روزنامه خوب شماره 550 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 550

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 550

روزنامه خوب شماره 550

‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫واردات واکسن فقط تحت‬ ‫نظارت وزارت بهداشت باشد‬ ‫یکشنبه‪ 7‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 550‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 20‬محرم‪ 29 |1443‬اگوست‪2021‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫اعتماد مردم‬ ‫بزرگترین‬ ‫سرمایه دولت است‬ ‫رئیس اتاق ایران‪:‬‬ ‫اعتقاد جدی به بخش‬ ‫خصوصی وجود ندارد‬ ‫‪3‬‬ ‫علیرضا زاکانی‪:‬‬ ‫سیاه نمایی در بیان مشکالت‬ ‫پایتخت بی انصافی است‬ ‫معاونمسکنشهریبنیادمسکن‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 78‬درصدی‬ ‫قیمت پایه ساخت‬ ‫واحدهایطرحملیمسکن‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫در بازدید از گمرک فرودگاه امام مطرح شد؛‬ ‫اولین خواسته خاندوزی‬ ‫از بانک مرکزی‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫خواستهجدیفعاالنبخش هایصنعتی‪،‬معدنیوتجاریکشور‬ ‫لزوم تغییر در شیوه اماردهی‬ ‫صنعتیوتجاری‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫جزئیات پرداخت وام‬ ‫به واحدهای صادراتی‬ ‫چراخودرو‬ ‫دوباره گران شد؟‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتدربرنامه هایشوعدهداد‬ ‫از حمایت از حقوق کاربران‬ ‫در فضای مجازی تا تکمیل‬ ‫شبکهملیاطالعات‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ‪:‬‬ ‫ساماندهی و نظارت بر راکبان وزیرجدیدجهادکشاورزی‬ ‫موتورسیکلتبرایپیشگیری با تشکل های بخش خصوصی‬ ‫از افزایش تخلفات‬ ‫تعاملبیشتریداشتهباشد‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫‪88301986‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫افزایش قیمت سکه همزمان با رشد بهای انس جهانی و نرخ دالر‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‪ 7‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪550‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون مسکن شهری بنیاد مسکن‪:‬‬ ‫افزایش‪ 78‬درصدی قیمت پایه‬ ‫ساختواحدهایطرحملیمسکن‬ ‫معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از افزایش‪ ۷۸‬درصدی قیمت‬ ‫پایه ســاخت واحدهای طرح ملی مســکن بر اساس شاخص‬ ‫اعالمی ســازمان برنامه و بودجه خبر داد‪ .‬جواد حق شناس در‬ ‫نشست خبری اظهار کرد‪ :‬در طرح ملی مسکن‪ 5 ،‬دور ثبت نام‬ ‫صورت گرفت‪ .‬بر این اساس مسئولیت شهرهای زیر ‪ 100‬هزار‬ ‫نفر جمعیت بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت‪ .‬وی با بیان این که‬ ‫در ایــن ‪ 5‬دوره ‪ 504‬هزار نفر ثبت نــام کردند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بنیاد‬ ‫مسکن مسئولیت پروژه های طرح ملی مسکن ‪ 618‬شهر را بر‬ ‫عهده گرفت‪ .‬وی با بیان این کــه ‪ 310‬هزار و ‪ 591‬نفر از افراد‬ ‫ثبت نامی حائز شرایط طرح ملی مسکن بودند‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 74‬و ‪ 887‬نفر از این تعداد تایید شــده و برای تشکیل پرونده‬ ‫به بانک ها معرفی شده اند‪ .‬معاون مسکن شهری بنیاد مسکن‬ ‫بــا یاداوری این که ‪ 60704‬به بانک مســکن معرفی کرده ایم‪،‬‬ ‫‪ 53428‬نفر مبلغ ‪ 40‬میلیون تومان و بیشتر را به عنوان شرط‬ ‫الزم طرح ملی مسکن واریز کرده اند‪ .‬از این تعداد برای ‪ 10‬هزار‬ ‫و ‪ 250‬نفرنمی توانیــم اقدام اجرایــی انجام دهیم که به عنوان‬ ‫مثال برای ‪ 6000‬نفر زمین قطعی نشده که انرا تحویل بدهیم‪.‬‬ ‫حق شناس با بیان تا امروز برای ‪ 44‬هزار نفر توانسته ایم برنامه‬ ‫تخصص پروژه داشته باشیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از این تعداد ‪25525‬‬ ‫مورد بنیاد انجام شده و ‪ 19280‬را مدیریت می کنیم که ساخت‬ ‫ان بر عهده انبوه سازان و سازندگان است‪ .‬وی درباره قیمت تمام‬ ‫شده ســاخت واحدهای طرح ملی مسکن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دو نوع‬ ‫پروژه داریم که یکی مربوط به انبوه سازان است که مطابق شیوه‬ ‫نامه ابالغی وزارت راه و شهرسازی یک رقم ‪ 2.7‬میلیون تومان‬ ‫به عنوان قیمت پایه بعالوه تعدیل سه ماه دوم سال ‪ 1400‬که‬ ‫بر اساس شاخص تعدیل اعالمی سازمان برنامه محاسبه خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین برای مشخص شدن قیمت تمام شده‬ ‫باید منتظر اتمام پروژه بمانیم و با اعمال قیمت تعدیلی اعالم‬ ‫خواهد شد‪ .‬نوع دیگر پروژه های بنیاد مسکن است که برای ان که‬ ‫کار یک مقدار سرعت پیدا کند مطابق با تفاهمنامه وزارت راه‬ ‫قیمت تمام شده را مالک کار قرار دادیم‪ .‬در نهایت نیز درصدی‬ ‫را به عنوان قیمت باالســری بنیاد را به ان اضافه می کنیم که‬ ‫هزینه نهایی ساخت است‪ .‬وی با بیان این که قیمت پایه با تعدیل‬ ‫سازمان برنامه و بودجه افزایش می یابد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سازمان برنامه‬ ‫و بودجه امسال در حوزه ســاختمان (پروژه های عمرانی) ‪78‬‬ ‫درصد تعدیل را اعالم کرده که طبیعتا به قیمت پایه پروژه های‬ ‫طرح ملی مســکن اضافه می شود تا متقاضیان بتوانند با دید‬ ‫بهتری در رابطه با این پروژه تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫جزئیات پرداخت وام به‬ ‫واحدهای صادراتی‬ ‫معاونــت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشــی ضمن ارائه‬ ‫جزئیاتی از نحوه پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که از اغاز پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی‪ ،‬یعنی‬ ‫خرداد‪ ۱۳۹۹‬تا نهم مرداد امسال نزدیک به‪ ۱۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شده است‪ .‬بر اساس‬ ‫گــزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫(صمت) در راستای هدایت منابع برای تحقق اهداف صادراتی و‬ ‫همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیالت سرمایه‬ ‫درگردشبهواحدهایتولیدی‪-‬صادراتی‪،‬سامانهیکپارچهاعطای‬ ‫تسهیالت بسته موصوف از محل منابع صندوق توسعه ملی و‬ ‫تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد در سایت بهین یاب‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ادرس ‪www.behinyab.‬‬ ‫‪ ir‬راه اندازی شــده اســت‪ .‬این اقدام برای صادارت محصوالت‬ ‫اولویت دار به کشــورهای هدف انجام شــده است‪ .‬درخواست‬ ‫متقاضیان پس از ثبت در سامانه مذکور‪ ،‬به صورت خودکار مورد‬ ‫پــردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانک های عامل‬ ‫(توسعه صادرات ایران‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬خاورمیانه‪،‬‬ ‫کار افرین‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملی ایران‪ ،‬رفاه کارگران‪ ،‬صادرات ایران‪ ،‬بانک‬ ‫مشترک ایران و ونزوئال‪ ،‬کشاورزی و پارسیان) جهت تصویب و‬ ‫پرداخت تسهیالت ارسال خواهد شد‪ .‬منابع در نظر گرفته شده‬ ‫برای تســهیالت بسته موصوف بصورت تلفیقی به نسبت ‪۵۰‬‬ ‫درصد منابع صندوق توسعه ملی و ‪ ۵۰‬درصد منابع بانک عامل‬ ‫بوده و نرخ سود تسهیالت به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت‬ ‫صندوق توسعه ملی و نرخ ســود مصوب شورای پول و اعتبار‬ ‫است‪ .‬اولویت های اعطای تسهیالت براساس اولویت های کاالیی‪،‬‬ ‫اولویت های کشــوری‪ ،‬واحدهای تولیدی‪-‬صادارتی‪ ،‬اشخاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬صادرکنندگان کاال از طریق توسعه زنجیره ارزش در‬ ‫صنایع منتخب و محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بر اساس امار اعالم شده از سوی معاونت طرح و برنامه تا تاریخ ‪۹‬‬ ‫مرداد ماه سال جاری‪ ،‬حدود ‪ ۴۷‬درصد از کل منابع درنظر گرفته‬ ‫شــده برای این تسهیالت که رقمی نزدیک به ‪ ۱۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است از طریق این سامانه به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است که بر اســاس امار دو ماهه امسال که با جزئیات‬ ‫منتشر شده‪ ،‬از ابتدای پرداخت تســهیالت صادراتی تا پایان‬ ‫اردیبهشت امســال نزدیک به ‪ ۳۳‬درصد متقاضیان موفق به‬ ‫دریافت تسهیالت یاد شده شده بودند‪.‬‬ ‫قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید در بازار تهران با افزایش ‪ ۲۵۰‬هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم نیز ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۵۰‬هزار تومان معامله شد‪ .‬همچنین امروز نیم سکه بهار ازادی‪ ۶‬میلیون و‪ ۳۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه سه میلیون و‪ ۹۰۰‬هزار تومان و سکه یک گرمی‪ ۲‬میلیون و‪ ۴۰۰‬هزار تومان قیمت خورد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال‬ ‫نیز نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به یک میلیون و ‪ ۲۰۱‬هزار تومان رسید‪ .‬قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ‪ ۲۰۳‬هزار تومان شد‪ .‬همچنین هر انس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ‪ ۸۱۷‬دالر و ‪ ۵۰‬سنت قیمت خورد‪.‬‬ ‫مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه‪ ،‬باال رفتن دالر و انس جهانی است‪ .‬بر این اساس قیمت دالر در روزهای اخیر وارد کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان شد‪ .