روزنامه خوب شماره 774 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 774

روزنامه خوب شماره 774

روزنامه خوب شماره 774

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‪:‬‬ ‫هزینه جدیدی در زمینه‬ ‫دارو به سبد هزینه های‬ ‫خانوار اضافه نمی شود‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیسی در نشست خبری مشترک با «ژومارت توکایف»‪:‬‬ ‫روابط تجاری ایران‬ ‫و قزاقستان افزایش یافت‬ ‫دوشنبه‪ 30‬خرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 774‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 20‬ذی القعده‪ 20 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مص‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫«اجار هبه ولت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫س ا» به ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ ه قوه رسی سران‬ ‫د‬ ‫بهادری جهرمی‪:‬‬ ‫سخنگوی وزارت نفت‪:‬‬ ‫دولت حامی‬ ‫مستاجران است‬ ‫جایگاه ها حق جمع اوری‬ ‫کارت سوخت را ندارند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس کل سازمان نظام پزشکی توضیح داد؛‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫بانک ها با خلق نقدینگی‬ ‫اصالحات اقتصادی‬ ‫را به چالش می کشند‬ ‫چرا پزشکان بجای هزینه درمان‪،‬‬ ‫سکه و دالر طلب می کنند؟‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم کرد؛‬ ‫استخدام و تبدیل وضعیت‬ ‫نیروهای شرکتی فقط از طر یق‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای خرید‬ ‫نوبت دوم‬ ‫به شماره ‪140152‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب‬ ‫استان ایالم‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید‪.‬‬ ‫لذا ازتامین کنندگان وتولید کنندگان واجد شــرایط دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد وشرکت درمناقصه‬ ‫وارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )به ادرس ‪ setadiran.ir‬مراجعه نماید‪.‬‬ ‫جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪08432230120 – 7‬داخلی ‪ 222‬امور بازرگانی تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫درضمن مبالغ تضمین براساس ایین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد ‪.‬‬ ‫تذکر ‪:‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه به عهده برنده میباشد‬ ‫شهرستان‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫شهرستان‬ ‫مدت پیمان‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪140152‬‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل ونقل لوله های فوالدی و‬ ‫اجرای پوشش داخلی و خارجی طرح خط انتقال‬ ‫اب مجتمع چشمه رمضان‬ ‫شماره مناقصه‪ 140152 :‬مناقصه بار اول‬ ‫چوار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1/816/320/000‬‬ ‫تذکر‪ :‬الزم به ذکر است کلیه مراحل مناقصه ازدریافت اسناد مناقضه تا پیشنهاد قیمت وبازگشایی پاکات ازطریق سامانه‬ ‫ستاد انجام می گیرد وفقط ارائه اصل ضمانت نامه (پاکت الف ) عالوه بر بارگذاری سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیر‬ ‫خانه حراست واقع درمیدان دفاع مقدس ‪ ،‬شرکت اب وفاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد ازتاریخ ‪ 1401/03/28‬لغایت ‪ 1401/03/31‬ساعت ‪ 14‬ب ‪ .‬ظ‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ‪ 1401/04/12:‬ساعت ‪ 14‬ب‪.‬ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬تاریخ ‪ 1401/1304‬ساعت ‪ 10‬ق‪ .‬ظ‬ ‫‪ ë‬نوبت اول درتاریخ ‪1401/03/29‬‬ ‫‪ ë‬نوبت دوم درتاریخ ‪1401/03/30‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫واردات ایفون قانونی است‪ ،‬اما شدنی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکالت مربوط به تامین ارز‪ ،‬واردات ایفون قانونی است‪ ،‬اما شدنی نیست و در مقابل‪،‬‬ ‫واردات غیرقانونی‪ ،‬ممنوع‪ ،‬اما شدنی است‪ ،‬از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داد‪.‬محمدرضا عالیان ‪ ،‬با بیان اینکه واردات مسافری ایفون همچنان دردسرساز است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موبایل های باالی ‪ ۶۰۰‬دالر هم که قانونی وارد شدند در گمرک مانده اند‪ ،‬چرا که ارز مورد نیاز ان ها تامین نشده است‪ .‬البته در حال حاضر تخصیص ارز برای ثبت سفارش موبایل های‬ ‫زیر ‪ ۶۰۰‬دالر هم انجام نمی شود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪774‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ‬ ‫تخمگذار استان تهران عنوان کرد‬ ‫در نشست وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه علم و صنعت مطرح شد؛‬ ‫پیشنهاد ایجاد پارک فناوری های ایران‪ ،‬چین و انستیتو اقتصاد هوشمند‬ ‫ضرر ‪ 18‬هزار تومانی مرغداران‬ ‫در فروش هر کیلو تخم مرغ‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران‬ ‫می گوید بیش از نیاز کشــور تخم مرغ تولید می شود و‬ ‫همین امر باعث شــده که با مازاد تولید مواجه شــویم و‬ ‫مرغداران در فروش هر کیلو تخــم مرغ ‪ ۱۸‬هزار تومان‬ ‫ضرر کنند‪.‬‬ ‫ناصر نبی پور با بیان اینکه عوارض صادراتی تخم مرغ هنوز‬ ‫حذف نشده اســت و صادرکنندگان به ازای صادرات هر‬ ‫کیلــو تخم مرغ ‪ ۳۵۰۰‬تومان عوارض می پردازند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صادرات صرفه اقتصادی ندارد ولی چون مازاد تولید داریم‪،‬‬ ‫باید انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حتی بعد از برداشت عوارض باز هم صادرات‬ ‫به صرفه نیســت‪ .‬چــون قیمت تمام شــده ما با قیمت‬ ‫صادراتی همخوانی ندارند‪ .‬حتی با قیمت های داخل بازار‬ ‫داخلی هم متناسب نیست‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬قیمت تمام شــده هر کیلــو تخم مرغ برای‬ ‫تولیدکننده ‪ ۴۵‬هزار تومان اســت ولی با قیمت بســیار‬ ‫پایین تر در بازار داخلی و خارجی به فروش می رود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مرغداران در فروش هرکیلو تخم مرغ در‬ ‫بازار داخل حدود ‪۱۸‬هزار تومان ضرر می کنند‪.‬‬ ‫نبی پور در ادامه گفــت‪ :‬چون قیمت تخم مرغ در داخل‬ ‫کشور ارزان است‪ ،‬صادر می شود؛ اگر به قیمت واقعی تمام‬ ‫شده ان بود‪ ،‬امکان صادرات نداشتیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬مســئوالن اعالم کردند که تا اخر ســال‬ ‫نهاده هــا را تامین می کنند‪ ،‬بعد از ان اعالم شــد که تا‬ ‫شــهریورماه نهاده تحویل داده می شــود‪ .‬مرغداران نیز‬ ‫ی کردند‪ .‬بیش از نیاز جوجه ریخته شد‪ ،‬یعنی‬ ‫جوجه ریز ‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬میلیون قطعه‪ .‬مرغ ها همگی جوان هستند و‬ ‫با مازاد تولید مواجهیم‪ .‬با این شــرایط حتی به مرغداران‬ ‫ف کنند‪.‬‬ ‫ن را حذ ‬ ‫اجازه داده نمی شود که مرغ هایشا ‬ ‫نبی پور در پایان گفــت‪ :‬نهاده در بازارگاه وجود دارد ولی‬ ‫چون قیمت انها بسیار باالست و نقدینگی مرغداران نیز‬ ‫کم است‪ ،‬خرید نیز بسیار کم شده است‪.‬‬ ‫تغییر قیمت لوازم خانگی‬ ‫ابالغ نشده است‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران با بیان اینکه‬ ‫تغییر قیمت لوازم خانگی ابالغ نشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫صورت شفاهی در مورد تعدیل قیمت صحبت کردیم اما‬ ‫هنوز روی عددی توافق نکرده ایم‪.‬‬ ‫عباس هاشمی در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید‪ ،‬دستمزد‬ ‫و هزینه هــای جانبی دیگر‪ ،‬تعدیــل قیمت لوازم خانگی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ .‬البته تولیدکنندگان راضی به افزایش‬ ‫قیمت نیســتند اما در حال حاضر تولید به مرحله ضرر‬ ‫رسیده است بنابراین چاره ای جز تعدیل قیمت نداریم‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران در خصوص‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی قیمت لــوازم خانگی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به صورت شــفاهی صحبت هایی در این مورد با ما شده‬ ‫امــا هنوز هیچ توافقی نکرده ایم و هیچ چیزی به صورت‬ ‫رسمی ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫دستورالعمل خرید تضمینی گندم‬ ‫کیفیت گندم های داخلی را‬ ‫افزایش داد‬ ‫«دستورالعمل خرید تضمینی گندم»‪ ،‬باعث خریداری و‬ ‫ذخیره سازی گندم های یکدست و باکیفیت شده است‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز اطالع رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫(مبدا)؛ «دستورالعمل خرید تضمینی گندم» هر سال و‬ ‫پیش از فرا رسیدن فصل خرید‪ ،‬تدوین و نهایی شده و برای‬ ‫سهولت در خرید تضمینی گندم های باکیفیت و یکدست‬ ‫از کشاورزان گندمکار به استان های سرتاسر کشور ارسال‬ ‫می شود‪ .‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬در دستورالعمل مذکور‪،‬‬ ‫ویژگی های گندم قابل خریداری و حدود مجاز شامل اُفت‬ ‫مفید و غیر مفید و ســن زدگی‪ ،‬تعیین شده و همچنین‬ ‫روش نمونه برداری از محموله های تحویلی گندمکاران در‬ ‫ابتدای ورود به مراکز خرید‪ ،‬مشخص شده است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ ،‬دستورالعمل صادره‪ ،‬عم ً‬ ‫ال به ارتقای‬ ‫کیفیت گندم تولید شده کمک می کند‪ ،‬زیرا گندمکاران‬ ‫با رعایت اســتانداردها و شاخص ها یی که در مراکز خرید‬ ‫برای پذیرش انواع گندم مالک عمل قرار می گیرد‪ ،‬تالش‬ ‫می کننــد تا تولید خود را با پایین تریــن اُفت و باالترین‬ ‫کیفیت‪ ،‬عرضه کرده و محصولشــان را به قیمت مصوب‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد از پیشــنهاد اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫در خصوص تاسیس انستیتو اقتصاد هوشمند و پارک فناوری ایران‬ ‫و چین استقبال کرد‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪« ،‬ســید احسان خاندوزی» در جمع‬ ‫اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برنامه مستمر‬ ‫نشست وزارت اقتصاد با دانشگاهیان گفت‪ :‬پژوهشکده امور اقتصادی‬ ‫وزارت اقتصاد اماده همکاری و ایجاد رابطه مســتمر بین دانشگاه ها‬ ‫و این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه یکــی از اهداف برگزاری این نشســت ها و‬ ‫ارتباطات بین وزارت اقتصاد و دانشگاه های کشور‪ ،‬شکل گیری یک‬ ‫جریان امدوشــد از سرمایه انسانی ارزشمند است‪ ،‬افزود‪ :‬در نهایت‬ ‫انچه که رســوب می کند و ماندگار می شود و دست سیاست گذار را‬ ‫برای دسترســی به یک منبع غنی پر می کند‪ ،‬سرمایه انسانی است‬ ‫که در خالل این کارگروه ها و طرح ها شکل می گیرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با اســتقبال از ایده های مطرح شــده از ســوی رئیس‬ ‫دانشگاه علم و صنعت در خصوص تاسیس انستیتو اقتصاد هوشمند‬ ‫و همچنین تاسیس پارک فناوری ایران و چین‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫که ســرمایه انسانی که از این مسیر به دســت می اید بتواند نقش‬ ‫تاثیرگذاری بر پیشــرفت کشور داشته و ثمرات ان نیز در بلندمدت‬ ‫در دسترس سیاستگذاران کشور باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره شــروع کار مدرسه تابستانی توســط پژوهشکده امور‬ ‫اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ایجاد تعامل و ارتباط بین نخبگان‬ ‫جوان و دانش اموختگان دانشگاه های مطرح کشور با حوزه عملکرد‬ ‫وزارت امــور اقتصادی و دارایی و ســازمان های تابعه این وزارتخانه‬ ‫اشــاره کرد و در ادامه گفت‪ :‬یکی از هدف های راه اندازی مدرســه‬ ‫تابستانی که از چند روز قبل ثبت نام ان شروع شد و در وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی ان را دنبال می کنیم این اســت که کاری کنیم‬ ‫که دانشجویان ارشد و دکترای دانشگاه های خوب کشور‪ ،‬ذهنشان‬ ‫کام ً‬ ‫ال با مســایل روی میز ســازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد‬ ‫از جمله ســازمان امور مالیاتی کشــور‪ ،‬گمرک جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫معاونت امور بانکی و بیمه یا خزانه داری کل کشور درگیر شده و در‬ ‫خالل درگیرشــدن با این مسایل بتوانند‪ ،‬هم به سمت پژوهش های‬ ‫مســئله محور حرکت کنند و هم در نهایت این رفت امدهای چند‬ ‫هفته ای و پژوهش هایی که ممکن اســت چند ماه طول بکشد‪ ،‬یک‬ ‫خروجی ارزشمند از نیروی انسانی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به پیشنهاد ایجاد انستیتو اقتصاد هوشمند که در این‬ ‫جلسه مطرح شد نیز گفت‪ :‬پیشنهاد ایجاد ازمایشگاه سیاستی برای‬ ‫یک موضوع خاص می تواند تجربه خوبی باشد و اتفاقاً دولت ها فاقد‬ ‫چنین توانمندی هایی برای پیاده ســازی این قبیل الگوها هستند‬ ‫و هــر چه قدر بتوانیم این طرح ها را به طور مشــخص تر و در حوزه‬ ‫طرح های معین تری به ســرانجام برســانیم نتایج بهتری خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خانــدوزی در ادامــه و در خصوص پیشــنهادی دیگری در زمینه‬ ‫ایجاد پارک فناوری های ایــران و چین نیز گفت‪ :‬ما در وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬حتمــاً از این طرح و ایده حمایت خواهیم کرد‬ ‫و این حمایت ها هم شــامل حمایت های مالی‪ ،‬اطالعات و داده ها و‬ ‫همچنین کمک به ایجاد ارتباط با سایر دستگاه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه در این زمینــه جزییات فنی دیگــری از جمله‬ ‫همکاری های نیروگاهی یا نفت و انرژی یا راه و شهرسازی و مسکن‬ ‫نیز وجود دارد که به سایر دستگاه ها مرتبط است‪ ،‬اما وزارت اقتصاد‬ ‫به عنوان رئیس کمیســیون مشترک ایران و چین از تمام اهرم ها و‬ ‫ابزارهای خود اســتفاده می کند تا این طرح به بهترین شــکل اجرا‬ ‫شده و به ثمر برسد و در این مسیر نیز با معاون اول رئیس جمهور‬ ‫توافق هایی انجام شده است که سایر دستگاه ها هم ان چارچوب را‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد افزود‪ :‬این موضوع به سازمان سرمایه گذاری و کمک های‬ ‫اقتصادی و فنی ایران که زیرمجموعه وزارت اقتصاد به شمار می رود‬ ‫نیز مرتبط اســت و حتماً در این زمینه اماده همکاری هستیم و از‬ ‫ان استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص طرح دیگری در زمینه پیشنهاد همکاری در حوزه‬ ‫سامانه مودیان و مالیات بر عایدی سرمایه که توسط یکی از اساتید‬ ‫جوان دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح شد‪ ،‬نیز گفت‪ :‬اساساً اولویت‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬سازمان امور مالیاتی کشور به همین حوزه مربوط است‬ ‫و اگر در این زمینه کاری انجام شــده و داده های ان نیز اماده باشد‬ ‫قطعاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫از این طرح و پیشنهاد استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با اشــاره به اهمیت حکمرانی داده ها در کشــور گفت‪:‬‬ ‫اگر نتوانیم از حکمرانی داده ها در کشــور به خوبی اســتفاده کنیم‬ ‫دستیابی به پاســخ این سوال که کدام یک از مودیان‪ ،‬مالیات حقه‬ ‫خود را می پردازند و چه کسانی فرار مالیاتی می کنند و چه کسانی‬ ‫باید سهم بیشتری بپردازند‪ ،‬دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اشــراف اطالعاتی ما نسبت به ده سال یا حتی پنج سال‬ ‫قبل بسیار افزایش یافته است و در فاصله سال های ‪ ۹۵‬تا کنون نیز‬ ‫چند مجوز قانونی صادر شده و این امکان را به سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشــور داده است که دسترسی بیشتری به داده ها داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫همچنان مجموع مناســباتی که بتواند‪ ،‬فرارهای بزرگ مالیاتی و یا‬ ‫گردش جریان کاالها‪ ،‬گردش جریان دارایی ها و جریان وجوه نقد را‬ ‫برای ما مشــخص کند برای ما بسیار با ارزش بوده و چنین طرح ها‬ ‫و ایده هایی می توانند در این زمینه بســیار گره گشا و کمک کننده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد‪:‬‬ ‫افتتاح سامانه پایانه های فروشگاهی در تیرماه‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه پایانه های‬ ‫فروشــگاهی در تیرماه و همزمان بــا هفته فرهنگ مالیاتی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬عم ً‬ ‫ال فراخوان های مربوط به اجرای قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی را در تیرماه اطالع رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سازمان مالیاتی‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست‬ ‫مشترک اعضای کمیســیون اقتصادی با رئیس کل سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشــور‪ ،‬نماینده مرکز پژوهش های مجلس و جمعی از‬ ‫مدیــران مالیاتی کشــور در خصوص اجرای قانــون پایانه های‬ ‫فروشگاهی و سامانه مودیان و اقدامات انجام شده توسط سازمان‬ ‫امور مالیاتی در این حوزه برگزار شد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس در این جلسه ضمن اشاره به ضرورت همکاری‬ ‫همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی‪،‬‬ ‫بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به عنوان ره اورد‬ ‫اجرای این قانون تاکید کردند‪.‬‬ ‫در ادامه اعضای کمیته اقتصادی مجلس با پر اهمیت برشمردن‬ ‫لزوم داده بنیاد شــدن اقتصاد و نظام مالیاتی کشــور‪ ،‬خواستار‬ ‫اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای تحقق‬ ‫این مهم‪ ،‬در موعد مقرر شدند‪.