬ ‫این موضوع با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیران مربوطه در بانک مرکزی نهایی شد‪.‬با شیوه نامه ای که وزارت راه و شهرسازی نهایی می کند و به شبکه بانکی ابالغ می شود‪ ،‬پرداخت‬ ‫وام کمک ودیعه مسکن نیز به زودی عملیاتی خواهد شد‪.‬در شورای پول و اعتبار پرداخت وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان تصویب شد به طوری که این تسهیالت در تهران ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬در کالنشهرها‪ ۷۰‬میلیون تومان و در سایر مناطق شهری‪ ۴۰‬میلیون تومان تعیین و به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی جزئیات تکان دهنده ای از تورم در دولت قبل را افشا کرد‬ ‫بانک مرکزی جزئیاتی از تورم ســال گذشــته را اعالم کرد که نشان‬ ‫می دهد دولت قبــل که همواره مردم را از ونزوئالیی شــدن اقتصاد‬ ‫می ترســاند و خود را ناجی اقتصاد معرفی می کرد‪ ،‬رکورددار باالترین‬ ‫تورم در ‪ ۷۰‬سال گذشــته بوده و اقتصاد کشور را در ونزوئالیی ترین‬ ‫حالت تحویل دولت سیزدهم داده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به منظور اگاهی بخشی به مردم در برابر دروغ پردازی های‬ ‫رسانه های حامی دولت قبل درباره تورم‪ ،‬جزئیات امار تورم ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫و نقطه به نقطه کشور به ویژه در مقطع تغییر دولت در سال ‪ ۱۴۰۰‬تا‬ ‫اردیبهشت سال جاری را منتشر کرد‪ .‬طی روزهای گذشته به ویژه پس‬ ‫از انتشــار گزارش تورم خرداد ماه مرکز امار‪ ،‬رسانه های حامی دولت‬ ‫قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصالح یارانه ها‪ ،‬دولت‬ ‫سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند‪ .‬در واکنش به روند رو‬ ‫به گسترش این دروغ پردازی ها‪ ،‬بانک مرکزی اقدام به انتشار امارهایی‬ ‫کرد که بر اساس مصوبه مسئوالن دولت قبل‪ ،‬غیرقابل انتشار شده بود‪.‬‬ ‫تورم ‪ ۶۰‬درصدی در برهه تغییر دولت‬ ‫پس از اظهارات رئیس جمهور در برنامه گفت و گوی تلویزیونی مبنی‬ ‫بر تورم ‪ ۶۰‬درصدی در اغاز به کار دولت ســیزدهم‪ ،‬برخی رســانه ها‬ ‫نســبت به واقعی بودن این امار تشکیک کردند‪ .‬با این حال بر اساس‬ ‫اطالعیه ای که بانک مرکزی منتشر کرد‪ ،‬نرخ تورم متوسط ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫در پایان شهریور ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۶۰‬درصد بوده است‪ .‬این شاخص طبق‬ ‫امار بانک مرکزی به ‪ ۴۲‬درصد در اردیبهشــت ســال جاری رسیده‬ ‫که نشــانگر کاهش حدود ‪ ۱۸‬واحد درصدی اســت‪ .‬نمودار زیر روند‬ ‫تغییرات تورم ســاالنه از ابتدای سال ‪ ۹۵‬تا اردیبهشت سال جاری را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫به افزایش پوشــش اماری (اضافه شدن اطالعات بانک مهراقتصاد در‬ ‫امارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشــش‬ ‫اماری مذکور‪ ،‬رشــد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به ‪ ۳۵.۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در اطالعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که کمترین نرخ رشد‬ ‫نقدینگی در دوران قبل از مردادماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۳۸.۸‬درصد‬ ‫و مربوط به نرخ رشــد دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬بوده‬ ‫اســت‪ .‬لذا‪ ،‬همانطور که مالحظه می گردد روند کاهش رشد صعودی‬ ‫گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می رود با تداوم‬ ‫سیاست های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی ساالنه کماکان به روند‬ ‫نزولی خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫کاهش سرعت رشد پایه پولی و تغییر ضدتورمی اجزای نقدینگی‬ ‫بررســی روند رشــد دوازده ماهه پایه پولی در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز نشان‬ ‫می دهد که با اغاز به کار دولت ســیزدهم از رشــد پایه پولی کاسته‬ ‫شده‪ ،‬به طوری که رشد متغیر مذکور از ‪ ۴۲.۱‬درصد در پایان مردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۳۱.۶‬درصد در پایان اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ی (پول و شبه پول) در شش ماهه‬ ‫همچنین بررسی روند اجزای نقدینگ ‬ ‫دوم سال ‪ ۱۴۰۰‬و اولین ماه سال جاری نیز نشان دهنده بهبود ترکیب‬ ‫نقدینگی اســت‪ ،‬به طوریکه سهم پول از نقدینگی از ‪ ۲۰/۱‬درصد در‬ ‫پایان شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۱۹/۷‬درصد در پایان فروردین ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫کاهش یافته و سهم شــبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ‪۷۹/۹‬‬ ‫درصد به ‪ ۸۰/۳‬درصد افزایش یافته اســت که این امر بیانگر کاهش‬ ‫ســیالیت پول و ســازگار با روند شاخص های قیمتی و کنترل و مهار‬ ‫انتظارات تورمی است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی جزئیات تکان دهنده ای از تورم در دولت قبل را افشا کرد‬ ‫همچنین طبق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۵۵‬درصد بوده است‪ .‬با این حال با تالش های دولت‬ ‫سیزدهم به ویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل شاخص های پولی‪،‬‬ ‫نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اســفند ‪ ۱۴۰۰‬به کمتر از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رسید که حاکی از افت حدود ‪ ۲۵‬واحد درصدی است‪ .‬نمودار زیر روند‬ ‫تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می دهد‪.‬‬ ‫کاهش سرعت رشد نقدینگی از ‪ ۴۲.۸‬به ‪ ۳۵.۶‬درصد‬ ‫در اطالعیــه بانــک مرکزی همچنیــن به نتایج مدیریــت دولت بر‬ ‫شــاخص های پولی به عنوان مهمترین عامل تورم اشاره شده است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم بانک مرکزی‪ ،‬نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه‬ ‫دوم سال ‪ ۱۴۰۰‬و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به طوری‬ ‫که نرخ رشــد دوازده ماهه نقدینگــی از ‪ ۴۲.۸‬درصد در پایان مهرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۳۸.۲‬درصد در پایان فروردین ماه ‪ ۱۴۰۱‬رسیده است که در‬ ‫حدود ‪ ۲.۶‬واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫وصول ‪ 61‬هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی در ‪ 2‬ماه‬ ‫رئیس سازمان امور مالیات از وصول ‪ 61‬هزار میلیارد تومان درامد‬ ‫مالیاتی در دو ماهه اول امسال خبر داد‪.‬‬ ‫داود منظــور درخصوص عملکرد دو ماهه اول این ســازمان امور‬ ‫مالیاتی در وصول درامدهای مالیاتی‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬در دو ماهه اول‬ ‫امسال ‪ 61‬هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی وصول شده که نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل ‪ 55‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که این درامد با احتساب درامد حاصل‬ ‫از دریافت حقوق گمرکی است‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬این فقط درامد مالیاتی‬ ‫است و درامد گمرک به ان اضافه نشده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مدت زمان برنامه ریزی شده برای‬ ‫پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی‪ ،‬گفت‪ :‬قانون‪ ،‬مهلت و دوره‬ ‫زمانی برای پیاده سازی تعیین نکرده است‪.‬‬ ‫معــاون وزیر اقتصــاد در واکنش به این نکته که گفته می شــود‬ ‫پیاده ســازی پایانه های فروشگاهی ‪ 7‬سال زمان می برد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این تجربه کشورهایی است که پایانه های فروشگاهی را پیاده سازی‬ ‫ن پایانه های فروشگاهی اجرای قانون را مرحله ای و‬ ‫کرده اند اما قانو ‬ ‫تدریجی طراحی نکرده است‪ .‬منظور تاکید کرد‪ :‬در تیر ماه سامانه‬ ‫پایانه های فروشگاهی رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون سهام عدالت‪:‬‬ ‫ایین نامه قبلی سهام عدالت لغو شد‬ ‫رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس از لغو ایین نامه قبلی این‬ ‫سهام با دستور دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس در نشست‬ ‫خبــری فعالیت اتحادیــه تعاونی های ســهام عدالت گفت‪۴۹ :‬‬ ‫میلیون ســهامدار عدالت هستند و براورد می شود تا ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫نفر جاماندگان سهام عدالت باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به شــرکت های تعاونی در کشور توجه چندانی‬ ‫نشده و این شرکت ها رشد نکرده اند افزود‪ :‬بر اساس برنامه ریزی‬ ‫دولت ســیزدهم باید رشد ‪ ۸‬درصدی اقتصادی در کشور محقق‬ ‫شود که یکی از محورهای ان مردمی کردن اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫نماینــده مجلس یازدهم ســرمایه ســهام عدالت بــا توجه به‬ ‫گســتردگی ان را ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬هزار میلیــارد تومان عنوان و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت های پتروشیمی‪ ،‬پاالیشگاه ها‪ ،‬بانک ها‪ ،‬بیمه ها‪،‬‬ ‫معادن و ســایر کارخانجات در مجموعه شرکت های ذیل سهام‬ ‫عدالت حضور دارند‪.‬‬ ‫سعادتی با بیان اینکه در دولت قبلی برخی افراد در سهام عدالت‬ ‫ســنگ اندازی می کردند و بارها می خواســتند در مسیر سهام‬ ‫عدالــت انحراف ایجاد کنند گفت‪ :‬ولی رهبر معظم انقالب اجازه‬ ‫ندادنــد و به دولت قبل تاکید کردند تا ســهام عدالت در اختیار‬ ‫صاحبان واقعی ان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس فراکســیون سهام عدالت مجلس با بیان اینکه دولت قبل‬ ‫دنبال این بود تا تعاونی ها نقشــی در سهام عدالت نداشته باشند‬ ‫افزود‪ ۱۵ :‬سال است که تعاونی های سهام عدالت کار خود را اغاز‬ ‫کرده اند ولی حق و حقوق انها را صفر کرده بودند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬از اسفند ســال گذشته فراکسیون سهام عدالت‬ ‫مجلس شــکل گرفت و اغاز به کار کرد و در جلسات ان از همه‬ ‫قوا و همچنین مقامات ارشد دستگاه های مرتبط حضور یافته اند‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به دستور وزیر اقتصاد‪ ،‬انتخابات فرمایشی شرکت های سهام‬ ‫عدالت لغو شد و ساختار جدیدی برای این اتحادیه شکل گرفت‬ ‫تا خواســته های ‪ ۳۵۲‬شرکت تعاونی ســهام عدالت در اتحادیه‬ ‫مربوطه منعکس شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دولت قبل ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان از ســرمایه‬ ‫سهام عدالت نگهداری شده بود و معلوم نبود که کجاست‪.‬‬ ‫ســعادتی در خصوص تفاوت اتحادیه تعاونی های ســهام عدالت‬ ‫با کانون شــرکت های سرمایه گذار اســتان ها گفت‪ :‬تعاونی های‬ ‫سهام عدالت مربوط به ان دسته از سرمایه گذارانی می شوند که‬ ‫روش غیر مستقیم را برای ازادسازی سهام عدالت انتخاب کرده‬ ‫بودند اما کسانی که روش مستقیم را انتخاب کردند عضو کانون‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استان ها هستند‪.‬‬ ‫رئیس فراکســیون ســهام عدالت مجلس با بیــان اینکه رئیس‬ ‫جمهور در خصوص موضوع سهام عدالت حساس است و شخصاً‬ ‫ان را پیگیری می کند تصریح کرد‪ :‬ائین نامه قبلی سهام عدالت‬ ‫از سوی سازمان بازرسی و دادستانی غیر قانونی اعالم شد و قرار‬ ‫اســت ظرف مدت یک ماه ائین نامه جدید مجددا ً تهیه و ابالغ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته نماینده مجلس یازدهم تاکنون سرمایه ای به تعاونی های‬ ‫ســهام عدالت داده نشده بود ولی قرار است از این پس مدیریت‬ ‫پرتفوی ســهامداران در اختیار این شــرکت ها قرار داده شــود‪.