روزنامه خوب شماره 780 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 780

روزنامه خوب شماره 780

روزنامه خوب شماره 780

‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫وز یر نیرو‪:‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫دستور رئیس جمهور‬ ‫برای تعیین تکلیف سر یع‬ ‫جاماندگان یارانه‬ ‫دوشنبه‪ 6‬تیر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 780‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 27‬ذی القعده‪ 27 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مجلس برای تحقق اهداف‬ ‫تحول قضائی در کنار قوه‬ ‫قضائیه است‬ ‫‪2‬‬ ‫رشد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫تجارت ایرا رصدی‬ ‫نب‬ ‫در دولت سی ا عراق‬ ‫زدهم‬ ‫وز یر ارتباطات‪:‬‬ ‫رئیس مجلس‪:‬‬ ‫محدودیت مصرف برق‬ ‫برای ‪ ۹۲‬درصد مشترکان‬ ‫صنعتی اعمال نمی شود‬ ‫شبکه ارتباطی پرسرعت و با‬ ‫کیفیت‪ ،‬ز یرساخت توسعه‬ ‫همه بخش ها است‬ ‫درخواست فوری وز یر صمت از رئیس جمهوری؛‬ ‫کاهش حقوق گمرکی‬ ‫برای مواد اولیه و قطعات‬ ‫بخش تولید‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی خبر داد‪:‬‬ ‫انتقاد دادستان کل کشور‬ ‫از رای دیوان عدالت درباره‬ ‫تغییر کاربری‬ ‫ثبت نام مجدد نهضت ملی‬ ‫مسکن از ‪ 15‬تیر‬ ‫‪Lorem ipsum‬‬ ‫هوشمندسازی ریال تا پایان تابستان‬ ‫رمز ریال بانک مرکزی جایگز ین‬ ‫اسکناس می شود‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫خرید به شماره ‪1401 / 10‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری‬ ‫نماید‪ .‬لذا از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می اید جهت دریافت اسناد‬ ‫و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس‬ ‫‪ setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪08432230120 – 7‬‬ ‫داخلی ‪ 222‬امور بازرگانی تماس حاصل فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه‬ ‫تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫عنوان مناقصه – شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت پیمان‬ ‫مبلغ تضمین ( ریال )‬ ‫‪1401/10‬‬ ‫تجدید خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل و تخلیه لوله های‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4/937/625/000‬‬ ‫فوالدی و اجرای پوشش داخلی و خارجی طرح‬ ‫خط انتقال اب چاه های دشت محسن اب به‬ ‫مخزن اب مهران‬ ‫تذکر ‪ :‬الزم به ذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق‬ ‫سامانه ستاد انجام می گیرد و فقط ارایه اصل ضمانت نامه ( پاکت الف ) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت‬ ‫فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت ( دانلود ) اسناد از تاریخ ‪ 1401/04/05‬لغایت ‪ 1401/04/09‬ساعت ‪ 14‬ب ظ‬ ‫مهلت ارایه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ‪ 1401/04/22 :‬ساعت ‪ 14‬ب ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬تاریخ ‪ 1401/04/25‬ساعت ‪ 10‬ق ظ‬ ‫نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫اجرای طرح سنجش وزن بسته های غذایی و شویند ه برای مقابله با کم فروشی‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪780‬‬ ‫اخبار‬ ‫مبلغ اقساط وام ودیعه مسکن با‬ ‫نرخ سود ‪ 13‬درصدی اعالم شد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی چهارشــنبه هفته گذشــته در‬ ‫حاشیه نشســت هیئت دولت از تصویب اعتبار ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی اعطای تسهیالت ودیعه مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫یکــی از برنامه های مصوب در شــورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران قوا در نشست ‪ ۳۰‬خرداد امسال به ریاست‬ ‫رئیس جمهور با موضوع ســاماندهی بازار اجاره مسکن‪،‬‬ ‫اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستاجران بود‪.‬‬ ‫این مصوبه همچنین در شورای پول و اعتبار نیز تصویب‬ ‫و سهمیه هر بانک که پیش از این تعیین شده بود‪ ،‬مورد‬ ‫تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی نیز چهارشنبه‬ ‫هفته گذشــته (یک تیر ماه امســال) در حاشیه نشست‬ ‫هیئت دولت از تصویب تخصیص ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به تسهیالت کمک ودیعه مسکن در نشست سه شنبه ‪۳۱‬‬ ‫خرداد این شورا خبر داد‪.‬‬ ‫به گفته دبیر شــورای پول و اعتبار‪ ،‬سقف این تسهیالت‬ ‫برای مســتاجران تهران ‪ ،۱۰۰‬کالنشــهرها ‪ ۷۰‬و سایر‬ ‫شهرها ‪ ۴۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز از تصویب کاهش‬ ‫‪ ۵‬درصدی نرخ سود این تسهیالت در جلسه شورای عالی‬ ‫سران قوا خبر داده بود؛ به گفته وزیر راه‪ ۵ ،‬درصد از نرخ‬ ‫سود وام ودیعه مسکن یارانه محاسبه و از ‪ ۱۸‬به ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫پیش از این نرخ ســود وام ودیعه مســکن ‪ ۱۸‬درصد و‬ ‫بازپرداخت ‪ ۵‬ساله بود که سبب شده بود تا مبلغ اقساط‬ ‫این تسهیالت ماهانه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۳۹‬هزار تومان باشد؛‬ ‫رقمی که با انتقاد برخی فعاالن بازار مسکن مواجه شده‬ ‫و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫تهران گفته بود‪ :‬وام ودیعه مسکن با نرخ سود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫و اقســاط ‪ ۲.۵‬میلیــون تومانی‪ ،‬بیش از انکه به ســود‬ ‫مستاجران باشد‪ ،‬به سود بانک هاست‪.‬‬ ‫قیمت جدید هر کیلوگرم سبوس‬ ‫‪ ۶‬هزار تومان اعالم شد‬ ‫ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ‬ ‫جدید سبوس را هر کیلوگرم ‪ ۶‬هزار تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت بازرگانی دولتــی‪ ،‬در متن نامه رئیس‬ ‫ســازمان حمایت به مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ایران امده اســت‪ :‬در خصوص تصمیم های جلسه بیست‬ ‫و هشــتم خرداد ‪ ۱۴۰۱‬مبنی بر تعیین قیمت سبوس و‬ ‫مابه التفاوت دستمزد اسیابانی به استحضار می رساند که‬ ‫بــا توجه به طرح مردمی ســازی یارانه ها و تغییر نرخ ارز‬ ‫ترجیحی نهاده های دامی و محصوالت تولیدی و حسب‬ ‫تصمیمات متخذه در جلســات مربوطه مبنی بر ضرورت‬ ‫اصالح قیمت ســبوس‪ ،‬در براوردهای قیمت شــیرخام‬ ‫توســط این ســازمان نرخ هر کیلوگرم ســبوس معادل‬ ‫‪ ۶۰,۰۰۰‬ریال منظور شده است‪.‬‬ ‫همچنین در خصوص قیمت ارد سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز اقدامات‬ ‫الزم معمول و قیمت و درصد تغییرات ان براورد و اعالم‬ ‫شده که با احتساب قیمت گندم به ازای هر کیلوگرم به‬ ‫ترتیب ‪ ۶۶۵۰‬و ‪ ۹,۰۰۰‬ریال و با لحاظ قیمت سبوس به‬ ‫ازای هر کیلوگرم ‪ ۱۴‬هزار ریال‪ ،‬درصد تعدیل قیمت انواع‬ ‫ارد نســبت به قیمت های مصوب قبلی ابالغی بیست و‬ ‫چهارم شهریور ‪ ۱۳۹۸‬دبیر کارگروه ساماندهی گندم‪ ،‬ارد‬ ‫و نــان‪ ،‬به ترتیب ‪ ۲۸.۷۸‬و ‪ ۱۳.۴‬درصد براورد و برای هر‬ ‫گونه اقدام الزم اعالم می شود‪.‬‬ ‫اغازفروشبلیتهواپیماباقیمت ‬ ‫غیرتعرفه ایبرایاتباعخارجی‬ ‫با اعمال قیمت های غیرتعرفــه ای فروش بلیت هواپیما‬ ‫برای اتباع غیر ایرانی‪ ،‬نرخ پرواز در بسیاری از مسیرهای‬ ‫داخلی برای خارجی ها تا بیش از ‪ ۵‬میلیون تومان فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فروش بلیــت هواپیما با نرخ یارانه ای بــه اتباع خارجی‬ ‫از ســوی همــه شــرکت های هواپیمایــی حــذف و‬ ‫مسافرت هوایی خارجی ها در مسیرهای داخلی «بیزنس‬ ‫کالس» محاســبه شد‪ .‬تا پیش از فروش بلیت غیرتعرفه‬ ‫ای به اتباع خارجی فقط از سوی چند شرکت هواپیمایی‬ ‫انجام می شد‪.‬‬ ‫روز گذشــته « مقصود اسعدی ســامانی» دبیر انجمن‬ ‫شرکت های هواپیمایی درباره هدف از تغییر تعرفه فروش‬ ‫بلیت هواپیما گفت‪ :‬فروش بلیت هواپیما در محدوده سقف‬ ‫قیمتی به اتباع خارجی بسیار ارزان تمام می شود و همین‬ ‫مزیت باعث ان شــده بود که اتباع خارجی مسافرت در‬ ‫داخــل ایران را با هواپیما انجــام دهند و بلیت در فصل‬ ‫سفر مثل تابســتان و عید نوروز از دسترس اتباع داخلی‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫ی فراورده های صنعت غذایی و شوینده ‪ ،‬در استان تهران به صورت ازمایشی‪ ،‬خبر داد‪.‬اداره کل استاندارد استان‬ ‫مدیرکل استاندارد تهران از اجرای طرح سنجش وزن بسته بند ‬ ‫تهران‪« ،‬عباس نوری» در این خصوص تشریح کرد‪ :‬در پی افزایش میزان کم فروشی در برخی از فراورده ها‪ ،‬به ویژه پس از اجرای طرح اصالح یارانه ها‪ ،‬سازمان ملی استاندارد ایران با‬ ‫همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‪ ،‬اقدام به بازرسی مشترک از واحدهای تولیدی صنایع غذایی و شوینده و همچنین‬ ‫توزین محصوالت بسته بندی شده کرد‪.‬وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف رعایت حقوق مصرف کنندگان و مقابله با کم فروشی و نیز نظارت دقیق تر بر بازار‪ ،‬در استان های تهران‬ ‫و البرز که سهم ‪ ۴۰‬درصدی از عرضه کل کشور را دارند‪ ،‬به عنوان استان های منتخب در حال اجراست‪.‬‬ ‫درخواست فوری وزیر صمت از رئیس جمهوری؛‬ ‫کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه و قطعات بخش تولید‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت (صمت) طی نامــه ای به رئیس‬ ‫جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه‪ ،‬افزایش‬ ‫مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشــته‬ ‫که در مجموع باعــث افزایش هزینه های تولیــد‪ ،‬افزایش قاچاق‪،‬‬ ‫افزایش نیاز به نقدینگی‪ ،‬کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شــد‪،‬‬ ‫خواســتار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه‪ ،‬واسطه ای اجرا و‬ ‫قطعات بخش تولید شد‪.‬‬ ‫ســیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشــاره به اینکه اجرای قانون‬ ‫بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاســبه تعرفــه واردات (بند ه‬ ‫تبصره ‪ ۷‬قانون بودجه ‪ ،)۱۴۰۱‬با شــرایط متفاوتی نسبت به زمان‬ ‫تهیه الیحه مواجه شده است‪.‬‬ ‫این شــرایط متفاوت شامل رویدادهای بین المللی از جمله افزایش‬ ‫قیمت جهانی کاالها‪ ،‬به ویژه کاالهای پایه و اساســی‪ ،‬محدودیت ها‬ ‫و افزایش شــدید هزینه های حمل ونقــل (‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫فقط طی یــک ماه)‪ ،‬تغییر روش های خریــد کاال در دنیا (تغییر از‬ ‫حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید ساالنه)‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫صادرات برخی از کاالها بواســطه بروز بحران جهانی و محدود شدن‬ ‫حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شامل افزایش قیمت مواد‬ ‫اولیه بورســی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی‪ ،‬افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای اساســی بر اســاس قانون بودجه‪،‬‬ ‫حذف معافیت های گمرکی ماشین االت و تجهیزات (افزایش هزینه‬ ‫های ســرمایه گذاری)‪ ،‬رشد نرخ دستمزد سال ‪ ۱۴۰۱‬و شکل گیری‬ ‫تورم انتظاری در جامعه است‪.‬‬ ‫بــه گفته وزیر صمــت افزایش نرخ مبنای محاســبه تعرفه‪ ،‬افزایش‬ ‫مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که‬ ‫در مجموع باعث افزایش هزینه های تولید‪ ،‬افزایش قاچاق‪ ،‬افزایش نیاز‬ ‫به نقدینگی‪ ،‬کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شــد‪ .‬او در این نامه‬ ‫به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش اثار افزایش نرخ‬ ‫ارز مبنای محاســبه تعرفه های وارداتی دو اقدام باید انجام شود‪ .‬اول‬ ‫کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫هیئت وزیران نســبت به تغییر طبقات تعرفه ای و اصالح نرخ ســود‬ ‫بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است‪ .‬دوم کاهش حقوق گمرکی‪ ،‬چرا‬ ‫که برای کاالهایی که تعرفه های انها کمتر از ‪ ۱۰‬درصد است‪ ،‬کاهش‬ ‫سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫طبق گفته های وزیر صمت اصالح نرخ ســود بازرگانی در این موارد‬ ‫بــدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم تــوازن در زنجیره های‬ ‫تولیدی شــده و رقابت پذیری انها را بــا چالش مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬درصد کاالهــای وارداتی مواد اولیه‪ ،‬واســطه ای‪ ،‬اجزا و‬ ‫قطعــات بخش تولید بوده و حقــوق ورودی انها ‪ ۱۰‬درصد و کمتر‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشــنهادی برای کاهش‬ ‫حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس ان در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه‪ ،‬واسطه ای‪ ،‬اجزا‪ ،‬قطعات‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی‪ ،‬حقوق ورودی‬ ‫انها حداکثر ‪ ۱۰‬درصد باشد به یک درصد تقلیل می یابد‪ .‬دولت مجاز‬ ‫است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی‬ ‫و حقوق گمرکی)‪ ،‬نســبت به فروش اوراق مالی تا سقف ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اقدام کند‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛‬ ‫ثبت ‪ 4100‬گزارش در سامانه سوت زنی‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پس از راه اندازی سامانه‬ ‫ســوت زنی مالیاتی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۴۱۰۰‬گزارش در این سامانه ثبت شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬رسیدگی به گزارش های سوت زنی‪ ،‬با جدیت در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫داوود منظور با بیان این مطلب که سوت زنی یک مسئولیت ملی و‬ ‫تعهد اجتماعی در مقابله با فرار مالیاتی است افزود‪ :‬هر زمان در امور‬ ‫مختلف به مردم تکیه شــود‪ ،‬نتایج بسیار مهم و ارزشمندی حاصل‬ ‫می شود و الزم است تا در دوره تحولی‪ ،‬گسترش حوزه های نظارتی و‬ ‫رسمی در کنار تعریف شیوه های جدید همکاری ها و تعامالت مردمی‬ ‫در اولویت قرار گیرد‪ .‬چراکه این امر‪ ،‬زمینه کارامدسازی حداکثری‬ ‫نظام مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناســایی بخش های پنهان‬ ‫و خاکستری برای پاسخ عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی را‬ ‫فراهم می سازد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی‪ ،‬اســتفاده بهینه‬ ‫از ظرفیت های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی‪ ،‬فسادســتیزی و‬ ‫برقراری عدالت اقتصادی در اولویت این سازمان است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫پس از راه اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۴۱۰۰‬گزارش در‬ ‫این سامانه‪ ،‬ثبت شده است که فرایند رسیدگی ها‪ ،‬در چارچوب قانون‬ ‫و مقررات در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی بیشــترین امار گزارشات سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان‬ ‫عنــوان کرد و افزود‪ :‬از تعداد ‪ ۷۸۱‬گــزارش تخلف مربوط به حوزه‬ ‫پزشکی (اعم از پزشک‪ ،‬بیمارســتان‪ ،‬درمانگاه و…)‪ ،‬که اغلب در‬ ‫زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده‪ ،‬پس از اخذ و تکمیل اطالعات‬ ‫کافی‪ ،‬به ‪ ۱۶۶‬نفر از متخلفین‪ ،‬پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و‬ ‫استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه‬ ‫پوز‪ ،‬ارسال شده است‪.‬‬ ‫دکتر منظور تصریح کرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۱۳‬فقره گزارش با اهمیت در‬ ‫ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده‪ ،‬استخراج‬ ‫و در ادامه ‪ ۳۰‬فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارســال‬ ‫شــده و ‪ ۸۰‬فقره نیز پس از بررســی اطالعات‪ ،‬ارسال خواهد شد تا‬ ‫رسیدگی های الزم و قانونی صورت گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬در ادامه به ‪ ۳‬فقره از گزارشات‬ ‫سوت زنی مشکوک به دریافت رشوه نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬این موارد‬ ‫نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی‬ ‫انجام شــود‪ .‬وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه‬ ‫ملی مالیات به نشانی ‪ intamedia.ir‬در قسمت ویژه «سوت زنی»‪،‬‬ ‫گزارش های خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه انکه تا یک درصد‬ ‫مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی خبر داد‪:‬‬ ‫ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن از‪ 15‬تیر‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬بعد از ‪ ۱۵‬تیر سامانه طرح های حمایتی‬ ‫مســکن برای متقاضیان جدیــد به مدت ‪ ۱۵‬روز باز می شــود تا‬ ‫همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای متقاضیان پاالیش‬ ‫شده‪ ،‬امکان ثبت نام از افراد جدید نیز فراهم باشد‪ .‬رستم قاسمی در‬ ‫نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها اظهار کرد‪ :‬پاالیش‬ ‫نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا ‪ ۱۵‬تیرماه تمدید شده‬ ‫اســت و استان ها باید توجه داشته باشند متقاضیانی که با مکاتبه‬ ‫نســبت به تعیین تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی‬ ‫شورای استان از ادامه طرح کنار گذاشته شوند تا متقاضیان بیشتری‬ ‫امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بعد از‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه سامانه طرح های حمایتی مسکن برای متقاضیان جدید‬ ‫به مدت ‪ ۱۵‬روز باز می شود تا همزمان با اجرای طرح نهضت ملی‬ ‫مســکن برای متقاضیان پاالیش شده امکان ثبت نام از افراد جدید‬ ‫نیز فراهم باشــد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در خصوص افتتاح حساب‬ ‫متقاضیان پاالیش و تایید شده که به بانک معرفی شدند نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬مدیران کل راه و شهرسازی دقت کنند که حداکثر زمان الزم‬ ‫برای افتتاح حساب متقاضیان معرفی شده به بانکها دو هفته است‬ ‫که باید این زمان رعایت شــود تا اجرای طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫ســرعت الزم را پیدا کند‪ .‬قاســمی تاکید کرد‪ :‬هر هفته جلسات‬ ‫شورای عالی شهرســازی و معماری نیز باید برگزار و در خصوص‬ ‫الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مســکن تصمیمات الزم گرفته‬ ‫شود‪ .