روزنامه خوب شماره 551 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 551

روزنامه خوب شماره 551

روزنامه خوب شماره 551

‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫محورهای اقتصادی بیانات‬ ‫رهبر انقالب پیگیری و اجرا شود‬ ‫دوشنبه‪ 8‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 551‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 21‬محرم‪ 30 |1443‬اگوست‪2021‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیدرضا فاطمی‪ ،‬وز یر صمت‪:‬‬ ‫اطمینان می دهم‬ ‫بااشراف برکاالی مصرفی‬ ‫خانوار‪،‬قیمت ها را کنترل کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫بلیت هواپیما ارزان شد‬ ‫بررسیشرایطساخت‬ ‫یکمیلیونواحدمسکونی‬ ‫با حضور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫کمک هایمعیشتی‬ ‫‪ 770‬میلیارد تومانی بنیاد‬ ‫مستضعفانازابتدای‬ ‫شیوع کرونا ‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری در بخش‬ ‫بهداشت برای رشد کشور‬ ‫ضروری است‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ‪:‬‬ ‫جلباعتمادمردم‬ ‫صرفا با خدمت کردن‬ ‫مسئوالن ممکن است‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫اولویت های وزارت صمت در دولت سیزدهم‬ ‫راه اندازی سامانه قواعد‬ ‫ومجوز هابرایمقابلهبا‬ ‫امضا هایطالیی‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫واکنش وزیر کار‬ ‫به حقوق اندک کارگران‬ ‫و بازنشستگان‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫عضوهیاترییسهمجلس‪:‬‬ ‫سیستمبانکیمکلفبهپرداخت‬ ‫‪ 160‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫بخشمسکنمی شود‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫بانک ها مکلف به پرداخت وام‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیونی مسکن می شوند‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫کاهش قیمت دالر و یورو در صرافی های بانکی‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪551‬‬ ‫علینیکزادنایبرئیسمجلسشورایاسالمی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫بررسی شرایط ساخت‬ ‫یک میلیون واحد مسکونی‬ ‫با حضور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫نخستین نشست معاونان حوزه مسکن و شهرسازی در دولت‬ ‫سیزدهم با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی و با دستور کار‬ ‫ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برگزار شد‪« .‬رستم‬ ‫قاسمی» که در اولین پیام توئیتری خود «برداشتن تیغ تیز بی‬ ‫سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار اسیب پذیر» را اولین‬ ‫گام در دوران مدیریت خود عنوان کرده بود روز گذشته در‬ ‫اولین جلسه خود در وزارت راه و شهرسازی با معاونان مسکن‬ ‫ی نشست مشترکی را برگزار کرد‪ .‬پایگاه خبری‬ ‫و شهرساز ‬ ‫وزارت راه و شهرسازی امروز اعالم کرده است که اولین نشست‬ ‫معاونان حوزه مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم با حضور‬ ‫«رستم قاسمی»‪ ،‬وزیر جدید راه و شهرسازی برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این نشست «محمود محمودزاده»معاون مسکن و ساختمان‪،‬‬ ‫«فرزانــه صادق مالواجرد»‪ ،‬معاون معماری و شهرســازی‪،‬‬ ‫«مهدی عبوری»‪ ،‬مدیرعامل شــرکت بازافرینی شــهری‬ ‫ایران‪« ،‬حبیب اهلل طاهرخانی»‪ ،‬مدیرعامل شــرکت عمران‬ ‫شهرهای جدید‪« ،‬احمد اصغری مهرابادی»‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫زمین و مسکن‪« ،‬محمود شایان»‪ ،‬مدیرعامل بانک مسکن‬ ‫و «عزیزاهلل مهدیان»‪ ،‬سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫حضور داشتند‪ .‬در این جلسه معاونان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گزارش هایی را درباره طرح اقدام ملی تولید مســکن‪ ،‬روند‬ ‫احداث مسکن مهر‪ ،‬سامانه امالک و اسکان‪ ،‬تسهیالت ودیعه‬ ‫مسکن‪ ،‬طرح های جامع شهرسازی‪ ،‬طرح های احداث مسکن‬ ‫روستایی و شهرهای جدید و پروژه های بازافرینی شهری ارائه‬ ‫دادند‪ .‬همچنین ملزومات احداث یک میلیون واحد مسکونی‬ ‫در ســال در این نشست بررسی شد‪« .‬رستم قاسمی» وزیر‬ ‫پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه خود برای بخش مسکن‬ ‫را در ‪ ۱۴‬محور ارائه کرده اســت که در ان بر حل مشــکل‬ ‫ناکافی بودن زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای‬ ‫ساخت مســکن‪ ،‬حل چالش مهاجرت روستاییان به دلیل‬ ‫خشکســالی و بانک پذیر نبودن خانوارهای کم درامد تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کاهش‪ 220‬هزارتومانیقیمتسکه‬ ‫قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار ازادی طرح جدید در بازار‬ ‫تهران با کاهش ‪ ۲۲۰‬هزار تومانی نسبت به روز گذشته (‪۷‬‬ ‫شهریور ماه) به رقم ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۳۰‬هزار تومان رسید‪ .‬در‬ ‫ساعت ‪ ۱۳‬امروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح‬ ‫جدید با کاهش ‪ ۲۲۰‬هزار تومانی نسبت به روز گذشته به‬ ‫رقم ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۳۰‬هزار تومان رســید و سکه تمام بهار‬ ‫ازادی طرح قدیم نیز ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان معامله‬ ‫شد‪ .‬همچنین امروز نی م سکه بهار ازادی ‪ ۶‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬ربع سکه سه میلیون و ‪ ۸۷۰‬هزار تومان و سکه‬ ‫یک گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تومان قیمت خورد‪ .‬عالوه‬ ‫بــر این‪ ،‬در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۹۱‬هزار تومان رسید‪ .‬قیمت هر مثقال طال نیز‬ ‫پنج میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار تومان شد‪ .‬همچنین هر انس جهانی‬ ‫ک هزار و ‪ ۸۱۷‬دالر و ‪ ۵۰‬سنت قیمت خورد‪.‬‬ ‫طال نیز امروز ی ‬ ‫مهم ترین عوامل موثر در نوسان قیمت طال و سکه‪ ،‬باال رفتن‬ ‫دالر و انس جهانی است‪ .‬بر این اساس قیمت دالر بیش از دو‬ ‫هفته اســت که وارد کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان و سپس ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تومان شد‪ .‬امروز بهای انس جهانی به دلیل تعطیلی بازارهای‬ ‫جهانی ثابت بود‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نرخ دالر در صرافی های بانکی با ‪ ۵۱‬تومان کاهش در مقایســه با روز گذشته به ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۷۹۱‬تومان رسید‪ .‬قیمت فروش یورو در مقایسه با روز گذشته با ‪ ۵۱‬تومان کاهش به‬ ‫‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۴۷۳‬تومان رسید‪ .‬امروز قیمت خرید هر دالر ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۴۱‬تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۸۳۰‬تومان بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نرخ خرید دالر در بازار متشکل‬ ‫ارزی ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۹۸۵‬تومان و نرخ فروش ان ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۳۰‬تومان اعالم شد‪ .