روزنامه خوب شماره 728 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 728

روزنامه خوب شماره 728

روزنامه خوب شماره 728

‫‪4‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫صالح ابادی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫حمایتاز ساختمسکن‬ ‫در دستور کار بانک ها‬ ‫قرار گرفت‬ ‫‪7‬‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد‬ ‫کلنگ زنی پروژه میانکاله‬ ‫متوقف شده است‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد؛‬ ‫اختصاص ‪ ۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای مطالبات‬ ‫بازنشستگان کشوری‬ ‫چهارشنبه‪ 31‬فروردینماه‪| 1401‬سالسوم|شماره‪8 | 728‬صفحه| قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 18‬رمضان‪ 20 |1443‬اگوست‪2022‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫ت‬ ‫برا الشو‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫بیما پوششبیم ه داشت‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫خاصوصع کامل‬ ‫ ‬ ‫ب‬ ‫العالج‬ ‫وزیراقتصادخبرداد‬ ‫حذف ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی‬ ‫گام به گام و تدریجی‬ ‫خواهد بود‬ ‫ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻪ!‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه‪ ،‬ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ‪،‬‬ ‫دل ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ رو روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﮑﻤﻮن دﻟﺸﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺻﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎﺷﻮن ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺳﻪ‪.‬‬ ‫ارزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎل دﯾﮕﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن‪ ،‬ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺸﯿﻦ!‬ ‫وﻋﺪه ﻣﺎ‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه‪ ،‬ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫صادرات ‪ 4‬محصول کشاورزی ممنوع شد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 31‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪728‬‬ ‫اخبار‬ ‫پرداخت ‪ 3.2‬میلیارد دالر ارز‬ ‫ترجیحی دارو در سال قبل‬ ‫بر اســاس اعالم بانک مرکزی‪ ،‬مطابق قانــون بودجه و‬ ‫مصوبات شــورای هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬ســقف ارز‬ ‫ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫میزان ‪ 3.2‬میلیارد دالر بود‪ ،‬که به طور کامل توسط این‬ ‫بانک تامین شد‪.‬‬ ‫به نقــل از بانک مرکزی‪ ،‬مطابق قانون بودجه و مصوبات‬ ‫شــورای هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬سقف ارز ترجیحی‬ ‫واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ‪ ۱۴۰۰‬میزان ‪۲/۳‬‬ ‫میلیارد دالر بود‪ ،‬که به طور کامل توسط این بانک تامین‬ ‫شد‪ .‬روند تخصیص ارز مزبور‪ ،‬متناسب با مصوبات مربوطه‬ ‫و اعالم اولویت های درخواستی از سوی وزارت بهداشت به‬ ‫گونه ای بوده که در بهمن و اسفند سال گذشته جمعاً بالغ‬ ‫بر ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر تخصیص ارز به درخواست های واصله‬ ‫ان وزارت صورت گرفته است‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت مقوله دارو و تجهیزات ضروری پزشکی‬ ‫برای کشــور‪ ،‬تامین ارز بــرای درخواســت های وزارت‬ ‫بهداشت در چهارچوب ضوابط مربوطه‪ ،‬همواره در اولویت‬ ‫اقدامات بانک مرکزی بوده و هست‪ ،‬و مناسب ترین ارزهای‬ ‫دردسترس برای این اقالم اختصاص داده می شود‪.‬‬ ‫همچنین در فروردین ماه سال جاری برای تامین ارز اقالم‬ ‫دارویی و تجهیزات پزشکی مد نظر وزارت بهداشت‪ ،‬یک‬ ‫میلیارد دالر اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫کاهش فشار بیکاری‬ ‫با ساماندهی اتباع غیرمجاز‬ ‫یک کارشناس بازار کار اقدام وزارت کار در شناسایی اتباع‬ ‫غیرمجاز و فاقد پروانه کار و جایگزین کردن نیروی جویای‬ ‫کار ایرانــی را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬اگر یک میلیون‬ ‫شغلی که هم اکنون در اختیار اتباع غیرمجاز و فاقد پروانه‬ ‫کار هســت در اختیار کارگران ایرانی قرار بگیرد‪ ،‬نه تنها‬ ‫موجب رونق بازار کار و اشتغال شده بلکه فشار بیکاری در‬ ‫کشور را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫حمید حاج اســماعیلی‪ ،‬با اشاره به لزوم ساماندهی اتباع‬ ‫غیرمجاز در کشــور و جایگزین کردن نیروی کار ایرانی‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬وزارت کار اخیرا اعــام کرده یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار نفر از اتباع بیگانه که در ایران اشــتغال به کار‬ ‫دارند فاقد پروانه کار هستند و از این تعداد قفط ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نفر پروانه کار دارند‪ .‬وقتی به صورت رسمی اعالم می شود‬ ‫که یک میلیون شغل ما در اختیار اتباع بیگانه فاقد پروانه‬ ‫کار قرار دارد وزارت کار باید نظارت هایش را در این بخش‬ ‫بیشتر و دقیق تر کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یک میلیون تبعه فاقد‬ ‫پروانه کار رقم قابل توجهی است و می تواند یک میلیون‬ ‫نیروی کار ایرانی را جایگزین کند و بخشی از فشار بیکاری‬ ‫را در کشــور کاهش دهد لذا انتظار ما این اســت که در‬ ‫این بخش با جدیت شناسایی کارگران خارجی فاقد مجوز‬ ‫ادامه یابد و نیروی جویای کار ایرانی جایگزین شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار کار افزود‪ :‬قانون همه دستگاهها هم‬ ‫بخش دولتی هم بخش خصوصــی را منع و اعالم کرده‬ ‫که اجازه ندارند وقتی نیروی کارجوی ایرانی وجود دارد‪،‬‬ ‫کارگر خارجی بدون روادید سیاســی یا پروانه کار ان هم‬ ‫در مشاغلی که مهارتش نزد ایرانیان وجود دارد را به کار‬ ‫بگیرند ؛ بنابر این می تواند روی افزایش ظرفیتهای اشتغال‬ ‫برای کارگران ایرانی تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی متذکر شد‪ :‬دومین موضوع‪ ،‬بحث خدمات‬ ‫عمومی است که در کشور وجود دارد‪.‬کسی منکر حضور‬ ‫کارگران و نیروهای کار خارجی نیســت همچنان که از‬ ‫کشــور ما نیز کارگران در کشــورهای دیگر مشغول کار‬ ‫هستند منتها بحث ساماندهی و ورود قانونی مطرح است‪.‬‬ ‫اگر اتباع غیرمجاز را ســاماندهی نکنیــم هم بازار کار ما‬ ‫اسیب می بیند و هم خدمات دهی به نیروهای کار دچار‬ ‫مشکل می شود لذا انتظار می رود برای اتباعی که به این‬ ‫شکل وارد کشور می شوند در همان مرزها اردوگاه و کمپ‬ ‫تعریف کنند که در انجا بمانند و بحث خدمات رسانی و‬ ‫ســاماندهی انها را دنبال کنند چون ورود انها به داخل‬ ‫کشــور می تواند هم بازار کار را دچار مشکل کند هم به‬ ‫امنیت اجتماعی اسیب بزند‪.‬‬ ‫به گفته وی حقوق بگیران در کشور به نسبت جمعیت‪،‬‬ ‫خدمات و سرانه عمومی دریافت می کنند و هر چه جمعیت‬ ‫بیشتر شود روی ارائه خدمات عمومی تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کار در پایان با اشاره به وجود بانک جامع‬ ‫اطالعات بیــکاران و شــاغلین در وزارت کار اظهارکرد‪:‬‬ ‫معتقدم این بانک اطالعاتی که برای ساماندهی نیروی کار‬ ‫و کارگاه های کشور از قبل در وزارت کار راه اندازی شده‬ ‫در دور جدیــد همچنان با قوت ادامه دارد و وزارت کار از‬ ‫طریق این بانک اطالعاتی توانســته به اطالعات نیروهای‬ ‫کار و بیکاران و اتباع خارجی دست پیدا کند و منابع این‬ ‫بانک اطالعاتی قطعــا به وزارت کار در تصمیم گیری ها‬ ‫برای توسعه بازار کار کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اساس نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک‪ ،‬صادرات ‪ 4‬محصول گوجه فرنگی‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬بادمجان و پیاز تا اطالع ثانوی ممنوع شد‪ .‬در بخشی از نامه عباس عسکرزاده‪،‬‬ ‫معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسالمی امده است‪ :‬با توجه به تحوالت بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای‬ ‫مصرف برخی کاالهای کشــاورزی‪ ،‬کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور صادرات سیب زمینی‪ ،‬پیاز‪ ،‬گوجه فرنگی و بادمجان‬ ‫تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم می گردد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد خبر داد‬ ‫حذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود‬ ‫وزیر اقتصاد با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام به گام ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی گفت‪ :‬اینکه با چــه گام های تدریجی و از چه مقوالت و‬ ‫محصوالتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و‬ ‫چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت‬ ‫تاثیر قرار ندهد‪ ،‬هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬خاندوزی در دیدار با اعضاء و روســای اتاق های بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع ‪ ،‬معادن و کشــاورزی‪ ،‬تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع‬ ‫پیش بینی پذیری در اقتصاد گفت‪ :‬سیاست ما در وزارت اقتصاد این است‬ ‫که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش بینی پذیری در اقتصاد‬ ‫کشــور تحقق پیدا کند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬می پذیرم که در مواردی این‬ ‫پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار گردیده‪ ،‬اما همچنان بر اولویت‬ ‫این ایده اصرار داریم و در ســتاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت‬ ‫پیگیری می کنیم‪ .‬خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی‬ ‫اشــاره کرد و در این خصوص گفت‪ :‬در موضوع عوارض صادراتی هم این‬ ‫مشکل اخیر روسیه پیش امد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید در‬ ‫زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقالم دیگر‪ ،‬کشور دچار مسئله شد و‬ ‫می دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند‪ ،‬از خود روسیه که درگیر‬ ‫جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در‬ ‫طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه های گمرکی صادر کرد‬ ‫و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند‪.‬‬ ‫او سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پرداخت‬ ‫و در این خصوص گفت‪ :‬موضوع ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی که این روزها نقل محافل‬ ‫است ماه هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح‬ ‫دهم وقت مبســوطی نیاز است‪ ،‬اما همین قدر بگویم که حتماً در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی یکباره حذف نخواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال ‪ ۱۴۰۱‬حتماً تغییری در وضعیت ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد‪،‬خاطر نشان کرد‪ :‬حتماً در پایان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬وضعیت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی فعلی را نخواهیم داشت‪ ،‬اما اینکه با‬ ‫چه گام های تدریجی و از چه مقوالت و محصوالتی اجرای این سیاست در‬ ‫پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی‬ ‫اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تاثیر قرار ندهد‪ ،‬هنوز مورد بحث‬ ‫و تبادل نظر جدی است ‪ .‬وی در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از‬ ‫نهاده ها و انرژی اشاره کرد و افزود‪ :‬برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی‬ ‫را به نحوی بتوانیم باالنس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی‬ ‫نشود‪ ،‬در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می شود که گام اول در این زمینه چه‬ ‫باید باشد‪ ،‬چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از ان‬ ‫گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و ‪...‬‬ ‫وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت گذاری ها نیز گفت‪ :‬ضابطه مندی در‬ ‫میزان افزایش قیمت های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی‬ ‫باشد مورد تاکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد‬ ‫را نمی توان نفی کرد‪ .‬وی در این زمینه توضیح داد‪ :‬برای مثال نمی توان‬ ‫قیمت نهاده ها را افزایش داد اما انتظار داشت‪ ،‬قیمت محصوالت نهایی ثابت‬ ‫بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫خاندوزی در ادامه افزود‪ :‬این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ‬ ‫دهد‪ ،‬مثــ ً‬ ‫ا افزایش قیمت ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کاالی‬ ‫خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کاال چند برابر نشود‪ ،‬یا اگر نرخ ارز‬ ‫مورد محاسبه گمرک بناست که‪ ETS‬باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار‬ ‫دارد که حتماً تعرفه ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین االت‬ ‫دچار شوک خیلی باالیی نشوند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد افزود‪ :‬برایند افزایش نرخ ارز‪ ،‬مبنای حقوق ورودی و کاهش‬ ‫تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از‬ ‫‪ ۴‬درصد نمی تواند باشد( ان هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس‬ ‫یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب‬ ‫قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت ها خواهد گذاشت‬ ‫دکتر خاندوزی با اشاره به تالش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی‬ ‫نیز گفت‪ :‬دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت‬ ‫نفت کاری می کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫او همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت‪ :‬توافق‬ ‫بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهی های قطعی‬ ‫مشکوک الوصول یعنی دیونی که ‪ ۱۸‬ماه پس از پرداخت اخرین قسط انها‬ ‫گذشته باشد‪ ،‬منتشر شود‪ ،‬و اگر کسانی هستند که می گویند ما در مسیر‬ ‫پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است‬ ‫که با بانکها در این زمینه شده است‪ ،‬اما باید توجه کرد که اصل این اقدام‬ ‫به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب‬ ‫است که اساساً نکول را به یک انتخاب کام ً‬ ‫ال اقتصادی و عقالیی تبدیل می‬ ‫کند‪ ،‬اقدام منطقی و قابل دفاعی است‪.‬‬ ‫خاندوزی با اشــاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای‬ ‫بدحساب ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد‬ ‫نشود‪ ،‬بخش قابل توجهی از منابع بانکها به صورت استمهال های صوری در‬ ‫خواهد امد‪ ،‬افزود‪ :‬در خیلی مواقع گفته می شود که این امارها‪ ،‬عدد سازی‬ ‫است و منجر به انتقال اطالعات غلط به دولت و سیاست گذار‪ ،‬تحلیلگر و‬ ‫پژوهشگر می شود و بخشی از این مشکالت را با اجرای همین سیاست‬ ‫می توان رفع کرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با طرح این پرســش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‬ ‫های بلند مدت می توان داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬در کدام کشور دیگری در دنیا‬ ‫بدحســابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم‪ ،‬من به‬ ‫جهت اینکه کار تولیدی می کنم یا چون کار صادراتی می کنم بنابراین‬ ‫می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم‪ ،‬اص ً‬ ‫ال امروز سوء رفتار شما در‬ ‫خیابانها و پشت چراغ قرمز ها‪ ،‬روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات‬ ‫شما نیز تاثیر می گذارد و ان جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه بندی‬ ‫های پیشرفته ای دارند این موضوع اتفاق می افتد که ما هنوز با ان فاصله‬ ‫داریم و ادعاهایی شبیه به ان شرایط نیز نداریم‪ .‬وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما‬ ‫خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعاالن‬ ‫اقتصادی فاصله داریم‪ ،‬گفت‪ :‬دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛‬ ‫در ارتباط با ماده ‪ ۲۰‬تا کنون چند فرصت تعیین شد و مث ً‬ ‫ال به بدهکاران‬ ‫کالن گفتند‪ ،‬بیایید تا پایان شهریور ماه فالن سال‪ ،‬این درصد از اصل بدهی‬ ‫معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی‪ ،‬با شما همکاری خواهیم‬ ‫کرد اما اتفاقی رخ نداد!‬ ‫خاندوزی افزود‪ :‬بنابراین انتظار نداشــته باشید من به عنوان سیاستگذار‬ ‫اقتصادی در مقابل کســانی که می گویند ما جزو فعاالن و خوشنامان و‬ ‫سرامدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به‬ ‫شکل استمهال و یا تقسیط برنمی اییم‪ ،‬بی تفاوت عمل کنم ‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد تصریح کرد‪ :‬اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ‬ ‫اجحاف و اشــتباهی رخ داده اســت‪ ،‬حتماً به من منتقل کنید و من از‬ ‫همکاران بانکی خواهم خواست انها را اصالح کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به همین دلیل هم بود که در گام اول‪ ،‬تعمدا ً گفتیم برای انچه‬ ‫که به حوزه ارزی مربوط می شــود‪ ،‬اص ً‬ ‫ال عدد نگذارید چرا که همه اعداد‬ ‫قابل مناقشه اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم‬ ‫عددی دیگر را می گوید چون حساب و کتاب ها و محاسبه نرخ ارز از منظر‬ ‫هر کدام متفاوت است‪.‬‬ ‫او در ادامه تاکید کرد‪ :‬ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و‬ ‫انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص های کالن اقتصاد را با ایجاد انگیزه‬ ‫مثبت برای خوش حساب ها جبران کنیم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه عقل حکم می کند ما بلند مدت فکر کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من برای سالجاری نیز به دوستان سازمان امور مالیاتی گفته ام که‬ ‫عمدتاً بر گره های قبلی و معوقات باقی مانده از ســالهای پیشین تمرکز‬ ‫کنند‪ .‬وی در پایان تصریح کرد‪ :‬ما وظیفه خود می دانیم به فعاالن بزرگ‬ ‫اقتصادی و خادمان عرصه صادرات و اشتغال‪ ،‬به طور ویژه کمک کرده و‬ ‫مسیر را باز کنیم‪.‬‬ ‫سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد به ‪ 20‬درصد رسید ‬ ‫رئیس ســابق ســازمان بورس گفت‪ :‬ســال ‪ 1400‬با وجود افت و‬ ‫خیزهای بازار‪ ،‬حجم تامین مالی از بازار سرمایه ایران به ‪ 600‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید که با این حساب سهم بازار سرمایه از تامین‬ ‫مالی اقتصاد به ‪ 20‬درصد رسید‪.