‬‬ ‫اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اولین گام‬ ‫اجرا شــدن قانون پایانه های فروشــگاهی را اقناع نمودن افکار‬ ‫عمومی و اگاه سازی شهروندان از مزایای اجرای قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی و سامانه مودیان اعالم کردند و ضمن تاکید بر رسالت‬ ‫بزرگ ســازمان امور مالیاتی کشــور در این خصوص‪ ،‬این مهم‬ ‫را وظیفه ای همگانی و فرا دســتگاهی توصیف کردند‪ .‬رئیس کل‬ ‫ســازمان امور مالیاتی کشور نیز فرهنگ ســازی مالیاتی را یکی‬ ‫از راهبردهای بلندمدت نظــام مالیاتی باالخص در دوره تحولی‬ ‫جدید توصیــف کرد و گفت‪ :‬مرکز اموزش و پژوهش ســازمان‬ ‫در کنار روابط عمومی ســازمان و تیم رســانه ای در این راســتا‬ ‫برنامه های عملیاتی اموزشــی و رســانه ای کامل و جامعی را در‬ ‫دست اقدام دارد که از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی‪ ،‬تولید‬ ‫برنامه های گفتگو محور در رســانه ملی‪ ،‬راه اندازی پایگاه خبری‬ ‫تحلیلی مالیاتی تا اطالع رســانی و اموزش قوانین و مقررات در‬ ‫شبکه های اجتماعی و تبلیغات محیطی گسترده در سراسر کشور‬ ‫را شامل می شــود‪ .‬داوود منظور در ادامه به بلندمدت بودن امر‬ ‫فرهنگ و فرهنگ ســازی پرداخت و گفت‪ :‬برای نهادینه کردن‬ ‫فرهنگ پرداخت مالیات باید بیــن نظام مالیاتی و مردم معنای‬ ‫مشترکی تولید کنیم که در کنار برنامه ریزی ها و اهتمام سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور‪ ،‬نیاز هست تا تمام ارکان نظام و کشور در کنار‬ ‫نظام مالیاتی قرار بگیرند‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪:‬‬ ‫سه سامانه مربوط به جمع اوری صورت حساب های الکترونیکی‪،‬‬ ‫عضویت فعاالن اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب های‬ ‫الکترونیکی اماده شده اند و سازمان امور مالیاتی کشور ازنظر فنی‬ ‫و سیســتمی برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در موعد‬ ‫مقرر امادگی دارد‪.‬‬ ‫وی از افتتاح ســامانه پایانه های فروشگاهی در تیرماه و همزمان‬ ‫با هفته فرهنــگ مالیاتی خبر داد و گفــت‪ :‬عم ً‬ ‫ال فراخوان های‬ ‫مربوط به اجــرای قانــون پایانه های فروشــگاهی را در تیرماه‬ ‫اطالع رســانی خواهیم کرد‪ .‬منظور با اشــاره بــه اینکه اجرای‬ ‫قانون پایانه های فروشــگاهی پروژه ای ملی است و همه فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬واسطه گران و خرده فروشان را درگیر‬ ‫می کند دارای حساســیت هایی است گفت‪ :‬سناریوهای مختلفی‬ ‫برای اجرایی شــدن این قانون طراحی و برنامه ریزی کرده ایم که‬ ‫با هماهنگی ارکان نظام و ســران قوا بهترین سناریو را با در نظر‬ ‫گرفتن جمیــع جهات اجرا خواهیم نمــود‪ .‬رئیس مرکز تنظیم‬ ‫مقررات ســازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از گزارش‬ ‫خــود گفت‪ :‬فراخوان و جذب شــرکت های معتمــد ارائه کننده‬ ‫خدمــات مالیاتی و مواجه با چالش های موجــود در این عرصه‬ ‫به منظور بهره مندی بهینه از خدمات این شرکت ها در قالب مدل‬ ‫مفهومی اجرایی سازمان‪ ،‬صورت گرفته است‪.‬‬ ‫برزگری تصریح کرد‪ :‬ترتیبات الزم در راســتای اجرای ماده ‪۱۰‬‬ ‫قانون‪ ،‬شــامل انعقاد توافق نامه میان سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫با بانک مرکزی جمهوری اســامی ایــران در خصوص تفکیک‬ ‫حســاب های تجاری و غیرتجاری مودیان و مشارکت و همکاری‬ ‫جدی و مستمر میان کارشناســان و تیم های فنی هر دو طرف‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم کرد؛‬ ‫استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق ازمون استخدامی‬ ‫معاون سرمایه انســانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نیروهای شــرکتی که در دســتگاه های اجرایی مشــغول‬ ‫به کارنــد‪ ،‬تنهــا از طریق ازمــون اســتخدامی تبدیل وضعیت‬ ‫می شــوند و امتیاز قائل شــدن در این ازمون برای انها مغایر با‬ ‫عدالت است‪.‬‬ ‫ســازمان امور اداری و استخدامی‪« ،‬حسین عرب اسدی» عدالت‬ ‫استخدامی را خط قرمز قوانین و مقررات خواند و گفت‪ :‬افرادی‬ ‫که متقاضی جــذب به عنوان کارمند در دســتگاه های اجرایی‬ ‫هستند‪ ،‬اعم از اینکه در حال حاضر در دستگاه مشغول هستند‬ ‫یــا قصد ورود به دســتگاه را دارند‪ ،‬صرفاً بایــد از طریق ازمون‬ ‫استخدامی اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امتیاز قائل شدن در ازمون استخدامی برای کسانی‬ ‫که در قالب نیروی شرکتی در دستگاه ها مشغول به کارند‪ ،‬مغایر‬ ‫با عدالت اســت و از نظر قانون همه برابر هســتند‪ .‬البته افرادی‬ ‫که سال هاست در دستگاهی مشــغول به کارند‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫با توجه به تجربه شــان راحت تر در ازمون نمره قبولی بگیرند‪».‬‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اعالم اینکه‬ ‫در حــال برنامه ریزی برای برگزاری ازمــون در زمان های ثابت‬ ‫هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تنها محدودیت ممکن است شرط سنی باشد‬ ‫و بنــا داریم که این موضوع برای شــرکت کنندگان محدودیت‬ ‫ایجاد نکند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مورد کارکنانی که در قالب شــرکتی به انجام‬ ‫ماموریت هــای اصلی دســتگاه می پردازند‪ ،‬معتقدیــم اگر نیاز‬ ‫دســتگاه این است که این نیرو در پست تخصصی فعالیت کند‪،‬‬ ‫باید در قالب ازمون جابه جایی از حالت شــرکتی صورت بگیرد‬ ‫و ایــن افراد در اولویت تبدیل وضعیت از شــرکتی به قراردادی‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عرب اسدی همچنین از بازنگری در مواد امتحانی ازمون کتبی‬ ‫استخدامی خبر داد و گفت‪« :‬گاهی اوقات ازمون های استخدامی‬ ‫شــبیه به کنکور می شــوند و برخی معلومات در ان ها سنجیده‬ ‫می شود که شاید اص ً‬ ‫ال برای ایفای ان شغل الزم نباشد‪ ،‬در حال‬ ‫بازنگری این موضوع هستیم اما به هر حال در خصوص برگزاری‬ ‫ازمون الزام داریم و عدالت ایجــاب می کند همه متقاضیان در‬ ‫شرایط برابر با هم رقابت کنند‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬ســازمان اداری و استخدامی کشور در تعامل با‬ ‫مجلس شورای اســامی نیز این موضوع را عنوان کرده که اگر‬ ‫شــغلی در نظام اداری موردنیاز است و دوام هم دارد‪ ،‬حتی اگر‬ ‫خدمات باشــد‪ ،‬توجیهی ندارد برای تامین نیروی ان شــغل از‬ ‫شــرکت ها استفاده کنیم‪ ،‬بلکه باید مشــاغلی مانند خدماتی را‬ ‫در نظام اداری بازتعریف کنیم؛ به عقیده ما حذف این مشــاغل‬ ‫ان چنان که در دهه های قبل صورت گرفت‪ ،‬درست نبوده است‪».‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعالم کرد که تا ‪ ۵‬سال اینده‪ ،‬حدود ‪ ۲۵‬درصد گاز کشور از محل ذخیره سازی تامین می شود‪.‬شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران‪ ،‬رضا نوشادی گفت‪ :‬این‬ ‫مجموعهبرایرسیدنبهجایگاهشایستهدرعرصهپراهمیتوراهبردیذخیره سازیگازطبیعی‪،‬برنامه هایمتعددیراتدوینکردهاستکهدرقالباجرای‪ ۱۴‬طرحشاملذخیره سازیگازدرمخازنتخلیه شده‬ ‫هیدروکربوری‪ ،‬مخازن ابی و گنبدهای نمکی و از طریق توسعه مخازن هیدروکربوری و تخلیه زودهنگام و ایجاد مخزن ذخیره سازی انجام می شود تا چشم انداز تامین حدود ‪ ۲۵‬درصد نیاز از محل مخازن‬ ‫ذخیره سازیعینیتبخشیدهشود‪.‬ویافزود‪:‬برایاجرایاینطرح ها‪،‬برنامه ریزیگسترده ایانجامشدهوبابه کارگیریمشاورانخبرهومطالعاتوارزیابی هایانجام شده‪،‬اکنوناغلباینمیدان هادرمرحلهتهیه‬ ‫یهستند‪.‬مدیرعاملشرکتمهندسیوتوسعهگازایرانادامهداد‪:‬از‪ ۱۴‬طرحمدنظر‪،‬‬ ‫اسنادمناقصهبرایپیمان سپار ‬ ‫سخنگوی وزارت نفت‪:‬‬ ‫جایگاه ها حق جمع اوری کارت سوخت را ندارند‬ ‫ســخنگوی وزارت نفت با تاکید بر اینکه این وزارتخانه دستوری برای‬ ‫جمع اوری کارت ســوخت جایگاه ها صادر نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫برنامه ای برای تغییر قیمت و سهمیه نرخ ندارد‪ .‬شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی ایران‪« ،‬علی فروزنده» در رابط ه با اینکه وزارت‬ ‫نفت برنامه ای برای جمع کردن کارت های سوخت جایگاه داران ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما ترجیح می دهیم مردم با کارت سوخت خودشان بنزین ازاد‬ ‫را مصرف کنند‪ .‬وی در خصوص اخبار واصله در این راستا گفت‪ :‬باید‬ ‫بررسی کنیم که ایا گزارش جدی در تهران و کرج وجود دارد یا خیر؟‪.‬‬ ‫فروزنده در واکنش به درج بنر این خبر در یکی از جایگاه های سوخت‬ ‫کرج‪ ،‬گفت‪ :‬به جایگاه ها ابالغ شــده کــه اجازه جمع اوری کارت های‬ ‫ســوخت را ندارند‪ .‬مردم در صورت مشاهده تخلف‪ ،‬به شرکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی گزارش دهند تا حتماً بررسی و رسیدگی شود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت نفت همچنین در خصوص صف های طویلی که در‬ ‫مرزها برای سوخت گیری ایجاد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این صف ها موجب ازار‬ ‫مردم شده است‪.‬‬ ‫دولت برنامه ای برای تغییر قیمت و سهمیه ندارد‬ ‫وی با بیان اینکه در مرزها به دلیل اختالف قیمت بنزین‪ ،‬مردم با کارت‬ ‫جایگاه داران بنزین ازاد می زنند و چند کیلومتر ان ســوتر این بنزین‬ ‫را به فروش می رســانند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ممکن است شورای تامین استان‬ ‫یا مراجع این چنینی برای بازه های محدودی خواســته باشد از کارت‬ ‫جایگاه به صورت موقت استفاده نشود‪.‬‬ ‫فروزنده بار دیگر تاکید کرد موضوع عدم اجازه مردم برای اســتفاده از‬ ‫سوخت جایگاه بنزینی در کرج را نیز پیگیری خواهد کرد و مردم نیز‬ ‫می توانند با شماره تماس ‪ ۵‬رقمی ‪ ۰۹۶۲۷‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت نفت در خصوص واقعی شدن قیمت انرژی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بنزین اثرات روانی بر جامعه دارد که شامل تفاوت قیمت و تاثیر‬ ‫ان بر قیمت هاست‪ .‬این مسئله حسی نامطلوب به مردم انتقال می دهد‪،‬‬ ‫لذا دولت برنامه ای برای تغییر قیمت و سهمیه و افزایش نرخ ندارد‪.‬‬ ‫فروزنده در انتها تاکید کرد‪ :‬دولت هر برنامه ای در این زمینه داشــته‬ ‫باشد‪ ،‬با مردم در میان می گذارد‪.‬‬ ‫حمایتتمام قدوزارتنفتازتامین کنندگانفناوری هایدانش بنیان‬ ‫ت حمایت همه جانبه‬ ‫وزارت نفت مدت هاست به برکت تحریم سیاس ‬ ‫از ســازندگان داخلی و تامین کنندگان فناوری های دانش بنیان را‬ ‫در دســتور کار خود قرار داده و ایــن وظیفه در وزارت نفت دولت‬ ‫سیزدهم نیز از روزهای نخست شروع ب ه کارش تا به امروز با قدرت‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫وزارت نفــت‪ ،‬صنعت نفت ایران پس از پشــت ســر نهادن فراز و‬ ‫نشــیب های فراوان در طول یک دهه گذشته و رویارویی با شرایط‬ ‫ســخت و پیچیده تحریمی همچنان استوار بوده و توسعه خود را‬ ‫تداوم بخشیده است‪ .‬در این میان بومی سازی و دستیابی به دانش‬ ‫فنی فناوری های نوین‪ ،‬همــواره از دغدغه های اصلی صنعت نفت‬ ‫ایران بوده اســت؛ موضوعی که در چند سال اخیر با جهت گیری‬ ‫مدیران وزارت نفت به تامین نیازهای کشور با استفاده حداکثری از‬ ‫توانمندی های داخل‪ ،‬قوت بیشــتری به خود گرفته است و در این‬ ‫میان نباید از اهمیت و مزیت های تجاری ســازی و کسب درامد از‬ ‫طریق ان غافل شد‪.‬‬ ‫در سال های اخیر شناسایی راهکارها‪ ،‬موانع پیش روی تجاری سازی‪،‬‬ ‫ایجاد راهکارهای مناسب برای مخاطرات و ریسک پذیری و تضمین‬ ‫سرمایه گذاران در بخش های مختلف از جمله فعالیت های مدیران‬ ‫صنعت نفت ایران بوده است‪.‬‬ ‫امروزه یکی از شــرایط مهم و اصلی بقا در بازار رقابت و شکوفایی‬ ‫یک بنگاه صنعتی‪ ،‬پایش پیشرفت های صنعتی و فناوری‪ ،‬بازار‪ ،‬رقبا‬ ‫همچنیــن خلق نواوری با اســتفاده از توانایی های بالقوه و بالفعل‬ ‫درون شــرکتی است‪ ،‬با توجه به ماهیت هر بنگاه صنعتی قسمتی‬ ‫از این فعالیت ها از سوی بخش های پژوهشی‪ ،‬توسعه ای و فناوری‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود همواره بر تقویت ساخت‬ ‫داخل و حمایت از شــرکت های دانش بنیان تاکید داشته است‪ ،‬در‬ ‫این میان تقویت اقتصاد نفت از طریق ارتقای ســطح همکاری با‬ ‫شــرکت های دانش بنیان فعال و انجمن هــای تخصصی مرتبط با‬ ‫صنعت نفت و ایجاد فهرســت بلند منابع مورد تایید وزارت نفت‬ ‫شامل بیش از ‪ ۱۴۰۰‬شرکت سازنده ارزیابی صالحیت شده و تامین‬ ‫بخش اعظم نیازهای صنعت نفت کشور از طریق سازندگان داخلی‬ ‫مورد تایید و ثبت ‪ ۱۳۷‬شــرکت دانش بنیان در این سامانه و انجام‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬تفاهم نامــه و موافقت نامه خرید خدمت و محصوالت‬ ‫فناورانه و بومی سازی شده از محصوالت شرکت های دانش بنیان و‬ ‫نوپا و نیز انجام بیش از ‪ ۱۲‬تفاهم نامه و موافقت نامه برای توســعه‬ ‫گروه های اســتارت اپی در سال ‪ ،۱۴۰۰‬پیگیری اجرای ‪ ۲۲‬قرارداد‬ ‫انتقال و توسعه فناوری بخش باالدستی‪ ،‬منعقد شده با دانشگاه ها‬ ‫و مراکز پژوهشی کشــور‪ ،‬در جهت بهینه سازی فرایندهای تولید‬ ‫و افزایش ضریب برداشــت و انجام مطالعات ‪ ۱۷‬میدان اولویت دار‬ ‫کشور از سوی شرکت های مشاور داخلی کشور از جمله اقدام های‬ ‫این دولت در حمایت از شــرکت های دانش بنیان در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همچنین اجــرای مفاد بند الف تبصره ‪ ۱۸‬قانــون بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ضمن انجام فراخوان‪ ،‬بیش از ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان تســهیالت به‬ ‫شرکت های دانش بنیان در زمینه طرح های تکمیلی زنجیره ارزشی‪،‬‬ ‫بهینه ســازی مصرف انرژی‪ ،‬ســاخت بار اول قطعات و تجهیزات‬ ‫موردنیــاز صنعت نفت‪ ،‬تحول دیجیتــال در صنعت نفت‪ ،‬احیای‬ ‫چاه های مرده یا کم بازده و کاهش گازهای ارســالی به مشــعل از‬ ‫جمله فعالیت های حمایتی وزارت نفت در توسعه پژوهش و فناوری‬ ‫بوده اســت که تمامی طرح های موردنظر به تصویب وزارت نفت و‬ ‫وزارت اقتصاد رسیده و برای پرداخت تسهیالت‪ ،‬اسامی شرکت های‬ ‫واجد شرایط به بانک های عامل ارسال شده است‪.‬‬ ‫توســعه پارک فناوری و نواوری صنعت نفت در جهت حمایت از‬ ‫ظرفیت شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف باالدستی و‬ ‫پایین دســتی صنعت نفت که فاز اول پارک به بهره برداری رسیده‬ ‫است؛ این پارک برای توسعه استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫اختصاص یافته که با راه اندازی ان‪ ،‬زمینه اشــتغال تعداد زیادی از‬ ‫فارغ التحصیالن نخبه و کارافرین کشور فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫انعقــاد تفاهم نامه با بنیــاد ملی نخبگان در راســتای بهره مندی‬ ‫ظرفیت های شرکت های دانش بنیان‪ ،‬راه اندازی صندوق پژوهش و‬ ‫فناوری صنعت نفت به منظور حمایت از شرکت های صاحب فناوری‪،‬‬ ‫دانش بنیان و نوپا و انجام اقدام هایی نظیر خرید تضمینی کاالهای‬ ‫راهبردی صنعت نفت‪ ،‬ارائه تسهیالت‪ ،‬سرمایه گذاری خطرپذیر و‬ ‫ارائه ضمانت برای ارتقای ظرفیت فعالیت اقتصادی شــرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬مشــارکت در گشایش اندیشــکده نفت و انرژی در‬ ‫دانشــگاه امام صادق (ع) برای حمایت از دانشــگاه ها و تحقیقات‬ ‫توسعه ای و بنیادی‪ ،‬افتتاح مرکز نواوری در پژوهشگاه صنعت نفت‪،‬‬ ‫ایجــاد نهاد صدور گواهینامه کیفیت محصول و خدمات‪ ،‬پیگیری‬ ‫ایجاد و شکل دهی ‪ ۱۳‬انستیتو تحقیقاتی در صنایع پایین دست با‬ ‫دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منتخب کشور برای طراحی فرایندهای‬ ‫اولویت دار و مشخص در حوزه گاز‪ ،‬پاالیش و پخش و پتروشیمی و‬ ‫دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت کاتالیست های مربوط به‬ ‫انها از دیگر فعالیت های حمایتی صنعت نفت طی ماه های اخیر از‬ ‫پروژه های پژوهشی بوده است‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۱۲‬تفاهم نامه همکاری علمی‪ -‬تحقیقاتی میان شرکت های‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران و‬ ‫ملی گاز ایران با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور‪ ،‬ادامه اجرای‬ ‫روند بیش از ‪ ۱۹۰‬قرارداد با دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها‪ ،‬مراکز علم‬ ‫و فناوری و شرکت های دانش بنیان به منظور حمایت از پروژه های‬ ‫تحقیقاتی‪ ،‬ساخت تجهیزات فناورانه‪ ،‬پروژه های دانشجویی و ارائه‬ ‫فرصت های مطالعاتی و پژوهشــی‪ ،‬تدوین و ابالغ نظام نامه جدید‬ ‫پژوهش و فناوری وزارت نفت با رویکرد اســتفاده از زیســت بوم‬ ‫فناوری و اســتفاده از شرکت های دانش بنیان‪ ،‬اخذ تاییدیه هیئت‬ ‫مقررات زدایی برای کاربرگ مجوزهای وزارت نفت‪ ،‬همچنین ثبت‬ ‫مجوزهــای وزارت نفت در درگاه ملی صدور مجوزهای وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و طراحی و اتصال سامانه مجوزهای وزارت نفت‬ ‫به درگاه ملی صدور مجوزها با هدف پشتیبانی و مانع زدایی در انجام‬ ‫طرح ها و پروژه های صنعت نفت نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫ساخت داخل ‪ ۱۰‬قلم کاالی مهم و اساسی مورد نیاز صنعت نفت‬ ‫همسو با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و خروج غیرتورمی‬ ‫از رکود و حمایت از ســاخت داخل اغاز شــده است و تعداد ‪۵۰‬‬ ‫قرارداد برای پنج گروه از تجهیزات و کاالها منعقد شده‪ ،‬به طوری‬ ‫که پیشرفت این پروژه در انتهای سال ‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۷۴.۱‬درصد‬ ‫بوده و تا پایان ســال مذکور تعداد ‪ ۹۵۵‬قلم کاال تحویل داده شده‬ ‫اســت‪ .