روزنامه خوب شماره 557 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 557

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 557

روزنامه خوب شماره 557

‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مطرح کرد‪:‬‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬درصدی نیاز بازار مسکن با اجرای‬ ‫طرح مسکن دولت سیزدهم‬ ‫سهشنبه‪ 16‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 557‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 29‬محرم‪ 7 |1443‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت‪ :‬با رسیدن به رقم تولید یک میلیون مسکن در یکسال‪ ،‬می توان‬ ‫امیدوار بود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تاحدود ‪ ٧٠‬درصد جبران شود‪ .‬رفع معضل دیرینه مسکن‬ ‫در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و در این راستا برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی‪ ،‬هدفگذاری شده‬ ‫است‪ .‬ایت اهلل «سید ابراهیم رییسی» در این باره گفته است‪ :‬وعده ای که درباره موضوع مسکن داده شده است‪ ،‬باید‬ ‫عملی و اجرایی شود‪ ،‬چرا که ما بیش از یک میلیون مسکن و قریب به ‪ ۲‬میلیون مسکن در سال نیاز داریم‪ ،‬اما ما کف‬ ‫یک میلیون مسکن در سال را در نظر گرفتیم تا قابل اجرا باشد‪ .‬رئیس جمهوری در اظهارات خود به قانون جهش تولید‬ ‫مسکن هم اشاره کرد و گفت‪ :‬این موضوع در این قانون پیش بینی و دولت مکلف به اجرای ان شده است‪ ،‬پس قانون ان‬ ‫و پیش بینی های کارشناسی هم وجود دارد‪ .‬در برخی از جاها دولت خودش مسکن می سازد و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫احسان خاندوزی ‪ ،‬وز یر اقتصاد‪:‬‬ ‫صورتحساب بانک ها‪،‬‬ ‫بیمه ها و شرکت های دولتی‬ ‫از ماه اینده شفاف می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫استفاده سیاسی از اژانس‬ ‫پاسخ متفاوت ایران را در پی‬ ‫خواهد داشت‬ ‫‪3‬‬ ‫سخنگویصنعتبرق‪:‬‬ ‫بــرق رایـگان شد‬ ‫ممنوعیتوارداتکاالی‬ ‫ای تیعاملافزایشقیمت‬ ‫واختاللدرتامینتجهیزات‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس‪:‬‬ ‫اصالح قیمت حامل های انرژی‬ ‫زنجیره فوالد الزامی است‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد‬ ‫حذف ضامنرسمی وام‬ ‫اجاره در حال بررسی است‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫قیمتواممسکنکمشد‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫ابالغدستورالعمل‬ ‫صدورمجوزفعالیتمراکز‬ ‫تجاری ایران در خارج از کشور‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫تصویبتحقیقوتفحص‬ ‫از شستا در کمیسیون‬ ‫اقتصادیمجلس‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫در صورت عدم صرفه جویی‬ ‫در مصرف حامل های انرژی رخ می دهد؛‬ ‫کمبود‪ 50‬میلیونمترمکعبی‬ ‫سوختنیروگاه هادرزمستان‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫پیامفراکسیونزنانمجلس‪:‬‬ ‫حضور زنان ورزشکار با حجاب‬ ‫اسالمیپیامنقش افرینی‬ ‫اجتماعیزنمسلماناست‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫تاکید قالیباف بر اصالح‬ ‫فرایندهای قانونگذاری برای‬ ‫حل مشکالت کشور‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫ابالغ دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تجاری ایران در خارج از کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 16‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪557‬‬ ‫اخبار‬ ‫قیمت وام مسکن کم شد‬ ‫اخرین قیمت اوراق مسکن نشان از کاهش قیمت این اوراق در‬ ‫مقایسه با دو هفته قبل دارد‪ .‬به طوریکه متاهل های تهرانی برای‬ ‫اخذ وام ‪ ۲۴۰‬میلیون تومانی باید ‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۸۸‬هزار تومان‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬بررســی اخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن‬ ‫نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین‪،‬‬ ‫اردیبهشت و خردادماه سال گذشته به ترتیب ‪ ۵۸‬هزار و ‪،۵۰۰‬‬ ‫‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬و ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان قیمت دارند‪ .‬هر برگ از‬ ‫اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور‬ ‫سال گذشته نیز با قیمت ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۵۷ ،۴۰۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬و ‪۵۷‬‬ ‫هزار تومان تومان داد و ســتد می شود‪ .‬این اوراق درهر کدام از‬ ‫ماه های مهر و ابان ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان و در اذر سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نیز ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان قیمت دارند‪ .‬اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫ی ســال گذشته با قیمت ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ،۲۰۰‬در بهمن ماه با‬ ‫در د ‬ ‫قیمت ‪ ۵۹‬هزار و ‪۷۰۰‬تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ‪ ۵۸‬هزار‬ ‫و‪ ۸۰۰‬تومان معامله می شــود‪ .‬این اوراق در فروردین ماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬با قیمت ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان‪ ،‬در اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری با قیمت ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان‪ ،‬در خردادماه سال جاری‬ ‫با قیمت ‪۵۸‬هزار و ‪۲۰۰‬تومان معامله میشود‪ .‬قیمت این اوراق‬ ‫در تیر و مرداد ســال جاری نیز به ترتیب ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۷۰۰‬و ‪۶۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان است و این گزارش بر اساس قیمت مردادماه‬ ‫نوشته شــده است‪ .‬براین اساس‪ ،‬با توجه به این که مجردهای‬ ‫ساکن تهران می توانند تا ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان تسهیالت دریافت‬ ‫کنند که شامل ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومان جعاله می شود‪ ،‬برای دریافت ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت باید‪ ۲۰۰‬برگه تسهیالت مسکن خریداری کند‬ ‫که هزینه این تعداد اوراق با تســه ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومانی‪۱۲ ،‬‬ ‫میلیون و‪۱۲۰‬هزار تومان می شود‪ .‬همچنین با در نظر گرفتن‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان وام جعاله که برای ان باید ‪ ۸۰‬ورق به مبلغ چهار‬ ‫میلیون و ‪ ۸۴۸‬هزار تومان خریداری کنند مجموع هزینه خرید‬ ‫اوراق به ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۹۶۸‬هزار تومان می رسد‪ .‬زوج های تهرانی‬ ‫نیز برهمین اساس می توانند تا سقف ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان شامل‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ‪۴۰‬‬ ‫میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ‪۴۰۰‬‬ ‫برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه ان‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬هزار تومان می شــود که همراه با هزینه چهار میلیون و‬ ‫‪ ۸۴۸‬هزار تومانی وام جعاله که برای ان باید ‪ ۸۰‬ورق تسهیالت‬ ‫مسکن خریداری کنند در مجموع باید ‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۸۸‬هزار‬ ‫تومان پرداخت کنند‪ .‬سقف این تسهیالت برای مراکز استان و‬ ‫شهرهای با جمعیت بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است که برای ان باید ‪ ۱۶۰‬برگه خریداری شود که هزینه‬ ‫ان ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۶۹۶‬هزار تومان است‪ .‬این وام برای سایر مناطق‬ ‫شهری ‪ ۶۰‬میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای‬ ‫ان ‪ ۱۲۰‬برگه خریداری شود که هزینه ان هفت میلیون و ‪۲۷۲‬‬ ‫هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد‬ ‫حذف ضامن رسمی وام اجاره‬ ‫در حال بررسی است‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون بیش از ‪۸۰۲‬‬ ‫هزار نفر برای دریافت وام اجاره ثبت نام کرده اند گفت‪ :‬برای صرف‬ ‫نظر کردن از مساله معرفی ضامن رسمی با رئیس و مسئوالن‬ ‫بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم و در جلسه هفته جاری نیز مجددا‬ ‫این درخواست را به نمایندگی از متقاضیان پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده اظهار کرد‪ :‬تا روز گذشته بیش از ‪ ۸۰۲‬هزار‬ ‫متقاضی برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن ثبت نام‬ ‫کردند‪ .‬بالغ بر ‪ ۱۰۱‬هزار خانوار اطالعات خود را تکمیل و شعبه‬ ‫بانکشان را انتخاب کردند‪ ۱۵۰۰ .‬نفر نیز تا کنون تسهیالت را‬ ‫دریافــت کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬از متقاضیانی که ثبت نام کرده اما‬ ‫نتیجه ای حاصل نشده درخواست می کنیم به سامانه اقدام ملی‬ ‫مراجعه و اگر مدارکشان نواقصی دارد یا شعبه بانک را انتخاب‬ ‫نکرده اند نسبت به انجام این کارها اقدام کنند تا فرایند به صورت‬ ‫هوشــمند ادامه پیدا کند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی درباره‬ ‫مشکل بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن‬ ‫رسمی گفت‪ :‬در زمان تصویب تسهیالت تالش شد با حداقل‬ ‫ضمانت های ممکن‪ ،‬وام پرداخت شود‪ .‬موضوعاتی مثل سهام‬ ‫عدالت یا هر وثیقه ای که امکانش وجود داشت به عنوان ضمانت‬ ‫ارایه شود اما موضوع معرفی ضامن رسمی یکی از دغدغه های‬ ‫پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل می شود‪ .