‬وی گفت‪ :‬با برنامه ریزی و سرعت دهی به کار در صدد هستیم‬ ‫که تا پایان شــهریورماه اجرای فونداسیون واحدهای طرح نهضت‬ ‫ملی مســکن از دو میلیون واحد عبور کند‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫اولویت نخســت مدیران کل راه و شهرســازی را اجرای طرح های‬ ‫حمایتی عنوان کرد و گفت‪ :‬در شــهرهایی که مشکل زمین وجود‬ ‫ندارد نهایت همکاری با مردم انجام شــود تا بدون تراکم خودشان‬ ‫نســبت به ساخت و ســاز اقدام کنند‪ .‬قاسمی در بخشی دیگر از‬ ‫سخنان خود خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها اعالم‬ ‫کرد‪ :‬طبق ماده ‪ ۴‬قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ســهم تسهیالت را به بخش مســکن اختصاص بدهند که در این‬ ‫خصوص ضرورت دارد تا بانک ها نهایت همکاری را داشــته باشند‪.‬‬ ‫همچنین در بند ‪ ۵‬ماده قانون جهش تولید مسکن نیز تاکید شده‬ ‫که برای تامین زمین از اراضی دولتی برای اجرای پروژه های قانون‬ ‫جهش تولید مســکن وزارت راه و شهرســازی در اجرای ماده ‪۱۰‬‬ ‫قانون مذکور اقدام الزم را بعمل اورد‪.‬‬ ‫قاسمی یاداور شد‪ :‬در تفاهم وزارت راه و شهرسازی با ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام (ره) باید ‪ ۱۰۰‬هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط‬ ‫ان ســتاد اجرایی و عملیاتی می شد که هم اکنون‪ ۵۵‬هزار واحد از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار واحد به مرحله اجرا رســیده و در حال اجراست‪ .‬وی در‬ ‫خصوص بررســی روند اجرای عملیات طرح نهضت ملی مسکن و‬ ‫گزارش ان به رییس جمهوری اعالم کرد‪ :‬در دو هفته اینده جلسه‬ ‫شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهوری برگزار خواهد شد که‬ ‫در ان جلســه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن به تفکیک استان ها گزارش می شود‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ محدودیتی‬ ‫برای بهره مندی از توان پیمانکاران و انبوه سازان خوش نام در اجرای‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد اعالم کرد‪ :‬در بیشتر استان ها‬ ‫پاالیش ها در مرحله نهایی شــدن اســت که باید اینکار ســرعت‬ ‫بیشتری یابد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬دولت ســیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و‬ ‫تامین مسکن مصوب ‪ ۱۷‬مرداد سال ‪ ۱۴۰۰‬ساخت چهار میلیون‬ ‫واحد مســکونی طی چهار ســال را در برنامه خود گنجانده است‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۵.۴‬میلیــون نفر برای این طرح نام نویســی کرده اند که‬ ‫‪ ۳.۶‬میلیون نفر تایید شــده اند‪ .‬ثبت نام در سامانه طرح های جامع‬ ‫حمایتی مسکن به نشانی ‪ saman.mrud.ir‬انجام می شود‪.‬‬ ‫شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد؛‬ ‫واردات ‪ 131‬هزار تن گندم و روغن خام به کشور‬ ‫شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کــرد‪ :‬میزان ‪ ۱۳۱‬هزار تن‬ ‫گندم و روغن خام در ســه ماهه بهار ســال جاری از طریق بنادر‬ ‫ســه گانه استان گیالن وارد کشور شد‪ .‬شــرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ایران (مبدا)؛ این شرکت بر اساس تکالیف و وظایف تنظیم بازار‪،‬‬ ‫تامین انواع کاالهای اساسی‪ ،‬شامل گندم‪ ،‬روغن خام‪ ،‬برنج و شکر‬ ‫از بنادر جنوب و شــمال کشور را در دستور کار دارد و هم زمان با‬ ‫ورود این کاالها از بنادر جنوبی‪ ،‬بخشــی از محصوالت مذکور نیز‬ ‫طریق بنادر شمالی وارد کشور می شــود‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫در سه ماه نخست امســال‪ ۱۰۶ ،‬هزار تن گندم از طریق دریای‬ ‫خزر وارد کشــور شده و پس از ترخیص‪ ،‬محموله های این کاالی‬ ‫کشــاورزی بارگیری شده و بر اساس برنامه ی حمل ونقل شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران به مراکز ذخیره سازی ارسال گردیده است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ ،‬در همیــن مدت‪ ۲۵ ،‬هزار تن روغن خام‬ ‫نیز از این طریق وارد کشــور شــده که پس از تخلیه این مقدار‬ ‫روغن‪ ،‬نســبت به ارســال ان به کارخانه های روغن این استان و‬ ‫سایر استان های کشــور برای تصفیه و تبدیل به روغن خوراکی‬ ‫اقدام گردیده اســت‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬خریــد تضمینی گندم و‬ ‫دانه های روغنی از خرداد در استان گیالن اغاز گشته و با تجهیز‬ ‫و راه اندازی ســه مرکز خرید در شهرستان های رودبار و دیلمان و‬ ‫ســیلوی سراوان‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۳۰۰‬تن گندم و ‪ ۳۴‬تن کلزا از‬ ‫کشاورزان این استان خریداری شده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫وزیــر نفت گفت‪ :‬با امضای تفاهم نامه با وزارت دفاع‪ ،‬این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی موردنیاز صنعت نفت به خصوص در بخش «های تک» فعال کردیم‪.‬‬ ‫جواد اوجی در صفحه توییتر خود نوشت‪ :‬صنایع نظامی یکی از پیشران های فناوری در جهان هستند و بسیاری از فناوری ها برای اولین بار در این صنایع توسعه پیدا کردند‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با امضای تفاهم نامه با وزارت دفــاع‪ ،‬این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی موردنیاز صنعت نفت به خصوص در بخش «های تک» ‪ High-Tech‬فعال‬ ‫کردیم‪.‬اوجی در پایان این توییت از هشتگ «‪#‬اینده_روشن_است» استفاده کرده است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫محدودیت مصرف برق برای‪ ۹۲‬درصد مشترکان صنعتی اعمال نمی شود‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬با توجه به برنامه ریزی انجام شده بر اساس امار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ‪ ۶۳۰‬هزار مشترک صنعتی در کشور‪۵۸۰ ،‬‬ ‫هزار مشــترک (‪ ۹۲‬درصد) بدون هیــچ محدودیت و برنامه مدیریت‬ ‫مصرفی از انرژی کامل در اوج بار سال ‪ ۱۴۰۱‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‪« ،‬علی اکبر محرابیان» در نشســت‬ ‫تخصصی مدیران عامل شــرکت های برق منطقه ای و توزیع سراسر‬ ‫کشور افزود‪ :‬امید است بتوانیم بدون مشکل برق موردنیاز این بخش را‬ ‫تامین کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برق حدود ‪ ۴۹‬هزار مشترک صنعتی هر روز‬ ‫هفته از ساعت ‪ ۱۱‬صبح لغایت ‪ ۲۰‬قطع می شد‪ ،‬اما در سال جاری این‬ ‫محدودیت به ‪ ۱۲‬ساعت در طول هفته و فقط طی یک روز از ساعت‬ ‫‪ ۱۱‬لغایت ‪ ۲۳‬اعمال می شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر مراقبت از شــبکه برق در تابســتان گرم امسال‪،‬‬ ‫گفت‪ ۹ :‬ماه برنامه ریزی و تالش صنعت برق موجب شد که خردادماه‬ ‫را با کمترین مشکالت سپری کنیم‪.‬‬ ‫محرابیان به کارگیری همه ظرفیت ها برای موفقیت در این برنامه ریزی‬ ‫را مهم دانســت و افزود‪ :‬امروز شــاهد همکاری و حمایت ارزشــمند‬ ‫دستگاه ها هســتیم که نتایج مثبتی را در کنترل مصرف برق کشور‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش قابل توجهی از شرکت های توزیع‪ ،‬برنامه مدیریت‬ ‫مصــرف را به خوبی اجرا کردند نظم و انضبــاط در کار و برنامه ریزی‬ ‫مدیریت مصرف کشور‪ ،‬بسیار مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو مدیریت مصرف اعمال شــده امسال را با سال های گذشته‬ ‫متفاوت دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬این برنامه دقیق با محدودیت کمتر‬ ‫بوده که رضایتمندی و ســود مشترک را به همراه دارد و این مهم در‬ ‫کاهش مصرف مشهود است‪.‬‬ ‫محرابیان‪ ،‬دلیل رضایتمندی مشترکان از برنامه مدیریت مصرف وزارت‬ ‫نیرو را داشتن برنامه دقیق و اطالع رسانی مناسب در کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اســاس امار تعداد زیادی از مشترکان شامل پاداش‬ ‫مصرف شــده اند‪ ،‬براین اســاس ضروری است شــرکت ها در اجرای‬ ‫برنامه های مدیریت مصرف بخش های مختلف جدیت داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر نفت اعالم کرد؛‬ ‫غلبهبرتحریمصادراتمیعاناتگازیبافعال سازیپاالیشگاه هایکوچک‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬با تکیه بر توان داخلی و فعال سازی ظرفیت مغفول‬ ‫مانده پاالیشگاه های کوچک در کشور‪ ،‬توانستیم بر تحریم صادرات‬ ‫میعانات گازی غلبه کنیم‪.‬‬ ‫جواد اوجی در توییتی نوشت‪ :‬برای جلوگیری از خام فروشی‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارزش افزوده بیشــتر و نیز مدیریت میعانات گازی مازاد و پایداری‬ ‫تولید گاز کشــور‪ ،‬با تکیه بر توان داخلی و فعال ســازی ظرفیت‬ ‫مغفول مانده پاالیشگاه های کوچک در کشور‪ ،‬توانستیم بر تحریم‬ ‫صادرات میعانات گازی غلبه کنیم‪.‬‬ ‫پیش از این نیز وزیر نفت تاکید کرده بود که در دولت ســیزدهم‪،‬‬ ‫صادرات میعانات گازی سه تا چهار برابر شد و از رقم ‪ ۶۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز‪ ،‬به رقم ‪ ۲۳۰‬تا ‪ ۲۴۰‬هزار بشــکه در روز در ماه های پایانی‬ ‫سال رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داده بود‪ :‬در شروع دولت‪ ،‬ذخایر روی اب و روی خشکی‬ ‫میعانات گازی بیش از ‪ ۸۰‬میلیون بشکه بود که می توانست چالش‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬ولی هم مصرف داخلی و هم صادرات میعانات گازی را‬ ‫افزایش دادیم و ‪ ۲۰‬میلیون بشکه میعانات گازی ازاد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق اعالم کرد؛‬ ‫پیش بینی افزایش مصرف برق به‪ 68‬هزار مگاوات‬ ‫ســخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش دما در کشور و افزایش‬ ‫میزان مصرف برق‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت برق دوهفته سخت را پیشرو دارد‬ ‫که پیش بینی می شــود میزان تقاضای انرژی به ‪ ۶۸‬هزار مگاوات‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪« ،‬مصطفی رجبی مشهدی» افزود‪:‬‬ ‫در بخش عمده ای از کشــور‪ ،‬افزایش دما شــرایط سختی را برای‬ ‫تامیــن برق رقم خواهد زد که امیدواریم مثل دوهفته گذشــته با‬ ‫کمک و همکاری مردم شرایط تامین برق را به خوبی پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در هفته گذشــته دما نســبت به متوسط ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشــته افزایش پیدا کرده اســت و باتوجه به اینکه دمای حداقل‬ ‫تغییر می کند و باعث روشن شدن کولر در صبح ها و افزایش مصرف‬ ‫می شــود نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان در این زمینه‬ ‫هستیم‪ .‬سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد‪ :‬به جز نوار شمالی‬ ‫و بخشی از شمال غرب کشور‪ ،‬افزایش دمای قابل مالحظه ای از روز‬ ‫دوشنبه هفته جاری به مدت یک هفته خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی گفت‪ :‬متوسط دما از امروز که حداکثر ‪ ۳۸‬درجه‬ ‫است تا پنجشــنبه به ‪ ۴۱.۲‬درجه می رسد که پیش بینی می شود‬ ‫میــزان تقاضای انرژی نیز از ‪ ۶۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات به ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫مگاوات برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ‪ ۱۵‬تیرماه انتظار داریم دما کاهش یابد و به ‪ ۴۱‬درجه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬به جز امروز‪ ،‬بیشترین پیک مصرف با‬ ‫‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۸۲۵‬مگاوات مربوط به هفته قبل است که نسبت به سال‬ ‫گذشته رشد ‪ ۵.۲۳‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی خاطرنشان کرد‪ :‬به لحاظ پیک تقاضا به جز مازندران‪،‬‬ ‫گیالن‪ ،‬اذربایجان که زمان اوج پیک تقاضای انها نرســیده‪ ،‬غالب‬ ‫مناطق پیک هفته را پشت ســر گذاشته اند که درصد رشد بسیار‬ ‫باالیی بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزایش دمای هوا باعث افزایش مصرف شده و ما در‬ ‫سه استان خوزستان کرمان و یزد شاهد این افزایش مصرف بوده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت‪ :‬خوزستان با‬ ‫افزایش ‪ ۱۹‬درصد‪ ،‬کرمان ‪ ۱۳‬و یزد ‪ ۱۶‬درصد سه استانی هستند‬ ‫که بیشترین میزان مصرف را داشته اند‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق افزود‪ :‬در بخش مصرف انرژی هم سه استان‬ ‫کرمان‪ ،‬یزد و خوزستان بیشترین میزان را داشته اند به طوری که در‬ ‫یزد این میزان به ‪ ۱۲‬درصد رسید‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی افزود‪ ۳ :‬استان کرمان‪ ،‬هرمزگان و خوزستان دمای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬را پشت سر گذاشــته اند‪ ،‬هم اکنون وارد فاز گرمای‬ ‫طاقت فرسا شده ایم به طوری که استان کرمان افزایش دمای بیش از‬ ‫حد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در استان هایی که انرژی مصرفی انها در ساعات اعالمی‬ ‫بیشتر شده مجبور به استفاده از نیروگاه های برق ابی هستیم‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد‪ :‬در استان های صنعتی که از‬ ‫ساعت ‪ ۱۴‬یا ‪ ۱۶‬به بعد اقدام به بارگیری می کنند باید دقت کرده‬ ‫و تذکرات الزم را بدهیم چرا که در صورت عدم رعایت انها‪ ،‬مجبور‬ ‫به استفاده از نیروگاه های برق ابی هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت برق ایران با بیان اینکه تفاوت این هفته‬ ‫با هفته بعد در مصرف برق ان است که عالوه بر استفاده از نیروهای‬ ‫برق ابی ممکن است توان الزم برای پاسخ گویی را هم نداشته باشیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این بی نظمی در مصرف برق ممکن است منجر به محدودیت‬ ‫شــود‪ .‬رجبی مشهدی گفت‪ :‬باید همه برنامه های مدیریت مصرف‬ ‫برق به صورت کامل رعایت شود و درصورتی که این برنامه ها دقیق‬ ‫اجرا شــود این هفته و در هفته اینده هــم ‪ ۸۰۰‬مگاوات افزایش‬ ‫برنامه های مدیریت مصرف خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کاهش مصرف روشنایی معابر تهران با اجرای یک طرح ابتکاری‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان تهران‪ ،‬از پیک سایی‬ ‫روشنایی معابر این استان با اجرای طرح ابتکاری و خالقانه استفاده‬ ‫از ماژول های ‪ LED‬در چراغ های الک پشتی گازی خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت نیرو‪ ،‬قاســم شهابی گفت‪ :‬در این طرح ازمایشی‪،‬‬ ‫باالست و المپ چراغ ‪ ۱۲۵‬وات جیوه برکنار شده و ‪ ۷‬عدد ماژول‬ ‫‪ ۵‬وات ‪ LED‬روی رفلکتور وارونه شده چراغ نصب می شود‪.‬‬ ‫وی هدف از اجرای این طرح را کاهش توان چراغ از ‪ ۱۲۵‬وات به‬ ‫‪ ۳۵‬وات و حصول پیک سایی ‪ ۹۰‬واتی به ازای هر چراغ اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬از مزایای اجرای این طرح می توان به شدت نور و طول عمر‬ ‫بیشتر‪ ،‬کاهش ‪ ۶۶‬درصدی جریان مصرفی‪ ،‬عدم نیاز به تجهیزات‬ ‫مانند درایو و باالســت‪ ،‬قابلیت دست یافتن به توان های مختلف و‬ ‫از دست نرفتن نور کامل چراغ با سوختن یک ماژول اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تهــران ادامه داد‪:‬‬ ‫با اجــرای این طرح بــه ازای هر چراغ ‪ ۱۰۰‬هزار تومان ســود‬ ‫حاصل می شــود و عدم زیان های زیســت محیطی و نیز افزایش‬ ‫رضایت مندی مشــترکان از جمله ســایر مزایای ارزشــمند این‬ ‫طرح است‪ .‬شــهابی تصریح کرد‪ :‬با اجرای ازمایشی این طرح در‬ ‫شهرســتان های اســتان تهران در مدت دو سال و با نصب تعداد‬ ‫‪ ۳۰۰‬دستگاه‪ ،‬شاهد پیک سایی ‪ ۲۷‬کیلوواتی و نرخ خرابی کمتر‬ ‫از یــک درصد بوده و با تحقق نتایج قابل قبــول‪ ،‬امیدواریم این‬ ‫پروژه هر چه زودتر در سایر شهرستان های استان و نیز کل کشور‬ ‫اجرایی شــود‪ .‬وی با اشاره به اســتفاده از ظرفیت مناطق برق‪،‬‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬دهیاری ها و شهرک های صنعتی در سطح استان با‬ ‫نصب ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۳۵‬چراغ ‪ LED‬در قدرت های مختلف گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲‬مگاوات پیک سایی در سطح استان حاصل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال مکاتبات انجام شــده با راهداری ها‪ ،‬شهرداری ها و‬ ‫همچنین نظارت و بازدیدهای مستمر شبانه ناظران عالی شرکت‪،‬‬ ‫روند متعادل سازی روشنایی معابر محورهای مواصالتی‪ ،‬پارک ها‬ ‫و تابلوهای تبلیغاتی به پیشرفت قابل قبولی رسیده و این شرکت‬ ‫به پیک سایی ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوواتی طبق هدف گذاری شرکت‬ ‫توانیر نائل شده است‪.‬‬ ‫الزام مراکز تجاری پایتخت به کاهش مصرف برق‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق تهران بزرگ با اشــاره ب ه‬ ‫پیش بینی دمــای بیش از ‪ ۴۰‬درجه برای شــهر تهــران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطابق با دســتور استانداری تهران‪ ،‬همه مراکز تجاری شهر تهران‬ ‫نیز موظف اند با کاهش مصرف در بخش روشــنایی و سرمایشی و‬ ‫استفاده از مولدهای اضطراری‪ ،‬مصرف برق خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق تهــران بزرگ «کامبیز‬ ‫ناظریان» افزود‪ :‬تامین برق پایتخت در ساعات اوج مصرف‪ ،‬نیازمند‬ ‫کاهــش حداقل ده درصدی مصرف برق در بخش خانگی و تجاری‬ ‫اســت‪ ،‬برق ادارات و دستگاه های اجرایی پرمصرف‪ ،‬قطع و اسامی‬ ‫انان برای اطالع عموم‪ ،‬منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه بخش های کارشناســی و عملیاتی این شرکت‬ ‫به صورت شبانه روزی در تالش اند تا برق مصرفی مشترکان تهرانی‬ ‫بدون کوچک ترین اختاللی تامین شــود‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق تهران بزرگ خاطرنشــان کرد‪ :‬با وجود اقدام های انجام‬ ‫شــده‪ ،‬افزایش دمای هوا می تواند فشار زیادی بر شبکه توزیع برق‬ ‫وارد کنــد و بــه همین دلیل از همه مشــترکان خانگی و تجاری‬ ‫درخواســت داریم حداکثر صرفه جویی ممکن را در ساعات اوج بار‬ ‫(‪ ۱۲‬الی ‪ )۱۸‬به خصوص طی روزهای پیشرو به عمل اورند‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫همکاری وزارتخانه های نفت و دفاع در تولید تجهیزات تحریمی صنعت نفت‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪780‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫تهاتر نفت با مسکن شکست خورد‬ ‫نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران گفت‪:‬‬ ‫به جای تهاتر نفت با مسکن‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی می‬ ‫تواند از سرمایه گذاری مشارکتی بخش خصوصی در تولید‬ ‫انبوه مسکن استفاده کند‪.