‬‬ ‫محمد علی دهقان دهنــوی ‪ ،‬در مورد اینکه چگونه می توان عمق‬ ‫بازار ســرمایه را افزایش داد که بتواند در تامین مالی اقتصاد نقش‬ ‫پررنگتری ایفا کند؟ اظهار داشــت‪ :‬بازار سرمایه کشور ما در سال‬ ‫‪ 98‬و ‪ 99‬رشــد زیادی کرد و دارای نوساناتی بود که این نوسان ها‬ ‫اسیب هایی به برخی سهامداران وارد کرد‪ ،‬اما یک نکته قابل توجه‬ ‫است‪ ،‬اینکه بازار ما بزرگتر شده و حضور گسترده مردم در ان نکته‬ ‫قابل توجهی اســت و بازار ســرمایه ظرفیت تامین مالی برای هم‬ ‫شرکت های خصوصی و هم دولت فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال ‪ 99‬بیش از ‪ 680‬هزار میلیارد تومان تامین مالی‬ ‫بخش خصوصی و دولت از بازار سرمایه انجام شد که یک سوم این‬ ‫رقم توسط دولت و دوسوم ان توسط شرکت های بازار سرمایه انجام‬ ‫شد که البته دولت در برخی از این شرکت ها سهامدار است‪.‬‬ ‫وی این را هم گفت ‪ :‬سال ‪ 1400‬با وجود افت و خیزهای بازار‪ ،‬حجم‬ ‫تامین مالی از بازار سرمایه ایران به ‪ 600‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫که با این حساب سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد به بیشتر‬ ‫از ‪ 20‬درصد رسیده است‪ ،‬در حالی که در سال های قبل این سهم‬ ‫به ‪ 5‬درصد هم نمی رسید‪ ،‬بنابراین رقم ‪ 20‬درصد نویدبخش خوبی‬ ‫برای بزرگ شــدن بازار سرمایه است و این نشان می دهد که بازار‬ ‫سرمایه ظرفیت بیشتری برای رشد و توسعه دارد‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی در برابر این پرســش که در کشــورهای دنیا سهم‬ ‫بازار ســرمایه از تامین مالی چقدر اســت؟ گفت ‪ :‬تامین مالی در‬ ‫سیســتم های مالی دنیا دو شکل دارد‪ ،‬برخی اقتصادها بانک پایه و‬ ‫برخی بازارپایه هســتند؛ به عنوان مثال در المان بخش بزرگی از‬ ‫تامین مالی از طریق بانکها انجام می شود ‪ ،‬اما در امریکا عمده تامین‬ ‫مالی از بازار سرمایه انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کشــورهای بازارپایه مثال ‪ 60‬درصد از بازار و ‪40‬‬ ‫درصد از بانک تامین مالی می شود‪ .‬در ایران بین ‪ 75‬تا ‪ 80‬درصد‬ ‫تامین مالی از شبکه بانکی و ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصد از بازار سرمایه انجام‬ ‫می شود ‪ ،‬اما بانک های ما به توسعه مورد نظر خود رسیده اند و زیاد‬ ‫جای رشد ندارند و با عمق دادن به بازار سرمایه می توان سهم ‪50‬‬ ‫درصدی برای بازار سرمایه و ‪ 50‬درصدی هم برای بانک در تامین‬ ‫مالی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫توضیحات رئیس اتاق تهران درباره درامد اتاق بازرگانی ایران‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیحاتی درباره درامدهای اتاق بازرگانی ایران و‬ ‫مسائل مطرح شده در روزهای اخیر ارائه کرد‪ .‬به نقل از اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره‬ ‫به اخرین گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی کشور گفت‪ :‬براساس‬ ‫این گزارش رشد ‪ 9‬ماهه ابتدایی سال ‪ 1400‬با نفت معادل ‪ 4.1‬درصد و بدون‬ ‫نفت ‪ 3.4‬درصد بوده است‪ .‬مرکز امار این شاخص را با ارقام متفاوت و البته‬ ‫باالتری معادل ‪ 5.1‬و ‪ 3.8‬درصد اعالم کرده و خوشبختانه این ارقام نسبت به‬ ‫سال های گذشته وضعیت بهتری دارند‪ .‬وی در ادامه به گزارش بانک جهانی‬ ‫هم اشاره کرد و گفت‪ :‬بانک جهانی گزارش نسبتاً مفصلی از وضعیت اقتصاد‬ ‫ایران و پیش بینی امسال ارائه کرده است‪ .‬این گزارش می گوید اقتصاد ایران که‬ ‫در دهه ‪ 90‬با دو دوره تحریم اقتصادی‪ ،‬قیمت تقریباً ثابت نفت و همه گیری‬ ‫کرونا روبه رو بوده‪ ،‬به ارامی از رکود گذشته خود خارج شده و به احیا تدریجی‬ ‫خود که از اواسط سال‪ 2020‬اغاز شده است‪ ،‬ادامه می دهد به نحوی که میزان‬ ‫رشد اقتصادی ایران برای سال ‪ 2022‬به ‪ 3.7‬درصد می رسد و نرخ تورم معادل‬ ‫‪ 37.6‬درصد تخمین زده می شود‪ .‬خوانساری گفت‪ :‬عالوه براین بانک جهانی‬ ‫اعالم کرده است کمبود اب و انرژی منجر به کوچک شدن بخش کشاورزی‬ ‫ش تغییرات اقلیمی از جمله گرمای باال و بارندگی کم در‬ ‫و صنعت شده و چال ‬ ‫ایران به رشد اقتصادی به ویژه در این دو حوزه که مبتنی بر نیروی کار هستند‪،‬‬ ‫صدمه خواهد زد‪ .‬همچنین در این گزارش امده اســت متوسط رشد تولید‬ ‫ناخالص داخلی در میان مدت معتدل باقی خواهند ماند زیرا تداوم همه گیری‬ ‫کرونا باعث ضعیف شــدن تقاضای داخلی و جهانی شده و تجارت به ویژه‬ ‫صادرات نفتــی ایران به دلیل تحریم های مداوم در محدودیت خواهد ماند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر سویه های جدید کرونا و افزایش تاثیر تغییرات اب و هوایی و‬ ‫تشدیدتنش هایژئوپلیتیکیازجملهتاثیرجنگاوکراینباعثافزایشقیمت‬ ‫جهانی غذا و واردات ایران خواهد شد که رشد اقتصادی را محدود می کند‪.‬‬ ‫مسعود خوانساری افزود‪ :‬در گزارش بانک جهانی به افزایش درامدهای نفتی‬ ‫ایران هم اشاره شده و امده است که افزایش بیشتر قیمت نفت می تواند به‬ ‫طور مستقیم درامدهای ایران را افزایش دهد و به صورت غیرمستقیم منجر‬ ‫به رشد بخش های صنعت و معدن و خدمات خواهد شد‪ .‬رئیس اتاق تهران‬ ‫در ادامه به موضوع تورم ســال ‪ 1400‬پرداخت و گفت‪ :‬مرکز امار ایران تورم‬ ‫سال ‪ 1400‬را ‪ 40.2‬درصد اعالم کرده است‪ .‬به رغم همه تالش دولتمردان و‬ ‫با وجود کاهش ‪ 5‬درصدی تورم در شش ماه دوم سال اما هم چنان تورم باالی‬ ‫‪ 40‬درصد اســت‪ .‬گزارش مرکز امار نشان می دهد از سال ‪ 1315‬تا ‪1400‬‬ ‫تنها ‪ 5‬سال تورم باالی ‪ 40‬درصد در کشور داشته ایم؛ در سال های ‪ 1320‬و‬ ‫‪ 1321‬که هم زمان با ســال های جنگ جهانی دوم بوده کشور تورم ‪ 49.5‬و‬ ‫‪ 96.2‬درصدی را شــاهد بوده است‪ .‬در سال ‪ 1374‬هم تورم ‪ 49.4‬درصدی‬ ‫داشتیم که سیاست های تعدیل اقتصادی عامل ان بوده است‪ .‬عالوه بر اینها در‬ ‫سال های ‪ 1398‬و ‪ 1400‬هم تورم ‪ 41.2‬و ‪ 40.2‬را تجربه کردیم‪ .‬خوانساری‬ ‫در ادامه با اشاره به این که تورم در سال ‪ 2022‬چالشی جهانی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در جهان همه گیری تورم رخ داده اســت و اکثر کشورها با رشد تورم روبه رو‬ ‫بوده اند به صورتی که تورم امریکا در ماه مارس معادل ‪ 8.5‬درصد‪ ،‬المان ‪7.5‬‬ ‫درصد‪ ،‬انگلیس ‪ 7‬درصد و تورم منطقه یورو ‪ 7.5‬درصد گزارش شده است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که میزان تورم کشورهای اروپایی و امریکا در طول ‪ 41‬سال‬ ‫اخیر بی سابقه بوده است‪ .‬رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش‬ ‫به گزارش سازمان تجارت جهانی که تحت عنوان «بحران اوکراین» به تازگی‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬پرداخت و گفت‪ :‬جنگ اوکراین نه تنها سبب یک بحران‬ ‫انسانی در ابعاد گسترده شده بلکه ضربه سختی نیز به اقتصاد جهانی وارد کرده‬ ‫است و هزینه این جنگ به صورت کاهش تولید و تجارت از طریق افزایش‬ ‫قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کاالهای صادراتی روســیه و اوکراین به‬ ‫مردم سایر نقاط جهان نیز تحمیل شده و می شود‪ .‬از ان جایی که کشورهای‬ ‫فقیرتر سهم بیشتری از درامدهایشان را نسبت به کشورهای ثروتمندتر به‬ ‫غذا اختصاص می دهند‪ ،‬به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با ریسک بیشتری‬ ‫مواجه هستند و این مسئله می تواند بر ثبات سیاسی انها هم تاثیرگذار باشد‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش افزایش قیمت غذا و انرژی درامدهای واقعی را کاهش داده‬ ‫و تقاضای وارداتی جهان را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬تحریم ها نه تنها به صورت‬ ‫مستقیم به روسیه بلکه بر شرکای تجاری اش نیز تاثیرگذار هستند‪ .‬کاهش‬ ‫در تولید ناخالص داخلی عالوه بر روسیه و اوکراین می تواند در اروپا هم دیده‬ ‫شود که علت اصلی ان نزدیکی جغرافیایی و وابستگی به انرژی روسیه است‪.‬‬ ‫اثر جنگ بر تجارت جهانی در سال ‪ 2022‬می تواند بزرگ تر از اثر ان بر تولید‬ ‫ناخالص داخلی جهان باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی وزارت نیرو را مکلف کردند تا برای تامین برق پایدار مشترکان صنعتی‪ ،‬حداقل نه هزار (‪ )۹۰۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (‪ )۵۵‬درصد و هزار‬ ‫(‪ )۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال‪ ۱۴۰۴‬از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند‪.‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه روز سه شنبه خود در جریان رسیدگی به طرح توسعه‬ ‫و مانع زدایی از صنعت برق کشور‪ ،‬ماده ‪ ۴‬این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند‪:‬ماده ‪ -۴‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده (‪ )۳‬این قانون مکلف است برای تامین برق‬ ‫پایدار مشترکان صنعتی‪ ،‬حداقل نه هزار (‪ )۹۰۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (‪ )۵۵‬درصد و هزار (‪ )۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال‪ ۱۴۰۴‬از محل منابع داخلی صنایع‬ ‫مذکور احداث کند‪ .‬در صورت عدم احداث‪ ،‬تامین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد‪ .‬وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد انها‬ ‫را منتقل کند‪ .‬برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است‪ .‬وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه های مذکور را تامین کند‪.‬‬ ‫وزیر نفت عنوان کرد؛‬ ‫اعتبار‪ ۵۰۰‬میلیون دالری برای گازسوز و برقی کردن اتوبوس ها‬ ‫وزیر نفت در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت شهرداری ها برای‬ ‫مدیریت مصرف انرژی گفت‪ :‬امیدواریم تفاهم نامه همکاری وزارت‬ ‫نفت و شهرداری تهران به دیگر شهرداری های کشور نیز گسترش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بــه نقل از وزارت نفــت‪ ،‬جواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت در حاشــیه ائین‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری وزارت نفت و شهرداری تهران در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬امروز اتفاق بسیار مهمی در زمینه کاهش مصرف‬ ‫سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی رقم خورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با امضای ایــن تفاهم نامه در موضــوع کاهش مصرف‬ ‫ســوخت در بخش ساختمان‪ ،‬صنایع و حمل ونقل اتفاق های بسیار‬ ‫خوبی رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫وزیر نفت در تشــریح بخش ساختمان این تفاهم نامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه در اغاز دولت مردمی سیزدهم مبحث ‪ ۱۹‬ساختمان‬ ‫مــورد تاکید قرار گرفت‪ ،‬بر این اســاس ســاختمان هایی که تازه‬ ‫احداث می شــوند‪ ،‬به ویژه در کالن شهرها‪ ،‬مکلف اند مقررات مربوط‬ ‫به بهینه سازی مصرف ســوخت را رعایت کنند و صدور پایان کار‬ ‫شهرداری منوط به تاییدیه رده بندی انرژی ساختمان خواهد بود‪.‬‬ ‫اوجی با اشاره به تفاهم نامه های همکاری در حوزه حمل ونقل ادامه‬ ‫داد‪ :‬قرار است با استناد به ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‬ ‫و ارتقای نظام مالی کشور‪ ،‬با افزایش واگن های حمل ونقل شهری‪،‬‬ ‫در ازای سوخت صرفه جویی شده‪ ،‬با ارائه اسناد مربوطه‪ ،‬وزارت نفت‬ ‫هزینه تامین این واگن ها را پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی از گازســوز و برقــی کردن اتوبوس ها در همکاری شــهرداری‬ ‫وزارت نفــت و شــهرداری تهران یاد و تصریح کــرد‪ :‬این موضوع‬ ‫درباره اتوبوس های شهری و خودروهای عمومی دنبال می شود که‬ ‫هزینه های ان با اســتناد به صرفه جویی که در مصرف سوخت رقم‬ ‫می خورد‪ ،‬به همه از سوی وزارت نفت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت بازسازی و نوسازی موتورخانه های مجتمع های مسکونی‬ ‫را از دیگر موضوع های همکاری خواند و گفت‪ :‬با استفاده از ظرفیت‬ ‫همــکاری در این زمینه بیــن شــهرداری و وزارت نفت‪ ،‬می توان‬ ‫کاهش مصرف ســوخت را که یکی از رسالت های مهم وزارت نفت‬ ‫است محقق کرد‪.‬‬ ‫ظرفیت باالی شهرداری های کشور برای مدیریت مصرف انرژی‬ ‫اوجــی ظرفیت شــهرداری ها را برای مدیریت مصــرف انرژی در‬ ‫ســطح کشــور مهم ارزیابی و اظهار کرد‪ :‬تفاهم نامه امروز می تواند‬ ‫الگویی برای دیگر شــهرها باشــد تا بتوانیــم تفاهم نامه هایی را با‬ ‫شهرداری کالن شــهرها به امضا برســانیم و با استفاده از ظرفیت‬ ‫شــهرداری ها در بحث ساختمان و حوزه حمل ونقل کاهش مصرف‬ ‫انرژی را دنبال کنیم‪ .‬وی درباره جزئیات تفاهم نامه با شــهرداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬با اضافه کردن واگن های شــهری از محل صرفه جویی‬ ‫ایجادشده وزارت نفت مکلف است تا یک میلیارد دالر به شهرداری‬ ‫تهران پرداخت کند‪ .‬وزیر نفت افزود‪ :‬برای گازســوز و برقی کردن‬ ‫اتوبوس ها نیز اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری در نظر گرفته شده است‬ ‫که از محل صرفه جویی سوخت از سوی وزارت نفت تامین می شود‪.‬‬ ‫اوجی تصریح کرد‪ :‬بر این اســاس با اســتناد به مــاده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫رفــع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور تا ‪ ۵‬هزار‬ ‫اتوبوس گازســوز و برقی می شــوند و طی چهار سال نیز با افزوده‬ ‫شــدن واگن های جدید به مترو در مصرف ســوخت صرفه جویی‬ ‫قابل توجهی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫عضو سندیکای تولید کنندگان برق‪:‬‬ ‫سرمایه گذاراننیروگاهی بهتعهدات خود عملکرده اند‬ ‫عضو ســندیکای تولید کنندگان برق گفــت‪ :‬وامی که به بخش‬ ‫خصوصی داده شــده جای دوری نرفته و تبدیل شده به نیروگاه و‬ ‫برقش را مردم مصرف می کنند‪ ،‬منتها به دلیل جهش های ارزی با‬ ‫اقساط سنگین روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫رضا ریاحی‪ ،‬عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده‬ ‫برق‪ ،‬در نشست خبری گفت‪ :‬صنعت برق از این جهت که با قیمت‬ ‫یارانه ای به مردم تحویل داده می شــود بــا خیلی از صنایع دیگر‬ ‫متفاوت است‪ .‬در واقع یک کاالی استراتژیک است که متناسب با‬ ‫تورم و تغییر تحوالت بازار رشد پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین شــرکت هایی که طرف قــرارداد با وزارت نیرو‬ ‫هســتند‪ ،‬نمی توانند قیمتشان را متناســب با روز تغییر دهند‪ .‬از‬ ‫طرفی منابعی هم که در وزارت نیرو وجود دارد و باید به نیروگاه ها‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬از منابع فروش برق است‪ .‬به وزارت نیرو اجازه داده‬ ‫شده که متوسط سالی هفت درصد قیمت ان را افزایش دهد که از‬ ‫نرخ های بانک مرکزی به مراتب پایین تر است‪.‬‬ ‫ریاحی تصریح کرد‪ :‬خود وزارت نیرو هم دچار این مشکل هستند‬ ‫و اگر بخواهیم این مشــکل حل شــود باید به وزارت نیرو کمک‬ ‫کنند‪ .‬زیرا وزارت نیرو باید درامد داشته باشد که بتواند مشکالت‬ ‫نیروگاه ها را حل کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت برق گفت‪ :‬از همین جهت در سال های گذشته‬ ‫وزارت نیرو به ســراغ ســایر منابعی که در دسترس است رفته‬ ‫اند‪ .‬مثل همین منابعی که در ســال ‪ ۹۳‬به توصیه وزیر وقت به‬ ‫صندوق توسعه ملی مراجعه کردند و گفتند که صندوق منابعی‬ ‫را در اختیــار نیروگاه ها قرار دهد‪ .‬البته همان موقع هم صندوق‬ ‫توســعه اعالم کرد که قراردادهای با این سرمایه گذاران ریالی‬ ‫است و نمی تواند بازپرداخت ارزی کند‪ .‬وزیر وقت هم این مساله‬ ‫را بردنــد که در هیات دولت که با نرخ رســمی‪ ،‬ان زمان یورو‬ ‫حدود ‪ ۳‬الی ‪ ۴‬هزار تومان بوده‪ ،‬تســعیر شــود و بانک عامل به‬ ‫صندوق توسعه بازپرداخت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ســال های اخیر که جهش ارزی داشتیم و قیمت ها‬ ‫چندین برابر شده این مصوبه اجرا نشده است‪ .‬وزیر بعدی و اخیرا ً‬ ‫اقای محرابیان هم مکاتباتی داشــته اند که مشکل حل شود‪ ،‬زیرا‬ ‫نیروگاه داران نمی توانند هزینه هایشان را پوشش دهند‪.‬‬ ‫ریاحی با تاکید بر اینکه سایر دستگاه ها باید به کمک وزارت نیرو‬ ‫بیایند تا این مشکل حل شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر حل نشود سرمایه گذاران‬ ‫این بخش قابل به ادامــه کار نخواهند بود‪ ،‬زیرا بانک ها هم وامی‬ ‫نخواهند داد‪.‬خصوصاً سال گذشته با کمبود تولید مواجه شدیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سابق شرکت مدیریت برق ایران خاطرنشان کرد‪ :‬اینکه‬ ‫ما فرض را بگذاریم که با مدیریت مصرف می توانیم از اوج مصرف‬ ‫عبور کنیم فرض درستی نیست‪ ،‬سالیانه به طور متوسط ‪ ۶‬درصد‬ ‫افزایش مصرف داریم‪ .‬کشور نیاز به تولید دارد و اگر سرمایه گذاری‬ ‫انجام نشود در سال های اینده به مشکل جدی خواهیم خورد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفت‪ :‬ضمن اینکه وامی که به بخش خصوصی داده‬ ‫شــده جای دوری نرفته و تبدیل شده به نیروگاه و برقش را مردم‬ ‫مصرف می کنند‪ ،‬یعنی نتیجه حاصل شده منتها سرمایه گذار مانده‬ ‫با اقساط سنگین ارزی که در توانش نیست‪ .‬و کم لطفی است که‬ ‫به عنوان ابربدهکار بانکی معرفی کنند‪.‬‬ ‫مقتدایی‪ ،‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‪:‬‬ ‫اگر اب زاینده رود منتقل نشود‪ ،‬اصفهان از انتقال اب بی نیاز است‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس با استناد به امار ‪ ۱۶‬سانتی متر‬ ‫فرونشست زمین در اصفهان نسبت به تخریب ابنیه تاریخی این‬ ‫منطقه هشــدار داد و گفت‪ :‬اگر اب از زاینده رود برداشت نشود و‬ ‫به سایر استان ها منتقل نشود‪ ،‬اصفهان نیازمند انتقال اب نیست‪.‬‬ ‫عباس مقتدایی در جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی در‬ ‫تذکر ماده ‪ ۷۵‬ایین نامه داخلی مجلس گفت‪ :‬اصفهان یک شــهر‬ ‫و منطقه ملی و شــناخته شده جهانی اســت‪ .‬از انجایی که اب‬ ‫زاینده رود را در سال های گذشته به بیرون حوزه منتقل کرده اند‪،‬‬ ‫اکنون نیازمند اب شــدیم‪ ،‬اگر اب از زاینده رود برداشت نشود و‬ ‫به سایر استان ها منتقل نشود‪ ،‬اصفهان نیازمند انتقال اب نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم با بیان اینکه دخالت های‬ ‫انســانی و مدیریتی زاینده رود را تا مرز نابودی پیش برده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکنون فرونشســت زمین اصفهــان را به خطر انداخته‬ ‫اســت‪ .‬فرونشست ساالنه حدود ‪ ۱۶‬سانتی متر‪ ،‬ابنیه تاریخی این‬ ‫دیار را نابود می کند و این موضوع غیرقابل برگشت است‪.‬‬ ‫چرا باید حق ابه تاریخی اصفهان نادیده گرفته شود؟