روزنامه خوب شماره 740 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 740

روزنامه خوب شماره 740

روزنامه خوب شماره 740

‫‪7‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫ایت اله ر ییسی‪:‬‬ ‫تالش داریم مردم مزه‬ ‫شیر ین عدالت در پرداخت‬ ‫یارانه ها را بچشند‬ ‫‪2‬‬ ‫وز یر اقتصاد‪:‬‬ ‫دولت در بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مکلف به ساماندهی ارز‬ ‫ترجیحی شد‬ ‫برخیدستگاه هادر‬ ‫فرایند پیش بینی الودگی‬ ‫تاتعطیلیمدارساز‬ ‫انجاموظایفشانشانه‬ ‫خالیکردند‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه ‪ | 1401‬سال سوم | شماره ‪8 | 740‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان | ‪ 8‬شوال ‪ 9 |1443‬می ‪2022‬‬ ‫بانک هابایدمطالبات‬ ‫خود از دانه درشت ها‬ ‫را پیگیری کنند‬ ‫هر ز‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫ر‬ ‫‪0‬‬ ‫هم ‪20‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫یگ رز‬ ‫راه‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫یرد‬ ‫وامودیعهمسکن‬ ‫‪ 10‬میلیون تومان اب رفت!‬ ‫‪8‬‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛‬ ‫صفر تا صد اصالح یارانه نان‬ ‫و کاالهای اساسی‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫بانــک هاازخـریدوفــروش‬ ‫مسـکن و طــال منع شدند‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫توزیع حداکثری روغن‪ ،‬شکر و برنج برای تنظیم بازار کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪740‬‬ ‫اخبار‬ ‫از ابتدای سال جاری تا دیروز انجام شد؛‬ ‫حمل و نقل بیش از ‪ 1.1‬میلیون‬ ‫تن کاالی اساسی برای تامین‬ ‫نیاز کشور‬ ‫مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شــرکت بازرگانی‬ ‫دولتــی ایران از حمل و نقل یک میلیون و ‪ ۱۵۲‬هزار تن‬ ‫کاالی اساســی برای تامین نیاز کشور از بنادر جنوب و‬ ‫شمال خبر داد‪.‬‬ ‫شرکت بازرگانی دولتی ایران «سیاوش حسین پور» با اعالم‬ ‫اینکه تامین محصوالت راهبردی کشور به طور مستمر از‬ ‫منابع داخلی و خارجی در دســت انجام اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال تا روز گذشته‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۱۵۲‬هزار تن‬ ‫از کاالهای اساسی شامل گندم و برنج برای ذخیره سازی‬ ‫و توزیــع در زمان های ضروری از بنادر جنوب و شــمال‬ ‫به مقصد ‪ ۱۶۰‬مرکز ذخیره ســازی در اقصی نقاط کشور‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شــرکت بازرگانی‬ ‫دولتی ایران با اشاره به اینکه کاالهای تخلیه شده در بنادر‬ ‫بر اساس برنامه حمل و نقل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫به ســایر نقاط کشور ارسال می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این کاالها‬ ‫از استان های بندری خوزســتان‪ ،‬هرمزگان و مازندران و‬ ‫بندر چابهار در اســتان سیستان و بلوچستان بارگیری و‬ ‫ارســال شده اند‪ .‬حسین پور با تاکید بر اینکه این شرکت‬ ‫برای انتقال محصوالت راهبردی از شــبکه گســترده ی‬ ‫حمــل و نقل در دو بخش جاده ای و ریلی بهره می گیرد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با رویکرد کاهــش هزینه های تامین‪،‬‬ ‫بالفاصله پس از تخلیه کاال نسبت به ارسال ان به مقاصد‬ ‫مورد نیاز با استفاده از ناوگان ریلی که ب ه صرفه تر از ناوگان‬ ‫جاده ای است‪ ،‬اقدام می شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تنظیم مقررات‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد‪:‬‬ ‫موعد تسلیم اظهارنامه‬ ‫مالیات بر درامد مشاغل‬ ‫تا خردادماه ‪1401‬‬ ‫رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫گفت‪ :‬صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬را حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال به صورت‬ ‫الکترونیکی تســلیم کرده و در صورت رعایت شرایط‪ ،‬از‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون تومان معافیت مالیاتی ســال ‪۱۴۰۰‬برخوردار‬ ‫شــوند‪«.‬محمد برزگری» بــا بیان اینکه ســازمان امور‬ ‫مالیاتی کشــور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون‬ ‫مالیات های مســتقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با‬ ‫رویکردی جدید و براســاس اطالعــات و دیتاهای واصله‬ ‫از جمله اطالعات مجوزها‪ ،‬اطالعات حســاب های بانکی‪،‬‬ ‫بارنامه ها و بیمه نامه ها اجرا کند‪ ،‬گفت‪ :‬مودیان می توانند‬ ‫با تسلیم اظهارنامه شفاف و واقعی‪ ،‬از فرصت پذیرش خود‬ ‫اظهاری مالیاتی برخوردار شــده و از حسابرســی پرونده‬ ‫مالیاتی توسط ماموران مالیاتی جلوگیری کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مودیان مالیاتی برای ارسال اظهارنامه به صورت سیستمی‪،‬‬ ‫می بایســت در نظام مالیاتی ثبت نام داشــته باشند‪ ،‬لذا‬ ‫صاحبان مشاغل فاقد ثبت نام‪ ،‬الزم است در اسرع وقت با‬ ‫مراجعه به نشانی ‪ my.tax.gov.ir‬نسبت به ثبت نام در‬ ‫نظام مالیاتی اقدام کنید‪.‬برزگری با تاکید بر رویکرد جدید‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر رسیدگی داده محور‬ ‫و تهیه اظهارنامه براوردی مبتنی بر اطالعات مالی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت از‬ ‫کلیه معافیت‏ های مالیاتی و جریمه ‪ ۳۰‬درصدی غیرقابل‬ ‫بخشش و تهیه اظهارنامه براوردی می شود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی‪ ،‬توزیع حداکثری روغن‪ ،‬شکر‪ ،‬برنج و ســایر محصوالت استراتژیک در سبد مصرفی خانوار را از مصوبات جلسه قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار‬ ‫کشــور اعالم کرد‪« .‬سید جواد ساداتی نژاد» افزود‪ :‬در جلســه قرارگاه امنیت غذایی‪ ،‬بر بحران جهانی وضعیت غالت در جهان و لزوم برنامه ریزی های دقیق در تامین کاالهای‬ ‫اساسی کشور تاکید شد‪.‬رییس قرارگاه امنیت غذایی کشور اظهار داشت‪ :‬حمایت از تولید و ثبات و ارامش بازار را از جمله مهم ترین اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬وی‬ ‫بر استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان برای حل مشکالت بخش تولید و بازرگانی تاکید کرد و گفت‪ :‬در این جلسه مقرر شد‪ ،‬تسریع پرداخت مطالبات گندم کاران‬ ‫در اولویت شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫دولت در بودجه‪ ۱۴۰۱‬مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی شد‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬دولت به جهت اهمیت حوزه تامین‬ ‫نان برنامه ای را متفاوت از سایر کاالها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرده‬ ‫بود که به موجب ان طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک‬ ‫کدملی‪ ،‬مناطق جغرافیایی‪ ،‬گروه ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬احسان خاندوزی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در‬ ‫توضیح اصالح ارز ترجیحی در اقالم اساسی از جمله ارد و گندم گفت‪:‬‬ ‫پیرو مصوبه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬که دولت را مکلف به ساماندهی ارز‬ ‫ترجیحی شده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته‪ ،‬دولت تالش‬ ‫کرده تا زمینه های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی برنامه ریزی‬ ‫کند‪ .‬وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود‪:‬براین اساس مقرر شد بعد از ماه‬ ‫مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ســتاد اقتصادی دولت اجرایی‬ ‫شــود‪ ،‬یکی از مهم ترین و راهبردی تریــن کاالها در بحث کاالهای‬ ‫دریافــت کننده ارز ترجیحی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی‬ ‫کشــور بســیار حائز اهمیت بوده و به ان گره خورده است‪ ،‬نان بود‪.‬‬ ‫خاندوزی تاکید کرد‪ :‬افزایش قیمت ها بعد از ناارامی هایی که در حوزه‬ ‫اوراســیا به عنوان حوزه و منطقه تامین کننده یک سوم غالت جهان‬ ‫شــکل گرفت‪ ،‬کشورهای منطقه ما از ناحیه تامین کاالهای اساسی و‬ ‫غالت مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوســاناتی شــدند‪ ،‬براین‬ ‫اســاس سیاست هایی را در خصوص تعرفه اتخاذ کردند تا مجموعا به‬ ‫صرفه شدن خروج این دسته از کاالها از کشورشان نشود‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد‪ :‬به دلیل انکه امکان داشــت در‬ ‫کشور از جهت تامین کاال و بحث قاچاق‪ ،‬مسائلی شکل بگیرد ناچار‬ ‫بودیم در کنار حکم قانون‪ ،‬تدبیر ویژه ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی‬ ‫دولت مبنی بر تامین کاالی اساســی با حفظ قدرت خرید و پرداخت‬ ‫از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع‬ ‫همچنان در دســتورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید مجریان را در‬ ‫معرض تصمیمات جدید قرار داد‪.‬‬ ‫جزئیات طرح هوشمندسازی نظام تامین نان‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دولت به جهت سیاســت و اهمیت حوزه تامین نان‬ ‫کاهش انگیزه قاچاق است‪ ،‬بتوانیم عنصر مهم که همانا پرداخت نان‬ ‫از جیب مصرف کننده اســت را در کشور ثابت و تضمینی نگاه داری‬ ‫کنیم‪ .‬همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای دولت مشکل می کند‪،‬‬ ‫شــاید اجرای هرکدام به تنهایی کار سختی نبود و ما تالش می کنیم‬ ‫این دو سیاست را به صورت توامان پیش ببریم‪.‬‬ ‫خانــدوزی تاکید کرد‪ :‬قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و‬ ‫عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد اما از طرفی دیگر انگیزه ای برای‬ ‫قاچاق مواد اولیه و خروج ان از کشور باقی نخواهد ماند و بخش هایی‬ ‫از کشور که به جهت انکه شناسایی نشده اند‪ .‬یا اتباع خارجی و ایرانیانی‬ ‫که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه ها‬ ‫و وزارت اقتصاد جلســاتی را برای پیگیری این مسائل برگزار کردیم و‬ ‫ظرف همین ایام تمام کوشــش خود را برای شناسایی این افراد انجام‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫وزیــر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد‪ :‬ما در وزارت اقتصاد کامال مدافع‬ ‫این هســتیم که افراد و اتباع داخلی که مجوزهای الزم وزارت کشور‬ ‫را ندارند اما به جهت هویتی و سکونتگاهی و منابع درامدی در ایران‬ ‫حضور دارنــد و به جای اینکه از هویت و حســاب بانکی یک ایرانی‬ ‫استفاده کنند تالش داریم تا از حساب های خود استفاده کنند و قابل‬ ‫رصد و مدیریت شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در بخش هایی از کشور مانند حوزه عشایری و روستاها‬ ‫که اساسا فاقد نانوایی بوده همچنان ارد از طریق همان سهمیه گذشته‬ ‫به ان ها تعلق خواهد گرفت اما اکثریت مصرف در حوزه مناطق شهری‬ ‫و روستایی قابل رصد کامال در طرح ما دیده شده اند‪ .‬یک پنجم مصرف‬ ‫گندم کشور‪ ،‬مصرف صنف و صنعت است و باالی ‪ ۸۰‬درصد مصرف در‬ ‫حوزه قوت غالب مردم است‪ .‬خاندوزی خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم به‬ ‫جهت انجام تکلیف قانونی مجلس در اینده سایر موارد غیر از ارد و نان‬ ‫مصرفی را نیز به شکل کاالبرگی از طریق همین سامانه در اختیار مردم‬ ‫قرار دهیم تا تضمینی باشــد برای امنیت غذایی مردم‪ ،‬که در شرایط‬ ‫فعلی اقتصادی جزو اولویت های مشترک مجلس و دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫برنامه ای را متفاوت از سایر کاالها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که‬ ‫به موجب ان طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی‪،‬‬ ‫مناطق جغرافیایی‪ ،‬گروه ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت‬ ‫و این طرح برای نخســتین بار در کشــور شکل گرفت و براساس ان‬ ‫امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها‪،‬‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬شرکت های پخش‪ ،‬نانوایی های سنتی و صنعتی به خوبی‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫خاندوزی تاکید کرد‪ :‬اگر دولت های گذشته بستر اطالعات الکترونیک و‬ ‫سامانه را فراهم می کردند‪ ،‬ما امروز می توانستیم بدون سیاست قیمتی‪،‬‬ ‫مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم‪ .‬اما این موضوع در گذشته فراهم‬ ‫نشــد زیرا اتخاذ سیاســت قیمتی برخالف یکی از جریان های ازادی‬ ‫گرا در حوزه اقتصاد که فکر می کند همه اصالحات باید با ازادســازی‬ ‫قیمت ها انجام شود‪ ،‬صورت گرفت‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد‪ :‬راهبرد دولت این است که اصالح‬ ‫ساختار و سیاســت قیمتی مقدم بر سایر موارد است البته این موارد‬ ‫به تنهایی حل کننده قاچاق‪ ،‬دور ریز و پایین بودن بهره وری نیست‪.‬‬ ‫بنابراین اصالح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت و در هفته ها و‬ ‫ماه های گذشته تالش های جدی با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی‬ ‫برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تالش ما این است که بعد از افزایش قیمت ارد‪ ،‬که به معنای‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫سهمیه بندی نان کذب است‬ ‫معــاون اقتصادی وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت‪ :‬دولت بنای‬ ‫گران کردن نان را ندارد و این موضوع خط قرمز دولت است‪.‬‬ ‫«سید محمدهادی سبحانیان» در گفت وگویی افزود‪ :‬دولت بنای‬ ‫ان را ندارد که نان گران شود و مابه ازای ان پرداخت نقدی به مردم‬ ‫انجام شــود‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬دولت حتی درصدد است که نان به‬ ‫قیمت کمتر از سال قبل شود‪ ،‬یعنی نان سه هزار تومانی با تخفیف‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی نسبت به سال ‪ ۱۴۰۰‬به دست مردم برسد‪.‬‬ ‫ســبحانیان ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم است و‬ ‫حتی افراد مستضعف مصرف بیشتری دارند‪ ،‬دولت در تالش است‬ ‫با وجود همه افزایش هزینه ها و همه تنگناهای بودجه ای این اقدام‬ ‫را انجام دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬در حوزه نان این اتفاق خواهد افتاد که هیچ‬ ‫افزایش قیمتی سمت مردم نداشته باشیم تا افراد بتوانند با مصرف‬ ‫متعارف بدون هیچ گونه مالحظه ای این کاال را تهیه کنند‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت‪ :‬یارانه نان به مردم داده‬ ‫نمی شود بلکه در ازای نانی که نانوا به مردم می فروشد و بر اساس‬ ‫تراکنــش هایی که اتفاق خواهد افتــاد و اینکه حجم ارد تحویلی‬ ‫چقدر نان تحویل مردم خواهد داد‪ ،‬مابه ازای هر تعداد نانی که به‬ ‫مردم فروخته می شود یارانه به نانوا تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ماه ها است که با کارشناسان متعدد روی این طرح‬ ‫کار می شــود اما از انجایی که هر کاری ممکن اســت یک سری‬ ‫مالحظات اجرایی داشــته باشد‪ ،‬این طرح در استان زنجان درحال‬ ‫اجرا است و از یکی دو روز اینده شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫سبحانیان اظهار داشت‪ :‬انتظار می رود این طرح در مدت دو هفته‬ ‫در کل اســتان زنجان اجرایی شود و برنامه این است تا با به دست‬ ‫امدن نتایج مثبت ان در زنجان در مدت ‪ ۲‬ماه در کشــور اجرایی‬ ‫شود‪ .‬وی در خصوص بحث اتباع نیز گفت‪ :‬سیاست دولت این که‬ ‫اتباع نیز بتوانند از این شــیوه بهره مند شوند‪ .‬در مورد کارت عابر‬ ‫بانک اتباع‪ ،‬افرادی که به صورت قانونی وارد کشــور شده اند امکان‬ ‫استفاده از این شرایط را دارند‪ ،‬افرادی نیز که به صورت غیرقانونی‬ ‫وارد کشور شده اند می توانند به استانداری ها مراجعه کرده و با یک‬ ‫فرایند مشخص بن دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از مسووالنی که اطالعات کافی درباره‬ ‫یک طرح ندارند خواست اظهار نظر بی مورد نکنند و مردم را نگران‬ ‫نسازند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬هر اصالح اساسی که در کشور پیاده سازی‬ ‫می شــود با انبوهی از اتهام ها و حاشیه سازی ها به ویژه از خارج‬ ‫از کشور روبه رو می شود‪ ،‬مانند انکه به صراحت اعالم شد چیزی‬ ‫تحت عنوان کارت نان نداریم اما در فضای مجازی مفصل درباره ان‬ ‫حاشیه سازی شد‪.‬‬ ‫سهمیه بندی نان نداریم‬ ‫سبحانیان افزود‪ :‬هیچ گونه سهمیه بندی و محدودیت جدی برای‬ ‫خرید نان نداریم اما اجازه داده نمی شــود از این ســاز و کار سوء‬ ‫استفاده شود؛ به طور مثال نان زیاد بخرند و خوراک دام کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این ســاز و کار هوشمند است‪ ،‬الگوهای مصرف را‬ ‫کنترل می کند و رفتار عادی مردم را محدود نخواهد کرد‪ ،‬اما مانع‬ ‫سوء استفاده می شود‪ .‬این مقام مسوول گفت‪ :‬الگوهای مصرفی در‬ ‫سراسر کشور احصا و بر اساس ان سیاست گذاری می شود‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی ما مردم را اقناع‬ ‫کنیم انان خود مطالبه گر خواهند شــد‪ ،‬در بخش مجوزها اینکه‬ ‫ما توانستیم در مدت ‪ ۶‬ماه تکلیف ‪ ۱۳‬ساله را انجام دهیم بخشی‬ ‫مربوط به ان بود که مردم مطالبه کردند‪.‬‬ ‫سبحانیان اظهار داشت‪ :‬چیزی که در دولت دنبال می شود عدالت‬ ‫ت ابربدهکاران بانکی منتشر می‬ ‫است‪ ،‬اگر در وزارت اقتصاد فهرس ‬ ‫شــود‪ ،‬اگر به دنبال اصالح نظام مالیاتی هســتیم و اگر در زمینه‬ ‫تسهیل صدور مجوزها گام بر می داریم‪ ،‬همه در این جهت است که‬ ‫مردم با شرایطی روبه رو شوند که دسترسی شان به امکانات کشور‬ ‫عادالنه شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این طور نباشد که اگر کسی اقازاده بود‬ ‫بتواند مجوز بگیرد و اگر کسی دستش به جایی نمی رسید نتواند‬ ‫مجوز بگیرد‪ ،‬یا اینطور نباشــد ان کسانی که مرتبط با نظام بانکی‬ ‫هستند تســهیالت کالن بگیرند اما یک جوان که می خواهد وام‬ ‫ازدواج بگیرد با مشــکالت متعدد روبه رو باشد‪ .‬معاون وزیر اقتصاد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این کاری که انجام گرفته در جهت ان عدالتی است که‬ ‫در دولت تالش می شود اجرایی شود و ما باید با مردم حرف بزنیم‪،‬‬ ‫انان اگر بدانند اتفاقی که اکنون در بخش یارانه ها رخ می دهد به‬ ‫نفعشان اســت حمایت می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬درست است که کاال‬ ‫گران می شــود و دولت می خواهد حمایت کند‪ ،‬اما اگر این اتفاق‬ ‫نمی افتاد امنیت غذایی مردم به خطر می افتاد‪ .