‬محمودزاده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید از طریق بانک مرکزی‪ ،‬موانع پیگیری شود‪ .‬ما‬ ‫برای صرف نظر کردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و‬ ‫در جلســه ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی ربط‬ ‫بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان‬ ‫مطرح می کنیم‪ .‬امیدارم گشایشی ویژه ای ایجاد و شرایط اسان تر‬ ‫شود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬ستاد ملی کرونا در سال ‪ ۱۴۰۰‬مبلغ وام‬ ‫کمک ودیعه مسکن را ‪ ۷۰‬میلیون تومان برای شهر تهران‪۴۰ ،‬‬ ‫میلیون تومان برای دیگر کالنشهرها و ‪ ۲۵‬میلیون تومان برای‬ ‫سایر شهرها در نظر گرفته است‪ .‬متقاضیان تا پایان شهریورماه‬ ‫فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه ‪ tem.mrud.ir‬مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬این وام برای کسانی است که تا کنون موفق به دریافت ان‬ ‫نشده اند‪ .‬نرخ سود این تسهیالت ‪ ۱۳‬درصد است‪.‬‬ ‫دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصوالت و خدمات ایرانی در خارج از کشور‪ ،‬برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ایران ابالغ شد‪.‬دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و‬ ‫فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصوالت و خدمات ایرانی در خارج از کشور‪ ،‬توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصالح و از سوی محمدصادق مفتح‪ ،‬قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برای اجرا به‬ ‫حمید زادبوم‪ ،‬معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ابالغ شد‪.‬با توجه به بند ‪ ۴‬تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی و در چارچوب تحقق بند ‪ ۱۰‬سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی در زمینه حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده با هدف ارزاوری مثبت و اجرایی کردن مفاد بسته های حمایت از صادرات غیرنفتی کشور‪ ،‬همچنین بر‬ ‫اساس اهداف و وظایف قانونی سازمان توسعه تجارت ایران مندرج در ماده‪ ۵‬اساسنامه‪ ،‬دستورالعمل حمایت از تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصوالت و خدمات ایرانی در خارج از کشور از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصالح و برای اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬ابالغ شد‪.‬‬ ‫احسان خاندوزی ‪ ،‬وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫صورتحساب بانک ها‪ ،‬بیمه ها و شرکت های دولتی از ماه اینده شفاف می شود‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعالم اینکه در راســتای تامین کســری بودجه بدون روش های تورم زا‬ ‫کمیته ای در وزارتخانه تشکیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬صورتحساب تمام شرکت ها‪ ،‬بانک ها و بیمه های دولتی از‬ ‫ماه اینده شفاف خواهند شد‪ .‬احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی منشا بسیاری از مشکالت اقتصادی‬ ‫ایران از جمله تورم باال‪ ،‬رشــد اقتصادی نامناسب‪ ،‬فقر و نابرابری و ‪ ...‬را در عدم مدیریت اقتصاد به صورت‬ ‫هوشمند دانست و گفت‪ :‬در حال حاضر در همه سطوح خرد و کالن اقتصاد کشور شاهد درهم ریختگی و‬ ‫رهاشــدگی هستیم که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از وزارتخانه های فرابخشی تالش خود را بر این محور‬ ‫می گذارد تا اهداف و برنامه ریزی های خود را در مسیر هوشمندسازی سوق بدهد‪ .‬وی درباره برنامه های خود‬ ‫برای محیط کســب وکار ضمن بیان اینکه درب های وزارت اقتصاد بیش از پیش به روی فعاالن اقتصادی‬ ‫برای رفع مشــکالت و موانع پیش روی ان ها باز اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه مقررات و مجوزهای کسب وکار بنا‬ ‫براین اســت که تسهیل مجوزها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و ثبت محور کردن مجوزها اولین و‬ ‫مهم ترین دستور کار مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار است تا از این طریق نظارت ها به‬ ‫صورت پسینی شکل بگیرد‪ .‬برای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد تنها بر روی برگه و کاغذ محدود نشوند‪ ،‬از‬ ‫مرکز فناوری اطالعات وزارتخانه درخواست کرده ام تا پس از ابالغ هر مصوبه و مجوزی‪ ،‬شبکه ای تعبیه شود‬ ‫تا موارد نقض ان ها تحت بازخورد قرار گیرد‪.‬‬ ‫عملکرد بانک های دولتی شفاف می شود‬ ‫وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬وزارت اقتصاد به عنوان نماینده شــرکت ها‪ ،‬بیمه ها و بانک های دولتی در هفته های‬ ‫پیش رو این موضوع را پیگیری و محقق می کند تا برای شفاف سازی عملکرد شرکت ها‪ ،‬بیمه ها و بانک های‬ ‫دولتــی اطالعات صورت مالی و عملکرد ان ها و یا ارزیابی صالحیت عزل و نصب ها و ‪ ...‬همانند اتفاقی که‬ ‫برای شرکت های بورسی رخ می دهد‪ ،‬اعالم و منتشر شود‪.‬‬ ‫برنامه های خاندوزی برای بازار سرمایه‬ ‫خاندوزی درباره بازار سرمایه توضیح داد‪ :‬در راستای بازار سرمایه هم ورود شرکت ها به این بازار و هم تامین‬ ‫مالی شرکت ها و پروژه ها از محل بازار سرمایه را تقویت و تسهیل می کنیم‪ .‬برنامه دیگر وزارتخانه برای بازار‬ ‫سرمایه این است که نهادهای بازار سرمایه برای رفع نیازهای این بازار اعم از متنوع سازی ابزارهای و نظارت ها‬ ‫چابک تر عمل کنند‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬برای بهبود عملکرد بازار ســرمایه باید قیمت ها در سایر بخش های‬ ‫اقتصادی شود زیرا‪ ،‬این موضوع عالمت های منفی به بازار منتقل می کنند‪.‬‬ ‫کاهش قیمت سیمان با گفتمان مشترک وزاری اقتصادی‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬با شدت گرفتن عرضه سیمان در بورس کاال قیمت سیمان کاهش قابل مالحظه ای‬ ‫پیدا کرد که عرضه کاال در بورس‪ ،‬روشی مناسب برای تعیین قیمت به دور از فساد و عادالنه است که باید‬ ‫برای سایر کاالها نیز امکان فراهم شود‪ .‬الزم به ذکر است که گفتمان مشترکی بین وزرای اقتصادی دولت‬ ‫وجود دارد و همین موضوع باعث شد تا کاهش قیمت سیمان رقم بخورد‪.‬‬ ‫اولویت های مالیاتی وزیر اقتصاد‬ ‫خاندوزی درباره اصالح نظام مالیاتی گفت‪ :‬تنها راه عادالنه اداره کردن اقتصاد این اســت که جمع اوری و‬ ‫بررسی اطالعات اقتصادی به صورت هوشمند صورت بگیرد که یکی از اولویت های سازمان امور مالیاتی این‬ ‫است تا الگوریتم های هوشمندی برای اخذ مالیات ایجاد شود‪ .‬بنده برنامه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی‬ ‫برای اصالحات گام به گام را مطالعه کرده ام اما از این جهت که از نظر من این برنامه کافی نیست‪ ،‬زمانبندی‬ ‫برنامه های موردنظر برای اصالحات پایه های مالیاتی‪ ،‬قوانین و ‪ ...‬را در اینده اعالم خواهم کرد‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬اولین دستور کار این است که ارائه الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم سرعت بگیرد و اصالح‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬خصوصی سازی مورد توجه قرار بگیرد که امیدوارم با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد این مورد‬ ‫اصالح شوند‪ .‬درباره طرح مجلس برای بانک مرکزی اهدافی که درنظر گرفته شده به درستی انتخاب شده‬ ‫است اما بهتر بود از روش های کم مناقشه تری برای تحقق این اهداف استفاده شود‪.‬‬ ‫اقدامات فوری وزیر برای نظام بانکی‬ ‫وی دربــاره اقدامات فوری برای اصالح نظام بانکی بیان کرد‪ :‬در زمینه چگونگی نرخ گذاری تســهیالت و‬ ‫سپرده ها یا روش های استمهال وام ها و ‪ ...‬باید از طریق هوشمندسازی شفاف سازی صورت بگیرد که مقرر‬ ‫شــده است تا یک ســامانه الکترونیکی برای قراردادها و تسهیالت بانکی ایجاد شود و فعاالن اقتصادی به‬ ‫صورت مستقیم و شفاف در روند تسهیالت دهی قرار بگیرند تا در صورت تخلف بتوانند اقدام الزم را انجام‬ ‫دهند‪ .‬خاندوزی با بیان اینکه اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی‬ ‫فراهم شود تا ان مشتری بدون سفته و ضامن وام تود را دریافت کند‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای شروع فعالیت دولت‬ ‫جدید تالش شده است تا مشکل تامین و یا وصول درامدهای دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی یا‬ ‫برداشت از تنخواه رفع کنیم و در وزارت اقتصاد کمیته ای تشکیل شده است تا تامین مالی دولت از محل های‬ ‫مالیات‪ ،‬خصوصی سازی‪ ،‬انتشار اوراق و ‪ ...‬مورد نظارت و بررسی قرار بگیرد تا برنامه های زمان بندی شده‬ ‫برای وصول ان ها محقق شــود‪ .‬با انجام این امور می توان موتور خلق تورم بیشــتر را محدود کرد تا بتوان‬ ‫کسری بودجه را غیرتورمی تامین کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مطرح کرد‪:‬‬ ‫کاهش‪ ۷۰‬درصدی نیاز بازار مسکن با اجرای طرح مسکن دولت سیزدهم‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت‪ :‬با رسیدن به‬ ‫رقم تولید یک میلیون مسکن در یکسال‪ ،‬می توان امیدوار بود که تا پایان‬ ‫دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تاحدود ‪ ٧٠‬درصد جبران شود‪ .‬رفع‬ ‫معضل دیرینه مسکن در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و در این‬ ‫راستا برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی‪ ،‬هدفگذاری شده‬ ‫است‪ .