روزنامه خوب شماره 730 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 730

روزنامه خوب شماره 730

روزنامه خوب شماره 730

‫‪7‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫ر ییس جمهور‪:‬‬ ‫نحوه پوشش بیمه رایگان‬ ‫سه دهک پایین درامدی‬ ‫جنایت داعشی ها و رژیم‬ ‫صهیونیستی حاصل جریانات‬ ‫دست ساخته غرب است‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اردیبهشتماه‪| 1401‬سالسوم|شماره‪8 | 730‬صفحه| قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 22‬رمضان‪ 24 |1443‬اگوست‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫وز یر امور اقتصادی و دارایی خبر داد‪:‬‬ ‫حذف شرط گواهی سوء‬ ‫پیشینه از مجوزهای کسب و کار‬ ‫‪7‬‬ ‫امیر عبداللهیان در گفت وگو‬ ‫با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛‬ ‫ایران به دنبال دستیابی به‬ ‫توافقی خوب‪ ،‬قوی و پایدار است‬ ‫هدیه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بنیا‬ ‫هزارت‬ ‫ا دمستضعفان ومانی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫تامتحتپو هتمام‬ ‫شش‬ ‫افزایش تعرفه های‬ ‫پزشکی خالف قانون‬ ‫و تخلف است‬ ‫واردکنندگانمکلفبهدرجقیمت‬ ‫ف بر روی کاال شدند‬ ‫واردات و قیمت مصر ‬ ‫ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻪ!‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه‪ ،‬ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ‪،‬‬ ‫دل ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ رو روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﮑﻤﻮن دﻟﺸﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺻﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎﺷﻮن ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺳﻪ‪.‬‬ ‫ارزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎل دﯾﮕﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن‪ ،‬ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺸﯿﻦ!‬ ‫وﻋﺪه ﻣﺎ‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه‪ ،‬ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫هزینه ‪ ۳۵۲‬میلیون دالری برای واردات الستیک‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪730‬‬ ‫اخبار‬ ‫بنکداران رغبتی به خرید روغن‬ ‫با قیمت مصوب ندارند‬ ‫دبیــر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت‪ :‬شــرکت های‬ ‫توزیــع کننده به هنگام تحویــل روغن کاالهای دیگری‬ ‫مانند رب‪ ،‬کنسرو ماهی و‪ ...‬نیز به بنکداران می فروشند‪.‬‬ ‫به همین دلیل بنکداران رغبتی به خرید روغن با قیمت‬ ‫مصوب ندارند‪.‬قاسمعلی حســنی در پاسخ به این سوال‬ ‫که وضعیت روغن در بنکداری ها به چه صورت اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خرید و فروش روغن با قیمت مصوب بســیار کم‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬زیرا شرکت های توزیع کننده به هنگام‬ ‫تحویل روغن کاالهای دیگر نیز به بنکداران می فروشند‬ ‫و به همین دلیل بنکداران رغبتی به خرید روغن با قیمت‬ ‫مصوب ندارند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬بنکداران روزی چندهزارتن‬ ‫کارتــن فروش روغن دارند و نمی توانند در کنار ان چند‬ ‫هزارتن کارتن کیک‪ ،‬رب گوجه فرنگی‪ ،‬کنسرو ماهی و‪...‬‬ ‫دریافت کنند و بفروشند‪ .‬به عبارت دیگر بنکداران تمایلی‬ ‫به فروش کاالهای اجباری ندارند‪ .‬دبیر اتحادیه بنکداران‬ ‫مــواد غذایی اضافه کرد‪:‬روغن با قیمت ازاد در بازار به هر‬ ‫میزانی که نیاز باشد وجود دارد‪.‬‬ ‫لغو معافیت گمرکی تجهیزات‬ ‫تولید‪ ،‬نوسازی صنایع را با چالش‬ ‫مواجه می کند‬ ‫با لغو معافیت ماشین االت و تجهیزات تولیدی از پرداخت‬ ‫حقــوق گمرکی‪ ،‬طبق یک حکم قانون بودجه امســال‪ ،‬‬ ‫نوسازی صنایع می تواند با چالش روبه رو شود‪.‬‬ ‫واردات ماشــین االت خط تولید که به تشخیص وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫موردنیاز واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی و معدنی مجاز است‪،‬‬ ‫به استناد ماده ‪ ۱۱۹‬قانون امور گمرکی‪ ،‬از پرداخت حقوق‬ ‫ورودی معاف بود‪ .‬این در حالی است که بر اساس بند ص‬ ‫تبصره ‪ ۶‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کلیه ماشین االت و‬ ‫تجهیزات تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی و کشاورزی مشمول‬ ‫پرداخت حقوق ورودی شــده اند‪ .‬این حکم در اصالحاتی‬ ‫که مجلس در الیحه بودجه اعمال کرد‪ ،‬وضع شده است‪.‬‬ ‫با توجه به استعالم انجام شده گمرک ایران از وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی معافیت هــای بند غ ماده ‪ ۱۱۹‬قانون‬ ‫امور گمرکی در سال جاری قابل اعمال نیست‪ .‬بر اساس‬ ‫متن مکاتبه انجام شده بین خزانه دار کل کشور و گمرک‬ ‫ایران در ســال جاری حکم تبصره ‪ ۶‬قانون بودجه حاکم‬ ‫بر ماده ‪ ۱۱۹‬قانون امور گمرکی می باشــد‪ .‬بر این اساس‬ ‫بــه اعتقاد برخی کارشناســان معافیت حقــوق ورودی‬ ‫ماشــین االت و تجهیزات تولیدی و کشاورزی و صنعتی‬ ‫که در قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬برداشته شده‪ ،‬به ضرر‬ ‫بخش های تولیدی کشور می باشــد‪ .‬این تصمیم باعث‬ ‫می شود نوسازی و مدرن ســازی صنعت و به روز شدن‬ ‫خطوط تولید و ماشــین االت صنعتی به خاطر دریافت‬ ‫حقوق گمرکی انجام نپذیرد‪ .‬بر این اســاس هرچند این‬ ‫حکم در قانون بودجه قید شده است‪ ،‬شورای هماهنگی‬ ‫سران قوا می تواند در این خصوص ورود کند و به صورت‬ ‫موقت تا بررسی همه ابعاد به صورت کارشناسی و تعیین‬ ‫تکلیف نهایی موضوع‪ ،‬مانع از اجرا و وصول حقوق ورودی‬ ‫در گمرکات کشور شود‪.‬‬ ‫ایران در ســال گذشته حدود ‪ ۳۵۲‬میلیون دالر واردات الستیک سنگین به عنوان کاالی اساسی داشته است‪ .‬واردات ‪ ۲۵‬گروه کاالهای اساسی در سال گذشته بیش از ‪۱۹.۶‬‬ ‫میلیارد دالر هزینه داشــته اســت که اقالم وارداتی با ارز نیمایی ‪ ۴.۴‬میلیارد دالر می رسد و مابقی برای کاالهای مشمول ارز ترجیحی است‪ .‬در بین کاالهای اساسی وارداتی با‬ ‫ارز نیمایی سهم ‪ ۹۶.۴‬هزار تنی به ارزش بیش از ‪ ۳۵۱.۸‬میلیون دالر برای الستیک سنگین ثبت شده است‪ .‬واردات الستیک در سال ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۲۲‬درصد در ارزش و وزن افزایش‬ ‫داشته است‪ ،‬این در حالی است که در سال ‪ ۱۳۹۹‬واردات این کاال ‪ ۷۹‬هزار تن به ارزش ‪ ۲۸۷.۸‬میلیون دالر گزارش شده بود‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد‪:‬‬ ‫حذف شرط گواهی سوء پیشینه از مجوزهای کسب و کار‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬شرط گواهی سوء پیشینه از بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد مجوزهای کســب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی‬ ‫که مرتکب جرمی شــده و پس از طــی دوره زندان به اغوش جامعه‬ ‫بازمی گردند‪ ،‬می توانند از این فرصت برای کســب مجوز و اشتغال‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫سید احسان خاندوزی با حضور در کانون اصالح و تربیت استان تهران‬ ‫از این مرکز بازدید و با مددجویان ان گفتگو کرد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصاد در این بازدیــد که حیات اللهی مدیــرکل زندان های‬ ‫اســتانهای تهران نیز وی را همراهی می کرد‪ ،‬طی سخنانی در جمع‬ ‫نوجوانان مددجوی کانون اصالح و تربیت‪ ،‬از کمک های نقدی وزارت‬ ‫اقتصاد بــه افرادی که برای اولین بار به این کانون امده و حد جرائم‬ ‫انها نیز زیاد نیست خبر داد و اظهارداشت‪ :‬من نماینده ای را از طرف‬ ‫وزارت اقتصاد به عنوان رابط اختصاصی وزارتخانه با کانون تعیین می‬ ‫کنم‪ ،‬تا بتوانیم هر چه سریع تر هماهنگی های الزم را در این ارتباط‬ ‫به عمل اوریم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با قول مســاعد در خصوص کمک برای تامین بخشی از‬ ‫هزینه های مورد نیاز برای رفع نیازمندی های کانون اصالح و تربیت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در همین ارتباط خبر های خوشی را تا عید سعید فطر‬ ‫خواهید شنید‪.‬‬ ‫کدام استان ها بیشتر تسهیالت صادراتی را گرفتند؟‬ ‫از اغاز پرداخت تســهیالت به واحدهای صادراتی‪ ،‬یعنی خرداد‬ ‫‪ ١٣٩٩‬تا اخر بهمن ســال قبل‪ ،‬حــدود ‪ ۳۵.۸‬درصد متقاضیان‬ ‫موفق به دریافت بیش از ‪ ۴۹۰۱‬میلیارد تومان از این تســهیالت‬ ‫شدند و تهران‪ ،‬اصفهان و اذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت را‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماهه سال قبل بیش از ‪ ۳۶۴۸‬میلیارد تومان تسهیالت در‬ ‫قالب ‪ ۱۹۸‬فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شده است‪ .‬البته‬ ‫در این مدت ‪ ۴۸۰‬مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تسهیالت‬ ‫انجام شــده بود که یعنی حدود ‪ ۴۱.۲‬درصد متقاضیان در این‬ ‫مدت موفق به دریافت تسهیالت شدند‪.‬‬ ‫بر اساس جزئیات اطالعات نیز‪ ،‬از بین استان ها‪ ،‬تهران بیشترین‬ ‫تسهیالت واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده است‪ .‬در‬ ‫مورد استان هایی که کمترین تسهیالت را دریافت کردند نیز باید‬ ‫گفت که از بین استان ها‪ ،‬شش اســتان شامل اردبیل‪ ،‬خراسان‬ ‫شــمالی‪ ،‬ایالم‪ ،‬سیستان و بلوچســتان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد و‬ ‫مازندران هیچ تسهیالتی دریافت نکردند‪.‬‬ ‫البته اطالعات مربوط به تسهیالت به واحدهای صادراتی از اغاز‬ ‫اعطای ان یعنی خرداد ‪ ١٣٩٩‬تا اخر بهمن سال قبل هم منتشر‬ ‫شده که نشان می دهد در این مدت بیش از ‪ ۴۹۰۱‬میلیارد تومان‬ ‫در قالب ‪ ۲۷۲‬فقره پرداخت شده است‪.‬‬ ‫طــی مدت یاد شــده ‪ ۷۶۰‬فقره ثبــت نام بــرای دریافت این‬ ‫تســهیالت انجام شــده بود که ‪ ۳۸۶‬مورد از ان ها برای دریافت‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۸۸‬میلیارد تومان به بانک ها معرفی شــدند‪ ،‬اما ‪۲۷۲‬‬ ‫فقره تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شد؛ یعنی حدود‬ ‫‪ ۳۵.۸‬درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت شدند‪.‬‬ ‫جزئیات اطالعات منتشــر شده نیز نشــان می دهد که از خرداد‬ ‫ســال گذشته تا بهمن ســال قبل‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان و اذربایجان‬ ‫شــرقی بیشترین تسهیالت را دریافت کردند‪ ،‬اما به شش استان‬ ‫اردبیل‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬ایالم‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی اختصاص نیافته است‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش معاونت طرح و برنامــه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت (صمت) در راســتای هدایت منابع برای تحقق اهداف‬ ‫صادراتــی و همچنین تســهیل و تســریع در فرایند پرداخت‬ ‫تســهیالت ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی‪-‬صادراتی‪،‬‬ ‫ســامانه یکپارچه اعطای تسهیالت بسته موصوف از محل منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد‬ ‫در ســایت بهین یاب وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت به ادرس‬ ‫‪ www.behinyab.ir‬راه اندازی شــده اســت‪ .‬این اقدام برای‬ ‫صادارت محصوالت اولویت دار به کشــورهای هدف انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درخواســت متقاضیان پس از ثبت در سامانه مذکور‪ ،‬به صورت‬ ‫خــودکار مورد پردازش قــرار گرفته و پــس از تایید به یکی از‬ ‫بانک های عامل (توســعه صادرات ایران‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬توسعه‬ ‫تعــاون‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬کار افرین‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملی ایران‪ ،‬رفاه کارگران‪،‬‬ ‫صادرات ایــران‪ ،‬بانک مشــترک ایران و ونزوئال‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫پارسیان) جهت تصویب و پرداخت تسهیالت ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫منابع در نظر گرفته شده برای تسهیالت بسته موصوف بصورت‬ ‫تلفیقی به نســبت ‪ ۵۰‬درصد منابع صندوق توســعه ملی و ‪۵۰‬‬ ‫درصد منابع بانک عامل بوده و نرخ ســود تســهیالت به صورت‬ ‫میانگین نرخ ســود تسهیالت صندوق توســعه ملی و نرخ سود‬ ‫مصوب شورای پول و اعتبار است‪.‬‬ ‫اولویت های اعطای تســهیالت براســاس اولویت هــای کاالیی‪،‬‬ ‫اولویت های کشــوری‪ ،‬واحدهای تولیدی‪-‬صادارتی‪ ،‬اشــخاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬صادرکنندگان کاال از طریق توســعه زنجیره ارزش در‬ ‫صنایع منتخب و محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ف بر روی کاال شدند‬ ‫واردکنندگان مکلف به درج قیمت واردات و قیمت مصر ‬ ‫پرداخت ازمایشی رمزارز به‬ ‫تولیدکنندگان محتوا در توییتر‬ ‫شرکت توییتر و شرکت سیســتم پرداخت الکترونیکی‬ ‫«استرایپ» (‪ )Stripe‬سیســتم پرداخت رمزارز را برای‬ ‫منتخبی از کاربران در محصوالت پولی پلتفرم این شبکه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ازمایش خواهند کرد‪ .‬کاربران واجد شــرایط‬ ‫برنامه های ‪ Ticketed Spaces‬و ‪،Super Follows‬‬ ‫قادر خواهند بود درامدشــان را از توییتر در قالب کوین‬ ‫‪ USD‬دریافــت کنند کــه یک اســتیبل کوین ارزش‬ ‫گذاری شــده بر اســاس دالر امریکاست‪ .‬توییتر قابلیت‬ ‫درامدزایی را سال میالدی گذشته به منظور یکپارچگی‬ ‫بیشتر اقتصاد تولیدکننده محتوا و تقویت درامدهایش‪،‬‬ ‫معرفی کرد‪ .‬کاربران که به رمزارز پول دریافت می کنند‪،‬‬ ‫می توانند دریافتی خود را در کیفهای شــبکه پالی گان‬ ‫(‪ )Polygon‬نگه دارند که یک شرکت زیرساخت کریپتو‬ ‫برمبنای بالک چین اتریوم اســت و می توانند ان را با به‬ ‫ارزهای دیگــر تبدیل کنند‪ .‬پرداختهای کریپتو از طریق‬ ‫سیستم استرایپ کانکت انجام می شود و استرایپ قصد‬ ‫دارد در اینــده‪ ،‬گزینه پرداخت به رمزارزهای دیگر را هم‬ ‫اضافه کند‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬توییتر در حال حاضر‬ ‫با اقدام ایالن ماســک‪ ،‬مدیرعامل تســا برای خرید این‬ ‫شرکت روبرو شده است‪ .‬ایالن ماسک یک چهره برجسته‬ ‫در دنیای رمزارز اســت که از این پلتفرم برای ترویج بیت‬ ‫کوین و داگ کوین استفاده کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خطاب به مددجویان کانون اصــاح و تربیت‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه نباید کار را برای خود تمام شده فرض کنند و در همین نقطه‬ ‫توقف نمایند‪ ،‬گفت‪ :‬حضور در کانون نباید باعث این تصور شــود که‬ ‫در همین سطح متوقف بمانید‪ ،‬بلکه باید از فرصت هایی که در ادامه‬ ‫توسط خداوند به شما اعطاء می شود‪ ،‬نهایت استفاد ه را ببرید و انسان‬ ‫های مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند‪.‬‬ ‫ســید احسان خاندوزی گفت‪ :‬مســئله بلند مدتی که باید در فکر و‬ ‫ذهن خود اصالح کنید این است که از میان همین جمع می شود به‬ ‫نقطه ای رسید که جامعه و اطرافیان به شما افتخار کنند‪ ،‬کما اینکه‬ ‫مصادیق زیــادی داریم‪ ،‬افرادی را از میان جمع های این چنینی که‬ ‫مرتکب خطا هایی نیز شده بودند اما با پی بردن به قابلیت های خود‪،‬‬ ‫به دست اورد های درخشانی رسیده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین با توصیه مددجویان کانون اصالح و تربیت به اموختن‬ ‫فن و حرفه های مورد نیاز جامعه‪ ،‬این امر را نیز در جذب هر چه سریع‬ ‫تر و بازگشت موفق تر انها به دامان جامعه بسیار موثر عنوان کرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد همچنین به مصوبه ای ســال گذشــته هیئت مقررات‬ ‫زدایی و تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار اشاره کرد و گفت ‪:‬‬ ‫شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ‪ ۹۰‬درصد مجوزهای کسب و کار‬ ‫حذف شــد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی‬ ‫دوره زنــدان به اغوش جامعه بازمی گردند‪ ،‬می توانند از این فرصت‬ ‫برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند‪.‬‬ ‫خاندوزی با تعبیر روزه داری به ازمونی الهی به منظور تقویت توانایی‬ ‫انســان برای کنترل و مهار هوا و هوس های نفســانی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫درســی که شما می توانید از روزه داری در ماه مبارک‪ .‬رمضان برای‬ ‫ایام پس از خروج از کانون بگیرید‪ ،‬این است که اگر در برابر خواسته‬ ‫های دل خود ایســتادگی کنید‪ ،‬حتماً به رستگاری و موفقیت دست‬ ‫خواهید یافت‪.‬‬ ‫مدیــر کل نظــارت بر خدمــات عمومی و شــبکه های توزیعی و‬ ‫اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪:‬‬ ‫واردکننــدگان مکلف بــه درج هم زمان قیمــت وارداتی و قیمت‬ ‫مصرف کننده بر روی کاالها هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی‬ ‫ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره تکالیف‬ ‫واردکنندگان کاال در اجرای طرح خرید شــفاف که بر اســاس ان‬ ‫تولیدکنندگان مکلف بــه درج قیمت های تولیدی خود روی انواع‬ ‫کاال هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح همه تولیدکنندگان و واردکنندگان‬ ‫مکلف هستند که دو نوع قیمت را روی کاال درج کنند؛ یکی قیمت‬ ‫تولیدکننده و یا واردکننده و یکی هم حداکثر قیمت مصرف کننده‬ ‫که تفاوتی هم برای شرکت های تولیدی یا وارداتی ندارد‪.‬‬ ‫«محســن حســینلویی» یاداور شــد‪ :‬قانون حمایــت از حقوق‬ ‫مصرف کننده که از سال ‪ ۱۳۸۸‬مصوب و ابالغ شده و تفکیکی بین‬ ‫تولید کننده و وارد کننده قائل نشــده است‪ ،‬بنابراین همه کاالها‬ ‫چه تولید داخل و چه کاالهایی که وارداتی هستند‪ ،‬مکلف به درج‬ ‫قیمت تولیدکننده و مصرف کننده هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کاالهای‬ ‫وارداتی‪ ،‬قیمت واردکننده درج می شــود که در این قیمت‪ ،‬مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده و ســود وارد کننده نیز لحاظ شده و ضرایب سود‬ ‫عمده فروشی و خرده فروشی نیز به ان اضافه شده و حداکثر قیمت‬ ‫مصرف کننده روی کاال درج می شــود و عرضه کنندگان می توانند‬ ‫پایین تر از حداکثر قیمــت مصرف کننده با یکدیگر رقابت کردهو‬ ‫کاالی خود را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد کاالهای‬ ‫وارداتــی بیان کرد‪ :‬روی کاال قیمــت واردکننده و حداکثر قیمت‬ ‫مصرف کننده درج می شود و خرده فروشان مکلف هستند که در این‬ ‫بازه قیمتی کاال را عرضه کنند‪ .