روزنامه خوب شماره 625 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 625

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 625

روزنامه خوب شماره 625

‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معاونبازرگانیواموربین المللوزارتنفتدردولتیازدهم‪:‬‬ ‫وزیر نفت از احداث پتروپاالیشگاه‪ 300‬هزار بشکه ای‬ ‫«شهیدسلیمانی»خبرداد؛‬ ‫احیای روابط اقتصادی‬ ‫با ترکمنستان ذیل قرارداد‬ ‫جدیدگازی‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‪ 13‬اذر ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 625‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 28‬ربیع الثانی‪ 4 |1443‬دسامبر‪2021‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫دیپلماسی انرژی احیا‬ ‫شده است‬ ‫‪4‬‬ ‫پرد‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫تومانیب وام‪10‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫هس‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ابتال ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫نا‬ ‫بهادریجهرمی‪:‬‬ ‫معافیت مالیاتی کسب و‬ ‫کارهای کوچک در بودجه ‪1401‬‬ ‫نمایندهمردماهوازدرمجلس‪:‬‬ ‫شرکت هاینفتی‬ ‫عوارض االیندگی شهر اهواز‬ ‫راپرداختنمی کنند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خاتمیخطیبنمازجمعهتهران‪:‬‬ ‫رفاه حال مردم‬ ‫در رونق اقتصاد دیجیتال‬ ‫ملت ایران به چیزی غیر از لغو‬ ‫همه تحریم ها تن نخواهد داد‬ ‫بررسی مشکالت خودروسازها در ایران‬ ‫دو قطبی وزارت صمت‬ ‫و شورای رقابت بر سر‬ ‫قیمتخودرو‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫پرداخت وام ‪ ۱۰‬میلیون تومانی به سرپرستان خانوار در صورت ابتال به کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪625‬‬ ‫احسان خاندوزی‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد‪ :‬برای کمک به کاهش خسارات ناشی از هزینه های درمان و دوری از کسب و کار از روز شنبه تمام سرپرستان خانوارهایی که به دلیل کرونا بستری شده اند‪،‬‬ ‫تسهیالت‪ ۱۰‬میلیون تومانی قرض الحسنه پرداخت می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬این افراد از طریق پیامک به بانک قرض الحسنه مهر ایران و یا بانک رسالت معرفی می شوند‪ .‬در این زمینه عباس مرادپور‪ ،‬سرپرست معاونت بانک‬ ‫و بیمه وزارت اقتصاد گفت‪ :‬به سرپرستان خانوار که به علت کرونا در بیمارستان بستری شده اند و فاقد شغل و درامد ثابت هستند‪ ،‬تسهیالت ‪ 10‬میلیون تومانی قرض الحسنه پرداخت می شود‪ .‬وی این را هم گفت‪ :‬ما‬ ‫اطالعات مربوط به این افراد را از وزارت بهداشت دریافت و با اطالعات وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تطبیق داده و مشموالن را شناسایی می کنیم‪ .‬در صورتی که افراد مشمول این طرح باشند‪ ،‬با پیامک یا تلفن به‬ ‫انها اطالع داده می شود‪ .‬سرپرست معاون بیمه و بانک تاکید کرد‪ :‬هموطنان عزیز به بانک ها مراجعه نکنند و در صورتی که مشمول طرح باشند‪ ،‬از طرف بانک های قرض الحسنه مهر ایران و بانک رسالت با انها تماس‬ ‫گرفته می شود‪ .‬به گفته مرادپور‪ ،‬این وام‪ 3‬ساله با اقساط ماهانه حدود‪ 300‬هزار تومان است‪ .‬ضمانت وام بر اساس اعتبار سنجی افراد است و اگر خوش حساب باشند‪ ،‬سعی می کنیم حداقل تضمین ها را از انها بگیریم‪.‬‬ ‫‪ 2‬استراتژی مورد نیاز سهامداری در بازار سرمایه‬ ‫گزارش‬ ‫نماینده مرودشت در مجلس‪:‬‬ ‫مشترکان پرمصرف برق‬ ‫باید بهای انرژی مصرفی‬ ‫را با نرخ ازاد پرداخت کنند‬ ‫نماینده مرودشــت در مجلس گفت‪ :‬مشترکانی که مصرف‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز ان ها از حد معمول بیشــتر است‪ ،‬باید بهای‬ ‫انرژی مصرفی خود را با نرخ ازاد پرداخت کنند تا به سمت‬ ‫اصالح الگوی مصرف حرکت کنند‪ .‬جالل رشــیدی کوچی‬ ‫با اشــاره به ضرورت اصالح نظام تعرفه گــذاری اب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز بیان کرد‪ :‬ما یک کشــور پرمصرف هستیم‪ .‬بنظر بنده‬ ‫به نوعی هزینه های اب‪ ،‬برق و گاز برای مشترکان در مقایسه‬ ‫با کشورهای دنیا تقریبا رایگان است‪ .‬مردم بهای واقعی این‬ ‫انرژی ها را پرداخــت نمی کنند و دولت نیز یارانه زیادی در‬ ‫ایــن حوزه پرداخت می کند‪ .‬وی در ادامــه اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫سیاست باعث شــده که مصرف ما در حوزه اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی باشد‪ .‬به طور مثال ما‬ ‫یک کشــوری با حدود ‪ 84‬میلیون جمعیت هستیم که به‬ ‫اندازه کشــور چین که جمعیت میلیاردی دارد مصرف برق‬ ‫داریم‪ .‬این امر وحشتناک اســت‪ .‬با این رویه ما باید روز به‬ ‫روز نیروگاه های خود را افزایش داده تا بتوانیم پاسخگوی نیاز‬ ‫روزافزون مردم باشــیم‪ .‬نماینده مردم مرودشت در مجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه ریشه این موضوع نیز به عدم رعایت‬ ‫الگوی مصرف و اســتفاده بهینه از انرژی باز می گردد‪ .‬ما در‬ ‫فصل گرما با مصرف بی رویه برق و در فصل سرما با مصرف‬ ‫چشــمگیر گاز روبرو هســتیم‪ .‬امروز نیز شاهد هستیم که‬ ‫مصرف گاز در کشــور در حال رکوردزنی است‪ .‬متاسفانه ما‬ ‫فرهنگ مصرف بهینه را در جامعه جا نیانداختیم‪ .‬رشیدی در‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬ما می بینیم که در خانه برخی از مشترکان‬ ‫درجه سیستم گرمایشی باال بوده و برای تعادل هوا پنجره باز‬ ‫گذاشته می شود‪ .‬از سوی دیگر در طراحی های ساختمان ها‬ ‫و سیســتم های گرمایشــی و سرمایشی به اســتانداردها‬ ‫توجه نداریم‪ .‬امروز وســایلی که در زندگــی روزمره مردم‬ ‫مورد اســتفاده قرار می گیرد مصرف انرژی باالیی دارد و از‬ ‫استانداردهای الزم برخوردار نیستند‪ .‬تولیدکنندگان داخلی‬ ‫به میزان مصرف انرژی لوازم تولیدی توجه نمی کنند‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون شوراهای مجلس افزود‪ :‬همه این عوامل دست به‬ ‫دست هم می دهد تا ما علی رغم اینکه بیشترین تولید برق‬ ‫و گاز را به نسبت جمعیت خود داریم همواره دچار مشکل‬ ‫باشــیم‪ .‬امروز در برخی از کشورهای شرق اسیا اگر مصرف‬ ‫مشــترکان از یک سقف معینی باالتر برود‪ ،‬تعرفه برای انان‬ ‫به صورت ازاد محاسبه می شود و دیگر یارانه ای به ان ها در‬ ‫این حوزه تعلق نمی گیرد‪ .‬اعمال سیاست های قیمتی برای‬ ‫اصالح الگوی مصرف مشــترکان پرمصرف الزم است‪ .‬این‬ ‫عضو کمیســیون تلفیق بودجه ‪ 1400‬در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مجلــس در بودجه ‪ 1400‬اصالح نظام تعرفه گذاری را‬ ‫مطرح کرد و افزایش پلکانی برای مشــترکان پرمصرف در‬ ‫نظر گرفته شد‪ .‬به عنوان مثل یک خانه الکچری در لواسان‬ ‫قرار نیست اندازه ‪ 50‬خانه در جنوب شهر تهران برق و اب‬ ‫و گاز مصرف کند و ســپس به اندازه انــان از یارانه در این‬ ‫حوزه برخوردار شده و به اندازه انان پول بدهد‪ .‬رشیدی در‬ ‫پایان بیان کرد‪ :‬این مدل که هر کســی پولدارتر است یارانه‬ ‫بیشتری به ان تعلق می گیرد‪ ،‬اشتباه بوده و گام اول اصالح‬ ‫نظام تعرفه گذاری اب‪ ،‬برق و گاز در بودجه ‪ 1400‬برداشته‬ ‫شد و ان شاهلل در بودجه سال ‪ 1401‬مجلس اهتمام ویژه ای‬ ‫خواهد داشت‪ .‬افرادی که مصرف انان از حد معمول بیشتر‬ ‫اســت باید بهای انرژی مصرفی خود را با نرخ ازاد پرداخت‬ ‫کرده تا به سمت اصالح الگوی مصرف حرکت کنند‪ .‬تعرفه‬ ‫برای این قشــر باید در حکم جریمه باشد‪ .‬تا وقتی که برای‬ ‫تخلفــات رانندگی هزینه کمی دریافت می شــد‪ ،‬افراد هر‬ ‫تخلفی می خواستند انجام می دادند اما از زمانی که جریمه ها‬ ‫باال رفت به مرور زمان فرهنگ رانندگی نیز ارتقا یافت‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫تفاوت بورس با سایر بازارهای مالی در چیست؟‬ ‫نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که نوسان های شدید‬ ‫در بورس‪ ،‬ان را به حاشــیه رانده اســت‪ .‬بورس در وضعیت نوسانی و نزولی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خروج از این وضعیت نیازمند تزریق نقدینگی به این بازار اســت که در حالت رکود دست و پا‬ ‫می زند‪ .‬بســیاری از سهامداران خروج از بورس و ورود به بازارهای دیگر را انتخاب کرده اند‪ .‬در‬ ‫بیــن بازارهای مالی‪ ،‬بورس بدترین بازار ابان ماه لقب گرفت‪ .‬این رویه در حال تکرار در اذرماه‬ ‫نیز هست‪ ،‬اما ســهامداران باید در چنین وضعیتی چه کنند؟ اغلب کارشناسان حاضر در بازار‬ ‫معتقدند که سهامداران نباید تحت تاثیر نوسان های ایجاد شده نسبت به سرمایه گذاری در این‬ ‫بازار تصمیم گیری و دست به اقدام های هیجانی برای سهام خود در بورس بزنند‪.‬‬ ‫نگاه بلندمدت به بورس؛ اری یا خیر؟‬ ‫مدت هاســت که هم مقامات دولتی و هم کارشناســان بورسی از لزوم نگاه بلندمدت به سرمایه گذاری در‬ ‫بازار ســهام ســخن می گویند‪ .‬ســخنانی که البته چندان به مذاق معامله گرانی که حاال ‪ ۱۵‬ماه است در‬ ‫انتظار تغییر مســیر قیمت ها و خروج از زیان هســتند‪ ،‬خوش نیامده است‪ .‬اینکه گفته می شود افراد باید‬ ‫نگاه بلندمدت به بازار سرمایه داشته باشند‪ ،‬زمانی در بین سهامداران بسیار گفته می شد‪ .‬اما به دلیل این‬ ‫که بورس دچار ریزش ســنگین شده و تعداد زیادی از ســهامداران که عمدتا تازه وارد بودند‪ ،‬دچار زیان‬ ‫شــده بودند‪ ،‬این جمله بیان می شد‪ .‬به نظر می رســد که این نگاه به عنوان یک راهکار برای جبران زیان‬ ‫ســهامداران در بازار مطرح می شده است‪ .‬برای یک ســرمایه گذاری می توان از زوایای مختلف استراتژی‬ ‫تعریف کرد‪ .‬از جمله استراتژی ها در بازار سرمایه‪ ،‬زمان است که به سه بازه کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند‬ ‫ی شــود و از نظر شخصیت سرمایه گذار به سه محور‪ ،‬ارزش محور‪ ،‬رشد محور و نوسان گیر‬ ‫مدت تبدیل م ‬ ‫تقسیم می شود‪ .‬در نتیجه در انتخاب نوع استراتژی باید هر دو استراتژی را ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫نگاه بلندمدت در بازار سرمایه ایران جواب می دهد؟‬ ‫نگاهی به عملکرد بازارهای دارایی در ‪ ۴‬ســال گذشــته نشان می دهد بازار ســرمایه در میان سایر بازارها‬ ‫عملکرد بهتری داشــته است‪ .‬اگر به ‪ ۴‬سال گذشته یعنی از ابتدای سال ‪ ۹۷‬تاکنون برگردیم‪ ،‬شاخص کل‬ ‫بورس تهران در حالی جهشــی ‪ ۱۳۴۰‬درصدی را رقم زده که بازارهای رقیب مانند ســکه‪ ،‬دالر و مسکن‬ ‫به ترتیب با رشــد ‪ ۴۷۸ ،۶۶۷‬و ‪ ۴ ۶۴‬درصدی همراه شــده اند‪ .‬با کاهش این بازه زمانی به حدود ‪ ۳‬ســال‬ ‫نیز نتایج مشــابهی به دست می اید؛ به طوری که از ابتدای سال ‪ ۹۸‬تاکنون در مقابل رشد ‪ ۶۷۶‬درصدی‬ ‫بورس‪ ،‬بازارهای رقیب در بهترین حالت ‪ ۱۹۰‬درصد ســود از ان سرمایه گذاران خود کرده اند‪ .‬حتی در دو‬ ‫ســال اخیر نیز بورس برنده بازار دارایی ها بوده است‪ .‬هرچند با توجه به زیان های هنگفت بورس بازان در‬ ‫‪ ۱۵‬ماه گذشته‪ ،‬نمی توان به راحتی این موضوع را مطرح کرد؛ اما به نظر می رسد افرادی که نگاه بلندمدت‬ ‫به سرمایه گذاری در بازار سهام داشته اند‪ ،‬همیشه برنده بوده اند‪.‬‬ ‫سهامداران در سرمایه گذاری بلندمدت به چه چیزی توجه کنند؟‬ ‫ســهامداران در ســرمایه گذاری بلند مدت‪ ،‬باید ابتدا عامل بنیادی رشــد ســهام در یک سال پیش رو را‬ ‫بررسی کنند؛ اگر در این مدت عامل بنیادی که بر رشد سهام تاثیر گذار است‪ ،‬وجود نداشته باشد‪ ،‬اصرار و‬ ‫ایستادن در ان سهم با این نگاه که در اینده سهم رشد می کند‪ ،‬برای سرمایه گذار خطرناک است مدافعان‬ ‫نگاه بلند مدت در سرمایه گذاری نرخ تورم ساالنه را دلیل این دیدگاه مطرح می کنند‪ .‬در کشوری که نرخ‬ ‫ســاالنه تورم به صورت میانگین ‪ 40‬درصد وجود داشــته‪ ،‬هر نوع سرمایه گذاری با نگاه بلندمدت می تواند‬ ‫سود ده باشد‪ .‬یک اصل مهم در سرمایه گذاری در بورس وجود دارد که سهامداران مسئول رشد شرکت ها‬ ‫نیستند؛ بلکه شرکت های بورســی ابزار سرمایه گذاری افراد در این بازار هستند‪ .‬معموال سهامدارانی که با‬ ‫نگاه بلند مدت در بازار سرمایه فعالیت می کنند‪ ،‬سبدی از سهام بنیادی درست می کنند و با امید کاهش‬ ‫زیان و سوددهی ان را به مدت یک سال و یا بیشتر نگه می دارند‪.‬‬ ‫تفاوت بورس با سایر بازارهای مالی در چیست؟‬ ‫مهم ترین عاملی که باعث تفاوت سرمایه گذاری در بورس با دیگر بازارها می شود‪ ،‬طول مدت سرمایه گذاری‬ ‫در این بازار اســت‪ .‬بازار ســرمایه‪ ،‬بازاری کوتا ه مدت برای مدت یک یا دو ماه نیست‪ ،‬بلکه بازار بلندمدتی‬ ‫اســت که باید ســهامداران با نگاه میان مدت یک ساله یا بلند مدت سه تا پنج ساله به این بازار نگاه کنند‪.‬‬ ‫یکی از موضوعاتی که در حال حاضر ســهامداران را با مشکل جدی مواجه کرده است‪ ،‬همین مسئله نگاه‬ ‫کوتاه مدت به بورس است‪ .‬برخی کارشناسان معقتدند‪ ،‬اگر زمانی که همه افراد جامعه را به بورس دعوت‬ ‫می کردیم‪ ،‬چنین مسائلی را به عنوان اموزش برای افراد تازه وارد‪ ،‬بیان می شد‪ ،‬دیگر شاهد فشار صف های‬ ‫خرید و فروش هیجانی از طرف ســهامداران نبودیم و شــاید بازار سرمایه نیز به این حال و روز نمی افتاد‪.‬‬ ‫تفاوت دیگری که بازار ســرمایه با ســایر بازارها دارد‪ ،‬مولد بودن بازار ســرمایه است‪ .‬در بازه هایی‪ ،‬سهام‬ ‫شرکت ها ممکن است پایین تر از ارزش ذاتی (‪ )Under Value‬یا باالتر از ارزش ذاتی (‪)Over Value‬‬ ‫خود قرار گیرد‪ ،‬از انجایی که بازار ســرمایه‪ ،‬بازاری مولد اســت و شرکت ها در ان به طور پیوسته به تولید‬ ‫و ارائه خدمت مشــغول هســتند‪ ،‬طبیعتا خرید سهام شرکت ها در هر شرایطی حتی اگر مقداری باالتر از‬ ‫ارزش ذاتی باشــد (و خریداران از این حیث دچار خطای ارزش گذاری شوند)‪ ،‬باز هم در بلند مدت نتایج‬ ‫مثبتی را در پی دارد‪ .‬تقریبا هیچ بازار دیگری از این حیث توان رقابت با بورس را ندارد‪ .‬البته سوداور بودن‬ ‫شرکتها و تداوم فعالیت ان و ارزنده بودن از نظر بنیادی نیز شرط مهمی در این موضوع است‪.‬‬ ‫حذف ارز دولتی با تولید ایران چه می کند؟‬ ‫هرچند هنوز دولت ســیزدهم برنامه دقیق خود برای ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی را ارائه نکرده اما تحلیل های مختلفی درباره سرنوشــت‬ ‫اقتصاد در صورت حذف این ارز ارائه می شود‪ .‬از بهار سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و همزمان با از سرگیری تحریم ها علیه ایران‪ ،‬دولت تصمیم گرفت‬ ‫تحت تاثیر افزایــش قیمت ارز در بازار ازاد‪ ،‬برای برخی کاالهای‬ ‫اساســی یک ارز ترجیحی تعریف کنــد‪ .‬از ان زمان تا امروز یک‬ ‫ارز رســمی با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به واردات برخی کاالهای اساسی‬ ‫اختصاص یافته و هرچند فهرســت این کاالها در سال های اخیر‬ ‫کوچک تر شــده اســت اما در عمل همچنان چنــد حوزه مهم از‬ ‫این ارز اســتفاده می کنند‪ .‬نهاده های دامی و دارو بخشــی از این‬ ‫کاالها هستند‪ .‬با وجود انکه بســیاری از فعاالن بخش خصوصی‬ ‫تاکید می کنند که تــداوم تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬جز ایجاد‬ ‫رانــت و افزایش عدم شــفافیت در اقتصاد ایــران نتیجه دیگری‬ ‫نــدارد و دولت باید تالش کند حمایت از اقشــار کم درامد را به‬ ‫شــکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک نرخــی کند اما همزمان‬ ‫نگرانی هایــی درباره شــوک تورمی این ارز و افزایش فشــارها بر‬ ‫مردم الاقــل در کوتاه مدت نیز وجود دارد‪ .‬حســن فروزان فرد‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران در تحلیل این شرایط گفته است‪ :‬حذف‬ ‫ارز ترجیحــی در کوتاه مدت‪ ،‬برای ان دســت از تولیدکنندگان‬ ‫کــه مواد اولیه خود را بــا این ارز تامین می کردنــد‪ ،‬پیامدهایی‬ ‫را به همراه خواهد داشــت‪ .‬مساله این اســت که بخش تولید از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون‪ ،‬تورم وحشتناکی را تحمل کرده است‪ ،‬بدون‬ ‫انکه بتواند ظرفیت های مناســبی را برای تامین منابع نقدینگی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬پیکر تولید نحیف شده و به ویژه‪ ،‬بنگاه های‬ ‫کوچک و متوســط بــرای ادامه فعالیت ناتوان شــده اند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر حذف یارانه ها زمینــه ای را برای افزایش قیمت در گام‬ ‫اول فراهــم کند‪ ،‬انچه محتمل خواهد بود‪ ،‬ناتوانی تولیدکنندگان‬ ‫در تهیه و تامین کاال به اندازه قبل اســت‪ .‬در چنین شــرایطی‪،‬‬ ‫انچه ضرورت پیدا می کند‪ ،‬این اســت کــه در کنار برنامه حذف‬ ‫ارز دولتی‪ ،‬یک پیوســت مطالعاتی قرار گیــرد؛ به نحوی که این‬ ‫پیوســت بر مبنای واقعیت ها و ارزیابی تــوان تولیدکنندگان در‬ ‫تامین مواد اولیه با قیمت های جدید تهیه شــده باشد‪ .‬مساله این‬ ‫اســت که تصمیم گیرندگان اغلب به تغییرات بازار توجه نشــان ‬ ‫می دهند تا وضعیت تولیدکنندگان‪ .‬اما در حال حاضر‪ ،‬پیوســتی‬ ‫در کنار پیشــنهاد حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بــرای مواجهه با این‬ ‫واقعیت ها مشــاهده نمی شود و من از این بابت نگرانم‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه «حذف ارز ترجیحی ممکن است‪ ،‬برخی کاالها را با کمبود‬ ‫مواجــه کند» ادامه داد‪ :‬اگرچه در حــال حاضر نیز‪ ،‬مواد اولیه با‬ ‫قیمت ترجیحی به دســت تولیدکنندگان نمی رسد‪ .‬اما حذف این‬ ‫ارز‪ ،‬یکباره نوعی هیجان و شــوک را به اقتصاد وارد کرده و عالوه‬ ‫بر قیمت کاالهای اساسی‪ ،‬قیمت های نسبی را نیز تغییر می دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬وقتی کاالهای اساســی با تغییر قیمت مواجه شوند‪ ،‬به‬ ‫طور حتم‪ ،‬قیمت ســایر کاالها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این جریان تورمی‪ ،‬اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کاالهای‬ ‫اساســی وارد می کند و در طول امــواج بعدی‪ ،‬ضربات خود را به‬ ‫تولیدکنندگان دیگر کاالها نیز تحمیل خواهد کرد‪ .‬فروزان فرد با‬ ‫تاکیــد بر اینکه اعمال جراحــی در نظام ارزی ایران یک ضرورت‬ ‫اســت‪ ،‬به ســایت اتاق تهران گفت‪ :‬در یک اتاق جراحی واقعی‬ ‫هم‪ ،‬متخصصان متعددی مســتقر هستند که عالئم حیاتی بیمار‬ ‫را مدام رصد کنند‪ .‬کار جراحی‪ ،‬صرفا شــکافتن و برداشتن زائده‬ ‫چرکین نیســت‪ .‬بلکه زنده ماندن پس از جراحی نیز جزو اهداف‬ ‫جراحی است‪ .‬در حال حاضر انچه اســتنباط می شود‪ ،‬این است‬ ‫که همه متخصص شکافتن و خارج کردن غده ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫از پیکر اقتصاد هســتند و کســی به مســاله مهم ریکاوری توجه‬ ‫نمی کند‪ .‬در واقع کســی درباره زندگی این بیمار پس از جراحی‬ ‫توضیحی نمی دهد‪.‬‬ ‫براساس اخرین جمع بندی های بودجه ‪۱۴۰۱‬؛‬ ‫رشد ‪ 8‬درصدی اقتصاد در سال اینده هدف گذاری شد‬ ‫نمایندگان مجلس اعالم کرده اند بر اساس اخرین‬ ‫جمع بندی ها در بودجه‪ ،‬درامد مالیاتی با رشــد‬ ‫‪ ۴۴‬درصدی‪ ،‬میزان صــادرات نفت ‪ ۱.۲‬میلیون‬ ‫بشــکه‪ ،‬قیمت نفــت ‪ ۶۰‬دالر و قیمت دالر ‪۲۳‬‬ ‫هزار تومان دیده شده است‪ .‬براساس صحبت های‬ ‫مطرح شده توســط نمایندگان مجلس قرار است‬ ‫الیحه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در هفته اینده توسط‬ ‫رئیس جمهور به مجلس شــورای اسالمی تقدیم‬ ‫شــود و عم ً‬ ‫ال بررســی الیحه بودجه سال اینده‬ ‫توسط کمیسیون ها تخصصی اغاز شود‪ .‬براساس‬ ‫اخبار رســیده به خبرنگار مهر الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬با تمام لوایح بودجه در ســالهای گذشته‬ ‫تفاوت های چشم گیری دارد به طوری که می توان‬ ‫گفت این الیحه سراغاز اصالحات اقتصادی است‬ ‫که براســاس واقعیت های اقتصاد ایــران تدوین‬ ‫شده است‪ .