‬ایت اهلل «سید ابراهیم رییسی» در این باره گفته است‪ :‬وعده ای که‬ ‫درباره موضوع مسکن داده شده است‪ ،‬باید عملی و اجرایی شود‪ ،‬چرا که‬ ‫ما بیش از یک میلیون مسکن و قریب به ‪ ۲‬میلیون مسکن در سال نیاز‬ ‫داریم‪ ،‬اما ما کف یک میلیون مسکن در سال را در نظر گرفتیم تا قابل اجرا‬ ‫باشد‪ .‬رئیس جمهوری در اظهارات خود به قانون جهش تولید مسکن‬ ‫هم اشاره کرد و گفت‪ :‬این موضوع در این قانون پیش بینی و دولت مکلف‬ ‫به اجرای ان شده است‪ ،‬پس قانون ان و پیش بینی های کارشناسی هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬در برخی از جاها دولت خودش مسکن می سازد و در جاهایی‬ ‫هم تســهیالت می دهد تا خانه بسازند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن انبوه‬ ‫سازان استان تهران درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکنون حدود‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی در سال در دست احداث و‬ ‫ساخت است و امکان احداث یک میلیون واحد در صورت برنامه ریزی‬ ‫صحیح و بدون دخالت دولت وجود دارد‪« .‬حســن محتشم» افزود‪ :‬در‬ ‫صورتی که دولت ســیزدهم بتواند ‪ ۶۰۰‬هزار واحد مسکونی به ساخت‬ ‫فعلی اضافه کند با توجه به نیاز بازار و متقاضیان در صف مانده‪ ،‬جمعیت‬ ‫زیادی خانه دار خواهند شد و چنانچه تولید این تعداد واحد مسکونی‬ ‫درهرسال برنامه ریزی شود عالوه بر کنترل قیمت بازار مسکن می توان‬ ‫امیدواربود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تا حدود ‪٧٠‬‬ ‫درصد جبران شود‪ .‬وی با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن که حدود‬ ‫‪ ۶‬سال پیش تدوین شده است‪ ،‬اعالم شد که در صورت تولید سالی یک‬ ‫میلیون مسکن در سال ‪ ۱۴۰۴‬به نقطه سر به سر می رسیم‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫اکنون وارد سال هفتم از تدوین این طرح شده ایم و در ‪ ۴‬سال باقی مانده‬ ‫اگر سالی یک میلیون واحد بسازیم‪ ۶۰‬درصدکاهش ساخت و سازها رفع‬ ‫می شــود و از انجایی که میزان ازدواج ها و رشد جمعیت نسبت به ‪۶‬‬ ‫سال پیش کاهش داشته است‪ ،‬بنابراین خوشبینانه در همین چهار سال‬ ‫می توانیم کاهش تولید را با ساخت یک میلیونی مسکن در هر سال تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد کم کنیم‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به‬ ‫طرح «جهش تولید مسکن» که اخیرا توسط مجلس تصویب شده است‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬این مصوبه به اراده دولت برای تولید یک میلیون واحد‬ ‫مسکونی کمک خواهد کرد‪ .‬به گفته این فعال حوزه مسکن این مصوبه‬ ‫می تواند مالک عمل دولت قرار گیرد و برنامه ریزی برای تولید ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی به پشتوانه همین مصوبه اغاز شود و با جمع میزان ساخت‬ ‫و ساز فعلی به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال می رسیم‪.‬‬ ‫ستادملیمسکنتشکیلشود‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫می کنیم برای اجرای این وعده «ستاد ملی مسکن» تشکیل شود که‬ ‫مصوبات این ســتاد در تمام دستگاه ها قابل اجرا باشد‪ .‬به این دلیل که‬ ‫ساخت ‪ ۶۰۰‬هزار واحد مسکونی بدون تامین به موقع فوالد و سیمان و‬ ‫سایر نهاده های ساختمانی و کمک قانونی دستگاه های خدمات رسان و‬ ‫وزارتخانه های مربوط به زیرساخت و خدمات روبنایی امکان پذیر نیست‬ ‫و الزم است دستگاه های دخیل زیر نظر دستگاه مربوطه هماهنگ عمل‬ ‫سخنگوی صنعت برق‪:‬‬ ‫برق‪ ۱۰‬میلیون نفر رایگان شد‬ ‫سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تعرفه برق مشترکانی با مصرف زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلووات ســاعت رایگان محاسبه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫هزینه برق مصرفی حدود‪ ۱۰‬میلیون مشترک رایگان شده است‪ .‬انتقال‬ ‫و توزیع نیروی برق ایران‪« ،‬مصطفی رجبی مشهدی» افزود‪ :‬مشترکانی‬ ‫که زیر ‪ ۳۰۰‬کیلووات ســاعت مصرف داشته باشند‪ ،‬در گروه خوش‬ ‫مصرف ها قرار می گیرند که حدود ‪ ۸۶‬درصد از مشترکان در این بخش‬ ‫قرار دارند؛ هزینه برق ماهانه این مشترکان حدود ‪ ۱۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعرفه برق مشترکانی که تا سطح ‪ ۳۰۰‬کیلووات ساعت‬ ‫مصرف کنند‪ ،‬تنها هفت درصد در سال اضافه می شود اما کسانی که‬ ‫بیش از این میزان مصرف داشته باشند‪ ۱۶ ،‬درصد دیگر نیز به تعرفه‬ ‫برق انها اضافه می شود‪ .‬سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد‪ :‬از میان‬ ‫همه مشترکان کشور‪ ۱۴،‬درصد جزو پرمصرف هایی هستند که دو برابر‬ ‫الگو برق مصرف می کنند اما از این میان تنها ‪ ۲‬درصد در گروهی قرار‬ ‫می گیرند که بیش از ‪ ۲‬برابر الگو برق مصرف و قبض هایی با ارقام باال‬ ‫را دریافت می کنند‪ .‬رجبی مشهدی گفت‪ :‬براساس قانون‪ ،‬هزینه برق‬ ‫مصرفی مشترکان تا دو برابر الگو با تعرفه عادی محاسبه می شود اما‬ ‫مازاد بران با میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر محاسبه‬ ‫می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به طور مثال اگر مشترکی ‪ ۷۰۰‬کیلووات ساعت‬ ‫مصرف داشته باشد‪ ،‬تا سقف ‪ ۶۰۰‬کیلووات ساعت ان با تعرفه عادی‬ ‫محاسبه و ‪ ۱۰۰‬کیلووات ساعت ان با میانگین قیمت تمام شده انرژی‬ ‫کنند‪ .‬به گفته محتشم ساخت این تعداد واحد نیازمند زیرساخت اب و‬ ‫برق اســت و برای خدمات رفاهی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬پزشکی‪ ،‬فرهنگی و سایر‬ ‫نیازهای مربوطه احتیاج به همکاری تمامی دستگاه ها است‪.‬‬ ‫هماهنگیبیندستگاهی‪،‬‬ ‫پیشنیازتولیدیکمیلیونواحدمسکونی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان استان تهران گفت‪ :‬در زمان‬ ‫ساخت مسکن مهر تجربه «شوراهای مسکن» را داشتیم که مصوبات‬ ‫ان هــم الزم االجرا بود‪ ،‬بــا این حال کافی نبود و ناهمگاهنگی بین‬ ‫دستگاهی به وجود امد و اکنون شاهد هستیم بعد از گذشت ‪ ١٥‬سال‬ ‫از شــروع ساخت مسکن مهر‪ ،‬هنوز این طرح تکمیل نشده است‪ .‬به‬ ‫گفته محتشم در صورت هماهنگی بین تمامی دستگاه ها و بانک ها و‬ ‫نیز تامین زمین و انتقال ساخت و سازها به بخش خصوصی این طرح‬ ‫پایان خوشی خواهد داشت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دولت نباید سازنده‬ ‫مسکن باشد و وزیر راه و شهرســازی هم بر این موضوع تاکید دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که دولت کارفرما باشد تجربه مسکن مهر مجدد تکرار‬ ‫خواهد شد‪ .‬بدنه دستگاه های دولتی امادگی الزم برای اجرای ساخت‬ ‫این تعداد را ندارند و این طرح باید توسط بخش خصوصی و سازندگان‬ ‫خوشنام و حرفه ای و عوامل تولید مسکن اجرایی شود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫از تمام راهکارهای اســتفاده شــده قبلی همزمان با به روز شدن این‬ ‫تجربه ها استفاده شود‪ .‬این فعال حوزه مسکن اظهار داشت‪ :‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی صاحب کارشناسان ارزنده ای است که با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی و عوامل موثر در تولید مسکن و واگذاری اجرای این طرح به‬ ‫صورت فراگیر به همه سازندگان‪ ،‬کار ساخت و ساز با سرعت بیشتری‬ ‫انجام می شود‪ .‬این فعال در حوزه تولید مسکن‪ ،‬گفت‪ :‬گرانی ساخت‬ ‫و ساز ناشی از اقتصاد کالن و شوک هایی است که وارد بخش مسکن‬ ‫شده است که ساخت و ساز را در شرایط سخت قرار داده و به همین‬ ‫دلیل برای تحقق این وعده نیاز به کمک همه دستگاه ها و کارشناسان‬ ‫بخش خصوصی و ساخت فراگیر توسط بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫تجدیدپذیر محاسبه می شود‪ .‬سخنگوی صنعت برق افزود‪ :‬مشترکان‬ ‫پرمصرف می توانند برای تامین بــرق مورد نیاز خود اقدام به احداث‬ ‫مولدهای خورشیدی کوچک کنند یا انکه هزینه برق مصرفی خود‬ ‫را براساس میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر بپردازند‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی گفت‪ :‬برای هر منطقه الگویی تعریف می شود که‬ ‫براین اساس‪ ۵‬منطقه شامل یک منطقه عادی و ‪ ۴‬منطقه گرمسیر‬ ‫وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد مناطق کشور در گروه مناطق‬ ‫عادی قرار می گیرند و شــهرهایی مانند تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد در این‬ ‫گروه قرار دارند که الگوی مصرف برق در این مناطق ‪ ۳۰۰‬کیلووات‬ ‫ســاعت است و کسانی که بیش از این میزان برق مصرف کنند‪ ،‬در‬ ‫زمره مشترکان پرمصرف قرار می گیرند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ۳۶ ،‬میلیون‬ ‫مشــترک برق در کشــور وجود دارد که از این میان نزدیک به ‪۳۰‬‬ ‫میلیون مشترک خانگی هستند‪.‬‬ صفحه 2 ‫فراکسیون زنان مجلس در پیامی تاکید کرد که حضور زنان ورزشکارمان با حجاب اسالمی‪ ،‬پیام نقش افرینی اجتماعی زن مسلمان و تبلیغ جهانی ارزش ها و صفات برجسته یک ملت‬ ‫است‪.‬در متن پیام فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پی افتخارافرینی ورزشکارانمان در مسابقات جهانی پارالمپیک امده است‪ :‬این روزها شاهد افتخارافرینی های ورزشکارانمان در‬ ‫مسابقات جهانی پارالمپیک بودیم و شما زنان و مردان دالور که مایه مباهات سرزمین مان هستید شادی و افتخار را برای کشورمان به ارمغان اوردید‪.‬این پیام افزود‪ :‬در این میان و به شکل‬ ‫ویژه قدردان زحمات‪ ،‬تالش ها و افتخارافرینی های ساره جوانمردی‪ ،‬زهرا نعمتی و هاشمیه متقیان هستیم‪.