‬ ‫نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫خطاب بــه رئیس جمهور گفت‪ :‬تمام ایران و اصفهان از شــما‬ ‫توقع دارند اهمیت این موضوع را در کانون توجه قرار دهید‪ .‬اگر‬ ‫دولت به این موضوع رسیدگی کند‪ ،‬نیازی نیست که نمایندگان‬ ‫در مجلــس با یکدیگــر در این زمینه صحبت کــرده و فردی‬ ‫اظهارنظری داشــته باشــد که من امروز به دنبال جواب به این‬ ‫اظهارات باشم‪ .‬وزیر نیرو باید با جدیت و سرعت به این موضوع‬ ‫ورود کند؛ زیرا حوزه ابریز زاینده رود دو استان اصلی دارد؛ یکی‬ ‫از این اســتان ها که اصفهان است ‪ ۹۸‬درصد جمعیت را دارد و‬ ‫دیگری دو درصد‪ .‬اصفهان ‪ ۹۳‬درصد وســعت زمین های کشت‬ ‫را دارد و دیگری ‪ ۷‬درصد‪ .‬چرا باید حق ابه تاریخی و مســتند‬ ‫اصفهان نادیده گرفته شود؟‬ ‫وی بــا بیان اینکه صدها روســتا در اصفهان با تانکر ابرســانی‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬زمانــی که غیرقانونی بــودن اب بن و بروجن‬ ‫مطرح می شــود‪ ،‬منظور مخالفت با منطقه ای نیســت‪ .‬سازمان‬ ‫محیط زیست اعالم کرده بندهای متعدد باال دست بر رودخانه‬ ‫موجب اختالل شــده است‪ .‬در حال حاضر صدها روستا با تانکر‬ ‫ابرســانی می شــوند و ما باید برای موضوع اب درخواست های‬ ‫بسیار داشته باشــیم‪ .‬ما هیچ هیاهویی نکردیم و حرف منطقی‬ ‫داریــم‪ .‬از وزیر نیرو‪ ،‬شــورای عالی اب و رئیــس جمهور برای‬ ‫احقاق حق و اجرای قانون کمک می خواهیم‪.‬‬ ‫نحوهمحاسبهبهایبرقمصرفیمشترکانصنعتیمشخصشد‬ ‫با تصویب مجلس‪ ،‬متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز‬ ‫استخراج رمز ارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی و‬ ‫با توجه به بهای ســوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال تعیین‬ ‫شد‪ .‬در جلسه علنی ماده ‪ ۳‬طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق به‬ ‫شرح زیر تصویب شد‪ .‬طبق این مصوبه‪ ،‬متوسط بهای برق مصرفی‬ ‫مشترکان صنعتی (بجز اســتخراج رمز ارزها) معادل متوسط نرخ‬ ‫قراردادهای تبدیل انرژی (ایی‪ -‬سی‪ -‬ا ِی) با توجه به بهای سوخت‬ ‫مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال تعیین و دریافت می شود‪.‬‬ ‫منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه های ســنواتی به حساب‬ ‫شــرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و به‬ ‫صــورت صد درصد بابت هزینه های تولید و تامین برق‪ ،‬حمایت از‬ ‫توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق و طرح های بهینه سازی‬ ‫و اصالح الگوی مصرف انرژی‪ ،‬طرح های تحقیقاتی و سرمایه گذاری‬ ‫جدید و اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوســازی‬ ‫شبکه فرسوده انتقال برق اختصاص می یابد‪ .‬همچنین تبصره ماده‬ ‫‪ ۳‬برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع شد که در ان امده‬ ‫است که مشترکین موضوع این ماده مکلفند یک درصد برق مصرفی‬ ‫خود را از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر و برق ابی عرضه شده در‬ ‫بورس انرژی تامین کنند‪ .‬این مقدار ساالنه یک درصد افزایش یافته‬ ‫و حداکثر به پنج درصد خواهد رسید‪ .‬ایین نامه اجرایی این تبصره‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزارت نیرو مکلف به احداث حداقل ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه تا پایان ‪ ۱۴۰۴‬شد‬ ‫چهارشنبه‪ 31‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪728‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل دفتر اطالعات و داده های اب کشور‪:‬‬ ‫ساالنه حجم مخازن ابرفتی ‪۴.7‬‬ ‫میلیارد مترمکعب کاهش می یابد‬ ‫مدیرکل دفتر اطالعات و داده های اب کشــور گفت‪ :‬تراز‬ ‫اب زیرزمینی ابخوان های ابرفتی کشور در بلند مدت بالغ‬ ‫بر ‪۱۰.۸۸‬متر و به طور متوسط ساالنه ‪ ۰.۴‬متر افت داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه خبری اب ایران‪« ،‬فیروز قاسم زاده» افزود‪:‬‬ ‫متوسط کسر مخزن ساالنه ابخوان های ابرفتی کشور در‬ ‫ســال ابی ‪ ۱۳۹۹ -۱۴۰۰‬که یک سال بسیار کم اب بود‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۷.۱‬میلیارد متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫وی درباره پیامدهای افت سطح اب زیرزمینی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خشــک شــدن رودخانه ها و تاالب ها‪ ،‬از بین رفتن‬ ‫پوشــش گیاهی‪ ،‬افزایش گرد و خاک‪ ،‬فرونشست زمین‪،‬‬ ‫ایجاد فروچاله ها و شکاف های طوالنی در دشت ها و شور‬ ‫شدن اب زیرزمینی در این مناطق از پیامدهای جدی افت‬ ‫سطح اب های زیرزمینی خواهد بود‪.‬‬ ‫قاسم زاده ادامه داد‪ :‬بررسی منطقه ای تغییرات سطح اب‬ ‫و حجم مخازن ابرفتی گویای ان است که نواحی غرب و‬ ‫تا حدی شمال و شمال غرب کشور و فالت مرکزی و نوار‬ ‫شرق که وسیع ترین و ضخیم ترین پهنه های ابرفتی را در‬ ‫برگرفته و بیشترین سهم برداشت از منابع اب زیرزمینی‬ ‫را دارد‪ ،‬همچنان با تشدید افت سطح اب و کسری مخزن‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اطالعات و داده های اب کشــور گفت‪ :‬اثار‬ ‫منفی افت اب هــای زیرزمینی باعث نابودی ابخوان های‬ ‫کشــور می شود و احیای انها را نیز دچار مشکل می کند‪،‬‬ ‫به طوری که فرونشست زمین عالوه بر خسارت هایی که‬ ‫به زیرساخت ها و ابنیه وارد می کند‪ ،‬تراکم الیه های خاک‬ ‫و کاهش تخلخل ان را باعث شــده و در نهایت منجر به‬ ‫از بین رفتن ظرفیت ذخیره اب در ابخوان و عدم امکان‬ ‫ذخیره اب در سفره اب زیرزمینی می شود‪.‬‬ ‫قاســم زاده با بیان اینکه منابــع اب زیرزمینی به عنوان‬ ‫ذخایر اســتراتژیک و ارزشمندی هستند که شکل گیری‬ ‫انها طی ســالیان طوالنی صورت می پذیرد خاطرنشــان‬ ‫ساخت‪ :‬در اقلیم های با محدودیت دسترسی به منابع ابی‬ ‫نظیر اقلیم خشک و نیمه خشک کشورمان‪ ،‬وابستگی به‬ ‫منابع اب زیرزمینی باالســت و عدم تعادل در این ذخایر‬ ‫خدادادی می تواند باعث بروز مشــکالت و تنش های ابی‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کنــار روند کاهشــی بارش کشــور‪،‬‬ ‫روند افزایشــی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش ســهم‬ ‫بارش های موثر شده و شــرایط مذکور در کنار تغییرات‬ ‫عوامل اجتماعی و اقتصادی در طول سال های گذشته و‬ ‫همچنین اتخاذ نشدن تصمیم های متناسب و سازگار با‬ ‫شرایط کم ابی‪ ،‬باعث تغذیه نشدن مناسب و افت تراز اب‬ ‫زیرزمینی شده و همین امر باعث محدودیت منابع اب در‬ ‫دسترس و ضعیف تر شدن ابخوان ها می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتــر اطالعات و داده های اب کشــور در باره‬ ‫اقدام های انجام یافته در قالب طرح احیا و تعادل بخشی‬ ‫منابــع اب زیرزمینی گفت‪ :‬فعالیت های مهمی در حوزه‬ ‫انســداد چاه های غیر مجاز‪ ،‬تجهیز چاه هــا به ابزار اندازه‬ ‫گیری‪ ،‬جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز‪ ،‬اجرای‬ ‫پروژه های تغذیه مصنوعی و فرهنگسازی انجام شده است‬ ‫که ضرورت دارد بمنظور جلوگیری از افت بیشتر ابخوان ها‪،‬‬ ‫ضمن تداوم فعالیت های فوق الذکر‪ ،‬با اگاهی رسانی و جلب‬ ‫مشارکت ذینفعان و پرهیز از رفتارهای اسراف گرایانه در‬ ‫جهت بهبود وضعیت منابع اب زیرزمینی گام برداریم‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت‬ ‫نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ صفحه 3 ‫در انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی جدی هستیم‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 31‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪728‬‬ ‫اخبار‬ ‫تحقیق و تفحص از عملکرد‬ ‫سال های اخیر بانک مرکزی‬ ‫در مجلس کلید خورد‬ ‫طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص‬ ‫از عملکرد بانک مرکزی در سال های اخیر کلید خورد‪.‬‬ ‫جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در روزهای‬ ‫اخیر طرح «تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی» را‬ ‫تهیه کرده و تحویل کمیسیون اقتصادی مجلس داده اند‪.‬‬ ‫این طرح در ‪ 6‬محور تهیه شــده و هم اکنون در مراحل‬ ‫ابتدایی بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد‪.‬‬ ‫متن طــرح تحقیق و تفحص از عملکــرد بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به این شرح است؛‬ ‫«با عنایت به وظایف‪ ،‬اختیارات و امکانات بانک مرکزی و‬ ‫ایرادات و مشکالت موجود در این بانک و نارضایتی های‬ ‫گســترده در بین مردم نسبت به عملکرد بانک مرکزی‪،‬‬ ‫تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد این بانک با تاکید بر‬ ‫محورهای زیر تقدیم می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬عملکرد بانک مرکزی در حوزه سودهای بانکی‪.‬‬ ‫‪ -2‬عملکرد بانک مرکزی در نظارت صحیح بر بانک ها و‬ ‫موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکالت انها که بعد‬ ‫از شکل گیری‪ ،‬هیچ برخوردی با انها صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫‪ -3‬عملکرد بانک مرکزی در بی توجهی به اجرای مناسب‬ ‫بانکداری اسالمی و عملیات بانکی بدون ربا‪.‬‬ ‫‪ -4‬عملکرد بانک مرکــزی در نحوه تخصیص ارز‪ ،‬نحوه‬ ‫مدیریت بازار ارز و گرانی ان‪.‬‬ ‫‪ -5‬عملکرد بانک مرکزی در انتخاب هیات مدیره بانک ها‪.‬‬ ‫‪ -6‬عملکرد بانک مرکزی در نحوه پرداخت حقوق و مزایا‬ ‫به مدیران ارشد بانک‬ ‫لطف اهلل سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای‬ ‫اســامی و نماینده طراحان در این بــاره گفت ‪ :‬یکی از‬ ‫جعبه های ســیاه نظام اقتصادی کشورمان بانک مرکزی‬ ‫است که متاســفانه تاکنون و به ویژه در سال های اخیر‪،‬‬ ‫سیاســت های متناقضی را اجرا کرده کــه از جمله این‬ ‫سیاســت های متناقض‪ ،‬نحوه مدیریت بــازار ارز و نحوه‬ ‫سیاست گذاری در حوزه نرخ سود بانکی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین الزم است با تحقیق و تفحص از عملکرد‬ ‫این نهاد اقتصادی‪ ،‬ضمن اسیب شناسی وضعیت موجود و‬ ‫ریشه های ان در سال های گذشته‪ ،‬جلوی تخلفات بعدی‬ ‫نیز گرفته شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تقاضای تحقیق و تفحص‪ ،‬تحویل کمیسیون اقتصادی‬ ‫شده و در این کمیسیون ثبت شده است و به زودی وارد‬ ‫مراحل بررسی در کمیسیون می شود‪.‬‬ ‫بانک جهانی دورنمای رشد‬ ‫اقتصاد دنیا در سال جاری‬ ‫میالدی را کاهش داد‬ ‫رییس بانک جهانی اعالم کرد پیش بینی رشد اقتصاد دنیا‬ ‫در ‪ ۲۰۲۲‬تا ‪ ۳.۲‬درصد پایین امده است‪ ،‬درحالی که این‬ ‫رقم در ژانویه ‪ ۴.۱‬درصد تخمین زده شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ‪ ،‬بانک‬ ‫جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصاد دنیا در سال جاری‬ ‫میالدی را به خاطر حمله روســیه به اوکراین پایین اورد‬ ‫و قصد دارد یک بســته کمکی بزرگ تر از بســت ه کمک‬ ‫کرونایی برای کشــورهایی که با پیامدهای متعدد بحران‬ ‫فعلی دست وپنجه نرم می کنند در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫دیوید مالپس‪ ،‬رییس بانک جهانی اعالم کرد پیش بینی‬ ‫رشد اقتصاد دنیا در ‪ 2022‬تا ‪ 3.2‬درصد پایین امده است‪،‬‬ ‫درحالی که این رقم در ژانویه ‪ 4.1‬درصد تخمین زده شده‬ ‫بود‪ .‬وی گفــت دلیل این اقدام کاهش دورنمای رشــد‬ ‫اقتصاد برای اروپا و اســیای مرکزی بــوده که اوکراین و‬ ‫روسیه جزئی از ان هســتند‪ .‬اقتصاد دنیا ‪ 5.7‬درصد در‬ ‫سال گذشته میالدی رشــد داشت‪ .‬رییس بانک جهانی‬ ‫گفت قصد دارد با هیئت مدیره بانک در مورد یک بسته‬ ‫کمکی ‪ 15‬ماهه از اوریل سال جاری تا ژوئن سال اینده‬ ‫میالدی بــه ارزش ‪ 170‬میلیــارد دالر مذاکره کند‪50 .‬‬ ‫میلیارد دالر از این مقدار طی ‪ 3‬ماه اینده اختصاص داده‬ ‫خواهد شــد‪ .‬این اظهارات مالپس و تصمیمات او قبل از‬ ‫اجــاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در‬ ‫این هفته در واشنگتن اعالم شده است‪ .‬قرار است در این‬ ‫اجالس در مورد امنیت غذایی‪ ،‬تورم‪ ،‬بدهی و شوک حمله‬ ‫روسیه به اوکراین گفتگو شود‪ .‬بانک جهانی در ماه گذشته‬ ‫یک بســته ‪ 3‬میلیارد دالری برای اوکراین در نظر گرفت‬ ‫که انتظار می رود طی ماه هــای اینده تصویب و اجرایی‬ ‫شود‪ .‬مالپس گفت بحران بدهی برای کشورهای کم درامد‬ ‫و دارای درامد متوســط در سال جاری میالدی تشدید‬ ‫می شود‪ .‬وی گفت‪«:‬کشورها تحت فشار شدید مالی قرار‬ ‫دارند و ‪ 60‬درصد از کشورهای کم درامد توانایی پرداخت‬ ‫بدهی های خود را ندارند»‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید از روند خدمات رسانی شعبه بعثت بیمه ایران به مردم در جنوب تهران ( خزانه) گفت‪ :‬در زمینه انتشار فهرست ابر بدهکاران به شبکه بانکی نیز بدون هیچ گونه خط قرمزی‬ ‫کامال جدی هستیم‪.‬به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)‪ ،‬احسان خاندوزی در این بازدید که مدیرعامل بیمه ایران نیز حضور داشت‪ ،‬با گفت وگو با مراجعه کنندگان روند خدمات رسانی به‬ ‫مردم در بخش های مختلف این شعبه را مورد بررسی قرار داد و دستورات الزم را برای رفع مشکالت انان صادر نمود‪.‬وی در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکالت‬ ‫مراجعان به شعبات شرکت های بیمه و به ویژه مشکالت مربوط به دریافت خسارات گفت‪ :‬امروز در بازدید یکی از شعبات بیمه ایران در جنوب تهران‪ ،‬شاهد بودیم که نارضایتی هایی از معطلی برای حضور‬ ‫کارشناسان وجود داشت و قرار شد که این موضوع پیگیری شود تا اگر کمبود کارشناسی وجود دارد ان را برطرف کنند‪ ،‬زیرا افرادی که برای رفع مشکل مراجعه می کنند‪ ،‬نباید از کسب و کار خود باز بمانند‬ ‫ن شود که این افراد در ان روز یا ساعات مراجعه از درامدی بازبمانند‪ ،‬بنابراین هر ساعت تاخیر‪ ،‬مشکالتی را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد و موجب نارضایتی می شود‪.‬‬ ‫و این معطلی ها شاید منجر به ای ‬ ‫صالح ابادی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫حمایتازساختمسکندردستورکاربانک هاقرارگرفت‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های صندوق‬ ‫ملی مسکن‪ ،‬گفت‪ :‬برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن عالوه‬ ‫بر تسهیالت بانکی‪ ،‬روش های جدیدی نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫به نقل از بانک مرکزی‪« ،‬علی صالح ابادی» در نشســت دوره ای با‬ ‫مدیران عامل بانک ها که با حضور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به‬ ‫تکالیــف قانونی بانک ها اظهار کرد‪ :‬طبق قانون از این پس‪ ،‬اعطای‬ ‫خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی‪ ،‬صرفاً با اخذ‬ ‫وثیقه امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه و لزوم اصالح رابطه‬ ‫بانک مرکزی و بانک ها‪ ،‬اجرای بخشنامه را با جدیت دنبال می کند‬ ‫و اجازه اضافه برداشت بدون وثیقه معتبر را نخواهد داد‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانک مرکــزی همچنین با تاکید بر ضــرورت اجرای‬ ‫بخش های باقی مانده از قانون جدید صدور چک توســط بانک ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زیرســاخت های الزم برای اجرای تکالیف باقی مانده اعم از‬ ‫اتصال خودپردازها‪ ،‬مسدودسازی وجوه در سایر بانک ها‪ ،‬لزوم ثبت‬ ‫چک های تضمینی در ســامانه صیاد و‪ ...‬اماده شده است و بانک ها‬ ‫باید اقدامات الزم در خصوص اجرای موارد باقی مانده رو به سرعت‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی لزوم توجه به شعار سال را متذکر شد و تاکید کرد‪ :‬بانک ها باید‬ ‫ظرفیت های خود برای حمایت تولید و اشــتغال را به کار گیرند و‬ ‫هدایت صحیح اعتبارات بانکی به سمت تولید واقعی در دستور کار‬ ‫جدی بانک مرکزی قرار دارد‪.‬‬ ‫صالح ابــادی با بیان اینکــه از این پس دریافــت گواهینامه های‬ ‫حرفه ای شرط بررســی صالحیت داوطلبان مدیران بانکی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اســاس دوره های اموزشی مرتبط با این گواهی‬ ‫نامه ها و سپس ازمون های تخصصی برگزار خواهد شد و به تدریج‬ ‫به ســمتی حرکت خواهیم کرد که متقاضیان سمت های مدیریتی‬ ‫در بانک ها در صورت اخذ گواهینامه های حرفه ای از انجام مصاحبه‬ ‫تخصصی معاف شوند‪.‬‬ ‫رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر تسهیل وثایق برای دریافت‬ ‫وام های خرد‪ ،‬گفت‪ :‬تســهیل وثایق تســهیالت خــرد مبتنی بر‬ ‫اعتبارســنجی افراد باید صورت گیرد و کســانی که رتبه اعتباری‬ ‫مناسبی دارند باید با وثایق سهل تری امکان دریافت وام های خرد‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تجربــه بانک های قرض الحســنه در زمینــه پرداخت‬ ‫تســهیالت مبتنــی بر اعتبارســنجی نمونه خوبی اســت چرا که‬ ‫مطالبات معوق این بانک ها زیر یک درصد اســت و افرادی که رتبه‬ ‫اعتباری مناسب داشته اند و با وثایق سهل تر وام گرفته اند در زمینه‬ ‫بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبی داشته اند‪.‬‬ ‫«رستم قاســمی» وزیر راه شهرســازی نیز در این نشست ضمن‬ ‫تشــکر از بانک ها در حمایت از بخش مسکن به تشریح برنامه های‬ ‫وزارت راه و شهرســازی برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت‬ ‫یک میلیون مســکن در ســال پرداخت گفت‪ :‬برای انجام این مهم‬ ‫نیازمند حمایت و همکاری شبکه بانکی هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه صندوق ملی مسکن از قابلیت های مناسبی‬ ‫برخوردار است و منابع خوبی برای ان تجهیز شده است‪.‬‬ ‫تالش وزارت بهداشت برای پوشش بیمه ای کامل‬ ‫بیماران خاص و صعب العالج‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت گفت‪ :‬با توجه به قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬و با همکاری ســازمان بیمه ســامت در تالشیم پوشش‬ ‫کامل بیمه ای برای بیماران خاص و صعب العالج ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ســعید کریمی‪ ،‬گفت‪ :‬تعــداد بیماران هموفیلی ثبت شــده‬ ‫در ســامانه این معاونت‪ ،‬حدود ‪ 13‬هزار بیمار شــامل کلیه‬ ‫اختالالت خونریزی دهنده که بیشــترین ان شامل هموفیلی‬ ‫‪ A‬و ‪ (B‬کمبود فاکتور‪ 8‬و ‪ )9‬و فون ویلبراند است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شعار امسال فدراسیون جهانی هموفیلی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شعار امسال ‪( Access for All‬دسترسی برای همه) است‬ ‫که بر اســاس ســه محور همکاری نهادهای مرتبط و ارکان‬ ‫جامعه‪ ،‬سیاســتگذاری دولت ها برای مدیریــت بهتر درمان‬ ‫بیماران هموفیلی و توسعه و پیشرفت‪ ،‬بنا شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به شعار روز جهانی هموفیلی و هدف وزارت‬ ‫بهداشت مبنی بر ارتقا و تعالی نظام سالمت‪ ،‬برنامه های کلی‬ ‫معاونــت درمان با هدف ارتقای کیفیت زندگی بیماران‪ ،‬حول‬ ‫سه محور اساســی ارتقای خدمات درمانی‪ ،‬دسترسی عادالنه‬ ‫بیماران به خدمات درمانی و حفاظت مالی استوار است‪.‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشــت همچنین افــزود‪ :‬با توجه به‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 1401‬و با همکاری سازمان بیمه سالمت‬ ‫در تالشیم پوشش کامل بیمه ای برای بیماران خاص و صعب‬ ‫العالج ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشــت گفت‪ :‬تشــکیل کمیته های‬ ‫علمی به منظور به روز رســانی برنامه های درمان و تدوین و‬ ‫ابالغ بسته های جامع درمان برای تمام گروه ها شامل خدمات‬ ‫درمانی‪ ،‬پیشــگیری از عوارض بیماری و ارزیابی های دوره ای‬ ‫از جمله اقدامــات صورت گرفته در زمینه توســعه خدمات‬ ‫درمانی است‪.‬‬ ‫کریمی افزود‪ :‬در زمینه دسترسی عادالنه بیماران به خدمات‬ ‫درمانی‪ ،‬توســعه زیرساخت های موردنیاز برای ارائه خدمت از‬ ‫طریق تکمیل و تجهیز مراکز مراقبت جامع هموفیلی شــامل‬ ‫ویزیت پزشــک‪ ،‬تزریق فراورده های خونی و انعقادی‪ ،‬عرضه‬ ‫داروهای تخصصی‪ ،‬دندانپزشــکی‪ ،‬توانبخشی و توسعه برنامه‬ ‫پروفیالکسی در ‪ 20‬مرکز انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تدوین و ابالغ دســتورالعمل حمایتی کمک‬ ‫به بیماران و تقبل هزینه های بســتری مرتبط با بیماری در‬ ‫بخش های دولتی شــامل کلیه خدمات ذکر شــده در بسته‬ ‫حمایتــی‪ ،‬حمایــت از بیمــاران در خصــوص تامین پکیج‬ ‫ملزومــات مصرفــی تزریق فاکتــور در منزل بــه ویژه برای‬ ‫پروفیالکســی و ‪( ITI‬درمان مهارکننــده)‪ ،‬کمک به هزینه‬ ‫خدمات دندانپزشکی تخصصی و گاهاً تحت بیهوشی در مراکز‬ ‫درمانی و دانشکده های دندانپزشکی برای بیماران هموفیلی و‬ ‫کمک به هزینه خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی در بیماران‬ ‫هموفیلی با مشــکالت مفصلی در راســتای حفاظت مالی از‬ ‫بیماران صورت می گیرد‪.‬‬ ‫کریمی درباره وضعیت مراکز جامع هموفیلی نیز گفت‪ :‬مراکز‬ ‫جامع‪ ،‬در واقع شــبکه مراکز درمانی بیماران هموفیلی است‪.‬‬ ‫این شبکه شــامل چند مرکز قطب (ریفرال) و مراکز اقماری‬ ‫وابسته است‪ .‬در حال حاضر ‪ 20‬مرکز درمانی هموفیلی داریم‬ ‫که خدمات مورد اشاره را به صورت کامل ارائه می کنند‪.‬‬ ‫طرح عیدانه نوروز بیمه رازی تا عید فطر ادامه دارد‬ ‫طرح عیدانه نوروز بیمه رازی که پوششی برای‬ ‫رفــع دغدغه هموطنان در تعطیالت نوروز بود‪،‬‬ ‫در تعطیالت عید ســعید فطر نیز فعال خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شــرکت بیمه رازی در روزهای انتهایی ســال‬ ‫گذشته در راستای مســئولیت اجتماعی خود‬ ‫و بــا توجه به نیاز و دغدغه جامعه نســبت به‬ ‫خطرات احتمالی سفرهای نوروزی طرح عیدانه‬ ‫بیمه رازی را طراحی و به صنعت معرفی کرد‪.‬‬ ‫این طرح که متناسب با دغدغه تعطیالت نوروز‬ ‫طراحی شــده بود و حوادث حین سفر و عدم‬ ‫حضور در منازل را پوشش می داد‪ ،‬حال خود را‬ ‫به ماه رمضان رسانده و پوششی برای سفرهای‬ ‫تعطیالت عید فطر خواهد بود‪.‬‬ ‫در طــرح عیدانه بیمه رازی پوشــش هایی در‬ ‫زمینه جبران خســارت حوادث برای تک تک‬ ‫افراد خانواده‪ ،‬جبران خســارت تصادف خودرو‬ ‫و جبران خسارت اتش سوزی منازل و سرقت‬ ‫اموال به همراهان بیمه رازی ارائه می کند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش طرح عیدانه بیمه رازی‬ ‫تا یک هفته بعد از تعطیالت عید فطر( بیســت‬ ‫اردیبهشت ماه) فعال خواهد بود‪.‬‬ ‫مشــتریان جهت خرید این بیمه نامه و کسب‬ ‫اطالعات بیشــتر می توانند به نمایندگان بیمه‬ ‫رازی در سراســر کشور ‪ ،‬ســایت بیمه رازی و‬ ‫مرکز پاســخگویی ‪ 24‬ســاعته بیمه رازی به‬ ‫شماره ‪ 021-8782‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫گام های استوار بانک ملی ایران در توسعه بانکداری سبز‬ ‫شرایط و روند اتی محیط زیست در کشور‪ ،‬حرکت به سوی بانکداری سبز را‬ ‫جزو یکی از الزامات مهم نظام بانکی قرار می دهد و بانک ملی ایران با اتکاء‬ ‫به ظرفیت های فناوری خود و با هدف حفظ منابع طبیعی در جهت توسعه‬ ‫پایدار‪ ،‬گام های مهمی را در این راستا برداشته است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬بانکداری سبز‪ ،‬به مفهوم بانکداری‬ ‫بدون کاغذ‪ ،‬بدون سوخت و بدون اتالف وقت و انرژی است که بانک ملی‬ ‫ایران به عنوان بانک پیشرو در نظام بانکی کشور‪ ،‬گسترش فعالیت های‬ ‫سبز را با اســتفاده از مزایای گسترده و رو به رشد فناوری اطالعات جزء‬ ‫اســتراتژی های نوین خود قرار داده است‪ .‬بر همین اساس نیروگاه های ‬ ‫انرژی خورشیدی شرکت پارس تکنولوژی سداد از زیرمجموعه های بانک‬ ‫ملی ایران و یکی از شرکت های پیش رو در حوزه های نوین فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫با هدف تحقق مسئولیت های اجتماعی در زمینه نگهداشت محیط زیست‬ ‫و تامین انرژی پاک مطابق با نیاز روز کشور نصب و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫از دیگر اهداف راه اندازی این نیروگاه که توســط همکارانمان در شرکت‬ ‫پارس تکنولوژی سداد و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب‬ ‫‪ 100‬واحد نیروگاه خورشیدی انگرید ‪5‬کیلوواتی جهت مدد جویان تحت‬ ‫پوشش در روستا مالعلی زابل استان سیستان و بلوچستان اجرا و همگام با‬ ‫فرمایشاتمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)درخصوصمحرومیتزدایی‪،‬‬ ‫تولید دانش بنیان و اشتغال افرین در مناطق محروم عملیاتی شده است‪ ،‬می‬ ‫توان به تامین انرژی پاک و درامدزایی از محل فروش برق مازاد بر مصرف‪،‬‬ ‫ایجاد زیرساخت های الزم جهت توسعه کسب وکار و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫بر همین اساس توجه به انرژی های نو و تجدیدپذیر از جمله انرژی های‬ ‫ک در این حوزه بوده و از این‬ ‫خورشــیدی از مهم ترین اقدامات موثر بانــ ‬ ‫رو دیگر نیروگاه خورشیدی بانک ملی ایران با ظرفیت ‪ 250‬کیلووات در‬ ‫محوطه ادارات مرکزی این بانک در حال راه اندازی است‪ .‬این نیروگاه نیز‬ ‫با هدف تامین بخشی از برق مصرفی ادارات مرکزی بانک و مشارکت فعال‬ ‫در حل معضالت زیست محیطی کشور و نیز کمک به حرکت کشور به‬ ‫ســوی توسعه پایدار عملیاتی شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ایجاد مالحظات‬ ‫در مصرف انرژی و کاغذ در ســاختمان و ساختار اداری بانک را می توان‬ ‫گام دیگر در جهت اجرای بانکداری سبز برشمرد‪ .‬بر این اساس گسترش و‬ ‫توسعه خدمات بانکداری الکترونیک با هدف کاهش مصرف کاغذ‪ ،‬کاهش‬ ‫قطع درختان‪ ،‬کاهش رفت و امد فیزیکی مشتریان به شعب بانکی و در‬ ‫نتیجه صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش حجم ترافیک یا استفاده‬ ‫از تجهیزات عایق حرارتی و تجهیزات برقی کم مصرف در ساختمان های‬ ‫ستاد و شعب بانک و مواردی از این دست همگی بانک ملی ایران را در زمره‬ ‫سازما ن های مراقب محیط زیست قرار می دهد‪.‬‬ ‫این بانک همچنین با اگاهی از اهمیت مدیریت ســبز و نیز اشــراف بر‬ ‫محدودیت منابع انرژی و نقش کلیدی خود در صیانت از این منابع‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬مصرف بهینه منابع و کاهش الودگی های زیســت محیطی‬ ‫را ســرلوحه اقدامات داده و خود را متعهد به اجرای استانداردهای ‪ISO‬‬ ‫‪ 45001 ISO،14001‬و ‪50001 ISO‬می داند‪.‬‬ ‫بهینه سازی زیرساخت های بانک جهت دستیابی به اهداف مدیریت انرژی‪،‬‬ ‫رعایت اصول ســاختمان های سبز و به کارگیری تجهیزات با بهره وری‬ ‫باالی مصرف انرژی‪ ،‬اجرای سیســتم مدیریت هوشمند ساختمان و‪ ...‬از‬ ‫جمله سیاست های پیش رو در مدیریت یکپارچه بانک ملی ایران برای‬ ‫بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی‪ ،‬محیط زیست و مصرف‬ ‫انرژی است‪ .‬به هر تقدیر وضعیت محیط زیست در ایران می طلبد که همه‬ ‫نهادهای مرتبط از جمله نظام بانکی توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند‬ ‫و از انجا که توسعه اقتصادی در گروی ابادانی محیط زیست است‪ ،‬بانک‬ ‫ملی ایران توسعه بانکداری سبز را در راس سیاست گذاری های خود قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫ثبت نام اصحاب رسانه‪ ،‬برای حضور در سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از امروز سه شنبه‪ ۳۰‬فروردین اغاز شد‪ .‬به نقل از ستاد خبری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‪ ،‬ثبت نام‬ ‫اصحاب رسانه‪ ،‬برای حضور در سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از امروز سه شنبه ‪ ۳۰‬فروردین اغاز و تا ‪ ۹‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬ادامه دارد‪ .‬این کار با هدف تعامل بهتر و بیشتر مدیریت برگزاری‬ ‫نمایشگاه با اصحاب رسانه‪ ،‬اطالع رسانی دقیق و به لحظه و گسترده در خصوص رویدادهای نمایشگاه و برنامه ریزی الزم برای خدمات و تسهیالت رفاهی الزم برای سهولت فعالیت همکاران رسانه ای صورت‬ ‫ی‪‎‬گیرد‪ .‬خدمات در نظر گرفته شده در ایام نمایشگاه به ان دسته از همکاران رسانه ای ارائه خواهد شد که ثبت نام خود را در این سامانه قطعی کرده باشند‪ . .‬مطابق شیوه نامه ثبت نام اصحاب رسانه‪ ،‬خبرنگاران‬ ‫م ‬ ‫هر رسانه به صورت گروهی باید ثبت نام کند و به ثبت نام های انفرادی رسیدگی نخواهد شد‪ .‬اصحاب رسانه می توانند با مراجعه به نشانی‪ https://survey.porsline.ir/s/haSeVaB‬نسبت به ثبت نام در‬ ‫این زمینه اقدام نمایند‪ .‬سی وسومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از‪ ۲۱‬تا‪ ۳۱‬اردیبهشت در مصالی امام خمینی (ره) به دو شکل حضوری و مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫سایه فرهنگ و تمدن ایران بر جام جهانی قطر‬ ‫نماینــدگان فرهنگی ایران در خارج از کشــور می توانند در مدت‬ ‫زمان باقیمانده تا اغاز جام جهانی فوتبال در قطر به معرفی هرچه‬ ‫بیشــتر فرهنگ و تمدن ایران برای کشــورهای حاضر در این جام‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫علــی معروفــی ارانی کارشــناس و منتقد فرهنــگ در تازه ترین‬ ‫یادداشــت خود‪ ،‬درباره برگــزاری جام جهانی فوتبال در کشــور‬ ‫همسایه ایران یعنی قطر و فرصت هایی که این رویداد برای معرفی‬ ‫فرهنگی ایرانی اســامی در اختیار کشــور می گذارد‪ ،‬نوشته است‪.‬‬ ‫«کشــور ایران به عنوان یکی از مهمترین کشــورهای خاورمیانه‪،‬‬ ‫پتانسیل بســیار باالیی برای جذب گردشــگران خارجی دارد‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارشی که سازمان جهانی گردشگری‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۰۶‬ارائه‬ ‫کرد‪ ،‬کشــور ایران در زمینه جاذبه های باســتانی و تاریخی دارای‬ ‫رتبــه دهم و در زمینــه جاذبه های طبیعــی دارای رتبه پنجم در‬ ‫بین کشــورهای جهان اســت‪ .‬از ایران می توان بــه عنوان یکی از‬ ‫امن ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و جهان از لحاظ امنیت برای‬ ‫توریســت های خارجی نام برد‪ .‬این همسایگی فرصت بسیار خوبی‬ ‫اســت تا ایران بتواند بخشی از نیازهای کشور میزبان را تامین کند‬ ‫و به عنوان یکی از استان های هدف ایران برای گردشگران خارجی‬ ‫در دوران جام جهانی مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫تبلیغات ضعیف و همچنین انتشار اخبار منفی از ایران و تنش های‬ ‫سیاسی با برخی کشورهای غربی از عوامل منفی در جذب توریست‬ ‫است که می توان با تبلیغ مناسب از طریق نمایندگی های فرهنگی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور که بازوی میراث فرهنگی‬ ‫و گردشــگری ایران در خارج از کشور هستند‪ ،‬این امر تا حدودی‬ ‫محقق شــود‪ .‬پیش از برگزاری جام جهانی قطــر‪ ،‬نمایندگی های‬ ‫فرهنگــی ایران در خارج از کشــور می توانند از فرصت باقی مانده‬ ‫اســتفاده کرده و با برگزاری نشســت های فرهنگی و گردشگری با‬ ‫مسوالن گردشگری و توریستی کشورهای راه یافته به جام جهانی‬ ‫قطر بیش از پیش در توســعه گردشــگری و جذب عالقه مندان به‬ ‫فوتبال که وارد این کشور می شوند‪ ،‬تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه گردشــگری خارجی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی نیز گفته «شش استان تهران‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس و هرمزگان و جزایر کیش و قشــم و بندرعباس‬ ‫را به عنوان مقصد ســفر تماشــاچیان جام جهانی قطر پیش بینی‬ ‫کرده ایم‪ ».‬در همین راستا رایزنی های فرهنگی ایران در برنامه های‬ ‫مدون و قبلی که داشــته اند و اکنون نیز دارند تاکنون توانسته اند‬ ‫از طریــق فضــای مجازی تمام اســتان های ایــران را از موقعیت‬ ‫جغرافیایی تا معرفی امکان توریســتی و باستانی‪ ،‬میراث فرهنگی‬ ‫جمهوری اســامی ایران را در فضای مجازی و رســانه های کشور‬ ‫میزبان به خوبی معرفی کنند‪.‬‬ ‫در این فاصله همچنین«نقشــه راه عملیاتــی همکاری های ایران‬ ‫و قطر در برگــزاری جام جهانی فوتبال» بین دو کشــور نهایی و‬ ‫امضا شده است‪ .‬این فرصت امکان معرفی بسیاری از دستاوردهای‬ ‫فرهنگی ایران را در خارج از کشــور و برای عالقه مندان برای سفر‬ ‫بــه ایران فراهم می کند‪ .‬از طریق این فرصت می توان حوزه تمدنی‬ ‫ایران را در بخش های اثار باســتانی‪ ،‬مجموعه موزه های ایران‪ ،‬بوم‬ ‫گردی و ایران شناسی به عالقه مندان معرفی و عرضه کرد‪.‬‬ ‫به خاطر راحتی تیم های حاضر در جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬هر روز چهار‬ ‫بازی در مرحله گروهی برگزار می شــود‪ ۱۲ .‬روز بازی های مرحله‬ ‫گروهی طول می کشد تا هواداران بتوانند از حضور در تمام بازی ها‬ ‫لذت ببرند‪ .‬تماشــاگران در ایامی که تیم ملی انها بازی ندارد و تا‬ ‫مسابقه بعدی در استراحت بسر می برد‪ ،‬می توانند از یکی از راه های‬ ‫سفر هوایی و خط دریایی به جمهوری اسالمی ایران مسافرت و از‬ ‫شهرهای مرزی و حتی از پایتخت ایران بازدید کنند و این فرصت‬ ‫طالیی برای صنعت توریســم ایران اســت تا بتواند از مواهب جام‬ ‫جهانی ‪۲۰۲۲‬قطر بهره برداری کند‪.‬‬ ‫رایزنان فرهنگی ما عالوه بر مسئولیت های خود وظیفه همکاری با‬ ‫ســازمان میراث فرهنگی را نیز برعهده دارند و رایزنان فرهنگی در‬ ‫این ایام و روزهای اتی به عنــوان بازوی میراث فرهنگی ایران در‬ ‫تبلیغ جاذبه های فرهنگی و توریســتی ایران ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫در این ارتباط رویکرد مثبتی از ســمت قطر برای تســهیل جذب‬ ‫گردشــگر و تبلیغات وجود دارد و بــرای مذاکره و همکاری اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪ .‬طرف قطری از ما خواســت ه بســته ها و تورهای‬ ‫متنوعی را ارائه دهیم‪.‬‬ ‫شــورای مناطق ازاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬معاونت امور‬ ‫کنســولی‪ ،‬مجلس و ایرانیان وزارت امــور خارجه‪ ،‬معاونت امنیتی‬ ‫و انتظامی وزارت کشــور‪ ،‬معاونت اداره کل امور دریایی ســازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی‪ ،‬سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‪ ،‬فدراسیون‬ ‫فوتبال جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬از جمله اعضای عالی کارگروه ویژه‬ ‫جذب تماشاگران از جام جهانی فوتبال ‪ ۲۰۲۲‬قطر هستند‪.‬‬ ‫رایزنی فرهنگی ایران در قطر با برپایی نمایشــگاه صنایع دســتی‬ ‫میناکاری‪ ،‬خاتــم کاری‪ ،‬قلم زنی‪ ،‬گلیم‪،‬فیلــم و‪ ...‬همچنین توزیع‬ ‫بروشورهای سیاحتی و گردشگری ایران و در بخشی دیگر با اجرای‬ ‫زنده موســیقی سنتی ایرانی توســط هنرمندان ایرانی مقیم قطر‪،‬‬ ‫و هنرمندان اعزامی به این کشــورحضور پررنگی در مراســم جام‬ ‫جهانی فوتبال ‪ ۲۰۲۲‬قطر خواهد داشت‪.‬‬ ‫تماشاگران جام جهانی قطر که ایران را می شناسند و قصد دارند در‬ ‫بازی های جام جهانی از قطر به ایران سفر کنند‪ ،‬خواهند توانست با‬ ‫ثبت درخواست خود به راحتی یک یا چند بار به ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫منطقه ازاد کیش از نظر جاذبه های گردشــگری مورد توجه شمار‬ ‫زیادی از گردشــگران داخلی و خارجی است از این رو ظرفیت های‬ ‫بوم گردی‪ ،‬خانه های سنتی و صنایع دستی‪ ،‬به نوبه خود جاذبه های‬ ‫مهمی برای گردشگران خارجی به شمار می روند‪.‬‬ ‫در پایان خواســتار وفاق همه دســت اندرکاران عرصه فرهنگی و‬ ‫گردشــگری بویژه رایزنان فرهنگی جمهوری اســامی ایران در به‬ ‫ثمر رسیدن طرح ها و ایده هایی هستیم که از سوی صاحب نظران‬ ‫و ایده پردازان در راســتای رونق گردشگری مصادف با جام جهانی‬ ‫فوتبال ‪ ۲۰۲۲‬قطر درایران پیشنهاد می شود‪».‬‬ ‫لزوم حضور صنعت اسباب بازی در عرصه های بین المللی‬ ‫رئیــس هفتمین جشــنواره اســباب بازی درباره ایــن دوره از‬ ‫جشنواره اســباب بازی و لزوم شرکت در عرصه های جهانی در‬ ‫حوزه اسباب بازی توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون‪ ،‬محسن‬ ‫حموله رئیس هفتمین جشــنواره ملی اسباب بازی گفت‪ :‬پس از‬ ‫دوسال که هیچ نمایشگاهی به صورت حضوری برگزار نشده بود‪،‬‬ ‫تمام تالشــمان را کردیم تا متناسب با مقتضیات روز و با رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬نمایشــگاهی به صورت محدود برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این محدودیت به این معناســت که بنای ما در‬ ‫نمایشگاه اسباب بازی این بود که برگزیدگان صنعت اسباب بازی‬ ‫که محصوالت باکیفیت عرضه می کنند و مجوز تولید شــورای‬ ‫نظارت بر اســباب بازی را دارند‪ ،‬در این رویداد حضور داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬درنتیجه این نمایشــگاه با ‪ ۱۰۵‬برند و تولیدکننده در‬ ‫قالب ‪ ۵۰‬غرفه برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس جشــنواره اســباب بازی درباره فروش مجازی نمایشگاه‬ ‫اسباب بازی گفت‪ :‬ما شرایطی ایجاد کردیم تا مردم و مخاطبان‬ ‫ما از سراسر کشور که متقاضی حضور در نمایشگاه بودند‪ ،‬بتوانند‬ ‫به صورت مجازی از برترین اســباب بازی ها اگاه باشند و هم در‬ ‫ســایت دیجی کانون خرید انالین انجام دهنــد‪ .‬در این فروش‬ ‫اینترنتــی ‪ ۱۰‬درصد هم تخفیف بــرای مخاطبان درنظر گرفته‬ ‫بودیــم تا به راحتی در منزل اســباب بازی دلخواه خود را تهیه‬ ‫کنند‪ .‬زمان ان رسیده با بهره گیری از تجربیات سال ها برگزاری‬ ‫جشنواره و نمایشــگاه به سمتی برویم که جشنواره اسباب بازی‬ ‫جایگاه خود را در ســطح بین الملل پیدا کند‪ .‬الزمه عرض اندام‬ ‫در عرصه جهانی در حرکت در این مسیر است‪.