روزنامه خوب شماره 547 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 547

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 547

روزنامه خوب شماره 547

‫ر ییس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫تصمیــم گیری نهایی درباره‬ ‫وزرای پیشنهادی بر عهده‬ ‫نمایندگان است‬ ‫سهشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 547‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 15‬محرم‪ 24 |1443‬اگوست‪2021‬‬ ‫چند وزیر پیشنهادی رئیسی رای اعتماد نمی گیرند؟‬ ‫تعیینسرنوشتملت‬ ‫در بهارستان‬ ‫رئیسقوهقضاییهتاکیدکرد‪:‬‬ ‫برخوردقاطعانهباکسانیکهبه‬ ‫سالمتمردمخیانتمی کنند‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫تاکید وزیر بهداشت بر‬ ‫واکسیناسیونهنرمندان‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫امکانلغوسفارشفروش‬ ‫سهامعدالتتاپایانهفته‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫جدیدترینجزئیاتفعالیت‬ ‫مشاغلدررنگ بندیکرونایی‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫با ادامه روند افزایشی قیمت ارز؛‬ ‫قیمت دالر تا اخر شهریور‬ ‫چقدرمی شود؟‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک مرکزی؛‬ ‫تداوم روند نزولی‬ ‫نرخ سود بین بانکی‬ ‫رئیس کنفدراسیون صادرات ‪:‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫دولت سیزدهم قوانین سه سال‬ ‫گذشته را پایش کند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫چرا مالکان از فروش مسکن‬ ‫دستبرداشتند؟‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫نظر کمیســیو ن های مجلس‬ ‫درباره وزرای پیشنهادی‬ ‫اعالم شود تا نمایندگان‬ ‫بهتــر تصمیم بگیرند‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫امکان لغو سفارش فروش سهام عدالت تا پایان هفته‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 2‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪547‬‬ ‫اخبار‬ ‫دالیل رشد این روزهای بازار‬ ‫سرمایه چیست؟‬ ‫یک کارشــناس بازار ســرمایه از گزارش های خوب سه ماهه‬ ‫شرکت ها‪ ،‬رســیدن قیمت سهام نمادهای مختلف به سطوح‬ ‫جذاب‪ ،‬رشد تدریجی دالر و همچنین انتظارات تورمی به عنوان‬ ‫عوامل رشد این روزهای بازار ســهام یاد کرد‪ .‬بردیا خسروانی‬ ‫گفت‪ :‬بازار بورس اخیرا شــاهد رشد روز افزون قیمت سهام در‬ ‫اکثریت گروهای بورسی بوده که عمدتا این رشد را می توان به‬ ‫گزارش های خوب عملکرد ‪ 3‬ماهه شرکتها و گزارشات فروش ‪4‬‬ ‫ماهه انها نسبت داد که منجر به رشد سوداوری شرکتها بدلیل‬ ‫افزایش نرخ فروش و گاها تعداد فروش شده است‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار سرمایه افزود‪ :‬عالوه بر این مواردی همچون افزایش تدریجی‬ ‫نرخ دالر و همچنین رسیدن قیمت سهام شرکتها به نقاط جذاب‬ ‫هم میل سرمایه گذاران برای خرید سهام را با توجه به انتظارات‬ ‫تورمی از اقتصاد کشــور افزایش داده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫در حای اســت که برخی نمادهای مختلف بازار سهام با توجه‬ ‫به سابقه ریزش سنگین چند ماه گذشته‪ ،‬در پی حفظ ارزش‬ ‫شرکت خود اقدام به افزایش سرمایه از محل های مختلف کرده‬ ‫اند که عمدتا از محل ســود انباشته و اورده نقدی و مطالبات‬ ‫صورت گرفته که یکی از دالیل قانع کننده ان جلوگیری از خروج‬ ‫پول سود سهام تقسیمی است؛ چرا که منطقی است در شرایطی‬ ‫که ‪ 40‬درصد تورم منتشر می شود برای حفظ قدرت سوداوری‪،‬‬ ‫دستکم ‪ 40‬درصد از سود و ثروت کسب شده در شرکت حفظ‬ ‫شود تا بنیه مالی شرکت ها جهت ادامه روند سودسازی ادامه دار‬ ‫باشد‪ .‬این کارشــناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬افزایش سرمایه از‬ ‫محل صلب حق تقدم (صرف سهام) که جدیدا مورد استقبال‬ ‫شرکتهای بورسی قرار گرفته است‪ ،‬شاید لزوما تصمیم مناسبی‬ ‫در زمان مناســبی نباشد؛ چرا که شرکتها از این مدل افزایش‬ ‫سرمایه می بایســت قبل از مرداد ‪ 99‬که استقبال عمومی در‬ ‫بازار بورس به شدت زیاد بود استفاده می کردند نه در زمانی که‬ ‫خوش بینی نســبت به اینده ان در شرایط فعلی کاهش پیدا‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬بنابراین صرفا به شرکتهایی که از بازار‬ ‫سهام بنا به هر دلیلی که عمدتا نماد انها بسته بوده است توصیه‬ ‫به این مدل افزایش سرمایه می گردد و سایر شرکتها مخصوصا‬ ‫برای شرکتهایی که حجم سهام شناور انها باالست‪ ،‬نباید از این‬ ‫روش اســتفاده کنند‪ ،‬چرا که ممکن است با شکست مواجه‬ ‫شود‪ .‬خســروانی افزود‪ :‬بدیهی است این مدل افزایش سرمایه‬ ‫شــرکت درپی فروش تمام حق تقدم ها جهت جذب حداکثر‬ ‫منابع می باشد‪ ،‬ولیکن در حالت اورده نقدی خیلی از سهامداران‬ ‫اقدام به تبدیل حق تقدم های خود به سهم و عدم عرضه سهام‬ ‫می کنند‪ ،‬بنابراین در این حالت افزایش سرمایه عرضه حق تقدم‬ ‫ها بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫تا اوایل مرداد ماه ‪ ۱۴۰۰‬انجام گرفت؛‬ ‫پرداخت ‪ 19‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫معاونت طــرح و برنامه وزارت صمت در گزارشــی اعالم کرد‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۹‬هزار میلیارد ریال تســهیالت از محل بســته‬ ‫حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی تا اوایل مرداد ماه سال جاری‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در خصوص پرداخت تســهیالت صادراتی به منظور‬ ‫تامین مالی و حمایت از صادرات ‪ ،‬با اســتناد به ابالغیه مربوط‬ ‫به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای‬ ‫هدایــت منابع در جهت تحقق اهــداف صادراتی و همچنین‬ ‫تســهیل و تســریع در فرایند پرداخت تسهیالت سرمایه در‬ ‫گردش به واحدهای تولیدی ‪-‬صادراتی‪ ،‬سامانه یکپارچه اعطای‬ ‫تسهیالت بسته موصوف از محل منابع صندوق توسعه ملی و‬ ‫تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد در سایت بهین یاب‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ادرس ‪www.behinyab.‬‬ ‫‪ ir‬راه اندازی شده است‪ .‬بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه‬ ‫وزارت صمت این اقدام به منظور صادارت محصوالت اولویت دار‬ ‫به کشورهای هدف انجام شده است و متقاضیان استفاده از این‬ ‫تسهیالت‪ ،‬با ثبت نام و همچنین ثبت درخواست خود در سامانه‬ ‫موصوف می توانند نسبت به دریافت ان اقدام کنند‪ .‬طبق این‬ ‫گزارش درخواست متقاضیان پس از ثبت در سامانه مذکور‪ ،‬به‬ ‫صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی‬ ‫از بانک های عامل‪ ،‬جهت تصویب و پرداخت تسهیالت ارسال‬ ‫خواهد شــد‪ .‬الزم به ذکر است منابع در نظر گرفته شده برای‬ ‫تسهیالت بسته موصوف به صورت تلفیقی به نسبت ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی و ‪ ۵۰‬درصد منابع بانک عامل بوده‬ ‫و نرخ ســود تسهیالت به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت‬ ‫صندوق توسعه ملی و نرخ ســود مصوب شورای پول و اعتبار‬ ‫است‪ .‬اولویت های اعطای تسهیالت براساس اولویت های کاالیی‪،‬‬ ‫اولویت های کشــوری‪ ،‬واحدهای تولیدی‪-‬صادارتی‪ ،‬اشخاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬صادرکنندگان کاال ازطریق توســعه زنجیره ارزش در‬ ‫صنایع منتخب و محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بر اساس امار اعالم شده از سوی معاونت طرح و برنامه تا تاریخ ‪۹‬‬ ‫مرداد ماه سال جاری‪ ،‬حدود ‪ ۴۷‬درصد از کل منابع درنظر گرفته‬ ‫شده برای این تسهیالت که رقمی نزدیک به ‪ ۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫ریال است از طریق این سامانه به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه‪ ،‬سمات با انتشــار اطالعیه ای از تصمیم گیری در مورد فروش سهام عدالت در اینده نزدیک خبر داد‪ .‬روابط عمومی‬ ‫ســمات‪ ،‬در اطالعیه این شرکت امده است‪ :‬ان دسته از مشموالن سهام عدالتی که سفارش فروش ســهام خود را در ماه های گذشته در درگاه های الکترونیکی شرکت های‬ ‫کارگزاری و یا سیســتم بانکی ثبت کرده اند‪ ،‬اما با توجه به تغییرات قیمتی ایجاد شده از روز ثبت سفارش تاکنون‪ ،‬قصد انصراف دارند‪ ،‬تنها تا پایان هفته جاری ( ‪ 5‬شهریورماه‬ ‫‪ )1400‬مهلت دارند‪ ،‬ســفارش های خود را لغو کنند‪ .‬بدیهی است سهامدارانی که ســفارش های فروش سهام عدالت خود را لغو نکنند‪ ،‬سفارش های قبلی انها معتبر بوده و برای‬ ‫فروش اعمال خواهد شد‪ .‬مرکز تماس ذینفعان بازار سرمایه با شماره ‪ ۱۵۶۹‬اماده پاسخگویی به سواالت سهامداران سهام عدالت است‪.‬‬ ‫با ادامه روند افزایشی قیمت ارز؛‬ ‫قیمت دالر تا اخر شهریور چقدر می شود؟‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت‪ :‬اگر بر روال یک ماه گذشته قیمت دالر افزایش پیدا کند‪ ،‬پیش بینی ما این است که‬ ‫تا پایان شهریور ماه قیمت دالر به ‪ ۳۰‬هزار تومان برسد‪ .