‬شــایان ذکر است که هفت شــرکت از شرکت های طرف‬ ‫قرارداد در مگاپروژه ساخت ‪ ۱۰‬گروه خانواده کاالیی‪ ،‬از شرکت های‬ ‫دانش بنیان هستند‪.‬‬ ‫اختصاص یک سالن به صورت رایگان در نمایشگاه بیست و ششم‬ ‫نفت ‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی به شرکت های فناور و دانش بنیان‬ ‫و پارک هــای علم و فناوری‪ ،‬ارائه نیازهای فناورانه چهار شــرکت‬ ‫اصلی زیرمجموعه وزارت نفت به شرکت های دانش بنیان در قالب‬ ‫‪ ۶‬نشست تخصصی در نمایشگاه بیست و ششم نفت ‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی از دیگر فعالیت های حمایتی صنعت نفت از فعاالن حوزه‬ ‫پژوهش و فناوری بوده است‪.‬‬ ‫توجه به شرکت های ایرانی دانش بنیان‪ ،‬برقراری ارتباط با پارک های‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬توسعه بهره مندی از توان سازندگان ایرانی و گسترش‬ ‫اقدام های پژوهشــی از جمله دستاوردهای حوزه گاز ایران به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬وانگهی وقتی صحبت از پیشــرفت و توسعه اقتصادی یک‬ ‫کشــور می شود‪ ،‬سازندگان داخلی و تامین کنندگان تجهیزات و از‬ ‫ان مهم تر تامین کنندگان دانش فنی و فناوری نقش بسیار مهمی‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬لزومی هم ندارد که شــرایط به طور حتم شــرایط‬ ‫تحریم باشــد تا این اتفاق بیفتد‪ ،‬زیــرا وقتی به تجربه های موفق‬ ‫کشورهای پیشرفته نگاه می کنیم‪ ،‬می بینیم که انها نیز به صورت‬ ‫برنامه ریزی شده و با تدبیر و دانش به سمت تامین نیازهای فناورانه‬ ‫گام برداشته اند‪.‬‬ ‫کشور ما نیز مدت هاســت در این مسیر حرکت می کند یا حداقل‬ ‫سیاست هایی را تنظیم می کند که تامین کنندگان و سازندگان داخلی‬ ‫و تامین کنندگان دانش و فناوری رشد کنند‪ .‬اگر به چند سال گذشته‬ ‫برگردیم متوجه سیاست های رو به رشد در این عرصه می شویم‪.‬‬ ‫در دنیای صنعتــی ما هر روز با رویه ای جدید به ســوی دانش و‬ ‫فناوری حرکت می کنیم‪ .‬یک روز با واگذاری پروژه ها به شرکت های‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬روز دیگر با تشکیل شــرکت های دانش بنیان و سوق‬ ‫دادن انها به ســمت تامین محصوالت و نیازهای صنعت‪ .‬فن بازار‬ ‫همان طور که از نامش پیداست به معنای ایجاد بازار فن یا فناوری‬ ‫است‪ .‬فن بازار تخصصی گاز نیز بر همین اساس شکل گرفته است‬ ‫و امروز مســئولیت تشکیل اکوسیســتم فناوری و نواوری را دارد‪.‬‬ ‫اکوسیستم یعنی محیط کســب وکار که در ان‪ ،‬بازیگران مختلف‬ ‫بتوانند با یکدیگر به تعامل بپردازند‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد گاز کشور از محل ذخیره سازی تامین می شود‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪774‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫علت اتش سوزی دفتر بازرسی‬ ‫سازمان منطقه ویژه پارس در‬ ‫دست بررسی است‬ ‫مدیر روابط عمومی و تشــریفات ســازمان منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی انرژی پارس اعالم کرد‪ :‬علت حادثه اتش سوزی‬ ‫روز گذشــته دفتر بازرسی این ســازمان در شهرستان‬ ‫عسلویه در دست بررسی است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رســانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫روز یکشنبه به نقل از سید محمد باقر یوسف زاده افزود‪:‬‬ ‫دفتر بازرسی سازمان منطقه ویژه پارس دچار حریق شد‬ ‫که این حریق با حضور نیروهای اتش نشــانی و امدادی‬ ‫مهار شد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬علت این حادثه و جزئیات احتمالی ان در‬ ‫دست بررسی اســت و تا اعالم نظر کارشناسی نهایی از‬ ‫رســانه ها و افراد انتظار می رود اخالق رسانه ای را رعایت‬ ‫کرده و از دامن زدن به شایعه ها جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫مدی روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی‬ ‫پارس ادامه داد‪ :‬در این حادثه هیچ گونه اسیبی به مدارک‬ ‫و پرونده های موجود در دفتر بازرسی سازمان منطقه ویژه‬ ‫پارس وارد نشده است‪.‬‬ ‫یوســف زاده افزود‪ :‬در حوادث این چنینی بررسی علت‬ ‫دقیــق حادثه زمان بر اســت و به محــض دریافت نظر‬ ‫کارشناسی اتش نشــانی و اداره اگاهی علل ان به سمع‬ ‫و نظر مردم خواهد رسید‪.‬‬ ‫اغاز هفته صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب با «مهر اب»‬ ‫نخســتین رویداد بین المللی «مهر اب» هم زمان با هفته‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب (یکم تا هشتم تیرماه) برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‪ ،‬کارگــروه اب‪ ،‬محیط‬ ‫زیســت و انرژی انجمن روابط عمومی ایران با همراهی‬ ‫نشــریه مهر اب در سالی که از سوی سازمان ملل متحد‬ ‫به عنوان اب زیرزمینی؛ مرئی شدن نامرئی نام گذاری شده‬ ‫است‪ ،‬در نظر دارد نخستین رویداد بین المللی «مهر اب»‬ ‫را در هفته صرفه جویی در مصرف اب (یکم تا هشتم تیر‬ ‫ماه) برگزار کند‪.‬‬ ‫در این هفته هشــت رویداد با مضامینــی همچون روز‬ ‫اب و جوانه ها (کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و اب) با همکاری‬ ‫کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬تجارب‬ ‫موفق بهره بــرداری از منابــع اب زیرزمینی با همکاری‬ ‫شــرکت مدیریــت منابــع اب ایــران و ســازمان اب‬ ‫منطقه ای تهران در روز پنجشــنبه دوم تیرماه از ساعت‬ ‫‪ ۹‬الــی ‪ ۱۲‬در دو بخش تجارب طرح تعادل بخشــی از‬ ‫ســاعت ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۰:۳۰‬و بخش علمی از ســاعت ‪۱۰:۳۰‬‬ ‫الــی ‪ ،۱۲‬اب در ادیان الهی‪ ،‬ســازمان های مردم نهاد و‬ ‫اب با همکاری ســازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬فناوری‬ ‫و نــواوری در صنعت اب با تاکید بر نقش شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان با همکاری دانشــگاه شــهید بهشــتی و‬ ‫پارک های علم و فناوری‪ ،‬دانــش بومی‪ ،‬میراث فرهنگی‬ ‫و معنــوی اب بــا همــکاری مــوزه ملــی ایــران‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬ســامت و گردشــگری ابی با همکاری اکادمی‬ ‫ملی المپیک‪ ،‬گردشگری ابی با همکاری اتاق ایران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تکذیب انتقال نفت ایران‬ ‫به اروپا از روسیه‬ ‫پرداخت بدهی گاز عراق به ایران ماهانه شد‬ ‫یک منبع اگاه با اشــاره به پرداخت بدهی گازی عراق به ایران گفت‪:‬‬ ‫پرداخت بدهی گاز عراق به ایران ماهانه شد‪.‬‬ ‫جواد اوجی اخیرا ً از تسویه طلب ‪ ۱.۶‬میلیارد دالری گازی ایران از کشور‬ ‫عراق که مربوط به سال های گذشته و دولت قبل بوده است خبر داده و‬ ‫گفته است با شروع دولت مردمی سیزدهم از همان ابتدا پول صادرات گاز‬ ‫به کشور عراق به صورت ماهانه و جاری دریافت شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت از همان ابتدای شــروع به کار دولت‬ ‫سیزدهم به شــدت پیگیر وصول مطالبات سنواتی گاز صادراتی خود‬ ‫به عراق بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با برگزاری نشســت های فشرده با وزیران نفت‬ ‫و برق عراق و همکاری خوب وزارت امور خارجه کشــورمان‪ ،‬موفق به‬ ‫امضای یک تفاهم نامه با طرف عراقی شدیم که براساس ان عراق ضمن‬ ‫پرداخت هزینه های جاری واردات گاز از کشورمان متعهد به پرداخت‬ ‫مطالباتی از عراق نداریم‬ ‫صورت حساب های سال های گذشته نیز شد‪ .‬وزیر نفت به پایداری میزان‬ ‫گاز صادراتی به کشور عراق طی ماه های اخیر اشاره کرد و گفت‪ :‬مجلس‬ ‫کشــور عراق در بودجه جاری این کشور (‪ )۲۰۲۲‬پرداخت هزینه های‬ ‫حاصل از واردات گاز در ســال های گذشته را در نظر نگرفته بود که با‬ ‫مذاکرات صورت گرفته این موضوع به صورت مجزا در مجلس این کشور‬ ‫مطرح و خوشبختانه بودجه مشخص برای این موضوع تعیین شد‪ .‬در‬ ‫همین رابطه یک منبع مطل ‬ع گفت‪ :‬پیش از اغاز دولت سیزدهم عراق‪،‬‬ ‫مبلغ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر بدهی به ایران داشت که پس از تعیین یک جدول‬ ‫زمان بندی یک میلیارد دالر ان به ایران پرداخت و ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر ان‬ ‫باقی مانده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در طول این مدت مذاکرات مفصلی با طرف‬ ‫عراقی داشتیم که بتواند این ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر را به ایران پرداخت کند اما‬ ‫به دلیل انکه هم اکنون در عراق دولتی تشکیل نشده است مذاکرات ما‬ ‫عم ً‬ ‫البهنتیجهنرسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پس از رفت و امدهای طوالنی‪ ،‬عراقی ها ملزم شدند تا از طریق‬ ‫مجلس قانونی را تصویب کنند و حکمی را دریافت کنند که این بدهی‬ ‫گازی به ایران پرداخت شود که خوشبختانه در بهار امسال این اتفاق رخ‬ ‫داد‪ .‬این منبع اگاه با تاکید بر اینکه ما به عراقی ها اعالم کردیم اگر این‬ ‫بدهی پرداخت نشود نمی توانیم به انها گاز بدهیم گفت‪ :‬چون عراق در‬ ‫فصل تابستان به شدت برای تامین برق خود به گاز ایران نیازمند است‬ ‫به همین دلیل این بدهی را پرداخت کردند و حتی با طرف عراقی به این‬ ‫توافق رسیدیم که بدهی خود را بابت خرید روزانه گاز نیز بدون تعویق به‬ ‫ایران پرداخت کند که هم اکنون پرداخت مطالبات گازی ایران از طرف‬ ‫عراق به صورت ماهانه و روتین انجام می شود و هیچ بدهی از این بابت‬ ‫از عراقی ها نداریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفتی روس نفت روسیه می گوید‪ :‬ادعای‬ ‫مقامات امریکا نسبت به انکه روسیه نفت ایران را به اروپا‬ ‫ارسال می کند‪ ،‬غیرقانونی است‪ .‬ایگور سچین‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت روس نفت روسیه در حاشــیه برگزاری مجمع‬ ‫بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ گفت‪ :‬اتهامات مطرح‬ ‫شده از ســوی دولت امریکا علیه روس نفت درباره انتقال‬ ‫نفت ایران به اروپا غیرقانونی است‪ .‬وی گفت‪ :‬مقامات دولت‬ ‫امریکا بار دیگر روس نفت را متهم کردند که نفت ایران را ‬ ‫به اروپا منتقل می کنند و این ادعاها به طور کامل بی اساس‬ ‫و غیرقانونی است‪ .‬وی افزود‪ :‬از وزارت امورخارجه روسیه به‬ ‫خاطر اعتراض به مطرح شدن اتهامات ساختگی از سوی‬ ‫مقاماتعالی رتبهامریکاییتشکرمی کنم‪.‬مجمعبین المللی‬ ‫اقتصادی سن پترزبورگ به مدت سه روز از ‪ 15‬ژوئن تا ‪18‬‬ ‫ژوئن برگزار شد و روز گذشته به کار خود پایان داد‪.‬‬ صفحه 3 ‫به روز رسانی سواالت متداول سایت بانک مرکزی با محوریت قانون جدید چک‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫به روز رسانی سواالت متداول سایت بانک مرکزی با محوریت قانون جدید چکبخش سواالت متداول پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی با محوریت سواالت متداول قانون جدید‬ ‫چک و مسدودسازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی به روزرسانی شد‪.‬با توجه به اجرای تدریجی قانون جدید چک از ابتدای سال گذشته‪ ،‬مجموعه سواالت مرتبط با‬ ‫این قانون پاسخ داده شده و در بخش سواالت متداول پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی به ادرس ‪ cbi.ir‬قرار گرفته است‪.‬این مجموعه سواالت و پاسخ های ان‪ ،‬راهنمای مناسبی‬ ‫برای مشتریان شبکه بانکی در زمینه نحوه مواجهه با چک و تکالیف مترتب ان است‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪774‬‬ ‫مدیرعامل فرابورس ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫حبس ‪ 800‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی سهامداران بورس‬ ‫در سیستم بانکی‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه گفت‪ ۸۰۰ :‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از منابع شرکت های بورسی در بانک ها خاک می خورد که‬ ‫این منابع مربوط به ســهامداران است که در قالب سود‬ ‫تقسیم نشده است و شرکت ها نیز برای ان برنامه و طرح‬ ‫توسعه ای ندارند‪.‬‬ ‫عباســعلی حقانی نسب با اشاره به افزایش نرخ سود بازار‬ ‫بین بانکی و رسیدن ان به رقم ‪ 20.68‬درصد گفت‪ :‬نرخ‬ ‫بهره بین بانکی در دنیا یا به صورت دســتوری افزایش و‬ ‫کاهش پیدا می کند و یا بسته به شرایط اقتصادی کشورها‬ ‫متغیر است‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار سرمایه افزود‪ :‬این در حالی است که‬ ‫در کشــور ما این سیاســت بدون توجه به سایر مولفه ها‬ ‫اتفاق می افتد و به تبع این تصمیم‪ ،‬بازار سرمایه نیز تاثیر‬ ‫می پذیــرد‪ .‬به عنوان مثال حدود ســه هزار هزار میلیارد‬ ‫تومان از منابع کشــور در سیســتم بانکی حبس است و‬ ‫با افزایش نرخ بهره بانکی به دنبال تامین منابع هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به این کــه نزدیک به ‪ 800‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از منابع شــرکت های بورسی که به دلیل‬ ‫شــرایط مالیاتی تقسیم سود نکرده اند و طرح توسعه هم‬ ‫ندارند‪ ،‬در بانک ها خاک می خورد گفت‪ :‬این منابع مربوط‬ ‫به سهامداران است که در قالب سود تقسیم نشده است‬ ‫و شرکت ها نیز برای ان برنامه و طرح توسعه ای ندارند و‬ ‫عمال این حجم از منابع سهامداران در سیستم بانکی در‬ ‫قالب سپرده حبس شده است‪.‬‬ ‫ارایههم زماناینمادودرگاه‬ ‫پرداختاینترنتیتوسطشرکتسداد‬ ‫شرکت پرداخت الکترونیک سداد امادگی دارد از طریق‬ ‫پنجره واحد تجارت الکترونیکــی و هم زمان با دریافت‬ ‫اینماد‪ ،‬درگاه پرداخت اینترنتی نیز به متقاضیان ارائه کند‪.‬‬ ‫اخبار شــرکت ها ؛ به گزارش روابــط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬شــرکت پرداخت الکترونیک سداد به منظور ایجاد‬ ‫بســترهای الزم برای دریافت هم زمان اینمــاد و درگاه‬ ‫پرداخت‪ ،‬همکاری های بســیاری را طی ماه های گذشته‬ ‫با مرکز توســعه تجارت الکترونیکی داشته که بر اساس‬ ‫ان وب سرویس اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی‬ ‫به صورت ازمایشی از سوی این شرکت پیاده سازی شد‪.‬‬ ‫این اقدام با هدف ایفای مســئولیت در بهینه ســازی و‬ ‫تســریع فرایندهای حوزه پرداخــت و همچنین رویکرد‬ ‫تعاملی با نهادهای متولی از جمله مرکز توســعه تجارت‬ ‫الکترونیکی از سوی شرکت سداد صورت گرفت و اکنون‬ ‫سداد‪ ،‬راهگشــای سایر شرکت های پرداخت الکترونیکی‬ ‫و پرداخت یار شــده تا خدمات با استفاده از وب سرویس‬ ‫اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی‪ ،‬با سرعت بیشتر‬ ‫و مراحل کوتاه تــر به متقاضیان درگاه پرداخت اینترنتی‬ ‫ارایه شــود‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬اکنون مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیکی طی یــک فراخوان از تمامی شــرکت های‬ ‫پرداخت یار و پرداخت دعوت کرده است تا به وب سرویس‬ ‫اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شوند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب کسب وکارها می توانند هنگام دریافت نماد‬ ‫ی به صورت مســتقیم درگاه پرداخت‬ ‫اعتمــاد الکترونیک ‬ ‫اینترنتی نیز دریافت کننــد و با توجه به هماهنگی های‬ ‫انجام شده میان شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‪،‬‬ ‫با ثبت درخواست اینماد‪ ،‬دیگر نیازی به واردکردن مجدد‬ ‫اطالعات برای دریافت درگاه پرداخت نخواهد بود‪.‬‬ ‫حرکت معکوس‬ ‫بانک مرکزی ژاپن‬ ‫بانــک مرکزی ژاپن علیرغم افزایش نرخ بهره در ســطح‬ ‫جهــان به روند کاهشــی خود ادامــه می دهد‪.‬به نقل از‬ ‫اکونومیک‪ ،‬بانک مرکزی ژاپن به سیاســت تسهیل پولی‬ ‫خود پایبند است‪.‬‬ ‫در حالی که سایر بانک های مرکزی جهان نرخ های بهره را‬ ‫برای مهار تورم افزایش دادند اما بانک مرکزی ژاپن اعالم‬ ‫کرد که پس از رسیدن ین به پایین ترین حد در ‪ ۲۴‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬توجه الزم را به بازارهای ارز خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایــن بانک نرخ ها را در منفی ‪ ۰.۱‬درصد نگه می دارد و به‬ ‫خرید نامحدود اوراق قرضه دولتی ادامه می دهد تا سقف‬ ‫پایین بازدهی بلندمدت را حفظ کند‪.‬‬ ‫این عملکرد بخشــی از یک برنامه ‪ ۱۰‬ساله برای تقویت‬ ‫رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ جهان است‪.‬‬ ‫این تصمیم پس از یک جلسه دو روزه اعالم شد و هدف‬ ‫ان این است که روند انقباض پولی جهانی با هدف مبارزه‬ ‫با قیمت های باالی سوخت و مواد غذایی ناشی از جنگ‬ ‫اوکراین و غوغای زنجیره تامین را کاهش دهد‪.‬‬ ‫طراحییکشاخصکارامدبرایشناساییبهتروضعیتبازارسرمایه‬ ‫مدیر عامل فرابورس ایران گفت‪ :‬فعاالن بازار درخصوص شــاخص‬ ‫کل انتقاداتی را دارند و معتقدند که این شــاخص بیانگر وضعیت‬ ‫بازار نیست؛ در این خصوص باید شاخصی طراحی شود که وضعیت‬ ‫بازار را بهتر نشان دهد‪.‬‬ ‫«میثم فدایی» در همایش چشــم انداز اقتصاد ‪ ۱۴۰۱‬و فرصت های‬ ‫پیشــرو در خصوص افزایش نقدشــوندگی اظهار داشت‪ :‬در سهام‬ ‫شــرکت های بازار پایه‪ ،‬نمادهایی بودند که بیش از یک ســال در‬ ‫صف فروش قفــل بودند که بنا به عوامل مختلف بازاری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫یــا فاندامنتال نیازمند تعدیل قیمت بودنــد؛ بنابراین این طرح از‬ ‫اواخر اذر سال گذشته مطرح شد که حجم مبنا برای شرکت هایی‬ ‫کــه بیش از ‪ ۲۰‬روز در صف خرید یا فــروش بودند‪ ،‬برای افزایش‬ ‫نقدشــوندگی بازار حذف شود تا ســهامداران به راحتی بتوانند به‬ ‫معامله بپردازند‪ .‬وی با بیان اینکه انتظار داریم بعد از فصل مجامع‬ ‫و با بازگشــایی نمادها دیگر سهم قفل شده در صف خرید و فروش‬ ‫نداشته باشــیم‪ ،‬افزود‪ :‬در خصوص بازارهای اصلی هم اگر نمادی‬ ‫دارای بازارگردان باشــد‪ ،‬با شــرایطی که ســازمان بورس تعیین‬ ‫می کند‪ ،‬حجم مبنا حذف می شــود‪ .