روزنامه خوب شماره 552 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 552

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 552

روزنامه خوب شماره 552

‫‪3‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫یاران‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫شهریورم شتی‬ ‫اه‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫نبه‬ ‫واریز‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ی‬ ‫شود‬ ‫خطیب زاده اعالم کرد‬ ‫سه شنبه‪ 9‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 552‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 22‬محرم‪ 1 |1443‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫بازگشـاییمـدارس؛‬ ‫بالتکلیفی در تصمیم ها‪،‬‬ ‫بحـران در خانواده ها‬ ‫برجام نیاز‬ ‫به میانجی ندارد‬ ‫‪3‬‬ ‫شکایت بیش از ‪ 500‬هزار نفر‬ ‫از مردم از حسن روحانی به‬ ‫کمیسیون اصل نود‬ ‫‪4‬‬ ‫وز یر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫بانک ها مکلف‬ ‫به پرداخت وام ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیونی مسکن می شوند‬ ‫نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار‪:‬‬ ‫اسیبواحدهایتولیدی‬ ‫از قطعی برق و کرونا‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫یارانهبنزینی؛‬ ‫این بار در دولت جدید‬ ‫ق قطعا منجر به تورم بیشتر خواهد شد‬ ‫افزایش بی ضابطه حقو ‬ ‫دولت برای حمایت از‬ ‫معیشت‪،‬تورمراکنترلکند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫واکنش قالیباف به تایید‬ ‫طرح جهش تولید مسکن‬ ‫از سوی شورای نگهبان‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫دز دوم واکسن کرونا‬ ‫ن شده‬ ‫قبل از زمان تعیی ‬ ‫تزریق نشود‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫اخرینوضعیتاعطای‬ ‫کارت اعتباری سهام عدالت‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫دلیلعقب نشینیتایرسازان‬ ‫از افزایش قیمت چه بود؟‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫محسن رهامی‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‪:‬‬ ‫دولت وعده جدید ندهد‪،‬‬ ‫مردمبایداحساسکننددولت‬ ‫سیزدهمبادولتهایقبلی‬ ‫فرق دارد‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫‪88301986‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫یارانهمعیشتیشهریورماهچهارشنبهواریزمی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪552‬‬ ‫گزارش‬ ‫دلیل عقب نشینی تایرسازان از‬ ‫افزایش قیمت چه بود؟‬ ‫سازمانحمایت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگانهیچسندیارائهندادند!‬ ‫یک مقام مسئول در سازمان حمایت گفت‪ :‬این سازمان به‬ ‫منظور انجام تکالیف قانونی از انجمن تایر درخواست کرد‬ ‫تا اسناد مرتبط با چرایی افزایش قیمت را ارائه کند که این‬ ‫انجمن از تصمیم خود عقب نشینی کرد‪.‬‬ ‫مصطفی تنها سخنگوی انجمن تایر در بیستم مرداد ماه‬ ‫سال جاری‪ ،‬خبر افزایش ‪ ۱۵‬درصدی محصوالت تایر را‬ ‫رسانه ای کرد‪ .‬بالفاصله پس از انتشار این خبر مشاهدات‬ ‫میدانــی بیانگر ان بود که بار دیگر بــازار تایر با گرانی و‬ ‫افزایش قیمت مواجه شده است‪.‬‬ ‫با این حال ســخنگوی انجمن تایر هفته گذشــته و در‬ ‫مصاحبه دیگری‪ ،‬خبر از ملغی شدن مصوبه افزایش نرخ‬ ‫تایــر داد و اعالم کرد که افزایش قیمت به دلیل تقاضای‬ ‫پایین در بازار با مخالفت جدی فروشــندگان تایر مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که در پی این اظهارات ضدونقیض‬ ‫در چند روز گذشته قیمت یک جفت تایر پرایدی‪ ،‬افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫در حالی که روز گذشته برخی از رسانه ها‪ ،‬مخالفت صریح‬ ‫سازمان حمایت را مانع افزایش قانونی قیمت تایر عنوان‬ ‫کردند اما منایی‪ ،‬معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬در گفت وگو با مهر ضمن رد این ادعا گفت‪:‬‬ ‫طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال گذشته‪ ،‬مصوبات‬ ‫انجمن صنفی تایر در خصوص قیمت گذاری بایستی در‬ ‫چارچوب مشخص شده از سوی سازمان حمایت باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬به همین جهت و به منظور انجام تکالیف‬ ‫قانونی‪ ،‬سازمان حمایت از انجمن تایر درخواست کرد تا‬ ‫اسناد و مدارک مرتبط با چرایی افزایش قیمت را به این‬ ‫ســازمان ارائه کند که بالفاصله پس از این اتفاق‪ ،‬انجمن‬ ‫تایر از تصمیم خود مبنی بر افزایش ‪ ۱۵‬درصدی قیمت‬ ‫تایر منصرف شد‪.‬‬ ‫در همین رابطه تنها سخنگوی انجمن تایر‪ ،‬ضمن انتقاد از‬ ‫شیطنت برخی رسانه ها در رسانه ای کردن اخبار مربوط با‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬گفت‪ :‬انتشار اخبار مربوط به گرانی کاالها‬ ‫قبل از قطعی شــدن ان‪ ،‬به نفع مردم نیست و رسانه های‬ ‫منتشرکننده این اخبار بایستی دقت کنند تا در راستای‬ ‫اهداف مردم اقدام به تولید محتوا کنند‪.‬‬ ‫وی دلیــل مصاحبه ابتدایی خود را که طی ان از افزایش‬ ‫قریب الوقوع ‪ ۱۵‬درصدی قیمت تایر خبر داده بود‪ ،‬اصرار‬ ‫بیش از حد برخی از رســانه های تخصصی حوزه خودرو‬ ‫عنوان کرد و از ان انتقاد کرد‪.‬‬ ‫خبر افزایش قیمت‪ ،‬بازار تایر را کم رونق تر کرد‬ ‫همچنین‪ ،‬داوود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫الستیک و روغن نیز در واکنش به افزایش قیمت تایر طی‬ ‫روزهای اخیر گفت‪ :‬در حال حاضر بازار تایر در شرایط کما‬ ‫قرار دارد و در حالی که عرضه تایر بسیار شرایط مساعدی‬ ‫دارد‪ ،‬تقاضا بسیار اندک است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرفیت تمامی انبارهای تایر تکمیل اســت و‬ ‫مغازه دارها به دلیل کمبود مشتری‪ ،‬در حال تعطیل کردن‬ ‫مغازه های خــود و رجوع به انبارهای عمومی هســتند؛‬ ‫چرا که تایر بر اثر قرارداشــتن در فضای باز و ازاد‪ ،‬دچار‬ ‫پوسیدگی شده و مقاومت خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشــندگان الســتیک و روغن افزایش‬ ‫قیمت تایر در شرایط فعلی را اشتباه دانست و گفت‪ :‬انتشار‬ ‫اخبار افزایش قیمت‪ ،‬همین تعداد اندک مشتری را نیز از‬ ‫بازار دور می کند و اثر منفی بر روی بازار خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫چرا که فروشگاه های تایر برای تسویه با تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫باید سبد خریداری شده خود را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد انتشــار اخبار ضد و نقیض در خصوص‬ ‫بازار تایر در برخی از رســانه ها که شــائبه ذی نفع بودن‬ ‫تولیدکنندگان تایر در ان وجــود دارد‪ ،‬موجب التهاب و‬ ‫ســردرگمی فعاالن این بازار شده است که در نتیجه به‬ ‫زیان مصرف کننده نهایی تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫شــاید در این روزها که مردم در شرایط سخت اقتصادی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬اوالً؛ رسانه ها می توانند در راستای مطالبه گری‬ ‫از مســئولین و کاهش فشار اقتصادی گام بردارند و ثانیاً‬ ‫مســئولین مربوطه در مصاحبه با رسانه ها دقت کافی را‬ ‫داشــته باشــند تا اخبار مربوط به گرانی در صورت عدم‬ ‫قطعیت اعالم نشود‪.‬‬ ‫طبق اعالم ســازمان هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬بیست و دومین مرحله یارانه معیشتی شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬ساعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه (‪ ۱۰‬شهریورماه) به حساب سرپرستان خانوار‬ ‫واریز خواهد شــد‪ .‬بیست و دومین مرحله یارانه معیشتی ساعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود‪ .‬همانند دوره های قبل‪ ،‬خانواده های یک نفره ‪۵۵‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬خانواده های دو نفره ‪ ۱۰۳‬هزار تومان‪ ،‬خانواده های سه نفره ‪ ۱۳۸‬هزار تومان‪ ،‬خانواده های چهار نفره ‪ ۱۷۲‬هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ‪ ۲۰۵‬هزار تومان‬ ‫یارانه معیشــتی دریافت خواهند کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬نهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت‬ ‫کرده اند‪ ،‬این ماه کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫ققطعامنجربهتورمبیشترخواهدشد‬ ‫افزایشبیضابطهحقو ‬ ‫دولتبرایحمایتازمعیشت‪،‬تورمراکنترلکند‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره افزایش حقوق برخی گروه ها گفت‪ :‬در صورتی که هر اقدام‬ ‫دولت مابه ازایی در بخش تولید نداشته باشد و دولت بخواهد افزایش حقوق را از طریق چاپ پول انجام‬ ‫دهد‪ ،‬قطعا منجر به تورم خواهد شد‪ .