‬فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد‪ :‬اما در کنار این افتخارافرینی ها‪،‬‬ ‫حضور زنان ورزشکارمان با حجاب اسالمی و به ویژه پرچمداری ساره جوانمردی با پوشش چادر در مراسم اختتامیه‪ ،‬پیام نقش افرینی اجتماعی زن مسلمان و به تعبیر رهبر عزیزمان تبلیغ‬ ‫جهانی ارزش ها و صفات برجسته یک ملت است‪.‬این پیام عنوان کرد‪ :‬شما افتخار ایران و سربازان بی ادعای والیت و مردم هستید‪.‬‬ ‫خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫استفاده سیاسی از اژانس پاسخ متفاوت ایران را در پی خواهد داشت‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬اجالس اتی شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی را نشستی عادی‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬استفاده سیاسی از بستر اژانس پاسخ متفاوتی از سوی ایران دارد و هیچ طرفی نباید‬ ‫اشتباه محاسباتی کند‪« .‬سعید خطیب زاده» صبح دوشنبه در نشست خبری مجازی با رسانه ها با گرامیداشت‬ ‫یاد و خاطره شهدای ‪ ۱۷‬شهریور‪ ،‬در پاسخ به سوالی درباره سفر احتمالی مدیرکل اژانس انرژی اتمی به تهران‬ ‫گفت‪ :‬اجالس اتی شورای حکام‪ ،‬نشست عادی است ولی هیچ طرفی نباید اشتباه محاسباتی کند‪ .‬استفاده‬ ‫سیاسی از بستر اژانس پاسخ متفاوتی از سوی ایران دارد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران‬ ‫و اژانس رابطه فنی و محترمانه دارند‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم کسی درباره در این رابطه دخالت نکند‪ .‬سفر گروسی‬ ‫به تهران را شــنیده ایم ولی نمی دانیم برنامه ریزی شده است‪ .‬بنابراین گفت وگوهای فنی و به سواالت پاسخ‬ ‫داده شده و گفت وگوها به صوت منظم ادامه دارد‪ .‬خطیب زاده درباره پیامدهای تاخیر در گفت وگوهای وین‬ ‫برای احیای برجام گفت‪ :‬اصل گفت وگوها انجام می شود‪ .‬ایران هم بارها اعالم کرده مذاکرات برای اطمینان‬ ‫برای اجرای بی کم و کاست تعهدات امریکا ذیل برجام و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ادامه خواهد داشت‪ .‬گفت وگوها باید‬ ‫تامین کننده منافع عالیه مردم و ایران باشد که بارها با نقض مکرر امریکا و بی عملی اروپا این منافع تامین‬ ‫نشــده است‪ .‬وی با بیان اینکه گفت وگوها باید تضمین کننده تامین منافع مردم ایران باشد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با‬ ‫این هدف حتی یک ساعت هم تعلل نخواهیم کرد‪ .‬انتقال دموکراتیک در ایران انجام شده است و باید همه‬ ‫اجازه این مساله را بدهند که این انتقال انجام شود‪ .‬دولت و وزرا مستقر شدند‪ .‬درباره ادامه مذاکرات پیام هایی‬ ‫که از ســوی رییس جمهور و وزیر خارجه داده شــده است‪ ،‬روشن است‪ .‬رییس مرکز دیپلماسی عمومی و‬ ‫رسانه ای وزارت امور خارجه ادامه داد‪ :‬طرف امریکایی باید بداند با ذهنیت دوران ترامپ نتیجه ای جز شکست‬ ‫حداکثری کسب نمی کند‪ .‬انها باید با دستور کار واقعی به وین بیایند و برجام را بی کم و کاست انجام دهند‪.‬‬ ‫این مساله ما را سریع به احیای برجام و توافق کمک می کند‪.‬‬ ‫حمالت به پنجشیر به اشد وجه محکوم است‪/‬طالبان به تعهدات خود پایبند باشد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه اخباری که از پنجشیر می رسد را نگران کننده خواند و گفت‪ :‬حمالت دیشب‬ ‫به اشد به وجه محکوم بوده و شهادت رهبران افغانستان موجب تاسف و تاثر عمیق است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫دخالت خارجی حتماً باید بررســی شود و ما این موضوع را در دست بررسی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬تاریخ افغانستان‬ ‫نشان داده مداخله خارجی چه مستقیم چه غیر مستقیم نتیجه ای جز شکست برای نیروهای متجاوز نداشته‬ ‫است‪ .‬مردم افغانستان مردم بسیار استقالل طلب و غیوری هستند و قطعاً هر گونه مداخله خارجی محکوم‬ ‫اســت‪ .‬خطیب زاده اضافه کرد‪ :‬موضوع پنجشیر به عنوان سیاست اصولی جمهوری اسالمی باید از طریق‬ ‫گفت و گو و با وساطت و حضور تمامی بزرگان افغانستان حل شود و هیچ طرفی نباید اجازه بدهد این مسیر‬ ‫به برادر کشی ختم شود‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد‪ :‬طالبان باید به حقوق خودش ذیل حقوق‬ ‫بین الملل و به تعهدات خودش طبق هر انچه گفته پایبند باشد‪ .‬محاصره منطقه پنجشیر‪ ،‬گرسنگی دادن به‬ ‫مردم و قطع اب و برق منطقه ان چنان که به ما گزارش داده شده مایه نگرانی هست‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫حقوق بشردوســتانه ذیل حقوق بین الملل باید رعایت شود‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران تمام مساعی و‬ ‫همت خود را به کار می گیرد به پایان االم مردم افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کمک کند که‬ ‫بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی این کشور باشد‪ .‬خطیب زاده خاطرنشان کرد‪ :‬این خواست و اراده‬ ‫مردم است که نهایتاً باید محقق شود و اینده افغانستان را معلوم کند نه دخالت خارجی و هیچ طرح و توطئه‬ ‫دیگری‪ .‬قطعاً صلح پایدار از طریق گفت و گوهای اصیل بین افغانی بین همه گروه ها می گذرد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دستگاه دیپلماسی ادامه داد‪ :‬تذکر جدی می دهم که تمامی خطوط قرمز و تعهدات ذیل حقوق بین الملل‬ ‫رعایت شود جمهوری اسالمی ایران با دقت و از نزدیک تحوالت افغانستان را پیگیری می کند‪ .‬ما در سطوح‬ ‫مختلف در تماس هستیم نماینده ویژه ما به طور ساعتی با طرف های مختلف در تماس است‪ .‬دیشب اقای‬ ‫امیرعبداللهیان به عبداهلل عبداهلل صحبتی داشتند و مذاکرات و گفت و گوها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طرح ایران برای گفت و گوهای فراگیر در افغانستان یک دور برگزار شده و ما امادگی داشتیم دور‬ ‫دیگر هم برگزار کنیم‪ .‬خطیب زاده دستیابی به راه حل مرضی الطرفین‪ ،‬محقق شدن خواست و اراده مردم‬ ‫افغانستان‪ ،‬و اجتناب از برادر کشی را سیاست اصولی ایران ذکر کرد و افزود‪ :‬همه انهایی که شاهد و ناظر ان‬ ‫چیزی هستند که در افغانستان اتفاق می افتد به نقش موثر و کلیدی ایران اذعان دارند و می دانند که ایران‬ ‫چه کرده و چه می کند‪.‬‬ ‫افغانستان جای متجاوزان نیست‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پنجشیر تنها راه حل سیاسی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬محاصره پنجشیر به هیچ وجه من الوجوه از‬ ‫نظر حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه قابل پذیرش نیست و گزارش هایی که دریافت شده گزارش های‬ ‫بسیار نگران کننده است و جمهوری اسالمی ایران همچنان به تالش خود ادامه می دهد‪ .‬سخنگوی دستگاه‬ ‫دیپلماسی ادامه داد‪ :‬ما در کنار مردم افغانستان هستیم می خواهیم جلو برادرکشی گرفته شود و در همین‬ ‫چهارچوب کار را پیش می بریم هرگونه دخالت خارجی را هم نه تنها محکوم می کنیم بلکه از تمام توان خود‬ ‫استفاده می کنیم‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬به دوستان و یا انهایی که احیاناً اگر گزارش ها درست باشد خطای راهبردی‬ ‫می کنند و به نیات دیگری وارد افغانستان می شوند‪ ،‬متوجه شان می کنیم که افغانستان جایی نیست که‬ ‫تجاوز خارجی را بپذیرد جغرافیای افغانستان جغرافیای مردمی است که همواره برای استقالل خود و بیرون‬ ‫راندن نیروهای متجاوز جنگیده اند‪ .‬خطیب زاده افزود‪ :‬با کمک گروه های افغانستانی کمک خواهیم کرد که‬ ‫صلح پایدار در این کشور ایجاد شود‪ .‬همانطور که مقام معظم رهبری گفتند که رفتار دولت اتی و گروه هایی‬ ‫که در قدرت هستند‪ ،‬نوع رفتار ایران و کشورهای بین المللی را نسبت به انها مشخص می کنند‪ .‬هرچقدر انها‬ ‫مسووالنه رفتار کنند‪ ،‬پاسخ درست تری را از سوی نظام بین الملل‪ ،‬کشورهای منطقه و ایران دریافت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬وی درباره تاثیر قدرت گیری طالبان بر مساله حقابه ایران از رودهای مرزی با افغانستان یاداور شد‪ :‬اینکه‬ ‫در افغانستان چه کسی دولت را در دست بگیرد‪ ،‬تاثیری بر توافقات و تفاهمات ندارد‪ .‬قطعا منتظر می نشینیم‬ ‫دولت فراگیر در افغانستان شکل بگیرد‪ .‬حقابه ایران همواره در دستورکار بوده و باز هم خواهد بود‪ .‬خطیب‬ ‫زاده درباره تعداد شهروندان افغانستانی که به شکل غیرقانونی یا قانونی وارد ایران شده اند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬قطعا امار‬ ‫رسمی که وجود دارد و امار انهایی که به صورت «بی جا» شده یا انهایی که به صورت غیرقانونی وارد شدند‪،‬‬ ‫به صورت تقریبی و تحقیقی وجود دارد‪ .‬رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه با‬ ‫یاداوری این موضوع که ایران بیش از ‪ ۴۰‬سال است چندین میلیون از برادران و خواهران افغانستانی خود‬ ‫را میزبانی می کند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تمامی مساعی ایران این بوده که میزبان خوبی برای برادران و خواهران خود‬ ‫باشد اما هیچ جا وطن خود ادم نمی شود‪ .‬در بحران اخیر درخواست های بسیار زیادی برای ویزای ایران بود‬ ‫و تا جایی ســفارتخانه های ایران می توانستند تسهیل کردند و این فضا در چارچوب قانونی خود ادامه دارد‪.‬‬ ‫خطیب زاده درباره اخرین اقدامات وزارت امور خارجه برای واردات یاداور شد‪ :‬وزارت امور خارجه از روز اول و‬ ‫حتی قبل از ورود کرونا به کشور‪ ،‬این خطر را گوشزد کرد و فراگیری ان را در دنیا اعالم کرد‪ .‬در مرحله جذب‬ ‫کمک های بین المللی و منابع نیز اقداماتی انجام داده شد‪ .