‬پیشتر سید مسعود میرکاظمی رئیس‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه اعالم کــرده بود هدف‬ ‫گذاری انجام شــده در بودجه سال اینده اقتصاد‬ ‫کشور را به رشــد ‪ ۸‬درصدی می رساند‪ ،‬بنابراین‬ ‫این مهم در تمام بخش ها الیحه بودجه سال اینده‬ ‫دیده شده اســت‪ .‬از جمله مواردی که در بودجه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬دیده شــده اســت میزان صادرات‬ ‫روزانه یک میلیون ‪ ۲۰۰‬هزار بشــکه نفت خام به‬ ‫قیمت هر بشــکه ‪ ۶۰‬دالر اســت‪ .‬در همین جاال‬ ‫الزم است گفته شود با اغاز به کار دولت سیزدهم‬ ‫حجــم صادرات نفت خام ایران تا حد قابل قبولی‬ ‫افزایش یافته است که به نظر می رسد این میزان‬ ‫صادرات نفت که در بودجه دیده شده است قابل‬ ‫دسترسی است‪ .‬از ســوی دیگر در ماه های اخیر‬ ‫شــاهد افزایش قیمت جهانی نفت خام هســتیم‬ ‫به طوری که کارشناســان بین المللی پیش بینی‬ ‫کرده اند قیمت نفت خام در ســال اینده میالدی‬ ‫در محدوده ‪ ۷۵‬دالر در هر بشکه خواهد رسید و‬ ‫نوسان چندانی نخواهد داشت‪ .‬براساس اظهارات‬ ‫برخی از نماینــدگان مجلس از نکات دیگری که‬ ‫در بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬به چشــم می خورد نرخ‬ ‫تســعیر ارز اســت که قیمت ارز با رقم ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫تومان مبادله خواهد شــد‪ .‬همانطور که می دانید‬ ‫یکی دیگر از منابع درامدی در بودجه بعد از نفت‬ ‫خام درامد مالیاتی است که به نظر می رسد درامد‬ ‫مالیاتی در بودجه ســال اینده نســبت به درامد‬ ‫مالیاتی بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬با رشد قابل توجه ‪۴۴‬‬ ‫درصدی مواجه شده اســت به طوری که درامد‬ ‫مالیاتی از ‪ ۳۲۵‬هزار میلیارد تومان در سال جاری‬ ‫به رقم ‪ ۴۷۰‬هزار میلیارد تومان خواهد رسید‪ .‬از‬ ‫دیگر نکات حائز اهمیت در بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬که‬ ‫برای نخســتین بار در طول سنوات گذشته دیده‬ ‫شده است تشکیل صندوق های توسعه ای استانی‬ ‫اســت که درصورت تصویب توســط نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬این صندوق ها می توانند منابع مالی مورد‬ ‫نیــاز طرح های عمرانی اســتانی را تامین کنند و‬ ‫دیگر نیاز نیســت منابع مالی طرح های عمرانی از‬ ‫مرکز به استان ها تخصیص پیدا کند‪ .‬در اینجا باید‬ ‫به این نکته دقت شــود که طرح هایی در اولویت‬ ‫تامین مالــی قرارخواهند گرفت که به رشــد ‪۸‬‬ ‫درصدی اقتصاد کشور کمک کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫با توجه به جمعیت کشور‪ ،‬در ایران به ازای هر نفر روزانه حدود‪ 0.95‬لیتر بنزین و حدود‪ 0.88‬لیتر گازوئیل مصرف می شود و مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در کشور ما به ازای هر نفر تقریب ًا‪ 2‬برابر متوسط‬ ‫جهانی است‪ .‬عمده پاالیشگاه های کشور در سالیان گذشته ساخته شده است و تنها پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اخیرا وارد مدار تولید شده است‪ ،‬ظرفیت طراحی شده پاالیشی کشور در حدود‪ 2‬میلیون‬ ‫بشکه در روز است و ساالنه حدود ‪ 1.9‬میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی جهت مصرف داخل و صادرات فراورده در کشور پاالیش می شود‪ .‬طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان‬ ‫«بررسی رویکردهای مختلف به توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی در کشور» ‪ ،‬در تصویر ‪ 1‬موقعیت مکانی پاالیشگاه های کشور نشان داده شده است‪ ،‬همه پاالیشگاه های کشور در نیمه غربی ایران احداث‬ ‫شده اند که در جدول ‪ 1‬اسامی و ظرفیت پاالیشگاهی هر یک از انها نشان داده شده است‪ .‬رشد مصرف بنزین در ‪ 30‬سال گذشته در ایران حدود ‪ 265‬درصد بوده است در حالی که کشورهای ترکیه‪ ،‬المان و‬ ‫فرانسه در‪ 30‬سال گذشته رشد منفی در مصرف بنزین را تجربه کرده اند و مصرف بنزین خود را کنترل کرده اند که در اروپا این امر سبب بسته شدن بعضی از واحدهای پاالیشگاهی شده اند‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت در دولت یازدهم‪:‬‬ ‫احیای روابط اقتصادی با ترکمنستان ذیل قرارداد جدید گازی‬ ‫معاونبازرگانیواموربین المللوزارتنفتدردولتیازدهمگفت‪:‬انعقادقراردادجدیدگازیاتفاقمبارکی‬ ‫بود که منجر به احیای روابط اقتصادی با ترکمنستان شد‪ .‬تجارت گاز با ترکمن ها از اولویت های خاص ایران‬ ‫است و نیازی به مناقشه با این کشور نبود‪ .‬منصور معظمی معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت‬ ‫نفت با اشاره به قرارداد سواپ گازی ایران‪ ،‬ترکمنستان و اذربایجان بیان کرد‪ :‬قبل از بررسی قرارداد جدید‬ ‫سواپ گاز ابتدا خدمتتان عرض می کنم که هر اقدامی که امنیت ملی ایران را افزایش داده و ارتباطات‬ ‫بین المللی ایران را گسترش دهد‪ ،‬در راستای منافع ملی تعریف شده و اقدام ارزشمندی است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایران از منظر منابع طبیعی وضعیت فوق العاده ای دارد که یکی از این منابع خدادادی «گاز طبیعی»‬ ‫است‪ .‬حجم منابع گازی کشور‪ ،‬ایران را در جایگاه دوم بیشترین دارنده منابع گازی دنیا قرار داده است‪ ،‬اما‬ ‫تولید و صادرات گاز ایران در وضعیت مناسبی نیست‪.‬‬ ‫ی‪‎‬شود‬ ‫توسعه تجارت گاز‪ ،‬عالوه بر منافع اقتصادی منجر به همگرایی کشورها با ایران م ‬ ‫معظمی اظهار داشت‪ :‬تجارت گاز یک موضوع دو بعدی است و عالوه بر اینکه منجر به افزایش درامد ارزی می شود‪،‬‬ ‫قدرت چانه زنی کشورها در صحنه سیاسی بین المللی را نیز افزایش می دهد و به نوعی همگرایی و وابستگی سیاسی‬ ‫متقابل را نیز به همراه دارد‪ .‬معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت گفت‪ :‬به بیان دیگر ایران می تواند با توسعه‬ ‫تجارت گاز‪ ،‬کشوری را به منابع گازی خود وابسته کند که این موضوع از این جهت ارزشمند است که وابستگی سیاسی‬ ‫برای طرف مقابل ایجاد می کند‪ .‬وقتی کشوری به تجارت گاز با ایران وابسته شد در مناسبات سیاسی‪ ،‬اقتصادی و حتی‬ ‫اجتماعی خود تالش می کند که ایران را از خود نرنجاند تا در تامین نیاز خود از طریق ایران دچار مشکل نشود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تجارت انرژی از جمله مقوله هایی است که عالوه بر تامین نیاز ارزی برای کشور‪ ،‬از منظر ژئوپلیتیک نیز منجر‬ ‫به تقویت قدرت سیاسی ایران می شود‪ .‬پس تا االن هر چقدر از توسعه تجارت انرژی و به خصوص گاز عقب مانده ایم‬ ‫و کارها را زمین گذاشته ایم بدین معناست که فرصت سوزی کرده ایم‪ .‬فرصت توسعه تجارت گاز در گذشته برای ایران‬ ‫وجود داشت‪ ،‬ولی به دالیلی از فرصت ها استفاده نکردیم‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد جدید گازی اتفاق مبارکی بود که باید ادامه دار باشد‬ ‫معظمی عنوان کرد‪ :‬انعقاد قرارداد سواپ گاز بین ترکمنستان‪ ،‬ایران و اذربایجان‪ ،‬اتفاق مبارکی است و بنده به سهم خود‬ ‫به عنوان کارشناس نفتی از مجموعه وزارت نفت تشکر می کنم و امیدوارم دامنه این اقدامات در کشور افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت گفت‪ :‬ممکن است گفته شود حجم این گازی که سواپ می شود‪،‬‬ ‫کم است‪،‬اما اینکه مشکلی نیست‪ ،‬با تدابیری که اندیشیده می شود‪ ،‬این رقم افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی ایران از جنبه استراتژیک‪ ،‬بسیار حائز اهمیت است‪ .‬در بازار گاز منطقه‪ ،‬ایران باید تبدیل به پلی شود‬ ‫که تجارت گاز بین کشورها را انجام می دهد و به اصطالح به هاب گازی منطقه تبدیل شود‪.‬‬ ‫احیای روابط اقتصادی با ترکمنستان گام مهمی بود که برداشته شد‬ ‫معظمی گفت‪ :‬کشور ترکمنستان وابستگی زیادی به منابع ارزی حاصل از صادرات گاز دارد و ظرفیت صادرات گاز‬ ‫خوبی نیز دارا استد و چه بهتر که ایران مقصد صادراتی ترکمنستان شود‪ .‬معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت‬ ‫نفت گفت‪ :‬اصال ایده ال بنده این است که ایران تمامی گاز صادراتی ترکمنستان را بخرد و خودش این گاز را با توجه‬ ‫به موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز خود به سایر کشورها صادر کند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬احیای روابط اقتصادی با ترکمنستان گام‬ ‫مهمی بود که برداشته شد‪ .‬کشور ترکمنستان همسایه ایران است و ما با انعقاد قرارداد گازی روابط مان با ترکمنستان را‬ ‫تقویت کردیم و این موضوع قطعا به نفع کشور است‪.‬‬ ‫نیازیبهمناقشهگازیباترکمنستاننبود‬ ‫معظمی اظهار داشت‪ :‬از منظر سیاسی ارتباط کشورها با همسایگان خود بسیار حائز اهمیت است و ما باید این موضوع را‬ ‫به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی پیگیری کنیم‪ .‬بنده نمی گویم ما با دیگران ارتباط نداشته باشیم‪ ،‬بلکه می گویم‬ ‫ارتباط یک کشور با همسایگانش اولویت خاص تری دارد که این موضوع در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت گفت‪ :‬به نظر بنده دولت سیزدهم این دست قراردادها و توافقات را باید‬ ‫در ادامه کار گسترش دهد و بنای خود را به تعامل با همسایگان قرار دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور کلی اولویت ایران باید این‬ ‫باشد که به جای حضور در محاکم بین المللی از منظر دیپلماتیک موضوعات خود را حل و فصل کند‪ .‬شما ببینید همین‬ ‫االن قرارداد کرسنت تبدیل شده است به اش نخورده و دهن سوخته‪ .‬مثال در همین موضوع ترکمنستان هم نیازی به‬ ‫مناقشه نبود‪ .‬معظمی گفت‪ :‬وقتی ما می توانیم با همسایگان خود دیالوگ کنیم‪ ،‬چرا با هم مجادله حقوقی کنیم‪ .‬عقل و‬ ‫منطق به ما می گوید که بهتر است بر سر میز مذاکره بنشینیم و بر اساس منافع دو طرف به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫نباید به راحتی از فرصت های توسعه تجارت گاز ایران بگذریم‬ ‫معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت گفت‪ :‬در مجموع با توجه به منابع گازی و موقعیت جغرافیای ویژه‬ ‫ایران‪ ،‬فرصت ما برای صادرات گاز زیاد است و باید از این فرصت ها استفاده کرد و به راحتی از انها نگذشت‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار داشت‪ :‬به عنوان مثال هر چند ایران در زمستان برای تامین گاز خود دچار مشکل است‪ ،‬اما در مابقی‬ ‫روزهای سال حجم گاز مازاد قابل مالحظه ای دارد ولی چرا برای ان برنامه ریزی نشده است؟ یعنی اگر نگاه مان را ملی‬ ‫کنیم‪ ،‬فرصت هایی پیش روی ماست که می توانیم از ان نهایت بهره را ببریم‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مصرف سرانه بنزین و گازوئیل در ایران ‪ 2‬برابر متوسط جهانی ‬ ‫شنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪625‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫برنامه احداث پتروپاالیشگاه ‪ 300‬هزار بشکه ای‬ ‫«شهیدسلیمانی»‬ ‫دیپلماسی انرژی احیا شده است‬ ‫وزیر نفت در جلسه غیرعلنی مجلس برنامه وزارت نفت برای‬ ‫احداث یک پتروپاالیشگاه ‪ 300‬هزار بشکه ای به نام شهید‬ ‫سلیمانی را تشــریح کرد‪ .‬جواد اوجی وزیر نفت در صفحه‬ ‫توئیتر خود به برخی از محورهای گزارش خود در جلســه‬ ‫غیرعلنی مجلس در روز اشاره کرد‪ .‬طبق اعالم وزیر نفت این‬ ‫محورها در ادامه عنوان شده است‪.‬‬ ‫‪ -1‬افزایــش قابل توجه فروش نفت‪ ،‬میعانــات گازی‪ ،‬گاز‬ ‫صادراتی‪ ،‬فراورده ها و محصوالت پتروشیمی‬ ‫‪ -2‬تحقق ‪ 100‬درصدی تعهدات مالی وزارت نفت در تبصره‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -3‬احیای دیپلماسی انرژی‬ ‫‪ -4‬تشریح دالیل اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت که‬ ‫از نان شب هم واجب تر است‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامه احداث یک پتروپاالیشــگاه ‪ 300‬هزار بشــکه ای‬ ‫توسط وزارت نفت به نام شهید سلیمانی‬ ‫پیش بینی بانک امریکایی از‬ ‫رسیدن قیمت نفت به ‪ 150‬دالر‬ ‫چرا انگیزه ها برای دوگانه سوز کردن خودروها کاهش یافته؟!‬ ‫علی رغم تدوین چشــم اندازهای مختلف برای گسترش صنعت ‪CNGt‬‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬به دلیل بی توجهی به این سوخت پاک‪ ،‬انگیزه ها برای‬ ‫دوگانه سوز کردن خودروها کاهش یافته است‪ .‬تبدیل خودروهای بنزینی به‬ ‫گازسوز و به طور کلی متنوع سازی سبد سوخت کشور از جمله برنامه های‬ ‫اصلی وزارت نفت در چند دهه اخیر اســت‪ .‬در ســال گذشــته مصوبه‬ ‫شورای اقتصاد با عنوان حمایت از تولید و تبدیل کارگاهی یک میلیون و‬ ‫چهارصدوشصت و چهار هزار دستگاه خودروی تاکسی‪ ،‬ون (تاکسی)‪ ،‬وانت‬ ‫و مسافربر شخصی بنزینی به ‪ CNG‬سوز به تصویب رسید‪ .‬پس از این نیز‬ ‫شورای عالی انرژی کشور در بخش دوم سند تامین انرژی بخش حمل و‬ ‫نقل کشور تا افق ‪ ۱۴۲۰‬که اوایل سال جاری ابالغ شد‪ ،‬سیاست های نحوه‬ ‫استفاده از ‪ CNG‬به عنوان سوخت بخش حمل و نقل عمومی را تعیین‬ ‫کرده که محورهای ان عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ CNG .۱‬به عنوان سوخت پاک‪ ،‬در دسترس و اقتصادی کشور در حمل‬ ‫و نقل عمومی در نظر گرفته شود و تا حد امکان باید جایگزین بنزین و نفت‬ ‫گاز شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استفاده از ‪ CNG‬به عنوان سوخت اصلی در خودروهای سبک عمومی‬ ‫و ناوگان مسافر شهری (اتوبوس و مینی بوس) و تشویق سایر خودروهای‬ ‫شخصی به استفاده از این نوع سوخت الزام شود‬ ‫‪ .۳‬مشوق های مالی و تسهیالت بانکی ارزان قیمت حسب مورد به مالکان‬ ‫وانت ها و خودروهای ســواری عمومی (مانند تاکســی ها و ســامانه های‬ ‫تاکسی های اینترنتی) برای تبدیل سوخت این خودروها به ‪ CNG‬ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬با توجه به مشکل بودن استفاده از ‪ CNG‬در خودروهای نیمه سنگین‬ ‫(اتوبوس ها و مینی بوس ها) که در خارج شهرها تردد می کنند‪ ،‬اولویت در‬ ‫مصرف ‪ CNG‬برای اتوبوس ها و مینی بوس های درون شهری قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مزیت رقابتی قیمت سوخت ‪ CNG‬برای تشویق استفاده کنندگان این‬ ‫نوع سوخت نسبت به سایر سوخت ها (بنزین) حفظ شود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬توسعه متناسب جایگاه های عرضه سوخت ‪ CNG‬با تعداد خودروهای‬ ‫این ناوگان ‪ .‬اســتفاده از جایگاه های سیار در نواحی فاقد توجیه اقتصادی‬ ‫احداثجایگاه هایجدید‬ ‫‪ .۷‬تامین سوخت ‪ CNG‬در بخش راه اهن در صورت برتری اقتصادی این‬ ‫نوع سوخت به سوخت ‪ LNG‬انجام پذیرد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬حمایت از تولید خودروهای پایه گاز سوز و سنگین (اتوبوس) از طریق‬ ‫توسعه فناوری موتور و پلتفرم صورت پذیرد‪.‬‬ ‫این شــورا پیش بینی کرده است که در صورت اعمال حمایت های ویژه از‬ ‫صنعت ‪ CNG‬میزان مصرف این سوخت پاک در خودروها از ساالنه ‪۹.۹‬‬ ‫میلیارد لیتر (‪ ۲۷‬میلیون متر مکعب در روز) در سال ‪ ،۹۸‬به ساالنه ‪۱۹.۴‬‬ ‫میلیارد لیتر (‪ ۵۳.۲‬میلیون متر مکعب در روز) در افق ‪ ۱۴۲۰‬برسد‪ .‬با این‬ ‫وجود در سال های گذشته به دلیل بی توجهی به این سوخت روند گازسوز‬ ‫کردن خودروها با کندی روبه رو شــده است‪ .‬در حال حاضر نزدیک به ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو گاز سوز وجود دارد‪ .‬دالیل متعددی دست به‬ ‫دست هم داده اند تا انگیزه ها برای رفتن به سمت دوگانه سوز کردن خودروها‬ ‫کمرنگ شود که در ادامه به انها اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬شاید اولین بار که بحث سهمیه بندی خودروها جهت مصرف سوخت‬ ‫مطرح شد‪ ،‬بحث خرید خودروهای عمومی دارای سهمیه بنزین باال توسط‬ ‫افراد دارای توانایی مالی مطرح شد‪ .‬متاسفانه تعدادی از خودروهای عمومی‬ ‫در پارکینگ بوده و به صورت عمومی استفاده نمی شود و فقط از یارانه بنزین‬ ‫انها استفاده می گردد‪ .‬همچنین برخی افراد از خودروهای عمومی برای کار‬ ‫شخصی استفاده می کنند و کارهای روزمره را انجام می دهند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫برخی افراد تاکسی ها را خریداری کرده و برای امور شخصی از انها استفاده‬ ‫می نمایند‪ .‬این افراد از سهمیه یارانه ای خودروهای عمومی برای مصارف‬ ‫شخصی بهره می برند و از انجا که سهمیه ای که به این اشخاص تعلق گرفته‬ ‫اســت کفاف این امور را می دهد‪ ،‬لذا تمایلی برای اســتفاده از ‪ CNG‬در‬ ‫خودروهایخودنمی بینند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سهمیه های تعلق گرفته به خودروهای عمومی باالست و میزان مصرف‬ ‫اضافه بر سهمیه تعلق گرفته برای خودروهای عمومی ناچیز است به عنوان‬ ‫مثال برای یک نیسان که ‪ ۴۰۰‬لیتر سهمیه بنزین دارد احتماالً میزان ‪۱۰۰‬‬ ‫لیتر در ماه مازاد بر این سهمیه‪ ،‬مصرف کند که اختالف قابل توجهی با میزان‬ ‫پرداختی ان ایجاد نمی کند‪ .‬بنابراین طرح تبدیل ‪ CNG‬رایگان برای انها‬ ‫جذابیتی ندارد‪ .‬چراکه با تبدیل خودرو به‪ CNG‬میزان سهمیه انها نیز کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬ضمن اینکه این افراد می تواند سهمیه مازاد خود را در پمپ بنزین ها به‬ ‫فروش برساند و کسب منفعت کند‪ .‬لذا متاسفانه در اواخر هر ماه فرایند فروش‬ ‫سهمیه یارانه بنزین در پمپ بنزین های سطح شهرها دیده می شود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شاید اصلی ترین عامل برای عدم اجرای موفقیت امیز مصوبه شورای‬ ‫اقتصاد و سند تامین انرژی ‪ ،‬عدم جذابیت اختالف قیمت میان بنزین و‬ ‫‪ CNG‬اســت‪ .‬قیمت کنونی بنزین و گاز باعث می شود که خودروها با‬ ‫ســهمیه بنزین اختصاص یافته و مقداری هم بنزین ازاد برای استفاده از‬ ‫اوپکتسلیمفشارامریکانشد‬ ‫با وجود فشار بایدن برای عرضه نفت بیشتر‪ ،‬اوپک تسلیم‬ ‫نشد و سیاست نفتی خود را تغییر نداد و قرار شد مطابق‬ ‫سیاست گذشته عمل شود‪ .‬اوپک و هم پیمانانش موسوم‬ ‫به اوپک پالس‪ ،‬تصمیم گرفتند سیاست های عرضه نفت‬ ‫را که پیش از این داشتند ادامه دهند و در ماه ژانویه نیز‬ ‫عرضه نفت خود را ‪ 400‬هزار بشکه در روز افزایش خواهند‬ ‫داد‪ .‬این درحالی است که امریکا بارها از اوپک خواسته بود‬ ‫که میزان عرضه نفت را بیشتر کند‪ .‬امریکا حتی به همراه‬ ‫متحدانش سعی کرد از ازادسازی یکجای ذخایر نفتی به‬ ‫عنوان اهرم فشار برای کاهش قیمت بازار نفت استفاده‬ ‫کند‪ .‬این تصمیم اوپک با وجود نگرانی ها در باره شیوع‬ ‫ویروس تازه جهش یافته اومیکرون و نیز ازادسازی ذخایر‬ ‫‪ CNG‬ترغیب نشوند‪ .‬طبق بند سوم سند تامین انرژی باید مشوق هایی‬ ‫برای این امر وجود داشــته باشد که خوشبختانه این امر صورت گرفته و‬ ‫امکان تبدیل رایگان خودروهای عمومی به گاز سوز فراهم شده است‪ ،‬اما‬ ‫بدلیل عدم جذاب بودن اختالف قیمت ‪ CNG‬و بنزین باز هم استقبال‬ ‫صورت نمی گیرد‪ .‬لذا دولت می تواند طی یک فرایند چند ماهه و با درنظر‬ ‫گرفتن مالحظاتی ســهمیه بنزین خودروهای عمومی را کاهش دهد تا‬ ‫انگیزه ها برای گازســوز کردن خودروها بیشتر شود‪ .‬الزم به توضیح است‬ ‫که جذاب بودن اختالف قیمت ‪ CNG‬و بنزین برای مصرف کننده یکی‬ ‫از مســائل مهم می باشد‪ .‬کما اینکه زمانی که در ابان ماه سال ‪ ۹۸‬قیمت‬ ‫بنزین افزایش یافت و اختالف قیمت مقداری بیشتر شد‪ ،‬به مدت چند ماه‬ ‫استقبال خوبی از تبدیل خودروهای بنزینی به ‪ CNG‬سوز صورت گرفت‪.