‬‬ ‫همچنین نهادهایــی مانند اتاق تعــاون‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬اتحادیه‬ ‫تعاونی های سهام عدالت‪ ،‬سازمان بورس و شورای عالی بورس به‬ ‫عنوان نهادهای ناظر بر فعالیت تعاونی های سهام عدالت نظارت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬قرار نیست نام نویسی مجدد از جاماندگان‬ ‫سهام عدالت داشته باشیم و در این مرحله فقط خانوارهای تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد و بهزیســتی که پیش از این سهام عدالت‬ ‫نداشته اندو لیست انها مشخص شده‪ ،‬مشمول دریافت این سهام‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس تاکید کرد‪ :‬لغو اختیارات‬ ‫نامحدود سازمان بورس در خصوص تعیین تکلیف سهام عدالت‬ ‫را پیگیری می کنیم چون معتقدیم این برداشت انها‪ ،‬تفسیر غیر‬ ‫قانونی سازمان بورس از نامه رهبر معظم انقالب به رئیس جمهور‬ ‫در خصوص سهام عدالت است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد‪:‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری؛ کنترل سختگیرانه بازار و تکرار دور باطل‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬برخی الزامات‬ ‫برای کنترل بازار‪ ،‬سختگیرانه و تکرار دور باطل است‪ ،‬اگر هماهنگی‬ ‫بین دولت و دستگاه های مختلف وجود داشته باشد‪ ،‬ضمن کنترل‬ ‫بازار زمینه تامین مالی و عملیاتی طرح ها فراهم می شود‪.‬‬ ‫پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران‪« ،‬محمد خدابخشی» درباره ثبات‬ ‫اقتصادی و توجه به هم گرایی و هم افزایی بین دستگاه های دولتی افزود‪:‬‬ ‫برای اتخاذ برخی تصمیمات در دستگاه های دولتی باید هماهنگی و‬ ‫هم افزایی بین دستگاه ها وجود داشته باشد که خوشبختانه اراد ه برای‬ ‫هماهنگ شدن وجود دارد اما باید این هماهنگی بین وزارت خانه ها‬ ‫هم دیده شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬وزارت صمت در مورد‬ ‫برخی کاالها از قبیل؛ انواع الستیک کامیون و سواری به قصد استفاده‬ ‫از انچه در داخل کشور تولید شده‪ ،‬صادرات را منع می کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫انچه تولید شــده وارد بازار داخل شده و از طرف دیگر به دلیل عدم‬ ‫برابری بین عرضه و تقاضا در بازار‪ ،‬قیمت این کاال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خدابخشــی گفت‪ :‬متاســفانه طرح های توســعه ای که به منظور‬ ‫ســرمایه گذاری تعریف شده‪ ،‬به دلیل کسری که برای نرخ بازگشت‬ ‫سرمایه که متاثر از قیمت فروش است‪ ،‬محقق نمی شود‪ .‬برای برخی‬ ‫طرح ها چندین هزار میلیارد تومان سرمایه الزم است تا محصوالت‬ ‫بعد از اجرای طرح وارد بازار شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد‪ :‬اگر مبنای‬ ‫ارزیابی بانک ها برای طرح های اجرایی‪ ،‬قیمت های دســتوری باشد‪،‬‬ ‫در تامین مالی دچار چالش خواهند شد‪ .‬زیرا در تعیین قیمت های‬ ‫دستوری عواملی چون مواد اولیه‪ ،‬نیروی کار‪ ،‬قیمت فروش در بازار‬ ‫ازاد و قیمت فروش دستوری و مابه التفاوت ان و مقایسه ان با بازار‬ ‫کشــورهای همسایه دخیل هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر با این رویکرد‬ ‫به طرح ها نگاه شود‪ ،‬باید متوقف شوند و همین توقف‪ ،‬منجر به عدم‬ ‫تعادل بیشتر و اسیب زدن به عرضه و تقاضا می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سیروس مقدم کارگردان سریال «ترور» حاج قاسم شد‬ ‫سیروس مقدم کارگردان نام اشنای تلویزیون به عنوان سازنده مینی سریال «ترور» انتخاب شد‪ .‬موسسه اندیشه شهید اوینی‪ ،‬با مشخص شدن کارگردان‪ ،‬این مینی سریال در استانه ی‬ ‫تولید قرار گرفت‪.‬مینی سریال ترور با موضوع ترور نافرجام شهید حاج قاسم سلیمانی به تهیه کنندگی حامد عنقا درصدد است تا بخشی از جایگاه رفیع و حساس این سرباز گرانقدر‬ ‫اسالم را به تصویر دراورد‪.‬سیروس مقدم‪ ،‬کارگردان شناخته شده مجموعه سریال پایتخت‪ ،‬در کارنامه اش ساخت سریال های پُرمخاطبی چون پلیس جوان‪ ،‬اغما‪ ،‬به سوی افتخار‪ ،‬پیامک‬ ‫از دیار باقی‪ ،‬رستگاران‪ ،‬زیر هشت‪ ،‬مدینه‪ ،‬میکائیل و تا ثریا دیده می شود‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 7‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪781‬‬ ‫دبیر جشنواره بین المللی تئاتر‪:‬‬ ‫ظرفیت تئاتر کودک ایران فراتر از مرزها است‬ ‫دبیر بیست و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان‬ ‫همــدان گفت‪ :‬ظرفیت تئاتــر کودک و نوجوان ایــران امروز فراتر از‬ ‫مرزهاست و می توان اثار اندیشه ورز هنرمندان ایرانی را در جای جای‬ ‫این جهان پهناور به صحنه برد‪.‬‬ ‫«امیر مشهدی عباس» روز دوشنبه در ایین پایانی بیست و هفتمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان افزود‪ :‬برای دستیابی‬ ‫به این هدف‪ ،‬باید ظرفیت ایجاد بازار تئاتر را در کنار جشنواره کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬فراهم کرد تا اندیشه بلند ایران اسالمی را همگام با بیانیه گام‬ ‫دوم انقالب در جهان گسترش داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه لبخند شــیرین کودکان‪ ،‬هدیه ای اسمانی است که‬ ‫برای نقش بســتن ان باید تالش کرد و این مهم را نمایشگران عرصه‬ ‫تئاتر کودک و نوجوان خوب می دانندخاطر نشان کرد‪ :‬در نقطه پایانی‬ ‫بیســت و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان سر در‬ ‫برابر شورافرینی تالشگران عرصه تئاتر کودک فرود می اورم‪.‬‬ ‫مشــهدی عباس اظهار داشــت‪ :‬همراهی مردم با فرهنگ همدان‬ ‫نشــان داد تئاتر‪ ،‬هنری زنده و رسانه ای پویاست و می تواند رسالت‬ ‫خود را در زمینه اموزش‪ ،‬پرورش و امید بخشــی‪ ،‬برای ســاخت‬ ‫فردایی بهتر انجام دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و‬ ‫نوجوان با کاستی هایش به نقطه پایانی رسید خاطرنشان کرد‪ :‬انرژی‬ ‫این رویداد را با خودتان به شهرها و کشورتان به سوغات ببرید و اندیشه‬ ‫مهرورزی و شادی را در شهرهای خودتان بر پا کنید‪.‬‬ ‫مشهدی عباس با بیان اینکه ستاد جشنواره با نیروی انسانی محدود‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬هنرمند را میزبان بود افزود‪ :‬ایجاد شرایط استاندارد برای‬ ‫برگزاری جشــنواره کودک و نوجوان به طوری که تمام ظرفیت های‬ ‫نمایش کودک و نوجوان بتوانند جایگاهی در این رویداد داشته باشند‬ ‫مورد تاکید اســت‪ .‬دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫کــودک و نوجوان گفت‪ :‬در کنار بخش های کودک‪ ،‬نوجوان‪ ،‬خیابانی‬ ‫و خردســال‪ ،‬بخش های تئاتر فراگیر با همراهــی هنرمندان توانیاب‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬بخش تئاتر با اجرای هنرمندان زیر ‪ ۱۸‬ســال با درایت‬ ‫اموزش و پرورش به جشنواره بیست و هفتم اضافه شد که امیدوارم در‬ ‫ادوار اینده به شکلی بهتر تداوم یابد‪.‬‬ ‫دبیر بیســت و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از‬ ‫مدیران هنری کشور که پس از ‪ ۲‬سال همه گیری کرونا‪ ،‬با نمایشگران‬ ‫و اهالی تئاتر همراهی کردند قدردانی کرد‪.‬‬ ‫بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان‪،‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاالر وحدت میزبان‬ ‫ارکستر ملی ایران‬ ‫به دبیری امیر مشــهدی عباس از اول تیرماه با شــعار «تئاتر‪ ،‬پرواز‬ ‫پروانه های خیال» در شهر تاریخی همدان اغاز شد‬ ‫این جشــنواره با حضور ‪ ۷۰‬گروه نمایشی داخلی و خارجی برگزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬اثر از گروه های نمایشی داخلی و خارجی به جشنواره ارائه شد‬ ‫که پس از داوری اولیه ‪ ۷۰‬گروه نمایشــی به این دوره از جشنواره راه‬ ‫یافتند‪ .‬در این دوره از جشنواره گروه های نمایشی از پنج کشور ایتالیا‪،‬‬ ‫یونان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬ترکیه و عراق حضور دارند و با دیگر راه یافتگان به‬ ‫این رویداد رقابت کردند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی گیالن‪:‬‬ ‫گردشگران از هرگونه سفر با گروه های غیرمجاز گردشگری پرهیز کنند‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی گیالن اعالم کرد‪:‬‬ ‫تمامی سایت های مجازی گردشگری استان ملزم به دریافت مجوز‬ ‫از این اداره کل هستند و در صورت عدم دریافت مجوز‪ ،‬فعالیت های‬ ‫انــان خالف قانون خواهد بود‪ .‬ولی جهانی افزود‪ :‬متاســفانه مدتی‬ ‫اســت تعدادی سایت در فضای مجازی استان بدون دریافت مجوز‬ ‫اقدام به فعالیت کرده اند که نحوه فعالیتشــان مشخص نیست‪ .‬لذا‬ ‫براساس جلساتی که با دستگاه های متولی استان برگزار شد تصمیم‬ ‫بر این شد که فرایند دریافت مجوز برای فعاالن این عرصه تسهیل‬ ‫شــود و در صورت عدم دریافت مجوز با انان برخورد قانونی صورت‬ ‫گیرد‪ .‬به گفته او‪ ،‬در روزهای اخیر کمیســیون بررسی صدور مجوز‬ ‫کسب و کار در حوزه فضای مجازی با محوریت صنعت گردشگری‬ ‫تشــکیل و چهار مجوز کسب و کار مجازی با محوریت گردشگری‬ ‫صادر شد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی گیالن‬ ‫گفت‪ :‬امروزه فضای مجازی و فعالیت صنای ع در این فضا به ویژه در‬ ‫حوزه صنعت گردشگری امری غیرقابل اجتناب است و می بایست‬ ‫به شــیوه ای هدفمند و با نگاهی خاص به امر ساماندهی فعالیت ها‬ ‫در حوزه کســب و کارها در این فضا نگریسته شود‪ .‬جهانی استفاده‬ ‫از زیرســاخت های فضای مجــازی در تبلیغ و معرفی ظرفیت های‬ ‫گردشگری ‪ ،‬صنایع دســتی و میراث فرهنگی را ضروری دانست و‬ ‫گفت‪ :‬صدور این مجوزها با هدف ساماندهی‪ ،‬تسهیل و رونق فعالیت‬ ‫ب و کارهای مجازی بوده و تمامی‬ ‫بخش خصوصی در فضای کســ ‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط الزم می توانند گواهی نامه‬ ‫معتبر کسب و کارهای گردشگری در فضای مجازی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫گردشگران از سفر با گروه های غیرمجاز خودداری کنند‬ ‫وی همچنین با اشاره به عملکرد افراد غیرمجاز در حوزه گردشگری‬ ‫افزود‪ :‬افراد ســودجو با تبلیغات و جلب توجه گردشــگران به بهانه‬ ‫عرضه خدمات ویژه و با عناوین جذاب بدون داشتن هیچ گونه مجوز‬ ‫قانونی اقدام به اطالع رسانی تورهای خود در فضای مجازی به ویژه‬ ‫شبکه های اجتماعی می کنند که مشکالت متعددی برای مسافران‬ ‫ی است گردشگران پیش از‬ ‫و گردشــگران ایجاد می کند لذا ضرور ‬ ‫هرگونــه دریافت خدمات از دارا بودن مجوزهای الزم توســط این‬ ‫گروه ها اطمینان حاصل نمایند‪.‬‬ ‫مدیرکلمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیگیالنگفت‪:‬تقاضا‬ ‫داریم‪ ،‬گردشگران از هرگونه سفر با گروه های غیرمجاز گردشگری‬ ‫پرهیز کنند زیرا در صورت بروز حادثه هیچ گونه پوشــش بیمه ای‬ ‫برای جبران خسارات ناشی از حادثه وجود نداشته و مسئوالن این‬ ‫گروه ها تعهد عرفی‪ ،‬اخالقی و قانونی نســبت به مسافران و حوادث‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫بیش از سه هزار و ‪ ۲۵۰‬تاسیسات گردشگری در گیالن فعال هستند‬ ‫و این اســتان با برخورداری از حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر نوار ســاحلی و‬ ‫برخورداری از ظرفیت جاذبه اکوتوریســم چون کوهستان ‪،‬جنگل‬ ‫‪،‬دریا همواره یکی از مقاصد بارز گردشگری کشور محسوب می شود؛‬ ‫بطوریکه تنها در نوروز ‪ ۱۴۰۱‬این اســتان میزبان ‪۷‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار گردشگر بود‪.‬‬ ‫مسعود اب پرور کارگردان سریال «مستوران»‪:‬‬ ‫«مستوران» بی هیچ واسطه ای می تواند با مخاطبش ارتباط بگیرد‬ ‫مسعود اب پرور یکی از دو کارگردان سریال «مستوران» با اشاره‬ ‫به پخش چند قسمت از این مجموعه درباره ژانر ان بیان کرد که‬ ‫این مجموعه اثری فانتزی محسوب می شود‪.