‬در فاز تامین واکسن هم برای تسریع واردات واکسن‬ ‫نقش کلیدی داشت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه به جهت حفظ ارامش جامعه و اجازه به مجاهدین سالمت تالش‬ ‫کردیم با سکوت به تحقق برنامه ها کمک کنیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تمامی سفرا برای تامین منابع اولیه و دستگاه های‬ ‫مورد نیاز حتی دستگاه های مورد نیاز برای واکسن داخلی تالش کردند‪ .‬واردات را از مقاصد مختلف پیگیری‬ ‫کردیم؛ چه تولید مشترک و چه واردات از چین‪ ،‬هند و روسیه و سبد کوواکس‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی‬ ‫با بیان اینکه با تالش های گسترده و جدیت چند هفته اخیر‪ ،‬نزدیک به ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار ُدز واکسن از‬ ‫چین وارد کشور شد‪ ،‬گفت‪ :‬چندین میلیون ُدز از سبد کوواکس نیز وارد کشور شده است‪ .‬سبدهای خرید از‬ ‫کشورهای دیگر و دریافت کمک را هم داشتیم‪ .‬این تالش ها در هفته جاری تشدید می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون دز سه هفته اینده وارد کشور می شود‬ ‫خطییب زاده با بیان اینکه واکســن حداقل به اندازه ‪ ۲۰‬میلیون ُدز در سه هفته اینده وارد کشور می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این واردات‪ ،‬عالوه بر واکسن هایی است که به شکل مقطعی و ناگهانی وارد کشور می شوند‪ .‬چند‬ ‫ده میلیون ُدز واکســن هم در ماه اکتبر وارد کشور می شــود‪ .‬وزارت امور خارجه وعده نداده است بلکه اگر‬ ‫مســاله ای تحقق یافته‪ ،‬خبر ان را داده اســت‪ .‬وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره اقدامات وزارت امور خارجه‬ ‫برای حل بحران افغانستان به ویژه پنجشیر هم گفت‪ :‬ایران هم به شکل اشکار و غیراشکار تحوالت افغانستان‬ ‫را در ســطوح مختلف پیگیری می کند‪ .‬گاهی نمایندگان ما به شکل ســاعتی با طرف های مقابل خود در‬ ‫ارتباط هستند‪ .‬دیشب امیرعبداللهیان با عبداهلل عبداهلل گفت وگو کرد‪ .‬خطیب زاده درباره ادعای مقام های‬ ‫صهیونیست که فروش محموله سوختی به لبنان از سوی ایران را تهدید امنیتی عنوان کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه‬ ‫رژیم صهیونیســتی در یک خرید و فروش ســاده محصوالتی که مردم لبنان به ان نیاز مبرم دارند‪ ،‬چنین‬ ‫ورودی دارد‪ ،‬نشــان می دهد چه توطئه ای برای جنگ‪ ،‬خونریزی‪ ،‬بحران و تحت فشــار قرار دادن مردم این‬ ‫کشور دارند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ایران مادامی که شخصیت ها‪ ،‬تجار و دولت لبنان تمایل به خرید سوخت‬ ‫ایران داشته باشند‪ ،‬این مسیر را در چارچوب های خود انجام می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نه رژیم صهیونیستی و نه‬ ‫دولت های دیگر نمی توانند جلوی تجارت مشــروع را بگیرند‪ .‬روشن است که این برای امروز و اینده لبنان‬ ‫تامین مایحتاج اولیه انها ضرورت اساسی است‪ .‬این دیپلمات ارشد درباره جزییات موافقت نخست وزیر عراق با‬ ‫حضور ‪ ۳۰‬هزار ایرانی برای مراسم اربعین تصریح کرد‪ :‬بیش از انچه اعالم عمومی شده‪ ،‬جزییاتی را در اختیار‬ ‫ندارم‪ .‬هم در سفر وزیر امور خارجه و هم گفت وگوهای قبلی و حتی در سفر من به بغداد و همچنین سفیر‬ ‫ایران‪ ،‬گفت وگوهایی در این باره انجام شده است‪ .‬با مشخص تر شدن مسائل‪ ،‬جزییات را بیان خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تالش ما انجام این کار با رعایت پروتکل های بهداشتی است‪ .‬خطیب زاده درباره احتمال لغو ویزا با عراق در‬ ‫زمان اربعین هم ابراز داشت‪ :‬هیچ گاه لغو ویزا با کشورها نداریم البته یکجانبه موردی را تصویب کردیم که‬ ‫اگر طرف عراق هم لغو روادید داشته باشد‪ ،‬ان را انجام دهیم اما هنوز این کار عملیاتی نشده است‪ .‬در دوران‬ ‫اربعین لحاظ کردن مهر ورود به جای لغو روادید است و روادید رایگان است‪ .‬وی درباره احتمال ارجاع پرونده‬ ‫هسته ای به شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد‪ :‬هر تغییری انجام شود‪ ،‬اعالم می شود‪ .‬گمانه زنی هایی‬ ‫بوده اســت‪ .‬اگر این کار صورت گیرد‪ ،‬اعالم می شود‪ .‬گفت وگوهای وین گفت وگوهای فنی برای اطمینان از‬ ‫اجرای برجام توسط امریکا و طرف های دیگر است‪ .‬مذاکرات برای پذیرش تعهدات جدید یا دست یافتن به‬ ‫توافق جدید نیست‪ .‬اگر تصمیمی در مجموعه حاکمیت گرفته شود‪ ،‬ما ان را اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مقام های امریکایی جایگاه خود را بدانند‬ ‫ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رابرت مالی نماینده دولت امریکا در امور‬ ‫ایران مبنی بر اینکه نمی توانیم تا ابد منتظر تهران برای بازگشت به مذاکرات باشیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این ایران نبوده‬ ‫که برجام را ترک کرده و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬را مکررا نقض کرده است‪ ،‬بلکه این امریکا بوده که نه تنها برجام را‬ ‫ترک بلکه قطعنامه شورای امنیت را هم را نقض کرد و دیگرانی که به دنبال اجرای ان بودند‪ ،‬تهدید به تنبیه‬ ‫و مجازات کرده است‪ .‬خطیب زاده با تاکید بر اینکه ایران همواره در میز و اتاق برجام بوده و امریکا باید مجوز‬ ‫ورود به این میز و اتاق را بگیرد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مقام های امریکایی جایگاه خود را بدانند‪ .‬ایران تا ابد منتظر این‬ ‫نمی ماند امریکا با اهرم غیرقانونی تحریم فشار را بر مردم ایران وارد کند‪ .‬این پنجره برای واشنگتن محدود‬ ‫است و امیدوارم مقامات امریکایی این را بدانند که چگونه به تعهدات خود عمل کنند‪ .‬اگر راستی ازمایی شده‬ ‫و دقیق منافع ایران ذیل برجام تامین شود‪ ،‬ایران به عنوان طرف متعهد کار خود و تعهداتش را انجام خواهد‬ ‫داد‪ .‬وی درباره ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان نیز عنوان کرد‪ :‬این موضوعی است که به صورت‬ ‫جدی پیگیری خواهیم کرد و رایزنی ها با کشورهای مختلف در این باره‪ ،‬در جریان است‪ .‬عالوه بر سه میلیون‬ ‫تبعه افغانستانی‪ ،‬تا انجایی که در توان ایران بوده‪ ،‬انجام داده ایم و باز هم در کنار مردم افغانستان خواهیم بود‪.‬‬ ‫خبرنگاری درباره امضای قرارداد عراق با توتال فرانسه درباره میادین مشترک نفت و گاز با ایران سوال کرد که‬ ‫رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه پاسخ داد‪ :‬از جزییات این قرارداد مطلع نیستم‪.‬‬ ‫حتما وزارت نفت جزییات ان را پیگیری می کند‪ .‬ما با کشورهای همسایه روابط دوستانه و راهبردی داریم و‬ ‫سعی می کنیم اختالف نظرها را حل کنیم‪ .‬درباره این موضوع و موضوعات دیگر منافع مردم پیگیری می شود‬ ‫و درباره منافع مردم و منافع عالیه هیچ کوتاهی نداریم‪.‬‬ ‫منابع ماالی در سیستم کواکس به دلیل تحریم های امریکا دریافت نشده است‬ ‫خطیب زاده درباره محدودیت های خرید واکسن کرونا هم گفت‪ :‬تحریم های ظالمانه امریکا یکی از موانعی‬ ‫خرید واکسن بوده است‪ .‬منابع مالی به دلیل تحریم های امریکا در سیستم کوواکس دریافت نشده است‪ .‬با‬ ‫انکه ما چندین میلیون دالر واکسن خریداری کردیم اما بانک به دلیل تحریم های امریکا‪ ،‬منابع مالی را انتقال‬ ‫نمی دهد‪ .‬این دلیلی نبوده و نخواهد بود که حاکمیت جمهوری اسالمی ایران به عنوان حافظ جان و ناموس‬ ‫مردم تالش نکند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬وزارت امور خارجه از روز اول در کنار مردم بود و با اعالم زودهنگام ان به‬ ‫مقامات و بعد از ان تامین واکسن و چند ده میلیون دز اقدام کرده است‪ .‬البته وزارت بهداشت به نوع واحد‬ ‫صالحیت انحصاری تایید واکسن‪ ،‬نوع واکسن ها را مشخص کرده است‪ .‬این دیپلمات ارشد درباره دیپلماسی‬ ‫اقتصادی نیز اظهار کرد‪ :‬دیپلماسی اقتصادی ابعاد مختلفی دارد و مفهوم ساد ه و بسیطی نیست‪ .‬در برنامه‬ ‫وزیر امور خارجه به مجلس درصد بســیاری از برنامه ها متمرکز بر دیپلماسی اقتصادی است‪ .‬برخی نهادها‬ ‫داریم که در دیپلماسی اقتصادی مهم است‪ .‬همه اینها در بدنه دولت باید همراهی کنند‪ .‬وزارتخانه هایی که‬ ‫کار اقتصادی می کنند‪ ،‬باید در زمینه تامین و جذب سرمایه گذاری های خارجی‪ ،‬تامین ارز‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫و‪ ...‬همکاری کنند‪ .‬به گفته خطیب زاده‪ ،‬در وزارت امور خارجه تمامی مشکالت بررسی و احصا شده است و‬ ‫اراده ملی می خواهیم که دیپلماسی اقتصادی را به عنوان محورهای اساسی در دستورکار قرار بدهیم‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا دستورالعمل جدیدی به سفرا در موضوع دیپلماسی اقتصادی ابالغ شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دستورالعملی از سوی وزیر امور خارجه در این رابطه ارسال شده است‪ .‬البته این دستورالعمل اولیه بوده ولی‬ ‫در هفته های اتی تکمیل خواهد شــد و هر ‪ ۶‬ماه گزارش ان را خواهند داد‪ .‬ابتکار برگزاری نشست سفرای‬ ‫کشورهای همسایه به زودی در قدم اول برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همه باید دسترسی برابر به واکسن کرونا داشته باشند‪/‬دچاراپارتاید واکسن هستیم‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پروژه سیاسی سازی ویروس کرونا خاطرنشان کرد‪ :‬بدترین برخورد با کرونا‬ ‫سیاسی کردن منشا کرونا و ابعاد مختلف است‪ .‬انچه امریکا و برخی کشورهای غربی در سیاسی کردن منشا‬ ‫کرونا انجام می دهند‪ ،‬در حالی است که باید همت گذاشته شود که همه دسترسی برابر به واکسن کرونا داشته‬ ‫باشند‪ .‬به گفته خطیب زاده‪ ،‬اینکه امریکا و کشورهای غربی سیاسی کردن کرونا را کلید زدند و با شدت جلو‬ ‫می برند‪ ،‬جای تاسف دارد‪ .‬االن باید کشورهای تولیدکننده واکسن دسترسی منصفانه بدهند و این امر محقق‬ ‫نشده است‪ .‬متاسفانه دچار اپارتاید واکسن هستیم‪ .