‬نرخ خرید یورو در این بازار ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۸۲۷‬تومان و نرخ فروش ان نیز ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۱۶۶‬تومان اعالم‬ ‫شــد‪ .‬همچنین در ســامانه نیما در معامالت حواله یورو به قیمت ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۶۵‬تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۱۱۷‬تومان معامله شد‪ .‬قیمت دالر از خردادماه‬ ‫حرکت ارامی به سوی کانال ‪ ۲۵‬هزار تومان شروع کرد و بیش از دو هفته در این کانال نوسان داشت و وارد کانال ‪۲۶‬هزارتومان شد و از روز چهارشنبه گذشته در صرافی بانکی‬ ‫به قیمت ‪ ۲۷‬هزار تومان فروخته می شود و در این کانال نوسان دارد‪.‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫ بانک هامکلفبهپرداختوام‪ ۴۰۰‬میلیونتومانیمسکنمی شوند‬ ‫علی نیکزاد امروز در جمع خبرنگاران درباره قانون جهش تولید مســکن اظهار داشــت‪ :‬از ابتدای تشکیل‬ ‫مجلس یازدهم‪ ،‬ما پیگیر تحول در حوزه مسکن بودیم و بر این اساس طرح جهش تولید مسکن تدوین و‬ ‫در مجلس تصویب شد‪ .‬شورای نگهبان در نهایت این طرح را تایید کرد و االن به قانون تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬در این قانون موضوعاتی چون تامین زمین‪ ،‬تســهیالت ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومانی‪ ،‬فروش‬ ‫اقســاطی و مشارکت ‪ ۲۰‬ســاله در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنین تشکیل شورای عالی مسکن از جمله‬ ‫موارد دیگری است که در قانون مذکور امده است‪ .‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬تامین‬ ‫تاسیســات زیربنایی بر عهده وزارتخانه های نیرو و نفت اســت و همچنین واگذاری زمین حریم شهرها و‬ ‫تشــکیل صندوق ملی مسکن از جمله موارد دیگری اســت که در قانون جهش تولید مسکن امده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی متذکر شد‪ :‬دولت جدید با شعار تامین یک میلیون واحد‬ ‫مسکونی در سال اغاز به کار کرد و با اجرای قانون جهش تولید مسکن می تواند این وعده را محقق کند و‬ ‫مجلس شورای اسالمی هم با توجه به اینکه ساخت مسکن دغدغه اصلی مردم است‪ ،‬اجرای این قانون را به‬ ‫صورت ویژه پیگیری خواهد کرد‪ .‬نیکزاد تاکید کرد‪ :‬امیدواریم با اجرای قانون جهش تولید مسکن موضوعاتی‬ ‫چون تامین زمین و تسهیالت الزم برای ساخت مسکن حل و فصل شود و بخش خصوصی‪ ،‬انبوه سازان و‬ ‫پیمانکاران بهانه ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته باشند که البته دولت‬ ‫باید انان را در این راه هدایت و راهبری کند‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬بانک مرکزی و سیستم بانکی بر اساس قانون‬ ‫جهش تولید مســکن موظف هستند ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اجرای این قانون اختصاص‬ ‫دهند و وام برای واحدهای مسکونی شهری ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن های روستایی‬ ‫تا ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان باید پرداخت شــود‪ .‬نیکزاد تصریح کرد‪ :‬البته بر اساس تورم پیش بینی شده میزان‬ ‫تسهیالت در سال های اینده افزایش خواهد یافت و این مساله در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬مجلس حتماً بر اجرای دقیق و صحیح قانون جهش تولید مسکن نظارت خواهد کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس گفت‪ :‬همه دستگاه های دولتی که زمین هایی را در شهرها دارند باید ان را در اختیار‬ ‫وزارت راه و شهرســازی قرار دهند و نیروی انســانی هم برای اجرای این قانون به اندازه کافی وجود دارد‪.‬‬ ‫ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال می شود و هر واحد مسکن که فعال می شود‪ ،‬مانند لوکوموتیوی است که‬ ‫تعداد زیادی واگن را با خود همراه می کند و با فعال شدن بخش مسکن دیگر بخش ها هم فعال خواهند شد‪.‬‬ ‫نیکزاد با تاکید بر اینکه باید قانون جهش تولید مســکن با دقت اجرا شود‪ ،‬گفت‪ :‬شورای عالی مسکن هم‬ ‫به ریاســت رئیس جمهور و مطابق با این قانون تشکیل می شــود که این کار باعث ایجاد هماهنگی بین‬ ‫دســتگاه های اجرایی خواهد شد و صندوق ملی مسکن هم در نظر گرفته شده که همه مالیات ها را جمع‬ ‫اوری می کند و خودکفایی این صندوق در طول زمان باعث می شود ما نیازی به تسهیالت برای این حوزه‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫سیدرضا فاطمی‪ ،‬وزیر صمت‪:‬‬ ‫اطمینانمی دهمبااشرافبرکاالیمصرفیخانوار‪،‬قیمت هاراکنترلکنیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اولویت های اصلی وزارت صمت‬ ‫تمرکز بر سه مقوله تجهیزات الکترونیکی‪ ،‬صنعتی و وسایل حمل و‬ ‫نقل است‪ .‬سیدرضا فاطمی امین که چهارشنبه گذشته (‪ ۳‬شهریور)‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با ‪ ۲۰۵‬رای موافق و ‪ ۶۰‬رای مخالف به‬ ‫عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) دولت سیزدهم انتخاب‬ ‫شد‪ ،‬در نخستین حضور خود در برنامه «تیتر امشب» اولویت های‬ ‫وزارت خانه صمت را تشــریح کرد و گفت‪ :‬دولت باید با شــرایط و‬ ‫اولویت های جدید‪ ،‬کسب و کارها را با منافع ملی همسو کند‪.‬‬ ‫فاطمی امیــن افزود‪ :‬اگر از ضرورت تعامــل با نخبگان می گوئیم‪،‬‬ ‫هدف مان ضرورتِ به اجماع رسیدن و اقناع انان است‪.‬‬ ‫او درباره گالیه مندی های نبود راهبرد صنعتی در کشور گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم قدرت اقتصادی‪ ،‬ارزش افزوده باال و اشتغال قابل توجهی‬ ‫داشته باشیم باید بر ســه مقوله تجهیزات الکترونیکی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫وســایل حمل و نقل متمرکز شویم‪ .‬وزیر صمت با بیان اینکه باید‬ ‫اهداف و سمت و سوی وزارت صمت باید مشخص باشد‪ ،‬افزود‪۸۰ :‬‬ ‫درصد مشــکالت واحدهای اقتصادی مربوط به تامین مالی‪ ،‬بیمه‬ ‫تامین اجتماعی و مالیات است‪.‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت از کاهش مالیات بر عملکرد واحد‬ ‫تولیدی گفت و افزود‪ :‬از وعده های دولت سیزدهم حمایت واحدهای‬ ‫تولید و کاهش مالیات از ‪ ۲۵‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد در طی ‪ ۴‬ســال‬ ‫اینده است‪ .‬سیدرضا فاطمی امین از مدیریت زنجیره تامین و روابط‬ ‫بین بنگاه های اقتصادی سخن گفت تا عالوه بر ایجاد یک همکاری‬ ‫محیط رقابتی هم بوجود اید‪ .‬وزیر صمت در خصوص مبارزه با فساد‬ ‫در دولت سیزدهم از راه اندازی سامانه قواعد و مجوزها تا پایان سال‬ ‫خبــر داد و افزود‪ :‬با ایجاد نظام قاعده گذاری برای ثبات در اجرای‬ ‫مقررات بوجود می اورد‪ ،‬راه اندازی ســامانه قواعد و مجوزها برای‬ ‫مقابله با امضاهای طالیی‪ ،‬حیات خلوت ها و سلطان ها خواهد بود‬ ‫و در این خصوص طرح هایی برای شفاف سازی فعالیت های تولید‬ ‫و توزیع کاال و پیشگیری از قاچاق‪ ،‬احتکار و تقلب ارائه کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬یک کاال از کارخانه تا مصرف کننده حداکثر باید‬ ‫‪ ۱۳‬درصد افزایش قیمت داشته باشد‪ ،‬اما در عمل این طور نیست‪.