‬امروز نیز بهای انس جهانی افزایش یافت و از یک هزار و‬ ‫‪ ۷۸۶‬دالر به یک هزار و ‪ ۸۱۷‬دالر رسیده است‪ .‬از نیمه اردیبهشت ماه‪ ،‬به دنبال رشد تدریجی قیمت ارز‪ ،‬بهای سکه اندکی رشد کرد و در این مدت همواره در کانال ‪ ۱۱‬میلیون تومان در نوسان بوده و حرکت ارام را به‬ ‫سمت قیمت‪ ۱۲‬میلیون تومان اغاز کرده است و در یک هفته گذشته در کانال‪ ۱۲‬میلیون تومان نوسان داشته است‪.‬‬ ‫در بازدید از گمرک فرودگاه امام مطرح شد؛‬ ‫اولین خواسته خاندوزی از بانک مرکزی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬یکی از موارد مطرح شــده در جلســه با مسئوالن گمرک در بازدید از‬ ‫گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)‪ ،‬انتقال برخی داده های ارزی بود که تسریع ان ها موجب سرعت بخشیدن‬ ‫به ترخیص کاالها می شود لذا از رئیس کل بانک مرکزی می خواهم تا انتقال این داده ها را به صورت برخط‬ ‫و انالین در دســتور کار بانک مرکزی قرار بدهند‪ .‬احســان خاندوزی در حاشیه بازدید از گمرک فرودگاه‬ ‫بین المللی امام خمینی( ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در این جلســه درباره برخی از نارضایتی ها و‬ ‫مشکالت در زمینه گمرک با حضور رئیس کل گمرک و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیماتی‬ ‫گرفته شد که نکته اول این تصمیمات به تسریع ترخیص محموله های دارویی مربوط می شود که در تماس‬ ‫با وزیر بهداشت قول مساعد از سوی ایشان داده شد تا این اتفاق در گمرک رخ بدهد‪ .‬وی افزود‪ :‬نکته دوم‪،‬‬ ‫انتقال برخی داده های ارزی که تسریع ان ها موجب سرعت بخشیدن به ترخیص کاالها می شود که از رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی می خواهیم تا انتقال این داده ها را به صورت برخط و انالین در دستور کار بانک مرکزی‬ ‫قرار بدهند‪ .‬وزیر اقتصاد درباره معطلی مردم و نارضایتی هایی که در زمینه رجیســتری گوشی همراه در‬ ‫ورود به کشور مواجه بودند‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا مقرر شد تا سازوکار رویه رجیستری و پرداخت گمرکی ها به‬ ‫شکل برخط به نحوی تغییر کند که مستلزم معطلی مسافران ورودی کشور نباشد‪ .‬خاندوزی بیان کرد که‬ ‫تعیین تکلیف اموال تملیکی و کاالهای متروکه در گمرک مستلزم برگزاری جلسه مستقلی است که بعد از‬ ‫برگزاری جلسه با رئیس سازمان اموال تملیکی نتیجه ان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق ایران‪:‬‬ ‫اعتقاد جدی به بخش خصوصی وجود ندارد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در کشــور اعتقاد جدی به‬ ‫بخش خصوصی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما معتقدیم که اصالح اقتصاد‬ ‫کشــور ممکن است ولی این اصالح شــروطی دارد و ان اینکه در‬ ‫بر پاشــنه قبلی نچرخد‪ ، .‬غالمحسین شافعی اظهار داشت‪ :‬مهم تر‬ ‫از انتخاب افرادی که اقای رئیســی در کابینه خود معرفی کرده و‬ ‫رای اعتماد گرفته اند‪ ،‬اصالح ساختار اقتصادی در کشور است‪ .‬اگر‬ ‫ساختار اقتصادی کشور اصالح نشــود‪ ،‬حتی افراد توانمند هم در‬ ‫اینــده نمی توانند انتظارات اقتصادی را براورده کنند‪ .‬ما امیدواریم‬ ‫رئیس جمهــور در این حوزه هم اقدامی متفاوت از گذشــته انجام‬ ‫دهد‪ .‬رئیس پارلمان بخش خصوصی درباره وزرای اقتصادی دولت‬ ‫سیزدهم افزود‪ :‬وزرایی که برای بخش اقتصادی کشور انتخاب شده‪،‬‬ ‫تیم خوبی هستند ولی موفقیت این ها زمانی می تواند کامل شود که‬ ‫هم زمان اصالح ساختاری هم در دستور کار قرار گیرد در ان صورت‬ ‫است که هماهنگی و همدلی با هم سبب موفقیت افراد خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همدلی و هماهنگی زمانــی می تواند رخ دهد که‬ ‫هدف های اقتصادی مشــخص شــود‪ .‬ما االن به اشــتباه بعضی از‬ ‫ابزارهایــی که برای رســیدن به هدف الزم هســتند را هدف قرار‬ ‫داده ایم اما خود هدف مشــخص نیست‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫به نرخ مالیات و ارز اشــاره کــرد و گفت‪ :‬مث ً‬ ‫ال نرخ مالیات‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫و غیره ابزاری برای توســعه اقتصادی و در خدمت اقتصاد هستند‪.‬‬ ‫این ها به ذات خود هدف نیســتند‪ .‬اما به اشتباه و خیلی وقت ها در‬ ‫کشور ما‪ ،‬سیاست گذاران فکر می کنند اگر نرخ مالیات پایین باشد‪،‬‬ ‫همه مشکالت حل می شود و وسیله جای هدف را می گیرد‪ .‬شافعی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اهداف اقتصاد کشــور باید مشخص باشد‪ ،‬ساختارها بر‬ ‫اساس هدف کلی تغییر کند و در نهایت ادم های توانمند و دانایی‬ ‫برای رساندن کشــور به ان هدف انتخاب شوند‪ .‬امیدواریم دولت‬ ‫سیزدهم که شروع کار کابینه ان با هفته دولت همراه شده‪ ،‬بتوانند‬ ‫برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور تالش کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫ما معتقد هستیم که شرایط کشور کام ً‬ ‫ال استثنایی است؛ به لحاظ‬ ‫اقتصادی در شــرایط خاصی قرار گرفته ایــم‪ .‬دولت با چالش های‬ ‫بزرگ روبروســت‪ .‬از طرفی شــاید ما فرصت دیگری برای اقتصاد‬ ‫کشور نداشته باشــیم‪ .‬شاید این اخرین فرصت اقتصادی ما باشد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی و مردم‪ ،‬دولت و حاکمیت برای نجات و توســعه‬ ‫اقتصاد کشــور امکان ازمون و خطا ندارند و باید برای مناســب تر‬ ‫کردن شرایط اقتصاد کشــور پای کار بیایند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬ما معتقد هستیم که اصالح اقتصاد کشور ممکن‬ ‫است ولی این اصالح شــروطی دارد و ان اینکه در بر پاشنه قبلی‬ ‫نچرخد‪ .‬باید اصالح ساختاری انجام شود؛ دیوار اقتصادی فرسوده‬ ‫ترمیم شود و رنگ زدن مداوم فرسودگی‪ ،‬چاره کار نیست‪ .‬شافعی‬ ‫گفت‪ :‬اتاق ایران چندین بســته پیشــنهادی سیاســتی به دولت‬ ‫ســیزدهم ارائه کرده است‪ .‬از زمان انتخابات تا به امروز‪ ،‬اتاق ایران‬ ‫نظرات کارشناســی و پژوهشــی خود را در اختیار دولت قرار داده‬ ‫است‪ .‬اما باید توجه کرد که نکته مغفول اقتصاد ایران این است که‬ ‫علی رغم همه حرف ها‪ ،‬اعتقاد جدی به بخش خصوصی وجود ندارد‬ ‫و این عامل تعیین کننده ای اســت که باعث شده نتوانیم به توفیق‬ ‫دســت یابیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اقتصاد باید مردمی شــود و فعاالن‬ ‫اقتصادی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور داشته باشند‪ .‬االن‬ ‫برخالف گفته ها‪ ،‬بخش خصوصی مورد مشــورت نیست و اگر بر‬ ‫اساس رسالت و جایگاه اتاق ایران گزارشی تهیه می شود‪ ،‬متاسفانه‬ ‫در عمل به ان ها توجهی نمی شود‪ .‬شافعی معتقد است‪ :‬اگر بخش‬ ‫خصوصی به عنوان مشــاور امین مورد پذیرش قرار گیرد‪ ،‬خیلی از‬ ‫مشــکالت اقتصادی حل خواهد شد‪ .‬دولت بدون بخش خصوصی‬ ‫قادر به نجات اقتصاد کشور نخواهد بود‪ .‬باید توجه کرد علی رغم همه‬ ‫اهانت هایی که در این مــدت برای بخش خصوصی به وجود امد‪،‬‬ ‫بخش خصوصی همچنان پای کار بود‪ .‬اقتصاد کشور در این مدت از‬ ‫طریق صادرات غیرنفتی اداره شده و نیازهای اساسی کشور تامین‬ ‫شد‪ .‬رئیس اتاق ایران معتقد است‪ :‬توفیق کشور ارتباط مستقیمی با‬ ‫اقتصاد و البته با جایگاه بخش خصوصی دارد‪ .‬همه ارکان اقتصادی‬ ‫و سیاست گذاری های اقتصادی باید همسو باهم باشد‪ .‬از وزارت امور‬ ‫اقتصــادی و دارایی‪ ،‬تا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت امور‬ ‫خارجــه و اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن کشــاورزی ایران همه در‬ ‫خدمت اقتصاد باشند و باید این هماهنگی به طور کامل شکل بگیرد‪.‬‬ ‫خواسته جدی فعاالن بخش های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری کشور‬ ‫لزومتغییردرشیوهاماردهیصنعتیوتجاری‬ ‫وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حالی کار خود را‬ ‫در این وزارتخانه اغاز کرده که تحول در شیوه اماردهی از‬ ‫بخش های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری کشور یک خواسته‬ ‫جدی فعاالن این حوزه اســت‪ .‬امار و اطالعات مربوط‬ ‫به عملکرد بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنان بر‬ ‫روی سایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به روز رسانی‬ ‫نمی شود و کاربران برای دسترسی به این امار با مشکل‬ ‫روبرو هستند‪ .‬در حال حاضر با قرارگرفتن در ششمین‬ ‫ماه از سال‪ ،‬امار مربوط به خالصه عملکرد خردادماه بر‬ ‫روی سایت وزارت صنعت قابل مشاهده است و این در‬ ‫حالی است که برخی اخبار مشخص و مربوط به امار و‬ ‫عملکرد این وزارتخانه در ‪ 4‬ماهه امسال به صورت خاص‬ ‫و البته با اعالم نرخ های رشد بر روی سایت خبری وزارت‬ ‫صنعت منتشر می شود‪ .‬عدم به روزرسانی امار و اطالعات‬ ‫در سایت وزارت صنعت طی سال های اخیر مشهود بوده‬ ‫و این موضوع مشکالتی را برای مراجعه کنندگان به این‬ ‫ســایت و صنعتگران و تجار ایجاد کرده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬قب ً‬ ‫ال نیز ایراداتی در امار ارائه شــده از سوی وزارت‬ ‫صنعت مشــاهده شده که اعالم نرخ مثبت برای تولید‬ ‫خــودرو با وجود منفی بــودن ان از جمله این ایرادات‬ ‫بوده است که وزارت صنعت این ایرادات را اشتباه اماری‬ ‫عنوان کرده بود‪ .