‬‬ ‫یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی رئیس فعلی دولت‬ ‫سیزدهم در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫و همچنین شــاید یکی از مهم ترین وعده های این دولت‬ ‫در زمان اغاز به کار‪ ،‬احداث ‪ ۴‬میلیون مسکن در ‪ ۴‬سال‬ ‫فعالیت دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬پایان دولت ســیزدهم ‪ ۴‬میلیون مسکن‬ ‫تحویل می دهیم‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی شب گذشته در برنامه‬ ‫زنــده تلویزیونی و گفتگو با مــردم در رابطه با مدیریت‬ ‫فضای اشفته اجاره بها تصریح کرد‪ :‬کشور ما به سالی یک‬ ‫میلیون مسکن در سال نیاز داشت و این کار انجام نشد‪ .‬ما‬ ‫یک عقب ماندگی جدی در این زمینه داریم‪ .‬نیاز کشور‪،‬‬ ‫وعده انتخاباتی بنده و مصوبه مجلس ساخت یک میلیون‬ ‫مسکن در سال است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کار شــروع شده اســت و ما در پایان ‪۴‬‬ ‫سال ‪ ۴‬میلیون مسکن در اختیار مردم قرار خواهیم داد و‬ ‫برنامه ریزی کردیم صندوق مربوطه نسبت به تامین زمین‬ ‫و ساخت مســکن اقدامات الزم را انجام دهند و کارهای‬ ‫خوبی انجام شده است‪ .‬وضعیت استان ها متفاوت است‪.‬‬ ‫برخی سرعت بیشتری داشــتند و برخی نیاز به سرعت‬ ‫بخشیدن دارند‪.‬‬ ‫رستم قاسمی (تابستان ‪ :)۱۴۰۰‬پیشنهاد تهاتر نفت‬ ‫با ساخت مسکن را پیگیری می کنیم‬ ‫این در حالی است که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در اغــاز ورود به این وزارت خانــه‪ ،‬موضوع تهاتر نفت با‬ ‫مســکن را مطرح و اعالم کرد‪ :‬اماده ایم به شــرکت های‬ ‫خارجی خصوصــاً چینی ها یا ترکیه ای هــا که اقدام به‬ ‫ساخت و ساز کنند‪ ،‬به جای پول ان نفت بدهیم‪.‬‬ ‫مساله ای که با واکنش شرکت های داخلی حوزه ساخت‬ ‫و ســاز مواجه شــده و اعالم کردند که ما هم توان تولید‬ ‫نهاده های ساختمانی را در داخل داریم و هم خدمات فنی‬ ‫و مهندسی ما در حدی است که بتوانیم بدون نیاز به توان‬ ‫خارجی ها مسکن سازی کنیم‪.‬‬ ‫این واکنش ســازندگان داخلی سبب شد تا وزارت راه و‬ ‫شهرسازی اعالم کند ما قرار نیست نیروی کار یا مهندس‬ ‫یا مصالح ســاختمانی وارد کنیم؛ بلکه تنها از تکنولوژی‬ ‫پیشرفته ساخت و ساز شرکت های ساختمانی در خصوص‬ ‫تسریع در روند احداث مسکن بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫وزیر راه (تابستان ‪ :)۱۴۰۱‬نفت ندادند تا مسکن بسازیم‬ ‫علی رغم گذشت بیش از ‪ ۱۰‬ماه از فعالیت دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫تا کنون هیچ اتفاقی در حوزه «نفت در برابر مســکن» و‬ ‫تهاتر نفت با مسکن سازی رخ نداده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی اخیرا ً در صفحه شخصی خود در‬ ‫فضای مجــازی علت ان را ُخلف وعــده وزارت نفت در‬ ‫خصوص تخصیص نفت به ساخت و ساز عنوان کرده است‪.‬‬ ‫مصرف برق در زمان پیک‬ ‫تا ‪ 8‬هزار مگاوات افزایش یافت‪،‬‬ ‫اما خبری از جدول خاموشی نیست‬ ‫میزان مصرف برق کشور در زمان پیک بار مصرفی شبکه‬ ‫و در روزهای گرم تا ‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مگاوات افزایش یافته‬ ‫و این در حالی اســت که هیچ خبری از انتشــار جداول‬ ‫خاموشی ها نیست‪.‬‬ ‫پارسال وضعیت تامین برق به گونه ای شد که مردم شاهد‬ ‫انتشار جدول های خاموشی و به دنبال ان اعمال خاموشی‬ ‫بوند‪ .‬گزارش تازه شــرکت مدیریت شبکه برق ایران هم‬ ‫بیانگر ان اســت که مصرف برق از روز گذشته شروع به‬ ‫افزایش کرده به گونه ای که در ساعت ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۷‬دقیقه به‬ ‫رقم ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۴۷۱‬مگاوات رسید که نسبت به روز مشابه‬ ‫پارسال که میزان مصرف ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۷۷۷‬مگاوات بوده از‬ ‫رشد بیش از هشت هزار مگاوات (‪ ۱۴‬درصدی) برخوردار‬ ‫شده است‪ .‬اما امسال و با تالش های صورت گرفته دولت‬ ‫سیزدهم و وزارت نیروی این دولت تاکنون مصرف برق در‬ ‫پیک روزهای گرم امســال نسبت به روزهای مشابه سال‬ ‫گذشته حتی تا ‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مگاوات هم بیشتر شده ‪ ،‬اما‬ ‫خاموشی در شبکه رخ نداد و دولت جدول خاموشی ها را‬ ‫به مردم تحمیل نکرده است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬دولت‬ ‫ســیزدهم در مدت زمان ‪ ۱۰‬ماه اخیر با اقدامات وزارت‬ ‫نیرو توانست حدود ‪ ۶‬هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق‬ ‫کشور اضافه کند و از ســوی دیگر با اقدامات تشویقی و‬ ‫همچنین برنامه ریزی موفق شــد میزان دو هزار مگاوات‬ ‫با صرفه جویی به تولید برق کمک کند ساعت ‪ ۱۲‬میزان‬ ‫مصرف برق ‪ ۶۴‬هزار مگاوات را پشــت سر گذاشت اما به‬ ‫گفته «مصطفی رجبی مشهدی» سخنگوی صنعت برق‬ ‫در هیچ جای کشورمان خاموشی برق اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫برگزاری نخستین دوره ازمون گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪780‬‬ ‫اولین دوره ازمون «گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی» در راستای بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی‬ ‫‪ ۲۳‬تیرماه برگزار می شــود‪.‬بانک مرکزی‪ ،‬پیرو ابالغ عناوین گواهینامه های حرفه ای موردنیاز به عنوان یکی از شــرایط تخصصی الزم برای داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در‬ ‫موسســات اعتباری‪ ،‬به اطالع می رساند؛ طبق هماهنگی های انجام شده‪ ،‬مقرر شد اولین دوره ازمون گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی‏پنجشنبه (‪ ۲۳‬تیرماه) ساعت ‪ ۹‬صبح‬ ‫در محل موسسه عالی اموزش بانکداری ایران به نشانی خیابان پاسداران‪ ،‬ایستگاه ضرابخانه‪ ،‬پالک ‪ ،۱۹۵‬برگزار شود‪.‬‬ ‫هوشمندسازی ریال تا پایان تابستان‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫افزایشرضایتنسبتبه‬ ‫سرمایه گذاری در بورس با پرداخت‬ ‫سودهایرسوبیسهامداران‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬پرداخت سودهای‬ ‫رســوبی از طریق ســامانه ســجام می تواند در کاهش‬ ‫نارضایتی های افراد نســبت به وضعیت پرداخت ســود‬ ‫ی نســبت به‬ ‫خــود موثــر واقع شــود و رضایت عموم ‬ ‫سرمایه گذاری در بازار سرمایه را فراهم کند‪.‬‬ ‫«محمد میرزایی» درباره پرداخت ســودهای رسوبی‬ ‫شــرکت های بورســی اظهار کرد‪ :‬شــرکت ها هر ساله‬ ‫با شناسایی بخشــی از ســود اقدام به پرداخت ان به‬ ‫سهامداران می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ســود از دو طریق عمده یعنی سامانه‬ ‫ســجام و نظام بانکی به افراد پرداخت می شــد‪ ،‬به این‬ ‫ی مراجعه و سود‬ ‫معنی که افراد باید به بانک های اعالم ‬ ‫نقدی خود را دریافت می کردند‪.‬‬ ‫میرزایی اعالم کرد‪ :‬با توجه به شیوع کرونا‪ ،‬سهامداران‬ ‫معموالً نسبت به دریافت این سود اقدام نمی کردند و از‬ ‫طرف دیگر در بسیاری از مواقع با توجه به ناچیز بودن‬ ‫سود پرداختی شرکت ها‪ ،‬عده ای تمایلی به دریافت ان‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به این وضعیت اگر بخشــی از‬ ‫افراد در سجام ثبت نام نکرده اند‪ ،‬به نظر می رسد بهترین‬ ‫ی از رسانه ملی و سازمان بورس‬ ‫کار اطالع رسانی عموم ‬ ‫و اوراق بهادار یا ارســال پیامک به ســهامدارانی است‬ ‫که ثبت نام ســجام خود را انجام نداده اند‪ ،‬تا این افراد‬ ‫در اســرع وقت برای انجام احراز هویت شان به منظور‬ ‫دریافت سود رسوبی شرکت ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫فروشندگان ارز در مقابل‬ ‫صرافی ها صف کشیدند‬ ‫پس از انتشــار خبر گشــایش در مذاکــرات مراجعه‬ ‫فروشــندگان ارز به بازار افزایش یافته به طوری که در‬ ‫مقابل صرافی ها صف فروش شکل گرفته است‪.‬‬ ‫بازار ارز همواره دســتخوش تحوالت سیاسی داخلی‬ ‫و منطقه اســت و اخبار منتشــر شده در این خصوص‬ ‫موجب نوسان قیمت ارز در بازار می شود‪.‬‬ ‫در کشــور ما نیز چند سالی است که اخبار مذاکرات‬ ‫مهم ترین عامل تغییر قیمت ارز است و هر بار که اخبار‬ ‫مثبتی از روند مذاکرات منتشر می شود‪ ،‬نرخ ارز کاهش‬ ‫می یابد و افرادی که ارز برای کســب سود بیشتر دالر‬ ‫خریداری کرده بودند‪ ،‬برای ممانعت از ضرر بیشتر اقدام‬ ‫به فروش دالر می کنند‪.‬‬ ‫اظهارات «جوزف بورل» مســئول سیاســت خارجی‬ ‫و امــور امنیتی اتحادیــه اروپا و همچنین «حســین‬ ‫امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در نشست‬ ‫خبری روز گذشته نشــان داد که برایند گفت وگوهای‬ ‫مفصل در تهران‪ ،‬مثبت بوده است‪.‬‬ ‫چگونه از مبالغ مسدود شده‬ ‫حساب هابابت‬ ‫«چک برگشتی» باخبر شویم؟‬ ‫صاحب حســاب بایســتی با در اختیار داشتند «کد‬ ‫ملی»‪« ،‬تلفن همراه»‪« ،‬ســریال چک» و «شماره شبا‬ ‫متعلق به چک» به ســایت بانک مرکزی مراجعه کند‪.‬‬ ‫در این سایت‪ ،‬بخشی با عنوان «استعالم مبالغ مسدود‬ ‫شده حسابها بابت چک برگشتی» قرار دارد‪.‬‬ ‫بازگشت اعتبار به چک‪ ،‬از جمله اقدامات مهمی است‬ ‫کــه بانک مرکزی انجام داده اســت‪ .‬با اجرای «قانون‬ ‫اصالح قانون صدور چک» توسط بانک مرکزی‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مشکالت کسب و کارها در فضای دادوستدهای مالی‬ ‫با چک برطرف شده است‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین دغدغه هایی که در این سال ها برای‬ ‫فعاالن اقتصادی و مردم به وجود امده بود‪ ،‬چالش چک‬ ‫برگشتی و مسیر سخت وصول مبالغ این چک ها بود که‪،‬‬ ‫بانک مرکزی در ادامه اجرای قانون مذکور‪ ،‬مســدودی‬ ‫حساب های فرد صادرکننده چک برگشتی را در دستور‬ ‫کار قرار داد‪ .‬معــاون فناوری های نوین بانک مرکزی با‬ ‫اشــاره به اینکه ماده ‪ 5‬مکرر قانون اصالح قانون صدور‬ ‫چک‪ ،‬مواردی را برای شــخصی که چک وی برگشــت‬ ‫می خورد در نظر گرفته اســت‪ ،‬گفته‪ :‬یکی از این موارد‬ ‫کسر مانده چک برگشتی از کلیه حساب های صادرکننده‬ ‫چک در شــبکه بانکی اســت‪ .‬بنابراین در گام نخست‬ ‫بخشی از این قانون اجرا شد؛ بدین معنا که «اگر فردی‬ ‫در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت‬ ‫بخورد‪ ،‬از تمام حساب هایش در همان بانک مبلغ مربوطه‬ ‫برداشت و اگر چک مبلغش کفایت کرد‪ ،‬پاس می شود‪».‬‬ ‫رمز ریال بانک مرکزی جایگزین اسکناس می شود‬ ‫طبق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬رمز ریال بناســت تا شهریورماه اجرایی‬ ‫شود؛ با انتشــار رمز ریال‪ ،‬افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک‬ ‫مرکــزی می دهند و رمز ریال تحویل می گیرنــد که این رمز ریال‬ ‫قابل استفاده برای سرمایه گذاری نیست و صرفاً جایگزین اسکناس‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫طی دهه گذشــته رمزارزها در دنیا جایگاه ویژه ای پیدا کردند و‬ ‫همین امر نیز باعث شــد تا به مرور بانکهای مرکزی تصمیم جدی‬ ‫در این خصوص بگیرند‪ .‬برخی از کشــورها طی این سال ها از رمز‬ ‫ارز ملی خود رونمایی کــرده اند و برخی دیگر نیز کماکان درحال‬ ‫بررسی ابعاد ان هستند‪.‬‬ ‫برهمین اســاس نیز رویکرد جدیدی در بانک های مرکزی شکل‬ ‫گرفتــه و بانک های مرکزی در دنیــا از این فناوری و برخی ویژگی‬ ‫هــای ان که به حاکمیت پولی لطمه ای وارد نمی کند‪ ،‬اســتفاده و‬ ‫مفهوم جدیدی با عنوان «رمز ارز ملی» ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه پــول هــای ســنتی را یک ســر طیف و ســمت‬ ‫دیگــر ان را رمزارزهــا در نظــر بگیریــم‪ ،‬رمزپــول بانــک مرکــزی‬ ‫(‪ )Central Bank Digital Currency‬در میانه این دو طیف قرار دارد‪.‬‬ ‫رمزپول های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر در ‪ 90‬کشــور‪ ،‬بانک های مرکزی پروژه ای را بر روی‬ ‫رمزپــول بانک مرکزی تعریف کردند که برخــی از انها در مراحل‬ ‫تحقیقاتی قرار دارند‪ ،‬برخی دیگر مقررات را تصویب کرده اند و اماده‬ ‫ارائه رمزپول هستند‪ ،‬برخی ارائه اولیه و ازمایشی را اغاز کردند و در‬ ‫کشــورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم ان کشورها‬ ‫می توانند در سطح کل کشور از رمزپول ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ایــران نیز انطور که پیش از این بارها از ســوی بانک مرکزی‬ ‫اعالم شــده‪ ،‬برنامه های جدیدی برای استفاده از رمزارزها تدوین‬ ‫شده و بناســت در ماه های اینده بصورت ازمایشی در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪ 27 .‬دی ماه سال گذشته رمزپول ملی در شورای پول و‬ ‫اعتبار تصویب شد‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی در تازه ترین گفت وگوی خود با خبرنگار تسنیم‬ ‫رســماً اعالم کرد که «رمزریال» به عنوان یک ابزار جدید پرداخت‬ ‫قرار است در شــهریورماه سال جاری البته به صورت ازمایشی کار‬ ‫خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رمزریال قرار است جای ریال‬ ‫اسکناسی را بگیرد و با مفهوم جهانی ان متفاوت است‪ .‬زمان شروع‬ ‫به کار رمزریال شــهریور ماه اســت و احتماالً به صورت ازمایشی‬ ‫دریکی از مناطق کشور اغاز می شود‪.‬‬ ‫صالح ابادی گفت‪ :‬رمزریال ب ه جای همین اسکناسی که در دست‬ ‫مردم اســت‪ ،‬خواهد بود‪ .‬فرد ب ه جای اینکه اســکناس داشته باشد‬ ‫رمزریال دارد‪ .‬این مفهوم با مفهوم جهانی (رمزارز) متفاوت اســت‪.‬‬ ‫در «رمزریال» ریال های اسکناس جای خود را به رمزریال می دهند‪.‬‬ ‫بــه گفته او‪ ،‬پیــش از اجرای این طرح نیز حتمــاً به میزان کافی‬ ‫اموزش ها و اطالع رســانی ها انجام می شــود تا مردم با سازوکار ان‬ ‫اشنا شوند‪ .‬تصمیم بر این است که رمزارز ابتدا ب ه صورت ازمایشی‬ ‫از یکی از مناطق شروع شود و بعد به سراسر کشور تسری یابد‪.‬‬ ‫صالح ابادی خاطرنشان کرد‪ :‬اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره‬ ‫رمــزارز و نظارت بر این حوزه در دولت درحال جمع بندی اســت‪.‬‬ ‫این مساله در اختیار محسن رضایی‪ ،‬معاون اقتصادی رئیس جمهور‬ ‫اســت که دراین باره در حال بررســی هســتند تا در سطح دولت‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمزریال را تبدیل اسکناس به‬ ‫یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی اعالم کرده تا با این‬ ‫فرایند پول دارای موجودیت هوشمند شود‪ .‬با انتشار رمز ریال‪ ،‬افراد‬ ‫اســکناس ریال خود را تحویل بانک مرکــزی می دهند و رمز ریال‬ ‫تحویل می گیرند که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه گذاری‬ ‫نیست و صرفاً جایگزین اسکناس خواهد شد‪.‬‬ ‫پیــش از این‪ ،‬مهران محرمیان معاون فناوری های بانک مرکزی‬ ‫در تشریح ویژگی های رمز ریال ملی این گونه توضیح داده بود که‬ ‫در رمزریالی که در داخل گوشــی قــرار می گیرد‪ ،‬بانک به عنوان‬ ‫شخص ســوم و واســط که امکان انتقال وجه را فراهم می کند‪،‬‬ ‫حــذف و عین پول و اسکناســی که در جیــب داریم به صورت‬ ‫الکترونیک منتقل می شود‪.‬‬ ‫محرمیان تصریح کرد‪ :‬شــهروندان مختارند پول و درامد خود را‬ ‫در شکل های مختلف نگهداری کنند و عموماً افراد ترجیح می دهند‬ ‫که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس‪ ،‬طال‪ ،‬حساب بانکی‬ ‫و‪ )...‬را برای این منظور بــه کار برند‪ .‬رمزریال در واقع یک انتخاب‬ ‫جدید به امکان های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می کند‬ ‫و مردم می توانند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری‬ ‫کنند و هر فــرد می تواند با مراجعه به بانک‪ ،‬رمزریال در کیف پول‬ ‫الکترونیکی خود را دریافت کند‪ .‬همچنین میزان رمزریال نگهداری‬ ‫شــده در کیف پول بســته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا‬ ‫شخصی) متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫معــاون فناوری های نوین در خصــوص مباحث نظارتی مرتبط با‬ ‫رمزریال هــا عنوان کرد‪ :‬بحث نظارتــی و ردیابی وجوه درخصوص‬ ‫رمزارزهــا و بویژه رمزریال بانک مرکزی بــه دقت مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬در واقع طراحی به صورتی اســت کــه ردیابی وجوه‬ ‫به طور دقیق قابل انجام اســت و حتی در صورت سرقت اطالعات‬ ‫رمزریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان‬ ‫ردیابی وجود دارد و در نتیجه باالترین سطح امنیت را می توان برای‬ ‫رمزریال در مقایســه با اســکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک‬ ‫متصور بود‪.‬‬ ‫زمانی که اسکناســی میان مردم مبادله می شود‪ ،‬شخص سومی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬برای مثال شــما در شــهر دیگری هستید و در قبال‬ ‫خرید یک کاال نیاز به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب‬ ‫به حســاب دیگر دارید و برای این کار واسطه هایی نیاز است‪ .‬زمانی‬ ‫که از رمزریال سخن می گوییم‪ ،‬واسطه ای در کار نیست‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله‬ ‫می شــود‪ ،‬اینجا نیز همان اتفاق رخ می دهد با این تفاوت که روی‬ ‫بستر دیجیتال و در لحظه رخ می دهد‪ .‬کارت بانکی که در دسترس‬ ‫ماســت خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به‬ ‫پول در حساب به صورت الکترونیکی است‪.‬‬ ‫هــر اتفاقی برای بانــک رخ دهد‪ ،‬پول فرد به صورت ســپرده در‬ ‫بانک اســت‪ .‬ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست‪ ،‬بانک به‬ ‫عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می کند‪،‬‬ ‫حذف می شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت‬ ‫الکترونیک منتقل می شود‪.‬‬ ‫حضور رئیس کل بیمه مرکزی در دولت‪ ،‬صنعت بیمه را تقویت می کند‬ ‫حضور رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات هیات دولت و ارائه‬ ‫دیدگاه های کارشناسی صنعت بیمه‪ ،‬می تواند شرایط را نه تنها‬ ‫به نفع صنعت بیمه‪ ،‬بلکه به نفع کل کشور تغییر دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تســنیم‪ ،‬حادثــه متروپل‪ ،‬خروج قطار‬ ‫مســافربری طبس – یزد از ریل‪ ،‬وقوع زلزله های پیاپی‪ ،‬ترس‬ ‫از وقــوع زلزله مهیب در تهران و ‪ ،...