‬این مسوول با بیان‬ ‫اینکه نان سنتی گران نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گران شدن کاالها با‬ ‫اختصاص کمک هزینه هایی تلطیف می شود تا قدرت خرید مردم‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫هماهنگی تیم اقتصادی دولت خوب است‬ ‫سبحانیان درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت‪ ،‬افزود‪ :‬هماهنگی‬ ‫خوبی نسبت به گذشته بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد‪ ،‬با این‬ ‫حال ادعای وجود هماهنگی ‪ ۱۰۰‬درصدی نداریم‪.‬‬ ‫روند تورم کاهشی است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روند تورم نزولی است و در ‪ ۶‬تا هفت ماه گذشته تورم‬ ‫کاهشــی بود‪ ،‬البته تورم داشته ایم و تورم باالی هم بوده و خیلی‬ ‫طبیعی است که مردم احساس نکنند که تورم کم شده است‪ ،‬زیرا‬ ‫ســرعت ان کاهش یافته است‪ .‬این مسوول یاداور شد‪ :‬تورم ما در‬ ‫جهان به لحاظ مسایل تاریخی که با ان روبه رو بوده ایم تورم باالیی‬ ‫است‪ ،‬اما مسیری که دولت در پیش گرفته با کنترل کسری بودجه‬ ‫و کنترل بیشتر بر نظام بانکی سبب شده مسیر تورم نزولی باشد و‬ ‫رشد قیمت ها کندتر شود‪ .‬معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد‪:‬‬ ‫این کافی نیســت و باید بیشتر شود‪ ،‬راهکارهایی هم وجود دارد و‬ ‫بانک مرکزی باید نظارت های خود بر نظام بانکی را بیشــتر کند‪،‬‬ ‫زیرا با کنترل کسری بودجه و ایجاد درامدهای بیشتر برای دولت‬ ‫این کار شــدنی است‪ .‬وی گفت‪ :‬اقدام نادرست دولت قبل این بود‬ ‫که تصمیم هایی گرفته شد که به افزایش هزینه ها دامن زد بدون‬ ‫انکه منابع درامدی پایداری برای ان دیده شود و مطالبه اجتماعی‬ ‫ایجاد کرد که اقدام درستی نبود‪ .‬سبحانیان بیان داشت‪ :‬تورم شیب‬ ‫نزولی دارد اما در عین حال ما با گرانی روبه رو هســتیم‪ ،‬بخشی از‬ ‫گرانی به سازو کار مدریت در بازار برمی گردد که باید تقویت شود‬ ‫و بخشی هم به خود اتفاق هایی که در جهان در ماه های اخیر رخ‬ ‫داده بازمی گردد؛ نگاهی به امارهای جهانی حاکی از رشــد قیمت‬ ‫مواد غذایی در جهان به دلیل جنگ و خشکسالی است‪.‬‬ ‫عرضه ماکارونی تولیدشده در سال گذشته با قیمت جدید‬ ‫برخی تولیدکنندگان ماکارونی کاالهای تولیدشــده در پاییز سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را با قیمت های تصویب شده جدید به بازار عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫در یک هفته گذشــته عرضه ماکارونی و روغــن خوراکی در بازار‬ ‫مهمترین موضوع ســفره مردم بوده اســت زیرا با برخی تغییرات‬ ‫در نحوه عرضه و تولید‪ ،‬کاهش این محصوالت در فروشــگاه ها نیز‬ ‫دیده می شــد‪ ،‬به همین دلیل ســازمان حمایت تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان اقدام به انتشار ابالغیه ای مبنی بر افزایش قیمت‬ ‫ماکارونی در بسته بندی های مختلف کرد‪ .‬بر اساس این ابالغیه که‬ ‫در ‪ ۱۲‬اردیبهشت ماه منتشر شد‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکننــدگان در نامه به معــاون صنایع عمومی وزارت صمت‬ ‫اعالم کرد که با لحاظ ارد ‪ ۲۷‬درصد ســبوس گیری شده و طرح‬ ‫موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار‪ ،‬حداکثر قیمت مصرف کننده‬ ‫انواع ماکارونی رشته ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ‪۵۰۰‬‬ ‫گرمــی از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان بــه ‪ ۱۷‬هزار تومان‪ ۷۰۰ ،‬گرمی از‬ ‫هشت هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان به ‪ ۲۴‬هزار تومان و هزار گرمی از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان به ‪ ۳۴‬هزار تومان تغییر یافت اما این پایان ماجرا نبود‪.‬‬ ‫با وجود افزایش قیمت ماکارونی‪ ،‬همچنان تولیدکنندگان در عرضه‬ ‫این محصول تســریع ایجاد نکردند و بــاز هم خلل در روند توزیع‬ ‫وجود داشت به طوری که با ایجاد فشار روانی در بازار‪ ،‬قفسه های‬ ‫به ســرعت خالی و شایعه کمبود ارد و کاهش تولید این محصول‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر نیرو دستور پیگیری احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را صادر کرد‪ .‬به نقل از قوه قضائیه‪ ،‬محمدجعفر منتظری در نامه ای به علی اکبر‬ ‫محرابیان وزیر نیرو با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق غربی و جنوبی دستور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کنند‪ .‬وی در این‬ ‫نامه با توجه به اقدامات دولت ترکیه در باال دست رودخانه مرزی ارس‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اقدام کشور ترکیه به با احداث سدهای متعدد در باال دست رودخانه مرزی ارس و دیوارکشی در نقطه صفر مرزی‪ ،‬باعث‬ ‫کاهش دبی رودخانه مذکور و مسدود شدن کلیه مسیل ها و گذرگاه های اب روان در منطقه و متعاقبا گسترش ریزگردها از مناطق غربی و جنوبی کشور شده است‪ .‬دادستان کل کشور همچنین در این‬ ‫نامه عنوان کرد‪ :‬ضروری است دستگاه های متولی از جمله وزارت نیرو و امور خارجه موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت‪:‬‬ ‫تسهیالتبانکیوتامینبازارنفتیمکملهمهستند‬ ‫رئیس هیات مدیره استصنا گفت‪ :‬تسهیالت بانکی با توجه به نرخ سود‬ ‫پایینی که دارد ممکن است موجب برخی سوء استفاده ها شوند ولی‬ ‫از ان طرف این تســهیالت برای شرکتهای دانش بنیان اصیل سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫احســان ثقفی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت‬ ‫در نشست خبری با اشاره به نامگذاری سال و جهتگیری دانش بنیان‬ ‫گفت‪ :‬اشتغالی می تواند پایدار باشد که مولد باشد و توسعه پایدار در‬ ‫گرو تولید است و تولیدی می تواند پایدار باشد که دانش بنیان باشد و‬ ‫این موارد می توانند همدیگر را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایشــگاه نفت امسال عمال پس از سه سال وقفه در حال‬ ‫برگزاری است‪ .‬متاســفانه نمایشگاه نسبت به سازندگان خجالت می‬ ‫کشــد تولیدکنندگانی هستند که در اوج تحریم ها تولید کردند ولی‬ ‫امروز به خاطر فضای محدود نمایشگاه نمی توانند حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۰۰‬عضو از اعضای انجمن استصنا درخواست حضور داشتند‬ ‫ولی نزدیک به ‪ ۱۳۰‬از جانمایی شدند و بقیه نتوانستند حضور داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ثقفی ادامه داد‪ :‬توقع ما از متولیان کار این است که چاره برای موضوع‬ ‫بیاندیشند؛ می توانند نمایشــگاه را تخصصی تر کنند و به جای یک‬ ‫نمایشگاه در سال چند نمایشگاه تخصصی برگزار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه ای که هنوز امسال نهایی نشده ولی قطعاً در برنامه های‬ ‫اینده ما اســت رونمایی از اکادمی استصنا به همکاری معاونت علمی‬ ‫فناوری اســت‪ .‬همچنین در جلساتی که با انجمن کارفرمایی صنعت‬ ‫پتروشیمی داشــتیم احتماال هفته دیگری تفاهم نامه همکاری امضا‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬یک تفاهم نامه همکاری هم با پارک پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت نفت امضا خواهیم کرد‪ .‬رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان‬ ‫تجهیزات نفت خاطرنشــان کرد‪ :‬در دوره جدید تعامل قوی تر شده و‬ ‫دسترسی به دولتمردان راحت تر شده است ولی باید کمکم ثمرات این‬ ‫همکاری را هم مشــاهده کنیم که این موضوع در این دوره نمایشگاه‬ ‫صنعت نفت می تواند به خوبی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ثقفی گفت‪ :‬در ماه رمضان یک جلسه افطاری داشتیم که ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫مدیران دولتی حضور داشتند که این موضوع نشان از همکاری خوب با‬ ‫اعضای انجمن است البته جا دارد از مسئولین وزارت صمت هم گالیه‬ ‫کنم که فقط یک نفر از ان مجموعه حضور داشت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تشــکیل یک نهاد تعامل میان ‪ ۱۹‬عضو تشکل های‬ ‫مهندســی و ســازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬امیدواریــم به فراخور‬ ‫موضوعات روز این تعامل به وجود بیاید همانطور که رهبری هم تاکید‬ ‫داشــتند استراتژی توسعه صنعتی نباید با تغییر دولت ها دستخوش‬ ‫تغییر شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی در پاسخ به وضعیت شرکت های دانش بنیان گفت‪:‬‬ ‫به طور کلی ما ‪ ۲۰۰‬عضو دانش بنیان داریم و در برنامه داریم شرکت‬ ‫هایی که به صورت ماهوی دانش محور هستند را تشویق کنیم به اینکه‬ ‫به صورت رسمی دانش بنیان ثبت شوند‪ .‬همچنین در بحث حمایتی‬ ‫تولید بار اول حمایت هایی را با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری‬ ‫شــروع کردیم که همین جا دارد از اقای ستاری و معاونین وی تشکر‬ ‫کنم که جــزو اولین مهمانان هیئت مدیره جدید انجمن بودند وعده‬ ‫هایی داده شد که هنوز هم پیگیر هستند و اگر کم کاری بوده از جانب‬ ‫ما بوده است‪.‬‬ ‫ثقفی در پاســخ به این ســوال در رابطه با تسهیالت بانکی به دانش‬ ‫بنیان ها گفت‪ :‬تسهیالت مالی و بانکی یک شرط الزم است ولی کافی‬ ‫نیســت‪ .‬تســهیالت بانکی با توجه به نرخ سود پایین که دارد ممکن‬ ‫است موجب سوء استفاده برخی شرکت های محدود که دانش بنیان‬ ‫نیستند شود ولی از ان طرف این تسهیالت برای شرکت های دانش‬ ‫بنیان اصیل سخت است مخصوصاً شرایط که در زمینه وثیقه ها دارند‬ ‫بنابراین تسهیالت بانکی و تامین بازار شرایط مکمل هم هستند‪.‬‬ ‫ثقفی با بیان اینکه برای افزایش تولید نفت تا مدت دو سال هر چقدر‬ ‫تجهیزات نفتی نیاز باشد ما تامین می کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬اعتقاد دارم تا ‪۹۵‬‬ ‫درصد توانایی ساخت داخل داریم‪ .‬ولی در صحنه عملیاتی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تجهیزات را ســاخته ایم که از جهت کیفیت حتماً کف استانداردهای‬ ‫جهانی را پاس کرده اند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این سوال که چقدر از تجهیزات با وجود ساخت در‬ ‫داخل باز هم از خارج خریداری می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬به طور حدودی می‬ ‫توان گفت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد محصوالتی هستند که از خارج خریداری‬ ‫می شــود ولی توانایی ســاخت داخل ان وجود دارد‪ .‬دلیل ان هم به‬ ‫طور خوشبینانه این می شود که مدیران ریسک باید از داخل ان می‬ ‫خواهند تحمل کنند و بدبینانه هم این می شود که منافع در این زمینه‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫سخنگویصنعتبرق‪:‬‬ ‫کنتوربرقبخش هایصنعتی‪،‬کشاورزیوعمومیهوشمندشد‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت‪ :‬مراحل هوشمند‬ ‫سازی کنتور برق بخش های صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫کشور به اتمام رسید‪.‬‬ ‫طرح هوشمند سازی کنتورهای برق یکی از برنامه های تدوین شده‬ ‫وزیر نیرو برای عبور موفق از اوج بار مصرف امسال است که تحت‬ ‫عنوان طراحی یک صد برنامه از ان نام برده شده است‪.‬‬ ‫در همین رابطه ‪ ۶‬اردیبهشت ماه «محمد اله داد» معاون هماهنگی‬ ‫توزیع شــرکت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی برق با اشــاره به عزم‬ ‫وزارت نیرو برای بهره گیری کامل از ظرفیت صنایع در دوران اوج بار‬ ‫مصرف برق در تابستان‪ ،۱۴۰۱‬گفت‪ :‬مشترکان صنعتی و کشاورزی‬ ‫حوزه توزیع به کنتورهای هوشــمند تا پایان مــاه جاری تجهیز‬ ‫می شوند‪ .‬مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از اتمام طرح‬ ‫هوشمندســازی کنتور برق بخش های صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬اداری‬ ‫و عمومی خبرداده اســت‪« .‬مصطفی رجبی مشهدی» در این باره‬ ‫افزود‪ :‬تمام بخش های اداری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬عمومی و کشاورزی کشور با‬ ‫مصرف ‪ ۳۰‬کیلوولت امپر به باال که حدود ‪ ۷۰۰‬هزار کنتور براورد‬ ‫می شود هم اکنون به کنتورهای هوشمند برق‪ ،‬مجهز و رویت پذیر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این بخش ها حدود ‪ ۵۰‬درصد بار مصرف برق کشور‬ ‫را مصرف می کنند و بیش از ‪ ۳۰‬میلیون دستگاه کنتور برق نیز در‬ ‫بخش خانگی و تجاری کشور داریم که ‪ ۶۰‬درصد ان ها کنتورهای‬ ‫دیجیتال و مابقی مکانیکی هستند و در مجموع حدود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫کنتور هوشمند در بخش خانگی و تجاری نصب شد ه است‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬با احتساب بخش خانگی و تجاری‬ ‫هم اکنون یک میلیون دستگاه کنتور برق هوشمند در کشور نصب‬ ‫شــده است‪ .‬رجبی مشهدی خاطرنشان کرد‪ :‬از حدود ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫مشترک بخش خانگی‪ ،‬حدود ‪ ۶۵۰‬هزار مشترک بیش از دو برابر‬ ‫الگو‪ ،‬مصرف برق دارند که جزو افراد پرمصرف قرار می گیرند که قرار‬ ‫است تا زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال‪ ،‬این مشترکان به‬ ‫کنتورهای هوشمند مجهز شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با هوشمند شدن کنتورها عالوه بر نظارت شرکت های‬ ‫برق بر میزان مصرف‪ ،‬مشترکان برق نیز در لحظه از میزان مصرف‬ ‫و هزینه های برق خود اگاه می شــوند که این موضوع می تواند در‬ ‫کاهش مصرف برق تاثیرگذار باشــد‪.‬مدیرعامل شــرکت مدیریت‬ ‫شــبکه برق افزود‪ :‬قیمت هر دستگاه کنتور برق هوشمند بخش‬ ‫خانگی در بازار‪ ،‬بین ‪ ۳۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون تومان است‪.‬‬ ‫گاز به زابل رسید‬ ‫اجرای بیش از هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز در ‪1401‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز گفت‪ :‬امسال بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز به بهره برداری می رسد که‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد ان در استان سیستان و بلوچستان بوده و درحال‬ ‫حاضر گاز طبیعی به شهر زابل رسیده است‪.‬‬ ‫رضا نوشــادی در حاشــیه بازدید از فاز دوم پــروژه احداث خط‬ ‫انتقــال گاز ‪ ۵۶‬اینچ تقویتی محمدیه قم – پارچین در نشســت‬ ‫خبــری با بیان این شــرکت هیچ پــروژه نیمه تمامــی ندارد که‬ ‫ایــن موضوع در هیــچ وزارت خانه ای ســابقه نــدارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران اکنون ‪ ۲۱۱‬قــرارداد‬ ‫فعال اســت‪ ۵.۴ ،‬میلیــارد دالر پروژه های تعریف شــده در بحث‬ ‫ذخیره ســازی گاز است؛ دو قرارداد ‪ ۲‬میلیارد دالری برای ساخت‬ ‫توربوکمپرسور داریم و یک قرارداد ‪ ۳.۲‬میلیارد دالری توسعه میدان‬ ‫شوریجه است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه گــردش مالی امســال این شــرکت حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون یورو اســت که این رقم با طرح های ذخیره ســازی‬ ‫ســال‬ ‫گاز افزایــش می یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شــرکت امســال را‬ ‫ِ‬ ‫سیســتان و بلوچســتان نامگــذاری کــرده اســت‪،‬‬ ‫روز جمعه (‪ ۱۶‬اردیبهشــت ماه) عملیات تزریــق گاز به خط لوله‬ ‫زاهدان – دوراهی دشتک و دوراهی دشتک – زابل تکمیل و اخرین‬ ‫ایستگاه کنترل فشــار‪ ،‬تزریق گاز شد و گاز طبیعی به زابل رسید‬ ‫که مجموع خطوط ‪ ۲۲۰‬کیلیومتری ان از سوی شرکت مهندسی‬ ‫و توسعه گاز اجرایی شده اســت‪ .‬در ادامه هم گازرسانی به داخل‬ ‫شهرها و صنایع این شهر انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز با بیان اینکه از دیگر‬ ‫پروژه های در حال اجرا در این استان‪ ،‬چهار گستره بزرگ از مسیر‬ ‫ایرانشــهر تا چابهار اســت که امیدواریم طبق برنامه اجرایی شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پروژه خط لوله گاز ‪ ۳۰‬اینچی از زیر اب «بندرعباس ‪ -‬الفت‬ ‫ گورزین» تا یک ماه اینده اجرا می کنیم‪.‬‬‫نوشــادی با بیان اینکه برخی اشــرار در سیســتان و بلوچستان‬ ‫نمی خواستند خدمات به این استان ارائه شود‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود ناامن‬ ‫کردن فضا برای کار اما خط هفتم سراســری اجرا شده و صنایع و‬ ‫شــهرهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان از نعمت گاز بهره مند‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در دنیا به هر منطقــه جغرافیایی معموال یکی‬ ‫از حامل های انرژی تحویل می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال جمهوری‬ ‫اســامی ایران به تمام مناطق کشور همزمان برق و گاز را تحویل‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫گازرســانی به جزیره قشــم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات‬ ‫نیروگاه منتظر ورود گاز به قشــم هستند و بخشی از این گاز هم‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوشادی با تاکید بر اینکه حد فاصل سرزمین اصلی تا جزیره قشم‬ ‫‪ ۳.۵‬کیلومتر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خط لوله گاز به جزیره قشم از زیر دریا‬ ‫و به صورت حفاری افقی احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه این حفــاری‪ ،‬طوالنی ترین حفاری افقی در‬ ‫خاورمیانه است‪ ،‬افزود‪ :‬حفاری از دو طرف انجام خواهد شد و از ماه‬ ‫اینده اغاز می شود‪ .‬این برای اولین بار در کشور است که از دو طرف‬ ‫حفاری صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندســی و توســعه گاز با بیــان اینکه ‪۸۵‬‬ ‫درصــد از تجهیــزات مورد نیــاز مهندســی و توســعه گاز در‬ ‫کشــور داخلی سازی شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــرکت مهندسی و‬ ‫توســعه گاز ایران‪ ،‬طرح های مورد نیاز شــرکت ملی گاز ایران را‬ ‫اجرا می کند و در اختیار ســایر شــرکت های زیــر مجموعه گاز‬ ‫بــرای بهره برداری قرار می دهد‪ ،‬بنابراین بررســی ســود و زیان‬ ‫برای ان شــرکت به تنهایی منطقی نیست‪ .‬در قراردادهایی مانند‬ ‫بای بک یا بیع متقابل‪ ،‬هزینه اجــرای پروژه ‪ ۱۰‬درصد بود اما در‬ ‫مهندسی و توسعه گاز قیمت اجرای پروژه ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲.۵‬درصد است‬ ‫و حاضریم پیمانکار سایر بخش های دولت باشیم‪.