‬‬ ‫اما پس از مدتی این اختالف قیمت دیگر جذابیتی برای تبدیل خودروهای‬ ‫بنزینی به ‪ CNG‬برای مالکان خودروهای شخصی نداشت‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است در برخی کشورها که گاز سوز کردن خودروها را در دستور کار قرار‬ ‫دادند‪ ،‬اختالف قیمت این دو سوخت به ‪ ۵۰‬سنت هم می رسد‪ .‬بدین معنا‬ ‫که اگر خودرویی‪ ۱۵۰‬لیتر مصرف ماهیانه داشته باشد با استفاده از سوخت‬ ‫گاز می تواند بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۵‬دالر صرفه جویی کند که معادل ریالی ان به یک‬ ‫تا یک ونیم میلیون تومان می رسد و به دلیل قابل توجه بودن رقم انگیزه‬ ‫هم برای گازسوز کردن خودرو وجود خواهد داشت‪ .‬قاعدتاً برای خودروهای‬ ‫عمومی با مصرف بنزین بیشتر و تبدیل رایگان جذابیت به مراتب باالتری‬ ‫خواهد داشت‪ .۴ .‬توسعه جایگاه های ‪ CNG‬نیز از دیگر مواردی است که‬ ‫نیاز است مورد نظر قرار بگیرد‪ .‬چرا که گاهی صف های طوالنی جایگاه های‬ ‫‪ CNG‬موجب عدم رضایت مالکان خودروهای گاز سوز می شود‪ .‬با وجود‬ ‫اینکه در حال حاضر نزدیک به ‪ ۲۰۰۰‬جایگاه ‪ CNG‬در کشور وجود دارد‬ ‫ولی متاسفانه توزیع متناسبی صورت نگرفته است و نیاز است در مناطق‬ ‫دارای تراکم جمعیت‪ ،‬تعداد جایگاه های ‪ CNG‬نیز متناسب با جمعیت‬ ‫منطقه باشد‪ .‬در خرداد ماه امسال هم مصوبه ای مبنی بر افزایش‪ ۷۰۰‬جایگاه‬ ‫دیگر در دستور کار قرار گرفت که بایستی متناسب با نیاز هر منطقه توزیع‬ ‫شود‪ -۵.‬همچنین نقش کاهش تولید خودروهای با کیفیت گاز سوز را نباید‬ ‫نادیده گرفت‪ .‬بر اســاس گزارش وزارت صمت در بازه زمانی یاد شده در‬ ‫سال جاری در مجموع تولید ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۸۰‬دستگاه سواری دوگانه سوز در‬ ‫خطوط تولید خودروسازان نهایی شده این در حالی است که سال گذشته‬ ‫در پایان دومین ماه از فصل تابستان‪ ۹۹‬شرکت های خودروساز توانستند در‬ ‫مجموع بیش از ‪ ۷‬هزار و‪ ۵۰۰‬دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز تولید‬ ‫کنند که نشان از کاهش ‪ ۴‬درصدی تولید دارد‪ .‬الزم به ذکر است در حال‬ ‫حاضر نیز تنها شرکت ایران خودرو تولید خودروی پایه گازسوز را ان هم در‬ ‫ابعاد محدود در دستور کار داده است‪ .‬این در حالی است که استقبال عمومی‬ ‫از موتورهای پایه گاز سوز ‪ EF7‬مناسب بوده و الزم است اهتمام بیشتری‬ ‫برای توسعه این صنعت به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫نفت توسط امریکا انجام می شود‪ .‬گروه اوپک پالس در‬ ‫بیانیه ای اعالم کردند‪«:‬این اجالس همچنان باز است به‬ ‫این معنی که هر زمان الزم باشــد و شرایط تغییر کند‪،‬‬ ‫تصمیم فوری در باره میزان عرضه اتخاد خواهد شــد‪».‬‬ ‫منابع اگاه به رویترز گفتند‪ « :‬اعضا امروز گزینه های دیگر‬ ‫نیز داشتند از جمله‪ ،‬افزایش عرضه نفت را متوقف کنند‬ ‫و یا کمتر از میزانی که ماهانه افزایش می دهند‪ ،‬افزایش‬ ‫دهند‪ ».‬گزارش حاکی است پس از تصمیم اوپک قیمت‬ ‫نفت برنت و نفت امریکا در بــازار اندکی افزایش یافت‪.‬‬ ‫ایاالت امریکا بارها اوپک پالس را تحت فشــار قرار داده‬ ‫بود که به دلیل باال رفتن قیمت بنزین در امریکا‪ ،‬عرضه‬ ‫نفت را افزایش دهند‪ .‬جو بایدن رئیس جمهور امریکا هفته‬ ‫گذشته سعی کرد چند کشــور چین‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن و کره‬ ‫جنوبی را با خود همراه کند تا یکجا ذخایر نفت خود را‬ ‫برای کاهش قیمت بازار ازاد کنند‪.‬‬ ‫بانک ســرمایه گذاری جفریز که در بورس وال اســتریت‬ ‫نیز فعال اســت پیش بینی کرد کــه قیمت نفت ممکن‬ ‫است «بسیار بیشتر» شود و به ‪ ۱۵۰‬دالر در هر بشکه در‬ ‫بحبوحه محدودیت های عرضه جهانی برسد‪ .‬بانک سرمایه‬ ‫گذاری جفریز که در بورس وال اســتریت نیز فعال است‪،‬‬ ‫هشدار داد که قیمت نفت ممکن است «بسیار بیشتر» شود‬ ‫و به ‪ 150‬دالر در هر بشــکه در بحبوحه محدودیت های‬ ‫عرضه جهانی برســد‪ .‬کریستوفر وود‪ ،‬رئیس بخش جهانی‬ ‫استراتژی سهام در بانک جفریز‪ ،‬به سی ان بی سی گفت‪ :‬در‬ ‫دنیایی که واقعاً در حال بازگشــایی کسب و کارهاست‪...‬‬ ‫قیمــت نفت می تواند به میزان قابــل توجهی باالتر برود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نفت با بســته شدن بسیاری از (بازارهای) اسیا‬ ‫به بیش از ‪ 80‬دالر رســید‪ ،‬در حالــی که مرزهای چین‬ ‫نیز عم ً‬ ‫ال بسته هستند‪ .‬این مقام بانک امریکایی همچنین‬ ‫تاکید کرد که قیمت نفت می تواند به ‪ 150‬دالر برسد چرا‬ ‫محدودیت های عرضه بسیار شــدید است‪ .‬وود همچنین‬ ‫افزود که حتی گسترش سویه جدید کرونا نمی تواند رشد‬ ‫قیمت نفــت را برای مدت طوالنی متوقف کند‪ ،‬قیمت به‬ ‫ناچار پس از برداشته شدن محدودیت ها و بازگشت کامل‬ ‫تقاضا‪ ،‬به باالترین سطح خود طی چند سال اخیر خواهد‬ ‫رســید‪ .‬وی گفت‪ :‬موضوع برای من قیمت نفت نیســت‪،‬‬ ‫مســئله همه گیری است‪ .‬قیمت نفت در جهانی که کام ً‬ ‫ال‬ ‫بازگشایی شــده باشــد باالتر خواهد رفت چرا که کسی‬ ‫روی نفت ســرمایه گذاری نمی کند‪ ،‬امــا جهان همچنان‬ ‫سوخت های فسیلی مصرف می کند‪ .‬این به نوبه خود باعث‬ ‫تشــدید ترس از تورم خواهد شــد‪ .‬وود اظهار داشت که‬ ‫«حمله سیاسی» به سوخت های فسیلی‪ ،‬با افزایش تعداد‬ ‫کشورهایی که به دنبال سبز شدن هستند‪ ،‬انگیزه سرمایه‬ ‫گذاری در این بخش را کاهش داده اســت‪ ،‬علیرغم اینکه‬ ‫‪ 84‬درصد از تقاضای انرژی جهان در سال گذشته توسط‬ ‫ســوخت های فسیلی تامین شده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬تنها‬ ‫چیزی که واقعاً قیمت نفت را پایین می اورد‪ ،‬قرنطینه های‬ ‫جدید در جهان غرب است‪ ،‬به همین دلیل است که وقتی‬ ‫اخبار مربوط به سویه جدید را دیدیم‪ ،‬قیمت نفت اصالح‬ ‫شــد‪ .‬روز جمعه‪ 26 ،‬نوامبر‪ ،‬درپی هشدار سازمان جهانی‬ ‫بهداشت در مورد خطر سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون‪،‬‬ ‫قیمت نفت بیشــترین کاهش را در ســال جاری میالدی‬ ‫نشــان داد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬قیمت جهانی برنت با ‪ 11.6‬درصد‬ ‫کاهش به ‪ 72.7‬دالر در هر بشــکه رســید‪ .‬جفریز اولین‬ ‫بانکی نیســت که افزایش چشــمگیر قیمت نفت را پیش‬ ‫بینی می کند‪ .‬بانک جی پی مورگان چیس و تحلیلگران‬ ‫بانک امریکا نیز اخیرا ً نســبت به افزایش قیمت نفت خام‬ ‫در سال اینده به ترتیب به ‪ 125‬و ‪ 120‬دالر در هر بشکه‬ ‫هشدار داده بودند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫ثبات اقتصادی و تامین معیشت مردم محور اصلی بودجه باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪625‬‬ ‫گزارش‬ ‫اجبار اینماد برای کسب و کارها‬ ‫نوعی خودتحریمی است‬ ‫عضــو هیئت مدیره ســازمان نظام صنفــی رایانه ای گفت‪:‬‬ ‫کسب وکارهای ما دغدغه هایی مانند مالیات و بیمه و تامین‬ ‫اجتماعی دارند و در این شرایط «اینماد» هم دغدغه جدیدی‬ ‫به کسب و کارها اضافه کرده است‪ .‬نماد اعتماد الکترونیکی یا‬ ‫همان «اینماد» در اوایل دهه ‪ ۹۰‬با هدف جلب اعتماد مردم‬ ‫نسبت به کسب و کارهای اینترنتی در دستور کار دولتمردان‬ ‫قــرار گرفت‪ .‬مرجع صدور نماد اعتمــاد الکترونیکی «مرکز‬ ‫توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است که مطابق مصوبه بانک مرکزی‪ ،‬کسب و کارهای‬ ‫اینترنتــی که به درگاه پرداخت نیاز دارند‪ ،‬باید درخواســت‬ ‫صدور «اینماد» را به ایــن مرکز ارائه دهند‪ .‬اما انچه اکنون‬ ‫باعث انتقاد و اعتراض برخی کارشناسان و فعاالن اقتصادی‬ ‫شده است‪ ،‬عبارت است از اجباری بودن دریافت نماد اعتماد و‬ ‫گرفتاری های متعدد سازمانی و اداری ان که پیامدهای منفی‬ ‫اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است‪ .‬منتقدان بر این‬ ‫باورند که اساســاً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری‬ ‫باشــد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ‬ ‫رضا قربانی عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای‬ ‫استان تهران رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم‪.‬‬ ‫قربانی معتقد است که ایجاد هر مانع جدید در نهایت منجر‬ ‫به این می شود که فضای کسب و کار در ایران سخت تر شود‪.‬‬ ‫وی در توضیح دیدگاه خود گفت‪ :‬هر چقدر فضای کســب و‬ ‫کار سخت شود‪ ،‬اقتصاد کشور بیشتر دچار مشکل می شود و‬ ‫به اهداف پیش بینی شده نخواهد رسید‪ .‬االن کسب و کارهای‬ ‫مــا چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی دغدغه هایی‬ ‫مانند مالیات و بیمه و تامین اجتماعی دارند و در این شرایط‬ ‫«اینماد» هم دغدغه جدیدی به کســب و کارها اضافه کرده‬ ‫است که باعث می شود بیش از گذشته دچار مشکل شویم‪.‬‬ ‫امیدوارم بتوانیم با مسئوالن مرکز توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫و بانک مرکزی تعامل داشــته باشیم چون اگر بخواهیم به‬ ‫شــکل چرخشی موانع را پیش روی کسب و کارها بگذاریم‪،‬‬ ‫شاهد سخت تر شدن فضای کسب و کار و افزایش مشکالت‬ ‫اقتصادی خواهیم بود‪ .‬وی با اشــاره به تالش قابل تحسین‬ ‫کسب و کارها در فضای مجازی افزود‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫کسب و کارها در فضای مجازی راهکارهایی پیدا کرده اند که‬ ‫چابک عمل کنند در حالی که شاید در فضای واقعی کمتر‬ ‫شاهد ان باشــیم‪ .‬در فضای مجازی خیلی از کسب و کارها‬ ‫موفق به اشتغال زایی شده اند و توانسته اند بخشی از اقتصاد را‬ ‫به جلو برانند و طبیعتاً از هر عاملی که سرعتشان را کم کند‬ ‫و مانع ایجاد کند‪ ،‬فاصلــه گرفته اند‪ .‬قربانی ادامه داد‪ :‬ضمن‬ ‫اینکه اگر انجام کاری برایشــان نتیج ه مضاعف داشته باشد‪،‬‬ ‫از انجام ان دریغ نمی کنند‪ .‬واقعیت این اســت که در بحث‬ ‫«اینماد» ان نگاه اعتمادساز را نداشته اند؛ یعنی کسب و کارها‬ ‫بدون اســتفاده از «اینماد» هم توانسته اند اعتماد مخاطب‬ ‫و مشــتری را جلب کنند‪ .‬عضو هیئت مدیره سازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه ای استان تهران اجباری کردن «اینماد» را دارای‬ ‫پیامدهای منفی متعددی دانست و اظهار کرد‪ :‬متاسفانه ما‬ ‫بارها هشدار داده ایم که بعضی از تصمیمات و قوانین اگرچه‬ ‫با نیت درستی شکل گرفته است اما روش اجرا و پیاده سازی‬ ‫ان به گونه ای اســت که بــه روح و روان تمام افراد مرتبط با‬ ‫ان اســیب می زند‪ .‬قربانی گفت‪ :‬باید توجه داشته باشیم که‬ ‫شرایط اقتصادی کشور به اندازه کافی سخت است و کسب‬ ‫و کارها تحت فشــار هستند‪ .‬در چنین شرایطی ایجاد فشار‬ ‫جدید در داخل کشور نوعی خودتحریمی محسوب می شود‬ ‫و قاعدتاً نمی توانیم انتظار داشته باشیم که ذهن و روح افراد‬ ‫را خدشه دار نکند و باعث ایجاد نارضایتی و افزایش مهاجرت‬ ‫نشــود‪ .‬وی همچنین با تاکید بر ضرورت تســهیل شرایط‬ ‫دریافت «اینماد» افزود‪ :‬با توجه به اینکه این موضوع در قانون‬ ‫مبارزه با پولشویی امده اســت‪ ،‬شاید در کوتاه مدت نتوانیم‬ ‫جایگزینی برای ان تعریف کنیم‪ .‬به هر حال ایین نامه قانون‬ ‫مبارزه با پولشویی‪ ،‬درگاه های پرداخت را ملزم کرده است که‬ ‫«اینماد» را از کسب و کارها مطالبه کنند اما با این حال مرکز‬ ‫توسعه تجارت الکترونیک می تواند شرایط دریافت «اینماد» را‬ ‫تسهیل کند‪ .‬عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای‬ ‫استان تهران تصریح کرد‪ :‬اگرچه الزام دریافت «اینماد» یک‬ ‫امر قانونی است و باید اجرا شود اما می توان شرایط دریافت‬ ‫ان را ســاده تر کرد و این تسهیل گری به بهتر شدن اوضاع‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫قیمــت طال در معامــات روز جمعــه افزایش یافت‬ ‫اما موضــع موافق بانک مرکزی امریــکا برای تعدیل‬ ‫برنامــه خرید اوراق قرضه و افزایش نرخهای بهره‪ ،‬این‬ ‫فلز ارزشمند را برای ســومین هفته متوالی در مسیر‬ ‫کاهش هفتگی قــرار داد‪ .‬بهای هــر اونس طال برای‬ ‫تحویل فوری با ‪ ۰.۲‬درصــد افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۷۷۲‬دالر و‬ ‫‪ ۴۱‬سنت رسید‪ .‬بهای معامالت این بازار روز پنج شنبه‬ ‫به پایین ترین حد حدود یک ماه گذشته سقوط کرده‬ ‫بود‪ .‬در بازار معامالت اتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با ‪۰.۶‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬ثبات اقتصادی‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان و تامین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب الیحه بودجه سال‪ ۱۴۰۱‬کل کشور باید باشد‪ .‬حجت االسالم سید ابراهیم‬ ‫رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به دقت و جدیت اعضای هیئت دولت در بررسی و تصویب تبصره های الیحه بودجه در جلسات فشرده روزهای اخیر گفت‪ :‬ثبات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تامین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب الیحه بودجه سال‪ ۱۴۰۱‬کل کشور باید باشد‪ .‬در‬ ‫تدوین الیحه بودجه‪ ،‬جهت گیری ها و هدف گذاری ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصالح ساختار بودجه باشد‪ .‬وی تعامل با مجلس شورای اسالمی و استفاده از نظرات‬ ‫نمایندگان و همچنین نخبگان و فعاالن اقتصادی را در تکمیل و جامعیت الیحه بودجه سال اینده کل کشور ضروری دانست و افزود‪ :‬با توجه به تهیه سند تحول الزم است محورها و جهت گیری های الیحه‬ ‫بودجه با این سند همسو باشد‪.‬‬ ‫در کجای مسیر هوشمندی قرار داریم؟‬ ‫رفاه حال مردم در رونق اقتصاد دیجیتال‬ ‫دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان اینکه به بلوغ ‪ ۷۰‬درصدی دستگاه ها در خدمات الکترونیکی رسیدیم‬ ‫درباره وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید تا هوشمندسازی طی شود‪ ،‬توضیح داد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و‬ ‫تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات‪ ،‬محور است اما همه دستگاه ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند‪.‬‬ ‫رضا باقری اصل دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات در مورد وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که‬ ‫باید طی شود تا شاهد هوشمندسازی خدمات و تحول دیجیتال باشیم توضیح داد‪ .‬وی گفت‪ :‬مسیر گسترش‬ ‫بکارگیری فناوری اطالعات در فضای مجازی منجر به تحوالت اساسی در کارکرد دولت ها شده است و دولت ها‬ ‫بر اساس این تغییر کارکردها‪ ،‬مجبور هستند خودشان را با چند پارادایم جدید انطباق دهند‪ .‬باقری اصل تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این دگرگونی جایی حادث می شود که امکان به کارگیری داده ها در مدل انبوه اتفاق می افتد و عالوه بر به‬ ‫کارگیری داده ها‪ ،‬حرکت از ســرویس یک ساختار دولتی به سمت مردم‪ ،‬تسهیل می شود‪ .‬دبیر شورای اجرایی‬ ‫فناوری اطالعات با بیان اینکه این دگرگونی به سرویس های داده بنیان و مردم محور تبدیل شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تغییر این شــاخص ها در فناوری هایی مانند بالکچین که سیستمی کام ً‬ ‫ال توزیع شــده است‪ ،‬یا در ‪ IOT‬که‬ ‫سنسورها در یک فضا‪ ،‬داده انبوه تولید می کنند و یا بیگ دیتا و هوش مصنوعی‪ ،‬نشان دهنده تغییر و دگرگونی‬ ‫در کارکردهای دولت است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دولتها باید برنامه تحول دیجیتال خود را مبتنی بر این تغییر‬ ‫کارکردهــا تغییر دهند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم اکنون فضای موجود با انچه که به عنوان دولت هوشــمند انتظار داریم‬ ‫متفاوت است‪ .‬برای مثال به جای پرکردن ‪ ۳۲‬صفحه اظهار نامه مالیاتی و فرایند جمع اوری و ارزیابی این داده ها‬ ‫توسط سازمان امور مالیاتی‪ ،‬اگر داده ها به روز تولید شود و در اختیار یک سامانه هوشمند قرار گیرد و تحلیل‬ ‫اظهارنامه ها نیز با هوشــمندی و گرداوری داده ها‪ ،‬انجام شود‪ ،‬می توانیم بگوییم که به سمت یکپارچگی دولت‬ ‫حرکت کرده ایم و مردم به صورت انالین سرویس می گیرند‪ .‬باقری اصل گفت‪ :‬در دولت هوشمند به جای اینکه‬ ‫مردم به ســمت سرویس دولت بروند‪ ،‬دولت باید به سمت سرویس دهی به مردم حرکت کند‪ .‬این هوشمندی‬ ‫داده محور و مردم محورشدن را به همراه دارد‪ .‬وی با بیان اینکه در حال حاضر در درگاه دولت الکترونیک فقط‬ ‫ســرویس ها را می بینیم اما برای دریافت هر سرویس‪ ،‬کاربر مجبور است که فرایندها را طی کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حالی که زمانی که به ســمت هوشمندسازی خدمات می رویم نوعی از کارپوشه دولت الکترونیکی را در اختیار‬ ‫خواهیم داشت که از طریق ان می توانیم سرویس ها را در اختیار بگیریم‪ .‬به این معنی که به جای اینکه مردم‬ ‫دنبال دســتگاه خدمات دهنده باشند‪ ،‬دســتگاه های دولتی در یک پنجره واحد سرویس ها را در اختیار مردم‬ ‫می گذارند‪ .‬این خدمات‪ ،‬مبتنی بر تحلیل داده های کاربران به کاربر ارائه می شود و این همان هوشمندی است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که کشور ما هم اکنون در کجای مسیر هوشمندی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما هم اکنون در‬ ‫حوزه یکپارچگی دستگاه های دولتی تجربه موفقی داشته ایم و دولت جزیره ای را به یک دولت یکپارچه و تعامل‬ ‫پذیر تبدیل کردیم‪ .‬اما این یکپارچگی کامل نیســت‪ .‬در صورتی که ‪ ۲۳‬پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد اجرا کنیم می توانیم بگوییم به دولت یکپارچه رسیدیم‪ .‬باقری اصل تاکید کرد‪ :‬هم اکنون تنها به‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد بلوغ دستگاه های دولتی در خدمات الکترونیکی رسیده ایم‪ .‬وی تعداد تراکنش های الکترونیکی‬ ‫خدمات دولتی در ســال ‪ ۹۹‬را یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تراکنش عنوان کرد و گفت‪ :‬امسال در ‪ ۷‬ماهه اول‪،‬‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تراکنش به ثبت رسیده است‪ .‬این نشان می دهد که تراکنش های الکترونیکی دولت‬ ‫به سمت یکپارچگی هدایت می شود و تعامل پذیر شده است‪ .‬دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات در پاسخ به‬ ‫این سوال که تحول دیجیتال و هوشمندسازی که انتظار ان می رود چه زمانی محقق می شود؟ گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫تراکنش ها حدود ‪ ۲‬برابر شــده اســت‪ .‬یعنی به ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تراکنش در یک سال می رسد‪ .‬این به‬ ‫معنای ان است که ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون بار رفت و امد از سیکل زندگی مردم حذف شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این به معنای ان است که ما به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم‪ .‬اما مردم هنوز احساس خوبی از اخذ‬ ‫فناوری ندارند‪ .‬چرا که با وجودی که خدمات دولت‪ ،‬الکترونیکی است اما در نهایت همه باید به درگاه جداگانه ای‬ ‫برای دریافت خدمات مراجعه کنند و تجربه کاربری همه دستگاه ها مانند هم نیستند‪ .‬باقری اصل گفت‪ :‬بر این‬ ‫اســاس باید سندی به عنوان نقشــه راه دولت هوشمند تهیه شود تا مردم بتوانند از یک درگاه واحد انبوهی از‬ ‫خدمات را دریافت کنند‪ .‬این هدف در یک بازه زمانی ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬ساله قابل انجام است تا پس از ان بتوانیم به سمت‬ ‫هوشمندسازی دولت حرکت کنیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تحقق کامل هوشمندسازی خدمات دولتی به اصالح فرایندها‬ ‫و ساختارها در طول زمان نیاز دارد اما شدنی است‪.‬‬ ‫بهادریجهرمی‪:‬‬ ‫معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک در بودجه‪1401‬‬ ‫سال اینده یک پاالیشگاه بزرگ ساخته می شود‬ ‫سخنگوی دولت از اغاز ساخت یک پاالیشگاه بزرگ با ظرفیت تولید‬ ‫روزانه ســیصد هزار بشکه نفت در روز در سال اینده خبر داد‪ .