‬انتظار می رود با اغاز به کار وزیر جدید‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شاهد ایجاد شفافیت در ارائه‬ ‫امار و اطالعات وزارت صنعت باشیم و برنامه ریزی دقیق‬ ‫تری برای بخش داده و امار این وزارتخانه صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت دو سال پیش هم در محاسبه امار عملکرد‬ ‫زیرمجموعه هایشدچاراشتباهشدوکاهش‪ 48‬درصدی‬ ‫یکی از شاخص ها را رشد ‪ 105‬درصدی اعالم کرد‪ .‬امار‬ ‫مربوط به واریزی اشخاص و شرکت ها جهت محصوالت‬ ‫دخانی به حساب خزانه طی ‪ 4‬ماهه اول سال ‪ 98‬نشان‬ ‫یداد که در این مدت ‪ 23‬میلیارد و ‪ 858‬میلیون تومان‬ ‫م ‬ ‫به خزانه واریز شــده است‪ .‬این در حالی است که طبق‬ ‫امار وزارت صنعت‪ ،‬در مدت مشابه سال قبل ‪ 48‬میلیارد‬ ‫و ‪ 876‬میلیون تومان از این بابت به حساب خزانه واریز‬ ‫شــده بود‪ .‬به این ترتیب میزان واریزی به خزانه در این‬ ‫بخش امسال با افت ‪ 48.8‬درصدی همراه بوده و این در‬ ‫حالی بود که در تحلیل اماری انجام شده توسط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬نه تنها کاهش این رقم اعالم نشده بلکه رشد‬ ‫‪ 105‬درصدی نیز ثبت شده بود‪ .‬قب ً‬ ‫ال نیز اشتباهات قابل‬ ‫توجهی از سوی وزارت صنعت در مورد امار تولید خودرو‬ ‫در فروردین ‪ 98‬و همچنین امار تولید خودرو در بهار ‪91‬‬ ‫رخ داده بود‪ .‬امار تولید خودرو در کشور طی فروردین‪98‬‬ ‫نشــان دهنده کاهش ‪ 30‬درصدی کل تولیدات بود در‬ ‫حالی که امارگیری وزارت صنعت حاوی اشتباهات قابل‬ ‫توجهی بوده و رشد ‪ 42‬درصدی برای تولید خودرو اعالم‬ ‫شده بود‪ .‬همچنین در مورد امار بهار ‪ 91‬به جای اعالم‬ ‫میزان تغییرات تولید خودرو در بهار ان سال نسبت به‬ ‫بهار ســال ‪ ، 90‬در برخی موارد امار رشد تولید ‪ 90‬به‬ ‫‪ 89‬ذکر شده بود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬میزان تولید پژو ‪206‬‬ ‫ایران خودرو در بهار ســال ‪ 91‬معادل ‪ 15‬هزار و ‪701‬‬ ‫دســتگاه ذکر شده بود که با مقایسه تولید این خودرو‬ ‫چرا خودرو دوباره گران شد؟‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است مانند تجربه سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬افزایش قیمت در روزهای گذشته نیز از بیرون به این صنعت تحمیل شده‬ ‫است‪ .‬قیمت خودرو در بازار تا تابستان سال گذشته روندی صعودی همراه با‬ ‫رکوردشکنی های قیمتی پی در پی را تجربه می کرد‪ ،‬با این وجود اما با پیروزی‬ ‫جو بایدن در ابان سال گذشته در انتخابات امریکا‪ ،‬بسیاری از فعاالن بازار به‬ ‫امید گشایش در حوزه تحریم ها و بازگشت امریکا به برجام به انتظار نشستند‬ ‫و همین موضوع به کاهش نسبی قیمت ها در ماه ها پایانی سال قبل انجامید‪.‬‬ ‫از اسفند ســال گذشته تا چند هفته قبل نیز با توجه به اغاز مذاکرات وین‬ ‫و افزایش امیدها به رفع تحریم ها‪ ،‬بازار به رکودی جدید دچار شــد و همین‬ ‫امر‪ ،‬رکودی انتظاری را در بازار به وجود اورد‪ .‬در هفته های گذشــته با توقف‬ ‫مذاکرات برجام و نامشخص بودن سرنوشت تحریم ها اما بار دیگر قیمت برخی‬ ‫خودروهای داخلی در بازار افزایشی شده‪ ،‬موضوعی که محمدرضا نجفی منش‪،‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬علتش را در بیرون از صنعت خودرو جســت و جو‬ ‫می کند‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دلیل جهش ناگهانی قیمت ها در‬ ‫بازار خودروهای داخلی را افزایش دوباره نرخ دالر در بازار ازاد می داند‪ .‬به گفته‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬قیمت تمام کاالها و خدمات در ایران‪ ،‬چســبندگی‬ ‫معنی داری با نرخ دالر در بازار ازاد دارد و خودرو ساخت داخل نیز از این قاعده‬ ‫مستثنی نیست‪ .‬به گفته نجفی منش‪ ،‬قیمت کارخانه خودروها در داخل کشور‪،‬‬ ‫با بهار ســال قبل از ان متوجه کاهش ‪ 63.2‬درصدی‬ ‫می شویم‪ .‬از سویی میزان تولید این خودرو در بهار ‪90‬‬ ‫معادل ‪ 42‬هزار و ‪ 761‬دستگاه و در بهار ‪ 89‬معادل ‪34‬‬ ‫هزار و ‪ 337‬دستگاه بوده که مقایسه این دو عدد‪ ،‬رشد‬ ‫‪ 24.5‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬با توجه به این دو عدد‪،‬‬ ‫مشاهده شد که در امار وزارت صنعت رشد تولید ‪206‬‬ ‫در بهار ‪ 91‬نسبت به بهار سال قبل از ان ‪ 24.5‬درصد‬ ‫اعالم شده بود‪ .‬مجموع این اتفاقات یعنی تاخیر در ارائه‬ ‫امار و اطالعات و همچنین اشتباهات اماری در حالی رخ‬ ‫می دهد که امار به عنوان مرجعی مهم در تصمیم گیری‬ ‫مسئوالن و برنامه ریزی برای بخش های مختلف نقش‬ ‫دارد‪ .‬از ایــن رو دقت در تهیــه امار و اطالعات به ویژه‬ ‫در دستگاه مهمی مانند وزارت صنعت از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اســت‪ .‬امید می رود با تجدید نظر در فرایند‬ ‫تهیه امار و اطالعات وزارت صنعت دقت بیشتری لحاظ‬ ‫شود تا برنامه ریزی بهتری برای اداره بخش های مختلف‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫در مقایسه با انچه که در بازار معامله می شود‪ ،‬به مراتب پایین است و از این‬ ‫رو‪ ،‬امروز خودروسازها با ضرر و زیان در حال تولید هستند به طوری که تفاوت‬ ‫قیمت کارخانه و بازار در خودروهای ساخت داخل به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬او در ادامه تصریح می کند که خودروسازها از افزایش قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬منفعتی نمی برند و در حالی با زیان و ضرر مشهود و قابل توجه‬ ‫به تولید مشغول هستند که پرداخت بدهی انها به قطعه سازها نیز امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی به سایت اتاق تهران توضیح‬ ‫داد‪ :‬تا هر زمان که قیمت ارز در بازار ازاد افزایش یابد‪ ،‬قیمت خودرو نیز در بازار‬ ‫صعودی است و این تصور نیز که با کاهش قیمت ارز‪ ،‬می توان منتظر سقوط‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو بود یا نه‪ ،‬به دلیل ماهیت چسبندگی قیمت ها که در‬ ‫ت خودرو در‬ ‫اقتصاد ایران ریشه دوانیده‪ ،‬نباید انتظار شوکه اوری از کاهش قیم ‬ ‫مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫شهردارمنتخب تهران گفت‪ :‬برنامه های مدیریتی پایتخت در سه سطح کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی می شود و نباید در بیان مشکالت سیاه نمایی شود‪ .‬علیرضا زاکانی‪ ،‬شهردار منتخب تهران‬ ‫در جلسه با شهرداران مناطق‪ ۲۲‬گانه پایتخت گفت‪ :‬در حوزه خدمتگزاری باید کار جهادی صورت بگیرد که به عنوان مثال در بحث کار اجتماعی باید در دو بخش نگاه مردمی و مدیریت شهری عمل کنیم و اگر ما به‬ ‫در و دیوار های شهر نگاه می کنیم بر همین اساس باید به مسئولیت های خود جامه عمل بپوشانیم‪ .‬شهردار منتخب تهران با اشاره به این نکته که زاده میدان شوش است و باید نگاه ویژه ای به مسایل و اسیب های‬ ‫جنوب شهر شود و برای رسیدن به برنامه های خود نیاز به برنامه ریزی در‪ ۳‬سطح داریم‪ ،‬افزود‪ :‬به کارهای فوری برای رسیدن به سطح مورد قبول در شهر نیاز داریم که در‪ ۳‬سطح کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند مدت‬ ‫تقسیم بندی شود‪ .‬زاکانی با اشاره به این نکته که در بخش کوتاه مدت بین‪ ۱.۵‬تا‪۲‬سال ‪ ،‬بخش میان مدت‪ ۲.۵‬سال و بخش بلند مدت نیز تا‪ ۴‬سال تقسیم شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر توفیق داشته باشیم به فضل الهی در‬ ‫رشد تکاملی گام دوم به سمت حکمرانی شهری به شکل تعاملی با مردم حرکت می کنیم و در این صورت می توان الگویی اساسی برای کشور داشته باشیم و نقش و اثر خود را در این مسیر به نحو احسنت می پذیریم‪.‬‬ ‫رهبرانقالباسالمی‪:‬‬ ‫اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است‬ ‫رهبر انقالب اسالمی گفتند‪ :‬اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی اسیب دیده است و راه ترمیم‬ ‫ان‪« ،‬یکی شدن حرف و عمل مسئوالن» است‪.‬باید در صحبت ها بسیار مراقب بود و اگر وعده ای داده شد‪ ،‬حتماً به ان عمل‬ ‫ت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم‬ ‫شود زیرا دادن وعده و عمل نکردن به ان موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد‪ .‬حضر ‬ ‫انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید‪ ،‬با تاکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت‬ ‫گذران خدمت به مردم‪ ،‬تمرکز دولت بر بازسازی «انقالبی‪ ،‬عقالنی و خردمندانه» در همه عرصه های مدیریتی کشور را‬ ‫ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی‪ ،‬نکات و توصیه های مهمی را درباره «مردمی بودن»‪« ،‬عدالت ورزی»‪،‬‬ ‫«فسادستیزی»‪« ،‬احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار و اشراف دولت» بیان کردند‪ .‬ایشان همچنین امریکا را در‬ ‫صحنه دیپلماسی‪ ،‬گرگی درنده و وحشی خواندند و با اشاره به اوضاع به شدت متاثرکننده افغانستان گفتند‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان است و روابط ما با دولت ها‪ ،‬به روابط و رفتار انها با ایران‬ ‫بستگی دارد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در اغاز سخنانشان همه اعضای دولت را به قدردانی عمیق از توفیق خدمت توصیه‬ ‫کردند و با تشکر از اقدام سریع و به موقع مجلس در بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی ابراز امیدواری کردند تشکیل دولت‬ ‫جدید‪ ،‬سراغاز مبارکی برای ملت و کشور باشد‪ .‬ایشان با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفتند‪ :‬مدت خدمت ان‬ ‫دو بزرگوار کم بود اما در همین مدت نشان دادند که با اخالص و قصد خدمت به میدان امده اند و از روش های مردمی و‬ ‫مجاهدت امیز استفاده می کنند که این برای همه مسئوالن درس بزرگی است‪ .