‬این موضوع اثار تورمی دارد‪ ،‬قدرت خرید مردم کاهش می یابد‪،‬‬ ‫چرخه اقتصادی سخت تر می چرخد و روی تولید و واردات هم تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬مسعود دانشمند در مورد علل و‬ ‫عوامل افزایش نرخ ارز اظهار کرد‪ :‬وقتی دولت مداخله می کند و ارز از طریق صرافی های دولتی عرضه می کند یا برای‬ ‫واردات تخصیص ارز انجام می دهد‪ ،‬طبیعی است که باعث کاهش قیمت ارز می شود‪ .‬ولی زمانی که نیاز در بازار وجود‬ ‫دارد و دولت مداخله نمی کند‪ ،‬طبیعتا نرخ ارز افزایش می یابد‪ .‬چراکه دولت بزرگترین دارنده ارز در کشور است و دولت‬ ‫تعیین می کند که قیمت چقدر شود‪ .‬با دخالت دولت اجازه اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند گرفته‬ ‫شده‪ ،‬بنابراین همه تغییرات نرخ دالر بستگی به نوع‪ ،‬حجم و زمان مداخله دولت دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬مدتی است که دولت‬ ‫مداخله خود را در بازار ارز کم کرده‪ ،‬تخصیص ارز‪ ،‬عرضه از طریق صرافی های دولتی و سامانه های مختلف دولت کاهش‬ ‫داشته و در نتیجه نرخ ارز افزایشی شده است‪ .‬از طرف دیگر از انجا که برنامه تیم اقتصادی دولت چندان مشخص نیست‪،‬‬ ‫بازار دچار سردرگمی شده که منجر به افزایش نرخ ارز می شود‪ .‬دانشمند اضافه کرد‪ :‬کمتر شدن دخالت دولت به خاطر‬ ‫برهه زمانی انتقال دولت است‪ .‬وزرای اقتصادی هنوز جای خود قرار نگرفته اند‪ ،‬تیم اقتصادی دولت باید تصمیم خود را‬ ‫اعالم کند که چه برنامه ای برای اقتصاد دارد‪ .‬ایا ‪ FATF‬را قبول می کند؟ ایا می خواهد با نظام بانکی جهانی همکاری‬ ‫کند؟ سوئیفت را باز می کند؟ وضعیت صادراتی ما چگونه خواهد بود؟ هنوز این برنامه ها مشخص نیست و مداخله هم‬ ‫انجام نمی شود‪ .‬بعد از اتمام رای اعتماد و شکل گیری تیم اقتصادی و مشخص شدن مشی کاری انها‪ ،‬تاثیر خود را بر بازار‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬وی با تاکید بر اهمیت برنامه اقتصادی دولت بر روند نرخ ارز بیان کرد‪ :‬حرف هایی که االن زده می شود‪،‬‬ ‫کلی است‪ .‬برای مثال گفته می شود که می خواهیم وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشیم‪ ،‬اینها کلی گویی است‪ .‬باید‬ ‫مشخص شود که برنامه جزیی چیست؛ ایا می خواهیم واردات یا صادرات خود را افزایش دهیم؟ با چه سازوکاری این‬ ‫کار را خواهیم کرد؟ پول حاصل از صادرات را در کدام بخش ها هزینه خواهیم کرد؟ تا این موضوعات مشخص نشود‪،‬‬ ‫نمی توان پیش بینی دقیقی از تاثیر ان بر نرخ ارز داشت‪ .‬دولت می گوید اولویت اول کرونا بوده‪ ،‬بنابراین هنوز در مورد‬ ‫واردات‪ ،‬صادرات و‪ ...‬برنامه ای اعالم نشده است‪ .‬عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه نقش تحوالت‬ ‫افغانستان و روی کار امدن طالبان بر نرخ ارز چیست گفت‪ :‬افغانستان مرز خود را با ایران باز کرده است‪ .‬پیش بینی من‬ ‫این است که حجم مبادله مرزی یا دست کم ترانزیت کاال از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ظهور طالبان‬ ‫بیشتر خواهد شد‪ .‬چراکه طالبان مرز خود را به روی کاالهای هندی بسته است‪ .‬این موضوع بخش عمده ای از تجار و‬ ‫بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس را وادار می کند تا از طریق چابهار کاالهای خود را وارد ایران کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫توسعه ترانزیت کاال از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می شود‪ .‬بخش زیادی از معامالت در‬ ‫مرز افغانستان به شکل نقدی است و به تبع این موضوعات حجم دالر بیشتری از طریق هرات وارد ایران می شود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬اگر وضعیت به همین شکل پیش برود ممکن است تاثیر کوچکی بر بازار تهران نیز بگذارد و قیمت‬ ‫را کمی کاهش دهد چراکه عرضه افزایش می یابد‪ .‬اما تاثیر ان نمی تواند زیاد باشد چراکه کل بودجه ارزی افغانستان‬ ‫برای سال ‪ ۲۰۲۱‬حدود ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر بسته شده‪ ،‬درحالی که بودجه ارزی ما حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر است‪ .‬بنابراین‬ ‫این افزایش که برای مثال می تواند ‪ ۰.۵‬میلیارد دالر باشد به نسبت حجم اقتصاد ما میزان جزیی خواهد بود‪ .‬مبادالت‬ ‫مستقیم ایران به افغانستان هم به میزان کمی افزایش می یابد اما تاثیر ان هم زیاد نخواهد بود‪ .‬دانشمند افزود‪ :‬تاثیر جو‬ ‫روانی روی کار امدن طالبان بر افزایش نرخ دالر در ایران هم زیاد نیست‪ .‬چراکه طالبان قبال از سال ‪ ۱۹۹۶‬تا ‪ ۲۰۰۱‬هم‬ ‫روی کار بود‪ ،‬به طور کلی اقتصاد افغانستان انقدر بزرگ نیست که تاثیر ان بر اقتصاد ایران بزرگ و شگرف باشد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینده اقتصاد ایران در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز گفت‪ :‬اگر بر روال یک ماه گذشته قیمت دالر افزایش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬پیش بینی ما این است که تا پایان شهریور ماه قیمت دالر به ‪ ۳۰‬هزار تومان برسد‪ ،‬این موضوع اثار تورمی دارد‪،‬‬ ‫قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند‪ ،‬چرخه اقتصادی سخت تر می چرخد و تبع این موضوع روی تولید و واردات هم‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬برای مثال وقتی قیمت شیر و پنیر افزایش یابد و مردم قدرت خرید نداشته باشند‪ ،‬صنایع لبنی و‬ ‫سپس دامداری ها و گاوداری ها متوقف می شود؛ افزایش قیمت دالر تاثیر زنجیره ای خواهد داشت‪ .‬بنابراین دولت یا باید‬ ‫دستمزدها را افزایش دهد که خود تورم زا است یا قیمت ها را کنترل کند که یکی از راه های ان کنترل نرخ دالر است‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد‪ :‬دولت می تواند در عرض ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه قیمت دالر را به ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬هزار تومان رسانده‬ ‫و تثبیت کند‪ .‬در اولین قدم باید چنین تثبیتی اتفاق بیافتد تا قیمت ها هم خود را منطبق بر دالر ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬هزار تومان‬ ‫کنند‪ .‬قدم بعد می تواند در سه ماهه اخر امسال باشد که دولت می تواند قیمت دالر را در حد ‪ ۲۰‬هزار تومان تثبت کند‪.‬‬ ‫دولت می تواند هر سه ماه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬هزار تومان قیمت دالر را کاهش دهد یعنی تا پایان سال اینده نرخ دالر می تواند به ‪۱۵‬‬ ‫هزار تومان برسد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬البته این موضوع شرط هایی دارد‪ .‬ما باید بتوانیم ارتباط خود را با دنیا بهبود ببخشیم‪،‬‬ ‫مسئله ‪ FATF‬را حل و بتوانیم با بانک های جهانی ارتباط برقرار کنیم‪ ،‬اگر همه این کارها را کنیم تا تولید و صادرات ما‬ ‫توسعه یابد امکان اینکه نرخ دالر کاهش یابد و تا پایان سال اینده به ‪ ۱۵‬هزار تومان برسد وجود دارد‪ .‬دانشمند همچنین‬ ‫با تاکید بر اهمیت مسئله اب متذکر شد‪ :‬ما از دولت توقع داریم که به سرعت به مسئله محیط زیست و اب بپردازد؛‬ ‫این یکی از اولویت ها است‪ .‬خوشحال نباشیم که این تابستان هم گذشت و اب را جیره بندی نکردیم‪ .‬اگر از همین االن‬ ‫اقدامات الزم را انجام ندهیم سال اینده وضعیت بدتر از امسال خواهد بود‪ .‬برای حل مسئله اب دولت باید االن تصمیم‬ ‫بگیرد که سیستم تمام کشاورزی کشور را به ابیاری صنعتی تبدیل کنند‪ .‬از همین روی الزم است از بانک جهانی یا‬ ‫صندوق بین المللی پول‪ ۱۰ ،‬میلیارد دالر وام بگیریم تا ابزار ابیاری صنعتی را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار‬ ‫دهیم که کشاورزان بتوانند بدون سرمایه گذاری از ابیاری صنعتی استفاده کنند تا اب ها و چاه های ما بیشتر مصرف‬ ‫نشوند‪ ،‬اب های زیرزمینی را بیشتر از بین نبریم و کاهش مصرف اب فشار به منابع زیرزمینی را کم کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگر این اقدام انجام نشود‪ ،‬به دلیل کاهش اب زیرزمینی تولیدات کشاورزی کشور کاهش می یابد‪ .‬به تبع کشاورزانی که‬ ‫دیگر اقتصاد انها با کشاورزی نمی چرخد به شهرها هجوم بیاورند و حاشیه نشینی افزایش یابد؛ همچنین نیاز ما برای‬ ‫واردات محصوالت کشاورزی بیشتر می شود‪ ،‬صنایع کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و دامداری در معرض خطر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اثرات جایگزینی کشاورزی غرقابی با ابیاری صنعتی در جامعه بسیار عمیق است و روی مسائل اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬شهری و‪ ...‬تاثیر خود را نشان می دهد‪ .‬عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد‪ :‬اگر کشاورزی که امروز کشت‬ ‫می کند و اقتصاد نیم بندی هم دارد‪ ،‬ان را هم از دست بدهد به شهرها مهاجرت کرده و حاشیه نشین می شود‪ ،‬عالوه‬ ‫بر عدم تولید محصوالت کشاورزی ناهنجاری های زیادی نیز همراه خواهد داشت‪ .