‬‬ ‫فاطمی امین «قیمت دستوری» اجناس یا «رهاسازی» قیمت ها را‬ ‫اشتباه عنوان کرد و گفت‪ :‬با این کار تولید دچار مشکل می شود یا‬ ‫سودهای هنگفتی ایجاد می شود‪ ،‬باید ضوابط قیمت گذاری ایجاد‬ ‫شود‪ .‬الزمه این کار شفاف سازی بورس از جمله برای قیمت فوالد‬ ‫است‪ .‬بســیاری از پروژه های پیش بینی شده نیاز به ابزارهای الزم‬ ‫دارد‪ .‬او حضور بازرســان و ناظران بر عملکرد بنگاه های اقتصادی‬ ‫را غیرحرفه ای خواند و گفت‪ :‬اگر جریان کاال و مالی کنترل شــود‬ ‫سازمان حمایت به طور خودکار به اســانی می تواند اعمال قانون‬ ‫کند و با گرانفروشی برخورد کند‪ .‬وزیر صمت طرح صندوق مکانیزه‬ ‫فروش را شکســت خورده اعالم کرد و گفت‪ :‬اطمینان می دهم بر‬ ‫اشراف بر کاالی مصرفی خانوار قیمت ها را کنترل و مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره وجود دالالن و تاثیر ان ها در‬ ‫افزایش قیمت ها گفت‪ :‬هزینه ها در نظام توزیع ما باال اســت مانند‬ ‫انبارداری‪ ،‬حمل و نقل و ابزار کنترل قیمت را در اختیار نداریم‪.‬‬ ‫او راهکار وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ قیمت‬ ‫گذاری مرغ درگذشته از پیش بینی دقیق نیاز بازار و میزان مصرف‬ ‫جامعه گفت و افزود‪ :‬باداشتن اطالعات دقیق از نیاز تولید کننده و‬ ‫مصرف بازار می توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد‪.‬‬ ‫سیدرضا فاطمی امین گفت‪ :‬کشور ما سیزده هزار مگاوات کسری‬ ‫بــرق دارد و در چند ســال اینده باید تولید برق در شــهرک های‬ ‫صنعتی شکل بگیرد و زنجیره تامین تولید برق ایجاد شود‪.‬‬ ‫کمک هایمعیشتی‪ ۷۷۰‬میلیاردتومانیبنیادمستضعفانازابتدایشیوعکرون ا‬ ‫سید پرویز فتاح با اشاره به اختصاص ‪ 50‬میلیارد‬ ‫تومان طی هفته گذشته برای تامین بسته های‬ ‫معیشتی مورد نیاز اقشار ضعیف کشور در تشریح‬ ‫جزئیات این خبر اظهار کرد‪ :‬در هفته گذشــته و‬ ‫به دنبال اجرای مرحله پنجم کمک های مومنانه‬ ‫به اقشــار ضعیف جامعه‪ ،‬بنیاد مســتضعفان با‬ ‫اختصاص ‪ 50‬میلیــارد تومان دیگر‪ ،‬تامین ‪100‬‬ ‫هزار بسته معیشتی را عهده دار شد‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد‪ :‬بخشی از این‬ ‫بسته های معیشتی شامل اقالمی همچون برنج‪،‬‬ ‫حبوبات و غیره است و بخش دیگری از این بسته‬ ‫ها‪ ،‬کارت های خرید ‪ 500‬هزار تومانی است که‬ ‫قرار است توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫سازمان بهزیستی‪ ،‬گروه های جهادی و مساجد‪،‬‬ ‫در اختیار مددجویان نهادهای حمایتی و ســایر‬ ‫اقشار ضعیفی که فاقد پوشش حمایتی هستند‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان تا امروز بالغ بر‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 400‬هزار بسته معیشتی را در قالب‬ ‫‪ 5‬مرحلــه از طرح کمک های مومنانه در اختیار‬ ‫اقشــار ضعیف جامعه قرار داده است افزود‪ :‬از ماه‬ ‫رمضان سال گذشــته و همزمان با شیوع کرونا‬ ‫در کشــور‪ ،‬رهبر انقالب بر اجرای طرح مواسات‬ ‫تاکید فرمودند و بر همین اساس بنیاد مستضعفان‬ ‫هماهنگ با سایر نهادهای انقالبی‪ ،‬وارد عمل شد‬ ‫و نخســتین مرحله از این طرح را در اردیبهشت‬ ‫ماه ‪ ،98‬اغاز کرد‪.‬‬ ‫فتاح اضافه کرد‪ :‬بنیاد مستضعفان از ابتدای طرح‬ ‫مومنانه تا امروز که پنجمین مرحله از این طرح‬ ‫در حال اجرا اســت‪ ،‬مبلغ ‪ 770‬میلیارد تومان را‬ ‫برای تامین بســته های معیشتی اختصاص داده‬ ‫است و ارزش هریک از این بسته ها در ابتدا ‪200‬‬ ‫هزار تومان بود و امروز ارزش هریک از بسته ها به‬ ‫‪ 500‬هزار تومان ارتقاء پیدا کرد‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مســتضعفان با تاکید بر اینکه این‬ ‫بنیاد عالوه بر کمک های معیشتی‪ ،‬برای درمان‬ ‫و پیشگیری از شیوع کرونا‪ ،‬مبالغ قابل توجهی را‬ ‫اختصاص داده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬جدای از اختصاص‬ ‫اعتبار برای بسته های معیشتی‪ ،‬بنیاد مستضعفان‬ ‫از ابتدای شــیوع کرونا تا امروز تالش کرده تا با‬ ‫توجه به نیاز کشــور‪ ،‬اعتباراتــی را برای تامین‬ ‫نیازهای بخش های مختلف از جمله بهداشت و‬ ‫درمان در نظر بگیرد و بر همین اساس در ‪ 2‬هفته‬ ‫گذشــته نیز با توجه نیاز سیستم درمان کشور‬ ‫به دســتگاه های اکسیژن ساز‪ ،‬مبلغ ‪ 79‬میلیارد‬ ‫تومان را برای خرید این تجهیزات اختصاص داد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬همچنین طی هفته گذشته بنیاد‬ ‫مســتضعفان برای کمک به تامین هزینه های‬ ‫دارویی بیماران مبتال به کرونا که تحت پوشــش‬ ‫نهادهای حمایتی و اقشــار ضعیف فاقد پوشش‬ ‫حمایتی بودنــد‪ ،‬مبلغ ‪ 110‬میلیــارد تومان را‬ ‫تخصیص داد‪.‬‬ ‫درخواستازوزیرکاربرایپیگیریبیمهکارگرانساختمانی‬ ‫نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی‬ ‫از وعده وعیدهای داده شــده برای بیمه کارگران ســاختمانی‬ ‫انتقاد کرد و خواســتار ورود وزیر کار به موضوع بیمه کارگران‬ ‫ساختمانی شد‪.‬‬ ‫هادی ســاداتی درباره اخرین اخبار از بیمه کارگران ساختمانی‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه علیرغم وعده هایی که به مــا در بحث بیمه‬ ‫کارگران ســاختمانی داده شــده بود این اتفاق هرگز نیفتاد و‬ ‫دوســال است که کارگران ســاختمانی تنها با وعده بیمه شدن‬ ‫انتظار می کشند‪.‬‬ ‫وی درباره تعداد کارگران ساختمانی فاقد بیمه گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫امارها تعداد کارگران ساختمانی در لیست انتظار از سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تاکنون نزدیک به ‪ ۲۵۰‬هزار نفر هســتند‪ .‬متاسفانه تنها وعده‬ ‫و وعید بود که شــنیدیم و وقتی هم که اعتراض می کنیم هیچ‬ ‫پاسخ روشنی دادهدنمی شود و اقدام جدی صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی‬ ‫درباره جایگزینی کارگران ساختمانی با سهمیه های خالی بیمه‬ ‫در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه این سهمیه را‬ ‫هم ندادند‪.‬‬ ‫سازمان افرادی که مستحق بیمه نبودند اعم از وکیل و طالفروش‬ ‫را که خود را کارگر ساختمانی جا زده بودند شناسایی کرد و قرار‬ ‫شد به جای انها‪ ،‬کارگران ساختمانی فاقد بیمه جایگزین شوند‬ ‫ولی این وعده هم عملی نشــد وکارگران ساختمانی فاقد بیمه‪،‬‬ ‫جایگزین ظرفیتهای خالی نشــدند‪ .‬به گفته ســاداتی‪ ،‬کارگران‬ ‫ســاختمانی چاره کار را در تغییر دولت و تغییر سیاســت های‬ ‫تامین اجتماعی دیدند تا بلکه در دولت جدید به خواســته به‬ ‫حق انها توجه و رسیدگی شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی‬ ‫از وزیر کار خواســت تا شخصا به این موضوع ورود کند و بیمه‬ ‫کارگران ســاختمانی را که ســالها در صف انتظــار مانده اند‪،‬‬ ‫پیگیری کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫مشاور وزیر سابق کشور‪ :‬ادعاها درباره امضای حکم شهردار تهران از سوی وزیر سابق کشور صحت ندارد‬ ‫مشــاور وزیر سابق کشور نوشــت‪ :‬هرگونه ادعا مبنی بر تمایل یا عدم تمایل امضای حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور سابق صحت ندارد‪ .