‬با این تصمیم نوسان شاخص‬ ‫فرابورس کمتر و همچنین تصمیم گرفته شده که اگر سهمی ‪۱.۵‬‬ ‫برابر میانگین حجم مبنا ماهانه معامله شد‪ ،‬حجم مبنا در ان نماد‬ ‫حذف شــود‪ .‬فدایی اظهار کرد‪ :‬شاخص کل نیز بحث دیگری است‬ ‫که فعاالن بازار همیشه به ان انتقاد می کنند که این شاخص بیانگر‬ ‫وضعیت بازار نیســت‪ .‬در پاســخ می توان گفت از نظر متخصصان‬ ‫شــاخص کل باید شــامل چــه بازارهایی باشــد و همچنین وزن‬ ‫ســهم های مختلف در ان چقدر اســت؟ موضوع دیگر شرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری و زیرمجموعه های انهاســت که ابهام زیادی دارند‬ ‫زیرا شاخص کل یکبار به خاطر شرکت های زیرمجموعه باال می رود‬ ‫و بار دیگر به خاطر شرکت سرمایه گذاری رشد می کند‪.‬‬ ‫فدایی ادامه داد‪ :‬برای اصالح عرضه اولیه شرکت ها به صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری مقرر شد کف قیمتی تعیین شود و همچنین تعداد‬ ‫صندوق هــا افزایش یابند‪ .‬مدیرعامل فرابــورس ایران در خصوص‬ ‫تغییر دامنه نوســان نیز بیان کرد‪ :‬تغییر دامنه نوســان دی سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مطرح و قرار شــد هر فصل یک درصد در بورس و فرابورس‬ ‫دامنه نوســان افزایش یابد اما با توجه به شــرایط مبهم بودجه و‬ ‫برجام مقرر شد این تصمیم در شرایطی پایدارتری عملی شود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر با افزایش یک درصدی دامنه نوسان در فرابورس شاهد‬ ‫کاهش صفوف فروش هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه ای به وزیر اموزش و پرورش مطرح کرد‪:‬‬ ‫تجمیع بیمه تکمیلی شاغلین و بازنشستگان اموزش و پرورش‬ ‫با مساعدت مالی صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه ای به وزیر اموزش‬ ‫و پرورش خواستار تجمیع بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی تحت‬ ‫پوشش این صندوق همانند شاغالن اموزش و پرورش شد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومی و امور بیــن الملل صندوق‬ ‫بازنشســتگی کشــوری‪ ،‬دکتر محمد اســکندری در نامه ای به‬ ‫دکتر یوســف نوری وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬اجرای ماده ‪ ۸۵‬قانون‬ ‫مدیریت خدمات کشوری را یکی از دغدغه ها و مطالبات همیشگی‬ ‫بازنشستگان اموزش و پرورش عنوان کرده و نوشته است‪« :‬با عنایت‬ ‫به اقدام قابل تقدیر ان وزارتخانه در انعقاد تفاهم نامه بیمه تکمیلی‬ ‫درمان فرهنگیان معزز با شرکت بیمه دانا در راستای بهبود خدمات‬ ‫دهی به این قشر عزیز و فرهیخته‪ ،‬به استحضار می رساند یکی از‬ ‫مطالبات موکد بازنشستگان معزز صندوق بازنشستگی کشوری و به‬ ‫ویژه بازنشستگان عزیز و فرهیخته اموزش و پرورش در سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬اجرای ماده ‪ ٨۵‬قانون خدمات کشوری مبنی بر تکلیف دستگاه‬ ‫های اجرایی برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و‬ ‫خانواده های انها به همراه قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارمندان ان‬ ‫دستگاه‪ ،‬می باشد‪».‬‬ ‫وی ســپس با اشــاره به نتایج نظرســنجی های صورت گرفته از‬ ‫بازنشستگان تحت پوشــش این صندوق طی ماه های اخیر‪ ،‬اورده‬ ‫اســت‪« :‬براساس نظرسنجی هفتگی صندوق‪ ،‬بیش از ‪ ۴٩‬درصد از‬ ‫بازنشستگان تمایل دارند تا مانند دوران کارمندی‪ ،‬خدمات رفاهی‬ ‫و بیمه ای خود را از دستگاه مربوطه محل اشتغال دریافت نمایند‪».‬‬ ‫اسکندری در ادامه بیان کرد‪« :‬در اجرای ماده ‪ ٨۵‬قانون مذکور و با‬ ‫عنایت به مطالبات بازنشستگان عزیز فرهنگی‪ ،‬ان وزارتخانه محترم‬ ‫تمهیدات الزم را جهت بهره مندی بازنشســتگان عزیز فرهنگی از‬ ‫خدمات بیمه تکمیلی شرکت بیمه مذکور فراهم اورد‪».‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرده است که «در‬ ‫صورت تحقق این مهم‪ ،‬عالوه بر رضایت نسبی بازنشستگان از خدمات‬ ‫بیمه تکمیلی درمان‪ ،‬این امکان فراهم می شود تا بازنشستگان بتوانند‬ ‫با مراجعه به دســتگاه های محل اشتغال خود‪ ،‬خدمات را دریافت‬ ‫نمایند‪».‬‬ ‫اسکندری در پایان نامه خود اعالم امادگی کرده است تا «در صورت‬ ‫موافقت وزارت اموزش و پرورش با تجمیع بیمه تکمیلی شــاغلین‬ ‫و بازنشســتگان‪ ،‬راهکارهای قانونی جهت مساعدت مالی را با ارائه‬ ‫طرحی در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بررسی نماید‪».‬‬ ‫هم اکنون بیش از ‪۲‬میلیون نفر از بازنشستگان و اعضای تحت تکفل‬ ‫این عزیزان که بخش عمده ای از این جمعیت را بازنشستگان اموزش‬ ‫و پرورش تشــکیل می دهند‪ ،‬به دلیل اجرا نشــدن ماده ‪۸۵‬قانون‬ ‫مدیریت خدمات کشــوری از سوی دســتگاه های اجرایی‪ ،‬تحت‬ ‫پوشش طرح «پرداخت هزینه خسارت درمان» صندوق بازنشستگی‬ ‫کشوری قرار دارند‪ .‬هزینه اجرای این طرح‪ ،‬از محل منابع حاصل از‬ ‫سود شرکت های تابعه صندوق تامین می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫بانک ها با خلق نقدینگی اصلاحات اقتصادی را به چالش می کشند‬ ‫عضو کمیســیون برنامــه و بودجه و محاســبات مجلس گفت‪:‬‬ ‫بانک ها با خلق پول و نقدینگی اصالحات اقتصادی را به چالش‬ ‫می کشند و در جهت عکس اقتصاد عدالت محور حرکت می کنند‪.‬‬ ‫رجب رحمانی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها‬ ‫در دولت دهم و مردمی ســازی یارانه ها در دولت ســیزدهم ‪2‬‬ ‫کار بزرگ برای عادالنه شــدن نظام اقتصادی کشور به حساب‬ ‫می ایند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با این حال در دولت دهم برخی ملزومات‬ ‫اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها اجرا نشد و دولت یازدهم که‬ ‫این طرح را از بین برد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬در دولت ســیزدهم طرح اصــاح هدفمندی‬ ‫یارانه ها یا همان طرح مردمی ســازی یارانه ها اقدامی جسورانه‬ ‫برای رهایی از مشکالتی مانند قاچاق و توزیع عادالنه یارانه ها به‬ ‫شمار می رود‪ .‬با این حال چون این طرح در زمانی اجرا شده که‬ ‫تورم در کشور حدود ‪ 50‬درصد است‪ ،‬ممکن است اقشار محروم‬ ‫استفاده کافی را از این طرح نداشته باشند‪.‬‬ ‫رحمانی با اشــاره به کارشکنی های نظام بانکی در حق دولت ها‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاسفانه هر زمانی که اجرای طرح های هدفمندسازی‬ ‫یارانه ها قرار اســت تا حدودی از بار مشــکالت اقتصادی روی‬ ‫دوش مردم کم کند‪ ،‬تولید نقدینگی بیش از حد در نظام بانکی‬ ‫اجــرای این طرح ها را به چالش می کشــد و اجازه نمی دهد که‬ ‫مردم حالوت انها را احساس کنند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در واقــع بانک ها با خلق پــول و نقدینگی‬ ‫اصالحــات اقتصادی را به چالش می کشــند و در جهت عکس‬ ‫اقتصــاد عدالت محور حرکت می کنند‪ .‬بنابراین اصالح ســاختار‬ ‫نظام بانکی باید با هم افزایی قوای سه گانه به شکل جدی دنبال‬ ‫شــود تا از تب و تام تورم و خلق نقدینگی بی حساب در کشور‬ ‫کاســته شــود‪ .‬چرا که ‪ 50‬درصد تورم ناشی از همین رهاشدن‬ ‫نقدینگی اســت‪ .‬رئیس مجمع نماینــدگان در بخش دیگری از‬ ‫این گفتگو با ذکر اینکه احیای بورس کاال راهکار مناسبی برای‬ ‫مهار نقدینگی سرگردان است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کاالهایی مانند خودرو‬ ‫جنبه ســرمایه ای پیدا کرده اند‪ ،‬باید از طریق بورس کاال نسبت‬ ‫به عرضه انها اقدام شــود‪ .‬چرا که ضوابط حاکم بر بورس اجازه‬ ‫ایجاد تغییرات شگرف در قیمت را نمی دهد‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬دولت و بانک مرکزی باید عزم جدی برای اصالح‬ ‫بدنه عریض و طویل نظام بانکی داشته باشند و برای اصالح این‬ ‫نظام به چند بخش نامه اکتفا نکنند‪ .‬ریشــه مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور در تولید نقدینگی و ریشه تولید نقدینگی هم سیاست های‬ ‫بانکی است که اگر متحول شوند‪ ،‬اقتصاد ملی متحول شده و بعد‬ ‫از مدت ها نفس راحتی خواهد کشید‪.‬‬ ‫رفع مشکالت بیمه ای بیماران نادر در انتظار تصویب دولت‬ ‫در پــی اعالم گزارش هایی درباره مشــکالت هزینه های درمانی و‬ ‫پوشــش های بیمه ای بیماران نادر‪ ،‬معاون بیمه و خدمات سالمت‬ ‫سازمان بیمه سالمت ایران گفت‪ :‬خوشبختانه برای سال جاری رقم‬ ‫قابل توجه ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومان برای بیماران صعب العالج‪ ،‬خاص و‬ ‫نادر اختصاص داده شده و اساس نامه ای به این منظور تدوین شده و‬ ‫در هیئت وزیران است که به محض تصویب و ابالغ این اساس نامه‬ ‫بســته های خدمتی جامع و کاملی که برای بیماران نادر و خاص‬ ‫پیش بینی کردیم را اجرایی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫هشتم دی ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬سند ملی بیماری های نادر با چشم انداز‬ ‫پیشگیری از تولد نوزادان مبتال به بیماری های نادر و رفع مشکالت‬ ‫دارویی و درمانی انها پس از بررسی شورای عالی سالمت و امنیت‬ ‫غذایی وزارت بهداشت به تصویب رسید و سرانجام پس از چند ماه‬ ‫وقفه در روزهای پایانی دولت دوازدهم (مرداد ‪ )۱۴۰۰‬به دستگاه ها‬ ‫ابالغ شــد‪ .‬این سند که نزدیک به یکسال از ابالغ ان می گذرد و بر‬ ‫لزوم برقراری پوشش کامل بیمه پایه و تکمیلی بیماران نادر تاکید‬ ‫دارد‪ ،‬توانست روزنه های امید حمایت از بیماران نادر را افزایش دهد؛‬ ‫موضوعی که البته هنوز نتوانسته رضایت ‪ ۱۰۰‬درصدی بیماران نادر‬ ‫را به همراه داشته باشد‪...‬‬ ‫لزوم تکمیل پوشش بیمه ای بیماران نادر‬ ‫در این راستا‪ ،‬دکتر حمیدرضا ادراکی_مدیرعامل بنیاد بیماری های‬ ‫نادر ‪ ،‬با اشاره به اینکه سندملی بیماری های نادر در اخرین روزهای‬ ‫فعالیت دولت قبل به دستگاه ها ابالغ شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس این‬ ‫سند که تمام مصوبه های ان الزم االجرا است تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۴‬این‬ ‫سند تاکید دارد که یک بیمار نادر باید تحت پوشش کامل بیمه پایه‬ ‫و تکمیلــی قرار گیرد که در این موارد متصدی مربوطه در این امر‬ ‫وزارت رفاه است که تشخیص می دهد کدام یک از بیمه های پایه و‬ ‫تکمیلی باید این وظیفه را تقبل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســند تصویب شده به تمام بخش های مرتبط ابالغ شد‬ ‫تا تمام نهادها به وظایف خود در قبال بیماران اگاه باشند‪ .‬یکی از‬ ‫وظایف‪ ،‬تامین بیمه کامل یا تکمیلی حمایتی بیماران نادر است که‬ ‫بیمه ســامت متولی ان شد و اســامی بیماران را از ما درخواست‬ ‫کرد‪ .‬بر این اساس ما در بنیاد ملی بیماران نادر اسامی تمام بیماران‬ ‫نادری که در سامانه های ما ثبت نام کرده بودند را به بیمه سالمت‬ ‫ارائــه کردیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬تعبیر ما این بود که مشــکل بیمه ای‬ ‫بیماران برطرف شــده است‪ ،‬اما هنوز هم از بیماران می شنویم که‬ ‫در پوشش های بیمه ای دچار مشکالتی هستند‪.‬‬ صفحه 4 ‫سامانه «امازون» پخش مینی سریال «کاشوخین» به کارگردانی کیوان محسنی را اغاز کرد‪.‬روابط عمومی سریال کاشوخین‪ ،‬این مینی سریال به کارگردانی کیوان محسنی و تهیه کنندگی‬ ‫پویان صدقی در ژانر اکشن و هیجانی‪ ،‬اکنون در پلفترم جهانی امازون قابل دسترسی است‪ .‬فیلم نامه این مینی سریال را کیوان محسنی به نگارش دراورده و بامداد افشار اهنگ ساز این‬ ‫مجموعه است‪ .‬مینی سریال کاشوخین در لوکیشن های متعدد داخلی و خارجی از جمله گراش‪ ،‬الر‪ ،‬کوره‪ ،‬خور‪ ،‬دبی (اسپرینگ‪ ،‬خیابان شیخ زاهد‪ ،‬الراس‪ ،‬الورقه‪ ،‬سافاری الورقا‪ ،‬سافاری‬ ‫الورســان) شارجه (دانشگاه امریکایی شارجه)‪ ،‬بیدشهر‪ ،‬کرمستج‪ ،‬بندر کنگ و‪ ...‬فیلم برداری شده است‪.‬در خالصه این مینی سریال امده است‪« :‬یک قاچاقچی سوخت در جنوب ایران‬ ‫که پس از مرگ رفیقش در یک سانحه رانندگی مورد توبیخ و انتقاد دیگران قرار گرفته است‪ ،‬پس از یافتن سرنخ هایی از قتل رفیقش برای انتقام جویی راهی سفری تک نفره می شود‪»...‬‬ ‫روایترضاکیانیانازحرکاتدستیکهمختصخسروشکیباییبود‬ ‫رضا کیانیان با مرور بخشی از تجربیات خود در عرصه بازیگری تاکید‬ ‫کرد که این خلوت ادم ها اســت که شــخصیت دیگر ان ها را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫موزه ســینمای ایران در ادامه انتشار سلسله برنامه های تاریخ شفاهی‬ ‫خود به مناسبت زادروز رضا کیانیان بازیگر پیشکسوت سینما‪ ،‬تئاتر و‬ ‫تلویزیون بخش هایی از گفتگوی این هنرمند را منتشر کرده است که‬ ‫در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫براســاس اعالم روابط عمومی موزه سینما‪ ،‬رضا کیانیان با بیان اینکه‬ ‫تمام مقاالتی که با موضوع بازیگری نوشــته درباره ســوال هایی بوده‬ ‫کــه در ذهنش پیش می امده ‪ ،‬گفت‪ :‬یــادم می اید در فیلم «اژانس‬ ‫شیشه ای» در سکانسی باید خم می شدم گلوله را برمی داشتم و نشان‬ ‫می دادم و عزیز ساعتی (فیلمبردار) یک دفعه قطع کرد و گفت مشکلی‬ ‫برای نور بوجود امده است و ارام نزدیک گوش من گفت به خاطر نور‬ ‫قطع نکردم دلیلش این است که بهت بگویم چطور گلوله را باال بیاوری‬ ‫تا پالن بهتر شــود و در همان جا متوجه شدم که اگر از زاویه دوربین‬ ‫فکر می کردم متوجه می شدم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از نکات مهمی که متوجه شــدم این بود که‬ ‫باید در زمان بازی متوجه پالن هم باشم یعنی از جانب فیلمبردارهم‬ ‫بایــد فکر کنم و همین امر موجب شــد تا با پنج فیلمبردار مصاحبه‬ ‫کردم‪ .‬البته مصاحبه ها بدین شــکل نبود که به من فیلمبرداری یاد‬ ‫بدهند‪ .‬انها در ابتدا شــروع به توضیح دربــاره فیلمبرداری و لنز و ‪...‬‬ ‫می کردند اما من به انها گفتم دنبال موارد جزعی تر هستم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬وقتی چشمشان روی ویزور است چه چیزی موجب می شود که‬ ‫به یک بازیگر بگویند دمت گرم یا خوب بازی نکرده اســت‪ .‬مواردی‬ ‫که شاید فیلمبردارها تنها در زندگی خصوصی شان برای دوستانشان‬ ‫تعریف کنند و هیچ وقت به عنوان خاطره باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫کیانیان خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل اینکه اولین کلید را عزیز ساعتی در‬ ‫ذهن من روشن کرد با خود او گفتگو را شروع کردم و متوجه شدم در‬ ‫مورد مونتاژ و تدوین هم به همین شکل است و من نمی دانم که با انها‬ ‫هم صحبت کردم‪ .‬زمانیکه ســراغ تدوینگران رفتم از انها می پرسیدم‬ ‫وقتی در پشــت میز موی یال نشستید در چه مواقعی از بازیگر راضی‬ ‫هســتید و در چه مواقعی خوشتان نمی اید‪ .‬انها هم برای من توضیح‬ ‫دادند که موجب باز شــدن دریچه هایی در من شد که در ابتدا همه‬ ‫چیزهایی که اموخته بودم در مجله فیلم چاپ شــد و بعد به صورت‬ ‫کتابی به نام بازیگری در قاب منتشر شد‪.‬‬ ‫کیانیان با اشــاره به نقش افرینی های زنده یاد خسرو شکیبایی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬خسرو شکیایی در بازی ها خیلی دست هایش را تکان می داد‬ ‫و به نوعی هوا را می شــکافت و برای همه ما جذاب بود و انرا دوست‬ ‫داشتیم‪ .‬بعد از خسرو شکیبایی همه می خواستند ان حرکات دست‬ ‫را تکرار کنند درصورتی که ان حرکات دســت تنها مختص خســرو‬ ‫شکیبایی است‪ .‬من معتقدم وقتی یک بازیگر روی صحنه می رود نباید‬ ‫فکر کند که چه کاری می خواهد انجام بدهد‪ ،‬حرکتش را طراحی نکند‬ ‫و به ناخداگاه بسپارد زیرا بر اساس وجود بازیگر طراحی می کند مانند‬ ‫خسرو شکیبایی که دلنشین خواهد بود‪ .‬در این صورت نقش افرینی ها‬ ‫دلنشین خواهد بود اما وقتی درباره ان فکر کنیم دیگر جذاب نمی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازیگر نباید سواد خود را جلوی دوربین ببرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دوربین درواقع یک فاصله بین بازیگر و تماشــاگر است و تماشاگر از‬ ‫چشــم دوربین بازیگر را می بیند پس باید با دوربین رفیق باشــیم و‬ ‫نخواهیم به دوربین بگوییم که چقدر سواد داریم‪ .‬وقتی جلوی دوربین‬ ‫فکر کنیم همه چیز خراب می شود‪.‬‬ ‫کیانیان با اشــاره به فیلم «فرش باد» گفت‪ :‬هر سال در ژاپن در فصل‬ ‫بهار یک کارناوال راه می افتد که ریشه های به شدت سنتی دارد و در‬ ‫ان یک فرشی از ایران وجود دارد و من هنوز نمی دانم فرش ایران چه‬ ‫زمانی وارد فرهنگ ژاپن شده است‪.‬‬ ‫البته شنیدم زمانی یک بازرگانی از ایران هدیه ای به یک ژاپنی می دهد‬ ‫و وقتی دنبال مشــترکات می گردنــد ان را پیدا می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫علیرضا شجاع نوری دست نوشــته ای فارسی با خطی خوش که یک‬ ‫شعر است را به ژاپنی ها داده اند که انرا در یک لوله های منبت کاری در‬ ‫داخل یک معبد نگه داشتند و در مراسم های خاصی جایی می گذارند‬ ‫که بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫وی درباره فیلم ماهی ها عاشق می شوند نیز بیان داشت‪ :‬یادم می اید‬ ‫یک روز علی رفیعی گفت طرحی به ذهنش رسیده که می خواهد ان‬ ‫را بســازد درواقع به نوعی بازنگری زندگی خودش در قالب یک دکتر‬ ‫بود‪ .‬اقای رفیعی عالوه بر اینکه هنرمند خوبی است اشپز حرفه ای نیز‬ ‫اســت و تمامی غذاهایی که در فیلم ماهی ها عاشق می شوند دیدیم‬ ‫کار خود او بود‪ .‬رفیعی معموال در اغلب کارهایش و حتی تئاترها تعداد‬ ‫زیادی پارچه های رنگی و مقداری چوب برای طراحی صحنه می اورد‪.‬‬ ‫گاهی استفاده از این چوب ها و پارچه ها انقدر درست است که تبدیل‬ ‫به شــیء اصلی در نمایش یا فیلم می شوند‪ .