‬‬ ‫نوشادی با اشاره به دو اقدام مطلوب در شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫گاز ایران در حــوزه دانش بنیان ها اظهار کرد‪ :‬زمانی که شــرکت‬ ‫زیمنس به بهانه تحریم هــا قرارداد یک میلیارد دالری برای خرید‬ ‫‪ ۱۰۰‬دســتگاه توربوکمپرسور را لغو و ایران را ترک کرد‪ ،‬بخشی از‬ ‫فناوری حساس توربین را به ما انتقال نداد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مهندسان و کارشناسان ایرانی اما در مسیر بالندگی‬ ‫خود‪ ،‬داخلی سازی این بخش ها را انجام دادند و امروز کمپرسورهایی‬ ‫بــا بازدهی ‪ ۹۳‬درصد تولید کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حالی که قرارداد‬ ‫مــا با طرف خارجــی با بازدهــی ‪ ۸۰‬درصد بــود‪ ،‬بنابراین همه‬ ‫کمپرسورهایی که در سال ‪ ۱۴۰۲‬نصب می شود از همین محصوالت‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با تاکید بر اینکه یکی از‬ ‫محصوالت دیگر دانش بنیان هم نوعی پوشش است که از این پس‬ ‫که شــبکه انتقال گاز کشور عمر مفید خود را پشت سر گذاشته و‬ ‫باید تغییر یابند‪ ،‬به کار خواهد امد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این پوشش ازمون های‬ ‫نهایی را بگذراند و ایین نامه های اجرایی هم مصوب شود برای شبکه‬ ‫انتقال گاز کشور می تواند معجزه قلمداد شود که البته در گام های‬ ‫نخستین است‪.‬‬ ‫به گفته نوشادی شرکت مهندســی و توسعه گاز ایران همچنین‬ ‫در حال ســامان دهی مجموع ه نرم افــزاری مدیریت پروژه و طرح‬ ‫اســت که مراحل پایانی استقرار ان می گذرد و امیدواریم همسو با‬ ‫شفاف سازی عملکرد مجموعه ها پیشگام باشیم و به مردم بگوییم‬ ‫چه تعداد پروژه‪ ،‬چه مقدار پیشرفت داریم‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزرای نیرو و امور خارجه حقابه ایران از ارس را پیگیری کنند‬ ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪740‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ 100‬درصد ظرفیت شبکه برق‬ ‫کشور اماده تولید برق‬ ‫با تکمیل تعمیرات نیروگاه های برقابی ســد دز‪ ،‬ظرفیت‬ ‫‪ ۵۲۰‬مگاواتی برای تامین انرژی اوج بار سال ‪ ۱۴۰۰‬مهیا‬ ‫شد‪.‬فرایند تعمیرات واحد ‪ ۳‬و ‪ ۴‬تولید برق سد دز تکمیل‬ ‫شده و این واحدهای برقابی به ترتیب در ‪ ۳۱‬فروردین ماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۲‬اردیبهشت ماه به مدار تولید برق امده اند‪.‬‬ ‫ایــن دو واحد نیروگاهی به طور مجزا هرکدام توان تولید‬ ‫‪ ۶۵‬مگاوات برق را دارند که با تعمیرات ان ها زمینه تولید‬ ‫انــرژی معادل ‪ ۱۳۰‬مگاوات از این واحدهای برقابی مهیا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اســاس با توجه به مدیریت سختگیرانه دولت بر‬ ‫خروجی ســدهای کشور و پرشــدگی ‪ ۷۷‬درصدی سد‬ ‫دز‪ ،‬واحدهــای تولید برقابی ســد دز به ظرفیت مجموع‬ ‫‪ ۵۲۰‬مگاوات امده تولید برق در اوج بار تابستان هستند‬ ‫و در صــورت نیاز برق خود را به شــبکه انتقال می دهد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬تعمیر واحدهای نیروگاهی سد دز در‬ ‫راســتای اماده ســازی ‪ ۱۰۰‬درصدی ظرفیت تولید برق‬ ‫کشور به منظور تامین انرژی اوج بار سال ‪ ۱۴۰۰‬پیگیری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تفاهمات جدید ایران و عراق‬ ‫در خصوص صادرات گاز‬ ‫ســخنگوی وزارت بــرق عــراق در گفت وگویــی بــه‬ ‫جزئیات جدیــدی درخصــوص صــادرات گاز از ایران‬ ‫به عراق پرداخت‪.‬‬ ‫احمد موســی العبادی‪ ،‬سخنگوی رســمی وزارت برق‬ ‫عراق در گفت وگو با روزنامه الصباح گفت که بر اســاس‬ ‫توافقات قبلی تهران و بغداد کشور عراق در فصل تابستان‬ ‫و زمســتان روزانه به میــزان ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬متر مکعب گاز از‬ ‫ایران وارد می کرد‪.‬‬ ‫وی گفت کــه در مرحله اخیر شــاهد کاهــش میزان‬ ‫واردات گاز از ایــران بودیــم و این میزان تقریبا روزانه به‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۸‬متر مکعب رسید و این امر بر تجهیز نیروگاه های‬ ‫برق تاثیر گذاشــت و فعالیت برخــی واحدهای تولیدی‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫العبادی گفت که بر اســاس اطالعات به دســت امده از‬ ‫دولت و تالش های نخست وزیر‪ ،‬تفاهمات جدید ایران و‬ ‫عراق بر این اســاس اســت که میزان واردات گاز از ایران‬ ‫از روزانــه ‪ ۸‬میلیون متر مکعب به روزانه ‪ ۳۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب رسید البته با توجه به نزدیک بودن فصل تابستان‬ ‫این گاز نیز برای فراهم کردن برق عراق کافی نیست‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزات برق عراق خاطرنشان کرد که مذاکرات‬ ‫با طرف ایرانی همچنان ادامه دارد و اخیرا هیاتی از بغداد‬ ‫به تهران رفت تا درخصوص باال بردن میزان واردات گاز و‬ ‫همچنین توافق درخصوص پرداخت پول ان در بازه زمانی‬ ‫‪ ۳‬ساله رایزنی کند‪.‬‬ ‫پیش از این عادل کریم‪ ،‬سرپرســت وزارت برق عراق در‬ ‫گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫ســفر اخیر به تهران در خصــوص واردات گاز از ایران به‬ ‫عراق در تابستان به توافق رسیدیم و طرف ایرانی متعهد‬ ‫شد که نیروگاه ها و واحدهای تولید برق را تجهیز کنند‪.‬‬ ‫وی گفت که بغداد به خاطر واردات گاز از ایران بدهی هایی‬ ‫به تهــران دارد و برای پرداخت ایــن بدهی ها به توافق‬ ‫رسیدیم‪ ،‬ان ها اوضاع عراق را می دانند و انتظار داریم که‬ ‫در فصل تابستان و زمستان تامین گاز به خوبی انجام شود‪.‬‬ ‫عادل کریم در ادامه خاطرنشــان کــرد که تامین گاز در‬ ‫سطح جهانی نیز با کمبود مواجه است و این سوخت به‬ ‫یک کاالیی بســیار مهم تبدیل شده است و دست یابی‬ ‫عراق به گاز یک دستاورد به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬جواد اوجــی‪ ،‬وزیر نفت ایران در‬ ‫دیــدار با عادل کریم‪ ،‬وزیر برق عــراق و هیات همراه بر‬ ‫توسعه هر چه بیشتر همکاری ها در حوزه نفت و گاز تاکید‬ ‫کرد و گفــت‪ :‬امیدوارم در این چنــد روزی که در ایران‬ ‫هستید تصمیم های خوبی اتخاذ شود‪.‬‬ ‫وزیر برق عراق نیز در این دیدار ایران را کشــور دوســت‬ ‫خواند و افزود‪ :‬خوشحال هستم که برای دومین بار شما‬ ‫را مالقات می کنم‪ .‬ما دوست شما هستیم و دوست داریم‬ ‫همکاری های دو کشور تداوم یابد‪.‬‬ ‫دو طرف در این دیدار بر توسعه هر چه بیشتر همکاری ها‬ ‫به ویژه در بخش گاز تاکید کردند‪.‬‬ صفحه 3 ‫دیدار سفیر قطر با رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪740‬‬ ‫اخبار‬ ‫ضرر میلیارد دالری بانک های‬ ‫اروپا به دنبال خروج از روسیه‬ ‫بانک های اروپا تا به امــروز ‪ ۹.۶‬میلیارد دالر به خاطر‬ ‫تحریم های روســیه و لزوم خروج از این کشــور ضرر‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به نقل از راشاتودی‪ ،‬لزوم کاهش ارزش سرمایه ها و کنار‬ ‫گذاشتن پول نقد برای مقابله با پیامدهای تحریم های‬ ‫ضد روسی باعث شــده بانک های اروپا میلیاردها دالر‬ ‫ضرر کنند‪.‬‬ ‫بانک های اروپا به رهبری سوسیته جنرال و یونی کردیت‬ ‫تــا حاال ‪ 9.6‬میلیارد دالر از دســت داده اند‪ .‬بانک های‬ ‫ای ان جی و اینتسا سانپائولو گزارش دادند تحریم های‬ ‫روســیه درامد خالص انها در سه ماهه اول سال جاری‬ ‫میالدی را ‪ 2‬میلیارد دالر کم کرده است‪.‬‬ ‫چندین بانــک اروپایی اعــام کرده انــد ادامه جنگ‬ ‫اوکراین و تاثیر ان بر اقتصاد جهان دورنمای سوددهی‬ ‫ان ها در سال جاری میالدی را تیره و تار می کند‪ .‬بانک‬ ‫اینتســا هدف سوددهی خود در ‪ 2022‬را پایین اورده‬ ‫و هشدار داده سناریوهای دردناک تری در راه است‪.‬‬ ‫اعالم نحوه تسویه مالی‬ ‫قراردادها در بورس کاال‬ ‫از اول خرداد‬ ‫براســاس ابالغیه بــورس کاالی ایران‪ ،‬امور تســویه‬ ‫قراردادها با اســتفاده از حساب های وکالتی مشتریان‬ ‫از اول خرداد انجام میشود‪ .‬بورس کاالی ایران در نامه‬ ‫به کارگزاری ها از لزوم انجام امور تســویه قراردادها با‬ ‫استفاده از حساب های وکالتی مشتریان از اول خرداد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫در نامه سرپرســت مدیریت تســویه و پایاپای بورس‬ ‫کاالی ایــران امده اســت‪ :‬با توجه به امکان تســویه‬ ‫قراردادهــا از طریق حســاب های وکالتی مشــتریان‬ ‫در تمامی بانک های عامل‪ ،‬تســویه مالی قراردادهای‬ ‫داخلی بازار فیزیکی بــورس کاالی ایران از تاریخ اول‬ ‫خــرداد ‪ 1401‬صرفا از طریق حســاب هــای وکالتی‬ ‫مشتریان انجام می شود‪.‬‬ ‫در ادامه این نامه اشــاره شده است‪ :‬با توجه به کنترل‬ ‫سیستمی تراکنش ها فقط وجوه انتقالی از حساب های‬ ‫وکالتی مشــتریان مورد پذیرش بوده و مسئولیت عدم‬ ‫انجام امور تســویه ناشی از واریزی ســایر درگاه های‬ ‫پرداخت متوجه مشتری و کارگزار ذیربط خواهد بود‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫مذاکرات برای ازادسازی ارزهای مسدودی کشور‪ ،‬امروز با دیدار سفیر قطر در تهران با رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬ادامه پیدا کرد‪.‬بنا بر اعالم روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬در دیدار محمد بن حمد الهاجری سفیر قطر‬ ‫در تهران با دکتر علی صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر ضرورت توسعه مناسبات دوجانبه بانکی و همکاری های بین المللی تاکید شد‪.‬‬ ‫طی هفته های اخیر نیز مذاکرات برای ازادسازی ارزهای مسدودی انجام شد و به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬فروردین امسال سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬خبر توافق صورت گرفته با برخی منابع طرف قرارداد ایران را تایید کرد و گفت‪ :‬چارچوب الزم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از‬ ‫منابع ارزی مسدودشده کشور‪ ،‬مشخص و مورد توافق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بانک ها از خرید و فروش مسکن و طال منع شدند‬ ‫مطابق بسته «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» که به تازگی توسط وزارت‬ ‫اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایه گذاری بانک ها در بازارهای ارز‪ ،‬طال‪ ،‬سکه‪،‬‬ ‫امالک و مستغالت ممنوع شد‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاست های بخش‬ ‫بانکی» رونمایی کرد که محور نخســت این بسته به هدایت اعتبارات بانکی‬ ‫به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال افرین تاکید کرده‬ ‫است‪ .‬بر اساس این بند‪ ،‬بانک ها از هرگونه سرمایه گذاری در زمینه‪ ،‬ارز‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫سکه‪ ،‬امالک و مستغالت از جمله خرید زمین‪ ،‬خرید و ساخت مجتمع های‬ ‫تجاری‪ ،‬اداری‪ ،‬مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه‬ ‫تسهیالت اعطایی‪ ،‬اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از‬ ‫طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند‪ .‬در این بسته همچنین‬ ‫تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت‬ ‫منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت های سوداور و ارزش افرین‪،‬‬ ‫موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه های مناسب‪ ،‬به نحوی اقدام کند که‬ ‫در پایان هر سال‪ ،‬نسبت مانده تسهیالت اعطایی به مانده سپرده ها (بعد از کسر‬ ‫سپرده قانونی)‪ ،‬حداقل‪ ۸۰‬درصد باشد‪ .‬بنابراین گزارش طی سال های گذشته‬ ‫میزان قانونی شرکت داری بانک ها از سوی بانک مرکزی ‪ ۴۰‬درصد تعیین شده‬ ‫بود که امارها عدول نظام بانکی از این سقف و رسیدن ان به بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬حضور گسترده بانک ها در ساخت و سازهای بزرگ از جمله‬ ‫در پایتخت‪ ،‬پیامدهایی همچون محروم ماندن بخش های مولد از منابع بانکی‬ ‫و بلوکه شدن سرمایه بانک ها در بخش امالک شده است‪ .‬بنابراین بانک ها برای‬ ‫نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش‬ ‫نقدینگی موثر هستند‪ .‬هم چنین در جریان تالطمات بازارهای ارز و طال موضوع‬ ‫سرمایه گذاری بانک ها در این بازارها مطرح می شد؛ اگر چه هیچگاه از سوی‬ ‫مســئوالن بانکی به تایید نرسید‪ .‬حال که وزارت اقتصاد بانک ها را از ورود به‬ ‫بازارهای طال و ارز منع کرده شائبه سرمایه گذاری انها در این بازارها به نوعی‬ ‫مهر تایید خورده است‪ .‬بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬تمامی بانک ها موظف بودند سالیانه حداقل ‪ ۳۳‬درصد از اموال منقول‪،‬‬ ‫غیرمنقول و ســرقفلی خود را واگذار کنند‪ .‬در واقع تا امروز نباید هیچ بانکی‬ ‫دارای امالک مازاد می بود اما بانک ها بعضا عنوان می کنند که امالک و اموال‬ ‫مازاد خود را برای فروش‪ ،‬عرضه کرده اند و خریداری پیدا نشده است‪ .‬برخی‬ ‫فعاالن بازار مسکن می گویند بسیاری از اپارتمان های لوکس و پنت هاوس ها‬ ‫واقع در شمال پایتخت در اختیار بانک ها است؛ خانه هایی که بعضا قیمت انها‬ ‫به بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان می رسد‪ .‬در اگهی های ملکی بعضا خانه هایی با‬ ‫قیمت های ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان برای فروش عرضه شده که واسطه های‬ ‫ملکی مدعی هستند عمده این امالک مربوط به بانک ها است‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫مشاوران امالک که معموال انتقاداتی به سرمایه گذاری بانک ها در خرید و فروش‬ ‫ملک دارد حدود دو سال قبل گفته بود‪ :‬بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت‬ ‫می کنند و دچار ورشکستگی هستند‪ .‬از طرف دیگر امالک و مستغالتی دارند‬ ‫که می خواهند با افزایش قیمت مســکن‪ ،‬تراز خود را باال ببرند و البته موفق‬ ‫شدند‪ .‬مصطفی قلی خسروی سال گذشته نیز در گفت وگویی دیگری بیان کرد‪:‬‬ ‫خانه های خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی‬ ‫ان به قدری باالست که هیچ خریداری در مزایده برای انها پیدا نمی شود‪ .‬به‬ ‫نظر من وقتی یک خانواده با پس انداز و صرفه جویی‪ ،‬واحدی عالوه بر خانه ای‬ ‫که در ان سکونت دارد خریداری می کند ان را خالی نمی گذارد‪ .‬اصال منطقی‬ ‫نیست که خانه را خالی نگه دارد‪ .‬خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است‪.‬‬ ‫وام ودیعه مسکن‪ 10‬میلیون تومان اب رفت!‬ ‫بانک مرکزی امروز این مصوبه را همراه با سهمیه هر بانک و نرخ سود‬ ‫ان به شــبکه بانکی ابالغ کرد‪ .‬در حالی که وام ودیعه مسکن در سال‬ ‫گذشته با سقف ‪ ۷۰‬میلیون تومان و نرخ سود ‪ ۱۳‬درصد اعطا می شد‬ ‫امسال با کاهش ‪ ۱۰‬میلیون تومانی و نرخ سود ‪ ۱۸‬درصدی داده می‬ ‫شود‪ .‬روز گذشته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫از تصویب اعطای تســهیالت ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار با‬ ‫سقف های ‪ ۴۵ ،۶۰‬و ‪ ۳۵‬میلیون تومانی در سال جاری خبر داد‪ .‬بر این‬ ‫اســاس نرخ سود این تسهیالت ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬بازپرداخت ‪ ۵‬ساله و برای‬ ‫تهران‪ ،۶۰‬کالنشهرها و شهرهای باالی‪ ۲۰۰‬هزار نفر‪ ۴۵‬و سایر مناطق‬ ‫شهری ‪ ۳۵‬میلیون تومان در نظر گرفته شده است‪ .‬متقاضیان دریافت‬ ‫این تسهیالت باید به سامانه مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫نقشتسهیالتبانکی‬ ‫در تولید و ارائه راهبردها‬ ‫اقتصاددانان بر این باورند که افزایش میزان ســرمایه گذاری‪ ،‬عامل حیاتی‬ ‫در افزایش تولید ناخالص داخلی است و افزایش پرداخت تسهیالت بانکی‬ ‫هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود‪ .‬نگاهی‬ ‫به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نشان می دهد که سرمایه گذاری از‬ ‫ارکاناصلیپیشرفت هایاقتصادیانهاست‪.‬درحقیقت‪،‬گسترشواستفاده‬ ‫بهینه از سرمایه گذاری رشد تولید در سطح کالن را به دنبال دارد‪ .‬با توجه‬ ‫به اهمیت نقش تسهیالت و رونق تولید و صنعت در ادامه به بررسی این‬ ‫موضوع می پردازیم‪ .‬اولویت اصلی پرداخت تسهیالت‪ ،‬بنگاه های اقتصادی‬ ‫دارایمشکالتنقدینگیهستندوهمچنینبنگاه هاییکهبهلحاظظرفیت‬ ‫تولید‪ ،‬دانش فنی‪ ،‬توان مدیریت و بازار‪ ،‬برای راه اندازی یا افزایش تولید با‬ ‫مشکل و موانع روبرو هستند و با دریافت این تسهیالت قادر به راه اندازی‬ ‫سریع‪ ،‬انجام نوسازی و بازسازی الزم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال‬ ‫باشــند‪ .‬تســهیالت پرداختی بانک ها طی ‪ ۶‬ماهه ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بخش های اقتصادی مبلغ ‪ ۱۲۴۱۰.۸‬هزار میلیارد ریال بوده است که در‬ ‫مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ‪ ۴۵۵۱.۹‬هزار میلیارد ریال (معادل‬ ‫‪ ۵۷.۹‬درصد) افزایش داشته است‪ .‬سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه‬ ‫در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ‪ ۶‬ماهه ابتدای ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مبلغ‪ ۸۳۷۶.۷‬هزار میلیارد ریال معادل‪ ۶۷.۵‬درصد کل تسهیالت پرداختی‬ ‫است‪ .‬سهم تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت‬ ‫و معدن در ‪ ۶‬ماهه ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۲۹۴۷.۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده که حاکی از تخصیص‪ ۳۵.۲‬درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در‬ ‫گردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ‪ ۸۳۷۶.۷‬هزار میلیارد ریال) است‪.‬‬ ‫حمایت از تولید در کشور چالش هایی دارد از قبیل چالش ایجاد و حفظ‬ ‫اشتغال‪ ،‬چالش فن اوری‪ ،‬چالش سرمایه انسانی (اموزش و مهارت) و چالش‬ ‫فساد (رانت و انحصار‪.‬راهبردهایی مانند اعطای تسهیالت ارزان‪ ،‬تعیین نرخ‬ ‫ارز ترجیحی برای برخی صنایع‪ ،‬یارانه انرژی‪ ،‬کمک های بالعوض‪ ،‬تعرفه زیاد‬ ‫و بدون منطق از راهبردهای ناکارامد در حمایت از تولید است‪ .‬راهبردهای‬ ‫حمایتی مندرج در جدول ‪ ،۲‬در طوالنی مدت اقتصاد را در مسیر صحیح‬ ‫قرار می دهد و تاب اوری را بیشتر و رقابت پذیری در بازار جهانی را تقویت‬ ‫می کند‪.‬درحوزهسیاست گذاریبرایاعطایتسهیالتبهبنگاه هایکوچک‬ ‫و متوسط به منظور رشد و توسعه و کمک به تامین مالی این بنگاه ها‪ ،‬طراحی‬ ‫و تدوین نظام اعتبارسنجی کارامد برای کاهش عدم تقارن اطالعات بین‬ ‫این دسته از بنگاه ها و بانک ها‪ ،‬ضروری است‪ .‬همچنین باید در مسیر کاهش‬ ‫نوســان و نا اطمینانی نرخ سود تسهیالت‪ ،‬گام برداشته شود‪ .‬برنامه ریزی‬ ‫موثر برای نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیالت توسط وام گیرندگان بر اساس‬ ‫توافق انجام شده و نحوه تخصیص منابع توسط بانک ها و اصالح نظام بانکی با‬ ‫هدف گسترش دامنه فعالیت بانک ها و موسسات مالی توسعه ای که همواره‬ ‫اعطای تسهیالت مالی را تحت پوشش ریسک های بازار پولی قرار می دهد‬ ‫نیز باید انجام شود‪ .