‬‬ ‫مسعود اب پرور کارگردان سریال «مستوران» درباره این مجموعه‬ ‫که تاکنون دو قســمت از ان پخش شــده و ســوال هایی را برای‬ ‫مخاطب نســبت به فضاســازی رئال یا فانتزی ایــن اثر به وجود‬ ‫امده است بیان کرد‪ :‬ژانر این سریال فانتزی و افسانه ای است و قصه‬ ‫مبنای واقعی ندارد بلکه قصه ها برگرفته از داستان های کهن ایرانی‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه درباره مولفه هایی که نسبت به فضای فانتزی یا‬ ‫واقعی در سریال وجود دارد گفت‪ :‬این سریال مبنای تاریخی ندارد‬ ‫اما چون مخاطب عادت بصری به چنین مجموعه هایی نداشــته‬ ‫است شاید هنوز نتوانسته این تفکیک بین رئال و فانتزی را بپذیرد‪.‬‬ ‫این کارگردان در بخش دیگر درباره پرداختن به افسانه های ایرانی‬ ‫و در عین حال برخی مولفه های دینی عنوان کرد‪ :‬بخشی از اداب‬ ‫و مناسک دینی را هم در سریال می بینیم که وجود انها هم قواعد‬ ‫خاص خودش را دارد ما در کشــوری زندگی می کنیم که بنیانش‬ ‫این فضای ایدئولوژیک را دارد‪ .‬از طرفی اگر به لباس ها و معماری ها‬ ‫عضو هیات داوران مسابقه تئاتر خیابانی و خیمه شب بازی‬ ‫بیست و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و‬ ‫نوجوان همدان‪ ،‬تئاتر خیابانی را یکی از بهترین راه های‬ ‫انتقال و پیوند مخاطب با تئاتر‪ ،‬دانست و گفت‪ :‬خیمه شب‬ ‫بازی ایرانی ظرفیت معرفی بــه جهان را دارد‪ .‬دبیرخانه‬ ‫بیست و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬عباس جمشیدی فر درباره برگزاری این دوره از‬ ‫جشنواره تئاتر نیز گفت‪ :‬جشنواره بین المللی تئاتر کودک‬ ‫و نوجوان از جمله مهم ترین رویدادهای هنری به شمار‬ ‫می اید که خوشــبختانه پس از ‪ ۲‬ســال وقفه و بعد از‬ ‫کاهش همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬شاهد برگزاری هستیم‪.‬‬ ‫وی بر لزوم توجه گروه های نمایشی به کیفیت اثارشان‬ ‫در ارتباط با مخاطب تاکید و تصریح کرد‪ :‬هنرمند برای‬ ‫اجرای یک اثر نمایشی‪ ،‬باید بداند که قرار است چه پیامی‬ ‫به مخاطب منتقل کند؛ او رسالت و مسئولیت سنگینی‬ ‫دارد‪ .‬این هنرمند تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون اظهارداشت‪:‬‬ ‫در ســریال نگاه کنید به ایران ‪ ۶۰۰‬ســال پیش تعلق دارد که به‬ ‫زمان صفویه می رســد که شیعه هم در ان زمان شکل گرفته بود‪.‬‬ ‫اب پرور درباره نمونه هایی چون «ســلطان و شبان» و اینکه این‬ ‫سریال چقدر می تواند مانند ان اثار مخاطبش را جذب کند توضیح‬ ‫داد‪« :‬سلطان و شبان» نمونه خوبی از این فضای فانتزی است که‬ ‫انجا فضا کمــدی و طنز بود و ما وارد فضای تراژیک شــدیم‪ .‬ما‬ ‫حتی در این سریال از محمدرضا سرشار (رهگذر) به عنوان راوی‬ ‫استفاده کردیم تا یک نوستالژی ایجاد کرده و برای نسل جدیدتر‬ ‫هم خاطره سازی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به قسمت های بعدی این سریال گفت‪ :‬فکر می کنم‬ ‫«مســتوران» بی هیچ واســطه ای می تواند با مخاطبش ارتباط‬ ‫بگیرد‪ .‬بافت قصه‪ ،‬روابط ادم ها‪ ،‬نوع تصویرپردازی و فضاســازی‬ ‫و… می توانــد بــرای مخاطب جذاب باشــد‪ .‬کارگردان «هوش‬ ‫سیاه» در بخشــی دیگر به یک عادت غلط اشــاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫مخاطب تلویزیون به شــدت به طنز اعتیاد پیدا کرده اســت که‬ ‫بخشی به سلیقه ســازی تلویزیون برای ان ها برمی گردد که در‬ ‫این سال ها صرفاً سراغ طنز رفته است‪ .‬حاال مخاطب هم اگر طنز‬ ‫روی انتن نباشــد ســراغ طنز را می گیرد درحالیکه این انحراف‬ ‫سلیقه مخاطب است‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬اگر تلویزیون در سوژه‬ ‫مخاطب محور است باید سراغ همه مخاطبان برود‪ .‬خود من سعی‬ ‫کرده ام سمت ساخت سلیقه بروم و در حوزه پلیسی این رویکرد را‬ ‫داشته ام‪ .‬بعد از «هوش سیاه» هم سطح مطالبات تماشاگر در ژانر‬ ‫پلیسی باالتر رفت و امیدوارم بعد از «مستوران» هم چنین اتفاقی‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫عضو هیات داوران مسابقه تئاتر خیابانی و خیمه شب بازی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان‪:‬‬ ‫خیمه شب بازی ظرفیت معرفی به جهانیان را دارد‬ ‫وقتی خودمان را به عنوان یک هنرمند معرفی می کنیم در‬ ‫مقابل تک تک افراد جامعه‪ ،‬دینی برگردن داریم که باید‬ ‫ان را به بهترین شکل ممکن ادا کنیم‪ .‬جمشیدی فر تئاتر‬ ‫خیابانی را یکی از بهترین راه های انتقال و پیوند مخاطب‬ ‫با تئاتر‪ ،‬به ویژه نمایش های صحنه ای دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫ســرگرمی بخشی از هنر تئاتر خیابانی است‪ ،‬اما باید در‬ ‫نظر داشته باشیم که بخش عمده تئاتر خیابانی باید یک‬ ‫پیام درست و شریف را به مخاطب ارائه دهد‪ ،‬تا او بعد از‬ ‫دیدن کار‪ ،‬با اثر ارتباط برقرار و برای تماشای نمایش های‬ ‫جدی تــر روی صحنه اقدام کند‪ .‬این عضو هیات داوران‬ ‫مسابقه تئاتر خیابانی و خیمه شب بازی بیست و هفتمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬زمانی راهیابی و حضور در جشنواره ها یک ارزو بود؛‬ ‫من به شخصه ارزو داشتم تا در جشنواره هایی همچون‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬جشنواره تئاتر عروسکی و دیگرجشنواره‬ ‫ها حضور داشته باشــم‪ ،‬اما اکنون بعید می دانم حضور‬ ‫در جشــنواره ها ارزوی کسی باشد چراکه کیفیت اثار‬ ‫فدای کمیت شــده اســت‪ .‬این بازیگر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نمایش های خیابانی از لحاظ کیفی به حدی رسیده اند‬ ‫کــه با وجود تالش برای انتخاب بهترین ان ها به منظور‬ ‫حضور در جشنواره‪ ،‬تنها یک چهارم اثار منتخب دارای‬ ‫معیارهای قابل قبول بوده و تماشاگر با تصاویر‪ ،‬صحنه ها‬ ‫و دیالوگ های نمایش ارتبــاط برقرار کرده و پیام انها را‬ ‫‪5‬‬ ‫دریافت کرده است‪ .‬وی با اشاره به توجه صرف جشنواره ها‬ ‫به تئاتر خیابانی تاکید کرد‪ :‬مردم از طریق نمایش خیابانی‬ ‫به تئاتر عالقه مند می شــوند‪ ،‬در واقع تئاتر خیابانی پل‬ ‫ارتباطی بین مخاطبان با تئاتر صحنه ای است و اگر این‬ ‫نوع از تئاتر صرفا به عنوان یک کاالی جشنواره ای مورد‬ ‫توجه قرار بگیرد‪ ،‬هیچ وقت به رســالت اصلی اش دست‬ ‫نخواهد یافت‪ .‬او استقبال مخاطبان از نمایش های خیمه‬ ‫شب بازی در بیســت و هفتمین جشنواره تئاتر کودک‬ ‫و نوجوان را امیدوارکننده خواند و گفت‪ :‬تماشــاگر ما با‬ ‫نمایش های ایرانی ارتباط خوبی برقرار می کند؛ نمایش‬ ‫ایرانی شــامل گروتســک‪ ،‬کمدی موقعیت‪ ،‬هجویات و‬ ‫مسائل روز اجتماعی است که ما قدرشان را نمی دانیم و‬ ‫ارکستر ملی ایران در نخستین اجرای تابستانی خود‪ ،‬اثاری‬ ‫از احمد پژمان و مهران روحانی را با رهبری نصیر حیدریان‬ ‫روی صحنه می برد‪.‬ارکستر ملی ایران در نخستین اجرای‬ ‫تابستانی خود‪ ،‬اثاری از احمد پژمان و مهران روحانی را با‬ ‫رهبری نصیر حیدریان روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫زهی ارکستر ملی ایران‪ ،‬پنجشنبه و جمعه ‪ ۲۳‬و‬ ‫ارکستر ِ‬ ‫‪ ۲۴‬تیرماه ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬قطعات «دیورتیمنتو» اثر احمد‬ ‫پژمان‪« ،‬دلتنگی ها و برای انــان» اثر مهران روحانی را با‬ ‫رهبری نصیر حیدریان در تاالر وحدت اجرا می کند‪.‬‬ ‫عالقه منــدان می توانند بلیت این اجرا را از ســایت ایران‬ ‫کنسرت تهیه کنند‪.‬‬ ‫انیمیشن کوتاه «نقطه» به‬ ‫جشنواره های مختلف می رود‬ ‫انیمیشــن کوتاه «نقطه» تولید مرکز گسترش سینمای‬ ‫مستند‪ ،‬تجربی و پویانمایی در بخش مسابقه ‪ ۲‬جشنواره‬ ‫ایتالیایی شــرکت می کند‪ .‬تجربی و پویانمایی‪« ،‬نقطه»‬ ‫ســاخته محمد زارع درباره اینده ای نه چندان دور است‬ ‫که افسردگی و تنهایی ناشی از سبک زندگی مدرن بیداد‬ ‫می کند‪ ،‬انســان ها در اثر اســتفاده افراطی از تکنولوژی‬ ‫قامتی خمیده پیدا کرده و وســعت دیدشان محدود به‬ ‫صفحه دیجیتال روبرویشان شده است‪ .‬مردی جوان که‬ ‫زندگی منظم و تکراری سپری می کند‪ ،‬به طور تصادفی‬ ‫متوجه زیبایی طبیعت شده و سعی می کند دوباره به طرق‬ ‫مختلف ان را ببیند‪.‬این انیمیشن در سی و هشتمین دوره‬ ‫جشنواره بین المللی کارتون کالب که از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۶‬تیرماه‬ ‫در شهر ریمینی ایتالیا برگزار می شود‪ ،‬نمایش داده خواهد‬ ‫شد‪ .‬این جشنواره که از قدیمی ترین و شناخته شده ترین‬ ‫جشنواره های ایتالیا اســت‪ ،‬عالوه بر نمایش اثار بخش‬ ‫رقابتی‪ ،‬برنامه های مختلفی از جمله کارگاه های اموزشی‪،‬‬ ‫نمایشگاه برگزار خواهد کرد‪ .‬انیمیشن «نقطه» به همراه‬ ‫انیمیشن کوتاه «بادها کجا می میرند» به کارگردانی پژمان‬ ‫علیپور در این دوره از جشنواره به نمایش در می ایند‪.‬‬ ‫بافت بزرگ ترین گلیم‬ ‫دست بافت دنیا‬ ‫مسئول اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫شهرســتان قیروکارزین از پایان مراحل بافت بزرگ ترین‬ ‫گلیــم دســت بافت دنیا در ایــن شهرســتان‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫محمدجعفر ابراهیمی قیری اظهار کرد‪« :‬این گلیم با ابعاد‬ ‫هفت در ‪ ۱۵‬متر معادل ‪ ۱۰۵‬مترمربع در روستای هورز از‬ ‫توابع دهستان هنگام شهرستان قیروکارزین توسط هفت‬ ‫نفر بافنده اصلی و سه نفر بافنده کمکی بافت ه شده است‪.‬‬ ‫مسئول اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫شهرســتان قیروکارزین ادامه داد‪« :‬بافــت این گلیم به‬ ‫ســفارش کشور قطر و توسط شرکت تعاونی گلیم و گبه‬ ‫اریافــر انجام گرفت‪ ».‬او بیان کــرد‪« :‬در بافت این گلیم‬ ‫از ‪ ۱۸۹۰‬چله کشــی معادل ‪۶۶‬هزار و ‪ ۱۵۰‬متر مسافت‬ ‫استفاد ه شده است‪».‬‬ ‫بهتر است در تولید اثار نمایشی و دراماتورژی نمایش های‬ ‫زبان های دیگر‪ ،‬به انها نیز توجه شود‪ .‬جمشیدی فر افزود‪:‬‬ ‫نمایش خیابانی جزو افتخارات من اســت‪ ،‬نمایشی که‬ ‫بداهه پردازی‪ ،‬تخیل‪ ،‬ارتباط با مخاطب و تمرکز را از تجربه‬ ‫در ان فراگرفته ام و امیــدوارم بیش از پیش مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫کودک و نوجوان همدان‪ ،‬به دبیری امیر مشهدی عباس‬ ‫که از اول تیرماه با شعار «تئاتر‪ ،‬پرواز پروانه های خیال» در‬ ‫شهر تاریخی همدان اغاز شده‪ ،‬امروز(دوشنبه ششم تیر)‬ ‫به پایان می رسد‪ .‬این جشنواره با حضور ‪ ۷۰‬گروه نمایشی‬ ‫داخلی و خارجی برگزار می شــود‪ ۵۰۰ ،‬اثر از گروه های‬ ‫نمایشی داخلی و خارجی به جشنواره ارائه شد که پس از‬ ‫داوری اولیه ‪ ۷۰‬گروه نمایشی به این دوره از جشنواره راه‬ ‫یافتند‪ .‬در این دوره از جشنواره گروه های نمایشی از پنج‬ ‫کشور ایتالیا‪ ،‬یونان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ترکیه و عراق حضور دارند و‬ ‫با دیگر راه یافتگان به این رویداد رقابت می کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬دانش اموز تحت پوشش کمیته امداد زنجان در مدارس همدل تحصیل می کنند‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 7‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪781‬‬ ‫اخبار‬ ‫دیدار سرپرست شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلستان با شورای‬ ‫سیاستگذاری ائمه جمعه استان‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪:‬سرپرست شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق گلســتان گفت ‪ :‬در فصل گرما مشــترکین گرامی‬ ‫در صرفه جویی برق در اســتان مشارکت می کنند‪.‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫گلستان‪،‬ســید احمد موسوی در دیدار با رییس شورای‬ ‫سیاستگذاری ائمه جمعه استان و امامان جمعه سراسر‬ ‫استان طی سخنانی با اشاره به تاکیدات مکرر اموزه های‬ ‫دینــی در قران و احادیث در مورد پرهیز از اســراف و‬ ‫اعتدال و میانه روی در امور گفت‪ :‬مصرف برق کشــور‬ ‫طی سالهای اخیر مسیر صعودی داشته است و در حال‬ ‫حاضر میزان مصرف ما از میزان تولید نیروگاه های مان‬ ‫پیش افتاده و این امر موجب مدیریت اضطراری بار در‬ ‫سطح کشور شده است ‪.