‬وی در مورد روند اطالع از اصالت کاال‬ ‫و شناسه ان برای خریداران‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موضوع بستگی به نوع‬ ‫سازمان اگهی ها‪77851725 :‬‬ ‫تلفکس‪77851437 :‬‬ ‫و ماهیت کاال دارد‪ ،‬برای مثال خریداران موبایل و تبلت می توانند از‬ ‫سامانه گارانتی که موجود است‪ ،‬استعالم بگیرند تا هم از اصالت کاال‬ ‫مطمئن شوند و هم از قاچاق بودن یا وارداتی بودن ان خبردار شوند‪.‬‬ ‫حســینلویی با بیان این که کاالی بدون شناسه‪ ،‬قاچاق محسوب‬ ‫می شــود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬خریداران در صورت مشاهده کاالی قاچاق‪،‬‬ ‫موارد را به شــماره ‪ ۱۲۴‬اعالم کنند تا سازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان ها اقدام کنند‪ .‬مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی‬ ‫و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬در مورد کاالهایی که در مرحله پنجم طرح خرید‬ ‫شفاف مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده نخواهند شد‬ ‫نیز گفت‪ :‬اقالم دارویی و پزشکی‪ ،‬گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬شکر‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫انواع صنایع دستی‪ ،‬مواد اولیه و کاالهای واسطه ای غیر قابل عرضه به‬ ‫مصرف کننده نهایی‪ ،‬البسه‪ ،‬پارچه و پوشاک‪ ،‬طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬زیور االت‪،‬‬ ‫محصوالت کشاورزی غیر بسته بندی و فله‪ ،‬محصوالت بورسی‪ ،‬انواع‬ ‫قطعات و ابزار و لوازم غیر بســته بندی‪ ،‬مصالح ساختمانی غیرقابل‬ ‫بسته بندی‪ ،‬لوازم التحریر غیر قابل بسته بندی‪ ،‬کاالهای صنفی که‬ ‫در محل تولید عرضه می شوند مانند اش و حلیم و‪ ...‬در این مرحله‬ ‫شامل طرح نمی شــوند‪ .‬وی افزود‪ :‬همه موارد یاد شده‪ ،‬جزو موارد‬ ‫استثنا در مرحله پنجم هستند و برخی از ان ها در مرحله ششم به‬ ‫این طرح افزوده خواهند شد‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫برای درج اگهی های خود با روزنامه‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ صفحه 2 ‫مجموع درامد شرکت پایانه های نفتی حاصل از خدمات سه گانه به نفتکش ها در سال ‪ 99‬حدود ‪ 765‬میلیارد تومان بود که نسبت به سال ‪ 98‬بیش از ‪ 100‬درصد افزایش داشته است‪ .‬در راستای سیاست‬ ‫شفاف سازی و جلوگیری از گلوگاه های فساد‪ ،‬دولت برای اولین بار از طریق سازمان خصوصی سازی اقدام به انتشار صورت های مالی برخی از شرکت های دولتی کرد‪.‬یکی از شرکت های دولتی‪ ،‬شرکت پایانه های‬ ‫نفتی ایران است که صورت مالی ان در ادامه گزارش مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬شرکت پایانه های نفتی ایران یکی از شرکت های فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است‪ .‬موضوع فعالیت این شرکت‬ ‫عبارت است از انجام هر گونه عملیات به منظور تاسیس‪ ،‬ایجاد و تکمیل تاسیسات و پایانه های نفتی الزم جهت انجام عملیات صادرات و واردات مواد نفتی و ارائه خدمات سواپ نفت خام و فراورده های نفتی‪.‬‬ ‫در صورت مالی شرکت پایانه های نفتی در سال ‪ ،99‬جدول ‪ 1‬و ‪ 2‬صورت سود و زیان این شرکت را در سال ‪ 99‬و ‪ 98‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی‪:‬‬ ‫‪ ۱۷‬استان‪ ،‬مستعد تولیدگردوغبارهستند‬ ‫رئیــس مرکز پژوهش هــای کاربردی ســازمان زمین شناســی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشــور گفت‪ :‬مطابق مطالعات انجام شده‪ ،‬اکنون‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار کیلومتــر مربع از پهنه های داخلی واقع در ‪ ۱۷‬اســتان‬ ‫مرکزی‪ ،‬شــرقی و همچنین جنوب خوزستان مستعد تولید گرد و‬ ‫غبار است‪.‬‬ ‫«مرتضی شــیخ» افزود‪ :‬ایران در کمربند خشکی کره زمین قرار‬ ‫گرفته و با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان‪ ،‬تغییرات اقلیمی‬ ‫و خشکی را شدیدتر و محسوس تر نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬مطالعات و بررســی ها نشان داده اقلیم کشورمان‬ ‫به تدریج به ســمت گرم تر و خشک تر شدن در حال حرکت است و‬ ‫طی سال های اینده چنین وضعیتی را بیشتر درک خواهیم کرد؛ بر‬ ‫این اساس نیاز است تا با مدیریت منابع طبیعی و مدیریت مصرف‬ ‫اب مالحظات ویژه ای داشته باشیم و حساس تر و با حساب و کتاب‬ ‫بیشتر از منابع مان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مســوول با بیان اینکه سازمان زمین شناسی وظیفه تولید‬ ‫اطالعات پایه در علوم زمین را بر عهده دارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫حــوزه مخاطرات زمین شناســی درخصوص گرد و غبار‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ ۹۳‬کمیته ملی مقابله با گرد و غبار به ریاســت ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست شکل گرفته و وظیفه سازمان زمین شناسی‪ ،‬بررسی‬ ‫ویژگی های فیزیکی و شیمیایی گرد و غبار است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عواملی همچون نبود رطوبت و پوشش گیاهی‪،‬‬ ‫پهنه ها را مســتعد تولید گرد و غبار می کند گفت‪ :‬از همان ســال‬ ‫‪ ۹۳‬مطالعات و نمونه برداری ها در داخل کشــور انجام شد و با علم‬ ‫به اینکه گرد و غبار در محیط های کوهســتانی تولید نمی شود‪ ،‬به‬ ‫سراغ مناطق با شــیب کم‪ ،‬محیط های هموار و پست ترین پهنه ها‬ ‫با خاک های ریزدانه رفتیم‪ .‬شــیخ ادامه داد ‪ :‬شرایط اقلیمی که در‬ ‫کشــورهای همســایه با انها مواجهیم از جمله در شرق سوریه و‬ ‫جنوب عراق‪ ،‬همچنین سدســازی ها در ترکیه‪ ،‬ســوریه و عراق بر‬ ‫روی رودخانه های بزرگ دجله و فرات ســبب شده تا شاهد خشک‬ ‫شــدن مناطق جنوبی عراق با بافت خاک ریزدانه باشــیم و نفوذ‬ ‫جریانات اب و هوایی که به طور معمول از غرب به شــرق است این‬ ‫مناطق را مستعد خیزش گرد و غبار کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬کشــور ما نیز بــه دلیل قرار گرفتــن روی همان‬ ‫کمربند‪ ،‬وقتی با خشــکی هوا و کاهش رطوبت مواجه می شــود‪،‬‬ ‫پهنه های داخلی مان درگیر پدیده گرد و غبار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز پژوهش هــای کاربردی ســازمان زمین شناســی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مطابق مطالعات انجام شــده‪ ،‬اکنون ‪ ۳۵‬هزار کیلومتر‬ ‫مربــع از پهنه های داخلی واقع در ‪ ۱۷‬اســتان مرکزی‪ ،‬شــرقی و‬ ‫همچنین جنوب خوزستان مستعد تولید گرد و غبار است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬به طور مثال دشــت های واقــع در جنوب و‬ ‫خروجی تهران به ســمت قم‪ ،‬اطراف فــرودگاه امام(ره) و جنوب‬ ‫ورامین‪ ،‬همچنین جنوب ابیک (صالحیه) در استان البرز به عنوان‬ ‫نزدیک ترین نقاط به پایتخت‪ ،‬مستعد تولید گرد و غبار هستند‪.‬‬ ‫شیخ با اشاره به پدیده گرد و غبار اخیر که تا چند روز در پایتخت‬ ‫ادامه داشت‪ ،‬منشــا ان را مناطق داخلی عراق و سوریه برشمرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬همه ساله شاهد ناپایداری جوی در فصل بهار هستیم‪،‬‬ ‫اما دلیل اینکه ســال گذشته گرد و غبار کمتر داشتیم ولی امسال‬ ‫ان را شاهد بودیم‪ ،‬خشکی زمین و کاهش پوشش گیاهی است که‬ ‫به مضاعف شدن مشکل انجامید‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬تا کنون بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نمونه ســطحی و‬ ‫جوی در کشور برداشت و مورد انالیزهای شیمیای و فیزیکی قرار‬ ‫گرفته و به کمیته ملی مقابله با گرد و غبار گزارش شده اند‪ .‬انالیز‬ ‫شیمیایی نمونه برداشت شده از گرد و غبار اخیر نشان داد مشخصه‬ ‫نامتعارفی که بخواهد با ورود به خون سمی و خطرناک باشد وجود‬ ‫ندارند‪ ،‬اما به طور طبیعی مخلوط شدن انها با الودگی های صنعتی‬ ‫شهرهای بزرگ می تواند خطرناک باشد‪.‬‬ ‫این مقام مســوول تاکید کرد‪ :‬به منظور انجام عملیات مهار گرد و‬ ‫غبار روی ‪ ۳۵‬هزار کیلومتر پهنه مســتعد کشــور‪ ،‬ابتدا باید سهم‬ ‫هر محدوده از تولید این االیندگی مشــخص می شد تا با کمترین‬ ‫هزینه‪ ،‬بیشترین نتیجه حاصل شود؛ در این راستا جنوب و جنوب‬ ‫شرق اهواز و در سیستان پهنه های شمالی ان بویژه بستر خشکیده‬ ‫دریاچــه هامون به عنوان اصلی ترین مناطق مســتعد تولید گرد و‬ ‫غبار شناسایی شد‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬مطالعات نشــان می دهد منشــا گــرد و غبار در‬ ‫مرزهای غربی کشــور که بافتی کوهستانی دارند خارجی است‪ ،‬اما‬ ‫االیندگی مشــاهده شده در تهران دو منشاء دارد دانه های درشت‬ ‫تر گرد و غبار داخلی و دانه های بســیار ریز یک تا ســه میکرونی‪،‬‬ ‫به طور عمده منشا خارجی دارند‪.‬‬ ‫شیخ با اشاره به چالش های مختلف داخلی در کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در جلســه اخیر کمیته ملی مقابله با گرد و غبار تاکید‬ ‫شــد که باید وارد فضای دیپلماسی شویم و از ظرفیت های وزارت‬ ‫امور خارجه در این زمینه و رفع مشکل استفاده کنیم تا به تفاهمی‬ ‫با همسایگان از جمله ترکیه‪ ،‬عراق و سوریه برسیم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬سدســازی های ترکیه در حدود سه دهه گذشته‪،‬‬ ‫همچنین سدســازی های عراق‪ ،‬حقابه هایی که باید به دشت های‬ ‫پایین دســت داده شــود‪ ،‬مســاله جنگ در عراق و تامین امنیت‬ ‫الزم برای انجام این کار‪ ،‬از جمله مســائلی است که باید در فضای‬ ‫دیپلماسی مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های کاربردی ســازمان زمین شناسی در عین‬ ‫حال تاکید کرد‪ :‬فرامــوش نکنیم در این پدیده‪ ،‬مهمترین موضوع‬ ‫بروز خشکسالی و کمبود اب است که در نهایت‪ ،‬تولید گرد و غبار‬ ‫و گسیل ان به سمت کشورمان را رقم زده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کشــورمان به تدریج به ســمت خشک تر شدن در حال‬ ‫حرکت اســت و نخستین اقدام ســازگاری با این مساله و مدیریت‬ ‫مصرف است که عزم ملی می طلبد‪ ،‬به طوری که همه دستگاه های‬ ‫ذی ربط باید فکر و عمل شان را با هم هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫شــیخ تصریح کرد‪ :‬باید فشــار فعلی در اســتفاده و بهره برداری از‬ ‫منابع طبیعی کشــور برداشته شــود و برای افت نکردن اب های‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬از دست نرفتن رطوبت خاک و همچنین پوشش گیاهی‬ ‫در پهنه های دارای بافت خاک دانه ریز و مســتعد تولید گرد و غبار‬ ‫برنامه داشته باشیم‪.‬‬ ‫مجری طرح تامین برق مراکز رمزارز‪:‬‬ ‫تعرفه هایبرقبرایاستخراج کنندگانرمزارزمانعیبرایسرمایه گذارینیست‬ ‫مجری طرح تامین برق مراکز رمزارز گفت‪ :‬تعرفه های اعالم شده‬ ‫بــرای فعاالن صنعت اســتخراج رمــز ارز نه تنهــا مانعی برای‬ ‫ســرمایه گذاری در این صنعت نیســت بلکه تعرفه های خوب و‬ ‫مناسبی هم است‪.‬‬ ‫«محمد خدادادی بهلولی» افزود‪ :‬صنعت برق از زمان ابالغ مصوبه‬ ‫هیات وزیران در خصوص رمزارزها در ســال ‪ ،۹۸‬در هر مکان و‬ ‫یا زمان که زیرســاخت ها و ظرفیت های الزم را داشته است‪ ،‬ان‬ ‫را در اختیار همه متقاضیان ازجمله متقاضیان استخراج رمزارز‬ ‫به صورت قانونی قرار داده که نتیجه ان شکل گیری مراکز قانونی‬ ‫استخراج رمزارز در کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخالف گفته برخــی در انجمن بالکچین‪ ،‬بنده‬ ‫نه تنها تعرفه برق اعالمی توســط وزارت نیرو برای اســتخراج‬ ‫رمــزارز در ایــران را مانعی برای ســرمایه گذاری در این حوزه‬ ‫نمی بینم‪ ،‬بلکه به استناد محاسبات تئوری و داده های تجربی در‬ ‫سایر نقاط جهان ان را قیمتی بسیار مناسب می دانم‬ ‫مجری تامین برق مراکز اســتخراج رمــزارز گفت‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫اسیب شناســی در خصوص این کسب وکار در کشورمان داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬یکی از موانع سرمایه گذاری در حوزه استخراج رمزارزها‪،‬‬ ‫تکیــه صرف فعاالن این حوزه بر اســتفاده از زیرســاخت های‬ ‫موجود برق در همه ایام ســال برای تامین برق مراکز استخراج‬ ‫رمزارز است‪.‬‬ ‫خدادادی افزود‪ :‬واقعیت این اســت که در شــرایط فعلی چنین‬ ‫ظرفیتی در زیرساخت های موجود برق وجود ندارد و در حدود‬ ‫‪ ۸‬ماه از ســال (ایام گرم و سرد) به دلیل محدودیت شبکه برق‬ ‫و یا محدودیت تامین ســوخت نیروگاه ها امکان پاسخگویی به‬ ‫تقاضای برق این مراکز وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬راهــکار از بیــن بــردن این مانع نیــز تمرکز‬ ‫فعاالن حوزه اســتخراج رمزارز بر خلق منابــع جدید از طریق‬ ‫سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدید پذیر و پاک‪ ،‬مصرف انرژی‬ ‫ناشــی از ســرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف و یا‬ ‫ســرمایه گذاری در احداث نیروگاه های جدید و استفاده از گاز‬ ‫برای تامین برق در ایام گرم سال است‪.‬‬ ‫پیش تر«محمود کمانی»رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر‬ ‫در ایــن باره گفته بود‪:‬طبق هماهنگــی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نیــرو متقاضیان می توانند به ســاتبا مراجعه کرده و‬ ‫درخواســت خود را اعالم کنند و با توجه بــه ناترازی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مگاواتی که برای تامین برق در کشور وجود دارد دولت نمی تواند‬ ‫برق موردنیاز رمزارزها را نیز تامین کند بنابراین خودشــان باید‬ ‫نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند‪.‬‬ ‫ماینر‪ ،‬دســتگاه تولیدکننده رمز ارز است‪ .‬رمز ارز نوعی دارایی‬ ‫دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شود‬ ‫و برای اســتخراج رمز ارزها باید محاســبات ریاضی پیچیده ای‬ ‫توســط رایانه به صورت مستمر انجام شــود که مستلزم مصرف‬ ‫برق زیادی اســت‪ .‬متوســط انرژی موردنیاز برای استخراج هر‬ ‫بیت کوین به عنوان اولین رمزارز ساخته شده‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰‬مگاوات‬ ‫ساعت براورد می شــود که این انرژی به صورت متوسط معادل‬ ‫مصرف برق بیش از ‪ ۳۵‬هزار واحد مسکونی در یک روز است‪ .‬به‬ ‫اســتناد تخمین مراجع بین المللی (‪ )۲۰۲۱ ،Cambridge‬در‬ ‫حال حاضر متوســط مصرف برق ساالنه کل شبکه جهانی بیت‬ ‫کوین در حدود برابر ‪ ۹۶‬میلیارد کیلووات ساعت براورد می شود‬ ‫که این مقدار از مصرف ساالنه برق در کشورهایی مانند بلژیک‪،‬‬ ‫فنالند و اتریش بیشتر است‪.‬‬ ‫تصفیه اب با روشی مشابه فناوری سلول های خورشیدی‬ ‫پژوهشگران المانی سعی دارند تا با الهام گرفتن از فناوری سلول های‬ ‫خورشیدی‪ ،‬به تصفیه کارامد اب بپردازند‪.‬‬ ‫س دیلــی‪ ،‬ریزاالینده های موجــود در اب اغلب‬ ‫به نقل از ســاین ‬ ‫هورمون هایــی هســتند که در محیط تجمــع می کنند و ممکن‬ ‫است اثرات منفی بر انســان و حیوانات داشته باشند‪ .‬پژوهشگران‬ ‫«موسسه فناوری کارلسروهه» (‪ )KIT‬و «موسسه مهندسی سطح‬ ‫الیب نیتــس» (‪ )IOM‬در المان‪ ،‬اکنون فرایندی را برای تخریب‬ ‫فتوکاتالیستی این االینده ها هنگام عبور از غشاهای پلیمری ابداع‬ ‫کرده اند‪ .‬تابش نور‪ ،‬به بروز یک واکنش شیمیایی می انجامد که در‬ ‫نتیجه ان‪ ،‬هورمون های استروئیدی روی غشاهای پوشیده شده با‬ ‫دی اکسید تیتانیوم تجزیه می شوند‪.‬‬ ‫در هر جایی که انسان ها زندگی می کنند‪ ،‬هورمون هایی مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬این هورمون ها در موارد گوناگونی مانند داروهای ضد‬ ‫بارداری یا مواد کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند و به فاضالب‬ ‫وارد می شوند‪ .‬هورمون های استروئیدی مانند هورمون های جنسی‬ ‫و کورتیکواســتروئیدها ممکن است در محیط تجمع کنند و تاثیر‬ ‫منفی بر انسان ها و حیوانات بگذارند‪ ،‬زیرا رشد رفتاری و باروری را‬ ‫مختل می کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬هورمون های جنسی ممکن است‬ ‫باعث شــوند که ماهی نر‪ ،‬ویژگی های جنسی ماهی ماده را داشته‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین مهم است که هورمون ها پیش از این که دوباره وارد‬ ‫چرخه اب طبیعی شوند که از ان اب اشامیدنی استخراج می شود‪،‬‬ ‫همراه با سایر ریزاالینده ها از پساب حذف شوند‪.‬‬ ‫پروفســور «اندریا ایریس شــفر» (‪ ،)Andrea Iris Schäfer‬از‬ ‫پژوهشــگران این پروژه گفت‪ :‬تامین اب اشامیدنی سالم در حال‬ ‫حاضر یکی از مهم ترین چالش ها در سراسر جهان است‪ .‬ریزاالینده ها‬ ‫تهدید بزرگی برای اینده ما به شمار می روند‪ ،‬زیرا باروری و عملکرد‬ ‫مغز ما را مختل می کنند‪.‬‬ ‫«شفر» سال ها فراوری اب با نانوفیلتراسیون را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫برای این منظور‪ ،‬از غشــاهای پلیمری با منافذی به اندازه نانومتر‬ ‫اســتفاده می شود‪ .‬با وجود این‪ ،‬نانوفیلتراســیون به فشار باال و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬انرژی زیادی نیــاز دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ریزاالینده ها ممکن‬ ‫است در غشای پلیمری تجمع کنند و به تدریج وارد اب تصفیه شده‬ ‫شــوند‪ .‬حتی اگر االینده ها به طور کامل جدا شوند‪ ،‬ممکن است‬ ‫جریانی از االینده های متمرکز به وجود بیاید و به تصفیه بیشتر نیاز‬ ‫داشته باشد‪« .‬شفر» از فناوری سلول های خورشیدی الهام گرفت‬ ‫که زمینه کار پروفسور «برایس ریچاردز» (‪،)Bryce Richards‬‬ ‫پژوهشــگر موسسه فناوری کارلسروهه بوده اســت‪ .‬ایده «شفر»‪،‬‬ ‫پوشاندن غشاهای پلیمری با دی اکسید تیتانیوم و طراحی غشاهای‬ ‫فوتوکاتالیستی بود‪ .