‬مرتضی عزتی‪ ،‬استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد افزایش‬ ‫حقوق برخی کارمندان دولت در ماه های گذشته می گوید‪ :‬دولت مجبور شد به دلیل اینکه در سال های قبل‬ ‫درست وظیفه خودش را انجام نداده است‪ ،‬در سال پایانی این کار را اجرایی کند‪ .‬سال قبل ‪ ۲۵‬درصد بود و‬ ‫پس از مدتی به طور متوسط افزایش حقوق ها شد‪ ۳۵‬درصد‪ .‬هنوز هم به اندازه تورم همه حقوق ها افزایش‬ ‫پیدا نکرده است‪ ،‬ولی هر کاری بخواهیم بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه بخواهیم تزریق کنیم‪ ،‬اگر ما‬ ‫به ازا و معادل ان تولید نباشد‪ ،‬تورم ایجاد می کند‪ .‬دولت اگر بخواهد این افزایش حقوق ها را با انتشار پول‬ ‫تامین کند‪ ،‬قطعا تورم است‪ .‬در ادامه گفت وگو با مرتضی عزتی را می خوانید‪:‬‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬برنامه های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف‬ ‫کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در استانه‬ ‫اجراســت‪ .‬ایا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که‬ ‫منجر به تشدید کسری بودجه می شود‪ ،‬چیست؟‬ ‫طبق قانون‪ ،‬دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را به تناسب نرخ تورم در هر سال افزایش دهد‪ .‬طی چند‬ ‫سال گذشته کشور ما با تورم بسیار باالیی مواجه بوده است‪ .‬تورم طی سه سال گذشته در هر سال باالی ‪ ۵۰‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬ولی حقوق ها به این تناسب افزایش نیافته است‪ .‬حقوق کارمندان در این سال ها ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد افزایش یافته‬ ‫است و یا در سال اخر نیز گفتند دو میلیون تومان حقوق ها اضافه شود‪ .‬برای این میزان نیز سقف تعیین کردند‪ .‬انهایی‬ ‫که ده میلیون تومان حقوق داشتند‪ ،‬افزایش حقوق انها می شود ‪ ۲۰‬درصد و ان که ‪ ۱۵‬میلیون حقوق می گرفتند‪،‬‬ ‫افزاش درامد انها می شود تقریبا ‪۱۲‬تا ‪ ۱۳‬درصد‪.‬‬ ‫دولت چرا این افزایش حقوق ها را متناسب با تورم باال نبرده است؟‬ ‫دولت به علت های مختلف در سال های گذشته نه توانسته است تورم را کنترل کند و نه توانسته است حقوق ها را‬ ‫متناسب با تورم افزایش دهد‪ .‬از جمله دالیلی که می توان برای این مساله نام برد‪ ،‬فشار کسری بودجه ای که بر دولت‬ ‫تحمیل شده بود‪ ،‬حذف درامدهای نفتی در این چند سال‪ ،‬کاهش تولید ملی و رکود که به تبع ان کاهش درامدهای‬ ‫مالیاتی را در پی داشته است و کاهش سایر درامدهای دولت که به صورت های مختلف از جمله عوارض دریافت می‬ ‫کرد‪ ،‬دست به دست هم داده اند‪ ،‬تا هم تورم افزایش شدیدی داشته باشد و هم دولت در پرداخت حقوق کارمندان با‬ ‫مشکل مواجه شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬همه این اتفاقات در این سه سال به دولت اجازه نداده است‪ ،‬حقوق کارکنان دولت‬ ‫را به متناسب با تورم افزایش دهد‪ .‬دولت دوازدهم در این سال اخر یعنی در زمستان سال ‪ ۹۹‬سعی کرد مقداری از ان‬ ‫ناتوانی هایش در افزایش حقوق ها را کاهش دهد‪ .‬یعنی مقداری افزایش حقوق ها را بیشتر کرد‪ .‬طبیعی است که هنوز‬ ‫هم به اندازه تورم حقوق ها را زیاد نکرده است‪.‬‬ ‫سوال اساسی اینجاست که دولت ایا توان پرداخت این افزایش حقوق ها را داشته است یا خیر؟‬ ‫دولت موظف بوده است که حقوق ها را متناسب با تورم افزایش دهد‪ .‬وظیفه اش این بوده که انجام دهد‪ ،‬ولی انجام نداده‬ ‫است‪ .‬البته باید این را هم گفت که دولت مشکالت بودجه ای فراوانی داشته است‪ .‬مشکالت بودجه ای به دولت اجازه‬ ‫نداده است‪ ،‬انجام دهد‪ .‬سال اخر دولت گفت مقداری از ان قصورهایی که داشته ام را جبران کنم‪ .‬حقوق برخی گروه ها‬ ‫ر افزایش داد‪ .‬دولت در فشار است‪ .‬قطعا در این ماه های گذشته با فشار زیاد توانسته این بودجه را تامین کند‪ .‬از مقداری‬ ‫بودجه های دیگر زده تا این قصور خود را جبران کند‪ .‬شاید هدفش این بود که مقداری فشار را از روی حقوق بگیران‬ ‫سابق کاهش دهد و از این طرف فشار را روی بودجه های خودش بیاورد‪ .‬دولت مجبور شد به دلیل اینکه در سال های‬ ‫قبل درست وظیفه خودش را انجام نداده است‪ ،‬در سال پایانی این کار را اجرایی کند‪ .‬سال قبل ‪ ۲۵‬درصد بود و پس از‬ ‫مدتی به طور متوسط افزایش حقوق ها شد ‪ ۳۵‬درصد‪ .‬هنوز هم به اندازه تورم همه حقوق ها افزایش پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫ولی هر کاری بخواهیم بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه بخواهیم تزریق کنیم‪ ،‬اگر ما به ازا و معادل ان تولید نباشد‪،‬‬ ‫تورم ایجاد می کند‪ .‬دولت اگر بخواهد این افزایش حقوق ها را با انتشار پول تامین کند‪ ،‬قطعا تورم است‪.‬‬ ‫دولت در ماه های ابتدایی سال حدود ‪ 53‬هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته است‪ .‬حال چگونه می خواهد‬ ‫این بار مالی ایجاد شده را تامین مالی کند؟‬ ‫اوال باید بدانیم‪ ،‬معنای تنخواه چاپ پول نیست‪ .‬معنایش این است که از بودجه دولت یک دوازدهم قانونی و موقت‬ ‫برداشته تا جزییاتش تصویب شود‪ .‬تا بعد هزینه کند و جزییاتش را تصویب کند‪ .‬معنایش چاپ پول نیست‪ .‬اگر در خزانه‬ ‫پولی نباشد‪ ،‬در اینده هم احتمال ورودی نداشته باشد‪ ،‬اینجا از جاهایی قرض کرده و هزینه می کند که قرض هایش‬ ‫را باید بپردازد‪ .‬در این صورت اگر از درامدهای خودش بپردازد مشکلی ندارد‪ .‬ولی اگر به هر علتی این بودجه یا بودجه‬ ‫های دیگرش از طریق انتشار پول تامین شود و انتشار پول ما هم بیش از رشد اقتصادی ما باشد‪ ،‬قطعا تورم زا است‪ .‬این‬ ‫موضوع در سال های گذشته بوده است‪ .‬دولت ها در ایران نزدیک ‪ ۵۰‬سال است که تقریبا با این مشکل مواجه هستند‪.‬‬ ‫برخی سال ها بویژه از ‪ 49‬به بعد که انتشار پول یکی از ابزار تامین مالی دولت شد‪ ،‬انتشار پول جدی تر مورد استفاده قرار‬ ‫گرفت‪ .‬یعنی از ‪ 50‬سال پیش تا کنون انتشار پول داشته ایم و همیشه پایه پولی خود را افزایش می دادیم و این موجب‬ ‫ایجاد تورم می شده است‪ .‬برخی سال ها مانند سال ‪ 78‬تا ‪ 85‬که انتشار پول ما کم شد‪ ،‬اگر نگاه کنیم تورم ما هم به‬ ‫شدت پایین تر از نرخ های کنونی بوده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در این سال ها رشد اقتصادی ما در این سال ها خوب بود و‬ ‫درامدهای نفتی ما هم زیاد نبود که از ان طرف پول از خارج بیاید و دولت بخواهد ان را به جامعه تزریق کند‪ .‬اگر همین‬ ‫روند ادامه پیدا کند و دولت بخواهد کسری بودجه های مختلف خود را از جمله حقوق و دستمزد را از طریق انتشار پول‬ ‫جبران کند و یا انتشار پول را افزایش دهد قطعا تورم بیشتری در انتظار کشور خواهد بود‪ .‬ولی اگر از طریق دیگری این‬ ‫هزینه را جبران کند‪ ،‬ممکن است تاثیری کمتری بر تورم داشته باشد‪ .‬یعنی یا از طریق کاهش هزینه های دیگر خود یا‬ ‫فروش دارایی ها و یا از طریق استقراض از بازار سرمایه جبران کند‪ ،‬اثار تورمی اش به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی دولت با این افزایش حقوق ها به دام مارپیچ دستمزد‪-‬تورم می افتد و دیگر خارج شدن از‬ ‫این دام به شدت مشکل خواهد شد‪ .‬چه راهکاری برای این موضوع دارید؟‬ ‫خیر ؟ الزامی ندارد که اگر دستمزد باال برود تورم هم باال برود‪ .‬شرط ایجاد تورم بستگی به نحوه تامین مالی افزایش‬ ‫حقوق ها دارد که دولت از کجا و چگونه منابع ان را تامین کند‪ .‬افزایش حقوق اساسا برای کارمندان خوب است‪ .‬مهم‬ ‫این است که کاری که می کنیم‪ ،‬این افزایش حقوق منجر به تورم جدید نشود‪ .‬این افزایش حقوق جبران تورم سال های‬ ‫گذشته است‪ .‬حق مردم است که به اندازه افزایش تورم حقوقشان باال برود‪ .‬ما نباید بگوییم حق مردم را ندهید چون‬ ‫ممکن است عرضه نداشته باشیم جلوی تورم را بگیریم‪ .‬دولت موظف است حق مردم را بدهد و تمام تالشش را بکند که‬ ‫تورم ایجاد نکند‪ .