‬تقریبا ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬درصد از نیروی کار‬ ‫کشور در حوزه کشاورزی است‪ ،‬اگر ‪ ۴‬درصد هم به شهرها بیایند به اقتصاد کارگری شهری فشار وارد می کند‪ .‬چراکه‬ ‫کارخانه ها ظرفیت جذب بیشتر نیروی کار ندارند‪ .‬وی در پایان خاطرنشان ساخت‪ :‬اقتصاد کارگری شهری همین االن‬ ‫هم در حال ورشکستگی است‪ .‬تعداد کارگر اماده کار و میزان اشتغالی که وجود دارد‪ ،‬برابری ندارد و بیکاری داریم‪ .‬در‬ ‫صورت مهاجرت و حاشیه نشینی کشاورزان‪ ،‬این بیکاری افزایش می یابد‪ .‬افزایش بیکاری ما را به به نرخ فالکت که جمع‬ ‫نرخ تورم و بیکاری است‪ ،‬نامطلوب می رساند‪ .‬عالوه بر این با کاهش تولید و افزایش بیکاری‪ ،‬تورم هم افزایش می یابد‪،‬‬ ‫بنابراین اولین اولویت دولت بعد از کرونا باید مسئله اب و اصالح وضعیت کشاورزی باشد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک مرکزی؛‬ ‫تداوم روند نزولی نرخ سود بین بانکی‬ ‫امارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سود در بازار بین بانکی که از ابتدای‬ ‫امســال روند نزولی ارامی داشته‪ ،‬در پایان مردادماه به ‪ ۱۸.۴‬درصد رسیده‬ ‫است‪ .‬روند نرخ سود بازار بین بانکی از ابتدای امسال‪ ،‬نزولی بوده است‪.‬اخرین‬ ‫داده های اماری بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ سود در بازار بین بانکی‬ ‫که در هفته نخست امسال ‪ ۱۹.۹‬درصد بود‪ ،‬در پایان فروردین ماه به عدد‬ ‫‪ ۱۹.۸۲‬درصد رســید‪ .‬روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی در اردیبهشت‬ ‫ماه ادامه داشــت و در پایان این ماه ‪ ۱۹.۶‬درصد شد‪ .‬در نخستین روزهای‬ ‫خردادماه که هیجان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باال گرفته بود‪ ،‬نرخ‬ ‫سود در بازار بین بانکی جهش جزئی ‪ ۰.۱۸‬درصدی نسبت به اردیبهشت‬ ‫ماه داشت‪ .‬در یک هفته منتهی به سی ام اردیبهشت ماه نرخ سود در این بازار‬ ‫‪ ۱۹.۶‬درصد بود و با این حال این نرخ در پایان خردادماه برابر ‪ ۱۸.۵۴‬درصد‬ ‫بود‪ .‬در شــروع فصل تابستان نرخ سود در بازار بین بانکی دوباره در مسیر‬ ‫نزولی قرار گرفت به این صورت که سوم خردادماه ‪ ۱۸.۴۶‬درصد اعالم شد و‬ ‫هفدهم تیرماه به کمترین رقم خود در سال جاری برابر ‪ ۱۷.۹۵‬درصد رسید‬ ‫اما دوباره بر مدار صعودی یعنی عدد ‪ ۱۸.۶۱‬درصد قرار گرفت‪ .‬طبق اخرین‬ ‫داده بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در ‪ ۲۸‬مردادماه برابر ‪ ۱۸.۴‬درصد بود‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که نرخ «سود بازار بین بانکی» متفاوت از نرخ «سود بانکی»‬ ‫است‪ .‬نرخ «سود بانکی» به میزان سود سپرده گذاری کوتاه و بلندمدت افراد‬ ‫در بانک ها تعلق می گیرد اما «نرخ سود بازار بین بانکی» به سودی که بانک ها‬ ‫از یکدیگر استقراض کرده اند پرداخت می شود‪ .‬بازار بین بانکی یکی از ارکان‬ ‫بازار پول است که در ان بانک ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‬ ‫مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می کنند و‬ ‫در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند‪ .‬در این بازار‪،‬‬ ‫بانک هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک های دچار کسری‪ ،‬قرض می‬ ‫دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند‪ .‬همچنین این‬ ‫بازار کمک می کند تا بانک ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه‬ ‫نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می شود‪ .‬نوسانات نرخ‬ ‫در کوتاه مدت مثل نرخ ارز در حد یک تا دو درصد امری طبیعی است‪ .‬یک‬ ‫روز ممکن است برداشت دولت ازحساب تنخواه باال رفته باشد و تزریق ذخایر‬ ‫به بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ پایین رفته باشد یا برعکس ممکن است‬ ‫سپرده داران به بانک ها مراجعه داشته باشند و بانک ها با کمبود ذخایر مواجه‬ ‫شده باشند‪ ،‬این مورد تقاضا را باال برده و نرخ را افزایش می دهد‬ ‫رئیس کنفدراسیون صادرات ‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم قوانین سه سال گذشته را پایش کند‬ ‫‪ ۲۰۰‬بخشنامه در حوزه صادرات داشتیم‬ ‫رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه طی ‪ ۳‬سال گذشته ‪۲۰۰‬‬ ‫بخشــنامه در حوزه صادرات داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬پایش قوانین وضع شده‬ ‫طی ‪ ۳‬سال گذشته از جمله مطالبات فعاالن بخش صادرات از دولت‬ ‫سیزدهم است‪ .‬محمد الهوتی اظهار داشت‪ :‬با تشدید تحریم ها از سال‬ ‫‪ ۹۷‬به بعد‪ ،‬حوزه ای که بیشترین تاثیر را از تحریم گرفت حوزه صادرات‬ ‫بود؛ به هر حال پیش بینی می شد که فروش نفت کاهش خواهد یافت‬ ‫و به این ترتیب تنها منبع تامین منابع ارزی دولت صادرات غیرنفتی‬ ‫خواهد بود‪ ،‬از این رو یک مقدار حساسیت ها روی این بخش بیشتر شد‬ ‫و سیاست هایی اعمال شد که اگر شاید اعمال نمی شد شرایط صادرات‬ ‫و اقتصاد بهتر از شــرایط کنونی رقم می خورد‪ .‬رئیس کنفدراسیون‬ ‫صادرات ایران افزود‪ :‬به نظر می رسد سخت گیری هایی که در حوزه‬ ‫بازگشــت ارز حاصل از صادرات برای بنگاه های کوچک و بزرگ رقم‬ ‫خورد‪ ،‬بخشنامه های متعددی که از ســال ‪ ۹۷‬به بعد صادر شد که‬ ‫طبق گزارش ها بیشتر از ‪ ۲۰۰‬بخشنامه در حوزه صادرات داشتیم و‬ ‫همچنین محدودیت های وارداتی باعث کاهش تولید صادراتی شد‪ .‬اگر‬ ‫سیاست ها یک مقدار با نگاه تسامح و تعامل پیش می رفت می توانست‬ ‫کمک کننده ارزاوری بیشتر برای کشور باشد‪ .‬دولت سیزدهم باید این‬ ‫موارد را مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫پایش قوانین طی‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫مطالبه بخش خصوصی از دولت‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پایش قوانین وضع شده طی ‪ ۳‬سال گذشته از جمله‬ ‫مطالبات فعاالن بخش صادرات از دولت سیزدهم است‪ .‬در اینکه ارز‬ ‫باید به چرخه اقتصادی برگردد جای اختالف نیست منتهی روش ها‬ ‫باید به صورتی باشــد که به سمت شفافیت برود به جای غبارالود‬ ‫کردن شــرایط‪ .‬الهوتی گفت‪ :‬به عنوان نمونه سواستفاده هایی که‬ ‫در گذشته در بخش واردات از کارت های بازرگانی می شد به محض‬ ‫سیاست هایی که اعمال شــد این سواستفاده ها به سمت صادرات‬ ‫شیفت پیدا کرد و متاسفانه شاهد کارت های بازرگانی بودیم که در‬ ‫اختیار ســودجویان قرار گرفت یا افراد بی اطالعی که کارت ها را به‬ ‫افراد سودجو دادند و حجم گسترده ای از کاالها تحت این عناوین از‬ ‫کشور خارج شد‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود‪ :‬لذا‬ ‫با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی که تحت عنوان پیشران بخش‬ ‫تولید و ارزاور کشور مطرح است‪ ،‬اولین سیاست دولت سیزدهم باید‬ ‫پایش قوانین باشــد‪ .‬ضمن اینکه نگاه ها نگاه کارشناسی باشد و از‬ ‫موارد خوب دولت دوازدهم نیز حمایت شود‪ ،‬همچون ابالغیه ‪۱۷۷‬‬ ‫که خروجی ‪ ۳‬سال تالش و چانه زنی بخش خصوصی با دولت بود‬ ‫که ابالغ شــد ولی هنوز اجرای کامل نشده است‪ .‬وی گفت‪ :‬دولت‬ ‫سیزدهم باید از نکات مثبت بهره بگیرد و نکات منفی را حذف کند‬ ‫و در جهت اعمال قوانین به صورت قانونی و دقیق حمایت کند و از‬ ‫برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای جلوگیری کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫ارتش امریکا ادعا کرده اســت یک هواپیمای بدون سرنشین را در سوریه هدف قرار داده که گفته می شود متعلق به ایران بوده است‪ِ .‬وین ماروتو سخنگوی ائتالف تحت رهبری‬ ‫امریکا در این باره گفت‪ :‬هواپیماهای ائتالف روز گذشته موفق شدند یک هواپیمای بدون سرنشین را رهگیری و در منطقه مرزی با سوریه هدف قرار دهند‪ .‬این مقام ارتش امریکا‬ ‫در ادامه تصریح کرد که این هواپیمای بدون سرنشــین روز شــنبه در شرق سوریه توسط یک جت جنگنده هدف قرار گرفت‪ .‬پهپاد مذکور از انواع پیشرفته پهپادهای موجود در‬ ‫جهان بود‪ .‬همچنین لوکاس تاملینســون‪ ،‬خبرنگار شبکه فاکس نیوز هم درباره این خبر مدعی شد‪ :‬روز شنبه یک هواپیمای بدون سرنشین که گفته می شود متعلق به ایران بوده‬ ‫است پس از پرواز بسیار نزدیک در محدوده یک پایگاه نظامی امریکایی در شرق سوریه که محل استقرار بیش از ‪ ۹۰۰‬نظامی این کشور است‪ ،‬هدف حمله قرار گرفت و سرنگون شد‪.‬‬ ‫چندوزیرپیشنهادیرئیسیرایاعتمادنمیگیرند؟‬ ‫تعیینسرنوشتملت ‬ ‫در بهارستان‬ ‫کابینه پیشنهادی رئیس جمهور این روزها در بهارستان مستقر شده است تا بعد از بحث و بررسی برنامه هریک از وزرای‬ ‫مطرح شده و دفاعیات انها در مقابل نمایندگان در نهایت تکلیف‪ 19‬وزارتخانه دولت سیزدهم با رای نمایندگان مشخص‬ ‫شود‪ .‬تا روز چهارشنبه مشخص خواهد شد که کدامیک از ‪ 19‬وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی از بهارستان راهی پاستور‬ ‫خواهند شد‪ .‬اما «برخورد مجلس با کابینه رئیسی چگونه است؟» این عنوان سوالی بود که در کالب هاوس با حضور‬ ‫تحلیلگران سیاسی و رسانه ای به بحث و بررسی گذاشته شد‪ .