‬در این ایده‪ ،‬نانوذرات دی اکسید تیتانیوم روی‬ ‫غشاهای میکروفیلتراسیون اعمال می شوند که منافذ انها تا حدودی‬ ‫بزرگتر از غشاهای تهیه شده با نانوفیلتراسیون است‪.‬‬ ‫ســپس تابش نور‪ ،‬یک واکنش شــیمیایی را ایجاد می کند که در‬ ‫نتیجه ان‪ ،‬هورمون های اســتروئیدی روی غشاها تجزیه می شوند‪.‬‬ ‫«شــفر» و همکارانش اکنون ایده خــود را محقق کرده و فناوری‬ ‫جدیدی را ارائه کرده اند‪« .‬شــفر»‪ ،‬پژوهش خود و همکارانش را در‬ ‫این جمله خالصه کرد‪« :‬ما یک کاتالیزگر برای اب ابداع کرده ایم»‪.‬‬ ‫پژوهشگران اکنون در نظر دارند که با کاهش زمان مورد نیاز و انرژی‬ ‫مصرفی‪ ،‬فناوری خود را بهبود ببخشند‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫ت سه گانه به نفتکش ها‬ ‫رشد ‪ 100‬درصدی درامد شرکت پایانه های نفتی از محل خدما ‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪730‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫اوپک خطاب به صندوق بین المللی پول‪:‬‬ ‫افزایش تولید نداریم‬ ‫اوپک به کمیته راهبردی صندوق بین المللی پول اعالم‬ ‫کرد‪ :‬افزایش قیمت نفــت تاحد زیادی به علت جنگ‬ ‫اوکراین اســت و این گروه هیچ اقدامــی برای عرضه‬ ‫بیشــتر انجام نخواهد داد‪ .‬به نقــل از رویترز‪ ،‬اوپک به‬ ‫کمیته راهبردی صنــدوق بین المللی پول اعالم کرد‪،‬‬ ‫افزایش قیمت نفت تاحد زیادی به علت جنگ اوکراین‬ ‫است و این گروه هیچ اقدامی برای عرضه بیشتر انجام‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫در بیانیه ای خطاب به کمیته مالی صندوق بین المللی‬ ‫پول اعالم کرد‪ ،‬قیمت شــاخص جهانی نفت خام برنت‬ ‫در ســه ماه نخست امسال به طور متوسط به ‪ 98‬دالر‬ ‫در هر بشکه رسید که ‪ 18‬دالر از سه ماهه پایانی سال‬ ‫‪ 2021‬بیشتر است‪.‬‬ ‫در ادامه این بیانیه امده است‪« :‬قیمت نفت به صورت‬ ‫ویژه در ماه مارس امسال رو به افزایش بوده که بیشتر‬ ‫به علت تشدید تنش های ژئوپلتیکی در اروپای شرقی‬ ‫و نگرانــی در مــورد کمبود عرضه نفــت در بحبوحه‬ ‫اشفتگی های تجاری است‪».‬‬ ‫اوپک در برابر درخواســت امریکا و اتحادیه اروپا برای‬ ‫تولید نفت بیشــتر با هدف کاهــش قیمت ها مقاومت‬ ‫کرده است؛ قیمت نفت ماه گذشته پس از تحریم نفتی‬ ‫روسیه از ســوی امریکا و اروپا به باالترین رقم در ‪14‬‬ ‫سال گذشته برابر با ‪ 139‬دالر رسید‪.‬‬ ‫اوپک پالس شــامل کشــورهای عضو اوپک و ســایر‬ ‫تولیدکنندگان نظیر روسیه اســت و از ماه می روزانه‬ ‫‪ 432‬هزار بشکه نفت به تولید خود می افزاید‪.‬‬ ‫نسبت به دوره بلندمدت؛‬ ‫بارش ها‪ 29.۴‬درصد کاهش دارد‬ ‫بارش های کشــور از ابتدای ســال ابی جــاری(اول‬ ‫مهر‪ )۱۴۰۰‬تــا اخر فروردین ‪ ۱۴۰۱‬نســبت به دوره‬ ‫بلندمدت با کاهش ‪ ۲۹.۴‬درصدی همراه است‪.‬وضعیت‬ ‫بارش های ســال ابی جاری (ابتدای مهر‪ ۱۴۰۰‬تا اخر‬ ‫شهریور‪ )۱۴۰۱‬چندان مناسب نبود و در عین حال از‬ ‫پراکندگی مناسبی هم برخوردار نبود‪.‬‬ ‫درحالی کــه برخی مناطق کشــور از بارش های به‬ ‫نســبت خوبی برخودارشــدند در برخی نقاط دیگر‬ ‫بارش ها خوب نبود‪.‬‬ ‫امسال بارش ها در مجموع نسبت به سال قبل مناسب‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫تازه ترین گزارش مرکز پایش و هشدار خشکسالی نیز‬ ‫نشان از ان دارد که بارش های سال ابی جاری نسبت‬ ‫به دوره بلندمدت کاهش ‪۲۹.۴‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫از ابتدای ســال ابی جاری تــا ‪ ۳۱‬فروردین درحالی‬ ‫‪ ۱۴۱.۵‬میلیمتر بارندگی به وقوع پیوســته که در دوره‬ ‫بلندمدت ‪۲۰۰.۴‬میلیمتر بارندگی ثبت شده داشته ایم‪.‬‬ ‫از ابتدای فصل بهار تــا ‪ ۳۱‬فروردین هم ‪ ۵.۸‬میلیمتر‬ ‫بارندگی به وقوع پیوسته که در مقایسه با ‪ ۳۴.۱‬میلیمتر‬ ‫بارندگی دوره دارزمــدت ‪ ۸۳.۱‬میلیمتر کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬کاهش حدود ‪ ۳۰‬درصدی بارش تجمعی کشور‬ ‫نســبت به میانگین بلندمدت (بارش تجمعی نسبت به‬ ‫میانگین بلندمدت ‪ ۵۹‬میلیمتر کاهش داشــته است‪.‬‬ ‫این میزان کاهش معادل ‪ ۹۷‬میلیاردمترمکعب کاهش‬ ‫بارندگی است‪ ).‬میانگین بارش فروردین ماه کمتر از ‪۶‬‬ ‫میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت درمدت‬ ‫مشــابه‪ ،‬بیش از ‪ ۸۳‬درصد کاهش داشته است‪ .‬همین‬ ‫میــزان بارش نیز بــه لحاظ زمانــی و مکانی از توزیع‬ ‫مناسبی برخوردار نبوده است‪ .‬در طی هفت ماه گذشته‬ ‫از سال ابی جدید‪ ،‬در دی ماه بارش مناسبی در کشور‬ ‫رخ داده و در سایر ماه ها بارش ها چندان مناسب نبوده‬ ‫و در حد نرمال و بسیار کمتر از حد نرمال بوده است‪.‬‬ ‫این کاهش بارش درحالی اســت که میزان مصرف به‬ ‫شــدت افزایش دارد و هرچه به روزهای گرم سال این‬ ‫میزان بیشتر هم خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫مالیات شرکت های تولیدی از ‪ 25‬درصد به ‪ 20‬درصد کاهش یافت‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪730‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش تعرفه های پزشکی خالف‬ ‫قانون و تخلف است‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه با بیان اینکه هنوز‬ ‫تعرفه های پزشــکی سال جدید ابالغ نشده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هرگونه افزایش قیمت در ویزیت و تعرفه پزشکی خالف‬ ‫قانون و تخلف محسوب می شود و باید کسانی که تخلف‬ ‫انجام می دهند به نظام پزشکی ارجاع داده شوند‪.‬‬ ‫«امید قــادری» افزود‪ :‬قیمت های که در فضای مجازی‬ ‫برای گرانی تعرفه ها منتشــر می شــود‪ ،‬صرفا پیشنهاد‬ ‫و گمانی زنی اســت؛ اما تاکنون تعرفه های پزشکی که‬ ‫براســاس اجماع نظر انجمن بیمه گران‪ ،‬نظام پزشــکی‬ ‫و هیات دولت تعیین می شــود‪ ،‬در ســال جدید ابالغ‬ ‫نشــده است‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬تمام تالش مجموعه نظام‬ ‫پزشکی‪ ،‬وزرات بهداشــت و درمان و دولت این است با‬ ‫حذف تدریجی تعرفه های ارزی بر مردم و بیماران هزینه‬ ‫های اضافی تحمیل نشود اما قطعا بخشی از هزینه داروها‬ ‫افزایش پیدا خواهد یافت‪.‬‬ ‫قادری اظهار کرد‪ :‬دولت سعی می کند با ارایه راهکارهایی‬ ‫تا جایی که امکان دارد کمترین هزینه به مردم و بیماران‬ ‫تحمیل شود و امیداوریم با حذف ارزهای یارانه ای بساط‬ ‫مافیای دارو جمع شود‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت استان کرمانشاه در بخش دیگر‬ ‫از صحبت های خود بیان داشــت‪ :‬استمرار پوشش بیمه‬ ‫رایگان بیمه سالمت برای افراد فاقد هرگونه بیمه در دوران‬ ‫بحران شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬متوقف شده است و از این‬ ‫پس افراد فاقد بیمه برای دریافت بیمه سالمت براساس‬ ‫دهکی که از طریق ازمون وســع از خانوار ها گرفته می‬ ‫شود باید در پرداخت حق بیمه سالمت مشارکت داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬قادری در پایان از شهروندان خواست با شماره‬ ‫گیری سامانه ‪ ،۱۶۶۶‬یا کد دستوری پیامکی *‪#۱۶۶۶‬‬ ‫تماس بگیرند و از جزئیات بیشتر طرح اگاهی یابند‪.‬‬ ‫بیمه ســامت کرمانشــاه‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار نفر‬ ‫یعنی ‪ ۶۰‬درصد از جمعیت استان را در قالب پنج صندوق‬ ‫بیمه ای شــامل‪« ،‬صندوق کارکنــان دولت»‪« ،‬صندوق‬ ‫روســتاییان و عشایر»‪« ،‬صندوق بیمه همگانی رایگان»‪،‬‬ ‫«صندوق ایرانیان» و «صندوق ســایر اقشار» زیرپوشش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اکنون بیش از ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬تخت در ‪ ۱۸‬بیمارستان‬ ‫دولتی زیرنظر دانشــگاه علوم پزشــکی‪ ۲ ،‬بیمارستان‬ ‫خصوصی‪ ،‬سه بیمارستان نظامی و ‪ ۲‬بیمارستان تامین‬ ‫اجتماعی در استان کرمانشاه فعال است‪.‬‬ ‫استان کرمانشــاه ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت ساکن در ‪۱۴‬‬ ‫شهرستان‪ ۸۶ ،‬دهســتان و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۹۵‬ابادی دارد و‬ ‫‪ ۲.۴‬درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند‬ ‫که از این تعداد ‪ ۷۵‬درصد در نقاط شــهری و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫در نقاط روستایی زندگی می کنند‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد رای دیوان عدالت‬ ‫اداری درباره بانک اینده را‬ ‫منتشر کرد‬ ‫بــه دنبال تکذیب رای دیوان عدالــت اداری برای توقف‬ ‫مصوبه بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف مالکیت بانک‬ ‫اینده‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویر حکم مربوطه‬ ‫را منتشر کرد‪.‬‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی در واکنش به خبــر خبرگزاری میزان با عنوان‬ ‫«اتفاقی قابل تامل و عجیب؛ منبع خبر از اســاس کذب‬ ‫مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص بانک اینده‬ ‫وزیر اقتصاد است» توضیحاتی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫در توضیحات وزارت اقتصاد امده است‪ :‬بر اساس اطالعات‬ ‫پرونده بانک اینده و تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫ابالغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رای مالک واحد‬ ‫سهام بانک اینده در تاریخ ‪ ۴‬دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬توسط دیوان‬ ‫عدالت اداری با دستور موقت تعلیق شده است‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن دعوت از رســانه ها‬ ‫به ویژه رســانه متعلق به قوه قضائیه ‪ -‬که همواره مدافع‬ ‫انتشــار حقیقت و عدالت بوده ‪ -‬به ارائه اخبار صحیح به‬ ‫عموم مخاطبان‪ ،‬کماکان پیگیر شــفافیت سراسری در‬ ‫بانک ها و دنبال کننده منافع حداکثری مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و تولیدی در سال‪ 1400‬از‪ 25‬درصد به‪ 20‬درصد کاهش یافت‪ .‬در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید و همچنین شفاف شدن صورتهای مالی شرکت ها‬ ‫و تشویق انها به اظهار درامد واقعی‪ ،‬سقف میزان فروش کاال و خدمات ساالنه مودیان مشمول ماده ‪ 100‬قانون مالیات های مستقیم تغییر کرد‪.‬در بند (م) این ماده قانونی امده است؛ در تبصره ماده ‪ 100‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ‪ 1400‬عبارت «‪ 10‬برابر » به عبارت «‪ 30‬برابر» اصالح می شود‪ .‬همچنین در مورد مالیات اشخاص حقوقی‪ ،‬تولیدی در بند (ن) امده است؛ در راستای سیاست های حمایت‬ ‫از تولید ‪ ،‬نرخ مالیات موضوع ماده ‪ 105‬قانون مالیات های مستقیم؛ اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ‪ 1400‬معادل ‪ 20‬درصد تعیین می شود‪ .‬این‬ ‫بخشودگی عالوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص حقوقی و تولیدی در نظر گرفته شده است‪.‬با کاهش‪ 5‬درصدی مالیات بر شرکت ها و اشخاص حقوقی‪ ،‬سیاست تشویقی دولت در‬ ‫حمایت از تولید داخل در مورد این شرکت ها اجرا می شود و امید است تعداد بیشتری از اشخاص حقوقی زیر چتر مالیاتی قرار گیرند و در عین حال تولید نیز با این کاهش‪ 5‬درصدی مالیات بیشتر رونق گیرد‪.‬‬ ‫بانکمرکزیتسهیالتقرض الحسنهجهیزیهایرانیرابهبانک هاابالغکرد‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه ای تسهیالت قرض الحسنه جهیزیه کاالی‬ ‫ایرانی را برای اجرا به بانک های عامل سپه‪ ،‬ملی‪ ،‬پارسیان‪ ،‬کارافرین و‬ ‫سینا ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬در این بخشــنامه براســاس‬ ‫جزء (‪ )4‬بند (الف) تبصره (‪ )16‬قانون بودجه ســال ‪ 1401‬کل کشور‬ ‫مقرر شــده است‪« :‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است‬ ‫از محل صددرصد (‪ )٪۱۰۰‬مانده ســپرده های قرض الحسنه و پنجاه‬ ‫درصد (‪ )٪50‬سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫موضوع این بند را با اولویت نخســت از طریق بانک های عامل تامین‬ ‫کند‪ .‬بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان‪ ،‬با اخذ سفته‬ ‫از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تســهیالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای‬ ‫عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط اســت‪ .‬عدم اجرا یا تاخیر در‬ ‫پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‬ ‫صالح است‪.‬‬ ‫مبلغ سی هزار میلیارد (‪ )30.000.000.000.000‬ریال از منابع این‬ ‫بند برای تامین جهیزیه کاالی ایران با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره) اختصاص می یابد‪».‬‬ ‫خاطرنشان می شود در راستای اجرای جز (‪ )4‬بند (الف) تبصره (‪)16‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 1401‬کل کشور‪ ،‬سهمیه هر بانک ‪ 6.000‬میلیارد‬ ‫ریال تعیین و ائین نامه اجرایی بند مذکور حسب نامه شماره ‪439232‬‬ ‫مورخ ‪16‬‏‪12/‬‏‪ 1400/‬ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به شرح زیر‬ ‫اعالم می شود‪:‬‬ ‫‪ )1‬راهنمایی و ارائه اطالعات به متقاضیان در ســامانه بنیاد احسان از‬ ‫طریق لینک مربوطه‬ ‫‪ )2‬مراجعه متقاضیان به بانکهای عامل و ثبت درخواســت استفاده از‬ ‫تسهیالت خرید کاالی ایرانی برای جهیزیه‬ ‫‪ )3‬ارائه مدارک مورد نیاز و تضامین معتبر از متقاضی به بانک عامل و‬ ‫اعالم موافقت متقاضی با تکمیل فرم تاییدیه واریز تسهیالت به حساب‬ ‫بنیاد احسان‬ ‫‪ )4‬واریز تسهیالت خرید کاالی ایرانی جهیزیه به حساب مورد تفاهم‬ ‫بنیاد احسان و بانکهای عامل‪.‬‬ ‫‪ )5‬تحویل جهیزیه کاالی ایران توسط بنیاد احسان به متقاضی برابر‬ ‫کاالی انتخاب شده توسط متقاضی و اعالم نتایج کار به بانکهای عامل‬ ‫و بانک مرکزی‬ ‫الزم به توضیح اســت لینک مربوطه متعاقباً و پس از ارسال از سوی‬ ‫بنیاد ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سامانه تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج قرار داده خواهد شد و موضوع به اطالع بانک های عامل خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در پایان این بخشنامه تاکید شده است‪ ،‬با توجه به مراتب فوق‪ ،‬ترتیبی‬ ‫اتخاذ شــود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه‪،‬‬ ‫موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابالغ و یک نسخه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از ابالغیه مربوطه به این بانک ارسال ‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫ گام بلند دولت در شفاف سازی اقتصا د با انتشار فهرست بدهکاران بانکی‬ ‫ایران در مبارزه با فســاد رتبه ‪ 150‬را میان ‪ 190‬کشــور دنیا در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬با انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی‪ ،‬جریان جدیدی‬ ‫برای ایجاد شــفافیت شروع شده است اما این رویه باید به بخشی‬ ‫از ساختار حکمرانی کشور بدل شود‪ .‬فهرست ابر بدهکاران بانکی با‬ ‫ابالغ دستور وزیر اقتصاد و دارایی به بانک مرکزی منتشر شده است‪.‬‬ ‫در این فهرســت ها به میزان بدهی ها و سایر جزئیات اشاره نشده‬ ‫است ولی نام وزارتخانه هایی نظیر اقتصاد و نیرو همچنین شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬راه اهن و ســازمان پشــتیبانی امور دام به چشم می خورد‪،‬‬ ‫همچنین نام ‪ ۴۵‬هلدینگ ذکر شــده اســت؛ از نکات جالب این‬ ‫فهرست وجود نام دو هلدینگ است که صاحبان ان ها در سال های‬ ‫گذشته به اتهام های مختلف اقتصادی و مالی اعدام شده اند‪.‬‬ ‫از نــکات قابل توجه دیگر‪ ،‬می توان به تالش برخی از بانک ها برای‬ ‫دادن اطالعات ناکافی و غیر شفاف خبر داد‪ ،‬البته هنوز بانک هایی‬ ‫هستند که اطالعات خود را به کلی منتشر نکرده اند اما به هر حال‬ ‫ب اســامی صورت گرفته و در‬ ‫این اقدام برای اولین بار پس از انقال ‬ ‫جای خود قابل تقدیر اســت اما باز شدن این دمل نباید به همین‬ ‫نقطه ختم شود‪.‬‬ ‫پیش از این نیز در مواردی اتهامات و فســادهای مالی منتشر شده‬ ‫بود اما در مواردی افشــاکننده اطالعات با جرایم سیاسی به زندان‬ ‫افتاد و بعدها با انتشار عمومی ان در فضای مجازی و اثبات ان ازاد‬ ‫شــد‪ .‬در مواردی پس از انتشــار و اعالم رسمی تالش ش د موضوع‬ ‫کمرنگ شود و همه چیز به روال عادی خود برگردد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر در بســیاری از ســخنرانی ها و اظهار نظرها در میان‬ ‫صاحب منصبان به مبارزه با فساد تاکید شده ولی چگونه است که‬ ‫ساز و کار شفافی برای مبارزه با ان وجود ندارد؟ صاحبان امضاهای‬ ‫طالیی‪ ،‬صاحبان رانت ها و امتیازهــای ویژه کماکان از این فضای‬ ‫غیرشــفاف و پر از ابهام در حوزه های مختلف استفاده می کنند و‬ ‫اقتصاد کشور هر بار به چالش کشیده می شود‪.‬‬ ‫سوءاستفاده از اطالعات و قدرت‬ ‫فساد مالی جرائمی است که موجب اختالل در نظام اقتصادی کشور‬ ‫می شــود و با خارج کردن روند اداره امور کشور از مجرای صحیح‪،‬‬ ‫ســبب از بین رفتن عدالت اجتماعی‪ ،‬ضربه بــه اعتماد عمومی‪،‬‬ ‫افزایــش محرومیت و فقر تعداد زیادی از مردم بر اثر انحصار ثروت‬ ‫در دست عده قلیلی می شود؛ این عده قلیل به دلیل برخوردار بودن‬ ‫از امکانات نامشروع اقتصادی و قدرت سیاسی امکان برقراری ارتباط‬ ‫با مسئوالن و مراکز تصمیم گیر را دارند‪.‬‬ ‫بانک جهانی فساد را بزرگ ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در ‬ ‫نظر گرفته است‪ ،‬فساد با تحریف مقررات قانونی‪ ،‬توسعه را تخریب‬ ‫و بنیادهای نهادینه ای را که رشــد اقتصادی به ان وابســته است‪،‬‬ ‫تضعیف می کند‪ .‬همچنین می تواند فعالیت های ســرمایه گذاری و‬ ‫اقتصادی را از شــکل مولد به سوی رانت و فعالیت های زیرزمینی‬ ‫ســوق دهد و سازمان های رانتی را گســترش دهد‪ .‬این امر موجب‬ ‫کاهش خدمات عمومی و نارضایتی عموم مردم می شود‪.‬‬ ‫مهم تریــن ویژگی های جرم اقتصادی کالن‪« ،‬گســترده بودن» و‬ ‫«سازمان یافته بودن» است‪ .‬مهم ترین نتیجه ان اختالل در ثبات و‬ ‫امنیت جامعه و هدف از ان کسب منفعت مالی است که در نهایت‬ ‫از ارزش باالی مالی برای مجرمین برخوردار است‪.