‬روح اهلل جمعه ای روز یکشنبه‬ ‫در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت‪ :‬برخالف شایعات تا پایان فعالیت عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشــور پروسه قانونی استعالمات برای صدور حکم هیچ یک از‬ ‫شــهرداران کالنشهرها تمام نشده و به مرحله تصمیم گیری برای امضا نرسیده بود‪ .‬جمعه ای اظهار داشت‪ :‬اساسا هرگونه ادعا مبنی بر تمایل یا عدم تمایل امضای حکم شهردار‬ ‫تهران از سوی وزیر کشور سابق صحت ندارد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪551‬‬ ‫رییسجمهوری‪:‬‬ ‫محورهایاقتصادیبیاناترهبرانقالبپیگیریواجراشود‬ ‫رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬محورهای اقتصادی فرمایشات رهبر معظم انقالب باید از طریق دبیرخانه ستاد‬ ‫و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت‪ ،‬به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رییسی در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور اعضای جدید‬ ‫دولت با قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقالب تاکید کرد‪ :‬محورهای اقتصادی این فرمایشات‬ ‫باید از طریق دبیرخانه ســتاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت‪ ،‬به طور دقیق و مســتمر پیگیری و‬ ‫اجرایی شود‪ .‬رییس جمهوری با اشاره به ‪ ۱۰‬محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم‬ ‫رهبری تصریح کرد‪ :‬پیوند نزدن مشــکالت اقتصادی به مذاکرات هســته ای و نتایج ان باید همواره مورد‬ ‫توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم گیری‬ ‫ها ظرفیت های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و اماده به کار باشد‪.‬‬ ‫رییس دولت سیزدهم توجه الزم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه‬ ‫های اجرایی را ضروری دانســت و گفت‪ :‬همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر‬ ‫این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود‪ .‬رییسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه ها‬ ‫و اهمیت اشــراف دولت بر این موضوع‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای توزیع عادالنه و بهره مندی عموم مردم به ویژه‬ ‫دهک های پایین جامعه از یارانه‪ ،‬برنام ه ریزی ها و سازماندهی الزم انجام شود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصالح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار‬ ‫ســتاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و‬ ‫برطرف کردن اشکاالت و موانع خصوصی سازی گفت‪ :‬این ستاد بررسی های الزم را در این زمینه انجام داده‬ ‫و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای ان را ارائه کند‪.‬‬ ‫رییسی به تیم اقتصادی دولت هم ماموریت داد با استفاده از تجربه ها و دیدگاه های نخبگان هرچه سریعتر‬ ‫بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند‪.‬‬ ‫انسجام در تصمیم گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت‪ ،‬فعال کردن سامانه های مورد نیاز برای برقراری نظام‬ ‫ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش های اقتصادی و روان سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای‬ ‫مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم‪ ،‬اقدامات فوری‬ ‫و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات ان را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که‬ ‫دولت در این زمینه اهتمام الزم را بکار گرفته است‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس‪:‬‬ ‫سیستمبانکیمکلفبهپرداخت‪ ۱۶۰‬هزارمیلیاردتومانبهبخشمسکنمی شود‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در سال ‪۹۸‬‬ ‫تنها هفت درصد از تسهیالت سیستم بانکی به بخش مسکن داده‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون جهش تولید مسکن‪ ،‬سیستم بانکی مکلف‬ ‫به پرداخت‪ ۱۶۰‬هزار میلیارد تومان تســهیالت به بخش مسکن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مجتبی یوســفی» روز یکشنبه در نشســت خبری درباره قانون‬ ‫جهش تولید و تامین مســکن به خبرنگاران گفت‪ :‬در سال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫نیز قانونی که بنا بود به ساماندهی مسکن کمک کند وجود داشت‬ ‫ولی به دلیل کوتاهی در دولت یازدهم و دوازدهم شــاهد رشــد‬ ‫چشــم گیر قیمت ها در حوزه مســکن بودیم تا مسکن رشد ‪۹۸۰‬‬ ‫درصدی داشته و حتی تامین و پرداخت رهن و اجاره مسکن هم‬ ‫ارزو شد‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس افزود‪ :‬امروز ‪ ۷۰‬درصد سهم سبد خانوار‬ ‫مردم به حوزه مسکن اختصاص یافته است و حتی برخی از مردم‬ ‫مجبور به ترک کالنشهرها و حضور در اطراف شهرها شده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلــس افزود‪ :‬مجلس یازدهم با توجه به‬ ‫مشــکالت مردم در حوزه تامین مسکن از همان روزهای ابتدایی‬ ‫طرح جهش تولید و تامین مسکن را در سه وجه اساسی برای حل‬ ‫مشکالت این حوزه کلید زد که یکی از این بخش ها تامین منابع‬ ‫مالی برای مسکن است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در این قانون شــرایط الزم برای ســاخت یک‬ ‫میلیون واحد مسکونی در سال و حرکت به سمت صنعتی سازی‬ ‫وجوددارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تجربه های موفق در ســایر کشورها و‬ ‫حمایت از انبوه ســازان این قانون می تواند زمینه ساخت و تولید‬ ‫مسکن را فراهم کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس بااشاره به موضوع کنترل قیمت در‬ ‫بازار مسکن عنوان کرد‪ :‬این موضوع در قانون جهش وتولید مسکن‬ ‫در نظر گرفته شــده است‪ .‬چرا که قیمت گذاری دستوری به هیچ‬ ‫وجه مورد قبول نیست و در هر حوزه ای که قیمت گذاری دستوری‬ ‫صورت گرفته است با مشکل روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز با اشاره به پایه های جدید مالیاتی و جریمه ای‬ ‫که برای دالالن در این قانون پیش بینی شــده‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات بر‬ ‫خانه هــای خالی و مالیات بر معامالت مکرر مســکن و مالیات بر‬ ‫زمین های بایر از جمله ابزارهایی است که سبب کنار زدن دالالن‬ ‫از این بازار مسکن می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به سرشــماری ســال ‪ ،۱۳۹۵‬که بر اساس ان ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون واحد مســکونی خالی در کشور وجود دارد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫حتی فردی شناســایی شــده که ‪ ۸۰۰‬واحد مسکونی داشته و‬ ‫حاضر به عرضه ان به بازار نیســت و قطعا کار او برای سودا گری‬ ‫و دالل بازی است و ما می خواهیم به این موضوع مالیات بدهیم‪.