‬برخی پیش بینی کردند که کابینه پیشنهادی به سالمت‬ ‫از بهارستان عبور خواهد کرد و برخی دیگر معتقد بودند تعدادی از این وزرای پیشنهادی رای اعتماد نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫با توجه به یکدستی دولت و مجلس برخی می گفتند همراهی و همدلی مجلس باعث رای به همه وزرا می شود و بر همه‬ ‫نقاط ضعف چشم پوشی می کند ولی نمایندگانی هم بودند که کابینه را مورد سوال قرار دادند‪ .‬برخی وزرای معرفی شده‬ ‫تجربه و سوابق دارند و برخی گمنام و ناشناخته هستند‪ .‬برخی دارای برنامه مناسبی نیستند‪ .‬لذا نگاه دوم شکل گرفت که‬ ‫خیلی ها معتقدند مجلس‪ ،‬به برخی نامزدها و وزرا رای نخواهد داد‪ .‬این نگاه هم قابل توجه است و بسیاری از نمایندگان‬ ‫بر این باورند شاید همه نامزدهای وزارت رای نیاورند و تا ‪ ۶-۵‬نفر شاید نیاز به معرفی گزینه دیگر باشد‪ .‬البی من های‬ ‫مجلس مشغول فعالیت هستند‪ .‬نگاه ها حتما در روزهای اینده تغییر می کند و عدد رای اعتماد وقتی مشخص شود‬ ‫معلوم خواهد شد نگاه های مطرح شده تا چه اندازه ای درست است‪ .‬باید صبر کرد تا بررسی ها در مجلس تمام شود‬ ‫و شاهد رای باشیم‪ .‬با این همه به نظر می رسد مجلس نگاه همراهانه ای با دولت معرفی شده خواهد داشت‪ .‬در بین‬ ‫گروههای تخصصی و اصناف و وزرای خاص‪ ،‬امکان دارد چند نامزد رای نیاورند‪ .‬سوال اصلی اینجاست ایا نوع برخورد‬ ‫مجلس کامل است یا گزینش بین نامزدهای وزارت می کند؟ مجلس چشم خود را بر شرایط کشور و شکل تشکیل‬ ‫دولت می بندد و به همه وزرا رای می دهد؟‬ ‫با این هیات دولت بعید است اقتصاد و وضعیت کشور به سامان برسد‬ ‫از نظر اعضای هیات دولت‪ ،‬احســاس می شود بر عکس تمام روسای دولتهای گذشته و روسای جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫اقای رییسی یکی از روسایی است که ‪ ۴‬سال برای انتخاب اعضای هیات دولت فرصت داشتند‪ .‬ایشان نه مشکل رد‬ ‫صالحیت داشتند و قریب به اتفاق سیاسیون می گفتند او در دولت سیزدهم حضور خواهد داشت و هیات دولت متاثر‬ ‫از مطالعات‪ ۴-۳‬ساله است‪ .‬او پس از انتخابات‪ ،‬تماسهای زیادی به منتقدان خود نداشت‪ .‬دفترشان استمزاجا از همه‬ ‫سیاسیون برای شاکله هیات دولت و حاکمیت دولت سیزدهم مذاکره می کردند‪.‬و دلیل این که ایشان خود را دولت‬ ‫جامع و مانع می داند و بیشتر حول محور این بود که رییس جمهور همه از جمله کسانی که در انتخابات حضور نیافتند‬ ‫هستم‪ ،‬ولی به نظر می رسد هیات دولت معرفی شده تناقض با مطالعات ‪ ۴‬ساله و سخنان قبلی اقای رییسی داشت‪.‬‬ ‫او در شرایطی وارد دولت شده که بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر تلفات کرونا داریم و تورم بیش از ‪ ۴۰‬درصد است‪ .‬با این هیات‬ ‫دولت بعید است بشود اقتصاد و وضعیت کشور به سامان شود‪.‬‬ ‫طرحعبدالملکیشبیهژورنالتبلیغاتیبود‬ ‫صحبت امروز کابینه ناظر بر سخنان وزرای پیشنهادی کابینه است‪ .‬طرحهای دوستان را خواندم‪ .‬اقای اشتیانی ‪۳۸‬‬ ‫صفحه طرح داده اند‪ .‬اقای محرابیان ‪ ۳۱‬صفحه‪ ،‬اقای ساداتی نژاد ‪ ۷‬صفحه دادند که اشل و فرم طرح را نداشت‪ .‬نظام‬ ‫علمی طرح نویسی برای تصدی یک وزارتخانه را ندارد‪ .‬اقای زارعپور حداقلها را داشت‪ .‬طرح‪ ۱۹‬صفحه ای اقای خاندوزی‬ ‫را خواندم‪ .‬طرح اقای اوجی وزارت نفت را خواندم‪ .‬برایم سوال شده برای تحول و تغییر بنیادین و اساسی با توجه به‬ ‫مشکالت کنونی کشور و اتفاقاتی که صحبت از جنگ اقتصادی و تحریم است‪ ،‬هنوز از رییس دولت برنامه ای را شاهد‬ ‫نیستیم‪ .‬نیازمند این هستیم یک سند و نقشه راهبرد کالن و چه بسا جامع را داشته باشیم ولی تا االن چنین چیزی را‬ ‫شاهد نیستیم‪ .‬از سویی طرحهای مطرح شده را گفتند طرح را کس دیگری نوشته و چه بسا غلطهای تایپی و نگارشی‬ ‫در طرحها را می بینیم‪ .‬دقتی که یک وزارتخانه را قرار است مدیریت کند‪ ،‬نقاط ضعف و قوت را ببیند‪ ،‬اصال وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۳-۲‬طرح شبیه به پایان نامه کارشناسی ارشد است‪ .‬روی کالن دولت هم طرح و قالبی را ندیده ایم‪ .‬عده ای از نامزدهای‬ ‫ریاست جمهوری گفته بودند طرح داریم‪ .‬استماع صحبتهای نمایندگان هم درخور نبود‪ .‬طرح اقای خاندوزی خیلی‬ ‫روشن و مشخص بود‪.‬‬ ‫کابینهفراجناحیصددرصدنمایشیبود‬ ‫وزرایی که معرفی شدند نسبت به رای اوری در این مجلس به سه دسته تقسیم می شود‪ .‬دسته اول انهایی اند که یا‬ ‫سابقه وزارت داشتند یا از خود مجلس هستند که به راحتی رای باالیی می اورند‪ .‬تعدادی هم دچار مشکلند‪ .‬نه سابقه ای‬ ‫برای احراز چنین جایگاهی دارند و در حد یک مدیر درجه دو میانی سابقه دارند‪ .‬یکی دو نفر دچار مشکل جدی هستند‪.‬‬ ‫اگر مجالس دیگر حتی اصولگرایان گذشته‪ -‬بود قطعا این لیست ‪ ۸-۷‬نفر مشکل داشتند و ‪ ۵-۴‬نفر می افتادند‪ .‬االن‬ ‫یکی دو نفر دچار مشکل هستند ولی ممکن است کسی نیفتد‪ .‬اخرین لحظات هم البی می شود و هم برخی وزارتخانه‬ ‫مانند تعاون‪ ،‬رفاه و کار یک سری اهرمهایی در شرکتهای سرمایه گذاری و شستا دارد و قطعا این مجلس بسیار بسیار‬ ‫در بده بستانهای گرفتن پست و هیات مدیره از همه مجالس دیگر تعامل بیشتری دارد‪ .‬باغگلی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫بیشترین مشکل را دارد‪ .‬ساداتی نژاد‪ ،‬خاندوزی‪ ،‬قاسمی‪ ،‬اشتیانی و محرابیان مشکلی ندارند‪ .‬بقیه هم رای قابل قبول را‬ ‫می اورند‪ .‬این مجلس تصمیمگیر قطعی نیست‪ .‬این که بیایند برنامه ها را ببینند‪ .‬فقط هم ارائه دادن برنامه نیست‪ .‬این‬ ‫برنامه ها را افراد دیگری تهیه می کنند و حتی وزیر پیشنهادی انها را مطالعه نکرده است‪ .‬باید ببیند وزیر چقدر توان‬ ‫دارد و بعد رای بدهند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد کابینه پیشنهادی‪ ،‬اندازه و طراز وزارت را ندارند‬ ‫بحث این شد که فراخوان داده بودند و قرار بود کابینه فراجناحی و ‪ ۸۰‬میلیونی انتخاب شود‪ ،‬نتیجه اش کامال خالف این‬ ‫بود و یک کار صددرصد نمایشی بود‪ .‬از محدوده قوه قضاییه و استان قدس هم خارج نشدند و حتی در جامعه اصولگرایی‬ ‫هم نبود‪ .‬اقای احمدی نژاد هم سال ‪ ۸۴‬وقتی وزرا را معرفی کرد یک وزیر اقای خاتمی را نگه داشت‪ .‬اقای رحمتی در‬ ‫راه و ترابری را نگه داشت‪ .‬اینجا حتی ما دایره اصولگرایی را هم نمی بینیم‪ .‬ارزو می کنیم برداشتهای ما غلط باشد و این‬ ‫کابینه موفقترین کابینه بعد از انقالب باشد چون همه به دولت موفق نیاز داریم‪ .‬اما هر طور روی کاغذ حساب می کنیم‪،‬‬ ‫ارزو داریم دودوتا چهار تای عزیزان بشود ‪ ۵‬تا ولی هر کار می کنیم به ‪ ۳‬هم نمی رسد‪ .‬به عنوان کسی که سابقه اجرایی‬ ‫داریم به ضرس قاطع می گویم حداقل دو سوم این کابینه‪ ،‬هر ‪ ۲۰۰‬سال اتفاق می افتد بر اساس شانس و امدادهای‬ ‫الهی یک ادمهایی اینطوری وزیر شوند‪ .‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد این افراد اندازه و طراز وزارت را ندارند‪.‬‬ ‫با مجلسی مواجه هستیم که بی نظیر است‬ ‫دولت یک نهاد متشکل و منسجمی است که کارهای اجرایی را بر عهده دارد و وزارتخانه اجزای دولت را تشکیل می‬ ‫دهند‪ .‬مهمترین مساله دولت‪ ،‬داشتن سیاست کلی است‪ .‬االن در رابطه با کابینه اقای رییسی می بینیم مشکالتی در‬ ‫جامعه وجود دارد که حل انها حیاتی است‪ .‬مشکالت اقتصادی و معیشتی و امنیتی را داریم و انتظار می رفت سیاست‬ ‫واحد مشخصی ارائه شود و بنابران نامزدهای وزارتخانه ها برنامه بدهند‪ .‬چون برنامه کلی نداریم نوعی تشتت در برنامه‬ ‫های نامزدهای وزارت می بینیم‪ .‬این مشــکل متوجه مجلس هم می شود و نمی تواند نقد کند‪ .‬بنابراین دولت باید‬ ‫مانیفست و سیاست راهبردی خود را ارائه کند‪ .‬بر ‪ ۳‬محور می توان دولت را تقسیم بندی کرد‪ .‬یک محور سیاسی‪-‬‬ ‫امنیتی‪ .‬دوم اقتصادی و سوم اجتماعی‪ .‬برای اولین بار در قوه مجریه شاهد فرماندهی واحد اقتصادی هستیم که حرکت‬ ‫مبارک و قشنگی است و امیدواریم در تیمهای اجتماعی و سیاسی هم امیدواریم این سیاست را شاهد باشیم‪ .‬برای‬ ‫منافع ملی این امر مبارکی است‪ .‬با مجلسی مواجهیم که بی نظیر است‪ .‬در مجلس یک فراکسیون یا دوتا فعال بودند و‬ ‫نمایندگان در مقاطع حساس دارند و بر اساس ان کلیات کار را مشخص می کنند‪ .‬در این مجلس یک راس یا فراکسیون‬ ‫قوی نمی بینیم‪ .‬بنابراین در طول یکسال گذشته یا دوسه هفته گذشته به راحتی می بینیم نظرات تغییر می کند و ارا‬ ‫مواج است‪ .‬برای همین نمی توان قاطعانه گفت رویکرد مجلس چیست‪.‬‬ ‫احساس می شود نمایندگان براساس البی رای می دهند‬ ‫برداشت بنده این است برخی از وزرا که در مورد انها جنجال وجود دارد مانند وزیر اموزش و پرورش و وزارت کار‪ ،‬چندان‬ ‫برای تحول نیامده اند‪ .‬امده اند لیست کامل شود و شاید اگر بخواهیم نقشه از پیش تعیین شده را بدانیم برخی وزرا‬ ‫پیشنهاد شده اند االن رای نیاورند و گزینه های دیگری که پیش بینی می شد‪ ،‬بیایند در کابینه وارد شوند‪ .