‬‬ ‫بر اساس تعریف بانک جهانی «فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی‬ ‫برای کسب منافع شخصی است »؛ ســازمان شفافیت بین المللی‬ ‫ساالنه گزارشی از وضعیت فساد در کشورها و مبارزه با ان منتشر‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش این سازمان در سال ‪ ۲۰۲۱‬ایران مانند سال های‬ ‫گذشته در رتبه ‪ ۱۵۰‬بوده است‪ .‬این ارزیابی بین ‪ ۱۹۰‬کشور صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬نمره ایران در ان ‪ ۲۵‬از ‪ ۱۰۰‬است‪ .‬در حالی که میانگین‬ ‫جهانی نمره ‪ ۴۳‬است و فاصله زیادی بین این دو نمره وجود دارد‪.‬‬ ‫میانگین امتیاز هر منطقه‪ ،‬برترین و پایین ترین کشور به شرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫همچنین بیشترین پیشرفت و افت مربوط به کشورهای زیر است‪:‬‬ ‫بر اساس این بررسی‪ ،‬دو سوم کشورها نمره زیر ‪ ۵۰‬دارند‪ ۲۵ ،‬کشور‬ ‫پیشرفت و ‪ ۲۳‬کشور افت کرده اند و ‪ ۱۳۱‬کشور به همان رویه سابق‬ ‫ادامه می دهند‪.‬‬ ‫پنج کشور برتر جهان در مبارزه با فساد دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬نیوزلند‪،‬‬ ‫نروژ و سنگاپور هستند‪ ،‬بیشترین امتیاز برای منطقه اروپای غربی‬ ‫و اتحادیه اروپا با میانگین ‪ 66‬اســت‪ .‬کمترین امتیاز برای منطقه‬ ‫جنوب صحرای افریقا با میانگین ‪ 33‬است‪ .‬سودان جنوبی‪ ،‬سوریه و‬ ‫سومالی در انتهای جدول قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنین کشورهایی که ازادی های مدنی را نقض می کنند امتیاز‬ ‫کمتری دارند‪ .‬فساد توانایی دولت ها برای تضمین حقوق شهروندان‬ ‫را تضعیف می کند و این امر بر ارائه خدمات عمومی‪ ،‬اجرای عدالت‬ ‫و تامین امنیت برای همه تاثیر می گذارد‪ ،‬فساد بیشتر می تواند به‬ ‫محدودیت ازادی های مدنی منجر شــود‪ ،‬فساد در مجریان قانون و‬ ‫قوه قضائیه و همچنین مصونیت از مجازات جرایم جدی به ایجاد جو‬ ‫خطرناک کمک می کند‪.‬‬ ‫«شفافیت» مسیر گذار از فساد‬ ‫بر اســاس تعریف بانک جهانی از حکمرانی خوب‪ ،‬حق اظهار نظر و‬ ‫پاسخگویی‪ ،‬ثبات سیاسی‪ ،‬کارایی و اثربخشی دولت‪ ،‬کیفیت قوانین‬ ‫و مقررات‪ ،‬حاکمیت قانون و کنترل فساد ضروری است‪ .‬بهترین راه‬ ‫کنترل فساد‪ ،‬شفافیت است‪.‬‬ ‫بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد در سال ‪ ،۲۰۰۴‬شفافیت‬ ‫در حــوزه اقتصاد به معنی اطالع رســانی حقیقی و همه جانبه در‬ ‫عرصه فعالیت های اقتصادی و روشــن بودن ساز و کارهای حاکم‬ ‫بــر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه‬ ‫است‪ .‬برنامه توسعه ملل متحد فساد را مساوی با افزایش در انحصار‬ ‫قدرت و صالحدید شخصی و کاهش پاسخگویی می داند‪ .‬شفافیت‬ ‫کارکردهای مختلفی داشته و موجب تسهیل نظارت بر فعالیت ها‬ ‫و کم کاری های مقامات عمومی‪ ،‬ارتقا عقالنیت و کارایی در فرایند‬ ‫تصمیم گیری عمومی می شود‪.‬‬ ‫مهم ترین دلیل اشاعه فساد عدم شفافیت‪ ،‬نبودن ازادی اطالعات‪،‬‬ ‫ازادی بیان و ســاختارهای روشن و شــفاف در سازمان هاست‪ .‬در‬ ‫محیط های غیرشــفاف امکان کجروی افزایــش یافته و رفتارهای‬ ‫فســادالود تســهیل می شــو د‪ .‬رانت های اطالعاتی دولت در این‬ ‫فرایند ایجاد می شــوند و اقتصاد رقابتی باقی می ماند‪ .‬بدون وجود‬ ‫شــفافیت در ساختارها‪ ،‬تسهیالت با نرخ پایین تر از بازار در اختیار‬ ‫افرادی قرار می گیرد که دسترســی ها و ارتباطــات خاص دارند‪،‬‬ ‫بنابراین شایسته ســاالری عم ً‬ ‫ال کارکردی ندارد‪ .‬سیاســتگذاری ها‬ ‫و برنامه ریزی ها غیرواقع بینانه اســت‪ ،‬سیاســت های پولی‪ ،‬مالی و‬ ‫بازرگانی دولت غیرقابل اجراست و نهادهای مدنی امکان نظارت بر‬ ‫این یقه سفیدان را ندارند‪ .‬در اثر تمامی این شرایط‪ ،‬بدبینی مردم‬ ‫نسبت به حکومت ها رشد می کند‪.‬‬ ‫مطالبه شفاف سازی و ساختارمند شدن مبارزه با فساد‬ ‫مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تنها با انتشار اطالعات ابربدهکاران‬ ‫بانکی میسر نمی شود‪ ،‬بلکه باید زیرســاخت های الزم را برای ان‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬تقویت نهادها و سازمان های مبارزه با فساد که در قانون‬ ‫ذکر شــده‪ ،‬تقویت جامعه مدنی و نهادهای مدنی‪ ،‬افزایش قدرت‬ ‫مطبوعات و رســانه های ازاد‪ ،‬ایجاد مصونیت بــرای افرادی که با‬ ‫روش های قانونی به اطالعاتی دست می یابند‪ ،‬تقویت قوه قضائیه و‬ ‫حمایت از ان برای پیگیری و مبارزه با فساد از مهمترین اقداماتی‬ ‫اســت که باید در اسرع وقت صورت گیرد تا این اقدام پسندیده از‬ ‫حالت نمایشی کوتاه به جریانی قوی‪ ،‬مستمر و ریشه دار تبدیل شود‬ ‫و مردم اعتماد از دست رفته خود را باز یابند تا با همدلی و همراهی‬ ‫از شرایط وخیم اقتصادی حاضر عبور کرده و دسترسی به شرایط‬ ‫مطلوب تسهیل شود‪.‬‬ ‫سهم‪ 10‬درصدی بازار سرمایه ایران در تامین مالی اقتصاد‬ ‫عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت‪ :‬سهم بازار‬ ‫سرمایه در تامین مالی کشور رشد کرده و به ‪ 10‬درصد رسیده است‪ ،‬اما‬ ‫‪ 90‬درصد سهم تامین مالی دراقتصاد ایران از طریق بازار پول و بانک ها‬ ‫تامین می شود‪ .‬محمودرضا خواجه نصیری در مورد سهم بازار سرمایه از‬ ‫تامین مالی اقتصاد‪ ،‬با بیان اینکه سهم تامین مالی بازار سرمایه در تامین‬ ‫مالی مجموعه اقتصادی کشورها به ساختار اقتصادی و نگاه اقتصاد ان‬ ‫کشــور به بازار سرمایه‪ ،‬بازار پول و نقش انها بستگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه‬ ‫سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور ظرف چند سال اخیر رشد کرده‬ ‫و در بهترین حالت به حدود ‪ 10‬درصد رســیده است‪ ،‬اما همچنان ‪90‬‬ ‫درصد ســهم تامین مالی در اقتصاد ایــران از طریق بازار پول و وام های‬ ‫بانکی تامین می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سهم در کشورهایی که نگاه قوی تری به بازار سرمایه دارند‪،‬‬ ‫بیشتر است که در کشور امریکا حدود ‪80‬درصد تامین مالی از طریق‬ ‫بازار سرمایه و ابزارهای ان انجام می شود که از این ‪ 80‬درصد ؛ نزدیک‬ ‫‪ 65‬درصد از طریق ابزارهای مبتنی بر سهام و حدود ‪ 8‬درصد بر اساس‬ ‫اوراق تامین مالی می شود و شرکت های ان کشور تنها ‪ 11‬درصد از طریق‬ ‫وام های بانکی تامین مالی می کنند‪.‬‬ ‫مدیر اســبق نظارت بر بورس ها و بازارهای ســازمان بورسی افزود‪ :‬اما‬ ‫چین به عنوان کشوری که به شدت نگاه بانک محور دارد و در این مسیر‬ ‫حرکت کرده است نزدیک ‪ 8‬درصد تامین مالی ان مبتنی بر بازار سرمایه‬ ‫و حدود ‪ 90‬درصد ان از طریق وام بانکی تامین می شود‪.‬‬ ‫عضــو هیات مدیره کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران با بیان اینکه‬ ‫امارهای ارایه شــده از بازارهای مالی مربوط به ســال ‪ 2020‬اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بررسی این روندها نشان می دهد که سهم بازار سرمایه‬ ‫برای تامین مالی اقتصاد در کشورهای سرمایه داری طی ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫بیشتر شده است‪.‬‬ ‫خواجه نصیری با اشــاره به اینکه اوراق بدهی در وجوه مختلف منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اوراق بدهی به طور کلی به اوراق شهرداری ها ‪،‬اوراق خزانه‬ ‫دولتی ‪ ،‬وامهای رهنی‪ ،‬اوراق بدهی شرکتی و اوراقی که بانکهای مرکزی‬ ‫برای مدیریت نرخ بهره منتشــر می کنند و همچنین اوراق به پشتوانه‬ ‫دارایی های طبقه می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در کشورهای توسعه یافته‪ ،‬سهم اوراق خزانه دولتی و وام های‬ ‫رهنی به ترتیب هر کدام ‪ 30‬درصد و اوراق بدهی شرکتی هم ‪ 20‬درصد‬ ‫در تامین مالی است که توسط شرکتها منتشر می شود‪ 10 .‬درصد اوراق‬ ‫توسط بانکهای مرکزی این کشورها و حدود ‪ 5‬درصد اوراق با پوشاندگی‬ ‫دولتی و ‪ 5‬درصد هم با پشتوانه دارایی شهرداری ها‪.‬‬ ‫خواجه نصیری با بیان اینکه تامین مالی از بازار سرمایه عمدتا از دو روش‬ ‫انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در اوراقی که مبتنی بر سهام است‪ ،‬عرضه های اولیه‬ ‫( سهم ‪ 25‬درصدی در تامین مالی ها را به خودشان اختصاص می دهند‬ ‫و از طریق فروش سهام در عرضه اولیه تامین مالی انجام می شود‪ .‬بخشی‬ ‫هم از طریق افزایش سرمایه انجام می شود‪ ،‬به این ترتیب که پس از عرضه‬ ‫اولیه ‪،‬شرکت عمدتا با افزایش سرمایه ؛ ورود پول جدید یا فروش سهام‬ ‫از طریق سلب حق تقدم و روشهایی از این دست و با استفاده از سهام و‬ ‫پشتوانه شرکتها تامین مالی به صورت اوراق سرمایه ای را انجام می دهد‪.‬‬ ‫ به گفته وی اوراق از دیدگاه ضمانت با ‪ 2‬وجه رتبه بندی موسسات رتبه‬ ‫بندی معتبر و همچنین ضمانت های بانکی اتفاق می افتد که تنوع در‬ ‫ضمانت و همچنین سررسید این اوراق منجر به متفاوت شدن نرخ های‬ ‫اوراق شده و پیرو ان تامین مالی کنندگان از طریق تنوع ایجاد شده در‬ ‫انواع اوراق بدهی منتشره می توانند بازپرداخت بدهی های خود را انجام‬ ‫دهند‪.‬این اتفاق سبب می شود تا نکول این اوراق به کمترین حد رسیده‬ ‫و این روش تامین مالی با استقبال خوبی مواجه شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫سفیر کشورمان ضمن دیدار از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه زاگرب‪ ،‬با رئیس‪ ،‬معاون و اساتید این دانشکده گفتگو کرد‪ .‬پرویز اسماعیلی و دکتر تومیسالک بونتاک‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اشــتراکات و عالئق فرهنگی دو ملت‪ ،‬زمینه ها و ظرفیتهای گسترده ایران و کرواسی برای همکاری در عرصه های مختلف هنری را مورد بحث و بررسی قرار دادند‪ .‬همکاری‬ ‫دانشگاهی با یکی از دانشکده های تخصصی هنر در ایران‪ ،‬تبادل استاد و دانشجو و برگزاری کارگاههای مشترک از مباحث این جلسه بود‪ .‬بر اساس یکی از توافقات صورت گرفته‬ ‫بزودی چند هنرمند ایرانی در دانشکده هنرهای زیبای زاگرب نمایشگاه و کارگاه برگزار می کنند‪.‬‬ ‫لطفـ ًاتلویزیونرابهعقببرگردانید!‬ ‫وقتــی برنام ه رمضانی ‪ ۰.۸‬درصد و یک درصد بیننده دارند‪ ،‬ان قدر این‬ ‫ِ‬ ‫تکلیف تلویزیونی ها را روشن می کند؛ کار جدید‪،‬‬ ‫امارها نگران کننده اند که‬ ‫طرح نویی نداشته باشند از مخاطب خبری نیست‪.‬‬ ‫سوژه خارق العاده و ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫زنــگ خط ِر دوباره ای به صدا درامد اما این بار نه به خاطر درصد بیننده‬ ‫بلکه به خاطر برنامه هایی که در ماه رمضان دیده نمی شوند؛ سریال هایی‬ ‫ی ِ رقابت تنگانگ و درص ِد باالی بیننده را ندارند‪ .‬این‬ ‫که ان حال و هوا ‬ ‫بار نزدیک به ‪ 27‬درصد‪ ،‬مخاطب برنامه های افطارند و بیش از ‪ 17‬درصد‪،‬‬ ‫سحری های تلویزیون را تماشا می کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬سریال ها هم به ‪30‬‬ ‫درصد بیننده نرسیده اند! احتماالً با نظرسنجی دوم که بعد از ماه مبارک‬ ‫ی ِسازمان تحقیقات سازمان صدا و سیما‬ ‫تکمیل نظرات از سو ‬ ‫رمضان و‬ ‫ِ‬ ‫منتشر شود‪ ،‬اما ِر بینند ه سریال های قدیمی و تکراری تلویزیون هم بیرون‬ ‫خواهدامد‪.‬سریال هاییکهدرتلوبیونهمبیشازبرخیسریال هایجدید‬ ‫مثل «از سرنوشت»‬ ‫دیده می شوند‪ .‬البته بازدید بیشت ِر برخی سریال ها ِ‬ ‫مشکل تعدد برنامه و سریال و شلوغی‬ ‫در تلوبیون‪ ،‬نشان می دهد همان‬ ‫ِ‬ ‫کنداکتور پابرجاست؛ مخاطب نمی رسد همه برنامه ها و سریال ها را یک جا‬ ‫ببیند‪ .‬این اتفاق در تماشایِ برنامه های تلویزیون افطاری و سحری هم‬ ‫می افتد‪« .‬زندگی پس از زندگی» در فضای تلوبیون نزدیک به‪ 21‬میلیون‬ ‫بار دیده شــده و تا به امروز با ‪ 14‬درصد بیننده صدرنشین برنامه های‬ ‫رمضانی تلویزیون است‪ .‬چرا که در برنامه های سحری بیشترین درصد‬ ‫(‪ )10.6‬را ویژه برنامه های استانی و «ماه خدا» با ‪ 7.3‬به خود اختصاص‬ ‫ِ‬ ‫رمضان تلویزیون در‬ ‫نشدن برنامه ها و کم فروغی‬ ‫وضعیت دیده‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫گزارش مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما را به وضوح می توان دید‪ .‬وقتی‬ ‫ِ‬ ‫برنامه ای ‪ 0.8‬درصد بیننده و یا برنامه هایی که یک درصد بیننده دارند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تکلیف تلویزیونی ها را روشن می کند؛‬ ‫این امارها ان قدر نگران کننده اند که‬ ‫طرح نویی درنیندازند نمی توانند مخاطب‬ ‫کار جدید‪ ،‬سوژه خارق العاده و ِ‬ ‫را به تلویزیون برگردانند‪ .‬در گذشته رمضانی تر می اندیشیدند؛ این فضا را‬ ‫مخاطب کام ً‬ ‫ال در سریال هایی همچون «صاحبدالن»‪« ،‬روز حسرت»‪،‬‬ ‫«اغما»‪« ،‬او یک فرشــته بود» و «خانه به دوش» و خیلی از سریال های‬ ‫دیگر است که این روزها هم در تلوبیون و تلویزیون بیننده های بیشتری‬ ‫اتفاق جدیدی را در‬ ‫دارند‪ .‬سریال هایی که در چند ِ‬ ‫سال اخیر نتوانستند ِ‬ ‫تلویزیون خلق کنند و نام شان را به یادگار بگذارند‪ .‬این روزها می توان نمره‬ ‫بهتری به برنامه ها نسبت به سریال ها داد؛ حداقل سوژه و فضای جدیدی‬ ‫را خلق کرده اند اما سریال ساز همان کا ِر روتین خودش را پیش برده که‬ ‫ اندرکارانپخشخواستندبرایکنداکتو ِرماهرمضانونخواستند‬ ‫اگردست‬ ‫ِ‬ ‫خواندن این‬ ‫با‬ ‫شاید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫دیگری‬ ‫ر‬ ‫کنداکتو‬ ‫برای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نقدها‪ ،‬برخی از این سریال سازها بگویند حتماً که نباید رمضانی بسازیم؟‬ ‫حتماً که نباید سفره ماه رمضانی پهن کنیم؟ اما رجوع می کنیم به یکی‬ ‫از صدها نقطه نظر درباره نگاه رمضانی در سریال ها؛ حجت االسالم شهاب‬ ‫مرادی به تازگی گفت‪« :‬مث ً‬ ‫ال وقتی قرار است یک سریال در ماه رمضان‬ ‫ِ‬ ‫رغبت ما را به روزه گرفتن و شــب زنده داری بیشتر کند‪ .‬اما‬ ‫ببینیم باید‬ ‫همه داستان های امرو ِز سریال های مناسبتی چه ماه رمضان و چه عید‬ ‫نوروز بعضاً داستان های تکراری و بی ربطی به این ایام و مناسبت ها دارند!‬ ‫گاهی ان قدر تلخ اند و گاهی به سرا ِغ طنز می روند ان طنز‪ ،‬طنز فاخری‬ ‫از اب درنمی اید‪ .‬همچنین زندگی واقعی مردم را نشان نمی دهند و در‬ ‫میان‬ ‫راستای منافع جمهوری اسالمی هم نیست‪ ».‬یکی از نکاتی که در ِ‬ ‫سریال ها و برنامه های ماه رمضانی امسال می توان به ان دست پیدا کرد؛‬ ‫خارق العاده نبودن است‪ .‬شاید تنها مجموعه برنامه ای که متفاوت تر از بقیه‬ ‫حرکت می کند و بیننده اش در فضای مجازی و فضای تلویزیون بیش از‬ ‫دیگران است‪« ،‬زندگی پس از زندگی» باشد؛ ان هم شاید به خاطر ب ِکر‬ ‫بودن ســوژه ها و پژوهشی اســت که عباس موزون به ان اشاره کرد در‬ ‫طول یک سال این اتفاقات می افتد و نه در دقیقه ‪ !90‬این شتاب زدگی‬ ‫واقعاً معضل است؛ وقتی سریالی همزمان با روزهای پخش فیلمبرداری‬ ‫می شود و تدوین های به لحظه دارد؛ حتماً نمی توان انتظا ِر یک سریال‬ ‫جذاب و مهیج را داشت‪ .‬این اتفاق در سریال های چند سال اخیر افتاده‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫رای صــادره هیات هل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و‬ ‫امــالک شهرســتان بروجرد به شــرح ذیل پــالک شــماره ‪ 80‬اصلی واقع‬ ‫در لرســتان بخــش ‪ 5‬خرم اباد (الحاقــی به بخش ‪ )4‬که برابر رای شــماره‬ ‫‪ 140060325004002958‬مورخه ‪ 1400/11/17‬بنام خانم زیور بیرانوند‬ ‫خلیل در ششــدانگ یک قطعه باغ و ســاختمان احداثی در ان به مساحت‬ ‫‪ 1374.18‬متر مربع خروجی از مالک رســمی (خانم زیور بیرانوند) رسیدگی‬ ‫و انشــاء رای گردید؛ لذا مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی‬ ‫اگهی انتشــار و عالوه بر ان در روســتاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به‬ ‫مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ نشر‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا‬ ‫به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان بروجرد تسلیم دارند و برابر مقررات‬ ‫معترض مکلف اســت ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می‬ ‫باشــد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی تقدیم دادخواســت و پس از‬ ‫انقضای مدت مذکور و یا عدم وصل اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس‬ ‫مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع‬ ‫مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/01/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/04 :‬‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرســتان بروجرد به شرح ذیل پالک شــماره ‪ 10/8‬فرعی از ‪ 1751‬اصلی‬ ‫واقــع در بخش ‪ 2‬بروجرد که برابر رای شــماره ‪140060325004003003‬‬ ‫مورخه ‪ 1400/11/23‬بنام اقای مجید رازانی فرزند اصغر در ششدانگ یک‬ ‫باب ســاختمان مســکونی به مســاحت ‪ 96.35‬متر مربع تشکیل شده از کل‬ ‫پالک شــماره ‪ 8‬و ‪ 10‬فرعی از ‪ 1751‬اصلی بخش ‪ 2‬بروجرد خروجی از مالک‬ ‫رســمی (مجید رازانی) رسیدگی و انشاء رای گردید؛ لذا مراتب در اجرای ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و ســایر صاحبان حقوقی در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشــار و محلی اگهی انتشار و عالوه بر ان در روستاها الصاق تا‬ ‫چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین اگهی‬ ‫و در روســتاها از تاریخ نشر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان بروجرد‬ ‫تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف اســت ظرف مدت یکماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول‬ ‫به ارائه حکم نهایی می باشــد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصل اعتراض سند مالکیت‬ ‫مورد تقاضا بر اســاس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال‬ ‫صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/01/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/04 :‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات هل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و‬ ‫امالک شهرســتان بروجرد به شرح ذیل پالک شماره ‪ 2256‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 1‬بروجرد که برابر رای شماره ‪ 140060325004001451‬مورخه‬ ‫‪ 1400/ 05/19‬بنام اقای محمدرضا داور نیا فرزند علی در ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان مسکونی به مساحت‪45.00‬متر مربع خروجی از مالک رسمی‬ ‫خود (متقاضی)رسیدگی و انشــاء رای گردید؛ لذا مراتب در اجرای ماده ‪3‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و ســایر صاحبان حقوقی‬ ‫در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی اگهی انتشــار و عالوه بر ان در روستاها‬ ‫الصاق تا چنانچه اشــخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر‬ ‫اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ نشر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق بــه مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک‬ ‫شهرستان بروجرد تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع‬ ‫قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نماید‬ ‫و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت‬ ‫متقاضی با ارائه گواهی تقدیم دادخواســت و پس از انقضای مدت مذکور و‬ ‫یا عدم وصل اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق‬ ‫مقــررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه‬ ‫متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫رای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان بروجرد به شرح ذیل پالک شماره ‪ ۱۵‬فرعی از ‪ ۳۶۱۱ _ ۳۶۱۰‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو بروجرد که برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۴۰۰۳۰۴۹‬مورخه‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲‬بنام خانم زهرا کلهر فرزند جعفر در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مســکونی به مساحت ‪ ۱۰۶/۵۹‬مترمربع خروجی از مالک رسمی (رضا امینی)‬ ‫رســیدگی و انشاء رای گردید‪ .