‬وی با تاکید بر نقش ائمه جمعه‬ ‫به عنوان مشعل داران هدایت در سطح جامعه خواستار‬ ‫مســاعدت ایشان در راستای توســعه و تثبت فرهنگ‬ ‫مدیریت مصرف بیش از گذشته شد‪.‬موسوی اضافه کرد‬ ‫‪ :‬از ائمــه جمعه و جماعات مــی خواهیم که به کمک‬ ‫مجموعه برق بیایند و بامدیریت مصرف برق توسط هم‬ ‫اســتانی های عزیز ‪ ،‬از تریبون هــای نماز جمعه ‪ ،‬این‬ ‫دستگاه خدمات رسان را یاری نمایند‪.‬وی در پایان افزود‬ ‫‪ :‬از مشترکان محترم تقاضا داریم در ساعت اوج مصرف(‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ )۱۷‬با قرار دادن درجه اسپیلت روی درجه ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬و کولرهای گازی روی دور متوســط و همچنین در‬ ‫این ساعاعات به تناوب از پنکه استفاده نمایند تا صنعت‬ ‫برق را همچون سنوات گذشته یاری نموده تا همه هم‬ ‫اســتانی های گرامــی از نعمت برق برخوردار شــوند‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق گلستان گذری‬ ‫هــم بر همکاری ادارات در مدیریــت مصرف برق زد و‬ ‫گفت‪:‬براساس مصوبه هیئت وزیران ‪ ،‬ساعات کار ادارات‬ ‫کاهش یافته و ادارات موظف شــده اند که در ســاعات‬ ‫اداری ‪۳۰‬درصــد و در ســاعات غیــر اداری ‪۶۰‬درصد‬ ‫مصرف خود را نســبت به ســال گذشته کاهش دهند‪.‬‬ ‫موسوی اضافه کرد ‪ :‬گلستان بیش از ‪۶۵۰‬هزار مشترک‬ ‫خانگــی دارد که این خود ‪۸۲‬درصد کلیه مشــترکین‬ ‫اســتان را دربردارد که نزدیک به ‪۷۰‬در از مصرف برق‬ ‫استان در بخش خانگی استفاده میشود‪ .‬در ادامه حجه‬ ‫االسالم والمسلمین کیایی رییس شورای سیاستگذاری‬ ‫ائمه جمعه استان گفت ‪ :‬بی شک خدمات مجموعه برق‬ ‫برای مردم قابل انکار نیست و ائمه جمعه بیش از پیش‬ ‫جهت گذر از تابســتان امسال همراه و یاری رسان این‬ ‫مجموعه جهت خدمت بهتر به مردم خواهد بود و تاکید‬ ‫ما به اءمه محترم جمعه این است‪.‬‬ ‫بازگشاییجادهدشتالربا‬ ‫مشارکتشرکتنفتوگازگچساران‬ ‫خوب‪-‬اســتان خوزستان‪:‬شــرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز گچســاران با همکاری قرارگاه ســازندگی خاتم‬ ‫االنبیاء جاده دشت الر را در شهرستان باشت بازگشایی‬ ‫و تعریــض کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی شــرکت بهره‬ ‫برداری نفت و گاز گچساران‪ ،‬این شرکت در کنار وظیفه‬ ‫ذاتی خود پس از تولید صیانتی‪ ،‬مسئولیت اجتماعی را‬ ‫یکی از اولویت هــای اصلی خود می داند و در چارچوب‬ ‫مقررات جاری نفت و در حد توان در اجرای پروژه های‬ ‫عام المنفعه در شهرستان گچساران و جوامع پیرامونی‬ ‫خود به گســتردگی ‪ ۴‬اســتان برای خدمت به مناطق‬ ‫کم برخوردار گام های ارزشمندی برمی دارد‪.‬بر اساس‬ ‫این گــزارش‪ ،‬بنا به درخواســت و پیگیری امام جمعه‬ ‫ن باشــت‪ ،‬شرکت بهره‬ ‫و مســئولین اجرایی شهرستا ‬ ‫بــرداری نفت و گاز گچســاران در یک حرکت جهادی‬ ‫و در راســتای مسئولیت های اجتماعی در امر تسطیح‬ ‫و بازگشایی جاده دشــت الر با قرارگاه سازندگی خاتم‬ ‫االنبیاء مشــارکت نمود تا بار دیگر‪ ،‬گرهی از مشکالت‬ ‫مردم محروم این منطقه باز نماید و در اجرای پروژه های‬ ‫عام المنفعه سرافراز باشد‪.‬شایان ذکر است شرکت نفت‬ ‫و گاز گچســاران با امدادرسانی و کمک در بحران ها و‬ ‫حوادث طبیعی مانند زلزله‪ ،‬سیل‪ ،‬اتش سوزی‪ ،‬کرونا و‬ ‫کمک به ازادسازی زندانیان جرایم غیرعمد‪ ،‬همواره در‬ ‫کنار مردم و یاری رسان محرومان بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان زنجان‪ ،‬از اجرای طرح مدارس همدل در استان زنجان خبرداد و گفت‪ ۴۲۲ :‬دانش اموز تحت حمایت کمیته امداد به صورت رایگان در مدارس همدل این استان مشغول به‬ ‫تحصیل هستند‪ .‬روح اهلل صالحی با ارائه گزارشی از خدمات فرهنگی و تحصیلی این نهاد به مددجویان تحت حمایت‪ ،‬افزود‪ :‬طرح ملی مدارس همدل در راستای بهره گیری از ظرفیت های موجود در حوزه‬ ‫خیر و احسان برای ادامه تحصیل دانش اموزان مستعد و دارای انگیزه باالی علمی‪ ،‬در استان زنجان نیز با همکاری سازمان اموزش و پرورش استان در حال اجرا است‪ .‬وی تصریح کرد‪ ۱۱۹:‬اموزشگاه در قالب‬ ‫طرح مدارس همدل با همکاری موثر اداره کل اموزش و پرورش استان‪ ،‬در ارائه خدمات تحصیلی رایگان از طریق مدارس غیر انتفاعی و هیئت امنایی با این نهاد همکاری دارند‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان‬ ‫زنجان‪ ،‬ترویج فرهنگ خیر و احسان‪ ،‬بسترسازی مناسب برای تقویت بنیه علمی دانش اموزان تحت حمایت وگسترش همه جانبه عدالت اموزشی و تربیتی را از جمله اهداف اجرای طرح مدارس همدل‬ ‫عنوان کرد‪ .‬صالحی گفت‪ :‬سال گذشته نیز‪ ۳۸۱‬دانش اموز مستعد تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان‪ ،‬در بیش از‪ ۹۰‬مدرسه همدل از خدمات تحصیلی با کیفیت و رایگان این مدارس بهره مند شدند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان بوشهر‪:‬‬ ‫اغاز عملیات توزیع ‪ 3500‬کولر گازی و یخچال میان نیازمندان بوشهری‬ ‫خوب‪-‬استان بوشــهر‪:‬حضرت ایت اهلل صفایی بوشهری نماینده‬ ‫ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشهر با شرکت در مراسم اغاز‬ ‫توزیع ‪ 2‬هزار کولر گازی و ‪ 1500‬دستگاه یخچال میان نیازمندان‬ ‫هم اســتانی که به صورت وبینار با حضور سید مرتضی بختیاری‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬کمیته امداد هدیه خدا به مردم ایران‬ ‫اســامی است و نهادی است که از همان ابتدا خوشنام‪ ،‬موثر و در‬ ‫همه ماموریت ها موفق بوده اســت‪.‬به گزارش سایت خبری کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬پیش از ظهر امروز مراســم اغاز عملیات توزیع ‪ 2‬هزار کولر‬ ‫گازی و ‪ 1500‬دســتگاه یخچال میــان مددجویان تحت حمایت‬ ‫کمیته امداد اســتان بوشهر به صورت وبینار با حضور سید مرتضی‬ ‫بختیــاری و حضرا ایت اهلل صفایی بوشــهر نماینــده لی فقیه در‬ ‫اســتان و امام جمعه بوشهر برگزار شد‪.‬در این مراسم سید مرتضی‬ ‫بختیاری ریاســت کمیته امداد کشور با اشاره به اینکه رسیدگی به‬ ‫محرومان و مســتضعفان از جمله وظایف کمیته امداد است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این نهاد در مسیر والیت و خدمت رسانی به مردم حرکت می کند‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه ماموریت کمیته امداد بســیار حساس به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬افزود‪ :‬حضرت امام راحل بعد از پیروزی انقالب اســامی‬ ‫به دلیل دغدغه حمایت از محرومان و مستضعفان‪ ،‬فرمان تشکیل‬ ‫کمیته امداد را صادر کرده بودند‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از نماینده ولی فقیــه و مجموعه‬ ‫امدادگران در اســتان بوشــهر گفت‪ :‬وجود نعمت بزرگی همچون‬ ‫نماینده ولی فقیه دراستان باعث شده همه حول یک محور وحدت‬ ‫و هماهنگی بســیار خوبی در رسیدگی به محرومان داشته باشند‪.‬‬ ‫بختیاری با اشاره به توزیع ‪ 2‬هزار کولر گازی و ‪ 1500‬یخچال میان‬ ‫نیازمندان استان بوشهر گفت‪ :‬این استان به واسطه شرایط اقلیمی‬ ‫و گرمای بسیار طاقت فرسا به شکل ویژه در نظر گرفته شده است‬ ‫تا مشکالت نیازمندان به لوازم ضروری سرمایشی مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬انشــااهلل با حمایت های دولت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬نمایندگان ولی فقیه در استانها و استاندارها در نظر داریم‬ ‫برنامــه های ســنگینی در امر اشــتغال و خودکفایی و همچنین‬ ‫مســکن اجرایی کنیم و اطمینان داریــم با مدیریت خوب مدیران‬ ‫کل و امدادگران خدوم و جهادی در اســتانها می توانیم قدم های‬ ‫موثری را برداریم‪.‬در ادامه مراسم ایت اهلل صفایی بوشهری‪ ،‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ضمن تقدیر از خدمات نهاد‬ ‫انقالبــی کمیته امداد گفت‪ :‬از خدمــات صادقانه امدادگران خدوم‬ ‫و انقالبی این نهاد ارزشــمند و یــادگار پربرکت حضرت امام (ره)‬ ‫تشــکر و قدر دانی میکنم‪.‬ایت اهلل صفایی بوشهری با بیان اینکه‬ ‫کمیته امداد هدیه خدا به مردم ایران اسالمی است گفت‪ :‬این نهاد‬ ‫از همان ابتدا خوشــنام‪ ،‬موثر و در همــه ماموریت ها موفق عمل‬ ‫کرده اســت‪.‬وی با تقدیر از تالش کمیتــه امداد و خیران نیکوکار‬ ‫برای تهیه لوازم ضروری سرمایشی نیازمندان خاطر نشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫مرسوم شــود که مردم داری و خدمات مردمی هدف انسانها باشد‬ ‫و بــا تمام وجود و جهادی عمل کنند اثار و برکات خوبی به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان تاکید کرد‪ :‬باید همه ما در ســایه‬ ‫وحــدت و همدلــی کاری کنیم که در اســتان زر خیزی همچون‬ ‫بوشــهر حتی یک خانواده نیازمند و مستمند وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت در راســتای تامین لوازم ضــروری مددجویان‬ ‫نیازمند و با توجه به شــرایط گرمای طاقت فرستا در استان بوشهر‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار کولر گازی و ‪1500‬دســتگاه یخچال فریزر به مبلغ‬ ‫بیــش از ‪ 40‬میلیارد تومان تامین و در حال توزیع میان نیازمندان‬ ‫هم اســتانی می باشد‪.‬در پایان این مراسم از ‪ 4‬نفر مددجوی تحت‬ ‫حمایــت به نیابت حواله کولر گازی و یخچال خود را از دســتان‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان دریافت کردند‪.‬‬ ‫عدم قطعی مکرر برق برنامه ریزی شده در استان البرز‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪:‬مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز در‬ ‫نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح روز شنبه ‪ 4‬تیرماه ‪1400‬‬ ‫برگزار شــد ‪ ،‬از افزایش ‪ 30‬درصدی سرقت در شبکه توزیع این‬ ‫استان در سه ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در استان البرز یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک‬ ‫داریم که ‪ ۱۰‬درصد انها ‪ ۲۴‬درصد برق مصرفی اســتان را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫حسن کریمی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش های شرکت‬ ‫برق این اســتان وجود انشعاب های غیرمجاز است ‪،‬افزود‪ :‬برخی‬ ‫برای نصب انشعاب در خارج از بافت شهری و روستایی درخواست‬ ‫هایی دارند اما ما موظف هستیم بر اساس ایین نامه ها عمل کنیم‬ ‫و استعالمات الزم را اخذ کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تاکنون قطعی مکرر برق برنامه ریزی شده‬ ‫در اســتان البرز نداشــته ایم ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعمیرات نیروگاه های‬ ‫کشــور در یک سال گذشته از یک سو و عدم استفاده از نیروگاه‬ ‫های برق ابی از دیگر سو منجر به ذخیره سازی برق برای مواقع‬ ‫پیک مصرف شده است ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان البرز ادامه داد‪ ۱۸ :‬هزار‬ ‫دستگاه پســت توزیع و ‪ ۱۲‬کیلومتر شبکه توزیع برق در استان‬ ‫داریم که امکانات حفاظتی کامل برای انها وجود ندارد و با توجه‬ ‫به اینکه در سال های اخیر با افزایش قیمت تجهیزات روبرو شده‬ ‫ایم میزان سرقت تجهیزات افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کریمی ارزش تجهیزات ســرقت شده در ســال گذشته را ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬برای جلوگیری از سرقت شبکه‬ ‫برق تمام شــبکه فشار ضعیف مســی تبدیل به کابل های خود‬ ‫نگهدارشده اســت و اکنون کمتر از پنج درصد شبکه باقی مانده‬ ‫است که ارزش ســرقت ندارد ‪.