‬علی‬ ‫بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص جزییات بررسی الیحه‬ ‫بودجه ‪ 1401‬در جلســه هیات وزیران عنوان کرد‪ :‬بعد از برگزاری‬ ‫جلســه ای که در خصوص کلیات بودجــه و اصالحات کالنی که در‬ ‫بودجه سال ‪ 1401‬پیش بینی شده است‪ ،‬هیات دولت تاکنون چهار‬ ‫جلســه را به بررســی جزئیات بودجه (تبصره ها و بندهای بودجه)‬ ‫اختصاص داده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬روز چهارشنبه (‪ 10‬اذر) پس‬ ‫از حضور رئیس جمهور و وزیران در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬هیات‬ ‫وزیران در جلســات صبح و بعد از ظهر‪ ،‬بررسی بودجه را ادامه داد‪.‬‬ ‫تمامی جلســات با حضور رئیس جمهور محترم برگزار شد و احکام‬ ‫متعددی به تصویب رسید‪ .‬ســخنگوی دولت سیزدهم خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از جمله احکام مهمی که در ســند بودجه پیشــنهادی دولت‬ ‫تصویب شده است‪ ،‬معافیت مالیاتی برای حمایت از کسب و کارهای‬ ‫کوچک در نظر گرفته شــده اســت؛ ‪ 5‬واحد درصد از مالیات مقرر‬ ‫برای کلیه صاحبان کسب و کارهای کوچک تخفیف در نظر گرفته‬ ‫شده اســت‪ .‬این اقدام برای جبران بخشی از خسارت های ناشی از‬ ‫کرونا صورت گرفته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دولت مصوبه دیگری برای‬ ‫حمایت و تقویت صندوق ملی محیط زیســت داشــت‪ .‬این مصوبه‬ ‫به منظور حمایت از فعالیت های زیست محیطی و اجرای طرح های‬ ‫زیست محیطی در نظر گرفته شــد و منابع تحت نظارت و اشراف‬ ‫ســازمان محیط زیست هزینه خواهد شــد‪ .‬بهادری جهرمی گفت‪:‬‬ ‫مصوبه ای نیز در خصوص تکمیل پاالیشگاه ابادان داشتیم‪ .‬همچنین‬ ‫یک پاالیشــگاه بزرگ با ظرفیت تولید ســیصد هزار بشکه در روز‬ ‫با مشــارکت بخش خصوصی در ســال اینده ساخت ان اغاز شود‪.‬‬ ‫دولت در یکی دیگر از مصوباتش پیش بینی کرد که بخشی از سهم‬ ‫مالیاتی که دولت اخذ می کند و در اختیار شهرداری ها قرار می دهد‬ ‫به توســعه حمل و نقل شهری و به ویژه تکمیل ناوگان اتش نشانی‬ ‫و تجهیز ماشــین ها و نردبان های اتش نشــانی اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت گفت‪ :‬دولت مصوبه بسیار خوبی نیز برای فعاالن‬ ‫حوزه فناوری داشــت‪ .‬در این مصوبه مقرر شد به منظور حمایت از‬ ‫بازی هــای رایانه ای داخلی‪ ،‬به میزان ده درصد از بازی های رایانه ای‬ ‫خارجی که در داخل فعالیت می کنند‪ ،‬مالیات اخذ شــود و به طور‬ ‫صددرصد در اختیــار فعاالن و تولیدکننــدگان بازی های رایانه ای‬ ‫داخلــی قرار گیرد‪ .‬امیدواریم با قدرت بیشــتر در بازهای داخلی و‬ ‫همچنین خارجی به رقابت بپردازند‪.‬‬ ‫پایان مهلت ورود اطالعات حداکثر تا ‪ ۱۵‬اذرماه‬ ‫بعد از مشــروط شــدن پرداخت حقوق کارکنان‬ ‫به ورود اطالعات در ســامانه حقــوق و مزایا‪ ،‬این‬ ‫بار ســازمان اداری و اســتخدامی به دستگاه های‬ ‫اجرایی ضمن تاکید به پایان مهلت ورود اطالعات‬ ‫حداکثــر تــا ‪ ۱۵‬اذرمــاه اعالم کرده اســت که‬ ‫هیچگونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون‬ ‫اطالعات سامانه انجام نمی شود و مسئولیت ان با‬ ‫خود دستگاه اســت‪ .‬در تازه ترین بخشنامه ای که‬ ‫سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی‬ ‫در رابطــه با اعالم اطالعات کارکنان در ســامانه‬ ‫یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) داشته‪ ،‬تاکید‬ ‫کرده اســت که از اذرماه سال جاری تخصیص و‬ ‫اولتیماتوماخردربارهحقوقکارکنان!‬ ‫پرداخــت حقوق و مزایا صرفا براســاس اطالعات‬ ‫ثبت شــده در این سامانه و به ذینفع نهایی انجام‬ ‫می شــود‪ .‬همچنین اعالم شــده است که تمامی‬ ‫دســتگاه های اجرایی نســبت به ثبت ‪ ،‬تکمیل و‬ ‫به روزرســانی اطالعات کارکنان و ثبت حقوق و‬ ‫مزایای مستمر و غیرمســتمر و سایر پرداختی ها‬ ‫که تحت هــر عنوانی در اذرماه قصد پرداخت ان‬ ‫را دارند‪ ،‬حداکثر تا ‪ ۱۵‬اذرماه در ســامانه کارمند‬ ‫ایران اقــدام کنند‪ .‬در همین رابطه تاکید شــده‬ ‫اســت که هرگونــه پرداخت مازاد بــر ارقام ثبت‬ ‫شده در ســامانه غیرمجاز خواهد بود‪ .‬اما سازمان‬ ‫اداری و استخدامی تذکری هم به مقامات مسئول‬ ‫دستگاه های اجرایی داده و تاکید کرده که هر گونه‬ ‫مســئولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا ناشــی از‬ ‫عدم ثبت اطالعات‪ ،‬بر عهده باالترین مقام دستگاه‬ ‫اجرایی و ذی حساب یا مدیر امور مالی خواهد بود‪.‬‬ ‫بخشــنامه جدید در حالی صادر شده که با توجه‬ ‫به تکلیف قانون برنامه ششــم توسعه در رابطه با‬ ‫ثبت اطالعات کارکنان و اطالعات پرداخت حقوق‬ ‫ان ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا که حداقل در‬ ‫سه ســال اخیر در قانون بودجه مورد توجه بوده‬ ‫است‪ ،‬دستگاه ها مکلف به ورود اطالعات بوده و در‬ ‫قانون بودجه تاکید شده بود که هرگونه پرداخت‬ ‫باید به اســتناد اطالعات ســامانه باشــد‪ .‬بر این‬ ‫طالدرمسیرثبتسومینکاهشهفتگیمتوالی‬ ‫درصد افزایش‪ ۱۷۷۳ ،‬دالر و ‪ ۳۰‬ســنت معامله شــد‪.‬‬ ‫بهای معامالت این بازار شــب گذشــته ‪ ۲۱‬دالر و ‪۶۰‬‬ ‫ســنت معادل ‪ ۱.۲‬درصد کاهش یافــت و در ‪۱۷۶۲‬‬ ‫دالر و ‪ ۷۰‬سنت بسته شــده بود‪ .‬طال از ابتدای هفته‬ ‫جاری تاکنون ‪ ۱.۱‬درصد ریزش قیمت داشــته است‪.‬‬ ‫این کاهش در واکنش به اظهارات مقامات متعدد بانک‬ ‫مرکزی امریکا روی داده است‪ .‬جروم پاول‪ ،‬رییس بانک‬ ‫مرکزی امریکا در اظهاراتی که برابر کنگره داشت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد تصمیم درباره تعدیل سریع تر برنامه خرید اوراق‬ ‫قرضه ممکن اســت در نشست سیاست پولی دسامبر‬ ‫گرفته شود‪ .‬رافائل بوستیک‪ ،‬رییس بانک فدرال رزرو‬ ‫اتالنتا به کنفرانس «نکســت» رویترز اعالم کرد پایان‬ ‫بخشــیدن به برنامه خریــد اوراق قرضه بانک مرکزی‬ ‫امریکا تا مارس اقدام مناسبی خواهد بود و به این بانک‬ ‫مرکزی اجازه مــی دهد نرخهای بهره را افزایش دهد‪.‬‬ ‫کایل رودا‪ ،‬تحلیلگر شرکت ‪ IG Markets‬در این باره‬ ‫گفت‪ :‬بانک مرکزی تمایل بیشتری به تحکیم سیاست‬ ‫پولی پیدا کرده است و اگر به یکباره مشکالت مرتبط با‬ ‫واریانت جدید اُمیکرون ایجاد شود‪ ،‬معامله گران احتماال‬ ‫به سمت خرید دالر می روند‪ .‬این فضا برای طال منفی‬ ‫خواهد بــود‪ .‬اُمیکرون نگرانیهایی را نســبت به روند‬ ‫احیای اقتصادی برانگیخته و باعث عقب گرد بازارهای‬ ‫سهام شــده و قیمتهای نفت در مسیر ثبت ششمین‬ ‫کاهش هفتگی قرار گرفته اســت‪ .‬بر اســاس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار امار ماهانه‬ ‫اشتغال غیرکشاورزی امریکا هستند‪ .‬این گزارش یکی‬ ‫از معیارهای کلیدی بانک مرکزی امریکا در تصمیمات‬ ‫اساس در استانه پرداخت حقوق ابان ماه‪ ،‬سازمان‬ ‫اداری و استخدامی اعالم کرد که هرگونه پرداخت‬ ‫مشروط به اطالعات ثبت شده در سامانه حقوق و‬ ‫مزایاســت اما با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی‬ ‫از دســتگاه ها اطالعات تکمیل نشده داشتند و یا‬ ‫اصال ورود نکرده بودند‪ ،‬مقرر شد که با ارائه تعهد‬ ‫کتبی‪ ،‬طی دو هفته نسبت به اعالم اطالعات اقدام‬ ‫کنند تا مجوز پرداخت صادر شود‪ .‬بخشنامه اخیر‬ ‫سازمان اداری و اســتخدامی از این حکایت دارد‬ ‫که دســتگاه ها تا ‪ ۱۵‬اذر باید اطالعات را تکمیل‬ ‫کنند و در غیر این صورت حقوق اذرماه پرداخت‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫سیاست پولی اســت‪ .‬گزارش اشتغال ملی ‪ ADP‬در‬ ‫روز چهارشنبه نشان داد مشاغل بخش خصوصی ‪۵۳۴‬‬ ‫هزار مورد در نوامبر افزایش داشته است‪ .‬در بازار سایر‬ ‫فلزات ارزشــمند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل فوری با‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۲۲‬دالر و ‪ ۴۰‬ســنت رسید‪ .‬هر‬ ‫اونس پالتین برای تحویل فوری با ‪ ۰.۳‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫‪ ۹۳۹‬دالر و ‪ ۷۸‬ســنت معامله شد‪ .‬هر اونس پاالدیم‬ ‫برای تحویل فوری با ‪ ۰.۲‬درصد کاهش‪ ،‬در ‪ ۱۷۷۸‬دالر‬ ‫و ‪ ۷۷‬سنت ایستاد‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫دولت از تولید بازی های رایانه ای ساخت ایران حمایت می کند‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬سرمایه گذاری گسترده تر در تولید بازی های داخلی از منبع مالیات ‪۱۰‬درصدی بر بازی های خارجی‪ ،‬اولین قدم حمایتی دولت در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬است‪ .‬علی‬ ‫بهادری جهرمی در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت‪ :‬ر‏شد تولید بازی های رایانه ای‪‎‬ساخت ایران و حضور فعاالنه ی جوانان ایرانی در بازارهای جهانی با کمک‪‎‬دولت مردمی‬ ‫شتاب می گیرد‪ .‬سرمایه گذاری گسترده تر در تولید بازی های داخلی از منبع مالیات ‪۱۰‬درصدی بر بازی های خارجی‪ ،‬اولین قدم حمایتی دولت در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬است‪».‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪625‬‬ ‫محمود گبرلو مجری و منتقد سینما‪:‬‬ ‫بیشترفیلمسازانمادرگیرفرموتکنیک اندنهاندیشه‬ ‫محمود گبرلو یکی از منتقدان سینما می گوید که بیشتر فیلمسازان درگیر‬ ‫فرم و تکنیک اند و اینچنین اســت که فیلم های سینمای ایران از حیث‬ ‫اندیشه حرف چندانی برای گفتن ندارند‪ .‬ژانر یکی از مهم ترین عناصر مقوم‬ ‫و هویت بخش به سینما محسوب می شود‪ .‬عنصر ژانر که همواره شیوه ای‬ ‫برای سازماندهی و طبقه بندی فیلم های سینمایی به شمار امده‪ ،‬از بدو‬ ‫تولد سینما تا به امروز با کارکرد پویا و تمایزبخش خود موجب بقا و غنای‬ ‫صنعت سینما شده اســت‪ .‬چه اینکه سینما همواره و در مقاطع متعدد‬ ‫تاریخی با انسدادهای تکنیکال و فرمی گوناگونی مواجه شده است و در‬ ‫چنین مواقعی یکی از کلیدی ترین راهکارهای خروج سینما از این وضعیت‬ ‫انســدادگونه‪ ،‬زایش و پیدایش ژانرهای نو بوده است‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬خلق‬ ‫ژانرهای تازه همواره امکان و ظرفیت بدیع و بی بدیلی برای پوست اندازی و‬ ‫بازافرینی سینما فراهم اورده است‪ .‬ژانرهای سینمایی از حیث فراگیری و‬ ‫توسعه در کشورهای صاحب سینما از وضعیت پراکنش یکسانی برخوردار‬ ‫نبوده و نیستند‪ .‬برای مثال در امریکا‪ ،‬برخی کشورهای اروپایی و شماری‬ ‫از کشورهای شرق اسیا‪ ،‬تنوع و گستردگی ژنریک بیشتری نسبت به سایر‬ ‫کشورهای صاحب ســینما ازجمله ایران مشاهده می شود‪ .‬اساسا باید به‬ ‫این نکته اذعان داشت که در سینمای ایران‪ ،‬جایگاه‪ ،‬مفهوم و اهمیت ژانر‬ ‫همواره مسئله ای مبهم و سوء تفاهم برانگیز بوده و چه بسا همین وضعیت‬ ‫موجب شده است که سینمای ایران با تاخیری قابل توجه به سراغ تجربه‬ ‫برخی ژانرهای تازه برود‪ .‬از دهه ها قبل تاکنون این پرسش اساسی در میان‬ ‫اهالی ســینما مطرح و رایج بوده است که ایا فقدان ساخت اثار گوناگون‬ ‫ژنریک در ســینمای ایران تنها به اقتضائات خاص و تفاوت های فرهنگی‬ ‫ما با ســایر کشورهای صاحب سینما بازمی گردد یا اینکه علت را باید در‬ ‫مسائل و فقدان های دیگری جست وجو کرد‪ .‬برای بررسی این موضوع‪ ،‬به‬ ‫سراغ «محمود گبرلو» نویسنده و منقد سینما رفتیم و نکات و نظرات او را‬ ‫در زمینه چرایی فقر ژانر در سینمای ایران و مسائل دیگری که سینما در‬ ‫مقطع کنونی با انها مواجه است‪ ،‬جویا شدیم‪.‬‬ ‫بیشتر فیلمسازان ما درگیر فرم و تکنیک اند نه اندیشه!‬ ‫محمود گبرلو ضمن انتقــاد از فرم زدگی و تکنیک گرایی مفرطی که در‬ ‫اثار کسر قابل توجهی از فیلمسازان شاغل در سینمای ایران حاکم است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیشــتر کارگردانان ســینمای ایران خود را درگیر فرم و تکنیک‬ ‫کرده انــد و غالبا در اثارشــان تالش می کنند از حیــث فرم و تکنیک با‬ ‫یکدیگــر رقابت کنند‪ .‬یکی از دالیل بروز چنین وضعیتی این اســت که‬ ‫سیاســتگذاران فرهنگی ما قادر به وضع سیاست های منسجم‪ ،‬کارامد و‬ ‫حمایت گر نیستند‪ .‬تداوم این شرایط باعث شده است که سینمای ایران‬ ‫نتواند در زمینه تولید و توسعه اندیشه و تفکر در مقیاس جهانی انچنان‬ ‫که باید پیشران باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند‬ ‫و من نیز بر موضع ایشــان تاکید دارم‪ ،‬ســینما قدرت برتر است؛ ما هم‬ ‫فیلمسازان قدرتمندی داریم که قادرند اثار خوب و شایسته ای بسازند؛ به‬ ‫شرط انکه مورد حمایت و همراهی قرار گیرند‪.‬‬ ‫روش های کهنه برای انتقال پیام به نسل جدید جواب نمی دهد‬ ‫این منقد ســینما و تلویزیون کشــور تصریح کرد‪ :‬نسل جدید نیازمند‬ ‫بیان و شــیو ه ارائه جدید اســت‪ .‬دیگر نمی توان مثل گذشته به روش ها‬ ‫و شــگردهای کهنه و قدیمی انتقال پیام متوسل شد‪ ،‬پیام های دینی و‬ ‫اخالقی را به صورت مســتقیم و گل درشت در فیلم ها و سریال ها گنجاند‬ ‫و امیدوار بود که این نسل تحت تاثیر قرار بگیرد‪ .‬باید تا حد امکان با این‬ ‫نسل با زبان و بیان مختص خودش مخاطبه کرد و انها را به شکلی ظریف‬ ‫و غیرمستقیم در معرض پیام های دینی و اخالقی قرار داد‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان امیدوار بود که انها تحت تاثیر کالم و پیام ما قرار بگیرند‪.‬‬ ‫گبرلو در بخش دیگری از اظهارات خود ابراز کرد‪ :‬یکی از نکات عجیب و‬ ‫جالب توجهی که طی سال های اخیر در غالب فیلم های امریکایی مشاهده‬ ‫کرده ام این است که این فیلم ها به شدت حامی و طرفدار خانواده هستند‪.‬‬ ‫در این فیلم ها هر مرد امریکایی سه الی چهار فرزند دارد و در غالب مواقع‬ ‫به ویژه مواقع سخت و حساس‪ ،‬در کنار خانواده اش حضوری پررنگ و موثر‬ ‫دارد‪ .‬البته این سخن بدین معنا نیست که در امریکا فیلم های ضدخانواده‬ ‫ساخته نمی شــود؛ قطعا ساخته می شود و الزم است در جای خود مورد‬ ‫تحلیل و وارســی قرار گیرد‪ .‬نکته اینجا است که انها هم به اهمیت نهاد‬ ‫خانواده واقف اند‪.‬‬ ‫سینمای امریکا پیام سیاستگذاران امریکایی را به تماشاگران‬ ‫منتقل می کند‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نکته جالب توجه دیگر این اســت که در غالب فیلم های‬ ‫امریکایــی بر حضور و نقش افرینی یک قهرمان تاکید می شــود‪ .‬اکنون‬ ‫کمتر فیلم امریکایی را می توانید پیدا کنید که قهرمان نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫انها با بهره گیری از قهرمانانشــان در فیلم ها و سریال هایی که می سازند‪،‬‬ ‫تماشــاگران امریکایی را برای حضور و دخالت نظامی امریکا در کشوری‬ ‫مانند افغانستان متقاعد می کنند‪ .‬انها درام و ظرفیت های مکتوم در ان را‬ ‫به خوبی شناخته اند و پیام سیاستگذارانشان در درام هایی که می سازند‪،‬‬ ‫منعکس می کنند‪ .‬این در حالی است که ما در ایران دو ساعت پای فیلم‬ ‫می نشینیم و دست اخر هم نمی فهمیم که قهرمان قصه چه کسی بود!‬ ‫سیاستگذاران فرهنگی ما تحت تاثیر مشاوره های نادرست قرار می گیرند‬ ‫محمود گبرلو همچنین عنوان کرد‪ :‬متاسفانه اکنون شاهد ان هستیم که‬ ‫بسیاری از مسئولین و سیاستگذاران فرهنگی ما تحت تاثیر مشاوره های‬ ‫نادرســت و خالف واقع عــده ای از افراد به ظاهر کارشــناس اما در واقع‬ ‫غیرمطلع قرار می گیرند و این مشــاوره ها را مبنای باور و عملگری خود‬ ‫قرار می دهند‪ .‬تداوم این وضعیت به شــکلی ناخوداگاه باعث شده است‬ ‫که ســینمای ایران در معرض ســقوط قرار گیرد‪ .‬سینمای ما هم اکنون‬ ‫بالغ بر ‪ 4‬میلیون تماشاگر دارد و هرسال‪ ،‬همین تعداد به تماشای فیلم های‬ ‫ســینمایی می روند‪ .‬غالبا هر فیلمی هم که ساخته شود تماشا می کنند‪.‬‬ ‫مــا کار خاصی برای این ‪ 4‬میلیون نمی کنیــم و انها را به حال خود رها‬ ‫کرده ایم‪ .‬عدم توجه به تماشاگران در کنار عدم تالش برای تقویت ژانرهای‬ ‫متنوع سینمایی باعث شده است که در موقعیت از دست دادن سینما قرار‬ ‫بگیریم‪ .‬واقعیت این است که با روندی که ما در پیش گرفته ایم‪ ،‬در حال‬ ‫از دست دادن سینما هستیم‪ .‬سینما دارد به ویترینی صرفا تزئینی برای‬ ‫تفاخر برخی مسئولین در ایام دهه فجر تبدیل می شود‪.‬‬ ‫هرکس از راه می رسد خود را منتقد سینما می نامد!‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از عملکرد صدا و سیما‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تلویزیون ما طی سال های اخیر برنام ه خاصی برای تقویت و‬ ‫غنای کیفیت فیلم و فیلمسازی نداشته است‪ .‬منتقدین حاضر در برخی‬ ‫برنامه های تلویزیونی که با موضوع سینما ساخته می شوند هم غالبا فیلم ها‬ ‫و فیلمســازان را می نوازند و عموم فیلم هــا را از دم ضعیف و بی کیفیت‬ ‫ارزیابی می کنند‪ .‬گبرلو بیان کرد‪ :‬شرایط به گونه ای رقم خورده است که‬ ‫هرکس از راه می رسد نام منتقد را روی خود می گذارد و بالفاصله به نقد‬ ‫و ارزیابی فیلم های سینمایی می پردازد‪ .‬این وضعیت باعث شده است که‬ ‫کیفیت نقد و نقادی در ســینما نیز با نزول و نقصان روبه رو شــود‪ .‬شاید‬ ‫برایتان جالب باشــد که اصال ما در گذشته این قدر منتقد نداشتیم؛ غالبا‬ ‫مفسر داشتیم و کار مفسران این بود که به تفسیر و تشریح فیلم ها بپردازند‬ ‫و از دل این تفاســیر و تشریح ها‪ ،‬فیلمسازان هم رشد می کردند‪ ،‬فیلم به‬ ‫فیلم بهتر و به نوعی تربیت می شدند‪.‬‬ ‫کسی فیلم ها را تفسیر نمی کند‪ ،‬همه نقد می کنند‬ ‫مجری اســبق برنامه تلویزیونی «هفت» ادامــه داد‪ :‬طیف قابل توجهی‬ ‫از منتقــدان امروزی چون مطالعه و دانــش کافی ندارند‪ ،‬قادر به تحلیل‬ ‫و تفســیر فیلم ها و سریال ها نیســتند؛ در نتیجه عموما در رد و مذمت‬ ‫فیلم ها حرف می زنند؛ درحالی که بایــد وجوه مثبت فیلم ها را هم بیان‬ ‫و تفســیر کرد‪ .‬منتقد برای اینکه بتواند یک فیلم یا سریال را به درستی‬ ‫تحلیل و تفسیر کند‪ ،‬باید فلسفه خوانده باشد‪ ،‬روانشناسی خوانده باشد‪،‬‬ ‫جامعه شناســی خوانده باشد‪ ،‬ادبیات خوانده باشــد و‪ ...‬اما اکنون بخش‬ ‫عمده ای از منتقدین ما به چنین ابزارهایی مجهز نیســتند و صرفا راجع‬ ‫به فرم فیلم ها حرف می زنند‪ .‬مثال می گویند که در فالن ســکانس‪ ،‬زاویه‬ ‫دوربین خوب نبود یا فالن میزانسن مناسب نبود‪ .‬گبرلو در بخش پایانی‬ ‫ســخنان خود خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از ضعف ها و مشکالت بزرگ ما این‬ ‫است که متولیان سینمایمان از سواد و دانش روز سینمایی بی بهره اند و‬ ‫نسبت به اهداف و ارمان های فرهنگی انقالب اسالمی ایده و تصور روشن‬ ‫و مدونی ندارند‪.‬‬ ‫ظهورپلتفرمیجدیددرشبکهنمایشخانگیچگونهبازیرابهنفعکاربرانتغییرخواهدداد؟‬ ‫مدتی است که زمزمه هایی مبنی بر راه اندازی و حضور پلتفرمی جدید‬ ‫در حوزه شــبکه نمایش خانگی به گوش می رسد و این اتفاقی است‬ ‫که باید از ان اســتقبال کرد‪ .‬مدتی اســت که کاربران تلوبیون شاهد‬ ‫راه اندازی بخش جدیدی در این اپلیکیشــن شده اند‪ .‬بخش جدیدی‬ ‫که از ان به عنوان «تلوبیون پالس» یاد می شود‪ .‬این بخش که فیلم ها‬ ‫و ســریال های ایرانی را به رایــگان در اختیار مخاطبان قرار می دهد‪،‬‬ ‫در همین زمان کوتاه راه اندازی اش توانسته است توجه افکار عمومی‬ ‫را به خود جلب کنــد و خویش را در قامت رقیبی تازه و جدی برای‬ ‫سایر پلتفرم های فعال در عرصه شبکه نمایش خانگی مطرح سازد‪ .‬این‬ ‫همان اتفاقی است که باید از ان استقبال کرد‪ .‬شبکه نمایش خانگی‬ ‫ی خود روند پرفراز و نشــیبی‬ ‫از اغاز پیدایش خود تا دوران رونق فعل ‬ ‫را پشت سر گذاشته است‪ .‬پلتفرم های شاغل در شبکه نمایش خانگی‬ ‫حاال دیگر به بازیگرانی قدرتمنــد و بالمنازع در عرصه فرهنگ‪ ،‬هنر‬ ‫و رسانه کشور تبدیل شــده اند‪ .