‬‬ ‫یوسفی ادامه داد‪ :‬هدف از وضع مالیات کنار زدن سوداگری در این‬ ‫بازار اســت و به این قانون نیز پیش بینی شده که حتی اگر فردی‬ ‫یک واحد در شهر خودش و یک واحد در شهری دیگر داشته باشد‪،‬‬ ‫او معاف از پرداخت مالیات است‪ .‬همچنین برای شهرهای زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر برای جلوگیری از مهاجرت معکوس و رشد و توسعه انها‬ ‫را معاف از مالیات درنظر گرفتیم‪.‬‬ ‫عضو هیات رییســه مجلس شورای اسالمی مالیات بر زمین های‬ ‫بایر یا زمین های رها شده در شهرها نیز شامل این موضوع است‬ ‫و می خواهیم بازار رها شده مسکن را مدیریت کنیم تا فردی که‬ ‫وارد بازار مسکن می شود فقط برای نیاز خود این حوزه بگیرد‪.‬‬ ‫یوســفی یاداورشد‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬سیســتم بانکی حدود هزار هزار‬ ‫میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرد که فقط ‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان یعنی کمتر از ‪ ۷‬درصد در حوزه مســکن به عنوان پیشران‬ ‫اقتصاد که حداقل ‪ ۱۸۶‬حرفه با ان مرتبط است‪ ،‬پرداخت شد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که به ازای هر ‪ ۱۰۰‬متر ساخت مسکن دو و نیم نفر‬ ‫اشتغال جدید ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد‪ :‬برخی می گویند اگر ما‬ ‫در حوزه مسکن تسهیالتی بدهیم‪ ،‬این خلق پول پرقدرت است و‬ ‫سبب ایجاد تورم می شــود که این حرف در بازار مسکن صحیح‬ ‫نیست‪ .‬ضمن اینکه دولت موظف است بر اساس قانون اساسی نیاز‬ ‫مسکن مردم را تامین کند‪ .‬البته اگر موضوع تورم ایجاد کند برایند‬ ‫ان نسبت به تامین نیاز اصلی مردم و ایجاد اشتغال در کشور مثبت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه در این قانون حداقل ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در سال اول به عنوان پایه در نظر گرفته شده‬ ‫تا سیستم بانکی تسهیالت بدهد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از این در کمیسیون‬ ‫تلفیق بودجه‪ ،‬دولت را مکلف کردیم که ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت در نظر بگیرد که این رقم سقف تسهیالت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یعنی در قانون جهش تولید مســکن حداقل ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه ســقف را ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان قرار دادیم بود که معادل ‪ ۲۰‬درصد تســهیالتی اســت که‬ ‫پیش بینی می شود تا سیستم بانکی در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کند‪.‬‬ ‫یوسفی با اشاره به اینکه در این قانون‪ ،‬صندوق ملی مسکن پیش‬ ‫بینی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این صندوق تمام منابع برای ساخت مسکن‬ ‫را از محل تســهیالت بانکی ومالیات هــای جدید دراین صندوق‬ ‫گــرداوری خواهد کرد‪ .‬از طرفی ما در این قانون به دنبال حمایت‬ ‫از انبوه سازان هستیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس با تاکید بر اینکه مالیات های جدید‬ ‫که در حوزه مســکن در نظر گرفته شــده به عنوان درامد دولت‬ ‫محســوب نمی شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این درامد جریمه سوداگری در‬ ‫مسکن است تا دیگر سوداگری و داللی در حوزه مسکن برای هیچ‬ ‫فردی صرفه اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره اهدافی که از جریمه اخذ شــده دنبال می شود گفت‪:‬‬ ‫نخست برای پرداختی به صورت مستقیم به مردم‪ ،‬دوم تسهیالتی‬ ‫که به انبوه سازان و فعاالن حرفه ای این بخش در نظر گرفته شده‬ ‫و سوم برای ایجاد مسکن حمایتی و اقشار تحت پوشش و ضعیف‬ ‫جامعه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫یوســفی درباره بخش ســاخت و ســاز نیز گفت‪ :‬در کشور ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار هکتار اراضی در حریم شــهرها و در مالکیت دولت داریم که‬ ‫امالک مازاد دولت است که برای تامین مسکن حمایتی باید از این‬ ‫زمین ها استفاده شــود‪ .‬اگر مسوولی زمین های مازاد دولتی را در‬ ‫اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت خانه قرار ندهد‪ ،‬ما در‬ ‫قانون جهش تولید مسکن حداکثر ‪ ۶‬ماه جرم انگاری کردیم و برای‬ ‫این افراد مجازات حبس هم در نظر گرفته شــده است‪.‬البته شان‬ ‫مدیران ما دور از این است اما اگر جایی هر مدیر نخواست قانون‬ ‫را اجرا کند جرم انگاری هم در این قانون در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی های‬ ‫الزم برای تامین مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه شاهد افزایش بی رویه قیمت سیمان و فوالد هستیم و‬ ‫مطابق با قانون جهش تولید مسکن قراراست این مصالح ساختمانی‬ ‫در بازار بورس و البته بانظارت کامل توزیع شود تا به دست مصرف‬ ‫کنندگان واقعی برسد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در این قانون پیش بینی شــده از ظرفیت بازار‬ ‫سرمایه استفاده شــود‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین با توجه به اینکه تورم در‬ ‫قیمت مســکن وجود دارد و حتی با متری ‪ ۱۰‬میلیون تومان هم‬ ‫نمی توانیم مسکن تهیه کنیم‪ ،‬پیش بینی کردیم که در مردم در‬ ‫صندوق پروژه مشــارکت کرده و عمال با توجــه به افزایش تورم‪،‬‬ ‫قیمت سرمایه انها نیز افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد‪ :‬در قانون جهش تولید مسکن‬ ‫پیش بینی کردیم حداقل در چهار سال اینده‪ ،‬سالی یک میلیون‬ ‫مسکن ساخته شود و از ساخت و ساز و تامین منابع حمایت شود‬ ‫و از سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬قانون جهش تولید‬ ‫مسکن یک قانون چندوجهی است وجزو وعده های رییس جمهور‬ ‫اســت و انتظار داریم این قانون به نحو مطلوب و هر چه سریعتر‬ ‫اجرایی شود تا التهاب حوزه مسکن با ایجاد عرضه و تقاضا در این‬ ‫حوزه حل شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ‪:‬‬ ‫جلب اعتماد مردم صرفا با خدمت کردن مسئوالن ممکن است‬ ‫عضوهیاترئیسهکمیسیوناصلنودمجلسگفت‪:‬برطبقارمانانقالب‬ ‫اسالمی مسئوالن کشور باید خادم مردم باشند نه رئیس و نباید نگاه انها به‬ ‫مردم از باال به پایین باشد‪ .‬الهام ازاد نماینده مردم نائین در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ‪ ،‬با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات‬ ‫دولت با ایشان مبنی بر اینکه باید مسئوالن حرف های مردم را بشنوند و از‬ ‫نگاه باال به پایین پرهیز کنند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق ارمان انقالب اسالمی مسئوالن‬ ‫خادم مردم اند و بر همین اساس مسئوالن کشور باید با پرهیز از نگاه باال‬ ‫به پایین خود را خادم مردم بدانند نه رئیس‪ .