‬اتخاذ راهبرد پایدار در تقویت زیرساخت ها و ظرفیت‬ ‫تولیدی کشور و کاهش نااطمینانی های کالن اقتصادی به ویژه ثبات در نرخ‬ ‫سود تسهیالت بانکی موجب انتفاع بنگاه های کوچک و متوسط کشور در‬ ‫بهره مندی از منابع مالی و سرمایه گذاری برای ادامه فعالیت اقتصادی انها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مراجعه و پس از تایید شــدن انها و معرفی شــان به بانک مورد نظر‬ ‫متقاضی‪ ،‬جهت دریافت تسهیالت به شعبه اعالمی مراجعه کنند‪ .‬بر‬ ‫اســاس جزو ‪ ۲‬بند «د» تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه سال جاری بانک ها‬ ‫مکلف به اعطای تسهیالت ودیعه مسکن تا سقف‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫شــده اند‪ .‬شرایط تسهیالت ودیعه مسکن برای سال ‪ ۱۴۰۱‬در حالی‬ ‫است که در سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا سقف این تسهیالت‬ ‫برای تهران‪ ،‬کالنشهرها و شهرهای باالی‪ ۲۰۰‬هزار نفر و همچنین سایر‬ ‫مناطق شهری را به ترتیب‪ ۴۰،۷۰‬و‪ ۲۵‬میلیون تومان تعیین کرده بود‪.‬‬ ‫بنابراین سقف این وام در سال جاری برای تهران‪ ۱۰‬میلیون تومان کمتر‬ ‫شده اما برای کالنشهرها و سایر شهرها به ترتیب ‪ ۵‬و ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش داشته است؛ ضمن اینکه بودجه این تسهیالت در سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان بود که برای ســال جاری به ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان افزایش یافته است‪ .‬نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۳ ۱۴۰۰‬درصد و در سال جاری ‪ ۱۸‬درصد است‪ .‬اما مدت‬ ‫زمان بازپرداخت این وام مانند دوره های گذشته‪ ۵ ،‬ساله در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬رقم اقساط این تسهیالت برای مستاجران تهرانی (وام ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومانی) یک ملیون و ‪ ۵۲۳‬هزالر و ‪ ۶۰۰‬تومان است؛ تهرانی ها‬ ‫باید در پایان ســال پنجم ‪ ۹۱‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان به بانک های‬ ‫عامل بازپس بدهند‪ .‬مبلغ اقساط این تسهیالت برای مستاجران ساکن‬ ‫کالنشهرها و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر یک میلیون و ‪ ۱۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومان است و دریافت کنندگان این تسهیالت باید در پایان سال‬ ‫پنجم ‪ ۶۸‬میلیون و ‪ ۵۶۲‬هزار تومان به بانک عامل بازپس بدهند‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان بروجرد به شرح ذیل پالک شماره ‪ ۱۵‬فرعی از ‪ ۳۶۱۱ _ ۳۶۱۰‬اصلی واقع‬ ‫در بخش دو بروجرد که برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۴۰۰۳۰۴۹‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲‬بنام خانم زهرا کلهر فرزند جعفر در ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی به‬ ‫مســاحت ‪ ۱۰۶/۵۹‬مترمربع خروجی از مالک رســمی (رضا امینی) رسیدگی و انشاء رای گردید‪ .‬لذا مراتب در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد ســند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی انتشار و عالوه بر ان‬ ‫در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به‬ ‫اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان بروجرد تسلیم دارند و برابر مقرارت معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نماید و ادامه عملیات قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد‬ ‫نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشــد در غیر اینصورت بدیهی اســت در صورت انقضای متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از‬ ‫انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا براســاس مدلول رای وفق مقرارت صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه‬ ‫متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۲/۰۴ :‬‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۲/۱۹ :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای شاهرخ سروری با وکالت از ورثه مرحومه مهین موثقی‪ ،‬با تسلیم فرم استشهادیه گواهی شده شماره ‪ 73539‬مورخ‪ 1401/02/08‬دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 3‬بروجرد‬ ‫مدعی می باشد که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ (باستثنا ثمنیه اعیانی) پالک ‪ 405‬و ‪ 406‬اصلی بخش ‪ 2‬بروجرد ذیل ثبت ‪ 26681‬صفحه ‪ 501‬دفتر ‪146‬‬ ‫چاپی شماره ‪ ،453153‬ثبت و سند مالکیت بنام وی صادر و تسلیم گردیده است و بعلت جابجایی مفقود شده است؛ لذا باستناد تبصره یک الحاقی بماده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب جهت اطالع عمومی یک نوبت اگهی میشــود اگر شــخصی به نحوی از انحاء مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتب ٌا‬ ‫پس از نشر اگهی به مدت ‪ 10‬روز به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت قانونی و اعالم گواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫ادرس ملک‪ :‬بروجرد‪ ،‬خیابان بحرالعلوم‪ ،‬جنب مصالح فروشی سمیعی فر‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای شاهرخ سروری با وکالت از خانم اذر موثقی‪ ،‬با تسلیم فرم استشهادیه گواهی شده شماره ‪ 73473‬مورخ ‪ 1401/01/25‬دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 23‬بروجرد مدعی‬ ‫می باشد که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ (باستثنا ثمنیه اعیانی) پالک ‪ 405‬و ‪ 406‬اصلی بخش ‪ 2‬بروجرد ذیل ثبت ‪ 26681‬صفحه ‪ 507‬دفتر ‪ 146‬چاپی‬ ‫شــماره ‪ ،452155‬بنام وی صادر و تســلیم گردیده است و بعلت جابجایی مفقود شده است؛ لذا باستناد تبصره یک الحاقی بماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب جهت‬ ‫اطالع عمومی یک نوبت اگهی میشود اگر شخصی به نحوی از انحاء مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتب ٌا پس از نشر اگهی به مدت‬ ‫‪ 10‬روز به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت قانونی و اعالم گواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫ادرس ملک‪ :‬بروجرد‪ ،‬خیابان بحرالعلوم‪ ،‬جنب مصالح فروشی سمیعی فر‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه برابر اظهارنامه ثبتب به شــماره ‪ 7926‬مورخه ‪ 1328/09/15‬نســبت به ششدانگ عرصه دکان پالک ثبتی ‪ 278‬اصلی واقع در بخش یک بروجرد در مالکیت‬ ‫اداره دارایی قرار گرفته و مطابق ســوابق ثبتی تحدید حدود پالک فوق بعمل نیامده اســت و اجرای تبصره ذیل ماده ‪ 15‬قانون ثبت نیز امکانپذیر نمی باشد‪ ،‬برابر تبصره‬ ‫ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف عملیات تحدید حدود اختصاصی پالک فوق در روز ســه شــنبه مورخ ‪ 1401/03/07‬ســاعت ‪ 12‬صبح در محل وقوع ملک شــروع و انجام‬ ‫خواهد شد لذا به مالکین و مجاورین و دارندگان حقوق ارتفاقی و انتفاعی اخطار می شود در ساعت و تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند‪ .‬چنانچه هر یک‬ ‫از صاحبان امالک یا نمایندگان قانونی انها در وقت تحدید حدود حضور نداشــته باشــند برابر ماده ‪ 15‬قانون ثبت تحدید حدود با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین به‬ ‫عمل خواهد امد هرگاه مجاورین نیز در محل حضور نداشته باشند تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد‪ ،‬اعتراض نسبت به تحدید حدود طبق ماده ‪ 20‬قانون ثبت از‬ ‫تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت ‪ 30‬روز خواهد بود که باستناد ماده ‪ 86‬اصالحی قانون ثبت معترض می بایست در مهلت مقرر در اگهی فوق ضمن تسلیم‬ ‫اعتراض به اداره ثبت شهرســتان بروجرد‪ ،‬دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‬ ‫در غیر اینصورت حق انها ساقط خواهد شد‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫تاریخ تحدید حدود ‪1401/03/07‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه برابر رای شــماره ‪ 140060325004001431‬مورخه ‪ 1400/05/17‬صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد ســند رسمی‪ ،‬ششدانگ یک‬ ‫باب ســاختمان مســکونی به مساحت ‪ 528.50‬متر مربع در مالکیت اقای مجید گودرزی فرزند محمد قسمتی از پالک ‪ 41‬اصلی (روستای کله) واقع در بخش ‪ 3‬بروجرد‬ ‫قرار گرفته و مطابق ســوابق ثبتی تحدید حدود پالک فوق بعمل نیامده اســت و اجرای تبصره ذیل ماده ‪ 15‬قانون ثبت نیز امکانپذیر نمی باشــد‪ ،‬برابر تبصره ماده ‪13‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف عملیات تحدید حدود اختصاصی پالک فوق در روز دوشــنبه مورخ ‪ 1401/03/16‬ســاعت ‪ 12‬صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد شد لذا‬ ‫به مالکین و مجاورین و دارندگان حقوق ارتفاقی و انتفاعی اخطار می شــود در ســاعت و تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند‪ .‬چنانچه هر یک از صاحبان‬ ‫امالک یا نمایندگان قانونی انها در وقت تحدید حدود حضور نداشــته باشــند برابر ماده ‪ 15‬قانون ثبت تحدید حدود با حدود اظهار شده از طرف مجاورین به عمل خواهد‬ ‫امد هرگاه مجاورین نیز در محل حضور نداشته باشند تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد‪ ،‬اعتراض نسبت به تحدید حدود طبق ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫صورت مجلس تحدیدی به مدت ‪ 30‬روز خواهد بود که باســتناد ماده ‪ 86‬اصالحی قانون ثبت معترض می بایســت در مهلت مقرر در اگهی فوق ضمن تســلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت شهرســتان بروجرد‪ ،‬دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی مشــعر بر طرح دعوی را از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر‬ ‫اینصورت حق انها ساقط خواهد شد‪.‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫تاریخ تحدید حدود ‪1401/03/16‬‬ صفحه 4 ‫هوش هیجانی پشت چهره سریالی داستانی با نام «پالک دو» به تهیه کنندگی مجتبی صدخسروی به خانه ها می رود ‪.‬سریال تلویزیونی پالک دو با محوریت هوش هیجانی و اجتماعی‪،‬‬ ‫سریال نمایشی و سرگرم کننده با هدف اموزش و رشد مهارت های فردی و اجتماعی مخاطبین خود تهیه شده‬ ‫نمایشی از چالش های یک زوج جوان در ابتدای مسیر زندگیست‪ .‬این‬ ‫ِ‬ ‫است‪.‬اشنایی مردم با هوش اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین ابزارها در داشتن روابط و زندگی سالم و موفق دلیل اصلی ایده پردازی و ساخت این سریال نمایشی است‪.‬‬ ‫کیمیا گیالنی با سابقه بازی در سریال هایی مثل روزهای بزرگ‪ ،‬افسانه هزار پایان‪ ،‬مثل هیچ کس و محمد پور اکبر با سابقه بازی در سریال های ارام می گیریم و گسل بازیگران اصلی‬ ‫این سریال هستند‪.‬این سریال در ‪ ۵۲‬قسمت ‪ ۲۰‬دقیقه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه دو سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫رئیس صدا و سیما؛‬ ‫سروشصحتممنوع الکارنیست‬ ‫رئیس صداوســیما درباره حمایت از فیلم های سینمایی و اعتراض‬ ‫برخی سینماگران نسبت به پخش نشدن تیزرهایشان توضیح داد‪ :‬ما‬ ‫شورایی محتوایی داریم که براساس نظر انها اگهی و تیزر می دهیم‪.‬‬ ‫مجوزی که این اثار دارند برای اکران در سینماهاست نه برای تبلیغ‬ ‫در تلویزیون‪.‬‬ ‫بر اساس نظر شورایی محتوایی به فیلم ها اگهی و تیزر می دهیم‬ ‫رئیس صداوســیما در پاســخ به این ســوال درباره حمایت از فیلم‬ ‫های سینمایی و اعتراض برخی سینماگران نسبت به پخش نشدن‬ ‫تیزرهایشان توضیح داد‪ :‬ما شورایی محتوایی داریم که براساس نظر‬ ‫انها اگهی و تیزر می دهیم‪ .‬انچه که از رسانه ملی پخش می شود باید‬ ‫متناسب با هنجارها و ضوابط جامعه و فرهنگ ما باشد‪ .‬اگر چیزی به‬ ‫تشخیص این شورای محتوایی منطبق نباشد یا انطباقش کم باشد به‬ ‫همان نسبت امتیازش کم یا زیاد می شود‪.‬‬ ‫جبلی در پاسخ به سوال دیگر درباره مجوز این اثار که از ارشاد گرفته‬ ‫می شود گفت‪ :‬مجوزی که این اثار دارند برای اکران در سینماهاست‬ ‫نه برای تبلیغ در تلویزیون و ما با نظر تخصصی شورای محتوایی به‬ ‫فیلم های مختلف امتیاز می دهیم و براساس ان امتیاز دفعات پخش‬ ‫تیزرها مشخص می شود‪.‬‬ ‫چیزی به نام ممنوع الکاری نداریم‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره درباره شائبه حضور سروش صحت در‬ ‫فصل جدید کتاب باز و اینکه شائبه ممنوع الکاری وی را ایجاد کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬چیزی به نام ممنوع الکاری وجود ندارد‪ ،‬برنامه ها تغییر‬ ‫می کند و تهیه کننده تشخیص می دهد که با تیم جدید کار کند‪.‬‬ ‫جبلی تاکید کــرد‪ :‬افراد در جایگاه های مختلــف و در برنامه های‬ ‫مختلف می توان از انها استفاده کرد و هر کسی در جایگاه خودش‪،‬‬ ‫در جایگاهی که مناسب است با تشخیص تهیه کننده و مدیرگروه و مدیر‬ ‫شــبکه مشغول به کار می شــود‪ .‬ما چیزی به نام ممنوع الکاری به ان‬ ‫مفهومی که در رسانه ها بیان شده است نداریم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه قرار نیست دیگر از سروش صحت در فصل جدید‬ ‫بهره گرفته شــود‪ ،‬گفت‪ :‬تهیه کننده این برنامه در فصل قبل و پیش از‬ ‫اینکه من باشــم برنامه اش تمام شده بود‪ .‬من وقتی امدم مطلع شدم‬ ‫و حاال تهیه کننده‪ ،‬مدیر گروه و مدیر شبکه تصمیم خواهند گرفت که‬ ‫فصل جدید را چگونه شروع کنند‪.‬‬ ‫رئیس صداوســیما در پاســخ به ســوال دیگری درباره اجرای مجریان‬ ‫تلویزیــون در پلتفرم ها و ادعای احســان علیخانی که اجازه نداشــته‬ ‫اجرای یک برنامه را به عهده بگیرد توضیح داد‪ :‬ممنوعیتی در این زمینه‬ ‫نیســت‪ .‬ضوابط ما برای حضور در برنامه ها و شرایطی که شان و جایگاه‬ ‫برنامه های رسانه ملی باید رعایت شود برای عوامل تولید‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫و‪ ...‬مشخص است و انها را می دانند‪ .‬ما براساس همان ضوابط و شرایط با‬ ‫همه هنرمندان کار می کنیم و همه اقشار هنرمند‪ ،‬بازیگر‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫و کارگردان نســبت به ان دستورالعمل هایی که در سازمان وجود دارد‬ ‫اشنا هستند‪.‬‬ ‫عضوهیات مدیره انجمن ناشران دانشگاهی‪:‬‬ ‫جانمایی در نیمی از فضای مورد نیاز‬ ‫عضوهیات مدیره انجمن ناشران دانشگاهی گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۸۰‬ناشر‬ ‫دانشــگاهی برای شــرکت در بخش فیزیکی نمایشگاه درخواست‬ ‫دادند‪ ،‬همه این ناشــران در ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬مترمربع از فضای رواق‬ ‫غربی جانمایی شدند در حالی که به ‪ ۶‬هزار مترمربع فضا نیاز بود‪.‬‬ ‫ناشران دانشگاهی بخشی از انچه را در نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬بر عهده دارند‪ .‬بســیاری از مخاطبان این نمایشگاه‬ ‫برای تهیه کتاب های دانشگاهی به مصلی مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫کاظم ارمان پور عضوهیات مدیره انجمن ناشران دانشگاهی و مدیر‬ ‫نشر جهش درباره اقدامات ناشران دانشگاهی در سی وسومین دوره‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه سی وسومین دوره‬ ‫نمایشگاه تهران به دو شکل مجازی و فیزیکی برگزار می شود‪ ،‬ناشران‬ ‫این اختیار را داشتند که شرکت به شکل مجازی یا فیزیکی‪-‬مجازی‬ ‫‪،‬ناشری که در نمایشگاه فیزیکی شرکت کند‪ ،‬مجبور به شرکت در‬ ‫نمایشگاه مجازی است‪ -‬را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی از ناشــران‪ ،‬شــرکت در نمایشگاه مجازی را‬ ‫انتخــاب کردند‪ .‬فعالیت ان ها مانند دوره های قبل که نمایشــگاه‬ ‫مجازی کتاب برگزار می شد‪ ،‬پیگیری می شود‪ .‬تقریبا تمام بن های‬ ‫دانشجویی و سازمان ها در بستر فضای مجازی خواهدبود‪ .‬همچنین‬ ‫بستری در قسمت نمایشی کتاب داریم و تعدادی از ناشران از این‬ ‫سیستم استقبال کردند‪ ،‬حدود ‪ ۲۸۰‬ناشر در این نمایشگاه شرکت‬ ‫کردند یا درخواست نمایندگی دادند‪.‬‬ ‫فضای ناشران دانشگاهی مقداری محدود شده است‬ ‫ارمان پور درباره جانمایی ناشــران دانشــگاهی در نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران توضیح داد‪ :‬ناشران دانشگاهی در مجموع حدود ‪ ۶‬هزارمتر‬ ‫مربع درخواســت غرفه داشتند‪ ،‬اما با توجه به اینکه رواق غربی را‬ ‫به ناشران دانشــگاهی اختصاص دادند و همچنین اولویت ناشران‬ ‫دانشــگاهی جانمایی در طبقه همکف رواق غربی و مساحت مفید‬ ‫طبقــه همکف حدود ‪ ۲۹۰۰‬مترمربع بود‪ ،‬برای اینکه بتوانیم همه‬ ‫این ناشران دانشگاهی را در رواق غربی جانمایی کنیم‪ ،‬مجبور شدیم‬ ‫با کم کردن متراژ غرفه ها این اقدام را انجام بدهیم‪.‬‬ ‫عضوهیات مدیره انجمن ناشران دانشگاهی درباره مشکالت جانمایی‬ ‫ناشــران ادامه داد‪ :‬ناشران فهمیدند که این مساله بیشتر دعوت از‬ ‫اهل قلم اســت و فروش در سامانه مجازی هم انجام می شود‪ .‬البته‬ ‫تعدادی از ناشــران درخواســت متراژ باالتری می کردند‪ ،‬اما وسع‬ ‫انجمن ناشران دانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در طبقه‬ ‫همکف به این اندازه بود‪ .‬همه جانمایی ها انجام شده است‪ .‬در تاریخ‬ ‫‪ ۱۰‬اردیبهشــت متراژ غرفه ها را در سامانه نمایشگاه اعالم کردیم‪.‬‬ ‫ناشران می توانند پرداخت خود را انجام بدهند تا در چند روز اینده‬ ‫برای غرفه چینی اماده شوند و کتاب های خود را به نمایشگاه ببرند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تمام ناشــرانی که ثبت نام مســتقل و موقت انجام‬ ‫داده بودنــد‪ ،‬در طبقه همکف رواق غربی جانمایی شــدند‪ ،‬اما فضا‬ ‫مقداری محدودتر شده است و ناشری که در نمایشگاه کتاب سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۱۰۰‬مترمربع غرفه داشت‪ ،‬ممکن است در این دوره‬ ‫‪ ۴۰‬متر غرفه داشته باشد‪.‬‬ ‫ارمان پور با اشاره به اینکه اسانسورهای طبقه دوم رواق غربی هنوز‬ ‫فعال نیستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد‬ ‫که از رواق غربی طبقه دوم هم می توانیم برای جانمایی ناشــران‬ ‫دانشگاهی استفاده کنیم‪ ،‬اما امکانات این طبقه از جمله اسانسور‬ ‫هنوز راه اندازی نشده بود‪ .‬در نتیجه مشتریان امکان حضور در طبقه‬ ‫دوم غربی را نداشتند و بین ناشران عدالت برقرار نمی شد‪.