‬در این فیلم هم مقداری‬ ‫پارچه و عتیقه جات از وسائل خانه خودش اورده بود که برای یکی از‬ ‫اتاق های فیلم استفاده شد‪.‬‬ ‫توقف برنامه «طبیب» به دلیل ادعای عجیب مهمان‬ ‫معاونت سیمای صدا وســیما در اطالعیه ای‪ ،‬از توقف برنامه زنده‬ ‫«طبیب» بدلیل بی توجهی به استانداردهای تخصصی خبر داد‪.‬‬ ‫در بخشی از اطالعیه معاونت سیما امده است ‪ :‬متاسفانه در برنامه‬ ‫طبیب شــبکه سه‪ ،‬از ســوی مهمان ادعایی عجیب و غیر علمی‬ ‫مطرح شد که به درستی موجب تعجب و تذکر و اعتراض جمعی از‬ ‫استادان مومن و متعهد کشور به این ادعای غیر علمی و جریحه دار‬ ‫شدن احساسات پاک مخاطبان مومن و فهیم گردید‪.‬‬ ‫در این اطالعیه تصریح شده است ‪ :‬متاسفانه مجری برنامه نیز علی‬ ‫رغم داشتن تجربه کافی‪ ،‬نتوانست به موقع در واکنش به این ادعای‬ ‫عجیب‪ ،‬از مهمان برنامه مستنداتی برای این اظهار نظر درخواست‬ ‫کند و اظهارات غیر مستند میهمان را تصحیح کند‪.‬‬ ‫«معاونت ســیما در پی این اتفاق غیــر قابل توجیه در انتن زنده‪،‬‬ ‫ضمــن عذرخواهی از عموم مخاطبــان‪ ،‬پخش برنامه طبیب را به‬ ‫دلیل ضعف و قصور دست اندرکاران برنامه تا اطالع ثانوی با هدف‬ ‫اصــاح رویه های خالف ضوابط متوقف می کنــد‪ .‬این برنامه در‬ ‫اینده نزدیک و پس از اطمینان از رعایت اســتانداردهای ضروری‬ ‫برنامه های زنده و تخصصی‪ ،‬پخش خود را از سر خواهد گرفت‪».‬‬ ‫دکتر حسن براتی کارشناس برنامه طبیب در شبکه سه سیما در‬ ‫اظهارنظری غلط مدعی شد یکی از دالیل شیوع اصلی ارتروز میان‬ ‫ایرانی ها نماز خواندن است‪.‬‬ ‫هیاتارزیابیکمیسیونملییونسکودرایران‬ ‫تعیینوضعیتثبتجهانی«پایتختچایایران»‬ ‫ثبت جهانی شهرســتان الهیجان‪ ،‬به عنوان پایتخت چای ایران را‬ ‫بررسی و ارزیابی میدانی کرد‪.‬‬ ‫سید احمد محیط طباطبایی رییس کمیته ملی موزه ها در ایران که‬ ‫پیگیر ثبت این پرونده است‪ ،‬خبر داد که هیات ارزیابی کمیسیون‬ ‫ملی یونسکو در ایران در سفر به رشت و الهیجان با بهره برداران و‬ ‫تولیدکنندگان چای‪ ،‬شهردار و مسووالن مدیریت شهری و شورای‬ ‫شهر‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬انجمن ها و سمن های این شهر دیدار کردند‪ .‬هدف‬ ‫از این دیداها‪ ،‬همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای ثبت‬ ‫جهانی الهیجان به عنوان پایتخت چای بود‪ .‬امیر روشن ـ معاون‬ ‫ارتباطات و امور مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران ـ در‬ ‫نشست روند ثبت الهیجان به عنوان پایتخت چای ایران در فهرست‬ ‫یونسکو نیز گفت‪ :‬پس از انتخاب الهیجان به عنوان پایتخت چای‬ ‫ایران‪ ،‬این شهرســتان می تواند با شــهرهای فعال چای در ســایر‬ ‫کشــورها ارتباط برقرار کرده و دیپلماسی شهری از مسیر چای را‬ ‫توســعه دهد‪ .‬در این نشست مسووالن کمیسیون ملی یونسکو در‬ ‫ایران درباره تعیین وضعیت ثبت جهانی الهیجان به عنوان پایتخت‬ ‫چای ایران‪ ،‬تا یک ماه اینده وعده هایی دادند‪.‬‬ ‫الهیجان جایگاه نخســت کشــت چای در ایــران را دارد و موزه‬ ‫تخصصی و تاریخی «چای» و ارامگاه «کاشف السلطنه» ـ بنیان گذار‬ ‫صنعت چای ایران ـ در این شهرســتان قرار دارد‪ .‬چند سالی است‬ ‫که موضوع ثبت جهانی شدن این شهرستان به عنوان پایتخت چای‬ ‫ایران مطرح است‪.‬‬ ‫در مهرماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز نشســت مشــترک مسووالن شهری‬ ‫الهیجان با دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو در ایران و اعضای‬ ‫کمیته کسب و کار این کمیســیون به منظور بررسی این پرونده‬ ‫برگزار شــد‪ .‬موضوع ثبت جهانی الهیجان به عنوان پایتخت چای‬ ‫ایران بیشتر از دو سال است که مطرح است‪.‬‬ ‫جوالن حشرات موذی در موزه فرش ایران‬ ‫موزه فرش در یک ســال گذشته کم بی حاشیه نبوده است‪ ،‬از تغییر‬ ‫حوض به باغچه و حذف فرش های بزرگ ان گرفته تا تازه ترین روایت‬ ‫غم انگیزی که یکی از راهنمایان گردشگری از این موزه دارد‪.‬‬ ‫س موزه فرش ایران تغییر کرد‪ ،‬تا امروز‬ ‫از مهرماه سال ‪ ۱۴۰۰‬که ریی ‬ ‫این موزه که فرش های ان حیرت بسیاری از بازدیدکنندگان ایرانی و‬ ‫خارجی را برمی انگیزد‪ ،‬هر بار به شکلی درگیر حاشیه بوده است‪ ،‬اما‬ ‫انچه میثم امامی ـ راهنمای رسمی ایرانگردی و جهانگردی ـ از حال‬ ‫امروز این موزه روایت می کند‪ ،‬گویای وضعیت بحرانی فرش های این‬ ‫موزه است‪ .‬امامی در مقام مدرس گردشگری و کارشناس فرش ایرانی‬ ‫اخرین مشــاهداتش را از موزه فرش ایران این گونه شرح داد‪ :‬من به‬ ‫عنوان راهنمای تورهای گردشگری تا پیش از کرونا حتی اگر بازدید‬ ‫از این موزه در برنامه تور گردشــگران خارجی قرار نداشت‪ ،‬از اژانس‬ ‫گردشگری اجازه می گرفتم که بازدید از موزه فرش را در برنامه گشت‬ ‫ان ها قرار دهم‪ ،‬چون فرش در ایران مهم است و اگر برای توضیح ان‬ ‫به موزه فــرش نرویم مجبوریم یک گالری (فروش) فرش را انتخاب‬ ‫کنیم که حتما سوء تفاهم ایجاد می کند‪ .‬بنابراین همه تالشم را کرده ام‬ ‫که اژانس ها را متقاعد کنم بازدید از موزه فرش را در برنامه تورهای‬ ‫خارجی قرار دهند و متاسفانه هر بار که به این موزه رفته ام مشکلی‬ ‫وجود داشته که بیشتر هم درباره سیستم تهویه موزه فرش ایران بوده‬ ‫است‪ .‬معموال هم یا ترانسفورماتور برق قطع بوده و یا خراب و درحال‬ ‫تعمیر بوده است‪ .‬گاه پیش امده که ساعت ‪ ۹‬صبح همراه توریست های‬ ‫خارجی تا د ِر موزه رفته ایم‪ ،‬اما سرباز نگهبان خبر تعطیلی موزه را داده‬ ‫است و هر بار به شکلی در برابر گردشگر شرمنده شده ام‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬شــنیده ام که ترانســفورماتور برق موزه فرش ایران با موزه‬ ‫هنرهای معاصر یکی است و موزه فرش برای تهیه ترانسفورماتور مجزا‬ ‫بودجه ندارد‪ .‬البته نمی دانم این موضوع تا چه حد درست باشد‪ ،‬وظیفه‬ ‫مسووالن مربوطه است که پیگیری کنند‪.‬‬ ‫فرش هــای بزرگی که در البی موزه ســال ها در معرض نمایش بود‪،‬‬ ‫جمع اوری شده است‬ ‫امامی ادامه داد‪ :‬وقتی دولت تغییر کرد و اقای ضرغامی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی را به عهده گرفتد و رییس موزه‬ ‫فرش را تغییر دادنــد‪ ،‬خبرهایی از تغییر حوض های موزه به باغچه‬ ‫شنیده شد که این اقدام با اعتراض هایی مواجه شد‪ ،‬ان زمان به عنوان‬ ‫یک شیفته فرش ایرانی و این موزه واکنشی نشان ندادم‪ ،‬اما در اولین‬ ‫بازدید زمســتان سال گذشته وقتی به موزه فرش رفتم شاهد دمای‬ ‫به شــدت پایین موزه بودم و همچنان سیستم تهویه کار نمی کرد و‬ ‫در البــی موزه تمام فرش های بزرگ را جمع کرده بودند‪ ،‬علت را که‬ ‫پرسیدم گفتند سلیقه مدیر جدید موزه است که گفته «باید تغییری‬ ‫در موزه ایجاد شــود»‪ .‬در چند بازدید بعدی از موزه‪ ،‬سیستم تهویه‬ ‫همچنان کار نمی کرد تا این که شنیدم در هفته گذشته همزمان با روز‬ ‫فرش نشســتی با کارشناسان فرش در این موزه برگزار شده که تازه‬ ‫ساعت ‪ ۱۱‬امده بودند برق های موزه را درست کردند تا سالن تاریک‬ ‫نباشد‪ .‬خبرش را هم در همه جا منتشر کردند که موزه فرش در روز‬ ‫ملی فرش یک کاری انجام داده است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اغاز پخش مینی سریال ایرانی «کاشوخین»‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪774‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫زنگ خطر موسیقی نواحی‬ ‫به صدا درامد‬ ‫موسیقی فولکلور ایران‪ ،‬حوزه ای است که یک میراث ملی‬ ‫را بــه نمایش می گذارد و لــزوم برنامه ریزی مدون برای‬ ‫برگزاری کنسرت و حمایت از هنرمندان ان سال هاست‬ ‫که مورد تاکید کارشناسان و هنرمندان موسیقی است‪ .‬اما‬ ‫به نظر می رسد اکنون که کرونا فروکش کرده‪ ،‬هنرمندان‬ ‫ایــن حوزه بیش از پیش مهجور واقع شــده اند و این امر‬ ‫می تواند زنگ خطری جدی به حساب اید‪.‬‬ ‫موســیقی نواحی مدت هاســت که به حاشیه رانده شده‬ ‫و مــردم به دلیل پرداخته نشــدن به این حوزه توســط‬ ‫صداوسیما و ســایر نهادهای فرهنگی و نبود برنامه ریزی‬ ‫درست برای شناساندن ان‪ ،‬با این حوزه فاصله گرفته اند‪.‬‬ ‫اکنون در حالی که بلیط های کنسرت های پاپ با قیمت ‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان ان هم به طور کامل به فروش می رسند‪،‬‬ ‫هنرمندان نواحی در سکوت و چه بسا مشکالت مالی به‬ ‫سر می برند و متولیان فرهنگی هم چندان خود را مسئول‬ ‫حمایت از این افراد نمی دانند‪.‬‬ ‫مراحل تولید سریال «موسی(ع)»‬ ‫با همکاری سیدمحمود رضوی‬ ‫مراحل تولید ســریال «موسی(ع)» به کارگردانی ابراهیم‬ ‫حاتمی کیــا‪ ،‬با حضور ســیدمحمود رضوی بــه عنوان‬ ‫تهیه کننده ادامه می یابد‪.‬‬ ‫به نقل از سیمافیلم‪ ،‬سیدمحمود رضوی از تهیه کنندگان‬ ‫مطرح و نام اشــنای سینمای ایران است که سریال هایی‬ ‫ماننــد «پرده نشــین» و فیلم هایی هم چــون «ماجرای‬ ‫نیمروز» ‪« ،‬رد خون»‪« ،‬سیانور» و «التاری» را تهیه کرده‬ ‫است‪.‬سریال حضرت موسی (ع) در مرحله پیش تولید قرار‬ ‫دارد و حــدود ‪ ۱۸‬ماه اســت کارگاه های صحنه و لباس‪،‬‬ ‫دکور‪ ،‬جلوه های ویژه‪ ،‬بازیگــری و … با نظارت ابراهیم‬ ‫حاتمی کیا مشغول فعالیت اند‪.‬‬ ‫تلویزیون از این مجموعه به همراه سریال «سلمان فارسی»‬ ‫به عنوان بزرگ ترین سریال های تاریخی صدا و سیما یاد‬ ‫کرده که قرار است تولید و پخش شوند‪.‬‬ ‫تخلف در ساخت و انتشار تیزر‪،‬‬ ‫بلیت فروشی «دختران بابا‬ ‫انتوان» را متوقف کرد‬ ‫مدیــر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت‬ ‫فرهنگ با انتشار و ارسال متنی درباره توقف موقت فروش‬ ‫بلیت نمایش «دختران بابا انتوان» توضیحاتی را ارائه داد‪.‬‬ ‫مهدی یوســفی کیا اظهارکرد‪ :‬در پی توقف فروش بلیت‬ ‫نمایش دختران بابا انتوان با اعالم شــورای ارزشــیابی و‬ ‫نظارت اداره کل هنرهای نمایشــی ‪ ،‬روابط عمومی این‬ ‫مجموعه متنی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی در متن منتشــر شده توسط روابط عمومی‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی امده است‪ :‬بخش بلیط فروش‬ ‫نمایش دختران بابا انتوان در ســایت تیوال؛ روز شنبه‪،‬‬ ‫مورخه ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬بنا به دستور شورای نظارت و ارزشیابی‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی‪ ،‬به صورت موقت بسته شد‪.‬‬ ‫در ادامه متن تاکید شده است‪ :‬مهمترین علت این اقدام‪،‬‬ ‫ساخت خارج از عرف و روال قانونی کسب مجوز برای تیزر‬ ‫این نمایش است که سبب صدور بیانیه‪ ،‬شکایت و پیگیری‬ ‫رسمی مسئولین سازمان بهشت حضرت زهرا (س) بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت تا لحظه تهیه این خبر نیز بیانیه ای‬ ‫قانونی و رســمی با امضای کارگــردان این نمایش‪ ،‬دال‬ ‫بر پذیرش تخلف و بــه تبع تعهد در خصوص خودداری‬ ‫از تکرار ان از ســوی عوامل نمایش به صورت رسمی به‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی منعکس نشده است‪ .‬به همین‬ ‫منظور تا حصول نتیجه و رفع مشکالت قانونی پیش امده‬ ‫نمایش فوق موقتا اجرا نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کلیپی کوتاه با عنوان «دختران بابا انتوان» طی روزهای‬ ‫اخیر در شــبکه های مجازی بازتاب گسترده ای داشته‬ ‫که در ان چند دختر با حجاب نامتعارف در قبر به ایفای‬ ‫نمایشی پرداخته اند‪.‬‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی‬ ‫نیز درپی حاشیه ایجاد شده درباره انتشار تیزر تبلیغاتی‬ ‫این نمایش و بیانی ه سازمان بهشت زهرا(س)؛ تاکید کرد‪:‬‬ ‫انتشار اقالم تبلیغاتی نیازمند کسب مجوز جداگانه است و‬ ‫با توجه به اطالع تمامی گروه ها از این مهم موضوع به نحو‬ ‫شایسته پیگیری‬ ‫خواهد شــد‪ ...‬نمایش دختران بابا انتوان به نویسندگی‬ ‫سعید محسنی و کارگردانی مریم صادقی که مقرر شده‬ ‫ش از‬ ‫اجراهای خود را در عمارت نوفل لوشاتو اغاز کند؛ پی ‬ ‫کسب مجوزهای الزم دست به انتشار تیزر تبلیغاتی این‬ ‫اثر نمایشی و انتشار ان در فضای مجازی کرده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫منوچهر غفاری سرپرست شهرداری کرج شد‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪774‬‬ ‫اخبار‬ ‫تعیین تکلیف و سنددار کردن‬ ‫واحدهای احداث شده‬ ‫در شهرک یاس کرج‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪:‬شهردار کالنشهر کرج به ساکنین شهرک‬ ‫یاس وعده کرد که با تالش ها و مساعدتِ مدیریت شهری‬ ‫اینکالنشهر‪ ،‬مسی ِر تحقق دغدغه های ایشانمبنیبر تعیین‬ ‫تکلیف و سنددار کردن واحدهای احداث شده در شهرک در‬ ‫مسیر تحقق قرار گرفته است و در صورت عمل به تعهدات‪،‬‬ ‫این مهم در مدت زمان مشخص عملیاتی می شود‪ .‬مصطفی‬ ‫سعیدی در جلسه ای که با حضور اعضاء هیئت امنای شهرک‬ ‫یاس‪ ،‬نماینده اداره کل راه و شهرسازی البرز‪ ،‬عباس سعیدی‬ ‫کیا و غالمرضا رضوانی معاونین شهرســازی و معماری و‬ ‫خدمات شــهری و محیط زیست‪ ،‬کمالی دهقان مدیرکل‬ ‫بازرسی شهرداری‪ ،‬عبداهلل پور رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضای سبز شهری‪ ،‬نمایندگانی از اداره کل حقوقی و امالک‬ ‫و منوچهر غفاری مدیر منطقه ‪ ۶‬این کالنشهر برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن تاکید مجدد بر بهره گیــری از ظرفیت های قانونی‬ ‫در خصوص تعیین تکلیف ساخت وسازهای صورت گرفته‬ ‫در شــهرک یاس‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در نظر گرفتن زمان برای‬ ‫حل معضالت کنونی ضروری اســت‪.‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ساخت وسازهای صورت گرفته در شهرک یاس در سطح‬ ‫گســترده ای انجام شــده‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬اصلی ترین عامل‬ ‫مشکالت ساکنان شهرک یاس‪ ،‬امار ساخت وساز است که‬ ‫فراتر از عدد ثبت شــده در پروانه و مجوزهای صادره بوده‪،‬‬ ‫به گونه ای که برخی ساختمان ها کاربری مسکونی ندارند و‬ ‫در کاربری های فضای سبز و معبر و‪ ...‬ساخته شده اند‪.‬این‬ ‫مسئول همچنین به جلسات برگزار شده در این خصوص‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬این جلسات تنها با هدف رفع دغدغه‬ ‫ساکنین برگزار شده و تالش مدیریت شهری رفع مشکل‬ ‫کنونی است‪.‬ســعیدی بابیان اینکه در جلسات قبل‪ ،‬نحوه‬ ‫مالکیت تعاونی ها بر اراضی واگذاری شده به ان ها‪ ،‬میزان‬ ‫مغایرت ساخت وسازهای صورت گرفته با پروانه های صادره‪،‬‬ ‫چگونگی تشــکیل پرونده برای ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫جهت ارجاع به کمیســیون ماده صد و نحوه تعامل با اداره‬ ‫کل مسکن و شهرسازی استان برای صدور پایان کار و اسناد‬ ‫مالکیتی برای واحدها مطرح شــده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫جلسه به ارائه راهکارهای موثر با بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫قانونی اختصاص پیدا کرد‪.‬‬ ‫شــهردار کرج ضمن تاکید بر رعایــت قانون و صیانت از‬ ‫حقوق شهر و شــهروندان که از اصلی ترین سیاست های‬ ‫مجموعه مدیریت شهری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری کرج‬ ‫امادگــی تعامل و همکاری جهت رفع دغدغه ســاکنان‬ ‫شــهرک یاس را دارد و در صورت همکاری سایر نهادها‪،‬‬ ‫می توان این معضــل را در حداقل زمان ممکن رفع کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته تالش شــهرداری منوط به جلوگیری‬ ‫از ادامه ساخت وساز غیرمجاز در شهرک یاس است و در‬ ‫صورتی که این ساخت وسازها ادامه داشته باشد‪ ،‬ساکنان‬ ‫در سال های اتی با مشکالت و دغدغه‪.‬‬ ‫مشکالتمخابراتیشهرستانهای‬ ‫مینودشت و گالیکش بررسی شد‬ ‫خوب‪-‬اســتان گلســتان‪:‬در جلســه ای با حضور مدیر‬ ‫مخابرات منطقه گلســتان ‪ ،‬مشــکالت ادارات مخابرات‬ ‫شهرســتانهای مینودشــت و گالیکش بررسی شد‪.‬دکتر‬ ‫غالمعلی شهمرادی با حضور در اداره مخابرات شهرستان‬ ‫مینودشت ‪ ،‬به بررسی مشکالت مخابراتی این شهرستان‬ ‫همچنین گالیکش پرداخت‪.‬مدیر مخابرات منطقه گلستان‬ ‫با تاکید بر اســتفاده حداکثــری از ظرفیت و توانمندی‬ ‫موجود گفت‪ :‬از فرصت ایجاد شده برای خدمتگذاری باید‬ ‫نهایت بهره مندی را داشــت و در راستای ارائه خدمات‬ ‫مناسب و مطلوب به مردم استفاده کرد‪.‬شایان ذکر است‬ ‫در این جلسه شاخصهای کاهش ال وصولی ‪ ،‬دایری تلفن و‬ ‫اینترنت پرسرعت بررسی و راهکارهای رشد شاخصها ارائه‬ ‫و بر ارتقا ارتباطات روستایی تاکید شد‪.‬‬ ‫اعضای شــورای اسالمی کالنشهر کرج با ‪ ۹‬رای موافق از مجموع ‪ ۱۳‬رای اعضای این شورا منوچهر غفاری را به عنوان سرپرست شهرداری کرج انتخاب کردند‪ .‬غفاری تاکنون‬ ‫مســوولیت شهرداری منطقه ‪ ۶‬کرج را برعهده داشته است و پیش از ان نیز شهردار فردیس استان البرز بوده است‪ .‬چهار عضو شورای شهر کرج به سرپرست جدید شهرداری‬ ‫رای مخالف دادند‪ .‬مصطفی سعیدی سیرایی شهردار کرج با ‪ ۱۱‬رای از مجموع ‪ ۱۳‬رای اعضای شورای اسالمی شهر کرج ساعاتی پیش از مسوولیت خود برکنار شد‪ .‬عدم توانایی‬ ‫در اجرای پروژه های عمرانی و انتصاب مدیران ناکارامد از دالیل اســتیضاح شهردار کرج عنوان شد‪ .‬شهرداری کرج دارای ‪ ۱۰‬منطقه شهری است که جمعیتی حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫شهروند تحت پوشش خدماتی خود دارد‪.‬‬ ‫امضای ‪ ۱۲‬هزار تفاهم نامه با بخش های مختلف برای مدیریت مصرف برق دراصفهان‬ ‫مدیران شرکت توزیع برق اصفهان درنشست‬ ‫«مدیریت بار و گذر از پیک سال ‪« ۱۴۰۱‬مطرح کردند‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪:‬علیرضاهژبری‪:‬مهرداد جنتیان ‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه‬ ‫ریزی هایی از ســوی شــرکت های توزیع برق برای مدیریت مصرف‬ ‫برق در بخش های مختلف انجام شــده است تا از فشار بر نیرو گاه ها‬ ‫جلوگیری شود تا شاهد ان نباشیم که به علت افزایش مصرف؛زمانی‬ ‫نیرو گاه های از مدار خارج شــوند و شهر درخاموشی فرو روند ‪.