‬به ویژه طی دو سال اخیر و به واسطه‬ ‫فراگیری ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان ازجمله ایران‪ ،‬این پلتفرم ها‬ ‫اقبال و اعتبار مضاعفی یافتند؛ چراکه بسیاری از مردم ایام خانه نشینی‬ ‫را با تماشــای محصوالت موجود در پلتفرم ها پشت سر می گذاشتند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین چالش های مربوط به شبکه نمایش خانگی‪ ،‬چالش‬ ‫تنظیم گــری و تولی گری بوده که همواره طی ســال های اخیر محل‬ ‫نزاع و مناقشه واقع شــده است‪ .‬پلتفرم های نمایش خانگی در اغلب‬ ‫کشــورهای دنیا تابع قواعد و ضوابطی هســتند که از سوی نهادهای‬ ‫تنظیم گر باالدســتی تدوین و اعمال می شود‪ .‬این قواعد و ضوابط به‬ ‫عملکرد پلتفرم ها نسق و جهت می دهد و ان ها را از هرگونه عملگری‬ ‫خارج از چارچوب بازمی دارد‪ .‬با این وجود‪ ،‬در کشــور ما تنظیم گری و‬ ‫نظارت بر عملکرد پلتفرم های شبکه نمایش خانگی از وضعیت مقبول‬ ‫و سازمان یافته ای برخوردار نیست و در چنین وضعیتی پلتفرم ها عرصه‬ ‫را برای جوالن مناســب دید ه و رفتار و سیاست هایشان را ان گونه که‬ ‫خود مایل اند‪ ،‬تنظیم می کنند؛ خواه این رفتار یا سیاســت مبتنی بر‬ ‫مصالح و منافع مخاطبانشان باشد و خواه در تعارض با انها‪ .‬تداوم این‬ ‫وضعیت که علت اصلی ان را باید در نبود یک نهاد متولی و تنظیم گر‬ ‫مقتدر و اثرگذار جست وجو کرد‪ ،‬باعث شده است که حقوق مخاطبان‬ ‫یا کاربران به حلقه مفقوده ای مهم در شبکه نمایش خانگی بدل شود‪.‬‬ ‫در چنین فضایی ظهور پلتفرم جدیدی با مختصات «تلوبیون پالس»‬ ‫قادر خواهد بود بازی را به نفع کاربران تغییر دهد‪ .‬کمااینکه در همین‬ ‫زمان کوتاهی که از اغاز فعالیت این پلتفرم تازه تاسیس می گذرد نیز‬ ‫چنین اتفاقی رقم خورده و شــوک مثبتی به شــبکه نمایش خانگی‬ ‫وارد شــده است‪ .‬سیاســت عرضه رایگان فیلم ها و سریال ها از سوی‬ ‫«تلوبیون پالس» به مخاطبان باعث شــد که یکی از پلتفرم های فعال‬ ‫و مشــهور نمایش خانگی نیز بالفاصله بــه تکاپو و چاره جویی بیفتد‬ ‫و بخشــی از محتوای موجود در وبسایت خود را به صورت رایگان در‬ ‫اختیــار کاربرانش قرار دهد تا از کورس رقابت با رقیب تازه وارد عقب‬ ‫نماند‪ .‬سیاست ماخوذه از سوی این پلتفرم با توجه به سبقه و تمایالت‬ ‫غالبا تجاری و منفعت گرایانه ای که از پلتفرم ها سراغ داریم‪ ،‬نوعی خرق‬ ‫عادت به شــمار می امد‪ .‬میدان رقابت اقتضائات خاص خود را دارد و‬ ‫بازیگران حاضر در این میدان همواره تالش می کنند که سیاســت ها‬ ‫و تصمیمات خود را با نگاه به سیاســت ها و تصمیمات ســایر رقبای‬ ‫موثرشان تنظیم کنند تا از انها عقب نمانند‪ .‬ظهور پلتفرمی از جنس‬ ‫«تلوبیون پالس» عالوه بر اینکه قادر خواهد بود ورق را به نفع حقوق‬ ‫کاربران پلتفرم ها برگرداند‪ ،‬می تواند فرایند تنظیم گری و قاعده گذاری‬ ‫در حوزه شبکه نمایش خانگی را هم تسهیل سازد‪ .‬طی سال های اخیر‬ ‫در برخی موارد شاهد بوده ایم که پلتفرم های شاغل در شبکه نمایش‬ ‫خانگی با همراهی یکدیگر ب ه شکلی هماهنگ و سازمان یافته نسبت به‬ ‫اتخاذ تصمیمات و سیاست های خودسرانه ای اقدام کرده اند که ازقضا‬ ‫تبعات انها به زیان کاربران و مخاطبان منجر شده است‪ .‬ازجمله این‬ ‫تصمیمات می توان به افزایش سرسام اور حق اشتراک اشاره کرد که در‬ ‫مقطعی به شکل هماهنگ و هدفمند از سوی دو پلتفرم مشهور شبکه‬ ‫نمایش خانگی اجرا شد‪ .‬مثال دیگر در این زمینه به تبلیغات تجاری‬ ‫بی قاعده ای بازمی گردد غالبا توسط پلتفرم ها انجام می شود‪ .‬روند جاری‬ ‫تبلیغات در پلتفرم های نمایش خانگی نیز برخالف روال رایج در دنیا‬ ‫است‪ .‬روال انجام تبلیغات در پلتفرم های معتبر جهانی اینچنین است‬ ‫که مخاطبان پس از پرداخت حق اشــتراک دیگر نظاره گر تبلیغات‬ ‫تجاری نخواهنــد بود اما پلتفرم های ایرانی حتی پس از دریافت حق‬ ‫اشــتراک از مخاطبان نیز انها را مجبور به تماشای تبلیغات تجاری‬ ‫خود می کنند‪ .‬در پرتو ظهور بازیگری تازه در میدان نمایش خانگی که‬ ‫ازقضا وابسته به نهادی رسمی مانند صدا و سیما است و طبیعتا بیش‬ ‫از ســایر پلتفرم ها تابع و ملتزم به ضوابط و قواعد وضع شده از سوی‬ ‫نهادهای ذی صالح و تنظیم گر خواهد بود‪ ،‬می توان امیدوار بود که در‬ ‫ت سودجویانه و مغایر‬ ‫اینده عرصه برای اتخاذ هرگونه تصمیم و سیاس ‬ ‫با حقوق کاربران از سوی دیگر پلتفرم ها تنگ شود و در نتیجه نقض‬ ‫حقوق مخاطبان به ســادگی امکان پذیر نباشد‪ .‬وضعیتی که می تواند‬ ‫پس از مدت ها ورق را به نفع کاربران و مخاطبان شبکه نمایش خانگی‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫هیاتانتخابچهلمینجشنوارهفیلمفجرمعرفیشدند‬ ‫ســتاد چهلمین جشــنواره فیلم فجر‪ ،‬اعضای هیات انتخاب بخش‬ ‫مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) در چهلمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر را معرفی کرد‪« .‬مسعود نقاش زاده» اسامی اعضای هیات انتخاب‬ ‫بخش سودای سیمرغ در چهلمین جشنواره فیلم فجر را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪« ،‬بهروز افخمی» (نویسنده و کارگردان)‪« ،‬اسماعیل‬ ‫بنی اردالن» (اســتاد دانشــگاه)‪« ،‬پوران درخشــنده» (نویسنده‪،‬‬ ‫تهیه کننده و کارگردان)‪« ،‬حسین زندباف» (تدوین گر‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫و کارگردان)‪« ،‬مجید شاه حســینی» (مدیر فرهنگی‪ ،‬پژوهشــگر و‬ ‫استاد دانشگاه)‪« ،‬اسفندیار شهیدی» (مدیرفیلمبرداری‪ ،‬کارگردان‬ ‫و استاد دانشگاه) و «محمدحســین نیرومند» (مدیر فرهنگی) در‬ ‫این دوره از جشــنواره‪ ،‬انتخاب فیلم های بخش مســابقه سینمای‬ ‫ایران (ســودای سیمرغ) را بر عهده خواهند داشت‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫دبیرخانــه جشــنواره‪ ،‬بازبینی فیلم های بلند ســینمایی متقاضی‬ ‫حضور در جشــنواره تا پایان اذر ماه ادامه خواهد داشت و اسامی‬ ‫حداکثر ‪ 22‬فیلم سینمایی راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران‬ ‫‪ 5‬دی اعالم خواهد شد‪ .‬چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش‬ ‫فرهنگی و رقابتی به دبیری مســعود نقاش زاده از ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن‬ ‫‪ 1400‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫وزیر ارشاد خبر داد‪:‬‬ ‫اختصاص ‪ 24‬هزار واحد مسکونی‬ ‫به اهالی رسانه‬ ‫تامین ‪ ۸۰‬درصد کاغذ از داخل کشور تا یک سال اینده‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬الیحه نظام جامع رسانه ای‬ ‫در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال بررسی برای تدوین‬ ‫است‪ .‬محمدمهدی اسماعیلی در سفر یک روزه به همدان در‬ ‫نشستی با اصحاب رسانه استان همدان با بیان اینکه در استانی‬ ‫با قدمت و سابقه فرهنگی‪ ،‬تاریخی همچون همدان رسانه ها به‬ ‫بلوغ و پختگی رسیده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در فصل تدوین الیحه‬ ‫بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬قرار گرفته ایم و شعار دولت خدمتگذار‬ ‫این است که ریل توسعه کشور را در بخش های مختلف جابه‬ ‫جا کند‪ .‬وی با بیان اینکه ما با مشــکالتی در کشور روبه رو‬ ‫هستیم که دولت به دنبال رفع ان است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در اینده‬ ‫نزدیک سند تحول حکمرانی در جمهوری اسالمی رونمایی‬ ‫خواهد شد که سند بسیار مهمی به شمار می رود و بر اساس‬ ‫ان‪ ،‬تمام برنامه ها و اقدامات در برنامه هفتم توسعه به اسناد‬ ‫باالدستی تبدیل خواهد شد‪ .‬اسماعیلی با بیان اینکه در دولت‬ ‫ســیزدهم از شیوه های به روز‪ ،‬عقالنی‪ ،‬علمی و منطقی برای‬ ‫رفع مشکالت استفاده خواهد شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬فرهنگ‬ ‫مقدم بر تمام حوزه ها است و تالش ما این است که فرهنگ‬ ‫را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم و گام های بلندی را در این‬ ‫مســیر برداریم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در سفر ریاست جمهوری به‬ ‫استان همدان تا پایان سال‪ ،‬مصوبات خوبی را شاهد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬اسماعیلی با بیان اینکه اصحاب رسان ه دغدغه های زیادی‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الیحه نظام جامع رسانه ای در حال بررسی‬ ‫اســت و در نهایت سندی قوی در این زمینه تدوین خواهد‬ ‫شد و رســانه های نوین در این سند مورد توجه جدی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬وی با اشاره به برگزاری جلساتی در مدت اخیر‬ ‫با نخبگان رسانه ای‪ ،‬یاداور شد‪ :‬دبیرخانه اصالح نظام فرهنگی‬ ‫و رسانه ای کشــور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعال‬ ‫است و ما به دنبال انعقاد تفاهم نامه های عملیاتی با بخش های‬ ‫مختلف هستیم‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره به‬ ‫برخی دغدغه های اصحاب رسانه‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگاهی از این‬ ‫دغدغه ها به ما در تصمیم گیری ها و مصوبات کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین تصریح کرد‪ :‬حوزه فرهنگ در بودجه های‬ ‫دولتی حوزه ضعیفی بود‪ ،‬اما در حال حاضر تالش ما این است‬ ‫که تبصره های جدیدی را برای پیشنهاد در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اماده کنیم که امیدواریم در مجلس شورای اسالمی به‬ ‫تصویب برسد‪ .‬اسماعیلی تاکید کرد‪ :‬مسائل قابل حل که نیاز‬ ‫به همت مضاعف دارد‪ ،‬در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به‬ ‫طور جدی پیگیری خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ ۲۴ :‬هزار مسکن در‬ ‫تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی به اهالی رسانه اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه به زودی‬ ‫از سوی بانک مرکزی اعتبار کاغذ تامین می شود گفت‪۸۰ :‬‬ ‫درصد کاغذ مورد نیاز برای نشر کتاب تا یک سال و نیم اینده‬ ‫از داخل کشور تامین خواهد شد‪ .‬محمدمهدی اسماعیلی ظهر‬ ‫امروز در جشنواره صنعت چاپ استان همدان با اشاره به اینکه‬ ‫مفاخر بزرگی در استان همدان وجود دارد اظهار کرد‪ :‬همدان‬ ‫کارنامه درخشــانی در زمینه فرهنگ و هنر دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه برای پروژه ها و طرح های نیم ه تمام بخش عمده ای از‬ ‫اعتبارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تامین خواهد شد‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال اجرای ســریع موزه هنرهای معاصر‪ ،‬پردیس‬ ‫سینمایی و تاالر بزرگ شهر همدان هستیم که موزه هنرهای‬ ‫معاصر با اختصاص بودجه محدودی به سرانجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به پروژه های نیمه تمام‬ ‫فرهنگی کشــور عنوان کرد‪ :‬اگر اعتبارات الزم در زمان اجرا‬ ‫به این طرح ها اختصاص یافته بود‪ ،‬با مبلغ بسیار کمتری به‬ ‫بهره برداری می رســیدند اما امیدواریم این طرح ها در دولت‬ ‫سیزدهم به نتیجه برسد‪ .‬وی در ادامه سخنانش با تاکید بر‬ ‫اینکه برنامه اصلی ما در چاپ و نشر تالش برای خودکفایی‬ ‫است بیان کرد‪ ۹۰ :‬درصد مواد اولیه چاپ‪ ،‬وارداتی است که‬ ‫در این راستا کمیته سه گانه ای تشکیل شده و برنامه ما این‬ ‫اســت که ‪ ۸۰‬درصد کاغذ مورد نیاز برای نشر کتاب تا یک‬ ‫سال و نیم اینده از داخل کشور تامین شود‪ .‬اسماعیلی با بیان‬ ‫اینکه کل مصرف کاغذ در کشور ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تن است‬ ‫گفت‪ :‬با تدوین سند تحولی در صنعت چاپ و با نقشه راه به‬ ‫استقالل در عرصه نشــر و چاپ خواهیم رسید‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تامین کاغذ روزنامه ها نیز مورد توجه وزارتخانه اســت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اعتبار تامین کاغذ از سوی بانک مرکزی با دستور‬ ‫رییس جمهور به زودی اختصــاص می یابد‪ .‬وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اســامی با بیان اینکه باید در همدان سرمایه گذاری‬ ‫الزم برای تبدیل به قطب صنعت چاپ انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه‬ ‫دولت سیزدهم به فرهنگ به عنوان یک رکن اساسی است‬ ‫و تقویت جــدی و نگاه ویژه به فرهنگ از اولویت های دولت‬ ‫خدمتگذار است‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫اختصاص یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای کاهش تنش اب شرب خوزستان‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪625‬‬ ‫مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام موافقت کرد که این بنیاد برای کاهش تنش اب شرب در خوزستان یک هزار میلیارد تومان اختصاص دهد‪ .‬در دیدار محمد ترکمانه‪ ،‬مدیر عامل بنیاد برکت‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با صادق خلیلیان‪ ،‬استاندار خوزستان پیرامون همکاری بنیاد برکت در راستای طرح های اشتغال زا و محرومیت زدایی در استان خوزستان و شهرستان کارون تبادل نظر شد‪ .‬در‬ ‫این دیدار بنیاد برکت با هدف ابرسانی به ‪ ۷۰۲‬روستا در سال جاری با اختصاص یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای کاهش تنش اب شرب در استان خوزستان موافقت کرد‪ .‬همچنین در حوزه عمرانی ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار از سوی بنیاد برکت به شهرستان کارون اختصاص داده می شود‪ .‬قرار است بنیاد برکت ‪ ۴۵۰‬طرح در بحث اجتماع محور و ‪ ۲۰‬طرح کسب و کارخانگی را تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬در شهرستان‬ ‫کارون راه اندازی کند‪ .‬تکمیل سه مدرسه با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس و چهار مرکز جامع سالمت و خانه بهداشت در شهرستان کارون و عملیاتی کردن‪ ۲۲‬پروژه ابرسانی و‪ ۱۵‬پروژه حوزه فرهنگی‬ ‫و مذهبی از دیگر برنامه های بنیاد برکت در این شهرستان به شمار می رود‪.‬‬ ‫واکنش ایت اهلل علم الهدی به حوادث اصفهان‪:‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس‪:‬‬ ‫شرکت های نفتی‬ ‫عوارض االیندگی شهر اهواز‬ ‫را پرداخت نمی کنند‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس گفت‪ :‬شرکت های نفتی عوارض‬ ‫االیندگی قابل توجهی باید به اهواز پرداخت کنند اما از این کار‬ ‫طفره می روند‪ .‬سید کریم حسینی در مراسم معارفه و تکریم‬ ‫فرماندار اهواز اظهار کرد‪ :‬سه رویداد در سطح فرمانداری اهواز‬ ‫داشتیم که سیل و ابگرفتگی های اهواز یکی از انها بود؛ مدیریت‬ ‫انتخابات و همچنین بیماری کرونا دو رویداد دیگر بودند‪ .‬باید‬ ‫از تجارب فرماندار سابق به عنوان مشاور امین‪ ،‬قوی و باتجربه‬ ‫استفاده کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬فرماندار فعلی نه تنها افتخار پاسداری‬ ‫انقالب اسالمی را داشته بلکه در هر دوره مسئولیت های خود‬ ‫در سپاه و بسیج رنگ و بوی فرهنگی بودن‪ ،‬اجتماعی بودن و‬ ‫مردمی بودن را داشته است‪ .‬امیدوارم بتوانیم اهواز را به معنای‬ ‫واقعی کلمه اباد داشته باشــیم؛ اهواز به ان رتبه ای که باید‬ ‫می رسید‪ ،‬نرسید‪ .‬حسینی تصریح کرد‪ :‬اهواز در توسعه نسبت‬ ‫به دیگر نقاط خوزســتان عقب تر ماند؛ روستاهای اهواز جزو‬ ‫ضعیف ترین و کم برخوردارترین روســتاهای استان هستند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس بیــان کرد‪ :‬مدیریت در اهواز‬ ‫مدیریت صاحب اختیار در رابطه با ظرفیت های موجود در اهواز‬ ‫و استان نیست؛ وقتی در اهواز شرکت نفت‪ ،‬حفاری‪ ،‬فوالد و‬ ‫صنایع مختلف باشــد‪ ،‬باید بتوانیم بهره اهواز را از سهمی که‬ ‫قانون تعیین کرده پرداخت کنیم ولی تاکنون این اقدام میسر‬ ‫نشده است‪ .‬حسینی افزود‪ :‬فقط در محدوده شهر اهواز چندین‬ ‫چاه نفتی و کارخانه االینده وجود دارد ولی عوارض االیندگی‬ ‫به این شهر پرداخت نمی شــود؛ میزان مطالبه شهر اهواز از‬ ‫شرکت مناطق نفت خیز جنوب ارقام بسیار باالیی هست که‬ ‫اگر در اختیار فرمانداری و مدیریت شهر قرار می گرفت‪ ،‬قطعاً‬ ‫این وضعیت را نداشتیم‪ .‬وی با بیان اینکه اکنون توجه دولت و‬ ‫نظام قطعاً به اهواز بیشتر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه ابرسانی‪،‬‬ ‫شــبکه فاضالب و عمران شهری کارهایی که از سوی دولت‬ ‫شروع شده چهره اهواز را تغییر می دهد‪ .‬نماینده مردم اهواز در‬ ‫مجلس اظهار کرد‪ :‬قطعاً همه باید در کنار فرماندار اهواز باشیم‪،‬‬ ‫برای پیشبرد فعالیت های مربوط به اهواز و رفع مشکالت ان‬ ‫با فرماندار همکاری می کنیم‪ .‬حسینی با اشاره به لزوم تغییر‬ ‫ریشــه ای در حوزه مدیریتی‪ ،‬بودجه ریزی و برنامه ریزی بیان‬ ‫کرد‪ :‬مسئله محوری جلسه مجلس با رئیس جمهور و هیئت‬ ‫دولت بودجه ‪ ۱۴۰۱‬بود؛ دولت جدید و مجلس یازدهم باید در‬ ‫حالی بودجه را تدوین کند که خزانه خالی تحویل دولت داده‬ ‫شده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬توسط مجمع‬ ‫نمایندگان خوزستان به نقطه دلخواه نزدیک شدیم ولی برای‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬هم باید بیشتر به این موضوع بپردازیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای‬ ‫جهش و توسعه اهواز باید بتوانیم بودجه ای در شان خوزستان‬ ‫تدوین کنیم؛ به عنوان خادم و نماینده مردم در کنار مدیرانی‬ ‫هستیم که برای این مردم حضور شبانه روزی دارند‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال ‪ 4900‬نفر با‬ ‫راه اندازی ‪ 320‬واحد صنعتی‬ ‫جدید در اذربایجان شرقی‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان شرقی‬ ‫گفت‪ :‬در هشت ماهه امســال ‪ 320‬واحد صنعتی جدید در‬ ‫استان راه اندازی و زمینه اشتغال ‪ 4‬هزار و‪ 900‬نفر فراهم شد‪.‬‬ ‫غالمعلی راستی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن از‬ ‫راه اندازی ‪ ۳۲۰‬واحد صنعتی جدید در استان در هشت ماهه‬ ‫امسال خبر داد و اظهار داشت‪ :‬این تعداد واحد به همت بخش‬ ‫خصوصی و با ســرمایه گذاری بالغ بر ‪ ۳‬هزار و پانصد میلیارد‬ ‫تومان ایجاد شــد که این رقم نســبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۴۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در هشت‬ ‫ماهه امسال میزان جواز تاسیس واحد صنعتی صادره با رشد‬ ‫‪ ۳۵‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از یک هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬فقــره بود که از این تعداد ‪ ۱۶۶۱‬مورد ایجادی و ‪۱۶۴‬‬ ‫فقره توسعه ای است‪ .‬راستی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشاره به جایگاه نخست استان در ذخیره مواد معدنی گفت‪:‬‬ ‫جذب ســرمایه گذار جدید برای اکتشافات معدنی و توسعه‬ ‫معدن کاری و نهایتا ایجاد صنایع پایین دستی در دستور کار‬ ‫مسووالن وزارت صمت و مدیران استانی قرار دارد‪ .‬سرپرست‬ ‫ســازمان صمت اذربایجان شرقی‪ ،‬ابراز امیدواری کرد؛ با ورود‬ ‫قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) به معدن نفلین سینیت‬ ‫سراب و اغاز عملیات اجرایی معدن کاری‪ ،‬در ادامه شاهد ایجاد‬ ‫صنایعی مانند ســیمان در جوار معدن باشیم و در نهایت به‬ ‫ارزش افزوده مورد نیاز برای رونق اقتصادی استان برسیم‪.‬‬ ‫مردم برای نان و اب مقابل انقالب نمی ایستند‬ ‫کره زمین در یک میدان رقابت با دیگران هســتند و طبیعی است رقابت‬ ‫و حس برتری جویی مشکالتی را ایجاد کند‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه دو چیز حق قطعی مردم است‬ ‫بیان کــرد‪ :‬مطالبه از جریان های حکومتی و نقد انها حق مردم اســت‪.