‬‬ ‫باید به جنبه های دیگر نمایشگاهی توجه داشته باشیم‬ ‫عضوهیات مدیره انجمن ناشــران دانشگاهی با اعالم اینکه اماری‬ ‫از ناشران شــرکت کننده در بخش مجازی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال در‬ ‫بخش فیزیکی نمایشگاه بن فعال نیست‪ ،‬در نتیجه نمایشگاه خوبی‬ ‫خواهدبود‪ ،‬باید از این دیدگاه بیرون بیاییم که نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫فقط فروشگاه باشد‪ ،‬بلکه باید به جنبه های دیگر نمایشگاهی توجه‬ ‫داشته باشیم‪ .‬باید از ناشــران دعوت کنیم تا در کمیته های علمی‬ ‫و فرهنگی مشارکت داشته باشــند‪ ،‬از کتاب هایشان در نمایشگاه‬ ‫رونمایــی کنند‪ ،‬بتوانند کارهای علمــی و فرهنگی انجام بدهند و‬ ‫با اهــل قلم ارتباط برقرار کنند‪ .‬این ناشــر درباره امکانات بخش‬ ‫فیزیکی سی وسومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب بیان کرد‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه بیشتر جنبه نمایشی دارد و فروش در ان بسیار کم است‪،‬‬ ‫در نتیجه ناشــران باید بیشترین نیروهای خود را در بخش فروش‬ ‫مجازی بگذارند‪ .‬اینجا بیشــتر معرفی کتاب مطرح خواهدبود‪ .‬فکر‬ ‫نمی کنم مانند قبل نیاز باشد تا اقداماتی برای فروش انجام بدهیم‪.‬‬ ‫«سیمرغ نامه»دروحدتتماشاییشد؛‬ ‫روایت فرزندان ایران از یک بحران جهانی‬ ‫تعــدادی از هنرمندان کودک و نوجوان کشــورمان در قالب پروژه‬ ‫«سیمرغ نامه» به بیان دغدغه های محیط زیستی با تکیه بر ادبیات‬ ‫کالسیک و موسیقی کشورمان پرداختند‪.‬‬ ‫به نقل از امور رســانه ای پروژه‪ ،‬پروژه موسیقی – نمایشی «سیمرغ‬ ‫نامه» با موسیقی مریم شریف زاده شیرازی و نویسندگی و کارگردانی‬ ‫میترا کریم خانی توســط تعدادی از هنرمندان کــودک و نوجوان‬ ‫کشــورمان با استقبال قابل توجه تماشاگران در تاالر وحدت تهران‬ ‫روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫دســت اندرکاران این اثر موسیقایی – نمایشی تالش کرده بودند تا‬ ‫با اســتفاده از اثر منطق الطیر عطار نیشابوری توجه مخاطبان را به‬ ‫موضوعات محیط زیستی‪ ،‬معرفی میراث طبیعی و طبیعت کشورمان‬ ‫به واســطه نقش افرینــی تعدادی از هنرمندان کــودک و نوجوان‬ ‫کشورمان جلب کنند‪.‬‬ ‫گروه اجرایی این پروژه در توضیحات تکمیلی این اثر نوشته بودند‪:‬‬ ‫«منطق الطیر روایت گروهی از پرندگان است که در جستجوی شهریار‬ ‫سرزمینشان‪ ،‬به راهنمایی هدهد سلیمان‪ ،‬پا در مسیری می نهند و‬ ‫به اشتیاق دیدار سیمرغ‪ ،‬در گذر از هفت وادی عرفانی طلب‪ ،‬عشق‪،‬‬ ‫معرفت‪ ،‬استغنا‪ ،‬توحید‪ ،‬حیرت‪ ،‬فقر و فنا‪ ،‬به اینه ای در برابرشان در‬ ‫کوه قاف می رسند و سیمرغ وجود خود را مالقات می کنند‪.‬‬ ‫در شــرایط ســخت بیماری کرونا که جهان و به ویــژه کودکان و‬ ‫نوجوانان با ان مواجه هســتند‪ ،‬منطق الطیر استعاره ای برای گذر از‬ ‫وادی های سخت زندگی و مواجه شدن با بخشی از وجود و رسیدن‬ ‫به خودشناسی و خداشناسی است‪ .‬کودکان و نوجوانان این نمایش‬ ‫مانند پرندگان این داســتان‪ ،‬عبور از مســیر ســخت زندگی را در‬ ‫شــرایطی که با بحران جهانی این بیماری همه گیر مواجه هستند‪،‬‬ ‫تجربه خواهند کرد و دنیایی بهتر را خواهند ساخت‪.‬‬ ‫این پروژه ورای تاکید بر ارزش های ادبی و هنری یک اثر کالسیک‪،‬‬ ‫قصد دارد احساس مسئولیت اجتماعی و ایجاد اشتی هر چه بیشتر‬ ‫کودکان و نوجوانان با طبیعت را نیز فراهم کند‪ .‬نسلی که اینده ساز‬ ‫کشورمان هستند‪ .‬نســلی که دیگر صدای پرندگان شهرهایشان را‬ ‫نشنیده اند و فرسنگ ها از اسطوره‪ ،‬شعر و طبیعت فاصله دارند‪ .‬تک‬ ‫تک بازیگران نمایش منطق الطیر با پرندگان قصه ســفر کرده اند و‬ ‫می خواهند راز این سفر را با شما در میان بگذارند‪».‬‬ ‫براســاس این گزارش حجــت اهلل ایوبی‪ ،‬محمد درویــش‪ ،‬وارطان‬ ‫ساهاکیان‪ ،‬محمدرضا تفضلی‪ ،‬حمیدرضا دیبازر‪ ،‬رضا مهدوی‪ ،‬ارمان‬ ‫نوروزی‪ ،‬هاسمیک کارپتیان‪ ،‬بهزاد عبدی‪ ،‬علی جعفری پویان‪ ،‬حامی‬ ‫حقیقی‪ ،‬فریبرز نجفیان‪ ،‬نازلی بخشــایش‪ ،‬کاوه رمضان زاده‪ ،‬سهیال‬ ‫پورگرامی‪ ،‬هنگامه مفید‪ ،‬مریم کاظمی‪ ،‬هما جدی کار‪ ،‬پوپک عظیم‬ ‫پور‪ ،‬امیر مشــهدی عباس‪ ،‬فریبا دلیــری‪ ،‬البرت بیگجانی‪ ،‬علیرضا‬ ‫شــجاع نوری‪ ،‬مونا زندی‪ ،‬رویا نونهالی‪ ،‬حســین پارسایی‪ ،‬منصوره‬ ‫یزدانجو‪ ،‬جمیل رستمی‪ ،‬الهام نامی‪ ،‬عارفه معماریان‪ ،‬بهرنگ دزفولی‬ ‫زاده‪ ،‬اناهیتا دری‪ ،‬شــهرام پوراســد‪ ،‬فرخ محمدزاده مهر‪ ،‬نســیم‬ ‫معماریان‪ ،‬فرمانی‪ ،‬خاطره حاج سید جوادی‪ ،‬علی احسانی‪ ،‬حبیب‬ ‫شیبانی‪ ،‬مهین جواهریان‪ ،‬ماکان زهرایی‪ ،‬حامد محسن‪ ،‬یوسف پیری‬ ‫از جمله هنرمندانی بودند کــه در این برنامه به عنوان مهمان ویژه‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫رها افضلی‪ ،‬رادوین بروجردی‪ ،‬هانا پدرام‪ ،‬پوریا پروری‪ ،‬مایا پوراسد‪،‬‬ ‫چیستا سینایی پورفره‪ ،‬دایانا شکوفان‪ ،‬هستی علی بابایی شهرکی‪،‬‬ ‫ارنیکا علی نــژاد کلیانی‪ ،‬نیکان فالحتی مجاوری‪ ،‬ویســتا کلهری‪،‬‬ ‫امیتیس گازرانی‪ ،‬ســید نیروان عبداللهی‪ ،‬سیده نیکی عبداللهی‪،‬‬ ‫ماهور محمودپور‪ ،‬حانا محمودی‪ ،‬پارمیس یوســفی ســالکده گروه‬ ‫بازیگران این پروژه را تشــکیلی می دادند‪ ،‬این در حالی است مریم‬ ‫شریف زاده مدرس اواز این پروژه نیز بوده است‪.‬‬ ‫در بخش موســیقی نیز علی جعفری پویــان و علیرضا چهره قانی‬ ‫نوازنــدگان ویولن‪ ،‬پژمان عباس نوازنــده پیانو‪ ،‬علی جعفری پویان‬ ‫نوازنده ویوال‪ ،‬حامی حقیقی و رضا فرهادی صدابرداران‪ ،‬نیما باتقوی‬ ‫دستیار صدابردار و حامی حقیقی میکس و مسترینگ گروه اجرایی‬ ‫را تشکیل می دادند‪.‬‬ ‫در گروه حرکات فرم نیان هم دلدار احتشــام زاده‪ ،‬الینا اخوان ثالث‪،‬‬ ‫شاینا پرویزی‪ ،‬تارا حبیبی‪ ،‬تیارا خادمان حاجی مرادی‪ ،‬دلنیا دلجوان‪،‬‬ ‫ستاره ستاری‪ ،‬رکسانا روحی‪ ،‬کاملیا رضایی موید‪ ،‬رادین فخاریه‪ ،‬هیال‬ ‫فیضی‪ ،‬نیکی علوی نیکو‪ ،‬مهرســا نکویی منفرد و در گروه موسیقی‬ ‫ویونا به سرپرســتی نگار اعزازی هنرمندانی چــون پانیذ ترحمی‪،‬‬ ‫رومینــا حاجی نجفی‪ ،‬هانــا حیدری‪ ،‬دانیال خوش ســیرت‪ ،‬کیانا‬ ‫سلطان محمدی‪ ،‬دنیا شهاب فر‪ ،‬سارینا فراهانی‪ ،‬الیسا قدسی‪ ،‬مهسا‬ ‫کالهدوز‪ ،‬پرنیا عمرانی و پرنیا یزدان شناس به هنرنمایی پرداختند‪.‬‬ ‫امیر عابدی و مریم شــریف زاده شــیرازی تهیــه کنندگان‪ ،‬مریم‬ ‫شریف زاده شیرازی سرمایه گذار‪ ،‬خشایار حاجی سید جوادی مجری‬ ‫طرح‪ ،‬پانته ا صفا منش دستیار کارگردان‪ ،‬نمایشی «سیمرغ نامه» را‬ ‫تشکیل می دادند‪ .‬موسسه فرهنگی هنری «نغمه جاودان افرینش»‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۴‬با تمرکز روی نمایشنامه های مطرح جهان به اجرای‬ ‫نمایش های موزیکال پرداخته است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اغاز پخش سریال نمایشی «پالک دو» از شبکه دو‬ ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪740‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪5‬‬ ‫محمد رحمانیان‬ ‫«چخوف‪-‬ساد» باز می گردد‬ ‫محمد رحمانیان که این روزها نمایش «عشــق روزهای‬ ‫کرونا» را روی صحنه دارد درباره اجرای «چخوف ‪ -‬ساد»‬ ‫در بوتیــک تئاتر ایران و تالش برای اجرای «درباره مرگ‬ ‫یزدگرد» در سالروز تولد بهرام بیضایی خبر داد‪.‬‬ ‫محمد رحمانیان نویسنده و کارگردان تئاتر که این روزها‬ ‫نمایش «الد سانگز‪ :‬عشق روزهای کرونا» را روی صحنه‬ ‫دارد با اشــاره به اینکه این نمایش مدت محدودی اجرا‬ ‫خواهد شــد گفت‪« :‬الد سانگز‪ :‬عشق روزهای کرونا» که‬ ‫ادای دینی اســت به اتفاقاتی که در روزهای کرونا از سر‬ ‫گذراندیم و پیش از این تنها به مدت محدودی در فضای‬ ‫باز تاالر وحدت اجرا شــد در ‪ ۶‬اپیــزود در پردیس تئاتر‬ ‫شــهرزاد روی صحنه رفته اســت‪ .‬البته دهم و یازدهم‬ ‫اردیبهشت ماه نیز ‪ ۲‬اجرا در جزیره کیش داشتیم‪ .‬برای‬ ‫این نمایش ‪ ۸‬ترانه اورجینال ساخته شده که توسط رضا‬ ‫یزدانی خوانده می شود‪ .‬حسن علیشیری ترانه سرا و سردار‬ ‫سرمست پیانیست و تنظیم کننده این قطعات هستند‪.‬‬ ‫کارگردان نمایش «فنز» درباره دیگر فعالیت هایش عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ســال ‪ ۸۲‬نمایش «مرغ دریایی من» یا «چخوف ‪-‬‬ ‫ســاد» را با تعدادی از دانشجویانم برای جشنواره سینایا‬ ‫رومانی اماده اجرا کردم که قصد دارم این نمایش را مجددا ً‬ ‫به صحنه ببرم‪ .‬این نمایش قرار اســت با عنوان «چخوف‬ ‫ ســاد‪ ،‬جلد دوم» به زودی و احتماالً در اواسط تیرماه‬‫در بوتیک تئاتر ایران اجرا شــود‪ .‬این مکان که به تازگی‬ ‫در کنار پردیس تئاتر شــهرزاد افتتاح شده است پیش از‬ ‫این یک بیمارستان متروکه بوده که این روزها به مکانی‬ ‫غیرمتعارف برای اجراهــای تعاملی و پرفورمنس تبدیل‬ ‫شده که مکان مناسبی برای اجراهای متفاوت محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن من و مهتــاب نصیرپور قصد‬ ‫داشــتیم در ابان ‪ ۹۸‬به مناســبت چهلمین سال اجرای‬ ‫نمایش «مرگ یزدگرد»‪ ،‬نمایشی را با عنوان «درباره مرگ‬ ‫یزدگــرد» به صحنه ببریم که اجازه اجــرای این اثر را از‬ ‫اقای بیضایی گرفته بودم اما مدیریت تئاتر شــهر در ان‬ ‫زمان اجازه اجرای نمایش را نداد و پس از ان هم با بحران‬ ‫کرونا مواجه شدیم که امکان اجرای کار را از ما گرفت اما‬ ‫در طول این مدت تمرین های نمایش را متوقف نکردیم و‬ ‫هفته ای یکی دو جلسه تمرین داشتیم که امیدوارم بتوانیم‬ ‫نمایش را دی ماه در سالگرد تولد بهرام بیضایی اجرا کنیم‪.‬‬ ‫این کارگردان تئاتر یاداور شــد‪« :‬مــرگ یزدگرد» ابان‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬در تاالر چهارسوی تئاتر شهر به صحنه رفت و بر‬ ‫همین اساس من نیز نمایشنامه ای ترکیبی نوشتم درباره‬ ‫یک استاد بازیگری که می خواهد با تعدادی از هنرجویانش‬ ‫در چهلمین سال اجرای «مرگ یزدگرد» این نمایش را در‬ ‫تاالر چهارسو اجرا کند‪ .‬خانم نصیرپور کارگردانی نمایش‬ ‫را برعهــده دارد و من به عنوان ارتباط دهنده بخش های‬ ‫مختلف نمایش و هماهنگ کننده قطعات این پرفورمنس‬ ‫در کار حضور دارم چون بخش اصلی متن همان «مرگ‬ ‫یزدگرد» بهرام بیضایی است نمایش بازیگر معروف ندارد و‬ ‫هنرجویان کالس های بازیگری مهتاب نصیرپور در نمایش‬ ‫ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫رحمانیان در پایان یاداور شد‪ :‬بازیگران برای اماده سازی‬ ‫نمایش تمرین های ســختی را گذراندند چون باید با هر‬ ‫‪ ۲‬شــکل اجرایی مدرن و ارکائیک تمرین می کردند‪ .‬این‬ ‫اثر نمایشی در حقیقت پرفورمنسی در بزرگداشت «مرگ‬ ‫یزگرد» است از این رو اجرا ترکیبی از خود متن و نمایش‬ ‫بخش هایی از فیلم «مرگ یزدگــرد»‪ ،‬کارهایی که خود‬ ‫هنرجویان روی متن انجــام دادند‪ ،‬مجموعه عکس های‬ ‫عزیز ساعتی از فیلم و اجرای نمایش‪ ،‬اتفاقاتی که در طول‬ ‫این ‪ ۴۰‬سال افتاده است و … خواهد بود‪.‬‬ ‫برگزاری دومین جشنواره‬ ‫موسیقی و ایین های موسیقایی‬ ‫نواحی ایران‬ ‫دومین جشنواره ملی موســیقی و ایین های موسیقایی‬ ‫نواحی ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫دامون شش بلوکی دبیر علمی و پژوهشی دومین جشنواره‬ ‫ملی موسیقی و ایین های موسیقایی نواحی ایران از حضور‬ ‫و اجرای رپرتوارهای موســیقی نواحی ایــران و راویان و‬ ‫خنیاگران اقوام در این جشنواره خبر داد‪.‬‬ ‫زمان اجراها در این جشنواره با سایر فستیوال های موسیقی‬ ‫نواحی متفاوت و یک سانس کامل برای موسیقی هر قوم‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫در کنار اجرای گروه های حاضر در جشــنواره‪ ،‬بخش های‬ ‫پژوهشی نیز در نظر گرفته شده که طی روزهای برگزاری‬ ‫جشنواره برگزار می شوند‪.‬دومین جشنواره ملی موسیقی و‬ ‫ایین های موسیقیایی نواحی ایران به دبیری علمی دامون‬ ‫شــش بلوکی و دبیری اجرایــی ارش صفری‪ ۲۵ ،‬تا ‪۳۰‬‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬در شیراز برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫گره گشایی دولت سیزدهم از قطار شهری کرج‬ ‫استان ها‬ ‫خط ‪ ۲‬قطار شهری کرج که ‪ ۱۵‬سال از اغاز احداث ان می گذرد ‪ ،‬این روزها با اهتمام دولت مردمی سیزدهم می رود تا گره از موانع ان گشوده شود‪ .‬سفر رییس جمهور و اعضای‬ ‫هیات دولت در روز پنجشــنبه ‪ ۱۸‬فروردین ماه امسال به استان البرز‪ ،‬بارقه امید برای گشودن گره از کار بسیاری از پروژه های بر زمین مانده از جمله خط ‪ ۲‬قطار شهری کرج در‬ ‫بین مردم و مسووالن این استان به وجود اورده است‪ .‬این سفر پرخیر و برکت با تخصیص نزدیک به ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تکمیل ‪ ۱۷۲‬طرح و پروژه عمرانی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬بهداشتی درمانی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬گردشگری و امثال ان همراه بود‪ .‬در این بین قطار شهری کرج از جمله پروژه هایی بود که روز ‪ ۱۸‬فروردین ماه مورد بازدید ویژه رییس‬ ‫جمهور ‪ ،‬وزیر کشور و سایر مسووالن قرار گرفت و دستورات الزم برای رفع موانع بر سرراه این پروژه صادر شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪740‬‬ ‫اخبار‬ ‫کسب رتبه دوم کشوری مخابرات‬ ‫منطقه مرکزی در ارزیابی شرکت‬ ‫ارتباطات سیار‬ ‫خوب‪-‬استان مرکزی‪:‬در ارزیابی فصلی شرکت ارتباطات‬ ‫ســیار‪،‬مخابرات منطقه مرکزی موفق به کسب رتبه دوم‬ ‫کشــوری شــد‪ .‬به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات‬ ‫منطقه مرکزی؛ طبق ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت‬ ‫ارتباطات سیار ‪ ،‬مخابرات منطقه مرکزی در فصل چهارم‬ ‫ســال‪ ، ۱۴۰۰‬در بخش نگهداری و بهینه ســازی شبکه‬ ‫همراه اول موفق به کســب رتبه دوم کشوری شد‪ .‬کسب‬ ‫این رتبه ارزشمند را به همکاران حوزه مدیریت ارتباطات‬ ‫سیار تبریک عرض می نماییم‪.‬‬ ‫طرح جدیدی از مدیریت یکپارچه‬ ‫شهری به مجلس شورای اسالمی‬ ‫فرستاده شد‬ ‫خوب‪-‬استان سمنان‪:‬رئیس شورای عالی استان ها گفت‪:‬‬ ‫طرح جدیدی از مدیریت یکپارچه شــهری در شــورای‬ ‫ششم با استفاده از هسته های کوچک تر اما با قابلیت باال‬ ‫به مجلس شورای اسالمی ارائه شد و تالش می شود این‬ ‫قابلیت ها ارتقا یابد که شوراها و شهرداری ها امکان پذیرش‬ ‫این طرح را داشته باشند‪.‬پرویز سروری شامگاه شنبه در‬ ‫پایان سفر خود به استان سمنان بیان کرد‪ :‬شورای ششم‬ ‫تازه شکل گرفته است و به همین دلیل طرحی به مجلس‬ ‫نداده‪ ،‬بلکه طرح های قبلی در صف انتظار که شــامل ‪۹‬‬ ‫طرح بود را بررســی کرده و از این میان ‪ ۶‬طرح را تایید‬ ‫و به مجلس شورای اسالمی ارسال کرده است‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫طرح مدیریــت یک پارچه شــهری از جمله طرح هایی‬ ‫اســت که دوره های قبل به دالیل منطقی در مجلس به‬ ‫تایید نرسید‪.‬رئیس شــورای عالی استان ها گفت‪ :‬اکنون‬ ‫امکان یابی و استعدادیابی در سطح کشور انجام می شود و‬ ‫در شهرهایی که ظرفیت اجرای مدیریت یکپارچه شهری‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬این طرح با تفاهم دولت اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون تهران این ظرفیت را دارد و شــهرهای‬ ‫بزرگی مانند مشــهد و اصفهان نیز گزینه های مناسبی‬ ‫هســتند‪ ،‬اما به بررسی و کارشناســی های جدی تر نیاز‬ ‫اســت که با دولت به صورت اجرایی وارد طرح شــویم‪.‬‬ ‫الیحه مدیریت یکپارچه شهری برای تصویب به مجلس‬ ‫شورای اسالمی فرســتاده شده است‪.‬قرار است این طرح‬ ‫به صورت ازمایشی در تهران اجرا شود و سپس در کالن‬ ‫شهرهایی مانند مشهد و اصفهان به اجرا دراید و شورای‬ ‫عالی اســتان ها معتقد است اکنون تهران ظرفیت اجرای‬ ‫این طرح را دارد‪.‬‬ ‫هدف الیحه مدیریت شهری به منظور حذف موازی کاری‬ ‫و بروکراســی اداری در برخی از ادارات است و می تواند‬ ‫به مثابه پایانی بر سردرگمی شهروندان در سازوکارهای‬ ‫اداری قلمداد شــود‪.‬بر اســاس این طرح‪ ،‬تمامی نهادها‬ ‫موظف هســتند در چارچوب یک ســاماندهی اصولی و‬ ‫مدون به سامانه مدیریتی شهری پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‬ ‫وارد استان البرز شد‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪:‬یوسف نوری وزیر اموزش و پرورش با‬ ‫هدف اجرایی کردن طرح تغذیه رایگان ویژه دانش اموزان‬ ‫و بررسی مشــکالت اموزش و پرورش روز یکشنبه وارد‬ ‫استان البرز شد‪.‬بر‬ ‫رســی مسائل اموزش و پرورش البرز در نشستی کوتاه با‬ ‫حضور اســتاندار البرز از برنامه های سفر وزیر اموزش و‬ ‫پرورش به این اســتان اســت‪.‬وزیر اموزش و پرورش در‬ ‫خروجی ترمینال شــهید کالنتری کرج مورد اســتقبال‬ ‫فعاالن حوزه تعلیم و تربیت البرز قرار گرفت‪.‬وزیر اموزش‬ ‫و پرورش در سفر به البرز پایلوت بودن این استان در طرح‬ ‫کشــوری تغذیه رایگان دانش اموزی با عنوان « بســته‬ ‫امنیت غذایی « در مدارس مناطق کم برخوردار را کلید‬ ‫می زند و مشکالت اموزش و پرورش در بخش زیرساخت‬ ‫های اموزشی‪ ،‬پرورشی‪ ،‬ورزشی و کمبود نیروی انسانی را‬ ‫مورد بررسی قرار می دهند‪.‬‬ ‫امــروز این طرح مهم با حضور وزیر اموزش و پرورش در‬ ‫مدرسه اسدی الری محمد شهر در حوزه اموزش و پرورش‬ ‫ناحیه ســه کرج اغاز می شــود‪.‬دراین طرح ‪ ۹۷‬مدرسه‬ ‫البرز در نواحی یک‪ ،‬ســه و چهار کرج زیر پوشش تغذیه‬ ‫رایگان قرار می گیرند ؛ بزودی نیز تعدادی از مدارس کم‬ ‫برخوردار اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج به این طرح می‬ ‫پیوندند‪.‬در قالب ایــن طرح دربین دانش اموزان مدارس‬ ‫کم برخوردار به مدت ‪ ۱۰‬وعده بســته غذایی رایگان که‬ ‫شامل شیر و نان غنی شده‪ ،‬خرما و گردو می باشد‪ ،‬توزیع‬ ‫می شود‪.‬استان البرز ‪ ۴۹‬هزار فرهنگی شاغل و ‪ ۵۱۷‬هزار‬ ‫دانش اموز دارد‪.‬‬ ‫طیب نیا‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه به چرخ تولید کشور سرعت می بخشد‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪:‬علیرضا هژبری ‪:‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫از برنامه ریزی این شرکت برای اشتغال افرینی ‪ 12‬هزار نفری از طریق‬ ‫سرمایه گذاری خبر داد و گفت‪ :‬فوالد مبارکه با گام های بلند خود نشان‬ ‫داده که با استفاده از ظرفیت های موجود‪ ،‬می تواند به چرخ تولید کشور‬ ‫سرعت بخشد‪.