‬امریکا و اروپا باید به مسئولیت قطعی خود عمل کنند‪.‬‬ ‫همه در این میانه به هم کمک کنند بشر از این بیماری و فراگیری به سالمت عبور کند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫پیام فراکسیون زنان مجلس‪:‬حضور زنان ورزشکار با حجاب اسالمی پیام نقش افرینی اجتماعی زن مسلمان است‬ ‫سهشنبه ‪ 16‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪557‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاکیدقالیباف‬ ‫بر اصالح فرایندهای قانونگذاری‬ ‫برای حل مشکالت کشور‬ ‫رئیــس مجلس ضمن تاکید بر اصالح رونــد قانونگذاری در‬ ‫کشور و بیان اینکه مجلس مسئول مرزبانی و دفاع از مرزهای‬ ‫قانون در کشور اســت گفت‪ :‬اصالح فرایند قانونگذاری برای‬ ‫کنترل ورودی ها و مصوبات و نیز حل مشکالت کشور بسیار‬ ‫موثر خواهد بود‪ .‬محمدباقر قالیباف امروز (دوشنبه ‪ 7‬تیر ماه)‬ ‫در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسالمی با حضور‬ ‫روئســای کمیسیون های مختلف و موضوع بررسی ایرادهای‬ ‫شایع شورای نگهبان نسبت به طرح ها و لوایح مصوب مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬مجلس دو وظیفه جدی و اساسی‬ ‫در حوزه های قانونگذاری و نظــارت را برعهده دارد و در این‬ ‫راســتا از دو سازمان مهم مرکز پژوهش های مجلس و دیوان‬ ‫محاسبات کل کشور اســتفاده می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس و دیوان محاســبات کشور باید تالش‬ ‫ک را از نظر مشورتی و پژوهشی‬ ‫کنند تا بهترین خدمات و کم ‬ ‫به نمایندگان در صحن و کمیسیون های مجلس ارائه کنند‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه ضمن اشاره به اینکه در خصوص این موضوع‬ ‫در نشست دیروز هیئت رئیسه مجلس مباحث جدی مطرح‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات‬ ‫گزارشی در مورد چگونگی استفاده هر چه بهتر از ظرفیت های‬ ‫این دو سازمان را در جلسه شورای هماهنگی و صحن علنی‬ ‫مجلس ارائه دهند تا نمایندگان بتوانند‪ ،‬این موارد را به عنوان‬ ‫مطالبه از این دو سازمان پیگیری کنند‪ .‬قالیباف تاکید کرد‪:‬‬ ‫افــرادی که از حوزه نظارت و قوانین در مجلس حضور دارند‬ ‫نیز باید کارشناســانی را در این دو ســازمان داشته باشند تا‬ ‫بتوانند به روســای کمیسیون ها در خصوص تنظیم مطالب‪،‬‬ ‫انجام اصالحات شکلی و محتوایی طرح ها و لوایح و مصوبات‬ ‫کمک کنند و به این شــکل اقدامات با دقت الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت و ظرفیت‬ ‫اجرایی جدید کشور‪ ،‬بازنگری در برخی لوایح و اصالح ان باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬براساس دستور مقام معظم رهبری‬ ‫اولویت با ارائه الیحه اســت و ما باید این موضوع را به صورت‬ ‫جدی در مجلس پیگیری کنیم‪ .‬رئیس قوه مقننه ضمن تاکید‬ ‫بر اصالح فرایند قانونگذاری در کشور بیان کرد‪ :‬اصالح فرایند‬ ‫قانونگذاری برای کنترل ورودی ها و مصوبات و به خصوص حل‬ ‫مشکالت کشور بسیار موثر خواهد بود تا ایرادات ایین نامه ای و‬ ‫قانونی طرح ها و لوایح قبل از ارائه به صحن رفع شود‪.‬‬ ‫تصویب تحقیق و تفحص از شستا‬ ‫در کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫توضیحات ارائه شده و نشست های گذشته با رای نمایندگان‬ ‫عضو کمیســیون اقتصادی درخواســت تحقیق و تفحص از‬ ‫شرکت شستا از سال ‪ ۱۳۹۲‬الی ‪ ۱۳۹۹‬تصویب شد‪ .‬غالمرضا‬ ‫مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬دستورکار اول کمیســیون اقتصادی مجلس‬ ‫انتخاب یکی از اعضای کمیســیون بــرای عضویت در هیات‬ ‫مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که با‬ ‫رای نمایندگان اقای محسن علیزاده انتخاب شد‪ .‬پیش از این‬ ‫اقای خاندوزی عضویت در این هیات را برعهده داشت‪ .‬نماینده‬ ‫مردم استارا با اشاره به اینکه با رای نمایندگان اقایان طغیانی‪،‬‬ ‫علیپور و توانگر جهت عضویت در کمیســیون های مشترک‬ ‫طرح های الزام به انتشــار اطالعات و شفافیت انتخاب شدند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اعضای کمیسیون اقتصادی اقایان احمد امیرابادی‬ ‫فراهانی و محمد باقری برای عضویت در کمیسیون مشترک‬ ‫طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی انتخاب کردند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از دستور کارهای کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای اعمال‬ ‫ماده ‪ ۲۳۴‬ایین نامه داخلی مجلس در خصوص‪ ،‬مغایرت های‬ ‫قانونی در اجرای قانــون چک و عدم اجرای ماده (‪ )۱۱‬قانون‬ ‫پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫متاسفانه بانک مرکزی در مدت زمان تعیین شده احکام قانونی‬ ‫را رعایت نکرده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نمایندگان بانک مرکزی در‬ ‫نشست امروز پاسخ ها و توضیحاتی را ارائه کردند و مقرر شد‬ ‫تعهدات زمان بندی شده ای را ارائه کند؛ در صورت پایبندی‬ ‫به این تعهدات اعمال ماده ‪ 234‬از دستورکار کمیسیون خارج‬ ‫می شــود‪ .‬سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دستور کار‬ ‫دیگر کمیسیون اقتصادی بررسی درخواست تحقیق و تفحص‬ ‫از شرکت شستا بود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به توضیحات ارائه شده و‬ ‫نشست های گذشته با رای نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫درخواســت تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫الی ‪ ۱۳۹۹‬تصویب شد‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد‬ ‫بحث و بررســی قرار گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اقای طغیانی گزارشی‬ ‫از اقدامــات صورت گرفته طی هفته گذشــته و نظر مکتوب‬ ‫دستگاه های ذی ربط در زمینه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را‬ ‫ارائه کرد و مقرر شد هفته اینده اخرین ویرایش طرح مذکور‬ ‫ارائه و در دستورکار کمیسیون قرار بگیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اثر فکری‬ ‫مورد حمایت قانون گذار‬ ‫جواد صادقی| وکیل پایه یک دادگستری‬ ‫برای پاسخ به این سوال که اساساً چه نوع اثر فکری مورد حمایت‬ ‫قانونگذار بوده ابتدائاً باید به تعریف جامع و مانع از «اثر» برسیم‪.‬‬ ‫ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان‬ ‫مصوبه ‪ ۱۳۴۸‬اثر را این چنین تعریف نموده است «به انچه که‬ ‫از راه دانــش یا هنر و ابتکار مولفین و‪ ......‬پدید می اید‪ .‬بدون در‬ ‫نظر گرفتن طریقه یا روش کــه در بیان یا ظهور و یا ابعاد ان‬ ‫به کار رفته اثر اطالق می شــود ‪ .‬به نظر می رسد تعریف فوق‬ ‫شامل اختراعات و اکتشافات نیز نیز می گردد‪ .‬حال انکه تفاوت‬ ‫های متعددی بین اثر های فکری و اکتشافات و اختراعات وجود‬ ‫دارد‪ .‬به عقیده برخی از حقوقدانان‪« ،‬اثر» محصول اصیل تالش‬ ‫ازادی فکری انسان است که در شکل و فرمی خاص ابراز شده‬ ‫باشد‪ .‬به طور کلی اثری مورد حمایت قانونگذار است که اصالت‬ ‫داشته یعنی جدید یا ریشه دار و مبتکرانه و خالقانه باشد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر اثر فکری می بایست باعث رشد اندیشه در انسان و‬ ‫بر اطالعات و دانش افراد بیفزاید هرچند که این اثرگذاری اندک‬ ‫و ناچیز باشد‪ .‬به طور اختصار موارد قانونی حمایت از اثار فکری‬ ‫به شرح ذیل بیان می شود؛ کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه‬ ‫و هر نوشــته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری( بند ‪ ۱‬ماده‬ ‫‪ .) ۲‬منظور از نوشته فنی هر نوشته ای که در زمینه امور فنی‬ ‫مورد استناد قرار گیرد می باشد‪ .‬به درستی قانونگذار اثر معماری‬ ‫موضوع بند ‪ ۷‬ماده ‪ ۲‬را از نوشته فنی تفکیک نموده است و حتی‬ ‫نوشته فنی مندرج در بند ‪ 1‬با لفظ اثر فنی موضوع بند ‪ ۱۱‬ماده‬ ‫‪ ۲‬نیز تفاوت اساسی داشته‪ .‬بدین معنا که به طور مثال هنگامی‬ ‫که نوشته خاصی در مورد ساخت دستگاه های صنعتی تحریر‬ ‫می گردد‪ ،‬نوشته فنی و در صورتی که ان نوشته به مرحله اجرا و‬ ‫منصه ظهور برسد و به عنوان مثال از ان نوشته دستگاه صنعتی‬ ‫ســاخته شود و از ان استفاده گردد به ان اثر فنی اطالق می‬ ‫گردد‪ ،‬مشروط به انکه وفق بند مذکور در ان ابداع و ابتکار به‬ ‫کار رفته باشد‪ .‬در پایان بند ‪ ۱۲‬ماده ‪ 2‬اشعار داشته که «هر‬ ‫گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در‬ ‫این فصل پدید امده باشد»‪ .‬مورد حمایت این قانون خواهد بود‪.‬‬ ‫این بند داللت بر تمثیلی بودن موارد مشروحه مندرج در ماده‬ ‫‪ ۲‬قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر موارد جنبه احصایی نداشته و در صورت وجود‬ ‫شروط مندرج در قانون‪ ،‬قانوگذار از ان حمایت نموده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زائران با چه شرایطی می توانند‬ ‫به پیاده روی اربعین بروند‬ ‫معاون امنیتی‪ ،‬انتظامی وزیر کشور گفت‪ :‬افزایش تعداد زائرین‬ ‫اربعین به بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر بعید اســت این در حالی است‬ ‫که برای سایر کشــورها ‪ ۱۰‬هزار نفر سهمیه داده اند‪ .