‬برای اینکه دولت به دام این مارپیچ نیفتد‪ ،‬راهکار وجود دارد‪ .‬دولت باید تمام تالشش را بکند از راه هایی‬ ‫مانند فروش دارایی ها و استقراض از بازار سرمایه و مردم از طریق انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود را جبران کند‪.‬‬ ‫نه اینکه تا با کسری مواجه شد به سراغ انتشار پول برود‪ .‬این راه غلطی است‪ .‬ده ها سال است که همه اقتصاددان های‬ ‫دنیا این را اعالم می کنند که دولت برای اینکه کسری بودجه خود را جبران کند می تواند از طریق فروش دارایی های‬ ‫خود این کسری را جبران کنید و اگر نشد از مردم با انتشار اوراق قرضه استقراض کند‪ .‬متاسفانه ساز و کارهایی که در‬ ‫کشور داریم عده ای از افرادی که دست اندرکار هستند مانع این می شوند که دولت دارایی های خود را بفروشد‪ .‬ان ها‬ ‫عامل تورم هستند‪ .‬عده ای هم مانع از این می شوند که دولت اوراق قرضه منتشر کند‪ .‬ان ها هم عامل تورم هستند‪ .‬یا‬ ‫نا اگاه هستند یا عامدانه می خواهند تورم در جامعه ایجاد شود‪ .‬بهترین راه این است که دولت کسری بودجه خود را به‬ ‫غیر از چاپ پول تامین مالی کند‪ .‬اگر دولت دارایی هایش را بفروشد و بودجه اش تامین شود نیازی ندارد پول منتشر‬ ‫کند که تورم زا باشد‪ .‬باید راه درست را به دولت بگوییم‪ .‬نگوییم راه های درست را نرو ممکن است خطر داشته باشد‪.‬‬ ‫راه درست برو و سیاست درست برای تامین ان راه درست استفاده کن‪ .‬دولت موظف است قانونا حقوق ها را اندازه تورم‬ ‫افزایش دهد و موظف است سیاست های درستی اعمال کند تا تورم جدید ایجاد نشود‪ .‬این را کنار هم بگذارید‪ .‬بله دولت‬ ‫باید کارش را درست کند‪ .‬اگر نتوانست این کار را انجام دهد باید دید چه ایرادی دارد‪ .‬خودش نمی خواسته یا موانعی‬ ‫وجود داشته و یا منع قانونی وجود داشته است؟ ان موانع و مقررات را برطرف کنیم تا سیاست های درست اعمال شود‬ ‫تا دولت مجبور نشود پول چاپ کند‪.‬‬ ‫نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار‪:‬‬ ‫اسیب واحدهای تولیدی از قطعی برق و کرونا‬ ‫افزایش قدرت خرید کارگران با کاهش و کنترل قیمت ها‬ ‫نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه در حال حاضر تنها‬ ‫راهکار برای افزایش قدرت خرید کارگران بحث کنترل تورم و کاهش قیمت‬ ‫ها است گفت‪ :‬قطعی برق و کرونا اسیب زیادی به واحدهای تولیدی زد‪.‬‬ ‫علی اصغر اهنی ها‪ ،‬نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫واحدهای تولیدی گفت‪:‬واحدهای صنعتی به دلیل قطعی مکرر برق اسیب‬ ‫های زیادی در چند وقت اخیر دیدند‪,‬بنابراین چون زیرساختی برای حل این‬ ‫مشکل تا کنون وجود نداشته است‪ ,‬ضررهایی به کارفرمایان رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬کارفرمایان نمی توانند به خاطر چند روز قطعی برق کارگر‬ ‫خود را حذف کنند‪ ,‬بنابراین مجبور هستند که هزینه ها را بپردازند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر شرایط کرونا نیز اسیب های زیادی را برای واحدهای تولیدی و به تبع‬ ‫ان کارگران ایجاد کرد‪ .‬نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود‪ :‬در‬ ‫بحث زیرساختی مانند برق و گاز‪ ,‬شرایط را برای واحدهای تولیدی‪ ,‬صنعتی‬ ‫اماده کنند و مشــکل ان را حل کنند‪ .‬در صورتی که برخی از مشکالت‬ ‫حل شود و زمینه رشد تولید فراهم شود‪ ,‬رشد قدرت خرید هم محقق می‬ ‫شود‪ .‬اینکه عده ای پیشنهاد می کنند که دستمزد باید افزایش یابد منطقی‬ ‫نیست‪ .‬چرا که کارفرمایان شرایط افزایش دستمزد ندارند‪ .‬بهترین راهکار‬ ‫برای حل مشــکل کارگران رونق تولید‪ ,‬کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت‬ ‫ها اســت‪ .‬در صورتی که قیمت ها کنترل شود‪ ,‬قدرت خرید کارگران نیز‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬اهنی ها اظهار داشت‪:‬یکی دیگر از مشکالت کارگران در‬ ‫کنار معیشت بحث هزینه های درمانی ناشی از کرونا است که بهتر است‬ ‫هر چه سریع تر کارگران در صف اول واکسیناسیون قرار بگیرند‪ .‬در حالی‬ ‫که کرونا این ویروس منحوس بیداد می کند وستاد ملی کروتا تصمیم به‬ ‫یارانهبنزینیاین باردردولتجدید‬ ‫دولت سیزدهم اولین مرحله از پرداخت یارانه های معیشتی‬ ‫را ســاعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه(دهم شهریور) انجام خواهد‬ ‫داد‪ .‬روال پرداخت یارانه های نقدی ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫طی ‪ ۱۰‬ســال تغییری نکرده بود که دولت دوازدهم به ان‬ ‫یارانه معیشتی را هم اضافه کرد‪ .‬در ابان ‪ ۱۳۹۸‬طی افزایش‬ ‫قیمت بنزین‪ ،‬مقرر شد که مابه التفاوت ان در قابل پرداخت‬ ‫نقدی مردم صورت بگیرد‪،‬از این رو ‪ ۶۰‬میلیون از جمعیت‬ ‫‪ ۷۸‬میلیون نفری یارانه بگیران مشمول دریافت یارانه بنزینی‬ ‫شدند‪ .‬برای پرداخت کمک معیشتی برخالف یارانه ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان که برای هر نفر ثابت و مشخص است‪ ،‬براساس‬ ‫تعداداعضایخانوار‪،‬مبالغیمتفاوتیتعیینشد؛بهطوریکه‬ ‫برای خانوار یک نفره ‪ ۵۵‬هزار‪ ،‬دو نفره ‪ ۱۰۳‬هزار‪ ،‬سه نفره‬ ‫تعطیلی عمومی میگیرد‪ ،‬این کارگران سنگر نشینان خط اول جبهه تولید‬ ‫باید سر کار باشند تا مبادا کمبودی رخ دهد‪ .‬اهنی ها بیان کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫کارگران در تولید به نحوی است که امکان ندارد بتوانند فاصله اجتماعی را‬ ‫رعایت کنتد وکنار هم نشستند وبه کار ادامه می دهند‪ .‬لذا الزم است ستاد‬ ‫کرونا با فوریت‪ ،‬واکسیناســیون کارگران را در دستور کار قرار دهند‪ .‬وی‬ ‫درباره اسیب واحدهای تولیدی در شرایط کرونا گفت‪ :‬پس از بیماری کرونا‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬خدماتی و کشاورزی اسیب های زیادی دیدند‪ ،‬اما هر‬ ‫کدام از دستگاه ها و وزارتخانه های در دولت تدبیر و امید راه خود را می رفتند‬ ‫و با عملکرد جزیره ای بر مشکل افزودند‪ .‬بیمه و مالیات به جای کمک به‬ ‫کارگاه های کوچک اقتصادی بدون توجه به شرایط و رکود به دنبال دریافت‬ ‫مالیات بیشتر بودند و نظارتی بر ان وجود نداشت‪ .‬اهنی ها با بیان اینکه‬ ‫اصناف بیشترین اسیب را از کرونا متحمل شدند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫از وزیر اینده تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی انتظار می رود تا حدی برای جبران‬ ‫زیان این قشر بکوشد و از زیان کارگاه های کوچک و متوسط با کمک به‬ ‫رونق تولید و بازار را جبران کند‪ .‬اولین قدم در این راه ‪ ،‬حل مشکل تامین‬ ‫مالی برای مواد اولیه مثل مواد فوالد محور و مواد اولیه پتروشیمی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۸‬هزار‪ ،‬چهار نفره ‪ ۱۷۲‬هزار و پنج نفره و باالتر ‪ ۲۰۵‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬هزینه ساالنه دولت بابت پرداخت این یارانه به‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان می رســد که در کنار هزینه‬ ‫حدود‪ ۴۲‬هزار میلیاردی یارانه نقدی در ســال بیش از ‪۷۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به صورت مستقیم انجام‬ ‫می شود‪ .‬تا کنون دولت سیزدهم موضع صریح خود پرباره‬ ‫پرداخت یارانه نقدی به روش و مجموعه فعلی را اعالم نکرده‬ ‫ولی در اظهارات پراکنده مطرح شده به نظر می رسد اصالح‬ ‫رویه و غربالگری یارانه بگیران در دستور کار باشد ولی اینکه‬ ‫تا چه حد جدی پیش رفته و تحت تاثیر برخی عوامل از ان‬ ‫دست نکشد در عمل مشخص خواهد شد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در دولت گذشته با وجود تکالیف قانون بودجه برای حذف‬ ‫یارانه بگیران پردرامد و اصالح روند پرداخت و با همه انتقاداتی‬ ‫که در این رابطه وجود داشت دولت اقدام موثری انجام نداد و‬ ‫احتمال حذف نیازمندان را بهانه ان قرار داده بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫واکنش قالیباف به تایید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان‬ ‫رئیس مجلس شورای اســامی گفت‪ :‬تایید طرح«جهش تولید مسکن» از سوی شورای نگهبان‪ ،‬ظرفیت های قانونی الزم را برای تحقق نهضت مسکن سازی در دولت سیزدهم‬ ‫فراهم کرد‪.