‬محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در حاشــیه حضور خود در برنامه تلویزیونی «یک شهر ضیافت» که‬ ‫به صورت زنده از ســیمای مرکز اصفهان پخش گردید‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار فوالد اظهار کــرد‪ :‬فوالد مبارکه برنامه های متعددی برای‬ ‫ســرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه های خورشیدی نیروگاه بادی‬ ‫و بســیاری از موارد دیگر را در دســتور کار خود قرار داده است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این سرمایه گذاری ها در قالب گروه پیشرانان پیشرفت ایران کلید‬ ‫خورده اســت که هم اکنون برخی از پروژه ها به مرحله اجرا رسیده و‬ ‫برخی از ان ها در مراحل مطالعه و ‪ ...‬اســت که به زودی شاهد تحولی‬ ‫در این زمینه خواهیم بود‪.‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور که از ان‬ ‫به عنوان الگوی ملی بنگاه داری یاد می شــود‪ ،‬با این سرمایه گذاری ها‬ ‫درصدد تحقق اشــتغال پایدار در کشور است و این مهم را بزرگترین‬ ‫مسئولیت اجتماعی خود می داند که در همین راستا با برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده در مرحله اول این سرمایه گذاری ها‪ 12 ،‬هزار شغل مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم در سراسر کشــور ایجاد خواهد کرد‪.‬وی اذعان داشت‪:‬‬ ‫بسیاری از مشــکالت اجتماعی جامعه با کارافرینی و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار حل می شــود و اگر ما وظیفه خود را در جایگاهی که هستیم‪،‬‬ ‫به درســتی انجام دهیم‪ ،‬بسیاری از معضالت و مشکالت از بین مردم‬ ‫جامعه حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫طیب نیا با اشــاره به برنامه فوالد مبارکه جهت شناسایی فرصت های‬ ‫اشــتغال و محرومیت زدایی متذکر شــد‪ :‬درصدد اجــرای رویکردی‬ ‫جدیدی در این خصوص هستیم و برای اتمام هرچه سریع تر پروژه ها‬ ‫که منجر به بازگشــت سرمایه خواهد شد‪ ،‬مصمم هستیم تا به زودی‬ ‫شاهد شکوفایی اقتصاد و اشتغال در کشور باشیم‪.‬وی بیان کرد‪ :‬به لطف‬ ‫الهی و تالش متخصصان داخلی‪ ،‬ظرفیت های خوبی در صنعت فوالد‬ ‫کشور ایجاد شده که بسیاری از نیازهای کشور را تامین می کند؛ رویکرد‬ ‫اصلی ما در توسعه ها و سرمایه گذاری های اخیر‪ ،‬تولید محصوالت کیفی‬ ‫به همراه ارزش افزوده باالست‪.‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان‬ ‫این که محصوالتی که در گذشته از دیگر کشورها خریداری می شد‪،‬‬ ‫اکنون به دست جوانان همین مرز و بوم تولید می شوند‪ ،‬عنوان داشت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در حال حاضر نیاز ما به واردات کاهش یافته و همین امر‬ ‫باعث کاهش چشــم گیر خروج ارز از کشور می شود و به همین خاطر‬ ‫زیرســاخت های زیادی برای توسعه فناورانه‪ ،‬نواورانه و دانش بنیان در‬ ‫فوالد مبارکه ایجاد شده تا بتوانیم به سرعت این تالش ها را به نتیجه‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی در پایان اضافه کرد‪ :‬با همت همه تالشــگران گروه فوالد مبارکه‬ ‫از ابتدای ســال جاری از طریق ظرفیت های موجود موفق به ثبت ‪30‬‬ ‫رکورد تولید شدیم و این موفقیت بزرگ نشان دهنده تالش همه جانبه‬ ‫تالشگران فوالد مبارکه برای جهش تولید در کشور است؛ در واقع فوالد‬ ‫مبارکه با گام های بلند خود نشــان داده که با استفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود‪ ،‬می تواند به چرخ تولید کشور سرعت بخشد‬ ‫بازدید استاندار گیالن از عملیات اجرایی شبکه جمع اوری فاضالب محله نخودچر رشت‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪:‬اســتاندار گیالن از عملیات اجرایی شبکه‬ ‫جمــع اوری فاضــاب محله نخودچر (بخش دوم غربی شــهر‬ ‫رشت) بازدید کرد‪.‬‬ ‫استاندار گیالن گفت‪ :‬انتظار دارم مسئوالن دستگاه های ذیربط‬ ‫بــا به کار گیری حداکثر توان برای احیاء رودخانه های زرجوب‬ ‫و گوهررود‪ ،‬نسبت به ساماندهی وضعیت کنونی این رودخانه ها‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی فاضالب های شــهر رشت را یکی دیگر از این منشاها بیان‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬زمانیکه منشــا الودگی مســدود شــود؛ برای‬ ‫ازادســازی حریم اقدام و سپس باید رودخانه ها الیروبی شوند‪.‬‬ ‫دکتر عباســی یاداور شــد‪ :‬مقرر گردیده جلسه ای در خصوص‬ ‫ازادســازی بخش حاشیه ای رودخانه ها با نمایندگان رشت در‬ ‫مجلس‪ ،‬شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر برگزار شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شــرکت اب‬ ‫و فاضالب گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت در‬ ‫این بازدید گفت‪ :‬مبلغ قرارداد پروژه شبکه جمع اوری فاضالب‬ ‫نخودچر ‪ 125‬میلیارد ریال اســت که این پروژه در حال حاضر‬ ‫‪ 28‬درصد پیشرفت کار دارد‪.‬‬ ‫مازیار علی پور افزود‪ :‬در این پروژه ‪ 4‬هزار و ‪ 80‬متر لوله گذاری‬ ‫شــبکه جمع اوری فاضالب از جنس پلــی اتیلن ‪ 200‬و ‪400‬‬ ‫میلی متری و ‪ 500 GRP‬میلی متری اجرا می شود‪.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ 144 :‬عدد منهول فاضالب نیز در این پروژه ساخته و نصب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب گیــان پیش بینی کرد؛ این‬ ‫پروژه تا پایان شــهریورماه ســال جاری وارد مدار بهره برداری‬ ‫شــود‪.‬علی پور خاطرنشــان کرد‪ :‬با بهره برداری از این پروژه ‪3‬‬ ‫هزار نفر از ساکنین بخشی از منطقه نخودچر از شبکه بهداشتی‬ ‫فاضالب بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وعدهاستاندارگلستانبرایحمایتهمهجانبهازتیمشهرداریگرگاندرمسابقاتاسیایی‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪:‬استاندار گلستان اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای موفقیت تیم بسکتبال شهرداری گرگان در‬ ‫رقابت های اسیایی‪ ،‬حمایت همه جانبه خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی‬ ‫شــهرداری گرگان وبه نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫استانداری گلستان‪ ،‬دکتر علی محمد زنگانه جمعه‬ ‫شب در مراسم تجلیل از قهرمانان تیم بسکتبال‬ ‫شهرداری گرگان گفت‪ :‬تیم بسکتبال شهرداری‬ ‫گرگان‪ ،‬الگویی موفــق از کار تیمی و رفتاری هم‬ ‫افزا و همگرا مبتنی بر وحدت اســت و امیدواریم‬ ‫در مسابقات اسیایی هم به هدف بزرگ قهرمانی‬ ‫دســت یابیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در سفر رییس جمهور‪،‬‬ ‫ارزش مصوبه های حوزه ورزش ‪ ۲۱۸‬میلیارد تومان‬ ‫تعیین شد و در صدد هستیم ساخت ورزشگاه ‪۶‬‬ ‫هزار نفری شــهر گرگان را با ارزش اعتباری ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان جدی تر دنبال کنیم‪ .‬دکتر زنگانه‬ ‫با بیان اینکه در ســفر رییس جمهور‪ ،‬مجوز داده‬ ‫شد تا تمام پروژه های نیمه تمام استان به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شــود‪ ،‬ادامه داد‪ ۱۰۵ :‬طرح در‬ ‫حــوزه ورزش نیمه تمام مانــده و از انجایی که‬ ‫‪ ۱۵۰‬ورزشــکار در رشــته های مختلف تیم ملی‬ ‫داریم بــه دنبال برنامه ریزی برای بهبود وضعیت‬ ‫هستیم‪ .‬استاندار گلستان از تمام فعاالن حوزه های‬ ‫خدماتی‪ ،‬صنعتی و بخش خصوصی خواست تا به‬ ‫وظیفه خود در زمینه مســئولیت اجتماعی عمل‬ ‫کرده و از رشته های ورزشی استان حمایت کنند‪.‬‬ ‫دکتر زنگانه خاطرنشان کرد‪ :‬رشته بسکتبال استان‬ ‫در سطح ملی خوش درخشید اما سایر رشته های‬ ‫ورزشی استان نیز این ظرفیت را دارند که با حمایت‬ ‫و تزریق مالی بتوانند در سطح کشور مطرح شوند‪.‬‬ ‫در پایان این مراســم‪ ،‬از بازیکنان تیم بسکتبال و‬ ‫عوامل شهرداری گرگان تقدیر شد‪.‬‬ ‫ازادی ‪ 340‬زندانی جرایم غیر عمد اصفهان در ماه مبارک رمضان‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪:‬رییس کل دادگستری استان از‬ ‫ازادی ‪۳۴۰‬زندانی جرایم غیر عمد استان با کمک خیرین در برنامه‬ ‫یک شــهر ضیافت و جشــن های گلریزان خبر داد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫جعفری رییس کل دادگســتری و رییس هیات امنای ســتاد دیه‬ ‫اســتان در برنامه زنده تلویزیونی یک شهر ضیافت از حضور خیرین‬ ‫و مردم نیکوکار اســتان اصفهان در ازادی زندانیان جرایم غیر عمد‬ ‫قدردانی کرد و حلول ماه شوال و عید سعید فطر را تبریک گفت‪.‬وی‬ ‫با قدردانی از عموم مردم متدین و خداجو و مجموعه صداوسیمای‬ ‫مرکز اســتان‪ ،‬سازمان زندان ها‪ ،‬ســتاد دیه و خیرین خیریه های‬ ‫مختلف اســتان در برنامه ریزی و اجرای برنامه زنده تلویزیونی یک‬ ‫شــهرضیافت‪ ،‬از ازادی‪ ۳۴۰‬زندانی جرایم غیر عمد از تمامی زندان‬ ‫های اســتان خبر داد‪.‬رییس هیات امنای ستاد دیه استان گفت‪ :‬در‬ ‫طول یک ماه روزه داری مردم مومن و انقالبی اســتان تعداد ســی‬ ‫برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت که بصورت زنده از شبکه استان‬ ‫پخش گردید و همچنین تعداد ‪ ۴۸‬جشــن گلریزان در شهرستان‬ ‫های استان برگزار شد که در مجموع مبلغ ‪ ۵۲‬میلیارد تومان کمک‬ ‫های نقدی و غیر نقدی جمع اوری گردید‪.‬حجت االســام جعفری‬ ‫ادامه داد‪ :‬امسال بیش از دو و نیم برابر نسبت به سال گذشته جذب‬ ‫مشــارکت را داشته ایم و حتی سه برابر سال گذشته ازادی زندانی‬ ‫را به همراه داشــته اســت‪.‬رییس کل دادگستری استان در پایان با‬ ‫قدردانی از تمامی ائمه جمعه و جماعات استان‪ ،‬روسای دادگستری‬ ‫ها‪ ،‬دادســتان ها‪ ،‬فرمانداران و تمامی کسانی که در برگزاری جشن‬ ‫های گلریزان مشارکت نمودند‪ ،‬رمضان امسال را حماسه ای عظیم‬ ‫توصیف کرد و یاداور شــد‪ :‬اصفهانی ها امسال با حرکت زیبا و فوق‬ ‫العاده ای که رقم زدند در صدر استان های کشور قرار گرفتند‪.‬‬ ‫سود دوران مشارکت‪ ۳۰۰‬میلیون تسهیالت بافت فرسوده‪ ۵/۹‬درصد و‪ ۵۰‬میلیون ان‪ ۱۸‬درصد‬ ‫خوب‪-‬استان بوشــهر‪:‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان بوشهر گفت ‪ :‬مالکین اراضی و واحد های‬ ‫فرسوده واقع در بافت فرسوده شهری ‪ ،‬در انتخاب‬ ‫تسهیالت ساخت در بافت فرسوده و یا خارج ان‬ ‫مختار هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی‬ ‫در بوشــهر‪ ،‬سید محمود دســتغیبی گفت ‪ :‬در‬ ‫راستای سیاست های دولت مردمی و خدمتگزار‬ ‫و برنامه های ابالغی وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬از‬ ‫کلیه مالکین اراضی و واحد های فرسوده مسکونی‬ ‫دعوت میشود جهت ســاخت مسکن مورد نیاز‬ ‫خود و سایرین که امکان تقسیط تسهیالت بنام‬ ‫خود را دارند‪ ،‬از ظرفیت ایجاد شده جهت این امر‬ ‫به ادرس اینترنتی ‪www.saman.mrud.ir‬‬ ‫سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن مراجعه‬ ‫کنند‪.‬دستغیبی افزود ‪ :‬مالکین اراضی و واحد های‬ ‫فرسوده واقع در بافت فرسوده شهری‪ ،‬در انتخاب‬ ‫تسهیالت ساخت در بافت فرسوده و یا خارج ان‬ ‫مختار هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی درباره جزییات دریافت‬ ‫تسهیالت خارج بافت فرسوده بیان کرد ‪ :‬در شهر‬ ‫بوشهر‪ ۳۵۰ ،‬میلیون و در سایر شهر های استان‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومان می باشــد و این تسهیالت‬ ‫بدون نیاز به ســپرده ‪ ۱۸ ،‬درصد در اقساط ‪۱۷‬‬ ‫ساله است‪.‬وی اضافه کرد ‪ :‬تسهیالت درون بافت‬ ‫فرسوده‪ ،‬در همه شهرها ‪ ۳۵۰ ،‬میلیون تومان می‬ ‫باشد و سود دوران مشارکت ‪ ۳۰۰‬میلیون ان ‪۵/۹‬‬ ‫درصد و ‪ ۵۰‬میلیون ان ‪ ۱۸‬درصد است که بعد از‬ ‫اتمام کار و قبل از قسط بندی ‪ ۱۵۰‬میلیون این‬ ‫تســهیالت بصورت نقدی تسویه و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان باقیمانده با ســود ‪ ۱۸‬درصد قسط بندی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دستغیبی افزود ‪ :‬هم استانی های گرامی که قصد‬ ‫بهره مندی از این تســهیالت این طرح را دارند‬ ‫جهت استفاده از تسهیالت خارج بافت و یا داخل‬ ‫بافت فرسوده گزینه مربوطه را در سامانه جامع‬ ‫طرح های حمایتی مسکن به ادرس پیش گفته‬ ‫‪ ،‬انتخاب نموده و نسبت به تکمیل اطالعات خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫نماینده مردم تهران در مجلس گفت‪ :‬انتظار می رود پیرو جلسات برگزار شده با زیرمجموعه وزارت دفاع این مشکالت هر چه سریعتر حل شود و افراد مشکوک به فساد هر چه سریعتر عزل شوند‪.‬‬ ‫رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در نشست علنی مجلس طی تذکری خطاب به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص رسیدگی به وضعیت شرکت های‬ ‫زیرمجموعه شما که فعالیت های اقتصادی شائبه برانگیز دارند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬گزارش هایی از برخی شرکت های مجموعه وزارت دفاع به دست نمایندگان مجلس رسیده که جای نگرانی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل ایجاد انحصار در صادرات برخی محصوالت و اعطای این انحصار به افراد غیرایرانی چیست؟ متاسفانه براساس گزارشات رسیده در ایجاد این انحصار‪ ،‬منافع شخصی خاصی لحاظ‬ ‫شده تا جایی که منافع ملی زیر سوال رفته است‪ .‬عالوه بر این اجازه فعالیت به هموطنان ما نیز داده نشده است‪.‬نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود پیرو جلسات برگزار شده با‬ ‫زیرمجموعه وزارت دفاع این مشکالت هر چه سریعتر حل شود و افراد مشکوک به فساد هر چه سریعتر عزل شوند‪ ،‬در غیر این صورت مجلس را نظارت رسمی و دقیق به موضوع ورود خواهد کرد‪.‬‬ ‫در نشست هم اندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیه ها‪:‬‬ ‫ایت اله رییسی‪ :‬تالش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانه ها را بچشند‬ ‫رییس جمهور با بیان اینکــه دولت نه به دنبال حذف یارانه کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬بلکه درصدد اصالح نحوه و محل تخصیص این یارانه ها است‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬به دنبال این هستیم که با کمک اصناف و اتحادیه ها‪،‬‬ ‫مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رییسی شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با‬ ‫جمعی از اصناف و اتحادیه ها که تا بامداد یکشــنبه به درازا کشید‪ ،‬با‬ ‫قدردانی از همراهی همیشــگی اصناف و اتحادیه ها با انقالب و نظام‬ ‫جمهوری اســامی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬همواره بــه همه اعضای دولت اکیدا‬ ‫توصیه کرده ام که به شــکل منظم و مستمر نشست های مشورتی با‬ ‫نخبگان عرصه های مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز برای‬ ‫خود فرصتی ارزشمند می دانم‪.‬‬ ‫رییــس جمهور با بیان اینکه اســتفاده از نظرات نخبگان عرصه های‬ ‫مختلــف به عنوان صاحبــان دانش‪ ،‬تجربــه و توانایی‪ ،‬زمینه ســاز‬ ‫تصمیم سازی و تصمیم گیری های صحیح‪ ،‬اثرگذار و ماندگار خواهد بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در زمینه اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه محصوالت غذایی‬ ‫و کشاورزی از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید‪ ،‬چرا که‬ ‫تجارب شما حتما می تواند در این زمینه برای دولت راهگشا باشد‪.‬‬ ‫رییسی اظهار داشت‪ :‬اســتفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینه ای‪،‬‬ ‫ضریب خطا و اشــتباه در تصمیم گیری هــا را کاهش می دهد و از ان‬ ‫گذشته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی‪ ،‬متکی به نظرات کارشناسی‬ ‫و تجربه اهالی ان صنف باشد‪ ،‬همکاری انان در اجرای تصمیم را نیز‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رییــس جمهور یکی از اثار مهم همراهــی اصناف مختلف در اجرای‬ ‫تصمیمات و سیاست ها را مشارکت انان در تبیین و اقناع افکار عمومی‬ ‫برای اجرای بهتر ان تصمیم دانست و ادامه داد‪ :‬هر تصمیم و اقدامی‪،‬‬ ‫هر قدر هم که کارشناسانه باشد‪ ،‬اگر با همراهی مردم توام نشود‪ ،‬موفق‬ ‫و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز‬ ‫مردم‪ ،‬رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاست های دولت هستند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رییسی در ادامه سخنانش با تایید اظهارات یکی از سخنرانان‬ ‫این نشســت مبنی بر تفکیک قائل شــدن بین گرانی و گران فروشی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در تعیین مرز گرانی و گران فروشــی سازمان حمایت از‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده مهمترین نقش و جایگاه را دارد و باید به‬ ‫دقت به وظیفه خود در قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها عمل کند تا‬ ‫نه اسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده اجحافی شود‪.‬‬ ‫رییس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی‬ ‫بخش مهم و موثری در چرخه توزیع کاال در کشور هستند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬توجه به فروشــگاه های بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاه های‬ ‫کوچک شــود‪ .‬این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق‬ ‫با مردم دارند و حمایت از انها –و البته نظارت بر عملکردشان‪ -‬باعث‬ ‫تسهیل‪ ،‬تسریع و تامین به صرفه اقالم مورد نیاز مردم خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنیــن رییس جمهور بــه گالیه یکی دیگر از ســخنرانان درباره‬ ‫بی توجهی دولت های قبل به طرح کارشناســی ارائه شده برای اصالح‬ ‫ساختار شــبکه توزیع شیر در کشور اشاره و گفت‪ :‬مسئوالن مربوطه‬ ‫حتما این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده‬ ‫در گذشته پیگیری و به سرانجام برسانند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رییســی در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش‬ ‫تولیدکنندگان پس از اصالح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از‬ ‫سوی یکی از سخنرانان مورد اشاره قرار گرفته بود‪ ،‬حائز اهمیت خواند‬ ‫و افزود‪ :‬برای رفع این مشکل باید تسهیالتی در نظر گرفته شود که به‬ ‫سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا‬ ‫روند تامین نقدینگی و تولید انان را دچار وقفه نشود‪.‬‬ ‫رییــس جمهور با تاکید بر اینکه در اجرای این اصالحات اگر اصناف‪،‬‬ ‫اتحادیه ها و مردم پای کار نباشند‪ ،‬به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬زمینه های اجرای صحیح و دقیق این اصالحات بر پایه‬ ‫تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است‪ .‬ضمن اینکه باید‬ ‫بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار‪ ،‬مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی‬ ‫و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رییسی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر‬ ‫کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت ها باشند‪.