‬‬ ‫حمولــه در ادامه گفت‪ :‬بین المللی شــدن‪ ،‬شــرایط خاصی در‬ ‫حــوزه محصوالت فرهنگی و به ویژه اســباب بازی دارد که یکی‬ ‫از ان ها این اســت که ما بتوانیم اسباب بازی ایرانی تولید کنیم‬ ‫و از اســباب بازی هایی که جنبه کپی کاری دارند کم تر استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬متاســفانه هنوز در کشور ما بعضی از کسانی که در حوزه‬ ‫اسباب بازی سرمایه گذاری می کنند‪ ،‬راحت ترین کار برایشان این‬ ‫اســت که نمونه های خارجی را مهندسی معکوس و تولید کنند‪.‬‬ ‫کانون تجربه برگزاری جشــنواره های بین المللی را در حوزه های‬ ‫پویانمایی و قصه گویی دارد و می تواند در صنعت اسباب بازی هم‬ ‫همین رویکرد را داشته باشد‪ .‬ما در کانون به سمت این رفته ایم‬ ‫که تولیدکنندگان و دست اندرکاران صنعت اسباب بازی در روند‬ ‫برگزاری جشنواره مشارکت و اعالم نظر کنند و حتی بخش هایی‬ ‫از جشنواره را با حضور ان ها مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وجود دبیرخانه دائمی جشنواره ملی اسباب بازی چه‬ ‫در کانون و چه در شــورای نظارت بر اسباب بازی باعث ارتباط‬ ‫نزدیک تر با کشــورهای فعال در این حوزه می شود‪ .‬استان های‬ ‫بــزرگ ما ظرفیت برگزاری این جشــنواره را دارند و در همین‬ ‫نمایشگاه هم مســئوالن فرهنگی برخی اســتان ها با دبیرخانه‬ ‫ارتباط برقرار کردند و متقاضی برگزاری نمایشگاه در استان های‬ ‫خود شــدند‪ .‬ضمن اینکه کانون این توانایی را دارد که با توجه‬ ‫به مدیریت اســتانی خود در ‪ ۳۱‬استان بتواند نمایشگاه هایی را‬ ‫در ســطح اســتان ها برگزار کند‪ .‬اگر بتوانیم حداقل در ‪ ۵‬نقطه‬ ‫از کشــور برنامه هایی را برای کودکان و نوجوانان و خانواده های‬ ‫ان ها و تولیدکنندگان استان ها برگزار کنیم قطعاً در رسیدن به‬ ‫اهداف متعالی کانون گام بزرگی برداشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس جشــنواره اســباب بازی ادامه داد‪ :‬انتظار و درخواست ما‬ ‫این اســت که وزارت اموزش و پرورش و ســازمان های متولی‬ ‫مانند وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬اعضای شورای سیاست گذاری دبیرخانه شورای نظارت‬ ‫بــر اســباب بازی و‪ ...‬همت کننــد و گام های مهمــی در حوزه‬ ‫اســباب بازی بردارند‪ .‬حموله گفت‪ :‬در نمایشگاه امسال‪ ،‬تعدادی‬ ‫از شــرکت های دانش بنیــان در حوزه اســباب بازی هم حضور‬ ‫داشتند و اگر مســووالن بتوانند اســباب بازی را به عنوان یک‬ ‫وســیله کمک اموزشــی وارد مدارس کنند بدون تردید تحولی‬ ‫بــزرگ در این صنعت رخ می دهد؛ به طور مثال درصورت امکان‬ ‫با کمک وزارت اموزش و پرورش فضاهای ویژه مانند اتاق بازی‬ ‫در مدارس و مهدهای کودک ایجاد شود تا اسباب بازی به شبکه‬ ‫مــدارس ورود پیدا کند و درنتیجه تولیدکنندگان ما به ســمت‬ ‫تولید اسباب بازی های خوب و باکیفیت حرکت کنند‪.‬‬ ‫نمایشــگاه و بازار فروش اســباب بازی هفتمین جشــنواره ملی‬ ‫اســباب بازی مصادف با ایام ماه رمضــان از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۸‬فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬از ســاعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱‬بامداد در مرکز افرینش های فرهنگی‬ ‫هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان‬ ‫حجاب تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫اغاز عضوگیری جدید انجمن صنفی منتقدان‪ ،‬نویسندگان و پژوهشگران تئاتر‬ ‫انجمن صنفی سراسری منتقدان‪ ،‬نویسندگان و‬ ‫پژوهشگران تئاتر‪ ،‬مطابق با اساسنامه خود‪ ،‬برای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬از سراسر کشور عضو جدید می پذیرد‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی انجمــن‪ ،‬اغاز پذیرش‬ ‫مــدارک متقاضیان جدید عضویــت در انجمن‬ ‫صنفــی سراســری منتقــدان‪ ،‬نویســندگان و‬ ‫پژوهشــگران تئاتر از یکم تا پانزدهم اردیبهشت‬ ‫سال جاری است و تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫پس از پذیرش مدارک متقاضیان عضویت‪ ،‬هیات‬ ‫مدیــره انجمن تا نیمه اول خرداد ســال جاری‬ ‫پرونده ها را بررسی و نتایج را به متقاضیان اعالم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تمامی منتقدان‪ ،‬نویســندگان‪ ،‬پژوهشــگران و‬ ‫فعاالن رسانه ای در رسانه های برخط یا غیربرخط‬ ‫کــه در زمینــه تهیه و انتشــار خبــر‪ ،‬گزارش‪،‬‬ ‫یادداشــت‪ ،‬ترجمه‪ ،‬پژوهش و نقد در حوزه تئاتر‬ ‫فعال هستند‪ ،‬با طی مراحل الزم در زمان مقرر و‬ ‫در صورت دارا بودن شرایط عمومی زیر‪ ،‬می توانند‬ ‫به عضویت وابسته این انجمن صنفی درایند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دارا بودن تابعیت ایران‪.‬‬ ‫‪ -۲‬برخورداری از حداقل پنج ســال ســابقه کار‬ ‫مداوم و حداقل چهار اثر منتشــر شــده در هر‬ ‫ســال برای فعاالن رسانه ای حوزه تئاتر یا سه اثر‬ ‫پژوهشی برای پژوهشگران حوزه تئاتر‪( .‬فقط کپی‬ ‫اثار متقاضی و سن ِد سال انتشار اثر مد نظر است؛‬ ‫از ارسال نسخه کامل نشریات خودداری شود‪).‬‬ ‫دیگر مدارک الزم‪ :‬کپی تمام صفحات شناسنامه‪،‬‬ ‫کپــی کارت ملی‪ ،‬کپی اخرین مدرک تحصیلی‪،‬‬ ‫چهــار قطعــه عکــس ‪۳‬در‪ ،۴‬رزومه شــخصی‬ ‫و حرفه ای(بــه صــورت تایپ شــده)‪ ،‬ارائه فرم‬ ‫درخواســت عضویت‪( .‬که در ادامه این فراخوان‬ ‫امده است‬ ‫‪ -۳‬قبــول و تعهد اجرای مقررات اساســنامه و‬ ‫مصوبات قانونــی ارکان انجمن صنفی و پذیرش‬ ‫نتایج انها‪.‬‬ ‫‪ -۴‬عــدم عضویت در ســایر انجمن های صنفی‬ ‫استانی یا سراسری و انجمن ها وابسته به وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی یا انجمــن هنرهای‬ ‫نمایشی که در زمینه های مشابه و به موازات این‬ ‫انجمن صنفی در حال فعالیت و انجام وظیفه در‬ ‫حوزه تئاتر و رسانه هستند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ارائه درخواســت عضویت و اسناد الزم (موید‬ ‫فعالیت حرفه ای ایشــان در حرفه های مرتبط با‬ ‫فعالیت این انجمن) در موعد مقرر (اول تا پانزدهم‬ ‫اردیبهشت هر سال) و یا حضور موفق در مسابقه‬ ‫ساالنه انجمن (کسب رتبه یا نامزدی در هر یک‬ ‫از بخش های مسابقه مطبوعاتی انجمن از سوی‬ ‫هیات داوران‬ ‫‪ -۶‬حضــور یافتن در جلســه مصاحبه و ارزیابی‬ ‫پرونده و تائید درخواست عضویت ایشان از سوی‬ ‫اکثریت هیات مدیره وقت‪.‬‬ ‫‪ -۷‬پرداخــت حق ورودیه و حق عضویت انجمن‬ ‫(پس از تائید هیات مدیره انجمن‬ ‫متقاضیان پس از جمع اوری مدارک خود و قرار‬ ‫دادن ان در داخل پاکت در بســته‪ ،‬و ارائه ان در‬ ‫بازه زمانی یاد شــده (یکم تا پانزدهم اردیبهشت‬ ‫‪ ،)۱۴۰۱‬در روزها و ساعات اداری‪ ،‬با سرکار خانم‬ ‫زهره فضلی (مسئول دبیرخانه انجمن) با شماره‬ ‫‪ ۰۹۳۷۳۸۰۵۳۹۰‬تماس گرفته و نسبت به ارسال‬ ‫مدارک خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫ثبت نام خبرنگاران برای نمایشگاه کتاب تهران اغاز شد‬ ‫چهارشنبه‪ 31‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪728‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪5‬‬ ‫با حضور ایران؛‬ ‫برنامه های فستیوال ادبیات‬ ‫ترکیه برگزار می شود‬ ‫برنامه های فســتیوال ادبیات ترکیه که از سه شــنبه ‪۳۰‬‬ ‫ن اغاز شــده با حضور پررنگ نمایندگانی از ایران‬ ‫فروردی ‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫برنامه های فستیوال ادبیات ترکیه از سه شنبه ‪ ۳۰‬فروردین‬ ‫در این کشــور اغاز شــده که این رویداد با حضور پررنگ‬ ‫نمایندگانی از ایران و کارشناسان و اساتید ادبیات فارسی‬ ‫در ترکیه همراه است‪.‬‬ ‫یکی از دست اندرکاران برگزاری این رویداد پروفسور نعمت‬ ‫ییلدریم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اتاتورک‬ ‫اســت که از سوگل مشــایخی برای حضور در ان دعوت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫برنامه های این فستیوال طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه‬ ‫‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬فروردین در استانبول دنبال شده و روز پنجشنبه‬ ‫اول اردیبهشــت به قونیه‪ ،‬ســپس روز شنبه از قونیه به‬ ‫ترابزون منتقل می شوند‪ .‬ســخنرانی روز دوشنبه هفته ‬ ‫اینده در دانشگاه اتاتورک و سخنرانی در مراسم افطاری‬ ‫دانشجویان ایرانی ارزروم از دیگر برنامه های این فستیوال‬ ‫ادبی هستند‪.‬‬ ‫فستیوال ادبیات ترکیه با توجه به ادبیات ایران با حضور‬ ‫‪ ۱۸‬کشــور مهمان برگزار می شــود و یکی از بخش ها و‬ ‫محورهای ان‪ ،‬گرامیداشــت یاد و خاطر سیمین دانشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫بناســت در کنار سخنرانی ها دیگر‪ ،‬سوگل مشایخی‪ ،‬روز‬ ‫اول اردیبهشت همزمان با روز گرامیداشت سعدی‪ ،‬درباره‬ ‫ادبیات فارسی و این شاعر غزلسرای بزرگ سخنرانی کند‪.‬‬ ‫برگزاری لیگ بازی های ویدئویی‬ ‫با محوریت کتابخوانی‬ ‫لیگ بازی ویدئویی با عنوان «کتاب بازی» در راســتای‬ ‫ترویج فرهنگ کتابخوانی و اشــنایی بیشــتر کاربران‬ ‫بازی هــای ویدئویی با مفاهیــم و اطالعات عمومی و‬ ‫کاربردی‪ ،‬توســط بنیاد ملی بازی های رایانه ای و نهاد‬ ‫کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود‪ .‬بنیاد ملی‬ ‫بازی های رایانه ای‪ ،‬ثبت نام برای شرکت در این رویداد‬ ‫همزمــان با ماه مبارک رمضان و از امروز ‪ ۳۰‬فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اغاز می شــود و تا ‪ ۴‬اردیبهشت ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫زمان شــروع مســابقات هم از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۳‬اردیبهشت ماه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مســابقات از طریق بازی کوییز انجام می شــود و‬ ‫عالقه مندان برای شرکت در ان کافی است این بازی را‬ ‫از فروشگاه های معتبر ایرانی دریافت و تا پیش از شروع‬ ‫رویداد‪ ،‬ثبت نام خود را با استفاده از لینک درون بازی‬ ‫نهایی کنند‪.‬‬ ‫جوایز نقدی برای ‪ ۵‬نفر برتر‬ ‫رویداد کتاب بازی جوایــز ویژه ای برای ‪ ۵‬نفر برتر این‬ ‫رقابت در نظر گرفته اســت‪ .‬این ‪ ۵‬جایزه نقدی‪ ،‬به ‪۵‬‬ ‫نفــر برتر رویداد که باالترین امتیاز را به دســت اورند‪،‬‬ ‫تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این جوایز به شرح زیر است‪:‬‬ ‫نفر اول‪ ۱۱ :‬میلیون تومان‬ ‫نفر دوم‪ ۹ :‬میلیون تومان‬ ‫نفر سوم‪ ۷ :‬میلیون تومان‬ ‫نفر چهارم‪ ۵ :‬میلیون تومان‬ ‫نفر پنجم‪ ۳ :‬میلیون تومان‬ ‫همچنین به قید قرعه کشــی به ‪ ۳۰‬نفر از میان همه‬ ‫شــرکت کنندگان در این رویداد‪« ،‬هــر نفر ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان» جایزه نقدی داده می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫استاندار بوشهر‪ ۲۰ :‬هزار واحد مسکونی این استان ساخته می شود‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 31‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪728‬‬ ‫اخبار‬ ‫نرخ اب بها برای مشترکینی که‬ ‫الگوی مصرف را عایت کنند ‪،‬‬ ‫افزایش نمی یابد‬ ‫خوب‪-‬استان مرکزی‪:‬قیمت اب برای مشترکین خانگی‬ ‫که بر اســاس الگوی مصرف ماهانه تا ‪ 14‬مترمکعب اب‬ ‫مصرف نمایند ‪ ،‬افزایــش نخواهد یافت‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شــرکت اب و فاضالب استان مرکزی مهندس‬ ‫یوسف عرفانی نسب مدیر عامل این شرکت با بیان خبر‬ ‫فوق افزود‪ :‬الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬وزارت نیرو با هدف اصالح‬ ‫تعرفه های اب به منظور مدیریت بهینه مصرف و تشویق‬ ‫به رعایت الگوی مصرف اب توسط مشترکین خانگی تهیه‬ ‫شده است و بر اســاس ان قبوض اب بها مشترکین پر‬ ‫مصرف با افزایش نرخ اب ها و به صورت پلکانی محاسبه‬ ‫خواهد شــد‪.‬وی با بیان اینکه الگوی مصــرف اب برای‬ ‫مشترکین خانگی در استان مرکزی ‪ 14‬مترمکعب در ماه ‪،‬‬ ‫تعیین شده است ‪ ،‬افزود ‪ :‬به طور میانگین در سال گذشته‬ ‫‪ 48‬درصد از مشترکین خانگی الگوی مصرف اب را رعایت‬ ‫نموده اند‪.‬وی با اشــاره به میزان تعرفه اب در ویالها ‪ ،‬باغ‬ ‫ویال ها‪ ،‬خانه باغ ها و مجتمع های مســکونی که محل‬ ‫زندگی دائمی و کسب و کار افراد نیستند اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫اقامتگاه های غیردائم در صورت رعایت الگوی مصرف اب‬ ‫تا ظرفیت قراردادی با افزایش نرخ اب بها مواجه نخواهند‬ ‫شد و برای مصارف مازاد بر ظرفیت قراردادی نرخ اب ازاد‬ ‫محاسبه می شود‪.‬مهندس عرفانی نسب با اشاره بر اعمال‬ ‫معافیت مشمولین کم مصرف تحت حمایت سازمان های‬ ‫بهزیســتی و کمیته امداد افزود‪ :‬این دسته از مشترکین‬ ‫چنانچه در هر دوره مصرف ماهانه یک سوم الگوی مصرف‬ ‫را رعایت کنند مشمول معافیت شده و هزینه اب بها برای‬ ‫این دسته از مشترکین رایگان محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫کسب رتبه اول گلستان دربین‬ ‫شرکت های توزیع نیروی برق‬ ‫سرتاسرکشور‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪:‬سرپرست شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫گلستان گفت‪:‬گلستان درتاییداطالعات ارائه شده شاخص‬ ‫های طرح سیماموفق به کسب رتبه یک گردیده است‪.‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان‬ ‫سید احمدموسوی گفت‪:‬گلســتان درتاییداطالعات ارائه‬ ‫شده شاخص های طرح سیمادرسامانه یکپارچه مدیریت‬ ‫استراتژیک شرکت توانیرباکسب درصدتایید‪۹۹.۷۱‬درصد‬ ‫موفق به کسب رتبه یک بین شرکت های توزیع نیروی برق‬ ‫سراسرکشورگردیده است‪.‬وی اضافه کرد‪:‬این مهم درراستای‬ ‫تحقق راهبردی ابالغی مقام معظم رهبری دراصالح شفاف‬ ‫سازی وکارامدی نظام اداری دستگاههاوسازمانها می باشد‪.‬‬ ‫کسب این مقام به همت وتالش جمعی همکاران شرکت‬ ‫توزیع برق گلستان صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫اردبیل رتبه نهم را در‬ ‫واکسیناسیون دز سوم دارد‬ ‫خوب‪-‬استان اردبیل‪:‬معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬بر اساس رتبه بندی کشوری در واکسیناسیون‬ ‫علیه بیماری کرونا‪ ،‬استان اردبیل در تزریق دز سوم جایگاه‬ ‫نهم کشوری را به دست اورده است‪.‬محمد جعفرزاده درجلسه‬ ‫ستاد کرونا در اردبیل اظهار کرد‪ :‬در واکسیناسیون نوبت اول و‬ ‫دوم جایگاه استان اردبیل اول و دوم است و ما تاکنون موفق‬ ‫شــدیم ‪ 961‬هزار نفر از اهالی استان را در نوبت اول و ‪892‬‬ ‫هزار نفر از اهالی استان را در نوبت دوم با واکسن کرونا در برابر‬ ‫این بیماری ایمن کنیم‪.‬وی تزریق دز سوم کرونا را برای ‪376‬‬ ‫هزار نفر از جمعیت استان یاداور شد و تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪2‬‬ ‫میلیون و ‪ 193‬هزار دز واکسن در استان اردبیل به جمعیت‬ ‫مراجعه کنندهبهمراکزواکسیناسیونتزریقشدهاست‪.‬معاون‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت‪ :‬همچنان ‪400‬‬ ‫هزار نفر در اســتان اردبیل دز سوم واکسن خود را به رغم‬ ‫گشت چندین ماه از تزریق دز دوم انجام ندادند که امیدواریم‬ ‫هر چه سریعتر تزریق دز سوم برای این افراد به انجام برسد‪.‬‬ ‫جعفرزاده با بیان اینکه در پایگاه ها و مراکز جامع ســامت‬ ‫تزریق واکسن در نوبت صبح انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬مرکز جامع‬ ‫سالمت شهید باکری نیز در اردبیل تا ساعت هشت شب از‬ ‫گروه های مختلف جامعه برای تزریق واکسن پذیرش می کند‪.‬‬ ‫وی ضرورت تزریق واکسن را برای گروه های سنی کودک و‬ ‫نوجوان یاداور شد و خاطرنشان کرد ‪ :‬در این گروه سنی نیز‬ ‫ضرورت دارد با همراهی خانواده ها تزریق واکسن انجام شود تا‬ ‫با توجه به بازگشایی مدارس به ویژه در مقطع ابتدایی مشکلی‬ ‫از بابت ایمنی و سالمت کودکان و نوجوانان به وجود نیاید‪.‬‬ ‫جعفرزاده اضافه کرد‪ :‬بقیه مراکز تجمیعی واکسیناسیون با‬ ‫توجه به کاهش مراجعین تعطیل شده و ما همچنان در مراکز‬ ‫جامع و پایگاه های سالمت در خدمت مراجعین هستیم تا‬ ‫تزریق واکسن را انجام دهیم‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی انجام شده ‪ ۲۰‬هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت جهش تولید مسکن در شهرها و روستاهای این استان در مدت ‪ ۲‬سال ساخته می شود‪.‬‬ ‫احمد محمدی زاده در نشست با مسئوالن بنیاد مسکن استان بوشهر با قدردانی از تالش این نهاد در رفع مشکالت محرومان و نیازمندان اظهارداشت‪ :‬خدمات بنیاد مسکن از جهات گوناگون‬ ‫محرومیت زدایی‪ ،‬عمران روستاها و ساخت مسکن نیازمندان درخور تحسین است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬باید با کار جهادی عقب ماندگی استان در طرح نهضت جهش تولید مسکن جبران شود‪ .‬محمدی‬ ‫زاده گفت‪ :‬با بررسی های انجام شده تاکنون ‪ ۱۲‬هزار نفر از ثبت نام کنندگان در نهضت جهش تولید مسکن از واجدان شرایط دریافت مسکن در این طرح هستند که الزم است اورده ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومانی اولیه را پرداخت کنند‪ .‬محمدی زاده افزایش اعتماد عمومی برای مشارکت مردم در طرح نهضت جهش تولید مسکن را یک ضرورت دانست و بیان کرد‪ :‬مسکن نقش مهمی در کاهش هزینه‬ ‫زندگی احاد جامعه دارد ‪ .‬استاندار بوشهر یاداورشد‪ ۵۰:‬درصد هزینه زندگی در عرصه مسکن است ‪.‬‬ ‫در دیدار مسئولین ذوب اهن و اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی استان عنوان شد ‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان کانون اشتغال زایی و اموزش نیروهای ماهر در منطقه‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪:‬مهندس ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت‬ ‫عامــل ذوب اهن اصفهان با میثم مداحی مدیــر کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی اســتان اصفهان دیدار و گفتگوکرد‪.‬مهندس رخصتی‬ ‫در این دیدار از ذوب اهن اصفهان به عنوان یک ثروت ملی نام برد‬ ‫که دراین منطقه جغرافیایی واقع شــده و عالوه بر ایجاد اشتغال در‬ ‫این منطقه ‪ ،‬باعث اشتغال زایی برای استان های همجوار هم شده‬ ‫اســت و در سال های اخیر نیز طبق قانون ‪،‬جذب نیرو از شهرستان‬ ‫لنجان افزایش یافته است ‪.‬وی با اشاره به اینکه سازمان فنی حرفه‬ ‫ای می تواند ‪ ،‬با برگزاری دوره های اموزشــی متناسب با نیازهای‬ ‫صنایع ‪ ،‬بســتر مناسبی برای ایجاد اشــتغال و ارتقای توانایی های‬ ‫منابع انسانی فراهم سازد گفت ‪ :‬عالوه بر اشتغال زایی ‪ ،‬این شرکت‬ ‫با توجه به مسئولیت اجتماعی خود و درچارچوب قانون ‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫منطقــه را جهت پروژه ها در اولویت قــرار می دهد و تا حد امکان‬ ‫خرید موارد مورد نیاز خود را از منطقه ‪ ،‬اســتان اصفهان و کشــور‬ ‫تامین می نماید ‪.‬سرپرست مدیریت عامل ذوب اهن اصفهان ‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از حوزه های مسئولیت اجتماعی این شرکت را مسائل زیست‬ ‫محیطی ذکر کرد و گفت ‪ :‬ایــن مجتمع عظیم صنعتی از گازهای‬ ‫فرایندی در نیروگاه ها و خط تولید خود اســتفاده می کند تا هم از‬ ‫هدر رفت منابع جلوگیری شود و هم در جهت حفظ محیط زیست‬ ‫‪،‬مانع از انتشــار گاز در هوا گردد ‪.