‬مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬سال گذشته حدود یک هزارو ‪ ۲۰۰‬فقره سرقت‬ ‫در شــبکه برق البرز رخ داد که در سه ماهه نخست امسال تعداد‬ ‫این سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 30‬درصد افزایش‬ ‫داشته است ‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه فعالیت های گسترده ای در زمینه کاهش مصرف اب داشته است‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪-‬علیرضاهژبری‪:‬معــاون حفاظت و‬ ‫بهره برداری شــرکت اب منطقه ای اصفهــان از فعالیت های‬ ‫گسترد ٔه فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف اب خبر داد‪.‬‬ ‫محمود چیتیــان معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت‬ ‫اب منطقه ای اصفهان در ارتباط با میزان برداشــت صنایع‬ ‫از حوضــه زاینــده رود اظهار کــرد‪ :‬میزان برداشــت کلیه‬ ‫صنایع مهم اســتان اصفهان در حوضه زاینده رود ســالیانه‬ ‫‪ ۶۱‬میلیون مترمکعب اســت که از ایــن میزان‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب برداشــت از اب های سطحی‪ ،‬حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب برداشــت از اب های زیرزمینی و حدود‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون مترمکعب مربوط به برداشت از پساب هاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق مصوبات شورای عالی اب مقرر است مصرف‬ ‫صنایع استان از اب رودخانه زاینده رود کاهش یابد و با پساب‬ ‫جایگزین شود؛ در این راستا شرکت اب منطقه ای اصفهان‬ ‫ضمن پیگیری های مســتمر از صنایــع در این زمینه اقدام‬ ‫بــه کاهش اب تحویلی به ان ها کرده اســت؛ به طوری که‬ ‫میزان مصرف اب سطحی صنایع مهم استان از ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب در دهــه ‪ ۷۰‬به حدود ‪ ۴۰‬میلیون مترمکعب در‬ ‫حال حاضر رسیده است‪.‬‬ ‫چیتیان خاطرنشان کرد‪ :‬در این بین شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نیــز با صرف هزینه های ســنگین اقدامــات و فعالیت های‬ ‫گســترده در زمینه کاهش مصرف اب‪ ،‬اقدام به بازچرخانی‬ ‫و مدیریــت کاهــش مصــرف اب کرده اســت؛ همچنین‬ ‫جمع اوری‪ ،‬انتقال و تصفیه فاضالب در راستای جایگزینی‬ ‫ان با بخشی از اب خام مصرفی از اقدامات دیگر این صنعت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای اصفهان‬ ‫در تشــریح برداشت های فوالد مبارکه در سال های گذشته‬ ‫گفت‪ :‬مجموع برداشــت های فوالد مبارکه به طور میانگین‬ ‫‪ ۱۹‬میلیون مترمکعب در ســال بوده که از این میزان‪7.5 ،‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب از رودخانه‪ ۷ ،‬میلیــون مترمکعب از‬ ‫خط شــرب‪ ۲ ،‬میلیون مترمکعب از پســاب و ‪ 2.5‬میلیون‬ ‫مترمکعب از اب های زیرزمینی برداشت شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬میزان برداشت فوالد مبارکه از زاینده رود‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬معــادل ‪ 10.3‬میلیون مترمکعب و در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برابر ‪ 7.5‬میلیون مترمکعب بوده است‪ .‬البته گفتنی‬ ‫است که برداشــت اب زیرزمینی و پساب طی این ‪ ۳‬سال‬ ‫مشابه بوده است‪.‬‬ ‫راستگرد تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی اراک زیربار ترافیک رفت‬ ‫خوب‪-‬اســتان مرکزی‪:‬راســتگرد تقاطع غیرهمســطح شهید‬ ‫صیدی اراک روز سه شــنبه در ایینی با حضور مسئوالن استانی و‬ ‫شهرستانی بهره برداری و زیر بار ترافیک قرار گرفت‪ .‬شهردار اراک‬ ‫در ایین بهره برداری از این طرح گفت‪ :‬مهلت اجرای این طرح پنج‬ ‫ماه در نظر گرفته شــده بود و در زمان تعیین شده اتمام و مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫علیرضــا کریمی» با بیان اینکه با اتمام بخش راســتگرد تقاطع‬ ‫غیرهمسطح شهید صیدی این طرح به طور کامل توسط قرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتم االنبیا تکمیل شــد‪ ،‬افزود‪ :‬همه ظرفیت ها برای‬ ‫اجرای به هنــگام پروژه های عمرانی در شــهرداری اراک به کار‬ ‫گرفته شده و از هیچ کوششی دریغ نمی شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬پارســال ‪ ۱۴۳‬پروژه شهری در اراک تعریف شده‬ ‫بــود که از این تعداد تنها یک پروژه به اتمام رســید و بالتکلیف‬ ‫ماندن طرح ها موجب نارضایتی عمومی شــده بود‪ ،‬بنابراین طرح‬ ‫هایی که امکان ندارند‪ ،‬نباید اعالم و کلنگ زنی شود‪.‬‬ ‫شــهردار اراک ادامه داد‪ :‬بیشترین پروژه هایی که در شهر اراک‬ ‫تعریــف و انجام نشــده مربوط به دوره پنجم شــورای اســامی‬ ‫اســت اما در دوره جدید شــورا و شــهرداری فعالیت ها در مسیر‬ ‫خدمت به مردم با جدیت پیش می رود‪.‬کریمی عنوان کرد‪ :‬مسیر‬ ‫خدمتگزاری هیچ وقت بسته نیست و انسداد و بن بست مربوط به‬ ‫منفعت طلبان و فرصت طلبان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) اراک نیز در‬ ‫دســتور کار جدی قرار دارد و سر موقع مقرر به اتمام و در اختیار‬ ‫شهروندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شهردار اراک افزود‪ :‬در مجموع برای تکمیل و راه اندازی تقاطع‬ ‫غیرهمسطح شــهید صیدی اراک ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال هزینه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کریمی عنوان کرد‪ :‬طول مسیر این طرح ‪ ۳۰۰‬متر و عرض مسیر‬ ‫‪ ۱۰‬متر اســت و در اجرای این طرح ‪ ۷۰۰‬تن اســفالت‪ ۱۱ ،‬پایه‬ ‫روشنایی‪ ۸۰ ،‬تن ارماتور بندی تابلیه پل‪ ۲۹۰ ،‬عدد پایه هندریل‬ ‫و ‪ ۵۶۵‬متر هندریل‪ ،‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طول عرشه فوالدی این طرح ‪ ۱۱۱‬متر‪ ،‬اسکافلدبندی‬ ‫ان هشــت هزار و ‪ ۱۰۰‬متر مکعب‪ ،‬قالب بندی شاد و الین عرشه‬ ‫سه هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم‪ ،‬قالب بندی بتن عرشه ‪ ۹۰۰‬متر مربع‪،‬‬ ‫بتن عرشــه ‪ ۵۲۰‬متر مکعب و درز انبســاط ‪ ۲۵‬متر طول است‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اســامی کالنشــهر اراک هم در این ایین گفت‪:‬‬ ‫راستگرد شــهید صیدی اراک یکی از خطوط اصلی و مهم است‬ ‫که از امروز زیر بار ترافیک قرار می گیرد‪.‬سید «وحید میرنظامی»‬ ‫افزود‪ ۱۱ :‬سال از بحث اجرای راستگرد تقاطع غیرهمسطح اراک‬ ‫می گذرد و این طرح سال ها بالتکلیف باقی مانده بود‪.‬‬ ‫وی بیان کــرد‪ :‬زحمات و تالش های زیادی در اجرای این طرح‬ ‫کشیده و در کمتر از یک سال گذشته تقاطع غیرهمسطح میدان‬ ‫مقاومت و این طرح به سرانجام رسید‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫خطیب زاده‪ :‬مذاکرات هفته جاری برگزار می شود‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد‪ :‬دور جدید مذاکرات برای احیا برجام طی روزهای اینده و در هفته جاری برگزار می شود‪.‬سعید خطیب زاده گفت‪ :‬وزیر امور خارجه ساعاتی دیگر به ترکیه‬ ‫سفر می کنند و از ترکیه نیز عازم عشق اباد خواهد شد تا در اجالس وزیران امورخارجه کشورهای حاشیه خزر شرکت کند‪.‬وی همچنین گفت‪ :‬سفر الکاظمی به تهران ازقبل برنامه ریزی شده بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایشان نکاتی را از سوی عربستان به ما منتقل کردند و مقامات عربستان اعالم امادگی کردند که مذاکرات بین دو کشور به سطح دیپلماتیک ارتقا پیدا کند و به زودی زمان برگزاری‬ ‫این مذاکرات دیپلماتیک در بغداد مشخص می شود‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد‪ :‬دور جدید مذاکرات برای احیا برجام طی روزهای اینده و در هفته جاری برگزار می شود‪ .‬ساعاتی دیگر‬ ‫در این زمینه اطالع رسانی می شود‪ .‬زمان قطعی برگزاری مذاکرات قطعی شده است و مکان ان نیز تقریبا مشخص شده است‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 7‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪781‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫خطقرمز ما بی استنادسخن گفتنورفتارکردناست‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬در دستگاه قضایی اعالم کرده بودم و در دستگاه‬ ‫اجرایی ان را دنبال می کنم که خط قرمز ما بی استناد سخن گفتن و‬ ‫رفتار کردن است‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در همایش قوه قضاییه‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬هفته قوه قضاییه بر همکاران پر تالش دستگاه قضایی‬ ‫مبارک باد و یاد شهدای هفتم تیر شهید مظلوم دکتر ایت اهلل بهشتی‬ ‫و به ویژه شهید قدوسی و الجوردی گرامی می دارم و بر روح انها درود‬ ‫می فرســتم‪ .‬وی با اشاره به حادثه هفتم تیرماه‪ ،‬افزود‪ :‬جریان نفاق با‬ ‫پشتیبانی نظام سلطه تصمیم داشت جبهه انقالب و نمادهای انقالب‬ ‫را یا ترور شخص کند یا ترور شخصیت‪ ،‬که در همان ابتدا این اتفاقات‬ ‫را رقم زدند‪.‬‬ ‫رییس جمهــور گفت‪ :‬منافقین در دهه شــصت افــرادی را هم ترور‬ ‫شــخصیتی کردند و هم ترور شــخص‪ .‬انها در هر کجای این کشور‬ ‫توانستند چهره های سرشناس کشور را هم ترور شخصیتی کردند و‬ ‫هم ترور شخص کردند‪ ،‬یکی از همین افرادی که هم ترور شخصیتی‬ ‫شد و هم ترور شــخص شهید بهشتی بود که بعد از ترور ایشان امام‬ ‫فرمودند که فارغ از به شــهادت رســیدن شــهید بهشتی بنده برای‬ ‫مظلومیت این شهید ناراحت هستم‪.‬‬ ‫رئیسی تصریح کرد‪ :‬در این چهل سال هر کجا فتنه ای وجود داشته‬ ‫است جای پای نفاق را می توانیم مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به راه‪ ،‬مسیر و شخصیت شهید بهشتی بیان‬ ‫داشت‪ :‬ابتدا باید این موارد ادامه پیدا کند همچنین ساختار سازی را‬ ‫از فکر شــهید بهشتی و خبرگان اول داریم که این ساختار و سازوکار‬ ‫را برای جریان والیت در جای جای نظام ایجاد کردند و ما باید از این‬ ‫جهت قدردان انها باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از عزیزان مسئول در قوه قضاییه تشکر می کنم که به دنبال‬ ‫احقاق عدالت هســتند و بسیاری در دســتگاه قضایی بی نام و نشان‬ ‫برای تحقق عدالت در تالش هســتند‪ .‬به ویــژه از رئیس مجرب قوه‬ ‫قضاییه با سابقه ‪ ۴۰‬ساله کار قضایی تشکر می کنم که گفتمان حفظ‬ ‫سرمایه اجتماعی و ارتقای ان ضمن مبارزه با فساد و گسترش عدالت‬ ‫را در دستور کار دارند‪ .‬رئیسی با اشاره به روایتی از امیرالمومنین(ع)‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬امیر المومنین(ع) در این روایت بر عدل و سخاوت تاکید‬ ‫داشــتند و ان را در راس امور می دانستند‪ .‬جامعه را باید بر عدالت بنا‬ ‫کرد و ســنگ زیربنای جامعه اسالمی بر عقالنیت‪ ،‬عدالت‪ ،‬معنویت و‬ ‫اخالق اســت‪ .‬روابط اجتماعی باید بر اساس عدالت تاسیس شود‪ .‬در‬ ‫مجلس قانون عادالنه‪ ،‬در قضاوت‪ ،‬قانون و قضاوت عادالنه مالک است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه امروز پیوست عدالت باید در دستور کار‬ ‫همه تصمیم گیری ها باشد و این امری ضروری است‪ ،‬گفت‪ :‬باید دید‬ ‫چقدر به عدالت نزدیک شدیم یا خدای ناکرده از ان فاصله گرفتیم‪.‬‬ ‫هیچ موضوعی در فرهنگ دینی ما بعد از توحید‪ ،‬به گســتردگی و‬ ‫فراگیــری عدالت وجود ندارد‪ .‬توحیــد و عدالت‪ ،‬بعثت و عدالت و‪...‬‬ ‫عدالت در اجرا‪ ،‬عدالت در سیاســت و عدالت در همه حوزه ها امری‬ ‫فراگیر است‪.‬‬ ‫رئیســی با بیان اینکه عدالت در قضا و داوری را یکی از جلوه های‬ ‫بسیار مهم عدالت است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سوال این است که حق چیست؟‬ ‫شــناختن حق اولین گام و گرایش به حق‪ ،‬دومین گام و ایستادگی‬ ‫در راه حق ســومین کام است و برخی حق را نمی شناسند و برخی‬ ‫علی رغم شــناخت با گرایش های فردی و هوای نفس نمی توانند‬ ‫ان را اجرا کنند و همواره باید مراقب این افت بود‪ .