‬لذا مراتب در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و‬ ‫محلی اگهی انتشار و عالوه بر ان در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به‬ ‫مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان‬ ‫بروجرد تسلیم دارند و برابر مقرارت معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تســلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح‬ ‫اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نمایــد و ادامه عملیات‬ ‫قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نماید و‬ ‫ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشد در غیر اینصورت بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از‬ ‫انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا براساس‬ ‫مدلول رای وفق مقرارت صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع‬ ‫مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۲/۰۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۲/۱۹ :‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/01/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/04 :‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫و اینجاست که شاید بتوان گفت ای کاش می توانستیم تلویزیون را به عقب‬ ‫برگردانیم؛ دهه های ‪ 1370‬و ‪ 1380‬که مدیران هم بیشــتر ماه رمضان را‬ ‫جدی می گرفتند‪ .‬مطمئناً شتاب زدگی در تدوین و ساخت اثار هم مزید بر‬ ‫ّ‬ ‫علت شده که مخاطب بیش از تماشای سریال ها‪ ،‬بیننده گاف ها و اشتباهات‬ ‫در پرداخت و فیلمنامه برخی از سریال ها در صفحات مجازی باشد‪ .‬زمانی‬ ‫مدیران صدا و سیما برای ماه رمضان و برخی از مناسبت های‬ ‫مســئوالن و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جدیتی را شاهد نیستیم‪ .‬اگر‬ ‫دیگر‪،‬‬ ‫جدی داشتند و این روزها چنین ّ‬ ‫تدارک ّ‬ ‫مدیران و دست اندرکاران تلویزیون بخواهند سریال های خوبی برای ایا ِم ماه‬ ‫رمضان داشته باشند باید در طول سال برنامه ریزی کنند نه اینکه در لحظاتِ‬ ‫اخر به فکر بیفتند و حتی برخی از ســریال های بی ربط را به این کنداکتور‬ ‫مهم بیاورند‪ .‬در واقع فقط نام «رمضان» مهم نیست در سریال هایمان باشد‬ ‫رسم «رمضان» هم مهم است مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬نظرسنجی این‬ ‫بلکه ِ‬ ‫روزهایصداوسیماازحقیقتیپردهبرمی داردکهناخوشاینداست‪.‬چقدرمردم‬ ‫تلویزیونمی بینندوچقدرسریال هارادنبالمی کنند؟ان قدراینامارهاپایین‬ ‫درخشان تلویزیون‬ ‫است که ما را متاسف می کند‪ .‬این همه استعداد و این عقبه‬ ‫ِ‬ ‫که زمانی سریال های نوروزی و رمضانی اش خیابان خلوت می کرد و این روزها‬ ‫روندی را پیش رو قرار داده اند که خو ِد مردم به سمت ماهواره‪ ،‬نمایش خانگی‬ ‫و فضای مجازی بروند‪ .‬رمز موفقیت سریال های تلویزیون که ماندگار شدند و‬ ‫اینروزهادرماهرمضانهمبیشتردیدهمی شوند؛مردم محوری‪،‬محتوامحوری‬ ‫و توجه به ساختارهای هنری مطلوب بوده است‪ .‬مولفه ها و ویژگی هایی که‬ ‫میان سریال های جدید دیده نمی شود؛ محتوا که مردمی نیست و ساختار‬ ‫در ِ‬ ‫ی ســریال ها هم ضعیف است‪ .‬این اتفاق در برخی برنامه های رمضانی‬ ‫هنر ‬ ‫هم می افتاد؛ همان طور که با «ماه عسل» این تاثیرگذاری وجود داشت و با‬ ‫«عصرجدید» هم بعضاً دیده می شود مخاطب پیگی ِر این برنامه است‪ .‬انگار که‬ ‫مدیران تلویزیون زمان شروع و پایان روزهای ماه رمضان را گم کرده باشند و‬ ‫نتیجه اش هم چیزی نیست جز اینکه سریال هایی کم رمق و بی ارتباط با این‬ ‫ماه را راهی انتن تلویزیون کنند‪ .‬موضوعی که چندسالی است ماه رمضان ها‬ ‫شاهدش هستیم و بدون یک برنامه ریزی دقیق‪ ،‬فقط انتن را پُر می کنند‪.‬‬ ‫همه رمضانی های تلویزیون در‪1401‬‬ ‫از طرفی ابتدا سریال ساخته می شود و بعد زمان پخشش را تعیین می کنند‪،‬‬ ‫درحالی که همه می دانیم برای ماه رمضان باید از ابتدا فکر مناســبی پشت‬ ‫ساخت سریال باشد تا در نهایت بشود انچه به دل مخاطب نشسته است و در‬ ‫کنارش رنگ وبویی هم از ماه رمضان در فیلم وجود داشته باشد‪ .‬امارهای ‪26‬‬ ‫درصدی‪ 20 ،‬درصدی و ‪ 5‬درصدی مخاطب برای ســریال های ماه رمضانی‬ ‫تلویزیون ناامیدکننده است‪ .‬مخاطب سال های قبل‪ 79‬تا‪ 80‬و‪ 86‬درصد بوده‬ ‫سهم پیگیریِ تلویزیونی شان‬ ‫و امروز به ‪ 74‬درصد بیننده رسیده که بیشت ِر ِ‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫مذهبی‬ ‫در ایام ماه رمضان‪ ،‬ترتیل خوانی و ســخنرانی های‬ ‫تماشایِ‬ ‫جالب توجه است که مردم به ترتیل خوانی‬ ‫برنامه و سریال! البته از یک حیث ِ‬ ‫تعلق خاطر دارند و از یک جنبه هم خوشایند‬ ‫و سخنرانی مذهبی صداوسیما ِ‬ ‫نیست که عالقه ای به پیگیریِ بقیه کنداکتو ِر رمضان ندارند‪.‬‬ ‫حتماً این کاهش بیننده‪ ،‬خودش در وهله اول نوعی ِ‬ ‫زنگ خطر محســوب‬ ‫می شود که اگر چیدمان و ترکیب برنامه ها و سریال ها درست نباشند‪ ،‬مخاطب‬ ‫پس می زند‪ .‬البته این عقب گرد در فضایِ نوروز هم خودش را نشــان داد‪،‬‬ ‫چون نه ســریال ها در کل روند رو به رشدی را نشان می دادند و نه برنامه ها!‬ ‫فقط ظهو ِر «عصرجدید» همزمان با تحویل سال و ایام نوروز‪ ،‬ابروداری کرد‪.‬‬ ‫پیش روی‬ ‫وگرنه «خندوانه» و «دورهمی» هم نتوانستند کار خارق العاده ای را ِ‬ ‫مخاطب بگذارند‪ .‬این نظرسنجی خود نمایانگر ان است مخاطب با فضای‬ ‫رمضانی سریال ها ارتباط می گیرد‪ ،‬تعد ِد برنامه سحری و افطاری سردرگمش‬ ‫مخاطب امروز را پایِ تلویزیون نشاند‪.‬‬ ‫می کند و با شــتاب زدگی نمی توان‬ ‫ِ‬ ‫مجموعه ای که برای ماه رمضان نیســت‪ ،‬رمضانی نشود و برنامه ای که کار‬ ‫خارق العاده ای ارائه نمی دهد و درص ِد بیننده اش به یک درصد هم نمی رسد‬ ‫بودن یا نبودنش تفاوتی ندارد‪ .‬سریال سازان و برنامه سازان در صورتِ ضعف‬ ‫نداشتن بیننده باید پاسخگو باشند؛ چرا که امروز هزینه ساخت برنامه و‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫عمق این‬ ‫سریال بسیار هنگفت است و با یک نگا ِه اسیب شناسانه می توان به ِ‬ ‫کم کاری ها و کم فروشــی ها پی برد‪ .‬سیمای رسانه ملّی حتماً با این بازتابِ‬ ‫جدی‬ ‫عینی از سریال ها و برنامه های رمضانی نیاز است به چند نکته توجه ّ‬ ‫مثل گذشته مناسبتی بیندیشند و برای‬ ‫کنند؛ روی برنامه و سریال مناسبتی ِ‬ ‫ان وقت بگذارند‪ .‬چند ماه مانده به یک مناسبت‪ ،‬گروه سریال ساز و برنامه سازی‬ ‫را مهیای کار نکنند و ببینند تولید و پخش همزمان چه اسیب هایی را امسال‬ ‫به برخی از سریال ها زد و حتی نتوانستند به ظرافت ها دقت کنند و با فرا ِغ‬ ‫بال و پژوهش و نگاه بهتری سریال ها و برنامه ها را به انتن برسانند‪ .‬بینندگان‬ ‫بیشــتری به سرا ِغ تماشای سریال ها خواهند رفت اگر به ذائقه و نظر ان ها‬ ‫اهمیت داده شــود‪ .‬وقتی سریال های کمدی و یا ماورایی گذشته را بیشتر‬ ‫می بینند یعنی به داســتان و فیلمنامه و عوامل کاربلد اعتقاد ویژه دارند و‬ ‫می خواهند با همان دقت ها و ظرافت ها کار پیش برود‪ .‬اگر برخی از برنامه های‬ ‫سال های قبل بیشتر تاثیرگذار بوده و هنوز هم درباره اش صحبت می کنند یا‬ ‫فرمول ویژه تاثیرگذار بودن شان‪ ،‬برای انتن بهره ببرند‪ .‬به‬ ‫از همان افراد و ان‬ ‫ِ‬ ‫هر حال واضح ترین راه نظرسنجی از مردم که ان ها می خواهند چه سوژه ها‪،‬‬ ‫چه اندیشه ها و اتفاقاتی روی انتن سیما بیفتد؛ سوژه هایی که باید و سوژه هایی‬ ‫که نباید سریال شوند؛ برنامه هایی که طرفدار دارد و برنامه هایی که فقط انتن‬ ‫را پُر می کنند‪ .‬در چند بررسی میدانی که داشتیم سیما با ذائقه سنجی از‬ ‫مخاطبین امروز که بسیار فیلم بین و موشکاف در تماشای برنامه اند‪ ،‬به بهترین‬ ‫نظرات و ایده ها خواهد رسید‪ .‬این بررسی ها نشان می دهد دو سریال درجه‬ ‫یک به مراتب تاثیرات بیشتر و عمیق تری بر مخاطب می گذارد تا تولید ‪10‬‬ ‫سریال معمولی و ضعیف‪ .‬ساختن ُجنگ های شاد و مفرح و پخش مسابقات‬ ‫تلویزیونی در این ماه یکی از پیشــنهادها برای رمضان ســال اینده است‪.‬‬ ‫سرگرمی عنصر مهمی در رسانه به حساب می اید که به طرز عجیبی در ماه‬ ‫رمضان از ان غفلت می شود‪ .‬هم بودجه کافی برای ساخت برنامه های جذاب‬ ‫وجود دارد و هم نیروهای کارکشته جوان و باتجربه در این حوزه وجود دارند‬ ‫که می توان از انها استفاده کرد‪ .‬به نظر می رسد تلویزیون برای بازگشت به‬ ‫جایگاه مخاطب پسند و قابل احترا ِم خود باید به عقب برگردد؛ همان دورانی‬ ‫که بیشتر به مخاطب و ذائقه و سلیقه اش توجه می شد و سیمای مناسبتی و‬ ‫غیرمناسبتی در اوج بود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫نمایشگاه و کارگاه هنرمندان ایرانی در زاگرب بر پا می شود‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪730‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫هشداربهخرید‬ ‫تورهایجامجهانیقطر‬ ‫هشدار برای خرید تورهای جام جهانی قطر‪ ،‬ماجرای بازدید از‬ ‫مخزن موزه ملی و واکنش های ان و ماموریت رایزنان فرهنگی‬ ‫در معرفــی ایران از جمله خبرهای حــوزه میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری در این هفته بود‪.‬‬ ‫در این هفته سالنامه اماری وزارت میراث فرهنگی در سال ‪۹۹‬‬ ‫برای رفع نیازهای اماری تصمیم گیران و فعاالن تهیه و منتشر‬ ‫شد‪ .‬در این سالنامه به عملکرد و امارهای مربوط به بخش های‬ ‫مختلف و زیرمجموعه های این وزارتخانه پرداخته شده است‪ .‬در‬ ‫این گزارش ضمن تعریف هر یک از کلمات تخصصی و توضیح‬ ‫انها‪ ،‬جــداول و نمودارهای حوزه های میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬توسعه منابع‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬واحدهای تابعه‬ ‫ازجملهصندوقحفظواحیایبناهایتاریخی‪،‬کانوناتومبیلرانی‬ ‫و جهانگردی‪ ،‬شرکت توسعه گردشگری و‪ ....‬امده است‪.‬‬ ‫در بخش مربوط به موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی‪،‬‬ ‫بیشــتر از هر چیزی به امار موزه ها‪ ،‬ساماندهی اشیا پرداخته‬ ‫شــده اســت و در بخش مربوط به اثار و حفظ احیای انها نیز‬ ‫ثبت میراث ناملموس و طبیعی مدنظر قرار گرفته است‪ .‬تعداد‬ ‫گردشگران ورودی و خروجی از کشور به تفکیک های مختلف‬ ‫بخش عمده ای از فصل مربوط به گردشگری را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬تعداد و ظرفیت تاسیسات گردشگری بخش دیگر این‬ ‫فصل از سالنامه اماری است‪.‬‬ ‫هشدار نسبت به تورهای جعلی جام جهانی‬ ‫در ایــن هفته همچنین از انجا که برای انجام مســابقات جام‬ ‫جهانی قطر‪ ،‬تورهای گردشگری قرار است برگزار شود‪ ،‬ارگان های‬ ‫مختلف نسبت به خرید این تورها هشدارهای الزم را می دهند‬ ‫از جمله هواپیمایی جمهوری اسالمی که نسبت به تبلیغ برخی‬ ‫تورهای جعلی جام جهانی قطر هشدار داد و اعالم کرد که هیچ‬ ‫پروازی برای جام جهانی قطر از سوی این شرکت به دفتر خدمات‬ ‫مسافرتی «یابکس» واگذار نشده است‪ .‬شرکت هواپیمایی ایران‬ ‫ایر اعالم کرد‪ :‬اخیرا ً مشاهده شده است دفتر خدمات مسافرتی‬ ‫یابکس (ماکان سفر جهان) اقدام به تبلیغ پکیج های ویژه جام‬ ‫جهانی قطر نموده و از هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران «هما»‬ ‫به عنوان شــرکت هواپیمایی این تور مسافرتی نام برده است‪.‬‬ ‫هواپیماییجمهوریاسالمیایران‪،‬تاکنونبرایفروشبلیت های‬ ‫مسیردوحهقطرباهیچدفترخدماتمسافرتیمذاکره اینداشته‬ ‫است و از هموطنان درخواست می شود در صورت مشاهده چنین‬ ‫تورهایی حتماً از صحت ان اطمینان حاصل نموده و در صورت‬ ‫هرگونه شکایت از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اقدام گردد‪.‬‬ ‫نمایندگی هادرحوزهگردشگریمیراثفرهنگیو‬ ‫صنایعدستیفعالهستند‬ ‫کیانــی گفت‪ :‬رایزنــان در نمایندگی هــا هفته های فرهنگی‬ ‫برگزار کرده و فعالیت های فرهنگی انجام می دهند‪ ۷۰ .‬درصد‬ ‫نمایندگی ها در حوزه گردشــگری میــراث فرهنگی و صنایع‬ ‫دستی فعال هستند و نمایشگاه های عکس اثار تاریخی ایران و‬ ‫جاذبه های گردشگری را برگزار می کنند‪ .‬در طول سال چندین‬ ‫هفته فرهنگی با حضور باالترین مقامات فرهنگی کشورها به‬ ‫صورت دو جانبه و با همکاری دولت های میزبان‪ ،‬وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دیگر‬ ‫دستگاه های فرهنگی به صورت مشارکتی و هم افزایی برگزار‬ ‫می شــود که بخش زیادی از این برنامه هــا به معرفی میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنرهای سنتی‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬نمایشگاه عکس اثار و‬ ‫اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری اختصاص دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هفته فرهنگی استان ها در خارج از کشور نیز برگزار می شود‬ ‫وازظرفیت هایفرهنگیاستان هایمختلفاستفادهمی کنیمبه‬ ‫عنوان مثال به مناسبت های مختلف هفته فرهنگی اصفهان در‬ ‫پاریس یا هفته فرهنگی قم در لبنان را برگزار کردیم و در قالب‬ ‫این هفته ها نشست و میزگرد و نمایشگاه و برنامه های جانبی‬ ‫برگزار شده اســت‪ .‬همچنین برخی از این استان ها به منظور‬ ‫گسترش تبادالت هنری با سایر ملت ها‪ ،‬میزبان هفته فرهنگی‬ ‫کشورهای دیگر بوده اند‪ .‬رایزنان ما در کشورهای المان فرانسه‪،‬‬ ‫حتی اتریش‪ ،‬اسپانیا و‪ ...‬فعالیت زیادی در این حوزه دارند‪ .‬همواره‬ ‫اساتیدی از ایران برای شرکت در نمایشگاه و هفته های فرهنگی‬ ‫که در خارج از کشــور اعزام می شوند تا نشست های تخصصی‬ ‫برگزار شــود و با برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی در‬ ‫دانشگاه های هنر با نخبگان و اساتید خارجی تجربیات و دانش‬ ‫خود را به اشتراک می گذارند‪ .‬همچنین هنرمندان در خارج از‬ ‫کشور ورکشاپ و کارگاه صنایع دستی برگزار می کنند که مورد‬ ‫استقبالقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫‪‎‬خانه پدری جالل ال احمد از حضور معتادان خالی شد‬ ‫خبــر دیگر در حوزه میراث فرهنگی این بود که وضعیت خانه‬ ‫جالل ال احمد در صورت رفع مشــکالت اولیه به سمت بهتر‬ ‫شدن می رود‪ .‬در این باره محبوبه کاظمی دوالبی سرمایه گذار و‬ ‫بهره بردار خانه پدری جالل ال احمد گفت‪ :‬زمانی که این بنا را‬ ‫تحویل گرفتم پر از زباله بود‪ .‬نخاله های ان را که چندین خاور و‬ ‫کامیون می شد بیرون ریختیم‪ .‬وقتی به این خانه برای اولین بار‬ ‫امدیم چندین معتاد در حال تزریق بودند‪ ،‬و متاسفانه این بنای‬ ‫ثبت ملی شده به خانه امیرچلچله معروف شده بود‪ .‬معتادان را‬ ‫به سختی از این بنا بیرون کردیم اما هر بار با مشکالت عدیده و‬ ‫پیاپی رو به رو بودیم از جمله شکستن در و قفل ها‪ ،‬تهدید نگهبان‬ ‫که مشکالت و هزینه های زیادی برای ما به بار اورد‪.‬‬ صفحه 5 ‫هدیه ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی بنیاد مستضعفان به تمام ایتام تحت پوشش‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪730‬‬ ‫اخبار‬ ‫تشکیل ستاد اجرایی ویژه‬ ‫گرامیداشت مراسم شب های قدر‬ ‫در شهرداری گرگان‬ ‫خوب‪-‬اســتان گلستان‪:‬نخســتین نشست هم اندیشی‬ ‫گرامیداشــت شب های قدر با حضور مدیران و اعضای‬ ‫ستاد اجرایی این مراسم برگزار شد‪.‬احمد ساالری معاون‬ ‫خدمات شهری و رئیس ستاد اجرایی گرامیداشت شب‬ ‫های قدر شــهرداری گرگان با اعالم ایــن خبر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شــهرداری گرگان در راستای خدمات رسانی‬ ‫مطلوب به شــهروندان اقدام به تشکیل ستاد متمرکز‬ ‫اجرایی ویژه شــب های قدر با محوریت حوزه معاونت‬ ‫خدمات شهری در شــهرداری گرگان نموده است‪.‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬عوامل شــهرداری گرگان با اســتفاده از تمام‬ ‫ظرفیت های خود در حوزه معاونت خدمات شــهری ‪،‬‬ ‫مناطق ‪ 3‬گانه ‪ ،‬روابط عمومی ‪ ،‬سازمان حمل و نقل ‪،‬‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی و سازمان سیما ‪،‬‬ ‫منظر و فضای سبز جهت خدمات رسانی به شهروندان‬ ‫تا پایان مراسم شب های قدر با برنامه ریزی به صورت‬ ‫اماده باش حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫راه اندازی اپلیکیشن ارتباطات‬ ‫مردمی شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشهر‬ ‫خوب‪-‬اســتان بوشهر‪ :‬سرپرست شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشهر با اشاره به راه اندازی اپلیکیشن ارتباطات‬ ‫مردمی ( سامانه ‪ )۱۲۲‬این شرکت اظهار داشت‪ :‬سامانه‬ ‫‪ ۱۲۲‬این شرکت دارای اپراتور و مجهز به امکانات ثبت‬ ‫حوادث‪ ،‬اتفاقات و ســایر خدمات به مشــترکان است‪.