‬وی با اشاره به پیشگام بودن ذوب‬ ‫اهن در اســتفاده از گازهای فرایندی‪ ،‬افزود ‪ :‬انتظار این اســت که‬ ‫قیمت گاز طبیعی مصرف شــده در نیــروگاه های ذوب اهن مانند‬ ‫ســایر نیروگاه های کشور محاسبه شود چرا که برق تولید شده در‬ ‫این نیروگاه ها درواقع در بخش صنعت مصرف می شــود ‪.‬مهندس‬ ‫رخصتی ‪ ،‬نگرش مدیریت ذوب اهن نســبت به کارکنان را مبتنی‬ ‫بر تکریم و بر اســاس معیارهای رهبری دانست و افزود ‪ :‬تالشگران‬ ‫این شرکت همچون برادران ما هستند و همانطور که از انها انتظار‬ ‫کارجدی و دقیق داریم ‪ ،‬پشــتیبانی و ارائــه خدمات از انها هم به‬ ‫عنوان وظیفه انجام می شود و در این راستا ‪ ،‬با اصالح ایین نامه ها‬ ‫ودستورالعمل ها ‪ ،‬تالش می کنیم ‪،‬مشکالت این قشر زحمت کش‬ ‫حل گردد ‪.‬سرپرســت مدیریت عامل ذوب اهن اصفهان همچنین‬ ‫به صادرات به عنوان ابزار اصلی ذوب اهن جهت تامین ارز اشــاره‬ ‫کرد و گفت ‪ :‬انتظار از دولتمردان این است که در شرایط کنونی از‬ ‫صادرات حمایت جدی صورت گیرد و در هر بخش نامه ای ‪ ،‬مسائل‬ ‫تولید کنندگانی که در صادرات فعالیت دارند ‪ ،‬در اولویت باشد‪.‬میثم‬ ‫مداحی مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان نیز از‬ ‫ذوب اهــن به عنوان یکی از مهمترین کانون های اشــتغال زایی و‬ ‫کارصنعتی در کشور نام برد و گفت ‪ :‬این شرکت در اموزش مهارت‬ ‫های فنی و نیروی انســانی ماهر برای کشور طی دهه های گذشته‬ ‫نقش مهمی ایفا کرده اســت ‪.‬مداحی به طــرح های جدید وزارت‬ ‫طرح تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در زمینه اشــتغال ‪ ،‬رفاه اجتماعی‬ ‫و حمایت از صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت ‪ :‬با اجرای‬ ‫این طرح ها شاهد گشایش های خوبی برای نیروی انسانی در ابعاد‬ ‫مختلف خواهیم بود ‪.‬احمد اکبری معاون ســرمایه های انســانی و‬ ‫توسعه مدیریت ذوب اهن نیز در این دیدار گزارشی از اشتغال زایی‬ ‫و روند جذب نیروی انسانی در این شرکت و همچنین پیگیری امور‬ ‫مربوط به اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ارائه نمود‪.‬‬ ‫‪ 830‬ایتام و فرزندان محسنین گیالنی در انتظار حامی هستند‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪:‬مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان‬ ‫گیــان گفت ‪ :‬حدود ‪ 42‬هزار حامی نیکــوکار از ایتام و فرزندان‬ ‫مشــمول طرح محســنین در اســتان گیالن حمایت می کنند و‬ ‫تعداد ‪ 830‬فرزند ایتام و محسنین به تازگی تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد اســتان قرار گرفته اند که فاقد حامی هستند ‪.‬عباس اهرابی‬ ‫در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون ســه هزار و ‪ 152‬یتیم‬ ‫و هشــت هزار و ‪ 243‬فرزند از خانواده محسنین در استان گیالن‬ ‫از حمایت حامیان نیکوکار بهره مند می شــوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر دریافت کمک هزینه معیشــت‪ ،‬بســیاری از مشکالت درمانی‪،‬‬ ‫تحصیلی و مســکن این افراد‪ ،‬از طریق گزارش همکاران اکرام به‬ ‫حامیان و عنایت این بزرگواران مرتفع گردیده است‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه سرانه نقدی دریافتی هر فرزند یتیم حدود ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫و فرزندان محسنین ‪ 200‬هزار تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬حامیان‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 73‬میلیارد تومان طی سال گذشته به فرزندان معنوی خود اهداء‬ ‫کرده اند که بیش از ‪ 44‬میلیارد تومان از میزان کمک های اهدایی‬ ‫حامیان در ســال جاری نقدی و مابقی نیز غیر نقدی بوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گیالن با اشاره به نحوه ثبت نام‬ ‫خیر جهت حمایت یک یا چند‬ ‫حامیان افزود‪ :‬مردم نوعدوســت و ّ‬ ‫فرزند معنوی می توانند با مراجعه و ثبت نام در ســایت ‪ekram.‬‬ ‫‪ emdad.ir‬نســبت به انتخاب فرزند معنوی با شرایط مورد نظر‬ ‫خود (سن‪ ،‬جنسیت‪ ،‬ســادات‪ ،‬بیمار‪ ،‬محل سکونت) اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارســال عدد یک به سرشــماره ‪ 30003333‬نیز‬ ‫از روش های دیگر برای ثبت نام در طرح اکرام ایتام و محســنین‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬هم استانی های گرانقدر در پایگاه های طرح اکرام دایر‬ ‫در سطح شهر می توانند به صورت حضوری نسبت به انتخاب فرزند‬ ‫معنــوی خود اقدام نمایند‪.‬مدیرکل کمیته امداد گیالن با تقدیر از‬ ‫خیرین بیان کرد‪ :‬به منظور تسهیل در روش های‬ ‫اعتماد حامیان و ّ‬ ‫پرداخت برای هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی در نظر‬ ‫گرفته می شود که حامیان می توانند بدون شناسه واریز و از طریق‬ ‫سایت و یا کلیه درگاه های بانکی و اپلیکیشن های موجود‪ ،‬نسبت‬ ‫به واریز مستقیم هدایای نقدی به حساب فرزندان معنوی اقدام و‬ ‫گزارش پرداخت را در سایت مشاهده نمایند‪.‬‬ ‫دیداروضیافتافطاری مسئوالناستان بوشهر باایتام کمیتهامداد‬ ‫خوب‪-‬اســتان بوشهر‪:‬در شب میالد امام حسن مجتبی کریم اهل‬ ‫بیت (ع) نماینده ولی فقیه در استان و دیگر مسئوالن استانی در‬ ‫جمع بیش از ‪ 150‬خانواده ایتام و محسنین کمیته امداد در محل‬ ‫مصلی نماز جمعه بوشهر حضور یافتند و پس از برگزاری مراسمی و‬ ‫اقامه نماز‪ ،‬روزه خود را افطار کردند‪.‬به گزارش سایت خبری کمیته‬ ‫امــداد‪ ،‬همزمان با اغاز هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان‪،‬ضیافت‬ ‫افطاری ایتام و مددجویان طرح محسنین کمیته امداد امام استان‬ ‫بوشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ‪،‬‬ ‫معاون سیاسی و امنیتی اســتانداری‪ ،‬فرماندار و مدیر کل کمیته‬ ‫امداد استان بوشهر و دیگر مسئوالن استانی در جمع بیش از ‪150‬‬ ‫خانواده ایتام و محسنین کمیته امداد در محل مصلی نماز جمعه‬ ‫بوشــهر برگزار شد‪.‬ایت اهلل صفایی بوشهری‪ ،‬نماینده ولی فقیه در‬ ‫اســتان و امام جمعه بوشهر دراین مراسم ضمن قدردانی از تالش‬ ‫های کمیته امداد در رفع مشکالت ایتام و نیازمندان اظهار داشت‪:‬‬ ‫خدمت به مستضعفین و محرومین اســاس کار انبیاء و واالترین‬ ‫خدمت در نظام جمهوری اســامی است که امروز وظیفه این کار‬ ‫بر عهده دستگاه های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است‪.‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬یکی از برکات نظام جمهوری اسالمی تاسیس نهاد‬ ‫کمیته امداد بوده اســت و این نهاد از همان زمان تا کنون منشاء‬ ‫خدمات بسیاری برای نیازمندان جامعه بوده است‪.‬وی خطاب به‬ ‫مسئوالن‪ ،‬اخالق و خوش رفتاری با مردم را زیبا ترین جلوه انسانیت‬ ‫عنوان کرد و تاکید کرد‪ :‬تا میتوانید با مردم به خصوص نیازمندانی‬ ‫که به شــما مراجعه میکنند خوش برخورد باشــید و خدمت بی‬ ‫منــت انجام دهید تا خداوند متعال خیر دنیــا و اخرت را نصیب‬ ‫شــما بگرداند‪.‬میری در ادامه افزود‪ :‬برای این میزان اطعام و بسته‬ ‫معیشتی ‪ 21‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان صرف شده است‪.‬مدیر‬ ‫کل کمیته امداد اســتان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشــاره به وضعیت فرزندان اکرام و ایتام تحت حمایت گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون ‪ 7‬هزار و ‪ 300‬نفر فرزند یتیم و محسنین در سراسر استان‬ ‫تحت حمایت کمیته امداد هستند که از این تعداد ‪ 1970‬نفر یتیم‬ ‫و ‪ 5‬هزار و ‪ 330‬نفر دیگر محسنین هستند‪..‬‬ ‫بیش از ‪ 30‬پارک محله ای در کرج احداث می شود‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪:‬شهردار کرج در حاشیه جلسه برنامه ریزی احداث‬ ‫‪ ۳۰‬پارک محله ای در سطح مناطق ده گانه این کالنشهر طی سال‬ ‫جاری که با حضور معاون خدمات شــهری‪ ،‬مدیران مناطق تابعه و‬ ‫جمعی از کارشناسان و مشــاورین در محل سالن جلسات شهدای‬ ‫شهرداری برگزار شد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بر اساس وعده اعضای محترم‬ ‫شورای اسالمی شهر و اشاره به احداث ‪ ۳۰‬پارک محله ای در سطح‬ ‫مناطق ده گانه در بودجه امسال‪ ،‬با جدیت تحقق این مهم را پیگیری‬ ‫می کنیم و جلسات برنامه ریزی‪ ،‬پیگیری و شروع اقدامات مربوطه نیز‬ ‫اغاز شده است‪.‬مصطفی سعیدی افزود‪ :‬جانمایی زمین های احداث‬ ‫پارکهای محله ای مصوب در برخی محالت صورت گرفته و با پیگیری‬ ‫ها و تذکرات‪ ،‬این مهم در ســایر نقاط سطح شهر نیز در حال انجام‬ ‫می باشد تا با طی روال کارشناسی و اداری‪ ،‬بتوانیم عملیات ساخت‬ ‫را اغاز نماییم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم با تسریع در امور و پیگیری ها‬ ‫و همت معاونت خدمات شهری و سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شهری بتوانیم تعدادی از پارک های محله ای را که ارمغان اور نشاط‬ ‫اجتماعی‪ ،‬کاهش الودگی هوا و توجه مثبت به مطالبات شهروندان‬ ‫از مدیریت شهری می باشــد را در خرداد ماه جاری به بهره برداری‬ ‫برسانیم و مابقی انها را نیز تا پایان سال و طی فواصل زمانی احداث‬ ‫نماییم‪.‬به گفته شهردار کرج‪ ،‬با پیش بینی های صورت گرفته‪ ،‬حمایت‬ ‫ها و همراهی اعضای محترم شورای اسالمی شهر و در راستای نهضت‬ ‫کانوناگهیوتبلیغاتی‬ ‫شماره تماس‪021- :‬‬ ‫محرومیت زدایی‪ ،‬محله محور و ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه سرانه‬ ‫فضای سبز‪ ،‬امکان احداث بیش از ‪ ۳۰‬پارک محله ای نیز وجود دارد و‬ ‫چنانچه هر یک از مناطق ده گانه‪ ،‬موفق به جانمایی بیش از سه زمین‬ ‫مناسب شوند و تشخیص کارشناسی نیز محرومیت ان محله از سرانه‬ ‫های رفاهی باشد‪ ،‬رقم مازاد بودجه مصوب را در متمم لحاظ خواهیم‬ ‫کرد‪.‬این مســئول عنوان کرد‪ :‬احداث ایــن تعداد پارک محله ای در‬ ‫سطح مناطق ده گانه کرج برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری‬ ‫اســت که اتفاق می افتد و نویدبخش توســعه‪ ،‬عمران و ابادانی می‬ ‫باشد‪ ،‬ضمن انکه پارک های اسمی و پروژه های نیمه تمام سازمان‬ ‫سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری نیز طبق روال تکمیل شده و به بهره‬ ‫برداری خواهند رسید و از این حیث‪ ،‬رکورد جدیدی در استان البرز‬ ‫ثبت می شود‪.‬سعیدی گفت‪ :‬اراده شهرداری و شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج در دوره ششم خدمت رسانی‪ ،‬عملگرایی و سازندگی بر مبنای‬ ‫تفکر جهادی و ارزش های دوران دفاع مقدس است و ما بدون توجه‬ ‫به حواشی‪ ،‬در متن خدمت حرکت خواهیم نمود‪.‬‬ صفحه 6 ‫وقتی از ارثیه سخن گفته می شود خیلی ها یاد رسیدن سهمی به وارثان متوفی می افتند‪ .‬اما این موضوع درباره دولت ها برعکس است چرا که هر دولتی مقادیر زیادی بدهی برای دولت بعد از‬ ‫خود به جا می گذارد؛ ارثیه ای که می تواند خانمان سوز باشد! علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری ‪ ۳۰‬فروردین خود با رسانه ها‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عوامل گرانی روشن است‪ .‬مثال حجم‬ ‫نقدینگی‪ ۴۰۰۰‬هزار میلیارد تومان که به دولت به ارث رسید‪ ،‬تورم زا و اثار ان بلندمدت است‪ .‬بودجه‪ ۱۴۰۱‬احکامی دارد که اثار تورمی به جا می گذارد همانند اصالح ارز‪ ۴۲۰۰‬و احکامی از این دست‪.‬‬ ‫کسری های بودجه از سال قبل نیز تاثیرگذار است‪.‬بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ازادسازی منابع بلوکه شده ایران تاکید کرد‪ :‬برخی منابع بلوکه شده که ازادسازی انها یکی از‬ ‫اقدامات دولت است‪ .‬دولت اغماضی در جهت صیانت از حقوق مردم نخواهد داشت‪ .‬منابع ازادشده صرف تسویه بدهی های گذشته که به دولت به ارث رسیده است‪ ،‬می شود‪ .‬ماهانه‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت می شود‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫ارثیهخانمان سوز!‬ ‫چهارشنبه‪ 31‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪728‬‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد‬ ‫کلنگزنیپروژهمیانکالهمتوقفشدهاست‬ ‫سخنگویدولتبابیاناینکهدرپروژهمیانکالهفرمانرئیسجمهوربرزمین‬ ‫نماند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کلنگ زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی‬ ‫اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد‪ .‬سخنگوی دولت در ابتدای نشست‬ ‫خبری خود با بیان اینکه طرح هایی در دست بررسی در دفتر دولت است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از جمله این طرح ها طرح حمایت از کارافرینان و تولیدکنندگان‬ ‫است که شامل بخشودگی مالیاتی نیز هست‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬پابه پای طرح‬ ‫های تقویت دانش افرینی از سوی بخش های مختلف این مساله در دولت‬ ‫هم در دست بررسی است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برگزاری جلسه اخیر میان دولت‬ ‫و مجلس اظهار کرد‪ :‬دولت و مجلس در چارچوب وظایف خود تعامالت‬ ‫سازنده دارند‪ .‬دو روز پیش جلسه صمیمی دولت با مجلس بود‪ .‬وزرای دولت‬ ‫بدونانقطاعدرحالتعاملبانمایندگانهستند‪.‬نگاهمشترکیافتنراهکار‬ ‫برای حل مشکالت مردم از جمله در زمینه گرانی است‪ .‬امید می رود در‬ ‫همین رفت و امدها گام های مثبتی در راستای حل مشکالت مردم به ویژه‬ ‫گرانی برداشت‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی درباره بحران کم ابی و برنامه دولت‬ ‫برای بهبود این وضعیت در کشور تاکید کرد‪ :‬حل بحران کم ابی اولویت‬ ‫دولت اســت‪ .‬در قانون ‪ ۱۴۰۱‬در تبصره ‪ ۸‬به این مشکل به صورت ویژه‬ ‫پرداخته شده است‪ .‬مدیریت بحران کم ابی نیازمند تعامل مردم و دستگاه‬ ‫ها برای مدیریت مصرف است‪ ۹ .‬جلسه به ریاست معاون اول در این زمینه‬ ‫برگزار شد ه و ‪ ۴‬جلسه ویژه زاینده رود برگزار شده است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی یاداور شد‪ :‬طرح شیرین سازی انتقال اب دریا اصلی ترین‬ ‫طرح است‪ ،‬پیشرفت های فیزیکی قابل قبولی هم داشته است‪ .‬همزمان‬ ‫برای تامین اب شرب به تامین اب صنعت و کشاورزی هم توجه می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت با اشاره به اجرای طرح اضطراری ابرسانی در اصفهان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح اضطراری اب رســانی به استان اصفهان پیشرفت باالی ‪۹۵‬‬ ‫درصدی داشته است و در خوزستان با پیشرفت باالی ‪ ۴۰‬درصدی همراه‬ ‫بوده است‪ .‬طرح انتقال اب دریا برای تامین اب صنایع به یزد نیز پیشرفت‬ ‫بیشتر از ‪ ۶۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات دولت برای استفاده از فرصت‬ ‫برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر در زمینه گردشگری در ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پس از سفر رییس جمهوری به قطر‪ ،‬تا کنون دو جلسه در این زمینه‬ ‫برگزار شده است‪ .‬تکالیف دستگاه های مختلف احصاء و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی با بیان اینکه‪ ۷۰‬زمینه همکاری بین ایران و قطر در زمینه‬ ‫جام جهانی در دستور کار است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سفر دو روزه ای هم وزیر حمل‬ ‫و نقل قطر به ایران داشت‪ .‬سه سند در حوزه حمل و نقل هوایی امضا شده‬ ‫است‪ .‬در حوزه دریانوردی هم برای کاال و هم حمل مسافران تصمیماتی‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬با پیگیری معاون اول رئیس جمهوری بهره برداری‬ ‫مناسب از جام جهانی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حج تمتع‬ ‫امسال و سهمیه ایران تصریح کرد‪ :‬امسال زائران حج تمتع کاهش داشته‬ ‫و تا یک میلیون نفر است که سهمیه ایران حدود ‪ ۵‬درصد است که تقریبا‬ ‫‪ ۴۰‬هزار نفر خواهد بود‪ .‬در شورای عالی هم بحث تدابیر برای ارزان شدن‬ ‫ســفر در دستور کار است‪ .‬با توجه به افزایش نرخ ارز تمام تالش ها برای‬ ‫این مساله انجام می شود‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه‬ ‫گمانه زنی هایی برای اســتیضاح برخی وزرا از سوی مجلس تصریح کرد‪:‬‬ ‫نظارت حق طبیعی مجلس است‪ .‬در حین تعامل دولت و مجلس اختالف‬ ‫نظر کارشناسی هم امری طبیعی است‪ .‬تمام وزرا به صورت جهادی در حال‬ ‫اجرای برنامه های خود هستند‪ .‬برخی اقدامات نیازمند زمان بلندمدت تری‬ ‫برای به نتیجه رسیدن است‪ .‬وی افزود‪ :‬ارزیابی عملکرد مدیران در دستور‬ ‫کار دولت بوده و هست‪ .‬اخیرا هم ارزیابی عملکرد وزرا هم به خودشان و هم‬ ‫به رییس جمهور داده شده است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه علت طرح موضوع مبارزه‬ ‫با دست های پشت پرده گرانی از سوی رییس جمهوری‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عوامل‬ ‫گرانی روشن است‪ .‬مثال حجم نقدینگی‪ ۴۰۰۰‬هزار میلیارد تومان که به‬ ‫دولت به ارث رسید تورم زا است و اثار ان بلند مدت است‪ .‬بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫احکامی دارد که اثار تورمی به جای می گذارد همانند اصالح ارز ‪ ۴۲۰۰‬و‬ ‫احکامی از این دست‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت یاداور شد‪ :‬کسری های بودجه از سال قبل نیز تاثیرگذار‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه خیرین و‬ ‫گروه های جهادی با کمترین هزینه بیشترین اثر گذاری‬ ‫را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬نقش خیریه ها در کاهش محرومیت بسیار‬ ‫مهم و اساسی است‪ .‬محمدباقر قالیباف با خیرین و مدیران‬ ‫موسسات خیریه‪ ،‬گفت‪ :‬برای بنده مایه افتخار است که در‬ ‫این ایام و ماه رمضان عزیز در جمع شما برادران و خواهران‬ ‫گرامی هســتم‪ ،‬یکایک شما مایه افتخار کشور و فرهنگ‬ ‫اصیل ایرانی و اسالمی هستید و در این شرایط سخت خدا‬ ‫به شــما توفیق داده تا با همت و اراده و دســت در جیب‬ ‫خودتــان به این مردم خدمت کنید‪ .‬قالیباف افزود‪ :‬ما به‬ ‫عنوان افرادی که امکانات و بیت المال در دستانمان است‬ ‫باید حساس باشیم به تعبیر حضرت اقا‪ ،‬چه بسا که فردای‬ ‫قیامت برای کارهای نکرده مان هم از ما سوال خواهند کرد؛‬ ‫اینطور نیست که فقط در رابطه با کارهای کرده مان از ما‬ ‫سوال شود‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای‬ ‫پیگیریموضوعاتمطرحشدهجلسهدیگرینیزبایدبرگزار‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬بنده با همه وجود به این موضوع باور دارم و می‬ ‫توانم ده ها مورد از کارهای بزرگ و کوچکی که شاهد ان‬ ‫بودم را نام ببرم؛ ما هر کجا در کشور به موفقیت رسیدیم‬ ‫مردم در ان موفقیت حضور داشتند حتی موضوعی مانند‬ ‫جنگ که از این موضوع پیچیده تر وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بسیاری از شهدای بزرگی که می بینید از مردم عادی بودند‬ ‫که به جنگ رفتند و ارتشی و سپاهی هم نبودند و اگر پاسدار‬ ‫است‪ .