‬وی افزود‪ :‬در سایه خدمت به‬ ‫مردم و پرهیز از نگاه باال به پایین است که می توان اعتماد مردم را جلب‬ ‫کرد و در مسیر رفع مشکالت گام برداشت‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫اصل نود مجلس اظهار داشــت‪ :‬خدمت به مردم و مبارزه با فساد باید‬ ‫سرلوحه کار مسئوالن قرار گیرد و در این مسیر قوه مجریه و مقننه در‬ ‫کنار هم باید مجدانه تالش داشته باشند‪ .‬ازاد خاطرنشان کرد‪ :‬در بیانیه‬ ‫گام دوم با کلید واژه هایی همچون خدمت‪ ،‬عدالت و امثال ان مواجهیم‬ ‫که در سایه تحقق این موارد می توان به پیشرفت و توسعه و جلب اعتماد‬ ‫مردم امیدوار بود‪ .‬وی افزود‪ :‬مقام معظم رهبری بر داشتن پیوست عدالت‬ ‫در برنامه های دولت تاکید داشتند که ما باید بدانیم که به عنوان حکومت‬ ‫اسالمی و پرچمدار عدالت در این زمینه ضمن اجرای عدالت الگویی برای‬ ‫دیگرکشورهاباشیم‪.‬عضوهیاترئیسهکمیسیوناصلنودمجلساظهار‬ ‫داشت‪ :‬در سایه اجرای عدالت است که اختالف طبقاتی کاهش می یابد‬ ‫و ما شاهد توسعه در همه بخش ها و مناطق هستیم و مردم نیز ثمره این‬ ‫عدالت را خواهند چشید‪ .‬ازاد خاطرنشان کرد‪ :‬در برنامه های اقای رئیسی‬ ‫به کار و تالش هوشمندانه اشاره شده که این مساله امر بسیار مهمی است‬ ‫و در سایه این روش می توانیم به بهبود شرایط امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس‪:‬‬ ‫کمیسیون اموزش نحوه بازگشایی‬ ‫مدارس را بررسی می کند‬ ‫سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس درباره‬ ‫احتمال بازگشــایی مدارس در ســال تحصیلی جدید‬ ‫گفت‪ :‬قرار اســت این موضوع در جلسات هفته اینده‬ ‫کمیسیون بررسی شود‪.‬‬ ‫با اشــاره به تصمیم گیری ها در خصوص بازگشایی یا‬ ‫ادامه تعطیلی مدارس در شرایط کنونی کرونایی کشور‬ ‫گفت‪ :‬در این دوســاله که شاهد شــیوع کرونا ویروس‬ ‫در کشور بودیم کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس‬ ‫با مســئوالن این حوزه اعم از وزارت خانه های علوم‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫در جهت حفظ ســامت دانش اموزان و دانشجویان‪،‬‬ ‫معلمان و اســاتید جلســات مختلفی را برگزار کرده و‬ ‫بررسی های الزم را انجام داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نتیجه این بررسی ها در سال گذشته‬ ‫تحصیلی‪ ،‬ممانعت از بازگشــایی مدارس و جایگزینی‬ ‫امــوزش از راه دور از طریق فضای مجازی بود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬احساس می کنم هنوز زیرساخت های الزم برای‬ ‫اموزش حضوری اماده نشده است‪ ،‬هر چند معتقدم که‬ ‫اموزش ها باید به صورت حضوری باشد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اموزش مجلس با بیان اینکه‬ ‫متاسفانه در شــرایط کنونی دانش اموزان ما به جهت‬ ‫شیوع این ویروس مورد ظلم قرار گرفته اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به هرشکل اموزش و پرورش این امادگی را دارد‬ ‫که کالس ها را به صورت حضوری برگزار کند‪.‬‬ ‫حاجی پــور در پایان اضافه کرد‪ :‬هنــوز تصمیمی در‬ ‫خصوص بازگشــایی مدارس اتخاذ نشــده است‪ ،‬قرار‬ ‫اســت هفته اینده در کمیســیون اموزش در خدمت‬ ‫مسئوالن این حوزه باشــیم تا برای بازگشایی مدارس‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضاییه‪:‬‬ ‫خیلی از تصاویر مونتاژ است‬ ‫و ربطی به زندان ندارند‬ ‫معاون اول قوه قضاییه گفــت‪ :‬خیلی از تصاویر پخش‬ ‫شــده مونتاژ اســت و اصــا ربطی به زنــدان ندارند‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین محمد مصدق در پاسخ‬ ‫به ســوالی درباره تصاویر منتشر شــده از زندان اوین‬ ‫گفت‪ :‬درجلســه ای که با رییس قوه داشتیم‪ ،‬ایشان به‬ ‫دادســتان کل کشور دســتور دادند که با قید فوریت‬ ‫موضوع را بررسی کنند و پاسخ بدهند و هنوز دادستان‬ ‫کل کشــور موعدش نرســیده که در این رابطه پاسخ‬ ‫دهــد و فکرکنم تا فردا و پس فردا پاســخ دهند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬خیلی از این تصاویر پخش شــده مونتاژ اســت‬ ‫و اصــا ربطی به زندان ندارد‪ .‬برخــی از جاهای دیگر‬ ‫اینهــا را گرفته اند‪ -‬نمی گویــم همه اش‪ -‬و اصال ربطی‬ ‫به قــوه قضاییه ندارد‪ .‬مصدق تاکیــد کرد‪ :‬رییس قوه‬ ‫قضاییــه تاکید دارد و دیروز هم گفت که قوه قضاییه‬ ‫مصمم اســت اگر در داخل زندان توسط هر کسی اعم‬ ‫از کارمند و قاضی و مســئول و ‪ ...‬تخلفی از مقررات‬ ‫نسبت به متهم و محکوم صورت گرفته باشد صدرصد‬ ‫قوه قضاییه برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکلامورمالیصندوقبازنشستگیکشوری‪:‬‬ ‫نوبت سوم وام ضروری‬ ‫بازنشستگان کشوری پرداخت شد‬ ‫مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت‪:‬‬ ‫پرداخت نوبت سوم وام ضروری بازنشستگان و وظیفه‬ ‫بگیران مشمول‪ ،‬پرداخت شد‪.‬‬ ‫علی خدامی افزود‪ :‬با هماهنگی بانک عامل‪ ،‬ســومین‬ ‫نوبت وام ضروری ‪ ۱۰‬میلیون تومانی بازنشســتگان و‬ ‫وظیفه بگیران این صندوق امروز به حساب ‪۲۳‬هزا رو‬ ‫‪ ۶۵۰‬نفر از مشموالن واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ثبــت نام اینترنتی ایــن مرحله از وام‬ ‫ضروری به مبلغ ‪۱۰‬میلیون تومان در اردیبهشــت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به صورت اینترنتــی انجام و ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫نفر واجد شرایط دریافت این نوع تسهیالت شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنــا نوبت دوم وام ضــروری ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومانی بازنشســتگان و وظیفه بگیران در ‪ ۶‬مرداد ماه‬ ‫امسال به حساب ‪ ۲۴‬هزار نفر از مشموالن واریز شد‪.‬‬ ‫ثبــت نام الکترونیکی مرحله نخســت وام ضروری ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومانی در ابان ســال گذشته از طریق سایت‬ ‫صندوق بازنشستگی انجام شد که در نهایت ‪ ۱۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬نفر واجد دریافت وام شــدند که قرار است طی‬ ‫‪ ۶‬نوبت این تسهیالت پرداخت شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری در بخش بهداشت‬ ‫برای رشد کشور ضروری است‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی گفت ‪ :‬باید به‬ ‫سمت پیشگیری برویم زیرا پیشگیری مقدم بر درمان است‬ ‫و چنانچه می خواهیم مملکت رشــد کند‪ ،‬باید در بخش‬ ‫بهداشت سرمایه گذاری کنیم‪ .‬بهرام عین اللهی روز یکشنبه‬ ‫ضمن بازدید از مجموعه معاونت های بهداشــت و درمان‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬در نشست های جداگانه با معاونین و مدیران‬ ‫زیرمجموعه هر معاونت‪ ،‬به بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه‬ ‫های پیش روی هر حوزه‪ ،‬پرداخت‪ .‬وی در نشست با معاونت‬ ‫بهداشت که با حضور دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت‬ ‫و مدیران این معاونت برگزار شد‪ ،‬شنونده سخنان هریک از‬ ‫مدیران پیرامون‪ ،‬وضعیت کنونی کرونا‪ ،‬واکسیناسیون کووید‬ ‫‪ ،۱۹‬وضعیت بیماری های غیرواگیر برنامه های اجرایی این‬ ‫حوزه و همچنین حوزه هایی همچون سالمت محیط و کار‪،‬‬ ‫بهداشت مدارس و خانواده‪ ،‬بهداشت روان‪ ،‬اموزش و ارتقای‬ ‫سالمت‪ ،‬تغذیه‪ ،‬ازمایشگاه ها‪ ،‬بهداشــت دهان و دندان و‬ ‫شبکه بهداشت‪ ،‬بود‪ .