‬‬ ‫ابوالحســن عالی با بیان اینکه این ســامانه در راستای‬ ‫تسهیل ارتباطات مردم با شرکت اب وفاضالب استان‬ ‫بوشهر و ثبت درخواست های مشترکین راه اندازی شده‬ ‫است گفت‪ :‬این ســامانه نقش مهمی در حذف هزینه‬ ‫های جانبی و رســیدگی ســریع و دقیق وکاهش هدر‬ ‫رفت اب دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مشــترکین اب می توانند به محض ثبت‬ ‫اطالعات ادرس و دقیق لوکیشــن و محل حادثه برای‬ ‫رفع سریع ان پیگیری کنند‪.‬به گفته سرپرست شرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان بوشهر یکی از دستاوردهای این‬ ‫ســامانه‪ ،‬فراهم شــدن امکان تحلیل امار و اطالعات‬ ‫منظم و به صورت ماهیانه اســت که برنامه ریزی برای‬ ‫ارایه خدمات به مشــترکان را نیز تسهیل می کند‪.‬عالی‬ ‫افزایش رضایت مشــترکان‪ ،‬تســهیل ارایه خدمات از‬ ‫طریق کاهش مراجعات حضوری شــهروندان‪ ،‬افزایش‬ ‫ســرعت و بهبود کیفیت خدمات را از دســتاوردهای‬ ‫راه انــدازی ســامانه ‪ ۱۲۲‬بیان کرد و افــزود‪ :‬از جمله‬ ‫ماموریت های سامانه ‪ ۱۲۲‬بهبود مستمر فعالیت های‬ ‫مرکز تماس به منظور افزایش تعامالت با مشــتریان‪،‬‬ ‫ارزیابــی مســتمر نظــرات شــهروندان در ارتباط با‬ ‫خدمات ارایه شــده و ایجاد بانــک اطالعاتی تماس ها‬ ‫و درخواســت های مشترکان و شــهروندان به منظور‬ ‫شــناخت انتظارات و کاستی ها در روند خدمات است‪.‬‬ ‫وهم اکنون این اپلیکیشــن برروی ســایت شرکت اب‬ ‫وفاضالب اســتان بوشــهر به ادرس ‪https://abfa-‬‬ ‫‪form//۰/bushehr.ir/page-Default/FA‬‬ ‫‪ pId۴۰۷‬قابل دسترســی می باشــد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اغاز فصل گرما و تاکید بر رعایت مدیریت مصرف اب‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬در صورت هر گونه حادثه در شبکه‬ ‫ابرسانی تیم رســیدگی به حوادث در کوتاه ترین زمان‬ ‫نسبت به رفع مشکل اقدام می کنند‪.‬‬ ‫خشکسالیباعثخسارت‬ ‫‪ 100‬درصدی به اراضی دیم‬ ‫دهلرانشد‬ ‫خوب‪-‬استان ایالم‪:‬مدیر جهاد کشاورزی دهلران گفت‪:‬‬ ‫خشکسالی باعث خســارت ‪۱۰۰‬درصدی اراضی سطح‬ ‫زیر کشــت گندم و جو دیم در این شهرســتان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی غالمی گفت‪ ۲۰ :‬هزار هکتار از اراضی شهرســتان‬ ‫زیر کشــت گندم و جو دیم است که از این مقدار ‪۱۵‬‬ ‫هزار هکتار گندم و پنج هزار هکتار جو است‪.‬مدیر جهاد‬ ‫کشاورزی دهلران اظهار داشت‪ :‬با توجه به خشکسالی‪،‬‬ ‫برداشت از این سطح زیر کشــت ممکن نیست و این‬ ‫موجب خسارات به کشاورزان دیمکار شده است‪.‬غالمی‬ ‫سطح زیرکشت گندم ابی شهرستان را ‪۴۵‬هزار هکتار‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬از این ســطح ‪ ۱۵۰‬هزار تن گندم‬ ‫برداشت می شود که پیش بینی می شود بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن ان به مراکز خرید و سیلوها تحویل شود‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از یک مرکز نگهداری ایتام در جنوب تهران که همزمان با ایام شهادت حضرت علی (ع) انجام شد از واریز مبلغ ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به حساب تمام ایتام‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور خبر داد‪ .‬سید پرویز فتاح در حاشیه بازدید از مرکز پسرانه ایتام طلیعه کرامت در جنوب تهران و گفتگو با ایتام و مربیان این مرکز‪ ،‬با اعالم‬ ‫خبر واریز ‪ ۵۰۰‬هزار تومان از سوی بنیاد مستضعفان به حساب تمام ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور اظهار کرد‪ :‬بنیاد مستضعفان طبق سنت چندسال اخیر‪ ،‬امسال‬ ‫نیز همزمان با ایام شهادت ابواالیتام حضرت علی (ع)‪ ،‬هدیه ای نقدی را به حساب تمام ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور واریز کرد‪ .‬رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد‪ :‬بر‬ ‫اساس امار اعالمی کمیته امداد و بهزیستی‪ ،‬بنیاد مستضعفان مبلغ ‪ ۵۰۰‬هزار تومان را برای بیش از ‪ ۱۷۴‬هزار یتیم تحت پوشش این ‪ ۲‬نهاد حمایتی تخصیص داد که طی دیروز و پریروز به حساب‬ ‫این عزیزان واریز شد‪ .‬به گفته وی بنیاد مستضعفان برای اهدای این حمایت نقدی به ایتام‪ ،‬بالغ بر‪ ۸۷‬میلیارد تومان را تخصیص داده است‪.‬‬ ‫تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام شهرستان ورامین‬ ‫با سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری‬ ‫خوب‪-‬شهرستان ورامین‪ :‬به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان‬ ‫ورامین‪ ،‬مجید درویشــی فرماندار شهرستان ورامین سخنران پیش از‬ ‫خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان ورامین بود ‪.‬فرماندار‬ ‫ورامین در بخش اول صحبت های خود ضمن اشــاره به روایتی از امام‬ ‫حســن مجتبی (ع) بعد از رحلت امیر مومنین(ع) ویژگی های حاکم‬ ‫اسالمی را برشــمرد و گفت ‪:‬امام حسن مجتبی (ع) بعد از رحلت امیر‬ ‫مومنین(ع) خطبه ای کوتاه قرائــت کردند که در ان ویژگی های امیر‬ ‫مومنین علیه سالم را از منظر حاکم دینی برشمردند و افزودند ‪ :‬بر اساس‬ ‫این روایت ‪ ۳‬خصلت مهم زندگی امیر مومنین (ع) وجود داشت که باید‬ ‫سرلوحه کار همه ی مسئولین کشوری و شهرستانی قرار گیرد ‪.‬وی افزود‬ ‫‪:‬کاروتالش شبانه روزی برای خدا‪،‬دفاع از اسالم و پیروی از رهبر جامعه‬ ‫اسالمی ‪،‬چشم طمع نداشتن به مال دنیا از ویژگی های امیر مومنین(ع)‬ ‫در کالم امام حسن مجتبی(ع) است ‪.‬درویشی با اشاره به هتک حرمت‬ ‫صورت پذیرفته به ساحت پیغمبر اسالم در چند روز گذشته گفت‪ :‬در‬ ‫چند روز گذشته یکی از منصوبین به افراد سابق نظام پیغمبر رحمت را‬ ‫مورد تمسخر قرار میدهد و نباید در برابر این توهین ها در جامعه اسالمی‬ ‫سکوت کرد ‪.‬فرماندار ورامین در بخش دیگر از صحبت های خود با اشاره‬ ‫به فعالیت صورت گرفته در ‪۸‬ماه مســئولیت دولت سیزدهم در کشور‬ ‫گفت ‪ :‬امروز ‪۸‬ماه از استقرار دولت سیزدهم میگذرد که با شعار دولت‬ ‫مردمی و ایرانی قوی و ســرلوحه قرار دادن فرامین رهبری که از سوی‬ ‫مردم انتخاب شد ‪،‬و در وضعیتی که ‪ ۴۵۰‬میلیارد کسری بودجه ‪۱۵۰۰،‬‬ ‫میلیارد بدهی عقب مانده ‪ ۵۴،‬هزار میلیارد سود اوراق سررسید شده دولت‬ ‫تحویل گرفته شد که با یک نگاه ساده شرایط به این معنا بود که دولت‬ ‫یک دولت ورشکسته است که با فضل خدا وبا کمک همه ی مسیولین‬ ‫و با حمایت مردمی و کمک های رهبری االن ‪ ۵۴‬هزار میلیارد ســود‬ ‫اوراق سررسید بدون استقرار بانک مرکزی تسویه شد و با تعامل با کشور‬ ‫های منطقه میزان صادرات غیر نفتی ما به ‪ ۱۰۱‬هزارمیلیارد دالر رسیده‬ ‫اســت ‪.‬وی افزود ‪:‬در دورانی اب خوردن ما را به مذاکرات گره زده بودند‬ ‫اما امروز صادرات نفت خام ما از روزی ‪ ۵۰۰‬هزار بشــکه به ‪ ۳۸۰۰‬هزار‬ ‫بشکه رسیده است که ان شا ا‪ ...‬به حول و قوه الهی با صبر و حمایت شما‬ ‫مردم وضعیت رو به بهبود است ‪.‬مجید درویشی در بخش دیگر از صحبت‬ ‫های خود به بیان دســتاورد های دولت در شهرستان ورامین پرداخت‬ ‫و گفت ‪:‬در شهرســتان ورامین اتفاقات خوبی با کمک همه مسئولین و‬ ‫حمایت شما مردم در حال وقوع است بسیاری از پروژه های پروژه های‬ ‫نیمه تمام تعیین تکلیف خواهد شد و شهرستان ورامین در چند ماه اینده‬ ‫تبدیل به یک شهرستان عمرانی خواهد شد ‪.‬وی افزود ‪ :‬اغاز پروژه تعریض‬ ‫جاده جواد اباد به ورامین( حد فاصل قلعه خواجه ‪-‬حصارک) در ســال‬ ‫‪، ۱۴۰۱‬ایمن سازی و رفع نواقص و گذاشتن نیوجرسی در جاده ورامین‬ ‫به ابباریک ‪،‬اغاز پروژه مطالعه تعریض جاده ابباریک به چرمشهر و اغاز‬ ‫کار عمرانی ان در پایان سال ‪،‬تکمیل کمربندی شمالی و جنوبی و توجه‬ ‫مناطق حاشیه شــهر ورامین با کمک شهردار و اعضای شورای شهر از‬ ‫جمله اقدامات کالن زیرساختی در سال جاری است ‪.‬مجید درویشی در‬ ‫پایان با اشاره به سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری به دشت ورامین گفت‬ ‫‪ :‬با تالش همه ی مسئولین و برگزاری جلسات متعدد جمع بندی خوبی‬ ‫جهت بهره مندی از ســفر ریاست جمهوری به دشت ورامین در تامین‬ ‫اعتبار حوزه پروژه زیر ساختی صورت پذیرفته است که با حضور ریاست‬ ‫جمهوری بسیاری از پروژه های عمرانی نیمه تمام تامین اعتبار میشود‬ ‫‪.‬در پایان نماز جمعه شهرستان ورامین با پرپایی میز خدمت فرماندار و‬ ‫معاونان و مسئولین ادارات پاسخگویی شهروندان بودند‪.‬‬ ‫لزوم حمایت مسئولین استانی از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر‬ ‫خوب‪-‬استان بوشهر‪ :‬سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬کرونا ‪ 100‬میلیارد تومان بدهی برای بیمارســتان‬ ‫شهدای خلیج فارس بوشهر به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫دکتر احمد یزدانپناه در نشست با فرماندار بوشهر‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اســتان بوشــهر و شــهردار بوشهر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬خرید تجهیــزات مصرفی‪ ،‬لوازم حفاظتــی در ایام کرونا‬ ‫یکی از دالیل بدهیهای بیمارســتان شــهدای خلیج فارس بوشهر‬ ‫بوده اســت‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬در ایام شــیوه ویروس کرونا خدمات‬ ‫غیر کرونایی‪ ،‬اتاق عمل بیمارستان‪ ،‬مراکز پاراکلینیک و بخشهای‬ ‫بســتری بیمارستان تعطیل شد و همه این فضا در اختیار بیماران‬ ‫کرونایی قرار گرفت‪.‬سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫بوشهر افزود‪ :‬تعجیل در ساخت اورژانس شهدای هسته ای از دالیل‬ ‫دیگر بدهی این بیمارستان اســت‪.‬دکتر یزدانپناه با تاکید بر لزوم‬ ‫حمایت مسئولین استانی از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر‬ ‫اضافه کرد‪ :‬امیدواریم به کمک همه مســئولین بدهی های انباشته‬ ‫این مرکز پرداخت بشود‪.‬وی بابیان مسائل و مشکالت بیمارستان‬ ‫شهدای خلیج فارس بوشهر خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم برای برطرف‬ ‫شدن مشکالت بیمارستان شهدای خلیج فارس مسئولین استانی و‬ ‫شهرستانی به صورت ویژه این مرکز را ببینند‪.‬نشست بررسی مسائل‬ ‫و مشکالت زیرساختی‪ ،‬تجهیزاتی و تاسیساتی بیمارستان شهدای‬ ‫خلیج فارس بوشهر با حضور دکتر احمد یزدانپناه سرپرست معاونت‬ ‫درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر‪ ،‬صالح رحیمی فرماندار بوشهر‪،‬‬ ‫علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر‪،‬‬ ‫حسین حیدری شــهردار بوشــهر و دکتر زهرا السادات جاللیان‬ ‫رئیس مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر در سالن‬ ‫اجتماعات دکتر مشتاقی این بیمارستان برگزار شد‪.‬‬ ‫پیمانکارانرغبتیبهاسفالتراههایروستاییاردبیلندارند‬ ‫خوب‪-‬اســتان اردبیل‪:‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای اســتان اردبیل گفت‪ :‬بــا توجه به هزینه های‬ ‫سنگین‪،‬پیمانکارانمجریتولیدوتوزیعاسفالت‪،‬رغبتی‬ ‫به اســفالت راه های روستایی در استان اردبیل ندارند‪.‬‬ ‫کلیم اهللوثوقیدرنشستباسرپرستفرمانداریخلخال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به هزینه های سنگین اسفالت راه ها‬ ‫پیمانکاران مجری تولید و توزیع اسفالت‪ ،‬حاضر به عقد‬ ‫قرارداد برای اجرای طرح های اسفالت راه های روستایی‬ ‫نیستند‪.‬وی با بیان اینکه هزینه اسفالت یک کیلومتر‬ ‫راه روستایی ‪ ۳۰‬میلیارد ریال براورد شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تدار به پیمانکاران‬ ‫پرداخت غیرنقدی و اوراق خزانه مد ‬ ‫موجب کاهش مشارکت ها در اجرای طرح های اسفالت‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان شده‬ ‫اســت‪.‬وثوقی ادامه داد‪ :‬هرگونه تخصیص اعتبار برای‬ ‫اسفالت راه های روستایی تنها در صورت جذب و هزینه‬ ‫اعتبارات سال های قبل امکان پذیر است و عدم مشارکت‬ ‫پیمانکاران موجب عدم جذب بموقع اعتبارات و کاهش‬ ‫اعتبارات تخصیصی اسفالت در سال گذشته شد‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۱۱‬پروژه اســفالت راه روستایی خلخال از‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بارها به پیمان مناقصه گذاشته شده ولی هیچ‬ ‫پیمانکاری برای اجرای این طرح ها اعالم امادگی نکرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که پیمانکار پروژه اسفالت مشخص‬ ‫نشــده و قراردادی با اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای امضا نکرده قیر رایگان پروژه های اســفالت راه‬ ‫روستاییتحویلنمی شود‪.‬وثوقیبیانکرد‪:‬توقفاسفالت‬ ‫راه روستایی بویژه در جنوب استان که از کارخانه های‬ ‫اســفالت بخش خصوصی کمتری نسبت به مناطق‬ ‫دیگر اســتان برخوردار است‪ ،‬موجب شده تا بسیاری‬ ‫از راه های روســتایی اماده برای اسفالت از جمله راه ‪۲‬‬ ‫روستای باالی‪ ۲۰۰‬خانوار این شهرستان به رغم گذشت‬ ‫بیش از ‪ ۲‬سال از تخصیص اعتبار تاکنون اجرایی نشود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل‬ ‫افزود‪ :‬با همه این مشکالت‪ ،‬در سال گذشته موفق به‬ ‫اجرای چهار پروژه راه روستایی به طول ‪ ۱۲‬کیلومتر در‬ ‫خلخال شدیم که راه اندبیل به اق بالغ کرد از جمله این‬ ‫راه ها است‪.‬وی اجرای پروژه های اسفالت راه روستاهای‬ ‫سجهرود‪ ،‬اهو‪ ،‬مره جین‪ ،‬سوســهاب‪ ،‬لرد‪ ،‬میانرودان‪،‬‬ ‫طویستان با استفاده از اعتبارات مناطق محروم کشور‬ ‫و تکمیل پروژه دوبانده راه منطقه گردشگری ازناو و ‪۲.۵‬‬ ‫کیلومتر از مسیر خیابان کمربندی سی متری قدس‬ ‫شــهر خلخال را از برنامه های این اداره کل در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در خلخال اعالم کرد که در صورت اماده شدن‬ ‫کارخانه های اسفالت و عقد قرارداد با پیمانکاران تولید و‬ ‫مجری اسفالت این امر محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫جشنواره«تجربهماندگار»اقدامیارزشمندوزیربناییبانتایجاثرگذاربرایپیوندنسلهاست‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪:‬اولین جشنواره ملی تاریخ شفاهی بازنشستگان‬ ‫بــا عنوان (( تجربه ماندگار )) به ابتــکار وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی و با مشــارکت ســازمان تامین اجتماعــی برگزار می‬ ‫گرددجشنواره تجربه ماندگار با مخاطب قراردادن فرزندان ‪ ،‬نوه ها‬ ‫‪ ،‬عروسها و دامادهای تمامی بازنشستگان مشمول سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و صندوق های بازنشســتگان کشوری و بیمه روستائیان‬ ‫و عشــایر ‪ ،‬ضمن فراگیری و امکان مشــارکت بــرای بخش قابل‬ ‫توجهی از شهروندان ‪ ،‬گامی بلند در عرصه فرهنگی اجتماعی تلقی‬ ‫میگردد‪.‬این جشنواره اقدامی ارزشمند و زیربنایی با نتایج اثرگذار‬ ‫در بلندمدت برای پیوند نسلهاست ‪.‬کرامت بخشیدن به بازنشستگان‬ ‫که به منزله گنجینه های خرد و تجربه محسوب میگردد در کنار‬ ‫انتقال تجربیات نشات گرفته از خاطرات و سبک زندگی این قشر‬ ‫و شــکل گیری فضای تعامالتی و گفتمان صمیمانه بین دو نسل‬ ‫از دستاوردها و اهداف جشنواره میباشد ‪.‬عالقمندان برای ثبت نام‬ ‫و شــرکت و کسب اطالعات بیشــتر در خصوص شرایط و ویژگی‬ ‫های اثار میتوانند به نشــانی ‪www.tajrobeyemandegar.‬‬ ‫‪ ir‬مراجعه نمایند ‪.‬اخرین مهلت برای شــرکت در این جشــنواره‬ ‫که جوایز نقــدی نفیس و متفاوتی همچون ‪ 10‬هدیه ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومانی ‪ 100 ،‬هدیه ‪ 20‬میلیون تومانی و اعطای هدیه دو میلیون‬ ‫تومانی به اثار قابل قبول ‪ 10 ،‬روز دســتیاری وزیر ‪ ،‬اعطای امریه‬ ‫ســربازی و یک تا ســه ماه کارورزی و اموزش در شرکتهای تابعه‬ ‫وزارتخانه است تا پایان روز ‪ 15‬اردیبهشت ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫خودداری از اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد ریزش شبکه فاضالب فرسوده شهر اصفهان‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪:‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان از فعاالن اجتماعی‪ ،‬اصفهان دوستان و رسانه ها خواست از انعکاس‬ ‫اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد ریزش شبکه فرسوده فاضالب شهر‬ ‫اصفهان خودداری کنند‪.‬منصور شیشه فروش با بیان این که اظهار نظرهای‬ ‫غیرکارشناسی موجب نگرانی افکار عمومی می شود خواستار تشکیل گروه‬ ‫کارشناسی برای بررسی دقیق علل ریزش شبکه فاضالب فرسوده شهر‬ ‫اصفهان شــد‪.‬وی به وقوع ریزش شبکه فاضالب در خیابان های اپادانا و‬ ‫حکیم نظامی شهر اصفهان در فروردین ماه امسال اشاره کرد و از شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان خواست گروهی شامل متخصصان‪ ،‬استادان‬ ‫دانشگاه و نمایندگان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان تشکیل داده تا‬ ‫این موضوع را به طور کامل رصد کرده و علت دقیق ریزش شــبکه های‬ ‫فاضالب را مشخص ســازند‪.‬معاون بهره برداری و توسعه فاضالب ابفای‬ ‫استان اصفهان نیز در این نشست علت اصلی وقوع حوادث شبکه فاضالب‬ ‫را قدمت زیاد و فرسودگی لوله ها عنوان کرد و گفت‪ :‬از سال ‪ 1340‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ 3‬هزار و ‪ 900‬کیلومتر شبکه فاضالب در شهر اصفهان اجراء شده‬ ‫است که عمر برخی از قسمت های ان به بیش از ‪ 55‬سال می رسد‪.‬امیر‬ ‫حسین حکمتیان به ریزش شبکه فاضالب خیابان مشتاق در سال‪1375‬‬ ‫اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در ان سال به رغم جاری بودن رودخانه زاینده‬ ‫رود‪ ،‬شــاهد ریزش شبکه فاضالب در خیابان مشــتاق بودیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫فرونشست زمین که ناشی از خشکسالی است نمی تواند علت اصلی وقوع‬ ‫حوادث شبکه فاضالب در شهر اصفهان باشد‪.‬معاون بهره برداری و توسعه‬ ‫فاضالب ابفای استان اصفهان با بیان این که فرسودگی شبکه علت اصلی‬ ‫وقوع حوادث به شمار می اید اعالم کرد‪ :‬راهکار اصلی مقابله با ریزش شبکه‬ ‫فاضالب در استان اصفهان بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده فاضالب است‪.