‬یعنی بگوییم‬ ‫مجلس رای نداد و مجبوریم از اینها استفاده کنیم‪ .‬برداشتم این است که مجلس رای خوبی به وزرا می دهد‪ .‬شاید یکی دو‬ ‫تن رای اعتماد نیاورند‪ .‬تاکید می کنم ان چیزی که از سوی برخی وزاری پیشنهادی اعالم شده برنامه نیست و چاشنی‬ ‫هایی از بولتن های دستگاه های نظارتی است‪ .‬خیلی اتفاق خاصی برای وزرای ناشناخته نمی ماند و کسان دیگری این‬ ‫وزارتخانه را اداره می کنند‪ .‬این باعث می شود برخی وزرا هیچ پیشینه ای نداشته باشند‪ .‬برخی مشکالت جدی دارند‬ ‫برخی احکام محکومیت دارند‪ .‬اما کلیاتش این است که کابینه رای بیاورد‪ .‬شاید یکی دو وزیر رای اعتماد نیاورند‪ .‬شاید دو‬ ‫سه ماه بعد همین افرادی که با اما و اگر رای می اورند به مجلس باز می گردند‪ .‬احساس می شود نمایندگان بر اساس‬ ‫البی ها این رای را االن می دهند‪.‬‬ ‫کابینهمعرفیشدهباشرایطفعلیکشورمطابقتندارد‬ ‫باید بگوییم هیچ‪ ،‬چون فرایند شکلی طی می شود و برخی از وزرا شگفت زده می شوند که رای اورده اند و شده اند وزیر‪.‬‬ ‫به جای ‪ ۳،۴‬روز کار‪ ،‬بهتر است فردا رای اعتماد بگیرند و بروند پی کارشان‪ .‬اگر اقای رییسی به یک تحلیل دقیق نسبت‬ ‫به جامعه ایران می رسید‪ ،‬این که حال مردم خوب نیست و کاسبان کرونا چه بالیی سر مردم اورده اند‪ .‬کرونا همین‬ ‫االن هم راه حل دارد و کسانی که مرتکب خیانت به کشور و مردم و جمهوری اسالمی و رهبری شده اند باید به سرعت‬ ‫شناسایی شوند‪ .‬من حتی نفوذ جاسوسان را محتمل می دانم‪ .‬مساله معیشت مردم و مسایل ژئوپلیتیک و امنیت مردم‬ ‫دارای سطح اولویت باالست و باید روی اینها متمرکز می شدیم و با این تمرکز‪ ،‬حتما این دولت نباید معرفی می شد‪.‬‬ ‫ما باید جواب بدهیم در این شرایط نخبه ترین‪ ،‬برجسته ترین‪ ،‬کارامدترین و مسئولیت پذیرترین افرادی که صالحیت‬ ‫وزارت را دارند باید وارد میدان می شدند‪ .‬ای کاش شبکه های از نخبگان و کارشناسان اطراف این وزرا به کار گرفته‬ ‫شوند فقط کار مردم انجام شود و تهدیدهای بزرگ کشور را بتوانیم دفع کنیم‪ .‬فرصتهایی جمهوری اسالمی دارد که از‬ ‫این کارتها باید استفاده کرد و کشور را جهش دهیم‪.‬‬ ‫تعدادی از وزرا رای نمی اورند اگر‪.....‬‬ ‫باید صحبت نمایندگان را شنید‪ .‬خیلی زود است برخورد مجلس را پیش بینی کنیم‪ .‬بخش اول صحبتهای امروز درباره‬ ‫کلیات بود که مخالفت قوی و منسجمی نداشت‪ .‬کلیات وزرا با توجه به انباشت مشکالت داخلی و رویدادهای بین الملل‬ ‫بسیار ضعیف است ولی مخالفت جدی نداشتیم‪ .‬برایند کلی من موافق بودن مجلس است‪ .‬در بخش دوم هم سخنان‬ ‫قوی نبود‪ .‬تشکلی قوی در اموزش و پرورش داریم که مجلس را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬نکته بعدی هم مخالفت شدید‬ ‫کمیسیون بود‪ .‬صحبتهای روز گذشته اقای علم الهدی هم بی تاثیر نبود که گفته بود وزیر ناکارامد به رییس جمهور‬ ‫ارتباطی ندارد‪ .‬این را در صحبتهای یک نماینده مخالف هم شنیدم‪ .‬در مجموع فکر می کنم امروز در بحث وزرا که وزیر‬ ‫اموزش و پرورش و ارتباطات بررسی شدند سهم هیجانی بودن و مخاطبان زیادی که این دو وزارتخانه دارند روی رفتار‬ ‫نمایندگان اثر می گذارد و غالب بود‪ .‬االن نمی توان نظر کلی داد‪ .‬نمایندگان مجلس یازدهم شعار شفافیت دادند که‬ ‫محقق هم نشد‪ .‬کسی که مخالف صحبت می کند ممکن است موافق رای بدهد‪ .‬اینها بعید نیست‪ .‬به نظر می رسد به‬ ‫کل کابینه رای می دهند و مخالفت جدی نداریم ولی در بخش دوم نسبت به برخی وزرا مخصوصا کسانی که مخاطبان‬ ‫زیادی دارند مجلس دارد محکم مخالفت می کند و نظر می دهد‪.‬‬ ‫فضایمجلسفضایرایحداکثریبهکابینهپیشنهادیاست‬ ‫اقای رییسی که به مجلس امدند‪ ،‬من را هم صدا زدند و قرار شد بعد از نماز با ایشان صحبت کنیم که صحبت شد و‬ ‫چند نکته ای را به ایشان عرض کردم‪ .‬شاید در این حیث برخی دغدغه ها که درست است دلسوزانه منعکس شود مورد‬ ‫پذیرش قرار می گیرد‪ .‬این مالحظات را من می دانم و اقای رییسی هم در صحبتشان گفتند برای حضور برخی افراد‬ ‫اصرار کرده اند ولی ان بزرگواران نپذیرفته اند‪ .‬درباره اقای عبدالملکی هم یک ربعی صحبت کردند و تصویر او از انچه‬ ‫رسانه های ترسیم کرده بودند متفاوت بود‪ .‬در مجموع احساس می کنم کابینه اقای رییسی با برایند رای و نظر مجلس‪،‬‬ ‫با موافقت روبرو است‪ .‬احساس می کنم اگر وزیری گزک دست نمایندگان ندهد و فضایی ایجاد نشود فضا‪ ،‬فضای رای‬ ‫حداکثریاست‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیانبهزبانانگلیسیتسلطندارد‬ ‫به نظر می رسد چند وزارتخانه مهم در این دوره غیر از رویکرد دولت‪ ،‬در دست افرادی هستند که مانند اقای علوی‬ ‫نیستند‪ .‬اقای خطیب صبغه اطالعی و امنیتی دارند و تسلط بیشتری بر دستگاه های اطالعاتی دارند و ضعفهایی که‬ ‫در سپاه وجود داشت به دلیل نزدیکی به سازمان اطالعات سپاه دارند‪ ،‬قابل جبران است‪ .‬مهم است وزیری را در وزارت‬ ‫اطالعات داشته باشیم که همکاری نزدیکی با سازمان اطالعات سپاه داشته باشد‪ .‬درباره اقای عبدالهیان مشکلی وجود‬ ‫دارد این اســت که تسلط به زبان مذاکره و زبان انگلیسی ندارند‪ .‬یکی از مشکالت این است که در گذشته ما دیدیم‬ ‫مترجم بسیاری از وزرای خارجه به کشورهای دیگر پناهنده شدند و اطالعات مذاکرات را به سرویسهای دیگر منتقل‬ ‫کردند‪ .‬حضور ایشان قطعا نیاز به مترجم دارند و این امکان وجود دارد این افراد هم اطالعات را به خارج انتقال دهند یا‬ ‫در مقطعی در سفرها پناهنده کشورهای دیگر شوند‪ .‬وزارت دفاع هم برخاسته از ارتش است‪ .‬اقای وحیدی به دلیل نگاه‬ ‫غربی درباره مسایل حقوق بشری و سایر اتفاقات او را متهم می دانند‪ ،‬رویکرد خوبی نخواهد داشت و اگر اقدام به تحریم‬ ‫وزیر کشور کنند مشکالت دیگری را به وجود خواهد اورد‪ .‬اگر وزارتخانه ها با همدیگر همکاری کنند‪ ،‬باگهای امنیتی‬ ‫داخلی در این دولت کاسته شود‪.‬‬ ‫احتماال ‪ ۳ ،۲‬نفر از وزرا رای نیاورند‬ ‫این مجلس با ‪ ۲۱۰‬امضا اقای رییسی را به ریاست جمهوری دعوت کرده و حق اقای رییسی است با هماهنگی با‬ ‫مجلس پیش بروند‪ .‬موفقیت کابینه او موفقیت کشور و مردم است‪ .‬اما این که چه برخوردی مجلس با کابینه می کند‪،‬‬ ‫استنباط ریاضی من این است که ‪ ۳‬نفر از وزرا رای نیاورند‪ .‬استداللم این است که تیم بزرگی با اقای رییسی همکاری‬ ‫داشتند و یکی دو بار لیست عوض شد و به این دلیل‪ ۳-۲‬نفر ممکن است رای نیاورند‪ .‬با توجه به حرکات مجلس انقالبی‬ ‫در طول زمان خود‪ ،‬معیاری دارم که با چه تعداد رای اقای محرابیان وزیر نیرو رای می اورد‪ .‬ایشان یکی از ضعیفترین‬ ‫وزرای کابینه احمدی نژاد بود و در مهمترین وزارتخانه از شرایط اب و برق و محیط زیست حضور پیدا کرده است‪ .‬جناب‬ ‫عبدالملکی و اظهارنظری که شرکتها به زوجهای جوان کادو داده شود‪ ،‬بسیار شاذ است‪ .‬شرکتهایی به سرعت ثبت می‬ ‫شود ولی باید سرمایه و فکر و کار داشته باشد تا به سوداوری برسدو در دنیا ‪ ۵۰‬درصد شرکتهای کوچک در ‪ ۵‬سال و در‬ ‫‪ ۱۰‬سال ‪ ۹۰‬درصدشان از بین می رود‪ .‬احتماال همه رای می اورند ولی تعداد ارای اقای محرابیان‪ ،‬باغگلی و عبدالملکی‬ ‫یک معیار برای ما خواهد بود‪.‬‬ ‫دولتی بدون راهبر اقتصادی را خواهیم داشت‬ ‫درباره اقای عبدالملکی مشاهده می کنیم جو مجلس دارد تلطیف می شود و ما نمی دانیم چرا مگر این که بگوییم در‬ ‫پشت صحنه اتفاقاتی درباره کرسی های هیات مدیره شرکتها می افتد‪ .‬اقای رییسی گفتند راهبردی جریان اقتصادی را‬ ‫به اقای مخبر سپردم‪ .‬ولی ساختار کشور می گوید راهبر اصلی اقتصاد رییس سازمان برنامه و بودجه است‪ .‬او می تواند‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان بودجه را از این ردیف به ان یکی ببرد‪ .‬در تیم اقتصادی دولت اقای خاندوزی کسی نیست‬ ‫بخواهد به حرف اقای میرکاظمی گوش دهد‪ .‬اقای میرکاظمی هم به حرف هیچکس گوش نمی دهد‪ .‬اقای فرهاد رهبر‬ ‫و رییس کل بانک مرکزی هم می اید که در نهایت دولتی بدون راهبر اقتصادی را خواهیم داشت‪ .‬ساختار در رویه انتخاب‬ ‫وزرا وجود ندارد و می بینیم تا روز اخر فالن اقا به عنوان وزیر قرار بوده انتخاب شود ولی در دو سه ساعت اخر به علت‬ ‫البی رییس مجلس و تماس یک فرد دیگر‪ ،‬وزیر راه عوض می شود و کسی می اید که نه برنامه دارد و نه در تخصص‬ ‫اوست‪ .‬اقای قاسمی مدیر اجرایی موفقی است ولی اگر در وزارت نفت به کار گرفته می شد موضوعش جدی تر بود‪.‬‬ ‫دکتر رهبر ‪ ۲۵‬سال با اقای رییسی همکار بوده است ولی به علت استعالمی که می اید دکتر رهبر از سازمان برنامه کنار‬ ‫می رود و کسی می اید که یک ساعت سیاستگذاری اقتصادی نکرده است‪ .‬تا وقتی سیاستگذاری ما مبتنی بر روابط‬ ‫افراد و شخصی است انتظاری بیشتر از دولت و مجلس نداریم‪ .