‬رهبر انقالب شرایط کشور را دشوار خواندند‬ ‫اما تاکید کردند‪ :‬اگر تالش شبانه روزی‪ ،‬مجاهدانه و خستگی ناپذیر را همراه توکل و توسل به پروردگار سرمایه خود قرار دهید‪،‬‬ ‫قطعاً بر مشکالت فائق خواهید امد‪ .‬رهبر انقالب افزودند‪ :‬همان گونه که به همه مسئوالن گذشته گفته ام فرصت چهار سال‬ ‫خدمت به سرعت تمام می شود و نباید گذاشت حتی یک ساعت از این فرصت که متعلق به مردم و اسالم است‪ ،‬هدر برود‪.‬‬ ‫البته ضمن پرکاری و پشتکار مدام‪ ،‬نباید به خانواده بی توجهی شود‪ .‬ایشان‪ ،‬حرکت بر ریل انقالب و ایجاد تحرک انقالبی در‬ ‫همه بخش های «مدیریت اقتصادی‪ ،‬ســازندگی‪ ،‬خدمت رسانی‪ ،‬سیاست خارجی‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اموزش و دیگر بخش ها» را‬ ‫ضروری خواندند و در عین حال تاکید کردند‪ :‬انقالبی بودن حتماً باید با عقالنیت و اندیشه ورزی و خردمندی همراه باشد و‬ ‫این شیوه جمهوری اسالمی از اغاز بوده است‪ .‬رهبر انقالب در تبیین نخستین توصیه مهم خود به دولتمردان‪ ،‬به جلوه های‬ ‫مختلف «مردمی بودن» اشاره کردند و افزودند‪ :‬رفتن به میان مردم و گفت وگوی بی واسطه با انها از ابعاد بسیار خوب مردمی‬ ‫بودن است که اقای رئیسی دیروز با سفر به خوزستان ان را نشان داد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای اتخاذ سبک زندگی مردمی‪،‬‬ ‫رفتار بی تکلف‪ ،‬دوری از اشرافی گری و پرهیز از نگاه از باال به مردم را از دیگر جلوه های مردمی بودن برشمردند و گفتند‪ :‬باید‬ ‫مشکالت و راه حل ها را با مردم در میان گذاشت و ضمن پرهیز از بیان حرف های غیر واقعی و ناامید کردن مردم‪ ،‬از انها‬ ‫کمک فکری و عملی خواست‪« .‬عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه» و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از‬ ‫فعالیت ها به مردم‪ ،‬از دیگر روش هایی بود که رهبر انقالب در بیان جلوه های مختلف مردمی بودن به ان اشاره کردند‪ .‬ایشان‬ ‫با توصیه به رئیس جمهور و اعضای دولت برای مطالعه دقیق فرمان بسیار مهم امیرمومنان به مالک اشتر افزودند‪ :‬در این‬ ‫فرمان تاریخی‪ ،‬ابعاد مختلف بیان شده چرا که براساس اسالم‪ ،‬رابطه حاکمیت با مردم باید برادرانه و دوستانه باشد‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای در تبیین «عدالت ورزی» به عنوان دومین توصیه اساسی خود به دولتمردان‪ ،‬اساس ادیان الهی و مبنای‬ ‫تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند‪ :‬ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تالش کنیم‪ .‬رهبر انقالب اسالمی‬ ‫تاکید کردند‪ :‬هر مصوبه‪ ،‬الیحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کام ً‬ ‫ال مراقبت شود که این دستور یا‬ ‫تصمیم و مصوبه‪ ،‬به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای برخی روش های رایج مدیریتی را نافی‬ ‫عدالت دانستند و افزودند‪ :‬در توزیع یارانه ها و هر مسئله دیگر باید به گونه ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات‬ ‫برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادالنه توزیع شود‪« .‬فسادستیزی و مقابله دقیق و جدی با فساد» توصیه‬ ‫مکمل عدالت ورزی است زیرا فساد و‬ ‫مهم دیگر رهبر انقالب به رئیس جمهور و دولت جدید بود‪ .‬ایشان گفتند‪ :‬فسادستیزی ّ‬ ‫مظاهر ان از جمله ویژه خواری‪ ،‬برخورداری های بیجا و عزیزشدگان بی جهت‪ ،‬جزو بالهای مهم ضد عدالت هستند‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای با اشاره به مقابله اقای رئیسی با فساد در منصب ریاست دستگاه قضا گفتند‪ :‬این کار خوب‪ ،‬امید مردم و‬ ‫محبوبیت ایشان را افزایش داد اما باید توجه داشت که جای اصلی مقابله با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است تا زمینه های‬ ‫فساد از بین برود و اگر با وجود این مراقبت ها‪ ،‬مواردی اتفاق افتاد ان گاه دستگاه قضا حتماً باید ورود و برخورد کند‪ .‬ایشان‬ ‫دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاه ها فراخواندند و افزودند‪ :‬از جمله مظاهر فساد‪،‬‬ ‫تخلفات در اجرای سیاست های اصل ‪ ۴۴‬است که اجرای صحیح ان می توانست اقتصاد کشور را حقیقتاً شکوفا کند اما‬ ‫متاسفانه به طور صحیح اجرا نشد و فسادهایی در اجرای ان به وجود امد‪ .‬رهبر انقالب‪ ،‬سامانه های نظارتی و خدماتی را‬ ‫ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه ها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند‪:‬‬ ‫مکرر توصیه کرده ایم که این سامانه ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است‪ .‬توصیه بعدی رهبر انقالب‪،‬‬ ‫موضوع بسیار مهم «احیای اعتماد و امید مردم» بود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای گفتند‪ :‬اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت‬ ‫است که متاسفانه تا حدی اسیب دیده است و راه ترمیم ان‪« ،‬یکی شدن حرف و عمل مسئوالن» است‪ .‬ایشان افزودند‪:‬‬ ‫باید در وعده ها و صحبت ها بسیار مراقب بود و اگر وعده ای داده شد‪ ،‬حتماً به ان عمل شود زیرا دادن وعده و عمل نکردن‬ ‫به ان موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره به قول ها و دستورهای روز گذشته رئیس جمهور‬ ‫در سفر به اهواز‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬باید دقت شود که این قول ها حتماً محقق شود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪:‬‬ ‫اگر وعده ای دادید و بواسطه برخی مشکالت‪ ،‬امکان تحقق ان میسر نشد این موضوع را به مردم توضیح دهید و از انان‬ ‫عذرخواهی کنید تا اعتماد مردم خدشه دار نشود‪ .‬ایشان با اشاره به کثرت قانون و طرح و برنامه گفتند‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫کشور‪ ،‬نبود پیگیری جدی است‪ ،‬بنابراین برای وعده ها‪ ،‬روز شمار تعیین شود تا پیگیری و در موعد محقق شوند‪ .‬رهبر انقالب‪،‬‬ ‫«انسجام‪ ،‬اقتدار و اشراف دولت» را از دیگر مسائل مهم برشمردند و افزودند‪ :‬انسجام دولت یعنی از درون دولت حرفهای‬ ‫مختلف بیرون نیاید و در عمل نیز همه دستگاهها با انسجام اقدام کنند‪ ،‬زیرا هرگونه نبود انسجام و اقتدار در دولت حالت‬ ‫رها شدگی امور را در مردم القا می کند و مانع پیشرفت برنامه ها و سیاستهای دولت خواهد شد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪،‬‬ ‫اشراف را به معنای اطالع دقیق از بخش های مختلف دولت دانستند و با اشاره به برنامه های اقای رئیسی برای ایجاد تحول‬ ‫در قوه مجریه خاطرنشان کردند‪ :‬الزمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت‪ ،‬قانون گرایی‪ ،‬شفافیت‪ ،‬انضباط مالی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از تعارض منافع و جدیت در انجام تصمیم ها و مصوبات است‪ .‬ایشان «جوان سازی دولت» را یکی دیگر از الزامات تحول‬ ‫برشمردند و افزودند‪ :‬جوان گرایی در بدنه و بخش های میانی دولت موجب خواهد شد احساس انسداد در کشور از بین برود‬ ‫و همچنین ذخیره ارزشمندی برای مدیران ارشد و مجرب اینده فراهم خواهد کرد‪ .‬رهبر انقالب یکی از نکات مهم در مقوله‬ ‫تحول را «استفاده از خرد جمعی و عقالنیت» دانستند و گفتند‪ :‬در باب تحول باید از دیدگاه های نخبگان خارج از دولت‬ ‫بدون در نظر گرفتن بحث های سیاسی و جناحی استفاده شود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬این توصیه ها باید‬ ‫تبدیل به برنامه عملیاتی شود تا تحول امکان پذیر شود و گرنه صرف نصیحت و اکتفا به یادداشت کردن فایده ای ندارد‪ .‬رهبر‬ ‫انقالب سپس به بیان سرفصل اولویت های کاری کشور پرداختند و گفتند‪ :‬مهمترین اولویت کشور ابتدا اقتصاد و بعد از ان‪،‬‬ ‫فرهنگ و رسانه و علم است‪ .‬البته یک موضوع فوری هم وجود دارد که عبارت است از کرونا و سالمت مردم‪ .‬ایشان با اشاره‬ ‫به تالش های خوبی که در دولت گذشته در موضوع سالمت از جمله واکسن و واردات ان انجام شد‪ ،‬موضوعات مربوط به‬ ‫درمان‪ ،‬پیشگیری‪ ،‬مراقبت و غربالگری و واکسیناسیون عمومی را بسیار مهم برشمردند و گفتند‪ :‬یکی از موارد ضروری‪،‬‬ ‫قرنطینه هوشمند و مراقبت جدی در بخش مربوط به مرزها و جلوگیری از ورود گونه های جدید بیماری است‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫اسالمی به وظایف مردم برای مقابله با بیماری کرونا نیز اشاره و خاطرنشان کردند‪ :‬مردم باید چهار مسئولیت یعنی «ماسک‬ ‫زدن»‪« ،‬رعایت فاصله»‪« ،‬اهمیت به تهویه و گردش هوا» و «شستشوی دستها با صابون» را قبول کنند و قطعاً رعایت این‬ ‫موارد در کاهش تلفات سنگین کنونی موثر خواهد بود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای درخصوص موضوع اقتصاد به عنوان یکی‬ ‫یکشنبه‪ 7‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪550‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیسجمهور‪:‬‬ ‫واردات واکسن فقط تحت‬ ‫نظارت وزارت بهداشت باشد‬ ‫باسوءاستفادهکنندگانبرخوردشود‬ ‫از اولویت های اصلی کشور‪« ،‬تورم باال‪ ،‬کسری بودجه‪ ،‬مسائل معیشتی مردم‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم‪ ،‬مسائل فضای کسب و کار و نظام بانکی» را از مشکالت مهم اقتصادی برشمردند و افزودند‪ :‬باید برای حل هر یک از‬ ‫این مشکالت برنامه ریزی شود و در مرحله بعد‪ ،‬مسئوالن اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند که این هماهنگی یکی از‬ ‫مصادیق انسجام دولت است‪ .