‬از این‬ ‫رو برنامه هایی تدوین شده است که در صنایع انرژی بر و شهرک های‬ ‫صنعتی و صنایع انفرادی محدودیت های ساعات فعالیت انجام شود‪.‬در‬ ‫همین زمینه شهرک های صنعتی یک روز برنامه خاموشی دارند که‬ ‫غالبا هم در روزهای جمعه است و صنایع نیز باید تعمیرات خود را در ‪۳‬‬ ‫ماه تعطیالت انجام دهند ‪.‬وی با اشاره به اینکه طرح حمایت از تولید در‬ ‫دستور کارتوانیر است و باید از ایجاد خسارات در صنایع نیزجلوگیری‬ ‫شــود افزود‪:‬در ادارت نیز باید در زمان وقت اداری ‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫و در وقت غیر اداری ‪ ۶۰‬درصد کاهش مصرف اعمال شــود‪.‬جنتیان ‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪:‬مــا از راه دور کلیه ادارات را پایش می کنیم و اگراداره ای‬ ‫دراین زمینه رعایت نکرد اخطار و سپس قطع خواهیم کرد ‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر ســازمان ‪ ،‬صنعت و صنفی که مصرف برق باالی برق داشته‬ ‫باشد و به تذکرات شرکت برق توجهی نکند با دستور و حکم دادستان‬ ‫اقدام به قطع انشــعاب خواهیم کرد‪ .‬صنایع و اداراتی که دارای دیزل‬ ‫ژانراتورهستند باید دیزل های خود را وارد مدار کنند تا در زمان پیک‬ ‫مصرف ازافزایش بار بر شبکه جلوگیری شود ‪.‬جنتیان ‪ ،‬از اعمال جریمه‬ ‫های ســنگین برای پر مصرف ها نیزخبر داد و افزود‪:‬هر چه پله های‬ ‫مصرف برق باالتر رود مشترک با افزایش بهای پرداختی برق روبه رو‬ ‫خواهد بود ‪.‬در ادامه این نشست ‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان با بیان اینکه شرکت توانیر وظیفه تولید‪ ،‬انتقال و توزیع برق‬ ‫را برعهده دارد‪ ،‬افزو د‪ :‬خبرهای خوشی درباره ورود نیروگاه های جدید‬ ‫به مدار در راه است که توسط شرکت توانیر اعالم خواهد شد‪.‬مجتبی‬ ‫باطنی افزود‪ :‬مدیریت مصرف برق درصنایع کوچک با محوریت شرکت‬ ‫توزیع برق اصفهان و صنایع بزرگ با محوریت شرکت برق منطقه ای‬ ‫انجام خواهد شــد‪ .‬در حوزه صنایع فوالدی نیز باید گفت برنامه ریزی‬ ‫الزم صورت گرفته تا این صنعت مشکالت کمبود برق همانند انچه در‬ ‫سال گذشته شاهد بودیم‪ ،‬را تجربه نکند‪.‬باطنی گفت‪ :‬اگر مشترکان از‬ ‫الگوی مصرف خودشــان ‪ ۵۰‬کیلووات ساعت کمتر برق مصرف کنند‬ ‫تقریبا به ازای هر کیلووات ‪ ۵۰۰‬تومان پاداش می گیرند که این پاداش‬ ‫در قبوض برق ان ها قابل مشــاهده خواهد بود‪ .‬همچنین مشترکان‬ ‫می توانند با مراجعه به مسیرهای ارتباطی با شرکت برق نظیر نرم افزار‬ ‫کاربردی برق من اطالعات الزم را دریافت کنند‪.‬مرسل صالحی افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر ســقف الگوی مصرف برق در بخش خانگی و تجاری‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلووات ســاعت در ماه اســت و در صورت عبور از این مقدار‪،‬‬ ‫مشــترک جزو مشــترکان پر مصرف طبقه بندی می شود‪.‬مدیر دفتر‬ ‫مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان گفت‪ :‬همه شهرک های‬ ‫صنعتی در راستای مدیریت مصرف برق باید یک روز کاری در هفته‬ ‫را به روز جمعه منتقل کنند و از ساعت ‪ ۱۱‬صبح تا ‪ ۱۱‬شب مدیریت‬ ‫مصرف برق داشته باشند‪.‬که با این جابه جایی پاداش دریافت می کنند‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۷‬میلیارد تومان پاداش پرداخت شد که ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ان در بخش صنعت بوده اســت‪ ۱ .‬میلیارد تومان هم برای استفاده از‬ ‫دیزل ژنراتورها پرداخت شد‪.‬وی افزود‪ :‬امسال ‪ ۱۲‬هزار تفاهم نامه برای‬ ‫مدیریت مصرف بهتر برق منعقد شده است‪ .‬بر اساس میزان مدیریت‬ ‫مصرف اجباری‪ ،‬در بخش کشــاورزی هر ساعت ‪ ۴۸‬مگاوات‪ ،‬عمومی‬ ‫و اداری ‪ ۱۸‬مــگاوات‪ ،‬صنعتی ‪ ۸۱‬مگاوات و در مجموع ‪ ۱۴۷‬مگاوات‬ ‫مدیریت مصرف الزم است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت گوشت قرمز ناشی از دالل بازی است‬ ‫خوب –اســتان البرز‪:‬رئیس سازمان جهاد کشــاورزی البرز درباره‬ ‫نگرانی دامداران از شــیر خشک دپو شــده وعده داد تمام تولیدات‬ ‫شیر دامدارن را به صورت تضمینی خریداری خواهند کرد و گفت‪:‬‬ ‫دامداران نگران فروش شیر تولیدی خود نباشند‪.‬عبدالرضا روشن نژاد‬ ‫با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی بر اساس قیمت مصوب امادگی‬ ‫خرید شــیر را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ما اعالم کرده ایم که شیر مازاد تولیدی‬ ‫دامداران را می خریم این هم جزو موارد حمایتی است که دولت در‬ ‫این زمینه پیش بینی کرده است‪.‬این موضوع شامل تمامی محصوالت‬ ‫مازاد بوده و تخم مرغ هم همینطور است‪.‬وی درباره افزایش قیمت‬ ‫گوشت در مقایسه با قیمت جهانی گوشت گفت‪ :‬این موضوع نگرانی‬ ‫ما هم هســت ولی ما این امادگی را داریم که اگر اتحادیه قصابان‬ ‫اســتان اگر مراکزی را اعالم کنند‪ ،‬ما گوشت را به قیمت پائین تر‬ ‫از قیمت بازار مستقیم از دامداری ها عرضه کنیم‪.‬روشن نژاد با بیان‬ ‫اینکه بخش عمده افزایش قیمت گوشت در بازار به دالالن این بازار‬ ‫بر می گرددو اینها هستند که باعث شده اند قیمت گوشت افزایش‬ ‫پیدا کند‪،‬اظهار کرد‪ :‬امروز اگر مراکز توضیع به ما اعالم شود‪ ،‬از طریق‬ ‫اتحادیه دامداران توریع گوشت به قیمت پائین تر از بازار عرضه را اغاز‬ ‫می کنیم‪.‬وی درباره تامین خوراک دام در استان نیز گفت‪ :‬نهاده ها با‬ ‫دو نوع قیمت بارگذاری می شود نیمایی و ترجیحی یک زمانی را هم‬ ‫گذاشتند که تا ان زمان با قیمت ارز ترجیحی و از این تاریخ به بعد‬ ‫هم نیمایی‪.‬البته تالش برای حمل سریعتر نهاده از مبادی با تالش‬ ‫خود وزیر جهاد کشاورزی در جریان است و نهاده به اندازه کافی هم‬ ‫تامین شــده حال ممکن است در حمل و نقل مشکالتی باشد که‬ ‫انهم در حال برطرف شــدن است‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫البرز در زمینه تخصیص نهاده به دامداری های خرد و روستایی هم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در کنسانتره تهیه شده برای این دامداران به گونه‬ ‫ای عمل شده تا برای کمک به این قشر تا دو ماه اینده خوراک انها‬ ‫با قیمت سابق تامین شود‪.‬‬ ‫تحویل بیش از ‪ 231‬میلیون متر مکعب گاز طبیعی‬ ‫به جایگاههای سوخت ‪ CNG‬در استان اردبیل طی سال گذشته‬ ‫خوب‪-‬استان اردبیل‪:‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫اردبیل از تحویل بیش از ‪ 231‬میلیون متر مکعب‬ ‫گاز طبیعی به جایگاههای سوخت ‪ CNG‬استان‬ ‫در سال گذشته خبر داد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت گاز اســتان اردبیل‪ ،‬ســردار اسماعیلی‬ ‫مدیر عامل این شرکت به نقش بارز گاز طبیعی‬ ‫در کاهــش الودگی های هوا تاکید نمود و گفت‪:‬‬ ‫رویکرد دولت در جایگزینی گاز طبیعی به جای‬ ‫ســوختهای فسیلی در صنعت حمل و نقل قطعا‬ ‫عالوه بر کاهش الودگی های زیســت محیطی‬ ‫فواید متعددی را برای کشــور به همراه داشــته‬ ‫اســت که کاهش واردات بنزیــن‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫های دولــت در بخش حمل و نقل و ‪ ...‬نمونه ای‬ ‫از این فواید این طرح می باشد‪.‬این مقام مسئول‬ ‫با اشاره به توزیع ‪ 231‬میلیون متر مکعب گاز به‬ ‫جایگاههای ‪ CNG‬استان گفت‪ :‬از این میزان گاز‬ ‫تحویلی‪ ،‬بیش از ‪ 210‬میلیون متر مکعب مربوط‬ ‫به جایگاههای داخل شهری و بیش از ‪21‬میلیون‬ ‫متر مکعب مربوط به جایگاههای بین راهی می‬ ‫باشد‪.‬اسماعیلی در ادامه گفت‪ :‬در حال حاضر ‪69‬‬ ‫جایگاه ‪ CNG‬در استان در امر توزیع گاز فعالیت‬ ‫دارند که از این تعــداد ‪ 23‬جایگاه دو منظوره و‬ ‫‪ 46‬جایــگاه تک منظوره بوده و تعداد ‪ 26‬جایگاه‬ ‫در سطح شهر اردبیل و ‪ 43‬جایگاه در سایر نقاط‬ ‫استان فعال هستند که با توجه به تعداد جایگاه‬ ‫های سوخت در استان ‪ ،‬در زمینه توزیع و تحویل‬ ‫گاز به خودرو ها در حال حاضر مشــکلی وجود‬ ‫نداشته و دسترسی به جایگاههای سوخت ‪CNG‬‬ ‫در اقصی نقاط استان به سهولت امکانپذیر است‪.‬‬ ‫معاون استاندار اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫روابط عمومی ها برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی همت کنند‬ ‫خوب‪-‬استان اذربایجان شرقی‪:‬معاون هماهنگی امور اقصادی استاندار‬ ‫اذربایجان شرقی گفت‪ :‬روابط عمومی های سازمان های صمت و جهاد‬ ‫کشــاورزی و شرکت توزیع برق استان نقش مهمی در اطالع رسانی و‬ ‫گ مصرف بهینه انرژی بــرق برای گذر موفق از پیک بار‬ ‫ترویج فرهن ‬ ‫تابستان‪ ۱۴۰۱‬دارند که باید به ان عمل کنند‪.‬محمد کالمی روز شنبه‬ ‫در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف برق استان‪ ،‬افزود‪ :‬با اغاز فصل گرما‬ ‫و افزایش مصرف برق‪ ،‬نیازمند همکاری عموم مردم برای عبور از این‬ ‫ی ها با برقراری ارتباط موثر‬ ‫شرایط هستیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬روابط عموم ‬ ‫و مستقیم با مردم و رسانه ها‪ ،‬نقش موثری برای گذر موفق از پیک بار‬ ‫سال جاری ایفا می کنند‪.‬کالمی از شرکت توزیع برق استان خواست تا‬ ‫ادارات و شرکت های پرمصرف را معرفی کند تا قببل از ورود به پیک‬ ‫مصرف تابستان جلسات توجیحی برگزار شود‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬مدیریت‬ ‫ارشد استان با اگاهی از مشکالت موجود در صنعت و بازار تالش می‬ ‫کند با رصد پیوســته شرایط و شناسایی به موقع موانع و چالش های‬ ‫مختلف‪ ،‬مدبرانه در جهت برون رفت از معضالت و مشکالت قطعی برق‬ ‫در استان راهکارهای مناسب ارائه دهد‪.‬معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی با اشاره به قطعی اینترنت همزمان با خاموشی‬ ‫ها‪ ،‬افزود‪ ۹۰ :‬دکل مخابراتی مادر در استان وجود دارد که نقش محوری‬ ‫در شــبکه ایفا می کنند و برق این دکل ها نباید قطع شود‪.‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران اســتانداری اذربایجان شرقی نیز در ایجن لسه گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس مصوبه دولت ادارات باید برق مصرفی خود را ‪ ۳۰‬درصد در‬ ‫ساعات اداری و ‪ ۶۰‬درصد نیز در ساعات غیر اداری کاهش دهند‪.‬محمد‬ ‫باقر هنربر افزود‪ :‬فیلرهای حساس به خصوص ایستگاه های پمپاژ تامین‬ ‫چاه های اب اســتان در زمان خاموشی ها نباید قطع شود‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در کنار بازرسان شرکت برق ‪ ،‬کارشناسان مدیریت بحران نیز در‬ ‫بازرسی های مصرف بهینه برق حضور خواهند داشت تا موارد مهمی‬ ‫که از سوی مدیریت بحران به دستگاه ها اعالم شده‪ ،‬از جمله استفاده از‬ ‫دیزل ژنراتور‪ ،‬مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫چرای احشام در مراتع ایالم ‪ ۶‬برابر ظرفیت عرصه هاست‬ ‫خوب‪-‬استانایالم‪:‬معاونفنیمنابعطبیعیوابخیزداریایالمگفت‪:‬توان‬ ‫استاندارد مراتع استان برای چرای‪ ۵۰۰‬واحد دامی است در حالی که پنج‬ ‫تا ‪ ۶‬برابر این ظرفیت در مراتع استان چرا می کنند‪.‬حجت اله فتحی روز‬ ‫شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت‪ :‬حجم زیاد و مداوم دام‬ ‫های دامداران بومی و مهمان در مراتع فرصت تجدید حیات به عرصه ها‬ ‫را نمی دهد و در نتیجه چرای بی رویه دام باعث تشدید بیابان زایی و‬ ‫تُ ُنک شدن عرصه های مرتعی می شود‪.‬وی افزود‪ :‬مدیریت چرای احشام‪،‬‬ ‫توسعه فضاها و پوشش سبز‪ ،‬کاهش گازهای گلخانه ای‪ ،‬ترسیب کربن‪،‬‬ ‫تغییر در الگوی کشت محصوالت کشاورزی و جایگزینی محصوالت کم‬ ‫اب بر با محصوالت دارای نیاز ابی باال از جمله راهکارهای کاهش بیابان‬ ‫زایی در عرصه ها است‪.‬معاون فنی منابع طبیعی و ابخیزداری ایالم یاداور‬ ‫شد‪ :‬طبق بررسی و مطالعات انجام گرفته در خصوص تغییرات اقلیمی‪،‬‬ ‫دمای هوا و خشکسالی ها در سال‪ ۲۰۲۵‬بیشتر از از مقطع کنونی بوده و‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد تنوع جانوری و گیاهی از بین خواهد رفت یا در معرض‬ ‫شدید انقراض قرار می گیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫مصوبه دولت درباره «اجاره بها» به تایید سران س ه قوه رسید‬ ‫مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف‪ ۲۵‬درصد در تهران و‪ ۲۰‬درصد در شهرهای سراسر کشور در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی تایید شد و مقررات الزم برای‬ ‫ضمانتاجراییاینمصوبهنیزبهتصویبسرانقواودیگراعضارسید‪.‬نشستشورای عالیهماهنگیاقتصادیسرانسهقوهبهریاستایت اهلل«سیدابراهیمرئیسی»برگزارشدوموضوعاتمدیریتنقدینگی‬ ‫و کاهش تورم مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت‪.‬وزیر راه وشهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد‪.‬بر این اساس‪ ،‬سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات الزم برای مدیریت حوزه مسکن‬ ‫سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسالمی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد‪.‬در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ‪۲۵‬‬ ‫درصد در تهران و‪ ۲٠‬درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات الزم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪774‬‬ ‫هزینهجدیدیدرزمینهداروبهسبدهزینه هایخانواراضافهنمی شود‬ ‫مخبر گفت‪ :‬بررســی ســازوکار بازپرداخت یارانه ها در صنعت دارو ‪،‬‬ ‫تقویت بیمه‪ ،‬تامیــن و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماری های‬ ‫خاص و صعب العالج از سیاست هایی است که دولت پیگیری می کند‬ ‫تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به ســبد هزینه های خانوار تحمیل‬ ‫نشــود‪ .‬در دو جلســه جداگانه با حضور محمد مخبــر معاون اول‬ ‫رئیس جمهــور و مدیران حوزه دارو‪ ،‬درمان و بیمه و همچنین هیات‬ ‫مدیره سندیکای دارویی کشور‪ ،‬مسائل و چالش های پیرامون تولید و‬ ‫توزیع دارو در کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای‬ ‫کاهش مشکالت موجود اتخاذ شد‪.‬‬ ‫مخبر در این جلســات که نشست اول درخصوص سیاست های مالی‬ ‫دارویی با حضور وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬سرپرست‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور و رئیس‬ ‫ســازمان برنامه و بودجــه‪ ،‬و دیگری به منظور حمایــت از صنایع‬ ‫تولیدکننــده داخلی دارو با حضور اعضای هیات مدیره ســندیکای‬ ‫دارویی کشور برگزار شد‪ ،‬با اشاره به تصمیمات و برنامه های دولت در‬ ‫خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک های حمایتی‬ ‫به این بخش از صنعت کشور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بررسی سازوکار بازپرداخت‬ ‫یارانه هــا در صنعــت دارویی ‪ ،‬تقویت بخش بیمــه‪ ،‬تامین و فراوانی‬ ‫داروهــای بیماران به ویژه بیماری های خاص و صعب العالج از جمله‬ ‫سیاست هایی اســت که دولت پیگیری می کند تا هزینه جدیدی در‬ ‫زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار تحمیل نشود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن به اقدامات دولت ســیزدهم در خصوص تکمیل ‪80‬‬ ‫درصدی زیرساخت های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه‬ ‫در کشــور اشــاره کرد و افزود‪ :‬این یکی از افتخارات دولت سیزدهم‬ ‫اســت که در حال حاضر به جــز بخش اندکــی از جامعه که خود‬ ‫درخواستی برای بیمه درمانی نداشته اند‪ ،‬تمامی افراد فاقد بیمه بویژه‬ ‫اقشار اسیب پذیر و با درامدهای پایین تحت پوشش بیمه درمانی قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهور همچنین با قدردانی از صنایع تولیدکننده‬ ‫داخلی دارو که با وجود مشــکالت موجود‪ ،‬متعهدانه نسبت به تامین‬ ‫دارو و جــان مردم به دولت کمک کرده اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت مصمم‬ ‫است با بررسی کارشناســی و اقتصادی‪ ،‬سازوکارهای مناسبی برای‬ ‫بازپرداخت یارانه ها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکالت‬ ‫تولید دارو از شرکت های تولیدی دارو حمایت کند‪.‬‬ ‫در این جلســات مقرر شــد با تقویت و پرداخت بدهی ها و معوقات‬ ‫ســازمان های بیمه ای کشــور در راســتای کنترل پرداخت از جیب‬ ‫بیماران‪ ،‬تمامی داروها به صورت پلکانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند‬ ‫و با تامین اعتبارات مالی الزم ‪ ،‬مطالبات سازمان های بیمه ای کشور‬ ‫هر چه سریعتر پرداخت شود‪.‬‬ ‫بررســی سیاســت های مالی و ارزی دارویی‪ ،‬ورود ‪ 250‬قلم داروی‬ ‫ضروری به فهرســت بیمه ها‪ ،‬اسیب شناســی ســازوکار بازپرداخت‬ ‫یارانه ها‪ ،‬ثابت نگه داشتن پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه ای‪،‬‬ ‫تحت پوشــش قرار دادن بیماران صعب العــاج و خاص و برنامه ها و‬ ‫سیاست های دولت در راستای حمایت از شرکت های تولیدی دارویی‬ ‫کشــور از جمله مباحثی بود که در این جلســات بــه منظور ثابت‬ ‫نگه داشــتن قیمت و فراوانی دارو مورد بحث‪ ،‬بررسی و تصمیم گیری‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫بهادریجهرمی‪:‬‬ ‫دولت حامی مستاجران است‬ ‫سخنگوی دولت با تاکید بر این که دولت حامی مستاجران است و‬ ‫به نفع دهک های پایین ورود کرده‪ ،‬در عین حال خاطرنشــان کرد‬ ‫که بعضی کارهای دیگری که باید در این حوزه انجام شود‪ ،‬در حوزه‬ ‫اختیارات دولت نیست اما در دستور کار شورای هماهنگی سران قوا‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫«علــی بهادری جهرمــی» در برنامه تلویزیونی شــب گذشــته‬ ‫«جهان ارا» در شبکه افق اظهار داشت‪ :‬دولت در اصالحات اقتصادی‬ ‫اخیر‪ ،‬انتظار تورم کوتاه مدت را داشت ولی در بلندمدت انتظار داریم‬ ‫ریشه های تورم کاهش یابد‪ .