‬در خصوص جلسه چهارشنبه دولت در کنار مباحث ناظر به گرانی‬ ‫در خصوص اقدامات سودجویانه بیان شده که به طور خاص در بازار میوه و‬ ‫تره بار بود که در واکنش به این گزارش رئیس جمهور خطاب کردند که در‬ ‫کنار کنترل تورم از عامل اخیر که اقدامات سوداگران است نباید غافل بود‬ ‫و پشت پرده انها باید بررسی شود‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت ابقای مدیران دولت‬ ‫قبلی در ساختار اجرایی کشور اظهار کرد‪ :‬رئیس جمهور تاکید دارند بانیان‬ ‫وضع موجود نمی توانند حل کننده مشکالت باشند‪ .‬کسانی که کارایی‬ ‫الزم را خواهند داشت می توانند ابقا شوند و در غیر این صورت نمی توانند‬ ‫با دولت همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اخیرا دستوری از سوی رئیس جمهور به معاونت اجرایی صادر‬ ‫شد که کارگروهی تشکیل شود برای مدیرانی که تعیین تکلیف نشده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت پروژه میانکاله‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در خصوص پروژه میانکاله فرمان رئیس جمهور بر زمین نماند‪.‬‬ ‫کلنگ زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه‬ ‫صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشــی دیگر در زمینه ازادسازی منابع‬ ‫بلوکه شــده ایران نیز تاکید کرد‪ :‬برخی منابع بلوکه شده‪ ،‬ازاد سازی انها‬ ‫یکی از اقدامات دولت اســت‪ .‬دولت اغماضی در جهت صیانت از حقوق‬ ‫مردم نخواهد داشت‪ .‬منابع ازاد شده صرف تسویه بدهی های گذشته که‬ ‫به دولت به ارث رسیده است‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماهانه ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته در این‬ ‫دولت پرداخت می شود‪ .‬همزمان میزان سرمایه گذاری عمرانی دولت نیز‬ ‫افزایش یافته از این منابع است و واردات کاالهای اساسی هم از این منابع‬ ‫تامین می شود‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه مدیریت‬ ‫مصرف برق در فصول گرم سال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سالهای گذشته در ایام اوج‬ ‫مصرف گاز و برق با قطعی رو به رو بودیم با مدیریت خوب وزارت نفت با‬ ‫هیچگونه قطعی گاز در بخش خانگی روبه رو نبودیم‪ .‬در حوزه وزارت نیرو‬ ‫نیز در زمینه برق شاهد همین وضعیت بودیم و قطعی نداشتیم‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی تاکید کرد‪ :‬مدیریت مصرف برق نیازمند عزم همگانی است‬ ‫اما دولت برنامه متعددی برای به کاراوردن نیروگاه های جدید و تقویت‬ ‫نیروگاه ها داشته است‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات رییس‬ ‫جمهوری در سفر به استان گرگان‪ ،‬گفت‪ :‬در سفر رئیس جمهور به استان‬ ‫گرگان در خصوص الیروبی اشوراده دستور دادند که تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫در حوزه طبیعت گردی اشوراده مشخص شد مشکلی در این زمینه نیست‪.‬‬ ‫در حوزه الیروبی خلیج گرگان هم سازمان بنادر اغاز به کار کرد‪ .‬پیمانکار‬ ‫تعیین شده و با اخذ مجوز از سازمان محیط زیست در دستور کار است‪.‬‬ ‫دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو صادر نکرده است‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش قیمت کارخانه ای‬ ‫خودرو یاداور شد‪ :‬دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو‬ ‫صادر نکرده است‪ .‬مشکالت صنعت خودرو ریشه ای است‪ .‬افزایش تولید‬ ‫مورد تاکید دولت است‪ .‬کاهش تعداد خودروهای در پارکینگ مانده یکی‬ ‫دیگر از برنامه های دولت در زمینه خودرو بوده است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی ادامه داد‪ :‬همچنین گارانتی ها افزایش یافته است که این‬ ‫اقدامات از موارد ‪ ۸‬بندی دستور رئیس جمهور برای صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز بود که امروز به زیر ‪ ۵۰‬هزار تا‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اصالح نظام مالیاتی‬ ‫اخبار‬ ‫تمهیدات ترافیکی پلیس برای شب های قدر؛‬ ‫کشور گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۳۰۱‬هزار میلیارد تومان از محل وصول مالیات‬ ‫واریز نقدی به خزانه صورت گرفته اســت‪ ۴۰ .‬هزار میلیارد تومان هم از‬ ‫مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها صورت گرفته است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬افزایش مالیات از مودیان جدید صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬مودیان از ‪ ۴‬میلیون نفر به ‪ ۶‬میلیون نفر رسیده اند که شامل مودیان‬ ‫فراری بوده است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی در پاسخ در زمین ه برنامه های دولت برای بهبود وضعیت‬ ‫مهاجران افغانستانی در ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مساله مهاجران مساله روی میز‬ ‫وزارت کشــور است‪ .‬مهاجران افغانستانی هم به صورت قانونی هستند و‬ ‫هم غیرقانونی و برخی که قصد ورود غیرقانونی داشته اند تا حد ممکن‬ ‫شناسایی می شوند‪ .‬سازمان ملی مهاجرین نیز در حال شکل گیری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران همیشه حجم گسترده مهاجران را میزبانی کرده است و‬ ‫انتظار می رود مراجع بین المللی هم تکالیف خود را به ویژه در شــرایط‬ ‫تحریم داشته باشند‪ .‬البته که دولت با ورود قانونی مهاجران موافق است‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه برنامه های دولت برای‬ ‫جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تاکید کرد‪ :‬سه عامل کاهش ارزش‬ ‫پول ملی با جدیت مقابله می شود‪ .‬کسری بودجه به حداقل رسیده است‪.‬‬ ‫نظم دهی و انضباط بانکها نیز در دستور کار است‪ .‬ناترازی ارزی نیز در حال‬ ‫جبران است‪ .‬موفقیت های خوبی داشتیم و این رویه به عنوان برنامه مهم‬ ‫دولت تداوم دارد‪ .‬بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫مســئله ورود ریزگردها به ایران اظهار کرد‪ :‬ریزگردها مساله دامنه داری‬ ‫است‪ .‬برنامه های داخلی و بین المللی در این زمینه در دستور کار است‪.‬‬ ‫سازمان محیط زیست برنامه ‪ ۱۰‬ساله را طراحی کرده اند که در ستاد ملی‬ ‫گرد و غبار در حال پیگیری است‪ .‬وی افزود‪ :‬در حوزه منشاء خارجی نیز‬ ‫با کشورهای منطقه ای هم رایزنی ها اغاز شده است‪ .‬دستگاه دیپلماسی‪،‬‬ ‫تعامل چندجانبه برای حل و مدیریت این بحران دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره به نتیجه رسیدن دعوای‬ ‫شرکت گاز ایران با فرانسه اظهار کرد‪ :‬دعوای شرکت گاز ایران و فرانسوی‬ ‫دعوای چندساله بود که به نتیجه رسید‪ .‬معادل ‪ ۲۷‬میلیون دالر ادعای‬ ‫شرکت فرانسوی بود و ادعای ایران معادل ‪ ۱۳‬میلیون دالر بود‪ .‬نتیجه این‬ ‫رای به نفع کشورمان صادر شد که نتیجه ان رد مبلغ ادعایی انها بود و در‬ ‫مجموع ‪ ۱‬و نیم میلیون پرداخت نهایی به ایران انجام می گیرد‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی همچنین با اشاره به وضعیت بازار و برنامه های دولت برای‬ ‫بهبود ان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با همکاری خوب وزارت صمت‪ ،‬جهادکشاورزی‪،‬‬ ‫وزارت کشور و دادگستری نظارت موثری بر حوزه بازار صورت گرفته است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬جلسه تنظیم بازار برگزار شده است ‪ .‬در هفت ماه اخیر منتهی‬ ‫به ‪ ۱۴۰۰‬صد و بیست هزار گشت تعزیرات بوده است‪ .‬در تعطیالت نوروز‬ ‫دو هزار گشت در روز از سوی تعزیرات صورت گرفته است‪.‬‬ ‫اجرای برنامه جامع همکاری ایران و چین ارتباطی با مذاکرات وین ندارد‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه جامع همکاری ایران و چین یاداور‬ ‫شد‪ :‬برنامه جامع همکاری ایران و چین نیازمند توافق نامه های اتی است‪.‬‬ ‫اجرای این برنامه به صورت رســمی در دی ماه گذشته از دو طرف مورد‬ ‫تاکید قرار گرفت‪ .‬اجرای ان ارتباطی با مذاکرات وین ندارد در هر صورت‬ ‫اقدام با برنامه های مختلف اجرا خواهد شــد‪ .‬نهادهای مختلف در حال‬ ‫مذاکره در این زمینه هستند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حذف ارز ترجیحی‬ ‫دارو اظهار کرد‪ :‬ارز ترجیحی دارو حذف نشده است‪ .‬دلیل برخی مشکالت‪،‬‬ ‫کمبود تخصیص در دولت قبل بود که در دولت مردمی با افزایش رو به رو‬ ‫شد‪ .‬در ابتدای امسال یعنی در یک دوازدهم سال‪ ،‬یک میلیارد دالر برای‬ ‫دارو به وزارت بهداشت پرداخت شد‪ .‬پیش بینی می شود در حوزه دارو‬ ‫امسالمشکلینباشد‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی افزود‪ :‬همگانی شدن بیمه یکی از برنامه های مهم دولت‬ ‫در ‪ ۱۴۰۱‬است‪ .‬در نیمه دوم ‪ ۱۴۰۰‬کمبودهای دارویی یک چهارم مدت‬ ‫زمان مشــابه سال قبل از ان بود‪ .‬در حوزه تورم نیز نرخ تورم دارو نسبت‬ ‫به نیمه دوم ‪ ۹۹‬نصف شد‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫رویکــرد ایران در مذاکرات برجام تاکید کــرد‪ :‬رویکرد ایران در خصوص‬ ‫مذاکرات ثابت بوده است‪ .‬طرف ایرانی میز را ترک نکرده است‪ .‬ایران اهل‬ ‫برهم زدن میز مذاکرات نبوده است‪.‬‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس‪:‬‬ ‫روند فعلی مالیات گیری مناسب نیست‬ ‫شدند در جبهه و در میدان دفاع مقدس پاسدار شدند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل پیــروزی و تداوم انقالب با حضور مردم رقم‬ ‫خورد‪ ،‬اگر اقتصاد ما امروز به این وضعیت افتاده و در این‬ ‫وضع قرار گرفته است برای این است که ‪ ۹۰‬درصد اقتصاد‬ ‫ما به جای اینکه مردمی باشد دولتی بوده است‪ .‬قالیباف‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بنده با همه وجود معتقدم دو چیز کشورمان را‬ ‫نجات می دهد کمااینکه همیشه اینگونه بوده است و هرگاه‬ ‫به این دو مورد عمل نکردیم محکوم به شکست شدیم‪ .‬ابتدا‬ ‫به سنت های الهی باور داشته و خدا باوری داشته باشیم و‬ ‫دوم اینکه مردم باوری داشته باشیم‪ .‬امام خمینی(ره) بارها‬ ‫فرمودند؛ کارهایی که مردم می توانند انجام دهند دولت ها‬ ‫در ان دخالــت نکنند‪ .‬ما در همه کارها دخالت می کنیم‬ ‫که این اشکال اساسی ما است‪ .‬رئیس قوه مقننه در رابطه‬ ‫با مشکالت مربوط به نحوه تشکیل انجمن های صنفی به‬ ‫عنوان یکی از مطالبات خیرین حاضر در جلســه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موضوع طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی‬ ‫و تخصصی امروز در دســتورکار جلسه صحن بود که ‪۲۰‬‬ ‫ماده داشت و بعد از مدت ها رفع اشکال در دستور کار قرار‬ ‫گرفته و ان شاءاهلل ظرف مدت یک الی دو ماه اینده مسیر‬ ‫قانونی خودش را طی خواهد کرد که با تصویب ان بسیاری‬ ‫از مباحث قانونی حل و فصل خواهد شــد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫پیش بینی اعتبارات مربوط به محرومیت زدایی در قانون‬ ‫بودجه ‪ ،۱۴۰۱‬اظهار کرد‪ :‬از سال گذشته پای این موضوع‬ ‫ایستادیم و اگر قانون بودجه سال گذشته و امسال را نگاه‬ ‫کنید در حوزه محرومیت زدایی ردیف مستقلی پیش بینی‬ ‫کرده ایم و علیرغم تمام مخالفت ها‪ ،‬در اســتان ها برنامه‬ ‫ریــزی کردیم و همچنین قرار گرفتن گروه های جهادی‬ ‫به عنوان مجری برای محرومیت زدایی را مجاز کردیم تا با‬ ‫ان ها قرارداد بسته شود و مطمئن هستم این افراد با یک‬ ‫تومان بــه اندازه صد تومان کار می کنند‪ ،‬در حالی که ما‬ ‫دولتی ها با هزار تومان حتی یک تومان هم کار نمی کنیم‬ ‫لذا این کارها انجام شده و در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬وجود دارد‬ ‫از این رو خیرین پیشکسوتی که به موضوعات سیستمی‬ ‫اشناتر هستند باید محکم پای اجرای ان بایستند‪ .‬قالیباف‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در بحث مربوط به ابرسانی و محرومیت زدایی‬ ‫متمرکز شدیم و ردیف ها و محل های مشخصی خارج از‬ ‫تشریفات اداری در نظر گرفتیم اما باید به یکدیگر متصل‬ ‫شویم و همدیگر را پیدا کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه سیستم‬ ‫‪7‬‬ ‫بروکراســی کشورمان اسب سرکشی است که هیچ کس‬ ‫حریف ان نیست‪ ،‬این واقعیت تلخی است که وجود دارد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل باید از این نوع جلسات داشته باشیم و یکدیگر‬ ‫را پیدا کنیم و از طرفی شما باید نظارت و موضوعات را به‬ ‫ما که نماینده شما هستیم منتقل کنید ما نیز پای این کار‬ ‫هستیم‪ .‬زیرا می توانیم در بحث های نظارتی کمک کرده‬ ‫تا کارها به بهترین شکل ممکن انجام شود‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی در رابطه با اقدامات انجام شده برای کاهش‬ ‫هزینه های درمانی بیماران صعب العالج‪ ،‬گفت‪ :‬امســال‬ ‫با کمک کمیسیون بهداشت با پیگیری های جدی رقم‬ ‫ریالی خوبی برای کارت سالمت بیماران صعب العالج در‬ ‫نظر گرفتیم که صد درصد هزینه درمان ان ها پرداخت‬ ‫شود؛ بدین معنی که به صورت صددرصدی تحت پوشش‬ ‫بیمه قرار می گیرند‪ .‬در این رابطه خیرین باید این افراد را‬ ‫شناســایی کرده و از طریق بهزیستی و کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) تحت پوشش قرار دهند‪ ،‬در حال حاضر هم‬ ‫برای ‪ ۶‬میلیون نفر از افرادی که بیمه نیستند منابعی در‬ ‫نظر گرفته ایم تا همه انها بدون اخذ وجه‪ ،‬بیمه شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هیچ کس بهتر از خیرین نمی تواند مجری‬ ‫از ممنوعیت تردد کامیون‬ ‫تا انسداد موقت برخی معابر‬ ‫رییــس پلیس راهنمایی و رانندگــی تهران تمهیدات‬ ‫پلیس برای برگزاری مراسم شب های قدر در پایتخت‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ســردار محمدحســین حمیدی در تشریح تمهیدات‬ ‫ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی برای شــب های‬ ‫قدر گفت‪ :‬پلیس راهور تهران بزرگ در شــبهای قدر‬ ‫تمهیــدات ویژه ترافیکی خواهد داشــت و ماموران ما‬ ‫بــا حضور صددرصدی در اطــراف محل های برگزاری‬ ‫مراســم شــب قدر به خصوص امام زاده هــا‪ ،‬تکایا و‬ ‫حســینیه ها نسبت به تســهیل تردد و نظم بخشیدن‬ ‫به رفت و امد خودروهای ســواری‪ ،‬موتورسیکلت ها و‬ ‫شهروندان اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در برگزاری این مراســم ها ممکن‬ ‫اســت برخی از معابــر فرعی موقتا و بــرای برگزاری‬ ‫مراسم مسدود شــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ممکن است برخی‬ ‫معابر در اختیار مراســم قرار گیرد و محدودیت های‬ ‫تردد مقطعی در ان داشــته باشیم که در همین راستا‬ ‫از شــهروندان می خواهیم که با پلیس همکاری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رییس پلیــس راهنمایــی و رانندگی تهــران بزرگ‬ ‫همچنین از ممنوعیت تردد کامیون ها و وسایل نقلیه‬ ‫سنگین در شــب های قدر خبر داد و گفت‪ :‬در حالت‬ ‫عادی این کامیون ها از ســاعت ‪ ۲۳‬تا ‪ ۵‬بامداد اجازه‬ ‫تــردد در معابــر را دارند‪ ،‬اما در شــب های قدر تردد‬ ‫کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین در معابر شهر تهران‬ ‫ممنوع است و پلیس با ان برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی از شهروندان خواست که برای حضور در مراسم های‬ ‫شــب قدر تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬البته ماموران پلیس راهور با حضور در‬ ‫معابر‪ ،‬راهنمایی الزم را برای پارک خودروهای شرکت‬ ‫کنندگان در مراسم انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫سردار حمیدی در همین خصوص هشدار داد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بســیاری از حاضرین در مراســم شب قدر و‬ ‫مراســم عزاداری شب شــهادت موالی متقیان علی‬ ‫(ع) با پوشــش تیره حاضر خواهند شد رانندگان باید‬ ‫بــا دقت و توجه الزم و با رعایــت قوانین راهنمایی و‬ ‫رانندگی تردد کرده و از توقف و پارک خودرو در محل‬ ‫های ممنوع که منجر به سلب اسایش دیگران و بر هم‬ ‫زدن نظم است خودداری کنند‪ .‬همچنین عابران پیاده‬ ‫نیز از محل های مناسب و مجاز تردد کرده و از حضور‬ ‫و ایستادن در نقاط کور پرهیز کنند‪.‬‬ ‫رییــس پلیس راهنمایی و رانندگــی تهران بزرگ در‬ ‫پایان گفت‪ :‬تیم های محســوس و نامحسوس پلیس و‬ ‫همچنین گشــتی ها در ایام شب قدر در بزرگراه ها نیز‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫این کار باشــد‪ ،‬چرا که در شهرستان ها و استان ها افراد‬ ‫فاقد بیمه را شناســایی و از طریق سایت بیمه ان ها را‬ ‫پیگیــری کنند تا هزینه های درمانی ان ها نیز پرداخت‬ ‫شود‪ .‬این نکته ای است که اگر ارتباط برقرار شود ما مصمم‬ ‫هســتیم اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد به ویژه در برنامه‬ ‫هفتم که امسال تدوین می کنیم‪ ،‬مسائل مذکور را نیز در‬ ‫نظر خواهیم گرفت‪ .‬قالیباف تصریح کرد‪ :‬در سفری که به‬ ‫استان خوزستان و سیستان و بلوچستان داشتم از نزدیک‬ ‫مشکالت کمبود اب روستاها را دیدیم از این رو به صورت‬ ‫متمرکز بیش از ‪ ۱۰‬هزار روستا را برای ابرسانی مورد هدف‬ ‫قرار دادیم و چقدر دوست دارم که این ابرسانی ها به دست‬ ‫خیرین و بچه های جهادی انجام شود چرا که هزینه ها‬ ‫کاهش پیدا می کند‪ .‬رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان‬ ‫اینکه مباحث مربوط به مالیات مرتبط با فعالیت خیرین‬ ‫را پیگیری خواهم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ما در محل هایی فرارهای‬ ‫مالیاتی زیادی داریم و باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری‬ ‫شــود بطور مثال در زمان شــیوع ویروس کرونا در همه‬ ‫کشورهای دنیا درامدهای مالیاتی دولت ها کاهش پیدا‬ ‫کرد اما درامد مالیاتی ما در حالی افزایش داشت و تحقق‬ ‫ان امســال به ‪ ۱۱۳‬درصد رسیده است که ما همچنان‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬درصد فرار مالیاتی داریم و این امر نشان دهنده‬ ‫این است که روند فعلی مالیات گیری مناسب نیست و به‬ ‫عبارتی در بخش مالیاتی حکمرانی مناسبی نداریم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 31‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪728‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریخبرداد؛‬ ‫تا پایان هفته جاری؛‬ ‫وام قرض الحسنه فرزنداوری‬ ‫به شبکه بانکی ابالغ می شود‬ ‫مدیــرکل روابط عمومی بانک مرکزی از ابالغ افزایش‬ ‫ســقف اعطای ‪‎‬وام قرض الحســنه فرزنــداوری را در‬ ‫چارچوب قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬تا پایان هفته به شــبکه‬ ‫بانکی خبر داد‪.‬‬ ‫«مصطفی قمری وفا» در حساب کاربری خود در توئیتر‬ ‫نوشت‪« :‬بانک مرکزی ابالغیه افزایش سقف اعطای‪‎‬وام‬ ‫قرض الحســنه فرزنداوری را در چارچوب قانون بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تا پایان هفته به شبکه بانکی ابالغ می کند‪.