‬محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشــت‪« :‬‏یکی از اولویت های مجلس از زمان اغاز به کار‪ ،‬حل مشــکل مسکن بود که تایید طرح «جهش تولید‬ ‫مســکن» از سوی شــورای نگهبان‪ ،‬ظرفیت های قانونی الزم را برای تحقق نهضت مسکن سازی در دولت سیزدهم فراهم کرد‪.‬‏امیدوارم دولت بتواند با برنامه ای زمان بندی شده و‬ ‫دقیق این مطالبۀ به حق مردم را براورده سازد‪».‬‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪552‬‬ ‫خطیب زاده اعالم کرد‬ ‫برجام نیاز به میانجی ندارد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جلسه مشترک وزارت خارجه و وزارت بهداشت در روز پنچ شنبه هفته گذشته‬ ‫در مورد تسریع واردات واکسن کرونا گفت ‪ :‬در این جلسه تصمیمات خوبی برای تسریع واردات واکسن کرونا از نقاط‬ ‫مختلف جهان گرفته شد‪ .‬سعید خطیب زاده در نشست هفتگی خود که با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار‬ ‫شــده بود ‪ ،‬همچنین با اشــاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به سوریه گفت‪ :‬ایشان بامداد امروز به تهران‬ ‫بازگشتند‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به برخی از اظهارات مقامات عراقی در جریان نشست‬ ‫بغداد ایا قرار است بغداد و یا کشوری بین ایران و امریکا در ارتباط با موضوع برجام میانجی گری کند‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫برجام نیاز به میانجی ندارد‪ .‬ما با امریکا در وین و یا جای دیگر گفت وگوی مستقیم و غیرمستقیمی نداریم و گفت وگوها‬ ‫در وین بین ایران و ‪ ۴+۱‬انجام شده است‪ .‬وی با بیان اینکه انچه که اکنون از سوی دولت امریکا صورت گرفته پافشاری‬ ‫بر سیاست های شکست خورده دولت ترامپ است‪ ،‬گفت‪ :‬ما متاسفانه هیچ تغییری از سوی دولت واشنگتن در رفتار‬ ‫مشاهده نکرده ایم و ان ها با تکرار همان رفتارها و سیاست های دولت قبل امریکا به دنبال رسیدن به نتایج بهتری‬ ‫هستند‪ .‬ان ها باید در رفتار خود و اعمال فشار حداکثری علیه ملت ایران که در واقع تروریسم اقتصادی است تجدید نظر‬ ‫کنند و در ان صورت است که خواهند دید که مسیر گفت وگوها در وین به خوبی طی می شود‪ .‬انچه که در مذاکرات وین‬ ‫باقی مانده به خاطر لجبازی و رفتارهای غیرمنطقی طرف امریکایی و غربی است و اگر تغییر رفتاری صورت بگیرد برجام‬ ‫قابل احیا خواهد بود‪ .‬خطیب زاده تاکید کرد‪ :‬برجام در فضایی جدا از منطقه پیگیری می شود و مسیر خود را طی می‬ ‫کند‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به این سوال که ایا بن بستی در مذاکرات ایران و عربستان صورت گرفته که این مذاکرات ادامه‬ ‫پیدا نکرده یا اینکه ادامه این مذاکرات نیز منتظر ادامه تغییرات در ایران و استقرار دولت جدید است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عربستان‬ ‫همسایه ما در این منطقه است‪ .‬ما و عربستان نقاط اشتراکی زیادی برای صلح و ثبات در این منطقه داریم‪ .‬ایران هیچ‬ ‫گاه دست دوستی خود را از ریاض دریغ نکرده است و هرگاه در عربستان این اراده ایجاد شده است که براساس سازوکار‬ ‫منطقه ای عمل کند و در این مسیر حرکتی داشته باشد با استقبال ایران روبرو شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هیچ بن بستی‬ ‫میان این دو کشور بزرگ نیست که قابل حل نباشد و تنها به اراده سیاسی و به اقدام در پایتخت های دو کشور نیاز دارد‬ ‫و این امر می تواند کمک کننده باشد‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه در این نشست خبری در مورد رایزنی تلفنی اخیر وزیر‬ ‫امور خارجه و جوزپ بورل و اینکه ایا با توجه به این گفت وگوی تلفنی زمان دور جدید مذاکرات وین مشخص شده و‬ ‫از دیگر سو ایا تصمیمی در داخل کشور گرفته شده که موضوع برجام و پرونده مربوط به ان همچنان در وزارت خارجه‬ ‫پیگیری شود یا اینکه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شود‪ ،‬گفت‪ :‬این گفت وگو برای تبریک انتصاب اقای‬ ‫دکتر امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه جدید جمهوری اسالمی ایران بود‪ .‬ایشان در این گفت وگوی تلفنی ابراز عالقه‬ ‫کردند که در اولین وقت مالقاتی با اقای امیرعبداللهیان داشته باشند و به طور طبیعی در این گفت وگوی تلفنی یکی از‬ ‫موضوعاتی که در مورد ان تمرکز وجود داشت مسئله مذاکرات وین بود‪ .‬اقای بورل گفتند که می دانند تغییر و تحول‬ ‫در دولت ایران در حال وقوع است و طبیعتا باید اجازه داده شود که این تغییرات دموکراتیک انجام شود و در عین حال‬ ‫درخواست داشتند که هر چه زودتر گفت وگوهای وین از سر گرفته شود‪ .‬خطیب زاده گفت‪ :‬اقای امیرعبداللهیان نیز در‬ ‫این تماس تلفنی ضمن استقبال از دیپلماسی تاکید داشتند که در این مسیر باید حقوق حقه مردم ایران تامین شود‪.‬‬ ‫موضوعی که هم در برجام و هم در گفت وگوهای وین ذکر و بر ان تاکید شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تعیین تاریخ قطعی‬ ‫دور جدید مذاکرات وین منوط به رایزنی میان همه طرف ها است‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه در مورد اینکه این پرونده در‬ ‫کجا پیگیری می شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه داشت که مذاکرات وین مذاکراتی برای رسیدن به یک متن جدید نیست‪ .‬بلکه‬ ‫مذاکراتی برای اطمینان جهت اجرای کامل برجام توسط امریکا است و انچه که در وین صورت گرفته اطمینان از این‬ ‫مسیر است و اگر امریکا به تمامی تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬به صورت راستی ازمایی شده برگردد ایران‬ ‫نیز موافقت می کند که ان ها نیز در اتاق و میز برجام بنشینند و ایران هم اقدامات جبرانی خود را متوقف و مطابق برجام‬ ‫تعهدات خود را عمل می کند‪ .‬خطیب زاده با بیان اینکه این گفت وگوها بیش از اینکه منتهی به متن جدید باشد گفت‬ ‫وگوهای تکنیکی است که با جزئیات فرابخشی با حضور بخش های مختلف مرتبط انجام شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این پس‬ ‫نیز همین خواهد بود و به صورت اجماع حاکمیتی به پیش خواهد رفت و اینکه پیشانی ان وزارت خارجه یا جاهای دیگر‬ ‫باشد تصمیمی است که روزهای اینده اعالم خواهد شد‪ .‬مهم این است که تاکنون و پس از ان نیز به صورت اجماعی و با‬ ‫تصمیم ملی کارها جلو خواهند رفت‪ .‬وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقای مکرون رئیس جمهور فرانسه‬ ‫که در نشست منطقه ای حمایت از عراق حضور داشته در مصاحبه ای اعالم کرده که مشکل عراق همسایگانش است‬ ‫و اینکه عراق عالوه بر داعش توسط گروه های شبه نظامی شیعه نیز تضعیف شده است و اظهارات او علیه این گروه ها‬ ‫گفت‪ :‬من از همکارانم خواسته ام که متن دقیق صحبت های ایشان را بیاورند و امیدوارم ترجمه دقیق این صحبت ها چیز‬ ‫دیگری از انچه که تاکنون مطرح شده باشد‪ .‬خطیب زاده ادامه داد‪ :‬از این اظهارات نسنجیده رئیس جمهور فرانسه که‬ ‫این تلقی را ایجاد کرده که همسایگان مشکل عراق هستند ابراز تاسف می کنیم و این اظهارات نشان می دهد که فرانسه‬ ‫به چه میزان از واقعیت های عراق فاصله دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه امروز رئیس جمهور فرانسه می تواند در خیابان های‬ ‫موصل قدم بزند به خاطر فداکاری ها و ایستادگی هایی است که جوانان عراقی و گروه های ضدتروریستی داعش و گروه‬ ‫های شیعه و دیگران در برابر تروریست ها و داعش انجام دادند و ایشان در هنگام قدم زدن در خیابان های موصل از مردم‬ ‫این منطقه بپرسند که چگونه داعش از این منطقه رانده شده است‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این‬ ‫سوال که ایا ایران در اجالس سران شانگهای شرکت خواهد کرد یا نه‪ ،‬گفت‪ :‬دعوت نامه ای در این زمینه دریافت شده‬ ‫است و در حال بررسی هستیم که انشاءاهلل در سطح بسیار خوبی شرکت کنیم‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری‬ ‫در مورد موضوع برجام تاکید کرد‪ :‬برجام در ایران و در عرصه بین المللی سندی است که یک بار مذاکره شده و مهروموم‬ ‫شده و امکان تغییر در ان نیست‪ .‬در جریان مذاکرات یا موفق می شویم اجرای کامل ان را تضمین کنیم و یا اینکه برجام‬ ‫احیا نخواهد شد‪ .‬هر کدام از این دو مسیرهای متفاوتی است و به هر حال گزینه های مختلفی از سوی طرفین در صورت‬ ‫شکست مذاکرات وین وجود دارد‪ .‬البته االن زود است که در مورد این مسائل صحبت کنیم و در مرحله ای نیستیم که‬ ‫بخواهیم در این مورد صحبت کنیم‪ .