‬‬ صفحه 6 ‫سخنگوی وزارت امور خارجه انفجار بمب در مسجد اهل سنت مولوی سکتدر را محکوم و برای شهدای این اقدام تروریستی رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسالت کرد‪ .‬سعید‬ ‫خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه انفجار بمب در مسجد اهل سنت مولوی سکتدر را محکوم و برای شهدای این اقدام تروریستی رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسالت‬ ‫کرد‪.‬خطیب زاده با اشاره به سلسله حمالت تروریستی طی روزهای اخیر در افغانستان‪ ،‬تشدید خشونت و ترور در این کشور را مایه نگرانی عمیق دانست و تاکید کرد‪ :‬حمله به مسجد اهل سنت‬ ‫در والیت قندوز که در ادامه حمله تروریستی دیروز به مسجد شیعیان مزار شریف صورت گرفت‪ ،‬به روشنی اهداف پلید تروریست های مزدور بیگانه را که در صدد ایجاد جنگ داخلی در افغانستان‬ ‫هستند‪ ،‬نشان می دهد‪.‬رسانه های افغانستان روز جمعه اعالم کردند که ساعت‪ ۱۴‬و‪ ۳۰‬دقیقه بعدازظهر‪ ،‬یک انفجار در داخل مسجد «خانقای مولوی سکندر» در ولسوالی (شهرستان) امام صاحب‬ ‫والیت قندوز افغانستان در حالیکه شهروندان افغان در حال اقامه نماز بودند‪ ،‬رخ داده است‪.‬شمار کشته شده های این انفجار به‪ ۳۳‬نفر و تعداد زخمی ها نیز به‪ ۴۳‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫رییس جمهور‪:‬‬ ‫جنایتداعشی هاورژیمصهیونیستیحاصلجریاناتدست ساختهغرباست‬ ‫رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه داعش دست پرورده سرویس های‬ ‫غربی و صهیونیسم است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امروز که شاهد جنایات مشابه‬ ‫داعشی ها و رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و نمازگزاران مظلوم‬ ‫در مسجداالقصی و مســاجد افغانستان هستیم‪ ،‬جهان بیش از هر‬ ‫زمان دیگر به حقانیت روشنگری مقام معظم رهبری پی برده است‪.‬‬ ‫وی حفاظت از جان همه مردم افغانســتان از جمله شــیعیان این‬ ‫کشــور را وظیفه حاکمان فعلی این کشــور دانست و تاکید کرد‪:‬‬ ‫از حاکمان افغانســتان می خواهیم که از جان مردم مســلمان این‬ ‫کشــور که با زبان روزه در مساجد به شهادت می رسند‪ ،‬دفاع کرده‬ ‫و جلــوی گرگ هایی را که ناجوانمردانه به جان و امنیت انها حمله‬ ‫می کنند‪ ،‬بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه درباره فرارســیدن روز قدس افزود‪ :‬یکی از‬ ‫نمادهای پیوستگی و همبستگی امت اسالمی‪ ،‬روز قدس است‪ ،‬به‬ ‫لطــف خدا و به اعتبار اخالص امام راحــل(ره) روز به روز هم این‬ ‫همبســتگی بیشتر می شود و امیدواریم این اتحاد به زودی منتهی‬ ‫به ازادی قدس شریف و رسیدن فلسطینیان به حق ‪ ۷۰‬ساله شان‬ ‫شــود‪ .‬لبیک به توصیه امیرالمومنین علــی (ع) در دفاع از مظلوم‬ ‫ان شاءاهلل در روز قدس اتفاق خواهد افتاد‬ ‫رئیســی با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین و رهنمودهای مقام معظم‬ ‫رهبری در ایــن زمینه تصریح کرد‪ :‬امروز هر کس امکان ســخن‬ ‫رییس جمهور ظلم از جانب رژیم صهیونیستی علیه نمازگزاران فلسطینی‬ ‫و جنایات داعش علیه نمازگزاران افغانســتان را جریانی دست ساخته‬ ‫غرب و صهیونیست ها دانست و گفت‪ :‬طبق وصیت نامه امیرالمومنین(ع)‬ ‫باید همواره در حمایت از مظلومین مقابل ظالمان ایستاد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رســانی رییس جمهور‪ ،‬ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی‪،‬‬ ‫بامداد شنبه در اجتماع شب زنده داران دومین شب قدر ماه مبارک‬ ‫رمضان و ســوگواران شــهادت مولی الموحدین علی(ع) در مصلی‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) با اشــاره به ســنت و وعده الهی درباره‬ ‫حمایــت از مســتضعفان و حق جویان گفت‪ :‬روزی تصور می شــد‬ ‫سرنوشت ملت فلســطین دور میزهای مذاکره رقم خواهد خورد‪،‬‬ ‫اما امروز سرنوشــت فلسطین به دســت و اراده مجاهدین در حال‬ ‫رقم خوردن است‪.‬‬ ‫رییس جمهور با اشــاره به فرازهایــی از وصیت نامه امام علی (ع)‬ ‫افــزود‪ :‬امیرالمومنین (ع) در وصیت نامه خــود تاکید می کند که‬ ‫همواره در حمایت از مظلومین و مقابله با ظالمان بایســتید‪ .‬امروز‬ ‫شــاهد ‪ ۲‬ظلم و جنایت بزرگ علیه مسلمانان؛ یکی از جانب رژیم‬ ‫صهیونیســتی علیه نمازگزاران فلسطینی و دیگری جنایات و ستم‬ ‫داعش به عنوان جریانی دست ســاخته غرب و صهیونیست ها‪ ،‬علیه‬ ‫مردم مظلوم افغانستان هستیم‪.‬‬ ‫رییس دولت ســیزدهم با تاکید بر اینکه روشنگری چند سال قبل‬ ‫گفتن و نوشــتن دارد باید در عرصه جهاد تبیین فعال باشد‪ .‬امروز‬ ‫امپراطوری خبری در اختیار دشــمن است و مکرر حق را باطل و‬ ‫باطل را حق جلوه می دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اهتمام به جهاد تبیین و ایستادگی در برابر هجمه های‬ ‫ســازمان یافته رســانه ای دشــمن را در منافات با طرح انتقادات و‬ ‫پیشــنهادات با هدف بهبود حکمرانی ندانســت و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مشــارکت در جهاد تبیین به این معنا نیســت که ما هیچ کاستی‬ ‫نداریــم ‪ ،‬بلکه به معنای بیان واقعیت های امیدبخش و جداســازی‬ ‫حق از باطل است‪.‬‬ ‫امیر عبداللهیان در گفت وگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛‬ ‫ایران به دنبال دستیابی به توافقی خوب‪ ،‬قوی و پایدار است‬ ‫امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر امــور خارجه در گفت وگوی تلفنی با جوزف‬ ‫بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد تردیدی در‬ ‫اراده جمهوری اســامی ایران برای رسیدن به توافق خوب‪ ،‬قوی و‬ ‫پایدار وجود ندارد‪ .‬حسین امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫شامگاه جمعه در تماس تلفنی با جوزف بورل‪ ،‬مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا در خصوص اخرین وضعیت گفتگوها برای رفع تحریم و‬ ‫همچنین برخی موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل‬ ‫نظر نمود‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به تداوم رایزنی ها برای رفع تحریم ها اظهار داشت‪ :‬هیچ تردیدی در‬ ‫اراده دولت جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافق خوب‪ ،‬قوی‬ ‫و پایدار وجود ندارد‪ .‬رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود‪ :‬کاخ‬ ‫ســفید باید زیاده خواهی ها و تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع‬ ‫بینی و راه حل گام بردارد‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تالش‬ ‫طوالنی همه طرف ها در وین‪ ،‬اظهار داشت‪ ،‬اکنون سه کشور اروپایی و‬ ‫روسیه و چین اماده نهایی شدن توافق هستند‪ .‬دولت فعلی امریکا باید‬ ‫جسارت اصالح سیاست های اشتباه گذشته کاخ سفید را داشته باشد‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان با ابراز قدردانی از تالش های بی وقفه جوزپ بورل و‬ ‫انریکه مو را تاکید کرد‪ :‬اکنون دیپلماسی به درستی و به خوبی عمل‬ ‫می کند‪ .‬وزیر امورخارجه با اشاره به تشدید اقدامات تروریستی و موج‬ ‫اوارگان در افغانستان بر لزوم همکاری جدی در مورد برقراری ثبات و‬ ‫امنیت در این کشور‪ ،‬رسیدگی به مشکل اوارگان افغانستانی‪ ،‬ارسال‬ ‫کمک های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان با اشاره به ابعاد گسترده و عمیق تحوالت اوکراین‪،‬‬ ‫بر ضرورت تمرکز بر راه حل سیاسی در حل بحران اوکراین تاکید کرد‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان از برقراری اتش بس موقت در یمن استقبال کرد و‬ ‫اظهار امیدواری نمود که منطقه شاهد اتش بس دائمی‪ ،‬رفع محاصره‬ ‫کامل یمن و توافق یمنی ‪ -‬یمنی شود‪ .‬جوزف بورل مسئول سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگو با اشاره به اراده مثبت طرف‬ ‫ایرانی در مذاکرات وین اظهار داشــت‪ ،‬باور داریم که ایران خواهان‬ ‫توافق اســت و ابتکارات متنوعی وجود داشته و تداوم دارد‪ .‬مسئول‬ ‫سیاســت خارجی اتحادیه اروپا طوالنی شدن تنفس در مذاکرات را‬ ‫سازنده ندانست و پیشنهاد کرد گفتگوها مجددا ً میان نماینده اتحادیه‬ ‫اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران از نزدیک پیگیری شود‪ .‬بورل با اشاره‬ ‫به جنگ در اوکراین‪ ،‬ان را یک بحران جهانی توصیف کرد که می تواند‬ ‫تبعات منفی در برداشته باشد‪ .‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫ضمن استقبال از حمایت جمهوری اسالمی ایران در توقف جنگ در‬ ‫یمن و کمک به اوارگان افغانستان‪ ،‬تاکید کرد‪ ،‬اتحادیه اروپا می تواند‬ ‫مشــورت ها و گفتگو و همکاری مشــترک با ایران را در زمینه های‬ ‫مختلف توسعه و گسترش دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫وضعیت رعایت قانون در شهرداری تهران رو به افول است‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه شــورای اسالمی شهر تهران وضعیت‬ ‫رعایت قانون در شهرداری تهران را رو به افول دانست و گفت‪ :‬مهمترین‬ ‫برنامه در سال جاری باید ملزم کردن شهرداری به رعایت قانون باشد‪.‬‬ ‫ناصر امانی با بیان این مطلب افزود‪ :‬وضعیت پاسخگویی شهرداری تهران‬ ‫به تذکرات اعضای شورای شهر مناسب نیست و نسبت به قبل بهتر نشده‬ ‫است؛ بنابراین مهمترین برنامه سال جاری شورای شهر تهران‪ ،‬این است‬ ‫که شهرداری را ملزم به رعایت قانون کنیم‪.‬‬ ‫وی برای نمونه به دو مورد انتساب غیرقانونی در شهرداری تهران اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬برای مثال انتصاب ‪ ۲‬مدیر عامل ‪ ۲‬سازمان بزرگ بر خالف‬ ‫نص صریح اساســنامه ســازمان میادین میوه وتره بار و سازمان ورزش‬ ‫شهرداری تهران انجام شده است‪.‬‬ ‫امانی توضیح داد‪ :‬با اینکه در جلســه هم اندیشی پذیرفتند که این دو‬ ‫انتصاب درست نیست و چون سرپرست بودند ما پیگیری نکردیم اما یک‬ ‫روز مانده به پایان سال گذشته برای هر دوی این افراد حکم مدیرعاملی‬ ‫با امضای شهردار تهران‪ ،‬صادر کردند‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه تفسیر مصوبات شورای شهر‬ ‫برعهده خود شــورا است‪ ،‬تاکیدکرد که شهرداری نمی تواند از مصوبات‬ ‫شورای شهر برداشت خود را داشته باشد و اگر ابهامی در خصوص مصوبه‬ ‫ای دارد‪ ،‬باید به شورای شهر استفساریه ارائه کند‪.‬‬ ‫وی درباره انتصاب این ‪ ۲‬مدیرعامل اظهار داشت‪ :‬اکنون می گویند چون‬ ‫در اساســنامه ذکر شده است که کارمند رسمی می تواند این سمت را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬پس رسمی هر ارگانی که باشد‪ ،‬می تواند مدیرعامل شود در‬ ‫حالی که در اساسنامه ذکر شده است که مدیر عامل این سازمان ها باید‬ ‫رسمی شهرداری تهران باشند‪.‬‬ ‫متاسفانه نه تنها الزام به رعایت قانون در شهرداری تهران تقویت نشده‬ ‫است بلکه رو به افول است و به اعتقاد من مهمترین وظیفه شورای شهر‬ ‫نظارت اســت؛ به اندازه کافی قانون در شهرداری تهران و شورای شهر‬ ‫داریم عضو کمیســیون برنامه و بودجه شــورای اسالمی شهر تهران با‬ ‫استناد به سخن یک کارشناس مدیریت شهری‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫تهران و شورای شهر جنگل قانون است؛ از بس قوانین متعدد داریم‪ ،‬در‬ ‫بین قوانین گم می شویم؛ اکنون فقط باید برای الزام شهرداری تهران به‬ ‫اجرای قانون وقت بگذاریم‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از اینکه از ابتدای امسال برای حل مسائل و مشکالت شهر‬ ‫تهران به هیچ کدام از مصوبات شورا توجه نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬ایا برای رفع‬ ‫الودگی هوای تهران‪ ،‬برای حمل و نقل عمومی تهران و یا برای نوسازی‬ ‫بافت فرسوده تهران فکری کرده و کاری انجام داده ایم؟‬ ‫امانی با اشــاره تصویب ایجاد سازمان فناوری و نواوری شهر تهران نیز‬ ‫گفت که سه جلسه وقت ما برای یک مساله داخلی گرفته شده تا یک‬ ‫سازمان داخلی جدید به بیست و اندی سازمان شهرداری اضافه شود و‬ ‫توسعه ساختاری داده و نیروی انسانی وارد کنند و دوباره موازی کاری در‬ ‫شهرداری تهران راه بیفتد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬در یک تذکر پیش از دستور خود در جلسه‬ ‫امروز شورای شهر تهران با اشاره به لزوم پاسخگویی شهرداری به تذکرات‬ ‫اعضای شورای شهر‪ ،‬گفته بود؛ بی پاسخ ماندن تذکراتمان را به حساب‬ ‫استقرار شــهرداری در روزهای اول می گذاریم‪ ،‬اما نباید مکاتبات بی‬ ‫پاسخ بماند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما به عنوان حق نمایندگی مان از سمت مردم تذکر می‬ ‫دهیم‪ ،‬تاکید کرد که طبیعی است که باید به تذکراتمان پاسخ داده شود‪،‬‬ ‫چرا که بر اساس پاسخی که به تذکرات می دهند برنامه ریزی می کنیم‬ ‫و امیدواریم مکاتبات در اسرع وقت پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران‪:‬‬ ‫تغییریدرپارک هابااحداثبوستان هایمادروکودکایجادنمی شود‬ ‫مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫احداث بوســتان های مادر و کودک بر اساس درخواست های خود‬ ‫شهروندان تهیه شد‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح سرانه فضای سبز شهر تهران را‬ ‫کاهش نمی دهد و حتی یک سانتی متر از فضای سبز کاسته نمی شود‪.‬‬ ‫علی محمد مختاری در تشریح اجرای طرح بوستان مادر و کودک در‬ ‫ســطح شهر تهران گفت‪ :‬بوستان های محلی حکم باغچه خانه های‬ ‫قدیمی را دارد که در حال حاضر به محلی برای تفریح و اســتراحت‬ ‫عموم شــهروندان و خانواده ها تبدیل شده است‪.‬در همین چارچوب‬ ‫بــرای تقویت بنیان نهاد مقدس خانواده و ایجاد محلی امن و ارامش‬ ‫بخش برای مادرانی که همراه کودکان به بوســتان ها می ایند؛ طرح‬ ‫بوستان های مادر و کودک بر اساس درخواست های خود شهروندان‬ ‫تهیه شــد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در مرحله نخست به صورت پایلوت در ‪۲۷‬‬ ‫بوســتان به اجرا در امد‪ .‬در مبانی این طرح به این نکته توجه شده‬ ‫که هدف از اختصاص این فضاها به مادران و کودکان؛ ایجاد امنیت و‬ ‫مصونیت با ارائه خدمات به مادران و زمینه نگهداری کودکان خردسال‬ ‫اســت‪.‬در مرحله دوم این طرح که طی سال جاری در ‪ ۳۲۵‬بوستان‬ ‫دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد به هیچ وجه مانعی در جهت استفاده‬ ‫ســایر اقشار از فضای سبز ایجاد نمی کند؛ به شکلی که در جانمایی‬ ‫بوستانهای پایلوت نیز تالش شده که در بخشی از بوستان های هدف‬ ‫حداکثر یک چهارم مساحت بوستان به فضای مادر و کودک اختصاص‬ ‫یابد و چنانچه ناگزیر از انتخاب یک بوستان کوچک باشیم باید حتما‬ ‫در جوار بوستان های دیگر باشد‪ .‬مختاری در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫مساحتی از بوستانها که به موضوع مادر و کودک اختصاص داده می‬ ‫شود از میزان سرانه فضای سبز شهر تهران به اینکه دیگر در اختیار‬ ‫اقایان نیست کاســته خواهد شد؟ گفت‪:‬خیر‪ ،‬چرا باید کم شود این‬ ‫محل همچنان بوستان است و تمام امکاناتی که در این بوستان است‬ ‫در بوســتان مجاور هم هست و قابل استفاده برای همه اقشار جامعه‬ ‫خواهد بود‪ .‬به این ترتیب احداث بوســتان های مادر و کودک سرانه‬ ‫فضای سبز شهر تهران را کاهش نمی دهد‪ .‬مدیرعامل سازمان بوستان‬ ‫ها و فضای سبز شهر تهران افزود‪ :‬در اجرای این طرح هیچ تغییری در‬ ‫پارک و فضای سبز ایجاد نمی شود؛ سازه ای ساخته نمی شود و حتی‬ ‫یک سانتی متر از فضای سبز کاسته نمی شود‪ .‬مختاری تاکید کرد‪ :‬بی‬ ‫تردید کارکرد این بوستان ها با بوستان های ویژه بانوان متفاوت بوده و‬ ‫اساسا هرکدام از این بوستان های موضوعی رویکردی متفاوت را دنبال‬ ‫می کند البته هر دو در مسیر صیانت از حقوق بانوان و تحکیم بنیان‬ ‫خانواده به اجرا در می ایند‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫ایران حمله تروریستی به مسجد اهل سنت در افغانستان را محکوم کرد‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪730‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫امیر فوالدی‪:‬‬ ‫ارتش بازدارندگی الزم‬ ‫را در سطح نیروهای خود ایجاد‬ ‫کرده است‬ ‫رئیس سازمان حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‬ ‫ارتش گفت‪ :‬ارتش در راستای اجرای ماموریت هایش با‬ ‫اقتدار و موفقیت گام برداشــته و بازدارندگی الزم را در‬ ‫سطح نیروهای خود ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫امیر محمدرضا فوالدی‪ ،‬رئیس سازمان حفظ اثار و نشر‬ ‫ارزش های دفاع مقدس ارتش در خصوص خدمات ارتش‬ ‫جمهوری اســامی ایران از بدو پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫تاکنون اظهار داشت‪ :‬از انجایی که بدنه سازمانی ارتش‬ ‫مردمی و مکتبی بوده اســت‪ ،‬از این رو ارتش همواره از‬ ‫بدو پیروزی انقالب پشتیبان و حامی ملت و نظام بوده‬ ‫و این روند تاکنون نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ارتش در حفظ انقالب اسالمی و دستاوردهای‬ ‫ان‪ ،‬از روز نخســت تاکنــون پای کار بوده اســت و در‬ ‫دوران دفاع مقدس نیز حضوری موثر و مســتمر داشته‬ ‫است که همه موید مســولیت پذیری‪ ،‬تکلیف محوری و‬ ‫والیتمداری ارتش جمهوری اسالمی در پاسخگویی به‬ ‫تهدیدات است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‬ ‫ارتش خاطرنشان کرد‪ :‬ارتش جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫دوران دفاع مقدس بالغ بر ‪ ۴۸‬هزار شهید و ‪ ۲۱۱‬هزار‬ ‫جانباز را تقدیم نظام مقدس جمهوری اســامی کرده‬ ‫است و تعداد ‪ ۲۷‬هزار ازاده را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ارتش در اوایل انقالب در مقابله با عناصر ضد‬ ‫انقالب ایســتادگی کرد و در دوران دفاع مقدس نیز در‬ ‫کنار برادران سپاه پاســداران‪ ،‬پوزه دشمن را به خاک‬ ‫مالید‪ .‬امروز نیز ارتش توانسته است‪ ،‬ان بازدارندگی را‬ ‫که مد نظر رهبر معظم انقالب اســامی است در سطح‬ ‫نیروهای خود ایجاد کند‪.‬‬ ‫امیــر فوالدی عنــوان کرد‪ :‬ارتش همواره در راســتای‬ ‫اجــرای ماموریت هایــش که همان حفظ اســتقالل و‬ ‫تمامیــت ارضی بوده با اقتدار و موفقیت گام برداشــته‬ ‫و افتخارش به این اســت که از روز نخســت تاکنون از‬ ‫فرامین امامین انقالب تبعیت کرده است‪.