‬‬ ‫اگــر هم قیمتی تغییر می کند باید دالیل و زمینه های ان برای مردم‬ ‫تبیین و تشریح شود‪.‬‬ ‫رییس جمهور خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از عوامل اصلی موفقیت اصالحات‬ ‫مدنظر در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت‬ ‫دقیق اتحادیه ها و اصناف بر حوزه کاری خودشــان اســت‪ .‬اصناف و‬ ‫اتحادیه ها کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار‪ ،‬جلوی ســوداگری‪،‬‬ ‫کم فروشــی‪ ،‬احتکار و گران فروشی گرفته شود‪ .‬در انتخاب مسئوالن‬ ‫اتحادیه ها و بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس اصول و‬ ‫قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رییسی ادامه داد‪ :‬اجازه ندهید هم صنف بودن باعث رودربایستی‬ ‫و مانع نظارت جدی و موثر بر عملکرد اصناف شود‪ .‬افرادی را برای این‬ ‫کار انتخاب کنید که اهل حساب کشــی جدی در زمینه اجرای قانون‬ ‫و تامین منافع مردم باشند‪ .‬مجموعه این اقدامات باید موجب ارامش‬ ‫مردم و ثبات در بازار شود‪.‬‬ ‫رییس جمهور با اشــاره به اینکه وجود نرخ های متفاوت برای کاالها‬ ‫و خدمات واحد‪ ،‬همواره بســتر ایجاد فســاد و رانت بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهمتریــن اقــدام در زمینه مبارزه با فســاد‪ ،‬رفع بســترها و اصالح‬ ‫زمینه های ایجاد فساد است‪.‬‬ ‫رییســی با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصالح نحوه و محل پرداخت‬ ‫یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانه ها است‪ ،‬افزود‪ :‬هدف‬ ‫دولت این اســت که با کمک اصناف و اتحادیه ها‪ ،‬کاری کند تا مردم‬ ‫مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند‪ .‬این موضوع باید به‬ ‫طور شــفاف و دقیق برای مردم تبیین شود‪ ،‬دولت تصمیم اقتصادی‬ ‫محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم‬ ‫قرار گیرند‪ ،‬همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تامین منافع‬ ‫مردم هستیم‪.‬‬ ‫رییس جمهور اظهار داشت‪ :‬دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کاالهای‬ ‫اساسی نیست‪ ،‬بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه‬ ‫کاالهای اساسی جابجا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و‬ ‫حلقه اول تامین و توزیــع کاال‪ ،‬به حلقه اخر زنجیره تامین و توزیع‪،‬‬ ‫یعنی مصرف کننده پرداخت شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل رییسی با تکرار دوباره این نکته که همواره به وزرا و کارگزاران‬ ‫دولت توصیه کرده ام که با نخبگان عرصه های مختلف نشســت های‬ ‫منظم داشــته باشــند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از جلوه های مردمی بودن‬ ‫دولت همین نشست های نخبگانی و بهره مند شدن از نظرات الیه های‬ ‫مختلف مردم اســت‪ .‬پیش از ســخنان رئیس جمهور وزرای صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و جهادکشــاورزی در سخنانی با تشریح ضرورت های‬ ‫اصالح نظام پرداخت یارانه کاالهای اساسی بر اهمیت همراهی اصناف‬ ‫و اتحادیه ها در اجرای صحیح و دقیق این تصمیم تاکید کردند‪.‬‬ ‫در این نشســت همچنین ‪ ۲۰‬نفر از روســای اصناف و اتحادیه های‬ ‫مختلف و نیز صاحبان واحدهای بزرگ تولید مواد غذایی به ارائه نظرات‬ ‫و دیدگاه های خود پرداختند‪.‬‬ ‫توجه به الزامات اجرای دقیق این طرح برای جلوگیری از اســیب به‬ ‫زنجیره تامیــن و توزیع کاال‪ ،‬لزوم مشــورت و همفکری با اصناف و‬ ‫اتحادیه هــا در اجرای طرح‪ ،‬دقت در اجرای طرح برای پیشــگیری از‬ ‫کمبود کاال در بازار‪ ،‬پرهیز از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مقطعی‪،‬‬ ‫جلوگیری از افزایش بی رویه قیمــت کاالها‪ ،‬جدا نکردن نانوایی های‬ ‫سنتی و فانتزی در اجرای این طرح و اجازه دادن به شکل گیری فضای‬ ‫رقابتی واقعی بین همه نانوایی ها‪ ،‬تامین تســهیالت ارزان قیمت برای‬ ‫احتمال مواجهه تولیدکنندگان با کســری سرمایه در گردش و لزوم‬ ‫ســپردن فرماندهی اجرای طرح به وزارت جهادکشاورزی و همراهی‬ ‫کامل دیگر دستگاه ها با این وزارتخانه مهمترین نظرات ارائه شده در‬ ‫این نشست بودند‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان تهران‪:‬‬ ‫برخی دستگاه ها در فرایند پیش بینی الودگی تا تعطیلی مدارس از انجام وظایفشان شانه خالی کردند‬ ‫مدیرکل هواشناســی استان تهران ضمن بیان اینکه صدور هشدار‬ ‫هواشناسی فقط برعهده ســازمان هواشناسی است‪ ،‬گفت‪ :‬پس از‬ ‫صدور هشدار‪ ،‬وزارت بهداشت‪،‬مرکز کنترل کیفیت هوا و سازمان‬ ‫محیط زیست هم در تشخیص میزان االینده ها و مشاوره دادن به‬ ‫استاندار برای تعطیلی مدارس مسئول هستند‪.‬‬ ‫مجتبی جاللی‪ ،‬در واکنش به اخبار منتشــر شــده مبنی بر اعالم‬ ‫دیرهنــگام هشــدار هواشناســی درباره خیزش گــرد و خاک به‬ ‫استانداری تهران اظهار کرد‪ :‬ارسال هشدارها یک فعالیت زنجیره ای‬ ‫است که نقطه اغاز ان سازمان هواشناسی است که با صدور هشدار‬ ‫هواشناســی اعالم می کند که زمینه و شــرایط ایجاد گرد و خاک‬ ‫فراهم است‪ ،‬شرایط پایداراست یا ناپایدار؟ بعد از اعالم هشدار توسط‬ ‫سازمان هواشناسی‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬سازمان محیط زیست و مرکز‬ ‫کنترل کیفیــت هوا باید اقدامات الزم در حوزه فعالیت خود انجام‬ ‫دهند‪ .‬در پایان استاندار تصمیم می گیرد که مدارس را تعطیل اعالم‬ ‫کند یا نه؟ وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس از روی شــاخص های‬ ‫االیندگی اعالم و این شــاخص ها توسط سازمان محیط زیست و‬ ‫مرکز کنترل کیفیت هوا تعیین می شــوند‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی هشدارها‬ ‫توســط ما صادر می شود‪ ،‬شــرکت کنترل کیفیت هوا باید مدل‬ ‫الودگی هوا را اعالم کند‪ ،‬سازمان محیط زیست بررسی کند که این‬ ‫روند صعودی است یا نزولی و در جلسه به استاندار مشاوره دهد که‬ ‫با این روند امکان افزایش شاخص به باالی ‪ ۲۰۰‬وجود دارد‪ .‬استاندار‬ ‫نیز بر اساس این اطالعات درباره تعطیلی مدارس تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد‪ :‬در حال حاضر اما فقط‬ ‫استاندار و سازمان هواشناسی پاسخگو هستند و باقی اعضای این‬ ‫زنجیره که در این تصمیم گیری ها نقش دارند‪ ،‬شانه خالی کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته جاللی طبق هشدار هواشناسی که دیروز به تمام دستگاه ها‬ ‫ارسال شد‪ ،‬اطالع داده شــد که شرایط برای خیزش گرد و خاک‬ ‫فراهم اســت اما تشخیص میزان شاخص االینده ها بر عهده مرکز‬ ‫کنترل کیفیت هوا است‪ .‬غلظت االینده ها را هواشناسی اندازه گیری‬ ‫نمی کند بلکه این کار وظیفه مرکز کنترل کیفیت هوا است و پس‬ ‫بررسی‪ ،‬اطالع رسانی می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به لحاظ هواشناســی‪ ،‬هشــداری که دیروز صادر شده‬ ‫حکایت از صحت فعالیت ما دارد اما شاخص االینده ها و تشخیص‬ ‫میزان ان بر عهده سازمان هواشناسی نیست‪.‬‬ ‫جاللی در پایان تصریح کرد‪ :‬گرد و خاک جزو پدیده هایی نیست‬ ‫که از چند روز قبل بتوان تشخیص داد و هشدار صادر کرد‪ .‬بین ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬ساعت در یک منبع تشکیل می شود وبه سمت دیگری خیزش‬ ‫می کند‪ .‬سازمان هواشناســی فقط می تواند اعالم کند که شرایط‬ ‫برای خیزش گرد و خاک فراهم است اما مهم منبع خیزش گرد و‬ ‫خاک است که حجم ان را سازمان هواشناسی نمی تواند اندازه گیری‬ ‫کند‪ .‬باید شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان محیط زیست وظایف‬ ‫خود را در این امر انجام دهند‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫هدفدولت و مجلس حفظسفره و معیشت مردماست‬ ‫رییس مجلس شــورای اســامی گفت‪:‬هدف مشترک دولت و‬ ‫مجلس این اســت که قدرت خرید مردم را در حفظ ســفره و‬ ‫تامین کاالهای اساسی و معیشتی تضمین کند‪.‬‬ ‫محمد باقر قالیباف در نشســت علنی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی در مورد ساماندهی‬ ‫یارانه های کاالهای اساســی تاکید کرد‪ :‬هدف مشــترک دولت‬ ‫و مجلس این اســت که قدرت خرید مردم را در حفظ ســفره‬ ‫و تامین کاالهای اساســی و معیشتی تضمین کند مردم عزیز‬ ‫مطمئن باشــد که این کار انجام می شود و هیچ نگرانی نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رییس مجلس بیان داشت‪ :‬اســاس انقالب و نظام و ولی نعمت‬ ‫های ما مردم هستند هیچ کس از اینها محرم تر نیست هر کاری‬ ‫را که می خواهیم انجام دهیم مخصوصا اقداماتی که مســتقیم با‬ ‫زندگی انها ارتباط دارد نباید خواسته یا ناخواسته به گونه عمل‬ ‫کنیم که انها احســاس کنند در یک موضوعی غافلگیر و شوکه‬ ‫شــدند این اشتباه است ما باید با مردم حرف بزنیم تجربه نشان‬ ‫داده کــه صحبت کردن و توجیه کردن و مشــورت گرفتن از‬ ‫مردم کار نمایندگان و مســووالن اســت این می تواند خیلی از‬ ‫مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر کاری که در حوزه اقتصادی انجام می دهیم باید‬ ‫از صنف های مختلف و تولید کننده نظر خواهی کنیم این کار‬ ‫به کار ما کمک کند تا بتوانیم به اهداف مورد نظر خود برسیم‪.‬‬ ‫قالیباف با اشــاره به موضوع ســاماندهی یارانــه ها گفت‪ :‬در‬ ‫مذاکرات صحــن و جامعه اصطالح غلط حــذف ارز ترجیحی‬ ‫بکار برده می شــود این حرف کامال اشتباه است ما برای کمک‬ ‫کردن به ســفره مــردم از انفال و درامدهــای دولت با اولویت‬ ‫محرومین و طبقات متوســط سیاســت هــای جبرانی در نظر‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫افراد مشکوک به فساد هر چه سریعتر عزل شوند‬ ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪740‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرمانده نیروی دریایی ارتش مطرح کرد؛‬ ‫استقرار دائم نیروی دریایی ارتش‬ ‫در عمق بیش از ‪ 2‬هزار کیلومتری‬ ‫اب های ازاد‬ ‫فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران با‬ ‫اشاره به استقرار دائم نیروی دریایی ارتش در عمق بیش از‬ ‫‪ ۲‬هزار کیلومتری اب های ازاد گفت‪ :‬جهت توسعه سواحل‬ ‫مکران نیازمند همکاری سازمان های دولتی هستیم‪.‬‬ ‫امیر دریادار شــهرام ایرانی در مراسم امضای تفاهم نامه‬ ‫همکاری های مشــترک نیروی دریایی ارتش و سازمان‬ ‫جهاد دانشگاهی در ستاد فرماندهی این نیرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫بنای حرکت نیروی دریایی ارتــش فرامین مقام معظم‬ ‫رهبری است که ایشــان نگاه ویژه ای به توسعه سواحل‬ ‫مکران دارند؛ بنابراین تحقق این هدف راهبردی‪ ،‬نیاز به‬ ‫اموزش و پرورش و توجه به توسعه دارد‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود‪ :‬ما می توانیم با همکاری‬ ‫حرکت موثری را در ســواحل مکران انجام دهیم؛ البته‬ ‫توجه و تمرکز بر روی ساکنان این مناطق است و تالش‬ ‫داریم با همکاری سایر سازمان ها اقدامات موثری در این‬ ‫مناطق انجام دهیم‪.‬‬ ‫دریادار ایرانی با اشــاره به خدمات نیروی دریایی ارتش‬ ‫به مردم و حضــور به موقع در هنگام بروز بالیای طبیعی‬ ‫مانند سیل و زلزله‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در اتفاقات و حوادث رخ داده‪،‬‬ ‫نیروی دریایی در خدمت رســانی به مردم پیشگام بوده و‬ ‫تالش داریم با همکاری با جهاد دانشگاهی‪ ،‬سطح اموزش‬ ‫و توانمندی های نیروهای خود را برای خدمت به مردم و‬ ‫البته کارامدی بیشتر ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫وی اســتفاده صحیح از زمان را بســیار مهم برشمرد و‬ ‫بیان کرد‪ :‬امیدواریم با همکاری و مشــارکت هم بتوانیم‬ ‫بــه جایگاهی برســیم کــه بتوانیم بگوییــم از منطقه‬ ‫محرومیت زدایی شده است‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی دریایی ارتش توجه به ارتقای سطح بهداشت‬ ‫در ســواحل مکران را یکی از اولویت های توسعه سواحل‬ ‫مکران دانست و تاکید کرد‪ :‬باید تالش کنیم تا با اموزش‬ ‫و توسعه سطح بهداشت‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬فناوری و تکنولوژی به‬ ‫توسعه این مناطق بیفزاییم‪ .‬دریادار ایرانی ادامه داد‪ :‬نگاه‬ ‫ما به عمق اب های ازاد است و می خواهیم در عمق بیش‬ ‫از دو هزار کیلومتر اســتقرار دائم داشته باشیم؛ به همین‬ ‫دلیل باید به توسعه سواحل توجه کنیم‪ .‬فرمانده نیروی‬ ‫دریایی ارتش خاطرنشان کرد‪ :‬نیروی دریایی لبه دفاعی‬ ‫نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است که در عمق‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار کیلومتــری اب های ازاد حضور دارد و از‬ ‫منافع جمهوری اسالمی ایران دفاع می کند‪.‬‬ ‫حمایت کمیته امداد از بیماران صعب العالج‬ ‫پرداخت ماهانه ‪ 200‬هزارتومان‬ ‫بابت پرستاری این بیماران‬ ‫مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران از اختصاص بیش از‬ ‫‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان اعتبار در سال گذشته به‬ ‫بیماران صعب العالج خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون بیش از‬ ‫‪ ۳۴۰۰‬مددجــوی بیمار صعب العالج و خاص از خدمات‬ ‫کمیته امداد در استان تهران بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫سید ابوالفضل پرپنچی به مناســبت روز بیماران صعب‬ ‫العــاج و خاص با بیان اینکه هــم اکنون بیش از ‪۳۴۰۰‬‬ ‫مددجوی بیمار صعب العالج و خاص از خدمات درمانی‬ ‫کمیته امداد در اســتان تهران بهره مند می شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از این تعداد بیش از ‪ ۲۹۰۰‬مددجو به بیماری های صعب‬ ‫العالج مبتال هستند‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان تهران‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ســال گذشــته بیش از ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان به این گروه از جامعه هدف تحت حمایت اختصاص‬ ‫یافته است‪ .‬وی با اشاره به اینکه تمامی مددجویان تحت‬ ‫حمایت کمیته امداد اســتان تهران دارای بیمه درمانی‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بیماران خاص عالوه بر این‪ ،‬جهت دریافت‬ ‫خدمات درمانی از رعایت نظام ارجاع معاف هستند‪.‬‬ ‫پرپنچی بــا اعالم اینکه هزینه فرانشــیز بیماران صعب‬ ‫العالج تحت حمایت کمیته امداد تا ‪ ۱۰۰‬درصد پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین در سال ‪۲۰ ، ۱۴۰۰‬دستگاه‬ ‫خیران تهیه و در اختیار‬ ‫اکسیژن ساز از محل کمک های ّ‬ ‫مددجویــان نیازمند قرار گرفت‪ .‬مدیــرکل کمیته امداد‬ ‫استان تهران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همچنین با مساعدت های کمیته‬ ‫امداد هزینه های خدمات کلینیکی‪ ،‬پاراکلینیکی‪ ،‬بستری‬ ‫و ‪ ....‬پرداخــت و تجهیزات درمانی مانند ویلچر‪ ،‬تخت و‬ ‫تشــک طبی و ‪ ...‬متناسب با نیاز مددجویان بیمار تهیه‬ ‫و در اختیــار انان قرار می گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه حدود‬ ‫‪۲۸۰‬نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان‬ ‫تهران افراد ناتوانی هستند که به تنهایی توانایی مراقبت‬ ‫از خود را ندارند و نیازمند پرستار هستند‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این نهــاد ماهانه ‪ ۲۰۰‬هزار تومان هزینه مراقبت به این‬ ‫مددجویان پرداخت می کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫هر زائر ‪ 200‬یورو ارز‬ ‫همراه می گیرد‬ ‫سازمان حج و زیارت اعالم کرد‪ :‬بانک مرکزی با پرداخت‬ ‫‪ ۲۰۰‬یورو ارز همراه زائر در حج امسال موافقت کرده است‪.‬‬ ‫سهمیه حج ایران امسال حدود ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر است‬ ‫که طبق اعالم بانک مرکزی هر زائر امکان دریافت ‪۲۰۰‬‬ ‫یورو یا معادل ان را به دالر دارد‪ .‬هنوز مشخص نشده این‬ ‫میران ارز با چه نرخ ریالی به زائران عرضه خواهد شــد‪.‬‬ ‫محمد ازاد‪ ،‬معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و‬ ‫زیارت در این باره گفت‪ :‬قرار شده دستورالعمل نرخ خرید‬ ‫ارز همراه زائر را بانک مرکزی اعالم کند‪.‬‬ ‫ثبت نام حج تمتع ‪ ۱۴۰۱‬پس از دو ســال وقفه از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬صبح روز یکشنبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت ماه اغاز شده است‬ ‫و ســازمان حج و زیارت براساس سهمیه محدودی که به‬ ‫ایران اختصاص داده شده‪ ،‬اولویت را به افرادی اختصاص‬ ‫داده که در ســال ‪ ۱۳۹۹‬برای حج تمتع ثبت نام و هزینه‬ ‫ان را پرداخت کرده بودند‪ ،‬اما با همه گیری کرونا و تعلیق‬ ‫حج برای اتباع خارجی‪ ،‬از حضور در این مراسم بازماندند‪.‬‬ ‫مطابق شرطی که عربستان برای حج امسال تعیین کرده‬ ‫اســت‪ ،‬فقط متولدان تاریخ ‪ ۱۰‬تیرمــاه ‪ ۱۳۳۶‬و پس از‬ ‫ان (افراد کمتر از ‪ ۶۵‬ســال) که حداقل دو ُدز واکســن‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬مورد تایید عربستان را تزریق کرده اند و تاریخ‬ ‫ودیعه گذاری بانکی ان ها (ثبت نــام اولیه در بانک ملی)‬ ‫مربوط به تاریخ ‪ ۲۲/۳/۱۳۸۶‬و قبل از ان باشــد‪ ،‬امکان‬ ‫ثبت نام دارند‪.‬‬ ‫هزینه ای که سازمان حج و زیارت برای حج تمتع امسال‬ ‫اعالم کرده در کمترین حالــت ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۳۴۱‬هزار‬ ‫تومان و در باالترین سطح ‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬گذرنامه زائران باید حداقل تا ‪ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱‬اعتبار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ثبت نــام در کاروان هــای حــج از طریــق ســامانه‬ ‫‪ tamatoreserve.haj.ir‬امکان پذیر است‪ .‬به زائران ‪۷۲‬‬ ‫ساعت مهلت داده شده تا رزرو اولیه خود را قطعی کنند‪،‬‬ ‫در غیر این صورت رزرو باطل شده و نفر بعدی جایگزین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بسته امنیت غذایی برای‬ ‫‪ 5‬میلیون دانش اموز از مهر‬ ‫وزیر اموزش و پرورش از اجرای ازمایشــی تغذیه رایگان‬ ‫دانش اموزان در مناطق محروم دو استان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بسته امنیت غذایی به حداکثر ‪ 5‬میلیون دانش اموز مناطق‬ ‫الزم التوجه از مهر امسال ارائه می شود‪.