‬ایشان گفتند‪ :‬اینکه اقای رئیس جمهور‪ ،‬معاون اول را مسئول هماهنگی بخش اقتصادی دولت‬ ‫کرده اند‪ ،‬کار بسیار مهمی است و امید می رود به خوبی محقق شود اما اگر اختالف نظری هم پیش امد نباید ان را به میان‬ ‫مردم کشاند زیرا تاثیر خود را بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت‪ .‬رهبر انقالب اسالمی توجه به پیشران های اقتصادی و به‬ ‫حرکت دراوردن انها همچون بخش مسکن‪ ،‬صنایع فوالد‪ ،‬خودروسازی و بخش های انرژی و پتروشیمی را بسیار ضروری‬ ‫خواندند و بر لزوم هماهنگی متولیان این بخش ها تاکید کردند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای درخصوص کنترل نظام بانکی به‬ ‫موضوع خلق پول و تولید نقدینگی اشاره کردند و گفتند‪ :‬صاحب نظران اقتصادی معتقدند خلق پول باید در نسبت با تولید‬ ‫انجام شود و اگر این نسبت وجود نداشت‪ ،‬جلوی خلق پول گرفته شود که اگر در این زمینه درست اقدام شود‪ ،‬نتیجه ان‬ ‫جلوگیری از تورم‪ ،‬رونق تولید و اشتغال و تقویت قدرت پول ملی خواهد بود‪ .‬ایشان در زمینه اقتصاد با تاکید بر همت‪ ،‬تدبیر‬ ‫و کار جهادی‪ ،‬دو نکته مهم را گوشزد کردند‪ -۱ :‬برای حل مشکالت اقتصادی به دنبال راه حل های موقتی و ُمس ّکن نروید‬ ‫و پیگیر راه حل های اساسی باشید‪ -۲ .‬حل مشکالت اقتصادی را موکول به رفع تحریم ها نکنید و برنامه ریزی ها برای رفع‬ ‫مشکالت با فرض وجود تحریم ها انجام شود‪ .‬رهبر انقالب اسالمی در ادامه با تاکید بر اهمیت مسئله «فرهنگ و رسانه»‪،‬‬ ‫ساختار فرهنگی کشور را دارای اشکال و نیازمند بازسازی انقالبی خواندند و افزودند‪ :‬حرکت انقالبی یعنی حرکتی بنیانی‪،‬‬ ‫خردمندانه‪ ،‬عاقالنه و برخاسته از اندیشه و حکمت‪ ،‬نه حرکت بی هوا و بی حساب‪ .‬حضرت ایت اهلل با اشاره به نقش زیربنایی‬ ‫و نرام افزاری فرهنگ‪ ،‬بسیاری از خطاها مانند اسراف‪ ،‬تقلید کورکورانه و سبک زندگی تجمالتی را ناشی از ریشه های فرهنگی‬ ‫دانستند و با تاکید بر ضرورت اصالح این انحراف ها با استفاده از ابزارهای فرهنگی‪ ،‬گفتند‪ :‬ابزارهای فرهنگی و هنری مانند‬ ‫سینما‪ ،‬رسانه های صوتی و تصویری‪ ،‬مطبوعات و کتاب را واقعاً شکوفا کنید‪ .‬ایشان با ابراز خرسندی از رویش لشکر عظیمی‬ ‫از جوانان عالقه مند در حوزه فرهنگ‪ ،‬بخش های فرهنگی دولت را موظف به حمایت هوشمند از این جوانان و طرح های‬ ‫ابتکاری انان خواندند و خاطرنشان کردند‪ :‬استعدادهای جوان را کشف‪ ،‬و ازادی انها را در چارچوب قانون تضمین کنید‪،‬‬ ‫البته با فساد اخالقی و فساد در زمینه فرهنگ نیز بدون رودربایستی مقابله کنید‪ .‬رهبر انقالب اسالمی افزودند‪ :‬راه اصلی‬ ‫مواجهه با جنگ نرم دشمن‪ ،‬حمایت از حرکت های صحیح در زمینه فرهنگ و تشویق انها‪ ،‬و ایستادن در مقابل حرکت های‬ ‫غلط است‪ ،‬چرا عرصه فرهنگ و رسانه اوردگا ِه «صالح و فساد‪ ،‬و حق و باطل»‪ ،‬و عرصه ی جنگ فرهنگی با گسترش دهندگان‬ ‫فساد در دنیا است‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان‪ ،‬مسئله مهم و پر تاثیر سیاست خارجی را مورد‬ ‫توجه قرار دادند و با تاکید بر لزوم تحرک مضاعف در سیاست خارجی‪ ،‬گفتند‪ :‬جنبه اقتصادی در دیپلماسی باید تقویت شود‬ ‫و همچنان که در بسیاری از کشورها شخص رئیس جمهور دیپلماسی اقتصادی را دنبال می کند‪ ،‬باید دیپلماسی اقتصادیِ‬ ‫کشور با این نگاه تقویت شود‪ .‬ایشان گسترش تجارت خارجی با ‪ ۱۵‬کشور همسایه و همچنین بسیاری دیگر از کشورهای‬ ‫جهان به جز یکی دو مورد را ضروری و امکان پذیر دانستند و تاکید کردند‪ :‬دیپلماسی را تحت تاثیر و متصل به مسئله‬ ‫هسته ای نباید قرار دارد زیرا هسته ای موضوع جداگانه ای است که باید به شکل مناسب و شایسته کشور حل شود‪ .‬رهبر‬ ‫انقالب در همین زمینه افزودند‪ :‬امریکایی ها در قضیه هسته ای واقعاً وقاحت را از حد گذرانده اند و با وجود انکه جلوی چشم‬ ‫همه از برجام خارج شدند‪ ،‬اکنون جوری صحبت و طلبکاری می کنند که گویا جمهوری اسالمی از برجام و تعهداتش خارج‬ ‫شده است‪ ،‬در حالی که تا مدتها پس از خروج امریکا‪ ،‬کاری از طرف ایران انجام نشد و پس از مدتی و با اعالم و با توجه دادن‪،‬‬ ‫برخی از تعهدات و نه همه انها کنار گذاشته شد‪ .‬ایشان سهم کشورهای اروپایی همراه امریکا در کارشکنی و بداخالقی را‬ ‫کمتر از امریکایی ها ندانستند و خاطرنشان کردند‪ :‬انها هم مانند امریکا هستند اما در مقام زبان بازی و حرف زدن همیشه‬ ‫طلبکارند‪ ،‬گویا این ایران بوده است که مدت ها مذاکره را مسخره کرد و زیر پا گذاشت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای افزودند‪:‬‬ ‫دولت کنونی امریکا هیچ فرقی با دولت قبل ندارد زیرا چیزی که در هسته ای از ایران مطالبه می کند‪ ،‬با یک زبان دیگر همان‬ ‫چیزی است که ترامپ مطالبه می کرد و ان روز مسئوالن دولتی با تاکید بر عاقالنه نبودن‪ ،‬پذیرش ان را ممکن نمی دانستند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬امریکایی ها را در پشت صحنه دیپلماسی و در پس لبخند و حرف های حق به جانب‪ ،‬گرگ های وحشی و‬ ‫درنده خواندند و افزودند‪ :‬البته گاهی نیز مانند روباه حیله گر هستند که مظهر ان وضعیت امروز افغانستان است‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬افغانستان را کشور برادر‪ ،‬هم زبان‪ ،‬هم دین و هم فرهنگ ایران خواندند و با ابراز تاسف عمیق از مشکالت‬ ‫مردم از جمله حادثه روز پنج شنبه فرودگاه کابل‪ ،‬گفتند‪ :‬این مشکالت و سختی ها کار امریکایی ها است که ‪ ۲۰‬سال کشور‬ ‫را اشغال و انواع ظلم را به مردم ان تحمیل کردند‪ .‬بمباران مجالس عروسی و عزا‪ ،‬کشتار جوانان‪ ،‬زندانی کردن بی دلیل‬ ‫بسیاری از مردم و افزایش ده ها برابری تولید مواد مخدر‪ ،‬بخشی از اثار منفی حضور امریکایی ها در افغانستان بود که رهبر‬ ‫افغانستان امروز اگر از لحاظ‬ ‫انقالب به انها اشــاره و گفتند‪ :‬امریکا یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان برنداشــت و‬ ‫ِ‬ ‫پیشرفت های مدنی و عمرانی از ‪ ۲۰‬سال قبل عقب تر نباشد‪ ،‬جلوتر نیست‪ .‬ایشان با اشاره به خروج فضاحت بار امریکایی ها‬ ‫و انتقال همکاران افغانستانی انها به مناطق دارای وضعیتی بدتر از افغانستان‪ ،‬در خصوص موضع جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫تاکید کردند‪ :‬ما طرفدار ملت افغانستان هستیم چرا که دولت ها همچون گذشته می ایند و می روند اما ملت افغانستان است‬ ‫که باقی می ماند و نوع رابطه ایران با دولتها نیز بستگی به نوع رابطه انها با ایران دارد‪ .‬از خداوند خیر و نجات از این وضع را‬ ‫برای مردم افغانستان مسالت می کنیم‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان با دعا برای توفیق ملت ایران و دولت‬ ‫جدید گفتند‪ :‬امیدواریم با عمل به انچه گفته اید‪ ،‬مردم را از مشکالت شان خالص و انها را از خود راضی کنید‪ .‬پیش از‬ ‫سخنان رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬رئیس جمهور در سخنانی با تشکر از مجلس شورای اسالمی در همکاری با دولت در مرحله‬ ‫بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی‪ ،‬رسیدگی به مسئله «کرونا» و «حل مشکالت اقتصادی و معیشتی» را اولویت های‬ ‫اصلی دولت سیزدهم برشمرد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین رئیسی‪ ،‬تسریع در واکسیناسیون عمومی و تامین داروهای مورد‬ ‫نیاز مردم را برنامه مهم دولت خواند و با اشاره به چالش های اقتصادی فراروی دولت از جمله کسری بودجه بسیار باال گفت‪:‬‬ ‫حل مشکل تورم و تامین کاالهای اساسی مورد نیاز‪ ،‬دو اولویت دیگر دولت در زمینه مسائل اقتصادی است‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫با اشاره به تجربه دولتهای گذشته‪ ،‬بر ضرورت شناخت ضعفهای دولتهای قبل و عبرت گرفتن از انها از جمله لزوم پرهیز از‬ ‫دل بستن به بیگانگان و همچنین استفاده از تجارب مثبت و مفید دولتهای قبل تاکید کرد‪.‬‬ ‫شورای نگهبان «طرح جهش تولید مسکن» را تایید کرد‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح جهش تولید مسکن در این‬ ‫شورا خبر داد‪.‬‬ ‫هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫«طرح جهش تولید مسکن که در مراحل قبل با ابهامات و اشکاالتی‬ ‫از ســوی شورای نگهبان مواجه شده بود‪ ،‬پس از انجام اصالحات در‬ ‫مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته‬ ‫نشد‪ .‬امیدوارم اجرای این قانون به ایجاد رونق و جهش در این صنعت‬ ‫پیشران و رفع یکی از دغدغه های مردم منجر شود‪».‬‬ ‫طحان نظیف همچنین در گفتگویی با بیان اینکه امیدوارم با اجرای‬ ‫سیاست‬ ‫زاکانی‪ :‬سیاه نمایی در بیان مشکالت پایتخت بی انصافی است‬ ‫طرح «جهش تولید مسکن» یکی از دغدغه های مرددم رفع گردد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح جهش تولید مســکن با اصالحاتی که مجلس شورای‬ ‫اسالمی نسبت به این طرح داشت در جلسه اخیر شورای نگهبان در‬ ‫روز چهارشنبه مجددا بررسی و از طرف اعضای شوای نگهبان مغایر‬ ‫با شرع و قانون اساسی شناخته نشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدوارم که این طرح با توجه به فضای حاکم بر کشور به‬ ‫رفع دغدغه مردم و ایجاد رونق و جهش در عرصه مسکن که یکی از‬ ‫صنایع پیشران کشور محسوب می شود‪ ،‬بیانجامد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های مردم‬ ‫این روزها بحث مســکن است که ان شاءاهلل این صنعت پیشران در‬ ‫اقتصاد کشور بتواند زمینه های اشتغال و ازدواج جوانان را فراهم کند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بحث ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور یکی‬ ‫از موضوعاتی است که در ماده یک این مصوبه به ان اشاره شده است‬ ‫لذا دولت محترم با تصویب این قانون‪ ،‬مانعی برای این موضوع ندارد‪.