‬‬ ‫مردم نماینده در مجلس تعیین کردند و رئیس جمهور انتخاب کردند و با‬ ‫یک تشخیصی این انتخاب ها رخ داده و مطالبه حق مردم است‪ .‬ایت اهلل‬ ‫علم الهدی افزود‪ :‬اگر کوتاهی و عدم تدبیری را مردم احساس کردند حق‬ ‫مردم است که نقد منصفانه کرده و راهکار را نیز بگویند‪.‬ممکن است این‬ ‫دو حق مبدل به ناحق شده و تبدیل به زیاده خواهی شود‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز‬ ‫دچار فریب رسانه ای هســتیم و حق به ناحق تبدیل شده؛ اینها مطالبه‬ ‫حق مردم را تبدیل به جریان ساختارشــکنانه می کنند و این بزرگترین‬ ‫عداوت جریان رسانه ای است اما مسائل رسانه ای داخل هم در شبکه های‬ ‫اجتماعی نگران کننده است‪ .‬عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت‪:‬‬ ‫عده ای هم در داخل اگاهانه یا نااگاهانه ابزار فریب رســانه ای دشــمن‬ ‫می شوند و مطالبات مردم تحریف می شود‪.‬از دشمن اشکال نیست اما ان‬ ‫که مهم است دنباله روی افرادی در داخل از دشمن است تا ناحق سرایی‬ ‫را رایج کنند‪ .‬ایت اهلل علم الهدی بیان کرد‪ :‬در هفته های گذشته مردمی‬ ‫ایت اهلل سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد اظهارداشت‪:‬‬ ‫فطرت و خلقت و تکوین انسان مبتنی بر دشمنی و عداوت نیست‪ .‬ایت اهلل‬ ‫علم الهدی گفت‪ :‬انســان در زندگی با امکانات محدود روبروست و ممکن‬ ‫است برخورد منافع ایجاد شود‪ .‬در کره زمین باید زندگی اجتماعی داشت‬ ‫و در این همزیســتی بعضاً ناسازگاری رخ می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬انسان ها در‬ ‫برای مطالبه حق در اصفهان تجمع و حق ابه خود را مطالبه کردند و علت‬ ‫هــم از میان رفتن مزارع بود‪ ،‬اما اصل تجمع به حق بود‪ .‬بعد از تجمع با‬ ‫مذاکرات و مدیریت قابل توجه رســانه ای مسئله در یک مثلث حل شد‬ ‫و همه جا این مثلث در مســائل اجتماعی ما باید حاکم شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫یک ضلع این مثلث مطالبه بصیرت مدارانه مردم بود‪ .‬مدیریت رســانه ای‬ ‫هوشمندانه رســانه ملی هم مهم بود و ضلع سوم پاسخگویی مسئوالن‬ ‫بود‪ .‬ایت اهلل علم الهدی ادامه داد‪ :‬با این مثلث مشــکل مردم حل شد اما‬ ‫فریب رســانه ای مطالبه را تحریف کرد و بعد از حل مسئله پای کار امد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مسئوالن دلسوز پاسخگو شدند و برحسب راهکار‬ ‫مردم توافقی با دولت انجام شد اما یک حرکت ناهنجار ساختارشکنانه رخ‬ ‫داد و دشــمنان برای این جریان برنامه ریزی داشتند و مزدوران خود را با‬ ‫کوکتل مولوتوف به میان مردم فرســتادند‪ .‬مردم اصفهان برای نان و اب‬ ‫مقابل انقالب نمی ایستند اینها عده ای مزدور دشمن و عده ای هم جوان‬ ‫نااگاه به تحریک دشمن بودند‪ ،‬اما خوشبختانه مسئله جمع شد‪ .‬ایت اهلل‬ ‫علم الهدی افزود‪ :‬برادر و خواهر مســلمان حواستان به حرکات رسانه ای‬ ‫جمع باشد‪.‬بزرگترین جنایت در این مسئله تحریف مطالبات مردم بود‪ .‬در‬ ‫عرصه مطالبات به حق انها را به شکلی انجام دهید که قابل تحریف نباشد‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان‪:‬‬ ‫ هیچ تردیدی در مطالبه کشاورزان نداریم‬ ‫امــام جمعه موقت اصفهان گفت‪ :‬از کشــاورزان اصفهان ممنونم که‬ ‫هم مطالبات خود را بدون اجازه ورود دشــمن پیگیری کردند اما با‬ ‫وجــود تالش دولت بــرای رفع این موضوع باید گفــت که واقعا اب‬ ‫نیست و استان های دیگر نیز دچار این معضل شده اند‪ .‬حجت االسالم‬ ‫ســید مجتبی میردامادی در خطب ه های سیاسی عبادی این هفته‬ ‫نماز جمعه اصفهان ضمن دعوت همگانی به تقوا اظهار داشت‪ :‬کلید‬ ‫همه پیروزی ها و موفقیت ها تقوای الهی است چون خداوند در قران‬ ‫می فرماید که اهل ایمان تقوای الهی را پیشه خود قرار دهید و ان را‬ ‫وســیله رسیدن به همه خواسته های مشروع خود کنید و در راه خدا‬ ‫جهاد نمایید که قطعا رســتگار خواهید شد‪ .‬وی با اشاره به اهمیت‬ ‫نمازجمعه اصفهان بیان کرد‪ :‬کســی کــه کارگری را اجیر می کند و‬ ‫او را از رفتن به نماز جمعه باز ندارد گناهی نکرده اســت بلکه دارای‬ ‫اجر و پاداش می شود پس کارفرمایان امروز سعی کنند در وقت نماز‬ ‫جمعه به کارگران خود اجازه دهند که به این مراســم بیایند چراکه‬ ‫این موضوع توصیه رسول خدا(ص) هست‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬در حدیثی امده اســت که هرکس سه جمعه پی در پی بدون‬ ‫عذر موجه نمــاز جمعه را ترک نماید‪ ،‬نام او بــه عنوان منافق ثبت‬ ‫می شــود و این موضوع نشان دهنده ان اســت که کوتاهی در نماز‬ ‫جمعه صحیح نیست‪ .‬وی با استناد به گفته های مقام معظم رهبری‬ ‫پیرامون نیروی دریایی ارتش کشور عنوان کرد‪ :‬نیرویی که در روزهای‬ ‫اول جنگ پیروز شد‪ ،‬دشمن را به زانو در اورد‪ ،‬نیروی دریایی عراق را‬ ‫کامال ســاقط و نابود کرد و امروزه به لطف خدا یکی از نیروهای قوی‬ ‫کشــور ما محسوب می شود‪ ،‬نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اســت و از مفاخر و عزت هایی به حســاب می اید که برای این‬ ‫مملکت و اسالم تالش می کند تا قدرت تجاوز به اسالم را از بین ببرد‪.‬‬ ‫میردامادی به موضوع کشاورزان پرداخت و درخصوص مطالبه انان از‬ ‫حق خود گفت‪ :‬هیچ تردیدی وجود ندارد که کشاورزان نیز حقی دارند‬ ‫و طلبکار حق خود هستند که دولت های قبل به این موضوع رسیدگی‬ ‫نکرده اند اما این عزیزان در هفته های قبل خواسته های خود را منطقی‬ ‫و با زبان خوش عنوان کردند و از دولت کریمه جدید اقای رئیســی‬ ‫خواستند تا به انان کمک کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مسئوالن دولت جدید‬ ‫به اندازه تالششــان اقدام کردند و همانطور که از رسانه های مختلف‬ ‫شنیدید شخص رئیس جمهور جلســاتی را با نمایندگان اصفهان و‬ ‫ستاد احیای زاینده رود تشکیل دادند که درنتیجه ان قول هایی داده‬ ‫شد به همین خاطر انچه که در این خصوص مطمئن هستیم ان است‬ ‫که مســئوالن تالش خود را می کنند اما امیدواریم که خداوند نیز به‬ ‫انان کمک نماید چون واقعا به خاطر تنگنای کشاورزان در زندگی بر‬ ‫دل مردم غم وجود دارد‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫از کشاورزان اصفهان ممنونم که هم مطالبات خود را پیگیری کردند‬ ‫و هم به صورت مســالمت امیز به دشمن اجازه ورود ندادند و مراسم‬ ‫خود را به درستی برگزار کردند اما با وجود تالش دولت برای رفع این‬ ‫موضوع ولی باید گفت که واقعا اب نیست و استان های دیگر نیز دچار‬ ‫این معضل شــده اند و به نظر می رســد که حل این مشکل به دست‬ ‫خداست‪ .‬وی افزود‪ :‬ما نمی گوئیم مسئوالن کاری نکنند چرا که بشر‬ ‫هرچه دارد از تالش است اما در عین حال باید به بعضی از ایات قرانی‬ ‫توجه داشته باشید چرا که خداوند بخشنده هست و طبق گفته خود‬ ‫مرتب برای ما باران می فرستد و مشکل اقتصادی مردم را حل می کند‬ ‫پس این وعده خدا در قران هست‪.‬‬ ‫برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ‪ 4‬میلیون مسکن‬ ‫فناوریچینیباشرایطساخت وسازدرایرانهمخوانیدارد؟‬ ‫درحالی وزارت راه به دنبال ورود فناوری های نوین ساخت مسکن است‬ ‫و برای این کار به انبوه سازن چراغ سبز نشان داده که باید دید ایا این‬ ‫فناوری با شرایط کشور همخوانی دارد؟ حدود ‪ 12‬سال از کلنگ زنی‬ ‫صنعتی پروژه های مسکن مهر توسط علی نیکزاد وزیر وقت مسکن و‬ ‫شهرســازی می گذرد‪ 22 .‬اذرماه سال ‪ 88‬نیکزاد در شهر جدید پرند‬ ‫با اســتفاده از بیل مکانیکی‪ ،‬کلنگ ساخت ‪ 1100‬واحد مسکونی را‬ ‫به زمین زد‪ .‬واحدهای که قرار بود طی ‪ 8‬ماه ســاخته شوند‪ .‬قرار بود‬ ‫پرند پایتخت صنعتی سازی ایران شود‪ .‬اما خروجی کلنگ زنی صنعتی‬ ‫ان چیزی نبود که انتظار می رفت‪ .‬حدود ‪ 5‬ســال پس از این رویداد‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اعالم این که صنعتی سازی‬ ‫مســکن فعال در کشور بسیار ضعیف اســت و اعداد و ارقامی که در‬ ‫این رابطه قبال اعالم شــده مربوط به مسکن مهر است‪ ،‬گفته بود‪ :‬کل‬ ‫صنعتی سازی مسکن در کشور به ‪ 10‬درصد هم نمی رسد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫این ساخت و ساز صنعتی نیست‪ .‬به عنوان مثال استراکچر از قالب های‬ ‫تونلی اســتفاده شده که صنعتی سازی نیســت بلکه مقدمه ای برای‬ ‫ساخت صنعتی مسکن است‪ .‬سیدمحمد پژمان با بیان اینکه کارهای‬ ‫پیش ساخته مسکن سیســتم های خیلی قدیمی هستند افزود‪ :‬این‬ ‫سیســتم های مربوط به بلوک شرق بوده و کامال منسوخ شده است و‬ ‫نباید یکجا قطعات تولید شود و ان را با هزینه های زیادی به جای دیگر‬ ‫انتقال دهیم‪ .‬وی با بیان اینکــه به دنبال جمع کردن این کارخانه ها‬ ‫هســتیم گفت‪ :‬خدمات و امکانات دولتی در بخش صنعت مسکن به‬ ‫کسانی تعلیق می گیرد که واقعا صنعتی سازی مسکن را انجام دهند‪.‬‬ ‫برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ‪ 4‬میلیون مسکن‬ ‫دولت ســیزدهم برنامه ساخت ‪ 4‬میلیون مســکن طی ‪ 4‬سال را در‬ ‫دســتور کار دارد‪ .‬به گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است طی امسال‬ ‫و سال اینده کار ساخت ‪ 2‬میلیون مسکن ساخته شود‪ .‬رستم قاسمی‬ ‫طی چند ماه حضورش در ساختمان دادمان بارها بر ورود فناوری های‬ ‫نوین ساخت و ساز مســکن تاکید کرده است‪ .‬اواسط ماه قبل وی از‬ ‫تداوم مذاکره با چینی ها برای ورود فناوری های نوین ســاخت و ساز‬ ‫مسکن به کشــور خبر داده و گفته بود‪ :‬در راستای ورود فناوری های‬ ‫نوین مذاکره با چینی ها ادامه دارد‪ .‬نمایندگانی از شرکت های چینی‬ ‫در کشــور حضور دارند و در حال مذاکره با انها هستیم‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البته قرار نیست که چینی ها کارگر به ایران بیاورند‪ ،‬یا مهندس‬ ‫یا مصالح ســاختمانی وارد کشور کنند‪ .‬این در حالی است که برخی‬ ‫فعاالن و دست اندرکاران به موضع وزارت راه و شهرسازی درباره ورود‬ ‫فناوری های نوین واکنش نشــان داده و خواستار انجام این کار توسط‬ ‫بخش خصوصی شدند‪ .‬در همین زمینه بود که عضو کانون سراسری‬ ‫انبوه سازان کشور با طرح این پرسش که چرا باید دولت به دنبال ورود‬ ‫فناوری ســاخت و ساز باشــد‪ ،‬گفت ‪ :‬فناوری هایی در بخش صنعت و‬ ‫تولید وارد کشور می شود؛ ایا انهایی را که بخش خصوصی با سازوکار‬ ‫مخصوص به خودش وارد می کند و قرارداد ان را امضا می کند موفق تر‬ ‫است یا انهایی که دولت ها وارد می کنند؟‬ ‫انبوه سازان‪ :‬فناوری نوین پوشش الزم را دارد؟‬ ‫ســیدمحمد مرتضوی بیان کرد‪ :‬االن بخــش خصوصی چرا در حوزه‬ ‫ورود تکنولوژی به کار گرفته نمی شــود؟ چــرا این امتیازات‪ ،‬اتفاقات‪،‬‬ ‫بسترســازی ها و‪ ...‬از بخش خصوصی به عمل نمی اید؟ اگر قرار است‬ ‫فناوری چینی وارد کشــور شود چرا بخش خصوصی این کار را انجام‬ ‫ندهــد و مذاکره کند؟ وی با یــاداوری این که بخش خصوصی وقتی‬ ‫می خواهد فناوری وارد کشور کند به همه موارد توجه می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بخش خصوصی به منفعت برای حوزه ســاختمان توجه می کند‪ ،‬در‬ ‫واقع در صنعت ساختمان تولید منفعت می کند‪ .‬دولت در موضوعاتی‬ ‫که تحری م هستیم می رود و احتمال این که در کارشناسی اشتباهات‬ ‫جدی به وجود اید منجر به این می شود فناوری وارداتی از پوشش های‬ ‫الزم بهره مند نشود و ما را به سوددهی تطبیق با شرایط بومی ایران و‬ ‫تولید ثروت نرســاند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ایا امروز ما نیاز داریم که مسکن‬ ‫را ‪15‬روزه یا یک ماهه بســازیم؟ با این ابزارهــای مالی موجود و نوع‬ ‫تســهیالت بانکی می توانیم فناوری هایی را وارد کنیم مث ً‬ ‫ال مسکن را‬ ‫یک ماهه بســازیم‪ .‬ایا مردمی که قرار اســت این واحدها را خریداری‬ ‫کننــد توان مالی دارند که بتوانند یک ماهه پول ان را پرداخت کنند؟‬ ‫عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر این که باید‬ ‫از انبوه سازان برای ورود تکنولوژی حمایت شود‪ ،‬گفت ‪ :‬دولت با اهداف‬ ‫و نگاه سیاســی می رود‪ ،‬ما با نگاه تولید و صنعت می رویم که به سود‬ ‫مصرف کننده باشد‪.‬‬ ‫موافقت وزیر راه با ورود فناوری جدید توسط بخش خصوصی‬ ‫چند ســاعت پس از این سخنان‪ ،‬انبوه سازان جلســه ای با وزیر راه و‬ ‫شهرسازی داشتند که در ان رستم قاسمی از موافقت با ورود فناوری‬ ‫توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت ‪ :‬ایران در حوزه صنعتی سازی‬ ‫مسکن عقب است‪ .‬تاکنون رایزنی و توافقی با کسی انجام نشده است‬ ‫اما بخش خصوصی می تواند تکنولوژی ساخت را وارد کشور کند‪ .‬اما ایا‬ ‫صرف ورود فناوری نوین از کشور مانند چین می تواند مشکل ساخت‬ ‫و ساز کشــور را در کوتاه مدت برطرف کند؟ ایا سیستم بانکی کشور‬ ‫می تواند پا به پای این فناوری حرکت کرده و منابع مالی مورد نیاز را در‬ ‫یک بازه زمانی کوتاه (با توجه به سرعت ساخت و ساز) تامین کند‪ .‬بر‬ ‫اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها و موسسات مالی باید ساالنه‬ ‫‪ 360‬هزار میلیارد تومان تسهیالت برای نهضت ملی مسکن پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬یعنی حدود ‪ 1600‬هزار میلیارد برای ‪ 4‬سال‪.‬‬ ‫حال اگر قرار باشد تکنولوژی های جدید ساخت و ساز وارد کشور شود‪،‬‬ ‫سازوکار پرداخت تسهیالت در اسرع وقت وجود دارد؟ یک کارشناس‬ ‫اقتصاد مســکن چندی پیش در این باره گفته بــود ‪ « :‬ایران به لحاظ‬ ‫فناوری ساخت مسکن عقب ماندگی زیادی نسبت به دنیا دارد و وزیر‬ ‫راه اعالم کرده قصد توسعه فناوری در صنعت ساختمان ایران را دارد‪.‬‬ ‫اما قبل از اینکه بخواهیم این فناوری را ارتقا دهیم‪ ،‬باید عنوان کنیم چه‬ ‫شد که عقب ماندیم‪ ».‬ستاریان با بیان این که دلیل عقب ماندگی کشور‬ ‫در ساخت و ساز مسکن این است که همچنان می توانیم سنتی سازی‬ ‫کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در ایران سیستم بانکی که بتواند صنعت ‪-‬ساخت و ساز‬ ‫مسکن‪ -‬را ارتقا دهیم‪ ،‬نداریم‪ .‬وی بیان کرد ‪ :‬چگونه می توان یک فناوری‬ ‫که با ساختار اقتصادی کشور چین توسعه یافته را در ایران پیاده سازی‬ ‫کرد‪ .‬این فناوری با سیستم بانکی‪ ،‬حمایت های دولتی‪ ،‬قوانین و‪ ...‬چین‬ ‫منطبق شده است‪ .‬حاال چگونه می توان فقط یک بخش از فناوری را‬ ‫وارد کشور کرد و به نتیجه بخش بودن ان امیدوار بود؟ بیش از یک دهه‬ ‫از کلنگ زنی صنعتی‪ ،‬صنعتی سازی مسکن در شهر پرند می گذرد اما‬ ‫زیرساخت های ساخت و ساز با فناوری های نوین در کشور فراهم نشده‬ ‫است‪ .‬با توجه به برنامه ساخت ‪ 4‬میلیون مسکن احتماال فناوری جدید‬ ‫ساخت مسکن توسط دولت یا بخش خصوصی وارد کشور خواهد شد‪،‬‬ ‫اما باید دید این فناوری می تواند ســطح ‪ 3‬ساخت و ساز مسکن ایران‬ ‫را ارتقا دهد‪ .‬یا این که به سرنوشت اقدام دولت دهم دچار خواهد شد؟‬ صفحه 6 ‫شــاخص الودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد ‪ 35‬قرار گرفته و هوای تهران پاک است‪ .‬شاخص الودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعالم شرکت کنترل الودگی هوا بر روی‬ ‫عدد ‪ 35‬قرار گرفته و هوای تهران پاک است‪ .‬همچنین شاخص کیفیت هوا در ‪ 24‬ساعت گذشته بر روی عدد ‪ 82‬قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود‪ .‬پایتخت از ابتدای سال‬ ‫‪ 2‬روز هوای پاک‪ 192 ،‬روز هوای قابل قبول‪ 58 ،‬روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ‪ 5‬روز الوده برای همه افراد داشته است‪.‬این در حالی است که تهران در مدت‬ ‫مشابه سال پیش ‪ 15‬روز هوای پاک‪ 175 ،‬روز هوای قابل قبول‪ 65 ،‬روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ‪ 2‬روز الوده برای همه افراد داشته است‪ .‬همچنین بیشترین‬ ‫دمای هوا در روز جاری ‪ 10‬و کمترین دما ‪ 3‬درجه سانتی گراد پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫خاتمی خطیب نماز جمعه تهران‪:‬‬ ‫ملتایرانبهچیزیغیرازلغوهمهتحریم هاتننخواهدداد‬ ‫خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به روند مذاکرات وین خطاب‬ ‫به تیم مذاکره کننده و نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در این مذاکرات‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بدانید که ایــن ملت به چیزی غیر از لغو همه تحریم ها تن‬ ‫نخواهد داد‪ .‬ســید احمد خاتمی در خطبه اول نماز جمعه تهران با اشاره‬ ‫به ایه ‪ ۱۸‬ســوره مبارکه حشر بر اهمیت رعایت تقوا و رفتار خدامدارانه‬ ‫تاکید کرد و گفت ‪ :‬توجه کنید که روز قیامت دور نیســت و کنار گوش‬ ‫همه ما می باشد‪ .‬خودتان را برای زندگی ابدی که بازگشتی ندارد اماده‬ ‫کنید‪ .‬باید برای ســفر اخرت توشه فراهم کرد‪ .‬ادمی با عمل خود لحظه‬ ‫به لحظه یا تولید بهشــت می کند یا تولید جهنم‪ .‬وی در ادامه با تاکید‬ ‫بر اینکه اقامه نماز جمعه بهشــت و گناه‪ ،‬جهنم را تولید می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عمل ما یک ظاهر دارد و یک باطن‪ .‬ظاهر ان را در این دنیا خواهیم دید‬ ‫و باطن ان را قیامت نشــان ما خواهد داد‪ .‬خاتمی با بیان اینکه خطیب‬ ‫نماز جمعه موظف است دل ها را متوجه خدا و قیامت کند‪ ،‬گفت ‪ :‬ما باید‬ ‫مراقب اعمال خود باشــیم چرا که اعمال ما دارای باطن است‪ .‬برای مثال‬ ‫ظاهر عمل بدزبانی یا فحش چه در سخن‪ ،‬چه در رفتار‪ ،‬چه با قلم یا در‬ ‫فضای مجازی مشخص است ولی باطن ان مار قیامت می باشد‪ .‬پس این‬ ‫را بدانیم که فردایی قطعی داریم و باید برای فردای قطعی خود توشــه‬ ‫فراهــم کنیم‪ .‬خطیب موقت نماز جمعه در خطبه دوم نماز جمعه امروز‬ ‫تهران ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت ایت اهلل سیدرضی شیرازی به‬ ‫دهم اذر روز بزرگداشــت سیدحسن مدرس اشاره کرد و گفت‪ :‬ایشان از‬ ‫بزرگانی اســت که در نگاه امام (ره) بسیار عظیم و بزرگ بوده و امام (ره)‬ ‫از ایشان بارها تجلیل کردند‪ .‬شهید مدرس فردی خدایی و الهی بود‪ .‬وی‬ ‫در رفتار و سخن خود رضایت خدا را مورد نظر قرار می داد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ایشــان فردی شجاع بود و از اصول خود کوتاه نمی امد‪ .‬شهید مدرس در‬ ‫دام طمع نبود و فردی ستم ســتیز بود‪ .‬روحیه ستم ستیزی که در شما‬ ‫مردم وجود دارد و به همین دلیل است که از نفرت نسبت به امریکا کوتاه‬ ‫نمی ایید و شعار مرگ بر امریکا سر می دهید‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬شهید مدرس‬ ‫به مردم ســاالری دینی معتقد بود و بر این مهم اعتقاد داشت که اگرچه‬ ‫اســام قدرت پاسخگویی به تمامی مســائل زندگی را دارد ولی در عین‬ ‫حال مردم نیز ســاالر هستند‪ .‬خاتمی با اشاره به روز ‪ ۱۲‬اذر روز تصویب‬ ‫قانون اساسی جمهوری اســامی ایران اظهار کرد‪ :‬قانون اساسی قاعده‬ ‫مستحکم نظام اسالمی است که به تعبیر مقام معظم رهبری تمدن عظیم‬ ‫اســامی را می توان بر ان نهاد‪ .‬عمل به ان عالج دردهای اساسی کشور‬ ‫است و هر تخلفی از ان تخلف از روال حرکت انقالبی مردم است‪ .‬تخلف‬ ‫از قانون اساسی با انقالبی گری ســازگار نمی باشد‪ .‬این قانون یک قانون‬ ‫معمولی نیســت و مترقی ترین قانون اساسی جهان می باشد‪ .‬نمی توانید‬ ‫در جهان هیچ قانون اساســی را پیدا کنید که حداقل ‪ ۵۰‬مجتهد و ‪۵۰‬‬ ‫فقیه ‪ ۹۰‬روز بر روی کلمه به کلمه ان کار کنند‪ .‬قانون اساســی ما این‬ ‫ویژگی را دارد‪ .‬خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه قانون اساسی‬ ‫جمهوری اســامی ایران ایین نامه مردم ساالری دینی است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این قانون هم حاکمیت اســامی را مورد توجه قرار می دهد‪ ،‬هم والیت‬ ‫فقیه و هم جمهوریت نظام را‪ .‬این قانون تبلور مردم ساالری دینی است‪.