‬عین اللهی در این نشست ضمن تاکید‬ ‫بر تمرکز وزارت بهداشت برای توسعه و تقویت زیرساخت‬ ‫های برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دوره جدید‪ ،‬بر‬ ‫انجام واکسیناسیون کووید ‪ ۱۹‬در اسرع وقت‪ ،‬تاکید و عنوان‬ ‫کرد که باید به سمت پیشگیری برویم‪ ،‬پیشگیری مقدم بر‬ ‫درمان است و چنانچه می خواهیم مملکت رشد کند‪ ،‬باید در‬ ‫بخش بهداشت سرمایه گذاری کنیم‪ .‬همچنین در نشست‬ ‫با معاونت درمان که با حضور دکتر قاسم جان بابایی معاون‬ ‫درمان وزارت بهداشــت و مدیران زیرمجموعه این معاونت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ساختار و شرح اقدامات هریک از ادارات در حضور‬ ‫وزیر بهداشت بیان شده و موضوعاتی از جمله درمان بیماری‬ ‫ها‪ ،‬سطح بندی‪ ،‬رتبه بندی و اعتباربخشی بیمارستان ها‪،‬‬ ‫نظارت و بازرسی‪ ،‬تعرفه‪ ،‬وضعیت پیوند اعضا‪ ،‬درمان ناباروری‪،‬‬ ‫خرید راهبردی بیمه ها‪ ،‬درمان سکته های مغزی و قلبی و‬ ‫توانبخشی‪ ،‬مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪551‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫واکنشوزیرکاربهحقوقاندککارگرانوبازنشستگان‬ ‫وزیر کار با بیان اینکه از میزان دســتمزد کارگران و حقوق بازنشستگان باخبر است‪ ،‬تاکید کرد برای‬ ‫انکه دخل و خرج کارگران و بازنشســتگان با هم بخواند و ســغره انها رنگین تر شــود باید کاهش و‬ ‫کنترل نرخ تورم اتفاق بیفتد‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در بحث معیشــت و حقوق کارگران و‬ ‫بازنشستگان اعالم کرده که از میزان دستمزد کارگران و بازنشستگان با خبر است‪ .‬او گفته اطالع دارد‬ ‫که کارگران درامد کمی دارند و میزان حقوق بازنشستگان هم نسبت به قبل افزایش داشته ولی باید‬ ‫کاهش و کنترل تورم صورت گیرد تا دخل و خرج این اقشــار با هم بخواند و سفره های انها رنگین تر‬ ‫می شود‪ .‬انطور که وزیر کار گفته سیاست های کالن کشور باید به نحوی اصالح شود که تورم نداشته‬ ‫باشیم چون تا زمانی که این چرخه معیوب اصالح نشود‪ ،‬نرخ تورم باال می رود و اقشار مختلف تقاضای‬ ‫افزایش درامد و حقوق دارند‪.‬‬ ‫خواستار تثبیت قیمت ها و کنترل تورم هستیم‬ ‫هادی ابــوی دبیرکل کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران درباره موضــع وزیر کار در خصوص‬ ‫دستمزد کارگران به ایسنا می گوید‪ :‬جامعه کارگری بارها اعالم کرده که دنبال افزایش دستمزد نبوده‬ ‫و نیســت بلکه خواستار تثبیت قیمتها و کنترل تورم اســت و تا زمانی که دستمزد افزایش یابد ولی‬ ‫هیچ خروجی نداشته باشد‪ ،‬کارگران ضرر کرده اند‪ .‬وی می افزاید‪ :‬خانوارهای کارگری در حال حاضر‬ ‫در دو حوزه مشــکل دارند؛ یکی بحث امنیت شغلی و یکی معیشت و اگر بتوانیم معیشت خانوارهای‬ ‫کارگری را تامین کنیم‪ ،‬هم یارانه ها را هدفمند کرده ایم و هم برای میزان درامد کارگران که بتوانند‬ ‫با ان زندگی خود را بچرخاند‪ ،‬ارزش قائل شده ایم‪.‬‬ ‫افزایش حقوق بدون مهار تورم دردی دوا نمی کند!‬ ‫این مقام مســئول کارگری می گوید‪ :‬اگر مدام به جامعه پول تزریق کنیم ولی تورم را مهار نکنیم در‬ ‫جامعه انتظار ایجاد کرده ایم و افزایش رقم دستمزد بدون کاهش و مهار تورم هم دردی از کارگر دوا‬ ‫نمی کند لذا اگر بخواهیم در حوزه معیشــت به کارگران در این شرایط کمک کنیم ناچاریم به جای‬ ‫سیستم کوپنی قدیم‪ ،‬کاالی ارزان قیمت به کارگران اختصاص بدهیم‪.‬‬ ‫اختصاص کاالهای تنظیم بازاری به کارگران‬ ‫به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‪ ،‬وزیر کار برای تقویت معیشت کارگران می‬ ‫تواند دو کار را در دســتور کار قرار بدهد؛ یا اینکه سیســتم بن کارگری را مجددا احیا کند یا اینکه‬ ‫کاالهای وارداتی بازرگانی مثل برنج و روغن را با قیمت تنظیم بازار در اختیار انها بگذارد‪.‬‬ ‫ابوی احیای سیستم کوپن الکترونیکی‪ ،‬افزایش یارانه های کارگران و اختصاص کاالی ارزان قیمت را‬ ‫در تقویت معیشــت خانوارهای کارگری موثر خواند و ابراز امیدواری کرد‪ :‬وزیر کار با تجربه ای که در‬ ‫کمیته حضرت امام (ره) دارد معیشــت حداقلی کارگران را تقویت کند‪ .‬حجت عبدالملکی به فاصله‬ ‫چند روز پس از کسب رای اعتماد مجلس‪ ،‬سکان اداره وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی را به دست‬ ‫گرفت و در اولین نشســت خود با اعضای شــورای سیاســتگذاری و برنامه ریزی وزارتخانه‪ ،‬از بهبود‬ ‫وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان و برنامه ریزی برای تقویت ان خبر داد‪.‬‬ ‫وی همچنین توســعه مشــاغل خانگی با روشهای نوین‪ ،‬ایجاد سامانه اشــتغال ایرانیان با همکاری‬ ‫معاونت اشــتغال‪ ،‬راه اندازی نهضت اموزش های مهارتی برای توسعه اشتغال و ترویج فرهنگ تعاون‬ ‫و امــوزش تعاونی ها را به عنوان موضوعات دارای اولویت در این مجموعه بزرگ نام برد‪ .‬عبدالملکی‬ ‫بر تکمیل زیرســامانه های جامع روابط کار تاکید و تکمیل ان را موجب بهره مندی سیزده میلیون‬ ‫کارگر ایرانی از خدمات این زیرســامانه ها می داند‪ .‬افزایش سهم بخش تعاون و تقویت بانک توسعه‬ ‫تعاون و تعریف شاخص کسب و کار تعاونی ها از دیگر اولویت هایی است که وزیر تعاون بر ان تاکید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اولویت های وزارت صمت در دولت سیزدهم‬ ‫راه اندازی سامانه قواعد و مجوز ها برای مقابله با امضا های طالیی‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفــت‪ :‬اولویت های اصلی وزارت‬ ‫صمت تمرکز بر ســه مقوله تجهیــزات الکترونیکی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫وسایل حمل و نقل است‪.‬‬ ‫سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه خبری اولویت های وزارت‬ ‫صمت را تشریح کرد و گفت‪ :‬دولت باید با شرایط و اولویت های‬ ‫جدید‪ ،‬کسب و کار ها را با منافع ملی همسو کند‪.‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬اگــر از ضرورت تعامل با‬ ‫نخبگان می گوییم‪ ،‬هدف مان ضرورتِ به اجماع رسیدن و اقناع‬ ‫انان است‪.‬‬ ‫وی درباره گالیه مندی های از نبود راهبرد توســعه صنعتی در‬ ‫کشــور بیان داشت‪ :‬اگر بخواهیم قدرت اقتصادی‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫باال و اشــتغال قابل توجهی داشــته باشــیم باید بر سه مقوله‬ ‫تجهیــزات الکترونیکی‪ ،‬صنعتی و وســایل حمل و نقل متمرکز‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وزیر صمت با بیان اینکه باید اهداف و ســمت و ســوی وزارت‬ ‫صمت مشخص باشــد‪ ،‬افزود‪ ۸۰ :‬درصد مشــکالت واحد های‬ ‫اقتصادی مربوط به تامین مالی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی و مالیات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت از کاهش مالیــات بر عملکرد‬ ‫واحدهــای تولیدی گفت و افزود‪ :‬از وعده های دولت ســیزدهم‬ ‫حمایــت واحد های تولید و کاهــش مالیات از ‪ ۲۵‬درصد به ‪۱۰‬‬ ‫درصد در طی ‪ ۴‬سال اینده است‪.