‬وی با اشاره به نوع تصمیم گیری در ایران در ارتباط با موضوع برجام و اینکه این یک‬ ‫تصمیم حاکمیتی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما هیچ وقت از برجام خارج نشدیم‪ ،‬ان را ترک نکردیم و همچنان در ان هستیم‬ ‫و این امریکا بود که از این توافق بین المللی خارج شد و ان را نقض کرد‪ .‬خطیب زاده تاکید کرد‪ :‬همه طرف های باقی‬ ‫مانده در برجام باید دقت کنند که روزهای اتی روزهای مهمی است‪ .‬در نحوه صحبت ها‪ ،‬موضع گیری ها و تالش هایی‬ ‫که در سازمان های بین المللی از جمله اژانس بین المللی انجام می دهند دقت کنند‪ .‬هر اقدامی که سازنده نباشد مضر‬ ‫گفت وگوهای وین است و ایران مطابق رفتار طرف های مقابل تصمیم خود را اتخاذ می کند و انچه که مهم است این‬ ‫است که ما با همکاری ‪ ۴+۱‬بتوانیم دور بعدی مذاکرات وین را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫شکایت بیش از ‪ 500‬هزار نفر از مردم از حسن روحانی به کمیسیون اصل نود‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از دانشجویان‪ ،‬طالب و اقشار مختلف مردم با امضای‬ ‫نامه ای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس‬ ‫شورای اسالمی شکایت کردند‪ .‬بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از دانشجویان‪ ،‬طالب‬ ‫و اقشار مختلف مردم با امضای نامه ای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق‬ ‫به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی شکایت کردند‪ .‬در متن این‬ ‫نامه که با عنوان شــکایت ملت بزرگ ایران از حسن روحانی منتشر شده‪،‬‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫رئیس و اعضا ِء محترم کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫ما امضاءکنندگان ذیل‪ ،‬بدین وسیله شکایت خود را از اقای حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم‪ ،‬به محضر شما تقدیم داشته و پیگیری‬ ‫مجلــس انقالبی را تا حصول نتیجه و صدور قاطع حکم قضایی علیه وی‪،‬‬ ‫خواستاریم‪ .‬مختصرا ًموارد اتهامی متهم به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ .1‬افزایش نرخ ارز و بی ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه های مردم‬ ‫‪ .2‬نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید‬ ‫داخلی‬ ‫‪ .3‬بکارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت های‬ ‫کلیدی دولت و نیز زمینه سازی برای افزایش مرگ ومیر ناشی از کرونا از طریق‬ ‫ممانعت از ترویج طب سنتی‪-‬ایرانی و تبعیت بی چون وچرا از ‪WHO‬‬ ‫‪ .4‬همکاری با تحریم کنندگان ملت از طریق اجرای غیرقانونی قراردادهای‬ ‫استعماری پالرمو و سی اف تی و افشــای راه های دور زدن تحریم ها و عدم‬ ‫استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خالصی از حاکمیت دالر‬ ‫‪ .5‬فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریم ها و انعقاد قرارداد خسارت‬ ‫بار برجام و نابودی صنعت هسته ای کشور و همچنین عدم انجام وعده های‬ ‫اقتصادیانتخاباتی‬ ‫‪ .6‬تخریب بنیان خانواده ها‪ ،‬توســع ه قمار‪ ،‬قتل‪ ،‬سرقت‪ ،‬انحرافات جنسی‪،‬‬ ‫بیماری های روحی روانی‪ ،‬و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر بواسط ه توسعه ‬ ‫تســلط اجانب بر فضای سایبری کشــور و عدم برگزاری منظم جلسات‬ ‫شــورای عالی فضای مجازی و عدم راه اندازی شبکه ملی اطالعات علیرغم‬ ‫تصریح در قوانین و دستورات مکرر رهبر انقالب‬ ‫‪ .7‬نابودی دامداری و کشاورزی کشور با افزایش نرخ نهاده های کشاورزی و‬ ‫دامی و عدم حمایت موثر قانونی از کشاورزان و دامداران‬ ‫‪ .8‬وارد کردن خسارات هزاران میلیاردی به کشور با انتصاب بیژن زنگنه وزیر‬ ‫نفت و پشتیبانی کامل اقدامات وی‬ ‫‪ .9‬حراج خزائن میلیاردی ارزی و طالی کشور‬ ‫‪ .10‬افزایش سرسام اور اجاره بها و قیمت مسکن از طریق عدم تسهیل ساخت‬ ‫مسکن جدید در کشور و کارشکنی در مسیر اجرای قانون اخذ مالیات بر‬ ‫مسکنخالی‬ ‫‪ .11‬خیانت به اعتماد مردم به دولت با کشــاندن ایشان به بورس و کاهش‬ ‫ارزش دستوری سهام و نابودی سرمایه های مردم‬ ‫‪ .12‬حمایت از واگذاری سرمایه های ملی و شرکت های بزرگ به ثمن بخس‬ ‫به وابستگان حزبی و جناحی خود به نام خصوصی سازی‬ ‫‪ .13‬ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن و هتک حیثیت ملی با گدایی‬ ‫مکرر و مذاکرات بی فایده با دشمن‬ ‫‪ .14‬عدم افزایش یاران ه نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی که‬ ‫قانوناً باید به حساب مردم واریز گردد‪.‬‬ ‫‪ .15‬ایجاد فتن ه بنزینی در کشــور و ایــراد بیش از ‪ 20‬هزار میلیارد تومان‬ ‫خسارت مالی و کشته شدن بیش از ‪ 200‬نفر از هم وطنان در ان فتنه‪.‬‬ ‫‪ .16‬ممانعت از گرفتن انتقام سخت از دشمن و ایجاد مخاطرات نظامی و‬ ‫امنیتی برای ملت و کشور از طریق امنیت بخشی به متجاوزین‬ ‫‪ .17‬فشار جهت انجام بازجویی جاسوسان بین المللی از دانشمندان کشور و‬ ‫زمینه سازی جهت شناسایی و ترور انها‬ ‫‪ .18‬ایجاد حساب بانکی خاص رئیس جمهور و واریز بخشی از درامد فروش‬ ‫فراورده های نفتی به ان به جای خزان ه کل کشور‬ ‫دولت وعده جدید ندهد‪ ،‬مردم باید احساس کنند دولت سیزدهم با دولت های قبلی فرق دارد‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه دولت رییسی باید نشان دهد با دولت‬ ‫های قبلی تفاوت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیشنهاد من این است که رییسی کمتر سخنرانی‬ ‫کند و هر شش ماه گزارش میزان تحقق و پیشرفت وعده های خود را به مردم‬ ‫بدهد‪ .‬محسن رهامی درباره ضرورت بازسازی اعتماد مردم به مسئوالن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تا پیش از این اگر درباره این مسئله صحبتی می کردیم‪ ،‬عده ای فریاد می زدند‬ ‫که شما با انقالب و نظام و امام(ره) مخالفید و اجازه نقد را نمی دادند اما اکنون که‬ ‫رهبری به مسئله لزوم افزایش اعتماد مردم اشاره کرده اند‪ ،‬فتح باب خوبی است‬ ‫برای بررسی این مسئله؛ زیرا اگر کسی قبول نکند سرمایه اجتماعی کاهش یافته‪،‬‬ ‫به دنبال درمان هم نخواهد بود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬اعتقاد من این است که سرمایه‬ ‫اجتماعی نظام و انقالب افت کرده و همه ما از این باب نگرانی داریم‪ .‬کاهش حضور‬ ‫مردم در انتخابات ‪ 98‬و ‪ 1400‬که موجب رقم خوردن کمترین مشــارکت در‬ ‫انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شد‪ ،‬از نشانه های کاهش سرمایه اجتماعی‬ ‫است‪ .‬این فعال سیاسی با بیان اینکه کاهش سرمایه اجتماعی فقط نتیجه عملکرد‬ ‫دولت نیست خاطرنشان کرد‪ :‬همه ارکان نظام در این موضوع سهم دارند‪ .‬همانطور‬ ‫که دولت در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی نقش دارد‪ ،‬سایر قوا و نهادهای‬ ‫نظام و حتی نهادهای خارج از حاکمیت مثل روحانیت و رسانه ها هم در کاهش‬ ‫یا افزایش سرمایه اجتماعی نقش دارند‪ .‬وی در تشریح دالیل خود برای کاهش‬ ‫سرمایه اجتماعی‪ ،‬گفت‪ :‬وعده هایی مثل عدالت اجتماعی‪ ،‬ازادی های سیاسی و‬ ‫اجتماعی و مبارزه با فساد در اول انقالب داده شد اما بخشی از ان محقق نشد‪.‬‬ ‫اکنون مردم شرایط ایران و ترکیه در سال ‪ 57‬را با شرایط دو کشور در زمان فعلی‬ ‫مقایسه می کنند و نسبت به شرایط ایران ناراضی هستند و بدبین شده اند‪ .‬دلیل‬ ‫دیگر برای کاهش سرمایه اجتماعی وعده هایی است که در انتخابات داده می شود‪.‬‬ ‫همه دولت ها برای کاهش تورم و بهبود شرایط معیشتی و رونق کسب و کار وعده‬ ‫می دهند اما در پایان این دولت ها‪ ،‬وضعیت تورم‪ ،‬قیمت ارز یا مســکن از زمان‬ ‫اغاز ان دولت ها بدتر شده است و این عملی نشدن وعده ها موجب شده است تا‬ ‫مردم به مسئوالن بی اعتماد شوند و اکنون فکر می کنند وعده های رئیسی هم‬ ‫عملی نمی شود و در واقع دیر اعتماد می کنند‪ .‬رهامی ادامه داد‪ :‬قضیه کرونا‬ ‫یک نمونه محقق نشدن وعده هاست‪ .‬مسئوالن در داخل کشور مدام می گفتند‬ ‫خودمان واکسن تولید می کنیم و حتی صادر هم می کنیم اما می بینیم مردم‬ ‫در مرز ارمنستان صف می کشند و حتی تحقیر می شوند تا واکسن بزنند‪ .