‬‬ ‫ما باید توجه کنیم که قانون مداری یک تکلیف و وظیفه است‪ .‬هر شخصی‬ ‫که از قانون عبور کند خودمحور می باشــد و جایی برای خودمحوران در‬ ‫قانون اساسی و حاکمیت اسالمی وجود ندارد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به فرا‬ ‫رسیدن ‪ ۱۶‬اذر روز دانشــجو عنوان کرد‪ :‬فریاد اعتراضی ضد امریکایی‬ ‫دانشجویان عزیز ‪ ۱۶‬اذر را تولید کرد‪ .‬این روز به مناسبت پاسداشت ان‬ ‫اقدام ضدامریکایی بود‪ .‬در واقع مسئله مبارزه با امریکا در پرونده جنبش‬ ‫امریکایی بسیار درخشنده است‪ .‬اقدامات ضدامریکایی دانشجویان در ان‬ ‫ســال ها و تسخیر النه جاسوسی از مفاخری است که در پرونده جنبش‬ ‫دانشجویی مشاهده می شود‪ .‬این جنبش زنده و بانشاط است و انشاءاهلل‬ ‫با نشاط به راه خود ادامه خواهد داد‪ .‬ان زمان که هر فریاد‪ ،‬گلوله داشت‬ ‫جریان دانشجویی به ان میزان فعال بود‪ .‬اکنون که فضای سراسر کشور‬ ‫فضای مرگ بر امریکا می باشد می طلبد این فریاد پرخروش تر از گذشته‬ ‫باشد چرا که دراین سال ها شرارت های امریکا ده ها برابر شده است‪ .‬اگرچه‬ ‫از نفوذ ان ها کاسته شده ولی در هر جایی و در هر جنایتی پای این شرور‬ ‫دیده می شود‪ .‬این عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری با اشاره به مذاکرات‬ ‫وین بیان کرد‪ :‬الحمداهلل هیئت باتجربه ای برای مذاکره اعزام شدند‪ .‬ان ها‬ ‫مواضع شان را صریحا ابراز کردند و مواضع ضد امریکایی را هم در سخن‬ ‫و هم در عمل نشــان دادند‪ .‬به یکایک مذاکره کنندگان که پاره تن مردم‬ ‫هستند این را می گویم که البته سخن خودشان نیز می باشد‪ ،‬شما نماینده‬ ‫یک ملت شــجاع هستید‪ ،‬ملتی که پای ارمان های خود تا اخرین نفس‬ ‫و تا اخرین قطره خون ایســتاده است‪ .‬بدانید این ملت به چیزی کمتر از‬ ‫لغــو همه تحریم ها تن نخواهد داد‪ .‬وی در پایان مردم و نمازگزاران را به‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی دعوت کرد و گفت ‪ :‬نمی توان در خصوص‬ ‫واکسن زبان تقدیر از خدمات دولت سیزدهم نداشت‪ .‬الحمداهلل مردم هم‬ ‫استقبال کرده و استقبال می کنند‪ .‬ارزو می کنم خداوند به رئیس جمهور‬ ‫نشــاط و قدرت بیشتری عنایت کند‪ .‬احساس می کنم در لحظات پایانی‬ ‫این ویروس منحوس قرار داریم‪ .‬از مردم و نمازگزاران درخواست می کنم‬ ‫به رعایت دســتورالعمل های بهداشتی‪ ،‬استفاده از ماسک و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و همچنین اهمیت واکسن توجه کنند‪ .‬ارزوی روزی را داریم که‬ ‫جامعه ما عاری از این ویروس کرونا باشد‪.‬‬ ‫انچهبایددربارهتنظیمخوبقراردادبدانیم‬ ‫طبق ماده ‪ ۱۹۰‬قانون مدنی برای صحت عقد‪ ،‬چهار شــرط اساسی‬ ‫الزم اســت‪ .۱ :‬قصد طرفین و رضای انــان؛ ‪ .۲‬اهلیت طرفین؛ ‪.۳‬‬ ‫موضــوع معین مورد معامله؛ ‪ .۴‬مشــروعیت معاملــه‪ .‬تعهد رابطه‬ ‫حقوقی است که به موجب ان شــخصی در برابر دیگری مکلف به‬ ‫انتقال و تسلیم مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری می ­شود‪.‬‬ ‫در تعهدات قراردادی‪ ،‬اراده به عنوان یک اصل پذیرفته می ­شــود و‬ ‫در تعهدات قانونی مبنای تعهد‪ ،‬قانون و «عدم خسارت» است‪ .‬تعهد‬ ‫دارای دو رکن اساســی است که عبارتند از‪ :‬موضوع تعهد و طرفین‬ ‫تعهد‪ .‬موضوع تعهد باید معلوم و معین بوده‪ ،‬مالیت داشــته باشد‪،‬‬ ‫قابل تســلیم بوده و مجهول نباشد‪ .‬تصور تعهد بدون وجود متعهد‬ ‫و متعهدله ممکن نیســت زیرا باید مشخص شــود متعهد در برابر‬ ‫چه کســی ملزم به انجام تعهد اســت و هر گاه این دو صفت (داین‬ ‫و مدیونی) در یک نفر جمع شــود‪ ،‬تعهد ساقط می شود‪.‬در تعریف‬ ‫قرارداد یا عقد که در ماده ‪ 183‬قانون مدنی امده عبارت اســت از‬ ‫اینکه‪ :‬یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری‬ ‫کنند و مورد قبول انها قرار گیرد‪ .‬طبق ماده ‪ 190‬قانون مدنی برای‬ ‫صحت عقد‪ ،‬چهار شرط اساسی الزم است‪ .1 :‬قصد طرفین و رضای‬ ‫انان؛ ‪ .2‬اهلیت طرفین؛ ‪ .3‬موضوع معین مورد معامله؛ ‪ .4‬مشروعیت‬ ‫معامله‪ .‬هرگاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت‪ ،‬ممکن است‬ ‫عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساســاً باطل باشــد و ممکن است‬ ‫غیرنافذ باشــد‪ ،‬عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ‪ ،‬مثل باطل است‪،‬‬ ‫ولی با تنفیذ بعد‪ ،‬اصالح پذیر است‪.‬‬ ‫قصد و رضای طرفین‬ ‫برای انجام عقد‪ ،‬هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد ان را داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬اراده مرکب از رضا و قصد است‪ .‬قصد و رضا با یک سلسله‬ ‫اعمال درونی انجــام می گیرد‪ .‬وقتی می خواهید کتابی را خریداری‬ ‫کنید‪ ،‬کتاب را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشــتیاق به داشــتن‬ ‫ان پیدا می کنید که این «رضا» اســت سپس تصمیم می گیرید ان‬ ‫را بخرید‪ .‬قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ‪ ،‬نوشته‪ ،‬اشاره یا عمل‬ ‫خارجی دیگری به طرف اعالم شود و معیوب نباشد‪.‬‬ ‫اهلیت طرفین‬ ‫متعاملین باید برای معامله اهلیت داشــته باشــند‪ .‬اهلیت دو قسم‬ ‫اســت‪ .‬اهلیت تمتع و اهلیت استیفا‪ .‬اهلیت تمتع عبارت از قابلیت‬ ‫شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود‪ .‬این اهلیت‬ ‫یا دارا بودن حق با تولد انســان شــروع و با مرگ او تمام می شود‪.‬‬ ‫اهلیت استیفا‪ ،‬قدرت و توانایی اعمال حق است؛ یعنی شخص بتواند‬ ‫در امــوال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معامالتی انجام دهد‪.‬‬ ‫کسی که اهلیت استیفا دارد‪ ،‬باید بالغ و عاقل و رشید باشد‪ .‬منظور‬ ‫از صغیر‪ ،‬اشــخاص غیربالغ است‪ ،‬کسانی که کمتر از ‪ 18‬سال تمام‬ ‫دارند‪ ،‬صغیر هستند‪.‬‬ ‫موضوع قرارداد‬ ‫موضوع قرارداد‪ ،‬مال یا عملی اســت کــه طرفین قرارداد متعهد به‬ ‫تسلیم یا انجام ان هستند‪.‬‬ ‫شرایط اساسی موضوع قرارداد (مورد معامله) عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مورد معاملــه در زمان انعقاد قرارداد‪ ،‬موجــود‪ ،‬معلوم و معین‬ ‫باشد‪ ،‬مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت و از‬ ‫کیفیت ان کام ً‬ ‫ال اگاه شوند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مــورد معاملــه چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشــد‬ ‫باید کیفیت و کمیت ان مال معلوم و معین و کام ً‬ ‫ال توصیف شــود‬ ‫و واگذارکننده به تولید‪ ،‬ســاخت و واگــذاری ان پس از تولید (با‬ ‫جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند) متعهد شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬تســلیم مال امکان پذیر باشد و فروشــنده مالک باشد‪ ،‬وگرنه‬ ‫معامله فضولی بر مال غیر محســوب می شــود و اگر مالک اصلی‬ ‫رضایت به انتقال ندهد‪ ،‬معامله باطل می شود‪.‬‬ ‫مدت قرارداد‬ ‫در برخی از قراردادها‪ ،‬مدت قرارداد از جمله ارکان تشــکیل دهنده‬ ‫ان محسوب می شود‪ ،‬مثل قراردادهایی که موضوع ان ارائه خدمات‬ ‫یا انجام کار اســت و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شــرایط‬ ‫صحت و درستی ان است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد‪،‬‬ ‫قرارداد باطل است‪ .‬توصیه می شود تاریخ هم به صورت عددی و هم‬ ‫به صورت حروفی درج شــود‪ ،‬زیرا از نظر حقوقی اثار بسیار مهمی‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام‬ ‫کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد‪ .‬لذا در بند جداگانه ای با عنوان‬ ‫مدت قرارداد باید زمان دقیق اغاز و پایان کار تصریح شود‪ .‬اگر تاریخ‬ ‫شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از ان نشود‬ ‫تاریخ امضای قرارداد تاریخ اغاز ان محسوب می شود‪.‬‬ ‫محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد‬ ‫به طور کلی باید محل تنظیم تمام قراردادها معین باشد‪ ،‬زیرا طبق‬ ‫قانون ایین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد‪ ،‬در تعیین دادگاهی‬ ‫که در رسیدگی به اختالف ناشی از قرارداد صالح است‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬محل انجام تعهد نیز باید در برخی قراردادها معین‬ ‫شــود؛ به خصوص در قراردادهایی که موضــوع ان ارائه خدمات یا‬ ‫تحویل کاالســت‪ .‬اگر محل انجام تعهد به دالیلی مشــخص نشود‪،‬‬ ‫باید در محلی که قرارداد در انجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه طبق عرف محل خاصی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در نهایت می توان توصیه های مهم برای تنظیم قرارداد ذکر کرد‪:‬‬ ‫‪ - 1‬از هرگونه تنظیم سند در حالت خستگی‪ ،‬تشنگی‪ ،‬گرسنگی‪،‬‬ ‫عصبانیت خودداری شــود؛ زیرا این موارد باعث می شــود بعضی از‬ ‫مطالب حساس از ذهن تنظیم کننده قرارداد خارج شده و در قرارداد‬ ‫ذکر نشود‪.‬از ذکر مطالب غیر ضروری خودداری شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫فروشنده‪ ،‬وکیل رسمی مالک است باید در وکالتنامه دقت شود که‬ ‫ایا وکیل حق اخذ ثمن و حق اســقاط خیارات را دارد یا خیر؟ و ایا‬ ‫حق توکیل به غیر (در مواردی که فروشنده وکیل است و حاضر به‬ ‫دادن وکالت به خریدار برای تنظیم سند بوده است) را دارد یا خیر؟‬ ‫‪ - 2‬در وکالتنامه ارائه شــده وکیل باید اوالً بالعزل بوده ثانیاً ضمن‬ ‫عقد خارج الزم بر موکل شرط شود که حق ضم وکیل دیگری را به‬ ‫خریدار (که در اینجا وکیل خواهد بود) ندارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬در نگارش ســند قــرارداد باید با خط خوش و خوانا باشــد از‬ ‫نــگارش کلمات روی همدیگر به نحوی که قادر به بازخوانی مطلب‬ ‫نشــده و عقــد را دچار ابهام کند‪ ،‬خودداری شــود؛ به خصوص در‬ ‫مواردی که از کاربن استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬اگر مورد قرارداد به ارث رسیده است‪ ،‬باید گواهی انحصار وراثت‬ ‫مالحظه و فتوکپی مصدق ان از فروشــنده اخذ شود و مشخصات‬ ‫فروشــنده با مشــخصات گواهی مطابقت داده شود در صورتی که‬ ‫فروشنده یکی از ورثه باشد‪ ،‬معامله فقط نسبت به سهم وی صحیح‬ ‫اســت؛ مگر اینکه بقیه ورثه نیز قرارداد را امضا یا به وی وکالت در‬ ‫فروش داده باشند‪.‬‬ ‫برای تنظیم ســند رسمی اعالم شود که طرفین در کجا و در کدام‬ ‫دفترخانه حاضر شوند‪ .‬می توان قب ً‬ ‫ال در این مورد پیش بینی کرد و‬ ‫شماره دفترخانه و نشانی ان و نیز روز و ساعت معینی را که امکان‬ ‫فراهم شــدن مقدمات تنظیم سند باشــد‪ ،‬تعیین و در مبایعه نامه‬ ‫قید کرد‪ .‬این مطلب برای احراز تخلف و متخلف از موضوع مذکور‬ ‫کمک می کند‪ .‬در صورتی که فروشنده برای زمان تحویل موعدی‬ ‫را تعیین کند‪ ،‬این موعد باید در قرارداد به روشــنی مشخص شود‪.‬‬ ‫بعد از انجام معامله‪ ،‬همه اصول قرارداد و اگر معامالتی قب ً‬ ‫ال نسبت‬ ‫به مورد معامله انجام شــده باشــد‪ ،‬باید از فروشــنده اخذ شود تا‬ ‫چنانچه کسی که سند رسمی به نام وی بوده از تنظیم سند به نام‬ ‫خریدار اخر خودداری کند‪ ،‬امــکان مراجعه خریدار اخر به مالک‬ ‫اصلی به راحتی میسر باشــد‪ .‬در معامالت از اسنادی مثل چک و‬ ‫ســفته که طرفین معامله در حضور خود‪ ،‬امضا کرده اند اســتفاده‬ ‫شود و از اخذ چک هایی که ادرس انها مشخص نیست‪ ،‬خودداری‬ ‫شــود‪ .‬از اصالت اسناد و چک هایی که طرفین رد و بدل می کنند‪،‬‬ ‫اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫سقط زیرزمینی به مطب ها رسیده است‬ ‫جراح و متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه‬ ‫ســقط زیرزمینی به مطب ها رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس تحقیقی که در یک شــهر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفره انجام شــده اســت‪ ۴۰ ،‬فوتی بر اثر کرونا‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬فوتــی بر اثر خودکشــی و نزدیک به ‪۲۰۰‬‬ ‫سقط جنایی ثبت شــده بود‪ .‬سمائی نوروزی در‬ ‫برنامه ســام تهران دربــاره اظهاراتی که درباره‬ ‫قانون غربالگری در طرح جوانی جمعیت‪ ،‬عنوان‬ ‫شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬غربالگری اولویت طرح جوانی‬ ‫جمعیت نبود و فقط موضوعی است که در نگارش‬ ‫قانون به مفادش اضافه شده است‪ .‬این متخصص‬ ‫زنان و زایمان با اشــاره به مــواد ‪ 74‬گانه قانون‬ ‫جوانی جمعیت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ 30‬ماده این‬ ‫قانون به تکالیف مســتقیم وزارت بهداشت اشاره‬ ‫دارد‪ .‬مــاده ‪ 53‬تا ‪ 56‬جزء مباحث چالش برانگیز‬ ‫ایــن قانون بوده اســت‪ .‬نــوروزی با اشــاره به‬ ‫شیطنت هایی که در راســتای تقلیل ارزش این‬ ‫قانون و ایجاد نگرانی در خصوص استانداردسازی‬ ‫غربالگری صــورت می گیرد‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬قرار‬ ‫نیست موضوع غربالگری حذف شود‪ ،‬بلکه هدف‬ ‫این اســت که استاندارد شود‪ ،‬به عبارتی سازوکار‬ ‫قانونی متناســب پیدا کند ‪ .‬این متخصص زنان با‬ ‫بیان اینکه براســاس علم پزشــکی‪ ،‬از هر ‪1000‬‬ ‫مورد بارداری بانوان باالی ‪ 35‬ســال‪ ،‬یک جنین‬ ‫به سندروم داون مبتال می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ریسک این‬ ‫مســئله در جمعیت عام یک نفــر در ‪ 1500‬نفر‬ ‫اســت‪ .‬در کل دنیا این رصد برای جامعه پرخطر‬ ‫انجام می شود‪ ،‬سپس پزشــک سازوکار و گزینه‬ ‫نهایی که ســقط اســت را به خانواده ها پیشنهاد‬ ‫می دهد ؛ یعنی مادر در یک سیســتم بهداشــتی‬ ‫و خودمختــار‪ ،‬بــرای انجام غربالگــری تصمیم‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫هوای پایتخت پاک شد‬ ‫شنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪625‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫اعالم اخرین مهلت اعتبار‬ ‫وکالت نامه های منقضی شده‬ ‫برای نقل و انتقال خودرو‬ ‫رییس مرکز شــماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا‬ ‫اعالم کرد که اخرین مهلت استفاده از وکالتنامه های منقضی‬ ‫شده به دلیل تعطیلی های کرونایی تا پایان اذرماه امسال است‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمدی درباره وکالت نامه های نقل و انتقال‬ ‫خودرو که به دلیل محدودیت ها و تعطیالت کرونایی تاریخشان‬ ‫منقضی شده بود‪ ،‬گفت ‪ :‬درپی شیوع کرونا در نقاط مختلف کشور‬ ‫و وضعیت قرمز برخی از شــهرها‪ ،‬با تدابیر ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا ارائه خدمات شماره گذاری و تعویض پالک نیز برای مدتی‬ ‫متوقف شده و این مراکز در شهرهای قرمز تعطیل شدند‪ .‬همین‬ ‫موضوع نیز سبب انباشت درخواست ها برای مراجعه به این مراکز‬ ‫شــد‪ .‬وی با بیان اینکه برخی از مراکز شماره گذاری و تعویض‬ ‫پالک در شــهرها حدود چهار ماه از شش ماه نخست سال را‬ ‫تعطیل بودند‪ ،‬گفت ‪ :‬در این میان افرادی بودند که دارای وکالتنامه‬ ‫بــرای نقل و انتقال خودرو بودند؛ اما زمان انقضای ان در دوران‬ ‫تعطیــات کرونایی بوده و از این رو عمال امکان نقل و انتقال و‬ ‫تعویض پالک را پیدا نکردند‪.‬در همین راستا نیز هماهنگی هایی‬ ‫انجام شده و مقرر شد تا وکالتنامه هایی که تاریخ انقضای انان‬ ‫در ماه های ســپری شده سال ‪ ۱۴۰۰‬بوده‪ ،‬تا پایان اذرماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تمدید شوند‪ .‬رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک‬ ‫پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در حال حاضر خدمات با سرعت‬ ‫مطلوبی در مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد ‪ :‬به همین دلیل نیز افراد دارای وکالتنامه که تاریخ‬ ‫ان در ماه های سپری شده در سال ‪ ۱۴۰۰‬بوده و منقضی شده‬ ‫است‪ ،‬تنها تا پایان اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬مهلت دارند که از تمدید اعتبار‬ ‫اختصاص داده شده بهره مند شوند و پس از ان باید وکالتنامه‬ ‫جدیــد دریافت کنند‪ .‬محمدی با بیان اینکه این مدت تمدید‬ ‫نمی شود‪ ،‬اظهارکرد ‪ :‬افرادی که وکالتنامه شان برای نقل و انتقال‬ ‫خودرو در سال ‪ ۱۴۰۰‬منقضی شده و تا کنون موفق به دریافت‬ ‫خدمات مربوطه از مراکز شماره گذاری و تعویض پالک نشده اند‪،‬‬ ‫تا‪ ۳۰‬اذرماه مهلت دارند تا با مراجعه به سایت نوبت دهی اینترنتی‬ ‫نسبت به دریافت نوبت خود اقدام کرده و نسبت به تعویض پالک‬ ‫و نقــل و انتقال خودرو اقدام کنند‪ .‬وی بار دیگر تاکید کرد که‬ ‫افرادی که موفق به مراجعه به مراکز شماره گذاری و انتقال سند‬ ‫مالکیت نشده اند فقط تا ‪ 30‬اذر ماه سال جاری فرصت دارند و‬ ‫بعد از این تاریخ وکالت نامه های ان ها از درجه اعتبار ساقط و از‬ ‫گرفتن خدمات نیز محروم خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیریت شهری تهران در صدد‬ ‫«جبران پسرفت حمل و نقل‬ ‫عمومی» در ‪ ۴‬سال گذشته‬ ‫عضو کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫مدیریت شــهری در راستای اجرای قانون هوای پاک و وظیفه‬ ‫ذاتی خود‪ ،‬درصدد افزایش هرچه بیشتر حمل و نقل عمومی و‬ ‫جبران پسرفت ‪ ۴‬سال گذشته است‪ .‬حجت االسالم سید محمد‬ ‫اقامیری درباره عملکرد شهرداری تهران در اجرای قانون هوای‬ ‫پاک در اداوار گذشته مدیریت شــهری اظهار کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫باید شرایط ویژه ای در حوزه حمل و نقل عمومی ایجاد کند تا‬ ‫تمایل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش یابد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه در دو سال گذشته‪ ،‬مردم به رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و پرهیز از حضور در اماکن شــلوغ تشویق می شدند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬پیش از شیوع کرونا روزانه حدود یک میلیون و ‪800‬‬ ‫هزار نفر از مترو استفاده می کردند اما با رویکرد مذکور‪ ،‬تعداد‬ ‫مسافران مترو به حدود ‪ 900‬هزار نفر در روز کاهش یافت! عضو‬ ‫کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اکنون که کمی وضعیت بهتر شده‪ ،‬تعداد مسافران‬ ‫به حدود یک میلیون و ‪ 200‬هزار نفر رسیده اما معنای ان این‬ ‫است که هنوز حدود ‪ 800‬هزار نفر از مترو و به همین نسبت از‬ ‫اتوبوس استفاده نمی کنند و به استفاده از خودروی شخصی روی‬ ‫اورده اند که یکی از علت های تشــدید ترافیک در ماه های اخیر‬ ‫همین موضوع است‪ .‬وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون‬ ‫نفر هنوز به استفاده از حمل و نقل عمومی بازنگشته اند و این امر‬ ‫عالوه بر تشدید ترافیک باعث افزایش الودگی هوا نیز شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مسئوالن سابق مدیریت شهری باید در‪ 2‬سال اغازین‬ ‫فعالیت خود نسبت به افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی اقدام‬ ‫می کردند اما متاسفانه با سیاست غلطی که در پیش گرفتند‪،‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال درامد شــهرداری کاهش یافت و نتوانستند حمل و نقل‬ ‫عمومی را افزایشدهند‪ .‬اقامیری تصریحکرد‪ :‬انهاحتینتواستند‬ ‫توافقات خرید ‪ 620‬دســتگاه واگن از چین را نهایی و واگنها را‬ ‫وارد کنند که در زمان فعالیت قالیباف صورت گرفته بود؛ با این‬ ‫حال این موضوع در دستور کار مدیریت جدید شهری قرار گرفته‬ ‫و با توجه به مراحلی که پیش رفته اســت‪ ،‬امیدواریم از طریق‬ ‫تهاتر نفت ان را به سرانجام برسانیم‪ .