‬‬ ‫شریعتی‪:‬‬ ‫اجرای ازمایشی شفافیت‬ ‫ارای نمایندگان از هفته اینده‬ ‫اغاز می شود‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی از‬ ‫اجرای ازمایشی و داوطلبانه شفافیت ارای نمایندگان‬ ‫از هفته اینده خبر داد‪.‬‬ ‫مالک شــریعتی نیاسر در حساب شــخصی خود در‬ ‫توئیتر‪ ،‬نوشــت‪ :‬با پیگیری نامــه ‪ ۱۶۲‬نفره از رئیس‬ ‫مجلس و مســاعدت ایشان‪ ،‬تاکنون حدود ‪ ۳۰‬نماینده‬ ‫ارای مســتند خود را از ‪ IT‬مجلس دریافت کرده ایم و‬ ‫این امار به تدریج در حال افزایش است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران ادامه داد‪ :‬به همت محمدحســین‬ ‫حسین زاده بحرینی (نماینده مشهد)‪ ،‬سامانه «پارلمان‬ ‫مجازی» برای انتشار عمومی ارا اماده شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬گرچــه از اول مجلس برخی‬ ‫همکاران نظیر‪‎‬روح اهلل نجابت (نماینده شیراز) به طور‬ ‫پیوســته ارای خود را در سایت شخصی منتشر کرده‬ ‫و اخیرا ً‪‎‬علــی خضریان (نماینده تهران) نیز انجام داده‬ ‫اســت‪ ،‬قرار اکثر جمع ما این است که کاری هماهنگ‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫لذا اجرای ازمایشی داوطلبانه شفافیت ارای نمایندگان‬ ‫ان شاءاهلل از هفته اینده اغاز می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪730‬‬ ‫تالشسفیرامریکادرسازمانمللبرایمقصرجلوهدادنایراندرمذاکراتوین‬ ‫وزیر دفاع ‪:‬‬ ‫خودروهای جنگی تولید داخل‬ ‫تحویل نیروهای مسلح می شود‬ ‫وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح گفت‪:‬‬ ‫تولیدات مختلفی در حــوزه خودروهای جنگی‬ ‫داریم کــه اکنون در حال تحویــل به نیروهای‬ ‫مسلح است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی ارتش‪ ،‬امیر سرتیپ محمدرضا‬ ‫قرایی اشتیانی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه درباره‬ ‫خودروسازی و قطعه سازی افزود‪ :‬وزارت دفاع به حوزه‬ ‫قطعه ســازی و مباحث گلوگاهــی در صنعت به ویژه‬ ‫صنعت خودروســازی ورود کرده و کمک هایی در این‬ ‫حوزه ها انجام داده است و این اقدامات استمرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقــدام وزارت دفاع براســاس‬ ‫نیازمندی هایی اســت که در بخش های مختلف به این‬ ‫وزارتخانه ارجاع می شود‪،‬‬ ‫در پاسخ به این پرسش که ایا قراردادی با خودروسازان‬ ‫در این زمینه منعقد شــده اســت گفت‪ :‬بله؛ براساس‬ ‫قراردادهــا در حــال فعالیت هســتیم؛ برخی قطعات‬ ‫موردنیاز این مجموعه هــا نقش گلوگاهی دارند یا باید‬ ‫از خارج از کشــور تامین شود که البته وزارت دفاع در‬ ‫حال تولید این قطعات است‪.‬‬ ‫ســفیر امریکا در سازمان ملل در گفت وگویی با تالش برای انداختن‬ ‫توپ در زمین ایران‪ ،‬به سوالی درباره مکث در مذاکرات وین پاسخ داد‪.‬‬ ‫به نقل از روزنامه العربی الجدید‪ ،‬لیندا توماس گرینفیلد‪ ،‬سفیر امریکا‬ ‫در سازمان ملل در بخشی از یک گفت وگو با این روزنامه در پاسخ به‬ ‫سوالی درباره بن بست در مذاکرات وین و این که ایا انتظار دارد شورای‬ ‫امنیت ســازمان ملل به زودی این موضوع را بحث بگذارد یا نه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همان طور که اشاره کردید‪ ،‬ما هنوز به توافقی دست نیافته ایم و ممکن‬ ‫اســت به ان نرسیم‪ .‬اما رئیس جمهور(جو بایدن) وعده داده است که‬ ‫ما اطمینان خواهیم یافت ایران هرگز به تســلیحات هسته ای دست‬ ‫پیدا نکند‪ .‬گرینفیلد ادامه داد‪ :‬موضوع توافق در شورای امنیت مطرح‬ ‫نشــده است اما اگر ان جا مطرح شود‪ ،‬ما اماده ایم رای بدهیم و درباره‬ ‫مسائل مشترک جهانی بحث کنیم‪ .‬این یکی از حوزه هایی بود که ما‬ ‫توانستیم راجع به ان همکاری نزدیکی با تمام اعضای شورای امنیت‬ ‫داشته باشیم‪ .‬او افزود‪ :‬من فکر می کنم تمام ان ها خواستار برجام(توافق‬ ‫هسته ای)‪ ،‬بازگشت امریکا به توافق و اجرای کامل مقررات ان هستند‪.‬‬ ‫به گمانم‪ ،‬اگر این مســئله در شورای امنیت مطرح شود‪ ،‬ایران خواهد‬ ‫شنید که جهان می خواهد در این زمینه وارد عمل شود‪.‬‬ ‫سفیر امریکا در سازمان ملل مدعی شد‪ :‬این ایران است که مانع این‬ ‫تالش ها شــده است‪ .‬ما موافقت کرده بودیم که اگر ان ها به پایبندی‬ ‫دوجانبه به توافق بازگردند‪ ،‬ما هم به پایبندی دوجانبه باز می گردیم‪.‬‬ ‫موقعیت کنونی ما این است‪ .‬ما اماده ایم‪ ،‬ان ها[ایران] نیستند‪.‬‬ ‫اظهارات ســفیر امریکا در ســازمان ملل در پی این مطرح می شود‬ ‫معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ضمن توضیح شرایط‬ ‫برقراری بیمه رایگان برای ‪ ۳‬دهک درامدی‪ ،‬گفت‪ :‬ســازمان بیمه سالمت‬ ‫طبق بودجه مشخص‪ ،‬مبلغ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای بیمه رایگان در‬ ‫نظر گرفت ه است‪ .‬دکتر مهدی رضایی‪ ،‬درباره پوشش بیمه افراد فاقد پوشش‬ ‫بیمه‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۶‬میلیون نفر بیمه نشــده در کشور وجود دارند‪ ،‬البته‬ ‫امارها کامال قطعی نیست‪ .‬پیش از این هم افراد فاقد بیمه‪ ،‬جهت پوشش‬ ‫بیمه ای طی چندین نوبت فراخوان شدند‪ .‬براساس بند الف ماده ‪ ۷۰‬قانون‬ ‫برنامه ششم توسعه کشور و ائین نامه اجرایی ان‪ ،‬کلیه شهروندان فاقد بیمه‬ ‫فصلی جدید درارتقای سالمت ودرمان شاهرود‬ ‫باز توانی قلب و ریه شاهرود با اعتبار ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال و در فضایی به وسعت ‪۱۰۰‬‬ ‫متر مربع در بیمارستان امام حسین (ع)‬ ‫‪ ،‬افتتــاح اکوکاردیوگرافی مری با اعتبار‬ ‫پنج میلیارد ریال ‪ ،‬افتتاح مرکز جراحی‬ ‫محدود شفا با اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫و همچنین کلینیک دندانپزشــکی بهار‬ ‫با اعتبــار ‪ ۱۰‬میلیارد ریــال همچنین‬ ‫ازمایشگاه سلولی مولکولی بهار با اعتبار‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریال ‪ ،‬کلنــگ زنی بخش‬ ‫رادیوتراپــی بیمارســتان امام حســین‬ ‫که مذاکرات وین در پی برخی تحوالت اخیر در مناســبات سیاســی‬ ‫بین المللی در پی حمله روسیه به اوکراین‪ ،‬اعمال تحریم های متعدد‬ ‫واشنگتن علیه روسیه و کشمکش های تهران‪ -‬واشنگتن بر سر برخی‬ ‫مسائل باقی مانده در مذاکرات‪ ،‬اخیرا تا اطالع ثانوی متوقف شد‪.‬‬ ‫ادعای گرینفیلد درباره موضع ایران در مذاکرات وین در حالی مطرح‬ ‫شده است که سعید خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه کشورمان‬ ‫در نشســت خبری اخیرش دربــاره مذاکرات ویــن گفت‪ :‬جو وین‬ ‫منفی نیســت چون ایران و گروه ‪ ۴+۱‬همه کارهــای خود را انجام‬ ‫داده اند و منتظر پاســخ مناسب از سوی امریکا هستیم‪ .‬پاسخی که‬ ‫بتوانــد نگرانی هایمان را در دو حوزه ای که اشــاره کردم مرتفع کند‪.‬‬ ‫هماهنگ کننــده برجام و اتحادیه اروپا وظیفه خود را به خوبی انجام‬ ‫می دهد‪ .‬ایران در جریان مذاکرات وین بیشــترین ابتکارات را داشته‬ ‫و اکنون نیز با ابتکارات مناســب تالش کرده ایم که اطمینان الزم را‬ ‫برای بازگشت صادقانه امریکا (به معنای حقوقی ان) به همراه اجرای‬ ‫تعهدات از سوی این کشــور صورت بگیرد‪ .‬به نظر می اید واشنگتن‬ ‫سیاست تاخیر را در پیش گرفته است و هر زمان که امریکا به چند‬ ‫موضوع باقی مانده پاسخ بدهد به وین برمی گردیم و جو وین همچنان‬ ‫برای امضا و حصول توافق اماده است‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه ایران‬ ‫در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره علت توقف مذاکرات و اینکه‬ ‫ایا بحث ماندن ســپاه در «لیست سازمان های تروریستی خارجی»‬ ‫امریکا عامل این توقف است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همان طور که هفته قبل نیز‬ ‫گفتــم موضوعات باقی مانده بین ایران و امریکا بیش از یک موضوع‬ ‫اســت و ما تاکید می کنیم که پیام هایی که از طریق اقای مورا طی‬ ‫چند هفته گذشــته قبل و بعد از سفر ایشان به تهران انجام شده با‬ ‫راه حل های حداقلی که باید اتفاق افتد که توافقی را اعالم کرد‪ ،‬فاصله‬ ‫دارد‪ .‬مسئول عقب انداختن‪ ،‬پاسخ مناسب واشنگتن است‪ .‬خطیب زاده‬ ‫گفت ‪ :‬همان طور که پیش از این تاکید کرده ایم باید تمامی عناصر و‬ ‫اجزای فشار حداکثری از بین برود‪ .‬امریکا نمی تواند تمام انرژی و وقت‬ ‫ما را صرف این موضوع بکند که بخشــی از اجزای فشار حداکثری و‬ ‫میراث ترامپ را حفظ کند‪ .‬اجزای این فشار حداکثری باید کال از بین‬ ‫برود و نکته دوم مورد توجه ما این اســت که زنجیره انتفاع اقتصادی‬ ‫ملت ایران از برجام باید به صورت کامل دیده شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انچه‬ ‫که بین ما و امریکا باقی مانده اســت در هر دو این قســمت ها دچار‬ ‫نقص است‪.‬‬ ‫نحوه پوشش بیم ه رایگان سه دهک پایین درامدی‬ ‫ایین افتتاح و کلنگ زنی طرحهای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود‬ ‫شــاهرود‪ -‬رضائیان‪ :‬رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی شــاهرود از افتتاح چهار‬ ‫طرح با هزینــه ‪ ۸۰‬میلیارد ریال‪ ،‬کلنگ‬ ‫زنی ‪ ۲‬طــرح با اعتباری بالــغ بر ‪۳۸۰‬‬ ‫میلیــارد ریال و اغاز عملیات بهســازی‬ ‫ســه طرح با اعتبار ‪ ۹۰‬میلیارد ریال در‬ ‫حوزه دانشــگاه علوم پزشکی شاهرود با‬ ‫حضور استاندار سمنان‪ ،‬مسووالن استانی‬ ‫و شهرستانی خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر شــیبانی با بیان اینکه در مجموع‬ ‫به جز مرکز قلب شــاهرود کــه از قبل‬ ‫امکانات و تجهیزات ان تهیه و رقم بسیار‬ ‫زیــادی نیز صرف ان شــده‪ ،‬برای دیگر‬ ‫طرحها ‪ ۸۰‬میلیــارد تومان اعتبار صرف‬ ‫شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬افتتاح این طرحها‬ ‫به ارتقای ســامت و درمان شهرستان‬ ‫شاهرود کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افتتــاح مرکز بهورزی شــاهرود در‬ ‫زمینی به مســاحت سه هزار و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫مربــع و زیربنای یک هــزار و ‪ ۳۳۱‬متر‬ ‫مربــع با اعتبار ‪ ۳۵‬میلیارد ریال و همراه‬ ‫ســرای بیمارســتان در ‪ ۵۷۲‬متر مربع‬ ‫زیربنا شــامل ‪ ۱۲‬واحد مســکونی برای‬ ‫اســکان همراهان بیماران ‪ ،‬افتتاح مرکز‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫(ع) شــاهرود بــا اعتبــار ‪ ۸۰‬میلیــارد‬ ‫ریال ‪ ،‬کلنگ زنی بخش اســکوپی‪ ،‬دی‬ ‫کلینیک‪ ،‬ید درمانی و ساختمان مرکزی‬ ‫دانشگاه‪،‬در شش طبقه با متراژ ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫متر مربع و زمینی به مســاحت ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫متــر مربع با پیش بینی هزینه ســاخت‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال را از جمله پروژه های‬ ‫این مراسم ذکر کرد‪.‬‬ ‫با تشکر از روابط عمومی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫شاهرود‬ ‫پایه‪ ،‬جهت برقراری پوشش بیمه پایه سالمت می توانند با مراجعه به سامانه‬ ‫خدمات غیرحضوری شهروندی سازمان بیمه سالمت و یا دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت طرف قراردادمان‪ ،‬نسبت به بیمه کردن خود و خانواده شان اقدام کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬بر اساس بند د تبصره ‪ ۱۴‬قانون بودجه ‪ ،۱۴۰۱‬افراد فاقد بیمه‬ ‫پایه سه دهک پایین درامدی‪ ،‬به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه‬ ‫تحت پوشش قرار می گیرند‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬افراد متقاضی استفاده از‬ ‫یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان‪ ،‬استعالم‬ ‫می شوند و براساس استعالم انجام شده در یکی از دهک های درامدی تعریف‬ ‫می شوند‪ .‬یارانه دولت بسته به دهک درامدی تعیین شده به متقاضی تعلق‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬رضایی درباره زمان مورد نیاز برای اســتعالم دهک درامدی‬ ‫متقاضیان بیمه رایگان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قانون اعالم کرده است که ارزیابی وسع ‪۳‬‬ ‫دهک درامدی باید ظرف دو هفته انجام و به ما اعالم شود‪ .‬همچنین طبق‬ ‫بودجه مشخص‪ ،‬مبلغ ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای بیمه رایگان در نظر‬ ‫گرفته ایم‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬سه دهک درامدی پایین درامدشان پایین تر از‬ ‫ت که رایگان بیمه می شوند‪ .‬در دوران‬ ‫‪ ۴۰‬درصد حداقل حقوق و دستمزد اس ‬ ‫کرونا موقتا قانون ارزیابی وسع اعمال نشد تا افراد از پوشش بیمه خارج نشوند‪.‬‬ ‫پاسخ مترو به چرایی حذف چهار اعزام قطار در خط‪۵‬‬ ‫قائم مقام عملیات شــرکت بهره برداری مترو در مورد چرایی‬ ‫حذف چهار اعزام قطارهای خــط ‪ ۵‬مترو توضیحاتی را ارائه‬ ‫کرد‪ .‬کامــران ازادی درباره چرایی حذف چهار حرکت تردد‬ ‫قطار در خط ‪ ۵‬مترو گفــت ‪ :‬بعد از حادثه بهمن ماه برخورد‬ ‫دو قطار در ایستگاه چیتگر کارگروهی برای بررسی علل این‬ ‫حادثه تشــکیل شد که پس از بررسی به عوامل و موضوعات‬ ‫مختلفی رسیدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زیرســاخت خط ‪ ۵‬مترو به گونه ای از ابتدا‬ ‫طراحی شــده که در کمترین حالت هــر ‪ ۱۰‬دقیقه می تواند‬ ‫اعزام قطار داشــته باشد‪ ،‬گفت ‪ :‬در حالی که این چهار سفری‬ ‫که لغو شــده فاصله قطارها را به زیر ‪ ۱۰‬دقیقه و به حدود ‪۵‬‬ ‫دقیقه می رساند و با زیرساخت های موجود خط ‪ ۵‬و همچنین‬ ‫سیستم سیگنالینگ و کنترل در این خط در تضاد بود‪.‬‬ ‫قائم مقام عملیات شــرکت بهره برداری مترو با بیان اینکه به‬ ‫همین دلیل چهار حرکت از خط ‪ ۵‬مترو حذف شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دو حرکت از صبح از مبدا کرج به ســمت تهران و دو حرکت‬ ‫قطار در هنگام عصر از مبدا ارم ســبز به ســمت گلشهر که‬ ‫اصطالحا اسم شــان قطارهای تندرو مستقل بود‪ ،‬حذف شد‬ ‫چرا که حرکت این قطارها در تعارض با زیرساخت های خط ‪۵‬‬ ‫مترو تهران بود و به این دلیل که کمیته ایمن ســازی خطوط‬ ‫نیز این موضوع را تایید کرده بود‪ ،‬ان ها را حذف کردیم‪.‬‬ ‫ازادی بــا بیان اینکه پس از بررســی ها بــه این جمع بندی‬ ‫رســیدیم کــه این چهار حرکــت باید فعال متوقف شــود تا‬ ‫مشــکالت زیرساختی خط ‪ ۵‬حل شــود‪ ،‬گفتادامه داد‪ :‬علت‬ ‫اینکه این چهــار حرکت قطارها حذف شــد افزایش ایمنی‬ ‫قطارهــا و افزایش ســاعت تجــاری بود‪ .‬ایــن چهار حرکت‬ ‫سبب می شــد که حرکت های بعدی قطار دچار تاخیر شود؛‬ ‫چرا که زیرســاخت ها اصال مهیا نبود و به همین دلیل نحوه‬ ‫اعزام قطارها را به حالــت اصلی برگرداندیم تا ضریب ایمنی‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه یک هفته قبل از انجام این کار‬ ‫اطالع رسانی وسیعی در ایستگاه های خط ‪ ۵‬انجام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براســاس اخرین امار از سیستم مانیتورینگ و از انجایی که‬ ‫قطارها پشت هم اعزام می شوند ازدحام جمعیت در ایستگاه ها‬ ‫نداریم‪ .‬قائم مقام عملیات شــرکت بهره برداری مترو با بیان‬ ‫اینکه با طراح این سیســتم مکاتبــه کردیم که راه حلی برای‬ ‫این مشکل زیرســاختی خط ‪ ۵‬پیدا شود‪ ،‬گفت‪ :‬دقت داشته‬ ‫باشید که این سیستم متعلق به ‪ ۲۵‬سال قبل است که توسط‬ ‫یک شــرکت خارجی در متروی تهران طراحی و نصف شده‬ ‫و کمیته فنی پیگیر این موضوع هســتند تا شــرکت سازنده‬ ‫پاسخ نامه مکتوب ما را بدهد و راه حلی در این خصوص پیش‬ ‫پای ما قرار دهد‪ .‬ازادی در پاســخ به این سوال که ایا ممکن‬ ‫اســت این چهار حرکت قطار که حذف شــده مجددا از سر‬ ‫گرفته شود؟ تصریح کرد‪ :‬به طور دقیق نمی توانم این مسئله‬ ‫را فعال اعالم کنم چرا که این موضوع بستگی به نظر نصاب و‬ ‫سازنده دارد و باید او به ما بگوید که ایا می توان زیرساخت ها‬ ‫را ارتقاء داد یا خیر؟ و اگر می شــود چگونه امکان پذیر خواهد‬ ‫بود؟ امــا در حال حاضر فعال زیرســاخت ها مهیا نیســت و‬ ‫حرکت های اضافه ایمنی ندارد و ما وظیفه داریم ســفرهای‬ ‫امن برای مســافرانمان مهیا کنیــم و هر گونه حرکت ناایمن‬ ‫قابل قبول نیســت و متوقف می شــود‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫سوال که مسافران خط ‪ ۵‬از ازدحام قطارها با حذف این چهار‬ ‫اعزام قطار گالیــه دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در خط ‪ ۵‬ظرفیت جابه جایی‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار مســافر در یک روز را داریم که این مســافران به‬ ‫صورت نشسته و ایستاده جابه جا می شوند اما در حال حاضر‬ ‫در بیشترین حالت در خط ‪ ۱۰۰ ،۵‬هزار نفر جابه جا می شوند‬ ‫و ما ‪ ۳۰۰‬هزار نفر ظرفیت خالی داریم و جالب اســت که در‬ ‫ســاعت پیک نیز باز ظرفیت خالی در قطارها دیده می شــود‬ ‫چرا که بسیاری از مسافران مسیر تهران‪-‬کرج با وجود تزریق‬ ‫حداکثری واکسن در جامعه و فروکش شدن نسبی کرونا باز‬ ‫هم عالقه مند به اســتفاده از خودروی شخصی و مسیر اتوبان‬ ‫هستند و حتی ما توقع داشتیم که با تزریق واکسن و کاهش‬ ‫کرونا تعداد مسافران مان افزایش یابد‪ ،‬اما این گونه نشد‪ .‬قائم‬ ‫مقام عملیات شــرکت بهره برداری مترو افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫هر ‪ ۱۰‬دقیقه یک اعزام قطار داریم و حتی اماده هســتیم که‬ ‫قطارها به صورت فوق العاده اعزام شوند‪.‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫شماره تماس‪021-77851725 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 786

روزنامه خوب 786

شماره : 786
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه خوب 785

روزنامه خوب 785

شماره : 785
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه خوب 784

روزنامه خوب 784

شماره : 784
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه خوب 782

روزنامه خوب 782

شماره : 782
تاریخ : 1401/04/08
روزنامه خوب 781

روزنامه خوب 781

شماره : 781
تاریخ : 1401/04/07
روزنامه خوب 780

روزنامه خوب 780

شماره : 780
تاریخ : 1401/04/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!