‬‬ ‫یوســف نوری وزیر اموزش و پرورش درباره طرح «بسته‬ ‫امنیت غذایی دانش اموزان»(باغ دانش اموزان)‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در راســتای تربیت تمام ساحتی دانش اموزان و توجه به‬ ‫مقوله ســامت بچه ها‪ ،‬با نگاه عدالــت محوری‪ ،‬موضوع‬ ‫تغذیه دانش اموزان بعد از چند سال احیا شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه امروز ایین افتتاحیه به صورت نمادین‬ ‫و ازمایشــی در استان البرز و حاشیه شهر کرج اجرا شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این طرح در دو اســتان به صورت ازمایشی برگزار‬ ‫می شود که در مجموع ‪ 35‬هزار دانش اموز در استان البرز‬ ‫و ‪ 40‬هزار دانش اموز در اســتان سیستان و بلوچستان تا‬ ‫پایان سال تحصیلی به صورت ازمایشی مورد حمایت قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫نوری با تاکید بر اینکه بسته امنیت غذایی دانش اموزان‪،‬‬ ‫از مهــر ســال اینــده در ‪ 31‬اســتان و همــه مناطق‬ ‫محــروم‪ ،‬الزم التوجه‪ ،‬مرزی‪ ،‬روســتایی و عشــایری و‬ ‫حاشیه شــهرها اجرا می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫ســامت دانش امــوز زیربنــا و پیش نیــاز امــوزش‪،‬‬ ‫یادگیــری و تربیــت دانش امــوز اســت‪ ،‬امــوزش و‬ ‫پرورش بنا دارد از ظرفیت اشــخاص حقیقی‪ ،‬حقوقی و‬ ‫خیرین و نهادها به خصوص ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امام(ره)‪ ،‬بنیاد مســتضعفان در اجــرای این طرح کمک‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی دربــاره اعتبــار این طــرح گفت‪ :‬بــرای اجرای این‬ ‫طــرح‪ 1150 ،‬میلیارد تومــان اعتبار پیش بینی شــد‬ ‫کــه بتوانیم این طــرح را حداقــل بــرای ‪ 3‬میلیون و‬ ‫حداکثر ‪ 5‬میلیــون دانش اموز اجرا کنیــم و امیدواریم‬ ‫کمک هــای مالی خیرین به نحوی باشــد کــه بتوانیم‬ ‫تعداد بیشتری از دانش اموزان را تحت پوشش این طرح‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪740‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫بانک ها باید مطالبات خود از دانه درشت ها را پیگیری کنند‬ ‫عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفــت‪ :‬بانک مرکزی باید نظارت الزم را بــه ویژه در حوزه بانک های‬ ‫دولتی انجام می داد‪ ،‬خود بانک ها نیز بیش از دستگاه های نظارتی مقصر‬ ‫هستند‪ ،‬زیرا باید مطالبات خود از شرکت ها و دانه درشت ها را پیگیری‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫«محمد حسن اصفری»‪ ،‬عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها‬ ‫درباره اهمیت افشــای اطالعات تســهیالت کالن گفت‪ :‬انتشار این‬ ‫اطالعات اقدام خوبی بود‪ ،‬اما انتشار بی شتوانه ارزش چندانی ندارد‪ .‬این‬ ‫اقدام زمانی ارزشمند است که نسبت به برخورد با بدهکاران و بازگشت‬ ‫پول بیت المال و بانک ها اقدام شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه تنها یک فهرست‬ ‫منتشر شود‪ ،‬اما خروجی نداشته باشد چندان اهمیتی ندارد‪ .‬این اقدام‬ ‫در صورتی مهم است که اقدامات قانونی در جهت بازگرداندن این پول‬ ‫ها صورت گیرد‪ .‬انتظار مردم این اســت که همزمان با انتشار فهرست‬ ‫تسهیالت کالن‪ ،‬اعالم شود که چه اقداماتی برای بازگرداندن پول ها‬ ‫به خرانه و بانک ها صورت گرفته است‪ .‬نماینده اراک در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬انتشار فهرست تسهیالت کالن از سوی بانک مرکزی‬ ‫و وزارت اقتصاد گام مناسبی است‪ ،‬زیرا شفاف سازی صورت می گیرد‬ ‫و به صراحت مشخص می شود که کدام مجموعه ها چه تسهیالتی را‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها با بیان اینکه به واسطه‬ ‫انتشار اطالعات تسهیالت کالن مشخص می شود که ایا تسهیالت را‬ ‫بازگردانده اند یا خیر‪ ،‬افزود‪ :‬با این اقدام حداقل اگر قرار است معامالتی‬ ‫ی شوند و‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬مردم با بدهکاران و ابربدهکاران بانکی اشنا م ‬ ‫در جریان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫هنوز بانک های خصوصی اقدامی انجام نداده اند‬ ‫عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه تعداد دریافت‬ ‫کنندگان این تســهیالت زیاد است و االن فقط بانک ها فقط بخشی‬ ‫از این اســامی را اعالم کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک های خصوصی که بخش‬ ‫عمده ای از ســهامداران انها را مردم تشکیل می دهند در این فهرست‬ ‫دیده نمی شوند‪ .‬هنوز اقدامی در این بخش صورت نگرفته است که باید‬ ‫در این حوزه نیز وارد شوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی عدم نظارت و برخورد‬ ‫قانونی را از زمینه های شکل گیری پدیده ابربدهکاران بانکی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬دستگاه های نظارتی در این زمینه کوتاهی کرده اند‪ ،‬از دیگر سو‬ ‫خود بانک ها مقصر هستند‪ .‬وی با اشاره به محدودیت هایی که بانک ها‬ ‫برای تسهیالت گیرندگان خرد قرار می دهند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در روستاها‬ ‫افرادی ‪ ۱۰‬میلیون تومان وام گرفته اند‪ ،‬بانک تمام اموال و حتی یارانه‬ ‫انها را توقیف کرده اســت تا پول را بازگردانند‪ .‬عضو کمیسیون امور‬ ‫داخلی کشــور و شوراها ادامه داد‪ :‬چرا بانک برای افراد ریز که وام های‬ ‫خرد زیر ‪ ۲۰‬میلیون گرفته انــد‪ ،‬ورود می کند و دارایی انها را بلوکه‬ ‫کرده است‪ ،‬اما نســبت به دانه درشت ها و تسهیالت کالن و وثایقی‬ ‫که گذاشــته اند‪ ،‬هیچ اقدامی نمی کند‪ .‬اصفری گفت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫بایــد نظارت الزم را به ویژه در حــوزه بانک های دولتی انجام می داد‪،‬‬ ‫خود بانک ها و مدیران بانک ها نیز بیش از دستگاه های نظارتی مقصر‬ ‫هســتند‪ .‬انها باید مطالباتی را که از شرکت ها و دانه درشت ها دارند‪،‬‬ ‫پیگیری می کردند‪ .‬عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در‬ ‫خصوص بند د تبصره ‪ ۱۶‬بودجه نیز عنوان داشت‪ :‬در تبصره ‪ ۱۶‬دولت‬ ‫موظف اســت بدهی های خود به صندوق ها و شرکت ها را تهاتر کند‬ ‫یا اگر می تواند بعضی از شــرکت ها را واگذار و مطالبات صندوق های‬ ‫مختلف را پرداخت کند‪ .‬وی افزود‪ :‬اجرایی شــدن تبصره ‪ ۱۶‬چه در‬ ‫مورد صندوق ها و شــرکت ها و چــه حقوق ها و مطالبات انها موضوع‬ ‫مهمی است و مجلس نیز منتظر اســت که دولت چه اقداماتی را در‬ ‫اجرایی کردن بندهای این تبصره انجام می دهد‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛‬ ‫صفر تا صد اصالح یارانه نان و کاالهای اساسی‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬جزئیات اصالح قیمت‬ ‫نــان‪ ،‬نحوه پرداخت یارانه جبرانی‪ ،‬مدل هــای اجرای این طرح و‬ ‫نقدی یا کاالیی بودن یارانه را تشــریح کرد‪ .‬حال که دولت اصالح‬ ‫یارانه کاالهای اساسی و از جمله نان را در دستور کار قرار داده است‪،‬‬ ‫بسیاری از مردم می خواهند بدانند که ایا تغییراتی در معیشت و‬ ‫دخل و خرج انها ایجاد خواهد شد؟ این اصالح یارانه چه تفاوتی با‬ ‫نوع قبلی دارد؟ مدل های جبرانی دولت در این روش جدید چگونه‬ ‫است؟ یارانه که به مردم داده می شود نقدی است یا کاالیی یا هر‬ ‫دو؟ و هزاران سوال دیگر‪ .‬برای یافتن پاسخ همه این سواالت سراغ‬ ‫محمد قربانی‪ ،‬معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی رفتیم و‬ ‫با وی گفت وگو کردیم؛ قربانی عالوه بر مسئولیت خود در معاونت‬ ‫مرتبط با این مسائل‪ ،‬سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در باره اصالح‬ ‫یارانه ها ه م هست‪.‬‬ ‫یارانه از روی کاال برداشته شده و به افراد داده می شود‬ ‫وی می گوید‪ :‬از ســال ‪ 97‬دولت دوازدهم پرداخت یارانه‬ ‫به کاالهای اساســی را اغاز کرد که در این روش یارانه به‬ ‫وارد کننده داده می شــد‪ ،‬ساالنه ‪ 250‬هزار میلیارد تومان‬ ‫یارانه بود که به وارد کننده می دادند تا کاال وارد کند با این‬ ‫هدف که در داخل کشور ارزان به دست مردم برسد‪ .‬دولت‬ ‫سیزدهم می گوید این روش پرداخت یارانه درست نبود و به‬ ‫سر ســفره مردم نیامده است‪ .‬حال می خواهد این یارانه را‬ ‫به خود مردم بدهد و مردم خودشان مدیریت کنند‪ .‬قربانی‬ ‫در این گفت وگو اعالم کرد که با اطمینان به مردم می گویم‬ ‫اصالح یارانه نان و کاالهای اساســی نه تنها بر معیشت و‬ ‫ســفره مردم تاثیر منفی نخواهد داشت‪ ،‬بلکه در سیستم‬ ‫فعلی عدالت رعایت می شود‪ .‬در روشی که قرار است دولت‬ ‫اجرا کند یارانه از روی کاال برداشته شده و به خود افراد داده‬ ‫می شود‪ .‬به گفته قربانی حذف یارانه نان در استان زنجان‬ ‫بسترسازی شــده و از هفته اینده اغاز می شود و یکی دو‬ ‫هفته بعد در چند اســتان کشور و پس از ان در کل کشور‬ ‫اجرایی خواهد شد‪ ،‬همچنین اصالح سایر کاالهای اساسی‬ ‫از جمله روغن و خوراک دام و طیور در بخش کشاورزی به‬ ‫زودی توسط رئیس جمهور اعالم می شود و خبرهای خوشی‬ ‫در راه است‪ .‬وی در این گفت وگو دو مدل تحویل نان و نیز دو‬ ‫روش پرداخت یارانه جبرانی به مردم را توضیح داد‪ .‬در ادامه‬ ‫گفتو گو با معاون وزیر جهاد کشاورزی و سخنگوی‬ ‫مشروح ‬ ‫بخش اصالح یارانه ها در وزارت کشاورزی ر ا می خوانید‪:‬‬ ‫‪ 100‬هزار میلیارد تومان یارانه ارد صنعتی و خبازی‬ ‫قرار است یارانه نان اصالح شود‪ ،‬ایا در زندگی مردم‬ ‫تاثیر منفی می گــذارد؟ ایا دولت قصد دارد برای این‬ ‫منظور بسته جبرانی به مردم بدهد؟‬ ‫ایا اجرای اصالح یارانه ها تنها در مورد نان اســت و یا‬ ‫در مورد کاالهای اساسی هم انجام می شود‬ ‫قربانی‪ :‬بر اساس اطالعاتی که وزارت اقتصاد داده‪ ،‬قرار است در مورد‬ ‫کاالهای اساسی هم اجرا شــود و به زودی زمان اجرای ان رئیس‬ ‫جمهور اعالم خواهد کرد‪ ،‬اما خبرهای خوشی در راه است و اجرای‬ ‫ان هم به همین زودی انجام خواهد شد‪ ،‬اما اصالح یارانه نان هفته‬ ‫بعد در زنجان و در دو سه هفته اینده در چند استان کشور و بعد‬ ‫کل کشور اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫اساس سیستم جدید هرچه نانوایان نان بیشتری بفروشند‪ ،‬درامد‬ ‫بیشــتری خواهند داشت‪ ،‬زیرا بخشی از یارانه به خود نانوایان داده‬ ‫می شود و همه اینها منجر می شود که طبق پیش بینی ها ‪ 10‬درصد‬ ‫هم قیمت نان کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫روش خرید نان پس از اصالح یارانه ها را توضیح دهید‪،‬‬ ‫پیش از این گفته می شد که نان سهمیه بندی می شود‬ ‫و روزانه به اندازه سه چهارم سنگک به مردم نان داده‬ ‫خواهد شد؟ ایا این گونه است؟‬ ‫قربانی‪ :‬پس از اصالح یارانه ها ان طور که وزارت اقتصاد اعالم کرده‬ ‫خرید نان با کارت های بانکی انجام می شــود که اینها به متصل به‬ ‫یارانه هســتند‪ .‬دو تئوری وجود دارد؛ تئوری اول این است که هر‬ ‫کسی به هر میزان که بخواهد نان خریداری کند و دولت به نرخ فعلی‬ ‫محاسبه می کند‪ ،‬اما یارانه مابه التفاوت ان به حساب نانوایان واریز‬ ‫خواهد شد یعنی یارانه برای نانوا تنها به میزان نانی که فروخته داده‬ ‫می شود که این موجب می شود که از نشتی ارد جلوگیری شود‪.‬‬ ‫به نظر می رســد در این تئوری باز هم عدالت رعایت‬ ‫نمی شود‪ ،‬زیرا هر کسی هر چقدر نان بیشتری استفاده‬ ‫کند‪ ،‬یارانه بیشتری استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫قربانی‪ :‬بله‪ ،‬انتقادی که به این تئوری وارد می کنند همین است و به‬ ‫همین دلیل تئوری دومی هم مطرح است که فرد روزانه ‪ 310‬گرم‬ ‫نان به نرخ فعلی خریداری می کند و هر میزان که بیشتر از این باشد‪،‬‬ ‫به نرخ ازاد محاســبه شود و مابه التفاوت این رقم به عنوان یارانه به‬ ‫حساب نانوایان واریز شود‪ .‬در این مدل هم برخی تصور می کنند که‬ ‫نان سهمیه ای شده در حالی که چنین چیزی نیست‪ ،‬زیرا بر اساس‬ ‫محاسبات سرانه مصرف نان در کشور ‪ 131‬کیلوگرم است و روزانه‬ ‫تقریبا همین میزان (‪ 310‬گرم) هر فرد استفاده می کند‪.‬‬ ‫ایا نحوه خرید همچنان با کارت بانکی خواهد بود و یا‬ ‫روش های دیگری هم وجود دارد؟‬ ‫قربانی‪ :‬احتماال قرار است کاالبرگ های الکترونیکی به مردم بدهند و‬ ‫شاید در فاز دوم چنین اتفاقی بیفتد‪ .‬در فاز اول همه مردم خریدهای‬ ‫خود را نقدی انجام می دهند و دولت هم قصد دارد میزان اطالعات‬ ‫خود را بیشــتر کند‪ .‬یعنی در حقیقت دولت می خواهد اطالعات‬ ‫جمع اوری کند و در فاز بعدی به صورت دقیق تر طرح را عملی کند‪.‬‬ ‫قربانی‪ :‬بر اساس قانون بودجه ‪ ،1401‬مبلغ ‪ 71‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای گندم یارانه اختصاص داده اند و امسال هیچ تغییری در قیمت‬ ‫نان برای مصرف کننده ایجاد نخواهد شــد و حتی شاید ‪ 10‬درصد‬ ‫هم قیمت نان کمتر شود‪ .‬بنابراین دولت همین یارانه را قرار است به‬ ‫جای کاال به خود مردم بدهد و هیچ نگرانی برای سفره مردم وجود‬ ‫ندارد و تنها روش پرداخت یارانه متفاوت شده است‪ .‬کشور ساالنه‬ ‫‪ 70‬هزار میلیارد تومان برای بخش خبازی و حدود ‪ 30‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان برای بخش صنعت یارانه در نظر گرفته و با این اصالح قرار‬ ‫است این میزان یارانه به خود مردم داده شود‪.‬‬ ‫قربانی‪ :‬بر اســاس مصوبه مجلس اگر اصالح یارانه ها صورت بگیرد‬ ‫باید حتما بر اساس قیمت شهریور سال ‪ 1400‬باشد؛ یعنی دولت‬ ‫نمی تواند قیمت های جدیدی اعالم کند؛ یعنی در حقیقت تا همین‬ ‫قیمت به صورت یارانه ای محاســبه شــده و اگر بیشتر از ان باشد‬ ‫مابه التفاوت را دولت به حساب نانوایان واریز می کند‪.‬‬ ‫قربانــی‪ :‬زمانی که اصالح یارانه صورت گرفــت‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫نانوایان صورت می گیرد‪ .‬همچنین از نشتی ارد که به صورت قاچاق‬ ‫از چرخه توزیع خارج می شــد‪ ،‬جلوگیری می شود و عالوه بر اینها‬ ‫یک مشتری مداری و رقابت بین نانوایان صورت می گیرد؛ یعنی بر‬ ‫قربانی‪ :‬با اجرای این طرح ضایعات نان به شــدت کاهش می یابد و‬ ‫مصرف انسانی افت خواهد کرد‪ .‬بخشی از مصارفی که در دامداری ها‬ ‫وجود داشت‪ ،‬متوقف می شود و قاچاق نیز انجام نخواهد شد‪ .‬برخی‬ ‫پیش بینــی می کنند که مصرف گندم در کشــور تا ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫شما گفتید که شــاید قیمت نان ‪ 10‬درصد هم کاهش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬این چگونه ممکن است؟‬ ‫ایا قیمت نان برای مصرف کننده مشــخص است؟ ایا‬ ‫قیمت های جدید نان اعالم خواهد شد؟‬ ‫این طرح چه مزایایی می تواند داشته باشد؟‬ ‫انجام طرح به این بزرگی نیاز به بســترهای مناسبی‬ ‫دارد‪ ،‬ایا کشــور امادگی انجام این زیرســاخت ها را ‬ ‫دارد؟‬ ‫قربانی‪ :‬بله‪ ،‬انطور که بانک مرکزی می گوید پوزهای هوشــمند در‬ ‫اســتان زنجان جاسازی شده و در کل کشــور حدود ‪ 80‬هزار پوز‬ ‫راه اندازی می شود و از نظر بستر اجرا هیچ مشکلی وجود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫در مورد زمان دقیق ان اطالعاتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫در مورد کاالهای اساســی بفرمایید‪ ،‬پس از اصالح‪،‬‬ ‫یارانه جبرانی مردم به چه صورت خواهد بود؟‬ ‫قربانی‪ :‬دو حالت است نخست پرداخت نقدی و در مرحله بعدی به‬ ‫صورت کاالیی خواهد بود‪.‬‬ ‫جزئیات محتوای سبد کاالیی‬ ‫چه نوع کاالهایی قرار است به مردم داده شود؟‬ ‫ی مانند روغن‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬شیر و مرغ که اکنون به انها‬ ‫قربانی‪ :‬کاالهای ‬ ‫یارانه داده می شود در سبد کاالیی مردم جای می گیرد‪.‬‬ ‫اخیرا یارانه ارد صنعتــی هم حذف و ماکارونی گران‬ ‫شد‪ ،‬ایا قرار است مابه التفاوتی برای ان داده شود؟‬ ‫قربانی‪ :‬بله‪ ،‬برای این منظور هم قرار است یارانه جبرانی کاالیی داده‬ ‫شود و در همان بسته ای که قرار است به مردم بدهند محاسبه می شود‪.‬‬ ‫یارانه مربوط به ماکارونی چقدر خواهد بود؟‬ ‫قربانی‪ :‬رقم زیادی نیست‪ ،‬محاسبه شده که سرانه مصرف ماکارونی‬ ‫در کشــور چقدر است و بر اســاس ان این میزان یارانه پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬مصرف ماکارونی در کشور ‪ 17‬کیلوگرم در سال است که‬ ‫در مناطق شهری ساالنه ‪ 71‬هزار تومان و در مناطق روستایی ‪69‬‬ ‫هزار تومان برای این محصول پرداخت می کنند و متناسب با ان این‬ ‫یارانه پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫چطور دولت بالفاصله تصمیم گرفت که چنین طرحی‬ ‫را اجرا کند؟ زیرا پیش از این یارانه به خود کاال داده‬ ‫ ‬ ‫می شود‪ .‬این تغییر از کاال به فرد چه تاثیری در تولید‬ ‫و رفاه مردم می تواند داشته باشد؟‬ ‫قربانی‪ :‬ارز ‪ 4200‬تومانی که در سال ‪ 97‬قرار شد به مردم پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬به دنبال اهدافی بود‪ .‬قرار بود زمانی که این یارانه به کاال داده‬ ‫می شود از افزایش محصوالت کشــاورزی جلوگیری شود و تولید‬ ‫داخل تقویت شــود‪ ،‬اما همه اینها از مسیر خود منحرف شد و به‬ ‫اهداف خود اصابت نکرد و همه اینها منجر شــد سرمایه گذاری در‬ ‫بخش کشــاورزی کاهش پیدا کند‪ 312 .‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫کاالهای اساسی در ســال ‪ 1400‬در نظر گرفته شد‪ ،‬در حالی که‬ ‫اعتبارات فنی ما تنها ‪ 5‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬همه اینها موجب‬ ‫شد که بهره وری بخش کشــاورزی به شدت افت کند‪ .‬سطح زیر‬ ‫کشت دانه های روغنی به حداقل برســد و تولید دانه های روغنی‬ ‫ســویا که در چند سال گذشته ‪ 130‬هزار هکتار بود اکنون به ‪26‬‬ ‫هزار هکتار رسیده است‪ .‬نکته دیگر اینکه پرداخت یارانه ها به بخش‬ ‫میانی شــرکت های دانش بنیان و موفقیت هــای ان را در بخش‬ ‫کشاورزی عقیم گذاشت و بسیاری از طرح های خودکفایی متوقف‬ ‫شد‪ .‬االن ردیف خودکفایی گندم نداریم و جوالن مافیا به ویژه در‬ ‫بخش روغن بیشتر شد‪ .‬انها ترجیح دادند با ارز ‪ 4200‬تومانی مرتب‬ ‫وارد کننــد و تولید داخل را فلج کردنــد‪ .‬تغییر کاربری در بخش‬ ‫کشاورزی صورت گرفت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 779

روزنامه خوب 779

شماره : 779
تاریخ : 1401/04/05
روزنامه خوب 778

روزنامه خوب 778

شماره : 778
تاریخ : 1401/04/04
روزنامه خوب 776

روزنامه خوب 776

شماره : 776
تاریخ : 1401/04/01
روزنامه خوب 775

روزنامه خوب 775

شماره : 775
تاریخ : 1401/03/31
روزنامه خوب 774

روزنامه خوب 774

شماره : 774
تاریخ : 1401/03/30
روزنامه خوب 773

روزنامه خوب 773

شماره : 773
تاریخ : 1401/03/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!