‬‬ ‫برای فرزند اول ‪ ۲۰‬میلیون تومان و برای فرزندان دوم‪،‬‬ ‫ســوم و چهارم به ترتیب ‪ ۶۰ ،۴۰‬و ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫تعیین شــده اســت‪ .‬به ازای فرزند پنجم و به بعد هم‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان وام پرداخت می شود‪.‬‬ ‫همچنین مبلغ وام قرض الحسنه ودیعه‪ ،‬خرید‪ ،‬ساخت‬ ‫‪‎‬مسکن با بازپرداخت ‪ ۲۰‬ســاله هم برای خانواده های‬ ‫فاقد مسکن که در ســال ‪ ۱۳۹۹‬به بعد صاحب فرزند‬ ‫ســوم به بعد شده یا هســتند به ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایــش یافته که این موضوع نیز تا پایان این هفته به‬ ‫شبکه بانکی ابالغ خواهد شد‪».‬‬ ‫افزایش ‪ 25‬درصدی صادرات‬ ‫شمش و ‪ 20‬درصدی محصوالت‬ ‫فوالدی در سال ‪1400‬‬ ‫صادرات شــمش فوالد و محصوالت فوالدی کشور در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬به ترتیب ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیــدرو)‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان فــوالد اعالم کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای فروردین تا پایان اســفند‪ ،‬هفت میلیون و ‪۶۷۸‬‬ ‫هزار تن شمش فوالد صادر شــد‪ .‬اما امار مدت مشابه‬ ‫سال گذشــته‪ ۶ ،‬میلیون و ‪۱۶۲‬هزار تن بود‪ .‬همچنین‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماهه ‪ ،۱۴۰۰‬حدود سه میلیون و ‪ ۴۰۶‬هزار تن‬ ‫انواع محصوالت فوالدی (میلگــرد‪ ،‬ناودانی‪ ،‬انواع ورق‪،‬‬ ‫نبشــی‪ ،‬تیراهن و غیره) صادر شــد‪ .‬این رقم در مدت‬ ‫مشابه ســال گذشــته‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۸۳۲‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫میزان صادرات اهن اسفنجی نیز با افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماهــه ‪ ،۱۴۰۰‬از ‪ ۸۴۳‬هزار تن به یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۵‬هزار تن افزایش یافــت‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬میزان‬ ‫واردات محصوالت فوالدی و شــمش در سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫ترتیب ‪ ۷۷۸‬هزار تن و ‪ ۶‬هزار تن بود که در مقایســه با‬ ‫رقم مدت مشابه سال گذشته (‪ ۸۹۷‬هزار تن و پنج هزار‬ ‫تن)‪ ۱۳ ،‬درصد کاهش در واردات محصوالت فوالدی و‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش میزان واردات شمش بود‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫صادرات دام زنده کماکان‬ ‫ممنوع است‬ ‫معاونت توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬به منظــور تنظیم بازار گوشــت قرمز‪ ،‬صادرات‬ ‫دام زنده از کشــور کماکان ممنوع است‪ .‬وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی‪« ،‬عباس عســکرزاده» افــزود‪ :‬بنابر اعالم‬ ‫معاونت توســعه بازرگانی این وزارتخانه‪ ،‬در راســتای‬ ‫ثبات و تعادل در بازار گوشــت قرمز کشــور‪ ،‬هر گونه‬ ‫صــادرات دام زنده غیرمولد بره و گوســاله ممنوع می ‬ ‫باشــد‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬صادرات دام زنده کشــور از‬ ‫‪ ۲۷‬بهمن ماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬ممنوع اعالم شــده و این‬ ‫ممنوعیت بــه منظور ثبات و تعادل در بازار گوشــت‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬طبق امارهای موجود اکنون قیمت‬ ‫هر کیلوگرم دام زنده در کشور بیش از ‪ ۶۰‬هزارتومان و‬ ‫شقه گوسفندی بیش از ‪ ۱۷۰‬هزارتومان بدست مصرف‬ ‫کنندگان می رسد‪ .‬این درحالیست که دولت سیزدهم‬ ‫بــرای حمایت از مصرف کننــدگان و تنظیم بازار این‬ ‫محصول اقدام به عرضه شــقه گوشت گرم گوسفندی‬ ‫با قیمت ‪ ۱۱۶‬هزارو ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬گوشــت گوسفندی‬ ‫منجمد با نرخ ‪ ۸۵‬هزارتومان و گوشت گوساله منجمد‬ ‫با نرخ ‪ ۹۵‬هزارتومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام‬ ‫کشور در میادین میوه و تره بار کرده است‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۹‬هزار میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان کشوری‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت‪ :‬همسان ســازی‬ ‫حقوق‪ ،‬خواســته و مطالبه جدی بازنشستگان است و اختصاص ‪۹‬‬ ‫هــزار میلیارد تومان در این خصوص به معنــای اراده دولت برای‬ ‫ادامه اجرای ان است‪.‬‬ ‫محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانون های بازنشستگان‬ ‫استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت‬ ‫اتیه ســازان حافظ برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه «اختصاص ‪ ۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومــان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همســان‬ ‫سازی حقوق بازنشستگان کشوری است» در عین حال گفت‪ :‬بحث‬ ‫قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در الیحه‬ ‫مربوطه پیگیری شــده و به نتیجه برســد و ما هــم پیگیر تعیین‬ ‫تکلیف ان هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬انچه در قالب نظام چندالیــه تامین اجتماعی‬ ‫دنبال می شود می تواند بســیاری از تبعیض های موجود را برطرف‬ ‫کنــد و نظام عادالنه تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت ها‬ ‫پوشش داده شود‪.‬‬ ‫افزایش های حقوق امسال هنوز ابالغ نشده است‬ ‫اسکندری با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش های حقوق مصوب‬ ‫در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬امســال را ابالغ نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬حقوق‬ ‫فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال‬ ‫گذشته محاســبه و پرداخت می شــود و امیدواریم با ابالغ دولت‪،‬‬ ‫احکام بر اســاس افزایش هــای جدید در اردیبهشــت ماه صادر و‬ ‫افزایش فروردین ماه نیز در ان زمان پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی همچنین مطالبه روسای کانون های بازنشستگی استان تهران‬ ‫و ســایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به‬ ‫حق و درســت عنوان کرد و گفت‪ :‬این موضوعی اســت که هرماه‬ ‫صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه‬ ‫می کند و در تالشیم تا کســورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت‬ ‫شود البته تعلل دستگاه ها در اعالم کسورات نیز یکی از دالیل این‬ ‫تاخیر اســت‪ .‬وی حذف بند «و» ماده ‪ ۲‬را در قانون بودجه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مبنی بر واگذاری ســهام به صندوق بازنشستگی کشوری و‬ ‫فروش ان برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این رویکردی اشــتباه در قانون بودجه ســال گذشته‬ ‫برای تامین منابع همســان ســازی حقوق بود که امسال با تدبیر‬ ‫درست دولت و مجلس اصالح و حذف شد‪.‬‬ ‫اسکندری به پرداخت حقوق اســفندماه بازنشستگان این صندوق‬ ‫نیز اشــاره ای کرد و گفت‪ :‬صندوق بازنشســتگی در ‪ ۲۶‬اسفندماه‬ ‫توانســت بخشــی از منابع پرداخت حقوق را از شرکت ها و منابع‬ ‫داخلــی تامین کنــد و چون دلیلی برای نگــه داری این منابع در‬ ‫حساب خود نداشــت‪ ،‬تمام منابع در همان روز به حساب بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارنفر از بازنشستگان با حقوق های پایین تر واریز شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تالش شــد تا در ان شــرایط هرچه منابع تامین‬ ‫می شــود‪ ،‬به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان‪ ،‬به‬ ‫ترتیب پایین ترین حقوق ها تزریق شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۸۵‬قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود همه‬ ‫پیگیری ها‪ ،‬در بودجه تصویب نشد‬ ‫اسکندری در ادامه پاســخ به مطالبات و سوال های مطرح شده از‬ ‫سوی روسای کانون های بازنشســتگان استان تهران‪ ،‬قدرت عمل‬ ‫و مســئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی‬ ‫عنــوان کرد و افزود‪ :‬دیون ‪ ۶‬ماهه مربوط به یک گروه‪ ،‬ایثارگری و‬ ‫همچنین ‪ ۱۵‬درصد بهداشــت و درمان به صورت مستمر از طریق‬ ‫نامه نگاری‪ ،‬تلفنی و جلسات حضوری با مسئوالن مربوطه در سطح‬ ‫مقام عالی وزارت پیگیری می شــود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و‬ ‫به ویژه اعتبارات‪ ،‬بیش از این را اجازه نمی دهد‪.‬‬ ‫اسکندری تاکید کرد‪ :‬صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت‬ ‫است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرح ها از جمله‬ ‫پوشش های درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است‪ ،‬اما‬ ‫با این وجــود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود‬ ‫همواره تالش می کند؛ همچنین همــه تالش ما بهبود خدمات از‬ ‫طریق اصالح فرایندها است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیست‬ ‫وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ‪ ۵۰‬درصدی حق بیمه‬ ‫بازنشستگان در مقابل افزایش ‪ ۳۰‬درصدی پوشش های درمانی را‬ ‫تحلیلی ناکامل برشــمرد و افزود‪ :‬حق بیمه بازنشســتگان از سال‬ ‫‪ ۹۹‬تغییری نکرده بود در حالی که در همان ســال پوشــش های‬ ‫خدمات درمانی دو برابر شــد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز‪،‬‬ ‫به تعهدات و پوشش ها اضافه شد‪.‬‬ ‫وی اجرای ماده ‪ ۸۵‬توســط دســتگاه های اجرایی را راه حل برون‬ ‫رفت از مشــکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در اجرایی شــدن سیاست های کلی تامین اجتماعی‬ ‫که توســط مقام معظم رهبری ابالغ شــده و دولت و وزارت مردم‬ ‫نیز بــا جدیت به دنبال اجرای ان اســت‪ ،‬این موضوع به صراحت‬ ‫دنبال خواهد شــد و امیدواریم بیمه تکمیلــی که دومین مطالبه‬ ‫بازنشســتگان پس از حقوق است‪ ،‬در همه دســتگاه ها به صورت‬ ‫عادالنه عملیاتی شود‪.‬‬ ‫صدای بازنشستگان‬ ‫را هم می شنویم و هم پیگیری می کنیم‬ ‫اسکندری با بیان اینکه «نظرات و مطالبه بازنشستگان از روش ها و‬ ‫ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده‬ ‫می شــود» گفت‪ :‬راه اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی‬ ‫هر هفته اجرا می شــود‪ ،‬رصد اخرین نظرات بازنشستگان در مرکز‬ ‫پاســخگویی ‪ ،۲۵۰۰‬مطالباتی که در فضــای مجازی یا به صورت‬ ‫حضوری مطرح می کنند‪ ،‬همگی شنیده و پیگیری می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری‪ ،‬با تاکید بر اینکه نظرات‬ ‫بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬براســاس همین روش ها و رصد مستمر نظرات بازنشستگان‪،‬‬ ‫اقداماتی چون پیگیری همسان سازی حقوق‪ ،‬ماده ‪ ،۸۵‬حذف الزام‬ ‫کارت های بانکی عکســدار‪ ،‬اصالح طرح های یــاری یا تمدید انها‬ ‫و اضافه شــدن برخی طرح های دیگر رفاهی و ســایر فعالیت های‬ ‫صورت گرفته در حوزه های فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی اجرایی‬ ‫شده یا در دست پیگیری مستمر است و اینها نتیجه همین اهتمام‬ ‫جدی برای شنیدن صدای بازنشستگان است‪.‬‬ ‫طرح مطالبات روسای کانون های بازنشستگی با مدیرعامل صندوق‬ ‫در این نشســت‪ ،‬فرامــرز میرزاخانی مقدم رئیــس هیات مدیره‬ ‫کانون های بازنشســتگان اســتان تهران با قدردانی از همکاری و‬ ‫پیگیری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در دوره های مختلف‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این نهاد از ســال ‪ ۹۵‬تاکنون و با وجود همه گیری‬ ‫کرونا ‪ ۴۹‬نشســت به صورت دوره ای برگــزار کرده و از روش های‬ ‫قانونمند بــه دنبال پیگیــری مطالبات بازنشســتگان از صندوق‬ ‫بازنشستگی و سایر مراجع قانونی و مرتبط بوده است‪.‬‬ ‫وی برگــزاری این نشســت ها را موجب همدلی و تعامل بیشــتر‬ ‫کانون ها با صندوق بازنشســتگی کشــوری دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫نشست ها مطالبات موجود با دقت و حساسیت زیادی پیگیری شده‬ ‫و مدیران صندوق نیز به خوبی با ما همکاری می کنند‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری درباره طرح پرداخت خسارت درمانی‬ ‫بازنشستگان این صندوق به سواالت روسای کانون های بازنشستگان‬ ‫استان تهران پاسخ داد‪.‬‬ ‫علی خسروی مدیرعامل جدید شــرکت اتیه سازان حافظ نیز در‬ ‫سخنان کوتاهی بازنشستگان را خط قرمز این شرکت دانست و بر‬ ‫بهبود خدمات ارائه شده به این عزیزان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وعده وزیر اقتصاد محقق شد؛‬ ‫انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی برای نخستین بار در اقتصاد ایران‬ ‫وزیــر امور اقتصادی و دارایی اوایل هفته جاری خبر داد که به‬ ‫زودی یک خبر مهم در حوزه شــفافیت اقتصادی اعالم خواهد‬ ‫شــد‪ .‬بر این اســاس و در ادامه برنامه شــفافیت مالی و برای‬ ‫اولین بار صورت های مالی ‪ ۳۲۰‬شرکت دولتی برای دسترسی‬ ‫عموم‪ ،‬بر روی سامانه کدال قرار گرفت‪ .‬وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬در ادامه برنامه های شفافیت مالی وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬از امروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به‬ ‫انضمام صورتهای مالی سال مالی ‪ )۳۱۲( ،۱۳۹۸‬شرکت دولتی‬ ‫اعم از مادرتخصصی‪ ،‬اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل‬ ‫و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال ‪)۳۲۰( ،۱۳۹۹‬‬ ‫شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار‬ ‫گرفت ‪.‬‬ ‫همچنین صورت های مالی حسابرسی شده تعداد هفت بانک‪۲ ،‬‬ ‫بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی در سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش ســال های متمادی است که صورت های‬ ‫مالی شــرکت های دولتی پس از انتشــار و حسابرســی توسط‬ ‫حســابرس مســتقل‪ ،‬در مجامع عمومی تصویب می شــود اما‬ ‫تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت ها و نقاط قوت‬ ‫و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت های دولتی و‬ ‫مدیران انها برای عموم مردم منعکس نمی شود‪.‬‬ ‫انتشــار عمومی صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های‬ ‫دولتــی به همــراه گزارش های حســابرس مســتقل و بازرس‬ ‫قانونی مربوط که باعث افزایش شــفافیت مالی از طریق اطالع‬ ‫و دسترســی عمومی به تمامی زوایای اثــار مالی فعالیت های‬ ‫شــرکت های دولتی می شــود‪ ،‬پاســخی به این نیاز و جبران‬ ‫کننده این کمبود اســت و فضای پرسشگری عمومی را تقویت‬ ‫و مطالبات نســبت به پاســخگویی مدیران شرکتهای دولتی را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫شرکت های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور‬ ‫دارند‪ .‬این شرکت ها‪ ،‬بخش عمده فعالیت های اقتصادی دولت را‬ ‫برعهده داشته و اثار مالی و اقتصادی تعیین کننده ای بر عملکرد‬ ‫دولت و همچنین در زندگی مردم به عنوان ذی نفعان اصلی خود‬ ‫دارند؛ به گونه ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشــور مربوط‬ ‫به شرکت های دولتی است ‪.‬‬ ‫همچنین انتشار اطالعات شرکت های دولتی می تواند زمینه را‬ ‫برای محققان و صاحب نظران کشــور بــرای تهیه گزارش های‬ ‫کارشناسی و مقاالت دانشگاهی نیز فراهم اورد‪.‬‬ ‫بدیهی اســت در حوزه ای چنین گسترده و تاثیر گذار بر شئون‬ ‫مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور‪ ،‬شفافیت در کنار پاسخگویی‬ ‫مدیران اهمیتی صد چندان می یابد‪ .‬شــفافیت و پاســخگویی‬ ‫مدیران در شرکت ها جزو مهمترین اهداف نظام شرکت داری و‬ ‫از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫اگاهی از انتظارات جامعه و دریافت بازخوردهای ناشــی از این‬ ‫اطالع رســانی و انتشــار عمومی‪ ،‬از یکسو سبب می شود حس‬ ‫مسئولیت پذیری مدیران افزایش یافته و مدیران این شرکت ها‬ ‫در عملکرد خود با دقت و وســواس بیشــتری عمل کنند و از‬ ‫ســوی دیگر باعث ارتقای بهره وری خواهد شــد‪ .‬استمرار این‬ ‫فرایند‪ ،‬موجب افزایش بیشتر شفافیت در اینده نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫اردوغان از مداخالت رژیم صهیونیستی در فلسطین در ماه مبارک رمضان شدیدا انتقاد کرد‬ ‫رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با پادشــاه اردن از مداخالت‬ ‫رژیم صهیونیســتی در فلسطین در ماه مبارک رمضان ابراز تاسف‬ ‫کرد‪«.‬رجب طیب اردوغــان» رئیس جمهور ترکیه در گفت وگوی‬ ‫تلفنی با عبداهلل دوم پادشاه اردن از توافق دوجانبه امان و انکارا برای‬ ‫همکاری و کمک به صلح در منطقه خبر داد‪.‬‬ ‫براساس گزارش ینی شفق‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه در رایزنی خود‬ ‫با پادشاه اردن از مداخالت رژیم صهیونیستی در فلسطین در طول‬ ‫ماه مبارک رمضان شدیدا انتقاد و ابراز تاسف کرد‪ .‬اردوغان با اشاره‬ ‫به این تماس تلفنی در حســاب توئیتری خود نوشت‪ :‬دو طرف در‬ ‫زمینه برداشتن گامهایی برای صلح و ثبات در منطقه توافق کردند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن برای عبداهلل دوم که به تازگی در المان تحت عمل‬ ‫جراحی در ناحیه کمر قرار گرفته است ارزوی بهبودی عاجل کرد‪.‬‬ ‫دور تازه حمالت و یورش های نظامیان صهیونیست به مسجداالقصی‬ ‫که از جمعه اغاز شــده همچنان ادامه دارد‪ .‬هزاران فلسطینی در‬ ‫سرزمین های مختلف اشغالی روزها است که علیه اشغالگری قیام‬ ‫کرده اند؛ حاال اشغالگران با افزایش تدابیر امنیتی و تعداد نظامیان‬ ‫خود‪ ،‬به دنبال تامین امنیت شهرک نشــینان و تداوم یورش ها به‬ ‫مسجد االقصی هستند‪.‬‬ ‫شــورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز درباره تحوالت قدس‬ ‫اشغالی و درگیریهای اخیر جلسه اضطراری تشکیل دهد‪ .‬سازمان‬ ‫ملل و بیشتر کشــورهای جهان شهرک های رژیم صهیونیستی را‬ ‫غیرقانونی می دانند زیرا این رژیم در جنگ ســال ‪ ۱۹۶۷‬میالدی‬ ‫این سرزمین ها را اشغال کرده و بر مبنای کنوانسیون ژنو هر گونه‬ ‫ساخت و ساز از سوی اشــغال گر در سرزمین های اشغالی ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 779

روزنامه خوب 779

شماره : 779
تاریخ : 1401/04/05
روزنامه خوب 778

روزنامه خوب 778

شماره : 778
تاریخ : 1401/04/04
روزنامه خوب 776

روزنامه خوب 776

شماره : 776
تاریخ : 1401/04/01
روزنامه خوب 775

روزنامه خوب 775

شماره : 775
تاریخ : 1401/03/31
روزنامه خوب 774

روزنامه خوب 774

شماره : 774
تاریخ : 1401/03/30
روزنامه خوب 773

روزنامه خوب 773

شماره : 773
تاریخ : 1401/03/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!