‬همه و همه اهمیت موضوع‬ ‫«بیمــه» را در ذهن مردم و متولیان امور کشــور پررنگ کرده‬ ‫است‪ ،‬اما واقعیت این است که امکانات و اختیارات موجود برای‬ ‫اســتفاده از ظرفیت «بیمه» به منظور پوشــش دادن همه این‬ ‫حوادث‪ ،‬کافی نیست‪.‬‬ ‫پوشــش چنین ریسک هایی‪ ،‬به توان و اعتباری بیش از انچه‬ ‫هســت‪ ،‬نیاز دارد‪ ،‬چرا که با وجــود تحریم های ظالمانه اعمال‬ ‫شــده علیه کشورمان و نیز ســرمایه موجود شرکت های بیمه‪،‬‬ ‫به نظر می رســد باید این ریسک ها به شکلی جدی تر توسط‬ ‫صنعت بیمه مدیریت شود‪.‬‬ ‫همچنین مدیریت ریســک هایی به این وســعت و شدت‪ ،‬به‬ ‫تصمیم گیری در ســطوح عالی نظام نیازمند اســت‪ .‬تاســیس‬ ‫صنــدوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیــز که پس از کش و‬ ‫قوس های فراوان محقق شــد‪ ،‬هنوز نتوانســته به اندازه کافی‬ ‫اطمینان خاطر در میان عموم مردم ایجاد کند‪.‬‬ ‫تغییرات پیاپی در قوانین بیمه ای‪ ،‬دســت اندازی های مکرر‬ ‫به منابــع بیمه ای حاصل از وجوه عمومی و نیز نبود پوشــش‬ ‫های کافی در بیمه نامه های موجود‪ ،‬همه نشــان از ان دارد که‬ ‫تصمیم های مرتبط با موضوع صنعت بیمه باید به صورت دقیق‬ ‫تر و جدی تر اتخاذ شــود‪ .‬گرچه وزیر امــور اقتصادی و دارایی‬ ‫تالش کرد بــا انتصاب مجید بهزاد پور به عنوان یکی از قدیمی‬ ‫ترین و در عین حال اشــناترین افراد صنعت بیمه‪ ،‬این صنعت‬ ‫را بیش از پیش تقویت کــرده و در عین حال موانع پیش روی‬ ‫توســعه ان را بردارد‪ ،‬اما واقعیت این است که نهاد ناظر صنعت‬ ‫بیمــه همچنان از قــدرت کافی برای چانه زنــی در موارد الزم‬ ‫برخوردار نیست‪.‬‬ ‫متاســفانه در الیحه بودجه ســال جاری‪ ،‬ردیف مرتبط با حق‬ ‫بیمــه های دریافتی به نفع برخی نهادهــای غیرذینفع‪ ،‬تقویت‬ ‫شد‪ ،‬در حالی که تا پیش از این نیز بیمه گران نسبت به افزایش‬ ‫عوارض دریافتی از صنعت بیمه مکرر هشدار داده بودند‪.‬‬ ‫نا اشــنایی برخی از تصمیم گیران درباره صنعت بیمه نسبت‬ ‫به عمق مســائل این صنعت و نیز نگاه ابــزاری به حق بیمه ها‬ ‫برای تامین کســری بودجه برخی سازمان ها‪ ،‬باعث شده است‬ ‫که ضربــات متعددی بر پیکر این صنعت وارد اید‪ ،‬در حالی که‬ ‫منطقا باید این منابع برای تقویت این صنعت هزینه شود‪.‬‬ ‫در شرایطی که بانک مرکزی با همه توان خود در دولت حضور‬ ‫یافته و حتی کوچکترین مسائل مالی و اقتصادی کشور را رصد‬ ‫می کند‪ ،‬در بازار پولی کشور مداخله کرده و با نظر همه اعضای‬ ‫هیات دولت به تامین ارز و تعدیل نرخ ان مشــغول اســت و یا‬ ‫حتی مقررات تازه ای برای تبادل تجاری کشــور پیشــنهاد می‬ ‫دهد‪ ،‬بیمه گران از داشتن چنین ظرفیتی محروم اند‪.‬‬ ‫امروز شاهدیم که در بســیاری موارد‪ ،‬این بیمه گران نیستند‬ ‫که برای منابع خود تصمیم مــی گیرند‪ ،‬بلکه نهادهای دیگر از‬ ‫این منابع بهره مند شده و حتی با وجود صراحت قانونی‪ ،‬حاضر‬ ‫نیستند گزارشی درباره هزینه کرد این منابع ارائه دهند‪.‬‬ ‫همه این مســائل‪ ،‬ایــن گمانه را تقویت مــی کند که رئیس‬ ‫کل بیمــه مرکزی نیز باید همپــای رئیس کل بانک مرکزی در‬ ‫جلســات هیات دولت حضور یافته و دیدگاه های خود را مطرح‬ ‫کنــد‪ .‬صنعت بیمه امروز کمتر از صنعت بانک نیســت و منافع‬ ‫تقویت یا مضار تضعیف ان می تواند همه کشــور را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که با حضور رئیــس کل بیمه مرکزی در‬ ‫جلســات هیات دولت و ارائه دیدگاه های کارشناســی صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬می توان شــرایط را نه تنها به نفــع صنعت‪ ،‬بلکه به نفع‬ ‫کل کشور تغییر داد‪.‬‬ ‫رکوردنرخبهرهبینبانکیدرسال‪ 1401‬شکستهشد‬ ‫نرخ بهره بین بانکی در سال جاری به بیشترین میزان در سال‬ ‫‪ 1401‬رسیده است‪.‬‬ ‫نرخ بهره بیــن بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در‬ ‫بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه تامین کسری منابع بانک ها‬ ‫خ های باالتری‬ ‫ی دهد و بانک ها حاضر می شوند با نر ‬ ‫را افزایش م ‬ ‫به ســپرده گذارها ســود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در واقع این نرخ‪ ،‬قیمــت ذخایر بانک ها بوده و زمانی که انها‬ ‫در پایــان دوره مالی کوتاه مدت اعــم از روزانه یا هفتگی‪ ،‬دچار‬ ‫ی شــوند‪ ،‬از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا‬ ‫کسری ذخایر م ‬ ‫از بانک مرکزی استقراض می کنند که رشد و کاهش ان توسط‬ ‫بانک مرکزی تعیین و نرخ اعالم شده وابسته به شرایط اقتصادی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫رشد نرخ بهره در سال ‪1401‬‬ ‫نرخ بهره بین بانکی در ســال ‪ 1401‬در اکثر هفته ها با رشــد‬ ‫همراه بوده اســت‪ .‬اما این نرخ در هفته منتهی به ‪ 2‬تیرماه سال‬ ‫‪ ،1401‬به عدد ‪ 20.82‬درصد رسیده است که در سال جاری یک‬ ‫رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫این نرخ در ســال ‪ 1401‬در هفته های مختلف در حال رشــد‬ ‫بوده اســت و بانک مرکزی برای کنترل تورم روند افزایشی این‬ ‫نرخ را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫زمانــی که بانک دیگر با نرخ باالتر به بانکی که کســری دارد‪،‬‬ ‫قرض بدهد‪ ،‬این بانک سعی می کند نرخ سپرد ه های کوتاه مدت‬ ‫یــا میان مدت خود را افزایش دهد و از ســپرده گذاران (مردم)‬ ‫قــرض بگیرد؛ لذا افزایش نرخ بهــره بین بانکی در کل بازار پول‬ ‫ی کند این حرکت‬ ‫خ ها تغییر م ‬ ‫تاثیر می گذارد و زمانی کــه نر ‬ ‫وجوه به ســمت بانک ها ممکن اســت بازارهای دیگر را با رکود‬ ‫همراه کند‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین بانکی‬ ‫در شــرایط فعلی کشــور نباید کاهش یابد‪ ،‬زیــرا اثرات تورمی‬ ‫ن بانکی کاهش زیادی داشــته‬ ‫شــدیدی دارد و اگر نرخ بهره بی ‬ ‫باشد‪ ،‬موجب کاهش سود سپرده های بانکی می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫فیلم کوتاه «نفس نکش» به کارگردانی میالد نســیم سبحان در بیست و ششمین جشنواره فیلم های فانتزی بوچئون کره جنوبی نمایش داده می شود‪.‬به نقل از روابط عمومی فیلم‪،‬‬ ‫«نفس نکش» داستان مردی است که موقع نفس کشیدن از دهانش دود بیرون می اید و این ویژگی برای خودش و اطرافیانش مشکالتی به وجود می اورد و علی باقری‪ ،‬علی رضا مهران‪،‬‬ ‫علی فرزین‪ ،‬وحید خاکساری و امیرعلی علی نقی بازیگران ان هستند‪.‬جشنواره فیلم های فانتزی بوچئون کره جنوبی از هفتم تا هفدهم جوالی (‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۶‬تیرماه) برگزار می شود‪.‬فیلم‬ ‫کوتاه «نفس نکش» در ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۲‬تیرماه در شهر بوچئون دو اکران حضوری خواهد شد‪.‬همزمان با اکران حضوری‪ ،‬این فیلم در بزرگترین پلتفرم نمایش فیلم کشور کره جنوبی ‪Wavve‬‬ ‫برای خبرنگاران‪ ،‬داوران دیگر جشنواره ها و مخاطبان به نمایش گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتگو با «پیام صادق اوغلی» مدل و بازیگر‪:‬‬ ‫بایداژانس هایتبلیغاتیمدلینگتاسیسبشود‬ ‫رضا پورزارعی|‬ ‫پیام صادق اوغلی‪ ،‬تهران‪ ،‬یکی از چهره های پر مخاطب اینستاگرام در‬ ‫دنیای تتوارتیست و مدلینگ که سابقه همکاری با خواننده ها‪ ،‬بالگرها و‬ ‫افراد محبوب مردم را دارد و به زودی شــاهد هنرنمایی او در چند فیلم‬ ‫کوتاه خواهیم بود‪ ،‬با «پیام صادق اوغلی» گفتگویی کوتاه داشته ایم که‬ ‫با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫برای شروع فکر می کنم بهتر است از نحوه اشنایی‬ ‫تان با صنعت مدلینگ بگویید‪ ،‬چطور وارد این حرفه‬ ‫شده اید؟‬ ‫زندگی سرشــار از زیبایی ها است که اولین زیبایی از خود ما شروع می‬ ‫شود‪ ،‬همیشه به ترکیب لباسهام و استایلم توجه می کردم و اغلب مواقع‬ ‫هرجا که می رفتم از من می پرســیدند که ایا مدل هستم؟ و گاها هم‬ ‫پیشنهاد هایی از طرف دوستان و اشنایان برای عکاسی مدلینگ و معرفی‬ ‫برندهای لباس داخلی داشتم‪ ،‬این مسئله باعث شد متوجه شدم پتانسیل‬ ‫زیــادی دارم و این حرفه را به صورت جدی شــروع کردم که در ادامه‬ ‫مسیر اســتاد خوبم «رضا ناصری» با تشویق های مکرر و دادن انرژی و‬ ‫انگیزه مثبت بدون مصرف مکمل و داروهای بدنسازی با تمرین های ممتد‬ ‫و برنامه های اصولی باعث شــدند تا بیشتر به استایل حرفه ای مطابق‬ ‫استاندارد های مدلینگ برسم و با انگیزه تر این مسیر را ادامه بدهم‪.‬‬ ‫جوان های زیادی عالقه مند هستند که کار مدلینگ‬ ‫انجام بدهند‪ ،‬به نظر شــما موسسات و اژانس های‬ ‫مدلینگ کمکی به این جوانها می کنند؟‬ ‫بدون بی احترامی به شخص یا ارگانی باید بگویم خیلی از موسسه ها فقط‬ ‫با هدف درامدزایی و معروفیت برند خودشان در این زمینه فعالیت می‬ ‫کنند‪ ،‬یعنی برای مدل دل نمی سوزانند و به مسایل حرفه ای در حرفه‬ ‫مدلینگ توجه الزم را نمی کنند‪ ،‬در چنین شرایطی مدل باید صد در صد‬ ‫انرژی و توان خودش را بگذارد تا به نتیجه دلخواه برســد و پله به پله به‬ ‫اهداف حرفه ای نزدیک تر بشود‪.‬‬ ‫بعد از کار کردن با دوست و اشنا چطور تبدیل به یک‬ ‫مدل حرفه ای شدید؟‬ ‫تجربیات تلخ و شیرین در ابتدای کار باعث شد تا با چشم باز و درایت بیشتر‬ ‫سعی در حذف کردن حاشیه های بیهوده و اضافه کردن اهداف درست و‬ ‫طرز فکر درست و باور کردن خودم داشته باشم‪ ،‬زمانی که تنها به خودم‬ ‫و توانمندی های شخصی ام ایمان پیدا کردم و روی اهدافم متمرکز شدم‬ ‫شروع حرکت حرفه ای من در دنیای مدلینگ بود‪.‬‬ ‫خیلی از افراد برای به دست اوردن پول زیاد وارد این‬ ‫حرفه می شوند‪ ،‬واقعا مدل ها در ایران درامد باالیی‬ ‫دارند؟‬ ‫قبل از هر چیزی شما در هر زمینه ای اگر بخواهید جایگاه خاص و درامد‬ ‫باالیی داشته باشید باید صبور باشید‪ ،‬تالش کنید‪ ،‬تجربه کسب کنید‪،‬‬ ‫غرورتان را نادیده بگیرید و در اخر به درامدی که الیق ان باشید می رسید‪،‬‬ ‫میزان درامد هر ادم فقط و فقط به اراده خودش بستگی دارد‪.‬‬ ‫به نظر شما تب تند مدلینگ بین جوانان در ایران به‬ ‫کجا می رسد؟ چه اینده ای برای این کار می بینید؟‬ ‫طی چندین سال اخیر دنیای اینستاگرام باعث شده تا خیلی ها شانس‬ ‫خودشان را امتحان کنند و در صفحه اینستاگرام خودشان بگذارند و با‬ ‫عکاسی های مختلف در راستای یک مدل حرفه ای شدن قدم بردارند‪،‬‬ ‫امیدوارم که به زودی اژانس های تبلیغاتی تحت نظارت و اموزشگاه های‬ ‫حرفه ای در ایران تاسیس بشود و مدلینگ به صورت حرفه ای پشتیبانی‬ ‫و حمایت بشود‪.‬‬ ‫اگر از بین برند های معتبر دنیا حق انتخاب داشــته‬ ‫باشید ترجیح میدهید با چه برندی کار کنید؟‬ ‫زیبایی این حرفه دقیقا جایی است که به درجه ای برسید که تک تک‬ ‫برند های قدرتمند دنیا برای بدست اوردن شما هر کاری کنند‪ ،‬از نظر‬ ‫من یک مدل حرفه ای نمی تواند یکی دوتا برند خاص را هدف خودش‬ ‫قرار بدهد‪ ،‬هدف من یک انقالب بزرگ در صنعت مدلینگ است و دوست‬ ‫دارم در این مسیر خود واقعی ام باشم و صاحب برند شخصی خودم باشم‪،‬‬ ‫این یک رویا نیست بلکه یک هدف است که قطعا به زودی با برنامه ریزی‬ ‫درست به ان می رسم‪.‬‬ ‫گفتگو با «مونا سلیم» نویسنده‪ ،‬نقاش و تهیه کننده‪:‬‬ ‫مریم انصاری|‬ ‫مونا جعفری ســلیم‪ ،‬متولد تهران‪ ،‬کارشناســی‬ ‫روانشناسی‪ ،‬نویسنده و نقاش که بازرگانی و تجارت‬ ‫حرفه اصلی او هستند‪ ،‬با مونا جعفری سلیم که به‬ ‫سوارکاری و بسکتبال عالقه دارد و مدتی می شود به‬ ‫تهیه کنندگی در عرصه تئاتر‪ ،‬موسیقی و فیلم کوتاه‬ ‫روی اورده گفتگو داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫شــما در حوزه های مختلف هنری‬ ‫فعالیت پراکنده داریــد دلیل این‬ ‫چیست؟‬ ‫من عاشق هنرهستم‪ ،‬یعنی احساس می کنم هنر‬ ‫روح زندگی است‪ ،‬موسیقی به نوعی زندگی را جال‬ ‫می دهد‪ ،‬شعر و شاعری بیان ساده زندگی به زبانی‬ ‫اهنگین و دلنشین است‪ ،‬نقاشی و هنرهای تجسمی‬ ‫روح انسان را ازاد و رها می کند و تئاتر و فیلم و هنرهای‬ ‫نمایشیمیتواندقاببستهایازواقعیتهاییباشدکه‬ ‫در دنیا و زندگی روزمره ما جریان دارد‪ ،‬من فکر می‬ ‫کنم اگر به هنر پناه نبریم در این دوران سخت و پر‬ ‫استرسی که همه جوامع با ان دست و پنجه نرم می‬ ‫کنند دچار افسردگی و نا امیدی می شویم‪ ،‬به نظر‬ ‫من اخرین ناجی انسان مدرنیته و ماشینی هنر است‪.‬‬ ‫اگر قرار باشــه فقط یک اثر تولید‬ ‫کنید و ان اثر اولین و اخرین اثر به‬ ‫جا مانده از شما باشد‪ ،‬انتخاب شما چه‬ ‫موضوعیاست؟‬ ‫سوال سختی می پرســید‪ ،‬شاید هر هنرمندی در‬ ‫طول زندگی هنری اش به این موضوع برخورد کند‬ ‫که مجبور باشد بین چند موضوع یک موضوع خاص‬ ‫را انتخاب کنده و به ان بپردازد ه اما خب مقطعی و‬ ‫گذرا است و بسته به موقعیت و روحیات ان زمان و‬ ‫ان لحظه تصمیم می گیرد‪ ،‬اینکه فقط یک اثر با یک‬ ‫موضوع برای همیشه بخواهم انتخاب کنم فکر کنم‬ ‫اثر نقاشی با محوریت زن و موضوع عشق و همدلی با‬ ‫جامعه ای تاریک و‬ ‫خاموشباشد‪.‬‬ ‫ایا شما اعتقاد دارید در ایران رشد و‬ ‫پیشرفتبرایبانوانسختاست؟‬ ‫نه من همچین اعتقاد و باوری ندارم‪ ،‬اصال من باورهای‬ ‫اختالف جنسیتی را کامال رد می کنم‪ ،‬در تمام جوامع‬ ‫رشد کردن سخت است چه برای خانم ها چه اقایان‪،‬‬ ‫مسیرموفقیتمسیرهموارینیست‪،‬ارادهاهنین می‬ ‫خواهد‪ ،‬هدف گذاری ممتد برنامه ریزی اصولی و البته‬ ‫انتخاب های صحیح در مسیر جزو مهم ترین پوینت‬ ‫هاییکشخصموفقمیباشد‪،‬جنسیتمحدودیتی‬ ‫است که فقط در ذهن های بسته تعریف دارد‪.‬‬ ‫کمی بیشــتر در مورد پروژه فیلم‬ ‫کوتاهتانتوضیحمیدهید؟‬ ‫به هرحال من ســلیقه و مدلی خاص از ســینما را‬ ‫دوست دارم و دنبال می کنم‪ ،‬طبیعتا فیلم نامه های‬ ‫عقب نگاه می کنم می بینم در زندگی شخصی ام‬ ‫تغییرات زیادی داشته ام و در زندگی اطرافیان هم‬ ‫تاثیرات نسبتا قابل قبول‪ ،‬موفقیت هرگز اسان به‬ ‫دست نمی اید‪ ،‬برای اینکه در زندگی موفق باشید‬ ‫باید یاد بگیرید که بعد از هر شکست دوباره بلند شوید‬ ‫و تالش خود را از سر گیرید‪ ،‬اینکه چند بار شکست‬ ‫می خورید اهمیتی ندارد‪ ،‬مهم ان است که هر بار بلند‬ ‫شوید و نگذارید شکست جلودار شما باشد‪ ،‬من بارها‬ ‫و بارها خســته شده ام و با بن بست مواجه شده ام‪،‬‬ ‫بارها زمین خورده ام جوری که فکر می کردم هرگز‬ ‫توان ادامه ندارم‪ ،‬شکست طعم تلخی دارد و می تواند‬ ‫بسیارناامیدکنندهباشد‪،‬امابایدبدانیدکههربارزمین‬ ‫خوردن پایان دنیا نیست و زندگی می تواند همچنان‬ ‫ادامه داشته باشد‪ ،‬پس خود را اماده یک جنگ واقعی‬ ‫بانابرابریهایزندگیکنید‪،‬چراکهسرانجامشیرینی‬ ‫پیروزی انتظارتان را می کشد‪.‬‬ ‫اتش تقی پور‪ ،‬بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون‪:‬‬ ‫متاسفانه در تلویزیون کار به کاردان سپرده نمی شود‬ ‫اتش تقی پور ـ بازیگر قدیمی که همیشه او را با لهجه شیرین اذری‬ ‫در فیلم و سریال ها می بینیم ـ این روزها از وضعیت صداوسیما گله مند‬ ‫است و می گوید‪ :‬متاسفانه در تلویزیون کار به کاردان سپرده نمی شود‪.‬‬ ‫این بازیگر درباره جوانسازی سازمان صداوسیما هم چنین می گوید‪:‬‬ ‫پیشرفت به جوان و پیر نیست‪ .‬اگر به همان جوان ها میدان بدهند‬ ‫که تفکراتشان را پیاده کنند همه چیز درست می شود اما متاسفانه‬ ‫نه به جوان ها و نه به باتجربه ها میدان داده نمی شود و نمی گذارند‬ ‫ازادانه عمل کنند‪.‬‬ ‫اتش تقی پور در پاسخ به اینکه چرا دیگر مثل گذشته در تلویزیون‬ ‫حضــور ندارد؟ اینگونه گفت‪ :‬من هم مثــل خیلی های دیگر این‬ ‫روزها در تلویزیون گم و گور شــده ام‪ .‬اگر خدا هم نخواهد بعضی‬ ‫بنده های خدا این کار را می کنند که ما دیگر مثل گذشته نباشیم‪.‬‬ ‫اخرین کار من در تلویزیون ســریال «اپیدمی(موج اول)» بود‪ .‬من‬ ‫در این مجموعه نقش نگهبان بیمارستان را بازی کردم و از حضورم‬ ‫راضی بودم؛ چراکه به نظرم متن سریال خوب نوشته شده بود و از‬ ‫همکاری با گروه کامال رضایت داشتم‪ .‬برای حضورم در یک سریال‬ ‫دیگر هم صحبت هایی شده اما چون هنوز قطعی نشده نمی توانم‬ ‫اعــام کنم‪ .‬ما هم این روزها مثل خیلی های دیگر در انتظاریم تا‬ ‫ببینیم چه اتفاقاتی برایمان می افتد‪.‬‬ ‫عاشق مردم کشورم هستم‬ ‫بازیگر سریال های «تنهاترین سردار»‪« ،‬پهلوانان نمی میرند»‪« ،‬شب‬ ‫دهم‪« ،‬تفنگ سر پر» و ستایش‪۲‬و‪ »۳‬در پاسخ به اینکه ایا از تلویزیون‬ ‫راضی است؟ اظهار کرد‪ :‬اگر دیگران راضی هستند‪ ،‬من هم راضی ام‬ ‫که بعید می دانم راضی باشند‪ .‬من عاشق مردم کشورم هستم‪ .‬درباره‬ ‫جوانسازی این روزهای تلویزیون هم باید بگویم متاسفانه تفکر تغییر‬ ‫نمی کند‪ .‬برخی دوستان به تصور خودشان کارشان ساختن است اما‬ ‫به هنر کشور اسیب می زنند‪ .‬حاال جوان بیاید یا پیر‪ ،‬مگر به جوان ها‬ ‫میدان داده می شود که بخواهند به تفکراتشان عمل کنند؟ وی سپس‬ ‫در صحبت هایش به دوری عادل فردوسی پور از تلویزیون اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬وقتی فردی مثل عادل فردوسی پور را برمی دارند و فالنی را می‬ ‫اورند که اص ً‬ ‫ال از فوتبال سررشته ندارد‪ ،‬این یعنی کار به کاردان سپرد‬ ‫نمی شود؛ البته اخیرا اتفاقاتی افتاده که شاید خیر باشد اگر ثابت بماند؛‬ ‫بنابراین جوان و پیر ندارد‪ ،‬مهم این است که دست و فکر باز باشد که‬ ‫اگر باز نباشد و سعه صدر وجود نداشته باشد به هیچ دردی نمی خورد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪780‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫خراسانرضویبرای‬ ‫اولین بارمیزباناجرای‬ ‫علیرضاقربانیمیشود‬ ‫علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬تیر ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در تاالر کاشفی شهر سبزوار روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫علیرضا قربانی خواننده پروژه «با من بخوان» که در ابتدا به‬ ‫مدت ‪ ۴۵‬شب در تهران روی صحنه رفت‪ ،‬حاال بعد از پاندمی‬ ‫کرونا در شهرهای مختلف کشور اجرا می کند و نکته جالب‬ ‫قابل اعتنا اینکه او‪ ۱۲‬و‪ ۱۳‬تیرماه در شهر سبزوار روی صحنه‬ ‫می رود‪ .‬قربانی شب گذشته ‪ ۴‬تیر ‪ ۱۴۰۱‬پس از اجرای زنده‬ ‫همراه با عالیم قاسیم اف در تاریخ دوم تیرماه در شهر بوداپست‬ ‫مجارستان‪ ،‬در شهر اراک با مخاطبان خود هم صدا شد و اواز‬ ‫«با من بخــوان» را صرف کرد‪ .‬اجراهای علیرضا قربانی که‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬و البته اواخر ‪ ۱۴۰۰‬در شهرهای مختلفی‬ ‫مانند تبریز‪ ،‬سمنان‪ ،‬دامغان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬اراک‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬گرگان و… روی صحنه رفت‪ ،‬در ادامه پروژه‬ ‫موســیقایی «با من بخوان» است که قبل از شیوع کرونا در‬ ‫تهران اغاز شده بود و این خواننده ‪ ۴۵‬شب با مخاطبان خود‬ ‫در پایتخت ایران همراه شد و حاال در برخی از شهرهای کشور‬ ‫به اجرای این پروژه می پردازد‪ .