‬تعداد‬ ‫تلفات ایران نیز بیشتر است یا نمونه دیگر در مورد قیمت مسکن است که دیگر‬ ‫یک کارمند حتی نمی تواند یک منزل ‪ 60‬متری بخرد یا جوانان دیگر نمی توانند‬ ‫با این گرانی ها ازدواج کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مســئوالن باید برای مردم اعتماد‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬رئیس جمهور به اندازه کافی وعده داده است و او و وزرایش دیگر نباید‬ ‫وعده جدید بدهند‪ .‬به نظر من دولت هر شش ماه گزارش داد که وعده هایی که‬ ‫داده تا چه حد محقق شده است‪ .‬نیاز هم نیست گزارش های انچنانی داده شود‪.‬‬ ‫مثال گفته شود در شش ماه چند مسکن ساخته شده یا موفق شده اند چقدر ارز را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬رئیس جمهور اخیرا به خوزستان رفت‪ ،‬پیش از او روحانی و احمدی‬ ‫نژاد هم به خوزستان رفته بودند اما مشکل اب‪ ،‬هوا و فاضالب خوزستان هنوز حل‬ ‫نشده است‪ .‬با سخنرانی کردن همه مشکالت حل نمی شود‪ .‬من نمی گویم کار‬ ‫رئیسی در سفر به خوزستان بد بود اما باید مردم در عمل ببینند مشکالت حل‬ ‫شــده است‪ .‬رئیسی بعد از سه یا چهار ماه بگوید چند درصد از مشکالت مردم‬ ‫خوزستان را حل کرده است‪ .‬این فعال سیاسی در ادامه با بیان اینکه نفی عملکرد‬ ‫دولت های قبلی موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود خاطرنشان کرد‪ :‬زیر‬ ‫سوال بردن عملکرد دولت های گذشته دردی را دوا نمی کند‪ .‬مسئوالن فعلی به‬ ‫جای متهم کردن قبلی ها به کم کاری یا فساد‪ ،‬از عملکرد خود گزارش دهند‪ .‬از‬ ‫سویی اینکه گفته شود این دولت و مجلس انقالبی است هم حرف نادرستی است‪.‬‬ ‫در ‪ 40‬سال گذشته که ضد انقالب سر کار نبوده است‪ .‬همه دولت ها‪ ،‬دولت های‬ ‫انقالب اسالمی بوده که اتفاقا ارای انها از دولت و مجلس فعلی هم باالتر بوده است‪.‬‬ ‫ضد انقالب معرفی کردن دولت ها و مجالس قبلی موجب می شود انها در برابر این‬ ‫دولت و مجلس موضع بگیرند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزلرش‬ ‫امنیت درون زا و مشارکت‬ ‫منطقه ای؛ راهکار عبور از بحران ها‬ ‫دولت ســیزدهم اعتقاد راسخ به توســعه ظرفیت های همکاری‬ ‫منطقه ای دارد و بر این باور اســت امنیت درون منطقه ای جز با‬ ‫تقویت ارتباطات و حسن همجواری میان کشورهای منطقه و عدم‬ ‫مداخلهکشورهایبیگانهمحققنخواهدشد‪.‬‬ ‫امنیت بومی و درون زا یکی از اولویت های اصلی جمهوری اسالمی‬ ‫در منطقه است‪ .‬خاورمیانه یکی از مناطقی است که رویکردهای‬ ‫امنیتــی در ان همواره از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار بوده‬ ‫است و نظریات و دیدگاه های رقیب در این زمینه مطرح بوده است‪.‬‬ ‫دریکنگاهکلیایجادامنیتمنطقهایمستلزمساختاریمشارکت‬ ‫جویانه بر پایه اعتمادسازی است‪ .‬استراتژی جمهوری اسالمی برای‬ ‫دستیابی به امنیت در چارچوب تعامل سازنده با کشورهای منطقه‬ ‫بوده که دستیابی به این مهم مستلزم تهدیدزدایی و غیرامنیتی‬ ‫کردن نگاه به منطقه است‪ .‬مقامات ایران همواره بر این موضوع که‬ ‫امنیتمنطقهبایدتوسطکشورهایمنطقهتامینشود‪،‬تاکیدکرده‬ ‫اند‪ .‬در همین زمینه ایت اهلل سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری با‬ ‫اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران همانگونه که گفت و گو بین‬ ‫کشورهای منطقه برای حل و فصل مسائل فیمابین و بهبود روابط‬ ‫را امنیت ساز و ثبات ساز می داند‪ ،‬دخالت بیگانگان در امور منطقه‬ ‫را نیز تنش زا و تهدیدزا می داند‪ ،‬بر همکاری و هم افزایی کشورهای‬ ‫منطقه بدون دخالت بیگانگان را شرط الزم برای پایداری امنیت‬ ‫منطقه و نیز برقرای ارامش در کشورهای منطقه و تامین رفاه برای‬ ‫ملت های منطقه تاکید کرده است‪.‬‬ ‫امیر عبداللهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی که نخستین‬ ‫سفر منطقه ای خود را در کسوت وزیر امور خارجه به عراق و سوریه‬ ‫برگزار کرده است‪ ،‬در کنفرانس منطقه ای حمایت از عراق بر این‬ ‫رویکرد تاکید کرد‪ .‬وی نشست عراق را موید تالش های جمهوری‬ ‫عراق در ایجاد زمینه های همکاری و تعامل میان کشورهای منطقه‬ ‫عنوان کرد و ضمن حمایت از ثبات‪ ،‬امنیت‪ ،‬اســتقالل‪ ،‬تمامیت‬ ‫ارضی‪ ،‬عزت‪ ،‬اقتدار و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی عراق‪،‬‬ ‫امادگی تهران را برای توسعه همکاری های دو جانبه و منطقه ای‬ ‫اعالم کرد‪ .‬رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان ظهور داعش را از‬ ‫جمله مهمترین مخاطرات سالهای اخیر دانست که منطقه با ان‬ ‫روبرو شد و خسارات جبران ناپذیری را نیز بر جای گذاشت و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانهکشورعراقازظهورگروه هایتروریستیبسیاراسیبدید‪.‬‬ ‫به گفته این دیپلمات عالیرتبه کشورمان‪ ،‬اگر اراده مردمی عراق‪،‬‬ ‫حمایت مرجعیت عالیقدر و همگرایی احاد جامعه و اقشار مختلف‬ ‫عراقی نبود‪ ،‬مشــخص نبود چه وضعیتی برای عراق و کشورهای‬ ‫منطقه پیــش می امد و تا چه عمقی از منطقه و جهان از تهدید‬ ‫مستقیم جریان های تروریستی در خطر قرار می گرفت‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه سرنوشت دولت و ملت های این‬ ‫منطقه بنا به علقه های مشترک دینی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سنتی‪ ،‬تاریخی‬ ‫و جغرافیایی به یکدیگر پیوند خورده است‪ ،‬یاداورشد‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایران همواره بر تحقق صلح از طریق گفت وگو و مذاکره‬ ‫درون منطقه ای تاکید داشته و امیدوار است کشورهای منطقه ای به‬ ‫این باور مشترک دست یابند که امنیت جز از طریق اعتماد متقابل‬ ‫کشورهای منطقه به یکدیگر‪ ،‬تکیه بر توانمندی های ملی‪ ،‬تقویت‬ ‫ارتباطات و حسن همجواری میان کشورهای منطقه و عدم مداخله‬ ‫کشــورهای بیگانه محقق نخواهد شد‪ .‬این باور مشترک می تواند‬ ‫زمینه ساز بسیاری از همکاری های سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی در‬ ‫منطقه باشد و در سایه امنیت مشترک و پایدار و با بهره گیری از‬ ‫ثروت های خدادادی‪ ،‬زمینه های رشد و توسعه همه جانبه کشورهای‬ ‫منطقهراتضمیننماید‪.‬‬ ‫بر اســاس اظهــارات امیرعبداللهیان منطقــه خاورمیانه همه‬ ‫شاخص های دینی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تمدنی و ظرفیت های مادی و معنوی‬ ‫را برای همکاری و همگرایی منطقه ای را دارد‪ .‬اما به دلیل مداخالت‬ ‫بیگانگان و سیطره تفکرات امنیت محور‪ ،‬دچار مشکالت متعددی از‬ ‫جمله جنگ‪ ،‬بی ثباتی و ناامنی شده است‪ .‬انچه که امروزه بیش از‬ ‫پیشبهاننیازمندیم‪،‬امنیتپایدارمنطقه ایبامشارکتکشورهای‬ ‫منطقه است که تحقق ان در گرو صرف منابع اقتصادی برای تحقق‬ ‫ائتالف برای صلح و توسعه است‪.‬‬ ‫روز گذشته کنفرانس بغداد با عنوان «کنفرانس همکاری و شراکت‬ ‫بغداد» با حضور سران و مقامات کشورهای مختلف از جمله فرانسه‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عربستان‪ ،‬مصر‪ ،‬اردن‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت و برخی از‬ ‫نهادهای بین المللی و منطقه ای برگزار شد‪.‬‬ ‫در مقابل راهبرد تامین امنیت بومــی و درون زای تهران‪ ،‬برخی‬ ‫از کشــورهای منطقه بــه دنبال تامین امنیت بــا کمک عوامل‬ ‫بیرونی هســتند و تالش می کنند با منابع مالی و دالرهای نفتی‬ ‫از ظرفیت هــای قدرت های فرامنطقه ای برای تامین امنیت خود‬ ‫استفاده کنند‪ .‬این در حالی است که قدرتهای فرامنطقه ای عمال‬ ‫امنیتوتوسعهاینکشورهاراگروگانمیگیرندوامنیتاینکشورها‬ ‫عمال تابع و وابسته به خواسته های این قدرتهاست‪ .‬فارغ از اینکه چه‬ ‫عواملی باعث رویکرد برون گرایانه به مقوله تامین امنیت از سوی این‬ ‫کشورها شده است‪ ،‬نتایج و پیامدهای منفی و مخرب ان بر منطقه‬ ‫اشکار است‪ .‬نزدیکترین نمونه ان رها کردن کشور و مردم افغانستان‬ ‫در هفته های اخیر اســت‪ .‬اظهارات مقامات امریکا نشان داد که‬ ‫این کشــورها صرفا به منافع خود نگاه می کنند و حتی ادعاهای‬ ‫حقوق بشری‪ ،‬مقابله با تروریسم هم باید در همین چهارچوب مورد‬ ‫بررســی و ارزیابی قرار بگیرد‪ .‬واقعیت این است که بیگانگان و در‬ ‫راس انها امریکا به عنوان بازیگرانی مداخله گر در مجموعه امنیتی‬ ‫منطقهمحسوبمی شوندکهمانعازتوسعههمکاری هایمنطقه ای‬ ‫شــده و سیاست های انها به تشدید رقابت ها و خصومت ها منجر‬ ‫شده است‪ .