‬رودی که تا االن به سمت ما امده تا فرودست می رود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫ادعای امریکا درباره هدف قرار دادن « پهپاد پیشرفته» ایرانی در سوریه‬ ‫سهشنبه ‪ 2‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪547‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫تصمیم گیری نهایی درباره وزرای‬ ‫پیشنهادی بر عهده نمایندگان است‬ ‫رییس مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬تصمیم گیری نهایی‬ ‫درباره وزرای پیشنهادی دولت بعد از شنیدن سخنان موافقان و‬ ‫مخالفان و گزارش کمیسیون و اظهارات وزیر پیشنهادی‪ ،‬بر عهده‬ ‫نمایندگان است و انچه در کمیسیون ها مطرح می شود برای‬ ‫هلل اکبری تاالرپشتی»‬ ‫تصمیم درست در این زمینه است‪« .‬عزت ا ‬ ‫در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی و در جریان‬ ‫بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت در تذکری بر اساس‬ ‫بند‪ ۱۱‬ماده‪ ۲۲‬قانون ائین نامه داخلی مجلس گفت‪ :‬اینکه در این‬ ‫دوره همه وزرای پیشنهادی دولت در همه کمیسیون ها حضور‬ ‫یافته و برنامه های خود را ارائه دادند‪ ،‬ابتکار خوبی است‪ .‬اما در‬ ‫جریان بررسی صالحیت وزرا در صحن‪ ،‬در ستونی که در سامانه‬ ‫اسامی مخالفان یا موافقان درج می شود‪ ،‬در یک زمان‪ ۲۰۰‬نفر به‬ ‫عنوان مخالف یا موافق وزیر پیشنهادی ثبت نام می کنند‪ .‬رییس‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود‪ :‬این شیوه سبب ایجاد‬ ‫شــائبه ارزیابی درباره وزیر پیشنهادی می شود و بهتر است در‬ ‫این باره تدبیر شود تا اسامی کمتری در سامانه قرار بگیرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه رییس جمهوری با روسای کمیسیون ها درباره وزرای‬ ‫پیشنهادی مشورت نکردند‪ ،‬گفت‪ :‬وزرای پیشنهادی در صورت‬ ‫تایید قرار است چهار سال عهده دار مسوولیت شوند و مجلس باید‬ ‫با دقت بیشتری در انتخاب انها عمل کند‪ .‬نماینده مردم تهران در‬ ‫پیشنهادی مبنی بر برگزاری جلسه غیر علنی در روزهای اینده‬ ‫برای بیان فرایند طی شده در معرفی وزرای پیشنهادی‪ ،‬خطاب‬ ‫به رییس مجلس اظهار داشت‪ :‬شما امروز در جلسه هیات رئیسه‬ ‫با روسای کمیسیون ها توضیحاتی در این خصوص ارائه کردید که‬ ‫قانع کننده بود شاید الزم باشد این توضیحات برای همه همکاران‬ ‫نیز داده شود‪« .‬محمدباقر قالیباف» در پاسخ به تذکر این نماینده‬ ‫گفــت‪ :‬در خصوص میزان ثبت نام نمایندگان برای مخالفت یا‬ ‫موافقت با وزرا‪ ،‬همه این امکان را دارند و می توانند ثبت نام کنند و‬ ‫این هم تحلیل درستی نیست که مثال ثبت نام مخالفان و موافقان‬ ‫را به معنای رای دادن یا رای ندادن به وزیر تلقی کنیم‪ .‬رییس‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬تصمیم گیری نهایی بر عهده عموم‬ ‫نمایندگان است که بعد از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان‬ ‫و گزارش کمیسیون و اظهارات وزیر پیشنهادی تصمیم گیری‬ ‫کنندو ما هم نمی توانیم اســامی یا امار ثبت نام کنندگان را در‬ ‫سامانه پنهان کنیم‪ .‬رییس مجلس در خصوص تشکیل جلسه‬ ‫غیرعلنی برای توضیح در خصوص روند معرفی وزرا نیز تصریح‬ ‫کرد ‪ :‬در حوزه رای اعتماد جلسه غیرعلنی نداریم و رسانه ملی‬ ‫مذاکرات را زنده پخش می کند و این هم یکی از مزیت های قانون‬ ‫اساسی و ائین نامه داخلی مجلس است‪.‬‬ ‫نظر کمیسیون های مجلس درباره‬ ‫وزرای پیشنهادی اعالم شود تا‬ ‫نمایندگان بهتر تصمیم بگیرند‬ ‫نماینده اراک و کمیجان در مجلس شورای اسالمی خواستار‬ ‫رعایت مفاد ماده ‪ 202‬قانون ائین نامه داخلی مجلس درباره‬ ‫اعالم نظر کمیسیون های تخصصی درباره وزرای پیشنهادی‬ ‫شد‪ .‬محمدحسن اصفری نماینده مردم اراک و کمیجان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی در پایان جلسه علنی صبح امروز‬ ‫مجلس و در جریان بررســی برنامه ها و صالحیت وزرای‬ ‫پیشنهادی رئیس جمهور با ارائه تذکر ائین نامه ای به استناد‬ ‫ماده ‪ 202‬قانون ائین نامه داخلی مجلس اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫این ماده به صراحت امده اســت که کمیســیون ها بعد از‬ ‫برگزاری جلسه با وزیر مربوطه انطباق مدارک و برنامه های‬ ‫وزیر پیشــنهادی با اسناد باالدستی‪ ،‬ظرف یک هفته نظر‬ ‫نهایی خود را به هیات رئیســه و نماینــدگان ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاســفانه هیچکدام از این ها از روز اول بررسی‬ ‫صالحیت وزرا رعایت نشــده است؛ هیات رئیسه باید این‬ ‫گزارش ها را چاپ کنــد و در اختیار نمایندگان قرار دهد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬حداقل در خصوص وزرای باقیمانده کمیسیون های‬ ‫تخصصی نظرات شان را چاپ و اعالم کنند که ایا برنامه های‬ ‫وزرا منطبق با قانون اساسی و اسناد باالدستی است یا خیر‬ ‫تا ما بتوانیم برای ‪ 4‬سال اینده بهتر تصمیم بگیریم‪ .‬پس‬ ‫از تذکر نماینده اراک‪ ،‬محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در‬ ‫پاسخ به وی اظهار داشت‪ :‬گزارش کمیسیون های اصلی و‬ ‫فرعی درباره وزرا بر روی ســامانه به طور دقیق و با رعایت‬ ‫نکات ماده ‪ 202‬قرار گرفته و برنامه وزرا با اسناد باالدستی‬ ‫و برنامه ششم توسعه انطباق داده شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫جدیدترین جزئیات فعالیت‬ ‫مشاغل در رنگ بندی کرونایی‬ ‫طبق اعالم دبیر اتاق اصناف ایران‪ ،‬در هر ســه شرایط زرد‪،‬‬ ‫نارنجی و قرمز کرونایی همه مشاغل به جز ‪ ۷‬گروه مجاز به‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬محمد باقر مجتبایی ‪ ،‬درباره تکلیف فعالیت‬ ‫مشــاغل در حال حاضر و بعد از تعطیالت سراسری شش‬ ‫روزه در اســتان های مختلف گفت‪ :‬بر اساس مصوبه تاریخ‬ ‫‪ ٢٧‬تیر ‪ ١٤٠٠‬قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مدیریت کرونا‬ ‫در کلیه شــهرها در هر وضعیتی اعم از قرمز‪ ،‬نارنجی و زرد‬ ‫کلیه مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی به استثنا هفت گروه‬ ‫شامل رستوران ها و قهوه خانه ها بصورت پذیرایی در فضای‬ ‫بسته (بصورت بیرون بر می توانند فعالیت کنند)؛ تاالرهای‬ ‫پذیرایی؛ سالن های سینما و تئاتر؛ پاساژها و بازارهای سربسته‬ ‫به استثنای پاســاژهای تخصصی نظیر الستیک‪ ،‬قطعات‬ ‫یدکی‪ ،‬اهن االت‪ ،‬کامپیوتر ( پاساژهای عمومی نظیر پوشاک‪،‬‬ ‫کیف‪ ،‬کفش و موبایل همچنان مجاز به فعالیت نیستند)؛‬ ‫استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی؛ شهربازی و باغ‬ ‫وحش ها؛ نمایشگاه های عمومی و تخصصی به شرط رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی مجاز است‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‬ ‫که این هفت گروه از ســوی ستاد ملی کرونا اعالم شده نه‬ ‫اتاق اصناف و بخشی از این مشاغل اصال صنفی نیستند و‬ ‫ما فقط بخاطر اطالع رسانی کامل به اطالعیه قرارگاه اشاره‬ ‫کردیم‪ .‬گروه های غیرصنفی می توانند پیشــنهادات خود را‬ ‫مطرح کنند تا در صورت پذیرش از سوی ستاد ملی کرونا‬ ‫اجرا شود‪ .‬کشور از اواخر تیر ماه وارد پنجمین موج کرونا شده‬ ‫که هنوز هم ادامه دارد و در روزهای گذشته رکود فوتی های‬ ‫کرونایی طی دو سال گذشته شکسته شد‪ .‬در این شرایط بر‬ ‫اساس مصوبات ستاد ملی کرونا از دوشنبه تاریخ ‪ ۲۵‬مرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تا پایان روز شــنبه ‪ ۳۰‬مرداد ‪ ۱۴۰۰‬تنها ‪ ۲۱‬رسته‬ ‫گروه شغلی یک در محدودیت جدید امکان فعالیت داشتند‬ ‫و حاال از دیروز (یکشــنبه ‪ ٣١‬مرداد) شیوه جدید فعالیت‬ ‫مشــاغل در استان های مختلف اعالم شد‪ .‬گفتنی است که‬ ‫مصوبه محدودیت هفت شــغل در شهرهای زرد‪ ،‬نارنجی و‬ ‫قرمز از ‪ ۲۸‬تیر اجرایی شــد و پیش از ان در شهرهای قرمز‬ ‫فقط گروه ‪ ،۱‬درشهرهای نارنجی گروه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و در شهرهای‬ ‫زرد گــروه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و ‪ ۳‬مجاز به فعالیت بودند و فعالیت گروه‬ ‫چهار شغلی در هر سه حالت ممنوع بود‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫به دلیل شرایط اقتصادی و انتقاداتی که از سوی مسئوالن‬ ‫صنفی مطرح شد وضعیت تغییر کرد‪ .‬البته مصوبه جدید هم‬ ‫با توجه به چشم انداز نامعلوم واکسیناسیون و وضعیت شیوع‬ ‫ویروس در شهرهای مختلف منطقی به نظر نمی رسد‪ .‬برای‬ ‫مثال این سوال مطرح است که ایا می توان تا زمان ابی شدن‬ ‫شهرها همه پاساژها با اجاره های سنگین مغازه ها را تعطیل یا‬ ‫همه رستوران ها را ملزم به ارائه خدمات بیرون بر کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫است که طبق اعالم مسئوالن صنفی‪ ،‬حدود ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫واحدهای صنفی اجاره ای هســتند و نقش صنوف از شیوع‬ ‫ویروس کرونا کمتر از ‪ ۱۵‬درصد اســت و سهم حمل و نقل‬ ‫عمومی در گسترش بیماری خیلی بیشتر است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سهشنبه ‪ 2‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪547‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫رئیس قوه قضاییه تاکید کرد‪:‬‬ ‫برخوردقاطعانهباکسانیکهبهسالمتمردمخیانتمی کنند‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬باید برای صیانت از اعتبار کادر درمان کشور با کسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و‬ ‫اقدامات مشابه نسبت به سالمت مردم خیانت و کار خادمان اصلی این عرصه را بی نتیجه یا کم نتیجه می کنند‪ ،‬قاطعانه‬ ‫برخورد شود‪ .‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت‬ ‫هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم هرچه سریعتر کار خود را اغاز‬ ‫کرده و توفیق باالیی داشته باشد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬قوه قضاییه با همه توان دولت جدید را در رفع موانع تولید‪ ،‬از بین‬ ‫بردن بسترهای فساد و مبارزه جدی و سریع با اخاللگران در نظام اقتصادی و کسانی که علیه مردم عملیات روانی انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬یاری خواهد داد‪ .‬رئیس دستگاه قضا با اشاره به شخصیت و جایگاه شهید رجایی و مقایسه وی با کسانی که‬ ‫به دامان اسرائیل و امریکا رفته و علیه کشور اقدام می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر نمی توان در زندگی و حکمرانی همچون حضرت‬ ‫علی (ع) زیست و عدالتخواه بود و از بیت المال صیانت کرد‪ ،‬می توانیم از اسوه هایی که در عصر خودمان حضور داشته اند‬ ‫پیروی کنیم‪ .‬رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬شهید رجایی یک معلم و مجاهد انقالبی بود که به خاطر اخالص‪ ،‬ساده زیستی‪،‬‬ ‫تقوا‪ ،‬والیتمداری و مردم داری جایگاه رفیعی در قلب مردم دارد و رئیس جمهوری در تراز نظام اسالمی بود که الگوی‬ ‫همه خادمان ملت است‪ .‬محسنی اژه ای ادامه داد‪ :‬اگر می خواهیم از امام و مقام معظم رهبری و اسوه هایی‪ ،‬چون شهید‬ ‫رجایی تبعیت کنیم باید نسبت به بیت المال حساس باشیم تا بتوانیم در محضر خداوند متعال پاسخگو باشیم‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه گاهی انگونه که باید و شاید نسبت به حفظ بیت المال عمل نمی کنیم‪ .‬رئیس دستگاه قضا به روحیه مردمی‬ ‫شهید رجایی اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬اگرچه حفاظت از کسانی که به مردم خدمت می کنند امری الزم و حتی گاهی‬ ‫واجب است‪ ،‬اما نباید این حفاظت بیش از حد ضرورت باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نباید به بهانه حفاظت‪ ،‬مزاحمتی برای‬ ‫مردم ایجاد کرده و از مردم جدا شویم اما متاسفانه گاهی احساس می شود که برای مردم دردسر و برای بیت المال هزینه‬ ‫ایجاد می شود که باید نسبت به این مسئله ارزیابی مجددی داشت‪.‬‬ ‫پرونده های حوزه بهداشت و درمان با اولویت رسیدگی شود‬ ‫رئیس قوه قضاییه روز پزشک را نیز گرامی داشت و از زحمات و تالش های کادر درمانی کشور به ویژه در میدان جهاد‬ ‫و مبارزه با ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر تقدیر کرد‪ .‬محسنی اژه ای اظهارداشت‪ :‬تقدیر و تشکر لسانی از مدافعان‬ ‫سالمت کافی نیست و همه دستگاه ها به ویژه دستگاه قضا باید تالش کنند تا کادر درمان بدون مشکل و دغدغه کار خود‬ ‫را انجام دهند‪ .‬رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به همکاران قضایی تاکید کرد برای تقدیر و جبران زحمات پزشکان و‬ ‫پرستاران و دیگر بخش های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان پرونده هایی که له یا علیه ان ها در دستگاه قضایی وجود‬ ‫دارد را با اولویت و سرعت پیگیری کنند تا ان ها با خیال اسوده به مردم خدمت کنند‪ .‬وی به دادستان کل کشور به‬ ‫عنوان مدعی العموم و سازمان بازرسی ماموریت داد با کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سالمت مردم در هر‬ ‫حوزه ای از پیشگیری تا درمان خیانت می کنند‪ ،‬با جدیت و حساسیت برخورد کنند و اجازه ندهند زحمات مدافعان‬ ‫سالمت زیرسوال برود‪ .‬رئیس قوه قضاییه از دادستان تهران به دلیل سرکشی های دوره ای به تحت نظرگاه ها و زندان ها‬ ‫و از اقدامات وی برای ازادی مشروط و ارفاق های قانونی به کسانی که حضورشان در زندان ضرورتی نداشته است‪ ،‬تقدیر‬ ‫و بر تداوم روند ازادی این افراد تاکید کرد‪.‬‬ ‫نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها ادامه یابد‬ ‫محسنی اژه‪‎‬ای بر تداوم نظارت بر تحت نظرگاه ها و زندان ها تاکید کرد و افزود‪ :‬نظرگاه ها و بازداشتگاه های کالنتری ها و‬ ‫اداره اگاهی باید بیشتر مورد بازرسی قرار گیرند تا مشکالت و مسائل این مجموعه ها برطرف شود‪ .‬رئیس قوه قضاییه از‬ ‫افزایش نظارت دیوان عالی و دادستانی کل کشور و نیز قدردانی کرد و گفت‪ :‬رصد و نظارت دقیق تر‪ ،‬کیفی تر و سیستمی‬ ‫بر کارها‪ ،‬تاثیر واقعی بر افزایش کارامدی نظام قضایی خواهد داشت و در روزهای اخیر برخی اثار افزایش نظارت در‬ ‫برخی حوزه ها در حال اشکار شدن است‪ .‬رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تالش های دلسوزانه همه همکاران دستگاه قضا در‬ ‫بخش های مختلف‪ ،‬ابراز امیدواری کرد قوه قضاییه با تالش همگانی همه همکاران این مجموعه‪ ،‬گامی در جهت ارائه بهتر‬ ‫و سریع تر خدمات قضایی به مردم و انجام وظایف قانونی و تکالیفی که‪ ،‬ولی امر مسلمین بر عهده این مجموعه قرار داده‬ ‫بردارد و در انجام ماموریت هایش رو سفید باشد‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬خدمت به مردم را باید مغتنم شمرد و به این نعمت‬ ‫الهی باور داشت و بدانیم که خدمت کردن به خلق خدا و خسته نشدن در این مسیر با همه سختی ها و گرفتاری هایی که‬ ‫دارد‪ ،‬نزد خدا ماجور است‪ .‬رئیس دستگاه قضا به بیان توصیه هایی به همکاران قضایی پرداخت و گفت‪ :‬در پرونده هایی‬ ‫که مردم دچار ضرر و زیان مالی می شوند و بر اثر کالهبرداری یا سرقت‪ ،‬مال خود را از دست می دهند‪ ،‬برای دو مساله‬ ‫به عدلیه مراجعه می کنند‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬مردم‪ ،‬هم می خواهند که افراد کالهبردار و سارق و مجرم تحت تعقیب‬ ‫قرار گرفته و مجازات شوند‪ ،‬و هم هرچه سریعتر به اموال خود برسند که مساله دوم باید در اولویت کار ما باشد‪.‬‬ ‫تاکیدبرتسریعدربازگشتاموالمالباختگان‬ ‫وی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا به ویژه در دادگستری ها و دادسرای انتظامی قضات متذکر شد که بر روند‬ ‫رسیدگی به شکایات مال باختگان نظارت کنند تا با اهتمام همکاران دستگاه قضا مردم هرچه سریعتر به اموال و پول های‬ ‫از دست رفته خود برسند‪ .‬رئیس قوه قضاییه تاکید کرد‪ :‬باید سازوکاری برای شناسایی و ردیابی اموال ایجاد شود تا اگر‬ ‫فساد یا اختالسی صورت گرفته و قرار است اموال به یغما رفته به بیت المال و دستگاه های حقوقی یا حتی افراد حقیقی‬ ‫برگردد‪ ،‬هرچه سریع تر این کار صورت گیرد‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬متاسفانه اکنون با خالء یک بانک اطالعاتی جامع برای‬ ‫استعالماتمواجههستیم‪،‬اماباهمینامکاناتموجودبایدبهگونه ایتدبیرکنیمکهباشناساییفوریاموال‪،‬مالباختگان‬ ‫را یاری دهیم تا زودتر به حق خود برسند‪ .‬وی خطاب به دادستان ها و روسای کل دادگستری ها تاکید کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫ضعفی در استفاده از اطالعات در استعالمات و اطالعات مراکز استعالمی همچون بانک مرکزی‪ ،‬بانک ها و سازمان ثبت‬ ‫وجود دارد موضوع را فورا ً گزارش کنند تا با رفع و رجوع مشکالت‪ ،‬روند پاسخ به استعالمات سرعت یابد‪.‬‬ ‫کارشناسی ها موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه ها می شود‬ ‫رئیس قوه قضاییه یکی از مشکالت که موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه های ان می شود‪ ،‬کارشناسی ها عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬قاضی ما که به درخواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور کارشناسی می دهد اول باید ضرورت‬ ‫ان را احصا کند‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬اگر نیاز به کارشناسی بود باید دستور سریع‪ ،‬صریح و شفاف داده شود و موارد‬ ‫کارشناسی به دقت تبیین شود و برای ان مدت نیز تعیین گردد تا کار با تاخیر مواجه نشود و اینگونه نباشد که قاضی‬ ‫کار را به کارشناس واگذار و رها کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر الزم به انجام کارشناسی های دوم و سوم بود و اختالف فاحشی‬ ‫بین کارشناسی ها وجود داشت‪ ،‬قاضی باید از کارشناسان توضیح بخواهد و اگر از لحاظ محتوا و زمان و نظرات ارائه‬ ‫شده موضوعی غیرمتعارف بود‪ ،‬باید به اطالع مسئوالن ذیربط و کانون کارشناسان گزارش شود‪ .‬رئیس دستگاه قضا‬ ‫این نکته را نیز متذکر شد که کارشناسی ها نباید به چند کارشناس محدود شود و باید بین کارشناسان توزیع شود تا‬ ‫هم کیفیت کار باال رود و هم زمان کارشناسی سرعت پیدا کند و هم رانت به وجود نیاید‪ .‬وی از کارشناسان خواست‬ ‫که در انجام کارشناسی ها انصاف و امانت داری را رعایت کنند و خصوصاً نسبت به کسانی که توانایی مالی ندارند توجه‬ ‫بیشتری داشته باشند‪ .