‬همه باید مراقب‬ ‫این مسئله باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه تمام تصمیم گیری ها در کشور باید مبتنی بر‬ ‫کاهش ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و رشد هنجارهای اقتصادی‬ ‫و فرهنگی در جامعه باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این رابطه اقدامات پیشینی و‬ ‫پسینی وجود دارد‪ .‬دستگاه های اجرایی باید قوانین و مقررات عادالنه‪،‬‬ ‫ضد فساد‪ ،‬ضدتبعیض را مورد توجه قرار دهند و اجرا کنند و دستگاه‬ ‫قضایی بر این روند نظارت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دستگاه قضایی باید از نظارت ناظران در بخش های نظارتی‬ ‫اســتقبال کند‪ .‬ما دســتگاه های نظارتی را کمک بزرگی در دستگاه‬ ‫اجرایی می دانیم‪ .‬دســتگاه های نظارتی باید پیش از بقیه در جریان‬ ‫مسائل قرار گیرند‪ .‬باید به هوش باشیم که مبادا این اسیب جامعه را‬ ‫گرفتار کند‪ .‬رئیسی با بیان اینکه اگر کسانی که مرتکب فساد شدند‬ ‫و دستشــان به فساد الوده شــده حتما قضاوت عادالنه انها در جهت‬ ‫اجرای عدالت اثرگذار خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز مســئوالن در دستگاه‬ ‫های مختلف باید نسبت به وقوع فساد حساس باشند و این حساسیت‪،‬‬ ‫خودش می تواند پیشگیرانه باشد‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای در همایش سراسری قو ه قضاییه‪:‬‬ ‫وظیفه خود می دانم با تمام توان به کمک قوه مجریه بیایم‬ ‫همایش سراسری قوه قضاییه در سالن اجالس سران برگزار شد‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه‪ ،‬همایش سراسری قوه قضاییه‬ ‫با حضور حجت االســام و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪ ،‬حجت االســام و المســلمین ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی رئیس جمهور‪ ،‬محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی و اعضای شــورای عالی قوه قضاییه‪ ،‬دادستان ها و روسای‬ ‫دادگستری های سراسر کشور در سالن اجالس سران اغاز شد‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این همایش با بیان اینکه دستیابی‬ ‫به ارمان مقدس در قوه قضاییه نیازمند تشریک مساعی و تعامل هر‬ ‫سه قوه و مجاهدت های توام با همدلی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قوه قضاییه‬ ‫بدون یاری دولت و مجلس نمی تواند نقش راهبردی خود را برای‬ ‫رسیدن به ارمان های انقالب ایفا کند‪ ،‬از این جهت این گردهمایی‬ ‫فرصت مغتنمی برای تعامل سه قوه و هم افزایی است‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضاییه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هم اکنون ریاست دستگاه قضا‬ ‫در دستان شخصیتی است که ‪ ۴‬دهه از عمر خویش را در دستگاه‬ ‫قضا سپری کرده و مشکالت دستگاه عدلیه با تدابیر وی حل شدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در‬ ‫همایش سراسری قوه قضاییه بیان کرد‪ :‬در حالی که جهان بین دو‬ ‫قدرت شــرق و غرب مادی تقسیم شده بود کسی گمان نمی برد‬ ‫یک نهضت دینی بتواند بدون وام گرفتن و بدون اتکا به شــرق و‬ ‫غرب پیروز شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی افراد در مخیله شان هم خطور نمی کرد که چنین‬ ‫اتفاقی در عصر حاضر محقق شود‪ .‬خداوند عنایت کرد و به دست‬ ‫یک بنده صالح خودش و به دست امت دین باور انقالب عظیمی را‬ ‫علیرغم دشمنان و مستکبران به پیروزی رساند‪.‬‬ ‫رئیــس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم یکپارچه و یکدل با پیروی‬ ‫از مقتدای خودشــان از امام دیروز و امام امروز بر همه نقشه های‬ ‫دشمن پیروز شدند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امام و امت توانستند با پیوند وسیع‬ ‫یک الگوی وسیع از حکمرانی به نام مردم ساالری دینی ارائه دهند‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای گفت‪ :‬اگر مردم بدانند کارگزاران نظام برای ان ها‪،‬‬ ‫برای تحقق عدالت‪،‬عدالت اجتماعی و فراهم کردن بستر جهت رشد‬ ‫دنیا و اخرت ان ها تالش می کنند‪ ،‬تردید نکنید که مردم پشت سر‬ ‫کارگزاران نظام خواهند بود‪ .‬امروز وظیفه خود می دانم با تمام توان‬ ‫به کمک قوه مجریه بیایم‪ .‬می دانم اگر دولت در برنامه هایش موفق‬ ‫باشــد قوای قضائیه و مقننه هم موفق خواهند بود‪ .‬مسئولیت قوه‬ ‫مجریه با مسئولیت قوه قضاییه قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز وظیفه خود می دانم با تمام توان با مجلس‬ ‫انقالبی تشریک مساعی داشته باشیم تا با کمک هم قوانین متناسب‬ ‫با زمان‪ ،‬متناسب با خدمت به مردم و متناسب با مقابله با نقشه های‬ ‫دشــمن تدوین کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه خود می دانم با همکاری تمام‬ ‫نیروهای نظامی‪ ،‬انتظامی و امنیتی ارامش‪ ،‬رفاه و امنیت مردم را‬ ‫تامین کنیم‪ .‬باور دارم تقویت قوه قضاییه از لحاظ نیروی انسانی و‬ ‫اداری به نفع مجلس و دولت خواهد بود‪ .‬تقویت قوه قضاییه می تواند‬ ‫بــه منویات قوه مجریه کمک کند‪ .‬تقویــت قوه قضاییه می تواند‬ ‫موجب اجرای بهتر قوانین مجلس شود‪.‬‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫هرچقدرقوهقضائیهبهعدالتنزدیک ترباشد‪،‬مردمدرارامشبیشترهستند‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت‪ :‬هر چقدر‬ ‫قوه قضائیه بــه عدالت نزدیک‪ ،‬مســتحکم تر و‬ ‫به روزتر عمل کند‪ ،‬کار در ســایر بخش ها و قوا‬ ‫راحت تر و مردم در اسایش و ارامش بهتر زندگی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫محمدباقــر قالیباف در همایش سراســری قوه‬ ‫قضاییه که به مناســبت هفته قوه قضاییه برگزار‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس وظایف خود باید به قوه‬ ‫قضائیــه کمک کنیم تا این قــوه رکن رکینی از‬ ‫استحکام نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد‪ .‬با‬ ‫همه وجود عرض می کنم هر چقدر قوه قضائیه به‬ ‫عدالت نزدیک‪ ،‬مستحکم تر و به روزتر عمل کند‪،‬‬ ‫کار در ســایر بخش ها و قــوا راحت تر و مردم در‬ ‫اسایش و ارامش بهتر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس گفت‪ :‬در شــرایطی قرار گرفته ایم‬ ‫که هماهنگی بین قوا از جهت رویکرد و باور وجود‬ ‫دارد و لذا محکوم به موفقیت هستیم‪.‬‬ ‫قالیباف گفــت‪ :‬همه باید در مجلــس‪ ،‬دولت و‬ ‫قوه قضائیــه بدانیم که در دوران بســیار مهم و‬ ‫سرنوشت ســاز برای تحول در کشور قرار داریم و‬ ‫دوست و دشمن توجه شان به ایران است‪ ،‬بنابراین‬ ‫بایــد این تفکر در همه به وجود بیاید که در کنار‬ ‫هم بتوانیم گام های مهمی برای حل مشــکالت‬ ‫مردم و توسعه کشور برداریم‪.‬‬ ‫سرلشکرباقری‪:‬‬ ‫در برابر مداخالت منطقه ای رژیم صهیونیستی واکنش نشان می دهیم‬ ‫رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح عضویت رژیم صهیونیستی‬ ‫در ســنتکام و اســتقرار تجهیزات و حضور ان در رزمایش ها را‬ ‫بسترســاز ایجاد تهدیداتی برای منطقه عنــوان کرد و گفت‪ :‬ما‬ ‫این تهدیــدات را برنمی تابیم و مطمئنا در قبال ان عکس العمل‬ ‫نشان می دهیم‪.‬‬ ‫سردار سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های‬ ‫مسلح در دیدار با ندیم رضا رئیس کمیته مشترک روسای ستاد‬ ‫ارتش پاکستان اظهار داشــت‪ :‬بدون تردید در سال های اخیر با‬ ‫تالش فرماندهان و مســئوالن دو کشور روابط فی مابین توسعه‬ ‫خوبــی یافته و این روابط باید توســعه و اســتمرار یابد‪ .‬وی با‬ ‫بیــان اینکه ما معتقدیم دو کشــور از ظرفیت های قابل توجهی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬گفت‪ :‬باید در راستای تقویت همکاری های مشترک‬ ‫بیشتر تالش کنیم؛ در ‪ ۵‬سال گذشته ما تعامالت و رفت امد های‬ ‫زیادی بین مســئوالن نظامی ایران و پاکستان را شاهد بوده ایم‬ ‫که این روند باید گسترش یابد و موجب ایجاد امنیت در مرز های‬ ‫دوکشور گردیده و دو کشور در سایه این امنیت و ارامش روابط‬ ‫اقتصادی را مورد تاکید قرار دادند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مســئله امنیت‬ ‫مرز های ایران و پاکستان از مهمترین مسائل بین دو کشور بوده‬ ‫اســت و بنده در سفری که به پاکســتان داشتم به طور جدی‬ ‫پیگیر موضوعات مشــترک دو کشــور به ویژه در حوزه امنیت‬ ‫مرزی بوده ام‪ .‬سرلشــکر باقری بیان داشــت‪ :‬رویکرد جمهوری‬ ‫اســامی ایران به توسعه روابط با همسایگان نگاه ویژه ای دارد و‬ ‫این مهم در دولت جدید نیز تقویت شــده و رو به توســعه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال های اخیر روابط نظامی ایران و پاکستان توسعه‬ ‫چشــمگیری داشته که این روابط ســبب امنیت و اثربخشی در‬ ‫توســعه اقتصادی دو کشور شده اســت‪ .‬سرلشکر باقری با بیان‬ ‫اینکه منطقه ای که جمهوری اسالمی ایران و پاکستان در ان قرار‬ ‫دارند بسیار مهم و حساس است‪ ،‬گفت‪ :‬این منطقه از حساسیت‬ ‫فزاینده ای برخوردار است به ویژه اینکه رویداد ها و تحوالت اخیر‬ ‫ســبب مداخالت کشور های فرامنطقه ای شــده و مشکالتی در‬ ‫سطح منطقه ایجاد کرده است‪ .‬رئیس ستاد کل نیرو های مسلح‪،‬‬ ‫رژیم صهیونیستی را در راس مداخله گری ها و زمینه ساز بی ثبات‬ ‫در منطقه اعالم کرد و گفــت‪ :‬این رژیم با اجرای طرح هایی در‬ ‫صدد ایجاد ارتباط با کشــور های منطقه و دست یابی به اهداف‬ ‫مداخله گرانه است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫نوسازی ‪ ۱۰‬هزار تاکسی فرسوده تا پایان سال‬ ‫قرارگیری «سمند سورن»‬ ‫در فرایند نوسازی از مرداد‬ ‫معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور‬ ‫با اشاره به پیش بینی نوسازی ‪ ۱۰‬هزار تاکسی فرسوده تا‬ ‫پایان سال جاری از قرارگیری «سمند سورن» از مردادماه‬ ‫در فرایند نوسازی تاکسی های فرسوده خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی جمالی نژاد ‪ ،‬در تشریح روند نوسازی تاکسی های‬ ‫فرسوده در سطح کشور گفت‪ :‬درخصوص نوسازی تاکسی‬ ‫ها هدف گذاری صورت گرفته و در سال گذشته نوسازی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار دســتگاه تاکسی فرسوده در دستور کار بود که‬ ‫‪ ۹‬هزارو ‪ ۹۳۵‬دســتگاه تاکسی نوســازی شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫یکی از ظرفیت های خوب در افزایش سطح کیفی ناوگان‬ ‫تاکسیرانی شهری کشور موضوع واردات خودرو با اولویت‬ ‫ناوگان برقی و هیبریدی اســت و در تالش هســتیم در‬ ‫چارچوب مصوبه دولت در خصوص واردات خودرو بتوانیم‬ ‫بخشی از نیاز خود را از این محل تامین کنیم‪ .‬معاون وزیر‬ ‫کشــور تاکید کرد‪ :‬از ابتدای سال تا کنون حدود ‪۱۵۰۰‬‬ ‫دستگاه تاکسی فرسوده نوســازی شده است‪ .‬امیدواریم‬ ‫با اقدام بهنگام شرکت خودروساز در تحویل خودروهای‬ ‫جدید که مقرر شده برای نوسازی تاکسی ها مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد از ماه اینده تا پایان سال بتوانیم ‪ ۱۰‬هزار دستگاه‬ ‫تاکسی فرسوده را نوسازی کنیم‪.‬‬ ‫بازداشت بیش از ‪ 14‬هزار نفر از‬ ‫مخالن بازار در سال جاری‬ ‫سخنگوی انتظامی کشور از دستگیری بیش از ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫نفــر از مخالن نظم و ارامش بازار از ابتدای ســال جاری‬ ‫تاکنون خبرداد‪.‬‬ ‫سردار مهدی حاجیان در نشست خبری که در ستاد فراجا‬ ‫برگزار شد‪ ،‬به تشکیل قرارگاه امنیت اقتصادی امین اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از بهمن ماه امسال دولت محترم اعالم کرد‬ ‫که قصد عادالن ه کردن یارانه ها را دارد که همزمان با ان‬ ‫پلیس نیز اقدامات خود را اغاز کرد و قرارگاه پلیس امنیت‬ ‫اقتصادی برای برخورد با مخالن نظم و امنیت اقتصادی‪،‬‬ ‫محتکران و ‪ ...