‬حسین‬ ‫ذوالفقاری معاون امنیتی‪ ،‬انتظامی وزیر کشوردر حاشیه جلسه‬ ‫ستاد مرکزی اربعین در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬در مورد‬ ‫برگزاری اربعین با توجه به روند بیماری موضوع در دستور کار‬ ‫مسولین ایران و عراق قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬وزارت بهداشت هردو‬ ‫کشور باید اعالم نظر می کردند و در کمیته امنیتی اجتماعی و‬ ‫ســتاد اربعین با حضور مسئولین وزارت بهداشت بررسی شد و‬ ‫پیشنهاد شد کسانی که دو دز واکسن دریافت کرده اند و فاقد‬ ‫بیماری زمینه ای هستتد در صورت موافقت عراق امسال افرادی‬ ‫در مراسم اربعین شرکت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ابتدا وزارت کشور عراق‬ ‫با حضور مسئولین سفارت ایران جلسه گذاشتند و قرار شد نظر‬ ‫نهایی خود را اعالم کنند و تا روز گذشته براساس اعالم سفارت‬ ‫ما دولت عراق موافقت کرده که حداکثر ‪۳۰‬هزار نفر در مراسم‬ ‫اربعین شرکت کنند و ‪۷۲‬ساعت قبل از سفر تست ‪pcr‬داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬این ‪۳۰‬هزار نفر را در قالب موکب داران و کمیته‬ ‫هایی که وظیفه ای داخل عراق دارند ساماندهی کنیم چون این‬ ‫عدد قابل توزیع در کل کشور نیست‪ .‬هرچند امسال بنایمان بود‬ ‫که فقط ‪۱۰۰‬هزار نفر از خدام شرکت کنند و اکنون باید از ان‬ ‫‪۱۰۰‬هزار نفر ‪۳۰‬هزار نفر را اعزام کنیم‪ .‬ذوالفقاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫بعید می دانیم امکان رایزنی برای افرایش این تعداد باشد و این در‬ ‫حالی است که برای سایر کشورها ‪۱۰‬هزار نفر سهمیه داده اند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سهشنبه ‪ 16‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪557‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫مرکزپژوهش هایمجلس‪:‬‬ ‫اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره فوالد الزامی است‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «اصالح قیمت حامل های انرژی‪ :‬تاب اوری صنعت فوالد کشور»‬ ‫اورده است‪ :‬ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا و اولین تولیدکننده اهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است‪.‬‬ ‫تولید فوالد ایران در ســال ‪ ۱۳۹۸‬به میزان ‪ ۲۷.۲‬میلیون تن بوده و پیش بینی می شود که این میزان تا پایان سال‬ ‫جاری به مرز ‪ ۳۰‬میلیون تن برسد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬زنجیره ارزش فوالد حدود ‪ ۱۲‬درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫را به خود اختصاص داده است به طوری که عالوه بر تامین نیاز داخل کشور به محصوالت زنجیره فوالد‪ ،‬امکان توسعه‬ ‫بازارهای صادراتی نیز به وجود امده است‪ .‬این در حالی است که در دهه ‪ ۸۰‬شمسی‪ ،‬ایران یکی از واردکنندگان شمش‬ ‫فوالد و محصوالت فوالدی نظیر میلگرد ساختمانی بود‪ .‬پایش طرح های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش‬ ‫کمی این صنعت (ایجاد ‪ ۵۵‬میلیون تن ظرفیت تولید فوالد خام در چشم انداز ‪)۱۴۰۴‬‬ ‫فوالد نشان می دهد که اهداف ّ‬ ‫محقق خواهد شد‪ .‬تالش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش‬ ‫فوالد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد‪ .‬شایان ذکر است‪ ،‬دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با‬ ‫نرخ های یارانه ای‪ ،‬همواره یکی از مشوق های سرمایه گذاری در بخش فوالد کشور بوده است اما مشوق های سرمایه‬ ‫گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری‬ ‫و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می شود‪ .‬با توجه به گذار بخش فوالد کشور از دوره رشد و نمو‬ ‫اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی‪ ،‬انتظار می رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به‬ ‫مشوق ها و حمایت های دولتی نیز امکان پذیر باشد‪ .‬یافته های این گزارش نشان می دهد که با افزایش ‪ ۲۰۰‬درصدی‬ ‫قیمت انرژی برق و گاز طبیعی‪ ،‬نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت های فوالدی پس از اصالح قیمت‬ ‫حامل های انرژی در بازه ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد قرار می گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است‪ .‬حاشیه سود‬ ‫ناخالص صنایع فوالدی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت های فوالدی بخش خصوصی (با فناوری کوره‬ ‫القایی) که تنها روی مرحله فوالدسازی سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬احتماالً به زیر ‪ ۱۰‬درصد کاهش می یابد که با توجه‬ ‫به هزینه سربار پایین انها‪ ،‬تداوم تولید تهدید نخواهد شد‪ .‬مصارف انرژی شرکت های معدنی باالدستی زنجیره ارزش‬ ‫نسبتاً پایین است و اصالح قیمت حامل های انرژی تاثیر چندانی در وضعیت سوددهی انها نخواهد داشت‪ .‬رکود بخش‬ ‫ساخت و ساز در کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می شود که شرکت های نوردی پس از‬ ‫اصالح نرخ حامل های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند‪ .‬شایان ذکر است که مدل کسب و کاری که بر مبنای ان‬ ‫واحدهای متعدد نوردی در دهه ‪ ۸۰‬شمسی ایجاد شدند‪ ،‬امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در‬ ‫میان مدت اجتناب ناپذیر است‪ .‬راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی‬ ‫و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فوالد کشور خواهد شد‪ .‬اصالح‬ ‫قیمت حامل های انرژی تاثیری بر قیمت فوالد و محصوالت فوالدی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت‬ ‫چراکه قیمت نهایی شمش و محصوالت فوالدی بر اساس مکانیسم های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت های‬ ‫جهانی (و بعضاً باالتر از قیمت های جهانی) تعیین می شود‪ .‬شایان ذکر است که اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره‬ ‫فوالد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصالح ساختار زنجیره فوالد کشور انجام شود‪ .‬اصالح نظام عرضه و‬ ‫تقاضا‪ ،‬ازادسازی قیمت های محصوالت کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کاال و کشف قیمت) و اصالح عوارض و‬ ‫تعرفه های صادرات و واردات از دیگر اقدام هایی است که باید به طور هم زمان عملیاتی شود تا اسیب پذیری صنعت‬ ‫فوالد کشور به حداقل برسد‪.‬‬ ‫در صورت عدم صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی رخ می دهد؛‬ ‫کمبود‪ 50‬میلیونمترمکعبیسوختنیروگاه هادرزمستان‬ ‫بررسی های ایرنا نشــان می دهد به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی در‬ ‫زمســتان و کاهش گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع‪ ،‬حتی با وجود تعهد‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون مترمکعبی تخصیص سوخت مایع‪ ،‬زمستان امسال کمبود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون مترمکعبی سوخت نیروگاه ها قابل پیش بینی است‪ .‬سوخت‬ ‫زمســتانی همواره یکی از دغدغه های اصلی دولت و وزارت نفت است‪ .‬در‬ ‫سال های گذشته تامین سوخت زمستانی بیشتر با محدود کردن خوراک‬ ‫پتروشیمی ها و البته کاهش گازرسانی به نیروگاه ها انجام می شد و نیروگاه ها‬ ‫نیز در فصل سرد ســال‪ ،‬به جای گاز از سوخت های مایع شامل گازوئیل‬ ‫و مازوت اســتفاده می کردند‪ .‬با افزایش گازرسانی در کشور و اتصال همه‬ ‫نیروگاه ها به شــبکه گاز (بجز ‪ ۲‬نیروگاه) تامین گاز در زمستان سخت تر‬ ‫شد‪ .‬اگرچه اکنون ظرفیت تولیدگاز ایران به باالی یک میلیارد مترمکعب‬ ‫در روز رســیده اما افزایش شمار مشــترکان در کنار الگوی غلط مصرف‬ ‫همواره ســرعتی بیشتر از رشــد ظرفیت تولید داشته است‪ .‬از همین رو‬ ‫نگرانی ها نسبت به تامین سوخت زمستانی البته با اولویت بخش خانگی‬ ‫بیش از گذشته شده‪ ،‬تا انجا که وزیر نفت دولت سیزدهم یکی از مهمترین‬ ‫اولویت های خود را تامین گاز زمستانی عنوان کرده است‪« .‬جواد اوجی»‬ ‫درباره تدابیر وزارت نفت برای تامین گاز مورد نیاز مردم در فصل ســرما‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشــور‪ ،‬پیش بینی می کنیم‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب کســری گاز در فصل سرما داشته باشیم‪.‬‬ ‫البته وزیر نفت اظهار امیدواری کرده بر اساس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬بتوان‬ ‫با برداشت حداکثری گاز از میدان مشترک پارس جنوبی زمستان بدون‬ ‫چالشی را سپری کرد‪ .‬با این حال کمبود گاز در زمستان بسیار جدی است‪.‬‬ ‫در سال های گذشته نیز اگرچه دیگر قطعی گاز بخش خانگی به ویژه در‬ ‫استان های شمالی اتفاق نیفتاد اما نیروگاه ها با کاهش گازرسانی در زمستان‬ ‫دست به گریبان بودند‪ .‬این موضوع در کنار پایین بودن بازده نیروگاه های‬ ‫کشور‪ ،‬زنگ خطری برای قطعی برق در زمستان است‪ .‬امارها نشان می دهد‬ ‫در زمستان سال گذشته در برخی روزها‪ ،‬گاز تحویلی به نیروگاه ها به زیر‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون مترمکعب در روز رسید‪ .‬این در حالی است که اگر نیروگاه های‬ ‫کشور بخواهند با همه ظرفیت خود کار کنند سوختی معادل‪ ۱۹۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب گاز در روز نیاز دارند‪ .‬بنابراین بقیه سوخت مورد نیاز نیروگاه ها‬ ‫در زمستان به وسیله سوخت مایع تامین شده است‪ .‬با این حال نگاهی به‬ ‫مصرف سوخت مایع در کشور نیز نشان می دهد که توانایی تامین روزانه‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون لیتر گازوئیل و مازوت برای تحویل به نیروگاه های کشور وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد تعهد روزانه تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها‬ ‫معادل‪ ۵۰‬میلیون لیتر در روز است‪ .‬بخشی از این‪ ۵۰‬میلیون لیتر از مخازن‬ ‫ذخیره سازی نیروگاه ها که در تابستان پر شده تامین می شود و بخشی دیگر‬ ‫روزانه به نیروگاه ها تحویل خواهد شد‪ .