‬نکته ویژه پروژه «با من بخوان»‬ ‫در اینده و در روند طبیعی اجراها‪ ،‬برگزاری کنسرت در استان‬ ‫خراسان رضوی و شهر سبزوار است که علیرضا قربانی در دو‬ ‫شب در تاریخ ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬تیر روی صحنه می رود تا برای اولین‬ ‫در این شهر برای مخاطبان خود بخواند‪.‬‬ ‫فقیههسلطانیبانمایش‬ ‫«یک گاز کوچولو» در تاالر حافظ‬ ‫هنر اخرین ناجی انسان مدرنیته است‬ ‫ی رســد‪ ،‬ولی چون‬ ‫خیلی خوبی به دســت من م ‬ ‫شباهتی به افکار و سلیقه من ندارند نمی پذیرم‪ ،‬اگر‬ ‫فیلم نامه ای اتفاقی تازه داشــته باشد و ذهن من را‬ ‫درگیــر کند و بتوانم با ان ارتباط برقرار کنم حتما‬ ‫ان را می پذیرم‪ ،‬هدف من از ساخت فیلم های کوتاه‬ ‫پرداختن به مسایل واقعی و دردناک جامعه است‪ ،‬از‬ ‫انجایی که رشته تحصیلی خودم روانشناسی بوده و از‬ ‫نزدیک با معضالت و اسیب های اجتماعی عمیقی‬ ‫که کمتر به انها در رسانه ها پرداخته می شود درگیر‬ ‫بوده ام ترجیح من دقیقا پرداختن به همان گوشه‬ ‫های تاریک و نادیده گرفته شده با زبان فیلم کوتاه‬ ‫می باشد‪ ،‬ضمن اینکه فیلم های کوتاه راه راحت تری‬ ‫برای رسیدن به جشنواره های بین المللی و البته در‬ ‫کل دیده شــدن در جامعه بین المللی را دارند پس‬ ‫خیلیبه سختیوبا تمرکز فیلم هارامی سازیم‪،‬یعنی‬ ‫با کمک و انرژی کارگردان و تیمی که می توانند درک‬ ‫باالیی از این مسایل داشته باشند شروع به ساختن‬ ‫سری از فیلم هایی کرده ایم که امیدواریم بازخورد‬ ‫اجتماعیخوبیداشتهباشند‪.‬‬ ‫شــما خودتان را شخص موفقی می‬ ‫دانید و اگر بله می شود کمی در مورد‬ ‫مســیری که طی کرده اید توضیح‬ ‫بدهید؟‬ ‫تــا حدودی خودم را موفق مــی دانم‪ ،‬دلیل ان هم‬ ‫این است که هرگز تسلیم نشده ام و امروز وقتی به‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اولین اکران اسیایی فیلم کوتاه «نفس نکش»‬ ‫من بازیگر قطعا وابسته به سالمتی و‬ ‫تقی پور همچنین تصریح کرد‪ِ :‬‬ ‫شادی مردم کشورم است‪ .‬من خودم بازنشسته هستم که البته هر از‬ ‫گاهی هم از طریق همین بازیگری امرار معاش می کنم ولی گاهی فکر‬ ‫می کنم باید بازیگری را هم کنار گذاشت و انقدر سنگش را به سینه‬ ‫نزد چون گاهی واقعا ازار می بینم‪.‬‬ ‫اتش تقی پور و داریوش ارجمند‬ ‫در سریال «ستایش»‬ ‫این بازیگر در بخشــی دیگر درباره سریال «ستایش ‪ »۲‬که این شب‬ ‫ها از شبکه ای فیلم بازپخش می شود به حضورش در این مجموعه‬ ‫اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬بازپخش «ستایش» را می بینم‪ .‬همکاری با‬ ‫اقای سعید سلطانی و گروهش همیشه برای من خوب بوده و واقعا‬ ‫راضی بودم‪ .‬برایم باعث افتخار و خوشحالی بود که در این کار در کنار‬ ‫هنرمندان خوبی ایفای نقش کردم‪.‬‬ ‫امیدوارماتفاقاتخوبیبیفتد‬ ‫اتش تقی پور در پایان گفت و گویش اظهار امیدواری کرد که با تمام‬ ‫تلخی ها و مشکالت بزودی اتفاقات خوبی در تلویزیون بیفتد و گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم حاال که فکر و ذهن مردم درگیر است‪ ،‬حداقل تلویزیون بتواند‬ ‫بخش کمی از مشکالت مردم را با برنامه هایش تسکین بدهد؛ البته در‬ ‫حال حاضر رک بگویم که اوضاع خوب نیست اما امیدواریم که اتفاقات‬ ‫خوبی بیفتد ولی باز هم تاکید می کنم مدیریت خوب‪ ،‬به جوان و پیر‬ ‫نیست‪ ،‬باید به افرادی که مدیر هستند میدان داده شود‪ ،‬سن و سال‬ ‫اصال و ابدا مهم نیست‪.‬‬ ‫تاالر حافظ در نخســتین روزهای تابســتان میزبان دو اثر‬ ‫نمایشــی می شــود‪ .‬این تاالر از دیروز‪ ۴ ،‬تیــر ماه پذیرای‬ ‫نمایش نمایش «درخشش به نویسندگی و کارگردانی بهنود‬ ‫محمدی پور شده است و از امشب هم فقیهه سلطانی نمایش‬ ‫«یه گاز کوچولو» را در این تاالر روی صحنه می برد‪.‬نمایش‬ ‫«یه گاز کوچولو» نوشته فرزانه سهیلی با طراحی‪ ،‬دراماتورژی‬ ‫و کارگردانی فقیهه سلطانی پیش از شروع کرونا بهمن ماه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت‬ ‫که تنها چند روز بعد از اجرا به دلیل تعطیالت کرونایی تئاتر‪،‬‬ ‫اجرایش متوقف شد‪ .‬سلطانی جزو اولین کارگردانانی بود که‬ ‫بعد از بازگشایی تئاتر در تابستان سال ‪ ۹۹‬نمایش خود را با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی و با ظرفیت ‪ ۵۰‬درصدی سالن‬ ‫روی صحنــه برد‪ .‬او در ان زمان تصمیم خود را برای اجرای‬ ‫نمایش جسورانه دانست و از حضور اقازاده های تئاتر انتقاد‬ ‫کرد‪ .‬سلطانی حاال همین نمایش را در تاالر «حافظ» و البته با‬ ‫گروه تازه ای از بازیگران روی می برد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل بنیاد رودکی‪ ،‬کامران تفتی‪ ،‬فقیهه سلطانی‪،‬‬ ‫مهسا مهجور‪،‬مسعود میرطاهریونورا هاشمیدرایننمایش‬ ‫نقش افرینی می کنند‪ .‬دیگر عوامل این نمایش که کاری از‬ ‫گروه تئاتر مروارید سیاه اســت‪ ،‬عبارتند از‪ :‬به نویسندگی‬ ‫فرزانه ســهیلی و طراحی‪ ،‬دراماتورژی و کارگردانی فقیهه‬ ‫ سلطانی و تهیه کنندگی مانیا بیضاوی‪ ،‬نوازنده‪ :‬رضا کریمی‪،‬‬ ‫تنظیم موسیقی‪ ،‬افکت و گرافیک‪ :‬وحید احمدی نیا‪ ،‬مشاور‬ ‫کارگردان‪ :‬مهسا مهجور‪ ،‬دستیار کارگردان و برنامه ریز‪ :‬شادی‬ ‫ بیات‪ ،‬گروه کارگردانی‪ :‬هانیه روحانی و سام صبا‪ ،‬طراح صحنه‪:‬‬ ‫سینا ییالق بیگی‪ ،‬سرپرســت ساخت دکور‪ :‬سیدمصطفی‬ ‫ طباطبائی نســب‪ ،‬گروه ســاخت ونصب دکور‪ :‬اســماعیل‬ ‫عباس زاده‪ ،‬مهدی عابدی‪ ،‬هادی عابدی و حامد زندیه‪ ،‬طراح‬ ‫حرکت‪ :‬بهادر فاضل‪ ،‬طراح نور‪ :‬رضا خضرایی‪ ،‬طراح لباس‪:‬‬ ‫ماهرخ سلیمانی پور‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬حسین افتتاحی‪ ،‬دستیاران‬ ‫تولید‪ :‬علی یوســفی و علیرضا احمــدی و عکاس‪ :‬کیارش‬ ‫ مسیبی‪ .‬عالقه مندان به تماشای این نمایش می توانند بلیت‬ ‫ان را از ســایت تیوال تهیه کننــد‪ .‬این نمایش از ‪ ۵‬تیر ماه‬ ‫ساعت ‪ ۱۸:۳۰‬در تاالر حافظ روی صحنه است‪.‬‬ ‫علیرضا طلیسچی‪:‬‬ ‫بااجرایتازه تریناثرشبانام‬ ‫«یهدریانریم»بهرویصحنهمیرود‬ ‫علیرضا طلیسچی خواننده موسیقی پاپ چهارم تیرماه‬ ‫بــا اجرای تازه تریــن اثرش با نام «یــه دریا نریم» در‬ ‫برج میالد به صحنه رفت‪ .‬کنســرت علیرضا طلیسچی‬ ‫خواننده موسیقی پاپ شــامگاه چهارم تیرماه طی دو‬ ‫ســانس ‪ ۱۸:۳۰‬و ‪ ۲۲‬در برج میالد برگزار شــد و این‬ ‫خواننــده منتخبی از قطعاتش را به همراه تازه ترین اثر‬ ‫خود بــرای مخاطبانش خواند‪ .‬این کنســرت با قطعه‬ ‫زندگــی جونم اغاز شــد و در ادامه نوبــت به اجرای‬ ‫قطعــات تو فکر می کنی کــی ای و نفس کی بودی تو‬ ‫رســید‪ .‬طلیســچی ای دل خودم را اغاز تغییر مسیر‬ ‫موسیقایی خود دانســت و گفت‪ :‬به همین دلیل است‬ ‫که عالقه دارد این قطعه در فهرست اثار کنسرت هایش‬ ‫قرار بگیرد و ان را برای طرفدارانش اجرا کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫تفاهم نامه توسعه رشته های معدنی در بندرخمیر هرمزگان منعقد شد‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪780‬‬ ‫اخبار‬ ‫بندر امام خمینی(ره) در بخش‬ ‫ترانزیت کاال با سرمایه گذاران‬ ‫همکاری می کند‬ ‫خوب‪-‬استان خوزســتان‪ :‬معاون امور بندری و اقتصادی‬ ‫اداره کل بنــادر و دریانوردی خوزســتان گفت‪ :‬زمینهی‬ ‫مناسب برای توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی‬ ‫به منظور افزایش حجم ترانزیت کاال و غالت در بندر امام‬ ‫خمینی(ره) وجود دارد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی اداره کل بنــادر و دریانوردی‬ ‫خوزســتان‪ ،‬مهران میدری معاون اموربندری و اقتصادی‬ ‫این اداره کل اظهارداشــت‪ :‬منطقه ویژه منطقه اقتصادی‬ ‫بندر امام خمینی(ره) زمینهی تعامل و همکاری مشترک‬ ‫با بخش خصوصی و سرمایه گذاران را بیش از پیش فراهم‬ ‫کرده این موضوع می تواند فرصت مناســبی برای توجه‬ ‫بیشتر به حوزه ترانزیت کاال و غالت گردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت‬ ‫های بندر امام خمینی(ره) به ترافیک یک طرفه (واردات‬ ‫کاالهای اساسی) اختصاص داده شده است؛ در صورتی که‬ ‫امکان فعال شدن ترافیک ‪ ۲‬طرفه در این بندر با محوریت‬ ‫ترانزیت کاال نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوری‬ ‫خوزستان اضافه کرد‪ :‬باتوجه به وضعیت جهانی‪ ،‬ترانزیت‬ ‫غالت از مسیر این بندر‪ ،‬فعالیت خوبی برای رشد اقتصادی‬ ‫کشور محسوب می شــود‪.‬میدری خاطرنشــان کرد‪ :‬به‬ ‫صاحبان کاال و همچنین سرمایهگذاران پیشنهاد می شود‬ ‫که از ظرفیت های موجود برای فعالیت بیشــتر در بخش‬ ‫ترانزیت استفاده شود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگری از این گفت وگو بــه انعقاد چهار‬ ‫قرارداد ســرمایه گذاری به ارزش ‪ ۴۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سه مورد از این قراردادها مربوط به ساخت پایانه‬ ‫مکانیزه غالت اســت که بهره برداری از انها؛ نوع تخلیه‬ ‫و بارگیری کاالهای اساســی از کشتی ها در این بندر را‬ ‫متحول می کند‪.‬معــاون امور بندری و اقتصادی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از پایانه های مکانیزه مدت زمان توقف کشتی ها در اسکله‬ ‫و تخلیه انها ‪ ۵۰‬درصد نســبت به شرایط فعلی کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫میدری یاداورشــد‪ :‬یکی از این پایانه ها تا پایان امسال و‬ ‫مابقی در سال ‪ ۱۴۰۳‬به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫وی فعالیــت پایانه های مکانیــزه غالت در بنــدر امام‬ ‫خمینی(ره) را زمینهســاز افزایش مزیت های اقتصادی‬ ‫بیشتر در منطقه دانست و گفت‪ :‬این پایانه ها‪ ،‬مزیت های‬ ‫اقتصادی بنــدر امام خمینــی(ره) را در تخلیه کاالهای‬ ‫اساسی و ســرمایه گذاری در زنجیره ی تامین کاالهای‬ ‫مذکور را دو چندان می کند‪.‬‬ ‫پیگیری جدی و رفع مشکالت‬ ‫مخابرات شهرستان های‬ ‫بندرترکمن و گمیشان‬ ‫در کوتاهترین زمان‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪:‬در جلســه رسیدگی به مشکالت‬ ‫ادارات مخابرات شهرســتانهای گمیشــان وبندرترکمن‬ ‫برپیگیری جــدی ورفع مشــکالت در کوتاهترین زمان‬ ‫ممکن تاکید شد ‪.‬‬ ‫دکتر غالمعلی شــهمرادی که در جلســه رسیدگی به‬ ‫مشــکالت ادارات مخابرات شهرســتانهای گمیشــان‬ ‫وبندرترکمن ســخن می گفت ‪:‬با تاکید براینکه هدف‬ ‫از جلسات هفتگی بررسی مشــکالت ادارات مخابرات‬ ‫شهرستانها ‪ ،‬رسیدگی و رفع مشکالت در کوتاهترین‬ ‫زمان اســت ‪،‬خواســتار پیگیری جدی مسائل مطرح‬ ‫شده‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫وی با تشــریح وضعیت ارتباطی در این دو شهرستان‪ ،‬بر‬ ‫توسعه مخابرات در شهرستانهای گمیشان و بندرترکمن‬ ‫براساس نیاز مشتریان تاکید کرد وگفت ‪:‬تالش در جهت‬ ‫افزایش دایری تلفن ثابت ‪ ،‬واگذاری بیش از پیش اینترنت‬ ‫پرســرعت وارتقاء سطح خدمات وسرویس ها‪ ،‬همچنین‬ ‫کاهــش الوصولی هــا موجب خواهد شــد روند اجرای‬ ‫برنامه های توسعه ای پیشرفت خوبی داشته باشد ‪.‬مدیر‬ ‫مخابرات منطقه گلستان در خصوص رشد شاخص های‬ ‫عملکردی افزود ‪ :‬اســتفاده حداکثــری توانمندی منابع‬ ‫انســانی و تجهیزات وامکانات موجود راه حلی برای رفع‬ ‫موانع ومشــکالت بوده و نیاز هست جدی تر به شاخص‬ ‫ها پرداخته و در زمینه ارتقاءسطح عملکرد‪ ،‬اقدامات موثر‬ ‫برنامه ریزی شود ‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس چوگان رئیس اداره مخابرات شهرستان‬ ‫گمیشان ومهندس قائمی رئیس اداره مخابرات شهرستان‬ ‫بندرترکمن به بیان مســائل پرداختــه ونیازها را مطرح‬ ‫وخواستار حمایت وپشتیبانی ستاد شدند‪.‬‬ ‫در پنجمین روز از دهه تولید وتجارت‪ ،‬تفاهم نامه توسعه رشته معدن در منطقه رویدر شهرستان بندرخمیر با همکاری اموزش وپرورش هرمزگان و امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫استان منعقد شد‪ .‬معاون امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت هرمزگان در ایین انعقاد این تفاهم نامه گفت‪ :‬این سازمان در نظر دارد با همکاری اموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت معادن‬ ‫فعال در نقاط مختلف استان به ویژه مناطق محروم که امکان تحصیل برای دانش اموزان وجود ندارد‪ ،‬توسعه رشته ای معدنی را در هنرستان ها فراهم نماید‪ .‬ابراهیم سعدینی افزود‪ :‬استان هرمزگان‬ ‫دارای معادن با تنوع موادمعدنی شامل سنگ اهن‪ ،‬گچ‪ ،‬نمک‪ ،‬کرومیت‪ ،‬اهک‪ ،‬دولمیت و سایر کانی های می باشد که این تفاهم نامه باعث ایجاد اشتغالزایی رشته های معدنی در شهرستان‬ ‫بندرخمیر می شود‪ .‬وی هدف از امضای این تفاهم نامه را بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فنی دو طرف و همکاری های اموزشی در راستای توسعه اموزش های مهارتی عنوان‬ ‫کرد که در پنج ماده و به مدت سه سال تحصیلی جهت تعهدات اداره کل اموزش و پرورش هرمزگان و انجمن گچ استان هرمزگان تنظیم شده است‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران در ایین افتتاح ساختمان جدیدگمرک اختصاصی ذوب اهن ‪:‬‬ ‫حمایت از صادرات ذوب اهن اصفهان ‪ ،‬حمایت از تولید ملی است‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪:‬دکتر علیرضا مقدسی معاون‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه‬ ‫پنج شــنبه دوم تیرماه با حضور در ذوب اهن اصفهان ضمن دیدار‬ ‫و گفتگو با مدیرعامل و دیگر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی‬ ‫‪ ،‬درایین افتتاح ســاختمان جدید گمــرک اختصاصی ذوب اهن‬ ‫شرکت نمود‪.‬‬ ‫گمرک اختصاصی ذوب اهن اصفهــان ‪ ،‬اولین گمرک اختصاصی‬ ‫واحدهای تولیدی کشــور محســوب می شــود که در دهه پنجاه‬ ‫همزمان با تاسیس این شرکت اغاز به کار نمود و هم اکنون عمده‬ ‫واردات و صادرات ذوب اهن از این طریق انجام می شود‪.‬رئیس کل‬ ‫گمرک ایران در ایین افتتاح ســاختمان جدید گمرک اختصاصی‬ ‫ذوب اهــن اصفهان گفت ‪ :‬این شــرکت ‪ ،‬یک مجموعه پرتالش و‬ ‫پرتوان در صنعت کشور محسوب می شود که با صادرات چشمگیر‬ ‫محصوالت خود نقش مهمی در ارزاوری ایفا کرده است ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬گمرک به عنوان یک نهــاد حاکمیتی وظیفه حمایت‬ ‫کامــل از تولید را دارد و باید به گونه ای عمل کند که وقفه ای در‬ ‫تولید کشــور ایجاد نشــود و لذا از تمام ظرفیت های قانونی برای‬ ‫همکاری با صنایع از جمله ذوب اهن اصفهان استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫دکتر مقدســی اظهار داشــت ‪ :‬گمرک در کنار ذوب اهن اصفهان‬ ‫اســت چرا که این شرکت را پشــتوانه ای برای صنعت کشور می‬ ‫دانیم و تالشــگران ان نیز در واقع ایثارگرانی هســتند که در برابر‬ ‫تحریم های اقتصادی جهاد می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز ضمن تقدیر از مسئولین گمرک‬ ‫کشــور که حمایت از تولید را در اولویت قرار داده اند ‪ ،‬گفت ‪ :‬این‬ ‫شــرکت از سال گذشــته حرکت تازه ای را در بخش تامین پایدار‬ ‫مواد اولیــه از طریق ورود به معدن داری و فراوری مواد اولیه اغاز‬ ‫کرده است ‪.‬‬ ‫بخشــی از تامین مواد اولیه که از طریق واردات تامین می شــود‬ ‫‪ ،‬بستگی بســیاری به همکاری گمرک و مسائل مربوط به مبادی‬ ‫ورودی کشور دارد که در این زمینه تعامالت بسیار خوبی با گمرک‬ ‫برقرار شده است تا خدشــه ای به تولیدوارد نشود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکــه ذوب اهن اصفهان همــکاری خوبی با گمرک در دهه های‬ ‫گذشته داشــته و قطعاً این همکاری ها توسعه می یابد‪ ،‬افزود ‪ :‬با‬ ‫توجه به مازاد تولید فوالد و ســرانه مصرف فوالد ‪ ،‬صادرات اهمیت‬ ‫ویژه ای برای واحدهای تولیدکننده فوالد دارد که برخی مســائل‬ ‫ان که به مبادی خروجی مربوط اســت از طریق همکاری و تعامل‬ ‫با گمرک کشور حل می شود‪.‬‬ ‫مهنــدس رخصتی افزود ‪ :‬ذوب اهن اصفهان ســال گذشــته یک‬ ‫میلیون و صد و پنجاه هزار تن صادرات داشــته که این امر امسال‬ ‫نیز با جدیت دنبال می شود و البته تعامل با گمرک در دستیابی به‬ ‫این هدف نقش مهمی دارد ‪ .‬لذا در جلســات ودیدارها با مسئولین‬ ‫گمرک کشــور ‪ ،‬مشــکالت موجود در صــادرات و راهکارهای ان‬ ‫بررســی می شــود تا از طریق توســعه صادرات بتوانیم ارز اوری‬ ‫بیشتری داشته باشیم و به اقتصاد کشور نیز کمک شود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان گفت ‪ :‬این شــرکت تامین نیازهای‬ ‫داخل را در اولویت قرار داده اســت و تنها مــازاد تولید صادر می‬ ‫شــود که ارز حاصل از ان نیز صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات‬ ‫می شــود که در عمل برای حفظ تولید بسیار ضروری است‪.‬شایان‬ ‫ذکر اســت ســاختمان جدید گمرک اخصاصی ذوب اهن اصفهان‬ ‫با مســاحت ‪ ۱۸۵‬متر با حضور مســئولین گمرک کشور و استان‬ ‫اصفهان و مسئولین این شرکت افتتاح شد که مجهز به فیبر نوری‬ ‫بوده و در تســهیل ارتباطات مربوط به این گمرک که در بین ‪۵۰‬‬ ‫گمرک برتر کشور قرار دارد ‪ ،‬بسیار موثر است‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت پخش فراورده های نفتی قم با دانشکدگان فارابی‬ ‫خوب ‪ -‬استان قم‪ :‬سیدمحمود طاهری اظهار کرد‪ :‬این تفاهم نامه‬ ‫به منظور تقویت و توسعه همکاری های علمی‪ ,‬پژوهشی و فناوری‬ ‫مشترک همه جانبه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در این‬ ‫دانشگاه منعقد شده است‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم ضمن اشاره‬ ‫به اینکه این تفاهم نامه بین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه قم با دانشــکدگان فارابی دانشگاه تهران منعقد شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هدف از انعقاد این تفاهم نامه‪ ،‬دسترســی و بکارگیری دانش‬ ‫فنــی و فناوری روزامد در اجرای طرح های پژوهشــی‪ ،‬مطالعاتی‪،‬‬ ‫توسعه ای‪ ،‬کاربردی‪ ،‬مشــاوره ای و اموزشی به منظور دستیابی به‬ ‫دانش و فناوری های مورد نیاز شرکت می باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی‪،‬‬ ‫برگزاری نشست های علمی مشترک‪ ،‬ارائه برنامه توسعه فناوری و‬ ‫مشاوره علمی ‪ ,‬پژوهشی و اموزشی از طریق تشکیل کارگروه های‬ ‫تخصصی در هر حوزه از فعالیت های شــرکت از اهداف اولیه این‬ ‫تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫ضرورت اموزش مستمر در ابعاد مختلف برای محیط بانان در استان البرز‬ ‫خوب‪-‬اســتان البرز‪:‬رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در‬ ‫ایین نخســتین دوره اموزش محیط بانی کشــور که در مرکز‬ ‫اموزش محیط بانی کرج برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه محیط‬ ‫زیســت ایران در وضعیت مناســبی قرار ندارد و در این شرایط‬ ‫وظیفه تک تک ماســت که حساسیت بیشتری برای صیانت از‬ ‫این حوزه داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری روســتا نیوز؛علی سالجقه با بیان اینکه‬ ‫حفاظت و پاسداری با به کارگیری تمامی ظرفیت ها و امکانات از‬ ‫جانداران و غیرجانداران از وظایف سازمان محیط زیست است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬انجام وظایف محیط بانی نیازمند تجهیزات و امکانات در‬ ‫حد استاندارد اســت و باید این ظرفیت ها در حوزه محیط بانی‬ ‫ایجاد شود‬ ‫وی با اشــاره به اینکه حفاظت از محیط زیست گاهی اوقات به‬ ‫ظرفیت قهری نیاز دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رعایت اخالق در این شغل از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است و اخالق خمیر مایه تمام تالش ها‬ ‫و جانبازی های محیط بانان است‪.