‬رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه دستور داد اگر در مسیر فرایند‬ ‫دادرسی و کارشناسی ها به مورد خالفی برخورد کرد‪ ،‬هم با ان برخورد کند و هم با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه‬ ‫با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی مساله را برای مردم تبیین کند تا احاد ملت اگاه شده و از یک مجرا چند بار‬ ‫گزیده نشوند‪ .‬رئیس قوه قضاییه به مرکز رسانه قوه قضاییه هم تاکید کرد‪ :‬مسائل اختالفی در کارشناسی ها که باعث‬ ‫اطاله روند دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و سرگردانی ان ها می شود را مورد نقد کارشناسی قرار دهند تا با اصالح‬ ‫رویه ها از تکرار این نوع مسائل جلوگیری شود‪.‬‬ ‫تاکیدوزیربهداشتبرواکسیناسیونهنرمندان‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در نامه ای به معاون بهداشت این‬ ‫وزارتخانه تاکید کرد با همکاری صنــدوق حمایت از هنرمندان و وزارت‬ ‫فرهنگوارشاداسالمی‪،‬نسبتبهواکسیناسیونهنرمنداناقدامشود‪.‬سعید‬ ‫نمکی در این نامه خطاب به علیرضا رییسی تصریح کرد ‪ :‬پیرو ابالغ اینجانب‬ ‫در نامه مورخ نهم مرداد ‪ ۱۴۰۰‬و مذاکرات اخیر‪ ،‬واکسیناسیون هنرمندان‬ ‫کشور بعنوان سرمایه های فرهنگی و اجتماعی که می توانند در این شرایط‬ ‫خاص جامعه متاثر از دوران طوالنی کرونا با خلق اثاری فاخر و تاثیرگذار و‬ ‫تلطیف کننده روان مردم در تاب اوری اجتماعی نقش افرینی کنند بسیار‬ ‫مهم است‪ .‬لذا ضروریست در اسرع وقت با هم اهنگی جناب اقای سیدزاده‬ ‫مدیرعامل محترم صندوق حمایت از هنرمندان که لیست کلیه عزیزان را‬ ‫در اختیار دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تقسیم هنرمندان عزیز‬ ‫ثبت نام شده در سراسر کشور بین دانشگاه های علوم پزشکی عملیات ثبت‬ ‫نام و انجام ایمن ســازی این عزیزان علیه کووید‪ ۱۹‬را از همین امروز اغاز‬ ‫نمائید‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬طی ‪ ۱۹‬ماه گذشته از شیوع ویروس کرونا در کشور‬ ‫جمعی از هنرمندان عرصه های مختلف از جمله اکبر عالمی‪ ،‬کریم اکبری‬ ‫مبارکه‪،‬چنگیزجلیلوند‪،‬پرویزپورحسینی‪،‬کامبوزیاپرتوی‪،‬خسروسینایی‪،‬‬ ‫علی سلیمانی و فرشته طائرپور بر اثر ابتال با این بیماری جان باخته اند‪ .‬تا‬ ‫کنون افراد ‪ ۶۰‬سال به باال بر اساس فراخوان وزارت بهداشت واکسن کرونا‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی ششم مرداد ماه در نامه ای به علیرضا رییسی معاون بهداشت این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬بر واکسیناسیون کارمندان بانک تاکید کرد‪ .‬نمکی روز پنجم‬ ‫مرداد ماه نیز در نامه ای به رییسی‪ ،‬خواستار واکسیناسیون پنج گروه جدید‬ ‫و هدف شامل رانندگان‪ ،‬زندانیان‪ ،‬معلمان‪ ،‬خبرنگاران و دیابتی ها به میمنت‬ ‫عید غدیرخم شد‪ .‬مرکز مدیریت فناوری اطالعات وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی نیز روز سه شنبه ‪ ۱۲‬مرداد ماه اعالم کرد‪ :‬از هم اکنون‬ ‫متولدین ‪ ۱۳۴۷‬و قبل از ان در سراسر کشور امکان دریافت انی نوبت در‬ ‫سامانه ‪ salamat.gov.ir‬دارند‪ .‬همچنین وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی ‪ ۱۴‬مرداد ماه در نامه ای به علیرضا رئیسی معاون بهداشت این‬ ‫چرا مالکان از فروش مسکن دست برداشتند؟‬ ‫بهدنبالرشدنسبیقیمتارزوخودرو‪،‬تعدادفایل هایزیرقیمتدربازارمسکن‬ ‫تا حدودی کاسته شده و واسطه های ملکی از عقب نشینی برخی فروشندگان‬ ‫خبر می دهند‪ .‬بازار مسکن شهر تهران کماکان در رکود به سر می برد اما پس‬ ‫از افزایش نسبی قیمت دالر‪ ،‬خودرو و مصالح ساختمانی‪ ،‬اشتیاق طرف عرضه‬ ‫مسکن برای فروش تا حدودی کم شده است‪ .‬تا حدود دو هفته قبل فایل های‬ ‫زیرقیمت در بازار ملک به وفور دیده می شد و خریداران می توانستند با فراغ بال‬ ‫اقدام به خرید کنند‪ .‬شواهد جدید از کاهش تعداد فایل های به قیمت حکایت‬ ‫دارد‪ .‬بنابه گفته واسطه های ملکی به تدریج مقاومت هایی از سوی فروشندگان‬ ‫دیده می شود‪ .‬طرف عرضه با توجه به نداشتن برداشت روشن از اینده بازار در‬ ‫فروش دچار تردید شده است‪ .‬خریدار چندانی هم البته وجود ندارد و خروجی‬ ‫این وضعیت به سردرگمی بازار منجر شده است‪ .‬عمده واحدهای موجود در‬ ‫بازار نیز در نیمه شمالی تهران قرار دارد‪ .‬یکی از مشاوران امالک منطقه غرب‬ ‫تهران درخصوص وضعیت این روزهای بازار مســکن گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫دولت جدید هنوز به طور کامل پا نگرفته همه منتظر اینده هســتند و بازار‬ ‫بالتکلیف است‪ .‬از طرفی به دلیل افزایش نسبی قیمت ارز‪ ،‬برخی فروشندگان‬ ‫واحدهای مرغوب فعال از فروش منصرف شــده اند و تا روشن شدن وضعیت‬ ‫اقتصادواردبازارنمی شوند‪.‬بنابراینعمدهفایلهایموجوددردفترمااپارتمانهای‬ ‫قدیمی است که مدتها موفق به فروش ان نشده ایم‪ .‬از ان طرف متقاضیان توان‬ ‫خرید ندارند و به همین دلیل بازار راکد است‪ .‬وی افزود‪ :‬حدود پنج ماه است‬ ‫که هیچ نوع رشد قیمت در بازار مسکن نداشته ایم‪ .‬بنابراین حتی در صورت‬ ‫تحرک نسبی هم نمی توان انتظار رشد سنگین قیمتها را داشت‪ .‬چیزی که‬ ‫فعال دیده می شود رکود ناشی از تردید خریداران و فروشندگان است‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر گزارش شامخ بخش ساختمان که نشان دهنده کاهش تیراژ ساخت وساز‬ ‫و افزایش قیمت نهاده های ساختمانی بود مقداری انتظارات را در بازار مسکن‬ ‫تغییر داده است‪ .‬بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط‬ ‫اتاق تعاون ایران منتشر شده در تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬عدد کل شامخ ‪ ۵۴.۸۷‬بوده که‬ ‫وزارتخانه بر کاهش دو ساله سن واکسیناسیون در گروه های هدف تاکید‬ ‫کرد‪ .‬پیش از این متولدین ‪ ۱۳۴۷‬و قبل از ان در سراســر کشــور امکان‬ ‫دریافت انی نوبت در سامانه ‪ salamat.gov.ir‬داشتند که با دستور اخیر‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬سن ثبت نام واکسیناسیون گروه های هدف دو سال کاهش‬ ‫یافت‪ .‬همچنین وزیر بهداشت روز گذشته یکشنبه ‪ ۳۱‬مرداد در نامه ای به‬ ‫روسایدانشگاه هایعلومپزشکیکشور‪،‬دستوراغازواکسیناسیونکرونادر‬ ‫افراد زیر ‪ ۵۰‬سال در برخی از استان های کشور را اعالم کرد‪ .‬از ابتدای شیوع‬ ‫کرونا در کشور(اسفند ‪ )۹۸‬تا کنون‪ ۱۰۲ ،‬هزار و ‪ ۳۸‬نفر از هموطنان جان‬ ‫خود را از دست داده اند و روز گذشته(یکشنبه) با مرگ ‪ ۶۸۴‬نفر طی ‪۲۴‬‬ ‫ساعت رکورد تلفات روزانه شکست‪ .‬کرونا در ایران اکنون خیز پنجم خود‬ ‫که از ابتدای تیر ماه اغاز شد‪ ،‬را سپری می کند و چندین بار رکورد تلفات‬ ‫روزانه طی ‪ ۱۹‬ماه گذشته را شکسته است‪ .‬تا کنون ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۷۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۸۱‬نفر ُدز اول واکسن کرونا و ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۸۳۰‬هزار و ‪ ۶۵۰‬نفر نیز ُدز‬ ‫دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪۲۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷‬هزار و ‪ُ ۵۱۴‬دز رسید‪ .‬افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن‬ ‫حتما در سامانه‪ salamat.gov.ir‬ثبت نام کنند‪.‬در حال حاضر‪ ۳۵۹‬شهر‬ ‫کشور در وضعیت قرمز‪ ۵۹ ،‬شهر در وضعیت نارنجی‪ ۳۰ ،‬شهر در وضعیت‬ ‫زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫نســبت به خرداد که ‪ ۶۰.۵۵‬بوده کاهش چشمگیری دارد و افت فعالیتهای‬ ‫ســاختمانی را نشان می دهد‪ .‬برخی معتقدند با توجه به این گزارش‪ ،‬فعاالن‬ ‫صنعت ساختمان دچار نوعی بدبینی شده اند که ممکن است به کاهش ساخت‬ ‫و ســاز در اینده منجر شود‪ .‬رشد قیمت نهاده های ساختمانی در حالی بر‬ ‫روی روند ساخت و ساز تاثیر منفی گذاشته که در بهار امسال تورم مصالح‬ ‫ســاختمانی از تورم بازار مسکن پیشی گرفت‪ .‬البته حسن محتشم ـ عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران ـ معتقد است که تورم مصالح سریعا‬ ‫در قیمت مسکن تاثیر نخواهد داشت‪ .‬معموال مهمترین عوامل در سوق دهی‬ ‫به قیمت ها در بازار مسکن‪ ،‬تکمیل دوره رکود‪ ،‬تاثیر تورم بازارهای موازی و‬ ‫تحرک ناشــی از ظرفیت درونی این بازار است که هم اکنون سه مولفه ذکر‬ ‫شده در بازار مسکن قابل مشاهده نیست‪ .‬با اینکه برخی معتقدند افزایش‬ ‫قیمت دالر و خودرو می تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود تجربه نشان‬ ‫داده شــروع فرایند رشد این بازارها لزوما نمی تواند همزمان باشد؛ چرا که‬ ‫مولفه های بســیاری در جهت دهی بازارها وجود دارد و ظرفیت درونی هر‬ ‫بخش مسیر ان را مشخص می کند‪ .‬بنابراین نمی توان با قاطعیت از تحرک‬ ‫نسبی یا رکود بازار مسکن در اینده نزدیک سخن گفت‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه خوب 657

روزنامه خوب 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه خوب 656

روزنامه خوب 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!