‬تشــکیل شــد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در همین‬ ‫راســتا از ابتدای امســال تاکنون در مجموع بیش از ‪۴۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق و احتکار شــده اعم‬ ‫از کاالهای اساســی و دیگر اقالم کشف شده و ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۶۶‬نفر از مخالن نظم و امنیت اقتصادی بازار دستگیر‬ ‫شدند وی ادامه داد‪ :‬در حوزه کاالهای اساسی ‪ ۱۵‬هزارتن‬ ‫ارد وگنــدم‪ ۸۷۰۰ ،‬تن برنج و ‪ ۷۱۷۶‬تن روغن که تماما‬ ‫احتکاری و قاچاق بود‪ ،‬کشــف و ضبط شد‪ ۷۱۱۳ .‬نفر از‬ ‫مجموع ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۶۶‬نفر دستگیر شده در حوزه کاالی‬ ‫اساسی بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه هفت میلیون و ‪۳۱۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۴‬دارو در این مدت کشــف شــد‪ ،‬گفت‪۴۲۵ :‬‬ ‫هزار عدد تجهیزات و قطعات پزشکی نیز کشف و ضبط‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با هدف همسو شدن با تاریخ جهانی؛‬ ‫‪ ١٢‬تیر به عنوان روز‬ ‫بدون کیسه پالستیکی در داخل‬ ‫ایران معرفی می شود‬ ‫اداره کل محیط زیســت و توسعه پایدار در نظر دارد روز‬ ‫‪ ١٢‬تیر (‪ ٣‬جوالی) را به عنوان روز بدون کیسه پالستیکی‬ ‫در داخــل ایران معرفی کند‪ .‬عادل خزایی معاون راهبری‬ ‫و هماهنگــی اداره کل محیط زیســت و توســعه پایدار‬ ‫بــا بیان اینکــه در دیگر نقاط دنیا نیز روز ســوم جوالی‬ ‫(مصادف با ‪ ۱۲‬تیر) به عنوان روز بدون کیسه پالستیکی‬ ‫(‪ )Plastic Bag Free Day‬گرامی داشــته می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به مغایرت روز جهانی با روز ملی بدون کیسه‬ ‫پالســتیکی و پیرو اقدامات اجرایی تدوین شده در جهت‬ ‫عمل به «اصالحیه مصوبه شــورای اسالمی شهر تهران»‪،‬‬ ‫ایــن اداره کل در نظر دارد به منظور اســتمرا ِر فرهنگ‬ ‫سازی و ترویج اگاهی در جهت عدم استفاده از کیسه های‬ ‫پالستیکی و همسو شدن با تاریخ جهانی‪ ،‬همگام و همزمان‬ ‫با ســایر نقاط دنیا روز ‪ ١٢‬تیر (‪ ٣‬جوالی) را به عنوان روز‬ ‫بدون کیسه پالستیکی در داخل ایران معرفی کند و بازه‬ ‫زمانــی ‪ ١٢‬الی ‪ ٢١‬تیر (‪ ٣‬لغایت ‪ ١٢‬جوالی) را به عنوان‬ ‫دهه بدون کیسه پالستیکی در نظر گیرد‪ .‬معاون راهبری‬ ‫و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار با بیان‬ ‫اینکه گرچه گسترش تولید و استفاده از پالستیک به بهبود‬ ‫کیفیت زندگی ما کمک کرده‪ ،‬اما عوارض این موضوع نیز‬ ‫گریبانگیر ما شده‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله ای که این روزها به دغدغه‬ ‫اصلی بسیاری از حامیان محیط زیست و حتی مردم عادی‬ ‫تبدیل شــده است‪ ،‬الودگی ناشی از پالستیک های یکبار‬ ‫مصرف اســت که برای سالمتی انسان‪ ،‬جانوران و به طور‬ ‫کلی کیفیت محیط زیست‪ ،‬خطرات زیادی را به همراه دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سهشنبه ‪ 7‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪781‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫«کامران عبدولی» دبیر اجرایی پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی اتش نشانی‪‎‬و ایمنی شهری در گفتگو با روزنامه «خوب»‪:‬‬ ‫هدف برگزاری همایش‪ ،‬ارتقاء فرهنگ ایمنی شهروندان و سالمت اتش نشان ها است‬ ‫علی انجفی|‬ ‫ســازمان اتش نشانی‪‎‬تهران در راستای ارتقای سطح ایمنی شهری‬ ‫اقدام به برگزاری همایش بین المللی اتش نشــانی‪‎‬و ایمنی شــهری‬ ‫می‪‎‬نمایــد که از برگزاری اولین دوره ایــن رویداد مهم حوزه ایمنی‪،‬‬ ‫قریب ‪ 7‬سال می گذرد‪ .‬متاسفانه طی دو سال گذشته به دلیل شیوع‬ ‫پاندومی کرونا و در راســتای رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی‪،‬‬ ‫همایش تعلیق گردید‪ .‬خوشبختانه در سال جاری به همت مسئولین و‬ ‫مدیران مدیریت شهری و همچنین فعاالن عرصه ایمنی و اتش نشانی‪،‬‬ ‫پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی اتش نشانی و ایمنی شهری‬ ‫در تاریخ ‪ 20‬لغایت ‪ 22‬تیرماه در محل هتل المپیک تهران به مدت‬ ‫سه روز برگزار می شود‪ .‬سازمان اتش نشانی با حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و تعامل با دانشگاهیان‪ ،‬نخبگان و شرکت های دانش بنیان سعی‬ ‫در ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در حوزه ایمنی و اتش نشانی‬ ‫نموده است که این نگاه علمی‪ ،‬اقدامی ستودنی در راستای حفظ جان‬ ‫و مال شهروندان محسوب می گردد‪ .‬همچنین سازمان اتش نشانی با‬ ‫تمام دغدغه ها و مشــکالت موجود در راستای فرهنگ سازی و ایمن‬ ‫سازی شهر‪ ،‬اقداماتی مبتنی بر تخصص و دانش را در دستور کار خود‬ ‫قرار داده اســت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬با یکی از نوابغ سازمان اتش نشانی‬ ‫که دبیر اجرایی پنجمین همایش و نمایشــگاه بین المللی می باشد‪،‬‬ ‫گفتگوی صمیمانه ای صورت پذیرفته اســت‪ .‬دکتر کامران عبدولی‬ ‫معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان اتش نشانی که سالها‬ ‫تجربه فعالیت در حوزه ایمنی و اتش نشانی را در کارنامه خود دارد‪ ،‬با‬ ‫نگاه متفاوت به عنوان دبیر اجرایی همایش انتخاب و در راستای اهداف‬ ‫همایش و رفع مشکالت تولید کنندگان و اتش نشانان اقدامات موثری‬ ‫را راهبری نموده است‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی همایش در ابتــدای گفتگو ضمن قدردانی از حامیان‬ ‫همایش اظهار داشــتند‪ :‬ابتدا باید از شهردار تهران تشکر ویژه داشته‬ ‫باشم‪ .‬اگر حمایت های شهردار محترم تهران‪ ،‬معاونت محترم خدمات‬ ‫شهری و محیط زیست‪ ،‬اعضای محترم شورای اسالمی شهر تهران به‬ ‫ویژه کمیته ایمنی شورای اسالمی شهر و همچنین سرپرست محترم‬ ‫سازمان اتش نشانی تهران جناب مهندس محمدی نبود‪ ،‬اکنون این‬ ‫رویداد مهم اجرایی نمی شــود‪ .‬دغدغه اصلی تمــام عزیزان در حوزه‬ ‫ایمنی و اتش نشــانی موضوع ارتقای ایمنی شهری است و تاکنون با‬ ‫اجابت کلیه درخواست های مرتبط با برگزاری همایش و حل مشکالت‬ ‫مرتبط‪ ،‬نسبت به حمایت همه جانبه گام های ارزنده ای برداشته شده‬ ‫است‪ .‬ضمنا از همه ی زحمات دوستان و همکاران خودم در تیم اجرایی‬ ‫و تیم علمی همایش کمال تشکر و قدردانی را دارم‪.‬‬ ‫کار‪ ،‬کار دشــواری است و همه عوامل همایش از مدت ها قبل کار را‬ ‫شروع کرده اند و اکنون که کم تر از ‪ 15‬روز کاری به برگزاری این رویداد‬ ‫مهم باقی مانده است‪ ،‬روز به روز کار پیچیده تر و مسیر دشوارتر می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫اما امید داریم به حول قوه الهی و حمایت بی دریغ مسئولین و بخش‬ ‫خصوص‪ ،‬همایش در بهترین سطح و کیفیت برگزار گردد و این مهم‬ ‫موجب ایجاد انگیزه حداکثری تمامی عوامل برگزاری همایش می باشد‪.‬‬ ‫کامران عبدولی در خصوص هدف برگزاری همایش در ادوار مختلف‬ ‫بیان داشــتند‪ :‬نیازی که برای برگزاری همایش احساس شده است‪،‬‬ ‫ایجاد ارتباط و نزدیک نمودن دانشــگاه ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫به حوزه ایمنی و اتش نشــانی‪‎‬می باشــد که در سنوات گذشته این‬ ‫مهم دارای شــکاف و خالء بوده است‪ .‬یکی از مواردی که در سنوات‬ ‫گذشته مورد انتقاد مسئولین و نهادهای نظارتی واقع گردیده است‪،‬‬ ‫عدم ارتباط و عدم ورود دانشگاه ها به موضوعات ایمنی و اتش نشانی‬ ‫بوده اســت‪ .‬به عنوان نمونه می توان عملیات یک اتش نشان در زمان‬ ‫حریق را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد که به تنهایی در فضایی بسته و‬ ‫درگیر حریق می بایست عملیات اطفا و نجات را انجام دهد‪ ،‬لذا داشتن‬ ‫اطالعات و دانش فنی در حوزه های حریق‪ ،‬مکانیک‪ ،‬تهویه‪ ،‬شــیمی‪،‬‬ ‫برق و سازه بسیار ضروری می باشد‪.‬‬ ‫در این همایش اســاتید فعال و عالقمند به حــوزه های ایمنی و‬ ‫اتش نشــانی شناســایی و با دعوت و پیگیری این بزرگوران و تبیین‬ ‫اهداف همایش و ســازمان اتش نشانی‪ ،‬جلســات هم اندیشی برگزار‬ ‫گردید که این موضوع با اســتقبال دانشگاه ها مواجه گردید‪ .‬یکی از‬ ‫نتایج مثبت ان‪ ،‬می توان به افزایش چشمگیر تعداد مقاله های ارسالی‬ ‫به دبیرخانه همایش اشاره نمود‪ .‬یکی دیگر از خروجی های ارزشمند‬ ‫برگزاری همایش که به برکت خون شهدای اتش نشان و شهروندان‬ ‫مظلوم که در حوادث تلخ و ناگوار از بین ما رفتند‪ ،‬بازنگری و تدوین‬ ‫اســتاندارها و ایین نامه های اتش نشــانی داخلی در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬امیدواریم در اینده نزدیک ایین نامه ها و استانداردهای‬ ‫‪‎‬داخلی بومی ســازی شــده تدوین گردد تا دیگر نیازی به استفاده از‬ ‫اســتانداردهای خارجی و مواردی که ممکن اســت با زیست بوم ما‬ ‫همخوانی نداشته‪ ،‬نباشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از طرفی فرهنگ ســازی در حوزه ایمنی‪ ،‬مســتلزم‬ ‫اســتمرار‪ ،‬تکرار و تداوم اموزش و بیــان مطالب تخصصی و علمی‬ ‫می باشد تا به مرور زمان مردم به این باور برسند و به موضوعات ایمنی‬ ‫و اتش نشانی‪‎‬اعتماد کنند‪ .‬مردم‪ ،‬مسئولین و متخصصین و هم چنین‬ ‫کسانی که با ساخت و ساز سر و کار دارند خصوصا این موضوع را باور‬ ‫کنند و خود جوش این اتفاق بیافتد‪ ،‬اما تا ان روز کار برای ما سخت‬ ‫و پیچیده خواهد بود‪ .‬با پیشــرفتهای صنعت و تکنولوژی روز به روز‬ ‫کار برای اتش نشانی‪‎‬ابعاد جدیدی از چالش ها و تجربه ای جدید پیدا‬ ‫می‪‎‬کند‪ ،‬به همین منظور باید یکی از برنامه های هر سازمانی مخصوصا‬ ‫سازمان اتش نشــانی‪‎‬دستیابی به علم روز ایمنی و اتش نشانی‪‎‬و هم‬ ‫چنین موضوعات تکنولوژی های روز در این حوزه باشد و اگر نتوانیم‬ ‫خودمان را با تجهیزات‪ ،‬تکنولوژی‪ ،‬فناوری های روز دنیا هماهنگ کنیم‬ ‫قطعا در مدیریت شهر با مشکل مواجه می شویم‪.‬‬ ‫دکتر کامران عبدولی به چهار محور اصلی همایش اشــاره نموده و‬ ‫افزود‪ :‬پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی اتش نشانی‪‎‬و ایمنی‬ ‫شهری در چهار پنل علمی برگزار می‪‎‬شود‪ .‬پنل های مذکور به واسطه‬ ‫بررســی و ارزیابی چالش های موجود توسط کارگروه های تخصصی‬ ‫و مشــورت با اساتید و دانشگاهیان به جمع بندی رسیده است‪ .‬نظر‬ ‫به اهمیت موضوع‪ ،‬چالش های مرتبط به حوادث شــهری و صنعتی‬ ‫به عنوان اولین محور در نظر گرفته شــده اســت که این مهم برای‬ ‫اولین بار در طول دوران برگزاری همایش به وقوع پیوســته اســت‪.‬‬ ‫دومین محور همایش‪ ،‬ارتقاء فرهنگ ایمنی شــهروندان و سالمت‬ ‫اتش نشان ها است‪ .‬این مبحث نیز با منابع انسانی در ارتباط است و‬ ‫بحث فرهنگ سازی را هدف قرار می‪‎‬دهد که یکی از محورهایی ثابت‬ ‫همایش بوده و برای سازمان اهمیت بسیار باالیی دارد‪ .‬ایجاد ارتباط‬ ‫با مردم‪ ،‬یک هنر و خالقیت محسوب می گردد و به همین علت این‬ ‫موضوع در هــر دوره از برگزاری همایش‪ ،‬به عنوان یکی از پنل های‬ ‫اصلی قرار می گیرد‪ .‬همچنین نظر به اهمیت موضوع از متخصصین‬ ‫و اساتید برجســته دانشگاه های کشور در خصوص نحوه ی‪‎‬ارتباط و‬ ‫ارتقای فرهنگ ایمنی اتش نشانی‪‎‬در این همایش کمک گرفته شده‬ ‫اســت‪ .‬محور سوم همایش بحث مهندسی اتش و فناوری های نوین‬ ‫می باشد‪ .‬همان طور که مستحضرید مهندسی اتش موضوعی است‬ ‫که در جامعه بین المللی مورد توجه واقع گردیده و اقدامات بسیاری‬ ‫صورت پذیرفته است‪ .‬ولی متاسفانه در ایران هنوز علی رغم اقدامات و‬ ‫تالش های که صورت پذیرفته و همچنین با توجه به مصوبه ی‪‎‬هیئت‬ ‫عمومی‪‎‬وزیران در تاریخ ‪ ،۹۳/۱۰/۱۸‬هنوز این مصوبه به مرحله اجرا‬ ‫نرسیده است‪ ،‬در حالیکه بیش از ‪ ۸‬سال از تاریخ تصویب این مصوبه‬ ‫می‪‎‬گذرد‪ .