‬‬ ‫طحان نظیف خاطرنشان کرد‪ :‬ایجاد شورای عالی مسکن در باالترین‬ ‫ســطح با ریاســت رئیس جمهور و حضور تنی چند از وزرا و ایجاد‬ ‫صندوق ملی مسکن با هدف تجمیع و تخصیص منابع مالی در این‬ ‫قانون دیده شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تنها مرجع مورد قبول درمورد‬ ‫تایید واکســن کرونا وزارت بهداشت اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مســئولیت تایید اعتبار و اصالت واکسن فقط و فقط برعهده‬ ‫وزارت بهداشت است‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور‪،‬‬ ‫در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه متاسفانه‬ ‫وضعیت شــیوع بیماری کرونا در سطح کشور‪ ،‬وضعیت قابل‬ ‫قبولی نیست‪،‬گفت‪ :‬با وجود اینکه باید از تالش های جهادگونه‬ ‫کادر درمان و همه دســت اندرکاران مقابله با شیوع کرونا و نیز‬ ‫نیروهای داوطلب مردمی صمیمانه قدردانی کنم‪ ،‬اما گزارش های‬ ‫دریافت شده و مشاهدات بنده و وزیر بهداشت حاکی از ان است‬ ‫که وضعیت شیوع بیماری به هیچ وجه خوب نیست‪ .‬رئیسی‬ ‫افزود‪ :‬نباید کســب و کار مردم تعطیل شود‪ ،‬اما ضروری است‬ ‫تدابیر فوری برای جلوگیری از تجمعات و دورهمی ها و نیز تردد‬ ‫و فعالیت در مراکز پرتجمع مثل رستوران ها‪ ،‬تاالرها‪ ،‬پاساژها‪،‬‬ ‫بازارهای سرپوشیده و نظایر ان اتخاذ و با دقت و جدیت اجرا شود‬ ‫تا بتوانیم به شکلی موثر با شیوع بیماری و عوارض ناشی از ان‬ ‫مقابله کنیم‪ .‬ایت اهلل رئیسی تامین امکانات بستری و رسیدگی به‬ ‫بیماران کرونایی را همچون تامین واکسن جزو اولویت ها برشمرد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬نیروهای مسلح و همه نهادهای دیگر‪ ،‬امکانات خود‬ ‫را به میدان بیاورند تا در هیچ نقطه ای از کشور‪ ،‬هیچ بیمار کرونایی‬ ‫که نیاز به بستری شدن دارد‪ ،‬به خاطر نبود تخت سرگردان نشود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تنها مرجع مورد قبول درمورد‬ ‫تایید واکسن کرونا وزارت بهداشت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از نظر‬ ‫دولت‪ ،‬مسئولیت تایید اعتبار و اصالت واکسن فقط و فقط برعهده‬ ‫وزارت بهداشت است و واردات واکسن باید تحت اشراف و نظارت‬ ‫این وزارتخانه انجام شود‪ .‬ایت اهلل رئیسی در ادامه گفت‪ :‬موضوع‬ ‫تولید واکسن در داخل کشور نیز باید با جدیت پیگیری شده و‬ ‫همه تمهیدات الزم برای تسریع و افزایش تولید واکسن داخلی‬ ‫باید فراهم شود‪ .‬رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با‬ ‫بیان اینکه وضع محدودیت و ممنوعیت برای ترددهای غیرضرور‬ ‫نباید مشروط به اعالم تعطیلی باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید به تناسب‬ ‫ایــام و تعطیالت‪ ،‬با اقناع و تبیین افکار عمومی‪ ،‬ممنوعیت ویا‬ ‫محدودیت هایی برای ترددها حتی در تعطیالت اخر هفته وضع‬ ‫شــود‪ .‬ایت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره‬ ‫اغاز سال تحصیلی اظهار داشت‪ :‬جلوگیری از تداوم عقب ماندگی‬ ‫اموزشی مساله بسیار مهمی است و باید پس از تمهید مقدمات‬ ‫الزم از جمله تدابیر بهداشتی و اقناع خانواده ها‪ ،‬تصمیمات الزم‬ ‫در این رابطه اتخاذ و اجرا شود‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر اینکه‬ ‫در دولت ســیزدهم هیچ تصمیمی بدون توجه به دغدغه ها و‬ ‫نگرانیهایمردماتخاذنمی شود‪،‬تصریحکرد‪:‬دستگاه هایمرتبط‬ ‫در مدت زمان باقی مانده تا اغاز سال تحصیلی‪ ،‬مقدمات الزم‬ ‫از جمله واکسیناسیون والدین‪ ،‬کادر اموزشی و همه اطرافیان‬ ‫دانش اموز و توســعه زیرساختهای بهداشتی مدارس را فراهم‬ ‫نمایند‪ .‬رئیســی در ادامه با بیان اینکه تمرکززدایی و تفویض‬ ‫اختیارات به استان ها از سیاست های قطعی دولت سیزدهم است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در موضوع مقابله با شیوع کرونا نیز از تفویض‬ ‫اختیار به ستادهای استانی استقبال می کنیم‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬باید به شــدت مراقب سواستفاده از نیاز‬ ‫مردم به واکسن کرونا باشیم‪ .‬دستگاه های نظارتی با سواستفاده‬ ‫کنندگان احتمالی و کسانی که واکسن های تقلبی وارد بازار کرده‬ ‫و با جان مردم بازی می کنند‪ ،‬به شــکل جدی و قاطع برخورد‬ ‫کنند‪ .‬رئیس جمهور از تشکیل ستاد ویژه در وزارت امورخارجه به‬ ‫منظور تسریع در واردات واکسن قدردانی کرد و اظهارداشت‪ :‬کار‬ ‫و تالش مضاعف برای صیانت از جان مردم محوری ترین مساله‬ ‫پیش روی همه ما است‪.‬‬ ‫ش زیادی از حقوق های نجومی‬ ‫بخ ‬ ‫به خزانه کشور برگشته است‬ ‫نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به تشکیل پرونده ویژ ه حقوق های نجومی در ادارات دولتی به‬ ‫ش زیادی از ارقام‬ ‫ویژه موسسات مالی در این کمیسیون گفت‪ :‬بخ ‬ ‫نجومی به خزانه کشور برگشت داده شده است‪ .‬حجت االسالم‬ ‫نصر اهلل پژمان فر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫« پرونــده ویژ ه حقوق های نجومــی در ادارات دولتی به ویژه‬ ‫موسسات مالی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است‪ .‬بخش ‬ ‫زیادی از ارقام نجومی به خزانه کشــور برگشت داده شده است‪.‬‬ ‫ضمنا مردم عزیز اگر اطالعاتی از دریافت های نجومی مسئوالن در‬ ‫اختیار داشتند‪ ،‬می توانند به کمیسیون اصل نود ارسال نمایند‪».‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورتحمایتازحقوقمالکیت‬ ‫فکریومعنوی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اخبار‬ ‫رییس سازمان غذا و دارو شایعه‬ ‫معتبر نبودن واکسن سینوفارم‬ ‫را تکذیب کرد‬ ‫رییس سازمان غذا و دارو با رد شایعه معتبر نبودن واکسن وارداتی‬ ‫سینوفارم به کشور گفت‪ :‬تمام واکسن های وارداتی به کشور حتما‬ ‫باید عالوه بر کشور سازنده‪ ،‬در چند کشور معتبر دیگر هم سابقه‬ ‫مصرف داشته باشند‪ .‬محمد رضا شانه ساز با رد اظهاراتی مبنی‬ ‫بر معتبر نبودن واکسن سینوفارم وارداتی به ایران افزود‪ :‬در عین‬ ‫حال نشریه ای که این شایعه را پخش کرده‪ ،‬اگر ظرف ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫اینده مدارک مستدل و مستند به ما ارائه ندهد‪ ،‬یقینا شکایت‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬تمام واکسن های وارداتی به کشور‬ ‫حتما باید عالوه بر کشــور سازنده‪ ،‬در چند کشور معتبر دیگر‬ ‫هم سابقه مصرف داشته باشد‪ ،‬بر همین اساس به هموطنانم‬ ‫اطمینان می دهم که به این شایعات به هیچ وجه توجه نکنند‪ ،‬ما‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد این اظهارات را تکذیب می کنیم‪ .‬شان ه ساز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از انجایی که حفظ ارامش روانی یکی از وظایف مهم وزارت‬ ‫بهداشت به ویژه در این شرایط سخت کرونایی است‪ ،‬اگر ظرف‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت اینده نشریه ای که این ادعا را انجام داده و این شایعه‬ ‫را پخش کرده‪ ،‬مدارک مستدل و مستند به ما ارائه ندهد‪ ،‬یقینا‬ ‫در مراجع ذی صالح پیگیر خواهیم شد و شکایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فرانشیز تست تشخیص کرونا‬ ‫رایگان شد‬ ‫ی عالی بیمه سالمت با ارسال نامه ای‪ ،‬رایگان شدن‬ ‫دبیرخانه شورا ‬ ‫فرانشیز تست تشخیصی کووید‪ ۱۹‬را به مراکز درمانی و تشخیصی‬ ‫ی عالی بیمه سالمت امده‬ ‫کشور اعالم کرد‪ .‬در نامه دبیرخانه شورا ‬ ‫اســت‪ «:‬به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم و شناسایی به‬ ‫ موقع افراد مشکوک مبتال به کووید‪ ۱۹‬با عنایت به فرمایشات مقام ‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬خود پرداخت (فرانشیز) ب ه منظور دریافت تست‬ ‫گلوبال تشخیص ازمایشگاهی کووید ‪ ۱۹‬با کد ‪ ۸۰۵۱۱۹‬کتاب‬ ‫ارزش نسبی خدمات سالمت‪ ،‬در بخش سرپایی با رعایت شرایط‬ ‫ذیل تا ســقف تعرفه بخش دولتی رایگان و ب ه طور کامل توسط‬ ‫سازمان های بیمه گر پرداخت خواهد شد‪ .‬اول‪ :‬صرفاً در مراکز مجاز‬ ‫ارائه خدمت طبق اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی ازمایشگاه مرجع سالمت در‬ ‫مرکز ارائه دهنده خدمت دوم‪ :‬رعایت اندیکاسیون و پروتکل های‬ ‫ابالغی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و دستورالعمل‬ ‫ی عالی بیمه سالمت کشور سوم‪:‬‬ ‫مصوب ابالغی دبیرخانه شورا ‬ ‫ثبت اطالعات در سامانه های پرونده الکترونیک سطح یک تبادل‬ ‫اطالعات و در سامانه پرونده الکترونیک ایرانیان (سپاس) سطح دو»‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫یکشنبه‪ 7‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪550‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در برنامه هایش وعده داد‬ ‫از حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تا تکمیل شبکه ملی اطالعات‬ ‫جواد صادقی وکیل پایه یک دادگستری|‬ ‫نظر به اینکه حقوق مالکیت فکری به صاحب اثر‪،‬حق و یا امتیاز‬ ‫اســتفاده از حقوق مــادی اثر را تا مدت معیــن و بعد از فوت به‬ ‫ورثه می دهد‪ ،‬حمایت از ان به سبب انتقال تکنولوژی و تشویق‬ ‫به ســرمایه گذاری خارجی در حوزه های اقتصادی امری اجتناب‬ ‫ناپذیر می باشــد‪ .