‬‬ ‫سالجقه با بیان اینکه متاسفانه محیط زیست ایران در وضعیت‬ ‫مناســبی قرار ندارد و در این شــرایط وظیفه تک تک ماست‬ ‫که حساسیت بیشتری برای صیانت از این حوزه داشته باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم فرهنگ دوســتی با طبیعت به فرهنگی غالب‬ ‫در کشــور تبدیل شود و هیچ تخلفی در این حوزه اتفاق نیفتد‬ ‫و برای اینــکار نیاز به اموزش و اطالع رســانی عمومی داریم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه گذراندن دورهای‬ ‫اموزشــی به روز و در تراز ملی و بین المللی استاندارد و نظامی‬ ‫باشــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارتقای وضعیت جســمانی و اشنایی با امور‬ ‫حقوقی برای برخورد با متخلفان از اهمیت زیادی در این شغل‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور با اشــاره به اینکه اموزش مستمر در ابعاد‬ ‫مختلف اخالقی‪ ،‬علمی‪ ،‬اعتقادی و جســمی محیط زیســت را‬ ‫به روزهای خوبی می رســاند‪ ،‬خاطرنشان کرد ‪ :‬وظیفه سازمان‬ ‫محیط زیست قراردادن تجهیزات و امکانات در اختیار محیط بانان‬ ‫است تا بتوانید در زمان نیاز از این ظرفیت ها برای انجام وظایف‬ ‫خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن از شهرک صنعتی لوشان‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪ :‬به گزارش روابط عمومی ‪ ،‬در دومین روز از‬ ‫دهه گرامیداشــت صنعت و معدن با عنوان دهه تولید و تجارت‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان گیالن با سفر‬ ‫به شهرســتان رودبار با حضور رئیس دادگستری و دادستان این‬ ‫شهرســتان از ‪ 2‬واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی لوشان‬ ‫بازدید به عمل اوردند ‪.‬‬ ‫مهدی محبوبی حسن کیاده در این بازدید خطاب به صنعتگران‬ ‫گفت ‪ :‬شما خط مقدم تحقق شعار سال با عنوان « تولید‪ ،‬دانش‬ ‫بنیان و اشــتغال افرین» هســتید ‪.‬وی با بیان اینکه حمایت از‬ ‫بخش تولید از سیاســت های مهم دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬درب محل‬ ‫کار بنده و تمام همکارانم در شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن برای رفع موانع تولید به روی تولید کنندگان همیشــه باز‬ ‫اســت‪.‬مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان گیالن در‬ ‫حاشیه بازدید از شــهرک صنعتی لوشان و واحدهای تولیدی با‬ ‫تاکید بر تحقق شعار در استان اظهار کرد‪ :‬در این راستا واحدهای‬ ‫صنعتی تولیدی به ویژه دانش بنیان باید توســعه پیدا کنند ‪.‬وی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬الزم اســت برنامه توســعه طبــق یک زمانبندی‬ ‫منظمی ارائه شــود تا شاهد افزایش اشتغالزایی در استان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن در خصوص‬ ‫هــدف از این بازدید گفت ‪ :‬این بازدیــد با هدف برقراری ارتباط‬ ‫موثر بین واحد صنعتی فعال و نواور با شرکت های فناور و دانش‬ ‫بنیان انجام شــد ‪.‬محبوبی تاکید کــرد‪ :‬رونق تولید برای افرایش‬ ‫میزان اشتغالزایی در واحد های صنعتی استان باید بیش از پیش‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار داشــت‪ :‬باید تمــام تالش و اهتمام ما بر رفع‬ ‫موانع پیش روی تولید باشد تا شاهد افزایش تولید و اشتغالزایی‬ ‫در استان باشــیم‪.‬محبوبی با اشاره به شــعار سال گفت‪ :‬در این‬ ‫راســتا یکی از راههای مناسب و اســتراتژیک ورود شرکت های‬ ‫دانش بنیان به بحث راه اندازی واحدهای صنعتی راکد اســت و‬ ‫این شرکت ها می توانند با ورود به این بحث نسبت به ارائه راهکار‬ ‫برای بازگشایی این واحدها اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهار امیدواری کرد ‪ :‬با کمک همه مســئوالن در‬ ‫سال ‪ 1401‬شاهد جهش خوبی در صنعت استان به ویژه صنایع‬ ‫کوچک باشیم‪.‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شامال‪:‬‬ ‫تصویب تغییر یک بند از اساسنامه شرکت امالح ایران‬ ‫خوب‪-‬اســتان مرکزی‪:‬مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫شــرکت معدنی امــاح ایران (شــامال) با اعالم‬ ‫تغییر یک بند اساســنامه طبق الزامات سازمان‬ ‫بورس اوراق بهادار‪ ،‬برگزار شــد‪ .‬مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده شــرکت معدنی امالح ایران امروز با‬ ‫حضور نمایندگان صاحبان ســهام این شــرکت‬ ‫در محــل مجموعــه فرهنگی ورزشــی تالش‬ ‫برگزار شــد‪ .‬ابتدای این نشست با توجه به احراز‬ ‫حد نصاب قانونــی و اعالم حضور ‪ ۶۷/۷۹‬درصد‬ ‫سهامداران و نماینده ســازمان بورس در جلسه‬ ‫و هم چنین حضور انالین ســهامداران دیگر این‬ ‫شــرکت از طریق ســامانه پخش انالین و اعالم‬ ‫رســمیت جلســه‪ ،‬اعضای هیات رئیسه انتخاب‬ ‫شــدند‪.‬در ادامه یک بند اساسنامه طبق الزامات‬ ‫ســازمان بورس اوراق بهادار‪ ،‬تغییر و به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ صفحه 6 ‫سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی به هیات رییسه مجلس شورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬حذف ارز ترجیحی یا مردمی سازی یارانه ها تصمیم درست و عاقالنه بوده است و سازمان برنامه و بودجه‬ ‫انچه را که قبال در فضای مجازی منتشر شده است را تکذیب می کند‪.‬در ادامه علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی) مجلس شورای اسالمی علی نیکزاد در توضیح یادداشت معاون امور پارلمانی‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬گفت‪ :‬اقای ابطحی یادداشتی در خصوص گفته های میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به هیات رئیسه ارائه کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این یادداشت تاکید شد؛ اینکه گفته‬ ‫شده است حذف ارز ترجیحی مصوبه مجلس است درست نیست‪ ،‬حذف ارز ترجیحی یا مردمی سازی یارانه ها تصمیم درست و عاقالنه بوده است و سازمان برنامه و بودجه انچه را که قبال در فضای‬ ‫مجازی منتشر شده است را تکذیب می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫دستوررئیسجمهوربرایتعیینتکلیفسریعجاماندگانیارانه‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر این که توزیع عادالنه یارانه ها گامی برای‬ ‫کاهش فاصله طبقاتی اســت‪ ،‬گفت‪ ۲۹ :‬هزار میلیارد تومان بدهی‬ ‫دولت قبل را در ‪ ۲۰‬روز پرداخت کردیم‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم در ششمین گفت وگوی مستقیم تلویزیونی‬ ‫با مردم در پاسخ به ســوال مجری درباره ارتباط مستقیم مدیران‬ ‫و اســتانداران با مردم‪ ،‬با بیان اینکه گفت وگوی با مردم و با مردم‬ ‫بودن برای دولت مغتنم است‪ ،‬گفت‪ :‬همه مدیران و دست اندرکاران‬ ‫دولت‪ ،‬همواره باید با مردم ارتباط داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیســی ادامه داد‪ :‬شــخصا در طول مدت مسئولیت حتی قبل از‬ ‫دولت‪ ،‬تاکید داشــتم که همواره ارتباطم را با مردم داشته باشم و‬ ‫فواید زیادی در ان می دیدم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نفس با مردم بودن و ارتباط برقرار‬ ‫کردن برکات بســیاری دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این کار مسئول را‬ ‫در جریان امور از زبان مردم قرار می دهد و مصداق «شنیدن کی‬ ‫بود مانند دیدن» است‪ .‬وقتی مسئوالن در محالت‪ ،‬در میان مردم‬ ‫و اقشــار و اصناف مختلف ســخن را از نزدیک می شنوند‪ ،‬بسیار‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫رئیســی گفت‪ :‬روال می تواند اینگونه باشــد که گزارشاتی بیاید و‬ ‫بعضا ارتباطات تصویری هم برقرار شــود‪ ،‬اما وقتی انسان با مردم‬ ‫مســتقیما ارتباط برقرار می کند‪ ،‬احساس اش این است که مسایل‬ ‫دقیق تر منتقل می شــود و این در حضور مردم بودن برای مسئول‬ ‫حس ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به همه استانداران و مدیران تاکید جدی بر برقراری ارتباط‬ ‫با مردم داشتم‬ ‫رئیسی تصریح کرد‪ :‬هم در جلســات هیات دولت و هم در جلسه‬ ‫شورای اداری اســتان ها‪ ،‬به همه استانداران و مدیران تاکید جدی‬ ‫بر برقراری ارتباط با مردم داشتم‪.‬‬ ‫رئیسی در پاسخ به پرسشــی درباره ارزیابی خود از اجرایی شدن‬ ‫نظام توزیع عادالنه یارانه ها تا به امروز که چه فرصت هایی را فراهم‬ ‫کرده و جلوی چه ضررهایی را توانســت بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬نســبت به‬ ‫مساله هدفمند کردن و عادالنه کردن توزیع یارانه ها‪ ،‬باید نکاتی را‬ ‫اشاره کنم‪ .‬دولت سوم شهریور سال ‪ ۱۴۰۰‬در حالی فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرد که در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬مبلغی به عنوان ارز ترجیحی برایمان‬ ‫باقی نمانده بود‪ .‬انچه بود در دولت گذشته هزینه شده بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬وقتی از مجلس خواستیم که مبلغی را به‬ ‫عنوان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اختیار دولت قرار دهند یا اجازه دهند‬ ‫کــه از طریقی ان را برای مردم جبــران کنیم‪ ،‬به فوریت الیحه ما‬ ‫در مجلــس رای ندادند و طبیعتاً همان موقع در همان تاریخی که‬ ‫درخواست کرده بودیم‪ ،‬شرایط اصالح اقتصادی را اغاز می کردیم‪.‬‬ ‫در ابتــدا زمینه ها و مقدمات کار را اماده نمی دیدیم‪ ،‬لذا ‪ ۷‬ماه را با‬ ‫اجازه ای که از مقام معظم رهبری داشــتیم سپری کردیم‪ .‬در ایام‬ ‫عیــد و ماه مبارک رمضان هم که امــکان اجرای این طرح نبود تا‬ ‫اینکه بعد از ماه رمضان کار اصالح اقتصادی را شروع کردیم‪.‬‬ ‫ارز ترجیحی مثل قبل در قانون قرار داده نشده بود‬ ‫رئیسی در توضیح چند نکته در این زمینه گفت‪ :‬نکته نخست اینکه‬ ‫باید در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬طبیعتاً به این الزام قانونی توجه می کردیم‬ ‫کــه ان ارزی که داریم ارز نیمایــی و به اصطالح ارز قریب به ازاد‬ ‫اســت و باید با این ارز کاالهای اساســی خریداری می شــد و ارز‬ ‫ترجیحی مثل قبل در قانون قرار داده نشــده بود‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫شرایطی که در کشور داشتیم شرایطی بود که از این ارز‪ ،‬نادرست‬ ‫استفاده می شــد‪ .‬یعنی ارزی بود که استفاده ان برای سفره مردم‬ ‫نبود‪ ،‬بخشــی از ان در سفره مردم بود ولی بخشی حتماً نبود‪ .‬این‬ ‫را طبق نظر همه کارشناسان می گویم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشــت‪ :‬همه معتقد بودند بخشــی از این ارز‬ ‫در سفره مردم قرار نمی گیرد و در دست دالل ها می چرخد و رانت‬ ‫و فساد به دنبالش هســت‪ .‬این ارز را به جای اینکه باید در جهت‬ ‫تولید مورد اســتفاده قرار می دادیم‪ ،‬در جهــت واردات کاال از ان‬ ‫اســتفاده می کردیم‪ .‬باید ارز کشور‪ ،‬نقدینگی کشور به طرف تولید‬ ‫برود‪ .‬هر چه نقدینگی به طرف تولید برود اثار اقتصادی ان و رشد‬ ‫اقتصادی برای کشور‪ ،‬حتمی است‪ .‬از سوی دیگر ادامه این وضعیت‬ ‫فاصله طبقاتی ایجاد می کرد‪.‬‬ ‫رئیســی گفت‪ :‬حتی شاهد چند برابر شدن قیمت کاالهایی بودیم‬ ‫که بــرای انها ارز ترجیحی قرار داده شــده بود کــه این افزایش‬ ‫قیمــت گاهی بین ‪ ۲۰۰‬تا‪ ۳۰۰‬درصد بود‪ .‬یعنی معلوم بود که این‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده و همچنان شاهد رشد‬ ‫قیمت نسبت به همان کاالها در بازار هستیم‪.‬‬ ‫بعد از جنگ اوکراین قیمت ها در جهان افزایش پیدا کرد‬ ‫رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به افزایش قیمت ‪ ۶۵‬درصدی‬ ‫کاالهای اساســی بدلیل خشکسالی پیش از شروع به کار دولت‬ ‫ســیزدهم تصریح کرد‪ :‬بعد از جنگ اوکرایــن هم قیمت ها در‬ ‫جهان افزایش پیدا کرد و امروز تورم جهانی به نحوی شــده که‬ ‫بســیاری از کشــورها از جمله اروپائی ها چنین تورمی را کمتر‬ ‫تجربه کرده بودند‪.‬‬ ‫افزایش تورم جهانی است‬ ‫رئیس جمهور در مورد افزایش قیمت ها در بازار جهانی و تاثیر ان‬ ‫بر گرانی ها در کشــورمان با اشــاره به اینکه افزایش تورم جهانی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در کشورهای دیگر دو مشکل سوخت و افزایش قیمت‬ ‫ها در کاالی اساســی وجود دارد‪ ،‬اما در کشورمان مشکل سوخت‬ ‫نداریم و برنامه ای هم برای تغییر قیمت سوخت وجود ندارد‪ .‬قیمت‬ ‫ســوخت و کاالهای اساسی در بســیاری از کشورها از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬برابر‬ ‫شده است‪ .‬رئیسی با تشــریح وضعیت کشور در زمان اغاز دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در زمان تحویل گرفتن دولت با تورم ماهانه‬ ‫‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬کســری بودجه ‪ ۴۸۰‬هزار میلیاردی و رشــد نقدینگی‬ ‫مواجــه بودیم؛ همه اینها را مردم عزیــز می دانند‪ .‬همه این موارد‬ ‫موجب تورم است‪.‬‬ ‫رئیســی با تاکید بر اینکه وارد اصالح اقتصادی مهمی شــده ایم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬این اصالح اقتصادی هم الــزام قانون بود و هم‬ ‫شــرایط و وضعیــت بر ما این اقــدام را الزم و ضــروری می کرد‪.‬‬ ‫ایــن اقدام نیازمند دو شــرط اقناع عمومی و اجمــاع نخبگانی و‬ ‫دســت اندرکاران بود‪ .‬برای اقناع افکار عمومی و تبیین شــرایط و‬ ‫ضروری بودن این اقدامات رسانه ملی نقش موثری داشت‪.‬‬ ‫اصالح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می افتاد‬ ‫رئیس جمهور درباره روند طی شده در اجرای اصالحات اقتصادی‪،‬‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬اجرای اصالحــات اقتصادی محصــول اجماع همه‬ ‫مســئوالن و دســت اندرکاران بود تا این اصالحات به قانون تبدیل‬ ‫شود‪ .‬البته پیش از هر چیزی باید از مردم تشکر کنم چرا که بسیار‬ ‫با دولت همراهی کردند و در این همراهی باید حتماً بعد از خداوند‬ ‫متعال‪ ،‬سپاسگزار مردم باشم‪.‬‬ ‫مجلس برای تحقق اهداف تحول قضائی در کنار قوه قضائیه است‬ ‫وضعیت‬ ‫تکلیف‬ ‫گفت‪:‬تعیین‬ ‫ایین نامه‬ ‫قانون و ‪13‬‬ ‫مجلسماده ‪3‬‬ ‫رئیس موضوع‬ ‫اگهی‬ ‫ثبتی قوانین‬ ‫تنظیم‬ ‫در راه‬ ‫مجلس‬ ‫اسالمی‬ ‫شورای‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫تحول در‬ ‫مدت‬ ‫اهداف‬ ‫نیازهلجهت‬ ‫مدتشهرستان‬ ‫بلندامالک‬ ‫ثبت واسناد و‬ ‫میاناداره‬ ‫مســتقر در‬ ‫تحققمذکور‬ ‫اختالف قانون‬ ‫مــوردهیات‬ ‫رای صادره‬ ‫اصلی واقع در بخش یک بروجرد که‬ ‫قضائیه‪3781‬‬ ‫قوه‪ 3‬فرعی از‬ ‫شماره‬ ‫ذیل پالک‬ ‫بروجرد به‬ ‫است‪.‬‬ ‫همراه‬ ‫دستگاهشرحقضا‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 140160325004000424‬مورخه ‪ 1401/12/26‬بنام اقای محسن‬ ‫‪446.16‬پیش‬ ‫مساحتنطق‬ ‫اسالمی در‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای‬ ‫خوش سخن فرزند ولی در ششدانگ یک باب ســاختمان مسکونی به‬ ‫سالروز‬ ‫اشاره به‬ ‫اسالمیو با‬ ‫شورای‬ ‫مالک علنی‬ ‫صحن‬ ‫دستور‬ ‫گردید؛ لذا‬ ‫انشاء رای‬ ‫سخن) رسیدگی‬ ‫مجلسخوش‬ ‫رســمی (نصراله‬ ‫خروجی از‬ ‫مترازمربع‬ ‫سند‬ ‫فاقد‬ ‫ساختمانهای‬ ‫و‬ ‫اراضی‬ ‫ثبتی‬ ‫وضعیت‬ ‫تکلیف‬ ‫تعیین‬ ‫قانون‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫مراتب‬ ‫ترور شهید بهشتی‪ ،‬گفت‪ :‬هفتم تیر ماه سالروز شهادت مظلومانه‬ ‫رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه‬ ‫اشخاصحزب‬ ‫چنانچهدفتر‬ ‫دلخراش‬ ‫ایشــان‬ ‫بهشــتی و‬ ‫شهید‬ ‫انفجارالصاق تا‬ ‫درروســتاها‬ ‫ان در‬ ‫یارانو عالوه بر‬ ‫اگهی انتشار‬ ‫کثیراالنتشــار و محلی‬ ‫تاریخ نشر‬ ‫منافقانروستاها از‬ ‫گویم‪ .‬اگهی و در‬ ‫نشــر اولین‬ ‫را دارند از‬ ‫اعتراض‬ ‫مورد تقاضا‬ ‫نســبت به‬ ‫طراحی‬ ‫کوردل با‬ ‫تاریخمی‬ ‫تسلیت‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت‬ ‫ســال در‬ ‫مقرراترهبری‬ ‫معظم‬ ‫همچنین ترور‬ ‫تــرور و‬ ‫هماناست ظرف‬ ‫معترض مکلف‬ ‫مقامو برابر‬ ‫تســلیم دارند‬ ‫شهرستان بروجرد‬ ‫این امالک‬ ‫اسناد و‬ ‫ذیصالح‬ ‫دادخواست به مراجع‬ ‫اعتراض مبادرت‬ ‫مســجدتاریخ‬ ‫مدت یکماه از‬ ‫ترین‪،‬‬ ‫قضاییزبده‬ ‫رســاندن‬ ‫تقدیمشهادت‬ ‫بودند بهبا به‬ ‫تسلیمدرصدد‬ ‫ابوذر‬ ‫اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول‬ ‫نزدیکپسبهترین‬ ‫محبــوب ترین‪ ،‬توانمندترین افراد اجرایی انقالب و‬ ‫ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی تقدیم دادخواست و‬ ‫بکشانند‬ ‫بنبربست‬ ‫مالکیت را‬ ‫اسالمی‬ ‫امام(ره)‪،‬انقالب‬ ‫یاران و‬ ‫اساس مدلول‬ ‫موردبهتقاضا‬ ‫ســند‬ ‫شاگردانیا عدم وصل اعتراض‬ ‫مدت مذکور و‬ ‫از انقضای‬ ‫رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به‬ ‫خداوندبود‪.‬متعال‪ ،‬رهبری حکیمانه امام و هوشمندی مردم‬ ‫اما اراده‬ ‫مراجع قضایی نخواهد‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫برد‪.‬‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫صالبت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫انقالب‬ ‫‪1401/04/06‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهید بهشتی عمر شــریف و پربرکت خود را در راه‬ ‫ترویــج فهم عالمانه از دین داری و انقالبی گری صرف کرد و در‬ ‫این راه با تاسی از ارمان های امام(ره) هم با افراط و هم با تفریط‬ ‫مبارزه کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬شهید بهشتی از ان‬ ‫جهــت که نماد بارز انقالبی گری عقالنیت محور و عدالت محور‬ ‫بــود و یک قدم از ارمان های انقــاب کوتاه نمی امد و به احدی‬ ‫اجازه تعدی به حقوق اساسی مردم را نمی داد همزمان مغضوب‬ ‫ســه گروه بود‪ .‬گروه اول استکبار خارجی که از منطق محکم و‬ ‫اراده اســتوار او در راه استکبار ستیزی به ســتوه امده بودند و‬ ‫تکلیفووضعیت‬ ‫قانون و ‪ 13‬ایین‬ ‫اگهی موضوع‬ ‫ثبتیانقالب‬ ‫استحاله‬ ‫تعیین نفوذ‬ ‫نامه برابر‬ ‫محکمی در‬ ‫رســایمادهاو ‪3‬را سد‬ ‫صدای‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫ دانستند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اسالمی‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجرد‬ ‫مشاعی‬ ‫اصلی و‬ ‫فرعی از ‪2595‬‬ ‫دومشماره ‪1‬و‪2‬و‪3‬‬ ‫گروهپالک‬ ‫شده از ابنیه‬ ‫به شــرح‬ ‫توان‬ ‫محوطهکه‬ ‫داخلی‬ ‫ضدانقالب‬ ‫منافقین و‬ ‫تشکیلداد‪:‬‬ ‫قالیبافذیلادامه‬ ‫‪ 2595‬اصلی واقع در بخش دو بروجرد که برابر رای شــماره ‪ 140160325004000351‬مورخه‬ ‫مردم‬ ‫ساختمانکردن‬ ‫بهشتییکدرباببسیج‬ ‫نظیر‬ ‫قدرت‬ ‫تشکیالتی و‬ ‫مسکونی به‬ ‫شهیددر ششدانگ‬ ‫فرزند رحیم‬ ‫بیسالم‬ ‫احمد‬ ‫بنــام اقای‬ ‫‪1401/02/17‬‬ ‫فرعی از‬ ‫مربعتشکیل شده از‬ ‫مســاحت ‪ 172.19‬متر‬ ‫مشاعینیز‬ ‫محوطهسوم‬ ‫اصلی وگروه‬ ‫‪2595‬بود و‬ ‫کرده‬ ‫‪1/2/3‬اثر‬ ‫پالکبی‬ ‫ناتوان و‬ ‫ضدانقالب‪ ،‬انها را‬ ‫علیه‬ ‫‪ 2595‬اصلی واقع در بخش دو بروجرد خروجی از مالک رســمی (احمد ســالم) واقع در بخش دو‬ ‫عمیق‬ ‫مقدس ماب هایی که با تظاهر به انقالبی بودن در برابر باور‬ ‫رسیدگی و انشاء رای گردید؛ لذا مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫صاحباناو از‬ ‫حراست‬ ‫ملت و‬ ‫قلبی او‬ ‫اعتقاد‬ ‫مردم و‬ ‫بهشتی به‬ ‫وشــهید‬ ‫مالکین و سایر‬ ‫جهتبهاطالع‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫نوبت به‬ ‫رسمی در دو‬ ‫ساختمانهای فاقد سند‬ ‫چنانچه‬ ‫تا‬ ‫الصاق‬ ‫روستاها‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫اگهی‬ ‫محلی‬ ‫و‬ ‫کثیراالنتشار‬ ‫روزنامه‬ ‫حقوقی‬ ‫حقوقدر ملت‪ ،‬خود را ناتوان می دیدند و نمی توانستند انقالبی گری‬ ‫اشــخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ نشر‬ ‫باوری‬ ‫مردم‬ ‫که از‬ ‫بهشتی‬ ‫اگهی وودرعادالنه‬ ‫عاقالنه‬ ‫ثبت اسناد‬ ‫خداباوری بهواداره‬ ‫اعتراض خود را کتبا‬ ‫مدترادو ماه‬ ‫شهیدالصاق به‬ ‫روســتاها از تاریخ‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکماه‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬ ‫است‬ ‫مکلف‬ ‫معترض‬ ‫مقررات‬ ‫برابر‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تسلیم‬ ‫بروجرد‬ ‫شهرستان‬ ‫واوامالک‬ ‫بود تحمــل کنند و جوانان انقالبی را علیه بهشــتی تحریک‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم‬ ‫ کردند‪.‬‬ ‫می‬ ‫تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در‬ ‫دادخواست‬ ‫وصل‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫مدت‬ ‫انقضای‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫دادخواست‬ ‫تقدیم‬ ‫گواهی‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫متقاضی‬ ‫اینصورت‬ ‫غیر‬ ‫وی افزود‪ :‬حقیقت این بود که شهید بهشتی پیش از شهادت به‬ ‫اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال‬ ‫شخصیتی شده بود و به همین‬ ‫دســت منافقان و جاهالن‪ ،‬ترور‬ ‫صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫است و‬ ‫مظلوم‬ ‫بهشــتی‬ ‫شــهید‬ ‫فرمودند‬ ‫راحل (ره)‬ ‫انتشارامام‬ ‫جهت‬ ‫‪1401/04/06‬‬ ‫نوبت اول ‪:‬‬ ‫تاریخ‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫بروجرد به شــرح ذیل پالک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 3611‬اصلی واقع در بخش دو بروجرد که‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140160325004000353‬مورخه ‪ 1401/02/17‬بنام اقای سجاد‬ ‫امیرسرداری فرزند عزیز در ششــدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ‪134.44‬‬ ‫متر مربع خروجی از مالک رســمی (حاج حسن کبیری) رسیدگی و انشاء رای گردید؛ لذا‬ ‫مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشــار و محلی اگهی انتشار و عالوه بر ان در روســتاها الصاق تا چنانچه اشخاص‬ ‫نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ نشر‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان بروجرد تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح‬ ‫اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به‬ ‫ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی تقدیم دادخواست و پس‬ ‫از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصل اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول‬ ‫رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به‬ ‫مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/04/06 :‬‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫اسناد و امالک بروجرد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫بروجرد به شــرح ذیل پالک شــماره ‪ 45‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در بخش سه بروجرد که‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160325004000350‬مورخه ‪ 1401/12/17‬بنام خانم لیال اسدی‬ ‫فرزند علی صفدر در ششــدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ‪ 55.66‬متر مربع‬ ‫خروجی از مالک رســمی (ورثه – ابوطالب بیرجندی) رســیدگی و انشــاء رای گردید؛ لذا‬ ‫مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشــار و محلی اگهی انتشار و عالوه بر ان در روســتاها الصاق تا چنانچه اشخاص‬ ‫نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ نشر‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان بروجرد تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح‬ ‫اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به‬ ‫ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی تقدیم دادخواست و پس‬ ‫از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصل اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول‬ ‫رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به‬ ‫مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/04/06 :‬‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫اسناد و امالک بروجرد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫اسناد و امالک بروجرد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫اسناد و امالک بروجرد‬ ‫مظلوم نیز به شــهادت رســید‪ ،‬رحمت خداوند بر او باد‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس شــورای اسالمی در ادامه ضمن گرامیداشت فرا رسیدن‬ ‫هفته قوه قضائیه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به تمامی مجاهدان دستگاه قضا اعم‬ ‫از قضات و سایر عزیزان در تمامی رده های این قوه خدا قوت می‬ ‫گویم‪ ،‬تحوالت دســتگاه قضا در مسیر اجرای اهداف سند تحول‬ ‫قضائی در مدل جدید امیدافرین و گره گشا بوده است‪ .‬قالیباف‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از برادر عزیز و مجاهدم حجت االســام محسنی اژه‬ ‫ای و همکاران وی که شــبانه روزی در تالش برای ایجاد تحول‬ ‫در دستگاه قضا و افزایش سرمایه اجتماعی هستند تشکر می کنم‬ ‫و اعالم می کنم مجلس شــورای اسالمی در راه تدوین و تصویب‬ ‫قوانیــن مورد نیاز جهت تحقق اهــداف میان مدت و بلند مدت‬ ‫تحول در دســتگاه قضا همراه قوه قضائیه اســت و در این مسیر‬ ‫دو قــوه تمام توان خود را برای افزایــش رضایت عمومی به کار‬ ‫خواهند بست‪.‬‬ ‫قالیباف با اشــاره به زلزله افغانستان‪،‬افزود‪ :‬جان باختن تعدادی‬ ‫از برادران افغان در زلزله اخیر را تســلیت و تعزیت می گویم‪ ،‬در‬ ‫غیاب بسیاری از کشورها و مدعیان دوستی با افغانستان جمعیت‬ ‫هالل احمر جمهوری اســامی ایران همچون گذشته برادرانه به‬ ‫نیابت از ملت سرافراز ما به یاری مردم مظلوم افغانستان شتافته‬ ‫اســت و در ایــن راه از تمامی تجارب خود برای کاســتن از بار‬ ‫مشکالت مردم در مناطق زلزله زده بهره خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬به تمامی امدادگران ان جمعیت خداقوت‬ ‫می گویــم و از خدا برای تمام جان باختــگان ارزوی رحمت و‬ ‫مغفرت و برای مصدومان شفای عاجل مسالت دارم‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫سازمان برنامه و بودجه ‪ :‬مردمی سازی یارانه ها تصمیم درست و عاقالنه بوده است‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪780‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی «خانه امن» جدید در تهران‬ ‫شرطبازگشت‬ ‫خشونت دیدگاننزدخانواده ‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در روز جهانی‬ ‫قربانیان خشــونت از بهره مندی ‪ ۲۸۰‬فرد خشونت دیده از‬ ‫خدمات بهزیستی طی سال گذشته خبر داد‪ .‬فاطمه ارزانیان‪،‬‬ ‫با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی به افراد خشونت دیده‬ ‫یا در معرض اســیب‪ ،‬بیان کرد‪ :‬طی سال گذشته ‪ ۲۸۰‬فرد‬ ‫خشونت دیده یا در معرض خشونت با میانگین سنی ‪ ٢٥‬تا‬ ‫‪ ٣٥‬ســال از سازمان بهزیستی خدمت گرفتند و از خدمات‬ ‫تخصصی مددکاری‪ ،‬روانشناسی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬اموزشی‬ ‫و‪ ...‬با هدف توانمندسازی و بازگشت به کانون گرم خانواده یا‬ ‫جامعهبهره مندشدند‪.‬ویضمنتشریحنوعخدماتتخصصی‬ ‫ســازمان به افراد خشونت دیده یا در معرض خشونت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خدمات به جامعه هدف در چند بخش ارائه می شود که‬ ‫خدماتسرپاییشاملخدماتتخصصیمددکاریاجتماعی‪،‬‬ ‫روانشناسی‪ ،‬پزشکی و… است‪ .‬در خدمات اقامت شبانه روزی‪،‬‬ ‫عالوه بر ارائه خدمات سرپایی‪ ،‬افراد می توانند حداکثر به مدت‬ ‫‪ ١٢٠‬روز از خدمات نگهداری موقت استفاده کنند؛ این مدت‬ ‫در صورت نیاز با تایید تیم تخصصی برای ‪ ٦٩‬روز دیگر نیز‬ ‫قابل تمدید اســت‪ .‬به گفته معاون امور اجتماعی بهزیستی‬ ‫اســتان تهران‪ ،‬انجام حمایت های مالی طبق دستورالعمل‬ ‫مالی سازمان بهزیستی و بخشنامه های ارسالی از دفتر امور‬ ‫اسیب دیدگان اجتماعی و ایجاد فرصت های اشتغال موجود‬ ‫در سازمان بهزیستی یا سایر سازمان ها با هدف توانمندسازی‪،‬‬ ‫از دیگــر خدمات تخصصــی به افراد در معرض اســیب یا‬ ‫خشونت دیده است‪ .‬ارزانیان خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین ارائه‬ ‫خدمات تخصصی توسط سایر سازمان ها به افراد خشونت دیده‬ ‫با شناسایی و برقراری ارتباط حرفه ای‪ ،‬هماهنگی های الزم از‬ ‫طریق برگزاری جلسات توجیهی و ترجیحاً با انعقاد تفاهم نامه‬ ‫با نهادهای ذیربط از جمله مراکز نیروی انتظامی‪ ،‬دادگستری‪،‬‬ ‫زندانها‪ ،‬پزشکی قانونی و … به منظور شناسایی و ارائه خدمات‬ ‫تخصصی امکان پذیر است‪ .‬وی در ادامه این گفت وگو و در پاسخ‬ ‫به سوالی مبنی بر اینکه شرط بازگرداندن افراد خشونت دیده‬ ‫به خانواده شان چیست؟‪ ،‬گفت‪ :‬ترخیص خدمت گیرندگان با‬ ‫نظر خدمت گیرنده و تایید تیم تخصصی‪ ،‬زمانی که بسترهای‬ ‫مناسببرایخدمت گیرندهفراهمشدهباشد‪،‬صورتمی پذیرد؛‬ ‫ترخیص فرد خشونت دیده یا در معرض خشونت مشروط بر‬ ‫این است که او پس از طالق از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به‬ ‫استقالل رسیده باشد‪ ،‬دارای شغل درامدزا و سالمت عقالنی‬ ‫و روانی باشد‪ .‬همچنین بازگشت به خانواده در صورت اصالح‬ ‫رفتار فرد ازارگر و در صورت تایید اصالح رفتار و سالمت روانی‬ ‫ازارگر توسط پزشکی قانونی و اخذ تعهد قضایی از فرد ازارگر‬ ‫مبتنی بر عدم تکرار خشونت و اطمینان تیم تخصصی مرکز از‬ ‫امن بودن بازگشت خدمت گیرنده به زندگی با فردی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫دست به خشونت زده‪ ،‬صورت می گیرد‪ .‬معاون امور اجتماعی‬ ‫بهزیستی استان تهران همچنین درخصوص برنامه امسال‬ ‫بهزیستی برای توسعه خدمات به افراد اسیب دیده نیز یاداور‬ ‫شد‪ :‬برنامه امسال بهزیستی افزایش ظرفیت حداقل یک مرکز‬ ‫با توسعه خوابگاه ان و اضافه کردن مرکز غیردولتی دیگری‬ ‫به خانه های امن اســت که خدمات مددکاری‪ ،‬روانشناسی‪،‬‬ ‫بهداشتی و درمانی‪ ،‬خدمات حقوقی و فرهنگی‪ ،‬اموزشی و‬ ‫اشــتغال با هدف توانمندسازی جامعه هدف در این خانه ها‬ ‫صورتمی پذیرد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫بروجرد به شرح ذیل پالک شماره ‪ 3‬فرعی از ‪ 3781‬اصلی واقع در بخش یک بروجرد که‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 140160325004000424‬مورخه ‪ 1401/12/26‬بنام اقای محسن‬ ‫خوش سخن فرزند ولی در ششدانگ یک باب ســاختمان مسکونی به مساحت ‪446.16‬‬ ‫متر مربع خروجی از مالک رســمی (نصراله خوش سخن) رسیدگی و انشاء رای گردید؛ لذا‬ ‫مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشــار و محلی اگهی انتشار و عالوه بر ان در روســتاها الصاق تا چنانچه اشخاص‬ ‫نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ نشر‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان بروجرد تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح‬ ‫اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به‬ ‫ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی تقدیم دادخواست و پس‬ ‫از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصل اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول‬ ‫رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به‬ ‫مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/04/06 :‬‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫اسناد و امالک بروجرد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجرد‬ ‫به شــرح ذیل تشکیل شده از ابنیه پالک شماره ‪1‬و‪2‬و‪ 3‬فرعی از ‪ 2595‬اصلی و محوطه مشاعی‬ ‫‪ 2595‬اصلی واقع در بخش دو بروجرد که برابر رای شــماره ‪ 140160325004000351‬مورخه‬ ‫‪ 1401/02/17‬بنــام اقای احمد سالم فرزند رحیم در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به‬ ‫مســاحت ‪ 172.19‬متر مربعتشکیل شده از پالک ‪ 1/2/3‬فرعی از ‪ 2595‬اصلی و محوطه مشاعی‬ ‫‪ 2595‬اصلی واقع در بخش دو بروجرد خروجی از مالک رســمی (احمد ســالم) واقع در بخش دو‬ ‫رسیدگی و انشاء رای گردید؛ لذا مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان‬ ‫حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی انتشار و عالوه بر ان در روستاها الصاق تا چنانچه‬ ‫اشــخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ نشر‬ ‫اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان بروجرد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در‬ ‫غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصل‬ ‫اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال‬ ‫صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/04/06 :‬‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫اسناد و امالک بروجرد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫بروجرد به شــرح ذیل پالک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 3611‬اصلی واقع در بخش دو بروجرد که‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫بروجرد به شــرح ذیل پالک شــماره ‪ 45‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در بخش سه بروجرد که‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪780‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫وزیر ارتباطات در نشست بررسی راهکارهای پروژه ‪:FTTx‬‬ ‫سرلشکر باقری در قم‪:‬‬ ‫مهم ترین گام فتح خرمشهرها از‬ ‫بین بردن یاس و ناامیدی است‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬مهم ترین گام فتح‬‫خرمشــهرها از بین بردن یاس و ناامیدی است و داشتن‬ ‫اهداف بزرگ و شروع از کارهای کوچک راهبردهایی است‬ ‫که برای رفع مشکالت کشور کارایی دارد‪.‬‬ ‫سرلشکر محمد حســن باقری پیش از ظهر یکشنبه در‬ ‫همایش ملی تربیت در نیروهای مسلح با بیان اینکه علم‬ ‫بدون تزکیه و تربیت با عنوان مانع برای رشد انسان مطرح‬ ‫شــده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تزکیه در کنار تعلیم و مقدمه بر‬ ‫ان و یا بعد از ان مطرح شده است و این همراهی همواره‬ ‫دیده می شود و تجربه ‪ ۴۳‬ساله ای که شاهد بودیم نشان‬ ‫می دهد که در همه مقاطع اگر ماموریتی درســت انجام‬ ‫شــده اســت نتیجه همراهی و وجود تربیت اسالمی در‬ ‫رزمندگان و تالشگران حوزه های ماموریتی بوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر در کشور مشکلی وجود دارد بیش از‬ ‫انچه که به مســئله ندانستن و ضعف مدیریت برگردد به‬ ‫نقصان در تهذیب‪ ،‬تزکیه و ساختن انسان های درست کار‬ ‫بر می گردد‪ ،‬واال اگر انسان متعهدی وجود داشته باشد یاد‬ ‫گرفتن کار درست کار سختی نیست‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه بیشتر‬ ‫کشــورهای دنیا ممکن است تهدیدی نداشته باشند یا با‬ ‫یک نوع تهدید روبرو باشند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نیروهای مسلح‬ ‫ما با تهدیدهای مختلف روبرو هستند‪ ،‬نظام اسالمی ما که‬ ‫حاصل قرن ها تالش و مجاهدت اســت از جهات مختلف‬ ‫مورد تهاجم‪ ،‬توطئه و تهدید قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همزمان با اینکه با تهدیدهای سخت نظامی‬ ‫با قدرت های بزرگ روبرو هستیم که لوازم خود را دارد‪ ،‬با‬ ‫سایر تهدیدها نیز مواجه هستیم‪.