‬سازمان اتش نشــانی به توجه به اهمیت موضوع‪ ،‬نسبت‬ ‫بــه پیگیری موضوع از مراجع ذیربط اقدام که این پیگیری منجر به‬ ‫برگزاری و فارغ التحصیل شــدن فراگیران اولین دوره این رشته در‬ ‫دانشگاه خواجه نصیر شده است‪.‬‬ ‫یکی از مباحث رشته مهندسی حریق‪ ،‬رفتارشناسی حریق و کنترل‬ ‫سناریوهای مختلف در ســاختمان ها می باشد که این مهم از طریق‬ ‫ارتباط بین رشته های مکانیک برق و عمران امکانپذیر می باشد‪.‬‬ ‫ی و هوشمند سازی می باشد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مباحث مهم‪ ،‬مبحث فناور ‬ ‫با توجه به رشد تکنولوژی های مرتبط با ساختمان و توسعه شهر‪ ،‬قطعا‬ ‫عملیات های امدادی بدون فناوری نمی تواند پاسخگوی نیازهای شهر‬ ‫باشــد‪ .‬لذا امیدواریم روزی برسد که بتوانیم از فناوری های روز دنیا و‬ ‫تجهیزاتی که می‪‎‬توانند امور ایمنی و اتش نشانی‪‎‬را تسریع و تسهیل و‬ ‫اثر بخش نماید‪ ،‬استفاده نماییم‪ .‬همچنین با توجه به وجود پتانسیل‬ ‫افراد متخصص و نخبه موجود در شرکت های دانش بنیان‪ ،‬می توان در‬ ‫راستای نیل به اهداف هوشمندسازی گام های موثرتری برداشته شود‪.‬‬ ‫یکی از مصادیق موارد مطروحه در حوزه فناوری و هوشمندســازی‪،‬‬ ‫پروژه هوشمندسازی مانیتورینگ ساختمان های اتش نشانی از طریق‬ ‫سیستم اعالم حریق می باشد که به زودی اجرایی خواهد شد و روخداد‬ ‫بزرگی در این حوزه تلقی می گردد‪.‬‬ ‫محور دیگر نیز محیط زیســت و انرژی است به هرحال همان طور‬ ‫که می‪‎‬دانید موضوع ایمنی و اتش نشانی‪‎‬بی ارتباط با بحث های محیط‬ ‫زیست نیست از جمله موضوعاتی مانند مصرف اب که ما عمده ترین‬ ‫ماده اطفای اتش نشانی‪‎‬می باشــد و بحث هدر رفت انرژی ها این ها‬ ‫همه موضوعاتی اســت که در خصوص مدیریت انرژی مهم است‪ .‬در‬ ‫نهایت یک محور ویژه امسال کاربرد فناوری های نوین در خودروها و‬ ‫تجهیزات اتش نشانی‪‎‬است که امسال این موضوع به طور خاص دیده‬ ‫شده است و انتظار داریم خروجی های خوبی هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫عبدولی در ادامه به زیر مجموعه های علمی‪‎‬و کارگاه های همایش نیز‬ ‫اشاره نمود و گفت‪ :‬در پنجمین همایش اتش نشانی‪‎‬و ایمنی شهری‪،‬‬ ‫‪ 18‬کارگاه تخصصی در محورهایی که اشاره شده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین زیر محورهایی برای هر پنل در نظر گرفته شده است‪ .‬سعی‬ ‫شده است که زیرمحورها را متناسب با موضوعات حوزه های عملیات‪،‬‬ ‫اموزش و اموزش های شهروندی انتخاب و عالقه مندان که مخاطب‬ ‫این همایش می باشند‪ ،‬اعم از دانشجویان‪ ،‬دانشگاهیان و متخصصین‬ ‫ساخت و ســاز و متخصصین نظام مهندســی و شهرسازی و اتش‬ ‫نشانی های کشور می‪‎‬توانند از موضوعات مطرح شده استفاده نمایند‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی پنجمین دوره همایش با اشاره به مقاالت ارسال شده‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون در حدود دویست مقاله به دبیرخانه همایش واصل شده‬ ‫است که این موضوع‪ ،‬بیانگر استقبال خوب جامعه علمی و دانشگاهی‬ ‫کشــور از این رویداد می باشد‪ .‬همچنین امید می رود کیفیت مقاالت‬ ‫ارسالی در سطح بسیار باالیی واقع گردند‪ .‬همچنین معاون پیشگیری‬ ‫افزود‪ :‬انشاهلل از طریق مقاالت برتر و سایر مقاالت علمی واصله‪ ،‬سطح‬ ‫دانش جامعه ی‪‎‬مهندسی ایمنی و اتش نشانی ارتقاء یابد‪.‬‬ ‫دکتــر عبدولی به هیات عملی همایش نیز اشــاره نموده و افزود‪:‬‬ ‫اساتیدی برجسته ایی از دانشگاه های مختلف در این همایش حضور‬ ‫داشــته و در برگــزاری این همایش کمــک می نمایند‪ .‬دبیرعلمی‬ ‫همایش‪‎،‬جناب اقای دکتر عســگریان از اســاتید برجسته کشور و‬ ‫عضو هئیت علمی دانشــگاه خواجه نصیر طوسی می باشد‪ .‬کمیته‬ ‫عملی همایش در گذشــته نیز قوی بوده و اساتید زحمات بسیاری‬ ‫کشیده اند‪ ،‬اما تیمی‪‎‬که االن در کنارشان هستیم و کمک می‪‎‬کنند‬ ‫ی دارنــد و به همین خاطر در‬ ‫خیلی انرژی و پتانســیل باالی علم ‪‎‬‬ ‫این دوره جهش خوبی را شــاهد هستیم‪ .‬اساتیدی که در این دوره‬ ‫کنار ما هســتند از دانشگاه شهید بهشــتی تهران‪ ،‬دانشگاه خواجه‬ ‫نصیر طوسی‪ ،‬دانشگاه اهواز‪ ،‬دانشگاه شیراز‪ ،‬دانشگاه پیام نور‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی و دانشگاه های مختلف در‬ ‫این خصوص همکاری خیلی خوب و کنار ما هســتند خوشبختانه‬ ‫خیلی از پژوهشگاه های مختلفی که بحث های علمی‪‎‬انجام می‪‎‬دهند‬ ‫و شرکت های دانش بنیان که کارهای تحقیقاتی انجام می‪‎‬دهند در‬ ‫کنار ما خواهند بود‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی همایش به نمایشگاه جانبی همایش نیز اشاره نموده‬ ‫و گفت‪ :‬پیگیری ها و حمایت هایی که در ســازمان پیرو دستور مقام‬ ‫معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل داشــتیم در این‬ ‫ســال ها باالی ‪ ۹۵‬درصد تجهیزات ایمنی و اتش نشانی‪‎‬در کشور با‬ ‫کیفیت حتی بهتر از برندهای خارجی تولید می‪‎‬شــود قیمت ها به‬ ‫شدت کاهش پیدا کرده است در بسیاری از موارد به یک سوم رسیده‬ ‫اســت‪ .‬البته شاید از نظر کمیت تجهیزات به تولید انبوه نرسیده ایم‬ ‫اما اولویتمان در وندورلیست سازمان اتش نشانی‪‎‬همیشه با تجهیزات‬ ‫تولید داخل‪ ،‬استاندارد و با عملکرد اســت و امیدواریم روزی برسد‬ ‫که نیاز به تولیدات خارجی نداشــته باشــیم‪ .‬اما نمایشگاه در کنار‬ ‫ی مــا عرضه ی‪‎‬محصوالت شــرکت هایی که در این‬ ‫بحث های علم ‪‎‬‬ ‫ســال ها زحمت کشیدند و اکنون وظیفه ماست که از ان ها حمایت‬ ‫کنیم تا به طور شایســته دیده شوند‪ .‬چون در این همایش خیلی از‬ ‫مسئولین کشور از جمله وزارت صمت‪ ،‬سازمان استاندارد‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫و مســئولین با تولیدکننده ها ارتباط داشته باشند و فضای مناسبی‬ ‫برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شــد که از نزدیک با مســئولین‬ ‫مشکالتشــان را مطرح کنند‪ .‬همچنین این رویداد پل ارتباطی بین‬ ‫تولیدکننده ها و مصرف کننده ها به وجود می‪‎‬اورد‪.‬‬ ‫معاونت حفاظت و پیشــگیری از حریق ســازمان اتش نشانی‪‎‬در‬ ‫خصوص بازدیدکننــدگان تخصصی همایش نیز گفــت‪ :‬ما در این‬ ‫همایش از ســازنده های مطرح‪ ،‬انبوه ســازان‪ ،‬کارفرمایان برجسته‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬اتش نشانی های کشور دعوت به حضور کرده ایم‪ .‬به طور کلی‬ ‫بازدیدکنندگان تخصصی در صنعت ایمنی و اتش نشــانی مخاطبان‬ ‫اصلی ما هســتند‪ .‬از مدیران ‪ HSE‬صنایع مختلف گرفته تا فعاالن‬ ‫اقتصادی این صنعت همگی برای بازدید از نمایشــگاه و بهره بردن از‬ ‫همایش دعوت شده اند‪.‬‬ ‫دکتر عبدولی در اخر ضمن اشاره به اعتقاد راسخ به توان نخبگان‪،‬‬ ‫افراد علمی و شرکت های تولیدکننده تجهیزات ایمنی و اتش نشانی‬ ‫ایرانی گفت‪ :‬بنده در شرکت های داخلی پتانسیل باالیی را می‪‎‬بینم و‬ ‫معتقدم اگر همت کنند به طور کلی نیاز داخل را در زمینه تجهیزات‬ ‫ایمنی و اتش نشانی‪‎‬برطرف خواهند ساخت‪ .‬البته نباید فراموش کنیم‬ ‫در این صنعت یک درصد خطا نیز قابل قبول نیست باید تمام مراحل‬ ‫کیفی محصول با دقت دنبال و به تایید ســازمان ملی اســتاندارد یا‬ ‫مرکز تحقیقات وزارت راه برسند‪ .‬همچنین از شما بابت پوشش اخبار‬ ‫همایش تشــکر می‪‎‬کنم و از این فرصت استفاده کرده و تمام فعاالن‬ ‫صنعت ایمنی و اتش نشانی را به بازدید از این رویداد مهم ایمنی دعوت‬ ‫می‪‎‬کنم‪ .‬عالقمندان می‪‎‬توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص‬ ‫همایش به سایت‪ WWW. NFUS.IR :‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اغاز فصل توسعه متوازن‬ ‫در پرند با کلنگ زنی و افتتاح پروژه ها‬ ‫شــهرپرند میزبان ایین افتتاح‬ ‫و کلنگ زنــی چند پروژه مهم‬ ‫بود‪ .‬طرح های کــه با رویکرد‬ ‫شــهر خانواده محــور و با نگاه‬ ‫کارشناســانه ریــل گــذاری‬ ‫توســعه متوازن زیر ســاخت‬ ‫های عمرانی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و ورزشــی را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حمیدرضا اهلل یاری‪ -‬شــهردار‬ ‫جوان و خوشفکر پرند در جمع‬ ‫خبرنــگاران با مثبــت ارزیابی‬ ‫کــردن تعامــل شــهرداری و‬ ‫اعضای شــورای اسالمی شهر‬ ‫توزیع عادالنه امکانات شــهری‬ ‫در اقصــی نقاط پرند را مرهون‬ ‫وفــاق رویه میــان نمایندگان‬ ‫مــردم در پارلمــان شــهری‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی بــا مطلوب خواندن تحویل‬ ‫فاز سوم پرند از شرکت عمران‬ ‫این مهم را ســبب یکدســت‬ ‫شدن اتفاقات عمرانی برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬احداث سه زمین چمن‬ ‫مصنوعی در محدوده فاز ســوم‬ ‫مصداق عینی این اتفاق مبارک‬ ‫است‪.‬‬ ‫اهللیاری با بیــان اینکه فرایند‬ ‫واگذاری فازهای ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬از سوی‬ ‫شــرکت عمران به شــهرداری‬ ‫هنــوز تحقق نیافته اســت‪ ،‬با‬ ‫قدارنــی از همکاری شــرکت‬ ‫عمــران‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬ما‬ ‫به جهت اینکه خدمت رســانی‬ ‫معطل بروکراســی اداری نشود‬ ‫برای رفاه شهروندان با تحویل‬ ‫زمین هــای مورد نیــاز برای‬ ‫تامین زیرساخت های خدماتی‬ ‫از ســوی ان شــرکت‪ ،‬اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگی و خدماتی را بی درنگ‬ ‫در دستور کار قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫شهردار پرند نوســازی ناوگان‬ ‫حمل و نقل عمومی را از اصلی‬ ‫تریــن دغدغه هــای مدیریت‬ ‫خود برشمرد و راه اندازی خط‬ ‫اتوبوس داخلی از ایستگاه ریل‬ ‫باس به فــاز ‪ ۶‬و اجرای برنامه‬ ‫های شــاخص در ایــن حوزه‬ ‫را محصــول همفکــری میان‬ ‫مجموعه شــهرداری و اعضای‬ ‫شورا عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی مذاکرات متعدد با سازمان‬ ‫همیاری شهرداری های استان‬ ‫تهران و شــرکت عمران پرند‬ ‫برای توسعه ناوگان حمل و نقل‬ ‫عمومی را اقــدام موثر دیگری‬ ‫خوانــد کــه ســبب دراختیار‬ ‫گرفتن ‪ ۲۰‬دســتگاه اتوبوس‬ ‫جدید و تخصیــص ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبار جهــت تعمیر و‬ ‫نوســازی نــاوگان حمل و نقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در روز پرکار‬ ‫شهرداری پرند‪ ،‬کلنگ احداث‬ ‫بازار میوه و تره بار در فاز ‪ ۶‬شهر‬ ‫پرند‪ ،‬کلنــگ زنی زمین چمن‬ ‫مصنوعــی و خوابگاه ورزشــی‬ ‫در فاز ‪ ،۶‬افتتــاح زمین چمن‬ ‫مصنوعی در فاز ‪ ،۳‬بهره برداری‬ ‫از ساختمان جدید شورا در فاز‬ ‫‪ ،۳‬بهره برداری از پایانه اتوبوس‬ ‫داخلــی ریل بــاس و افتتاحیه‬ ‫حسینیه شهرداری پرند در فاز‬ ‫صفر در مجموع با اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪ ۳۲‬میلیارد و پانصد میلیون‬ ‫تومان با حضــور فرماندار‪ ،‬امام‬ ‫جمعه‪ ،‬اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر و سایر مسووالن افتتاح و‬ ‫کلنگ زنی شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 810

روزنامه خوب 810

شماره : 810
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه خوب 809

روزنامه خوب 809

شماره : 809
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه خوب 808

روزنامه خوب 808

شماره : 808
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه خوب 807

روزنامه خوب 807

شماره : 807
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه خوب 806

روزنامه خوب 806

شماره : 806
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه خوب 804

روزنامه خوب 804

شماره : 804
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!