‬بنابراین حتی اگر در زمستان گاز‬ ‫تحویلی به نیروگاه ها روزانه ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب در روز باشــد باز هم‬ ‫نیروگاه ها با کمبودی معادل ‪ ۵۰‬میلیون لیتر سوخت در روز برای استفاده‬ ‫از همه ظرفیت خود روبه رو خواهند بود‪ .‬در پنج ماهه ابتدایی امسال روزانه‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون لیتر گازوئیل به نیروگاه ها تحویل شده و این در حالی است که‬ ‫مصرف در این بازه زمانی روزانه ‪ ۱۲‬میلیون لیتر براورد می شود‪ .‬در هفت‬ ‫ماهه بعد سال اما در حالی که مصرف به ‪ ۳۲‬میلیون لیتر در روز می رسد‪،‬‬ ‫تحویل گازوئیل‪ ۲۹‬میلیون لیتر خواهد بود که این تراز منفی از محل ذخیره‬ ‫گازوئیل در پنج ماهه ابتدایی سال در نیروگاه ها تامین خواهد شد‪ .‬مصرف‬ ‫نفت کوره نیز در حالی که در پنج ماهه نخست سال در نیروگاه ها روزانه بین‬ ‫سه تا چهار میلیون لیتر بوده‪ ،‬در زمستان به‪ ۱۸‬میلیون لیتر در روز می رسد‪.‬‬ ‫با توجه به این اعداد و ارقام مشــخص می شــود که روزانه می توان تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیونلیترسوختمایع(شامل‪ ۳۲‬میلیونلیترگازوئیلو‪ ۱۸‬میلیونلیتر‬ ‫مازوت) در نیروگاه ها مصرف کرد‪ .‬نگرانی ها انجا بیشتر می شود که مصرف‬ ‫گازوئیل در داخل کشور نیز رو به فزونی است‪ .‬اکنون مصرف گازوئیل در‬ ‫بخش حمل و نقل کشور ‪ ۷۰‬میلیون لیتر در روز است و با توجه به ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۱۱۵‬میلیون لیتری پاالیشگاه های کشور برای تولید گازوئیل‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون لیتر برای سایر مصارف باقی می ماند‪ .‬حتی برای تامین سوخت‬ ‫مورد نیاز و تکمیل ذخیره سازی سوخت در نیروگاه ها‪ ،‬صادرات فراورده های‬ ‫نفتی در هفته های گذشــته متوقف بود که این موضوع در طوالنی مدت‬ ‫می تواند به بازارهای صادراتی ایران اســیب بزند‪ .‬اگرچه می توان مازوت‬ ‫بیشتری به نیروگاه ها تحویل داد اما مصرف بیشتر مازوت الودگی هوا را‬ ‫در زمستان به همراه خواهد داشت‪ .‬از همین رو برای تامین سوخت مورد‬ ‫نیاز نیروگاه ها دست کم به روزانه ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۳۰‬میلیون مترمکعب گاز نیاز‬ ‫است‪ .‬بنابراین اگر مصرف بخش خانگی به باالی ‪ ۷۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫در روز برسد‪ ،‬سوخت رسانی به نیروگاه ها مختل خواهد شد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اگر مصرف بخش خانگی گاز ‪ ۶۰۰‬میلیون متر مکعب در روز ثابت‬ ‫باشد‪ ،‬می توان با گاز رسانی ‪ ۱۳۰‬میلیون متر مکعبی به نیروگاه ها و تامین‬ ‫بخشی از نیاز صنایع مختلف مانند سیمان‪ ،‬روند سوخت رسانی در کشور را‬ ‫مدیریت کرد‪ .‬در کنار این موضوع‪ ،‬باید سوخت رسانی به نیروگاه ها را نیز‬ ‫اولویت بندی کرد تا با سنکرون (اتصال شبکه) سراسری شبکه برق مانع‬ ‫از اختالل در برق رسانی شد‪ .‬در واقع با گاز رسانی به نیروگاه ها با بازدهی‬ ‫باالتر و کاهش سوخت رسانی به نیروگاه های دیگر‪ ،‬باالترین بازدهی را از‬ ‫سوخت تحویلی ایجاد کرد‪ .‬همچنین باید درباره اصالح الگوی مصرف و‬ ‫کاهش هدر رفت انرژی در کشور نیز گام های اساسی برداشت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬بازار بهینه ســازی انرژی در ایران با توجه به شرایط موجود نزدیک‬ ‫به ‪ ۳.۵‬میلیون بشــکه نفت خام در روز است‪ ،‬این عدد به معنای قابلیت‬ ‫صرفه جویی این میزان انرژی در کشور در هر شبانه روز است‪ .‬براساس تراز‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬مصرف کنونی انرژی کشور معادل ‪ ۶.۳‬میلیون بشکه نفت در روز‬ ‫استکهچنان چهبرنامه هایبهینه سازیانجامشود‪،‬قابلیتصرفه جویی‪۵۰‬‬ ‫درصدی مصرف انرژی وجود خواهد داشت‪ .‬در طول دهه های اخیر عرضه‬ ‫انرژی اولیه کشور به طور متوسط سالیانه سه درصد رشد داشته و با توجه‬ ‫به رشد تولید ناخالص داخلی موجب روند افزایشی شدت مصرف انرژی‬ ‫اولیه شده است‪ .‬در حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه های‬ ‫گذشته روند کاهشی داشته است‪ .‬شدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه‬ ‫برابر متوسط جهانی است و ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور‬ ‫المان است‪ ،‬اما شدت مصرف انرژی ایران ‪ ۶‬برابر المان است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که میزان تولید ناخالص المان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید‬ ‫بیش از سه برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص ‪ ۶‬برابر ایران است و این‬ ‫اعداد نشان می دهد مصرف انرژی در ایران در خدمت بخش غیرمولد است‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات کاالی ای تی عامل افزایش قیمت و اختالل در تامین تجهیزات‬ ‫عضو هیات مدیره ی سازمان نصر تهران با بیان اینکه مشابه انچه در مورد‬ ‫تولید و واردات واکســن کرونا در کشور شاهدیم‪ ،‬مدت هاست در حوزه ی‬ ‫فناوری اطالعات اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر پیش از اماده سازی زیرساخت ها‬ ‫و پیش از انکه تولید به حد مطلوبی برسد‪ ،‬واردات را محدود کنیم‪ ،‬اجناس‬ ‫نایاب می شود‪ ،‬قیمت ها افزایش می یابد و در تامین تجهیزات در بازار خلل‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬احسان زرین بخش با اشاره به نگرش وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در سال های گذشته گفت‪ :‬ماهیت ای تی با سایر صنایع متفاوت‬ ‫است‪ ،‬اما همان نسخه ای که برای صنایع مختلف پیچیده می شود‪ ،‬برای‬ ‫صنعت فاوا هم تجویز می شود‪ .‬وزارت صمت در یک سال اخیر اعالم کرد که‬ ‫اگر قرار است سقف و سابقه ی شرکت ها برای اخذ ثبت سفارش افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬این شرکت ها باید با دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرارداد داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین مصداق‪ ،‬اپراتورهای تلفن همراه‪ ،‬بانک های‬ ‫خصوصی و طیف وسیعی از مصرف کنندگان از این امکان حذف می شوند‪،‬‬ ‫زیرا طیف کسانی که از فناوری اطالعات استفاده می کنند بسیار وسیع بوده‬ ‫و محدود به دستگاه های اجرایی نمی شود‪ .‬بخش عمده ای از بهره برداران‬ ‫نهایی در حالی حذف می شــوند که نیاز انها برطرف نشده است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر تامین کنندگان وقتی با چنین بخش نامه هایی روبه رو شــوند‪ ،‬برای‬ ‫ت‪‎‬هایشان به ناچار به سمت قاچاق سوق داده می شوند‪.‬‬ ‫ادامه حیات شرک ‬ ‫عضو هیات مدیره ی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به‬ ‫بی توجهی تصمیم گیران به مزایای فناوری اطالعات‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایطی به‬ ‫سر می بریم که منابع مورد نیاز در کشور بسیار محدود است و به همین‬ ‫دلیل باید با وســواس و دقت نظر بیشتری انها را مصرف کنیم‪ .‬فناوری‬ ‫اطالعات مانند یک داشبورد عمل می کند و از این طریق تصمیم گیران با‬ ‫رصد اطالعات می توانند منابع موجود را به بخش های مورد نیاز تخصیص‬ ‫دهند‪ .‬اما وقتی مانیتورها و سنسورها خاموش شوند‪ ،‬دیگر متوجه نمی شوند‬ ‫چه اتفاقی رخ می دهد‪ .‬رویکرد تصمیم گیران در صنعت فاوا مشابه همین‬ ‫مثال اســت‪ .‬با این تصمیم وزارت صمت‪ ،‬اگر یک روز سیســتم های این‬ ‫وزارتخانه قطع شود‪ ،‬چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫زرین بخش با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه وزارت صمت به حوزه ی ای تی‬ ‫گفت‪ :‬انچه در مورد تولید و واردات واکسن کرونا در کشور شاهدش هستیم‪،‬‬ ‫مدت هاست که در حوزه ی فناوری اطالعات نیز با ان دست به گریبانیم‪.‬‬ ‫کسی تولید را نفی نمی کند؛ اما اگر پیش از اماده سازی زیرساخت ها و پیش‬ ‫از انکه تولید به حد مطلوبی برسد تا بتواند نیاز کشور را برطرف کند‪ ،‬جلوی‬ ‫واردات را بگیریم و یا به هر طریقی ان را محدود کنیم‪ ،‬اجناس نایاب می شود‪،‬‬ ‫قیمت ها افزایش می یابد و در تامین تجهیزات در بازار خلل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫در این شــرایط پس از وارد شدن ضربه ی حداکثری به تامین کننده ها‪،‬‬ ‫وارادات ازاد می شود‪ ،‬اما نوسانی که پیش از این وضعیت رخ داده‪ ،‬نه به نفع‬ ‫تولیدکننده است و نه به نفع واردکننده‪ .‬وی با اشاره به نقش نصر تهران در‬ ‫میانجی گری این وضعیت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سازمان نظام صنفی رایانه ای استان‬ ‫تهران با اتخاذ برخی سیاست ها می تواند میان زنجیره ی تامین تجهیزات و‬ ‫تولیدات تناسبی برقرار کند‪ .‬بسیاری از مسووالن به دنبال حمایت از تولید‬ ‫هستند‪ ،‬اما با حمایت نادرست به این موضوع اسیب می زنند‪ .‬نصر تهران‬ ‫در میان اعضا و بدنه ی صنفی خود‪ ،‬تولیدکننده‪ ،‬واردکننده و مصرف کننده‬ ‫دارد‪ .‬یعنی کل زنجیره ی تامین در نصر تهران وجود دارد‪ .‬بنابراین از نیاز‬ ‫بازار مطلع است و می داند چطور باید از تولیدکننده حمایت کند‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره ی سازمان نصر تهران ادامه داد‪ :‬باید فضایی در اختیار تولیدکننده قرار‬ ‫داده شود تا بتواند کاالیش را عرضه کند‪ .‬اگر کاالی عرضه شده مطلوب و‬ ‫باکیفیت باشد‪ ،‬به صورت خودکار بازار فروش ان فراهم می شود‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 664

روزنامه خوب 664

شماره : 664
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه خوب 663

روزنامه خوب 663

شماره : 663
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!