‬وی گفت‪ :‬تولید اتوبوس های‬ ‫ساخت داخل که چندی پیش ‪ 110‬دستگاه ان رونمایی شد و‬ ‫قرار است به ‪ 300‬دستگاه برسد‪ ،‬در دستور کار مدیریت شهری‬ ‫قرار دارد و قراردادی برای اورهال ‪ 700‬دستگاه اتوبوس تا ‪ 3‬ماه‬ ‫اینده منعقد شده است بنابراین شورای شهر و شهرداری تهران‬ ‫به وظایف خود در حوزه حمل و نقل عمومی متمرکز شده و قصد‬ ‫دارد وضعیت اتوبوسرانی را به‪ 4‬سال گذشته بازگرداند و پسرفتی‬ ‫که در حمل و نقل عمومی رخ داده را جبران کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪625‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر صبح‬ ‫بررسی مشکالت خودروسازها در ایران‬ ‫شاعرانه‬ ‫دو قطبی وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو‬ ‫ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی‬ ‫تا راهرو نباشی کی راهبر شوی‬ ‫در مکتب حقایق پیش ادیب عشق‬ ‫هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی‬ ‫دست از مس وجود چو مردان ره بشوی‬ ‫تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی‬ ‫خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد‬ ‫ان گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی‬ ‫گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد‬ ‫باهلل کز افتاب فلک خوبتر شوی‬ ‫یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر‬ ‫کز اب هفت بحر به یک موی تر شوی‬ ‫از پای تا سرت همه نور خدا شود‬ ‫در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوی‬ ‫وجه خدا اگر شودت منظر نظر‬ ‫زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی‬ ‫بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود‬ ‫در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی‬ ‫گر در سرت هوای وصال است حافظا‬ ‫باید که خاک درگه اهل هنر شوی‬ ‫گزارش‬ ‫افت ارزهای دیجیتالی‬ ‫قیمت بیشتر ارزهای دیجیتالی کمی دیگر کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫گمانه زنی درباره تصمیم دولت هند برای چگونگی مواجهه با‬ ‫ارزهای دیجیتالی ادامه دارد و حاال منابع رســانه ای به نقل از‬ ‫منابع اگاه درون دولت گفته اند که قصدی برای ممنوعیت کامل‬ ‫ارزهای دیجیتالی در این کشور وجود ندارد‪ .‬بانک مرکزی هند‬ ‫به میزان قابل توجهی از بانک مرکزی چین در توسعه پروژه ارز‬ ‫دیجیتالی ملی عقب است اما از سال گذشته به طور جدی تر‬ ‫وارد فاز عملیاتی کردن روپیه دیجیتالی شده است‪ .‬میلیاردر‬ ‫مشــهور امریکایی که فیلم گرگ وال استریت نیز بر اساس‬ ‫زندگی نامه اش ســاخته شده‪ ،‬از بسیاری از ارزهای دیجیتالی‬ ‫مهم بازار انتقاد کرد‪ .‬جوردن بلفورد با بیان اینکه بســیاری از‬ ‫ارزهای دیجیتالی فعلی از جمله دوج کوین و شیبا هیچ ارزش‬ ‫ذاتی و پشتوانه حقیقی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از توسعه دهندگان‬ ‫ارزهای دیجیتالی باید به زندان بروند‪ ،‬می شنوید که افراد به‬ ‫طور دیوانه وار صدها میلیون دالر پول در اینها سرمایه گذاری‬ ‫کرده اند تا یک شبه پولدار شوند‪ .‬این اسمش سرمایه گذاری‬ ‫نیست‪ .‬با وجود انکه مجلس روسیه طرحی را برای ساماندهی به‬ ‫معامالت ارزهای دیجیتالی در این کشور در دست بررسی دارد‪،‬‬ ‫به نظر نمی رسد این کشور مانند چین تصمیم بگیرد موضع‬ ‫سختی علیه ان ها اتخاذ کند‪ .‬والدیمیر پوتین‪ -‬رئیس جمهور‬ ‫روسیه ‪ -‬تنها به هشدار درباره ریسک سرمایه گذاری در ارزهای‬ ‫دیجیتالی بسنده کرده و به معامله گران گفته است این دارایی ها‬ ‫هیچ پشتوانه ای ندارند‪ ،‬در نتیجه سرمایه گذاران باید منتظر‬ ‫نوسانات قیمتی باالیی باشند‪ .‬مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای‬ ‫دیجیتالی در حال حاضر ‪ ۲۵۹۰‬میلیارد دالر براورد می شود که‬ ‫این رقم نســبت به روز قبل ‪ ۰.۴۷‬درصد کمتر شده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۴۳‬درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‬ ‫کوین و ‪ ۱۷‬درصد در اختیار اتریوم است‪ .‬بیت کوین ‪ ۱۲‬سال‬ ‫پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین‬ ‫ایجاد شد و از سال ‪ ۲۰۰۹‬معامالت اولیه ان شکل گرفت‪.‬‬ ‫یک کارشــناس بازار خودرو درباره وضعیت فعلی این بازار گفت‪ :‬ساختار تصمیم گیری کشور‬ ‫در بخش های مختلف توزیع شــده که هر کدام از این بخش ها ساختار ذینفع متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫مدیریت خودروســازها با وزارت صمت است‪ ،‬اما قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده‬ ‫شده است‪ .‬بررســی وضعیت صنعت خودرو در ایران نشان می دهد‪ ،‬این صنعت با چالش های‬ ‫مختلفی روبروســت‪ .‬از یک طرف خودروسازان کشــور با زیان انباشته بسیار زیادی دست و‬ ‫پنجــه نرم می کنند‪ ،‬از طرف دیگر مصرف کننده نیز باید خودرو را گران خریداری کند‪ .‬بیگی‪،‬‬ ‫کارشــناس بازار خودرو در مورد وضعیت فعلی این بازار می گوید‪ :‬ساختار تصمیم گیری کشور‬ ‫ن بخش ها ساختار ذینفعی‬ ‫ما تصمیم گیری در بخش های مختلف توزیع شده که هر کدام از ای ‬ ‫متفاوتی دارند‪ .‬مثال مدیریت این خودروســازها با وزارت صمت است‪ ،‬قیمت گذاری خودرو به‬ ‫شورای رقابت سپرده شده و اســتانداردهای حوزه خودرو به سازمان استاندارد و شورایعالی‬ ‫اســتاندارد واگذار شــده و پالک کردنش به نیروی انتظامی و برخی تصمیم های سیاستی به‬ ‫مجموعه وزارت صنعت واگذار شده و اگر بخواهند با بانک ها تعامل داشته باشند‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫در ایــن زمینه دخالت می کند‪ .‬در زمینه سیاســت های کالن نیز فــارغ از این که دولت چه‬ ‫سیاستی دارد‪ ،‬مجلس می تواند در ریزترین بخش و حتی در سطح مقرره نیز ورود کند و برای‬ ‫ان تصمیم گیری کند‪ .‬کما این که در این چند ســال نیز به بهانه ساماندهی بازار خودرو این‬ ‫کار را کرده اســت‪ .‬حتی سایر دستگاه هایی که در این وسط نقش مستقیم ندارند نیز با اعمال‬ ‫فشار می توانند تصمیمات را در این حوزه عوض کنند‪ .‬در ادامه بخش نخست گفت و گو با میالد‬ ‫بیگی را می خوانید‪:‬‬ ‫به عنوان اولین ســوال بفرمایید مشکل اساســی صنعت خودروسازی ما در شرایط فعلی‬ ‫چیست که همه از این شرایط ناراضی هستند؟‬ ‫بیگی‪ :‬به نظرم برای بررســی مشــکالت صنعت خودرو در کشور باید سه سطح از مسائل مختلف را مورد‬ ‫ارزیابی قرار دهیم‪ .‬هر چه از سطح باالتر به سطح پایین تر می اییم‪ ،‬اهمیت مسئله در سطوح باالتر بیشتر‬ ‫می شود که همین مسائل در سطوح باال اثرگذاری بیشتری در سطوح پایین دارد‪ .‬مهم ترین سطح مسئله‬ ‫نوع رابطه حاکمیت با شرکت های خودروسازی است که هم از منظر نوع اداره ان ها و هم کال شیوه تصمیم‬ ‫گیری برای شــرکت های خودروســازی باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬یکی از عرصه های بروز این بحث می‬ ‫تواند مدل سهامداری و مدل اداره بنگاه و تعیین مدیرعامل و اثراتی است که از این ناحیه‪ ،‬حاکمیت بر این‬ ‫خودروســازها می گذارد‪ ،‬باشد‪ .‬با این که سهام دولت خیلی در این شرکت ها کم شده‪ ،‬اما همچنان دولت‬ ‫بازیگر اصلی و تصمیم گیرنده اصلی در زمینه مدیریت و اداره این شرکت های خودروسازی می باشد‪.‬‬ ‫دخالت دولت در مدیریت خودروسازها‬ ‫به منزله ایجاد فساد نیست‬ ‫کدام تصمیمات دولت در این زمینه باعث شده است تا خودروسازها برخالف سیاست های‬ ‫اقتصادی خود حرکت کنند؟‬ ‫بیگی‪ :‬دولت ها هم در انتخاب مدیرعامل و هم در سیاست های کالن این بنگاه ها دخالت مستقیم و بی‬ ‫چون و چرا داشــته اســت‪ .‬نکته قابل توجه در این زمینه این است که در داخل دولت نیز گروه ها و افراد‬ ‫مختلفــی وجود دارند که هر کدام ســاختار ذینفعی خاص خود را در این شــرکت های خودرویی دنبال‬ ‫می کنند‪ .‬منظورم اینجا از ذینفع لزوما افراد یا گروه ها فاســد برای ایجاد زمینه فســاد و رانت نیست‪ .‬در‬ ‫یــک دوره ای منفعت دولت ایجاب می کند که بتواند نارضایتی های مردم در مورد افزایش قیمت ها را با‬ ‫ســرکوب قیمت خودرو کاهش دهد و این نارضایتی ها را در یک دوره ای از این طریق ارام کند‪ .‬در این‬ ‫زمینه مسئله دولت ایجاد فساد نیست‪ .‬اما این سبک از اداره منجر به این می شود که قیمت خودرو را در‬ ‫دوره ای ســرکوب کند یا خودرو ساز را ملزم به این امر کند که پیش فروش هایی داشته باشد؛ در حالی‬ ‫که دولت می داند‪ ،‬خودروســاز با این روش‪ ،‬زیان می دهد یا نمی تواند ان تعداد خودرو را تامین کند‪ .‬یا‬ ‫دولت به لحاظ سیاسی‪ ،‬امنیت را در این می بیند که برای این که برداشت حداکثری از برجام داشته باشد‬ ‫یا به سرعت بتواند سرمایه های خارجی را به کشور وارد کند تا از بین رفتن برجام را سخت کند‪ ،‬فارغ از‬ ‫این که این رفتار به نفع بنگاه باشد یا خیر‪ ،‬خودروسازها را وادار می کند که وارد همکاری های بین المللی‬ ‫شــوند‪ .‬یا برای حداکثر کردن منافع سیاســی که این مسئله در گرو توسعه روابط سیاسی بین یک سری‬ ‫کشــورها اســت‪ ،‬بنگاه ها را مجبور می کند که فارغ از این که به لحاظ اقتصادی به نفع انها است یا خیر‪،‬‬ ‫در کشــورهای دیگر بدون توجیه اقتصادی سرمایه گذاری کند‪ .‬یعنی این شیوه تصمیم گیری که از سوی‬ ‫دولت به بنگاه ها مخصوصا خودروسازها تحمیل می شود‪ ،‬انها را از حالت نرمال و عادی خارج کرده است‪.‬‬ ‫مشکل صنعت خودروسازی در کشور تعدد تصمیم گیران است‬ ‫یعنی شــما تصمیمات دولت ها درباره این شــرکت های خودروسازی را یکی از مشکالت‬ ‫اصلی انها در زمینه عدم ایجاد سود و افزایش نیافتن بهره وری می دانید؟‬ ‫بیگی‪ :‬یک نکته مهم در این زمینه این اســت که در ســاختار تصمیم گیری کشــور ما تصمیم گیری در‬ ‫بخش های مختلف توزیع شده که هر کدام از این بخش ها ساختار ذینفعی متفاوتی دارند‪ .‬مثال مدیریت‬ ‫این خودروسازها با وزارت صمت است‪ ،‬قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شده و استانداردهای‬ ‫حوزه خودرو به سازمان استاندارد و شورایعالی استاندارد واگذار شده و پالک کردنش به نیروی انتظامی و‬ ‫برخی تصمیم های سیاستی به مجموعه وزارت صنعت واگذار شده و اگر بخواهند با بانک ها تعامل داشته‬ ‫باشند‪ ،‬بانک مرکزی در این زمینه دخالت می کند‪ .‬در زمینه سیاست های کالن نیز فارغ از این که دولت‬ ‫چه سیاســتی دارد‪ ،‬مجلس می تواند در ریزترین بخش و حتی در ســطح مقرره نیز ورود کند و برای ان‬ ‫تصمیم گیری کند‪ .‬کما این که در این چند سال نیز به بهانه ساماندهی بازار خودرو این کار را کرده است‪.‬‬ ‫حتی سایر دســتگاه هایی که در این وسط نقش مستقیم ندارند نیز با اعمال فشار می توانند تصمیمات را‬ ‫در این حوزه عوض کنند‪ .‬مســئله مهم اینجا اســت که این موجب می شود که امکان پیشبرد یک برنامه‬ ‫توســعه واحد و مشخص‪ ،‬از بین می برد‪ .‬اگر بخواهیم کالن تر به این ماجرا نگاه کنیم‪ ،‬اساسا این مشکل‬ ‫تعدد تصمیم گیران در این حوزه و سایر حوزه ها مشکالت فراوانی را برای خودروسازها و در نگاه کالن تر‬ ‫صنعت ما ایجاد کرده است و ما در حال حاضر با بحران در حوزه صنعت کشور مواجه هستیم‪.‬‬ ‫خودروسازها در زمینه تصمیم گیری های بزرگ و کوچک با مشکل مواجه هستند‬ ‫یعنی این مشکل تعدد تصمیم گیران و ذی نفعان باعث شده است که ما نتوانیم خودروسازی‬ ‫کشور را بر اساس یک مدل توسعه ای‪ ،‬حرکت دهیم؟‬ ‫بیگی‪ :‬بله‪ .‬این تعدد تصمیم گیران عمال موجب می شــود که امکان پیشبرد برنامه واحد توسعه یک بخش‬ ‫صنعتی یا کال صنعت ســخت شود‪ .‬نکته بعدی این اســت که با این شیوه و تعداد تصمیم گیران‪ ،‬تصمیم‬ ‫گیری اساسا سخت می شــود‪ .‬این موضوع را بگذارید در کنار اینکه در صنعت خودروسازی کشور در سال‬ ‫های گذشته اصال نمی توان یک مدل فکری خاص و واحد را پیدا کنیم که بگوییم این صنعت بر اساس این‬ ‫مدل حرکت کرده و توســعه پیدا کرده است‪ .‬چون وقتی عرصه تصمیم گیری انقدر توزیع شده که عموما‬ ‫در این حوزه‪ ،‬اختیارات و مسئولیت ها با یکدیگر ارتباط چندانی ندارد‪ .‬مثال سازمان استاندارد به هر شکلی‬ ‫اگر هر اســتانداردی را چه معقول و چه غیر معقول برای خودروســاز بگذارد و خودروساز با مشکل مواجه‬ ‫شود‪ ،‬وزیر صنعت است که باید پاسخ دهد‪ .‬شورای رقابت به هر نحوی که قیمت بگذارد و خودروساز با هر‬ ‫مشکلی که مواجه شود وزیر صنعت است که باید پاسخگو باشد‪ .‬این مسئله موجب می شود که تصمیم های‬ ‫بزرگ که اوال نیازمند وجوه مختلف اســت‪ ،‬به ســختی گرفته شود‪ .‬یعنی شما وقتی برنامه عملیاتی دارید‬ ‫و می خواهید در یک حوزه پیاده کنید الزم اســت به چند چیز همزمان فکر کنید‪ .‬چون در برنامه توســعه‬ ‫شــما حتما باید استاندارد وجود دارد‪ .‬قیمت گذاری به عنوان ابزاری مهم برای توسعه کیفیت مد نظر قرار‬ ‫دارد و نوع همکاری های خارجی هم در این برنامه باید وجود داشته باشد‪ .‬این ها وقتی در اختیار یک نهاد‬ ‫نیست‪ ،‬اوال تصمیمات بزرگ نمی شود گرفت و ثانیا وقتی تصمیمات کوچک هم می خواهید بگیرید‪ ،‬وقتی‬ ‫ساختار تصمیم گیری توزیع می شــود امکان های زیادی بوجود می اید که جلوی ان تصمیم گرفته شود‪.‬‬ ‫یعنــی عده ای و گروهی از طریق مجلس ورود می کنند و یک تصمیم را جلویش را می گیرند؛ عده ای از‬ ‫طریق ســازمان بازرسی فشار می اورند که تصمیمی وتو شود و بقیه هم از طریث سایر نهادهای نظارتی و‬ ‫امنیتی کشور وارد می شوند و مقابل انواع تصمیمات کوچک و بزرگ را می گیرند‪ .‬این موجب می شود که‬ ‫کشور در این حوزه ها هم نتواند تصمیمات بزرگ بگیرد و هم با بحران تصمیم گیری مواجه باشد و عمال در‬ ‫فضای رکودی به سر ببرد که دائما سرنوشت خود را به مسائل پیرامونی خود سپرده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو در عرصه بین الملل هم تابع باالدستی هاست‬ ‫شما در صحبت های خود از مشکالتی که از بیرون مرزها برای این صنعت کشور ایجاد شده‪،‬‬ ‫صحبت کردید‪ .‬این مشکالت چگونه و چرا به وجود امده است؟‬ ‫بیگی‪ :‬می بینیم چیزی که مهم ترین نقش را در ‪ ۲۰‬ســال گذشــته ایفا می کند مسائل سیاسی بیرون از‬ ‫مرزهای ما در عرصه صنعت خودرو بوده اســت‪ .‬حتی مســئله قیمت گذاری هم که با ان مواجه هستیم‪،‬‬ ‫برای این است که نرخ ارز جابجا می شود و این برای ما بحران ایجاد کرده است‪ .‬حتی همکاری های بین‬ ‫المللی که ان هم پیگیری از باالدســت و دولت بوده‪ ،‬مشــکالت زیادی را برای این صنعت به وجود اورده‬ ‫است‪ .‬با این مشکالت رخ داده‪ ،‬عمال نتوانسته ایم هیچ وقت جلو بریم و با این مدل ساختار تصمیم گیری‬ ‫هم این مسئله همچنان ادامه دارد‪ .‬این به نظرم باالترین سطح مسئله است‪.‬‬ ‫ذی نفعان صنعت خودروسازی نمی توانند یک کل واحد را در مدیریت تشکیل دهند‬ ‫این در ســطح کالن و اول از ‪ 3‬ســطحی بود که فرمودید‪ .‬ســطح بعــدی چگونه برای‬ ‫خودروسازهای کشور مشکل ایجاد کرده است؟‬ ‫بیگی‪ :‬اگر در عرصه خردتر به هر کدام از این تصمیمات دستگاه ها رجوع کنیم‪ ،‬یعنی بخواهیم ببینیم مدل‬ ‫تعرفه گذاری که وزارت صنعت برای عرضه خودرو پیگیری کرده یا قیمت گذاری که شــورای رقابت جلو‬ ‫برده و یا استانداری که در کشور برای خودروساز وجود دارد‪ ،‬چکونه بوده است‪ .‬وقتی همه این ها را کنار هم‬ ‫می گذاریم و هر کدام را تک تک بررسی می کنیم‪ ،‬نتیجه ای که می دهد این است که خودروساز هیچ مانع‬ ‫و علتی ندارد که خودروی بد تولید کند و خودروهایش را از خط خارج کند و مدل هایش را سالیان سال‬ ‫ادامه دهد‪ .‬اگر به این موضوعات به صورت تک تک نگاه کنیم‪ ،‬داللت بر این دارند که کیفیت پایین نیاید‬ ‫و خودرو از خط خارج نشود‪ .‬رقیب دیگری برای این ها وجود نداشته است و این شرکت ها نیز هیچ دلیلی‬ ‫نداشته اند که رضایت مردم را جلب کنند‪ .‬یک بحث‪ ،‬سیاست هایی است که این نهادها توصیه می کنند که‬ ‫هر کدام ساختار ذینفعی خود را دارند و به همین دلیل نمی توانند یک کل واحد را تشکیل دهند؛ ایراداتی‬ ‫می شــود به هر کدام از این بخش ها به صورت مجزا گرفت‪ .‬مثال این که ســاختار تعرفه ما در حوزه قطعه‬ ‫سازی دارای ایراد بسیاری است و پلکان هایش اشتباه تعریف شده است‪ .‬در این پلکان ها تولید کننده اگر‬ ‫بخواهد ســود اقتصادی کســب کند‪ ،‬منطقا نباید داخلی سازی اش را باال ببرد‪ .‬چون در این صورت میزان‬ ‫سودش کم می شود و باید در همان سطح های پایین داخلی سازی بماند‪ .‬حاال هر دوی این ها داللت بر نوع‬ ‫مدیریت در داخل بنگاه دارند‪ .‬در چنین شرایطی مدیریت بروز و ظهور می کند‪ .‬در بنگاهی که مدیریت بله‬ ‫قربان گوی باالدستی خودش باشد‪ ،‬نمی توان انتظار تحول داشت‪ .‬هم وزارت صنعت به عنوان باالدستی و‬ ‫هم سایر نهادها‪ ،‬زمانی که به عرصه مدیریت شرکت وارد می شوند‪ ،‬نمی توان امید داشت که مدیریت علمی‬ ‫اجرایی شود‪ .‬االن جریان های امنیتی هم داخل بنگاه ها حضور دارند‪ ،‬اتفاقا مدیر بنگاه بله قربان گوی ان ها‬ ‫نیز هست‪ .‬تازه ان ها مهمترند تا وزارت صنعت‪ .‬چون وزارت صمت این ها را دستگیر نمی کند‪.‬‬ ‫مصرف کننده بازنده نهایی شیوه فعلی مدیریت شرکت های خودروسازی است‬ ‫با این صجبت های گفته شــده‪ ،‬اگر فرد دلسوز و کاربلدی هم بر راس مدیریت این شرکت‬ ‫ها گذاشته شود‪ ،‬نباید انتظار تحول داشت؟‬ ‫بیگی‪ :‬مدل مسئله بعدی این می شود که حدی بیشتر مدیریت نمی تواند برای بنگاه اساسا دلسوزی انجام‬ ‫دهد‪ .‬اگر ادم فوق دلسوز هم ان جا باشد‪ ،‬وقتی باالدست فشار می اورد که با زیان تولید کند‪ ،‬می گوید او‬ ‫که باالدســت من است و باید به حال مردم دلش بسوزد‪ ،‬نمی سوزد‪ .‬اگر این جا من فشار بیاورم‪ ،‬در انتها‬ ‫من را برکنار می کنند و با گفتن بله قربان چند ســالی در پســت مدیریت این شرکت ها باقی می ماند و‬ ‫تولید با زیان رخ می دهد و تنها مصرف کننده است که در این وسط باید خودروی بی کیفیت را با قیمت‬ ‫باال خریداری کند‪.‬‬ ‫خودرو های پالک خارجی در بوشهر به دنبال چه هستند؟‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان بوشهر پس از اطالع از ورود‬ ‫تعدادی خودروی الکچری با پالک کشــور قطر در شهر بوشهر اعالم‬ ‫کرد‪ :‬هیچگونه پروانه شکار و صیدی برای اتباع خارجی در این استان‬ ‫صادر نشده است‪ .‬در پی مشاهده تعدادی خودروی الکچری با پالک‬ ‫کشــور قطر در شهر بوشهر نگرانی هایی مبنی بر احتمال ورود اتباع‬ ‫خارجی با هدف شکار گونه های جانوری در کشور به وجود امده است‪.‬‬ ‫فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت‪:‬‬ ‫پس از اطالع از ورود ایــن خودروها پیگیری الزم در این خصوص از‬ ‫طریق دستگاه های متولی انجام گرفته و فعال ادوات شکار و صید نزد‬ ‫این افراد مشاهده نشــده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه هیچگونه پروانه‬ ‫شکار و صیدی برای اتباع خارجی در استان بوشهر صادر نشده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هرگونه شکار و صید گونه ها ممنوع و در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫تخلف زیســت محیطی ضمن جلوگیری از شــکار و صید و ورود به‬ ‫زیستگاه ها و مناطق حفاظت شــده استان‪ ،‬پیگیری قضایی به عمل‬ ‫خواهد امد‪ .‬قلی نژاد در تکمیل این خبر گفت‪ :‬هرچندکه تا این لحظه‬ ‫هیچ مراجعه یا ارتباطی با این اداره کل توسط شهروندان قطری برقرار‬ ‫نشده است‪ .‬همچنین از مراجع ذی صالح پیگیری کردیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اکنون شــماره گذاری متوقف و قصد شکار برای این افراد نامشخص‬ ‫است‪ .‬عموما ورود اتباع کشــورهای حاشیه خلیج فارس به کشور به‬ ‫قصد شکار است و قطعا هرگونه شکار و صید گونه های جانوری و ورود‬ ‫به زیستگاه ها بدون مجوز ممنوع است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 664

روزنامه خوب 664

شماره : 664
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه خوب 663

روزنامه خوب 663

شماره : 663
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!