‬‬ ‫ســیدرضا فاطمی امین از مدیریــت زنجیره تامین و روابط بین‬ ‫بنگاه های اقتصادی ســخن گفت تا عالوه بر ایجاد یک همکاری‬ ‫محیط رقابتی هم بوجود اید‪.‬‬ ‫وزیر صمت در خصوص مبارزه با فســاد در دولت ســیزدهم از‬ ‫راه انــدازی ســامانه قواعد و مجوز ها تا پایان ســال خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬با ایجاد نظام قاعده گذاری برای ثبات در اجرای مقررات‬ ‫بوجود می اورد‪ ،‬راه اندازی ســامانه قواعد و مجوز ها برای مقابله‬ ‫با امضا های طالیی‪ ،‬حیات خلوت ها و سلطان ها خواهد بود و در‬ ‫این خصوص طرح هایی برای شــفاف سازی فعالیت های تولید و‬ ‫توزیع کاال و پیشگیری از قاچاق‪ ،‬احتکار و تقلب ارائه کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیــر صمت گفت‪ :‬یک کاال از کارخانه تا مصرف کننده حداکثر‬ ‫باید ‪ ۱۳‬درصد افزایش قیمت داشته باشد‪ ،‬اما در عمل این طور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫فاطمی امین «قیمت دستوری» اجناس یا «رهاسازی» قیمت ها‬ ‫را اشــتباه عنوان کــرد و گفت‪ :‬با این کار تولید دچار مشــکل‬ ‫می شود یا سود های هنگفتی ایجاد می شود‪ ،‬باید ضوابط قیمت‬ ‫گذاری ایجاد شود‪ .‬الزمه این کار شفاف سازی بورس هم بخاطر‬ ‫قیمت فوالد الزم است‪ .‬بســیاری از پروژه های پیش بینی شده‬ ‫نیاز به ابزار های الزم دارد‪.‬‬ ‫وی حضور بازرســان و ناظران بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را‬ ‫غیرحرفه ای خواند و گفت‪ :‬اگر جریان کاال و مالی کنترل شــود‬ ‫سازمان حمایت به طور خودکار به اسانی می تواند اعمال قانون‬ ‫کند و با گرانفروشی برخورد کند‪.‬‬ ‫وزیــر صمت طرح صندوق مکانیزه فروش را شکســت خورده‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬اطمینان می دهم بر اشراف بر کاالی مصرفی‬ ‫خانوار قیمت ها را کنترل و مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره وجود دالالن و تاثیر ان ها‬ ‫در افزایش قیمت ها گفت‪ :‬هزینه ها در نظام توزیع ما باال اســت‬ ‫ماننــد انبارداری‪ ،‬حمل و نقل و ابزار کنترل قیمت را در اختیار‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی راهــکار وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ‬ ‫قیمت گذاری مرغ درگذشــته از پیش بینــی دقیق نیاز بازار و‬ ‫میزان مصــرف جامعه گفت و افزود‪ :‬باداشــتن اطالعات دقیق‬ ‫از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می توان اقدامات پیشــگیرانه‬ ‫انجام داد‪ .‬سیدرضا فاطمی امین گفت‪ :‬ما در کشور سیزده هزار‬ ‫مگاوات کســری برق داریم و باید در چند سال اینده تولید برق‬ ‫در شــهرک های صنعتی شکل بگیرد و باید زنجیره تامین تولید‬ ‫برق ایجاد شود‪.‬‬ ‫بلیت هواپیما ارزان شد‬ ‫در حالی که در کمتر از ‪ ۳‬ماه گذشــته‪ ،‬رشد نجومی قیمت‬ ‫بلیت هواپیما به یکی از چالش های اصلی تبدیل شــده بود‪،‬‬ ‫اما در حال حاضر با فروکش کردن تقاضای ســفر‪ ،‬نرخ ها به‬ ‫قیمت های بهار امسال بازگشته است‪.‬‬ ‫از روزهای پایانی خرداد و ابتدای تیر ماه امسال‪ ،‬قیمت بلیت‬ ‫هواپیما با افزایش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی مواجه شد که اعتراض‬ ‫بسیاری از مسافران و نمایندگان مجلس را برانگیخت‪.‬‬ ‫از ابتدای تیرمــاه‪ ،‬قیمت بلیت پروازهای تهران‪-‬مشــهد به‬ ‫دامنــه ‪ ۹۰۰‬هــزار تا ‪ ۱.۱‬میلیون تومــان و بخش مهمی از‬ ‫پرواهای تهران‪-‬کیش به بیش از ‪ ۱.۳‬میلیون تومان رســیده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پــس از ان اگرچه ســازمان هواپیمایی کشــوری با تغییر و‬ ‫تحوالتی در ســطح عالی مدیریت مواجه شــد‪ ،‬اما مسئوالن‬ ‫این ســازمان و همچنین وزیر ســابق راه و شهرسازی بارها‬ ‫بر لزوم رعایت نرخ نامه مصوب در شــورای عالی هواپیمایی‬ ‫کشوری از سوی ایرالین ها‪ ،‬تاکید داشتند‪.‬‬ ‫حتی ســیاوش امیرمکری سرپرســت ســازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری پس از انکه انجمن شــرکت های هواپیمایی اعالم‬ ‫کردنــد افزایش قیمت بلیت کام ً‬ ‫ال قانونی اســت‪ ،‬با ارســال‬ ‫نامه ای به شرکت های هواپیمایی خواستار بازگشت قیمت ها‬ ‫به روال ســابق و پیروی شــرکت های هواپیمایی از نرخ نامه‬ ‫ابالغی در خرداد امسال شد؛ امیرمکری همچنین شرکت های‬ ‫هواپیمایی را به برخورد قضائی و معرفی به تعزیرات در صورت‬ ‫تداوم نرخ های نجومی بلیت سفرهای هوایی تهدید کرد‪.‬‬ ‫در پی تقاضای وزیر سابق بهداشت در خصوص محدود کردن‬ ‫ســفر با حمل و نقل عمومی به تعدادی از شهرها خصوصاً به‬ ‫شــهر مشهد به دلیل تشدید شیوع کرونا در این شهر و پس‬ ‫از ان اعمــال تعطیالت چند روزه کرونایــی اخیر و نیز اغاز‬ ‫زودرس فصل کاهش تقاضای ســفر (‪ )Low Season‬که‬ ‫احتماالً به دلیل شرایط کرونایی رقم خورده‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫قیمت بلیت به نرخ های خرداد امسال بازگشته است‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که مهلت زمانــی «محدودیت کاهش‬ ‫دوســوم از تعداد پروازها» که ســتاد ملی مقابله با کرونا به‬ ‫سازمان هواپیمایی ابالغ کرده بود‪ ،‬به پایان رسیده و ترافیک‬ ‫هوایی به روال قبل بازگشته است‪.‬‬ ‫به عنــوان مثال مجمــوع پروازهــای ورودی و خروجی در‬ ‫فرودگاه مهراباد در روز جاری (یکشــنبه ‪ ۷‬شهریور) به بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬پرواز و فرودگاه مشــهد به بیش از ‪ ۷۰‬پرواز افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در حال حاضر قیمت بلیت هواپیما در مســیر تهران‪-‬مشهد‬ ‫برای فردا ‪ ۸‬شــهریور و چند روز اتی در برخی ساعات شبانه‬ ‫روز بــه کمتر از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و در ســاعات پُرتقاضاتر به‬ ‫دامنه ‪ ۷۰۰‬هزار تومان رســیده است که از کاهش ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصدی قیمت بلیت هواپیما حکایت دارد‪.‬‬ ‫همچنین قیمت بلیت پروازهای تهران‪-‬کیش و تهران‪-‬اهواز‬ ‫برای روزهای اخر هفته جاری (پنجشنبه و جمعه ‪ ۱۲‬و ‪۱۳‬‬ ‫شهریور) در بازه قیمتی ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار تومان قرار دارد و‬ ‫نسبت به نرخ های میلیونی‪ ،‬عقب نشینی محسوسی را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 816

روزنامه خوب 816

شماره : 816
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه خوب 814

روزنامه خوب 814

شماره : 814
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه خوب 813

روزنامه خوب 813

شماره : 813
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه خوب 812

روزنامه خوب 812

شماره : 812
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه خوب 810

روزنامه خوب 810

شماره : 810
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه خوب 809

روزنامه خوب 809

شماره : 809
تاریخ : 1401/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!