‬تورم زیر ‪ ۱۵‬درصدی پیش بینی شده‬ ‫توســط دولت به خاطر این طرح‪ ،‬به تورم قبلی افزوده شده است‪.‬‬ ‫البته تورم اوایل سال ‪ ۱۴۰۰‬در هفتاد سال اخیر بی سابقه بوده؛ ان‬ ‫هم تورمی که طی چهار سال بیش از ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امارهای گمرک‪ ،‬وزارت بهداشــت و بانک مرکزی وقت‬ ‫روشن است که برخی مســئوالن دولت قبل‪ ،‬واردات این حجم از‬ ‫واکسن را تخیل می دانستند‪ .‬رئیس جمهور با سران بعضی کشورها‬ ‫صحبت کرد و وقت گذاشت تا بخش زیادی از مشکالت حل شود‬ ‫البته بخشی هم به خاطر هماهنگی بیشتر میان دستگاه های داخلی‬ ‫بود‪ .‬ســخنگوی دولت این را هم گفت که در دوران شــیوع کرونا‪،‬‬ ‫برخی سیاست ها موجب ثابت نگه داشتن نسبی قیمت اجاره بها شد‬ ‫ولی حاال این فنر فشرده‪ ،‬رها شده است و به خاطر همین دولت با‬ ‫ابزارهایی درصدد کنترل وضعیت است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی تاکید کرد که دولت طرف مســتاجران است و به‬ ‫نفع دهک های پایین ورود کرده اما در ادامه این نکته را هم متذکر‬ ‫شد که بعضی کارهای دیگر در حوزه اختیارات دولت نیست ولی در‬ ‫دستور کار شورای هماهنگی سران قوا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که باید به این نکته دقت شود که وعده دولت ساخت‬ ‫‪ ۴‬میلیون مسکن در طول ‪ ۴‬سال بوده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اکنون یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مسکن در مرحله تخصیص شروع کار هستند‬ ‫و شاید انتهای امسال شاهد بهره برداری از انها باشیم؛ جایابی یک‬ ‫میلیون مسکن هم در حال انجام است‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش به مذاکرات رفع‬ ‫تحریم ها اشــاره کرد و گفت‪ :‬دولت جمهوری اســامی هیچ وقت‬ ‫میز مذاکره را ترک نکرده اســت و دولت اساســاً حق و صالحیت‬ ‫نــدارد از حقوق ملت ایران عدول کند ولــی همزمان با مذاکرات‪،‬‬ ‫توانمندی هایمان را در دیگر حوزه های سیاست خارجی مثل تعامل‬ ‫با کشورهای همسایه فعال کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چه خاطرات تلخی در ادوار مختلف نقل می شود که برخی‬ ‫کشورها اماده تعامل بودند و مث ً‬ ‫ال چین امادگی سرمایه گذاری ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد دالری داشت ولی به ان پشت پا زدند؛ یا ثمره سواپ گازی‬ ‫توسط مردم دیده شد‪ .‬معامله بُرد ‪ -‬بُرد همین است ولی در دولت‬ ‫قبل با توهم این که نیازی به انها نداریم عملی نشد‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی ادامه داد‪ :‬اگر در سیاست خارجی‪ ،‬پشتوانه دولت‬ ‫به مردم باشد و نگاهش این باشد که اگر این فرصت نشد‪ ،‬به دنبال‬ ‫فرصت دیگری برود و همچنین پُرتالش تر باشــد‪ ،‬ان وقت نتیجه‬ ‫حاصل می شود و بازارهای جدیدی هم به دست می اید‪ .‬در قضیه‬ ‫وصــول طلب های گازی از عراق هم مردم خودشــان می دانند که‬ ‫امتیازی در کار نیســت‪ .‬طلبی هم که وصول شده مال دوره قبل‬ ‫است‪ ،‬هر انچه االن فروخته شده پولش دریافت می شود‪.‬‬ ‫وی درباره اســتعفای وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی هم گفت‪ :‬از‬ ‫اقای عبدالملکی نپرسیدم دلیل استعفایش چه بوده ولی قطعاً هر‬ ‫کس در این دولت با فساد مبارزه کند‪ ،‬مدال می گیرد‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی با رد برخی شایعات درباره استعفای عبدالملکی به‬ ‫دلیل بروز اختالف در تیم اقتصادی دولت تصریح کرد‪ :‬به عنوان یک‬ ‫شاهد عینی‪ ،‬اختالفی بین عبدالملکی و معاون اول رئیس جمهور‬ ‫ندیدم؛ البته اختالف دیدگاه و رویکرد کارشناسی بین هر دو نفری‬ ‫هست‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫لوایحایجادسهمنطقهازادتجاری‪-‬صنعتیبهمجلسارسالشد‬ ‫معاون امور مجلس رئیس جمهور از ارســال لوایح‬ ‫ایجاد سه منطقه ازاد تجاری‪ -‬صنعتی «دوغارون»‪،‬‬ ‫«سرخس» و «مازندران» به مجلس شورای اسالمی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫«سید محمد حســینی» گفت‪ :‬یکی از ابزارهای‬ ‫الزم برای توســعه صــادرات و ایجاد اشــتغال در‬ ‫کشــور کاهش موانع قانونی اســت که این امر از‬ ‫طریق تاسیس مناطق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی میسر است و بر این اساس به منظور رفع‬ ‫موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در استان‬ ‫های خراســان رضوی و مازندران این لوایح تقدیم‬ ‫مجلس شورای اسالمی شد‪ .‬وی درباره ضرورت ارائه‬ ‫این لوایح‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬موضوع تبدیل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی سرخس و دوغارون به منطقه ازاد تجاری‪-‬‬ ‫صنعتی به لحاظ نقش موثر مناطق ازاد در توسعه‬ ‫ســرمایه گذاری و صادرات به کشورهای همجوار‬ ‫و اثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی ان در ســطح‬ ‫محلی و ملی با رفــع محدودیت از مناطق مرزی‬ ‫و ایجاد اشــتغال پایدار در این مناطق مطرح شده‬ ‫است همچنین ایجاد منطقه ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی‬ ‫مازندران نیز درسه محدوده بندر امیراباد‪ ،‬چیکرود و‬ ‫بندر نوشهر مصوب شده است‪.‬‬ ‫ن کرد‪:‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشــا ‬ ‫شــمال شــرق کشــور فاقد منطقه ازاد است و‬ ‫خراســان رضوی به دلیل پتانسیل بالقوه و بالفعل‬ ‫در خصوص سرمایه گذاری های عظیم زیربنایی‪،‬‬ ‫مرزهای طوالنی مشترک با کشورهای افغانستان‬ ‫و ترکمنســتان و قرابت های موجود در تولیدات‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجاری و فرهنگی و قرارگرفتن استان در‬ ‫مســیر ترانزیت ریلی و زمینی کاال به افغانستان و‬ ‫ترکمنستان و سایر کشورهای اسیای میانه می تواند‬ ‫اثار اقتصادی فراوانی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫حســینی تاکید کرد‪ :‬الیحه ایجــاد مناطق ازاد‬ ‫تجاری‪ -‬صنعتی سرخس ‪ -‬دوغارون که به صورت‬ ‫تجمیعی به مجلس شورای اسالمی ارائه شده بود‬ ‫در جلسه علنی ‪ ۱۵‬اردیبهشت سال ‪ ۹۹‬مصوب و به‬ ‫شورای نگهبان اجرا شد اما به دلیل ضرورت بازنگری‬ ‫در مفاد الیحه و جلسه هشتم اسفند سال گذشته‬ ‫هیات وزیران مقرر شد تا لوایح به صورت مجزا به‬ ‫مجلس ارائه شود بر این اساس سه الیحه یاد شده‬ ‫به مجلس ارایه شده است‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان نظام پزشکی توضیح داد‪:‬‬ ‫چرا پزشکان بجای هزینه درمان‪ ،‬سکه و دالر طلب می کنند؟‬ ‫رییس کل ســازمان نظام پزشــکی در واکنش‬ ‫بــه برخی اظهــارات مبنی بر دریافت ســکه و‬ ‫دالر به جــای هزینــه درمانی از ســوی برخی‬ ‫پزشکان‪ ،‬اعالم کرد که سازمان نظام پزشکی با‬ ‫این اقدامات مخالف اســت؛ البته در این زمینه‬ ‫گزارشی به ســازمان نظام پزشکی واصل نشده‬ ‫اســت‪ ،‬اما قطعا اگر گزارشــی در این زمینه به‬ ‫ما برســد‪ ،‬رســیدگی می کنیــم‪ .‬دکتر محمد‬ ‫رییس زاده ‪ ،‬در پاســخ به سوالی درباره وضعیت‬ ‫مالیات پزشــکان و اقدامات انجام شــده در این‬ ‫زمینه برای ســال جاری‪ ،‬گفــت‪ :‬در این زمینه‬ ‫جلساتی با دوستان مان در سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور داشــتیم‪ .‬در مجموع مطمئن باشید که‬ ‫شاغالن حوزه سالمت یکی از خوش حساب ترین‬ ‫مودیان کشور هستند‪ .‬زیرا وضعیت بازار کارشان‬ ‫شفاف تر از جاهای دیگر است و درصد باالیی از‬ ‫انها در سیستم های دولتی‪ ،‬هیات علمی‪ ،‬مراکز‬ ‫وابســته به درمانگاه های دولتی اشتغال دارند و‬ ‫حساب و کتاب شان مشخص بوده و مالیات شان‬ ‫کسب می شود‪ ،‬مانند کارمندان دولت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫سایر کارکنان حوزه سالمت هم که در مطب ها‪،‬‬ ‫بیمارستان های خصوصی و کلینیک ها فعالیت‬ ‫می کنند نیز حساب و کتاب شان مشخص است‪.‬‬ ‫بنابراین وضعیت مودیان حوزه سالمت‪ ،‬به نسبت‬ ‫سایر اقشار یا مانند بقیه است یا بهتر است و قطعا‬ ‫بدتر نیست‪.‬‬ ‫فرار مالیاتی در همه صنوف وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫پزشکی برجسته سازی شده‬ ‫رییس زاده با بیان اینکــه قطعا در همه صنوف‬ ‫فرار مالیاتی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است در صنف‬ ‫پزشکی و حوزه سالمت هم فرار مالیاتی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬بســیاری از صنوف در کشور هستند که‬ ‫اصال نمی توان متوجه شد که فرد چقدر کار کرده‬ ‫است‪ .‬اما به دالیلی در حوزه پزشکی این مباحث‬ ‫مقداری در رسانه ها به اشتباه برجسته سازی شده‬ ‫و اعداد و ارقامی اعالم کردند که مطلقا این اعداد‬ ‫صحیح نیست‪ .‬اصال کسی نمی تواند این عدد را‬ ‫محاســبه کند‪ .‬تنها با یک ضرب و تفریق روی‬ ‫کاغذ به عددی رســیدند که اصال واقعی نیست‪.‬‬ ‫قطعا وضعیت مودیان مالیاتی در حوزه سالمت‬ ‫مانند سایر اقشار بوده و حتی تا حدودی منظم تر‬ ‫است‪ .‬این موضوعی است که رییس سازمان امور‬ ‫مالیاتی نیز اعالم کردند و گفتند پزشــکان جزو‬ ‫مودیان خوش حساب مالیاتی هستند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫شروط پلیس برای‬ ‫شماره گذاری خودروها و‬ ‫موتورسیکلت هایبرقی‬ ‫رییس مرکز شــماره گــذاری و تعویــض پالک پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی توضیحاتی را درباره شــماره گذاری‬ ‫خودروها و موتورسیکلت های برقی ارائه کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمدی‪ ،‬درباره وضعیت شــماره گذاری‬ ‫خودروها از سوی پلیس گفت‪ :‬شماره گذاری خودروها تابع‬ ‫قوانین و مقررات جاری کشــور است و بر این اساس هر‬ ‫خودرویی که تائیدیه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را دریافت کرده و مجوز شماره گذاری ان بر اساس ضوابط‬ ‫و چک لیست ها از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست نیز صادر شده باشد‪ ،‬از سوی پلیس‬ ‫شماره گذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا ســواری سمند سورن پالس از سوی‬ ‫پلیس شــماره گذاری می شــود یا خیر گفت‪ :‬مجوزهای‬ ‫شــماره گذاری برای این مدل از خودرو صادر شده و در‬ ‫حال حاضر شماره گذاری ان نیز انجام می شود‪.‬‬ ‫ریس مرکز شــماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور‬ ‫دربــاره شــماره گذاری خودروها و موتورســیکلت های‬ ‫برقی نیــز اظهارکرد‪ :‬در مورد شــماره گذاری خودروها و‬ ‫موتورســیکلت های برقی نیز ضوابط و مقررات برابر دیگر‬ ‫وســایل نقلیه اســت و اگر چنانچه این خودروها مجوز‬ ‫و تائیدیه ســازمان ملی اســتاندارد و ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت را داشــته باشــد‪ ،‬پلیس نیز نســبت به‬ ‫شماره گذاری انها اقدام خواهد کرد‪ .‬این دسته از وسایل‬ ‫نقلیه با توجه به برقی بودن و االیندگی کم معموال تائیدیه‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیســت را دریافت می کنند‪ ،‬اما‬ ‫ایمنی و مقاومت انها نیز مهم است که باید سازمان ملی‬ ‫استاندارد ان را بررسی و اعالم کند‪.‬‬ ‫محمدی درباره اینکه ایا تاکنون خودرو و موتورسیکلت‬ ‫برقی از سوی پلیس شماره گذاری شده یا خیر نیز گفت‪:‬‬ ‫سابقه درج پالک و شماره گذاری این وسایل نقلیه وجود‬ ‫دارد و مــواردی کــه تائیدیه های الزم محیط زیســت و‬ ‫استاندارد را اخذ کرده بودند‪ ،‬شماره گذاری شدند‪.‬‬ ‫وی دربــاره این تائیدیه ها نیز تصریح کــرد ‪ :‬هر مدل از‬ ‫خودرویی اعم از برقی‪ ،‬بنزینی‪ ،‬گازســوز و ‪ ...‬که بخواهد‬ ‫شماره گذاری شود‪ ،‬باید استانداردهای ‪ ۸۵‬گانه را داشته‬ ‫باشد و سازمان استاندارد باید مستندات ان را برای پلیس‬ ‫ارســال کند‪ .‬معاونت فنی و مهندســی پلیس راهور این‬ ‫موارد را بررسی کرده و در صورتی که تمام تائیدیه ها اخذ‬ ‫شده باشد ما نسبت به شماره گذاری اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫رییس مرکز شــماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور‬ ‫درباره شــماره گذاری وســایل نقلیه نیــز اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر شــماره گذاری وســایل نقلیه برابر ضوابط و‬ ‫استانداردهای موجود در حال انجام است و پلیس راهور‬ ‫در کم ترین زمان ممکن نسبت به ضرب پالک و نصب ان‬ ‫روی خودروها اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫اعالم موضع فراکسیون زنان‬ ‫مجلس درباره اظهارات طراح‬ ‫راهکار «ازدواج بین المللی»‬ ‫اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی در نشستی‬ ‫خبری نسبت به اظهارات امیرحسین بانکی پور نماینده‬ ‫اصفهان و رئیس کمیســیون مشــترک جوانی جمعیت‬ ‫مجلس شــورای اســامی به دلیل طرح راهکار «ازدواج‬ ‫بین المللی» اعالم موضع کردند‪.‬‬ ‫در حاشــیه جلسه مجلس شورای اســامی در نشست‬ ‫خبــری اعضای فراکســیون زنان مجلس ســارا فالحی‬ ‫نماینده ایالم اظهار کرد‪ :‬پیرو اظهار نظر یکی از نمایندگان‬ ‫مجلــس که یک نظــر کام ً‬ ‫ال غیر کارشناســی و مبتنی‬ ‫بــر امار غلط و بســیار هیجانی درباره زنان شــرافتمند‬ ‫کشــورمان مطرح شــده بود‪ ،‬نمایندگان بانوی مجلس‬ ‫به همــراه مردان غیرتمند نســبت به ایــن اظهار نظر‬ ‫اعتراض کردند و ایــن اظهار نظرات هم به خود نماینده‬ ‫منتقل شد و هم بانوان و اقایان مجلس از تریبون مجلس‬ ‫تذکرات الزم را دادند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قطعاً ما به عنوان نمایندگان مردم و بانوان با‬ ‫چنین اظهارنظرهایی که صرفاً شخصی است و نمی توان‬ ‫ان را به کلیت مجلس تامیــن داد مخالفیم و معتقدیم‬ ‫که نمایندگان مردم با افراد دیگر بسیار متفاوت هستند‬ ‫و چنانچه نظری را مطرح می کنند باید پشــت انها کار‬ ‫دقیق کارشناســی و علمی باشــد تا التهابــات حاکم بر‬ ‫جامعــه را افزایش ندهند و بایــد به جامعه نجیب بانوان‬ ‫ما احترام بگذارند و اتفاقاً نمایندگان مردم باید با رفتارها‬ ‫و اعمــال خود کمــک کنند که زنان جامعه احســاس‬ ‫کنند مجلس پشــت ســر انها ایســتاده و در راســتای‬ ‫تحقق حقوق این نوین اســام بــرای انها حرکت کرده‪،‬‬ ‫حرکت می کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫گزارش‬ ‫معاون خدمات شهری و محیط زیست‬ ‫شهرداری کرج خبر داد‪:‬‬ ‫اجرایموفقیتامیزطرحجمعاوری‬ ‫یکروزدرمیانزبالههادرکرج‬ ‫معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری کرج‬ ‫در حاشیه بازدید خبرنگاران از مرکز دفن زباله حلقه دره با‬ ‫اشاره به اغاز اجرای طرح جمع اوری یک روز در میان زباله‬ ‫ها از درب منازل در این کالنشهر پس از چهار دهه انتظار‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬این اتفاق منشاء تحوالت زیست محیطی بسیار خوبی‬ ‫خواهد بود‪ .‬غالمرضا رضوانی با بیان اینکه این طرح بعد از‬ ‫حدود چهار دهه و برای اولین بار در کرج اجرایی می شود‬ ‫و بدون شک این اتفاق اثار مثبتی به همراه خواهد داشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این طرح از چند سال گذشته در برخی از کالنشهرها‬ ‫مثل اصفهان اجرایی و با استقبال زیادی مواجه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه روزانه حدود ‪ ۷۰۰‬تن زباله در کرج‬ ‫تولید می شــود و اگر این حجم از زباله را بر تعداد مخازن‬ ‫موجود تقسیم کنیم‪ ،‬متوجه میشویم حتی اگر تمام زباله‬ ‫های تولیدی شهروندان در مخازن جای داده شود‪ ،‬تعدادی‬ ‫مخزن خالی باقی می ماند‪،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضربیش از‬ ‫دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬مخزن زباله در کرج وجــود دارد ولی به‬ ‫هر محله که مراجعه می کنیم ساکنین و اهالی درخواست‬ ‫نصب مخازن جدید دارند‪ .‬رضوانی با اشــاره به اینکه طرح‬ ‫جمــع اوری یک روز در میان زبالــه در گام اول در محله‬ ‫چهارصد دستگاه اجرایی شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫زباله های ســاکنین این محل در روزهای زوج جمع اوری‬ ‫می شود و برای موفقیت بیشتر این طرح روزها جمعه هم به‬ ‫این روزها اضافه شده است‪ .‬معاون خدمات شهری شهرداری‬ ‫کرج با بیان اینکه بدون شک هیچ طرحی از ابتدا بازخورد‬ ‫و اثر بخشــی الزم را ندارد و در خصوص طرح جمع اوری‬ ‫یک روز درمیان زباله هم مردم باید صبور بوده و همکاری‬ ‫الزم را با مدیریت شهری داشته باشند‪،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای این طرح به سمتی پیش می رویم که کم کم مخارن‬ ‫زباله از ســطح شهر جمع اوری شوند چون تا زمانیکه این‬ ‫مخازن وجود دارند‪ ،‬شهروندان فکر می کنند در هر ساعت‬ ‫از شبانه روز که بخواهند می توانند زباله های خود را از منزل‬ ‫خارج کنند‪ .‬وی با اشاره به اجرای پاکداشت جاده حلقه دره‬ ‫(شهرک ابریشم) که توسط ‪ ۵۰۰‬نفر از پاکبانان شهرداری‪،‬‬ ‫گروه های جهادی و دوستداران طبیعت برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بنا شده هر ماه یک محدوده از مسیر منتهی به حلقه دره‬ ‫پاکسازی شود‪ .‬رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ :‬باوجوداینکه در حال حاضر دو مرکز نگهداری‬ ‫سگ های ولگرد در کرج فعال است باز هم تعداد سگ های‬ ‫ولگرد در سطح شهر رو به افزایش است‪ .