‬به عبارت دیگر حمایت از اثار فکری و معنوی‬ ‫سبب رشد و شکوفایی و حتی تحریک استعدادهای خالق شده‬ ‫و به توسعه همه جانبه و پیشرفت هر کشوری کمک شایانی می‬ ‫نماید‪ .‬بلعکس عدم حمایت قانونی از افریننده اثر و مالکیت صنعتی‬ ‫سبب جلوگیری از رشد و توسعه بخش های اقتصادی‪ ،‬دلسردشدن‬ ‫نخبگان از دادن ایده و نتیجتاً محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار‬ ‫و خالقیت می گردد ‪ .‬متعاقباً با توجه به حساسیت بیشتری که‬ ‫در حوزه اثر هنری به واسطه ارتباط ان با شبکه های اجتماعی و‬ ‫حتی رسانه های خارجی که باعث جهانی شدن ان می گردد‪ ،‬به‬ ‫طریق اولی می بایست حمایت مناسب تری در حوزه حق مولف‪،‬‬ ‫اثر هنری و ادبی صورت گیرد‪ ،‬تا بلکه خالقیت صاحب اثر و حتی‬ ‫توزیع و اســتفاده از اثار جدید را تسهیل نمایند‪ .‬به طور کلی با‬ ‫توجه به پیشرفت جوامع در تکنولوژی در حوزه مالکیت صنعتی و‬ ‫اختراع و رشد رو افزون در شبکه های جهانی من الجمله اینترنت‬ ‫و رسانه های جمعی خصوصاً فضای مجازی در حوزه مالکیت ادبی‬ ‫و هنری ‪،‬جا دارد که قانون گذاران قوانین حمایتی موثر با مطالعه و‬ ‫کار کارشناسی در حوزه مالکیت معنوی و فکری با توجه به قدیمی‬ ‫بودن قانون در ان حوزه( قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و‬ ‫هنرمندان مصوب ‪ ) 1348/۱۰/11‬وضع نمایند‪ .‬در غیر اینصورت‬ ‫قانونگذاری با عدم مطالعه و عدم کارشناســی و عدم نیاز سنجی‬ ‫جامعه‪،‬منجربهمخالفتجامعهباطرحیاالیحهپیشنهادی‪،‬همانند‬ ‫طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی می گردد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم‪ ،‬در ابتدای مسیر خود برای سکانداری این وزارتخانه‪ ،‬حمایت از حقوق‬ ‫کاربران در فضای مجازی‪ ،‬تکمیل شبکه ملی اطالعات‪ ،‬ارتقای ‪ ۳۰‬رتبه ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک و‬ ‫استفاده از ظرفیت تمام جوانان و نخبگان برای بازگرداندن صنعت فضایی به ریل شکوفایی را وعده داده است‪ .‬عیسی‬ ‫زارع پور با رای ‪ ۲۵۶‬نماینده مجلس‪ ،‬به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬کار خود را اغاز کرد‪ .‬او پیش از این‪،‬‬ ‫معاون رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضائیه‪ ،‬موســس و رئیس مرکز توسعه فناوری‬ ‫اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬عضو کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطالعات‬ ‫کشور‪ ،‬مجری توسعه خدمات الکترونیک در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬عضو کارگروه فناوری اطالعات دولت نهم‬ ‫و دهم‪ ،‬عضو کمیته ملی اطالعات برای «کمیسیون ملی یونسکو» بوده است‪ .‬زارع پور در زمان بررسی صالحیتش در‬ ‫مجلس‪ ،‬فناوری ارتباطات و اطالعات را بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم دانست که بیش از ‪ ۵۰‬میلیون نفر از مردم‬ ‫کشور و ‪ ۳۵‬میلیون از جوانان در این عرصه حضور دارند‪ .‬او عنوان کرد که امروز‪ ،‬فناوری اجتماعی شده و در اعماق‬ ‫زندگی مردم رسوخ کرده و اگر در این حوزه برنامه ریزی فعال نداشته باشیم قطعا به اسیب های ان دچار خواهیم شد‪.‬‬ ‫این فناوری فرصت بی نظیری را برای ما فراهم کرده که باید از ان استفاده کنیم و جهش بی نظیری داشته باشیم‪.‬‬ ‫حکمرانیدیجیتال‪،‬اولینحوزهدربرنامه هایراهبردی‬ ‫زارع پور با تاکید بر فرصت ها و تهدیدات فناوری‪ ،‬اظهار کرد که با بررسی اسناد باالدستی و مصوبات شورای عالی فضای‬ ‫مجازی برنامه ای را تدوین کرد ه و درباره مهم ترین چالش ها و نگاه راهبردی راهکارهای اجرایی و عملیاتی مهمی را‬ ‫در نظر گرفت ه که اولین حوزه ان‪ ،‬حوزه حکمرانی دیجیتال است‪ .‬به گفته او ‪ ،‬امروزه فناوری سبک حکمرانی در دنیا‬ ‫و نحوه تعامل دولت با مردم و مردم با مردم را تغییر داده است‪ .‬امروز عصر پلتفر م و نفوذ انهاست که عمق راهبردی‬ ‫کشورها را مشخص می کند و ما از ظرفیت های این فضا برای حکمرانی غفلت کردیم‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫به پلتفرم هایی که در سطح جهانی به دست جوانان ایرانی ساخته شده اشاره کرد‪ ،‬ازجمله تاکسی های اینترنتی که باید‬ ‫بتوانیم این کار را برای حوزه های دیگر هم انجام دهیم تا به این میزان تحت تاثیر پلت فرم های خارجی نباشیم‪.‬‬ ‫حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به ضرورت حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی‪ ،‬تصریح کرد که‬ ‫امروز خانواده های ما از حضور کودکان و فرزندان خود در فضای مجازی نگران هستند‪ .‬از انجایی که حتی کشورهای‬ ‫تولیدکننده این فناوری‪ ،‬ابزارهایی برای خانواده ها جهت مدیریت کودکان خود در این فضا فراهم کرده اند‪ ،‬ما نیز باید این‬ ‫نگرانی را برای خانواده ها برطرف کنیم و یک پلت فرم خارجی نباید به خود اجازه دهد که اطالعات میلیون ها کاربر ما را‬ ‫با مشکل روبه رو کند‪.‬زارع پور در سخنان خود‪ ،‬با وجود اصرار نمایندگان مجلس برای بیان شفاف نظراتش درباره طرح‬ ‫حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موسوم به طرح صیانت‪ ،‬اشاره مستقیمی به این طرح‬ ‫ِ‬ ‫مخالف‬ ‫نکرد‪ ،‬در عین حال‪ ،‬نمایندگان مخالف او در زمان بررسی صالحیت‪ ،‬اینطور عنوان کردند که «او به نمایندگان‬ ‫طرح صیانت از فضای مجازی می گوید که با این طرح مخالف است و در کمیسیون فرهنگی که اعضای ان طراح این‬ ‫طرح بودند بیان می کند که موافق طرح صیانت است‪ ».‬حال باید دید با نشستن او به مسند وزارت‪ ،‬او با این طرح که‬ ‫معدود موافقان و مخالفان زیادی در میان کارشناسان این حوزه داشته‪ ،‬چیست‪.‬‬ ‫تکمیل شبکه ملی اطالعات ظرف چهار سال‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تالش برای راه اندازی شبکه ملی اطالعات را مربوط به ‪ ۲۰‬سال پیش دانست که به‬ ‫دالیل مختلفی هنوز محقق نشده است‪ .‬او همان طور که پیش از این هم مسووالن بارها اشاره کرده بودند‪ ،‬به این نکته‬ ‫تاکید کرد که قرار نیست با راه اندازی شبکه ملی اطالعات‪ ،‬دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت قطع شود‪ .‬در‬ ‫عین حال او درباره لزوم راه اندازی شبکه ملی اطالعات‪ ،‬گفت که چرا باید وقتی یک پیغام را ارسال می کنیم بسته های‬ ‫اطالعاتی ما از کشور خارج شود؟ چرا باید هزین ه پهنای باند بین المللی را بپردازیم و هم امنیت ما به خطر بیفتد؟ او قول‬ ‫راه اندازی شبکه ملی اطالعات ظرف چهار سال اینده و مطابق زمان بندی شورای عالی فضای مجازی را داد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی‪ ،‬در حالی که پیش از این در تعریف شبکه ملی اطالعات اختالف‬ ‫نظر میان مسووالن وجود داشت‪ ،‬اکنون با تصویب اسناد مربوطه همچون سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات در‬ ‫این حوزه این مساله برطرف شده و در سند طرح کالن و معماری‪ ،‬شبکه ملی اطالعات از لحاظ فنی و خدماتی تبیین‬ ‫شده و ابعاد خدماتی که باید در این شبکه عرضه شود نیز تشریح شده است‪ .‬این طرح در راستای تحقق شبکه ملی‬ ‫اطالعات برای کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی‪ ،‬تامین نیازهای عمومی مردم و‬ ‫ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسالمی‪-‬ایرانی در پنج ماده شامل خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطالعات‪،‬‬ ‫اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ‪ ،۱۴۰۴‬معماری شبکه ملی اطالعات و اجزای شبکه ملی اطالعات مصوب شده‬ ‫است‪ .‬البته محمدجواد اذری جهرمی ‪-‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم‪ -‬نیز از استقرار ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫زیرساخت های ارتباطی شبکه ملی اطالعات خبر داده بود‪.‬‬ ‫دستررسی تمامی روستاهای باالی‪ ۲۰‬خانوار به اینترنت‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به دانش اموزانی که به خاطر دسترسی نداشتن به اینترنت نتوانستند از اموزش مجازی‬ ‫اســتفاده کنند‪ ،‬اشاره کرد و قول داد ظرف یک سال و نیم اینده این مشکل را حل کند‪ .‬در عین حال وعده داد که‬ ‫دسترسی کلیه روستاها دارای جمعیت باالی ‪ ۲۰‬خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬محقق خواهد‬ ‫شد‪ .‬در حالی که اذری جهرمی‪ ،‬پیش از این در بهمن ماه سال ‪ ،۱۳۹۹‬عنوان کرده بود که مطابق برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫تمام روستاهای کشور باید به اینترنت پرسرعت متصل باشند و تاکنون‪ ۹۵‬درصد روستاهای باالی‪ ۲۰‬خانوار به اینترنت‬ ‫متصل هستند و در برخی مناطق کشور مانند زنجان‪ ،‬شرق هرمزگان و سیستان و بلوچستان چالش هایی وجود داشته‬ ‫که اتصال روستاها را با کندی مواجه می کرد‪ ،‬بنابراین درصورت صحت این اظهارات‪ ،‬به نظر می رسد زارع پور برای تحقق‬ ‫این وعده خود‪ ،‬راه دشواری در پیش نداشته باشد‪.‬‬ ‫ارتقای‪ ۳۰‬رتبه ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تحقق دولت الکترونیکی را از دیگر اولویت های خود دانست و اعالم کرد علی رغم‬ ‫تالش های صورت گرفته در طول ســال های گذشــته‪ ،‬هنوز در این حوزه عقب هستیم و از لحاظ کمیت خدمات‬ ‫الکترونیکی در رتبه ‪ ۸۰‬و از لحاظ کیفیت در رتبه ‪ ۱۱۸‬از بین ‪ ۱۹۳‬کشور در دنیا قرار داریم که ما باید این شاخص را‬ ‫ی خود در الکترونیکی کردن خدمات اشاره کرده و قول داد که ظرف چهار سال‬ ‫ارتقاء دهیم‪ .