‬با توجه به موانع درون منطقه ای و برون منطقه ای ایجاد‬ ‫امنیتپایداردرمنطقه‪،‬الگویامنیتیمشارکتیوهمکاری جویانهو‬ ‫بهترین سازوکارهای برای بهبود شرایط منطقه است‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫دز دوم واکسن کرونا قبل از‬ ‫ن شده تزریق نشود‬ ‫زمان تعیی ‬ ‫دکتری فیزیولوژی پزشکی گفت‪ :‬بازه زمانی برای تزریق‬ ‫دو دز واکسن کرونا توسط دانشمندان براساس بیشترین‬ ‫میزان اثربخشی تعیین شــده‪ ،‬بنابراین اشخاص قبل از‬ ‫زمان تعیین شده دز دوم را تزریق نکنند‪.‬‬ ‫محمدرضا رئوفی افزود‪ :‬تزریق واکسن کرونا یک تا دو روز‬ ‫قبل از زمان تعیین شده خطرساز نخواهد بود‪ ،‬اما تغییر‬ ‫این بازه زمانی به مدت مثال یک هفته می تواند اثربخشی‬ ‫و کارایی واکسن را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هر یک از واکســن های ســاخته شده و‬ ‫همچنین سیستم ایمنی بدن هر انسان با یکدیگر متفاوت‬ ‫اســت‪ ،‬اما به طور معمول بازه زمانــی برای تزریق دو دز‬ ‫واکسن بیشــترین میزان اثربخشــی را به دنبال خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬رئوفی توضیح داد‪ :‬تزریق دز اول واکســن کرونا‬ ‫باعث تحریک سیستم ایمنی شده و بدن را برای مواجهه‬ ‫با عوامل بیماری فعال می کند و تزریق زودهنگام دز دوم‬ ‫می تواند تقویت ایمنی دز اول را با اختالل روبه رو کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صورت ابتال به کرونا پس از تزریق دز اول‬ ‫نیز دز دوم واکسن باید متوقف شود‪ .‬تزریق دز دوم در این‬ ‫وضعیت می تواند سبب عالئم شدید کرونا شده و همچنین‬ ‫کارایی واکسن را مختل ســازد‪ .‬این استاد علوم پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬ابتال به کرونا در حقیقت با ســاخت پادتن در بدن‬ ‫همانند یک واکسن طبیعی عمل می کند‪ .‬سنجش میزان‬ ‫انتی بــادی در بدن نیز می تواند به صورت دقیق ســطح‬ ‫ایمنی سیســتم بدن را نمایش ندهد‪ ،‬بنابراین در صورت‬ ‫ابتال به بیماری نیز از تزریق دز دوم خودداری شود‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۲۶۱‬هزار و ‪ ۲۴۵‬نفر ُدز اول واکسن‬ ‫کرونا و ‪ ۷‬میلیــون و ‪ ۹۱۴‬هزار و ‪ ۸۸۱‬نفر نیز ُدز دوم را‬ ‫تزریق کرده و بر این اســاس مجموع واکسن های تزریق‬ ‫شــده در کشــور به ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۱۷۶‬هــزار و ‪ُ ۱۲۶‬دز‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪552‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫احداثساالنهیکمیلیونمسکنکامالاجراییوشدنیاست‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬تمام مولفه های مورد نیاز برای احداث ‪ ۴‬میلیون واحد مسکن طی ‪ ۴‬سال در‬ ‫کشــور وجود دارد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬مسکن‪ ،‬دغدغه حاکمیت و رئیس جمهور و مشکل مردم‬ ‫است؛ حرف های من شعاری نیست بلکه مبتنی بر امار و ارقام است‪ .‬سهم هزینه مسکن در سبد خانوار سهم‬ ‫بزرگی است‪ ،‬بطوری که در متوسط کشور باالی ‪ ۳۷‬درصد و در شهرهای بزرگ بیش از ‪ ۵۰‬درصد است‪.‬‬ ‫رستم قاسمی با بیان اینکه مسکن یکی از مهمترین موضوعات امروز جامعه است‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه ی مسکن‬ ‫در سبد خانوار در متوسط کشور باالی ‪ ۳۷‬درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران باالی ‪ ۵۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع مسکن دغدغه ی اصلی حاکمیت و رئیس جمهور است که در زمان انتخابات و پس از‬ ‫ان به صورت جدی پیگیری می کند‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه سه قشر از جامعه نیازمند‬ ‫مسکن هستند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از این اقشار طبقات باالی جامعه هستند که نیازی به خدمات و کمک مالی‬ ‫دولت ندارند‪ ،‬بخش دوم متوسطین جامعه هستند که نیاز به حمایت دولت دارند که بسته های حمایتی‬ ‫برای ان ها پیش بینی شده است و بخش سوم هم تنها با حمایت مشکلشان مرتفع نمی شود بلکه نیاز به‬ ‫کمک مالی دولت دارند‪.‬‬ ‫وجود همه مولفه های اصلی ساخت مسکن در کشور‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در بخش دوم صحبت های خود ‪ ۵‬مولفه ی اصلی زمین‪ ،‬خدمات دولتی‪ ،‬منابع‪ ،‬مواد و‬ ‫مصالح ساختمانی و توان مهندسی فنی و کارگری برای احداث مسکن را مهمترین عوامل برای تحقق شعار‬ ‫یک میلیون مسکن در سال برشمرد و افزود‪ :‬تمامی این مولفه ها در کشور وجود دارد و می توان طی ‪ ۴‬سال‬ ‫‪ ۴‬میلیون مسکن دولتی برای نیازمندان احداث کرد‪ .‬رستم قاسمی افزود‪ :‬یکی از راه های دولت برای نیل‬ ‫به این هدف راه اندازی بانک زمین است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن‪ ،‬همه ی بخش های دولتی‬ ‫موظفند سند زمین های درون و جوار شهرها و شهرک های جدید را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها‪ ،‬جوار شهرها و شهرک های‬ ‫جدید شناســایی شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون این زمین ها طی دو ماه به تملک وزارت راه و شهرسازی‬ ‫درامده و این وزارتخانه زمین های درون شــهری را به بافت تبدیل کرده و زمین های جوار شــهرها را به‬ ‫شهرها الحاق می کند‪ .‬این زمین ها به صورت ارزان قیمت و با اقساط بلند مدت با بهره ی کم به نیازمندان‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تسهیالت بانک ها به بحث مسکن تعلق می گیرد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬درباره بحث خدمات تصمیم گرفته شد بسیاری از این خدمات به کسانی که‬ ‫جزو طبقات یک و دو هستند و امکان صاحبخانه شدن ان ها پایین است به صورت مجانی بدهیم و بخشی‬ ‫دیگر را به صورت ‪ ۵۰‬درصد در اختیار متقاضیان قرار دهیم‪.‬‬ ‫رستم قاسمی با بیان اینکه در جاهایی که انبوه سازی انجام می شود زیرساخت ها مانند مساجد‪ ،‬مدارس‪،‬‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬فضای سبز و پارک و ‪ ...‬به دوش مردم نهاده نمی شود‪ ،‬افزود‪ :‬با تهاتر از محل همین زمین ها‬ ‫با انبوه ســازان‪ ،‬زیرساخت های مورد نیاز برای زندگی را تامین می کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با اشاره به‬ ‫اینکه در سال ‪ ۹۹‬حدود یک درصد از تسهیالت بانک ها به مسکن اختصاص داده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫مصوب شد که ‪ ۲۰‬درصد تسهیالت بانک ها به بحث مسکن تعلق بگیرد‪ .‬او افزود‪ :‬پیش بینی می کنیم سود‬ ‫بازپرداخت تسهیالت به صورت پلکانی محاسبه شود و سهم مواد و مصالح یک میلیون مسکن بدون واسطه‬ ‫به مردم ارائه شود‪.‬‬ ‫کالس های مدارس کشور از اول مهر ماه حضوری می شود؟‬ ‫بازگشاییمدارس؛بالتکلیفیدرتصمیمات‪،‬بحراندرخانواده ها‬ ‫قرار اســت از مهرماه دانش اموزان به صورت حضوری به مدرسه‬ ‫بروند؟ قرار است باز هم اموزش مجازی برقرار باشد؟ سه هفته مانده‬ ‫به اغاز رسمی سال تحصیلی‪ ،‬کسی جواب این پرسشها را نمی داند‪.‬‬ ‫از روزی که مجلس به وزیر پیشنهادی اموزش و پرورش رای اعتماد‬ ‫نداد‪ ،‬دوباره لحاف بالتکلیفی بر سر این وزارتخانه بزرگ و شلوغ پهن‬ ‫شــد‪ .‬حاال با وجودی که سرپرست برای وزارتخانه تعیین شده‪ ،‬باز‬ ‫هم کســی نمی داند مهمترین پرسش نظام اموزشی کشور یعنی‬ ‫برگزاری اموزش به صورت حضوری یا مجازی‪ ،‬چه پاسخی دارد‪.‬‬ ‫دیروز با وجودی که رییس جمهور در جلســه هیات دولت درباره‬ ‫لزوم توجه به اموزش فرزندان کشور سخن گفت و به سال تحصیلی‬ ‫پیش رو اشــاره کرد ولی باز هم نکته دندانگیری که نشــان دهد‬ ‫سیاست دولت در چه راستایی است‪ ،‬بیان نشد‪.‬‬ ‫این ابهام وقتی افزوده شد که در واپسین ساعات دیروز سرپرست‬ ‫وزارت اموزش و پــرورش اعالم کرد هنوز تصمیمی درباره حضور‬ ‫بچه ها در مدرسه یا خانه گرفته نشده و همه چیز در اختیار ستاد‬ ‫ملی مقابله با کروناســت‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬توپ تصمیم گیری درباره‬ ‫اموزش حضوری یا مجازی دانش اموزان به زمین ستادی افتاده که‬ ‫بیشتر اعضای ان را کارشناسان وزارت بهداشت تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در این رابطه علیرضا کاظمی سرپرســت وزارت اموزش و پرورش‬ ‫گفت‪ :‬سیاســت و راهبرد ما بازگشایی تدریجی‪ ،‬کم دغدغه و ارام‬ ‫مدارس اســت و این راهبرد در دســتور کار قرار دارد‪ .