‬‬ ‫باقری با تاکید بر اینکه نیروی انسانی بدون قدرت معنوی‬ ‫و روحی الزم امکان ایستادگی و مقاومت ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫باید قدرت خود مقابل امریکا را از معنویت و مسیر تربیت‬ ‫نیروی انسانی جست وجو کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک همزمان با سفر نخست وزیر عراق‬ ‫به تهران مطرح کرد ‪:‬‬ ‫رشد ‪ 15‬درصدی تجارت ایران‬ ‫با عراق در دولت سیزدهم‬ ‫از اغاز به کار دولت ســیزدهم تا پایان خردادماه‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۹۳۳‬هزار تن کاال به ارزش هشت میلیارد و‬ ‫‪ ۶۳۸‬میلیون دالر بین ایران و عراق تبادل شد که نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل‪ ۱۵ ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫گمرک‪« ،‬سید روح اهلل لطیفی» همزمان با سفر نخست‬ ‫وزیر عراق به تهران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از اغاز به کار و استقرار‬ ‫دولت سیزدهم از ابتدای شهریور سال قبل تا پایان خرداد‬ ‫ماه ‪ ۱۴۰۱‬بیش از ‪ ۲۵‬میلیــون و ‪ ۹۳۳‬هزار تن کاال در‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬ماه به ارزش هشت میلیارد و ‪ ۶۳۸‬میلیون دالر‬ ‫بین ایران و عراق تبادل شــد که با افزایش ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫تجارت غیر نفتی‪ ،‬بین دو کشور همراه بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این میزان ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۵۱۶‬هزار تن‪ ،‬سهم‬ ‫صــادرات ایران به عراق به ارزش هفــت میلیارد و ‪۵۷۷‬‬ ‫میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشــابه رشد سه‬ ‫درصدی داشته و در همین مدت دو میلیون و ‪ ۴۱۸‬هزار‬ ‫تن کاال به ارزش یک میلیارد و ‪ ۶۲‬میلیون دالر از عراق به‬ ‫ایران وارد شده است که رشد ‪ ۵۱۲‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی گمرک تاکید کرد‪ :‬اشتراکات فراوان تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و عراق و توســعه‬ ‫مناســبات سیاسی و اقتصادی دو کشور باعث شده است‬ ‫تا صادرات غیر نفتی ایران از ‪ ۱۴۵‬میلیون دالر در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬به ‪ ۹‬میلیارد دالر در ســال ‪ ۹۸‬برسد و مجددا در‬ ‫سال گذشــته با رکورد وزنی نزدیک به ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫کاال‪ ،‬به هشت میلیارد و ‪ ۹۱۶‬میلیون دالر رسیده است‪،‬‬ ‫در ســال های اخیر‪ ،‬کشور عراق به عنوان دومین مقصد‬ ‫صادراتی کاالهای ایرانی در کل کشــورهای دنیا و اولین‬ ‫مقصد در بین همسایگان ایران بدل شود‪.‬‬ ‫وی افزود ‪:‬صادرات ایران در سال ‪ ۸۰‬تقریبا ‪ ۱۴۵‬میلیون‬ ‫دالر بود و در ســال ‪ ۸۴‬با اولین جهش به یک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۲۴‬میلیون دالر رســید و در ســال های بعد با شیبی‬ ‫مناســب تا دو میلیارد و ‪ ۷۶۲‬میلیون دالر رسید‪ ،‬جهش‬ ‫دوم صادرات ایران به عراق به ســال ‪ ۸۸‬بر می گردد که‬ ‫صادرات چهار میلیارد و ‪ ۵۶۰‬میلیون دالری رخ داد‪.‬‬ ‫شبکه ارتباطی پرسرعت و با کیفیت‪ ،‬زیرساخت توسعه همه بخش ها است‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات در جمع اصناف حوزه ارتباطات‪،‬‬ ‫پروژه فیبرنوری را برای کشــور مهم و راهبردی عنوان و اعالم کرد از‬ ‫تمام پیشنهاداتی که برای تسریع انجام این پروژه ارائه شود استقبال‬ ‫می کنیم‪ .‬وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪« ،‬عیسی زارع پور» وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست بررسی مسائل و مشکالت پروژه‬ ‫فیبرنوری منازل و کسب و کارها (‪ ) FTTx‬و در جمع برخی از اعضای‬ ‫سازمان نظام صنفی‪ ،‬سندیکای مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫خدمات مهندســی‪ ،‬مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و با‬ ‫حضور رییس و معاونین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‪،‬‬ ‫با اشــاره به مهم و راهبردی بودن پروژه توسعه فیبرنوری‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫انجام این پروژه یک انتخاب نیست و یک الزام است و در صورت عدم‬ ‫اجرای ان کشور در اینده اسیب می بیند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت و مسائلی که حاضرین در جلسه مطرح کردند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شبکه پهن باند‪ ،‬زیرساخت توسعه تمام بخش های کشور است‬ ‫و دولت به دنبال ان اســت که با اجرای این طرح‪ ،‬زیرساخت توسعه‬ ‫اقتصاد دیجیتال در کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬شبکه های فیبرنوری را شاهراه های‬ ‫عصــر جدید عنوان کــرد و گفت‪ :‬اگر یک دهم ســرمایه گذاری در‬ ‫زیرساخت های فیزیکی در زیرساخت های شبکه ارتباطات فیبرنوری‬ ‫انجام شود تحول بسیاری در کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تصویب اختصاص ‪ ۸‬درصد سهم دولت و الزام همکاری‬ ‫دستگاه های مختلف در قانون بودجه ســال جاری‪ ،‬افزود‪ :‬پیگیری و‬ ‫تصویب این مصوبات کار بزرگی بود که به سرانجام رسید و هم اکنون‬ ‫نوبت فعاالن و شرکت های فعال در این بخش است که این حمایت های‬ ‫روی کاغذ را تبدیل به ابزار روی زمین برای توسعه این پروژه کنند‪.‬‬ ‫زارع پــور با اعــام امادگی برای رفع مشــکالت و موانع انجام پروژه‬ ‫‪ ،FTTx‬تصریــح کرد‪ :‬همکاری و همیاری بین ما و اصناف این حوزه‬ ‫نیاز اســت و از هرگونه پیشنهاد و راه کاری برای تسریع در توسعه و‬ ‫پیشرفت این پروژه استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی از اماده شــدن تفاهم نامه ای بیــن وزارت ارتباطات و نیرو برای‬ ‫همکاری در اجرای پروژه فیبرنوری خبر داد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات با بیان اینکه این پروژه یک پروژه ملی اســت و کسی‬ ‫نباید به دنبال منفعت شــخصی باشــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬البته تا حدودی‬ ‫مطالبه مردمی نیز در این حوزه شکل گرفته است و باید دستگاه ها و‬ ‫اصناف تمام ظرفیت خود را در این پروژه پای کار بیاورند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬درابتدای این نشست نمایندگان سازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه ای‪ ،‬سندیکای مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان خدمات‬ ‫صنعت مخابرات ایران مشــکالت و مســائل اجرایی توســعه شبکه‬ ‫فیبرنــوری را مطرح و در ادامه راه کارهایی برای این مشــکالت ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عدم همکاری برخی دستگاه ها و شهرداری ها و مطالبه تعرفه های غیر‬ ‫متعارف‪ ،‬مشکالت مالی شرکت های کوچک برای انجام پروژه ها و نبود‬ ‫اطمینان خاطر از پرداخت مطالبات در اینده‪ ،‬به عنوان برخی از مسائل‬ ‫و مشکالت شرکت های فعال در این حوزه برای انجام پروژه فیبرنوری‬ ‫مطرح شد‪ .‬نمایندگان اصناف حوزه ‪ ICT‬در این نشست پیشنهاداتی‬ ‫را برای تســریع در روند اجرای این پروژه ارائه کردند و وزیر ارتباطات‬ ‫نیز برای بررسی و اجرای برخی از انها اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫انتقاد دادستان کل کشور از رای دیوان عدالت درباره تغییر کاربری‬ ‫دادستان کشور از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر انی قلمداد کردن‬ ‫تخلف تغییر کاربری انتقاد کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین جعفر منتظری در هفتاد و سومین جلسه‬ ‫علنی شورای اسالمی شــهر تهران که به عنوان مهمان ویژه حضور‬ ‫پیــدا کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬باید در ابتدا هفته قوه قضاییه را گرامی بدارم‪.‬‬ ‫به واســطه حادثه جان گدازی که تیرماه سال ‪ ۶۰‬به دست منافقین‬ ‫کوردل در دفتر حزب جمهوری اسالمی ایران رخ داد تعداد زیادی از‬ ‫خدمت گذاران صدیق نظام جمهوری اسالمی و در صدر ان ها ایت اهلل‬ ‫شهید بهشتی از این ملت گرفته شدند‪ .‬همچنین در پایان خردادماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۰‬شهادت دکتر چمران اتفاق افتاد که از ارکان دفاع مقدس‬ ‫بودند‪ .‬خداوند ایشان و همه شهدای دفاع مقدس‪ ،‬مدافع حرم که در‬ ‫طول انقالب با نثار جان خود درخت انقالب را ابیاری کردند با اولیااهلل‬ ‫محشور بگرداند‪ .‬وی افزود‪ :‬وظیفه دارم از زحمات شما اعضای شورای‬ ‫شــهر تهران و مجموعه شوراها تقدیر و تشکر کنم‪ .‬وظیفه مهمی را‬ ‫عهده دار هستیم و این بار مسئولیت را که مدت محدود و کوتاهی بر‬ ‫عهده دارید باید به گونه ای انجام وظیفه کنید که موجبات اسایش و‬ ‫ارامش شهروندان را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬بی تردید در هر مقامی که هستیم وظیفه داریم صادقانه‬ ‫خدمت گذار مردم باشــیم‪ .‬خدماتی که در حوزه وظایف شهرداری ها‬ ‫و شــوراهای شهر است همانند مجلس که برای مدیرت کالن کشور‬ ‫ریل گذاری می کند اعضای شــورا نیز برای مجریان شهر ریل گذاری‬ ‫می کنند‪ .‬نکاتی که رهبر معظم انقالب در مالقات با نمایندگان مجلس‬ ‫عنوان کردند بخش قابل توجهی از این سخنان می تواند مخاطبش‬ ‫‪ 97‬گلوگاه فساد شناسایی شد‬ ‫رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تازمانی که منشا‬ ‫فساد شناسایی نشود صرفا برخورد با مفسد کفایت نمی کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۹۷‬گلوگاه فساد شناسایی شده است و امیدوارم با همکاری‬ ‫دولت بتوانیم انها را مسدود کنیم‪.‬‬ ‫ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه‬ ‫قضاییه و یاد و خاطره شــهدای هفتم تیر به ویژه شهید ایت اهلل‬ ‫دکتر بهشتی افزود‪ :‬برای مسدودسازی گلوگاه های فساد حدود ‪۲‬‬ ‫هزار مســاله را در سطح کشور شناسایی کردیم و به حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫ابر چالش رسیدیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دوران تحول و تعالی در ســازمان بازرســی کل‬ ‫کشور سعی داریم تا نظارت ها و بازرسی ها را به جای موضوع محور‬ ‫به مسئله محور سوق دهیم و برنامه ها را براین اساس برنامه ریزی‬ ‫کنیم زیرا در کشور مسایل مهمی مطرح است و باید بتوانیم راه حل‬ ‫موثر و مناسب برای این مسایل داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشــور اظهارداشت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫تعداد پنج هزار بازرســی انجام شده و یک هزار پرونده کیفری و‬ ‫‪ ۲۶۰۰‬پرونده تخلفاتی در این راستا تشکیل شده است‪ ،‬همچنین‬ ‫چندین هزار هشدار به مراجع ذی صالح منعکس شده است‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد با هدف پیشــگیری از وقوع جرم با کمک‬ ‫دولت به جایی برسیم که نیاز به برخورد با افراد نباشد‪.‬‬ ‫اعضای شــوراها باشند به ویژه ان بخشی که مربوط به قانون گذاری‬ ‫است‪ .‬دادســتان کل کشور با اشاره به دوران ‪ ۹‬ساله مسئولیت خود‬ ‫در دیوان عدالت اداری گفت ‪ :‬به واسطه حضور در دیوان عدالت اداری‬ ‫با کارهای شهرداری ها و شوراها کامال اشنا هستم‪ .‬یکی از تکالیف و‬ ‫وظایف تعریف شده برای قوه قضاییه بخش صیانت و حفاظت از حقوق‬ ‫عامه است که معنا و مفهوم گسترده ای دارد و شامل بخش های زیادی‬ ‫از مسائلی است که مربوط به شهروندان می شود‪ .‬در طول سال های‬ ‫پــس از پیروزی انقالب به عنوان یک مجموعه جامع و کامل حقوق‬ ‫عامه تعریف و تبیین نشده لذا هنگامی که به دادستانی وارد شدم به‬ ‫این موضوع ورود پیدا کردم و با رئیس وقت قوه قضاییه صحبت کردم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مقرر شد همان مقداری که از حقوق عامه امکان دارد با‬ ‫دستورالعمل کار اجرایی را اغاز کنیم تا مراحل تهیه و تصویب طرح‬ ‫مربوطه در مجلس شورای اســامی طی شود‪ .‬همزمان با این اقدام‬ ‫تهیه طرح جامع را اغاز کردیم کــه در حال حاضر مراحل نهایی را‬ ‫طی می کند و امیدواریم ظرف دو ماه اینده ان را به دولت دهیم تا از‬ ‫طریق دولت به مجلس ارسال شود‪ .‬حقوقی که افراد دارند یا حقوقی‬ ‫است که به شخص برمی گردد یا حقوق عامه مردم است‪ .‬حقوق عامه‬ ‫متعلق به عامه مردم است و مدعی شخصی ندارد لذا در اینجا دادستان‬ ‫وظیفه پیگیری دارد و شوراها یکی از دستگاه ها و نهادهایی هستند که‬ ‫مکلف اند از حقوق مردم صیانت کنند و مطالبه گر باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شوراها برای خدمات شهرداری ها ریل گذاری می کند‪.‬‬ ‫اگر در این مسیر به مانعی برخورد می کنید و ظرفیت الزم را ندارید‬ ‫باید بالفاصله از دادستان مطالبه کنید‪ .‬متاسفانه این رابطه وجود ندارد‬ ‫یا به عنوان یک وظیفه محسوب می شود‪ .‬متاسفانه گاهی خود شوراها‬ ‫زمینه ساز تخلفات شهری هســتند که در همین رابطه گزارشی در‬ ‫اســتان تهران از تخلف انجام شده از دادستان به بنده رسید‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر شورای عالی استان ها نیز ظرفیت بسیار خوبی است که می تواند‬ ‫طرح و الیحه به مجلس و دولت ارســال کند‪ .‬این ظرفیتی است که‬ ‫حتی قوه قضاییه نیز ندارد‪ .‬در بند ش ماده ‪ ۱۴‬قانون مدیریت بحران‬ ‫کشور دســتگاه های مختلف را مکلف کرده در مورد مدیریت بحران‬ ‫اعمال قانون کند‪ .‬در حادثه دلخــراش متروپل ابادان ما ورود جدی‬ ‫پیدا کردیم و هفته گذشــته گــزارش را نهایی کردیم که در فرصت‬ ‫مناسبی اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬وقتی موضوع را بررسی کردیم یکی‬ ‫از موثرترین عوامل کوتاهی هایی بود که در حوزه شهرداری و نظارت‬ ‫شورای شــهر به وقوع پیوسته است و همه مکاتبات و اسناد ان نیز‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به‬ ‫اعضای شورای گفت ‪ :‬به عنوان یک مسئول تهران که حوزه کاری شما‬ ‫است در ارتباط با این مسئله مشکالت عدیده ای دارد‪ .‬یکی از مطالبات‬ ‫جدی من از شــورا این اســت که در تهران برنامه ریزی کنید و این‬ ‫اماکن و ساختمان هایی که می تواند روزی تبدیل به حادث ه دلخراشی‬ ‫شود شناسایی کنید‪ .‬البته می دانم این اقدامات زمان بر بوده و نیازمند‬ ‫بودجه بسیاری است اما مدیریت شهری باید به این مسئله ورود پیدا‬ ‫کند‪ .‬هر کجا که خطری وجود داشته باشد دادستان ظرفیت را دارد‬ ‫که انجا را تخلیه کند و یا انجا را ببندد‪ .‬نیاز اســت که شــما از این‬ ‫ظرفیت استفاده کنید‪ .‬بی تردید جان‪ ،‬سالمت و امنیت جامعه برای ما‬ ‫مهم است‪ .‬امیدواریم این مسئله را جدی تر در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه زمانی ‪ ۱۲۹‬ساختمان ناایمن در تهران شناسایی‬ ‫شــده بود‪ ،‬افزود‪ :‬در بافت فرسوده به ویژه در مناطق جنوبی تهران‬ ‫مشاهده می شود که ساختمان های ناایمن وجود دارند و باید فکری‬ ‫به حال ان ها کنیم‪ .‬باید شــهرداری ها را مکلف کنیم ساختمان ها را‬ ‫از همان کلنگ اول شان ایمن بسازند‪ .‬گاهی قبل از اینکه ساختمان‬ ‫گواهی پایان کار بگیرد ساختمان را می فروشند‪ .‬اگر مقید کنیم که‬ ‫هر نقل و انتقال در ســاختمان ها منوط به اخذ پایان کار باشد اتفاق‬ ‫بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اخیرا رای وحدت رویه ای در دیوان عدالت اداری صادر‬ ‫شــده که به نظر من مشکل ساز خواهد بود‪ .‬لذا نیاز است که شما از‬ ‫ظرفیت قانونی خود برای حل این مشــکل استفاده کنید‪ .‬این رای‬ ‫وحدت رویه در مورد تغییر کاربری بود که ایا یک تخلف انی است یا‬ ‫یک تخلف مستمر که هفته گذشته دیوان عدالت اداری رای وحدت‬ ‫رویه ای مبنی بــر انی بودن این تخلف داده اســت‪ .‬لذا دیگر فرد را‬ ‫نمی توان تحت تعقیب کیفری قرار داد‪ .‬این رای ممکن است موجب‬ ‫گسترده شدن دامنه تخلفات شود‪ .‬نیاز است که شما این موضوع را‬ ‫در دستور کار قرار دهید و بتوانید در قالب طرح موضوع را به مجلس‬ ‫ارسال کنید‪ .‬من این تخلف را به عنوان تخلف مستمر می دانم اما این‬ ‫رای می تواند برای سراسر کشور تاثیرات بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور‪:‬‬ ‫قبلازساماندهینیروهایمازادنبایدنیرویجدیدجذبکنیم‬ ‫رییس ســازمان امور اداری و استخدامی کشــور در مورد طرح‬ ‫ســاماندهی کارکنان دولت گفت‪ :‬قبل از اینکــه نیروهای مازاد‬ ‫را ســاماندهی کنیم اگر حجم جدیدی را وارد دولت کنیم‪ ،‬قطعاً‬ ‫به ناکارامدی و عدم بهره وری در دســتگاه اجرایی کمک کرده‬ ‫ایم و این به صالح نظام اداری نیســت‪ .‬میثم لطیفی در نشست‬ ‫علنی مجلس شورای اسالمی در بررسی طرح ساماندهی کارکنان‬ ‫دولت گفت‪ :‬موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از دو سال قبل‬ ‫در مجلس شورای اسالمی پیگیری شده و یکی از شعارهای رئیس‬ ‫جمهور در انتخابات ســال ‪ ۱۴۰۰‬موضوع توجه به نیروی انسانی‬ ‫در دستگاههای اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت باهر‬ ‫الگوی جذب بوده اســت‪ .‬رییس سازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫کشور خاطر نشان کرد‪ :‬از شــهریور ماه گذشته ارتباط خوبی با‬ ‫کمیســیون اجتماعی مجلس داشتیم و جلســاتی در این دوره‬ ‫برگزار شد و پیش نویس این طرح ماحصل ‪ ۹‬ماهه گذشته بین‬ ‫کمیسیون و مجموعه سازمان است‪ .‬لطیفی بیان داشت‪ :‬طوالنی‬ ‫بودن روند بررسی این طرح به سبب پیچیدگی طرح بوده است‬ ‫که نیازمند توجهات جدی هست و باید توجه داشت که در موضوع‬ ‫ســاماندهی کارکنان در وهله اول باید نیروهای رسمی و پیمانی‬ ‫دستگاه های اجرایی ساماندهی شوند‪ .‬وی افزود‪:‬بر اساس گزارش‬ ‫ســازمان ملی بهره وری‪ ،‬بهره وری نیروی کار در ده سال گذشته‬ ‫منفی بوده اســت به سبب جذب نیروی انسانی در دستگاههای‬ ‫اجرایی و عدم تناسب بین شغل و شاغل و عدم شایسته ساالری در‬ ‫نظام اداری با مشکالتی مواجه هستیم که برای نظام اداری پیش‬ ‫امده است‪ .‬لطیفی با اشاره به نیروهای مازاد در برخی دانشگاههای‬ ‫کشور بیان داشت‪ :‬برخی از دانشگاه های کشور به سبب کاهش‬ ‫تعداد دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه‪ ،‬نیروی مازاد دارند قبل‬ ‫از اینکه نیروهای مازاد را ساماندهی کنیم اگر حجم جدیدی را وارد‬ ‫دولت کنیم‪ ،‬قطعاً به ناکارامدی و عدم بهره وری در دستگاه اجرایی‬ ‫کمک کرده ایم و این به صالح نظام اداری نیست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1128

روزنامه خوب 1128

شماره : 1128
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه خوب 1127

روزنامه خوب 1127

شماره : 1127
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه خوب 1126

روزنامه خوب 1126

شماره : 1126
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه خوب 1124

روزنامه خوب 1124

شماره : 1124
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه خوب 1123

روزنامه خوب 1123

شماره : 1123
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه خوب 1122

روزنامه خوب 1122

شماره : 1122
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!