‬زارع پور به سابقه یک دهه ا ‬ ‫اینده با تعامل با بخش های مختلف‪ ،‬در راستای الکترونیکی کردن خدمات پرکاربرد و ایجاد یک پنجره واحد برای ارائه ی‬ ‫خدمات الکترونیکی گام برداشته و جایگاه جمهوری اسالمی ایران را ‪ ۳۰‬پله در شاخص های جهانی ارتقاء خواهد داد‪.‬‬ ‫این در حالی است که حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری سابق‪ ،‬تحقق دولت الکترونیک را اصلی ترین راه برای کوچک‬ ‫کردن و چابک سازی دولت دانسته و گفته بود تحقق دولت الکترونیک در هشت سال گذشته از ‪ ۲۰‬درصد به حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد رسیده است و در هشت سال گذشته تحقق این هدف ‪ ۵۰‬درصد پیشرفت داشته و بنا به گزارش ها یک میلیارد‬ ‫خدمت در بستر دولت الکترونیک ارائه شده است و همچنین اذری جهرمی از ارتقای‪ ۱۷‬رتبه ای جایگاه ایران در توسعه‬ ‫دولت الکترونیک در دنیا خبر داده بود‪.‬‬ ‫اشتغال زایی برای برنامه نویسان و بازگشت به روزهای اوج صنعت فضایی‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال‪ ،‬گفت که در برخی از کشورهای دیگر نیروهای‬ ‫جوان ان درامدی بیش از درامد نفتی ما از حوزه برنامه نویسی دارند و وعده داد که ظرف چهار سال اینده از ظرفیت‬ ‫این حوزه برای اشتغالزایی استفاده کند‪ .‬او همچنین به ویزای طالیی و جذب برنامه نویس از سوی یکی از کشورهای‬ ‫همسایه اشاره کرد و گفت که اگر ما ظرفیت های الزم در کشور را فراهم کنیم دیگر نخبگان ما برای کار در این حوزه‬ ‫به خارج از کشور نخواهند رفت‪ .‬زارع پور به غفلت از بحث صنعت فضایی به دلیل نگاه سیاست زده در سالیان گذشته‬ ‫اشاره کرد که با وجود خاطرات خوش پرتاب های موفقیت امیز ماهواره های ایرانی در دهه ‪ ،۸۰‬در سال های اخیر این‬ ‫روند رشد متوقف شده است‪ .‬او قول داد از ظرفیت تمام جوانان و نخبگان برای بازگرداندن این صنعت به ریل شکوفایی‬ ‫خود استفاده کند‪ ،‬چرا که به اعتقاد او اگر ‪ ۱۰‬سال قبل مسیری را که در حوزه فضایی طی می کردیم ادامه می دادیم‬ ‫امروز در این حوزه حرفی برای گفتن داشتیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ‪:‬‬ ‫وزیرجدیدجهادکشاورزیباتشکلهایبخشخصوصیتعاملبیشتریداشتهباشد‬ ‫رئیــس اتحادیه واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور ایران گفت‪:‬‬ ‫مهمترین انتظار فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در زنجیره ارزش‬ ‫اقتصاد کشاورزی توجه بیش از پیش وزیر جدید کشاورزی به نقش‬ ‫و نظرات مشــورتی تشکل های تخصصی فعال در بخش خصوصی‬ ‫به ویژه در پیاده ســازی برنامــه های ایــن وزارت خانه در دولت‬ ‫سیزدهم است‪ .‬ابوالحسن خلیلی با اعالم این مطلب اظهار کرد‪ :‬وزیر‬ ‫جهادکشاورزی دولت سیزدهم از کسوت قانون گذاری و نمایندگی‬ ‫مردم در مجلس شورای اسالمی وارد حوزه مدیریت کالن کشاورزی‬ ‫و دامپروری کشور شده اند بنابراین توجه ویژه به قانون بهبود مستمر‬ ‫فضای کســب و کار و افزایش تعامل با ذی نفعان می تواند سرمایه‬ ‫ارزشمندی برای پیشبرد اهداف توسعه ای این بخش محسوب شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجربه اجرایی کشور نشان داده که هیچ دولتی امکان رفع‬ ‫مشکالت و موانع کالن کشوری بدون همراهی و مشارکت مردمی‬ ‫را نداشته است‪ .‬رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬اساســا مفهــوم دولت قوی یعنی دولتی که برامده‬ ‫از همــه توان و ظرفیت فکری و عملیاتی مردمی به ویژه در بخش‬ ‫های اقتصادی باشد‪ .‬این مقام مسوول صنفی درباره ضرورت استفاده‬ ‫از پتانسیل تشــکل های تخصصی در عرصه کالن اقتصاد کشور‬ ‫پیشنهاد داد که از همین ابتدای کار وزیر جهاد کشاورزی سازوکار‬ ‫مشخصی برای تعامل مســتمر با تشکل های رسمی فعال در این‬ ‫عرصه که عموما چکیده و عصاره فعاالن اقتصادی بخش خصوصی‬ ‫هســتند را تبیین کرده و از این امکان بهره برداری کنند‪ .‬خلیلی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بدیهی است تمامی فعاالن اقتصادی شناسنامه دار در‬ ‫همه حوزه های مرتبط‪ ،‬ســربازان جنگ اقتصادی کشور هستند و‬ ‫بدون هماهنگی‪ ،‬همکاری و همدلی بین مدیران و فعاالن اقتصادی‬ ‫بخش خصوصی امکان گذشــتن از موانع اقتصادی امروز کشور اگر‬ ‫نگوییم غیر ممکن است اما قطعا پر هزینه خواهد بود‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران‪ ،‬این‬ ‫مسوول صنفی خاطرنشان کرد‪ :‬اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام‬ ‫و طیور ایران به عنوان یک حلقه در زنجیره ارزش اقتصاد کشاورزی‬ ‫امادگی خود را برای همراهی و پیاده سازی برنامه های وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی در دولت ســیزدهم اعالم کرده و امیدواریم این اعالم‬ ‫امادگی نیز با استقبال مسئوالن مواجه شود‪.‬‬ ‫ساماندهی و نظارت بر راکبان موتورسیکلت برای پیشگیری از افزایش تخلفات‬ ‫رئیسادارهامنیتیانتظامیمعاونتاجتماعیوپیشگیریاز‬ ‫وقوع جرم قوه قضاییه‪ ،‬با اشاره به اهمیت «طرح ساماندهی‬ ‫و نظارت موتورسیکلت سواران»‪ ،‬برنامه ایی با عنوان کاهش‬ ‫وقوع تخلفات و جرایم رایج راکبان موتورسیکلت در دستور‬ ‫کار اداره امنیتی انتظامی قرار گرفت‪ .‬ابوالفضل سلیمانی با‬ ‫بیان اینکه جرایم مربوط به موتورسیکلت سواران در ردیف‬ ‫تدار قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بازبینی قوانین و‬ ‫هفتــم جرایم اولوی ‬ ‫حصولراهکارهاینتیجه بخشدرساماندهیضروتباالیی‬ ‫دارد؛ در نتیجه این مهم عزم عمومی مسئوالن و همکاری‬ ‫بیشتر مردمی را بیش از گذشته می طلبد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫برنامه در سال ‪ ۹۹‬با هدف ساماندهی و ایجاد راهکارهای‬ ‫عملی و اثربخش برای کاهش جرایم موتورسیکلت سواران‬ ‫و افزایش برخورد با متخلفان در دستور کار اداره امنیتی‬ ‫ انتظامی این معاونت قرار گرفت‪ .‬سلیمانی در توضیح‬‫موارد استفاده از موتورسیکلت توسط راکبان‪ ،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫برخی راکبان‪ ،‬از موتورسیکلت برای تردد شخصی و تفریح‬ ‫و سرگرمی استفاده می کنند و برخی دیگر در حمل ونقل‬ ‫عمومی مانند مســافربری‪ ،‬پیک موتــوری و حمل بار و‬ ‫عده ایی نیز از موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم‬ ‫بهره می گیرند‪ .‬وی مخدوش بودن یا فقدان پالک‪ ،‬نداشتن‬ ‫گواهی نامه رانندگی‪ ،‬حرکت برخالف مسیر مجاز یا عبور از‬ ‫محل ممنوع‪ ،‬سرعت و سبقت های غیرمجاز‪ ،‬عدم استفاده‬ ‫از کاله ایمنی‪ ،‬ســوارکردن ترک نشین بیش از حد مجاز‪،‬‬ ‫حمل غیرمتعارف بار و اشــیاء‪ ،‬انجام حرکات نمایشی و‬ ‫تغییر مسیر ناگهانی‪ ،‬مکالمه با تلفن همراه در حین حرکت‪،‬‬ ‫رعایت نکردن قوانین و مقررات‪ ،‬بروز ناهنجاری هایی مانند‬ ‫الودگی های زیست محیطی و صوتی را از مصادیق جرایم‬ ‫راکبان موتورسیکلت در کالن شهرها و شهرستان ها عنوان‬ ‫کــرد‪ .‬رئیس اداره امنیتی انتظامــی معاونت اجتماعی و‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود‪ :‬متاسفانه در کنار‬ ‫بسیاریازجرایمدرحوزه هایمختلف‪،‬سرقتموتورسیکلت‬ ‫نیز اضافه شــده است همچنین عالوه بر مشکالت فوق‪،‬‬ ‫بخش عظیمــی از انرژی و توان نیــروی انتظامی صرف‬ ‫توقیف‪ ،‬نگهداری‪ ،‬هزینه های پارکینگ‪ ،‬ســرقت پالک‪،‬‬ ‫قطعات و ســوء استفاده های دیگر‪ ،‬ترخیص و هماهنگی‬ ‫با مراجع قضایی و قانونی درباره موتورســواران می شود‪.‬‬ ‫سلیمانیدربارهتبعاتناشیازتصادفموتورسیکلت سواران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬طوالنی شدن زمان دادرسی به دلیل مشکل‬ ‫بودن تشــخیص مقصر از نقطه نظر کارشناسی‪ ،‬فوت و‬ ‫عوارض جسمانی راکب و ترک نشین‪َ ،‬صرف انرژی سیستم ‬ ‫پزشکی و درمانی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬قضایی‪ ،‬شرکت های بیمه گر‪،‬‬ ‫زندان ها و مشکالت خانواده های راکبان از تبعات تصادفات‬ ‫موتورسیکلت است‪ .‬به گفته این مقام مسئول‪ ،‬اخذ هفت‬ ‫مورد گزارش از وضعیت اجرای طرح از استان های مجری و‬ ‫تهیه گزارش تحلیلی‪ ،‬هماهنگی و همکاری با دستگاه های‬ ‫ذیربط از جملــه راهور‪ ،‬وزارت صنعــت معدن تجارت‪،‬‬ ‫پلیس اگاهی در راستای ارتقا و استمرار طرح ساماندهی‬ ‫موتورسیکلت ســواران و تشکیل کمیته تخصصی ذیل‬ ‫شــورای عالی ترافیک در وزارت کشور‪ ،‬پیگیری اجرای‬ ‫وظایف قانونی از ســوی نهادهای ملی در ارتباط با طرح‬ ‫ساماندهی از طریق تکمیل چک لیست های تدوین شده‪،‬‬ ‫بازدید میدانی از روند اجرای طرح در اســتان های مجری‬ ‫طرح‪ ،‬افزایش قابل توجه برخورد با موتور سیکلت سواران‬ ‫متخلف در سال ‪ ۹۹‬در مقایسه با سال ‪ ،۹۸‬پیگیری اجرای‬ ‫طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی و تهیه گزارشی‬ ‫از میزان تحقق اهداف عینی از اقدامات صورت گرفته در‬ ‫اجرای طرح «ساماندهی نظارت بر موتورسیکلت سواران»‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬بوده است که تداوم این اقدامات در سال جاری‬ ‫نیــز از اولویت های ایــن اداره کل در معاونت اجتماعی و‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه خوب 657

روزنامه خوب 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه خوب 656

روزنامه خوب 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!