‬محمدرضا خسروی‬ ‫افزود‪ :‬این روزها افزایش جمعیت ســگ های بالصاحب و‬ ‫اسیب هایی که به شهروندان به ویژه کودکان وارد می شود‪،‬‬ ‫بــه یک معضل اجتماعی تبدیل شــده که در این راســتا‬ ‫شهرداری کرج اقدام به راه اندازی دو مرکز جمع اوری‪ ،‬زنده‬ ‫گیری و کمپ نگهداری از سگ های بالصاحب کرده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه این مراکز در حلقه دره و باغستان قرار دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این مراکز جمعا بیش از یک هزار سگ ولگرد را پذیرش‬ ‫و بعــد از اقدامات انگل زدایی و پالک کوبی رها ســازی می‬ ‫کنند‪.‬ضمن اینکه روزانه ‪ ۵۰‬الی ‪ ۶۰‬قالده ســگ بال صاحب‬ ‫از ســطح مناطق دهگانه شهر جمع اوری و در کلینیک این‬ ‫سازمانواکسیناسیونوعقیم سازیمی شوند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدریت پسماند شــهرداری کرج بابیان‬ ‫اینکه سگ های جمع اوری شــده بعد از مراحل عقیم سازی‬ ‫و واکسیناســیون به پناهگاه واقــع در مرکز دفن حلقه دره‬ ‫و باغستان منتقل می شــوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این سگ ها‬ ‫به صورت زنده گیری و بدون هیچ اسیبی به این مراکز منتقل‬ ‫و بعد از مراحل ذکرشــده رهاسازی می شوند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫ِ‬ ‫مشارکت ‪3‬‬ ‫برگزاری جلسات راه اندازی نیروگاه زباله سوز با‬ ‫هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچه خروجی‬ ‫افق چند ساله‬ ‫این جلســات به انعقاد قرارداد منجر شود‪ ،‬در ِ‬ ‫زباله ها به جای دفن به صورت سنتی‪ ،‬طی فرایندی به جریان‬ ‫برق و بخار اب تبدیل می شوند و بسیاری از مشکالتِ زیست‬ ‫محیطیموجودنیزمرتفعمیشود‪.‬خسرویبابیاناینکهطی‬ ‫سالیان اخیر همواره میزان تولید و انباشت شیرابه زباله ها در‬ ‫ِ‬ ‫حلقه دره رو به افزایش بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای نخستین بار‬ ‫و استفاده از شیوه های علمی و نوین‪ ،‬میزان شیرابه ها در حال‬ ‫کاهش می باشد و ظرفیت برخی از انها خالی شده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه کارخانه کمپوست شهرداری کرج به دالیلی با‬ ‫تمام ظرفیت فعالیت نمی کند و پیمانکار توفیق چندانی در‬ ‫عمل به تعهدات خود نداشته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیگیر راه‬ ‫ِ‬ ‫فعالیتکارخانهباتمامظرفیتهستیم‬ ‫اندازیخطوطجدیدو‬ ‫و اقدامات و پیگیری های الزم در دست اقدام می باشد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪774‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫رئیسی در نشست خبری مشترک با «ژومارت توکایف»‪:‬‬ ‫روابط تجاری ایران و قزاقستان افزایش یافت‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬روابط تجاری ایران و قزاقســتان در این چند‬ ‫ماهه اخیر بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش پیدا کرده اســت و ســطح این‬ ‫روابط حتما می تواند‪ ،‬بیش از این افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در راستای سفر‬ ‫یک روزه «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان و استقبال‬ ‫رسمی از وی در مجموعه سعداباد در نشست خبری‪ ،‬گفت‪ :‬در سی‬ ‫سال گذشته ما روابط خوبی با کشور همسایه و دوست خود قزاقستان‬ ‫داشتیم اما این روابط کافی نبوده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ظرفیت های بسیاری در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و قزاقستان وجود دارد که می تواند زمینه ارتقای روابط میان دو‬ ‫کشور را فراهم کند‪،‬افزود‪ :‬امضای تفاهمنامه های یا در گذشته نشانه‬ ‫مهمی از اراده دو کشور برای توسعه روابط میان دو کشور است‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور تصریح کرد‪ :‬روابط تجاری میان دو کشــور در این‬ ‫چند ماهه اخیر بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش پیدا کرده اســت و سطح‬ ‫ایــن روابط حتما می تواند‪ ،‬بیش از ایــن افزایش پیدا کند و ما می‬ ‫توانیم حجم مبادالت در سطح فعلی را در گام اول تا ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫رئیسی خاطرنشــان کرد‪ :‬روابط میان دو کشور می تواند در حوزه‬ ‫های صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬انرژی‪،‬ترانزیت و نفت و گاز در حد گسترده‬ ‫باشــد‪ .‬زمینه فرهنگی و تمدنی دو کشــور ایجــاب می کند‪ ،‬تالش‬ ‫بیشتری برای توسعه فرهنگی دو کشور انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مجموعه مذاکرات زمینه همراهی دو کشــور را‬ ‫فراهم کرد‪،‬اظهار کرد‪ :‬ما مصمم هســتیم عــاوه بر روابط دو جانبه‪،‬‬ ‫روابط منطقه ای دو کشور را نیز گسترش دهیم‪ .‬برای مثال همکاری‬ ‫های دو کشــور در ســازمان های منطقه ای مانند سازمان همکاری‬ ‫شانگهای و اتحادیه اوراسیا می تواند در منطقه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بیان کرد‪ :‬برای جمهوری اســامی ایران همکاری با‬ ‫همســایگان در دریای خزر در اولویت است و قصد افزایش همکاری‬ ‫ها در این زمینــه را داریم و عالوه بر همکاری های منطقه ای بنای‬ ‫دو کشور این است که در سازمانهای بین المللی و همکاری های بین‬ ‫االمللی گام های برداشته شود‪.‬‬ ‫رئیســی گفت‪ :‬ما در مسائل منطقه و مسائل جهانی نگاه مشترکی‬ ‫داریم‪ .‬برای مثال در مورد افغانستان و ضرورت تشکیل دولت فراگیر‬ ‫اشتراک نظر وجود دارد‪ .‬اتفاق نظر داریم که حضور بیگانگان در منطقه‬ ‫امنیت ســاز نیست و مشکالت بسیاری ایجاد خواهد کرد‪ .‬همچنین‬ ‫باور داریم مســئوالن منطقه می توانند مسائل منطقه را حل کنند و‬ ‫گره منطقه به دســت خود منطقه باز می شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫حل مشکالت منطقه و همه مناطق باید توسط مسئولین و مردم ان‬ ‫مناطق صورت گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬حضور بیگانگان در مناطق مختلف بیشتر‬ ‫بر مشکالت ان مناطق می افزاید و کمکی به حل مسائل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در پایان اعالم کــرد‪ :‬بار دیگــر از رئیس جمهور‬ ‫قزاقســتان و هیئت همراه او برای سفر به ایران تشکر می کنم و در‬ ‫راستای دعوت رسمی وی در زمان مناسب به قزاقستان سفر خواهم‬ ‫کرد‪ .‬رئیس جمهور قزاقستان نیز در نشست خبری مشترک با رئیس‬ ‫جمهور کشــورمان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از کشور ایران صمیمانه تشکر می‬ ‫کنم‪ .‬اکنون ارتباط ما در حوزه دیپلماتیک مراحل پیشــرفت را طی‬ ‫می کند و اقای رئیسی سهم زیادی در ان دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ر این مدت همکاری و دوســتی ما محکم تر شــده و در‬ ‫زمینه فرهنگی نیز رونق پیدا کرد اســت؛ در چارچوب ساختارهای‬ ‫منطقه نیز همکاری های خوبی داریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور قزاقســتان تصریح کرد‪ :‬مذاکرات گسترده ای مطرح‬ ‫و موضوعات بســیاری مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬هر دو طرف عالقمند‬ ‫اســتفاده از ظرفیت ترانزیتی هستند و در این راستا کریدورهایی که‬ ‫شــرق به غرب و شــمال و جنوب را به هم متصل می کنند اهمیت‬ ‫ویژه ای دارند‪.‬‬ ‫توکایف با بیان اینکه در زمینه کشــاورزی نیــز با ایران مذاکراتی‬ ‫داشــتیم که منجر به ارتقا روابط قزاقستان و ایران خواهد شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اســناد و قراردادهایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور قزاقستان با بیان اینکه ایران یک مرکز تمدن باستانی‬ ‫و یک شــریک مهم در جهان اسالم است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و قزاقستان در‬ ‫کنار دریای خزر دوست یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫استقرار دولت الکترونیکی‪ ،‬تنها راه حذف امضاهای طالیی و فساد است‬ ‫وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬مدت هاســت دنیا به‬ ‫ســمت اســتقرار دولت هوشــمند پیش رفت ه زیرا تنها راه حذف‬ ‫امضاهای طالیی‪ ،‬مبارزه با فســاد و چابک ســازی دولت‪ ،‬استقرار‬ ‫دولت الکترونیکی است‪.‬‬ ‫«عیســی زارع پور» با بیان اینکه در دولت ســیزدهم اســتقرار‬ ‫«دولت هوشمند» بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دولت الکترونیکی به معنای ارائه خدمات عمومی و دولتی به مردم‬ ‫با استفاده از فناوری اطالعات است‪ .‬این کار دو دهه قبل اغاز شده‬ ‫و اکنون حدود ‪ ۴۰‬درصد از خدمات دولت به شــکل الکترونیکی‬ ‫ارائه می شود اما کیفیت ان به حدی نیست که مردم را از مراجعه‬ ‫حضوری معاف کند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬رتبه ای شاخص های دولت الکترونیکی‬ ‫تا پایان دولت سیزدهم‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در دولت ســیزدهم بــه دنبال تمام الکترونیکی‬ ‫و هوشمند شــدن خدمات عمومی و دولتی هستیم‪ .‬هر دو سال‬ ‫یک بار‪ ،‬مرجع بین المللی‪ ،‬کشــورها را از این نظر ارزیابی می کند‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۰‬رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیکی ‪ ۸۹‬بوده‬ ‫که در این حوزه بسیار جای پیشرفت داریم‪ .‬شاخص دیگر میزان‬ ‫مشارکت مردم از طریق ابزارهای دیجیتال است که در این بخش‬ ‫رتبه ‪ ۱۱۸‬در بین ‪ ۱۹۳‬کشور را به دست اوردیم که در نظر داریم‬ ‫در مدت چهار سال این رتبه را ‪ ۳۰‬پله باال ببریم‪.‬‬ ‫زارع پور تاکید کرد‪ :‬تمام دنیا به ســمت استقرار دولت هوشمند‬ ‫پیــش می روند زیرا تنهــا راه حذف امضاهای طالیــی‪ ،‬مبارزه با‬ ‫فساد و چابک ســازی دولت‪ ،‬استقرار دولت الکترونیکی است‪ .‬در‬ ‫سال های گذشته نیز در این حوزه قدم های خوبی برداشته شده و‬ ‫باید گام های مهم تر را نیز برداشت‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطات با بیان اینکه یکی از موانع عدم توســعه دولت‬ ‫الکترونیک شــده‪ ،‬این است که دســتگاه ها در ارائه اطالعات به‬ ‫یکدیگــر همکاری نمی کنند‪ ،‬گفــت‪ :‬در دولت الکترونیکی همان‬ ‫ارائه اطالعات ‪ 570‬هزار خانه‬ ‫خالی به سازمان مالیاتی‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی از ارائه‬ ‫پرونده مالیاتی ‪ 570‬هزار خانه خالی به ســازمان امور مالیاتی‬ ‫خبر داد‪ .‬این روزها که بحث مستاجران و افزایش نجومی قیمت‬ ‫اجاره بها در شــهرهای بزرگ داغ اســت‪ ،‬دوباره مسئله مالیات‬ ‫گرفتن از خانه های خالی با هدف ورود به بازار اجاره نشینی داغ‬ ‫شده است‪ .‬پروانه اصالنی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه در‬ ‫تماس تلفنی با برنامه گفت وگوی ساعت ‪ 14‬شبکه خبر گفت‪:‬‬ ‫براســاس اخرین اطالعات ناشی از سرشماری عمومی نفوس و‬ ‫مسکن در سال ‪ 95‬تعداد ‪ 2.5‬میلیون واحد مسکونی خالی در‬ ‫کشــور شناسایی شده است که از این تعداد ‪ 463‬هزار واحد در‬ ‫روســتاها و ‪ 2.1‬میلیون واحد در شــهرها قرار دارد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫از ســال ‪ 95‬به بعد مرکز امار ایران اطالعات جدید مســکن و‬ ‫خانه های خالی را ارائه نداده اســت‪ .‬بــه گفته اصالنی‪ ،‬صدور‬ ‫پروانه های ساختمانی دراین مدت تقریباً نصف شده اما معامالت‬ ‫مســکن طبق روال خود ادامه دارد‪ ،‬بنابراین می توان حدس زد‬ ‫که تعداد خانه های خالی در شــهرها در این مدت کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خدمتی که در گذشته به شکل سنتی ارائه می شد را برخط انجام‬ ‫می دهند و در این فرایند مراجعه حضوری مردم حذف می شود‪ .‬در‬ ‫دولت هوشمند تصمیمات بر مبنای داده های اشخاص گرفته شده‬ ‫و نیروی انسانی از ان حذف می شود‪ .‬در دولت هوشمند دستگاه ها‬ ‫به یکدیگر متصل می شــوند و از ایــن طریق و در لحظه به مردم‬ ‫ارائه خدمت می دهند‪ .‬اینجا سیســتم است که تصمیم می گیرد‬ ‫این خدمات به فرد ارائه شــود یا نه‪ .‬زارع پور خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم این اتصاالت و ارتباطات را بین دستگاه های مختلف برقرار‬ ‫کنیم‪ ،‬می توانیم شاهد اســتقرار دولت هوشمند باشیم‪ .‬در زمان‬ ‫خدمت خود در قوه قضاییه‪ ،‬با استفاده از هوش مصنوعی این کار‬ ‫را انجام دادیم؛ اما شاه بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر‬ ‫«داده» است‪.‬‬ ‫موانع استقرار دولت الکترونیکی چیست؟‬ ‫وی درباره موانع توسعه دولت الکترونیکی گفت‪ :‬یکی از این موانع‬ ‫عدم زیرساخت مناسب در دســتگاه های مختلف بوده که نیاز به‬ ‫نیروی انسانی و هزینه زیاد دارد زیرا در همه دستگاه ها ظرفیت ها‬ ‫به شکل یکسان وجود نداشته اســت‪ .‬مسئله بعدی عدم اهمیت‬ ‫مدیران دستگاه ها به ضرورت الکترونیکی شدن خدماتشان است‪.‬‬ ‫تحول در هر دســتگاهی بدون ارائه خدمات به صورت دیجیتالی‪،‬‬ ‫تحول بیهوده ای است‪ .‬زارع پور تصریح کرد‪ :‬مانع دیگر مخالفت با‬ ‫تغییر شیوه کار به دلیل نگاه های سنتی و مقاومت هایی است که‬ ‫در برخی دستگاه ها وجود دارد‪ .‬یکی دیگر از مسائل مهم نیز عدم‬ ‫تعامل دستگاه ها با یکدیگر در تبادل اطالعات است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اطالعاتی که در دستگاه ها ثبت می شود متعلق به مردم‬ ‫است و باید در برای راحتی ان ها به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬میلیارد تبادل سرویس‬ ‫بین دستگاهی انجام شده است‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کمیته تعامل پذیری دولت الکترونیکی به وجود‬ ‫امده اســت تا نیازهای موجود در این حوزه را شناسایی کند؛ اما‬ ‫این کارگروه برای همراه کردن دســتگاه ها این فرایند‪ ،‬ضمانت‬ ‫اجرایی ندارد و اگر دستگاه ها اطالعات خود را به اشتراک نگذارند‪،‬‬ ‫نمی توانند برای انها تصمیم گیری کنند‪ .‬با این همه ‪ ۲۰۰‬دستگاه‬ ‫اکنون در حال ارائه خدمات از طریق مرکز تبادل سرویس هستند‪.‬‬ ‫خبر خوب این اســت که این فرهنگ جا افتاده و ســال گذشته‬ ‫بیش از ســه میلیارد مرتبه از این سرویس های اشتراکی استفاده‬ ‫شده اســت‪ .‬زارع پور با بیان اینکه بســیاری از این سرویس ها از‬ ‫طریــق بخش های خصوصی در قالب خدمتی خاص به مردم ارائه‬ ‫می شــود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با همکاری نمایندگان مجلس طرح «داده‬ ‫و اطالعــات ملــی» در مجلــس تهیه و تدوین شــد و اکنون در‬ ‫دستور کار صحن مجلس است که بر اساس ان برای سرپیچی از‬ ‫وظایفی که کارگروه تعامل پذیری معین کرده‪ ،‬جرم انگاری شــده‬ ‫و در صورت عدم همکاری برای باالترین مقام دســتگاه‪ ،‬مجازات‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مصوب شــد که در همه دســتگاه های اجرایی کشور‬ ‫باید مرکز فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی تاســیس شود‬ ‫تا مدیریت تحول در دستگا ه را برعهده بگیرد‪ .‬درباره دستگاه های‬ ‫حساس نیز باید این مرکز در قالب یک معاونت تشکیل شود و به‬ ‫این طریق سازوکار زیرساختی دستگاه ها تهیه خواهد شد‪.‬‬ ‫نرخ توافقی ارز به بازار متشکل رسید‬ ‫تبادالتارزیبینصرافان متعادلمی شود‬ ‫رئیس کانون صرافان گفت‪ :‬از فردا در چارچوب بازار متشکل‪،‬‬ ‫ارائه ارز با نرخ توافقی اجرا می شــود که این موضوع تبادالت‬ ‫ارزی بیــن صرافان را متعادل می کنــد و بدین ترتیب صراف‬ ‫حجم عظیمی از ارز را می تواند در چارچوب بازار متشــکل به‬ ‫نرخ توافقی به صراف دیگر بفروشد‪.‬‬ ‫کامران ســلطانی زاده اظهار داشــت‪ :‬در حــال حاضر اگر‬ ‫ل ‪ 10‬میلیون دالر داشته باشد‪ ،‬صراف‬ ‫صادرکننده به عنوان مثا ‬ ‫در مکانیــزم فعلی نمی تواند همه ایــن ارز را از صادرکننده‬ ‫خریــداری کند‪ ،‬چــون صراف باید به اندازه ای که مســافر یا‬ ‫متقاضی در صرافی دارد‪ ،‬ارز خریداری کند‪ ،‬چون اگر ارزی را ‬ ‫که می خرد باید بالفاصله بفروشد و از لحاظ مقررات خرید ارز‬ ‫و نگه داشتن توسط صرافی ها‪ ،‬مشکل دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا در سیســتم فعلی‪ ،‬ارز صادرکننده‬ ‫کمتر روی کانتــر صرافی می اید‪ ،‬از فردا از زیرســاخت بازار‬ ‫متشــکل ارزی اســتفاده می شــود تا صادرکننده های بزرگ‬ ‫عرضه ها را روی میز قرار دهند‪ ،‬هر چقدر که خود خواسته اند‬ ‫برمی دارنــد‪ ،‬بقیه را هم به همکاران خود می دهند که در بازار‬ ‫متشکل ارزی معامله می شود‪ ،‬اما به هر حال از زیرساخت بازار‬ ‫متشکل استفاده می شود‪.‬‬ ‫رئیس کانون صرافان تاکید کرد‪ :‬در این سیســتم ما نرخی‬ ‫به عنوان نرخ توافقــی در بازار اعالم نخواهیم کرد‪ ،‬نرخ کامال‬ ‫توافقی اســت و فقط سامانه و نرم افزار در اختیار این سیستم‬ ‫توافقی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سلطانی زاده اظهار داشت‪ :‬به هر حال االن بازار متشکل هم‬ ‫پای کار امده است و کار صادرکننده را راحت کرده است و از‬ ‫این طریق صراف ها‪ ،‬صادرکننده ها و متقاضیان ‪ 2‬هزار یورو از‬ ‫طریق این سیستم کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من مطمئنم با اجرای نرخ توفقی در بســتر بازار‬ ‫متشکل به سرعت حجم افزایش می یابد و بازار روان می شود‬ ‫و دغدغه مردم و صرافان رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس کانون صرافان در پاســخ به این سوال که اگر این نرخ‬ ‫توافقی با زیرســاخت بازار متشکل شکل بگیرد‪ ،‬قیمت ارز در‬ ‫بازار متشــکل را افزایش نمی دهد؟ گفت ‪ :‬نرخ بازار متشــکل ‬ ‫مخاطب خاص خود را دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه خوب 847

روزنامه خوب 847

شماره : 847
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه خوب 843

روزنامه خوب 843

شماره : 843
تاریخ : 1401/06/22
روزنامه خوب 842

روزنامه خوب 842

شماره : 842
تاریخ : 1401/06/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!