‬در فضاهای‬ ‫مختلف اموزش و پرورش با رعایت شیوه نامه ها به سمت اموزش‬ ‫ترکیبی که تلفیقی از کالسهای حضوری و فضای مجازی است می‬ ‫رویم‪ .‬کاظمی درباره اپلیکیشــن و سامانه اموزش مجازی شاد هم‬ ‫گفت‪ :‬شاد هم توســعه و مدیریت یک پارچه ای که دارد‪ ،‬بهترین‬ ‫بستر اموزش فضای مجازی است که می توان با کیفیت بخشی به‬ ‫اموزش این مسیر را طی کرد‪.‬‬ ‫سرپرست شلوغترین وزارتخانه کشور در ادامه درباره نحوه برگزاری‬ ‫کالســهای ترکیبی دانش اموزان بیان کرد‪ :‬با ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا توافق کرده ایم اســتانداردهایی را بــرای برگزاری حضوری‬ ‫کالسها مشخص کنند‪ .‬مثال اگر اعالم کنند در کالسهای ‪ ۱۵‬نفره‬ ‫فاصله های اجتماعی رعایت می شــود‪ ،‬ما کالسها را حضوری می‬ ‫کنیم‪ .‬استانداردهایی که توافق می شود‪ ،‬طبیعتا رعایت خواهد شد‬ ‫و جاهایی که رعایت این استانداردها مقدور نباشد کالسها را مجازی‬ ‫برگزار می کنیم‪ .‬با وجود ابهام در تصمیم گیری مســوالن و حتی‬ ‫شفاف نبودن سخنان سرپرســت اموزش و پرورش‪ ،‬برخی اخبار‬ ‫نشانه ان است که اموزش و پرورش تصمیم دارد کالسها را دست‬ ‫کم در بخشی از کشور به صورت حضوری برگزار کند‪ .‬یکی از این‬ ‫نشانه ها‪ ،‬واکسیناسیون کادر اموزشی از جمله مربیان و مدیران و‬ ‫حتی رانندگان سرویس مدارس در مناطق مختلف کشور است‪.‬‬ ‫با این حال به نظر می رســد در باالترین سطوح تصمیم گیری در‬ ‫دولت هم کســی ریســک اموزش حضوری و خطر طغیان دوباره‬ ‫کرونا به خاطر همنشــینی بچه هــا در یک کالس را به خود نمی‬ ‫خرد‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬روز پیش در جلسه روسای کمیته های تخصصی‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رییس جمهور برگزار شد‪،‬‬ ‫حاضران جلســه با توجه به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس‪،‬‬ ‫پیشــنهاد کردند‪ ،‬ابتدا تمام شرایط و زیرســاخت های بهداشتی‬ ‫ضروری‪ ،‬نظیر تامین استانداردهای مطلوب سرویس های بهداشتی‬ ‫در مدارس‪ ،‬ایجاد امکان رعایت حداقل تراکم در کالس های درس‪،‬‬ ‫تهویه کالس ها‪ ،‬واکسیناسیون معلمان و کادر اداری‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫والدین دانش اموزان و در صورت تامین واکســن‪ ،‬واکسینه کردن‬ ‫ان دســته از دانش اموزان که دارای بیماری های زمینه ای هستند‪،‬‬ ‫انجام شده و ســپس درباره دایر شدن حضوری کالس های درس‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫بر این اساس سال تحصیلی جدید از ابتدای مهر اغاز خواهد شد‪،‬‬ ‫اما اموزش حضوری تا فراهم شدن شرایط بهداشتی مقرر به تعویق‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬ناگفته پیداست چنین تصمیمی که در حضور رییس‬ ‫دولت گرفته می شــود از اعتبار باالیی برخوردار است ولی سخنان‬ ‫روز شنبه سرپرســت وزارت اموزش و پرورش نشان داد همچنان‬ ‫چانه زنی در ســطوح باال و به دور از چشم رسانه ها برای برگزاری‬ ‫کالســهای حضوری ولو با شــرایطی از جمله جمعیت اندک هر‬ ‫کالس‪ -‬در جریان است‪.‬‬ ‫نکته اینجاست بسیاری از اولیای دانش اموزان معتقدند با توجه به‬ ‫شــرایط کنونی و خطر بیماری مرگبار کرونا‪ ،‬منطقی نیست جان‬ ‫فرزندان یا اعضای خانواده به خاطر شرکت دانش اموزان در اموزش‬ ‫حضوری در مدارس به خطر بیفتد‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬بی راه نیست‬ ‫اگر پیش بینی شــود در صورت بازگشایی مدارس حتی به صورت‬ ‫محدود‪ -‬بســیاری از خانواده ها خطر نکرده و دانش اموزان را در‬ ‫فضای مجازی به سوی درس و مشق می برند نه در رفت و امد در‬ ‫مدارسی که هنوز باز شدن قطعی انها مشخص نیست‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری سهام عدالت‬ ‫مدیر پروژه کارت های اعتباری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی‬ ‫اخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ســمیه محمدی با بیان اینکه مشموالن ســهام عدالت همچنان‬ ‫می توانند برای دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت اقدام کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ابتدای ســال تا پایان مرداد ماه‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫به روش مســتقیم (مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت‬ ‫ســهام خود انتخاب کرده بودند) و بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم (مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام‬ ‫خود انتخاب کرده بودند) توثیق سهام عدالت را انجام داده اند‪ .‬تعداد‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬درخواست نیز رفع توثیق داشته ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشموالن می توانند برای وثیقه گذاشتن سهام عدالت‬ ‫و دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت به یکی از دو بانک ملی یا‬ ‫تجارت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جزئیات کارت اعتباری سهام عدالت‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از ‪۲۵‬‬ ‫بهمن ســال گذشته برای مشموالن این ســهام امکان پذیر شده‬ ‫است و تا کنون فقط دو بانک برای اعطای این کارت اعالم امادگی‬ ‫کرده اند و متقاضیان می توانند به صورت غیرحضوری کارت خود‬ ‫را دریافت کنند‪ .‬البته اگر مشــموالن مستقیم حتی یک سهم از‬ ‫پرتفوی خود را فروخته باشند‪ ،‬نمی توانند کارت اعتباری را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده‬ ‫باشد که بر اساس ان سهام فرد توقیف شده باشد‪ ،‬ان فرد نمی تواند‬ ‫کارت اعتباری دریافت کند‪.‬‬ ‫با وجود انکه به گفته مســئوالن‪ ،‬مذاکــرات با ‪ ۱۰‬بانک برای ارائه‬ ‫خدمــت مذکور ادامه دارد اما تا کنون فقط دو بانک ملی و تجارت‬ ‫برای اعطــای کارت اعتباری اعــام امادگی کرده انــد‪ .‬بنابراین‬ ‫مشــموالن برای دریافت کارت اعتباری فقط بایــد به یکی از دو‬ ‫بانک مذکور مراجعه کنند‪ .‬البته نیازی به مراجعه حضوری نیست و‬ ‫خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می شود‪.‬‬ ‫مشموالن در مرحله نخست حتما باید در سامانه سجام به نشانی‬ ‫‪ www.sejam.ir‬ثبت نام کرده باشند تا اطالعات هویتی ان ها‬ ‫ثبت شده باشد‪.‬‬ ‫پــس از ان برای دریافت کارت اعتباری از بانک ملی‪ ،‬مشــموالن‬ ‫مســتقیم باید بانک ملــی را به عنــوان کارگزار خــود انتخاب‬ ‫کنند(می توانند از طریق تغییر کارگزار ناظر این کار را انجام دهند)‬ ‫ســپس مشــتریانی که بانک ملی ایران را به عنوان کارگزار سهام‬ ‫عدالتشان انتخاب کرده اند می توانند تا ‪ ۵۰‬درصد ارزش روز سهام‬ ‫عدالت خود را تسهیالت کارت اعتباری درخواست کنند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬فرد متقاضی باید به یکی از اپلیکیشن های ایوا‪ ،‬بله یا‬ ‫شصت بانک ملی ایران مراجعه کرده و پس از ان گزینه نشان بانک‬ ‫در هر کدام از اپلیکیشن ها را انتخاب کند‪ .‬بعد از ان گزینه هویت‬ ‫ســنجی را انتخاب و مراحل مربوطه را انجام دهد و سپس باید به‬ ‫نشان اعتباری وارد شده و درخواست تسهیالت کند‪.‬‬ ‫چنانچه متقاضی مایل باشد کارت اعتباری را از بانک تجارت دریافت‬ ‫کند‪ ،‬باید درخواست خود را در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت ثبت‬ ‫کند و پس از ان‪ ،‬بانک نســبت به اســتعالم تعداد سهام عدالت و‬ ‫توثیق ان برای پرداخت تســهیالت اقدام کرده و پس از گذراندن‬ ‫سایر استعالم ها‪ ،‬مبلغ تسهیالت‪ ،‬سود تسهیالت‪ ،‬مبلغ اقساط و ‪...‬‬ ‫را تعیین و به مشــتری اعالم و وجه تسهیالت را به شماره حساب‬ ‫متقاضی تسهیالت واریز می کند‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬تسهیالت مذکور سه ساله است و نیاز به مدرکی و‬ ‫ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در بازه یک ماهه این تســهیالت را‬ ‫تسویه کنند هیج گونه کارمزدی از ان ها دریافت نمی شود‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه خوب 657

روزنامه خوب 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه خوب 656

روزنامه خوب 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!